Volvo XC60 2020 Late Kezelési útmutató

Volvo XC60 2020 Late Kezelési útmutató
XC60
KE Z E L É S I Ú T M U T AT Ó
VÄLKOMMEN!
Reméljük, hosszú évekig élvezni fogja Volvo járművét. Az autó úgy
van kialakítva, hogy biztonságot és kényelmet nyújtson Önnek és
utasainak. A Volvo arra törekszik, hogy a világ egyik legbiztonságosabb autóját alkossa meg. Az Ön Volvója kielégíti az összes jelenlegi
biztonsági és környezetvédelmi előírást.
Annak érdekében, hogy jobban élvezhesse a Volvóját, azt javasoljuk,
hogy olvassa el a jelen kezelési útmutató utasításait és karbantartási
információit. A kezelési útmutató mobilalkalmazásként (Volvo
Manual) és a Volvo Cars támogató oldalán (support.volvocars.com)
is elérhető.
Mindenkit arra buzdítunk, hogy, ebben és más autókban is mindig
viseljen biztonsági övet. Kérjük, ne vezessen, ha alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll – illetve vezetési képessége bármely más
módon csökkent.
TARTALOMJEGYZÉK
2
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
AZ ÖN VOLVÓJA
Tulajdonosi információk
18
Volvo ID
28
BIZTONSÁG
Biztonság
44
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
19
Volvo ID létrehozása és regisztrálása
28
Biztonság terhesség alatt
45
Navigálás a kezelési útmutatóban
a központi kijelzőn
21
Drive-E - a vezetés tisztább élvezete
30
Whiplash Protection System
45
A kezelési útmutató mobil eszközökön
23
IntelliSafe – vezetőtámogatás és
biztonság
33
Biztonsági övek
47
A Volvo Cars support oldala
23
34
A kezelési útmutató olvasása
24
Sensus - online kapcsolat és szórakoztatás
A kezelési útmutató és a környezet
26
Szoftverfrissítések
37
Adatok rögzítése
37
A szolgáltatások felhasználási feltételei
38
Ügyfél-adatvédelmi nyilatkozat
39
A tartozékokkal és kiegészítő
berendezésekkel kapcsolatos fontos információk
39
Tartozékok beszerelése
40
Berendezés csatlakoztatása az
autó diagnosztikai aljzatához
A biztonsági övek használata
47
Biztonságiöv-feszítő
49
Az elektromos biztonságiövfeszítő* visszaállítása alaphelyzetbe
50
Ajtó és biztonsági öv figyelmeztető jelzés
51
Légzsákok
52
Vezető oldali légzsákok
53
Utaslégzsák
54
Az utaslégzsák aktiválása és inaktiválása*
55
40
Oldallégzsákok
58
Függönylégzsákok
58
Az autó azonosító számának megjelenítése
41
Biztonsági üzemmód
59
A járművezető figyelmének elvonása
42
Az autó beindítása és mozgatása
a biztonsági üzemmód bekapcsolása után
60
Gyermekbiztonság
61
Gyermekülés
61
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
62
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai
63
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
i-SizeISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez
63
Kijelzők és kezelőszervek a vezető
mellett balkormányos autókban
78
Üzenetek kezelése a járművezetői
kijelzőn
107
Gyermekülés elhelyezése
64
A járművezetői kijelzőről mentett
üzenetek kezelése
108
65
Kijelzők és kezelőszervek a vezető
mellett jobbkormányos autókban
79
Gyermekülések rögzítése
Az autó biztonsági övével rögzített
gyermekülések elhelyezésének
táblázata
67
Járművezetői kijelző
82
A központi kijelző áttekintése
110
A járművezetői kijelző beállításai
86
A központi kijelző kezelése
113
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata
69
Üzemanyagszint-jelző
87
116
Fedélzeti számítógép
87
A központi kijelző aktiválása és
inaktiválása
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének táblázata
70
Út adatok megjelenítése a járművezetői kijelzőn
89
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
116
Beépített gyermekülés*
73
90
Alnézetek kezelése a központi kijelzőn
120
Az üléspárna felhajtása a beépített
gyermekülésben*
74
A napi kilométer-számláló viszszaállítása
Funkció nézet a központi kijelzőn
123
90
75
Alkalmazások és gombok mozgatása a központi kijelzőn
125
Az üléspárna lehajtása a beépített
gyermekülésben*
Útstatisztikák megjelenítése a
központi kijelzőn.
Az útstatisztikák beállításai
91
Szimbólumok a középső kijelző
állapotsávján
125
Billentyűzet a központi kijelzőn
127
131
Dátum és idő
92
Külső hőmérő
93
Visszajelző szimbólumok a járművezetői kijelzőn
93
A billentyűzet nyelvének módosítása a központi kijelzőn
Figyelmeztető szimbólumok a járművezetői kijelzőn
96
Írja be a karaktereket, betűket és
szavakat manuálisan a központi
kijelzőn
131
A járművezetői kijelző licencszerződése.
97
A megjelenés módosítása a központi kijelzőn
133
Alkalmazás menü a járművezetői
kijelzőn
104
134
Az alkalmazás menü kezelése a
járművezetői kijelzőn
105
Kikapcsolás és a rendszerhang
hangerejének módosítása a központi kijelzőn
Rendszermértékegységek módosítása
Üzenetek a járművezetői kijelzőn
134
106
A rendszernyelv módosítása
134
3
VILÁGÍTÁS
Egyéb beállítások a központi
kijelző felső nézetében
135
Tematikus beállítás megnyitása a
központi kijelzőn
136
A felhasználói adatok visszaállítása tulajdonosváltás esetén
4
136
A járművezetői kijelző beállításainak visszaállítása
137
A központi kijelző beállításait
mutató táblázat
137
Járművezetői profilok
139
A hangfelismerés használata
149
Világításkapcsolók
156
A telefon vezérlése hangvezérléssel
151
A világítás funkciók beállítása a
központi kijelzőn
157
A fényszóró magasságának beállítása
158
Helyzetjelző lámpák
159
A rádió és média hangvezérlése
152
A hangfelismerés beállításai
153
Nappali világítás lámpái
159
Tompított fényszóró
160
A távolsági fényszóró használata
161
Aktív távolsági fényszóró
161
Az irányjelzők használata
163
Aktív kanyarlámpák*
164
Első ködlámpák/kanyarlámpák*
164
Járművezetői profil kiválasztása
139
Járművezetői profil átnevezése
140
Járművezetői profil védelme
141
Távvezérlős kulcs járművezetői
profilhoz rendelése
141
A járművezetői profilok beállításainak visszaállítása
143
Üzenet a központi kijelzőn
143
Üzenetek kezelése a központi kijelzőn
A hazakísérő világítás használata
144
167
A központi kijelzőről mentett üzenetek kezelése
A közelítő világítás időtartama
144
168
Belső világítás
168
Szélvédőre vetített kijelző*
145
A belső világítás beállítása
170
A szélvédőre vetített kijelző*
bekapcsolása és kikapcsolása
147
A szélvédőre vetített kijelző beállításai*
147
Hangfelismerés
148
Hátsó ködlámpa
165
Féklámpák
166
Vészféklámpák
166
Vészvillogók
167
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
KLÍMAVEZÉRLÉS
Ablakok, üvegek és tükrök.
172
Manuális első ülés
192
Klímavezérlés
210
Az ablakok és napellenzők becsípődés-védelme
172
Elektromos* első ülés
193
Klímazónák
210
A becsípődés-védelem működésének alaphelyzetbe állítása
173
Az első elektromos* ülés beállítása
193
Klímavezérlés - érzékelők
211
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének
tárolása
194
Érzékelt hőmérséklet
211
A klíma hangvezérléses szabályozása
212
195
Levegőminőség
213
Clean Zone*
213
Elektromos ablakok
174
Az elektromos ablakok kezelése
174
176
Az ülés, a külső tükrök valamint a
szélvédőre vetített kijelző* tárolt
helyzetének használata
A visszapillantó tükör sötétítésének beállítása
176
Masszázs-beállítások* az első ülésen
196
A külső tükrök szögének beállítása
177
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása*
197
Panorámatető*
179
A panorámatető működtetése*
Az első ülés üléspárnahosszának
beállítása*
198
180
Az első ülés oldaltámaszának
beállítása*
199
Az első ülés deréktámaszának
beállítása*
Belső és külső visszapillantó tükrök
A panorámatető* napellenzőjének
automatikus zárása
183
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
183
Az ablaktörlők használata
184
Az esőérzékelő használata
185
Az esőérzékelő memória funkciójának használata
186
Clean Zone Interior Package*
214
Interior Air Quality System*
214
A levegőminőség-érzékelő* aktiválása és inaktiválása
215
Utastérszűrő
215
Levegőelosztás
215
A levegőelosztás módosítása
216
200
A szellőzők nyitása/zárása és
irányítása
217
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
201
A háttámlák ledöntése a hátsó ülésen
A levegőelosztási lehetőségek
táblázata
218
202
A hátsó ülés fejtámláinak beállítása
204
Klímakezelőszervek
221
206
Az első ülésfűtés* aktiválása és
inaktiválása
223
Az első ülésfűtés* automatikus
bekapcsolásának aktiválása és
inaktiválása
224
A hátsó ülésfűtés* aktiválása és
inaktiválása
224
Ablak- és fényszórómosók használata
186
Kormánykerék-kezelőszervek és kürt
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
187
Kormányzár
206
Az automatikus hátsó ablaktörlés
használata tolatáskor
188
A kormánykerék beállítása
207
5
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
6
A hátsó ülésnél lévő hőmérséklet
szabályozása*
235
226
A hőmérséklet szinkronizálása
236
A kormányfűtés automatikus
bekapcsolásának* aktiválása és
inaktiválása
227
A légkondicionáló aktiválása és
inaktiválása
237
Állóklíma*
238
Az automata klímaszabályozás
aktiválása
227
Előklímatizálás*
238
238
A levegő-visszakeringtetés aktiválása és inaktiválása
228
Az előklímatizálás* elindítása és
kikapcsolása
Előklímatizálási idő beállítása*
239
A levegő-visszakeringtetés idő228
beállításának aktiválása és inaktiválása
Az előklímatizálás időbeállításának
hozzáadása és szerkesztése*
240
A maximális páramentesítés
bekapcsolása és kikapcsolása
229
Az előklímatizálás* időbeállításának aktiválása és inaktiválása
241
A szélvédőfűtés* aktiválása és
inaktiválása
230
Az előklímatizálás időbeállításának
eltávolítása*
242
A szélvédőfűtés* automatikus
bekapcsolásának aktiválása és
inaktiválása
231
Klímakomfort parkoláskor*
242
A klímakomfort bekapcsolása és
kikapcsolása parkoláskor*
243
Az parkolási klíma vezérlés* szimbólumai és üzenetei
Az első ülésszellőztetés* aktiválása és inaktiválása
226
A kormányfűtés* aktiválása és
inaktiválása
A hátsó ablak és a külső tükrök
fűtésének aktiválása és inaktiválása
231
A hátsó ablakfűtés és a tükörfűtés
automatikus aktiválása és inaktiválása
232
Az első ülés ventilátorszintjének
szabályozása
232
A hátsó ülés ventilátorszintjének
szabályozása*
233
Az első ülés hőmérsékletének szabályozása
234
250
A zárás jelzésének beállítása
251
A távvezérlős kulcs
252
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
254
A távirányítóról vagy az utastérből
vezérelt nyitás beállításai
255
A csomagtérajtó nyitása a távvezérlős kulccsal
256
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
256
Az elem cseréje a távvezérlős
kulcsban
257
További távvezérlős kulcsok rendelése
261
Red Key - korlátozott távvezérlős
kulcs*
261
Red Key* beállítások
262
Kivehető kulcsszár
263
Zárás és nyitás a kivehető kulcsszárral
264
Indításgátló
266
244
A távvezérlős kulcs rendszer típusengedélye
267
Kulcs nélküli és érintésérzékeny
felületek*
280
Fűtés*
245
Állóhelyzeti fűtés*
246
Kiegészítő fűtés*
247
Az üzemanyagos kiegészítő fűtés*
automatikus bekapcsolásának
aktiválása és inaktiválása
Zárás megerősítése
247
Kulcs nélküli zárás és nyitás*
281
A kulcs nélküli nyitás beállításai*
282
A csomagtérajtó kulcs nélküli kioldása*
282
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az indító- és zárrendszerek antennáinak elhelyezkedése
283
Vezetőtámogató rendszerek
302
Sebességfüggő kormányzási erő
302
Zárás és nyitás az autó belsejéből
284
A csomagtérajtó nyitása az autó
belsejéből
285
elektronikus menetstabilizáló
303
Elektronikus menetstabilizáló
sport üzemmódban
305
A gyermekbiztonsági zárak aktiválása és inaktiválása
286
A sport üzemmód aktiválása vagy
inaktiválása az elektronikus
menetstabilizálóhoz
305
Automatikus zárás vezetéskor
287
Az elektromosan működtetett
csomagérajtó nyitása és zárása*
287
Az elektronikus menetstabilizáló
szimbólumai és üzenetei
307
Az elektromosan működtetett
csomagtérajtó* maximális nyílásának programozása
290
Connected Safety
308
A csomagtérajtó lábmozdulattal
történő működtetése*
291
A Connected Safety be- vagy
kikapcsolása
Szervizzár
293
A szervizzár aktiválása és inaktiválása
293
Riasztó*
295
Riasztók* aktiválása és inaktiválása
296
Csökkentett riasztási szint*
297
Zárreteszelés*
298
A zárreteszelés ideiglenes inaktiválása*
298
Automatikus fékezés elkerülő
manőver esetében City Safety
használatával
320
A City Safety fékez a szembejövő
járművek esetén
320
A City Safety korlátai
321
A City Safety funkcióval kapcsolatos üzenetek
324
Jelzőtábla-felismerés*
325
A jelzőtábla-felismerő* rendszer
aktiválása vagy inaktiválása
326
309
A jelzőtábla-felismerő információk* mutatása
327
A Connected Safety korlátai
310
Jelzőtábla-felismerés és Sensus
Navigation*
329
Figyelmeztetés a sebességhatárolóhoz és sebességmérő kamerákhoz a jelzőtábla-felismerő rendszertől*
329
A jelzőtábla-felismerő funkció*
figyelmeztetéseinek aktiválása
vagy inaktiválása
331
A jelzőtábla-felismerés korlátai*
332
City Safety™
310
A City Safety részfunkciói
312
A City Safety figyelmeztetési
távolságának beállítása
314
Akadályok észlelése City Safety
funkcióval
315
A City Safety keresztirányú forgalomban
317
A City Safety korlátai keresztirányú forgalomban
Sebességhatároló
332
318
A sebességhatároló kiválasztása
és aktiválása
334
City Safety kormányzási segítség
kitérő manőverhez
319
A sebességhatároló inaktiválása
334
A City Safety kormányzási segítségének korlátai elkerülő manőver
során
335
319
A sebességhatároló ideiglenes
inaktiválása
A sebességhatároló korlátai
335
7
8
Automatikus sebességhatároló
336
Az automatikus sebességhatároló
aktiválása vagy inaktiválása
337
Az automata sebességhatároló
tűrésének módosítása
338
Az automata sebességhatároló
korlátai
339
Sebességtartó (tempomat)
339
A sebességtartó kiválasztása és
aktiválása
340
Sebességtartó inaktiválása
341
A sebességtartó készenléti üzemmódja
342
Adaptív sebességtartó*
343
Az adaptív sebességtartó* kezelőszervei
344
Az adaptív sebességtartó megjelenítési módja*
345
Az adaptív sebességtartó kiválasztása és aktiválása*
346
Az adaptív sebességtartó szimbólumai és üzenetei*
351
Hajtásmódok az elöl haladó járműhöz viszonyított időköz használatakor
371
Pilot Assist*
352
A Pilot Assist* kezelőszervei
354
Automatikus fékezés vezetőtámogatással
371
A Pilot Assist* megjelenítési módja
355
Sávtartó segéd
372
A Pilot Assist* kiválasztása és aktiválása
357
A sávtartó segéd aktiválása vagy
inaktiválása
374
A Pilot Assist* inaktiválása
358
358
A sávtartó segéd segítési módjának kiválasztása
375
A Pilot Assist* készenléti üzemmódja
A kormányzási segéd ideiglenes
kikapcsolása Pilot Assist* használatával
359
A sávtartó segéd korlátai
375
A sávtartó segéd szimbólumai és
üzenetei
376
A Pilot Assist* korlátai
360
A sávtartó segéd kijelzési módja
378
A Pilot Assist* szimbólumai és
üzenetei
362
Kormányzási segítség ütközés
kockázatakor
379
Támogatás kanyarokban*
363
364
A kormányzási segítség aktiválása
vagy inaktiválása ütközés kockázata esetén
380
A kanyar asszisztens* aktiválása
vagy inaktiválása
A kanyar asszisztens korlátai*
364
380
Előzési segéd*
365
Kormányzási segítség sávelhagyás kockázata esetén
Az előzési segéd használata
365
Kormányzási segítség szemből
történő ütközés kockázata esetén
381
366
Kormányzási segítség hátulról történő ütközés kockázata esetén*
382
A kormányzási segéd korlátai
ütközés kockázatakor
383
A kormányzási segéd szimbólumai
és üzenetei ütközés kockázata esetén
384
Az adaptív sebességtartó újbóli
aktiválása*
347
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódja*
348
Figyelmeztetés a vezetőtámogatástól ütközés kockázata esetén
Az adaptív sebességtartó korlátai*
349
Cél módosítása vezetőtámogatással
367
Váltás a sebességtartó és az
adaptív sebességtartó* között a
központi kijelzőn
350
A tárolt sebesség beállítása vezetőtámogatáshoz
368
Időintervallum beállítása az elöl
haladó járműhöz képest
369
Park Assist Pilot elöl, hátul és az
oldalak mentén*
401
A kamera és radar egység korlátai
434
403
437
386
A sávtartó segéd rendszer* aktiválása vagy inaktiválása
A kamera és radar egység javasolt
karbantartása
387
A parkolósegéd korlátai
A kamera- és radaregység szimbólumai és üzenetei
439
A BLIS korlátai
403
388
A BLIS funkcióval kapcsolatos
üzenetek
A parkolósegéd szimbólumai és
üzenetei
405
389
Driver Alert Control
390
A Driver Alert Control be- vagy
kikapcsolása
Rear Collision Warning*
385
A Rear Collision Warning* korlátai
385
BLIS*
A BLIS be- vagy kikapcsolása
Parkolókamera*
406
407
391
Parkolósegéd kamerák elhelyezkedése és megfigyelt területek*
Pihenőhelyre vezetés kiválasztása
a Driver Alert Control funkció
figyelmeztetése esetén
Parkolósegéd-vonalak a parkoló
kamerához*
409
392
A Driver Alert Control korlátai
Követési távolságra való figyelmeztetés*
A parkolósegéd rendszer érzékelő
mezői
411
392
Parkolósegéd kamera aktiválása
413
392
A parkolókamera szimbólumai és
üzenetei
414
A követési távolságra való figyelmeztetés aktiválása vagy inaktiválása
394
Parkolósegéd*
416
A követési távolságra való figyelmeztetés korlátai
394
Parkolási változatok Park Assist
Pilot használatával*
417
Cross Traffic Alert*
395
A parkolósegéd* használata
418
A Cross Traffic Alert* be- vagy
kikapcsolása
396
Párhuzamos parkolóhely elhagyása Park Assist Pilot* használatával
421
A Cross Traffic Alert* korlátai
397
A Cross Traffic Alert* funkcióval
kapcsolatos üzenetek
399
Parkolósegéd*
400
A parkolósegéd* korlátai
421
A parkolósegéd* üzenetei
424
Radar egység
425
A radar eszköz típusengedélye
426
Kamera egység
434
9
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
10
Indítsa be az autót
442
Regeneratív fékezés*
456
A szintszabályozás beállításai*
481
Az autó leállítása.
443
Sebességváltó
456
Alacsony sebességű szabályozás*
482
Gyújtáshelyzetek
444
Manuális sebességváltó
457
445
Automata sebességváltó
457
Az alacsony sebességű vezetés*
aktiválása és inaktiválása funkciógomb használatával
482
Gyújtásmód kiválasztása
Alkoholzár*
446
Lejtmenetvezérlő*
483
446
Fokozatváltás automata sebességváltóval
458
Az alkoholzár megkerülése*
A motor beindítása előtt az alkoholzárral*
Fokozatváltás a kormánykerék váltófüleivel*
461
484
447
A lejtmenetvezérlő* aktiválása és
inaktiválása a funkciógombbal
463
485
447
Fokozatválasztás-gátló
Gazdaságos vezetés
Fék funkciók
Lábfék
464
486
448
Az automata sebességváltózár
inaktiválása
Előkészületek hosszú utazás előtt
Fékerőnövelés
449
Padlógáz funkció
Fékezés nedves utakon
449
Fékezés sózott utakon
450
A fékrendszer karbantartása
Téli vezetés
487
464
Gázlás
488
Az automata sebességváltó szimbólumai és üzenetei
465
Az üzemanyagtöltő fedél nyitása
és zárása
488
450
Fokozatváltás-jelző
466
Üzemanyag betöltés
489
Rögzítőfék
450
Összkerékhajtás*
467
Az üzemanyag kezelése
490
A rögzítőfék aktiválása és inaktiválása
451
Vezetési módok*
468
Benzin
491
Az automatikus rögzítőfék aktiválásának beállítása
452
Hajtásmód* váltása
470
Benzin-részecskeszűrő
492
Eco hajtásmód
471
Dízel
Parkolás emelkedőn
492
453
474
494
453
Az Eco hajtásmód aktiválása és
inaktiválása a funkciógombbal
Üres tartály és dízelmotor
A rögzítőfék hibája esetén
Automatikus fékezés álló helyzetben
474
494
454
Start/Stop funkció
Dízel-részecskeszűrő
Az álló helyzetben történő automatikus fékezés aktiválása és inaktiválása
Vezetés a start/stop funkcióval
474
495
454
Kibocsátás-szabályozás AdBlue®
használatával
A start/stop funkció kikapcsolása
Segítség emelkedőn induláskor
476
Az AdBlue® kezelése
455
496
A Start/Stop funkció feltételei
Automatikus fékezés ütközés után
476
455
Az AdBlue® ellenőrzése és feltöltése
497
Szintvezérlés* és lengéscsillapítás
478
AdBlue® szimbólumok és üzenetek
499
HANG, MÉDIA ÉS INTERNET
Túlmelegedés a motorban és hajtásrendszerben
501
Az indítóakkumulátor túlterhelése
502
Segédindítás másik akkumulátorral
502
Vonóhorog*
504
A vonóhorog* műszaki adatai
505
Kihúzható/visszahúzható vonókonzolok*
506
Vezetés utánfutóval
508
Utánfutó-stabilizáló*
510
Az utánfutó lámpáinak ellenőrzése
511
Vonóhorogra rögzített kerékpártartó*
512
Vontatás
513
A vonószem felszerelése és eltávolítása
514
Hang, média és internet
524
Videó lejátszása
541
Audio-beállítások
524
DivX® lejátszása
541
Hangzásélmény*
525
A videó beállításai
541
Alkalmazások
526
Bluetooth® média
542
Alkalmazások letöltése
527
528
Készülék csatlakoztatása
Bluetooth® kapcsolaton
542
Alkalmazások frissítése
Alkalmazások törlése
529
542
Készülék csatlakoztatása USBcsatlakozón
543
Az USB eszközök műszaki adatai
543
Kompatibilis médiaformátumok
544
Rádió
529
A rádió bekapcsolása
530
Rádiósáv és rádióállomás váltása
530
Rádióállomások keresése
531
Rádiócsatornák mentése a Rádió
kedvencek alkalmazásban
532
A rádió beállításai
533
Az Apple® CarPlay®* beállításai
547
RDS rádió
534
548
Digitális rádió*
535
Tanácsok az Apple® CarPlay®*
használatához
535
Android Auto*
549
Szállítás
516
HomeLink®*
516
A HomeLink®* programozása
517
A HomeLink®* használata
Kapcsolat az FM és a digitális
rádió* között
519
Médialejátszó
HomeLink®* típusengedély
520
Iránytű*
520
Az iránytű aktiválása és inaktiválása*
Az iránytű* kalibrálása
Média USB-csatlakozón
Apple® CarPlay®*
545
Az Apple® CarPlay®* használata
546
Az Android Auto* használata
550
536
Android Auto* beállítások
550
Médialejátszás
536
538
Tanácsok az Android Auto* használatához
551
Média vezérlése és váltása
520
Média keresése
539
Telefon
552
521
Gracenote®
539
553
CD-lejátszó*
540
Telefon csatlakoztatása az autóhoz
Bluetooth kapcsolaton az első
alkalommal
Videó
540
11
12
Telefon automatikus csatlakozta554
tása az autóhoz Bluetooth kapcsolaton
Nincs vagy gyenge internetkapcsolat
567
KEREKEK ÉS
GUMIABRONCSOK
Wi-Fi hálózat eltávolítása
568
Gumiabroncsok
Telefon manuális csatlakoztatása
az autóhoz Bluetooth kapcsolaton
584
A Wi-Fi technológiája és biztonsága
568
A gumiabroncs méretjelölése
586
569
A keréktárcsa méretjelölése
587
555
Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott telefon lecsatlakoztatása
556
Felhasználási feltételek és adatmegosztás
Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott telefonok közötti váltás
556
Az adatmegosztás aktiválása és
inaktiválása
Bluetooth kapcsolaton csatlakozó
készülékek eltávolítása
556
Telefonhívások kezelése
557
Szöveges üzenetek kezelése
558
Szöveges üzenetek beállításai
559
A telefonkönyv kezelése
559
Telefon-beállítások
560
Bluetooth eszközök beállításai
561
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
561
Az autó csatlakoztatása az internethez Bluetooth funkcióval rendelkező telefonon keresztül
563
Az autó csatlakoztatása az internethez telefonon keresztül (Wi-Fi)
564
Az autó csatlakoztatása az internethez autómodemen (SIM-kártyán) keresztül
565
Az autómodem beállításai*
566
Internet-hozzáférés megosztása az
autóból Wi-Fi hotspoton keresztül
566
A gumiabroncsok forgási iránya
587
569
Futófelület-kopásjelzők a gumiabroncsokon
588
A szolgáltatások adatmegosztása
570
A gumiabroncsnyomás ellenőrzése
Tárolóhely a merevlemezen
588
571
A gumiabroncsnyomás beállítása
Audio és média licencszerződés
589
572
Előírt gumiabroncsnyomás
590
Gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer*
591
Új gumiabroncsnyomás mentése a
megfigyelő rendszerben*
593
Lásd gumiabroncs-nyomás állapot
a központi kijelzőn*
594
Teendők alacsony gumiabroncsnyomás-figyelmeztetés esetén
594
Üzenetek a gumiabroncsnyomásfigyeléstől*
595
Kerékcsere
596
Szerszámkészlet
598
Emelő*
598
Kerékcsavarok
599
Pótkerék*
600
A pótkerék kezelése*
601
Téli gumiabroncsok
601
Hóláncok
602
RAKODÁS, TÁROLÁS ÉS
UTASTÉR
Szükséghelyzeti defektjavító készlet
603
Az utastér belseje
610
Volvo szervizprogram
632
603
Alagútkonzol
611
632
607
Elektromos aljzatok
612
Adatátvitel az autó és a műhely
között Wi-Fi kapcsolaton keresztül
Az elektromos aljzatok használata
614
Letöltési központ
633
A kesztyűtartó használata
616
Rendszerfrissítések kezelése a
letöltési központban
633
Napellenzők
617
Autó állapota
Raktér
634
618
Szervizelés és javítás előjegyzése
Javaslatok a rakodáshoz
635
618
Autóadatok küldése a szerviznek
Tetőterhelés és rakodás tetőcsomagtartóra
636
620
Az autó felemelése
637
Táskatartó kampók
620
A klímavezérlő rendszer szervizelése
640
Csomagrögzítő szemek
621
Szélvédőre vetített kijelző a szélvédő cseréjekor*
640
Sílécalagút a hátsó ülésben
621
A motortérfedél nyitása és zárása
A csomagtértakaró* felszerelése és
eltávolítása
641
622
A motortér áttekintése
642
A csomagtértakaró* használata
624
Motorolaj
643
A biztonsági rácsok* felszerelése
és eltávolítása
625
A biztonsági háló* felszerelése és
eltávolítása
627
Elsősegélycsomag*
629
Elakadásjelző háromszög
629
Defektjavító készlet használata
Fújja fel a gumiabroncsot a defektjavító készlet kompresszorával
KARBANTARTÁS ÉS
SZERVIZELÉS
A motorolaj ellenőrzése és feltöltése
645
A hűtőfolyadék feltöltése
646
Akkumulátor
648
Segédakkumulátor
650
Szimbólumok az akkumulátorokon
652
Akkumulátor-újrahasznosítás
652
Biztosítékok és központi elektromos egységek
653
Biztosítékcsere
653
13
MŰSZAKI ADATOK
Biztosítékok a motortérben
655
Az autó fényezése
683
Típusjelölések
690
Biztosítékok a kesztyűtartó alatt
660
Kisebb fényezési sérülések javítása
683
Méretek
693
Biztosítékok a csomagtérben
665
Színkódok
684
Tömegek
695
Lámpacsere
670
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
684
696
A belső tisztítása
670
Az ablaktörlő lapátok cseréje
685
Vontató képesség és vonóhorogterhelés
A központi kijelző tisztítása
671
686
A motor műszaki adatai
699
A szélvédőre vetített kijelző* tisztítása
672
Állítsa szerviz állásba az ablaktörlő
lapátokat
Motorolaj – műszaki adatok
701
Szövetkárpit és tetőkárpit tisztítása
672
A motorolaj tekintetében nehéz
vezetési feltételek
703
A biztonsági övek tisztítása
673
Hűtőfolyadék – műszaki adatok
Padlószőnyegek és berakott szőnyegek tisztítása
704
673
Sebességváltó-folyadék – műszaki
adatok
704
A bőr kárpitok tisztítása*
674
Fékfolyadék – műszaki adatok
A bőr kormánykerék tisztítása
704
675
Üzemanyagtartály - méret
A belső műanyag, fém és fa alkatrészek tisztítása
705
675
AdBlue® tartály kapacitása
705
A külső tisztítása
676
Polírozás és viaszolás
14
676
Mosófolyadék betöltése
687
Légkondicionáló – műszaki adatok
705
Üzemanyag-fogyasztás és CO2kibocsátás
708
Jóváhagyott kerék- és gumiabroncsméretek
712
Kézi mosás
677
Automata autómosó
678
Nagy nyomású mosás
680
680
A gumiabroncsok minimális megengedett terhelésmutatója és
sebesség-besorolása
714
Az ablaktörlő lapátok tisztítása
A külső műanyag, gumi és díszítő
komponensek tisztítása
681
Jóváhagyott gumiabroncs-nyomások
716
Keréktárcsák tisztítása
682
Rozsdavédelem
682
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
Betűrendes tárgymutató
717
15
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
Tulajdonosi információk
Az autó központi kijelzője1
A kezelési információk digitálisan és nyomtatva számos különböző termék formájában
állnak rendelkezésre. A kezelési útmutató
elérhető az autó központi kijelzőjén, mobilalkalmazásként vagy a Volvo Cars támogató
weboldalán. Egy Quick Guide és a kezelési
útmutató melléklete megtalálható a kesztyűtartóban, amely többek között műszaki adatokat és a biztosítékokkal kapcsolatos információkat tartalmaz. A nyomtatott kezelési
útmutató megrendelhető.
A központi kijelzőn, húzza le a
felső nézetet, és érintse meg
a Kezelési útmutató lehetőséget. Itt érhetők el a vizuális
navigáció lehetőségei az autó
külső és belső képeivel. Az
információk kereshetők és
kategóriákra is vannak osztva.
Mobilalkalmazás
Az App Store vagy Google
Play áruházban keressen a
"Volvo Manual" kifejezésre,
töltse le az alkalmazást az
okostelefonjára vagy táblagépére, és válassza ki az autót.
Az alkalmazásban oktató
videók és a vizuális navigáció lehetőségei
érhetők el az autó külső és belső képeivel. A
tartalom kereshető és a különböző részek úgy
vannak kialakítva, hogy megkönnyítsék a navigálást.
A Volvo Cars support weboldala
Menjen a https://
www.volvocars.com/intl/
support oldalra, és válassza ki
az országát. Itt online és PDF
formátumú kezelési útmutatókat találhat. A Volvo Cars
support oldalán oktató videók
és további információk valamint a Volvójára és
az autó tulajdonlására vonatkozó további
segítség is található. Az oldalak a legtöbb
piacon elérhetők.
Nyomtatott információk
A kesztyűtartóban található a
kezelési útmutató1 melléklete,
amely a biztosítékokkal kapcsolatos információkat és
műszaki adatokat valamint
fontos és gyakorlati információk összefoglalását tartalmazza.
Egy Quick Guide is elérhető nyomtatott formában, amely segít megismerkedni az autó
leggyakrabban használt funkcióival.
A választott felszereltségi szinttől, piactól stb.
függően az autóban nyomtatott formában
további tulajdonosi információk is lehetnek.
1
18
A teljes nyomtatott kezelési útmutató az olyan piacokon található meg az autóban, ahol nem áll rendelkezésre a központi kijelzőn.
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
Nyomtatott kezelési útmutató és hozzá kapcsolódó melléklet rendelhető. A rendeléshez
lépjen kapcsolatba egy Volvo kereskedéssel.
FONTOS
Mindig a járművezető felelős a jármű biztonságos vezetéséért és a vonatkozó törvények és szabályok betartásáért. Az is
fontos, hogy az autót a Volvo kezelési
útmutatóban leírt előírásainak megfelelően
tartsa karban és kezelje.
Ha bármilyen eltérés van a központi kijelzőn megjelenő és a nyomtatott információk
között, akkor mindig a nyomtatott információk élveznek elsőbbséget.
•
•
A Volvo Cars support oldala (23. oldal)
A kezelési útmutató olvasása (24. oldal)
Kezelési útmutató a központi
kijelzőn
A kezelési útmutató digitális2 változata elérhető az autó központi kijelzőjén.
A digitális kezelési útmutató a felső nézetből
érhető el. bizonyos esetekben a tematikus
kezelési útmutató szintén a felső nézetből
érhető el.
MEGJEGYZÉS
A digitális kezelési útmutató vezetés közben nem használható.
MEGJEGYZÉS
A központi kijelző nyelvének módosítása
azt jelenti, hogy bizonyos tulajdonosi információk nem felelnek meg az országos
vagy helyi törvényeknek és szabályozásoknak. Ne váltson olyan nyelvre, amit nehéz
megérteni, mert így nehézséget okozhat a
képernyőstruktúrában történő eligazodás.
Kapcsolódó információk
•
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
(19. oldal)
•
A kezelési útmutató mobil eszközökön
(23. oldal)
}}
19
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
||
Kezelési útmutató
Környezetérzékeny kezelési útmutató
mazások letöltése esetén például nem lehet
hozzáférni alkalmazás-specifikus cikkekhez.
Kapcsolódó információk
Felső nézet a kezelési útmutató gombjával.
A kezelési útmutató megnyitásához - húzza le
a felső nézetet a középső kijelzőn, és érintse
meg a Kezelési útmutató lehetőséget.
A kezelési útmutatóban található információk
közvetlenül a kezelési útmutató kezdőlapján
vagy annak felső menüjéből érhetők el.
Felső nézet a tematikus kezelési útmutató gombjával.
A tematikus kezelési útmutató egy gyorshivatkozás a kezelési útmutató azon cikkéhez,
amely a képernyőn látható aktív funkciót írja le.
Amikor tematikus kezelési útmutató áll rendelkezésre, akkor az a Kezelési útmutató jobb
oldalán jelenik meg a felső nézetben.
A tematikus kezelési útmutató megérintése
ezért egy, a képernyőn megjelenő tartalommal
kapcsolatos cikket nyit meg a kezelési útmutatóban. Például nyomja meg a Navigáció
kézikönyve lehetőséget – a navigációval kapcsolatos cikk nyílik meg.
Ez csak az autó bizonyos alkalmazásaira
vonatkozik. Harmadik felek által kínált alkal-
2A
20
legtöbb piacra érvényes.
•
Navigálás a kezelési útmutatóban a központi kijelzőn (21. oldal)
•
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(116. oldal)
•
Alkalmazások letöltése (527. oldal)
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
Navigálás a kezelési útmutatóban
a központi kijelzőn
A digitális kezelési útmutató az autó központi
kijelzőjének felső nézetében érhető el. A tartalom kereshető és a különböző részek úgy
vannak kialakítva, hogy megkönnyítsék a
navigálást.
A menü megnyitása a felső menüből
–
Nyomja meg a
lehetőséget a felső listában a kezelési útmutatóban.
> Egy információk megkeresésére szolgáló különböző funkciókat tartalmazó
menü nyílik meg:
Kezdőlap
Érintse meg a szimbólumot,
hogy visszalépjen a kezelési
útmutató kezdőlapjához.
Kiemelt cikkek
Nyomja meg a szimbólumot
egy olyan oldal megnyitásához, amely hasznos, az autó
legáltalánosabb funkcióit
ismertető cikkekhez mutató
hivatkozásokat tartalmaz. A
szakaszok kategóriák szerint
is elérhetők, de itt össze vannak gyűjtve a
gyorsabb hozzáférés érdekében. Érintsen meg
egy cikket annak teljes elolvasásához.
Kategóriák
A kezelési útmutató szakaszai fő kategóriákba és alkategóriákba van szervezve.
Ugyanazt a szakaszt több
megfelelő kategória is tartalmazza, így az könnyebben
megtalálható.
A kezelési útmutatót a felső nézetből érheti el.
–
A kezelési útmutató megnyitásához húzza le a felső nézetet a középső kijelzőn, és érintse meg a Kezelési útmutató
lehetőséget.
A kezelési útmutatóban számos különböző
módon kereshet információkat. A lehetőségek
a kezelési útmutató kezdőlapjáról és a felső
menüből érhetők el.
1.
Nyomja meg a Kategóriák gombot.
> A fő kategóriák egy listában jelennek
meg.
2. Érintsen meg egy fő kategóriát ( ).
> Megjelenik az alkategóriák ( ) és cikkek ( ) listája.
3. Érintsen meg egy cikket a megnyitásához.
A visszalépéshez, nyomja meg a vissza nyilat.
}}
21
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
||
Interaktív területek a belső és külső
részekhez.
Az autó külső és belső áttekintő képei. A különböző
részek interaktív területekkel
vannak jelölve, amelyek az
autó adott részeivel kapcsolatos cikkekhez vezetnek.
1.
Nyomja meg a Külső vagy Belső gombot.
> Külső vagy belső képek jelennek meg
interaktív területekkel. Az interaktív
területek az autó vonatkozó részeivel
kapcsolatos cikkekhez mutatnak.
Csúsztassa az ujját vízszintesen a képernyőn a képek közötti váltáshoz.
2. Érintsen meg egy interaktív területet.
> A területről szóló cikk címe jelenik meg.
3. Érintse meg a címet a cikk megnyitásához.
A visszalépéshez, nyomja meg a vissza nyilat.
22
Kedvencek
Nyomja meg a szimbólumot
a kedvencként mentett cikkek eléréséhez. Érintsen meg
egy cikket annak teljes elolvasásához.
Kedvenc cikkek mentése vagy törlése
A cikkeket a jobb oldalon fent található
megnyomásával mentheti el kedvencként,
amikor meg van nyitva az adott cikk. Ha a cikk
el van mentve kedvencként, akkor a csillag ki
van töltve: .
A keresés funkció használata a felső
menüben
1.
elemet a kezelési
Érintse meg a
útmutató felső menüjében. Egy billentyűzet jelenik meg a képernyő alsó részén.
2. Írjon be egy kulcsszót, például "biztonsági
öv".
> A javasolt cikkek és kategóriák a betűk
beírása közben jelennek meg.
3. Érintse meg a cikket vagy kategóriát
annak megnyitásához.
Kapcsolódó információk
A cikk eltávolításához a kedvencekből nyomja
meg újra a csillagot az aktuális cikkben.
•
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
(19. oldal)
Videó
•
Billentyűzet a központi kijelzőn
(127. oldal)
•
A kezelési útmutató olvasása (24. oldal)
Nyomja meg a szimbólumot
az autó funkcióit magyarázó
rövid bemutató videókhoz.
Információk
Érintse meg a szimbólumot
az autóban található kezelési
útmutató verziójával kapcsolatos valamint egyéb hasznos
információk eléréséhez.
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
A kezelési útmutató mobil
eszközökön
A kezelési útmutató mobilalkalmazás3 formájában is elérhető az App Store és Google Play
áruházakban. Az alkalmazás okostelefonokhoz és táblagépekhez készült.
lyek a kérdéses területről szóló cikkhez vezetnek. A tartalom kereshető és a különböző
részek úgy vannak kialakítva, hogy megkönynyítsék a navigálást.
A Volvo Cars support oldala
Az autójával kapcsolatos további információk
a Volvo Cars weboldalon és a support oldalon
találhatók.
Támogatás az interneten
Menjen a https://www.volvocars.com/intl/
support címre az oldal meglátogatásához. A
support oldal a legtöbb piacon elérhető.
Támogatást tartalmaz az olyan funkciókhoz,
mint a webes alapú szolgáltatások és funkciók, a Volvo On Call*, a navigációs rendszer*
és az alkalmazások. Videók és lépésenként
leírt útmutatások magyarázzák a különböző
eljárásokat, például azt, hogyan csatlakoztassa
az autót az internethez mobiltelefonon keresztül.
A kezelési útmutató letölthető mobilalkalmazásként az
App Store és Google Play
áruházakból. Az itt látható
QR-kód közvetlenül az alkalmazásra mutat. Vagy meg is
keresheti azt az App Store
illetve Google Play áruházban a "Volvo
manual" keresési kifejezéssel.
Letölthető információk
A mobilalkalmazás megtalálható az App Store és
Google Play áruházakban.
Kapcsolódó információk
•
A kezelési útmutató olvasása (24. oldal)
Térképek
A Sensus navigation felszereltségű autókhoz
lehetőség van térképek letöltésére a support
weboldalról.
Kezelési útmutatók PDF formátumban
A kezelési útmutatók PDF formátumban tölthetők le. Válasszon autómodellt és modellévet
az útmutató szükség szerinti letöltéséhez.
Az alkalmazás tartalmaz egy videót a külső és
belső képekkel, ahol az autó különböző részei
interaktív területekkel vannak kiemelve, ame3 Bizonyos
}}
mobilkészülékek esetében.
* Opció/tartozék.
23
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
||
Kapcsolat
A kezelési útmutató olvasása
Opciók/tartozékok
A support weboldal tartalmazza az ügyfélszolgálat és a legközelebbi Volvo kereskedő kapcsolati adatait.
Új autója megismerése érdekében, olvassa el
a kezelési útmutatót, mielőtt először vezetne.
A kezelési útmutató tanulmányozása segíti az
új funkciók, az autó kezelésének megértését a
különböző helyzetekben és, hogy megtanulja
az autó funkcióinak legjobb kihasználását.
Kérjük, fordítson figyelmet a kezelési útmutatóban található biztonsági utasításokra.
A normál felszereltségen kívül, a használati
útmutató az opciókat (gyárilag beszerelt
berendezések) és bizonyos tartozékokat (utólagosan beszerelt extra tartozékok) is tárgyal.
Jelentkezzen be a Volvo Cars
weboldalra
Hozzon létre személyes Volvo ID azonosítót,
és jelentkezzen be a www.volvocars.com
weboldalon. Amikor be van jelentkezve, akkor
áttekintést láthat többek között a szervizekről,
szerződésekről és garanciákról. Itt találhat
információkat az autómodelljéhez illő tartozékokról és szoftverekről is.
Kapcsolódó információk
•
Volvo ID (28. oldal)
A jelen kezelési útmutató célja, hogy elmagyarázza a Volvo járművekben található összes
lehetséges funkciót, opciót és tartozékot. Nem
arra szolgál, hogy garantálja azt, hogy az
összes tárgyalt jellemző, funkció és opció minden járműbe be van építve. Előfordulhat, hogy
bizonyos használt terminológia nem pontosan
egyezik az értékesítési, marketing és reklámanyagokban.
A fejlesztési munka folyamatosan zajlik a termék javítása érdekében. A módosítások azt
okozhatják, hogy a kezelési útmutatóban található információk, leírások és ábrák különböznek az autó berendezéseitől. Fenntartjuk az
előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
Ne vegye ki ezt az útmutatót az autóból - ha
problémák merülnek fel, akkor itt találhat információkat arról, hol és hogyan érhető el szakszerű segítség.
A kiadás időpontjában, minden ismert opció és
tartozék típusa csillaggal van jelölve: *.
A kezelési útmutatóban tárgyalt felszerelések
nem minden autóban állnak rendelkezésre ezek a különböző piacok igényeinek és az
adott országos vagy helyi törvényeknek és
szabályozásoknak megfelelően változhatnak.
Ha kétségei vannak az alapfelszereltséggel és
az opciókkal/tartozékokkal kapcsolatban,
akkor vegye fel a kapcsolatot egy Volvo kereskedővel.
Speciális szövegek
FIGYELEM
Sérülés kockázata esetén FIGYELMEZTETŐ szövegek jelennek meg.
FONTOS
Károsodás kockázata esetén FONTOS szövegek jelennek meg.
© Volvo Car Corporation
24
* Opció/tartozék.
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
MEGJEGYZÉS
Anyagi kár kockázata
MEGJEGYZÉS szövegek adnak olyan
tanácsokat vagy tippeket, amelyek segítik
például egyes jellemzők vagy funkciók
használatát.
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete üzenetmezőben.
MEGJEGYZÉS
A kezelési útmutatóban szereplő matricák
nem pontosan egyeznek meg az autóban
találhatókkal. Ezek a hozzávetőleges megjelenést és az elhelyezkedésüket mutatják
az autóban. Az adott autóra vonatkozó
adatok az autóban található matricákon
találhatók.
Címkék
Az autón különböző matricák találhatók, amelyek érthető módon közölnek fontos információkat. Az autóban található matricák az alábbi,
csökkenő fontosságú figyelmeztetéseket/
információkat tartalmazzák.
Személyi sérülésre vonatkozó
figyelmeztetés
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete vagy kék figyelmeztető mezőben és
üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére
figyelmeztet, amely, figyelmen kívül hagyása
esetén anyagi kárt eredményezhet.
Információk
Illusztrációk és videók
A kezelési útmutatóban használt illusztrációk
és videók bizonyos esetekben vázlatosak,
amelyek célja, hogy átfogó képet nyújtsanak
egy bizonyos funkcióról. Ezek a felszereltségi
szinttől és a piactól függően eltérhetnek autó
tényleges megjelenésétől.
Kapcsolódó információk
•
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
(19. oldal)
•
A kezelési útmutató mobil eszközökön
(23. oldal)
•
A Volvo Cars support oldala (23. oldal)
Fekete ISO szimbólumok sárga figyelmeztető
mezőben, fehér szöveg/kép fekete üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére figyelmeztet,
amely, figyelmen kívül hagyása esetén súlyos
vagy halálos személyi sérülést eredményezhet.
25
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
A kezelési útmutató és a környezet
A kezelési útmutatót ellenőrzött erdőkből
származó papírra nyomtatták.
A Forest Stewardship Council (FSC)® (Erdőgondnoksági Tanács) szimbólum mutatja,
hogy a használati útmutató nyomtatásához
felhasznált papírnyersanyag FSC® minősítésű
erdőkből vagy egyéb ellenőrzött forrásokból
származik.
Kapcsolódó információk
•
26
Drive-E - a vezetés tisztább élvezete
(30. oldal)
AZ ÖN VOLVÓJA
AZ ÖN VOLVÓJA
Volvo ID
MEGJEGYZÉS
A Volvo ID egy személyes azonosító, amely
szolgáltatások széles köréhez biztosít hozzáférést egyetlen felhasználónévvel és jelszóval.
Ha egy szolgáltatáshoz (például Volvo On
Call) használt felhasználónév megváltozik,
akkor az automatikusan módosul a többi
szolgáltatás esetében is.
MEGJEGYZÉS
Az elérhető szolgáltatások idővel változhatnak és függnek a felszereltségi szinttől
valamint a piactól.
Példa a szolgáltatásokra:
•
Volvo On Call alkalmazás* – az autó ellenőrzése telefon használatával. Például
ellenőrizheti az üzemanyagszintet, megjelenítheti a legközelebbi üzemanyagtöltő
állomást és távolról bezárhatja az autót.
•
Send to Car – címeket küldhet internetes
térképszolgáltatásokból közvetlenül az
autóhoz.
•
Szervizelés és javítás előjegyzése –
regisztrálhat egy szervizét/kereskedést a
volvocars.com weboldalon, hogy közvetlenül az autóból jegyezhesse elő a szervizeléseket.
Volvo ID létrehozása az autóból, a
volvocars.com weboldalon vagy a Volvo On
Call alkalmazásban lehetséges1.
Ha Volvo ID azonosítót regisztrált az autóban,
akkor számos szolgáltatás válik elérhetővé.
Számos Volvo ID használható ugyanahhoz az
autóhoz és számos autó rendelhető akár ugyanahhoz a Volvo ID azonosítóhoz.
Kapcsolódó információk
•
Volvo ID létrehozása és regisztrálása
(28. oldal)
•
Szervizelés és javítás előjegyzése
(635. oldal)
Volvo ID létrehozása és
regisztrálása
Volvo ID létrehozása különböző módokon
lehetséges. Ha a Volvo ID azonosítót a
volvocars.com oldalon vagy a Volvo On Call
alkalmazásban2 hozta létre, akkor a Volvo ID
azonosítót regisztrálnia is kell az autóhoz,
hogy használhassa a különböző Volvo ID
szolgáltatásokat.
Volvo ID létrehozása a Volvo ID
alkalmazással
1. Töltse le a Volvo ID alkalmazást a
Letöltőközpont helyről a központi kijelző
alkalmazás nézetében.
2. Indítsa el az alkalmazást, és regisztrálja
személyes e-mail címét.
3. Kövesse a megadott e-mail címre automatikusan küldött utasításokat.
> Létrehozott egy Volvo ID azonosítót, és
automatikusan regisztrálta azt az autóhoz. Most már használhatja a Volvo ID
szolgáltatásokat.
1 Ha rendelkezik Volvo On Call* opcióval.
2 Csak bizonyos piacokra vonatkozik.
28
* Opció/tartozék.
AZ ÖN VOLVÓJA
Volvo ID létrehozása a Volvo Cars
weboldalon
1. Menjen a www.volvocars.com oldalra, és
jelentkezzen be3 a jobb felső részen található ikon használatával. Válassza a Volvo
ID létrehozása lehetőséget.
2. Írjon be egy személyes e-mail címet.
3. Kövesse a megadott e-mail címre automatikusan küldött utasításokat.
> Létrehozta a Volvo ID azonosítót.
Olvassa el az alábbiakban, hogyan
regisztrálhatja az azonosítót az autóhoz.
Volvo ID létrehozása a Volvo On Call
alkalmazással4
1. Töltse le a Volvo On Call alkalmazás legújabb változatát a telefonra5.
6. Egy e-mail üzenetet kap a megadott
címre. Kattintson a hivatkozásra az e-mail
üzenetben a Volvo ID aktiválásához.
> A Volvo ID most már készen áll a használatra.
Kapcsolódó információk
Volvo ID regisztrálása az autóhoz
•
Ha Volvo ID azonosítóját az interneten vagy a
Volvo On Call alkalmazásban hozta létre, akkor
regisztrálja azt az autóhoz az alábbiak szerint:
1.
•
•
•
Volvo ID (28. oldal)
Alkalmazások letöltése (527. oldal)
Rendszerfrissítések kezelése a letöltési
központban (633. oldal)
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
(561. oldal)
Ha még nem tette meg, akkor töltse le a
Volvo ID alkalmazást a Letöltőközpont
webhelyről a központi kijelző alkalmazás
nézetében.
MEGJEGYZÉS
Az alkalmazások letöltéséhez az autónak
az internethez kell csatlakoznia.
2. Válassza ki Volvo ID létrehozásához.
3. Megnyílik a Volvo ID létrehozásának
weboldala. Írja be a kért adatokat.
4. Jelölje be a négyzetet, hogy elfogadja a
használati feltételeket.
5. Nyomja meg a gombot, amely létrehozza
Volvo ID azonosítóját.
3 Bizonyos piacokon érhető el.
4 Volvo On Call* szolgáltatással felszerelt autók.
5 Letölthető például az Apple App Store vagy Google
2. Indítsa el az alkalmazást, és írja be
Volvo ID azonosítóját/e-mail címét.
3. Kövesse az automatikusan a Volvo ID azonosítójához rendelt e-mail címére küldött
utasításokat
> A Volvo ID most már regisztrálva van az
autóhoz. Használhatja a Volvo ID szolgáltatásokat.
Play áruházból.
* Opció/tartozék.
29
AZ ÖN VOLVÓJA
Drive-E - a vezetés tisztább
élvezete
mékek és megoldások fejlesztésén, hogy
csökkentse a káros környezeti hatásokat.
A Volvo Car Corporation folyamatosan dolgozik a biztonságosabb és hatékonyabb ter-
A környezetvédelem a Volvo Car egyik legfontosabb értéke, amely minden tevékenységére
hatással van. A környezetvédelmi munka az
autó teljes életciklusán alapszik és figyelembe
veszi a környezeti hatást a tervezéstől a selejtezésig és újrahasznosításig. A Volvo Car alapelve, hogy minden újonnan fejlesztett terméknek kevesebb környezeti hatással kell rendelkeznie, mint annak a terméknek, amelyet
levált.
A Volvo környezetgazdálkodási munkája hatékonyabb és kevésbé szennyező hajtásláncok,
30
a Drive-E kifejlesztését eredményezte. A személyes környezet szintén fontos a Volvo számára - a Volvo belső levegője például a klímaszabályozó rendszernek köszönhetően tisztább, mint a külső levegő.
Az ön Volvója megfelel a szigorú nemzetközi
környezetvédelmi szabványoknak. A Volvo
összes gyártóegységének ISO 14001 minősítéssel kell rendelkeznie, és ez támogatja a környezetvédelmi problémák módszeres megközelítését, ami folyamatos fejlődést tesz lehetővé a környezetre gyakorolt káros hatások
csökkentése terén. Az ISO minősítés megtar-
tása a hatályos környezetvédelmi törvények és
szabályozások betartását is jelenti. A Volvo azt
is megköveteli, hogy partnerei is megfeleljenek ezeknek a követelményeknek.
Üzemanyag-fogyasztás
Mivel az autó teljes környezeti hatásának nagy
része annak használatából ered, a Volvo Car
környezetvédelmi munkájában az üzemanyagfogyasztás, pl. a széndioxid-kibocsátás és
egyéb levegőszennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére helyezi a hangsúlyt. A
Volvo autók minden vonatkozó kategóriában
AZ ÖN VOLVÓJA
versenyképes üzemanyag-fogyasztással rendelkeznek. Az alacsonyabb üzemanyagfogyasztás általában az üvegház hatású gázok,
széndioxid alacsonyabb kibocsátását eredményezi.
Hozzájárulás egy jobb környezethez
Az energiahatékony és gazdaságos autó
kisebb környezetkárosító hatással rendelkezik
és csökkenti az autó tulajdonosának költségeit. Mint járművezető, könnyen csökkentheti
az üzemanyag-fogyasztást, és hozzájárulhat
egy jobb környezethez - íme néhány tanács:
•
Tervezzen hatékony átlagsebességet. A
körülbelül 80 km/h (körülbelül 50 mph)
feletti és 50 km/h (körülbelül 30 mph)
alatti sebesség nagyobb energiafogyasztást eredményez.
•
Tartsa be a szerviz és garanciafüzet által
az autó szervizeléséhez és karbantartásához előírt intervallumokat.
•
Kerülje a motor alapjáraton járatását állítsa le a motort, amikor hosszabb időre
megáll. Fordítson figyelmet a helyi rendelkezésekre.
•
Tervezze meg az utat - a sok szükségtelen
megállás és egyenetlen sebesség
nagyobb üzemanyag-fogyasztással jár.
•
Használja az előfűtést* mielőtt hideg időben elindulna - ez javítja az indítási képességet és csökkenti a kopást hideg időben.
A motor gyorsabban eléri az üzemi hőmér-
sékletét, ami csökkenti a fogyasztást és a
károsanyag-kibocsátást.
például erős forgalomban, dugóban állás közben és alagutakban fordulhatnak elő.
Ne feledje a környezetre biztonságos módon
selejtezni a veszélyes hulladékokat, például az
akkumulátorokat és olajokat. Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel, ha bizonytalan az ilyen
típusú hulladékok kezelésével kapcsolatban lehetőleg forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
Az IAQS a tiszta belső zóna csomag (CZIP)*
része, amely egy olyan funkciót is tartalmaz,
amely lehetővé teszi a ventilátor beindítását,
amikor kinyitják az autót a távvezérlős kulcscsal.
Hatékony kibocsátás-szabályozás
A Volvók belsejében használt anyagok gondosan vannak kiválasztva és tesztelve, hogy azok
kellemesek és kényelmesek legyenek. Bizonyos részek, például a kormánykerék varratai
kézzel készülnek. Az utastér úgy lett kialakítva,
hogy például nagy melegben vagy erős fényben ne bocsásson ki erős szagokat vagy
anyagokat, amelyek kellemetlen érzést okoznak.
Az Ön Volvója a "Kívül-belül tiszta" koncepció
betartásával készült – ez a koncepció tiszta
belső környezetet valamint nagy hatékonyságú kibocsátás-szabályozást foglal magában.
A kipufogógázok károsanyag-kibocsátása sok
esetben jóval a vonatkozó szabványok alatt
van.
Tiszta levegő az utastérben
A por és a pollenek bejutását az utastérbe a
levegő beszívásakor egy levegőszűrő segít
megakadályozni.
A belső levegőminőség rendszer (IAQS)* biztosítja, hogy a bejövő levegő tisztább legyen,
mint a külső környezet levegője.
A rendszer megtisztítja az utastér levegőjét a
szennyeződésektől, mint amilyenek a részecskék, szénhidrogének, nitrogén-oxidok és talajszinti ózon. Ha a külső levegő szennyezett,
akkor a légbeszívás megszűnik és a levegő
visszakeringtetésre kerül. Az ilyen helyzetek
Belső
Volvo szervizek és a környezet
A rendszeres karbantartás biztosítja autója
hosszú hasznos élettartamát és alacsony
üzemanyag-fogyasztását. Ilyen módon a tisztább környezethez is hozzájárulhat. Amikor
egy Volvo szervizre bízza az autója szervizelését és karbantartását, akkor az a Volvo rendszerének részévé válik. A Volvo világos követelményeket támaszt a szervizek kialakítására
vonatkozóan, hogy megakadályozza a káros
anyagok környezetbe jutását. A szervizek
munkatársai rendelkeznek a jó környezetvédelem biztosításához szükséges tudással és eszközökkel.
* Opció/tartozék.
}}
31
AZ ÖN VOLVÓJA
||
Újrahasznosítás
Mivel a Volvo életciklusban gondolkodik, fontos az is, hogy az autók újrahasznosítása környezetbarát módon történjen. Majdnem a teljes autó újrahasznosítható. Az autó utolsó
tulajdonosát ezért arra kérjük, hogy vegye fel a
kapcsolatot egy kereskedővel, ahol tanúsított/
jóváhagyott újrahasznosító létesítményt tudnak ajánlani.
Kapcsolódó információk
32
•
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás (708. oldal)
•
•
Gazdaságos vezetés (485. oldal)
•
A kezelési útmutató és a környezet
(26. oldal)
•
Levegőminőség (213. oldal)
Az előklímatizálás* elindítása és kikapcsolása (238. oldal)
* Opció/tartozék.
AZ ÖN VOLVÓJA
IntelliSafe – vezetőtámogatás és
biztonság
Az IntelliSafe a Volvo Cars biztonsági koncepciója. Az IntelliSafe számos rendszerből
áll6, amelyek célja az autózás biztonságosabbá tétele, a sérülések elkerülése és az utasok valamint a többi közlekedő védelme.
FIGYELEM
A funkciók kiegészítő segítségek - nem
képesek minden szituáció kezelésére akármilyen feltételek mellett.
Mindig a járművezető viseli a felelősséget a
jármű biztonságos vezetéséért és az
érvényben lévő közlekedési szabályok
betartásáért.
Támogatás
Annak érdekében, hogy a járművezető biztonságosabb módon vezethesse az autót, az
IntelliSafe az alábbi funkciókkal rendelkezik.
•
•
•
•
•
•
•
Aktív távolsági fényszóró
Alagútészlelés
Parkolókamera*
Jelzőtábla-felismerés*
elektronikus menetstabilizáló
•
•
•
Roll Stability Control
Olvassa el az egyes rendszerekkel kapcsolatos részeket, hogy teljes mértékben megértse a funkciót és megismerje a fontos
figyelmeztetéseket.
Sebességtartó
Adaptív sebességtartó*
Rear Collision Warning
Driver Alert Control
Megelőzés
Annak érdekében, hogy segítsen a járművezetőnek a balesetek elkerülésében, az IntelliSafe
az alábbi funkciókkal rendelkezik.
Légzsákok
MEGJEGYZÉS
Sebességhatároló*
Összkerékhajtás7
Whiplash Protection System
Biztonsági övek biztonságiöv-feszítőkkel
Kapcsolódó információk
•
•
•
Aktív távolsági fényszóró (161. oldal)
Biztonság (44. oldal)
Vezetőtámogató rendszerek (302. oldal)
• City Safety
• Követési távolságra való figyelmeztetés*
• Sávtartó asszisztens
• Ütközésmegelőző rendszer
Védelem
Pilot Assist
Cross Traffic Alert*
Blind Spot Information*
Parkolósegéd*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Annak érdekében, hogy balesetek esetén bizonyos helyzetekben védje a járművezetőt és az
utasokat, az IntelliSafe az alábbi együttműködő funkciókkal rendelkezik:
Parkolósegéd*
6 A rendszerek némelyike
7 All Wheel Drive
alapfelszereltság, míg mások opcionálisak. Ez a piactól, a modellévtől és az autómodelltől függően változó.
* Opció/tartozék.
33
AZ ÖN VOLVÓJA
Sensus - online kapcsolat és
szórakoztatás
A Sensus lehetővé teszi különböző típusú
alkalmazások használatát és az autó Wi-Fi
hozzáférési pontként történő használatát.
Ez a Sensus
A Sensus intelligens interfészt és online kapcsolódási lehetőséget biztosít a digitális világhoz. Az intuitív navigációs struktúra lehetővé
teszi a vonatkozó támogatás, információk és
szórakoztatás elérését, amikor erre szükség
van, anélkül, hogy elvonná a járművezető
figyelmét.
Információk, amikor és ahol arra
szükség van
Az autó különböző kijelzői a megfelelő időben
biztosítják az információkat. Az információk
különböző helyeken jelennek meg, attól függően, hogy azok milyen fontosak a járművezető számára.
A Sensus minden olyan megoldást lefed az
autóban, amely a szórakoztatáshoz, online
csatlakoztatáshoz, navigációhoz* és a járművezető valamint az autó közötti felhasználói
interfészhez kapcsolódik. A Sensus teszi lehetővé a kommunikációt Ön, az autó és a külső
világ között.
34
* Opció/tartozék.
AZ ÖN VOLVÓJA
A különböző típusú információk különböző kijelzőkön jelennek meg azok fontosságától függően.
Szélvédőre vetített kijelző*
A szélvédőre vetített kijelző olyan válogatott
információkat mutat, amelyekkel a járművezetőnek a lehető leghamarabb foglalkoznia kell.
Az ilyen információk például forgalmi figyelmeztetéseket, sebességinformációkat és navigációs* információkat foglalnak magukban. A
jelzőtábla-információk és a bejövő telefonhívások szintén a szélvédőre vetített kijelzőn jelennek meg.
Járművezetői kijelző
12-hüvelykes* járművezetői kijelző.
}}
* Opció/tartozék.
35
AZ ÖN VOLVÓJA
||
Az autó fő funkcióit a központi kijelzővel lehet
vezérelni, ami egy érintésre reagáló érintőképernyő. A fizikai gombok és kezelőszervek
száma ezért minimális. A képernyő akár kesztyűben is kezelhető.
Innen vezérelhető például a klímavezérlő rendszer, a szórakoztató rendszer és az üléshelyzet*. A központi kijelzőn megjelenő információkra reagálhat a járművezető vagy, ha arra
lehetőség adódik, valaki más is az autóban.
8-hüvelykes járművezetői kijelző.
A járművezetői kijelző a sebességről és
például a bejövő hívásokról vagy lejátszott
zeneszámokról mutat információkat. A kijelző
kezelése a kormánykerék billentyűzeteivel
lehetséges.
Középső kijelző
Hangfelismerő rendszer
A hangfelismerő rendszer
anélkül használható, hogy a
járművezetőnek le kellene
vennie a kezét a kormánykerékről. A rendszer képes a természetes beszéd megértésére. A hangfelismerést használhatja például zeneszámok lejátszására, személyek felhívására, a hőmérséklet növelésére
vagy szöveges üzenetek felolvastatására.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
36
Szélvédőre vetített kijelző* (145. oldal)
Járművezetői kijelző (82. oldal)
A központi kijelző áttekintése (110. oldal)
Hangfelismerés (148. oldal)
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
(561. oldal)
Internet-hozzáférés megosztása az autóból Wi-Fi hotspoton keresztül (566. oldal)
* Opció/tartozék.
AZ ÖN VOLVÓJA
Szoftverfrissítések
Adatok rögzítése
Annak érdekében, hogy a Volvo ügyfeleként a
lehető legjobb tapasztalatai legyenek az autóval, a Volvo folyamatosan fejleszti az autó
rendszereit és Önnek nyújtott szolgáltatásait.
A Volvójában található szoftvert a legújabb
verzióra frissítheti, amikor hivatalos Volvo
kereskedőnél szervizelteti az autót. A legutolsó szoftverfrissítés lehetővé teszi a rendelkezésre álló fejlesztések, beleértve a korábbi
szoftverfrissítések előnyeinek kihasználását.
A Volvo biztonsági és minőségbiztosítási
rendszerének részeként a jármű használatával, működésével és az eseményekkel kapcsolatos bizonyos információk rögzítésre
kerülnek az autóban.
A VCM High8 felszereltségű járművek adatokat gyűjthetnek a jármű biztonsági funkcióiról
valamint egyéb funkciókról a járműben. Az
adatok gyűjtése a termékfejlesztést, a biztonsági munka minőségének nyomon követését
valamint a jármű minőségének és biztonsági
funkcióinak figyelését szolgálja. Az adatgyűjtés a Volvo Car Corporation garanciális vállalásainak kezelését valamint a motor károsanyagkibocsátására vonatkozó jogi követelmények
kielégítését is szolgálja.
A kiadott frissítésekkel és a gyakran felmerülő
kérdésekre adott válaszokkal kapcsolatos
további információkért, látogasson el a
https://www.volvocars.com/intl/support
oldalra.
MEGJEGYZÉS
A frissítést követő működés a piactól,
modelltől, modellévtől és opcióktól függően változó lehet.
Kapcsolódó információk
•
Sensus - online kapcsolat és szórakoztatás (34. oldal)
•
Rendszerfrissítések kezelése a letöltési
központban (633. oldal)
8 Vehicle
Connectivity Module
tárgynak ütközik az úton. Az adatok rögzítése
annak a jobb megismerésére szolgál, hogy
milyen módon működnek a járműrendszerek
az ilyen típusú helyzetekben. Az EDR úgy van
kialakítva, hogy rövid időtartamon keresztül,
általában 30 másodpercig vagy ennél kevesebb ideig rögzítse a járműdinamikai és biztonsági rendszerekkel kapcsolatos adatokat.
A járműbe épített EDR az alábbiakkal kapcsolatos adatokat rögzíti a közlekedési balesetek
vagy az ütközéshez hasonló események során:
•
Hogyan működtek az autóban a különböző rendszerek
•
Be volt-e kapcsolva/meg volt-e feszítve a
járművezető illetve az utasok biztonsági
öve
•
Használta-e a járművezető a gáz- vagy
fékpedált
•
A jármű haladási sebessége
MEGJEGYZÉS
Az adatok gyűjtésével együtt, a Volvo felhasználhatja a jármű adatforgalmának egy
kis részét, havonta legfeljebb 10 MB menynyiséget.
A jármű "Event Data Recorder" (EDR) egységgel van felszerelve. Ennek elsődleges feladata
a közlekedési balesetekkel vagy ütközésekhez
hasonló eseményekkel kapcsolatos adatok
észlelése és rögzítése, például amikor a légzsák működésbe lép vagy a jármű valamilyen
Ezek az adatok segítenek a közlekedési balesetek, sérülések és károsodások körülményeinek megismerésében. Az EDR csak akkor rögzít adatokat, amikor nem szokványos ütközési
helyzet áll elő. Az EDR normál vezetési körülmények között nem rögzít semmilyen adatot.
Ehhez hasonlóan, a rendszer soha nem rögzíti
azt, hogy ki vezeti a járművet vagy a baleset
földrajzi helyzetét illetve az ütközés közeli
helyzeteket. Azonban egyéb felek, például a
}}
37
AZ ÖN VOLVÓJA
rendőrség felhasználhatja a rögzített adatokat
a közlekedési baleset után szokásosan összegyűjtött személyes adatokkal együtt. A rögzített adatok értelmezéséhez speciális berendezés és hozzáférés szükséges a járműhöz
illetve az EDR rendszerhez.
Az EDR rendszeren kívül, az autó számos számítógéppel rendelkezik, amelyek folyamatosan ellenőrzik és figyelik az autó működését.
Ezek normál vezetési feltételek mellett is
képesek adatok rögzítésére, de főleg a jármű
működését és funkcióit befolyásoló hibákat
vagy akkor rögzítenek, amikor a jármű vezetőtámogató funkciója (például a City Safety és
az automatikus fékezés funkció) működésbe
lép.
Bizonyos rögzített adatokra szüksége van a
szerviz és karbantartó technikusoknak a járműben történt hibák meghatározásához és
javításához. A rögzített információk ahhoz is
szükségesek, hogy a Volvo eleget tudjon tenni
a törvények és a hatóságok által megkövetelt
jogi feltételeknek. A járműben rögzített információk annak számítógépében kerülnek tárolásra a jármű szervizeléséig vagy javításáig.
A fentiek mellett, a rögzített információk
összesített formában kutatási és termékfejlesztési céllal is felhasználhatók a Volvo autók
biztonságának és minőségének folyamatos
fejlesztéséhez.
38
A Volvo nem járul hozzá a fenti információk
harmadik feleknek történő kiadásához a jármű
tulajdonosának beleegyezése nélkül. Országos
rendelkezések és szabályozások teljesítése
érdekében a Volvo felszólítható arra, hogy
átadjon ilyen jellegű információkat a rendőrségnek vagy egyéb hatóságoknak, akiknek törvényes joguk lehet arra, hogy hozzáférjenek
ezekhez. A rögzített adatok kiolvasásához és
értelmezéséhez speciális műszaki berendezések szükségesek, amelyekhez a Volvo és a
Volvóval szerződésben álló márkaszervizek
férhetnek hozzá. A Volvo felelős azért, hogy
ezek az információknak a tárolása és kezelése,
amelyekhez a Volvo a szervizelési és karbantartási munkák során jutott, biztonságos
módon történjen, amely megfelel a vonatkozó
jogi követelményeknek. További tájékoztatásért - lépjen kapcsolatba egy Volvo kereskedéssel.
A szolgáltatások felhasználási
feltételei
A Volvo olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek
segítenek a biztonság és kényelem javításában.
Ezek a szolgáltatások, a szükséghelyzeti
segélynyújtástól a navigációig és a karbantartási szolgáltatásokig mindent magukban foglalnak.
A szolgáltatások használata előtt fontos, hogy
elolvassa a szolgáltatásokra vonatkozó használati feltételeket a support.volvocars.com
oldal támogatási információinál.
Kapcsolódó információk
•
Ügyfél-adatvédelmi nyilatkozat
(39. oldal)
AZ ÖN VOLVÓJA
Ügyfél-adatvédelmi nyilatkozat
A Volvo tiszteletben tartja a weboldal minden
látogatójának személyes integritását.
Ez a szabályzat az ügyféladatok és személyes
adatok kezelésére vonatkozik. Célja, hogy általános tájékoztatást nyújtson a meglévő, múltbeli és potenciális ügyfelek számára az alábbiakról:
•
A személyes adatok gyűjtésének és kezelésének körülményei.
•
•
•
A gyűjtött személyes adatok típusai.
A személyes adatok gyűjtésének oka.
Hogyan kezeljük a személyes adatokat.
A szabályzattal kapcsolatos további tájékoztatáshoz, keresse a support információkat a
www.volvocars.com oldalon.
Kapcsolódó információk
•
Felhasználási feltételek és adatmegosztás
(569. oldal)
•
A szolgáltatások felhasználási feltételei
(38. oldal)
•
Adatok rögzítése (37. oldal)
A tartozékokkal és kiegészítő
berendezésekkel kapcsolatos
fontos információk
FIGYELEM
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget az autó biztonságos használatáért és
a hatályos törvények valamint szabályok
betartásáért.
A tartozékok és az extra felszerelések helytelen csatlakoztatása negatívan befolyásolja az
autó elektronikus rendszerét.
Erősen ajánljuk, hogy a Volvo tulajdonosok
csak a Volvo által jóváhagyott eredeti tartozékokat használjanak és a tartozékok beszerelését csak képzett és minősített Volvo szerviztechnikusok végezzék. Bizonyos tartozékok
csak akkor működnek, amikor telepítik a hozzájuk tartozó szoftvert az autó számítógépes
rendszerére.
A kezelési útmutatóban tárgyalt felszerelések
nem minden autóban állnak rendelkezésre ezek a különböző piacok igényeinek és az
adott országos vagy helyi törvényeknek és
szabályozásoknak megfelelően változhatnak.
Az is fontos, hogy az autót a Volvo előírásainak megfelelően, a kezelési útmutató
valamint a szerviz és garanciafüzet szerint
karbantartsák és szervizeljék.
Ha a fedélzeti információk eltérnek a nyomtatott kezelési útmutatótól, akkor mindig a
nyomtatott információk élveznek elsőbbséget.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Tartozékok beszerelése (40. oldal)
Berendezés csatlakoztatása az autó diagnosztikai aljzatához (40. oldal)
A kezelési útmutató olvasása (24. oldal)
A jelen útmutatóban található opciók és tartozékok csillaggal vannak jelölve. Ha kétségei
vannak az alapfelszereltséggel és az opciókkal/tartozékokkal kapcsolatban, akkor vegye
fel a kapcsolatot egy Volvo kereskedővel.
39
AZ ÖN VOLVÓJA
Tartozékok beszerelése
Erősen ajánljuk, hogy a Volvo tulajdonosok
csak a Volvo által jóváhagyott eredeti tartozékokat használjanak és a tartozékok beszerelését csak képzett és minősített Volvo szerviztechnikusok végezzék. Bizonyos tartozékok
csak akkor működnek, amikor telepítik a hozzájuk tartozó szoftvert az autó számítógépes
rendszerére.
• Az eredeti Volvo tartozékok teszteken
esnek keresztül, ami biztosítja, hogy teljesítmény, biztonság és károsanyag-kibocsátás szempontjából együtt működjenek
az autó rendszereivel. Ezen felül, a képzett
és minősített Volvo szerviztechnikusok
tudják, hova vagy hova nem biztonságos
beszerelni a tartozékokat a Volvójába.
Mindig kérje képzett és minősített Volvo
szerviztechnikus tanácsát, mielőtt bármilyen tartozékot szerelne az autójába vagy
az autójára.
•
Lehetséges, hogy a Volvo által nem jóváhagyott tartozékok nem estek át kifejezetten az autóval történő használathoz.
•
Az autó funkcióira vagy biztonsági rendszereire negatív hatással lehet, ha olyan
tartozékokat szerel be, amelyeket nem
teszteltek a Volvóval vagy megengedi,
hogy tapasztalattal nem rendelkező személy tartozékokat szereljen be.
•
40
A nem jóváhagyott vagy helytelen módon
beszerelt tartozékok által okozott károkra
nem vonatkozik semmilyen új autó garancia. A szerviz és garanciafüzetben további
információkat találhat a garanciával kapcsolatban. A Volvo nem vállal semmilyen
felelősséget a nem eredeti tartozékok
beszerelése miatt bekövetkező halálesetekre, személyi sérülésekre vagy felmerülő
költségekre vonatkozóan.
Kapcsolódó információk
•
A tartozékokkal és kiegészítő berendezésekkel kapcsolatos fontos információk
(39. oldal)
Berendezés csatlakoztatása az
autó diagnosztikai aljzatához
Szoftver vagy diagnosztikai eszközök helytelen csatlakoztatása negatív hatással lehet az
autó elektronikai rendszerére.
Erősen ajánljuk, hogy a Volvo tulajdonosok
csak a Volvo által jóváhagyott eredeti tartozékokat használjanak és a tartozékok beszerelését csak képzett és minősített Volvo szerviztechnikusok végezzék. Bizonyos tartozékok
csak akkor működnek, amikor telepítik a hozzájuk tartozó szoftvert az autó számítógépes
rendszerére.
Az adatkapcsolati csatlakozó (On-board Diagnostic,
OBDII) a vezető oldalon, a műszerfal alatt található.
AZ ÖN VOLVÓJA
MEGJEGYZÉS
A Volvo Cars nem vállal felelősséget nem
engedélyezett berendezéseknek az Onboard Diagnostic aljzathoz (OBDII) csatlakoztatásáért. Ezt az aljzatot csak képzett
és minősített Volvo szerviztechnikusok
használhatják.
Kapcsolódó információk
•
A tartozékokkal és kiegészítő berendezésekkel kapcsolatos fontos információk
(39. oldal)
Az autó azonosító számának
megjelenítése
Amikor felkeres egy Volvo kereskedést például a Volvo On Call előfizetésével kapcsolatban, akkor szüksége lesz az autó azonosító
számára (VIN9).
1. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Lépjen tovább a Rendszer
Rendszerinformációk Alvázszám
menüponthoz.
> Megjelenik a jármű azonosító száma.
A VIN minden modellen hasonló helyen helyezkedik
el.
A VIN megkeresésének másik módja:
•
•
•
9 Vehicle
a szerviz- és garanciafüzet első oldalán
az autó forgalmi dokumentumában
nézzen a műszerfalra az autó szélvédőjén
keresztül.
Identification Number
41
AZ ÖN VOLVÓJA
A járművezető figyelmének
elvonása
FIGYELEM
A járművezető felelős azért, hogy mindent
megtegyen a saját, utasai és a többi közlekedő biztonsága érdekében. Ennek a felelősségnek a része, hogy elkerülje a figyelme
elvonását azáltal, hogy nem végez olyan tevékenységeket, amelyek a forgalmi környezetben nem kapcsolódnak az autó működtetéséhez.
Az Ön új Volvója tartalomgazdag szórakoztató
és kommunikációs rendszerekkel van vagy
lehet felszerelve. Ezek lehetnek kihangosított
mobiltelefonok, navigációs rendszerek és sokféle funkcióval rendelkező audiorendszerek.
Saját kényelme érdekében egyéb hordozható
elektronikus eszközökkel is rendelkezhet.
Helyesen, biztonságosan használva, ezek gazdagabbá tehetik a vezetési élményt. Ha
rosszul használja őket, akkor viszont elvonhatják a figyelmét.
Az alábbi figyelmeztetéseket szeretnénk adni
az ilyen rendszerekkel kapcsolatban, hogy
jelezzük a Volvo biztonságra vonatkozó törődését. Soha ne használjon készüléket vagy
funkciót az autóban olyan módon, ami elvonhatja a figyelmét a biztonságos vezetés feladatáról. A figyelemelvonás súlyos balesetekhez
vezethet. Ezeken általános figyelmeztetéseken
kívül, az alábbi tanácsokkal szolgálhatunk
azokról az új funkciókról, amelyekkel az autó
rendelkezhet.
42
•
Soha ne használjon vezetés közben
kézben tartott mobiltelefont. Bizonyos
területeken a járművezető számára
tilos a mobiltelefon használata, amíg az
autó mozgásban van.
•
Ha az autó navigációs rendszerrel van
felszerelve, akkor csak az autó álló
helyzetében szabad módosítani az útitervet.
•
Soha ne programozza az audiorendszert, miközben az autó mozgásban
van. Állítsa be a rádió programmemóriáját, amikor az autó parkol, majd használja az előre beállított memóriákat a
rádió gyorsabb és egyszerűbb használatához.
•
Soha ne használjon laptopokat vagy
kézben tartott számítógépeket, miközben az autó mozog.
Kapcsolódó információk
•
Hang, média és internet (524. oldal)
BIZTONSÁG
BIZTONSÁG
Biztonság
A jármű számos biztonsági rendszerrel rendelkezik, amelyek együttesen működve védik
a jármű vezetőjét és utasait egy esetleges
baleset során.
Az autó számos érzékelővel rendelkezik, amelyek baleset esetén reagálnak és különböző
biztonsági rendszereket aktiválnak, mint amilyenek a különböző típusú légzsákok és biztonságiöv-feszítők. Az adott baleset körülményeitől függően, például a különböző szögben
történő ütközés, felborulás vagy lehajtás az
útról, a rendszerek eltérő módon reagálnak,
hogy jó védelmet nyújtsanak.
Az autóban mechanikus biztonsági rendszerek
is vannak, mint például az ostorcsapás-nyaksérülés elleni védelem (Whiplash Protection
System). Az autó is úgy van kialakítva, hogy az
ütközés erejének nagy része eloszlik a hossztartók, oszlopok, padló, tető és a karosszéria
egyéb részei között.
Az autó biztonsági üzemmódja aktiválódhat
egy olyan balesetet követően, amelyben az
autó valamely fontos funkciója károsodott.
Figyelmeztető szimbólum a
járművezetői kijelzőn
A figyelmeztető szimbólum a járművezetői kijelzőn akkor világít, amikor
az autó elektromos rendszere II gyújtáshelyzetben van. A szimbólum körülbelül 6 másodperc elteltével kikapcsol, ha az
autó biztonsági rendszere hibamentes.
FIGYELEM
Ha a figyelmeztető szimbólum továbbra is
világít vagy vezetés közben bekapcsol, és
megjelenik az SRS légzsák Szerviz
sürgős. Menjen szervizbe üzenet a járművezetői kijelzőn, akkor a biztonsági
rendszerek valamelyike nem működik teljes
mértékben. A Volvo azt javasolja, hogy
amint lehetséges lépjen kapcsolatba egy
hivatalos Volvo szervizzel.
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa az autó
különböző biztonsági rendszereit. Valamelyik rendszer helytelen javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez
vezethet. A Volvo azt javasolja, hogy lépjen
kapcsolatba egy hivatalos Volvo szervizzel.
Ha az adott figyelmeztető szimbólum hibás, akkor helyette az általános figyelmeztető szimbólum világít
és a járművezetői kijelzőn ugyanaz
az üzenet jelenik meg.
44
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
Biztonság terhesség alatt (45. oldal)
Biztonsági övek (47. oldal)
Légzsákok (52. oldal)
Whiplash Protection System (45. oldal)
Biztonsági üzemmód (59. oldal)
Gyermekbiztonság (61. oldal)
BIZTONSÁG
Biztonság terhesség alatt
Fontos a biztonsági öv terhesség alatti megfelelő használata és, hogy a terhes járművezető megfelelően állítsa be az üléshelyzetét.
Biztonsági öv
művet vezetés közben (ami azt jelenti, hogy
könnyen kezelhessék a pedálokat és a kormánykereket). A cél az ülés olyan beállítása,
hogy a lehető legnagyobb távolság legyen a
has és a kormánykerék között.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Biztonság (44. oldal)
Biztonsági övek (47. oldal)
Manuális első ülés (192. oldal)
Elektromos* első ülés (193. oldal)
Whiplash Protection System
Az ostorcsapás-nyaksérülés elleni védelem
Whiplash Protection System (WHIPS) csökkenti az ostorcsapásos nyaksérülések kockázatát. A rendszer energia-elnyelő háttámlákból és üléspárnából valamint az első üléseken
különlegesen kialakított fejtámlákból áll.
A WHIPS rendszer a hátulról érkező ütközések esetén lép működésbe, amelyre az ütközés szöge és sebessége valamint az ütköző
jármű fajtája is hatással van.
Amikor a WHIPS működésbe lép, akkor az
első üléstámlák hátrafelé dőlnek és az üléspárnák lefelé mozdulnak, hogy megváltoztassák a
járművezető és az első utas üléshelyzetét. Ez a
mozgás segít elnyelni a felmerülő és az ostorcsapás jelenséget okozó erők egy részét.
Az átlós szakasznak a váll felett, majd a mellek
között kell áthaladnia egészen a has oldaláig.
Az ölrésznek simán kell feküdnie a combok
felett és a lehető legalacsonyabban a has alatt.
Soha nem szabad hagyni, hogy az öv feljebb
csússzon. Szüntesse meg a biztonsági öv
lazaságát és ügyeljen arra, hogy a testhez legközelebb helyezkedjen el. Továbbá, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta csavarodások.
FIGYELEM
A WHIPS a biztonsági övek kiegészítője.
Mindig használja a biztonsági övet.
Üléshelyzet
A terhesség előrehaladtával, a terhes járművezetőknek úgy kell beállítaniuk az ülést és a kormánykereket, hogy könnyen kezelhessék a jár-
}}
* Opció/tartozék.
45
BIZTONSÁG
||
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa az ülést
vagy a WHIPS rendszert. A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo szervizzel.
Ha az első ülések nagy terhelésnek lettek
kitéve, például egy baleset során, akkor az
üléseket ki kell cserélni. Az ülések akkor is
elveszíthették bizonyos védelmi jellemzőiket, ha sértetlennek tűnnek.
FIGYELEM
Ne szorítson merev tárgyakat a hátsó üléspárna és az első üléstámla közé.
Ha a hátsó ülés háttámlája le van hajtva,
akkor minden csomagot rögzíteni kell,
hogy egy baleset esetén megakadályozza
azok előre csúszását az első ülés háttámlájához.
FIGYELEM
WHIPS és gyermekülések
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott
védelmet nem csökkenti a WHIPS.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Biztonság (44. oldal)
Manuális első ülés (192. oldal)
Elektromos* első ülés (193. oldal)
Rear Collision Warning* (385. oldal)
Ha lehajtja a hátsó ülés háttámláját vagy
hátrafelé néző gyermekülést használ a
hátsó üléssorban, akkor előre kell mozdítani a vonatkozó első ülést, hogy ne érjen
hozzá a lehajtott háttámlához vagy gyermeküléshez.
Üléshelyzet
Ne hagyjon semmilyen tárgyat a padlón az első ülések mögött vagy alatt a hátsó ülésen, amely akadályozhatná a WHIPS működését.
A WHIPS által nyújtott jó védelem érdekében
a járművezetőnek és az utasnak megfelelő
üléshelyzetben kell elhelyezkedniük és ügyelniük kell arra, hogy a funkció ne legyen
gátolva.
Állítsa be a megfelelő üléshelyzetet az első
ülésen, mielőtt elindulna.
A járművezetőnek és az első utasnak az ülés
közepén kell ülnie úgy, hogy a feje és a fejtámasz között a hely a lehető legkisebb legyen.
46
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Biztonsági övek
FIGYELEM
Az erős fékezéseknek súlyos következményei
lehetnek, ha nem használják a biztonsági öveket.
Fontos, hogy a biztonsági öv felfeküdjön a
testre, hogy jó védelmet nyújthasson. Ne
hajtsa túlságosan hátra a háttámlát, mert a
biztonsági öv úgy van kialakítva, hogy normál
üléshelyzetben nyújtson védelmet.
Soha ne módosítsa vagy javítsa a biztonsági öveket. A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo szervizzel.
Ha a biztonsági öv nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész biztonsági övet ki kell cserélni. A biztonsági öv akkor is elveszíthette bizonyos
védelmi jellemzőit, ha sértetlennek tűnik. A
biztonsági övet akkor is ki kell cserélni, ha
kopás vagy sérülés jeleit mutatja. Az új biztonsági övnek típusjóváhagyással kell rendelkeznie és ugyanolyan beszerelési helyre
tervezettnek kell lennie, mint a kicserélt
biztonsági öv.
FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy ne kapcsozza vagy
akassza a biztonsági övet kampókra vagy
egyéb belső eszközökbe, mert ezzel megakadályozza az öv megfelelő megfeszülését.
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használják vagy nem
használják helyesen az öveket, az egy baleset során csökkenti a biztosított védelmet.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Biztonság (44. oldal)
A biztonsági övek használata
Mielőtt elindul, győződjön meg arról, hogy
minden utas bekapcsolta a biztonsági övét.
A biztonsági övek bekapcsolása
1.
A biztonsági övet lassan húzza ki, és győződjön meg arról, hogy nincs megcsavarodva ill. hogy nem sérült.
MEGJEGYZÉS
A biztonsági öv tehetetlenségi zárral rendelkezik, amely az alábbi esetekben reteszel:
•
•
•
•
ha az övet túl gyorsan húzzák ki.
fékezés és gyorsítás közben.
ha az autó erősen megdől.
kanyarokban haladva.
Biztonságiöv-feszítő (49. oldal)
A biztonsági övek használata (47. oldal)
Ajtó és biztonsági öv figyelmeztető jelzés
(51. oldal)
}}
47
BIZTONSÁG
||
2. Reteszelje az övet a reteszelő fül megfelelő csatba helyezésével.
> Egy hangos "kattanás" jelzi, hogy az öv
be van csatolva.
3. Az első üléseken állítható a biztonsági öv
magassága.
FIGYELEM
Mindig a megfelelő csatba helyezze a biztonsági öv nyelvét. Különben előfordulhat,
hogy a biztonsági övek és csatok nem
megfelelően működnek egy baleset során.
Fennáll a súlyos sérülés kockázata.
A biztonsági övnek a váll felett kell elhaladnia (nem a
kar alatt).
Nyomja össze az üléstartót, és mozgassa
fel vagy le a biztonsági övet.
4. Feszítse meg a medenceövet az öle felett,
a válla felé felhúzva az átlós övet.
Helyezze az övet a lehető legmagasabbra,
anélkül, hogy az a torkához dörzsölődne.
A medenceövnek lent kell elhelyezkednie (nem a has
felett).
48
BIZTONSÁG
FIGYELEM
Minden biztonsági öv egy személy számára
van tervezve.
FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy ne kapcsozza vagy
akassza a biztonsági övet kampókra vagy
egyéb belső eszközökbe, mert ezzel megakadályozza az öv megfelelő megfeszülését.
FIGYELEM
Ne végezzen módosítást a biztonsági öveken és nem helyezzen idegen tárgyakat a
csatba. Ilyenkor előfordulhat, hogy egy
baleset során a biztonsági övek és csatok
nem megfelelően működnek és fennáll a
súlyos sérülés kockázata. Fennáll a súlyos
sérülés kockázata.
A biztonsági övek kikapcsolása
1.
Nyomja meg a piros gombot a biztonsági
öv csatján, majd hagyja visszahúzódni az
övet.
2. Ha a biztonsági öv nem húzódik vissza teljesen, akkor tolja be kézzel, ne hagyja
lazán lógni.
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonsági övek (47. oldal)
•
Ajtó és biztonsági öv figyelmeztető jelzés
(51. oldal)
Biztonságiöv-feszítő
Az normál biztonságiöv-feszítőkkel és elektromos* biztonságiöv-feszítőkkel van felszerelve, amelyek kritikus helyzetekben és ütközéskor megfeszíthetik a biztonsági öveket.
Normál biztonságiöv-feszítő
Az összes biztonsági öv normál biztonságiövfeszítővel van ellátva.
Az övfeszítő ütközés esetén elegendő erővel
feszíti meg az övet ahhoz, hogy hatékonyabban tartsa az utast.
Elektromos biztonságiöv-feszítő*
A vezető és az első utas biztonsági övei elektromos övfeszítővel vannak felszerelve.
Az övfeszítő a vezetőtámogató rendszerekkel,
pl. a City Safety és Rear Collision Warning,
együtt működik és azokkal együtt aktiválható.
Kritikus helyzetekben, például vészfékezéskor,
az útról történő lehajtáskor (az autó például az
árokbab borul, elemelkedik a talajtól vagy korlátnak ütközik), megcsúszáskor vagy ütközés
kockázata esetén a biztonsági övet megfeszítheti az övfeszítő elektromos motorja.
Az elektromos övfeszítő segít jobb helyzetbe
mozdítani az utast, csökkentve annak a kockázatát, hogy az autó belsejének ütközzön és
javítva a biztonsági rendszerek, például a légzsákok hatását.
Biztonságiöv-feszítő (49. oldal)
}}
* Opció/tartozék.
49
BIZTONSÁG
||
Amikor a kritikus helyzet megszűnik, a biztonsági öv és az elektromos biztonságiöv-előfeszítő automatikusan visszaáll alaphelyzetbe,
de manuálisan is visszaállítható.
FONTOS
Ha az utaslégzsák ki van kapcsolva, akkor
az utas oldali elektromos biztonságiövfeszítő is inaktív.
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa a biztonsági öveket. A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo szervizzel.
Ha a biztonsági öv nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész biztonsági övet ki kell cserélni. A biztonsági öv akkor is elveszíthette bizonyos
védelmi jellemzőit, ha sértetlennek tűnik. A
biztonsági övet akkor is ki kell cserélni, ha
kopás vagy sérülés jeleit mutatja. Az új biztonsági övnek típusjóváhagyással kell rendelkeznie és ugyanolyan beszerelési helyre
tervezettnek kell lennie, mint a kicserélt
biztonsági öv.
Kapcsolódó információk
•
•
50
Biztonsági övek (47. oldal)
A biztonsági övek használata (47. oldal)
•
Az elektromos biztonságiöv-feszítő* viszszaállítása alaphelyzetbe (50. oldal)
•
Az utaslégzsák aktiválása és inaktiválása*
(55. oldal)
•
•
City Safety™ (310. oldal)
Rear Collision Warning* (385. oldal)
Az elektromos biztonságiövfeszítő* visszaállítása
alaphelyzetbe
Az elektromos biztonságiöv-feszítő úgy van
kialakítva, hogy automatikusan visszaálljon
alaphelyzetbe, de a biztonságiöv-feszítő
manuálisan is visszaállítható, ha az öv kihúzva
marad.
1. Álljon meg egy biztonságos helyen.
2. Csatolja ki, majd csatolja be újra a biztonsági övet.
> A biztonsági öv és az elektromos biztonságiöv-feszítő alaphelyzetbe áll.
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa a biztonsági öveket. A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo szervizzel.
Ha a biztonsági öv nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész biztonsági övet ki kell cserélni. A biztonsági öv akkor is elveszíthette bizonyos
védelmi jellemzőit, ha sértetlennek tűnik. A
biztonsági övet akkor is ki kell cserélni, ha
kopás vagy sérülés jeleit mutatja. Az új biztonsági övnek típusjóváhagyással kell rendelkeznie és ugyanolyan beszerelési helyre
tervezettnek kell lennie, mint a kicserélt
biztonsági öv.
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonságiöv-feszítő (49. oldal)
Biztonsági övek (47. oldal)
Ajtó és biztonsági öv figyelmeztető
jelzés
Biztonsági öv emlékeztető
A rendszer emlékezteti az utasokat a biztonsági öv használatára és a nyitott ajtókra,
motorháztetőre vagy csomagtérfedélre.
Járművezetői kijelző grafika
Vizuális emlékeztető a tetőkonzolon.
Egy vizuális emlékeztető jelenik meg a tetőkonzolon és egy figyelmeztető szimbólum a
járművezetői kijelzőn.
Ábrák a járművezetői kijelzőn különböző típusú
figyelmeztetésekkel. A figyelmeztetés színe az ajtónál és a csomagtérajtónál a jármű sebességétől függ.
A járművezetői kijelző grafikája mutatja, hogy
az autó mely ülésein helyezkednek el utasok
becsatolt és be nem csatolt biztonsági övvel.
Ugyanez az ábra mutatja, ha a motorháztető, a
csomagtérajtó, az üzemanyagtöltő fedél nyitva
van.
Az ábra a kormánykerék jobb oldali billentyűzetén a O gomb megnyomásával nyugtázható.
A hangos emlékeztető a sebesség, a vezetési
idő és a távolság függvénye.
Amikor becsatolnak vagy kicsatolnak egy övet,
a járművezető és az utasok övének állapota
megjelenik a járművezetői kijelző ábráján.
A gyermekülésekre nem vonatkozik a biztonsági öv becsatolására emlékeztető rendszer.
Első ülés
A járművezetőt és az első utast hangjelzés és
visszajelző lámpa figyelmezteti a biztonsági öv
használatára, ha valamelyikük nem viseli azt.
}}
51
BIZTONSÁG
||
Hátsó ülés
A biztonsági öv emlékeztetőnek a hátsó ülések
esetében két alfunkciója van.
•
•
Információt nyújt arról, hogy mely biztonsági övek vannak használatban a hátsó
ülésen. A járművezetői kijelző grafikái
megjelennek, amikor a biztonsági övek
használatban vannak.
Vizuális és akusztikus jelzés emlékeztet,
hogy egy biztonsági övet utazás közben a
hátsó ülésen kikapcsoltak.. Az emlékeztető a biztonsági öv újbóli becsatolását
követően megszűnik.
Az ajtók, a motorháztető, a
csomagtérajtó és az üzemanyagtöltő
fedél emlékeztetője
Ha a motorháztető, csomagtérajtó vagy üzemanyagtöltő fedél nincs megfelelően csukva,
akkor a járművezetői kijelző grafikája ezt
mutatja. Álljon meg az autóval egy biztonságos helyen amint lehetséges, és csukja be a
figyelmeztetést okozó forrást.
Ha az autót körülbelül 10 km/h (6
mph) sebességnél lassabban vezeti,
akkor világít a járművezetői kijelző
tájékoztató szimbóluma.
Ha az autót körülbelül 10 km/h (6
mph) sebességnél gyorsabban
vezeti, akkor világít a járművezetői
kijelző figyelmeztető szimbóluma.
52
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonsági övek (47. oldal)
A biztonsági övek használata (47. oldal)
Légzsákok
Az autó légzsákokkal és függönylégzsákokkal
rendelkezik a járművezető és az utasok számára.
MEGJEGYZÉS
Az érzékelők eltérően reagálnak az ütközés
természetétől és attól függően, hogy be
vannak-e kapcsolva a biztonsági övek. Ez
az összes biztonsági övre vonatkozik.
Ezért lehetséges, hogy csak egy (vagy egy
sem) légzsák lép működésbe egy ütközés
során. Az érzékelők érzékelik az ütközés
járműre ható erejét és a reagálás ennek
megfelelően történik úgy, hogy egy sem
vagy egy illetve több légzsák lép működésbe.
FIGYELEM
A légzsákrendszer vezérlőmodulja a középkonzolban helyezkedik el. Ha víz vagy
egyéb folyadék folyik a középkonzolra,
akkor csatlakoztassa le az indítóakkumulátor kábeleit. Ne próbálja beindítani az
autót, mert a légzsákok működésbe léphetnek. Az autó elszállítása. A Volvo azt javasolja, hogy szállíttassa hivatalos Volvo szervizbe.
BIZTONSÁG
Felfúvódott légzsákok
Vezető oldali légzsákok
Ha valamelyik légzsák kinyílt, akkor az alábbiakat javasoljuk:
A biztonsági övek kiegészítéseként az autó a
vezető felöli oldalon kormánylégzsákkal és
térdlégzsákkal1 rendelkezik.
•
Az autó elszállítása. A Volvo azt javasolja,
hogy ezt bízza hivatalos Volvo műhelyre.
Ne vezessen felfúvódott légzsákokkal.
•
A Volvo azt javasolja, hogy kérjen fel egy
hivatalos Volvo műhelyt a biztonsági rendszer komponenseinek cseréjére.
•
Mindig keressen fel egy orvost.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
1
Biztonság (44. oldal)
Vezető oldali légzsákok (53. oldal)
Utaslégzsák (54. oldal)
Oldallégzsákok (58. oldal)
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használja vagy nem
helyesen használja az övet, az egy baleset
során csökkenti a légzsák által biztosított
védelmet.
A sérülés kockázatának minimálisra csökkentése érdekében a légzsák aktiválódásakor az utasoknak a lehető legegyenesebben kell ülniük, lábukkal a padlón és hátukkal a háttámlának dőlve.
FIGYELEM
Soha ne vezessen felfúvódott légzsákokkal,
mert ezek nehézzé tehetik a kormányzást.
Más biztonsági rendszerek is károsodhatnak. A légzsákok felfúvódásakor keletkező
füst és por intenzív kitettség esetén a bőr
és a szem irritációját /sérülését okozhatják.
Irritáció esetén mossa le ezeket hideg vízzel. A gyors felfúvódási folyamat és a légzsák szövete horzsolást és bőrégést okozhat.
felfúvódását és leengedését beleértve, tizedmásodpercek alatt lezajlik.
Kormánylégzsák és térdlégzsák1 a vezető oldali első
ülésnél.
Frontális ütközés során a légzsákok segítenek
a járművezető fejének, nyakának, arcának és
mellkasának valamint térdeinek és lábainak
sérülése elleni védelmében.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az
érzékelőket és a légzsák/légzsákok felfúvódnak. A légzsákpárnák jelentik az elsődleges
védelmet az utas számára. A légzsák az ütközés hatására összenyomódva leenged. Amikor
ez történik, akkor füst áramlik az autóba. Ez
teljesen normális. A teljes folyamat, a légzsák
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel a javításhoz. A légzsákrendszer hibás javítása
meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez vezethet.
A kormánylégzsák elhelyezkedése
Ez a légzsák a kormánykerék közepébe van
szerelve. A kormánykeréken az AIRBAG jelölés található.
Függönylégzsákok (58. oldal)
Az autó csak bizonyos piacokon rendelkezik térdlégzsákkal.
}}
53
BIZTONSÁG
||
A térdlégzsák1 elhelyezkedése
Utaslégzsák
A légzsák a vezető felőli oldalon a műszerfal
alsó részébe van hajtogatva. A fedőlapján az
AIRBAG jelölés található.
A biztonsági övek kiegészítéseként a jármű
az első utasüléshez tartozó légzsákkal van
felszerelve.
Ne helyezzen vagy rögzítsen semmit a
térdlégzsákot tartalmazó panel tetejére.
A sérülés kockázatának minimálisra csökkentése érdekében a légzsák aktiválódásakor az utasoknak a lehető legegyenesebben kell ülniük, lábukkal a padlón és hátukkal a háttámlának dőlve.
Kapcsolódó információk
Légzsákok (52. oldal)
Utaslégzsák (54. oldal)
Első utaslégzsák az első ülésnél.
Frontális ütközés során a légzsák segít a járművezető és az utas fejének, nyakának, arcának és mellkasának valamint térdeinek és lábainak sérülése elleni védelmében.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az
érzékelőket és a légzsák felfúvódik. A légzsákpárnák jelentik az elsődleges védelmet az utas
számára. A légzsák az ütközés hatására összenyomódva leenged. Amikor ez történik, akkor
füst áramlik az autóba. Ez teljesen normális. A
teljes folyamat, a légzsák felfúvódását és leen-
1
54
Az autó csak bizonyos piacokon rendelkezik térdlégzsákkal.
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használja vagy nem
helyesen használja az övet, az egy baleset
során csökkenti a légzsák által biztosított
védelmet.
FIGYELEM
•
•
gedését beleértve, tizedmásodpercek alatt
lezajlik.
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel a javításhoz. A légzsákrendszer hibás javítása
meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez vezethet.
Az utaslégzsák elhelyezkedése
A légzsák a kesztyűtartó feletti rekeszbe van
hajtogatva. A fedőlapján az AIRBAG jelölés
található.
BIZTONSÁG
FIGYELEM
FIGYELEM
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a műszerfalra vagy az elé, ahol az utaslégzsák található.
Soha ne hagyja, hogy valaki az első ülés
előtt álljon vagy üljön.
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva
van a légzsák.
Az utaslégzsák címkéje
Az első utasülésen soha nem szabad előre
néző utasoknak (gyermekeknek és felnőtteknek) ülnie, amikor az utas oldali légzsák
ki van kapcsolva.
Az utaslégzsák aktiválása és
inaktiválása*
Az utaslégzsák kikapcsolható, ha az autó rendelkezik Passenger Airbag Cut Off Switch
(PACOS) kapcsolóval.
Az utaslégzsák kapcsolója a műszerfal utas
oldalának végén található és akkor érhető el,
ha ki van nyitva az utasajtó.
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló a kívánt helyzetben van-e.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos
vagy halálos sérülést okozhat.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Címke az utas oldali napellenzőn.
Légzsákok (52. oldal)
Vezető oldali légzsákok (53. oldal)
Az utaslégzsák aktiválása és inaktiválása*
(55. oldal)
Az utaslégzsák figyelmeztető matricája a fentiek szerint van elhelyezve.
FIGYELEM
Ha az autó nincs felszerelve az utaslégzsákot aktiváló/inaktiváló kapcsolóval, akkor a
légzsák mindig aktív.
ON - a légzsák aktív és az összes előre
néző utasok (gyermekek és felnőttek) biztonságosan ülhetnek az utasülésen.
OFF - a légzsák inaktív és a gyermekek
hátrafelé néző gyermekülésben biztonságosan utazhatnak az utasülésben.
}}
* Opció/tartozék.
55
BIZTONSÁG
||
FIGYELEM
Az utaslégzsák aktiválása
Ha az autó nincs felszerelve az utaslégzsákot aktiváló/inaktiváló kapcsolóval, akkor a
légzsák mindig aktív.
Húzza ki a kapcsolót, és fordítsa OFF
állásból ON állásba.
> A járművezetői kijelző a Utaslégzsák
be Kérjük engedélyezze üzenetet
mutatja.
MEGJEGYZÉS
Ha az utaslégzsákot az autó I vagy ennél
alacsonyabb gyújtáshelyzetében aktiválták/inaktiválták, akkor egy üzenet jelenik
meg a járművezetői kijelzőn és a tetőkonzolon lévő alábbi visszajelzőn körülbelül 6
másodperccel az autó elektromos rendszerének II gyújtáshelyzetbe kapcsolását
követően.
56
2. Hagyja jóvá az üzenetet a kormánykerék
jobb oldali billentyűzetének O gombjával.
> Egy szöveges üzenet és a tetőkonzolon
látható figyelmeztető szimbólum jelzi,
hogy az első utaslégzsák aktív.
FIGYELEM
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, amikor aktiválva van az utaslégzsák.
Mindig be kell kapcsolni az utaslégzsákot,
amikor előre néző utas (gyermek vagy felnőtt) utazik az első utasülésen.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos
vagy halálos sérülést okozhat.
BIZTONSÁG
Az utaslégzsák inaktiválása
Húzza ki a kapcsolót, és fordítsa ON állásból OFF állásba.
> A járművezetői kijelző a Utaslégzsák ki
Kérjük engedélyezze üzenetet
mutatja.
MEGJEGYZÉS
Ha az utaslégzsákot az autó I vagy ennél
alacsonyabb gyújtáshelyzetében aktiválták/inaktiválták, akkor egy üzenet jelenik
meg a járművezetői kijelzőn és a tetőkonzolon lévő alábbi visszajelzőn körülbelül 6
másodperccel az autó elektromos rendszerének II gyújtáshelyzetbe kapcsolását
követően.
2. Hagyja jóvá az üzenetet a kormánykerék
jobb oldali billentyűzetének O gombjával.
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonságiöv-feszítő (49. oldal)
Gyermekülés (61. oldal)
> Egy szöveges üzenet és a tetőkonzolon
látható figyelmeztető szimbólum jelzi,
hogy az első utaslégzsák ki van kapcsolva.
FIGYELEM
Az utasülésen soha nem szabad előre néző
utasoknak (gyermekeknek és felnőtteknek)
ülnie, amikor a légzsák ki van kapcsolva.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos
vagy halálos sérülést okozhat.
FONTOS
Ha az utaslégzsák ki van kapcsolva, akkor
az utas oldali elektromos biztonságiövfeszítő is inaktív.
57
BIZTONSÁG
Oldallégzsákok
FIGYELEM
A vezető és az első utas üléseinek oldallégzsákjai védik a mellkast és a csípőt egy baleset esetén.
A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel a javításhoz. Az oldallégzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi
sérüléshez vezethet.
Függönylégzsákok
A függönylégzsák, Inflatable Curtain (IC) segít
megakadályozni azt, hogy a járművezető és
az utasok egy ütközés során az autón belül
beüssék a fejüket.
FIGYELEM
Ne helyezzen semmit az ülés külseje és az
ajtópanel közé, mert erre a területre szüksége van az oldallégzsáknak.
A Volvo azt javasolja, hogy csak a Volvo
által jóváhagyott üléshuzatokat használjon.
Más üléshuzatok akadályozhatják az oldallégzsákok működését.
Az oldallégzsákok az első ülések külső háttámlakeretébe vannak szerelve és az első ülésben ülő járművezető és utas védelmében segítenek.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az
érzékelőket és az oldallégzsákok felfúvódnak.
A légzsák az utas és az ajtópanel között fúvódik fel és így tompítja a kezdeti ütközést. A
légzsák az ütközés hatására összenyomódva
leenged. Az oldallégzsák normális esetben
csak az ütközés oldalán lép működésbe.
58
FIGYELEM
Az oldallégzsákok a biztonsági övek kiegészítői. Mindig használja a biztonsági övet.
Oldallégzsákok és gyermekülések
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott
védelmet nem csökkenti az oldallégzsák.
Kapcsolódó információk
•
Légzsákok (52. oldal)
A függönylégzsák a tetőkárpit két oldalán
helyezkedik el és segít a járművezető és az
autó szélen ülő utasainak védelmében. A
paneleken IC AIRBAG címke található.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az
érzékelőket és a függönylégzsák felfúvódik.
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel a javításhoz. Az függönylégzsákrendszer helytelen javítása meghibásodáshoz és súlyos
személyi sérüléshez vezethet.
BIZTONSÁG
FIGYELEM
Soha ne akasszon vagy rögzítsen nehéz
tárgyakat a tető fogantyúira. A kampó csak
könnyű ruhákhoz van tervezve (nehezebb
tárgyakhoz, például esernyőkhöz nem).
Ne csavarozzon vagy szereljen semmit az
autó tetőkárpitjára, az ajtóoszlopokra vagy
az oldalpanelekre. Ez ronthatja a tervezett
védelmet. A Volvo azt javasolja, hogy csak
eredeti Volvo alkatrészeket használjon,
amelyek jóváhagyással rendelkeznek ezekhez a területekhez.
FIGYELEM
Hagyjon 10 cm (4 hüvelyk) távolságot a
csomag és az oldalablakok között, ha az
autóban az ajtóablakok felső szélénél
magasabban helyez el csomagokat, különben csökkenhet a tetőkárpitba süllyesztett
függönylégzsák tervezett védelmi funkciója.
FIGYELEM
A függönylégzsák a biztonsági övek kiegészítője. Mindig használjon biztonsági övet.
Kapcsolódó információk
•
Légzsákok (52. oldal)
Biztonsági üzemmód
FIGYELEM
A biztonsági üzemmód egy védelmi állapot,
amely akkor kapcsol be, amikor az ütközés
károsította az autó valamely olyan alapvető
funkcióját, mint például az üzemanyag-vezetékek, a biztonsági rendszerek érzékelői vagy
a fékrendszer.
Ha az autó ütközésben vett részt, akkor a
Safety mode Lásd a kézikönyvet üzenet
jelenhet meg a járművezetői kijelzőn egy
figyelmeztető szimbólummal, amennyiben a
kijelző nem károsodott és még működőképes
az autó elektromos rendszere. Ez az üzenet
azt jelenti, hogy az autó csökkent funkcionalitással rendelkezik.
Soha ne próbálja javítani az autóját vagy
visszaállítani az elektronikát, ha az autó biztonsági üzemmódba lépett. Ez személyi
sérülést vagy azt okozhatja, hogy az autó
nem működik normálisan. A Volvo azt javasolja, hogy a Safety mode Lásd a
kézikönyvet üzenet megjelenését követően hivatalos Volvo szervizben ellenőriztesse és állíttassa vissza az autó normál
állapotát.
FIGYELEM
Ha az autó biztonsági üzemmódban van,
akkor nem szabad vontatni csak szállítani.
Azt el kell szállítani a helyéről. A Volvo azt
javasolja, hogy szállíttassa hivatalos Volvo
szervizbe.
FIGYELEM
Soha, semmilyen körülmények között ne
próbálja újraindítani az autót, ha annak
üzemanyagszaga van és a Safety mode
Lásd a kézikönyvet üzenet látható a járművezetői kijelzőn. Ilyenkor késedelem nélkül hagyja el az autót.
Ha az autó biztonsági üzemmódban van,
akkor lehetőség van a rendszer alaphelyzetbe
állítására, hogy az autó beindítható, és rövid
távolságra vezethető legyen, például ha a közlekedés szempontjából veszélyes helyen tartózkodik.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonság (44. oldal)
Az autó beindítása és mozgatása a biztonsági üzemmód bekapcsolása után
(60. oldal)
Szállítás (516. oldal)
59
BIZTONSÁG
Az autó beindítása és mozgatása a
biztonsági üzemmód bekapcsolása
után
Ha az autó biztonsági üzemmódban van,
akkor lehetőség van a rendszer alaphelyzetbe
állítására, hogy az autó beindítható, és rövid
távolságra vezethető legyen, például ha a
közlekedés szempontjából veszélyes helyen
tartózkodik.
3. Ezután próbálja meg beindítani az autót.
> Az autó elektronikája rendszerellenőrzést végez, majd megpróbál visszatérni
normál állapotba.
FONTOS
Ha a Safety mode Lásd a kézikönyvet
üzenet még mindig látható a kijelzőn,
akkor az autót nem szabad vezetni vagy
vontatni, hanem autómentővel kell elszállíttatni. Még ha vezethetőnek is tűnik az
autó, rejtett károsodása lehet, amely lehetetlenné teszi annak mozgás közbeni irányítását.
Az autó beindítása a biztonsági
üzemmód bekapcsolása után
1.
Ellenőrizze az autó általános károsodási
állapotát és hogy van-e bármilyen üzemanyag-szivárgás. Nem szabad üzemanyagszagnak sem lennie.
Ha a sérülés csak kismértékű és az ellenőrzés során nem talált üzemanyag-szivárgást, akkor megpróbálható az indítás.
FIGYELEM
Soha, semmilyen körülmények között ne
próbálja újraindítani az autót, ha annak
üzemanyagszaga van és a Safety mode
Lásd a kézikönyvet üzenet látható a járművezetői kijelzőn. Ilyenkor késedelem nélkül hagyja el az autót.
2. Állítsa le az autót.
60
FIGYELEM
Ha az autó biztonsági üzemmódban van,
akkor nem szabad vontatni csak szállítani.
Azt el kell szállítani a helyéről. A Volvo azt
javasolja, hogy szállíttassa hivatalos Volvo
szervizbe.
Az autó mozgatása a biztonsági
üzemmód bekapcsolása után
1.
Ha a járművezetői kijelző a Normal mode
The car is now in normal mode üzenetet
jeleníti meg az indítási próbálkozás után,
akkor az autót óvatosan elmozdíthatja, ha
veszélyes helyen áll.
2. Ne mozgassa az autót a szükségesnél
tovább.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonsági üzemmód (59. oldal)
Indítsa be az autót (442. oldal)
Szállítás (516. oldal)
BIZTONSÁG
Gyermekbiztonság
A gyermekeknek mindig biztonságosan kell
ülniük, amíg az autóban utaznak.
A Volvo kifejezetten az adott autóhoz tervezett
gyermekbiztonsági felszereléseket (gyermekülések és rögzítőeszközök) kínál. A Volvo gyermekbiztonsági felszereléseit használva jó feltételeket teremt a gyermek biztonságos utazásához az autóban. Ezen felül, a gyermekbiztonsági felszerelések illeszkednek és egyszerűen használhatók.
A használandó tartozékot a gyermek súlyának
és méretének figyelembe vételével kell kiválasztani.
A Volvo azt javasolja, hogy a gyermekek a
lehető legidősebb, legalább 3-4 éves korig
hátrafelé néző gyermekülésben, majd 140 cm
(4 láb 7 hüvelyk) magasságig előre néző gyermekülésben utazzanak.
MEGJEGYZÉS
A különböző korosztályokhoz tartozó gyermekek esetében használandó gyermeküléstípusokra országonként más jogi szabályozások érvényesek. Ellenőrizze a
vonatkozó szabályokat.
MEGJEGYZÉS
A gyermekbiztonsági berendezések használatakor fontos a mellékelt használati
útmutató tanulmányozása.
Ha kérdése merülne fel a gyermekbiztonsági berendezések beszerelésével kapcsolatban, akkor vegye fel a kapcsolatot a
gyártóval.
Minden korú és méretű gyermeknek mindig
megfelelően rögzítve kell ülnie az autóban.
Soha ne hagyja, hogy egy gyermek egy másik
utas ölében üljön.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonság (44. oldal)
Gyermekülés (61. oldal)
A gyermekbiztonsági zárak aktiválása és
inaktiválása (286. oldal)
Gyermekülés
Mindig megfelelő gyermeküléseket kell használni, amikor gyermekek utaznak az autóban.
A gyermekeknek kényelmesen és biztonságosan kell ülniük. Ügyeljen a gyermekülés helyes
elhelyezésére, beszerelésére és használatára.
Tanulmányozza a beszerelési útmutatóban a
gyermekülés helyes beszerelésének módját.
MEGJEGYZÉS
A gyermekbiztonsági berendezések használatakor fontos a mellékelt használati
útmutató tanulmányozása.
Ha kérdése merülne fel a gyermekbiztonsági berendezések beszerelésével kapcsolatban, akkor vegye fel a kapcsolatot a
gyártóval.
MEGJEGYZÉS
Soha ne hagyjon rögzítetlen gyermekülést
az autóban. Mindig rögzítse a gyermekülés
utasításai szerint, akkor is, ha nincs használatban.
}}
61
BIZTONSÁG
||
MEGJEGYZÉS
A gyermekülések hosszú távú beszerelése
és használata az autó utasterének kopását
és elhasználódását okozhatja. A Volvo azt
javasolja, hogy használjon rúgásgátló tartozékokat az autó utasterének védelméhez.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gyermekbiztonság (61. oldal)
Beépített gyermekülés* (73. oldal)
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
(62. oldal)
•
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai
(63. oldal)
•
i-SizeISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez (63. oldal)
•
•
Gyermekülés elhelyezése (64. oldal)
A gyermekülések felső
rögzítőpontjai
Az autó felső rögzítőpontokkal rendelkezik
gyermekülésekhez a hátsó üléssor külső ülésein.
A felső rögzítő pontok elsődlegesen előre néző
gyermekülések számára vannak kialakítva.
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait, amikor gyermekülést csatlakoztat a felső
rögzítőpontokhoz.
MEGJEGYZÉS
Az ilyen típusú gyermekülések rögzítésének lehetővé tételéhez a külső üléseken
lehajtható fejtámlákkal rendelkező autókban hajtsa le a fejtámlákat.
A rögzítőpontok elhelyezkedése
MEGJEGYZÉS
A csomagtér felett csomagtérrolóval rendelkező autók esetében azt el kell távolítani, mielőtt gyermeküléseket lehet rögzíteni a rögzítő pontokhoz.
Az utaslégzsák aktiválása és inaktiválása*
(55. oldal)
Kapcsolódó információk
A rögzítőpontok helyét a háttámla hátulján található
szimbólumok jelzik.
A rögzítőpontok a hátsó üléssor külső üléseinek hátulján helyezkednek el.
62
FIGYELEM
A gyermekülés felső hevedereit át kell
vezetni a fejtámla szárán található furaton,
mielőtt megfeszítené a rögzítési pontnál.
Ha ez nem lehetséges, akkor kövesse a
gyermekülés gyártójának utasításait.
•
•
Gyermekülés (61. oldal)
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai
(63. oldal)
•
i-SizeISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez (63. oldal)
•
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata
(67. oldal)
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai
i-SizeISOFIX rögzítőpontok
gyermekülésekhez
Az autó alsó rögzítőpontokkal rendelkezik a
gyermekülésekhez az első ülésen* és a hátsó
ülésen.
Az alsó rögzítőpontok úgy vannak kialakítva,
hogy azokat bizonyos hátrafelé néző gyermekülésekkel lehet használni.
Az autó i-Size/ISOFIX rögzítőpontokkal rendelkezik a gyermekülésekhez a hátsó ülésen.
Az i-Size/ISOFIX2 egy nemzetközi szabványon
alapuló gyermekülés-rögzítő rendszer.
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait, amikor gyermekülést csatlakoztat az iSize/ISOFIX rögzítőpontokhoz.
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait, amikor gyermekülést csatlakoztat az alsó
rögzítőpontokhoz.
A rögzítőpontok elhelyezkedése
A rögzítőpontok elhelyezkedése
Rögzítőpontok elhelyezkedése a hátsó ülésen.
A hátsó ülés rögzítőpontjai az első ülések padlósínjeinek hátsó részén helyezkednek el.
Kapcsolódó információk
•
•
Rögzítőpontok elhelyezkedése az első ülésen.
A rögzítőpontok az első ülésen az utasülés
lábterének oldalain helyezkednek el.
Az első ülés rögzítőpontjai csak akkor csak
akkor találhatók megaz autóban, ha a jármű
rendelkezik az utaslégzsák aktiválására/inaktiválására szolgáló kapcsolóval*.
Gyermekülés (61. oldal)
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
(62. oldal)
•
i-SizeISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez (63. oldal)
•
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata
(67. oldal)
A rögzítőpontok helyét a háttámla kárpitján található
szimbólumok2 jelzik.
Az i-SizeISOFIX rögzítőpontok a külső üléseken a hátsó üléstámla alsó részén a fedelek
mögött helyezkednek el.
Emelje fel a fedeleket, hogy hozzáférjen a rögzítőpontokhoz.
}}
* Opció/tartozék.
63
BIZTONSÁG
||
Kapcsolódó információk
•
•
Gyermekülés (61. oldal)
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
(62. oldal)
•
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai
(63. oldal)
•
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének
táblázata (69. oldal)
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (70. oldal)
Gyermekülés elhelyezése
Fontos a megfelelő helyen elhelyezni a gyermekülést az autóban. A hely kiválasztása
többek között attól függ, hogy milyen típusú
a gyermekülés és aktiválva van-e az utaslégzsák.
MEGJEGYZÉS
A gyermekek autóban történő elhelyezésének szabályai országonként változhatnak.
Ellenőrizze a vonatkozó szabályokat.
FIGYELEM
Soha ne hagyja, hogy valaki az első ülés
előtt álljon vagy üljön.
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva
van a légzsák.
Az első utasülésen soha nem szabad előre
néző utasoknak (gyermekeknek és felnőtteknek) ülnie, amikor az utas oldali légzsák
ki van kapcsolva.
A hátrafelé néző gyermekülés és a légzsák nem kompatibilis egymással.
Ha az utaslégzsák aktiválva van, mindig a
második vagy harmadik üléssoron helyezze el
a hátrafelé néző gyermeküléseket. Ha gyermek utazik az első utasülésben, akkor az aktiválódó légzsáktól súlyos sérüléseket szenvedhet.
Csak akkor szerelhetők hátrafelé néző gyermekülések az első utasülésre, ha az utaslégzsák ki van kapcsolva.
2A
64
nevek és szimbólumok a piactól függően változóak.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos
vagy halálos sérülést okozhat.
BIZTONSÁG
Az utaslégzsák címkéje
Gyermekülések rögzítése
MEGJEGYZÉS
Fontos tisztában lenni azzal, hogy gyermekülés rendszer beszerelésekor és használatakor sok minden függ attól, hol helyezkedik el
a gyermekülés.
Soha ne hagyjon rögzítetlen gyermekülést
az autóban. Mindig rögzítse a gyermekülés
utasításai szerint, akkor is, ha nincs használatban.
FIGYELEM
Nem szabad olyan fém vázzal rendelkező
vagy egyéb olyan kialakítású ülésmagasítókat/gyermeküléseket használni, amelyek a
biztonsági öv nyitó gombjára támaszkodhatnak, mert ezek a biztonsági öv csatjának véletlen kinyílását okozhatják.
Címke az utas oldali napellenzőn.
Az utaslégzsák figyelmeztető matricája a fentiek szerint van elhelyezve.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gyermekülés (61. oldal)
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata
(67. oldal)
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének
táblázata (69. oldal)
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (70. oldal)
tartozékkínálat a piactól függően változó.
A gyermekülések hosszú távú beszerelése
és használata az autó utasterének kopását
és elhasználódását okozhatja. A Volvo azt
javasolja, hogy használjon rúgásgátló tartozékokat az autó utasterének védelméhez.
Beszerelés az első ülésbe
•
Hátrafelé néző gyermekülések beszerelésekor ellenőrizze, hogy az utaslégzsák ki
van-e kapcsolva.
•
Előre néző gyermekülések beszerelésekor
ellenőrizze, hogy az utaslégzsák be van-e
kapcsolva.
•
Csak a Volvo által javasolt, univerzálisan
jóváhagyott vagy féluniverzális illetve
olyan gyermeküléseket használjon, ahol az
autó szerepel a gyártó járműlistáján.
•
ISOFIX gyermekülések csak akkor szerelhetők be, ha az autó rendelkezik ISOFIX
konzol3 tartozékkal.
Ne hagyja a gyermekülés felső részét a
szélvédőnek támaszkodni.
Gyermekülések rögzítése (65. oldal)
•
3A
Ne rögzítse a gyermekülés hevedereit az
ülés vízszintes beállító rúdjához illetve az
ülés alatt lévő rugókhoz vagy sínekhez és
rudakhoz. Az éles szélek károsíthatják a
hevedereket.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
A gyermekbiztonsági berendezések használatakor fontos a mellékelt használati
útmutató tanulmányozása.
Ha kérdése merülne fel a gyermekbiztonsági berendezések beszerelésével kapcsolatban, akkor vegye fel a kapcsolatot a
gyártóval.
}}
65
BIZTONSÁG
||
•
•
•
Ha a gyermekülés alsó hevederekkel rendelkezik, akkor a Volvo azt javasolja, hogy
az alsó rögzítőpontokat ezekkel3 használja.
Az ISOFIX vezető a gyermekülés beszerelésének megkönnyítésére használható.
Beszerelés a hátsó ülésre
66
•
Ha a gyermekülés támasztó lábakkal rendelkezik, akkor mindig rögzítse a támasztó
lábat/támasztó lábakat közvetlenül a padlóhoz. Soha ne rögzítse a támasztó lábat
lábtartóhoz vagy más objektumhoz.
•
Csak a Volvo által javasolt, univerzálisan
jóváhagyott vagy féluniverzális illetve
olyan gyermeküléseket használjon, amelyeknél az autó szerepel a gyártó járműlistáján.
•
A támasztó lábakkal rendelkező gyermeküléseket nem szabad a középső ülésre
szerelni.
•
A külső ülések ISOFIX rögzítőrendszerrel
rendelkeznek és az i-Size4 esetében jóváhagyottak.
•
A külső ülések felső rögzítőpontokkal rendelkeznek. A Volvo azt javasolja, hogy a
gyermekülés felső hevedereit húzza át a
fejtámla nyílásán, mielőtt megfeszítené a
felső rögzítőpontnál. Ha ez nem lehetsé-
3A
4A
ges, akkor kövesse a gyermekülés gyártójának utasításait.
tartozékkínálat a piactól függően változó.
piactól függően változik.
•
Ha a gyermekülés alsó hevederekkel rendelkezik, akkor soha ne állítsa az elől lévő
ülés helyzetét, miután rögzítette a hevedereket az alsó rögzítőpontokhoz. Mindig
ügyeljen arra, hogy eltávolítsa az alsó
hevedereket, amikor nincs beszerelve a
gyermekülés.
Ha a gyermekülés támasztó lábakkal rendelkezik, akkor mindig rögzítse a támasztó
lábat/támasztó lábakat közvetlenül a padlóhoz. Soha ne rögzítse a támasztó lábat
lábtartóhoz vagy más objektumhoz.
Babaülés hátsó ülésre szerelve. A Volvo azt ajánlja,
hogy legalább 50 mm (2 hüvelyk) távolságot javasol
a babaülés első része és az első ülés hátsó része
között.
Kapcsolódó információk
•
•
Gyermekülés elhelyezése (64. oldal)
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata
(67. oldal)
•
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének
táblázata (69. oldal)
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (70. oldal)
BIZTONSÁG
Az autó biztonsági övével rögzített
gyermekülések elhelyezésének
táblázata
A táblázat javaslatot ad arra vonatkozóan,
hogy melyik helyzetben és milyen méretű
gyermekhez milyen gyermekülést használjon.
Súly
0 csoport
max. 10 kg
0+ csoport
max. 13 kg
1. csoport
9-18 kg
2. csoport
15-25 kg
MEGJEGYZÉS
Mindig olvassa el a kezelési útmutató gyermekülés beszerelésére vonatkozó részét,
mielőtt az autóba szerelne egyet.
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak
hátrafelé néző gyermekülések)A
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak
előre néző gyermekülések)A
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
UB, C
X
UC
UC
UB, C
X
UC
UC
LD
UFB, E
UE, LD
UE
LD
UFB, F
UF, B*, G, LD
UF
}}
* Opció/tartozék.
67
BIZTONSÁG
||
Súly
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak
hátrafelé néző gyermekülések)A
3. csoport
22-36 kg
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak
előre néző gyermekülések)A
UFB, F
X
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
UF, B*, G
UF
U: Univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez alkalmas.
UF: Előre néző, univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez alkalmas.
L: Speciális gyermekülésekhez alkalmas. Ezek korlátozott vagy féluniverzális kategóriájú gyermekülések az adott járműhöz.
B: Beépített gyermekülés ehhez a súlycsoporthoz.
X: Az ülés nem alkalmas ebbe a súlycsoportba tartozó gyermekekhez.
A
B
C
D
E
F
G
Az üléspárnanyúlványnak mindig visszahúzva kell lennie a gyermekülések beszerelésekor.
Állítsa a háttámlát a legegyenesebb állásba.
A Volvo az alábbiakat javasolja: Volvo babaülés (típusengedély: E1 04301146).
A Volvo az alábbiakat javasolja: Volvo hátrafelé néző gyermekülés (típusengedély: E5 04212).
A Volvo hátrafelé néző gyermekülést ajánl ebbe a súlycsoportba tartozó gyermekeknek.
A Volvo az alábbiakat javasolja: Ülésmagasító háttámlával vagy anélkül (típusengedély: E5 04216); Volvo ülésmagasító (típusengedély: E1 04301312).
A Volvo javaslata: beépített gyermekülés (típusengedély: E5 04220).
FIGYELEM
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva
van az utaslégzsák.
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (70. oldal)
•
Biztonsági övek (47. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
68
Gyermekülés elhelyezése (64. oldal)
Gyermekülések rögzítése (65. oldal)
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének
táblázata (69. oldal)
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Az i-Size gyermekülések
elhelyezésének táblázata
gyermekhez melyik i-Size gyermekülést használja.
A gyermekülést az UN Reg R129 figyelembe
vételével kell jóváhagyni.
A táblázat javaslatot ad arra vonatkozóan,
hogy melyik helyzetben és milyen méretű
A gyermekülés típusa
MEGJEGYZÉS
Mindig olvassa el a kezelési útmutató gyermekülés beszerelésére vonatkozó részét,
mielőtt az autóba szerelne egyet.
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal,
csak hátrafelé néző gyermekülések)
Első ülés (aktivált légzsákkal,
csak előre néző gyermekülések)
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
X
X
i-UA, B
X
i-Size gyermekülések
i-U: "Univerzális" i-Size előre és hátra néző gyermekülésekhez alkalmas.
X: Nem alkalmas univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez.
A
B
A Volvo azt javasolja, hogy a gyermekek legalább 3-4 éves korukig hátrafelé néző gyermekülésben utazzanak.
A Volvo javaslata: BeSafe iZi Kid X2 i-Size (típusengedély: E4-129R-000002).
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gyermekülés elhelyezése (64. oldal)
Gyermekülések rögzítése (65. oldal)
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata
(67. oldal)
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (70. oldal)
•
i-SizeISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez (63. oldal)
69
BIZTONSÁG
Az ISOFIX gyermekülések
elhelyezésének táblázata
A táblázat javaslatot ad arra vonatkozóan,
hogy melyik helyzetben és milyen méretű
Súly
0 csoport
max. 10 kg
0+ csoport
MéretosztályA
A gyermekülés
típusa
E
Hátra néző babaülés
E
Hátra néző babaülés
C
Hátra néző gyermekülés
D
Hátra néző gyermekülés
max. 13 kg
70
gyermekhez melyik ISOFIX gyermekülést
használja.
A gyermekülésnek a UN Reg R44 szerint jóváhagyottnak kell lennie és az autómodellnek
szerepelnie kell a gyártó járműlistájában.
MEGJEGYZÉS
Mindig olvassa el a kezelési útmutató gyermekülés beszerelésére vonatkozó részét,
mielőtt az autóba szerelne egyet.
Első ülés (kikapcsolt
légzsákkal, csak hátrafelé néző gyermekülések)B, C
Első ülés (aktivált
légzsákkal, csak
előre néző gyermekülések)B, C
Külső, hátsó
ülés
Hátsó, középső
ülés
ILB, D, XE
X
ILD
X
ILB, D, F, XE
X
ILD
X
BIZTONSÁG
Súly
1. csoport
9-18 kg
MéretosztályA
A gyermekülés
típusa
A
Előre néző gyermekülés
B
Előre néző gyermekülés
B1
Előre néző gyermekülés
C
Hátra néző gyermekülés
D
Hátra néző gyermekülés
Első ülés (kikapcsolt
légzsákkal, csak hátrafelé néző gyermekülések)B, C
Első ülés (aktivált
légzsákkal, csak
előre néző gyermekülések)B, C
Külső, hátsó
ülés
Hátsó, középső
ülés
X
ILB, F, G, XE
ILG, IUFG
X
ILB, F, XE
X
IL
X
IL: Speciális ISOFIX gyermekülésekhez alkalmas. Ezek a gyermekülések egy adott autómodellhez készülhetnek, lehetnek korlátozottan használhatók vagy féluniverzálisak.
IUF: A súlycsoporthoz jóváhagyott univerzális kategóriájú ISOFIX előre néző gyermekülésekhez alkalmas.
X: Nem alkalmas ISOFIX gyermekülésekhez.
A
B
C
D
E
F
G
Az ISOFIX rögzítőrendszerrel rendelkező gyermekülések esetében méretbesorolás segíti a felhasználókat a megfelelő típusú gyermekülés kiválasztásában. A méretbesorolás a gyermekülés címkéjén
található.
ISOFIX gyermekülések beszereléséhez, amelyek féluniverzálisan jóváhagyottak (IL), ha az autó ISOFIX konzollal van felszerelve (a tartozékválaszték piactól függően változik). Itt nincsenek felső rögzítőpontok gyermekülésekhez.
Az üléspárnanyúlványnak mindig visszahúzva kell lennie a gyermekülések beszerelésekor.
A Volvo javaslata: ISOFIX rendszer használatával rögzített Volvo babaülés (típusengedély: E1 04301146).
Akkor, ha az autó nincs ISOFIX konzollal felszerelve.
Állítsa be úgy a háttámlát, hogy a fejtámla ne érjen hozzá a gyermeküléshez.
A Volvo hátrafelé néző gyermekülést ajánl ebbe a súlycsoportba tartozó gyermekeknek.
}}
71
BIZTONSÁG
||
FIGYELEM
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva
van az utaslégzsák.
MEGJEGYZÉS
Ha az i-SizeISOFIX gyermekülés nem rendelkezik méretbesorolással, akkor az autómodellnek szerepelnie kell a gyermekülés
járműlistájában.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo kereskedéssel
a Volvo által ajánlott i-SizeISOFIX gyermekülésekkel kapcsolatos tájékoztatásért.
Kapcsolódó információk
•
•
•
72
Gyermekülés elhelyezése (64. oldal)
Gyermekülések rögzítése (65. oldal)
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata
(67. oldal)
•
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének
táblázata (69. oldal)
•
i-SizeISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez (63. oldal)
BIZTONSÁG
Beépített gyermekülés*
A hátsó ülés külső pozícióiban található beépített gyermekülések lehetővé teszik gyermekek kényelmes és biztonságos elhelyezését.
A gyermekülés kifejezetten úgy van kialakítva,
hogy megfelelő biztonságot nyújtson a gyermekeknek az autó biztonsági övével együtt. Az
üléspárna, a gyermek súlyától függően két
helyzetbe emelhető fel.
A gyermekülés 15-36 kg (33-80 font) súlyú és
legalább 95 cm (37 hüvelyk) magas gyermekek számára van jóváhagyva.
Megfelelő elhelyezés, a biztonsági övet a vállon kell
elhelyezni.
Elindulás előtt ellenőrizze, hogy:
•
az üléspárna a gyermek súlyának megfelelő magasságba van-e emelve
•
az üléspárna rögzített helyzetben van-e
•
a biztonsági öv érintkezik-e a gyermek
testével és nem laza vagy csavarodott
•
a biztonsági öv nincs-e a gyermek torka
előtt vagy a válla alatt
•
az öv ölrésze lent, a medence felett
helyezkedik-e el az optimális védelem
érdekében.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gyermekülés (61. oldal)
Az üléspárna felhajtása a beépített gyermekülésben* (74. oldal)
Az üléspárna lehajtása a beépített gyermekülésben* (75. oldal)
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy a beépített
gyermekülés javítását vagy cseréjét csak
hivatalos Volvo műhelyben végeztesse. Ne
végezzen módosításokat vagy kiegészítéseket a gyermekülésen. Ha a beépített
gyermekülés például egy baleset kapcsán
nagy terhelésnek lett kitéve, akkor ki kell
cserélni az üléspárnát, a biztonsági övet és
a háttámlát, vagy lehetséges, hogy az
egész ülést. Még ha sértetlennek látszik is
a gyermekülés, már nem nyújt ugyanolyan
szintű védelmet. Ez vonatkozik arra az
esetre is, amikor az üléspárna leengedett
helyzetben volt egy baleset vagy hasonló
során. Az üléspárnát akkor is ki kell cserélni, ha erősen meg van kopva.
FIGYELEM
A gyermekülésre vonatkozó utasítások
betartásának elmulasztása a gyermek
súlyos sérüléséhez vezethet egy baleset
során.
* Opció/tartozék.
73
BIZTONSÁG
Az üléspárna felhajtása a beépített
gyermekülésben*
Az üléspárnát mindig fel kell hajtani, amikor
használatban van a beépített gyermekülés.
Az üléspárna két helyzetbe hajtható fel. A
használandó helyzet a gyermek súlyától függ.
Alsó helyzet
Súly
22-36 kg
(50-80 font)
Felső helyzet
15-25 kg
(33-55 font)
Alsó helyzet:
Nyomja hátrafelé az üléspárnát a rögzítéshez.
Felső helyzet, kezdje az alsó helyzetből:
Emelje fel az üléspárnát az elejénél, majd
nyomja vissza a háttámlához a rögzítéshez.
FIGYELEM
A gyermekülésre vonatkozó utasítások
betartásának elmulasztása a gyermek
súlyos sérüléséhez vezethet egy baleset
során.
MEGJEGYZÉS
Húzza előre és felfelé a fogantyút az üléspárna kioldásához.
Nyomja meg a gombot az üléspárna kioldásához.
74
Az üléspárna nem állítható a felső helyzetből az alsó helyzetbe. A felső helyzetből az
üléspárnát először teljesen a hátsó ülésbe
kell engedni, majd ezután kell az alsó helyzetbe hajtani.
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Kapcsolódó információk
•
•
Beépített gyermekülés* (73. oldal)
Az üléspárna lehajtása a beépített gyermekülésben* (75. oldal)
Az üléspárna lehajtása a beépített
gyermekülésben*
Az üléspárnát le kell hajtani a hátsó ülésbe,
amikor a beépített gyermekülés nincs használatban.
MEGJEGYZÉS
Az üléspárna nem állítható a felső helyzetből az alsó helyzetbe. A felső helyzetből az
üléspárnát először teljesen a hátsó ülésbe
kell engedni, majd ezután kell az alsó helyzetbe hajtani.
Nyomja le a kezével az üléspárna közepét,
hogy rögzítse azt.
FONTOS
Mielőtt leengedi, ellenőrizze, hogy nincsenek-e szabadon álló tárgyak (például
játékok) a gyermekülés üléspárnája
mögötti helyen.
MEGJEGYZÉS
Húzza előre a fogantyút az üléspárna kioldásához.
A hátsó üléstámla lehajtása előtt, először le
kell hajtani a gyermekülés üléspárnáját.
Kapcsolódó információk
•
•
Beépített gyermekülés* (73. oldal)
Az üléspárna felhajtása a beépített gyermekülésben* (74. oldal)
* Opció/tartozék.
75
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Kijelzők és kezelőszervek a vezető
mellett balkormányos autókban
Az áttekintés mutatja, hogy találhatók a
vezető közelében a kijelzők és a kezelőszervek.
Kormánykerék és műszerfal
Jobb oldali kormánykerék-billentyűzet
Közép- és alagútkonzol
A kormánykerék beállítása
Kürt
Bal oldali kormánykerék-billentyűzet
Motorháztető-nyitás
Kijelző-világítás, csomagtérajtózár kioldása, csomagtérajtó-nyitás*/zárás*, halogén fényszórómagasság-állítás
Tetőkonzol
Középső kijelző
Vészvillogók, páramentesítés, média
Fokozatválasztó
Indító gomb
Helyzetjelző lámpák, nappali világítás,
tompított fényszóró, távolsági fényszóró,
irányjelzők, első ködlámpák/kanyarlámpák*, hátsó ködlámpák, a napi kilométerszámláló nullázása
Kormánykerékfülek a manuális fokozatváltáshoz automatikus sebességváltó* esetén.
Szélvédőre vetített kijelző*
Járművezetői kijelző
Ablaktörlők és mosó, esőérzékelő*
78
Hajtásmód kezelőszerv*
Rögzítőfék
Automatikus fékezés álló helyzetben
Első olvasólámpák és belső világítás
Panorámatető*
Kijelző a tetőkonzolon, ON CALL gomb*
A belső visszapillantó tükör manuális sötétítése
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Vezetőajtó
•
•
•
Járművezetői kijelző (82. oldal)
A központi kijelző áttekintése (110. oldal)
Sebességváltó (456. oldal)
Kijelzők és kezelőszervek a vezető
mellett jobbkormányos autókban
Ez az áttekintés azt mutatja, hogy hol találhatók a vezető közelében a kijelzők és a kezelőszervek.
Az elektromos első ülés* memóriái, a külső
visszapillantó tükrök és szélvédőre vetített
kijelző* beállításai
Központi zárás
Elektromos ablakok, külső visszapillantó
tükrök, elektromos gyermekbiztonsági
zár*
Az első ülés beállítása
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Manuális első ülés (192. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(193. oldal)
A kormánykerék beállítása (207. oldal)
Világításkapcsolók (156. oldal)
Indítsa be az autót (442. oldal)
}}
* Opció/tartozék.
79
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Kormánykerék és műszerfal
Kürt
Közép- és alagútkonzol
A kormánykerék beállítása
Bal oldali kormánykerék-billentyűzet
Tetőkonzol
Helyzetjelző lámpák, nappali világítás,
tompított fényszóró, távolsági fényszóró,
irányjelzők, első ködlámpák/kanyarlámpák*, hátsó ködlámpák, a napi kilométerszámláló nullázása
Kormánykerékfülek a manuális fokozatváltáshoz automatikus sebességváltó* esetén
Szélvédőre vetített kijelző*
Járművezetői kijelző
Ablaktörlők és mosó, esőérzékelő*
Középső kijelző
Vészvillogók, páramentesítés, média
Fokozatválasztó
Első olvasólámpák és belső világítás
Indító gomb
Panorámatető*
Hajtásmód kezelőszerv*
Kijelző a tetőkonzolon, ON CALL gomb*
Rögzítőfék
A belső visszapillantó tükör manuális sötétítése
Automatikus fékezés álló helyzetben
Jobb oldali kormánykerék-billentyűzet
Kijelző-világítás, csomagtérajtózár kioldása, csomagtérajtó-nyitás*/zárás*, halogén fényszórómagasság-állítás
Motorháztető-nyitás
80
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Vezetőajtó
•
•
•
Járművezetői kijelző (82. oldal)
A központi kijelző áttekintése (110. oldal)
Sebességváltó (456. oldal)
Az elektromos első ülés* memóriái, a külső
visszapillantó tükrök és szélvédőre vetített
kijelző* beállításai
Központi zárás
Elektromos ablakok, külső visszapillantó
tükrök, elektromos gyermekbiztonsági
zár*
Az első ülés beállítása
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Manuális első ülés (192. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(193. oldal)
A kormánykerék beállítása (207. oldal)
Világításkapcsolók (156. oldal)
Indítsa be az autót (442. oldal)
* Opció/tartozék.
81
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Járművezetői kijelző
A járművezetői kijelző információkat mutat az
autóról és a vezetésről.
A járművezetői kijelző műszereket, visszajelzőket és visszajelző valamint figyelmeztető szimbólumokat tartalmaz. A járművezetői kijelző
tartalma az autó felszereltségétől, a beállításoktól és attól függően változik, hogy milyen
funkciók aktívak az adott pillanatban.
A járművezetői kijelző az ajtó kinyitásakor
azonnal aktiválódik, már 0 gyújtáshelyzetben.
A járművezetői kijelző bizonyos idő elteltével
kialszik, ha nincs használatban. Az újbóli aktiváláshoz, tegye az alábbiak valamelyikét:
•
•
•
Nyomja be a fékpedált.
Aktiválja az I gyújtáshelyzetet.
Nyissa ki valamelyik ajtót.
A járművezetői kijelzőnek két változata van, 8hüvelykes és 12-hüvelykes*.
Járművezetői kijelző, 8-hüvelykes
FIGYELEM
Ha a járművezetői kijelző kialszik, bekapcsoláskor/indításkor nem világít illetve teljesen vagy részben olvashatatlan, akkor az
autót nem szabad használni. Haladéktalanul szervizbe kell látogatnia. A Volvo azt
javasolja, hogy vegye igénybe egy hivatalos
Volvo márkaszerviz segítségét.
FIGYELEM
Ha meghibásodik a járművezetői kijelző,
akkor lehetséges, hogy például a fékekre,
légzsákokra vagy egyéb biztonsági rendszerekre vonatkozó információk nem jelennek meg. Ebben az esetben a járművezető
nem tudja ellenőrizni az autó rendszereinek
állapotát vagy fogadni az aktuális figyelmeztetéseket és információkat.
Az ábra vázlatos - a megjelenített információk
modelltől függően eltérőek lehetnek.
Elhelyezkedés a járművezetői kijelzőn:
82
Bal oldalon
Középen
Üzemanyagszint-jelző
Jobb oldalon
Sebességmérő
Médialejátszó
Vezetési mód
Jelzőtábla információk*
Telefon
Fokozatváltás-jelző
Sebességtartó és sebességhatároló
információk
Navigációs információk*
Fordulatszámmérő/ECO műszerA
Ajtó és biztonsági öv információk
Óra
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A
B
Bal oldalon
Középen
Jobb oldalon
Távolság a tartály kiürüléséig
A start/stop funkció állapota
Alkalmazás menü (a kormánykerék billentyűzetével aktiválható)
Külső hőmérő
–
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
–
Kilométer-számlálóB
–
–
Napi kilométer-számláló
–
–
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
–
–
Hangfelismerés
–
–
Motorhőmérséklet mérő
–
–
Üzenetek, bizonyos esetekben grafikákkal
–
–
IránytűA
A kiválasztott hajtásmódtól függően.
Halmozott futásteljesítmény.
}}
83
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Járművezetői kijelző, 12-hüvelykes*
Az ábra vázlatos - a megjelenített információk
modelltől függően eltérőek lehetnek.
Elhelyezkedés a járművezetői kijelzőn:
84
Bal oldalon
Középen
Jobb oldalon
Sebességmérő
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
Fordulatszámmérő/ECO műszerA
Napi kilométer-számláló
Külső hőmérő
Fokozatváltás-jelző
Kilométer-számlálóB
Óra
Vezetési mód
Sebességtartó és sebességhatároló
információk
Üzenetek, bizonyos esetekben grafikákkal
Üzemanyagszint-jelző
Jelzőtábla információk*
Ajtó és biztonsági öv információk
A start/stop funkció állapota
–
Médialejátszó
Távolság a tartály kiürüléséig
–
Navigációs térkép*
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A
B
Bal oldalon
Középen
Jobb oldalon
–
Telefon
Alkalmazás menü (a kormánykerék billentyűzetével aktiválható)
–
Hangfelismerés
–
–
IránytűA
–
A kiválasztott hajtásmódtól függően.
Halmozott futásteljesítmény.
Dinamikus szimbólum
Kapcsolódó információk
A dinamikus szimbólum
annak alapformájában.
A járművezetői kijelző közepe egy dinamikus
szimbólumot tartalmaz, amely a különböző
típusú üzenetek szerint változtatja a megjelenését. A kezelőszerv vagy figyelmeztető üzenet súlyosságát sárga vagy piros jelölés jelzi a
szimbólum körül.
A visszajelző szimbólum példái.
Egy animációval az alap forma olyan grafikává
alakítható, ami mutatja, hol a probléma, hogy
világos legyen az információ.
•
A járművezetői kijelző beállításai
(86. oldal)
•
Figyelmeztető szimbólumok a járművezetői kijelzőn (96. oldal)
•
Visszajelző szimbólumok a járművezetői
kijelzőn (93. oldal)
•
•
Fedélzeti számítógép (87. oldal)
•
Az alkalmazás menü kezelése a járművezetői kijelzőn (105. oldal)
•
Vezetési módok* (468. oldal)
Üzenetek a járművezetői kijelzőn
(106. oldal)
* Opció/tartozék.
85
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A járművezetői kijelző beállításai
A járművezetői kijelző megjelenítési beállításai a járművezetői kijelző alkalmazás menüjében és a központi kijelző beállítások menüjében módosíthatók.
Beállítások a járművezetői kijelző
alkalmazás menüjéből
Az alkalmazás menüben beállíthatja, hogy
milyen információk jelenjenek meg a járművezetői kijelzőn a
•
•
•
•
Fedélzeti számítógép
médialejátszó
2. Érintse meg a My Car Vezető kijelzője
Témák megjelenítése menüpontot.
3. Válasszon ki egy témát (megjelenést) a
járművezetői kijelzőhöz.
•
•
•
•
telefon
navigációs rendszer*.
Beállítások a központi kijelzőn
Chrome Rings
Nyelv kiválasztása
1. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Nyomja meg a My Car Vezető
kijelzője Vezetői kijelzőn megjelenő
információk gombot.
2. Érintse meg a Rendszer
Rendszernyelvek és mértékegységek
Rendszer nyelve menüpontot a nyelv
kiválasztásához.
> A módosítás az összes kijelző nyelvére
hatással van.
Az ábra vázlatos - a megjelenített információk
modelltől függően eltérőek lehetnek.
• Semmiféle információ ne jelenjen
Az alkalmazás menü a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetének használatával nyitható
meg és kezelhető.
• Lejátszás alatt álló forrás
meg a háttérben
információinak megjelenít.
• Navigáció megjelenítése, még beáll.
útvonal nélkül is1
Téma kiválasztása
1. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
86
Minimalistic
Performance
Információtípus kiválasztása
1. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
3. Válassza ki, hogy minek kell megjelennie a
háttérben.
1
Glass
Ezek a beállítások személyesek és automatikusan mentésre kerülnek a járművezetői profilban.
Kapcsolódó információk
•
•
Járművezetői kijelző (82. oldal)
•
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (135. oldal)
Az alkalmazás menü kezelése a járművezetői kijelzőn (105. oldal)
A 12-hüvelykes* járművezetői kijelző mutatja a térképet, a 8-hüvelykes járművezetői kijelző csak célbairányítást nyújt.
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Üzemanyagszint-jelző
Fedélzeti számítógép
A járművezetői kijelzőn található üzemanyagszint-jelző mutatja az üzemanyag szintjét a
tartályban.
Az autó fedélzeti számítógépe vezetés közben rögzíti az olyan értékeket, mint például a
távolság, üzemanyag-fogyasztás és átlagsebesség.
Az üzemanyag-hatékony vezetés elősegítése
érdekében rögzítésre kerülnek a pillanatnyi és
az átlagos üzemanyag-fogyasztási adatok. A
napi kilométer-számláló információi megjeleníthetők a központi kijelzőn.
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől
függően eltérőek lehetnek.
Üzemanyagszint-jelző a 8-hüvelykes járművezetői kijelzőn:
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől
függően eltérőek lehetnek.
Üzemanyagszint-jelző a 12-hüvelykes járművezetői kijelzőn:
Az üzemanyagszint-jelző bézs zónája jelzi az
üzemanyag mennyiségét a tartályban.
Amikor alacsony az üzemanyagszint, akkor az
üzemanyagtöltő szimbólum világít és narancssárga színűre változik. A fedélzeti számítógép
a tartály kiürüléséig hátralévő távolságot is
mutatja.
Az üzemanyagszint-jelző sávjai jelzik a tartályban lévő üzemanyag mennyiségét.
Amikor alacsony az üzemanyagszint, akkor az
üzemanyagtöltő szimbólum világít és narancssárga színűre változik. A fedélzeti számítógép
a tartály kiürüléséig hátralévő távolságot is
mutatja.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Járművezetői kijelző (82. oldal)
Üzemanyag betöltés (489. oldal)
Üzemanyagtartály - méret (705. oldal)
}}
87
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
A fedélzeti számítógép az alábbi számlálókat
foglalja magában:
•
•
•
•
•
Napi kilométer-számláló
Kilométer-számláló
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás
Távolság a tartály kiürüléséig
Turista - alternatív sebességmérő
A távolság, sebesség stb. mértékegységei a
központi kijelzőn a rendszerbeállításokon
keresztül módosíthatók.
Példák a fedélzeti számítógép információira a 12hüvelykes járművezetői kijelzőn*. Az ábra vázlatos - a
megjelenített információk modelltől függően eltérőek
lehetnek.
Napi kilométer-számláló
Két napi kilométer-számláló van, a TM és a TA.
A TM manuálisan nullázható, a TA pedig automatikusan nullázódik, ha az autót legalább
négy óráig nem használja.
Az alábbi információk kerülnek rögzítésre
vezetés közben:
•
•
•
•
Megtett távolság
Vezetési idő
Átlagsebesség
Átlagos üzemanyag-fogyasztás
Az értékek a napi kilométer-számláló utolsó
visszaállításától kerülnek kiszámításra.
Példák a fedélzeti számítógép információira a 8hüvelykes járművezetői kijelzőn. Az ábra vázlatos - a
megjelenített információk modelltől függően eltérőek
lehetnek.
88
Kilométer-számláló
A kilométer-számláló rögzíti az autó teljes
futásteljesítményét. Ez az érték nem állítható
vissza nullára.
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás
Ez a műszer mutatja az autó pillanatnyi üzemanyag-fogyasztását. Az érték hozzávetőlegesen másodpercenként frissül.
Távolság a tartály kiürüléséig
A fedélzeti számítógép kiszámítja a
tartályban lévő üzemanyaggal megtehető távolságot.
A számítás az utolsó megtett 30 km
(20 mérföld) üzemanyag-fogyasztásán és a
megmaradt felhasználható üzemanyag-menynyiségen alapszik.
Amikor a műszer a "----" jelzést mutatja, akkor
nem maradt elég üzemanyag a megtehető
távolság kiszámításához. Ilyenkor tankoljon a
lehető leghamarabb.
MEGJEGYZÉS
Az érték kissé eltérhet, ha megváltozik a
vezetési stílus.
Gazdaságosabb vezetési stílussal hosszabb
távolság tehető meg.
Turista - alternatív sebességmérő
Az alternatív digitális sebességmérő megkönynyíti a vezetést az olyan országokban, ahol a
sebességkorlátozások más mértékegységben
vannak megadva, mint az autó műszerfalán.
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A digitális sebesség ezután az ellentétes mértékegységben jelenik meg, mint az analóg
sebességmérőn. Ha az analóg sebességmérő
mph egységben van skálázva, akkor a digitális
sebességmérő km/h egységben mutat és fordítva.
Kapcsolódó információk
•
Út adatok megjelenítése a járművezetői
kijelzőn (89. oldal)
•
A napi kilométer-számláló visszaállítása
(90. oldal)
•
Útstatisztikák megjelenítése a központi
kijelzőn. (90. oldal)
•
•
Járművezetői kijelző (82. oldal)
Út adatok megjelenítése a
járművezetői kijelzőn
A fedélzeti számítógép rögzített és számított
adatai megjeleníthetők a járművezetői kijelzőn.
Az értékek egy fedélzeti számítógép alkalmazásban kerülnek mentésre. Az alkalmazás
menüjében beállíthatja, hogy milyen információk jelenjenek meg a járművezetői kijelzőn.
1.
Nyissa meg az alkalmazás menüt a járművezetői kijelzőn az (1) gomb megnyomásával.
(Amíg nem nyugtázott üzenet van a járművezetői kijelzőn, addig nem lehet megnyitni az alkalmazás menüt. Először nyugtázni kell az üzenetet a O gomb (4) megnyomásával, mielőtt megnyílna az alkalmazás menü.)
2. Navigáljon balra vagy jobbra a fedélzeti
számítógép alkalmazáshoz a (2) használatával.
> A felső négy menüsor a TM napi kilométer-számláló mért értékeit mutatja. A
következő négy menüsor a TA napi kilométer-számláló mért értékeit mutatja.
Görgessen fel vagy le a listában a (3)
használatával.
Rendszermértékegységek módosítása
(134. oldal)
Az alkalmazás menüjét2 a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetével nyithatja meg és kezelheti.
Alkalmazás menü
Bal/jobb
Fel/le
Megerősítés
2 Az
ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
}}
89
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
3. Görgessen le a lehetőségek gombjaihoz
annak kiválasztásához, hogy milyen információk jelenjenek meg a kijelzőn:
•
•
•
•
•
Kilométer-számláló
A napi kilométer-számláló
visszaállítása
Útstatisztikák megjelenítése a
központi kijelzőn.
A napi kilométer-számláló visszaállítása a bal
oldali bajuszkapcsolóval.
A fedélzeti számítógép útstatisztikái grafikusan megjelennek a központi kijelzőn és áttekintést nyújtanak, ami segít az üzemanyaggazdaságosabb vezetésben.
Nyissa meg a Vezetési
összefoglaló alkalmazást az
alkalmazás nézetben, hogy
megtekintse az útstatisztikákat.
Távolság a tartály kiürüléséig
Turista - (alternatív sebességmérő)
Megtett út a TM, TA számlálóra vonatkozóan vagy nem jelenik meg megtett
út
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás, TM
vagy TA átlagos üzemanyag-fogyasztás, nem jelenik meg az üzemanyagfogyasztás
Válassza ki vagy szüntesse meg egy lehetőség kiválasztását a O gombbal (4). A
módosítás azonnal megtörténik.
Az ábra egyes sávjai 1, 10
vagy 100 kilométert illetve mérföldet jelentenek. A sávok jobbról kerülnek feltöltésre vezetés közben. A jobb oldali szélső sáv mutatja az
értéket a pillanatnyi távolságra vonatkozóan.
–
Kapcsolódó információk
•
•
Fedélzeti számítógép (87. oldal)
A napi kilométer-számláló visszaállítása
(90. oldal)
A TM napi kilométer-számláló összes adatát (azaz megtett távolság, átlagfogyasztás, átlagsebesség és vezetési idő) a bal
oldali bajuszkapcsoló RESET gombjának
hosszú megnyomásával állíthatja alaphelyzetbe.
A RESET gomb megnyomása csak a megtett távolságot állítja alaphelyzetbe.
A TA napi kilométer-számláló csak akkor áll
vissza automatikusan, amikor az autót négy
vagy több óráig nem használták.
Kapcsolódó információk
•
90
Fedélzeti számítógép (87. oldal)
Az átlagos üzemanyag-fogyasztás és a teljes
vezetési idő az útstatisztikák legutolsó viszszaállítása óta számítva.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Az útstatisztikák beállításai
Kapcsolódó információk
Az útstatisztikák beállításainak visszaállítása
vagy beállítása.
1. Nyissa meg a Vezetési összefoglaló
alkalmazást az alkalmazás nézetben, hogy
megtekintse az útstatisztikákat.
•
Útstatisztikák megjelenítése a központi
kijelzőn. (90. oldal)
•
•
Fedélzeti számítógép (87. oldal)
A napi kilométer-számláló visszaállítása
(90. oldal)
Utazási statisztikák a fedélzeti számítógépből3.
Kapcsolódó információk
•
•
Az útstatisztikák beállításai (91. oldal)
2. Nyomja meg a Preferenciák lehetőséget
•
a grafikon beosztásának módosításához. Válassza ki az 1, 10 vagy
100 km/mérföld felbontást a sávhoz.
•
az adatok visszaállításához minden út
után. Akkor kerül végrehajtásra, amikor
az autó több mint 4 órán keresztül áll.
•
az aktuális út adatainak visszaállításához.
Fedélzeti számítógép (87. oldal)
Az útstatisztikák, a számított átlagos
fogyasztás és a teljes vezetési idő viszszaállítása mindig együtt történik.
A távolság, sebesség stb. mértékegységei a
központi kijelzőn a rendszerbeállításokon
keresztül módosíthatók.
3 Az
ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
91
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Dátum és idő
Dátum- és időbeállítások
Az óra a járművezetői kijelzőn és a központi
kijelzőn is megjelenik.
–
Az óra elhelyezkedése
Válassza a Beállítások Rendszer
Dátum és idő menüt a központi kijelző
felső nézetében az idő és a dátum formátumának beállításához.
Kapcsolódó információk
•
•
Járművezetői kijelző (82. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (135. oldal)
Állítsa be a dátumot és az időt az érintőképernyőn látható fel vagy le nyíl megnyomásával.
Az óra elhelyezkedése a 12-hüvelykes* és a 8-hüvelykes járművezetői kijelzőn. Az ábra vázlatos - a megjelenített információk modelltől függően eltérőek lehetnek.
Bizonyos helyzetekben az üzenetek és szimbólumok eltakarhatják a járművezetői kijelző
óráját.
A központi kijelzőn az óra az állapotsáv jobb
oldali felső részén jelenik meg.
92
Automatikus idő GPS rendszerrel felszerelt
autókban
Ha az autó navigációs rendszerrel van felszerelve, akkor ki lehet választani az
Automatikus időbeállítás lehetőséget. Az
időzóna ezután automatikusan beállítható az
autó helyének megfelelően. Bizonyos típusú
navigációs rendszerek esetében az aktuális
helyet (országot) is be kell állítani a megfelelő
időzóna eléréséhez. Ha nincs kiválasztva az
Automatikus időbeállítás lehetőség, akkor
az idő és a dátum az érintőképernyő fel és le
nyilaival állítható be.
Nyári időszámítás
Bizonyos országokban lehetőség van
Automatikus váltás nyári időszámításra
beállítás kiválasztására a nyári időszámítás
automatikus beállításához. Más országokban
a Nyári időszámítás beállítás manuálisan
választható ki.
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Külső hőmérő
A külső hőmérséklet megjelenik a járművezetői kijelzőn.
Az érzékelő észleli az autón kívüli hőmérsékletet.
A szimbólum rövid időre a szélvédőre vetített
kijelzőn* is megjelenhet, ha az autó ilyennel
van felszerelve.
A hőmérsékletmérő stb. mértékegysége a
rendszerbeállításokon keresztül módosítható a
központi kijelző felső nézetében.
Kapcsolódó információk
•
•
A külső hőmérő elhelyezkedése a 12-hüvelykes* és a
8-hüvelykes járművezetői kijelzőn. Az ábra vázlatos a megjelenített információk modelltől függően eltérőek lehetnek.
Járművezetői kijelző (82. oldal)
Rendszermértékegységek módosítása
(134. oldal)
Visszajelző szimbólumok a
járművezetői kijelzőn
A visszajelző szimbólumok értesítik a járművezetőt, hogy egy funkció aktív, a rendszer
működik vagy hiba illetve rendellenes állapot
állt elő.
Szimbólum
Leírás
Információ, olvassa el a megjelenített szöveget
Amikor az autó rendszerei nem
a megfelelő módon működnek,
akkor ez a tájékoztató szimbólum világít, és egy szöveg jelenik meg a járművezetői kijelzőn. A tájékoztató szimbólum
egyéb szimbólumokkal együtt
is megjelenhet.
Hiba a fékrendszerben
Ha az autó egy ideig álló helyzetben volt,
akkor a hőmérsékletmérő túl magas értéket
mutathat.
A szimbólum akkor világít, amikor meghibásodás van jelen a
rögzítőfékben.
Amikor a külső hőmérséklet a –5 °C
- +2 °C (23 °F - 36 °F) tartományban van, akkor egy hópehely szimbólum jelenik meg, ami a potenciálisan
csúszós útviszonyokra figyelmeztet.
ABS hiba
Ha ez a szimbólum világít,
akkor a rendszer nem működik.
Az autó rendes fékrendszere
továbbra is működik, de az
ABS funkció nélkül.
}}
* Opció/tartozék.
93
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Szimbólum
Leírás
Automatikus fék bekapcsolva
A szimbólum akkor világít, amikor a funkció aktív, és a lábfék
vagy a rögzítőfék működik. A
fék álló helyzetben tartja az
autót, amikor az megállt.
Guminyomás ellenőrző rendszer
A szimbólum alacsony gumiabroncsnyomás esetén világít. Ha
hiba van a gumiabroncsnyomás-figyelő rendszerben, akkor
a szimbólum körülbelül 1 percig villog, majd folyamatosan
világít. A hiba az lehet, hogy a
rendszer nem a tervezetteknek
megfelelően képes az alacsony
gumiabroncsnyomás észlelésére és a figyelmeztetésre.
Szimbólum
Leírás
Szimbólum
Leírás
Károsanyag-kibocsátás szabályozó rendszer
Hiba a fényszóró rendszerben
Ha a szimbólum világít a motor
beindítását követően, akkor
hiba lehet az autó károsanyagkibocsátás szabályozó rendszerében. Menjen szervizbe az
ellenőrzéshez. A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba
egy hivatalos Volvo szervizzel.
A szimbólum akkor világít, ha
meghibásodás történt az ABL
(aktív kanyarlámpa) funkcióban
vagy más meghibásodás történt a fényszórórendszerben.
Bal és jobb oldali irányjelző
A szimbólum az irányjelzők
használata közben villog.
Aktív távolsági fényszóró
bekapcsolva
A szimbólum kéken világít,
amikor be van kapcsolva az
automatikus távolsági fényszóró.
Aktív távolsági fényszóró
kikapcsolva
Helyzetjelző lámpák
A szimbólum akkor világít, amikor be vannak kapcsolva a
helyzetjelző lámpák.
A szimbólum fehéren világít,
amikor ki van kapcsolva az
automatikus távolsági fényszóró.
Távolsági fényszóró bekapcsolva
A szimbólum a távolsági fényszóró bekapcsolt állapotában
és a fénykürt használatakor is
világít.
94
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Szimbólum
Leírás
Aktív távolsági fényszóró
bekapcsolva
A szimbólum kéken világít,
amikor be van kapcsolva az
automatikus távolsági fényszóró. Be vannak kapcsolva a
helyzetjelző lámpák.
Aktív távolsági fényszóró
kikapcsolva
Szimbólum
Leírás
Hátsó ködlámpa be
Ez a szimbólum akkor világít,
amikor be van kapcsolva a
hátsó ködlámpa.
Esőérzékelő bekapcsolva
Ez a szimbólum akkor világít,
ha be van kapcsolva az esőérzékelő.
A szimbólum fehéren világít,
amikor ki van kapcsolva az
automatikus távolsági fényszóró. Be vannak kapcsolva a
helyzetjelző lámpák.
Temperálás bekapcsolva
Távolsági fényszóró bekapcsolva
Stabilizáló rendszer
A szimbólum akkor világít, amikor be vannak kapcsolva a
távolsági fényszórók és a helyzetjelző lámpák.
Első ködlámpák bekapcsolva
Ez a szimbólum akkor világít,
amikor be vannak kapcsolva az
első ködlámpák.
A szimbólum akkor világít, amikor a motorblokkfűtés és az
utastérfűtés/légkondicionáló
temperálja az autót.
Egy villogó szimbólum jelzi,
hogy a menetstabilizáló rendszer működik. Ha a szimbólum
folyamatosan világít, akkor
hiba van a rendszerben.
Szimbólum
Leírás
Stabilizáló rendszer, sport
üzemmód
A szimbólum világít, amikor a
sport üzemmód aktív. A sport
üzemmód aktívabb vezetési
élményt tesz lehetővé. A rendszer észleli a gázpedál és kormánymozgásokat és a kanyarodás aktívabb, mint a normál
vezetés során, és megengedi a
hátsó rész kontrollált csúszását
egy bizonyos szintig, mielőtt
beavatkozna és stabilizálná az
autót.
Sávtartó asszisztens
Fehér szimbólum: A sávtartó
asszisztens be van kapcsolva
és észleli az útra festett vonalakat.
Szürke szimbólum: A sávtartó
asszisztens be van kapcsolva,
de nem észleli az útra festett
vonalakat.
Sárga szimbólum: A sávtartó
asszisztens figyelmeztet/
beavatkozik.
}}
95
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Szimbólum
Leírás
Figyelmeztető szimbólumok a
járművezetői kijelzőn
Sávtartó asszisztens és
esőérzékelő
A figyelmeztető szimbólumok figyelmeztetik
a járművezetőt, hogy egy fontos funkció
bekapcsolt, vagy súlyos meghibásodás történt.
Fehér szimbólum: A sávtartó
asszisztens be van kapcsolva
és észleli az útra festett vonalakat. Az esőérzékelő be van
kapcsolva.
Szürke szimbólum: A sávtartó
asszisztens be van kapcsolva,
de nem észleli az útra festett
vonalakat. Az esőérzékelő be
van kapcsolva.
AdBlue rendszer (dízel)
A szimbólum akkor világít, amikor az AdBlue szint alacsony
vagy meghibásodás van az
AdBlue rendszerben.
Kapcsolódó információk
•
•
96
Járművezetői kijelző (82. oldal)
Figyelmeztető szimbólumok a járművezetői kijelzőn (96. oldal)
Szimbólum
Leírás
Figyelem
A piros figyelmeztető szimbólum világít, amikor olyan hiba
jelzése történt, amely befolyással lehet a biztonságra vagy az
autó vezethetőségére. Ezzel
egy időben magyarázó szöveg
jelenik meg a járművezetői
kijelzőn. A figyelmeztető szimbólum egyéb szimbólumokkal
együtt is megjelenhet.
Biztonsági öv emlékeztető
Ez a szimbólum akkor világít
vagy villog, ha az első üléseken
valaki nem kapcsolta be a biztonsági övet vagy, ha valaki a
hátsó ülésen kicsatolta a biztonsági övet.
Szimbólum
Leírás
Légzsákok
Ha a szimbólum továbbra is
világít vagy vezetés közben
bekapcsol, akkor hiba észlelhető az autó valamelyik biztonsági rendszerében. Olvassa el
az üzenetet a járművezetői
kijelzőn. A Volvo azt javasolja,
hogy lépjen kapcsolatba egy
hivatalos Volvo szervizzel.
Hiba a fékrendszerben
Ha ez a szimbólum világít,
akkor a fékfolyadék szintje alacsony lehet. Menjen a legközelebbi hivatalos szervizbe a fékfolyadékszint ellenőrzéséhez és
beállításához.
Rögzítőfék behúzva
Ez a szimbólum folytonos fénynyel világít, amikor be van
húzva a rögzítőfék.
A villogó szimbólum azt jelenti,
hogy hiba merült fel. Olvassa el
az üzenetet a járművezetői
kijelzőn.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Szimbólum
Leírás
Szimbólum
Leírás
Alacsony olajnyomás
Ütközés kockázata
Ha ez a szimbólum vezetés
közben világít, akkor a motorolajnyomás túl alacsony. Haladéktalanul állítsa le a motort és
ellenőrizze a motorolajszintet,
töltse fel, ha szükséges. Ha a
szimbólum világít és az olajszint normális, akkor vegye fel a
kapcsolatot egy szervizzel. A
Volvo azt javasolja, hogy lépjen
kapcsolatba egy hivatalos Volvo
szervizzel.
A City Safety figyelmeztet a
más járművekkel, gyalogosokkal, kerékpárosokkal vagy
nagyobb állatokkal történő
ütközés kockázatára.
Az engedély bizonyos tevékenységek működtetésének jogára vagy valaki más jogának a
szerződés feltételeinek megfelelően történő
használatára vonatkozó szerződés. Az alábbi
szöveg a Volvo szerződése a gyártóval vagy
fejlesztővel és angolul van.
Magas motorhőmérséklet
A szimbólum vezetés közben
bekapcsol, amikor a motor
hőmérséklete túl magas. Ezzel
egy időben magyarázó szöveg
jelenik meg a járművezetői
kijelzőn.
A generátor nem tölt
Ez a szimbólum akkor világít
haladás közben, ha hiba lépett
fel az elektromos rendszerben.
Menjen szervizbe. A Volvo azt
javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo szervizzel.
A járművezetői kijelző
licencszerződése.
Kapcsolódó információk
•
Visszajelző szimbólumok a járművezetői
kijelzőn (93. oldal)
•
Járművezetői kijelző (82. oldal)
}}
97
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
98
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person or organization obtaining a copy
of the software and accompanying
documentation covered by this license (the
"Software") to use, reproduce, display,
distribute, execute, and transmit the Software,
and to prepare derivative works of the
Software, and to permit third-parties to whom
the Software is furnished to do so, all subject
to the following: The copyright notices in the
Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and
the following disclaimer, must be included in
all copies of the Software, in whole or in part,
and all derivative works of the Software,
unless such copies or derivative works are
solely in the form of machine-executable
object code generated by a source language
processor.
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
3. All advertising materials mentioning
features or use of this software must
display the following acknowledgement:
This product includes software developed
by the University of California, Berkeley
and its contributors.
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
4. Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
3. Neither the name of the organisation nor
the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derive
from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed
or implied, of the FreeBSD Project.
}}
99
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
100
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages;
some of them may contain, in addition to
the FreeType font engine, various tools
and contributions which rely on, or relate
to, the FreeType Project. This license
applies to all files found in such packages,
and which do not fall under their own
explicit license. The license affects thus
the FreeType font engine, the test
programs, documentation and makefiles,
at the very least. This license was inspired
by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses,
which all encourage inclusion and use of
free software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that
this software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as
is' distribution) o You can use this
software for whatever you want, in parts
or full form, without having to pay us.
(`royalty-free' usage) o You may not
pretend that you wrote this software. If
you use it, or only parts of it, in a program,
you must acknowledge somewhere in
your documentation that you've used the
FreeType code. (`credits') We specifically
permit and encourage the inclusion of this
software, with or without modifications, in
commercial products, provided that all
warranty or liability claims are assumed by
the product vendor. Legal Terms 0.
Definitions Throughout this license, the
terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be
they named as alpha, beta or final release.
`You' refers to the licensee, or person
using the project, where `using' is a
generic term including compiling the
project's source code as well as linking it
to form a `program' or `executable'. This
program is referred to as `a program using
the FreeType engine'. This license applies
to all files distributed in the original
FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the
original archive. If you are unsure whether
or not a particular file is covered by this
license, you must contact us to verify this.
The FreeType project is copyright (C)
1996-1999 by David Turner, Robert
Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights
reserved except as specified below. 1. No
Warranty THE FREETYPE ARCHIVE IS
PROVIDED `AS IS' WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT
WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE
OR THE INABILITY TO USE, OF THE
FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType
project is copyrighted material, only this
license, or another one contracted with
the authors, grants you the right to use,
distribute, and modify it. Therefore, by
using, distributing, or modifying the
FreeType project, you indicate that you
understand and accept all the terms of
this license.
2. Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that
the following conditions are met: o
Redistribution of source code must retain
this license file (`licence.txt') unaltered;
any additions, deletions or changes to the
original files must be clearly indicated in
accompanying documentation. The
copyright notices of the unaltered, original
files must be preserved in all copies of
source files. o Redistribution in binary
form must provide a disclaimer that states
that the software is based in part of the
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your
documentation, though this isn't
mandatory. These conditions apply to any
software derived from or based on the
FreeType code, not just the unmodified
files. If you use our work, you must
acknowledge us. However, no fee need be
paid to us.
3. Advertising The names of FreeType's
authors and contributors may not be used
to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. We suggest, but do
not require, that you use one or more of
the following phrases to refer to this
software in your documentation or
advertising materials: `FreeType Project',
`FreeType Engine', `FreeType library', or
`FreeType Distribution'.
4. Contacts There are two mailing lists
related to FreeType: o
[email protected] Discusses general
use and applications of FreeType, as well
as future and wanted additions to the
library and distribution. If you are looking
for support, start in this list if you haven't
found anything to help you in the
documentation. o [email protected]
Discusses bugs, as well as engine
internals, design issues, specific licenses,
porting, etc. o http://www.freetype.org
Holds the current FreeType web page,
which will allow you to download our
latest development version and read
online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<[email protected]> Robert
Wilhelm <[email protected]>
Werner Lemberg
<[email protected]>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng
distribution, the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
and with the following additions to the
disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our
efforts or the library will fulfill any of your
particular purposes or needs. This library is
provided with all faults, and the entire risk of
satisfactory quality, performance, accuracy,
and effort is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c)
1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Glenn Randers-Pehrson
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through
0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the
same disclaimer and license as libpng-0.88,
with the following individuals added to the list
of Contributing Authors:
Willem van Schaik
Simon-Pierre Cadieux
John Bowler
Eric S. Raymond
Kevin Bracey
Gilles Vollant
Sam Bushell
}}
101
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996
Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked
as such and must not be misrepresented
as being the original source.
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the
following set of individuals:
3. This Copyright notice may not be removed
or altered from any source or altered
source distribution.
Andreas Dilger
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a
product, acknowledgment is not required but
would be appreciated.
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS
IS". The Contributing Authors and Group 42,
Inc. disclaim all warranties, expressed or
implied, including, without limitation, the
warranties of merchantability and of fitness for
any purpose. The Contributing Authors and
Group 42, Inc. assume no liability for direct,
indirect, incidental, special, exemplary, or
consequential damages, which may result
from the use of the PNG Reference Library,
even if advised of the possibility of such
damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
102
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
A "png_get_copyright" function is available,
for convenient use in "about" boxes and the
like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course)
is supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png"
(98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source
Software. OSI Certified Open Source is a
certification mark of the Open Source
Initiative.
Glenn Randers-Pehrson [email protected]
April 15, 2002
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this
permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will
the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and
redistribute it freely, subject to the following
restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use
this software in a product, an
acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but
is not required.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version
2.0, Sept. 18, 2008)
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Copyright (C) [dates of first publication]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
2. Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3. This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
}}
103
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in this Software without
prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
Kapcsolódó információk
•
Járművezetői kijelző (82. oldal)
Alkalmazás menü a járművezetői
kijelzőn
Az alkalmazás menü a járművezetői kijelzőn
gyors hozzáférést biztosít az általánosan
használt funkciókhoz bizonyos alkalmazások
esetében.
Alkalmazás
Funkciók
Fedélzeti
számítógép
A fedélzeti számítógép valamint annak kiválasztása,
hogy mi jelenjen meg a járművezetői kijelzőn stb.
Médialejátszó
A médialejátszó aktív forrásának kiválasztása.
Telefon
Partner hívása a hívásnaplóból.
Navigáció
Célbairányítás úti célhoz stb.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Sematikus ábra.
A járművezetői kijelző alkalmazás menüje
használható a központi kijelző helyett és a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével vezérelhető. Az alkalmazás menü megkönnyíti a
különböző alkalmazások vagy funkciók közötti
váltást az alkalmazásokon belül anélkül, hogy
el kellene engednie a kormánykereket.
Az alkalmazás menü funkciói
A különböző alkalmazások különböző típusú
funkciókhoz nyújtanak hozzáférést. Az alábbi
alkalmazások és a hozzájuk tartozó funkciók
az alkalmazás menüből kezelhetők:
104
Járművezetői kijelző (82. oldal)
A központi kijelző áttekintése (110. oldal)
Az alkalmazás menü kezelése a járművezetői kijelzőn (105. oldal)
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Az alkalmazás menü kezelése a
járművezetői kijelzőn
Az alkalmazás menü megnyitása/
bezárása
A járművezetői kijelző alkalmazás menüjét a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetével
lehet kezelni.
–
Nyomja meg a nyitást/zárást (1).
> Az alkalmazás menü megnyílik/bezárul.
MEGJEGYZÉS
Amíg nem nyugtázott üzenet van a járművezetői kijelzőn, addig nem lehet megnyitni
az alkalmazás menüt. Először nyugtázni az
üzenetet, mielőtt megnyitható lenne az
alkalmazás menü.
Ha újra megnyitja az alkalmazás menüt, akkor
az a legutóbb kiválasztott alkalmazás funkcióitól jobbra nyílik meg.
Kapcsolódó információk
•
Alkalmazás menü a járművezetői kijelzőn
(104. oldal)
•
Üzenetek a járművezetői kijelzőn
(106. oldal)
Az alkalmazás menü egy idő elteltével vagy
bizonyos lehetőségek kiválasztásakor automatikusan bezárul.
Az alkalmazás menü és a kormánykerék jobb oldali
billentyűzete. Sematikus ábra.
Nyitás/zárás
Bal/jobb
Fel/le
Megerősítés
Navigálás és kiválasztás az alkalmazás
menüben
1.
Az alkalmazások között balra vagy jobbra
nyomással navigálhat (2).
> Az előző/következő alkalmazás funkciói
megjelennek az alkalmazás menüben.
2. Fent vagy lent megérintve (3) böngészhet
a kiválasztott alkalmazás funkciói között.
3. A megerősítés gomb (4) megnyomásával
erősíthet meg vagy emelhet ki egy lehetőséget.
> A funkció aktiválódik és bizonyos lehetőségek kiválasztásra kerülnek, majd az
alkalmazás menü bezárul.
105
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Üzenetek a járművezetői kijelzőn
Szervizüzenetek
Az alábbiakban néhány fontos szervizüzenetet
és azok jelentését láthatja.
A járművezetői kijelző üzeneteket képes
megjeleníteni, hogy különböző eseményekről
tájékoztassa a vezetőt.
Példák a fedélzeti számítógép üzeneteire a járművezetői kijelzőn. Az ábra vázlatos - a megjelenített információk modelltől függően eltérőek lehetnek.
Példa üzenetre a 8-hüvelykes járművezetői kijelzőn.
Az ábra vázlatos - a megjelenített információk
modelltől függően eltérőek lehetnek.
A járművezetői kijelző olyan üzeneteket jelenít
meg, amelyek fontosak a járművezető számára.
Az üzenetek a járművezető különböző részein
lehetnek attól függően, hogy pillanatnyilag
milyen egyéb információk jelennek meg. Egy
idő elteltével vagy amikor az üzenetet nyugtázták/végrehajtották a szükséges tevékenységet, az üzenet eltűnik a járművezetői kijelzőről. Ha egy üzenetet menteni kell, akkor az
Autó állapota alkalmazásba kerül, amely a
központi kijelző alkalmazások nézetéből nyitható meg.
Az üzenet szerkezete változó lehet és például
az üzenet nyugtázásához vagy egy kérés elfogadásához grafikákkal, szimbólumokkal vagy
gombokkal együtt jelenhet meg.
106
Üzenet
Leírás
Biztonságosan álljon
megA
Álljon meg és állítsa le a
motort. Károsodás súlyos
kockázata - vegye fel a
kapcsolatot egy szervizzelB.
Kapcsolja ki a
motortA
Álljon meg és állítsa le a
motort. Károsodás súlyos
kockázata - vegye fel a
kapcsolatot egy szervizzelB.
Szerviz sürgős. Menjen
szervizbeA
Vegye fel a kapcsolatot
egy szervizzelB az autó
haladéktalan ellenőrzéséhez.
Szerviz szükségesA
Vegye fel a kapcsolatot
egy szervizzelB az autó
lehető leghamarabbi
ellenőrzéséhez.
Rendszeres
karbantar.
Ideje a rendszeres szerviznek - vegye fel a kapcsolatot egy szervizzelB. A
következő szervizelési
dátum előtt jelenik meg.
Foglaljon időpontot a karbantartásra
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Üzenet
Leírás
Rendszeres
karbantar.
Ideje a rendszeres szerviznek - vegye fel a kapcsolatot egy szervizzelB.
Az esedékes szervizelési
dátum időpontjában jelenik meg.
Ideje elvégezni a karbantartást
Rendszeres
karbantar.
Karbantartás
késésben
Ideiglenesen
kiA
A
B
Üzenetek kezelése a járművezetői
kijelzőn
A járművezetői kijelzőn megjelenő üzenetek a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetével
kezelhetők.
Ideje a rendszeres szerviznek - vegye fel a kapcsolatot egy szervizzelB.
Akkor jelenik meg, amikor
túllépi a szervizelés dátumát.
A funkció ideiglenesen
kikapcsolt és vezetés közben vagy újraindításkor
automatikusan visszaáll.
Az üzenet egy része jelenik meg azzal az információval,
hogy hol lépett fel a probléma.
Lehetőleg hivatalos Volvo szervizben.
Kapcsolódó információk
•
Üzenetek kezelése a járművezetői kijelzőn
(107. oldal)
•
A járművezetői kijelzőről mentett üzenetek
kezelése (108. oldal)
•
Üzenet a központi kijelzőn (143. oldal)
4 8-hüvelykes járművezetői kijelzővel.
5 12-hüvelykes járművezetői kijelzővel.
Példák üzenetekre a járművezetői kijelzőn5 és a kormánykerék jobb oldali billentyűzete. Az ábra vázlatos
- a megjelenített információk modelltől függően eltérőek lehetnek.
Bal/jobb
Példák üzenetekre a járművezetői kijelzőn4 és a kormánykerék jobb oldali billentyűzete.
Megerősítés
Bizonyos üzenetek a járművezetői kijelzőn egy
vagy több gombot tartalmaznak például az
üzenet nyugtázásához vagy egy kérés elfogadásához.
}}
107
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Új üzenetek kezelése
Gombokkal rendelkező üzenetek:
A járművezetői kijelzőről mentett
üzenetek kezelése
1.
Mind a járművezetői mind a központi kijelzőről mentett üzenetek kezelése a központi
kijelzőn történik.
A gombok között balra vagy jobbra nyomással navigálhat (1).
2. A megerősítés gombbal (2) erősítheti meg
a kiválasztott lehetőséget.
> Az üzenet eltűnik a járművezetői kijelzőről.
Kapcsolódó információk
108
1.
Zárja be az üzenetet a megerősítés (2)
gomb használatával vagy hagyja, hogy az
üzenet egy idő elteltével magától bezáruljon.
> Az üzenet eltűnik a járművezetői kijelzőről.
Ha egy üzenetet menteni kell, akkor az az
Autó állapota alkalmazásba kerül, amely a
központi kijelző alkalmazások nézetéből nyitható meg. Ezzel együtt az Autó üzenete
tárolva a Autó állapota alk.-ban üzenet jelenik meg a központi kijelzőn.
•
Üzenetek a járművezetői kijelzőn
(106. oldal)
•
A járművezetői kijelzőről mentett üzenetek
kezelése (108. oldal)
•
Üzenet a központi kijelzőn (143. oldal)
–
Nyomja meg az Autó üzenete tárolva a
Autó állapota alk.-ban jobb oldalán elhelyezkedő gombot a központi kijelző.
> A mentett üzenet az Autó állapota
alkalmazásban jelenik meg.
Egy mentett üzenet későbbi olvasásához:
Gombok nélküli üzenetek:
–
Mentett üzenet olvasása
Egy mentett üzenet azonnali olvasásához:
Nyissa meg az Autó állapota alkalmazást
az alkalmazás nézetből a központi kijelzőn.
> Az alkalmazás a kezdőlap nézet alsó
alnézetében nyílik meg.
2. Válassza ki az alkalmazás Üzenetek fülét.
> A mentett üzenetek listája jelenik meg.
A mentett üzenetek az Autó állapota alkalmazásban
tekinthetők meg.
A járművezetői kijelzőn megjelenő és mentendő üzenetek
a központi kijelző Autó
állapota alkalmazásába
kerülnek. Ezzel együtt az
Autó üzenete tárolva a
Autó állapota alk.-ban üzenet jelenik meg a központi kijelzőn.
3. Érintse meg az üzenetet annak kibontásához/összecsukásához.
> Az üzenettel kapcsolatos további információk a listában és grafikus formában
a képen jelennek meg az alkalmazás bal
oldalán.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Mentett üzenetek kezelése
Kibontott módban bizonyos üzenetek két
gombbal rendelkeznek szervizelés előjegyzéséhez vagy a kezelési útmutató olvasásához.
Szervizelés előjegyzéséhez egy mentett üzenethez:
–
Az üzenet kibontott módjában, nyomja
meg az Időpont kéréseHívás
időpontfoglalási célból6 lehetőséget a
szervizelés előjegyzésének segítéséhez.
> Időpont kérése esetén: Az Időpontok
fül az alkalmazásban nyílik meg, és egy
kérést hoz létre szervizelési vagy javítási munka előjegyzéséhez.
A mentett üzenetek az alkalmazásban a motor
minden indításakor automatikusan törlésre
kerülnek.
Kapcsolódó információk
•
Üzenetek a járművezetői kijelzőn
(106. oldal)
•
Üzenetek kezelése a járművezetői kijelzőn
(107. oldal)
•
Üzenet a központi kijelzőn (143. oldal)
Hívás időpontfoglalási célból esetén:
Elindul a telefon alkalmazás és felhív
egy szervizt a szervizelési és javítási
munka előjegyzéséhez.
A kezelési útmutató olvasása egy mentett üzenettel kapcsolatban:
–
Az üzenet kibontott módjában, nyomja
meg az Kezelési útmutató lehetőséget a
kezelési útmutató olvasásához az üzenettel kapcsolatban.
> Megnyílik a kezelési útmutató a központi kijelzőn, és információkat mutat
az üzenettel kapcsolatban.
6 Piacfüggő.
A Volvo ID azonosítót és a kiválasztott szervizt is rögzíteni kell.
109
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A központi kijelző áttekintése
Az autó számos funkciójának kezelése a központi kijelzőről történik. Itt kerül bemutatásra
a központi kijelző és annak lehetőségei.
110
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A központi kijelző három alapvető nézete. Csúsztasson jobbra vagy balra a funkció vagy az alkalmazás nézet eléréséhez7.
Funkció nézet - az autó egy gombnyomással aktiválható vagy inaktiválható funkciói.
7
Bizonyos funkciók kiváltó funkciók is, ami
azt jelenti, hogy megnyitnak egy beállítási
A nézetek jobbkormányos autókban fordított sorrendben helyezkednek el.
lehetőségeket tartalmazó ablakot Erre példák többek között Kamera. A szélvédőre
}}
111
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
vetített kijelző* a funkció nézetből állítható
be, de a szabályozásokat a kormánykerék
jobb oldali billentyűzetén végezheti el.
Média - a médiához kapcsolódó legutóbb
használt alkalmazások. Érintse meg az
alnézetet annak kibontásához.
Kezdőlap nézet - az első nézet, amely a
képernyő bekapcsolásakor megjelenik.
Telefon - innen érhető el a telefon funkció.
Érintse meg az alnézetet annak kibontásához.
Alkalmazás nézet – a letöltött (harmadik
féltől származó) alkalmazások és a beágyazott funkciók alkalmazásai, például FM
rádió. Érintse meg egy alkalmazás ikonját
az alkalmazás megnyitásához.
Extra alnézet - azok a legutóbb használt
alkalmazások vagy autófunkciók, amelyek
nem tartoznak az egyéb alnézetekhez.
Érintse meg az alnézetet annak kibontásához.
Állapotsáv - az autóban zajló tevékenységek jobbra a képernyő tetején jelennek
meg. A hálózati és kapcsolati információk
az állapotmező bal oldalán jelennek meg,
miközben a médiával kapcsolatos információk, az óra és a folyamatban lévő háttértevékenységek a jobb oldalon.
Felső nézet - húzza le a fület a felső nézet
eléréséhez. Beállítások, Kezelési
útmutató, Profil és az autó mentett üzenetei innen érhetők el. Bizonyos esetekben környezetérzékeny beállítások (például Navigáció beállításai) és a környezetérzékeny kezelési útmutató (például
Navigáció kézikönyve) is elérhető a felső
nézetből.
Navigáció - a térképes navigációhoz vezet,
például Sensus Navigation* rendszerrel.
Érintse meg az alnézetet annak kibontásához.
112
Klíma sor - információk és közvetlen interakció például a hőmérséklet és az ülésfűtés* beállításához. Érintse meg a klíma sor
közepén található szimbólumot, hogy
megnyissa a további lehetőségeket tartalmazó klíma nézetet.
Kapcsolódó információk
•
•
A központi kijelző kezelése (113. oldal)
•
Tematikus beállítás megnyitása a központi
kijelzőn (136. oldal)
•
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
(19. oldal)
•
•
•
•
Médialejátszó (536. oldal)
Telefon (552. oldal)
Klímakezelőszervek (221. oldal)
Kikapcsolás és a rendszerhang hangerejének módosítása a központi kijelzőn
(134. oldal)
•
A megjelenés módosítása a központi kijelzőn (133. oldal)
•
•
A rendszernyelv módosítása (134. oldal)
•
•
A központi kijelző tisztítása (671. oldal)
Rendszermértékegységek módosítása
(134. oldal)
Üzenet a központi kijelzőn (143. oldal)
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(116. oldal)
•
Funkció nézet a központi kijelzőn
(123. oldal)
•
•
Alkalmazások (526. oldal)
•
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (135. oldal)
Szimbólumok a középső kijelző állapotsávján (125. oldal)
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A központi kijelző kezelése
Az autó sok funkciója vezérelhető és szabályozható a központi kijelzőről. A központi
kijelző egy érintőképernyő, amely reagál az
érintésre.
Az érintőképernyő funkció használata
a központi kijelzőn
A képernyő eltérően reagál attól függően, hogy
megnyomja, húz rajta vagy pöccint azon. Az
olyan tevékenységek, mint a különböző néze-
Eljárás
tek közötti böngészés, objektumok kijelölése
és görgetés listákban a képernyő megérintésével lehetséges különböző módokon.
A képernyő felülete felett közvetlenül elhelyezkedő infravörös fényfüggöny teszi lehetővé,
hogy a képernyő észlelje az ujját, amely közvetlenül a képernyő előtt van. Ez a technológia
lehetővé teszi a képernyő kesztyűben történő
használatát.
FONTOS
Ne használjon éles tárgyakat a képernyőn,
mert azok megkarcolhatják.
Az alábbi táblázat mutatja be a képernyő használatának különböző módjait:
Két személy is kezelheti a képernyőt egy időben, például a klíma beállításához a járművezető és az utas felőli oldalon.
Végrehajtás
Eredmény
Nyomja meg egyszer.
Kiemel egy objektumot, megerősít egy választást vagy aktivál egy funkciót.
Nyomja meg gyorsan egymást követően kétszer.
Digitális objektumokat, például a térképet nagyítja.
Nyomja meg és tartsa.
Megfog egy objektumot. Alkalmazások vagy térképpontok mozgatásához használható a térképen.
Nyomja meg, és tartsa az ujját a képernyőn, és ezzel egy időben húzza az objektumot a kívánt
helyre.
Koppintson egyszer két
ujjal.
Digitális objektumokat, például a térképet kicsinyíti.
}}
113
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Eljárás
Végrehajtás
Eredmény
Húzás
Vált a különböző nézetek között, görget egy listában, szövegben vagy nézetben. Tartsa nyomva, és
húzza alkalmazások vagy térképpontok mozgatásához a térképen. Húzás vízszintesen vagy függőlegesen a képernyőn.
Pöccintés/gyors húzás
Vált a különböző nézetek között, görget egy listában, szövegben vagy nézetben. Húzás vízszintesen
vagy függőlegesen a képernyőn.
Ne feledje, hogy a képernyő felső részének megérintése a felső nézet megnyitását okozhatja.
114
Széthúzás
Nagyít.
Összehúzás
Kicsinyít.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Visszatérés a kezdőlap nézethez egy
másik nézetből
1.
A kezelőszerv az autó számos funkciójához
használható. Szabályozza például a hőmérsékletet az alábbiak szerint:
Nyomja meg röviden a kezdőlap gombot a
központi kijelző alatt.
> A kezdőlap nézet utolsó pozíciója látható.
2. Nyomja meg újra röviden.
> A kezdőlap nézet minden alnézete az
alapértelmezéseire áll.
MEGJEGYZÉS
A kezdőlap nézet normál módjában - röviden nyomja meg a kezdőlap gombot. Egy,
a különböző nézetekhez való hozzáférést
magyarázó animáció jelenik meg a képernyőn.
A görgetésjelző akkor jelenik meg a központi kijelzőn,
amikor lehetőség van a nézet görgetésére.
A kezelőszervek használata a központi
kijelzőn
Görgetés listában, cikkben vagy
nézetben
•
húzza a kezelőszervet a kívánt hőmérséklethez
•
érintse meg a + vagy − lehetőséget a
hőmérséklet fokozatos növeléséhez vagy
csökkentéséhez, vagy
•
érintse meg a kívánt hőmérsékletet a
kezelőszerven.
Kapcsolódó információk
•
A központi kijelző aktiválása és inaktiválása (116. oldal)
•
Alkalmazások és gombok mozgatása a
központi kijelzőn (125. oldal)
•
Billentyűzet a központi kijelzőn
(127. oldal)
Amikor görgetésjelző jelenik meg a képernyőn,
akkor lehetőség van a lefelé vagy felfelé görgetésre a nézetben. Pöccintsen lefelé/felfelé bárhol a nézetben.
Hőmérséklet-szabályozás.
115
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A központi kijelző aktiválása és
inaktiválása
1.
A központi kijelző a képernyő alatti kezdőlap
gomb használatával sötétíthető el, majd aktiválható újra.
Nyomja meg hosszan a fizikai kezdőlap
gombot a képernyő alatt.
> A képernyő elsötétül, a klíma sor kivételével, ami továbbra is látható. A képernyőhöz kapcsolódó összes funkció
továbbra is fut.
2. A képernyő visszakapcsolása - érintse
meg röviden a kezdőlap gombot.
> Újra megjelenik az a nézet, amely a
képernyő kikapcsolásakor aktív volt.
MEGJEGYZÉS
A képernyő nem inaktiválható, ha egy tevékenység végrehajtására vonatkozó üzenet
látható a képernyőn.
A központi kijelző kezdőlap gombja.
A kezdőlap gomb használatának hatása, hogy
a képernyő elsötétül és az érintőképernyő nem
reagál az érintésre. A klíma sor továbbra is látható. A képernyőhöz kapcsolódó összes funkció, mint a klíma, audio, célbairányítás* és az
alkalmazások továbbra is futnak. A központi
kijelző elsötétített állapota jó alkalom a képernyő tisztítására. Az elsötétítés funkció is használható a képernyő elhalványítására, hogy az
vezetés közben ne legyen zavaró.
MEGJEGYZÉS
A központi kijelző automatikusan kikapcsol, amikor leállítja a motort és kinyitja a
vezetőajtót.
Kapcsolódó információk
•
•
•
116
A központi kijelző tisztítása (671. oldal)
A megjelenés módosítása a központi kijelzőn (133. oldal)
A központi kijelző áttekintése (110. oldal)
Navigálás a központi kijelző
nézeteiben
A központi kijelző öt alapvető nézettel rendelkezik: kezdőlap nézet, felső nézet, klíma
nézet, alkalmazás nézet és funkció nézet. A
képernyő a vezetőajtó kinyitásakor automatikusan bekapcsol.
Kezdőlap nézet
A kezdőlap nézet látható, amikor a képernyő
bekapcsol. Ez négy alnézetet tartalmaz:
Navigáció, Média, Telefon és egy extra alnézet.
Az alkalmazás vagy funkció nézetben kiválasztott alkalmazások vagy funkciók a kezdőlap
nézet vonatkozó alnézetében nyílnak meg.
Például a FM rádió a Média csempéről indítható.
Az extra alnézet mutatja az utoljára használt
alkalmazást vagy autófunkciót, amely nem
kapcsolódik a másik három területhez.
Az alnézetek rövid információkat mutatnak az
egyes különböző alkalmazásokról.
MEGJEGYZÉS
Az autó beindításakor a kezdőlap nézet
különböző alnézetei mutatják az alkalmazások pillanatnyi állapotát.
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
MEGJEGYZÉS
A kezdőlap nézet normál módjában - röviden nyomja meg a kezdőlap gombot. Egy,
a különböző nézetekhez való hozzáférést
magyarázó animáció jelenik meg a képernyőn.
Állapotsáv
nézetet a fül megnyomásával vagy a lefelé
húzva/csúsztatva a képernyőn.
A felső nézetben mindig elérheti az alábbiakat:
• Beállítások
• Kezelési útmutató
• Profil
• Az autó mentett üzenetei.
A felső nézetben bizonyos esetekben elérhetők az alábbiak:
Az autóban zajló tevékenységek a képernyő
tetején jelennek meg. A hálózati és kapcsolati
információk az állapotmező bal oldalán jelennek meg, miközben a médiával kapcsolatos
információk, az óra és a folyamatban lévő háttértevékenységek a jobb oldalon.
•
Felső nézet
•
Tematikus beállítás (például Navigáció
beállításai). Beállítások megváltoztatása
közvetlenül a felső nézetben, amikor egy
alkalmazás (például navigáció) fut.
Tematikus kezelési útmutató (például
Navigáció kézikönyve). Olyan cikkekhez
férhet hozzá közvetlenül a felső nézetben
a digitális kezelési útmutatóban, amelyek
a képernyőn megjelenő tartalomhoz kapcsolódnak.
MEGJEGYZÉS
A felülnézet nem elérhető indítás/leállítás
közben vagy amikor üzenet látható a képernyőn. Akkor sem érhető el, amikor a
klíma nézet látható.
Klíma nézet
A klíma sor mindig látható a képernyő alján.
Közvetlenül innen végezhetők el a legáltalánosabb klímabeállítások, mint a hőmérséklet és
az ülésfűtés* beállítása.
Nyomja meg a szimbólumot a klíma
sor közepén a klíma nézet megnyitásához, és további klímabeállítások
eléréséhez.
Nyomja meg szimbólumot a klíma
nézet bezárásához, és az előző
nézethez történő visszatéréshez.
Lépjen ki a felső nézetből - nyomja meg a képernyőt a felső nézeten kívül, nyomja meg a
kezdőlap gombot vagy nyomja meg a felső
nézet alját, és húzza felfelé. Ekkor láthatóvá
válik, és újból használható az alul elhelyezkedő
nézet.
A felső nézet lehúzva.
A képernyő tetején található állapotsáv
közepén egy fül található. Nyissa meg a felső
}}
* Opció/tartozék.
117
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Alkalmazás nézet
dául az olvasatlan szöveges üzenetek száma
az Üzenetek esetében.
Funkció nézet
Érintsen meg egy alkalmazást a megnyitásához. Az alkalmazás ezután azon a csempén
nyílik meg, amelyikhez tartozik, például
Média.
Az alkalmazások számától függően, az alkalmazás nézet legörgethető. Ehhez pöccintsen
alulról felfelé.
A kezdőlap nézethez balról jobbra8 csúsztatva
a képernyőn vagy a kezdőlap gomb megnyomásával juthat.
Alkalmazás nézet az autó alkalmazásaival.
balra8
Pöccintsen jobbról
a képernyőn az
alkalmazás nézet eléréséhez a kezdőlap nézetből. Itt találhatók a letöltött (harmadik féltől
származó) alkalmazások és a beágyazott funkciók alkalmazásai, például FM rádió. Bizonyos
alkalmazásokhoz rövid információk jelennek
meg közvetlenül az alkalmazás nézetben, pél-
8 Balkormányos
118
A funkció nézet gombokkal az autó különböző funkcióihoz.
Pöccintsen balról jobbra8 a képernyőn a funkció nézet eléréséhez a kezdőlap nézetből.
Innen kapcsolhatja be vagy ki a különböző
autófunkciókat, például BLIS*, Lane Keeping
Aid* és Parkoló automatika*.
autók esetében. Jobb kormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A funkciók mennyiségétől függően lehetőség
van a nézet lefelé görgetésére is. Ehhez pöccintsen alulról felfelé.
•
Funkció nézet a központi kijelzőn
(123. oldal)
•
A központi kijelző áttekintése (110. oldal)
Az alkalmazás nézettől eltérően, ahol az alkalmazások egy nyomással megnyithatók, a
funkciókat a vonatkozó funkciógomb megnyomásával aktiválhatja vagy inaktiválhatja. Bizonyos funkciók (kiváltó funkciók) megnyomáskor új ablakban nyílnak meg.
A kezdőlap nézethez jobbról balra8 csúsztatva
a képernyőn vagy a kezdőlap gomb megnyomásával juthat.
Kapcsolódó információk
•
Alnézetek kezelése a központi kijelzőn
(120. oldal)
•
Szimbólumok a középső kijelző állapotsávján (125. oldal)
•
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (135. oldal)
•
Tematikus beállítás megnyitása a központi
kijelzőn (136. oldal)
•
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
(19. oldal)
•
•
•
Járművezetői profilok (139. oldal)
Klímakezelőszervek (221. oldal)
Alkalmazások (526. oldal)
8 Balkormányos
autók esetében. Jobb kormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
119
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Alnézetek kezelése a központi
kijelzőn
A kezdőlap nézet négy alnézetet tartalmaz:
Navigáció, Média, Telefon és egy extra alnézet. Ezek a nézetek kibonthatók.
120
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Alnézetek kibontása az alapértelmezett módból
Alnézet normál módja és kibontott módja a központi kijelzőn.
}}
121
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Alnézetek kibontása:
–
A Navigáció, Média és Telefon csempék
esetén. Nyomja meg bárhol az alnézetet.
Amikor egy alnézet ki van bontva, akkor a
kezdőlap nézet extra alnézete átmenetileg
eltűnik. A kettő másik csempe kis méretű
és csak bizonyos információk jelennek
meg. Amikor megnyomja az extra alnézetet, akkor a másik három alnézet kis méretűvé válik, és csak bizonyos információk
jelennek meg.
A kibontott nézet hozzáférést biztosít az
alkalmazás alapvető funkcióihoz.
Kibontott alnézet összecsukása:
–
Az alnézet három különböző módon zárható be.
információkat és beállítási lehetőségeket
nyújt.
Amikor új alnézetet nyit meg teljes képernyős
módban, akkor nem jelennek meg más alnézetek adatai.
Kibontott módban nyissa
meg az alkalmazást teljes
képernyőn - nyomja meg a
szimbólumot.
Nyomja meg a szimbólumot
a kibontott módhoz történő
visszatéréshez vagy nyomja
meg a képernyő kezdőlap
gombját.
Mindig van lehetőség a kezdőlap nézethez
lépni a kezdőlap gomb megnyomásával. Ha
vissza szeretne térni a kezdőlap nézet normál
nézetébe a teljes képernyős módból, nyomja
meg kétszer a kezdőlap gombot.
•
Érintse meg a kibontott alnézet felső
részét.
Kapcsolódó információk
•
Érintsen meg egy másik csempét (ez a
csempe jelenik meg kibontott módban).
•
•
Nyomja meg röviden a fizikai kezdőlap
gombot a központi kijelző alatt.
•
•
Alnézet megnyitása vagy bezárása
teljes képernyős módban
Az extra alnézet9 és a Navigáció alnézet teljes
képernyős módban kinyitható, ami további
9 Nem
122
A központi kijelző kezdőlap gombja.
minden alkalmazásra vagy az extra csempén keresztül megnyitott autófunkcióra vonatkozik.
A központi kijelző kezelése (113. oldal)
A központi kijelző aktiválása és inaktiválása (116. oldal)
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(116. oldal)
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Funkció nézet a központi kijelzőn
Az összes autófunkciókhoz tartozó gomb a
funkció nézetben található, amely a központi
kijelző egyik alapnézete. Menjen a funkció
nézethez a képernyőn balról jobbra pöccintve
a kezdőlap nézetből10.
Különböző típusú gombok
Az autó funkcióihoz három különböző típusú
gomb áll rendelkezésre, lásd lent:
Gomb típusa
Tulajdonság
Befolyásolt autófunkció
Funkciógombok
Be/ki állapotokkal rendelkeznek.
A funkció nézet legtöbb gombja
funkciógomb.
Kiváltó gombok
Nem rendelkeznek be/ki állapottal.
Amikor a funkció be van kapcsolva, akkor egy LED világít a gomb ikonjától balra. Nyomja
meg a gombot a funkció aktiválásához/inaktiválásához.
Amikor megnyom egy működtető gombot, akkor a funkció egyik ablaka megnyílik. Például lehet egy ablak az üléshelyzet módosításához.
Parkoló gombok
10
Be, ki és keresés módokkal rendelkeznek.
A funkciógombokhoz hasonló, de egy extra helyzete van a parkolóhely-kereséshez.
Balkormányos autók esetében. Jobb kormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
• Kamera
• Fejtámla lehajtása
• Vetített kijelző beállításai
• Beparkolás
• Kiállás parkolóhelyről
}}
123
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
A gombok különböző módjai
Amikor a LED visszajelző zölden világít egy
funkció vagy parkoló gombon, akkor a funkció
aktív. Amikor egy funkció aktív, akkor bizonyos
funkciókhoz egy extra magyarázó szöveg jelenik meg. A szöveg néhány másodpercig látható, majd a gomb a LED visszajelző világító
állapotával jelenik meg.
A Lane Keeping Aid esetében a Csak
bizonyos sebességeken működik szöveg
jelenik meg, például amikor megnyom egy
gombot.
Nyomja meg egyszer röviden a gombot a
funkció aktiválásához vagy inaktiválásához.
A funkció akkor van kikapcsolva, amikor a LED
kialszik.
Amikor egy figyelmeztető háromszög látható a
gomb jobb oldali részén, akkor valami nem a
tervezett módnak megfelelően működik.
Kapcsolódó információk
•
•
124
A központi kijelző kezelése (113. oldal)
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(116. oldal)
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Alkalmazások és gombok
mozgatása a központi kijelzőn
MEGJEGYZÉS
Rejtse el a ritkán vagy soha nem használt
alkalmazásokat alulra, a látható képernyőn
kívülre mozgatva azokat. Így könnyebben
megtalálja a gyakrabban használt alkalmazásokat.
Az alkalmazások és az autófunkciók gombjai
az alkalmazás nézetben és a funkció nézetben mozgathatók és igény szerint rendszerezhetők.
1. Pöccintsen jobbról balra11 az alkalmazás
nézet eléréséhez vagy balról jobbra11 a
funkció nézet eléréséhez.
2. Érintsen meg, és tartson nyomva egy
alkalmazást vagy gombot.
> Az alkalmazás vagy gomb mérete megváltozik és kissé átlátszó lesz. Ezután
lehetséges a mozgatása.
3. Húzza az alkalmazást vagy gombot a
nézet egy üres helyére.
Az alkalmazások vagy gombok elhelyezéséhez
használható sorok maximális száma 48. Az
alkalmazások vagy gombok látható nézeten
kívülre mozgatásához húzza azt a nézet aljára.
Ekkor új sorok jelennek meg, ahol elhelyezhető az alkalmazás vagy gomb.
Szimbólumok a középső kijelző
állapotsávján
A központi kijelző állapotsávján megjeleníthető szimbólumok áttekintése.
Az állapotsáv mutatja a folyamatban lévő tevékenységeket és, bizonyos esetekben azok állapotát. Az állapotsáv korlátozott területe miatt
nem minden szimbólum jelenik meg mindig.
MEGJEGYZÉS
Alkalmazások és autófunkció gombok nem
helyezhetők már foglalt helyekre.
Szimbólum
Leírás
Az internethez csatlakoztatva
Kapcsolódó információk
•
Funkció nézet a központi kijelzőn
(123. oldal)
Barangolás bekapcsolva.
•
•
Alkalmazások (526. oldal)
A mobiltelefon-hálózat jelerőssége.
A központi kijelző kezelése (113. oldal)
Egy alkalmazás vagy gomb így lejjebb is elhelyezhető, és ilyenkor a nézet normál módjában
nem látható.
Bluetooth eszköz csatlakoztatva.
A Bluetooth bekapcsolva, de
nem csatlakozik eszköz.
GPS információk küldése és
fogadása.
Wi-Fi hálózathoz csatlakozva.
Pöccintsen a képernyőn keresztben, a nézeten
belüli felfelé vagy lefelé görgetéshez.
11
Balkormányos autók esetében. Jobb kormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
}}
125
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Szimbólum
Leírás
Internetmegosztás bekapcsolva (Wi-Fi hotspot). Az
autó megosztja a rendelkezésre álló kapcsolatot.
Autómodem bekapcsolva.
Aktív USB megosztás.
Kapcsolódó információk
•
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(116. oldal)
•
•
Üzenet a központi kijelzőn (143. oldal)
•
Készülék csatlakoztatása USB-csatlakozón (543. oldal)
•
•
Telefon (552. oldal)
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
(561. oldal)
Dátum és idő (92. oldal)
Eljárás folyamatban.
Időzítő a temperálás aktiválásához.
Audioforrás lejátszása folyamatban.
Audioforrás leállítva.
Telefonhívás folyamatban.
Audioforrás elnémítva.
Hírek fogadása a rádiócsatornáról.
Közlekedési információk fogadása.
Óra.
126
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Billentyűzet a központi kijelzőn
A központi kijelző lehetővé teszi a billentyűkön keresztüli adatbevitelt. Lehetőség van
kézzel betűk és karakterek "rajzolására" a
képernyőn.
A billentyűzet használható karakterek, betűk
és számok bevitelére, például szöveges üzenetek írására, jelszavak bevitelére vagy cikkek
keresésre a digitális kezelési útmutatóban az
autóban.
A billentyűzet csak akkor jelenik meg, amikor
bejegyzések végezhetők a képernyőn.
}}
127
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
A kép bizonyos gombok áttekintését mutatja, amelyek megjelenhetnek a billentyűzeten. A megjelenés a nyelvi beállítások és a környezet függvényében változik, amelyben
a billentyűzetet használják.
128
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Javasolt szavak vagy karakterek sora12. A
javasolt szavak sora az új betűk bevitelével
módosul. A javaslatok között a jobb vagy
bal nyíl megnyomásával lépegethet. Érintsen meg egy javaslatot annak kiválasztásához. Ne feledje, hogy ezt a funkciót nem
minden nyelv támogatja. Ha nem áll rendelkezésre, akkor a sor nem jelenik meg a
billentyűzeten.
A billentyűzeten rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott nyelv függvényében
változnak (lásd 7. pont). Érintsen meg egy
karaktert a beviteléhez.
A gomb különböző módokon működik,
attól függően, hogy milyen környezetben
használja a billentyűzetet - @ karakter
bevitelére (e-mail cím beírásakor) vagy új
sor létrehozására szolgál (normál szöveg
bevitele esetén).
Elrejti a billentyűzetet. Ha ez nem lehetséges, akkor a gomb nem jelenik meg.
Nagybetűk írására szolgál. Nyomja meg
újra, hogy egy nagybetűt írjon, majd kisbetűkkel folytassa. Újabb megnyomásra az
összes betű nagybetű lesz. A következő
megnyomás visszaállítja kisbetűkre a billentyűzetet. Ebben a módban az első pont,
felkiáltójel vagy kérdőjel utáni betű nagybetű lesz. A szövegmező első betűje szintén nagybetű. A nevek vagy címek bevite12
Ázsiai nyelvek esetén.
lére szolgáló szövegmezők minden szava
automatikusan nagybetű lesz. A jelszavak,
webcímek vagy e-mail címek bevitelére
szolgáló szövegmezők összes betűje automatikusan kisbetű, hacsak máshogy nem
állítja be a gombbal.
bevitt szöveget. A gomb megjelenése a környezet függvényében változó.
Betűk vagy karakterek változatai
Számbevitel. A billentyűzet (2) ilyenkor
számokkal jelenik meg. Nyomja meg a
gombot, amely szám módban a
helyett jelenik meg, hogy visszatérjen a betűbillentyűzethez, vagy a
gombot, hogy megnyissa a speciális
karaktereket tartalmazó billentyűzetet.
Módosítja a szövegbeviteli nyelvet, például EN. A rendelkezésre álló karakterek
és szójavaslatok (1) a kiválasztott nyelvtől
függően eltérőek. A billentyűzet nyelvei
közötti váltáshoz, először be kell állítani a
nyelveket a Beállítások alatt.
Szóköz.
Törli a bevitt szöveget. A rövid megnyomások egyszerre egy karaktert törölnek.
Tartsa nyomva a gombot karakterek gyorsabb törléséhez.
Módosítja a billentyűzet módot, hogy kézzel vihessen be betűket és karaktereket.
A megerősítő gomb megnyomása (a képen
nem látható) a billentyűzet felett megerősíti a
A betűk vagy karakterek egyes változatai,
például é vagy è a betű vagy karakter nyomva
tartásával vihetők be. Egy négyzet jelenik
meg, amely a betűk vagy karakterek lehetséges változatait mutatja. Nyomja meg a kívánt
változatot. Ha nem választ ki egy változatot
sem, akkor az eredeti betű/karakter kerül bevitelre.
Kapcsolódó információk
•
A billentyűzet nyelvének módosítása a
központi kijelzőn (131. oldal)
•
Írja be a karaktereket, betűket és szavakat
manuálisan a központi kijelzőn
(131. oldal)
}}
129
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
130
•
•
A központi kijelző kezelése (113. oldal)
Szöveges üzenetek kezelése (558. oldal)
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A billentyűzet nyelvének
módosítása a központi kijelzőn
Váltás a különböző nyelvek között a
billentyűzeten
Ha több nyelv van kiválasztva
a Beállítások alatt, akkor a
billentyűzeten található gomb
szolgál a különböző nyelvek
közötti váltásra.
A különböző nyelvek közötti váltáshoz a billentyűzetet, először be kell állítani a nyelveket
a Beállítások alatt.
Nyelvek hozzáadása vagy törlése a
beállításokban
A billentyűzet automatikusan a rendszernyelvvel megegyező nyelvre áll. A billentyűzet
nyelve manuálisan módosítható anélkül, hogy
befolyásolná a rendszernyelvet.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2. Nyomja meg a Rendszer
Rendszernyelvek és mértékegységek
Billentyűzetkiosztások gombot.
3. Válasszon ki egy vagy több nyelvet a listából.
> Mostantól lehetőség van a nyelvek
közötti váltásra közvetlenül a billentyűzetről szöveg beírásához.
A billentyűzet nyelvének váltásához a listával:
1.
Nyomja meg hosszan a gombot.
> Egy lista nyílik meg.
A billentyűzet nyelvének módosításához a lista
megjelenítése nélkül:
–
Nyomja meg a gombot röviden egyszer.
> A billentyűzet a listában a következő
nyelvre vált anélkül, hogy megjelenne a
lista.
Kapcsolódó információk
•
•
Bizonyos rendszernyelvekre vonatkozik.
A központi kijelző lehetővé teszi karakterek,
betűk és szavak bevitelét a képernyőn, kézzel
történő "rajzolással".
Nyomja meg a gombot a billentyűzeten a betűk billentyűkkel történő bevitele és a
kézzel történő rajzolás között.
2. Válassza ki a kívánt nyelvet. Ha több mint
négy nyelv van kiválasztva a Beállítások
alatt, akkor lehetőség van a lista görgetésére a billentyűzetről.
> A billentyűzet alkalmazkodik a kiválasztott nyelvhez és más szójavaslatokat
kínál.
Ha nincsenek aktívan kiválasztva nyelvek a
Beállítások alatt, akkor a billentyűzet nyelve
ugyanaz, mint az autó rendszerének nyelve.
13
Írja be a karaktereket, betűket és
szavakat manuálisan a központi
kijelzőn
A rendszernyelv módosítása (134. oldal)
Billentyűzet a központi kijelzőn (127. oldal)
Karakterek/betűk/szavak/szavak részeinek beírására szolgáló terület.
A szövegmező, ahol a javasolt karakter
vagy szó13 megjelenik a képernyőn történő
írás közben (1).
}}
131
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Javaslatok karakterekre/betűkre/szavakra/
szórészletekre. Lehetőség van a listában
történő görgetésre.
Szóköz. Szóköz kötőjel (-) rajzolásával is
létrehozható a kézzel írott betűk területén
(1). Lásd az alábbi "Szóköz bevitele a szabad szöveges mezőbe kézírás-felismeréssel" címszót.
Bevitt szöveg törlése. Nyomja meg röviden egyszerre egy karakter/egy betű törléséhez. Várjon egy kicsit, mielőtt újra megnyomná a következő karakter/betű törléséhez, és így tovább.
Visszatérés a normál karakterbevitelű billentyűzethez.
Beviteli hang be-/kikapcsolása.
A billentyűzet elrejtése. Ha ez nem lehetséges, akkor a gomb nem jelenik meg.
A szövegbevitel nyelvének módosítása.
14
132
Karakterek/betűk/szavak bevitele kézzel
1. Írjon be egy karaktert, szót, szórészletet a
kézzel írt betűk területén (1). Írjon be egy
szót vagy szórészletet egymás fölé vagy
egy sorban.
> Több javasolt karakter, betű vagy szó
jelenik meg (3). A legvalószínűbb
választás a lista elején található.
Kézzel írt karakterek/betűk törlése/
módosítása
FONTOS
Ne használjon éles tárgyakat a képernyőn,
mert azok megkarcolhatják.
2. Írja be a karaktert/betűket/szót úgy, hogy
vár egy kicsit.
> A lista elején elhelyezkedő karakter/
betű/szó kerül beírásra. Lehetőség van
más karakter kiválasztására is a kívánt
karakter, betű vagy szó megnyomásával a listában.
Arab billentyűzet esetén - pöccintsen az ellentétes irányba. Jobbról balra pöccintéssel helyet hoz létre.
Pöccintsen a kézírásos mezőben (1) az összes bevitt
karakter törléséhez a szövegmezőben (2).
–
A karakterek/betűk törlésének/módosításának számos módja van.
•
Nyomja meg a kívánt betűt vagy szót a
listában (3).
•
Nyomja meg a szövegtörlés gombot (5)
a betű törléséhez, és az újrakezdéshez.
•
Pöccintsen vízszintesen jobbról balra14
a kézírásos betűk területén (1). Több
betűt is törölhet, ha több alkalommal
pöccint a terület felett.
•
Az X megnyomása a szövegmezőben
(2) törli az összes bevitt szöveget.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Sorváltás a szabad szöveges mezőben
kézírással
A megjelenés módosítása a
központi kijelzőn
•
A központi kijelző tisztítása (671. oldal)
A képernyő megjelenése a központi kijelzőn a
téma kiválasztásával módosítható.
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2. Nyomja meg a My Car Vezető
kijelzője Témák megjelenítése gombot.
A kézírásos mezőben kézzel a fenti karaktert rajzolva
válthat sort15.
Szóköz bevitele a szabad szöveges mezőbe
kézírás-felismeréssel
3. Ezután válassza ki a témát, például
Minimalistic vagy Chrome Rings.
Ezen megjelenések kiegészítéseként lehetőség van a Normál és Fényes közötti választásra. A Normál beállítással a háttér sötét és a
szöveg világos. Ez az alapértelmezett alternatíva az összes témához. Olyan világos változat
is választható, amelyben a háttér világos és a
szöveg sötét. Ez a változat például erős napsütésben lehet hasznos.
Ez az alternatíva mindig rendelkezésre áll a
felhasználó számára és nem befolyásolja a
környezeti megvilágítás.
Írjon be egy szóközt egy kötőjel balról jobbra történő
rajzolásával16.
Kapcsolódó információk
•
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (135. oldal)
•
A központi kijelző aktiválása és inaktiválása (116. oldal)
Kapcsolódó információk
•
15
16
Billentyűzet a központi kijelzőn (127. oldal)
Arab billentyűzetek esetén - rajzolja le ugyanezt a karaktert, de fordítva.
Arab billentyűzet esetén - rajzoljon egy kötőjelet jobbról balra.
133
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Kikapcsolás és a rendszerhang
hangerejének módosítása a
központi kijelzőn
A központi kijelző használható a rendszer
hangerejének módosítására vagy teljes kikapcsolására.
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Nyomja meg a Hang
hangereje gombot.
A rendszer
3. Az Érintési hangok alatt húzza a kezelőszervet a képernyő-érintési hangok hangerejének módosításához/kikapcsolásához.
Húzza a kezelőszervet a kívánt hangerőhöz.
Rendszermértékegységek
módosítása
A mértékegységek beállításai a központi
kijelző Beállítások menüjében határozhatók
meg.
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
•
MEGJEGYZÉS
A központi kijelző nyelvének módosítása
azt jelenti, hogy bizonyos tulajdonosi információk nem felelnek meg az országos
vagy helyi törvényeknek és szabályozásoknak. Ne váltson olyan nyelvre, amit nehéz
megérteni, mert így nehézséget okozhat a
képernyőstruktúrában történő eligazodás.
3. Válasszon mértékegység szabványt:
• Metrikus - kilométer, liter és Celsiusfok.
• Angolszász - mérföld, gallon és Celsius-fok.
• USA - mérföld, gallon és Fahrenheit-
A központi kijelző áttekintése (110. oldal)
fok.
> A járművezetői kijelző, központi kijelző
és a szélvédőre vetített kijelző mértékegységei megváltoztak.
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (135. oldal)
Audio-beállítások (524. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
134
A nyelvi beállítások a központi kijelző
Beállítások menüjében vannak meghatározva.
2. Lépjen tovább a Rendszer
Rendszernyelvek és mértékegységek
Mértékegységek menüponthoz.
Kapcsolódó információk
•
•
A rendszernyelv módosítása
A központi kijelző áttekintése (110. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (135. oldal)
A rendszernyelv módosítása (134. oldal)
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Lépjen tovább a Rendszer
Rendszernyelvek és mértékegységek
menüponthoz.
3. Válassza az Rendszer nyelve lehetőséget.
A hangvezérlést támogató nyelvek egy
hangvezérlés szimbólummal rendelkeznek.
> A járművezetői kijelző, központi kijelző
és a szélvédőre vetített kijelző nyelve
megváltozott.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Kapcsolódó információk
•
•
•
A központi kijelző áttekintése (110. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (135. oldal)
Rendszermértékegységek módosítása
(134. oldal)
Egyéb beállítások a központi
kijelző felső nézetében
A központi kijelzőn az autó számos beállítását módosíthatja és információkat tekinthet
meg.
1.
4. Egy vagy több beállítás módosítása. A
különböző típusú beállítások eltérő módon
módosíthatók.
> A módosítások azonnal mentésre kerülnek.
Nyissa meg a felső nézetet a felül található
fül megnyomásával vagy a lefelé húzva/
csúsztatva a képernyőn.
2. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
beállítások menü megnyitásához.
Alkategória a beállítások menüben különböző típusú
beállításokkal (itt egy többszörös választógomb és
választógombok).
Kapcsolódó információk
Felső nézet Beállítások gombbal.
3. Nyomja meg a kategóriák és az alkategóriák egyikét, hogy a kívánt beállításhoz jusson.
•
•
•
A központi kijelző áttekintése (110. oldal)
A járművezetői kijelző beállításainak viszszaállítása (137. oldal)
A központi kijelző beállításait mutató táblázat (137. oldal)
135
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Tematikus beállítás megnyitása a
központi kijelzőn
Az autó legtöbb beépített alkalmazása esetén
lehetőség van tematikus beállítás megnyitására, így közvetlenül a központi kijelző felső
nézetében módosíthatja a beállításokat.
2. Nyomja meg a Navigáció beállításai
gombot.
> Egy navigációs beállítás oldal nyílik
meg.
3. Módosítsa igény szerint a beállításokat,
majd hagyja jóvá a választásokat.
A beállítás nézet bezárásához nyomja meg a
Lezárás lehetőséget vagy a központi kijelző
fizikai kezdőlap gombját.
Az autó alapvető alkalmazásainak legtöbbje
rendelkezik ezzel a külső beállítási lehetőséggel, de nem mindegyik.
A felhasználói adatok visszaállítása
tulajdonosváltás esetén
Tulajdonosváltás esetén vissza kell állítani a
felhasználói adatok és a rendszerbeállítások
gyári értékeit.
Az autóban különböző szintekre állíthatók
vissza a beállítások. Tulajdonosváltás esetén
állítsa vissza az összes felhasználói adatot és
rendszerbeállítást az eredeti gyári beállításokra. Tulajdonosváltás esetén a Volvo On
Call* szolgáltatás tulajdonosváltása is fontos.
Kapcsolódó információk
•
A járművezetői kijelző beállításainak viszszaállítása (137. oldal)
•
A járművezetői profilok beállításainak viszszaállítása (143. oldal)
Harmadik fél alkalmazásai
Felső nézet a környezeti beállítások gombjával.
A tematikus beállítás egy gyorshivatkozás a
képernyőn megjelenő aktív funkcióra vonatkozó specifikus beállítás eléréséhez. Az autóba
kezdettől telepített alkalmazások, például FM
rádió és USB, a Sensus és az autó beépített
funkcióinak részei. Ezen alkalmazások beállításai tematikus beállításon keresztül módosíthatók közvetlenül a felső nézetben.
Amikor tematikus beállítás áll rendelkezésre:
1.
136
Húzza le a felső nézetet az alkalmazás
kibontott módjában, például Navigáció.
A harmadik féltől származó alkalmazások nincsenek kezdettől az autó rendszerében,
hanem letölthetők, ilyen például a Volvoazonosító. Itt a beállítások mindig az alkalmazáson belül végezhetők el és nem a felső
nézetben.
Kapcsolódó információk
•
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (135. oldal)
•
•
A központi kijelző áttekintése (110. oldal)
•
A járművezetői kijelző beállításainak viszszaállítása (137. oldal)
Alkalmazások letöltése (527. oldal)
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A járművezetői kijelző
beállításainak visszaállítása
3. Válassza ki a kívánt visszaállítási típust.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
A központi kijelző beállításait
mutató táblázat
Lehetőség van az összes beállítás alapértelmezett értékeinek visszaállítására a központi
kijelző beállítások menüjében.
4. Nyomja meg a OK lehetőséget a visszaállítás jóváhagyásához.
A központi kijelző beállítások menüje számos
fő kategóriát és alkategóriát tartalmaz, ahol
az autó számos funkciójának beállítása és
információi találhatók.
Hét fő kategória létezik: My Car, Hang,
Navigáció, Média, Kommunikáció, Klíma és
Rendszer.
A Személyes beállítások visszaállítása
esetében a visszaállítást meg kell erősíteni
a Visszaállítás az aktív profilra vagy
Visszaállítás az összes profilra megnyomásával.
> A kiválasztott beállítások visszaállításra
kerülnek.
A visszaállítás két típusa
A működés visszaállításának két különböző
módja van a beállítások menüben:
• Gyári beállítások visszaállítása - törli az
összes adatot és fájlt, és az összes beállítást visszaállítja az alapértelmezett értékekre.
• Személyes beállítások visszaállítása törli a személyes adatokat és visszaállítja a
személyes beállításokat az alapértékekre.
Visszaállítási beállítások
Kövesse ezeket az utasításokat a beállításai
visszaállításához.
MEGJEGYZÉS
Gyári beállítások visszaállítása csak az
autó álló helyzetében lehetséges.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Lépjen tovább a Rendszer Gyári
beállítások visszaállítása menüponthoz.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A központi kijelző áttekintése (110. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (135. oldal)
A központi kijelző beállításait mutató táblázat (137. oldal)
Másfelől, az egyes kategóriák számos alkategóriát és beállítási lehetőséget tartalmaznak.
Az alábbi táblázatok az alkategóriák első szintjét mutatják. A funkciók vagy területek beállítási lehetőségei a kezelési útmutató vonatkozó
részeiben kerülnek részletesen leírásra.
Bizonyos beállítások személyesek, ami azt
jelenti, hogy menthetők Vezetői profilok profil alatt. Más beállítások globálisak, ami azt
jelenti, hogy nem kapcsolódnak járművezetői
profilokhoz.
My Car
Alkategóriák
Kijelzők
IntelliSafe
Vezetési beállítások/Egyedi vezetési
mód*
Lámpák és világítás
}}
* Opció/tartozék. 137
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Alkategóriák
Alkategóriák
Tükrök és kényelem
TV*
Zárás
Videó
Rögzítőfék és felfüggesztés
Ablaktörlő
Audio
Kommunikáció
Alkategóriák
Telefon
Alkategóriák
Szöveges üzenetek
Hangszín
Android Auto*
Bal-jobb hangeloszlás
Apple CarPlay*
A rendszer hangereje
Bluetooth-eszközök
Navigáció
Wi-Fi
Alkategóriák
Autó Wi-Fi hotspotja
Térkép
Autómodemes Internet*
Útvonal és útmutatás
Volvo On Call*
Forgalom
Volvo-szolgáltatóhálózatok
MEDIA
Alkategóriák
Rendszer
Alkategóriák
Vezetői profil
Dátum és idő
Rendszernyelvek és mértékegységek
Adatok és adatvédelem
Billentyűzetkiosztások
Hangvezérlés*
Gyári beállítások visszaállítása
Rendszerinformációk
Kapcsolódó információk
•
•
•
A központi kijelző áttekintése (110. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (135. oldal)
A járművezetői kijelző beállításainak viszszaállítása (137. oldal)
Klímavezérlés
A Klíma fő kategória nem rendelkezik alkategóriákkal.
AM/FM rádió
DAB*
Gracenote®
138
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Járművezetői profilok
Az autó számos beállítása a járművezető személyes igényeihez alakítható és egy vagy
több vezetői profilba menthető.
A személyes beállítások mentése automatikusan megtörténik az aktív járművezetői profilban. Az egyes kulcsok járművezetői profilokhoz rendelhetők A hozzárendelt kulcs használatakor az autó az adott járművezetői profil
beállításait alkalmazza.
Milyen beállítások kerülnek mentésre
a járművezetői profilokban?
Az autóban végrehajtott számos beállítás
automatikusan mentésre kerül az aktív járművezetői profilban, ha a profil nem védett. Az
autóban a beállítások lehetnek személyesek
vagy globálisak. Csak a személyes beállítások
kerülnek mentésre a járművezetői profilokban.
A járművezetői profilba menthető beállítások
többek között a képernyők, tükrök, első ülések, navigáció*, audio és média rendszer, nyelv
és hangvezérlés.
Bizonyos beállítások, amelyeket globális beállításoknak nevezünk, módosíthatók, de nem
kerülnek mentésre a járművezetői profilban. A
globális beállítások módosítása minden profilt
érint.
Globális beállítások
A globális beállítások és paraméterek nem változnak a járművezetői profilok közötti váltás-
kor. Ezek attól függetlenül megmaradnak,
hogy melyik járművezetői profil aktív.
A billentyűzet elrendezése például globális
beállítás. Ha az X járművezetői profilban
további nyelvet adnak a billentyűzethez, akkor
azok elérhetők lesznek az Y járművezetői profilban is. A billentyűzet elrendezésének beállításai nem kerülnek mentésre az adott járművezetői profilban - a beállítások globálisak.
Személyes beállítások
Ha az X járművezetői profilt használták például
a központi kijelző fényerejének beállításához,
akkor az Y járművezetői profilt nem érinti ez a
beállítás. Ez az X járművezetői profilban van
mentve - a fényerő-beállítás személyes beállítás.
Járművezetői profil kiválasztása
A központi kijelző elindulását követően a
kiválasztott járművezetői profil megjelenik a
képernyő tetején. Az autó következő kinyitásakor az utoljára használt járművezetői profil
lesz aktív. Az autó kinyitását követően lehetőség van másik járművezetői profilra váltásra.
Azonban, ha a távvezérlős kulcs egy járművezetői profilhoz van rendelve, akkor ez kerül
kiválasztásra az autó beindításakor.
Egy másik járművezetői profilra váltásnak kétféle módja van.
Lehetőségek 1:
1.
Kapcsolódó információk
Érintse meg a járművezetői profil nevét a
központi kijelző tetején, amikor bekapcsolt
a kijelző.
> Megjelenik a kiválasztható járművezetői
profilok listája.
•
Járművezetői profil kiválasztása
(139. oldal)
•
Járművezetői profil átnevezése
(140. oldal)
•
Távvezérlős kulcs járművezetői profilhoz
rendelése (141. oldal)
3. Nyomja meg a Megerősítés gombot.
> A járművezetői profil kiválasztásra
kerül, és a rendszer betölti az új járművezetői profil beállításait.
•
•
Járművezetői profil védelme (141. oldal)
Lehetőségek 2:
•
A központi kijelző beállításait mutató táblázat (137. oldal)
A járművezetői profilok beállításainak viszszaállítása (143. oldal)
2. Válassza ki a kívánt járművezetői profilt.
1.
Húzza le a felső nézetet a központi kijelzőn.
}}
* Opció/tartozék. 139
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
2. Nyomja meg a Profil gombot.
> Az 1. lehetőségben bemutatott lista
jelenik meg.
3. Válassza ki a kívánt járművezetői profilt.
4. Nyomja meg a Megerősítés gombot.
> A járművezetői profil kiválasztásra
kerül, és a rendszer betölti az új járművezetői profil beállításait.
3. lehetőség:
1.
Húzza le a felső nézetet a központi kijelzőn.
2. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
3. Nyomja meg a Rendszer Vezetői
profilok gombot.
> Megjelenik a kiválasztható járművezetői
profilok listája.
4. Válassza ki a kívánt járművezetői profilt.
> A járművezetői profil kiválasztásra
kerül, és a rendszer betölti az új járművezetői profil beállításait.
•
Távvezérlős kulcs járművezetői profilhoz
rendelése (141. oldal)
Járművezetői profil átnevezése
Lehetőség van az autóban használt különböző járművezetői profilok nevének módosítására.
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Nyomja meg a Rendszer
profilok gombot.
3. Válassza az Profil szerkesztése lehetőséget.
> Egy menü nyílik meg, ahol szerkeszthető a profil.
4. Érintse meg a Profilnév négyzetet.
> Egy billentyűzet jelenik meg, és lehetőség van a név módosítására. Érintse
lehetőséget a billentyűzet
meg a
bezárásához.
5. Mentse a név módosítását a Vissza vagy
Lezárás megnyomásával.
> A név megváltozott.
MEGJEGYZÉS
A profilok neve nem kezdődhet szóközzel,
mert akkor a profil neve nem menthető.
Kapcsolódó információk
•
•
•
140
Járművezetői profilok (139. oldal)
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(116. oldal)
Járművezetői profil átnevezése
(140. oldal)
Vezetői
Kapcsolódó információk
•
Járművezetői profil kiválasztása
(139. oldal)
•
Billentyűzet a központi kijelzőn (127. oldal)
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Járművezetői profil védelme
Bizonyos esetekben nem kívánatos az autóban végrehajtott bizonyos beállítások mentése az aktív járművezetői profilba. Ebben az
esetben lehetőség van a járművezetői profil
védelmére.
MEGJEGYZÉS
A járművezetői profilok védelme csak az
autó álló helyzetében lehetséges.
Járművezetői profil védelméhez:
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Nyomja meg a Rendszer
profilok gombot.
Vezetői
3. Válassza az Profil szerkesztése lehetőséget.
> Egy menü nyílik meg, ahol szerkeszthető a profil.
4. Válassza a Profil védelme lehetőséget a
profil védelméhez.
5. Mentse a járművezetői profil védelmének
lehetőségét a Vissza/Lezárás megnyomásával.
> Amikor a profil védett, akkor az autóban
végrehajtott beállítások nem kerülnek
automatikusan mentésre a profilban. A
módosítások ehelyett manuálisan
menthetők a Beállítások Rendszer
Vezetői profilok Profil
szerkesztése alatt a Aktuális
beállítások mentése a profilban megnyomásával. Másrészt viszont, ha a járművezetői profil nem védett, akkor a
beállítások automatikusan mentésre
kerülnek a profilban.
Kapcsolódó információk
•
Járművezetői profilok (139. oldal)
Távvezérlős kulcs járművezetői
profilhoz rendelése
Lehetőség van a kulcs járművezetői profilhoz
rendelésére. Ezután a járművezetői profil az
összes beállításával minden alkalommal automatikusan kiválasztásra kerül, amikor az
adott távvezérlős kulccsal használja az autót.
A távvezérlős kulcs első használatakor nincs
semmilyen járművezetői profilhoz rendelve.
Amikor beindítja az autót, akkor automatikusan a Vendég profil aktiválódik.
A járművezetői profil manuálisan kiválasztható
anélkül, hogy a kulcshoz rendelné azt. Az autó
kinyitásakor az utoljára aktív járművezetői profil aktiválódik. Ha a kulcs egyszer egy járművezetői profilhoz lett rendelve, akkor a járművezetői profilt nem kell kiválasztani, amikor az
adott kulcsot használja.
Távvezérlős kulcs járművezetői
profilhoz rendelése
MEGJEGYZÉS
A távvezérlős kulcs járművezetői profilhoz
rendelése csak az autó álló helyzetében
lehetséges.
Először válassza ki a profilt, amelyhez a kulcsot rendelni szeretné, ha a hozzárendelni
}}
141
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
kívánt profil még nem aktív. Az aktív profil ezután a kulcshoz rendelhető.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Nyomja meg a Rendszer
profilok gombot.
Vezetői
3. Válassza ki a kívánt profilt. A kijelző viszszatér a kezdőlap nézethez. A Vendég
profil nem rendelhető kulcshoz.
5. Válassza ki a Kulcs kapcsolódása lehetőséget a profil kulcshoz rendeléséhez. A járművezetői profilt nem lehet olyan kulcshoz
rendelni, amelyet pillanatnyilag nem használ az autóban. Ha több kulcs van az autóban, akkor az A rendszer több kulcsot
talált. Tegye a másodlagos
kulcsolvasóra azt a kulcsot, amellyel
csatlakozni kíván üzenet jelenik meg.
4. Húzza le újra a felső nézetet, és érintse
meg a Beállítások Rendszer
Vezetői profilok Profil szerkesztése
menüpontot.
A tartalék olvasó helye az alagútkonzolon.
> Amikor megjelenik a Profil a kulcshoz
kapcsolva üzenet, akkor a kulcs és a
járművezetői profil egymáshoz vannak
rendelve.
6. Nyomja meg a OK gombot.
> Ez a kulcs mostantól a járművezetői
profilhoz van rendelve, és ez így marad,
amíg a Kulcs kapcsolódása jelölőnégyzet nincs bejelölve.
142
Kapcsolódó információk
•
•
•
Járművezetői profilok (139. oldal)
Járművezetői profil átnevezése
(140. oldal)
A távvezérlős kulcs (252. oldal)
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A járművezetői profilok
beállításainak visszaállítása
Az egy vagy több járművezetői profilhoz mentett beállítások az autó álló helyzetében állíthatók vissza.
Üzenet a központi kijelzőn
A központi kijelző üzeneteket képes megjeleníteni, hogy tájékoztassa a vezetőt a különböző eseményekről.
MEGJEGYZÉS
Gyári beállítások visszaállítása csak az
autó álló helyzetében lehetséges.
1.
2. Nyomja meg a Rendszer Gyári
beállítások visszaállítása Személyes
beállítások visszaállítása gombot.
Kapcsolódó információk
•
•
Járművezetői profilok (139. oldal)
A járművezetői kijelző beállításainak viszszaállítása (137. oldal)
Felugró üzenetek
Bizonyos esetekben az üzenetek felugró
ablakban jelennek meg. A felugró üzenetek
magasabb prioritással rendelkeznek, mint az
állapotsávban megjelenő üzenetek és nyugtázást/valamilyen tevékenységet igényelnek,
mielőtt eltűnnének.
Kapcsolódó információk
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
3. Válassza ki a Visszaállítás az aktív
profilra, Visszaállítás az összes profilra
vagy Mégse lehetőségek valamelyikét.
jelenhetnek meg például az üzenethez kapcsolódó funkciók aktiválásához/inaktiválásához.
Példa az üzenetek megjelenítésére a központi kijelző
felső nézetében.
•
Üzenetek kezelése a központi kijelzőn
(144. oldal)
•
A központi kijelzőről mentett üzenetek
kezelése (144. oldal)
•
Üzenetek a járművezetői kijelzőn
(106. oldal)
A központi kijelző olyan üzeneteket jelenít
meg, amelyek kisebb fontosságúak a járművezető számára.
A legtöbb üzenet a központi kijelző állapotsávja felett jelenik meg. Egy idő elteltével vagy
amikor végrehajtanak valamilyen, az üzenettel
kapcsolatos tevékenységet, az üzenet eltűnik
az állapotsávról. Ha egy üzenetet menteni kell,
akkor az a központi kijelző felső nézetébe
kerül.
Az üzenet szerkezete változó lehet és grafikákkal, szimbólumokkal vagy gombokkal együtt
143
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Üzenetek kezelése a központi
kijelzőn
A központi kijelzőn megjelenő üzenetek a
központi kijelző nézeteiben kezelhetők.
Gombok nélküli üzenetek:
–
Zárja be az üzenetet annak megérintésével vagy hagyja, hogy az üzenet egy idő
elteltével magától bezáruljon.
> Az üzenet eltűnik az állapotsávról.
A központi kijelzőről mentett
üzenetek kezelése
Mind a járművezetői mind a központi kijelzőről mentett üzenetek kezelése a központi
kijelzőn történik.
Ha egy üzenetet menteni kell, akkor az a központi kijelző felső nézetébe kerül.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Példa az üzenetek megjelenítésére a központi kijelző
felső nézetében.
Bizonyos üzenetek a központi kijelzőn egy
gombbal rendelkeznek (vagy több gombbal a
felugró üzenetekben), például az üzenethez
kapcsolódó funkció aktiválásához/inaktiválásához.
Új üzenetek kezelése
Gombokkal rendelkező üzenetek:
–
144
Nyomja meg a gombot a tevékenység
végrehajtásához vagy hagyja, hogy az üzenet egy idő elteltével bezáródjon.
> Az üzenet eltűnik az állapotsávról.
Üzenet a központi kijelzőn (143. oldal)
A központi kijelzőről mentett üzenetek
kezelése (144. oldal)
Üzenetek a járművezetői kijelzőn
(106. oldal)
Példák mentett üzenetekre és lehetőségekre a felső
nézetben.
A központi kijelzőn megjelenő és mentendő
üzenetek a központi kijelző felső nézetébe
kerülnek.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Mentett üzenet olvasása
1. Nyissa meg a felső nézetet a központi
kijelzőn.
> A mentett üzenetek listája jelenik meg.
A jobb oldalon nyíllal rendelkező üzenetek kibonthatók.
Szélvédőre vetített kijelző*
A szélvédőre vetített kijelző kiegészíti az autó
járművezetői kijelzőjét, és információkat vetít
a járművezetői kijelzőről a szélvédőre. A kivetített kép csak a járművezető helyéről látható.
Mentett üzenetek kezelése
Bizonyos üzenetek egy gombbal rendelkeznek, például az üzenethez kapcsolódó funkció
aktiválásához/inaktiválásához.
Nyomja meg a gombot a tevékenység
végrehajtásához.
A mentett üzenetek a felső nézetben automatikusan törlésre kerülnek, amikor az autó le van
állítva.
A járművezetőt az alábbiak akadályozhatják abban, hogy lássa a szélvédőre vetített
kijelző adatait
•
•
2. Érintse meg az üzenetet annak kibontásához/összecsukásához.
> Az üzenettel kapcsolatos további információk a listában és grafikus formában
a képen jelennek meg az alkalmazás bal
oldalán.
–
MEGJEGYZÉS
polarizáló napszemüveg használata
olyan vezetési pozíció, amelyben a járművezető nem az ülés közepén ül
•
a kijelző egység fedőüvegére helyezett
tárgyak
•
kedvezőtlen fényviszonyok.
FONTOS
A szélvédőre vetített kijelző figyelmeztetéseket és a sebességgel kapcsolatos információkat, sebességtartó funkciókat, navigációt stb.
jelenít meg a vezető látóterében. A jelzőtábla
információk és a bejövő telefonhívások szintén
megjelenhetnek a szélvédőre vetített kijelzőn.
Az információkat kivetítő kijelző egység a
műszerfalon helyezkedik el. A kijelző egység fedőüvegének védelme érdekében ne
helyezzen semmilyen tárgyat a fedőüvegre
és ügyeljen arra, hogy semmi ne eshessen
rá.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Üzenet a központi kijelzőn (143. oldal)
Üzenetek kezelése a központi kijelzőn
(144. oldal)
Üzenetek a járművezetői kijelzőn
(106. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 145
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
A hópehely szimbólum világít, ha
jegesedés kockázata áll fenn.
Kapcsolódó információk
•
A szélvédőre vetített kijelző* bekapcsolása
és kikapcsolása (147. oldal)
•
A szélvédőre vetített kijelző* tisztítása
(672. oldal)
•
Szélvédőre vetített kijelző a szélvédő cseréjekor* (640. oldal)
MEGJEGYZÉS
Bizonyos látáshibák fejfájást és feszültségérzetet okozhatnak a szélvédőre vetített
kijelző használatakor.
Példák arra, hogy mik jelenhetnek meg a kijelzőn.
Sebesség
Sebességtartó
Navigáció
City Safety a szélvédőre vetített
kijelzőn
Ütközésfigyelmeztetés esetén a szélvédőre
vetített kijelzőn megjelenő információk a City
Safety figyelmeztető szimbólumára váltanak.
Ez a grafika akkor is megjelenik, ha a szélvédőre vetített kijelző ki van kapcsolva.
Jelzőtáblák
Számos szimbólum jelenhet meg ideiglenesen
a szélvédőre vetített kijelzőn például:
Ha a figyelmeztető szimbólum világít
- olvassa el a figyelmeztető üzenetet
a járművezetői kijelzőn.
Ha a tájékoztató szimbólum világít olvassa el az üzenetet a járművezetői
kijelzőn.
A City Safety figyelmeztető szimbóluma villog, hogy
felhívja a járművezető figyelmét az ütközés kockázatára.
146
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A szélvédőre vetített kijelző*
bekapcsolása és kikapcsolása
A szélvédőre vetített kijelző
beállításai*
A szélvédőre vetített kijelző akkor aktiválható
vagy inaktiválható, amikor az autó be van
indítva.
Nyomja meg a Vetített
kijelző gombot a központi
kijelző funkció nézetében. A
gombban egy visszajelző
lámpa világít, amikor a funkció aktív.
A kijelző szélvédőre vetítésének beállítása.
A beállítások akkor adhatók meg, amikor az
autó be van indítva és a szélvédőn látható a
vetített kép.
Kapcsolódó információk
A fényerő és a függőleges helyzet
beállítása
Kijelző-beállítások kiválasztása
Válassza ki, hogy mely funkciók jelenjenek
meg a szélvédőre vetített kijelzőn.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
•
A szélvédőre vetített kijelző beállításai*
(147. oldal)
2. Nyomja meg a My Car Kijelzők
Vetített kijelző opciók gombot.
•
Szélvédőre vetített kijelző* (145. oldal)
3. Válasszon ki egy vagy több funkciót:
•
•
•
•
1.
Nyomja meg a Vetített kijelző beállításai
gombot a központi kijelző funkció nézetében.
2. Állítsa be a járművezető látóterébe vetített
kép fényerejét és a függőleges helyzetét a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetének
használatával.
Navigáció megjelenítése
Road Sign Information mutatása
Vezetőtámogatás megjelenítése
Telefon megjelenítése
A beállítások személyes beállításként kerülnek
mentésre a járművezetői profilban.
A fényerő csökkentése
A fényerő növelése
}}
* Opció/tartozék. 147
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
A helyzet emelése
Hangfelismerés
A helyzet süllyesztése
A hangvezérlés17 lehetővé teszi az autó olyan
funkcióinak kimondott utasításokkal történő
vezérlését, mint a klímarendszer, a rádió vagy
a Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott telefon. A Sensus Navigation* navigációval felszerelt autókban a navigációs rendszer szintén vezérelhető hangfelismeréssel.
Megerősítés
A grafika fényereje a háttér fényviszonyainak
megfelelően módosul. A fényerőt befolyásolja
az autó egyéb kijelzőinek fényerő-beállítása is.
A magassági helyzet a vezetőajtó billentyűzetének használatával tárolható az első elektromos* ülés memória funkciójában.
Mi a hangvezérlés?
A vízszintes helyzet kalibrálása
Forgatás az óramutató járásával ellentétes
irányban
A szélvédőre vetített kijelző vízszintes helyzete
kalibrálásra szorulhat, ha kicserélték a szélvédőt vagy a kijelző egységet. A kalibrálás a kivetített képnek az óramutató járásával egyező
vagy ellentétes irányú forgatását jelenti.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Válassza a My Car Vezető kijelzője
Vetített kijelző opciók Vetített kijelző
kalibrálása lehetőséget.
3. Kalibrálja a kép vízszintes helyzetét a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével.
17
148
Forgatás az óramutató járásával egyező
irányban
Megerősítés
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Szélvédőre vetített kijelző* (145. oldal)
A szélvédőre vetített kijelző* bekapcsolása
és kikapcsolása (147. oldal)
Járművezetői profilok (139. oldal)
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző* helyzetének tárolása
(194. oldal)
A hangvezérlés egy segítség, amely megkönynyíti a különböző utasítások használatát az
autóban. Alapvetően úgy működik, mint egy
normál alkalmazás, amelyben rögzített sorrendben visz be információkat, hogy végrehajtson egy feladatot, de billentyűzet helyett
hangos utasításokat használ. Ezért jó ötlet
megtanulni, hogy milyen sorrendben kell
kimondani a hangos utasításokat a kívánt
eredmény eléréséhez.
A hangvezérlő rendszer lehetővé teszi bizonyos infotainment és klíma funkciók hangutasításokkal történő vezérlését. A rendszer
beszéddel válaszolhat és információkat jeleníthet meg a járművezetői kijelzőn.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
FIGYELEM
MEGJEGYZÉS
Mindig a járművezető viseli a felelősséget a
jármű biztonságos vezetéséért és az
érvényben lévő közlekedési szabályok
betartásáért.
Nem minden rendszer támogatja a hangfelismerést. Amelyek igen, azok a
szimbólummal vannak jelölve a rendelkezésre álló rendszernyelvek listájában. A
hangfelismerés beállításának fejezetében
olvashat többet arról, hol találhatók az
információk.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A rádió és média hangvezérlése
(152. oldal)
•
A klíma hangvezérléses szabályozása
(212. oldal)
•
A hangfelismerés beállításai (153. oldal)
A hangvezérlő rendszer mikrofonja
Rendszerfrissítés
A hangfelismerő rendszer folyamatos fejlesztés alatt áll. Ajánlott mindig a legfrissebb verziót telepíteni.
A hangfelismerés használata (149. oldal)
A telefon vezérlése hangvezérléssel
(151. oldal)
A hangfelismerés használata
A hangvezérlés elindítása18
Ahhoz, hogy utasításokat
adjon a hangvezérlő rendszeren keresztül, "párbeszédet"
kell folytatnia a rendszerrel.
Nyomja meg a kormánykerék
hangfelismerés gombját
a rendszer aktiválásához és a
hangutasításos párbeszéd kezdeményezéséhez. Miután megnyomta a gombot, egy sípoló
hang hallható és a hangvezérlés szimbóluma
megjelenik a járművezetői kijelzőn.
Ez azt mutatja, hogy a rendszer elkezdett
figyelni, és elkezdheti kimondani az utasításokat. Amint beszélni kezd, a rendszer elkezdi
tanulni a hangja felismerését és megértését.
Ez néhány másodpercet vesz igénybe és automatikusan történik, ami azt jelenti, hogy nincs
szükség semmilyen hangbetanítási folyamat
manuális elindítására.
Töltse le a frissítéseket a www.volvocars.com/
intl/support oldalon.
18
Bizonyos piacokra vonatkozik.
}}
149
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Ügyeljen az alábbiakra:
•
Beszéljen a hangot követően, normál
hangon és normál tempóban.
•
Ne beszéljen, miközben a rendszer
válaszol (a rendszer eközben nem érti meg
az utasításokat).
•
Kerülje a háttérzajokat az utastérben az
ajtók, ablakok és a panorámatető* zárva
tartásával.
más hangok elnémulnak a rendszerrel folytatott párbeszéd során, ami azt jelenti, hogy a
hanggal kapcsolatos funkciók nem hajthatók
végre a gombok használatával.
Hangvezérlés leállítása
A hangvezérlés többféle módon kikapcsolható:
•
Érintse meg röviden a
mondja "Cancel".
•
Nyomja meg hosszan a kormánykerék
hangvezérlő gombját, amíg két hangjelzést nem hall. Ez leállítja a hangfelismerést, akkor is, amikor a rendszer beszél.
MEGJEGYZÉS
Nem minden rendszer támogatja a hangfelismerést. Amelyek igen, azok a
szimbólummal vannak jelölve a rendelkezésre álló rendszernyelvek listájában. A
hangfelismerés beállításának fejezetében
olvashat többet arról, hol találhatók az
információk.
Általánosságban, a rendszer úgy működik,
hogy alapvető utasításokra hallgat, amelyeket
részletesebb utasítások követnek, amelyek
meghatározzák, hogy milyen tevékenységeket
szeretne a rendszertől.
A rendszer audio hangerejének módosításához, forgassa a hangerő gombot, amikor a
hang beszél. Lehetőség van más gombok
használatára hangvezérlés közben. Azonban
19
150
lehetőséget, és
A hangvezérlés úgy is kikapcsolható, hogy
nem válaszol egy párbeszéd során. A rendszer
először három alkalommal választ kér, és ha
még mindig nincs válasz, akkor a hangvezérlés
automatikusan kikapcsol.
A kommunikáció felgyorsításához és a rendszer üzeneteinek átugrásához, nyomja meg a
hangvezérlés gombját.
kormánykerék
Ezzel kihagyhatja a rendszer hangját, és
kimondhatja a következő utasítást.
2. Mondja "Call [keresztnév] [vezetéknév]
[számkategória]", például "Call Robin
Smith Mobil".
> A rendszer tárcsázza a telefonkönyvből
kiválasztott kapcsolatot. Ha a partner
több telefonszámmal rendelkezik (például otthoni, mobil, munkahelyi), akkor
meg kell adni a megfelelő kategóriát.
Utasítások/kifejezések
Az alábbi utasítások általánosan, a helyzettől
függetlenül használhatók:
•
"Repeat" - megismétli az utolsó hangos
üzenetet a folyó párbeszédben.
•
•
"Cancel" - befejezi a párbeszédet19
"Help" - elindítja a súgó párbeszédet. A
rendszer az adott helyzetben használható
utasításokkal, egy kéréssel vagy egy példával válaszol.
Az egyes funkciókhoz tartozó egyedi utasításokat, mint a telefon és a rádió, a vonatkozó
fejezetekben találja.
Példa a hangfelismeréses vezérlésre
1.
Nyomja meg a
gombot.
Ne feledje, hogy ez csak akkor állítja le a párbeszédet, amikor a rendszer nem beszél. Ehhez nyomja meg hosszan a
gombot, amíg két csipogó hangot nem hall.
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Számok
A számokból álló utasításokat a vezérelt funkciótól függően eltérően kell kiadni:
•
A telefonszámokat és irányítószámokat
egyenként, számról-számra kell kimondani, például "nulla, három, egy, kettő,
kettő, négy, négy, három" (03122443).
•
A házszámok kimondhatók számjegyenként vagy csoportokban, például "kettő,
kettő" vagy "huszonkettő" (22). Az angol
és a holland nyelv esetében több csoport
is kimondható egymás után, például
"huszonkettő, huszonkettő" (22 22). Az
angol nyelv esetében használható a dupla
és a tripla kifejezés, például "dupla nulla"
(00). A számok a 0-2300 tartományban
adhatók meg.
•
A frekvenciák kimondhatók "kilencvenynyolc pont nyolc" (98.8), "száz és négy
pont kettő" vagy "száznégy pont kettő"
(104.2) formában.
Sebesség és ismétlés mód
Lehetőség van a sebesség beállítására, ha a
rendszer túl gyorsan beszél.
Engedélyezhető az ismétlés mód, hogy a
rendszer elismételje, amit Ön mondott.
A sebesség módosításához vagy az ismétlés
mód aktiválásához/inaktiválásához.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2. Nyomja meg az Rendszer
Hangvezérlés gombot, és válassza ki a
beállításokat.
• Hangutasítás megismétlése
• Beszédsebesség
Kapcsolódó információk
•
•
Hangfelismerés (148. oldal)
A telefon vezérlése hangvezérléssel
(151. oldal)
•
A rádió és média hangvezérlése
(152. oldal)
•
A klíma hangvezérléses szabályozása
(212. oldal)
•
A hangfelismerés beállításai (153. oldal)
A telefon vezérlése
hangvezérléssel20
Bluetooth kapcsolaton csatlakozó telefonnal
felhívhat egy partnert, üzeneteket olvastathat
fel vagy rövid üzeneteket diktálhat hangutasításokkal.
Egy partner megadásához a telefonkönyvből,
a hangfelismeréses utasításnak tartalmaznia
kell a telefonkönyvben szereplő kapcsolati
adatokat. Ha egy partner, például Robyn
Smith, több telefonszámmal rendelkezik,
akkor a számkategóriát is meg kell adni, például Home vagy Mobil: "Call Robin Smith
Mobil".
Nyomja meg a
gombot, és mondja ki az
alábbi utasítások valamelyikét:
•
"Call [contact]" - tárcsázza a telefonkönyvből kiválasztott partnert.
•
"Call [telefonszám]" - tárcsázza a telefonszámot.
•
•
"Recent calls" - megjeleníti a híváslistát.
•
"Read message" - felolvassa az üzenetet.
Ha több üzenet van - válassza ki, hogy
melyik üzenetet kell felolvasni.
"Message to [contact]" – a felhasználók
felszólítást kapnak egy rövid üzenet
kimondására. Az üzenetet ezután a rendszer hangosan megismétli, és a felhasználó választhat az üzenet küldése21 vagy
módosítása közül. A funkció működéséhez
}}
151
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
az autónak csatlakoznia kell az internethez.
MEGJEGYZÉS
Nem minden rendszer támogatja a hangfelismerést. Amelyek igen, azok a
szimbólummal vannak jelölve a rendelkezésre álló rendszernyelvek listájában. A
hangfelismerés beállításának fejezetében
olvashat többet arról, hol találhatók az
információk.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A hangfelismerés használata (149. oldal)
A rádió és média hangvezérlése
(152. oldal)
•
A klíma hangvezérléses szabályozása
(212. oldal)
•
•
A hangfelismerés beállításai (153. oldal)
20
21
22
23
152
Hangfelismerés (148. oldal)
A rádió és média hangvezérlése22
Az alábbiakban láthatók a rádió és a médialejátszó eszköz kezeléséhez szükséges utasítások.
Érintse meg a
lehetőséget, és mondja ki
az alábbi utasítások valamelyikét:
•
"Media" - elindít egy párbeszédet a média
és rádió kezeléséhez, és példákat mutat az
utasításokra.
•
"Play [előadó]" - lejátssza a kiválasztott
előadó zeneszámait.
•
"Play [zeneszám címe]" - lejátssza a
kiválasztott zeneszámot.
•
"Play [zeneszám címe] from [album]" lejátssza a kiválasztott zeneszámot a kiválasztott albumról.
•
"Play [rádióállomás]" - elkezdi a kiválasztott rádiócsatorna lejátszását.
•
"Tune to [frekvencia]" - elkezdi a kiválasztott rádiófrekvencia lejátszását az
aktuális frekvenciasávban. Ha nincs aktív
rádióforrás, akkor alapértelmezetten az
FM hullámhossz indul el.
•
"Tune to [frekvencia] [hullámhossz]" elkezdi a kiválasztott rádiófrekvencia lejátszását a kiválasztott frekvenciasávból.
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
(561. oldal)
•
•
•
•
•
•
•
"Radio" - elindítja az FM rádiót.
"Radio FM" - elindítja az FM rádiót.
"Radio AM" - elindítja az AM rádiót.23
"DAB " - elindítja a DAB rádiót*.
"CD" - elindítja a lejátszást CD-lemezről*.
"USB" - elindítja a lejátszást USB-ről.
"iPod" - elindítja a lejátszást iPod készülékről.
•
"Bluetooth" - elindítja a lejátszást Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott médiaforrásról.
•
"Similar music" — az USB-eszközről pillanatnyilag játszott zenéhez hasonló zenét
játszik.
MEGJEGYZÉS
Nem minden rendszer támogatja a hangfelismerést. Amelyek igen, azok a
szimbólummal vannak jelölve a rendelkezésre álló rendszernyelvek listájában. A
hangfelismerés beállításának fejezetében
olvashat többet arról, hol találhatók az
információk.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Csak bizonyos telefonok képesek üzeneteket küldeni az autón keresztül. A kompatibilis telefonok tekintetében, lásd www.volvocars.com/intl/support.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
A rendelkezésre állás modelltől és/vagy piactól függően változik.
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Hangfelismerés (148. oldal)
A hangfelismerés használata (149. oldal)
A telefon vezérlése hangvezérléssel
(151. oldal)
A klíma hangvezérléses szabályozása
(212. oldal)
A hangfelismerés beállításai (153. oldal)
A hangfelismerés beállításai24
Kapcsolódó információk
Itt választhatók ki a hangvezérlő rendszer
beállításai.
•
•
•
Beállítások
Rendszer
Hangvezérlés
Hangfelismerés (148. oldal)
A hangfelismerés használata (149. oldal)
A telefon vezérlése hangvezérléssel
(151. oldal)
Az alábbi területeken végezhetők beállítások:
•
• Hangutasítás megismétlése
• Neme
• Beszédsebesség
A klíma hangvezérléses szabályozása
(212. oldal)
•
A rádió és média hangvezérlése
(152. oldal)
•
•
Audio-beállítások (524. oldal)
Audio-beállítások
Válassza ki a hangbeállításokat az alábbi alatt:
A rendszernyelv módosítása (134. oldal)
Beállítások Hang A rendszer
hangereje Hangvezérlés
Nyelvi beállítások
A hangfelismerés nem minden nyelv esetében
lehetséges. A hangfelismeréshez rendelkezésre álló nyelvek egy ikonnal vannak jelölve a
.
nyelvek listájában A nyelv módosítása a menüre, üzenetekre és
súgó szövegekre is hatással van.
Beállítások Rendszer
Rendszernyelvek és mértékegységek
Rendszer nyelve
24
Bizonyos piacokra vonatkozik.
153
VILÁGÍTÁS
VILÁGÍTÁS
Világításkapcsolók
A különböző világítás-kezelőszervek szolgálnak a külső és belső világítás vezérlésére. A
bal oldali bajuszkapcsoló szolgál a külső
világítás bekapcsolására és beállítására. A
belső fényerő a műszerfalon található forgókapcsolóval szabályozható.
A fényszórómagasság1 is a műszerfalon található forgókapcsolóval szabályozható.
Külső világítás
Állás
Leírás
Állás
A nappali világítás lámpái.
Leírás
Nappali világítás és helyzetjelző
lámpák nappal.
Használható a fénykürt.
Tompított fényszóró és helyzetjelző lámpák gyenge megvilágításban vagy sötétben vagy, amikor be vannak kapcsolva az első
ködlámpák* és/vagy a hátsó ködlámpák.
Nappali világítás és helyzetjelző
lámpák.
Helyzetjelző lámpák, amikor az
autó parkol.A
Használható a fénykürt.
Az aktív távolsági fényszóró funkció bekapcsolható.
Tompított fényszóró és helyzetjelző lámpák.
A távolsági fényszóró bekapcsolható.
A távolsági fényszóró akkor kapcsolható be, amikor be van kapcsolva a tompított fényszóró.
Használható a fénykürt.
Használható a fénykürt.
Aktív távolsági fényszóró be-/
kikapcsolva.
A
Forgógyűrű a bal oldali bajuszkapcsolón.
Amikor az autó elektromos rendszere a II gyújtáshelyzetben van, akkor az alábbi funkciók
állnak rendelkezésre a forgógyűrű különböző
helyzeteihez:
1
156
Ha az autó álló helyzetben van, de jár a motor, akkor a forgógyűrű egy másik helyzetből a
állásba mozdítható
csak a helyzetjelző lámpák bekapcsolásához a többi világítás helyett.
A Volvo az
üzemmód használatát javasolja a jármű vezetése közben.
Halogén fényszórókkal felszerelt járművek esetében.
* Opció/tartozék.
VILÁGÍTÁS
nincsenek felszerelve forgókapcsolóval a fényszórómagasság állításához.
FIGYELEM
Az autó világítási rendszere nem minden
helyzetben, például ködben vagy esőben,
képes érzékelni a túl gyenge vagy elégségesen erős napfényt.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy a
közlekedési szabályoknak és a közlekedési
helyzetnek megfelelő világítással vezesse
az autót.
Forgókapcsoló a műszerfalon
A LED2 fényszórókkal* felszerelt autók automatikus
fényszórómagasság-állítással rendelkeznek és ezért
2 LED Light Emitting Diode
1 Halogén fényszórókkal felszerelt
Forgókapcsoló a belső fényerő beállításához
Forgókapcsoló a fényszórómagasság-állításhoz1
Kapcsolódó információk
•
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (157. oldal)
•
•
•
•
Belső világítás (168. oldal)
•
•
Tompított fényszóró (160. oldal)
•
•
•
•
•
Helyzetjelző lámpák (159. oldal)
Az irányjelzők használata (163. oldal)
A távolsági fényszóró használata
(161. oldal)
Első ködlámpák/kanyarlámpák*
(164. oldal)
Hátsó ködlámpa (165. oldal)
Aktív kanyarlámpák* (164. oldal)
Féklámpák (166. oldal)
Vészféklámpák (166. oldal)
Vészvillogók (167. oldal)
A világítás funkciók beállítása a
központi kijelzőn
A központi kijelzőn számos világítás beállítás
végezhető el és aktiválható. Ez vonatkozik
például az aktív távolsági fényszóróra, a hazakísérő világításra és a megközelítő világításra.
1. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Nyomja meg a My Car
világítás gombot.
Lámpák és
3. Válassza a Külső világítás vagy Belső
világítás lehetőséget, majd válassza ki a
beállítani kívánt funkciót.
Kapcsolódó információk
Világításkapcsolók (156. oldal)
•
•
•
Aktív távolsági fényszóró (161. oldal)
•
•
•
Az irányjelzők használata (163. oldal)
•
A hazakísérő világítás használata
(167. oldal)
A közelítő világítás időtartama (168. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (135. oldal)
Funkció nézet a központi kijelzőn
(123. oldal)
járművek esetében.
* Opció/tartozék. 157
VILÁGÍTÁS
A fényszóró magasságának
beállítása
A fényszórómagasság-állítás3 a műszerfal
egyik forgókapcsolójával módosítható.
Az autó terhelése megváltoztatja a fényszóró
sugarának függőleges helyzetét, ami vakíthatja a szemben haladó járművezetőket. Ez
elkerülhető a fényszóró magasságának állításával. Állítsa alacsonyabbra a fénysugarat, ha
az autó erősen meg van terhelve.
1.
Hagyja járni a motort vagy I állásban az
autó elektromos rendszerét.
2. Forgassa fel/le a forgókapcsolót a fényszóró szintjének emeléséhez/süllyesztéséhez.
Az alábbiakban látható, hogy milyen helyzetbe
kell állítani a forgókapcsolót az egyes terhelésekhez.
158
fényszórókkal felszerelt járművek esetében.
Forgókapcsoló
helyzete
Járművezető és utas az első
utasülésben.
1
Három utas a hátsó ülésen.
220 kg terhelés a csomagtérben.
Járművezető és maximális terhelés a csomagtérben.
Példák a forgókapcsoló helyzetére.
Forgókapcsoló a 0. helyzetben
Kapcsolódó információk
Forgókapcsoló az 1. helyzetben
•
Terhelés
Forgókapcsoló
helyzete
Csak a járművezető.
0
Járművezető és utas az első
utasülésben.
0
Járművezető és utas az első
utasülésben.
1
Három utas a hátsó ülésen.
3 Halogén
Terhelés
Világításkapcsolók (156. oldal)
2
VILÁGÍTÁS
Helyzetjelző lámpák
A helyzetjelző lámpák használhatók arra,
hogy a többi közlekedő lássa az autót, ha az
megáll vagy parkol. A helyzetjelző lámpa a
kormánykerék bajuszkapcsolójának forgógyűrűjével kapcsolható be.
A bajuszkapcsoló forgógyűrűje helyzetjelző lámpa
állásban.
Forgassa a forgógyűrűt
állásba - bekapcsolnak a helyzetjelző lámpák (ugyanakkor
bekapcsol a rendszámtábla-világítás is).
Ha az autó elektromos rendszere II gyújtáshelyzetben van, akkor a nappali világítás kapcsol be a parkolólámpák helyett. Amikor ebbe
az állásba mozdítja a gyűrűt, akkor a helyzetjelző lámpák attól függetlenül bekapcsolnak,
hogy milyen gyújtáshelyzetben van az autó
elektromos rendszere.
4 Daytime
Running Lights
Ha az autó álló helyzetben van, de jár a motor,
akkor a forgógyűrű egy másik helyzetből a
helyzetjelző lámpa állásba mozdítható
csak a helyzetjelző lámpák bekapcsolásához a
többi világítás helyett.
Amikor több mint 30 másodpercig 10 km/h
(körülbelül 6 mph) alatti sebességgel vezet,
vagy a sebesség meghaladja a 10 km/h
(körülbelül 6 mph) értéket, akkor a nappali
világítás bekapcsol. A járművezetőnek a
pozíciótól eltérő pozíciót kell választania.
Nappali világítás lámpái
Az autó a fényviszonyokat és a környezetet
figyelő érzékelőkkel rendelkezik. A nappali
világítás akkor kapcsol be, amikor a kormány,
vagy
kerék bajuszkapcsolója
állásban, az autó elektromos rendszere
II gyújtáshelyzetben van.
állásban a
fényszórók gyenge napfényben vagy sötétben
automatikusan tompított fényre váltanak.
Ha kinyitják a csomagtérajtót amikor odakint
sötét van, akkor bekapcsolnak a hátsó helyzetjelző lámpák (ha még nincsenek bekapcsolva),
hogy figyelmeztessék a hátulról érkező közlekedőket. Ez a forgógyűrű helyzetétől és az
autó elektromos rendszerének gyújtáshelyzetétől függetlenül megtörténik.
Kapcsolódó információk
•
•
Világításkapcsolók (156. oldal)
Gyújtáshelyzetek (444. oldal)
A bajuszkapcsoló forgógyűrűje AUTO állásban van.
Ha a bajuszkapcsoló forgógyűrűje a
állásban van, akkor be van kapcsolva a nappali
világítás (DRL4), amikor az autót nappali fényviszonyok között vezeti. Az autó gyenge megvilágítás vagy sötétség esetén automatikusan
tompított fényszóróra váltja a nappali világítást. A világítás akkor is tompított fényszóróra
}}
159
VILÁGÍTÁS
||
vált, ha bekapcsolja az első ködlámpát* és/
vagy a hátsó ködlámpát.
FIGYELEM
Ez a rendszer segít energiát megtakarítani
- nem képes minden helyzetben meghatározni, mikor túl gyenge vagy elégségesen
erős a megvilágítás, például ködben vagy
esőben.
Tompított fényszóró
Amikor a bajuszkapcsoló forgógyűrűjének
állásában vezet, akkor a tompított fényszóró gyenge megvilágítás mellett vagy
sötétben automatikusan bekapcsol, ha az
autó elektromos rendszere II gyújtáshelyzetben van.
Alagútészlelés
Az autó észleli, hogy alagútba fog hajtani, és
nappali világításról tompított fényszóróra vált.
Ne feledje, hogy a bal oldali bajuszkapcsoló
módban kell lennie az
forgógyűrűjének
alagútészlelés működéséhez.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Mindig a járművezető felelőssége, hogy az
autót a megfelelő állásba kapcsolt, és a
közlekedési szabályoknak megfelelő, a közlekedési helyzetnek megfelelő állásba kapcsolt fényszóróval vezesse.
Világításkapcsolók (156. oldal)
Gyújtáshelyzetek (444. oldal)
Nappali világítás lámpái (159. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
Világításkapcsolók (156. oldal)
Gyújtáshelyzetek (444. oldal)
Tompított fényszóró (160. oldal)
A bajuszkapcsoló forgógyűrűje AUTO állásban van.
A bajuszkapcsoló forgógyűrűjének
helyzetében a tompított fényszóró is automatikusan bekapcsol, ha:
•
•
•
bekapcsolja az első ködlámpákat*
bekapcsolja a hátsó ködlámpát
bekapcsolja az első és hátsó ködlámpákat
helyA bajuszkapcsoló forgógyűrűjének
zetében a tompított fényszóró mindig be van
kapcsolva, amikor az autó elektromos rendszere II gyújtáshelyzetben van.
160
* Opció/tartozék.
VILÁGÍTÁS
A távolsági fényszóró használata
A távolsági fényszóró a bal oldali bajuszkapcsolóval működtethető. A távolsági fényszóró
az autó legerősebb világítása, sötétben történő használatra szolgál, amennyiben nem
zavarja a többi közlekedőt.
fényszórót a bajuszkapcsoló előre mozdításával.
Kapcsolja ki a bajuszkapcsoló hátrafelé
mozdításával.
Amikor be van kapcsolva a távolsági fényszimbólum világít a komszóró, akkor a
binált műszerfalon.
Aktív távolsági fényszóró
Az aktív távolsági fényszóró egy olyan funkció, amely a szélvédő felső szélén található
kameraérzékelőt használja a szembejövő forgalom fényszóróinak vagy az elől haladó forgalom hátsó lámpáinak észleléséhez, hogy
távolsági fényszóróról tompított fényszóróra
váltson.
Kapcsolódó információk
•
•
Világításkapcsolók (156. oldal)
Aktív távolsági fényszóró (161. oldal)
A kormánykerék bajuszkapcsolója a forgógyűrűvel.
Fénykürt
Mozdítsa hátrafelé a bajuszkapcsolót a
fénykürt helyzetbe. A távolsági fényszórók
a bajuszkapcsoló elengedéséig világítanak.
Távolsági fényszóró
A távolsági fényszóró akkor kapcsolható
be, amikor a kormánykerék bajuszkapcso5 vagy
lójának forgógyűrűje
állásban van. Kapcsolja be a távolsági
5 Amikor
a tompított fényszóró be van kapcsolva.
A
szimbólum aktív távolsági fényszórót jelent.
A funkció akkor kapcsolhat be, amikor sötétben haladva a jármű sebessége körülbelül
20 km/h (körülbelül 12 mph) vagy ennél
nagyobb. A funkció az utcai lámpákat is figyelembe veszi. Amikor a kamera-érzékelő már
nem észlel szembejövő vagy elöl haladó autót,
akkor a távolsági fényszóró körülbelül egy
másodperc múlva újra bekapcsol.
}}
161
VILÁGÍTÁS
||
Az aktív távolsági fényszóró
bekapcsolása
Ha ez a szimbólum a Aktív
távolsági fénysz. Ideiglenesen
nem áll rendelkezésre üzenettel
együtt jelenik meg a járművezetői
kijelzőn, akkor a távolsági és a tompított fényszóró közötti váltást manuálisan kell végrehajszimbólum kialszik, amikor az
tani. A
üzenet megjelenik.
Az aktív távolsági fényszóró a bal oldali bajuszhelyzetbe forgatásával aktiválkapcsoló
ható és inaktiválható. A forgógyűrű ezután
visszatér
állásba. Amikor be van kapcsolva a távolsági fényszóró, akkor a
szimbólum világít fehér fénnyel a járművezetői
kijelzőn. Amikor a távolsági fényszóró aktív,
akkor a szimbólum kéken világít.
Ha az aktív távolsági fényszórót a távolsági
fényszóró bekapcsolt állapotában inaktiválja,
akkor világítás azonnal tompított fényre kapcsol.
Az aktív távolsági fényszórót nem kell az autó
minden beindításakor újra aktiválni.
Adaptív funkció
A LED-es6 fényszóróval* felszerelt autók esetén az aktív távolsági fényszóró adaptív funkcióval rendelkezik7. Ebben az esetben a hagyományos fényváltással ellentétben a fénysugár
továbbra is megmarad a szembejövő vagy elöl
haladó forgalom mindkét oldalán – csak a
fénysugár közvetlenül a járműre mutató része
kerül tompításra.
6 LED Light Emitting Diode
7 Az autó felszereltségi szintjétől
162
Adaptív funkció: Tompított fény közvetlenül a szembejövő járművek felé, de továbbra is távolsági fény a
jármű két oldalán.
A távolsági fényszóró részben kerül tompításra, azaz ha a fényszóró kicsit jobban világít
mint a tompított fény, akkor világít a
szimbólum a járművezetői kijelzőn.
Az aktív távolsági fényszóró korlátai
A kameraérzékelő, amelyen a funkció alapszik,
korlátokkal rendelkezik.
Ugyanez vonatkozik arra az esetre is,
amikor ez a szimbólum a Szélvédőérzékelő Érzékelő blokkolva, lásd
a kézikönyvet üzenettel jelenik
meg.
Az aktív távolsági fényszóró ideiglenesen elérhetetlen lehet például olyan körülmények
között, mint a sűrű köd vagy a zuhogó eső.
Amikor az aktív távolsági fényszóró újra elérhető vagy a szélvédő-érzékelők már nincsenek
gátolva, akkor az üzenet eltűnik és a
szimbólum világít.
FIGYELEM
Az aktív távolsági fényszóró segítség a
világítás optimális használathoz, amikor a
feltételek kedvezőek.
Mindig a járművezető felelős a távolsági és
a tompított fényszóró közötti manuális váltásért, amikor a forgalmi helyzetek vagy az
időjárási feltételek ezt igénylik.
függően.
* Opció/tartozék.
VILÁGÍTÁS
Kapcsolódó információk
•
•
•
Világításkapcsolók (156. oldal)
A távolsági fényszóró használata
(161. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(434. oldal)
Az irányjelzők használata
MEGJEGYZÉS
Az autó irányjelzői a bal oldali bajuszkapcsolóval működtethetők. Az irányjelző lámpák
három alkalommal vagy folyamatosan villognak, attól függően, hogy milyen mértékben
mozdítja fel vagy le a bajuszkapcsolót.
•
Ez az automatikus villogási sorozat a
bajuszkapcsoló azonnali ellentétes
irányba mozgatásával leállítható.
•
Ha az irányjelző szimbólum a normálisnál gyorsabban villog a járművezetői
kijelzőn - lásd az üzenetet a járművezetői kijelzőn.
Folyamatos villogási sorozat
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le a
véghelyzetbe.
A bajuszkapcsoló ebben a helyzetben marad
és manuálisan kell visszamozdítani, vagy automatikusan mozdul vissza a kormánykerék
mozgatásának hatására.
Irányjelzők.
Kapcsolódó információk
Rövid villogási sorozat
•
•
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le az
első helyzetbe, majd engedje el. Az irányjelző lámpák három alkalommal felvillannak. Ha a funkciót kikapcsolja a központi
kijelzőn, akkor a lámpák egyszer felvillannak.
Vészvillogók (167. oldal)
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (157. oldal)
163
VILÁGÍTÁS
Aktív kanyarlámpák*
Az aktív kanyarlámpák úgy vannak kialakítva,
hogy további megvilágítást biztosítsanak
kanyarokban és útkereszteződésekben. A
LED8 fényszórókkal* felszerelt autók, a felszereltségi szinttől függően, aktív kanyarlámpákkal rendelkezhetnek.
ezzel egy időben a járművezetői kijelző egy
magyarázó szöveget jelenít meg.
A funkció csak gyenge megvilágítás mellett
vagy sötétben és csak akkor aktív, amikor az
autó mozog és be van kapcsolva a tompított
fényszóró.
A funkció kikapcsolása/bekapcsolása
A funkció be van kapcsolva, amikor az autó
megérkezik a gyárból, és a központi kijelzőn
keresztül aktiválható/inaktiválható a funkció
nézetben.
Első ködlámpák/kanyarlámpák*
A ködlámpák manuálisan kapcsolhatók be,
amikor ködben közlekedik és automatikusan,
amikor tolat, hogy kiegészítsék a tolatólámpákat.
Ha az autó kanyarlámpákkal* van felszerelve,
akkor a ködlámpák tompa nappali fényben
vagy sötétben automatikusan bekapcsolnak,
hogy átlósan megvilágítsák az autó előtti
területet.
Nyomja meg a Aktív
kanyarfényszórók gombot.
A fényszóróminta a funkció kikapcsolt (bal) és bekapcsolt (jobb) állapotában.
Az aktív kanyarlámpák követik a kormánymozdulatokat, hogy további megvilágítást nyújtsanak a kanyarokban és kereszteződésekben és
így javíthatják a kilátást a járművezető számára.
A funkció az autó beindításakor automatikusan
kapcsol be. A funkció hibája esetén a
szimbólum világít a járművezetői kijelzőn és
8 LED
164
Kapcsolódó információk
•
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (157. oldal)
•
Első ködlámpák/kanyarlámpák*
(164. oldal)
Az első ködlámpák gombja.
A hátsó ködlámpák csak akkor kapcsolhatók
be, amikor az autó elektromos rendszere II
gyújtáshelyzetben van és a bajuszkapcsoló
forgógyűrűje
,
vagy
állásban
van.
Light Emitting Diode
* Opció/tartozék.
VILÁGÍTÁS
Nyomja meg a gombot a funkció bekapcsolászimbólum
sához és kikapcsolásához. A
világít a járművezetői kijelzőn, amikor az első
ködlámpák be vannak kapcsolva.
Az első ködlámpák automatikusan kikapcsolnak, amikor leállítja az autót vagy
helyzetbe állítja a bajuszkapcsoló forgógyűrűjét.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Világításkapcsolók (156. oldal)
Gyújtáshelyzetek (444. oldal)
Hátsó ködlámpa (165. oldal)
Aktív kanyarlámpák* (164. oldal)
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (157. oldal)
Hátsó ködlámpa
A hátsó ködlámpa jelentősen erősebb fényű,
mint a hátsó lámpák és csak akkor szabad
használni, ha a látótávolság köd, hó, füst vagy
por miatt csökkent, hogy a többi közlekedő
idejében észrevegye az előtte haladó járművet.
MEGJEGYZÉS
A ködlámpák használatának szabályai
országonként eltérőek.
Kanyarlámpák*
Az első ködlámpák kanyarlámpa funkciót tartalmazhatnak, amely átmenetileg megvilágítja
az autó előtti átlós területet a kormánykerék
éles elfordításának vagy az irányjelzők használatának irányában.
A hátsó ködlámpa gombja.
A funkció gyenge megvilágítás mellett vagy
sötétben aktiválódik, amikor a bajuszkapcsoló
forgógyűrűje
vagy
állásban van és
az autó sebessége alacsonyabb mint körülbelül 30 km/h (körülbelül (20 mph)).
A hátsó ködlámpa az autó hátulján, a vezető
oldalán elhelyezkedő lámpa.
Ezen felül, mindkét kanyarlámpa bekapcsol
hátramenetben a tolatólámpa kiegészítésére.
•
aktív a II gyújtáshelyzet és a bajuszkapvagy
álláscsoló forgógyűrűje
ban van
•
helya bajuszkapcsoló forgógyűrűje
zetben van és be vannak kapcsolva az első
ködlámpák.
A funkció be van kapcsolva, amikor az autó
megérkezik a gyárból, és a központi kijelzőn
keresztül aktiválható és inaktiválható.
A hátsó ködlámpa csak akkor kapcsolható be,
amikor:
}}
* Opció/tartozék. 165
VILÁGÍTÁS
||
Nyomja meg a gombot a lámpák be-/kikapszimbólum világít a járcsolásához. A
művezetői kijelzőn, amikor be van kapcsolva a
hátsó ködlámpa.
A hátsó ködlámpa automatikusan kikapcsol,
ha:
•
•
az autó le van állítva vagy a bajuszkapcsoló forgógyűrűje
állásban van
helya bajuszkapcsoló forgógyűrűje
zetben van és ki vannak kapcsolva az első
ködlámpák.
MEGJEGYZÉS
A hátsó ködlámpák használatának szabályai országonként eltérőek.
Kapcsolódó információk
•
•
•
166
Világításkapcsolók (156. oldal)
Első ködlámpák/kanyarlámpák*
(164. oldal)
Féklámpák
Vészféklámpák
A féklámpa fékezés közben automatikusan
bekapcsol.
A féklámpa akkor világít, amikor be van
nyomva a fékpedál és amikor az autót valamely vezetőtámogató rendszer fékezi.
A vészféklámpák figyelmeztetik a hátul jövő
járműveket a hirtelen fékezésre.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Vészféklámpák (166. oldal)
Fék funkciók (447. oldal)
Vezetőtámogató rendszerek (302. oldal)
A funkció azt jelenti, hogy a féklámpa villog
ahelyett, hogy - ahogyan a normál fékezés
során - folytonosan világítana.
A vészféklámpák erős fékezés esetén lépnek
működésbe vagy amikor az ABS rendszer
magas sebességek mellett aktiválódik.
Miután a járművezető alacsony sebességre
fékez, majd elengedi a fékpedált, a féklámpa
normál világításra vált.
Ilyenkor bekapcsolnak az autó vészvillogói.
Ezek addig villognak, amíg a járművezető újra
magasabb sebességre nem gyorsít vagy ki
nem kapcsolja az autó vészvillogóit.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Féklámpák (166. oldal)
Lábfék (448. oldal)
Vészvillogók (167. oldal)
Gyújtáshelyzetek (444. oldal)
* Opció/tartozék.
VILÁGÍTÁS
Vészvillogók
Kapcsolódó információk
A vészvillogó az autó irányjelzőinek egyszerre
történő működtetésével figyelmezteti a többi
közlekedőt. A funkció közlekedési veszélyekre történő figyelmeztetésre használható.
•
•
Vészféklámpák (166. oldal)
Az irányjelzők használata (163. oldal)
A hazakísérő világítás használata
Bizonyos külső lámpák bekapcsolva tarthatók
az autók bekapcsolását követően, hogy hazakísérő világításként működjenek.
A funkció aktiválásához:
1.
Állítsa le az autót.
2. Mozdítsa előre, a műszerfal felé a bal
oldali bajuszkapcsolót, majd engedje el.
3. Szálljon ki az autóból, és zárja be az ajtót.
> A járművezetői kijelzőn világít egy szimbólum, hogy jelezze a funkció aktiválását és be van kapcsolva a külső világítás: Helyzetjelző lámpák, fényszórók,
rendszámtábla-világítás és a külső kilincsek világítása*.
Vészvillogó gombja.
Nyomja meg a gombot a vészvillogó bekapcsolásához.
A vészvillogó automatikusan bekapcsol, amikor az autó olyan erőteljesen fékez, hogy
bekapcsolnak a vészféklámpák és a sebesség
alacsony. A vészvillogók villogni kezdenek,
miután a vészféklámpák villogása megszűnik,
majd automatikusan kikapcsolnak, amikor az
autó újra elindul vagy megnyomja a gombot.
A hazakísérő világítás bekapcsolásának időtartama a központi kijelzőn állítható be.
Kapcsolódó információk
•
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (157. oldal)
•
A közelítő világítás időtartama
(168. oldal)
MEGJEGYZÉS
A vészvillogók használatára vonatkozó szabályozások országonként változhatnak.
* Opció/tartozék. 167
VILÁGÍTÁS
A közelítő világítás időtartama
Belső világítás
A közelítő világítás az autó kinyitásával kapcsolható be és az autó világításának távoli
bekapcsolására szolgál.
A funkció akkor aktiválódik, amikor a távvezérlős gombot használja a nyitáshoz. Nappal a
helyzetjelző lámpák, a belső tetőlámpák, a
padlóvilágítás és a csomagtér-világítás kapcsol be. Gyenge megvilágítás esetén a rendszámtábla-világítás és a külső kilincsek világítása* is bekapcsol, fényforrásukkal a talaj felé.
Az utastér számos világítással van ellátva,
például általános belső világítás, állítható
díszvilágítás és olvasó világítás.
A világítás körülbelül 2 percig marad bekapcsolva, ha nem nyitnak ki ajtót. Ha az aktiválási időn belül kinyitnak egy ajtót, akkor a
belső világítás és a külső kilincsek* világítási
ideje meghosszabbodik.
Az utastér összes világítása az alábbiaktól számított legalább 5 percen belül manuálisan beés kikapcsolható:
•
az autót leállították és elektromos rendszere 0 gyújtáshelyzetben van
•
az autót kinyitották de még nem indították
be.
Első tetővilágítás
A funkció a központi kijelzőn aktiválható és
inaktiválható.
Kapcsolódó információk
•
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (157. oldal)
•
A hazakísérő világítás használata
(167. oldal)
•
A távvezérlős kulcs (252. oldal)
Olvasólámpa, jobb oldali
Olvasó világítás
A jobb és bal oldali olvasólámpák a tetőkonzol
gombjainak rövid megnyomásával kapcsolhatók be és ki. A fényerőt a megnyomott gomb
nyomva tartásával lehet állítani.
Belső világítás
A padlóvilágítás és a belső tetővilágítás a tetőkonzolon található gomb rövid megnyomásával kapcsolhatók be és ki.
Az utastér-világítás automatikus funkciója
Az automatikus funkció a tetőkonzol AUTO
gombjának rövid megnyomásával aktiválható.
Az automata rendszer aktív állapotában a
gomb visszajelző lámpája világít és az utastérvilágítás az alábbiaknak megfelelően van beés kikapcsolva.
Az utastér világítása akkor kapcsol be, amikor:
•
•
•
Az első olvasólámpák és az utastér-világítás kezelőszervei a tetőkonzolon.
Olvasólámpa, bal oldali
Belső világítás
168
Az utastér-világítás automatikus funkciója
Az autót kinyitják
Leállítják az autót
Kinyitnak egy oldalajtót.
Az utastér világítása akkor kapcsol ki, amikor:
•
•
•
•
Bezárják az autót
Beindítják az autót
Becsuknak egy oldalajtót
Egy oldalajtó körülbelül 2 percre nyitva
marad.
* Opció/tartozék.
VILÁGÍTÁS
Hátsó tetővilágítás*
Az autó hátsó része olvasólámpával van felszerelve, amely utastér-világításként is szolgál.
ki. A fényerőt a megnyomott gomb nyomva
tartásával lehet állítani.
Kesztyűtartó-világítás
A kesztyűtartó-világítás a fedél nyitásakor
vagy zárásakor kapcsol be és ki.
Napellenzőtükör-világítás*
A tárolórekeszek világítása az ajtókban akkor
kapcsol be, amikor kinyitja az ajtókat és akkor
kapcsol ki, amikor bezárja az autót. A fényerő
finoman beállítható a műszerfalon található
forgókapcsolóval.
A napellenző tükrének világítása a fedél nyitásakor és zárásakor kapcsol be és ki.
Világítás az alagútkonzol első
pohártartójában
Talajvilágítás*
Az első pohártartók világítása akkor van
bekapcsolva, amikor az autó ki van nyitva és
kikapcsol, amikor az autót bezárja. A fényerő
finoman beállítható a műszerfalon található
forgókapcsolóval.
A talajvilágítás a vonatkozó ajtó nyitásakor
vagy csukásakor kapcsol be vagy ki.
Világítás a csomagtérben
Olvasólámpák a hátsó ülés felett.
Világítás a tárolórekeszekben az
ajtókban
A csomagtér-világítás a csomagtérajtó nyitásakor vagy zárásakor kapcsol be vagy ki.
Dekorvilágítás
A környezeti világítás akkor kapcsol be, amikor
kinyitja az ajtókat és akkor kapcsol ki, amikor
bezárja az autót. A dekorvilágítás intenzitása a
központi kijelzőhöz igazítható és pontosan
beállítható a műszerfali forgókapcsoló használatával.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
A belső világítás beállítása (170. oldal)
Világításkapcsolók (156. oldal)
Gyújtáshelyzetek (444. oldal)
Az utastér belseje (610. oldal)
Hangulatvilágítás*
A panorámatetővel* felszerelt járművekben két lámpa
egység van, a tető két oldalán.
Az olvasólámpák a lámpán található gomb
rövid megnyomásával kapcsolhatók be vagy
Az autó LED-ekkel rendelkezik a világítás színének módosításához. Ezek a lámpák akkor
világítanak, amikor az autó be van indítva. A
környezeti világítás a központi kijelzőhöz igazítható és pontosan beállítható a műszerfali
forgókapcsoló használatával.
* Opció/tartozék. 169
VILÁGÍTÁS
A belső világítás beállítása
A belső világítás a használt gyújtáshelyzettől
függően eltérően kapcsol be. A belső világítás
a műszerfalon elhelyezkedő forgókapcsolóval
állítható be és bizonyos világítás funkciók a
központi kijelzőn is beállíthatók.
A műszerfali forgókapcsoló, a
kormánykerék mellett, használható a kijelző-világítás, a
belső hangulatvilágítás és a
díszvilágítás* fényerejének
beállításához.
A környezeti dekorvilágítás beállítása
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Nyomja meg a My Car Lámpák és
világítás Belső világítás gombot.
3. Válasszon az alábbi beállítások közül:
•
A Szórt háttérvilágítás intenzitása
alatt válasszon a Ki, Alacsony és
Magas lehetőségek közül.
•
A Szórt háttérvilágítás szintje alatt
válasszon a Csökkentett és Teljes
lehetőségek közül.
A belső hangulatvilágítás* beállítása
A lámpák fényerejének módosítása
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Nyomja meg a My Car Lámpák és
világítás Belső világítás Belső
hangulatvilágítás gombot.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Belső világítás (168. oldal)
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (157. oldal)
Gyújtáshelyzetek (444. oldal)
3. A Belső hangulatvilág. intenzitása alatt
válasszon a Ki, Alacsony és Magas lehetőségek közül.
A lámpa színének módosítása
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Nyomja meg a My Car Lámpák és
világítás Belső világítás Belső
hangulatvilágítás gombot.
3. Válasszon a Hőmérséklet szerint és Szín
szerint lehetőségek közül a világítás színének módosításához.
A Hőmérséklet szerint lehetőség esetén
a világítás az utastér beállított hőmérsékletének megfelelően változik.
A Szín szerint lehetőséggel, a Téma
színei alkategória használható a további
beállításhoz.
Az autó számos LED-del rendelkezik a világítás színének módosításához. Ezek a lámpák
akkor világítanak, amikor az autó be van
indítva.
170
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Ablakok, üvegek és tükrök.
Az autó számos különböző ablakkal, üveggel
és tükörrel rendelkezik. Az autó bizonyos
ablakai lamináltak.
A szélvédő laminált üvegből készült és a laminált üveg opcionálisan bizonyos egyéb üvegfelületekhez is elérhető. A laminált üveg megerősített, ami jobb védelmet nyújt a betörések
ellen és fejlettebb hangszigetelést biztosít az
utastérnek.
•
Ablak- és fényszórómosók használata
(186. oldal)
Az ablakok és napellenzők
becsípődés-védelme
•
A szélvédőfűtés* aktiválása és inaktiválása
(230. oldal)
•
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének
aktiválása és inaktiválása (231. oldal)
Minden elektromos ablak és napellenző*
becsípődés-védelemmel rendelkezik, ami
akkor lép működésbe, ha azokat nyitás vagy
zárás közben valami gátolja a mozgásban.
Elakadás esetén a megakadás helyétől számítva körülbelül 50 mm-re (körülbelül
2 hüvelykre) (vagy a teljes szellőztető helyzetbe) automatikusan visszahúzódik.
A panorámatető* szintén laminált üveggel rendelkezik.
Lehetőség van a becsípődés-védelem kényszerítésére a zárás megszakadását követően,
például amikor jég alakult ki az ablakon, a
kezelőszerv egy és ugyanabban az irányban
történő további nyomva tartásával.
Ez a szimbólum látható az ablakokon, ha az üveg
többrétegű1
Ha valamilyen hiba lép fel a becsípődés-védelemmel, akkor kipróbálhat egy visszaállítási
eljárást.
Kapcsolódó információk
•
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (172. oldal)
•
•
•
Panorámatető* (179. oldal)
•
•
Szélvédőre vetített kijelző* (145. oldal)
1
172
Elektromos ablakok (174. oldal)
Belső és külső visszapillantó tükrök
(176. oldal)
FIGYELEM
Ha az indítóakkumulátort lecsatlakoztatták,
akkor az automata nyitás és zárás funkciót
alaphelyzetbe kell állítani, hogy megfelelően működjön. A becsípődés-védelem
működéséhez visszaállítást kell végrehajtani.
Az ablaktörlők használata (184. oldal)
Nem vonatkozik a szélvédőre és a panorámatetőre*, amelyek minden esetben többrétegűek és így nem látható rajtuk ez a szimbólum.
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Kapcsolódó információk
•
A becsípődés-védelem működésének
alaphelyzetbe állítása (173. oldal)
•
Az elektromos ablakok kezelése
(174. oldal)
•
A panorámatető működtetése*
(180. oldal)
A becsípődés-védelem
működésének alaphelyzetbe
állítása
Kapcsolódó információk
•
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (172. oldal)
Ha probléma merül fel az elektromos ablakok
elektromos működésével, akkor tesztelhető
egy visszaállítási művelet.
•
Az elektromos ablakok kezelése
(174. oldal)
FIGYELEM
Ha az indítóakkumulátort lecsatlakoztatták,
akkor az automata nyitás és zárás funkciót
alaphelyzetbe kell állítani, hogy megfelelően működjön. A becsípődés-védelem
működéséhez visszaállítást kell végrehajtani.
Ha továbbra is fennáll a panorámatetőt érintő
probléma, akkor lépjen kapcsolatba egy
műhellyel2.
Az elektromos ablak visszaállítása
1. Kezdje az ablak csukott helyzetében.
2. Ezután működtesse a kezelőszerveket
manuális helyzetben 3 alkalommal felfelé,
a csukott helyzet felé.
> A rendszer automatikusan alaphelyzetbe áll.
2 Lehetőleg
hivatalos Volvo műhelyben.
* Opció/tartozék. 173
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Elektromos ablakok
FIGYELEM
Az egyes ajtók vezérlőpanellel rendelkeznek
az elektromosan működtetett ablakokhoz. A
vezetőajtó az összes ajtó elektromos ablakaihoz és a gyermekbiztonsági zárakhoz is rendelkezik kezelőszervvel.
A gyermekeket, egyéb utasokat vagy tárgyakat becsíphetik a mozgó alkatrészek.
•
Mindig körültekintően működtesse az
ablakokat.
•
Ne hagyja, hogy a gyermekek a kezelőszervekkel játszanak.
•
Soha ne hagyjon gyermekeket egyedül
az autóban.
•
Ne feledje mindig kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását a 0 gyújtáshelyzet kiválasztásával, és vigye magával a kulcsot, amikor elhagyja az autót.
•
A vezetőajtó vezérlőpanelje.
Elektromos gyermekbiztonsági zárak*,
amelyek megakadályozzák a hátsó ajtók
vagy ablakok kezelőszerveinek belülről történő működtetését.
A hátsó ablakok kezelőszervei.
Az első ablakok kezelőszervei.
174
Soha ne dugjon ki tárgyakat vagy valamely testrészét az ablakokon, akkor
sem, ha az autó elektromos rendszere
teljesen ki van kapcsolva.
Kapcsolódó információk
•
Az elektromos ablakok kezelése
(174. oldal)
•
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (172. oldal)
•
A becsípődés-védelem működésének
alaphelyzetbe állítása (173. oldal)
Az elektromos ablakok kezelése
A járművezető-ajtó vezérlőpaneljének használatával az összes elektromos ablak működtethető - a többi ajtón található vezérlőpanelek használatával az adott ajtó elektromos
ablaka működtethető.
Az elektromos ablakok becsípődés-védelemmel rendelkeznek. Ha valamilyen hiba lép fel a
becsípődés-védelemmel, akkor kipróbálhat
egy visszaállítási eljárást.
FIGYELEM
A gyermekeket, egyéb utasokat vagy tárgyakat becsíphetik a mozgó alkatrészek.
•
Mindig körültekintően működtesse az
ablakokat.
•
Ne hagyja, hogy a gyermekek a kezelőszervekkel játszanak.
•
Soha ne hagyjon gyermekeket egyedül
az autóban.
•
Ne feledje mindig kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását a 0 gyújtáshelyzet kiválasztásával, és vigye magával a kulcsot, amikor elhagyja az autót.
•
Soha ne dugjon ki tárgyakat vagy valamely testrészét az ablakokon, akkor
sem, ha az autó elektromos rendszere
teljesen ki van kapcsolva.
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy amikor az összes ablakot
bezárja a távvezérlős kulccsal vagy a kulcs
nélküli zárással* az ajtókilinccsel, a gyermekek vagy más utasok nincsenek-e kitéve
a becsípődés kockázatának.
•
•
•
A becsípődés-védelem működésének
alaphelyzetbe állítása (173. oldal)
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (281. oldal)
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(254. oldal)
MEGJEGYZÉS
A lehúzott hátsó ablakok miatt keletkező
lüktető szélzaj csökkentéséhez nyissa ki
kissé az első ablakokat is.
Az elektromos ablakok használata.
Használat automata működés nélkül.
Mozgassa finoman fel vagy le a kezelőszerveket. Az elektromos ablakok fel vagy
le mozognak, amíg a helyén tartja a kezelőszervet.
Használat automata működéssel. Mozdítsa a kezelőszerveket fel vagy le a végállásig, majd engedje el. Az ablakok automatikusan a véghelyzetbe mozognak.
Az elektromos ablakok működtetéséhez I vagy
II gyújtáshelyzet szükséges. Az elektromos
ablakok az autó leállítása és a gyújtás kikapcsolása után pár percig működtethetők - de az
ajtók kinyitását követően már nem. Egyszerre
csak egy kezelőszerv használható.
Az elektromos ablakemelők távvezérlős kulcs
használatával, kulcs nélküli nyitással* és az
ajtókilinccsel is működtethetők.
MEGJEGYZÉS
Az ablakok körülbelül 180 km/h
(körülbelül 112 mph) sebesség felett nem
nyithatók, de zárhatók.
Mindig a jármű vezetője felelős az érvényben lévő közlekedési szabályok betartásáért.
MEGJEGYZÉS
Alacsony hőmérsékleten előfordulhat, hogy
nem lehetséges az ablakok működtetése.
Kapcsolódó információk
•
•
Elektromos ablakok (174. oldal)
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (172. oldal)
* Opció/tartozék. 175
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Belső és külső visszapillantó
tükrök
•
A külső tükrök szögének beállítása
(177. oldal)
A visszapillantó tükör
sötétítésének beállítása
A visszapillantó tükrök és külső visszapillantó
tükrök jobb kilátást biztosíthatnak hátrafelé.
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző* helyzetének tárolása
(194. oldal)
•
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének
aktiválása és inaktiválása (231. oldal)
A hátulról jövő erős fény a visszapillantó tükrökből visszaverődve elvakíthatja a jármű
vezetőjét. Használja a sötétítést, amikor
zavarja a hátulról érkező fény.
Belső visszapillantó tükör
A belső visszapillantó tükör HomeLink funkcióval*, automatikus sötétedéssel* és iránytűvel*
rendelkezik.
A belső visszapillantó tükör manuális döntéssel állítható be.
Manuális sötétítés
A belső visszapillantó tükör a tükör alsó szélén
található kezelőszervvel sötétíthető.
Külső tükrök
FIGYELEM
Mindkét tükör széles az optimális látótér
érdekében hajlított. A tárgyak távolabbinak
látszhatnak a valóságosnál.
A külső tükör helyzetét a vezetőajtó kezelőpaneljének botkormányával állíthatja be.
Számos automatikus beállítás is van, amelyek
az elektromos ülés* memória funkció gombjaihoz rendelhetők.
Kapcsolódó információk
•
•
•
176
HomeLink®* (516. oldal)
Iránytű* (520. oldal)
A visszapillantó tükör sötétítésének beállítása (176. oldal)
Manuális sötétítő kezelőszerv.
1.
Használja a sötétítést a kezelőszerv utastér felé mozdításával.
2. Helyezze vissza a normál helyzetbe a
kezelőszerv szélvédő felé mozgatásával.
A manuális sötétítés nem elérhető az automatikusan sötétedő tükrök esetében.
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Automatikus sötétedés*
A hátulról jövő erős fényt automatikusan sötétítik a belső és a külső visszapillantó tükrök. Az
automatikus sötétítés mindig aktív, kivéve a
sebességváltó hátrameneti fokozatának kiválasztásakor.
Ahhoz, hogy a külső tükrök automatikus sötétedés funkcióval legyenek ellátva, a belső viszszapillantó tükörnek is automatikus sötétedés
funkcióval kell rendelkeznie.
MEGJEGYZÉS
Ha az érzékelőket például parkolójegyek,
jeladók, napellenzők vagy az üléseken
illetve a csomagtérben elhelyezett tárgyak
takarják, amelyek megakadályozzák, hogy
a fény elérje az érzékelőket, akkor a belső
visszapillantó tükör és a külső tükrök elsötétítés funkciója csökken.
MEGJEGYZÉS
Az érzékenység módosításakor nincs azonnal észrevehető változás a fényerőben, a
változás fokozatosan következik be:
A sötétedés érzékenysége a belső és a külső
visszapillantó tükrökre is hatással van.
A sötétítés érzékenységének módosítása:
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2. Nyomja meg a My Car
kényelem gombot.
Tükrök és
3. A Visszapillantó tükör automatikus
sötétítése alatt válassza ki a Normál,
Sötét vagy Világos lehetőséget.
A belső visszapillantó tükör két érzékelőt tartalmaz - egy előre nézőt és egy hátra nézőt amelyek együttesen működnek a vakító fények
azonosítása és kiküszöbölése érdekében. Az
előre néző érzékelő észleli a környezeti fényt,
míg a hátrafelé néző érzékelő észleli az autó
mögött haladó járművek fényszóróit.
A külső tükrök szögének beállítása
A jobb kilátás érdekében a külső tükröket a
járművezető igényeinek megfelelően kell
beállítani.
Számos automatikus beállítás van, amelyek
az elektromos ülés* memória funkció gombjaihoz rendelhetők.
A külső tükrök kezelőszerveinek
használata
Kapcsolódó információk
•
Belső és külső visszapillantó tükrök
(176. oldal)
•
A külső tükrök szögének beállítása
(177. oldal)
A külső tükrök kezelőszervei.
A külső tükör helyzetét a vezetőajtó kezelőpaneljének botkormányával állíthatja be. Legalább I gyújtáshelyzetet kell választani.
1.
Nyomja meg az L gombot a bal oldali
külső tükörhöz vagy az R gombot a jobb
oldali külső tükörhöz. A gomb lámpája
világít.
}}
* Opció/tartozék. 177
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
||
2. Állítsa be a helyzetet a középső botkormánnyal.
3. Ha szükséges, ismételje meg a fenti eljárást.
3. Nyomja meg újra az L vagy R gombot. A
lámpának ki kell aludnia.
A tükrök visszatérnek az eredeti helyzetbe.
A visszapillantó tükrök elektromos
behajtása*
A külső tükrök lebillenthetők, hogy a járművezető például parkoláskor láthassa az út szélét.
A tükrök parkoláshoz/szűk helyen történő
áthaladáshoz behajthatók.
1.
Nyomja meg egyszerre az L és R gombot.
2. Engedje el azokat körülbelül 1 másodperc
elteltével. A tükrök automatikusan megállnak a teljesen behajtott helyzetben.
Hajtsa ki a tükröket az L és R gombok egyszerre történő megnyomásával. A tükrök automatikusan megállnak a kinyújtott helyzetben
az előző beállítással.
Visszaállítás semleges helyzetbe
–
Kapcsoljon hátramenetbe, és nyomja meg
az L vagy R gombot.
Ne feledje, hogy lehetséges, hogy a gombot
kétszer kell megnyomni, attól függően, hogy ki
volt-e választva előre. A gomb villog a külső
tükör lehajtásakor. Amikor elkapcsol hátrameneti fokozatból, akkor a külső tükör 3 másodperc elteltével automatikusan elkezd visszatérni, majd körülbelül 8 másodperc múlva éri
el az eredeti helyzetét.
Automatikus lebillentés
parkoláskor3
A külső erő hatására elmozdult tükröknek
elektromosan vissza kell térniük az eredeti
helyzetükbe az elektromos behajtás/kihajtás*
megfelelő működéséhez.
Ezzel a beállítással a külső tükör automatikusan lehajlik a hátrameneti sebességfokozat
kiválasztásakor. A behajtott helyzet előre beállított és nem módosítható.
1.
1.
Hajtsa be a külső tükröket az L és R gombok egyszerre történő megnyomásával.
2. Hajtsa ki azokat újra az L és R gombok
egyszerre történő megnyomásával.
3 Csak
178
Lebillentés parkoláskor3
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Nyomja meg a My Car
kényelem gombot.
3. A Külső tükör döntése tolatáshoz alatt,
válassza a Ki, Vezető, Utas vagy
Mindkettő lehetőséget az aktiváláshoz/
inaktiváláshoz és annak kiválasztásához,
hogy melyik tükörnek kell lehajolnia.
A külső tükröt az L és R gomb kétszeri megnyomásával állíthatja vissza eredeti helyzetébe.
Automatikus behajtás záráskor*
A központi kijelzőn beállíthatja az összes viszszapillantó tükör esetében, hogy automatikusan be-/kihajoljanak, amikor bezárja/kinyitja az
autót a kulcs használatával.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Nyomja meg a My Car
kényelem gombot.
Tükrök és
3. Válassza a Tükör behajtása záráskor
lehetőséget az aktiválásához/inaktiválásához.
Azonban, ha a tükröket a L és R gombok használatával hajtotta be, akkor manuálisan is kell
visszahajtani azokat.
Tükrök és
memóriagombokkal* rendelkező elektromos üléssel együtt.
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Kapcsolódó információk
•
Belső és külső visszapillantó tükrök
(176. oldal)
•
A visszapillantó tükör sötétítésének beállítása (176. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző* helyzetének tárolása
(194. oldal)
•
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének
aktiválása és inaktiválása (231. oldal)
Panorámatető*
A panorámatető két üveg szakaszra van
osztva. Az első rész függőlegesen a hátsó
szélénél (szellőztető helyzet) vagy vízszintesen nyitható ki (nyitott helyzet). A hátsó rész
rögzített tetőüveg.
A panorámatető szélterelővel és perforált
szövetből készült napellenzővel van felszerelve az üvegtető alatt, hogy extra védelmet
nyújtson az olyan tényezők ellen, mint az erős
napsütés.
FIGYELEM
A gyermekeket, egyéb utasokat vagy tárgyakat becsíphetik a mozgó alkatrészek.
•
Mindig körültekintően működtesse az
ablakokat.
•
Ne hagyja, hogy a gyermekek a kezelőszervekkel játszanak.
•
Soha ne hagyjon gyermekeket egyedül
az autóban.
•
Ne feledje mindig kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását a 0 gyújtáshelyzet kiválasztásával, és vigye magával a kulcsot, amikor elhagyja az autót.
•
Soha ne dugjon ki tárgyakat vagy valamely testrészét az ablakokon, akkor
sem, ha az autó elektromos rendszere
teljesen ki van kapcsolva.
FONTOS
A panorámatető és a napellenző a tetőn elhelyezett kezelőszervvel működtethető.
•
Ne nyissa ki a panorámatetőt, ha tetőcsomagtartó van felszerelve.
•
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a panorámatetőre.
A panorámatető és a napellenző működtetéséhez az autó elektromos rendszerének I vagy II
gyújtáshelyzetben kell lennie.
}}
* Opció/tartozék. 179
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
||
•
•
FONTOS
•
A panorámatető kinyitása előtt távolítsa el róla a jeget és a havat. Ügyeljen
arra, hogy ne karcolja meg a felületeket
vagy sértse meg a csíkokat.
•
•
Ne működtesse a panorámatetőt, ha
az befagyott.
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (172. oldal)
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (281. oldal)
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(254. oldal)
A panorámatető működtetése*
A panorámatető és a napellenző a tetőpanelen található kezelőszervvel működtethető és
becsípődés-védelemmel rendelkezik.
FIGYELEM
A gyermekeket, egyéb utasokat vagy tárgyakat becsíphetik a mozgó alkatrészek.
•
Mindig körültekintően működtesse az
ablakokat.
•
Ne hagyja, hogy a gyermekek a kezelőszervekkel játszanak.
•
Soha ne hagyjon gyermekeket egyedül
az autóban.
•
Ne feledje mindig kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását a 0 gyújtáshelyzet kiválasztásával, és vigye magával a kulcsot, amikor elhagyja az autót.
•
Soha ne dugjon ki tárgyakat vagy valamely testrészét az ablakokon, akkor
sem, ha az autó elektromos rendszere
teljesen ki van kapcsolva.
Szélterelő
A panorámatető szélterelővel rendelkezik,
amely akkor hajlik fel, amikor a panorámatető
nyitott állásban van.
Kapcsolódó információk
180
•
A panorámatető működtetése*
(180. oldal)
•
A panorámatető* napellenzőjének automatikus zárása (183. oldal)
FONTOS
•
Ne nyissa ki a panorámatetőt, ha tetőcsomagtartó van felszerelve.
•
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a panorámatetőre.
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
FONTOS
•
A panorámatető kinyitása előtt távolítsa el róla a jeget és a havat. Ügyeljen
arra, hogy ne karcolja meg a felületeket
vagy sértse meg a csíkokat.
•
Ne működtesse a panorámatetőt, ha
az befagyott.
A panorámatető és a napellenző működtetéséhez az autó elektromos rendszerének I vagy II
gyújtáshelyzetben kell lennie.
A napfénytető távvezérlős kulcs használatával,
kulcs nélküli nyitással*, az ajtókilinccsel is
működtethető.
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy amikor az összes ablakot
bezárja a távvezérlős kulccsal vagy a kulcs
nélküli zárással* az ajtókilinccsel, a gyermekek vagy más utasok nincsenek-e kitéve
a becsípődés kockázatának.
eléri a komfort helyzetet4 vagy a teljesen nyitott illetve a csukott helyzetet. A panorámatető és a napellenző mozgása is megáll, ha
újra működésbe hozza a tető kezelőszervét az
aktuális mozgással ellentétes irányban.
Szellőztető helyzet nyitása és csukása
A panorámatető és a napellenző is becsípődés-védelemmel rendelkezik. Ha valamilyen
hiba lép fel a becsípődés-védelemmel, akkor
kipróbálhat egy visszaállítási eljárást.
MEGJEGYZÉS
A manuális nyitáshoz a napellenzőnek teljesen nyitva kell lennie, mielőtt ki lehetne
nyitni a panorámatetőt. Az eljárás megfordításakor a panorámatetőt teljesen be kell
zárni ahhoz, hogy a napellenző teljesen
bezárható legyen.
MEGJEGYZÉS
Alacsony hőmérsékleten előfordulhat, hogy
nem lehetséges az ablakok működtetése.
FONTOS
Záráskor ellenőrizze, hogy a panorámatető
megfelelően becsukódott-e.
Szellőztető helyzet, függőleges nyitás a hátsó élnél.
Nyissa ki a kezelőszerv egyszeri felfelé
nyomásával.
Csukja be a kezelőszerv egyszeri lefelé
nyomásával.
A szellőztető helyzet kiválasztásakor az első
üvegfedél hátsó éle felemelkedik. Ha a napellenző teljesen zárva van a szellőztető helyzet
kiválasztásakor - akkor az automatikusan körülbelül 50 mm-re (körülbelül 2 hüvelykre) kinyílik.
A napellenző automatikusan követi, ha a panorámatetőt szellőztető állásból becsukják.
A tető mozgása megáll, ha manuális működés
közben elengedi a kezelőszervet vagy az üveg
4A
komfort helyzet olyan helyzet, amikor a menetzaj és a rezonancia hangja vezetés közben komfortosan alacsony szinten marad.
}}
* Opció/tartozék. 181
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
||
A panorámatető teljes nyitása és
csukása a tető kezelőszervének
használatával
előre/lefelé a kezelőszervet a manuális zárás
helyzetbe.
Automatikus működés
1. Nyissa ki a napellenzőt a maximális helyzetbe - nyomja hátrafelé a kezelőszervet
az automatikus nyitás állásba, majd
engedje el azt.
2. Nyissa ki a panorámatetőt komfort helyzetbe - nyomja hátra a kezelőszervet
másodszor az automata nyitás állásba,
majd engedje el azt.
Működtetés, manuális mód
Működtetés, automata mód
Manuális működtetés
1. A napellenző kinyitásához nyomja hátrafelé a kezelőszervet a manuális nyitás
helyzetéig.
2. Nyissa ki a panorámatetőt komfort helyzetbe - nyomja hátra a kezelőszervet
másodszor a manuális nyitás állásba.
3. Nyissa ki a panorámatetőt maximálisan
nyitott helyzetbe - nyomja hátra a kezelőszervet harmadszor a manuális nyitás
állásba.
A panorámatetőt az előző eljárás fordítva történő végrehajtásával lehet bezárni - nyomja
182
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Panorámatető* (179. oldal)
A panorámatető* napellenzőjének automatikus zárása (183. oldal)
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (172. oldal)
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (281. oldal)
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(254. oldal)
3. Nyissa ki a panorámatetőt maximálisan
nyitott helyzetbe - nyomja hátra a kezelőszervet harmadszor az automata nyitás
állásba, majd engedje el azt.
A panorámatetőt az előző eljárás fordítva történő végrehajtásával lehet bezárni - nyomja
előre/lefelé a kezelőszervet az automatikus
zárás helyzetbe.
Automatikus működés - gyors nyitás vagy
zárás
A panorámatető és a napellenző egyszerre is
nyitható vagy csukható:
–
A nyitáshoz - nyomja hátra a kezelőszervet
az automatikus működés állásba kétszer,
majd engedje el azt.
–
A záráshoz - nyomja előre/lefelé a kezelőszervet az automatikus működés állásba
kétszer, majd engedje el azt.
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
A panorámatető* napellenzőjének
automatikus zárása
Ezzel a funkcióval meleg időben a napellenző
15 perccel az autó bezárását követően automatikusan becsukódik. Ez az autó utastérhőmérsékletének csökkentése és az autó kárpitjainak a nap okozta kifakulásának megelőzése érdekében történik.
A funkció ki van kapcsolva, amikor az autó
megérkezik a gyárból, és a központi kijelzőn
keresztül aktiválható/inaktiválható.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2. Nyomja meg a My Car
Zárás gombot.
Válassza a Napfénytető-árnyékoló
automatikus zárása lehetőséget az aktiválásához/inaktiválásához.
•
•
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (281. oldal)
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(254. oldal)
Ablaktörlő lapátok és
mosófolyadék
A mosófolyadékkal együtt, az ablaktörlők
működése valamint a fényszóró mintája a
jobb kilátást szolgálja.
A közvetlenül a törlőlapátokból áramló mosófolyadék és a törlőlapátok fűtése* jobb kilátást
biztosít.
A járművezetői kijelzőn a mosófolyadék feltöltésére vonatkozó tájékoztatás jelenik meg,
amikor körülbelül 1 liter (1 kvart) mosófolyadék
maradt.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Az automatikus hátsó ablaktörlés használata tolatáskor (188. oldal)
•
Az esőérzékelő memória funkciójának
használata (186. oldal)
•
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
(187. oldal)
•
•
Mosófolyadék betöltése (687. oldal)
•
•
Az ablaktörlő lapátok cseréje (685. oldal)
A panorámatető működtetése* (180. oldal)
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (172. oldal)
•
Az ablaktörlők használata (184. oldal)
MEGJEGYZÉS
A napellenző is becsukódik, amikor
becsukja az összes ablakot a távvezérlős
kulcs vagy a kulcs nélküli nyitás* esetén
egy ajtókilinccsel.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Az esőérzékelő használata (185. oldal)
Ablak- és fényszórómosók használata
(186. oldal)
Panorámatető* (179. oldal)
Állítsa szerviz állásba az ablaktörlő lapátokat (686. oldal)
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
(684. oldal)
* Opció/tartozék. 183
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Az ablaktörlők használata
Szakaszos törlés
Kapcsolódó információk
Az ablaktörlők a szélvédő tisztítását szolgálják. Az ablaktörlő különböző beállításai a kormánykerék jobb oldali bajuszkapcsolójával
módosíthatók.
Mozdítsa felfelé a kart az ablaktörlő
szakaszos üzemmódjának bekapcsolásához. Állítsa be az időegységenkénti törlések
számát a forgókapcsolóval, amikor a szakaszos törlés van kiválasztva.
•
•
Folyamatos törlés
Emelje fel a bajuszkapcsolót az ablaktörlők normál sebességű működéséhez.
Mozdítsa tovább felfelé a bajuszkapcsolót az ablaktörlők nagy sebességű
működéséhez.
FONTOS
Jobb oldali bajuszkapcsoló.
A forgókapcsoló szolgál az esőérzékelő
érzékenységének és a törlés gyakoriságának beállítására.
Mielőtt télen bekapcsolná az ablaktörlőket
győződjön meg róla, hogy a törlőlapátok
nincsenek-e lefagyva és kaparja le a szélvédőről illetve a hátsó ablakról a havat vagy
jeget.
Egy törlés
Nyomja le a bajuszkapcsolót, majd
engedje el egy törlés végrehajtásához.
Ablaktörlők ki
Mozdítsa a bajuszkapcsolót a 0 állásba
az ablaktörlők kikapcsolásához.
184
FONTOS
Használjon bőséges mennyiségű mosófolyadékot, amikor az ablaktörlővel tisztítja a
szélvédőt. A szélvédőnek nedvesnek kell
lennie, amikor működnek az ablaktörlők.
Az esőérzékelő használata (185. oldal)
Ablak- és fényszórómosók használata
(186. oldal)
•
Az automatikus hátsó ablaktörlés használata tolatáskor (188. oldal)
•
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
(183. oldal)
•
Az esőérzékelő memória funkciójának
használata (186. oldal)
•
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
(187. oldal)
•
•
•
•
Mosófolyadék betöltése (687. oldal)
Állítsa szerviz állásba az ablaktörlő lapátokat (686. oldal)
Az ablaktörlő lapátok cseréje (685. oldal)
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
(684. oldal)
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Az esőérzékelő használata
Az esőérzékelő automatikusan bekapcsolja az
ablaktörlőket annak alapján, hogy mennyi
vizet érzékel a szélvédőn. Az esőérzékelő
érzékenysége a jobb oldali bajuszkapcsoló
forgókapcsolójával állítható.
Kapcsolja be az esőérzékelőt az
zékelő gomb megnyomásával.
esőér-
Mozdítsa lefelé a kart az ablaktörlők mozgásba hozásához.
Forgókapcsoló, érzékenység/gyakoriság
Amikor be van kapcsolva az esőérzékelő,
szimbóluma jeleakkor az esőérzékelő
nik meg a járművezetői kijelzőn.
Az esőérzékelő bekapcsolása
Az esőérzékelő aktiválásakor az autónak járnia
kell vagy az I illetve II gyújtáshelyzetnek kell
bekapcsolva lennie, miközben az ablaktörlő
bajuszkapcsolója a 0 vagy az egyes törlés
helyzetében van.
Ablak- és fényszórómosók használata
(186. oldal)
•
Az automatikus hátsó ablaktörlés használata tolatáskor (188. oldal)
•
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
(183. oldal)
•
Az esőérzékelő kikapcsolása
Az esőérzékelő memória funkciójának
használata (186. oldal)
•
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
(187. oldal)
Az esőérzékelő a 0 gyújtáshelyzetben vagy a
motor leállításakor automatikusan kikapcsol.
Az esőérzékelő gombja
•
Forgassa felfelé a forgókapcsolót a magasabb
érzékenységhez és lefelé az alacsonyabb érzékenységhez. Amikor felfelé forgatja a forgókapcsolót egy extra törlés megy végbe.
Kapcsolja ki az esőérzékelőt az
esőérzékelő gomb megnyomásával vagy mozdítsa fel
a bajuszkapcsolót egy másik törlési programhoz.
Jobb oldali bajuszkapcsoló.
Kapcsolódó információk
Az esőérzékelő az ablaktörlő lapátok szervizhelyzetbe állításakor automatikusan kikapcsol.
Az esőérzékelő a szervizmód inaktiválásakor
újra bekapcsol.
•
•
Mosófolyadék betöltése (687. oldal)
Állítsa szerviz állásba az ablaktörlő lapátokat (686. oldal)
•
•
Az ablaktörlő lapátok cseréje (685. oldal)
•
Az ablaktörlők használata (184. oldal)
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
(684. oldal)
FONTOS
Az ablaktörlők elindulhatnak és károsodhatnak egy automata autómosóban. Kapcsolja ki az esőérzékelőt az autó járása
közben vagy amikor az autó elektromos
rendszere az I vagy II gyújtáshelyzetben
van. Ilyenkor kialszik a szimbólum a járművezetői kijelzőn.
185
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Az esőérzékelő memória
funkciójának használata
Az esőérzékelő automatikusan bekapcsolja az
ablaktörlőket annak alapján, hogy mennyi
vizet érzékel a szélvédőn.
A memória funkció bekapcsolása/
kikapcsolása
Az esőérzékelő memória funkciója bekapcsolható úgy, hogy ne kelljen minden alkalommal
megnyomnia az esőérzékelő gombját, amikor
beindítja az autót:
1.
•
•
Mosófolyadék betöltése (687. oldal)
Állítsa szerviz állásba az ablaktörlő lapátokat (686. oldal)
•
•
Az ablaktörlő lapátok cseréje (685. oldal)
•
Az ablaktörlők használata (184. oldal)
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
(684. oldal)
Ablak- és fényszórómosók
használata
A szélvédő- és a fényszórómosók célja a szélvédő és a fényszórók tisztítása. Az ablak- és
lámpamosók a jobb oldali bajuszkapcsolóval
kapcsolhatók be.
Az ablak- és fényszórómosók
bekapcsolása
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2. Nyomja meg a My Car
gombot.
Ablaktörlő
3. Válassza ki a Esőérzékelő memóriája
lehetőséget a memória funkció aktiválásakor/inaktiválásakor.
Kapcsolódó információk
•
•
186
Az esőérzékelő használata (185. oldal)
Ablak- és fényszórómosók használata
(186. oldal)
•
Az automatikus hátsó ablaktörlés használata tolatáskor (188. oldal)
•
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
(183. oldal)
•
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
(187. oldal)
Mosás funkció, jobb oldali bajuszkapcsoló.
–
Mozdítsa a jobb oldali bajuszkapcsolót a
kormánykerék felé az ablak- és fényszórómosók bekapcsolásához.
> Az ablaktörlők számos további törlést
végeznek, miután elengedte a bajuszkapcsolót.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
FONTOS
Kerülje a mosó rendszer bekapcsolását, ha
be van fagyva vagy üres a mosótartály,
különben fennáll a szivattyú károsodásának
kockázata.
•
Az esőérzékelő memória funkciójának
használata (186. oldal)
A hátsó ablaktörlő és mosó
használata
•
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
(187. oldal)
•
•
Mosófolyadék betöltése (687. oldal)
A hátsó ablakmosó és törlő a hátsó ablak
megtisztítását szolgálja. A mosás/törlés elindul, és a beállítások a kormánykerék jobb
oldali bajuszkapcsolójával módosíthatók.
Fényszórómosó*
A folyadéktakarékosság érdekében a fényszórók mosása meghatározott időközönként,
automatikusan történik, amikor be vannak
kapcsolva a fényszórók.
Csökkentett mosás
Ha csak körülbelül 1 liter (1 kvart) mosófolyadék marad a tartályban és megjelenik a
Ablakmosó folyadék Alacsony szint, töltse
szimbólum a járművezefel üzenet és a
tői kijelzőn, akkor a lámpamosók mosófolyadék-ellátása megszűnik. Ez azért van, mert a
kilátás miatt az ablakmosó elsőbbséget élvez.
A fényszórók mosása csak akkor működik, ha
be van kapcsolva a távolsági vagy a tompított
fényszóró.
•
•
•
Állítsa szerviz állásba az ablaktörlő lapátokat (686. oldal)
A hátsó ablaktörlő és mosó aktiválása
Az ablaktörlő lapátok cseréje (685. oldal)
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
(684. oldal)
Az ablaktörlők használata (184. oldal)
MEGJEGYZÉS
A hátsó ablaktörlő motor túlmelegedésvédelemmel rendelkezik, ami azt jelenti,
hogy túlmelegedés esetén kikapcsol. A
hátsó ablaktörlő a lehűlési időszakot követően újra működik.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Az esőérzékelő használata (185. oldal)
Az automatikus hátsó ablaktörlés használata tolatáskor (188. oldal)
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
(183. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 187
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
||
•
•
Mosófolyadék betöltése (687. oldal)
Állítsa szerviz állásba az ablaktörlő lapátokat (686. oldal)
•
•
Az ablaktörlő lapátok cseréje (685. oldal)
•
Az ablaktörlők használata (184. oldal)
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
(684. oldal)
Az automatikus hátsó ablaktörlés
használata tolatáskor
A hátrameneti fokozat kiválasztása az ablaktörlő bekapcsolt állapotában, beindítja a
hátsó ablaktörlő törlését. A funkció a hátrameneti fokozat kikapcsolásakor kikapcsol.
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2. Nyomja meg a My Car
gombot.
Válassza a
lehetőséget a hátsó
ablaktörlő szakaszos működéséhez.
–
Válassza a
lehetőséget a hátsó
ablaktörlő folyamatos működéséhez.
Mozdítsa előre a kormánykerék jobb oldali
bajuszkapcsolóját a hátsó ablaktörlő és
mosó bekapcsolásához.
Kapcsolódó információk
•
•
188
Ablaktörlő
3. Válassza az Automatikus hátsó törlés
lehetőséget a törlés aktiválásához/inaktiválásához tolatáskor.
Ha a visszapillantó tükör már állandó sebességen működik, akkor nem történik változás a
hátrameneti fokozat kapcsolásakor.
Kapcsolódó információk
•
•
Az esőérzékelő használata (185. oldal)
Az esőérzékelő használata (185. oldal)
Ablak- és fényszórómosók használata
(186. oldal)
Ablak- és fényszórómosók használata
(186. oldal)
•
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
(183. oldal)
•
Az automatikus hátsó ablaktörlés használata tolatáskor (188. oldal)
•
Az esőérzékelő memória funkciójának
használata (186. oldal)
•
Az esőérzékelő memória funkciójának
használata (186. oldal)
•
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
(187. oldal)
•
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
(183. oldal)
•
Mosófolyadék betöltése (687. oldal)
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
•
Állítsa szerviz állásba az ablaktörlő lapátokat (686. oldal)
•
•
Az ablaktörlő lapátok cseréje (685. oldal)
•
Az ablaktörlők használata (184. oldal)
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
(684. oldal)
189
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Manuális első ülés
Az autó első ülései a kényelem növelése érdekében számos beállítási lehetőséggel rendelkeznek.
A kezelőszerv felfelé/lefelé állításával
emelheti/süllyesztheti az ülést.
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(199. oldal)
Az szabályozógomb forgatásával módosíthatja a háttámla dőlését.
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(200. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(201. oldal)
FIGYELEM
Indulás előtt állítsa be a vezetőülés helyzetét, soha ne vezetés közben. Ügyeljen arra,
hogy az ülés rögzített állapotban legyen,
hogy elkerülje a személyi sérüléseket egy
erős fékezés vagy baleset esetén.
Kapcsolódó információk
•
•
A kezelőszerv fel/le pumpálásával emelheti/süllyesztheti az üléspárnát*.1
Az első elektromos* ülés beállítása
(193. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző* helyzetének tárolása
(194. oldal)
•
Állítsa az ülést előre/hátra a fogantyú felemelésével a kormánykeréktől és a pedáloktól való távolság beállításához. Ellenőrizze, hogy az ülés rögzült-e, miután
beállította a helyzetét.
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre vetített kijelző* tárolt helyzetének
használata (195. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (197. oldal)
•
A deréktámaszt* a gomb megnyomásával
állíthatja felfelé/lefelé/előre/hátra2.
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása* (198. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(196. oldal)
Az üléspárna hossza a kar felfelé húzásával, és az üléspárna kézzel történő előre/
hátra mozgatásával módosítható*.
1 Csak a vezetőülésre vonatkozik.
2 Négyirányú deréktámasz* esetében.
192
Elektromos* első ülés (193. oldal)
A kétirányú deréktámasz* előre/hátra állítható.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Elektromos* első ülés
Az autó első ülései, a kényelem növelése
érdekében számos beállítási lehetőséggel
rendelkeznek. Az elektromosan állítható ülés
előre/hátra és fel/le mozgatható. Az üléspárna eleje emelhető/süllyeszthető valamint
hosszban állítható* és a háttámla szöge változtatható. A deréktámasz* felfelé/lefelé/
előre/hátra állítható.3
Az ülésbeállítás a motor járó állapotában és az
ajtó kinyitását követően bizonyos ideig mehet
végbe anélkül, hogy járna a motor. A beállítás
a motor leállítását követően is végrehajtható
egy bizonyos ideig.
FONTOS
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre vetített kijelző* tárolt helyzetének
használata (195. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (197. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása* (198. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(196. oldal)
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(199. oldal)
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(200. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(201. oldal)
Az elektromos ülések túlterhelés-védelemmel rendelkeznek, amely akkor lép működésbe, ha valami gátolja az ülés mozgását.
Ha ez történik, akkor távolítsa el az akadályt, majd mozgassa újra az ülést.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Manuális első ülés (192. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(193. oldal)
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző* helyzetének tárolása
(194. oldal)
3 Négyirányú
deréktámasz* esetében. A kétirányú deréktámasz* előre/hátra állítható.
Az első elektromos* ülés beállítása
Állítsa be a kívánt üléshelyzetet az első ülés
ülőrészén elhelyezett kezelőszerv használatával. A különböző kényelmi funkciók beállításához, forgassa fel/le a többfunkciós kezelőszervet4.
Az ábra négyirányú deréktámasszal* felszerelt autó
kezelőszervét mutatja. A kétirányú deréktámasszal*
rendelkező autókban nincs forgatható többfunkciós
kezelőszerv.
A négyirányú deréktámasszal* rendelkező
autókban, forgassa fel/le a többfunkciós
kezelőszervet4 a különböző kényelmi funkciók beállításához. A kétirányú deréktámasszal* rendelkező autókban használja a
kerek gombot a deréktámasz előre/hátra
állításához.
A kezelőszerv fel/le állításával emelheti/
süllyesztheti az üléspárnát.
}}
* Opció/tartozék. 193
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
||
A kezelőszerv felfelé/lefelé állításával
emelheti/süllyesztheti az ülést.
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(200. oldal)
Mozgassa előre/hátra az ülést a kezelőszerv előre/hátra mozgatásával.
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(201. oldal)
A háttámla dőlését a kezelőszerv előre/
hátra mozgatásával módosíthatja.
Egyszerre csak egyféle mozgás (előre/
hátra/fel/le) végezhető.
Az első ülések háttámlái nem hajthatók teljesen előre.
Az ülés, a külső tükrök és a
szélvédőre vetített kijelző*
helyzetének tárolása
Tárolhatja az elektromos* ülés, a külső tükrök
és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetét a
memóriagombokon.
A memória gombok használatával tárolhatja az
elektromos* ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* két különböző helyzetét.
A gombok az egyik vagy mindkét* első ajtó
belsején helyezkednek el.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Manuális első ülés (192. oldal)
Elektromos* első ülés (193. oldal)
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző* helyzetének tárolása
(194. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre vetített kijelző* tárolt helyzetének
használata (195. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (197. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása* (198. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(196. oldal)
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(199. oldal)
4 Kétirányú
194
M gomb a beállítások tárolásához.
Memóriagomb.
Memóriagomb.
deréktámasszal* rendelkező autókban nem áll rendelkezésre.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Helyzet tárolása
1.
Állítsa az ülést, a külső tükröket és a szélvédőre vetített kijelzőt a kívánt beállításokra.
2. Nyomja meg, és tartsa nyomva az M gombot. A gomb visszajelzője világít.
3. Három másodpercen belül nyomja meg,
és tartsa nyomva az 1 vagy 2 gombot.
> Amikor a helyzet tárolásra került a kiválasztott memóriagombon, akkor egy
hangjelzés hallható és az M gomb viszszajelző lámpája elalszik.
Ha egy memóriagombot sem nyom meg
három másodpercen belül akkor az M gomb
kialszik, és nem tárolódnak a beállítások.
Az ülést, a külső tükröket vagy a szélvédőre
vetített kijelzőt újra be kell állítani, mielőtt új
memória lenne beállítható.
MEGJEGYZÉS
Minden járművezetői profilt Profil
védelme módban kell beállítani, hogy
működjenek a tárolt helyzetek.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Manuális első ülés (192. oldal)
Elektromos* első ülés (193. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(193. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre vetített kijelző* tárolt helyzetének
használata (195. oldal)
Az ülés, a külső tükrök valamint a
szélvédőre vetített kijelző* tárolt
helyzetének használata
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (197. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása* (198. oldal)
Ha az elektromos* ülés, a külső tükrök és a
szélvédőre vetített kijelző* helyzete tárolva
van, akkor azok a memóriagombok használatával aktiválhatók.
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(196. oldal)
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(199. oldal)
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(200. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(201. oldal)
•
A külső tükrök szögének beállítása
(177. oldal)
•
A szélvédőre vetített kijelző beállításai*
(147. oldal)
•
Járművezetői profil védelme (141. oldal)
Tárolt beállítás használata
A tárolt beállítások akkor is használhatók, amikor az első ajtó nyitva vagy csukva van:
Nyitott első ajtó
– Nyomja meg röviden az 1 ( ) vagy 2 ( )
memóriagombok valamelyikét. Az elektromos ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző mozogni kezdenek, és
megállnak a kiválasztott memóriagombon
tárolt helyzetben.
}}
* Opció/tartozék. 195
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
||
Csukott első ajtó
– Tartsa nyomva az 1 ( ) vagy 2 ( )
memóriagombok valamelyikét, amíg az
ülés, külső tükrök és a szélvédőre vetített
kijelző meg nem áll a kiválasztott memóriagombon tárolt helyzetben.
Ha elengedi a memóriagombot, akkor az ülés,
a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző
mozgása megáll.
FIGYELEM
•
Mivel a járművezető ülése állítható a
gyújtás kikapcsolt állapotában, soha ne
hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket
a járműben.
•
Az ülés mozgása bármikor MEGÁLLÍTHATÓ bármely gomb megnyomásával
az elektromos ülés vezérlőpaneljén.
•
•
Vezetés közben ne állítsa az ülést.
Ügyeljen arra, hogy semmi ne legyen
az ülések alatt, amikor beállítja azokat.
MEGJEGYZÉS
Minden járművezetői profilt Profil
védelme módban kell beállítani, hogy
működjenek a tárolt helyzetek.
196
Kapcsolódó információk
•
•
•
Manuális első ülés (192. oldal)
Elektromos* első ülés (193. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(193. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző* helyzetének tárolása
(194. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (197. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása* (198. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(196. oldal)
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(199. oldal)
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(200. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(201. oldal)
•
A külső tükrök szögének beállítása
(177. oldal)
•
A szélvédőre vetített kijelző beállításai*
(147. oldal)
Masszázs-beállítások* az első
ülésen
Mind az ülés oldalán található többfunkciós
kezelőszerv, mind a központi kijelző használható a beállítások módosításához. Számos
beállítás megjelenik a központi kijelzőn.
Többfunkciós kezelőszerv, az ülés ülőrészének oldalán.
A masszázs beállításai
Az alábbi beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre a masszázshoz:
• BeKi: Válassza a Be/Ki lehetőséget a
masszázs funkció be-/kikapcsolásához.
• 1-5 program: 5 előre beállított masszázsprogram közül választhat. Válasszon az
Küszöb, Belépő, Speciális, Derék és
Váll lehetőségek közül.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
• Intenzitás: Válasszon az Alacsony,
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(199. oldal)
Az első ülés masszázs
funkciójának beállítása*
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(200. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(201. oldal)
Mind az ülésen található többfunkciós kezelőszerv, mind a központi kijelző használható a
beállítások módosításához. Számos beállítás
megjelenik a központi kijelzőn.
Normál és Magas lehetőségek közül.
• Sebesség: Válasszon az Lassú, Normál
és Gyors lehetőségek közül.
A masszázs újraindítása
A masszázs funkció 20 perc elteltével automatikusan kikapcsol. A funkció újbóli bekapcsolása manuálisan történik.
–
Érintse meg a központi kijelzőn található
Újraindítás lehetőséget a kiválasztott
masszázsprogram újraindításához.
> A masszázsprogram újraindul. Ha nem
tesz semmit, akkor az üzenet megmarad a felső nézetben.
Az első ülés masszázs funkciójának
beállítása
Az első ülések masszázs funkcióval rendelkeznek a háttámlában. A masszázst légpárnák
hajtják végre, amelyek különböző beállításokkal masszírozhatnak.
A masszázs funkció csak akkor kapcsolható
be, amikor jár az autó motorja.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Manuális első ülés (192. oldal)
Elektromos* első ülés (193. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(193. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző* helyzetének tárolása
(194. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre vetített kijelző* tárolt helyzetének
használata (195. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (197. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása* (198. oldal)
1.
Aktiválja a
többfunkciós kezelőszervet
annak felfelé/lefelé fordításával. Az ülésbeállítások nézete megjelenik a központi
kijelzőn.
}}
* Opció/tartozék. 197
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
||
2. Válassza a Masszázs lehetőséget az ülésbeállítások nézetben.
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(200. oldal)
Az első ülés üléspárnahosszának
beállítása*
3. A különböző masszázs funkciók közötti
választáshoz, válassza ki azt közvetlenül a
központi kijelzőn vagy a kurzor fel/le mozgatásával a többfunkciós kezelőszerv felső
/ alsó
gombjának használatával.
Módosítsa a beállítást a kiválasztott funkcióban a központi kijelzőn közvetlen kiválasztással, a nyilak megnyomásával vagy a
/ hátsó
többfunkciós kezelőszerv első
gombjainak használatával.
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(201. oldal)
A választott felszereltségi szinttől függően az
üléspárna hosszának beállítása az üléspárna
oldalán elhelyezkedő többfunkciós kezelőszerv*, vagy az üléspárna elején elhelyezkedő
kezelőszerv manuális használatával történik.
Az üléspárna hosszának beállítása a
többfunkciós kezelőszerv
használatával
Kapcsolódó információk
•
•
•
198
Manuális első ülés (192. oldal)
Elektromos* első ülés (193. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(193. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző* helyzetének tárolása
(194. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre vetített kijelző* tárolt helyzetének
használata (195. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása* (198. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(196. oldal)
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(199. oldal)
Többfunkciós kezelőszerv az üléspárna oldalán.
1.
Aktiválja a
többfunkciós kezelőszervet
annak felfelé/lefelé fordításával. Az ülésbeállítások nézete megjelenik a központi
kijelzőn.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
2. Válassza a Párnatoldalék lehetőséget az
ülésbeállítások nézetben.
•
•
Manuális első ülés (192. oldal)
első
Nyomja a négyirányú gomb
részét az üléspárna nyújtásához.
•
•
•
Nyomja a négyirányú gomb
hátsó
részét az üléspárna visszahúzásához.
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző* helyzetének tárolása
(194. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre vetített kijelző* tárolt helyzetének
használata (195. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (197. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(196. oldal)
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(199. oldal)
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(200. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(201. oldal)
Az üléspárna hosszának manuális
beállítása
Az üléspárna beállításának kezelőszerve.
1.
Kapcsolódó információk
Fogja meg a
fogantyút az ülés elején,
és húzza felfelé.
2. Állítsa be az üléspárna hosszát.
3. Engedje el a fogantyút, és győződjön meg
arról, hogy az üléspárna elérte a megfelelő
helyzetet.
Elektromos* első ülés (193. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(193. oldal)
Az első ülés oldaltámaszának
beállítása*
Az első ülés kényelme a háttámla oldaltámaszainak beállításaival növelhető.
Többfunkciós kezelőszerv, az ülés ülőrészének oldalán.
A háttámla oldalai beállíthatók, hogy jobb
támasztást biztosítsanak. Mind az ülésen
található többfunkciós kezelőszerv, mind a
központi kijelző használható a beállítások
módosításához. Számos beállítás megjelenik a
központi kijelzőn.
A oldaltámasz beállításához:
1.
Aktiválja a többfunkciós kezelőszervet
annak felfelé/lefelé fordításával . Az
ülésbeállítások nézete megjelenik a központi kijelzőn.
}}
* Opció/tartozék. 199
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
||
2. Válassza a Oldalsó párnák lehetőséget az
ülésbeállítások nézetben.
•
Nyomja a négyirányú gomb első részét
az oldaltámasz növeléséhez .
•
Nyomja a négyirányú gomb hátsó
részét az oldaltámasz növeléséhez
Az első ülés deréktámaszának
beállítása*
A deréktámasz beállítása az üléspárna oldalán található kezelőszervvel történik.
.
Kapcsolódó információk
•
•
•
200
Manuális első ülés (192. oldal)
Elektromos* első ülés (193. oldal)
Állítsa be a deréktámaszt az autóban a
négyirányú kezelőszerv használatával
Az első elektromos* ülés beállítása
(193. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző* helyzetének tárolása
(194. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre vetített kijelző* tárolt helyzetének
használata (195. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (197. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása* (198. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(196. oldal)
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(200. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(201. oldal)
A deréktámaszt négyirányú deréktámasszal*
rendelkező autókban a többfunkciós kezelőszerv használatával, kétirányú deréktámasszal*
rendelkező autókban pedig a kerek gomb
használatával lehet beállítani. A kezelőszerv az
ülés ülőrészének oldalán helyezkedik el. A
választott felszereltségi szinttől függően, a
deréktámasz előre/hátra és fel/le (négyirányú
deréktámasz) vagy előre/hátra (kétirányú
deréktámasz) állítható.
Többfunkciós kezelőszerv négyirányú deréktámaszszal* rendelkező autókban.
1.
Aktiválja a
többfunkciós kezelőszervet
annak felfelé/lefelé fordításával. Az ülésbeállítások nézete megjelenik a központi
kijelzőn.
Kezelőszerv kétirányú deréktámasszal* rendelkező
autókban.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
2. Válassza a Derék lehetőséget az ülésbeállítások nézetben.
•
•
•
a kerek gombot a
Nyomja fel /le
deréktámasz fel/le mozgatásához.
•
•
•
Nyomja a gomb
első részét a deréktámasz növeléséhez.
•
Nyomja a gomb
hátsó részét a
deréktámasz csökkentéséhez.
Az utasülés beállítása a
vezetőülésből*
Elektromos* első ülés (193. oldal)
Az első utasülés beállítható a vezetőülésről.
Az első elektromos* ülés beállítása
(193. oldal)
A funkció aktiválása
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző* helyzetének tárolása
(194. oldal)
A funkció a központi kijelző funkció nézetében
aktiválható.
Nyomja meg a Utasülés
beállítása gombot az aktiváláshoz.
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre vetített kijelző* tárolt helyzetének
használata (195. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (197. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása* (198. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(196. oldal)
A járművezető a funkció aktiválásától számított 10 másodpercen belül állíthatja be az utasülést. Ha ezen az időn belül nem végez beállításokat, akkor a funkció kikapcsol.
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(199. oldal)
A járművezető a vezetőülésen elhelyezett
kezelőszervekkel állíthatja be az utasülést:
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(201. oldal)
Állítsa be a deréktámaszt az autóban a
kétirányú kezelőszerv használatával
1.
Manuális első ülés (192. oldal)
Kapcsolódó információk
Utasülés beállítása
Nyomja a kerek gomb
első részét a
deréktámasz növeléséhez.
hátsó részét a
2. Nyomja a kerek gomb
deréktámasz csökkentéséhez.
}}
* Opció/tartozék. 201
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
||
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása* (198. oldal)
A háttámlák ledöntése a hátsó
ülésen
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(196. oldal)
A hátsó üléstámla két részre van osztva. A két
rész külön lehajtható.
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(199. oldal)
•
FIGYELEM
•
Állítsa be, és rögzítse az ülést, mielőtt
elindulna. Legyen óvatos az ülés beállításakor. A szabályozatlan vagy figyelmetlen beállítás becsípődéses sérüléseket eredményezhet.
•
Amikor nehéz tárgyakat helyez be,
akkor mindig kösse le azokat szorosan,
hogy hirtelen fékezéskor ne okozhassanak sérülést vagy kárt.
•
Mindig állítsa le a motort, és húzza be
a rögzítőféket az autó rakodásakor és
kirakodásakor.
•
Az automata sebességváltóval felszerelt autók esetében, állítsa a fokozatválasztót P állásba, hogy megakadályozza a véletlen elindulást.
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(200. oldal)
Mozgassa előre/hátra az utasülést a kezelőszerv előre/hátra mozgatásával.
Az utasülés háttámlájának dőlését a kezelőszerv előre/hátra mozgatásával módosíthatja.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
202
Manuális első ülés (192. oldal)
Elektromos* első ülés (193. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(193. oldal)
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző* helyzetének tárolása
(194. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre vetített kijelző* tárolt helyzetének
használata (195. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (197. oldal)
FONTOS
A háttámla lehajtásakor nem lehet semmilyen tárgy a hátsó ülésen. A biztonsági
övek sem lehetnek becsatolva. különben
fennáll a hátsó üléskárpit sérülésének kockázata.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Húzza fel a háttámla rögzítő fogantyúját
, miközben ezzel egyidejűleg előre
hajtja a háttámlát. A fejtámlák záró fogantyúja a háttámla ledöntésekor automatikusan felhúzódik. A záróretesz piros visszajelzője
mutatja, hogy a háttámla már
nincs rögzítve a helyén.
FONTOS
A beépített gyermekülés* üléspárnájának a
leengedett helyzetben kell lennie, mielőtt
ledöntené a hátsó ülés háttámláját.
A középső ülés kartámaszát* fel kell emelni
az ülés lehajtása előtt.
A hátsó ülésben található átmenő fedélnek
zárva kell lennie a lehajtás előtt.
MEGJEGYZÉS
Amikor lehajtja a háttámlákat, a fejtámlák
hozzáérhetnek a lehajtott ülés üléspárnájához. Állítsa be a lehajtott hátsó ülés fejtámláit, hogy elkerülje az anyagi kárt.
MEGJEGYZÉS
Lehetséges, hogy az első üléseket előre
kell csúsztatni és/vagy fel kell hajtani a háttámlájukat, hogy teljesen előre lehessen
dönteni a háttámlát.
3. A háttámla kiakad a reteszből és manuálisan kell lehajtani vízszintes helyzetbe.
A háttámla lehajtása
A háttámla felemelése
A hátsó ülés ledöntésének elősegítése érdekében az autónak álló helyzetben és legalább
egy hátsó ajtónak nyitva kell lennie.
1.
A háttámla egyenes helyzetbe történő felemelése manuálisan történik:
Mozdítsa fel/hátra a háttámlát.
2. Nyomja addig a háttámlát, amíg a retesz
be nem akad.
Ügyeljen arra, hogy ne legyenek utasok vagy
tárgyak a hátsó ülésen.
3. Emelje fel manuálisan a fejtámlákat.
Engedje le manuálisan a középső ülés fejtámláját.
}}
* Opció/tartozék. 203
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
||
4. Ha szükséges, emelje fel a középső ülés
fejtámláját.
FIGYELEM
Amikor fel van emelve a háttámla, akkor a
piros visszajelzőnek el kell tűnnie. Ha még
mindig látható, akkor a háttámla nem rögzült a helyén.
A hátsó ülés fejtámláinak beállítása
Állítsa be a középső ülés fejtámláját az utas
magasságának megfelelően. Döntse le a
külső ülések fejtámláit*, hogy javítsa a kilátást
hátrafelé
A középső ülés fejtámlájának
beállítása
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy a háttámlák és a fejtámlák megfelelően rögzültek-e a felhajtást
követően.
A fejtámla leengedéséhez meg kell nyomni a
gombot (lásd az ábrát), miközben óvatosan
lefelé nyomja a fejtámlát.
A külső hátsó ülések fejtámláit mindig fel
kell hajtani, amikor utasok tartózkodnak a
hátsó üléseken.
FIGYELEM
Kapcsolódó információk
•
A hátsó ülés fejtámláinak beállítása
(204. oldal)
•
•
Szervizzár (293. oldal)
A szervizzár aktiválása és inaktiválása
(293. oldal)
A középső ülés fejtámláját úgy kell beállítani
az utas magasságának megfelelően, hogy
lehetőleg az utas fejének teljes hátsó részét
takarja. Szükség szerint manuálisan emelje fel.
A középső ülés fejtámlájának a legalsó
helyzetben kell lennie, amikor a középső
ülés nincs használatban. Amikor használatban van a középső ülés, akkor a fejtámlát
az utas magasságának megfelelően kell
beállítani, hogy az lehetőleg takarja a fej
teljes hátsó részét.
Hajtsa le a hátsó ülés külső fejtámláit
a központi kijelzőn keresztül*
A külső fejtámlák a központi kijelző funkció
nézetében húzhatók vissza. A fejtámlák 0
gyújtáshelyzetben engedhetők le.
204
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Hajtsa le a hátsó ülés külső fejtámláit
a fogantyúk használatával
Nyomja meg a Fejtámla
lehajtása gombot a leengedés aktiválásához/inaktiválásához.
Hajtsa vissza manuálisan a fejtámlát, amíg
kattanó hang nem hallható.
FIGYELEM
Az elektronikusan vezérelt fejtámasszal* rendelkező autókban a külső fejtámlák az ülés
tetején elhelyezett fogantyúk használatával
ábra. Ne feledje, hogy ez
hajthatók le, lásd
a módszer a háttámlákat is lehajtja. Ha csak a
fejtámlákat kel lehajtani, például a kilátás javításához, akkor ez a művelet a központi kijelzőről hajtható végre*.
Az elektronikus lehajtás nélküli autók esetében, a külső fejtámlák lehajtása manuálisan
történik az ülés felső részén elhelyezkedő
ábra.
belső kezelőszerv használatával, lásd
Kapcsolódó információk
•
A háttámlák ledöntése a hátsó ülésen
(202. oldal)
Ne engedje le a külső fejtámlákat, ha utasok utaznak valamelyik hátsó, külső ülésben.
FIGYELEM
A fejtámlának a felhajtást követően rögzített állásban kell lennie.
* Opció/tartozék. 205
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Kormánykerék-kezelőszervek és
kürt
Kürt
Kormányzár
A kormányzár megnehezíti az autó kormányzását, ha például ellopják azt. A kormányzár
zárásakor és kioldásakor mechanikus hang
észlelhető.
A kormánykerék tartalmazza a kürtöt és
például a vezetőtámogató rendszerekhez
valamint a hangfelismeréshez tartozó kezelőszerveket.
A kormányzár aktiválása
A kormányzár akkor aktiválódik, amikor az
autót kívülről bezárja és a motor le van állítva.
Ha az autót nyitva hagyja, akkor a kormányzár
egy idő elteltével automatikusan aktiválódik.
A kormányzár kioldása
A kürt a kormánykerék közepén helyezkedik el.
Kapcsolódó információk
•
•
Kormányzár (206. oldal)
A kormánykerék beállítása (207. oldal)
Billentyűzetek és fülek* a kormánykeréken.
A vezetőtámogató rendszerek kezelőszervei5
Amikor az autót kívülről kinyitja, a kormányzár
kiold. Ha az autó nincs bezárva, akkor a kormányzár kikapcsol, amennyiben a távvezérlős
kulcs az utastérben van és beindítja az autót.
Kapcsolódó információk
•
Kormánykerék-kezelőszervek és kürt
(206. oldal)
•
A kormánykerék beállítása (207. oldal)
Váltófül* a manuális fokozatváltáshoz
automata sebességváltó esetén.
Kezelőszervek a hangfelismeréshez és
menühöz, üzenet és telefonkezeléshez.
5 Sebességhatároló,
206
sebességtartó, adaptív sebességtartó*, távolságfigyelmeztetés* és Pilot Assist.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
A kormánykerék beállítása
A kormánykerék különböző helyzetekbe állítható.
A kormánykerék beállítása térdlégzsákkal
rendelkező autóban
A kormánykerék beállítása térdlégzsákkal
nem rendelkező autóban
Kar a kormánykerék beállításához.
Kar a kormánykerék beállításához.
A kormánykerék magassága és mélysége állítható.
1.
1.
A kormánykerék különböző módokon állítható
be, attól függően, hogy az autó rendelkezik-e
térdlégzsákkal6.
2. Állítsa a kormánykereket az Önnek megfelelő helyzetbe.
2. Állítsa a kormánykereket az Önnek megfelelő helyzetbe.
3. Húzza vissza a kart a kormánykerék helyzetének rögzítéséhez. Ha a kar merev,
akkor a kar visszanyomásával egy időben
nyomja meg kissé a kormánykereket.
3. Nyomja előre a kart a kormánykerék rögzítéséhez. Ha a kar merev, akkor a kar viszszanyomásával egy időben nyomja meg
kissé a kormánykereket.
FIGYELEM
Állítsa be és rögzítse a kormánykereket,
mielőtt elindulna. A kormánykereket soha
nem szabad vezetés közben állítani.
Nyomja előre a kart a kormánykerék kioldásához.
Húzza hátrafelé a kart a kormánykerék
kioldásához.
A sebességfüggő szervokormánnyal beállítható a kormányzási erő szintje. A kormányzási
erő az autó sebességének megfelelően kerül
beállításra, hogy fejlett útérzékenységet biztosítson a vezetőnek.
6 Az
autó csak bizonyos piacokon rendelkezik térdlégzsákkal.
}}
207
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
||
208
Kapcsolódó információk
•
•
Kormányzár (206. oldal)
•
Az első elektromos* ülés beállítása
(193. oldal)
Kormánykerék-kezelőszervek és kürt
(206. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
KLÍMAVEZÉRLÉS
Klímavezérlés
Klímazónák
Az autó elektronikus klímavezérléssel rendelkezik. A klímavezérlő rendszer hűti vagy fűti
valamint szárítja az utastér levegőjét.
Az összes klímavezérlő funkció a központi
kijelzőn és a középkonzol fizikai gombjaival
szabályozható.
A klímazónák száma, amelyekre az autó
osztva van, határozza meg az utastár különböző részeihez tartozó hőmérséklet-beállítási
lehetőségeket.
4-zónás légkondicionáló*
2-zónás légkondicionáló
A hátsó ülés bizonyos funkciói az alagútkonzol
hátulján található klímakezelőszervekkel* is
szabályozhatók.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
210
Klímazónák (210. oldal)
Klímazónák 4-zónás légkondicionáló esetén.
Klímavezérlés - érzékelők (211. oldal)
4-zónás légkondicionáló esetén az utastér
hőmérséklete külön állítható be az első és a
hátsó üléseknél a bal és jobb oldalon.
Érzékelt hőmérséklet (211. oldal)
A klíma hangvezérléses szabályozása
(212. oldal)
Állóklíma* (238. oldal)
Fűtés* (245. oldal)
Levegőminőség (213. oldal)
Levegőelosztás (215. oldal)
Klímazónák 2-zónás légkondicionáló esetén.
Kapcsolódó információk
•
Klímavezérlés (210. oldal)
2-zónás légkondicionáló esetén az utastér
hőmérséklete külön állítható be a bal és jobb
oldalon.
Klímakezelőszervek (221. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Klímavezérlés - érzékelők
A klímavezérlő rendszer számos érzékelőt
használ a klíma szabályozásához.
Interior Air Quality System* esetén egy levegőminőség érzékelő is van a klímaszabályozó
rendszer levegőbeszívó részébe építve.
Az érzékelő elhelyezkedése
Kapcsolódó információk
Napérzékelő - a műszerfal felső részén.
Nedvességérzékelő - a belső visszapillantó
tükör házában.
•
•
Klímavezérlés (210. oldal)
Interior Air Quality System* (214. oldal)
Érzékelt hőmérséklet
A klímavezérlő rendszer az érzékelt hőmérséklet és nem a tényleges hőmérséklet alapján szabályozza az utastér klímáját.
Az utastér beállított hőmérséklete folyamatosan megfelel a fizikai észlelésnek olyan tényezőket figyelembe véve, mint a külső hőmérséklet, az autó környezetében lévő levegő
áramlási sebessége, nedvességtartalma és a
napsugárzás az autóban illetve a környezetében.
A rendszer tartalmaz egy napérzékelőt, amely
észleli, hogy melyik irányból süti a nap az utasteret. Ez azt jelenti, hogy a jobb és bal oldali
szellőzőkből áramló levegő hőmérséklete
annak ellenére eltérő lehet, hogy mindkét oldalon ugyanazt a hőmérsékletet állította be.
Kapcsolódó információk
•
Klímavezérlés (210. oldal)
Külső hőmérséklet-érzékelő - a jobb oldali
külső tükörben.
Az utastér hőmérsékletérzékelője - a fizikai
gombokkal a középkonzolon.
MEGJEGYZÉS
Ne takarja le vagy gátolja az érzékelőket
ruhákkal vagy egyéb tárgyakkal.
* Opció/tartozék.
211
KLÍMAVEZÉRLÉS
A klíma hangvezérléses
szabályozása1
A klímaszabályozó rendszer hangutasításai
például a hőmérséklet módosításához, az
ülésfűtés* aktiválásához vagy a ventilátor
szintjének változtatásához.
Nyomja meg a
gombot, és mondja ki az
alábbi utasítások valamelyikét:
•
"Raise fan speed"/"Lower fan speed" lépésenként növeli/csökkenti a ventilátor
szintjét.
•
"Turn on auto" - aktiválja az automatikus
klímaszabályozást.
•
"Air condition on"/"Air condition off" aktiválja/inaktiválja a légkondicionálást.
•
"Recirculation on"/"Recirculation off" aktiválja/inaktiválja a levegőkeringtetést.
•
"Turn on defroster "/"Turn off
defroster" - aktiválja/inaktiválja az ablakok és a külső tükrök páramentesítését.
•
"Turn on max defroster"/"Turn max
defroster off" - aktiválja/inaktiválja a
maximális páramentesítést.
•
"Set temperature to X degrees" - beállítja a kívánt hőmérsékletet.
•
"Raise temperature"/"Lower
temperature" - a hőmérséklet-beállítás
lépésenkénti növelése/csökkentése.
•
•
"Sync temperature" - a vezető oldalon
beállított hőmérséklettel szinkronizálja az
összes klímazónát az autóban.
"Turn on electric defroster"/"Turn off
electric defroster" - aktiválja/inaktiválja a
szélvédőfűtést*.
•
•
"Air on feet"/"Air on body" - megnyitja a
kívánt levegőáramlást.
"Turn on rear defroster"/"Turn off rear
defroster" - aktiválja/inaktiválja a hátsó
ablak és a külső tükrök fűtését.
•
"Air on feet off"/"Air on body off" bezárja a kívánt levegőáramlást.
•
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" - a
Max/Off beállításra változtatja a levegőáramlást.
"Turn steering wheel heat on"/"Turn
steering wheel heat off" - aktiválja/inaktiválja a kormányfűtést*.
1
212
"Climate" - elindít egy párbeszédet a
klíma szabályozásához, és példákat mutat
az utasításokra.
•
•
"Raise steering wheel heat"/"Lower
steering wheel heat" - lépésenként
emeli/csökkenti a kormányfűtés* beállítását.
•
"Turn on seat heat"/"Turn off seat heat"
- aktiválja/inaktiválja az ülésfűtést*.
•
"Raise seat heat"/"Lower seat heat" lépésenként emeli/csökkenti az ülésfűtés*
beállítását.
•
"Turn on seat ventilation"/"Turn off
seat ventilation" - aktiválja/inaktiválja az
ülésszellőztetést*.
•
"Raise seat ventilation"/"Lower seat
ventilation" - lépésenként emeli/csökkenti az ülésszellőztetés* szintjének beállítását.
MEGJEGYZÉS
Nem minden rendszer támogatja a hangfelismerést. Amelyek igen, azok a
szimbólummal vannak jelölve a rendelkezésre álló rendszernyelvek listájában. A
hangfelismerés beállításának fejezetében
olvashat többet arról, hol találhatók az
információk.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Klímavezérlés (210. oldal)
Hangfelismerés (148. oldal)
A hangfelismerés használata (149. oldal)
A hangfelismerés beállításai (153. oldal)
Bizonyos piacokra vonatkozik.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Levegőminőség
Clean Zone*
•
Az utastérhez kiválasztott anyagok és a levegőtisztító rendszer biztosítja az utastér levegőjének magas minőségét.
A Clean Zone funkció ellenőrzi és jelzi, hogy
minden feltétel megfelel-e az utastér jó levegőminőségéhez.
Be van kapcsolva a levegőminőség rendszer Interior Air Quality System*.
•
•
Be van kapcsolva a szellőztető ventilátor.
Anyagok az utastérben
Az utastér belseje úgy van kialakítva, hogy kellemes és kényelmes legyen, még az allergiától
vagy asztmától szenvedő személyek számára
is.
MEGJEGYZÉS
A Clean Zone nem azt jelenti, hogy a
levegő minősége jó. Csak azt jelzi, hogy
fennállnak a jó levegőminőség feltételei.
Tesztelt anyagok kerültek kifejlesztésre az
utastér pormennyiségének csökkentéséhez és,
hogy hozzájáruljanak az utastér könnyebb tisztán tarthatóságához.
Kapcsolódó információk
Az utastérben és a csomagtérben található
szőnyegek is könnyen kivehetők és tisztíthatók.
Belső tisztításához használja a volvo által ajánlott autóápolási termékeket.
A visszajelző a klíma nézetben látható a
központi kijelzőn.
A kabinszűrőn felül, az autó egy légtisztító
rendszerrel is rendelkezik, amely segít az utas
magas levegőminőségének fenntartásában.
A visszajelző a klímasorban látható, amikor nincs nyitva a klíma nézet.
Ha a feltételek megfelelőek, akkor a Tiszta
zóna szöveg fehér. Amikor minden feltétel
megfelelő, akkor ezt a szöveg kék színűre változása jelzi.
Kapcsolódó információk
Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:
Levegőtisztító rendszer
•
•
•
•
•
Klímavezérlés (210. oldal)
•
Az összes ajtó és a csomagtérajtó zárva
van.
•
Az összes oldalablak és a panorámatető*
zárva van.
Clean Zone* (213. oldal)
Clean Zone Interior Package* (214. oldal)
Interior Air Quality System* (214. oldal)
Ki van kapcsolva a levegő-visszakeringtetés.
•
•
•
•
Levegőminőség (213. oldal)
Clean Zone Interior Package* (214. oldal)
Interior Air Quality System* (214. oldal)
Utastérszűrő (215. oldal)
Utastérszűrő (215. oldal)
* Opció/tartozék. 213
KLÍMAVEZÉRLÉS
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
A Clean Zone Interior Package (CZIP) olyan
módosítások összességéből áll, amelyek még
tisztábban tartják az utasteret többek közt az
allergiát és asztmát okozó anyagoktól.
Az alábbiakat tartalmazza:
Az Interior Air Quality System IAQS egy teljesen automatikus rendszer, amely kiválasztja a
gázokat és részecskéket a szagok és szenynyeződések szintjének csökkentéséhez az
utastérben.
Az IAQS a Clean Zone Interior Package (CZIP)
része és megtisztítja az utastér levegőjét az
olyan szennyeződésektől, mint a részecskék,
szénhidrogének, nitrogén-oxidok és talajszinti
ózon.
•
•
Fejlett ventilátor funkció, ami azt jelenti,
hogy a ventilátor beindul, amikor kinyitják
az autó ajtóját a távvezérlős kulccsal. A
ventilátor friss levegővel tölti meg az utasteret. A funkció akkor kapcsol be, amikor
szükséges és egy idő elteltével vagy az
utastér ajtóinak kinyitásakor kapcsol ki
automatikusan. A ventilátor működési
ideje az autó 4 éves koráig fokozatosan
csökken a kisebb szükségesség miatt.
Clean Zone Interior Package* (214. oldal)
Utastérszűrő (215. oldal)
Ha a levegőminőség érzékelő azt észleli, hogy
a külső levegő szennyezett, akkor a levegőbeszívás leáll, és bekapcsol a visszakeringtetés.
MEGJEGYZÉS
A teljesen automatikus levegőminőség
rendszer Interior Air Quality System
(IAQS).
A levegőminőség-érzékelő mindig be van
kapcsolva az utastér legjobb levegőminőségének biztosítása érdekében.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
Hideg időben, a párásodás megelőzése
érdekében, a visszakeringetés korlátozott.
Levegőminőség (213. oldal)
Clean Zone* (213. oldal)
Párásodás esetén a szélvédő, oldalablakok
és hátsó ablak páramentesítő funkcióját
kell használni.
Interior Air Quality System* (214. oldal)
Utastérszűrő (215. oldal)
Kapcsolódó információk
214
•
A levegőminőség-érzékelő* aktiválása és
inaktiválása (215. oldal)
•
•
Levegőminőség (213. oldal)
Clean Zone* (213. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
A levegőminőség-érzékelő*
aktiválása és inaktiválása
A levegőminőség-érzékelő a teljesen automatikus levegőminőség rendszer, az Interior Air
Quality System (IAQS) része.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a levegőminőség-érzékelő bekapcsoljon/kikapcsoljon-e.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
Utastérszűrő
Levegőelosztás
A szűrő megszűri az utastérbe áramló összes
levegőt.
A klímavezérlő rendszer számos szellőző
között osztja el a levegőt az utastérben.
Az utastérszűrő cseréje
Automatikus és manuális
levegőelosztás
A klímarendszer teljesítményének fenntartásához rendszeresen ki kell cserélni a szűrőt.
Tartsa be a Volvo szervizprogramban előírt
csereidőközöket. Ha az autót súlyosan szenynyezett környezetben használja, akkor szükség lehet a szűrő gyakoribb cseréjére.
2. Nyomja meg a Klíma gombot.
MEGJEGYZÉS
3. Válassza a Levegőminőség-érzékelő
lehetőséget a levegőminőség-érzékelő
aktiválásához/inaktiválásához.
Többféle típusú utastérszűrő létezik. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő szűrőt szerelje
be.
Kapcsolódó információk
•
Interior Air Quality System* (214. oldal)
Az automatikusan szabályozott légkondicionáló működésekor a levegő elosztása automatikusan történik. Szükség esetén a levegőelosztás manuálisan szabályozható.
Állítható szellőzők
Az autó bizonyos szellőzői állíthatók, ami azt
jelenti, hogy kinyithatja/lezárhatja a szellőzőt a
levegő áramlásának irányításához.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Levegőminőség (213. oldal)
Clean Zone* (213. oldal)
Clean Zone Interior Package* (214. oldal)
Interior Air Quality System* (214. oldal)
Az állítható szellőzők elhelyezkedése az utastérben.
2-zónás klíma esetében - négy szellőző
található a műszerfalon és egy az egyes
}}
* Opció/tartozék. 215
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
ajtóoszlopokon az első és a hátsó ajtók
között.
Kiegészítés 4-zónás klíma* esetén - kettő
az alagútkonzol hátulján.
A levegőelosztás módosítása
A levegőelosztás szükség esetén manuálisan
módosítható.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Klímavezérlés (210. oldal)
A levegőelosztás módosítása (216. oldal)
A szellőzők nyitása/zárása és irányítása
(217. oldal)
A levegőelosztási lehetőségek táblázata
(218. oldal)
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi
kijelzőn a klíma sor közepén található
szimbólum megnyomásával.
A levegőelosztó gombok a klíma nézetben.
Levegőelosztás - szélvédő-páramentesítő
szellőzők
Levegőelosztás - szellőzők a műszerfalon
és középkonzolon
Levegőelosztás - szellőzők a padlóban
2. Nyomjon meg egy vagy több levegőelosztás gombot az adott irányú levegőáramlás
megnyitásához/elzárásához.
> A levegőelosztás módosul és a gombok
világítanak/kialszanak.
Kapcsolódó információk
•
•
•
216
Levegőelosztás (215. oldal)
A szellőzők nyitása/zárása és irányítása
(217. oldal)
A levegőelosztási lehetőségek táblázata
(218. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
A szellőzők nyitása/zárása és
irányítása
Az utastérben bizonyos szellőzők egyenként
nyithatók, zárhatók és irányíthatók.
Ha az autó külső szellőzőit az oldalablakokra
irányítja, akkor megszüntetheti a párásodást.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Levegőelosztás (215. oldal)
A levegőelosztás módosítása (216. oldal)
A levegőelosztási lehetőségek táblázata
(218. oldal)
Ha az autó külső szellőzőit meleg időben
befelé irányítja, akkor kényelmes környezetet
hozhat létre az utastérben.
A szellőzők nyitása és zárása
Szellőzők a műszerfalon:
–
Forgassa a szellőző közepén található
gombot a szellőző levegőáramának kinyitásához/elzárásához.
A levegő áramlása akkor a maximális, amikor a gombon látható jelölés függőleges
helyzetben van.
Szellőzők az ajtóoszlopokon és az alagútkonzol hátulján*:
–
Forgassa a szellőző alatt található forgókapcsolót a szellőzőből áramló levegő kinyitásához/elzárásához.
Minél hosszabbak a forgókapcsolón látható fehér vonalak, annál magasabb a
levegőáramlás.
A szellőzők irányítása
–
Mozgassa vízszintesen/függőlegesen a
szellőző közepén található kart a szellőző
levegőáramának irányításához.
* Opció/tartozék. 217
KLÍMAVEZÉRLÉS
A levegőelosztási lehetőségek
táblázata
A levegőelosztás szükség esetén manuálisan
módosítható. Az alábbi beállítási lehetőségek
állnak rendelkezésre.
Levegőelosztás
Cél
Ha az összes levegőelosztó gomb manuális módban ki van kapcsolva, akkor a klímavezérlő rendszer visszatér az automatikusan
szabályozott klímavezérlésre.
218
Fő levegőáramlás a páramentesítő szellőzőkből. Bizonyos mennyiségű
levegő a többi szellőzőből is jön.
Megakadályozza a párásodást és jegesedést hideg
és nedves környezetben (ehhez a ventilátor szintjének nem szabad túl alacsonynak lennie).
Fő levegőáramlás a műszerfal szellőzőiből. Bizonyos mennyiségű levegő a
többi szellőzőből is jön.
Hatékony hűtést biztosít meleg időben.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Levegőelosztás
Cél
Fő levegőáramlás a padló szellőzőiből. Bizonyos mennyiségű levegő a többi
szellőzőből is jön.
Jó fűtést és hűtést biztosít a padlónak.
A levegő nagy része a páramentesítő szellőzőkből és a műszerfal szellőzőiből áramlik. Bizonyos mennyiségű levegő a többi szellőzőből is jön.
Jó komfortot biztosít hideg és száraz időben.
Fő levegőáramlás a páramentesítő szellőzőkből és a padló szellőzőiből.
Bizonyos mennyiségű levegő a többi szellőzőből is jön.
Jó komfortot és jó páramentesítést biztosít hideg
vagy párás időben.
}}
219
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
Levegőelosztás
Cél
Fő levegőáramlás a műszerfal és a padló szellőzőiből. Bizonyos mennyiségű levegő a többi szellőzőből is jön.
Jó komfortot biztosít napos időben, hideg külső
hőmérséklet mellett.
Fő levegőáramlás a páramentesítő szellőzőkből, a műszerfal és a padló
szellőzőiből.
Kiegyensúlyozott komfortot biztosít az utastérben.
Kapcsolódó információk
•
•
•
220
Levegőelosztás (215. oldal)
A szellőzők nyitása/zárása és irányítása
(217. oldal)
A levegőelosztás módosítása (216. oldal)
KLÍMAVEZÉRLÉS
Klímakezelőszervek
Fő klíma
A klíma sor funkcióin felül egyéb fő klíma funkciók is vezérelhetők a Fő klíma fülön.
A klímavezérlő rendszer funkcióit a középkonzol fizikai gombjaival, a központi kijelzőről
és az alagútkonzol hátsó klímakezelőszerveivel* lehet szabályozni.
Fizikai gombok a középkonzolon
Hőmérséklet-kezelőszervek a vezető és
utas oldalhoz.
A fűthető* és szellőztethető* vezető és
utasülés valamint a kormányfűtés* kezelőszervei.
A szélvédőfűtés* és a maximális páramentesítés gombja.
A hátsó ablakfűtés és a külső tükörfűtés
gombja.
Klíma sor a központi kijelzőn
A legáltalánosabb klímafunkciók szabályozhatók a klíma sorból.
Gomb a klíma nézet eléréséhez. A gomb
grafikája mutatja az aktív klímabeállításokat.
Klíma nézet a központi kijelzőn
Nyissa meg a klíma nézetet a klíma
sor közepén található szimbólum
megnyomásával.
A felszereltségi szinttől függően, a
klíma nézet számos fülre lehet osztva. A fülek
között balra/jobbra pöccintve vagy a vonatkozó címsort megnyomva válthat.
Max, Elektromos, Hátsó - Kezelőszervek
az ablakok és külső tükrök páramentesítéséhez.
Légkondi - A légkondicionáló kezelőszervei.
}}
* Opció/tartozék. 221
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
Klímakezelőszervek az alagútkonzol
hátulján*
Légkeverés - A levegő-visszakeringtetés
kezelőszervei.
A levegőelosztás kezelőszervei.
Ventilátor-kezelőszerv az első üléshez2.
AUTO - A klíma automatikus szabályozása.
Hátsó klímavezérlés*
A hátsó ülés összes klímafunkciója szabályozható a Hátsó klíma fülön.
Kezelőszerv a hátsó ülésfűtéshez*.
Ventilátor-kezelőszerv a hátsó üléshez.
Hőmérséklet-kezelőszerv a hátsó üléshez.
Záró/nyitó gomb a klímapanelen.
Második sor klímája - A klíma funkció
kezelőszervei a hátsó ülésnél. Ventilátorkezelőszerv a hátsó üléshez.
Hőmérséklet-kezelőszerv a hátsó üléshez.
Kezelőszerv a hátsó ülésfűtéshez*.
Állóklíma*
Az autó parkolási klímájának vezérlése a
Parkolási klíma fülön szabályozható.
2 2-zónás
222
Ha az autó nincs felszerelve klímapanellel az
alagútkonzol hátulján, de fűthető hátsó ülésekkel* rendelkezik, akkor a funkció vezérléséhez
fizikai gombok találhatók az alagútkonzol
hátulján.
A klímapanel képernyőzárral rendelkezik, hogy
megakadályozza a ventilátor-fordulatszám és
a hőmérséklet véletlen módosítását. Amikor a
klíma esetén a kezelőszervek közösek a hátsó üléssel.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
képernyő zárolva van, akkor csak az üléskezelőszervek* és a feloldó gomb látható.
•
A hátsó ülés ventilátorszintjének szabályozása* (233. oldal)
Az első ülésfűtés* aktiválása és
inaktiválása
A klíma panel feloldását követően a ventilátor
fordulatszáma és a hőmérséklet módosítható
és látható az összes kiválasztott klímabeállítás. A képernyő bizonyos inaktív idő elteltével
automatikusan lezár.
•
A hőmérséklet szinkronizálása
(236. oldal)
A hátsó ülések hideg időben a járművezető és
az utasok kényelme érdekében fűthetők.
•
A légkondicionáló aktiválása és inaktiválása (237. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
Klímavezérlés (210. oldal)
Az első ülésfűtés* aktiválása és inaktiválása (223. oldal)
•
A hátsó ülésfűtés* aktiválása és inaktiválása (224. oldal)
•
Az első ülésszellőztetés* aktiválása és
inaktiválása (226. oldal)
•
A kormányfűtés* aktiválása és inaktiválása
(226. oldal)
•
Az automata klímaszabályozás aktiválása
(227. oldal)
•
A levegő-visszakeringtetés aktiválása és
inaktiválása (228. oldal)
•
A maximális páramentesítés bekapcsolása
és kikapcsolása (229. oldal)
•
A szélvédőfűtés* aktiválása és inaktiválása
(230. oldal)
•
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének
aktiválása és inaktiválása (231. oldal)
•
Az első ülés ventilátorszintjének szabályozása (232. oldal)
1.
Nyomja meg a kormánykerék és az ülés
gombját a központi kijelző klíma sorában
az ülés és a kormánykerék kezelőszerveinek megnyitásához.
Ha az autó nincs ülésszellőztetéssel vagy
kormányfűtéssel (a vezető oldalon) felszerelve, akkor az ülésfűtés gombja közvetlenül a klíma sorban érhető el.
2. Nyomja meg többször az ülésfűtés gombját a négy szint közötti váltáshoz: Ki,
Magas, Közepes és Alacsony.
> A szint változik, és a gomb mutatja a
beállított szintet.
}}
* Opció/tartozék. 223
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
FIGYELEM
Az ülésfűtést nem használhatják olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a
hőmérséklet emelkedésének észlelésével
vagy egyéb problémáik vannak az ülésfűtés
kezelőszerveinek használatával. Különben
égési sérüléseket szenvedhetnek.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (221. oldal)
Az első ülésfűtés* automatikus bekapcsolásának aktiválása és inaktiválása
(224. oldal)
Az első ülésfűtés* automatikus
bekapcsolásának aktiválása és
inaktiválása
A hátsó ülések hideg időben a járművezető és
az utasok kényelme érdekében fűthetők.
Lehetőség van annak beállítására, hogy az
ülésfűtés automatikusan aktív/inaktív legyen-e
a motor beindításakor. Az automatikus indítás
bekapcsolt állapotában a fűtés alacsony környezeti hőmérséklet esetén bekapcsol.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Nyomja meg a Klíma gombot.
3. Válassza a Vezetőülés automatikus
fűtésének szintje és Utasülés
automatikus fűtésének szintje lehetőséget az első vezetőülés és utasülés fűtésének automatikus aktiválásához/inaktiválásához.
> Egy "A" jelenik meg a fűtött ülések
egyes gombjainál a klíma sorban, amikor az automatikus indítás aktiválva
van.
A hátsó ülésfűtés* aktiválása és
inaktiválása
A hátsó ülések hideg időben a járművezető és
az utasok kényelme érdekében fűthetők.
A hátsó ülésfűtés aktiválása és
inaktiválása az első ülésből*
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi
kijelzőn a klíma sor közepén található
szimbólum megnyomásával.
2. Válassza ki a Hátsó klíma fület.
3. Nyomja meg többször az ülésfűtés gombját a négy szint közötti váltáshoz: Ki,
Magas, Közepes és Alacsony.
> A szint változik, és a gomb mutatja a
beállított szintet.
4. Válassza az Alacsony, Közepes vagy
Magas lehetőséget a szint kiválasztásához a funkció aktiválását követően.
Kapcsolódó információk
•
•
224
Klímakezelőszervek (221. oldal)
Az első ülésfűtés* aktiválása és inaktiválása (223. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
A hátsó ülésfűtés aktiválása és
inaktiválása a hátsó ülésből
4-zónás klímával*:
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (221. oldal)
2-zónás klímával:
Az ülésfűtés kijelzése és a kezelőszervek a klímapanelen a hátsó alagútkonzolon.
Az ülésfűtés gombjai az alagútkonzol hátulján.
–
Nyomja meg többször egymás után az
ülésfűtés bal vagy jobb oldali fizikai gombját az alagútkonzol hátulján a négy szint
közötti váltáshoz: Ki, Magas, Közepes és
Alacsony.
> A szint változik, és a gomb LED-jei
mutatják a beállított szintet.
–
Nyomja meg többször egymás után az
ülésfűtés bal vagy jobb oldali gombját az
alagútkonzol klíma paneljén a négy szint
közötti váltáshoz: Ki, Magas, Közepes és
Alacsony.
> A szint változik és a képernyő a klímapanelen mutatja a beállított szintet.
FIGYELEM
Az ülésfűtést nem használhatják olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a
hőmérséklet emelkedésének észlelésével
vagy egyéb problémáik vannak az ülésfűtés
kezelőszerveinek használatával. Különben
égési sérüléseket szenvedhetnek.
* Opció/tartozék. 225
KLÍMAVEZÉRLÉS
Az első ülésszellőztetés* aktiválása
és inaktiválása
Az ülések szellőztethetők, hogy például
meleg időben jobb komfortot biztosítsanak.
A szellőztető rendszer az ülésekben és a háttámlákban lévő ventilátorokból áll, amelyek
átszívják a levegőt az üléskárpiton. A hűtő
hatás annál nagyobb lesz, minél hidegebbé
válik az utastér levegője. A rendszer akkor
kapcsolható be, amikor jár a motor.
1.
•
Klímakezelőszervek (221. oldal)
A kormányfűtés* aktiválása és
inaktiválása
A kormánykerék hideg időben a járművezető
kényelme érdekében fűthető.
1.
2. Nyomja meg többször az ülésszellőztetés
gombját a négy szint közötti váltáshoz: Ki,
Magas, Közepes és Alacsony.
> A szint változik, és a gomb mutatja a
beállított szintet.
Nyomja meg a vezető oldali kormánykerék
és ülés gombot a központi kijelző klíma
sorában az ülés és a kormánykerék kezelőszerveinek megnyitásához.
Ha az autó nincs ülésfűtéssel vagy ülészszellőztetéssel felszerelve, akkor a kormányfűtés gombja közvetlenül a klíma
sorban érhető el.
Nyomja meg a kormánykerék és az ülés
gombját a központi kijelző klíma sorában
az ülés és a kormánykerék kezelőszerveinek megnyitásához.
Ha az autó nincs ülésfűtéssel vagy kormányfűtéssel felszerelve, akkor az ülészszellőztetés gombja közvetlenül a klíma
sorban érhető el.
226
Kapcsolódó információk
2. Nyomja meg többször a kormányfűtés
gombját a négy szint közötti váltáshoz: Ki,
Magas, Közepes és Alacsony.
> A szint változik, és a gomb mutatja a
beállított szintet.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (221. oldal)
A kormányfűtés automatikus bekapcsolásának* aktiválása és inaktiválása
(227. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
A kormányfűtés automatikus
bekapcsolásának* aktiválása és
inaktiválása
A kormánykerék hideg időben a járművezető
kényelme érdekében fűthető.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a kormányfűtés automatikusan aktív/inaktív legyene a motor beindításakor. Az automatikus indítás bekapcsolt állapotában a fűtés alacsony
környezeti hőmérséklet esetén bekapcsol.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Nyomja meg a Klíma gombot.
3. Válassza a Kormánykerék automatikus
fűtésének szintje lehetőséget a kormányfűtés automatikus indításának aktiválásához/inaktiválásához.
> Egy "A" jelenik meg a fűtött kormánykerék gombjánál a klíma sorban, amikor
az automatikus indítás aktiválva van.
4. Válassza az Alacsony, Közepes vagy
Magas lehetőséget a szint kiválasztásához a funkció aktiválását követően.
Kapcsolódó információk
•
A kormányfűtés* aktiválása és inaktiválása
(226. oldal)
3 4-zónás
Az automata klímaszabályozás
aktiválása
MEGJEGYZÉS
A hőmérséklet és a ventilátor fordulatszáma az automatikusan szabályozott klímavezérlő rendszer kikapcsolása nélkül
módosítható. Az automatikusan szabályozott klímavezérlő rendszer akkor kapcsol
ki, amikor manuálisan módosítja a levegőelosztást vagy bekapcsolja a maximális
páramentesítést.
Az automata klímavezérlés bekapcsolt állapotában több klímafunkció automatikusan szabályozott.
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi
kijelzőn a klíma sor közepén található
szimbólum megnyomásával.
2. Nyomja meg röviden vagy hosszan az
AUTO Klíma lehetőséget
•
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (221. oldal)
Rövid megnyomás - a levegő-visszakeringtetés, légkondicionálás és levegőelosztás automatikus szabályozása.
Hosszú megnyomás - a levegő-visszakeringtetés, légkondicionálás és levegőelosztás automatikus szabályozása,
a hőmérséklet és a ventilátor fordulatszámának normál beállításai: 22 °C/
72 °F és 3 szint (2 szint a hátsó ülésnél3).
> A klíma automatikus szabályozása aktív
és a gomb világít.
•
klímával* felszerelt autókban.
* Opció/tartozék. 227
KLÍMAVEZÉRLÉS
A levegő-visszakeringtetés
aktiválása és inaktiválása
A levegő-visszakeringtetés úgy zárja ki az
autón kívülről a rossz levegő, kipufogógázok
stb. beáramlását, hogy a klímavezérlő rendszer újra felhasználja az utastér levegőjét.
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi
kijelzőn a klíma sor közepén található
szimbólum megnyomásával.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (221. oldal)
A levegő-visszakeringtetés időbeállításának aktiválása és inaktiválása (228. oldal)
A levegő-visszakeringtetés
időbeállításának aktiválása és
inaktiválása
A levegő-visszakeringtetés úgy zárja ki az
autón kívülről a rossz levegő, kipufogógázok
stb. beáramlását, hogy a klímavezérlő rendszer újra felhasználja az utastér levegőjét.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a
levegő-visszakeringtetés időzítője aktív/inaktív
legyen-e. Amikor az időzítő aktiválva van,
akkor a levegő-visszakeringtetés 20 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Nyomja meg a Klíma gombot.
2. Nyomja meg a Légkeverés gombot.
> A levegő-visszakeringtetés bekapcsol/
kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
FONTOS
Ha a levegő túl hosszú ideig kering az
autóban, akkor fennáll a párásodás kockázata az ablakok belsején.
MEGJEGYZÉS
A levegő-visszakeringtetést nem lehet
bekapcsolni, amikor aktiválva van a maximális páramentesítés.
228
3. Válassza a Belső levegő keringtetés
időzítője lehetőséget a levegő-visszakeringtetés időzítőjének aktiválásához/inaktiválásához.
Kapcsolódó információk
•
A levegő-visszakeringtetés aktiválása és
inaktiválása (228. oldal)
KLÍMAVEZÉRLÉS
A maximális páramentesítés
bekapcsolása és kikapcsolása
MEGJEGYZÉS
A maximális páramentesítés bizonyos késleltetéssel kapcsol be, hogy elkerülje a ventilátorfokozat rövid növekedését, ha kikapcsolta a szélvédőfűtést a gomb két gyors
megnyomásával.
A max. páramentesítés a párásodás és a jég
gyors eltávolítására szolgál az ablakokról.
A maximális páramentesítés kikapcsolja a
klíma és a levegő-visszakeringtetés automatikus szabályozását, bekapcsolja a légkondicionálót, 5 fokozatra állítja a ventilátort és HI
szintre állítja a hőmérsékletet.
A maximális páramentesítés aktiválása
és inaktiválása a központi kijelzőről
MEGJEGYZÉS
A ventilátor szintjének 5 beállítása növeli a
zajszintet.
Fizikai gomb a középkonzolon.
Szélvédőfűtés nélküli autók esetén:
Nyomja meg a gombot.
> A maximális páramentesítés bekapcsol/
kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
Amikor be van kapcsolva a maximális páramentesítés, akkor a klímavezérlő rendszer
visszatér a korábbi beállításokhoz.
–
A maximális páramentesítés aktiválása
és inaktiválása a középkonzolról
Szélvédőfűtéssel rendelkező autók esetén:
A maximális páramentesítés gyors eléréséhez
a középkonzolon egy fizikai gomb helyezkedik
el.
Szélvédőfűtéssel* a maximális páramentesítés
csak külön kapcsolható be a központi kijelző
klíma nézetében.
–
Nyomja meg többször a gombot a három
szint közötti váltáshoz:
•
•
Bekapcsolt szélvédőfűtés
Bekapcsolt szélvédőfűtés és maximális
páramentesítés
Kikapcsolva.
> A szélvédőfűtés és a maximális páramentesítés bekapcsol/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
•
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi
kijelzőn a klíma sor közepén található
szimbólum megnyomásával.
2. Nyomja meg a Max gombot.
> A maximális páramentesítés bekapcsol/
kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (221. oldal)
* Opció/tartozék. 229
KLÍMAVEZÉRLÉS
A szélvédőfűtés* aktiválása és
inaktiválása
A szélvédőfűtés aktiválása és
inaktiválása a központi kijelzőről
MEGJEGYZÉS
Ha a szélvédőfűtést olyankor kapcsolja be,
amikor a Start/Stop funkció automatikusan
leállította a motort, akkor a motor újraindul.
A szélvédőfűtés a pára és jég gyors eltávolítására szolgál az ablakról.
A szélvédőfűtés aktiválása és
inaktiválása a középkonzolról
A középkonzolon egy fizikai gomb található a
szélvédőfűtés gyors eléréséhez.
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi
kijelzőn a klíma sor közepén található
szimbólum megnyomásával.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (221. oldal)
A szélvédőfűtés* automatikus bekapcsolásának aktiválása és inaktiválása
(231. oldal)
2. Nyomja meg a Elektromos gombot.
> A szélvédőfűtés bekapcsol/kikapcsol és
a gomb világít/kialszik.
MEGJEGYZÉS
Fizikai gomb a középkonzolon.
–
Nyomja meg többször a gombot a három
szint közötti váltáshoz:
•
•
Bekapcsolt szélvédőfűtés
Bekapcsolt szélvédőfűtés és maximális
páramentesítés
A szélvédő széleinek egy háromszögű területe nem elektromosan fűtött, itt a jégmentesítés hosszabb ideig tarthat.
MEGJEGYZÉS
A szélvédőfűtés befolyásolhatja a jeladók
vagy egyéb kommunikációs eszközök
működését.
Kikapcsolva.
> A szélvédőfűtés és a maximális páramentesítés bekapcsol/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
•
230
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
A szélvédőfűtés* automatikus
bekapcsolásának aktiválása és
inaktiválása
A hátsó ablak és a külső tükrök
fűtésének aktiválása és
inaktiválása
A szélvédőfűtés a pára és jég gyors eltávolítására szolgál az ablakról.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a szélvédőfűtés automatikusan aktív/inaktív legyene a motor beindításakor. Az automatikus indítás aktiválása esetén a fűtés bekapcsol, ha
fennáll a szélvédő/ablakok jegesedésének
vagy párásodásának kockázata. A fűtés automatikusan kikapcsol, amikor a szélvédő/ablak
elég meleg és a jegesedés vagy párásodás
megszűnt.
A hátsó ablakfűtés és a külső tükörfűtés a
pára és a jég az ablakokról és a tükrökről történő gyors eltávolítására szolgál.
1.
A hátsó ablak és a külső tükrök
fűtésének aktiválása és inaktiválása a
középkonzolról
Nyissa meg a klíma nézetet a központi
kijelzőn a klíma sor közepén található
szimbólum megnyomásával.
2. Nyomja meg a Hátsó gombot.
> A hátsó ablak és a külső visszapillantó
tükrök fűtése bekapcsol/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2. Nyomja meg a Klíma gombot.
Kapcsolódó információk
•
•
Kapcsolódó információk
A szélvédőfűtés* aktiválása és inaktiválása
(230. oldal)
1.
A középkonzolon egy fizikai gomb található a
hátsó ablakfűtés és a külső tükörfűtés gyors
eléréséhez.
3. Válassza az Első szélvédő automatikus
jégtelenítése lehetőséget a szélvédőfűtés
automatikus indításának aktiválásához/
inaktiválásához.
•
A hátsó ablak és a külső tükrök
fűtésének aktiválása és inaktiválása a
központi kijelzőről
Klímakezelőszervek (221. oldal)
A hátsó ablakfűtés és a tükörfűtés automatikus aktiválása és inaktiválása
(232. oldal)
Fizikai gomb a középkonzolon.
–
Nyomja meg a gombot.
> A hátsó ablak és a külső visszapillantó
tükrök fűtése bekapcsol/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
* Opció/tartozék. 231
KLÍMAVEZÉRLÉS
A hátsó ablakfűtés és a tükörfűtés
automatikus aktiválása és
inaktiválása
A hátsó ablakfűtés és a külső tükörfűtés a
pára és a jég az ablakokról és a tükrökről történő gyors eltávolítására szolgál.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a
hátsó ablakfűtés és a külső tükörfűtés automatikusan aktív/inaktív legyen-e a motor beindításakor. Az automatikus indítás aktiválása
esetén a fűtés bekapcsol, ha fennáll a szélvédő/ablakok jegesedésének vagy párásodásának kockázata. A fűtés automatikusan
kikapcsol, amikor a szélvédő/ablak elég meleg
és a jegesedés vagy párásodás megszűnt.
1.
Az első ülés ventilátorszintjének
szabályozása4
MEGJEGYZÉS
1.
Kapcsolódó információk
•
3. Válassza a Hátsó szélvédő automatikus
jégtelenítése lehetőséget az ablak- és
külső tükörfűtés automatikus indításának
aktiválásához/inaktiválásához.
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének
aktiválása és inaktiválása (231. oldal)
4 2-zónás
232
légkondicionáló esetében a hátsó ülésre vonatkozóan is.
A klímaszabályozó rendszer a kiválasztott
ventilátor-fordulatszámnak megfelelően
szabályozza a levegő áramlását. Ez azt
jelenti, hogy a ventilátor fordulatszáma
akkor is változhat, ha a ventilátorfokozat
ugyanaz.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi
kijelzőn a klíma sor közepén található
szimbólum megnyomásával.
2. Nyomja meg a Klíma gombot.
•
Ha teljesen ki van kapcsolva a ventilátor,
akkor a légkondicionáló nem működik, ami
az ablakok belső párásodásának kockázatával jár.
A ventilátor számos különböző automatikusan szabályozott ventilátorszintre állítható az
első üléshez.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
Kapcsolódó információk
FONTOS
Ventilátorszabályozó gombok a klíma nézetben.
2. Érintse meg a kívánt ventilátorszintet, Off,
1-5 vagy Max.
> A ventilátor szintje megváltozik, és a
kiválasztott szint világít.
Klímakezelőszervek (221. oldal)
KLÍMAVEZÉRLÉS
A hátsó ülés ventilátorszintjének
szabályozása*
A ventilátor számos különböző automatikusan szabályozott ventilátorszintre állítható a
hátsó üléshez.
A hátsó ülés ventilátorszintjének
szabályozása az első ülésből
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi
kijelzőn a klíma sor közepén található
szimbólum megnyomásával.
A ventilátorszabályozó gombok a Hátsó klíma
fülön a klíma nézetben.
Ventilátor-kezelőszervek az alagútkonzol hátuljának
klímapaneljén.
3. Érintse meg a kívánt ventilátorszintet, 1-5.
2. Érintse meg a kívánt ventilátorszintet, 1-5.
> A ventilátor szintje megváltozik, és a
kiválasztott szint világít.
2. Válassza ki a Hátsó klíma fület.
A hátsó ülés ventilátorának szintje a
Második sor klímája megérintésével kapcsolható ki.
> A ventilátor szintje megváltozik, és a
kiválasztott szint világít.
A hátsó ülés ventilátorszintjének
szabályozása a hátsó ülésből
1.
Nyomja meg a nyitó gombot az alagútkonzol klíma paneljén a kezelőszervek eléréséhez.
MEGJEGYZÉS
A hátsó ülés ventilátorfokozata nem állítható be, ha az első ülés ventilátorfokozata
Off állásban van.
A hátsó ülés ventilátor-fordulatszáma csak
a központi kijelző klíma nézetében kapcsolható ki.
}}
* Opció/tartozék. 233
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
MEGJEGYZÉS
A klímaszabályozó rendszer a kiválasztott
ventilátor-fordulatszámnak megfelelően
szabályozza a levegő áramlását. Ez azt
jelenti, hogy a ventilátor fordulatszáma
akkor is változhat, ha a ventilátorfokozat
ugyanaz.
Az első ülés hőmérsékletének
szabályozása5
A hőmérséklet a kívánt fokra állítható az első
ülés klímazónáiban.
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (221. oldal)
Hőmérséklet-szabályozás.
2. A hőmérsékletet az alábbiak szerint szabályozhatja:
Hőmérséklet gombok a klíma sorban.
1.
Nyomja meg a bal vagy jobb oldali hőmérséklet gombot a központi kijelző klíma
sorában a kezelőszervek megnyitásához.
•
húzza a kezelőszervet a kívánt hőmérséklethez, vagy
nyomja meg a +/− gombot a hőmérséklet fokozatos emeléséhez/csökkentéséhez.
> A hőmérséklet változik, és a gomb
mutatja a beállított hőmérsékletet.
•
MEGJEGYZÉS
A fűtést vagy hűtést nem lehet siettetni a
ténylegesen kívánt hőmérsékletnél magasabb vagy alacsonyabb hőmérséklet beállításával.
5 2-zónás
234
légkondicionáló esetében a hátsó ülésre vonatkozóan is.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (221. oldal)
A hátsó ülésnél lévő hőmérséklet
szabályozása*
A hőmérséklet a kívánt fokra állítható a hátsó
ülés klímazónáiban.
A hátsó ülésnél lévő hőmérséklet
szabályozása az első ülésről
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi
kijelzőn a klíma sor közepén található
szimbólum megnyomásával.
2. Válassza ki a Hátsó klíma fület.
A hőmérséklet gombok a Hátsó klíma fülön a
klíma nézetben.
3. Nyomja meg a bal vagy jobb oldali hőmérséklet gombot a kezelőszerv megnyitásához.
}}
* Opció/tartozék. 235
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
A hőmérséklet szinkronizálása
Az autó különböző klímazónáinak hőmérséklete szinkronizálható a vezetőoldalhoz beállított hőmérséklettel.
Hőmérséklet-szabályozás.
4. A hőmérsékletet az alábbi módokon szabályozhatja:
•
húzza a kezelőszervet a kívánt hőmérséklethez
nyomja meg a +/− gombot a hőmérséklet fokozatos emeléséhez/csökkentéséhez.
> A hőmérséklet változik, és a gomb
mutatja a beállított hőmérsékletet.
•
Hőmérséklet-vezérlés az alagútkonzol hátuljának klímapaneljén.
2. Nyomja meg a bal vagy jobb oldali </>
gombot az alagútkonzol klímapaneljén a
hőmérséklet lépésenkénti csökkentéséhez/emeléséhez.
> A hőmérséklet változik és a képernyő a
klímapanelen mutatja a beállított
hőmérsékletet.
MEGJEGYZÉS
A fűtést vagy hűtést nem lehet siettetni a
ténylegesen kívánt hőmérsékletnél magasabb vagy alacsonyabb hőmérséklet beállításával.
A hátsó ülésnél lévő hőmérséklet
szabályozása a hátsó ülésről
1.
Nyomja meg a nyitó gombot az alagútkonzol klíma paneljén a kezelőszervek eléréséhez.
Kapcsolódó információk
•
236
Klímakezelőszervek (221. oldal)
Szinkronizálás gomb a vezető oldali hőmérsékletkezelőszerven.
1.
Nyomja meg a vezető oldali hőmérséklet
gombot a központi kijelző klíma sorában a
kezelőszerv megnyitásához.
2. Nyomja meg a Hőmérséklet
szinkronizálása gombot.
> Az autó összes zónájának hőmérséklete
szinkronizálásra kerül a vezetőével és a
szinkronizálás szimbóluma megjelenik
a hőmérséklet gomb mellett.
A szinkronizálás a Hőmérséklet
szinkronizálása további megnyomásával
vagy a vezetőétől eltérő zóna hőmérsékleti
beállításának módosításával kapcsolható ki.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (221. oldal)
A légkondicionáló aktiválása és
inaktiválása
A légkondicionáló szükség szerint hűti és
szárítja a beáramló levegőt.
Amikor be van kapcsolva a légkondicionáló,
akkor a klímaszabályozó rendszer szükség
szerint automatikusan vezérli a bekapcsolást
és kikapcsolást.
1.
MEGJEGYZÉS
A légkondicionáló bekapcsolása nem lehetséges, ha a ventilátor kezelőszerve Off
helyzetben van.
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (221. oldal)
Nyissa meg a klíma nézetet a központi
kijelzőn a klíma sor közepén található
szimbólum megnyomásával.
2. Nyomja meg a Légkondi gombot.
> A légkondicionáló bekapcsol/kikapcsol
és a gomb világít/kialszik.
MEGJEGYZÉS
Csukja be az összes oldalablakot és a
panorámatetőt*, hogy a légkondicionáló a
lehető legjobban működhessen.
* Opció/tartozék. 237
KLÍMAVEZÉRLÉS
Állóklíma*
Előklímatizálás*
A parkolási klíma vezérlés általános kifejezés
a különböző olyan funkciókra, amelyek javítják az utastér klímáját, amikor az autó parkol,
ilyen például az előklímatizálás.
A parkolási klíma vezérléssel kapcsolatos funkciók a központi kijelző
klíma nézetének Parkolási klíma
menüpontjából vezérelhetők. Nyissa
meg a klíma nézetet a klíma sor közepén található szimbólum megnyomásával.
Az előklímatizálás egy klíma funkció, amely,
ha lehetséges, megpróbál komfortos hőmérsékletet elérni az utastérben az indulás előtt.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Az előklímatizálás közvetlenül vagy időzítőn
keresztül indítható el.
Az előklímatizálás vezetés előtt fűti* vagy
szellőzteti az utasteret, ha lehetséges. A
funkció közvetlenül a központi kijelzőről vagy
mobiltelefonról indítható.
A funkció számos rendszert használ a különböző esetekben:
Elindítás és kikapcsolás az autóból
•
Hideg időben az állóhelyzeti fűtés* komfortos hőmérsékletre melegíti az utasteret.
•
Amikor meleg az idő, akkor a klímaszabályozás külső levegő befúvásával szellőzteti
az utasteret.
Klímavezérlés (210. oldal)
Előklímatizálás* (238. oldal)
Klímakomfort parkoláskor* (242. oldal)
MEGJEGYZÉS
Az parkolási klíma vezérlés* szimbólumai
és üzenetei (244. oldal)
Az utastér előkészítése során az autó a
komfort hőmérséklet és nem a klímavezérlő rendszeren beállított hőmérséklet elérésén dolgozik.
Kapcsolódó információk
•
•
•
238
Az előklímatizálás* elindítása és
kikapcsolása
Állóklíma* (238. oldal)
Az előklímatizálás* elindítása és kikapcsolása (238. oldal)
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi
kijelzőn a klíma sor közepén található
szimbólum megnyomásával.
2. Válassza ki a Parkolási klíma fület.
3. Nyomja meg a Előkondícionálás gombot.
> Az előklímatizálás elindul/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
MEGJEGYZÉS
Az autó ajtóinak és ablakainak zárva kell
lenniük az utastér előkészítése során.
Előklímatizálási idő beállítása*
(239. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
FIGYELEM
Ne használja az előkészítést, ha az autó
fűtéssel* van felszerelve:
•
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a
bekapcsolásakor kipufogógázokat
bocsát ki.
•
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az üzemanyag, gáz, hosszú fű,
fűrészpor stb. meggyulladhat.
•
Amikor fennáll a kockázata, hogy a
fűtés kipufogó-vezetéke elzáródik. Például a jobb oldali első kerékdobban
található mély hó akadályozhatja az
állóhelyzeti fűtés szellőzését.
Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú
időre előre beállítható időzítővel indítható.
Indítás az alkalmazásból*
Az előklímatizálás elindítása és a kiválasztott
beállítások információi kezelhetők Volvo On
Call* alkalmazással rendelkező eszközökről. Az
előklímatizálás* komfortos hőmérsékletre
melegíti az utasteret vagy külső levegő befúvásával kiszellőzteti az utasteret.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Állóklíma* (238. oldal)
Előklímatizálás* (238. oldal)
Előklímatizálási idő beállítása* (239. oldal)
Előklímatizálási idő beállítása*
Az időzítő beállítható úgy, hogy az előklímatizálás egy előre meghatározott időpontban
fejeződjön be.
Az időzítő legfeljebb 8 különböző beállítást
képes kezelni az alábbiakra vonatkozóan:
•
•
Egy időpont egy adott dátumon
Egy időpont a hét egy vagy több napján
ismétléssel vagy anélkül.
Kapcsolódó információk
•
•
Előklímatizálás* (238. oldal)
Az előklímatizálás időbeállításának hozzáadása és szerkesztése* (240. oldal)
•
Az előklímatizálás* időbeállításának aktiválása és inaktiválása (241. oldal)
•
Az előklímatizálás időbeállításának eltávolítása* (242. oldal)
Az utastér a távoli autóindítás funkcióval
(Engine Remote Start - ERS)6 is klímatizálható
a Volvo On Call* alkalmazáson keresztül.
6 Bizonyos
piacok.
* Opció/tartozék. 239
KLÍMAVEZÉRLÉS
Az előklímatizálás időbeállításának
hozzáadása és szerkesztése*
Az előklímatizálás időzítője legfeljebb 8 időbeállítást képes kezelni.
Időbeállítás hozzáadása
Az időbeállítás hozzáadására szolgáló gomb a klíma
nézet Parkolási klíma menüjében.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2. Válassza ki a Parkolási klíma fület.
3. Nyomja meg a Időzítés hozzáadás gombot.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
FIGYELEM
Nem lehetséges időbeállítás hozzáadása,
ha már bevitt 8 időzítő-beállítást. Egy időbeállítás törléséhez, hogy újat adhasson
hozzá.
Ne használja az előkészítést, ha az autó
fűtéssel* van felszerelve:
•
4. Érintse meg a Dátum lehetőséget az idő
beállításához egy adott dátumhoz.
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a
bekapcsolásakor kipufogógázokat
bocsát ki.
•
Érintse meg a Napok lehetőséget az idő
beállításához a hét egy vagy több napjához.
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az üzemanyag, gáz, hosszú fű,
fűrészpor stb. meggyulladhat.
•
Amikor fennáll a kockázata, hogy a
fűtés kipufogó-vezetéke elzáródik. Például a jobb oldali első kerékdobban
található mély hó akadályozhatja az
állóhelyzeti fűtés szellőzését.
Napok esetén: Az ismétlés bekapcsolásához/kikapcsolásához jelölje be a Ismétlés
hetente jelölőnégyzetet vagy távolítsa el
annak jelölését.
5. Dátum esetén: Válassza ki a dátumot az
előklímatizáláshoz a dátumlistában görgetve a nyilakkal.
Napok esetén: Válassza ki a hét napjait az
előklímatizáláshoz a hét napjaihoz tartozó
gombok megérintésével.
6. Állítsa be a nyilakkal az időt, amikor az előklímatizálásnek be kell fejeződnie.
240
7. Érintse meg a Megerősítés lehetőséget
az időbeállítás hozzáadásához.
> Az időbeállítás hozzáadódik a listához
és aktiválódik.
Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú
időre előre beállítható időzítővel indítható.
Időbeállítások szerkesztése
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2. Válassza ki a Parkolási klíma fület.
3. Nyomja meg a módosítani kívánt időbeállítást.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
4. Szerkessze az időbeállítást a fenti "Időbeállítás hozzáadása" részben leírtaknak
megfelelően.
Az előklímatizálás*
időbeállításának aktiválása és
inaktiválása
Kapcsolódó információk
Az előklímatizálás időzítőjének időbeállítása
szükség szerint aktiválható vagy inaktiválható.
•
•
•
•
Előklímatizálás* (238. oldal)
Előklímatizálási idő beállítása* (239. oldal)
FIGYELEM
Ne használja az előkészítést, ha az autó
fűtéssel* van felszerelve:
Az előklímatizálás* időbeállításának aktiválása és inaktiválása (241. oldal)
Az előklímatizálás időbeállításának eltávolítása* (242. oldal)
•
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a
bekapcsolásakor kipufogógázokat
bocsát ki.
•
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az üzemanyag, gáz, hosszú fű,
fűrészpor stb. meggyulladhat.
•
Amikor fennáll a kockázata, hogy a
fűtés kipufogó-vezetéke elzáródik. Például a jobb oldali első kerékdobban
található mély hó akadályozhatja az
állóhelyzeti fűtés szellőzését.
Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú
időre előre beállítható időzítővel indítható.
Az időzítő gombok a Parkolási klíma fülön a klíma
nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2. Válassza ki a Parkolási klíma fület.
3. Az időbeállítás aktiválásához/inaktiválásához érintse meg az időzítő gombot a beállítás jobb oldalán.
> Az időbeállítás bekapcsol/kikapcsol és
a gomb világít/kialszik.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Előklímatizálás* (238. oldal)
Előklímatizálási idő beállítása* (239. oldal)
Az előklímatizálás időbeállításának hozzáadása és szerkesztése* (240. oldal)
Az előklímatizálás időbeállításának eltávolítása* (242. oldal)
* Opció/tartozék. 241
KLÍMAVEZÉRLÉS
Az előklímatizálás időbeállításának
eltávolítása*
Az előklímatizálás már nem szükséges időbeállítása törölhető.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Előklímatizálás* (238. oldal)
Előklímatizálási idő beállítása* (239. oldal)
Az előklímatizálás időbeállításának hozzáadása és szerkesztése* (240. oldal)
Az előklímatizálás* időbeállításának aktiválása és inaktiválása (241. oldal)
Klímakomfort parkoláskor*
Az autó utasterének klímája fenntartható,
miközben az autó parkol, például amikor a
motort le szeretnék állítani, de a járművezető
vagy az utas(ok) az autóban szeretnének
maradni és fenn kell tartani a klímakomfort
szintjét.
A parkolási klíma csak közvetlenül indítható el.
A funkció számos rendszert használ a különböző esetekben:
A lista szerkesztésére/időbeállítás törlésére szolgáló
gomb a klíma nézet Parkolási klíma menüjében.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2. Válassza ki a Parkolási klíma fület.
3. Nyomja meg a Lista szerkesztése gombot.
4. Nyomja meg a jobb oldali törlés ikont a listában.
> Az ikon a Törlés szövegre változik.
•
Hideg időben a motor maradék hője fűti
komfortos hőmérsékletre az utasteret.
•
Amikor meleg az idő, akkor a szellőztetés
külső levegő befúvásával hűti az utasteret.
MEGJEGYZÉS
A parkolási klíma az autó kívülről történő
bezárásakor kikapcsol, hogy elkerülje a
szükségtelen maradék hő használatát. A
funkció célja a parkolási klíma fenntartása,
amikor a járművezető vagy az utasok az
autóban maradnak.
A klímakomfort fenntartási ideje hideg időben korlátozott, ami a rendelkezésre álló
maradék hő mennyiségétől függ.
5. Nyomja meg az Törlés gombot a jóváhagyáshoz.
> Az időbeállítás eltávolításra kerül a listából.
242
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Kapcsolódó információk
•
•
Állóklíma* (238. oldal)
A klímakomfort bekapcsolása és kikapcsolása parkoláskor* (243. oldal)
A klímakomfort bekapcsolása és
kikapcsolása parkoláskor*
MEGJEGYZÉS
A parkolási klíma az autó kívülről történő
bezárásakor kikapcsol, hogy elkerülje a
szükségtelen maradék hő használatát. A
funkció célja a parkolási klíma fenntartása,
amikor a járművezető vagy az utasok az
autóban maradnak.
A parkolási klíma fenntartja a klímát az utastérben a vezetés után. A funkciót közvetlenül
a központi kijelzőről lehet elindítani.
1.
A klímakomfort fenntartási ideje hideg időben korlátozott, ami a rendelkezésre álló
maradék hő mennyiségétől függ.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi
kijelzőn a klíma sor közepén található
szimbólum megnyomásával.
2. Válassza ki a Parkolási klíma fület.
3. Nyomja meg a Klíma komfort üzemmód
gombot.
> A parkolási klíma elindul/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
Kapcsolódó információk
•
Klímakomfort parkoláskor* (242. oldal)
MEGJEGYZÉS
A klímakomfort fenntartásának elindítása
nem lehetséges, ha nincs elég maradék hő
a motorban az utastér klímájának fenntartásához vagy a külső hőmérséklet körülbelül 20 °C (68°F) felett van.
* Opció/tartozék. 243
KLÍMAVEZÉRLÉS
Az parkolási klíma vezérlés*
szimbólumai és üzenetei
Az állóklímára vonatkozóan számos szimbólum és üzenet megjelenhet a járművezetői
kijelzőn.
Szimbólum
Az parkolási klíma vezérléssel kapcsolatos
üzenetek olyan készüléken is megjeleníthetők,
amelyre telepítve van a Volvo On Call* alkalmazás.
Üzenet
Leírás
Parkolási klíma
Az parkolási klíma vezérlés ki van kapcsolva. Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzelA a
funkció lehető leghamarabbi ellenőrzéséhez.
Szerviz szükséges
Parkolási klíma
Ideiglenesen nem áll rendelkezésre
Parkolási klíma
Nem áll rend., üzemanyag szintje túl
alacsony
Parkolási klíma
Nem áll rendelkezésre töltés szintje
túl alacsony
Parkolási klíma
Korlátozott, töltés szintje túl alacsony
A
Ez a szimbólum világít a járművezetői kijelzőn, amikor aktív az állófűtés.
Az parkolási klíma vezérlés ideiglenesen ki van kapcsolva. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor keressen fel egy szerviztA a funkció ellenőrzéséhez.
Az parkolási klíma nem aktiválható, ha az üzemanyagszint túl alacsony az állófűtés bekapcsolásához*. Töltse fel a jármű normál üzemanyagtartályát.
Az parkolási klíma nem aktiválható, ha az indítóakkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony az állófűtés bekapcsolásához*. Indítsa be az autót.
Az állóhelyzeti fűtés működési ideje korlátozott amikor az indítóakkumulátor töltöttsége
alacsony. Indítsa be az autót.
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Kapcsolódó információk
•
244
Állóklíma* (238. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Fűtés*
A fűtés két részfunkcióval rendelkezik, amelyek különböző helyzetekben segítenek az
utastér vagy a motor fűtésében.
A fűtésnek két alfunkciója van:
•
•
Állófűtés - fűti az utasteret, ha szükséges,
amikor be van kapcsolva az parkolási
klíma vezérlés előklímatizálása.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy elegendő töltés legyen
az akkumulátorban, ha használnia kell a
fűtést.
Ügyeljen arra, hogy elégséges üzemanyag
legyen az autó üzemanyagtartályában, ha
használni kell a fűtést.
Üzemanyag és üzemanyagtöltés
FIGYELEM
A kiömlő üzemanyag meggyulladhat. Kapcsolja ki az üzemanyaggal működtetett kiegészítő fűtést az üzemanyagtöltés megkezdése előtt.
Üzemanyagos kiegészítő fűtés - vezetés
közben fűti az utasteret és a motort, ha
szükséges.
Ellenőrizze a járművezetői kijelzőn, hogy ki van-e kapcsolva a
fűtés. Ez a szimbólum világít,
amikor állófűtésként működik.
A fűtés üzemanyaggal működik és a jobb
oldali első kerékdobban helyezkedik el.
MEGJEGYZÉS
Amikor működik a fűtés, akkor füst távozhat a jobb oldali első kerékdobból és halk
zümmögés hallható. Az üzemanyag-szivattyútól származó kattogó hang is hallható az
autó hátsó része felől. Ez teljesen normális.
Akkumulátor és töltés
A fűtés tápellátását az autó indítóakkumulátora biztosítja. Ha az indítóakkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony, akkor a fűtés
automatikusan kikapcsol és a járművezetői
kijelző egy üzenetet jelenít meg.
Kapcsolódó információk
Figyelmeztető címke az üzemanyagtöltő fedélen.
A fűtés az autó normál üzemanyagtartályában
található üzemanyagot használja.
•
•
•
Klímavezérlés (210. oldal)
Állóhelyzeti fűtés* (246. oldal)
Kiegészítő fűtés* (247. oldal)
Ha az autóval meredek lejtőn parkol, akkor az
autó elejének lefelé kell néznie, hogy biztosítsa
a fűtés üzemanyag-ellátását.
Ha az üzemanyagtartály töltöttségi szintje túl
alacsony, akkor a fűtés automatikusan kikapcsol és a járművezetői kijelző egy üzenetet
jelenít meg.
* Opció/tartozék. 245
KLÍMAVEZÉRLÉS
Állóhelyzeti fűtés*
Az állóhelyzeti fűtés vezetés előtt szükség
szerint felmelegíti az utasteret, ha be van
kapcsolva az előkészítés.
Az állóhelyzeti fűtés az autófűtés két részfunkciójának egyike. A fűtés a jobb oldali első
kerékdobban helyezkedik el.
Amikor ez a szimbólum világít a járművezetői kijelzőn, akkor az állóhelyzeti fűtés aktív lehet.
MEGJEGYZÉS
Amikor működik a fűtés, akkor füst távozhat a jobb oldali első kerékdobból és halk
zümmögés hallható. Az üzemanyag-szivattyútól származó kattogó hang is hallható az
autó hátsó része felől. Ez teljesen normális.
Az állóhelyzeti fűtés automatikusan bekapcsol,
ha be van kapcsolva az állóklíma előkészítése*
és fel kell fűteni az utasteret.
Az olyan tényezőktől függően, mint a rendelkezésre álló üzemanyag, az akkumulátor töltöttségi szintje, az utastér hőmérséklete és a
környezeti hőmérséklet, a fűtés különböző
működési időkkel rendelkezik, de soha nem
működik 30 percnél hosszabban.
MEGJEGYZÉS
FIGYELEM
Ne használja az előkészítést, ha az autó
fűtéssel* van felszerelve:
Ügyeljen arra, hogy elégséges üzemanyag
legyen az autó üzemanyagtartályában, ha
használni kell az állóhelyzeti fűtést.
Ügyeljen arra, hogy elegendő töltés legyen
az indítóakkumulátorban, ha használnia kell
az állófűtést.
FONTOS
Az állófűtés ismételt használata rövid utak
megtétele közben az akkumulátor lemerülését okozhatja, ami megakadályozza az
indítást.
Ha rendszeresen használja a fűtést, akkor
az autót a fűtés használatával megegyező
ideig vezetni kell az akkumulátor elégséges
töltéséhez, hogy visszanyerje az állófűtés
által felhasznált energiát.
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a
bekapcsolásakor kipufogógázokat
bocsát ki.
•
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az üzemanyag, gáz, hosszú fű,
fűrészpor stb. meggyulladhat.
•
Amikor fennáll a kockázata, hogy a
fűtés kipufogó-vezetéke elzáródik. Például a jobb oldali első kerékdobban
található mély hó akadályozhatja az
állóhelyzeti fűtés szellőzését.
Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú
időre előre beállítható időzítővel indítható.
FIGYELEM
Ha üzemanyagszagot érez vagy szokatlan
mennyiségű füstöt, fekete füstöt érez vagy
szokatlan hangokat hall az állóhelyzeti
fűtéstől, akkor kapcsolja ki az állóhelyzeti
fűtést és, ha lehetséges, húzza ki annak
biztosítékát. A Volvo azt javasolja, hogy
lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo
szervizzel a javításhoz.
Kapcsolódó információk
•
•
246
•
Fűtés* (245. oldal)
Kiegészítő fűtés* (247. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Kiegészítő fűtés*
A kiegészítő fűtés segíti az utastér és a motor
vezetés közbeni fűtését.
A kiegészítő fűtés az autófűtés két részfunkciójának egyike. A fűtés a jobb oldali első kerékdobban helyezkedik el.
MEGJEGYZÉS
Amikor működik a fűtés, akkor füst távozhat a jobb oldali első kerékdobból és halk
zümmögés hallható. Az üzemanyag-szivattyútól származó kattogó hang is hallható az
autó hátsó része felől. Ez teljesen normális.
Az üzemanyagos kiegészítő fűtés*
automatikus bekapcsolásának
aktiválása és inaktiválása
A kiegészítő fűtés segíti az utastér és a motor
vezetés közbeni fűtését.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a kiegészítő fűtés automatikusan bekapcsoljon-e.
1.
2. Nyomja meg a Klíma gombot.
3. Válassza ki a Kiegészítő fűtés lehetőséget a kiegészítő fűtés automatikus indításának aktiválásához/inaktiválásához.
A kiegészítő fűtés indítása és vezérlése automatikusan történik, amikor fűtésre van szükség az autó vezetése közben.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy rövidebb utakra
kapcsolja ki a kiegészítő fűtés automatikus
indítását.
Az autó leállításakor automatikusan kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy elégséges üzemanyag
legyen az autó üzemanyagtartályában, ha
használni kell a kiegészítő fűtést.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
Kapcsolódó információk
•
Kiegészítő fűtés* (247. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
Fűtés* (245. oldal)
Állóhelyzeti fűtés* (246. oldal)
Az üzemanyagos kiegészítő fűtés* automatikus bekapcsolásának aktiválása és
inaktiválása (247. oldal)
* Opció/tartozék. 247
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Zárás megerősítése
Az autó a vészvillogókkal jelzi az autó bezárását vagy kinyitását.
Zár és riasztó visszajelző a
műszerfalon
Visszajelzés a zárógombokon
A zár és riasztó visszajelző mutatja a zárrendszer állapotát:
Záró gombok visszajelző lámpával az első ajtóban.
Első ajtó
Külső visszajelzés
Zárás
•
Az autó vészvillogóinak villogása jelzi a
zárást és behajlanak a külső visszapillantó
tükrök1.
Nyitás
•
Az autó vészvillogóinak két felvillanása
jelzi a nyitást és kihajlanak a külső visszapillantó tükrök1.
Minden ajtónak, a csomagtérajtónak és a
motorháztetőnek is csukva kell lennie ahhoz,
hogy az autó jelezze a zárt állapotot. Ha a
zárás csak a vezetőajtó zárt2 helyzetében történik meg, akkor megtörténik a zárás, de a
zárt állapot vészvillogókkal történő visszajelzése csak akkor, ha az összes ajtó, a csomagtérajtó és a motorháztető is csukva van.
1 Csak behajtható külső tükrök esetén.
2 Kulcs nélküli zárással/nyitással* felszerelt
250
•
•
•
Egy hosszú villanás jelzi a zárást.
Rövid villanások jelzik, hogy az autó be
van zárva.
A záró gomb világító visszajelző lámpája
mutatja az első ajtókon, hogy minden ajtó
zárva van. Ha a valamelyik ajtót kinyitják, akkor
a lámpa mindkét ajtóban kialszik.
Gyors villanások jelzik a riasztó* kikapcsolása után, hogy a riasztó működésbe
lépett.
autókra nem vonatkozik.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Hátsó ajtó*
A zárás jelzésének beállítása
Kapcsolódó információk
A központi kijelző beállítások menüjében számos beállítás módosítható arra vonatkozóan,
hogyan történjen meg a zárás és nyitás megerősítése.
A zárvisszajelzés-beállítás módosítása:
•
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Nyomja meg a My Car
Záró gombok visszajelző lámpával a hátsó ajtóban.
A záró gomb világító visszajelző lámpája
mutatja az ajtókon, hogy az ajtó zárva van. Ha
valamelyik ajtót kinyitják, akkor annak lámpája
kialszik, miközben a többi továbbra is világít.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A zárás jelzésének beállítása (251. oldal)
A közelítő világítás időtartama (168. oldal)
A hazakísérő világítás használata
(167. oldal)
Zárás gombot.
3. Nyomja meg a Zárás látható
visszajelzése lehetőséget annak beállításához, hogy az autó adjon-e látható viszszajelzést:
• Zárás
• Nyitás
• Mindkettő
Vagy kapcsolja ki a funkciót a Ki kiválasztásával.
Egyéb jelzés
A hazakísérő világítás és a közelítő világítás
funkció záráskor és nyitáskor is aktiválható.
Zárás megerősítése (250. oldal)
A behajtható visszapillantó tükrök* beállításának módosításához záráskor:
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Nyomja meg a My Car
kényelem gombot.
Tükrök és
3. Válassza az Tükör behajtása záráskor
lehetőséget a funkció aktiválásához vagy
inaktiválásához.
* Opció/tartozék. 251
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A távvezérlős kulcs
A távvezérlős kulcs zárja és nyitja az ajtókat,
a csomagtérajtót és az üzemanyagtöltő fedelet. A távvezérlős kulcsnak az autó belsejében
kell lennie ennek elindításához.
A távvezérlős kulcsok különböző járművezetői
profilokhoz rendelhetők, hogy személyes beállításokat mentsen el az autóban.
A távvezérlős kulcs gombjai
FIGYELEM
A távvezérlős kulcs egy gombelemet tartalmaz. Tartsa az új és használt elemeket
gyermekektől ezárva. Ha valaki lenyeli az
elemet, akkor az súlyos sérülést okozhat.
Ha károsodást fedez fel, például az elemfedél nem zárható le megfelelően, akkor a
terméket nem szabad használni. Tartsa
gyermekektől elzárva a hibás termékeket.
A távvezérlős kulcs négy gombbal rendelkezik eggyel a bal oldalon és hárommal a jobb oldalon.
Távvezérlős kulcs3 vagy strandkulcs (Key Tag)*.
A távvezérlős kulcs fizikailag nem szükséges a
beindításhoz, mert az autó alapfelszereltségben támogatja a kulcs nélküli indítást (Passive
Start). Egyszerűen az utastér első részében
kell tartania a kulcsot.
A kulcs nélküli zárással és nyitással (Passive
Entry)* felszerelt autókban a kulcs bárhol lehet
az autóban az autó beindításához. Ebben az
esetben egy kisebb, könnyebb strandkulcs
(Key Tag) is rendelkezésre áll.
3 Az
252
Zárás - A gomb megnyomása zárja az
ajtókat, a csomagtérajtót és az üzemanyagtöltő fedelet, és élesíti a riasztót is*.
Nyomja meg és tartsa nyomva az összes
ablak és a panorámatető* egyszerre történő zárásához.
Nyitás – A gomb megnyomása nyitja az
ajtókat, a csomagtérajtót és az üzemanyagtöltő fedelet és kikapcsolja a riasztót.
Egy hosszabb megnyomás egyszerre
nyitja az összes ablakot. Ez a teljes szellőztetés funkció használható például az
autó gyors átszellőztetésére meleg időben.
ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Csomagtérajtó - Csak a csomagtérajtót
nyitja és hatástalanítja a riasztót. Az elektromos csomagtérajtóval* felszerelt autókon a csomagtérajtó a gomb nyomva tartását követően nyílik ki. A csomagtérajtó
mindig egy hosszú megnyomással zárható
– figyelmeztető hangjelzések hallhatók.
Ügyeljen a távvezérlős kulcs autóba zárásának kockázatára.
Pánik funkció – A figyelem felkeltésére
szolgál vészhelyzet esetén. Nyomja meg
és tartsa nyomva legalább 3 másodpercig
vagy nyomja meg kétszer 3 másodpercen
belül az irányjelzők és a kürt bekapcsolásához. A funkció ugyannak a gombnak a
megnyomásával kapcsolható ki, miután
legalább 5 másodpercig aktív volt. Ellenkező esetben a funkció 3 perc elteltével
automatikusan kikapcsol.
•
FIGYELEM
Ha valakit az autóban hagy, akkor ügyeljen
arra, hogy az ablakok és a napfénytető* ne
működjön, úgy, hogy mindig magával viszi
a távvezérlős kulcsot, amikor elhagyja az
autót.
MEGJEGYZÉS
•
Az autóban hagyott távvezérlős kulcs
vagy kulcscímke inaktiválódik, amikor
bezárják az autót és élesítik a riasztót
egy másik érvényes kulcs használatával. Ilyenkor a "biztonsági zár" funkció
is inaktiválódik. A hátrahagyott kulcs az
autó nyitásakor lesz újra aktív.
Az autóban hagyott Red Key akkor is
inaktiválódik, amikor az autót a Volvo
On Call használatával zárja be, és akkor
aktiválódik újra, amikor kinyitja az autót
a Volvo On Call használatával vagy egy
érvényes másik kulccsal.
Gomb nélküli kulcs (Key Tag)*
A kulcs nélküli záráshoz és nyitáshoz biztosított kulcscímke a kulcs nélküli indítás valamint
nyitás és zárás tekintetében ugyanolyan
módon működik, mint a távvezérlős kulcs. A
kulcs körülbelül 10 méteres (30 láb) mélységig
és 60 percig vízálló. Nem rendelkezik kivehető
kulcsszárral és az akkumulátora nem cserélhető.
például a maximális sebesség és a hangszórórendszer maximális hangerejének beállítását.
Egy kulcs minden olyan autótulajdonosnak, aki
azt szeretné, hogy akkor is felelősen vezessék
az autót, amikor nem ő használja azt.
Interferencia
A távvezérlős kulcs nélküli indítást és kulcs
nélküli zárást és nyitást* elektromos mezők és
árnyékolás zavarhatják.
MEGJEGYZÉS
Ne tárolja a távvezérlős kulcsot fém tárgyak vagy elektronikus készülékek, például
mobiltelefonok, táblagépek, laptopok vagy
töltők közelében - lehetőleg ne tárolja
ezekhez 10-15 cm-nél (4-6 hüvelyknél)
közelebb.
Ha még mindig fennáll a zavar, a távvezérlős
kulcs kivehető kulcsszárával nyissa ki az ajtót,
a működésbe lépő riasztó kikapcsolásához
illetve az autó beindításához pedig helyezze a
kulcsot a tárolórekeszben található tartalék
olvasóba.
Red Key - korlátozott távvezérlős
kulcs*
A Red Key olyan kulcs amely lehetővé teszi az
autó bizonyos tulajdonságainak korlátozását
}}
* Opció/tartozék. 253
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
MEGJEGYZÉS
Amikor a távvezérlős kulcsot a pohártartóba helyezte, akkor ügyeljen arra, hogy ne
legyenek más autókulcsok, fém tárgyak
vagy elektronikus készülékek (például
mobiltelefonok, táblagépek, laptopok vagy
töltők) is a pohártartóban. Ha a pohártartóban több kulcs van egymás közelében,
akkor azok zavarhatják egymást.
Zárás és nyitás a távvezérlős
kulccsal
Az összes ajtó, a csomagtérajtó és az üzemanyagtöltő fedél egyszerre történő zárásához
és nyitásához a távvezérlős kulcs gombjai is
használhatók.
Zárás a távvezérlős kulccsal
válódnak, amikor az összes ajtó és a csomagtérajtó be van csukva és le van zárva.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen a távvezérlős kulcs autóba zárásának kockázatára.
•
Az autóban hagyott távvezérlős kulcs
vagy kulcscímke inaktiválódik, amikor
bezárják az autót és élesítik a riasztót
egy másik érvényes kulcs használatával. Ilyenkor a "biztonsági zár" funkció
is inaktiválódik. A hátrahagyott kulcs az
autó nyitásakor lesz újra aktív.
•
Az autóban hagyott Red Key akkor is
inaktiválódik, amikor az autót a Volvo
On Call használatával zárja be, és akkor
aktiválódik újra, amikor kinyitja az autót
a Volvo On Call használatával vagy egy
érvényes másik kulccsal.
Kapcsolódó információk
•
•
Indítsa be az autót (442. oldal)
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(254. oldal)
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(256. oldal)
•
Az elem cseréje a távvezérlős kulcsban
(257. oldal)
•
•
•
Kivehető kulcsszár (263. oldal)
Indításgátló (266. oldal)
Távvezérlős kulcs járművezetői profilhoz
rendelése (141. oldal)
Az ábra vázlatos - a megjelenített információk
modelltől függően eltérőek lehetnek.
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs
gombját az autó zárásához.
A zárási folyamat aktiválásához be kell csukni
a vezetőajtót4. Ha valamelyik más ajtó vagy a
csomagtérajtó nyitva van, akkor ezek csak
akkor záródnak le és élesednek*, ha csukva
vannak. A riasztó mozgásérzékelői* akkor akti4 Ha
5 Ha
254
Zárás, amikor a csomagtérajtó nyitva van
MEGJEGYZÉS
Ha az autót bezárja, miközben a csomagtérajtó nyitva van, akkor ügyeljen arra, hogy
ne hagyja a csomagtérben a távvezérlős
kulcsot a csomagtérajtó lecsukásakor és az
autó teljes lezárásakor5.
az autó kulcs nélküli zárás/nyitás funkcióval* rendelkezik, akkor az összes oldalajtót be kell csukni.
az autó kulcs nélküli zárással/nyitással rendelkezik és a kulcs észlelhető az autó belsejében, akkor a csomagtérajtó nem záródik le a lecsukáskor.*
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Nyitás a távvezérlős kulccsal
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs
gombját az autó nyitásához.
Automatikus visszazárás
Ha a zárak nyitását követő 2 percen belül nem
nyitják ki valamelyik ajtót vagy a csomagtérajtót, akkor azok automatikusan lezárnak. Ez a
funkció megakadályozza az autó nem szándékos nyitva hagyását.
Amikor a távvezérlős kulcs nem
működik
•
Az elem cseréje a távvezérlős kulcsban
(257. oldal)
A távirányítóról vagy az utastérből
vezérelt nyitás beállításai
•
Zárás és nyitás a kivehető kulcsszárral
(264. oldal)
A távoli nyitáshoz különböző nyitási műveletek választhatók ki.
A beállítás módosításához:
1.
2. Nyomja meg a My Car Zárás
Távvezérelt és belülről történő nyitás
gombot.
3. Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:
MEGJEGYZÉS
• Minden ajtó - egyszerre nyitja az
összes ajtót.
Mindig próbáljon közelebb menni az autóhoz, és próbálja újra kinyitni.
Ha nem lehetséges a távvezérlős kulccsal történő zárás vagy nyitás, akkor előfordulhat,
hogy az elem lemerült Ebben az esetben a
vezető oldali ajtót a kivehető kulcsszárral zárja
be vagy nyissa ki.
Kapcsolódó információk
•
A távirányítóról vagy az utastérből vezérelt
nyitás beállításai (255. oldal)
•
A csomagtérajtó nyitása a távvezérlős
kulccsal (256. oldal)
•
A távvezérlős kulcs (252. oldal)
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
• Egy ajtó - kinyitja a vezetőajtót. Az
összes ajtó nyitásához a távvezérlős
kulcs nyitó gombjának két megnyomása szükséges.
A beállítások a nyitó kilincsekkel belülről történő központi zárásra is hatással vannak.
Kapcsolódó információk
•
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(254. oldal)
•
Zárás és nyitás az autó belsejéből
(284. oldal)
255
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A csomagtérajtó nyitása a
távvezérlős kulccsal
1.
A távvezérlős kulcs egyik gombjának megnyomásával lehetőség van csak a csomagtérajtó nyitására.
Nyomja meg a távvezérlős kulcs
gombját.
> A csomagtérajtó zárja kiold, de a csomagtérajtó csukva marad.
Az oldalajtók zárva és a riasztó* élesítve
marad. A zár és a riasztó visszajelző
lámpája a műszerfalon kialszik annak
jelzésére, hogy nincs zárva a teljes autó.
Finoman fogja meg a gumírozott nyomólapot a csomagtérajtó kilincse alatt a
csomagtérajtó nyitásához. Ha nem
nyitja ki 2 percen belül a csomagtérajtót, akkor az visszazár és a riasztó újra
bekapcsol.
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
A távvezérlős kulcs megfelelő működéséhez
annak az autó bizonyos közelségében kell
elhelyezkednie.
Manuális használat esetén
A távvezérlős kulcs olyan funkcióihoz, mint
vagy
gomb
például a zárás/nyitás a
megnyomásával, a kulcsnak az autótól körülbelül 20 méter (65 láb) távolságon belül kell
lennie.
Ha az autó nem reagál a gombok megnyomására - akkor menjen közelebb, és próbálja újra.
Kulcs nélküli használat* esetén
2. Elektromosan működtetett csomagtérajtó
opció* esetén Nyomja meg hosszan (körülbelül 1,5
másodpercre) a távvezérlős kulcs
gombját
> A csomagtérajtó zárja kiold, és a csomagtérajtó felnyílik, miközben az oldalajtók zárva és riasztó funkcióik élesítve
maradnak.
Kapcsolódó információk
256
•
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(254. oldal)
Az ábrán megjelölt terület mutatja a rendszer antennái általi lefedettséget.
•
Az elektromosan működtetett csomagérajtó nyitása és zárása* (287. oldal)
A kulcs nélküli használathoz a távvezérlős
kulcsnak vagy a strandkulcsnak (Key Tag) az
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
autó két oldalától körülbelül 1,5 méteres
(5 láb) sugarú félkörön és a csomagtérfedéltől
körülbelül 1 méteren (3 láb) belül kel lennie.
MEGJEGYZÉS
Az elem cseréje a távvezérlős
kulcsban
A távvezérlős kulcs elemét ki kell cserélni, ha
lemerül.
MEGJEGYZÉS
A távvezérlős kulcs működését zavarhatják
a környező rádióhullámok, épületek, domborzati viszonyok, stb. Az autó a kulcsszárral ilyenkor is zárható/nyitható.
Minden elem korlátozott élettartammal
rendelkezik és végül ki kell cserélni (Key
Tag esetében ez nem igaz). Az elem hasznos élettartama a jármű/kulcs használatának gyakoriságától függ. Az elem hasznos
élettartama a jármű/kulcs használatának
gyakoriságától függ.
Ha eltávolítja a távvezérlős kulcsot az
autóból
Ha a távvezérlős kulcsot eltávolítja
az autóból, miközben jár a motor,
akkor a Autókulcs nem találh. Az
autóból eltávolítva figyelmeztető
üzenet jelenik meg a járművezetői kijelzőn és
amikor becsukja az utolsó ajtót hangos figyelmeztetés hallható.
Amikor a kulcsot visszahelyezi az autóba, és
megnyomja a jobb oldali billentyűzet O gombját vagy becsukja az utolsó ajtót, az üzenet
eltűnik.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A távvezérlős kulcs (252. oldal)
Az indító- és zárrendszerek antennáinak
elhelyezkedése (283. oldal)
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(280. oldal)
A strandkulcs6 (Key Tag) eleme nem cserélhető - új kulcs rendelhető a hivatalos Volvo
szervizekben.
FONTOS
A lemerült Key Tag kulcsokat át kell adni
egy hivatalos Volvo márkaszerviznek. A
kulcsot törölni kell az autóból, mert az még
alkalmas az autó beindítására a tartalék
indításon keresztül.
A távvezérlős kulcs elemét akkor kell kicserélni, ha
•
a tájékoztató szimbólum világít és az
Autókulcselem lemer. üzenet látható a
járművezetői kijelzőn
•
a zárak többször egymást követően nem
reagálnak a távvezérlős kulcs jeleire az
autótól 20 méteren (65 láb) belülről.
MEGJEGYZÉS
Mindig próbáljon közelebb menni az autóhoz, és próbálja újra kinyitni.
}}
* Opció/tartozék. 257
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
A kulcs kinyitása és az akkumulátor
töltése
Tartsa a távvezérlős kulcsot az első
oldalával láthatóan és a Volvo emblémával
a jobb irányba mutatva - csúsztassa a
gombot az alsó szélén a kulcstartóval
jobbra. Csúsztassa az első oldal burkolatát
néhány milliméterrel felfelé.
A burkolat ezután kiszabadul, és leemelhető a kulcsról.
6 Kulcs
258
nélküli zárással/nyitással* felszerelt autókhoz.
Fordítsa el a kulcsot, mozdítsa oldalra
a gombot, és csúsztassa a hátsó burkolatot néhány milliméterrel felfelé.
Használjon egy csavarhúzót vagy hasonló
eszközt az elemfedél elfordításához, amíg
a jelek el nem érik az OPEN feliratot.
A burkolat ezután kiszabadul, és leemelhető a kulcsról.
Óvatosan emelje le az elem fedelét, például a körmét a horonyba nyomva.
Ezután feszítse felfelé az elem fedelét.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy a távvezérlős
kulcsban használt elemek megfeleljenek az
UN Manual of Test and Criteria, Part III,
sub-section 38.3 követelményeinek. A
gyárilag vagy a hivatalos Volvo szervizben
beszerelt elemek eleget tesznek a fenti
követelményeknek.
Az elem (+) oldala néz felfelé. Ezután óvatosan lazítsa meg az elemet az ábrának
megfelelően.
FONTOS
Kerülje az új elemek érintkező felületeinek
ujjaival történő megérintését, mert ez károsan befolyásolhatja a működésüket.
Helyezze be az új elemet a (+) oldalával
felfelé. Kerülje az elem érintkezőinek megérintését az ujjaival.
Helyezze az elemet a tartóba az élével
lefelé. Ezután csúsztassa az elemet előre
úgy, hogy az rögzüljön a két műanyag biztosítóelem alatt.
Nyomja le az elemet úgy, hogy az rögzüljön a felső fekete műanyag biztosítóelem alatt.
MEGJEGYZÉS
Használjon CR2032, 3 V jelölésű elemeket.
Helyezze vissza az elem fedelét, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező
irányban, amíg a jelölések egybe nem
esnek a CLOSE felirattal.
}}
259
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy a telep megfelelően, a
helyes polaritással van-e beszerelve. Ha a
távvezérlős kulcsot hosszú ideig nem használja, akkor vegye ki az elemet, hogy elkerülje a szivárgás okozta károsodást. A
sérült vagy szivárgó elemek bőrrel érintkezve korróziós sérülést okozhatnak. Ezért
használjon védőkesztyűt a sérült elemek
kezelésekor.
Helyezze vissza a hátsó oldal burkolatát, és nyomja le, amíg kattanó hangot
nem hall.
Ezután csúsztassa vissza a burkolatot.
> Egy további kattanás jelzi, hogy a burkolat megfelelően helyezkedik el és biztosan rögzült.
Fordítsa meg a távvezérlős kulcsot, és
helyezze vissza az első oldal burkolatát
addig nyomva lefelé, amíg kattanó hangot
nem hall.
Ezután csúsztassa vissza a burkolatot.
> Egy további kattanás jelzi, hogy a burkolat biztosan rögzült.
•
Tartsa az elemeket gyermekektől
ezárva.
•
Hagyja elöl az elemeket, mert a gyermekek vagy háziállatok lenyelhetik azokat.
•
Az elemeket nem szabad: szétszerelni,
rövidre zárni vagy nyílt lángba dobni.
•
Ne töltse a nem tölthető elemeket,
mert ez robbanást okozhat.
Használat előtt ellenőrizni kell a távvezérlős
kulcsot, hogy elkerülje a károsodást. Ha
károsodást fedez fel, például az elemfedél
nem zárható le megfelelően, akkor a terméket nem szabad használni. Tartsa gyermekektől elzárva a hibás termékeket.
FONTOS
Ügyeljen arra, hogy környezetbarát módon
selejtezze a lemerült elemeket.
260
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kapcsolódó információk
•
Zárás és nyitás a kivehető kulcsszárral
(264. oldal)
•
•
Indítsa be az autót (442. oldal)
A távvezérlős kulcs (252. oldal)
További távvezérlős kulcsok
rendelése
Red Key - korlátozott távvezérlős
kulcs*
Az autó az átadáskor két távvezérlős kulccsal
rendelkezik. Ha az autó kulcs nélküli zárással
és nyitással van felszerelve*, akkor egy
strandkulcs is tartozik hozzá. További kulcsok
rendelhetők.
Egy autóhoz legfeljebb tizenkét kulcs programozható és használható. Ha további kulcsokat
rendel, akkor további járművezetői profilok
adódnak hozzá - távvezérlős kulcsonként egy.
Ez a strandkulcsra is vonatkozik.
Egy Red Key lehetővé teszi az autó tulajdonosa számára, hogy az autó bizonyos tulajdonságaihoz korlátozásokat állítson be. A
korlátozások az autó biztonságosabb vezetését szolgálják, amikor például kölcsönadja
azt.
A távvezérlős kulcs elvesztése
Ha elveszti a távvezérlős kulcsot, akkor egy
szervizben újat rendelhet - hivatalos Volvo
szervizt ajánlunk. A megmaradt kulcsokat el
kell vinnie a szervizbe. A hiányzó kulcs kódját
törlik a rendszerből a lopás megakadályozása
érdekében.
Az autóhoz regisztrált kulcsok száma vezetői
profilokon keresztül ellenőrizhető a központi
kijelző felső nézetében, válassza a Beállítások
Rendszer Vezetői profilok menüpontot.
Kapcsolódó információk
•
A távvezérlős kulcs (252. oldal)
A Red Key esetében lehetőség van az autó
maximális sebességének meghatározására,
sebességemlékeztetők beállítására és a hangsugárzó rendszer maximális hangerejének
beállítására. Ezen felül az autó bizonyos vezetőtámogató rendszerei mindig aktívak lesznek.
A kulcs egyéb funkciói megegyeznek a normál
távvezérlős kulcséval.
A korlátozások célja, hogy óvintézkedésként
szolgáljanak a balesetek kockázatának csökkentése érdekében, így nyugodtabb érzéssel
}}
* Opció/tartozék. 261
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
átadhatja az autót például fiatal vezetőknek,
vagy parkolókban és szervizekben.
Red Key járművezetői profil
A Red Key egy speciális Red Key járművezetői
profilhoz csatlakozik, és amikor ez aktív, akkor
a kulcs beállításai nem módosíthatók. Más járművezetői profil kiválasztása sem lehetséges;
ehhez normál távvezérlős kulcsra van szükség.
A Red Key járművezetői profil akkor aktiválódik, amikor az autót egy Red Key használatával nyitják ki anélkül, hogy normál távvezérlős
kulcs lenne a közelben.
MEGJEGYZÉS
A járművezetők váltásakor be kell zárni,
majd ki kell nyitni az autót az új járművezetői profil aktiválásához.
Red Key rendelése
Egy vagy több Red Key rendelhető a Volvo
kereskedésekben. Egy autóhoz összesen
tizenegy korlátozott kulcs programozható és
használható - legalább egynek normál távvezérlős kulcsnak kell lennie.
Kapcsolódó információk
•
•
262
Red Key* beállítások (262. oldal)
A távvezérlős kulcs (252. oldal)
Red Key* beállítások
A normál távvezérlős kulccsal rendelkező
személy meghatározhatja a Red Key kulcsok
beállításait. Azonban bizonyos járműtámogató funkciók mindig aktívak.
A beállítás módosításához:
1.
Nyissa ki az autót a normál távvezérlős
kulccsal.
Csökkentett maximális hangerő
A médiaforrások maximum hangereje
kisebb.
Az első használatkor a funkció "be" van kapcsolva.
Max. sebességkorlát
Maximális sebesség beállítása erre a
kulcsra.
2. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
Az első használatkor a funkció "be" van kapcsolva és a sebesség 120 km/h (75 mph).
3. Nyomja meg a Rendszer Vezetői
profilok Piros kulcs gombot.
> Az alábbi beállítások határozhatók meg:
•
Beállítási intervallum: 50-250 km/h
(30-160 mph)
•
Beállítási lépések: 1 km/h (1 mph)
Sebességkorlátozó funkció.
• Adaptive Cruise Control követési
idejének beállítása*
• Csökkentett maximális hangerő
• Max. sebességkorlát
• Sebességkorlátra figyelmeztetés
Részletek és beállítás az első
használatkor
Adaptive Cruise Control követési idejének
beállítása
Időkésleltetés beállítása (1 = legrövidebb,
5 = leghosszabb).
Az első használatkor a beállítás 5.0.
Sebességkorlátra figyelmeztetés
Figyelmeztetés beállított értékek
túllépésekor.
Az első használatkor a funkció "be" van kapcsolva és az értékek 50, 70 és 90 km/h (30,
45 és 55 mph).
•
•
•
Beállítási intervallum: 0-250 km/h
(0-160 mph)
Beállítási lépések: 1 km/h (1 mph)
Az egyidejű emlékeztetők maximális
száma: 6
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Vezetőtámogató funkciók
Kivehető kulcsszár
Az alábbi vezetőtámogató funkciók mindig
aktívak a Red Key használója számára:
A távvezérlős kulcs egy kivehető fém kulcszszárat tartalmaz, amellyel bizonyos funkciók
aktiválhatók és végrehajthatók bizonyos
műveletek.
A kulcsszár egyedi kódját, amelyet az új
kulcsszárak rendelésekor kell használni, meg
tudják adni a hivatalos Volvo szervizekben.
•
•
•
•
•
•
Blind Spot Information (BLIS)*
Sávtartó segéd (LKA)*
Követési távolságra való figyelmeztetés*
City Safety
Driver Alert Control (DAC)*
A kulcsszár alkalmazási területei
Jelzőtábla-felismerés*
A távvezérlős kulcs kivehető kulcsszárának
használata
Kapcsolódó információk
•
Red Key - korlátozott távvezérlős kulcs*
(261. oldal)
•
a bal oldali7 első ajtó manuálisan kinyitható, ha a központi zár nem aktiválható a
távvezérlős kulccsal
•
minden ajtó szükséghelyzeti zárása megtörténik
•
a hátsó ajtó mechanikus gyermekbiztonsági zárjai aktiválhatók és inaktiválhatók.
A kulcsszár leválasztása
Tartsa a távvezérlős kulcsot az első
oldalával láthatóan és a Volvo emblémával
a jobb irányba mutatva - csúsztassa a
gombot az alsó szélén a kulcstartóval
jobbra. Vezesse az első oldal burkolatát
néhány milliméterrel felfelé.
A burkolat ezután kiszabadul, és leemelhető a kulcsról.
A strandkulcs8 nem rendelkezik kivehető
kulcsszárral. Ha szükséges, használja a normál
távvezérlős kulcs kivehető kulcsszárát.
7 Ez bal és jobb kormányos autókra is vonatkozik.
8 Kulcs nélküli zárással/nyitással* felszerelt autókhoz.
}}
* Opció/tartozék. 263
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Kapcsolódó információk
•
Zárás és nyitás a kivehető kulcsszárral
(264. oldal)
•
A távvezérlős kulcs (252. oldal)
Zárás és nyitás a kivehető
kulcsszárral
A kivehető kulcsszár használható többek
között az autó kívülről történő nyitásához például ha a távvezérlős kulcs eleme lemerült.
Nyitás
Vegye ki a kulcsszárat annak felhajtásával.
Húzza ki az első ajtókilincset a bal oldalon9 a véghelyzetéig úgy, hogy láthatóvá
váljon a zárhenger.
Helyezze a kulcsot a zárhengerbe.
Használat után tegye vissza a kulcsszárat
a helyére a távvezérlős kulcsban.
Helyezze vissza a fedelet előre
nyomva, amíg kattanó hangot nem hall.
Ezután csúsztassa vissza a burkolatot.
> Egy további kattanás jelzi, hogy a burkolat biztosan rögzült.
9 Ez
264
jobb- és balkormányos autókra is vonatkozik.
Fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban 45 fokban úgy, hogy a
kulcsszár egyenesen hátrafelé mutasson.
Fordítsa vissza a kulcsot 45 fokkal a
kezdő helyzetébe. Vegye ki a kulcsot a
zárhengerből, és engedje el a kilincset,
hogy annak hátsó része újra az autón nyugodjon.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
5. Húzza ki a kilincset.
> Az ajtó kinyílik.
A zárás ugyanilyen módon hajtható végre, de
45 fokkal az óramutató járásával ellentétesen
elfordítva.
Kapcsolja ki a riasztót, és indítsa be az
autót*
MEGJEGYZÉS
Ha oldja az ajtó zárját a kulcsszár használatával, majd kinyitja azt, akkor riasztást vált
ki.
2. Ezután fordítsa el az indító gombot, és
engedje el azt.
> A riasztó jel elhallgat és a riasztó kikapcsol.
Zárás
Lehetséges az autó bezárása is a kivehető
kulcsszár használatával, például amikor nincs
tápellátás vagy ha a kulcs eleme lemerült.
A bal oldali első ajtó annak zárhengerével és a
kivehető kulcsszárával zárható.
A többi ajtó nem rendelkezik zárhengerrel és
ehelyett az egyes ajtók végén található zárkapcsolót kell megnyomni a kulcsszár segítségével - ezek ekkor mechanikusan lesznek zárva/
gátolva a kívülről történő nyitás megakadályozásához.
Az ajtók belülről továbbra is nyithatók.
Az ajtó manuális zárása. Nem tévesztendő össze a
gyermekbiztonsági zárakkal.
–
Távolítsa el a kivehető kulcsszárat a távvezérlős kulcsról. Helyezze a kulcsszárat a
zárvisszaállító nyílásba, majd nyomja be
ütközésig a kulcsot, körülbelül 12 mm (0,5
hüvelyk) mélységig.
Az ajtót kívülről és belülről is ki lehet
nyitni.
A biztonsági olvasó a pohártartóban helyezkedik el.
Kapcsolja ki a riasztót az alábbiak szerint:
1.
Helyezze a távvezérlős kulcsot a biztonsági olvasó kulcs szimbólumára az alagútkonzol pohártartójának alján.
Az ajtót nem lehet kívülről kinyitni. Az
A helyzetbe történő visszatéréshez, ki kell
nyitni az ajtót a belső ajtókilinccsel.
Az ajtók a távvezérlős kulcs nyitó gombjával
vagy a vezetőajtó nyitó gombjával is nyithatók.
}}
* Opció/tartozék. 265
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
MEGJEGYZÉS
•
Az ajtógomb csak az adott ajtót zárja nem egyszerre az összes ajtót.
•
A manuálisan zárt hátsó ajtó, bekapcsolt manuális vagy elektromos gyermekbiztonsági zárakkal, nem nyitható
ki sem belülről, sem kívülről. Az ilyen
módon zárt hátsó ajtó csak a távvezérlős kulccsal, a központi záró gombbal
vagy a Volvo On Call* használatával
nyitható.
Indításgátló
Az elektronikus indításgátló egy lopásvédelmi
rendszer, amely megakadályozza, hogy illetéktelen személyek beindíthassák az autót.
Az autó csak a megfelelő távvezérlős kulccsal
indítható be.
A járművezetői kijelzőn megjelenő alábbi
hibaüzenet az elektronikus indításgátlóval kapcsolatos:
Szimbólum
Kapcsolódó információk
•
•
•
Indítsa be az autót (442. oldal)
Kivehető kulcsszár (263. oldal)
Riasztók* aktiválása és inaktiválása
(296. oldal)
•
Az elem cseréje a távvezérlős kulcsban
(257. oldal)
•
A távvezérlős kulcs (252. oldal)
Leírás
Autókulcs
nem
találh.
Hiba a távvezérlős
kulcs olvasásakor
az indítás során helyezze a kulcsot
a kulcs szimbólumra a pohártartóban, és próbálja
újra.
Lásd a
kézikönyvet
Kapcsolódó információk
•
•
266
Üzenet
A távvezérlős kulcs (252. oldal)
További távvezérlős kulcsok rendelése
(261. oldal)
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A távvezérlős kulcs rendszer
típusengedélye
Az alábbi táblázatban látható az autó távirányítós kulcs rendszerének típusengedélye.
Zárrendszer, kulcs nélküli indítás
(passzív indítás) és kulcs nélküli zárás/
nyitás (passzív beszállás*)
A típusengedéllyel kapcsolatos részletes
információkért, látogasson el a
www.volvocars.com/intl/support oldalra.
CEM jelölés a távvezérlős kulcs rendszerhez. A kiegészítő típusengedély számokhoz, lásd az alábbi táblázatokat.
Ország/terület
Típusengedély
Európa
A Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal ezennel kijelenti,
hogy ez a VO3-134TRX megfelel a 2014/53/EU (RED) irányelvbe foglalt alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a
www.volvocars.com/intl/support oldalon.
Jordánia
TRC/LPD/2014/250
Szerbia
P1614120100
Argentína
CNC ID: C-14771
}}
* Opció/tartozék. 267
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Ország/terület
Típusengedély
Brazília
MT-3245/2015
Indonézia
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malajzia
RDBV/24A/1018/S(18-4236)
Mexikó
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Oroszország
Egyesült Arab Emírségek
268
ER37847/15
DA0062437/11
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Ország/terület
Típusengedély
Namíbia
TA-2016-02
Dél-Afrika
TA-2014-1868
}}
269
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
távvezérlős kulcs
Ország/
terület
Típusengedély
Európa
A Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG ezennel kijelenti, hogy ez a HUF8423
típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a
www.volvocars.com/intl/support oldalon.
Hullámhossz: 433,92 MHz
Maximális sugárzási átviteli teljesítmény: 10 mW
Gyártó: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Germany
Argentína
H-15532
Brazília
Anatel: 05568-16-06643
Modelo: HUF8423
Este equipomento opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção
contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode
causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
270
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Ország/
terület
Típusengedély
CU
(Customs
Union)
Fehéroroszország,
Kazahsztán,
Oroszország
Indonézia
[41005/SDPPI/2015]
[5149]
Jordánia
TRC/LPD/2015/104
Marokkó
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Moldova
}}
271
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Ország/
terület
Mexikó
Típusengedély
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Nigéria
Oman
272
Connection and use of this communication equipment is permitted by the
Nigerian Communications Commission
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Ország/
terület
Típusengedély
Fülöp-szigetek
Szerbia
Szingapúr
Complies with IMDA Standards
DA103787
Dél-Afrika
TA-2015-432
}}
273
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Ország/
terület
Típusengedély
Taiwan
本產品符合低 率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 第十四條等條文規定 1. 經
型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更
頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 2. 低 率射頻電機之使用不得影響
飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時
方得繼續使用 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信 低 率射頻
電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾
Egyesült
Arab Emírségek
274
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kulcscédula
Ország/
terület
Típusengedély
Európa
A Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG ezennel kijelenti, hogy ez a HUF8432
típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a
www.volvocars.com/intl/support oldalon.
Hullámhossz: 433,92 MHz
Maximális sugárzási átviteli teljesítmény: 10 mW
Gyártó: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Germany
Argentína
H-15029
Brazília
Anatel: 04362-16-06643
Modelo: HUF8432
Este equipo opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
}}
275
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Ország/
terület
Típusengedély
CU
(Customs
Union)
Fehéroroszország,
Kazahsztán,
Oroszország
Indonézia
[41006/SDPPI/2015]
[5149]
Jordánia
TRC/LPD/2015/107
Marokkó
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexikó
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
IFT: RLVHUHU15-0972
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
276
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Ország/
terület
Típusengedély
Moldova
Nigéria
Connection and use of this communications equipment is permitted by the
Nigerian Communications Commission
Oman
Fülöp-szigetek
ESD-1511501C
}}
277
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Ország/
terület
Típusengedély
Szerbia
Szingapúr
Complies with IMDA Standards
DA103787
Dél-Afrika
278
TA-2015-414
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Ország/
terület
Típusengedély
Taiwan
本產品符合低 率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 第十四條等條文規定 1. 經
型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更
頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 2. 低 率射頻電機之使用不得影響
飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時
方得繼續使用 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信 低 率射頻
電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾
Egyesült
Arab Emírségek
Kapcsolódó információk
•
A távvezérlős kulcs (252. oldal)
279
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kulcs nélküli és érintésérzékeny
felületek*
Kulcs nélküli nyitás és zárás funkció esetén
elegendő ha a zsebében vagy a táskájában
magánál tartja a távvezérlős kulcsot. Az autó
zárása és nyitása az ajtókilincs érintésérzékeny felületével történik.
Érintésérzékeny felületek
Ajtókilincs
Az ajtók külső kilincsei egy horonnyal rendelkeznek a záráshoz, miközben a belsők egy
érintésre érzékeny felülettel rendelkeznek a
nyitáshoz.
Érintésérzékeny mélyedés a záráshoz
Érintésérzékeny felület a nyitáshoz
280
MEGJEGYZÉS
Fontos, hogy egyszerre csak egy érintésérzékeny felületet aktiváljon. Ha megfogja a
kilincset, miközben megérinti a záró felületet, akkor dupla utasítás kiadását kockáztatja. Ez azt jelenti, hogy a kért tevékenység (zárás/nyitás) nem vagy késéssel kerül
végrehajtásra.
Kapcsolódó információk
•
•
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (281. oldal)
A csomagtérajtó kulcs nélküli kioldása*
(282. oldal)
Csomagtérajtó-kilincs
A csomagtérajtó-kilincsnek egy gumírozott
nyomólapja van, amely csak nyitásra szolgál.
MEGJEGYZÉS
Legyen tudatában annak, hogy a rendszer
autómosással kapcsolatban is aktiválódhat,
ha a távvezérlős kulcs a hatótávolságon
belül van.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kulcs nélküli zárás és nyitás*
Kulcs nélküli zárás
Kulcs nélküli nyitás
Kulcs nélküli zárással és nyitással elég megérinteni az ajtó fogantyújának érintésérzékeny felületét az autó zárásához vagy nyitásához.
Az autó bezárásához be kell csukni az összes
oldalajtót. A csomagtérajtó másfelől nyitva
lehet a külső ajtókilinccsel történő zárás közben.
–
MEGJEGYZÉS
Az autó egyik távvezérlős kulcsának a
zárási és nyitási tartományon belül kell lennie a működéshez.
–
Érintse meg a jelölt felületet a külső ajtókilincs hátulja felé, miután az ajtó becsukódott. Vagy nyomja meg a
gombot a
csomagtérajtó alján, mielőtt az becsukódik.
> A műszerfalon elhelyezett zárjelző villogni kezd, hogy jelezze az autó zárt
állapotát.
Fogjon meg egy ajtókilincset vagy finoman nyomja meg a csomagtérajtó alatti
gumírozott nyomólapot az autó nyitásához.
> A műszerfalon elhelyezett zárjelző
abbahagyja a villogást, hogy jelezze az
autó nyitott állapotát.
Az összes oldalablak és a panorámatető* egyszerre történő zárásához - helyezze az ujját az
érintésérzékeny mélyedéshez az ajtókilincs
külsején, és tartsa ott, amíg az oldalablakok és
a panorámatető be nem záródnak.
Érintésérzékeny mélyedés a záráshoz
Érintésérzékeny felület a nyitáshoz
MEGJEGYZÉS
Legyen tudatában annak, hogy a rendszer
autómosással kapcsolatban is aktiválódhat,
ha a távvezérlős kulcs a hatótávolságon
belül van.
Zárás, amikor a csomagtérajtó nyitva van
Ha az autót úgy zárja be, hogy a csomagtérajtó még nyitva van, akkor ügyeljen arra, hogy
ne hagyja a kulcsot a csomagtérben annak
lecsukásakor.
MEGJEGYZÉS
Ha a kulcs észlelhető az autó belsejében,
akkor a csomagtérajtó nem záródik le, amikor lecsukja azt.
A csomagtérajtó gumírozott nyomólapja csak nyitásra használható.
Automatikus visszazárás
Ha a zárak nyitását követő 2 percen belül nem
nyitják ki valamelyik ajtót vagy a csomagtérajtót, akkor azok automatikusan lezárnak. Ez a
funkció megakadályozza az autó nem szándékos nyitva hagyását.
}}
* Opció/tartozék. 281
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Kapcsolódó információk
•
A kulcs nélküli nyitás beállításai*
(282. oldal)
•
A csomagtérajtó kulcs nélküli kioldása*
(282. oldal)
•
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(280. oldal)
A kulcs nélküli nyitás beállításai*
A kulcs nélküli nyitáshoz különböző nyitási
műveletek választhatók ki.
A beállítás módosításához:
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Érintse meg a My Car Zárás
nélküli nyitás menüpontot.
A csomagtérajtó kulcs nélküli
kioldása*
Kulcs nélküli zárással és nyitással elég megérinteni a csomagtérajtó fogantyújának érintésérzékeny felületét a csomagtérajtó nyitásához.
MEGJEGYZÉS
Kulcs
A működéshez az autó egyik távvezérlős
kulcsának az autó mögött a zárási és nyitási tartományon belül kell lennie.
3. Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:
• Minden ajtó - egyszerre nyitja az
összes ajtót.
• Egy ajtó - csak a kiválasztott ajtót
nyitja ki.
Kapcsolódó információk
•
•
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (281. oldal)
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(280. oldal)
A csomagtérajtót elektromos zár tartja zárva.
A nyitáshoz:
1.
282
Nyomja meg finoman a gumírozott nyomólapot a csomagtérajtó kilincse alatt.
> A zár kiold.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
2. Emelje fel a külső ajtókilincset a csomagtérajtó kinyitásához.
FONTOS
•
A csomagtér zárjának kioldásához minimális erő szükséges - csak finoman
nyomja meg a gumírozott lapot.
•
Ne fejtsen ki emelő erőt a gumírozott
lapra a csomagtér nyitásakor - emelje a
kilincset. A túl nagy erő károsíthatja a
gumírozott panel elektromos érintkezőit.
Az indító- és zárrendszerek
antennáinak elhelyezkedése
Az autóba van építve egy antenna a kulcs nélküli indításhoz és több antenna a kulcs nélküli
zárrendszerhez*.
Kapcsolódó információk
Kéz nélkül, a lökhárító alatt végzett lábmozdulattal is lehetséges a csomagtérajtó nyitása,
lásd a különálló részt.
FIGYELEM
Ne vezessen nyitott csomagtérajtóval!
Mérgező kipufogógázok juthatnak az utastérbe a csomagtéren keresztül.
Kapcsolódó információk
•
•
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (281. oldal)
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(280. oldal)
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(256. oldal)
•
A csomagtérajtó lábmozdulattal történő
működtetése* (291. oldal)
FIGYELEM
A szívritmus-szabályozót használó személyek nem közelíthetik meg 22 cm-nél
(9 hüvelyk) közelebb a kulcs nélküli antennát a szívritmus-szabályozójukkal. Ezzel
elkerülheti a szívritmus-szabályozó és a
kulcs nélküli rendszer közötti interferenciát.
•
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(280. oldal)
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(256. oldal)
Antennák elhelyezkedése:
A pohártartó alatt, az alagútkonzol első
részében
A bal oldali hátsó ajtó felső, első részében10
A jobb oldali hátsó ajtó felső, első részében10
A csomagtérben10
* Opció/tartozék. 283
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Zárás és nyitás az autó belsejéből
Alternatív nyitási mód
Az ajtók és a csomagtérajtó zárhatók és nyithatók az első ajtókon található központi zár
kezelőszervekkel.
Zárás az első ajtón elhelyezkedő gomb
használatával
–
Központi zárás
Nyomja meg a
gombot - mindkét első
ajtónak zárva kell lennie.
> Az összes ajtó és a csomagtérajtó
bezáródik.
Zárás a hátsó ajtón elhelyezkedő
gomb használatával*
Nyitó fogantyú az oldalajtó alternatív nyitásához11.
–
Záró és nyitó gomb visszajelző lámpával az első ajtóban.
Nyitás az első ajtón elhelyezkedő
gomb használatával
–
Nyomja meg a
gombot az összes oldalajtó és a csomagtérajtó nyitásához.
Húzza meg az egyik oldalajtó nyitó fogantyúját, majd engedje el azt.
> A távvezérlős kulcs beállításaitól függően, az összes ajtó vagy csak a kiválasztott ajtó zárja oldható és nyitható.
Ennek a beállításnak a módosításához,
érintse meg a Beállítások My Car
Zárás Távvezérelt és belülről
történő nyitás menüpontot a központi
kijelző felső nézetében.
Záró gomb visszajelző lámpával a hátsó ajtóban.
A hátsó ajtó zárógombjai az adott hátsó ajtót
zárják.
A hátsó ajtó nyitása
–
10
11
12
284
Húzza meg a nyitó fogantyút.
> A hátsó ajtó zárja kiold és az ajtó kinyílik12.
Csak kulcs nélküli zárással és nyitással* felszerelt autók.
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
Feltéve, hogy nincs aktiválva a gyermekbiztonsági zár.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kapcsolódó információk
•
A távirányítóról vagy az utastérből vezérelt
nyitás beállításai (255. oldal)
•
A csomagtérajtó nyitása az autó belsejéből (285. oldal)
•
A gyermekbiztonsági zárak aktiválása és
inaktiválása (286. oldal)
A csomagtérajtó nyitása az autó
belsejéből
A csomagtérajtó belülről a műszerfalon található gomb megnyomásával nyitható.
–
Kapcsolódó információk
•
Zárás és nyitás az autó belsejéből
(284. oldal)
•
Az elektromosan működtetett csomagérajtó nyitása és zárása* (287. oldal)
Nyomja meg röviden a
gombot a
műszerfalon.
> A csomagtérajtó zárja kiold és kinyitható kívülről a gumírozott nyomólap
megfogásával.
Elektromosan működtetett csomagtérajtó
opció* esetén:
–
Nyomja meg hosszan a
gombot a
műszerfalon.
> A csomagtérajtó kinyílik.
* Opció/tartozék. 285
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A gyermekbiztonsági zárak
aktiválása és inaktiválása
MEGJEGYZÉS
A gyermekbiztonsági zár megakadályozza a
hátsó ajtók belülről történő nyitását.
A gyermekbiztonsági zárak lehetnek manuálisak vagy elektromosak*.
A manuális gyermekbiztonsági zárak
aktiválása és inaktiválása
•
Az ajtógombok csak az adott ajtót zárják - nem egyszerre az összes ajtót.
•
Az elektromos gyermekbiztonsági zárral felszerelt autók nem rendelkeznek
manuális gyermekzárral.
Amikor az elektromos gyermekbiztonsági
zárak be vannak kapcsolva, akkor a hátsó
Az elektromos* gyermekbiztonsági
zárak aktiválása és inaktiválása
•
Az elektromos gyermekbiztonsági zárak az
összes, a 0 gyújtáshelyzetnél magasabb
kulcshelyzetben aktiválhatók és inaktiválhatók.
Az aktiválás és inaktiválás az autó leállítását
követően 2 percig hajtható végre, feltéve,
hogy nem nyitnak ki egy ajtót sem.
ablakok csak a vezető oldali ajtópanelről
nyithatók
•
az ajtók belülről nem nyithatók ki.
A zárak inaktiválásához:
–
Nyomja meg a gombot a vezetőajtó vezérlőpaneljén.
> A járművezetői kijelző a Hátsó
gyermekzár Deaktiválva üzenetet
jeleníti meg és a gomb lámpája kialszik
- a zárak inaktívak.
Az autó leállításakor mentésre kerül a pillanatnyi beállítás – ha a gyermekbiztonsági zárak
aktívak az autó leállításakor, akkor a funkció az
autó következő beindításakor is aktív lesz.
Gyermekbiztonsági zárakkal. Nem tévesztendő össze
a manuális ajtózárakkal.
–
2. Nyomja meg a gombot a vezetőajtó vezérlőpaneljén.
> A járművezetői kijelző a Hátsó
gyermekzár Aktiválva üzenetet jeleníti
meg és a gomb lámpája világít - a zárak
aktívak.
Használja a távvezérlős kulcs kivehető
kulcsszárát a gomb elfordításához.
Az ajtó belülről történő nyitása gátolható.
Az ajtót kívülről és belülről is ki lehet
nyitni.
Gomb az elektromos aktiváláshoz és inaktiváláshoz.
1.
286
Indítsa be az autót vagy válasszon a 0-nál
magasabb gyújtáshelyzetet.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Hátsó gyermekzár
Aktiválva
A gyermekbiztonsági
zárak aktiválva.
Hátsó gyermekzár
Deaktiválva
A gyermekbiztonsági
zárak inaktívak.
Kapcsolódó információk
•
Zárás és nyitás az autó belsejéből
(284. oldal)
•
Kivehető kulcsszár (263. oldal)
Automatikus zárás vezetéskor
Az ajtók és a csomagtérajtó automatikusan
lezár, amikor az autó elkezd mozogni.
A beállítás módosításához:
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Nyomja meg a My Car
Zárás gombot.
3. Válassza az Automatikus ajtózárás
menet közben lehetőséget a funkció aktiválásához vagy inaktiválásához.
Az elektromosan működtetett
csomagérajtó nyitása és zárása*
Funkció, ahol a csomagtérajtó egy gomb
megérintésével nyitható és csukható.
Nyitás
Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét az
elektromosan működtetett csomagtérajtó nyitásához:
Kapcsolódó információk
•
Zárás és nyitás az autó belsejéből
(284. oldal)
–
A távvezérlős gomb
gombjának hoszszú megnyomása. Tartsa nyomva a gombot, amíg a csomagtérajtó el nem kezd
kinyílni.
}}
* Opció/tartozék. 287
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
–
–
13
288
A műszerfal
gombjának hosszú megnyomása. Tartsa nyomva a gombot, amíg
a csomagtérajtó el nem kezd kinyílni.
–
Lábmozdulat* a hátsó lökhárító alatt.
Nyomja meg a
gombot a csomagtérajtó alján a bezáráshoz.
> A csomagtérfedél automatikusan lecsukódik és a zárja nyitva marad.
–
Zárás
Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét az
elektromosan működtetett csomagtérajtó
zárásához13:
MEGJEGYZÉS
•
A gomb a fedél nyitva hagyását követő
24 órában aktív. Ezután azt manuálisan
kell bezárni.
•
Ha a fedél több mint 30 percen keresztül nyitva van, akkor lassan becsukódik.
A csomagtérajtó kilincsének finom megnyomása.
A kulcs nélküli zárás és nyitás* funkcióval felszerelt autók esetében egy gomb szolgál a zárásra és egy a becsukásra és zárásra.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
–
Nyomja meg hosszan a
gombot a távvezérlős kulcson.
> A csomagtérajtó automatikusan becsukódik és hangjelzések hallhatók – a
csomagtérajtó zárja nyitva marad.
–
Nyomja meg hosszan a
gombot a
műszerfalon.
> A csomagtérajtó automatikusan becsukódik és hangjelzések hallhatók – a
csomagtérajtó zárja nyitva marad.
–
Lábmozdulat* a hátsó lökhárító alatt.
> A csomagtérajtó automatikusan becsukódik és hangjelzések hallhatók – a
csomagtérajtó zárja nyitva marad.
Lecsukás és zárás
FONTOS
A csomagtérajtó működtetése közben,
nyissa és csukja azt lassan. Ne erőltesse a
nyitást/zárást, ha ellenállást érez. Lehetséges, hogy megsérült, és a funkció nem
működik megfelelően.
A nyitás vagy zárás visszavonása
Nyomja meg a csomagtérajtó alján található
gombot a lecsukáshoz és ezzel
együtt a csomagtérajtó és az ajtók zárásához13 (a záráshoz az összes ajtónak
csukva kell lennie).
> A csomagtérajtó automatikusan lecsukódik – a csomagtérajtó és az ajtók
bezáródnak és bekapcsol a riasztó*.
–
MEGJEGYZÉS
13
meg, ha nem észlelhető kulcs a csomagtérajtóhoz elégségesen közel.
•
A működéshez az autó egyik távvezérlős
kulcsának a nyitási és zárási távolságon
belül kell lennie.
•
A kulcs nélküli* becsukás vagy zárás
használatakor három hangjelzés szólal
A kulcs nélküli zárás és nyitás* funkcióval felszerelt autók esetében egy gomb szolgál a zárásra és egy a becsukásra és zárásra.
A nyitást vagy zárást az alábbi módokon szakíthatja meg:
•
•
•
Nyomja meg a gombot a műszerfalon.
Nyomja meg a távvezérlős kulcs gombját.
Nyomja meg a zárógombot a csomagtérajtó alján.
•
Nyomja meg a gumírozott nyomólapot a
külső kilincs alatt.
•
Végezzen lábmozdulatot*.
A csomagtérajtó mozgása megáll. A csomagtérajtó ezután manuálisan működtethető.
Ha a csomagtérajtó a csukott helyzet közelében állt meg, akkor a következő aktiválás kinyitja azt.
}}
* Opció/tartozék. 289
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Becsípődés-védelem
Előfeszített rugók
Ha valami elégséges ellenállással megakadályozza a csomagtérajtó nyitását vagy zárását,
akkor aktiválódik a becsípődés-védelem.
•
Nyitás közben - a mozgás megszakad, a
csomagtérajtó megáll, és egy hosszú jelzés szólal meg.
•
Zárás közben - a mozgás megszakad, a
csomagtérajtó megáll, egy hosszú hangjelzés szólal meg, és a csomagtérajtó viszszatér a programozott maximális helyzetébe.
FIGYELEM
Állítsa a csomagtérajtó nyitási helyzetét a
mennyezet magasságához.
A maximális nyílás beállításához:
1.
Az előfeszített rugók az elektromosan működtetett
csomagtérajtóhoz.
FIGYELEM
Ne nyissa fel az elektromosan működtetett
csomagtérajtó előfeszített rugóit. Ezek
nagy nyomással vannak előfeszítve, ami
felnyitáskor sérüléseket okozhat.
Ellenőrizze, hogy nincs-e valaki a csomagtérajtó közelében, mielőtt elkezdené kinyitni vagy becsukni azt, mert a zúzódásos
sérüléseknek súlyos következményei lehetnek.
290
Nyissa ki a csomagtérajtót - állítsa meg
azt a nyitott helyzetben.
MEGJEGYZÉS
Záráskor és nyitáskor figyeljen a zúzódás
kockázatára.
Mindig körültekintően működtesse a csomagtérajtót.
Az elektromosan működtetett
csomagtérajtó* maximális
nyílásának programozása
Kapcsolódó információk
•
Az elektromosan működtetett csomagtérajtó* maximális nyílásának programozása
(290. oldal)
•
A csomagtérajtó lábmozdulattal történő
működtetése* (291. oldal)
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(256. oldal)
A csomagtérajtó alacsonyabb mint félig
nyitott állapota nem lehetséges.
gombot a csomagté2. Nyomja meg a
rajtó alján legalább 3 másodpercre.
> Két rövid hangjelzés szólal meg,
jelezve, hogy a beállított helyzet mentésre került.
A maximális nyílás visszaállításához:
–
Manuálisan mozdítsa a csomagtérajtót a
lehető legmagasabb helyzetbe – nyomja
gombot a
meg, és tartsa nyomva a
csomagtérajtón legalább 3 másodpercig.
> Két hangjelzés szólal meg, jelezve,
hogy a beállított helyzet törlésre került.
A csomagtérajtó ezután a maximális
helyzetet veszi fel nyitáskor.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
MEGJEGYZÉS
•
Ha a rendszert hosszabb ideig folyamatosan működtette, akkor a túlterhelés elkerülése érdekében kapcsolt ki.
Körülbelül 2 perc elteltével használható
újra.
Kapcsolódó információk
•
Az elektromosan működtetett csomagérajtó nyitása és zárása* (287. oldal)
A csomagtérajtó lábmozdulattal
történő működtetése*
Funkció, amely lehetővé teszi a csomagtérajtó nyitását és zárását a hátsó lökhárító
alatt végzett lábmozdulattal. Ez hasznos
lehet, amikor a kezei foglaltak.
Ha az autó kulcs nélküli zárással és nyitással*
rendelkezik, akkor lábmozdulattal is nyithatja a
csomagtérajtót.
A csomagtérajtó nyitásának és zárásának
funkciója akkor is rendelkezésre áll, amikor az
autó elektromosan működtetett csomagtérajtóval* rendelkezik.
MEGJEGYZÉS
A lábbal működtethető csomagtérajtó kétféle változatban létezik:
•
•
Nyitás és zárás lábmozdulattal
Az érzékelő a lökhárító közepétől balra található14.
Az autó egyik távvezérlős kulcsának az autó
mögötti hatótávolságon belül körülbelül
1 méter (3 láb) kell lennie a nyitáshoz és záráshoz. Ez vonatkozik a már kinyitott autóra is,
hogy megakadályozza a véletlen nyitást például egy autómosóban.
Csak kioldás lábmozdulattal (a csomagtérajtót manuálisan kell felemelni a
nyitáshoz)
Ne feledje, hogy a lábmozdulattal történő
nyitás és zárás funkcióhoz elektromosan
működtetett csomagtérajtó* szükséges.
14
Ha az autó hátsó takarólemezzel* rendelkezik, akkor az érzékelő kint, a lökhárító bal oldali sarkán található.
}}
* Opció/tartozék. 291
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Nyitás és zárás lábmozdulattal
A nyitás vagy zárás megszakítása
lábmozdulattal
– Végezzen egy lassú, előre irányuló rúgó
mozdulatot a nyitás vagy zárás közben,
hogy megállítsa a csomagtérajtó mozgását.
Koptató lemezzel* felszerelt autók
Ha az autó koptató lemezzel rendelkezik,
akkor az érzékelő kint, a lökhárító bal oldali
sarkán található.
A távvezérlős kulcsnak nem kell az autó közelében lennie a csomagtérajtó nyitásának vagy
zárásának megszakításához.
Ha a csomagtérajtó a csukott helyzet közelében állt meg, akkor a következő aktiválás kinyitja azt.
Rúgó mozdulat az érzékelő aktiválási területén belül.
–
Végezzen egy lassú, előre irányuló rúgó
mozdulatot a hátsó lökhárító bal oldali
része alatt. Ezután lépjen hátra. Nem szabad hozzáérnie a lökhárítóhoz.
> Egy rövid hangjelzés szólal meg, amikor a nyitás vagy zárás aktiválódik - a
csomagtérajtó kinyílik/becsukódik.
Ha több rúgó mozdulatot végez anélkül, hogy
jóváhagyott távvezérlős kulcs lenne az autó
mögött, akkor a nyitás egy bizonyos késleltetési idő elteltéig nem lehetséges.
Ne hagyja a lábát az autó alatt a rúgó mozdulat során. Ez az aktiválás sikertelenségét okozhatja.
292
MEGJEGYZÉS
Fennáll a kockázata a korlátozott működésnek vagy a működésképtelenségnek,
ha a hátsó lökhárítón nagy mennyiségű jég,
hó, szennyeződés vagy ehhez hasonló
anyag található. Ezért ügyeljen arra, hogy
mindig tisztán tartsa azt.
MEGJEGYZÉS
A lábmozdulattal történő nyitás és zárás aktiválásához koptató lemezzel felszerelt autókon
a rúgó mozdulatot az autó oldala felöl kell
végezni. Az autó egyik távvezérlős kulcsának a
hatótávolságon belül ()körülbelül 1 méter (3
láb) kell lennie a nyitáshoz és záráshoz.
Ügyeljen arra, hogy ha a távvezérlős kulcs
hatótávolságon belül van, fennáll a rendszer aktiválásának lehetősége egy autómosóban vagy hasonló helyzetben.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Szervizzár
A csomagtérajtó a nyitást megakadályozó,
szervizzár funkcióval zárható például akkor,
amikor az autót szervizbe viszi, vagy szállodában, vagy hasonló helyen hagyja.
A szervizzár funkciógombja a
központi kijelző funkció nézetében található. A zár pillanatnyi állapotától függően, a
Szervizzár kioldva vagy
Szervizzár lezárva jelenik
meg.
Rúgó mozdulat az érzékelő érvényes aktiválási területén belül.
Kapcsolódó információk
•
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(280. oldal)
•
Az elektromosan működtetett csomagérajtó nyitása és zárása* (287. oldal)
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(256. oldal)
A szervizzár aktiválása és
inaktiválása
A szervizzár egy funkciógombbal és egy opcionális PIN-kóddal aktiválható a központi kijelzőn.
MEGJEGYZÉS
Az autónak legalább I gyújtásmódban kell
lennie a szervizzár funkció aktiválásához.
A szervizzár két kóddal rendelkezik.
•
A funkció első használatakor létre kell
hozni egy biztonsági kódot.
•
A funkció minden aktiválásakor új PINkódot kell választani.
Kapcsolódó információk
•
A szervizzár aktiválása és inaktiválása
(293. oldal)
Írja be a biztonsági kódot az első
használat előtt.
A funkció első használata során be kell állítani
egy biztonsági kódot. Ezután ez használható a
szervizzár kikapcsolásához, ha elvesztette
vagy elfelejtette a kiválasztott PIN-kódot. A
biztonsági kód PUK-kódként szolgál a szervizzár funkcióhoz a későbbiekben beállított
összes PIN-kódhoz.
Őrizze meg biztos helyen a biztonsági kódot.
}}
* Opció/tartozék. 293
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Biztonsági kód létrehozásához:
1.
Nyomja meg a gombot a szervizzárhoz a
funkció nézetben.
2. Bezárás után írja be a csomagtérajtó kinyitásához szükséges kódot, majd érintse
meg a Megerősítés lehetőséget.
> A csomagtérajtó zárva van. A zárás
megerősítése egy, a funkció nézetben a
gomb mellett megjelenő zöld visszajelzővel történik.
A szervizzár inaktiválása
> Egy felugró ablak jelenik meg.
1.
Nyomja meg a gombot a szervizzárhoz a
funkció nézetben.
Ha az autót a Volvo On Call* vagy a Volvo On
Call alkalmazás használatával nyitja ki, akkor a
szervizzár automatikusan kikapcsol.
Elfelejtett biztonsági kód
Ha elfelejtette a biztonsági kódot, akkor vegye
fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo kereskedővel, aki segít inaktiválni a szervizzárat.
Kapcsolódó információk
•
Szervizzár (293. oldal)
2. Írja be a kívánt biztonsági kódot, majd
nyomja meg a Megerősítés lehetőséget.
> A biztonsági kód mentve van. A szervizzár funkció készen áll az aktiválásra.
A szervizzár aktiválása
1.
Nyomja meg a gombot a szervizzárhoz a
funkció nézetben.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
2. Írja be a záráskor használt kódot, és érintse meg a Megerősítés lehetőséget.
> A csomagtérajtó nyitva van. A nyitás
megerősítéseként a funkció nézetben
található gomb mellett a zöld visszajelző kialszik.
Elfelejtett PIN-kód
Ha elfelejtette a pin-kódot vagy több mint
három alkalommal rossz pin-kódot írt be,
akkor a biztonsági kód használható a szervizzár inaktiválásához.
294
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Riasztó*
Riasztó visszajelző
A riasztó hallható és látható figyelmeztetést
ad, amikor valaki érvénytelen távvezérlős
kulcs nélkül hatol az autóba vagy manipulálja
az indítóakkumulátort illetve a riasztó szirénáját.
Az élesített riasztó akkor aktiválódik, ha:
Ennek elkerüléséhez:
•
kinyitnak egy ajtót, a motorháztetőt vagy a
csomagtérajtót15
•
mozgás észlelhető az utastérben (ha van
beszerelve mozgásérzékelő*)
•
az autót megemelik vagy elvontatják (ha
van beszerelve billenésérzékelő*)
•
•
lecsatlakoztatják az akkumulátor kábelét
A műszerfal piros LED-je jelzi a riasztó rendszer állapotát:
lecsatlakoztatják a szirénát.
•
A LED nem világít – a riasztó nincs élesítve.
•
A LED két másodpercenként egyet villan –
a riasztó élesítve van.
•
A riasztó kikapcsolását követően a LED
legfeljebb 30 másodpercig vagy az I gyújtáshelyzet aktiválásáig gyorsan villog - a
riasztó működésbe lépett.
A riasztó jelei
Riasztás kiváltásakor az alábbiak történnek:
•
•
Egy sziréna szólal meg körülbelül
30 másodpercre vagy a riasztó kikapcsolásáig.
A vészvillogók 5 percig vagy a riasztó
kikapcsolásáig villognak.
Ha a riasztó bekapcsolásának oka nem szűnt
meg, akkor a riasztási ciklus legfeljebb 10
alkalommal megismétlődik15.
15
Bizonyos piacokra vonatkozik.
A mozgásérzékelő riasztást vált ki, ha mozgást
észlel az utastérben - a légáramlást is érzékeli.
Ezért a riasztó akkor is bekapcsolhat, ha nyitva
marad egy ablak vagy a panorámatető* vagy,
ha be van kapcsolva az utastérfűtés.
Mozgás- és emelésérzékelők*
A mozgás és emelésérzékelők az autón belüli
mozgásra, az ablakok betörésére vagy arra
reagálnak, ha valaki megpróbálja ellopni a
kerekeket vagy elvontatni az autót.
•
Zárja be az ablakokat é a panorámatetőt,
amikor elhagyja az autót.
•
Ha használni kell az utasteret vagy az állófűtést – irányítsa úgy a levegőáramlást a
szellőzőkből, hogy azok ne mutassanak
felfelé az utastérben.
Alternatívaként használjon kisebb riasztási
szintet a mozgás- és dőlésérzékelők ideiglenes inaktiválásához.
Akkor is kapcsolja ki a mozgás- és emelésérzékelőket, amikor az autót kompon vagy vonaton szállítja, mert ezek a mozgások hatással
lehetnek az autóra, ami riasztást válthat ki.
A riasztó rendszer hibája esetén
Ha hiba van a riasztó rendszerben,
akkor a szimbólum és a Riasztó
műk. hibája Szerviz szükséges
üzenet jelenik meg a járművezetői
kijelzőn. Ebben az esetben, vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos
Volvo szervizzel.
}}
* Opció/tartozék. 295
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
MEGJEGYZÉS
Ne próbálja maga megjavítani vagy módosítani a riasztórendszer komponenseit. Az
ilyen próbálkozások hatással vannak a biztosítás feltételeire.
Kapcsolódó információk
•
Riasztók* aktiválása és inaktiválása
(296. oldal)
•
•
Csökkentett riasztási szint* (297. oldal)
Zárreteszelés* (298. oldal)
Riasztók* aktiválása és inaktiválása
A riasztó akkor élesedik, amikor bezárja az
autót.
A riasztó élesítése
Zárja be az autót és élesítse a riasztót az alábbiak szerint
•
nyomja meg a távvezérlős kulcs záró
gombját
•
érintse meg a jelölt felületet az ajtókilincsek külsején vagy a csomagtérajtó gumírozott nyomólapján16.
Ha az autó kulcs nélküli zárással/nyitással* és
elektromosan működtetett csomagtérajtóval*
is rendelkezik, akkor a csomagtérajtó alján
gomb is használható az autó
található
bezárásához és a riasztó élesítéséhez.
16
296
A piros LED két másodpercenként felvillan a műszerfalon, amikor az autó be van zárva és a riasztó élesítve van.
A riasztó kikapcsolása
Nyissa ki az autót és kapcsolja ki a riasztót az
alábbiak szerint
•
nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitó
gombját
•
fogja meg valamelyik ajtókilincset vagy
nyomja meg finoman a csomagtérajtó
gumírozott nyomólapját16.
Kulcs nélküli zárással és nyitással* rendelkező autók esetében.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A riasztó inaktiválása működő távvezérlős
kulcs nélkül
Az autó kinyitható és a riasztó kikapcsolható
akkor is ha a távvezérlős kulcs nem működik
például amikor a távvezérlős kulcs eleme
lemerült.
Kiváltott riasztás kikapcsolása
1.
A riasztó automatikus élesítése és
újbóli élesítése
Nyissa ki a vezetőajtót a levehető kulcszszárral.
> A riasztás bekapcsolt.
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitógombját vagy állítsa az autót I gyújtáshelyzetbe a gyújtásgombnak az óramutató
járásával megegyező irányba fordításával,
majd elengedésével.
2. Helyezze a távvezérlős kulcsot a kulcs
szimbólumra a biztonsági olvasóban az
alagútkonzol pohártartójában.
3. Fordítsa az indító gombot az óramutató
járásával megegyező irányba, majd
engedje el azt.
> A riasztó kikapcsol.
A csökkentett riasztási szint azt jelenti, hogy
a mozgás- és emelésérzékelők ideiglenesen
ki vannak kapcsolva.
Kapcsolja ki a mozgás- és emelésérzékelőket,
hogy elkerülje a riasztó akaratlan bekapcsolását - például amikor kutyát hagy az autóban
vagy vonaton illetve kompon szállítja az autót.
Nyomja meg a Csökkentett
védelem gombot a központi
kijelző funkció nézetében a
mozgás- és emelésérzékelők
kikapcsolásához, amikor a
következő alkalommal
bezárja az autót.
Az automatikus újraélesítés megakadályozza
az autó akaratlan élesített riasztó nélkül
hagyását.
Ha az autót kinyitja a távvezérlős kulccsal (és
kikapcsolja a riasztót), de egyik ajtót és a csomagtérajtót sem nyitja ki két percen belül,
akkor a riasztó újból élesedik. Az autó ugyanekkor visszazár.
A biztonsági olvasó a pohártartóban helyezkedik el.
Csökkentett riasztási szint*
Bizonyos piacokon a riasztó a vezetőajtó kinyitása, majd becsukása után egy bizonyos idő
elteltével automatikusan újra beélesedik, ha
nem zárja be az ajtót.
A beállítás módosításához:
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Nyomja meg a My Car
Ugyanakkor kikapcsol a zárreteszelés funkció,
azaz belülről lehetséges a nyitás.
Ha kinyitja, majd újra bezárja az autót, akkor
inaktiválni kell a csökkentett riasztási szintet.
Kapcsolódó információk
•
•
Riasztó* (295. oldal)
Zárreteszelés* (298. oldal)
Zárás gombot.
3. Válassza ki a Passzív élesítés deaktiv.
lehetőséget a funkció ideiglenes inaktiválásához.
Kapcsolódó információk
•
Riasztó* (295. oldal)
* Opció/tartozék. 297
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Zárreteszelés*
A biztonsági zár azt jelenti, hogy kívülről történő nyitáskor minden nyitó fogantyú mechanikusan kiold, ami azt jelenti, hogy az ajtók
nyitása belülről nem lehetséges.
A zárreteszelés távvezérlős kulcs vagy kulcs
nélküli nyitás* használatával történő záráskor
aktiválódik és körülbelül 10 másodperces késleltetéssel élesedik az ajtók zárása után. Ha a
késleltetési időn belül kinyitja valamelyik ajtót,
akkor a folyamat megszakad és a riasztó nem
aktiválódik.
Az autó csak a távvezérlős kulccsal, a kulcs
nélküli nyitással* vagy a Volvo On Call* alkalmazással, amikor aktiválva van a biztonsági
zár.
A bal oldali első ajtó a kivehető kulcsszárral is
nyitható. Ha az autót a kivehető kulcsszárral
nyitja ki, akkor bekapcsol a riasztó.
MEGJEGYZÉS
298
•
Ne feledje, hogy a riasztó az autó zárásakor élesedik.
•
A riasztó akkor kapcsol be, ha valaki
megpróbálja belülről kinyitni az ajtókat.
FIGYELEM
Ha nem kapcsolta ki a funkciót, ne hagyja,
hogy bárki az autóban maradjon, ezzel
elkerülheti, hogy valaki az autóban csapdába essen.
Kapcsolódó információk
•
A zárreteszelés ideiglenes inaktiválása*
(298. oldal)
•
Riasztó* (295. oldal)
A zárreteszelés ideiglenes
inaktiválása*
Ha valaki az autóban marad, de az ajtókat
kívülről be kell zárni, akkor a zárreteszelés
funkciót ki kell kapcsolni a belülről történő
nyitáshoz.
FIGYELEM
Ha nem kapcsolta ki a funkciót, ne hagyja,
hogy bárki az autóban maradjon, ezzel
elkerülheti, hogy valaki az autóban csapdába essen.
Nyomja meg a Csökkentett
védelem gombot a központi
kijelző funkció nézetében a
zárreteszelés funkció ideiglenes kikapcsolásához.
Ez azt jelenti, hogy a riasztó mozgás- és emelésérzékelői* ki vannak kapcsolva.
Ezután a Csökkentett védelem jelenik meg a
központi kijelzőn és a zárreteszelés az autó
következő zárásakor ideiglenesen kikapcsol.
A hagyományos zárás esetén az elektromos
aljzatok azonnal kikapcsolnak, de amikor a
zárreteszelés ideiglenesen ki van iktatva, akkor
azok a zárást követően maximum 10 percig
aktívak maradnak.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Ha kinyitja, majd újra bezárja az autót, akkor a
zárreteszelés funkciót újra ideiglenesen inaktiválni kell.
A rendszer a motor következő beindításakor
visszaáll.
Kapcsolódó információk
•
•
Zárreteszelés* (298. oldal)
Riasztó* (295. oldal)
* Opció/tartozék. 299
VEZETŐTÁMOGATÁS
VEZETŐTÁMOGATÁS
Vezetőtámogató rendszerek
Az autó különböző vezetőtámogató rendszerekkel van felszerelve, amelyek különböző
helyzetekben segíthetik aktívan vagy passzívan a járművezetőt.
A rendszerek segíthetik a járművezetőt például:
•
•
•
•
egy beállított sebesség fenntartásában
az elöl haladó autóhoz képest egy bizonyos időköz fenntartásában
ütközés megelőzésében azzal, hogy figyelmeztetik a járművezetőt és fékezik az
autót
segítenek a járművezetőnek a parkolásban.
Az adott piactól függően bizonyos rendszerek
alapfelszereltségként, míg mások opcionálisan
vannak az autóba beépítve.
Kapcsolódó információk
302
•
IntelliSafe – vezetőtámogatás és biztonság (33. oldal)
•
Sebességfüggő kormányzási erő
(302. oldal)
•
•
•
•
•
elektronikus menetstabilizáló (303. oldal)
Connected Safety (308. oldal)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Automatikus sebességhatároló
(336. oldal)
Sebességtartó (tempomat) (339. oldal)
Adaptív sebességtartó* (343. oldal)
Pilot Assist* (352. oldal)
Támogatás kanyarokban* (363. oldal)
Előzési segéd* (365. oldal)
Sávtartó segéd (372. oldal)
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor (379. oldal)
Rear Collision Warning* (385. oldal)
BLIS* (386. oldal)
Driver Alert Control (390. oldal)
Követési távolságra való figyelmeztetés*
(392. oldal)
Cross Traffic Alert* (395. oldal)
Parkolósegéd* (400. oldal)
Parkolókamera* (406. oldal)
Radar egység (425. oldal)
Kamera egység (434. oldal)
Sebességfüggő kormányzási erő
A sebességfüggő kormányszervo alkalmazásával a kormánykerékre kifejtendő erő nagysága az autó sebességének növekedésével
együtt növekszik, hogy jobb érzékenységet
biztosítson a járművezető számára. Autópályán a kormányzás keményebb. A kormányzáshoz parkoláskor és alacsonyabb sebességek mellett kisebb erőkifejtés szükséges.
Csökkentett teljesítmény
Ritka esetekben, a szervokormánynak csökkentett teljesítménnyel kell működnie és a kormánykerék forgatása kissé nehezebb lehet. Ez
akkor történhet, amikor a kormányszervo túl
meleg, és átmenetileg hűtést igényel. Az is
előfordulhat, hogy megszakad a tápellátás.
Csökkent tápellátás esetén, a
Szervokormányzás
Segítségnyújtás
ideiglenesen csökkentve
üzenet valamint ez a szimbólum jelenik meg a járművezetői kijelzőn.
Amíg a kormányszervo csökkentett teljesítménnyel működik, a vezetőtámogató funkciók
és a kormányzási segéd rendszerek nem állnak rendelkezésre.
City Safety™ (310. oldal)
Jelzőtábla-felismerés* (325. oldal)
Sebességhatároló (332. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
Ha a hőmérséklet túlságosan megemelkedik, akkor a szervo teljes kikapcsolásra
kényszerülhet. Ilyen helyzetekben a járművezetői kijelző a Szervokormány hibája
Biztonságosan álljon meg üzenetet és
egy szimbólumot mutat.
elektronikus menetstabilizáló
Az elektronikus menetstabilizáló rendszer
(ESC1) segíti a járművezetőt a megcsúszás
elkerülésében és javítja az autó tapadását.
A járművezetői kijelző ezt a
szimbólumot mutatja, amikor
a rendszer működik.
A kormányzási asszisztens az INDIVIDUAL
hajtásmód használatakor beállítható.
A rendszer fékezése pulzáló
hangként hallható és az autó
a gázpedál használata közben a vártnál lassabban gyorsul.
1.
A rendszer az alábbi részfunkciókból áll:
A kormányzási erő módosítása*
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Válassza ki a My Car Vezetési módok
Kormányzási erő lehetőséget.
A kormánykerék ellenállásának beállítása az
autó álló helyzetében vagy alacsony sebességgel, egyenes vonalban haladva érhető el.
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetőtámogató rendszerek (302. oldal)
•
•
•
•
•
Stabilizáló funkció2
Kipörgésgátló és nagyobb tapadást biztosító rendszer
Motorellenállás-vezérlés
Utánfutó-stabilizáló
Roll Stability Control
FIGYELEM
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele,
de nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerje azokat a tényezőket és korlátokat amire
ügyelnie kell.
•
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
Vezetési módok* (468. oldal)
Stabilizáló funkció2
A funkció egyenként ellenőrzi a kerekek hajtóés fékerejét az autó stabilizálása érdekében.
1 Electronic Stability Control
2 Aktív farolásgátlóként is ismert.
}}
* Opció/tartozék. 303
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Kipörgésgátló és nagyobb tapadást
biztosító rendszer
A funkció alacsony sebesség mellett aktív és
fékezi a kipörgő hajtott kerekeket, hogy
további tapadást biztosítson azoknak a hajtott
kerekeknek, amelyek nem pörögnek ki.
A funkció a kerekek kipörgését is képes megakadályozni az útfelületen gyorsítás közben.
Motorellenállás-vezérlés
A nyomatékvektor szabályozás (EDC3) megakadályozhatja a kerekek blokkolását, például
visszakapcsoláskor vagy alacsony sebességfokozatban csúszós útfelületen történő motorfékezéskor.
Roll Stability Control
FIGYELEM
Utánfutó-stabilizáló*4
Kapcsolódó információk
•
•
MEGJEGYZÉS
Az utánfutó-stabilizáló funkció kikapcsol,
ha az ESC sport mód be van kapcsolva.
3 Engine Drag Control
4 Az eredeti Volvo vonóhorog
5 Trailer Stability Assist
304
Utánfutó-stabilizáló* (510. oldal)
Normál vezetési körülmények között a
rendszer javítja az autó közúti biztonságát,
de ez nem lehet ok a gyorsabb vezetésre.
Mindig tartsa be a biztonságos vezetésre
vonatkozó óvintézkedéseket.
A kerekek akaratlan blokkolása vezetés közben, többek között, akadályozza a járművezetőt az autó kormányzásában.
Az utánfutó-stablizáló (TSA5) funkciója, hogy
utánfutó vontatásakor stabilizálja az autót, ha
az kígyózni kezdene.
•
A funkció csökkenti a felborulás kockázatát,
például hirtelen kitérő manőverek során vagy
amikor az autó megcsúszik. A rendszer figyeli,
hogy milyen mértékben változik az autó oldalirányú dőlése. Ezt az információt használja a
rendszer az autó felborulási kockázatának
kiszámításához. Ha az autót a felborulás kockázata fenyegeti, akkor az elektronikus vezérlő
rendszer bekapcsol, a motor nyomatéka csökken és egy vagy több keréken működésbe lép
a fék, amíg az autó vissza nem nyeri a stabilitását.
•
Vezetőtámogató rendszerek (302. oldal)
A sport üzemmód aktiválása vagy inaktiválása az elektronikus menetstabilizálóhoz
(305. oldal)
Az elektronikus menetstabilizáló szimbólumai és üzenetei (307. oldal)
tartalmazza az utánfutó-stabilizáló funkciót.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Elektronikus menetstabilizáló
sport üzemmódban
A menetstabilizáló rendszer (ESC6) rendszer
mindig aktív – nem kapcsolható ki. Azonban
a járművezető kiválaszthatja az ESC sport
mód lehetőséget, ami aktívabb vezetési
élményt tesz lehetővé.
A ESC sport mód részfunkció kiválasztásával
a rendszer beavatkozása csökken és így az
autó kis mértékben megcsúszhat, ezért a
vezetőre a normálisnál nagyobb irányítás
hárul.
Amikor az ESC sport mód van kiválasztva,
akkor a funkció kikapcsoltnak tekinthető,
annak ellenére, hogy a funkció sok esetben
továbbra is segíti a járművezetőt.
MEGJEGYZÉS
Ha ki van választva az ESC sport mód,
akkor az utánfutó-stabilizáló (TSA7) kikapcsol.
A ESC sport mód jobb tapadást is biztosít
akkor is, ha az autó elakadt vagy amikor laza
felületen, például homokban vagy mély hóban
halad.
6 Electronic Stability Control
7 Trailer Stability Assist
8 Electronic Stability Control
Kapcsolódó információk
•
•
•
elektronikus menetstabilizáló (303. oldal)
A sport üzemmód aktiválása vagy inaktiválása az elektronikus menetstabilizálóhoz
(305. oldal)
Utánfutó-stabilizáló* (510. oldal)
A sport üzemmód aktiválása vagy
inaktiválása az elektronikus
menetstabilizálóhoz
A menetstabilizáló rendszer (ESC8) rendszer
mindig aktív – nem kapcsolható ki. Azonban
a járművezető kiválaszthatja a sport üzemmódot, ami aktívabb vezetési élményt tesz
lehetővé.
A funkciót ezzel a gombbal
kapcsolhatja be vagy ki a központi kijelző funkció nézetében.
•
•
ZÖLD gombvisszajelzés – a funkció aktív.
SZÜRKE gombvisszajelzés – a funkció
inaktív.
Az ESC sport mód aktív állapotát ennek a szimbólumnak
a világítása jelzi a járművezetői kijelzőn a funkció kikapcsolásáig vagy a motor leállításáig. A motor következő
beindítását követően a rendszer újra normál üzemmódban fog működni.
Az ESC sport mód funkció nem választható
ki, amikor az alábbi funkciók valamelyike aktív:
}}
* Opció/tartozék. 305
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
•
•
•
•
Sebességhatároló
Sebességtartó (tempomat)
Adaptív sebességtartó*
Pilot Assist*
Kapcsolódó információk
306
•
Elektronikus menetstabilizáló sport üzemmódban (305. oldal)
•
elektronikus menetstabilizáló (303. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az elektronikus menetstabilizáló
szimbólumai és üzenetei
jelenhet meg a járművezetői kijelzőn. Az alábbiakban néhány példát láthat.
Az elektronikus menetstabilizálóra (ESC9)
vonatkozóan számos szimbólum és üzenet
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Körülbelül 2 másodpercig folyamatosan
világít
Rendszerellenőrzés a motor beindításakor.
Villogó fény
A rendszer bekapcsolás alatt áll.
Folyamatos fény
Sport üzemmód aktiválva. MEGJEGYZÉS: A rendszer ebben az üzemmódban sem
kapcsol ki teljesen, csak csökken a működése.
ESC
A rendszer ideiglenes csökkentése a fék túl magas hőmérséklete miatt - a funkció
automatikusan visszaáll, amikor a fékek lehűltek.
Ideiglenesen ki
A rendszer kikapcsolva. Álljon meg az autóval biztonságos helyen, állítsa le, majd
indítsa be újra a motort.
ESC
Szerviz szükséges
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Ha az üzenet megmarad: Keressen fel egy
szervizt – hivatalos Volvo szerviz ajánlott.
Kapcsolódó információk
•
9 Electronic
elektronikus menetstabilizáló (303. oldal)
Stability Control
307
VEZETŐTÁMOGATÁS
Connected Safety10
A Connected Safety információkat oszt meg
az Ön autója és más járművek között az interneten11. A funkció célja, hogy figyelmeztesse
a járművezetőt, ha ugyanazon az úton potenciálisan veszélyes közlekedési helyzet alakult
ki.
A funkció tájékoztathatja a járművezetőt arról,
hogy ugyanazon az úton egy másik jármű
bekapcsolta a vészvillogóit vagy csúszós útviszonyokat észlelt. A csúszós útviszonyokra
vonatkozó információk akkor is megjelennek,
ha a saját autója észlel csúszós útfelületet.
A Connected Safety az alábbiakkal segíthet a
járművezetőnek:
•
•
Riasztás vészvillogók bekapcsolása esetén
Riasztás csúszós útviszonyok esetén
A kommunikáció csak olyan Connected Safety
felszereltségű autók között működik, amelyekben aktiválva van a szolgáltatás.
Riasztás vészvillogók bekapcsolása
esetén
Ha a saját autója vészvillogói bekapcsolnak,
akkor erről tájékoztathatja az autó pozíciójához közeledő járműveket.
10
11
308
Amikor a saját autója egy
vészvillogókat használó járműhöz közeledik, akkor ez a
szimbólum jelenik meg a járművezetői kijelzőn.
Amikor a saját autója közel van egy vészvillogót használó járműhöz, akkor a szimbólum
mérete megduplázódik.
Amikor a közeledő jármű közel van a csúszós
útszakaszhoz, akkor a szimbólum mérete
megduplázódik.
A szélvédőre vetített kijelzővel rendelkező járművekben a Connected Safety figyelmeztető
szimbólumai is ott jelennek meg.
FIGYELEM
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele,
de nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerje azokat a tényezőket és korlátokat amire
ügyelnie kell.
•
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
A szélvédőre vetített kijelzővel rendelkező járművekben a Connected Safety figyelmeztető
szimbólumai is ott jelennek meg.
Riasztás csúszós útviszonyok esetén
Ha a saját autója csökkent tapadást észlel a
gumiabroncsok és az út között, akkor erről
tájékoztatást küldhet az autójához közelítő járművek számára.
Jégriasztás esetén ez a szimbólum jelenik meg a járművezetői kijelzőn, amikor egy
jármű a csúszós útszakaszhoz közeledik, mind a saját
autójában mind más járművekben; amelyek megkapták
az információt a Connected Safety szolgáltatáson keresztül.
Nem minden piacon érhető el.
Az adatok küldése (adatforgalom) az internet használatával történik és ez költségekkel járhat.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Vezetőtámogató rendszerek (302. oldal)
A Connected Safety be- vagy kikapcsolása
(309. oldal)
A Connected Safety korlátai (310. oldal)
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
(561. oldal)
A Connected Safety be- vagy
kikapcsolása
Ahhoz, hogy a Connected Safety az útviszonyokkal kapcsolatos információkat tudjon
megosztani más járművekkel, a funkciót aktiválni kell. A funkció kikapcsolható, ha nem
szeretne információkat megosztani.
A funkciót ezzel a gombbal
kapcsolhatja be vagy ki a központi kijelző funkció nézetében.
•
•
Kapcsolódó információk
•
•
Connected Safety (308. oldal)
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
(561. oldal)
•
Felhasználási feltételek és adatmegosztás
(569. oldal)
•
A Connected Safety korlátai (310. oldal)
ZÖLD gombvisszajelzés – a funkció aktív.
SZÜRKE gombvisszajelzés – a funkció
inaktív.
Ha be van kapcsolva, a járművezetőnek el kell
fogadnia a vonatkozó használati feltételeket,
mielőtt csatlakozhatna az internethez12. Például olyan helyzetben, amikor a járművezetőnek jóvá kell hagynia az adatküldést az autóból
a mobiltelefonja használatával.
Ha nincs internetkapcsolat, akkor a saját
autója tájékoztatja Önt, a jármű vezetőjét,
hogy a csúszós útviszonyokat a saját autója
észlelte. A Connected Safety teljes működéséhez a saját autójának csatlakoznia kell az internethez.
12
Az adatok küldése (adatforgalom) az internet használatával történik és ez költségekkel járhat.
* Opció/tartozék. 309
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Connected Safety korlátai
FIGYELEM
Az olyan járművekkel kapcsolatos információk, amelyek bekapcsolták a vészvillogóikat
vagy csúszós útviszonyokat észleltek, nem
mindig kerülnek megosztásra az összes járművel, amely ugyanazon a területen van.
Ez lehet például azért, mert:
•
Az internetkapcsolat gyenge vagy megszakadt.
•
A járművek olyan manővereket hajtanak
végre csúszós útfelületen, amelyek túl
gyengék a gumiabroncsok és az útfelület
közötti súrlódás észleléséhez, például kormánymozdulat, gyorsítás vagy fékezés.
•
A csúszós útfelületet észlelő vagy vészvillogóikat bekapcsoló járművekben nincs
bekapcsolva a funkció.
•
A csúszós útfelületet észlelő vagy vészvillogóikat bekapcsoló járművek nincsenek
felszerelve a funkcióval.
•
310
Lehetséges, hogy a hibás globális helymeghatározás/műholdas navigáció miatt
nincs figyelmeztetés.
•
Csúszós felületek észlelése vagy a vészvillogók bekapcsolása történt egy kisebb
úton, amely nem szerepel a Volvo Cars
adatbázisban.
•
A Connected Safety nem minden piacon
áll rendelkezésre és nem minden területet
fed le - a pillanatnyi területekről a Volvo
kereskedők rendelkeznek információkkal.
•
Bizonyos helyzetekben a funkció csúszós útviszonyokra vonatkozó helytelen
figyelmeztetéseket adhat.
•
A funkció nem mindig képes más járművek észlelésére bekapcsolt vészvillogóval vagy észlelni a csúszós felületekkel rendelkező út minden szakaszát.
City Safety™
A City Safety13 a lámpákat, hangot és fékimpulzusos figyelmeztetést használhat, hogy
figyelmeztesse a járművezetőt a gyalogosokra, kerékpárosokra, nagyobb állatokra és
járművekre.
Kapcsolódó információk
•
•
Connected Safety (308. oldal)
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
(561. oldal)
A funkció áttekintése
Hangjelzés ütközés kockázata esetén
Figyelmeztető jelzés ütközés kockázata
esetén
Távolságmérés a kamera és a radar egységgel
A funkció segíthet a járművezetőnek az ütközések elkerülésében, például amikor erős forgalomban vezet, ahol az elöl haladó forgalom
változásai a figyelmetlenséggel párosulva
balesethez vezethetnének. A City Safety ezután röviden erős fékezést aktivál, és normálisan az autó megáll az elöl lévő jármű mögött.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A funkció az autó automatikus fékezésével
segít a járművezetőnek amikor ütközés fenyeget, ha a járművezető nem reagál időben fékezéssel vagy elkormányzással.
FIGYELEM
•
A City Safety olyan helyzetekben kapcsol be,
amikor a járművezetőnek korábban kellett
volna fékeznie, ezért nem segíthet a vezetőnek
minden helyzetben. A funkció a szükségtelen
beavatkozások elkerülése érdekében úgy van
tervezve, hogy a lehető legkésőbb kapcsoljon
be. Az automatikus fékezés csak bizonyos idő
elteltével vagy az ütközésfigyelmeztetéssel
egy időben lép működésbe.
•
A járművezető vagy az utasok normális esetben nem észlelik City Safety funkció működését - csak akkor ha olyan helyzet alakul ki, amikor a jármű rendkívül közel kerül az ütközéshez.
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele,
de nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerje azokat a tényezőket és korlátokat amire
ügyelnie kell.
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
•
Akadályok észlelése City Safety funkcióval
(315. oldal)
•
A City Safety fékez a szembejövő járművek esetén (320. oldal)
•
Automatikus fékezés elkerülő manőver
esetében City Safety használatával
(320. oldal)
•
A City Safety keresztirányú forgalomban
(317. oldal)
•
City Safety kormányzási segítség kitérő
manőverhez (319. oldal)
•
•
A City Safety korlátai (321. oldal)
A City Safety funkcióval kapcsolatos üzenetek (324. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
13
Vezetőtámogató rendszerek (302. oldal)
A City Safety részfunkciói (312. oldal)
A City Safety figyelmeztetési távolságának
beállítása (314. oldal)
A funkció nem minden piacon áll rendelkezésre.
311
VEZETŐTÁMOGATÁS
A City Safety részfunkciói
Safety14
A City
segíthet az ütközés megelőzésében vagy csökkentheti annak sebességét.
A funkció több részfunkcióból áll.
A sebesség csökkentésének
képessége
Ha járművezető autója és az akadály közötti
sebességkülönbség nagyobb, mint az alábbiakban meghatározott sebességek, akkor a
City Safety automatikus fékezés funkciója
nem képes elkerülni az ütközést, de enyhítheti
annak következményeit.
Járművek
Elöl haladó jármű esetén a City Safety legfeljebb 60 km/h (37 mph) értékkel képes a
sebesség csökkentésére.
Kerékpárosok
Kerékpárosok esetén a City Safety legfeljebb
50 km/h (30 mph) értékkel képes a sebesség
csökkentésére.
Gyalogosok
Gyalogos esetén a City Safety legfeljebb
45 km/h (28 mph) értékkel képes a sebesség
csökkentésére.
Nagyobb állatok
Ha fennáll az ütközés kockázata egy nagyobb
állattal, akkor a City Safety akár 15 km/h
14
312
(9 mph) mértékben képes csökkenteni az autó
sebességét.
A fékezés funkció nagyobb állatok esetén elsősorban az ütközés erejének csökkentését szolgálja nagyobb sebességek mellett és 70 km/h
(43 mph) sebesség felett a leghatékonyabb,
viszont alacsonyabb sebességek mellett
kevésbé hatékony.
A City Safety lépései
Az City Safety három lépést hajt végre az
alábbi sorrendben:
1.
Ütközésfigyelmeztetés
2. Féksegéd
3. Automatikus fék
1. - Ütközésfigyelmeztetés
A rendszer először figyelmezteti a járművezetőt a fenyegető ütközésre.
Ha az autó szélvédőre vetített kijelzővel* van
felszerelve, akkor a figyelmeztetés egy villogó
szimbólummal jelenik meg a szélvédőn.
Ütközésfigyelmeztető szimbólum a szélvédőn
MEGJEGYZÉS
Erős napfényben, fényvisszaverődésekkor,
szélsőséges fénykontrasztoknál, napszemüveg használata esetén vagy ha a járművezető nem néz egyenesen előre, akkor a vizuális figyelmeztető jelzéseket nehéz lehet
felismerni a szélvédőn.
A City Safety képes észlelni az autó előtt lévő
álló vagy az autóval azonos irányban mozgó
gyalogosokat, kerékpárosokat vagy járműveket. A City Safety az olyan gyalogosokat,
kerékpárosokat vagy nagyobb állatokat is észlelni képes, amelyek az autó előtt keresztezik
az utat.
A funkció nem minden piacon áll rendelkezésre.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Gyalogossal, nagyobb állattal, kerékpárossal
vagy járművel történő ütközés kockázata esetén a járművezetőt vizuális, akusztikus és
fékimpulzusos figyelmeztetés értesítik. Alacsony sebesség mellett, és ha a járművezető
hirtelen fékez illetve gyorsít, nincs fékimpulzusos figyelmeztetés. A fék lüktetésének frekvenciája az autó sebességétől függően változik.
2 - Féksegéd
Ha az ütközés kockázata az ütközésfigyelmeztetést követően tovább növekszik, akkor a
bekapcsol a féksegéd.
A féksegéd fel isi erősíti a járművezető fékezését, ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a fékezés nem elégséges mértékű az ütközés elkerüléséhez.
3. - Automata fék
Az automatikus fék funkció kapcsol be utoljára.
Ebben a helyzetben a járművezető még nem
kezdte meg a fékezést a megelőző tevékenység végrehajtásához és az ütközés kockázata
fenyeget, ekkor bekapcsol az automatikus
fékezés funkció - ez attól függetlenül történik,
hogy fékez-e a járművezető vagy sem. A fékezés ezután teljes fékerővel történik az ütközés
sebességének csökkentése érdekében, vagy
korlátozott fékerővel, ha ez is elégséges az
ütközés elkerüléséhez.
A biztonságiöv-feszítő aktiválható az automatikus fék funkció működésbe lépésével együtt.
Bizonyos helyzetekben az automatikus fékezés enyhe fékezéssel kezdődhet, majd teljes
fékezéssel folytatódik.
Amikor a City Safety funkció aktiválja a fékeket, akkor a járművezetői kijelzőn megjelenik
egy üzenet, hogy a funkció aktív/aktív volt.
FIGYELEM
A City Safety rendszert a járművezető nem
használhatja arra, hogy megváltoztassa a
vezetési stílusát - a járművezető nem
támaszkodhat kizárólag a City Safety rendszerre és hagyhatja, hogy egyedól az fékezzen.
Amikor a City Safety megakadályozott egy
ütközést egy álló objektummal, akkor az autó
álló helyzetben marad a járművezető cselekvésére várva. Ha az autót egy elől haladó lassabb
jármű miatt lefékez, akkor a sebesség az elől
haladó járművel megegyező értékre csökken.
MEGJEGYZÉS
A manuális sebességváltóval rendelkező
autókon a motor leáll, amikor az automata
fékezés funkció megállítja az autót, akkor
is, ha a járművezető korábban benyomta a
tengelykapcsoló-pedált.
A járművezető mindig megszakíthatja a fékezési beavatkozást a gázpedál padlóig nyomásával.
Kapcsolódó információk
•
•
City Safety™ (310. oldal)
A City Safety keresztirányú forgalomban
(317. oldal)
•
A City Safety fékez a szembejövő járművek esetén (320. oldal)
•
•
•
A City Safety korlátai (321. oldal)
Szélvédőre vetített kijelző* (145. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (49. oldal)
MEGJEGYZÉS
Amikor a City Safety rendszer fékez, akkor
kigyulladnak a féklámpák.
* Opció/tartozék. 313
VEZETŐTÁMOGATÁS
A City Safety figyelmeztetési
távolságának beállítása
akkor beállítható a Normál vagy Késői figyelmeztetési távolság.
A City Safety15 mindig aktív, de a járművezetőnek lehetősége van a funkció figyelmeztetési távolságának beállítására.
Ha túl gyakorinak vagy zavarónak érzi a figyelmeztetéseket, akkor csökkenthető a figyelmeztetési távolság, ami csökkenti a figyelmeztetések teljes számát és azt eredményezi,
hogy a City Safety később ad figyelmeztetést.
MEGJEGYZÉS
A City Safety funkció nem kapcsolható ki.
Automatikusan aktiválódik, amikor beindítja a motort/elektromos működést, és
aktív marad, amíg le nem állítja a motort/
elektromos működést.
A figyelmeztetési távolság határozza meg a
rendszer érzékenységét és szabályozza a
távolságot, amelynél vizuális, akusztikus és
fékimpulzusos figyelmeztetést kell adni.
A Késői figyelmeztetési távolságot ezért csak
kivételes esetekben, például dinamikus vezetéskor szabad használni.
FIGYELEM
•
Semmilyen automata rendszer nem
garantálhatja a 100 %-osan helyes
működést minden helyzetben. Ezért,
soha ne tesztelje a City Safety rendszert úgy, hogy embereknek, állatoknak vagy járműveknek hajt - ez súlyos
károsodáshoz és súlyos vagy halálos
sérüléshez vezethet.
•
A City Safety figyelmezteti a járművezetőt az ütközés kockázatára, de a
funkció nem rövidítheti a járművezető
reakcióidejét.
•
Bizonyos esetekben még a figyelmeztetési távolság Korai beállításakor is
későn észlelhetők a figyelmeztetések,
például, amikor nagy különbségek vannak a sebességek között vagy az elöl
haladó járművek hirtelen erősen fékeznek.
•
A Korai figyelmeztetési távolság beállítás esetén a figyelmeztetések előre
érkeznek. Ez azt jelentheti, hogy a
figyelmeztetések gyakrabban érkeznek,
mint Normál figyelmeztetési távolság
esetén, de javasolt, mert ez hatékonyabbá teszi a City Safety funkciót.
A figyelmeztetési távolság beállításához:
1.
Válassza ki a Beállítások My Car
IntelliSafe lehetőséget a központi kijelző
felső nézetében.
2. A City Safety figyelmeztetés alatt
válassza ki a Késői, Normál vagy Korai
lehetőséget a kívánt figyelmeztetési távolság beállításához.
Ha a Korai beállítás túl sok figyelmeztetést
okoz, ami bizonyos helyzetekben zavaró lehet,
15
314
A funkció nem minden piacon áll rendelkezésre.
VEZETŐTÁMOGATÁS
MEGJEGYZÉS
A Rear Collision Warning* irányjelzőkkel
történő figyelmeztetése kikapcsol, ha a
City Safety funkció ütközésfigyelmeztetés
figyelmeztetési távolsága a legalacsonyabb
"Késői" szintre van állítva.
A biztonságiöv-előfeszítő és fékező funkciók azonban aktívak maradnak.
Kapcsolódó információk
•
•
•
City Safety™ (310. oldal)
A City Safety korlátai (321. oldal)
Rear Collision Warning* (385. oldal)
Akadályok észlelése City Safety
funkcióval
Kerékpárosok
A City Safety16 segíthet a járművezetőnek a
járművek, kerékpárosok, nagyobb állatok és
gyalogosok észlelésében.
Járművek
A City Safety észleli a legtöbb álló vagy a járművezető saját autójával megegyező irányban
mozgó járművet. Ez a funkció bizonyos esetekben a szembejövő és a keresztirányban
haladó járművek észlelésére is képes.
Ahhoz, hogy a City Safety sötétben is észlelni
tudja a járműveket, a járművek első és hátsó
lámpáinak működniük kell és tisztán kell világítaniuk.
Példák arra, hogy mit értelmez a City Safety kerékpárosként — tiszta testkontúrokkal és a kerékpárkörvonalakkal.
A jó kerékpáros-észleléshez az szükséges,
hogy a rendszer lehetőleg egyértelmű információkat kapjon a test és a kerékpár körvonalairól
- ez magában foglalja a lehetőséget a kerékpár, a fej, a karok, a vállak, lábak a felső és alsó
test és a normál emberi mozgásminta felismerésére.
Ha a kerékpár vagy a kerékpáros testének
nagy részei nem láthatók a funkció kamerája
számára, akkor a rendszer nem képes a kerékpáros észlelésére.
Ahhoz, hogy a funkció észlelni tudja a kerékpárosokat, azoknak felnőtteknek kell lenniük
16
A funkció nem minden piacon áll rendelkezésre.
}}
* Opció/tartozék. 315
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
és felnőtt méretű kerékpáron kell közlekedniük.
Gyalogosok
FIGYELEM
A City Safety egy kiegészítő vezetőtámogató funkció, de nem képes minden kerékpárost minden helyzetben észlelni, például
nem látja:
•
a részben takarásban lévő gyalogosokat, a testük kontúrjait elrejtő ruházatot
viselő gyalogosokat vagy a
80 centiméternél (32 in.) alacsonyabb
gyalogosokat.
•
a gyalogosokat, ha a gyalogosok hátterének kontrasztja gyenge.
a nagyobb tárgyakat hordozó gyalogosokat.
•
a részben takarásban lévő kerékpárosokat.
•
a kerékpárosokat, ha a kerékpárosok
hátterének kontrasztja gyenge.
•
a testük korvonalait elfedő ruházatot
viselő kerékpárosokat.
A világos testkörvonalakkal rendelkező gyalogosok
példák arra, hogy mit tekint a rendszer gyalogosnak.
•
•
a nagy tárgyakat hordozó kerékpárosokat.
A jó gyalogosészleléshez az szükséges, hogy a
rendszer lehetőleg egyértelmű információkat
kapjon a test körvonalairól - ez magában foglalja a lehetőséget a fej, a karok, a vállak, lábak
a felső és alsó test és a normál emberi mozgásminta felismerésére.
A figyelmeztetések és a fékezéses beavatkozások késhetnek vagy teljesen elmaradhatnak. Mindig a járművezető felelőssége,
hogy helyesen vezesse a járművet és a
sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
A figyelmeztetések és a fékezéses beavatkozások késhetnek vagy teljesen elmaradhatnak. Mindig a járművezető felelőssége,
hogy helyesen vezesse a járművet és a
sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
Ahhoz, hogy a gyalogosok észlelhetők legyenek, kontrasztnak kell lennie a háttérrel és ezt
olyan tényezők befolyásolják, mint a ruházat, a
háttér és az időjárás. Gyenge kontraszt esetén
a gyalogos későn vagy egyáltalán nem észlelhető, ami azt jelenti, hogy a figyelmeztetés
illetve a fékezés késik vagy elmarad.
A City Safety sötétben is képes észlelni a gyalogosokat, ha megvilágítják őket az autó fényszórói.
316
FIGYELEM
A City Safety egy kiegészítő vezetőtámogató funkció, de nem képes minden gyalogost minden helyzetben észlelni, például
nem látja:
VEZETŐTÁMOGATÁS
Nagyobb állatok
FIGYELEM
A City Safety egy kiegészítő vezetőtámogató funkció, de nem képes minden
nagyobb állatot minden helyzetben észlelni, például nem látja:
Példák arra, hogy mit értelmez a City Safety nagyobb
állatokként - egy helyben állva vagy lassan mozogva
és világosan kivehető testkörvonalakkal.
A jó működéshez az szükséges, hogy a
nagyobb állatokat (például szarvas vagy ló)
észlelő rendszerfunkció a legvilágosabb információkat kapja a test körvonalairól, ami az
állat közvetlen azonosításának képességét
igényli oldalról azzal kombinálva, hogy milyen
az állat normál mozgási mintája.
Ha az állat testének egyes részei nem láthatók
a funkció kamerája számára, akkor a rendszer
nem képes az állat észlelésére.
A City Safety sötétben is képes észlelni a
nagyobb állatokat, ha megvilágítják azokat az
autó fényszórói.
17
A funkció nem minden piacon áll rendelkezésre.
•
a részben takarásban lévő nagyobb
állatokat.
•
a szemből vagy hátulról látható
nagyobb állatokat.
•
a gyorsan futó vagy mozgó nagyobb
állatokat.
•
a nagyobb állatokat, ha az állatok hátterének kontrasztja gyenge.
•
a kisebb állatokat, például kutyákat és
macskákat.
A figyelmeztetések és a fékezéses beavatkozások késhetnek vagy teljesen elmaradhatnak. Mindig a járművezető felelőssége,
hogy helyesen vezesse a járművet és a
sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
Kapcsolódó információk
•
•
City Safety™ (310. oldal)
A City Safety keresztirányú
forgalomban
A City Safety17 segíthet a járművezetőnek az
elfordulásban és amikor más közeledő járművek útját keresztezi kereszteződésekben.
Szektor, amelyben a City Safety észlelni
képes a keresztirányban közeledő járműveket.
Ahhoz, hogy a City Safety észlelni tudja az
ütközési pályán közeledő járműveket, a közeledő járműnek először be kell lépnie a szektorba, amelyben a City Safety elemezni tudja a
helyzetet.
A City Safety korlátai (321. oldal)
}}
317
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Az alábbiakban felsorolt további feltételeknek
is teljesülniük kell:
•
a saját autójának 4 km/h (3 mph) sebességnél nem szabad gyorsabban haladnia
•
az autónak balra kell fordulnia jobb oldali
közlekedés esetén (vagy jobbra bal oldali
közlekedés esetén)
•
A City Safety korlátai keresztirányú
forgalomban
Bizonyos esetekben a City Safety számára
nehéz lehet a járművezető segítése a közeledő keresztirányú forgalom ütközési kockázata miatt.
a közeledő jármű fényszóróinak bekapcsolva kell lenniük
Kapcsolódó információk
•
•
City Safety™ (310. oldal)
A City Safety korlátai (321. oldal)
Példák:
318
•
A menetstabilizáló (ESC) csúszós útviszonyok esetén beavatkozik.
•
Ha a közeledő jármű észlelése túl későn
történik.
•
Ha a szembejövő járművet eltakarja
valami.
•
Ha a közeledő jármű fényszórói ki vannak
kapcsolva.
•
Ha a közeledő jármű előre nem megjósolható módon halad, például hirtelen sávot
vált egy késői időpontban.
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
Kapcsolódó információk
•
A City Safety keresztirányú forgalomban
(317. oldal)
•
•
A City Safety korlátai (321. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(434. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
City Safety kormányzási segítség
kitérő manőverhez
nesbe hozásában is segít, miután elkerülte az
akadályt.
A City Safety kormányzási sebessége segíthet a járművezetőnek járművek/akadályok
kikerülésében, amikor egyszerű fékezéssel
nem kerülhető el az ütközés. A City Safety
kormányzási segítsége nem kapcsolható ki,
mindig aktív.
A City Safety kormányzási segítsége az alábbiak észlelésére képes:
•
•
•
•
Járművek
Kerékpárosok
Gyalogosok
Nagyobb állatok
Kapcsolódó információk
•
•
A City Safety kormányzási
segítségének korlátai elkerülő
manőver során
Bizonyos helyzetekben a City Safety funkció
korlátozott működéssel rendelkezhet, és nem
avatkozik be, például:
•
az 50-100 km/h (30-62 mph) sebességtartományon kívül
•
•
ha a járművezető kitérő manőverbe kezd
City Safety™ (310. oldal)
A City Safety korlátai (321. oldal)
ha a sebességfüggő kormánykerék-ellenállást létrehozó kormányszervo csökkent
teljesítménnyel működik – például túlmelegedés miatti hűtés során.
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
Az autó elkormányoz
Lassan mozgó/álló járművek vagy akadályok.
A City Safety a járművezető kormányzását
erősíti fel, ami csak akkor történik meg, ha a
járművezető kitérő manőverbe kezdett - és
akkor, ha a járművezető nem kormányoz
eléggé az ütközés elkerüléséhez.
A megerősített kormányzással párhuzamosan,
a fékrendszer használata is tovább erősíti a
kormányzást. A funkció az autó újbóli egye-
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
City Safety kormányzási segítség kitérő
manőverhez (319. oldal)
A City Safety korlátai (321. oldal)
Sebességfüggő kormányzási erő
(302. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(434. oldal)
319
VEZETŐTÁMOGATÁS
Automatikus fékezés elkerülő
manőver esetében City Safety
használatával
A City Safety18 segíthet a járművezetőnek az
autó automatikus fékezésével, amikor az
ütközés elkerülése csak félrekormányzással
nem lehetséges.
A City Safety annak feltérképezésével segít a
járművezetőnek, hogy vannak-e oldalra
"menekülési útvonalak" a lassú vagy álló járművek késői stádiumban történő észlelése
esetén.
A City Safety nem avatkozik be az automata
fékezés funkcióval, amíg a járművezetőnek
magának is van lehetősége kormányzással
elkerülni az ütközést.
Azonban, ha a City Safety azt látja, hogy az
elkerülő manőver egy szomszédos sáv forgalma miatt nem lehetséges, akkor a funkció
egy korábbi stádiumban automatikusan
fékezve segíthet a járművezetőnek.
A City Safety fékez a szembejövő
járművek esetén
A City Safety segíthet a járművezetőnek a
vészfékezésben, ha egy szembejövő jármű az
autó sávjában van.
Ha egy szembejövő jármű az autó sávjába lép,
és az ütközés elkerülhetetlen, akkor a City
Safety csökkentheti az autó sebességét, hogy
csökkentse az ütközés erősségét.
Kapcsolódó információk
•
•
City Safety™ (310. oldal)
A City Safety korlátai (321. oldal)
Az Ön autója
Szembejövő járművek
Az autója (1) "látja", hogy nem kerülhető ki az elöl
haladó jármű (2), ezért korábban automatikusan
fékezhet.
Az Ön autója
Lassú/álló jármű
18
320
A funkció nem minden piacon áll rendelkezésre.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A funkció működéséhez az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:
•
a saját autójának több mint 4 km/h
(3 mph) sebességgel kell haladnia
•
•
az útszakasznak egyenesnek kell lennie
•
az autónak egyenesen kell elhelyezkednie
a sávban
•
a szembejövő járműnek az Ön autójának
sávjában kell lennie
az autó sávjának világosan látható sávjelölésekkel kell rendelkeznie
•
a közeledő jármű fényszóróinak bekapcsolva kell lenniük
•
a funkció csak "szemtől szemben" ütközéseket képes kezelni
•
ez a funkció csak négykerekű járművek
észlelésére képes.
FIGYELEM
A szembejövő járművel történő ütközés
kockázata miatt megjelenő figyelmeztetések és fékbeavatkozások mindig nagyon
későn történnek.
Kapcsolódó információk
City Safety™ (310. oldal)
•
•
A City Safety korlátai (321. oldal)
19
20
A funkció nem minden piacon áll rendelkezésre.
Electronic Stability Control
A City Safety korlátai
Safety19
A City
funkció bizonyos helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
Környezet
Alacsony objektumok
Az alacsonyan lógó tárgyak, például a kinyúló
rakományokra helyezett jelzőzászló vagy az
olyan tartozékok, mint a kiegészítő lámpák és
a motorháztető fölé nyúló gallytörő rácsok korlátozhatják a működést.
A kamera és radar egység látómezeje
A kamera látótere korlátozott, ezért van az,
hogy bizonyos helyzetekben a gyalogosok,
nagyobb állatok, kerékpárosok és járművek
nem észlelhetők vagy a vártnál később észlelhetők.
Lehetséges, hogy a szennyezett járművek észlelése később történik meg, mint másoké és
amikor sötét van, akkor a motorkerékpárosok
későn vagy egyáltalán nem észlelhetők.
Megcsúszás
Csúszós útfelületeken a féktávolság nagyobb,
ami csökkenti a City Safety rendszer ütközéselkerülő képességét. Ilyen helyzetekben a
blokkolásgátló fékek és a menetstabilizáló
(ESC20) biztosítja a lehető legjobb fékerőt,
miközben fenntartja a stabilitást.
Ha egy szöveges üzenet a járművezetői kijelzőn azt mondja, hogy a kamera vagy radar
egység gátolva van, akkor előfordulhat, hogy a
City Safety nem képes a gyalogosok, nagyobb
állatok. kerékpárosok vagy járművek vagy az
út vonalainak észlelésére az autó előtt. Ez azt
jelenti, hogy a City Safety működése csökkent
lehet.
Szemből jövő fény
A szélvédő vizuális figyelmeztető jelét nehéz
lehet észrevenni erős napfényben, visszatükröződések esetén, napszemüvegben vagy, ha a
járművezető nem egyenesen előre néz.
Azonban a hibaüzenet nem minden helyzetben
jelenik meg, amikor a szélvédő érzékelői
gátolva vannak. A járművezetőnek ezért figyelmet kell fordítania a szélvédő és a kamera és
radar egység előtti területek tisztán tartására.
Hőség
Az utastér magas hőmérséklete esetén, például erős napsütés miatt, a vizuális figyelmeztető szimbólum a szélvédőn ideiglenesen
kikapcsolhat.
}}
321
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FONTOS
A vezetőtámogató rendszer komponenseinek karbantartását csak szervizben szabad
végezni - lehetőleg hivatalos Volvo márkaszervizben.
Vezetői beavatkozás
Hátramenet
Tolatáskor a City Safety rendszer ideiglenesen
kikapcsol.
Alacsony sebesség
A City Safety nagyon alacsony sebességek
mellett - 4 km/h (3 mph) alatt - nem kapcsol
be, ami miatt a rendszer nem avatkozik be az
olyan helyzetekben, amikor az autó lassan
közelíti meg elöl haladó járművet, például parkoláskor.
Aktív járművezető
A járművezető utasításai mindig elsőbbséget
élveznek, ezért a City Safety nem avatkozik be
vagy elhalasztja a figyelmeztetést/beavatkozást az olyan helyzetekben, amikor a járművezető egyértelmű módon kormányoz vagy gázt
ad, akkor sem, ha az ütközés elkerülhetetlen.
Az aktív és éber vezetési magatartás, a szükségtelen figyelmeztetések elkerülése érdekében ezért késleltetheti az ütközési figyelmeztetést és beavatkozást.
322
Fontos figyelmeztetések
FIGYELEM
FIGYELEM
•
A figyelmeztetések és a fékezéses beavatkozások késhetnek vagy egyáltalán
nem működhetnek, ha a forgalmi helyzet vagy a külső hatások megakadályozzák azt, hogy a kamera és radar
egység észlelje a gyalogosokat, kerékpárosokat, nagyobb állatokat vagy az
elöl haladó járműveket.
•
Ahhoz, hogy a járművek éjjel észlelhetők legyenek, a fényszóróiknak és a
hátsó lámpáiknak bekapcsolva kell lenniük és fényesen világítaniuk kell.
•
A kamera és radar egység a gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozóan
korlátozott hatótávolsággal rendelkezik. A rendszer addig képes hatékony
figyelmeztetéseket és fékezéses beavatkozásokat nyújtani, amíg a relatív
sebesség 50 km/h (30 mph) alatt van.
Az álló vagy lassan mozgó járművek
esetében a figyelmeztetések és a fékezéses beavatkozások 70 km/h
(43 mph) sebességig hatásosak. A
nagyobb állatok esetében a sebesség
csökkenése kisebb mint 15 km/h
(9 mph) és 70 km/h (43 mph) felett
érhető el. A nagyobb állatok esetében
megjelenő figyelmeztetés és a fékezéses beavatkozás alacsonyabb sebességeken kevésbé hatásos.
A vezetőtámogató rendszerek csak olyan
akadályokra figyelmeztetnek, amelyeket a
radar egység észlel – ezért előfordulhat,
hogy nem vagy csak bizonyos késéssel
adnak figyelmeztetést.
•
Soha ne várjon a figyelmeztetésre vagy
a beavatkozásra. Fékezzen, amikor a
helyzet úgy kívánja.
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
•
•
•
Sötét vagy rossz látási viszonyok miatt
az álló és a lassan mozgó járművekre
valamint a nagyobb állatokra vonatkozóan kikapcsolhatnak a figyelmeztetések.
A gyalogosokra vonatkozó figyelmeztetések és fékezéses beavatkozások
80 km/h (50 mph) feletti járműsebességeknél kikapcsolnak.
Ne helyezzen, ragasszon vagy szereljen
semmit a szélvédő külsejére a kamera
és radar egység elé vagy közelébe —
ez zavarhatja a kamerától függő funkciókat.
A kameraérzékelő közelében lévő tárgyak, hó, jég vagy szennyeződések
csökkenthetik annak működését, teljesen inaktiválhatják azt vagy helytelen
működést okozhatnak.
•
•
FIGYELEM
Piaci korlátozások
A City Safety automatikus fékezés
funkciója megakadályozhatja az ütközést vagy csökkentheti annak sebességét, de a teljes fékhatás biztosításához
a járművezetőnek mindig be kell nyomnia a fékpedált – akkor is, amikor az
autó automatikusan fékez.
Keresési útvonal a központi kijelző felső nézetében:
A figyelmeztetés és a kormányzási
segítség csak akkor aktiválódik, ha az
ütközés kockázata magas – ezért soha
nem szabad megvárni, hogy a City
Safety beavatkozzon.
•
A gyalogosokra és kerékpárosokra
vonatkozó figyelmeztetések és fékezéses beavatkozások 80 km/h (50 mph)
feletti járműsebességeknél kikapcsolnak.
•
A City Safety erős gyorsítás esetén
nem aktivál semmilyen automata fék
funkciót.
A City Safety nem minden országban áll rendelkezésre. Ha a City Safety nem jelenik meg
a központi kijelző Beállítások menüjében,
akkor az autó nincs felszerelve ezzel a funkcióval.
•
Beállítások
My Car
IntelliSafe
Kapcsolódó információk
•
•
City Safety™ (310. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(434. oldal)
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
323
VEZETŐTÁMOGATÁS
A City Safety funkcióval
kapcsolatos üzenetek
A City Safety funkcióra vonatkozóan számos
üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn.
Az alábbiakban néhány példát láthat.
Üzenet
Leírás
City Safety
Amikor a City Safety fékez vagy automatikus fékezést hajtott végre, akkor a járművezetői kijelző számos szimbóluma világíthat egy szöveges üzenettel együtt.
Automat. beavatkozás
City Safety
Csökkentett funkciók. Szerviz szükséges
A
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Ha az üzenet továbbra is látható, akkor lépjen
kapcsolatba egy műhellyelA.
Kapcsolódó információk
•
324
City Safety™ (310. oldal)
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Lépjen kapcsolatba egy műhellyelA.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Jelzőtábla-felismerés*
(RSI21)
A jelzőtábla-felismerő funkció
segíthet
a járművezetőnek a sebességgel kapcsolatos
jelzőtáblák és bizonyos tiltó táblák észlelésében.
tethetik a járművezetőt, ha túllépte a sebességkorlátot vagy sebességmérő kamerák esetén.
FIGYELEM
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele,
de nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerje azokat a tényezőket és korlátokat amire
ügyelnie kell.
•
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos piacokon a jelzőtábla-felismerő
funkció* csak Sensus Navigation* esetén
lehetséges.
Példák az olvasható jelzőtáblákra22.
Az RSI tájékoztatást nyújthat a pillanatnyi
sebességről, amellyel az autópálya vagy
országút kezdődik/végződik és például az előzés tilalmáról vagy a tilos haladási irányról.
Ha az autó elkerül egy sebességkorlátozó táblát, akkor ez megjelenik a járművezetői kijelzőn és a szélvédőre vetített kijelzőn*.
A jelzőtábla-felismerés (RSI23) olyan részfunkciókat is magában foglal, amelyek figyelmez-
21
22
23
•
Road Sign Information
Az útjelző táblák piacfüggőek - a jelen leírásban található ábrák csak néhány példát mutatnak.
Road Sign Information
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetőtámogató rendszerek (302. oldal)
A jelzőtábla-felismerő* rendszer aktiválása
vagy inaktiválása (326. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 325
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
A jelzőtábla-felismerő információk* mutatása (327. oldal)
A jelzőtábla-felismerő* rendszer
aktiválása vagy inaktiválása
•
Jelzőtábla-felismerés és Sensus
Navigation* (329. oldal)
•
Figyelmeztetés a sebességhatárolóhoz és
sebességmérő kamerákhoz a jelzőtáblafelismerő rendszertől* (329. oldal)
•
A jelzőtábla-felismerés korlátai*
(332. oldal)
A jelzőtábla-felismerés funkció (RSI24) opcionális – a járművezető ki- vagy bekapcsolhatja
ezt a funkciót.
A funkciót ezzel a gombbal
kapcsolhatja be vagy ki a központi kijelző funkció nézetében.
•
•
MEGJEGYZÉS
•
Ha be van kapcsolva az automata
sebességkorlátozó funkció, akkor a jelzőtábla-információk akkor is megjelennek a járművezetői kijelzőn, ha nincs
bekapcsolva a jelzőtábla-felismerő
funkció.
•
Ha el akarja távolítani a jelzőtáblainformációkat a járművezetői kijelzőről,
akkor ki kell kapcsolnia az automata
sebességkorlátozót és a jelzőtábla-felismerést is.
•
Amikor az automata sebességhatároló
funkció aktív, de a jelzőtábla-felismerés
inaktív, akkor nincsenek figyelmeztetések a jelzőtábla-felismerés funkciótól.
A figyelmeztetésekhez be kell kapcsolni a jelzőtábla-felismerést is.
ZÖLD gombvisszajelzés – a funkció aktív.
SZÜRKE gombvisszajelzés – a funkció
inaktív.
Kapcsolódó információk
•
•
•
24
326
Jelzőtábla-felismerés* (325. oldal)
Automatikus sebességhatároló
(336. oldal)
A jelzőtábla-felismerés korlátai*
(332. oldal)
RSI: Road Sign Information.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A jelzőtábla-felismerő információk*
mutatása
A jelzőtábla-felismerés funkció (RSI25) a helyzettől és a jelzőtáblától függően különböző
módokon mutatja a jelzőtáblákat.
mációkat, ha nem haladt el a sebességre
vonatkozó jelzőtábla mellett.
A sebességhatároló szimbólum mellett, egy további jelzés is megjelenhet, például az
"előzni tilos".
Ha a járművezető behajt egy
behajtani tilos táblával jelzett
útra, akkor figyelmeztetésként ennek a jelzőtáblának a
szimbóluma villog a járművezetői kijelzőn.
Példa26
az észlelt sebességinformációkra.
Amikor a funkció sebességkorlátozást magában foglaló jelzőtáblát észlel, akkor szimbólumként megjeleníti a táblát és egy színes jelzést a sebességmérőben.
Ha az autó Sensus Navigation* rendszerrel van
felszerelve, akkor a sebességgel kapcsolatos
információk is felhasználásra kerülnek a térképadatokból, ami azt jelenti, hogy a járművezetői kijelző akkor is mutathatja vagy módosíthatja a sebességkorlátozásra vonatkozó infor-
25
26
Ha az autó Sensus Navigation* felszereltségű,
akkor a térkép adatokat is felhasználja annak
meghatározásához, hogy az autó rossz irányban halad-e.
végén – akkor egy szimbólum jelenik meg a
járművezetői kijelzőn a megfelelő jelzőtáblával.
Ha az autó Sensus Navigation* felszereltségű,
akkor normális esetben a közvetlen sebességkorlátozó táblák jelennek meg – a közvetett
sebességkorlátozó táblák csak akkor jelennek
meg, ha a térképadatok nem tartalmaznak a
kérdéses útszakaszra vonatkozó információkat.
Példa közvetett sebességkorlátozó táblára:
Összes korlátozás vége.
Autópálya vége.
A járművezető hangos figyelmeztetést is kaphat, amikor behajtani tilos táblával jelzett út
felé halad, ha be van kapcsolva a Jelzőtábla
hangos figyelmeztetés funkció.
Sebességkorlátozás vagy autópálya
vége
Amikor a funkció "közvetett sebességkorlátozó táblát" észlel, amely a jelenlegi sebességkorlát végét jelzi – például egy autópálya
Road Sign Information
Az útjelző táblák piacfüggőek - a jelen útmutatóban található illusztrációk csak egy példákat mutatnak.
A járművezetői kijelzőn látható szimbólum
10-30 másodperc után kialszik, és ez addig
így marad, amíg el nem kerüli a következő
sebességgel kapcsolatos jelzőtáblát.
}}
* Opció/tartozék. 327
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Módosult sebességkorlátozás
Kiegészítő táblák
Amikor elkerül egy közvetlen sebességkorlátozó táblát, és a sebességkorlátozás változik,
akkor megjelenik a megfelelő jelzőtábla a járművezetői kijelzőn.
Példa közvetlen sebességkorlátozó táblára.
A járművezetői kijelzőn látható szimbólum
körülbelül 5 perc után kialszik, amíg el nem
kerüli a következő sebességgel kapcsolatos
jelzőtáblát.
Ha az autó Sensus Navigation* felszereltségű,
akkor a sebességkorlátozó táblák megjelennek
a járművezetői kijelzőn, amikor a térképadatok
sebességre vonatkozó információkat tartalmaznak, akkor is, ha nem került el közvetlen
jelzőtáblát. Ha nincsenek információk a térképadatokban, akkor a jelzőtáblák a sebességkorlátozó tábla elkerülése után
körülbelül 3 perc elteltével eltűnnek.
26
27
328
Példák a kiegészítő táblákra.
Bizonyos esetekben ugyanarra az útra különböző sebességkorlátozások érvényesek - egy
kiegészítő tábla jelzi azokat a körülményeket,
amelyekre a különböző sebességek vonatkoznak. Az útszakasz különösen balesetveszélyes
lehet például esőben és/vagy ködben.
Az esőre vonatkozó kiegészítő tábla csak
akkor jelenik meg a kijelzőn, ha használatban
vannak az ablaktörlők.
Ha az autó elektromos rendszeréhez utánfutó
van csatlakoztatva és elhagy egy jelzőtáblát,
amely a "pótkocsi" kiegészítő jelzéssel van
ellátva, akkor a jelzett sebesség megjelenik a
járművezetői kijelzőn.
Bizonyos sebességkorlátozások például csak bizonyos
távolság után vagy bizonyos
napszakban érvényesek. A
járművezetőt egy kiegészítő
jel figyelmezteti a helyzetre a
sebességet mutató szimbólum alatt. A járművezetői kijelző kiegészítő
szimbóluma a "DIST" vagy "TIME" jelzést
mutatja.
A kiegészítő tábla üres keret
formájában jelenik meg a járművezetői kijelző sebesség
szimbóluma alatt26, ami azt
jelenti, hogy a funkció kiegészítő táblát észlelt a pillanatnyi sebességkorlátozásra
vonatkozó további információkkal.
"Iskola" és "Gyermekek" jelzőtábla.
Ha "Iskola" vagy "Gyermekek" veszélyt jelző tábla
szerepel a műholdas navigáció térképadataiban27, akkor
a járművezetői kijelző ilyen
típusú táblát mutat.
Az útjelző táblák piacfüggőek - a jelen útmutatóban található illusztrációk csak egy példákat mutatnak.
Csak Sensus Navigation* rendszerrel felszerelt autókban.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kapcsolódó információk
•
•
Jelzőtábla-felismerés* (325. oldal)
A jelzőtábla-felismerés korlátai*
(332. oldal)
Jelzőtábla-felismerés és Sensus
Navigation*
Ha az autó Sensus Navigation* rendszerrel van
felszerelve, akkor a sebességinformációk az
alábbi esetekben jelennek meg a navigációban:
•
Olyan jelzőtáblák észlelésekor, amelyek
közvetve jeleznek sebességkorlátozást,
például autópálya, osztottpályás úttest és
település-névtáblák.
•
Ha az előzőleg észlelt sebességkorlátozó
tábla feltételezhetően már nem érvényes,
hanem új jelzőtábla észlelése történik.
Figyelmeztetés a
sebességhatárolóhoz és
sebességmérő kamerákhoz a
jelzőtábla-felismerő rendszertől*
A jelzőtábla-felismerés (RSI28) olyan részfunkciókat foglal magában, amelyek figyelmeztethetik a járművezetőt, ha túllépte a
sebességkorlátot vagy sebességmérő kamerák esetén.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos piacokon a jelzőtábla-felismerő
funkció* csak Sensus Navigation* esetén
lehetséges.
MEGJEGYZÉS
Ha harmadik fél letöltött alkalmazását
használja a navigáláshoz, akkor nincs
támogatás a sebességgel kapcsolatos
információkhoz.
Sebességmérő kamera vagy sebességhatár figyelmeztetések példái a járművezetői kijelzőn
Kapcsolódó információk
•
28
Road Sign Information
Jelzőtábla-felismerés* (325. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 329
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Figyelmeztetés sebességkorlátozásra
A sebességfigyelmeztetés az
érvényben lévő maximális
sebességet mutató szimbólum29 átmeneti villogása formájában jelenik meg a járművezetői kijelzőn a megengedett sebesség túllépésekor.
Mindig sebességfigyelmeztetést kap, ha meghaladja a sebességhatárt egy sebességmérő
kamera információval kapcsolatban.
A Sebességkorlátra figyelmeztetés figyelmezteti a járművezetőt, amikor túllépi az
érvényben lévő sebességkorlátozást vagy a
tárolt maximális sebességet – ez a figyelmeztetés körülbelül 1 perc elteltével megismétlődik ugyanazon a sebességkorlátozási területen
belül, ha a járművezető nem csökkenti a
sebességet.
A sebességkorlát túllépésére vonatkozó új
figyelmeztetés, egy emlékeztetőt is beleértve,
csak akkor kerül kiadásra, amikor az autó új/
különböző sebességkorlátozási területhez ér.
29
30
330
MEGJEGYZÉS
Ahhoz, hogy hangos figyelmeztetést kapjon a kívánt sebesség meghaladásakor,
akkor a Sebességkorlátra
figyelmeztetés funkciót aktiválni kell és a
Jelzőtábla hangos figyelmeztetés részfunkciót Be állásba kell kapcsolni. Ezután
hangos figyelmeztetést kap, ha az autó
átlépi a jelzőtábla-felismerő funkció által, a
járművezetői kijelzőn jelzett sebességet.
Sebességmérő kamera figyelmeztetés
A jelzőtábla-felismerés és
Sensus Navigation felszereltségű autó tájékoztatást nyújthat a közeledő sebességmérő
kamerákról a járművezetői
kijelzőn30
MEGJEGYZÉS
Akusztikus figyelmeztetés lehetősége áll
rendelkezésre a sebességmérő kamerákhoz, attól függetlenül, hogy az autó sebessége meghaladta-e a sebességkorlátot,
akkor is, ha ki van kapcsolva a Jelzőtábla
hangos figyelmeztetés funkció.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Jelzőtábla-felismerés* (325. oldal)
A jelzőtábla-felismerő funkció* figyelmeztetéseinek aktiválása vagy inaktiválása
(331. oldal)
A jelzőtábla-felismerés korlátai*
(332. oldal)
Ha az autó a Sebességkorlátra
figyelmeztetés funkció bekapcsolt állapotában túllépi az észlelt sebességkorlátozást,
akkor sebességfigyelmeztetés figyelmezteti a
járművezetőt, amikor az autó egy sebességmérő kamerához közeledik, feltéve, hogy a kérdéses terület navigációs térképe tartalmaz
információkat a sebességmérő kamerákról.
A jelzőtáblák az egyes piacok esetében egyediek lehetnek – a képen csak egy példa látható.
A sebességmérő kamera információk a navigációs térképen nem minden piacon/területen állnak rendelkezésre.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A jelzőtábla-felismerő funkció*
figyelmeztetéseinek aktiválása
vagy inaktiválása
A jelzőtábla-felismerés Sebességkorlátra
figyelmeztetés részfunkciója (RSI31) opcionális – a járművezető ki- vagy bekapcsolhatja
ezt a funkciót.
2. Válassza a Sebességkorlátra
figyelmeztetés lehetőséget.
> A funkció aktiválódik és megjelenik a
sebességhatár-választó.
3. Állítsa be a sebességfigyelmeztetés
határát a fel/le nyilakkal a képernyőn.
Vegye figyelembe, hogy a
funkció semmilyen beállított
korlátot nem vesz figyelembe, amikor a járművezetői
kijelző a sebességmérő
kamera szimbólumot
mutatja.
A sebességfigyelmeztetés aktiválása
1.
Válassza ki a Beállítások My Car
IntelliSafe Road Sign Information
lehetőséget a központi kijelző felső nézetében.
2. Válassza a Sebességkorlátra
figyelmeztetés lehetőséget.
> A funkció aktiválódik és megjelenik a
sebességhatár-választó.
A sebességfigyelmeztetés határának
beállítása
A járművezető beállíthatja, hogy a kitáblázott
sebességnél magasabb sebesség esetén kapjon-e figyelmeztetést.
1.
31
Válassza ki a Beállítások My Car
IntelliSafe Road Sign Information
lehetőséget a központi kijelző felső nézetében.
Hangjelzés aktiválása
sebességfigyelmeztetéssel
1.
Válassza ki a Beállítások My Car
IntelliSafe Road Sign Information
lehetőséget a központi kijelző felső nézetében.
2. Jelölje ki/szüntesse meg a Jelzőtábla
hangos figyelmeztetés jelölését a
hangos figyelmeztetés aktiválásához/
kikapcsolásához.
Sebességmérő kamera figyelmeztetés
aktiválása
Ha az autó Sensus Navigation* felszereltséggel rendelkezik és a térképadatok sebességmérő kamerákra vonatkozó információkat tartalmaznak, akkor a járművezető beállíthatja, hogy
hangos figyelmeztetést kapjon, amikor sebességmérő kamerához közeledik.
1.
Válassza ki a Beállítások My Car
IntelliSafe Road Sign Information
lehetőséget a központi kijelző felső nézetében.
2. Jelölje ki/távolítsa a Sebességmérő
kamera hangos figyelmeztet jelölését a
hallható sebességmérő kamera figyelmeztetés aktiválásához/kikapcsolásához.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Jelzőtábla-felismerés* (325. oldal)
Figyelmeztetés a sebességhatárolóhoz és
sebességmérő kamerákhoz a jelzőtáblafelismerő rendszertől* (329. oldal)
A jelzőtábla-felismerés korlátai*
(332. oldal)
A Jelzőtábla hangos figyelmeztetés funkció
aktív állapotában a járművezető akkor is figyelmeztetést kap, amikor egy egyirányú forgalom/behajtani tilos bejáratához közelít.
Road Sign Information
* Opció/tartozék. 331
VEZETŐTÁMOGATÁS
A jelzőtábla-felismerés korlátai*
MEGJEGYZÉS
(RSI32)
A jelzőtábla-felismerés
funkció bizonyos helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
Az alábbiakban talál példákat arra, hogy mi
csökkentheti a funkció működését:
Az RSI funkció bizonyos típusú kerékpártartókat (az elektromos utánfutó-csatlakozó aljzathoz) csatlakoztatott utánfutóként értelmezhet. Ilyen esetekben a járművezetői kijelző helytelen sebességinformációkat mutathat.
Kifakult jelzőtáblák
•
•
•
•
Kanyarokban elhelyezett jelzőtáblák
Sebességhatároló
A sebességhatároló (SL35) fordított sebességtartóhoz hasonlítható - a járművezető szabályozza a sebességet a gázpedál használatával, de a sebességhatároló megakadályozza
az előre kiválasztott/beállított maximális
sebesség akaratlan túllépését.
Elfordult vagy sérült jelzőtáblák
MEGJEGYZÉS
A táblák magasan az út felett vannak elhelyezve
•
Teljesen/részben takarásban lévő vagy
rosszul elhelyezett táblák
•
teljesen vagy részben jéggel, hóval és/
vagy szennyeződéssel takart jelzőtáblák
•
a digitális úttérképek33 elavultak, pontatlanok vagy nem tartalmaznak sebesség
információkat34
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
Kapcsolódó információk
•
•
Jelzőtábla-felismerés* (325. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(434. oldal)
MEGJEGYZÉS
Bizonyos piacokon a jelzőtábla-felismerő
funkció* csak Sensus Navigation* esetén
lehetséges.
A funkció gombjai és szimbólumai.
: aktiválja a sebességhatárolót készenléti üzemmódból és visszatér a tárolt
maximális sebességhez
: növeli a tárolt maximális sebességet
: készenléti üzemmódból – aktiválja
a sebességhatárolót és tárolja a pillanatnyi
sebességet
32
33
34
35
332
Road Sign Information
Sensus Navigation* felszereltségű autókban.
A térképadatok nem minden területen állnak rendelkezésre sebesség információkkal.
Speed Limiter
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
: aktív módból – inaktiválja/készenléti
üzemmódba kapcsolja a sebességhatárolót
FIGYELEM
•
: Csökkenti a tárolt maximális sebességet
A tárolt maximális sebesség jele
Az autó pillanatnyi sebessége
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele,
de nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerje azokat a tényezőket és korlátokat amire
ügyelnie kell.
•
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
Tárolt maximális sebesség
•
A sebességhatároló ideiglenes inaktiválása
(335. oldal)
•
A tárolt sebesség beállítása vezetőtámogatáshoz (368. oldal)
•
Automatikus sebességhatároló
(336. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Vezetőtámogató rendszerek (302. oldal)
A sebességhatároló korlátai (335. oldal)
A sebességhatároló kiválasztása és aktiválása (334. oldal)
A sebességhatároló inaktiválása
(334. oldal)
333
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sebességhatároló kiválasztása és
aktiválása
Először ki kell választani és aktiválni kell a
sebességhatároló funkciót (SL36), hogy szabályozni lehessen a sebességet.
2. Amikor ki van választva a sebességhatároló – nyomja meg a
kormánykerékgombot (2) az aktiváláshoz.
> A szimbólum fehér – a sebességhatároló elindult és a pillanatnyi sebesség
kerül tárolásra maximális sebességként.
A sebességhatároló inaktiválása
A sebességhatároló (SL37) inaktiválható és
kikapcsolható.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Sebességhatároló (332. oldal)
A sebességhatároló inaktiválása
(334. oldal)
A sebességhatároló ideiglenes inaktiválása
(335. oldal)
1.
A sebességhatároló nem aktiválható, amíg be
nem indítja a motort. A sebességhatárolóban
tárolt legalacsonyabb maximális sebesség
30 km/h (20 mph) lehet.
1.
Nyomja meg a ◀ (1) vagy ▶ (3) lehetőséget
sebességhatároló szimbóluma
hoz (4) görgetéshez.
> A szimbólum szürke – a sebességhatároló készenléti üzemmódban van.
36
37
334
Speed Limiter
Speed Limiter
Nyomja meg a kormánykerék
gombját (2).
> A szimbólumok és a visszajelzők szürkére változnak – a sebességhatároló
készenléti üzemmódban van és a járművezető túllépheti a beállított sebességhatárt.
2. Nyomja meg a kormánykerék ◀ (1) vagy ▶
(3) gombját, hogy egy másik funkcióra
váltson.
> A járművezetői kijelző sebességhatároló szimbóluma és visszajelzője (4)
kikapcsol – ami törli a beállított/tárolt
maximális sebességet.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kapcsolódó információk
•
•
•
Sebességhatároló (332. oldal)
A sebességhatároló kiválasztása és aktiválása (334. oldal)
A sebességhatároló ideiglenes inaktiválása
(335. oldal)
A sebességhatároló ideiglenes
inaktiválása
A sebességhatároló (SL38) ideiglenesen inaktiválható és készenléti üzemmódba kapcsolható.
A sebességhatároló ideiglenesen inaktiválható
és felülbírálható a gázpedállal anélkül, hogy
először készenléti üzemmódba kapcsolná a
sebességhatárolót - hogy például gyorsan
kigyorsítsa az autót egy helyzetből.
A sebességhatároló korlátai
A sebességhatároló (SL39) bizonyos általános
korlátokkal rendelkezik.
Meredek lejtőkön a sebességhatároló fékhatása elégtelen lehet, ami miatt a jármű túllépheti a tárolt maximális sebességet. Ebben az
esetben a járművezetőt a Sebességkorlát
túllépve üzenet figyelmezteti a járművezetői
kijelzőn.
MEGJEGYZÉS
Ebben az esetben járjon el az alábbiak szerint:
1.
Nyomja le teljesen a gázpedált, majd
engedje fel úgy, hogy a gyorsulás megszakadjon, amikor elérte kívánt sebességet.
> Ebben a módban a sebességhatároló
még aktív, ezért FEHÉR a szimbólum a
járművezetői kijelzőn.
2. Engedje fel teljesen a gázpedált, amikor
befejezte az átmeneti gyorsítást.
> Az autó ezután automatikusan az utoljára beállított küszöbérték alá motorfékez.
Egy, a maximális sebesség túllépésére
vonatkozó szöveges üzenet jelenik meg, ha
legalább 3 km/h (körülbelül 2 mph) értékkel túllépi a sebességet.
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló (332. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
38
Sebességhatároló (332. oldal)
A sebességhatároló kiválasztása és aktiválása (334. oldal)
A sebességhatároló inaktiválása
(334. oldal)
Speed Limiter
335
VEZETŐTÁMOGATÁS
Automatikus sebességhatároló
(ASL40)
Az automatikus sebességhatároló
funkció segít a járművezetőnek az autó maximális sebességének a közlekedési jelzőtáblákon feltüntetett sebességhez igazításában.
A sebességhatároló funkció (SL41) automatikus sebességhatárolóra (ASL) váltható.
Az automata sebességkorlátozó a jelzőtáblafelismerő* (RSI42) funkciótól származó információkat használja az autó maximális sebességének automatikus beállításához.
FIGYELEM
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele,
de nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerje azokat a tényezőket és korlátokat amire
ügyelnie kell.
FIGYELEM
A jelzőtábla-felismerő* (RSI) funkciótól az
ASL számára átadott sebesség információk
akkor is helytelenek lehetnek, ha a járművezető tisztán látja a sebességre vonatkozó
jelzőtáblát – ilyen esetekben a járművezetőnek kell beavatkoznia a megfelelő sebességre gyorsítás vagy lassítás érdekében.
39
40
41
42
336
•
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
Az automata sebességhatároló
szimbóluma
A jelzés szimbóluma (a tárolt sebesség, "70" mellett a sebességmérő
közepén) háromféle színnel jelenhet
meg az alábbi jelentésekkel:
A jelzés
szimbólumának
színe
Jelentés
Zöldessárga
Az automata sebességhatároló aktív
Szürke
Az automata sebességhatároló készenléti üzemmódba
van kapcsolva
Narancs
Az automata sebességhatároló átmeneti készenléti
üzemmódban van - például
azért, mert egy közlekedési
jelzőtábla nem olvasható.
Speed Limiter
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Szimbólum, hogy melyik
sebességhatároló funkció aktív
Az automatikus sebességhatároló
aktiválása vagy inaktiválása
A szimbólum a járművezetői kijelzőn attól függően változik, hogy a sebességtartó vagy
automata sebességtartó aktív.
Az automata sebességhatároló funkció
(ASL43) a sebességhatároló (SL44) kiegészítőjeként aktiválható és inaktiválható.
A funkciót ezzel a gombbal
kapcsolhatja be vagy ki a központi kijelző funkció nézetében.
Szimbólum
FEHÉR szimbólum: A funkció aktív,
SZÜRKE szimbólum: Készenléti
üzemmód.
SL
✓
ASL
MEGJEGYZÉS
•
Ha be van kapcsolva az automata
sebességhatároló funkció, akkor a jelzőtábla-információk (RSI45) akkor is
megjelennek a járművezetői kijelzőn,
ha nincs bekapcsolva a jelzőtábla-felismerés.
•
Ha el akarja távolítani a jelzőtáblainformációkat a járművezetői kijelzőről,
akkor ki kell kapcsolnia az automata
sebességkorlátozót és a jelzőtábla-felismerést is.
•
Amikor az automata sebességhatároló
funkció aktív, de a jelzőtábla-felismerés
inaktív, akkor nincsenek figyelmeztetések a jelzőtábla-felismerés funkciótól.
A figyelmeztetésekhez be kell kapcsolni a jelzőtábla-felismerést is.
✓
•
✓
•
A jelzés szimbóluma "70" után = az
automata sebességhatároló be van
kapcsolva.
ZÖLD gombvisszajelzés – a funkció aktív.
Nyomja meg a kormánykerék
gombját, hogy aktiválja az automata sebességhatárolót a pillanatnyi sebességgel.
SZÜRKE gombvisszajelzés – a funkció
inaktív. Ehelyett a normál sebességhatároló aktiválódik.
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetőtámogató rendszerek (302. oldal)
Az automatikus sebességhatároló aktiválása vagy inaktiválása (337. oldal)
•
Az automata sebességhatároló tűrésének
módosítása (338. oldal)
•
Az automata sebességhatároló korlátai
(339. oldal)
•
•
Sebességhatároló (332. oldal)
Jelzőtábla-felismerés* (325. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 337
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Az automatikus sebességhatároló
inaktiválása
Az automata sebességhatároló
tűrésének módosítása
Az automatikus sebességhatároló inaktiválásához:
Az automatikus sebességhatároló funkció
(ASL46) különböző tűrési szintekhez állítható.
A tűrés beállítása ugyanúgy történik, mint a
sebességhatároló sebesség-beállítása.
Ha például az autó egy 70 km/h (43 mph)
értékű kitáblázott sebességkorlátozást követ,
akkor a járművezető dönthet úgy, hogy ehelyett 75 km/h (47 mph) sebességet tartson.
Érintse meg a gombot a funkció nézetben.
> SZÜRKE gomb visszajelzés – az ASL ki
van kapcsolva és ehelyett az SL működik.
–
FIGYELEM
Az ASL és az SL közötti váltás után az autó
nem a kitáblázott sebességhatárt, hanem a
tárolt maximális sebességet tartja.
–
Nyomja a kormánykerék
gombját (1),
amíg a sebességmérő (2) közepén a
70 km/h (43 mph) jelzés helyett a
75 km/h (47 mph) jelzés nem jelenik meg.
> Ezután az autó a kiválasztott 5 km/h
(4 mph) tűrést használja, amíg a táblák,
amelyek mellett elhalad, 70 km/h
(43 mph) sebességet mutatnak.
A tűrés addig marad érvényben, amíg el nem
halad egy alacsonyabb vagy magasabb sebességértékű jelzőtábla mellett - ezután az autó
az új kitáblázott sebességhatárt követi, és a
tűrés törlődik a memóriából.
MEGJEGYZÉS
Kapcsolódó információk
•
•
338
Sebességhatároló (332. oldal)
Automatikus sebességhatároló
(336. oldal)
•
Az automata sebességhatároló korlátai
(339. oldal)
•
Jelzőtábla-felismerés* (325. oldal)
43
44
45
46
A legnagyobb kiválasztható tűrés
+/- 10 km/h (5 mph).
Kapcsolódó információk
A funkció gombjai és szimbólumai
•
Automatikus sebességhatároló
(336. oldal)
•
Az automata sebességhatároló korlátai
(339. oldal)
•
Jelzőtábla-felismerés* (325. oldal)
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
Automatic Speed Limiter
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az automata sebességhatároló
korlátai
Az automata sebességkorlátozás (ASL47) a
jelzőtábla-.felismerő funkció* (RSI48) sebességinformációinak használatával történik – és
nem a jelzőtáblákon feltüntetett sebességet
használva, amelyeket az autó elkerül.
Ha a jelzőtábla-felismerő rendszer nem tudja
értelmezni a sebességet és információkkal
ellátni a vezetőtámogató rendszereket, akkor
az automata sebességhatároló készenléti
üzemmódba kapcsol és normál sebességhatárolóra vált. ilyen esetekben a járművezetőnek
be kell avatkoznia, és megfelelő sebességre
kell lassítania.
Az automata sebességhatároló akkor kapcsol
be újra, amikor a jelzőtábla-felismerő újra
értelmezni tudja a sebesség információkat.
Kapcsolódó információk
•
•
•
47
48
49
50
Sebességhatároló (332. oldal)
Automatikus sebességhatároló
(336. oldal)
Jelzőtábla-felismerés* (325. oldal)
Automatic Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
Sebességtartó (tempomat)
A sebességtartó (CC49) segít a járművezetőnek az egyenletes sebesség fenntartásában,
ami autópályákon és hosszú, egyenes utakon
a forgalom normális haladásakor kényelmesebb vezetést eredményez.
: aktív módból – inaktiválja/készenléti
üzemmódba kapcsolja a sebességtartót
: Csökkenti a tárolt sebességet
A tárolt sebesség jele
Az autó pillanatnyi sebessége
Tárolt sebesség
MEGJEGYZÉS
Az adaptív sebességtartóval* (ACC50) felszerelt autókban lehetőség van a sebességtartó és az adaptív sebességtartó
közötti váltásra.
A funkció gombjai és szimbólumai
: aktiválja a sebességtartót készenléti
üzemmódból és visszatér a tárolt sebességhez
: növeli a tárolt sebességet
: készenléti üzemmódból – aktiválja
a sebességtartót és tárolja a pillanatnyi
sebességet
}}
* Opció/tartozék. 339
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FIGYELEM
Ehhez tegye az alábbiakat:
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele,
de nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
–
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerje azokat a tényezőket és korlátokat amire
ügyelnie kell.
•
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
A motorfék használata a lábfék helyett
A sebességtartóval a sebesség a lábfék kevesebb használatával is szabályozható. Lejtőn
haladva bizonyos esetekben kívánatosabb egy
kissé gyorsabban haladni, és motorfékezéssel
korlátozni a gyorsulást. Ebben az esetben a
járművezető ideiglenesen kiválthatja a lábfék
használatát a sebességtartóval.
340
Nyomja be körülbelül félig a gázpedált,
majd engedje el azt.
> A sebességtartó kikapcsolja az automatikus üzemi fékezést, és csak a motorféket használja.
A sebességtartó kiválasztása és
aktiválása
Először ki kell választani és aktiválni kell a
sebességtartó funkciót (CC51), hogy szabályozni lehessen a sebességet.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Vezetőtámogató rendszerek (302. oldal)
A sebességtartó kiválasztása és aktiválása
(340. oldal)
Sebességtartó inaktiválása (341. oldal)
A sebességtartó készenléti üzemmódja
(342. oldal)
•
A tárolt sebesség beállítása vezetőtámogatáshoz (368. oldal)
•
Váltás a sebességtartó és az adaptív
sebességtartó* között a központi kijelzőn
(350. oldal)
A sebességtartó elindításához készenléti
üzemmódból, az autó pillanatnyi sebességének 30 km/h (20 mph) vagy ennél magasabb
értékűnek kell lennie.
1.
Nyomja meg a ◀ (1) vagy ▶ (3) lehetőséget
sebességtartó szimbólumhoz
a
(4) való görgetéshez.
> A szimbólum szürke – a sebességtartó
készenléti üzemmódban van.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
2. Amikor ki van választva a sebességtartó –
kormánykerékgombot
nyomja meg a
(2) az aktiváláshoz.
> A szimbólum fehér – a sebességtartó
elindult és a pillanatnyi sebesség kerül
tárolásra maximális sebességként. A
sebességhatárolóban tárolt legalacsonyabb sebesség 30 km/h (20 mph)
lehet.
•
A sebességtartó készenléti üzemmódja
(342. oldal)
Sebességtartó inaktiválása
A sebességtartó (CC52) inaktiválható és
kikapcsolható.
A sebességtartó aktiválása az utolsó
tárolt sebességgel
–
Amikor ki van választva a sebességtartó –
kormánykerékgombot
nyomja meg a
az aktiváláshoz.
> A sebességtartó jelölései és szimbólumai SZÜRKE színűről FEHÉR színűre
változnak a járművezetői kijelzőn — az
autó ezután újra az utoljára tárolt
sebességet tartja.
FIGYELEM
A sebesség jelentős növekedése következhet be, amikor visszaállítja a sebességet a
gombjával.
kormánykerék
Kapcsolódó információk
•
•
51
Sebességtartó (tempomat) (339. oldal)
1.
gombNyomja meg a kormánykerék
ját (2).
> A szimbólum és a visszajelzők szürkére
változnak – a sebességtartó készenléti
üzemmódban van.
2. Nyomja meg a kormánykerék ◀ (1) vagy ▶
(3) gombját, hogy egy másik funkcióra
váltson.
> A járművezetői kijelző sebességtartó
szimbóluma és visszajelzője (4) kikapcsol – ami törli a beállított/tárolt maximális sebességet.
Sebességtartó inaktiválása (341. oldal)
Cruise Control
}}
341
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességtartó (tempomat) (339. oldal)
Váltás a sebességtartó és az adaptív
sebességtartó* között a központi kijelzőn
(350. oldal)
•
A sebességtartó kiválasztása és aktiválása
(340. oldal)
•
A sebességtartó készenléti üzemmódja
(342. oldal)
A sebességtartó készenléti
üzemmódja
A sebességtartó (CC53) inaktiválható és
készenléti üzemmódba kapcsolható. Ez a járművezető beavatkozásával vagy automatikusan is történhet.
A készenléti üzemmód azt jelenti, hogy a funkció ki van választva a járművezetői kijelzőn, de
nem aktív. Ebben az esetben a sebességtartó
nem szabályozza a sebességet.
Készenléti üzemmód a járművezető
beavatkozásával
A sebességtartó kikapcsol, és készenléti
üzemmódba vált, ha az alábbiak valamelyike
történik:
•
•
•
•
A vezető megnyomja a fékpedált.
A fokozatválasztót N állásba helyezi.
Automatikus készenléti üzemmód
Az automatikus készenléti üzemmód aktiválása az alábbiak miatt történhet meg:
•
•
A kerekek elveszítik a tapadást.
•
•
A fékek hőmérséklete túl magas.
A motor fordulatszáma túl alacsony/
magas.
A sebesség 30 km/h (20 mph) alá esik.
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességtartó (tempomat) (339. oldal)
•
Sebességtartó inaktiválása (341. oldal)
A sebességtartó kiválasztása és aktiválása
(340. oldal)
A tengelykapcsoló-pedált több mint
1 percig nyomva tartják.
A járművezető több mint 1 percig a tároltnál magasabb sebességgel halad.
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor
visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
52
53
342
Cruise Control
Cruise Control
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Adaptív sebességtartó*54
(ACC55)
Az adaptív sebességtartó
segíthet a
járművezetőnek az állandó sebesség valamint
az elöl haladó járműhöz viszonyított beállított
időköz fenntartásában.
Amikor az út újra szabad, akkor az autó visszatér a beállított sebességhez.
Ha a kanyartámogatás* funkció aktív, akkor ez
hatással lehet az autó sebességére is.
•
Az adaptív sebességtartó kényelmesebb vezetési élményt nyújthat hosszú utakon, autópályákon és hosszú, egyenes főutakon a forgalom sima haladásakor.
A járművezető kiválasztja a kívánt sebességet
és az elöl haladó járműhöz képest. Ha a
kamera és radar egység egy lassabban haladó
autót észlel az autó előtt, akkor automatikusan
beállítja a sebességet a beállított időközhöz.
54
55
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
Adaptive Cruise Control
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele,
de nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerje azokat a tényezőket és korlátokat amire
ügyelnie kell.
•
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
Az adaptív sebességtartó célja, hogy:
•
A kamera és radar egység méri a távolságot az elöl
haladó járműtől.
FIGYELEM
finoman szabályozza a sebességet. A hirtelen fékezést igénylő helyzetekben a járművezetőnek magának kell beavatkoznia.
Ez akkor lehet szükséges, ha nagy a
sebességkülönbség, vagy ha az elöl halad
jármű hirtelen fékez. A radar egység korlátai miatt előfordulhat, hogy a fékezés
váratlanul vagy egyáltalán nem történik
meg.
a járművezető által beállított időköz tartásával kövesse az elől, ugyanabban a sávban haladó járművet. Ha a radar egység
nem lát semmilyen járművet a jármű előtt,
akkor ehelyett a járművezető által beállított sebességet tartja. Akkor is ez történik,
ha az elől haladó jármű sebessége növekszik, és meghaladja a tárolt sebességet.
FONTOS
A vezetőtámogató rendszer komponenseinek karbantartását csak szervizben szabad
végezni - lehetőleg hivatalos Volvo márkaszervizben.
}}
* Opció/tartozék. 343
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetőtámogató rendszerek (302. oldal)
Az adaptív sebességtartó* kezelőszervei
(344. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó megjelenítési
módja* (345. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó kiválasztása és
aktiválása* (346. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó korlátai*
(349. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó szimbólumai és
üzenetei* (351. oldal)
•
Figyelmeztetés a vezetőtámogatástól
ütközés kockázata esetén (366. oldal)
•
Időintervallum beállítása az elöl haladó járműhöz képest (369. oldal)
•
A tárolt sebesség beállítása vezetőtámogatáshoz (368. oldal)
•
Automatikus fékezés vezetőtámogatással
(371. oldal)
•
Cél módosítása vezetőtámogatással
(367. oldal)
•
Előzési segéd* (365. oldal)
Az adaptív sebességtartó*56
kezelőszervei
: Csökkenti a tárolt sebességet
Növeli az időközt az elöl haladó járműhöz
képest
A kijelzőn megjelenik egy összefoglaló arról,
hogyan kezelhető az adaptív sebességtartó
(ACC57) a kormánykerék bal oldali billentyűzetének használatával és hogyan jelenik meg
a funkció a kijelzőn.
Csökkenti az időközt az elöl haladó járműhöz képest
A céljármű kijelzés: a funkció észlelt és
követ egy céljárművet az előre beállított
időközzel
Az időköz és az elöl haladó járművek szimbóluma
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó* (343. oldal)
Az adaptív sebességtartó korlátai*
(349. oldal)
: készenléti üzemmódból - aktiválja a
funkciót, és tárolja a pillanatnyi sebességet
: aktív módból - inaktiválja/készenléti
üzemmódba kapcsolja a funkciót
: aktiválja a funkciót készenléti üzemmódból és visszatér a tárolt sebességhez
: növeli a tárolt sebességet
56
57
344
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
Adaptive Cruise Control
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az adaptív sebességtartó
megjelenítési módja*58
Az alábbi kép különböző körülmények között
mutatja, hogyan jelenhet meg az adaptív
sebességtartó (ACC59) a kijelzőn.
Sebesség
Időköz
Az időintervallumot csak
akkor állítja be az adaptív
sebességtartó az elöl haladó
járműhöz képest, ha a távolság szimbólum két járművet
mutat. Ezzel egyidejűleg a
sebességtartomány jelölése.
tartására van beállítva és nincs jármű, amelyet
követhetne.
Vezetés közben
Az alábbi szemléltető példában a jelzőtáblafelismerő* (RSI60) funkció arról tájékoztat,
hogy a maximális megengedett sebesség
130 km/h (80 mph).
A fenti ábra azt mutatja, hogy az adaptív
sebességtartó 110 km/h (68 mph) sebesség
tartására van beállítva és ugyanakkor követi az
elöl haladó járművet, amely ugyanazt a sebességet tartja.
A sebességek jelzése
Tárolt sebesség
Kapcsolódó információk
Az elől haladó jármű sebessége
•
•
Az Ön autójának pillanatnyi sebessége
Adaptív sebességtartó* (343. oldal)
Az adaptív sebességtartó korlátai*
(349. oldal)
Az előző ábra azt mutatja, hogy az adaptív
sebességtartó 110 km/h (68 mph) sebesség
58
59
60
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
Adaptive Cruise Control
Road Sign Information
* Opció/tartozék. 345
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az adaptív sebességtartó
kiválasztása és aktiválása*61
A adaptív sebességtartót (ACC62) először ki
kell választani, majd aktiválni kell, hogy szabályozza a sebességet és a távolságot.
•
1.
Manuális sebességváltóval felszerelt autók
esetén. A sebességnek legalább 30 km/h
(20 mph) értékűnek kell lennie.
Nyomja meg a ◀ (2) vagy ▶ (3) kormánykerékgombot a
adaptív sebességtartó
szimbólumhoz (4) való görgetéshez.
> A szimbólum szürke – az adaptív
sebességtartó készenléti üzemmódban
van.
2. Amikor ki van választva a sebességhatákormánykerékroló – nyomja meg a
gombot (1) az aktiváláshoz.
> A szimbólum fehér – a sebességhatároló elindult és a pillanatnyi sebesség
kerül tárolásra maximális sebességként.
Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük a funkció elindításához:
•
A járművezető biztonsági övének becsatolva és a vezető ajtajának csukva kell
lennie.
•
Kell, hogy legyen az autó előtt ésszerű
távolságban egy jármű (a "céljármű") vagy
a pillanatnyi sebességnek legalább
15 km/h (9 mph) értékűnek kell lennie.
61
62
346
FIGYELEM
A sebesség jelentős növekedése következhet be, amikor visszaállítja a sebességet a
kormánykerék
gombjával.
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó* (343. oldal)
Az adaptív sebességtartó újbóli aktiválása*
(347. oldal)
•
Váltás a sebességtartó és az adaptív
sebességtartó* között a központi kijelzőn
(350. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó korlátai*
(349. oldal)
Az adaptív sebességtartó aktiválása az
utolsó tárolt sebességgel
–
Amikor ki van választva az adaptív sebeskormánykeségtartó – nyomja meg a
rékgombot az aktiváláshoz.
> A sebességtartó jelölései és szimbólumai SZÜRKE színűről FEHÉR színűre
változnak a járművezetői kijelzőn — az
autó ezután újra az utoljára tárolt
sebességet tartja.
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
Adaptive Cruise Control
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az adaptív sebességtartó újbóli
aktiválása*63
Az adaptív sebességtartó (ACC64) inaktiválható és kikapcsolható.
2. Nyomja meg a kormánykerék ◀ (1) vagy ▶
(3) gombját, hogy egy másik funkcióra
váltson.
> A járművezetői kijelző adaptív sebességtartó szimbóluma és visszajelzője
(4) kikapcsol – ami törli a beállított/
tárolt maximális sebességet.
•
Az adaptív sebességtartó korlátai*
(349. oldal)
FIGYELEM
1.
Nyomja meg a kormánykerék
gombját (2).
> A szimbólum és a visszajelzők szürkére
váltanak – az adaptív sebességtartó
készenléti üzemmódban van. Az időintervallum és a céljármű visszajelzője, ha
aktiválva van, szintén kikapcsol.
Az adaptív sebességtartó készenléti
üzemmódjában a járművezetőnek kell
beavatkoznia és szabályozni a sebességet és az elöl haladó járműhöz viszonyított távolságot.
•
Amikor az adaptív sebességtartó
készenléti üzemmódban van és az autó
túl közel kerül az elöl haladó járműhöz,
akkor a járművezetőt a távolságfigyelmeztető funkció* figyelmeztetheti.
Kapcsolódó információk
•
•
•
63
64
•
Adaptív sebességtartó* (343. oldal)
Az adaptív sebességtartó kiválasztása és
aktiválása* (346. oldal)
Váltás a sebességtartó és az adaptív
sebességtartó* között a központi kijelzőn
(350. oldal)
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
Adaptive Cruise Control
* Opció/tartozék. 347
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az adaptív sebességtartó
készenléti üzemmódja*65
Az adaptív sebességtartó (ACC66) inaktiválható és készenléti üzemmódba állítható. Ez a
járművezető beavatkozásával vagy automatikusan is történhet.
A készenléti üzemmód azt jelenti, hogy a funkció ki van választva a járművezetői kijelzőn, de
nem aktív. Az adaptív sebességtartó ekkor
nem szabályozza a sebességet vagy az elöl
haladó járműhöz viszonyított távolságot.
lításra - az autó a gázpedál elengedésekor
visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
FIGYELEM
•
•
Készenléti üzemmód a járművezető
beavatkozásával
Az adaptív sebességtartó kikapcsol, és
készenléti üzemmódba vált, ha az alábbiak
valamelyike történik:
•
•
•
•
A vezető megnyomja a fékpedált.
A tengelykapcsoló-pedál körülbelül 1 percig be van nyomva - manuális sebességváltóval felszerelt autók esetén.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beál-
65
66
67
348
Amikor az adaptív sebességtartó
készenléti üzemmódban van és az autó
túl közel kerül az elöl haladó járműhöz,
akkor a járművezetőt a távolságfigyelmeztető funkció* figyelmeztetheti.
•
Leáll azon rendszerek egyike, amelyektől
az adaptív sebességtartó függ, például
menetstabilizáló/kipörgésgátló (ESC67).
•
•
•
A járművezető kinyitja az ajtót.
•
•
•
•
Egy vagy több kerék elveszíti a tapadást.
•
a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van és a
ACC nem biztos abban, hogy a céltárgy
egy álló jármű vagy valamilyen más objektum, például egy fekvőrendőr.
•
a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van és az
elöl haladó jármű elfordul, akkor a ACC
funkciónak már nincs mit követnie.
•
a sebesség 30 km/h (20 mph) alá csökken - csak manuális sebességváltóval felszerelt autókra vonatkozik.
Automatikus készenléti üzemmód
A fokozatválasztót N állásba helyezi.
A járművezető több mint 1 percig a tároltnál magasabb sebességgel halad.
Az adaptív sebességtartó készenléti
üzemmódjában a járművezetőnek kell
beavatkoznia és szabályozni a sebességet és az elöl haladó járműhöz viszonyított távolságot.
Az automatikus készenléti üzemmód az alábbi
esetekben kapcsolhat be:
FIGYELEM
Az automatikus készenléti üzemmódban a
járművezetőt hangjelzés és üzenet figyelmezteti a járművezetői kijelzőn.
•
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia az autó sebességét, és kell
használnia a fékeket, hogy fenntartsa a
többi járműtől a biztonságos távolságot.
A járművezető kicsatolja a biztonsági övét.
A motor fordulatszáma túl alacsony/
magas.
A fékek hőmérséklete magas.
Be van húzva a rögzítőfék.
A kamera és radar egységet például hó
vagy zuhogó eső akadályozza (kameralencse/rádióhullámok blokkolása).
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
Adaptive Cruise Control
Electronic Stability Control
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Adaptív sebességtartó* (343. oldal)
Az adaptív sebességtartó
korlátai*68
Az adaptív sebességtartó kiválasztása és
aktiválása* (346. oldal)
Az adaptív sebességtartó (ACC69) bizonyos
helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
•
Az adaptív sebességtartó újbóli aktiválása*
(347. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó korlátai*
(349. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
FIGYELEM
•
Meredek utak és/vagy nehéz
rakomány
Ez nem egy ütközés-elkerülő rendszer.
Mindig a járművezető felelős és neki
kell beavatkoznia, ha a rendszer nem
észlel egy elöl haladó járművet.
•
Ne feledje, hogy az adaptív sebességtartó
elsődlegesen egyenes útfelületeken történő
használatra szolgál. A funkciónak meredek lejtőkön nehézséget okozhat a megfelelő távolság tartása - ilyen esetekben különös figyelem
szükséges és készen kell állni a fékezésre.
A funkció nem fékez emberek vagy
állatok valamint kisméretű járművek,
például kerékpárok és motorkerékpárok esetén. Sem alacsony utánfutók,
szembejövő, lassú vagy álló járművek
vagy tárgyak esetén.
•
Ne használja a funkciót nagy körültekintést igénylő helyzetekben, például
városi forgalomban, kereszteződéseknél, csúszós útfelületeken, ha sok víz
vagy hólé van az úttesten, erős esőben/havazásban, rossz látási viszonyok
mellett, kanyargós vagy keskeny utakon.
Ne használja az adaptív sebességtartót, ha az
autó nehéz rakományt szállít vagy utánfutót
vontat.
A hajtásmód nem elérhető
Az Off Road hajtásmód nem választható ki,
amikor aktív az adaptív sebességtartó.
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
68
69
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
Adaptive Cruise Control
}}
* Opció/tartozék. 349
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Kapcsolódó információk
•
•
70
71
72
350
Adaptív sebességtartó* (343. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(434. oldal)
Váltás a sebességtartó és az
adaptív sebességtartó*70 között a
központi kijelzőn
Amikor a normál sebességtartó (CC71) van
kiválasztva a járművezetői kijelzőn, akkor
lehetőség van az adaptív sebességtartóra
(ACC72) váltásra a központi kijelző funkció
nézetében.
A funkciót ezzel a gombbal
kapcsolhatja be vagy ki a központi kijelző funkció nézetében.
•
ZÖLD gomb visszajelzés – az adaptív
sebességtartó ki van kapcsolva és a normál sebességtartó készenléti üzemmódban van.
•
SZÜRKE gomb visszajelzés – a normál
sebességtartó ki van kapcsolva és az
adaptív sebességtartó készenléti üzemmódban van.
Egy szimbólum mutatja a járművezetői kijelzőn, hogy melyik sebességtartó aktív:
Sebességtartó
(CC)
Adaptív sebességtartó (ACC)
A
A
A
FEHÉR szimbólum: A funkció aktív, SZÜRKE szimbólum:
Készenléti üzemmód
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó* (343. oldal)
Sebességtartó (tempomat) (339. oldal)
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az adaptív sebességtartó
szimbólumai és üzenetei*73
jelenhet meg a járművezetői kijelzőn és/vagy
a szélvédőre vetített kijelzőn*.
Az adaptív sebességtartó (ACC74) funkcióval
kapcsolatban számos szimbólum és üzenet
Szimbólum
Üzenet
Leírás
A szimbólum FEHÉR
Az autó tartja a tárolt sebességet.
Adaptive Cruise Contr.
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódban van.
Nem elérhető
A szimbólum SZÜRKE
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos
Volvo márkaszerviz igénybe vételét javasoljuk.
Adaptive Cruise Contr.
Szerviz szükséges
A szimbólum SZÜRKE
Tisztítsa meg a szélvédőt a kamera és radar egység érzékelői előtt.
Szélvédő-érzékelő
Érzékelő blokkolva, lásd a kézikönyvet
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó* (343. oldal)
Ha az üzenet megmarad: Keressen fel egy
szervizt – hivatalos Volvo márkaszerviz ajánlott.
73
74
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
Adaptive Cruise Control
* Opció/tartozék. 351
VEZETŐTÁMOGATÁS
Pilot Assist*75
A Pilot Assist segíthet a járművezetőnek az
autónak a sáv oldalvonalai között tartásában
és az egyenletes sebesség fenntartásában,
előre kiválasztott időköz tartásával az elöl
haladó járműhöz viszonyítva.
A Pilot Assist megismerése
A Pilot Assist funkció elsődlegesen autópályákon és hasonló nagyobb utakon történő használatra szolgál, ahol hozzájárulhat a kényelmesebb vezetéshez és nyugodtabb vezetési
élményt nyújthat.
A járművezető kiválasztja a kívánt sebességet
és az elöl haladó járműhöz viszonyított időközt. A Pilot Assist méri a távolságot az elöl
haladó járműhöz és az útfelületen található
sávjelzésekhez képest a kamera egység használatával. A beállított időköz fenntartása automatikus sebesség-beállítással történik, miközben a kormányzási segéd segít az autót a sávban tartani.
Ha a kanyartámogatás* funkció aktív, akkor ez
hatással lehet az autó sebességére is.
Kamera és radar egység
A Pilot Assist funkció gázadással és fékezéssel
szabályozza a sebességet. Normális, hogy a
fékek halk hangot adnak a sebesség beállításakor.
Távolságjelzők
A Pilot Assist arra törekszik, hogy:
Leolvasók, oldalsó jelzések
•
A kamera és radar egység méri a távolságot a z elöl
haladó járműtől és észleli az oldalvonalakat.
A Pilot Assist segít az autó irányításában, és
lehetséges, hogy néhány kilométert vezetnie
kell a Pilot Assist használatával, mielőtt teljesen kiismeri a funkciót. Fontos, hogy ismerje a
75
352
radar egység korlátai miatt előfordulhat,
hogy a fékezés váratlanul vagy egyáltalán
nem történik meg.
funkció alkalmazásait és korlátait, hogy biztonságosan kihasználhassa annak összes előnyét.
finoman szabályozza a sebességet. A hirtelen fékezést igénylő helyzetekben a járművezetőnek magának kell beavatkoznia.
Ez nagy sebességkülönbségek esetén
vagy akkor lehet szükséges, ha az elöl
haladó autó hirtelen fékez. A kamera és
•
a járművezető által beállított időköz tartásával kövesse az elől, ugyanabban a sávban haladó járművet. Ha a radar egység
nem lát semmilyen járművet a jármű előtt,
akkor ehelyett a járművezető által beállított sebességet tartja. Akkor is ez történik,
ha az elől haladó jármű sebessége növekszik, és meghaladja a tárolt sebességet.
Az autó helyzete a sávban
Amikor a Pilot Assist segít a kormányzásban,
akkor megpróbálja középen tartani az autót a
sávjelzések között. A simább vezetés érdekében jó ötlet hagyni, hogy az autó megtalálja a
jó helyzetet. A járművezető mindig saját maga
is beállíthatja a helyzetet a kormányzási beavatkozás növelésével. A járművezetőnek fontos ügyelnie arra, hogy az autó biztonságos
helyzetet foglaljon el a sávban.
Ha a Pilot Assist nem a megfelelő módon
helyezi el az autót a sávban, akkor ajánlott
kikapcsolni a Pilot Assist funkciót vagy adaptív
sebességtartóra* váltani.
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kormányzási segítség
A kormányzási segítség pillanatnyi állapotát a kormánykerék szimbólumának színe
jelzi:
• A ZÖLD kormánykerék azt
jelzi, hogy a kormányzási
segítség aktív
• A SZÜRKE kormánykerék azt jelzi (illusztrációként), hogy a kormányzási segítség inaktív.
A Pilot Assist kormányzási segítsége figyelembe veszi az elöl haladó autó sebességét és
a sáv jelöléseit. A járművezető bármikor figyelmen kívül hagyhatja a Pilot Assist kormányzási
segítségét és kormányozhat más irányban,
például sávot válthat vagy kikerülhet egy akadályt az úton.
Ha a Pilot Assist nem képes egyértelműen
értelmezni a sávot, például a kamera és radar
egység nem látja a sáv oldalvonalait, akkor a
Pilot Assist ideiglenesen kikapcsolja a kormányzási segítséget, de visszakapcsolja azt,
ha újra képes felismerni a sávot - ilyenkor a
sebesség és távolságszabályozó funkciók
továbbra is aktívak. A kormánykerék enyhén
rezeg, amikor ideiglenesen kikapcsol, hogy
jelezze a változást a járművezető számára.
FIGYELEM
A Pilot Assist kormányzási segítsége előzetes figyelmeztetés nélkül, automatikusan
kapcsol ki és vissza.
Hajtűkanyarok és amikor az út
elágazik
A Pilot Assist jelez a járművezetőnek, akinek
nem szabad várnia a Pilot Assist kormányzási
segítségére, hanem mindig fel kell készülnie a
kormányzás növelésére, különösen kanyarokban.
Amikor az autó kijárathoz vagy elágazáshoz
közeledik, akkor a járművezetőnek a kívánt sáv
felé kell kormányoznia, hogy a Pilot Assist észlelhesse a kívánt irányt.
Kezek a kormánykeréken
A Pilot Assist működéséhez a járművezetőnek
a kormánykeréken kell tartania a kezeit. Szintén fontos, hogy vezetés közben a járművezető mindig legyen aktív és éber, mert a Pilot
Assist nem minden helyzetet képes értelmezni
és a funkció bármikor, előzetes figyelmeztetés
nélkül ki- és bekapcsolhat.
Ha a Pilot Assist azt észleli,
hogy a járművezető nem
tartja a kezeit a kormánykeréken, akkor a rendszer figyelmeztetést ad egy szimbólummal és szöveges üzenettel a
járművezetői kijelzőn, hogy
ösztönözze a járművezetőt az autó aktív kormányozására.
Ha néhány másodperc múlva a járművezető
kezei még mindig nem észlelhetők a kormánykeréken, akkor megismétlődik a figyelmeztetés, amelyet egy hangjelzés egészít ki.
Ha a Pilot Assist további néhány másodpercig
nem észleli a járművezető kezeit a kormányon,
akkor a figyelmeztető jel intenzívvé válik és a
kikapcsol a kormányzási funkció. Ezután a
Pilot Assist funkciót újra kell indítani a kormánykerék
gombjának használatával.
}}
353
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FIGYELEM
•
•
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele,
de nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerje azokat a tényezőket és korlátokat amire
ügyelnie kell.
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
FONTOS
A vezetőtámogató rendszer komponenseinek karbantartását csak szervizben szabad
végezni - lehetőleg hivatalos Volvo márkaszervizben.
76
354
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetőtámogató rendszerek (302. oldal)
A Pilot Assist* kiválasztása és aktiválása
(357. oldal)
•
A Pilot Assist* megjelenítési módja
(355. oldal)
•
•
A Pilot Assist* korlátai (360. oldal)
•
•
A Pilot Assist* kezelőszervei (354. oldal)
•
Cél módosítása vezetőtámogatással
(367. oldal)
•
Időintervallum beállítása az elöl haladó járműhöz képest (369. oldal)
A Pilot Assist* kezelőszervei76
A kijelzőn megjelenik egy összefoglaló arról,
hogyan kezelhető a Pilot Assist a kormánykerék bal oldali billentyűzetének használatával
és hogyan jelenik meg a funkció a kijelzőn.
A Pilot Assist* szimbólumai és üzenetei
(362. oldal)
Figyelmeztetés a vezetőtámogatástól
ütközés kockázata esetén (366. oldal)
A funkció gombjai és szimbólumai.
•
A tárolt sebesség beállítása vezetőtámogatáshoz (368. oldal)
▶: adaptív sebességtartóról* Pilot Assist
funkcióra vált
•
Automatikus fékezés vezetőtámogatással
(371. oldal)
•
Előzési segéd* (365. oldal)
: készenléti üzemmódból - aktiválja a
Pilot Assist funkciót, és tárolja a pillanatnyi
sebességet
: aktív módból - inaktiválja/készenléti
üzemmódba kapcsolja a Pilot Assist funkciót
: készenléti üzemmódból aktiválja a
Pilot Assist funkciót, és visszatér a tárolt
sebességhez és időközhöz.
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
: növeli a tárolt sebességet
: Csökkenti a tárolt sebességet
Növeli az időközt az elöl haladó járműhöz
képest
Csökkenti az időközt az elöl haladó járműhöz képest
A Pilot Assist* megjelenítési
módja77
Az alábbi kép különböző körülmények között
mutatja, hogyan jelenhet meg a Pilot Assist a
kijelzőn.
Sebesség
◀: Pilot Assist funkcióról adaptív sebességtartóra vált
Célautó szimbólumok
Vezetés közben
Az időköz és az elöl haladó járművek szimbóluma
Az alábbi szemléltető példában a jelzőtáblafelismerő (RSI78) funkció arról tájékoztat, hogy
a maximális megengedett sebesség 130 km/h
(80 mph).
Az aktív/inaktív kormányzási segítség
szimbóluma
•
Pilot Assist* (352. oldal)
A Pilot Assist csak akkor szabályozza az időintervallumot
az elöl haladó autóhoz
képest, amikor a távolság
szimbólum egy járművet (1)
mutat a kormánykerék szimbólum felett.
A Pilot Assist kormányzási segítsége csak
akkor aktív, amikor a kormánykerék szimbólum (2) SZÜRKE színűről ZÖLD színűre változik.
A funkció szimbóluma
Kapcsolódó információk
Időköz
A sebességek jelzése.
Tárolt sebesség
Az elől haladó jármű sebessége
Az Ön autójának pillanatnyi sebessége
77
78
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
Road Sign Information
}}
* Opció/tartozék. 355
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
A fenti ábra azt mutatja, hogy a Pilot Assist
110 km/h (68 mph) sebesség tartására van
beállítva és ugyanakkor követi az elöl haladó
járművet, amely ugyanazt a sebességet tartja.
A Pilot Assist nem nyújt kormányzási segítséget, mert nem észlelhetők a sáv oldalvonalai.
Az előző ábra azt mutatja, hogy a Pilot Assist
110 km/h (68 mph) sebesség tartására van
beállítva és nincs jármű, amelyet követhetne.
Az előző ábra azt mutatja, hogy a Pilot Assist
110 km/h (68 mph) sebesség tartására van
beállítva és nincs jármű, amelyet követhetne.
A Pilot Assist nem nyújt kormányzási segítséget, mert nem észlelhetők a sáv oldalvonalai.
A Pilot Assist nem nyújt kormányzási segítséget, mert a sáv jelölései nem észlelhetők.
A fenti ábra azt mutatja, hogy a Pilot Assist
110 km/h (68 mph) sebesség tartására van
beállítva és ugyanakkor követi az elöl haladó
járművet, amely ugyanazt a sebességet tartja.
Kapcsolódó információk
•
•
Pilot Assist* (352. oldal)
A Pilot Assist* korlátai (360. oldal)
Itt a Pilot Assist kormányzási segítséget is
nyújt, mert észlelhetők a sáv oldalvonalai.
356
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Pilot Assist*79 kiválasztása és
aktiválása
Először ki kell választani, majd aktiválni kell a
Pilot Assist rendszert, hogy szabályozhassa a
sebességet és a távolságot valamint kormányzási segítséget nyújtson.
A zöld kormánykerék azt jelzi, hogy a Pilot Assist kormányzási segítséget nyújt.
Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük a Pilot
Assist elindításához.
•
A járművezető biztonsági övének becsatolva és a vezető ajtajának csukva kell
lennie.
•
A sávszélek jelölésének tisztán kivehetőnek és az autó által észlelhetőnek kell lennie.
79
•
Kell, hogy legyen az autó előtt ésszerű
távolságban egy jármű (a "céljármű") vagy
a pillanatnyi sebességnek legalább
15 km/h (9 mph) értékűnek kell lennie.
•
A sebességnek nem szabad meghaladnia
a 140 km/h (87 mph) értéket.
•
A járművezetőnek a kormánykeréken kell
tartania a kezeit.
•
Kell, hogy legyen az autó előtt ésszerű
távolságban egy jármű (a "céljármű") vagy
a pillanatnyi sebességnek legalább
15 km/h (9 mph) értékűnek kell lennie.
•
Manuális sebességváltóval felszerelt autók
esetén. A sebességnek legalább 30 km/h
(20 mph) értékűnek kell lennie.
1.
Nyomja meg a ◀ (1) vagy ▶ (3) lehetőséget
a Pilot Assist
szimbólumhoz (4) görgetéshez.
> A szimbólum szürke – a Pilot Assist
készenléti üzemmódban van.
A Pilot Assist újbóli aktiválása az
utolsó tárolt sebességgel
–
Amikor ki van választva a Pilot Assist –
kormánykerékgombot
nyomja meg a
az aktiváláshoz.
> A sebességtartó jelölései és szimbólumai SZÜRKE színűről FEHÉR színűre
változnak a járművezetői kijelzőn — az
autó ezután újra az utoljára tárolt
sebességet tartja.
FIGYELEM
A sebesség jelentős növekedése következhet be, amikor visszaállítja a sebességet a
kormánykerék
gombjával.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Pilot Assist* (352. oldal)
A Pilot Assist* inaktiválása (358. oldal)
A Pilot Assist* korlátai (360. oldal)
2. Amikor ki van választva a Pilot Assist –
kormánykerékgombot
nyomja meg a
(2) az aktiváláshoz.
> A szimbólum fehér – a Pilot Assist elindult és a pillanatnyi sebesség kerül
tárolásra maximális sebességként.
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
* Opció/tartozék. 357
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Pilot Assist*80 inaktiválása
FIGYELEM
A Pilot Assist inaktiválható és kikapcsolható.
•
A Pilot Assist készenléti üzemmódjában a járművezetőnek be kell avatkoznia és kormányoznia kell, szabályoznia
kell a sebességet és az elöl haladó
autóhoz viszonyított távolságot is.
•
Amikor a Pilot Assist készenléti üzemmódban van és az autó túl közel kerül
az elöl haladó járműhöz, akkor a járművezetőt ehelyett a távolságfigyelmeztetés* funkció figyelmezteti.
Kapcsolódó információk
1.
Nyomja meg a kormánykerék
gombját (2).
> A szimbólum és a visszajelzők szürkére
változnak – a Pilot Assist készenléti
üzemmódban van. Az időintervallum és
a céljármű visszajelzője, ha aktiválva
van, szintén kikapcsol.
2. Nyomja meg a kormánykerék ◀ (1) vagy ▶
(3) gombját, hogy egy másik funkcióra
váltson.
> A járművezetői kijelző Pilot Assist szimbóluma és visszajelzője (4) kikapcsol –
ami törli a beállított/tárolt maximális
sebességet.
80
81
358
•
•
•
Adaptív sebességtartó* (343. oldal)
Az adaptív sebességtartó kiválasztása és
aktiválása* (346. oldal)
Váltás a sebességtartó és az adaptív
sebességtartó* között a központi kijelzőn
(350. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó korlátai*
(349. oldal)
•
A kormányzási segéd ideiglenes kikapcsolása Pilot Assist* használatával
(359. oldal)
A Pilot Assist*81 készenléti
üzemmódja
A Pilot Assist inaktiválható és készenléti
üzemmódba kapcsolható. Ez a járművezető
beavatkozásával vagy automatikusan is történhet.
A készenléti üzemmód azt jelenti, hogy a funkció ki van választva a járművezetői kijelzőn, de
nem aktív. Ebben az esetben a Pilot Assist
nem szabályozza a sebességet és az elöl
haladó járműhöz viszonyított sebességet és
nem nyújt kormányzási segítséget.
Készenléti üzemmód a járművezető
beavatkozásával
A Pilot Assist kikapcsol, és készenléti üzemmódba vált, ha az alábbiak valamelyike történik:
•
•
•
A vezető megnyomja a fékpedált.
A fokozatválasztót N állásba helyezi.
Több mint 1 percig be vannak kapcsolva
az irányjelzők
•
A járművezető több mint 1 percig a tároltnál magasabb sebességgel halad.
•
A tengelykapcsoló-pedál
körülbelül 1 percig be van nyomva manuális sebességváltóval felszerelt autók
esetén.
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Automatikus készenléti üzemmód
•
A kamera és radar egységet például hó
vagy zuhogó eső akadályozza (kameralencse/rádióhullámok blokkolása).
A kormányzási segéd ideiglenes
kikapcsolása Pilot Assist*83
használatával
•
a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van és a
Pilot Assist nem biztos abban, hogy a céltárgy egy álló jármű vagy valamilyen más
objektum, például egy fekvőrendőr.
•
a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van és az
elöl haladó jármű elfordul, akkor a Pilot
Assist funkciónak már nincs mit követnie.
•
a sebesség 30 km/h (20 mph) alá csökken - csak manuális sebességváltóval felszerelt autókra vonatkozik.
A Pilot Assist kormányzási segítsége ideiglenesen kikapcsolhat és előzetes figyelmeztetés nélkül visszakapcsolhat.
Az irányjelzők használatakor a Pilot Assist kormányzási segítsége ideiglenesen kikapcsol.
Amikor ki van kapcsolva az irányjelző, akkor a
kormányzási segéd automatikusan újra bekapcsol, ha a sáv oldaljelölései még észlelhetők.
FIGYELEM
Az automatikus készenléti üzemmódban a
járművezetőt hangjelzés és üzenet figyelmezteti a járművezetői kijelzőn.
•
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia az autó sebességét, és kell
használnia a fékeket, hogy fenntartsa a
többi járműtől a biztonságos távolságot.
Az automatikus készenléti üzemmód az alábbi
esetekben kapcsolhat be.
•
•
•
•
•
•
•
•
82
83
Leáll azon rendszerek egyike, amelyekre a
Pilot Assist támaszkodik, például menetstabilizáló / kipörgésgátló 82.
Nem tartja a kezét a kormánykeréken.
A járművezető kinyitja az ajtót.
A járművezető kicsatolja a biztonsági övét.
A motor fordulatszáma túl alacsony/
magas.
Egy vagy több kerék elveszíti a tapadást.
A fékek hőmérséklete magas.
Be van húzva a rögzítőfék.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Pilot Assist* (352. oldal)
A Pilot Assist* kiválasztása és aktiválása
(357. oldal)
A Pilot Assist* inaktiválása (358. oldal)
A Pilot Assist* korlátai (360. oldal)
Ha a Pilot Assist nem képes a sáv egyértelmű
értelmezésére, például a kamera vagy radar
egység nem látja a sáv oldaljelöléseit, akkor a
Pilot Assist ideiglenesen kikapcsolja a kormányzási segítséget, de a sebesség- és távolságszabályozó funkciók aktívak maradnak. A
kormányzási segítség visszakapcsol, amikor a
sáv újra látható. Bizonyos esetekben enyhe
rezgés érezhető a kormánykeréken, ami figyelmezteti a járművezetőt, hogy a kormányzási
segítség ideiglenesen nem áll rendelkezésre.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Pilot Assist* (352. oldal)
A Pilot Assist* kiválasztása és aktiválása
(357. oldal)
A Pilot Assist* inaktiválása (358. oldal)
A Pilot Assist* korlátai (360. oldal)
Electronic Stability Control
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
* Opció/tartozék. 359
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Pilot Assist*84 korlátai
A Pilot Assist funkció bizonyos helyzetekben
korlátokkal rendelkezhet.
A Pilot Assist funkció egy segítség, amely sok
helyzetben segítheti a járművezetőt. Azonban
mindig a járművezető felelős a biztonságos
távolság fenntartásáért környező objektumoktól és a megfelelő elhelyezkedésért a sávban.
Bizonyos helyzetekben a Pilot Assist kormányzási segítségének nehézséget okozhat a járművezető megfelelő segítése vagy
automatikusan kikapcsolhat - ilyen esetekben a Pilot Assist használata nem javasolt.
Példák az ilyen helyzetekre:
•
a sávok jelölései nem egyértelműek,
kopottak, hiányoznak vagy keresztezik
egymást, vagy többszörös sávjelölés
van.
•
a sáv mérete megváltozott, például a
sávok szétválnak vagy egyesülnek
illetve felhajtókon/lehajtókon.
•
útépítéseknél és az úttest hirtelen változásakor, például amikor a vonalak
megszűnnek a helyes útvonalat
mutatni.
•
élek vagy egyéb vonalak vannak jelen
az úton vagy annak közelében, például
járdaszegélyek, illesztések vagy javítások az útfelületen, korlátok szélei, az út
szélének pereme vagy erős árnyékok.
•
•
•
84
360
az úton vagy rosszak a fényviszonyok,
fényvisszaverődés van jelen, nedves az
útfelület stb.
FIGYELEM
a sáv szűk vagy kanyargós.
a sáv gerinceket vagy lyukakat tartalmaz.
az időjárási viszonyok rosszak, például
esik, havazik, köd van illetve latyak van
A járművezetőnek azt is figyelembe kell
vennie, hogy a Pilot Assist az alábbi korlátokkal rendelkezik:
•
A magas járdaszegélyek, útelzáró eszközök (terelőkúpok, biztonsági korlátok
stb.) nem észlelhetők. Esetleg a rendszer tévesen sávjelölésekként észleli
ezeket, és emiatt fennáll az autó és az
ilyen akadályok közötti ütközés kockázata. A járművezetőnek biztosítania kell
azt, hogy az autó megfelelő távolságra
legyen az ilyen akadályoktól.
•
A kamera és radarérzékelő nem képes
minden közeledő minden tárgyat és
akadályt észlelni a forgalmi környezetben. Ilyenek például a kátyúk, álló akadályok vagy az olyan tárgyak, amelyek
teljesen vagy részben elzárják az utat.
•
A Pilot Assist nem "látja" a gyalogosokat, állatokat stb.
•
A javasolt kormányzási bemenet ereje
korlátozott, ami azt jelenti, hogy a Pilot
Assist nem mindig képes segíteni a járművezetőt a kormányzásban és az autó
sávban tartásában.
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
•
A Sensus Navigation* felszereltségű
autókban a funkció használhatja a térképadatok információit, ami eltérő
működéshez vezethet.
•
A Pilot Assist ki van kapcsolva, ha a
sebességfüggő kormányzási erejű kormányszervo csökkent teljesítménnyel
működik - például a túlmelegedés
kiváltotta hűtés miatt.
Ez nem egy ütközés-elkerülő rendszer.
Mindig a járművezető felelős és neki
kell beavatkoznia, ha a rendszer nem
észlel egy elöl haladó járművet.
•
A funkció nem fékez emberek vagy
állatok valamint kisméretű járművek,
például kerékpárok és motorkerékpárok esetén. Sem alacsony utánfutók,
szembejövő, lassú vagy álló járművek
vagy tárgyak esetén.
FIGYELEM
FIGYELEM
A Pilot Assist csak akkor használható, ha
egyértelműen felfestett vonalak vannak a
sáv két oldalán. Minden más használat
megnöveli a környező olyan akadályokkal
történő ütközés kockázatát, amelyeket a
funkció nem képes észlelni.
•
Ne használja a funkciót nagy körültekintést igénylő helyzetekben, például
városi forgalomban, kereszteződéseknél, csúszós útfelületeken, ha sok víz
vagy hólé van az úttesten, erős esőben/havazásban, rossz látási viszonyok
mellett, kanyargós vagy keskeny utakon.
ilyen esetekben különös figyelem szükséges
és készen kell állni a fékezésre.
Ne használja a Pilot Assist funkciót, ha az autó
nehéz rakományt szállít vagy utánfutót vontat.
MEGJEGYZÉS
A Pilot Assist nem aktiválható, ha utánfutó,
kerékpártartó vagy hasonló van csatlakoztatva az autó elektromos rendszeréhez.
A hajtásmód nem elérhető
Az Off Road hajtásmód nem választható ki,
amikor be van kapcsolva a Pilot Assist.
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
A járművezetőnek mindig megvan a lehetősége a Pilot Assist kormányzási beavatkozásainak felülbírálatára és a kívánt helyzetbe forgathatja a kormánykereket.
Kapcsolódó információk
Meredek utak és/vagy nehéz
rakomány
•
Sebességfüggő kormányzási erő
(302. oldal)
Ne feledje, hogy a Pilot Assist elsődlegesen
egyenes útfelületeken történő használatra
szolgál. A funkciónak meredek lejtőkön nehézséget okozhat a megfelelő távolság tartása -
•
Vezetési módok* (468. oldal)
•
•
Pilot Assist* (352. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(434. oldal)
* Opció/tartozék. 361
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Pilot Assist*85 szimbólumai és
üzenetei
művezetői kijelzőn és/vagy a szélvédőre vetített kijelzőn*.
A Pilot Assist funkcióval kapcsolatban számos szimbólum és üzenet jelenhet meg a járSzimbólum
Üzenet
Leírás
Szürke kormánykerék szimbólum
Azt jelzi, hogy a kormányzási segítség inaktív. Amikor a Pilot Assist kormányzási segítséget nyújt, akkor a kormánykerék zöld.
Kezek a kormánykeréken szimbólum
A rendszer nem képes észlelni azt, hogy a járművezető a kormánykeréken tartja-e a
kezeit. Tartsa kezeit a kormánykeréken és aktívan kormányozza az autót.
Szélvédő-érzékelő
Tisztítsa meg a szélvédőt a kamera és radar egység érzékelői előtt.
Érzékelő blokkolva, lásd a kézikönyvet
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Kapcsolódó információk
•
•
Pilot Assist* (352. oldal)
A Pilot Assist* korlátai (360. oldal)
Ha az üzenet megmarad: Keressen fel egy
szervizt – hivatalos Volvo szerviz ajánlott.
85
362
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Támogatás kanyarokban*86
A Kanyarodási seb. rásegítése segíthet a
járművezetőnek a sebesség csökkentésében
élesebb kanyarok előtt, ha vezetőtámogató
adaptív sebességtartó* vagy a Pilot Assist*
funkció túl magasnak ítéli meg azt.
Amikor a funkció csökkenti az
autó sebességét, akkor ez a
szimbólum látható a járművezetői kijelzőn.
A számítások az autó műholdas navigációjának térképadatai vagy a Sensus Navigation*
adatai alapján történnek. A kanyar elhagyását
követően az autó visszagyorsul a korábban
beállított sebességre.
A járművezető fékezéssel vagy a gázpedál
használatával bármikor kikapcsolhatja a funkciót.
FIGYELEM
•
•
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele,
de nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerje azokat a tényezőket és korlátokat amire
ügyelnie kell.
sportosan veszi be a kanyarokat és kissé erőteljesebben gyorsít ki a kanyarokból.
Kapcsolódó információk
•
A kanyar asszisztens* aktiválása vagy inaktiválása (364. oldal)
•
•
•
•
•
A kanyar asszisztens korlátai* (364. oldal)
Vezetőtámogató rendszerek (302. oldal)
Adaptív sebességtartó* (343. oldal)
Pilot Assist* (352. oldal)
Vezetési módok* (468. oldal)
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
Hajtásmódok
A kanyarodás során használt segítség a beállított hajtásmódtól függ. Ha a hajtásmód beállítása nem elérhető, akkor a funkció a
Kényelem lehetőséget használja. A
Dinamikus lehetőség használatakor az autó
86
Ez a funkció csak bizonyos piacokon áll rendelkezésre.
* Opció/tartozék. 363
VEZETŐTÁMOGATÁS
A kanyar asszisztens* aktiválása
vagy inaktiválása
A kanyar asszisztens funkció aktiválható az
adaptív sebességtartó* vagy a Pilot Assist*
kiegészítéseként. A járművezető ki is kapcsolhatja a funkciót.
A funkciót ezzel a gombbal
kapcsolhatja be vagy ki a központi kijelző funkció nézetében.
•
•
ZÖLD gombvisszajelzés – a funkció aktív.
SZÜRKE gombvisszajelzés – a funkció
inaktív.
A motor újbóli beindítása során az utoljára
használt beállítás vagy a kulcshoz rendelt járművezetői profil beállításai lesznek érvényben87.
Kapcsolódó információk
•
•
87
88
89
364
Támogatás kanyarokban* (363. oldal)
A kanyar asszisztens korlátai* (364. oldal)
A kanyar asszisztens korlátai*88
A kanyarodási segéd funkció bizonyos helyzetekben korlátokkal rendelkezhet. A járművezetőnek tisztában kell lennie a rendszer
korlátainak alábbi példáival.
• A kanyarodási segéd működése kisebb
utakon és beépített területeken korlátozott
lehet.
•
Felhajtósávokon vagy kereszteződésekben a kanyarodási segéd átmenetileg
kikapcsolhat.
•
Ha a műholdas navigáció89 térképadatai
nem naprakészek, akkor a kanyar asszisztens korlátozottan működhet.
•
Ha a műholdas navigációnak89 nincs kapcsolata a műholdrendszerrel, akkor a
kanyarodási segéd korlátozott működéssel
rendelkezhet.
•
Új vagy átépített utakon a térképadatok
helytelenek lehetnek.
•
Az alkalmas kanyarodási sebesség számításakor nem kerül figyelembe vételre a
rossz időjárási vagy útviszonyok miatt
csökkent tapadás.
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Támogatás kanyarokban* (363. oldal)
A kanyar asszisztens* aktiválása vagy inaktiválása (364. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(434. oldal)
Ezek a lehetőségek piacfüggőek.
Ez a funkció csak bizonyos piacokon áll rendelkezésre.
Csak ha telepítve van a Volvo Sensus Navigation* navigációs rendszere.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Előzési segéd*
FIGYELEM
Az előzési segéd segíthet a járművezetőnek
más járművek előzésekor. A funkció adaptív
sebességtartóval* vagy Pilot Assist* funkcióval használható.
Amikor az adaptív sebességtartó vagy a Pilot
Assist egy másik járművet követ, és a járművezető az irányjelző bekapcsolásával90 azt jelzi,
hogy szeretné megelőzni azt, akkor a rendszerek segítenek a járműnek az elöl haladó másik
jármű felé gyorsításával, mielőtt a járművezető elérné az előzősávot.
A funkció ezután késlelteti a sebesség csökkentését, hogy megakadályozza az idő előtti
fékezést, amikor a járművezető autója egy lassabb járműhöz közelít.
FIGYELEM
90
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele,
de nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerje azokat a tényezőket és korlátokat amire
ügyelnie kell.
•
A funkció addig marad aktív, amíg a járművezető járműve el nem hagyja a megelőzött járművet.
Legyen tudatában annak, hogy a funkció
nem csak előzés során, hanem akkor is
bekapcsolhat, amikor például az irányjelzőt
használja a sávváltás vagy egy másik útra
hajtás jelzéséhez - ekkor az autó rövid időre
gyorsítani fog.
•
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
Az előzési segéd használata
Az előzési segéd adaptív sebességtartóval*
vagy Pilot Assist* funkcióval használható. Az
előzési segéd használaténak számos feltétele
van.
Ezeknek a feltételeknek kell fennállniuk az előzési segéd aktiválásához:
•
kell lennie elöl egy járműnek (a "céljármű").
•
a saját autója pillanatnyi sebessége
legalább 70 km/h (43 mph) kell legyen
•
a tárolt sebességnek elegendőnek kell
lennie az előzés biztonságos végrehajtásához.
Az előzési segéd elindításához:
–
Kapcsolja be az irányjelzőt.
Balkormányos autóban használja a bal
oldali irányjelzőt jobbkormányos autóban
pedig a jobb oldalit.
> Az előzési segéd elindul.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Vezetőtámogató rendszerek (302. oldal)
Az előzési segéd használata (365. oldal)
Adaptív sebességtartó* (343. oldal)
Pilot Assist* (352. oldal)
Csak a bal oldali irányjelzőn balkormányos autó, vagy a jobb oldali irányjelzőn jobbkormányos autó esetében.
}}
* Opció/tartozék. 365
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FIGYELEM
Az előzést segítő rendszer használatakor a
járművezetőnek mindig tisztában kell lennie azzal, hogy nem kívánt gyorsítás következhet be, ha a körülmények hirtelen változnak.
Ezért használata bizonyos helyzetekben
kerülendő, például amikor:
•
az autó olyan kijárathoz közeledik,
amely ugyanabban az irányban van,
amerre normál esetben az előzés történne.
•
az elöl haladó jármű lelassít, mielőtt a
járművezető autója az előző sávba
erne.
•
•
az előző sávban lelassul a forgalom.
jobbkormányos autót vezet olyan
országban, ahol jobb oldali közlekedés
van (vagy fordítva).
Az ilyen helyzetek az adaptív sebességtartó
vagy a Pilot Assist ideiglenes készenléti
üzemmódba kapcsolásával kerülhetők el.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
366
Előzési segéd* (365. oldal)
Adaptív sebességtartó* (343. oldal)
Pilot Assist* (352. oldal)
Az adaptív sebességtartó készenléti
üzemmódja* (348. oldal)
•
A Pilot Assist* készenléti üzemmódja
(358. oldal)
Figyelmeztetés a
vezetőtámogatástól ütközés
kockázata esetén
Az adaptív sebességtartó* és a Pilot Assist*
vezetőtámogató rendszerek figyelmeztethetik a járművezetőt, ha az elöl haladó járműhöz
viszonyított távolság hirtelen túl rövid lesz.
Hang és szimbólum az ütközésfigyelmeztetéshez
Hangjelzés ütközés kockázata esetén
Figyelmeztető jelzés ütközés kockázata
esetén
Távolságmérés a kamera és a radar egységgel
Az adaptív sebességtartó és a Pilot Assist a
lábfék kapacitásának körülbelül 40%-ára
képes. Ha az autót a vezetőtámogatás fékezési kapacitásánál erősebben kell fékezni és a
járművezető nem fékez, akkor bekapcsol a
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
figyelmeztető lámpa és a figyelmeztető hangjelzés, hogy figyelmeztesse a járművezetőt az
azonnali beavatkozás szükségességére.
MEGJEGYZÉS
Erős napfényben, fényvisszaverődésekkor,
szélsőséges fénykontrasztoknál, napszemüveg használata esetén vagy ha a járművezető nem néz egyenesen előre, akkor a vizuális figyelmeztető jelzéseket nehéz lehet
felismerni a szélvédőn.
FIGYELEM
A vezetőtámogató rendszerek csak olyan
járművekre figyelmeztet, amelyeket a radar
egység észlel – ezért előfordulhat, hogy
nem vagy csak bizonyos késéssel ad figyelmeztetést. Soha ne várjon a figyelmeztetésre. Fékezzen, amikor a helyzet úgy
kívánja.
Cél módosítása
vezetőtámogatással
Az adaptív sebességtartó* és a Pilot Assist*
funkciók automata sebességváltóval bizonyos
sebességeken rendelkezik a cél módosítása
funkcióval.
Cél váltása
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Vezetőtámogató rendszerek (302. oldal)
Adaptív sebességtartó* (343. oldal)
Pilot Assist* (352. oldal)
Követési távolságra való figyelmeztetés*
(392. oldal)
Szélvédőre vetített kijelző* (145. oldal)
Ha az elől haladó céljármű hirtelen elfordul, akkor
előfordulhat, hogy az autó előtt álló forgalom van.
Amikor a vezetőtámogatás kisebb mint
30 km/h ((20 mph)) sebességgel követ egy
másik járművet és az mozgó céljárműről álló
járműre változik, akkor a vezetőtámogatás
lelassít az álló járműhöz.
Ütközésfigyelmeztető szimbólum a szélvédőn
Ha az autó szélvédőre vetített kijelzővel* van
felszerelve, akkor a figyelmeztetés egy villogó
szimbólummal jelenik meg a szélvédőn.
}}
* Opció/tartozék. 367
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FIGYELEM
Amikor a vezetőtámogatás több mint
körülbelül 30 km/h (20 mph) sebességgel
követ egy másik járművet és a cél mozgó
járműből álló járműre változik, akkor a
vezetőtámogatás figyelmen kívül hagyja
az álló járművet és ehelyett a tárolt sebességre gyorsít.
•
A tárolt sebesség beállítása
vezetőtámogatáshoz
Lehetőség van tárolt sebesség beállítására a
sebességhatároló, sebességtartó, adaptív
sebességtartó* és Pilot Assist* funkciókhoz.
•
mikor a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt
van és a vezetőtámogatás nem biztos
abban, hogy a céltárgy egy álló jármű vagy
valamilyen más objektum, például fekvőrendőr.
amikor a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt
van és az elöl haladó jármű elfordul, akkor
a vezetőtámogató funkciónak már nincs
milyen járművet követnie.
Kapcsolódó információk
•
•
•
368
A sebesség a
(1) vagy
(2) gomb
rövid megnyomásával vagy megnyomásával, és nyomva tartásával módosítható.
•
Rövid megnyomások: Az egyes megnyomások +/- 5 km/h (+/- 5 mph) mértékű lépésekben módosítják a sebességet.
Megnyomás és nyomva tartás:
Engedje el a gombot, amikor a sebességjelző (3) a kívánt sebességhez ért.
> Az utolsó gombnyomás után beállított
sebesség tárolódik a memóriában.
•
A járművezetőnek ilyenkor be kell avatkoznia és fékeznie kell.
Automatikus készenléti üzemmód a cél
váltásával
A vezetőtámogatás kikapcsol, és készenléti
üzemmódba vált:
•
–
A gázpedál hatása
: növeli a tárolt sebességet
: Csökkenti a tárolt sebességet
Tárolt sebesség
Ha a járművezető a gázpedál használatával
növeli az autó sebességét, mielőtt meggombját (1),
nyomná a kormánykerék
akkor a tárolt sebesség az autó sebessége
lesz, amikor megnyomja a gombot, feltéve,
hogy a járművezető lába a gázpedálon van a
gomb megnyomásának pillanatában.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor
visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
Vezetőtámogató rendszerek (302. oldal)
Adaptív sebességtartó* (343. oldal)
Pilot Assist* (352. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Lehetséges sebesség
Automata sebességváltó
A vezetőtámogató funkciók 0 km/h sebességtől 200 km/h (125 mph) sebességig képesek
egy másik jármű követésére.
A Pilot Assist majdnem álló helyzettől akár
140 km/h (87 mph) sebességig képes kormányzási segítséget nyújtani.
Ne feledje, hogy a legalacsonyabb programozható sebesség 30 km/h (20 mph) – még ha a
sebességtartó képes is egy másik jármű követésére 0 km/h sebességig, 30 km/h-nál
(20 mph) alacsonyabb sebesség nem választható/tárolható.
Manuális sebességváltó
a vezetőtámogató funkciók 30 km/h (20 mph)
sebességtől 200 km/h (125 mph) sebességig
képesek más járművek követésére.
A Pilot Assist 30 km/h (20 mph) sebességtől
140 km/h (87 mph) sebességig képes kormányzási segítséget nyújtani.
A legalacsonyabb programozható sebesség
30 km/h (20 mph) – a maximális sebesség
200 km/h (125 mph).
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Pilot Assist* (352. oldal)
Időintervallum beállítása az elöl
haladó járműhöz képest
Lehetőség van az elöl haladó járműhöz
képest fennálló időköz tartására az adaptív
sebességtartó*, Pilot Assist* és a távolságfigyelmeztető* funkciók használatával.
Az elől haladó járműhöz
képest különböző időközök
állíthatók be és ezek megjelennek a járművezetői kijelzőn 1-5 vízszintes vonal formájában - a több vonal hoszszabb időt jelent. Egy vonal
körülbelül 1 másodpercnek felel meg az elől
haladó járműhöz képest, 5 vonal körülbelül 3
másodpercet jelent.
MEGJEGYZÉS
Amikor a járművezetői kijelzőn látható
szimbólum egy autót és egy kormánykereket mutat, akkor a Pilot Assist előre beállított időközzel követi az elöl haladó járművet.
Amikor a járművezetői kijelző csak egy kormánykereket mutat, akkor nincs elöl
ésszerű távolságban jármű.
Vezetőtámogató rendszerek (302. oldal)
Sebességhatároló (332. oldal)
Sebességtartó (tempomat) (339. oldal)
Adaptív sebességtartó* (343. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 369
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
MEGJEGYZÉS
Ha a szimbólum a járművezetői kijelzőn két
autót mutat, az adaptív sebességtartó a
beállított időintervallummal követi az elöl
haladó járművet.
Az adaptív sebességtartó bizonyos helyzetekben lehetővé teszi az időköz jelentős változtatását, hogy elősegítse az elől haladó jármű
sima és kényelmes követését. Alacsony sebességnél, amikor a távolság rövid, az adaptív
sebességtartó enyhén növeli az időközt.
Amikor csak egy autót mutat, akkor nincs
elöl indokolt távolságban jármű.
MEGJEGYZÉS
•
Minél magasabb a sebesség, annál
hosszabb az adott időintervallumhoz
méterben kiszámított távolság.
•
Csak a helyi közlekedési szabályoknak
megfelelő időintervallumokat használjon.
•
Ha úgy tűnik, hogy a vezetőtámogatás
bekapcsoláskor nem reagál a sebesség
növelésével, annak az lehet az oka,
hogy az elöl haladó járműhöz viszonyított időablak a beállított időablaknál
rövidebb.
Kapcsolódó információk
•
Hajtásmódok az elöl haladó járműhöz
viszonyított időköz használatakor
(371. oldal)
•
•
•
•
Vezetőtámogató rendszerek (302. oldal)
•
Szélvédőre vetített kijelző* (145. oldal)
Adaptív sebességtartó* (343. oldal)
Pilot Assist* (352. oldal)
Követési távolságra való figyelmeztetés*
(392. oldal)
Az időintervallum kezelőszerve.
FIGYELEM
Az időköz csökkentése
Az időköz növelése
•
Csak olyan időintervallumot használjon,
amely megfelel a pillanatnyi forgalmi
feltételeknek.
•
A járművezetőnek mindig figyelembe
kell vennie, hogy a rövid időintervallumok korlátozzák a cselekvésre rendelkezésre álló időt egy váratlan forgalmi
helyzet felmerülése esetén.
Távolságfigyelmeztetés
–
370
Nyomja meg a kormánykerék (1) vagy (2)
gombját az időköz növeléséhez vagy csökkentéséhez.
> A távolságjelző (3) mutatja a pillanatnyi
időközt.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Hajtásmódok az elöl haladó
járműhöz viszonyított időköz
használatakor
A járművezető különböző vezetési stílusokat
választhat ahhoz, hogyan tartsa a vezetőtámogatás az előre beállított időközt az elöl
haladó járműhöz képest.
A választást a DRIVE MODE kezelőszervvel
lehet végrehajtani.
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
• Eco – a vezetőtámogatás a jó üzemanyag-fogyasztásra összpontosít, ami hoszszabb időközt jelent az elöl haladó járműhöz képest.
•
Az Comfort – a vezetőtámogatás a beállított időköz lehető legegyenletesebb tartására összpontosít az elöl haladó járműhöz
képest.
• Dynamic* – a vezetőtámogatás a beállított időköz szorosabb tartására összpontosít az elöl haladó járműhöz képest, ami
bizonyos esetekben hirtelenebb gyorsítással és fékezéssel járhat.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Időintervallum beállítása az elöl haladó járműhöz képest (369. oldal)
Vezetőtámogató rendszerek (302. oldal)
Vezetési módok* (468. oldal)
Automatikus fékezés
vezetőtámogatással
Az adaptív sebességtartó* és a Pilot Assist*
lassú forgalomban és álló helyzetben speciális fékezés funkcióval rendelkeznek. Bizonyos
helyzetekben a rendszer működésbe hozza a
rögzítőféket, hogy álló helyzetben tartsa az
autót.
Fékezés funkció lassú sorban
haladáskor és álló helyzetben
A lassú forgalomban történő araszolás közbeni
vagy a közlekedési jelzőlámpáknál történő
rövidebb megállások esetén a haladás automatikusan visszatér, ha a megállás időtartama
nem haladja meg a körülbelül 3 másodpercet ha az elől haladó jármű újbóli elindulásáig
ennél hosszabb idő telik el, akkor a vezetőtámogatás funkció készenléti üzemmódba kapcsol automatikus fékezéssel.
–
A funkció az alábbi módokon aktiválható
újra:
•
Nyomja meg a kormánykerék
gombját.
FIGYELEM
A sebesség jelentős növekedése következhet be, amikor visszaállítja a sebességet a
gombjával.
kormánykerék
FIGYELEM
A vezetőtámogató rendszerek csak olyan
akadályokra figyelmeztetnek, amelyeket a
radar egység észlel – ezért előfordulhat,
hogy nem vagy csak bizonyos késéssel
adnak figyelmeztetést.
•
Soha ne várjon a figyelmeztetésre vagy
a beavatkozásra. Fékezzen, amikor a
helyzet úgy kívánja.
MEGJEGYZÉS
A vezetőtámogatás legfeljebb 5 percig
képes álló helyzetben tartani az autót –
ezután bekapcsol a rögzítőfék és a funkció
kikapcsol.
Mielőtt újra bekapcsolható lenne a vezetőtámogatás, ki kell engedni a rögzítőféket.
Nyomja le a gázpedált.
> A funkció folytatja az elől haladó jármű
követését, ha az
körülbelül 6 másodpercen belül
mozogni kezd.
•
}}
* Opció/tartozék. 371
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Az automatikus fékezés megszűnése
Bizonyos helyzetekben az automatikus fékezés az álló helyzet elérésekor megszűnik és a
funkció készenléti üzemmódba kapcsol. Ez azt
jelenti, hogy a fékek felengednek és az autó
gurulni kezdhet - a járművezetőnek ezért be
kell avatkoznia és fékeznie kell az autót, hogy
az álló helyzetben maradjon.
Ez az alábbi helyzetek valamelyikében történhet:
•
•
•
A járművezető a fékpedálra helyezi a lábát.
•
A járművezető készenléti üzemmódba
állítja az adaptív sebességtartót vagy a
Pilot Assist funkciót.
Behúzza a rögzítőféket.
P, N vagy R állásba helyezi a fokozatválasztót.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Vezetőtámogató rendszerek (302. oldal)
Adaptív sebességtartó* (343. oldal)
Pilot Assist* (352. oldal)
Fék funkciók (447. oldal)
Sávtartó segéd
A sávtartó segéd (LKA91) funkciója, hogy
autópályán vagy hasonló főbb útvonalakon
haladva csökkentse annak a kockázatát, hogy
az autó véletlenül elhagyja a sávot.
A sávtartó segéd visszakormányozza az autót
a sávjába és/vagy a kormánykerék rezgésével
figyelmezteti a járművezetőt.
A sávtartó rendszer a 65-200 km/h
(40-125 mph) sebességtartományban működik a tisztán látható oldalvonalakkal rendelkező utakon.
Keskeny utakon előfordulhat, hogy a funkció
nem elérhető, ebben az esetben készenléti
üzemmódba kapcsol. A funkció akkor válik
újra elérhetővé, amikor az út elég széles.
A rögzítőfék automatikus aktiválása
A rögzítőfék akkor lép működésbe, ha a funkció a lábfékkel álló helyzetben tartja az autót
és:
•
A járművezető kinyitja az ajtót vagy kikapcsolja a biztonsági övét.
•
A funkció több mint körülbelül 5 percig
álló helyzetben tartotta az autót.
•
•
91
372
A fékek túlmelegedtek.
A járművezető leállítja a motort.
Egy kamera figyeli az út/sáv oldalvonalait.
Lane Keeping Aid
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
funkció aktívan visszakormányozza az
autót a sávjába, enyhe nyomatékot alkalmazva a kormánykerékre.
FIGYELEM
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele,
de nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerje azokat a tényezőket és korlátokat amire
ügyelnie kell.
•
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
• Figyelmeztetés aktiválva: Ha az autó
átlépne egy oldalvonalat, akkor a kormánykerék rezgése figyelmezteti a járművezetőt.
Olyan lehetőség is van, ahol a kormányzási
segítség és a figyelmeztetés is egyidejűleg
működjön.
A sávtartó segéd visszakormányozza az autót a sávjába.
MEGJEGYZÉS
Amikor be van kapcsolva az irányjelző/
villogó, akkor nincsenek kormányzásos
beavatkozások vagy riasztások a sávtartó
segédtől.
A sávtartó segéd a kormánykerék rezgésével figyelmeztet.
A beállításoktól függően, a sávtartó segéd az
alábbiaknak megfelelően viselkedik:
• Kormányzássegítő aktiválva: Amikor az
autó megközelít egy oldalvonalat, akkor a
}}
373
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
A sávtartó segéd nem avatkozik be
Ha a járművezető nem tartja
a kezeit a kormánykeréken,
akkor egy figyelmeztető jelzés hallható és egy üzenet
ösztönzi a járművezetőt az
autó aktív kormányzására.
• Lane Keeping Aid Kormányozzon
Ha a járművezető engedelmeskedik a kormányzás elkezdésére történő felhívásnak,
akkor a funkció készenléti üzemmódba kapcsol, és ez az üzenet jelenik meg:
A sávtartó segéd éles belső kanyarokban nem kapcsol be.
Bizonyos esetekben a sávtartó segéd lehetővé
teszi az oldalvonalak átlépését anélkül, hogy
kormányzási segítséggel avatkozna be vagy
figyelmeztetne - például az irányjelzők használatakor vagy ha hagyja, hogy az autó levágja a
kanyarokat.
• Lane Keeping Aid Készenlét a
kormányzás alkalmazásáig
A funkció ezután nem lesz elérhető, amíg a járművezető el nem kezdi újból kormányozni az
autót.
Kapcsolódó információk
•
•
Kezek a kormánykeréken
A kormányzási segéd sávtartó segéd funkcióval működéséhez a járművezetőnek a kormánykeréken kell tartania a kezeit, amit a
rendszer folyamatosan figyel.
92
374
Lane Keeping Aid
•
•
A sávtartó segéd aktiválása vagy
inaktiválása
A Lane Keeping Aid (LKA) funkció (LKA92)
opcionális – a járművezető ki- vagy bekapcsolhatja ezt a funkciót.
A funkciót ezzel a gombbal
kapcsolhatja be vagy ki a központi kijelző funkció nézetében.
•
•
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetőtámogató rendszerek (302. oldal)
A sávtartó segéd aktiválása vagy inaktiválása (374. oldal)
A sávtartó segéd korlátai (375. oldal)
A sávtartó segéd szimbólumai és üzenetei
(376. oldal)
ZÖLD gombvisszajelzés – a funkció aktív.
SZÜRKE gombvisszajelzés – a funkció
inaktív.
•
Sávtartó segéd (372. oldal)
A sávtartó segéd segítési módjának kiválasztása (375. oldal)
A sávtartó segéd korlátai (375. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sávtartó segéd segítési
módjának kiválasztása
A járművezető beállíthatja, hogyan reagáljon
a Lane Keeping Aid (LKA93), ha az autó
elhagyja a sávját.
1. Válassza ki a Beállítások My Car
IntelliSafe lehetőséget a központi kijelző
felső nézetében.
2. Válassza ki, hogyan reagáljon a funkció
Lane Keeping Aid mód esetén:
• Kormányzássegítő - a járművezető
figyelmeztetés nélkül kormányzási
támogatást kap.
• Figyelmeztetés – a járművezetőt csak
a kormánykerék rezgése figyelmezteti.
• Mindkettő – a járművezető a kormánykerék rezgésével és kormányzásos
segítséggel kap figyelmeztetést.
Kapcsolódó információk
•
Sávtartó segéd (372. oldal)
A sávtartó segéd korlátai
Bizonyos nehéz feltételek mellett a sávtartó
segédnek (LKA94) gondot okozhat a járművezető megfelelő segítése. Ilyen esetekben
ajánlatos kikapcsolni ezt a funkciót.
Példák az ilyen feltételekre:
•
•
•
•
•
útjavítási munkák
téli útviszonyok
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
Kapcsolódó információk
•
•
rossz minőségű útfelület
nagyon "sportos" vezetési stílus
rossz időjárás korlátozott látási viszonyokkal
•
gyengén látszó vagy nem létező oldaljelölések
•
éles szegélyek vagy vonalak az oldaljelzéseken kívül
•
a sebességfüggő kormánykerék-ellenállású kormányszervo csökkent teljesítménnyel működik – például túlmelegedés
miatti hűtés során.
•
Sávtartó segéd (372. oldal)
Sebességfüggő kormányzási erő
(302. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(434. oldal)
A funkció nem képes az úttest mentén elhelyezkedő korlátok, sorompók vagy hasonló
akadályok észlelésére.
93
94
Lane Keeping Aid
Lane Keeping Aid
375
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sávtartó segéd szimbólumai és
üzenetei
meg a járművezetői kijelzőn. Az alábbiakban
néhány példát láthat.
A sávtartó segéd (LKA95) funkcióra vonatkozóan számos szimbólum és üzenet jelenhet
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Vez.támogató rendsz.
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Lépjen kapcsolatba egy műhellyelA.
Csökkentett funkciók. Szerviz szükséges
Szélvédő-érzékelő
Érzékelő blokkolva, lásd a kézikönyvet
95
376
Lane Keeping Aid
Csökken a kamera képessége az úttest figyelésére az autó előtt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Lane Keeping Aid
Az LKA kormányzási segítség funkciója nem működik, ha a járművezető nem tartja
kezeit a kormánykeréken. Kövesse az utasításokat és kormányozza az autót.
Kormányozzon
Lane Keeping Aid
Készenlét a kormányzás alkalmazásáig
A
Az LKA készenléti üzemmódban marad, amíg a járművezető újra kormányozni
nem kezdi az autót.
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Ha az üzenet továbbra is látható, akkor lépjen
kapcsolatba egy műhellyelA.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Sávtartó segéd (372. oldal)
A sávtartó segéd kijelzési módja
(378. oldal)
A sávtartó segéd korlátai (375. oldal)
377
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sávtartó segéd kijelzési módja
Nem elérhető
(LKA96)
A sávtartó segéd
a helyzettől függően szimbólumokat jelenít meg a járművezetői kijelzőn.
Az alábbiakban néhány példát
láthat a szimbólumokra és a
helyzetekre, amelyben megjelennek:
Elérhető
Kapcsolódó információk
•
•
Nem elérhető — a sáv oldalvonalai a szimbólumban
SZÜRKÉK.
A sávtartó segéd nem képes az oldalvonalak
észlelésére, a sebesség túl alacsony vagy az út
túl keskeny.
A kormányzási segítség jelzése/
figyelmeztetés
Elérhető — a sáv oldalvonalai a szimbólumban
FEHÉREK.
A sávtartó segéd figyeli az egyik vagy mindkét
oldalvonalat.
Kormányzási segítség/figyelmeztetés - a sáv oldalvonalai SZÍNESEN jelennek meg a szimbólumban.
96
378
Lane Keeping Aid
A sávtartó segéd azt jelenti, hogy a rendszer
figyelmeztetést ad és/vagy megpróbálja viszszakormányozni az autót a sávba.
Sávtartó segéd (372. oldal)
A sávtartó segéd korlátai (375. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kormányzási segítség ütközés
kockázatakor
A Ütközésmegelőző rendszer funkció az
autó sávba történő visszakormányzásával és/
vagy elfordulással segíthet a járművezetőnek
a kockázat csökkentésében, hogy az autó
akaratlanul elhagyja a sávját és/vagy egy
másik járművel vagy akadállyal ütközzön.
A funkció az alábbi részfunkciókból áll:
•
Kormányzási segítség sávelhagyás kockázata esetén
•
Kormányzási segítség szemből történő
ütközés kockázata esetén
•
Kormányzási segítség hátulról történő
ütközés kockázata esetén*
Az automatikus bekapcsolást követően, a járművezetőt erről egy szöveges üzenet tájékoztatja:
Ütközésmegelőző rendszer Automat.
beavatkozás
FIGYELEM
•
•
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele,
de nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerje azokat a tényezőket és korlátokat amire
ügyelnie kell.
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetőtámogató rendszerek (302. oldal)
A kormányzási segítség aktiválása vagy
inaktiválása ütközés kockázata esetén
(380. oldal)
•
Kormányzási segítség sávelhagyás kockázata esetén (380. oldal)
•
Kormányzási segítség szemből történő
ütközés kockázata esetén (381. oldal)
•
Kormányzási segítség hátulról történő
ütközés kockázata esetén* (382. oldal)
•
A kormányzási segéd korlátai ütközés kockázatakor (383. oldal)
•
A kormányzási segéd szimbólumai és üzenetei ütközés kockázata esetén
(384. oldal)
MEGJEGYZÉS
Mindig a járművezető dönti el, milyen mértékben kell kormányozni az autót – az autó
soha nem veheti át az irányítást.
* Opció/tartozék. 379
VEZETŐTÁMOGATÁS
A kormányzási segítség aktiválása
vagy inaktiválása ütközés
kockázata esetén
MEGJEGYZÉS
Amikor a Ütközésmegelőző rendszer
funkció inaktív, akkor az összes részfunkció ki van kapcsolva:
A kormányzási segéd funkció opcionális – a
járművezető ki- vagy bekapcsolhatja ezt a
funkciót.
A funkciót ezzel a gombbal
kapcsolhatja be vagy ki a központi kijelző funkció nézetében.
•
•
Kormányzási segítség sávelhagyás
kockázatakor
•
Kormányzási segítség szemből történő
ütközés kockázatakor
•
Kormányzási segítség hátulról történő
ütközés kockázatakor*
Habár a funkció inaktiválható, tanácsos
mindig bekapcsolva tartani, mert a legtöbb
esetben javítja a vezetés biztonságát.
ZÖLD gombvisszajelzés – a funkció aktív.
SZÜRKE gombvisszajelzés – a funkció
inaktív.
Ez a funkció a motor minden beindításakor
automatikusan bekapcsol97.
•
Kormányzási segítség sávelhagyás
kockázata esetén
A kormányzási segéd számos részfunkcióval
rendelkezik. A kormányzási segítség az úttest
elhagyásának kockázatakor az autó aktív
visszakormányzásával segíthet a járművezetőnek annak a kockázatnak az elkerülésében,
hogy az autó elhagyja az úttestet.
A funkció a beavatkozás két aktiválási szintjével rendelkezik:
•
•
Csak kormányzási segítség
Kormányzási segítség fékezéses beavatkozással
Csak kormányzási segítség
Kapcsolódó információk
•
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor (379. oldal)
•
A kormányzási segéd korlátai ütközés kockázatakor (383. oldal)
Beavatkozás kormányzási segítséggel
97
380
Bizonyos piacokon a motor leállításakor aktív beállítás aktiválódik újra.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kormányzási segítség fékezéses
beavatkozással
Azonban a funkció nem avatkozik be aktív kormányzási segítséggel vagy fékezéssel, ha
használja az irányjelzőket. És ha a funkció azt
észleli, hogy a járművezető aktívan vezeti az
autót, akkor a funkció aktiválása késhet.
Kapcsolódó információk
•
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor (379. oldal)
•
A kormányzási segéd korlátai ütközés kockázatakor (383. oldal)
Kormányzási segítség szemből
történő ütközés kockázata esetén
A kormányzási segéd számos részfunkcióval
rendelkezik. A kormányzási segéd szemből
történő ütközés esetén segíthet a figyelmetlen járművezetőnek annak észlelésében, hogy
az autó a szemközti sávban van.
Beavatkozás kormányzási segítséggel és fékezéssel
A fékezéses beavatkozás az olyan helyzetekben segít, amikor a kormányzási segítség
önmagában nem elégséges. A fékezési erő
automatikusan alkalmazkodik a úttestelhagyási helyzettől és az időtől.
A funkció a 65-140 km/h (40-87 mph) sebességtartományban működik a tisztán látható
jelölésekkel/oldalvonalakkal rendelkező utakon.
Egy kamera figyeli az úttest széleit és festett
oldaljelzéseket. Ha az autó arra készül, hogy
elhagyja az út szélét, akkor az autó visszakormányoz az útra, és ha a kormányzásos beavatkozás nem elég az út elhagyásának megakadályozásához, akkor a fékek is működésbe
lépnek.
A funkció az autó saját sávba történő visszairányításával segíthet.
Szembejövő járművek
Az Ön autója
A kormányzásos beavatkozás aktiválásával
egy időben a vezetőtámogatás ütközésfigyelmeztetés funkciója is aktiválódik. Azonban az
ütközésfigyelmeztetésben foglalt fékpedál pulzálás nem aktiválódik.
A funkció a 60-140 km/h (37-87 mph) sebességtartományban működik a tisztán látható
}}
381
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
jelölésekkel/oldalvonalakkal rendelkező utakon.
Kormányzási segítség hátulról
történő ütközés kockázata esetén*
tőnek az autó visszakormányzásában a saját
sávjába.
Ha az autó a sáv elhagyására készül, miközben
egy szembejövő jármű közeledik, akkor a funkció segíthet a járművezetőnek az autó viszszakormányzásában a saját sávjába.
A kormányzási segéd számos részfunkcióval
rendelkezik. A kormányzási segéd hátulról
történő ütközés kockázata esetén segíthet a
figyelmetlen vezetőnek, aki nem veszi észre,
hogy az autó a sáv elhagyására készül,
miközben egy jármű közeledik hátulról vagy a
holttérben.
A funkció akkor is segíthet, ha a járművezető
szándékosan sávot vált az irányjelzők használatával, anélkül, hogy észrevenné, hogy egy
másik jármű közeledik.
Azonban funkció nem avatkozik be kormányzási segítséggel, ha használja az irányjelzőt.
És ha a funkció azt észleli, hogy a járművezető
aktívan vezeti az autót, akkor a funkció aktiválása késhet.
A funkció a 60-140 km/h (37-87 mph) sebességtartományban működik a tisztán látható
jelölésekkel/oldalvonalakkal rendelkező utakon.
•
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor (379. oldal)
Kormányzásos beavatkozás közben attól függetlenül villognak a külső visszapillantó
tükörbe épített lámpák, hogy aktív-e a BLIS98
funkció.
•
Figyelmeztetés a vezetőtámogatástól
ütközés kockázata esetén (366. oldal)
•
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor (379. oldal)
•
•
BLIS* (386. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Kapcsolódó információk
A kormányzási segéd korlátai ütközés kockázatakor (383. oldal)
A funkció az autó saját sávba történő visszakormányzásával segíthet.
A kormányzási segéd korlátai ütközés kockázatakor (383. oldal)
Másik jármű a holttérben
Az Ön autója
Ha az autó a sáv elhagyására készül, miközben
egy másik jármű tartózkodik a holttérben vagy
másik jármű közeledik gyorsan a szomszédos
sávban, akkor a funkció segíthet a járműveze-
98
382
Blind Spot Information
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A kormányzási segéd korlátai
ütközés kockázatakor
tése. Ilyen esetekben ajánlatos kikapcsolni ezt
a funkciót.
Bizonyos helyzetekben a funkció korlátozott
működéssel rendelkezhet, és nem avatkozik
be, például az alábbi esetekben:
• kis járművek, például motorkerékpárok
esetében
•
ha az autó nagy része a szomszédos
sávba van kormányozva
•
gyengén látszó vagy nem létező oldaljelölések az úton/sávban
•
•
Kapcsolódó információk
•
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor (379. oldal)
a 60-140 km/h (37-87 mph) sebességtartományon kívül
•
Kormányzási segítség sávelhagyás kockázata esetén (380. oldal)
a sebességfüggő kormánykerék-ellenállású kormányszervo csökkent teljesítménnyel működik – például túlmelegedés
miatti hűtés során.
•
Kormányzási segítség szemből történő
ütközés kockázata esetén (381. oldal)
•
Kormányzási segítség hátulról történő
ütközés kockázata esetén* (382. oldal)
Az egyéb, nagy kihívást jelentő helyzetek
többek között az alábbiak lehetnek:
•
•
•
•
•
•
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
útjavítási munkák
téli útviszonyok
keskeny utak
rossz minőségű útfelület
nagyon "sportos" vezetési stílus
rossz időjárás és látási viszonyok
Ezekben a nehéz helyzetekben a funkciónak
gondot okozhat a járművezető megfelelő segí-
* Opció/tartozék. 383
VEZETŐTÁMOGATÁS
A kormányzási segéd szimbólumai
és üzenetei ütközés kockázata
esetén
zetői kijelzőn. Az alábbiakban néhány példát
láthat.
A kormányzási segédre vonatkozóan számos
szimbólum és üzenet megjelenhet a járműveSzimbólum
Üzenet
Leírás
Ütközésmegelőző rendszer
A funkció aktiválásakor egy üzenet jelenik meg, hogy tájékoztassa a járművezetőt a
rendszer aktív állapotáról.
Automat. beavatkozás
Szélvédő-érzékelő
Érzékelő blokkolva, lásd a kézikönyvet
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Ha az üzenet megmarad: Keressen fel egy
műhelyt – hivatalos Volvo műhely ajánlott.
Kapcsolódó információk
384
•
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor (379. oldal)
•
A kormányzási segéd korlátai ütközés kockázatakor (383. oldal)
Csökken a kamera képessége az úttest figyelésére az autó előtt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Rear Collision Warning*99
FIGYELEM
Warning100
A Rear Collision
(RCW) funkció
segíthet a járművezetőnek annak elkerülésében, hogy egy hátulról érkező autó a járműnek ütközzön.
Az autó mögött haladó járművek vezetőit az
irányjelzők intenzív villogásával figyelmezteti a
funkció a fenyegető ütközésre.
Ha 30 km/h alatti (20 mph) sebesség mellett
a funkció azt észleli, hogy fennáll a veszélye
egy hátulról érkező járművel történő ütközésnek, akkor a biztonságiöv-feszítők megfeszíthetik az első biztonsági öveket. Ütközés esetén a Whiplash Protection System is aktiválódik.
•
érhető el.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerje azokat a tényezőket és korlátokat amire
ügyelnie kell.
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
Bizonyos esetekben az Rear Collision
Warning (RCW) funkciónak nehéz lehet segíteni a járművezetőt egy ütközés esetén.
Ez előfordulhat például, ha:
•
a hátulról közelítő jármű észlelése túl
későn történik
•
a hátulról érkező jármű az utolsó pillanatban vált sávot
•
utánfutó, kerékpártartó vagy hasonló eszköz van az autó elektromos rendszeréhez
csatlakoztatva - az funkció ekkor automatikusan kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos piacokon az RCW a helyi közlekedési szabályok miatt nem ad figyelmeztetést az irányjelzőkkel - ilyen esetekben a
funkciónak ez a része ki van iktatva.
Kapcsolódó információk
•
•
99 Hátsó ütközésfigyelmeztetés.
100A funkció nem minden piacon
101 hátsó ütközésfigyelmeztetés.
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele,
de nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
•
A hátulról történő ütközés előtt közvetlenül a
funkció a lábféket is működésbe hozhatja,
hogy csökkentse az autó gyorsulását az ütközés során. Azonban a lábfék csak akkor aktiválódik, ha az autó álló helyzetben van. A lábfék
azonnal felold, ha megnyomja a gázpedált.
Ez a funkció a motor minden beindításakor
automatikusan bekapcsol.
•
A Rear Collision Warning*101
korlátai
Vezetőtámogató rendszerek (302. oldal)
A Rear Collision Warning* korlátai
(385. oldal)
Whiplash Protection System (45. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 385
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
MEGJEGYZÉS
A Rear Collision Warning* irányjelzőkkel
történő figyelmeztetése kikapcsol, ha a
City Safety funkció ütközésfigyelmeztetés
figyelmeztetési távolsága a legalacsonyabb
"Késői" szintre van állítva.
BLIS*
A BLIS102 funkció célja, hogy segítsen a járművezetőnek az autója mögött vagy mellett
átlósan haladó járművek észlelésében, hogy
segítséget nyújtson az egy irányban sok sávval rendelkező, nagy forgalmú utakon.
A biztonságiöv-előfeszítő és fékező funkciók azonban aktívak maradnak.
MEGJEGYZÉS
A BLIS alapelve
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
Zóna a holttérben
Gyorsan közeledő jármű zónája
Kapcsolódó információk
•
•
•
Rear Collision Warning* (385. oldal)
A City Safety figyelmeztetési távolságának
beállítása (314. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(434. oldal)
102 Blind
386
A BLIS lámpa elhelyezkedése
A BLIS egy járművezetői segédfunkció, amely
az alábbiakra figyelmeztet:
•
•
járművek az autó holtterében
gyorsan közeledő járművek az autóhoz
legközelebbi bal és jobb oldali sávokban.
A rendszer úgy van kialakítva, hogy akkor reagáljon, amikor:
•
•
az autóját más járművek előzik
az autójához gyorsan közelít egy másik
jármű.
Amikor a BLIS járművet észlel az 1. zónában
vagy gyorsan közeledő járművet a 2. zónában,
akkor a külső tükrön elhelyezett BLIS lámpa
bekapcsol, és folyamatosan világít. Ha a járművezető a figyelmeztetéssel megegyező
oldalon aktiválja az irányjelzőt, akkor a visszajelző lámpa folyamatos fényről villogó és erősebb fényre vált.
Spot Information
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A BLIS akkor aktív, amikor a jármű 10 km/h
(6 mph) feletti sebességgel halad.
FIGYELEM
Ha az elhaladó jármű több mint 15 km/h-val
(9 mph) gyorsabb mint a vezető járműve,
akkor a BLIS nem reagál.
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele,
de nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerje azokat a tényezőket és korlátokat amire
ügyelnie kell.
MEGJEGYZÉS
A lámpa az autó azon oldalán világít, ahol a
rendszer észlelte a járművet. Ha az autót
mindkét oldalról előzik, akkor mindkét
lámpa egyszerre világít.
•
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
103Blind
A BLIS be- vagy kikapcsolása
A BLIS103 funkció aktiválható vagy inaktiválható.
A funkciót ezzel a gombbal
kapcsolhatja be vagy ki a központi kijelző funkció nézetében.
•
•
ZÖLD gombvisszajelzés – a funkció aktív.
SZÜRKE gombvisszajelzés – a funkció
inaktív.
Ha a BLIS a motor beindításakor aktív, akkor
ezt a külső tükörbe épített visszajelző lámpák
egyszeri felvillanása erősíti meg.
Ha a BLIS a motor leállításakor ki volt kapcsolva, akkor a motor újbóli beindításakor
továbbra is inaktív marad, és nem világítanak a
visszajelző lámpák.
Kapcsolódó információk
•
•
BLIS* (386. oldal)
A BLIS korlátai (388. oldal)
Vezetőtámogató rendszerek (302. oldal)
A BLIS be- vagy kikapcsolása (387. oldal)
A BLIS korlátai (388. oldal)
A BLIS funkcióval kapcsolatos üzenetek
(389. oldal)
Spot Information
* Opció/tartozék. 387
VEZETŐTÁMOGATÁS
A BLIS korlátai
FIGYELEM
A BLIS104 funkció bizonyos helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
•
A BLIS éles kanyarokban nem működik.
•
A BLIS tolatás közben nem működik.
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó radaregységeit használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
Kapcsolódó információk
Tartsa tisztán a jelzett felületet – az autó bal és jobb
oldalán is105.
•
•
BLIS* (386. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(434. oldal)
Példák a korlátokra:
•
A szennyeződések, jég és hó borította
érzékelők csökkenthetik a funkciókat és
inaktiválhatják a riasztásokat.
•
A BLIS funkció automatikusan kikapcsol,
ha utánfutó, kerékpártartó vagy hasonló
van csatlakoztatva az autó elektromos
rendszeréhez.
•
A BLIS jó működéséhez, nem lehet kerékpártartó, csomagtartó vagy hasonló az
autó vonóhorgához csatlakoztatva.
104 Blind Spot Information
105 MEGJEGYZÉS: Az ábra
388
csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A BLIS funkcióval kapcsolatos
üzenetek
A BLIS106 funkcióra vonatkozóan számos
üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn.
Az alábbiakban néhány példát láthat.
Üzenet
Leírás
Holttérérzékelő
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Lépjen kapcsolatba egy műhellyelA.
Szerviz szükséges
Holttér-info rendsz. ki
A BLIS és a CTA B kikapcsolt, mert utánfutót csatlakoztattak az autó elektromos rendszeréhez.
Utánfutó csatlakoztatva
A
B
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Cross Traffic Alert*
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Ha az üzenet továbbra is látható, akkor lépjen
kapcsolatba egy műhellyelA.
Kapcsolódó információk
•
•
BLIS* (386. oldal)
Cross Traffic Alert* (395. oldal)
106Blind
Spot Information
* Opció/tartozék. 389
VEZETŐTÁMOGATÁS
Driver Alert Control
FIGYELEM
A Driver Alert Control (DAC) funkció célja,
hogy segítsen a járművezetőnek észlelni azt,
amikor elkezdi következetlenül vezetni a járművet, például, ha a járművezető figyelmetlenné válik vagy elálmosodik.
A DAC célja a vezetési képesség lassú csökkenésének észlelése és elsősorban főutakon történő használatra szolgál. A funkció nem városi
forgalomban történő használatra szolgál.
A funkció akkor aktív, amikor a sebesség meghaladja a 65 km/h (40 mph) értéket és addig
marad bekapcsolva, amíg a sebesség
60 km/h (37 mph) felett van.
A Driver Alert Control használata nem javasolt a vezetés meghosszabbítására. A járművezetőnek ehelyett rendszeres időnként
pihenőket kell terveznie, és gondoskodnia
kell arról, hogy jól kipihent legyen.
FIGYELEM
Az autót szabálytalanul vezetik a sávban.
Ha a vezetési viselkedés
jelentősen következetlenné
válik, akkor a járművezetőt ez
a szimbólum figyelmezteti a
járművezetői kijelzőn, amelyet egy hangjelzés és a Ideje
szünetet tartani szöveges üzenet kísér.
A Driver Alert Control riasztásait nagyon
komolyan kell venni, mert az álmos járművezető gyakran nincs tudatában saját állapotának.
Ha a riasztás megszólal vagy fáradtnak érzi
magát:
•
Amint lehet, álljon meg biztonságosan
az autóval, és pihenjen.
Tanulmányok igazolják, hogy fáradtan
éppen olyan veszélyes vezetni, mint alkohol
vagy egyéb serkentő szerek befolyása alatt.
Ha az autó Sensus Navigation* felszereltségű
és aktív a &Ua