Volvo | XC90 | Kezelési útmutató | Volvo XC90 2014 Kezelési útmutató

Volvo XC90 2014 Kezelési útmutató
WEB EDITION
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
KEDVES VOLVO TULAJDONOS
KÖSZÖNJÜK, HOGY A VOLVÓT VÁLASZTOTTA
Reméljük, hosszú évekig élvezni fogja Volvo járművét Az autó úgy van kialakítva, hogy biztonságot és kényelmet nyújtson Önnek és utasainak. A
Volvo a világ egyik legbiztonságosabb autója. Az
Ön Volvója kielégíti az összes jelenlegi biztonsági
és környezetvédelmi előírást.
Annak érdekében, hogy jobban évezhesse autóját, azt javasoljuk, hogy ismerkedjen meg a kezelési útmutatóban leírt berendezésekkel, utasításokkal és karbantartási ismeretekkel.
Tartalomjegyzék
00 Bevezetés
01 Biztonság
Fontos információk..................................... 8
A Volvo és a környezet.............................. 12
Biztonsági övek.........................................
Szimbólumok, légzsákok..........................
Légzsákok.................................................
A légzsák aktiválása/kiiktatása*................
Oldallégzsákok (SIPS zsákok)...................
Függönylégzsák (IC)..................................
WHIPS.......................................................
Borulásvédelem - ROPS...........................
Mikor lépnek működésbe a rendszerek....
Gyermekbiztonság....................................
02 Műszerek és kezelőszervek
18
21
22
24
26
28
29
31
32
34
Áttekintés, balkormányos autó.................
Áttekintés, jobbkormányos autók.............
A vezetőajtó vezérlőpanelje......................
Kombinált műszerfal.................................
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok...........................................................
Információs kijelző....................................
Kapcsolók a középkonzolon.....................
Világításpanel............................................
Bal oldali bajuszkapcsoló.........................
Fedélzeti számítógép*...............................
Jobb oldali bajuszkapcsoló......................
Sebességtartó*.........................................
Rögzítőfék, elektromos aljzat stb..............
Elektromos ablakok..................................
Ablakok, visszapillantó és külső tükrök....
Elektromos napfénytető*...........................
00 01 02
2
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
50
52
54
55
57
61
62
65
68
70
72
75
77
79
81
86
Tartalomjegyzék
03 Klímavezérlés
04 Belső
Általános információk a klímavezérlésről.. 90
Elektronikus klímavezérlés ECC............... 94
Üzemanyaggal működő állófűtés*............ 97
Első ülések..............................................
Első ülések - Executive ..........................
Belső világítás.........................................
Tárolóhelyek az utastérben.....................
Tárolóhelyek az utastérben - Executive .
Hátsó ülés...............................................
Rakodás..................................................
Raktér......................................................
05 Zárak és riasztó
102
105
106
108
113
114
116
117
Távvezérlős kulcs - kulcs távvezérlővel..
Zárás és nyitás........................................
Gyermekbiztonsági zárak.......................
Riasztó*...................................................
03 04 05
126
128
132
133
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
3
Tartalomjegyzék
06 Elindulás és vezetés
Általános leírás........................................
Tankolás..................................................
A motor beindítása..................................
Automata sebességváltó........................
Összkerékhajtás*....................................
Fékrendszer............................................
Menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer*........................................................
Parkolósegéd*.........................................
Holttérfigyelő rendszer - BLIS*...............
Vontatás és mentés................................
Segédindítás...........................................
Vezetés utánfutóval.................................
Vonókonzol*............................................
Levehető vonóhorog*..............................
A fényszóróminta beállítása....................
138
141
147
149
152
153
07 Kerekek és gumiabroncsok
08 Autóápolás
Általános leírás........................................
Gumiabroncsnyomás..............................
Elakadásjelző háromszög* és pótkerék *
Kerékcsere..............................................
Szükséghelyzeti defektjavítás*................
Tisztítás................................................... 200
A fényezés sérüléseinek javítása............ 205
Rozsdavédelem...................................... 207
182
186
187
190
193
06 07 08
4
155
157
159
163
165
167
169
171
175
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Tartalomjegyzék
09 Karbantartás és szervizelés
10 Infotainment rendszer
Volvo szerviz...........................................
Önálló karbantartás.................................
Motorháztető és motortér.......................
Olajok és folyadékok...............................
Ablaktörlő lapátok...................................
Akkumulátor............................................
Izzócsere.................................................
Biztosítékok............................................
Általános leírás........................................
Vezérlőpanelek, audio.............................
Az audiorendszer funkciói.......................
Rádió funkciók........................................
CD funkciók............................................
Menüszerkezet – audiorendszer.............
Telefon funkciók*....................................
Menüszerkezet – telefon.........................
Bluetooth kihangosító*............................
RSE - hátsó szórakoztató rendszer - kétképernyős* .............................................
210
211
213
215
220
222
225
232
11 Műszaki adatok
246
247
250
255
262
265
266
273
277
Típusjelölés.............................................
Méretek és tömegek...............................
A motor műszaki adatai..........................
Motorolaj.................................................
Folyadékok és kenőanyagok..................
Üzemanyag.............................................
Kerekek és gumiabroncsok, méretek és
nyomás ..................................................
Katalizátor ..............................................
Elektromos rendszer...............................
Típusengedély.........................................
Szimbólumok a kijelzőn..........................
09 10 11
283
290
292
295
296
298
300
302
303
304
306
307
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
5
Tartalomjegyzék
12 Betűrendes tárgymutató
Betűrendes tárgymutató......................... 310
12
6
Tartalomjegyzék
7
Bevezetés
Fontos információk
A kezelési útmutató olvasása
Bevezetés
A kezelési útmutató elolvasása, ideális esetben az első út előtt, jó módja az autó megismerésének. Ez lehetőséget ad az új funkciók
megismerésére, az autó kezelésének megértésére a különböző helyzetekben és az autó
funkcióinak legjobb kezelésére. Kérjük, fordítson figyelmet az útmutató biztonsági utasításaira.
A használati útmutatóban szereplő műszaki
adatok, kialakítási jellemzők és ábrák nem
kötelező érvényűek. Fenntartjuk az előzetes
bejelentés nélküli változtatás jogát.
©
Volvo Car Corporation
Opció
Az összes opció/tartozék csillaggal* van
jelölve.
A normál felszereltségen kívül, a használati
útmutató az opciókat (gyárilag beszerelt felszerelések) és bizonyos tartozékokat (utólagosan beszerelt extra tartozékok) is tárgyal.
A kezelési útmutatóban tárgyalt felszerelések
nem minden autóban állnak rendelkezésre ezek a különböző piacok igényeinek és az
adott országos vagy helyi törvényeknek és
szabályozásoknak megfelelően változhatnak.
8
Ha kétségei vannak az alapfelszereltséggel és
az opciókkal/tartozékokkal kapcsolatban,
akkor vegye fel a kapcsolatot egy Volvo
kereskedővel.
Speciális szövegek
FIGYELEM
Sérülés kockázata esetén figyelmeztető
szövegek jelennek meg.
FONTOS
A "fontos" szöveg jelenik meg, ha károsodás veszélye áll fenn.
MEGJEGYZÉS
A MEGJEGYZÉS szövegek tanácsokat
vagy tippeket adnak például szolgáltatások és funkciók használatakor.
Lábjegyzet
A kezelési útmutatóban a lapok alján lábjegyzeteket talál. Ezek az információk kiegészítik
a számmal rájuk hivatkozó szöveget. Ha a
lábjegyzet táblázatban található szövegre
vonatkozik, akkor az számok helyett betűkkel
van jelölve.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Üzenetszövegek
Az autóban szöveges üzeneteket mutató kijelzők találhatók. Ezek a szöveges üzenetek a
kezelési útmutatóban kissé nagyobb és
szürke színű szöveggel vannak kiemelve. Ilyenek például a menük szövegei vagy az információs kijelzőn megjelenő szöveges üzenetek
(például AJTÓK NYITVA).
Címkék
Az autón különböző matricák találhatók, amelyek, egyszerű és világos módon, fontos információkat közölnek. Az autóban található matricák az alábbi, csökkenő fontosságú figyelmeztetéseket/információkat tartalmazzák.
Bevezetés
Fontos információk
Információk
G031590
Fekete ISO szimbólumok sárga figyelmeztető
mezőben, fehér szöveg/kép fekete üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére figyelmeztet,
amely, figyelmen kívül hagyása esetén súlyos
vagy halálos személyi sérülést eredményezhet.
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete vagy kék figyelmeztető mezőben és
üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére
figyelmeztet, amely, figyelmen kívül hagyása
esetén anyagi kárt eredményezhet.
G031593
Anyagi kár kockázata
G031592
Személyi sérülésre vonatkozó
figyelmeztetés
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete üzenetmezőben.
MEGJEGYZÉS
A kezelési útmutatóban szereplő matricák
nem pontosan egyeznek meg az autóban
találhatókkal. Ezek a hozzávetőleges megjelenést és az elhelyezkedésüket mutatják
az autóban. Az adott autóra vonatkozó
adatok az autóban található matricákon
találhatók.
9
Bevezetés
Fontos információk
Eljáráslisták
Listajeles listák
Olyan eljárások, amelyeket a kezelési útmutatóban található számozás alapján bizonyos
sorrendben kell végrehajtani.
A listajeles felsorolások olyan helyeken szerepelnek, ahol a kezelési útmutató listába szedett pontokat tartalmaz.
Ha képek sorozata illusztrálja az utasításokat lépésről-lépésre, akkor az egyes
lépések az ábrával megegyező számozással rendelkeznek.
Felsorolások az egyes elemek mellett
betűkkel, ahol az utasítások sorrendje
nem lényeges.
Nyilak számozással vagy a nélkül, amelyek mozgásokat ábrázolnak.
Nyilak betűjelöléssel olyan mozgások
jelölésére, ahol a fordított sorrendnek
nincs jelentősége.
Ha a lépésről-lépésre végrehajtandó utasításokhoz nem tartozik ábrák sorozata, akkor a
különböző lépések normál számokkal vannak
jelölve.
Elhelyezkedési listák
A számot tartalmazó piros körök olyan
áttekintő képeken találhatók, ahol a
különböző komponensek meg vannak
jelölve. A szám szerepel az ábrához kapcsolódó pozíciólistában, amely leírja az
adott elemet.
10
Példa:
•
•
Hűtőfolyadék
Motorolaj
Képek
Az útmutató képei bizonyos esetekben vázlatosak és, a felszereltségi szint vagy az adott
piac függvényében, eltérhetnek az autó megjelenésétől.
Folytatódik
}} Ez a szimbólum jelenik meg jobb oldalt
legalul, amikor egy rész a következő oldalon
folytatódik.
Adatok rögzítése
Az Ön járműve számos számítógépet tartalmaz, amelyek funkciója a jármű használatának és funkcióinak folyamatos figyelése.
Bizonyos számítógépek adatokat rögzíthetnek a normál vezetés során és amikor hibát
észlelnek. Ezenfelül, az egyes ütközések vagy
események adatai rögzítésre kerülnek. A rögzített információk bizonyos részeire a szerelőknek van szükségük a diagnosztizáláshoz
és javításhoz a szervizelés és karbantartás
során, és hogy a Volvo eleget tegyen a törvényi követelményeknek és egyéb szabályozásoknak. Ezen felül, az információk kutatási
célokat is szolgálnak a Volvo számára, hogy
folyamatosan fejleszthesse a minőséget és a
biztonságot, mert az információk hozzájárulnak a baleseteket és sérüléseket okozó
tényezők jobb megértéséhez. Az információk
a járműben lévő különböző rendszerek és
modulok, többek között a motor, fojtószelep,
kormány- és fékrendszerek állapotának és
működésének adatait is tartalmazzák. Ezek
az információk arra vonatkozó adatokat is tartalmazhatnak, hogy hogyan vezeti a járművezető a járművet, ilyen például a jármű sebessége, a fék- és gázpedál használata, a kormánykerék mozgása vagy az, hogy a járművezető és az utasok használják-e a biztonsági
öveket. Az említett okok miatt ezeket az információkat egy bizonyos ideig tárolják a jármű
számítógépei, de egy ütközés vagy baleset
eredményeként is tárolásra kerülhetnek. Ezeket az információkat akkor tárolhatja a Volvo,
ha segítenek a biztonság és a minőség
további fejlesztésében vagy amennyiben a
Volvónak törvényes követelményeket és
egyéb rendelkezéseket kell figyelembe vennie.
A Volvo nem járul hozzá a fenti információk
harmadik feleknek történő kiadásához a
jármű tulajdonosának beleegyezése nélkül.
Bevezetés
Fontos információk
Egyes országok törvényei és szabályozásai
azonban megkövetelhetik, hogy a Volvo kiadjon ilyen jellegű adatokat a hatóságoknak,
például a rendőrhatóságnak vagy más olyan
szerveknek, amelyeknek törvényes joga, hogy
hozzáférjen ezekhez.
A járműben található számítógépek által rögzített adatok kiolvasásához és értelmezéséhez speciális műszaki berendezések szükségesek, amelyekhez a Volvo és a Volvóval
szerződésben álló műhelyek férhetnek hozzá.
A Volvo felelős azért, hogy ezek az információknak a tárolása és kezelése, amelyekhez a
Volvo a szervizelési és karbantartási munkák
során jutott, biztonságos módon történjen,
amely megfelel a vonatkozó jogi követelményeknek. További tájékoztatásért - lépjen
kapcsolatba egy Volvo kereskedéssel.
Tartozékok és extra felszerelés
A tartozékok és az extra felszerelések helytelen csatlakoztatása negatívan befolyásolja az
autó elektronikus rendszerét. Bizonyos tartozékok csak az autó számítógépes rendszerére telepített szoftverükkel együtt működnek.
A Volvo ezért azt javasolja, hogy mindig
vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo
műhellyel, mielőtt olyan tartozékokat vagy
extra felszereléseket szerelne be, amelyek az
elektromos rendszerhez csatlakoznak vagy
hatással vannak arra.
A Volvo On Call szolgáltatással
rendelkező autók tulajdonosváltása *
A Volvo On Call egy kiegészítő szolgáltatás,
amely biztonsági és kényelmi szolgáltatásokat foglal magában. Ha az autó Volvo On Call
szolgáltatásokkal rendelkezik, és a tulajdonos
megváltozik, akkor nagyon fontos, hogy megszüntessék ezeket a szolgáltatásokat, hogy a
korábbi tulajdonos ne férjen hozzá ezekhez
az autóban. Vegye fel a kapcsolatot hivatalos
Volvo kereskedésével a tulajdonos megváltozásakor.
Információk az interneten
A www.volvocars.com weboldalon az autójával kapcsolatos további információkat találhat.
A QR-kód olvasásához QR-kód olvasó szükséges, amely kiegészítő programként számos
mobiltelefonra letölthető. A QR-kód olvasó
letölthető az App Store vagy Google Play áruházból.
QR-kód
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
11
Bevezetés
A Volvo és a környezet
G000000
A Volvo Car környezetvédelmi filozófiája
A környezetvédelem a Volvo Car Corporation
egyik legfontosabb értéke amely minden
műveletre hatással van. Hiszünk abban is,
hogy ügyfeleink osztoznak környezetvédelmi
megfontolásainkban.
Az Ön Volvója szigorú környezetvédelmi
szabványoknak megfelelően készült és a világ
egyik legtisztább és leginkább erőforráskímélő üzemében gyártották. A Volco Car
Corporation globális ISO minősítéssel rendelkezik, ami magában foglalja az ISO 14001
szabványt és minden üzemre valamint számos egyéb egységre vonatkozik. Partnereinkkel szemben is követelményeket határozunk
12
meg, hogy rendszeresen dolgozzanak a környezetvédelmi problémákon.
Üzemanyag-fogyasztás
A Volvo autók minden vonatkozó kategóriában versenyképes üzemanyag-fogyasztással
rendelkeznek. Az alacsonyabb üzemanyagfogyasztás általában az üvegház hatású
gázok, széndioxid alacsonyabb kibocsátását
eredményezi.
A járművezetőnek is lehetősége van az üzemanyag-fogyasztás befolyásolására. További
információkat olvashat a Környezeti hatás
csökkentése címszó alatt.
Hatékony kibocsátás-szabályozás
Az Ön Volvója a "Kívül-belül tiszta" koncepció
betartásával készült – ez a koncepció tiszta
belső környezetet valamint nagy hatékonyságú kibocsátás-szabályozást foglal magában. A kipufogógázok károsanyag-kibocsátása sok esetben jóval a vonatkozó szabványok alatt van.
Tiszta levegő az utastérben
Az utastér szűrője megakadályozza a por és a
pollenek utastérbe jutását a beszívott levegővel együtt.
Bevezetés
A Volvo és a környezet
Egy kifinomult levegőminőség rendszer, az
IAQS* (belső levegőminőség rendszer) biztosítja, hogy a bejövő levegő tisztább, mint a
külső forgalom levegője.
A rendszer egy elektronikus érzékelőből és
egy szénszűrőből áll. A bejövő levegő folyamatos megfigyelés alatt áll, és ha bizonyos
egészségtelen gázok, például a szén-monoxid szintje megemelkedik, akkor a levegőbeáramlás megszűnik. Az ilyen helyzetek például erős forgalomban, sorban állás közben
és alagutakban fordulhatnak elő.
A nitrogén-oxidok, talajszinti ózon és szénhidrogének bejutását a szénszűrő akadályozza meg.
Belső
A Volvo belseje úgy van kialakítva, hogy a kellemes és kényelmes legyen, még az allergiától vagy asztmától szenvedő személyek számára is. Rendkívüli figyelmet fordítunk a környezetbarát anyagok kiválasztására.
kozóan, hogy megakadályozza a káros
anyagok környezetbe kerülését. Műhelyeink
munkatársai rendelkeznek a jó környezetvédelem biztosításához szükséges tudással és
eszközökkel.
Környezeti hatás csökkentése
Könnyen segíthet a környezeti hatás csökkentésében - az alábbiakban néhány tanácsot
találhat:
•
Mindig a környezetre biztonságos módon
selejtezze a veszélyes hulladékot, mint
például az akkumulátorokat és olajokat.
Vegye fel a kapcsolatot egy műhellyel, ha
bizonytalan az ilyen típusú hulladékok
kezelésével kapcsolatban - lehetőleg forduljon hivatalos Volvo műhelyhez.
•
Kerülje a motor alapjáraton járatását állítsa le a motort, amikor hosszabb időre
megáll. Fordítson figyelmet a helyi rendelkezésekre.
•
Ennek a tanácsnak a megfogadásával pénzt
takaríthat meg, takarékoskodhat a bolygó
erőforrásaival és növelheti az autó élettartamát. További tájékoztatásért és további tanácsokért, lásd 138 és 300.
Vezessen gazdaságosan - gondolkozzon
előre.
Újrahasznosítás
•
Hajtsa végre a szervizelési és karbantartási munkákat a kezelési útmutató utasításainak megfelelően - tartsa be a szerviz
és garanciafüzetben előírt intervallumokat.
•
Ha az autó motorblokkfűtéssel* rendelkezik, akkor használja azt hidegindítás előtt
- ez javítja az indíthatóságot, hideg időben csökkenti a kopást és a motor gyorsabban eléri a normál üzemi hőmérsékletét, ami csökkenti a fogyasztást és a
károsanyag-kibocsátást.
Volvo műhelyek és a környezet
A rendszeres karbantartás biztosítja az autója
hosszú hasznos élettartamát és alacsony
üzemanyag-fogyasztását. Ilyen módon hozzájárulhat a tisztább környezethez. Amikor egy
Volvo műhelyre bízza az autója szervizelését
és karbantartását, akkor az a rendszerünk
részévé válik. A Volvo világos követelményeket támaszt a műhelyek kialakítására vonat-
sebesség megkétszerezésével 4-szeresére nő a légellenállás.
•
A magas sebesség a megnövekedett légellenállás miatt növeli a fogyasztást - a
A Volvo környezetvédelmi munkájának részeként, fontos, hogy az autót környezetbarát
módon hasznosítsák újra. Majdnem a teljes
autó újrahasznosítható. Az autó utolsó tulajdonosát ezért arra kérjük, hogy vegye fel a
kapcsolatot egy kereskedővel, ahol tanúsított/jóváhagyott újrahasznosító létesítményt
tudnak ajánlani.
A kezelési útmutató és a környezet
A Forest Stewardship Council® (Erdőgondnoksági Tanács) szimbólum mutatja, hogy a
kezelési útmutató nyomtatásához felhasznált
papírnyersanyag FSC® minősítésű erdőkből
vagy egyéb ellenőrzött forrásokból származik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
13
Bevezetés
A Volvo és a környezet
14
Bevezetés
15
Biztonsági övek.......................................................................................
Szimbólumok, légzsákok........................................................................
Légzsákok...............................................................................................
A légzsák aktiválása/kiiktatása*..............................................................
Oldallégzsákok (SIPS zsákok).................................................................
Függönylégzsák (IC)................................................................................
WHIPS.....................................................................................................
Borulásvédelem - ROPS.........................................................................
Mikor lépnek működésbe a rendszerek..................................................
Gyermekbiztonság..................................................................................
16
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
18
21
22
24
26
28
29
31
32
34
BIZTONSÁG
01 Biztonság
01
Biztonsági övek
Mindig használja a biztonsági övet
Csatolja be a biztonsági övet:
–
Húzza ki lassan a biztonsági övet és biztosítsa azt a zárónyelvnek a biztonsági
övcsatba nyomásával. Egy hangos "kattanás" jelzi, hogy az öv be van csatolva.
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használják vagy használják helyesen az öveket, az csökkenti a
biztosított védelmet egy baleset során.
A biztonsági öv kioldása
G020104
–
A medenceöv megfeszítése. Az övnek alacsonyan lent kell elhelyezkednie.
Az erős fékezéseknek súlyos következményei
lehetnek, ha nem használják a biztonsági öveket. Gondoskodjon arról, hogy minden utas
használja a biztonsági övet. Fontos, hogy a
biztonsági öv felfeküdjön a testre, hogy maximális védelmet nyújthasson. Ne hajtsa túlságosan hátra a háttámlát. A biztonsági öv úgy
van kialakítva, hogy normális üléshelyzetben
fejtsen ki védelmet.
18
Nyomja meg a piros zárógombot a biztonsági öv csatján, majd hagyja visszahúzódni az övet. Ha a biztonsági öv nem
húzódik vissza teljesen, akkor tolja be
kézzel, ne hagyja lazán lógni.
A biztonsági öv reteszel és nem
húzható ki
•
•
•
ha túl gyorsan húzzák
fékezés és gyorsítás közben
ha az autó erősen megdől.
Ügyeljen arra, hogy
•
ne használjon kapcsokat vagy bármi
mást, ami megakadályozhatja a biztonsági öv helyes illeszkedését
•
ügyeljen arra, hogy a biztonsági öv ne
legyen megcsavarodva vagy valamibe
beakadva
•
a medenceövnek lent kell elhelyezkednie
(nem a has felett)
•
feszítse meg a medenceövet az öle felett,
a válla felé felhúzva a vállövet az ábrán
látható módon.
FIGYELEM
Minden biztonsági öv egy személy számára van tervezve.
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
biztonsági öveket. A Volvo azt javasolja,
hogy forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
Ha a biztonsági öv nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész biztonsági övet ki kell cserélni. A
biztonsági öv elveszíthette bizonyos
védelmi jellemzőit akkor is, ha sértetlennek
tűnik. A biztonsági övet akkor is ki kell cserélni, ha kopás vagy sérülés jeleit mutatja.
Az új biztonsági övnek típusjóváhagyással
kell rendelkeznie és ugyanolyan beszerelési helyre tervezettnek kell lennie, mint a
kicserélt biztonsági öv.
01 Biztonság
Biztonsági övek
Biztonsági övek és terhesség
és a kormánykereket, hogy könnyen kezelhessék a járművet vezetés közben (ami azt
jelenti, hogy könnyen kell tudniuk kezelni a
lábpedálokat és a kormánykereket). Ennek
megfelelően, az ülés beállításakor arra kell
törekedni, hogy a lehető legnagyobb távolság
legyen a has és a kormánykerék között.
Biztonsági öv emlékeztető
01
tetőkonzolon és a kombinált műszerfalon jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
A biztonsági öv emlékeztető arra az esetre
vonatkozik, amikor felnőtt ül az első ülésben. Ha biztonsági övvel rögzített gyermekülés van az első ülésen, akkor a biztonsági öv emlékeztető nem kapcsol be.
Bizonyos piacokon
G020105
A járművezetőt hangjelzés és visszajelző
lámpa figyelmezteti a biztonsági öv használatára, ha nem viseli azt. Alacsony sebesség
mellett, a hangos emlékeztető hallható az
első 6 másodpercben.
A biztonsági övet a terhesség során is mindig
használni kell. Azonban alapvető fontosságú,
hogy a megfelelő módon viselje azt. Az átlós
szakasznak a váll felett, majd a mellek között
kell áthaladnia a has oldaláig.
A terhesség előrehaladtával, a terhes járművezetőknek úgy kell beállítaniuk az ülésüket
G027049
Az ölrésznek simán kell feküdnie a combok
felett és a lehető legalacsonyabban a has
alatt. – Soha nem szabad hagyni, hogy feljebb csússzon. Szüntesse meg a biztonsági
öv lazaságát és ügyeljen arra, hogy a testhez
legközelebb helyezkedjen el. Továbbá, ellenőrizze, hogy nincsenek-e csavarodások az
övben.
Biztonságiöv-feszítő
A járművezetőt és az első utast hangjelzés és
visszajelző lámpa figyelmezteti a biztonsági
öv használatára, ha valamelyikük nem viseli
azt. A hallható emlékeztető sebességfüggő
(alacsony sebességeken) és időfüggő (az
autó indulásakor). A látható emlékeztető a
Az összes biztonsági öv övfeszítővel van
ellátva. A biztonságiöv-feszítőben található
szerkezet az elégségesen erős ütközések
esetén a testre feszíti az övet. A biztonsági öv
ezután hatékonyabban tartja vissza az utasokat.
}}
19
01 Biztonság
01
Biztonsági övek
FIGYELEM
Soha ne helyezze az utas biztonsági övének nyelvét a vezető oldali csatba. Mindig
helyezze a biztonsági öv nyelvét a megfelelő csatba. Ne végezzen módosítást a biztonsági öveken és nem helyezzen idegen
tárgyakat a csatba. Ilyenkor előfordulhat,
hogy a biztonsági övek és csatok nem
megfelelően működnek egy baleset során.
Fennáll a súlyos sérülés kockázata.
20
01 Biztonság
Szimbólumok, légzsákok
Figyelmeztető szimbólum a kombinált
műszerfalon
01
A figyelmeztető szimbólum mellett egy üzenet jelenhet meg az
információs kijelzőn. Ha a figyelmeztető szimbólum meghibásodik, akkor a figyelmeztető háromszög és az SRS LÉGZSÁK
SÜRGÖS SZERVIZ üzenet jelenik meg a kijelzőn. A Volvo azt
javasolja, hogy haladéktalanul forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
G027284
FIGYELEM
A kombinált műszerfalban elhelyezkedő
figyelmeztető szimbólum a távvezérlős kulcs
I, II vagy III kulcshelyzetében világít. A szimbólum körülbelül 6 másodperc elteltével kialszik, feltéve, hogy a légzsákrendszer hibamentes.
Ha bekapcsolva marad vagy vezetés közben bekapcsol a légzsákrendszer figyelmeztető szimbóluma, akkor nincs meg a
légzsákrendszer teljes funkcionalitása. A
szimbólum hibát jelezhet a légzsákrendszerben, a biztonságiöv-feszítő rendszerben, a SIPS vagy az IC rendszerben. A
Volvo azt ajánlja, azonnal lépjen kapcsolatba hivatalos Volvo műhellyel.
21
01 Biztonság
Légzsákok
01
Légzsákrendszer1
MEGJEGYZÉS
Légzsákrendszer, balkormányos autó.
A rendszer légzsákokból és érzékelőkből áll.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az
érzékelőket és a légzsák(ok) felfúvódik/felfúvódnak és forró gázzal telnek meg. Az ütközés tompításához, a légzsák nyomásra leenged. Amikor ez történik, akkor füst áramlik az
autóba. Ez teljesen normális. A teljes folyamat, a légzsák felfúvódását és leengedését
beleértve, tizedmásodpercek alatt lezajlik.
1
22
SRS rendszernek is nevezzük.
G020110
G020111
Az érzékelők eltérően reagálnak az ütközés
természetétől és attól függően, hogy be
vannak-e kapcsolva a biztonsági övek.
Minden biztonságiöv-pozícióra vonatkozik
a hátsó, középső ülés kivételével.
Légzsákrendszer, jobbkormányos autó
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy a javításhoz
vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo
műhellyel. A légzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi
sérüléshez vezethet.
Ezért lehetséges, hogy ütközés során csak
egy légzsák (vagy egy sem) lép működésbe egy ütközés során. Az érzékelők
érzékelik az ütközés járműre ható erejét és
a reagálás ennek megfelelően történik úgy,
hogy egy vagy több légzsák működésbe
lép.
01 Biztonság
Légzsákok
Vezető oldali légzsák
Az autó, a biztonsági öv által nyújtott védelem
kiegészítésére légzsákkal rendelkezik a
vezető oldalán. Ez a kormánykerék közepébe
van hajtogatva. A kormánykeréken az SRS
AIRBAG jelölés található.
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használják vagy használják helyesen az öveket, az csökkenti a
biztosított védelmet egy baleset során.
Az első utaslégzsák elhelyezkedése balkormányos és jobbkormányos autókban.
FIGYELEM
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a műszerfalra vagy az elé, ahol az utaslégzsák található.
01
FIGYELEM
Soha ne helyezzen gyermeket gyermekülésben vagy ülésmagasítón az első utasülésre, ha a légzsák aktív.2
Soha ne hagyja, hogy valaki az első ülés
előtt üljön vagy álljon. 140 cm-nél alacsonyabb utas soha nem ülhet az első utasülésben, ha a légzsák aktív.
A fentiek figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet.
Utaslégzsák
Az autó, a biztonsági öv által nyújtott védelem
kiegészítésére légzsákkal rendelkezik az utas
oldalon. Ez a kesztyűtartó feletti rekeszbe van
hajtogatva. A fedőlapján az SRS AIRBAG
jelölés található.
FIGYELEM
A sérülés kockázatának minimálisra csökkentése érdekében a légzsák kinyílásakor,
az utasoknak a lehető legegyenesebben
kell ülniük, lábukkal a padlón és hátukkal a
háttámlának dőlve. A biztonsági övet be
kell kapcsolni.
2
Az aktiválható/inaktiválható légzsákról további információk, lásd az alábbi oldalt: 24.
23
01 Biztonság
01
A légzsák aktiválása/kiiktatása*
Kulcsos kikapcsolás - PACOS*
Általános információk
Az első utaslégzsák kiiktatható, ha az autó
rendelkezik PACOS (utaslégzsák-kiiktató)
kapcsolóval. Az aktiválás/kiiktatás módjával
kapcsolatban, lásd az aktiválás/kiiktatás címszót.
Kulcsos kikapcsolás/kapcsoló
Az utaslégzsák kapcsolója (PACOS) a
műszerfal utas oldalának végén található és
akkor hozzáférhető, ha ki van nyitva az utasajtó (lásd az alábbi aktiválás/kiiktatás részt).
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló a kívánt helyzetben van-e. A távvezérlős kulcs kulcsszárát
kell használni az állás megváltoztatásához.
A szervizzárással kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd az alábbi oldalt: 126.
FIGYELEM
A fentiek figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet.
24
FIGYELEM
Aktiválás/kiiktatás
Soha ne helyezzen gyermeket gyermekülésben vagy ülésmagasítón az első utasülésre, ha a légzsák aktív. Ennek figyelmen
kívül hagyása veszélyeztetheti a gyermek
életét.
FIGYELEM
Ha az autó rendelkezik első utasoldali légzsákkal, de nincs PACOS, akkor a légzsák
mindig aktív marad.
FIGYELEM
Ne engedjen senkit az első utasülésben
ülni, ha a visszapillantó tükörben a szöveges üzenet azt jelzi, hogy a légzsák ki van
iktatva, és ha a légzsákrendszerre vonatkozó figyelmeztető szimbólum is megjelenik a kombinált műszerfalon. Ez azt jelzi,
hogy súlyos meghibásodás van jelen.
Amint lehetséges, menjen szervizbe. A
Volvo azt javasolja, hogy forduljon hivatalos Volvo szervizhez
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A légzsákcímke és a kapcsoló elhelyezkedése.
A légzsák aktiválva van. A kapcsolónak
ebben az állásában, a 140 cm-nél magasabb személyek ülhetnek az első utasülésen, de gyermekek gyermekülésben vagy
ülésmagasítón soha.
A légzsák ki van iktatva. A kapcsolónak
ebben az állásában, gyermekek gyermekülésben vagy ülésmagasítón ülhetne az
első utasülésen, de 140 cm-nél magasabb személyek soha.
01 Biztonság
A légzsák aktiválása/kiiktatása*
FIGYELEM
01
Üzenet
Aktív légzsák (utasülés):
Soha ne helyezzen el gyermeket gyermekülésben vagy ülésmagasítón az első utasülésben, ha a légzsák aktív. Ez minden
140 cm-nél alacsonyabb személyre vonatkozik.
Kikapcsolt légzsák (utasülés):
A fentiek figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet.
G027050
140 cm-nél magasabb utas soha nem
ülhet az első utasülésben, ha a légzsák ki
van iktatva.
Az utaslégzsák kiiktatott állapotát mutató visszajelző.
Egy szöveges üzenet a visszapillantó tükörben és a tetőkonzolon látható figyelmeztető
szimbólum jelzi, hogy az első utaslégzsák ki
van iktatva (lásd az előző ábrát).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
25
01 Biztonság
01
Oldallégzsákok (SIPS zsákok)
Oldallégzsák
G020118
Elhelyezkedés
Az oldallégzsákok elhelyezkedése.
Egy oldalirányú ütközés esetén az ütközés
erejének nagy részét a SIPS (oldalütközésvédelmi rendszer) rendszer továbbítja a tartók, oszlopok, padló, tető és a karosszéria
egyéb szerkezeti elemei felé. A vezető- és
első utasülésnél elhelyezkedő oldallégzsákok
védik a mellkasi részt és fontos részei a rendszernek. Az oldallégzsákok az első ülések
háttámláiban helyezkednek el.
Első utasülés, balkormányos
Vezetőülés, balkormányos
A SIPS rendszer oldallégzsákból és érzékelőkből áll. Egy elégségesen heves ütközés
kioldja az érzékelőket és az oldallégzsákok
felfúvódnak. Az légzsák az utas és az ajtópanel között fúvódik fel és így tompítja a kezdeti
ütközést. A légzsák az ütközés hatására
összenyomódva leenged. Az oldallégzsák
normális esetben csak az ütközés oldalán lép
működésbe.
Gyermekülések és oldallégzsákok
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott
védelmet nem csökkenti az oldallégzsák.
26
01 Biztonság
Oldallégzsákok (SIPS zsákok)
01
FIGYELEM
•
A Volvo azt javasolja, hogy kizárólag
hivatalos Volvo szervizben végeztesse
el a javításokat. A SIPS légzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz
és súlyos személyi sérüléshez vezethet.
•
Ne helyezzen semmit az ülés külseje
és az ajtópanel közé, mert erre a területre szüksége van az oldallégzsáknak.
•
A Volvo azt javasolja, hogy csak a
Volvo által jóváhagyott üléshuzatokat
használjon. Más üléshuzatok akadályozhatják az oldallégzsákok működését.
•
Az oldallégzsákok a biztonsági övek
kiegészítői. Mindig használjon biztonsági övet.
27
01 Biztonság
01
Függönylégzsák (IC)
Tulajdonságok
FIGYELEM
Soha ne akasszon vagy rögzítsen nehéz
tárgyakat a tető fogantyúira. A kampó csak
könnyű ruhákhoz van tervezve (nem nehezebb tárgyakhoz, például esernyőkhöz).
G027047
Ne csavarozzon vagy szereljen semmit az
autó tetőkárpitjára, az ajtóoszlopokra vagy
az oldalpanelekre. Ez ronthatja a tervezett
védelmet. A Volvo azt javasolja, hogy mindig eredeti Volvo alkatrészeket használjon,
amelyek jóváhagyással rendelkeznek ezekhez a területekhez.
A függönylégzsák (IC, Inflatable Curtain) a
SIPS és légzsákrendszer része. Ez a tetőkárpitba van építve a tető mindkét oldalán és a
külső ülésen utazó utasokat védi. Egy elégségesen heves ütközés kioldja az érzékelőket és
a függönylégzsák felfúvódik. A függönylégzsák segít megakadályozni azt, hogy a járművezető és az utasok egy ütközés során beüssék a fejüket az autón belül.
28
FIGYELEM
Ne helyezzen az oldalablakok felső szélétől
lefelé számított 50 milliméternél magasabbra csomagokat az autóba. Különben
csökkenhet a tetőkárpitba süllyesztett függönylégzsák tervezett védelmi funkciója.
FIGYELEM
A függönylégzsák a biztonsági övek kiegészítője.
Mindig használjon biztonsági övet.
01 Biztonság
WHIPS
01
G020347
Ostorcsapásos sérülés elleni védelem – WHIPS
Az ostorcsapásos sérülés elleni védelmi rendszer (WHIPS) energiaelnyelő háttámlákból és
különlegesen kialakított fejtámlákból áll az
első üléseken. A rendszer a hátulról érkező
ütközések esetén lép működésbe, ahol az
ütközés szöge és sebessége valamint az
ütköző jármű természete mind befolyással bír.
FIGYELEM
A WHIPS rendszer a biztonsági övek kiegészítője. Mindig használjon biztonsági
övet.
Az ülés tulajdonságai
Amikor a WHIPS rendszer működésbe lép,
akkor az első üléstámlák hátrafelé leereszkednek, hogy megváltoztassák a járművezető
és az első utas üléshelyzetét. Ez csökkenti az
ostorcsapásos sérülések előfordulásának
kockázatát.
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
WHIPS rendszert. A Volvo azt javasolja,
hogy forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
WHIPS rendszer és gyermekülések/
ülésmagasítók
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott
védelmet nem csökkenti a WHIPS rendszer.
Helyes üléshelyzet
A legjobb védelemhez a járművezetőnek és
az első utasnak az ülés közepén kell ülnie
úgy, hogy a feje és a fejtámasz között a
lehető legkisebb hely legyen.
}}
29
01 Biztonság
01
WHIPS
Ne akadályozza a WHIPS rendszer
működését
FIGYELEM
Ha az ülés igen nagy erőknek lett kitéve,
például egy hátulról érkező ütközés során,
akkor ellenőrizni kell a WHIPS rendszert. A
Volvo azt javasolja, hogy forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
G020125
G020126
A WHIPS rendszer elveszíthette védelmi
képességének egy részét akkor is, ha látszólag sértetlennek tűnik.
Ne hagyjon semmilyen tárgyat a padlón a vezetőülés/utasülés mögött, amely akadályozhatná a
WHIPS rendszer működését.
FIGYELEM
Ne szorítson merev tárgyakat a hátsó üléspárna és az első ülés támlája közé. Ügyeljen arra, hogy ne akadályozza a WHIPS
rendszer működését.
30
Ne helyezzen olyan tárgyakat a hátsó ülésre,
amelyek akadályozhatnák a WHIPS rendszer
működését.
FIGYELEM
Ha le van hajtva a hátsó ülés háttámlája,
akkor a megfelelő első ülést előre kell
mozdítani, hogy az ne érjen a lehajtott háttámlához.
A Volvo azt javasolja, hogy ellenőriztesse a
rendszert hivatalos Volvo szervizben, még
kis erejű hátsó ütközéseket követően is.
01 Biztonság
Borulásvédelem - ROPS
Funkció
A Volvo borulásvédelmi rendszere (ROPS)
úgy van kialakítva, hogy csökkentse az autó
felborulásának kockázatát és a lehető legjobb
védelmet nyújtsa egy ilyen baleset esetén.
A rendszer az alábbiakból áll:
•
Egy stabilizáló rendszerből, amely minimálisra csökkenti az átfordulás kockázatát, például egy hirtelen kitérő manőver
során vagy amikor az autó megcsúszik.
•
Nagyobb védelemből a vezető és az utasok számára a megerősített karosszéria,
függönylégzsákok és biztonságiöv-előfeszítők formájában az összes ülésen. Lásd
még .19 és 28. oldal.
01
FIGYELEM
Normál vezetési körülmények között az
RSC rendszer javítja az autó biztonságát,
de ez nem tekinthető lehetőségnek a gyorsabb haladásra. Mindig tartsa be a biztonságos vezetésre vonatkozó normál óvintézkedéseket.
Az RSC rendszer egy giroszkópos érzékelőt
használ, amely rögzíti az autó oldalirányú
dőlésszögének változásait. Ezt az információt
használja a rendszer az autó átfordulási kockázatának kiszámítására. Ha fennáll ez a kockázat, akkor működésbe lép a DSTC rendszer, a motor nyomatéka csökken és a fék
egy vagy több keréken működésbe lép, amíg
az autó vissza nem nyeri a stabilitását.
A DSTC rendszerrel kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd 155. oldal.
31
01 Biztonság
Mikor lépnek működésbe a rendszerek
01
Rendszer
Kiváltva
Biztonságiöv-feszítőA
Frontális ütközés és/vagy felborulás esetén.
Légzsákok
Frontális ütközés eseténB
(kormánykerék és utaslégzsák)
Oldallégzsákok (SIPS)
Oldalirányú ütközés eseténB
Függönylégzsák, IC
Frontális ütközés és/vagy felborulás eseténB.
Ostorcsapásos sérülés elleni védelem WHIPS
Hátsó ütközés során.
RSC
Hirtelen kitérő manőverek vagy hasonlók esetén, vagy amikor az autó megcsúszik.
A
B
A középső hátsó ülésnél nincs biztonságiöv-feszítő.
Az autó karosszériája egy ütközés esetén nagymértékben deformálódhat anélkül, hogy működésbe lépnének a légzsákok. Számos tényező, például a másik objektum merevsége és tömege, az
autó sebessége, az ütközés szöge stb. befolyásolja azt, hogyan lépnek működésbe az autó különböző biztonsági rendszerei.
Ha a légzsákok kinyíltak, akkor az alábbiakat
javasoljuk:
32
•
Az autó elszállítása. A Volvo azt javasolja,
hogy a javítást bízza hivatalos Volvo szervizre. Ne vezessen felfúvódott légzsákokkal.
•
A Volvo azt javasolja, hogy kérjen fel egy
hivatalos Volvo műhelyt a biztonsági
rendszer komponenseinek cseréjére.
•
Mindig keressen fel egy orvost.
MEGJEGYZÉS
A SIPS, IC, légzsák és az övfeszítő rendszerek csak egyszer működnek egy baleset során.
FIGYELEM
A légzsákrendszer vezérlőmodulja a
középkonzolban helyezkedik el. Ha víz
vagy egyéb folyadék folyik a középkonzolra, akkor csatlakoztassa le az akkumulátorkábeleket. Ne próbálja beindítani az
autót, mert a légzsákok működésbe léphetnek. Az autó elszállítása. A Volvo azt
javasolja, hogy ezt bízza hivatalos Volvo
szervizre.
01 Biztonság
Mikor lépnek működésbe a rendszerek
01
FIGYELEM
Soha ne vezessen felfúvódott légzsákokkal. Ezek nehézzé tehetik a kormányzást.
Más biztonsági rendszerek is károsodhatnak. A légzsákok felfúvódásakor keletkező
füst és por intenzív kitettség esetén a bőr
és a szem irritációját /sérülését okozhatják.
Irritáció esetén mossa le hideg vízzel. A
gyors felfúvódási folyamat és a légzsák
szövete horzsolást és bőrégést okozhat.
33
01 Biztonság
Gyermekbiztonság
01
A gyermekeknek kényelmesen és
biztonságosan kell ülniük
A Volvo azt javasolja, hogy a gyermekek a
lehető legidősebb, legalább 3-4 éves korig
hátrafelé néző gyermekülésekben utazzanak,
majd 10 éves korig előre néző ülésmagasítón/
gyermekülésben.
A gyermek elhelyezkedését az autóban és az
ehhez választott felszerelést a gyermek súlya
és mérete határozza meg, további tájékoztatásért, lásd az alábbi oldalt: 35.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
Ha kérdése merülne fel a gyermekbiztonsági termékek beszerelésével kapcsolatban, akkor egyértelműbb utasításokért
vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
A gyermekbiztonsági termékek használatakor fontos a termékhez mellékelt használati útmutató tanulmányozása.
FIGYELEM
Gyermekülések
Ne rögzítse a gyermekülés hevedereit az
ülés vízszintes beállító rúdjához és a szék
alatt lévő rugókhoz vagy sínekhez és
rudakhoz. Az éles szélek károsíthatják a
hevedereket.
MEGJEGYZÉS
Tanulmányozza a beszerelési útmutatóban a
gyermekülés helyes beszerelésének módját.
A gyermekek autóban történő elhelyezésének szabályai országonként változhatnak.
Ellenőrizze a vonatkozó szabályokat.
Gyermekülések elhelyezése
Elhelyezhet:
A Volvo saját gyermekbiztonsági eszközei az
autóhoz vannak tervezve. A Volv azt javasolja,
hogy használjon eredeti Volvo eszközöket,
amelyek biztosítják a rögzítési pontok és
csatlakozások legjobb elhelyezkedését és
elégségesen erősek.
1
34
G020128
Minden korú és méretű gyermeknek mindig
megfelelően rögzítve kell ülnie az autóban.
Soha ne hagyja, hogy egy gyermek egy másik
utas térdén üljön.
A gyermekülések és a légzsákok nem kompatibilisek egymással.
A légzsák (SRS) aktiválásával/kiiktatásával kapcsolatos tájékoztatásért, lásd az alábbi oldalt: 24.
•
egy gyermekülést/ülésmagasítót az első
utasülésen, feltéve, hogy az utaslégzsák
nincs aktiválva1.
•
egy vagy több gyermekülés/ülésmagasító
a hátsó ülésen.
Mindig a hátsó ülésre helyezze a gyermeküléseket/ülésmagasítókat, ha az utaslégzsák
aktiválva van. Ha gyermek utazik az első utasülésben, akkor a kinyíló légzsáktól súlyos
sérüléseket szenvedhet.
01 Biztonság
Gyermekbiztonság
FIGYELEM
Soha ne helyezzen gyermeket gyermekülésben vagy ülésmagasítón az első utasülésre, ha a légzsák (SRS) aktív.2
140 cm-nél alacsonyabb utas soha nem
ülhet az első utasülésben, ha a légzsák
(SRS) aktív.
A fentiek figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet.
FIGYELEM
Nem szabad olyan fém vázzal rendelkező
vagy egyéb olyan kialakítású ülésmagasítókat/gyermeküléseket használni amelyek
a biztonsági öv nyitó gombjára támaszkodhatnak mert ezek a biztonsági öv csatjának véletlen kinyílását okozhatják.
Ne hagyja a gyermekülés felső részét a
szélvédőnek támaszkodni.
01
Légzsákcímke
A címke akkor látható, amikor ki van nyitva az
utasajtó; lásd az illusztrációt a 24. oldalon.
Ajánlott gyermekülések3
Súly
Első ülés (kiiktatott légzsákkal)
0 csoport
Volvo babaülés (Volvo Infant Seat) - hátra néző gyermekülés, az autó biztonsági övével rögzíthető
<10 kg
Típusengedély: E1 04301146
0+ csoport
(U)
<13 kg
0 csoport
Volvo hátra néző gyermekülés (Child Seat) - hátra néző gyermekülés, az autó biztonsági övével és hevederekkel rögzíthető.
<10 kg
Típusengedély: E5 04215
0+ csoport
(L)
<13 kg
2
3
Az aktiválható/inaktiválható légzsákról (SRS) további információk, lásd az alábbi oldalt: 24.
A többi gyermekülés tekintetében, az autót tartalmaznia kell a gyártó által mellékelt listának vagy univerzálisan jóváhagyottnak kell lennie az ECE R44 által előírt törvényi követelményeknek
megfelelően.
}}
35
01 Biztonság
01
Gyermekbiztonság
Súly
Első ülés (kiiktatott légzsákkal)
0 csoport
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
<10 kg
(U)
0+ csoport
<13 kg
1. csoport
9-18 kg
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés (Volvo Convertible Child Seat) - hátra néző gyermekülés, az autó biztonsági övével és
hevederekkel rögzíthető.
Típusengedély: E5 04192
(L)
1. csoport
Volvo hátra néző gyermekülés (Child Seat) - hátra néző gyermekülés, az autó biztonsági övével és hevederekkel rögzíthető.
9-18 kg
Típusengedély: E5 04215
(L)
1. csoport
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
9-18 kg
(U)
2. csoport
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés (Volvo Convertible Child Seat) - hátra néző gyermekülés, az autó biztonsági övével és
hevederekkel rögzíthető
15-25 kg
Típusengedély: E5 04192
(L)
36
01 Biztonság
Gyermekbiztonság
Súly
Első ülés (kiiktatott légzsákkal)
2. csoport
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés (Volvo Convertible Child Seat) - előre néző gyermekülés, az autó biztonsági övével rögzíthető.
15-25 kg
01
Típusengedély: E5 04191
(U)
2/3. csoport
Ülésmagasító háttámlával vagy anélkül (Booster Cushion with and without backrest).
15-36 kg
Típusengedély: E5 04216
(UF)
2/3. csoport
Volvo ülésmagasító háttámlával (Volvo Booster Seat with backrest).
15-36 kg
Típusengedély: E1 04301169
(UF)
L: Alkalmas specifikus ISOFIX gyermekülésekhez. Ezek a gyermekülések speciális autómodellekhez vagy féluniverzális kategóriákhoz alkalmasak.
U: Univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez alkalmas ebben a súlybesorolásban.
UF: Univerzálisan jóváhagyott, előre néző gyermekülésekhez alkalmas ebben a súlybesorolásban.
}}
37
01 Biztonság
01
Gyermekbiztonság
Súly
A második üléssor ülései, külső ülésekA
Második üléssor ülései, középső
ülésA
0 csoport
Volvo babaülés (Volvo Infant Seat) - hátra néző gyermekülés, az autó biztonsági övével rögzíthető.
Volvo babaülés (Volvo Infant Seat) - hátra
néző gyermekülés, az autó biztonsági övével rögzíthető.
<10 kg
0+ csoport
<13 kg
0 csoport
<10 kg
0+ csoport
<13 kg
0 csoport
<10 kg
0+ csoport
<13 kg
(U)
Típusengedély: E1 04301146
(U)
Volvo babaülés (Volvo Infant Seat) - hátra néző gyermekülés, ISOFIX rögzítőrendszerrel.
Típusengedély: E1 04301146
(L)
Volvo hátra néző gyermekülés (Child Seat) - hátra néző
gyermekülés, az autó biztonsági övével, hevederekkel és
támasztó lábakkal rögzíthető.
Típusengedély: E5 04215
(L)
Volvo hátra néző gyermekülés (Child Seat) hátra néző gyermekülés, az autó biztonsági
övével, hevederekkel és támasztó lábakkal
rögzíthető.
Típusengedély: E5 04215
(L)
0 csoport
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
<10 kg
(U)
(U)
0+ csoport
<13 kg
38
Típusengedély: E1 04301146
A harmadik üléssor ülései hétszemélyes
autókban
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
(U)
01 Biztonság
Gyermekbiztonság
Súly
A második üléssor ülései, külső ülésekA
1. csoport
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) - hátra néző gyermekülés, az autó
biztonsági övével és hevederekkel rögzíthető.
9-18 kg
Második üléssor ülései, középső
ülésA
01
A harmadik üléssor ülései hétszemélyes
autókban
Típusengedély: E5 04192
(L)
1. csoport
9-18 kg
Volvo hátra néző gyermekülés (Child Seat) - hátra néző
gyermekülés, az autó biztonsági övével és hevederekkel
rögzíthető.
Típusengedély: E5 04215
(L)
1. csoport
9-18 kg
Volvo hátra néző gyermekülés (Child Seat) hátra néző gyermekülés, az autó biztonsági
övével, hevederekkel és támasztó lábakkal
rögzíthető.
Típusengedély: E5 04215
(L)
Britax Fixway – hátra néző gyermekülés, ISOFIX rögzítő
rendszerrel és hevederekkel rögzíthető.
Típusengedély: E5 03171
(L)
1. csoport
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
9-18 kg
(U)
(U)
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
(U)
}}
39
01 Biztonság
01
Gyermekbiztonság
Súly
A második üléssor ülései, külső ülésekA
2. csoport
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) - hátra néző gyermekülés, az autó
biztonsági övével és hevederekkel rögzíthető.
15-25 kg
Második üléssor ülései, középső
ülésA
A harmadik üléssor ülései hétszemélyes
autókban
Típusengedély: E5 04192
(L)
2. csoport
15-25 kg
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) - előre néző gyermekülés, az autó
biztonsági övével rögzíthető.
Típusengedély: E5 04191
(U)
2/3. csoport
15-36 kg
Ülésmagasító háttámlával vagy anélkül (Booster Cushion
with and without backrest).
Típusengedély: E5 04216
(UF)
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés
(Volvo Convertible Child Seat) - előre néző
gyermekülés, az autó biztonsági övével rögzíthető.
Típusengedély: E5 04191
(U)
Ülésmagasító háttámlával vagy anélkül
(Booster Cushion with and without
backrest).
Típusengedély: E5 04216
(UF)
Ülésmagasító háttámlával vagy anélkül (Booster
Cushion with and
without backrest).
Típusengedély: E5
04216
(UF)
40
01 Biztonság
Gyermekbiztonság
Súly
A második üléssor ülései, külső ülésekA
Második üléssor ülései, középső
ülésA
A harmadik üléssor ülései hétszemélyes
autókban
2/3. csoport
Volvo ülésmagasító háttámlával (Volvo Booster Seat with
backrest).
Volvo ülésmagasító háttámlával (Volvo
Booster Seat with backrest).
Típusengedély: E1 04301169
Típusengedély: E1 04301169
(UF)
(UF)
Volvo ülésmagasító
háttámlával (Volvo
Booster Seat with
backrest).
15-36 kg
01
Típusengedély: E1
04301169
(UF)
2/3. csoport
15-36 kg
Beépített ülésmagasító (Integrated Booster
Cushion) - gyárilag beszerelt opcióként elérhető.
Típusengedély: E5 04215
(B)
L: Alkalmas specifikus ISOFIX gyermekülésekhez. Ezek a gyermekülések speciális autómodellekhez vagy féluniverzális kategóriákhoz alkalmasak.
U: Univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez alkalmas ebben a súlybesorolásban.
UF: Univerzálisan jóváhagyott, előre néző gyermekülésekhez alkalmas ebben a súlybesorolásban.
B: Ehhez a súlybesoroláshoz jóváhagyott beépített gyermekülések.
A
A hétüléses autókban, gyermekülés használatakor az üléssornak a leghátsó helyzetben kell lennie.
}}
41
01 Biztonság
Gyermekbiztonság
01
Beépített ülésmagasító*
FIGYELEM
Soha ne helyezzen gyermeket gyermekülésben vagy ülésmagasítón az első utasülésre, ha a légzsák (SRS) aktív.
140 cm-nél alacsonyabb utas soha nem
ülhet az első utasülésben, ha a légzsák
(SRS) aktív.4
1. Húzza előre, majd felfelé a fogantyút az
ülésmagasító elején, hogy az ülésmagasító felemelkedjen.
2. Fogja meg két kézzel az ülésmagasítót és
nyomja hátrafelé.
3. Nyomja, amíg az ülésmagasító a helyére
nem rögzül.
A fentiek figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet.
FIGYELEM
Az ülésmagasítónak reteszelt pozícióban
kell lenni, mielőtt gyermeket helyeznének
rá.
G031071
Az ülésmagasító felemelése
Ellenőrizze, hogy:
G030708
A Volvo beépített ülésmagasítója a középső
ülésben kifejezetten úgy van kialakítva, hogy
optimális biztonságot nyújtson a gyermekeknek. A normál biztonsági övekkel együtt a
beépített ülésmagasító 15 és 36 kg közötti
gyermekek számára jóváhagyott.
4
42
Az aktiválható/inaktiválható légzsákról (SRS) további információk, lásd az alábbi oldalt: 24.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
•
a biztonsági öv reteszelt-e.
•
az öv ölrésze lent, a medence felett
helyezkedik-e el az optimális védelem
érdekében.
•
a biztonsági öv nincs-e a gyermek torka
előtt vagy a válla alatt.
•
Gondosan állítsa be a fejtámla helyzetét,
hogy megfeleljen a gyermeknek.
a biztonsági öv érintkezik-e a gyermek
testével és nem laza vagy csavarodott-e
és hogy a biztonsági öv megfelelően
helyezkedik-e el a váll felett.
01 Biztonság
Gyermekbiztonság
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy a javítást vagy
cserét kizárólag hivatalos Volvo műhelyben
végeztesse el. Ne végezzen módosításokat
vagy kiegészítéseket az ülésmagasítón.
Ha az ülésmagasító nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész ülésmagasítót ki kell cserélni. Még
ha sértetlennek látszik is az ülésmagasító,
már nem nyújt ugyanolyan szintű védelmet. Az ülésmagasítót akkor is ki kell cserélni, ha nagyon el van kopva.
Gyermekbiztonsági zárak, hátsó ajtók
A hátsó ajtók elektromos ablakainak és a
hátsó ajtók nyitókilincseinek belülről történő
használata gátolható. További tájékoztatásért
lásd az alábbi oldalt: 132.
Nyomja le az üléspárnát, hogy hozzáférjen a
rögzítőpontokhoz.
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait, amikor gyermekülést csatlakoztat az
ISOFIX rögzítőpontokhoz.
Méretosztályok
ISOFIX rögzítőrendszer
gyermekülésekhez*
A gyermekülések különböző méretűek - az
autók különböző méretűek. Ez azt jelenti,
hogy nem minden gyermekülés alkalmas minden autómodell minden üléséhez.
Ezért, az ISOFIX rögzítő rendszert használó
gyermeküléseket méretosztályokba sorolják,
hogy segítsék a felhasználókat a megfelelő
típusú gyermekülés kiválasztásában (lásd az
alábbi táblázatot).
Az ülésmagasító leengedése
1. Húzza előre a fogantyút.
2. Mozgassa lefelé az ülésmagasítót, és
nyomja, amíg nem rögzül.
Méretosztály
G015268
MEGJEGYZÉS
Ne feledje a helyére tenni az ülésmagasítót, mielőtt lehajtaná a hátsó ülés háttámláját.
01
A ISOFIX rögzítőrendszer rögzítőpontjai a
hátsó ülés háttámlájának alsó részébe vannak
süllyesztve a külső üléseken.
A rögzítőpontok helyét a háttámla kárpitján
elhelyezett szimbólumok jelzik (lásd az előző
ábrát).
Leírás
A
Teljes méretű, előre néző
gyermekülés
B
Csökkentett méretű (1. változat), előre néző gyermekülés
B1
Csökkentett méretű (2.változat), előre néző gyermekülés
C
Teljes méretű, hátrafelé néző
gyermekülés
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
43
01 Biztonság
01
Gyermekbiztonság
Méretosztály
FIGYELEM
Leírás
D
Csökkentett méretű, hátrafelé néző gyermekülés
E
Hátra néző babaülés
F
Keresztirányú babaülés, bal
oldal
G
Keresztirányú babaülés, jobb
oldal
MEGJEGYZÉS
Soha ne helyezzen gyermeket az utasülésbe, ha az autó aktív légzsákkal rendelkezik.
A Volvo azt javasolja, hogy vegye fel a
kapcsolatot egy hivatalos Volvo kereskedővel a Volvo által ajánlott ISOFIX gyermekülésekkel kapcsolatban.
MEGJEGYZÉS
Ha az ISOFIX gyermekülés nem rendelkezik méretbesorolással, akkor az autómodellnek szerepelnie kell a gyermekülés járműlistájában.
Az ISOFIX gyermekülések típusai
A gyermekülés típusa
Keresztirányú babaülés
Babaülés, hátrafelé néző
Súly
Utasülések, gyermekülések ISOFIX rögzítéséhez
Első ülés
Külső, hátsó ülés
max. 10 kg
F
X
X
(0 – 9 hónap)
G
X
X
max. 10 kg
E
X
OK
(0 – 9 hónap)
44
Méretosztály
(IL)
01 Biztonság
Gyermekbiztonság
A gyermekülés típusa
Babaülés, hátrafelé néző
Súly
max. 13 kg
Méretosztály
E
01
Utasülések, gyermekülések ISOFIX rögzítéséhez
Első ülés
Külső, hátsó ülés
X
OK
(0 – 12 hónap)
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Gyermekülés, hátrafelé néző
9-18 kg
D
X
(9 – 36 hónap)
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
}}
45
01 Biztonság
Gyermekbiztonság
01
A gyermekülés típusa
Előre néző gyermekülés
Súly
9-18 kg
Méretosztály
B
Utasülések, gyermekülések ISOFIX rögzítéséhez
Első ülés
Külső, hátsó ülés
X
OKA
(9 – 36 hónap)
(IUF)
B1
X
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: Az ISOFIX helyzet nem alkalmas ISOFIX gyermekülésekhez ebben a súly- és/vagy méretosztályban.
IL: Alkalmas specifikus ISOFIX gyermekülésekhez. Ezek a gyermekülések speciális autómodellekhez vagy féluniverzális kategóriákhoz alkalmasak.
IUF: Alkalmas olyan előre néző ISOFIX gyermekülésekhez, amelyek univerzálisan jóváhagyottak ebben a súlyosztályban.
A
46
A Volvo hátrafelé néző gyermeküléseket javasol ehhez a csoporthoz.
01 Biztonság
Gyermekbiztonság
Gyermekülés-rögzítő pontok
MEGJEGYZÉS
Ezek a rögzítőpontok csak a második üléssor ülésein találhatók meg a hétszemélyes
autókban.
G027032
Hajtsa előre a háttámlát, hogy hozzáférjen a
rögzítő pontokhoz. A gyermekülések felső
rögzítő pontokhoz történő rögzítésével kapcsolatos részletes tájékoztatásért, tanulmányozza az ülés gyártójának utasításait.
Az autó felső rögzítő pontokkal rendelkezik a
gyermekülésekhez. Ezek a rögzítőpontok a
hátsó ülések hátulján helyezkednek el.
A felső rögzítő pontok elsődlegesen előre
néző gyermekülések számára vannak kialakítva. A Volvo azt javasolja, hogy a kisgyermekeket, a lehető legidősebb korig hátra
néző gyermekülésekben helyezze el.
Extra reteszelő funkció a biztonsági
övben (ALR/ELR)5
A második üléssor középső ülésének biztonsági öve extra reteszelő funkcióval rendelkezik (ALR/ELR). A reteszelő funkció segít az öv
feszesen tartásában, hogy segítse a gyermekülés beszerelését.
01
3. Reteszelje a biztonsági övet a reteszelő
fülnek a csatba helyezésével. Egy jól hallható "kattanás" jelzi, hogy az öv be van
csatolva.
4. Hagyja, hogy a biztonsági öv szerkezete
visszahúzza a biztonsági övet, miközben
a gyermekülés köré feszíti azt. Egy
mechanikus hangnak kell hallatszania a
biztonsági övből. Ez normális.
Ez a funkció automatikusan kikapcsol, amikor
a biztonsági övet kioldja a csatból és visszahúzódik az alaphelyzetbe.
Ha problémája van a gyermekbiztonsági termékek beszerelésével, akkor vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a világosabb beszerelési
utasításokhoz.
Amikor beszereli a gyermekülést a biztonsági
öv segítségével:
1. Rögzítse a biztonsági övet a gyermekülésben, követve a gyermekülés gyártójának utasításait.
2. Húzza ki a teljes biztonsági övet.
5
Automatikusan reteszelő övvisszahúzó/vészhelyzeti reteszelő övvisszahúzó.
47
Áttekintés, balkormányos autó...............................................................
Áttekintés, jobbkormányos autók...........................................................
A vezetőajtó vezérlőpanelje....................................................................
Kombinált műszerfal...............................................................................
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok.............................................
Információs kijelző..................................................................................
Kapcsolók a középkonzolon...................................................................
Világításpanel..........................................................................................
Bal oldali bajuszkapcsoló.......................................................................
Fedélzeti számítógép*.............................................................................
Jobb oldali bajuszkapcsoló....................................................................
Sebességtartó*........................................................................................
Rögzítőfék, elektromos aljzat stb............................................................
Elektromos ablakok................................................................................
Ablakok, visszapillantó és külső tükrök..................................................
Elektromos napfénytető*.........................................................................
48
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
50
52
54
55
57
61
62
65
68
70
72
75
77
79
81
86
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
02 Műszerek és kezelőszervek
Áttekintés, balkormányos autó
02
50
02 Műszerek és kezelőszervek
Áttekintés, balkormányos autó
Világításpanel
Kombinált műszerfal
Műszerfali szellőzők
Kürt
Kijelző
Sebességtartó
Hőmérsékletmérő
Irányjelzők, fényváltó kapcsoló, READ
gomb
Kilométer-számláló, napi kilométer-számláló, sebességtartó
Rögzítőfék
Sebességmérő
Rögzítőfék-kioldó
Irányjelzők
Kapcsolók, olvasólámpák
Fordulatszámmérő
Belső világítás
Külső hőmérséklet, óra, sebességfokozat-helyzet
Napfénytető-kezelőszerv
Üzemanyagszint-mérő
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
02
Biztonsági öv emlékeztető
Visszapillantó tükör
Szellőzők
Kesztyűtartó
Vészvillogók
Audiorendszer
Klímavezérlés
Ablaktörlő
Telefon/audio billentyűzet
51
02 Műszerek és kezelőszervek
Áttekintés, jobbkormányos autók
02
52
02 Műszerek és kezelőszervek
Áttekintés, jobbkormányos autók
Világításpanel
Sebességtartó
Műszerfali szellőzők
Kürt
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
Kombinált műszerfal
Üzemanyagszint-mérő
Telefon/audio billentyűzet
Külső hőmérséklet, óra, sebességfokozat-helyzet
Ablaktörlő
Fordulatszámmérő
Irányjelzők
Sebességmérő
Kilométer-számláló, napi kilométer-számláló, sebességtartó
Hőmérsékletmérő
02
Rögzítőfék-kioldó
Kapcsolók, olvasólámpák
Belső világítás
Napfénytető-kezelőszerv
Biztonsági öv emlékeztető
Visszapillantó tükör
Kijelző
Szellőzők
Kesztyűtartó
Vészvillogók
Audiorendszer
Klímavezérlés
Irányjelzők, fényváltó kapcsoló, READ
gomb
Rögzítőfék
53
02 Műszerek és kezelőszervek
A vezetőajtó vezérlőpanelje
Vezérlő panel
G029570
02
Zárógomb, az összes ajtóhoz
Az elektromos ablakok kiiktatása a hátsó
ajtókon
Az elektromos ablak kezelőszervei
A külső tükör kezelőszervei
54
02 Műszerek és kezelőszervek
Kombinált műszerfal
G026973
02
Hőmérsékletmérő – A motorhűtő rendszer
hőmérsékletét jelzi. Egy üzenet jelenik
meg a kijelzőn, ha a műszer a piros
zónába ér. Ne feledje, hogy a légbeszívó
elé helyezett extra lámpák csökkentik a
rendszer hűtési képességét.
Kijelző – A kijelző információkat és figyelmeztető üzeneteket jelenít meg.
Sebességmérő – Az autó sebességét
mutatja.
T1 és T2 napi kilométer-számlálók –
Rövid távolságok mérésére szolgálnak. A
jobb oldali digitáis kijelző tizedkilométereket mutat. Nyomja meg a gombot több
mint 2 másodpercre a nullázáshoz. A napi
kilométer-számlálók között a gomb rövid
megnyomásával válthat.
Automata sebességváltó visszajelzője – A
kiválasztott fokozathelyzetet jeleníti meg.
Sebességtartó-visszajelző.
Külső hőmérsékletmérő – Amikor a
hőmérséklet +2 °C és -5 °C között van,
akkor egy hópehely szimbólum világít a
kijelzőn. Ez jeges utakra figyelmeztet. Ha
az autó egy ideig álló helyzetben volt,
akkor a műszer túl magas értéket mutathat.
Kilométer-számláló – A kilométer-számláló az autó által megtett teljes távolságot
mutatja.
Távolsági fényszóró visszajelzője
Figyelmeztető szimbólum – Ha hiba merül
fel, akkor a szimbólum világít és egy üzenet jelenik meg a kijelzőn.
Fordulatszámmérő – A motor fordulatszámát mutatja a percenkénti fordulatok
számában (rpm). Ne hagyja, hogy a fordulatszámmérő a piros zónába kerüljön.
Az óra gombja – Forgassa a gombot az
idő beállításához.
Amikor a lámpa világít a műszerben,
akkor az üzemanyagtartály szintje alacsony, amint lehetséges tankoljon. Lásd
mág fedélzeti számítógép, 70. oldal.
}}
55
02 Műszerek és kezelőszervek
Kombinált műszerfal
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
02
56
Irányjelzők – bal/jobb
02 Műszerek és kezelőszervek
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
Működési ellenőrzés, szimbólumok
Ha a motor 5 másodpercen belül
nem indul be, akkor az összes
szimbólum kialszik, kivéve az
autó kibocsátás-szabályozó rendszerének hibajelző és az alacsony
motorolajnyomás visszajelző
szimbólumát.
Bizonyos szimbólumoknak, az
autó felszereltségétől függően,
nincs funkciója.
Szimbólumok a műszerfal közepén
Az összes visszajelző és figyelmeztető szimbólum1 világít, amikor a távvezérlős kulcsot II
állásba fordítja az indítás előtt. Ez a szimbólumok működésének ellenőrzésére szolgál.
Amikor a motor beindult, akkor a szimbólumoknak ki kell kapcsolniuk, kivéve a rögzítőfék szimbólumát, amely csak a rögzítőfék
kiengedésekor kapcsol ki.
1
Ezek a szimbólumok, a hiba
súlyosságától függően piros vagy
sárga színnel világítanak.
02
Piros szimbólum
1. Álljon meg az autóval egy biztonságos
helyen. Ne vezesse tovább az autót. Ne
közlekedjen tovább az autóval.
2. Olvassa el az információs kijelző információit.
3. Javítsa ki az utasításoknak megfelelően
vagy vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel. A Volvo azt javasolja, hogy kérje hivatalos Volvo szerviz segítségét.
A szimbólum vagy üzenet a hiba kijavításáig
látható marad.
Sárga szimbólum
–
Olvassa el az üzenetet a kijelzőn. Teendő.
Az üzenet a READ gomb megnyomásával
törölhető, lásd az alábbi oldalt: 61, vagy 2
perc elteltével automatikusan eltűnik.
Bizonyos motorváltozatok esetén az alacsony motorolajnyomás szimbóluma nem használt. A figyelmeztetések kijelzett szövegek formájában jelennek meg, lásd az alábbi oldalt: 215.
}}
57
02 Műszerek és kezelőszervek
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
MEGJEGYZÉS
02
Amikor megjelenik a ELJÖTT AZ ELÖÍRT
SZERVIZ IDEJE üzenet, akkor a szimbólumot és az üzenet szövegét a READ
gombbal lehet törölni vagy 2 perc elteltével
automatikusan eltűnik.
Visszajelző szimbólumok
ABS hiba
Ha ez a szimbólum világít, akkor a
rendszer nem működik. Az autó
rendes fékrendszere továbbra is
működik, de az ABS funkció nélkül.
1. Álljon meg az autóval egy biztonságos
helyen, és állítsa le a motort.
2. Indítsa be újra a motort.
Hiba a fékrendszerben
Ha ez a szimbólum világít, akkor a
fékfolyadék szintje alacsony lehet.
1. Álljon meg az autóval egy biztonságos
helyen, és ellenőrizze a szintet a fékfolyadéktartályban, lásd az alábbi oldalt: 218.
2. Ha a tartály szintje a MIN jel alatt van,
akkor az autót nem szabad tovább
vezetni, hanem szállítani kell. A Volvo azt
javasolja, hogy szállíttassa az autót hivatalos Volvo szervizbe a fékrendszer ellenőrzéséhez.
Ha a BRAKE (fék) és ABS szimbólumok egyidejűleg világítanak,
akkor hiba lehet a fékerőelosztó
rendszerben.
3. A Volvo azt javasolja, hogy hajtson egy
hivatalos Volvo szervizbe az ABS rendszer ellenőriztetéséhez, ha a szimbólum
továbbra is világít.
Ha mindkét szimbólum elalszik, akkor
folytassa a vezetést.
•
Ha a szimbólumok továbbra is világítanak, akkor ellenőrizze a szintet a fékfolyadéktartályban, lásd az alábbi oldalt: 218.
•
Ha a fékfolyadéktartályban megfelelő a
szint, de a szimbólumok továbbra is
világítanak, akkor az autó, nagy odafigyeléssel vezethető egy műhelyig a fékrendszer ellenőrzéséhez.
•
Ha a szint a fékfolyadéktartályban a MIN
jel alatt van, akkor az autó nem vezethető
tovább. Szállíttassa az autót a Volvo által
ajánlott hivatalos szervizbe a fékrendszer
ellenőriztetéséhez.
FIGYELEM
Ha a FÉK és az ABS szimbólumok egyszerre világítanak, akkor erős fékezés
során számítani kell az autó hátsó részének kicsúszására.
Biztonsági öv emlékeztető
1. Álljon meg az autóval egy biztonságos
helyen, és állítsa le a motort.
2. Indítsa be újra a motort.
58
•
Ez a szimbólum akkor világít, ha
valaki az első ülésen nem csatolta
be a biztonsági övét.
02 Műszerek és kezelőszervek
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
Alacsony olajnyomás2
Ha ez a szimbólum vezetés közben világít, akkor a motorolajnyomás alacsony. Haladéktalanul
állítsa le a motort és ellenőrizze a
motorolajszintet, töltse fel, ha
szükséges. Ha a szimbólum világít és az olajszint rendben van, akkor vegye fel a kapcsolatot egy, a Volvo által ajánlott hivatalos szervizzel.
A generátor nem tölt
Ha ez a szimbólum vezetés közben világít, akkor hiba lépett fel az
elektromos rendszerben. A Volvo
azt javasolja, hogy forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
Motor-előmelegítő (dízel)
Kibocsátás-szabályozó rendszer
vizre.
Ha a szimbólum világít, akkor
hiba lehet az autó kibocsátásszabályozó rendszerében. A
Volvo azt javasolja, hogy a vizsgálatot bízza hivatalos Volvo szer-
Légzsákok – SRS
Ha ez a szimbólum nem alszik ki
vagy vezetés közben bekapcsol,
akkor hiba észlelése történt a biztonsági övcsat, SRS, SIPS vagy
IC rendszerekben. A Volvo azt
javasolja, hogy a vizsgálatot bízza hivatalos
Volvo szervizre.
bólum.
Ez a szimbólum világít a motor
előmelegítése során. Előmelegítés
akkor történik, ha a hőmérséklet
-2 °C alatt van. Az autó akkor
indítható, amikor kialszik a szim-
Rögzítőfék behúzva
A szimbólum a rögzítőfék benyomásakor világít. Mindig nyomja le
az alsó helyzetbe a rögzítőféket.
MEGJEGYZÉS
A szimbólum attól függetlenül világít, hogy
milyen erősen van benyomva a rögzítőfék.
Hátsó ködlámpa
Ez a szimbólum akkor világít, ha
be van kapcsolva a hátsó ködlámpa.
02
Az utánfutó visszajelző szimbóluma
Ez a szimbólum akkor vilog, amikor használatban vannak a csatlakoztatott utánfutó irányjelzői. Ha a
szimbólum nem villog, akkor az
utánfutó vagy az autó valamelyik
lámpája meghibásodott.
Menetstabilizáló rendszer DSTC
A rendszer funkcióival és szimbólumaival kapcsolatban, lásd az
alábbi oldalt: 156.
Emlékeztető - az ajtók nincsenek
zárva
Ha egy vagy több ajtó vagy a csomagtérajtó
nincs megfelelően zárva, akkor emlékezteti
erre a járművezetőt.
Alacsony sebesség
Ha az autó körülbelül 7 km/h vagy ennél alacsonyabb sebességgel mozog, akkor a tájé2
Bizonyos motorváltozatok esetén az alacsony motorolajnyomás szimbóluma nem használt. A figyelmeztetések kijelzett szövegek formájában jelennek meg, lásd az alábbi oldalt: 215.
}}
59
02 Műszerek és kezelőszervek
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
02
koztató szimbólum világít és ezzel egyidejűleg
a VEZETÖ OLD.AJTÓ NYITVA, UTAS
OLDALI AJTÓ NYITVA, BAL HÁTSÓ AJTÓ
NYITVA vagy JOBB HÁTSÓ AJTÓ NYITVA
jelenik meg a kijelzőn. Álljon meg az autóval
biztonságosan amint lehetséges és csukja be
az ajtót vagy a motorháztetőt.
Magas sebesség
Ha az autó körülbelül 7 km/h
sebességnél gyorsabban mozog,
akkor a szimbólum világít és ezzel
egyidejűleg az előző bekezdésben említett egy vagy több szöveg jelenik meg a kijelzőn.
Csomagtérajtó emlékeztető
Ha nyitva van a csomagtérajtó, akkor a
HÁTSÓ AJTÓ NYITVA jelenik meg a kijelzőn.
60
02 Műszerek és kezelőszervek
Információs kijelző
Üzenetek
Amikor figyelmeztető vagy visszajelző szimbólumok világítanak, akkor egy kapcsolódó
üzenet jelenik meg a kijelzőn.
–
Nyomja meg a READ gombot (1).
Az üzenetek között a READ gombbal válthat.
A hibaüzenetek a hiba kijavításáig tárolódnak
a memóriában.
MEGJEGYZÉS
Üzenet
Leírás
Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a
fedélzeti számítógép használata közben,
akkor el kell olvasni az üzenetet (nyomja
meg az READ gombot), mielőtt visszatérhetne az előző tevékenységhez.
SZERVIZ
SZÜKSÉGESA
A Volvo azt javasolja,
hogy forduljon hivatalos
Volvo szervizhez az autó
minél előbbi ellenőrzéséhez.
Üzenet
Leírás
ÁLLJON
MEG BIZTONSÁGOSANA
Álljon meg az autóval biztonságos módon, és
állítsa le a motort. Súlyos
károsodás kockázata.
ELJÖTT AZ
ELÖÍRT
SZERVIZ
IDEJE
ÁLLÍTSA LE
A MOTORTA
Álljon meg az autóval biztonságos módon, és
állítsa le a motort. Súlyos
károsodás kockázata.
ELJÖTT AZ ELŐÍRT
SZERVIZ IDEJE A Volvo
azt javasolja, hogy forduljon hivatalos Volvo szervizhez a szerviz elvégeztetéséhez. Az időzítést a
vezetett kilométerek
száma, az utolsó szerviz
óta eltelt hónapok száma
és a motor járási ideje
határozza meg.
SÜRGŐS
SZERVIZA
A Volvo azt javasolja,
hogy forduljon hivatalos
Volvo szervizhez az autó
haladéktalan ellenőrzéséhez.
KOROMSZŰRŐ TELE
LÁSD KÉZIKÖNYV
A dízelrészecske-szűrő
regenerálást igényel, lásd
az alábbi oldalt: 145.
LÁSD KÉZIKÖNYVA
Olvassa el a kezelési
útmutatót
DSTC
KIPÖRGÉSSZAB. KI
A menetstabilizáló és
kipörgésgátló rendszer
működése csökkent, lásd
az alábbi oldalt: 155 a
többi változathoz.
A
02
Az üzenet egy része jelenik meg azzal az információval,
hogy hol lépett fel a probléma.
61
02 Műszerek és kezelőszervek
Kapcsolók a középkonzolon
Kapcsoló
G026944
02
MEGJEGYZÉS
A gombok sorrendje eltérő lehet.
Légkondicionáló az utastér hátuljában*
Nyomja meg a gombot a légkondicionáló bekapcsolásához
az utastér hátuljában. A hátsó
utastér légkondicionálója a
gyújtás kikapcsolásakor kikapcsol.
62
Gyermekbiztonsági zárak a hátsó
ajtókban*
Az elektromos gyermekbiztonsági zárak bekapcsolása vagy
kikapcsolása a hátsó ajtókban.
A távvezérlős kulcsnak I vagy
II állásban kell lennie. Amikor
be vannak kapcsolva a gyermekbiztonsági zárak, akkor világít a gomb
lámpája. Egy üzenet jelenik meg a kijelzőn,
amikor bekapcsolja vagy kikapcsolja a gyermekbiztonsági zárakat, lásd az alábbi
oldalt: 132.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Behajtható elektromos külső tükrök*
A külső tükrök behajtására
szolgál, ha ki vannak hajtva
vagy a kihajtásukhoz, ha be
vannak hajtva.
Tegye az alábbiakat, ha egy külső tükröt
véletlenül be- vagy kihajtott:
1. Manuálisan állítsa normál helyzetbe a
külső tükröt.
2. Fordítsa II helyzetbe a távvezérlős kulcsot.
02 Műszerek és kezelőszervek
Kapcsolók a középkonzolon
3. Hajtsa be, majd ki a tükröt a gomb használatával.
A külső tükrök most visszatértek az eredeti
rögzített helyzetükbe.
Parkolósegéd*
A rendszer mindig aktív, amikor beindítja az autót. Nyomja
meg a gombot a parkolósegéd
rendszer kikapcsolásához/
újbóli bekapcsolásához. Lásd
még 157. oldal.
A biztonsági zárak* és érzékelők
kikapcsolása
Használja ezt a gombot, ha ki
szeretné kapcsolni a biztonsági zár funkciót (az ajtók a
zárást követően nem nyithatók
belülről). Ez a gomb a riasztó
rendszer mozgás- és billenésérzékelőinek* kiiktatásához is használható. A
lámpa világít, amikor ezek a rendszerek ki
vannak kapcsolva/inaktiválva vannak, lásd
131 és 135. oldal.
Kiegészítő lámpák*
Használja ezt a gombot a kiegészítő lámpák bekapcsolására a távolsági fényszóróval
vagy kikapcsolására.
Aktív Xenon fényszórók*
Ha az autó aktív Xenon fényszórókkal (aktív kanyarlámpák,
ABL) van felszerelve, akkor a
fényszórók fénye vezetés közben követi a kormánykerékmozdulatokat. A funkció automatikusan bekapcsol az autó beindításakor
és a gomb megnyomásával kapcsolható
ki/be. A funkció aktív állapotában a gomb
lámpája világít
A fényszóróminta váltása jobb/bal oldali
közlekedéshez
Tartsa nyomva a gombot legalább 5 másodpercig. Az autónak álló helyzetben kell lennie
a fényszóróminta váltása közben. A
FÉNYSZÓRÓK JOBBRATARTÁSHOZ vagy
FÉNYSZÓRÓK BALRATARTÁSHOZ üzenet
jelenik meg a kijelzőn. A fényszóróminta beállításával kapcsolatban a halogén vagy kettős
Xenon fényszórók esetében, lásd az alábbi
oldalt: 175.
Elektromos aljzat/szivargyújtó*
Az elektromos aljzat 12 voltos
tartozékok, például mobiltelefon-töltők vagy hűtők üzemeltetésére használható.
A távvezérlős kulcsnak legalább I helyzetben
kell lennie, hogy az elektromos aljzat tápellátást biztosítson.
02
A szivargyújtó a gomb benyomásával kapcsolható be. A gomb kiugrik, amikor a szivargyújtó felforrósodott. Húzza ki a szivargyújtót
és gyújtsa meg a cigarettát a fűtőtekerccsel.
Biztonsági okokból, mindig tartsa a helyén a
fedelet, amikor az aljzat nincs használatban.
Max. áramfelvétel 10 A.
FIGYELEM
Mindig hagyja a dugót az aljzatban, ha az
aljzat nincs használatban.
FONTOS
Az aljzat maximális teljesítménye 10 A (120
W), ha egyszerre csak egyik aljzatot használja. Ha mindkét aljzat (a középkonzolban
és a hátsó ülés mellett) használatban van,
akkor aljzatonként 7,5 A (90 W) teljesítménnyel kell számolni.
Ha a szükséghelyzeti defektjavító készlet
kompresszora a két aljzat valamelyikéhez
van csatlakoztatva, akkor nem szabad más
fogyasztót csatlakoztatni a másikhoz.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
63
02 Műszerek és kezelőszervek
Kapcsolók a középkonzolon
Használja a vészvillogókat (az összes irányjelző villog), amikor veszélyes vagy akadályozó helyen állítja meg az autót. Nyomja meg
a gombot a funkció bekapcsolásához.
MEGJEGYZÉS
02
Az ideiglenes defektjavításra szolgáló
kompresszort a Volvo tesztelte és jóváhagyta. A Volvo által ajánlott ideiglenes
defektjavító készlet (TMK) használatával
kapcsolatban, lásd lásd az alábbi
oldalt: 193.
MEGJEGYZÉS
A vészvillogó lámpák használatának szabályai országonként eltérőek lehetnek.
BLIS holttérfigyelő rendszer*
Nyomja meg a gombot a funkció kikapcsolásához vagy
újbóli bekapcsolásához.
További információkért, lásd
az alábbi oldalt: 159.
Hátsó ablak- és külső visszapillantó
tükör-fűtés
A fűtés szolgál a hátsó szélvédő és a külső tükrök gyors
pára- és jégmentesítésére.
Nyomja meg a kapcsolót a
hátsó szélvédő és a külső tükrök páramentesítésének indításához. A kapcsoló lámpája
világít. A kapcsoló lámpája
világít. A páramentesítés körülbelül 12 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
Vészvillogók
Első ülésfűtés
AM FM
CD
LUM
VO E
POWER
*
64
3
DEF
5
6
JKL
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
#
G027096
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Az első ülésfűtéssel kapcsolatos további tájékoztatásért,
lásd az alábbi oldalt: 94 vagy
96. oldal.
02 Műszerek és kezelőszervek
Világításpanel
Általános leírás
Állás
Automata/kikapcsolt tompított
fényszóró. Csak fénykürt.
2. A tompított fényszóró a világításkapcsolónak (1) az óramutató járásával megegyező irányba véghelyzetig fordításával
kapcsolható be.
Nappali világítás, amikor az autót
vezetik. A helyzetjelző lámpák
automatikus bekapcsolása, amikor az autó parkol.
3. A távolsági fényszóró a bal oldali bajuszkapcsoló kormánykerék felé mozdításával, majd elengedésével kapcsolható be,
lásd az alábbi oldalt: 68.
Leírás
Automatikus tompított fényszóró.
Ebben a helyzetben működik a
távolsági fényszóró és a fénykürt.
Világításkapcsolók
Nap közben automatikus nappali világítás.
Forgókapcsoló a fényszórómagasság-állításhoz
Hátsó ködlámpa
Forgókapcsoló a műszerfal-világítás szabályozásához
02
A lámpák automatikusan kikapcsolnak a távvezérlős kulcs I vagy 0 helyzetbe fordításával.
Helyzetjelző lámpák
Fényszórók
A helyzetjelző/parkolólámpák a távvezérlős
kulcs helyzetétől függetlenül bekapcsolhatók.
Automatikus tompított fényszóró*
–
A tompított fényszóró automatikusan bekapcsol a távvezérlős kulcs II helyzetbe fordításakor, kivéve amikor a fényszórókapcsoló (1)
a középső állásban van. Ha szükséges, az
automatikus tompított fényszóró kikapcsolható. A Volvo azt javasolja, hogy forduljon
hivatalos Volvo szervizhez a kikapcsoláshoz.
Amikor a távvezérlős kulcs a II helyzetben
van, akkor a helyzetjelző-/parkolólámpák és a
rendszámtábla-világítás mindig be vannak
kapcsolva.
Fordítsa középső helyzetbe a világításkapcsolót (1).
Automatikus tompított fényszóró,
távolsági fényszóró
1. Fordítsa II helyzetbe a távvezérlős kulcsot.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
65
02 Műszerek és kezelőszervek
Világításpanel
02
Fényszórómagasság-állítás
Hátsó ködlámpa
A terhelés megváltoztatja a fényszóró sugarának függőleges beállítását, ami a elvakíthatja
a szemben közlekedőket. Ezt a fénysugár
magasságának beállításával kerülheti el.
A hátsó ködlámpa csak a fényszórókkal együtt kapcsolható be.
1. Fordítsa II helyzetbe a távvezérlős kulcsot.
2. Fordítsa az egyik véghelyzetbe a világításkapcsolót (1).
3. Forgassa a forgókapcsolót (3) fel vagy le
a tompított fényszóró emeléséhez vagy
süllyesztéséhez.
A Xenon fényszórókkal* felszerelt autók automatikus fényszórómagasság-állítással rendelkeznek, ezért nincs forgókapcsoló (3).
–
Nyomja meg a gombot (4).
A hátsó ködlámpa visszajelző szimbóluma a
kombinált műszerfalon és a gomb lámpája
világít, amikor be van kapcsolva a ködlámpa.
Nap közben a nappali világítás.
MEGJEGYZÉS
Az üzemanyag-takarékosság érdekében a
nappali világítás (Daytime Running Light)
választható nappal a több energiát fogyasztó
tompított fényszórók helyett. A spoilerbe épített nappali lámpák fényes, alacsony energiafogyasztású diódás technológiát használnak.
A ködlámpák használatának szabályai
országonként eltérőek lehetnek.
Aktív Xenon fényszórók*
Nyomja meg a gombot (2) és forgassa a
világításkapcsolót (1) az óramutató járásával
megegyező irányban a végállásig a nappali
világítás nap közbeni bekapcsolásához. Ezt a
fényérzékelő szabályozza, amely szürkületben
vagy a megvilágítás gyengülésekor a nappali
világításról a tompított fényszóróra kapcsol. A
gomb lámpája világít, amikor a nappali világítás be van kapcsolva.
Műszervilágítás
A műszerfal-világítás a távvezérlős kulcs II
helyzetében és a világításkapcsoló (1) egyik
véghelyzetében kapcsol be. A világítás fényerő-szabályozása nappal automatikus éjjel
pedig manuálisan vezérelhető.
G020789
Forgassa a forgókapcsolót (5) fel vagy le a
fényesebb vagy tompább világításhoz.
Fényszóróminta aktív/nem aktív fényszórók esetében.
66
Ha az autó aktív Xenon fényszórókkal (aktív
kanyarlámpák, ABL) van felszerelve, akkor a
fényszórók fénye vezetés közben követi a
kormánykerék-mozdulatokat. A funkció automatikusan bekapcsol az autó beindításakor
és a középkonzolon található gombbal kapcsolható ki/be, lásd az alábbi oldalt: 63.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
02 Műszerek és kezelőszervek
Világításpanel
MEGJEGYZÉS
A legkisebb energiafogyasztás eléréséhez
a hátsó lámpák is kikapcsolnak az automatikus váltáskor a tompított fényszóró és
a nappali világítás között.
02
FIGYELEM
Ez a rendszer segít energiát megtakarítani
- nem képes minden helyzetben meghatározni, mikor túl gyenge vagy elégségesen
erős a megvilágítás, például ködben vagy
esőben.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy az
autót a megfelelő állásba kapcsolt és a
közlekedési szabályoknak megfelelő világítással vezesse.
67
02 Műszerek és kezelőszervek
Bal oldali bajuszkapcsoló
A bajuszkapcsoló állásai
Irányjelzők
Folyamatos villogási sorozat
02
–
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le a
véghelyzetbe (B).
A bajuszkapcsoló ebben a helyzetben marad
és manuálisan kell visszamozdítani, vagy
automatikusan mozdul vissza a kormánykerék mozgatásának hatására.
Rövid villogási sorozat
–
Rövid villogási sorozat, irányjelzők
Folyamatos villogás, irányjelzők
Fénykürt
Hazakísérő világítás és a tompított és
távolsági fényszórók kapcsolása
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le az
(A) állásba, majd engedje el, a bajuszkapcsoló ezután visszatér az alaphelyzetbe
vagy mozdítsa a bajuszkapcsolót (B) helyzetbe és mozdítsa vissza közvetlenül az
alaphelyzetbe.
Az irányjelző lámpák három alkalommal felvillannak. A rövid villogási sorozat azonnal megszakad, ha az ellenkező irányba kezd jelezni.
Váltás, távolsági és tompított
fényszóró
A távvezérlős kulcsnak a II helyzetben kell
lennie a távolsági fényszóró bekapcsolásához.
1. Forgassa az óramutató járásával egyező
irányba a világításkapcsolót, lásd az
alábbi oldalt: 65.
2. Mozdítsa a bajuszkapcsolót a kormánykerék felé a véghelyzetbe (D), majd
engedje el.
Fénykürt
–
Mozdítsa a bajuszkapcsolót finoman a
kormánykerék felé a (C) helyzetbe.
A távolsági fényszórók a bajuszkapcsoló
elengedéséig világítanak.
A hazakísérő világítás időtartama
Bizonyos külső lámpák bekapcsolva tarthatók
az autók zárását követően, hogy hazakísérő
világításként működjenek. A normál késleltetési idő 30 másodperc1, de ez 60 vagy
90 másodpercre változtatható.
1. Távolítsa el a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóból.
1
68
Gyári beállítások.
02 Műszerek és kezelőszervek
Bal oldali bajuszkapcsoló
2. Mozdítsa a bajuszkapcsolót a kormánykerék felé a véghelyzetbe (D), majd
engedje el.
02
3. Szálljon ki az autóból, és zárja be az ajtót.
69
02 Műszerek és kezelőszervek
Fedélzeti számítógép*
Általános leírás
MEGJEGYZÉS
Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg,
miközben a fedélzeti számítógépet használja, akkor az üzenetet nyugtázni kell.
Nyugtázza, és térjen vissza a fedélzeti számítógép funkcióhoz a READ gombbal.
02
Funkciók
A fedélzeti számítógép az alábbi információkat jeleníti meg:
READ - jóváhagyás
Forgókapcsoló - a menük és beállítási
lehetőségek közötti böngészés a fedélzeti
számítógép listájában
RESET - visszaállítás
Kezelőszervek
A fedélzeti számítógép adatai közötti görgetéshez, forgassa a forgókapcsolót (2) lépésenként fel vagy le. Folytassa a forgatást a
kezdőponthoz történő visszatéréshez.
1
2
70
•
•
•
•
•
--- KM/Ó ÁTLAGSEBESSÉG
--.- KM/L PILLANATNYI FOGY
megjelenő érték néhány másodpercenként
frissül. Amikor az autó áll, akkor a "----" szimbólum jelenik meg a kijelzőn. A regeneráció2
során az üzemanyag-fogyasztás növekedhet,
lásd az alábbi oldalt: 145.
ÁTLAGOS
Az átlagos üzemanyag-fogyasztás az utolsó
visszaállítás óta. Nullázza a RESET gombbal.
MEGJEGYZÉS
Az üzemanyaggal működő fűtés* használatát követően enyhe mértékű hiba lehet az
értékben.
--.- KM/L ÁTLAGOS FOGY.
--- KILOMÉTER ÜRES TARTÁLYIG
KM A TARTÁLY KIÜRÜLÉSÉIG
DSTC BEKAPCSOLVA , lásd az alábbi
oldalt: 155
A számítás az utolsó megtett 30 km üzemanyag-fogyasztásán és a megmaradt felhasználható üzemanyag-mennyiségen alapszik. A
kijelzőn az a hozzávetőleges távolság jelenik
meg, amelyet a tartályban maradt üzemanyaggal meg lehet tenni. Nincs garantáltan megtehető távolság, amikor a "--- KILOMÉTER
ÜRES TARTÁLYIG" jelenik meg a kijelzőn.
Tankoljon amint lehetséges.
• --- M/Ó AKTUÁLIS SEB1*
ÁTLAGSEBESSÉG
Amikor a gyújtás ki van kapcsolva, akkor az
átlagsebesség tárolásra kerül és a vezetés
folytatásakor ez szolgál az új érték alapjaként.
Nullázza a RESET gomb használatával.
PILLANATNYI
A pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás minden
másodpercben kiszámításra kerül. A kijelzőn
Csak bizonyos piacokon.
Csak részecskeszűrővel rendelkező dízel autókra vonatkozik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
02 Műszerek és kezelőszervek
Fedélzeti számítógép*
MEGJEGYZÉS
Az üzemanyaggal működő fűtés* használatát követően vagy a vezetési stílus megváltaztatása esetén kis mértékű hiba lehet az
értékben.
02
M/Ó AKTUÁLIS SEB.*1
A pillanatnyi sebesség km/h értékben jelenik
meg, ha a sebességmérő beosztása km/h
típusú. Ha a beosztás mph típusú, akkor a pillanatnyi sebesség mph értékben jelenik meg.
Visszaállítás
1. Válassza az --- KM/Ó
ÁTLAGSEBESSÉG vagy --.- KM/L
ÁTLAGOS FOGY. lehetőséget
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a RESET
gombot (3) legalább öt másodpercig az
átlagsebesség és az átlagfogyasztás egyszerre történő visszaállításához.
1
Csak bizonyos piacokon.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
71
02 Műszerek és kezelőszervek
Jobb oldali bajuszkapcsoló
Ablaktörlő
Egy törlés
FONTOS
Emelje meg a bajuszkapcsolót
egy törlés végrehajtásához.
02
G026953
Szakaszos törlés
Ablaktörlő/-mosó funkció – szélvédő.
Forgókapcsoló
Esőérzékelő - be/ki
Ablaktörlők ki
Az ablaktörlők ki vannak kapcsolva a bajuszkapcsoló 0 állásában.
hez.
Kiválaszthatja a törlések közötti
megfelelő késleltetést. Forgassa
felfelé a forgókapcsolót a törlések
közötti rövidebb időközhöz. Forgassa lefelé az időköz növelésé-
Folyamatos törlés
Az ablaktörlők normál sebességgel törölnek.
Az ablaktörlők nagy sebességgel
törölnek.
FONTOS
Mielőtt télen bekapcsolná az ablaktörlőket,
győződjön meg arról, hogy a törlőlapátok
nincsenek-e lefagyva és kaparja le a szélvédőről a havat vagy jeget.
Használjon bőséges mennyiségű mosófolyadékot, amikor az ablaktörlővel tisztítja a
szélvédőt. A szélvédőnek nedvesnek kell
lennie, amikor működnek az ablaktörlők.
Esőérzékelő*
Az esőérzékelő automatikusan bekapcsolja
az ablaktörlőket annak alapján, hogy mennyi
vizet érzékel a szélvédőn. Az esőérzékelő
érzékenysége a forgókapcsoló használatával
állítható be.
Forgassa felfelé a forgókapcsolót a magasabb érzékenységhez és lefelé az alacsonyabb érzékenységhez. (Egy extra törlés történik, amikor felfelé forgatja a forgókapcsolót).
Be/ki
Az esőérzékelő bekapcsolásakor a távvezérlős kulcsnak I vagy II helyzetben és az ablaktörlő bajuszkapcsolónak 0 állásban (kikapcsolva) kell lennie.
Az esőérzékelő bekapcsolásához:
–
Nyomja be a gombot. A gomb lámpája
világít, jelezve, hogy az esőérzékelő aktív.
Az esőérzékelő kikapcsolásához, tegye az
alábbiak valamelyikét:
72
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
02 Műszerek és kezelőszervek
Jobb oldali bajuszkapcsoló
•
•
Nyomja be a gombot. A gomb lámpája
elalszik.
Nyomja lefelé a bajuszkapcsolót egy
másik törlési programhoz. Ha felemeli a
bajuszkapcsolót, akkor az esőérzékelő
aktív marad, az ablaktörlők végeznek egy
extra törlést, majd visszatérnek esőérzékelő módba, amikor a bajuszkapcsolót a
0 helyzetbe engedi.
Az esőérzékelő automatikusan kikapcsol,
amikor a távvezérlős kulcsot kiveszi a gyújtáskapcsolóból vagy 5 perccel a gyújtás
kikapcsolását követően.
FONTOS
Az ablaktörlők elindulhatnak és károsodhatnak egy automata autómosóban. Kapcsolja ki az esőérzékelőt a gomb (2) megnyomásával a távvezérlős kulcs I vagy II
helyzetében.
Ablak-/fényszórómosó
Ablaktörlő és -mosó, hátsó ablak
Mozdítsa a bajuszkapcsolót a kormánykerék
felé az ablak- és fényszórómosók bekapcsolásához. Az ablaktörlők számos további törlést végeznek, miután elengedte a bajuszkapcsolót.
02
Nagy nyomású fényszórómosás*
A nagy nyomású fényszórómosó nagy menynyiségű mosófolyadékot fogyaszt. A folyadékkal történő takarékosság érdekében, a
fényszórók mosása minden ötödik mosási
ciklusban történik (10 perces időszakon
belül). Ha eltelt 10 perc a legutolsó ablakmosást követően, akkor a fényszórók nagy nyomású mosása történik az első ablakmosással
egyidejűleg. Fordítsa a bajuszkapcsolót a kormánykerék felé csak a szélvédő mosásához.
Csökkentett mosás
Amikor már csak körülbelül 1 liter mosófolyadék maradt a tartályban és megjelenik a
mosófolyadék feltöltésére vonatkozó üzenet a
kombinált műszerfalon, akkor a fényszórók és
a hátsó ablak mosófolyadék-ellátása kikapcsol. Ez azért van, hogy a szélvédő tisztítását
és a kilátást részesítse előnyben.
Ablaktörlő/-mosó funkció – hátsó ablak.
Szakaszos törlés: Nyomja meg a gomb
tetejét.
Állandó sebesség: Nyomja meg a gomb
alját.
Mozdítsa előre a bajuszkapcsolót a hátsó
ablak mosásának és törlésének elindításához.
Az ablaktörlő lapát több extra törlést végez a
mosás befejezését követően.
Ablaktörlő – tolatás
A hátrameneti fokozat kiválasztása az ablaktörlő bekapcsolt állapotában, beindítja a
hátsó ablaktörlő szakaszos törlését1. Ha a
1
Ez a funkció (szakaszos törlés tolatáskor) kikapcsolható. A Volvo azt javasolja, hogy kapcsoltassa ki hivatalos Volvo szervizben.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
73
02 Műszerek és kezelőszervek
Jobb oldali bajuszkapcsoló
02
74
hátsó ablaktörlő már normál sebességgel
működik, akkor nem történik változás.
02 Műszerek és kezelőszervek
Sebességtartó*
Bekapcsolás
A sebesség növelése vagy csökkentése
MEGJEGYZÉS
A sebesség átmeneti (kevesebb mint egy
perces) növelése a gázpedál használatával, például előzéskor, nem befolyásolja a
sebességváltó beállítását. Amikor felengedi a gázpedált, akkor az autó visszatér a
beprogramozott sebességhez.
02
Ideiglenes kikapcsolás
G027098
G026949
–
A sebességtartó kezelőszervei a kormánykerék bal oldalán találhatók.
A kívánt sebesség beállítása:
1. Nyomja meg a CRUISE gombot. A
SEBESSÉGTARTÓ felirat látható a kominált műszerfalon.
2. Érintse meg a + vagy – gombot. A
SEBESSÉGTARTÓ BE felirat látható.
–
A sebességet a + vagy – gomb megnyomásával és nyomva tartásával növelheti
vagy csökkentheti. Az autó sebessége a
gomb elengedésekor lesz az új beállított
sebesség.
A + vagy – gomb rövid (kevesebb mint fél
másodperces) megnyomása 1 km/h vagy 1
mph1 értékkel változtatja meg a sebességet.
Nyomja meg a 0 gombot a sebességtartó
ideiglenes kikapcsolásához. A
SEBESSÉGTARTÓ felirat látható a kombinált műszerfalon. A korábban beállított
sebesség tárolásra kerül a memóriában.
A sebességtartó akkor is ideiglenesen kikapcsol, amikor:
•
•
•
•
megnyomják a fékpedált
a sebesség emelkedőn haladáskor
25-30 km/h alá esik
a fokozatválasztót N állásba mozdítják
a kerekek kipörgése vagy blokkolása történik.
A sebességtartó 30 km/h sebesség alatt vagy
200 km/h sebesség felett nem kapcsolható
be.
1
A motor típusától függően.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
75
02 Műszerek és kezelőszervek
Sebességtartó*
Visszatérés a beállított sebességhez
02
falon.
Nyomja meg ezt a gombot, hogy
visszatérjen az előzőleg beállított
sebességhez. A
SEBESSÉGTARTÓ BE felirat
jelenik meg a kombinált műszer-
Kikapcsolás
–
76
Nyomja meg a CRUISE gombot a sebességtartó kikapcsolásához A
SEBESSÉGTARTÓ BE felirat eltűnik a
kombinált műszerfalról.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
02 Műszerek és kezelőszervek
Rögzítőfék, elektromos aljzat stb.
Rögzítőfék
2. Nyomja le erősen a lehető legmesszebbre
a rögzítőfékpedált.
3. Engedje fel a lábfékpedált, és ellenőrizze,
hogy az autó álló helyzetben van-e.
02
4. Ha a jármű gurul, akkor a rögzítőfékpedált
tovább kell nyomni.
5. Amikor parkol a járművel - válassza a
sebességváltó P állását.
Rögzítőfék, balkormányos autó.
G026994
G026992
Parkolás emelkedőn
Rögzítőfék, jobbkormányos autó.
Rögzítőfékpedál
Fogantyú a rögzítőfék kiengedéséhez
A rögzítőfék a padló szintjén helyezkedik el,
lásd az ábrát, és behúzáskor a hátsó kerekekre hat.
MEGJEGYZÉS
A kombinált műszerfal figyelmeztető szimbóluma attól függetlenül világít, hogy
milyen erősen van benyomva a rögzítőfékpedál.
Ha az autóval emelkedőn áll meg; fordítsa el
a kerekeket a padkától.
Ha az autóval lejtőn áll meg; fordítsa a kerekeket a padka felé.
FIGYELEM
Mindig húzza be a rögzítőféket, amikor
emelkedőn parkol - az automata sebességváltó P állásban hagyása nem minden
helyzetben elégséges az autó megtartásához.
A rögzítőfék kiengedésének módja
1. Nyomja le erősen a lábfékpedált.
2. Húzza meg a fogantyút.
A rögzítőfék behúzásának módja
1. Nyomja le erősen a lábfékpedált.
}}
77
02 Műszerek és kezelőszervek
Rögzítőfék, elektromos aljzat stb.
Elektromos aljzat a hátsó ülésben
FONTOS
A kormánykerék beállítása
Az aljzat maximális teljesítménye 10 A (120
W), ha egyszerre csak egyik aljzatot használja. Ha mindkét aljzat (a középkonzolban
és a hátsó ülés mellett) használatban van,
akkor aljzatonként 7,5 A (90 W) teljesítménnyel kell számolni.
02
Az elektromos aljzat különböző tartozékok,
például mobiltelefon-töltők vagy hűtők üzemeltetésére használható. Ez 12 voltos kialakítású. Ahhoz, hogy az aljzat tápellátást biztosítson, a távvezérlős kuicsnak legalább I
állásban kell lennie.
MEGJEGYZÉS
Az ideiglenes defektjavításra szolgáló
kompresszort a Volvo tesztelte és jóváhagyta. A Volvo által ajánlott ideiglenes
defektjavító készlet (TMK) használatával
kapcsolatban, lásd lásd az alábbi
oldalt: 193.
G026999
G028425
Ha a szükséghelyzeti defektjavító készlet
kompresszora a két aljzat valamelyikéhez
van csatlakoztatva, akkor nem szabad más
fogyasztót csatlakoztatni a másikhoz.
A kormánykerék magassága és mélysége is
állítható. Nyomja le a kormányoszlop bal
oldalán található kezelőszervet. Eztuán állítsa
be a kormánykerék Önnek legmegfelelőbb
helyzetét. Nyomja vissza a helyére a kezelőszervet a kormánykerék rögzítéséhez. Ha ez
nehéz, akkor nyomja meg enyhén a kormánykereket a kezelőszerv visszanyomása közben.
FIGYELEM
A kormánykereket mindig indulás előtt
állítsa be, soha ne vezetés közben. Ellenőrizze le, hogy a kormánykerék rögzített
pozícióban van.
78
02 Műszerek és kezelőszervek
Elektromos ablakok
Használat
Az elektromos ablakok az ajtókon elhelyezett
kezelőszervekkel működtethetők. Az elektromos ablakok az I és II kulcshelyzetben
működtethetők. Az ablakok az autó megállítását és a távvezérlős kulcs eltávolítását követően is folytatják a működést, feltéve, hogy
nem nyitottak ki egy ajtót sem. Használja elővigyázatosan az ablakokat.
Az ablak nyitásához:
–
Nyomja meg a kezelőszerv elejét.
Az ablak zárásához:
–
Emelje fel a kezelőszerv elejét.
MEGJEGYZÉS
A lehúzott hátsó ablakok miatt keletkező
lüktető szélzaj csökkentéséhez, nyissa ki
kissé az első ablakokat is.
FIGYELEM
Vezetőajtó
Ha gyermekek utaznak az autóban:
•
02
Ne feledje kikapcsolni az elektromos
ablakok tápellátását a távvezérlős
kulcs eltávolításával, ha a járművezető
elhagyja az autót.
•
Győződjön meg róla, hogy a gyermekek vagy egyéb utasok nincsenek
semmilyen csapdába kerülési veszélyben, amikor bezárja az ablakokat.
Ha a hátsó ajtók ablakait a vezető ajtóról
vezérlik, ellenőrizze le, hogy egyik hátsó
ülésen ülő utasnak sem csípik be a kezét,
ha az ablakokat bezárják.
Kezelőszervek, elektromos ablakok.
Első ablak kezelőszervei
Hátsó ablak kezelőszervei
A járművezető az összes elektromos ablakot
működtetheti a vezetőülésből. Az ablakok
kétféle módon nyithatók illetve zárhatók:
•
Nyomja meg vagy emelje fel finoman
valamelyik kezelőszervet (1 vagy 2). Az
elektromos ablakok a kapcsoló működtetéséig mozognak fel- vagy lefelé.
•
Nyomja le vagy emelje fel teljesen, majd
engedje el valamelyik kezelőszervet (1
vagy 2). Az oldalablak ekkor automatikusan kinyílik vagy becsukódik. Ha az ablak
}}
79
02 Műszerek és kezelőszervek
Elektromos ablakok
02
megakad valamiben, akkor a mozgása
megáll.
Hátsó elektromos ablakok
a távvezérlős kulcsot), ha felügyelet nélkül
gyermekeket hagy az autóban.
A kapcsoló lámpája világít
MEGJEGYZÉS
A hátsó ajtók ablakai csak a vezetőajtóról
működtethetők.
Az utasoldal automatikus felhúzási funkciója csak bizonyos piacokon elérhető.
A kapcsoló lámpája kialszik
A hátsó ajtók ablakai az egyes hátsó ajtók
valamint a vezetőajtó kezelőszerveivel is
működtethetők.
Az elektromos ablakok kiiktatása a
hátsó ajtókon
G029574
Első utasülés
G029572
A hátsó ajtók ablakai az ajtókon valamint a
vezetőajtón elhelyezett kezelőszervekkel is
működtethetők. Ha a hátsó ajtók elektromos
ablakainak kiiktató kapcsolóján (a vezetőajtó
kezelőpaneljén) világít a lámpa, akkor a hátsó
ajtók ablakai csak a vezetőajtóról működtethetők.
A hátsó üléseknél elhelyezkedő elektromos
ablakok kiiktathatók a vezetőajtó kezelőpaneljéről. Soha ne feledje kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását (vagyis távolítsa el
80
G029573
A hátsó elektromos ablakok kiiktatása és elektromos gyermekbiztonsági zárak*.
Az első utasülésnél elhelyezkedő elektromos
ablakműködtető kezelőszervek csak azt az
ablakot működtetik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
FIGYELEM
Ha a hátsó ajtó ablakát a vezető ajtóról
vezérlik, ellenőrizze le, hogy egyik hátsó
ülésen ülő utas esetében sem áll fenn
semmilyen módon a csapdába esés
veszélye, ha azokat bezárják.
02 Műszerek és kezelőszervek
Ablakok, visszapillantó és külső tükrök
Belső visszapillantó tükör
Visszapillantó tükör iránytűvel*
csot. A gomb körülbelül 2,5 centiméterre van
a tükörbe süllyesztve.
Az iránytű helyes zónája
Z
O
N
E
Normál helyzet
Elsötétített helyzet.
A hátulról jövő erős fény a visszapillantó
tükörből visszaverődve elvakíthatja a jármű
vezetőjét. Használja az elsötétítést, ha zavarja
a hátul haladó forgalom.
Automatikus sötétedés*
A hátulról jövő erős fényt automatikusan sötétíti a visszapillantó tükör.
A visszapillantó tükör bal oldali felső sarkában található egy beépített kijelző, amely
mutatja azt, hogy melyik égtáj irányába néz az
autó eleje. Nyolc különböző irányt képes
megjeleníteni angol rövidítésekkel: N (észak),
NE (északkelet), E (kelet), SE (délkelet), S
(dél), SW (délnyugat), W (nyugat) és NW
(északnyugat).
Ha az iránytű aktiválva van, akkor a II kulcshelyzetben vagy járó motornál automatikusan
bekapcsol. Az iránytűt a tükör hátuljába épített kapcsolóval lehet be- illetve kikapcsolni.
Használjon például egy kiegyenesített iratkap-
C
A
L
Z
O
N
E
G026950
G026965
G026660
C
A
L
Elsötétítés
02
A föld 15 mágneses zónára osztható. Az
iránytű a szállítási helyének megfelelő földrajzi
területhez van beállítva. Ha a jármű több
mágneses zónán is áthalad, akkor az iránytűt
kalibrálni kell.
1. II kulcshelyzet.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
81
02 Műszerek és kezelőszervek
Ablakok, visszapillantó és külső tükrök
02
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a tükör
hátulján található kapcsolót körülbelül 3
másodpercig, amíg meg nem jeleik a
ZONE (zóna) felirat (használjon például
kiegyenesített iratkapcsot). Megjelenik a
pillanatnyi terület száma.
3. Nyomja meg többször egymást követően
a gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt
földrajzi terület száma (1–15). Több
másodperc elteltével a kijelző visszatér az
iránytű mutatásához, ez azt jelenti, hogy a
zóna váltása befejeződött.
82
02 Műszerek és kezelőszervek
Ablakok, visszapillantó és külső tükrök
02
Az iránytű mágneses zónái.
}}
83
02 Műszerek és kezelőszervek
Ablakok, visszapillantó és külső tükrök
Kalibrálás
A külső visszapillantó tükrök behajtása, lásd
az alábbi oldalt: 62.
FIGYELEM
Mielőtt megkezdené a vezetést, állítsa be a
tükröket.
1. Állítsa meg az autót egy nyílt területen
járó motorral.
Memóriafunkciós külső tükrök*
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot
a visszapillantó tükör hátulján (használjon
iratkapcsot vagy hasonló tárgyat), amíg
újra meg nem jelenik a CAL kijelzés (körülbelül 6 másodperc elteltével).
Memória funkció a távvezérlőben*
3. Vezessen lassan körbe nem több mint
8 km/h sebességgel, amíg el nem tűnik a
CAL kijelzés a kijelzőről. Ekkor a kalibrálás befejeződött.
4. Alternatív kalibrálási módszer: Hajtson
szokás szerint. A CAL eltűnik a kijelzőről,
amikor a kalibrálás befejeződött.
Ha az autó memóriafunkciós külső tükrökkel
rendelkezik, akkor azok az ülésmemóriával
együtt működnek, lásd az alábbi oldalt: 103.
G029575
02
Külső tükrök
Az iránytű kalibrálást igényelhet a megfelelő
működéshez. A legjobb eredmény eléréséhez, kapcsolja ki a fő áramfogyasztókat, például a belső világítást, a szellőztető ventilátort, hátsó ablakfűtést stb. és kerülje a fémtárgyak jelenlétét a tükör közelében.
A két külső tükör beállítására szolgáló kezelőszervek a vezetőajtó kartámaszán találhatók.
A visszapillantó tükrök az I és II kulcshelyzetben működtethetők.
1. Nyomja meg az L gombot a bal oldali
külső tükörhöz vagy az R gombot a jobb
oldali külső tükörhöz. A gomb lámpája
világít.
2. Állítsa be a helyzetet a középső botkormánnyal.
3. Nyomja meg újra az L vagy R gombot. A
lámpa kialszik.
84
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Amikor kinyitja az autót a távvezérlők valamelyikével és megváltoztatja a külső tükörk helyzetét, akkor ezek a beállítások mentésre
kerülnek a távvezérlőben. A következő alkalommal, amikor kinyitja az autót ugyanazzal a
távvezérlővel és öt másodpercen belül kinyitja
a vezetőajtót, a tükrök felveszik a tárolt helyzetüket.
02 Műszerek és kezelőszervek
Ablakok, visszapillantó és külső tükrök
Laminált oldalablakok*
Az első és hátsó ajtók laminált ablakai javítják
az utastér hangszigetelését és jobb védelmet
nyújtanak az illetéktelen behatolás ellen.
02
Az első oldalablakok víz- és
szennyeződés-lepergető bevonata*
A víz- és szennyeződés-lepergető
bevonattal ellátott oldalablakok egy
kis szimbólummal vannak jelölve. Az üveg
ápolásával kapcsolatban, lásd az alábbi
oldalt: 202.
FONTOS
Ne használjon fém kaparót a jég eltávolításához az ablakokról. A víz- és szennyezéslepergető bevonat megsérülhet.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
85
02 Műszerek és kezelőszervek
Elektromos napfénytető*
Nyitott helyzetek
FIGYELEM
Ha gyermekek utaznak az autóban:
02
Ha a vezető elhagyja az autót, kapcsolja le
az elektromos napfénytető áramellátását a
távirányítós kulcs kihúzásával.
Szellőztető helyzet
A nyitáshoz:
–
Nyomja a kezelőszerv hátsó szélét (E) felfelé.
A záráshoz:
–
Húzza a kezelőszerv hátsó szélét (F)
lefelé.
Váltás szellőztető helyzetből komfort helyzetbe; húzza hátra a kezelőszervet a véghelyzetbe (D), majd engedje el.
G007503
Automatikus működés
Mozdítsa a kezelőszervet az ellenállási ponton (C) túl a leghátsó véghelyzetbe (D) vagy
az ellenállási ponton (B) túl az első véghelyzetbe (A), majd engedje el. A napfénytető kinyílik a komfort helyzetbe vagy teljesen bezáródik.
A napfénytető kezelőszervei a tetőpanelen
helyezkednek el. A napfénytető két helyzetben nyitható:
Szellőztető helyzet, nyitás a hátsó élnél
Csúszó helyzet, előre/hátra
A távvezérlős kulcsnak I vagy II állásban kell
lennie.
Zárás, automatikus
–
Zárás, manuális
Nyitás, manuális
Nyitás, automatikus
Nyitás, szellőztető helyzet
Zárás, szellőztető helyzet
86
A komfort helyzetből a maximális nyitási helyzetbe nyitáshoz:
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Húzza még egyszer hátra a kezelőszervet
a véghelyzetig (D), majd engedje el.
Manuális működtetés
A nyitáshoz:
–
Húzza hátrafelé a kezelőszervet az ellenállási pontig (C). A napfénytető a maximálisan nyitott állásig mozog, feltéve hogy
nyomva tartja a gombot.
02 Műszerek és kezelőszervek
Elektromos napfénytető*
A záráshoz:
–
Nyomja előre a kezelőszervet az ellenállási pontig (B). A napfénytető a zárt állásig
mozog, feltéve hogy nyomva tartja a
gombot.
FIGYELEM
A napfénytető becsípődés-védelme csak
az automatikus záráskor működik, manuális záráskor nem.
tető nyitásakor. Fogja meg a fogantyút, és
csúsztassa előre a napellenzőt a záráshoz.
02
Becsípődés-védelem
A napfénytető becsípődés-védelmi funkciója
akkor aktiválódik, ha az elakad valamiben. Ha
megakad, akkor a napfénytető megáll, majd
automatikusan az előző helyzetbe nyílik.
FIGYELEM
A napfénytető becsípődés-védelme csak
az automatikus záráskor működik, manuális záráskor nem.
Napellenző
G020157
Győződjön meg róla, hogy senki sincs
semmilyen csapdába esési veszélyben,
amikor bezárja a napfénytetőt.
A napfénytető manuálisan mozgatható, csúszó belső napellenzővel rendelkezik. A napellenző automatikusan csúszik hátra a napfény-
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
87
Általános információk a klímavezérlésről................................................ 90
Elektronikus klímavezérlés ECC.............................................................. 94
Üzemanyaggal működő állófűtés*.......................................................... 97
88
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KLÍMAVEZÉRLÉS
03 Klímavezérlés
Általános információk a klímavezérlésről
03
Légkondicionáló
Jég és hó
A klímavezérlő rendszer hűti vagy fűti valamint szárítja az utastér levegőjét. Az autó
elektronikus klímavezérléssel (ECC) rendelkezik.
Távolítsa el a jeget és a havat a klímavezérlő
rendszer levegőszívó nyílásáról (a motorháztető és a szélvédő közötti rács).
MEGJEGYZÉS
A légkondicionáló rendszer kikapcsolható,
de az utastér legjobb levegőjének biztosításához és az ablakok párásodásának
megakadályozásához mindig bekapcsolva
kell hagyni.
Párásodó ablakok
Csökkentse az ablakok párásodásának problémáját az ablakok belsejének tisztításával.
Használjon szokványos ablaktisztítót.
Többszörös szűrő
Ügyeljen a többszörös szűrő/pollenszűrő
rendszeres cseréjére. A Volvo azt javasolja,
hogy forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
Szellőztető ventilátor
Amikor le van állítva a motor (és a távvezérlős
kulcs az I vagy II helyzetben van), akkor a
szellőztető ventilátor automatikusan kikapcsol. Ez azért van, hogy megakadályozza az
akkumulátor lemerülését.
A szellőztető ventilátor bekapcsolásához, forgassa a ventilátor kezelőszervét a kívánt
sebességhez.
Oldalablakok és napfénytető
A légkondicionáló optimális működésének
biztosításához, az oldalablakoknak és a napfénytetőnek, felszereltségfüggő, zárva kell
lennie.
Gyorsítás
Teljes gázadáskor a légkondicionáló rendszer
átmenetileg kikapcsol. Rövid időre a hőmérséklet emelkedését érezheti.
Páralecsapódás
ECC (elektronikus klímavezérlés)
Tényleges hőmérséklet
A kiválasztott hőmérséklete megfelel a fizikai
észlelésnek, az olyan tényezőket illetően, mint
az autó környezetében lévő levegő áramlási
sebessége, nedvességtartalma és a napsugárzás stb.
Az érzékelő elhelyezkedése
90
MEGJEGYZÉS
Ne takarja le vagy gátolja az érzékelőket
ruhákkal vagy egyéb tárgyakkal.
•
A napérzékelő a műszerfal felső oldalán
helyezkedik el.
•
Az utastér hőmérsékletérzékelője a klímavezérlő panel mögött helyezkedik el.
Meleg időben, a légkondicionálóból származó
páralecsapódás csöpöghet az autó alatt. Ez
normális.
A klímavezérlő rendszer szellőztetéséhez, a
szellőztető ventilátor legfeljebb 50 percig
bekapcsolhat az autó gyújtásának kikapcsolását követően. A ventilátor körülbelül 15 perc
elteltével automatikusan kikapcsol.
Üzemanyag-gazdaságosság
Az ECC-vel a légkondicionáló rendszer vezérlése automatikus és csak az utastér megfelelő
hűtéséhez és a beáramló levegő elégséges
páramentesítéséhez szükséges mértékben
működik. Ez jobb üzemanyag-gazdaságossá-
03 Klímavezérlés
Általános információk a klímavezérlésről
got biztosít, mint a hagyományos rendszerek,
ahol a légkondicionáló éppen a fagyáspont
fölé hűti le a levegőt.
Szellőzők a műszerfalon
Szellőzők az ajtóoszlopban
Levegőelosztás
G028577
A beáramló levegő az autóban elhelyezett
számos különböző szellőző között oszlik el.
0
Nyitva
Nyitva
Zárva
Zárva
Oldalirányú levegőáramlás
Oldalirányú levegőáramlás
Függőleges levegőáramlás.
Függőleges levegőáramlás.
G027064
G027043
03
1. Irányítsa a külső szellőzőket az oldalablakok felé, hogy eltávolítsa a párát az első
oldalablakokról.
1. Irányítsa a külső szellőzőket a hátsó oldalablakok felé, hogy megszüntesse a párásodást.
2. Hideg időben: zárja le a középső szellőzőket a legkényelmesebb klíma és a legjobb páramentesítés érdekében.
2. Irányítsa befelé a szellőzőket a hátsó ülés
komfortos klímája érdekében.
Ne feledje, hogy a kisgyermekek érzékenyek
lehetnek a levegőáramlásra és a huzatra.
}}
91
03 Klímavezérlés
Általános információk a klímavezérlésről
Szellőztetett első ülések (Executive)
A szellőztetés lépésenkénti növeléséhez:
–
Nyomja meg röviden a
gombot.
A maximális szellőztetés eléréséhez:
–
03
Tartsa nyomva körülbelül 2 másodpercig
gombot.
a
A szellőztetés lépésenkénti csökkentéséhez:
–
Nyomja meg röviden a
gombot.
FONTOS
Az ülésszellőztetés nem kapcsolható be,
ha az utastér hőmérséklete 5 °C alatt van.
Ez aztért van, hogy az ülésben tartózkodó
utas ne fázzon meg.
Ülésfűtés, külső hátsó ülések
(Executive)
A szellőztetés kikapcsolásához:
Az első ülésszellőztetés kezelőszerve.
A szellőztető rendszer ventilátorokból áll az
ülésekben és a háttámlákban, amelyek átszívják a levegőt az üléskárpiton. A hűtő hatás
annál nagyobb lesz, minél hidegebbé válik az
utastér levegője.
A szellőztetés az első ülések oldalán található
kezelőpanelen elhelyezkedő kezelőszervvel
szabályozható, amely három állással rendelkezik a ventilátor fordulatszámának szabályozásához.
A szellőztetés bekapcsolásához:
–
92
Nyomja meg röviden a
gombot.
Tartsa nyomva körülbelül 2 másodpercig
gombot.
a
A szellőztetés használható az első ülésfűtéssel együtt. Például, a funkció használható a
nedves ruházat megszárítására.
A szellőztető rendszer akkor kapcsolható be,
amikor jár a motor.
MEGJEGYZÉS
Az ülésszellőztetést körültekintően kell
alkalmazni a huzatra érzékeny személyek
esetében. Az I kényelmi szint ajánlott
hosszabb távú használatra.
G030976
G030244
–
A hátsó ülésfűtés gombja, be/ki.
A hátsó ülések fűtése egy gombbal vezérelhető a fenti ábrának megfelelően. A hátsó
középkonzol mindkét oldalán található egy
kezelőszerv az egyes hátsó ülésekhez.
03 Klímavezérlés
Általános információk a klímavezérlésről
Az ülésfűtés bekapcsolásához:
–
Nyomja be a gombot.
> A gomb lámpája világít.
A fűtés kikapcsolásához:
–
Nyomja be a gombot.
> A lámpa kialszik.
03
93
03 Klímavezérlés
Elektronikus klímavezérlés ECC
Vezérlőpanel
03
AC – be/ki (ON/OFF)
Első ülésfűtés
Visszakeringtetés/többszörös szűrő érzékelővel*
Hőmérséklet, jobb oldal
Visszakeringtetés
AUTO
Levegőelosztás
Utastérhőmérséklet-érzékelő
Páramentesítő, szélvédő és oldalablakok
Hátsó ablak- és külső visszapillantó
tükör-fűtés
94
Hőmérséklet, bal oldal
Ventilátor
Ventilátor, hátsó utastér*
Funkciók
1. AC – BE/KI
ON: A légkondicionáló bekapcsolva. Ezt a
rendszer AUTO funkciója vezérli. Ilyen
módon, a beáramló levegő hűtésre és szárításra kerül.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
OFF: Amikor be van kapcsolva a páramentesítő funkció, akkor a légkondicionáló automatikusan bekapcsol (az AC gomb használatával
kikapcsolható).
2. Levegőminőség rendszer,
visszakeringtetés/többszörös szűrő*
Bizonyos autók "többszörös szűrővel" és
levegőminőség-érzékelővel vannak ellátva. A
többszörös szűrő kiválasztja a gázokat és
részecskéket, így csökkentik a szagok és a
szennyező anyagok mennyiségét. A levegőminőség-érzékelő észleli a szennyeződések
megnövekedett mennyiségét a külső levegőben. Amikor a levegőminőség-érzékelő
szennyezett külső levegőt észlel, akkor a szel-
03 Klímavezérlés
Elektronikus klímavezérlés ECC
lőző lezár és az utastér levegője visszakeringtetésre kerül. A többszörös szűrő tisztítja az
utastérben visszakeringtetett levegőt.
Egy zöld lámpa (AUT) világít a
gombon, amikor aktív a levegőminőség-érzékelő.
•
Tegye szokásává, hogy mindig tartsa
bekapcsolva a levegőminőség-érzékelőt.
•
Hideg időben, a párásodás elkerülése
érdekében a visszakeringtetés korlátozott.
•
Párásodás esetén ki kell kapcsolni a levegőminőség-érzékelőt.
•
Párásodás esetén használhatja a szélvédő, az oldalablakok és a hátsó ablak
páramentesítő funkcióit.
•
Tartsa be a többszörös szűrő Volvo szervizprogramban előírt csereidőközeit. Ha
az autót erősen szennyezett környezetben használja, akkor a szűrő gyakoribb
cseréjére lehet szükség.
Működés:
–
Nyomja meg az AUTO gombot a levegőminőség-érzékelő bekapcsolásához (normál beállítás).
vagy:
Válassza az alábbi három funkció valamelyikét a
másával:
gomb többszöri megnyo-
•
A MAN lámpája világít. A visszakeringtetés most aktív.
•
Nem világít lámpa. A visszakeringtetés
nem kapcsol be, hacsak nincs szükség
hűtésre meleg időben.
•
Az AUT lámpája világít. A visszakeringtetés most aktív.
Ügyeljen arra, hogy:
3. Visszakeringtetés
A visszakeringtetés használható a rossz
levegő, kipufogógázok stb. kizárására az
utastérből. Az utastér levegője visszakering,
azaz nem kerül külső levegő az autóba, amikor a funkció be van kapcsolva.
Ha hagyja a levegő visszakeringését az autóban, akkor fennáll a jegesedés és párásodás
kockázata, különösen télen.
Az időzítő funkció (a többszörös szűrővel és
levegőminőség-érzékelővel rendelkező autókban nincs időzítő funkció) minimálisra csökkenti a jegesedés, párásodás és a rossz
levegő kockázatát.
Kapcsolja be a funkciót az alábbiak szerint:
1. Nyomja meg a
gombot több mint 3
másodpercre. A lámpa 5 másodpercig villog. A levegő a külső hőmérséklettől függően 3-12 percig visszakering az autóban.
03
2. Az időzítő funkció a
gomb minden
megnyomásakor bekapcsol.
Az időzítő funkció kikapcsolásához:
–
Nyomja meg újra több mint 3 másodgombot. A lámpa 5
percre a
másodpercig világít a választás megerősítésére.
4. AUTO
Az AUTO funkció automatikusan szabályozza
a klímavezérlést és fenntartja a beállított
hőmérsékletet. Az automatikus funkció szabályozza a fűtést, légkondicionálót, levegőminőség-érzékelőt, ventilátor-fordulatszámot,
visszakeringtetést és levegőelosztást. Ha
kiválaszt egy vagy több manuális funkciót,
akkor a többi funkció szabályozása továbbra
is automatikusan történik. Az AUTO üzemmód bekapcsolásakor az összes manuális
beállítás kikapcsol.
}}
95
03 Klímavezérlés
Elektronikus klímavezérlés ECC
5. Levegőelosztás
03
•
Amikor megnyomja a felső gombot, akkor
a levegő az ablakokra irányul
•
Amikor megnyomja a középső gombot,
akkor a levegő a fejre és a testre irányul
•
Amikor megnyomja az alsó gombot,
akkor a levegő a lábakra irányul
Nyomja meg az AUTO gombot a visszatéréshez az automatikus levegőelosztáshoz.
8. Hátsó ablak- és külső visszapillantó
tükör-fűtés
Használja ezt a gombot a pára és a jég gyors
eltávolításához a hátsó ablakról és a külső
tükrökről, a funkcióval kapcsolatos további
tájékoztatásért, lásd az alábbi oldalt: 64.
9. Első ülésfűtés
Az első ülésfűtés bekapcsolásához:
6. Utastérhőmérséklet-érzékelő
1. Nyomja meg egyszer: Erős fűtés – mindkét lámpa világít.
Az utastérhőmérséklet-érzékelő figyeli a
hőmérsékletet az autó belsejében.
2. Nyomja meg még egyszer: Gyenge fűtés
– egy lámpa világít.
7. Páramentesítő, szélvédő és
oldalablak
A pára és a jég gyors eltávolítására szolgál a
szélvédőről és az oldalablakokról. A levegő
magas ventilátor-fordulatszámmal az ablakokra áramlik. A páramentesítő gombjának
lámpája világít, amikor a funkció aktív.
Az alábbiak is az utastér maximális páramentesítését szolgálják:
•
A légkondicionáló (AC) automatikusan
bekapcsol (az AC gombbal kikapcsolható).
•
A visszakeringtetés automatikusan kikapcsol.
3. Nyomja meg még egyszer: Fűtés kikapcsolva – nem világít lámpa.
A Volvo azt javasolja, hogy forduljon hivatalos
Volvo szervizhez a hőmérséklet beállításához.
10 és 11. Hőmérséklet-választó
A két gomb használható az autó vezető és
utas oldali hőmérsékletének beállítására.
MEGJEGYZÉS
A fűtést vagy hűtést nem lehet siettetni a
ténylegesen kívánt hőmérsékletnél magasabb vagy alacsonyabb hőmérséklet beállításával.
Amikor ki van kapcsolva a páramentesítő
, akkor a klímavezérlő rendszer visszatér az előző beállításokhoz.
96
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
12. Ventilátor
Forgassa a gombot a ventilátor fordulatszámának növeléséhez vagy csökkentéséhez. Ha
az AUTO üzemmód van kiválasztva, akkor a
ventilátor fordulatszámának szabályozása
automatikus. Az előzőleg beállított ventilátorfordulatszám kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
Ha a gombot az óramutató járásával
ellentétes irányban forgatja, és a ventilátorvisszajelző kialszik, akkor a ventilátor és a
légkondicionáló kikapcsol.
13. Ventilátor, hátsó utastér (hétüléses
autókhoz választható)
A ventilátor fordulatszáma a gomb forgatásával növelhető vagy csökkenthető. Ez csak
akkor érvényes, ha az AC van kiválasztva az
utastér elejéhez és hátuljához* is. A hátsó
utastér gombja a középkonzol kapcsolópaneljén található, lásd az alábbi oldalt: 62.
03 Klímavezérlés
Üzemanyaggal működő állófűtés*
Általános információk a fűtésekről
IDŐZÍTŐ és 2. IDŐZÍTŐ használatával. Itt,
az idő arra az időre vonatkozik, amikor az
autó fel van fűtve és készen áll. Az autó elektronikus rendszere a külső hőmérséklet alapján számítja ki, hogy mikor kell bekapcsolnia
a fűtésnek.
Az autónak kültéren kell állnia, amikor az
állófűtést használják.
A fűtés nem működik, ha a külső hőmérséklet
meghaladja a 25 °C értéket. -10 °C és ez
alatti hőmérsékleteken az állófűtés maximális
működési ideje 60 perc.
Ellenőrizze le a kijelzőben, hogy az állófűtés ki van kapcsolva. (Amikor az állófűtés
működik, a ÁLLÓFŰTÉS BE jelenik meg a
kijelzőn.)
Ha az állófűtés többszöri próbálkozás ellenére sem kapcsol be, akkor a Volvo azt javasolja, hogy keressen fel egy hivatalos Volvo
szervizt. Egy üzenet jelenik meg a kijelzőn.
Forgókapcsoló
03
Üzenetek a kijelzőn
Amint aktiválta az 1. IDŐZÍTŐ, 2. IDŐZÍTŐ
és Közvetlen indítás bekapcsolva beállítá-
Amikor elhagyja az autót, akkor egy üzenetet
kap a rendszer aktuális beállításairól. Az üzenet akkor tűnik el, amikor kívülről bezárja az
autót a távvezérlős kulcs használatával.
RESET gomb
Az elektromos rendszert "fel kell ébreszteni",
mielőtt programozni lehetne az állófűtést.
Parkolás emelkedőn
Ezt az alábbiak szerint teheti meg:
Ha az autóval meredek lejtőn parkol, akkor az
autó elejének lefelé kell néznie, hogy biztosítsa az üzemanyaggal működő fűtés üzemanyag-ellátását.
nyomja meg a READ gombot vagy
kapcsolja be a távolsági fényszórót vagy
fordítsa a távvezérlős kulcsot az I kulcshelyzetbe.
Az állófűtés azonnal elindítható vagy két
különböző bekapcsolási idő állítható be az 1.
Kapcsolja le az állófűtést, mielőtt üzemanyagot töltene be. A talajra ömlő üzemanyag meggyulladhat.
sokat, bekapcsol a kombinált műszerfal sárga
színű figyelmeztető lámpája és egy magyarázó szöveg jelenik meg a kijelzőn.
READ gomb
•
•
•
FIGYELEM
Figyelmeztető címke az üzemanyagtöltő fedélen.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
97
03 Klímavezérlés
Üzemanyaggal működő állófűtés*
Óra/időzítő
Ha az autó óráját az időzítők programozását
követően visszaállítják, akkor a beállított idők
törlésre kerülnek.
03
Tegye az alábbiakat az állófűtés manuális
kikapcsolásához, mielőtt lejárt volna a beállított idő:
Az IDŐZÍTŐ beállítása
1. Nyomja meg a READ gombot.
Biztonsági okokból csak a következő 24 órára
programozhat időket, több napra előre nem.
2. Használja a forgókapcsolót az 1.
ÁLLÓFŰTÉS IDŐZÍTŐ vagy 2 szöveghez görgetéshez. A BE szöveg villog a
kijelzőn.
1. Görgessen a forgókapcsolóval, amíg meg
nem jeleik az 1. IDŐZÍTŐ vagy 2 a kijelzőn.
2. Nyomja meg röviden a RESET gombot,
hogy az órák beállítása villogjon.
3. Nyomja meg a RESET gombot. A KI szöveg jelenik meg folyamatosan és az állófűtés ki van kapcsolva.
3. Görgessen a forgókapcsolóval a kívánt
órához.
Közvetlen indítás
4. Nyomja meg röviden a RESET gombot,
hogy a percek beállítása villogjon.
5. Görgessen a forgókapcsolóval a kívánt
perchez.
6. Nyomja meg röviden a RESET gombot a
beállítás jóváhagyásához.
7. Nyomja meg a RESET gombot az időzítő
aktiválásához.
98
Az időzítővel indított állófűtés
kikapcsolása
1. Görgessen a forgókapcsolóval, amíg a
KÖZVETLEN INDÍTÁS szöveg meg nem
jelenik a kijelzőn.
2. Nyomja meg a RESET gombot a BE vagy
KI lehetőség eléréséhez.
3. Válassza az BE lehetőséget.
A fűtés most 60 másodpercre bekapcsol. Az
utastér fűtése akkor kapcsol be, amikor a
motorhűtő-folyadék hőmérséklete eléri a
30 °C értéket.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A fűtés azonnali leállítása
1. Görgessen a forgókapcsolóval, amíg a
KÖZVETLEN INDÍTÁS szöveg meg nem
jelenik a kijelzőn.
2. Nyomja meg a RESET gombot a BE vagy
KI lehetőség eléréséhez.
3. Válassza az KI lehetőséget.
MEGJEGYZÉS
Az autó beindítható és vezethető, miközben az állófűtés még működik.
Akkumulátor és üzemanyag
Ha az akkumulátor töltöttségi szintje elégtelen
vagy az üzemanyagszint alacsony, akkor az
állófűtés automatikusan kikapcsol. Egy üzenet jelenik meg a kijelzőn. Nyugtázza az üzenetet a bajuszkapcsoló READ gombjának
egyszeri megnyomásával.
03 Klímavezérlés
Üzemanyaggal működő állófűtés*
FONTOS
Az állófűtés ismételt használata rövid utak
megtétele közben az akkumulátor lemerülését okozhatja, ami megakadályozza az
indítást. Az autót az állófűtés használatával
megegyező ideig vezetni kell az akkumulátor elégséges töltéséhez, hogy visszanyerje a fűtés által felhasznált energiát, ha
azt rendszeresen használja. A fűtést alkalmanként legfeljebb 60 percig szabad használni.
03
Kiegészítő fűtés (dízel)*
Hideg időben az utastér megfelelő hőmérsékletének eléréséhez a kiegészítő fűtés extra
hőjére lehet szükség.
A kiegészítő fűtés automatikusan kapcsol be,
ha extra melegre van szükség, amikor jár a
motor. A megfelelő hőmérséklet elérésekor
vagy a motor leállításakor automatikusan
kikapcsol.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
99
Első ülések............................................................................................
Első ülések - Executive ........................................................................
Belső világítás.......................................................................................
Tárolóhelyek az utastérben...................................................................
Tárolóhelyek az utastérben - Executive ...............................................
Hátsó ülés.............................................................................................
Rakodás................................................................................................
Raktér....................................................................................................
100
102
105
106
108
113
114
116
117
BELSŐ
04 Belső
Első ülések
Üléshelyzet
Deréktámasz1, forgassa a kereket.
Az háttámla dőlésének beállításához, forgassa a kereket.
Az elektromos ülés kezelőpanelje*.
FIGYELEM
Ellenőrizze le, hogy az ülés a reteszelt
helyzetben van.
G027960
Az első üléstámla lehajtása*
4. Nyomja előre az ülést úgy, hogy a fejtámla "rögzüljön" a kesztyűtartó alatt.
FIGYELEM
Fogja meg a háttámlát és győződjön meg
arról, hogy az megfelelően rögzült-e, miután felhajtotta azt, hogy megakadályozza a
sérülést egy erős fékezés vagy baleset
során.
Az első üléspárna emeléséhez/süllyesztéséhez, pumpálja fel/le (vezető- és utas
oldal*).
Az üléspárna emeléséhez/süllyesztéséhez, pumpálja fel/le (vezető- és utas
oldal*).
Az elektromosan állítható ülésre is vonatkozik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
G014805
Előre/hátra: emelje fel a fogantyút a kormánykeréktől és a pedáloktól való távolság beállításához. Ellenőrizze, hogy az
ülés rögzült-e a helyzet megváltoztatását
követően.
102
3. Emelje fel a reteszeket a háttámla hátulján, miközben előre hajtja azt.
A felemelés fordított sorrendben történik.
A vezető- és utasülés az optimális vezetési és
ülőhelyzet érdekében állítható.
1
1. Mozdítsa az ülést a lehető legtovább
hátra.
2. Állítsa egyenes helyzetbe a háttámlát
90 fokban.
Állítsa be indulás előtt a vezetőülés helyzetét, soha ne vezetés közben.
04
Az utasülés háttámlája előre hajtható, hogy
elférjenek a hosszabb csomagok.
04 Belső
Első ülések
Kivehető szőnyegek*
A Volvo kivehető szőnyegeket kínál, amelyeket kifejezetten az Ön autójához gyártottak.
FIGYELEM
Mielőtt elindulna, ellenőrizze, hogy a
vezető oldali kivehető szőnyeg szilárdan
rögzítve van-e és biztosítva van-e a nyúlványokhoz, hogy elkerülje a pedálok mellé
és pedálok alá csípődését.
Az ülések az ajtó távvezérlős kulccsal történő
nyitását követően bizonyos ideig akkor is állíthatók, ha a kulcs nincs a gyújtáskapcsolóban.
Az ülés mindig állítható a gyújtás I vagy II
helyzetében.
Memória funkció*
Üléstámla eleje fel/le
Ülés előre/hátra
Ülés fel/le
Háttámla dőlése
Elektromos ülés*
04
Ha az ülés megakad valamiben, akkor bekapcsol egy túlterhelés-védelem. Ha ez történik,
akkor kapcsolja ki a gyújtást és várjon egy kis
ideig, mielőtt újra állítaná az ülést. Egyszerre
csak az egyik ülés beállításai állíthatók.
A memória funkció gombjai.
Beállítás tárolása
1. Állítsa be az ülést.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a MEM
gombot, miközben megnyomja az 1, 2
vagy 3 gombot.
Tárolt beállítás használata
Nyomja az 1–3 memóriagombok valamelyikét,
amíg az ülés meg nem áll. Ha elengedi a
gombot, akkor az ülés mozgása megáll.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
103
04 Belső
Első ülések
Kulcsmemória a távvezérlős kulcsban
Az összes távvezérlős kulcs különböző járművezetők által használható a vezetőülés és a
külső tükrök beállításainak tárolására2. Járjon
el az alábbiak szerint:
•
•
04
•
Állítsa be az ülést tetszése szerint.
Zárja be az autót annak a távvezérlős
kulcsnak a zárógombjával, amelyet normálisan használ. Ez tárolja az ülés és a
külső tükrök helyzetét a távvezérlős kulcs
memóriájában3.
FIGYELEM
Zúzódásveszély. Ügyeljen arra, hogy a
gyermekek ne játsszanak a kezelőszervekkel.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e tárgyak az
ülés előtt, mögött vagy alatt az ülés beállítása közben.
Ügyeljen arra, hogy egyik hátsó utast se
legyen kitéve a becsípődés veszélyének.
Nyissa ki az autót (megnyomva ugyanannak a távvezérlős klcsnak a nyitógombját), és nyissa ki a vezetőajtót. A vezetőülés és a külső tükrök automatikusan felveszik a távvezérlős kulcs memóriájában
tárolt helyzetüket (ha az üléseket elmozdították, miután bezárta az autót).
Vészleállítás
Ha az ülés akaratlanul mozogni kezd, akkor
nyomja meg a beállító gombok vagy memóriagombok valamelyikét az ülés megállításához.
2
3
104
Csak ha az autó memóriás, elektromosan állítható ülésekkel és behajtható, elektromosan állítható külső tükrökkel van felszerelve.
Ez a beállítás nincs hatással az elektromosan állítható ülés memória funkciójára.
04 Belső
Első ülések - Executive
Komfort ülések, első
Masszázs
A deréktámasz beállítása
Masszázs
Deréktámasz
A masszázs bekapcsoló gombja.
Erős masszázs
Finom masszázs
Az első ülések masszázs funkcióval rendelkeznek a háttámlában. A masszázs levegőpárnákkal működik, amelyek erős és finom
masszírozó beállítással rendelkeznek. Valamelyik beállítás kiválasztásakor a masszázs
az alábbi ciklus szerint zajlik: 6 perc masszírozás - 4 perc szünet - 6 perc masszírozás
stb.
Amikor a gomb a középső helyzetben vagy a
távvezérlős kulcs a 0 állásban van, akkor a
masszázs nem aktív.
G030229
G030180
G030183
04
Gomb a deréktámasz beállításához.
A deréktámasz ugyanazokat a levegőpárnákat használja, mint a masszázs. A mélység és
magasság beállítása fokozatmentesen végezhető a vezérlőgomb használatával, lásd a
fenti ábrát.
A deréktámasz akkor állítható, amikor a
masszázs nem aktív.
A memória funkció visszaállítja a deréktámasz
beállítását, amikor a masszázs leáll vagy amikor a levegőpárnák nyomása, például hoszszabb parkolást követően, csökken.
105
04 Belső
Belső világítás
Olvasólámpák és belső világítás
Az utastér minden világítása a gyújtás I és II
állapotában valamint járó motornál kapcsolható be. A világítás 10 percen belül bekapcsolható, miután:
•
leállította a motort és 0 állásba kapcsolta
a gyújtást
•
az autót kinyitották, de a motort nem indították be
Hátsó tetővilágítás
Ezután automatikusan kikapcsol.
Első tetővilágítás
Az első olvasólámpák a tetőkonzol megfelelő
gombjának megnyomásával kapcsolhatók be
vagy ki.
Az első olvasólámpák és az utastér-világítás
kezelőszervei a tetőkonzolon.
Olvasólámpa, bal oldali első
Belső világítás
Olvasólámpa, jobb oldali első
Az utastér-világítás1 a gomb (2) rövid megnyomására kapcsol be, ezzel egy időben
bekapcsol az automatikus világítás, lásd az
alábbi oldalt: 107. Az utastér világítása a
gomb (2) rövid megnyomásával kapcsolható
ki.
1
106
A belépő világítás együtt működik az utastér-világítással.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
G027153
G026960
04
Hátsó olvasólámpák
Olvasólámpa, bal oldali hátsó, be/ki
Olvasólámpa, jobb oldali hátsó, be/ki
A lámpák a megfelelő gomb megnyomásával
kapcsolhatók be vagy ki.
A hétüléses autókban a harmadik üléssornak
is vannak olvasólámpái.
Belépő világítás
A belépő világítás (és az utastér-világítás) az
oldalajtók nyitásakor vagy zárásakor kapcsol
be és ki.
04 Belső
Belső világítás
Világítás, csomagtér
A lámpa a fedél felemelésekor automatikusan
bekapcsol.
A csomagtér a csomagtérajtó belsején rendelkezik világítással.
A csomagtérajó nyitásakor és zárásakor beés kikapcsol a hátsó lámpa az utastérben és
a lámpa a csomagtérajtóban.
Kesztyűtartó-világítás
A kesztyűtartó-világítás a fedél nyitásakor
vagy zárásakor kapcsol be és ki.
Automata világítás
Az automatikus világítás a gomb (2), lásd az
alábbi oldalt: 106, megnyomásával és több
mint 3 másodpercig történő nyomva tartásával kapcsolható ki. A gomb rövid megnyomása újra bekapcsolja az automatikus világítást.
Amikor be van kapcsolva az automatikus
világítás, akkor az utastér világítása automatikusan kapcsol be2 és 30 másodpercig bekapcsolva marad:
Piperetükör*
•
az autót bezárja a kulccsal vagy a távvezérlős kulccsal
•
leállítja a motort és 0 helyzetbe fordítja a
gyújtáskapcsolót.
04
Az utastér világítása bekapcsol és 10 percig
bekapcsolva marad, ha kinyitja az egyik ajtót
és nincs kikapcsolva az utastér-világítás.
G027045
Az utastér-világítás akkor kapcsol ki, amikor:
•
•
beindítják a motort
az autót bezárják a kulccsal vagy a távvezérlős kulccsal.
A programozott idők, 30 másodperc és
10 perc, Volvo műhelyben módosíthatók.
2
A funkció a megvilágítástól függ és csak sötétben aktív.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
107
04 Belső
Tárolóhelyek az utastérben
Tárolóhelyek
04
108
04 Belső
Tárolóhelyek az utastérben
Tárolóhely a harmadik üléssorban
Tolltartó
Kesztyűtartó
Tárolórekesz és pohártartó
Jegycsíptető
Kesztyűtartó
Tároló tálca a középkonzolban
Pohártartó a hátsó utasok számára
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
Tárolózseb (az első üléspárnák elején is)
L E CTOR
SE
SOUND
ENTER
Táskatartó
04
EXIT
A középkonzol egy tolltartót tartalmaz.
80
G027025
G027030
MENU
FIGYELEM
Győződjön meg róla, hogy nem fekszik rá
vagy nem nyúlik ki úgy kemény, éles vagy
nehéz tárgy, hogy erős fékezésnél sérülést
okozhatna.
AIRBAG
MY KEY
A kesztyűtartó használható olyan dolgok tárolására, mint a kezelési útmutató, térképek,
tollak és üzemanyagkártyák.
Mindig rögzítse a nagy és nehéz tárgyakat
biztonsági övvel vagy csomagrögzítő
hevederekkel.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
109
04 Belső
Tárolóhelyek az utastérben
Kabáttartó
Hamutartó a hátsó utasok számára*
Pohártartó/palacktartó a hátsó utasok
számára
A kabáttartó csak könnyű ruhák felakasztására szolgál.
Nyissa ki a hamutartót a felső szélének kihúzásával.
Húzza meg a betét alsó szélét a nyitáshoz.
A kiürítéshez:
A pohártartó betétje eltávolítható:
1. Nyissa ki a hamutartót.
–
2. Nyomja kifelé a fedelet és billentse hátra.
3. Ezután emelje ki.
110
G027063
G027018
G027028
04
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Válassza le a két kapcsot úgy, hogy a
tartó nagy palackokhoz is használható
legyen.
04 Belső
Tárolóhelyek az utastérben
Tárolórekesz és pohártartó (hétüléses
autók)
Tároló tálca a középkonzolban
Pohártartó
Ez a tárolórekesz CD-lemezek, könyvek és
hasonló tárgyak tárolására használható.
A középkonzol egy tároló tálcát tartalmaz,
például ételek és italok tárolásához. A kartámasz hátrahajtható, hogy "asztalként" szolgáljon a hátsó utasok számára.
A tároló tálca alatt egy tárolórekesz található,
például CD-lemezek tárolásához.
G027020
G027019
G027040
04
Pohártartó az első utasok számára.
Hamutartó*
–
Húzza ki a betétet a hamutartó ürítéséhez.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
111
04 Belső
Tárolóhelyek az utastérben
Tárolórekesz a harmadik üléssorhoz
(hétüléses autók)
G027026
04
Ez a tárolórekesz tollak lés egyéb kisméretű
tárgyak tárolására használható.
112
04 Belső
Tárolóhelyek az utastérben - Executive
Hűtődoboz
G027068
04
Az első ülés felhajtható kartámasza alatt egy
hűtődoboz található. Állítsa be a hűtési szintet
a gombbal (lásd az ábrát). A hűtődoboz járó
motornál vagy a II kulcshelyzetben működik.
FIGYELEM
A palackokat jól leszigetelve tárolja a hűtődobozban, és győződjön meg róla, hogy
az ajtót az utazás megkezdéséhez lecsukták.
113
04 Belső
Hátsó ülés
Hátsó ülések – második üléssor
(hétüléses autók)
Csúsztatható ülés (hétüléses autók)
A középkonzol hátsó részének
eltávolítása
G028445
04
A háttámla lehajtása a beszálláshoz
Emelje fel a fogantyút (1), miközben előre
nyomja az ülést. Tegyen ezzel ellentétesen az
ülés eredeti helyzetbe hajtásához.
Az ülés előre - hátra állítása
Emelje fel a konzolt (2) az ülés előre vagy
hátra mozgatásához.
114
A második üléssor középső ülése jobban
előre csúsztatható, mint a többi ülés. Az ülés
teljesen előre csúsztatása megkönnyíti az
érintkezést a beépített gyermekülésen ülő
gyermek és az első üléseken ülő utasok
között.
Emelje fel a konzolt (1) az ülés előre vagy
hátra mozgatásához.
Ha a második üléssor középső ülését előre
szeretné csúsztatni, akkor először el kell távolítania a középkonzolt.
1. Távolítsa el a középkonzol hátsó részét a
retesz egyenesen történő kihúzásával a
fenti ábrának megfelelően.
2. Ezután emelje ki az útból a középkonzolt.
04 Belső
Hátsó ülés
Fejtámasz, hátsó ülés – középső ülés
FIGYELEM
A legalacsonyabb helyzetet csak akkor
szabad használni, amikor a háttámla le van
hajtva, vagy ha senki nem ül ezen az ülésen.
G027015
A háttámlák második és harmadik üléssorban történő felemelését követően fontos,
hogy meggyőződjön róla, a háttámlák reteszelt helyzetben vannak. Ellenkező esetben az ülések védelmi rendszere összenyomódhat.
04
MEGJEGYZÉS
A fejtámlát nem lehet teljesen eltávolítani.
A középső ülés fejtámlája négy különböző
magasságba állítható. Szükség szerint emelje
fel a fejtámlát.
–
A fejtámla újbóli leengedéséhez, be kell
nyomni a bal oldali rúd melletti gombot,
miközben óvatosan lenyomja a fejtámlát.
Lásd az ábrát.
115
04 Belső
Rakodás
Általános leírás
A hasznos teher az autó menetkész tömegétől függ. Az utasok és az összes tartozék teljes tömege ennek megfelelő mértékben csökkenti az autó hasznos terhelhetőségét. A
tömegekkel kapcsolatos részletesebb tájékoztatásért, lásd lásd az alábbi oldalt: 292.
FIGYELEM
Az autó vezethetőségi jellemzői függenek
attól, hogy mennyire van terhelve és
hogyan van elosztva a terhelés.
04
Terhelés a tetőn
Csomagtartók
A Volvo által tervezett csomagtartók használata javasolt az autó károsodásának elkerülése és a lehető legbiztonságosabb közlekedés érdekében.
Gondosan kövesse a tetőcsomagtartókhoz
mellékelt használati útmutatót.
116
•
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tetőcsomagtartók és a csomagok megfelelően rögzítve vannak-e. Rögzítse a csomagokat biztonságosan rögzítőhevederekkel.
•
Ossza el egyenletesen a csomagokat a
tetőcsomagtartón. Helyezze alulra a
nehezebb csomagokat.
•
A csomag méretének növekedésével a
menetszélnek kitett felület és ezáltal a
fogyasztás is növekszik.
•
Vezessen finoman. Kerülje a hirtelen gyorsításokat, az erős fékezéseket és az éles
kanyarvételeket.
FIGYELEM
A tetőt ne terhelje meg 100 kg tömegnél
nagyobbal, beleértve a teherhordó szerkezetek vagy a tetődoboz tömegét is. A tetőn
elhelyezett rakomány megváltoztatja az
autó tömegközéppontját és vezetési jellemzőit.
04 Belső
Raktér
Megnagyobbítás, csomagtér - 2.
üléssor
3. Oldja ki a reteszt (1) és hajtsa le a háttámlát. Nyomja le a háttámla lehajtott állapotban rögzítéséhez.
FONTOS
A háttámla lehajtásakor nem lehet semmilyen tárgy a hátsó ülésen. A biztonsági
övek sem lehetnek becsatolva. Különben
fennáll a hátsó üléskárpit sérülésének kockázata.
FIGYELEM
Biztonsági okokból nem ülhet utas a harmadik üléssorban, ha a második üléssorban le vannak engedve a fejtámlák.
FONTOS
A háttámla lehajtásakor nem lehet semmilyen tárgy a hátsó ülésen. A biztonsági
övek sem lehetnek becsatolva. Különben
fennáll a hátsó üléskárpit sérülésének kockázata.
Nyomja a második üléssor üléseit az első
helyzetbe - lásd az alábbi oldalt: 102.
Emelje fel a fogantyút.
Megnagyobbítás, csomagtér - 3.
üléssor1
04
Csúsztassa az üléspárnát a leghátsó
helyzetbe. Hajtsa be a jobb és bal oldali
csomagrögzítő füleket, hogy elkerülje a
károsodást az üléstámla lehajtásakor.
Hajtsa le a háttámlát. (A fejtámla automatikusan behajlik a háttámla lehajtásakor.)
A 3. üléssor visszaállítása
1. Emelje a háttámlát a normál helyzetébe.
1. Állítsa a leghátsó helyzetbe az üléseket1.
G027016
G027022
2. Tartsa meg a füleket és húzza ki az üléspárnát, amíg "kattanó" hangot nem hall.
3. Emelje fel a fejtámlát.
> Az ülés készen áll a használatra.
2. Engedje le a fejtámlát.
1
Csak hétüléses autók
}}
117
04 Belső
Raktér
Általános leírás
séggel és erővel előre repülhetnek, és súlyos
sérüléseket okozhatnak.
A csomagtérajtó nyitása
A csomagtérajtó nyitására vonatkozó tájékoztatásért - lásd az alábbi oldalt: 130.
Rakodás a csomagtérbe
Gondoljon arra, hogy egy 20 kg tömegű tárgy
egy 50 km/h sebességgel történő ütközés
esetén 1000 kg tömegnek megfelelő erővel
csapódhat előre.
Fontolja meg a következőket a rakodáskor:
•
Ne helyezzen fel rendkívül nehéz tárgyakat az első ülések mellé. A lehajtott háttámla szükségtelenül nagy terhelésnek
lesz kitéve.
•
•
Helyezze a csomagot a háttámla mellé.
•
Helyezze el úgy a széles tárgyakat, hogy
az osztott háttámla mindkét oldalát terheljék.
•
Takarja le az éles széleket valami puhával.
•
Rögzítse a rakományt rögzítő hevederekkel az autó kötöző füleinek használatával.
•
Soha ne helyezzen a háttámla magassága
fölé semmit rakományháló nélkül.
G027031
04
A biztonsági övek és a légzsákok alapvető
fontosságú védelmet nyújtanak a járművezetőnek és az utasoknak, különösen frontális
ütközések esetén. Azonban a hátulról érkező
hatásokból eredő sérülésektől is védenie kell
magát. A csomagtér rakodásakor gondoljon
arra, hogy a nem megfelelően rögzített tárgyak egy esetleges ütközés vagy hirtelen
fékezés esetén a csomagtérből nagy sebes-
118
Helyezze a nehéz tárgyakat a lehető legalacsonyabbra.
FIGYELEM
Az autó vezetési jellemzői az autó menetkész tömegétől, és megterheltségétől függően változnak.
FIGYELEM
Soha ne helyezzen rakományt a háttámlánál magasabban! Ha így tesz, hirtelen
fékezéskor vagy ütközéskor a teher előre
lendülhet, ezzel Önnek vagy utasainak
súlyos sérülést okozhat. Ne felejtse el mindig megfelelően rögzíteni (lekötni) a rakományt.
Ha a hátsó ülés háttámlája le van hajtva,
az autót legfeljebb a hátsó utasablakok
felső széle alatt 50 mm-rel lévő magasságszintig rakodhatja fel. Hagyjon 10 cm szabad helyet az ablakoktól befelé. Különben
csökkenhet a tetőkárpitba süllyesztett függönylégzsák tervezett védelmi funkciója.
Mindig rögzítse a rakományt. Mindig rögzítse a rakományt. Különben erős fékezéskor a rakomány elcsúszhat és személyi
sérülést okozhat az autó utasainak.
Amikor hosszú tárgyakat rakodik be vagy
ki, akkor kapcsolja ki a motort és húzza be
a rögzítőféket. Különben véletlenül meglökheti a sebességváltó kart vagy fokozatválasztót a rakománnyal, bekapcsolhat
egy fokozatot, és az autó elindulhat.
04 Belső
Raktér
Biztonsági háló
A biztonsági háló beszerelése
Csak hétüléses autók esetén:
1. Ügyeljen arra, hogy a háló az oldalpanel
kartámasza előtt helyezkedjen el a rögzítéskor.
2. Feszítse meg a biztonsági hálót a rögzítő
hevederekkel.
A biztonsági háló felhajtása
G027058
04
A biztonsági háló megakadályozza a csomagok és a rakomány előre repülését az utastérbe erős fékezés esetén.
Ha az autó csomagtértakaróval rendelkezik,
akkor távolítsa el azt a biztonsági háló beszerelése előtt.
A háló erős műanyag szövetből készült és két
különböző módon rögzíthető:
1. Akassza a felső rudat az első vagy hátsó
tetőrögzítő ponthoz.
•
•
2. Akassza a rúd másik végét a másik oldali
tetőrögzítő ponthoz.
A hátsó üléstámla mögé
Az első ülések mögé, ha a hátsó ülés le
van hajtva.
3. Biztosítsa a biztonsági háló rögzítő hevedereit a fülekbe a padlón, ha a háló rögzítve van a tető rögzítő pontjaihoz.
4. Használja az ülés csúszósínjének füleit,
ha a hálót a tető első rögzítő pontjaihoz
rögzítette.
A biztonsági háló felhajtható és a csomagtér
padlójába helyezhető (ötszemélyes autók).
–
Nyomja meg a gombokat (1) a biztonsági
háló csuklóin, hogy kioldja a csuklókat, és
hajtsa fel a hálót.
}}
119
04 Belső
Raktér
Helyezze el a védőrácsot az alábbiak szerint:
FIGYELEM
Szükséges meggyőződni arról, hogy a háló
felső biztosító pontjai megfelelően vannake elhelyezve és a feszítő hevederek megfelelően biztosítva vannak-e.
1. Emelje be a védőrácsot a csomagtérajtó
nyílásán vagy az egyik hátsó ajtó nyílásán
(hajtsa le a második sor üléseit, ha szükséges).
Sérült hálókat nem szabad használni.
2. Helyezze a védőrács egyik tartóját a konzolba a hátsó ajtó felett a második üléssor
ülései mögött.
Acél biztonsági rács*
5. Helyezze a rögzítő támaszt a védőrács
alsó tartójába alulról, az ábrán látható
módon.
6. Helyezze a rugót a rögzítő támaszba és
csavarozza be a gombot.
7. Rögzítse a kampót a rögzítő támaszból a
csomagrögzítő fülbe, és húzza meg a
gombot, amíg a rögzítő támasz nem tart a
csomagrögzítő fülben.
8. Tegye ugyanezt a másik oldalon.
04
9. Húzza meg felváltva mindkét rögzítő
támaszt.
10. Szerelje fel a védősapkákat a gombok feletti kitett csavarmenetekre.
G027056
G027057
FIGYELEM
A biztonsági rács megakadályozza, hogy a
csomagok vagy állatok előre repüljenek az
utastérben egy erős fékezés során.
Biztonsági okokból, a biztonsági rácsot mindig megfelelően rögzíteni és biztosítani kell.
120
3. Csúsztassa a védőrács tartóját a konzol
első helyzetébe.
4. Helyezze a védőrács másik tartóját a konzoljába a másik hátsó ajtó felett, és
csúsztassa azt az első helyzetbe.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Hétüléses autók esetén: Biztonsági okokból nem ülhet utas a harmadik üléssorban,
ha a védőrács a második üléssor mögé
van felszerelve.
04 Belső
Raktér
Elektromos aljzat a csomagtérben
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy az elektromos aljzat használata a motor leállított állapotában az
autó akkumulátorának lemerülését okozhatja.
MEGJEGYZÉS
Az ideiglenes defektjavításra szolgáló
kompresszort a Volvo tesztelte és jóváhagyta. A Volvo által ajánlott ideiglenes
defektjavító készlet (TMK) használatával
kapcsolatban, lásd lásd az alábbi
oldalt: 193.
Csúsztassa le a fedelet, amikor használni szeretné az aljzatot. Ez attól függetlenül működik, hogy be van-e kapcsolva a gyújtás.
Csomagtértakaró*
Húzza ki a csomagtértakarót, húzza a rakomány fölé, és akassza a csomagtér hátsó
oszlopaiban található nyílásokba.
A csomagtértakaró eltávolítása
Nyomja befelé a csomagtértakaró végdarabjait, húzza fel, majd oldja ki. A beszereléskor,
nyomja le a csomagtértakaró végdarabjait a
tartókba.
FIGYELEM
Ne tegyen tárgyakat a raktérfedélre. Azok
fékezéskor vagy kerülési manővereknél az
utasoknak sérülést okozhatnak.
04
Táskatartó*
Ha ki van kapcsolva a gyújtás és egy, az
elektromos aljzathoz csatlakoztatott
fogyasztó több mint 0,1 A áramot vesz fel,
akkor figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn.
FONTOS
A maximális teljesítmény-leadás 10 A (120
W).
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
121
04 Belső
Raktér
Nyissa ki a csomagtér fedelét. Akassza fel
vagy biztosítsa a táskákat a feszítő hevederek
vagy a tartók használatával.
MEGJEGYZÉS
Az elsősegélykészlet bizonyos elemeinek
lejárati dátuma van és ezeket ez előtt ki
kell cserélni.
A csomagtér tárolórekesze, tartalom
A csomagtér padlórekeszének kinyitása
(ötüléses autók)
–
Emelje fel a fedelet a csomagtér padlójában.
Ha az autó táskatartóval van ellátva:
04
–
Emelje fel a fedelet, válassza le a táskatartó feszítő hevedereit.
A csomagtér padlórekeszének kinyitása
(hétüléses autók)
–
Emelje fel a fedelet.
Ha az autó táskatartóval van ellátva:
Az elsősegélykészlet elhelyezkedése ötüléses autókban.
Az elsősegélykészlet elhelyezkedése
hétüléses autókban.
Az alábbiak találhatók a padlórekeszben:
•
•
•
•
122
Elakadásjelző háromszög*
Szerszámkészlet
–
Nyissa ki a felső fedelet, válassza le a táskatartó feszítő hevedereit, felszereltségfüggő, majd nyissa ki az alsó fedelet.
FONTOS
Ne feledje, hogy ne helyezzen semmit arra
a területre, ahova az párnák behajthatók. A
párnák és az ülésszerkezet károsodhat.
Elsősegélykészlet*
Emelő (alternatív hely)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
04 Belső
04
123
Távvezérlős kulcs - kulcs távvezérlővel................................................
Zárás és nyitás......................................................................................
Gyermekbiztonsági zárak......................................................................
Riasztó*.................................................................................................
124
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
126
128
132
133
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
05 Zárak és riasztó
Távvezérlős kulcs - kulcs távvezérlővel
Kulcsok – elektronikus indításgátló
Legfeljebb hat távvezérlős kulcs programozható és használható egy autóhoz.
Távvezérlő funkciók
Indításgátló
A kulcsok kódolt csipekkel rendelkeznek. A
kódot el kell fogadnia az olvasónak (vevőnek)
a gyújtáskapcsolóban. Az autó csak akkor
indítható be, ha a megfelelő kulcsot használja
a megfelelő kóddal.
MEGJEGYZÉS
05
Az autó két távvezérlős kulccsal rendelkezik ezek összecsukhatók és beépített távvezérlővel rendelkeznek.
A kulcs elvesztése
Ha elveszti valamelyik távvezérlős kulcsot,
akkor azt javasoljuk, hogy vigye a többi kulcsot egy hivatalos Volvo szervizbe. A hiányzó
kulcs kódját lopásvédelmi óvintézkedésként
törölni kell a rendszerből. A többi kulcsot
ezzel egyidejűleg újra kell kódolni a rendszerben.
A kulcsszár egyedi kódját, amelyet az új
kulcsszárak rendelésekor kell használni, meg
tudják adni a hivatalos Volvo műhelyekben.
126
Gyújtáskulcsok és elektronikus
indításgátló
A távvezérlős kulcsnak nem szabad egyéb
kulcsokkal vagy fémtárgyakkal közös kulcskarikán elhelyezkednie. Az elektronikus indításgátló tévesen bekapcsolhat és az autó
nem fog beindulni.
G027013
Távvezérlős kulcs. Ez a kulcs nyitja az összes
zárat.
A távvezérlős kulcs kulcsszárát teljesen ki
kell nyitni (az ábrán látható módon) az autó
indításakor. Különben fennáll a kockázata
annak, hogy az indításgátló rendszer
megakadályozza az autó beindítását.
Nyitás
–
Nyomja meg egyszer az összes ajtó, a
csomagtérajtó és az üzemanyagtöltő
fedél egyszerre történő nyitásához.
Csomagtérajtó
–
Nyomja meg egyszer a csomagtérajtó
nyitásához.
Pánik funkció
Pánik funkció - A figyelem felkeltésére használható vészhelyzetben. Nyomja meg és
tartsa nyomva legalább 3 másodpercig vagy
nyomja meg 2-szer ugyanennyi időn belül az
irányjelzők és a kürt bekapcsolásához. A
05 Zárak és riasztó
Távvezérlős kulcs - kulcs távvezérlővel
pánikriasztó 25 másodperc elteltével automatikusan vagy a távvezérlős kulcs bármely
gombjának megnyomására kikapcsol.
Megközelítő világítás időtartama
Tegye az alábbiakat, amikor megközelíti az
autót:
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs sárga
gombját.
A belső világítás, a helyzetjelző/parkolólámpák, a rendszámtábla-világítás és a külső tükrök lámpái* bekapcsolnak. A csatlakoztatott
utánfutó világítása szintén bekapcsol. Ezek a
lámpák 30, 60 vagy 90 másodpercig világítanak. Az alkalmas idő beállítását szervizben
lehet elvégeztetni - hivatalos Volvo szerviz
igénybe vételét javasoljuk.
A megközelítő világítás kikapcsolásához:
–
Az összehajtható kulcs a gomb megnyomására automatikusan kinyílik.
Cserélje ki az elemet, ha többször előfordul,
hogy a zárak nem reagálnak a távvezérlős
kulcs jeleire a normál távolságon belülről.
A távvezérlős kulcs elemének cseréje
1. Távolítsa el a fedelet a hátsó szélének felfeszítésével egy kisméretű csavarhúzó
használatával.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy a távvezérlős
kulcsban/PCC-ben használt elemek megfeleljenek a UN Manual of Test and
Criteria, Part III, sub-section 38.3 követelményeinek. A gyárilag vagy a hivatalos
Volvo műhelyben beszerelt elemek eleget
tesznek a fenti követelményeknek.
2. Cserélje ki az elemet (CR 2032, 3 V
típusú) – a pozitív oldal néz felfelé. Kerülje
az elem és a kivezetései megérintését az
ujjaival.
3. Szerelje vissza a fedelet. A víz bejutásának megelőzése érdekében, ügyeljen
arra, hogy a gumitömítés megfelelően
helyezkedjen el és ne legyen sérült.
4. Vigye vissza az elemet Volvo szervizéhez,
hogy környezetvédelmileg biztonságos
módon selejtezhessék.
05
Nyomja meg újra a sárga gombot.
Zárás
Zárja be az összes ajtót, a csomagtérajtót és
az üzemanyagtöltő nyílás fedelét. Az üzemanyagtöltő nyílás fedelének körülbelül 10 perces késleltetése van.
A kulcs behajtása/kinyitása
A távvezérlős kulcs a gomb megnyomásával
és a kulcsszár rész ezzel egyidejű billentyűzetbe hajtásával hajtható össze.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
127
05 Zárak és riasztó
Zárás és nyitás
Kívülről
MEGJEGYZÉS
Automatikus zárás
Az autó akkor is bezárható, ha az ajtó vagy
a csomagtérajtó nyitva van1 - ha ezután
becsukja az ajtót/csomagtérajtót, akkor
fennáll a kulcsok bezárásának kockázata.
05
A távvezérlős kulcs egyszerre zárja/nyitja az
összes ajtót és a csomagtérajtót.
Az üzemanyagtöltő fedél akkor nyitható, ha
az autó ki van nyitva. Az autó bezárását követően körülbelül 10 percig nyitva marad - az
azért van, hogy lehetővé tegye az üzemanyagtöltést az autó zárt és a riasztó élesített állapotában.
Automatikus visszazárás
Ha a zárak nyitását követő 2 percen belül
nem nyitják ki valamelyik ajtót vagy a csomagtérajtót, akkor azok automatikusan viszszazárnak. Ez a funkció megakadályozza az
autó nem szándékos nyitva hagyását.
Csak riasztóval felszerelt autók, lásd az alábbi
oldalt: 133.
G029646
G026963
FIGYELEM
Ügyeljen az autóban rekedés kockázatára,
amikor azt kívülről zárja be a távvezérlős
kulccsal - ekkor az ajtók kinyitása belülről
nem lehetséges az ajtók kezelőszerveivel.
Erről többet olvashat a későbbi, „Biztonsági zárak” című részben.
Az automatikus zárás a vezetőajtó vezérlőpaneljéről aktiválható és inaktiválható. A funkció
az ajtó automatikus zárásával működik, amikor az autó sebessége meghaladja a 7 km/h
értéket. Addig maradnak zárva, amíg egy
ajtót ki nem nyitnak vagy az összes ajtót ki
nem nyitják a vezérlőpanelről.
Aktiválás/kiiktatás
A távvezérlős kulcsnak az I vagy II kulcshelyzetben kell lennie, lásd az alábbi oldalt: 147.
1
128
Nem minden piacon.
05 Zárak és riasztó
Zárás és nyitás
•
Nyomja meg a bal oldali bajuszkapcsoló
READ gombját a kijelzőn megjelenő üzenetek nyugtázásához.
Az összes ajtó zárható a vonatkozó ajtó
vezérlőpaneljének zárógombjával.
•
Nyomja meg és tartsa nyomva a központi
zárógombot, amíg egy, a zárási állapotra
vonatkozó új üzenet nem jelenik meg a
kijelzőn.
Kesztyűtartó
Csomagtérajtó
Az AUTOMATA ZÁR BE (az autó akkor is
zárva van, amikor mozog) és AUTOMATA
ZÁR KI üzenetek jelennek meg a kijelzőn.
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
AIRBAG
G028485
Belülről
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
ENTER
EXIT
05
80
G027025
MENU
G029646
A kesztyűtartó a távvezérlős kulcs kulcsszárával zárható.
A csomagtérajtó riasztója hatástalanítható és
a csomagtérajtó önmagában is kinyitható a
távvezérlős kulcs használatával.
1. Nyomja meg a távvezérlős kulcs
gombját - a csomagtérajtó zárja kiold és
kinyitható.
> A riasztási* szint és a mozgásérzékelők
valamint a csomagtérajtó nyitásérzékelői nem működnek. Az ajtók zárva és
élesítve maradnak.
Az összes ajtó és a csomagtérajtó egyszerre
zárható és nyitható a vezetőajtó (vagy utasajtó) vezérlőpaneljének használatával.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
129
05 Zárak és riasztó
Zárás és nyitás
2. Ha az összes ajtó zárva marad, amikor
visszacsukja a csomagtérajtót, akkor a
csomagtérajtó nyitva marad és a riasztó
nem élesít a becsukást követően. A többi
ajtó továbbra is zárva és riasztásuk élesítve marad.
Biztonsági zárak *2
A csomagtérajtó nyitása
A biztonsági zárak azt jelenti, hogy az ajtók
kilincsei az utastérben mechanikusan ki vannak iktatva - az ajtók ezért belülről nem nyithatók.
A biztonsági zár funkció kívülről, a távvezérlős
kulcs LOCK gombjával vagy a vezetőajtó
kulcsszárral történő zárásával aktiválható és
az ajtók zárását követő 10-25 másodperces
késleltetéssel lép működésbe. A biztonsági
zár aktiválásához az összes ajtót be kell
csukni.
3. A csomagtérajtó zárásához és a riasztó
élesítéséhez - nyomja meg a távvezérlős
kulcs LOCK gombját.
MEGJEGYZÉS
05
G027005
Ha a
gombot használja a csomagtérajtó nyitásához anélkül, hogy kinyitná azt,
akkor az körülbelül 2 perc elteltével automatikusan visszazár.
1. Nyissa ki a csomagtérajtót a kilincs lehúzásával az ábrán látható módon.
2. A hátsó lap le van hajtva, amikor annak
fogantyúja fel van emelve.
2
130
Nem minden piacon és csak riasztó esetén.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Az autó csak a távvezérlős kulcs UNLOCK
gombjával nyitható ki a biztonsági zárás állapotából. A vezetőajtó a kulcsszárral manuálisan is zárható.
FIGYELEM
Ne hagyja, hogy bárki az autóban maradjon, ha nem kapcsolta ki a biztonsági
zárat, ezzel elkerülheti, hogy valaki csapdába essen az autóban.
05 Zárak és riasztó
Zárás és nyitás
Ideiglenes inaktiválás
nik meg a kijelzőn, amennyiben a távvezérlős
kulcs a gyújtáskapcsolóban marad.
A motor legközelebbi beindításakor a rendszer nullázódik és a biztonsági zár funkció
valamint a riasztó mozgás- és billenésérzékelői újra bekapcsolnak.
G027230
MEGJEGYZÉS
•
Ne feledje, hogy a riasztó az autó zárásakor élesedik.
•
Ha valamelyik ajtót belülről kinyitják, az
riasztást vált ki.
05
Gomb a biztonsági zárás ideiglenes kikapcsolásához.
Ha valaki az autóban marad, de az ajtókat
kívülről be kell zárni, akkor a biztonsági zár
funkció ideiglenesen inaktiválható.
1. Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba, fordítsa a II kulcshelyzetbe,
majd vissza az I vagy 0 kulcshelyzetbe.
2. Nyomja be a gombot. Ne feledje, hogy a
riasztó* mozgás- és billenésérzékelői
ugyanakkor kikapcsolnak, lásd az alábbi
oldalt: 134.
A gomb lámpája világít, amíg be nem zárja az
autót a távvezérlős kulccsal. Egy üzenet jele-
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
131
05 Zárak és riasztó
Gyermekbiztonsági zárak
Manuális gyermekbiztonsági zárak hátsó ajtó
A gyermekbiztonsági zárak kezelőszervei a
hátsó ajtók hátsó szélén helyezkednek el. A
kezelőszervekhez csak a hátsó ajtó nyitott
állapotában lehet hozzáférni.
Gyermekbiztonsági helyzet – a hátsó
ajtók belülről nem nyithatók: Fordítsa
kifelé.
Amikor világít a gomb lámpája, akkor a hátsó
elektromos ablakok és a hátsó ajtók zárva
vannak.
Nem gyermekbiztonsági helyzet – a hátsó
ajtók nyithatók belülről: Fordítsa befelé.
Egy üzenet jelenik meg a kijelzőn, a gyermekbiztonsági zárak aktivált/kikapcsolt állapotáról.
Elektromos gyermekbiztonsági zárak
- hátsó ajtók*
Kezelőszervek
MEGJEGYZÉS
Ha a gyermekbiztonsági zárak aktiválva
vannak, akkor a hátsó ajtók belülről nem
nyithatók.
REAR
AC
A gyermekbiztonsági zárak kezelőszervei – bal és
jobb oldali hátsó ajtók.
Állítsa be a kezelőszervet az adott ajtón a
külső helyzetek közötti elfordításával (használjon lapos fémtárgyat, például csavarhúzót).
G027105
G021513
05
Használja a középkonzol gombját a hátsó
ajtók gyermekbiztonsági zárjainak aktiválásához/inaktiválásához.
1. Fordítsa I vagy II helyzetbe a gyújtáskulcsot, lásd az alábbi oldalt: 147.
2. Nyomja be a gombot.
132
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
05 Zárak és riasztó
Riasztó*
Riasztás akkor történik, ha:
•
kinyitnak egy ajtót, a motorháztetőt vagy
a csomagtérajtót
•
nem jóváhagyott kulcsot használnak a
gyújtáshoz vagy megpróbálják feltörni a
zárat
•
mozgás észlelhető az utastérben (ha van
beszerelve mozgásérzékelő)
•
az autót megemelik vagy elvontatják (ha
van beszerelve billenésérzékelő)
•
•
lecsatlakoztatnak egy akkumulátorkábelt
valaki megpróbálja lecsatlakoztatni a szirénát.
MEGJEGYZÉS
A mozgásérzékelő riasztást vált ki, ha
mozgást észlel az utastérben - a légáramlást is érzékeli. Ezért a riasztó akkor is
bekapcsolhat, ha nyitva hagynak egy ablakot vagy a napfénytetőt vagy, ha be van
kapcsolva az utastér fűtése.
Ennek elkerüléséhez: Zárja be az ablakokat/napfénytetőt, ha elhagyja az autót. Ha
használja az autó beépített utastérfűtését
(vagy hordozható elektromos fűtést), akkor
irányítsa a légáramot úgy a szellőzőkből,
hogy azok ne felfelé irányuljanak az utastérben.
Riasztó visszajelző
A műszerfal piros LED-je jelzi a riasztó rendszer állapotát:
•
A LED nem világít – a riasztó nincs élesítve.
•
A LED két másodpercenként egyet villan
– a riasztó élesítve van.
•
A LED gyorsan villog a riasztó kikapcsolását követően és amíg a távvezérlős kulcsot a II kulcshelyzetbe nem fordítja –
riasztás kiváltása történt.
Ha hiba van jelen a riasztó rendszerben,
akkor egy üzenet jelenik meg a kijelzőn.
Ebben az esetben, vegye fel a kapcsolatot
egy szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo
műhellyel.
05
MEGJEGYZÉS
Ne próbálja maga megjavítani vagy módosítani a riasztórendszer komponenseit. Az
ilyen próbálkozások hatással vannak a biztosítás feltételeire.
G026963
Riasztó rendszer
Amikor a riasztó élesítve van, akkor folyamatosan figyeli a riasztóbemeneteket.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
133
05 Zárak és riasztó
Riasztó*
A riasztó élesítése
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs LOCK
gombját. Az autó irányjelzőinek hosszú
felvillanása jelzi, hogy a riasztó élesítve
van és az ajtók be vannak zárva.
FONTOS
A riasztó akkor van teljesen élesítve, amikor az autó irányjelzői egy hosszú villanást
végeztek és a műszerfali LED másodpercenként egyet villan.
A riasztó kikapcsolása
05
134
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs
UNLOCK gombját. Az autó irányjelzőinek
két rövid felvillanása jelzi, hogy a riasztó
ki van kapcsolva.
> A manuális kikapcsoláshoz - lásd a
következő "Kiváltott riasztás kikapcsolása" részt.
Automatikus riasztó-bekapcsolás
A távvezérlős kulcs nem működik
Ez a funkció megakadályozza, hogy véletlenül
a riasztó bekapcsolása nélkül hagyja el az
autót.
Ha a riasztó kikapcsolását követő két percen
belül egyik ajtót és a csomagtérajtót sem
nyitják ki (és az autót kinyitották a távvezérlős
kulccsal), akkor a riasztó automatikusan újra
élesedik. Az autó ezzel egyidejűleg bezáródik.
Automatikus riasztó-bekapcsolás
Bizonyos országokban a riasztó bizonyos
késleltetéssel bekapcsol, ha kinyitják, majd
becsukják a vezetőajtót, de az autót nem zárják vissza.
Kiváltott riasztás kikapcsolása
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs
UNLOCK gombját vagy helyezze azt a
gyújtáskapcsolóba.
Az irányjelző két rövid villanása erősíti meg.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Ha a riasztó nem kapcsolható ki a távvezérlős kulcscsal, például amikor a távvezérlős kulcs eleme lemerült az autó kinyitható, a riasztó
kikapcsolható és a motor
beindítható az alábbiak sze-
rint:
1. Oldja ki manuálisan a vezetőajtó zárját
majd nyissa ki azt - Ez riasztást vált ki és
megszólal a sziréna.
2. Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba - A riasztás kikapcsol.
> A riasztás-visszajelző gyorsan villog,
amíg II helyzetbe nem fordítja a távvezérlős kulcsot.
A riasztó jelei
A riasztó bekapcsolásakor, az alábbiak történnek:
•
A sziréna körülbelül 25 másodpercig vagy
a riasztó kikapcsolásáig szól. A sziréna az
autó akkumulátorától függetlenül működő
akkumulátorral rendelkezik.
•
Az irányjelzők 5 percig vagy a riasztó
kikapcsolásáig villognak.
05 Zárak és riasztó
Riasztó*
Csökkentett riasztási szint
A riasztás szándékolatlan kiváltásának elkerülése érdekében - például ha kutyát hagy a
zárt autóban vagy az autó vonaton illetve
kompon történő szállításakor - ideiglenesen
iktassa ki a mozgás- és billenésészlelőket.
Az eljárás ugyanaz mint a biztonsági zárak
ideiglenes kiiktatása esetén - lásd az alábbi
oldalt: 130.
05
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
135
Általános leírás......................................................................................
Tankolás................................................................................................
A motor beindítása................................................................................
Automata sebességváltó......................................................................
Összkerékhajtás*..................................................................................
Fékrendszer..........................................................................................
Menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer*........................................
Parkolósegéd*.......................................................................................
Holttérfigyelő rendszer - BLIS*..............................................................
Vontatás és mentés..............................................................................
Segédindítás.........................................................................................
Vezetés utánfutóval...............................................................................
Vonókonzol*..........................................................................................
Levehető vonóhorog*............................................................................
A fényszóróminta beállítása..................................................................
136
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
138
141
147
149
152
153
155
157
159
163
165
167
169
171
175
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
06 Elindulás és vezetés
Általános leírás
Gazdaságos vezetés
A gazdaságos vezetés egyenletes vezetést
jelent, miközben előre gondolkodik és vezetési stílusát valamint sebességét a környező
körülményekhez igazítja.
•
•
Kerülje a nyitott ablakokkal vezetést.
•
Kerülje a hirtelen, szükségtelen gyorsítást
és az erős fékezést.
•
Vezessen a helyes levegőnyomással a
gumiabroncsokban és ellenőrizze azt
rendszeresen - a legjobb eredmény eléréséhez, válassza az ECO
gumiabroncsnyomást, lásd lásd az alábbi
oldalt: 186.
•
06
Vezessen a lehető legmagasabb sebességfokozatban, a pillanatnyi forgalmi
helyzetnek és útviszonyoknak megfelelően - az alacsonyabb motorfordulatszám alacsonyabb fogyasztást eredményez.1
•
Távolítsa el a szükségtelen dolgokat az
autóból - a nagyobb terhelés nagyobb
fogyasztáshoz vezet.
•
Használja a motorféket a lassításhoz, ha
az a többi közlekedő kockáztatása nélkül
megvalósítható.
1
138
Ne használjon téli gumiabroncsokat a téli
időszak elmúltával.
Manuális sebességváltó
•
•
•
•
A gumiabroncs-választás hatással van az
üzemanyag-fogyasztásra - kérje egy
kereskedő tanácsát a megfelelő gumiabroncsokkal kapcsolatban.
A tetőn elhelyezett csomagok és a tetődoboz növeli a légellenállást, ami magasabb fogyasztáshoz vezet - távolítsa el a
tetőcsomagtartót, ha nem használja azt.
Ne járassa a motort alapjáraton az üzemi
hőmérsékletre melegedésig, hanem,
amint lehet induljon el finoman vezetve a hideg motor több üzemanyagot
fogyaszt, mint a meleg.
A magas sebesség nagyobb üzemanyagfogyasztást eredményez - a sebesség
megkétszerezése négyszeresére növeli a
légellenállást.
További tájékoztatásért és további tanácsokért, lásd 13 és 300. oldal.
FIGYELEM
Soha ne állítsa le a motort haladás közben,
például amikor lejtőn halad, mert ezzel
olyan fontos rendszereket kapcsol ki, mint
a kormányszervo vagy a fékszervo.
Gázlás
Az autó legfeljebb 40 cm mély vízen vezethető át maximum 10 km sebességgel. Különösen oda kell figyelni, ha áramló vízen halad
át.
FONTOS
A víz levegőszűrőbe jutása a motor károsodását okozhatja.
Nagyobb mélységekben víz hatolhat be a
sebességváltóba. Ez csökkenti az olajok
kenőképességét és rövidíti a rendszerek
hasznos élettartamát.
Amikor vízben halad, akkor haladjon lassan
és ne álljon meg az autóval. Amikor elhagyta
a vizet, nyomja be finoman a fékpedált és
ellenőrizze, hogy a fék teljes mértékben
működik-e. A víz és a sár például nedvessé
teheti a fékbetéteket, ami késleltetett fékműködést eredményez.
MEGJEGYZÉS
Tisztítsa meg az elektromos motorblokkfűtés és az utánfutó-csatlakozó elektromos
érintkezőit, miután vízben és sárban
haladt.
06 Elindulás és vezetés
Általános leírás
FONTOS
Ne hagyja az autót hosszabb ideig a
küszöbök fölé érő vízben állni. Ez elektromos meghibásodásokat okozhat.
Ha vízben lefullad a motor, akkor ne próbálja meg újraindítani. Vontassa ki az autót
a vízből.
Motor, sebességváltó és
hűtőrendszer
Különleges körülmények között, például megerőltető vezetés esetén hegyes területeken
vagy meleg időben, fennáll a motor és a hajtásrendszer túlmelegedésének kockázata különösen nehéz terhet szállítva.
•
Távolítsa el a kiegészítő lámpákat a hűtőrács elől, ha meleg körülmények között
autózik.
•
Ha fennáll a túlmelegedés kockázata,
akkor a sebességváltóba épített védelmi
funkció bekapcsol, ami, többek között,
bekapcsolja a műszerfal sárga tájékoztató
lámpáját és egy szöveges üzenetet jelenít
meg a teendőkkel kapcsolatban kövesse az utasításokat.
•
Ha a motor hűtőrendszerének hőmérsékletmérője a piros zónába kerül, akkor álljon meg és hagyja néhány percig alapjáraton járni a motort.
•
Ha az autó túlmelegszik, akkor a légkondicionáló ideiglenesen kikapcsolhat.
•
Megerőltető vezetést követően ne állítsa
le azonnal a motort.
A csomagtérajtó nyitása
FIGYELEM
Ne vezessen nyitott csomagtérajtóval!
Mérgező kipufogógázok juthatnak az utastérbe a csomagtéren keresztül.
A túlmelegedéssel kapcsolatban utánfutó
vontatásakor - lásd az alábbi oldalt: 167.
MEGJEGYZÉS
Normális, hogy a motor hűtőventilátora a
motor leállítását követően egy ideig még
működik.
FONTOS
A hajtásrendszer-komponensek károsodásának megelőzéséhez, a sebességváltó
üzemi hőmérséklete megfigyelés alatt áll.
Ha fennáll a túlmelegedés kockázata,
akkor egy figyelmeztető szimbólum jelenik
meg a kombinált műszerfalon egy szöveges üzenettel együtt. Kövesse a szöveges
üzenetben található javaslatokat.
Ne terhelje túl az akkumulátort
Az autó elektromos funkciói különböző mértékben terhelik az akkumulátort. Kerülje a távvezérlős kulcs II helyzetben tartását, amikor
le van állítva a motor. Ehelyett, használja a I
üzemmódot - amely kevesebb energiát
fogyaszt.
Ne feledje, hogy a csomagtérben található 12
voltos kimenet akkor is biztosít tápellátást,
amikor a távvezérlős kulcs nincs a gyújtáskapcsolóban.
Szintén figyeljen az elektromos rendszert terhelő különböző tartozékokra. Ne használjon
dok energiát fogyasztó funkciókat, amikor
nem jár a motor. Példák az ilyen funkciókra:
•
•
•
•
06
hűtőventilátor
ablaktörlő
audiorendszer (magas hangerőn)
fényszórók.
Ha az akkumulátor feszültsége alacsony,
akkor az információs kijelzőn az AKKU
}}
139
06 Elindulás és vezetés
Általános leírás
GYENGE ENERGIATAK. MÓD üzenet jelenik meg. Az energiatakarékos funkció ezután
kikapcsol vagy csökkent bizonyos funkciókat,
például a hűtőventilátort és/vagy az audiorendszert.
–
Ebben az esetben, töltse az akkumulátort
a motor beindításával, és járassa azt legalább 15 percig - az akkumulátor töltése
a jármű vezetése közben hatékonyabb,
mint a motort álló helyzetben alapjáraton
járatva.
Vezetés nehéz útviszonyok között
A Volvo XC90 elsősorban főutakon történő
használatra készült, de akár nehéz útviszonyok között is jól kezelhető. Vegye figyelembe
az alábbiakat, hogy meghosszabbítsa az autó
hasznos élettartamát:
06
140
•
Durva utakon haladjon lassan - ezzel
elkerülheti az autó aljának károsodását.
•
Ha laza a talaj vagy száraz homokból áll
illetve havas, akkor a legjobb mindig
mozgásban tartani az autót és kerülni a
sebességváltást. Ne álljon meg az autóval.
•
Ha az út rendkívül meredek és fennáll a
felborulás kockázata - soha ne próbáljon
megfordulni az autóval. Inkább tolasson
hátra.
•
Ne hajtson keresztbe az emelkedőkön hajtson az emelkedő irányában.
MEGJEGYZÉS
Ha az üzemanyagszint alacsony, akkor
kerülje a meredek emelkedőket. Ha a
motor nem kap elegendő üzemanyagot,
akkor a katalizátor károsodhat. Amikor
rendkívül meredek emelkedőkön halad,
akkor ügyeljen arra, hogy a tartály több
mint félig legyen az üzemzavar kockázatának elkerüléséhez.
Csúszós útviszonyok
Gyakorolja ellenőrzött körülmények között a
csúszós útfelületen vezetést, hogy megtanulja, hogyan reagál az autó.
06 Elindulás és vezetés
Tankolás
Az üzemanyagtöltő fedél kinyitása
Az üzemanyagtöltő fedél
szükséghelyzeti nyitása
G027073
Az üzemanyagtöltő fedél vészhelyzeti nyitására lehet szükség, ha az a szokott módon
nem nyitható. Járjon el az alábbiak szerint:
Az üzemanyagtöltő sapka az üzemanyagtöltő
fedélen belül található a jobb oldali hátsó sárvédőn és az üzemanyagtöltő fedél belsejére akasztható.
Az üzemanyagtöltő fedél akkor nyitható, ha
az autó ki van nyitva.
06
MEGJEGYZÉS
A töltőfedél az autó zárását követően tíz
percig nyitva marad. Ezután automatikusan bezár.
}}
141
06 Elindulás és vezetés
Tankolás
1–3. lépés
4. Dugja be a kezét és keresse meg a zárat.
Ez megközelítőleg az üzemanyagtöltő
fedél hátsó szélének vonalában található.
1. Emelje fel a sarokdarabot a padlóról a
csomagtér jobb oldali hátsó sarkában.
06
2. Nyissa ki az üzemanyagtöltő fedelet a
fogantyú felemelésével és kihúzásával.
5. Óvatosan húzza egyenesen hátra a zár
csapját - a fedél ezután kihajtható.
3. Hajtsa félre a szigetelést, hogy hozzáférjen a fedél elektromos zárjához.
A tankolást követően a fedél először
becsukva, majd a zár csapját visszanyomva
visszazárható.
FIGYELEM
Éles szélek vannak a panel mögött, ezért
lassan és óvatosan mozgassa a kezét.
4–5. lépés
142
06 Elindulás és vezetés
Tankolás
Üzemanyagtöltő sapka
A tartályban magas külső hőmérsékletek mellett bizonyos túlnyomás keletkezhet. Lassan
nyissa ki a sapkát
MEGJEGYZÉS
Helyezze vissza a töltősapkát a tankolást
követően. Forgassa addig, amíg több tisztán hallható kattanást nem hall.
Üzemanyagtöltés
Ne töltse túl a tartályt, töltse addig, amíg a
töltőpisztoly ki nem kapcsol.
MEGJEGYZÉS
A tartályban lévő túl nagy mennyiségű
üzemanyag meleg időben túlfolyhat.
A jelen fejezetben meghatározottnál alacsonyabb minőségű üzemanyagot nem szabad
használni, mert ez rontja a motor teljesítményét és az üzemanyag-fogyasztást.
Feltöltés üzemanyagkannával1
Amikor üzemanyagtöltő kannából tölti fel,
akkor használja a padlófedelet a csomagtérben. A tölcsér a pótkerék mellett vagy a padlófedél alatti mélyedésben található.
1
Csak dízelmotoros autók esetén.
Ügyeljen arra, hogy biztosan a töltőcsőbe
helyezze a tölcsér csövét. A töltőcső egy nyitható sapkával rendelkezik és a tölcsér csövét
tovább kell nyomni a sapkán, mielőtt elkezdhetné a feltöltést.
Az üzemanyaggal kapcsolatos
általános információk
FIGYELEM
Mindig kerülje az üzemanyagpára belélegzését, és ügyeljen arra, hogy az üzemanyag ne fröccsenjen a szemébe.
Ha üzemanyag kerül a szemébe, akkor
vegye ki a kontaktlencséjét és öblítse a
szemét bőségesen vízzel legalább 15 percig, majd kérjen orvosi segítséget.
Soha ne nyelje le az üzemanyagot. Az
olyan üzemanyagok, mint a benzin, a bioetanol és ezek keveréke, valamint a gázolaj
erősen mérgezőek és lenyelés esetén
maradandó vagy halálos sérülést okozhatnak. Azonnal forduljon orvoshoz, ha üzemanyagot nyelt le.
FIGYELEM
A talajra ömlő üzemanyag a kipufogó szikráitól meggyulladhat.
Kapcsolja ki az üzemanyaggal működő
fűtést az üzemanyagtöltés előtt.
Soha ne tartson magánál bekapcsolt
mobiltelefont üzemanyagtöltés közben. A
csengőhang megszólalása szikrát okozhat
és meggyújthatja a benzinpárát, ami tüzet
vagy sérülést okozhat.
FONTOS
A különböző típusú üzemanyagok keverése vagy nem megfelelő üzemanyag
használata érvényteleníti a Volvo garanciát
valamint a kiegészítő szervizszerződéseket, és ez minden motorra érvényes. MEGJEGYZÉS: Nem vonatkozik az etanol
üzemanyaghoz (E85) tervezett motorral
szerelt autókra.
06
Az üzemanyag-fogyasztással, CO2-kibocsátással és a tartály méretével kapcsolatos
részletes tájékoztatásért - lásd az alábbi
oldalt: 300.
}}
143
06 Elindulás és vezetés
Tankolás
Benzin
Katalizátor
Dízel
A benzinnek meg kell felelnie a EN 228 szabványnak. A legtöbb motor 91-es, 95-ös és
98 RON oktánszámú üzemanyaggal üzemeltethető.
A katalizátor feladata a kipufogógázok tisztítása. Ez a motorhoz közel helyezkedik el,
hogy gyorsan elérje az üzemi hőmérsékletet.
A katalizátor egy csatornákkal rendelkező
monolitból (kerámia vagy fém) áll. A csatornák
fala vékony réteg platinával/ródiummal/palládiummal van bevonva. Ezek a fémek katalizátorként működnek, vagyis részt vesznek és
felgyorsítják a kémiai reakciót, anélkül, hogy
elhasználódnának.
A dízel üzemanyagnak meg kell felelnie az
EN 590 vagy JIS K2204 szabványoknak.
•
A 91 RON üzemanyagot nem szabad 4hengeres motorokhoz használni és csak
kivételes esetekben használható a többi
motorhoz.
•
95 RON üzemanyag használható normál
vezetéshez.
•
a 98 RON javasolt az optimális teljesítményhez és a minimális üzemanyagfogyasztáshoz.
Amikor a hőmérséklet +38 °C felett van, akkor
a lehető legmagasabb oktánszámú üzemanyagot kell használni az optimális teljesítményhez és üzemanyag-gazdaságossághoz.
06
FONTOS
2
144
•
Csak ólommentes benzint használjon a
katalizátor károsodásánek elkerülése
érdekében.
•
Ne használjon a Volvo által nem ajánlott adalékanyagokat.
Lambda-sondTM oxigénérzékelő
A lambda-szonda egy olyan szabályozó rendszer része, amelynek célja a károsanyagkibocsátás csökkentése és az üzemanyaggazdaságosság javítása.
Az oxigénérzékelő figyeli a motort elhagyó
kipufogógázok oxigéntartalmát. Ez az érték
egy olyan elektronikus rendszerhez kerül,
amely folyamatosan vezérli a befecskendezőket. Az üzemanyag levegőhöz viszonyított
aránya folyamatosan szabályozásra kerül.
Ezek a beállítások optimális körülményeket
teremtenek a hatékony égéshez és a háromutas katalizátorral együtt csökkentik a káros
anyagok (szénhidrogének, szén-monoxid és
nitrogén-oxidok) kibocsátását.
A dízel üzemanyag tartalmazhat bizonyos mennyiségű RME-t, de további mennyiségek nem adhatók hozzá.
FONTOS
Csak olyan üzemanyagot használjon,
amely eleget test az európai dízel szabványnak.
FONTOS
Dízel üzemanyagok, amelyeket nem szabad használni: speciális adalékanyagok,
tengerészeti dízel üzemanyag, fűtőolaj,
RME2 (repce-metil-észter) és növényi olajok. Ezek az üzemanyagok nem teljesítik a
Volvo előírásainak megfelelő követelményeket és nagyobb kopásnak és károsodásnak teszik ki a motort, amelyre nem
vonatkozik a Volvo garancia.
A dízelmotorok érzékenyek a szennyeződésekre, például a kénrészecskék magas menynyiségére. Csak jól ismert gyártótól vásároljon
dízel üzemanyagot. Soha ne használjon
bizonytalan minőségű dízel üzemanyagot.
Alacsony hőmérsékleteken (-40 °C - -6 °C) a
paraffin kicsapódhat a dízel üzemanyagból,
ami gyújtásproblémákhoz vezethet. A
06 Elindulás és vezetés
Tankolás
nagyobb olajvállalatoknál a fagypont örüli
hőmérsékletekhez speciális dízel üzemanyagok is kaphatók. Ez az üzemanyag alacsony
hőmérsékleteken kevésbé viszkózus, így
csökken a paraffin kicsapódásának kockázata.
FONTOS
A hideg hónapokban használjon speciális
téli üzemanyagot.
A kicsapódás kockázata az üzemanyagtartályban kisebb, ha a tartályt megfelelően feltöltve tartják. Tankoláskor ellenőrizze, hogy
tiszta-e a töltőcső környéke. Kerülje az üzemanyag fényezett felületre folyását. Mossa le a
kiömlött üzemanyagot mosószerrel és vízzel.
FONTOS
A kéntartalom legfeljebb 50 ppm lehet.
Üzemanyag kifogyása
A dízelmotorok üzemanyag-ellátó rendszer
úgy van kialakítva, hogy amikor a járműből
kifogy az üzemanyag, akkor lehetséges, hogy
az üzemanyagtartályt szervizben kell légteleníteni a tankolást követő beindításhoz.
Ha a motor elkezd az üzemanyag kifogyása
miatt leállni, akkor az üzemanyag-ellátó rend-
szernek néhány másodpercre szüksége van
egy ellenőrzés végrehajtásához. Tegye az
alábbiakat a motor beindításához, ha a feltöltötte az üzemanyagtartályt dízel üzemanyaggal:
1. Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba, és fordítsa II állásba (lásd az
alábbi oldalt: 148).
2. Várjon körülbelül 1 percet.
3. A motor beindításához: Nyomja be a fék
és/vagy tengelykapcsoló-pedált, és fordítsa III, indító állásba a távvezérlős kulcsot.
Dízelrészecske-szűrő (DPF)
A dízel autók részecskeszűrővel lehetnek felszerelve, ami hatékonyabb kibocsátás-szabályozást tesz lehetővé. A kipufogógázban található részecskék normál vezetés közben
összegyűlnek a szűrőben. Az úgynevezett
"regenerálás" a részecskék elégetésére és a
szűrő tisztítása érdekében történik. Ehhez a
motornak el kell érnie az üzemi hőmérsékletét.
Kondenzvíz leengedése az
üzemanyagszűrőből
A szűrő regenerálása automatikusan megy
végbe és normális esetben 10-20 percet vesz
igénybe. Alacsony átlagsebesség mellett
kissé hosszabb ideig is tarthat. A regenerálás
során az üzemanyag-fogyasztás kis mértékben emelkedhet.
Az üzemanyagszűrő leválasztja a kondenzáció az üzemanyagból. A kondenzáció zavarhatja a motor működését.
A hátsó ablakfűtés figyelmeztetés nélkül automatikusan bekapcsolhat a motor terhelésének növeléséhez a regenerálás során.
Az üzemanyagszűrőt a szerviz és garanciafüzetben előírt időközönként, vagy ha arra gyanakszik, hogy az autót szennyezett üzemanyaggal töltötték fel, le kell engedni.
Regenerálás hideg időben
FONTOS
Bizonyos speciális adalékok eltávolítják a
leválasztott vizet az üzemanyagszűrőből.
06
Ha az autót gyakran használja rövid távolságokon hideg időben, akkor a motor nem éri el
az üzemi hőmérsékletet. Ez azt jelenti, hogy a
dízelrészecske-szűrő regenerálása nem történik meg és a szűrő nem ürül ki.
Amikor a szűrő körülbelül 80%-os mértékben
megtelt részecskékkel, akkor a sárga tájékoztató szimbólum kigyullas a műszerfalon és a
KOROMSZŰRŐ TELE LÁSD KÉZIKÖNYV
üzenet látható a műszerfal kijelzőjén.
}}
145
06 Elindulás és vezetés
Tankolás
Indítsa el a szűrő regenerálását az autó vezetésével, amíg a motor el nem éri az üzemi
hőmérsékletét, lehetőleg főúton vagy autópályán. Az autót ezután körülbelül 20 percig
vagy ennél hosszabb ideig vezetni kell.
MEGJEGYZÉS
A regenerálás során az alábbiak merülhetnek fel:
•
átmenetileg a motor teljesítményének
kisebb csökkenése észlelhető
•
az üzemanyag-fogyasztás átmenetileg
megemelkedhet
•
égett szag érezhető.
Amikor befejeződik a regenerálás, akkor az
üzenet automatikusan eltűnik.
06
Hideg időben használja az állófűtést*, hogy a
motor gyorsabban elérje az üzemi hőmérsékletet.
FONTOS
Ha megtelik a szűrő, akkor nem tölti be a
funkcióját. Ilyenkor nehéz lehet a motor
beindítása és fennáll a kockázata, hogy a
szűrőt ki kell cserélni.
146
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
06 Elindulás és vezetés
A motor beindítása
A motor beindítása előtt
–
MEGJEGYZÉS
Húzza be a rögzítőféket.
Bizonyos motortípusok esetén hidegindításkor az alapjárati fordulatszám észrevehetően magasabb lehet a normálisnál. Ez
arra szolgál, hogy a kibocsátás-szabályozó
rendszer a lehető leggyorsabban elérhesse
a normál üzemi hőmérsékletet, ami minimálisra csökkenti a károsanyag-kibocsátást és védi a környezetet.
Automata sebességváltó
–
Helyezze a fokozatválasztót P vagy N
állásba.
FIGYELEM
Vezetés közben vagy amikor az autót vontatják, soha ne távolítsa el a távirányítós
kulcsot a gyújtáskapcsolóból. Ellenkező
esetben a kormányzár aktiválódhat, és az
autó kormányozhatatlanná válhat.
A motor beindítása
FONTOS
A távirányítós kulcsnak a II pozícióban kell
lenni, amikor az autót vontatják.
Ha a motor 3 próbálkozást követően sem
indul be - akkor várjon 3 percet, mielőtt
újra próbálkozna. Az indítóképesség
növekszik, ha állni hagyja az akkumulátort.
MEGJEGYZÉS
A távvezérlős kulcs kulcsszárát az autó
indításakor teljesen ki kell nyitni, lásd az
alábbi oldalt: 126. Különben fennáll a kockázata annak, hogy az indításgátló rendszer megakadályozza az autó beindítását.
Dízel
1. Fordítsa a távvezérlős kulcsot a II kulcshelyzetbe.
Egy visszajelző szimbólum mutatja a
kombinált műszerfalon a motor-előmelegítés működését, lásd az alábbi
oldalt: 59.
2. Fordítsa III állásba a gyújtáskulcsot, amikor kialszik a szimbólum.
> Működésbe lép az indítómotor.
Gyújtáskapcsoló és kormányzár
0 – zárt helyzet
A kormányzár akkor lép
működésbe, amikor eltávolítja a távvezérlős kulcsot a
gyújtáskapcsolóból.
Benzin
–
Fordítsa a távvezérlős kulcsot a III kulcshelyzetbe. Ha a motor 5–10 másodpercen
belül nem indul be, akkor engedje vissza
a kulcsot és próbálja újra.
06
I – rádió helyzet
A kormányzár kikapcsol.
Bizonyos funkciók használhatók. A motor elektromos
rendszere nem aktív.
}}
147
06 Elindulás és vezetés
A motor beindítása
II – vezetési helyzet
A távvezérlős kulcs vezetési
helyzete. A teljes elektromos
rendszer bekapcsol.
III – indítási helyzet
Működésbe lép az indítómotor. A távvezérlős kulcsot a
motor beindulását követően
elengedve, azt rugóerő téríti
vissza a vezetési helyzetbe.
06
Ha a kulcsot nehéz elfordítani, akkor lehetséges, hogy az első kerekek
úgy vannak fordítva, hogy feszültség van a
kormányzárban. Ilyen esetekben, forgassa
oda vissza a kormánykereket, hogy könnyebb
legyen a kulcs elfordítása.
Automatikus indítás (3.2)
Az automatikus indítási funkció használatával
a távvezérlős kulcsot nem kell a III állásban
tartani a motor beindulásáig.
•
148
Fordítsa a kulcsot az indítási helyzetbe,
majd engedje el azt - az indítómotor automatikusan működésbe lép (legfeljebb
10 mádodpercre) a motor beindulásáig.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy a kormányzár zárva
legyen, amikor elhagyja az autót. Ez csökkenti a lopás kockázatát.
Távvezérlős kulcsok és elektronikus
indításgátló
A távvezérlős kulcsnak nem szabad egyéb
kulcsokkal vagy fémtárgyakkal közös kulcskarikán elhelyezkednie. Az elektronikus indításgátló véletlenül működésbe léphet.
Soha ne pörgesse keményen a motort hidegindítást követően!
Ha a motor nem indul be vagy gyújtáskimaradást tapasztal - Volvo szerviz igénybe vételét javasoljuk.
FIGYELEM
Soha nem szabad elfordítani a távvezérlős
kulcsot a I vagy a 0 kulcshelyzetbe, és
soha ne húzza ki a távvezérlős kulcsot a
gyújtáskapcsolóból, miközben az autó
mozgásban van. Ellenkező esetben a kormányzár aktiválódhat, és az autó kormányozhatatlanná válhat.
Mindig húzza ki a távirányítós kulcsit a
gyújtáskapcsolóból, ha elhagyja az autót –
különösen ha gyermekeket hagy egyedül
az autóban.
06 Elindulás és vezetés
Automata sebességváltó
Fokozathelyzetek
Ha a P állás van kiválasztva, akkor a sebességváltó mechanikusan gátolva van. Mindig
húzza be a rögzítőféket, amikor parkol az
autóval.
Fokozatválasztás-gátló
R – hátramenet
Az autónak álló helyzetben kell lennie az R
állás kiválasztásához.
P – parkoló állás
Kapcsoljon P állásba, amikor be szeretné
indítani a motort vagy parkolni szeretne az
autóval.
FONTOS
Az autónak álló helyzetben kell lennie a
P állás kiválasztásához.
Az N az üres állás. Semmilyen fokozat nincs
kapcsolva és a motor beindítható. Húzza be a
rögzítőféket az autó álló helyzetében a fokozatválasztó N állásában.
D – hajtás
A D a normál vezetési helyzet. A fel- és viszszakapcsolás automatikusan történik a gyorsítás és a sebesség szintjének függvényében.
Az autónak álló helyzetben kell lennie, amikor
a fokozatválasztót D állásból R állásba mozdítja.
G020237
G027997
N – üres
A fokozatválasztó mindig szabadon mozgatható az N és D állások között. Az egyéb helyzetek egy retesszel vannak gátolva, amelyet a
fokozatválasztó tiltó kapcsolójával lehet kioldani.
06
A tiltó gomb egy megnyomásával a kart előre
és hátra mozgathatja az N, R és P helyzetek
között.
MEGJEGYZÉS
A sebességváltó kar P állásból történő
elmozdításához be kell nyomni a fékpedált.
}}
149
06 Elindulás és vezetés
Automata sebességváltó
Manuális helyzetek
Vezetés közben
A manuális fokozatváltási mód vezetés közben bármikor kiválasztható. A kapcsolt fokozat rögzítésre kerül, amíg más sebességfokozatot nem választ.
G026990
Ha a fokozatválasztót a – (mínusz) állásba
mozdítja, akkor az autó visszakapcsol egy
fokozatot és a gázpedál elengedésekor
működik a motorfék. Ha a fokozatválasztót a
+ (plusz) állásbab mozdítja akkor az autó felkapcsol egy fokozatot.
06
A D automata hajtás állásból a manuális
állásba mozgatáshoz, mozdítsa a fokozatválasztót az M állásba. Az M állásból a D automata hajtás állásba lépéshez, mozdítsa a
fokozatválasztót D állásba.
Az 5-sebességes automata sebességváltó
esetében, a 3, 4 és 51 fokozatok záró funkcióval rendelkeznek (rögzített fokozatok), ami
jobb motorfékezést és alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást biztosít.
1
150
A 3 fokozat a legmagasabb fokozat, amelyet
induláskor használni lehet.
A W program a fokozatválasztó helyzetétől
függetlenül bekapcsolható, de csak a fokozatválasztó D állásában működik.
Hidegindítás
Amikor alacsony hőmérsékletek mellett indul,
akkor a fokozatváltások keménynek érezhetők. Ez azért van, mert a sebességváltó-olaj
viszkozitása alacsony hőmérsékleteken alacsony. A motor károsanyag-kibocsátásának
csökkentése érdekében, a sebességváltó a
normálisnál később kapcsol fel, amikor a
motor alacsony hőmérsékleten indítja be.
MEGJEGYZÉS
W – téli
Nyomja meg a W gombot a téli
program bekapcsolásához és
kikapcsolásához. A W szimbólum
jelzi a kombinált műszerfalon a
téli program aktív állapotát.
A téli program a 3. sebességfokozatban
indítja a sebességváltót, hogy könnyebben
elinduljon csúszós útfelületeken. Amikor a
program be van kapcsolva, akkor az alacsonyabb fokozatok csak a gázpedél teljes
benyomásával (kick down) kapcsolhatók.
A 6-sebességes automata váltókban a 2. és 6. fokozatok is rendelkeznek záró funkcióval.
A motor hőmérsékletétől függően a beindításakor, bizonyos motortípusok esetén az
alapjárati fordulatszám hidegindításkor a
normálisnál kissé magasabb lehet.
06 Elindulás és vezetés
Automata sebességváltó
Adaptív rendszer
Biztonsági rendszerek
A sebességváltó egy úgynevezett adaptív
rendszerrel van kombinálva. A rendszer folyamatosan figyeli a sebességváltó viselkedését
és érzékeli a fokozatváltásokat az optimális
váltási minőség eléréséhez.
Az automata sebességváltóval felszerelt
autók speciális biztonsági rendszerekkel rendelkeznek:
Zárás funkció
A fokozatok záró funkciója (rögzített fokozatok) jobb motorfékezést és alacsonyabb
üzemanyag-fogyasztást biztosít.
Gyors visszakapcsolás
Amikor a gázpedált teljesen lenyomja a padlóig, a normálisan teljes gyorsításnak tekinthető helyzeten túl, akkor azonnal egy alacsonyabb sebességfokozat kapcsolását váltja ki.
Ezt nevezzük padlógáz (kick-down) állásnak.
Ha a gázpedált felengedi a padlógáz helyzetből, akkor a sebességváltó automatikusan felkapcsol.
Kulcszár
A távvezérlős kulcs eltávolításához a gyújtáskapcsolóból, a fokozatválasztónak P állásban
kell lennie. A kulcs minden más állásban rögzítve van.
Parkolás állás (P)
Álló autó járó motorral:
–
Tartsa a lábát a fékpedálon, amikor más
helyzetbe mozdítja a a fokozatválasztó.
06
A padlógáz maximális gyorsítás igénye esetén használható, például előzéskor.
A motor túlpörgetésének elkerülése érdekében, a sebességváltó vezérlőprogramja egy
védelmi visszakapcsolás-gátló funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a padlógáz
funkció működését.
A padlógáz funkció manuális fokozatválasztás
állásban nem használható.
151
06 Elindulás és vezetés
Összkerékhajtás*
Összkerékhajtás – AWD
Az összkerékhajtás mindig rendelkezésre áll.
Az összkerékhajtás azt jelenti, hogy az autó
mind a négy kereket egyszerre hajtja. A hajtóerő elosztása automatikusan történik az első
és a hátsó kerekek között. Az elektronikusan
vezérelt tengelykapcsoló rendszer a jobban
tapadó kerekekhez osztja a hajtóerőt. Ez biztosítja a legjobb tapadást és megakadályozza
a kerekek kipörgését.
Normál vezetési körülmények között a hajtóerő legnagyobb része az első kerekekhez jut.
Az összkerékhajtás nagyobb biztonságot
nyújt esős, havas és jeges körülmények
között.
06
152
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
06 Elindulás és vezetés
Fékrendszer
Fékszervo
Ha az autó gurul vagy a motor leállított állapotában vontatják, akkor a fékpedált körülbelül ötször erősebben kell nyomni, mintha járna
a motor. Ha a fékpedál be van nyomva a
motor beindításakor, akkor a pedál esését
fogja tapasztalni. Ez normális jelenség, amit a
fékszervo működésbe lépése okoz. Ez még
észrevehetőbb lehet, ha az autó vészfékrásegítővel (EBA) van felszerelve.
FIGYELEM
A fékrásegítő csak akkor működik, amikor
jár a motor.
MEGJEGYZÉS
Ha a motor leállított állapotában fékez,
akkor egyszer erősen nyomja le a pedált,
ne többször egymás után.
Fékkörök
Ez a szimbólum világít, ha egy
fékkör nem működik.
Ha hiba lép fel az egyik fékkörben, akkor még
mindig lehetséges az autó fékezése. A fékpedál lökete hosszabb lesz és a normálisnál
puhábbnak érezheti. A pedál erősebb nyomása szükséges a normális fékhatás eléréséhez.
A nedvesség károsan befolyásolhatja a
fékezési jellemzőket
Ha szakadó esőben közlekedik, pocsolyákon
hajt át vagy lemossa az autót, akkor a fék
alkatrészei nedvessé válhatnak. Ez megváltoztatja a fékbetét súrlódási jellemzőit és
késést okozhat a fékhatás észlelésében.
Nyomja be időnként kissé a fékpedált, ha
hosszabb úton közlekedik esős idő ben vagy
latyakos hóban és amikor nagyon nedves
vagy hideg időben indul el. Ezzel felmelegíti a
fékbetéteket és leszárítja a vizet. Ez az óvintézkedés akkor is ajánlott, mielőtt hosszabb
ideig parkol a járművel ilyen időjárási körülmények között.
Karbantartás
Az autó lehető legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb állapotban tartásához, tartsa be a
Volvo szervizidőközöket a szerviz- és garanciafüzetben leírtak szerint, lásd az alábbi
oldalt: 210.
FONTOS
A fékrendszer komponenseinek kopását
rendszeresen ellenőrizni kell.
Forduljon műhelyhez az eljárással kapcsolatban vagy kérjen meg egy műhelyt a
vizsgálat elvégzésére - hivatalos Volvo
műhely igénybe vétele javasolt.
Ha erősen használja a fékeket
Amikor az Alpokban vagy egyéb hasonló jellemzőjű utakon közlekedik, akkor az autó
fékei erős terhelésnek vannak kitéve akkor is,
ha nem nyomja különösebben erősen a fékpedált.
Mivel a sebesség gyakran alacsony, akkor a
fékek hűtése nem olyan hatékony, mint amikor egyenes úton magasabb sebességgel
halad.
06
A fékek túlterhelésének elkerülése érdekében,
lejtőkön kapcsoljon vissza a fékpedál hsználata helyett. Használja azt a sebességfokozatot, amellyel felfelé haladna. Így hatékonyabban használja a motorféket és a fékpedál
használatára rövidebb időkre van csak szükség.
Ne feledje, hogy, ha utánfutóval közlekedik,
akkor az autó fékei további terhelésnek vannak kitéve.
}}
153
06 Elindulás és vezetés
Fékrendszer
Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
A blokkolásgátló fékrendszer
(ABS) megakadályozza a kerekek
blokkolását fékezés közben.
Ez azt jelenti, hogy fenntartható a
kormányozhatóság és könnyebb elfordulást
tesz lehetővé például veszélyhelyzetek elkerülésekor.
Az ABS szimbólum a motor beindításakor az
automatikus működési ellenőrzéssel összefüggésben 2 másodpercre bekapcsol.
A motor beindítását követően az ABS
körülbelül 20 km/h sebességnél rövid önellenőrzést hajt végre. Ezt a fékpedál remegésén
lehet érezni és hallani.
Ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki az ABS
rendszerből:
06
Az elektronikus fékerőelosztó rendszer (EBD)
az ABS rendszer beépített része. Az EBD
rendszer úgy szabályozza a hátsó kerekekre
jutó fékerőt, hogy mindig a lehető legnagyobb
fékerő álljon rendelkezésre. Impulzusok hallhatók és érezhetők a fékpedálon, amikor a
rendszer szabályozza a fékerőt.
FIGYELEM
Ha a FÉK és ABS figyelmeztető szimbólumok egyszerre világítanak, akkor hiba lehet
a fékrendszerben. Ha a fékfolyadéktartály
szintje ekkor a normál tartományban van,
akkor óvatosan vezessen a legközelebbi
műhelybe, és ellenőriztesse a fékrendszert
- hivatalos Volvo szerviz ajánlott.
1. Nyomja be teljes erővel a fékpedált.
Impulzusokat fog érezni.
Ha a fékfolyadék a tartály MIN szintje alatt
van, akkor ne vezessen tovább, amíg fel
nem tölti a fékfolyadékot.
2. Kormányozza az autót a haladási irányba.
Ne engedjen a fékpedál nyomásán.
A fékfolyadék-veszteség okát ki kell vizsgálni.
Gyakorolja az ABS rendszerrel fékezést forgalommentes helyen és különböző időjárási körülmények között.
154
Elektronikus fékerőelosztó rendszer –
EBD
Vészféksegéd – EBA
(vészféksegéd) Hirtelen fékezéshez biztosít
azonnali teljes erejű fékezést. Az EBA funkció
észleli, amikor erős fékezés van folyamatban
annak érzékelésével, hogy milyen gyorsan
nyomják be a fékpedált. Folytassa a fékezést
anélkül, hogy engedne a fékpedál nyomásán.
A funkció a fékpedál nyomásának engedésekor megszűnik. Ez a funkció mindig aktív.
Nem kapcsolható ki.
MEGJEGYZÉS
Amikor az EBA bekapcsol, akkor a fékpedál a szokottnál kissé tovább megy le,
nyomja (tartsa) a fékpedált ameddig szükséges. Ha felengedi a fékpedált, akkor teljesen megszűnik a fékezés.
06 Elindulás és vezetés
Menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer*
Általános leírás
Csökkent működés
Működés
1. Forgassa a forgókapcsolót (1), amíg meg
nem jelenik a DSTC menü.
A dinamikus menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer, DSTC (Dynamic Stability and
Traction Control) javítja az autó tapadását és
segít a járművezetőnek a megcsúszás elkerülésében.
A DSTC BEKAPCSOLVA azt jelenti,
hogy a rendszer funkciója változatlan.
A DSTC KIPÖRGÉSSZAB. KI azt jelenti,
hogy a rendszer működése korlátozott.
G028511
Amikor működik a rendszer, akkor fékezéskor
és gyorsításkor pulzáló hang lehet hallható.
Az autó a vártnál lassabban gyorsulhat, amikor benyomja a gázpedált.
Aktív farolásgátló
A funkció korlátozza egyenként korlátozza a
kerekek hajtó- és fékerejét az autó stabilizálása érdekében.
Kipörgés-szabályozó
A funkció megakadályozza a kerekek elpörgését az útfelületen gyorsítás közben.
Kipörgésgáltó rendszer
A funkció alacsony sebességen kapcsol be
és a kipörgő hajtókeréktől ahhoz a kerékhez
továbbítja a hajtást, amelyik nem pörög ki.
Forgókapcsoló
RESET gomb
A rendszer működése megcsúszás és gyorsítás közben részben kikapcsolható.
A megcsúszás közbeni működése ekkor késleltetve van és több megcsúszást tehet lehetővé, nagyobb szabadságot engedve a dinamikus vezetéshez. Mély hóban és homokban
a tapadás javul és ugyanakkor a gyorsítás
már nincs korlátozva.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a RESET
(2) gombot, amíg meg nem változik a
menü.
A rendszer működése korlátozott marad,
amíg a járművezető vissza nem állítja normál módba vagy le nem állítja a motort a motor beindítását követően a DSTC
rendszer újra visszatér a normál üzemmódba.
FIGYELEM
06
Ha a működés csökken, az autó vezetési
jellemzői rosszabbá válhatnak.
MEGJEGYZÉS
A DSTC BEKAPCSOLVA a motor minden
indításakor több másodpercre megjelenik
a kijelzőn.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
155
06 Elindulás és vezetés
Menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer*
Üzenetek a kijelzőn
A KIPÖRGÉSGÁTLÓ IDEIGL. KIKAPCS.
azt jelenti, hogy a rendszer működése átmenetileg csökkent a túl magas fékhőmérséklet
miatt.
–
A funkció a fékek lehűlését követően
automatikusan visszakapcsol.
A KIPÖRGÉSGÁTLÓ SZERVIZ SZÜKS.
rendszer meghibásodás miatt ki van iktatva.
–
Álljon meg az autóval egy biztonságos
helyen, és állítsa le a motort.
> Ha az üzenet a motor újraindítását
követően is megmarad, akkor forduljon
szervizhez. Lehetőleg hivatalos Volvo
műhelyben.
Szimbólumok a kombinált műszerfalon
DSTC rendszer
06
A szimbólum a motor beindításakor
világít és körülbelül 2 másodperc
elteltével kapcsol ki
•
Ez a rendszer ellenőrzését jelzi.
A szimbólum villog
•
156
Azt jelzi, hogy a rendszer működik.
A szimbólum világít és világítva marad
Ugyanekkor a kijelzőn a KIPÖRGÉSGÁTLÓ
SZERVIZ SZÜKS. látható.
•
Meghibásodást jelez a DSTC rendszerben.
1. Álljon meg az autóval egy biztonságos
helyen, és állítsa le a motort.
2. Indítsa be újra a motort.
•
Ha a figyelmeztető szimbólum kialszik,
akkor a hiba átmeneti és nem szükséges
szervizhez fordulni.
•
Ha a figyelmeztető szimbólum világítva
marad, akkor ellenőriztetni kell a rendszert egy szervizben - hivatalos Volvo
szerviz igénybe vételét javasoljuk.
A szimbólum folyamatos sárga színnek
világít
Figyelmeztető szimbólum
Ugyanekkor a kijelzőn a
NYOMATÉKSZAB.
ÁTMENETILEG KI látható.
•
Azt jelzi, hogy a rendszer működése
átmenetileg csökkent a túl magas fékhőmérséklet miatt.
A funkció automatikusan visszakapcsol, amikor a fék hőmérséklete visszatér a normális
értékre.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
FIGYELEM
Normál vezetési körülmények között a
DSTC rendszer javítja az autó közúti biztonságát, de ez nem ok a gyorsabb haladásra.
Mindig tartsa be a szokásos óvintézkedéseket a biztonságos kanyarodás és a csúszós útfelületen történő vezetés biztonsága érdekében.
06 Elindulás és vezetés
Parkolósegéd*
Általános leírás1
Változatok
Hátsó parkolósegéd
A parkolósegéd két változatban elérhető:
Az autó mögött lefedett távolság körülbelül
1,5 m. A hátsó parkolósegéd a hátrameneti
fokozat kapcsolásakor kapcsol be. A jel a
hátsó hangszórókból hallható.
•
•
Csak hátsó
Első és hátsó
Funkció
A rendszer automatikusan bekapcsol, amikor
beindítja az autót, amit a parkolósegéd kapcsolójának lámpája jelez.
A kijelző a PARKOLÓSEGÉD AKTÍV üzenetet jeleníti meg a hátrameneti fokozat kapcsolásakor vagy ha az első érzékelők akadályt
észlelnek.
Első és hátsó parkolósegéd.
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Egy jel jelzi az észlelt akadály távolságát.
FIGYELEM
A parkolósegéd nem mentesíti a járművezetőt saját felelőssége alól a parkolások
során. Az érzékelők holtterekkel rendelkeznek, ahol az akadályok nem észlelhetők.
Figyeljen az autó közelében tartózkodó
emberekre és állatokra.
1
A parkolósegéd 15 km/h sebességek alatt
aktív. A rendszer magasabb sebességeken
kikapcsol. Amikor a sebesség 10 km/h alá
csökken, akkor a rendszer újra bekapcsol.
A jel frekvenciája az autó előtti vagy mögötti
akadály távolságának csökkenésével növekszik. Ha egy másik audioforrás hangereje
magas, akkor az automatikusan lehalkul.
A hang körülbelül 30 cm távolságnál állandóvá válik. Ha ezen a távolságon belüli akadályok vannak az autó előtt, akkor a jel váltakozva szól a bal és jobb oldali hangszórókból.
A rendszert ki kell kapcsolni utánfutó vontatásakor vagy amikor kerékpártartó vagy
hasonló eszköz van a vonóhorogra szerelve.
Különben az utánfutó vagy a kerékpár működésbe hozná az érzékelőket.
A hátsó parkolósegéd utánfutó vontatásakor
automatikusan kikapcsol, ha eredeti Volvo
utánfutókábelt használ.
Első parkolósegéd
Az autó előtt lefedett távolság körülbelül
0,8 m. A jel az első hangszórókból hallható.
Az első parkolósegéd nem használható együtt extra lámpákkal, mert az érzékelőket befolyásolnák az extra lámpák.
06
Hibajelző
Az információs szimbólum folyamatosan világít és a kijelző a
PARK. SEGÍTŐ SZERVIZ.
SZÜKS. üzenetet mutatja, majd a
parkolósegéd kikapcsol.
A piactól függően, a parkolósegéd rendszer alap-, választható vagy tartozék felszereltség lehet.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
157
06 Elindulás és vezetés
Parkolósegéd*
FONTOS
Bizonyos körülmények között a parkolósegéd-rendszer helytelen figyelmeztető jeleket adhat, amelyeket a rendszer által használttal megegyező ultrahang-frekvenciákkal működő külső hangforrások okoznak.
val újra bekapcsolható és a lámpa világítani
kezd.
Az érzékelők tisztítása
Ilyenek lehetnek például többek között a
kürtök, nedves gumiabroncsok az aszfalton, légfékek vagy motorkerékpárok kipufogóhangja stb.
G026946
Ki/be
A parkolósegéd érzékelői.
06
G027104
Az érzékelők helyes működéséhez, azokat
rendszeresen tisztítani kell. Tisztítsa meg azokat vízzel és autósamponnal.
A gomb helyzete a sorban eltérő lehet.
A parolósegéd a kapcsolópanelen elhelyezkedő gombbal kikapcsolható. A kapcsoló
lámpája kialszik. A parkolósegéd a kapcsoló-
158
MEGJEGYZÉS
A szennyezett, jéggel és hóval borított
érzékelők helytelen figyelmeztető jeleket
okozhatnak.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
06 Elindulás és vezetés
Holttérfigyelő rendszer - BLIS*
Általános leírás
A BLIS egy tájékoztató rendszer, amely bizonyos körülmények között segítheti a járművezetőt az ugyanolyan irányban haladó járművek észlelésében, amelyek az úgynevezett
"holttérben" helyezkednek el.
Holtterek
A rendszer úgy van kialakítva, hogy sűrű forgalomban vagy többsávos országutakon
működjön a leghatékonyabban.
G020295
A BLIS digitális kamera technológiára épül. A
kamerák (1) a külső visszapillantó tükrök alatt
helyezkednek el.
Visszapillantó tükör BLIS rendszerrel.
BLIS kamera
Visszajelző lámpa
BLIS szimbólum
FIGYELEM
A rendszer a biztonságos vezetési stílus és
a visszapillantó tükrök használatának kiegészítője és nem pótolja azokat. Soha nem
helyettesítheti a járművezető figyelmét és
felelősségét. A sávváltás biztonságos végrehajtása mindig a járművezető felelőssége.
Amikor a kamera járművet észlel a holttérben,
akkor a visszajelző lámpa (2) folyamatosan
világít.
A BLIS kamerák célja, hogy lefedjék a "holttereket".
MEGJEGYZÉS
A lámpa az autó azon oldalán világít, ahol
a rendszer észlelte a járművet. Ha az autót
mindkét oldalról előzik akkor mindkét
lámpa egyszerre világít.
A távolság = körülbelül 3,0 m
B távolság = körülbelül 9,5 m
06
Tisztítás
A BLIS egy üzenettel figyelmezteti a járművezetőt, ha hiba merül fel a rendszerben. Ha
például a rendszer kamerái el vannak takarva,
akkor a BLIS visszajelző lámpája villog és egy
üzenet jelenik meg az információs kijelzőn.
Ilyen esetekben, ellenőrizze és tisztítsa meg a
lencséket. Ha szükséges, a rendszer a BLIS
gomb megnyomásával ideiglenesen kikapcsolható, lásd az alábbi oldalt: 160.
A hatékony működés érdekében, a BLIS
kamera lencséjének tisztának kell lennie. A
lencse puha ruhával vagy nedves szivaccsal
tisztítható. Óvatosan tisztítsa a lencséket,
hogy azok ne karcolódjanak.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
159
06 Elindulás és vezetés
Holttérfigyelő rendszer - BLIS*
A lencsék elektromos fűtéssel rendelkeznek a jég vagy hó leolvasztásához. Ha
szükséges, kefélje le a havat a lencséről.
Mikor működik a BLIS
A rendszer akkor működik, amikor a járművet
10 km/h sebességnél gyorsabban vezeti.
Előzés
A rendszer úgy van kialakítva, hogy reagáljon,
ha legfeljebb 10 km/h értéknél nagyobb
sebességkülönbséggel előz egy másik járművet.
A rendszer úgy van kialakítva, hogy reagáljon,
ha legfeljebb 70 km/h értéknél nagyobb
sebességkülönbséggel előzi egy másik jármű.
06
FIGYELEM
Világosban és sötétben
Sötétben a rendszer a környező járművek
fényszóróira reagál. A kikapcsolt fényszórókkal közlekedő járműveket nem észleli a rendszer. Ez azt jelenti például, hogy a rendszer
nem reagál a fényszórók nélküli utánfutóra,
amelyet egy autó vagy teherautó vontat.
FIGYELEM
A rendszer nem reagál a kerékpárosokra
vagy robogókra.
A BLIS kamerák az emberi szemhez
hasonlóan korlátozott képességekkel rendelkeznek, azaz nem látnak például erős
hóesésben, erős ellenfényben vagy sűrű
ködben.
A BLIS éles kanyarokban nem működik.
A BLIS tolatáskor nem működik.
Az autóhoz csatlakoztatott széles utánfutó
eltakarhatja a szomszédos sávokban tartózkodó többi járművet. Ez magakadályozhatja, hogy a BLIS észlelje a takarásban
lévő járművet.
160
Bekapcsolás/kikapcsolás
Világosban a rendszer a környező járművek
alakjára reagál. A rendszer úgy van kialakítva,
hogy járműveket, például autókat, teherautókat, buszokat és motorkerékpárokat észleljen.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
G026955
FONTOS
Bekapcsoló/kikapcsoló gomb.
A BLIS a motor beindításakor kapcsol be. A
BLIS bekapcsolásakor az ajtópanelekben
lévő visszajelző lámpák háromszor felvillannak.
A rendszer a BLIS gomb megnyomásával
kikapcsolható/bekapcsolható.
Amikor a BLIS ki van kapcsolva, akkor a
gomb lámpája kialszik és egy szöveges üzenet jelenik meg a műszerfal kijelzőjén.
Amikor a BLIS be van kapcsolva, akkor a
gomb lámpája világít, egy új üzenet jelenik
meg a kijelzőn és az ajtópanelekben található
visszajelző lámpák 3 alkalommal felvillannak.
Nyomja meg a READ gombot a szöveges
06 Elindulás és vezetés
Holttérfigyelő rendszer - BLIS*
üzenet törléséhez. Az üzenetekkel kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd az alábbi
oldalt: 61.
BLIS rendszerüzenet
Szöveg a
kijelzőnA
Leírás
HOLTTÉR INFO
RENDSZER BE
A BLIS rendszer
bekapcsolt.
HOLTTÉR
RENDSZER
SZERVIZ
SZÜKS.
A holttér rendszer
kikapcsolt - forduljon
szervizhez.
HOLTTÉR
RENDSZER
FUNKCIÓ
CSÖKK.
A BLIS rendszer kamerája és az autó elektromos rendszere közötti
adatátvitel csökkent
funkciója.
A kamera visszaállítja
magát, ha a BLIS rendszer kamerája és az
autó elektromos rendszere közötti adatátvitel normál működése
visszatér.
A
Korlátok
Szöveg a
kijelzőnA
Leírás
HOLTTÉR
RENDSZER J.
KAMERA
AKAD.
Jobb oldali kamera
gátolva - tisztítsa meg
a lencsét.
HOLTTÉR
RENDSZER B.
KAMERA
AKAD.
Bal oldali kamera
gátolva - tisztítsa meg
a lencsét.
HOLTTÉR
RENDSZER
KAMERÁK
AKAD.
Egyik vagy mindkét
kamera gátolva - tisztítsa meg a lencséket.
HOLTTÉR INFO
RENDSZER KI
A BLIS rendszer kikapcsolt.
Bizonyos esetekben a BLIS visszajelző lámpája világíthat annak ellenére, hogy nincs
másik jármű a holttérben.
MEGJEGYZÉS
Ha a BLIS visszajelző lámpa különálló esetekben világít annak ellenére, hogy nincs
másik jármű a holttérben, az nem jelenti
azt, hogy hiba merült fel a rendszerben.
A BLIS rendszer hibája esetén a kijelzőn a
HOLTTÉR RENDSZER SZERVIZ
SZÜKS. szöveg jelenik meg.
Az alábbi ábrák olyan példákat mutatnak,
amikor a BLIS visszajelző lámpája akkor is
világíthat, ha nincs másik jármű a holttérben.
06
A fenti üzenetek csak akkor láthatók, ha a távvezérlős
kulcs a II kulcshelyzetben van (vagy jár a motor) és a BLIS
aktív (vagyis a járművezető nem kapcsolta ki a rendszert).
FONTOS
A BLIS rendszer komponenseit csak szervizben szabad javítani - hivatalos Volvo
műhely javasolt.
Visszaverődés a fényes, nedves útfelületről.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
161
06 Elindulás és vezetés
G018177
Holttérfigyelő rendszer - BLIS*
Saját árnyék vagy nagy, világos, sima felület, például zajvédő vagy beton útfelület.
Az alacsonyan álló nap belevilágít a kamerába.
06
162
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
06 Elindulás és vezetés
Vontatás és mentés
Segédindítás
FIGYELEM
Használjon segédakkumulátort, ha az akkumulátor lemerült és a motor nem indítható. Ne
indítsa az autó motorját belökéssel, lásd az
alábbi oldalt: 165.
A kormányzár abban a helyzetben marad,
amelyben akkor volt, amikor az áramot
lekapcsolták. A kormányzárat vontatás
előtt ki kell oldani.
A távirányítós kulcsnak a II pozícióban kell
lenni. Vezetés közben vagy amikor az
autót vontatják, soha ne távolítsa el a távirányítós kulcsot a gyújtáskapcsolóból.
FONTOS
Az autó tolással történő indítása károsíthatja a katalizátort.
FIGYELEM
Vontatás
Amikor a motor le van állítva, a fékszervó
és a szervokormány nem működik. A fékpedált a szokásosnál körülbelül ötszörös
erővel kell lenyomni, és a kormányzás
jelentősen nehezebb a megszokottnál.
Az autó vontatása előtt tudakozódjon a legmagasabb megengedett vontatási sebességről.
Az autót mindig előre kell vontatni.
2. A vontató jármű járművezetője számára:
Vezessen finoman.
A vontatott jármű járművezetője számára:
Lábát finoman a fékpedálon tartva, tartsa
feszesen a vontatókötelet, hogy elkerülje
a szükségtelen rántásokat.
Automata sebességváltó
–
Helyezze N állásba a fokozatválasztó kart,
és engedje ki a rögzítőféket.
Az automata sebességváltóval felszerelt járművek esetében, a vontatás nem haladhatja
meg a 80 km/h sebessége értéket és a 80 km
távolságot.
Vonószem
Vontatás előtt a vonószemet biztonságosan a
lökhárítóra kell csavarozni. A vonószem aljzata és fedele az egyes lökhárítók jobb oldalán helyezkedik el.
06
G028528
1. Oldja ki a kormányzárat, hogy az autó
kormányozható legyen.
A vonószem a szerszámkészletben található a
csomagtérben.
Járjon el az alábbiak szerint:
1. Oldja ki a fedél (A) alsó szélét egy csavarhúzóval vagy érmével.
2. Csavarozza be a vonószemet (B).
}}
163
06 Elindulás és vezetés
Vontatás és mentés
3. Csavarozza biztosan a helyére a vonószemet a peremig (C). Használhat egy kerékkulcsot.
•
A használatot követően, csavarozza ki a
vonószemet, és szerelje vissza a fedelet.
FONTOS
Bizonyos vonóhoroggal felszerelt autók
esetén a vonószem nem rögzíthető a hátsó
rögzítőponthoz. Rögzítse a vontatókötelet
a vonóhoroghoz. Ezért tanácsos mindig az
autóban tartani a levehető vonóhorgot.
Szállítás
Az autót mindig úgy kell vontatni, hogy a
kerekek előre forogjanak.
06
FONTOS
•
Az összkerékhajtásos (AWD) autó felemelt első futóművel nem vontatható
70 km/h sebesség felett. Nem szabad
50 kilométernél hosszabban vontatni.
FIGYELEM
A vonószemet csak közúton történő vontatásra alakították ki - nem járműmentéshez.
A szállításhoz hívjon autómentő szolgálatot.
164
06 Elindulás és vezetés
Segédindítás
Indítás segédakkumulátorról
3. Ha a segédakkumulátor egy másik
autóba van szerelve, akkor állítsa le az azt
tartalmazó autó motorját és ellenőrizze,
hogy a két autó nem ér-e egymáshoz.
9. Indítsa be a segédakkumulátort tartalmazó autó motorját és hagyja járni pár
percig kissé az alapjárati fordulatszám feletti, körülbelül 1500/perc fordulatszámon.
4. Csatlakoztassa a piros indítókábel kapcsát a segédakkumulátor pozitív kivezetéséhez (1).
10. Indítsa be a lemerült akkumulátorú autó
motorját.
FONTOS
G030860
Csatlakoztassa óvatosan az indítókábelt,
hogy elkerülje a rövidzárlatot a motortér
más komponenseivel.
Az akkumulátor az autó hátuljára van szerelve
(lásd az alábbi oldalt: 223), de a motorháztető
alatt is vannak csatlakozási pontok.
Ha az akkumulátor lemerül, akkor az autó
beindítható egy másik akkumulátorból származó árammal.
Az autó segédakkumulátorról történő indításakor, az alábbi lépéseket kell megtenni a
rövidzárlatok vagy egyéb károsodások elkerüléséhez:
1. Fordítsa a távvezérlős kulcsot a 0 kulcshelyzetbe.
2. Ellenőrizze, hogy a segédakkumulátor 12
V feszültségű-e.
5. Csatlakoztassa a piros indítókábel másik
kapcsát az autó pozitív kivezetéséhez (2).
> Először fel kell hajtani az autó extra
pozitív kivezetésének rugóterhelésű
fedelét!
6. Csatlakoztassa a fekete indítókábel kapcsát a segédakkumulátor negatív kivezetéséhez (3).
FONTOS
Ne érjen a krokodilcsipeszekhez az indítási
eljárás során. Fennáll a szikrázás kockázata.
11. Távolítsa el az indítókábeleket fordított
sorrendben - először a fekete, majd a
piros kábelt.
> Ügyeljen arra, hogy a fekete kábel
egyik kapcsa se érjen hozzá az akkumulátor pozitív kivezetéséhez vagy a
csatlakoztatott piros indítókábelhez!
06
7. Helyezze a másik kapcsot egy testponthoz, például a motor egyik emelő füléhez
(4).
8. Ellenőrizze, hogy az indítókábel kapcsai
biztosan rögzítve vannak-e, hogy ne lépjen fel szikrázás az indítási eljárás során.
}}
165
06 Elindulás és vezetés
Segédindítás
FIGYELEM
•
Az akkumulátor durranógázt fejleszthet, ami erősen robbanékony. Ha a
segédindító kábelt helytelenül csatlakoztatja, akkor szikra keletkezhet és ez
elég az akkumulátor felrobbanásához.
•
Az akkumulátor kénsavat tartalmaz,
ami súlyos égési sérüléseket okozhat.
•
Ha kénsav kerül a szemébe, bőrére
vagy ruhájára, akkor öblítse le nagy
mennyiségű vízzel. Ha a sav a szemébe kerül - azonnal kérjen orvosi
segítséget.
Az autó akkumulátorával kapcsolatos további
tájékoztatásért, lásd az alábbi oldalt: 222.
06
166
06 Elindulás és vezetés
Vezetés utánfutóval
Általános leírás
A hasznos teher az autó menetkész tömegétől függ. Az utasok és az összes tartozék,
például a vonóhorog, teljes tömege ennek
megfelelő mértékben csökkenti az autó hasznos terhelhetőségét. A tömegekkel kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd az alábbi
oldalt: 292.
Ha a vonóhorgot a Volvo szerelte fel, akkor az
autó tartalmazza az utánfutóval történő közlekedéshez szükséges összes felszerelést.
•
Az autó vonókonzoljának jóváhagyott
típusúnak kell lennie.
•
Ha a vonóhorgot utólag szerelték fel,
akkor ellenőriztesse Volvo kereskedőjével, hogy az autó teljesen fel van-e szerelve az utánfutóval történő közlekedéshez.
•
Ossza el úgy a súlyt az utánfutón, hogy a
vonókonzol terhelése megfeleljen az előírt
maximális vonóhorog-terhelésnek.
•
Növelje a gumiabroncsnyomást a teljes
terheléshez előírt nyomásra. A gumiabroncscímke elhelyezkedéséhez, lásd az
alábbi oldalt: 186.
•
Utánfutóval közlekedve a motor terhelése
nagyobb, mint normál vezetés közben.
•
Ne vontasson nehéz utánfutót, amikor az
autó teljesen új. Várjon legalább 1000 km
futásteljesítményig.
•
•
A fékekre a szokásosnál erősebb terhelés
hat hosszú és meredek lejtőkön. Kapcsoljon alacsonyabb sebességfokozatba, és
ügyeljen a sebességre.
Automata sebességváltó
MEGJEGYZÉS
Bizonyos modellek olajhűtőt igényelnek az
automata sebességváltóhoz, ha utánfutóval közlekedik. Ellenőrizze a legközelebbi
Volvo kereskedővel, hogy mi vonatkozik az
Ön autójára, ha utólag szereltet fel vonóhorgot.
Biztonsági okokból, utánfutóval nem szabad meghaladni az autóra vonatkozó
maximális megengedett sebességet.
Tartsa be a megengedett sebességekre
és tömegekre vonatkozó hatályos szabályozásokat.
Vontatott tömegek
A Volvo megengedett utánfutótömegeivel
kapcsolatban, lásd az alábbi oldalt: 292.
FIGYELEM
Tartsa be a vontatott tömegekre vonatkozó előírásokat. Különben az autó és az
utánfutó kézben tartása hirtelen irányváltások és fékezés közben nehézzé válhat.
MEGJEGYZÉS
A meghatározott maximális megengedett
vontatott tömegek a Volvo által jóváhagyott értékeket jelentik. Az egyes országok
szabályozásai tovább korlátozhatják a vontatott tömegeket és sebességeket. A
vonóhorgok nagyobb vontatott tömegekhez lehetnek méretezve, mint amelyeket a
jármű ténylegesen képes vontatni.
Túlmelegedés
Amikor utánfutóval vezet hegyes terepen és
melegben, akkor fennáll a túlmelegedés
veszélye.
•
Az automata sebességváltó kiválasztja az
optimális sebességfokozatot a teherhez
és a motorfordulatszámhoz.
•
Túlmelegedés esetén figyelmeztető szimbólum és szöveges üzenet jelenik meg a
műszerfalon - kövesse az utasításokat.
06
Meredek emelkedők
•
Ne zárolja az automata sebességváltót
magasabb sebességfokozatban, mint
amivel a motor "meg tud birkózni" - nem
}}
167
06 Elindulás és vezetés
Vezetés utánfutóval
mindig jó ötlet magas fokozatban alacsony fordulatszám mellett haladni.
•
Tartsa alacsonyan a sebességet, amikor
utánfutóval hosszú, meredek lejtőkön
halad.
•
Utánfutóval, kerülje a 12%-nál meredekebb emelkedőket.
Parkolás emelkedőn
1. Nyomja be a lábféket.
2. Húzza be a rögzítőféket.
3. Helyezze a fokozatválasztót P állásba.
4. Engedje fel a lábféket.
06
•
Helyezze a fokozatválasztót P állásba,
amikor automata sebességváltóval felszerelt autóval, csatlakoztatott utánfutóval
parkol. Mindig használja a rögzítőféket.
•
Ékelje ki a kerekeket, amikor csatlakoztatott utánfutóval emelkedőn parkol.
Elindulás emelkedőn
1. Nyomja be a lábféket.
2. Helyezze a fokozatválasztót vezetés
állásba D.
3. Engedje ki a rögzítőféket.
4. Engedje fel a lábféket és induljon el.
168
Szintvezérlés
Ha az autó automata szintszabályozóval rendelkezik, akkor a hátsó felfüggesztés a terheléstől függetlenül mindig fenntartja a megfelelő hasmagasságot. Amikor az autó áll, akkor
az autó hátulja kissé leereszkedik. Ez teljesen
normális. Amikor teherrel indul, akkor a szint
bizonyos távolság megtételét követően áll be.
06 Elindulás és vezetés
Vonókonzol*
Vonóhorog
Utánfutókábel
A vonóhorog tárolása
Ha az autó levehető vonóhoroggal van felszerelve, akkor gondosan be kell tartani a levehető vonóhoroggal kapcsolatos utasításokat,
lásd az alábbi oldalt: 171.
FIGYELEM
Kövesse gondosan a felszerelési utasításokat.
•
A levehető vonóhorgot elindulás előtt
rögzíteni kell a kulccsal.
•
Ellenőrizze, hogy a jelzőablak zöld
színű-e.
Fontos ellenőrzések
•
A vonóhorog vonófejét rendszeresen tisztítani és zsírozni kell.
MEGJEGYZÉS
A vonóhorog tárolóhelye.
FONTOS
Mindig távolítsa el a vonóhorgot és tárolja
azt az autó erre kijelölt helyén, szilárdan
rögzítve a hevederével.
G014589
•
G031114
Ha az autó levehető Volvo vonóhoroggal
rendelkezik:
Ha az autó vonókonzolja 13-érintkezős elektromos csatlakozással rendelkezik, az utánfutó
pedig 7-érintkezőssel, akkor egy adapter
használata szükséges. Használjon a Volvo
által jóváhagyott adapterkábelt. Győződjön
meg arról, hogy a kábel ne dörzsölődjön a
talajon.
06
Ha lengéscsillapítóval felszerelt vonóhorgot használ, akkor a vonófejet nem szabad
kenni.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
169
06 Elindulás és vezetés
Vonókonzol*
G027109
G026682
G027108
Műszaki adatok
A rögzítőpontok méretei (mm)
06
170
Rögzített vagy levehető vonóhorog
A
B
C
D
E
F
G
1110
85
1081
541
122
50
354
1
Hossztartó
2
A vonófej közepe
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
06 Elindulás és vezetés
Levehető vonóhorog*
1. Távolítsa el a védőfedelet, a reteszt
, majd a fedelet egyenesen
benyomva
.
hátrahúzva
2. Biztosítsa, hogy a szerkezet nyitott helyzetben legyen, a kulcs óramutató járásával megegyező irányba fordításával.
G020302
G020301
G017317
A vonóhorog felszerelése
3. Ellenőrizze, hogy a jelzőablak (3) pirosat
mutat-e. Ha az ablak nem piros, akkor
nyomja be (1), és fordítsa az óramutató
járásával ellentétes irányba (2) a zárókereket, amíg kattanást nem hall.
06
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
171
06 Elindulás és vezetés
4. Helyezze be a vonóhorgot, amíg egy kattanást nem hall.
5. Ellenőrizze, hogy a jelzőablak zöldet
mutat-e.
06
172
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
G020307
G020306
G020304
Levehető vonóhorog*
6. Fordítsa a kulcsot az óramutató járásával
ellentétes irányba a zárt helyzethez. Távolítsa el a kulcsot a zárból.
06 Elindulás és vezetés
Levehető vonóhorog*
7. Fel, le és hátra húzva ellenőrizze, hogy a
vonóhorog biztosítva van-e.
FIGYELEM
Ha a vonóhorog nem megfelelően van felszerelve, akkor azt le kell venni, és az
előző utasításoknak megfelelően kell felszerelni.
G020301
G020310
G020309
A vonóhorog eltávolítása
8. Biztonsági kábel.
FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy az erre szolgáló konzolba rögzítse az utánfutó biztonsági kábelét.
1. Helyezze be a kulcsot, majd forgassa el
az óramutató járásával megegyező irányban a nyitott helyzetbe.
06
FONTOS
Csak a vonóhorog vonófejét kell zsírozni, a
vonóhorog többi részének tisztának és
száraznak kell lennie.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
173
06 Elindulás és vezetés
2. Nyomja be a zárókereket (1), és fordítsa
azt az óramutató járásával ellentétes
irányban (2), amíg egy kattanást nem hall.
06
3. Fordítsa le teljesen a zárókereket, amíg az
meg nem akad. Tartsa ebben a helyzetben, miközben hátra- és felfelé húzza a
vonóhorgot.
FIGYELEM
Rögzítse biztonságosan a vonóhorgot, ha
azt az autóban tárolja, lásd az alábbi
oldalt: 169.
174
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
G017318
G020314
G020312
Levehető vonóhorog*
4. Nyomja rá a védőfedelet.
06 Elindulás és vezetés
A fényszóróminta beállítása
Helyes világítási minta jobb oldali
közlekedéshez
A sablont a fényszórólencse pontjának (5)
referenciapontként történő használatával kell
elhelyezni, amelynek egybe kell esnie az adott
sablon piros pontjával. Az ábrán látható hoszszú piros vonal felel meg a fényszórólencse
azon vonalának, amelyhez a sablont igazítani
kell.
A sablonok másolását követően, ellenőrizze a
méreteket úgy, hogy a referenciaméretek
elégségesen kitakarják a fénysugarat.
G020317
A sablonok balkormányos és jobbkormányos
változatokra is vonatkoznak és azokat az
ábráknak megfelelően kell felhelyezni.
Fényszóróminta bal oldali közlekedéshez.
Fényszóróminta jobb oldali közlekedéshez.
A szembe jövő járművezetők vakításának
elkerülése érdekében, a fényszóróminta a
fényszórók kitakarásával megváltoztatható. A
fényszóróminta különben nem lehet olyan jó.
A fényszórók letakarása
Másolja le a sablonokat, lásd az alábbi
oldalt: 178. Vigye át a mintát öntapadó, vízálló anyagra, például nem átlátszó szalagra.
A felső ábra balkormányos autókra vonatkozik. Az alsó ábra jobbkormányos autókra
vonatkozik.
Halogén fényszórók
Másolja le az 1. és 2. sablonokat. Ellenőrizze
a méreteket, hogy meggyőződjön azok
helyességéről. Vigye át a sablont egy öntapadós, vízálló anyagra, és vágja ki.
Xenon fényszórók
Másolja le a 3. és 4. sablonokat. Ellenőrizze a
méreteket, hogy meggyőződjön azok helyességéről. Vigye át a sablont egy öntapadós,
vízálló anyagra, és vágja ki.
Helyezze el úgy az egyes sablonokat, hogy a
nyilak középre mutassanak és a sablonokon
található pont egybe essen a fényszórólencsék pontjával. A sablon > < jelölését a fényszóró lencséjének vonalával kell egyeztetni.
A 3. sablon referenciaméretei
A > < jelölések közötti vonalnak a sablonokon
körülbelül 140 mm hosszúnak kell lennie.
A 4. sablon referenciaméretei
A > < jelölések közötti vonalnak a sablonokon
körülbelül 112 mm hosszúnak kell lennie.
Az aktív Xenon fényszórók (ABL) fényszórómintájának beállítása, lásd az alábbi
oldalt: 63.
06
Helyezze el úgy az egyes sablonokat, hogy a
nyilak középre mutassanak és a sablonokon
található pont egybe essen a fényszórólencsék pontjával.
Az 1. és 2. sablon referenciaméretei
A sablonok hosszú oldalának körülbelül
82 mm hosszúnak kell lennie.
}}
175
06 Elindulás és vezetés
G030200
A fényszóróminta beállítása
Balkormányos autó bal oldali forgalomban.
A jobb oldali halogén lencse kitakarása
A bal oldali halogén lencse kitakarása
06
A jobb oldali Xenon lencse kitakarása
A bal oldali Xenon lencse kitakarása
Ellenőrző pont a fényszórólencsén.
176
06 Elindulás és vezetés
G030201
A fényszóróminta beállítása
Jobbkormányos autó jobb oldali forgalomban.
A bal oldali halogén lencse kitakarása
A jobb oldali halogén lencse kitakarása
A bal oldali Xenon lencse kitakarása
06
A jobb oldali Xenon lencse kitakarása
Ellenőrző pont a fényszórólencsén.
}}
177
06 Elindulás és vezetés
A fényszóróminta beállítása
06
Sablonok a kitakaráshoz.
178
06 Elindulás és vezetés
06
179
Általános leírás......................................................................................
Gumiabroncsnyomás............................................................................
Elakadásjelző háromszög* és pótkerék *..............................................
Kerékcsere............................................................................................
Szükséghelyzeti defektjavítás*..............................................................
180
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
182
186
187
190
193
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
07 Kerekek és gumiabroncsok
Általános leírás
Vezetési jellemzők és gumiabroncsok
A gumiabroncsok jelentősen befolyásolják az
autó vezetési jellemzőit. A gumiabroncs
típusa, méretei, a gumiabroncsnyomás és a
sebesség-besorolás fontos tényezők az autó
teljesítményében.
Amikor gumiabroncsokat cserél, akkor ügyeljen arra, hogy ugyanolyan méretű és lehetőleg ugyanolyan gyártmányú gumiabroncsokat
használjon mind a négy keréken. Tartsa be az
abroncsnyomás-címkén, lásd az alábbi
oldalt: 302 előírt gumiabroncsnyomásokat.
Méretjelölések
A méretek minden gumiabroncson fel vannak
tüntetve. Példa a jelölésre:
235/60R18 103 V.
07
182
235
Gumiabroncs szélessége (mm)
60
A gumiabroncs falmagasságának és
szélességének aránya (%)
R
Radiál
18
Keréktárcsa-átmérő hüvelykben (")
103
Gumiabroncs-terhelési mutató
(ebben az esetben 615 kg)
V
Sebesség-besorolás a maximális
megengedett sebességhez (ebben
az esetben 240 km/h).
Sebesség-besorolások
A jóváhagyás az autó egészére vonatkozik,
ami azt jelenti, hogy a méretek és sebességbesorolások nem térhetnek el a jármű regisztrációs dokumentumaiban szereplő értékektől.
Az egyetlen kivétel ezek alól a feltételek alól a
téli gumiabroncs (a fémszegecsesek és a
fémszegecs nélküliek is). Ha ilyen gumiabroncsot választ, akkor az autót nem szabad a
gumiabroncs sebesség-besorolásánál magasabb sebességgel vezetni (például a Q besorolású maximum 160 km/h sebességgel
vezethető).
Ne feledje, hogy a közlekedési szabályok
határozzák meg azt, hogy milyen sebességgel
vezetheti az autót, és nem a gumiabroncsok
sebesség-besorolása.
Megjegyzés! A maximális megengedett
sebességek meg vannak jelölve.
Q
160 km/h (csak téli gumiabroncsok)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Új gumiabroncsok
A gumiabroncsok romlandó alkatrészek.
Néhány év után keményedni kezdenek, ugyanakkor tapadási képességük/jellemzőik fokozatosan romlanak. Ezért fontos, hogy a lehető
legfrissebb gumiabroncsokat szerezze be,
amikor lecseréli azokat. Ez különösen igaz a
téli gumiabroncsokra vonatkozóan. A számsor utolsó négy számjegye mutatja a gyártási
hetet és évet. Ez a gumiabroncs DOT jelölése
07 Kerekek és gumiabroncsok
Általános leírás
A gumiabroncs kora
Minden hat évesnél idősebb gumiabroncsot
szakemberrel kell megvizsgáltatni, akkor is,
ha azok sértetlennek látszanak. Ennek oka az,
hogy a gumiabroncsok öregszenek és lebomlanak, akkor is, ha keveset vagy soha nem
használták azokat. Működésükre hatással van
az, hogy a gumiabroncsok alkotó elemei
lebomlanak. Ilyen esetben a gumiabroncsokat
nem szabad használni.Ez vonatkozik a pótkerekekre, a téli kerekekre és a későbbi használatra félre tett kerekekre is. Példák azokra a
külső jelekre, amelyek a gumiabroncs használhatatlanságát jelzik a repedések és az
elszíneződés.
A gumiabroncs korát a DOT jelölés alapján
lehet meghatározni, lásd a fenti ábrát.
Egyenletesebb kopás és karbantartás
A helyes gumiabroncsnyomás egyenletesebb
kopáshoz vezet, lásd az alábbi oldalt: 302. A
vezetési stílus, a gumiabroncsnyomás, az
időjárási- és útviszonyok befolyásolják a
gumiabroncsok öregedésének és kopásának
gyorsaságát. A profilmélység-eltérések és a
kopási minták kialakulásának elkerülése érdekében, az első és a hátsó kerekek felcserélhetők egymással. Az első csere megfelelő
távolsága körülbelül 5000 km, majd 10000
kilométerenkét. A Volvo azt javasolja, hogy
vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo
műhellyel, ha bizonytalan a profilmélységgel
kapcsolatban. A gumiabroncsok közötti jelentős kopásbeli eltérések (>1 mm) esetén mindig a kevésbé kopott gumiabroncsokat kell
hátulra szerelni. Az alulkormányzottságot
könnyebb ellensúlyozni, és azt eredményezi,
hogy az autó továbbra is egyenes vonalban
halad, míg az autó hátuljának megcsúszása
esetén lehetséges az autó feletti uralom teljes
elvesztése. Ezért fontos, hogy a hátsó
kerekek soha ne veszítsék el a tapadásukat
az első kerekeknél korábban.
A kerekeket lefektetve vagy felakasztva kell
tárolni - soha nem felállítva.
Gumiabroncsok futófelületkopásjelzőkkel
G020323
(Department of Transportation, közlekedési
minisztérium) és négy számjegyből áll, például 1510. Az ábrán látható gumiabroncsot a
2010-es év 15. hetén gyártották.
Futófelület-kopásjelzők.
A futófelület-kopásjelzők vékony, futófelület
nélküli sávok keresztben a futófelület szélességén. A gumiabroncs oldalán a (Tread Wear
Indicator, gumiabroncs-kopásjelző) betűk láthatók. Amikor a gumiabroncs profilmélysége
1,6 mm mélységűre csökken, akkor a futófelület egy szintbe kerül a kopásjelzők magasságával. Amint lehetséges, cserélje újra a gumiabroncsokat. Ne feledje, hogy a kis profilmélységű gumiabroncsok nagyon gyengén
tapadnak esőben és hóban.
07
}}
183
07 Kerekek és gumiabroncsok
Általános leírás
MEGJEGYZÉS
Kérdezze meg Volvo kereskedőjét, hogy
milyen keréktárcsa- és gumiabroncstípusok a legmegfelelőbbek.
Szegecses gumiabroncsok
A szegecses téli gumiabroncsokat 500 –
1000 km megtételéig finoman kell használni,
hogy a szegecsek megfelelően elhelyezkedjenek a gumiabroncsokban. Ez hosszabb élettartamot biztosít a gumiabroncsok, és különösen a szegecsek számára.
MEGJEGYZÉS
07
A szegecses gumiabroncsok használatának szabályai országonként eltérőek lehetnek.
Profilmélység
A jeges, latyakos utak és az alacsony hőmérséklet jelentősen magasabb igénybevételt
jelent a gumiabroncsok számára, mint a nyári
184
körülmények. A Volvo ezért azt javasolja,
hogy ne használjon négy milliméternél kisebb
profilmélységű téli gumiabroncsokat.
Nyári és téli kerekek
Hóláncok
Hóláncok csak az első kerekeken használhatók. Ez az összkerékhajtású autókra is vonatkozik.
Soha ne vezessen hóláncokkal 50 km/h-nál
gyorsabban. Kerülje a csupasz talajon haladást, mert ezzel elkoptatja a hóláncokat és a
gumiabroncsokat. Ellenőrizze, hogy a hóláncok nem érnek-e hozzá valamihez és megfelelően vannak-e felszerelve illetve megfeszítve.
FIGYELEM
Használjon eredeti Volvo hóláncokat vagy
ezzel egyenértékű, az autómodellhez valamint gumiabroncs- és keréktárcsamérethez tervezett hóláncokat. Ha bizonytalan,
akkor a Volvo azt javasolja, hogy vegye fel
a kapcsolatot egy Volvo szervizzel. A rossz
hóláncok súlyos sérülést okozhatnak az
autóban és balesethez vezethetnek.
G020325
Téli gumiabroncsok
A Volvo azt javasolja, hogy a téli gumiabroncsok kifejezetten téli gumiabroncs-méretűek
legyenek. A gumiabroncsméretek a motorváltozattól függnek. Amikor téli gumiabroncsokkal közlekedik, akkor mind a négy kerékre
azokat kell szerelni.
A nyíl a gumiabroncs forgási irányát mutatja
Amikor lecseréli a nyári és téli gumiabroncsokat, lásd az alábbi oldalt: 190, akkor meg kell
jelölni, hogy a kerekek az autó melyik oldalára
voltak szerelve, például B a bal és J a jobb
oldal esetében. A forgási iránnyal rendelkező
mintájú gumiabroncsok csak egy irányban
foroghatnak, ami egy nyíllal van jelölve. A
gumiabroncsnak egész hasznos élettartama
során ugyanabban az irányban kell forognia.
A gumiabroncsokat csak az első és hátsó
tengelyek között szabad cserélni, soha baljobb oldali vagy fordított irányban. Ha a gumiabroncsok helytelenül vannak felszerelve,
akkor az károsan befolyásolja az autó féke-
07 Kerekek és gumiabroncsok
Általános leírás
zési jellemzőit és az abroncsok eső-, hó vagy
latyakkiszorítási képességét. A legnagyobb
profilmélységű gumiabroncsokat mindig az
autó hátuljára kell szerelni (a kicsúszás kockázatának csökkentése érdekében).
A Volvo azt javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo műhellyel, ha
bizonytalan a profilmélységgel kapcsolatban.
07
185
07 Kerekek és gumiabroncsok
Gumiabroncsnyomás
Előírt gumiabroncsnyomás
A gumiabroncsnyomás ellenőrzése
Ellenőrizze rendszeresen a gumiabroncsok
nyomását.
MEGJEGYZÉS
G020791
A gumiabroncsok nyomása idővel csökken, ez természetes jelenség. A gumiabroncsok nyomása a környezeti hőmérséklettől függően is változik.
A vezető oldali ajtóoszlopon elhelyezkedő
gumiabroncsnyomás-címke mutatja, hogy
milyen nyomásra kell beállítani a gumiabroncsokat a különböző terhelési- és sebességviszonyokhoz.
A matrica tartalma:
07
•
Gumiabroncsnyomás az autó előírt gumiabroncsméretéhez
•
•
ECO nyomás1
1
186
A pótkerék gumiabroncsnyomása (nem
teljes értékű pótkerék).
Az ECO nyomás jobb üzemanyag-gazdaságosságot eredményez.
Már néhány kilométer megtételét követően a
gumiabroncsok felmelegszenek, és a nyomás
növekszik. Ezért nem kell levegőt kiengedni,
ha a nyomást a gumiabroncsok meleg állapotában ellenőrzi. Viszont a nyomást növelni
kell, ha alacsony. A helytelen gumiabroncsnyomás-nyomás növeli az üzemanyagfogyasztást, rövidíti a gumiabroncs élettartamát és károsan hat az autó úttartására. Túl
alacsony gumiabroncsnyomás használata a
gumiabroncsok túlmelegedéséhez és károsodásához vezethet.
A helyes gumiabroncsnyomással kapcsolatos
tájékoztatásért, lásd az alábbi oldalt: 302. Az
előírt gumiabroncsnyomások "hideg gumiabroncsokra" vonatkoznak. (A "hideg gumiabroncs" azt jelenti, hogy a gumiabroncsok a
környezeti hőmérséklettel egyező hőmérsékletűek.)
Üzemanyag-gazdaságosság, ECO
nyomás
160 km/h alatti sebességekhez a teljes terheléshez megadott gumiabroncsnyomás javasolt az optimális üzemanyag-gazdaságosság
érdekében.
A gumiabroncsnyomás hatással van az utazási kényelemre, a menetzajokra és a kormányzási jellemzőkre.
07 Kerekek és gumiabroncsok
Elakadásjelző háromszög* és pótkerék *
Elakadásjelző háromszög
4. Hajtsa ki az elakadásjelző háromszög két
piros oldalát. Helyezze az elakadásjelző
háromszöget a forgalom szempontjából
alkalmas helyre.
Használat után:
–
Csomagoljon össze mindent fordított sorrendben.
G027065
Ügyeljen arra, hogy az elakadásjelző háromszöget és annak tokját a használatot követően megfelelően rögzítse a csomagtérben.
Tartsa be az adott ország érvényben lévő
szabályait az elakadásjelző háromszög* használatára vonatkozóan.
Használja az alábbiak szerint az elakadásjelző
háromszöget:
1. Válassza le az elakadásjelző háromszög
tartóját. Ezt egy tépőzár tartja a helyén.
2. Vegye ki az elakadásjelző háromszöget a
tartójából (A).
3. Hajtsa ki az elakadásjelző háromszög
támasztó lábait.
FONTOS
Soha ne vezessen 80 km/h sebességnél
gyorsabban, ha pótkerék van az autóra
szerelve.
FONTOS
Az autóra soha nem szabad egynél több
"ideiglenes pótkereket" szerelni.
Pótkerék, ideiglenes pótkerék*
A pótkerék (ideiglenes pótkerék) csak ideiglenes használatra szolgál és amint lehetséges,
szabályos kerékre kell cserélni. Az autó viselkedése a pótkerék használatakor megváltozhat. A pótkerék kisebb, mint a normál kerék.
Az autó hasmagassága ennek megfelelően
más lesz. Ügyeljen a magas járdaszegélyekre
és ne mossa gépi mosóban az autót. Ha a
pótkerék az első tengelyre van szerelve,
akkor ezzel egyidejűleg nem használhat
hóláncot. Az összkerékhajtású autókon a
hátsó tengely hajtása kikapcsolható. A pótkereket nem szabad javítani. A pótkerék helyes
gumiabroncsnyomása a gumiabroncsnyomás-táblán található, lásd az alábbi
oldalt: 302.
07
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
187
07 Kerekek és gumiabroncsok
Elakadásjelző háromszög* és pótkerék *
G030879
Pótkerék – eltávolítás
A pótkerék az autó alatt helyezkedik el. Az
emelő*, a szerszámkészlet* és a hajtókar a
padlófedél alatt helyezkedik el. A hajtókar két
részből áll. Az egyik része a szerszámkészletben, a másik pedig a szerszámkészlet alatt
található.
07
MEGJEGYZÉS
A szerszámkészletben egy lehúzó kulcs
található a kerékagysapka eltávolításához
(bizonyos típusú kerekek).
Az emelő helyzete változó:
Hétszemélyes autók
Ötszemélyes autók
A pótkerék kioldásához, járjon el az alábbiak
szerint:
1. Engedje le a csomagtérajtó alját, és
emelje fel a padlófedelet a csomagtérben.
2. Vegye ki a hajtókar két részét és állítsa
össze.
3. Helyezze a hajtókart a csörlőbe.
188
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
4. Lazítsa meg a kereket az óramutató járásával ellentétes irányban ütközésig.
MEGJEGYZÉS
A kábel kárt okozhat az autóban, ha vezetés közben szabadon lóg.
5. Oldja le a kereket a kábelről és csavarja
fel a kábelt az óramutató járásával megegyező irányban.
6. Helyezze a defektes kereket a csomagtérbe. A szerszámkészlet egy műanyag
zsákot tartalmaz a kerék számára.
07 Kerekek és gumiabroncsok
Elakadásjelző háromszög* és pótkerék *
3. Billentse el úgy a kereket, hogy bemenjen
a kipufogórendszer fölé.
MEGJEGYZÉS
Az autó alatti hely csak az autó eredeti
pótkerekéhez való. Ne helyezzen ide más
kerekeket.
4. Tartsa lenn a kerék hátsó szélét, amíg
behajtja azt.
5. Helyezze a kereket a hátsó tengely fölé a
padlóhoz.
Pótkerék – visszaszerelés
6. Hajtsa az ütközési pontig.
7. Ellenőrizze, hogy a kerék biztosan rögzítve van-e.
FONTOS
A szerszámokat és az emelőt* a helyükön
kell tárolni a csomagtérben, amikor nincs
használatban.
Elsősegélycsomag*
Az elsősegélycsomagot tartalmazó doboz a
csomagtérben található.
G026996
FIGYELEM
A legjobb, ha két személy helyezi vissza a
pótkereket a helyére. Az egyik személy hajtja,
a másik pedig irányítja a kereket.
1. Hajtsa ki a kábelt és helyezze a rögzítőelemet a kerék központi furatába.
2. Lassan hajtsa (az óramutató járásával
megegyező irányban) a kábelt egy kicsit.
Ellenőrizze le, hogy a jobb oldali felszerelési pontokat használja. Az emelési pontok
között egy gyári csapos rögzítés helyezkedik el. Ez nem elég erős ahhoz, hogy az
autó felemeléséhez használják. Ha nem
biztos az emelési pontok elhelyezkedését
illetően, a Volvo azt ajánlja, lépjen kapcsolatba hivatalos Volvo műhellyel. A rosszul
elhelyezett emelő sérülést okozhat az ajtóban és a karosszériában.
Szerszámok - elrakás a helyére
A szerszámokat és az emelőt* használat után
vissza kell tenni a megfelelő helyükre. Az
emelőt a megfelelő helyzetbe kell hajtani, lásd
az előző ábrát, hogy legyen helye.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07
189
07 Kerekek és gumiabroncsok
Kerékcsere
A kerekek eltávolítása
FIGYELEM
Ellenőrizze le, hogy az emelő nem sérült, a
menetek kenése megfelelő és szennyeződésektől mentes.
MEGJEGYZÉS
G026997
A Volvo azt ajánlja, hogy csak a kérdéses
autómodellhez tartozó emelőt* használja,
ami az emelő címkéjén fel van tüntetve.
Ne feledje kihelyezni az elakadásjelző háromszöget, ha a forgalomban kell kereket cserélnie. Az autó mindkét oldalán két emelési pont
található. Az emelési pontok az ajtók alja alatt
vannak központosítva.
A címke az emelő megadott emelési
magassághoz tartozó maximális emelőképességét is jelzi.
4. Vegye ki az emelőt*, a kerékkulcsot és a
forgatókart, az elhelyezkedéshez, lásd
lásd az alábbi oldalt: 188. Ha másik emelőt választott, lásd az alábbi oldalt: 211.
1. Álljon az autóval egyenes és szilárd felületre.
07
2. Mozdítsa P állásba a fokozatválasztót, és
húzza be a rögzítőféket.
3. Helyezzen ékeket a talajon maradó
kerekek elé és mögé. Használjon például
köveket vagy fatömböket.
190
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
FIGYELEM
Soha ne másszon az autó alá, amikor az
emelővel fel van emelve. Az autó lezuhanhat és sérülést okozhat.
Az autó eredeti emelőjét csak kerékcserénél szabad használni. Az autón minden
egyéb munkát a műhelyemelőkkel és a
tengelyállványokkal kell elvégezni, az autó
azon része alá helyezve, ahol megemelték.
Az emelő menetét mindig jól meg kell zsírozni.
Ha a felület túl puha, az emelő oldalra
csúszhat, és az autó lezuhanhat. Senki
nem tartózkodhat az autóban, amikor a
kereket kicserélik.
MEGJEGYZÉS
Az autó normál emelőjét csak esetenkénti
és rövid idejű használatra tervezték, például egy defektes kerék cseréjéhez, a nyári
és téli kerekek cseréjéhez stb. Csak az
adott modellhez tartozó emelő használható
az autó felemeléséhez. Ha az autót gyakrabban vagy egy kerékcseréhez szükségesnél hosszabb időre emeli fel, akkor
műhelyemelő használata javasolt. Ebben
az esetben, kövesse a berendezés gyártójának kezelési útmutatóját.
07 Kerekek és gumiabroncsok
Kerékcsere
5. Használja a kerékkulcsot a csavarok ½-1
történő meglazításához. Forgassa az óramutató járásával ellentétesen.
FIGYELEM
Soha ne helyezzen semmit a talaj és az
emelő közé, sem az emelő és a jármű
emelési pontja közé.
FIGYELEM
G020332
G027000
Ha az emelő elhelyezése nem megfelelő,
az autó lezuhanhat. Sérülésveszély.
6. Helyezze az emelőt az emelési pont alá
és hajtsa fel az au padlója felé. A műanyag fedélen mindkét emelési ponton egy
rovátka található. Ellenőrizze, hogy az
emelő biztosan fekszik-e fel az emelési
ponton. Ezután állítsa be úgy az emelőt,
hogy a lába függőlegesen helyezkedjen el
az emelési pont alatt. Lásd az ábrát.
FONTOS
A talajnak szilárdnak, simának és egyenesnek kell lennie.
7. Emelje fel az autót, amíg a kerék fel nem
szabadul.
07
8. Távolítsa el a kerékcsavarokat, és emelje
le a kereket.
}}
191
07 Kerekek és gumiabroncsok
Kerékcsere
A kerék felszerelése
1. Tisztítsa meg az érintkező felületeket a
kerék és az agy között.
2. Helyezze fel a kereket. Csavarja be a
kerékcsavarokat.
3. Engedje le az autót annyira, hogy a
kerekek ne foroghassanak.
4. Húzza meg a kerékcsavarokat felváltva és
lépésekben. Meghúzési nyomaték:
140 Nm (14,0 kpm). Fontos, hogy a
helyes nyomatékkal legyenek meghúzva.
Ellenőrizze nyomatékkulccsal.
5. Csavarja le teljesen az emelőt, mielőtt
visszahelyezné a csomagtérbe. Ezután
rögzítse a helyén.
6. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a nyomás
az új gumiabroncsban.
MEGJEGYZÉS
07
Ez a kerékcsavar acél keréktárcsákhoz is
használható.
Ügyeljen arra, hogy a megfelelő típusú csavart használja. A Volvo azt javsolja, hogy
vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Volvo
szervizzel, ha bármilyen kétsége lenne.
192
07 Kerekek és gumiabroncsok
Szükséghelyzeti defektjavítás*
Általános leírás
A szükséghelyzeti defektjavító készlet a
defekt tömítésére és a gumiabroncsnyomás
ellenőrzésére és beállítására használható. Ez
egy kompresszorból és egy palackból áll,
amely tömítő folyadékot tartalmaz. A készlet
ideiglenes javításra szolgál. A tömítőfolyadékpalackot a lejárat dátuma előtt vagy használat
után ki kell cserélni.
A tömítőfolyadék hatékonyan tömíti a gumiabroncs futófelületeinek defektjeit.
MEGJEGYZÉS
A szükséghelyzeti defektjavító készlet csak
a gumiabroncsok futófelületén található
defekt tömítésére szolgál.
MEGJEGYZÉS
Az emelő a szükséghelyzeti defektjavító
készlettel felszerelt autókban választható
lehetőség.
A szükséghelyzeti defektjavító készlet korlátozottan képes az oldalfalon sérült gumiabroncsok tömítésére. Ne tömítsen olyan gumiabroncsokat a szükséghelyzeti defektjavító
készlettel, amelyeken nagyobb bevágások,
repedések vagy ehhez hasonló sérülések
vannak.
12 V- a kompresszorhoz használható aljzatok
elöl a középkonzol mellett, a hátsó ülés mellett és a csomagtérben találhatók, lásd 63, 78
és 121. oldal. Válassza a defektes kerékhez
legközelebbi aljzatot.
Áttekintés
FONTOS
Ha a szükséghelyzeti defektjavító készlet
kompresszora a két aljzat valamelyikéhez
van csatlakoztatva - lásd 63 és 78. oldal akkor nem szabad más fogyasztót csatlakoztatni a másikhoz.
MEGJEGYZÉS
Az ideiglenes defektjavításra szolgáló
kompresszort a Volvo tesztelte és jóváhagyta.
Címke, maximális megengedett sebesség
Kapcsoló
A szükséghelyzeti defektjavító készlet
kivétele
Kábel
A szükséghelyzeti defektjavító készlet, a
kompresszorral és a szerszámokkal, a csomagtér padlója alatt található.
Palacktartó (narancssárga sapka)
Védősapka
1. Hajtsa félre a padlószőnyeg hátsó szélét,
hátulról előre.
Nyomáscsökkentő szelep
2. Emelje ki a szükséghelyzeti defektjavító
készletet.
07
Levegőtömlő
Tömítőfolyadék-palack
Nyomásmérő
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
193
07 Kerekek és gumiabroncsok
Szükséghelyzeti defektjavítás*
Defektes gumiabroncsok tömítése
1. Válassza le a maximális megengedett
sebesség címkét (amely a kompresszor
oldalán található) és helyezze azt a kormánykerékre.
FIGYELEM
Nem szabad 80 km/h sebességnél gyorsabban vezetnie, miután használta a szükséghelyzeti defektjavító készletet. A Volvo
azt javasolja, hogy forduljon hivatalos
Volvo műhelyhez a tömített gumiabroncs
vizsgálata érdekében (maximális vezetési
távolság 200 km). Ott a munkatársak meg
tudják határozni, hogy a gumiabroncs
javítható-e vagy ki kell-e cserélni.
Az alkatrészek funkciójával kapcsolatos tájékoztatásért, lásd az előző ábrát.
FIGYELEM
A tömítő folyadék irritálhatja a bőrt. Ha a
bőrével érintkezik, akkor mossa le a folyadékot szappanos vízzel.
07
194
2. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló a 0 állásban
van-e, és keresse meg a kábelt és a levegőtömlőt.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MEGJEGYZÉS
Ne törje fel a palack zárját használat előtt.
A zár automatikusan automatikusan törik
el a palack becsavarásakor.
3. Csavarja le a narancssárga sapkát és
csavarja le a palack zárófedelét.
4. Csavarja a palackot a tartójába.
FIGYELEM
Ne csavarozza le a palackot, az a szivárgás megakadályozása érdekében visszaforgatás-gátlóval van ellátva.
5. Csavarja le a kerék porvédő sapkáját és
csavarja a levegőtömlő szelepének csatlakozását a gumiabroncs levegőszelepmenetének aljáig.
07 Kerekek és gumiabroncsok
Szükséghelyzeti defektjavítás*
FIGYELEM
Ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket
az autóban, ha jár a motor.
6. Csatlakoztassa a kábelt a 12 voltos aljzatba, és indítsa be az autót.
MEGJEGYZÉS
Ha a kompresszor az alagútkonzol két
12 voltos aljzatának valamelyikéhez van
csatlakoztatva, akkor nem szabad más
fogyasztót csatlakoztatni a másikhoz.
MEGJEGYZÉS
Amikor bekapcsol a kompresszor, akkor a
nyomás akár 6 bar értékre növekedhet, de
a nyomás körülbelül 30 másodperc elteltével leesik.
7. Kapcsolja I állásba a kapcsolót.
FIGYELEM
Soha ne álljon a gumiabroncs mellé, amikor működik a kompresszor. Ha repedések
vagy egyenetlenségek jelennek meg, akkor
azonnal állítsa le a kompresszort. Az utat
nem szabad folytatni. Azt javasoljuk, hogy
keressen fel egy gumiabroncs-javítót.
2. Olvassa le a gumiabroncsnyomást a nyomásmérőn.
8. Fújja a kereket 7 percig.
FONTOS
A túlmelegedés kockázata. A kompreszszornak több mint 10 percig nem szabad
járnia.
9. Kapcsolja ki a kompresszort, hogy ellenőrizze a nyomást a nyomásmérőn. A minimális nyomás 1,8 bar és a
maximális 3,5 bar.
FIGYELEM
Ha a nyomás 1,8 bar alatt van, akkor a
gumiabroncson lévő lyuk tól nagy. Az utat
nem szabad folytatni. Azt javasoljuk, hogy
keressen fel egy gumiabroncs-javítót.
10. Kapcsolja ki a kompresszort és húzza ki a
kábelt a 12 voltos aljzatból.
11. Válassza le a tömlőt a gumiabroncsszelepről és szerelje fel a szelepsapkát.
3. Ha 1,3 bar alatt van, akkor a gumiabroncs
nincs elégségesen tömítve. Az utat nem
szabad folytatni. Vegye fel a kapcsolatot
egy gumiabroncsokkal foglalkozó céggel.
4. Ha a gumiabroncsnyomás magasabb,
mint 1,3 bar, akkor a gumiabroncs nyomását be kell állítani a gumiabroncsnyomás-táblázatnak megfelelően. Engedje le
a nyomást a nyomáscsökkentő szeleppel,
ha a gumiabroncs nyomása túl magas.
FIGYELEM
Ne csavarozza le a palackot, az a szivárgás megakadályozása érdekében visszaforgatás-gátlóval van ellátva.
5. Kapcsolja ki a kompresszort. Válassza le
a levegőtömlőt és a kábelt. Szerelje viszsza a porvédő sapkát.
12. Amint lehetséges, vezessen
körülbelül 3 kilométert maximum 80 km/h
sebességgel, hogy a tömítőfolyadék
tömíthesse a gumiabroncsot.
07
A javítás és a nyomás újbóli ellenőrzése
1. Csatlakoztassa vissza a berendezést.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
195
07 Kerekek és gumiabroncsok
Szükséghelyzeti defektjavítás*
MEGJEGYZÉS
A tömítőpalackot és a tömlőt használat
után ki kell cserélni. A Volvo azt javasolja,
hogy kizárólag hivatalos Volvo szervizben
végeztesse el a cserét.
FIGYELEM
Ellenőrizze rendszeresen a nyomást.
6. Helyezze vissza a szükséghelyzeti defektjavító készletet a csomagtérbe.
7. A Volvo azt javasolja, hogy vezessen a
legközelebbi hivatalos Volvo műhelybe a
sérült gumiabroncs cseréje/javítása érdekében. Tájékoztassa a műhelyt, hogy a
gumiabroncs tömítőfolyadékot tartalmaz.
FIGYELEM
07
196
Nem szabad 80 km/h sebességnél gyorsabban vezetnie, miután használta a szükséghelyzeti defektjavító készletet. A Volvo
azt javasolja, hogy forduljon hivatalos
Volvo műhelyhez a tömített gumiabroncs
vizsgálata érdekében (maximális vezetési
távolság 200 km). Ott a munkatársak meg
tudják határozni, hogy a gumiabroncs
javítható-e vagy ki kell-e cserélni.
A gumiabroncsok felfújása
Az autó eredeti gumiabroncsai felfújhatók a
kompresszorral.
1. A kompresszornak kikapcsolva kell lennie. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló 0 állásban van-e, és keresse meg a kávelt valamint a levegőtömlőt.
2. Csavarja le a kerék porvédő sapkáját és
csavarja a levegőtömlő szelepének csatlakozását a gumiabroncs levegőszelepmenetének aljáig.
FIGYELEM
Ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket
az autóban, ha jár a motor.
FIGYELEM
A kipufogógázok belélegzése életveszélyes lehet. Soha ne hagyja járni a motort
zárt vagy nem elégséges szellőzésű helyeken.
3. Csatlakoztassa a kábelt az autó egyik
12 voltos aljzatához, majd indítsa be az
autót.
4. Indítsa be a kompresszort a kapcsoló I
helyzetbe billentésével.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
FONTOS
A túlmelegedés kockázata. A kompreszszornak több mint 10 percig nem szabad
járnia.
5. Fújja fel a gumiabroncsot a gumiabroncsnyomás-táblázatban szereplő előírásnak
megfelelően. (Engedje le a nyomást a
nyomáscsökkentő szeleppel, ha a gumiabroncs nyomása túl magas.)
6. Kapcsolja ki a kompresszort. Válassza le
a levegőtömlőt és a kábelt.
7. Szerelje vissza a porvédő sapkát.
A tömítőfolyadék-tartály cseréje
Cserélje ki a palackot, ha elkerülte a lejárat
dátumát. Kezelje a környezetre veszélyes hulladékként a régi palackot.
FIGYELEM
A palack 1.2-etanolt és természetes gumitejet tartalmaz.
A lenyelése ártalmas. Bőrrel érintkezve
allergiás reakciót válthat ki.
Kerülje a bőrrel és szemmel történő érintkezését.
Tárolja gyermekektől elzárva.
07 Kerekek és gumiabroncsok
Szükséghelyzeti defektjavítás*
MEGJEGYZÉS
Hagyja veszélyes hulladékot tartalmazó
edényt a gyűjtőponton.
07
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
197
Tisztítás................................................................................................. 200
A fényezés sérüléseinek javítása........................................................... 205
Rozsdavédelem.................................................................................... 207
198
AUTÓÁPOLÁS
08 Autóápolás
Tisztítás
Az autó mosása
Mossa le az autót, amint szennyezett lesz.
Mossa az autót olajleválasztóval felszerelt
autómosóban. Használjon autósampont.
•
08
200
Távolítsa el a madárürüléket a fényezésről, amint lehetséges. A madárürülék
olyan vegyi anyagokat tartalmaz, amelyek
a fényezés gyors elszíneződését okozzák.
Az elszíneződések eltávolítását ajánlott
hivatalos Volvo műhelyben végeztetni.
•
Mossa le slaggal a karosszéria alsó
részét.
•
Öblítse le a teljes autót, amíg a feloldott
szennyeződések el nem távoznak, hogy
csökkentse a mosás okozta karcolások
kockázatát. Ne fecskendezzen közvetlenül a zárakra.
•
Ha szükséges, használjon hidegzsírtalanító szert a nagyon szennyezett felületeken. Ne feledje, hogy ebben az esetben a
felületek nem lehetnek a naptól forrók!
•
Mossa le szivacs, autósampon és bőséges kézmeleg víz használatával.
•
Tisztítsa meg az ablaktörlő lapátokat kézmeleg szappanos oldattal vagy autósamponnal.
•
Szárítsa meg tiszta, puha szarvasbőrrel
vagy vízlehúzóval. Ha elkerüli, hogy a vízcseppek erős napsütésben száradjanak
le, akkor csökkenti a száradási foltok kia-
lakulásának kockázatát, amelyeket ki kellene fényesíteni.
FIGYELEM
Mindig tisztíttassa a motort szervizben.
Tűzveszély kockázata áll fenn, ha a motor
meleg.
rovarok, jég stb. károsan befolyásolják az
ablaktörlő lapátok hasznos élettartamát.
MEGJEGYZÉS
Mossa meg rendszeresen a törlőlapátokat
és a szélvédőt kézmeleg szappanos oldattal vagy autósamponnal.
Ne használjon semmilyen erős oldószert.
FONTOS
A szennyezett fényszórók működése gyengébb. Tisztítsa azokat rendszeresen, például amikor tankol.
Ne használjon korróziót okozó tisztítószereket, csak tiszta vizet és nem dörzsölő
szivacsot.
MEGJEGYZÉS
A külső lámpák, például a fényszórók, ködlámpák és hátsó lámpák átmenetileg
bepárásodhatnak a lencsén belül. Ez természetes jelenség, az összes külső világítás úgy van tervezve, hogy ellenálljon
ennek. A párakicsapódás normális esetben
kiszellőzik a lámpából, amikor a lámpa egy
időre be van kapcsolva.
Az ablaktörlőlapátok tisztítása
Az ablaktörlő lapáton maradó aszfalt, por és
sómaradványok valamint a szélvédőn lévő
Madárürülék eltávolítása
Mossa le a madárürüléket a fényezésről,
amint lehetséges. A madárürülék olyan vegyi
anyagokat tartalmaz, amelyek a fényezés
gyors elszíneződését okozzák. Ezt az elszíneződést csak szakemberek tudják eltávolítani.
Krómozott kerekek
FONTOS
A keréktárcsa-tisztító anyagok foltokat
okozhatnak a krómozott kerekeken. Mossa
le szivacs, autósampon és bőséges kézmeleg víz használatával.
Automata autómosók
Az automata autómosók egyszerűen és gyorsan lemossák az autót, de soha nem pótolhatják a megfelelő kézi mosást. Az automata
autómosók keféi nem érnek el mindent.
08 Autóápolás
Tisztítás
FONTOS
A kézi mosás kíméletesebb a fényezéshez,
mint az automata autómosók. Az új fényezés is kényesebb. Ezért az első hónapokban kézzel ajánlott az új autó mosása.
Nagy nyomású mosás
Nagy nyomású mosás alkalmazásakor, használjon seprő mozdulatokat és ügyeljen arra,
hogy a fúvóka ne kerüljön 30cm-nél közelebbre az autó felületéhez (a távolság az
összes külső része érvényes).
FONTOS
Öblítse le az egész autót a szennyeződések fellazításához. Ha nagy nyomású
mosót használ: Ügyeljen arra, hogy ne
tartsa a fúvókát 30 centiméternél közelebb
a karosszériához. Ne fecskendezzen közvetlenül a zárakra.
A fékek tesztelése
FIGYELEM
Mindig tesztelje a fékeket, beleértve a rögzítőféket az autó mosását követően, hogy
a nedvesség és a korrózió ne támadja meg
a fékbetéteket és ne csökkentse a fékek
hatékonyságát.
Időnként finoman nyomja be a fékpedált, amikor hosszabb távolságokra vezet esőben és
latyakban. Ez felmelegíti és szárítja a fékbetéteket. Tegye ugyanezt, miután nagyon nedves
vagy hideg időben elindul.
Külső műanyag, gumi és díszítő részek
A Volvo kereskedések által kínált speciális
tisztítószerek használata javasolt a színezett
műanyag alkatrészek, gumi és díszítő komponensek (például a fényes díszlécek) tisztításához és gondozásához. Amikor ilyen tisztítószereket használ, akkor gondosan tartsa be
az utasításokat.
FONTOS
Kerülje a műanyag és gumi felületek
viaszolását és fényesítését.
Amikor zsírtalanítót használ műanyag és
gumi felületeken, akkor csak enyhe nyomással dörzsölje. Használjon puha mosószivacsot.
A fényes műanyag elemek lekophatnak
vagy megsérülhet a fényes felületréteg.
Súrolóanyagokat tartalmazó fényezőanyagokat nem szabad használni.
Polírozás és viaszolás
Polírozza és viaszolja az autót, ha a fényezés
matt, vagy, hogy extra védelmet biztosítson a
festésnek.
Az autót nem kell polírozni, amíg legalább egy
éves nem lesz. Azonban ez alatt az idő alatt is
viaszolható. Ne polírozza vagy viaszolja az
autót közvetlen napfényben.
Mossa le alaposan az autót, mielőtt polírozni
vagy viaszolni kezdené. Tisztítsa le az aszfaltés kátrányfoltokat kátrány-eltávolítóval vagy
könnyűbenzinnel. A makacsabb foltok autófényezésekhez gyártott finom súrolópasztával
távolíthatók el.
Először fényesítőszerrel, majd folyékony vagy
szilárd viasszal fényesítse. Tartsa be gondosan a csomagoláson található utasításokat.
Sok készítmény fényesítőszert és viaszt is tartalmaz.
FONTOS
Csak a Volvo által ajánlott fényezéskezelés
használható. Az egyéb kezelések, mint a
konzerválás, tömítés, védelem, fényezéstömítés vagy ehhez hasonló eljárások
károsíthatják a fényezést. A fényezés ilyen
kezelések által okozott károsodására nem
vonatkozik a Volvo garancia.
08
}}
201
08 Autóápolás
Tisztítás
Vízlepergető bevonat*
A belső tisztítása
Soha ne használjon az üveg felületeken olyan termékeket, mint az autóviasz, zsírtalanító vagy ehhez
hasonló szerek, mert ez rontja a vízlepergető
tulajdonságokat.
Csak a Volvo által ajánlott tisztítószereket és
autóápolási termékeket használjon. Tisztítsa
rendszeresen és tartsa be az autóápolási termék útmutatóját.
Ügyeljen a tisztításkor arra, hogy ne sértse
meg az üveg felületet.
Az üveg felületek károsodásának elkerülése
érdekében, a jég eltávolításához csak műanyag jégkaparókat használjon.
A vízlepergető bevonat természetes kopással
rendelkezik.
MEGJEGYZÉS
A vízlepergető tulajdonságok fenntartásához, a Volvo kereskedőknél beszerezhető
speciális felületkezelő szer használata
javasolt. Ezt először három év elteltével,
majd évente kell megtenni.
A tisztítószerek használata előtt fontos a porszívózás.
Szőnyegek és csomagtér
Távolítsa el a kivehető szőnyegeket a padlókárpit és a kivehető szőnyegek külön tisztításához. Használjon porszívót a por és a szenynyeződések eltávolításához.
Az egyes kivehető szőnyegek csapokkal vannak rögzítve.
–
Fogja meg a kivehető szőnyeget az egyes
csapoknál, és emelje fel azokat egyenesen.
Rögzítse a kivehető szőnyeget a csapoknál
benyomva azt.
FIGYELEM
08
Mielőtt elindulna, ellenőrizze, hogy a
vezető oldali kivehető szőnyeg szilárdan
rögzítve van-e és biztosítva van-e a nyúlványokhoz, hogy elkerülje a pedálok mellé
és pedálok alá csípődését.
A porszívózást követően speciális szövettisztító használata ajánlott a foltok eltávolításához
202
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
a padlószőnyegről. A padlószőnyegeket a
Volvo kereskedő által ajánlott tisztítószerekkel
kell megtisztítani!
A szövetkárpit és a tetőkárpit foltjai
A hivatalos Volvo kereskedéseknél elérhető
speciális szövettisztító szerek használata
ajánlott a kárpitozás tűzgátló tulajdonságainak megőrzése érdekében.
FONTOS
Az éles tárgyak és a tépőzár károsíthatják
a szövetkárpitokat.
A bőrhuzatok foltjainak kezelése
A Volvo bőrhuzatai krómmentesek és kezelve
vannak az eredeti megjelenés fenntartása
érdekében.
A bőrhuzat öregszik és idővel szép patinát
nyer. A bőr úgy van finomítva és feldolgozva,
hogy megtartja természetes jellemzőit. Védőbevonattal rendelkezik, de rendszeres tisztítás szükséges a jellemzőinek és megjelenésének fenntartásához. A Volvo átfogó termékskálát kínál a bőrhuzatok tiszításához és kezeléséhez, amelyek, az utasításoknak megfelelő
használat esetén megvédik a bőr védőbevonatát. Bizonyos használatot követően a bőr
azonban előbukkan, többé-kevésbé a bőr felületének textúrájától függően. Ez a bőr termé-
08 Autóápolás
Tisztítás
szetes öregedése és azt mutatja, hogy ez természetes termék.
A legjobb eredmény eléréséhez, a Volvo
évente négy alkalommal (szükség esetén
gyakrabban) védőkrém használatát javasolja.
A Volvo bőrápoló készletet Volvo kereskedésében szerezheti be.
•
•
A bőrhuzat védőkezelése
A bőrtisztító szerek használata előtt fontos a
porszívózás.
1. Öntsön kis mennyiségű védőkrémet a
nemezes ruhára és masszírozzon vékony
réteg krémet finom körkörös mozdulatokkal a bőrre.
FONTOS
2. Használat előtt hagyja a bőrt 20 percig
száradni.
Bizonyos színes ruhák (például farmerok vagy velúrok) foltot hagyhatnak a
kárpiton.
A bőr ezután jobb védelemmel rendelkezik a
foltosodás és az UV-sugárzás ellen.
Soha ne használjon erős oldószereket.
Az ilyen termékek károsíthatják a szövet, műanyag vagy bőr kárpitokat.
A bőrhuzatok mosási utasításai
1. Öntse a bőrtisztítót megnedvesített szivacsra és megnyomva képezzen erős
habot.
2. Finom körkörös mozgásokkal dolgozza le
a szennyeződéseket.
3. Pontosan paskolja meg a foltokat a szivaccsal. Hagyja, hogy a szivacs felszívja a
foltokat. Ne dörzsölje.
4. Törölje le puha papírral vagy ruhával és
hagyja, hogy a bőr teljesen megszáradjon.
FONTOS
Az éles tárgyak megsérthetik a bőrt, (például gyűrűk).
A bőr kormánykerék mosási utasítása
•
Távolítsa el a szennyeződéseket és a port
előnedvesített szivaccsal és semleges
szappannal.
•
A bőrnek lélegeznie kell. Soha ne takarja
le a bőr kormánykereket műanyag védőburkolattal.
•
Használjon természetes olajokat. A legjobb eredmény eléréséhez a Volvo bőrápoló szereinek használatát javasoljuk.
Ha a kormánykerék foltos:
1. csoport (tinta, bor, kávé, tej, izzadság és
vér)
–
Használjon puha ruhát vagy szivacsot.
Keverjen 5%-os ammónia oldatot. (Vérfoltokhoz használja 2 dl víz és 25g só
oldatát.)
2. csoport (zsírok, olajok, szószok, csokoládé)
1. Ugyanaz az eljárás, mint az 1. csoport
esetében.
2. Fényesítse nedvszívó papírral vagy ruhával.
3. csoport (száraz szennyeződések, por)
1. Használjon puha kefét a szennyeződések
eltávolításához.
2. Ugyanaz az eljárás, mint az 1. csoport
esetében.
A belső műanyag, fém és fa alkatrészek
foltjainak kezelése
A Volvo kereskedésekben beszerezhető speciális tisztítószer használata ajánlott a belső
alkatrészek és felületek tisztításához. Ne
kaparja vagy dörzsölje a foltokat. Soha ne
használjon erős folteltávolítókat.
A biztonsági övek tisztítása
08
Használjon vizet és szintetikus tisztítószert.
Volvo kereskedésénél speciális textiltisztító
}}
203
08 Autóápolás
Tisztítás
szert szerezhet be. Győződjön meg arról,
hogy a biztonsági öv száraz, mielőtt hagyná
azt visszahúzódni.
08
204
08 Autóápolás
A fényezés sérüléseinek javítása
Fényezés
•
Kőfelverődések és karcolások
A fényezés fontos része az autó rozsdavédelmének és ezért rendszeresen ellenőrizni kell.
A rozsda támadásának elkerülése érdekében,
a sérült fényezést haladéktalanul ki kell javítani. A fényezés sérüléseinek legáltalánosabb
típusai a kőfelverődések, karcolások és sérülések a sárvédő, ajtók és lökhárítók peremein.
Kisebb fényezési sérülések, például
kőfelverődések és karcolások javítása
1. Helyezzen fedőszalagot a sérült felületre.
Ezután vegye le a fedőszalagot, hogy
eltávolítsa az esetlegesen meglazult festéket.
G020345
Színkód (festékkód)
A munka megkezdése előtt le kell mosni és
meg kell szárítani az autót 15 °C feletti
hőmérsékleten.
Anyagok
•
alapozó1 - szóróflakonos kiszerelésű speciális tapadó alapozó kapható például a
műanyag-bevonatú lökhárítókhoz
•
alapbevonat és színtelen lakkréteg - elérhető szóróflakonos vagy kannás kiszerelésben vagy javító tollak/rudak formájában2
•
fedőszalag
Adattábla.
Az autó színének kódja
Fontos, hogy a megfelelő színt használja. A
termékmatrica elhelyezkedésével kapcsolatban, lásd az alábbi oldalt: 290.
1
2
Ha szükséges.
Tartsa be a javító toll/rúd csomagolásában található utasításokat.
finom csiszolópapír1.
Ha a sérülés a fémig terjed, akkor alapozót is kell használni. Ha a sérülés műanyag felületig terjed, akkor tapadó alapozót kell használni a legjobb eredmény
eléréséhez - permetezze a szóróflakon
fedelébe és vigye fel ecsettel vékonyan.
2. A festés előtt, nagyon finom csiszolóanyaggal történő finom csiszolás hajtható
végre, ha szükséges (például, ha egyenetlen szélek vannak). A felületet alaposan meg kell tisztítani és száradni
hagyni.
3. Keverje fel alaposan az alapozót, és vigye
fel finom ecsettel, gyufaszállal vagy
hasonlóval. Fejezze be az alapréteggel és
a színtelen lakkal, ha az alapozó megszáradt.
08
}}
205
08 Autóápolás
A fényezés sérüléseinek javítása
4. A karcolások esetén, járjon el a fentiek
szerint, de ragassza le a sérült terület környékét a sértetlen festék védelme érdekében.
MEGJEGYZÉS
Ha a kődarab nem hatolt be a fémbe és
egy sértetlen festékréteg a helyén maradt,
akkor a felület tisztítását követően haladéktalanul töltse fel alapozó és lakkréteggel.
08
206
08 Autóápolás
Rozsdavédelem
Vizsgálat és karbantartás
Az autó gyárilag már alapos és teljes rozsdavédelmet kapott. A karosszéria alkatrészei
galvanizált fémlemezekből készültek. A karosszéria alsó részét kopásálló korróziógátló
anyag védi. Egy vékony beivódó rozsdavédő
folyadékot permeteztek a tagokra, üregekbe
és zárt szelvényekbe.
Az autó rozsdavédelmének fenntartása.
•
Tartsa tisztán az autót. Mossa le slaggal a
karosszéria alsó részét. Ha nagy nyomású
mosót használ, akkor tartsa a szórófejet
legalább 30 centiméterre a festett felületektől.
•
Rendszeresen ellenőrizze és szükség szerint javítsa ki a rozsdavédő bevonatot.
Az autó rozsdavédelme normálisan körülbelül
12 évig nem igényel kezelést. Ezt az időszakot követően hároméves időközönként
kezelni kell. Ha az autó további kezelést igényel, akkor a Volvo azt javasolja, hogy forduljon segítségért hivatalos Volvo kereskedéshez.
08
207
Volvo szerviz.........................................................................................
Önálló karbantartás...............................................................................
Motorháztető és motortér.....................................................................
Olajok és folyadékok.............................................................................
Ablaktörlő lapátok.................................................................................
Akkumulátor..........................................................................................
Izzócsere...............................................................................................
Biztosítékok...........................................................................................
208
210
211
213
215
220
222
225
232
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
09 Karbantartás és szervizelés
09
Volvo szerviz
Volvo szervizprogram
Speciális szervizelési tevékenységek
Mielőtt az autó elhagyta a gyárat, alapos
tesztvezetésen esett át. Mielőtt átadták volna
önnek, újra ellenőrizték a Volvo Car Corporation szabályai szerint.
Bizonyos szervizelési tevékenységeket, amelyek az autó elektromos rendszerével kapcsolatosak, csak kifejezetten az autóhoz tervezett
elektronikus berendezések használatával
lehet végrehajtani. Ehhez hasonlóan, a Volvo
azt javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot
egy hivatalos Volvo szervizzel, mielőtt az
elektromos rendszerrel kapcsolatos szervizmunkát hajtana végre.
Az autó lehető legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb működése érdekében, tartsa be a
Volvo szervizprogramot a szerviz és garanciafüzet előírásainak megfelelően. A Volvo azt
javasolja, hogy a szervizelési és karbantartási
munkákat hivatalos Volvo műhelyben végeztesse el. A Volvo műhelyek rendelkeznek a
legmagasabb minőségű szolgáltatáshoz
szükséges szakemberekkel, célszerszámokkal és szervizirodalommal.
FONTOS
A Volvo garancia megmaradása érdekében, ellenőrizze és tartsa be a szerviz- és
garanciafüzet utasításait.
210
09 Karbantartás és szervizelés
Önálló karbantartás
Mielőtt elkezdené a munkát az autón
Ellenőrizze rendszeresen
Akkumulátor
Ellenőrizze az alábbiakat rendszeres időközönként, például tankoláskor:
Soha ne csatlakoztassa le az akkumulátort,
amikor jár a motor (például az akkumulátor
cseréjekor).
Soha ne használjon gyorstöltőt az akkumulátor töltéséhez. Az akkumulátorkábeleket le
kell csatlakoztatni az akkumulátor töltésekor.
Az akkumulátor korrozív és mérgező savat
tartalmaz. Ezért fontos, hogy környezetvédelmileg megfelelő módon kezelje az akkumulátort. Kérje Volvo kereskedője segítségét.
FIGYELEM
•
Hűtőfolyadékszint – A szintnek a kiegyenlítő tartály MIN és MAX jelölései között
kell lennie.
•
Motorolaj – A szintnek a MIN és MAX
jelölések között kell lennie.
•
Kormányszervo-folyadék – A szintnek a
MIN és MAX jelölések között kell lennie.
•
Mosófolyadék – A tartálynak jól feltöltve
kell lennie. Fagypont körüli hőmérsékleteken, töltse fel a mosófolyadékot fagyállóval.
•
Fék- és tengelykapcsoló folyadék – A
szintnek a MIN és MAX jelölések között
kell lennie.
Az autó felemelése
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt ajánlja, hogy csak a kérdéses
autómodellhez tartozó emelőt használja.
Ha nem a Volvo által ajánlott emelőt használ, akkor tartsa be a gyártó utasításait.
FIGYELEM
A gyújtásrendszer nagyon magas feszültségű és teljesítményű. A gyújtásrendszer
feszültsége nagyon veszélyes. A motortérben történő munkavégzéshez ezért a gyújtásnak mindig kikapcsolva kell lenni.
Ne feledje, hogy a hűtőventilátor (a motortér elején, a hűtő mögött található) automatikusan beindulhat a motor leállítását
követően is.
Ne érintse meg a gyújtógyertyákat vagy a
gyújtótekercseket, amikor a gyújtás be van
kapcsolva, vagy ha forró a motor.
Mindig tisztíttassa a motort szervizben.
Tűzveszély kockázata áll fenn, ha a motor
meleg.
G026997
Ellenőrizze, hogy az akkumulátorkábelek
megfelelően csatlakoztatva vannak-e és meg
vannak-e húzva.
09
Emelési pontok az autóhoz tartozó emelő esetében.
}}
211
09 Karbantartás és szervizelés
09
Önálló karbantartás
Emelési pontok.
Ha az autót hátsó műhelyemelővel emeli,
akkor azt az autó alatti egyik emelési pont alá
kell helyezni. Ügyeljen arra, hogy a műhelyemelő úgy legyen elhelyezve, hogy az autó ne
csúszhasson le az emelőről. Mindig használjon tengelytámaszokat vagy hasonló eszközöket.
Ha az autó emeléséhez kétoszlopos műhelyemelőt használ, akkor ügyeljen arra, hogy az
első és a hátsó emelőkar az emelési pontok
alatt helyezkedjen el.
212
09 Karbantartás és szervizelés
Motorháztető és motortér
A motorháztető nyitása
09
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy lecsukáskor megfelelően
zár-e a motorháztető.
FIGYELEM
G026995
Csukja le a motorháztetőt úgy, hogy kezét
a tetejére teszi és lenyomja. Ne a hűtőrácsnál megfogva csukja le. A belső
motoralkatrészek megsérthetik az ujját.
1. Húzza meg a fogantyút teljesen bal oldalon (vagy jobb oldalon a jobbkormányos
autókban) a műszerfal alatt. Hallani fogja,
amikor a zár kiold.
2. Dugja be a kezét jobbra a motorháztető
alatt (a rács alatt).
3. Nyomja fel a biztonsági retesz fogantyúját.
4. Oldja ki a fogantyút és nyissa ki a motorháztetőt.
}}
213
09 Karbantartás és szervizelés
09
Motorháztető és motortér
G027074
Motortér
Fék- és tengelykapcsoló-folyadéktartály
(a vezető oldalán helyezkedik el)
Relé és biztosítékok
Levegőszűrő. (A fedél a motorváltozattól
függően változó kialakítású.)
Hűtő
Motorolaj-nívópálca
A motorolaj feltöltése
Mosófolyadék-tartály
A kormányszervo-folyadék tartálya (az
elhelyezkedése motorváltozattól függően
változó lehet).
214
Tágulási tartály, hűtőrendszer
Alvázadattábla
Akkumulátor (a csomagtérben)
Klímavezérlés
Hibakeresés és javítás
A légkondicionáló rendszer fluoreszkáló jelzőanyagokat tartalmaz. A szivárgások kereséséhez használjon ultraibolya fényt.
A Volvo azt javasolja, hogy forduljon hivatalos
Volvo szervizhez.
FIGYELEM
A légkondicionáló rendszer nyomás alatt
lévő R134a hűtőközeget tartalmaz. A rendszer csak hivatalos szervizben szervizelhető és javítható.
09 Karbantartás és szervizelés
Olajok és folyadékok
A motorolaj ellenőrzése
09
FONTOS
A motor szervizintervallumainak megfelelő
követelmények teljesítése érdekében a
gyárban minden motort speciálisan kiválasztott szintetikus motorolajjal töltenek fel.
Az olaj kiválasztása nagyon gondosan történt a hasznos élettartam, az indítási jellemzők, az üzemanyag-fogyasztás és a
környezetre gyakorolt hatás figyelembe
vételével.
A Volvo az alábbiakat javasolja:
Kedvezőtlen körülmények között vezetve,
lásd az alábbi oldalt: 296.
Jóváhagyott motorolajat kell használni
annak érdekében, hogy alkalmazhatók
legyenek az előírt szervizintervallumok.
Csak az előírt fokozatú motorolajat használja az utántöltéshez és az olajcseréhez
is, különben károsan befolyásolhatja a
hasznos élettartamot, az indítási jellemzőket, az üzemanyag-fogyasztást és a környezetre gyakorolt hatást.
A Volvo Car Corporation a garanciával
kapcsolatos minden felelősséget elhárít,
ha nem az előírt fokozatú és viszkozitású
olajat használja.
A Volvo azt javasolja, hogy az olajcseréket
hivatalos Volvo szervizben végeztesse el.
A Volvo különböző rendszereket használ,
amelyek figyelmeztetnek az alacsony/magas
olajszintre vagy alacsony/magas olajnyomásra. Bizonyos motorváltozatok olajnyomás-érzékelővel rendelkeznek, és a kombinált műszerfal figyelmeztető szimbólumát
}}
215
09 Karbantartás és szervizelés
09
Olajok és folyadékok
használják az alacsony olajnyomás jelzéséhez. Más változatok olajszint-érzékelővel vannak felszerelve, és figyelmeztető szimbólummal a műszeregység közepén valamint kijelző
szövegekkel tájékoztatják a járművezetőt.
Bizonyos változatok mindkét rendszerrel rendelkeznek. További tájékoztatásért, vegye fel
a kapcsolatot egy Volvo kereskedővel.
5. Ha a szint a MIN jelöléshez közel van,
akkor 0,5 litert kell betölteni. Ha a szint
kiemelkedően alacsony, akkor további
mennyiség szükséges.
Az olaj ellenőrzése
6. Ha szükséges, akkor ellenőrizze újra a
szintet, tegye ezt rövid távolságú vezetést
követően. Ezután ismételje meg az 1 - 4.
lépéseket.
A motorolajat és az olajszűrőt a szerviz és
garanciafüzetben előírt időközönként le kell
cserélni.
A mennyiségekkel kapcsolatban, lásd az
alábbi oldalt: 297 és tovább.
Az új autókban különösen fontos az olajszint
ellenőrzése az első tervezett olajcsere előtt.
A Volvo az olajszint 2 500 kilométerenkénti
ellenőrzését javasolja. A legpontosabb mérést
hidegen lehet elérni a motor beindítása előtt.
A mérés pontatlan lesz, ha közvetlenül a
motor leállítását követően hajtják végre. A
nívópálca túl alacsony szintet fog jelezni, mert
az olajnak nincs ideje lefolyni az olajteknőbe.
216
G020336
Az előírtnál jobb minőségű olaj használata
megengedett. Ha az autót kedvezőtlen körülmények között használja, akkor a Volvo
magasabb fokozatú olaj használatát javasolja,
lásd az alábbi oldalt: 296.
FIGYELEM
Az olaj szintjének a nívópálca megjelölt területén
belül kell lennie.
Mérés és feltöltés, ha szükséges
1. Győződjön meg arról, hogy az autó egyenesen áll-e. Fontos, hogy legalább
5 percet várjon a motor leállítását követően, hogy időt hagyjon az olajnak az olajteknőbe folyni.
2. Húzza ki, és törölje le a nívópálcát.
3. Helyezze vissza a nívópálcát.
4. Húzza ki, és ellenőrizze a szintet.
Soha ne töltse a MAX jel fölé. A szintnek
soha nem szabad a MAX szint felett avagy
a MIN alatt lennie, mert ez a motor károsodását okozhatja.
FIGYELEM
A tűzveszély miatt, ne öntsön olajat a kipufogócsonkra.
09 Karbantartás és szervizelés
Olajok és folyadékok
Mosófolyadék, feltöltés
A hűtőfolyadék ellenőrzése és
feltöltése
09
FONTOS
Mindig használjon a Volvo által ajánlott
korróziógátló anyagot tartalmazó hűtőfolyadékot. Az új autók olyan hűtőfolyadékkal vannak feltöltve, amelyek körülbelül
-35 °C hőmérsékletig ellenállóak.
A mennyiségekkel kapcsolatban, 298. oldal.
A mosófolyadék-tartály elhelyezkedése.
A szélvédő- és fényszórómosók közös tartállyal rendelkeznek. Télen használjon fagyálló
adalékot tartalmazó mosófolyadékot, hogy
elkerülje a szivattyú, a tartály és a tömlők
befagyását. A mennyiségekkel kapcsolatban,
298. oldal.
MEGJEGYZÉS
G027087
G027097
Ellenőrizze rendszeresen a
hűtőfolyadékot
A hűtőfolyadék feltöltésekor, kövesse a csomagoláson feltüntetett utasításokat. Fontos,
hogy a hűtőfolyadék-koncentrátum és a víz
keverési aránya megfeleljen az uralkodó időjárási viszonyoknak. Soha ne töltse fel csak
vízzel. A fagyás kockázata egyaránt nő a túl
kevés és túl sok hűtőfolyadék-koncentrátum
esetén.
A szintnek a kiegyenlítő tartály MIN és MAX
jelölései között kell lennie. Ha a rendszer
nincs elégségesen feltöltve, akkor magas
hőmérsékletek alakulhatnak ki, ami a motor
károsodásának (repedések) kockázatával jár.
Töltse fel a hűtőfolyadékot, amikor a szint a
MIN jel alá csökken.
FIGYELEM
A hűtőfolyadék nagyon forró lehet. Ha a
hűtőfolyadékot a motor üzemi hőmérséklete mellett kell utántölteni, akkor lassan
csavarja le a kiegyenlítő tartály sapkáját a
túlnyomás finom kiengedése érdekében.
Betöltés előtt keverje vízzel a mosófolyadék-koncentrátumot.
TIPP! Tisztítsa meg az ablaktörlő lapátokat,
amikor feltölti a mosófolyadékot.
}}
217
09 Karbantartás és szervizelés
Olajok és folyadékok
FONTOS
•
•
A magas klór-, klorid- és egyéb sótartalom a hűtőrendszer korrózióját
okozza.
Mindig a Volvo által ajánlott, korróziógátló szert tartalmazó hűtőfolyadékot
használjon.
•
Ügyeljen arra, hogy a hűtőfolyadékkeverék 50% vizet és 50% hűtőfolyadékot tartalmazzon.
•
Keverje a hűtőfolyadékot jóváhagyott
minőségi csapvízhez. Ha kétségei vannak a víz minőségével kapcsolatban,
akkor használjon előre bekevert hűtőfolyadékot a Volvo ajánlásai szerint.
•
A hűtőfolyadék/hűtőrendszer alkatrészeinek cseréjekor öblítse át a hűtőrendszert jóváhagyott minőségi csapvízzel vagy öblítse át előre kevert hűtőfolyadékkal.
•
A motort csak jól feltöltött hűtőrendszerrel szabad járatni. Különben a
hőmérséklet olyan magasra emelkedhet, hogy károsodás keletkezhet (repedések) a hengerfejben.
A mennyiségekre és a vízminőségre vonatkozó előírásokkal kapcsolatban, lásd a Folya1
218
A folyadékot évente cserélni kell az olyan
autókban, amelyeket erős, gyakori fékezésekkel járó körülmények között, például hegyes
területeken vagy magas páratartalmú trópusi
éghajlaton használnak.
dékok és kenőanyagok táblázatot a 298.
oldalon.
A fék- és tengelykapcsoló-folyadék
ellenőrzése és feltöltése
FIGYELEM
Ha a fékfolyadék a tartály MIN szintje alatt
van, akkor ne vezessen tovább, amíg fel
nem tölti a fékfolyadékot.
A fékfolyadék-veszteség okát ki kell vizsgálni.
G000000
09
A fék- és tengelykapcsoló-folyadéknak közös
tartálya van1. A folyadékszintnek a MIN és
MAX jelölések között kell lennie. Ellenőrizze
rendszeresen a szintet. Cserélje a fékfolyadékot minden második évben vagy minden
második rendszeres szerviz alkalmával.
A mennyiségeket és az előírt folyadékminőséget, lásd 298. oldal.
Az elhelyezkedése attól függ, hogy az autó bal- vagy jobbkormányos-e.
09 Karbantartás és szervizelés
Olajok és folyadékok
A kormányszervo-folyadék
ellenőrzése és feltöltése
MEGJEGYZÉS
Az autó akkor is kormányozható, ha hiba
lép fel a kormányszervo rendszerben vagy,
ha a motort leállítva kell vontatni az autót.
Azonban a kormányzás a normálisnál sokkal nehezebb és nagyobb erő szükséges a
kormánykerék forgatásához.
ADD
G026991
FULL
09
MEGJEGYZÉS
Ellenőrizze gyakran a szintet.
Ellenőrizze rendszeresen a szintet. A folyadék
nem igényel cserét. A szintnek az ADD és a
FULL jelölések között kell lennie. A mennyiségekkel és előírt folyadékminőséggel kapcsolatban, lásd 298. oldal.
219
09 Karbantartás és szervizelés
09
Ablaktörlő lapátok
Ablaktörlő lapátok
Tisztítás
Az ablaktörlő lapátok és a szélvédő tisztításához, lásd az alábbi oldalt: 200.
FONTOS
Ellenőrizze rendszeresen az ablaktörlő
lapátokat. Az elhanyagolt karbantartás
csökkenti az ablaktörlő lapátok élettartamát.
Az ablaktörlő lapátok cseréje, szélvédő
MEGJEGYZÉS
Az ablaktörlő lapátok különböző hosszúságúak. A vezető oldali lapát hosszabb, mint
a másik oldali.
1. Hajtsa ki az ablaktörlő kart és fogja meg
az ablaktörlő lapátot.
2. Nyomja be a bordás rugós rögzítőt az
ablaktörlő lapáton, miközben elemeli azt a
kar nyúlványától.
3. Szerelje fel az új lapátot fordított sorrendben, és ellenőrizze, hogy megfelelően
rögzült-e.
220
09 Karbantartás és szervizelés
Ablaktörlő lapátok
09
G026959
A hátsó ablaktörlő lapát cseréje
1. Hajtsa ki a törlőkart.
2. Távolítsa el a törlőlapátot fel/ki mozdítva
azt (lásd az ábrát) a csomagtér felé.
3. Nyomja a helyére az új ablaktörlő lapátot.
4. Ellenőrizze, hogy a lapát biztosan fel vane szerelve.
221
09 Karbantartás és szervizelés
Akkumulátor
09
Használat
Az indítóakkumulátor hagyományos 12 voltos
akkumulátor.
Az akkumulátor hasznos élettartamát és
működését olyan tényezők befolyásolják,
mint az indítások száma, lemerülés, vezetési
stílus, vezetési feltételek és időjárási viszonyok.
•
Soha ne csatlakoztassa le az akkumulátort, amikor jár a motor.
•
Ellenőrizze, hogy az akkumulátor kábelei
megfelelően csatlakoztatva vannak-e és
meg vannak-e húzva.
FIGYELEM
222
•
Az akkumulátor durranógázt fejleszthet, ami erősen robbanékony. Ha a
segédindító kábelt helytelenül csatlakoztatja, akkor szikra keletkezhet és ez
elég az akkumulátor felrobbanásához.
•
Az akkumulátor kénsavat tartalmaz,
ami súlyos égési sérüléseket okozhat.
•
Ha kénsav kerül a szemébe, bőrére
vagy ruhájára, akkor öblítse le nagy
mennyiségű vízzel. Ha a sav a szemébe kerül - azonnal kérjen orvosi
segítséget.
MEGJEGYZÉS
Az akkumulátor élettartama rövidebb, ha
ismételten lemerül.
Az akkumulátor élettartamát számos
tényező befolyásolja, beleértve a vezetési
körülményeket és az időjárást. Az akkumulátor indítási kapacitása az idővel fokozatosan csökken, ezért, ha az autót hoszszabb ideig nem használja vagy csak rövid
távolságokat tesz meg, akkor újra kell tölteni. A szélsőséges hideg tovább csökkenti az indítási kapacitást.
Az akkumulátor jó állapotban tartásához,
hetente legalább 15 percet kell vezetni
vagy az akkumulátort automatikus csepptöltő akkumulátortöltőhöz kell csatlakoztatni.
Szimbólumok az akkumulátoron
Használjon védőszemüveget.
További tájékoztatás az
autó kezelési útmutatójában.
Tárolja az akkumulátort
gyermekektől elzárva.
A teljesen feltöltött állapotban tartott akkumulátornak van a leghosszabb hasznos
élettartama.
FONTOS
Mindig csak szokványos akkumulátortöltőt
szabad használni az akkumulátorok töltéséhez.
Az akkumulátor korróziót
okozó savat tartalmaz.
09 Karbantartás és szervizelés
Akkumulátor
Kerülje a szikrák és nyílt
láng használatát.
A fő akkumulátor cseréje
Eltávolítás
09
4. Válassza le a fekete negatív kábelt.
FIGYELEM
Csatlakoztassa és szerelje le a pozitív és
negatív kábeleket a megfelelő sorrendben.
5. Válassza le a piros negatív kábelt.
Robbanásveszély.
6. Válassza le a szellőzőtömlőt az akkumulátorról.
7. Oldja ki az akkumulátort rögzítő bilincset.
8. Távolítsa el az akkumulátort.
Újra kell hasznosítani.
Rögzítés
1. Távolítsa el a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóból.
Az elhasznált akkumulátort a környezetre
biztonságos módon kell újrahasznosítani,
mert ólmot tartalmaz.
2. Várjon legalább 5 percet, mielőtt megérintené az elektromos kivezetéseket.
> Az autó elektromos rendszerének
tárolnia kell a vezérlőmodulok szükséges adatait.
WARNING
REMOVAL OF BATTERY
DISCONNECT
O CABLE FIRST
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxx
xxxx xx
+
-
3. Csavarozza ki a konzolt és a fedelet az
akkumulátor felett
DRAIN PIPE
G027076
MEGJEGYZÉS
1. Szerelje a helyére az akkumulátort.
}}
223
09 Karbantartás és szervizelés
09
Akkumulátor
2. Húzza meg az akkumulátort tartó bilincset.
3. Csatlakoztassa a szellőztető tömlőt.
> Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e
csatlakoztatva az akkumulátorhoz és a
kimenethez a karosszériában.
4. Csatlakoztassa a piros negatív kábelt.
5. Csatlakoztassa a fekete negatív kábelt.
6. Szerelje fel a fedelet és a konzolt.
224
09 Karbantartás és szervizelés
Izzócsere
Az alábbi lista tartalmazza a speciális izzók
helyét, amelyeket nem lehet kicserélni vagy
valamilyen okból csak szervizben cserélhetők:
•
Aktív Xenon fényszórók - ABL (Xenon
lámpák)
•
•
Nappali világítás (DRL) a lökhárítóban
•
•
•
•
•
Irányjelzők, külső tükör és megközelítő
világítás
Olvasólámpák és kesztyűtartó-világítás
FIGYELEM
Az első izzók cseréje
A Xenon fényszórókkal felszerelt autókon a
Xenon izzók cseréjét szervizben kell elvégeztetni - lehetőleg hivatalos Volvo szervizben. A Xenon lámpákkal végzett munka
rendkívüli figyelmet igényel, mert a fényszóró nagyfeszültségű egységgel rendelkezik.
FONTOS
Soha ne érjen az izzók üveg részéhez az
ujjával. Az ujján található zsír és olaj a hőtől
elpárolog, bevonja a fényvisszaverőt és
károsodást okoz.
G027081
Általános leírás
Az izzókra vonatkozó minden adat megtalálható a page 304. oldalon.
09
Általános belső világítás a tetőben
Helyzetjelző lámpák, hátsó
Féklámpa
középső féklámpa.
Ha valamilyen hiba lép fel a lökhárítókban
elhelyezkedő nappali lámpákban (DRL), akkor
az egész lámpát ki kel cserélni.
Ha hiba lép fel a hátsó helyzetjelző lámpákban vagy féklámpákban, akkor a teljes hátsó
lámpacsoportot ki kell cserélni.
MEGJEGYZÉS
Ha a hibaüzenet a hibás izzó cseréjét
követően is megmarad, akkor azt javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo szervizzel.
MEGJEGYZÉS
A külső lámpák, például a fényszórók, ködlámpák és hátsó lámpák átmenetileg
bepárásodhatnak a lencsén belül. Ez természetes jelenség, az összes külső világítás úgy van tervezve, hogy ellenálljon
ennek. A párakicsapódás normális esetben
kiszellőzik a lámpából, amikor a lámpa egy
időre be van kapcsolva.
A tompított fényszóró, távolsági fényszóró és
helyzetjelző lámpa izzójának cseréjekor, először el kell távolítani a teljes lámpabetétet. Az
izzók valamelyikének cseréjéhez, tegye az
alábbiakat, majd olvassa el az adott lámpára
vonatkozó utasításokat.
A lámpatest eltávolítása:
1. Kapcsolja ki az összes lámpát, majd fordítsa 0 helyzetbe a távvezérlős kulcsot.
2. Nyissa ki a motorháztetőt.
3. Oldja ki a betétet a két zárócsap felfelé
húzásával, amelyek a helyén tartják azt.
}}
225
09 Karbantartás és szervizelés
09
Izzócsere
Az izzók elhelyezkedése az első
lámpában
4. Emelje ki egyenesen a betétet.
FONTOS
Tompított fényszóró, halogén
Ne húzza az elektromos kábelt, csak a
csatlakozót
5. Csatlakoztassa le a csatlakozót először
alulról benyomva a reteszt, majd felhúzva
egy kissé fentről.
G027082
G027088
6. Emelje ki a fényszórót és helyezze azt
puha felületre, hogy elkerülje a lencse
károsodását.
Tompított fényszóró
1. Vegye le a külső fedelet az óramutató
járásával ellentétes irányba forgatva.
Távolsági fényszóró
2. Csatlakoztassa le a csatlakozót.
Irányjelzők
3. Csatlakoztassa le a rugós szorítót. Először nyomja jobbra úgy, hogy a rugós
szorító szétcsatlakozzon, majd ki és
lefelé.
Parkoló-/helyzetjelző lámpák
G027083
Szélességjelző lámpák
Szerelje vissza a fényszóróbetétet fordított
sorrendben. Ellenőrizze, hogy a csapok megfelelően helyezkednek-e el.
226
4. Húzza ki a lámpát.
5. Szerelje be az új izzót. Az kizárólag egy
helyzetben szerelhető be.
6. Nyomja felfelé és kissé balra a rugós szorítót, hogy az rögzüljön az akasztóban.
7. Nyomja vissza a helyére a csatlakozót.
09 Karbantartás és szervizelés
Izzócsere
09
2. Húzza ki egyenesen az izzót.
8. Csavarozza vissza a fedelet a helyére; a
HAUT jelölésnek kell felül lennie.
4. Szerelje be az új izzót. Az kizárólag egy
helyzetben szerelhető be.
Távolsági fényszóró
5. Nyomja felfelé és kissé balra a rugós szorítót, hogy az rögzüljön az akasztóban.
Halogén fényszórók
6. Nyomja vissza a helyére a csatlakozót és
szerelje vissza a fedelet.
4. Szerelje vissza a helyére az izzófoglalatot,
és fordítsa az óramutató járásával egyező
irányban.
Irányjelzők
2. Csatlakoztassa le a rugós szorítót. Először nyomja jobbra úgy, hogy a rugós
szorító szétcsatlakozzon, majd ki és
lefelé.
3. Húzza ki a lámpát.
Az izzók szuronyzáras foglalatban helyezkednek el.
1. Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba az izzófoglalatot, és távolítsa
el azt.
G027089
1. Vegye le a külső fedelet egyenesen
kihúzva azt, majd csatlakoztassa le a
csatlakozót.
G028409
G027085
Szélességjelző lámpák és
helyzetjelző/parkolólámpák
3. Helyezze az új izzót óvatosan a horonyba
nyomva azt.
Az izzók szuronyzáras foglalatban helyezkednek el.
1. Forgassa az izzót az óramutató járásával
ellentétesen, és távolítsa el.
2. Nyomja be az izzót, fordítsa az óramutató
járásával ellentétesen, és távolítsa el.
}}
227
09 Karbantartás és szervizelés
09
Izzócsere
3. Szerelje be az új izzót a horonyba
nyomva, és az óramutató járásával megegyező irányban forgatva.
Izzók a hátsó lámpacsoportban
Irányjelzők
Tolatólámpa
228
09 Karbantartás és szervizelés
Izzócsere
09
Izzócsere
1. Kapcsolja ki az összes lámpát, majd fordítsa 0 helyzetbe a távvezérlős kulcsot.
7. Lazítsa meg a kábel extra hosszát a jobb
hozzáférés érdekében.
2. Engedje le a csomagtérajtó alját, és
nyissa fel a padlófedelet. (Ha az autó táskatartóval* van felszerelve, akkor oldja ki
a tartü rögzítőhevedereit.)
8. Helyezze a betétet puha felületre, hogy ne
karcolja meg az üveget.
3. Távolítsa el a sarokdarabot.
4. Nyissa ki a fedelet az oldallemezben a
retesz felfelé és maga felé húzásával.
5. Vegye ki a 10-es kulcsot a szerszámkészletből, és csavarja ki az anyákat.
6. Húzza vissza egyenesen a teljes betétet.
9. Forgassa az izzót az óramutató járásával
ellentétesen, és húzza ki azt.
10. Forgassa az izzót az óramutató járásával
ellentétesen a meglazításhoz.
13. Nyomja vissza az extra kábelhosszat.
14. Szerelje vissza a betétet a csavarfuratokhoz. Nyomja a helyére a betétet.
15. Húzza meg az anyákat.
16. Szerelje vissza az oldalpanelt és a sarokdarabot.
11. Cserélje ki az izzót.
12. Szerelje vissza az izzófoglalatot a
horonyba, és fordítsa az óramutató járásával ellentétes irányban.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
229
09 Karbantartás és szervizelés
Izzócsere
Hátsó ködlámpa
Rendszámtábla-világítás
Belépő világítás
1. Helyezzen be egy laposcsavarhúzót az
ábrán látható nyílnak megfelelően.
1. Kapcsolja ki az összes lámpát, majd fordítsa 0 helyzetbe a távvezérlős kulcsot.
A műszerfal alatt belépő világítás helyezkedik
el a vezető és utas oldalon.
2. Feszítse ki a lámpabetétet.
2. Távolítsa el a csavarokat egy csavarhúzóval.
1. Helyezzen be egy csavarhúzót, és finoman forgassa el a lencse leválasztásához.
3. Óvatosan válassza le a teljes lámpatestet,
és húzza ki azt.
2. Távolítsa el a kiégett izzót.
G027079
09
3. Fordítsa az izzófoglalatot az óramutató
járásával ellentétes irányban, hogy meglazítsa azt.
4. Fordítsa az izzót az óramutató járásával
ellentétes irányba, és emelje ki az izzót.
5. Cserélje ki az izzót.
230
4. Cserélje ki az izzót.
5. Illessze vissza az egész lámpatestet, és
csavarozza a helyére.
3. Szereljen be egy új izzót.
4. Szerelje vissza a lencsét.
09 Karbantartás és szervizelés
Izzócsere
Izzó a csomagtérben
Piperetükör-világítás
1. Helyezzen be egy csavarhúzót, és finoman forgassa el a lámpatest meglazításához.
A lámpalencse eltávolítása
2. Távolítsa el a kiégett izzót.
3. Szereljen be egy új izzót. Ellenőrizze,
hogy az izzó világít-e.
4. Szerelje vissza a lámpatestet.
09
1. Helyezzen egy csavarhúzót a lámpa lencséje alá, és finoman feszítse fel a füleket
a szélén.
2. Pattintsa ki a lámpalencsét.
3. Használjon hegyes végű laposfogót az
izzó egyenes kihúzásához oldalra, majd
cserélje ki egy újra. Megjegyzés! - Ne
szorítsa meg erősen a fogóval. Különben
eltörheti a lámpa lencséjét.
A lámpa lencséjének visszaszerelése
1. Helyezze vissza a lámpa lencséjét.
2. Nyomja a helyére.
231
09 Karbantartás és szervizelés
09
Biztosítékok
G032337
Általános leírás
A kábel elvezetése a motorváltozattól függően kissé eltérő lehet. Azonban a biztosítéktáblák ugyanazokon a helyeken találhatók.
Az összes elektromos funkciót és komponenst számos biztosíték védi, hogy megakadályozza az autó elektromos rendszerének
zárlat vagy túlterhelés okozta károsodását.
Biztosítékdoboz a csomagtérben - Executive*.
Relé-/biztosítéktábla a motortérben.
Ha egy elektromos komponens vagy funkció
nem működik, annak oka az lehet, hogy a
komponens biztosítéka átmenetileg túlterhelődött és meghibásodott.
Biztosítéktábla az utastérben, a vezető
oldali hangszigetelésben.
1. Keresse meg a biztosítékot a biztosítékok
ábráján.
Biztosítéktábla az utastérben a szerelvényfal végén, a vezető felöli oldalon.
2. Húzza ki a biztosítékot és ellenőrizze
oldalról, hogy a hajlított huzal elolvadt-e.
A biztosítékok öt különböző helyen találhatók
az autóban:
232
Biztosítékdoboz a csomagtérben.
3. Ebben az esetben, cserélje ki azt egy
ugyanolyan színű és amperszámú új biztosítékra.
FIGYELEM
Soha ne használjon idegen tárgyat vagy az
előírtnál magasabb amperszámú biztosítékot a biztosíték cseréjekor. Ez az elektromos rendszer súlyos károsodását vagy
tüzet okozhat.
A műszerfal oldalán, a fedélben számos pótbiztosíték található. Itt egy fogó is található a
09 Karbantartás és szervizelés
Biztosítékok
09
biztosítékok eltávolításának és beszerelésének megkönnyítése érdekében.
Ha többször egymás után ugyanaz a biztosíték hibásodik meg, akkor meghibásodás lehet
az alkatrészben. Ilyen esetben, a Volvo azt
javasolja, hogy keressen fel egy hivatalos
Volvo szervizt a probléma ellenőriztetéséhez.
}}
233
09 Karbantartás és szervizelés
09
Biztosítékok
G026972
Relé-/biztosítéktábla a motortérben
234
1.
ABS
30 A
2.
ABS
30 A
3.
Nagy nyomású mosó, fényszóró
35 A
4.
Állófűtés*
25 A
5.
Kiegészítő lámpák*
20 A
6.
Indítómotor-relé
35 A
7.
Ablaktörlő
25 A
8.
Üzemanyag-szivattyú
15 A
9.
Sebességváltó-vezérlő modul
(TCM)
10.
Gyújtótekercsek (benzines),
motorvezérlő modul (ECM),
befecskendező szelepek
(dízel)
20 A
Gázpedál-érzékelő (APM), klímakompresszor
10 A
11.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
15 A
12.
13.
Motorvezérlő modul (ECM)
(benzines), befecskendező
szelepek (benzines), légtömegmérő (benzines)
15 A
légtömegmérő (dízel)
5A
Működtető motorok, szívócsonk (6-hengeres)
10 A
Elektronikus fojtószelep
modul (ETM), mágnesszelep,
SWIRL (levegőkeverő szelep),
üzemanyagnyomás-szabályozó (dízel)
15 A
09 Karbantartás és szervizelés
Biztosítékok
14.
Lamda-szonda (benzines)
20 A
Lambda-szonda (dízel)
10 A
Forgattyúház-szellőztető fűtés
(benzines), AC csatlakozás
(benzines), mágnesszelepek,
ECM (benzines), izzítógyertyavezérlés (dízel)
15 A
16.
Tompított fényszóró, bal
20 A
17.
Tompított fényszóró, jobb
20 A
18.
–
19.
Motorvezérlő modul (ECM)
tápellátása, motorrelé
5A
20.
Helyzetjelző lámpák
15 A
21.
Vákuumszivattyú (benzines)
20 A
15.
09
–
}}
235
09 Karbantartás és szervizelés
09
Biztosítékok
G028412
Relé-/biztosítéktábla az utastérben, a vezető oldali hangszigetelésben
236
1.
Ülésfűtés, jobb oldal
15 A
2.
Ülésfűtés, bal oldal
15 A
3.
Kürt
15 A
4.
–
5.
Infotainment rendszer
6.
–
–
7.
–
–
8.
Sziréna*
9.
Féklámpakapcsoló tápellátása
5A
10.
Kombinált műszerfal (DIM),
klímavezérlés (CCM), állófűtés, elektromos vezetőülés
10 A
11.
Első ülés, hátsó ülés és hűtőgépaljzat*
15 A
12.
–
–
13.
–
–
14.
–
–
–
10 A
5A
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
15.
ABS, DSTC
5A
16.
Elektronikus szervokormány
(ECPS)*, aktív xenon fényszórók - ABL*, fényszórómagasság-állítás*
10 A
17.
Nappali világítás (DRL), bal
7,5 A
18.
Nappali világítás (DRL), jobb
7,5 A
19.
–
–
20.
–
–
09 Karbantartás és szervizelés
Biztosítékok
21.
Sebességváltó-vezérlő modul
(TCM)
10 A
22.
Távolsági fényszóró, bal
10 A
23.
Távolsági fényszóró, jobb
10 A
24.
–
–
25.
–
–
26.
–
–
27.
–
–
28.
Elektromos tsülés*, hátsó
szórakoztató rendszer
(RSE)*A
A
35.
–
–
36.
–
–
09
Lásd még a 8. biztosítékot a "Relé-/biztosítéktábla az utastérben a szerelvényfal végén, a vezető felöli oldalon" részben.
5A
29.
Üzemanyag-szivattyú
7,5 A
30.
BLIS*
31.
–
–
32.
–
–
33.
Vákuumszivattyú (benzines)
20 A
34.
Mosószivattyú
15 A
5A
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
237
09 Karbantartás és szervizelés
09
Biztosítékok
G032316
Relé-/biztosítéktábla az utastérben a szerelvényfal végén, a vezető felöli oldalon
Matrica a tábla fedelén elhelyezkedő biztosítékok elhelyezkedésével és amperszámával.
238
1.
Klímavezérlő rendszer
ventilátora
30 A
2.
Audio (erősítő)*
30 A
3.
Elektromos vezetőülés*
25 A
4.
Elektromos utasülés*
25 A
5.
Vezérlőmodul, bal oldali
első ajtó
25 A
6.
Vezérlőmodul, jobb oldali
első ajtó
25 A
7.
–
8.
Rádió, CD-lejátszó, hátsó
szórakoztató rendszer
(RSE)*A
15 A
9.
Navigációs kijelző*, MMM
navigációs eszköz*
10 A
10.
OBDII, világításkapcsoló
(LSM), kormányszögérzékelő (SAS), kormánykerékmodul (SWM)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
–
11.
12.
5A
Gyújtáskapcsoló, SRSrendszer, motorvezérlő
modul ECM (benzines)
SRS kikapcsolás az utas
oldalon (PACOS), elektronikus indításgátló (IMMO),
sebességváltó-vezérlő
modul (TCM)
7,5 A
Általános világítás, tető
(RCM) felső elektronikus
modul (UEM)
10 A
09 Karbantartás és szervizelés
Biztosítékok
13.
Napfénytető*
15 A
14.
Telematika*, Bluetooth*
5A
15-38.
A
–
09
–
Lásd még a 28. biztosítékot a "Relé-/biztosítéktábla az
utastérben, a vezető oldali hangszigetelésben" részben.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
239
09 Karbantartás és szervizelés
09
Biztosítékok
Biztosítékok a csomagtérben
240
1.
Tolatólámpa
10 A
2.
Helyzetjelző lámpák, hátsó
ködlámpa, csomagtér-világítás, rendszámtábla-világítás,
féklámpák
20 A
3.
Tartozékok (AEM)*
15 A
4.
–
5.
REM elektronika
6.
–
–
7.
Vonóhorog-vezetékezés* (30eres)
15 A
8.
Elektromos aljzat, csomagtér
15 A
9.
Jobb oldali hátsó ajtó: Elektromos ablak, elektromos
ablakzár
20 A
10.
10 A
–
11.
Bal oldali hátsó ajtó: Elektromos ablak, elektromos ablakzár
–
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
12.
–
13.
Gázolajszűrő-fűtés
15 A
14.
Hátsó légkondicionáló (A/C)*
15 A
15.
–
–
16.
–
–
17.
Infotainment rendszer tartozékok*
18.
–
19.
Hátsó ablaktörlő
20 A
–
–
5A
–
15 A
09 Karbantartás és szervizelés
Biztosítékok
20.
Vonóhorog-vezetékezés* (15eres)
21.
–
–
22.
–
–
23.
AWD
24.
–
–
25.
–
–
26.
Parkolósegéd*
5A
27.
Fő biztosíték: Vonóhorogvezetékezés, parkolósegéd,
AWD
30 A
28.
Központi zár rendszer (PCL)
15 A
29.
Utánfutó-világítás, bal: Helyzetjelző lámpák, irányjelző*
25 A
30.
Utánfutó-vezetékezés: Féklámpa, hátsó ködlámpa,
irányjelző*
25 A
31.
Fő biztosíték: Biztosíték 37,
38
40 A
32.
–
–
33.
–
–
34.
–
–
20 A
7,5 A
35.
–
–
36.
–
–
37.
Hátsó ablak-páramentesítő
20 A
38.
Hátsó ablak-páramentesítő
20 A
09
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
241
09 Karbantartás és szervizelés
09
Biztosítékok
Biztosítékok a csomagtérben - Executive*
A biztosítéktábla a bal oldalon található a
fedőlemez mögött.
242
1.
Relé, ülésfűtés, hátsó ülés,
Relé, masszázsülés, első
5A
2.
Ülésfűtés, hátsó ülés, bal
15 A
3.
Ülésfűtés, hátsó ülés, jobb
15 A
4.
Első ülésszellőztetés, első
masszázsülés
10 A
5.
–
–
6.
–
–
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
09 Karbantartás és szervizelés
09
243
Általános leírás......................................................................................
Vezérlőpanelek, audio...........................................................................
Az audiorendszer funkciói.....................................................................
Rádió funkciók......................................................................................
CD funkciók..........................................................................................
Menüszerkezet – audiorendszer...........................................................
Telefon funkciók*..................................................................................
Menüszerkezet – telefon.......................................................................
Bluetooth kihangosító*..........................................................................
RSE - hátsó szórakoztató rendszer - kétképernyős* ...........................
244
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
246
247
250
255
262
265
266
273
277
283
INFOTAINMENT RENDSZER
10 Infotainment rendszer
Általános leírás
Infotainment rendszer
10
Az infotainment olyan rendszer, amely magában foglalja az audiorendszer és telefon funkciókat.
Könnyen és kényelmesen használhatja az
infotainment rendszert a kezelőpanel vagy a
kormánykerék billentyűzetének használatával.
Az XC90 Dolby Surround Pro Logic II1 funkcióval rendelkezhet. Ez a széles, természetes
hangprofilhoz nagyon közeli optimális hangzásélményt kínál.
A rendszer lehetővé teszi, hogy az utasai fejhallgatók használatával* különálló audioforrásokat hallgassanak.
Dolby Surround Pro Logic II1
A Dolby Surround Pro Logic II a bal oldali,
középső, jobb oldali és hátsó hangszórók
között osztja el a két sztereocsatornát. Ez
valósághűbb hangminőséget nyújt, mint a
szabványos kétcsatornás sztereó rendszerek.
A Dolby Surround Pro Logic II és a
Dolby ikon a Dolby Laboratories
Licensing Corporation védjegyei. A
Dolby Surround Pro Logic II System
gyártása a Dolby Laboratories Licensing
Corporation engedélyével történik.
1
246
A Premium Sound felszereltségre vonatkozik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
10 Infotainment rendszer
Vezérlőpanelek, audio
Audio-kezelőszervek
10
CD – környezeti menü
PHONE - telefon be/ki/készenléti állapot
MENU – menükiválasztó gombok
VOLUME - hangerő (gombos kezelőszerv)
MY KEY – programozható gyorsgomb a
kedvenc funkciójához
CD és CD-váltó kiadás*
POWER - audio be/ki
SELECTOR - audioforrás kiválasztása
(forgó kezelőszerv)
AM/FM - gyors váltás az FM1, FM2 és
AM között
Kijelző
ENTER - kiválasztás a menüben, a kiválasztás aktiválása vagy a könyvtárszerkezet elérése és az audiofájlok lejátszásának indítása, ha audiofájlokat tartalmazó
lemez van a CD-lejátszóban. További
tájékoztatásért, lásd az alábbi oldalt: 262.
SOUND - audio-beállítások
EXIT/CLEAR – visszagörgetés a menüben, kiválasztás visszavonása, a telefon
készenléti üzemmódba helyezése vagy az
előző karakter törlése szöveg és számok
bevitele közben
SIM-kártyatartó
CD-lejátszó és CD-váltó*
Sávok/állomások keresése/váltása vagy
előre- illetve hátralépés szöveg és számjegyek bevitele közben
Állomás-beállító gombot/CD-váltó helyzetének kiválasztása* (1-6), szám- és karaktergombok a telefon és menü gyorsmenükhöz
IR* - vevő és távvezérlő gombok
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
247
10 Infotainment rendszer
Vezérlőpanelek, audio
Kormánykerék-billentyűzet
10
Menük
Környezeti menü
A menüpontok meg vannak számozva és
közvetlenül is kiválaszthatók az 1-6 billentyűzet használatával.
Audio – telefon*
Saját gyorshivatkozás gomb – MY
KEY
Használja a MY KEY gombot egy kedvenc
funkció, például TP tárolásához a menüben.
G027112
–
A kormánykerék-billentyűzet alján elhelyezkedő négy gomb vezérli a rádiót és a telefont.
Az egyes gombok funkciója attól függ, hogy
melyik rendszer aktív. A kormánykerék-billentyűzet használható a hangerő beállításához, a
beállított állomások váltásához és CD-sávok
váltásához. A billentyűzet két felső gombja
(Yes és No) használható a telefonhívások
fogadására és befejezésére. Az audio menü
és a telefon menü közötti váltáshoz, nyomja
meg a No gombot.
248
Az infotainment rendszer bizonyos funkcióit a
menürendszeren keresztül lehet kezelni. A pillanatnyi menüszint a kijelző jobb oldali felső
sarkában látható. A menüpontok a kijelző
közepén jelennek meg.
Válassza ki a tárolni kívánt funkciót a
menüben a MY KEY gomb több mint két
másodperces nyomva tartásával.
Amikor a My Key tárolva. üzenet jelenik meg
a kijelzőn, akkor a funkció tárolásra került.
–
Aktiválja a funkciót a MY KEY gomb rövid
megnyomásával.
A MY KEY használatával tárolható
funkciók
Véletlenszerű lejátszás
•
A MENU menürendszerbe vezet. A
gombokkal fel/le válthat a menüpontok
között.
•
Az ENTER használatával választhat ki
vagy aktiválhat/inaktiválhat egy menüpontot.
Hírek
Az EXIT egy lépéssel vissza vezet a
menüszerkezetben. Az EXIT gomb hoszszú megnyomásával kilép a menürendszerből.
PTY pásztázás
•
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Lemezszöveg
TP
Rádiószöveg
AF
10 Infotainment rendszer
Vezérlőpanelek, audio
Regionális
Előre és hátra görgetés/keresés
Surround
A
/
rövid megnyomásával görgethet a CD-sávok vagy a tárolt rádióállomások
között. Hosszú megnyomással tekerhet gyorsan CD-sávokat vagy kereshet automatikusan
rádióállomásokat.
Hátsó kezelőpanel fejhallgató
aljzattal*
10
Korlátok
A hangszórókon keresztül hallható audioforrás (FM, AM, CD stb.) nem szabályozható a
hátsó kezelőpanellel.
G026982
Előforduhat, hogy az RDS üzenetek nem
jelennek meg, ha a rádió a fejhallgatókból
szól, miközben egy másik audioforrás szól a
hangszórókból.
A legjobb hangvisszaadás érdekében, 16 - 32
ohm impedanciájú és 102 dB vagy ennél
magasabb érzékenységű fejhallgató használata javasolt.
Bekapcsolás/kikapcsolás
A kezelőpanel a SEL gombbal aktiválható,
amikor aktív az audiorendszer. A kikapcsolás
automatikus, amikor az audiorendszert kikapcsolják vagy hosszan megnyomják a SEL
gombot.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
249
10 Infotainment rendszer
Az audiorendszer funkciói
Be/ki kapcsoló – audio
Hangerő-szabályozás
Forgassa az óramutató járásával megegyező
gombot a
vagy ellentétes irányban a
hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.
A hangerő-szabályozó kezelőszerv elektronikus és nincs végállása. A hangerő a kormánykerék billentyűzetével is növelhető (+) vagy
csökkenthető (–).
10
Az audioforrás kiválasztása
Nyomja meg ismételten az AM/FM
gombot az FM1, FM2 és AM hullámsávok közötti
aktiválja a CDváltáshoz. A CD gomb
lejátszót/-váltót.
Nyomja meg a POWER gombot
az audiorendszer be- vagy kikapcsolásához.
Ha az audiorendszer aktív a gyújtás kikapcsolásakor, akkor automatikusan bekapcsol az
autó újbóli beindításakor.
Forgassa a SELECTOR
gombot az AUX,
USB* és BT* külső audioforrások és a CD és
CD-váltó* belső audioforrások közötti váltáshoz.
Külső audioforrások
AUX
Az AUX AUX bemenet iPod® vagy MP3-lejátszó csatlakoztatására használható.
250
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
AUX bemenet és az AUX/RSE* audiokapcsoló.
AUX bemenet (3,5 mm)
Audiokapcsoló AUXRSE*
Ha az autó RSE* rendszerrel van felszerelve,
akkor rendelkezik AUX és RSE kapcsolóval.
A kapcsolónak két állása van:
•
AUX - A külső audioforrás hangja az
audiorendszeren keresztül szólal meg.
•
RSE - Az RSE hangja az audiorendszeren
keresztül szólal meg.
10 Infotainment rendszer
Az audiorendszer funkciói
FONTOS
USB*
1. Válassza ki az USB lehetőséget a
SELECTOR gombbal.
> A Csatlakoztassa az eszközt üzenet
jelenik meg a kijelzőn.
A pohártartók fedelének nyitva kell lennie,
amikor a csatlakozó az AUX bemenetben
van.
2. Csatlakoztassa az iPod® készüléket,
MP3-lejátszót vagy USB memóriát az
USB-csatlakozóhoz*, lásd az előző ábrát.
> Az Betöltés üzenet látható a kijelzőn,
amikor a rendszer betölti a tárolóeszköz fájlszerkezetét. Ez eltarthat egy
ideig.
MEGJEGYZÉS
A hangminőséget károsan befolyásolhatja,
ha a lejátszó töltődik, miközben az audiorendszer AUX módban van, ezért kerülje a
lejátszó töltését.
Bizonyos esetekben a külső AUX audioforrás
a belső audioforrásoktól eltérő hangerővel
szólal meg. A hangminőséget károsan befolyásolhatja, ha a külső audioforrás hangereje
túl magas vagy alacsony. Ezt a külső audioforrás bemenő hangerejének beállításával
lehet elkerülni:
1. Válassza ki az AUX bemenő hangerő
lehetőséget a menüben, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
2. Szabályozza a hangerőt a SELECTOR
gombok használatával.
vagy fel/le a
Fejezze be a ENTER gombbal.
10
Amikor e betöltés befejeződött, akkor a sávinformációk megjelennek a kijelzőn.
USB csatlakozó*.
Ha iPod® készüléket, MP3-lejátszót vagy
USB memóriát csatlakoztat az USB-csatlakozóhoz*, akkor az autó audio-kezelőszerveivel
vezérelheti az adattárolót.
MEGJEGYZÉS
Csatlakoztassa a médialejátszót/USB
memóriát a kábelhez és a csatlakozóhoz,
helyezze be az alkatrészeket, és csukja be
a kesztyűtartót.
Most lehetséges a sávok gyors tekerése/
váltása a
/
gombok használatával:
•
Rövid megnyomásokkal válthat a sávok
között.
•
Hosszú megnyomásokkal gyorsan tekerhet a sávokon belül.
A kormánykerék billentyűzete is használható
erre a célra.
MEGJEGYZÉS
Nem működik a kormánykerék-billentyűzettel.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
251
10 Infotainment rendszer
Az audiorendszer funkciói
MEGJEGYZÉS
10
A rendszer MP3, WMA és WAV formátumú
zenefájlok lejátszását támogatja. Azonban
ezeknek a fájlformátumoknak vannak olyan
változatai, amelyeket nem támogat a rendszer. A rendszer a 2005-ben vagy ezután
gyártott legtöbb iPod® modellt is támogatja. Az iPod® Shuffle nem támogatott.
USB memória
Az USB memóriák használatának megkönnyítése érdekében, kerülje a nem zenei fájlok
tárolását. A rendszernek sokkal hosszabb
ideig tart a tároló média betöltése, ha az
zenei fájlokon kívül mást is tartalmaz.
MEGJEGYZÉS
A rendszer az USB 2.0 szabványt és a
FAT32 fájlrendszert használó eltávolítható
adathordozókat támogatja és legfeljebb
500 könyvtárat és 64 000 fájlt tud kezelni.
A memóriának legalább 256 Mb kapacitásúnak kell lennie.
iPod®
Az iPod® készülékek az USB csatlakozón
keresztül kapnak tápellátást és tölthetők a
lejátszó csatlakozó kábelén. Azonban, ha a
lejátszó akkumulátora teljesen lemerült, akkor
azt fel kell tölteni a csatlakoztatás előtt.
252
Zenehallgatás Bluetooth®* kapcsolaton
keresztül
MEGJEGYZÉS
Nem minden, a piacon elérhető mobiltelefon kompatibilis teljesen az autó audiorendszerének Bluetooth® funkciójával. A
Volvo azt javasolja, hogy a kompatibilis
telefonokkal és médialejátszókkal kapcsolatos tájékoztatásért vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo kereskedéssel vagy
látogasson el a www.volvocars.com
weboldalra.
Általános leírás
Ha az autó Bluetooth® kihangosítóval* van
felszerelve és mobiltelefon van csatlakoztatva, akkor az audiorendszer vezeték nélkül
képes audiofájlok lejátszására a mobiltelefonról. Az audio navigálása és kezelése a középkonzol gombjaival vagy a kormánykerék billentyűzetével* lehetséges. Bizonyos mobiltelefonok esetében a sávok a telefonról is válthatók.
A hang lejátszásához az eszközt először
párosítani és csatlakoztatni kell az autóhoz. A
párosítással és csatlakoztatással kapcsolatban, lásd az alábbi oldalt: 278. Audioforrásként ki kell választani a BT lehetőséget, lásd
az alábbi oldalt: 250.
MEGJEGYZÉS
A Bluetooth® médialejátszó nem támogatja
az audio/video távvezérlő profilt (AVRCP)
és a fejlett audio-megosztási profilt
(A2DP). A lejátszónak 1.3 verziójú AVRCP
profilt, 1.2 A2DP profilt kell használnia.
Különben lehetséges, hogy bizonyos funkciók nem működnek.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Lejátszás
Forgassa a SELECTOR gombot a BT audioforrás kiválasztásához.
Most lehetséges az audiofájlok gyors teke/
gombok használarése/váltása a
tával:
•
Rövid megnyomásokkal válthat az audiofájlok között.
•
Hosszú megnyomásokkal gyorsan tekerhet az audiofájlokon belül.
A kormánykerék billentyűzete is használható
erre a célra.
10 Infotainment rendszer
Az audiorendszer funkciói
Optimális hangvisszaadás
Audio-beállítások
MEGJEGYZÉS
Az audiorendszer digitális jelfeldolgozás útján
van kalibrálva az optimális hangvisszaadáshoz.
A középső hangszóró szintje csak akkor
állítható, ha a Dolby Pro Logic II (DPL II)
vagy háromcsatornás sztereo (3-CH) lehetőségeket választja ki a menüben.
Ez a kalibrálás figyelembe veszi a hangszórókat, erősítőket, az utastér akusztikáját, a hallgató helyzetét stb. az egyes autómodellek és
audiorendszerek kombinációihoz.
Dinamikus kalibrálás is történik, amely figyelembe veszi a hangerő-szabályozó beállítását,
a rádióvételt és a jármű sebességét.
A kezelési útmutatóban leírt kezelőszervek,
például mély, magas és hangszínszabályozó
csak arra szolgálnak, hogy a felhasználó a
személyes ízlésének megfelelően állíthassa
be a hangvisszaadást.
1. Nyomja meg a SOUND gombot
.
2. Nyomja meg többször egymás után a
SOUND gombot, amíg meg nem jelenik a
beállítani kívánt funkció. Válasszon a
BASS (mély), TREBLE (magas), FADER
(első-hátsó egyensúly), BALANCE
(bal-jobb egyensúly), CENTRE
(közép)* vagy SURROUND* lehetőség
közül.
Műsortípus
A kijelző az
alábbiakat
mutatja
Mély
BASS (mély)
Magas
TREBLE (magas)
A bal és jobb oldali
hangszórók egyensúlya
BALANCE (baljobb egyensúly)
Az első és a hátsó
hangszórók egyensúlya
FADER (elsőhátsó egyensúly)
A középső hangszóró szintje
CENTRE (közép)*
A surround hang
szintje
SURROUND*
10
3. Használja a SELECTOR gombot
a
szint beállításához. A kijelző egy skálát
jelenít meg a min. és max. helyzetek
között. A közép jelenti a normál helyzetet.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
253
10 Infotainment rendszer
Az audiorendszer funkciói
Surround*
10
A surround beállítás szabályozza a hang térbeliségét. Az egyes beállítások, beleértve az
egyes audioforrások bekapcsolását és kikapcsolását, külön végezhetők el.
szimbólum a kijelzőn azt jelzi, hogy a
A
Dolby Pro Logic II funkció aktív. A surround
hangzáshoz három különböző beállítás áll
rendelkezésre:
• Pro Logic II
• 3 csatorna
• Ki (kétcsatornás sztereo)
A surround hangzás bekapcsolása/
kikapcsolása
1. Nyomja meg a MENU gombot, görgessen az AUDIO ÜZEMMÓD menüponthoz, majd nyomja meg az ENTER gombot.
2. Válassza a SURROUND lehetőséget,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
tása a Dolby Laboratories Licensing
Corporation engedélyével történik.
Első hangszínszabályozó1
Ez a funkció az első hangszórók hangjának
finomhangolására használható.
1. Válassza ki az AUDIO ÜZEMMÓD lehetőséget a menüben, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
1. Válassza ki az AUDIO ÜZEMMÓD lehetőséget a menüben, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
2. Válassza a Hátsó hangszínszabályozó
lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
2. Válassza a Első hangszínszabályozó
lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3. Használja a menüválasztó gombokat vagy
a SELECTOR gombot a szint beállításához.
3. Használja a menüválasztó gombokat vagy
a SELECTOR gombot a szint beállításához.
4. Nyomja meg az ENTER gombot a következő frekvencia kiválasztásához. Öt frekvenciát választhat ki.
4. Nyomja meg az ENTER gombot a következő frekvencia kiválasztásához. Öt frekvenciát választhat ki.
5. Nyomja az ENTER gombot, amíg a változtatások mentése menühöz nem ér.
5. Nyomja az ENTER gombot, amíg a változtatások mentése menühöz nem ér.
3. Válassza a Pro Logic II, 3 csatorna vagy
Ki lehetőséget, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Dolby Surround Pro Logic II a Dolby
A
Laboratories Licensing Corporation védjegye.
A Dolby Pro Logic II Surround System gyár1
254
Hátsó hangszínszabályozó1
Ez a funkció a hátsó hangszórók hangjának
finomhangolására használható.
Bizonyos audiorendszerek.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
10 Infotainment rendszer
Rádió funkciók
Hangolás
Ismert frekvencia manuális keresése
MY KEY
PHONE
LUM
VO E
LE CTOR
SE
SOUND
POWER
1
4
GHI
7
PQRS
AUTO
CLEAR
MENU
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
3. A frekvencia a
vagy
nyíl gombok valamelyikének rövid megnyomásával állítható.
SCAN
#
G027114
*
3
DEF
A manuális beállítási mód az utolsó megnyomást követően öt másodpercig marad aktív.
1. Válassza ki az AM/FM1/FM2 rádióüzemmódot a SELECTOR gombbal (3) vagy
az AM/FM gombbal (1).
Állomások tárolása
2. A
vagy
gomb rövid megnyomásával megkeresheti a következő jól
fogható állomást.
1. Állítsa be a kívánt állomást.
3. Nyomja meg újra valamelyik gombot az
újbóli kereséshez.
10
2. Engedje el a gombot, amikor a kívánt
frekvencia jelenik meg a kijelzőn.
EXI T
ENTER
2
ABC
AUTOSTORE – állomások
automatikus tárolása
A kiválasztott állomás tárolásához a 0 – 9 (2)
állomásgombok valamelyikére:
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a kívánt
állomástároló gombot. A hang pár
másodpercre elnémul. Az Állomás
tárolva üzenet jelenik meg a kijelzőn. Az
állomás tárolva van.
Legfeljebb 10 állomást tárolhat az egyes AM,
FM1 és FM2 hullámsávokon, azaz összesen
30 állomást.
G027119
AM FM
CD
1. Tartsa nyomva a
vagy
gombot. A MAN felirat látható a kijelzőn. A
rádió lassan halad a kívánt irányban,
néhány másodperc elteltével növelve a
sebességet.
Az AUTO (1) megkeresi a tíz legerősebben
fogható állomást és automatikusan tárolja
azokat egy különálló memóriában. A funkció
különösen hasznos az olyan területeken, ahol
nem ismeri a rádióállomásokat és azok frekvenciáit.
Az automatikus tárolás indítása
1. Válassza ki a hullámhosszt az AM/FM
használatával.
2. Tartsa nyomva az AUTO gombot (1),
amíg meg nem jelenik az Automatikus
tárolás felirat a kijelzőn.
}}
255
10 Infotainment rendszer
Rádió funkciók
10
Ha megjelenik az Automatikus tárolás a
kijelzőn, akkor az állomások tárolása elkezdődik. A rádió automatikus módban folytatja, és
az AUTO felirat jelenik meg a kijelzőn. Az
automatikusan tárolt állomások most már
kiválaszthatók a a 0 - 9 gombok használatával. Ha nincsenek megfelelően erősen fogható állomások, akkor a kijelző a Nem
találhatók állomások üzenetet jeleníti meg.
Az állomások automatikus tárolásának
megszakítása
–
Nyomja meg az EXIT gombot.
Automatikusan tárolt állomások
kiválasztása
RDS funkciók1
Az RDS (rádiós adat rendszer) hálózatba kapcsolja az FM adókat. Az ilyen hálózatban az
FM adók olyan információkat sugároznak,
amelyek az alábbi funkciókat biztosítják a
rádiónak:
A Scan bekapcsolása/kikapcsolása
•
1. Válassza ki a hullámhosszt az AM/FM
használatával.
Automatikusan a legerősebb adóra vált,
ha az adott területen gyenge a vétel.
•
2. Nyomja meg a SCAN gombot (2) a
bekapcsoláshoz. A SCAN felirat jelenik
meg a kijelzőn.
Műsortípusokat keres, mint amilyenek
például a közlekedési információk vagy a
hírek.
•
Szöveges adatokat fogad az aktuális rádióműsorról.
3. Zárja be a SCAN vagy EXIT gomb használatával.
A rádiót automatikus üzemmódban hagyva,
lehetőség van az automatikusan tárolt állomások elérésére.
Állomás tárolása
1. Röviden nyomja meg az AUTO gombot
(1). Az AUTO felirat jelenik meg a kijelzőn.
–
2. Nyomja meg a 0 - 9 gombok valamelyikét.
3. A rádió automatikus üzemmódban marad,
amíg ki nem lép az AUTO (1), EXIT vagy
AM/FM gombok valamelyikének rövid
megnyomásával.
1
256
Pásztázás
A SCAN (2) automatikusan megkeresi az
aktuális hullámhossz erős állomásait. Amikor
állomást talál, akkor az körülbelül 8 másodpercre megszólal, mielőtt a pásztázás folytatódik.
Egy kiválasztott állomás a tárolható a SCAN
mód aktív állapotában.
Nyomja meg a 0 - 9 gombok valamelyikét, és tartsa nyomva, amíg meg nem
jelenik a kijelzőn az Station Stored üzenet.
A SCAN megszakítható és a tárolt állomás
kiválasztható előre tárolt állomásként kiválasztható.
A rendelkezésre álló RDS funkciók a különböző piacokon eltérőek lehetnek.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos rádióállomások nem használnak
RDS-t vagy annak bizonyos funkcióit.
10 Infotainment rendszer
Rádió funkciók
Hangerő-szabályozás – NEWS/TP/
ALARM
MEGJEGYZÉS
Ha például egy CD-lemezt hallgat, amikor
a rádió közlekedési információkat fogad,
akkor a CD-lejátszó szüneteltetés módba
kerül. Az üzenet az ilyen típusú üzenetekhez beállított hangerővel szólal meg. Az
eredetileg kiválasztott audioforrás ezután
az előző hangerővel szólal meg újra. Ha
megváltoztatja a hangerőt a bejelentés
lejátszása közben, akkor az új hangerő
mentésre kerül és a következő bejelentés
ezzel a hangerővel szólal meg.
Hírek – NEWS
Ez a funkció megszakítja az egyéb hangforrásokat, például a CD-lejátszót, amikor a hírek
sugárzása elkezdődik.
1. Válassza ki a rádió üzemmódot a
SELECTOR gombbal vagy az AM/FM
gombbal.
2. Válassza ki az Hírek lehetőséget a menüben, majd nyomja meg az ENTER gombot.
3. A Hírek üzenet jelenik meg a kijelzőn.
4. Válassza ki újra a Hírek lehetőséget,
majd nyomja meg az ENTER gombot a
Hírek funkció kikapcsolásához.
Ezzel a funkcióval, az RDS állomások hírek
kódolású műsorai megszakítják az egyéb
audioforrásokat az erre a célra beállított
hangerővel. Amint a hírek sugárzása befejeződik, az audiorendszer visszatér az előző
audioforráshoz és az előző hangerő-beállításhoz.
jelenik
híreket képes küldeni, akkor a
meg a kijelzőn. A közlekedési információk
csak akkor szakítják meg a hangforrást, ha a
Ha nem szeretné meghallgatni a folyamatban
lévő híreket:
–
–
Nyomja meg az EXIT gombot. A NEWS
funkció aktív marad és a rádió megvárja a
következő hírműsort.
Közlekedési információk – TP
Ezzel a funkcióval, az RDS állomások hírek
kódolású műsorai megszakítják az egyéb
audioforrásokat. Az üzenet az erre a célra
beállított hangerővel szólal meg. Amint az
üzenet befejeződik, a rádió az előző audioforráshoz és az előző hangerő-beállításhoz.
1. Válassza ki az TP lehetőséget a menüben, majd nyomja meg az ENTER gombot.
10
látható a kijelzőn.
Ha nem szeretné meghallgatni a folyamatban
közlekedési információkat:
Nyomja meg az EXIT gombot. A TP funkció aktív marad és a rádió megvárja a
közlekedési bejelentést.
TP Search
Ez a funkció lehetővé teszi a közlekedési
információk meghallgatását, amikor különböző európai országokban és államokban
utazik, anélkül, hogy ki kellene választania
egy állomást.
1. Válassza ki az RÁDIÓ-BEÁLLÍTÁSOK
lehetőséget a menüben, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
2. Válassza a TP lehetőséget, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
2. A TP üzenet jelenik meg a kijelzőn.
3. Válassza a TP search lehetőséget, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3. Válassza ki újra a TP lehetőséget, majd
nyomja meg az ENTER gombot a TP
funkció kikapcsolásához.
A funkció kikapcsolásához, válassza ki újra a
TP search lehetőséget, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A TP felirat látható a kijelzőn, amikor a funkció aktív. Ha a beállított állomás közlekedési
}}
257
10 Infotainment rendszer
Rádió funkciók
10
Rádiószöveg
Műsortípusok – PTY
Bizonyos RDS állomások információkat
sugároznak a műsortartalommal, előadókkal
stb. kapcsolatosan. Ezek az információk szövegesen megjeleníthetők a kijelzőn.
A PTY funkció különböző műsortípusok kiválasztására használható, ilyenek például a pop
vagy klasszikus zene. A PTY funkciót az
alábbi listában szereplő különböző műsortípusok kiválasztására használhatja.
1. Nyomja meg a MENU gombot.
2. Válassza ki az Rádiószöveg lehetőséget
a menüben, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3. Válassza ki újra a Rádiószöveg lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER gombot
a kikapcsoláshoz.
Riasztó
A riasztások automatikusan kerülnek sugárzásra és a funkció nem kapcsolható ki. Az
Alarm! felirat látható a rádiókijelzőn, amikor
riasztás sugárzása van folyamatban. Ez a
funkció a nagyobb balesetekre és katasztrófákra figyelmezteti a közlekedőket, például
egy híd leomlására vagy egy nukleáris balesetre.
Műsortípus megjelenítése
1. Válassza ki az RÁDIÓ-BEÁLLÍTÁSOK
lehetőséget a menüben, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
2. Válassza ki az PTY lehetőséget a menüben, majd nyomja meg az ENTER gombot.
3. Válassza a PTY mutatása lehetőséget,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott állomás PTY típusa ilyenkor
megjelenik e kijelzőn.
MEGJEGYZÉS
Nem minden rádióállomásnak van PTY
jelölése.
Műsortípusok
Country zene
Dokumentumműsor
Pénzügy
Népzene
Szabadidő
Gyermekműsor
Régi slágerek
Információk
Jazz-zene
Komoly klasszikus
Kultúra
Könnyű klasszikus
Könnyű háttérzene
Hazai zene
Műsortípusok
Aktuális témák
Vallás
Vegyes beszéd
258
Popzene
Utazás
Rockzene
10 Infotainment rendszer
Rádió funkciók
Műsortípusok
Társadalmi témák
Sport
Dráma
Betelefonálós műsorok
Oktatás
Tudomány
Időjárás
Egyéb zene
Egy adott műsortípus keresése
Ez a funkció segít adott témájú műsorok
keresésében a teljes frekvenciasávon.
1. Válassza az FM 1 vagy FM 2 hullámsávot,
majd nyomja meg a MENU gombot.
2. Válassza a RÁDIÓ-BEÁLLÍTÁSOK lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3. Válassza a PTY lehetőséget, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
4. Válassza a Válassza ki a PTY
lehetőséget lehetőséget, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
5. Nyomja meg az ENTER egy vagy több
felsorolt műsortípus kiválasztásához. A
PTY szimbólum világít a kijelzőn, amikor
az első kiválasztást elvégezte és a rádió
PTY készenléti üzemmódban folytatja.
6. Ha kiválasztotta az összes kívánt típust,
akkor válassza az EXIT/CLEAR lehetőséget a kilépéshez a PTY listából.
7. Válassza a PTY pásztázás lehetőséget,
majd nyomja meg az ENTER gombot. Ha
a rádió a kiválasztott műsortípusnak megfelelő állomást talál, akkor az szólal meg a
hangszórókból.
Közlekedési hírek – TP STATION
Itt beállíthatja, hogy melyik állomás közlekedési híreit kell figyelembe venni.
Ne feledje, hogy ennek működéséhez a
feliratnak kell látszania a kijelzőn.
TP STATION bekapcsolása/
kikapcsolása
A közlekedési hírekhez figyelembe veendő
állomás hallgatása.
1. Válassza ki az RÁDIÓ-BEÁLLÍTÁSOK
lehetőséget a menüben, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
8. Ha a rádió nem megfelelő állomást talál,
/
akkor folytassa a keresést a
gombokkal.
2. Válassza a TP lehetőséget, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
9. Ha nem talál a kiválasztott műsortípusnak
megfelelő állomásokat, akkor a rádió viszszatér az előző frekvenciához. A PTY
készenléti üzemmódban marad, amíg a
kiválasztott műsortípusnak megfelelő
sugárzást nem talál, ekkor a rádió automatikusan a kiválasztott műsortípust
sugárzó állomásra kapcsol.
4. Válassza ki az Aktuális beállítása a
bekapcsoláshoz vagy a RESET
(visszaállítás) lehetőséget a kikapcsoláshoz, majd nyomja meg az ENTER gombot.
A PTY készenlét kikapcsolásához, lépjen a
menübe és válassza ki az Összes PTY
törlése lehetőséget. A PTY szimbólum eltűnik a kijelzőről, és a rádió visszatér a normál
üzemmódba.
10
3. Válassza a TP-STATION lehetőséget,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
MEGJEGYZÉS
Most csak a tárolt állomás hírei szólalnak
meg.
}}
259
10 Infotainment rendszer
Rádió funkciók
10
Hírek – NEWS STATION
Automatikus frekvenciaváltás – AF
Helyi rádióműsorok – REG
Itt beállíthatja, hogy melyik állomás híreit kell
figyelembe venni.
Az AF funkció kiválasztja az egyik legerősebben sugárzó állomást a kiválasztott állomáshoz. A rádiónak bizonyos esetekben végig
kell keresnie a teljes FM hullámhosszat egy
erős adó megtalálásához. Ha ez történik,
akkor a rádió elhalkul, és a PI keresés
nyomja meg az EXIT gombot a
megszakításhoz üzenet jelenik meg a kijelzőn.
Ez a funkció azt okozza, hogy a rádió folytatja
a helyi rádióadás vételét akkor is, ha a jelerősség alacsony.
AF bekapcsolása/kikapcsolása
1. Válassza ki az RÁDIÓ-BEÁLLÍTÁSOK
3. A REG üzenet jelenik meg a kijelzőn.
Ne feledje, hogy ennek működéséhez a kérdéses beállított állomásnak RDS állomásnak
kell lennie.
NEWS STATION bekapcsolása/
kikapcsolása
A hírekhez figyelembe veendő állomás hallgatása.
1. Válassza ki az RÁDIÓ-BEÁLLÍTÁSOK
lehetőséget a menüben, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
2. Válassza a HÍRÁLLOMÁS lehetőséget,
majd nyomja meg az ENTER. gombot.
2. Válassza a AF lehetőséget, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
3. Válassza a TP-STATION lehetőséget,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Az AF helyreállításához, válassza ki az AF
lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
4. Válassza ki az Aktuális beállítása a
bekapcsoláshoz vagy a RESET
(visszaállítás) lehetőséget a kikapcsoláshoz, majd nyomja meg az ENTER gombot.
MEGJEGYZÉS
Most csak a tárolt állomás hírei szólalnak
meg.
260
lehetőséget a menüben, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
1. Válassza ki az RÁDIÓ-BEÁLLÍTÁSOK
lehetőséget a menüben, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
2. Válassza a Regionális lehetőséget, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
4. A REG kikapcsolásához, válassza ki újra
a REG lehetőséget, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Egyéb hálózatokra kiterjesztett
funkció – EON
Az EON különösen városi környezetben hasznos, amikor sok helyi rádióállomás érhető el.
Lehetővé teszi, hogy az autó és a rádióállomás adója közötti távolság határozza meg,
hogy mikor szakítsák meg a műsorfunkciók
az aktuális audioforrást.
10 Infotainment rendszer
Rádió funkciók
• Helyi – csak akkor történik megszakítás,
ha a rádióállomás adója közel van.
• Távoli2 – akkor is történik megszakítás,
3. Nyomja meg újra az ENTER gombot a
jóváhagyáshoz.
10
ha az állomás adója távol van, még sok
légköri zavar esetén is.
• Ki – nincs megszakítás más adók műsorai esetén.
EON bekapcsolása/kikapcsolása
1. Válassza ki az RÁDIÓ-BEÁLLÍTÁSOK
lehetőséget a menüben, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
2. Válassza a EON lehetőséget, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
3. Válassza a Helyi, Távoli vagy Ki lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER gombot.
RDS funkciók visszaállítása
A rádió összes beállítását visszaállítja az eredeti gyári beállításokra.
1. Válassza ki az RÁDIÓ-BEÁLLÍTÁSOK
lehetőséget a menüben, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
2. Válassza a Összes visszaállítása lehetőséget, majd nyomja meg az ENTER gombot.
2
Alapértelmezett/gyári beállítások
261
10 Infotainment rendszer
CD funkciók
CD-lemez behelyezése (CD-váltó)
–
10
Válasszon ki egy üres helyet az 1 6 szám gombokkal vagy a navigációs
gomb fel/le jeleivel.
Egy üres helyet jelez a kijelző. A Helyezzen
be lemezt szöveg mutatja, hogy új lemez
helyezhető be. A CD-váltóba legfeljebb
hat CD-lemez fér.
G027116
–
Lejátszás indítása (CD-lejátszó)
Ha egy zenei CD-lemez van a lejátszóban,
amikor az audiorendszer CD üzemmódban
van, akkor a lejátszás automatikusan elkezdődik. Ellenkező esetben, helyezzen be egy
lemezt és váltson CD üzemmódba a
SELECTOR (4) vagy CD gomb használatával.
Lejátszás indítása (CD-váltó)
Ha egy zenei CD lemeznél már ki van választva egy CD hely az audiorendszer bekapcsolásakor, akkor a lejátszás automatikusan
elkezdődik. Különben váltson CD-váltó üzemmódba a SELECTOR (4) vagy CD (1) használatával, majd válasszon ki egy lemezt az 1 - 6
szám gombok használatával.
262
Helyezzen be egy CD-lemezt a CD-váltó
nyílásába (2).
CD kiadása
A CD-lemezek legfeljebb 12 másodpercig
maradnak a kiadott helyzetben. Ezt követően
a CD visszamegy a lejátszóba és a lejátszás
folytatódik.
Egy lemez (CD-lejátszó)
Egyes lemezek kiadása a kiadás gomb (3)
megnyomásával.
Összes lemez (CD-váltó)
Az összes lemez kiadása a kiadás gomb
hosszú megnyomásával. A teljes tár kiürítése
lemezenként történik. A MATA UT üzenet
jelenik meg a kijelzőn.
Ez a funkció csak az autó álló helyzetében
használható. A kiadás megszakad, ha az autó
elindul.
Szünet
A hangerő teljes lehalkításakor a CD-lejátszó
leáll. A lejátszó a hangerő növelésekor újraindul.
Audiofájlok
A normál lemezeken kívül, a CD-lejátszó
MP3 és WMA formátumú audiofájlok lejátszását is támogatja.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos másolásvédett audiofájlok nem
játszhatók le a lejátszóval.
Amikor egy audiofájlokat tartalmazó CDlemezt helyez a lejátszóba, akkor a lemez
könyvtárszerkezete beolvasásra kerül. A
lemez minőségétől függően eltarthat egy
ideig, amíg a lejátszás elkezdődik.
Navigálás és lejátszás
Ha egy audiofájlokat tartalmazó lemez van a
CD-lejátszóban, akkor az ENTER gomb megnyomása a lemez könyvtárszerkezetéhez
vezet. A könyvtárszerkezetben az audiorendszer menüszerkezetéhez hasonlóan navigálhat. Az audiofájlok a
szimbólummal
vannak jelölve, a könyvtárak pedig a
szimbólummal. Mielőtt elkezdődik a lejátszás,
a
/
használható az audiofájlok
10 Infotainment rendszer
CD funkciók
nevének megjelenítéséhez, ha a kijelző túl
keskeny. A kiválasztott audiofájl lejátszása az
ENTER. gombbal indítható el.
Amikor egy fájl lejátszása befejeződik, akkor a
lejátszás az adott könyvtárban található többi
fájllal folytatódik. A könyvtárváltás automatikusan megy végbe, amikor az aktuális könyvtár összes fájljának lejátszása befejeződött.
CD-sávok és audiofájlok gyors
tekerése/váltása
A
/
gombok bal/jobb oldalának
rövid megnyomásával lépegethet a CDsávok/audiofájlok között. A hosszú megnyomással gyorsan tekerhet a CD-sávokban/
audiofájlokban. A kormánykerék billentyűzete
is használható erre a célra.
CD pásztázása
Ez a funkció lejátssza az összes CD-sáv/audiofájl első tíz másodpercét. Nyomja meg a
SCAN gombot a bekapcsoláshoz. Az aktuális
CD-sáv/audiofájl lejátszásának folytatásához
az EXIT vagy SCAN gombbal szakíthatja
meg. A pásztázás csak a kiválasztott lemezen
működik. A SCAN szöveg látható a kijelzőn,
amikor a funkció aktív.
MEGJEGYZÉS
Véletlenszerű
Ez a funkció véletlenszerű sorrendben játssza
le a sávokat. A véletlenszerű CD-sávok/audiofájlok között a normális módon lépegethet.
MEGJEGYZÉS
Csak az aktuális lemez CD sávjai közötti
véletlen görgetés lehetséges.
Bekapcsolás/kikapcsolás (CD-lejátszó)
Normál zenei CD lejátszásakor:
–
Válassza ki az RANDOM lehetőséget a
menüben, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Audiofájlokat tartalmazó lemez lejátszásakor:
–
Válassza ki a Lemez vagy Mappa lehetőséget a menüben, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Bekapcsolás/kikapcsolás (CD-váltó)
Normál zenei CD lejátszásakor:
1. Válassza ki az Véletlenszerű lejátszás
lehetőséget a menüben, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
2. Görgessen az Egy lemez vagy Összes
lemez menüponthoz, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Az Összes lemez lehetőség csak a váltóban
található zenei CD-kre vonatkozik.
Audiofájlokat tartalmazó CD lejátszásakor:
10
1. Válassza ki a Egy lemez vagy Mappa
lehetőséget a menüben, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
2. Görgessen a kívánt CD-hez vagy mappához, és nyomja meg az ENTER gombot.
Amikor kiválaszt egy másik CD-lemezt, akkor
a funkció kikapcsol.
Különböző üzenetek jelennek meg attól függően, hogy melyik véletlenszerű funkció aktív:
•
A RANDOM azt jelenti, hogy csak egy
zenei CD sávjai kerülnek lejátszásra.
•
A RANDOM ALL azt jelenti, hogy a CDváltóban található összes zenei CD
összes sávja lejátszásra kerül.
•
A RANDOM Mappa azt jelenti, hogy az
aktuális CD egy könyvtárában található
összes audiofájl lejátszásra kerül.
MEGJEGYZÉS
Ha a lemezszöveg aktiválva van, akkor
ezek az üzenetek nem jelennek meg a
kijelzőn.
Ha a lemezszöveg aktiválva van, akkor a
SCAN nem jelenik meg a kijelzőn.
}}
263
10 Infotainment rendszer
CD funkciók
Lemezszöveg
10
Ha a cím információk tárolva vannak a CDlemezen, akkor azok megjeleníthetők a kijelzőn.
Bekapcsolás/kikapcsolás
CD-lemez lejátszásának indítása.
–
Válassza ki az Lemezszöveg lehetőséget
a menüben, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
CD-k
Házilag írt CD-lemezek használata gyenge
vagy nem hallható hangot eredményezhet.
FIGYELEM
Csak szabványos tárcsákat használjon
(12 cm átmérőjű). Ne használjon öntapadós lemezcímkékkel ellátott CD-ket. A CDlejátszóban lévő hőtől a címke leválhat,
károsítva ezzel a CD-lejátszót.
264
10 Infotainment rendszer
Menüszerkezet – audiorendszer
FM-MENÜ1
AM MENÜ
1. Hírek
1. AUDIO-BEÁLLÍTÁSOK*2
10
2. TP
3. Rádiószöveg
CD MENÜ
4. RÁDIÓ-BEÁLLÍTÁSOK
1. Véletlenszerű lejátszás
4.1. PTY
2. Hírek
4.2. TP
3. TP
4.3. HÍRÁLLOMÁS
4. Lemezszöveg
4.4. AF
5. AUDIO-BEÁLLÍTÁSOK*2
4.5. Regionális
4.6. EON
4.7. Összes visszaállítása
5. AUDIO-BEÁLLÍTÁSOK*
5.1. Surround
5.2. Első hangszínszabályozó
AUX MENÜ
1. AUX bemenő hangerő
2. Hírek
3. TP
4. AUDIO-BEÁLLÍTÁSOK*2
5.3. Hátsó hangszínszabályozó
5.4. Összes visszaállítása
1
2
A rendelkezésre álló RDS funkciók a különböző piacokon eltérőek lehetnek.
Lásd FM MENÜ.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
265
10 Infotainment rendszer
Telefon funkciók*
10
A telefonrendszer komponensei
266
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
10 Infotainment rendszer
Telefon funkciók*
Kormánykerék-billentyűzet* - A telefon
legtöbb funkcióját kezelheti a kormánykerék billentyűzetéről. Amikor aktív a telefon, akkor a kormánykerék billentyűzete
csak a telefon funkcióinak kezelésére
használható. Aktív módban, a telefon
információi mindig megjelennek a kezelőpanel kijelzőjén.
Mikrofon - A kihangosító mikrofonja a
tetőben, a napellenző mellett helyezkedik
el.
SIM-kártyaolvasó - A SIM-kártyát a
kezelőpanel elejébe lehet behelyezni.
A középkonzol kezelőpanelje - A telefon
összes funkciója (a hívás hangerejének
kivételével) szabályozható a kezelőpanelen keresztül.
Antenna - Az antenna a szélvédőre van
helyezve, a visszapillantó tükör elé.
Általános leírás
Kezelőszervek
•
Mindig a közlekedés biztonságát helyezze
előtérbe.
•
Kapcsolja ki a telefonrendszert, amikor
tankolja az autót.
•
Kapcsolja ki a rendszert robbantásos
munkák közelében.
•
A Volvo azt javasolja, hogy a telefonrendszer szervizelését bízza hivatalos Volvo
szervizre.
10
Segélyhívás
Segélyhívások SIM kártya nélkül is kezdeményezhetők, amennyiben valamely GSM szolgáltatónak van lefedettsége az adott helyen.
1. Aktiválja a telefont.
2. Tárcsázza az adott régióban érvényes
segélyhívó számot (az EU-ban: 112).
3. Nyomja meg az ENTER gombot a kezelőpanelen vagy a kormánykerék-billentyűzeten.
G027117
A telefonrendszer komponensei
Kijelző
ENTER – hívás fogadása, menüválasztás
vagy a telefon aktiválása a telefon
készenléti üzemmódjából
Be/ki/készenléti állapot
EXIT/CLEAR – hívás befejezése/visszautasítása, visszagörgetés a menüben,
választás visszavonása vagy a bevitt
számjegyek/karakterek törlése
SIM-kártyatartó
Menükiválasztó gombok
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
267
10 Infotainment rendszer
Telefon funkciók*
Be/ki/készenléti üzemmód kapcsoló
A rendszer aktiválása:
10
–
Nyomja meg a PHONE gombot (3) a telefonrendszer aktiválásához.
A rendszer kikapcsolásához:
–
Tartsa nyomva a PHONE gombot a telefonrendszer kikapcsolásához
Folytatás a rendszer készenléti üzemmódjában:
Szám/karakter gombok és helyi menük
Keresés – előre vagy visszalépés szövegek vagy számok bevitele közben
A hívás hangerejének növelése/csökkentése hívások közben. A telefon nem használja a középső hangszórót*
268
1. A telefon készenléti üzemmódban folytatódik a PHONE gomb rövid megnyomásával vagy ha megnyomja az EXIT/
CLEAR gombot.
2. Újra aktiválhatja a rendszert a PHONE
gomb megnyomásával.
Amikor a telefon be van kapcsolva vagy
készenléti üzemmódban van, akkor a telefon
jelenik meg a kijelzőn.
Ha a telefon bekapcsolt állapotában kapcsolja ki az autó gyújtását, akkor az be lesz
kapcsolva a gyújtás következő bekapcsolásakor. A telefonrendszer kikapcsolt állapotában
nem fogadhatók hívások.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A hangerő csökkentése telefonhívás
közben
Ha a telefon cseng, amikor a rádió be van
kapcsolva, akkor a hangerő a hívás fogadásakor lehalkul. Amikor befejeződik a hívás,
akkor a hangerő visszatér az előzőleg beállított szinthez. A rádió hangereje telefonhívás
közben is állítható, és a hívás befejezésekor
az újonnan kiválasztott szint lesz érvényben.
Az audiorendszer hangereje a hívás közben
teljesen ki is kapcsolható, lásd az alábbi
oldalt: 275.
Ez a funkció a Volvo beépített telefonrendszerére vonatkozik.
Készenléti üzemmód
Készenléti üzemmódban fogadhat telefonhívásokat, miközben az audiorendszer aktív és
az audiorendszer forrásaira vonatkozó információk láthatók a kijelzőn.
A telefonrendszer egyéb funkcióinak használatához a telefonrendszernek aktív üzemmódban kel lennie.
10 Infotainment rendszer
Telefon funkciók*
Gyorsmenük
SIM-kártya
5. Nyomja be a tartót.
Ha a menü gombbal belépett a menürendszerbe, akkor számokat használhat a nyilak
helyett és a ENTER gombot a megfelelő
menü kiválasztásához a főmenü szintjén. Minden menüválasztás számozva van. A számok
a menüponttal együtt megjelennek a kijelzőn.
Hívások kezdeményezése és
fogadása
Közlekedésbiztonság
–
Biztonsági okokból, a telefon menürendszeréhez 8 km/h sebesség felett nem lehet hozzáférni. Csak a menürendszerben már elkezdett
tevékenységeket lehet befejezni.
Bejövő hívás fogadásához:
10
A híváshoz:
G026980
A sebességhatároló az 5.6 menüfunkcióval
kapcsolható ki.
Ha nehézségei támadnak a SIM-kártyával,
akkor lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.
A telefon csak érvényes SIM-kártyával
(Subscriber Identity Module) használható. Ezt
a kártyát hálózati szolgáltatója biztosítja.
Mindig helyezze be a SiM-kártyát, amikor
használni szeretné a telefont.
–
Tárcsázza a számot, és nyomja meg az
ENTER gombot a kormánykerék-billentyűzeten vagy a kezelőpanel billentyűzetén.
Nyomja meg az ENTER gombot. Az automatikus fogadás funkciót is használhatja,
lásd az alábbi oldalt: 275.
Az autó audiorendszere automatikusan lehalkítható a telefonhívások közben, lásd az
alábbi oldalt: 275.
1. Kapcsolja ki a telefont.
Hívás befejezése
2. Nyissa ki a SIM-kártyatartót egy rövid
megnyomással.
–
3. Helyezze a SIM-kártyát a fémes felületével felfelé.
4. Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártya
levágott sarka a tartó levágott részéhez
illeszkedjen.
Nyomja meg az EXIT/CLEAR gombot a
kormánykerék vagy a kezelőpanel billentyűzetén.
Az audiorendszer visszatér az előző tevékenységhez.
A bejövő hívásokat az EXIT/CLEAR gomb
megnyomásával utasíthatja vissza.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
269
10 Infotainment rendszer
Telefon funkciók*
Utoljára tárcsázott számok
10
A telefon automatikusan tárolja az utolsó
hívott számokat/neveket.
1. Nyomja meg az ENTER gombot a kormánykerék vagy a kezelőpanel billentyűzetén.
2. Használja a menü gombokat az előre
vagy hátra lépéshez az utoljára tárcsázott
számok között. Ezek a kijelzőn jelennek
meg.
3. Nyomja meg az ENTER gombot.
Gyorstárcsázás
Gyorstárcsázó számok tárolása
A telefonkönyvben tárolt számok gyorstárcsázó gombokhoz (1 – 9) kapcsolhatók.
Járjon el az alábbiak szerint:
1. Válassza ki az Telefonkönyv lehetőséget
a menüben, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
2. Görgessen az Egygombos tárcsázás
(lásd az alábbi oldalt: 275) lehetőséghez,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
3. Válassza ki, hogy melyik szám legyen a
gyorstárcsázó szám. Nyomja meg az
ENTER gombot a jóváhagyáshoz.
270
4. Keresse meg a kívánt nevet vagy telefonszámot a telefonkönyvben. Nyomja meg
az ENTER gombot a kiválasztáshoz.
A gyorstárcsázás használata
1. Hívás kezdeményezéséhez, nyomja meg
és tartsa nyomva a kívánt gyorstárcsázó
gombot körülbelül két másodpercre vagy
nyomja meg röviden a gombot, majd az
ENTER gombot.
2. Amikor bekapcsolja a telefont, akkor várjon egy kicsit a gyorstárcsázás használata
előtt.
MEGJEGYZÉS
Ha gyorshívó számot szeretne használni,
akkor aktiválni kell a 3.4 menüt. Lásd a
gyorshívás részt a menüpontok leírásában,
274. oldal.
Hívásvárakoztatás
Ha két sípolást hall a hangszóróban egy telefonhívás során, akkor valaki más hívja. Ez a
funkció a menüben kapcsolható be vagy ki.
Amikor ez történik, akkor fogadhatja vagy elutasíthatja a hívást. Ha nem szeretné fogadni a
hívást, akkor nyomja meg az EXIT/CLEAR
gombot vagy ne tegyen semmit.
Ha fogadni szeretné a hívást, akkor nyomja
meg az ENTER gombot. Az aktuális hívás
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
"várakozó módba" kerül. Ha megnyomja az
EXIT/CLEAR gombot, akkor mindkét hívás
befejeződik.
Funkciók hívás közben
Az alábbi funkciók használhatók hívások közben (görgessen a nyilakkal , majd nyomja
meg az ENTER gombot a választáshoz)
Titkos mód/
titkos mód ki
Titkos mód
Tartás/visszatérés
Válassza ki, ha várakoztatni szeretné a hívást
vagy vissza szeretne
térni ahhoz
Telefonkönyv
Telefonkönyv mutatása
Az alábbi funkciók akkor érhetők el, amikor
egy aktuális és egy várakoztatott hyvás van
folyamatban (görgessen a nyilakkal , majd
nyomja meg az ENTER gombot a választáshoz)
Titkos mód/
titkos mód ki
Titkos mód
Telefonkönyv
Telefonkönyv mutatása
10 Infotainment rendszer
Telefon funkciók*
Beszélhet mindkét féllel egyszerre (konferenciahívás)
Váltás
Válthat a két hívás
között
Telefonhívás hangereje
Növelheti vagy csökkentheti a hangerőt hívás
közben a + vagy - gombok megnyomásával a
kormánykerék billentyűzetével.
Amikor aktív a telefon, akkor a kormánykerék
billentyűzete csak a telefon funkcióit kezeli.
A telefonnak készenléti üzemmódban kell lennie, hogy az audiorendszert kezelni lehessen
ezekkel a gombokkal, lásd az alábbi
oldalt: 268.
Telefonkönyv
Telefonszámok és nevek tárolhatók a telefon
memóriájában vagy a SIM-kártya memóriájában.
Ha a személy száma megtalálható a telefonkönyvben, akkor a neve megjelenik a kijelzőn.
A telefonmemória legfeljebb 255 nevet képes
tárolni.
Telefonszámok tárolása nevekkel
–
1. Nyomja meg a MENU gombot, válassza
ki a Telefonkönyv lehetőséget, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
2. Görgessen az Új szám menüponthoz,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Nyomja meg a MENU gomb lefelé mutató
nyilát (1) vagy a kormánykerék
gombját a kereséshez a telefonkönyvben.
3. Írjon be egy nevet, és nyomja meg az
ENTER gombot.
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
4. Írjon be egy számot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
2. Nyomja meg a név első betűjének billentyűjét (vagy írja be a teljes nevet), majd
nyomja meg az ENTER gombot.
5. Válassza ki a memóriát a mentéshez,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
3. Nyomja meg az ENTER gombot a kiválasztott szám tárcsázásához.
Írjon be egy nevet vagy üzenetet
Tárcsázás a memóriából
AM FM
CD
LE CTOR
SE
SOUND
EXI T
ENTER
2
ABC
1
7
PQRS
AUTO
*
Nyomja meg a kívánt karakter gombját: először az első karaktert, majd a másodikat stb.
Nyomja meg a 1 gombot, ha szóközt szeretne
bevinni.
MY KEY
PHONE
LUM
VO E
POWER
4
GHI
3
DEF
CLEAR
MENU
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
10
1. Nyomja meg az ENTER gombot, és görgessen a nyilakkal, amíg meg nem találja
a kívánt nevet.
1
szóköz 1- ? ! , . : " ' ( )
2
abc2äåàæç
3
def3èé
4
ghi4ì
5
jkl5
SCAN
#
G027118
Összekapcsolás
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
271
10 Infotainment rendszer
Telefon funkciók*
mno6ñöòØ
7
pqrs7ß
8
tuv8üù
9
wxyz9
*
Akkor használható, ha két karaktert
kell befejezni ugyanazzal a gombbal.
0
+0@*#&$£/%
#
Nagybetűk és kisbetűk közötti váltás.
EXIT
Az utoljára bevitt betű vagy számjegy törlése. Ha hosszan megnyomja, akkor a teljes szám vagy
szöveg törlődik.
Kilépés a szövegbevitelből:
1. Az összes bevitt karakter törléséhez,
nyomja meg hosszan az EXIT/CLEAR
gombot.
Kettős SIM-kártyák
A
Teljesítmény
2W
SIM-kártya
kicsi, 3 V
Memória-bejegyzések
255A
SMS
igen
Adat/fax
nem
Kétsávos
igen (900/1800)
A telefon memóriája 255 hellyel rendelkezik. A SIM kártya
memóriahelyeinek száma az előfizetéstől függően változó
lehet.
IMEI szám
Sok hálózati szolgáltató kínál kettős SIM-kártyát - egyet az autójához és egyet egy másik
telefonhoz. A kettős SIM-kártya lehetővé
teszi, hogy két különböző telefonnak ugyanaz
a száma legyen. Kérje hálózati szolgáltatóját a
kettős SIM-kártyák használatára vonatkozó
lehetőségekkel kapcsolatban.
2. A menübe az EXIT/CLEAR gomb újbóli
hosszú megnyomásával lehet visszatérni.
272
Műszaki adatok
G026980
10
6
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A telefon letiltásához meg kell adnia a telefon
IMEI számát a hálózati szolgáltatójának. Ez
egy 15 jegyű sorozatszám, amely a telefonba
van programozva. Tárcsázza a *#06# karaktersorozatot a szám megjelenítéséhez a kijelzőn. Írja le, és tartsa biztonságos helyen.
10 Infotainment rendszer
Menüszerkezet – telefon
Áttekintés
2.4. Gyorstárcsázás
1. Híváslista
1.1. Nem fogadott hívások
4.6.3 Nem fogadott
2.4.2 Számok kiválasztása
4.6.4 Nem elérhető
1.2. Fogadott hívások
2.5. SIM törlése
4.6.5 Faxhívások
1.3. Tárcsázott számok
2.6. Telefon törlése
4.6.6 Adathívások
1.4. Lista törlése
2.7. Memória állapota
4.6.7 Összes visszavonása
1.4.1 Összes hívás
3. Üzenetek
3.1. Olvasás
5.1. Autótelefon
1.4.3 Fogadott hívások
3.2. Írás
5.2. Telefon hozzáadása
1.4.4 Tárcsázott számok
3.3. Üzenet-beállítások
5.3. Hozzáadott telefonok1
1.5.1 Utolsó hívás
1.5.2 Hívásszámláló
1.5.3 Teljes idő
1.5.4 Időzítő nullázása
2. Telefonkönyv
3.3.1 SMSC szám
3.3.2 Érvényességi idő
3.3.3 Üzenettípus
4. Hívási lehetőségek
4.1. Saját szám küldése
4.2. Hívásvárakoztatás
2.1. Keresés
4.3. Automatikus fogadás
2.2. Új szám
4.4. Automatikus újratárcsázás
2.3. Összes másolása
4.5. Hangposta száma
2.3.1 SIM-kártyáról telefonra
2.3.2 Telefonról SIM-kártyára
Max. 3 telefon
10
5. Telefonváltás
1.4.2 Nem fogadott hívások
1.5. Hívás időtartama
1
4.6.2 Hívás közben
2.4.1 Aktív
4.6. Hívás-átirányítás
4.6.1 Összes hívás
MEGJEGYZÉS
A fenti menü a BluetoothTM kihangosítóval
rendelkező autókra vonatkozik.
6. Telefon-beállítások
6.1. Hálózat
6.1.1 Automatikus
6.1.2 Manuális kiválasztás
6.2. SIM biztonság
6.2.1 Be
6.2.2 Ki
}}
273
10 Infotainment rendszer
Menüszerkezet – telefon
6.2.3 Automatikus
10
6.3. PIN kód módosítása
6.4. Audio
6.4.1 Csengetési hangerő
6.4.2 Csengőhang
6.4.3 Rádió némítása
6.4.4 Üzenetjelző hang
6.5. Gyári beállítások
A menüpontok leírása
1. Híváslista
1.1. Nem fogadott hívások
1.4. Lista törlése
2.3. Összes másolása
Az 1.1, 1.2 és 1.3 menükben található listák
az alábbiak szerint törölhetők.
Telefonszámok és nevek másolása a SIMkártyáról a telefonmemóriába.
1.4.1. Összes
2.3.1. SIM-kártyáról a telefonmemóriába
1.4.2. Nem fogadott
2.3.2. A telefonról a SIM-kártyára
1.4.3. Fogadott
2.4. Gyorstárcsázás
1.4.4. Tárcsázott
A telefonkönyvben tárolt számok gyorstárcsázó számokként tárolhatók.
1.5. Hívás időtartama
Az összes vagy a legutóbbi hívás időtartama.
A hívási időzítő nullázásához a telefon kódjára
van szükség (lásd 5.4 menü).
1.5.1. Utolsó hívás
1.5.2. Hívásszámláló
2.5. SIM törlése
Törli a SIM-kártya teljes memóriáját.
2.6. Telefon törlése
A telefon teljes memóriájának törlése.
2.7. Memóriaállapot
Mutatja, hogy hány hely foglalt a SIM-kártya
és a telefon memóriájában. A táblázat
mutatja, hogy összesen hány hely foglalt, például 100 (250).
Nem fogadott hívások listája Kiválaszthat,
törölhet vagy tárolhat egy hívást a telefonkönyvben.
1.5.3. Teljes idő
1.2. Fogadott hívások
2. Telefonkönyv
3. Üzenetek
2.1. Keresés
3.1. Olvasás
Fogadott hívások listája. Kiválaszthat, törölhet
vagy tárolhat egy hívást a telefonkönyvben.
1.3. Tárcsázott számok
Tárcsázott számok listája. Kiválaszthat, törölhet vagy tárolhat egy hívást a telefonkönyvben.
1.5.4. Időzítő nullázása
Név keresése a telefonkönyvben.
2.2. Új szám
Nevek és telefonszámok tárolása a telefonkönyvben, lásd az alábbi oldalt: 270.
Fogadott szöveges üzenetek. Válassza ki,
hogy törölni, továbbítani, módosítani vagy
menteni szeretné-e az üzenete vagy annak
részeit.
3.2. Írás
Írjon egy üzenetet a billentyűzet használatával. Válassza ki, hogy menteni vagy küldené
szeretné-e azt.
274
10 Infotainment rendszer
Menüszerkezet – telefon
3.3. Az üzenet el van küldve
4.6. Átirányítások
Írja be az üzenetközpont számát (SMSC
szám), amelyre az üzeneteket továbbítani kell
valamint azt, hogy mennyi ideig kell azokat
tárolni az üzenetközpontban. Az üzenet-beállításokkal kapcsolatban, kérje hálózati szolgáltatója segítségét. Normális esetben ezeket
a beállításokat nem kell megváltoztatni.
Válassza ki, hogy mikor és milyen típusú hívásokat kell átirányítani egy megadott telefonszámra.
3.3.1. SMSC szám
4.6.2. Hívás közben
3.3.2. Érvényességi idő
4.6.3. Nem fogadott
3.3.3. Üzenet típusa
4.6.4. Nem elérhető
4. Hívásbeállítások
4.1. Saját szám küldése
4.6.1. Összes hívás
Ez a beállítás csak a folyamatban lévő hívások közben érvényes.
4.6.5. Faxhívások
4.6.6. Adathívások
Megjeleníti vagy elrejti a telefonszámát a
hívott személy elől. A telefonkönyvben nem
szereplő számok vonatkozásában, kérje hálózati szolgáltatója segítségét.
4.6.7. Összes visszavonása
4.2. Hívásvárakoztatás
Válassza ki a beépített telefont.
Értesítés másik bejövő hívásról a folyamatban
lévő hívások közben.
5.2. Telefon hozzáadása
5. Telefonváltás
5.1. Autótelefon
4.3. Automatikus fogadás
Mobiltelefonok hozzáadása a hozzáadott
telefonok listájához.
Bejövő hívások automatikus fogadása.
5.3. Hozzáadott telefonok.
4.4. Visszahívás
Válassza ki valamelyik hozzáadott telefon
csatlakoztatásához (legfeljebb 3 telefon).
Egy előzőleg kapcsolt számot hív.
4.5. Hangpostafiók száma
A hangpostafiók számát tárolja.
MEGJEGYZÉS
A fenti menü a BluetoothTM kihangosítóval
rendelkező autókra vonatkozik.
10
6. Telefon-beállítások
6.1. Hálózat
Válasszon ki egy hálózatot automatikusan
vagy manuálisan. A kiválasztott hálózat jelenik meg a kijelzőn a telefon alap üzemmódjában.
6.1.1. Automatikus
6.1.2. Manuális kiválasztás
6.2. SIM biztonság
Válassza ki, hogy a PIN-kód be vagy ki
legyen-e kapcsolva vagy a telefonnak automatikusan kell-e megadnia a PIN-kódot.
6.2.1. Be
6.2.2. Ki
6.2.3. Automatikus
6.3. PIN-kód megváltoztatása
Változtassa meg a PIN-kódot. Írja le és
helyezze a kódot biztonságos helyre.
6.4 Hangok
6.4.1. Hangerő
}}
275
10 Infotainment rendszer
Menüszerkezet – telefon
Állítsa be a csengetés hangerejét.
10
6.4.2. Csengőhang
Öt különböző csengőhang közül választhat.
6.4.3. Be/ki
Rádió elnémítása.
6.4.4. Üzenetjelző hang
6.5. Gyári beállítások
A rendszer gyári beállításainak visszaállítása.
276
10 Infotainment rendszer
Bluetooth kihangosító*
Általános leírás
mellett (2) helyezkedik el. A mobiltelefon
használható a saját gombjaival is, függetlenül
attól, hogy csatlakoztatva van-e vagy sem.
Telefonfunkciók, a kezelőszervek
áttekintése
10
MEGJEGYZÉS
Csak bizonyos mobiltelefonok kompatibilisek teljesen a kihangosító funkcióval. A
Volvo azt javasolja, hogy kérje hivatalos
Volvo kereskedés segítségét vagy látogasson el a www.volvocars.com weboldalra a
kompatibilis mobiltelefonok ellenőrzéséhez.
A rendszer áttekintése.
Mobiltelefon
Mikrofon
Kormánykerék-billentyűzet*
A középkonzol vezérlőpanelje
BluetoothTM
A BluetoothTM kapcsolattal rendelkező mobiltelefonok vezeték nélkül csatlakoztathatók az
audiorendszerhez. Az audiorendszer ezután
kihangosítóként működik, és lehetőség van a
mobiltelefon számos funkciójának távvezérlése. A mikrofon a tetőkárpitban, a napellenző
A középkonzol vezérlőpanelje.
VOLUME - hangerő, ugyanez a funkció
rendelkezésre álló a kormánykerék billentyűzetén*.
Kijelző
ENTER – hívás fogadása, menüválasztás
vagy a telefon aktiválása a telefon
készenléti üzemmódjából.
PHONE – be/ki/készenléti állapot.
EXIT – hívás befejezése/visszautasítása,
visszagörgetés a menüben, választás
visszavonása vagy a bevitt számjegyek/
karakterek törlése.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
277
10 Infotainment rendszer
Bluetooth kihangosító*
10
A MENU - a menürendszerbe vezet. A
fel/le gombokkal válthat a menüpontok
között.
Keresés – előre vagy visszalépés szövegek vagy számok bevitele közben.
Szám/karakter gombok és helyi menük.
Emlékeztető
A menük a középkonzolról és a kormánykerék-billentyűzetről lehet kezelni. A menükkel
kapcsolatos általános tájékoztatásért, lásd az
alábbi oldalt: 248.
MEGJEGYZÉS
Ha az autó BluetoothTM handsfree funkcióval és beépített telefonnal is fel van szerelve, akkor egy további menü van a telefon menüben, lásd az alábbi oldalt: 282.
Bekapcsolás/kikapcsolás
A PHONE gomb rövid megnyomása aktiválja
a kihangosító funkciót. A TELEFON szöveg
mutatja a kijelző tetején, hogy az telefon
szimbólum mutatja,
módban van. A
hogy a funkció aktív.
A PHONE egyszeri hosszú megnyomása
kikapcsolja a kihangosító funkciót és lecsatlakoztatja a csatlakoztatott telefont.
278
Mobiltelefon csatlakoztatása
A mobiltelefon csatlakoztatása különböző
módokon hajtható végre attól függően, hogy
az előzőleg csatlakoztatva volt-e vagy sem.
Amikor első alkalommal csatlakoztatja a
mobiltelefont, akkor tegye az alábbiakat.
1. lehetőség - az autó menürendszerében
1. Tegye észlelhetővé/láthatóvá a mobiltelefont BluetoothTM kapcsolaton keresztül,
lásd a mobiltelefon kézikönyvét vagy a
www.volvocars.com weboldalt.
2. Aktiválja a kihangosító funkciót a PHONE
gombbal.
> A Telefon hozzáadása menüpont
jelenik meg a kijelzőn. Ha egy vagy
több mobiltelefon már regisztrálva van,
akkor ezek szintén megjelennek.
3. Válassza az Telefon hozzáadása lehetőséget.
> Az audiorendszer megkeresi a közelben lévő mobiltelefonokat. A keresés
körülbelül 30 másodpercet vesz
igénybe. Az észlelt mobiltelefonokat
azok BluetoothTM neve jelöli a kijelzőn.
A kihangosító funkció BluetoothTM
neve My Volvo Car formában jelenik
meg.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
4. Válassza ki az egyik mobiltelefont az
audiorendszer kijelzőjéről.
5. Írja be az audiorendszer kijelzőjén látható
számsorozatot a mobiltelefon billentyűzetén.
2. lehetőség - a telefon menürendszerében
1. Aktiválja a kihangosító funkciót a PHONE
gombbal. Ha telefon van csatlakoztatva,
akkor csatlakoztassa le a csatlakoztatott
mobiltelefont.
2. Keressen a mobiltelefon BluetoothTM
menüjében, lásd a mobiltelefon használati
útmutatóját.
3. Válassza ki a My Volvo Car lehetőséget
a mobiltelefon által észlelt egységek
közül.
4. Írja be az '1234' PI-kódot a mobiltelefonba, amikor az PIN-kódot kér.
5. Válassza ki a My Volvo Car csatlakoztatását a mobiltelefonon.
A mobiltelefon automatikusan regisztrálásra
(párosításra) kerül az audiorendszerrel,
miközben a Szinkronizálás felirat látható a
kijelzőn. A mobiltelefonok regisztrálásával
kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd az
alábbi oldalt: 280.
Amikor a kapcsolat létrejött, akkor a
bólum jelenik meg, és a mobiltelefon
szim-
10 Infotainment rendszer
Bluetooth kihangosító*
BluetoothTM neve jelenik meg a kijelzőn. A
mobiltelefon mostantól vezérelhető az audiorendszerről.
A híváshoz
1. Ellenőrizze, hogy a TELEFON szöveg
jelenik-e meg a kijelző tetején és látható-e
a
szimbólum.
2. Tárcsázza a számot a telefonkönyv használatával, lásd az alábbi oldalt: 281.
3. Nyomja meg az ENTER gombot.
A hívás az EXIT gombbal szakítható meg.
A mobiltelefon lecsatlakoztatása
Automatikus lecsatlakoztatás történik, ha a
mobiltelefon kívülre kerül az audiorendszer
hatókörén. A csatlakozással kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd az alábbi
oldalt: 280.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
Bizonyos mobiltelefonok esetén a kihangosítóra váltást a mobiltelefon billentyűzetén
kell jóváhagyni.
Hívások kezdeményezése és
fogadása
Bizonyos mobiltelefonok esetén a csatlakozást megszakad a némítás funkció használatakor. Ez normális. A kihangosítás
funkció megkérdezi, hogy újra csatlakozni
szeretne-e.
10
• Telefonkönyv – keresés a telefonkönyvben.
Bejövő hívás
A hívások az ENTER gomb megnyomásával
fogadhatók akkor is, ha az audiorendszer például CD vagy FM módban van. A hívásokat
az EXIT gomb megnyomásával utasíthatja
vissza vagy fejezheti be.
MEGJEGYZÉS
Folyamatban lévő beszélgetés közben
nem kezdeményezhető új hívás.
Audio-beállítások
Automatikus fogadás
Az automatikus fogadás azt jelenti, hogy a
hívások fogadása automatikusan történik.
Aktiválja vagy inaktiválja a TELEFON MENÜ
HÍVÁSBEÁLLÍTÁSOK Automatikus
fogadás menüpontban.
A manuális leválasztás a kihangosító funkció
kikapcsolásával, a PHONE gomb hosszú
megnyomásával lehetséges. A kihangosító
funkció akkor is kikapcsol, amikor kikapcsolja
a gyújtást.
A hívás menüben
Amikor a mobiltelefon lecsatlakozott, akkor a
folyamatban lévő hívás folytatható a mobiltelefon beépített hangszórójával és mikrofonjával.
• Mikrofon elnémítása - az audiorendszer
Nyomja meg a MENU vagy ENTER gombot
egy folyamatban lévő hívás közben az alábbi
funkciók eléréséhez:
mikrofonja elnémítva.
• Hívás áthelyezése a mobiltelefonra - a
hívás áthelyezése a mobiltelefonra.
Telefonhívás hangereje
A hívás hangereje hívások közben szabályozható. Használja a kormánykerék billentyűzetének használatával*.
Az audiorendszer hangereje
Telefon üzemmódban (TELEFON) az audiorendszer hangereje általában a VOLUME
gombbal szabályozható.
Az audioforrás a bejövő hívás közben automatikusan elhalkítható a TELEFON MENÜ
TELEFONBEÁLLÍTÁSOK HANGOK ÉS
HANGERŐ Rádió elnémítása menüpontban.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
279
10 Infotainment rendszer
Bluetooth kihangosító*
Csengőhang hangereje
10
Menjen a TELEFON MENÜ
TELEFONBEÁLLÍTÁSOK HANGOK ÉS
HANGERŐ Csengőhang hangereje
menüponthoz és állítsa be a
/
gombokkal a kezelőpanelen a középkonzolon.
Csengőhangok
A kihangosító funkció beépített csengőhangokkal rendelkezik, amelyek a TELEFON
MENÜ TELEFONBEÁLLÍTÁSOK
HANGOK ÉS HANGERŐ Csengőhangok
1. csengőhang stb. menüpontban választhatók ki.
MEGJEGYZÉS
A csatlakoztatott mobiltelefon csengőhangja nem kapcsol ki, amikor a kihangosító rendszer beépített jelzéseit használja.
Továbbiak a regisztrálásról és
csatlakoztatásról
mobiltelefont a menürendszer használatával
az alábbiak szerint.
Legfeljebb 3 mobiltelefon regisztrálható. A
regisztrálás telefononként egyszer kell végre
hajtani. A regisztrálást követően a mobiltelefon a hozzáadott telefonok listájába kerül.
Egyszerre egynél több telefon nem csatlakoztatható. A mobiltelefonom a TELEFON
MENÜ BLUETOOTH Telefon
eltávolítása menüpontban távolíthatók el.
A menüszerkezet két változatban elérhető
attól függően, hogy az autó csak BluetoothTM
funkcióval vagy beépített telefonnal rendelkezik-e.
1
280
A csak BluetoothTM funkcióval rendelkező
autók esetében a csatlakoztatás a
TELEFON MENÜ BLUETOOTH
Telefonváltás Telefon hozzáadása
menüpontban vagy valamelyik előzőleg
csatlakoztatott telefon kiválasztásával
végezhető el.
•
A beépített telefonnal és BluetoothTM
funkcióval rendelkező autók esetében a
csatlakoztatás a TELEFON MENÜ
Telefonváltás Telefon hozzáadása
menüpontban vagy valamelyik előzőleg
csatlakoztatott telefon kiválasztásával
végezhető el.
Automatikus csatlakozás
Amikor a kihangosító funkció aktív és az
utolsó csatlakoztatott mobiltelefon a hatókörön belül van, akkor automatikusan csatlakozik. Amikor az audiorendszer a legutolsó
csatlakoztatott telefont keresi, akkor annak
neve megjelenik a kijelzőn. Egy másik telefon
manuális csatlakoztatására váltáshoz, nyomja
meg az EXIT gombot.
Manuális csatlakoztatás
A csatlakoztatott telefon csengőhangjának1
kiválasztásához, menjen telefon módban a
TELEFON MENÜ
TELEFONBEÁLLÍTÁSOK HANGOK ÉS
HANGERŐ CSENGŐHANGOK
Mobiltelefon csengőhangjának használata
menüponthoz.
•
Ha nem a legutóbb csatlakoztatott telefont
szeretne csatlakoztatni vagy le szeretné cserélni a csatlakoztatott telefont, akkor járjon el
az alábbiak szerint:
Állítsa az audiorendszert telefon üzemmódba
(TELEFON) és kövesse a kijelzőn megjelenő
utasításokat vagy cserélje le a csatlakoztatott
Nem minden mobiltelefon támogatott.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
10 Infotainment rendszer
Bluetooth kihangosító*
Telefonkönyv
A telefonkönyv minden használata feltételezi,
hogy a TELEFON szöveg legyen látható a
kijelző tetején és a
szimbólum látható
legyen.
Az audiorendszer tárolja az egyes regisztrált
mobiltelefonok telefonkönyvének egy példányát. A telefonkönyv az egyes csatlakozások
alkalmával automatikusan az audiorendszerbe másolódik. A funkció a
TELEFONBEÁLLÍTÁSOK Telefonkönyv
szinkronizálása menüpontban kapcsolható
ki. A partnerek keresése csak a csatlakoztatott mobiltelefon telefonkönyvében lehetséges.
MEGJEGYZÉS
Ha a mobiltelefon nem támogatja a telefonkönyv másolását, akkor az A lista üres
üzenet látható a másolás befejezését
követően.
Ha a telefonkönyv tartalmazza a hívó fél kapcsolati adatait, akkor azok megjelennek a
kijelzőn.
Partnerek keresése
A telefonkönyv keresésének legegyszerűbb
módja a 2–9 gombok hosszú megnyomásával
lehetséges. Ez keresést indít el a telefonkönyvben a billentyű legelső betűje alapján.
A telefonkönyv a
gomb hosszú megnyomásával is elérhető a középkonzol kezelőpagombjával.
neljén vagy a kormánykerék
/
gombokkal vagy
A partnerek között a
a
/
gombokkal lehet keresni. A
keresés a telefonkönyv keresés menüjében is
lehetséges a TELEFONKÖNYV Keresés
menüpontban:
1. Írja be a partner nevének első néhány
betűjét, majd nyomja meg az ENTER
gombot. Vagy egyszerűen nyomja meg az
ENTER gombot.
2. Görgessen a partnerhez, majd nyomja
meg az ENTER gombot a híváshoz.
Hangfelismerés
A mobiltelefon hangfelismerő funkciója a
híváshoz az ENTER gomb nyomva tartásával
használható.
MEGJEGYZÉS
Csak bizonyos típusú mobiltelefonok teljesen kompatibilisek a hangfelismerés funkcióval. A Volvo azt javasolja, hogy a kompatibilis telefonokkal tájékoztatásért vegye
fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo
kereskedéssel vagy látogasson el a
www.volvocars.com weboldalra.
Hangpostafiók száma
A hangpostafiók száma a
HÍVÁSBEÁLLÍTÁSOK Hangpostafiók
száma: menüpontban módosítható. Ha nincs
tárolva szám, akkor ez a menü az 1 gomb
hosszú megnyomásával érhető el. Nyomja
meg hosszan a 1 gombot a tárolt szám használatához.
10
Híváslisták
A híváslisták minden kapcsolódás alkalmával
a kihangosító funkcióra másolódnak, majd a
kapcsolat során frissítésre kerülnek. Nyomja
meg az ENTER gombot az utolsó tárcsázott
megjelenítéséhez. A többi híváslista a
HÍVÁSLISTA menüpontban érhető el.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos mobiltelefonok fordított sorrendben mutatják az utolsó tárcsázott számok
listáját.
Szöveg bevitele
Szöveg bevitele a középkonzol billentyűzetének használatával. Nyomja meg egyszer a billentyű első, kétszer a második karakteréhez
stb. Folytassa a többi karakterhez, lásd a táblázatot a 271. oldalon.
Az EXIT gomb rövid megnyomásával törölhet
egy karaktert. Az EXIT gomb hosszú megnyomása törli az összes bevitt karaktert. A
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
281
10 Infotainment rendszer
Bluetooth kihangosító*
10
kezelőpanel
/
karakterek között.
gombjaival lépegethet a
Menüszerkezet - BluetoothTM
kihangosító
MEGJEGYZÉS
A BluetoothTM kihangosító menüje kétféle
változatban létezik. A csak BluetoothTM
kihangosítóval és a beépített telefonnal és
BluetoothTM kihangosítóval rendelkező
autókhoz.
3.2. Telefon eltávolítása
3.3. Csatlakozás mobiltelefonról
3.4. Bluetooth info. az autóhoz
4. HÍVÁSBEÁLLÍTÁSOK
4.1. Automatikus fogadás
4.2. Hangpostafiók száma:
5. TELEFONBEÁLLÍTÁSOK
5.1. HANGOK ÉS HANGERŐ
5.1.1. Csengőhang hangereje
1. HÍVÁSLISTA
1.1. Utolsó 10 nem fogadott
2. TELEFONKÖNYV
2.1. Keresés
2.2. Másolás telefonra
3. BLUETOOTH
3.1. Telefonváltás
3.1.1. Telefon hozzáadása
3.1.2. Hozzáadott telefonok2
2
282
3.1. Telefon eltávolítása
3.2. Csatlakozás mobiltelefonról
3.3. Bluetooth info. az autóhoz
4. HÍVÁSBEÁLLÍTÁSOK
4.1. Automatikus fogadás
4.2. Hangpostafiók száma:
5. Telefonváltás
5.1.2. Csengőhangok
5.1. Autótelefon
5.1.3. Rádió elnémítása
5.2. Telefon hozzáadása
5.2. Telefonkönyv szinkronizálása
1.2. Utolsó 10 fogadott
1.3. Utolsó 10 tárcsázott
2.2. Másolás telefonra
3. BLUETOOTH
5.3. Hozzáadott telefonok2
6. TELEFONBEÁLLÍTÁSOK
Menüszerkezet - BluetoothTM
kihangosító beépített telefonnal
1. HÍVÁSLISTA
1.1. Utolsó 10 nem fogadott
1.2. Utolsó 10 fogadott
1.3. Utolsó 10 tárcsázott
2. TELEFONKÖNYV
2.1. Keresés
Legfeljebb 3 telefon.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
6.1. HANGOK ÉS HANGERŐ
6.1.1. Csengőhang hangereje
6.1.2. Csengőhangok
6.1.3. Rádió elnémítása
6.2. Telefonkönyv szinkronizálása
10 Infotainment rendszer
RSE - hátsó szórakoztató rendszer - kétképernyős*
Általános leírás
Zene
Különböző lejátszási lehetőségek
Az RSE rendszer az autó infotainment rendszerével egyidejűleg használható.
CD-lemez lejátszása
A lemez különböző módokon játszható le,
görgessen a navigáló gombokkal a lejátszási
lehetőség kiválasztásához.
Amikor a hátsó ülésen utazók DVD vagy
RSE-AUX hangforrást használnak, miközben
fejhallgatót hallgatnak, akkor a járművezető
és az első utas használhatja az autó rádióját
vagy CD-lejátszóját.
Energiafogyasztás, gyújtáshelyzetek
A rendszer a gyújtás I vagy II helyzetében és
a motor járó állapotában kapcsolható be. Az
autó beindításakor a film lejátszása ideiglenesen megáll, és a motor beindulását követően
folytatódik.
Amikor a rendszert egyszer a gyújtás I helyzetében használta, akkor az gátlásra kerül. Az
újraindításhoz I helyzetbe kell kapcsolni a
gyújtást.
MEGJEGYZÉS
Hosszabb használatkor (több mint 10 perc)
a motor leállított állapotában, a jármű
akkumulátorának kapacitása olyan szintre
esik, amikor nem lehetséges a motor beindítása.
Ebben az esetben egy üzenet jelenik meg
a képernyőn.
1. Helyezze a CD-lemezt a címkéjével a
gombokkal ellentétes oldalon.
> A lemez lejátszása automatikusan
elkezdődik.
2. Kapcsolja be a vezeték nélküli fejhallgatót, válassza CH A vagy CH B lehetőséget a bal oldali vagy a jobb oldali képernyőhöz.
> A hang a fejhallgatóból hallható.
3. Állítsa be a fejhallgató audiohangerejét a
fejhallgató hangerő-szabályozójának/
kerekének használatával.
Amikor a párbeszédablak megjelenik:
1. Nyomja meg a jobb oldali navigáló gombot a jobb oldali menübe mozgáshoz.
2. Görgessen a navigáló gombok használatával a lejátszási lehetőségek kiválasztásához.
3.
–
2.
Nyomja meg az
1.
2.
gombot.
3. Görgessen a navigáló gombok használatával egy fájl kiválasztásához.
4.
gombbal.
CD-sávot a
vagy
gomb
megnyomásával válthat, a gombokat
nyomva tartva gyorsan tekerhet.
Szünet
Választás egy lemezkönyvtáron belül
1. A lemez betöltése.
Erősítse meg a
CD-sáv váltása
Vagy - aktiválja az autó audiorendszerét a
MODE-AUX üzemmódban, és nyomja
A B gombot a távvezérlőn a
meg a
hangszórókon keresztüli hallgatáshoz.
10
3.
gombbal lehet szüneA lemezt a
teltetni vagy újraindítani.
Állítsa meg a lemezt a
tával.
Nyomja meg újra a
lemez kiadásához.
használagombot a
Nyomja meg az
gombot az
alkönyvtár kiválasztásához.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
283
10 Infotainment rendszer
RSE - hátsó szórakoztató rendszer - kétképernyős*
10
Egyénileg másolt lemezek is
lejátszhatók.
Rendszer
RSE AUX bemenet csatlakoztatása
A rendszer által támogatott formátumok.
Azonban a lejátszhatóság és a minőség a forrásfájl minőségétől, formátumától és a lemez
minőségétől függ.
AUX-bemenet, 12 voltos elektromos
aljzat
A bemenet lehetővé teszi egyéb készülékek
csatlakoztatását. Csatlakoztatáskor mindig
tartsa be a külső készülék gyártójának vagy
viszonteladójának utasításait. Az RSE AUX
bemenethez csatlakoztatott készülék használhatja a képernyőket, a vezeték nélküli fejhallgatókat, a fejhallgató aljzatokat és az autó
hangszóróit.
MEGJEGYZÉS
Az RSE rendszerről történő audiolejátszáshoz az autó audiorendszerében, az
AUX/RSE audiokapcsolónak RSE állásban
kell lennie, lásd az alábbi oldalt: 250.
284
Audioformátum
CD-DA, DVD audio, MP3,
WMA
Videoformátum
DVD video, VCD, SVCD,
DivX/MPEG-4, WMA video,
Photo CD Kodak, Photo CD
JPG
Lemezformátum
DVD-RAM, DVD-ROM, DVDRW, DVD+RW, DVD-R, DVD
+R, CD-R, CD-ROM, CDRW, CD-3, HDCD
G015700
Az RSE-AUX bemenet a középkonzolban, am
DVD-lejátszó alatt található.
1. Csatlakoztassa a videokábelt a sárga aljzatba.
Fejlett rendszerbeállítások
Ezek a beállítások csak akkor állnak rendelkezésre, amikor a DVD-lejátszó aktív.
–
Nyomja meg az MEDIA MENU gombot.
2. Csatlakoztassa a bal oldali audiokábelt a
fehér aljzathoz és a jobb oldalit a piros aljzathoz.
GENERAL SETUP
3. Csatlakoztassa a tápellátó kábelt az
elektromos aljzathoz, ha a készülék 12 V
feszültséggel működik.
AUDIO SETUP
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ANGLE MARK
CAPTION
COMPRESSION
10 Infotainment rendszer
RSE - hátsó szórakoztató rendszer - kétképernyős*
DVX(R)
REGISTRATION
PREFERENCES
10
TV TYPE
AUDIO
SUBTITLE
G031359
Elemcsere a távvezérlőben és a
vezeték nélküli fejhallgatóban
A távvezérlő és a fejhallgató 2 AAA elemmel
működik.
Hosszabb útra vigyen magával tartalék elemeket.
G030395
DEFAULTS
Távvezérlő
Vezeték nélküli fejhallgató
1. Csavarja ki a csavart, és válassza le az
elemfedelet.
1. Csavarja ki a csavart, és válassza le az
elemfedelet.
2. Távolítsa el a használt elemeket, fordítsa
az új elemeket az elemtartóban látható
szimbólumok által jelzett irányba és
helyezze be azokat.
2. Távolítsa el a használt elemeket, fordítsa
az új elemeket az elemtartóban látható
szimbólumok által jelzett irányba és
helyezze be azokat.
3. Szerelje fel a fedelet és csavarja be a csavart.
3. Szerelje fel a fedelet és csavarja be a csavart.
MEGJEGYZÉS
Ha a rendszer túl meleg a használathoz,
vagy az akkumulátor töltöttsége túl alacsony, akkor tájékoztató üzenet jelenik
meg a képernyőn.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
285
10 Infotainment rendszer
RSE - hátsó szórakoztató rendszer - kétképernyős*
Környezetvédelem
10
286
Ügyeljen arra, hogy a lemerült elemeket környezettudatos módon selejtezze.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
10 Infotainment rendszer
10
287
Típusjelölés...........................................................................................
Méretek és tömegek.............................................................................
A motor műszaki adatai........................................................................
Motorolaj...............................................................................................
Folyadékok és kenőanyagok................................................................
Üzemanyag...........................................................................................
Kerekek és gumiabroncsok, méretek és nyomás ................................
Katalizátor ............................................................................................
Elektromos rendszer.............................................................................
Típusengedély.......................................................................................
Szimbólumok a kijelzőn........................................................................
288
290
292
295
296
298
300
302
303
304
306
307
MŰSZAKI ADATOK
11 Műszaki adatok
Típusjelölés
A címke elhelyezkedése
11
290
11 Műszaki adatok
Típusjelölés
Az autó típusjelölése, járműazonosító és
motorszáma használható az összes hivatalos
Volvo kereskedésben az autóval kapcsolatban és a cserealkatrészek valamint tartozékok rendelésénél.
Típusjelölés, járműazonosító szám, maximális megengedett tömegek, szín- és
kárpitkódok valamint típusengedélyszám.
A címke akkor látható, ha ki van nyitva a
jobb oldali hátsó ajtó.
MEGJEGYZÉS
A kezelési útmutatóban szereplő matricák
nem pontosan egyeznek meg az autóban
találhatókkal. Ezek a hozzávetőleges megjelenést és az elhelyezkedésüket mutatják
az autóban. Az adott autóra vonatkozó
adatok az autóban található matricákon
találhatók.
11
Motorkód és motorsorozatszám.
Motorolajcímke.
A sebességváltó típusjelölése és sorozatszáma:
automata sebességváltó AW
manuális sebességváltó
automata sebességváltó
Az állófűtés címkéje.
Az autó azonosító száma (VIN – Vehicle
Identification Number).
A járművel kapcsolatos további adatok a forgalmi dokumentumban találhatók.
291
11 Műszaki adatok
Méretek és tömegek
Méretek
11
292
Méretek
mm
Méretek
mm
A
Tengelytáv
2857
H
Hátsó nyomtáv
1624
B
Hossz
4807
I
Rakományszélesség, padló
1064
C
Rakomány hossza, a padlón,
lehajtott hátsó üléssel
2018
J
Szélesség
1936
D
Rakományhossz, a padlón
1118
K
Szélesség a külső tükrökkel
együtt
2112
E
Magasság
1784
L
1936
F
Rakomány magassága, padló
Szélesség behajtott külső tükrökkel
G
Első nyomtáv
872
1634
Tömegek
A menetkész tömeg tartalmazza a járművezetőt, a 90%-ban tele üzemanyagtartályt és az
összes folyadékot.
Az utasok és tartozékok súlya valamint a
vonóhorog-terhelés (ha van csatlakoztatva
utánfutó, lásd a táblázatot) befolyásolja a terhelhetőséget és nem számít bele a menetkész tömegbe.
Megengedett maximális terhelhetőség =
össztömeg - menetkész tömeg.
11 Műszaki adatok
Méretek és tömegek
MEGJEGYZÉS
FIGYELEM
A megadott menetkész tömeg az autó normál változatára vonatkozik - vagyis extra
felszerelések vagy tartozékok nélkül. Ez
azt jelenti, hogy minden tartozék hozzáadásával a tartozék súlyának megfelelően
csökken az autó terhelhetősége.
Az autó vezethetőségi jellemzői függenek
attól, hogy mennyire van terhelve és
hogyan van elosztva a terhelés.
A matrica elhelyezkedéséhez, lásd az alábbi
oldalt: 290.
Max. össztömeg
Max. szerelvénytömeg (autó+utánfutó)
Max. első tengelyterhelés
Példák a terhelhetőségi kapacitást csökkentő tartozékokra a Kinetic/Momentum/
Summum felszereltségi szintek, valamint
az olyan tartozékok, mint a vonóhorog,
tetőcsomagtartó, tetődoboz, audiorendszer, kiegészítő lámpák, GPS, üzemanyaggal működő fűtés, biztonsági rács, szőnyegek, csomagtértakaró, elektromos ülések stb.
11
Max. hátsó tengelyterhelés
Felszereltségi szint
Max. terhelés: Lásd a forgalmi dokumentumot.
Max. tetőterhelés: 100 kg
Az autó lemérése egy módja annak, hogy
megállapítsa az autó tényleges menetkész
tömegét.
Vontatóképesség és vonóhorog-terhelés
Motor
Fékes tömeg, fékezett utánfutó, kg
Max. vonóhorog-terhelés, kg
D4 FWD
1800
90
egyéb
2250
90
}}
293
11 Műszaki adatok
Méretek és tömegek
11
294
Fék nélküli utánfutó max. tömege, kg
Max. vonóhorog-terhelés, kg
750
50
11 Műszaki adatok
A motor műszaki adatai
MEGJEGYZÉS
Nem minden motor rendelhető minden
piacon.
A
B
Motor
MotorkódA
Teljesítmény (kW/
fordulatszám)
Teljesítmény
(lóerő/
fordulatszám)
Nyomaték (Nm/
fordulatszám)
Hengerek
száma
Furat
(mm)
Löket
(mm)
Hengerűrtartalom
Kompresszióviszony
T5
B5254T9
154/5000
210/5000
320/1500-4500
5
83
92,3
2,497
9,0:1
3.2
B6324S5
179/6400
243/6400
320/3200
6
84
96
3,192
10,8:1
D5
D5244T18
147/3900
200/3900
420/1900-2800
5
81,0
93,15
2,400
17,3:1
D4B
D5244T5
120/4000
163/4000
340/1750-3000
5
81,0
93,15
2,400
17,3:1
11
A motorkód, alkatrész- és sorozatszám a motoron található, lásd az alábbi oldalt: 290.
Bizonyos piacokon
295
11 Műszaki adatok
Motorolaj
Kedvezőtlen vezetési körülmények
Hosszabb utakon ellenőrizze gyakrabban az
olajszintet:
11
•
•
•
•
lakókocsit vagy utánfutót vontatva
hegyes vidékeken
magas sebességek mellett
alacsonyabb mint -30 °C vagy magasabb
mint +40 °C hőmérsékleten.
Ez rendellenesen magas olajhőmérséklethez
vagy olajfogyasztáshoz vezethet.
Az olajszintet is gyakrabban ellenőrizze, ha az
autót gyakran vezeti rövid távolságokon
(kevesebb min 10 km), amikor a hőmérséklet
alacsony (+5 °C alatti).
Kedvezőtlen vezetési feltételekhez, válasszon
teljesen szintetikus motorolajat. Ez extra
védelmet biztosít a motor számára.
A Volvo az alábbiakat javasolja:
FONTOS
A motor szervizintervallumainak megfelelő
követelmények teljesítése érdekében a
gyárban minden motort speciálisan kiválasztott szintetikus motorolajjal töltenek
fel.Az olaj kiválasztása nagyon gondosan
történt a hasznos élettartam, az indítási jellemzők, az üzemanyag-fogyasztás és a
környezetre gyakorolt hatás figyelembe
vételével.
Jóváhagyott motorolajat kell használni
annak érdekében, hogy alkalmazhatók
legyenek az előírt szervizintervallumok.
Csak az előírt fokozatú motorolajat használja az utántöltéshez és az olajcseréhez
is, különben károsan befolyásolhatja a
hasznos élettartamot, az indítási jellemzőket, az üzemanyag-fogyasztást és a környezetre gyakorolt hatást.
A Volvo Car Corporation a garanciával
kapcsolatos minden felelősséget elhárít,
ha nem az előírt fokozatú és viszkozitású
olajat használja.
A Volvo azt javasolja, hogy az olajcseréket
hivatalos Volvo szervizben végeztesse el.
296
11 Műszaki adatok
Motorolaj
Motorolaj-minőség
Motor
Motorkód
Előírt olajminőség
Mennyiség, beleértve az olajszűrőt
(liter)
A
T5
B5254T9
Olajminőség: ACEA A5/B5
körülbelül 5,5
3.2
B6324S5
Viszkozitás: SAE 0W–30.
körülbelül 6,8
D5
D5244T18
körülbelül 5,7
D4A
D5244T5
körülbelül 5,7
11
Bizonyos piacokon
A motorolaj betöltéséhez, lásd az alábbi
oldalt: 215.
297
11 Műszaki adatok
Folyadékok és kenőanyagok
Automata sebességváltó
11
Előírt sebességváltó-folyadék
TF-80SC
7,0
AW1
AW55-51
7,7
JWS 3309
Folyadékok
Folyadék
Rendszer
Hűtőfolyadék
T5
8,7
3.2
9,7
D4 és D5
8,7
Hűtőközeg
Előírt olajminőség
A Volvo által ajánlott hűtőfolyadék 50% vízzelA, lásd a csomagolást. A termosztát az
alábbi hőmérsékleteken kezd nyitni:
90 °C a benzinmotorok és 82 °C a dízelmotorok esetén
B
Fékfolyadék
Fékrendszer
0,6
DOT 4
Kormányszervo
folyadék
Kormányszervo
1,0
tartály
0,2
WSS M2C204-A vagy ennek megfelelő, ugyanilyen tulajdonságokkal rendelkező termék.
Üzemanyag
A
B
Mennyiség
(liter)
Légkondicionáló
Mosófolyadék
298
Mennyiség (liter)
R134a (HFC134a)
Olaj: PAG
6,5
A Volvo által ajánlott mosófolyadék - hideg időben és fagypont alatt fagyvédelemmel.
Benzinmotor
körülbelül. 80
Benzines: lásd az alábbi oldalt: 141
Dízelmotor
körülbelül. 68
Dízel: lásd az alábbi oldalt: 141
A víz minőségének eleget kell tennie az STD 1285.1 szabványnak.
A hűtőközeg mennyisége a motorváltozattól függően változik. A Volvo azt javasolja, hogy forduljon hivatalos Volvo szervizhez a helyes adatok tekintetében.
11 Műszaki adatok
Folyadékok és kenőanyagok
FONTOS
A sebességváltó károsodásának megelőzéséhez az előírt sebességváltó-folyadékot
kell használni. Ne keverje semmilyen más
sebességváltó-folyadékkal. Ha más folyadékkal töltötte fel a sebességváltót, akkor
vegye fel a kapcsolatot egy közeli szervizzel. A Volvo azt javasolja, hogy forduljon a
legközelebbi hivatalos Volvo szervizhez.
11
MEGJEGYZÉS
Normál vezetési feltételek mellett, a sebességváltó-olajat nem kell lecserélni a sebességváltó élettartama során. Azonban a
kedvezőtlen használati feltételek mellett
szükséges lehet, lásd az alábbi oldalt: 296.
299
11 Műszaki adatok
Üzemanyag
CO2-kibocsátás és üzemanyag-fogyasztás
11
3.2 AWD
A
374 (384)A
16,1 (16,5)A
203 (203)A
8,7 (8,7)A
265 (269)A
11,4 (11,5)A
D4
- (275)A
– (10,5)A
- (176)A
– (6,7)A
- (212)A
- (8,1)A
D5 AWD
- (275)A
– (10,5)A
- (180)A
– (6,8)A
- (215)A
- (8,2)A
A zárójelben szereplő érték a hétüléses változatra vonatkozik.
Magyarázat
városon kívüli vezetés
gramm/km
kombinált vezetés
liter/100 km
városi vezetés
Üzemanyag-fogyasztás és széndioxidkibocsátás
A fenti táblázatban található üzemanyagfogyasztási és kibocsátási értékek sajátságos
EU-ciklusokon1 alapszanak, amelyek menet-
1
300
kész tömegű, alapfelszereltségű autókra
vonatkoznak, extra tartozékok nélkül. Az autó
tömege a felszereltségétől függően növekedhet. Ez, valamint az autó terhelésének mértéke növeli az üzemanyag-fogyasztást és a
szén-dioxid-kibocsátást.
Az üzemanyag-fogyasztás számos okból
magasabb lehet a táblázatban szereplő értékeknél. Ennek oka lehet például:
A hivatalos üzemanyag-fogyasztási adatok laboratóriumi környezetben ("EU vezetési ciklusok") végzett két szabványosított vezetési cikluson alapszanak, amelyek teljes összhangban vannak az
80/1268/EEC (Euro 4) EU Regulation no 692/2008 , és 715/2007 (Euro 5) valamint UN ECE Regulation no 101 EU irányelvekkel. A szabályozások lefedik a városi és városon kívüli vezetési ciklusokat. - Városi vezetés - a mérések a motor hidegindításával kezdődnek. A vezetés szimulált. - Városon kívüli vezetés - az autót 0 és 120 km/h sebességek között gyorsítják fel és fékezik le. A
vezetés szimulált. A táblázatban található kombinált vezetési érték a szabályozásnak megfelelően a városi és a városon kívüli értékek kombinációja. CO2-kibocsátás - a szén-dioxid-kibocsátás
kiszámításához összegyűjtik a kipufogógázokat két vezetési ciklus során. Ezek elemzésével kapják meg a CO2-kibocsátás értékét.
11 Műszaki adatok
Üzemanyag
•
•
A járművezető vezetési stílusa.
•
A magas sebesség megnövekedett légellenállással jár.
•
Az üzemanyag minősége, az út- és forgalmi viszonyok, az időjárás és az autó
állapota.
Ha az ügyfél a gyári alapváltozatnál
nagyobb kerekeket szerel fel, akkor az
ellenállás növekszik.
Akár a fent említett példák kombinációja
jelentősen megnövekedett fogyasztással járhat. További tájékoztatásért, lásd az1 pontban
említett szabályozásokat.
rendszeresen - a legjobb eredmény eléréséhez, válassza az ECO gumiabroncsnyomást, lásd gumiabroncsnyomás-táblázat,
302. oldal.
•
A gumiabroncs-választás hatással van az
üzemanyag-fogyasztásra - kérje egy
kereskedő tanácsát a megfelelő gumiabroncsokkal kapcsolatban.
11
További tájékoztatásért és további tanácsokért, lásd 13 és 138. oldal.
Az üzemanyaggal kapcsolatos általános információkhoz, lásd 143. oldal.
Felmerülhet az üzemanyag-fogyasztás
nagyobb eltérései az EU vezetési ciklusokhoz1 viszonyítva, amelyeket az autó tanúsításához használnak és amelyeken a táblázatban szereplő értékek alapszanak.
Ne feledje
Tanácsok a járművezetőnek a fogyasztás
csökkentéséhez:
•
Vezessen finoman és kerülje a szükségtelen gyorsítást valamint az erős fékezést.
•
Vezessen a helyes levegőnyomással a
gumiabroncsokban és ellenőrizze azt
1
A hivatalos üzemanyag-fogyasztási adatok laboratóriumi környezetben ("EU vezetési ciklusok") végzett két szabványosított vezetési cikluson alapszanak, amelyek teljes összhangban vannak az
80/1268/EEC (Euro 4) EU Regulation no 692/2008 , és 715/2007 (Euro 5) valamint UN ECE Regulation no 101 EU irányelvekkel. A szabályozások lefedik a városi és városon kívüli vezetési ciklusokat. - Városi vezetés - a mérések a motor hidegindításával kezdődnek. A vezetés szimulált. - Városon kívüli vezetés - az autót 0 és 120 km/h sebességek között gyorsítják fel és fékezik le. A
vezetés szimulált. A táblázatban található kombinált vezetési érték a szabályozásnak megfelelően a városi és a városon kívüli értékek kombinációja. CO2-kibocsátás - a szén-dioxid-kibocsátás
kiszámításához összegyűjtik a kipufogógázokat két vezetési ciklus során. Ezek elemzésével kapják meg a CO2-kibocsátás értékét.
301
11 Műszaki adatok
Kerekek és gumiabroncsok, méretek és nyomás
Jóváhagyott gumiabroncs-nyomások
Motor
11
Összes
Gumiabroncsméret
Sebesség (km/h)
Első (kPa)B
Hátsó (kPa)
Első (kPa)
Hátsó (kPa)
ECO nyomásA
0-160
220
220
270
270
270
235/60R18
160+
220
220
270
270
–
255/50R19
0-160
240
240
270
270
270
255/45R20
160 +
240
240
270
270
–
0-80
420
420
420
420
–
Gazdaságos vezetés, lásd az alábbi oldalt: 186.
Bizonyos országokban "bar" mértékegységet használnak a "Pascal" SI egység mellett: 1 bar = 100 kPa (270 kPa = 2,70 bar).
MEGJEGYZÉS
Nem minden motor, gumiabroncs vagy
ezek kombinációja érhető el minden
piacon.
302
Max. terhelés
235/65R17
Ideiglenes pótkerék
A
B
Terhelés, 1-3 személy
11 Műszaki adatok
Katalizátor
Általános leírás
A katalizátor célja a kipufogó gázok szűrése.
A katalizátor a kipufogó gázok irányában
helyezkedik el, a motorhoz közel, így gyorsan
eléri az üzemi hőmérsékletet. A katalizátor
csatornákkal ellátott (kerámia vagy fém)
tömb. A csatornák fala vékony platina, ródium
és palládium réteggel van bevonva. Ezek a
fémek katalizátorként működnek, azaz részt
vesznek egy kémiai reakcióban, és gyorsítják
azt, anélkül, hogy ők maguk elhasználódnának.
11
Lambda-szondaTM oxigén érzékelő
A Lambda-szonda egy, a kibocsátások csökkentését és az üzemanyag gazdálkodás javítását szolgáló szabályozó rendszer része.
Az oxigén érzékelő a motort elhagyó kipufogó
gázok oxigéntartalmát figyeli. Az értéket egy
elektronikus rendszerbe adagolja, amely
folyamatosan szabályozza a befecskendezőket. A motorba menő levegőhöz kevert üzemanyag arányát a rendszer folyamatosan igazítja. Ezek a beállítások, a háromutas katalizátorral együtt, optimális feltételeket teremtenek
a káros kipufogó gázok (szénhidrogének,
szén-monoxid és nitrogén-oxidok) hatékony
égetésére.
303
11 Műszaki adatok
Elektromos rendszer
Általános leírás
Az autó feszültségszabályozott váltóáramú
generátorral rendelkezik. Az elektromos rendszer egypólusú és a jármű vázát valamint a
motorblokkot használja vezetőként.
11
Az akkumulátor kapacitása az autó felszereltségi szintjétől függ.
FONTOS
Ha kicseréli az akkumulátort, akkor az eredeti akkumulátorral megegyező hidegindítási kapacitású és tartalék kapacitású
akkumulátorra cserélje azt (lásd az akkumulátor címkéjét).
Akkumulátor
Feszültség, V
A
Hidegindítási kapacitás
Tartalék kapacitás,
Kapacitás, Ah
CCA (hidegindítási amperszám), A
percben
12
600
120
70
12
800A
150
90
Dízelmotorral vagy állófűtéssel felszerelt autók
Izzók
Világítás
304
Teljesítmény (W)
Típus
Tompított fényszóró, halogén
55
H7 LL
Távolsági fényszóró, halogén
55
H7 LL
Extra távolsági fényszóró, ABL
65
H9
Első irányjelzők
21
HY21W
11 Műszaki adatok
Elektromos rendszer
Világítás
Teljesítmény (W)
Típus
Helyzetjelző-/pakolólámpák, első; szélességjelző lámpák, első; belépő világítás, hátsó
5
W5W LL
Oldalsó irányjelzők, külső tükrök
5
WY5W LL
Első belépő világítás
5
SV8.5 aljzat, hossz: 38 mm
Kesztyűtartó-világítás
5
SV8.5 aljzat, hossz: 43 mm
Piperetükör-világítás
2
T5, W2x4.6d aljzat
Csomagtér-világítás
10
SV8.5 aljzat, hossz: 43 mm
Rendszámtábla-világítás
5
C5W LL
Irányjelzők, hátsó
21
PY21W SV
Tolatólámpa
21
P21W LL
Hátsó ködlámpa
21
H21W LL
11
305
11 Műszaki adatok
Típusengedély
Távvezérlős kulcs rendszer
Ország/terület
EURÓPA
11
306
11 Műszaki adatok
Szimbólumok a kijelzőn
Általános leírás
Az autó kijelzőjén számos különböző szimbólum jelenhet meg. A szimbólumok figyelmeztető, visszajelző és tájékoztató szimbólumokra oszthatók. Az alábbiakban a legáltalánosabb szimbólumokat mutatjuk be a jelentésükkel és hivatkozásokkal arra, hogy hol talál
további információkat az útmutatóban. A
szimbólumokkal és szöveges üzenetekkel
kapcsolatos rtovábbi tájékoztatásért, lásd 57
és 61. oldal.
szimbólum, a hiba súlyosságától fügA
gően piros vagy sárga színnel világít. Ezzel
egyidejűleg magyarázó szöveg jelenik meg az
információs kijelzőn.
Szimbólumok a kijelzőn
Visszajelző és figyelmeztető
szimbólumok a kombinált műszerfalon
Szimbólum
Leírás
Oldal
Figyelem
21, 57,
60, 156,
157
Kibocsátásszabályozó
rendszer
Szimbólum
Leírás
Oldal
ABS hiba
Szimbólum
Leírás
Oldal
58, 154
Légzsákok SRS
21, 59
Hátsó ködlámpa
59
Alacsony olajnyomás
57, 59
Menetstabilizáló rendszer
DSTC
59, 156
Biztonsági öv
emlékeztető
18, 58
Motor-előmelegítő (dízel)
59
A generátor
nem tölt
59
Az utánfutó
visszajelző
szimbóluma
59
Hiba a fékrendszerben
58, 153
Rögzítőfék
behúzva
59
11
57, 59
}}
307
11 Műszaki adatok
Szimbólumok a kijelzőn
Egyéb tájékoztató szimbólumok a
kombinált műszerfalon
Szimbólum
Leírás
Oldal
Sebességtartó*
75
11
Tájékoztató szimbólumok a
középkonzol kijelzőjén
Leírás
Oldal
Audiofájlok
262
Könyvtár a CDlemezen
262
Közlekedési
információk
257, 259
G021220
Szimbólum
Tájékoztató szimbólum a visszapillantó
tükörben
Szimbólum
308
Leírás
Oldal
Légzsák, utasülés, kiiktatott
25
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
11 Műszaki adatok
11
309
12 Betűrendes tárgymutató
A
Ablaktörlő .................................................. 72
esőérzékelő........................................... 72
hátsó ablak .......................................... 73
Alacsony olajszint.................................... 215
Automata sebességváltó................. 149, 151
biztonsági rendszer ........................... 151
utánfutó.............................................. 167
vontatás és mentés............................ 163
W-gomb ............................................. 150
zárás funkció ..................................... 151
A motor beindítása ................................. 147
A motor műszaki adatai........................... 295
A motorolajszint ellenőrzése.................... 215
A BLIS üzenetei....................................... 161
Audio
audio-beállítások ....................... 247, 253
audioforrás ................................. 247, 250
fejhallgató csatlakozó......................... 249
surround............................................. 254
ABS hiba ................................................... 58
Adaptív rendszer ..................................... 151
AF – automatikus frekvenciafrissítés ...... 260
A fényszóróminta beállítása .................... 175
Aktív kanyarlámpák (ABL) .................. 175
Halogén fényszórók............................ 175
A hazakísérő világítás időtartama
beállítás ................................................ 68
Akkumulátor .................................... 222, 304
karbantartás................................ 211, 222
műszaki adatok .................................. 304
segédindítás....................................... 165
szimbólumok az akkumulátoron......... 222
túlterhelés .......................................... 139
310
Automata autómosók.............................. 200
220
221
220
220
Ablaktörlő lapátok....................................
csere, hátsó ablak..............................
csere, szélvédő ..................................
tisztítás................................................
12
Aktív Xenon fényszórók....................... 63, 66
A műszerek áttekintése
balkormányos autó............................... 50
jobbkormányos autó............................. 52
Audio, lásd még hang ............................. 247
Audiofájlok .............................................. 262
Automatikus zárás .................................. 128
Autómosás............................................... 200
AUX bemenet........................................... 250
A vezetőajtó vezérlőpanelje ................ 54, 79
AWD, összkerékhajtás............................. 152
Az autó kárpitozása................................. 202
Az üzemanyaggal kapcsolatos általános
információk ............................................. 143
Audiofolyam............................................. 252
Audio-hangerő
csengőhang, telefon........................... 279
telefon......................................... 268, 279
telefon/médialejátszó.......................... 279
Á
AUTO, ECC ............................................... 95
Állófűtés
akkumulátor és üzemanyag .................
általános leírás .....................................
időbeállítás ...........................................
szimbólumok és kijelző üzenetek ........
A kormánykerék beállítása......................... 78
Autóápolás .............................................. 200
Átlagos üzemanyag-fogyasztás ................ 70
Aktív farolásgátló..................................... 155
Autóápolás, bőrkárpit.............................. 202
Audiorendszer
funkciók.............................................. 250
98
97
98
97
12 Betűrendes tárgymutató
csere...................................................
hátsó tábla .........................................
tábla a csomagtérben ........................
tábla a csomagtérben - Executive......
tábla a motortérben ...........................
tábla az utastérben ............................
B
Becsípődés-védelem, napfénytető............ 87
Beépített ülésmagasító ............................. 42
Behajtható külső tükrök ............................ 62
Belső világítás ......................................... 106
Belső visszapillantó tükör.......................... 81
automatikus sötétedés......................... 81
Benzinminőség........................................ 144
Beszállás
hátsó ülés .......................................... 114
232
238
240
242
234
236
BLIS................................................... 64, 159
Bluetooth
hívás átirányítása mobiltelefonra ....... 279
kihangosító ........................................ 277
mikrofon ki ......................................... 279
Biztonsági háló........................................ 119
Bluetooth®
audiofolyam........................................ 252
média.................................................. 252
Biztonsági öv
terhesség ............................................. 19
Borulásvédelem
ROPS (borulásvédelmi rendszer).......... 31
Biztonsági övek ........................................ 18
biztonságiöv-feszítő ............................. 19
Bőrkárpit, mosási utasítások................... 202
Billentyűzet a kormánykeréken.......... 75, 248
Biztonsági öv emlékeztető......................... 19
Biztonsági rács........................................ 120
Biztonsági zárak
a riasztóérzékelők ideiglenes kikapcsolása ............................................... 135
ideiglenes inaktiválás.......................... 131
C
Csomagtérajtó
nyitva.................................................. 130
vezetés nyitott csomagtérajtóval ....... 139
zárás/nyitás......................................... 126
Csomagtér-rekesz .................................. 122
Csomagtértakaró..................................... 121
Csúszó ülés ............................................ 114
D
12
Defekt, lásd gumiabroncsok ........... 188, 190
Dízel......................................................... 144
Dízel: motor-előmelegítő ........................... 59
Dízelrészecske-szűrő............................... 145
Dolby Surround Pro Logic II ................... 246
DSTC, lásd menetstabilizáló rendszer 59
,
155
használat ............................................ 155
Durranógáz ............................................. 165
Cd
funkciók.............................................. 262
CD
váltó ................................................... 262
Biztosítékok............................................. 232
általános leírás.................................... 232
311
12 Betűrendes tárgymutató
F
ECC, elektronikus klímavezérlés.......... 90, 94
Fedélzeti számítógép................................. 70
ECO nyomás............................................ 186
táblázat .............................................. 302
Fejhallgató csatlakozó............................. 249
Folyadékok és olajok, ellenőrzés, motortér ............................................................ 215
Fejtámla
középső ülés, hátsó............................ 115
Folyadékok és olajok általános leírása ... 211
Elakadásjelző háromszög........................ 187
12
Elektromos ablakok ..................................
elakadás ..............................................
hátsó ülés ............................................
utasülés ...............................................
79
80
80
80
Fékek
Blokkolásgátló fékrendszer................ 154
kézifék................................................... 77
Elektromos aljzat
hátsó ülés ............................................ 78
középkonzol ......................................... 63
raktér................................................... 121
Fénykürt .................................................... 68
Elektromos napfénytető............................. 86
Elektromos rendszer ............................... 304
Elektromos ülés....................................... 103
Elsősegély felszerelés ............................. 189
Első ülés
deréktámasz....................................... 105
masszázs............................................ 105
Fékrendszer ............................................ 153
Fényszórók
ABL ...................................................... 66
ki/be ..................................................... 65
Folyadékok és olajok............................... 298
Fő kulcs .................................................. 126
FSC, ökocímkézés..................................... 13
Függönylégzsák ........................................ 28
Fűtés
első ülések ........................................... 64
hátsó ablak..................................... 64, 96
üzemanyaggal működő........................ 97
visszapillantó és külső tükrök......... 64, 96
Fényszórómagasság-állítás ...................... 66
Fényszóróminta, beállítás........................ 175
Fényszórómosás ....................................... 73
Festék
sérülés és javítás................................ 205
színkód............................................... 205
EON - fejlett egyéb hálózatok ................. 260
Figyelmeztető lámpa
menetstabilizáló és kipörgésgátló
rendszer.............................................. 155
Equalizer ................................................. 254
Figyelmeztető szimbólum ......................... 21
Esőérzékelő............................................... 72
Foltok....................................................... 202
Emelő....................................................... 188
312
Folyadékok, mennyiségek....................... 298
E
G
Gazdaságos vezetés................................ 138
Gázlás...................................................... 138
Gumiabroncsok
általános leírás ...................................
defektjavítás........................................
forgási irány........................................
futófelület-kopásjelzők.......................
karbantartás........................................
műszaki adatok...................................
182
193
184
183
182
182
12 Betűrendes tárgymutató
nyomás ...................................... 186, 302
sebesség-besorolások ...................... 182
téli gumiabroncsok............................. 184
vezetési jellemzők .............................. 182
H
Hangerő-szabályozás ............................. 250
Hátsó ablak, páramentesítés..................... 64
Hűtőfolyadék, ellenőrzés és feltöltés....... 217
Hűtőközeg............................................... 214
Hűtőrendszer........................................... 139
Gyermek ................................................... 34
biztonság.............................................. 34
elhelyezkedés az autóban ................... 34
elhelyezkedés az autóban, asztal ........ 35
gyermekbiztonsági zárak ....... 43, 62, 132
gyermekülések és oldallégzsákok ....... 26
gyermekülés és légzsák ....................... 34
Hátsó ülés
beszállás ............................................ 114
Háttámla, hátsó ülés, lehajtás.................. 114
Információs kijelző..................................... 61
Gyermekbiztonsági zárak.......................... 62
Helyzetjelző lámpák .................................. 65
Infotainment rendszer ............................. 246
Gyermekülés .............................................
a gyermekülések felső rögzítőpontjai ..
ajánlott .................................................
extra záró funkció a biztonsági övben .
ISOFIX rögzítőrendszer gyermekülésekhez ..................................................
méretosztályok az ISOFIX rendszerű
gyermekülésekhez ...............................
Hidegindítás
automata sebességváltó ................... 150
Irányjelző ................................................... 68
HÍREK ............................................. 257, 260
Iránytű........................................................ 81
kalibrálás............................................... 84
zóna beállítása ..................................... 81
34
47
35
47
43
43
Gyorstárcsázás ....................................... 270
Gyorstárcsázó számok ........................... 270
Gyors visszakapcsolás
automata sebességváltó ................... 151
Gyújtáskulcsok ....................................... 148
Hátsó ülés, lehajtás ................................ 114
Háttámla
első ülés, lehajtás............................... 102
Hívások
bejövő................................................. 279
funkciók hívás közben ....................... 270
használat............................................. 279
Hívások kezdeményezése....................... 279
I
IMEI szám ............................................... 272
Indításgátló...................................... 126, 148
12
Irányjelzők.................................................. 68
ISOFIX rögzítőrendszer gyermekülésekhez ............................................................ 43
Izzók, lásd Világítás......................... 225, 304
Holttér (BLIS) .......................................... 159
Hőmérséklet
tényleges hőmérséklet.......................... 90
Hőmérséklet-szabályozás.......................... 96
Hűtődoboz .............................................. 113
J
Jármű össztömege.................................. 292
313
12 Betűrendes tárgymutató
Kiegészítő lámpák .................................... 63
K
Kabáttartó................................................ 110
Karbantartás............................................ 211
önálló karbantartás ............................ 211
rozsdavédelem................................... 207
Katalizátor ....................................... 144, 303
szállítás............................................... 164
12
Kipörgésgátló.......................................... 155
Kipörgésgátló rendszer ........................... 155
Kipörgés-szabályozó .............................. 155
Kivehető szőnyegek................................. 103
Kenőanyagok .......................................... 298
Klímavezérlés
javítás.................................................. 214
Kenőanyagok, mennyiségek ................... 298
Kombinált műszerfal ................................. 55
Kerekek
csere ..................................................
eltávolítás............................................
felszerelés...........................................
hóláncok.............................................
pótkerék..............................................
Kormánykerék
a kormánykerék beállítása.................... 78
billentyűzet.................................... 75, 248
sebességtartó ...................................... 75
190
190
192
184
188
Kormányszervo-folyadék, ellenőrzés és
feltöltés ................................................... 219
Keréktárcsák
tisztítás................................................ 200
Kormányzár.............................................. 147
Készenléti üzemmód, telefon .................. 268
KOROMSZŰRŐ TELE.............................. 145
Kesztyűtartó............................................. 109
Kezelési útmutató, ökocímkézés............... 13
Ködlámpa
hátsó .................................................... 66
Kézifék....................................................... 77
Középkonzol, hátsó, eltávolítás .............. 114
Kibocsátás-szabályozás
hibajelző ............................................... 59
Közlekedési információk ................. 257, 259
Kiegészítő fűtés ........................................ 99
314
Kijelző, üzenetek ....................................... 61
Koromszűrő....................................... 61, 145
Kőfelverődések és karcolások................. 205
Kulcs ....................................................... 126
távvezérlős kulcs ............................... 126
Külső audioforrás
AUX aljzat .......................................... 250
USB csatlakozás ............................... 251
Külső méretek.......................................... 292
Külső tükrök............................................... 84
L
Lambda-szonda .............................. 144, 303
Lámpák, lásd Világítás............................. 225
Légkondicionáló ....................................... 90
ECC ..................................................... 94
hátsó utastér ........................................ 62
Légzsák
aktiválás/kiiktatás, PACOS................... 24
kulcskapcsoló ki .................................. 24
vezető oldal és utas oldal .................... 23
LÉGZSÁK .................................................. 22
Légzsákrendszer ....................................... 22
Lengéscsillapító....................................... 169
Levegőelosztás ......................................... 91
Levegőelosztás, A/C ................................. 96
12 Betűrendes tárgymutató
Levegőminőség rendszer, ECC ................ 94
M
Masszázs
első ülés.............................................. 105
Matrica - SIPS légzsák ............................. 26
Menetkész tömeg.................................... 292
Motorháztető, nyitás................................ 213
Motorolaj ......................................... 215, 296
kedvezőtlen vezetési körülmények..... 296
mennyiségek ...................................... 296
olajminőség ....................................... 296
olajnyomás ........................................... 59
szűrő................................................... 215
Motortér .................................................. 214
olaj...................................................... 215
Menük
audiorendszer .................................... 248
MP3 funkciók .......................................... 262
Menüszerkezet
audiorendszer .................................... 265
telefon, áttekintés .............................. 273
telefon, menüpontok .......................... 274
Műszerek a kombinált műszerfalban
fordulatszámmérő ................................
külső hőmérsékletmérő .......................
napi kilométer-számláló .......................
sebességmérő .....................................
üzemanyagszint-mérő .........................
Mobiltelefon
csatlakozás......................................... 280
kihangosító......................................... 277
telefon regisztrálása ........................... 278
Mosók
fényszórók ........................................... 73
hátsó ablak........................................... 73
mosófolyadék, feltöltés....................... 217
szélvédő................................................ 73
Motor-előmelegítő .................................... 59
Műszaki adatok, motor ........................... 295
55
55
55
55
55
Műszervilágítás ......................................... 66
Napfénytető ..............................................
becsípődés-védelem............................
napellenző............................................
nyitás és zárás......................................
szellőztető helyzet................................
86
87
87
86
86
O
Olaj, lásd még motorolaj.................... 59, 296
12
Oldallégzsák SIPS .................................... 26
Olvasólámpák ......................................... 106
Ostorcsapásos sérülés ............................. 29
Ó
Óra, beállítás.............................................. 55
MY KEY .................................................. 248
Ö
N
Nagy nyomású fényszórómosás................ 73
Ökocímkézés, FSC, kezelési útmutató...... 13
Összkerékhajtás, (AWD).......................... 152
Napellenző, napfénytető............................ 87
Motorháztető .......................................... 213
315
12 Betűrendes tárgymutató
P
R
PACOS ...................................................... 24
Pohártartó ....................................... 110, 111
Rádió
állomáskeresés .................................. 256
állomások tárolása ............................. 255
AUTOMATIKUS TÁROLÁS ................ 255
EON ................................................... 260
frekvenciafrissítés .............................. 260
hangerő-szabályozás, műsortípusok . 257
HÍREK ........................................ 257, 260
közlekedési információk .................... 257
PTY .................................................... 258
rádióállomások .................................. 255
rádió-beállítások ................................ 255
rádiószöveg ....................................... 258
regionális ........................................... 260
riasztó ................................................ 258
Polírozás.................................................. 201
Rádióállomások tárolása ........................ 255
Pótkerék .................................................. 188
Ideiglenes pótkerék ........................... 187
Rádió funkciók ........................................ 255
PTY – műsortípus ................................... 258
Rakodás
általános leírás............................ 116, 118
csomagtartók ..................................... 116
rakodás .............................................. 116
raktér................................................... 118
tetőcsomagtartó................................. 116
PACOS, kapcsoló ..................................... 24
Palacktartó a hátsó ülésben ................... 110
Páralecsapódás a fényszórókban............ 200
Páramentesítő ........................................... 96
12
Párásodás ................................................. 90
eltávolítás páramentesítő funkcióval ... 96
hátsó ablak .......................................... 64
páralecsapódás a fényszórókban....... 200
Parkolólámpák .......................................... 65
Parkolósegéd..................................... 63, 157
parkolósegéd-érzékelők..................... 158
Rádiószöveg ........................................... 258
Raktér......................................................
biztonsági háló....................................
biztonsági rács ..................................
csomagtér-rekesz ..............................
csomagtértakaró.................................
elektromos aljzat ................................
rakodás ..............................................
táskatartó ...........................................
világítás...............................................
117
119
120
122
121
121
118
121
107
RDS funkciók .......................................... 256
visszaállítás ........................................ 261
REG - regionális rádióműsorok ............... 260
Relé-/biztosítéktábla, lásd Biztosítékok... 232
Riasztó
általános leírás ...................................
a riasztó jelei.......................................
automatikus riasztó-bekapcsolás ......
csökkentett riasztási szint..................
élesítés ...............................................
kikapcsolás ........................................
kiváltott riasztás kikapcsolása ...........
riasztó visszajelző...............................
133
134
134
135
134
134
134
133
Riasztóérzékelők ....................................... 63
RND - véletlenszerű ................................ 263
ROPS (borulásvédelmi rendszer) .............. 31
Rozsdavédelem....................................... 207
316
12 Betűrendes tárgymutató
Rögzítőfék............................................ 59, 77
S
Szellőzők
műszerfal ............................................. 91
Távvezérlő ............................................... 126
elemcsere .......................................... 127
Szellőzők az ajtóoszlopban ...................... 91
Távvezérlős kulcs
funkciók ............................................. 126
Szellőztető ventilátor ................................ 90
SCAN
rádióállomások .................................. 256
Szélvédőmosás......................................... 73
Sebességtartó .......................................... 75
Szervizprogram........................................ 210
Sebességváltó
automata............................................. 149
Szimbólumok
figyelmeztető szimbólumok.................. 57
stabilizáló rendszer ............................ 155
visszajelző szimbólumok...................... 58
Segédindítás............................................ 165
Segélyhívás ............................................. 267
SIM-kártya .............................................. 269
kettős ................................................. 272
Szerszámok............................................. 188
Színkód, festék........................................ 205
Szivargyújtó aljzat ..................................... 63
SIPS légzsák ............................................. 26
Szükséghelyzeti defektjavítás.................. 193
SMS ........................................................ 271
írás ..................................................... 271
Szükséghelyzeti felszerelés
elakadásjelző háromszög................... 187
SRS rendszer
általános leírás ..................................... 22
Stabilizáló rendszer ................................. 155
kiiktatás............................................... 155
szimbólumok ..................................... 155
visszajelző ............................................ 59
Surround.................................................. 254
Szakaszos törlés........................................ 72
T
Tárolóhelyek az utastérben ..................... 108
Tárolórekesz.................................... 111, 112
Táskatartó ............................................... 121
Távolsági és tompított fényszóró
váltás ................................................... 68
Távvezérlős kulcs rendszer, típusengedély ......................................................... 306
Telefon
BE/KI .................................................. 268
bejövő hívás........................................ 279
csatlakozás......................................... 280
gyorstárcsázás .................................. 270
hangerő csökkentése hívás közben .. 268
hívás befejezése ................................ 269
hívás fogadása............................ 269, 279
hívás hangereje .................................. 271
hívások kezdeményezése........... 269, 279
kezelőszervek .................................... 267
kihangosító......................................... 277
környezeti menü ................................ 269
közlekedésbiztonság ......................... 269
memória ............................................. 271
SIM-kártya ......................................... 269
telefonkönyv............................... 271, 281
telefonkönyv, helyi menü.................... 281
telefon regisztrálása............................ 278
utolsó tárcsázott szám ...................... 270
üzenetek ............................................ 271
12
317
12 Betűrendes tárgymutató
Telefonkönyv .......................................... 271
Telefonrendszer ...................................... 266
Téli gumiabroncsok................................. 184
Tengelykapcsoló-folyadék, ellenőrzés és
feltöltés ................................................... 218
Terhelés a tetőn ...................................... 116
üzemanyag-gazdaságosság............... 186
üzemanyagszűrő................................. 145
U
USB, csatlakoztatás ............................... 251
Utánfutó................................................... 167
kábel................................................... 169
vezetés utánfutóval............................. 167
Üzemanyagtöltés
feltöltés............................................... 143
üzemanyagtöltő sapka....................... 143
Üzenetek az információs kijelzőn ............. 61
Terhes nők, biztonsági öv ......................... 19
12
Tetőcsomagtartó .................................... 116
Típusengedély, távvezérlős kulcs rendszer ......................................................... 306
Típusjelölés ............................................. 290
Tisztítás
automata autómosó...........................
autómosás..........................................
biztonsági övek...................................
kárpitozás...........................................
keréktárcsák.......................................
vízlepergető bevonat ...........................
200
200
203
202
200
85
Többszörös szűrő ............................. 90, 145
Tömegek
menetkész tömeg............................... 292
utánfutótömeg ................................... 167
TP - közlekedési információk ......... 257, 259
318
Ü
V
Ülések
a hátsó háttámla lehajtása.................. 114
az első háttámla lehajtása.................. 102
elektromos ülés ................................. 103
fűtés...................................................... 64
manuális beállítás .............................. 102
Váltás
távolsági és tompított fényszóró ......... 68
Ülésmagasító
emelés ................................................. 42
leengedés ............................................ 43
Vészvillogók .............................................. 64
Ülésmagasító, beépített ............................ 42
Ütközés
függönylégzsák (IC) ............................. 28
Üzemanyag
állófűtés ............................................... 97
feltöltés .............................................. 141
üzemanyag-fogyasztás, kijelző ............ 70
Véletlenszerű, CD és audiofájlok ............ 263
Ventilátor
ECC ..................................................... 96
Vezetés
csúszós útviszonyok ..........................
gazdaságos .......................................
hűtőrendszer.......................................
nyitott csomagtérajtóval.....................
utánfutóval..........................................
vízben ................................................
140
138
139
139
167
138
Vezetés utánfutóval
vonóhorog-terhelés............................ 292
vontatási kapacitás..................... 167, 292
12 Betűrendes tárgymutató
Viaszolás.................................................. 201
Világítás................................................... 225
Aktív Xenon fényszórók.................. 63, 66
automatikus világítás, tompított fényszóró .................................................... 65
automatikus világítás, utastér............. 107
az utastérben ..................................... 106
fényszórómagasság-állítás................... 66
fényszóróminta váltása jobb/bal oldali
közlekedéshez, ABL .................... 63, 175
hátsó ködlámpa.................................... 66
hazakísérő világítás.............................. 68
helyzetjelző lámpák.............................. 65
izzók, műszaki adatok........................ 304
külső .................................................... 65
műszervilágítás..................................... 66
olvasólámpák ..................................... 106
raktér .................................................. 107
távolsági/tompított fényszóró .............. 65
világításpanel, utastér .......................... 65
Világítás, izzócsere..................................
belépő világítás ..................................
első ....................................................
első lámpaizzó elhelyezkedése .........
hátsó ködlámpák ...............................
helyzetjelző lámpák ...........................
irányjelzők ..........................................
izzófoglalat, hátsó...............................
225
230
225
226
230
227
227
228
parkolólámpák ...................................
Piperetükör.........................................
raktér...................................................
rendszámtábla-világítás......................
szélességjelző lámpák........................
távolsági fényszóró ............................
távolsági fényszóró, halogén .............
tompított fényszóró, halogén .............
227
231
231
230
227
227
227
226
Visszakeringtetés
ECC ..................................................... 95
Visszapillantó és külső tükrök
ajtó........................................................
behajtható ............................................
belső.....................................................
elektromosan behajtható......................
fűtés......................................................
iránytű...................................................
84
62
81
84
64
81
Víz- és szennytaszító bevonat................... 85
Vízlepergető felület, tisztítás.................... 202
Vonóhorog ...................................... 167, 171
Vonószem................................................ 163
Vontatás................................................... 163
vonószem........................................... 163
Vontatási kapacitás ........................ 167, 292
W
WHIPS
gyermekülés/ülésmagasító .................. 29
ostorcsapásos sérülések ..................... 29
12
Z
Zárás/nyitás
belül....................................................
csomagtérajtó.....................................
kesztyűtartó........................................
külső ..................................................
129
129
129
128
Vonóhorog, lásd Vonóberendezés.......... 169
Vonókonzol.............................................. 167
általános leírás ........................... 167, 169
beszerelés .......................................... 171
eltávolítás ........................................... 173
műszaki adatok................................... 170
319
12 Betűrendes tárgymutató
12
320
Volvo Car Corporation TP 16892 (Hungarian), AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising