Volvo XC90 2017 Quick Guide

Volvo XC90 2017 Quick Guide
QUICK GUIDE
VÄLKOMMEN!
Ez a Quick Guide új Volvójának bizonyos funkcióit írja le. Az autóban, az alkalmazásban és az interneten részletesebb használati információk
állnak rendelkezésre.
AZ AUTÓ KÖZPONTI KIJELZŐJE
A kezelési útmutató az autó központi kijelzőjén tekinthető meg, ahol a
felső nézeten keresztül érhető el.
MOBILALKALMAZÁS
A kezelési útmutató okostelefonokon és táblagépeken futtatható alkalmazás (Volvo Manual) formájában áll rendelkezésre. Az alkalmazás egyes
funkciókról oktató videókat is tartalmaz.
A VOLVO TÁMOGATÓ WEBOLDALA
A Volvo Cars támogató weboldala (support.volvocars.com) útmutatókat és
oktató videókat valamint kiegészítő információkat és támogatást is tartalmaz Volvójához és autója használatához.
NYOMTATOTT INFORMÁCIÓK
A kezelési útmutató kesztyűtartóban található melléklete a biztosítékokkal
kapcsolatos információkat és műszaki adatokat valamint a fontos és gyakorlati információk összefoglalását tartalmazza. Megrendelhető a kezelési
útmutató és a hozzá tartozó melléklet nyomtatott változata.
TARTALOMJEGYZÉK
01. ISMERJE MEG A VOLVÓJÁT
Ebben a fejezetben információkat találhat Volvója használatba vételével kapcsolatban és áttekintést kap a belsőről
és külsőről valamint a központi kijelzőről.
02. BELSŐ ÉS CSATLAKOZÁSOK
Itt olvashat az ülésbeállításokról, a kormánykerék gombjairól és karjairól, az autó utasterének klímaszabályozásáról, az
internetkapcsolatról, Bluetooth kapcsolatról stb.
03. A KÖZPONTI KIJELZŐ NÉZETEI
Itt találhat információkat a központi kijelző különböző fő nézeteivel kapcsolatban. Ezeket használhatja az autó számos
funkciójának vezérléséhez.
04. OKOS VEZETÉS
Ez a fejezet tárgyalja az autó vezetéstámogató funkcióit és néhány tanácsot tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan
élvezhet tisztább vezetési élményt.
05. SPECIÁLIS SZÖVEGEK
Figyelmeztetés, fontos és megjegyzés szövegek, amelyeket el kell olvasni.
Az opciók csillaggal* vannak jelölve a Quick Guide útmutatóban.
ELSŐ LÉPÉSEK
Ahhoz, hogy a lehető legjobb módon kezdje el Volvója használatát, számos funkciót, kifejezést és tanácsot hasznos ismernie.
Volvo ID
A Volvo ID egy személyes azonosító, amely számos szolgáltatáshoz biztosít hozzáférést online1. Néhány példa a My Volvo - egy személyes
weboldal Önnek és az autójának, Volvo On Call*, térképszolgáltatások
valamint a szervizelés és javítás előjegyzésének lehetősége. Volvo ID
azonosítót a My Volvo oldalon, a Volvo On Call alkalmazásban vagy közvetlenül az autójában hozhat létre.
Sensus
A Sensus az autó intelligens felhasználói felülete, amely minden, a szórakoztatással, internetkapcsolattal, navigációval* és információs szolgáltatásokkal kapcsolatos megoldást lefed az autóban. A Sensus teszi
lehetővé a kommunikációt Ön, az autó és a külvilág között.
Volvo On Call*
A Volvo On Call egy beépített segítő rendszer, amely lehetőséget biztosít a Volvo távoli vezérlésére. A Volvo On Call használatával többek
között előkészítheti az autót indulás előtt, bezárhatja/kinyithatja az
autót, megnézheti, hogy hol parkol, naplózhatja az utazásokat és lopási
figyelmeztetéseket kaphat. Első lépésként töltse le a Volvo On Call
alkalmazást.
A Volvo On Call országúti segélyszolgálatot és vészhelyzeti segítséget
is magában foglal az autó tetőkonzolján található ON CALL és SOS
gombok használatával.
Járművezetői profilok
Az autóban elvégzett számos beállítás a járművezető személyes igényeihez illeszthető, majd egy vagy több járművezetői profilban menthető.
Az egyes kulcsok járművezetői profilokhoz rendelhetők.
A központi kijelző felső nézetében járművezetői profilokat aktiválhat és
állíthat be: Beállítások Rendszer Vezetői profilok.
1
A szolgáltatások az autó konfigurációjától és a piactól függően változnak.
ÁTTEKINTÉS, KÜLSŐ
A motorolaj szintjének és a gumiabroncsok nyomásának
ellenőrzését a központi kijelző alkalmazás nézetének Autó
állapota alkalmazásával lehet végrehajtani. Itt tekinthetők meg az
állapotüzenetek valamint a szerviz és javítás előjegyzése* is.
A visszapillantó tükrök automatikusan* lehajlanak a hátrameneti
sebességfokozat kapcsolásakor, hogy a járművezető például parkolás közben láthassa az út szélét. A visszapillantó tükrök automatikusan hajlanak be/ki az autó zárásakor/nyitásakor.
A kulcs nélküli zárás/nyitás* azt jelenti, hogy egyszerűen például
a zsebében kell tartania a távvezérlős kulcsot az autó nyitásához
vagy zárásához. A távvezérlős kulcsnak az autó körülbelül egy méteres környezetén belül kell lennie.
Fogja meg az ajtókilincset vagy nyomja meg a csomagtérajtó gumírozott nyomólapját az autó nyitásához. Az autó bezárásához, nyomja
meg finoman a bemélyedést az egyik ajtókilincsen. Kerülje mindkét
nyomófelület egyidejű megérintését.
A panorámatető* két üvegszakaszra van osztva. Az első függőlegesen nyílik a hátsó szélénél. A panorámatető és a napellenző a
tetőkárpitban található kezelőszervvel működtethető.
Az elektromosan működtetett csomagtérajtó* a csomagtérajtón
található kilinccsel vagy a hátsó lökhárító bal oldali része alatt végzett előre irányuló lassú rúgó mozdulattal* is kinyitható. Csukja le és
használatával annak alsó szélén.
zárja be a csomagtérajtót a
Vagy csukja le a csomagtérajtót rugó mozdulattal.
Annak megakadályozása érdekében, hogy a csomagtérajtó például
a garázs mennyezetéhez ütődjön, lehetőség van a maximális nyitás
programozására.
ZÁRÁS/NYITÁS
Távvezérlős kulcs
Egyszeri rövid megnyomása zárja az ajtókat és a csomagtérajtót
valamint élesíti a riasztót*. Egy hosszú megnyomás egyszerre zárja a
panorámatetőt* és az összes oldalablakot.
Egyszeri rövid megnyomása nyitja az ajtókat és a csomagtérajtót
valamint kikapcsolja a riasztót. Egy hosszú megnyomása egyszerre
nyitja az összes oldalablakot.
Egyszeri rövid megnyomása csak a csomagtérajtót nyitja és annak
riasztóját hatástalanítja. Egy hosszú megnyomás nyitja vagy zárja az
elektromos működtetésű* csomagtérajtót.
A pánik funkció aktiválja az irányjelzőket és a kürtöt, hogy felhívja a
figyelmet, ha szükséges. Tartsa nyomva három másodpercig a gombot az aktiváláshoz.
Szervizzárás
A szervizzárás lezárja a csomagtérfajtót és a kesztyűtartót, ami
praktikus lehet például akkor, amikor az autót szervizbe viszi.
- A központi kijelző funkció nézetében, érintse meg a
Szervizzár lehetőséget a funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához.
Az aktiváláskor/inaktiváláskor egy felugró ablak jelenik meg. Minden
zárolás alkalmával ki kell választani egy négyszámjegyű kódot. A funkció
első használatakor meg kell adni egy további biztonsági kódot.
ÁTTEKINTÉS, BELSŐ
A központi kijelző az autó számos fő funkciójának vezérlésére
szolgál, ilyenek például a klímavezérlés, a vezetőtámogató rendszerek és az autóban található alkalmazások.
A járművezetői kijelző főként a vezetéssel kapcsolatos információkat mutat, mint a motorfordulatszám, navigáció* és az aktív vezetőtámogatás. A központi kijelző felső nézetének a Beállítások My
Car Vezető kijelzője menüjében kiválaszthatja, hogy mi jelenjen
meg a járművezetői kijelzőn.
A szélvédőre vetített kijelző* az autó járművezetői kijelzőjének
kiegészítője, amely információkat vetít a szélvédőre. Ez a központi
kijelző funkció nézetén keresztül aktiválható.
Indítsa be az autót a középen, az ülések között található indítógombbal. Az automata fokozatváltással rendelkező autókban a P
vagy N fokozatot kell kiválasztani. A manuális fokozatváltással rendelkező autók esetében be kell nyomni a tengelykapcsoló-pedált.
Fordítsa I gyújtáshelyzetbe, majd engedje el, nyomja be, és tartsa
nyomva a fékpedált, majd fordítsa el az indítógombot, és tartsa
nyomva az autó beindításához. Állítsa le az indítógomb STOP
állásba fordításával. Az automata fokozatváltással rendelkező autókban a P vagy N fokozatot kell kiválasztani.
A hajtásmódok* a középen, az ülések között elhelyezkedő kezelőszervvel állíthatók be. Nyomja meg a kezelőszervet, és forgassa azt
a Comfort, Off Road, Eco, Dynamic és Individual közötti választáshoz a központi kijelzőn. Erősítse meg a kerék megnyomásával. Az
Individual használatával saját igényeinek megfelelő vezetési jellemzőket állíthat be az egyes hajtásmódokhoz. Ez a Beállítások My
Car menüpontban aktiválható a központi kijelző felső nézetében.
A rögzítőfék akkor aktiválódik, amikor felfelé húzza a
kezelőszervet. Ekkor egy szimbólum világít a járművezetői kijelzőn.
Engedje ki manuálisan a kezelőszerv lenyomásával, miközben
nyomva tartja a fékpedált. Az Auto Hold ( ) használatával felen-
gedheti a fékpedált a fékerő fenntartása mellett, amikor az autó
például közlekedési jelzőlámpánál áll.
Ne feledje, hogy automata autómosókban az Auto hold és az
Rögzítőfék automatikus aktiválása funkciót is ki kell kapcsolni. Ez
a központi kijelző felső nézetében hajtható végre a Beállítások
My Car Rögzítőfék és felfüggesztés menüpontban. Ezután
válassza az N fokozathelyzetet, és fordítsa legalább négy másodpercre STOP állásba az indítógombot.
Az utaslégzsák kapcsolója* a műszerfal végének oldalán helyezkedik el az utas oldalon, és akkor lehet hozzáférni, amikor az ajtó
nyitva van. Húzza ki a kapcsolót, és fordítsa ON/OFF állásba a légzsák funkció aktiválásához/inaktiválásához.
A kesztyűtartó a
gomb használatával nyitható ki.
KÖZPONTI KIJELZŐ
A legtöbb funkció beállítását és vezérlését a központi kijelzőn végezheti el. A központi kijelző három fő nézettel rendelkezik, amelyeket
jobbra/balra pöccintve érhet el: kezdőlap nézet, funkció nézet és alkalmazás nézet. A kijelző felső részének lehúzásával elérhet egy felső
nézetet.
A központi kijelző megjelenésének módosítását egy téma kiválasztásával teheti meg a felső nézet Beállítások My Car Vezető
kijelzője részében. Itt választhat sötét vagy világos hátteret is.
Lépjen vissza a menüszerkezetben a képernyő alatt elhelyezkedő
fizikai kezdőlap gomb rövid megnyomásával. Hosszabb megnyomásra
visszatér a kezdőlap nézethez.
A központi kijelző tisztításakor zárolja az érintés funkciót a kijelző alatt
található fizikai kezdőlap gomb megnyomásával, és nyomva tartásával. A
kijelzőt a kezdőlap gomb rövid megnyomásával kapcsolhatja vissza.
A kijelző tetején látható állapotsáv mutatja a tevékenységeket az autóban. A hálózati információk és csatlakozási információk bal oldalon
jelennek meg, a médiával kapcsolatos információk és az óra pedig a
jobb oldalon.
Alul, a klíma sorban állíthatja be a hőmérsékletet, az üléskomfortot és
a ventilátor sebességét a vonatkozó ikon megérintésével.
1. Aktiválja az ülésbeállítást a központi kijelzőn a kezelőszerv forgatásával.
2. Válassza ki a kívánt funkciót a központi kijelzőn a többfunkciós kezelőszerv forgatásával.
3. A kezelőszerv felső/alsó/első/hátsó részének megnyomásával
módosíthatja a beállítást.
Beállítások mentése
1. Állítsa az ülést, a külső tükröket és a szélvédőre vetített kijelzőt* a
kívánt helyzetbe., és nyomja meg az M gombot. A gomb visszajelzője
világít.
2. Három másodpercen belül nyomja meg az 1, 2 vagy 3 memória gombot. Egy hangjelzés szólal meg és az M gomb visszajelző lámpája
kialszik.
A mentett ülésbeállítás használatához, nyomja meg a kiválasztott
memóriagombot.
ELEKTROMOS* ELSŐ ÜLÉSEK
Használja az ülések külsején található kezelőszerveket az üléshelyzet,
deréktámasz* stb. beállításához. Az egyik kezelőszerv olyan alakú, mint
az ülés, így könnyebben érthető a helyzetváltoztatás módja, a másik
kezelőszerv a deréktámasz, masszázs* stb. beállítására szolgál.
Az ülés formájú kezelőszerv
Az alsó kezelőszerv használatával állíthatja be az üléspárnát vagy mozgathatja a teljes ülést. A hátsó kezelőszerv használatával állíthatja be a
háttámla dőlésszögét.
Többfunkciós kezelőszerv
A masszázs*, az oldaltámasz*, a deréktámasz* és az üléspárnanyúlvány
beállítása a többfunkciós kezelőszervvel* történik.
A HÁTSÓ ÜLÉSTÁMLÁK LEHAJTÁSA
Lehetséges, hogy a háttámlák lehajtásához először be kell állítani az
első és hátsó üléseket.
A második üléssor középső ülése
1. Hajtsa el manuálisan a fejtámlát a háttámla és a és a fejtámla közötti
gomb megnyomásával. Ugyanekkor nyomja le a fejtámlát.
2. Lehajtás közben húzza fel/előre a középső ülés övét
.
A második üléssor külső ülései
– Húzza felfelé a külső ülés oldalán található fogantyút
az ülés
leengedéséhez. A fejtámla leengedése automatikusan megtörténik.
A harmadik üléssor ülései*
– Húzza felfelé/előre a háttámla tetején elhelyezkedő fogantyút. Hajtsa
előre a háttámlát. A fejtámla leengedése automatikusan megtörténik.
Az övet/fogantyút felfelé kell húzni, miközben felemeli a második üléssort. Emelje fel a háttámlákat, amíg a gátló nem reteszel. A fejtámlákat
manuálisan kell felhajtani.
A harmadik üléssorba történő beszálláshoz, húzza felfelé/előre a
középső üléssor tetején található fogantyút . Hajtsa le a háttámlát, és
csúsztassa előre a teljes ülést.
KORMÁNYKERÉK
Beállíthatja a kormánykerék magasságát és mélységét a kormánykerék
alatt található kar maga felé vagy magától elfelé húzásával2. Állítsa be a
kívánt helyzetet, és mozdítsa vissza a kart a rögzített helyzetbe.
Bal oldali billentyűzet
A vezetőtámogatás kiválasztása a járművezetői kijelzőn történik a kormánykerék jobb oldali billentyűzetének nyíl gombjaival. Amikor a szimbólum FEHÉR, akkor a funkció aktív. A SZÜRKE azt jelenti, hogy a funkció le van állítva vagy készenléti módban van.
Kijelzőszimbólum jelentése:
Sebességhatároló*
Sebességtartó
2
Piactól függően.
Adaptív sebességtartó*
Pilot Assist*
Nyomja meg a
leállításához.
lehetőséget a kiválasztott funkció elindításához vagy
A
/
rövid megnyomása 5 km/h értékkel növeli/csökkenti a tárolt
sebességet, a rövid megnyomások 1 km/h értékkel növelik/csökkentik
azt. A / csökkenti/növeli a távolságot az elöl haladó járműhöz
képest az adaptív sebességtartó és a Pilot Assist használatakor. A
egyszeri megnyomása a kiválasztott funkció tárolt sebességét is viszszaállítja.
Jobb oldali billentyűzet
A járművezetői kijelzőn történő navigáláshoz használja a kormánykerék
jobb oldali billentyűzetét.
Megnyitja/bezárja a járművezetői kijelző alkalmazás menüjét.
Innen vezérelhető a fedélzeti számítógép, a médialejátszó, a telefon és a navigáció.
A bal vagy jobb oldali nyíllal görgethet a különböző rendelkezésre
álló alkalmazások között.
Lehetőségek kiválasztása, kiválasztásának megszüntetése, például
a fedélzeti számítógép menüjének kiválasztása vagy üzenetek törlése a járművezetői kijelzőn.
A kiválasztott alkalmazás funkciói közötti böngészés a fel vagy le
lehetőség megérintésével.
Növelje/csökkentse a média hangerejét a
és
megnyomásával. Ha nincs más aktív funkció, akkor ezek a gombok hangerő-szabályozóként szolgálnak.
A hangvezérlés a
gombbal aktiválható, és például a média, a navigáció és a klímavezérlés vezérlését teszi lehetővé a hangja használatával. Mondja például, hogy "Play Avicii", "Raise temperature", "Help",
"Repeat" vagy "Cancel".
A hangvezérléssel kapcsolatos további információkhoz és példákhoz,
lásd a kezelési útmutatót.
Fedélzeti számítógép
A fedélzeti számítógép kiszámítja például a megtett távolságot, az
üzemanyag-fogyasztást és az átlagsebességet. Lehetőség van annak
kiválasztására, hogy a fedélzeti számítógép mely adatai jelenjenek meg
a járművezetői kijelzőn. A fedélzeti számítógép kiszámítja a tartály kiürüléséig hátralévő távolságot. A különböző lehetőségek mutatásához,
használja a kormánykerék jobb oldali billentyűzetét. Nincs garantáltan
megtehető távolság, amikor a járművezetői kijelző a "----" jelzést
mutatja.
A megközelítő világítás* bekapcsolja a külső világítást, amikor a
kulccsal kinyitja az autót, és segít az autó biztonságos megközelítésében a sötétben.
A napi kilométer-számláló visszaállítása
A manuális (TM) napi kilométer-számláló manuálisan nullázható a bal
oldali bajuszkapcsoló RESET gombjának hosszú megnyomásával. Az
automatikus (TA) napi kilométer-számláló automatikusan nullázódik,
amikor az autót 4 órán keresztül nem használja.
BAL OLDALI BAJUSZKAPCSOLÓ
A fényszóró funkciókat a bal oldali bajuszkapcsolóval lehet vezérelni.
Ha az AUTO üzemmódot választja, akkor az autó észleli a sötétséget/
fényt, és ennek megfelelően állítja be a világítást, például amikor beesállásba is állíthatja a bajuszkapcsoló
teledik vagy alagútba hajt. A
forgókapcsolóját a távolsági fényszóróhoz, amely szembejövő forgalom
esetén automatikusan tompított fényre vált. A távolsági fényszóró
manuális bekapcsolása a bajuszkapcsoló magától történő elnyomásával
lehetséges. Kapcsolja ki a bajuszkapcsoló maga felé mozdításával.
Az aktív kanyarlámpák* úgy vannak kialakítva, hogy maximális megvilágítást biztosítsanak kanyarokban azáltal, hogy követik a kormánykerék
mozgatását. A funkció automatikusan kapcsol be az autó beindításakor
és a központi kijelző funkció nézetében kapcsolható ki.
JOBB OLDALI BAJUSZKAPCSOLÓ
A jobb oldali bajuszkapcsoló vezérli az ablaktörlő lapátokat és az esőérzékelőt.
– Mozdítsa lefelé a bajuszkapcsolót egyetlen törlés végrehajtásához a
szélvédőn.
– Mozdítsa felfelé lépésenként a szakaszos, normál és gyors sebességekhez.
– A szakaszos működés sebességét a bajuszkapcsoló forgókapcsolójával lehet beállítani.
– Mozdítsa a bajuszkapcsolót a kormánykerék felé, hogy bekapcsolja a
fényszórómosót és a fényszórómosót. Mozdítsa a műszerfal felé a
hátsó ablakmosó bekapcsolásához.
Nyomja meg az esőérzékelő gombját az esőérzékelő bekapcsolásához/kikapcsolásához. Az esőérzékelő automatikusan bekapcsolja az ablaktörlőket annak alapján, hogy mennyi vizet érzékel a
szélvédőn. Forgassa fel/le a forgókapcsolót a bajuszkapcsolón a
magasabb/alacsonyabb érzékenységhez.
Nyomja meg a hátsó ablak szakaszos törléséhez.
Nyomja meg a hátsó ablaktörlő folyamatos sebességű működtetéséhez.
Az ablaktörlő szerviz üzemmódját például az ablaktörlő lapátok
cseréjekor, tisztításakor vagy felemelésekor lehet használni. Ez
a központi kijelző funkció nézetében aktiválható.
AZ UTASTÉR KLÍMAVEZÉRLÉSE
IAQS levegőminőség rendszer*
Az IAQS a Clean Zone Interior Package* része és egy teljesen automatikus rendszer, amely tisztítja az utastér levegőjét az olyan szennyeződésektől, mint a részecskék, szénhidrogének, nitrogén-oxidok és a talajszinti ózon. A funkció a központi kijelző felső nézetének Beállítások
Klíma Levegőminőség-érzékelő menüpontjában aktiválható.
KlímaBeállítások
Az utastér első és hátsó részének klímavezérlő funkciói a központi kijelzőről és a középkonzolon valamint az alagútkonzol hátsó részén elhelyezkedő gombokkal vezérelhetők. Bizonyos klímaszabályozó funkciók
szintén vezérelhetők hangvezérléssel.
A klíma nézet elérésére szolgáló ikon a kijelző aljának közepén
helyezkedik el. Amikor a Clean Zone szöveg KÉK, akkor fennállnak a jó levegőminőség feltételei az utastérben.
– Érintse meg az AUTO lehetőséget az utastér klímájának teljesen
automatikus szabályozásához a kívánt hőmérsékleten. AUTO módban
a ventilátor öt különböző automata ventilátor-fordulatszámra valamint
Off és Max állásba állítható.
– Érintse meg a központi kijelző alsó szélén elhelyezkedő klíma sor
ikonjainak egyikét a hőmérséklet, az ülésfűtés és a ventilátor fordulatszámának beállításához.
Az összes zóna hőmérsékletének a vezető oldali hőmérséklettel történő
szinkronizálásához, érintse meg a hőmérséklet ikont a vezető oldalon és
a Hőmérséklet szinkronizálása elemet.
CSATLAKOZÁSOK
Médiát játszhat le/vezérelhet hanggal, SMS-eket küldhet vagy telefonhívásokat folytathat valamint csatlakoztathatja az autót az internethez
különböző külső eszközökön, például okostelefonokon keresztül. Az
autónak legalább I gyújtáshelyzetben kell lennie a csatlakoztatott
készülékek használatához.
Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakoztathat külső eszközt az
autóhoz, hogy kezelhesse a telefonhívásokat és SMS üzeneteket, adatfolyamon keresztül játszhasson le médiát és csatlakoztathassa az autót
az internethez. Lehetőség van két Bluetooth eszköz egyidejű csatlakoztatására ilyenkor az egyik média adatfolyamon keresztüli lejátszására
szolgál.
1. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonon. Az internethez történő
csatlakozáshoz, kapcsolja be az internetmegosztást is.
2. Nyissa meg a Telefon alnézetet a központi kijelző kezdőlap nézetében. Érintse meg a Tel. hozzáadása lehetőséget, vagy ha már csatlakoztatva van, érintse meg a Módosítás lehetőséget.
3. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt telefont, és kövesse a kijelzőn valamint a telefonon megjelenő lépéseket. Ne feledje, hogy bizonyos
telefonokon aktiválni kell az üzenet funkciót.
Wi-Fi kapcsolaton keresztül az internethez csatlakoztathatja az autót
például internetrádió és zenei szolgáltatások használatához az autó
alkalmazásain keresztül, kapcsolatba léphet a kereskedővel és szoftvereket tölthet le.
1. Kapcsolja be az internetmegosztást a telefonon.
2. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a központi kijelző felső nézetében.
3. Érintse meg a Kommunikáció Wi-Fi lehetőséget, és aktiválja a
Wi-Fi kapcsolat jelölőnégyzetének bejelölésével.
Csatlakozás az autó modemén
keresztül3
1. Helyezzen egy személyes SIM-kártyát a tartóba a csomagtérben.
2. Nyomja meg a Beállítások Kommunikáció
internet lehetőséget a felső nézetben.
Autómodemes
3. Aktiválja a Autómodemes Internet jelölőnégyzet bejelölésével.
Internetmegosztás
Amikor az autó csatlakoztatva van az internethez, akkor megoszthatja az
internetkapcsolatot (Wi-Fi hotspot) más készülékekkel a Beállítások
alatt a felső menüben. Nyomja meg a Kommunikáció Autó Wi-Fi
hotspot lehetőséget.
USB/AUX kapcsolaton külső eszközöket csatlakoztathat média lejátszásához. Ha bekapcsolja az USB kapcsolaton keresztüli internetmegosztást a telefonján, akkor az internethez is csatlakoztathatja az autót.
Apple Car Play/Android Auto használatához is használhatja az USB
csatlakozót.
USB és AUX aljzat
12 voltos aljzat. A csomagtérben is található egy 12 voltos aljzat.
Médialejátszás
Ahhoz, hogy hangot játszhasson le külső eszközről, csatlakoztatnia kell
azt az autóhoz a kiválasztott módon, majd meg kell nyitnia a Bluetooth,
USB vagy AUX alkalmazást a központi kijelző alkalmazás nézetében, a
csatlakoztatási módtól függően. Ha iPod készülékről szeretne hangot
lejátszani, akkor a csatlakozás módjától függetlenül válassza ki az iPod
alkalmazást.
Az Apple CarPlay/Android Auto funkció lehetővé teszi bizonyos alkalmazások használatát telefonján az autón keresztül, például zenét játszhat le vagy podcastokat hallgathat. A kezelés az autó központi kijelzőjén
vagy telefonnal történik.
Ha iPhone készüléke van, akkor aktiválnia kell a Siri hangvezérlést az
Apple CarPlay használata előtt. Csatlakoztassa az USB csatlakozóhoz.
Ha több csatlakozó van, akkor használja azt, amelyiknek fehér kerete
van. Érintse meg a Apple CarPlay/Android Auto lehetőséget az alkalmazás nézetben az aktiváláshoz.
Kapcsolja ki a hangvezérlést az Apple CarPlay/Android Auto szolgáltatással a
gomb hosszú megnyomásával a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetén. Egy rövid megnyomás aktiválja az autó saját hangvezérlés rendszerét.
Az Apple CarPlay használatakor a Bluetooth kikapcsol. Ha szükséges,
akkor használjon más csatlakozási módot.
Telefonhívások kezelése4
Lehetőség van hívások kezdeményezésére és fogadására egy
Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott telefonról a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetét vagy a kezdőlap nézet Telefon alnézetét használva.
Ezen felül, hangvezérléssel is kezelheti a hívásokat. Nyomja meg a
hangvezérlés szimbólumot, és mondja ki például a "Call [partner]" (hívás
[partner]) utasítást.
3
4
Csak Volvo On Call* felszereltségű autók. Amikor az autó modemének használatával csatlakozik, akkor a Volvo On Call szolgáltatások ezt a kapcsolatot használják.
Az autóval kompatibilis telefonokkal kapcsolatos információkhoz, lásd support.volvocars.com.
KEZDŐLAP NÉZET
Amikor a központi kijelző elindul, akkor a kezdőlap nézetet mutatja,
ahonnan elérheti a Navigáció, Média és Telefon alnézeteket valamint az
utoljára használt autófunkciót.
Navigáció - érintse meg a Sensus Navigation* térképes navigáció
eléréséhez.
Úti cél beállítása cím használatával - Érintse meg a
séget. A térkép képe a keresés címmel képernyőre vált.
lehető-
Úti cél beállítása térképpel - Nagyítsa ki a térképet a
használatával, és érintse meg, majd tartsa nyomva az úti célt, ahova utazni
szeretne.
Úti cél törlése - Érintse meg az úti cél ikonját, majd a Törlés lehetőséget.
Média - itt jelenik meg például a külső eszközről lejátszott zene
vagy az alkalmazás nézetben kiválasztott FM rádió. Érintse meg az
alnézetet a beállítások eléréséhez. Innen tekintheti meg a zenei
könyvtárát, az internetes rádióállomásokat stb.
Phone, innen érhető el a telefon funkció. Érintse meg az alnézetet
annak kibontásához. Itt például tárcsázhat a híváselőzményekből
vagy a partnerek listájából, vagy manuálisan beírhat egy számot a
billentyűzet használatával. Ha kiválasztott egy számot, érintse meg a
Hívás vagy
lehetőséget.
Utoljára használt autófunkció - itt láthatja az utoljára használt
autófunkciót, amely nem jelenik meg egyik egyéb, például Autó
állapota, Vezetési összefoglaló vagy Lane Keeping Aid alnézetben sem. Megérintheti az alnézetet a legutoljára használt funkció
eléréséhez.
FUNKCIÓ NÉZET ÉS ALKALMAZÁS NÉZET
Funkció nézet
Amikor balról jobbra pöccint5 a kezdőlap nézetben, akkor a funkció
nézethez jut. Innen aktiválhatja/inaktiválhatja az autó különböző funkcióit, például Vetített kijelző*, Parkoló automatika és Lane Keeping
Aid. Ezek a vonatkozó szimbólum megérintésével kapcsolhatók be/ki.
Bizonyos funkciók külön ablakban nyílnak meg.
A menüszerkezetben a kijelző alatt elhelyezkedő fizikai kezdőlap gomb
megnyomásával léphet vissza.
Alkalmazás nézet
Pöccintsen jobbról balra5 a kezdőlap nézetben az alkalmazás nézet eléréséhez. Itt láthatja az autóval szállított valamint a saját maga által
választott, letöltött és telepített alkalmazásokat.
Alkalmazások letöltése, frissítése vagy eltávolítása az
Letöltőközpont megérintésével az alkalmazás nézetben.
Ehhez az autónak csatlakoznia kell az internethez.
Letöltés - Érintse meg a Új alkalmazások lehetőséget, és válassza ki a
kívánt alkalmazást. Válassza a Telepítés lehetőséget az alkalmazás
letöltéséhez.
Frissítés - Érintse meg a Összes telepítése lehetőséget az összes
alkalmazás frissítéséhez. Válassza ki az Alkalmazásfrissítések lehetőséget a lehetséges frissítések listájának megjelenítéséhez. Válassza ki
a kívánt alkalmazást, és érintse meg a Telepítés lehetőséget.
Eltávolítás - Érintse meg a Alkalmazásfrissítések lehetőséget, és
válassza ki a kívánt alkalmazást. Érintse meg az Eltávolítás lehetőséget
az alkalmazás eltávolításához.
Rendszerszoftver keresése és frissítése
– Érintse meg a Rendszerfrissítések lehetőséget a rendelkezésre álló
frissítések mutatásához.
– Érintse meg a Összes telepítése lehetőséget az összes szoftver
vagy a Telepítés lehetőséget egyes szoftverprogramok frissítéséhez.
5
Balkormányos autók esetén. Jobbkormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
Mozgatható ikonok - az alkalmazások és az autó funkcióihoz tartozó
gombok az alkalmazás nézetben és a funkció nézetben szükség szerint
mozgathatók.
1. Nyomjon meg, és tartson nyomva egy ikont.
2. Húzza az ikont egy üres helyre a nézetben, és engedje el azt.
FELSŐ NÉZET
A kijelző felső része egy fület tartalmaz, amelyet lehúzva hozzáférhet a
felső nézethez. Innen érhetők el a Beállítások, Kezelési útmutató,
Profil és az autó mentett üzenetei.
Személyes beállítások
Számos személyes beállítást végezhet a Beállítások My Car menüben, például módosíthatja a központi kijelző és az azon látható információk megjelenését.
Távvezérlős kulcs járművezetői profilhoz rendelése
Az egyes kulcsok járművezetői profilokhoz rendelhetők a Beállítások
Rendszer Vezetői profilok menüpontban. Válassza ki valamelyik
járművezetői profilt (a Vendég profilhoz nem rendelhető kulcs). Újra a
kezdőlap nézet jelenik meg. Húzza le újra a felső nézetet, ismételje meg
a fentieket, és válassza a Szerkeszt, majd a Kulcs kapcsolódása lehetőséget a kiválasztott járművezetői profilon. Amikor hozzárendelt kulcsot
használ, akkor az autó az Ön speciális követelményei6 szerint kerül
beállításra, például a kijelzők, a tükrök, a navigáció*, az audio és média
rendszer, a nyelv és a hangvezérlés tekintetében.
Egyedi hajtásmód*
Ha szeretné módosítani a Comfort, Eco vagy Dynamic és Off Road
hajtásmódokat - aktiválja a Beállítások Egyéni vezetési mód alatti
hajtásmódot. Ha elvégezte a beállításokat, válassza az Individual lehetőséget a hajtásmódok közül az alagútkonzolon.
Rendszerhangerők
Ha be szeretné állítani vagy ki szeretné kapcsolni a rendszerhangok,
például a billentyűzet és az érintési hangok hangerejét, akkor menjen a
Beállítások Hang A rendszer hangereje menüponthoz.
6
Annak áttekintéséhez, hogy mely Beállítások személyesek/globálisak, lásd a kezelési útmutatót.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az autó számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segítik a biztonságos vezetést és megakadályozhatják a baleseteket. Ezeket a funkciókat a központi kijelző funkció nézetében aktiválhatja. Ne feledje, hogy a
vezetőtámogató funkciók csak segítségül szolgálnak és mindig a járművezetőt terheli a jármű biztonságos módon történő vezetése.
City Safety
A City Safety7 vizuális és hangjelzésekkel figyelmezteti a járművezetőt
az akadályokra. Az autó automatikusan fékez, ha vezető nem reagál időben az ütközés kockázatára. A City Safety többek között képes megakadályozni az ütközéseket és segít, ha fennáll az ütközés veszélye például járművekkel, nagyobb állatokkal, gyalogosokkal vagy kerékpárosokkal. A City Safety a motor beindításakor automatikusan aktiválódik.
Cross Traffic Alert (CTA)*
A CTA figyelmeztet az autó mögötti keresztirányú forgalomra
és akkor aktív, amikor hátrameneti fokozatba kapcsol, vagy az
autó hátrafelé gurul.
Blind Spot Information (BLIS)*
A BLIS tájékoztat a holttérben elhelyezkedő járművekről és az
autóhoz legközelebbi bal és jobb oldali sávban gyorsan közelítő
járművekről.
Lane Keeping Aid (LKA)*
Ha az autó keresztezne egy vonalat, akkor a sávtartó segéd, a
LKA aktívan segít az autó sávba történő visszakormányzásában. A rendszer hangos figyelmeztetéssel vagy rezgéssel is
figyelmeztet.
Az LKA arra vonatkozó beállításai, hogy hogyan figyelmeztessen, amikor
az autó elhagyja a sávját, a központi kijelző felső nézetének Beállítások
részében hajthatók végre. Válassza az My Car IntelliSafe
Sávsegéd lehetőséget. Itt kapcsolhatja be/ki a Run-off Mitigation*
7
Nem minden piacon érhető el.
funkciót, amely további támogatást nyújt, ha fennáll a kockázata annak,
hogy az autó lefut az útról. Az autó ekkor automatikusan kormányoz és
fékez.
Pilot Assist
A Pilot Assist egy kényelmi funkció, amely segít az autó sávban tartásában és egy előre beállított távolság fenntartásában az elöl haladó járműhöz képest.
A Pilot Assist a kormánykerék bal oldali billentyűzetével választható ki
és aktiválható. A kormányzási segítség működéséhez többek között az
szükséges, hogy a járművezető a kormánykeréken tartsa a kezeit és láthatók legyenek a sávok jelölései.
Amikor a kormányzási segítség aktív, akkor a járművezetői kijelző ZÖLD
kormánykerék szimbólumot mutat.
PARKOLÓSEGÉD
Park Assist Pilot*
A parkolósegéd felméri a rendelkezésre álló parkolóhelyet, majd a kormánykerék forgatásával kormányozza az autót. Az Ön feladata az autó
környezetének figyelése, a központi kijelző utasításainak követése, a
sebességfokozat kiválasztása, és a sebesség szabályozása valamint a
fékezés/megállás.
Parkolás a Park Assist Pilot használatával
1. Nyomja meg a Driving in gombot a funkció nézetben.
Járjon be maximum 20 km/h sebességgel. Az autó és a
parkolóhelyek közötti távolságnak körülbelül 1 méternek
kell lennie, amikor a funkció parkolóhelyet keres.
2. Állítsa meg az autót, amikor az ábra és a szöveg a központi kijelzőn azt jelzi, hogy a rendszer alkalmas parkolóhelyet talált. Egy felugró ablak jelenik meg.
3. Kövesse a központi kijelzőn megjelenő utasításokat.
Készüljön fel az autó megállítására, amikor a központi
kijelző információi erre kérik.
Parkolóhely elhagyása
A funkció csak párhuzamosan parkoló autó esetében használható.
1. Nyomja meg a Kiállás parkolóhelyről gombot a funkció
nézetben.
2. Kövesse a központi kijelző utasításait.
Parkolókamera*
A parkolókamera segít a járművezetőnek az autó környezetében található akadályok észlelésében a kamera képével és
grafikákkal a központi kijelzőn. A kameranézetek és a parkoló
segédvonalak kiválasztása a központi kijelzpn történik. A
kamera automatikusan bekapcsolható a hátrameneti sebességfokozat kiválasztásával. Ez a beállítás a központi kijelző
felső nézetének Beállítások részében hajtható végre.
– Válassza az My Car Parkoló automatika
aktiválása hátramenetben lehetőséget.
Kamera automat.
A parkolókamera manuálisan is bekapcsolható.
– Érintse meg a Kamera ikont a funkció nézetben a funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához.
TISZTÁBB VEZETÉSI ÉLMÉNY
A vezetés megtervezése és a gazdaságos vezetés csökkentheti az
üzemanyag-fogyasztást valamint a szén-dioxid és az egyéb szennyező
anyagok kibocsátását a levegőbe. Ilyen módon csökkentheti a környezetre gyakorolt hatást valamint az üzemanyagköltségeket. Bizonyos
tényezőket maga is befolyásolhat, míg másokat nem. Íme néhány
tanács.
Tervezze meg a vezetést és mindig hajtsa végre az alábbiakat:
•
Tervezze meg az utazást - a sok szükségtelen megállás és egyenetlen sebesség hozzájárul a nagyobb üzemanyag-fogyasztáshoz.
Vezessen gazdaságosan az alábbiak szerint:
•
Aktiválja az Eco vezetési módot - ez energiahatékonyabb vezetéshez
állítja be az autót.
•
Kerülje a motor alapjáraton történő járatását - állítsa le a motort, amikor hosszabb időre egy helyben áll.
•
Vezessen egyenletes sebességgel és tartson megfelelő távolságot
más járművektől és objektumoktól a fékezések minimálisra csökkentése érdekében.
•
Vezessen helyes gumiabroncsnyomással az abroncsokban és ellenőrizze azokat rendszeresen. A legjobb eredmény érdekében válaszszon ECO gumiabroncsnyomást.
•
Kerülje a nyitott ablakkal történő vezetést.
Az Ön által nem befolyásolható tényezők
•
Közlekedési helyzet.
•
Útviszonyok és domborzat.
•
Külső hőmérséklet és ellenszél.
SPECIÁLIS SZÖVEGEK
zol üzenete azt jelzi, hogy a légzsák ki van iktatva és,
ha a légzsákrendszerre vonatkozó figyelmeztető
szimbólum jelenik meg a járművezetői kijelzőn. Ez
azt jelzi, hogy súlyos meghibásodás van jelen. Amint
lehetséges, menjen szervizbe. A Volvo azt javasolja,
hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo
műhellyel.
Vezetőtámogatás
Az LKA sávtartó segéd és a Run-off Mitigation
úttestelhagyás-gátló csak segítségek és nem minA kezelési útmutató és az egyéb kézikönyvek tartalden vezetési vagy forgalmi helyzetben, időjárási és
mazzák a biztonsági utasításokat és az összes
útviszonyok mellett működnek. Mindig a járművefigyelmeztetés, fontos és megjegyzés szövegeket,
zető viseli a végső felelősséget a jármű biztonságos
amelyeket el kell olvasni. Néhány funkció csak bizovezetéséért és az érvényben lévő törvények valamint
nyos piacokon érhető el.
közlekedési szabályok betartásáért. A funkciók nem
Áttekintés, belső
képesek a sorompók, korlátok vagy hasonló akadáMindig távolítsa el a távvezérlős kulcsot az autóból,
FIGYELEM
ha elhagyja azt, és ügyeljen arra, hogy az autó elekt- lyok észlelésére az út szélén.
romos rendszerei 0 gyújtásmódban legyenek.
Vezetőtámogatás
ELSŐ LÉPÉSEK
A City Safety egy segítség és nem minden vezetési
Áttekintés, belső
Volvo On Call rendszerrel felszerelt autók esetében
helyzetben vagy közlekedési, időjárási és útviszoMindig húzza be a rögzítőféket, amikor emelkedőn
a rendszer csak olyan területeken működik, ahol a
nyok mellett működik. A funkció nem képes minden
parkol - az autó sebességben, vagy automata
Volvo On Call partnerek rendelkeznek mobil lefesebességváltó esetén P állásban hagyása nem min- helyzetben minden gyalogos/kerékpáros észlelédettséggel és az olyan piacokon, ahol a szolgáltatás
sére. A figyelmeztetés csak az ütközés magas kocden helyzetben elégséges az autó megtartásához.
elérhető. A légköri zavarok vagy a gyenge lefedettkázata esetén kapcsol be. A gyalogosokra vonatség a kapcsolat megszakadását okozhatják, például A hátsó üléstámlák lehajtása
kozó figyelmeztetések és fékezéses beavatkozások
Ügyeljen arra, hogy megfelelően rögzüljenek a hátszórványosan lakott területeken.
70 km/h (43 mph) járműsebesség felett kikapcsoltámlák, miután lehajtotta és felemelte azokat.
A Volvo On Call szolgáltatás figyelmeztető, fontos
nak. A City Safety automata fékezés funkciója
Ügyeljen arra, hogy a fejtámlák megfelelően rögzülés megjegyzés szövegei tekintetében, tanulmámegakadályozhatja az ütközést vagy csökkentheti
jenek, miután felemelte azokat. A második üléssor
nyozza a Volvo On Call előfizetés szerződését valaaz ütközés sebességét. A teljes fékteljesítmény bizkülső üléseinek fejtámláit mindig fel kell emelni,
mint a kezelési útmutatót.
tosításához a vezetőnek is mindig be kell nyomnia a
amikor a harmadik üléssorban* utasok tartózkodfékpedált - akkor is, ha az autó automatikusan
ELSŐ LÉPÉSEK
nak.
fékez. A járművezető felelős a megfelelő távolság
Sensus Navigation*: fordítsa teljes figyelmét az útra
és sebesség fenntartásáért.
és összpontosítson teljesen a vezetésre. Tartsa be a Kormánykerék
Hangfelismerés:
Mindig
a
járművezető
viseli
a
felközlekedési szabályokat és vezessen józan ítélőkéVezetőtámogatás
elősséget
a
jármű
biztonságos
vezetéséért
és
az
pességgel. Az út- és időjárási viszonyok kevésbé
A Pilot Assist egy segítség, és nem képes minden
érvényben
lévő
közlekedési
szabályok
betartásáért.
megbízhatóvá tesznek bizonyos javaslatokat.
forgalmi, időjárási és útviszonyok kezelésére. Mindig
Az utastér klímavezérlése
a járművezető felelős az autó vezetési módjáért és
Áttekintés, külső
be kell avatkoznia, ha a Pilot Assist nem biztosít
Fordítson figyelmet a zúzódásos sérülés veszélyére Az ülésfűtést* nem használhatják olyan személyek,
akiknek
nehézségeik
vannak
a
hőmérséklet
emelmegfelelő sebességet vagy időközt illetve kormánya nyitáskor/záráskor. Ellenőrizze, hogy van-e valaki
kedésének
érzékelésével
vagy
egyéb
problémáik
beavatkozást. A Pilot Assist funkciót csak akkor
a csomagtérajtó közelében, mert a zúzódásos sérüvannak
az
ülésfűtés
kezelőszerveinek
használatával.
szabad használni, ha az útburkolatra a sáv mindkét
léseknek súlyos következményei lehetnek. Mindig
Különben
égési
sérüléseket
szenvedhetnek.
oldalán világosan kivehető sávjelzések vannak
körültekintően működtesse a csomagtérajtót.
Vezetőtámogatás
festve. A Pilot Assist nem fékez emberek, állatok,
Áttekintés, belső
tárgyak, kis/alacsony utánfutók vagy szembejövő,
A BLIS és a CTA rendszer a biztonságos vezetési
Ha az autó nincs felszerelve az utaslégzsákot aktilassú illetve álló járművek esetén. Ne használja a
stílus és a visszapillantó tükrök használatának kieváló/inaktiváló kapcsolóval, akkor a légzsák mindig
Pilot Assist funkciót például városi forgalomban,
aktív. Soha ne ültessen gyermeket ülésmagasítóba, gészítője és nem pótolja azokat. Ezek soha nem
kereszteződésekben kanyargós utakon vagy rossz
gyermekülésbe vagy hátrafelé néző gyermekülésbe helyettesíthetik a járművezető figyelmét és felelősidőben.
ségét. A sávváltások és a tolatás biztonságos végaz első utasülésen, ha a légzsák aktiválva van.
rehajtásáért mindig a jármű vezetője a felelős. A
Parkolósegéd
140 cm-nél alacsonyabb utas soha nem ülhet az
BLIS
éles
kanyarokban
vagy
tolatáskor
nem
műköAz Park Assist Pilot nem minden helyzetben műköelső utasülésen, amikor a légzsák aktiválva van.
dik.
dik, hanem csak kiegészítő segítségül szolgál. Min140 cm-nél magasabb utas soha nem ülhet az első
dig a járművezető viseli a végső felelősséget a
utasülésben, ha a légzsák ki van iktatva. Ne hagyja,
jármű biztonságos vezetéséért és a környező terület
hogy valaki az első utasülésben üljön, ha a tetőkon-
valamint a közelítő vagy elhaladó járművek figyeléséért a parkolás közben.
Parkolósegéd
A parkolókamera csak segítség és soha nem
helyettesítheti a járművezető felelősségét. A kamera
holtterekkel rendelkezik, ahol az akadályok nem
észlelhetők. Figyeljen az autó közelében tartózkodó
emberekre vagy állatokra.
FONTOS
Áttekintés, belső
Az OFF ROAD hajtásmódot nem szabad utánfutóval használni utánfutó-csatlakozó nélkül. Különben
fennáll a légrugók károsodásának kockázata.
Áttekintés, belső
Az információkat a szélvédőre kivetítő kijelző egység* a műszerfalon helyezkedik el. A kijelző egység
fedőüvegének védelme érdekében ne helyezzen
semmilyen tárgyat a fedőüvegre és ügyeljen arra,
hogy semmi ne eshessen rá.
Központi kijelző
A központi kijelző tisztításához használt mikroszálas
ruhának portól és hasonló anyagoktól mentesnek
kell lennie. Különben megkarcolódhat a képernyő. A
központi kijelző tisztításakor csak enyhe nyomást
gyakoroljon a kijelzőre. Az erős nyomás károsíthatja
a kijelzőt.
Ne permetezzen semmilyen folyadékot vagy maró
hatású vegyszert közvetlenül a központi kijelzőre.
Ne használjon ablaktisztító szereket, egyéb tisztítószereket, aeroszolokat, oldószereket, alkoholt,
ammóniát vagy súroló hatású tisztítószereket. Soha
ne használjon dörzsölő hatású ruhákat, papírtörlőket
vagy selyempapírt, mert ezek megkarcolhatják a
központi kijelzőt.
A hátsó üléstámlák lehajtása
Ügyeljen arra, hogy ne legyenek utasok vagy tárgyak a hátsó ülésen. A biztonsági övek sem lehetnek becsatolva. A középső ülés beépített ülésmagasítójának*/kartámaszának* visszahúzott helyzetben
kell lennie.
Jobb oldali bajuszkapcsoló
Mielőtt szerviz állásba helyezné az ablaktörlőket,
ellenőrizze, hogy nincsenek-e lefagyva. Ha az ablaktörlő karok a szélvédőtől felhajtva, szerviz állásban
vannak, akkor vissza kell hajtani azokat a szélvédőre,
mielőtt aktiválná azokat. Erre azért van szükség,
hogy elkerülje a motorháztető fényezésének megkarcolását.
Az utastér klímavezérlése
Ha az utastér hőmérséklete túl alacsony, akkor az
ülésszellőztetés nem kapcsolható be. Ez az ülésben
ülő személy lehűlésének megakadályozása érdekében van.
Csatlakozások
Az aljzat maximális teljesítménye 10 A (120 W), ha
egyszerre csak egyik 12 voltos aljzatot használja az
alagútkonzolon. Ha az alagútkonzol mindkét aljzata
használatban van, akkor aljzatonként 7,5 A (90 W)
értékkel kell számolni. A csomagtér 12 voltos aljzatának maximális áramerőssége 10 A (120 W). A
legnagyobb teljesítmény 150 W a 230 V aljzat esetében.
MEGJEGYZÉS
Áttekintés, külső
Az elektromágneses mezők és az árnyékolás zavarhatják a távvezérlős kulcs működését. Kerülje a távvezérlős kulcs fém tárgyak vagy elektronikus készülékek, például mobiltelefonok, táblagépek, laptopok
vagy töltők közelében tárolását - lehetőleg ne
tárolja ezekhez 10-15 cm-nél közelebb.
Áttekintés, külső
Elektromos működtetésű csomagtérajtó: ha a rendszert hosszabb ideig folyamatosan működtette,
akkor a túlterhelés elkerülése érdekében kapcsolt
ki. Körülbelül 2 perc elteltével használható újra.
Fennáll a kockázata a korlátozott működésnek vagy
a működésképtelenségnek, ha a hátsó lökhárítón
nagy mennyiségű jég, hó, szennyeződés vagy ehhez
hasonló anyag található. Ezért ügyeljen arra, hogy
mindig tisztán tartsa azt.
Áttekintés, belső
Az alapjárati fordulatszám hidegindítást követően a
külső hőmérséklettől függetlenül magasabb. Ez a
Volvo hatékony károsanyagkibocsátás-csökkentő
rendszerének része. Bizonyos dízelmotorok hidegben az izzítás miatt késleltetve indulnak.
Áttekintés, belső
Amikor be van kapcsolva az Forward Collision
Warning*, akkor a szélvédőre vetített kijelzőt egy
Forward Collision Warning* grafika váltja fel. Ez a
grafika akkor is megjelenik, ha a szélvédőre vetített
kijelző ki van kapcsolva. A járművezető kisebb esélylyel látja a szélvédőre vetített kijelzőn megjelenő
információkat, ha polarizáló napszemüveget visel,
nem az ülés közepén ül, ha valamilyen tárgy van a
kijelző egység fedőüvegén vagy kedvezőtlenek a
fényviszonyok.
Bizonyos látáshibák fejfájást és feszültségérzetet
okozhatnak a szélvédőre vetített kijelző használatakor.
Kormánykerék
A megtett távolsági kiszámításában bizonyos eltérések lehetnek, ha megváltozik a vezetési mód.
Az utastér klímavezérlése
A fűtést vagy hűtést nem lehet siettetni a ténylegesen kívánt hőmérsékletnél magasabb vagy alacsonyabb hőmérséklet beállításával.
Csatlakozások
Az internet használatakor adatok továbbítása (adatátvitel) történik és ez költségekkel járhat. Az adatbarangolás és Wi-Fi hotspotok aktiválása további
költségeket okozhat. Az adatforgalmi költségekkel
kapcsolatban érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.
Amikor a mobiltelefon használatával tölt le, akkor
ügyeljen az adatletöltési költségekre.
Csatlakozások
A Volvónak nincs befolyása az Apple CarPlay/
Android Auto alkalmazás tartalmára. Az Apple
CarPlay csak a Bluetooth funkció kikapcsolt állapotában lehetséges. Ezért az autóhoz Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott telefon vagy médialejátszó
nem lesz elérhető, amikor a CarPlay/Android Auto
aktív. Az autó csatlakoztatásához használjon Wi-Fi
kapcsolatot vagy az autó beépített modemét*.
Csatlakozások
A telefon operációs rendszerének frissítését követően lehetséges, hogy a telefon párosítása megszakad. Ebben az esetben törölje a telefont az autóból,
és párosítsa újra.
Csatlakozások
Az adatletöltés hatással lehet az egyéb adatátvitellel
járó szolgáltatásokra, mint például az internetrádió.
Ha az egyéb szolgáltatások megszakadását észleli,
akkor a letöltés megszakítható. Vagy kikapcsolhatja
illetve megszakíthatja a többi szolgáltatást.
Csatlakozások
Ne feledje, hogy bizonyos telefonok kikapcsolják az
internetmegosztást, miután megszakadt a kapcsolat
az autóval. Az internetmegosztást ezért a következő
használatkor újra be kell kapcsolni a telefonon.
Parkolósegéd
Az optimális működés érdekében, tartsa szennyeződésektől, hótól és jégtől mentesen a kamera lencséjét. Ez rossz fényviszonyok mellett különösen
fontos.
TP 22627 (Hungarian), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement