Volvo V90 Twin Engine 2018 Quick Guide

Volvo V90 Twin Engine 2018 Quick Guide
V90
TWIN ENGINE
Q UICK G UIDE
VÄLKOMMEN!
Ez a Quick Guide új Volvójának bizonyos funkcióit írja le. Az autóban, az alkalmazásban és az interneten részletesebb használati információk
állnak rendelkezésre.
AZ AUTÓ KÖZPONTI KIJELZŐJE
A kezelési útmutató az autó központi kijelzőjén tekinthető meg, ahol a
felső nézeten keresztül érhető el.
MOBILALKALMAZÁS
A kezelési útmutató okostelefonokon és táblagépeken futtatható alkalmazás (Volvo Manual) formájában áll rendelkezésre. Az alkalmazás egyes
funkciókról oktató videókat is tartalmaz.
A VOLVO TÁMOGATÓ WEBOLDALA
A Volvo Cars támogató weboldala (support.volvocars.com) útmutatókat és
oktató videókat valamint kiegészítő információkat és támogatást is tartalmaz Volvójához és autója használatához.
NYOMTATOTT INFORMÁCIÓK
A kezelési útmutató kesztyűtartóban található melléklete a biztosítékokkal
kapcsolatos információkat és műszaki adatokat valamint a fontos és gyakorlati információk összefoglalását tartalmazza. Megrendelhető a kezelési
útmutató és a hozzá tartozó melléklet nyomtatott változata.
TARTALOMJEGYZÉK
01. ISMERJE MEG A VOLVÓJÁT
Ez a fejezet további információkat nyújt a Volvo bizonyos rendszereiről és szolgáltatásairól és áttekintést ad a külsőről, belsőről és a központi kijelzőről.
02. TÖLTÉS
Ez a fejezet az autó töltöttségi állapotát, a töltő egység kezelésének módját és a járművezetői kijelző különböző szimbólumait írja le.
03. BELSŐ ÉS CSATLAKOZÁSOK
Itt olvashat az utastár különböző funkcióiról például az ülések beállításairól és az internetkapcsolatról.
04. A KÖZPONTI KIJELZŐ NÉZETEI
Itt találhat információkat a központi kijelző különböző fő nézeteiről, ahonnan az autó számos funkciója kezelhető.
05. OKOS VEZETÉS
Ez a fejezet az autó számos vezetőtámogató rendszerét írja le és tanácsokat ad az autó gazdaságosabb vezetéséhez.
06. HANGFELISMERÉS
Itt találhatja az autó hangfelismerő rendszerével használható utasításokat/kifejezéseket.
07. SPECIÁLIS SZÖVEGEK
Figyelmeztetés, fontos és megjegyzés szövegek, amelyeket el kell olvasni.
Az opciók csillaggal* vannak jelölve a Quick Guide útmutatóban.
01
01
ELSŐ LÉPÉSEK
Ahhoz, hogy a lehető legjobb módon kezdje el Volvója használatát, számos funkciót, kifejezést és tanácsot hasznos ismernie.
Volvo ID
A Volvo ID egy személyes azonosító, amely számos szolgáltatáshoz biztosít hozzáférést online1. Néhány példa a Volvo On Call*, térképszolgáltatások, személyes bejelentkezés a volvocars.com oldalra és a szervizelés és javítás előjegyzésének lehetősége. Volvo ID azonosítót a
volvocars.com oldalon, a Volvo On Call alkalmazásban vagy közvetlenül
az autójában hozhat létre.
Előkészítés utazás előtt
Szokjon hozzá, hogy indulás előtt mindig előkészíti az autót. Ez növelheti
a hatótávolságot és csökkentheti az autó kopását, miközben komfortossá teszi az utastér hőmérsékletét. A központi kijelző klíma nézetében,
válassza ki a Parkolási klíma fület vagy aktiválja a funkciót a Volvo On
Call alkalmazásban. Az előkészítés csak akkor hajtható végre, amikor az
autó elektromos aljzathoz van csatlakoztatva3.
Sensus
A Sensus az autó intelligens felhasználói felülete, amely minden, a szórakoztatással, internetkapcsolattal, navigációval* és információs szolgáltatásokkal kapcsolatos megoldást lefed az autóban. A Sensus teszi
lehetővé a kommunikációt Ön, az autó és a külvilág között.
Volvo On Call*
A Volvo On Call egy beépített segítő rendszer, amely lehetőséget biztosít a Volvo távoli vezérlésére. A Volvo On Call alkalmazás használatával
például láthatja, hogy melyik izzót kell kicserélnie vagy hogy fel kell-e
tölteni a hűtőfolyadékot. Bezárhatja és kinyithatja az autót, ellenőrizheti
az üzemanyagszintet és megtekintheti a legközelebbi töltőállomást. Az
előkészítés2 az autó állóklímáján keresztül is beállítható. Első lépésként
töltse le a Volvo On Call alkalmazást.
A Volvo On Call országúti segélyszolgálatot és vészhelyzeti segítséget
is magában foglal az autó tetőkonzolján található ON CALL és SOS
gombok használatával.
Járművezetői profilok
Az autóban elvégzett számos beállítás a járművezető személyes igényeihez illeszthető, majd egy vagy több járművezetői profilban menthető.
Az egyes kulcsok járművezetői profilokhoz rendelhetők. A járművezetői
profilokkal kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd a jelen Quick Guide
Felső nézet részét.
1
2
3
A szolgáltatások az autó konfigurációjától és a piactól függően változnak.
Az állófűtés nélküli autókban nincs lehetőség az utastér fűtésére, csak szellőztetésére.
Elektromos fűtés esetén.
01
01
ÁTTEKINTÉS, KÜLSŐ
A gumiabroncs ellenőrzése és kalibrálása (ITPMS)* a TPMS
lehetőségen keresztül történik a Autó állapota alkalmazásban, a
központi kijelző alkalmazás nézetében. Alacsony gumiabroncsnyofolyamatosan világít a járművezetői kijelzőn. Alamás esetén a
csony gumiabroncsnyomás esetén ellenőrizze és állítsa be a gumiabroncsnyomást, és nyomja meg a kalibrálás gombot a ITPMS
kalibrálás elindításához.
A motorolajszint ellenőrzése a Autó állapota alkalmazásból történik. A Autó állapota alatt állapotüzenetek valamint a szerviz és
javítás előjegyzése* is megtekinthető.
A hibrid akkumulátor töltése az első fedélben lévő bemenő töltőaljzaton keresztül történik. Nyissa ki a fedelet egy enyhe nyomással. Az optimális hatótávolság érdekében teljesen feltöltött akkumulátorral induljon útnak.
A külső tükrök automatikusan* lehajthatók a hátrameneti fokozat
kapcsolásakor. Amikor bezárja/kinyitja az autót a távvezérlős kulcscsal, akkor a külső tükrök automatikusan behajthatók/kihajthatók*.
Aktiválja ezeket a funkciókat a központi kijelző felső nézetének
Beállítások My Car Tükrök és kényelem menüjében.
A kulcs nélküli zárás/nyitás* azt jelenti, hogy egyszerűen például
a zsebében kell tartania a távvezérlős kulcsot az autó nyitásához
vagy zárásához. A távvezérlős kulcsnak az autó körülbelül 1 méteres
(3 láb) környezetén belül kell lennie.
Fogja meg az ajtókilincset vagy nyomja meg a csomagtérajtó gumírozott nyomólapját az autó nyitásához. Az autó bezárásához, nyomja
meg finoman a bemélyedést az egyik ajtókilincsen. Kerülje mindkét
nyomófelület egyidejű megérintését.
A panorámatető* nyíló üvegfedelet és napellenzőt foglal magában
és a visszapillantó tükör feletti kezelőszervvel működtethető, amikor
az autó legalább I gyújtáshelyzetben van. Nyissa szellőztető helyzetbe a kezelőszerv felfelé nyomásával és zárja be a kezelőszerv
lefelé mozgatásával. A panorámatető teljes nyitásához húzza hátra-
felé kétszer a kezelőszervet. Zárja be a kezelőszerv kétszeri lefelé
húzásával.
Az elektromos működtetésű csomagtérajtó* kinyitható például
a lábbal működtetett csomagtérajtó funkcióval* úgy, hogy lassú
előre rúgó mozdulatot végez a hátsó lökhárító bal oldali része alatt.
Csukja le és zárja be a csomagtérajtót a
használatával annak
alsó szélén. Vagy csukja le a csomagtérajtót egy lassú rugó mozdulattal. Az autónak kulcs nélküli zárás/nyitás* funkcióval kell rendelkeznie a csomagtérajtó lábmozdulattal történő nyitásához. A távvezérlős kulcsnak az autó mögött körülbelül 1 méteres (3 láb) távolságon belül kell lennie a lábmozdulattal történő nyitáshoz és záráshoz.
Annak megakadályozása érdekében, hogy a csomagtérajtó például
a garázs mennyezetéhez ütődjön, lehetőség van a maximális nyitás
programozására. Állítsa be a maximális nyílást a csomagtérajtó kinyitásával, és a kívánt helyzetben történő megállításával. Ezután
gombot legalább 3 másodpercig a helyzet mentényomja a
séhez.
01
01
ZÁRÁS/NYITÁS
Távvezérlős kulcs
Egyszeri rövid megnyomása zárja az ajtókat, a csomagtérajtót valamint az üzemanyagtöltő sapkát és élesíti a riasztót*. Egy hosszú
megnyomás egyszerre zárja a panorámatetőt* és az összes oldalablakot.
Egy rövid megnyomása nyitja az ajtókat, a csomagtérajtót és kikapcsolja a riasztót*. Egy hosszú megnyomása egyszerre nyitja az
összes oldalablakot.
Egyszeri rövid megnyomása csak a csomagtérajtót nyitja és annak
riasztóját hatástalanítja. Egy hosszú megnyomás nyitja vagy zárja az
elektromos működtetésű* csomagtérajtót.
A pánik funkció aktiválja az irányjelzőket és a kürtöt, hogy felhívja a
figyelmet, ha szükséges. Nyomja meg, és tartsa nyomva 3 másodpercig a gombot vagy nyomja meg 3 másodpercen belül kétszer a
gombot az aktiváláshoz. A funkció ugyanannak a gombnak az 5
másodpercig történő aktiválásával kapcsolható ki, miután aktiválta.
Különben 3 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
Töltőfedél
Ügyeljen arra, hogy az autó nyitva legyen és le legyen állítva, mielőtt
bedugja vagy kihúzza a töltőkábelt.
1. Nyomja meg, majd engedje el a fedél hátsó részét.
2. Nyissa ki a fedelet.
A töltés elkezdése után a kábel rögzül az aljzatban. Az autó kinyitásakor
a töltés leáll, de röviddel ezután folytatódik, ha nem húzza ki a kábelt.
Szervizzárás
A szervizzárás lezárja a csomagtérfajtót, ami praktikus lehet
például akkor, amikor az autót szervizbe viszi vagy hotelben.
- A központi kijelző funkció nézetében, érintse meg a
Szervizzár lehetőséget a funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához.
Az aktiváláskor/inaktiváláskor egy felugró ablak jelenik meg. Minden
zárolás alkalmával ki kell választani egy négyszámjegyű kódot. A funkció
első használatakor meg kell adni egy további biztonsági kódot.
A kesztyűtartó zárása* manuálisan történik a kulcs használatával, amely
a kesztyűtartó belsejében található.
01
01
ÁTTEKINTÉS, BELSŐ
A központi kijelző az autó számos fő funkciójának vezérlésére
szolgál, ilyenek például a média, a navigáció*, a klímavezérlés, a
vezetőtámogató rendszerek és az autóban található alkalmazások.
A járművezetői kijelző főként a vezetéssel kapcsolatos információkat mutat, mint a motorfordulatszám, navigáció* és az aktív vezetőtámogatás. Az alkalmazás menün keresztül kiválaszthatja, hogy
milyen információknak kell megjelenniük a járművezetői kijelzőn.
Nyissa meg, és navigáljon az alkalmazás menüben a kormánykerék
jobb oldali billentyűzetével. A beállítások a Beállítások My Car
Vezető kijelzője menüben is elvégezhetők a központi kijelző
felső nézetében.
A szélvédőre vetített kijelző* az autó járművezetői kijelzőjének
kiegészítője, amely információkat vetít a szélvédőre. Ez a központi
kijelző funkció nézetén keresztül aktiválható.
Az indítógomb az autó beindítására szolgál. Fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, majd engedje el az I gyújtáshelyzethez. Válassza ki a P vagy N fokozathelyzetet, tartsa nyomva a
fékpedált, és fordítsa az indítógombot az óramutató járásával megegyező irányba az autó beindításához. Állítsa le az autót autó indítógombnak az óramutató járásával egyező irányba fordításával.
A hajtásmódok* a középen, az ülések között elhelyezkedő kezelőszervvel állíthatók be. Nyomja meg a kezelőszervet, és forgassa azt
a Pure, AWD, Hybrid, Power és Individual közötti választáshoz a
központi kijelzőn. Erősítse meg a kerék megnyomásával. Az
Individual használatával saját igényeinek megfelelő vezetési jellemzőket állíthat be az egyes hajtásmódokhoz. Ez a Beállítások My
Car Egyedi vezetési mód menüpontban aktiválható a központi
kijelző felső nézetében.
A rögzítőfék akkor aktiválódik, amikor felfelé húzza a
kezelőszervet. Ekkor egy szimbólum világít a járművezetői kijelzőn.
Engedje ki manuálisan a kezelőszerv lenyomásával, miközben
nyomva tartja a fékpedált. Az automatikus fékezés álló helyzetben
( ) használatával a fékpedál felengedhető, miközben fennmarad a
fékhatás, amikor az autó például közlekedési lámpáknál áll.
Ne feledje, hogy automata autómosókban az automatikus fékezést
álló helyzetben és a rögzítőfék automatikus behúzását is inaktiválni
kell. Ez utóbbi a a központi kijelző felső nézetében, a Beállítások
My Car Rögzítőfék és felfüggesztés alatt hajtható végre.
Az utaslégzsák kapcsolója* a műszerfal végének oldalán helyezkedik el az utas oldalon, és akkor lehet hozzáférni, amikor az ajtó
nyitva van. Húzza ki a kapcsolót, és fordítsa ON/OFF állásba a légzsák funkció aktiválásához/inaktiválásához.
01
01
KÖZPONTI KIJELZŐ
A legtöbb funkció beállítását és vezérlését a központi kijelzőn végezheti el. A központi kijelző három fő nézettel rendelkezik: kezdőlap nézet,
funkció nézet és alkalmazás nézet. A funkció nézetet és az alkalmazás
nézetet a kezdőlap nézeten jobbra vagy balra pöccintve érheti el. A
kijelző felső részének lehúzásával elérhet egy felső nézetet.
A központi kijelző és a járművezetői kijelző megjelenésének
módosítását egy téma kiválasztásával teheti meg a felső nézet
Beállítások My Car Vezető kijelzője menüjében. Itt választhat
sötét vagy világos hátteret is a központi kijelzőhöz.
A kezdőlap nézethez egy másik nézetből a kijelző alatti fizikai gomb
rövid megnyomásával térhet vissza. Ekkor a kezdőlap nézet utoljára
használt módja jelenik meg. A kezdőlap gomb egy további rövid megnyomása normál módba állítja vissza a kezdőlap nézet csempéit.
A központi kijelző tisztításához zárolja az érintő funkciót a kijelző alatti
fizikai kezdőlap gomb hosszú megnyomásával. A kijelzőt a kezdőlap
gomb rövid megnyomásával kapcsolhatja vissza.
A kijelző tetején látható állapotsáv mutatja a tevékenységeket az autóban. A bal oldalon találhatók a hálózati és kapcsolati információk a
médiával kapcsolatos információkkal, az idő és a háttértevékenységek
kijelzője a jobb oldalon jelenik meg.
Alul, a klíma sorban állíthatja be a hőmérsékletet és az üléskomfortot
a vonatkozó ikon megérintésével. Nyissa meg a klíma nézetet a
középső gombot megérintve a klíma sorban.
02
TÖLTÉS
Az Ön Volvója egy elektromos motorral, amely főleg alacsony sebességen, valamint egy belsőégésű motorral van felszerelve, amely magas
sebességen és aktív vezetés közben hajtja az autót. A hibrid akkumulátor töltési ideje attól a töltőáramtól függ, amelyet az elektromos aljzat
biztosítani tud. A hibrid akkumulátor enyhe fékezéskor vagy motorfékezéskor is töltődik, amikor például lejtőn halad. A töltés minden típusa
megjelenik a járművezetői kijelzőn.
A töltés befejezése
A töltőkábel tárolása
5. Helyezze vissza a töltőkábelt a helyére a padlófedél alá a csomagtérben.
A töltőkábel a csomagtérben helyezkedik el a padlófedél alatt.
Vezérlőegység a töltőkábelen
A mellékelt töltőkábel egy vezérlőegységgel rendelkezik, mely mutatja a
töltés állapotát. Ez a hőmérséklet-figyelést is támogatja és beépített
földzárlati megszakítóval rendelkezik.
A töltés elindítása
A hibrid akkumulátor töltésekor az autó indítóakkumulátora is töltődik.
1. Csatlakoztassa a töltőkábelt egy elektromos aljzathoz. Soha ne használjon hosszabbító kábelt.
vagy
hasz2. Állítsa be a helyes töltőáramot a vezérlőegységen a
nálatával. Ha nem biztos az aljzat névleges töltőáramával kapcsolatban, akkor válassza a legalacsonyabb töltőáramot a vezérlőegységen.
3. Nyissa ki a töltőfedelet egy enyhe nyomással.
4. Távolítsa el a töltőfogantyú védőfedelét, majd nyomja teljesen a
fogantyút az autó aljzatába. A töltőkábel automatikusan rögzül a
bemenő töltőaljzathoz, és a töltés 5 másodpercen belül elkezdődik.
5. Helyezze a töltőfogantyú védőfedelét úgy, hogy az ne érjen az autóhoz, hogy megelőzze a fényezés károsodását.
1. Nyissa ki az autót a távvezérlős kulcs
ződik, és a töltőkábel kiold/nyitva van.
gombjával. A töltés befeje-
2. Válassza le a töltőkábelt az autóról.
3. Zárja be a töltőfedelet.
4. Válassza le a töltőkábelt az aljzatról.
Ha nem húzza ki a töltőkábelt a bemenő töltőaljzatból, akkor az a nyitást
követően rövid időn belül automatikusan újra reteszelődik, hogy maximalizálja a töltést valamint a megtehető távolságot és lehetővé tegye az
indulás előtti előkészítést. A töltőkábel akkor húzható ki újra, ha az autót
kinyitotta a távvezérlős kulccsal. A Passive Entry* felszereltséggel rendelkező autók esetében zárhatja és újra nyithatja a kilincs használatával.
02
A vezérlőegységen keresztül
•
Az autó szimbólum folyamatos zöld fénnyel világít, és a töltésvisszajelző kialudt: Készenlét.
•
Az autó szimbólum és a töltésvisszajelző lámpa folyamatos zöld fénynyel világít: A töltés folyamatban van.
•
Az autó szimbólum pirosan villog és a töltésvisszajelző nem világít: A
töltés nem lehetséges. Ellenőrizze az összes csatlakozást vagy használjon egy másik aljzatot, és indítsa újra a töltést.
•
Az autó szimbólum folyamatos piros fénnyel világít: A töltés nem
lehetséges. Húzza ki a töltőkábelt az aljzatból, és indítsa újra a töltést.
•
A ház szimbólum és a töltésvisszajelző pirosan villog: A töltés nem
lehetséges. Indítsa újra a töltést. Ha a probléma továbbra is fennáll –
lépjen kapcsolatba egy szakemberrel.
02
A járművezetői kijelzőn
A szimbólum különböző színei jelzik a töltési állapotot.
Kék - töltés folyamatban.
TÖLTÉSI ÁLLAPOT
Az autó töltöttségi állapota a bemenő töltőaljzatnál, a vezérlőegységen,
a járművezetői kijelzőn és a Volvo On Call* alkalmazásban ellenőrizhető.
A bemenő töltőaljzat lámpáin keresztül
•
Fehér - LED lámpa.
•
Sárga - várakozás üzemmód, várakozás a töltés indítására.
•
Villogó zöld - töltés folyamatban.
•
Folyamatos zöld - töltés befejezve. Egy idő elteltével kialszik.
•
Folyamatos piros - hiba történt.
Zöld - az akkumulátor teljesen feltöltve.
Piros - töltéshiba, ellenőrizze a töltőkábel csatlakozását az
autóhoz és a 230 voltos aljzathoz.
HIBRID INFORMÁCIÓK A JÁRMŰVEZETŐI
KIJELZŐN
A kiválasztott hajtásmódtól függően számos szimbólum és animáció
jelenik meg a járművezetői kijelzőn.
02
Az elektromosság és az üzemanyag-fogyasztás a jobb oldalon látható
műszeren látszik. A fogyasztás a vezetési stílustól függően változik. Amikor a vékony fehér mutató elhagyja a fent látható fehér nyilat, akkor az
autó a belsőégésű motorra váltott. Amikor a mutató a narancsszínű sávban van, akkor az akkumulátor töltődik, például fékezés közben.
Távolság az akkumulátor lemerüléséig
A visszajelző mutatja az akkumulátor lemerüléséig megtehető
hozzávetőleges távolságot. A távolságra számos tényező van
hatással, például a vezetési stílus, a sebesség és a külső hőmérséklet, és az utazás során változhat. Normális esetben 25-45 km
(15-27 mérföld) várható el. Az autó teljesen feltöltött állapotában
megjelenő kezdőérték nem előrejelzés, inkább az elektromos
üzemmód egy legfeljebb értéke, ami az utazás során változik.
Nincs elektromos hajtással garantáltan megtehető távolság, amikor a járművezetői kijelző a "---" jelzést mutatja.
Szimbólumok a járművezetői kijelzőn
Egy teljesen fehér szimbólum jelzi, hogy az elektromos motor vagy
a belsőégésű motor van-e használatban. Egy villám jelzi az elektromos motort és egy csepp a belsőégésű motort.
Azt jelzi, hogy az akkumulátor, például motorfékezés közben töltődik.
A műszer azt mutatja, mennyi energia áll rendelkezésre az akkumulátorban az elektromos motor számára. Az energia a klíma szabályozására is szolgál.
Azt mutatja, hogy aktív a Charge vagy a Hold funkció. Ezeket a
központi kijelző funkció nézetében lehet aktiválni. A Charge azt
jelenti, hogy a hibrid akkumulátor töltődik, amikor a töltöttsége
30
4.5
alacsony. A Hold az akkumulátor töltöttségi szintjének fenntartását jelenti későbbi használathoz.
A belsőégésű motor beindítása és leállítása.
Az autó kiszámítja, hogy milyen mértékben kell használni a belsőégésű
motort, az elektromos motort vagy mindkettőt egyszerre. Elektromos
működés közben az autónak bizonyos esetekben külső körülmények
miatt, például alacsony külső hőmérséklet mellett, automatikusan be
kell indítania a belsőégésű motort. A belsőégésű motor mindig beindul,
amikor a hibrid akkumulátor eléri a legalacsonyabb töltöttségi állapotát.
1. Aktiválja az ülésbeállítást a központi kijelzőn a kezelőszerv forgatásával.
2. Válassza ki a kívánt funkciót a központi kijelzőn a kezelőszerv forgatásával.
3. A kezelőszerv felső/alsó/első/hátsó részének megnyomásával
módosíthatja a beállítást.
Beállítások mentése
1. Állítsa az ülést, a külső tükröket és a szélvédőre vetített kijelzőt* a
kívánt helyzetbe., és nyomja meg az M gombot az ajtópanelen. A
gombban található visszajelző világít.
03
2. 3 másodpercen belül nyomja meg az 1 vagy 2 memóriagombot. Egy
hangjelzés szólal meg és az M gomb visszajelző lámpája kialszik.
A mentett ülésbeállítások használatához:
Az ajtó nyitott állapotában - nyomja meg, és engedje el valamelyik
memóriagombot.
ELEKTROMOS* ELSŐ ÜLÉSEK
Használja az ülések külsején található kezelőszerveket az üléshelyzet,
deréktámasz* stb. beállításához. Az egyik kezelőszerv olyan alakú, mint
egy ülés, így könnyebben érthető a helyzetváltoztatás módja, a másik, a
többfunkciós kezelőszerv* a deréktámasz, masszázs* stb. beállítására
szolgál.
Az ülés formájú kezelőszerv
Az alsó kezelőszerv használatával állíthatja be az üléspárnát vagy mozgathatja a teljes ülést. A hátsó kezelőszerv használatával állíthatja be a
háttámla dőlésszögét.
Többfunkciós kezelőszerv*
A masszázs*, az oldaltámasz*, a deréktámasz* és az üléspárnanyúlvány
beállítása a többfunkciós kezelőszervvel történik.
Az ajtó zárt állapotában - tartsa nyomva valamelyik memóriagombot,
amíg el nem éri a tárolt helyzetet.
A HÁTSÓ ÜLÉSTÁMLÁK LEHAJTÁSA
Ügyeljen arra, hogy a háttámlák a fejtámaszokkal ne érjenek hozzá az
előttük elhelyezkedő ülések háttámláihoz a lehajtáskor. Lehetséges,
hogy a háttámla lehajtásához állítani kell az első üléseken.
A háttámlák manuálisan lehajthatók a külső ülések tetején található
fogantyú használatával. Ha az autó elektronikusan lehajtható hátsó
üléssel* rendelkezik, akkor gombok találhatók a csomagtérben a lehajtáshoz.
A háttámlák elektronikus lehajtása
A hátsó ülés lehajtásához az autónak álló helyzetben kell lennie és ki
kell nyitni a csomagtérajtót.
1. Hajtsa le kézzel a középső ülés fejtámláját.
2. Tartsa nyomva a gombot az ülések lehajtásához. A gombok L és R
jelöléssel rendelkeznek a bal és a jobb oldali háttámla szakaszhoz.
3. A háttámla automatikusan ereszkedik vízszintes helyzetbe. A fejtámlák is automatikusan ereszkednek le.
A háttámlák felemelése
1. Mozgassa felfelé/hátrafelé a háttámlát, amíg a retesz össze nem zár.
2. A fejtámlát manuálisan kell felhúzni.
3. Ha szükséges, emelje fel a középső ülés fejtámláját.
03
03
KORMÁNYKERÉK
A kormánykerék beállítása
Beállíthatja a kormánykerék magasságát és mélységét is.
A sebességhatároló segít a kiválasztott maximális sebesség átlépésének megakadályozásában.
1. Nyomja előre/húzza hátra4 a kormánykerék alatt található kart
A sebességtartó segít az állandó sebesség fenntartásában.
2. Állítsa be a kormánykerék kívánt helyzetét, és mozdítsa vissza a kart a
rögzített helyzetbe.
Az adaptív sebességtartó* segít egy állandó sebesség fenntartásában, és előre beállított intervallumot tart az elöl haladó járműhöz
képest.
Bal oldali billentyűzet
A vezetőtámogatás kiválasztása a járművezetői kijelzőn történik a kormánykerék jobb oldali billentyűzetének nyíl gombjaival ( és ). Amikor a járművezetői támogatás szimbóluma FEHÉR, akkor a funkció aktív.
A SZÜRKE azt jelenti, hogy a funkció le van állítva vagy készenléti módban van.
Kijelző szimbólumok a járművezetői kijelzőn
A Pilot Assist5 kormányzási segítséggel segít a járművezetőnek az
autónak a sáv oldalvonalai között tartásában valamint egy állandó
sebesség fenntartásában, és előre beállított intervallumot tart az
elöl haladó járműhöz képest.
Nyomja meg a
leállításához.
lehetőséget a kiválasztott funkció elindításához vagy
A
/
rövid megnyomása 5 km/h (5 mph) értékkel növeli/csökkenti a tárolt sebességet. Nyomja meg, és tartsa nyomva a gombot a
folyamatos módosításhoz - engedje el a gombot a kívánt sebességnél.
A / csökkenti/növeli az elöl haladó járműhöz viszonyított távolságot az adaptív sebességtartó és a Pilot Assist használatakor.
művezetői kijelzőn. A fedélzeti számítógép kiszámítja a tartály kiürüléséig vagy az akkumulátor lemerüléséig fennmaradt távolságot. A különböző lehetőségek mutatásához, használja a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetét. Nincs garantáltan megtehető távolság, amikor a járművezetői kijelző a "----" jelzést mutatja.
egyszeri megnyomása a kiválasztott funkció tárolt sebességét is
A
visszaállítja.
Jobb oldali billentyűzet
A járművezetői kijelzőn történő navigáláshoz használja a kormánykerék
jobb oldali billentyűzetét.
03
Megnyitja/bezárja a járművezetői kijelző alkalmazás menüjét.
Innen vezérelhető a fedélzeti számítógép, a médialejátszó, a telefon és a navigáció.
A bal vagy jobb oldali nyíllal görgethet a különböző rendelkezésre
álló alkalmazások között.
Lehetőség kiválasztása, kiválasztás megszüntetése, például a
fedélzeti számítógép menüjének kiválasztása vagy üzenet törlése
a járművezetői kijelzőn.
A kiválasztott alkalmazás funkciói közötti böngészés a fel vagy le
lehetőség megérintésével.
Növelje/csökkentse a média hangerejét a
és
megnyomásával. Ha nincs más aktív funkció, akkor ezek a gombok hangerő-szabályozóként szolgálnak.
gombbal aktiválható, és például a média, a naviA hangvezérlés a
gáció és a klímavezérlés vezérlését teszi lehetővé a hangja használatával. Mondja például "Radio", "Raise temperature" vagy "Cancel".
A további hangutasításokkal kapcsolatban, lásd a jelen Quick Guide
hangvezérlés fejezetét.
Fedélzeti számítógép
A fedélzeti számítógép mutatja például a megtett távolságot, az üzemanyag-fogyasztást és az átlagsebességet. Lehetőség van annak kiválasztására, hogy a fedélzeti számítógép mely adatai jelenjenek meg a jár-
4
5
Piactól függően.
Ez a funkció a piactól függően alapfelszereltség vagy opció lehet.
A megközelítő világítás bekapcsolja a külső világítást, amikor a kulcscsal kinyitja az autót, és segít az autó biztonságos megközelítésében a
sötétben.
A hazakísérő világítás bekapcsol bizonyos külső világítást, miután
bezárta az autót, hogy megvilágítást nyújtson a sötétben. A funkciót az
autó leállításával, majd a bal oldali bajuszkapcsolónak a műszerfal felé
történő elmozdításával, és elengedésével aktiválható. A hazakísérő
világítás működésének időtartama a központi kijelzőn állítható be.
A napi kilométer-számláló visszaállítása
A RESET gomb hosszú megnyomásával visszaállíthatja a manuális napi
kilométer-számláló összes adatát. A rövid megnyomás csak a megtett
távolságot állítja vissza. Az automatikus (TA) napi kilométer-számláló
visszaállítása automatikusan történik, amikor az autót 4 órán keresztül
nem használják.
03
BAL OLDALI BAJUSZKAPCSOLÓ
A fényszóró funkciókat a bal oldali bajuszkapcsolóval lehet vezérelni.
Ha az AUTO üzemmódot választja, akkor az autó észleli a sötétséget/
fényt, és ennek megfelelően állítja be a világítást, például amikor beesteledik vagy alagútba hajt. A
állásba is állíthatja a bajuszkapcsoló
forgókapcsolóját a távolsági fényszóróhoz, amely szembejövő forgalom
esetén automatikusan tompított fényre vált. A távolsági fényszóró
manuális bekapcsolása a bajuszkapcsoló magától történő elnyomásával
lehetséges. Kapcsolja ki a bajuszkapcsoló maga felé mozdításával.
Az aktív kanyarlámpák* úgy vannak kialakítva, hogy maximális megvilágítást biztosítsanak kanyarokban azáltal, hogy követik a kormánykerék
mozgatását. A funkció automatikusan kapcsol be az autó beindításakor
és a központi kijelző funkció nézetében kapcsolható ki.
JOBB OLDALI BAJUSZKAPCSOLÓ
A jobb oldali bajuszkapcsoló vezérli az ablaktörlő lapátokat és az esőérzékelőt.
– Mozdítsa lefelé a bajuszkapcsolót egyetlen törlés végrehajtásához a
szélvédőn.
– Mozdítsa felfelé lépésenként a szakaszos, normál és gyors sebességekhez.
– A szakaszos működés sebességét a bajuszkapcsoló forgókapcsolójával lehet beállítani.
– Mozdítsa a bajuszkapcsolót a kormánykerék felé, hogy bekapcsolja a
fényszórómosót és a fényszórómosót. Mozdítsa a műszerfal felé a
hátsó ablakmosó bekapcsolásához.
Nyomja meg az esőérzékelő gombját az esőérzékelő bekapcsolásához/kikapcsolásához. Az esőérzékelő automatikusan bekapcsolja az ablaktörlőket annak alapján, hogy mennyi vizet érzékel a
szélvédőn. Forgassa fel/le a forgókapcsolót a magasabb/alacsonyabb érzékenységhez.
Nyomja meg a hátsó ablak szakaszos törléséhez.
Nyomja meg a hátsó ablaktörlő folyamatos sebességű működtetéséhez.
Az ablaktörlő szerviz üzemmódját például az ablaktörlő lapátok
cseréjekor, tisztításakor vagy felemelésekor lehet használni.
Érintse meg a Ablaktörlők szervizállása gombot a központi
kijelző funkció nézetében a szerviz üzemmód aktiválásához
vagy inaktiválásához.
03
03
AZ UTASTÉR KLÍMAVEZÉRLÉSE
Előkondícionálás
Az előkészítés az autó központi kijelzőjén és a Volvo On Call* alkalmazás használatával állítható be. Az előkészítés vezetés előtt komfortos
hőmérsékletre fűti vagy hűti az utasteret, ami csökkentheti a kopást és
a vezetés közbeni energia-felhasználást. Lehetőség van a közvetlen
indításra vagy az előkészítés időzítőn keresztüli beállítására.
Az előkészítés közvetlen indítása
1. Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét a kijelző aljának megérintésével.
2. Válassza a Parkolási klíma fület, jelölje be a megfelelő lehetőséget,
majd érintse meg az Előkondícionálás elemet.
Az előkészítés időzítőjének beállítása
– A klíma nézetben, válassza ki a Parkolási klíma Időzítés
hozzáadás lehetőséget, és szükség szerint állítsa be a dátumot/
napot.
Az előkészítés teljes működéséhez az autónak elektromos aljzathoz kell
csatlakoznia (elektromos fűtéssel rendelkező autók esetén). Piactól
függően, akár az üzemanyaggal működő vagy az elektromos fűtés6 is
működhet.
KlímaBeállítások
– Érintse meg az AUTO lehetőséget a klíma nézetben számos klíma
funkció automatikus szabályozásához. Egy rövid megnyomás automatikusan szabályozza a levegő-visszakeringtetést és a levegőelosztást.
Egy hosszú megnyomás automatikusan szabályozza a levegő-visszakeringtetést és a levegőelosztást valamint a hőmérséklet és a ventilátor-fordulatszám a normál beállításokra vált: 22 °C (72 °F) és 3 szint
(2 szint a hátsó ülésnél). A hőmérséklet és a ventilátor fordulatszáma
az automatikus klímaszabályozás inaktiválása nélkül módosítható.
– Érintse meg a központi kijelző alsó szélén elhelyezkedő klíma sor
ikonjainak egyikét a hőmérséklet, az ülésfűtés* és a ventilátor fordulatszámának beállításához.
Az összes zóna hőmérsékletének a vezető oldali hőmérséklettel történő
szinkronizálásához, érintse meg a hőmérséklet ikont a vezető oldalon és
a Hőmérséklet szinkronizálása elemet.
IAQS levegőminőség rendszer*
Az IAQS a Clean Zone Interior Package* része és egy teljesen automatikus rendszer, amely tisztítja az utastér levegőjét az olyan szennyeződésektől, mint a részecskék, szénhidrogének, nitrogén-oxidok és a talajszinti ózon. A funkció a központi kijelző felső nézetének Beállítások
Klíma Levegőminőség-érzékelő menüpontján keresztül aktiválható.
Az utastér első és hátsó részének klímavezérlő funkciói a központi kijelzőről és a középkonzolon valamint az alagútkonzol hátsó részén elhelyezkedő gombokkal vezérelhetők. Bizonyos klímaszabályozó funkciók
szintén vezérelhetők hangvezérléssel.
A klíma nézet elérésére szolgáló ikon a központi kijelző aljának
közepén helyezkedik el. Amikor a Clean Zone kék, akkor fennállnak a jó levegőminőség feltételei az utastérben.
6
A hivatalos Volvo kereskedések tájékoztatást tudnak adni arról, hogy melyik fűtést használják az
egyes piacok.
03
03
CSATLAKOZÁSOK
Médiát játszhat le/vezérelhet hangvezérlés használatával, SMS-eket
küldhet vagy telefonhívásokat folytathat valamint csatlakoztathatja az
autót az internethez különböző külső eszközökön, például okostelefonokon keresztül. Az autó elektromos rendszerének legalább I gyújtáshelyzetben kell lennie a csatlakoztatott készülékek használatához.
Az autó modeme7
Az autó internethez csatlakoztatásának legegyszerűbb és leghatékonyabb módja az autó saját modemén keresztüli csatlakozás. Ez a legnagyobb teljesítményű, automatikusan bekapcsol az egyes utazások alkalmával és nem igényli okostelefon csatlakoztatását.
1. Helyezzen egy személyes SIM-kártyát a csomagtér padlója alatti tartóba.
2. Nyomja meg a Beállítások Kommunikáció
internet lehetőséget a felső nézetben.
Autómodemes
3. Aktiválja a Autómodemes Internet jelölőnégyzet bejelölésével.
Internetmegosztás
Amikor az autó a modemen keresztül csatlakozik az internethez, akkor
megoszthatja az internetkapcsolatot (Wi-Fi hotspot) más készülékekkel
a Beállítások alatt a felső menüben. Nyomja meg a Kommunikáció
Autó Wi-Fi hotspotja lehetőséget.
Bluetooth
A Bluetooth elsősorban telefonhívások folytatásához, SMS-ek küldésére és médialejátszásra szolgál a telefonról az autó rendszerén keresztül. Az autót Bluetooth kapcsolaton keresztül is csatlakoztathatja az
internethez. Lehetőség van két Bluetooth eszköz egyidejű csatlakozta-
tására ilyenkor az egyik média adatfolyamon keresztüli lejátszására szolgál. A két legutóbb csatlakoztatott telefon az autó újbóli használatakor
automatikusan csatlakozik, ha a telefon Bluetooth funkciója aktív. Akár
20 eszköz menthető egy listában, hogy később egyszerűbb legyen azokat csatlakoztatni.
1. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonon. Az internethez történő
csatlakozáshoz, kapcsolja be az internetmegosztást is a telefonon.
2. Nyissa meg a Telefon alnézetet a központi kijelző kezdőlap nézetében.
3. Érintse meg a Tel. hozzáadása lehetőséget, vagy ha már csatlakoztatva van, érintse meg a Módosítás, majd a Tel. hozzáadása lehetőséget.
USB
USB kapcsolaton külső eszközöket csatlakoztathat média lejátszásához.
Az USB csatlakozót Apple CarPlay* és Android Auto* szolgáltatásokhoz
is használhatja. A külső eszköz töltődik, amikor csatlakoztatva van az
autóhoz.
Az USB aljzatok a kartámasz tárolórekeszében találhatók az ülések
között.
Elektromos aljzatok
Az alábbi elektromos aljzatok állnak rendelkezésre az autóban.
12 voltos elektromos aljzat.
12 voltos elektromos aljzat és 230 voltos elektromos aljzat*. A csomagtérben is található egy 12 voltos elektromos aljzat*.
4. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt telefont, és kövesse a központi
kijelzőn valamint a telefonon megjelenő lépéseket. Ne feledje, hogy
bizonyos telefonokon aktiválni kell az üzenet funkciót.
Wi-Fi
Az autó Wi-Fi kapcsolaton keresztüli internethez csatlakoztatásával
nagyobb sebességgel vehet igénybe online szolgáltatásokat - például
internetrádió és autós alkalmazásokon keresztüli zenehallgatás, szoftverletöltés/frissítés stb. - mint Bluetooth kapcsolat használatával. Az
okostelefonon keresztüli Wi-Fi kapcsolat hotspotként szolgál az autó
valamint az autóban lévő egyéb külső eszközök számára.
1. Kapcsolja be az internetmegosztás funkciót a telefonon.
2. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a központi kijelző felső nézetében.
3. Érintse meg a Kommunikáció Wi-Fi lehetőséget, és aktiválja a
Wi-Fi kapcsolat jelölőnégyzetének bejelölésével.
Ne feledje, hogy bizonyos telefonok kikapcsolják az internetmegosztást,
miután megszűnik a kapcsolat az autóval. Az internetmegosztást ezért a
következő használat alkalmával újra be kell kapcsolni.
7
Csak Volvo On Call* felszereltségű autók. Amikor az autó modemének használatával csatlakozik,
akkor a Volvo On Call szolgáltatások ezt a kapcsolatot használják.
03
CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
Külső eszközöket csatlakoztathat, hogy például telefonhívásokat kezelhessen és médiát játszhasson le az autó audio és média rendszerén.
Telefonhívások kezelése8
Lehetőség van a hívások kezdeményezésére és fogadására egy
Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakoztatott telefonról.
Hívás a központi kijelzőn keresztül
03
1. Nyissa meg a Telefon alnézetet a kezdőlap nézetben. Válassza ki a
hívásnaplóból, partnerlistából történő híváshoz vagy írjon be egy számot a billentyűzet használatával.
2. Nyomja meg a
gombot.
Hívás a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével
1. Nyomja meg a
lehetőséget, és navigáljon a Telefon elemhez a
vagy
gombokkal.
2. Görgesse a híváslistát a
, és válasszon a
gombbal.
Hangvezérlés használatával is kezelhet hívásokat. Nyomja meg a
hangvezérlés gombot a kormánykerék jobb oldali billentyűzetén. A
további hangutasításokkal kapcsolatban, lásd a jelen Quick Guide hangvezérlés fejezetét.
Médialejátszás
Audio lejátszásához külső eszközről, azt a kiválasztott módon csatlakoztatnia kell az autóhoz, lásd az előző oldalon található csatlakoztatási
lehetőségeket.
Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott eszköz
1. Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön.
2. Nyissa meg a Bluetooth alkalmazást a központi kijelző
alkalmazás nézetében - a lejátszás elkezdődik.
8
Az autóval kompatibilis telefonokkal kapcsolatos információkhoz, lásd support.volvocars.com.
USB kapcsolaton csatlakoztatott eszköz
1. Indítsa el az USB alkalmazást az alkalmazás nézetben.
2. Válassza ki, hogy mit szeretne lejátszani - elkezdődik a
lejátszás.
MP3 lejátszó vagy iPod csatlakoztatott eszköz.
1. Kezdje el a lejátszást az eszközön.
2. Nyissa meg az iPod vagy USB alkalmazást a csatlakozás
módjától függően. Ha iPod készülékről szeretne zenét
lejátszani, akkor a csatlakozás módjától függetlenül
válassza ki az iPod alkalmazást - a lejátszás elkezdődik.
Apple® CarPlay®*9 és Android Auto*
Az CarPlay és az Android Auto funkciók lehetővé teszik bizonyos alkalmazások használatát telefonján az autón keresztül, például zenét játszhat le vagy podcastokat hallgathat. A kezelés az autó központi kijelzőjén
vagy telefonnal történik.
Ha iPhone készüléke van, akkor aktiválnia kell a Siri hangvezérlést az
CarPlay használata előtt.
1. Csatlakoztassa a telefont az USB csatlakozóhoz. Ha több
csatlakozó van, akkor használja azt, amelyiknek fehér
kerete van.
2. Érintse meg az Apple CarPlay vagy Android Auto lehetőséget az alkalmazás nézetben az aktiváláshoz.
Kapcsolja be a hangvezérlést a CarPlay és az Android Auto szolgáltagomb hosszú megnyomásával a kormánykerék jobb oldali
tással a
billentyűzetén. Egy rövid megnyomás aktiválja az autó saját hangvezérlés rendszerét.
Az CarPlay használatakor a Bluetooth kikapcsol. Az autó internethez
csatlakoztatásához használjon szükség szerint Wi-Fi kapcsolatot vagy
az autó modemét*.
9
Az Apple és a CarPlay az Apple Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek.
03
04
KEZDŐLAP NÉZET
Amikor a központi kijelző bekapcsol, akkor a kezdőlap nézetet mutatja,
ahonnan elérheti a Navigáció, Média és Telefon csempéket valamint az
utoljára használt alkalmazás vagy autófunkciót.
Utoljára használt alkalmazás vagy autófunkció - itt láthatja az
utoljára használt alkalmazást vagy autófunkciót, amely nem jelenik
meg egyik egyéb, például Autó állapota vagy Vezetési
összefoglaló csempén sem. Megérintheti az alnézetet a legutoljára
használt funkció eléréséhez.
Navigáció - Érintse meg a Sensus Navigation* térképes navigáció
eléréséhez.
Úti cél beállítása szabad szöveggel - Bontsa ki az eszköztárat a
lehetőséget. A
bal oldalon lévő lefelé nyíllal, és érintse meg a
térkép képe szabad szöveges keresésre vált. Írja be a keresési kifejezéseket.
Úti cél beállítása térképpel - Nagyítsa ki a térképet a
használatával, és érintse meg, majd tartsa nyomva az úti célt, ahova utazni
szeretne.
Úti cél törlése - Érintse meg a
lehetőséget az útiterv megnyitásához. Érintse meg a lomtárat egy köztes úti cél törléséhez az útitervben vagy érintse meg a Nyomvonal törlése lehetőséget a teljes
útiterv törléséhez.
04
Térképfrissítés10 - Érintse meg a Letöltőközpont lehetőséget az
alkalmazás nézetben. A rendelkezésre álló térképfrissítések száma
a Térképek alatt látható. Érintse meg a Térképek Telepítés
menüpontot a térképfrissítéshez vagy a kiválasztott térkép telepítéséhez. Lehetőség van térképek letöltésére a support.volvocars.com
oldalról USB memóriára, majd azoknak az autóba másolására.
Média - itt jelenik meg például a külső eszközről lejátszott zene
vagy az alkalmazás nézetben kiválasztott FM rádió. Érintse meg az
alnézetet a beállítások eléréséhez. Innen tekintheti meg a zenei
könyvtárát, rádióállomásokat stb.
Phone, innen érhető el a telefon funkció. Érintse meg az alnézetet
annak kibontásához. Itt például tárcsázhat a híváselőzményekből
vagy a partnerek listájából, vagy manuálisan beírhat egy számot a
billentyűzet használatával. Ha kiválasztott egy számot, érintse meg a
lehetőséget.
10
A funkció rendelkezésre állása piactól függően változhat.
04
FUNKCIÓ NÉZET ÉS ALKALMAZÁS NÉZET
Funkció nézet
Amikor balról jobbra pöccint11 a kezdőlap nézetben, akkor a funkció
nézethez jut. Innen aktiválhatja/inaktiválhatja az autó különböző funkcióit, például Vetített kijelző*, Parkoló automatika és Lane Keeping
Aid. Ezek a vonatkozó szimbólum megérintésével kapcsolhatók be/ki.
Bizonyos funkciók külön ablakban nyílnak meg.
Alkalmazás nézet
Pöccintsen jobbról balra11 a kezdőlap nézetben az alkalmazás nézet
eléréséhez. Itt láthatja az autóval szállított valamint a saját maga által
választott, letöltött és telepített alkalmazásokat.
séhez. Ha nincs szükség listára, akkor válassza az Összes telepítése
lehetőséget a Rendszerfrissítések gombnál.
Ikonok mozgatása
Az alkalmazások és az autófunkciók gombjai szükség szerint mozgathatók az alkalmazás nézetben és a funkció nézetben.
1. Nyomjon meg, és tartson nyomva egy ikont.
2. Húzza az ikont egy üres helyre a nézetben, és engedje el azt.
Alkalmazások és rendszerek kezelése és frissítése
Az alkalmazás nézet Letöltőközpont részében frissítheti az
autó számos rendszerét. Ehhez az autónak csatlakoznia kell az
internethez. A Letöltőközpont egy megérintése megnyit egy
letöltő alkalmazást. Itt az alábbiakat teheti:
04
Alkalmazások letöltése - Érintse meg a Új alkalmazások lehetőséget, és válassza ki a kívánt alkalmazást. Válassza a Telepítés lehetőséget az alkalmazás letöltéséhez.
Alkalmazások frissítése - Érintse meg a Összes telepítése lehetőséget az összes alkalmazás frissítéséhez. Vagy érintse meg a
Alkalmazásfrissítések lehetőséget a lehetséges frissítések listájának
megjelenítéséhez. Válassza ki a kívánt alkalmazást, és érintse meg a
Telepítés lehetőséget.
Alkalmazások eltávolítása - Érintse meg a Alkalmazásfrissítések
lehetőséget, és válassza ki a kívánt alkalmazást. Érintse meg az
Eltávolítás lehetőséget az alkalmazás eltávolításához.
Rendszerszoftver frissítése - Érintse meg a Rendszerfrissítések
lehetőséget az autóba telepíthető frissítések listájának mutatásához. Érintse meg a Összes telepítése lehetőséget a lista alján az összes
szoftver vagy a Telepítés lehetőséget egyes szoftverprogramok frissíté11
Balkormányos autók esetén. Jobbkormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
04
FELSŐ NÉZET
A kijelző felső része egy fület tartalmaz, amelyet lehúzva hozzáférhet a
felső nézethez. Innen érhetők el a Beállítások, Kezelési útmutató,
Profil és az autó mentett üzenetei.
Személyes beállítások
Rendszerhangerők
Ha módosítani szeretné vagy ki szeretné kapcsolni a rendszerhangokat,
például a képernyő megérintésének hangját, akkor menjen a
Beállítások Hang A rendszer hangereje menüponthoz.
A Beállítások alatt számos személyes beállítást hajthat végre, például
a kijelzőkkel, tükrökkel, első üléssel, navigációval*, audio és médiarendszerrel, nyelvvel és hangvezérléssel kapcsolatban.
Járművezetői profilok
Ha az autót több járművezető használja, akkor mindegyiküknek személyes járművezetői profilja lehet az autóban. Az autó
minden használatakor kiválaszthatja járművezetői profilját,
amelyben személyes beállításai vannak mentve. A profilok
száma attól függ, hogy hány darab kulcs van az autóhoz. A Vendég profil nincs egy adott kulcshoz rendelve.
A legutolsó aktív járművezetői profil az, amelyet a nyitáshoz használtak.
A járművezetői profil a Profil kiválasztásával módosítható a felső nézetben.
A járművezetői profilok az autó kulcsaihoz rendelhetők, és annak nyitásakor az autó automatikusan a személyes beállításokra vált. Rendeljen
hozzá kulcsot a Beállítások Rendszer Vezetői profilok menüben. Válassza ki valamelyik járművezetői profilt (a Vendég profil nem
rendelhető hozzá). Újra a kezdőlap nézet jelenik meg. Húzza le újra a
felső nézetet, ismételje meg a fentieket, és válassza a Szerkeszt, majd
a Kulcs kapcsolódása lehetőséget a kiválasztott járművezetői profilon.
Egyedi hajtásmód
Ha szeretné módosítani a Hybrid, Pure vagy Power hajtásmódokat aktiválja a Beállítások My Car Egyéni vezetési mód alatti hajtásmódot.
04
05
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az autó számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segítik a biztonságos vezetést és megakadályozhatják a baleseteket. Ezeket a funkciókat a központi kijelző funkció nézetében aktiválhatja. Ne feledje, hogy a
vezetőtámogató funkciók csak segítségül szolgálnak és mindig a járművezetőt terheli a jármű biztonságos módon történő vezetése. Az alábbiakban felsorolunk néhányat:
City Safety™
A City Safety12 kritikus helyzetekben segíthet, hogy megakadályozza
vagy csillapítsa a járművekkel, nagyobb állatokkal, gyalogosokkal vagy
kerékpárosokkal történő ütközést. Vizuális, akusztikus és fékimpulzus
figyelmeztetések segítenek, hogy kockázatos helyzetekben időben cselekedhessen. Ha nem cselekszik időben, és az ütközés majdnem elkerülhetetlen, akkor az autó automatikusan fékez. A City Safety a motor
beindításakor aktiválódik, és nem inaktiválható.
Blind Spot Information (BLIS)*
A BLIS tájékoztathatja a holttérben található járművekről és a
szomszédos sávban gyorsan közelítő járművekről.
Cross Traffic Alert (CTA)*
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
A kormányzási segítség ütközés kockázatakor a sávba történő viszszakormányzással és/vagy eltérítésével segíthet annak a kockázatának
a csökkentésében, hogy az autó akaratlanul elhagyja a sávját és/vagy
másik járműnek/akadálynak ütközik. A funkció három részfunkcióból áll:
kormányzási segítség az úttest elhagyásának kockázatakor, kormányzási segítség frontális ütközés kockázatakor és kormányzási segítség
hátulról történő ütközés kockázatakor*. A funkció a központi kijelző
felső nézetének Beállítások My Car IntelliSafe
Ütközésmegelőző rendszer menüpontjában inaktiválható.
Pilot Assist
A Pilot Assist13 egy kényelmi funkció, amely segíthet az autó sávban
tartásában és egy előre beállított távolság fenntartásában az elöl haladó
járműhöz képest. A Pilot Assist a kormánykerék bal oldali billentyűzetével választható ki és aktiválható. A kormányzási segítség működéséhez
többek között az szükséges, hogy a járművezető a kormánykeréken
tartsa a kezeit és láthatók legyenek a sávok jelölései. Amikor a kormányzási segítség aktív, akkor a járművezetői kijelző ZÖLD kormánykerék szimbólumot mutat.
05
A CTA egy vezetőtámogató rendszer a BLIS kiegészítéseként
és figyelmeztethet az autó mögötti keresztirányú forgalomra. A
CTA a hátrameneti sebességfokozat kapcsolásakor vagy akkor
aktiválódik, ha az autó hátrafelé gurul.
Sávtartó segéd
A sávtartó segéd (Lane Keeping Aid) segíthet annak a kockázatnak a csökkentésében, hogy az autó akaratlanul elhagyja a
sávját. A segítség kívánt formáját a Beállítások My Car
IntelliSafe Lane Keeping Aid mód menüpontban lehet
kiválasztani a központi kijelző felső nézetében.
12
13
Nem minden piacon érhető el.
Ez a funkció a piactól függően alapfelszereltség vagy opció lehet.
05
PARKOLÓSEGÉD
Parkolósegéd*
Parkolókamera*
A parkolósegéd képes ellenőrizni a rendelkezésre álló parkolóhely
méretét, majd bekormányozni az autót, ha az elég nagy. Az Ön feladata
az autó környezetének figyelése, a központi kijelző utasításainak követése, a sebességfokozat kiválasztása, és a sebesség szabályozása valamint a felkészülés a fékezésre/megállásra.
A parkolókamera a központi kijelzőn megjelenő kameraképpel és grafikával segíthet az autó környezetében elhelyezkedő akadályok észlelésében. A kameranézetek és a parkoló segédvonalak kiválasztása a központi kijelzpn történik. A parkolókamera automatikusan bekapcsol a
hátrameneti sebességfokozat kiválasztásakor és manuálisan bekapcsolható a központi kijelzőn:
Parkolás parkolósegéddel
1. Vezessen 30 km/h (20 mph) sebességnél lassabban
párhuzamos parkoláshoz vagy 20 km/h (12 mph) sebességnél lassabban merőleges parkoláshoz. Az autó és a
parkolóhely közötti távolságnak körülbelül 1 méternek
(3 lábnak) kell lennie, amikor a funkció parkolóhelyet
keres.
– Érintse meg a Kamera gombot a funkció nézetben a
funkció manuális bekapcsolásához/kikapcsolásához.
2. Nyomja meg a Beparkolás gombot a központi kijelző
funkció vagy kamera nézetében.
3. Állítsa meg az autót, amikor az ábra és a szöveg a központi kijelzőn azt jelzi, hogy a rendszer alkalmas parkolóhelyet talált. Egy felugró ablak jelenik meg.
4. Kövesse a központi kijelzőn megjelenő utasításokat.
Készüljön fel az autó megállítására, amikor a központi
kijelző információi erre kérik.
Parkolóhely elhagyása parkolósegéddel
A funkció csak párhuzamosan parkoló autó esetében használható.
1. Nyomja meg a Kiállás parkolóhelyről gombot a központi
kijelző funkció vagy kamera nézetében.
2. Használja az irányjelzőt az irány kiválasztásához, amelyben az autónak el kell hagynia a parkolóhelyet.
3. Kövesse a központi kijelző utasításait.
05
05
TISZTÁBB VEZETÉSI ÉLMÉNY
A vezetés megtervezésével és a gazdaságos vezetéssel megnövelheti
az elektromos működés hatótávolságát és ugyanakkor csökkentheti a
környezetre gyakorolt hatást. A maximális hatótávolság elérésének feltételei a különböző körülményektől függenek, amelyek között az autót
vezeti. Maga is befolyásolhat bizonyos tényezőket, míg másokat nem. A
leghosszabb hatótávolság nagyon kedvező körülmények között érhető
el, amikor minden tényező pozitív hatással bír.
A hatótávolsággal és az üzemanyag-gazdaságos vezetéssel kapcsolatos további tanácsokért, tanulmányozza a kezelési útmutatót.
Tervezze meg a vezetést és mindig hajtsa végre az alábbiakat:
•
Indulás előtt töltse fel az autót.
•
Készítse elő az autót.
Vezessen gazdaságosan az alábbiak szerint:
•
Aktiválja a Pure hajtásmódot.
•
Csökkentse az utastér hőmérsékletét és a ventilátor erejét.
•
Vezessen egyenletes sebességgel és tartson megfelelő távolságot
más járművektől és objektumoktól a fékezések minimálisra csökkentése érdekében.
•
Válassza a Hold lehetőséget a funkció nézetben magasabb sebességek mellet az olyan utazások során, amelyek hosszabbak az elektromos működés hatótávolságánál.
•
Vezessen helyes gumiabroncsnyomással az abroncsokban és ellenőrizze azokat rendszeresen. A legjobb eredmény érdekében válaszszon ECO gumiabroncsnyomást.
•
Kerülje a nyitott ablakkal történő vezetést.
Az Ön által nem befolyásolható tényezők
•
Közlekedési helyzet.
•
Útviszonyok és domborzat.
•
Külső hőmérséklet és ellenszél.
05
•
Recent calls
•
Read message
•
Message to [contact]
A rádió és média hangutasításai
HANGUTASÍTÁSOK
06
•
Media
•
Play [artist]
•
Play [song title]
•
Play [song title] innen [album]
•
Play [TV channel name]*14
•
Play [radio station]
•
Tune to [frequency]
•
Tune to [frequency] [wavelength]
•
Radio
•
Radio FM
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
•
USB
A hangvezérlő rendszer lehetőséget kínál a hangfelismerés14 használatára a médialejátszó, a Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott telefon, a
klímavezérlő rendszer és a Volvo navigációs rendszer* bizonyos funkcióinak vezérléséhez. A hangvezérlés a hangvezérlés gomb megnyomásával aktiválható a kormánykerék jobb oldali billentyűzetén.
•
iPod
•
Bluetooth
Az alábbi utasítások mindig használhatók:
•
Similar music
•
Repeat
•
Cancel
•
Help
A telefon hangutasításai
A klímavezérlés hangutasításai
•
Climate
•
Set temperature to X degrees
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Call [contact]
•
Sync temperature
•
Call [telephone number]
•
Air on feet/Air on body
•
Air on feet off/Air on body off
•
Show favourites
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Clear itinerary
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
•
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Turn on voice guidance
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
A térképes navigáció hangutasításai*
•
Navigáció
•
Take me home
•
Go to [city]
•
Go to [address]
•
Add intersection
•
Go to [postcode]
•
Go to [contact]
•
Search [POI category]
•
Search [POI category] [city]
•
Search [POI name]
•
Change country/Change state15, 16
06
14
15
16
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Európai országokban az "Állam" helyett az "Ország" használatos.
Brazília és India esetében a keresési terület módosítása a központi kijelzőn történik.
SPECIÁLIS SZÖVEGEK
A kezelési útmutató és az egyéb kézikönyvek tartalmazzák a biztonsági utasításokat és az összes
figyelmeztetés, fontos és megjegyzés szövegeket,
amelyeket el kell olvasni. Néhány funkció csak bizonyos piacokon érhető el.
FIGYELEM
ELSŐ LÉPÉSEK
Volvo On Call - Volvo On Call rendszerrel felszerelt
autók esetén a szolgáltatások csak olyan területeken működnek, ahol az autó mobil lefedettséggel
rendelkezik és az olyan piacokon, ahol a szolgáltatás elérhető. A mobiltelefonokhoz hasonlóan, légköri zavarok esetén vagy az adóállomásokkal ritkán
lefedett helyeken, például ritkán lakott területeken a
kapcsolat létrehozása lehetetlen lehet.
A Volvo On Call szolgáltatás figyelmeztető, fontos
és megjegyzés szövegei tekintetében, tanulmányozza a Volvo On Call előfizetés szerződését valamint a kezelési útmutatót.
Sensus Navigation* – fordítsa teljes figyelmét az
útra és összpontosítson teljesen a vezetésre. Tartsa
be a közlekedési szabályokat és vezessen józan ítélőképességgel. Az időjárási vagy útviszonyok vagy
az útviszonyok évszakoktól függő változása miatt
bizonyos javaslatok kevésbé megbízhatók lehetnek.
ÁTTEKINTÉS, KÜLSŐ
Csomagtérajtó – vegye figyelembe a becsípődés
kockázatát a csomagtérajtó nyitásakor/zárásakor.
Ellenőrizze, hogy nincs-e valaki a csomagtérajtó
közelében, mert a zúzódásos sérüléseknek súlyos
következményei lehetnek. Mindig körültekintően
működtesse a csomagtérajtót.
ÁTTEKINTÉS, BELSŐ
Ha az autó nem rendelkezik utaslégzsák aktiválását/inaktiválását lehetővé tévő kapcsolóval, akkor az
utaslégzsák mindig aktív. Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, amikor aktiválva van a légzsák. Mindig be kell kapcsolni
az utaslégzsákot, amikor előre néző utas (gyermek
vagy felnőtt) utazik az első utasülésen. Ne helyez-
07
zen semmilyen tárgyat a műszerfalra vagy az elé,
ahol az utaslégzsák található.
A távvezérlős kulcsot mindig ki kell venni, amikor
elhagyja az autót, és ügyeljen arra, hogy az autó
elektromos rendszere a 0 gyújtáshelyzetben legyen
- különösen, ha gyermekek vannak az autóban.
Mindig húzza be a rögzítőféket, amikor lejtőn parkol. A sebességfokozatba kapcsolás vagy az automata sebességváltó P állása nem minden helyzetben elégséges az autó álló helyzetben tartásához.
TÖLTÉS
A hibrid akkumulátor csak a maximális megengedett vagy ennél alacsonyabb töltőárammal szabad
tölteni, a hibrid akkumulátorok 230 voltos aljzatokról/csatlakozókról történő töltésére vonatkozó
helyi és országos előírásoknak megfelelően.
• A hibrid akkumulátor csak jóváhagyott földelt
230 voltos aljzat (vagy a piactól függően, ezzel
egyenértékű, eltérő feszültségű aljzat) vagy a
Volvo által biztosított különálló töltőkábellel
(Mode 3) rendelkező töltőállomás használatával
tölthető.
• A vezérlőegység földzárlati megszakítója védi az
autót, de a fennáll a 230 voltos hálózati áramkör
túlterhelésének kockázata.
• A hibrid akkumulátort csak földelt és jóváhagyott
230 voltos váltakozó áramú aljzatokról szabad tölteni. Ha az aljzat vagy a biztosítékkör kapacitása
ismeretlen, akkor kérjen fel egy villanyszerelőt a
kapacitás ellenőrzésére. A biztosítékkör kapacitásán felüli töltés tüzet vagy a biztosítékkör károsodását okozhatja.
• A töltőkábel beépített áramkör-megszakítóval
rendelkezik. A töltést csak földelt és jóváhagyott
aljzatokról szabad végezni.
• Biztosítson felügyeletet a gyermekek számára,
amikor a töltőkábel közelében vannak és az csatlakoztatva van.
• A töltőkábelben magas feszültség van. A magas
feszültséggel történő érintkezés súlyos vagy halálos sérülést okozhat.
• Ne használja a töltőkábelt, ha az bármilyen
módon sérült. A sérült vagy nem működő töltőkábelt csak szervizben szabad javíttatni - hivatalos
Volvo szerviz ajánlott.
•
Mindig helyezze el úgy a töltőkábelt, hogy ne
lehessen rajta áthajtani, rálépni, megbotlani
benne és ne tudjon egyéb módon károsodni vagy
személyi sérülést okozni.
• Tisztítás előtt csatlakoztassa le a töltőt a fali aljzatról.
• Soha ne csatlakoztassa a töltőkábelt hosszabbító
zsinórhoz vagy többcsatlakozós aljzathoz.
• Kerülje a láthatóan kopott vagy sérült hálózati aljzatok használatát, mert ez tüzet és/vagy személyi
sérülést okozhat.
Tartsa be a gyártó utasításait a töltőkábel és komponensei használatára vonatkozóan.
•
ELEKTROMOS ELSŐ ÜLÉSEK
Indulás előtt állítsa be a vezetőülés helyzetét, soha
ne vezetés közben. Ügyeljen arra, hogy az ülés rögzített állapotban legyen, hogy elkerülje a személyi
sérüléseket egy erős fékezés vagy baleset esetén.
A HÁTSÓ ÜLÉSTÁMLÁK LEHAJTÁSA
Ügyeljen arra, hogy megfelelően rögzüljenek a háttámlák, miután lehajtotta és felemelte azokat.
Ügyeljen arra, hogy a fejtámlák megfelelően rögzüljenek, miután felemelte azokat.
AZ UTASTÉR KLÍMAVEZÉRLÉSE
Az ülésfűtést* nem használhatják olyan személyek,
akiknek nehézségeik vannak a hőmérséklet emelkedésének érzékelésével vagy egyéb problémáik
vannak az ülésfűtés kezelőszerveinek használatával.
Különben égési sérüléseket szenvedhetnek.
Az előkészítés elindítható sokkal korábban beállított időzítőn keresztül. Ne használja az előkészítést
(üzemanyag üzemű fűtés esetén):
• Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a bekapcsolásakor kipufogógázokat bocsát ki.
• Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az
üzemanyag, gáz, hosszú fű, fűrészpor stb. megygyulladhat.
• Amikor fennáll a kockázata, hogy a fűtés kipufogó-vezetéke elzáródik. Például a jobb oldali első
kerékdobban található mély hó akadályozhatja a
fűtés szellőzését.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az autóban rendelkezésre álló vezetőtámogató
rendszerek kiegészítő segítségek és nem képesek
minden forgalmi, időjárási és útviszonyok kezelésére. Soha nem helyettesíthetik a járművezető
figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes
megválasztásáért a hatályos közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően. Mindig a
járművezető felelős az autó fékezéséért és kormányzásáért.
Az autó használata előtt javasolt elolvasni a kezelési
útmutatónak az autóban található vezetőtámogató
rendszerekkel kapcsolatos részeit.
PARKOLÓSEGÉD
A parkolósegéd kiegészítő vezetőtámogatás, de
nem minden helyzet kezelésére képes. Csak arra
szolgál, hogy segítse a járművezetőt a párhuzamos
és a merőleges parkolásban. A járművezető viseli a
teljes felelősséget az autó biztonságos parkolásáért
és a fékezéséért, amikor az szükséges. A pásztázás
figyelmen kívül hagyhat bizonyos, a parkolóhelyen
mélyen elhelyezkedő akadályokat. Mindig a jármű
vezetőjét terheli a teljes felelősség akkor is, amikor
a parkolósegéd kínálja fel az alkalmas parkolóhelyet.
A parkolókamera kiegészítő járművezetői segéd
az autó parkolásához. Soha nem helyettesítheti a
járművezető figyelmét és ítélőképességét. A kamerák holtterekkel rendelkeznek, ahol az akadályok
nem észlelhetők. Legyen különösen figyelmes, ha
az autó közelében emberek vagy állatok tartózkodnak. A tárgyak/akadályok közelebb lehetnek, mint
amilyen közelinek a képernyőn látszanak.
Az autó használata előtt javasolt elolvasni a kezelési
útmutatónak az autóban található vezetőtámogató
rendszerekkel kapcsolatos részeit.
HANGUTASÍTÁSOK
Mindig a járművezető viseli a felelősséget a jármű
biztonságos vezetéséért és az érvényben lévő közlekedési szabályok betartásáért.
FONTOS
ÁTTEKINTÉS, BELSŐ
A szélvédőre vetített kijelző egység* amely információkat vetít a szélvédőre, a műszerfalon helyezkedik el. A kijelző egység fedőüvegének védelme
érdekében ne helyezzen semmilyen tárgyat a
fedőüvegre és ügyeljen arra, hogy semmi ne eshessen rá.
KÖZPONTI KIJELZŐ
A központi kijelző tisztításához használjon mikroszálas ruhát, amely portól és hasonló anyagoktól
mentes. A központi kijelző tisztításakor csak enyhe
nyomást gyakoroljon a kijelzőre. Az erős nyomás
károsíthatja a kijelzőt.
Ne permetezzen semmilyen folyadékot vagy maró
hatású vegyszert közvetlenül a központi kijelzőre.
Ne használjon ablaktisztító szereket, egyéb tisztítószereket, aeroszolokat, oldószereket, alkoholt,
ammóniát vagy súroló hatású tisztítószereket. Soha
ne használjon dörzsölő hatású ruhákat, papírtörlőket
vagy selyempapírt, mert ezek megkarcolhatják a
kijelzőt.
Ellenőrizze, hogy a 230 VAC aljzat elegendő tápellátással rendelkezik-e elektromos járművek töltéséhez - ha bizonytalan, akkor ellenőriztesse az aljzatot
képzett szakemberrel. Ha az aljzat ismeretlen áramerősségű – akkor használja a legalacsonyabb
szintet a vezérlőegységen.
A HÁTSÓ ÜLÉSTÁMLÁK LEHAJTÁSA
A háttámla lehajtásakor nem lehet semmilyen tárgy
a hátsó ülésen. A biztonsági övek sem lehetnek
becsatolva.
A középső ülés beépített gyermekülésének*/kartámaszának* visszahúzott helyzetben kell lennie.
JOBB OLDALI BAJUSZKAPCSOLÓ
Az ablaktörlő lapát szerviz állásban - Mielőtt
szerviz állásba helyezné az ablaktörlőket, ellenőrizze,
hogy nincsenek-e lefagyva. Ha az ablaktörlő karok
szervizállásban fel vannak hajtva a szélvédőről,
TÖLTÉS
akkor vissza kell hajtani azokat a szélvédőre, mielőtt
Töltőkábel – soha ne csatlakoztassa a töltőkábelt,
bekapcsolná a törlést, mosást vagy az esőérzékelőt
amikor zivatar vagy villámlás kockázata áll fenn.
és mielőtt vezetni kezdene. Erre azért van szükség,
Soha ne húzza ki a töltőkábelt a 230 voltos aljzatból hogy elkerülje a motorháztető fényezésének mega töltési folyamat közben - ilyenkor fennáll a
karcolását.
230 voltos aljzat károsodásának kockázata. Mindig
CSATLAKOZÁSOK
állítsa le a töltést, mielőtt kihúzza a töltőkábelt az
Elektromos aljzat – a 12 voltos aljzatok legnaautó töltőaljzatából, majd a 230 voltos váltakozó
gyobb energiafelhasználása aljzatonként 120 W
áramú aljzatból.
(10 A).
A töltőkábellel nem használhatók elosztók, hosszabA 230 voltos aljzatok legnagyobb energiafelhasznábító kábelek, túlfeszültségvédő dobozok vagy
hasonló eszközök, mert ez tűz vagy elektromos ára- lása 150 W lehet.
mütés stb. kockázatát okozza. Csak akkor használjon adaptert a 230 voltos aljzat és a töltőkábel
között, ha az adapter az IEC 61851 és IEC 62196
szabályozásoknak megfelelő jóváhagyással rendelkezik.
Tisztítsa meg a töltőkábelt vízzel vagy enyhe tisztítószerrel nedvesített tiszta ruhával. Ne használjon
vegyszereket vagy oldószereket. Ne merítse vízbe a
töltőkábelt.
Csak a járműhöz tartozó vagy a Volvo által ajánlott
töltőkábelt használjon.
Vezérlőegység – ne tegye ki közvetlen napfénynek
a vezérlőegységet és annak csatlakozóját. Ilyen esetekben fennáll annak a kockázata, hogy a csatlakozó túlmelegedés-védelme csökkenti vagy megszakítja a hibrid akkumulátor töltését.
MEGJEGYZÉS
ÁTTEKINTÉS, KÜLSŐ
Lábbal működtethető csomagtérajtó - Fennáll a
korlátozott működés vagy a teljes működésképtelenség kockázata, ha a hátsó lökhárítón nagy menynyiségű jég, hó, szennyeződés vagy ehhez hasonló
anyag található. Ezért ügyeljen arra, hogy mindig
tisztán tartsa azt.
A lábbal működtethető csomagtérajtó kétféle változatban létezik:
• Nyitás és zárás lábmozdulattal
• Csak kioldás lábmozdulattal (a csomagtérajtót
manuálisan kell felemelni a nyitáshoz)
Ne feledje, hogy a lábmozdulattal történő nyitás és
zárás funkcióhoz elektromosan működtetett csomagtérajtó* szükséges.
Maximális nyitás programozása - Ha a rendszert
hosszabb ideig folyamatosan működtette, akkor a
túlterhelés elkerülése érdekében kapcsolt ki. Körülbelül 2 perc elteltével használható újra.
Az elektromágneses mezők és az árnyékolás zavarhatják a távvezérlős kulcs működését. Kerülje a
távvezérlős kulcs fém tárgyak vagy elektronikus
készülékek, például mobiltelefonok, táblagépek, laptopok vagy töltők közelében tárolását - lehetőleg ne
tárolja ezekhez 10-15 cm-nél 4-6 hüvelyknél közelebb.
ÁTTEKINTÉS, BELSŐ
Hidegindítás során, bizonyos motortípusok esetén
az alapjárati fordulatszám észrevehetően magasabb
lehet a normálisnál. Ez arra szolgál, hogy a kibocsátás-szabályozó rendszer a lehető leggyorsabban
elérhesse a normál üzemi hőmérsékletet, ami minimálisra csökkenti a károsanyag-kibocsátást és védi
a környezetet.
KORMÁNYKERÉK
fedélzeti számítógép – a megtett távolsági kiszámításában bizonyos eltérések lehetnek, ha megváltozik a vezetési mód.
AZ UTASTÉR KLÍMAVEZÉRLÉSE
A fűtést vagy hűtést nem lehet siettetni a ténylegesen kívánt hőmérsékletnél magasabb vagy alacsonyabb hőmérséklet beállításával.
Az előkészítés csak akkor áll rendelkezésre, amikor az autó elektromos aljzathoz van csatlakoztatva
(elektromos fűtés esetén). Az olyan töltőállomások,
amelyek nem mindig aktívak, például egy időzítő
miatt, az előkészítés hibás működését okozhatják.
Ha az autó nincs elektromos aljzathoz csatlakoztatva, akkor is lehetséges meleg időben az utastér
rövid idejű fűtése az előkészítés közvetlen indításával. Az autó ajtóinak és ablakainak zárva kell lenniük
az utastér előkészítése során.
CSATLAKOZÁSOK
Internet – adatok továbbítása (adatátvitel) történik
és ez költségekkel járhat. Az adatbarangolás és WiFi hotspotok aktiválása további költségeket okozhat.
Szélvédőre vetített kijelző* – amikor be van kapAz adatforgalmi költségekkel kapcsolatban érdekcsolva a City Safety, akkor a szélvédőre vetített kijel- lődjön hálózati szolgáltatójánál. Amikor telefon
zőt egy City Safety grafika váltja fel. Ez a grafika
használatával tölt le, akkor különösen ügyeljen az
akkor is megjelenik, ha a szélvédőre vetített kijelző
adatletöltési költségekre.
ki van kapcsolva.
Az adatletöltés hatással lehet az egyéb adatátvitelA járművezető kisebb eséllyel láthatja a szélvédőre
lel járó szolgáltatásokra, mint például az internetrávetített kijelzőn megjelenő információkat, ha például dió. Ha az egyéb szolgáltatások megszakadását
polarizáló napszemüveget visel, ha nem az ülés
észleli, akkor a letöltés megszakítható. Vagy kikapközepén ül, ha valamilyen tárgy van a kijelző egység csolhatja illetve megszakíthatja a többi szolgáltatást.
fedőüvegén vagy kedvezőtlenek a fényviszonyok.
Frissítés - Ha frissítette a telefon operációs rendBizonyos látáshibák fejfájást és feszültségérzetet
szerét, akkor a Bluetooth kapcsolat megszakadhat.
okozhatnak a szélvédőre vetített kijelző használataEbben az esetben törölje a telefont az autóból, és
kor.
csatlakoztassa újra.
TÖLTÉS
CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
A töltőkábel megjegyzi a töltőáram utolsó beállítáApple CarPlay és Android Auto - a Volvo nem
sát. Ezért fontos a beállítás végrehajtása, ha egy
vállal felelősséget az CarPlay vagy az Android
másik 230 voltos aljzatot használ a következő tölAuto alkalmazás tartalmáért.
téskor.
PARKOLÓSEGÉD
A Volvo az IEC 62196 és IEC 61851 szabványoAz optimális működés érdekében, tartsa szennyezőknak megfelelő, a hőmérséklet-figyelést támogató
désektől, hótól és jégtől mentesen a kamera lentöltőkábel használatát javasolja.
cséjét. Ez rossz fényviszonyok mellett különösen
fontos.
07
TP 25344 (Hungarian), AT 1746, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement