Volvo XC90 Twin Engine 2017 Quick Guide

Volvo XC90 Twin Engine 2017 Quick Guide
QUICK GUIDE
VÄLKOMMEN!
Ez a Quick Guide új Volvójának bizonyos funkcióit írja le. Az autóban, az alkalmazásban és az interneten részletesebb használati információk
állnak rendelkezésre.
AZ AUTÓ KÖZPONTI KIJELZŐJE
A kezelési útmutató az autó központi kijelzőjén tekinthető meg, ahol a
felső nézeten keresztül érhető el.
MOBILALKALMAZÁS
A kezelési útmutató okostelefonokon és táblagépeken futtatható alkalmazás (Volvo Manual) formájában áll rendelkezésre. Az alkalmazás egyes
funkciókról oktató videókat is tartalmaz.
A VOLVO TÁMOGATÓ WEBOLDALA
A Volvo Cars támogató weboldala (support.volvocars.com) útmutatókat és
oktató videókat valamint kiegészítő információkat és támogatást is tartalmaz Volvójához és autója használatához.
NYOMTATOTT INFORMÁCIÓK
A kezelési útmutató kesztyűtartóban található melléklete a biztosítékokkal
kapcsolatos információkat és műszaki adatokat valamint a fontos és gyakorlati információk összefoglalását tartalmazza. Megrendelhető a kezelési
útmutató és a hozzá tartozó melléklet nyomtatott változata.
TARTALOMJEGYZÉK
01. ISMERJE MEG A VOLVÓJÁT
Ebben a fejezetben információkat találhat Volvója használatba vételével kapcsolatban és áttekintést kap a belsőről
és külsőről valamint a központi kijelzőről.
02. TÖLTÉS
Ez a fejezet az autó töltöttségi állapotát, a töltő egység kezelésének módját és a járművezetői kijelző különböző szimbólumait írja le.
03. BELSŐ ÉS CSATLAKOZÁSOK
Itt olvashat az ülésbeállításokról, a kormánykerék gombjairól és karjairól, az autó utasterének klímaszabályozásáról, az
internetkapcsolatról, Bluetooth kapcsolatról stb.
04. A KÖZPONTI KIJELZŐ NÉZETEI
Itt találhat információkat a központi kijelző különböző fő nézeteivel kapcsolatban. Ezeket használhatja az autó számos
funkciójának vezérléséhez.
05. OKOS VEZETÉS
Ez a fejezet tárgyalja az autó vezetéstámogató funkcióit és néhány tanácsot tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan
élvezhet tisztább vezetési élményt.
06. SPECIÁLIS SZÖVEGEK
Figyelmeztetés, fontos és megjegyzés szövegek, amelyeket el kell olvasni.
Az opciók csillaggal* vannak jelölve a Quick Guide útmutatóban.
ELSŐ LÉPÉSEK
Ahhoz, hogy a lehető legjobb módon kezdje el Volvója használatát, számos funkciót, kifejezést és tanácsot hasznos ismernie.
Volvo ID
A Volvo ID egy személyes azonosító, amely számos szolgáltatáshoz biztosít hozzáférést online1. Néhány példa a My Volvo - egy személyes
weboldal Önnek és az autójának, Volvo On Call*, térképszolgáltatások
valamint a szervizelés és javítás előjegyzésének lehetősége. Volvo ID
azonosítót a My Volvo oldalon, a Volvo On Call alkalmazásban vagy közvetlenül az autójában hozhat létre.
Sensus
A Sensus az autó intelligens felhasználói felülete, amely minden, a szórakoztatással, internetkapcsolattal, navigációval* és információs szolgáltatásokkal kapcsolatos megoldást lefed az autóban. A Sensus teszi
lehetővé a kommunikációt Ön, az autó és a külvilág között.
Volvo On Call*
A Volvo On Call egy beépített segítő rendszer, amely lehetőséget biztosít a Volvo távoli vezérlésére. A Volvo On Call használatával többek
között előkészítheti az autót indulás előtt, bezárhatja/kinyithatja az
autót, megnézheti, hogy hol parkol, naplózhatja az utazásokat és lopási
figyelmeztetéseket kaphat. Első lépésként töltse le a Volvo On Call
alkalmazást.
A Volvo On Call országúti segélyszolgálatot és vészhelyzeti segítséget
is magában foglal az autó tetőkonzolján található ON CALL és SOS
gombok használatával.
Járművezetői profilok
Az autóban elvégzett számos beállítás a járművezető személyes igényeihez illeszthető, majd egy vagy több járművezetői profilban menthető.
Az egyes kulcsok járművezetői profilokhoz rendelhetők.
A központi kijelző felső nézetében járművezetői profilokat aktiválhat és
állíthat be: Beállítások Rendszer Vezetői profilok.
1
A szolgáltatások az autó konfigurációjától és a piactól függően változnak.
Előkészítés utazás előtt
Szokjon hozzá, hogy indulás előtt mindig előkészíti az autót. Ez növeli a
hatótávolságot és csökkenti az autó kopását, miközben komfortossá
teszi az utastér hőmérsékletét. A központi kijelző klíma nézetében,
válassza ki a Parkolási klíma fület vagy aktiválja a funkciót a Volvo On
Call alkalmazásban.
ÁTTEKINTÉS, KÜLSŐ
A motorolaj szintjének és a gumiabroncsok nyomásának
ellenőrzését a központi kijelző alkalmazás nézetének Autó
állapota alkalmazásával lehet végrehajtani. Itt tekinthetők meg az
állapotüzenetek valamint a szerviz és javítás előjegyzése* is.
A hibrid töltés az első fedélben történik. Nyissa ki a fedelet egy
enyhe nyomással. Az optimális hatótávolság érdekében teljesen feltöltött akkumulátorral induljon útnak.
A visszapillantó tükrök automatikusan* lehajlanak a hátrameneti
sebességfokozat kapcsolásakor, hogy a járművezető például parkolás közben láthassa az út szélét. A visszapillantó tükrök automatikusan hajlanak be/ki az autó zárásakor/nyitásakor.
A kulcs nélküli zárás/nyitás* azt jelenti, hogy egyszerűen például
a zsebében kell tartania a távvezérlős kulcsot az autó nyitásához
vagy zárásához. A távvezérlős kulcsnak az autó körülbelül egy méteres környezetén belül kell lennie.
Fogja meg az ajtókilincset vagy nyomja meg a csomagtérajtó gumírozott nyomólapját az autó nyitásához. Az autó bezárásához, nyomja
meg finoman a bemélyedést az egyik ajtókilincsen. Kerülje mindkét
nyomófelület egyidejű megérintését.
A panorámatető* két üvegszakaszra van osztva. Az első függőlegesen nyílik a hátsó szélénél. A panorámatető és a napellenző a
tetőkárpitban található kezelőszervvel működtethető.
Az elektromosan működtetett csomagtérajtó* a csomagtérajtón
található kilinccsel vagy a hátsó lökhárító bal oldali része alatt végzett előre irányuló lassú rúgó mozdulattal* is kinyitható. Csukja le és
zárja be a csomagtérajtót a
használatával annak alsó szélén.
Vagy csukja le a csomagtérajtót rugó mozdulattal.
Annak megakadályozása érdekében, hogy a csomagtérajtó például
a garázs mennyezetéhez ütődjön, lehetőség van a maximális nyitás
programozására.
ZÁRÁS/NYITÁS
Távvezérlős kulcs
Egyszeri rövid megnyomása zárja az ajtókat és a csomagtérajtót
valamint élesíti a riasztót*. Egy hosszú megnyomás egyszerre zárja a
panorámatetőt* és az összes oldalablakot.
Egyszeri rövid megnyomása nyitja az ajtókat és a csomagtérajtót
valamint kikapcsolja a riasztót. Egy hosszú megnyomása egyszerre
nyitja az összes oldalablakot.
Egyszeri rövid megnyomása csak a csomagtérajtót nyitja és annak
riasztóját hatástalanítja. Egy hosszú megnyomás nyitja vagy zárja az
elektromos működtetésű* csomagtérajtót.
A pánik funkció aktiválja az irányjelzőket és a kürtöt, hogy felhívja a
figyelmet, ha szükséges. Tartsa nyomva három másodpercig a gombot az aktiváláshoz.
Töltőfedél
Ügyeljen arra, hogy az autó nyitva legyen, mielőtt bedugja vagy kihúzza
a töltőkábelt.
1. Nyomja meg, majd engedje el a fedél hátsó részét.
2. Nyissa ki a fedelet.
3. Húzza félre a bemenő töltőaljzat fedelét és rögzítse azt a tartóba a
fedél belsején.
A töltés elkezdése után a kábel rögzül az aljzatban. Amikor jár az autó,
akkor nem lehetséges a kábel csatlakoztatása.
Szervizzárás
A szervizzárás lezárja a csomagtérfajtót és a kesztyűtartót, ami
praktikus lehet például akkor, amikor az autót szervizbe viszi.
- A központi kijelző funkció nézetében, érintse meg a
Szervizzár lehetőséget a funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához.
Az aktiváláskor/inaktiváláskor egy felugró ablak jelenik meg. Minden
zárolás alkalmával ki kell választani egy négyszámjegyű kódot. A funkció
első használatakor meg kell adni egy további biztonsági kódot.
ÁTTEKINTÉS, BELSŐ
A központi kijelző az autó számos fő funkciójának vezérlésére
szolgál, ilyenek például a klímavezérlés, a vezetőtámogató rendszerek és az autóban található alkalmazások.
A járművezetői kijelző főként a vezetéssel kapcsolatos információkat mutat, mint a motorfordulatszám, navigáció* és az aktív vezetőtámogatás. A központi kijelző felső nézetének a Beállítások My
Car Vezető kijelzője menüjében kiválaszthatja, hogy mi jelenjen
meg a járművezetői kijelzőn.
A szélvédőre vetített kijelző* az autó járművezetői kijelzőjének
kiegészítője, amely információkat vetít a szélvédőre. Ez a központi
kijelző funkció nézetén keresztül aktiválható.
Indítsa be az autót a középen, az ülések között található indítógombbal. Válassza a P vagy N fokozathelyzetet. Fordítsa I gyújtáshelyzetbe, majd engedje el, nyomja be, és tartsa nyomva a fékpedált, majd fordítsa el az indítógombot, és tartsa nyomva az autó
beindításához. Állítsa le a P vagy N fokozat kiválasztásával, és az
indítógomb STOP állásba fordításával.
A hajtásmódok a középen, az ülések között elhelyezkedő kezelőszervvel állíthatók be. Nyomja meg a kezelőszervet, és forgassa azt
a Pure, Off Road, AWD, Hybrid, Power és Individual közötti választáshoz a központi kijelzőn. Erősítse meg a kerék megnyomásával.
Az Individual használatával saját igényeinek megfelelő vezetési jellemzőket állíthat be az egyes hajtásmódokhoz. Ez a Beállítások
My Car menüpontban aktiválható a központi kijelző felső nézetében.
A rögzítőfék akkor aktiválódik, amikor felfelé húzza a
kezelőszervet. Ekkor egy szimbólum világít a járművezetői kijelzőn.
Engedje ki manuálisan a kezelőszerv lenyomásával, miközben
nyomva tartja a fékpedált. Az Auto Hold ( ) használatával felen-
gedheti a fékpedált a fékerő fenntartása mellett, amikor az autó
például közlekedési jelzőlámpánál áll.
Ne feledje, hogy automata autómosókban az Auto hold és az
Rögzítőfék automatikus aktiválása funkciót is ki kell kapcsolni. Ez
a központi kijelző felső nézetében hajtható végre a Beállítások
My Car Rögzítőfék és felfüggesztés menüpontban. Ezután
válassza az N fokozathelyzetet, és fordítsa legalább négy másodpercre STOP állásba az indítógombot.
Az utaslégzsák kapcsolója* a műszerfal végének oldalán helyezkedik el az utas oldalon, és akkor lehet hozzáférni, amikor az ajtó
nyitva van. Húzza ki a kapcsolót, és fordítsa ON/OFF állásba a légzsák funkció aktiválásához/inaktiválásához.
A kesztyűtartó a
gomb használatával nyitható ki.
KÖZPONTI KIJELZŐ
A legtöbb funkció beállítását és vezérlését a központi kijelzőn végezheti el. A központi kijelző három fő nézettel rendelkezik, amelyeket
jobbra/balra pöccintve érhet el: kezdőlap nézet, funkció nézet és alkalmazás nézet. A kijelző felső részének lehúzásával elérhet egy felső
nézetet.
A központi kijelző megjelenésének módosítását egy téma kiválasztásával teheti meg a felső nézet Beállítások My Car Vezető
kijelzője részében. Itt választhat sötét vagy világos hátteret is.
Lépjen vissza a menüszerkezetben a képernyő alatt elhelyezkedő
fizikai kezdőlap gomb rövid megnyomásával. Hosszabb megnyomásra
visszatér a kezdőlap nézethez.
A központi kijelző tisztításakor zárolja az érintés funkciót a kijelző alatt
található fizikai kezdőlap gomb megnyomásával, és nyomva tartásával. A
kijelzőt a kezdőlap gomb rövid megnyomásával kapcsolhatja vissza.
A kijelző tetején látható állapotsáv mutatja a tevékenységeket az autóban. A hálózati információk és csatlakozási információk bal oldalon
jelennek meg, a médiával kapcsolatos információk és az óra pedig a
jobb oldalon.
Alul, a klíma sorban állíthatja be a hőmérsékletet, az üléskomfortot és
a ventilátor sebességét a vonatkozó ikon megérintésével.
TÖLTÉS
Az Ön Volvója egy elektromos motorral, amely főleg alacsony sebességen, valamint egy benzinmotorral van felszerelve, amely magas sebességen és aktív vezetés közben hajtja az autót. A hibrid akkumulátor töltési ideje attól a töltőáramtól függ, amelyet az elektromos aljzat biztosítani tud. A hibrid akkumulátor enyhe fékezéskor vagy motorfékezéskor
is töltődik, amikor például lejtőn halad. A töltés minden típusa megjelenik a járművezetői kijelzőn.
A töltőkábel tárolása
A töltőkábel a csomagtérben helyezkedik el a padlófedél alatt.
Vezérlőegység a töltőkábelen
A mellékelt töltőkábel egy vezérlőegységgel rendelkezik, mely mutatja a
töltés állapotát. Ez a hőmérséklet-figyelést is támogatja és beépített
földzárlati megszakítóval rendelkezik.
A töltés elindítása
A hibrid akkumulátor töltésekor az autó indítóakkumulátora is töltődik.
1. Csatlakoztassa a töltőkábelt egy elektromos aljzathoz. Soha ne használjon hosszabbító kábelt.
2. Állítsa be a helyes töltőáramot a vezérlőegységen a
vagy
használatával. Ha nem biztos az aljzat névleges töltőáramával kapcsolatban, akkor válassza a legalacsonyabb töltőáramot a vezérlőegységen.
3. Távolítsa el a töltőfogantyú védőfedelét, és a csatlakozó fogantyút az
autóhoz. A töltőkábel automatikusan rögzül a bemenő töltőaljzathoz,
és a töltés 5 másodpercen belül elkezdődik.
A töltés befejezése
1. Nyissa ki az autót a távvezérlős kulcs
ződik, és a töltőkábel kiold/nyitva van.
gombjával. A töltés befeje-
2. Válassza le a töltőkábelt az autóról.
3. Helyezze vissza a bemenő töltőaljzat védőfedelét, és zárja le a fedelet.
4. Válassza le a töltőkábelt az aljzatról.
5. Helyezze vissza a töltőkábelt a helyére a padlófedél alá a csomagtérben.
A vezérlőegységen keresztül
•
Az autó szimbólum folyamatos zöld fénnyel világít, és a töltésvisszajelző kialudt: Készenlét.
•
Az autó szimbólum és a töltésvisszajelző lámpa folyamatos zöld fénynyel világít: A töltés folyamatban van.
•
Az autó szimbólum pirosan villog és a töltésvisszajelző nem világít: A
töltés nem lehetséges. Ellenőrizze az összes csatlakozást vagy használjon egy másik aljzatot, és indítsa újra a töltést.
•
Az autó szimbólum folyamatos piros fénnyel világít: A töltés nem
lehetséges. Húzza ki a töltőkábelt az aljzatból, és indítsa újra a töltést.
•
A ház szimbólum és a töltésvisszajelző pirosan villog: A töltés nem
lehetséges. Indítsa újra a töltést. Ha a probléma továbbra is fennáll –
lépjen kapcsolatba egy szakemberrel.
A járművezetői kijelzőn
A szimbólum különböző színei jelzik a töltési állapotot.
Kék - töltés folyamatban.
TÖLTÉSI ÁLLAPOT
Az autó töltöttségi állapota a bemenő töltőaljzatnál, a vezérlőegységen,
a járművezetői kijelzőn és a Volvo On Call* alkalmazásban ellenőrizhető.
A bemenő töltőaljzat lámpáin keresztül
•
Fehér - LED lámpa
•
Sárga - várakozás üzemmód, várakozás a töltés indítására.
•
Villogó zöld - töltés folyamatban
•
Folyamatos zöld - töltés befejezve. Egy idő elteltével kialszik.
•
Folyamatos piros - hiba történt.
Zöld - az akkumulátor teljesen feltöltve.
Piros - töltési hiba, ellenőrizze a töltőkábel csatlakozását az
autóhoz és a 230 voltos aljzathoz.
HIBRID INFORMÁCIÓK A JÁRMŰVEZETŐI
KIJELZŐN
A kiválasztott hajtásmódtól függően számos szimbólum és animáció
jelenik meg a járművezetői kijelzőn.
Az elektromosság és üzemanyag-fogyasztás a jobb oldalon látható
műszeren látszik. A fogyasztás a vezetési stílustól függően változik. Amikor a vékony fehér mutató elhagyja a fent látható fehér nyilat, akkor az
autó benzinfogyasztásra váltott. Amikor a mutató a narancsszínű sávban
van, akkor az akkumulátor töltődik, például fékezés közben.
Távolság az akkumulátor lemerüléséig
Bal oldalt, az elektromosság és üzemanyag-fogyasztást mutató
műszer alatt láthatja az akkumulátor lemerüléséig megtehető távolságot.
A műszer csak a hozzávetőleges távolságot mutatja, amely a fennmaradó töltöttséggel megtehető. Ennek a távolságnak a hosszát számos
tényező befolyásolja, például a külső hőmérséklet és a sebesség, és az
utazás során változhat. Nincs elektromos hajtással garantáltan megtehető távolság, amikor a járművezetői kijelző a "---" jelzést mutatja.
Szimbólumok a járművezetői kijelzőn
Egy teljesen fehér szimbólum jelzi, hogy az elektromos motor vagy
a belsőégésű motor van-e használatban. Egy villám jelzi az elektromos motort és egy csepp a benzinmotort.
Azt jelzi, hogy az akkumulátor, például motorfékezés közben töltődik.
Mutatja az akkumulátorban pillanatnyilag az elektromos motor
számára rendelkezésére álló energia mennyiségét. Az energia a
klíma szabályozására is szolgál.
Azt mutatja, hogy aktív a Charge vagy a Hold funkció. Ezeket a
központi kijelző funkció nézetében lehet aktiválni. A Charge azt
jelenti, hogy a hibrid akkumulátor töltődik, amikor a töltöttsége
alacsony. A Hold az akkumulátor töltöttségi szintjének fenntartását jelenti későbbi használathoz.
1. Aktiválja az ülésbeállítást a központi kijelzőn a kezelőszerv forgatásával.
2. Válassza ki a kívánt funkciót a központi kijelzőn a többfunkciós kezelőszerv forgatásával.
3. A kezelőszerv felső/alsó/első/hátsó részének megnyomásával
módosíthatja a beállítást.
Beállítások mentése
1. Állítsa az ülést, a külső tükröket és a szélvédőre vetített kijelzőt* a
kívánt helyzetbe., és nyomja meg az M gombot. A gomb visszajelzője
világít.
2. Három másodpercen belül nyomja meg az 1, 2 vagy 3 memória gombot. Egy hangjelzés szólal meg és az M gomb visszajelző lámpája
kialszik.
A mentett ülésbeállítás használatához, nyomja meg a kiválasztott
memóriagombot.
ELEKTROMOS* ELSŐ ÜLÉSEK
Használja az ülések külsején található kezelőszerveket az üléshelyzet,
deréktámasz* stb. beállításához. Az egyik kezelőszerv olyan alakú, mint
az ülés, így könnyebben érthető a helyzetváltoztatás módja, a másik
kezelőszerv a deréktámasz, masszázs* stb. beállítására szolgál.
Az ülés formájú kezelőszerv
Az alsó kezelőszerv használatával állíthatja be az üléspárnát vagy mozgathatja a teljes ülést. A hátsó kezelőszerv használatával állíthatja be a
háttámla dőlésszögét.
Többfunkciós kezelőszerv
A masszázs*, az oldaltámasz*, a deréktámasz* és az üléspárnanyúlvány
beállítása a többfunkciós kezelőszervvel* történik.
A HÁTSÓ ÜLÉSTÁMLÁK LEHAJTÁSA
Lehetséges, hogy a háttámlák lehajtásához először be kell állítani az
első és hátsó üléseket.
A második üléssor középső ülése
1. Hajtsa el manuálisan a fejtámlát a háttámla és a és a fejtámla közötti
gomb megnyomásával. Ugyanekkor nyomja le a fejtámlát.
2. Lehajtás közben húzza fel/előre a középső ülés övét
.
A második üléssor külső ülései
– Húzza felfelé a külső ülés oldalán található fogantyút
az ülés
leengedéséhez. A fejtámla leengedése automatikusan megtörténik.
A harmadik üléssor ülései*
– Húzza felfelé/előre a háttámla tetején elhelyezkedő fogantyút. Hajtsa
előre a háttámlát. A fejtámla leengedése automatikusan megtörténik.
Az övet/fogantyút felfelé kell húzni, miközben felemeli a második üléssort. Emelje fel a háttámlákat, amíg a gátló nem reteszel. A fejtámlákat
manuálisan kell felhajtani.
A harmadik üléssorba történő beszálláshoz, húzza felfelé/előre a
középső üléssor tetején található fogantyút . Hajtsa le a háttámlát, és
csúsztassa előre a teljes ülést.
KORMÁNYKERÉK
Beállíthatja a kormánykerék magasságát és mélységét a kormánykerék
alatt található kar maga felé vagy magától elfelé húzásával2. Állítsa be a
kívánt helyzetet, és mozdítsa vissza a kart a rögzített helyzetbe.
Bal oldali billentyűzet
A vezetőtámogatás kiválasztása a járművezetői kijelzőn történik a kormánykerék jobb oldali billentyűzetének nyíl gombjaival. Amikor a szimbólum FEHÉR, akkor a funkció aktív. A SZÜRKE azt jelenti, hogy a funkció le van állítva vagy készenléti módban van.
Kijelzőszimbólum jelentése:
Sebességhatároló*
Sebességtartó
2
Piactól függően.
Adaptív sebességtartó*
Pilot Assist*
Nyomja meg a
leállításához.
lehetőséget a kiválasztott funkció elindításához vagy
A
/
rövid megnyomása 5 km/h értékkel növeli/csökkenti a tárolt
sebességet, a rövid megnyomások 1 km/h értékkel növelik/csökkentik
azt. A / csökkenti/növeli a távolságot az elöl haladó járműhöz
képest az adaptív sebességtartó és a Pilot Assist használatakor. A
egyszeri megnyomása a kiválasztott funkció tárolt sebességét is viszszaállítja.
Jobb oldali billentyűzet
A járművezetői kijelzőn történő navigáláshoz használja a kormánykerék
jobb oldali billentyűzetét.
Megnyitja/bezárja a járművezetői kijelző alkalmazás menüjét.
Innen vezérelhető a fedélzeti számítógép, a médialejátszó, a telefon és a navigáció.
A bal vagy jobb oldali nyíllal görgethet a különböző rendelkezésre
álló alkalmazások között.
Lehetőségek kiválasztása, kiválasztásának megszüntetése, például
a fedélzeti számítógép menüjének kiválasztása vagy üzenetek törlése a járművezetői kijelzőn.
A kiválasztott alkalmazás funkciói közötti böngészés a fel vagy le
lehetőség megérintésével.
Növelje/csökkentse a média hangerejét a
és
megnyomásával. Ha nincs más aktív funkció, akkor ezek a gombok hangerő-szabályozóként szolgálnak.
A hangvezérlés a
gombbal aktiválható, és például a média, a navigáció és a klímavezérlés vezérlését teszi lehetővé a hangja használatával. Mondja például, hogy "Play Avicii", "Raise temperature", "Help",
"Repeat" vagy "Cancel".
A hangvezérléssel kapcsolatos további információkhoz és példákhoz,
lásd a kezelési útmutatót.
Fedélzeti számítógép
A fedélzeti számítógép kiszámítja például a megtett távolságot, az
üzemanyag-fogyasztást és az átlagsebességet. Lehetőség van annak
kiválasztására, hogy a fedélzeti számítógép mely adatai jelenjenek meg
a járművezetői kijelzőn. A fedélzeti számítógép kiszámítja a tartály kiürüléséig vagy az akkumulátor lemerüléséig fennmaradt távolságot. A
különböző lehetőségek mutatásához, használja a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetét. Nincs garantáltan megtehető távolság, amikor a járművezetői kijelző a "----" jelzést mutatja.
A megközelítő világítás* bekapcsolja a külső világítást, amikor a
kulccsal kinyitja az autót, és segít az autó biztonságos megközelítésében a sötétben.
A napi kilométer-számláló visszaállítása
A manuális (TM) napi kilométer-számláló manuálisan nullázható a bal
oldali bajuszkapcsoló RESET gombjának hosszú megnyomásával. Az
automatikus (TA) napi kilométer-számláló automatikusan nullázódik,
amikor az autót 4 órán keresztül nem használja.
BAL OLDALI BAJUSZKAPCSOLÓ
A fényszóró funkciókat a bal oldali bajuszkapcsolóval lehet vezérelni.
Ha az AUTO üzemmódot választja, akkor az autó észleli a sötétséget/
fényt, és ennek megfelelően állítja be a világítást, például amikor beesállásba is állíthatja a bajuszkapcsoló
teledik vagy alagútba hajt. A
forgókapcsolóját a távolsági fényszóróhoz, amely szembejövő forgalom
esetén automatikusan tompított fényre vált. A távolsági fényszóró
manuális bekapcsolása a bajuszkapcsoló magától történő elnyomásával
lehetséges. Kapcsolja ki a bajuszkapcsoló maga felé mozdításával.
Az aktív kanyarlámpák* úgy vannak kialakítva, hogy maximális megvilágítást biztosítsanak kanyarokban azáltal, hogy követik a kormánykerék
mozgatását. A funkció automatikusan kapcsol be az autó beindításakor
és a központi kijelző funkció nézetében kapcsolható ki.
JOBB OLDALI BAJUSZKAPCSOLÓ
A jobb oldali bajuszkapcsoló vezérli az ablaktörlő lapátokat és az esőérzékelőt.
– Mozdítsa lefelé a bajuszkapcsolót egyetlen törlés végrehajtásához a
szélvédőn.
– Mozdítsa felfelé lépésenként a szakaszos, normál és gyors sebességekhez.
– A szakaszos működés sebességét a bajuszkapcsoló forgókapcsolójával lehet beállítani.
– Mozdítsa a bajuszkapcsolót a kormánykerék felé, hogy bekapcsolja a
fényszórómosót és a fényszórómosót. Mozdítsa a műszerfal felé a
hátsó ablakmosó bekapcsolásához.
Nyomja meg az esőérzékelő gombját az esőérzékelő bekapcsolásához/kikapcsolásához. Az esőérzékelő automatikusan bekapcsolja az ablaktörlőket annak alapján, hogy mennyi vizet érzékel a
szélvédőn. Forgassa fel/le a forgókapcsolót a bajuszkapcsolón a
magasabb/alacsonyabb érzékenységhez.
Nyomja meg a hátsó ablak szakaszos törléséhez.
Nyomja meg a hátsó ablaktörlő folyamatos sebességű működtetéséhez.
Az ablaktörlő szerviz üzemmódját például az ablaktörlő lapátok
cseréjekor, tisztításakor vagy felemelésekor lehet használni. Ez
a központi kijelző funkció nézetében aktiválható.
AZ UTASTÉR KLÍMAVEZÉRLÉSE
Előkondícionálás
Az előkészítés az autó központi kijelzőjén és a Volvo On Call* alkalmazás használatával állítható be. Az előkészítés vezetés előtt komfortos
hőmérsékletre hűti vagy melegíti az utasteret, ami csökkenti a kopást
és a vezetés közbeni energia-felhasználást. Lehetőség van a közvetlen
indításra vagy az előkészítés időzítőn keresztüli beállítására.
Az előkészítés közvetlen indítása
1. Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét a kijelző aljának megérintésével.
2. Válassza a Parkolási klíma fület, jelölje be a megfelelő lehetőséget,
majd érintse meg az Előkondícionálás elemet.
Az előkészítés időzítőjének beállítása
– Válassza ki a Parkolási klíma Időzítés hozzáadás lehetőséget,
és szükség szerint állítsa be a dátumot/napot.
A klíma nézet elérésére szolgáló ikon a kijelző aljának közepén
helyezkedik el. Amikor a Clean Zone szöveg KÉK, akkor fennállnak a jó levegőminőség feltételei az utastérben.
– Érintse meg az AUTO lehetőséget az utastér klímájának teljesen
automatikus szabályozásához a kívánt hőmérsékleten. AUTO módban
a ventilátor öt különböző automata ventilátor-fordulatszámra valamint
Off és Max állásba állítható.
– Érintse meg a központi kijelző alsó szélén elhelyezkedő klíma sor
ikonjainak egyikét a hőmérséklet, az ülésfűtés és a ventilátor fordulatszámának beállításához.
Az összes zóna hőmérsékletének a vezető oldali hőmérséklettel történő
szinkronizálásához, érintse meg a hőmérséklet ikont a vezető oldalon és
a Hőmérséklet szinkronizálása elemet.
Az előkészítés teljes működéséhez az autónak elektromos aljzathoz kell
csatlakoznia (elektromos fűtéssel rendelkező autók esetén). Piactól
függően, akár az üzemanyaggal működő vagy az elektromos fűtés3 is
működhet.
IAQS levegőminőség rendszer*
Az IAQS a Clean Zone Interior Package* része és egy teljesen automatikus rendszer, amely tisztítja az utastér levegőjét az olyan szennyeződésektől, mint a részecskék, szénhidrogének, nitrogén-oxidok és a talajszinti ózon. A funkció a központi kijelző felső nézetének Beállítások
Klíma Levegőminőség-érzékelő menüpontjában aktiválható.
KlímaBeállítások
Az utastér első és hátsó részének klímavezérlő funkciói a központi kijelzőről és a középkonzolon valamint az alagútkonzol hátsó részén elhelyezkedő gombokkal vezérelhetők. Bizonyos klímaszabályozó funkciók
szintén vezérelhetők hangvezérléssel.
3
A hivatalos Volvo kereskedések tájékoztatást tudnak adni arról, hogy melyik fűtést használják az egyes piacok.
CSATLAKOZÁSOK
Médiát játszhat le/vezérelhet hanggal, SMS-eket küldhet vagy telefonhívásokat folytathat valamint csatlakoztathatja az autót az internethez
különböző külső eszközökön, például okostelefonokon keresztül. Az
autónak legalább I gyújtáshelyzetben kell lennie a csatlakoztatott
készülékek használatához.
Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakoztathat külső eszközt az
autóhoz, hogy kezelhesse a telefonhívásokat és SMS üzeneteket, adatfolyamon keresztül játszhasson le médiát és csatlakoztathassa az autót
az internethez. Lehetőség van két Bluetooth eszköz egyidejű csatlakoztatására ilyenkor az egyik média adatfolyamon keresztüli lejátszására
szolgál.
1. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonon. Az internethez történő
csatlakozáshoz, kapcsolja be az internetmegosztást is.
2. Nyissa meg a Telefon alnézetet a központi kijelző kezdőlap nézetében. Érintse meg a Tel. hozzáadása lehetőséget, vagy ha már csatlakoztatva van, érintse meg a Módosítás lehetőséget.
3. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt telefont, és kövesse a kijelzőn valamint a telefonon megjelenő lépéseket. Ne feledje, hogy bizonyos
telefonokon aktiválni kell az üzenet funkciót.
Wi-Fi kapcsolaton keresztül az internethez csatlakoztathatja az autót
például internetrádió és zenei szolgáltatások használatához az autó
alkalmazásain keresztül, kapcsolatba léphet a kereskedővel és szoftvereket tölthet le.
1. Kapcsolja be az internetmegosztást a telefonon.
2. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a központi kijelző felső nézetében.
3. Érintse meg a Kommunikáció Wi-Fi lehetőséget, és aktiválja a
Wi-Fi kapcsolat jelölőnégyzetének bejelölésével.
Csatlakozás az autó modemén
keresztül4
1. Helyezzen egy személyes SIM-kártyát a tartóba a csomagtérben.
2. Nyomja meg a Beállítások Kommunikáció
internet lehetőséget a felső nézetben.
Autómodemes
3. Aktiválja a Autómodemes Internet jelölőnégyzet bejelölésével.
Internetmegosztás
Amikor az autó csatlakoztatva van az internethez, akkor megoszthatja az
internetkapcsolatot (Wi-Fi hotspot) más készülékekkel a Beállítások
alatt a felső menüben. Nyomja meg a Kommunikáció Autó Wi-Fi
hotspot lehetőséget.
USB/AUX kapcsolaton külső eszközöket csatlakoztathat média lejátszásához. Ha bekapcsolja az USB kapcsolaton keresztüli internetmegosztást a telefonján, akkor az internethez is csatlakoztathatja az autót.
Apple Car Play/Android Auto használatához is használhatja az USB
csatlakozót.
USB és AUX aljzat
12 voltos aljzat. A csomagtérben is található egy 12 voltos aljzat.
Médialejátszás
Ahhoz, hogy hangot játszhasson le külső eszközről, csatlakoztatnia kell
azt az autóhoz a kiválasztott módon, majd meg kell nyitnia a Bluetooth,
USB vagy AUX alkalmazást a központi kijelző alkalmazás nézetében, a
csatlakoztatási módtól függően. Ha iPod készülékről szeretne hangot
lejátszani, akkor a csatlakozás módjától függetlenül válassza ki az iPod
alkalmazást.
Az Apple CarPlay/Android Auto funkció lehetővé teszi bizonyos alkalmazások használatát telefonján az autón keresztül, például zenét játszhat le vagy podcastokat hallgathat. A kezelés az autó központi kijelzőjén
vagy telefonnal történik.
Ha iPhone készüléke van, akkor aktiválnia kell a Siri hangvezérlést az
Apple CarPlay használata előtt. Csatlakoztassa az USB csatlakozóhoz.
Ha több csatlakozó van, akkor használja azt, amelyiknek fehér kerete
van. Érintse meg a Apple CarPlay/Android Auto lehetőséget az alkalmazás nézetben az aktiváláshoz.
Kapcsolja ki a hangvezérlést az Apple CarPlay/Android Auto szolgáltatással a
gomb hosszú megnyomásával a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetén. Egy rövid megnyomás aktiválja az autó saját hangvezérlés rendszerét.
Az Apple CarPlay használatakor a Bluetooth kikapcsol. Ha szükséges,
akkor használjon más csatlakozási módot.
Telefonhívások kezelése5
Lehetőség van hívások kezdeményezésére és fogadására egy
Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott telefonról a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetét vagy a kezdőlap nézet Telefon alnézetét használva.
Ezen felül, hangvezérléssel is kezelheti a hívásokat. Nyomja meg a
hangvezérlés szimbólumot, és mondja ki például a "Call [partner]" (hívás
[partner]) utasítást.
4
5
Csak Volvo On Call* felszereltségű autók. Amikor az autó modemének használatával csatlakozik, akkor a Volvo On Call szolgáltatások ezt a kapcsolatot használják.
Az autóval kompatibilis telefonokkal kapcsolatos információkhoz, lásd support.volvocars.com.
KEZDŐLAP NÉZET
Amikor a központi kijelző elindul, akkor a kezdőlap nézetet mutatja,
ahonnan elérheti a Navigáció, Média és Telefon alnézeteket valamint az
utoljára használt autófunkciót.
Navigáció - érintse meg a Sensus Navigation* térképes navigáció
eléréséhez.
Úti cél beállítása cím használatával - Érintse meg a
séget. A térkép képe a keresés címmel képernyőre vált.
lehető-
Úti cél beállítása térképpel - Nagyítsa ki a térképet a
használatával, és érintse meg, majd tartsa nyomva az úti célt, ahova utazni
szeretne.
Úti cél törlése - Érintse meg az úti cél ikonját, majd a Törlés lehetőséget.
Média - itt jelenik meg például a külső eszközről lejátszott zene
vagy az alkalmazás nézetben kiválasztott FM rádió. Érintse meg az
alnézetet a beállítások eléréséhez. Innen tekintheti meg a zenei
könyvtárát, az internetes rádióállomásokat stb.
Phone, innen érhető el a telefon funkció. Érintse meg az alnézetet
annak kibontásához. Itt például tárcsázhat a híváselőzményekből
vagy a partnerek listájából, vagy manuálisan beírhat egy számot a
billentyűzet használatával. Ha kiválasztott egy számot, érintse meg a
Hívás vagy
lehetőséget.
Utoljára használt autófunkció - itt láthatja az utoljára használt
autófunkciót, amely nem jelenik meg egyik egyéb, például Autó
állapota, Vezetési összefoglaló vagy Lane Keeping Aid alnézetben sem. Megérintheti az alnézetet a legutoljára használt funkció
eléréséhez.
FUNKCIÓ NÉZET ÉS ALKALMAZÁS NÉZET
Funkció nézet
Amikor balról jobbra pöccint6 a kezdőlap nézetben, akkor a funkció
nézethez jut. Innen aktiválhatja/inaktiválhatja az autó különböző funkcióit, például Vetített kijelző*, Parkoló automatika és Lane Keeping
Aid. Ezek a vonatkozó szimbólum megérintésével kapcsolhatók be/ki.
Bizonyos funkciók külön ablakban nyílnak meg.
A menüszerkezetben a kijelző alatt elhelyezkedő fizikai kezdőlap gomb
megnyomásával léphet vissza.
Alkalmazás nézet
Pöccintsen jobbról balra6 a kezdőlap nézetben az alkalmazás nézet eléréséhez. Itt láthatja az autóval szállított valamint a saját maga által
választott, letöltött és telepített alkalmazásokat.
Alkalmazások letöltése, frissítése vagy eltávolítása az
Letöltőközpont megérintésével az alkalmazás nézetben.
Ehhez az autónak csatlakoznia kell az internethez.
Letöltés - Érintse meg a Új alkalmazások lehetőséget, és válassza ki a
kívánt alkalmazást. Válassza a Telepítés lehetőséget az alkalmazás
letöltéséhez.
Frissítés - Érintse meg a Összes telepítése lehetőséget az összes
alkalmazás frissítéséhez. Válassza ki az Alkalmazásfrissítések lehetőséget a lehetséges frissítések listájának megjelenítéséhez. Válassza ki
a kívánt alkalmazást, és érintse meg a Telepítés lehetőséget.
Eltávolítás - Érintse meg a Alkalmazásfrissítések lehetőséget, és
válassza ki a kívánt alkalmazást. Érintse meg az Eltávolítás lehetőséget
az alkalmazás eltávolításához.
Rendszerszoftver keresése és frissítése
– Érintse meg a Rendszerfrissítések lehetőséget a rendelkezésre álló
frissítések mutatásához.
– Érintse meg a Összes telepítése lehetőséget az összes szoftver
vagy a Telepítés lehetőséget egyes szoftverprogramok frissítéséhez.
6
Balkormányos autók esetén. Jobbkormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
Mozgatható ikonok - az alkalmazások és az autó funkcióihoz tartozó
gombok az alkalmazás nézetben és a funkció nézetben szükség szerint
mozgathatók.
1. Nyomjon meg, és tartson nyomva egy ikont.
2. Húzza az ikont egy üres helyre a nézetben, és engedje el azt.
FELSŐ NÉZET
A kijelző felső része egy fület tartalmaz, amelyet lehúzva hozzáférhet a
felső nézethez. Innen érhetők el a Beállítások, Kezelési útmutató,
Profil és az autó mentett üzenetei.
Személyes beállítások
Számos személyes beállítást végezhet a Beállítások My Car menüben, például módosíthatja a központi kijelző és az azon látható információk megjelenését.
Távvezérlős kulcs járművezetői profilhoz rendelése
Az egyes kulcsok járművezetői profilokhoz rendelhetők a Beállítások
Rendszer Vezetői profilok menüpontban. Válassza ki valamelyik
járművezetői profilt (a Vendég profilhoz nem rendelhető kulcs). Újra a
kezdőlap nézet jelenik meg. Húzza le újra a felső nézetet, ismételje meg
a fentieket, és válassza a Szerkeszt, majd a Kulcs kapcsolódása lehetőséget a kiválasztott járművezetői profilon. Amikor hozzárendelt kulcsot
használ, akkor az autó az Ön speciális követelményei7 szerint kerül
beállításra, például a kijelzők, a tükrök, a navigáció*, az audio és média
rendszer, a nyelv és a hangvezérlés tekintetében.
Egyedi hajtásmód*
Ha szeretné módosítani a Hybrid, Pure vagy Power hajtásmódokat aktiválja a Beállítások Egyéni vezetési mód alatti hajtásmódot. Ha
elvégezte a beállításokat, válassza az Individual lehetőséget a hajtásmódok közül az alagútkonzolon.
Rendszerhangerők
Ha be szeretné állítani vagy ki szeretné kapcsolni a rendszerhangok,
például a billentyűzet és az érintési hangok hangerejét, akkor menjen a
Beállítások Hang A rendszer hangereje menüponthoz.
7
Annak áttekintéséhez, hogy mely Beállítások személyesek/globálisak, lásd a kezelési útmutatót.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az autó számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segítik a biztonságos vezetést és megakadályozhatják a baleseteket. Ezeket a funkciókat a központi kijelző funkció nézetében aktiválhatja. Ne feledje, hogy a
vezetőtámogató funkciók csak segítségül szolgálnak és mindig a járművezetőt terheli a jármű biztonságos módon történő vezetése.
City Safety
A City Safety8 vizuális és hangjelzésekkel figyelmezteti a járművezetőt
az akadályokra. Az autó automatikusan fékez, ha vezető nem reagál időben az ütközés kockázatára. A City Safety többek között képes megakadályozni az ütközéseket és segít, ha fennáll az ütközés veszélye például járművekkel, nagyobb állatokkal, gyalogosokkal vagy kerékpárosokkal. A City Safety a motor beindításakor automatikusan aktiválódik.
Cross Traffic Alert (CTA)*
A CTA figyelmeztet az autó mögötti keresztirányú forgalomra
és akkor aktív, amikor hátrameneti fokozatba kapcsol, vagy az
autó hátrafelé gurul.
Blind Spot Information (BLIS)*
A BLIS tájékoztat a holttérben elhelyezkedő járművekről és az
autóhoz legközelebbi bal és jobb oldali sávban gyorsan közelítő
járművekről.
Lane Keeping Aid (LKA)*
Ha az autó keresztezne egy vonalat, akkor a sávtartó segéd, a
LKA aktívan segít az autó sávba történő visszakormányzásában. A rendszer hangos figyelmeztetéssel vagy rezgéssel is
figyelmeztet.
Az LKA arra vonatkozó beállításai, hogy hogyan figyelmeztessen, amikor
az autó elhagyja a sávját, a központi kijelző felső nézetének Beállítások
részében hajthatók végre. Válassza az My Car IntelliSafe
Sávsegéd lehetőséget. Itt kapcsolhatja be/ki a Run-off Mitigation*
8
Nem minden piacon érhető el.
funkciót, amely további támogatást nyújt, ha fennáll a kockázata annak,
hogy az autó lefut az útról. Az autó ekkor automatikusan kormányoz és
fékez.
Pilot Assist
A Pilot Assist egy kényelmi funkció, amely segít az autó sávban tartásában és egy előre beállított távolság fenntartásában az elöl haladó járműhöz képest.
A Pilot Assist a kormánykerék bal oldali billentyűzetével választható ki
és aktiválható. A kormányzási segítség működéséhez többek között az
szükséges, hogy a járművezető a kormánykeréken tartsa a kezeit és láthatók legyenek a sávok jelölései.
Amikor a kormányzási segítség aktív, akkor a járművezetői kijelző ZÖLD
kormánykerék szimbólumot mutat.
PARKOLÓSEGÉD
Park Assist Pilot*
A parkolósegéd felméri a rendelkezésre álló parkolóhelyet, majd a kormánykerék forgatásával kormányozza az autót. Az Ön feladata az autó
környezetének figyelése, a központi kijelző utasításainak követése, a
sebességfokozat kiválasztása, és a sebesség szabályozása valamint a
fékezés/megállás.
Parkolás a Park Assist Pilot használatával
1. Nyomja meg a Driving in gombot a funkció nézetben.
Járjon be maximum 20 km/h sebességgel. Az autó és a
parkolóhelyek közötti távolságnak körülbelül 1 méternek
kell lennie, amikor a funkció parkolóhelyet keres.
2. Állítsa meg az autót, amikor az ábra és a szöveg a központi kijelzőn azt jelzi, hogy a rendszer alkalmas parkolóhelyet talált. Egy felugró ablak jelenik meg.
3. Kövesse a központi kijelzőn megjelenő utasításokat.
Készüljön fel az autó megállítására, amikor a központi
kijelző információi erre kérik.
Parkolóhely elhagyása
A funkció csak párhuzamosan parkoló autó esetében használható.
1. Nyomja meg a Kiállás parkolóhelyről gombot a funkció
nézetben.
2. Kövesse a központi kijelző utasításait.
Parkolókamera*
A parkolókamera segít a járművezetőnek az autó környezetében található akadályok észlelésében a kamera képével és
grafikákkal a központi kijelzőn. A kameranézetek és a parkoló
segédvonalak kiválasztása a központi kijelzpn történik. A
kamera automatikusan bekapcsolható a hátrameneti sebességfokozat kiválasztásával. Ez a beállítás a központi kijelző
felső nézetének Beállítások részében hajtható végre.
– Válassza az My Car Parkoló automatika
aktiválása hátramenetben lehetőséget.
Kamera automat.
A parkolókamera manuálisan is bekapcsolható.
– Érintse meg a Kamera ikont a funkció nézetben a funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához.
TISZTÁBB VEZETÉSI ÉLMÉNY
A vezetés megtervezésével és a gazdaságos vezetéssel megnövelheti
az elektromos működés hatótávolságát és ugyanakkor csökkentheti a
környezetre gyakorolt hatást. A maximális hatótávolság elérésének feltételei a különböző körülményektől függenek, amelyek között az autót
vezeti. Maga is befolyásolhat bizonyos tényezőket, míg másokat nem. A
leghosszabb hatótávolság nagyon kedvező körülmények között érhető
el, amikor minden tényező pozitív hatással bír.
Tervezze meg a vezetést és mindig hajtsa végre az alábbiakat:
•
Indulás előtt töltse fel az autót.
•
Készítse elő az autót.
Vezessen gazdaságosan az alábbiak szerint:
•
Aktiválja a Pure hajtásmódot.
•
Vezessen egyenletes sebességgel és tartson megfelelő távolságot
más járművektől és objektumoktól a fékezések minimálisra csökkentése érdekében.
•
Válassza a Hold lehetőséget a funkció nézetben magasabb sebességek mellet az olyan utazások során, amelyek hosszabbak az elektromos működés hatótávolságánál.
•
Vezessen helyes gumiabroncsnyomással az abroncsokban és ellenőrizze azokat rendszeresen. A legjobb eredmény érdekében válaszszon ECO gumiabroncsnyomást.
•
Kerülje a nyitott ablakkal történő vezetést.
Az Ön által nem befolyásolható tényezők
•
Közlekedési helyzet.
•
Útviszonyok és domborzat.
•
Külső hőmérséklet és ellenszél.
A hatótávolsággal és az üzemanyag-gazdaságos vezetéssel kapcsolatos további tanácsokért, tanulmányozza a kezelési útmutatót.
SPECIÁLIS SZÖVEGEK
A kezelési útmutató és az egyéb kézikönyvek tartalmazzák a biztonsági utasításokat és az összes
figyelmeztetés, fontos és megjegyzés szövegeket,
amelyeket el kell olvasni. Néhány funkció csak bizonyos piacokon érhető el.
FIGYELEM
ELSŐ LÉPÉSEK
Volvo On Call rendszerrel felszerelt autók esetében
a rendszer csak olyan területeken működik, ahol a
Volvo On Call partnerek rendelkeznek mobil lefedettséggel és az olyan piacokon, ahol a szolgáltatás
elérhető. A légköri zavarok vagy a gyenge lefedettség a kapcsolat megszakadását okozhatják, például
szórványosan lakott területeken.
A Volvo On Call szolgáltatás figyelmeztető, fontos
és megjegyzés szövegei tekintetében, tanulmányozza a Volvo On Call előfizetés szerződését valamint a kezelési útmutatót.
zol üzenete azt jelzi, hogy a légzsák ki van iktatva és,
ha a légzsákrendszerre vonatkozó figyelmeztető
szimbólum jelenik meg a járművezetői kijelzőn. Ez
azt jelzi, hogy súlyos meghibásodás van jelen. Amint
lehetséges, menjen szervizbe. A Volvo azt javasolja,
hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo
műhellyel.
Kormánykerék
Hangfelismerés: Mindig a járművezető viseli a felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért és az
érvényben lévő közlekedési szabályok betartásáért.
Az utastér klímavezérlése
Az ülésfűtést* nem használhatják olyan személyek,
akiknek nehézségeik vannak a hőmérséklet emelÁttekintés, belső
kedésének érzékelésével vagy egyéb problémáik
Mindig távolítsa el a távvezérlős kulcsot az autóból,
vannak az ülésfűtés kezelőszerveinek használatával.
ha elhagyja azt, és ügyeljen arra, hogy az autó elekt- Különben égési sérüléseket szenvedhetnek.
romos rendszerei 0 gyújtásmódban legyenek.
Az utastér klímavezérlése
Áttekintés, belső
Ne használja az előkészítést (üzemanyag üzemű
Mindig húzza be a rögzítőféket, amikor emelkedőn
fűtés esetén):
parkol - az autó sebességben, vagy automata
• Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a bekapcsosebességváltó esetén P állásban hagyása nem minlásakor kipufogógázokat bocsát ki.
den helyzetben elégséges az autó megtartásához.
• Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az
Töltés
üzemanyag, gáz, hosszú fű, fűrészpor stb. megyA töltőkábelt nem szabad használni, ha bármely
gyulladhat.
• Amikor fennáll az esélye, hogy a fűtés kipufogórésze sérült - fennáll az elektromos áramütés és a
súlyos személyi sérülés kockázata. A sérült vagy
csöve elzáródhat. A kimenet a jobb oldali első
nem működő töltőkábelt csak szervizben szabad
kerékdobban helyezkedik el és például a jobb
javíttatni - hivatalos Volvo szerviz ajánlott.
oldali első kerékdobban összegyűlt hó akadályozhatja a fűtés szellőzését.
• A hibrid akkumulátor csak a maximális megengeELSŐ LÉPÉSEK
dett vagy ennél alacsonyabb töltőárammal szabad Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú időre előre
Sensus Navigation*: fordítsa teljes figyelmét az útra
beállítható időzítővel indítható.
tölteni, a hibrid akkumulátorok 230 voltos aljzaés összpontosítson teljesen a vezetésre. Tartsa be a
tokról/csatlakozókról történő töltésére vonatkozó Vezetőtámogatás
közlekedési szabályokat és vezessen józan ítélőkéhelyi és országos előírásoknak megfelelően.
A BLIS és a CTA rendszer a biztonságos vezetési
pességgel. Az út- és időjárási viszonyok kevésbé
• A hibrid akkumulátor töltését csak jóváhagyott,
stílus és a visszapillantó tükrök használatának kiemegbízhatóvá tesznek bizonyos javaslatokat.
földelt 230 voltos aljzatról vagy a Volvo által bizgészítője és nem pótolja azokat. Ezek soha nem
Áttekintés, külső
tosított önálló töltőkábelről (Mode 3) szabad vég- helyettesíthetik a járművezető figyelmét és felelősFordítson figyelmet a zúzódásos sérülés veszélyére
rehajtani.
ségét. A sávváltások és a tolatás biztonságos véga nyitáskor/záráskor. Ellenőrizze, hogy van-e valaki
• A vezérlőegység földzárlati megszakítója védi az
rehajtásáért mindig a jármű vezetője a felelős. A
a csomagtérajtó közelében, mert a zúzódásos sérüautót, de a fennáll a 230 voltos hálózati áramkör
BLIS éles kanyarokban vagy tolatáskor nem műköléseknek súlyos következményei lehetnek. Mindig
túlterhelésének kockázata.
dik.
körültekintően működtesse a csomagtérajtót.
• Kerülje a láthatóan kopott vagy sérült hálózati aljVezetőtámogatás
Áttekintés, belső
zatok használatát, mert ez tüzet és/vagy személyi Az LKA sávtartó segéd és a Run-off Mitigation
Ha az autó nincs felszerelve az utaslégzsákot aktisérülést okozhat.
úttestelhagyás-gátló csak segítségek és nem min• Soha ne használjon hosszabbító kábelt.
váló/inaktiváló kapcsolóval, akkor a légzsák mindig
den vezetési vagy forgalmi helyzetben, időjárási és
aktív. Soha ne ültessen gyermeket ülésmagasítóba, A hátsó üléstámlák lehajtása
útviszonyok mellett működnek. Mindig a járművegyermekülésbe vagy hátrafelé néző gyermekülésbe Ügyeljen arra, hogy megfelelően rögzüljenek a hát- zető viseli a végső felelősséget a jármű biztonságos
az első utasülésen, ha a légzsák aktiválva van.
támlák, miután lehajtotta és felemelte azokat.
vezetéséért és az érvényben lévő törvények valamint
140 cm-nél alacsonyabb utas soha nem ülhet az
Ügyeljen arra, hogy a fejtámlák megfelelően rögzül- közlekedési szabályok betartásáért. A funkciók nem
első utasülésen, amikor a légzsák aktiválva van.
jenek, miután felemelte azokat. A második üléssor
képesek a sorompók, korlátok vagy hasonló akadá140 cm-nél magasabb utas soha nem ülhet az első külső üléseinek fejtámláit mindig fel kell emelni,
lyok észlelésére az út szélén.
utasülésben, ha a légzsák ki van iktatva. Ne hagyja,
amikor a harmadik üléssorban* utasok tartózkodhogy valaki az első utasülésben üljön, ha a tetőkon- nak.
Vezetőtámogatás
A City Safety egy segítség és nem minden vezetési
helyzetben vagy közlekedési, időjárási és útviszonyok mellett működik. A funkció nem képes minden
helyzetben minden gyalogos/kerékpáros észlelésére. A figyelmeztetés csak az ütközés magas kockázata esetén kapcsol be. A gyalogosokra vonatkozó figyelmeztetések és fékezéses beavatkozások
70 km/h (43 mph) járműsebesség felett kikapcsolnak. A City Safety automata fékezés funkciója
megakadályozhatja az ütközést vagy csökkentheti
az ütközés sebességét. A teljes fékteljesítmény biztosításához a vezetőnek is mindig be kell nyomnia a
fékpedált - akkor is, ha az autó automatikusan
fékez. A járművezető felelős a megfelelő távolság
és sebesség fenntartásáért.
Vezetőtámogatás
A Pilot Assist egy segítség, és nem képes minden
forgalmi, időjárási és útviszonyok kezelésére. Mindig
a járművezető felelős az autó vezetési módjáért és
be kell avatkoznia, ha a Pilot Assist nem biztosít
megfelelő sebességet vagy időközt illetve kormánybeavatkozást. A Pilot Assist funkciót csak akkor
szabad használni, ha az útburkolatra a sáv mindkét
oldalán világosan kivehető sávjelzések vannak
festve. A Pilot Assist nem fékez emberek, állatok,
tárgyak, kis/alacsony utánfutók vagy szembejövő,
lassú illetve álló járművek esetén. Ne használja a
Pilot Assist funkciót például városi forgalomban,
kereszteződésekben kanyargós utakon vagy rossz
időben.
Parkolósegéd
Az Park Assist Pilot nem minden helyzetben működik, hanem csak kiegészítő segítségül szolgál. Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget a
jármű biztonságos vezetéséért és a környező terület
valamint a közelítő vagy elhaladó járművek figyeléséért a parkolás közben.
Parkolósegéd
A parkolókamera csak segítség és soha nem
helyettesítheti a járművezető felelősségét. A kamera
holtterekkel rendelkezik, ahol az akadályok nem
észlelhetők. Figyeljen az autó közelében tartózkodó
emberekre vagy állatokra.
FONTOS
Áttekintés, belső
Az OFF ROAD hajtásmódot nem szabad utánfutóval használni utánfutó-csatlakozó nélkül. Különben
fennáll a légrugók károsodásának kockázata.
Áttekintés, belső
Az információkat a szélvédőre kivetítő kijelző egység* a műszerfalon helyezkedik el. A kijelző egység
fedőüvegének védelme érdekében ne helyezzen
semmilyen tárgyat a fedőüvegre és ügyeljen arra,
hogy semmi ne eshessen rá.
Központi kijelző
A központi kijelző tisztításához használt mikroszálas
ruhának portól és hasonló anyagoktól mentesnek
kell lennie. Különben megkarcolódhat a képernyő. A
központi kijelző tisztításakor csak enyhe nyomást
gyakoroljon a kijelzőre. Az erős nyomás károsíthatja
a kijelzőt.
Ne permetezzen semmilyen folyadékot vagy maró
hatású vegyszert közvetlenül a központi kijelzőre.
Ne használjon ablaktisztító szereket, egyéb tisztítószereket, aeroszolokat, oldószereket, alkoholt,
ammóniát vagy súroló hatású tisztítószereket. Soha
ne használjon dörzsölő hatású ruhákat, papírtörlőket
vagy selyempapírt, mert ezek megkarcolhatják a
központi kijelzőt.
Töltés
Soha ne csatlakoztassa a töltőkábelt, amikor fennáll
a villámlás kockázata. A festés károsodásának elkerülése érdekében, például erős szél esetén,
helyezze el úgy a töltőfogantyú védőfedelét, hogy az
ne érjen hozzá az autóhoz. Soha ne húzza ki a töltőkábelt a 230 voltos aljzatból a töltési folyamat közben - ilyenkor fennáll a 230 voltos aljzat károsodásának kockázata. Először mindig állítsa le a töltést,
majd csatlakoztassa le a töltőkábelt - először az
autó töltő aljzatáról, majd a 230 voltos aljzatból.
Ennek célja, hogy megakadályozza a rendszer károsodását valamint a töltés véletlen leállítását.
230 V aljzat és a töltőkábel között, ha az adapter az
IEC 61851 és IEC 62196 szabályozásoknak megfelelő jóváhagyással rendelkezik. A kínai piacon
nem szabad adaptert használni a 230 voltos aljzat
és a töltőkábel között.
MEGJEGYZÉS
Áttekintés, külső
Az elektromágneses mezők és az árnyékolás zavarhatják a távvezérlős kulcs működését. Kerülje a távTöltés
vezérlős kulcs fém tárgyak vagy elektronikus készüA vezérlőegységet nem szabad leönteni és nem
lékek, például mobiltelefonok, táblagépek, laptopok
merülhet vízbe. Ne tegye ki a vezérlőegységet és
vagy töltők közelében tárolását - lehetőleg ne
csatlakozóját közvetlen napfénynek. Ilyen esetekben tárolja ezekhez 10-15 cm-nél közelebb.
fennáll annak a kockázata, hogy a csatlakozó túlme- Áttekintés, külső
legedés-védelme csökkenti vagy megszakítja a hib- Elektromos működtetésű csomagtérajtó: ha a rendrid akkumulátor töltését. Ellenőrizze, hogy a
szert hosszabb ideig folyamatosan működtette,
230 VAC aljzat elegendő tápellátással rendelkezik- akkor a túlterhelés elkerülése érdekében kapcsolt
e elektromos járművek töltéséhez - ha bizonytalan,
ki. Körülbelül 2 perc elteltével használható újra.
akkor ellenőriztesse az aljzatot képzett szakemberFennáll a kockázata a korlátozott működésnek vagy
rel. Ha az aljzat ismeretlen áramerősségű - akkor
a működésképtelenségnek, ha a hátsó lökhárítón
használja a legalacsonyabb szintet a vezérlőegysénagy mennyiségű jég, hó, szennyeződés vagy ehhez
gen.
hasonló anyag található. Ezért ügyeljen arra, hogy
A hátsó üléstámlák lehajtása
Ügyeljen arra, hogy ne legyenek utasok vagy tárgyak a hátsó ülésen. A biztonsági övek sem lehetnek becsatolva. A középső ülés beépített ülésmagasítójának*/kartámaszának* visszahúzott helyzetben
kell lennie.
Jobb oldali bajuszkapcsoló
Mielőtt szerviz állásba helyezné az ablaktörlőket,
ellenőrizze, hogy nincsenek-e lefagyva. Ha az ablaktörlő karok a szélvédőtől felhajtva, szerviz állásban
vannak, akkor vissza kell hajtani azokat a szélvédőre,
mielőtt aktiválná azokat. Erre azért van szükség,
hogy elkerülje a motorháztető fényezésének megkarcolását.
Az utastér klímavezérlése
Ha az utastér hőmérséklete túl alacsony, akkor az
ülésszellőztetés nem kapcsolható be. Ez az ülésben
ülő személy lehűlésének megakadályozása érdekében van.
Csatlakozások
Az aljzat maximális teljesítménye 10 A (120 W), ha
egyszerre csak egyik 12 voltos aljzatot használja az
alagútkonzolon. Ha az alagútkonzol mindkét aljzata
Töltés
A töltőkábellel nem használhatók hosszabbító kábe- használatban van, akkor aljzatonként 7,5 A (90 W)
lek, túlfeszültségvédő dobozok vagy hasonló eszkö- értékkel kell számolni. A csomagtér 12 voltos aljzazök, mert ez tűz vagy elektromos áramütés stb. koc- tának maximális áramerőssége 10 A (120 W). A
legnagyobb teljesítmény 150 W a 230 V aljzat esekázatát okozza. Csak akkor használjon adaptert a
tében.
mindig tisztán tartsa azt.
Áttekintés, belső
Az Off road hajtásmód nem közutakon történő
használatra szolgál.
Áttekintés, belső
Az alapjárati fordulatszám hidegindítást követően a
külső hőmérséklettől függetlenül magasabb. Ez a
Volvo hatékony károsanyagkibocsátás-csökkentő
rendszerének része.
Áttekintés, belső
Amikor be van kapcsolva az Forward Collision
Warning*, akkor a szélvédőre vetített kijelzőt egy
Forward Collision Warning* grafika váltja fel. Ez a
grafika akkor is megjelenik, ha a szélvédőre vetített
kijelző ki van kapcsolva. A járművezető kisebb esélylyel látja a szélvédőre vetített kijelzőn megjelenő
információkat, ha polarizáló napszemüveget visel,
nem az ülés közepén ül, ha valamilyen tárgy van a
kijelző egység fedőüvegén vagy kedvezőtlenek a
fényviszonyok.
Bizonyos látáshibák fejfájást és feszültségérzetet
okozhatnak a szélvédőre vetített kijelző használatakor.
Töltés
Használjon a Volvo által ajánlott, a
GB/T 20234.1-2011 és GB/T 20234.2- 2011
(Kína) valamint IEC 62196 és IEC 61851 (egyéb
piacok) előírásainak megfelelő, a hőmérsékletfigyelést támogató töltőkábelt.
Töltés
Mindig úgy nyissa ki az autót, hogy a töltés leálljon,
mielőtt kihúzza a 230 voltos aljzat csatlakozóját.
Töltés
A töltőkábel megjegyzi a töltőáram utolsó beállítását. Ezért fontos a beállítás végrehajtása, ha egy
másik 230 voltos aljzatot használ a következő töltéskor.
Kormánykerék
A megtett távolsági kiszámításában bizonyos eltérések lehetnek, ha megváltozik a vezetési mód.
Az utastér klímavezérlése
A fűtést vagy hűtést nem lehet siettetni a ténylegesen kívánt hőmérsékletnél magasabb vagy alacsonyabb hőmérséklet beállításával.
Az utastér klímavezérlése
Az előkészítés csak akkor áll rendelkezésre, amikor
az autó elektromos aljzathoz van csatlakoztatva
(elektromos fűtés esetén). Az olyan töltőállomások,
amelyek nem mindig aktívak, például egy időzítő
miatt, az előkészítés hibás működését okozhatják.
Ha az autó nincs elektromos aljzathoz csatlakoztatva, akkor is lehetséges meleg időben az utastér
rövid idejű fűtése az előkészítés közvetlen indításával. Az autó ajtóinak és ablakainak zárva kell lenniük
az utastér előkészítése során.
Csatlakozások
Az internet használatakor adatok továbbítása (adatátvitel) történik és ez költségekkel járhat. Az adatbarangolás és Wi-Fi hotspotok aktiválása további
költségeket okozhat. Az adatforgalmi költségekkel
kapcsolatban érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.
Amikor a mobiltelefon használatával tölt le, akkor
ügyeljen az adatletöltési költségekre.
Csatlakozások
A Volvónak nincs befolyása az Apple CarPlay/
Android Auto alkalmazás tartalmára. Az Apple
CarPlay csak a Bluetooth funkció kikapcsolt állapotában lehetséges. Ezért az autóhoz Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott telefon vagy médialejátszó
nem lesz elérhető, amikor a CarPlay/Android Auto
aktív. Az autó csatlakoztatásához használjon Wi-Fi
kapcsolatot vagy az autó beépített modemét*.
Csatlakozások
A telefon operációs rendszerének frissítését követően lehetséges, hogy a telefon párosítása megszakad. Ebben az esetben törölje a telefont az autóból,
és párosítsa újra.
Csatlakozások
Az adatletöltés hatással lehet az egyéb adatátvitellel
járó szolgáltatásokra, mint például az internetrádió.
Ha az egyéb szolgáltatások megszakadását észleli,
akkor a letöltés megszakítható. Vagy kikapcsolhatja
illetve megszakíthatja a többi szolgáltatást.
Csatlakozások
Ne feledje, hogy bizonyos telefonok kikapcsolják az
internetmegosztást, miután megszakadt a kapcsolat
az autóval. Az internetmegosztást ezért a következő
használatkor újra be kell kapcsolni a telefonon.
Parkolósegéd
Az optimális működés érdekében, tartsa szennyeződésektől, hótól és jégtől mentesen a kamera lencséjét. Ez rossz fényviszonyok mellett különösen
fontos.
TP 22655 (Hungarian), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement