Volvo XC90 2016 Quick Guide

Volvo XC90 2016 Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
VÄLKOMMEN!
Ez a Quick Guide a Volvo bizonyos funkcióit írja le. Részletesebb kezelési információk az autóban, az alkalmazásban és az interneten állnak rendelkezésre.
Az autó központi
kijelzője
A kezelési útmutató az autó központi kijelzőjén érhető el,
ahol a felső nézeten keresztül nyitható meg.
Mobilalkalmazás
A kezelési útmutató okostelefonokhoz és táblagépekhez
elérhető alkalmazás (Volvo Manual) formájában. Az alkalmazás egyes funkciókhoz oktatófilmeket is tartalmaz.
A Volvo támogató weboldala
A Volvo támogató weboldala (support.volvocars.com)
útmutatókat és oktatófilmeket tartalmaz, de további
információk és segítség is található a Volvóval és az autó
tulajdonlásával kapcsolatban.
A Quick Guide csillaggal (*) jelölve tartalmazza az opciókat.
Nyomtatott
információk
A kesztyűtartóban található egy melléklet a kezelési
útmutatóhoz, amely a biztosítékok információit és műszaki
adatokat valamint fontos és gyakorlati információkat tartalmaz. A nyomtatott kezelési útmutató és a hozzá tartozó
melléklet megrendelhető.
01. ELSŐ LÉPÉSEK
Itt olyan információkat találhat, amelyek segítenek Volvója bizonyos alapvető funkcióinak megismerésében. Többek között
olvashat a távvezérlős kulcsról, az autó három kijelzőjéről valamint a motor beindításának és leállításának módjáról.
Megtalálhatja az ülések és a klíma beállítására vonatkozó információkat is.
02. VEZETÉS ÉS VEZETÉSTÁMOGATÁS
Itt információkat találhat a vezetési módokról, a Start/Stop funkcióról és az autó különböző vezetőtámogató funkcióiról, mint a
sebességtartó, a Park Assist Pilot (PAP), a Blind Spot Information (BLIS)* és a City Safety.
03. MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Itt talál tájékoztatást a lámpák és az ablaktörlők kezelésével valamint a fedélzeti számítógép és a hangvezérlés használatával
kapcsolatban.
04. KAPCSOLAT, SZÓRAKOZTATÁS ÉS TÁMOGATÁS
Volvójából csatlakozhat a külvilághoz, és információkhoz, szórakoztatáshoz és támogatáshoz férhet hozzá. Ez a rész arról
tartalmaz információkat, hogyan csatlakoztathatja a telefonját a Volvójához, csatlakozhat az internethez és használhatja az
alkalmazásokat.
05. SPECIÁLIS SZÖVEGEK
Itt találhatók a figyelmeztetés, fontos és megjegyzés szövegek, amelyeket el kell olvasni.
01
A TÁVVEZÉRLŐS KULCS GOMBJAI
Egyszeri megnyomása zárja az ajtókat és a csomagtérajtót
valamint élesíti a riasztót1. Egy hosszú megnyomás egyszerre zárja panorámatetőt* és az összes oldalablakot.
Egyszeri megnyomása nyitja az ajtókat és a csomagtérajtót
valamint kikapcsolja a riasztót. Egy hosszú megnyomása
egyszerre nyitja az összes oldalablakot.
Egyszeri megnyomása csak a csomagtérajtót nyitja és
annak riasztóját hatástalanítja. Egy hosszú megnyomás nyitja vagy zárja az elektromosan működtetett*
csomagtérajtót.
1
Opció bizonyos piacokon.
A pánik funkció vészhelyzetben szolgál a figyelem felkeltésére. A legalább 3 másodperces hosszú megnyomás
vagy 3 másodpercen belül történő kétszeri megnyomás
bekapcsolja az irányjelzőket és a kürtöt. A funkció körülbelül 3 perc elteltével automatikusan vagy ugyanannak a
gombnak a megnyomására kikapcsol, miután a funkció
legalább 5 másodpercig aktív volt.
A KULCS NÉLKÜLI ZÁRÁS/NYITÁS*
HASZNÁLATA
Egyszerűen például a zsebében kell tartania a távvezérlős kulcsot az
autó nyitásához vagy zárásához. A távvezérlős kulcsnak az autó két
hosszú oldalától számított 1,5 méteres sugarú félkör alakú területen
vagy a csomagtérajtó körülbelül 1 méteres közelségében kell lennie
(lásd az ábrát).
Nyitás és a riasztó hatástalanítása
1. Fogja meg az ajtókilincset vagy nyomja meg a csomagtérajtó kilincse alatt található gumírozott nyomólapot az autó kinyitásához.
A nyitás akkor fejeződik be, amikor az autó vészvillogói kétszer
felvillannak, és kialszik a szélvédőben található zárvisszajelző.
2. Nyisson ki egy ajtót vagy a csomagtérajtót.
Zárás és a riasztó élesítése
1. Csukja be az összes ajtót. A csomagtérajtó nyitva lehet az oldalajtókilincsekkel történő zárás közben.
2. Érintse meg a jelölt területet a külső ajtókilincs külső oldalának
hátulja felé vagy nyomja meg a záró gombot a csomagtérajtó alsó
szélén, mielőtt becsukná azt. A zárás akkor fejeződik be, amikor
az autó vészvillogói egyszer felvillannak, és villogni kezd a szélvédőben található zárvisszajelző.
01
01
AZ ELEKTROMOS* ELSŐ ÜLÉS BEÁLLÍTÁSA
Állítsa be a háttámla dőlését a kezelőszerv előre/hátra nyomásával.
Az ülés emelése/süllyesztése a kezelőszerv hátsó részének fel/le
nyomásával történik. Mozgassa előre/hátra az ülést a kezelőszerv
előre/hátra nyomásával.
Az üléspárna első szélének emelése/süllyesztése a kezelőszerv első
részének fel/le nyomásával történik.
Módosítsa a deréktámaszt a gomb fel/le/előre/hátra nyomásával.
A masszázs*, az oldaltámasz*, a deréktámasz* és az
üléspárnanyúlvány beállítása a többfunkciós kezelőszervvel* történik.
1. Aktiválja az ülésbeállításokat a kezelőszerv fel/le forgatásával. Az
ülésbeállítások nézet nyílik meg a központi kijelzőn.
2. Válassza ki a kívánt funkciót a központi kijelzőn a többfunkciós
kezelőszerv fel/le fordításával.
3. Módosítsa a beállítást a többfunkciós gomb fel/le/előre/hátra
nyomásával.
Egyes beállítások a központi kijelző közvetlen megérintésével is
kiválaszthatók.
AZ ELSŐ ÜLÉS MEMÓRIA FUNKCIÓJÁNAK* HASZNÁLATA
A memória funkció billentyűzete az egyik vagy mindkét első ajtón
helyezkedik el.
A tárolt beállítások használata
Beállítás tárolása
Az ajtó nyitott állapotában: Nyomja meg, és engedje el valamelyik
memóriagombot.
1. Állítsa a kívánt helyzetbe az ülést, a külső tükröket és a szélvédőre vetített kijelzőt*.
Az ajtó csukott állapotában: Tartsa nyomva valamelyik memóriagombot, amíg el nem éri a tárolt helyzetet.
2. Nyomja meg, és engedje el az M gombot a beállítások tárolásához. A gombban található visszajelző világít.
3. Három másodpercen belül nyomja meg az 1, 2 vagy 3 memóriagombot. Amikor a helyzet tárolása megtörtént a kiválasztott
memóriagombon, akkor egy hangjelzés szólal meg és kialszik az
M gomb visszajelző lámpája.
01
01
A HÁTSÓ ÜLÉSEK HÁTTÁMLÁINAK LEHAJTÁSA
Ügyeljen arra, hogy a háttámlák a fejtámaszokkal ne érjenek hozzá
az előttük elhelyezkedő ülések hátuljához a lehajtáskor. Lehetséges,
hogy a háttámla lehajtásához először be kell állítani az első és hátsó
ülést.
A második üléssor középső ülése
1. Hajtsa el manuálisan a fejtámlát a háttámla és a és a fejtámla
közötti gomb megnyomásával. Ugyanekkor nyomja le a fejtámlát.
2. Lehajtás közben húzza fel/előre a középső ülés övét.
A második üléssor külső ülései
–– Lehajtás közben húzza felfelé a külső ülések oldalán található
fogantyút. A fejtámla leengedése automatikusan megtörténik.
A harmadik üléssor ülései*
–– Húzza felfelé/előre a fogantyút a háttámla tetején. Hajtsa előre a
háttámlát. A fejtámla leengedése automatikusan megtörténik.
A szíjat/fogantyút felfelé kell húzni a második üléssor felemelése
közben. Emelje fel a háttámlákat, amíg be nem akad be a retesz. A
fejtámlákat manuálisan kell kihúzni.
BESZÁLLÁS/KISZÁLLÁS A HARMADIK
ÜLÉSSORBA/ÜLÉSSORBÓL*
1. A második üléssor külső ülésein, húzza felfelé/előre a fogantyút a
háttámlák tetején.
2. Hajtsa előre a háttámlát, és csúsztassa előre a teljes ülést.
Emelje az ülést egyenes helyzetbe először visszacsúsztatva az ülést,
majd felemelve a háttámlát, amíg nem rögzül.
A KORMÁNYKERÉK BEÁLLÍTÁSA
A kormánykerék magassága és mélysége is állítható.
1. Nyomja lefelé a kormánykerék alatt található kart a kormánykerék
kioldásához.
2. Állítsa a kívánt helyzetbe a kormánykereket.
3. Húzza vissza a kart a kormánykerék helyzetének rögzítéséhez.
01
01
A MOTOR BEINDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA
A távvezérlős kulcs fizikailag nem szükséges az indításhoz, mert az
autó alapfelszereltségben támogatja a kulcs nélküli indítást (passzív
indítás (Passive Start)). A kulcs nélküli indítás közben tartsa a kulcsot
az utastér első részében. A kulcs nélküli zárás/nyitás (passzív nyitás*
(Passive Entry)) opció esetén a motor beindításához elég, ha valahol
az autóban tartja a kulcsot.
Indítás
1. Ügyeljen arra, hogy a P vagy N fokozathelyzet legyen kiválasztva.
2. Nyomja be a fékpedált.
3. Fordítsa START állásba, és engedje el a gyújtásgombot. A
gyújtásgomb automatikusan visszatér az alaphelyzetébe.
Leállítás
1. Mozdítsa P állásba a fokozatválasztót.
2. Fordítsa STOP állásba, és engedje el a gyújtásgombot. A
gyújtásgomb automatikusan visszatér az alaphelyzetébe.
A RÖGZÍTŐFÉK HASZNÁLATA
A rögzítőfék behúzása
–– Húzza felfelé a rögzítőfék kezelőszervét az alagútkonzolon. Egy szimbólum jelenik meg a járművezetői kijelzőn,
amikor aktiválódott a rögzítőfék. Ellenőrizze, hogy álló
helyzetben van-e az autó.
Manuális kiengedés
1. Nyomja be a fékpedált.
2. Nyomja le a rögzítőfék kezelőszervét.
Automatikus kiengedés
1. Kösse be a biztonsági övet, és indítsa be a motort.
2. Mozdítsa D vagy R állásba a fokozatválasztót, és nyomja
be a gázpedált.
Az "Automatikus fékezés álló helyzetben" funkció (Auto
Hold) használatával a fékpedál felengedhető, miközben
fennmarad a fékhatás, amikor az autó például közlekedési
lámpánál áll. Amikor újra benyomja a gázpedált, akkor a
fékek automatikusan kiengednek.
–– Nyomja be a gombot az alagútkonzolon a funkció
bekapcsolásához/kikapcsolásához.
Automata autómosó
Mielőtt leállítaná a motort: Kapcsolja ki az Automatikus tartás és a
"Rögzítőfék automatikus aktiválása" funkciót (válassza a központi
kijelző felső nézetének Beállítások > My Car > Elektromos
rögzítőfék > Rögzítőfék automatikus aktiválása menüpontját).
Ezután válassza az N fokozathelyzetet.
Fordítsa az indítógombot STOP állásba legalább 4 másodpercre a
leállításhoz.
01
01
AZ AUTÓ HÁROM KIJELZŐJE
Járművezetői kijelző
A járművezetői kijelző információkat mutat
az autóról és a vezetésről. Műszereket,
visszajelzőket és tájékoztató valamint
figyelmeztető szimbólumokat tartalmaz.
A járművezetői kijelző kétféle, 12-hüvelykes és 8-hüvelykes változatban létezik. A
12-hüvelykes képernyő esetében: a bal
oldalon látható többek között a sebességmérő és a napi kilométer-számláló. Középen
mutatható többek között az óra, a médialejátszó és a navigációs térkép*. Jobb oldalon
látható többek között a fordulatszámmérő,
kiválasztott hajtásmód és az alkalmazás
menü, amely a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetével aktiválható. Különböző
témák választhatók a járművezetői kijelző
megjelenésének módosításához.
Központi kijelző
Az autó számos funkciója a központi kijelzőről vezérelhető. Innen vezérelhető például a
klímaszabályozó rendszer, a média rendszer
és a rendszerfrissítések.
Szélvédőre vetített kijelző*
A szélvédőre vetített kijelző az autó
járművezetői kijelzőjének kiegészítője,
amely információkat vetít a szélvédőre. Ilyen
információk lehetnek például jelzőtáblainformációk, sebesség és navigációs
információk* vagy a bejövő hívások. A
szélvédőre vetített kijelző megjelenési
lehetőségei, fényereje és magassága a
központi kijelzőn keresztül állíthatók be.
A szélvédőre vetített kijelző a központi
kijelzőről aktiválható.
01
NAVIGÁLÁS KÖZPONTI KIJELZŐN
Funkció nézet
Pöccintsen balról jobbra a képernyőn a
nézet megnyitásához. Innen aktiválhatja/
inaktiválhatja az autó különböző funkcióit,
például a Szélvédőre vetített kijelző. Ezek
egy érintéssel bekapcsolhatók/kikapcsolhatók. Bizonyos funkciók külön ablakban
nyílnak meg.
2
A menüszerkezetben a képernyő alatt
elhelyezkedő fizikai kezdőlap gomb
megnyomásával léphet vissza.
Balkormányos autók esetén. Jobbkormányos autókban pöccintsen az ellenkező irányban.
2
Kezdőlap nézet
Alkalmazás nézet
A motor beindításakor megjelenik a
kezdőlap nézet, ahonnan a Navigáció,
Média, Telefon alnézetek és egy extra
alnézet érhető el.
Pöccintsen jobbról balra2 a képernyőn, hogy
elérje az autó különböző alkalmazásainak
nézetét, ilyenek például az FM rádió és
a CD*. Érintsen meg egy alkalmazást a
megnyitásához.
Az alkalmazás/funkció nézetben kiválasztott
alkalmazás/funkció a vonatkozó alnézetben
nyílik meg a kezdőlap nézetben. Például az
FM rádió a Média alnézetben indul.
Érintsen meg egy alnézetet annak kibontásához. Kibontott módban az alnézetek
több információt mutatnak a funkcióról/
alkalmazásról.
Nyomjon meg a fizikai kezdőlap gombot a
képernyő alatt, hogy visszatérjen a kezdőlap
nézethez.
01
Állapotsáv
Az autóban történő tevékenységek a képernyő tetején elhelyezkedő állapotsávban jelennek meg. A bal oldalon találhatók a hálózati/
kapcsolati információk és a médiával kapcsolatos információk, az
idő és a háttértevékenységek kijelzője a jobb oldalon jelenik meg.
Felső nézet
Az állapotsáv közepén, a képernyő tetején elhelyezkedő fül szolgál
a felső nézet elérésére. Nyissa meg a fül megérintésével vagy a
felülről lefelé pöccintve a képernyőn. A felső nézetből érhetők el a
Beállítások, a Kezelési útmutató és az autó mentett üzenetei.
Klíma sor
A klíma sor mindig látható a képernyő alján. Itt közvetlenül elvégezhetők a legáltalánosabb klímabeállítások, mint a hőmérséklet, az
ülésfűtés és a ventilátor szintje. Érintse meg a
lehetőséget a
képernyő alján a klíma nézet megnyitásához, ahol további beállítási
lehetőségek állnak rendelkezésre.
AZ AUTÓ KLÍMÁJÁNAK SZABÁLYOZÁSA
Az utastér első és hátsó részének klímaszabályozó funkciói a
központi kijelzőről, a középkonzol fizikai fizikai gombjaival valamint
az alagútkonzol hátsó részén elhelyezkedő klímakezelőszervekkel*
vezérelhetők. Bizonyos klíma funkciók hangvezérléssel is szabályozhatók. A klímával kapcsolatos bizonyos információk mindig láthatók
a képernyő alján a klíma sorban. Bizonyos beállítások közvetlenül a
klíma sorban is elvégezhetők.
A klíma nézet elérésére szolgáló gomb a képernyő
aljának közepén található. A gombon látható grafika
mutatja az aktív klímabeállításokat, Nyissa meg a klíma
nézetet a gomb megnyomásával, és tekintse meg a
mutatott ábrát.
Érintse meg az AUTO lehetőséget a klíma nézetben a
levegő-visszakeringtetés, légkondicionálás és levegőelosztás automatikus szabályozásának aktiválásához/
inaktiválásához.
A vezető és az utas oldal hőmérsékletének szabályozása. Érintse meg a jobb oldali hőmérséklet ikont, és
állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A kezelőszervek mindig
láthatók a képernyő alján, és akkor használhatók, amikor
nincs nyitva a klíma nézet.
Az összes zóna hőmérsékletének a vezető oldali
hőmérséklettel történő szinkronizálásához - érintse
meg a hőmérséklet ikont a vezető oldalon, majd a
Hőmérséklet szinkronizálása lehetőséget.
A fűthető* és szellőztethető* vezető- és utasülés valamint
a fűthető kormánykerék kezelőszervei. Érintse meg az
ülés vagy a kormánykerék ikonját a bal vagy a jobb
oldalon az ülés vagy a kormánykerék kezelőszervének
megnyitásához. Ismételten érintse meg a vonatkozó
ikont a kívánt helyzet kiválasztásához.
01
01
JOBB LEVEGŐMINŐSÉG AZ UTASTÉRBEN AZ
IAQS* RENDSZERREL
Az IAQS levegőminőség rendszer a Clean Zone Interior Package*
része és egy teljesen automatikus rendszer, amely tisztítja az
utastér levegőjét az olyan szennyeződésektől, mint a részecskék,
szénhidrogének, nitrogén-oxidok és a talajszinti ózon.
1. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a központi kijelző felső
nézetében.
2. Érintse meg a Klíma lehetőséget.
3. Válassza a Levegőminőség-érzékelő lehetőséget a
levegőminőség-érzékelő aktiválásához/inaktiválásához.
A KÖZPONTI KIJELZŐ TISZTÍTÁSA
A központi kijelző automatikusan bekapcsol, amikor kinyitják a vezetőajtót. A tisztításhoz kapcsolja ki a képernyőt.
1. Nyomja meg hosszan a kezdőlap gombot.
2. Törölje le a képernyőt a mellékelt mikroszálas ruhával vagy azzal
egyenértékű mikroszálas ruhával. Törölje le kis körkörös mozdulatokkal. Ha szükséges, kissé nedvesítse be tiszta vízzel a tisztító
ruhát.
3. Kapcsolja be a képernyőt a kezdőlap gomb rövid
megnyomásával.
A központi kijelző a motor leállításakor és a vezetőajtó kinyitásakor
automatikusan kikapcsol.
AZ ELEKTROMOSAN MŰKÖDTETETT*
CSOMAGTÉRAJTÓ NYITÁSA ÉS ZÁRÁSA
A nyitás lehetőségei
• Nyomja meg, és finoman húzza felfelé a csomagtérajtó-kilincset.
• Nyomja meg hosszan a távvezérlős kulcs
csomagtérajtó el nem kezd kinyílni.
gombját, amíg a
• Nyomja hosszan a műszerfal
gombját (a kormánykerék
mellett), amíg a csomagtérajtó el nem kezd kinyílni.
• Végezzen egy lassú előre rúgó mozdulatot* a hátsó lökhárító bal
oldali része alatt3, majd lépjen hátra egy lépést (lásd az ábrát).
A lökhárítóhoz nem szabad hozzáérni. A távvezérlős kulcsnak a
hatótávolságon belül kell lennie. A nyitás aktiválásakor egy hangjelzés hallható.
A zárás lehetőségei
• A csomagtérajtó alsó széle: Nyomja meg a
gombot az
automatikus záráshoz a csomagtérajtó zárása nélkül. Nyomja
meg a
gombot* a csomagtérajtó és az ajtók automatikus
becsukásához és bezárásához.
• Nyomja meg hosszan a távvezérlős kulcs
• Nyomja meg hosszan a műszerfal
gombját.
gombját.
• Végezzen egy lassú előre irányuló rúgó mozdulatot* a hátsó
lökhárító bal oldali része alatt3, majd lépjen hátra egy lépést.
A lökhárítóhoz nem szabad hozzáérni. A távvezérlős kulcsnak
a hatótávolságon belül kell lennie. A zárás aktiválásakor egy
hangjelzés hallható.
Ha az autó védőlemezzel/diffúzorral* van felszerelve, akkor végezze a rúgó mozdulatot az autó
bal oldali hátsó része felé.
3
01
A VEZETÉSI MÓD* KIVÁLASZTÁSA
Válassza a pillanatnyi vezetési feltételeknek legmegfelelőbb
hajtásmódot. Nem minden vezetési mód választható ki minden
helyzetben.
1. Nyomja meg a DRIVE MODE hajtásmód kezelőszervet az
alagútkonzolon – egy felugró üzenet nyílik meg a központi
kijelzőn.
02
2. Görgesse fel/le a hajtásmód kezelőszervet, amíg kiemelésre nem
kerül a kívánt hajtásmód a központi kijelzőn.
3. Nyomja meg a kezelőszervet vagy érintse meg közvetlenül a
központi kijelzőn a választás megerősítéséhez.
Választható vezetési módok
COMFORT – hajtásmód a motor beindításakor.
ECO – energiahatékonyabb vezetéshez állítja be az autót. Ez a
hajtásmód közvetlenül is elérhető a központi kijelző funkció nézetéből.
OFF ROAD – maximalizálja az autó tapadását nehéz terepen és
rossz utakon.
DYNAMIC – az autó sportosabbnak érezhető az aktív vezetéshez.
INDIVIDUAL – testre szabja a Comfort, Eco vagy Dynamic
hajtásmódot a saját igényeinek megfelelő vezetési jellemzőkhöz.
A hajtásmód akkor érhető el, ha először aktiválta azt a központi
kijelző felső nézetének Beállítások részében. Válassza a My Car >
Egyedi vezetési mód lehetőséget.
A START/STOP FUNKCIÓ HASZNÁLATA
Ez a funkció átmenetileg szünetelteti a motor működését, amikor az
autó megáll, majd újraindítja, amikor folytatja az útját. A Start/Stop
akkor áll rendelkezésre, amikor be van indítva a motor és bizonyos
feltételek mellett aktiválható.
A motor automatikus leállítása
–– Álljon meg az autóval a fékpedál használatával, és tartsa a lábát
a pedálon. A 8-hüvelykes járművezetői kijelzőn egy bézs színű
szimbólum jelenik meg, a 12-hüvelykes járművezetői kijelzőn
pedig a
irányába mutat a fordulatszámmérő mutatója,
amikor motor automatikusan le van állítva. A Comfort vagy Eco
vezetési módban a motor automatikusan leállhat, mielőtt az autó
teljesen megállna.
A motor automatikus beindításának lehetőségei
–– Engedje fel a fékpedált Ha aktív az Auto Hold, akkor be kell
nyomni a gázpedált.
–– Tartsa fenn a nyomást a fékpedálon, ugyanakkor nyomja be a
gázpedált.
–– Lejtőn: Engedje fel a fékpedált, és hagyja gurulni kezdeni az autót.
A motor kis sebességnövekedés után automatikusan beindul.
–– Amikor be van kapcsolva az adaptív sebességtartó vagy a
Pilot Assist, akkor nyomja be a gázpedált vagy nyomja meg a
kormánykerék bal oldali billentyűzetének
gombját.
A funkció kikapcsolása
–– Nyomja meg a Start/Stop gombot a központi kijelző
funkció nézetében. A funkció annak újbóli aktiválásáig,
az autó újbóli beindításáig vagy a Comfort illetve az
Eco hajtásmód kiválasztásáig marad inaktív.
02
JÁRMŰVEZETŐI TÁMOGATÁS A
KORMÁNYKERÉK BILLENTYŰZETÉN
02
A sebességkorlátozó*, tempomat, adaptív tempomat* és Pilot
Assist* funkciók a járművezetői kijelzőn választhatók ki a bal oldali
billentyűzet
és
nyilaival. A fehér szimbólum azt jelenti,
hogy a funkció aktív. A szürke azt jelenti, hogy a funkció leállt vagy
készenléti üzemmódban van.
Szimbólumok a járművezetői kijelzőn
Sebességhatároló: Segít a kiválasztott maximális
sebesség átlépésének megakadályozásában.
Tempomat: Segít az egyenletes sebesség fenntartásában.
Adaptív tempomat: Segít egy állandó sebesség
fenntartásában, és előre beállított időközt tart az elől haladó
járműtől.
Pilot Assist: 50 km/h (30 mph) vagy ennél alacsonyabb
sebesség mellett segít az autó oldalvonalak között tartásában, és előre beállított időközt tart az elől haladó járműtől.
Szimbólumok a kormánykerék billentyűzetén
Nyomja meg a kiválasztott funkció elindításához vagy
leállításához. Tárolja a pillanatnyi sebességet a sebességhatároló/tempomat/adaptív tempomat számára.
Növeli a tárolt sebességet. A rövid megnyomás 5 km/h
(5 mph) értékkel növeli a sebességet. A hosszú megnyomások 1 km/h (1 mph) értékkel növelik a sebességet. Egy
megnyomás szintén visszatér a sebességtartó/tempomat/
adaptív tempomat tárolt sebességéhez.
Csökkenti a tárolt sebességet. A rövid megnyomás
5 km/h (5 mph) értékkel csökkenti a sebességet. A hosszú
megnyomások 1 km/h (1 mph) értékkel csökkentik a
sebességet.
Adaptív tempomat és Pilot Assist: Csökkenti a távolságot az
elől haladó járműhöz képest.
Adaptív tempomat és Pilot Assist: Növeli a távolságot az
elől haladó járműhöz képest.
JÁRMŰVEZETŐI TÁMOGATÁS A KÖZPONTI
KIJELZŐN
City Safety4
A City Safety vizuális és akusztikus jelekkel figyelmezteti
a járművezetőt az akadályokra. Az autó automatikusan
fékez, ha a járművezető ésszerű időn belül nem reagál.
A City Safety többek között megakadályozhatja az
ütközést egy másik járművel és segít a járművezetőnek,
ha például fennáll a kockázata egy gyalogossal vagy
kerékpárossal történő ütközésnek.
A City Safety a motor beindításakor automatikusan
bekapcsol.
Park Assist Pilot (PAP)*
A parkolósegéd segít a parkolásban vagy a parkolóhely elhagyásában, először felmérve a rendelkezésre
álló helyet, majd a kormánykereket forgatva és az autó
bekormányzásával. A járművezető feladata az autó
környezetének figyelése, a központi kijelző utasításainak
követése, a sebességfokozat kiválasztása, és a sebesség szabályozása valamint a fékezés/megállás.
Parkolás PAP funkcióval
1. Érintse meg a Beállás parkolóhelyre gombot a
funkció nézetben. Nem szabad 30 km/h (20 mph)
sebességnél gyorsabban haladnia a párhuzamos vagy
20 km/h (12 mph) sebességnél gyorsabban haladnia
merőleges parkolás esetén.
2. Álljon meg az autóval, amikor az ábra és a szöveg a
központi kijelzőn azt jelzi, hogy a rendszer alkalmas
parkolóhelyet talált. Egy felugró ablak jelenik meg.
3. A felugró ablakban válassza ki a Párhuzamos
parkolás vagy Merőleges parkolás lehetőséget, és
kapcsoljon hátramenetbe.
4. Kövesse a központi kijelzőn látható utasításokat.
Készüljön fel az autó megállítására, amikor az ábra és
a szöveg ezt javasolja.
4
Nem minden piacon elérhető.
02
02
Parkolóhely elhagyása PAP funkcióval
A funkció csak párhuzamosan parkoló autó esetében
használható.
1. Nyomja meg a Kiállás parkolóhelyről gombot a
funkció nézetben.
2. Kövesse a központi kijelző utasításait.
Blind Spot Information (BLIS)*
A BLIS tájékoztat a holttérben elhelyezkedő járművekről
és az autóhoz legközelebbi bal és jobb oldali sávban
gyorsan közelítő járművekről.
–– Érintse meg a BLIS gombot a funkció nézetben a
funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához.
Parkolókamera*
A parkolókamera a központi kijelzőn megjelenő kameraképekkel és grafikákkal segít az autó környezetében
elhelyezkedő akadályok észlelésében. A kameranézetek és a parkoló segédvonalak kiválasztása a központi
kijelzőn történik. A kamera automatikusan bekapcsolható
a hátrameneti sebességfokozat kiválasztásával. Ez a
beállítás a központi kijelző felső nézetének Beállítások
részében hajtható végre. Válassza ki a My Car >
Parkolássegítő > Kamera automat. aktiválása
hátramenetben lehetőséget.
A parkolókamera manuálisan is bekapcsolható.
–– Érintse meg a Kamera gombot a funkció nézetben a
funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához.
Cross Traffic Alert (CTA)*
A CTA figyelmeztet az autó mögötti keresztirányú
forgalomra és akkor aktív, amikor hátrameneti fokozatba
kapcsol, vagy az autó hátrafelé gurul. A CTA a motor
beindításakor automatikusan bekapcsol.
–– Érintse meg a Cross Traffic Alert (keresztforgalom-figyelmeztetés) gombot a funkció nézetben a
funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához.
Lane Keeping Aid (LKA)*
Ha az autó egy oldalvonal keresztezésére készül, akkor
a sávtartássegítő (LKA) aktívan visszakormányozza az
autót a sávba a kormánykerékre ható enyhe kormányzási
erővel. Amikor az autó megközelít vagy átlép egy
oldalvonalat, akkor a járművezetőt hangjelzés vagy a
kormánykerék rezgése figyelmezteti.
–– Érintse meg a Lane Keeping Aid (sávtartó segéd) gombot a funkció nézetben a funkció
bekapcsolásához/kikapcsolásához.
Az LKA arra vonatkozó beállításai, hogy hogyan figyelmeztesse a járművezetőt, amikor az autó elhagyja a
sávját, a központi kijelző felső nézetének Beállítások
részében hajthatók végre. Válassza a My Car >
IntelliSafe > Lane Keeping Aid lehetőséget.
AZ ABLAKTÖRLŐK ÉS AZ ESŐÉRZÉKELŐ
HASZNÁLATA
Az ablaktörlő és az esőérzékelő a jobb oldali bajuszkapcsolóval
vezérelhető.
Mozdítsa lefelé a bajuszkapcsolót egyetlen törlés
végrehajtásához.
Mozdítsa a 0 állásba a bajuszkapcsolót az ablaktörlők
kikapcsolásához.
Mozdítsa INT (szakaszos) állásba a kart a sebesség beállításához. Állítsa be a sebességet a kar forgókapcsolójával.
Emelje fel az ablaktörlő bajuszkapcsolóját a normál sebességű törléshez.
Emelje tovább az ablaktörlő bajuszkapcsolóját a magas
sebességű törléshez.
Nyomja meg az esőérzékelő gombját az esőérzékelő
bekapcsolásához/kikapcsolásához. Az esőérzékelő annak
alapján automatikusan bekapcsolja az ablaktörlőket, hogy
mennyi vizet érzékel a szélvédőn. Forgassa fel/le a forgókapcsolót a bajuszkapcsolón a magasabb/alacsonyabb
érzékenységhez.
Mozdítsa a kart a kormánykerék felé a szélvédő- és lámpamosók bekapcsolásához.
Mozdítsa a kart a műszerfal felé a hátsó ablak mosásának
és törlésének bekapcsolásához.
Nyomja meg a hátsó ablak szakaszos törléséhez.
Nyomja meg a hátsó ablaktörlő folyamatos sebességű
működtetéséhez.
03
A VILÁGÍTÁSKAPCSOLÓ AUTO ÜZEMMÓDJA
03
A bal oldali bajuszkapcsoló AUTO módja többek között az alábbiakat nyújtja:
• Nappali menetfény5 és helyzetjelző lámpák nappali fényben.
Tompított fényszóró és helyzetjelző lámpák gyenge megvilágításban vagy sötétben.
• Bekapcsolt alagútészlelés.
• Lehetőség a távolsági fényszóró használatára és a távolsági
fényszóró bekapcsolására, amikor be van kapcsolva a tompított
fényszóró.
• A távolsági fényszórók automatikus aktiválásának lehetősége.
Aktiválja/inaktiválja a bajuszkapcsoló forgókapcsolójának
állásba mozdításával, majd elengedésével. A távolsági fényszóró
manuális bekapcsolása a bajuszkapcsoló műszerfal felé mozdításával lehetséges. Kapcsolja ki a bajuszkapcsoló kormánykerék
felé mozdításával.
AZ UTASLÉGZSÁK AKTIVÁLÁSA/INAKTIVÁLÁSA*
Az utaslégzsák kapcsolója a műszerfal végének oldalán helyezkedik
el az utas oldalon, és akkor lehet hozzáférni, amikor az ajtó nyitva
van.
1. Húzza kifelé a kapcsolót, és fordítsa az ON/OFF (be/ki) állásba a
légzsák aktiválásához/inaktiválásához.
2. Ellenőrizze az aktiválást/inaktiválást jelző üzenetet a járművezetői
gombjának
kijelzőn a jobb oldali kormánykerék-billentyűzet
megnyomásával. Egy szöveges üzenet és egy figyelmeztető
szimbólum jelzi a tetőkonzolon, hogy az első utaslégzsák
aktiválva/inaktiválva van.
5
Csak bizonyos piacokra vonatkozik.
A FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP KEZELÉSE
A fedélzeti számítógép rögzíti és kiszámítja az út során például
a megtett távolságot, az üzemanyag-fogyasztást és az átlagsebességet. Lehetőség van annak kiválasztására, hogy a fedélzeti
számítógép mely adatai jelenjenek meg a járművezetői kijelzőn.
Távolság a tartály kiürüléséig
A fedélzeti számítógép kiszámítja a tartályban lévő üzemanyaggal
megtehető maradék távolságot. A A tank kiürüléséig mutatásához
a járművezetői kijelzőn, használja a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetének gombjait.
1. Nyomja meg a
lehetőséget.
2. Navigáljon a fedélzeti számítógép alkalmazáshoz a
használatával.
vagy
3. Amikor kiválasztotta a fedélzeti számítógép alkalmazást, görgessen le a
használatával az A tank kiürüléséig elemhez.
A JÁRMŰVEZETŐI KIJELZŐ NAVIGÁLÁSA
Navigálhatja többek között a járművezetői kijelzőt a kormánykerék
jobb oldali billentyűzetével. Maga is kiválaszthatja, hogy mi jelenjen
meg a járművezetői kijelzőn.
A járművezetői kijelző alkalmazás menüje megnyílik/
bezárul A fedélzeti számítógép, médialejátszó, telefon és
navigáció vezérelhető innen.
A bal vagy jobb oldali nyíl megérintésével böngészhet a
különböző rendelkezésre álló alkalmazások között.
Lehetőségek kiválasztása, kiválasztásának megszüntetése, például a fedélzeti számítógép menüjének
kiválasztása vagy üzenetek törlése a járművezetői
kijelzőn.
A kiválasztott alkalmazás funkciói között a fel vagy le
megérintésével böngészhet.
4. Válassza ki az A tank kiürüléséig lehetőséget a
vel a járművezetői kijelzőn.
megérintésé-
Nincs garantáltan megtehető távolság, amikor a járművezetői kijelző
a "----" jelzést mutatja. Tankoljon amint lehetséges.
A napi kilométer-számláló visszaállítása
Nullázza a manuális (TM) napi kilométer-számlálót a RESET
gomb hosszú megnyomásával a bal oldali bajuszkapcsolón.
Az automatikus (TA) napi kilométer-számláló visszaállítása
automatikusan történik, amikor az autót legalább négy órán
keresztül nem használják.
03
A HANGFELISMERÉS HASZNÁLATA
Lehetőség van a médialejátszó, a Volvo navigációs rendszer*, a
klímavezérlő rendszer és a Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott
telefon bizonyos funkcióinak hangvezérléssel történő vezérlésére. A
hangvezérlés a felhasználó közvetlen utasításaival vagy párbeszédes
formában, a rendszer szóbeli válaszaival történik.
–– Nyomja meg a kormánykerék jobb oldali billentyűzetének
gombját a hangvezérlés aktiválásához és egy párbeszéd
hangutasítással történő kezdeményezéséhez.
Példák a hangvezérlés utasításaira:
–– Nyomja meg a
lehetőséget. Mondja "Navigation", elkezdődik
egy navigációs párbeszéd.
–– Nyomja meg a
lehetőséget. Mondja "Raise temperature", a
beállított hőmérséklet egy lépéssel emelkedik.
03
–– Nyomja meg a
lehetőséget. Mondja "Play Robyn" lehetőséget, a rendszer a kiválasztott előadó zeneszámait játssza le.
Mindig használható utasítások:
• "Repeat" – megismétli a folyamatban lévő párbeszéd utolsó
hangos útmutatását.
• "Cancel" - megszakítja a párbeszédet. A
gomb hosszú
megnyomása szintén megszakítja a párbeszédet.
• "Help" - elkezdi egy súgó párbeszédet.
Ne feledje, hogy a hangjelzés után beszéljen, normál hangon és
normál sebességgel. Ne beszéljen, miközben a rendszer válaszol.
Kerülje a háttérzajokat az utastérben úgy, hogy zárva tartja az
ajtókat, ablakokat és a panorámatetőt*.
A hangvezérléssel kapcsolatos további tájékoztatásért és további
hangutasítás példákért, tanulmányozza a kezelési útmutatót.
03
A KESZTYŰTARTÓ HASZNÁLATA
A kesztyűtartó kinyitása
–– Nyomja meg a központi kijelző alatti gombot a kesztyűtartó kinyitásához.
A kesztyűtartó zárása/nyitása
A szervizzár használata a kesztyűtartó mellett a csomagtérajtót is
zárja. A bekapcsolás/kikapcsolás kétféle módon hajtható végre a
központi kijelzőn:
1. lehetőség: Érintse meg a Szervizzár gombot
a funkció nézetben a szervizzár aktiválásához/
inaktiválásához.
2. lehetőség: Érintse meg a Beállítások > My Car > Zárás
lehetőséget a felső nézetben. Válassza a Szervizzár lehetőséget.
Egy felugró ablak jelenik meg a bekapcsolás/kikapcsolás jelzésére.
A zárás minden használatakor kiválasztásra kerül egy négyszámjegyű kód. A funkció első használatakor meg kell adnia egy további
biztonsági kódot. Ez a kód szolgál az egyszer használatos kód
visszaállítására, amikor erre szükség van. Mindkét esetben vigye be
a kiválasztott kódot, és érintse meg a Megerősítés lehetőséget.
TELEFON CSATLAKOZTATÁSA AZ AUTÓHOZ
Az autóhoz aktív Bluetooth funkcióval rendelkező telefont csatlakoztathat, hogy hívásokat kezdeményezhessen az autóból, üzeneteket
küldhessen/fogadhasson, médiát játszhasson le adatfolyamon
keresztül és csatlakoztathassa az autót az internethez. Lehetőség
van két Bluetooth eszköz egyidejű csatlakoztatására, ilyenkor az
egyik csak média adatfolyamon keresztüli lejátszására használható.
A két legutoljára csatlakoztatott telefon automatikusan csatlakoztatható az autó újbóli használatakor.
Telefon keresése az autóból
1. Tegye kereshetővé/láthatóvá a telefont Bluetooth kapcsolaton
keresztül.
2. Kapcsolja be a Bluetooth kapcsolaton keresztüli internetmegosztást (hordozható/személyes csatlakozási pont) a telefonon.
3. Nyissa meg a Telefon alnézetet a központi kijelzőn. Érintse meg
a Telefon hozzáadása lehetőséget Ha már van csatlakoztatva, akkor érintse meg a Módosítás, majd a felugró ablakban a
Telefon hozzáadása lehetőséget.
4. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt telefont.
5. Ellenőrizze, hogy a megadott számkód egyezik-e az autóban és a
telefonon. Ha igen, akkor fogadja el mindkét helyen.
04
6. Válassza ki a telefonon a partnerekre és az üzenetekre vonatkozó lehetőségek jóváhagyását vagy elutasítását. Ne feledje, hogy
bizonyos telefonokon aktiválni kell az üzenet funkciót6.
A telefon ezután csatlakoztatva van és vezérelhető az autón
keresztül.
6
Az autóval kompatibilis telefonokkal kapcsolatos információkhoz, lásd support.volvocars.com.
TELEFONHÍVÁSOK KEZDEMÉNYEZÉSE, FOGADÁSA ÉS BEFEJEZÉSE
Lehetőség van a hívások kezdeményezésére és fogadására az
autón keresztül egy Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakoztatott
telefonról.
Hívás a központi kijelzőn keresztül
1. Nyissa meg a Telefon alnézetet a kezdőlap nézetben.
2. Válassza ki a hívásnaplóból, partnerlistából történő híváshoz vagy
írjon be egy számot a billentyűzet használatával.
Partnerek hívása hangvezérléssel
–– Nyomja meg a
lehetőséget, és mondja "Call [partner]".
Hívás fogadása/elutasítása
Fogadás: Nyomja meg a
lehetőséget a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetén vagy érintse meg a Válasz lehetőséget a központi
kijelzőn.
3. Nyomja meg a Hívás vagy
lehetőséget, attól függően, hogy
mit választott ki a 2. lépésben.
Elutasít: Válassza az Elutasítás lehetőséget a
megnyomásával,
és erősítse meg a
lehetőséggel vagy nyomja meg az Elutasítás
lehetőséget a központi kijelzőn.
Hívás a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével
Hívás befejezése
1. Nyomja meg a
lehetőséget, és navigáljon a Telefon elemhez
a
vagy
gombokkal.
–– Nyomja meg a
lehetőséget a Hívás befejezése választás
megerősítéséhez vagy nyomja meg a Hívás befejezése lehetőséget a központi kijelzőn.
2. Görgesse a híváslistát a
, és válasszon a
gombbal.
04
CSATLAKOZÁS AZ INTERNETHEZ
Bluetooth kapcsolaton
Csatlakozzon az internethez ugyanolyan módon, ahogyan telefont
csatlakoztat az autóhoz.
Wi-Fi kapcsolaton
1. Kapcsolja be az internetmegosztást a telefonon.
2. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a központi kijelző felső
nézetében.
3. Érintse meg a Kommunikáció > Wi-Fi lehetőséget, és aktiválja a
Wi-Fi jelölőnégyzetének bejelölésével.
4. Válassza ki a kívánt hálózatot, és írja be annak jelszavát.
5. Ha korábban más csatlakozási forrást használt - erősítse meg a
kapcsolat módosításának lehetőségét.
Ne feledje, hogy bizonyos telefonok kikapcsolják az internetmegosztást, miután megszűnik a kapcsolatuk az autóval. Ezért a telefonon a
következő használatkor újra be kell kapcsolni az internetmegosztást.
USB kapcsolaton
1. Csatlakoztassa a telefont egy kábellel az autó USB csatlakozójához az alagútkonzol tárolórekeszében.
2. Kapcsolja be az USB-n keresztüli internetmegosztást a telefonon.
3. Ha korábban más csatlakozási forrást használt - erősítse meg a
kapcsolat módosításának lehetőségét.
04
Autómodemen keresztül*7
1. Helyezzen egy személyes SIM-kártyát a tartóba a csomagtérben
(lásd az ábrát).
2. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a felső nézetben.
3. Érintse meg a Kommunikáció > Autómodemes Internet
lehetőséget.
4. Aktiválja az Autómodemes Internet jelölőnégyzet bejelölésével.
5. Ha korábban más csatlakozási forrást használt - erősítse meg a
kapcsolat módosításának lehetőségét.
6. Írja be a SIM-kártya PIN-kódját.
Csak Volvo On Call* felszereltségű autók. Amikor autómodem használatával csatlakozik az
internethez, akkor Volvo On Call szolgáltatások használni fogják a kapcsolatot.
7
Internetkapcsolat megosztása Wi-Fi hotspoton keresztül
Amikor az autó csatlakozik az internethez, akkor lehetőség van az
internetkapcsolat megosztására (Wi-Fi hotspot), hogy más eszközök
is használni tudják az internetkapcsolatot8.
1. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a felső nézetben.
2. Érintse meg a Kommunikáció > Autó Wi-Fi hotspotja
lehetőséget.
3. Válassza ki a Hálózat neve az internetmegosztáshoz.
4. Válassza ki a Jelszó, amelyet be kell írni a csatlakoztatott
eszközökön.
5. Válassza ki a Frekvenciasávot, amelyen a hotspot adatokat
küld9.
6. Aktiválja az Autó Wi-Fi hotspotja jelölőnégyzet bejelölésével.
7. Ha előzőleg már használta a Wi-Fi kapcsolatot csatlakozási
forrásként, akkor erősítse meg kapcsolatváltás lehetőségét.
Amikor az autó megosztja az internetkapcsolatot, akkor a
jelölés
látható az állapotsávban. Érintse meg a Kapcsolódott eszközök
lehetőséget az Autó Wi-Fi hotspotja alatt, hogy megjelenítse a
csatlakoztatott eszközöket.
04
Wi-Fi kapcsolatra nem vonatkozik. A hálózatüzemeltetőnek (SIM-kártya) támogatnia kell az
internetmegosztást.
Nem minden piacon elérhető.
8
9
APPLE CARPLAY* A KÖZPONTI KIJELZŐN
Az Apple CarPlay funkció lehetővé teszi bizonyos iPhone
alkalmazások használatát az autón keresztül, például zene
lejátszását vagy podcastok hallgatását. Ezek kezelése az autó
központi kijelzőjén vagy a Sirin keresztül történik.
Az Apple CarPlay elindítása
Az Apple CarPlay használata előtt aktiválni kell a telefonon a Siri
hangvezérlést.
1. Csatlakoztasson iPhone telefont az
USB-csatlakozóhoz az alagútkonzolon. Olvassa el a
felugró üzenetet, majd érintse meg az OK gombot.
2. Érintse meg az Apple CarPlay lehetőséget az
alkalmazás nézetben. Első alkalommal csatlakoztat
iPhone telefont – fogadja el a felhasználási feltételeket.
3. Megnyílik az Apple CarPlay alnézet, és megjelennek a
kompatibilis alkalmazások.
Az Apple CarPlay automatikus indítása
Ha be van állítva az automatikus indítás, akkor az Apple CarPlay
automatikusan elindul az iPhone csatlakoztatásakor. Érintse meg
a Beállítások lehetőséget a felső nézetben, és válassza ki a
Kommunikáció > Apple CarPlay menüpontot.
04
Lehetőség van az autó Apple CarPlay funkcióval történő frissítésére,
ha az autó eredetileg nem rendelkezik ezzel, lépjen kapcsolatba egy
Volvo kereskedéssel. A támogatott alkalmazásokkal és kompatibilis
telefonokkal kapcsolatos információk az Apple weboldalán
találhatók, lásd www.apple.com/ios/carplay/.
KÜLSŐ AUDIOESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA ÉS
MÉDIA LEJÁTSZÁSA
A médialejátszó képes AUX/USB bemeneteken külsőleg
csatlakoztatott eszközökről vagy vezeték nélküli Bluetooth
kapcsolaton, adatfolyamon keresztül hangot lejátszani.
Médialejátszás Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott
eszközről
1. Csatlakoztassa az egységet az autóhoz ugyanolyan
módon, ahogyan telefont csatlakoztat az autóhoz.
2. Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön.
3. Nyissa meg a Bluetooth alkalmazást a központi
kijelző alkalmazás nézetében - a lejátszás elkezdődik.
Médialejátszás USB-memóriáról
1. Csatlakoztassa az USB-memóriát az alagútkonzol
aljzatához.
2. Indítsa el az USB alkalmazást az alkalmazás
nézetben, és válassza ki, hogy mit kell lejátszani – a
lejátszás elkezdődik.
Média lejátszása MP3 lejátszóról vagy iPod készülékről
1. Csatlakoztassa az eszközt az alagútkonzol AUX vagy
USB aljzatához.
2. Kezdje el a lejátszást az eszközön.
3. Nyissa meg az iPod, AUX vagy az USB alkalmazást,
a csatlakozás módjától függően. Az iPod lejátszáshoz,
a csatlakozás módjától függetlenül válassza az iPod
alkalmazást – a lejátszás elkezdődik.
04
TÉRKÉPES CÉLBAIRÁNYÍTÁS SENSUS
NAVIGATION* ESETÉN
Nyomja meg a Navigáció alnézetet a központi kijelző kezdőlap
nézetében.
Úti cél bevitele címmel:
1. Nyomja meg a
– Cél beáll. lehetőséget. A térkép képe a cím
szerinti keresésre vált annak keresőmezőjével.
2. Érintse meg a mezőket, és töltse ki az Ország/Állam/Tartom./
Címek stb. mezőket a központi kijelző billentyűzetével.
Úti célok beállítása a térkép megérintésével:
1. Maximalizálja a térképet a
megnyomásával.
2. Keresse meg a kívánt úti célt a térképen, majd nyomja meg, és
tartsa nyomva. Egy ikon jön létre és egy menü jelenik meg.
3. Válassza a Ugrás ide lehetőséget a célbairányítás indításához.
Úti cél törlése:
1. Érintse meg az úti cél ikonját.
2. Érintse meg a Törlés lehetőséget.
Az úti cél helyének módosítása:
1. Emelje ki az úti cél ikonját egy rövid érintéssel.
04
2. Érintse meg, és tartsa nyomva az ikont, húzza a kívánt helyre,
majd engedje el.
ALKALMAZÁSOK A KÖZPONTI KIJELZŐN
Az alkalmazások nézetben a letöltött alkalmazások és a beépített
funkciók alkalmazásai találhatók, például az FM rádió.
Bizonyos alkalmazások csak akkor használhatók, ha az autó
csatlakozik az internethez.
Alkalmazások rendezése
1. Érintse meg az alkalmazást, és tartsa nyomva azt. Az alkalmazás
mérete megváltozik és enyhén átlátszó lesz.
2. Húzza az alkalmazást egy üres helyre a nézetben, és engedje el
azt.
04
VOLVO-AZONOSÍTÓ LÉTREHOZÁSA ÉS
REGISZTRÁLÁSA
A Volvo-azonosító egy személyes azonosító, amely számos online
szolgáltatáshoz biztosít hozzáférést, például térképek* letöltéséhez
az autóba.
A Volvo-azonosítóval az autós alkalmazásban az azonosító
egyszerre hozható létre és rendelhető az autóhoz. Volvo-azonosító
létrehozására lehetőség van a My Volvo10 oldalon vagy a Volvo On
Call (VOC)11 mobilalkalmazásban is. Ezután rendelje azt az autóhoz.
Volvo-azonosító létrehozása és regisztrálása az autóhoz a
Volvo-azonosító autóalkalmazással
1. Töltse le a Volvo-azonosító alkalmazást az Távoli frissítési
szolgáltatás a központi kijelző alkalmazás nézetében.
2. Indítsa el az alkalmazást, és írja be az e-mail címét (vagy Volvoazonosító azonosítóját, ha már hozott létre).
3. Kövesse az utasításokat, amelyeket a rendszer automatikusan
elküld a megadott e-mail címre.
Volvo-azonosító létrehozása a My Volvo oldalon vagy a VOC
mobilalkalmazásban
1. My Volvo: Menjen a www.volvocars.com weboldalhoz, és
navigáljon a My Volvo részhez.
04
VOC mobilalkalmazás: Töltse le a VOC mobilalkalmazás
legújabb verzióját az okostelefonra, például az App Store,
Windows Phone Store vagy Google Play áruházból.
2. Írjon be egy személyes e-mail címet, és kövesse az utasításokat,
amelyeket a rendszer automatikusan elküld a megadott e-mail
címre.
Létrehozott egy Volvo-azonosítót. Regisztrálja az azonosítót az
autóhoz a Volvo ID alkalmazásban az autóban, hogy hozzáférjen a
Volvo-azonosító szolgáltatásokhoz.
10
11
Bizonyos piacokon érhető el.
Csak Volvo On Call* felszereltségű autók.
ALKALMAZÁSOK, TÉRKÉPEK ÉS RENDSZEREK
KEZELÉSE ÉS FRISSÍTÉSE
–– Érintse meg a Távoli frissítés szolgáltatás lehetőséget az alkalmazás nézetben az autó számos
rendszerének frissítéséhez. A távoli frissítéshez az
autónak csatlakoznia kell az internethez. A Távoli
frissítés szolgáltatás megérintése megnyit egy
letöltő alkalmazást a kezdőlap legalsó nézetében.
Alkalmazások letöltése, frissítése és eltávolítása.
Letöltés: Érintse meg a Tallózás lehetőséget, és válassza ki
a kívánt alkalmazást. Érintse meg a Telepítés lehetőséget az
alkalmazás letöltéséhez.
Frissítés: Érintse meg az Összes telepítése lehetőséget az összes
alkalmazás frissítéséhez. Válassza ki az Alkalmazásfrissítések
lehetőséget egyes alkalmazások frissítéséhez. Válassza ki a kívánt
alkalmazást, és érintse meg a Telepítés lehetőséget.
Eltávolítás: Érintse meg az Alkalmazásfrissítések lehetőséget,
és válassza ki a kívánt alkalmazást. Érintse meg az Eltávolítás
lehetőséget egy alkalmazás eltávolításához.
Térképadatok frissítése
–– Érintse meg a Térképek lehetőséget a rendelkezésre álló frissítések listájának mutatásához. Jelölje ki az aktuális régiót. Érintse
meg lefelé nyilat a térképadatok aktuális verzió információinak
megjelenítéséhez vagy érintse meg a Telepítés lehetőséget, hogy
láthassa, van-e újabb verzió.
Rendszerszoftver keresése és frissítése
–– Érintse meg a Rendszerfrissítések lehetőséget a rendelkezésre
álló frissítések mutatásához. Érintse meg az Összes telepítése
az összes szoftver vagy a Telepítés lehetőséget egyes szoftverprogramok frissítéséhez.
04
VOLVO ON CALL*
04
A Volvo On Call mobilalkalmazással12 lehetőség van az autó előkészítésére a vezetés előtt. Az előkészítés a központi kijelző klíma
nézetében is elindítható. Az alkalmazás használható például az autó
zárásához/nyitásához, a parkoló autó helyének meghatározásához, az utak naplózásához, lopásfigyelmeztetések eléréséhez és
az üzemanyag-fogyasztás megtekintéséhez is. A mobilalkalmazás
letölthető például az App Store, Windows Phone Store vagy Google
Play áruházból.
A Volvo On Call szolgáltatások országúti és vészhelyzeti segélyszolgálathoz is hozzáférést biztosít.
–– Nyomja meg az ON CALL vagy az SOS gombot az autó
tetőkonzolján. Ekkor kapcsolat jön létre a Volvo képzett munkatársaival a Volvo On Call ügyfélszolgálati központban.
12
A mobilalkalmazás használatához személyes Volvo-azonosító szükséges.
Lopás esetén az ügyfélszolgálat az autó nyomon követésében is
segíthet.
A rendelkezésre álló szolgáltatások az autó konfigurációjától és a
piactól függően változóak lehetnek. Az elérhető szolgáltatásokkal
kapcsolatban, keressen fel egy Volvo kereskedést vagy látogasson
el a support.volvocars.com weboldalra.
AZ AUDIO HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA
Állítsa be az audio hangerőt az autóban a központi kijelző alatti
hangerő-szabályozó forgatásával vagy a
és
megérintésével a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetén.
Az autó különböző rendszereinek hangerő-beállítása
1. Érintse meg a Beállítások > Hang > A rendszer hangereje
lehetőséget a központi kijelző felső nézetében.
2. Állítsa be például a billentyűzet vagy a képernyő megnyomásának
hangerejét/némítását a Billentyű érintés vagy az Képernyő
érintés csúszka húzásával.
A MEGJELENÉS MÓDOSÍTÁSA A KÖZPONTI
KIJELZŐN
1. Érintse meg a Beállítások > My Car > Kijelzők > Témák lehetőséget a felső nézetben.
2. Válassza ki a központi kijelző témáját, például Minimalistic.
Ezen megjelenések kiegészítéseként, lehetőség van sötét vagy
világos képernyőháttér kiválasztására. A Normál téma esetén a
képernyő háttere sötét és a szöveg világos. Minden téma esetében
ez az alapértelmezett változat.
A Világos esetében a képernyő háttere világos és a szöveg sötét.
Ez a változat például erős napsütésben lehet hasznos.
A lehetőségek a környezeti fényviszonyoktól függetlenül mindig a
felhasználó rendelkezésére állnak.
04
SZERVIZ ÉS JAVÍTÁS ELŐJEGYZÉSE
Szerviz, javítás és előjegyzési információk közvetlenül az internethez csatlakozó autóból.
Előjegyzési kérés küldéséhez13:
1. Nyissa meg a Autó állapota alkalmazást az alkalmazás nézetben.
2. Érintse meg az Időpontok > Időpont kérése
lehetőséget.
3. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő Volvo-azonosító
azonosítót írja be.
4. Írja be a szervizre vonatkozó információkat a Infó
a műhelynek mezőben. Vagy érintse meg a
gombot, és mondja el az információkat a műhelynek.
5. Érintse meg az Időpontkérés küldése lehetőséget.
Az időpont kérése tartalmazza a jármű adatait, amikor
elküldi azt az autóból a szerviznek. Ezek az információk segítik a szervizt a tervezésben.
6. Néhány napon belül e-mailben kap időpontjavaslatot. Bizonyos piacokon a javaslat az autóhoz is
megérkezik.
04
Először létre kell hozni egy Volvo-azonosítót. A szerviz és javítás előjegyzése bizonyos piacokra
vonatkozik. Az autó motorjának járnia kell az előjegyzési kérés elküldéséhez.
13
ITT TALÁLHATÓK AZ AUX ÉS USB BEMENETEK VALAMINT AZ ELEKTROMOS ALJZATOK
AUX és USB aljzat
Az AUX és USB bemenetek az alagútkonzolban találhatók a
kartámasz alatt.
Elektromos aljzatok
Az autó négy elektromos aljzattal rendelkezik.
• Az alagútkonzol tárolórekeszében található egy 12 voltos aljzat.
• Az alagútkonzol hátsó részében is található egy 12 voltos aljzat és
egy 230 voltos aljzat*.
• A csomagtérben egy 12 voltos aljzat található*.
Az autó elektromos rendszerének az összes aljzat működéséhez
legalább I gyújtáshelyzetben kell lennie.
04
SPECIÁLIS SZÖVEGEK
A kezelési útmutató és egyéb kézikönyvek tartalmazzák a biztonsági utasításokat és az összes
figyelmeztető, fontos és magyarázó szöveget,
amelyet el kell olvasni. Bizonyos funkciók csak
bizonyos piacokon állnak rendelkezésre.
FIGYELEM
A hátsó ülések háttámláinak lehajtása
A lehajtás és felemelés után ellenőrizze, hogy
a háttámlák megfelelően rögzítve vannak-e.
Ellenőrizze, hogy a fejtámlák a felemelés után
megfelelően rögzültek-e. A második üléssor külső
üléseinek fejtámláit mindig fel kell emelni, amikor a
harmadik üléssorban* utasok foglalnak helyet.
A motor beindítása és leállítása
Mindig vegye ki a távvezérlős kulcsot az autóból,
amikor elhagyja azt, és ügyeljen arra, hogy az
autó elektromos rendszere 0 gyújtáshelyzetben
legyen.
A rögzítőfék használata
Mindig használja a rögzítőféket, amikor lejtőn
parkol - a kapcsolt sebességfokozat vagy az
automata sebességváltó P állásba kapcsolása
nem mindig elégséges az autó álló helyzetben
tartásához.
Az autó klímájának szabályozása
Az ülésfűtést* nem szabad használni, ha valaki
érzékelési zavarok miatt nem képes érzékelni a
hőmérséklet emelkedését vagy nehézségbe ütközik számára az ülésfűtés szabályozása. Különben
égési sérüléseket szenvedhetnek.
Az elektromosan működtetett*
csomagtérajtó nyitása és zárása
Ügyeljen a zúzódásos sérülések kockázatára a
nyitáskor/záráskor. Ellenőrizze, hogy senki sincs
a csomagtérajtó közelében, mert a zúzódásos
sérülések súlyos következményekkel járhatnak.
Mindig körültekintően működtesse a csomagtérajtót.
05
City Safety
A City Safety egy segítség és nem minden
vezetési, forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett
működik. A funkció nem képes minden helyzet-
ben minden gyalogos/kerékpáros észlelésére. A
figyelmeztetések csak az ütközés magas kockázata esetén lépnek működésbe. A gyalogosokra
és kerékpárosokra vonatkozó figyelmeztetések
és fékezéses beavatkozások 80 km/h (50 mph)
járműsebesség felett megszűnnek. A City Safety
automatikus fékezés funkciója megakadályozhatja az ütközéseket vagy csökkentheti azok
sebességét. A teljes fékezési teljesítmény biztosításához a járművezetőnek mindig be kell nyomnia
a fékpedált - akkor is, ha az autó automatikusan
fékez. Mindig a járművezető felelős a helyes
távolság és sebesség fenntartásáért.
Park Assist Pilot (PAP)*
A parkolósegéd nem minden helyzetben működik, egyszerű kiegészítő segítségként szolgál.
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget
a jármű biztonságos vezetéséért és azért, hogy
figyeljen a környezetére és a forgalom többi
résztvevőjének közelítésére vagy elhaladására,
miközben parkol.
Parkolókamera*
A parkolókamera egy segítő eszköz és soha nem
helyettesíti a járművezető felelősségét. A kamera
holtterekkel rendelkezik, ahol az akadályok nem
észlelhetők. Figyeljen az autó körül tartózkodó
emberekre és állatokra.
Sávtartó segéd (LKA)*
A sávtartó segéd egyszerűen egy járművezetői
segédeszköz és nem minden helyzetben valamint
forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett kapcsol
be. Mindig a jármű vezetője viseli a felelősséget a
jármű biztonságos vezetéséért és az érvényben
lévő közlekedési szabályok betartásáért.
Blind Spot Information (BLIS)* és Cross
Traffic Alert (CTA)*
A BLIS és a CTA kiegészíti és nem pótolja a
biztonságos vezetési stílust és a belső valamint
külső visszapillantó tükrök használatát. Ezek soha
nem helyettesíthetik a járművezető figyelmét és
felelősségét. A sávváltás és tolatás biztonságos
módon történő végrehajtásának felelőssége
mindig a járművezetőé. A BLIS nem működik éles
kanyarokban és amikor az autó hátramenetben
halad.
Az utaslégzsák aktiválása/inaktiválása*
Ha az autó nem rendelkezik az utaslégzsák
aktiválására/inaktiválására szolgáló kapcsolóval,
akkor a légzsák mindig aktív. Soha ne ültessen
gyermeket ülésmagasítóra, gyermekülésbe vagy
hátrafelé néző gyermekülésbe az első utasülésen,
ha a légzsák aktiválva van. Soha nem ülhetnek
140 centiméternél alacsonyabb személyek az első
utasülésen, ha a légzsák aktiválva van. Soha nem
ülhetnek 140 centiméternél magasabb személyek
az utasülésen, ha a légzsák ki van kapcsolva. Ne
hagyja, hogy bárki az első utasülésen üljön, ha a
tetőkonzol üzenete azt jelzi, hogy a légzsák ki van
kapcsolva és a légzsákrendszer figyelmeztető
üzenete is látható a járművezetői kijelzőn. Ez azt
jelzi, hogy súlyos meghibásodás történt. Amint
lehetséges menjen szervizbe. A Volvo hivatalos
Volvo műhely felkeresését javasolja.
A hangvezérlés használata
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget
a jármű biztonságos vezetéséért és a vonatkozó
közlekedési szabályok betartásáért.
Célbairányítás használata a térképpel*
Fordítsa teljes figyelmét az útra, és ügyeljen
arra, hogy teljesen a vezetésre összpontosítson.
Tartsa be a vonatkozó közlekedési szabályokat, és vezessen józan ítélőképességgel. Az
időjárási viszonyok vagy az évszak befolyásolják
az útviszonyokat, bizonyos javaslatok kevésbé
megbízhatóak lehetnek.
Volvo On Call*
A Volvo On Call felszereltségű autók esetében a
rendszer csak olyan helyeken működik, ahol a
VOC partnerek rendelkeznek mobil lefedettséggel
és az olyan piacokon, ahol a szolgáltatás elérhető. A mobiltelefonokhoz hasonlóan, a légköri
viszonyok vagy a gyenge lefedettség a kapcsolat
megszakadását okozhatják, például ritkán lakott
területeken. A VOC szolgáltatások figyelmeztető,
fontos és megjegyzés szövegei tekintetében, lásd
a kezelési útmutatót valamint a VOC előfizetés
szerződését.
FONTOS
A hátsó ülések háttámláinak lehajtása
A háttámla lehajtásakor nem lehet semmilyen
tárgy a hátsó ülésen. A biztonsági övek sem
lehetnek bekapcsolva. A második üléssor középső ülésének beépített ülésmagasítóját* le kell
engedni az ülés lehajtása előtt. A második üléssor
középső ülésének kartámaszát* fel kell emelni az
ülés lehajtása előtt.
Az autó három kijelzője
A szélvédőre vetített kijelző egység*, amelyről az
információk kivetítése történik, a műszerfalban
helyezkedik el. Annak elkerülése érdekében,
hogy a kijelző egység fedőüvege megsérüljön ne tároljon semmilyen tárgyat a fedőüvegen és
ügyeljen arra, hogy ne eshessen rá semmi.
Az autó klímájának szabályozása
Az ülésszellőztetés nem kapcsolható be, ha az
utastér hőmérséklete túl alacsony. Ez azért van,
hogy ne hozzon létre túl hideget az ülésben ülő
számára.
A központi kijelző tisztítása
A mikroszálas ruhának portól és hasonló
anyagoktól mentsenek kell lennie a központi
kijelző tisztításakor. Különben fennáll a képernyő
megkarcolásának kockázata. Csak enyhe nyomást gyakoroljon a képernyőre a központi kijelzőt
tisztásakor. Az erős nyomás károsíthatja a képernyőt. Ne permetezzen semmilyen folyadékot vagy
maró vegyszert közvetlenül a központi kijelzőre.
Ne használjon ablaktisztító szereket, egyéb tisztítószereket, aeroszolt, oldószereket, alkoholt, ammóniát vagy dörzsölő hatású tisztítószert. Soha
ne használjon súroló ruhákat, papírtörlőket vagy
selyempapírt, ezek megkarcolhatják a kijelzőt.
Itt találhatók az AUX és USB bemenetek
valamint az elektromos aljzatok
A maximális áramfelvétel 10 A (120 W), ha
egyszerre egy 12 voltos aljzatot használ az
alagútkonzolban. Ha az alagútkonzol mindkét
aljzatát használja, akkor ez az érték aljzatonként
7,5 A (90 W). A csomagtér 12 voltos aljzatán a
maximális áramfelvétel 10 A (120 W).
MEGJEGYZÉS
A kulcs nélküli zárás/nyitás* használata
Az elektromágneses mezők és az árnyékolás zavarhatják a távvezérlős kulcs működését. Kerülje
a távvezérlős kulcs fém tárgyak vagy elektronikus
berendezések, például mobiltelefonok, táblagépek, laptopok vagy töltők közelében - lehetőleg
10-15 centiméternél közelebb történő tárolását.
A motor beindítása és leállítása
Hidegindítást követően az alapjárati fordulatszám
a környezeti hőmérséklettől függetlenül magas.
Ez a Volvo hatékony kibocsátás-szabályozó
rendszerének része. Hidegindításkor, bizonyos
dízelmotorok késleltetve indulhatnak az előmelegítés miatt.
Az autó három kijelzője
Amikor aktív az első ütközésfigyelmeztetés*,
akkor a szélvédőre vetített kijelzőt az első ütközésfigyelmeztető grafikája váltja fel. Ez a grafika
akkor is világít, ha a szélvédőre vetített kijelző
ki van kapcsolva. A polarizáló napszemüvegek
használata, az olyan üléshelyzet, amelyben
a járművezető nem középen helyezkedik el
az ülésben, a kijelző egység fedőüvegére
helyezett tárgyak és a kedvezőtlen fényviszonyok
akadályozhatják a járművezetőt a szélvédőre
vetített kijelző által megjelenített információk leolvasásában. Bizonyos látási zavarok fejfájást és
feszültségérzést okozhatnak a szélvédőre vetített
kijelző használatakor.
Navigálás központi kijelzőn
A felső nézet nem elérhető bekapcsoláskor/
kikapcsoláskor vagy amikor üzenet jelenik meg a
központi kijelzőn. Akkor sem érhető el, amikor a
teljes képernyős klíma nézet van a kijelzőn.
Az autó klímájának szabályozása
Nem lehetséges a fűtés/hűtés felgyorsítása azzal,
hogy magasabb/alacsonyabb hőmérsékletet állít
be a ténylegesen szükségesnél.
A központi kijelző tisztítása
A képernyő nem kapcsolható ki, amikor egy tevékenységre felszólító üzenet látható a képernyőn.
Az elektromosan működtetett*
csomagtérajtó nyitása és zárása
Ha a rendszert folyamatosan hosszú ideig
működteti, akkor a túlterhelés megakadályozása
érdekében kikapcsol. Körülbelül 2 perc elteltével
használható újra. Fennáll a működésképtelenség
vagy csökkent működés kockázata, ha a hátsó
lökhárító nagy mennyiségű jéggel, hóval, sárral
vagy hasonló anyaggal van borítva. Ezért ügyeljen
annak tisztán tartására.
Parkolókamera*
Az optimális működés érdekében tartsa sártól,
jégtől és hótól mentesen a kamera lencséjét. Ez
gyenge fényviszonyok mellett különösen fontos.
Alkalmazások, térképek és rendszerek
kezelése és frissítése
Az adatletöltés hatással lehet más olyan
szolgáltatásokra, amelyek adatforgalmat használnak, ilyen például az internetrádió. Ha a többi
szolgáltatásra gyakorolt hatás zavaró, akkor a
letöltés megszakítható. Vagy megfelelő megoldás
lehet a többi szolgáltatás kikapcsolása vagy
megszakítása.
A fedélzeti számítógép kezelése
A vezetési stílus megváltoztatásakor a megtehető
távolság kiszámításában eltérések léphetnek fel.
A kesztyűtartó használata
A funkció első használatakor meg kell adni egy
biztonsági kódot. A biztonsági kód a funkció
visszaállításához használható, ha valaki helytelen
módon próbálná meg kikapcsolni a privát zárást.
Tartsa biztonságos helyen a biztonsági kódot.
Telefon csatlakoztatása az autóhoz
A telefon operációs rendszerének frissítésekor
a párosítás megszűnhet. Ilyen esetben törölje a
telefont az autóból, és párosítsa újra.
Csatlakozás az internethez
Az internet használata adatok átvitelével (adatforgalommal) jár, ami költségeket vonhat maga
után. Az adatbarangolás bekapcsolása további
költségekkel járhat. Lépjen kapcsolatba hálózatüzemeltetőjével az adatforgalom költségével
kapcsolatban. A Wi-Fi hotspot bekapcsolása
további költségeket okozhat a hálózati szolgáltató
felé. Lépjen kapcsolatba hálózatüzemeltetőjével
az adatforgalom költségével kapcsolatban. Amikor mobiltelefon használatával tölt le adatokat,
akkor fordítson különös figyelmet az adatletöltés
költségeire.
Apple CarPlay* a központi kijelzőn
A Volvo nem ellenőrzi az Apple CarPlay
alkalmazás tartalmát. Ha az autóhoz Bluetooth
kapcsolaton telefon vagy médialejátszó van
csatlakoztatva, akkor az Apple CarPlay aktív
állapotában az nem lesz elérhető. Az autóhoz
történő csatlakozáshoz használjon Wi-Fi kapcsolatot vagy az autó beépített modemét*.
05
TP 20439 (Hungarian) AT 1546, MY16. Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement