Volvo 2017, XC90 User manual

Volvo 2017, XC90 User manual
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Úti cél/végső úti cél
Köztes úti cél
Irányítási pont
Az autó (kék háromszög) a tervezett útvonalon
Közlekedési probléma információkkal
A térképnézet kis méretűvé tétele (kibontott nézet) vagy nagy méretűvé
tétele (teljes képernyő)
Kerülőút számítása
Az aktuális hangos útmutatás megismétlése
Hangos útmutatás ideiglenes bekapcsolása/kikapcsolása
Útmutatás szüneteltetése/folytatása
Úti célok/köztes úti célok megadása
POI (étterem)
Szöveg és szimbólumok a térképen
A térkép visszaállításához az autó (kék háromszög) követéséhez
Az autó pillanatnyi helyzete + az útiterv megnyitásához megnyomható
pont
A 2D/3D nézet közötti váltáshoz megnyomható pont
Térkép méretaránya
Lista az útiterv irányítási pontjaival
Vezetési távolság az úti célhoz/érkezési idő az úti célhoz + a címsorok
közötti váltáshoz megnyomható pont
Az útiterv POI és forgalmi információs listájához megnyomható pont
Iránytű + az észak felfelé/haladási irány felfelé közötti váltáshoz megnyomható pont
SENSUS NAVIGATION
A Sensus Navigation egy műholdas forgalmi információs és célbairányító
rendszer.
A termék tökéletesítése érdekében, a fejlesztői munka folyamatosan zajlik. A módosítások azt jelenthetik, hogy a mellékletben található informá-
ciók, leírások és illusztrációk eltérnek az autóban található berendezésektől. Fenntartjuk az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TARTALOMJEGYZÉK
BEVEZETÉS
2
HANGFELISMERÉS
ÚTI CÉL MEGADÁSA
Gyors útmutató a térképes navigációhoz
6
Hangfelismerés
14
Egyszerű célbairányítás egy úti célhoz
7
A hangfelismerés használata.
14
A térképes navigáció kijelzői és
kezelőszervei.
7
Hangfelismerés és térképes navigáció
15
Általános műveletek a térképes navigáció közben
9
A hangfelismerés beállításai
16
Általános információk az úti cél beviteléhez.
20
Úti cél megadása közvetlenül a térképen
20
Úti cél megadása szabad szöveges
kereséssel
21
Úti cél megadása a legutóbbi/
kedvenc/könyvtár használatával
23
Úti cél megadása POI használatával
25
Úti cél megadása címmel
26
Mentse az úti célt a "Send to Car"
lehetőséggel
26
ÚTITERV ÉS ÚTVONAL
KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK
BEÁLLÍTÁSOK
Útiterv és alternatív útvonal
30
Közlekedési információk
38
Irányítási pontok az útitervben
31
39
POI-k az útvonal mentén
32
Valós idejű közlekedési információk
(RTTI)
Forgalmi zavarok az útvonal mentén
33
Információs kártyák a térképen
33
Válassza ki a kerülőutat
34
Térképes navigáció a járművezetői
kijelzőn
42
Sensus Navigation beállítások
42
Térképbeállítások
43
Útvonal-beállítások
46
Forgalmi beállítások
48
Irányítási beállítások
49
Rendszerbeállítások
49
3
TÉRKÉP ÉS
RENDSZERINFORMÁCIÓK
4
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
Betűrendes tárgymutató
A térképadatok frissítése a MapCare
használatával
52
Térképadatok frissítése távoli frissítéssel
53
A térképadatok frissítése személyi
számítógép és USB használatával
54
A Sensus Navigation hibakeresése
56
A térképes navigáció licencszerződése
58
A térképes navigáció szerzői jogi védelme
60
61
BEVEZETÉS
BEVEZETÉS
Gyors útmutató a térképes
navigációhoz
Ezután az aktuális terület jelenik meg a térképen,
ahol az autót egy kék háromszög jelképezi.
Az autó elektromos rendszere automatikusan
bekapcsol, amikor kinyitja a vezetőajtót.
Navigáció be/ki
Be
"Kezdőlap" gomb
FIGYELEM
Tartsa be az alábbiakat.
•
Irányítsa teljes figyelmét az útra és összpontosítson teljesen a vezetésre.
•
Tartsa be az érvényben lévő közlekedési
szabályokat és vezessen józan ítélőképességgel.
•
Az időjárási feltételek vagy az évszakok
hatással vannak az útviszonyokra, ezért
bizonyos útmutatások kevésbé megbízhatóak lehetnek.
Ki
A navigációs rendszer nem kapcsolható ki,
hanem a háttérben mindig működik - csak akkor
kapcsol ki, amikor a járművezető elhagyja és
bezárja az autót.
"Navigálás" menüsor
Ha a navigációs rendszer nem mutatja a térképet
a központi kijelzőn - akkor érintse meg a
Navigáció lehetőséget (2) a legfelső menüsorban.
Ha a központi kijelző nem mutatja a Navigáció
menüsort - akkor érintse meg a "Kezdőlap" gombot (1), majd a Navigáció menüsort (2).
6
MEGJEGYZÉS
A navigációs rendszer a motor leállított állapotában is használható. Amikor az akkumulátor
töltöttségi szintje nagyon lecsökken, akkor a
rendszer kikapcsol.
Kapcsolódó információk
•
A térképes navigáció kijelzői és kezelőszervei.
(7. oldal)
•
Egyszerű célbairányítás egy úti célhoz
(7. oldal)
BEVEZETÉS
Egyszerű célbairányítás egy úti
célhoz
A kívánt úti célhoz irányítás beállítása anélkül,
hogy először elolvasta volna a teljes kezelési
útmutatót.
Lépés
3
Úti cél kiválasztása a térképen
Lépés
Kijelző
képernyő/
menü
Tevékenység
1
Ha a
kijelző képernyő nem
jelenít meg
térképet,
akkor járjon el az
alábbiak
szerint:
Nyomja meg a négyszögletes gombot a
kijelző képernyő alatt,
hogy a kezdőlap nézethez jusson.
A kezdőlap
nézet látható.
Nyomja meg a Navigáció lehetőséget a
kijelző képernyő felső
menüsorában.
2
Kijelző
képernyő/
menü
Tevékenység
A térképes navigáció kijelzői és
kezelőszervei.
A Volvo Sensus Navigation számos különböző
módon jelenik meg és kezelhető, például a járművezetői kijelző, a szélvédőre vetített kijelzőn és
hangutasításokkal.
Egy térkép
jelenik
meg.
A központi kijelző képernyője
Ha ez a gomb látható a
képernyőn - akkor
nyomja meg a térkép
nézet kibontásához.
4
Egy térkép
jelenik
meg.
Görgessen a kívánt
helyhez a térképen és
nyomja meg hosszan a
helyet.
5
Egy mező
jelenik
meg a képernyőn a
Navigáció
indítása/
szöveggel.
Nyomja meg a Navigáció indítása gombot.
Egy térkép
jelenik
meg egy
kiemelt
útvonallal.
A célbairányítás elkezdődik - kövesse a járművezetői kijelzőn megjelenő utasításokat.
6
A központi kijelző képernyő szolgál a beállítások
megadására és az úti célok kiválasztására és
keresésére.
Ha nem látszik a térkép képe a központi kijelzőn:
•
Nyomja meg a kezdőlap legfelső Navigáció
menüsorát.
}}
7
BEVEZETÉS
||
A járművezetői kijelző
3.
Erősítsen meg vagy emeljen ki egy lehetőséget a (4) használatával.
> A funkció aktiválódik és bizonyos választások esetén bezáródik a menü.
HUD – Head-up-display*
Megnyitás/bezárás
A térkép csak a 12-hüvelykes járművezetői kijelzőn jelenik meg.
Bal/jobb
A járművezető vezetés közben hangos útmutatásokat és a központi kijelzőn megjelenő utasításokat kap.
A kormánykerék jobb oldali
billentyűzete és a járművezetői kijelző
A kormánykerék jobb oldali gombjai szolgálnak a
térképes navigáció funkcióinak kezelésére, például Vezess haza.
Fel/le
Megerősítés
A menü megnyitása/bezárása
– Nyomja meg a megnyitás/bezárás (1) lehetőséget
> Megnyílik/bezáródik az alternatívákat tartalmazó menü - a menü bizonyos idejű
inaktivitás után vagy bizonyos választásokat követően automatikusan bezáródik.
Navigálás és kiválasztás a menüben
1. Böngésszen a menük között a bal/jobb (2)
lehetőséggel.
2.
8
Térképes navigáció a szélvédőn.
A járművezető irányítást és információkat kaphat
a navigációs rendszer kijelzőjén, a szélvédő alján.
Az információs mező helyzete állítható. A HUD
átfogó leírása a "Head-up-display" részben található.
Hangfelismerés
Számos funkció hangutasításokkal is kezelhető.
Böngésszen a menüpontok között a fel/le
(3) lehetőséggel.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
BEVEZETÉS
Nyomja meg a kormánykerék
gombját, várjon a jelzésre, majd
mondja például “Drive Otthon”
(vezetés).
A hangfelismerés átfogó leírása a "Hangfelismerés", "A hangfelismerés használata", a "Hangfelismerés és térképes navigáció" és "A hangfelismerés beállításai" részben található.
Kapcsolódó információk
•
Úti cél megadása szabad szöveges kereséssel (21. oldal)
•
Hangfelismerés és térképes navigáció
(15. oldal)
•
•
•
Hangfelismerés (14. oldal)
A hangfelismerés használata. (14. oldal)
A hangfelismerés beállításai (16. oldal)
Általános műveletek a térképes
navigáció közben
Az autó szimbólum megkeresése a
térképen
Az alábbiakban a térképes navigáció néhány
általános műveletét írjuk le.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hol vagyok?
Az autó szimbólum megkeresése a térképen
A haladási irány vagy az észak fent a térképen
2D vagy 3D megjelenítés
Nagyítás
Görgetés
A címsor kijelző váltása
Visszatérés egy menüből
Nyomja meg a szálkereszt szimbólumot.
"Rossz" nyelv a nézetekben
Mi az autó pillanatnyi földrajzi elhelyezkedése?
A térkép nagyítása vagy kicsinyítése valamint a
térkép görgetése után bizonyos esetekben nehéz
lehet visszatalálni az autó pillanatnyi helyzetéhez
térképen. Így találhatja meg a legkönnyebben:
•
•
Hol vagyok?
Nyomja meg a térkép autó szimbólumát (kék
háromszög) - az információ közvetlenül a térképen jelenik meg.
Nyomja meg a szálkereszt szimbólumot - a
térkép ezután visszaáll, és követi az autó
szimbólumot.
}}
9
BEVEZETÉS
||
A haladási irány vagy az észak fent a
térképen
Nyomja meg az iránytűt az autó szimbólum mozgásának
váltásához a térképen.
A járművezető kétféle mód közül választhat az
autó mozgásának megjelenítéséhez a térképhez
viszonyítva:
•
•
10
Az iránytű szimbólumai
égtáj
N
(North): észak
NE
(NorthEast): észak-kelet
E
(East): kelet
SE
(SouthEast): dél-kelet
S
(South): dél
SW
(SouthWest): dél-nyugat
W
(West): nyugat
NW
(NorthWest): észak-nyugat
2D vagy 3D megjelenítés
Az iránytű szimbólum jelzi, hogy melyik az északi
irány (N) a térképen, és az iránytű közepe arra
mutat, amerre az autó eleje néz.
A térkép méretaránya 3D módban nem jelenik
meg.
A 2D megjelenítés az előző "A haladási irány
vagy az észak fent a térképen" részben került leírásra.
Nagyítás
Nagyítás
Nagyítsa a térképet az alábbiak szerint:
Érintse meg duplán a képernyőt az egyik ujjával.
A térkép mindig az északi iránnyal a központi
kijelző tetején jelenik meg - az autó szimbólum a tényleges égtáj irányában mozog vagy
"közlekedik" a térképen. Ha az autó szimbólum balra mozog a térképen, akkor az autó
nyugati irányban halad.
Az autó szimbólum felfelé mutat/halad a központi kijelzőn - a térkép annak megfelelően
fordul el az autó szimbólum alatt, hogy az
autó merre fordul. Az iránytű szimbólum jelzi
az északi irányt (N) a térképen és az iránytű
közepe arra mutat, amerre az autó eleje néz
(ebben az esetben NE = észak-kelet).
A 3D megjelenítéskor az autó mindig a felfelé
néz a központi kijelzőn - a térkép az autó szimbólum körül forog annak megfelelően, hogy merre
fordul az autó.
vagy
Nyomja meg a 2D/3D elemet a 2D és 3D megjelenítés
közötti váltáshoz.
Érintse meg a központi kijelzőt
két ujjával egymáshoz közel,
majd távolítsa el azokat egymástól.
BEVEZETÉS
Kicsinyítés
Kicsinyítse a térképet az alábbiak szerint:
A címsor kijelző váltása
Visszatérés a térkép nézethez
Érintse meg egyszerre a központi kijelzőt a két ujjával egymástól távol.
vagy
Érintse meg a központi kijelzőt
két ujjával egymástól távol,
majd közelítse azokat egymáshoz.
"Kezdőlap" gomb
Válasszon a "címsor" alábbi megjelenítései közül
a térképen:
"Navigálás" menüsor
•
Görgetés
Helyezze egy ujját a térképre,
pöccintsen a kívánt irányban, és
engedje el.
A görgetés funkció csak a térkép kibontott módjában lehetséges, akkor nem, amikor az
össze van csukva.
Nyomja meg itt a térkép irányának módosításához.
Az úti cél meghatározása (Destination) és az
érkezési idő (ETA1) vagy az érkezési hátralévő idő (RTA1).
vagy
•
A pillanatnyi helyzet meghatározása
(Position) és a távolság az úti céltól (Dist).
A címsor módosítása csak a térkép kibontott
módjában lehetséges, akkor nem, amikor az
össze van csukva.
Ha a járművezető a rendszer egy "távoli pontjában jár" és gyorsan vissza szeretne térni a térkép
nézethez, akkor az alábbi módszert használhatja:
1.
Nyomja meg a központi kijelző "Kezdőlap"
gombját (1).
2.
Ha a központi kijelző a térkép nézet helyett a
kezdőlap nézetet mutatja - akkor nyomja
meg a felső menüsort Navigáció (2).
"Rossz" nyelv a nézetekben
Az utasítások ábrái a legtöbb piacon és nyelven
egyformák, ezért van az, hogy a szövegük többnyire angol nyelvű.
1
Az ETA – Estimated Time of Arrival vagy RTA – Remaining Time to Arrival választás az "Útvonal-beállítások" részben lehetséges.
}}
11
BEVEZETÉS
||
Annak érdekében, hogy a felhasználó könnyebben értelmezze a képeket és azok menüpontjait
az útmutató szövegéhez kapcsolódó elérési útvonalakkal, zárójelben feltüntetjük a képen szereplő angol szavakat közvetlenül az útmutató
nyelvén szereplő szöveg/kifejezés után:
Példa
Menü útvonal:
Beállítások
Navigáció
Forgalom
(Settings > Navigation > Traffic)
Címsor: Közlekedési események (Traffic
events)
Lehetőségek:
• Nincs (None)
• Nagy (Major)
• Mind (All)
12
Kapcsolódó információk
•
Térképes navigáció a járművezetői kijelzőn
(42. oldal)
•
Sensus Navigation beállítások (42. oldal)
HANGFELISMERÉS
HANGFELISMERÉS
Hangfelismerés
A hangfelismerő rendszer lehetővé teszi a járművezető számára a médialejátszó, Bluetooth kapcsolattal csatlakoztatott telefon, klímarendszer és
a Volvo navigációs rendszer* bizonyos funkcióinak hangfelismeréssel történő használatát.
A hangutasítások kényelmet biztosítanak és segítik a járművezetőt a figyelme elvonásának elkerülésében, ehelyett a vezetésre figyelhet és figyelmét az útra valamint a forgalomra összpontosíthatja.
FIGYELEM
Mindig a járművezető viseli a felelősséget a
jármű biztonságos vezetéséért és az érvényben lévő közlekedési szabályok betartásáért.
A hangfelismeréses vezérlés párbeszédes formában történik a felhasználó által kimondott utasítások és a rendszer szóbeli válaszai formájában. A
hangfelismerő rendszer ugyanazt a mikrofont
használja, mint a Bluetooth kihangosító rendszer
és a hangfelismerő rendszer az autó hangszóróin
keresztül válaszol. Bizonyos esetekben egy szöveges üzenet is megjelenik a járművezetői kijelzőn. A funkciók vezérlése a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetéről történik. A beállítások a központi kijelzőn hajthatók végre.
A hangfelismerés használata.
Rendszerfrissítés
A hangfelismerő rendszer folyamatos fejlesztés
alatt áll. Töltse le a frissítéseket az optimális
működéshez, lásd support.volvocars.com.
•
Az utasításhoz - beszéljen a hangot követően, normál hangon és normál sebességgel.
•
Ne beszéljen, miközben a rendszer válaszol
(a rendszer eközben nem érti meg az utasításokat).
•
Kerülje a háttérzajokat az utastérben az ajtók,
ablakok és csomagtérajtó zárva tartásával.
A hangfelismeréses vezérlés használatának alapvető utasításai.
Nyomja meg a kormánykerék
hangfelismerés gombját a
rendszer aktiválásához és a
hangutasításos párbeszéd kezdeményezéséhez.
A kommunikáció során ne feledje az alábbiakat:
Kapcsolódó információk
•
•
A hangfelismerés használata. (14. oldal)
•
A hangfelismerés beállításai (16. oldal)
Hangfelismerés és térképes navigáció
(15. oldal)
A hangfelismerés az alábbiak szerint aktiválható:
•
•
a "Cancel" kimondásával.
hangfelismerés gomb hosszú mega
nyomásával a kormánykeréken.
A kommunikáció gyorsításához és a rendszer
üzeneteinek átugrásához, nyomja meg a kormánykerék
hangfelismerés gombját, amikor
a rendszerhang beszél, és mondja ki a következő
utasítást.
14
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
HANGFELISMERÉS
huszonkettő (22). Az angol és a holland nyelv
esetében több csoport is kimondható egymás után, például huszonkettő huszonkettő
(22 22). Az angol nyelv esetében használható a dupla és a tripla kifejezés, például
dupla nulla (00). A számok a 0-2300 tartományban adhatók meg.
Példa a hangfelismeréses vezérlésre
Nyomja meg a
lehetőséget, mondja “Call
[keresztnév] [vezetéknév] [számkategória]"
- hívja a kiválasztott partnert a telefonkönyvből, ha
a partner több telefonszámmal rendelkezik (például otthoni, mobil, munkahelyi), például:
Nyomja meg a
lehetőséget, mondja "Call
Robin Smith Mobil".
Utasítások/kifejezések
Az alábbi utasítások mindig használhatók:
•
•
•
"Repeat" - megismétli az utolsó hangos
üzenetet a folyó párbeszédben.
"Cancel" - befejezi a párbeszédet
"Help" - elindítja a súgó párbeszédet. A
rendszer az adott helyzetben használható
utasításokkal, egy kéréssel vagy egy példával
válaszol.
Az egyes funkciókhoz tartozó utasításokat a
vonatkozó részekben tárgyaljuk, például A telefon
hangfelismeréses vezérlése.
Számok
A számokból álló utasításokat a vezérelt funkciótól függően eltérően kell kiadni:
•
A telefonszámokat és irányítószámokat
egyenként, számról-számra kell kimondani,
például nulla három egy kettő kettő négy
négy három (03122443).
•
A házszámok kimondhatók számjegyenként
vagy csoportokban, például kettő kettő vagy
•
A frekvenciák kimondhatók kilencvennyolc
pont nyolc (98.8), száz és négy pont kettő
vagy száznégy pont kettő (104.2) formában.
Kapcsolódó információk
•
•
Hangfelismerés (14. oldal)
A hangfelismerés beállításai (16. oldal)
Hangfelismerés és térképes
navigáció
A hangfelismeréses vezérléssel a navigáció számos funkciója aktiválható szavak kimondásával.
A hangfelismerés átfogó leírása a "Hangfelismerés", "A hangfelismerés használata" és "A hangfelismerés beállításai" részben található.
Hangutasítások
Az alábbiakban a térképes navigációra vonatkozó
egyedi hangutasításokra találhat néhány példát.
Nyomja meg a kormánykerék
gombját, és
mondja ki az alábbi utasítások valamelyikét:
•
“Navigáció” - elindít egy navigációs párbeszédet és példákat mutat az utasításokra.
•
"Take me home" - Célbairányítás a Otthon
pozícióhoz.
•
"Go to [Város]" - meghatároz egy várost úti
célként. Például "Drive to Zalaegerszeg"
(vezetés Zalaegerszegre).
•
"Go to [Cím]" - meghatároz egy címet úti
célként. A címnek települést és címet kell
tartalmaznia. Például "Drive to 23. Vizslaparki
utca, Zalaegerszeg" (Vezetés a Kossuth utca
23, címre Zalaegerszegen).
•
"Set [intersection]" - meghatároz egy
kereszteződést úti célként. A kereszteződés
keresése a meghatározott területen történik.
•
"Go to [Irányítószám]" - meghatároz egy
irányítószámot úti célként. Például "Drive to
}}
15
HANGFELISMERÉS
||
LE5 4PQ" (vezetés az LE5 4PQ irányítószámhoz).
•
"Go to [contact]" - meghatároz egy címet a
telefonkönyvből úti célként. Például "Drive to
Robin Smith" (vezetés Robin Smith-hez).
•
"Search [POI kategória]" - POI1 kategóriákat (például étterem) keres, amelyek mindig
az "autó körül" vannak elrendezve. A lista
útvonal menti rendezéséhez - mondja "Az
útvonal mentén", amikor megjelenik az
eredmények listája.
•
A térképes navigáció kijelzői és kezelőszervei.
(7. oldal)
•
•
•
Hangfelismerés (14. oldal)
A hangfelismerés használata. (14. oldal)
A hangfelismerés beállításai (16. oldal)
A hangfelismerés beállításai
Számos beállítás hajtható végre a hangfelismerő
rendszerre vonatkozóan.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg az Rendszer Hangvezérlés
gombot, és válassza ki a beállításokat.
• Ismétlés mód
• Neme
• Beszédsebesség
•
"Set [country]/[state]2, 3" - módosítja a
navigáció keresési területét.
•
"Show favourites" - mutatja a kedvenc
helyeket a járművezetői kijelzőn.
•
Audio-beállítások
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
"Clear itinerary" - törli az összes tárolt köztes úti célt és a végső úti célt egy útitervben.
2.
•
"Repeat voice guidance" - megismétli az
utolsó hangos utasítást.
•
"Pause guidance" - szünetelteti az irányítást a térképen.
•
"Resume guidance" - visszatér a szüneteltetett irányítást a térképen.
•
"Turn off voice guidance" - kikapcsolja a
hangos irányítást.
•
"Turn on voice guidance" - elindítja a
kikapcsolt hangos irányítást.
1
2
3
16
Kapcsolódó információk
A felhasználónak lehetősége van felhívni a POI-t vagy megadni azt úti célként.
Az európai országokban a "Country" (ország) kifejezést használjuk a "State" (állam) helyett.
Brazília és India esetében a keresési terület a központi kijelzőn módosítható.
Nyomja meg az Hang A rendszer
hangereje Hangvezérlés gombot, és
válassza ki a beállításokat.
HANGFELISMERÉS
Nyelv módosítása
A hangfelismerés nem minden nyelv esetében
lehetséges. A hangfelismeréshez rendelkezésre
álló nyelvek egy ikonnal vannak jelölve a nyelvek
.
listájában A nyelv módosítása a menüre, üzenetekre és
súgó szövegekre is hatással van.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a Rendszer Nyelv lehetőséget, és válassza ki a nyelvet.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Hangfelismerés (14. oldal)
A hangfelismerés használata. (14. oldal)
Hangfelismerés és térképes navigáció
(15. oldal)
17
ÚTI CÉL MEGADÁSA
ÚTI CÉL MEGADÁSA
Általános információk az úti cél
beviteléhez.
Útiterv és alternatív útvonal (30. oldal)
Az úti cél különböző módokon vihető be.
•
•
Az alábbi módszerek állnak rendelkezésre az úti
cél beviteléhez:
•
•
•
Nyomja meg a térképet
Úti cél megadása szabad szöveges kereséssel (21. oldal)
•
Úti cél megadása a legutóbbi/kedvenc/
könyvtár használatával (23. oldal)
•
•
•
•
•
Utolsó kiválasztott úti cél
•
Úti cél megadása POI használatával
(25. oldal)
•
Úti cél megadása címmel (26. oldal)
Szabad szöveges keresés és térképkoordináták
Kedvenc megjelölt helyek a könyvtárból
Úti cél megadása közvetlenül a térképen
(20. oldal)
Úti cél megadása közvetlenül a
térképen
Az úti cél különböző módokon adható meg ezek egyike az ujjal történő megjelölés a térképen.
Számos esetben a legegyszerűbb a térkép kívánt
ponthoz mozgatása, és annak megérintése az
ujjával.
Először ellenőrizze, hogy a térkép nézet a kibontott módban
van-e: Ha ez a gomb látható a
képernyőn - akkor nyomja meg
a térkép nézet kibontásához.
A könyvtárban mentett helyek
POI1
Cím
Válassza ki az alternatívák egyikét az "Úti cél és
köztes úti célok" címszó alatti irányokkal, és
kövesse az utasításokat.
Ezután folytassa az alábbiak szerint:
1.
Görgesse a térképet, amíg láthatóvá nem
válik a kívánt helyzet.
Úti cél és köztes úti célok
2.
Nyomja meg, és tartsa nyomva a helyet - egy
ikon jelenik meg és megnyílik egy menü.
Az első megadott hely lesz az útiterv úti célja.
Az ezt követő helyek lesznek az útiterv köztes úti
céljai.
Az útiterv az úti céljával és a köztes úti céljaival
ezután könnyen szerkeszthető - lásd "Útiterv
szerkesztése" az "Útiterv és alternatív útvonal"
részben.
1
20
Kapcsolódó információk
A POI: Point of interest hívható létesítménynek vagy látványosságnak is
ÚTI CÉL MEGADÁSA
Úti cél megadása szabad szöveges
kereséssel
Az úti cél különböző módokon adható meg ezek egyike a szabad szöveges keresés.
Szabad szöveges keresés
A legtöbb dolog kereshető szabad szöveggel.
Például telefonszám, irányítószám, utcák, városok,
koordináták és POI-k.
A képernyőn megjelenő "billentyűzet" használható a legtöbb karakter beviteléhez és az úti
célok kereséséhez.
3. Válassza a Ugrás ide (Go here) lehetőséget elkezdődik a célbairányítás.
A billentyűzet megjelenítéséhez:
Az ikon törlése.
Az ikon törléséhez a helyről:
•
Válassza a Törlés (Delete) lehetőséget.
Állítsa be az ikon helyzetét
Az ikon helyzetének beállításához:
1.
Jelölje ki az ikont egy rövid érintéssel.
2.
Érintse meg, és tartsa az ikont, húzza a kívánt
helyre, majd engedje el.
Kapcsolódó információk
•
2
1. Érintse meg a Cél beáll.
(Set dest.) lehetőséget a képernyő alján - a térkép képe
módosul a cím szerinti keresés-
Általános információk az úti cél beviteléhez.
(20. oldal)
Lásd az "Információs kártya a térképen" címszó alatti információkat.
hez.
2. Érintse meg ezt a szimbólumot a képernyő tetején - megnyílik a szabad szöveges keresés a billentyűzettel, a keresési
mezővel és a szűrővel.
1.
Írja be a keresőszavakat - javaslatok jelennek
meg a lehetséges úti célokkal a térkép autó
szimbólumától számított távolság sorrendjében.
2.
Válassza ki/jelölje ki a megfelelő javaslatot a
listában - megjelenik a mutatott javaslathoz
tartozó Tájékoztatókártya2.
3.
Kövesse a központi kijelzőn megjelenő utasításokat, és aktiválja a célbairányítást az úti
célhoz.
}}
21
ÚTI CÉL MEGADÁSA
||
Billentyűzet
A billentyűzet funkciógombjai.
Szűrő - korlátozza/szűri a találati listákat.
Szűrő a találati listákhoz
A szűrők rendelkezésre állása esetről-esetre változhat - az alábbi szűrők érhetők el:
Elrejti a billentyűzetet a találati lista nagyobb/
hosszabb mutatásához - nyomja meg a szövegmezőt a billentyűzet újbóli mutatásához.
• Az útvonal mentén (Along route) - csak az
Vált a NAGYBETŰK és a kisbetűk között
• Utcák (Streets) - csak az utcák/utak jelen-
Vált a karakterek és a számjegyek/speciális
karakterek között.
• Városok (Only cities) - csak a városok/tele-
Szóköz
Törli a szöveget a jeltől balra
Írótábla — "írja" be a kívánt karaktert az ujjával a képernyőn megjelenő "írótáblán".
A billentyűzet és a további funkciók részletes leírása az "A billentyűzet használata a központi kijelzőn" részben található.
22
Szűrő
A találati lista rövidítését számos szűrő segíti.
útvonal mentén elhelyezkedő találatok jelennek meg a találati listában.
nek meg a találati listában.
pülések jelennek meg a találati listában.
POI szűrők
Az aktuális területen rendelkezésre álló POI kategóriák helyezkednek el legalul a kijelző képernyőn.
A megjelölt kategóriából kiszűrt POI (2)
POI kategóriák (a POI kategóriákban alkategóriák is lehetnek).
Csak a megjelölt POI kategóriából jelennek meg
POI-k a listában és csak az "Az útvonal
mentén" (Along route) szűrő kombinálható POIkkal.
ÚTI CÉL MEGADÁSA
Koordináták
Az úti célok térképes koordinátáikkal is megadhatók.
•
Írja be például az “N 58.1234 E 12.5678”
koordinátákat, és érintse meg a Keresés
(Search) lehetőséget.
Az iránytű N, E, S és W pontjai különböző módokon vihetők be, például az alábbiak szerint:
N 58,1234 E 12,5678 (szóközökkel)
N58,1234 E12,5678 (szóközök nélkül)
58,1234N 12,5678E (az égtájjal a koordináta után)
58,1234-12,5678 (kötőjellel az égtáj nélkül)
tetszés szerint használhat vesszőt [,] a pont [.]
helyett.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk az úti cél beviteléhez.
(20. oldal)
•
A térképes navigáció kijelzői és kezelőszervei.
(7. oldal)
•
Információs kártyák a térképen (33. oldal)
Úti cél megadása a legutóbbi/
kedvenc/könyvtár használatával
Utolsó
Az úti cél különböző módokon adható meg ezek egyike egy listából történő kiválasztás.
A listák megjelenítéséhez:
1. Érintse meg a Cél beáll.
(Set dest.) lehetőséget a képernyő alján - a térkép képe
módosul a cím szerinti kereséshez.
2. Ezután válassza ki az alábbi listák valamelyikét
a képernyő tetején:
• Legfrissebbek (Recent)
• Kedvencek (Favourites)
• Könyvtár (Library)
Miután kijelölt egy alternatívát egy listából, az úti
célként hozzáadható a Navigáció indítása (Start
navigation) gombbal vagy a Hozzáadás új pont
(Add as waypoint) gombbal.
Itt látható a legutóbbi keresések listája. Görgessen és válasszon.
Ez a járművezetői kijelző menüpontjaként is rendelkezésre áll, amely a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetével választható ki. Lásd "A térképes
navigáció kijelzői és kezelőszervei".
}}
23
ÚTI CÉL MEGADÁSA
||
Kedvencek
Könyvtár
nálatával. Az új, még nem olvasott helyek KÉK jellel rendelkeznek. A jelölések a helyek olvasásakor
eltűnnek. További tájékoztatásért, lásd az "Úti cél
mentése a Send to car használatával" részt.
A listák helyeinek mindegyike szerkeszthető a
név, hely, internetes cím és telefonszám tekintetében (helyenként legfeljebb három telefonszám)
a Szerkeszt (Edit list) használatával.
Kapcsolódó információk
Itt látható a Könyvtár megjelölt helyeinek listája.
Görgessen és válasszon.
A Kedvencek helyről törölt helyzet megmarad a
Könyvtár helyen, de "megszűnt" csillaggal. Viszszahelyezéséhez a Kedvencek helyre - menjen a
Könyvtár lehetőséghez, és jelölje be újra a helyhez tartozó csillagot.
A gyakran használt úti cél beprogramozható és
használható a Otthoni cím beállítása (Set
home address) lehetőséggel Egy beprogramozott
Otthon úti cél a járművezetői kijelző menüpontjaként is rendelkezésre áll, amely a kormánykerék
jobb oldali billentyűzetével választható ki. Lásd
"Kijelzők és kezelőszervek".
A lista a Szerkeszt (Edit list) használatával szerkeszthető.
24
Itt vannak összegyűjtve a mentett helyek és útitervek. A legutóbb mentett jelenik meg legfelül a
listában.
Nyomja meg egy helyzet "csillagát" a kedvencként történő kiválasztáshoz/a kiválasztás törléséhez. a megjelölt/"kitöltött" csillaggal rendelkező
helyek a "Kedvencek" alatt is fel vannak sorolva.
A Könyvtár helyen törölt helyek a Kedvencek
helyről is törlésre kerülnek.
A könyvtár számos módon rendezhető:
•
•
•
•
Hozzáadva (Added)
Név (Name)
Távolság (Distance)
Fogadott (Received) - ez egy szűrő
A Send to Car használatával az autóhoz küldött
helyek kiszűrhetők a Fogadott (Received) hasz-
•
Mentse az úti célt a "Send to Car" lehetőséggel (26. oldal)
•
A térképes navigáció kijelzői és kezelőszervei.
(7. oldal)
•
Általános információk az úti cél beviteléhez.
(20. oldal)
ÚTI CÉL MEGADÁSA
Úti cél megadása POI használatával
Az úti cél különböző módokon adható meg ezek egyike egy POI3 megadása.
1. Érintse meg a Cél beáll.
(Set dest.) lehetőséget a képernyő alján - a térkép képe
módosul a cím szerinti kereséshez annak keresési mezőjével.
2. Ezután válassza ki a POI
((POI)) lehetőséget a képernyő tetején.
A "Térképbeállítások" részben lehetőség van
annak kiválasztására, hogy mely POI-knak kell
megjelenniük a térképen. Itt megjelenik az aktuális régióban rendelkezésre álló összes POI. Ez a
beállítás nem befolyásolja a POI-k úti célként
keresését - akár kizárt POI-k is megjelenhetnek
alternatív úti célként.
Bizonyos POI-k akkor jelennek meg először a térképen, amikor a méretarány 1 km (1 mi) vagy
ennél nagyobb.
Amikor a szűrő aktív, akkor a lista Név (Name)
vagy Távolság (Distance) alapján rendezhető.
A POI-k listája a térkép autó szimbólumától számított távolságuk sorrendjében jelennek meg.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk az úti cél beviteléhez.
(20. oldal)
•
Térképbeállítások (43. oldal)
MEGJEGYZÉS
Példa a POI-kra
Számos POI (például éttermek) alkategóriákkal
rendelkezik (például kínai éttermek).
A POI-k listája a térkép autó szimbólumától számított távolságuk sorrendjében jelennek meg.
3
•
A POI szimbóluma és a POI-k száma a
különböző piacoktól függően változó.
•
A térképadatok frissítésével új szimbólumok jelenhetnek meg és mások eltűnhetnek. Az adott térképrendszer összes
szimbólumát megtekintheti a menürendszerben.
Szűrő
Amikor az útiterv aktív és ki van választva egy POI
kategória, akkor a rendszer felkínál egy szűrőt,
amely lerövidíti a keresési listát, hogy csak az út
mentén elhelyezkedő POI-k jelenjenek meg. A
lista ezután rendezhető.
• Útvonal mentén (Along route) - csak az
útvonal mentén elhelyezkedő találatok jelennek meg a találati listában.
POI = Point of interest - "érdekes pontként" vagy "létesítményként" is ismert.
25
ÚTI CÉL MEGADÁSA
Úti cél megadása címmel
Az úti cél különböző módokon adható meg ezek egyike egy cím megadása.
Érintse meg a Cél beáll. (Set
dest.) lehetőséget a képernyő
alján - a térkép képe módosul a
cím szerinti kereséshez annak
keresési mezőjével.
Válassza ki a rendelkezésre álló szövegmezők
egyikét, és írjon a központi kijelző billentyűzetével:
Mentse az úti célt a "Send to Car"
lehetőséggel
•
•
•
•
•
Az úti cél különböző módokon adhat meg - ezek
egyike a Send to Car funkció (küldés az autóhoz).
Ország (Country)/Állam/Tartom.
Város (City)/Körzet/Ir.szám
Címek (Address)
Szám (Number)
Elágazás (Junction)
Kapcsolódó információk
•
Általános információk az úti cél beviteléhez.
(20. oldal)
•
Információs kártyák a térképen (33. oldal)
A Send to Car (küldés az autóhoz) egy olyan
funkció, amely lehetővé teszi úti célok vagy
helyek az autó navigációs rendszeréhez adásához
egy számítógépen keresztül.
A Send to Car funkció mobiltelefonnal is végrehajtható a Volvo VOC (Volvo On Call) szolgáltatásával. A VOC akkor is használható, ha az úti célt/
helyet a VOC központból kell az autóhoz küldeni.
Példa a keresőmezőre - ezek a piactól/régiótól függően
változóak lehetnek.
Ne feledje, hogy az itt leírt keresési lehetőségek
nem minden piacon/régióban állnak rendelkezésre - a képernyő csak az aktuális keresés
helyén rendelkezésre álló keresési lehetőségeket
jeleníti meg.
26
Jelölje be a kívánt helyet, és válassza a "Send this
location to car" lehetőséget.
ÚTI CÉL MEGADÁSA
kártya jelenik meg a tartalommal és a rendelkezésre álló alternatívákkal kapcsolatban.
Ne feledje, hogy az itt szereplő eljárás csak egy
példa a számos térképszolgáltató közül.
A szolgáltatókkal és a Send to Car funkcióval
kapcsolatos további információk a Volvo Cars
támogató weboldalán találhatók
(support.volvocars.com).
Kapcsolódó információk
Írja be a járműazonosító számot (VIN), és válassza a
"Send" lehetőséget.
1.
Csatlakozzon az internethez (here.com) megnyílik egy térkép szolgáltatás
2.
Csatlakozzon az internethez - megnyílik egy
térképszolgáltatás
3.
Jelölje be a kívánt helyet
4.
Válassza a "Send this location to car" lehetőséget
5.
Írja be a járműazonosító számot (VIN) vagy
Volvo ID azonosítót
6.
Válassza ki a "Send" lehetőséget - a hely az
autó könyvtárlistájába kerül, ahol egy kék jel
jelöli.
•
Úti cél megadása a legutóbbi/kedvenc/
könyvtár használatával (23. oldal)
•
Általános információk az úti cél beviteléhez.
(20. oldal)
Az autóban ezután a központi kijelzőn egy kiemelt
szimbólum figyelmezteti a járművezetőt arra, hogy
úti cél vagy hely küldése történt-e az autóhoz.
Nyomja meg a szimbólumot, és egy információs
27
ÚTITERV ÉS ÚTVONAL
ÚTITERV ÉS ÚTVONAL
Útiterv és alternatív útvonal
vagy
Miközben aktív a célbairányítás, az útitervben
ellenőrizheti, hogy léteznek-e alternatív útvonalak.
•
Útiterv mutatása
Válassza ki a Nyomvonal törlése (Clear
itinerary) lehetőséget, és erősítse meg a
választást a teljes útiterv törléséhez.
Alternatív útvonal mutatása
Az útiterv megtekintése/mutatása:
A járművezető az aktív célbairányítás közben bármikor megtekintheti, hogy vannak-e alternatív
útvonalak. Járjon el az alábbiak szerint:
•
Válassza ki az útiterv egyik sorát, és kövesse
az utasításokat.
Útiterv törlése
Törölhető a teljes útiterv vagy az egyes köztes úti
célok:
•
Nyomja meg a Helyzet: (Position:) vagy
Célállomás: (Destination:) lehetőséget megjelenik az aktuális útiterv.
1.
Útiterv szerkesztése
Az útiterv módosítható:
•
30
Válasszon ki egy köztes úti célt az útitervben,
és kövesse az utasításokat.
Nyomja meg a Helyzet: (Position:) vagy
Célállomás: (Destination:) lehetőséget megjelenik az aktuális útiterv.
ÚTITERV ÉS ÚTVONAL
4.
Ezután érintse meg a térképet - a frissített
útvonal jelenik meg a térképen, és folytatódik
a célbairányítás.
Lásd még az "Alternatív útvonalak" címszót az
"Útvonal-beállítások" részben.
Irányítási pontok az útitervben
Az útiterv jövőbeni irányítási pontjainak listája
segíti a járművezetőt abban, hogy tervezhesse/"lássa" a későbbi manővereket.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
2.
Irányítási pontok az útitervben (31. oldal)
Válassza ki a kerülőutat (34. oldal)
Információs kártyák a térképen (33. oldal)
Útvonal-beállítások (46. oldal)
Érintse meg az Alternatív
útvonalak (Summary) lehetőséget - ezután
megjelennek az útiterv hátralévő részére
vonatkozó alternatív útvonalak.
Az útiterv irányítási pontjai.
Az útiterv irányítási pontjainak listája az útiterv
aktiválásakor megjelenik a térképen.
"le" nyíl megnyomásával kibontA lista a
ható vagy a
"fel" nyíl megnyomásával
összecsukható.
A következő irányítási pont mindig a lista tetején
található.
3.
Ezután válassza ki az egyik alternatívát:
• Gazd. (Eco)
• Gyors (Fast)
• Tájkép (Scenic)
Érintse meg valamelyik elemet az irányítási pontok listájában a térkép adott helyhez mozgatásához. Egy további érintéssel a térkép "szálkereszt"
szimbólumán (a 2D/3D gomb alatt) visszaállíthatja a térképet a célbairányítás nézethez, ahol a
térkép követi az autót.
}}
31
ÚTITERV ÉS ÚTVONAL
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
POI-k az útvonal mentén
Útiterv és alternatív útvonal (30. oldal)
Ezután megjelenik egy lista az aktuális POI kategóriákról például egy kihajtónál vagy szolgáltató
területnél.
Információs kártyák a térképen (33. oldal)
1.
Válassza ki a kívánt kategóriát, ami után
megnyílik egy új lista - bizonyos esetekben
alkategóriákkal.
2.
Folytassa a "nagyítást", amíg egy adott POI
ki nem választható.
3.
Jelöljön ki egy POI-t a listában, ami után
megjelenik annak információs kártyája.
4.
Válassza ki az információs kártya egyik lehetőségét, és kövesse az utasításokat.
Válassza ki a kerülőutat (34. oldal)
Megjeleníthető a POI-k listája az útvonal mentén.
Útvonal-beállítások (46. oldal)
1. Nyomja meg az "Elől" (Ahead) lehetőséget.
A számításba vett alternatívák a térkép autó szimbólumától számított távolság szerinti sorrendben
jelennek meg - a lista elején lévő van legközelebb.
Kapcsolódó információk
•
2. Ezután nyomja meg itt, hogy tájékoztatást kapjon az
útvonal mentén elhelyezkedő POI-król.
32
Úti cél megadása POI használatával
(25. oldal)
ÚTITERV ÉS ÚTVONAL
Forgalmi zavarok az útvonal mentén
Megjeleníthető a POI-k, forgalmi zavarok listája
az útvonal mentén.
Egy adott forgalmi zavar adatainak megtekintéséhez:
•
Válasszon a listából - információk jelennek
meg a zavarral kapcsolatban.
Alternatív útvonalon történő irányítás az
Elkerülés (Avoid) kiválasztásával.
Kapcsolódó információk
•
•
Közlekedési információk (38. oldal)
Forgalmi beállítások (48. oldal)
Információs kártyák a térképen
A térkép minden ikonja, például az úti célok, köztes úti célok vagy kedvencek, információs kártyával rendelkezik, amely az ikont megérintve nyílik
meg.
Az ikon Tájékoztatókártya elemén láthatja a járművezető a kérdéses ikonnal kapcsolatos pillanatnyi információkat.
Az információs kártya információi és a lehetőségek az ikon típusától függően változóak.
1. Nyomja meg az "Elől" (Ahead) lehetőséget.
Példa egy POI információs kártyára.
2. Ezután nyomja meg a "Traffic" lehetőséget, hogy tájékoztatást kapjon az útvonal mentén elhelyezkedő forgalmi zavarokról.
}}
33
ÚTITERV ÉS ÚTVONAL
||
Ebben a példában egy megjelölt POI-val kapcsolatban a járművezető többek között az alábbiak
közül választhat:
• Navigáció indítása (Go here) - a hely mentése úti célként
• Hozzáadás útpontként (Add as waypoint)
Válassza ki a kerülőutat
Ha a járművezető el szeretné kerülni az útvonal
következő szakaszát, például mert az út le van
zárva, akkor használhatja a Kerülőút funkciót.
Kerülőút
- a hely mentése köztes úti célként
• Mentés (Save) - a hely mentése a könyv-
tárba, további tájékoztatásért, lásd az "Úti cél
megadása az utolsó/kedvenc/könyvtár használatával" részt.
A kerülőút és annak adatai jelennek meg.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Útiterv és alternatív útvonal (30. oldal)
2.
Irányítási pontok az útitervben (31. oldal)
Válassza ki a kerülőutat (34. oldal)
Útvonal-beállítások (46. oldal)
Úti cél megadása a legutóbbi/kedvenc/
könyvtár használatával (23. oldal)
"Kerülőút" (Detour) gomb.
1.
Ha elfogadja a javaslatot: Nyomja meg a jelet
a kerülőút adataival.
Ha nem fogadja el a javaslatot: Nyomja meg
az X gombot (Cancel). A célbairányítás ezután visszatér az aktuális útvonallal.
Nyomja meg a Kerülőút Detour gombot egy alternatív útvonal jelenik meg a térképen
azokkal az adatokkal, hogy távolságban és
időben mennyivel hosszabb vagy rövidebb és
mennyi az utazás becsült időtartama.
Normális esetben a rendszer rövid elkerülést
ajánl, amely gyorsan újra csatlakozik az útiterv eredeti útvonalához.
A kerülőút aktiválódik.
34
ÚTITERV ÉS ÚTVONAL
3.
A javaslat elfogadását követően folytatódik a
célbairányítás - innentől az elkerülés van
kiválasztva útvonalként.
A Kerülőút (Detour) funkció alternatívája egy
másik út választása, és a letérés az útiterv útvonaláról - a rendszer ezután automatikusan frissíti az
útvonalat, és a legalkalmasabb útvonalon folytatja
a célbairányítást az úti célhoz.
Az alternatív útvonal választásának másik módját
az "Útiterv és alternatív útvonal" részben találja.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Útvonal-beállítások (46. oldal)
Válassza ki a kerülőutat (34. oldal)
Útiterv és alternatív útvonal (30. oldal)
Információs kártyák a térképen (33. oldal)
35
KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK
KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK
Közlekedési információk
A navigációs rendszer folyamatosan fogadja a
forgalom haladásával és az eseményekkel kapcsolatban közvetített információkat.
MEGJEGYZÉS
A közlekedési információk nem minden területen/országban állnak rendelkezésre.
A közlekedési információk lefedettségi területe folyamatosan bővül.
A "Forgalmi beállítások" részben a járművezető
számos beállítást határozhat meg.
Közvetlenül a térképen
A forgalmi zavarok, mint a sűrű és lassú forgalom,
útépítési munkák, balesetek stb. különböző szimbólumokkal jelennek meg a térképen.
Amikor a zavarok súlyosabbak, akkor kiterjedésük
is megjelenik egy PIROS vonallal az út mentén,
például útépítés esetén. A vonal ugyanakkor jelzi,
hogy a zavar melyik forgalmi irányra vonatkozik ha a zavar mindkét irányban fennáll, akkor az
útszakasz mindkét oldalán vonallal van jelölve.
•
Nyomja meg a forgalmi zavar szimbólumot egy információs kártya jelenik meg.
Az információk leírhatják például a zavar helyét az
utcanévvel vagy az út számával és a zavar természetével, kiterjedésével és időtartamával.
Ha a zavar az útvonalon helyezkedik el, akkor
kiválasztható az Elkerülés lehetőség. A rendszer
ezután kiszámít egy alternatív útvonalat.
Valós idejű forgalmi információk (RTTI)1
Az internetkapcsolattal rendelkező autókban
valós idejű forgalmi információk állnak rendelkezésre az interneten keresztül az RTTI2 használatával.
Kapcsolódó információk
•
•
Példa a forgalmi információkra.
1 Bizonyos piacokra vonatkozik.
2 RTTI = Real Time Traffic Information
38
(valós idejű forgalmi információk)
Forgalmi beállítások (48. oldal)
Valós idejű közlekedési információk (RTTI)
(39. oldal)
•
Forgalmi zavarok az útvonal mentén
(33. oldal)
KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK
Valós idejű közlekedési információk
(RTTI)4
Az internetkapcsolattal rendelkező autókban
valós idejű forgalmi információk állnak rendelkezésre az interneten keresztól az RTTI használatával.5.
érkeznek mobilalkalmazásoktól, a hatóságoktól és
járművek GPS adataitól. Amikor egy autó a forgalom haladásáról kér információkat, akkor ugyanebben az időben névtelen adatokat szolgáltat az
autó helyzetéről, ami hozzájárul a szolgáltatás
működéséhez. A névtelen adatok csak akkor
kerülnek elküldésre, ha az RTTI aktív.
MEGJEGYZÉS
A közlekedési információk nem minden területen/országban állnak rendelkezésre.
A közlekedési információk lefedettségi területe folyamatosan bővül.
A pillanatnyi közlekedési feltételek autópályákra,
főútvonalakra és városon kívüli utakra valamint
bizonyos városközi útvonalakra vonatkozóan
jelennek meg.
Bekapcsolás/kikapcsolás
Az RTTI használatához az autónak csatlakoznia
kell az internethez.
A térképen megjelenő közlekedési információk
mennyisége az autótól számított távolságtól függ
és csak az autótól körülbelül 100 km távolságon
belül jelennek meg.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Érintse meg a Navigáció Forgalom
menüpontot, és válassza ki az online közlekedési információk beállítását:
A szövegek és szimbólumok a szokásos módon
jelennek meg és a forgalom haladása mutatja,
hogy milyen gyorsan mozog a forgalom az
országúti sebességkorlátozáshoz képest. A forgalom haladása mindkét irányban megjelenik a térképen egy-egy színes vonallal ez egyes haladási
irányokban.
•
•
•
Zöld - nincsenek fennakadások.
Sárga - lassú forgalom.
Piros - torlódás/forgalmi dugó/baleset.
•
Jelölje be a négyzetet - az RTTI bekapcsol, és leváltja a normál közlekedési
információkat.
•
Távolítsa el a négyzet jelölését - az RTTI
kikapcsol, és a normál közlekedési információ bekapcsol.
Ha az autó internetkapcsolata megszakad, miközben az RTTI aktív, akkor a normál közlekedési
információk automatikusan aktiválódik. Az RTTI az
internetkapcsolat helyreállásakor újra bekapcsol.
Az eseményekkel és a forgalom haladásával kapcsolatos közlekedési információk folyamatosan
4
5
Bizonyos piacokra vonatkozik.
RTTI = Real Time Traffic Information (valós idejű forgalmi információk)
}}
39
KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK
||
40
Kapcsolódó információk
•
•
•
Közlekedési információk (38. oldal)
Forgalmi beállítások (48. oldal)
Forgalmi zavarok az útvonal mentén
(33. oldal)
BEÁLLÍTÁSOK
BEÁLLÍTÁSOK
Térképes navigáció a járművezetői
kijelzőn
Sensus Navigation beállítások
A felhasználó bizonyos beállításokkal kiválaszthatja, hogyan jelenjen meg az útvonal és az
egyéb információk.
Az aktív útiterv automatikusan megjelenik a járművezetői kijelzőn.
A térképes navigáció különböző módokon jeleníthető meg - a felhasználó beállítások kiválasztásával személyre szabhatja a térkép kijelzőt.
Járjon el az alábbiak szerint a beállítások eléréséhez:
Itt aktiválható/inaktiválható a térkép kijelzése a járművezetői kijelzőn.
Menü útvonal:
Járművezetői kijelző1.
A járművezető akkor is kiválaszthatja a navigációs
információk mutatását a járművezetői kijelzőn, ha
nincs aktív útiterv. Aktív útiterv esetén a térkép
automatikusan megjelenik a járművezetői kijelzőn.
Beállítások My Car
kijelző középső rész
opciói
Kijelzők Vezetői
Vezetői kijelző
Itt válassza ki a Navigáció megjelenítése
(Show navigation even if no route is set)
lehetőséget.
Kapcsolódó információk
•
•
1
42
A térkép csak 12-hüvelykes járművezetői kijelzőn jelenik meg.
Húzza le a felső nézetet a képernyő felső
részéről.
2.
Itt válassza ki az alábbi keresési útvonalat:
Beállítások
(Settings > My car > Displays > Driver display
centre area > Driver display options)
•
1.
Sensus Navigation beállítások (42. oldal)
A térképes navigáció kijelzői és kezelőszervei.
(7. oldal)
Navigáció
Útvonal
BEÁLLÍTÁSOK
Az alábbi területeken végezhetők beállítások:
Térképbeállítások
Az alábbi területeken végezhetők beállítások:
• Térkép (Map) - a térkép tartalmának és
Itt lehet kiválasztani azokat a beállításokat, amelyek meghatározzák hogyan jelenjen meg a térkép a képernyőn.
•
•
•
•
•
megjelenésének kezelése.
• Útvonal (Route) — az útvonal kiszámításának és megjelenítésének kezelése.
• Forgalom (Traffic) - a forgalmi zavarokkal
kapcsolatos információk kezelése.
Pozíció formátuma (Position format)
Térképdizájn (Map design)
POI (POI)
Kedvencek (Favorites)
Traffipaxkamerák2 (Speed cameras)
• Útmutatás (Guidance) - a célbairányítás
kezelése.
• Rendszer (System) - a szoftver és a térképek frissítésével kapcsolatos információk.
Kapcsolódó információk
•
•
Térképbeállítások (43. oldal)
•
•
•
•
Útvonal-beállítások (46. oldal)
Térképes navigáció a járművezetői kijelzőn
(42. oldal)
Forgalmi beállítások (48. oldal)
Irányítási beállítások (49. oldal)
Rendszerbeállítások (49. oldal)
Beállítások
Navigáció
Térkép
(Settings > Navigation > Map)
2
A funkció nem minden piacon érhető el.
}}
43
BEÁLLÍTÁSOK
||
Az alábbi ábra mindkét változatot mutatja.
Helyformátum
Helyformátum
A Pozíció formátuma annak beállítására szolgál, hogy meg kell-e nevezni/címmel vagy koordinátákkal kell-e mutatni az aktuális helyet.
• Címek (Address)
• Koordináta / Magasság (Coordinates and
altitude)
Az alábbi ábra mindkét változatot mutatja.
A Pozíció formátuma annak beállítására szolgál, hogy meg kell-e nevezni/címmel vagy koordinátákkal kell-e mutatni az aktuális helyet.
• Címek
• Koordináta / Magasság
44
BEÁLLÍTÁSOK
Térkép stílusa
POI
A Térképdizájn annak beállítására szolgál,
hogyan kell megjelenniük a térkép színeinek:
Itt lehet beállítani, hogy milyen POI-k jelenjenek
meg a térképen. Minden kategóriának két alternatívája van - válassza ki, hogy egy kategóriában
található összes POI jelenjen meg, például "szállítási szolgáltatások".
• Nappal (Day) - fényes színek.
• Éjszaka (Night) - sötét színek, amelyek nem
zavarják az éjszakai látást.
• Auto (Automatic) - a rendszer az utastérben
Vagy nyisson meg egy kategóriát a ">" szimbólummal, és válassza ki, hogy melyik alkategóriákat
kell vagy nem kell mutatni.
POI alkategóriák.
•
Jelölje be, hogy melyik POI kategóriákat kell
mutatni a térképen a Vissza (Back) vagy
Lezárás (Close) lehetőség megnyomásával.
További tájékoztatásért, lásd az "Úti cél megadása POI-val" részt.
uralkodó fényviszonyoknak megfelelően vált
a Nappal és Éjszaka megjelenés között.
Fő POI kategóriák.
}}
45
BEÁLLÍTÁSOK
||
Kedvencek
Sebességmérő kamerák3
Útvonal-beállítások
Itt választhatók ki az útvonal kiszámításának módjára vonatkozó beállítások.
Állítsa be, hogy mutatni kell-e a Kedvencek
helyeket a térképen:
Állítsa be, hogy mutatni kell-e a
Traffipaxkamerák helyeket a térképen:
•
•
Igen/nem
További tájékoztatásért, lásd az "Úti cél megadása az utolsó/kedvenc/könyvtár használatával"
részt.
Igen/nem
Kapcsolódó információk
•
•
•
Sensus Navigation beállítások (42. oldal)
Úti cél megadása a legutóbbi/kedvenc/
könyvtár használatával (23. oldal)
Úti cél megadása POI használatával
(25. oldal)
Menü útvonal:
Beállítások
Navigáció
Útvonal
(Settings > Navigation > Route)
3A
46
funkció nem minden piacon érhető el.
BEÁLLÍTÁSOK
Az alábbi területeken végezhetők beállítások:
•
•
•
•
•
Útvonal tanulása (Route learning)
Alternatív útvonalak (Alternative routes)
Alapért. útvonaltípus (Default route type)
Elkerülés (Avoid))
Érkezési idő formátuma (Arrival time
format)
Útvonal-betanítás
Válassza ki, hogy engedélyezi-e az adatgyűjtést
az útvonalszámítás optimalizálásához.
•
Normál útvonaltípusok
Válassza ki az előnyben részesített útvonal normál típusát:
• Gyors (Fast)
• Gazd. (Eco)
• Tájkép (Scenic)
Akár az aktuális utazás közben is lehetséges
alternatív útvonalak kiválasztása - lásd az "Útiterv
és alternatív útvonal" részt.
Elkerülés
• Dugódíj köteles övezet (Congestion
charging zone)
•
•
•
•
Autószállító vonatok (Car train)
Komp (Ferry)
Autópálya (Highway)
Fizetős utak (Toll roads)
Időformátum
Válassza az érkezési idő megadásának módját:
• ETA5 - az úti célhoz érkezés becsült időpontja.
• RTA6 - az érkezésig hátralévő idő
Igen/nem
A megjelenő idők az úti cél időzónájára vonatkoznak.
Alternatív útvonalak
Kapcsolódó információk
•
•
Válassza ki, hogy megjelenjen-e 3 alternatív útvonal a célbairányítás elindítása előtt:
•
4
5
6
Igen/nem
Sensus Navigation beállítások (42. oldal)
Útiterv és alternatív útvonal (30. oldal)
Válasszon ki egy vagy több automatikus elkerülési lehetőséget az útvonal számításakor:
• Alagút (Tunnel)
• Országhatár4 (Country border)
Nem minden piacon/régióban.
ETA – Estimated Time of Arrival
RTA – Remaining Time to Arrival
47
BEÁLLÍTÁSOK
Forgalmi beállítások
Itt választhatja ki, hogyan jelenjenek meg a forgalommal kapcsolatos információk a térképen.
Közlekedési események
Döntse el, hogy milyen forgalmi eseményeknek
kell megjelenniük a térképen és melyeket kell
figyelembe venni az útvonal kiszámításakor. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
• Nincs (None)
• Nagy (Major)
• Mind (All)
A forgalom haladása
Döntse el, hogy megjelenjen-e a forgalom haladása a térképen, zöld vonalakkal. Állítsa be az
alábbiakat:
•
Menü útvonal:
Beállítások
Navigáció
Forgalom
(Settings > Navigation > Traffic)
Az alábbi területeken végezhetők beállítások:
• Közlekedési események (Traffic events)
• Akadálymentes forgalom (Traffic flow)
• Közl. események elkerülése (Avoid traffic
events)
• Forgalmi hírek szolg.: %s (Traffic
provider:)
48
Igen/nem
A narancssárga vagy piros vonalakat a pillanatnyi
forgalmi helyzet határozza meg és nem kapcsolhatók ki.
Közlekedési események elkerülése
Döntse el, hogy automatikusan elkerülje-e a
rendszer az útvonal mentén a közlekedési eseményeket vagy ne. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
• Soha (Never)
• Kérdés (Ask)
• Mindig (Always)
A rendszer figyelembe veszi a járművezető választását az útvonal kiszámításakor. Azok a választások, amelyeket a járművezetőnek "meg kell erősítenie" azok, amelyek az utazás során jelennek
meg.
Közlekedési hírek szolgáltatója:
Itt láthatók azok a források, amelyektől a forgalmi
információk származnak.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Sensus Navigation beállítások (42. oldal)
Forgalmi zavarok az útvonal mentén
(33. oldal)
Közlekedési információk (38. oldal)
Valós idejű közlekedési információk (RTTI)
(39. oldal)
BEÁLLÍTÁSOK
Irányítási beállítások
Itt választhatók ki a célbairányítás módjára vonatkozó beállítások.
A hangos irányítás szintje
Határozza meg a hangos útmutatásban szereplő
információk mennyiségét - válassza az alábbi
lehetőségek valamelyikét:
Rendszerbeállítások
Itt találhatók a szoftver és a térképadatok frissítésével kapcsolatos információk.
• Nincs (None) - nincs automatikus hangos
irányítás, de lehetőség van az aktuális
hangos utasítás egyszeri manuális kérésére.
• Alacsony (Low) - irányítási pontonként csak
egy üzenet.
• Mérsékelt (Moderate) - irányítási ponton-
ként legfeljebb 3 üzenet, korlátozott információkkal.
• Teljes (Full) - irányítási pontonként legfeljebb 4 üzenet és az összes rendelkezésre
álló információ.
Menü útvonal:
Beállítások
Navigáció
Útmutatás
(Settings > Navigation > Guidance)
Az alábbi területeken végezhetők beállítások:
• Hangos útmutatás (Guidance level)
• POI útvonal mentén (POI along route)
POI-k az útvonal mentén
Állítsa be, hogy mutatni kell-e a POI útvonal
mentén helyeket a térképen:
•
Igen/nem
A lista automatikusan kiválasztásra kerül, amikor
autópályán halad. További tájékoztatásért, lásd a
"POI-k az útvonal mentén" részt.
Kapcsolódó információk
•
•
Sensus Navigation beállítások (42. oldal)
POI-k az útvonal mentén (32. oldal)
Menü útvonal:
Beállítások
Navigáció
Rendszer
(Settings > Navigation > System)
Szoftververzió
A navigációs rendszer alaptérképével kapcsolatos
információk.
• Alap térképváltozat Base Map Version például 00.20.00.18
További tájékoztatásért, lásd az "A navigációs
rendszer szoftverének frissítése" címszót az "A
térképadatok frissítése a MapCare használatával"
részben.
}}
49
BEÁLLÍTÁSOK
||
Térképinformációk
A navigációs rendszer térképadataival kapcsolatos információk és parancsikonok a frissítésekhez.
• Térkép-információ (Map information) - térképek kezelése, frissítése és kedvenc régió
kiválasztása.
Kapcsolódó információk
•
•
50
Sensus Navigation beállítások (42. oldal)
A térképadatok frissítése a MapCare használatával (52. oldal)
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
A térképadatok frissítése a
MapCare használatával
A Volvo Sensus Navigation tulajdonosa frissítheti
a navigációs rendszer térképadatait az interneten
keresztül.
Általános információk a frissítésről
A frissítés távoli frissítés használatával közvetlenül végrehajtható mobiltelefonos kapcsolaton
vagy számítógép és USB memória használatával.
Az autó térképe számos előre meghatározott
régióra van osztva. A térképadatok frissítésekor
nem szükséges az összes régió frissítése - a járművezető választhatja csak egy vagy több adott
régió frissítését.
Egy vagy több régió frissíthető az autó internetkapcsolatán keresztül. Ha nagy számú régiót vagy a teljes térképet - kell frissíteni, akkor a térképadatok összessége olyan nagy lehet, hogy
sokkal egyszerűbb számítógép és USB memória
használatával frissíteni.
MEGJEGYZÉS
Ha az útiterv több régióra is kiterjed, akkor
ezeknek ugyanolyan verziószámúaknak kell
lenniük. Különben fennáll a lehetősége, hogy
a kiszámított útvonal váratlan úton fog haladni.
A térképszerkezet frissítése
Bizonyos esetekben le kell cserélni a térképszerkezetet - ez régiók hozzáadásakor vagy olyankor
szükséges, amikor egy nagy régiót kisebb
régiókra kell osztani. Amikor ez történik, akkor az
egyes régiók frissítésének kísérlete a normál eljárás használatával sikertelen, és az ennek okát
jelző üzenet jelenik meg.
Ehelyett a teljes térképet újra kell telepíteni USB
memórián keresztül. További tájékoztatásért,
tanulmányozza a Volvo Cars támogató weboldalt
(support.volvocars.com) vagy keressen fel egy
Volvo kereskedést.
A navigációs rendszer szoftverének
frissítése
A térképadatok mellett a navigációs rendszer
saját szoftvere is, amely folyamatos fejlesztés
alatt áll, időről-időre frissítést igényel. Ilyenkor
előfordulhat olyan helyzet, amikor a térképadatok
legújabb frissítését nem támogatja a navigációs
rendszer meglévő szoftvere. Ilyen esetekben egy
üzenet jelenik meg, amely arról tájékoztat, hogy
frissíteni kell a navigációs rendszer szoftverét. Ez
egy Volvo kereskedésben is végrehajtható.
További tájékoztatást találhat a "Szoftververzió"
címszó alatt a "Rendszerbeállítások" részben.
Frissítés távoli frissítéssel vagy USB
memórián keresztül
A térképek frissítésének módjával kapcsolatos
információkkal kapcsolatban, lásd a "Térképada-
52
tok frissítése távoli frissítéssel" és "A térképadatok frissítése személyi számítógép és USB használatával" részt.
Gyakran ismételt kérdések
Kérdés
Válasz
Lehetséges a térképadatok
platformjának módosítása, például Európáról
ÉszakAmerikára?
Igen, néhány kivétellel. Keressen
fel egy Volvo kereskedést a legfrissebb információkért.
Mennyi
ideig tart a
térképfrissítések
letöltése?
Ez a térképfájl méretétől és az
internetkapcsolat sávszélességétől függ. A frissítés méretével
kapcsolatos információk megjelennek a képernyőn.
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
Kérdés
Válasz
Milyen
méretű egy
frissítés?
Ez a piactól függ. Minden piac
térképéhez részletes információk állnak rendelkezésre - lásd
Volvo Cars támogató weboldal
(support.volvocars.com)
Egyik frissítés sem
működik mit tegyek?
Próbálja meglátogatni a Volvo
Cars támogató weboldalt
(support.volvocars.com) vagy
keressen fel egy Volvo kereskedést.
Térképadatok frissítése távoli
frissítéssel
Térképadatok frissítése távoli frissítéssel
(53. oldal)
•
A térképadatok frissítése személyi számítógép és USB használatával (54. oldal)
•
A Sensus Navigation hibakeresése
(56. oldal)
•
A térképes navigáció szerzői jogi védelme
(60. oldal)
•
A térképes navigáció licencszerződése
(58. oldal)
•
Rendszerbeállítások (49. oldal)
A letöltések kezelése a Távoli
frissítési szolgáltatás segítségével történik a központi
kijelző alkalmazás nézetében.
A mobiltelefonon keresztüli távoli frissítés végrehajtása előtt bizonyos részletekre figyelmet kell
fordítani.
Előkészületek
Kapcsolódó információk
•
Térképadatok letöltése az internetről
A távoli frissítés alapelve.
Kapcsolat
Az autó Bluetooth, Wi-Fi vagy kábeles kapcsolattal az USB aljzatban illetve az autó beépített
modemén keresztül az internethez csatlakozik. A
kapcsolat állapotát egy szimbólum mutatja a központi kijelző állapotmezőjében.
1.
Nyissa meg a Távoli frissítési szolgáltatás
alkalmazást az alkalmazás nézetből.
> Elindul egy letöltő alkalmazás, és egy ikon
jelzi az elérhető frissítések számát a
Térképek gombban.
2.
Nyomja meg a Térképek gombot a rendelkezésre álló alkalmazások listájának mutatásához.
3.
Jelölje ki az adott régiót - nyomja meg a LE
nyilat a térképadatok aktuális verziójának
adataihoz vagy nyomja meg a Telepítés
(Install) lehetőséget, hogy megtekintse, hogy
van-e újabb verzió.
További tájékoztatásért - lásd a Volvo Cars támogató weboldalt (support.volvocars.com) vagy
keressen fel egy Volvo kereskedést.
Lásd az "Az autó csatlakoztatása" és az "Internetkapcsolattal rendelkező autó" részben található információkat/leírást a kezelési útmutatóban.
}}
53
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
||
Otthoni régió
A járművezető kiválaszthatja az otthoni régi mutatását, és annak automatikus frissítését. Járjon el
az alábbiak szerint:
1.
Válassza ki a kérdéses régiót - nyomja meg a
LE nyilat a régió kibontásához.
2.
Nyomja meg az Beáll. kiind. ter.-ként gombot.
3.
Ha automatikus frissítések szükségesek,
akkor nyomja meg az Autom. frissítés:
gombot.
A térképadatok frissítése személyi
számítógép és USB használatával
Az USB memória használatával történő frissítés
előtt bizonyos dolgokra figyelmet kell fordítani.
Előkészületek
Az automatikus frissítések csak akkor választhatók ki, ha aktív a "Szoftverfrissítések háttérben
történő keresése" funkció, lásd a "Rendszerfrissítések" részt.
Kapcsolódó információk
•
54
A térképadatok frissítése a MapCare használatával (52. oldal)
A frissítési folyamat ábrája számítógéppel és USB
memóriával.
USB memória
Az alábbi paraméterekkel rendelkező USB
memóriára van szükség a frissítés kezeléséhez:
Paraméter
Követelmények
USB szabvány
(1.0/2.0/3.0):
Legalább 2.0
Fájlrendszer
(Ext2/NTFS/
FAT32):
FAT32
Kapacitás
(8/16/32/64
GB):
A térképfájlok mérete a
piactól függ - lásd az egyes
piacokra vonatkozó fájlméretet a "Részletes információk" részben a Volvo Cars
támogató weboldalon
(support.volvocars.com).
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
Pillanatnyi térképverzió
Példa a régiókra a térképadatokban - további információkért nyomja meg a LE nyilat.
Először keresse meg, hogy milyen verzió az autóban, mielőtt elkezdené a térképletöltést. Ez az
alábbiak szerint hajtható végre:
3.
1.
Az adatok letöltéséhez szükséges idő a térképfájl
méretétől és a kapcsolat sávszélességétől függően változó lehet.
Nyissa meg a Távoli frissítési szolgáltatás
alkalmazást az alkalmazás nézetből.
> Elindul egy letöltő alkalmazás, és egy ikon
jelzi az elérhető frissítések számát a
Térképek gombban.
2.
Nyomja meg a Térképek gombot a rendelkezésre álló alkalmazások listájának mutatásához.
3.
Jelölje ki az adott régiót - nyomja meg a LE
nyilat a térképadatok aktuális verziójának
adataihoz vagy nyomja meg a Telepítés
(Install) lehetőséget, hogy megtekintse, hogy
van-e újabb verzió.
Térképadatok letöltése az internetről
USB memóriára
Egy internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépen - menjen a Volvo Cars támogató weboldalra
(support.volvocars.com) és hajtsa végre a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
Példa a régiókra - a "Beállítás otthoni régióként" (Set as
home region) egyszeri megnyomása otthoni régióvá teszi
azt.
1.
Nyomja meg a "Részletes adatok" lehetőséget a frissítendő régiónál.
2.
Egy térkép kép jelenik meg a régióra vonatkozó legfrissebb térképadatokkal — ellenőrizze, hogy ez újabb-e, mint az autóban található verzió.
Csatlakoztasson egy USB memóriát a számítógéphez, és töltse le a frissítést az USB
memóriára.
A térképadatok átvitele USB
memóriáról az autóba
Általános leírás
Az átvitel a térképfájl méretétől függően
30-60 percet vesz igénybe és a navigációs/infotainment rendszernek aktívnak kell lennie.
Csatlakoztasson akkumulátortöltőt, hogy ne kockáztassa az indítóakkumulátor lemerülését a frissítés során. A frissítés vezetés közben is végrehajtható.
A teljes térképadatbázis frissítése közben az infotainment rendszer alábbi funkciói nem vagy csak
korlátozottan állnak rendelkezésre:
•
•
•
Navigáció
Hangutasítások
A merevlemezen tárolt adatok/média
}}
55
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
||
Frissítés
1. Aktiválja a navigációs rendszert a korábbi
"Pillanatnyi térképverzió" részben leírtaknak
megfelelően.
2.
Csatlakoztassa az USB memóriát az autó
USB aljzatához.
3.
A navigációs rendszer automatikusan észleli,
ha frissítés áll rendelkezésre, és a frissítés
során a képernyő %-os formában mutatja,
hogy a folyamat mekkora része van még
hátra.
A frissítés elindításához a járművezetőnek
meg kell érintenie az Megerősítés lehetőséget - vagy az elvetéséhez az Mégse lehetőséget.
4.
5.
6.
56
Érintse meg az Megerősítés lehetőséget A frissítés elindul, és a központi kijelzőn látható a folyamat haladása.
A képernyő mutatja, amikor az átvitel befejeződött - ennél a pontnál távolítsa el az USB
memóriát.
Ellenőrizze, hogy a helyes térképadatok vannak-e az autóban a korábbi "Pillanatnyi térképverzió" címszó alatt leírtak szerint.
A Sensus Navigation hibakeresése
Megszakítások
Mi történik ha...
Válasz
...az infotainment
rendszer kikapcsol
a frissítés közben?
A folyamat szünetel,
majd automatikusan folytatódik a rendszer újbóli
aktiválásakor, például a
motor beindításakor.
...az USB memóriát
kihúzzák, mielőtt a
frissítés befejeződne?
A folyamat szünetel,
majd automatikusan folytatódik, ha az USB
memóriát újra csatlakoztatják az autóhoz.
Ha a frissítés megszakad, akkor mindig megjelenik egy magyarázó szöveges üzenet a központi
kijelzőn.
További tájékoztatásért - lásd a Volvo Cars támogató weboldalt (support.volvocars.com) vagy
keressen fel egy Volvo kereskedést.
Kapcsolódó információk
•
A térképadatok frissítése a MapCare használatával (52. oldal)
Az alábbiakban példákat láthat olyan dolgokra,
amelyek a navigációs rendszer hibájaként értelmezhetők.
Az autó helyzete rossz a térképen
A navigációs rendszer körülbelül 20 méteres
pontosságig mutatja az autó helyzetét.
Amikor egy másik úttal párhuzamosan, kanyargós
utakon, több szintű utakon halad vagy hosszú
távolságot vezetett bármilyen megkülönbözető
kanyar nélkül, akkor nagyobb esély van a hibára.
A magas hegyek, épületek, alagutak, völgyhidak,
aluljárók/felüljárók stb. szintén negatív hatással
vannak a műholdjelek vételére, ami azt jelenti,
hogy az autó helyzetének kiszámítási pontossága
csökken.
A rendszer nem mindig a leggyorsabb/
legrövidebb utat számítja ki
Az útvonal számításakor számos tényező figyelembe vétele szolgál az elméletileg legjobb eredmény meghatározását. Ezek a tényezők többek
között az útvonal hosszúsága, az út szélessége,
az út besorolása, a forgalom sűrűsége és a
sebességkorlátozások. Azonban határozottan
lehetséges, hogy a helyismerettel rendelkező
gyakorlott járművezető jobb útvonalat képes
választani.
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
A rendszer például használhat fizetős
utakat vagy kompokat, miközben a
járművezető elkerülné ezeket.
Műszaki okokból a rendszer a hosszú távolságot
átívelő útvonalak kiszámítása során csak a
nagyobb utakat tudja használni.
Ha a fizetős utak és autópályák elkerülését
választotta, akkor azok a lehető legnagyobb mértékben elkerülésre kerülnek és csak akkor használja azokat a rendszer, ha nincs más ésszerű
lehetőség.
Szállítást követően az autó helyzete
helytelen a térképen
Ha például kompon vagy vonaton vagy a műholdjelek vételét egyéb módon akadályozva szállítják
az autót, akkor akár 5 percet vehet igénybe az
autó helyzetének megfelelő kiszámítása.
Az autó szimbólum a kijelző képernyőn
logikátlanul viselkedhet, miután
gumiabroncsot cserélt.
A műholdvevő mellett, az autó fordulatszám-érzékelője és egy giroszkóp is segít az autó pillanatnyi
helyzetének és haladási irányának meghatározásában. A pótkerék felszerelését vagy a nyári és
téli kerekek cseréjét követően a rendszernek
"meg kell tanulnia" az új kerekek méretét.
A rendszer optimális működése érdekében ezért
ajánlott az autó vezetése egy ideig olyan utakon,
ahol jó a műholdvétel (jó láthatóság).
A térkép képe nem felel meg a valós
helyzetnek
Az olyan tényezők, mint az úthálózat bővítése és
átépítése, az új közlekedési szabályok folyamatos
bevezetése stb. azt okozzák, hogy a térképadatbázis nem mindig, nem minden helyzetben teljes.
Ezért a térképadatok folyamatos fejlesztés és
frissítés alatt állnak - időnként ellenőrizze, hogy
rendelkezésre állnak-e frissítések.
Az autó szimbólum ugrál vagy forog a
képernyőn
A rendszernek néhány másodpercre van szüksége az autó helyzetének és a mozgásának érzékeléséhez az elindulás előtt.
Care" részben további információkat talál a verzióval és a földrajzi területtel kapcsolatban, amelyet lefed.
A térképek frissítésével kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd még a Volvo Cars támogató
weboldalt (support.volvocars.com). Vagy keressen
fel egy Volvo kereskedést
Kapcsolódó információk
•
Gyors útmutató a térképes navigációhoz
(6. oldal)
•
A térképadatok frissítése a MapCare használatával (52. oldal)
Kapcsolja ki a rendszert és állítsa le a motort.
Indítsa el újra, de maradjon álló helyzetben egy
ideig az indulás előtt.
A térképinformációk nem naprakészek
Lásd a következő címszó alatti választ.
Hogyan ellenőrizheti egyszerűen a
járművezető a használt térkép
verzióját?
1.
Pöccintsen a központi kijelző alkalmazás
nézetéhez.
2.
Válassza ki a Távoli frissítési szolgáltatás
alkalmazást.
Ellenőrizhetők az aktuális verzióval kapcsolatos
információk. A "Térképadatok frissítése - Map-
57
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
A térképes navigáció
licencszerződése
Az engedély1 bizonyos tevékenységek működtetésének jogára vagy valaki más jogának a szerződés feltételeinek megfelelően történő használatára vonatkozó szerződés.
VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCSZERZŐDÉS
A HERE ADATBÁZISÁNAK HASZNÁLATA
ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A
VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉST.
FIGYELMEZTETÉS A FELHASZNÁLÓNAK
JELEN SZERZŐDÉS LICENCSZERZŐDÉSKÉNT,
NEM PEDIG ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSKÉNT
JÖTT LÉTRE ÖN ÉS A HERE EUROPE B.V.
(“HERE”) KÖZÖTT A HERE NAVIGÁCIÓS
TÉRKÉP ADATBÁZISA ÖNT ILLETŐ
PÉLDÁNYÁNAK VONATKOZÁSÁBAN,
BELEÉRTVE A HERE ÁLTAL KIADOTT
KAPCSOLÓDÓ SZÁMÍTÓGÉPES SZOFTVERT,
ADATHORDOZÓT ÉS TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ
NYOMTATOTT DOKUMENTÁCIÓT (A
TOVÁBBIAKBAN EGYÜTTESEN AZ
„ADATBÁZIS”). AZ ADATBÁZIS
HASZNÁLATÁVAL ÖN MAGÁRA NÉZVE
KÖTELEZŐNEK FOGADJA EL A JELEN
VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS (A
„SZERZŐDÉS”) ÖSSZES FELTÉTELÉT.
AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL A JELEN
SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT,
1
58
EULA = End User License Agreement
HALADÉKTALANUL JUTASSA VISSZA AZ
ADATBÁZIST AZ ÖSSZES TARTOZÉKÁVAL
EGYÜTT AZ ELADÓNAK. ILYEN ESETBEN A
VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSRE KERÜL.
TULAJDONJOG
Az Adatbázis és az abban megtestesülő szerzői
jogok és szellemi tulajdonjogok, illetve
szomszédos jogok tulajdonosa a HERE, vagy
annak licencbirtokosai. A HERE és az eladó
fenntartja az Adatbázist tartalmazó adathordozó
tulajdonjogát mindaddig, amíg Ön teljes
egészében ki nem egyenlíti a HERE-nek és/vagy
az eladónak a jelen vagy hasonló Szerződések
alapján az Ön számára biztosított Adatbázisért
fizetendő összeget.
A LICENC BIZTOSÍTÁSA
A HERE nem kizárólagos licencet biztosít Önnek
az Adatbázis személyes célokra történő
felhasználására, illetve az Ön vállalatának belső
tevékenységi körében történő felhasználására.
Jelen licenc nem tartalmazza az allicencbe adás
jogát.
FELHASZNÁLÁSI KORLÁTOZÁSOK
Az Adatbázis használata azon meghatározott
rendszerre korlátozódik, amely számára készült;
az érvényben lévő jogszabályok (pl. az Európai
Unió a számítógépi programok jogi védelméről
szóló (91/250), valamint az adatbázisok jogi
védelméről szóló (96/9) irányelvén alapuló
nemzeti jogszabályok) által kifejezetten
megengedett mértéken túl Ön nem készíthet
kivonatot, illetve nem hasznosíthatja újra az
Adatbázis tartalmának lényeges részeit, illetve az
Adatbázis semekkora hányadát nem
reprodukálhatja, nem másolhatja, nem
módosíthatja, nem dolgozhatja át, nem fordíthatja
le, nem fejtheti vissza és nem fordíthatja vissza.
Amennyiben az európai szoftverirányelv (vagy az
arra alapuló nemzeti jogszabályok) értelmében a
termékről együttműködési információt kíván
szerezni, az említett információ megadására
méltányos lehetőséget kell biztosítania a HERE
számára, a HERE által meghatározott méltányos
feltételek – beleértve ennek költségét is –
mellett.
Az Adatbázis a HERE részére licencbe adás útján
biztosított, harmadik felektől származó
információkat foglal magában, és az alábbi URL
címen található feltételek és tulajdonjogi
megjegyzések vonatkoznak rá:
here.com/supplierterms
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
A LICENC ÁTRUHÁZÁSA
Ön nem ruházhatja át az Adatbázist harmadik
felekre, kivéve, ha azt olyan rendszerre telepítik,
mely számára az Adatbázis készült, illetve ha Ön
nem tartja meg az Adatbázis egyetlen példányát
sem, feltéve hogy az átruházás
kedvezményezettje magára nézve kötelezőnek
fogadja el a jelen Szerződés feltételeit, és ezt
írásban megerősíti a HERE felé. A többlemezes
készletek csak a HERE által rendelkezésre
bocsátott komplett készletekként ruházhatók át
vagy értékesíthetők; részenként nem ruházhatók
át, illetve nem értékesíthetők.
A GARANCIA KORLÁTOZÁSA
A HERE az alábbi figyelmeztetések kikötésével
garantálja, hogy az Adatbázis Önt megillető
példánya a beszerzését követő 12 hónap során
megbízhatóan fog működni az Adatbázis
beszerzésének időpontjában érvényben lévő
HERE pontossági és teljességi követelményeinek
megfelelően, mely követelményeket a HERE
kérésre az Ön rendelkezésére bocsát.
Amennyiben az Adatbázis nem a jelen korlátozott
garanciának megfelelően működik, a HERE
minden tőle telhetőt megtesz az Adatbázis nem
megfelelő példányának kijavítása vagy cseréje
érdekében. Ha az Adatbázis mindezen
erőfeszítések ellenére sem működik az itt leírt
garanciáknak megfelelően, Ön vagy kérheti az
Adatbázisért fizetett összeg méltányos
visszatérítését, vagy elállhat a jelen Szerződéstől.
Ez a megoldás jelenti a HERE teljes körű
felelősségvállalását, és az Ön kizárólagos
jogorvoslati lehetőségét a HERE ellen. A jelen
bekezdésben kifejezetten leírtak kivételével a
HERE nem garantál, illetve nem tesz semmilyen
kijelentést az Adatbázis használatából eredő
eredmények felhasználását illetően annak
helyessége, pontossága, megbízhatósága vagy
egyéb vonatkozása tekintetében. A HERE nem
garantálja, hogy az Adatbázis hibamentes, vagy
hibamentes lesz. A HERE, az eladó vagy bármely
más személy által szóban vagy írásban adott
információ vagy tanács nem hoz létre garanciális
kötelezettséget, illetve semmilyen módon sem
bővíti a fentiekben leírt korlátozott garancia körét.
A jelen Szerződésben meghatározott korlátozott
garancia nem érinti, illetve nem sérti azokat a
törvényben meghatározott jogokat, melyek Önt a
rejtett hibákra vonatkozó törvényi garancia szerint
megilletik.
Amennyiben Ön nem közvetlenül a HERE-től
szerezte be az Adatbázist, a HERE által a jelen
Szerződésben biztosított jogokon túlmenően az
országában érvényben lévő törvényekben
meghatározott jogokkal élhet azon személy ellen,
akitől az Adatbázist beszerezte. A HERE által
nyújtott fenti garancia nem érinti ezeket a
törvényes jogokat. Ön a jelen Szerződésben
biztosított garanciális jogokon túlmenően
érvényesítheti ezeket a jogokat.
A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
Az Adatbázisért fizetendő ár nem tartalmazza az
Adatbázis használatából eredő esetleges
következményes, közvetett vagy korlátlan
közvetlen károkért történő kockázatvállalást.
Ennek megfelelően a HERE semmilyen
körülmények között nem vállal felelősséget
semmi nemű következményes vagy közvetett
kárért, ideértve egyebek mellett az Adatbázis Ön
általi használatából eredő, Önt vagy bármely
harmadik felet érintő anyagi veszteséget,
adatvesztést vagy a használat ellehetetlenülését,
sem szerződéses, sem szerződésen kívüli
károkozás következtében, sem garanciális
kötelezettség alapján, még akkor sem, ha a
HERE-t az ilyen károk lehetőségéről
tájékoztatták. A HERE közvetlen károkért fennálló
felelősségvállalása minden esetben az Adatbázis
Önt illető példányának árára korlátozódik.
A JELEN SZERZŐDÉSBEN KIKÖTÖTT
KORLÁTOZOTT GARANCIA ÉS A
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KORLÁTOZÁSA NEM
ÉRINTI, ILLETVE NEM SÉRTI AZ ÖN
TÖRVÉNYES JOGAIT ABBAN AZ ESETBEN, HA
ÖN NEM ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KERETÉBEN
VÁSÁROLTA MEG AZ ADATBÁZIST.
}}
59
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
||
FIGYELMEZTETÉSEK
Az Adatbázis az idő múlásából, a körülmények
változásából, valamint a felhasznált források és az
átfogó földrajzi adatok begyűjtésének
természetéből fakadóan pontatlan vagy hiányos
információkat tartalmazhat, melyek pontatlan
eredményekhez vezethetnek. Az Adatbázis nem
tartalmaz utazási időre és nem feltétlenül
tartalmaz – többek között – a szomszédos
országok biztonságára, a törvények
alkalmazására, vészhelyzetben igénybe vehető
segítségre, építkezésekre, út- vagy
sávlezárásokra, az utak meredekségére vagy
besorolására, a hidak magasságára, súlyvagy
egyéb korlátozásokra, útviszonyokra, különleges
eseményekre vonatkozó információkat, a
tulajdonában lévő navigációs rendszer márkájától
függően.
IRÁNYADÓ JOG
Jelen Szerződésre azon ország jogszabályai
alkalmazandók, melyben Ön az Adatbázis
beszerzésének időpontjában lakóhellyel
rendelkezik. Ha Ön jelenleg nem az Európai
Unióban vagy Svájcban lakik, akkor annak az
Európai Unión vagy Svájcon belüli illetékességi
területnek a jogszabályait kell alkalmazni, ahol az
Adatbázist beszerezte. Minden egyéb esetben,
vagy ha nem határozható meg, hogy milyen
illetékességi területen szerezte be az Adatbázist,
a holland jogszabályokat kell alkalmazni. Az
Adatbázis beszerzésének időpontjában az Ön
lakóhelye szerint illetékes bíróság rendelkezik
hatáskörrel a jelen Szerződésből eredő vagy azzal
60
kapcsolatos jogviták eldöntésében. Ez nem sérti a
HERE azon jogát, mely szerint keresetet nyújthat
be az Ön akkori lakóhelye szerint illetékes
bírósághoz.
Kapcsolódó információk
•
A térképadatok frissítése a MapCare használatával (52. oldal)
•
A térképes navigáció szerzői jogi védelme
(60. oldal)
A térképes navigáció szerzői jogi
védelme
A szerzői jogokkal (© Copyright) kapcsolatos
tájékoztatásért - lásd az "A térképes navigáció
licencszerződése" részt
Kapcsolódó információk
•
A térképadatok frissítése a MapCare használatával (52. oldal)
•
A térképes navigáció licencszerződése
(58. oldal)
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
A
Az autó szállítása
I
57
Információs kártya
Irányítás
quick guide
B
Beállítások
Térképbeállítások
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
Irányítási beállítások
Iránymutató pontok az útitervben
R
33
31
25
F
Forgalmi akadály az útvonal mentén
58, 60
25
56
Kerülőút
34
Közlekedési információk
sugárzás
48
38
Térképadatok frissítése
Térképbeállítások
43
Küldés az autóhoz
26
Térképnézet
43
T
52, 53, 54
33
H
Hangvezérlés
beállítások
Szerzői jog
Kérdések és válaszok
L
Hangfelismerés
S
Szimbólumok
létesítmények
K
Érdekes pontok (POI-k)
6
7
42, 46, 49
43
É
Rendszer aktiválása
14, 15
Ú
Létesítmények
Szimbólumok
25
Licencszerződés
58
Úti cél
Úti cél beállítása
20, 25
20, 21, 23, 25, 26
Útiterv és alternatív útvonal
30
16
P
POI az útvonal mentén
V
32
Valós idejű forgalmi információk (RTTI)
39
61
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
62
TP 20510 (Hungarian), AT 1546, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement