Volvo | XC90 Twin Engine | ‏Excellence Lounge | Volvo XC90 Twin Engine 2019 Late ‏Excellence Lounge

Volvo XC90 Twin Engine 2019 Late ‏Excellence Lounge
XC90
EXCELLENCE LOUNGE
F ÜG G ELÉ K
VÄLKOMMEN!
Itt olvashat a Volvo XC90 Excellence Lounge hátsó üléseihez tartozó funkciókról. Az autóban, az alkalmazásban és az interneten részletesebb
használati információk állnak rendelkezésre.
AZ AUTÓ KÖZPONTI KIJELZŐJE
A kezelési útmutató az autó központi kijelzőjén tekinthető meg, ahol a
felső nézeten keresztül érhető el.
MOBILALKALMAZÁS
A kezelési útmutató okostelefonokon és táblagépeken futtatható alkalmazás (Volvo Manual) formájában áll rendelkezésre. Az alkalmazás egyes
funkciókról oktató videókat is tartalmaz.
A VOLVO TÁMOGATÓ WEBOLDALA
A Volvo Cars támogató weboldala (support.volvocars.com) útmutatókat és
oktató videókat valamint kiegészítő információkat és támogatást is tartalmaz Volvójához és autója használatához.
NYOMTATOTT INFORMÁCIÓK
A kezelési útmutató kesztyűtartóban található melléklete a biztosítékokkal
kapcsolatos információkat és műszaki adatokat valamint a fontos és gyakorlati információk összefoglalását tartalmazza. Megrendelhető a kezelési
útmutató és a hozzá tartozó melléklet nyomtatott változata.
TARTALOMJEGYZÉK
01. ALAGÚTKONZOL A HÁTSÓ ÜLÉSBEN
Ez a rész írja le, hogy mi található az alagútkonzolban a hátsó ülésben, például a vezérlő kijelző és, hogy mi vezérelhető innen valamint a hűtődoboz és az italok melegítésével és hűtésével kapcsolatos tudnivalók.
02. LOUNGE CONSOLE
Itt találhatók a Lounge Console-lal és annak beállításaival kapcsolatos információk.
03. ÜLÉSBEÁLLÍTÁSOK
Itt találhatók az ülések állításával és beállításával kapcsolatos információk és az ülések funkciói.
04. A BELSŐ TÉR ÁTTEKINTÉSE
Itt olvasat az autó belső teréről, és áttekintést kapat például a különböző tárolórekeszekről.
05. SPECIÁLIS SZÖVEGEK
Figyelmeztetés, fontos és megjegyzés szövegek, amelyeket el kell olvasni.
A kiadás időpontjában, minden ismert opció/tartozék típusa csillaggal van jelölve: *.
01
VEZÉRLŐ KIJELZŐ A HÁTSÓ ÜLÉSNÉL
A vezérlő kijelző az alagútkonzolban helyezkedik el a hátsó ülések
között és az ülés funkcióit, italok melegítését és hűtését és a Lounge
Console funkcióit szabályozza.
A képernyő felemelése
– Nyomja meg a képernyő tetejét. A képernyő automatikusan emelkedik fel és aktiválódik.
A világítás bizonyos idő elteltével kikapcsol. Érintse meg a képernyőt az
újbóli bekapcsoláshoz.
A képernyő leengedése
A képernyő leengedése manuálisan történik:
– Nyomja meg a képernyő tetejét. Nyomja, amíg a képernyő teljesen
vissza nem húzódik az alagútkonzolba. A képernyő a leengedéskor
kikapcsol.
01
NAVIGÁLÁS A VEZÉRLŐ KIJELZŐN
A vezérlő kijelző érintésérzékeny képernyő, amely különböző nézeteket
tartalmaz. Érintsen meg egy gombot a képernyőn a beállítások vagy
funkciók aktiválásához vagy módosításához.
A kezdő nézet gombjai
A bal és a jobb oldali ülés fűtése.
A pohártartó hűtése/fűtése.
A bal és a jobb oldali ülés szellőztetése.
A Lounge Console beállítása a hátsó ülésről.
Visszatérés a kezdőlap nézethez egy másik nézetből
A vezérlő kijelző bizonyos idő elteltével automatikusan visszatér a kezdő
nézethez.
01
HŰTŐDOBOZ
A kartámasz mögött egy hűtődoboz található, amely két palack és a
kristálypoharak tárolásához biztosít helyet.
Nyomja meg a fedél felett található gombot a doboz kinyitásához.
A doboz belsejében található egy kezelőszerv a hőmérséklet beállításához.
A hűtés funkció akkor aktív, amikor jár a motor vagy a II állásban van a
gyújtás.
MELEG ÉS HIDEG ITALOK
A kartámasz elején két csésze-/pohártartó valamint egy melegítő/hűtő
tartó található például palackokhoz vagy teás-/kávéscsészékhez.
– Nyomja meg a fedelet a tartó kinyitásához. A melegítés vagy hűtés a
vezérlő kijelzőről szabályozható. A kék LED-ek azt jelzik, hogy a hűtés,
a piros LED-ek pedig, hogy a melegítés aktív.
A fűtés és a hűtés akkor kapcsolható be, amikor be van indítva az autó
vagy a gyújtás a II állásban van.
Érintse meg többször egymás után a gombot a vezérlő kijelzőn
a két funkció közötti váltáshoz: hűtés és fűtés. A gomb mutatja
a beállított pozíciót.
01
AZ ASZTALOK KIHAJTÁSA
A kartámasz alatt két asztal található, amelyek a hátsó ülések fölé hajthatók.
1. Nyissa ki teljesen a kartámasz fedelét.
2. Emelje ki az asztalt a kartámaszból a bőr fül használatával, és fordítsa
ki teljesen függőleges helyzetbe.
3. Hajtsa le az asztalt az ülés fülé, és csúsztassa oldalra.
Ismételje meg a lépéseket fordított sorrendben az asztal visszahajtásához.
01
USB CSATLAKOZÓK ÉS ELEKTROMOS ALJZATOK
USB-csatlakozók: A kartámasz alatt két USB-csatlakozó található. A
képernyő konzol* a vezetőülés fejtámlájának hátulján szintén tartalmaz
két USB-csatlakozót. A csatlakozók például mobiltelefonok vagy táblagépek töltéséhez használhatók. Az USB csatlakozókon keresztül nem
játszható le média az autó hangrendszerén.
Elektromos aljzatok: Egy 12 voltos és egy 230 voltos aljzat található
a hátsó ülés kartámasza alatt.
230 V: Az aljzat számos 230 V tápellátást igénylő tartozékhoz használható, például töltőkhöz vagy hordozható számítógépekhez (150 W maximális teljesítmény).
– Dugja be a tartozék csatlakozóját. Csatlakoztassa le a tartozékot a
csatlakozó kihúzásával.
12 V: Az aljzat számos 12 V tápellátást igénylő tartozékhoz használható, például zenelejátszókhoz vagy mobiltelefonokhoz (120 W maximális teljesítmény).
– Távolítsa el a szivargyújtót az aljzatból, és dugja be a tartozék csatlakozóját. Húzza ki a tartozék csatlakozóját, és helyezze vissza a szivargyújtót, amikor nem használja az aljzatot.
Az autó elektromos rendszerének legalább I gyújtáshelyzetben kell lennie ahhoz, hogy az USB csatlakozók és az elektromos aljzatok tápellátást biztosítsanak.
LOUNGE CONSOLE
A Lounge Console egy 12.9 hüvelykes érintőképernyőből és egy lábtartóból valamint tároló rekeszből áll. A Lounge Console a hátsó ülés
vezérlő kijelzőjével előre/hátra állítható.
Érintse meg a gombot a vezérlő kijelzőn annak a nézetnek az
eléréséhez, ahol a Lounge Console beállítható.
Érintse meg a gombot a képernyő olvasás módba állításához
vagy visszahúzásához. Olvasás módban a képernyő szöge
manuálisan állítható. Nyomja meg a kinyújtás/visszahúzás
gombot a képernyő kinyújtásának/visszahúzásának megszakításához. Ennek állításakor ügyeljen a becsípődés-veszélyre.
A konzol a nagyobb kényelem érdekében előre/hátra mozgatható. Ennek beállításakor ügyeljen a becsípődés-veszélyre.
Érintse meg a gombot a képernyő visszahúzásához (ha ki van
húzva) és a konzol teljesen előre állításához. A megállításhoz
érintse meg újra a gombot.
Lehetőség van a lábtartó három különböző helyzetbe állítására valamint
annak becsukására. A lábtartót a lábával, a Lounge Console alsó szélén
található gomb használatával nyithatja ki, a helyzete aztán manuálisan
állítható. A tárt helyzetbe engedéshez, először emelje azt a felső helyzetbe, majd engedje le teljesen.
Érintse meg a gombot a lábtartó beépített fűtés funkciójának
bekapcsolásához.
02
A tárolóhely fedelének zárása
02
Becsukott helyzetben a hozzá tartozó záró kártyával zárható a tárolóhely
fedele a konzolban. A záráshoz/nyitáshoz, tartsa a kártyát a kulcsolvasó
elé a konzol jobb oldalán, ahol egy kulcs szimbólum látható. A záráskor/
nyitáskor tompa kattanó hang hallható. A zárkártya hengeres részének
a kulcs szimbólum felé kell néznie. A zárt és nyitott mód közötti váltáshoz, mozdítsa el pár másodpercre a kártyát a kulcsolvasótól, majd
mutassa oda újra.
Lounge Console alkalmazás
Az Excellence Lounge alkalmazás a képernyő Lounge Console részén
található. Ez segít az autó által kínált lehetőségek felfedezésében, információkat nyújt az egyedi Excellence Lounge funkciókról és segít
például a Wi-Fi vagy Bluetooth csatlakozásban.
A HÁTSÓ ÜLÉS BEÁLLÍTÁSA
Az autó hátsó ülései az ülések oldalán található kezelőszervek használatával állíthatók be.
Állítsa be a háttámla dőlését a kezelőszerv előre/hátra állításával.
Emelje/süllyessze az ülést a kezelőszervek hátsó részének felfelé/
lefelé állításával. Mozgassa előre/hátra az ülést a kezelőszervek
előre/hátra mozdításával.
Az üléspárna első részének emelése/süllyesztése a kezelőszerv
első részének fel/le mozgatásával történik.
A masszázs, az oldaltámasz, a deréktámasz és az üléspárnanyúlvány
beállítása a többfunkciós kezelőszervvel történik.
Egyszerre csak egyféle mozgás (előre/hátra/fel/le) végezhető. Az ülésbeállítás az autó járása közben és bizonyos ideig a hátsó ajtók nyitását
követően végezhető anélkül, hogy az autó járna. A beállítás bizonyos
ideig az autó leállítását követően is végrehajtható.
Az ülések túlterhelés-védelemmel rendelkeznek, amely akkor old ki, ha
az ülés megakad valamilyen tárgyban. Ha ez történik, akkor távolítsa el
az akadályt, majd működtesse újra az ülést.
Lehetséges, hogy az alvó/komfort helyzetbe állításhoz először kissé
előre kell mozdítani az ülést.
03
AZ ÜLÉS BEÁLLÍTÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA
A deréktámasz, a háttámla-oldaltámasz, az üléspárnahossz és a maszszázs beállításához használja az ülés oldalán elhelyezkedő többfunkciós
kezelőszervet. A beállítások a vezérlő kijelzőn megjelenő többfunkciós
kezelőszerv használatával hajthatók végre. A kijelző egyszerre csak egy
ülés beállításait mutatja.
1. Emelje fel a vezérlő kijelzőt.
03
2. Aktiválja az ülésbeállítást a többfunkciós kezelőszerv bármilyen irányú
forgatásával vagy megnyomásával. Az ülésbeállítások nézet nyílik
meg a vezérlő kijelzőn.
3. Válassza ki a kívánt funkciót a vezérlő kijelzőn a kijelző megérintésével vagy a többfunkciós kezelőszerv fel/le forgatásával.
4. A beállítást a kezelőszerv kívánt irányba mozdításával módosíthatja.
Masszázs
Érintse meg a képernyőgombot vagy válassza ki a funkciót a
többfunkciós kezelőszerv használatával a masszázs funkció
bekapcsolásához. Amikor le van állítva az autó, akkor nem
használható a masszázs funkció.
Az alábbi beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre a masszázshoz:
Be/ki:
Válassza a Be vagy Ki lehetőséget a masszázs funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához.
1-5. program:
Öt előre beállított masszázsprogram közül választhat. Válaszszon a 1 (duzzadás), 2 (növekvő), 3 (fejlett), 4 (derék) és 5
(váll) lehetőségek közül.
Intenzitás:
Válasszon az alacsony, normál és magas közül.
Sebesség:
Válasszon a lassú, normál és gyors közül.
Oldaltámasz
Érintse meg a képernyőgombot vagy válassza ki a funkciót a
többfunkciós kezelőszervvel a háttámla-oldaltámasz beállításának aktiválásához a háttámlában.
•
Nyomja meg az ülésgomb első részét a többfunkciós kezelőszerven
az oldaltámasz növeléséhez.
•
Nyomja meg az ülésgomb hátsó részét az oldaltámasz csökkentéséhez.
Deréktámasz
Érintse meg a képernyőgombot vagy válassza ki a funkciót a
többfunkciós kezelőszervvel a deréktámasz beállításának aktiválásához a háttámlában.
•
Nyomja fel/le az ülésgombot a többfunkciós kezelőszerven a deréktámasz fel/le mozgatásához.
•
Nyomja meg az ülésgomb első részét a deréktámasz növeléséhez.
•
Nyomja meg az ülésgomb hátsó részét a deréktámasz csökkentéséhez.
Üléspárnanyúlvány
Érintse meg a képernyőgombot vagy válassza ki a funkciót a
többfunkciós kezelőszervvel az üléspárna hosszának beállításához.
•
Nyomja meg az ülésgomb első részét a többfunkciós kezelőszerven
az üléspárna kinyújtásához.
•
Nyomja meg az ülésgomb hátsó részét az üléspárna visszahúzásához.
03
FŰTHETŐ/SZELLŐZTETHETŐ ÜLÉSEK
Az ülések hideg időben a komfortérzet érdekében fűthetők. Az ülésfűtés szabályozása a vezérlő kijelzőről történik.
Érintse meg többször egymás után a bal vagy jobb oldali üléshez tartozó gombot a három pozíció közötti váltáshoz: magas,
közepes és alacsony. A gomb mutatja a beállított szintet.
Az ülések szellőztethetők például ruhák megszárításához. Az ülésszellőztetés szabályozása a vezérlő kijelzőről történik.
03
Érintse meg többször egymás után a bal vagy jobb oldali üléshez tartozó gombot a három pozíció közötti váltáshoz: magas,
közepes és alacsony. A gomb mutatja a beállított pozíciót.
RÖGZÍTŐPONTOK GYERMEKÜLÉSEKHEZ
Az autó a hátsó üléssorban rögzítőpontokkal, , rendelkezik gyermekülésekhez.A felső rögzítő pontok elsődlegesen előre néző gyermekülések számára vannak kialakítva.
– Csúsztassa előre az ülést, és hajtsa előre a háttámlát, hogy hozzáférjen a rögzítőponthoz.
> Mindig tartsa be a gyártó helyes beszerelésre vonatkozó utasításait.
TÁROLÓHELYEK
A vezetőülésen egy árnyékoló* található amely ruhaakasztóval rendelkezik.
Az ajtók oldalában hamutartók helyezkednek el.
Az ülések közötti kartámasz alatt tárolóhely található.
Az ajtók oldalában tárolórekeszek helyezkednek el.
A vezetőülés háttámlájában egy tárolózseb található.
Az alagútkonzol oldalain tárolózsebek találhatók.
Az üléspárna első részén egy kis zseb található.
04
7
FOGANTYÚ A CSOMAGTÉRBEN
Az autó foszforeszkáló fogantyúval van felszerelve a csomagtérajtó belsején. Ez arra szolgál, hogy vészhelyzetben belülről ki lehessen nyitni a
csomagtrérajtót.
– Húzza le a fogantyút a csomagtérajtó kinyitásához.
Használat után a fogantyút manuálisan kell visszanyomni az eredeti
helyzetébe.
04
TÁBLAGÉPTARTÓ*
A választott felszereltségi szinttől függően, egy táblagéptartó található
az egyes első ülések fejtámláján. A támogatott táblagépekkel kapcsolatban, keresse meg Volvo kereskedőjét.
A táblagép rögzítése a tartóban
1. Csúsztassa a táblagépet a rugós egységhez a tartó bal oldalán.
2. Hajtsa a táblagépet a tartó felé, és hagyja, hogy visszarugózzon a
keret alatt.
3. Nyomja le a tartót a konzolba, amíg be nem kattan.
Távolítsa el a tartót annak konzoljáról
A táblagéptartót mindig el kell távolítani az ülésnek vagy a háttámlának
a normál üléspozíción túl történő állításakor.
1. Nyomja le a tartót a konzolba
gombot a fejtámlán .
2. Húzza ki a tartót a konzolból.
és ezzel egy időben nyomja meg a
04
SPECIÁLIS SZÖVEGEK
súlyos vagy halálos következményei lehetnek. A kisgyermekek különösen érzékenyek.
A kezelési útmutató és az egyéb kézikönyvek tartalmazzák a biztonsági utasításokat és az összes
figyelmeztetés, fontos és megjegyzés szövegeket,
amelyeket el kell olvasni. Néhány funkció csak bizonyos piacokon érhető el.
NAVIGÁLÁS A VEZÉRLŐ KIJELZŐN
Ne használjon éles tárgyakat a képernyőn, mert
azok megkarcolhatják.
FIGYELEM
MELEG ÉS HIDEG ITALOK
Vezetés közben tárolja a palackokat, termoszokat,
poharakat és bögréket a tartókban vagy a hűtődobozban.
LOUNGE CONSOLE
Becsípődés kockázata a Lounge Console képernyőjének kihúzásakor és visszahúzásakor. Lásd az
utas oldali napellenző matricáját.
FŰTHETŐ/SZELLŐZTETHETŐ ÜLÉSEK
Az ülésfűtés kezelőszervét nem használhatják olyan
személyek, akiknek zsibbadtság gondot okoz a
hőmérséklet emelkedésének érzékelése vagy
egyéb módon nehézsége van a kezelőszervek
működtetésével. Ez az égési sérülések elkerülése
miatt fontos.
05
RÖGZÍTŐPONTOK GYERMEKÜLÉSEKHEZ
A gyermekülés felső hevedereit át kell vezetni a fejtámla szárán található furaton, mielőtt megfeszítené
a rögzítési pontnál. Ha ez nem lehetséges, akkor
kövesse az ülés gyártójának utasításait.
TÁROLÓHELYEK
Tartsa a nem rögzített tárgyakat, például mobiltelefonokat, kamerákat, tartozékok távvezérlőit stb. a
kesztyűtartóban vagy más tároló rekeszekben.
Különben sérüléseket okozhatnak az autóban utazóknak egy hirtelen fékezés vagy ütközés során.
FOGANTYÚ A CSOMAGTÉRBEN
Ügyeljen az ajtók és a csomagtérajtó zárva tartására
és tartsa a kulcsokat gyerekek számára nem elérhető helyen. A felügyelet nélkül hagyott gyermekek
bezárhatják magukat és sérülés kockázatának vannak kitéve. Meleg napokon az autó belsejében gyorsan magasra emelkedhet a hőmérséklet, és ennek
FONTOS
AZ ASZTALOK KIHAJTÁSA
Az asztal maximális teherbírása 10 kg. Ha túlterheli
az asztalt, akkor annak támasztó lába meglazul,
hogy védeni próbálja az asztal lábát. Az asztal viszszaállításához, hajtsa végre az alábbi utasításokat:
1. Hajtsa le az asztal tetejét kissé a vízszintes helyzet alá, és tartsa ebben a helyzetben.
2. Biztosítsa a fém csapot a támasztó kar végében
található nyílásokban, az asztal teteje alatti sínben. Ezzel egy időben hajtsa félre a fekete műanyag csapot kissé kijjebb a támasztó karon.
3. Amikor a fém csap a nyílásban van, akkor hajtsa
fel az asztal tetejét úgy, hogy a támasztó kar rögzítő eleme a barázdába illeszkedjen. Ezután hajtsa
le újra az asztal tetejét.
Az asztal tetejének rögzítő eleme most a sínbe
csúsztatható az asztal alatt és a támasztó kar így
újra biztosítva van.
USB CSATLAKOZÓK ÉS ELEKTROMOS ALJZATOK
Biztosítékok
Mindig ugyanolyan színű és amperszámú biztosítékra cserélje ki a tönkrement biztosítékokat. Soha
ne szereljen be a kezelési útmutatóban szereplőnél
magasabb értékű biztosítékot. Ha valamelyik elektromos komponens nem működik, akkor annak oka
lehet, hogy ideiglenes túlterhelés miatt kioldott a
biztosíték. A biztosítékokkal kapcsolatos információkhoz, lásd az autó kezelési útmutatóját.
Kimenőteljesítmény
A 12 voltos aljzat maximális kimenőteljesítménye
120 W, a 230 V aljzaté pedig 150 W.
LOUNGE CONSOLE
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a Lounge Console
első részére. Lásd az utas oldali napellenző matricáját.
FŰTHETŐ/SZELLŐZTETHETŐ ÜLÉSEK
Ha az utastér hőmérséklete túl alacsony, akkor az
ülésszellőztetés nem kapcsolható be. Ez az ülésben
ülő személy lehűlésének megakadályozása érdekében van.
TÁBLAGÉPTARTÓ
A tartóba szerelt táblagép képernyőjén védőműanyagnak kell lennie. Ez azért van, hogy ütközés esetén védjen az üvegszilánkok ellen.
MEGJEGYZÉS
HŰTŐDOBOZ
A hűtődoboz az optimális működéshez szabad levegőáramlást igényel. Ezért legalább 5 cm helyet kell
hagyni a hűtődoboz szellőző részénél a csomagtérben.
A hőmérséklet-beállítást a külső hőmérséklettől
függően kell beállítani. A maximális állás a hőmérséklet gyors csökkentéséhez ajánlott.
A hűtőgép alján a gyorsabb hűtés érdekében fennálló negatív hőmérséklet miatt kondenzáció jelenhet meg, amelyet időnként le kell törölni. Az optimális szárításhoz/tisztításhoz ki kell venni az átlátszó
palacktartót.
LOUNGE CONSOLE
A Lounge Console nem használható, amikor az
utastér hőmérséklete alacsony.
A Lounge Console képernyője nem használható,
amikor az utastér hőmérséklete magas. Húzza ki a
képernyőt, és hűtse le azt az első és a hátsó ajtó
között található szellőzőkkel.
FŰTHETŐ/SZELLŐZTETHETŐ ÜLÉSEK
Az ülésszellőztetést körültekintően kell alkalmazni a
huzatra érzékeny személyek esetében. Hosszút távú
használathoz alacsony szint használata javasolt.
TÁROLÓHELYEK
Árnyékoló*
A vezetőülés árnyékolóján található kampó maximális teherbírása 1,2 kg.
TP 28550 (Hungarian), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising