Volvo | XC90 Twin Engine | Kezelési útmutató | Volvo XC90 Twin Engine 2016 Kezelési útmutató

Volvo XC90 Twin Engine 2016 Kezelési útmutató
WEB EDITION
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
VÄLKOMMEN!
Reméljük, hosszú évekig élvezni fogja Volvo járművét Az autó úgy van
kialakítva, hogy biztonságot és kényelmet nyújtson Önnek és utasainak.
A Volvo a világ egyik legbiztonságosabb autója. Az Ön Volvója kielégíti az
összes jelenlegi biztonsági és környezetvédelmi előírást.
Annak érdekében, hogy jobban évezhesse autóját, azt javasoljuk, hogy
ismerkedjen meg a kezelési útmutatóban leírt berendezésekkel, utasításokkal és karbantartási ismeretekkel.
TARTALOMJEGYZÉK
BEVEZETÉS
14
Digitális kezelési útmutató az autóban
15
Navigálás a digitális kezelési útmutatóban
16
A kezelési útmutató mobil eszközökön
17
Támogatás és információk az autóról
az interneten
18
A kezelési útmutató olvasása
Adatok rögzítése
2
BIZTONSÁG
Itt találhatók a tulajdonosi információk
19
21
A billentyűzet használata a központi
kijelzőn
50
A XC90 Twin Engine rendszerrel
kapcsolatos általános információk
55
Biztonság
60
Biztonság terhesség alatt
60
Whiplash Protection System
61
Biztonsági öv
62
Biztonságiöv-feszítő
63
A biztonsági öv becsatolása/kicsatolása
64
Ajtó és biztonsági öv emlékeztető
66
Légzsákok
67
Vezető- és utaslégzsákok
68
Az utaslégzsák aktiválása/inaktiválása*
69
Oldallégzsák
71
Függönylégzsák
72
Biztonsági üzemmód
73
73
Fontos információk a tartozékokkal,
extra berendezésekkel és diagnosztikai aljzattal kapcsolatban
22
Volvo ID
23
Drive-E - a vezetés tisztább élvezete
25
IntelliSafe-vezetőtámogatás
28
Sensus - kapcsolat és karbantartás
29
Az autó beindítása/mozgatása a biztonsági üzemmód bekapcsolása után
A kezelési útmutató és a környezet
32
Gyermekbiztonság
74
Ablakok, üvegek és tükrök.
32
Gyermekülés
75
A központi kijelző áttekintése
33
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
77
A központi kijelző használata
36
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai
78
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
40
79
Szimbólumok a középső kijelző állapotsávján
45
Az autó biztonsági övével rögzített
gyermekülések elhelyezésének táblázata
i-Size/ISOFIX rögzítőpontok
81
A központi kijelző beállításainak
módosítása
46
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének táblázata
82
Funkció nézet gombokkal az autó
funkcióihoz
48
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata
85
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Beépített ülésmagasító*
86
A beépített ülésmagasító* felemelése
86
A beépített ülésmagasító* leengedése
87
Műszerek és kezelőszervek, balkormányos autó
90
A telefon hangfelismeréses vezérlése
119
Műszerek és kezelőszervek, jobbkormányos autó
91
A rádió és média hangfelismeréses
vezérlése
120
Járművezetői kijelző
93
A klímaszabályozás hangvezérlése
120
Hibrid hajtással kapcsolatos információk a járművezetői kijelzőn
95
Hangfelismerés és térképes navigáció
121
Visszajelző szimbólumok a járművezetői kijelzőn
97
Figyelmeztető szimbólumok a járművezetői kijelzőn
99
Manuális első ülés
122
Elektromos első ülés*
123
Az első elektromos ülés* beállítása
123
Az első elektromos ülés* memória
funkciójának használata
124
Külső hőmérsékletmérő
101
Többfunkciós első ülés*
125
Óra
102
A járművezetői kijelző licencszerződése.
126
102
Beállítási funkciók a többfunkciós
első ülésben*
Alkalmazás menü a járművezetői kijelzőn
108
108
Könnyű beszállás és kiszállás a vezetőülésből*
129
Az alkalmazás menü használata a járművezetői kijelzőn
Üzenetek a járművezetői kijelzőn és
a központi kijelzőn.
109
Üzenetek kezelése a járművezetői
kijelzőn és a központi kijelzőn.
111
A járművezetői kijelzőről és a központi kijelzőről mentett üzenetek
kezelése
112
Szélvédőre vetített kijelző*
114
Hangfelismerés
117
A hangfelismerés használata.
118
A hangfelismerés beállításai
119
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
129
Hátsó ülés
130
A második üléssor fejtámláinak beállítása
130
A második üléssor üléseinek hosszirányú beállításához
132
A második üléssor háttámladőlésének beállítása
132
A háttámlák lehajtása a második
üléssorban
133
Beszállás/kiszállás a harmadik üléssorba/üléssorból
135
3
KLÍMAVEZÉRLÉS
4
A háttámlák lehajtása a harmadik
üléssorban
136
Kormánykerék
136
A kormánykerék beállítása
137
Világításkapcsolók
138
Helyzetjelző lámpák
141
Nappali világítás lámpái
141
Tompított fényszóró
142
A távolsági fényszóró bekapcsolása/
kikapcsolása
143
Az elektromos ablakok kezelése
155
Klímavezérlés
180
A napellenző használata
157
Klímavezérlés - érzékelők
180
A külső tükrök beállítása
157
Érzékelt hőmérséklet
181
Belső visszapillantó tükör
159
Levegőminőség
181
Iránytű*
160
Utastérszűrő
182
Az iránytű* kalibrálása
160
Clean Zone Interior Package*
182
183
Panorámatető*
161
Interior Air Quality System*
A panorámatető működtetése*
162
Klímakezelőszervek
183
HomeLink®*
166
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
184
167
Klímakezelőszervek az alagútkonzol
hátulján
185
A klíma automatikus szabályozása
186
A légkondicionáló bekapcsolása/
kikapcsolása
186
A hőmérséklet szabályozása
187
173
A ventilátor szintjének szabályozása
190
Kategóriák a beállítások nézetben
174
191
Rendszerbeállítások módosítása a
beállítások nézetben
176
Az ablakok és tükrök páramentesítésének bekapcsolása/kikapcsolása
194
177
A levegő-visszakeringtetés bekapcsolása/kikapcsolása
Levegőelosztás
194
177
A levegőelosztás módosítása
195
178
A szellőzők nyitása/zárása és irányítása
196
A levegőelosztási lehetőségek táblázata
197
HomeLink®*
Aktív kanyarlámpák
145
A
A fényszórók fénysugár-mintájának
beállítása
146
Fedélzeti számítógép
169
Hátsó ködlámpa
146
Út adatok megjelenítése a járművezetői kijelzőn
171
Féklámpák
147
147
Útstatisztikák megjelenítése a központi kijelzőn.
172
Vészvillogók
Az irányjelzők használata
147
Belső világítás
148
A hazakísérő világítás időtartama
151
Megközelítő világítás időtartama
151
Az ablaktörlők használata
152
Beállítások visszaállítása a beállítások nézetben
Az esőérzékelő bekapcsolása/kikapcsolása
152
Alkalmazások beállításainak módosítása
Ablak- és fényszórómosók
153
A felhasználói adatok visszaállítása
tulajdonosváltás esetén
Hátsó ablaktörlő és mosó
154
Elektromos ablakok
155
programozása
Beállítások nézet
Az ülésfűtés bekapcsolása/kikapcsolása* 200
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Az ülésszellőztetés bekapcsolása/
kikapcsolása*
201
A kormánykerékfűtés bekapcsolása/
kikapcsolása*
202
Állóklíma
203
Az előkészítés indítása/leállítása
204
Időzítő az előkészítéshez
206
Az előkészítés időzítőjének beállítása
207
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Az utastér belseje
216
Távvezérlős kulcs
236
Alagútkonzol
217
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
238
Elektromos aljzatok
218
238
A szivargyújtó* használata.
222
Az indító- és zárrendszer antennáinak helyzetei
Hamutartók kiürítése*
222
Zárás/nyitás kívülről
239
A kesztyűtartó használata
223
Az autó zárásának/nyitásának visszajelzése
241
Napellenzők
223
Zárás/nyitás belülről
243
Raktér
224
Biztonsági zárak
244
Rakodás
224
A csomagtérajtó zárása/nyitása
245
Csomagrögzítő szemek
226
A szervizzár aktiválása/inaktiválása
247
Táskatartó kampók
226
Kivehető kulcsszár
248
Csomagtértakaró
227
Zárás/nyitás a kivehető kulcsszárral
249
Elektromosan működtetett csomagtérajtó*
251
A csomagtérajtó nyitása/zárása lábmozdulattal*
253
Az elem cseréje a távvezérlős kulcsban
255
Indításgátló
258
Gyermekbiztonsági zárak
259
Riasztó
260
A riasztó automatikus élesítése/újraélesítése
262
A riasztó kikapcsolása működő távvezérlős kulcs nélkül
262
A távvezérlős kulcs rendszer típusengedélye
264
Az előkészítés időzítőjének bekapcsolása/kikapcsolása
208
A klímakomfort-fenntartás elindítása/kikapcsolása
209
Az állóklíma-vezérlés szimbólumai és
üzenetei
210
Fűtés
211
Biztonsági háló*
229
Állófűtés
212
Biztonsági rács*
231
Kiegészítő fűtés
213
5
VEZETŐTÁMOGATÁS
6
Sebességfüggő kormányzási erő
270
elektronikus menetstabilizáló
270
Az adaptív sebességtartó* aktiválása
és elindítása
289
Az adaptív sebességtartó* sebességének kezelése
290
Kamera egység
315
A kamera egység korlátai
316
Jelzőtábla-felismerés*
319
Jelzőtábla-kijelzés jelzőtábla-információkkal
319
Sebességmérő kamera információk
321
A jelzőtábla-felismerés aktiválása/
inaktiválása
322
A jelzőtábla-felismerés korlátai*
323
Sport üzemmód az elektronikus
menetstabilzálóhoz
271
Az elektronikus menetstabilizáló
szimbólumai és üzenetei
273
Az adaptív sebességtartó* időközének beállítása
291
Roll Stability Control
275
292
Sebességhatároló*
Az adaptív sebességtartó inaktiválása/aktiválása*
275
A sebességhatároló aktiválása és
elindítása
276
Előzési segéd az adaptív sebességtartóval*
293
A sebességhatároló sebességének
kezelése
277
Cél váltása és automatikus fékezés
az adaptív sebességtartóval
294
Távolságfigyelmeztetés*
323
278
296
324
A sebességhatároló kikapcsolása/
újbóli bekapcsolása
Az adaptív sebességtartó* korlátai
A távolságfigyelmeztetés* időközének aktiválása és beállítása
296
A távolságfigyelmeztetés* korlátai
325
A sebességhatároló kikapcsolása
279
Váltás a sebességtartó és az adaptív
sebességtartó* között
297
City Safety
326
A City Safety figyelmeztetési távolságának beállítása
328
Automatikus sebességhatároló*
279
Az adaptív sebességtartó* szimbólumai és üzenetei
Az automata sebességhatároló aktiválása/inaktiválása
280
Pilot Assist*
298
281
301
Akadályok észlelése City Safety
funkcióval
329
Az automata sebességhatároló tűrésének módosítása
A Pilot Assist* aktiválása és elindítása
A Pilot Assist* időközének beállítása
302
A City Safety keresztirányú forgalomban
330
Sebességtartó
282
A Pilot Assist* inaktiválása/aktiválása
303
A City Safety korlátai
331
A sebességtartó aktiválása és elindítása
283
304
283
A City Safety funkcióval kapcsolatos
üzenetek
334
A sebességtartó sebességének kezelése
Automatikus fékezés Pilot Assist*
funkcióval
A sebességtartó kikapcsolása/újbóli
bekapcsolása
284
A Pilot Assist* korlátai
305
Rear Collision Warning
335
Radar egység
306
Driver Alert Control
335
A sebességtartó inaktiválása
285
A radar egység korlátai
308
286
A radar egységek típusengedélye
312
Bekapcsolás/kikapcsolás Driver
Alert Control
336
Adaptív sebességtartó*
A Driver Alert Control korlátai
337
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Gyújtáshelyzetek
370
A motor beindítása
371
A motor leállítása
373
Kormányzár
373
Segédindítás másik akkumulátorral
373
Sebességváltó
375
Az automata sebességváltó fokozathelyzetei
376
Fokozatváltás-jelző
378
Fokozatválasztás-gátló
379
348
Fokozatváltás a kormánykerék váltófüleivel*
379
A parkolókamera* parkolósegédvonalai és mezői
350
Hajtásrendszer
380
A parkolókamera* elindítása
352
Hajtásmódok
381
A parkolókamera korlátai*
353
Szintszabályozás*
385
Parkolósegéd*
354
Összkerékhajtás
386
Parkolás aktív parkolósegéddel*
356
Fék funkciók
386
A parkolósegéd* korlátai
359
Lábfék
387
A parkolósegéd* üzenetei
361
Vészféklámpák
389
Blind Spot Information*
362
Fékerőnövelés
389
A Blind Spot Information* bekapcsolása/kikapcsolása
363
Automatikus fékezés ütközés után
389
Rögzítőfék
390
A rögzítőfék használata
391
Rögzítőfékhiba esetén
392
Visszagurulás-gátló
393
Sávtartó segéd*
337
A Lane Departure Warning* bekapcsolása/kikapcsolása
339
A Lane Keeping Aid* bekapcsolása/
kikapcsolása
340
A sávtartó segéd szimbólumai és
üzenetei*
342
Parkolósegéd*
344
A parkolósegéd* aktiválása/inaktiválása
345
A parkolósegéd korlátai*
346
A parkolósegéd* üzenetei
347
Parkolókamera*
A Blind Spot Information* korlátai
364
Cross Traffic Alert*
364
A Cross Traffic Alert* bekapcsolása/
kikapcsolása
365
A Cross Traffic Alert korlátai
366
A Blind Spot Information* és Cross
Traffic Alert* funkcióval kapcsolatos
üzenetek
368
7
AUDIO ÉS MÉDIA
8
Automatikus fékezés álló helyzetben
393
A hibrid akkumulátor töltése
414
Audio és média
432
Alacsony sebességű szabályozás
394
Töltőáram
415
Audio-beállítások
432
Lejtmenetvezérlő
395
Töltőkábel
416
Rádió
433
Gázlás
396
419
Rádióállomások váltása és keresése.
434
Túlmelegedés a motorban és hajtásrendszerben
397
Állapotjelzés a töltőkábel vezérlőegységén
Földzárlat-megszakító a töltőkábelben
421
RDS rádió
437
Az indítóakkumulátor túlterhelése
398
A töltőkábel hőmérséklet-figyelése
421
Digitális rádió
437
Előkészületek hosszú utazás előtt
398
422
438
Előkészületek téli útviszonyokra
399
Előkészületek a hibrid akkumulátor
töltésére
Kapcsolat a különböző FM rádióhullámsávok és DAB között.
423
438
399
A hibrid akkumulátor töltésének elindítása
A rádió beállításai
Az üzemanyagtöltő fedél nyitása/
zárása és üzemanyagtöltés
Médialejátszó
439
Az üzemanyag kezelése
401
Benzin
401
Gazdaságos vezetés
402
Az elektromos működés hatótávolsága városi környezetben
404
Töltési állapot
425
Médialejátszás
440
443
A hibrid akkumulátor töltésének leállítása
426
Gracenote®
Hibrid akkumulátorral rendelkező
autók hosszú távú tárolása
427
Média keresése
443
CD-lejátszó*
444
Hibrid hajtással kapcsolatos szimbólumok és üzenetek
428
Bluetooth média
444
Média csatlakoztatása Bluetooth
kapcsolaton
445
Média AUX/USB bemeneten
445
445
Vonókonzol*
405
Kihúzható/visszahúzható vonókonzolok*
405
A vonókonzol műszaki adatai*
407
Vezetés utánfutóval
408
Média csatlakoztatása AUX/USB
bemeneten
Vezetés utánfutóval különleges körülmények között
410
videó
446
Utánfutó-stablizáló*
411
A média audio-beállításai
446
Vonószem
412
Apple CarPlay*
447
Vontatás
413
Apple CarPlay* beállítások
449
Az autó elszállítása
413
A média műszaki adatai
449
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
Telefon
451
Gumiabroncsok
478
Szerszámok a csomagtérben
501
Telefon csatlakoztatása
452
A gumiabroncsok forgási iránya
479
Elakadásjelző háromszög
502
Telefon csatlakoztatása/lecsatlakoztatása
453
Futófelület-kopásjelzők a gumiabroncsokon
479
Emelő*
502
Telefonhívások kezelése
454
480
503
Szöveges üzenetek kezelése
455
A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.
Elsősegélycsomag
A keréktárcsa méretjelölése
503
Telefon-beállítások
457
A gumiabroncs méretjelölése
504
Szöveges üzenetek beállításai
457
Online autó
457
Az autó csatlakoztatása
458
Bluetooth beállítások
460
Az internet megosztása Wi-Fi elérési
ponttal
Gumiabroncsnyomás-figyelés
481
Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását a gumiabroncsnyomás-figyelő
rendszerrel
483
Az alacsony gumiabroncs kijavítása
gumiabroncsnyomás-figyeléssel
484
460
A gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer kalibrálása
485
Nincs vagy gyenge kapcsolat
461
A gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer típusengedélye
487
Wi-Fi hálózat eltávolítása
461
Szükséghelyzeti defektjavító készlet
491
A Wi-Fi technológiája és biztonsága
462
492
Az autómodem beállításai*
462
A szükséghelyzeti defektjavító készlet használata
Alkalmazások
463
495
Alkalmazások letöltése, frissítése és
eltávolítása
463
Fújja fel a gumiabroncsot a szükséghelyzeti defektjavító készlet kompresszorával.
Audio és média licencszerződés
Amikor kerekeket cserél
465
496
A szolgáltatások felhasználási feltételei és ügyfél-adatvédelmi szabályzat
Kerék eltávolítása
475
497
A kerekek felszerelése
499
Kerékcsavarok
500
Pótkerék*
500
Téli kerekek
500
9
KARBANTARTÁS ÉS
SZERVIZELÉS
10
MŰSZAKI ADATOK
Akkumulátor
531
Típusjelölések
556
533
Méretek
559
561
Volvo szervizprogram
506
Szimbólumok az akkumulátorokon
Autó állapota
506
Hibrid akkumulátor
534
Tömegek
Szervizelés és javítás előjegyzése
507
Biztosítékok
535
Vontatóképesség és vonóhorog-terhelés
562
Távoli frissítések
510
Biztosítékcsere
535
A motor műszaki adatai
563
Rendszerfrissítések
510
Biztosítékok a motortérben
536
Motorolaj — műszaki adatok
564
Adatátvitel az autó és a műhely között
511
Biztosítékok a kesztyűtartó alatt
540
565
Az autó felemelése
513
Biztosítékok a csomagtérben
544
A motorolaj tekintetében nehéz vezetési feltételek
A motortérfedél nyitása és zárása
515
A külső tisztítása
548
Hűtőfolyadék — műszaki adatok
566
A motortér áttekintése
516
Polírozás és viaszolás
550
566
Motorolaj
517
Sebességváltó-folyadék — műszaki
adatok
Rozsdavédelem
550
A motorolaj ellenőrzése és feltöltése
519
Fékfolyadék — műszaki adatok
A belső tisztítása
566
551
A hűtőfolyadék feltöltése
520
Üzemanyagtartály - méret
A központi kijelző tisztítása
567
552
A klímavezérlő rendszer szervizelése
521
Légkondicionáló — műszaki adatok
A fényezés sérülései
567
553
Lámpacsere
522
A fényezés sérüléseinek javítása
569
553
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás
A tompított fényszóró izzójának cseréje
524
Jóváhagyott gumiabroncs-nyomások
572
Válassza le a fényszóró ovális fedelét
524
Hibrid akkumulátor — műszaki adatok
573
A távolsági fényszóró izzójának cseréje
525
Az első figyelmeztető lámpa/helyzetjelző lámpa izzójának cseréje
526
Az első irányjelző izzó cseréje
526
Izzók műszaki adatai
527
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
527
Az ablaktörlő lapát cseréje
528
Mosófolyadék betöltése
530
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
Betűrendes tárgymutató
575
11
BEVEZETÉS
BEVEZETÉS
Itt találhatók a tulajdonosi
információk
A kezelési útmutató elérhető az autó központi
kijelzőjén, mobilalkalmazásként és a Volvo támogató weboldalán. Az autó kesztyűtartójában egy
Quick Guide és egy melléklet található többek
között műszaki adatokkal és a biztosítékokra
vonatkozó információkkal. Megrendelhető a teljes nyomtatott kezelési útmutató.
Digitális tulajdonosi információk
Az autó központi kijelzőjén
A kezelési útmutató digitális1 változata elérhető
az autó központi kijelzőjén. Itt érhetők el például a
vizuális navigáció az autó külső és belső képeivel.
Az információk kereshetők és különböző kategóriákra is vannak osztva. Olvasson többet a "Digitális kezelési útmutatóban az autóban".
Mobilalkalmazásként.
A digitális kezelési útmutató mobilalkalmazásként
is rendelkezésre áll és letölthető például az App
Store áruházból. Az alkalmazás filmet valamint a
vizuális navigáció lehetőségeit is tartalmazza az
autó külső és belső képeivel. A kezelési útmutató
különböző szakaszai között könnyen lehet navigálni és annak tartalma kereshető. Olvasson
többet a "Kezelési útmutató mobileszközökön"
részben.
1
2
14
Az interneten
A kezelési útmutató a Volvo támogató weboldalán, a support.volvocars.com címen is elérhető,
online és PDF formátumban. A támogató oldalon
filmek és lépésenkénti útmutatók is vannak,
például az internettel összefüggő szolgáltatásokkal és funkciókkal kapcsolatban. Az oldalak a legtöbb piacon elérhetők. Olvasson többet a "Támogatás és további információk az autóról az interneten" részben.
Nyomtatott kezelési útmutató
nyomtatott formában az autóban. Megrendelhető
a teljes nyomtatott kezelési útmutató2. A nyomtatott kezelési útmutató és mellékletei megrendeléséhez, keressen fel egy Volvo kereskedést.
A nyelv módosítása az autó központi
kijelzőjén.
A központi kijelző nyelvének módosítása azt eredményezheti, hogy bizonyos információk nem felelnek meg az országos vagy helyi törvényeknek és
rendelkezéseknek.
FONTOS
Nyomtatott melléklet
Az autóban található nyomtatott kezelési útmutató a digitális kezelési útmutató1 kiegészítése és
fontos szövegeket, a biztosítékokkal kapcsolatos
információkat valamint műszaki adatokat tartalmaz. Ez olyan utasításokat is tartalmaz, amelyek
hasznosak lehetnek, ha a központi kijelző adatai
gyakorlati okok miatt nem olvashatók. A kezelési
útmutató felépítését a "Kezelési útmutató olvasása" részben találhatja.
Quick Guide
Egy Quick Guide is elérhető nyomtatott formában, amely segít megismerkedni az autó leggyakrabban használt funkcióival.
További tulajdonosi információk nyomtatott
formában
A választott felszereltségi szinttől, piactól stb. függően további tulajdonosi információk is lehetnek
A teljes nyomtatott kezelési útmutató az olyan piacokon található meg az autóban, ahol nem áll rendelkezésre a központi kijelzőn.
Ez a kézikönyv a kezdetektől megtalálható az autóban az olyan piacokon, ahol nincs kezelési útmutató a központi kijelzőn.
Mindig a járművezető felelős a jármű biztonságos vezetéséért és a vonatkozó törvények
és szabályok betartásáért. Az is fontos, hogy
az autót a Volvo kezelési útmutatóban leírt
előírásainak megfelelően tartsa karban és
kezelje.
Ha bármilyen eltérés van a képernyőn megjelenő és a nyomtatott útmutató információi
között, akkor mindig a nyomtatott információk
élveznek elsőbbséget.
Kapcsolódó információk
•
Digitális kezelési útmutató az autóban
(15. oldal)
•
A kezelési útmutató mobil eszközökön
(17. oldal)
BEVEZETÉS
•
Támogatás és információk az autóról az
interneten (18. oldal)
Digitális kezelési útmutató az
autóban
•
el. A lehetőség a
meg.
A kezelési útmutató olvasása (19. oldal)
Amikor a nyomtatott útmutató a digitális kezelési
útmutatóra utal, akkor ez az autó központi kijelzőjén megjelenő útmutatóra vonatkozik.
• Start - Az első oldal, amely a digitális keze-
megnyomásakor jelenik
lési útmutató megnyitásakor megjelenik. Egy
üdvözlő szöveget jelenít meg.
• Kategóriák - az összes szakasz kategóriá-
kba van rendezve. Ugyanaz a cikk több kategóriában is megjelenhet.
• Quick Guide - Olyan cikkek, amelyek elolvasása különösen hasznos lehet.
•
Külső - Külső képek az autóról, ahol a
különböző alkatrészek úgynevezett interaktív
területekkel vannak azonosítva. Érintsen meg
egy interaktív területet, hogy az ahhoz kapcsolódó cikkhez lépjen.
• Belső - Belső képek az autóról, ahol a
különböző alkatrészek interaktív területekkel
vannak azonosítva. Érintsen meg egy interaktív területet, hogy az ahhoz kapcsolódó cikkhez lépjen.
• Kedvencek - a kedvenc könyvjelzőzött szakasz gyors elérése.
MEGJEGYZÉS
A digitális kezelési útmutató vezetés közben
nem használható.
A digitális kezelési útmutató a felső nézetből érhető el.
A digitális kezelési útmutatóban számos különböző módon kereshet információkat. A lehetőségek a kezelési útmutató felső menüjéből érhető
Kapcsolódó információk
•
Navigálás a digitális kezelési útmutatóban
(16. oldal)
15
BEVEZETÉS
Navigálás a digitális kezelési
útmutatóban
A digitális kezelési útmutatóban számos különböző módon kereshet információkat.
A digitális kezelési útmutató az autó központi
kijelzőjéről érhető el. A tartalom kereshető és
könnyen navigálhat a különböző részek között.
A kezelési útmutató menü eléréséhez – nyomja
meg a
gombot a kezelési útmutató felső
sávjában.
1.
A kezelési útmutató szakaszai fő kategóriákba és
alkategóriákba van szervezve. Ugyanazt a szakaszt több megfelelő kategória is tartalmazza,
hogy könnyebben megtalálható legyen.
Nyomja meg a
gombot, majd válassza a
Külső/Belső lehetőséget.
> Külső/belső képek jelennek meg interaktív területekkel. Az interaktív területek az
autó vonatkozó részeivel kapcsolatos cikkekhez mutatnak. Csúsztassa az ujját vízszintesen a képernyőn a képek közötti váltáshoz.
2.
Érintsen meg egy interaktív területet.
> A területről szóló cikk címe jelenik meg.
1.
3.
Érintse meg a címet a cikk megnyitásához. A
visszatéréshez, nyomja meg a vissza nyilat
vagy a
lehetőséget az újbóli kereséshez.
Keresés kategóriák használatával
gombot, majd válassza a
Nyomja meg a
Kategóriák lehetőséget.
> A fő kategóriák egy listában jelennek
meg.
2.
Érintsen meg egy fő kategóriát ( ).
> Megjelenik az alkategóriák ( ) és cikkek
( ) listája.
3.
Érintsen meg egy cikket a megnyitásához. A
visszatéréshez, nyomja meg a vissza nyilat
vagy a
lehetőséget az újbóli kereséshez.
Interaktív területek a belső és külső
részekhez.
A kezelési útmutatót a felső nézetből érheti el.
Nyissa meg a digitális kezelési útmutatót - húzza
le a felső nézetet a középső kijelzőn, nyomja meg
a Kezelési útmutató lehetőséget.
16
- Külső és belső képek az autóról, ahol a különböző alkatrészek úgynevezett interaktív területekkel vannak azonosítva.
Tudjon meg többet a leggyakrabban
használt funkcióiról a gyors útmutatóval
A Quick Guide alatt a kezelési útmutató menüben hasznos cikkeket találhat az autó leggyakrabban használt funkcióival kapcsolatban. A szakaszok kategóriák szerint is elérhetők, de itt
össze vannak gyűjtve a gyors hozzáférés érdekében. Érintsen meg egy cikket annak teljes elolvasásához.
Kedvencek
Itt találhatók a kedvencekként mentett szakaszok.
A legutóbb mentettek jelennek meg először.
Érintsen meg egy cikket annak teljes elolvasásához.
BEVEZETÉS
Kedvenc cikkek mentése/törlése
A cikkeket a jobb oldalon fent található
megnyomásával mentheti el kedvencként, amikor meg
van nyitva az adott cikk. Ha a cikk el van mentve
.
kedvencként, akkor a csillag ki van töltve:
A cikk eltávolításához a kedvencekből, nyomja
meg újra a csillagot az aktuális cikkben.
A kezelési útmutató mobil
eszközökön
A kezelési útmutató mobilalkalmazás formájában
is elérhető az App Store és Google Play áruházakban. Az alkalmazás okostelefonokhoz és táblagépekhez készült.
kezelési útmutató különböző szakaszai között
könnyen lehet navigálni és annak tartalma kereshető.
A keresés funkció használata
1.
Érintse meg a
elemet a kezelési útmutató felső menüjében. Egy billentyűzet jelenik
meg a képernyő alsó részén.
2.
Írjon be egy kulcsszót, például "biztonsági
öv".
> A javasolt cikkek a betűk beírásával jelennek meg.
3.
Erősítse meg a cikket megérintve. A keresés
módból történő kilépéshez, érintse meg a
keresőmező melletti felfelé nyilat.
Kapcsolódó információk
•
Digitális kezelési útmutató az autóban
(15. oldal)
•
A billentyűzet használata a központi kijelzőn
(50. oldal)
A kezelési útmutató letölthető
mobilalkalmazásként az App
Store és Google Play áruházakból. Az itt látható QR-kód közvetlenül az alkalmazásra mutat.
Vagy meg is keresheti azt az
App Store illetve Google Play
áruházban a "Volvo manual" keresési kifejezéssel.
Az alkalmazás tartalmaz egy videót a külső és
belső képekkel, ahol az autó különböző részei
interaktív területekkel vannak kiemelve, amelyek a
kérdéses területről szóló cikkhez vezetnek. A
A mobilalkalmazás megtalálható az App Store és Google
Play áruházakban.
Kapcsolódó információk
•
•
A kezelési útmutató olvasása (19. oldal)
Támogatás és információk az autóról az
interneten (18. oldal)
17
BEVEZETÉS
Támogatás és információk az
autóról az interneten
Az autójával kapcsolatos további információk a
Volvo Cars weboldalon és a támogató oldalon
találhatók. A weboldalon a My Volvo3 részhez
navigálhat, ami egy személyre szabott weboldal
Önnek és az autójának.
Támogatás az interneten
Menjen a support.volvocars.com címre vagy használja az alábbi QR-kódot az oldal meglátogatásához. A támogató oldal a legtöbb piacon elérhető.
Letölthető információk
Web az autómodelljéhez illő tartozékokról és
szoftverekről is tartalmaz információkat.
Térképek
A Sensus Navigation opcióval felszerelt autókhoz
térképek tölthetők le a támogató oldalról.
Kapcsolódó információk
•
Mobilalkalmazások
A 2014 és 2015 modellévtől a kiválasztott Volvo
modellekhez a kezelési útmutató elérhető egy
alkalmazás formájában. A VOC* alkalmazás is
elérhető innen.
Volvo ID (23. oldal)
Korábbi modellévek kezelési útmutatói
A korábbi modellévek kezelési útmutatói itt PDF
formában állnak rendelkezésre. A Quick Guide és
a melléklet is elérhető a támogató oldalon.
Válassza ki a modellt és a modellévet a kívánt
kiadvány letöltéséhez.
Kapcsolat
A támogató oldalhoz vezető QR-kód.
A támogató oldal információi kereshetők és
különböző kategóriákra vannak osztva. Támogatást tartalmaz az olyan funkciókhoz, mint a webes
alapú szolgáltatások és funkciók, a Volvo On Call
(VOC)*, a navigációs rendszer* és az alkalmazások. Videók és lépésenként leírt útmutatások
magyarázzák el a különböző eljárásokat, például
azt, hogyan csatlakoztassa az autót az internethez
mobiltelefonon keresztül.
3
18
A támogató weboldal tartalmazza az ügyfélszolgálat és a legközelebbi Volvo kereskedő kapcsolati adatait.
My Volvo az interneten3
A www.volvocars.com weboldalon a My Volvo
Web oldalhoz juthat, amely egy személyes weboldal Ön és az autója számára.
Hozzon létre egy személyes Volvo ID azonosítót,
jelentkezzen be a My Volvo Web oldalra, ahol
áttekintést kaphat a szolgáltatásról, többek között
a szerződésekről és garanciákról. A My Volvo
Bizonyos piacokra vonatkozik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
BEVEZETÉS
A kezelési útmutató olvasása
Az összes opció/tartozék csillaggal van jelölve: *.
A kezelési útmutató elolvasása, ideális esetben
az első út előtt, jó módja az autó megismerésének.
A kezelési útmutatóban tárgyalt felszerelések
nem minden autóban állnak rendelkezésre - ezek
a különböző piacok igényeinek és az adott
országos vagy helyi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően változhatnak.
A kezelési útmutató tanulmányozása jó módja az
új funkciók, az autó kezelésének megértésére a
különböző helyzetekben és, hogy megtanulja az
autó funkcióinak legjobb kihasználását. Kérjük,
fordítson figyelmet a kezelési útmutatóban található biztonsági utasításokra.
A fejlesztési munka folyamatosan zajlik a termék
javítása érdekében. A módosítások azt okozhatják, hogy a kezelési útmutatóban található információk, leírások és ábrák különböznek az autó
berendezéseitől. Fenntartjuk az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
© Volvo Car Corporation
FONTOS
Ne vegye ki ezt az útmutatót az autóból - ha
probléma merülne fel, akkor hiányozhatnak a
szakértő segítség elérhetőségére vonatkozó
információk.
Opciók/tartozékok
A normál felszereltségen kívül, a használati útmutató az opciókat (gyárilag beszerelt berendezések) és bizonyos tartozékokat (utólagosan beszerelt extra tartozékok) is tárgyal.
Ha kétségei vannak az alapfelszereltséggel és az
opciókkal/tartozékokkal kapcsolatban, akkor
vegye fel a kapcsolatot egy Volvo kereskedővel.
Speciális szövegek
ciók kiegészítik a számmal rájuk hivatkozó szöveget. Ha a lábjegyzet egy táblázatban található
szövegre vonatkozik, akkor az a lábjegyzet szám
helyett betűvel van jelölve.
Üzenetszövegek
Az autóban kijelzők találhatók, amelyek menüket
és üzenetszövegeket jelenítenek meg. A kezelési
útmutatóban ezeknek a szövegeknek a megjelenése különbözik a normál szövegektől. Példák a
menüszövegekre és üzenetszövegekre: Telefon,
Új üzenet.
Címkék
FIGYELEM
Az autón különböző matricák találhatók, amelyek,
egyszerű és világos módon, fontos információkat
közölnek. Az autóban található matricák az alábbi,
csökkenő fontosságú figyelmeztetéseket/információkat tartalmazzák.
Sérülés kockázata esetén figyelmeztető szövegek jelennek meg.
FONTOS
A "fontos" szöveg jelenik meg, ha károsodás
veszélye áll fenn.
MEGJEGYZÉS
A MEGJEGYZÉS szövegek tanácsokat vagy
tippeket adnak például szolgáltatások és
funkciók használatakor.
Lábjegyzet
A kezelési útmutató bizonyos helyeken lábjegyzetek formájában is tartalmaz információkat a lapok
alján vagy a táblázatok végén. Ezek az informá-
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
19
BEVEZETÉS
||
Személyi sérülésre vonatkozó
figyelmeztetés
Anyagi kár kockázata
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete üzenetmezőben.
MEGJEGYZÉS
A kezelési útmutatóban szereplő matricák
nem pontosan egyeznek meg az autóban
találhatókkal. Ezek a hozzávetőleges megjelenést és az elhelyezkedésüket mutatják az
autóban. Az adott autóra vonatkozó adatok az
autóban található matricákon találhatók.
Eljáráslisták
Fekete ISO szimbólumok sárga figyelmeztető
mezőben, fehér szöveg/kép fekete üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére figyelmeztet, amely,
figyelmen kívül hagyása esetén súlyos vagy halálos személyi sérülést eredményezhet.
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete vagy kék figyelmeztető mezőben és üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére figyelmeztet, amely, figyelmen kívül hagyása esetén anyagi
kárt eredményezhet.
Információk
Olyan eljárások, amelyeket a kezelési útmutatóban található számozás alapján bizonyos sorrendben kell végrehajtani:
Ha képek sorozata illusztrálja az utasításokat
lépésről-lépésre, akkor az egyes lépések az
ábrával megegyező számozással rendelkeznek.
Betűk listája jelenik meg a felsorolások
egyes elemei mellett, ahol az utasítások sorrendje nem lényeges.
Nyilak számozással vagy a nélkül, amelyek
mozgásokat ábrázolnak.
Nyilak betűjelöléssel olyan mozgások jelölésére, ahol a fordított sorrendnek nincs jelentősége.
Ha a lépésről-lépésre végrehajtandó utasításokhoz nem tartozik ábrák sorozata, akkor a különböző lépések normál számokkal vannak jelölve.
20
BEVEZETÉS
Elhelyezkedési listák
A számot tartalmazó piros körök olyan áttekintő képeken találhatók, ahol a különböző
komponensek meg vannak jelölve. A szám
szerepel az ábrához kapcsolódó pozíciólistában, amely leírja az adott elemet.
Listajeles listák
A listajeles felsorolások olyan helyeken szerepelnek, ahol a kezelési útmutató listába szedett pontokat tartalmaz.
Példa:
•
•
Hűtőfolyadék
Motorolaj
Kapcsolódó információk
A kapcsolódó információk más, szorosan kapcsolódó információkat tartalmazó cikkekre utalnak.
Képek
Kapcsolódó információk
•
Digitális kezelési útmutató az autóban
(15. oldal)
•
A kezelési útmutató mobil eszközökön
(17. oldal)
•
Támogatás és információk az autóról az
interneten (18. oldal)
Adatok rögzítése
A Volvo biztonsági és minőségbiztosítási rendszerének részeként a jármű használatával, működésével és az eseményekkel kapcsolatos bizonyos információk rögzítésre kerülnek az autóban.
Ez a jármű "Event Data Recorder" (EDR) egységgel van felszerelve Ennek elsődleges feladata a
közlekedési balesetekkel vagy ütközésekhez
hasonló eseményekkel kapcsolatos adatok észlelése és rögzítése, például amikor a légzsák működésbe lép vagy a jármű valamilyen tárgynak ütközik az úton. Az adatok rögzítése annak a jobb
megismerésére szolgál, hogy milyen módon
működnek a járműrendszerek az ilyen típusú
helyzetekben. Az EDR úgy van kialakítva, hogy
rövid időtartamon keresztül, általában
30 másodpercig vagy ennél kevesebb ideig rögzítse a járműdinamikai és biztonsági rendszerekkel
kapcsolatos adatokat.
Az útmutató képei bizonyos esetekben vázlatok
és, a felszereltségi szint vagy az adott piac függvényében, eltérhetnek az autó megjelenésétől.
A járműbe épített EDR az alábbiakkal kapcsolatos
adatokat rögzíti a közlekedési balesetek vagy az
ütközéshez hasonló események során:
Folytatódik
•
Hogyan működtek az autóban a különböző
rendszerek
•
Be volt-e kapcsolva/meg volt-e feszítve a járművezető illetve az utasok biztonsági öve
•
Használta-e a járművezető a gáz- vagy fékpedált
•
A jármű haladási sebessége
}} Ez a szimbólum jelenik meg jobb oldalt legalul,
amikor egy szakasz a következő oldalon folytatódik.
Folytatás az előző oldalról.
|| Ez a szimbólum jelenik meg bal oldalt legfelül,
amikor egy szakasz az előző oldalról folytatódik.
}}
21
BEVEZETÉS
Ezek az adatok segítenek a közlekedési balesetek, sérülések és károsodások körülményeinek
jobb megismerésében. Az EDR csak akkor rögzít
adatokat, amikor nem szokványos ütközési helyzet áll elő. Az EDR normál vezetési körülmények
között nem rögzít semmilyen adatot. Ehhez
hasonlóan, a rendszer soha nem rögzíti azt, hogy
ki vezeti a járművet vagy a baleset földrajzi helyzetét illetve az ütközés közeli helyzeteket. Azonban egyéb felek, például a rendőrség felhasználhatja a rögzített adatokat a közlekedési baleset
után szokásosan összegyűjtött személyes adatokkal együtt. A rögzített adatok értelmezéséhez
speciális berendezés és hozzáférés szükséges a
járműhöz illetve az EDR rendszerhez.
Az EDR rendszeren kívül, az autó számos számítógéppel rendelkezik, amelyek folyamatosan
ellenőrzik és figyelik az autó működését. Ezek
normál vezetési feltételek mellett is képesek adatok rögzítésére, de főleg a jármű működését és
funkcióit befolyásoló hibákat vagy akkor rögzítenek, amikor a jármű vezetőtámogató funkciója
(például a City Safety és az automatikus fékezés
funkció) működésbe lép.
Bizonyos rögzített adatokra szüksége van a szerviz és karbantartó technikusoknak a járműben
történt hibák meghatározásához és javításához. A
rögzített információk ahhoz is szükségesek, hogy
a Volvo eleget tudjon tenni a törvények és a hatóságok által megkövetelt jogi feltételeknek. A járműben rögzített információk annak számítógépé-
22
ben kerülnek tárolásra a jármű szervizeléséig
vagy javításáig.
A fentiek mellett, a rögzített információk összesített formában kutatási és termékfejlesztési céllal
is felhasználhatók a Volvo autók biztonságának
és minőségének folyamatos fejlesztéséhez.
A Volvo nem járul hozzá a fenti információk harmadik feleknek történő kiadásához a jármű tulajdonosának beleegyezése nélkül. Országos rendelkezések és szabályozások teljesítése érdekében a Volvo felszólítható arra, hogy átadjon ilyen
jellegű információkat a rendőrségnek vagy egyéb
hatóságoknak, akiknek törvényes joguk lehet arra,
hogy hozzáférjenek ezekhez. A rögzített adatok
kiolvasásához és értelmezéséhez speciális
műszaki berendezések szükségesek, amelyekhez
a Volvo és a Volvóval szerződésben álló márkaszervizek férhetnek hozzá. A Volvo felelős azért,
hogy ezek az információknak a tárolása és kezelése, amelyekhez a Volvo a szervizelési és karbantartási munkák során jutott, biztonságos
módon történjen, amely megfelel a vonatkozó jogi
követelményeknek. További tájékoztatásért - lépjen kapcsolatba egy Volvo kereskedéssel.
Fontos információk a tartozékokkal,
extra berendezésekkel és
diagnosztikai aljzattal kapcsolatban
A tartozékok, extra berendezések vagy szoftver/
diagnosztikai eszközök helytelen csatlakoztatása
negatív hatással lehet az autó elektronikai rendszerére.
Bizonyos tartozékok csak az autó számítógépes
rendszerére telepített szoftverrel együtt működnek. A Volvo ezért azt javasolja, hogy mindig
vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo
műhellyel, mielőtt olyan tartozékokat vagy extra
felszereléseket szerelne be, amelyek az elektromos rendszerhez csatlakoznak vagy hatással vannak arra.
Berendezés csatlakoztatása az autó
diagnosztikai aljzatához
FIGYELEM
A Volvo Cars nem vállal felelősséget a nem
jóváhagyott berendezéseknek az autó adatkapcsolati csatlakozójához (On-BoardDiagnostics (OBD-II)) csatlakoztatásából
eredő következményekért.
BEVEZETÉS
Volvo ID
Volvo ID létrehozása
A Volvo ID számos személyre szabott Volvo szolgáltatáshoz4 biztosít hozzáférést online.
Ha már van Volvo ID azonosítója, például egy
másik autóban már hozott létre, akkor tanulmányozza a "Volvo ID regisztrálása az autóhoz" részt.
Lehetséges Volvo ID azonosító létrehozása az
autóból, a Volvo On Call mobilalkalmazásban5
vagy a My Volvo weboldalon6 . Bizonyos funkciók
és szolgáltatások azt igénylik, hogy az autó egy
személyes Volvo ID azonosítóhoz legyen regisztrálva. A Volvo ID regisztrálása az autóhoz számos
Volvo szolgáltatás elérését biztosítja közvetlenül
az autóból.
A diagnosztikai aljzat a műszerfal alatt, a kormánykerék
felőli oldalon helyezkedik el.
4
5
6
Volvo ID létrehozása különböző módokon lehetséges. Ha a Volvo ID azonosítót a My Volvo oldalon vagy a Volvo On Call mobilalkalmazásban
hozta létre, akkor a Volvo ID azonosítót regisztrálnia is kell az autóhoz, hogy használhassa a különböző Volvo ID szolgáltatásokat.
A My Volvo6 weboldalon
1. Menjen a www.volvocars.com címre, és navigáljon a My Volvo oldalhoz.
Példa a szolgáltatásokra:
•
My Volvo - Egy személyes weboldal Önnek
és az autójának.
•
Volvo On Call, VOC* - A Volvo ID a Volvo On
Call mobilalkalmazásba történő bejelentkezésre szolgál.
•
Küldés az autóhoz - Lehetővé teszi, hogy egy
címeket küldjön egy internetes térképszolgáltatásból közvetlenül az autóhoz.
•
Szervizelés és javítás előjegyzése - Regisztrálhatja kedvenc műhelyét/kereskedését a
My Volvo weboldalon, hogy közvetlenül az
autóból jegyezhesse elő a szervizeléseket.
2.
Írjon be egy személyes e-mail címet.
3.
Kövesse a megadott e-mail címre automatikusan küldött utasításokat.
> Létrehozta a Volvo ID azonosítót. Olvassa
el az alábbiakban, hogyan regisztrálhatja
az azonosítót az autóhoz.
A szolgáltatások idővel változnak és a felszereltségi szinttől és piactól függően eltérőek lehetnek.
Ha rendelkezik Volvo On Call*, VOC opcióval.
Bizonyos piacokon áll rendelkezésre.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
23
BEVEZETÉS
||
A Volvo On Call (VOC) mobilalkalmazással5
1. Töltse le a VOC alkalmazás legújabb verzióját
egy okostelefonra az App Store, Windows
Phone vagy Google Play áruházból.
2.
3.
2.
Indítsa el az alkalmazást, és írja be Volvo ID
azonosítóját/e-mail címét.
3.
Kövesse az automatikusan a Volvo ID azonosítójához rendelt e-mail címére küldött utasításokat
> A Volvo ID most már regisztrálva van az
autóhoz. Használhatja Volvo ID szolgáltatásokat.
Válassza a Volvo ID létrehozása lehetőséget
az alkalmazás kezdőoldalán, és írjon be egy
személyes e-mail címet.
Kövesse a megadott e-mail címre automatikusan küldött utasításokat.
> Létrehozta a Volvo ID azonosítót. Olvassa
el az alábbiakban, hogyan regisztrálhatja
az azonosítót az autóhoz.
1.
Töltse le a Volvo ID alkalmazást a Távoli
frissítési szolgáltatás helyről a központi
kijelző alkalmazás nézetében. Olvassa el az
"Alkalmazások letöltése, frissítése és eltávolítása" részt a letöltési eljárással kapcsolatos
további tájékoztatásért.
MEGJEGYZÉS
1.
Ha még nem tette meg, akkor töltse le a
Volvo ID alkalmazást a Távoli frissítési
szolgáltatás helyről.
2.
Indítsa el az alkalmazást, és regisztrálja személyes e-mail címét.
3.
Kövesse a megadott e-mail címre automatikusan küldött utasításokat.
> Létrehozott egy Volvo ID azonosítót, és
automatikusan regisztrálta azt az autóhoz.
Most már használhatja a Volvo ID szolgáltatásokat.
24
Alkalmazások letöltése, frissítése és eltávolítása (463. oldal)
•
Az autó csatlakoztatása (458. oldal)
A Volvo ID előnyei
•
Egy felhasználónévvel és egy jelszóval férhet
hozzá az online szolgáltatásokhoz, azaz csak
egy felhasználónevet és egy jelszót kell megjegyezni.
•
Ha egy szolgáltatáshoz (például VOC) tartozó
felhasználónevet/jelszót módosítja, akkor
Alkalmazások letöltéséhez az autónak az
internethez kell csatlakoznia.
5 Ha
Kapcsolódó információk
•
Volvo ID létrehozása és regisztrálása az
autóhoz
Volvo ID regisztrálása az autóhoz
Ha Volvo ID azonosítóját az interneten vagy a
VOC alkalmazásban hozta létre, akkor regisztrálja
azt az autóhoz az alábbiak szerint:
automatikusan a többi szolgáltatásé (például
My Volvo) is megváltozik.
rendelkezik Volvo On Call*, VOC opcióval.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
BEVEZETÉS
Drive-E - a vezetés tisztább élvezete
A Volvo Car Corporation folyamatosan dolgozik
a biztonságosabb és hatékonyabb termékek és
A környezetvédelem a Volvo Car egyik legfontosabb értéke, amely minden tevékenységére
hatással van. A környezetvédelmi munka az autó
teljes életciklusán alapszik és figyelembe veszi a
környezeti hatást a tervezéstől a selejtezésig és
újrahasznosításig. A Volvo Car alapelve, hogy
minden újonnan fejlesztett terméknek a kevesebb
környezeti hatással kell rendelkeznie, mint annak
a terméknek, amelyet levált.
A Volvo környezetgazdálkodási munkája hatékonyabb és kevésbé szennyező hajtásláncok, a
Drive-E kifejlesztését eredményezte. A személyes
környezet szintén fontos a Volvo számára - a
megoldások fejlesztésén, hogy csökkentse a
káros környezeti hatásokat.
Volvo belső levegője például a klímaszabályozó
rendszernek köszönhetően tisztább, mint a külső
levegő.
Az ön Volvója megfelel a szigorú nemzetközi környezetvédelmi szabványoknak. A Volvo összes
gyártóegységének ISO 14001 minősítéssel kell
rendelkeznie, és ez támogatja a környezetvédelmi
problémák módszeres megközelítését, ami folyamatos fejlődést tesz lehetővé a környezetre gyakorolt káros hatások csökkentése terén. Az ISO
minősítés megtartása a hatályos környezetvédelmi törvények és szabályozások betartását is
jelenti. A Volvo azt is megköveteli, hogy partnerei
is megfeleljenek ezeknek a követelményeknek.
Üzemanyag-fogyasztás
Mivel az autó teljes környezeti hatásának nagy
része annak használatából ered, a Volvo Car környezetvédelmi munkájában az üzemanyagfogyasztás, a széndioxid-kibocsátás és egyéb
levegőszennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére helyezi a hangsúlyt. A Volvo autók minden vonatkozó kategóriában versenyképes üzemanyag-fogyasztással rendelkeznek. Az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás általában az üveg-
}}
25
BEVEZETÉS
||
típusú hulladékok kezelésével kapcsolatban lehetőleg forduljon hivatalos Volvo műhelyhez.
Hozzájárulás egy jobb környezethez
Az energiahatékony és üzemanyag-hatékony autó
nem csak a kisebb környezetre gyakorolt hatáshoz járul hozzá, hanem kisebb költségekkel is jár
az autó tulajdonosa számára. Mint járművezető,
könnyen csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást,
és hozzájárulhat egy jobb környezethez - íme
néhány tanács:
Az Ön Volvója a "Kívül-belül tiszta" koncepció
betartásával készült – ez a koncepció tiszta belső
környezetet valamint nagy hatékonyságú kibocsátás-szabályozást foglal magában. A kipufogógázok károsanyag-kibocsátása sok esetben jóval a
vonatkozó szabványok alatt van.
•
Tervezzen hatékony átlagsebességet. A körülbelül 80 km/h (körülbelül 50 mph) feletti
és 50 km/h (körülbelül 30 mph) alatti sebesség nagyobb energiafogyasztást eredményez.
•
Tartsa be a szerviz és garanciafüzet által az
autó szervizeléséhez és karbantartásához
előírt intervallumokat.
•
Kerülje a motor alapjáraton járatását - állítsa
le a motort, amikor hosszabb időre megáll.
Fordítson figyelmet a helyi rendelkezésekre.
•
Tervezze meg az utat - a sok szükségtelen
megállás és egyenetlen sebesség nagyobb
üzemanyag-fogyasztással jár.
•
Használja az előkészítést - ez növeli a hibrid
akkumulátor hatótávolságát és csökkenti a
vezetés közbeni energiaigényt.
Ne feledje a környezetre biztonságos módon
selejtezni a veszélyes hulladékokat, például az
akkumulátorokat és olajokat sem. Vegye fel a
kapcsolatot egy műhellyel, ha bizonytalan az ilyen
26
Belső
ház hatású gázok, széndioxid alacsonyabb kibocsátását eredményezi.
Hatékony kibocsátás-szabályozás
Tiszta levegő az utastérben
Az utastér szűrője megakadályozza a por és a
pollenek utastérbe jutását a beszívott levegővel
együtt.
A belső levegőminőség rendszer (IAQS)* biztosítja, hogy a bejövő levegő tisztább legyen, mint a
külső forgalom levegője.
Az rendszer megtisztítja az utastér levegőjét a
szennyeződésektől, mint amilyenek a részecskék,
szénhidrogének, nitrogén-oxidok és talajszinti
ózon. Ha a külső levegő szennyezett, akkor a légbeszívás megszűnik és a levegő visszakeringtetésre kerül. Az ilyen helyzetek például erős forgalomban, sorban állás közben és alagutakban fordulhatnak elő.
Az IAQS a tiszta belső zóna csomag (CZIP)*
része, amely egy olyan funkciót is tartalmaz,
amely lehetővé teszi a ventilátor beindítását, amikor kinyitják az autót a távvezérlős kulccsal.
A Volvók belsejében használt anyagok gondosan
vannak kiválasztva és tesztelve, hogy az kellemes
és kényelmes legyen. Bizonyos részek, például a
kormánykerék varratai kézzel készülnek. A belső
megfigyelés alatt áll, hogy például nagy melegben vagy erős fényben ne bocsásson ki erős szagokat vagy anyagokat, amelyek kellemetlen
érzést okoznak.
Volvo műhelyek és a környezet
A rendszeres karbantartás biztosítja az autója
hosszú hasznos élettartamát és alacsony üzemanyag-fogyasztását. Ilyen módon a tisztább környezethez is hozzájárulhat. Amikor egy Volvo
műhelyre bízza az autója szervizelését és karbantartását, akkor az a Volvo rendszerének részévé
válik. A Volvo világos követelményeket támaszt a
műhelyek kialakítására vonatkozóan, hogy megakadályozza a káros anyagok környezetbe jutását.
A műhelyek munkatársai rendelkeznek a jó környezetvédelem biztosításához szükséges tudással
és eszközökkel.
Újrahasznosítás
Mivel a Volvo életciklusban gondolkodik, fontos
az is, hogy az autók újrahasznosítása környezetbarát módon történjen. Majdnem a teljes autó
újrahasznosítható. Az autó utolsó tulajdonosát
ezért arra kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot
egy kereskedővel, ahol tanúsított/jóváhagyott
újrahasznosító létesítményt tudnak ajánlani.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
BEVEZETÉS
Kapcsolódó információk
•
•
Hajtásmódok (381. oldal)
A kezelési útmutató és a környezet
(32. oldal)
•
•
Gazdaságos vezetés (402. oldal)
•
Levegőminőség (181. oldal)
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás
(569. oldal)
27
BEVEZETÉS
IntelliSafe-vezetőtámogatás
Az IntelliSafe a Volvo Cars autóbiztonságra
vonatkozó koncepciója. Ez számos rendszerből
áll, amelyek hozzájárulnak az autós utazás biztonságához, a sérülések elkerüléséhez és az utasok
védelméhez a többi közlekedőtől.
Támogatás
Az IntelliSafe olyan rendszereket tartalmaz, amelyek segítik a járművezetőt az autó biztonságos
vezetésében. A vezetőtámogató funkciók, például
az adaptív sebességtartó (Adaptive Cruise
Control)*, amely állandó távolság tartását biztosítja az autó és az előtte haladó jármű között.
A Park Assist Pilot* a környező terület érzékelésével segíti a járművezetőt az autó leparkolásához.
A járművezetőt segítő rendszerek további példái
az aktív távolsági fényszóró, a Cross Traffic Alert
(CTA)* és a Blind Spot Information (BLIS)* rendszer.
Megelőzés
Példa a balesetek megelőzésében segítő City
Safety funkció. A funkció figyelmezteti a járművezetőt a másik járművel, gyalogosokkal vagy kerékpárosokkal történő ütközés kockázatára. Ha a járművezető nem reagál a figyelmeztetésre, és az
ütközés kockázata fenyegető, akkor a City Safety
automatikusan fékezheti az autót.
tetésével és javító kormányzási beavatkozásokkal
segít megelőzni a baleseteket, ha az autó átlépne
egy oldalvonalat.
Védelem
Az autó biztonságiöv-feszítővel van felszerelve,
amely a még jobb védelem érdekében kritikus
helyzetekben és ütközések esetén megfeszíti a
biztonsági öveket. Légzsákokkal és függönylégzsákkal is fel van szerelve a járművezető és az
utasok számára.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
Parkolósegéd* (354. oldal)
A távolsági fényszóró bekapcsolása/kikapcsolása (143. oldal)
•
A Cross Traffic Alert* bekapcsolása/kikapcsolása (365. oldal)
•
•
•
•
•
•
•
Blind Spot Information* (362. oldal)
City Safety (326. oldal)
Sávtartó segéd* (337. oldal)
Roll Stability Control (275. oldal)
Biztonsági öv (62. oldal)
Biztonság (60. oldal)
Légzsákok (67. oldal)
A Lane Keeping Aid (LKA)* egy másik példa; ez
egy olyan funkció amely a járművezető figyelmez-
28
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
BEVEZETÉS
Sensus - kapcsolat és karbantartás
Sensus lehetővé teszi az internet böngészését,
különböző típusú alkalmazások használatát és az
autó Wi-Fi hozzáférési pontként történő használatát.
Információk, amikor arra szükség van
és ahol arra szükség van
Az autó különböző kijelzői a megfelelő időben
biztosítanak információkat. Az információk különböző helyeken jelennek meg, attól függően, hogy
azok milyen fontosak a járművezető számára.
Ez a Sensus
A Sensus intelligens interfészt és online kapcsolódási lehetőséget biztosít a digitális világhoz. Az
intuitív navigációs struktúra lehetővé teszi a
vonatkozó támogatás, információk és szórakoztatás elérését, amikor erre szükség van, anélkül,
hogy elvonná a járművezető figyelmét.
A Sensus minden olyan megoldást lefed az autóban, amely a szórakoztatáshoz, online csatlakoztatáshoz, navigációhoz* és a járművezető valamint
az autó közötti felhasználói interfészhez kapcsolódik. A Sensus teszi lehetővé a kommunikációt
Ön, az autó és a külső világ között.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
29
BEVEZETÉS
||
A különböző típusú információk különböző kijelzőkön jelennek meg azok fontosságától függően.
Szélvédőre vetített kijelző*
A szélvédőre vetített kijelző olyan válogatott információkat mutat, amelyekkel a járművezetőnek a
lehető leghamarabb foglalkoznia kell. Az ilyen
30
információk forgalmi figyelmeztetéseket, sebességinformációkat és navigációs* információkat
foglalnak magukban. A jelzőtábla-információk és
a bejövő telefonhívások szintén a szélvédőre vetített kijelzőn jelennek meg.
Járművezetői kijelző
A járművezetői kijelző a sebességről és például a
bejövő hívásokról vagy lejátszott zeneszámokról
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
BEVEZETÉS
mutat információkat. A kijelző kezelése a kormánykerék billentyűzeteivel lehetséges.
Középső kijelző
Hangfelismerő rendszer
A hangfelismerő rendszer anélkül használható, hogy a járművezetőnek le kellene vennie a
kezét a kormánykerékről. A
rendszer képes a természetes
beszéd megértésére. A hangfelismerést használhatja zeneszámok lejátszására, személyek felhívására, a
hőmérséklet növelésére vagy szöveges üzenetek
felolvastatására.
Az összes funkcióval/rendszerrel kapcsolatos
további információkért, lásd a kezelési útmutató
vagy a jelen melléklet vonatkozó részét.
Az autó fő funkcióit a központi kijelzővel lehet
vezérelni, ami egy érintésre reagáló érintőképernyő. A fizikai gombok és kezelőszervek száma
ezért minimális. A képernyő akár kesztyűben is
kezelhető.
Innen vezérelhető például a klímavezérlő rendszer, a szórakoztató rendszer és az üléshelyzetek.
A központi kijelzőn megjelenő információkra reagálhat a járművezető vagy valaki más az autóban,
ha arra lehetőség adódik.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
A központi kijelző használata (36. oldal)
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(40. oldal)
Szélvédőre vetített kijelző* (114. oldal)
Járművezetői kijelző (93. oldal)
Hangfelismerés (117. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
31
BEVEZETÉS
A kezelési útmutató és a környezet
Ablakok, üvegek és tükrök.
A kezelési útmutatót ellenőrzött erdőkből származó papírra nyomtatták.
Az autó kezelőszerveket tartalmaz az ablakokhoz,
üvegekhez és tükrökhöz. Az autó bizonyos ablakai laminálással vannak erősítve, ami többek
között jobban hangszigeteltté teszi az utasteret.
A Forest Stewardship Council (FSC)® (Erdőgondnoksági Tanács) szimbólum mutatja, hogy a használati útmutató nyomtatásához felhasznált papírnyersanyag FSC® minősítésű erdőkből vagy
egyéb ellenőrzött forrásokból származik.
Többrétegű üveg
A szélvédő és a panorámatető* többrétegű üvegből készültek. Az üveg megerősített, ami jobb
védelmet nyújt a betörések ellen és fejlettebb
hangszigetelést biztosít az utastérnek. Az egyéb
üvegfelületek tekintetében, a hátsó ablak kivételével, a többrétegű üveg opcionális.
Ez a szimbólum látható az ablakokon, ha az üveg többrétegű7.
Kapcsolódó információk
•
Drive-E - a vezetés tisztább élvezete
(25. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
7
32
Panorámatető* (161. oldal)
Elektromos ablakok (155. oldal)
Az ablakok és tükrök páramentesítésének
bekapcsolása/kikapcsolása (191. oldal)
A napellenző használata (157. oldal)
Belső visszapillantó tükör (159. oldal)
A külső tükrök beállítása (157. oldal)
Szélvédőre vetített kijelző* (114. oldal)
Nem vonatkozik a szélvédőre és a napfénytetőre*, amelyek minden esetben többrétegűek és így nem látható rajtuk ez a szimbólum.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
BEVEZETÉS
A központi kijelző áttekintése
Az autó számos funkciójának kezelése a központi kijelzőről történik. Áttekintés a központi
kijelzőről és annak funkcióiról.
}}
33
BEVEZETÉS
||
A központi kijelző három alapvető nézete. Pöccintsen jobbra vagy balra a funkció vagy az alkalmazás nézet eléréséhez8.
Funkció nézet - az autó megnyomással aktiválható/inaktiválható funkciói. Bizonyos funk8
34
A nézetek jobbkormányos autókban fordított sorrendben helyezkednek el.
ciók kiváltó funkciók is, ami azt jelenti, hogy
megnyitnak egy beállítási lehetőségeket tar-
BEVEZETÉS
talmazó ablakot Ilyenek például a Kamera és
parkoló funkciók.
tartoznak az egyéb alnézetekhez. Érintse
meg az alnézetet annak kibontásához.
Kezdőlap nézet - az első nézet, amely a képernyő bekapcsolásakor megjelenik.
Klíma sor - információk és közvetlen lehetőség a hőmérséklet, ülésfűtés és a ventilátor
szintjének beállítására. Érintse meg a klíma
sor közepén található szimbólumot, hogy
megnyissa a további lehetőségeket tartalmazó klíma nézetet.
Alkalmazás nézet - a letöltött (harmadik féltől
származó) alkalmazások és a beágyazott
funkciók alkalmazásai, például FM rádió.
Érintse meg egy alkalmazás ikonját az alkalmazás megnyitásához.
Állapotsáv - az autóban zajló tevékenységek
jobbra a képernyő tetején jelennek meg. A
hálózati/kapcsolati információk az állapotmező bal oldalán jelennek meg, miközben a
médiával kapcsolatos információk, az óra és
a folyamatban lévő háttértevékenységek a
jobb oldalon.
Felső nézet - húzza le a fület a felső nézet
eléréséhez. Beállítások, Kezelési útmutató
és az autó mentett üzenetei innen érhetők el.
Navigáció - a térképes navigációhoz vezet
Érintse meg az alnézetet annak kibontásához.
Média - a médiához kapcsolódó legutóbb
használt alkalmazások. Érintse meg az alnézetet annak kibontásához.
Telefon - innen érhető el a telefon funkció.
Érintse meg az alnézetet annak kibontásához.
Kapcsolódó információk
•
•
A központi kijelző használata (36. oldal)
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(40. oldal)
•
Funkció nézet gombokkal az autó funkcióihoz
(48. oldal)
•
Alkalmazások beállításainak módosítása
(177. oldal)
•
Szimbólumok a középső kijelző állapotsávján
(45. oldal)
•
•
•
•
Beállítások nézet (173. oldal)
•
A központi kijelző tisztítása (552. oldal)
Médialejátszó (439. oldal)
Telefon (451. oldal)
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(184. oldal)
Extra alnézet - azok a legutóbb használt
alkalmazások/autófunkciók, amelyek nem
35
BEVEZETÉS
A központi kijelző használata
Az autó sok funkciója vezérelhető és szabályozható a központi kijelzőről. A központi kijelző egy
érintőképernyő, amely reagál az érintésre.
Az érintőképernyő funkció használata a
központi kijelzőn
Egy infravörös film teszi lehetővé, hogy a képernyő észlelje az ujját, amely közvetlenül a képernyő
előtt van. Ez a technológia lehetővé teszi a képernyő kesztyűben történő használatát.
A képernyő eltérően reagál attól függően, hogy
megnyomja, húz vagy pöccint azon. Az olyan tevékenységek, mint a különböző nézetek közötti
Két személy is kezelheti a képernyőt egy időben,
például a klíma beállításához a járművezető és az
utas felőli oldalon.
Eljárás
36
böngészés, objektumok kijelölése, görgetés a listákban és az alkalmazások mozgatása a képernyő
megérintésével lehetséges különböző módokon.
FONTOS
Ne használjon éles tárgyakat a képernyőn,
mert azok megkarcolhatják.
Az alábbi táblázat mutatja be a képernyő használatának különböző módjait:
Végrehajtás
Eredmény
Nyomja meg egyszer.
Kiemel egy objektumot, megerősít egy választást vagy aktivál egy funkciót.
Nyomja meg gyorsan egymást követően kétszer.
Digitális objektumokat, például a térképet* nagyítja.
Nyomja meg és tartsa.
Megfog egy objektumot. Alkalmazások vagy térképpontok mozgatásához használható a térképen*.
Nyomja meg, és tartsa az ujját a képernyőn, és ezzel egy időben húzza az objektumot a kívánt helyre.
Koppintson egyszer két ujjal.
Digitális objektumokat, például a térképet* kicsinyíti.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
BEVEZETÉS
Eljárás
Végrehajtás
Eredmény
Húzás
Vált a különböző nézetek között, görget egy listában, szövegben vagy nézetben. Tartsa nyomva, és húzza
alkalmazások vagy térképpontok mozgatásához a térképen*. Húzás vízszintesen vagy függőlegesen a
képernyőn.
Pöccintés/gyors húzás
Vált a különböző nézetek között, görget egy listában, szövegben vagy nézetben. Húzás vízszintesen vagy
függőlegesen a képernyőn.
Széthúzás
Nagyít.
Összehúzás
Kicsinyít.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
37
BEVEZETÉS
||
Visszatérés a kezdőlap nézethez egy
másik nézetből
hoz húzza azt a nézet aljára. Ekkor új sorok jelennek meg, ahol elhelyezhető az alkalmazás/gomb.
1.
Nyomja meg röviden a kezdőlap gombot.
> A kezdőlap nézet utolsó pozíciója látható.
Egy alkalmazás/gomb így lejjebb is elhelyezhető,
és ilyenkor a nézet normál módjában nem látható.
2.
Nyomja meg újra röviden.
> A kezdőlap nézet minden alnézete az
alapértelmezéseire áll.
Pöccintsen a képernyőn, a nézeten belüli felfelé/
lefelé görgetéshez.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
A kezdőlap nézet normál módjában - röviden
nyomja meg a kezdőlap gombot. Egy, a különböző nézetekhez való hozzáférést magyarázó
animáció jelenik meg a képernyőn.
Az alkalmazások és az autófunkciók
gombjainak mozgatása
Az alkalmazások és az autófunkciók gombjai az
alkalmazás nézetben és a funkció nézetben mozgathatók és igény szerint rendszerezhetők.
1.
Érintsen meg, és tartson megérintve egy
alkalmazást/gombot.
> Az alkalmazás/gomb mérete megváltozik
és kissé átlátszó lesz. Ezután lehetséges a
mozgatása.
2.
Húzza le az alkalmazást/gombot a nézet egy
üres helyére.
Az alkalmazások/gombok elhelyezéséhez használható sorok maximális száma 48. Az alkalmazások/gombok látható nézeten kívülre mozgatásá-
38
Rejtse el a ritkán vagy soha nem használt
alkalmazásokat alulra, a látható képernyőn
kívülre mozgatva azokat. Így könnyebben
megtalálja a gyakrabban használt alkalmazásokat.
Görgetés egy listában, cikkben vagy
nézetben
A görgetésjelző jelenik meg a központi kijelzőn, amikor
lehetőség van a nézet görgetésére.
A kezelőszervek használata a központi
kijelzőn
Amikor megjelenik egy görgetésjelző a képernyőn, akkor lehetőség van a lefelé vagy felfelé
görgetésre a nézetben. Pöccintsen lefelé/felfelé
bárhol a nézetben.
Hőmérséklet-szabályozás.
BEVEZETÉS
A kezelőszerv az autó számos funkciójához használható. Szabályozza például a hőmérsékletet az
alábbiak szerint:
•
húzza a kezelőszervet a kívánt hőmérséklethez
•
érintse meg a + /− gombot a hőmérséklet
fokozatos növeléséhez/csökkentéséhez, vagy
•
érintse meg a kívánt hőmérsékletet a kezelőszerven.
Kapcsolódó információk
•
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(40. oldal)
•
•
Beállítások nézet (173. oldal)
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(238. oldal)
•
Alkalmazások letöltése, frissítése és eltávolítása (463. oldal)
•
A billentyűzet használata a központi kijelzőn
(50. oldal)
•
A központi kijelző beállításainak módosítása
(46. oldal)
Sensus - kapcsolat és karbantartás
(29. oldal)
39
BEVEZETÉS
Navigálás a központi kijelző
nézeteiben
A központi kijelző öt alapvető nézettel rendelkezik: kezdőlap nézet, felső nézet, klíma nézet,
alkalmazás nézet és funkció nézet. A képernyő a
vezetőajtó kinyitásakor automatikusan bekapcsol.
Kezdőlap nézet
A kezdőlap nézet látható, amikor a képernyő
bekapcsol. Ez négy alnézetet tartalmaz:
Navigáció, Média, Telefon és egy extra alnézet.
40
Az alkalmazás/funkció nézetben kiválasztott
alkalmazások/funkciók a kezdőlap nézet vonatkozó alnézetében nyílnak meg. Például a FM
rádió a Média alnézetben indul el.
Az extra alnézet tartalmazza az utoljára használt
alkalmazást/autófunkciót, amely nem kapcsolódik
a másik három területhez.
Az alnézetek rövid információkat mutatnak az
egyes különböző alkalmazásokról.
MEGJEGYZÉS
Az autó első használatakor a kezdő nézet
bizonyos alnézetei nem rendelkeznek tartalommal.
MEGJEGYZÉS
A kezdőlap nézet normál módjában - röviden
nyomja meg a kezdőlap gombot. Egy, a különböző nézetekhez való hozzáférést magyarázó
animáció jelenik meg a képernyőn.
BEVEZETÉS
Alnézetek kibontása az alapértelmezett módból
A média alnézet alapértelmezett és kibontott módja.
}}
41
BEVEZETÉS
||
Alnézetek kibontása:
–
Nyomja meg bárhol az alnézetet. Amikor egy
alnézet ki van bontva, akkor a kezdőlap nézet
negyedik alnézete átmenetileg eltűnik. A
kettő másik kis méretű és csak bizonyos
információk jelennek meg.
A kibontott nézet hozzáférést biztosít az
alkalmazás alapvető funkcióihoz.
Kibontott alnézet összecsukása:
–
Kibontott módban nyissa meg
az alkalmazást teljes képernyőn
- nyomja meg a szimbólumot.
Nyomja meg a szimbólumot a
kibontott módhoz történő viszszatéréshez vagy nyomja meg a
képernyő kezdőlap gombját.
Állapotsáv
Az autóban zajló tevékenységek a képernyő tetején jelennek meg. A hálózati/kapcsolati információk az állapotmező bal oldalán jelennek meg,
miközben a médiával kapcsolatos információk, az
óra és a folyamatban lévő háttértevékenységek a
jobb oldalon.
Felső nézet
Az alnézet három különböző módon zárható
be.
•
Érintse meg a kibontott alnézet felső
részét.
•
Érintsen meg egy másik alnézetet (ez az
alnézet jelenik meg kibontott módban).
•
Nyomja meg röviden a fizikai kezdőlap
gombot a központi kijelző alatt.
Alnézet megnyitása/bezárása teljes
képernyős módban
Az extra elnézet és a Navigáció alnézet teljes
képernyős módban kinyitható, ami további információkat és beállítási lehetőségeket nyújt.
Amikor új alnézetet nyit meg teljes képernyős
módban, akkor nem jelennek meg más alnézetek
adatai.
42
A központi kijelző kezdőlap gombja.
Mindig van lehetőség a kezdőlap nézethez lépni a
kezdőlap gomb megnyomásával. Menjen vissza a
kezdőlap nézet normál nézetébe a teljes képernyős módból - nyomja meg kétszer a kezdőlap
gombot.
A felső nézet lehúzva.
BEVEZETÉS
A képernyő tetején található állapotsáv közepén
egy fül található. Nyissa meg a felső nézetet a fül
megnyomásával vagy a lefelé húzva/pöccintve a
képernyőn.
A felső nézetben az alábbiakhoz férhet hozzá:
• Beállítások
• Kezelési útmutató
• Az autó mentett üzenetei.
Hagyja el a felső nézetet - nyomja meg a képernyőt a felső nézeten kívül vagy nyomja meg a
felső nézet alját, és húzza felfelé. Ekkor láthatóvá
válik, és újból használható az alul elhelyezkedő
nézet.
MEGJEGYZÉS
A felülnézet nem elérhető indítás/leállítás
közben vagy amikor üzenet látható a képernyőn. Akkor sem érhető el, amikor a klíma
nézet látható.
A felső nézetbe lépés egy alkalmazásból
Húzza le a felső nézetet, amikor egy alkalmazás,
például az FM rádió fut:
9
•
Nyomja meg az FM rádió beállításai lehetőséget - az FM rádióhoz kapcsolódó beállítási lehetőségek jelennek meg.
•
Nyomja meg a FM rádió kézikönyv lehetőséget - egy cikk jelenik meg az FM rádióhoz
kapcsolódóan.
Alkalmazás nézet
Ez csak az autó bizonyos alkalmazásaira vonatkozik. A harmadik féltől származó alkalmazások esetében nem érhetők el például az alkalmazással
kapcsolatos cikkek vagy beállítások.
Klíma nézet
A klíma sor mindig látható a képernyő alján. Közvetlenül innen elvégezhetők a legáltalánosabb klímabeállítások, mint a hőmérséklet, az ülésfűtés
és a ventilátor beállításai.
Nyomja meg a szimbólumot a klíma sor
közepén a klíma nézet megnyitásához,
és további klímabeállítások eléréséhez.
Nyomja meg szimbólumot a klíma
nézet bezárásához, és az előző nézethez történő visszatéréshez.
A klímakezelőszervekkel kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd "Klímakezelőszervek a központi
kijelzőn" rész.
Balkormányos autók esetében. Jobb kormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
Alkalmazás nézet az autó alkalmazásaival.
Pöccintsen jobbról balra9 a képernyőn az alkalmazás nézet eléréséhez a kezdőlap nézetből. Itt
találhatók a letöltött (harmadik féltől származó)
alkalmazások és a beágyazott funkciók alkalmazásai, például FM rádió. Bizonyos alkalmazásokhoz rövid információk jelennek meg közvetlenül
az alkalmazás nézetben, például az olvasatlan
}}
43
BEVEZETÉS
||
szöveges üzenetek száma az Üzenetek esetében.
Funkció nézet
A funkciók mennyiségétől függően lehetőség van
a nézet lefelé görgetésére is. Ezt alulról felfelé
pöccintve/húzva teheti meg.
Érintsen meg egy alkalmazást a megnyitásához.
Ez a kapcsolódó, például Média alnézetben nyílik
meg.
Az alkalmazás nézettől eltérően, ahol az alkalmazások egy nyomással megnyithatók, a funkciókat
a vonatkozó funkciógomb megnyomásával aktiválhatja/inaktiválhatja. Bizonyos funkciók (kiváltó
funkciók) megnyomáskor új ablakban nyílnak
meg. Lásd a "Funkció nézet gombokkal az autó
funkcióihoz" részt.
Az alkalmazások mennyiségétől függően lehetőség van az alkalmazás nézet lefelé görgetésére.
Ezt alulról felfelé pöccintve/húzva teheti meg.
Egy alkalmazás mozgatásához:
1.
Érintse meg az alkalmazást, és tartsa nyomva.
> Az alkalmazás enyhén átlátszóvá válik és
nagyobb lesz, amikor készen áll a mozgatásra.
2.
Húzza az alkalmazást a kívánt helyre.
Az alkalmazás nézethez hasonlóan, lehetőség van
a funkciógombok mozgatására és rendezésére a
kívánt sorrendben. Lásd a fenti "Alkalmazás
nézet" címszó alatt található információkat.
Kapcsolódó információk
•
•
•
MEGJEGYZÉS
Alkalmazások és autófunkció gombok nem
helyezhetők már foglalt helyekre.
A kezdőlap nézethez balról jobbra9 pöccintve a
képernyőn vagy a kezdőlap gomb megnyomásával juthat.
9
44
A funkció nézet gombokkal az autó különböző funkcióihoz.
Pöccintsen balról jobbra9 a képernyőn a funkció
nézet eléréséhez a kezdőlap nézetből. Innen kapcsolhatja be/ki az autó különböző funkcióit, például Lane Departure Warning, Lane Keeping
Aid* és Parkoló automatika*.
A központi kijelző használata (36. oldal)
A központi kijelző áttekintése (33. oldal)
Funkció nézet gombokkal az autó funkcióihoz
(48. oldal)
•
Alkalmazások beállításainak módosítása
(177. oldal)
•
Szimbólumok a középső kijelző állapotsávján
(45. oldal)
•
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(184. oldal)
Balkormányos autók esetében. Jobb kormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
BEVEZETÉS
Szimbólumok a középső kijelző
állapotsávján
A központi kijelző állapotsávján megjeleníthető
szimbólumok áttekintése.
Az állapotsáv mutatja a folyamatban lévő tevékenységeket és, bizonyos esetekben azok állapotát. Az állapotsáv korlátozott területe miatt nem
minden szimbólum jelenik meg mindig.
Szimbólum
Szimbólum
Leírás
Kapcsolódó információk
•
Üzenetek a járművezetői kijelzőn és a központi kijelzőn. (109. oldal)
Csatlakozás típusa a mobiltelefon-hálózathoz (2G, 3G).
•
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(40. oldal)
Távoli diagnosztika aktív.
Eljárás folyamatban.
Leírás
Előkészítés folyamatban.
Barangolás bekapcsolva.
Audioforrás lejátszása folyamatban.
A mobiltelefon-hálózat jelerőssége.
Bluetooth eszköz csatlakoztatva.
A Bluetooth bekapcsolva, de
nem csatlakozik eszköz.
Wi-Fi hálózathoz csatlakozva.
Internetmegosztás bekapcsolva
(Wi-Fi hotspot). Az autó megosztja a rendelkezésre álló kapcsolatot.
Audioforrás leállítva.
Telefonhívás folyamatban.
Audioforrás elnémítva.
Hírek fogadása a rádiócsatornáról.
Közlekedési információk fogadása.
Óra.
Autómodem bekapcsolva.
Az internethez csatlakoztatva
USB kapcsolaton keresztül.
45
BEVEZETÉS
A központi kijelző beállításainak
módosítása
1.
A központi kijelző a vezetőajtó kinyitásakor automatikusan bekapcsol. A hangok és a témák személyre szabása érdekében módosíthatók a központi kijelző beállításai. A képernyő kikapcsolható, hogy vezetés közben ne vonja el a figyelmet.
A képernyő kikapcsolása és újbóli
bekapcsolása
2.
Nyomja meg hosszan a fizikai kezdőlap gombot a képernyő alatt.
> A képernyő elsötétül, a klíma sor kivételével, ami továbbra is látható. Az összes
funkció továbbra is fut, ilyenek például a
klímavezérlés, az audio célbairányítás* és
az alkalmazások. Ebben a módban tisztítható a képernyő a rendelkezésre álló
ruhával; lásd a "A központi kijelző tisztítása" részt.
Kikapcsolás/a rendszerhang
hangerejének módosítása a középső
kijelzőn.
A képernyő visszakapcsolása - érintse meg
röviden a kezdőlap gombot.
> Újra megjelenik az a nézet, amely a képernyő kikapcsolásakor aktív volt.
A rendszerhangok hangereje módosítható vagy
teljesen kikapcsolható a központi kijelzőn.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Hang
hangereje gombot.
3.
A Képernyő érintés alatt, húzza a kezelőszervet a hangerő módosításához/az érintőképernyő érintéshangjainak kikapcsolásához
és a Billentyű érintés lehetőséghez a hangerő módosításához/a képernyő-billentyűzet
érintéshangjainak kikapcsolásához. Húzza a
kezelőszervet a kívánt hangerőhöz.
MEGJEGYZÉS
A képernyő nem inaktiválható, ha egy tevékenység végrehajtására vonatkozó üzenet látható a képernyőn.
MEGJEGYZÉS
A központi kijelző kezdőlap gombja.
Amikor a központi kijelző ki van kapcsolva, akkor
a képernyő elsötétül, hogy ne vonja el a figyelmet
vezetés közben. A klíma sor ilyenkor is látható és
az alkalmazások valamint a képernyőhöz kapcsolódó egyéb funkciók továbbra is működnek.
46
A központi kijelző automatikusan kikapcsol,
amikor leállítja a motort és kinyitja a vezetőajtót.
A rendszer
A képernyő megjelenésének
módosítása
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a My Car
Témák gombot.
3.
Ezután válassza ki a témát, például
Minimalistic vagy Chrome rings.
Kijelzők
Ezen megjelenések kiegészítéseként lehetőség
van a Normál és Fényes közötti választásra. A
Normál beállítással a háttér sötét és a szöveg
világos. Ez az alapértelmezett alternatíva az
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
BEVEZETÉS
összes témához. Olyan világos változat is választható, amelyben a háttér világos és a szöveg
sötét. Ez az alternatíva hasznos lehet például erős
napsütésben.
Ez az alternatíva mindig rendelkezésre áll a felhasználó számára és nem befolyásolja a környezeti megvilágítás.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Beállítások nézet (173. oldal)
Sensus - kapcsolat és karbantartás
(29. oldal)
A központi kijelző tisztítása (552. oldal)
A központi kijelző használata (36. oldal)
47
BEVEZETÉS
Funkció nézet gombokkal az autó
funkcióihoz
Az összes autófunkciókhoz tartozó gomb a funkció nézetben található, amely a központi kijelző
egyik alapnézete. Menjen a funkció nézethez a
képernyőn balról jobbra pöccintve a kezdőlap
nézetből10.
Különböző típusú gombok
Az autó funkcióihoz három különböző típusú
gomb áll rendelkezésre, lásd lent:
Gomb típusa
Tulajdonság
Befolyásolt autófunkció
Funkciógombok
Be/ki állapotokkal rendelkeznek.
A funkció nézet legtöbb gombja funkciógomb.
Amikor a funkció be van kapcsolva, akkor egy LED világít a gomb ikonjától balra. Nyomja meg
a gombot a funkció aktiválásához/inaktiválásához.
Kiváltó gombok
Nem rendelkeznek be/ki állapottal.
Amikor megnyom egy kiváltó gombot, akkor megnyílik a funkció ablaka. Ez lehet például egy
ablak az üléshelyzet beállításához.
Parkoló gombok
10
48
Be, ki és keresés módokkal rendelkeznek.
A funkciógombokhoz hasonló, de egy extra helyzete van a parkolóhely-kereséshez.
Balkormányos autók esetében. Jobb kormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
• Kamera
• Fejtámla lehajtása
• Lehajtható ülések funkciói
• Vetített kijelző beállításai
• Beparkolás
• Kiparkolás
BEVEZETÉS
A gombok különböző módjai
Amikor a LED visszajelző zölden világít egy funkció vagy parkoló gombon, akkor a funkció aktív.
Amikor egy funkció aktív, akkor bizonyos funkciókhoz egy extra magyarázó szöveg jelenik meg. A
szöveg néhány másodpercig látható, majd a
gomb a LED visszajelző világító állapotával jelenik
meg.
A funkció akkor van kikapcsolva, amikor a LED
kialszik.
A Lane Keeping Aid esetében például az Csak
bizonyos sebességeken működik extra szöveg jelenik meg a gomb megnyomásakor.
Röviden érintse meg egyszer a gombot a funkció
aktiválásához/kikapcsolásához.
Amikor egy figyelmeztető háromszög látható a
gomb jobb oldali részén, akkor valami nem a tervezett módnak megfelelően működik.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A központi kijelző áttekintése (33. oldal)
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(40. oldal)
Kategóriák a beállítások nézetben
(174. oldal)
49
BEVEZETÉS
A billentyűzet használata a központi
kijelzőn
A központi kijelző lehetővé teszi a billentyűkön
keresztüli adatbevitelt. Lehetőség van kézzel
betűk és karakterek "rajzolására" a képernyőn.
Bevitel a billentyűzettel
A billentyűzet használható karakterek, betűk és
számok bevitelére, például szöveges üzenetek
írására, jelszavak bevitelére vagy cikkek keresésre
a digitális kezelési útmutatóban az autóban.
A billentyűzet csak akkor jelenik meg, amikor
bejegyzések végezhetők a képernyőn.
50
BEVEZETÉS
A kép bizonyos gombok áttekintését mutatja, amelyek megjelenhetnek a billentyűzeten. A megjelenés a nyelvi beállítások és a környezet függvényében változik, amelyben a billentyűzetet használják.
}}
51
BEVEZETÉS
||
A javasolt szavak vagy pinjin szavak11. A javasolt szavak sora az új betűk bevitelével
módosul. A javaslatok között a jobb vagy bal
nyíl megnyomásával lépegethet. Érintsen
meg egy javaslatot annak kiválasztásához. Ne
feledje, hogy ezt a funkciót nem minden
nyelv támogatja. Ha nem áll rendelkezésre,
akkor a sor nem jelenik meg a billentyűzeten.
A billentyűzeten rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott nyelv függvényében változnak (lásd 7. pont). Érintsen meg egy karaktert a beviteléhez.
A gomb funkciói a környezettől függően változnak, amelyben a billentyűzetet használják @ vagy .com vagy új sor létrehozása.
Elrejti a billentyűzetet. Ha ez nem lehetséges,
akkor a gomb nem jelenik meg.
Nagybetűk írására szolgál. Nyomja meg újra,
hogy egy nagybetűt írjon, majd kisbetűkkel
folytassa. Újabb megnyomásra az összes
betű nagybetű lesz. A következő megnyomás
visszaállítja kisbetűkre a billentyűzetet. Ebben
a módban az első pont, felkiáltójel vagy kérdőjel utáni betű nagybetű lesz. A szövegmező
első betűje szintén nagybetű. A nevek vagy
címek bevitelére szolgáló szövegmezők minden szava automatikusan nagybetű lesz. A
jelszavak, webcímek vagy e-mail címek bevitelére szolgáló szövegmezők összes betűje
11
52
automatikusan kisbetű, hacsak máshogy nem
állítja be a gombbal.
erősítéséhez. A gomb megjelenése a környezet
függvényében változó.
Számbevitel. A billentyűzet (2) ilyenkor számokkal jelenik meg. Nyomja meg a
gombot, amely szám módban a
helyett
jelenik meg, hogy visszatérjen a betűbillengombot, hogy megtyűzethez, vagy a
nyissa a speciális karaktereket tartalmazó billentyűzetet.
A billentyűzet nyelvének módosítása
Módosítja a szövegbeviteli nyelvet, például
UK. A rendelkezésre álló karakterek és szójavaslatok (1) a kiválasztott nyelvtől függően
eltérőek. Nyomja meg a nyelvek listájának
megnyitásához, majd érintse meg a használni
kívánt nyelvet. További nyelvek billentyűzethez adásához - lásd az alábbi "A billentyűzet
nyelvének módosítása" részt.
Szóköz.
Törli a bevitt szöveget. Nyomja meg röviden
egy karakter törléséhez. Várjon egy kicsit,
mielőtt újra megnyomná a következő karakter
törléséhez, és így tovább.
Módosítja a billentyűzet módot, hogy kézzel
vihessen be betűket és karaktereket. Erről
továbbiakat a "Karakterek/betűk bevitele
kézzel a képernyőn" címszó alatt olvashat.
Nyomja meg a megerősítő gombot (a képen nem
látható) a billentyűzet felett a bevitt szöveg meg-
Ez akkor jelenik meg, ha a japán, kínai vagy tajvani billentyűzet van kiválasztva.
A különböző nyelvek közötti váltáshoz a billentyűzetet, először be kell állítani a nyelveket a
Beállítások alatt.
Nyelvek hozzáadása/törlése a
beállításokban
A billentyűzet automatikusan a rendszernyelvvel
megegyező nyelvre áll. A billentyűzet nyelve
manuálisan módosítható anélkül, hogy befolyásolná a rendszernyelvet.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a Rendszer
Billentyűzetkiosztások gombot.
3.
Válasszon ki egy vagy több nyelvet a listából.
> Mostantól lehetőség van a nyelvek közötti
váltásra közvetlenül a billentyűzetről.
Ha nincs aktívan kiválasztott nyelv a Beállítások
alatt, akkor a billentyűzet ugyanazt a nyelvet használja, mint az autó rendszere, lásd a "Rendszerbeállítások módosítása a beállítások nézetben"
részt.
BEVEZETÉS
Váltás a különböző nyelvek között a
billentyűzeten
Amikor több nyelv van kiválasztva a Beállítások részben,
akkor a billentyűzetgomb (a
környezetében mutató a fenti
ábrán 7-tel jelölve) szolgál a
különböző nyelvek közötti váltásra.
Betűk vagy karakterek változatai
Karakterek bevitele kézzel a képernyőn
A billentyűzet nyelvének módosítása:
1.
Nyomja meg, és tartsa nyomva a gombot
(lásd a fenti képet).
> Egy lista nyílik meg.
2.
Válassza ki a kívánt nyelvet. Ha több mint
négy nyelv van kiválasztva a Beállítások
alatt, akkor lehetőség van a lista görgetésére
a billentyűzetről.
> A billentyűzet alkalmazkodik a kiválasztott
nyelvhez és más szójavaslatokat kínál.
Egy betű/karakter változatának, például é vagy è
beviteléhez:
1.
2.
Nyomja meg, és tartsa nyomva a betűt/
karaktert.
> Egy négyzet jelenik meg a betű/karakter
lehetséges változataival.
Nyomja meg a kívánt változatot. Ha egy változatot sem választ ki, akkor az eredeti karakter
kerül bevitelre.
Betűk/karakterek írására szolgáló terület.
Szövegmező, ahol betűk/karakterek vihetők
be, ahogyan rajzolják azokat a képernyőn.
Javasolt betűk/karakterek. A lista görgethető.
Szóköz.
Bevitt szöveg törlése. Nyomja meg röviden
egy betű/karakter törléséhez. Várjon egy
kicsit, mielőtt újra megnyomná a következő
betű/karakter törléséhez, és így tovább.
Visszatérés a normál karakterbevitelű billentyűzethez.
A billentyűzet elrejtése. Ha ez nem lehetséges, akkor a gomb nem jelenik meg.
A szövegbevitel nyelvének módosítása.
}}
53
BEVEZETÉS
||
Betűk/karakterek bevitele kézzel
1. Karaktereket/betűket írhat be a területen
kézírással (1).
> Egy sor javasolt karakter vagy betű jelenik
meg (3). A legvalószínűbb választás a lista
elején található.
2.
Írja be a karaktert/betűt azzal, hogy vár egy
kicsit.
> A lista elején elhelyezkedő karakter/betű
kerül beírásra. Lehetőség van más karakter kiválasztására is a kívánt karakter/betű
megnyomásával a listában.
Kézzel írt karakterek/betűk törlése/
módosítása
Pöccintsen a kézírásos mezőben (1) az összes bevitt
karakter törléséhez a szövegmezőben (2).
–
54
•
•
Nyomja meg a kívánt betűt a listában (3).
•
Pöccintsen vízszintesen jobbról balra12 a
kézírásos betűk területén (1). Több betűt
is törölhet, ha több alkalommal pöccint a
terület felett.
•
Az X megnyomása a szövegmezőben (2)
törli az összes bevitt szöveget.
Nyomja meg a szövegtörlés gombot (5) a
betű törléséhez, és az újrakezdéshez.
Sorváltás a szabad szöveges mezőben
kézírással
A kézírásos mezőben kézzel a fenti karaktert rajzolva
válthat sort13.
Kapcsolódó információk
•
•
•
12
13
A karakterek/betűk törlésének/módosításának számos módja van.
Beállítások nézet (173. oldal)
A központi kijelző használata (36. oldal)
Szöveges üzenetek kezelése (455. oldal)
Arab billentyűzet esetén - pöccintsen az ellentétes irányba. Jobbról balra pöccintéssel helyet hoz létre.
Arab billentyűzetek esetén - rajzolja le ugyanezt a karaktert, de fordítva.
•
Rendszerbeállítások módosítása a beállítások
nézetben (176. oldal)
BEVEZETÉS
A XC90 Twin Engine rendszerrel
kapcsolatos általános információk
A XC90 Twin Engine ugyanúgy működik, mint
egy szokásos autó, de bizonyos funkciói eltérnek
a csak benzinnel vagy gázolajjal működő autókétól. Az elektromos motor főleg alacsony sebességeken, a benzinmotor pedig magasabb sebességeken és aktívabb vezetés közben működik.
}}
55
BEVEZETÉS
||
56
Áttekintés
BEVEZETÉS
A hibrid akkumulátor töltése, lásd "Előkészületek a hibrid akkumulátor töltésére" rész.
Elektromos motor hátsókerékhajtással, lásd
"A motor beindítása" rész.
Hibrid akkumulátor, lásd "Hibrid akkumulátor" rész.
Hajtásmódok, az alagútkonzol hajtásmód
kezelőszervével és a központi kijelzőn módosítható, lásd "Hajtásmódok" rész.
A Twin Engine modellek egyedi információkat mutató járművezetői kijelzője, lásd "Hibrid
hajtással kapcsolatos szimbólumok és üzenetek" és "Hibrid hajtással kapcsolatos információk a járművezetői kijelzőn" rész.
Fontos tudni
Tápellátás nélküli autó
Ne feledje, hogy olyan fontos funkciók, mint a
fékek és a szervokormány nem működnek, ha az
autó tápellátása megszűnik.
FIGYELEM
Az elektromos motor kikapcsolt és az üzemanyaggal működő motor leállított állapotában
az autó fékezése nem lehetséges.
A vontatás nem megengedett
A XC90 Twin Engine vontatása nem megengedett, mert ez károsítja az elektromos motort. Az
autó szállításakor azt fel kell emelni az összes
kerékkel a szállító jármű platójára.
Külső motorhang
FIGYELEM
Ne feledje, hogy az autónak nincs hangja,
amikor azt csak az elektromos motor hajtja és
ezért a gyermekek, gyalogosok, kerékpárosok
és állatok számára nehezebben észrevehető.
Ez különösen alacsony sebességek mellett,
például parkolókban igaz.
Nagyfeszültségű áram
Az autóban számos komponens
nagy feszültségű árammal
működik, ami helytelen beavatkozás esetén veszélyes lehet.
Ne érjen semmihez, ami nincs
világosan leírva a kezelési
útmutatóban, a motortér komponenseivel kapcsolatban, lásd a "Motortér áttekintése" részt.
FIGYELEM
A narancs színű kábeleket csak képzett szakemberek kezelhetik.
Egyedi funkciók
Hajtásmódok
Az autó vezetés közben különböző hajtásmódokba állítható, például csak elektromos működés, amikor teljesítményre van szükség, az elektromos motor és a benzinmotor is. Az autó a kivá-
lasztott hajtásmódnak megfelelően számítja ki a
vezethetőség, vezetési élmény, környezeti terhelés és üzemanyag-gazdaságosság optimális kombinációját. Többet olvashat a "Hajtásmódok" részben.
Járművezetői kijelző
A járművezetői kijelző mutat bizonyos információkat, amelyek kizárólag a Twin Engine modellekre
jellemzőek - töltési információk, kiválasztott hajtásmód, távolság az akkumulátor lemerüléséig
valamint a hibrid akkumulátor töltöttségi szintje.
Olvasson többet a "Hibrid hajtással kapcsolatos
információk a járművezetői kijelzőn" és a "Hajtásmódok" részekben.
Előkészítés
Az autó optimális működéséhez fontos, hogy a
hibrid akkumulátor és a kapcsolódó elektromos
meghajtó rendszerek valamint a benzinmotor és
annak hajtórendszerei megfelelő üzemi hőmérsékletűek legyenek. Az akkumulátor kapacitása
jelentősen csökken, ha az akkumulátor túl hideg
vagy meleg. Az előkészítés az elindulás előtt felkészíti az autó hajtásrendszereit és az utasteret,
hogy csökkentse a kopást és az út során felhasznált energiát. A hibrid akkumulátor hatótávolsága
növekszik. Olvasson többet "Az előkészítés indítása/leállítása" részben.
}}
57
BEVEZETÉS
||
A hibrid akkumulátor töltése
FONTOS
Soha ne csatlakoztassa a töltőkábelt, amikor
fennáll a villámlás kockázata.
A hibrid akkumulátor lítium-ion típusú és többféle
módon tölthető. Egy vezérlőegységgel rendelkező
töltőkábel csatlakoztatható az autó és egy
230 voltos aljzat14 közé. A töltési idő a töltőáramtól függ. Olvasson többet "A hibrid akkumulátor
töltése" részben.
A hibrid akkumulátor az autó motorjával is tölthető. A hibrid akkumulátor a fékpedállal végzett
finom fékezés közben töltődik. A hibrid akkumulátor motorfékezés közben is töltődik B sebességfokozatban, amikor például lejtőn halad. Olvasson
többet "Az automata sebességváltó fokozathelyzetei" és a "Hibrid hajtással kapcsolatos információk a járművezetői kijelzőn" részekben.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
14
58
Előkészületek a hibrid akkumulátor töltésére
(422. oldal)
A motor beindítása (371. oldal)
Hibrid akkumulátor (534. oldal)
Hajtásmódok (381. oldal)
Hibrid hajtással kapcsolatos szimbólumok és
üzenetek (428. oldal)
Az aljzat feszültsége a piactól függően változó lehet.
•
Hibrid hajtással kapcsolatos információk a
járművezetői kijelzőn (95. oldal)
•
•
•
•
A motortér áttekintése (516. oldal)
Az előkészítés indítása/leállítása (204. oldal)
A hibrid akkumulátor töltése (414. oldal)
Az automata sebességváltó fokozathelyzetei
(376. oldal)
BIZTONSÁG
BIZTONSÁG
Biztonság
FIGYELEM
A jármű számos biztonsági rendszerrel rendelkezik, amelyek együttesen működve védik a jármű
vezetőjét és utasait egy esetleges baleset során.
Az autó számos érzékelővel rendelkezik, amelyek
baleset esetén reagálnak és különböző biztonsági rendszereket aktiválnak, mint amilyenek a
különböző típusú légzsákok és biztonsági övfeszítők. Az adott baleset körülményeitől függően, például a különböző szögben történő ütközés, felborulás vagy lehajtás az útról, a rendszerek eltérő
módon reagálnak, hogy a legjobb védelmet nyújtsák.
Tisztán mechanikus biztonsági rendszerek is vannak, mint az Whiplash Protection System. Az autó
is úgy van felépítve, hogy az ütközés erejének
nagy része eloszlik a hossztartókra, az oszlopokra,
a padlóra, a tetőre és a karosszéria egyéb
részeire.
Az autó biztonsági üzemmódja aktiválódhat egy
olyan balesetet követően, amelyben az autó valamely fontos funkciója károsodott.
Figyelmeztető szimbólum a
járművezetői kijelzőn
A figyelmeztető szimbólum a járművezetői kijelzőn akkor világít, amikor az
autó elektromos rendszere II gyújtáshelyzetben van. A szimbólum körülbelül
6 másodperc elteltével kikapcsol, ha az autó biztonsági rendszere hibamentes.
60
Ha a figyelmeztető szimbólum továbbra is
világít vagy vezetés közben bekapcsol, és
megjelenik a SRS légzsák Szerviz sürgős.
Menjen szervizbe üzenet a járművezetői
kijelzőn, akkor a biztonsági rendszerek valamelyike nem működik teljes mértékben. A
Volvo azt javasolja, hogy amint lehetséges lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel.
Biztonság terhesség alatt
Fontos a biztonsági öv terhesség alatti megfelelően használata és, hogy a terhes járművezető
megfelelően állítsa be az üléshelyzetét.
Biztonsági öv
Ha az adott figyelmeztető szimbólum
hibás, akkor helyette az általános
figyelmeztető szimbólum világít és a
járművezetői kijelzőn ugyanaz az üzenet
jelenik meg.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
Biztonság terhesség alatt (60. oldal)
Biztonsági öv (62. oldal)
Légzsákok (67. oldal)
Whiplash Protection System (61. oldal)
Biztonsági üzemmód (73. oldal)
Gyermekbiztonság (74. oldal)
Az átlós szakasznak a váll felett, majd a mellek
között kell áthaladnia a has oldaláig.
Az ölrésznek simán kell feküdnie a combok felett
és a lehető legalacsonyabban a has alatt. – Soha
nem szabad hagyni, hogy feljebb csússzon. Szüntesse meg a biztonsági öv lazaságát és ügyeljen
arra, hogy a testhez legközelebb helyezkedjen el.
Továbbá, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta csavarodások.
Üléshelyzet
A terhesség előrehaladtával, a terhes járművezetőknek úgy kell beállítaniuk az ülést és a kormánykereket, hogy könnyen kezelhessék a jármű-
BIZTONSÁG
vet vezetés közben (ami azt jelenti, hogy könnyen
kezelhessék a lábpedálokat és a kormánykereket). A cél az ülés olyan beállítása, hogy a lehető
legnagyobb távolság legyen a has és a kormánykerék között.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Biztonság (60. oldal)
Biztonsági öv (62. oldal)
Manuális első ülés (122. oldal)
Elektromos első ülés* (123. oldal)
Whiplash Protection System
FIGYELEM
A Whiplash Protection System (WHIPS) egy
védelem az ostorcsapásos sérülések ellen. A
rendszer energia-elnyelő háttámlákból és üléspárnákból, valamint különlegesen kialakított fejtámlákból áll az első üléseken.
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan az
ülést vagy a WHIPS rendszert. A Volvo azt
javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel.
A WHIPS rendszer a hátulról érkező ütközések
esetén lép működésbe, amelyre az ütközés szöge
és sebessége valamint az ütköző jármű természete is hatással van.
Ha az első ülések nagy terhelésnek lettek
kitéve, például egy baleset során, akkor az
üléseket ki kell cserélni. Az ülések akkor is
elveszíthették bizonyos védelmi jellemzőiket,
ha sértetlennek tűnnek.
Amikor a WHIPS működésbe lép, akkor az első
üléstámlák hátrafelé ereszkednek és az üléspárnák lefelé mozdulnak, hogy megváltoztassák a
járművezető és az első utas üléshelyzetét. Ez
csökkenti az ostorcsapásos sérülések előfordulásának kockázatát.
FIGYELEM
A WHIPS a biztonsági övek kiegészítője. Mindig használjon biztonsági övet.
Ne hagyjon semmilyen tárgyat a padlón az első ülések
mögött vagy alatt vagy a vezetőülés/utasülés mögötti
üléssor ülésein, amely akadályozhatná a WHIPS működését.
FIGYELEM
Ne szorítson merev tárgyakat a hátsó üléspárna és az első üléstámla közé.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
61
BIZTONSÁG
||
FIGYELEM
Ha le van hajtva a hátsó ülés háttámlája, akkor
a megfelelő első ülést előre kell mozdítani,
hogy az ne érjen a lehajtott háttámlához.
Üléshelyzet
A WHIPS által nyújtott optimális védelem érdekében a járművezetőnek és az utasnak megfelelő
üléshelyzetben kell elhelyezkedniük és ügyelniük
kell arra, hogy a funkció ne legyen gátolva.
Állítsa be a megfelelő üléshelyzetet az első ülésben, mielőtt elindulna.
A járművezetőnek és az első utasnak az ülés
közepén kell ülnie úgy, hogy a feje és a fejtámasz
között a hely a lehető legkisebb legyen.
WHIPS és gyermekülések
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott védelmet nem csökkenti a WHIPS.
A gyermekülés/ülésmagasító elhelyezhető az
első utasülésben, feltéve, hogy az autóban nincs
aktív légzsák az első utasülésnél.
Biztonsági öv
FIGYELEM
Az erős fékezéseknek súlyos következményei
lehetnek, ha nem használják a biztonsági öveket.
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
biztonsági öveket. A Volvo azt javasolja, hogy
lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo
műhellyel.
Fontos, hogy a biztonsági öv felfeküdjön a testre,
hogy maximális védelmet nyújthasson. Ne hajtsa
túlságosan hátra a háttámlát. A biztonsági öv úgy
van kialakítva, hogy normál üléshelyzetben nyújtson védelmet.
Ha a biztonsági öv nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész biztonsági övet ki kell cserélni. A biztonsági öv elveszíthette bizonyos védelmi jellemzőit akkor is, ha sértetlennek tűnik. A biztonsági övet akkor is ki kell cserélni, ha kopás
vagy sérülés jeleit mutatja. Az új biztonsági
övnek típusjóváhagyással kell rendelkeznie és
ugyanolyan beszerelési helyre tervezettnek
kell lennie, mint a kicserélt biztonsági öv.
FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy ne kapcsozza vagy akaszsza a biztonsági övet kampókra vagy egyéb
belső eszközökbe, mert ezzel megakadályozza
az öv megfelelő megfeszülését.
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használják vagy használják helyesen az öveket, az csökkenti a biztosított védelmet egy baleset során.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Biztonság (60. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (63. oldal)
A biztonsági öv becsatolása/kicsatolása
(64. oldal)
Ajtó és biztonsági öv emlékeztető
(66. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
62
Biztonság (60. oldal)
Manuális első ülés (122. oldal)
Elektromos első ülés* (123. oldal)
Rear Collision Warning (335. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
BIZTONSÁG
Biztonságiöv-feszítő
Az autó pirotechnikai és elektromos biztonságiöv-feszítőkkel van felszerelve, amelyek kritikus
helyzetekben és ütközéskor megfeszíthetik a biztonsági öveket.
Az övfeszítő ütközés során
Az összes biztonsági öv pirotechnikai övfeszítővel
van ellátva.
A pirotechnikai övfeszítő ütközés esetén elegendő erővel feszíti meg az övet ahhoz, hogy
hatékonyabban tartsa az utast.
Az övfeszítő kritikus helyzetekben
A vezető és az első utas biztonsági övei elektromos övfeszítővel vannak felszerelve.
Az övfeszítő a vezetőtámogató rendszerekkel, City
Safety és Rear Collision Warning, együtt működik
és azokkal együtt aktiválható. Kritikus helyzetekben, például vészfékezéskor, éles kitérő manőver
esetén, az útról történő lehajtáskor (az autó például árokba borul, elemelkedik a talajtól vagy
valamilyen terepakadályba ütközik), faroláskor
vagy ütközés kockázata esetén a biztonsági övet
megfeszítheti a az övfeszítő elektromos motorja.
Az elektromos övfeszítő jobb helyzetbe mozdítja
az utast, csökkentve annak a kockázatát, hogy az
autó belsejének ütközzön és javítva a biztonsági
rendszerek, például a légzsákok hatását.
FONTOS
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
biztonsági öveket. A Volvo azt javasolja, hogy
lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo
műhellyel.
Ha az utaslégzsák ki van iktatva, akkor az utas
oldali elektromos biztonságiöv-feszítő is inaktív.
Ha a biztonsági öv nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész biztonsági övet ki kell cserélni. A biztonsági öv elveszíthette bizonyos védelmi jellemzőit akkor is, ha sértetlennek tűnik. A biztonsági övet akkor is ki kell cserélni, ha kopás
vagy sérülés jeleit mutatja. Az új biztonsági
övnek típusjóváhagyással kell rendelkeznie és
ugyanolyan beszerelési helyre tervezettnek
kell lennie, mint a kicserélt biztonsági öv.
Az elektromos biztonságiöv-feszítő
visszaállítása
A kritikus helyzet elmúltával a biztonsági öv és a
biztonságiöv-feszítő automatikusan visszaáll.
Ha az öve megfeszítve maradna:
1.
Álljon meg egy biztonságos helyen.
2.
Csatolja ki, majd csatolja be újra a biztonsági
övet.
> A biztonsági öv és az elektromos biztonságiöv-feszítő alaphelyzetbe áll.
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonsági öv (62. oldal)
A biztonsági öv becsatolása/kicsatolása
(64. oldal)
•
Ajtó és biztonsági öv emlékeztető
(66. oldal)
•
•
•
City Safety (326. oldal)
Rear Collision Warning (335. oldal)
Az utaslégzsák aktiválása/inaktiválása*
(69. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
63
BIZTONSÁG
A biztonsági öv becsatolása/
kicsatolása
Győződjön meg arról, hogy minden utas bekapcsolta a biztonsági övét, mielőtt elindul.
Csatolja be a biztonsági övet
1.
Húzza ki lassan a biztonsági övet, és győződjön meg arról, hogy nincs megcsavarodva és
nem sérült.
Ügyeljen arra, hogy a biztonsági öv megfelelően helyezkedik el a második üléssor
középső ülésénél rendelkezésre álló övvezetőben.
MEGJEGYZÉS
A biztonsági öv reteszel és nem húzható ki:
•
•
•
64
ha túl gyorsan húzzák
fékezés és gyorsítás közben
ha az autó erősen megdől.
2.
Reteszelje az övet a reteszelő fül megfelelő
csatba helyezésével.
> Egy hangos "kattanás" jelzi, hogy az öv be
van csatolva.
3.
Az első üléseknél és a második sor külső üléseinél állítható a biztonsági övek magassága.
FIGYELEM
Mindig helyezze a biztonsági öv nyelvét a
megfelelő csatba. Különben előfordulhat,
hogy a biztonsági övek és csatok nem megfelelően működnek egy baleset során. Fennáll a
súlyos sérülés kockázata.
Nyomja össze az üléstartót, és mozgassa fel
vagy le a biztonsági övet.
Helyezze az övet a lehető legmagasabbra,
anélkül, hogy az a torkához dörzsölődne.
BIZTONSÁG
FIGYELEM
Minden biztonsági öv egy személy számára
van tervezve.
FIGYELEM
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonsági öv (62. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (63. oldal)
Ajtó és biztonsági öv emlékeztető
(66. oldal)
Ügyeljen arra, hogy ne kapcsozza vagy akaszsza a biztonsági övet kampókra vagy egyéb
belső eszközökbe, mert ezzel megakadályozza
az öv megfelelő megfeszülését.
A biztonsági övnek a váll felett kell elhaladnia (nem a kar
alatt).
4.
Feszítse meg a medenceövet az öle felett, a
válla felé felhúzva az átlós övet.
FIGYELEM
Ne végezzen módosítást a biztonsági öveken
és nem helyezzen idegen tárgyakat a csatba.
Ilyenkor előfordulhat, hogy a biztonsági övek
és csatok nem megfelelően működnek egy
baleset során. Fennáll a súlyos sérülés kockázata.
A biztonsági öv kicsatolása
A medenceövnek lent kell elhelyezkednie (nem a has
felett).
1.
Nyomja meg a piros gombot a biztonsági öv
csatján, majd hagyja visszahúzódni az övet.
2.
Ha a biztonsági öv nem húzódik vissza teljesen, akkor tolj be kézzel, ne hagyja lazán
lógni.
Ügyeljen arra, hogy a biztonsági öv megfelelően helyezkedik el a második üléssor
középső ülésénél rendelkezésre álló övvezetőben.
65
BIZTONSÁG
Ajtó és biztonsági öv emlékeztető
Biztonsági öv emlékeztető
A rendszer emlékezteti az utasokat a biztonsági
öv használatára és a nyitott ajtókra, motorháztetőre, csomagtérajtóra vagy üzemanyagtöltő
fedélre is figyelmeztet.
Hátsó ülés
A biztonsági öb emlékeztetőnek a hátsó ülések
esetében van két alfunkciója:
•
Információt nyújt arról, hogy mely biztonsági
övek vannak használatban a hátsó ülésen. A
járművezetői kijelző grafikái megjelennek,
amikor a biztonsági övek használatban vannak.
•
Vizuális és akusztikus jelzés emlékeztet, hogy
egy biztonsági övet kikapcsoltak a hátsó ülésen utazás közben. Az emlékeztető kikapcsol,
ha az övet újra becsatolják és manuálisan
nyugtázható a jobb oldali kormánykerék-billentyűzet O gombjának megnyomásával.
Járművezetői kijelző grafika
Vizuális emlékeztető a tetőkonzolon.
Egy vizuális emlékeztető jelenik meg a tetőkonzolon és egy figyelmeztető szimbólum a járművezetői kijelzőn.
Ábrák a járművezetői kijelzőn különböző típusú figyelmeztetésekkel. A figyelmeztetés színe az ajtón és a csomagtérajtón a jármű sebességétől függ.
A járművezetői kijelző grafikája mutatja, hogy az
autó mely ülésein helyezkednek el utasok becsatolt és be nem csatolt biztonsági övvel.
Ugyanez az ábra mutatja, ha a motorháztető, a
csomagtérajtó, az üzemanyagtöltő fedél nyitva
van.
A grafika automatikusan eltűnik körülbelül 30
másodperccel azután, hogy elindul vagy megnyomja a kormánykerék jobb oldali billentyűzetének O gombját.
66
A hangos emlékeztető a sebesség, a vezetési idő
és távolság függvénye.
A járművezető és az utasok övének állapota megjelenik a járművezetői kijelző ábráján, amikor
becsatolnak vagy kicsatolnak egy övet.
A gyermekülésekre nem vonatkozik a biztonsági
öv becsatolására emlékeztető rendszer.
Első ülés
A járművezetőt és az első utast hangjelzés és
visszajelző lámpa figyelmezteti a biztonsági öv
használatára, ha valamelyikük nem viseli azt.
Az ajtók, motorháztető, csomagtérajtó
és üzemanyagtöltő fedél emlékeztetője
Ha a motorháztető, csomagtérajtó vagy üzemanyagtöltő fedél nincs megfelelően csukva, akkor
a járművezetői kijelző grafikája mutatja, hogy mi
van nyitva. Álljon meg az autóval egy biztonságos
helyen amint lehetséges, és csukja be a figyelmeztetést okozó forrást.
Ha az autót körülbelül 10 km/h (6
mph) sebességnél lassabban vezeti,
akkor világít a járművezetői kijelző tájékoztató szimbóluma.
Ha az autót körülbelül 10 km/h (6
mph) sebességnél gyorsabban vezeti,
akkor világít a járművezetői kijelző
figyelmeztető szimbóluma.
BIZTONSÁG
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonsági öv (62. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (63. oldal)
Légzsákok
FIGYELEM
Az autó légzsákokkal és függönylégzsákokkal
rendelkezik a járművezető és az utasok számára.
A biztonsági öv becsatolása/kicsatolása
(64. oldal)
Soha ne vezessen felfúvódott légzsákokkal.
Ezek nehézzé tehetik a kormányzást. Más biztonsági rendszerek is károsodhatnak. A légzsákok felfúvódásakor keletkező füst és por
intenzív kitettség esetén a bőr és a szem irritációját /sérülését okozhatják. Irritáció esetén
mossa le hideg vízzel. A gyors felfúvódási
folyamat és a légzsák szövete horzsolást és
bőrégést okozhat.
FIGYELEM
A légzsákrendszer vezérlőmodulja a középkonzolban helyezkedik el. Ha víz vagy egyéb
folyadék folyik a középkonzolra, akkor csatlakoztassa le az indítóakkumulátor kábeleit. Ne
próbálja beindítani az autót, mert a légzsákok
működésbe léphetnek. Az autó elszállítása. A
Volvo azt javasolja, hogy szállíttassa hivatalos
Volvo szervizbe.
Felfúvódott légzsákok
Ha valamelyik légzsák kinyílt, akkor az alábbiakat
javasoljuk:
•
Az autó elszállítása. A Volvo azt javasolja,
hogy ezt bízza hivatalos Volvo műhelyre. Ne
vezessen felfúvódott légzsákokkal.
•
A Volvo azt javasolja, hogy kérjen fel egy
hivatalos Volvo műhelyt a biztonsági rendszer
komponenseinek cseréjére.
•
Mindig keressen fel egy orvost.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Biztonság (60. oldal)
Vezető- és utaslégzsákok (68. oldal)
Oldallégzsák (71. oldal)
Függönylégzsák (72. oldal)
67
BIZTONSÁG
Vezető- és utaslégzsákok
A biztonsági övek kiegészítéseként a jármű légzsákokkal van felszerelve a vezető és az első utasüléshez.
MEGJEGYZÉS
Az érzékelők eltérően reagálnak az ütközés
természetétől és attól függően, hogy be vannak-e kapcsolva a biztonsági övek. Az összes
biztonsági övre vonatkozik.
Légzsák a kormánykerékben
Ez a légzsák a kormánykerék közepébe van szerelve. A kormánykeréken az AIRBAG jelölés található.
Ezért lehetséges, hogy csak egy (vagy egy
sem) légzsák lép működésbe egy ütközés
során. Az érzékelők érzékelik az ütközés járműre ható erejét és a reagálás ennek megfelelően történik úgy, hogy egy sem vagy egy
illetve több légzsák működésbe lép.
Térdlégzsák
A légzsák a műszerfal alsó részébe van hajtogatva a vezető felőli oldalon. A fedőlapján az
AIRBAG jelölés található.
FIGYELEM
Vezető- és utaslégzsákok.
Frontális ütközés során a légzsákok segítenek a
járművezető és az utas fejének, arcának és mellkasának valamint a járművezető térdeinek és lábainak sérülése elleni védelmét.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az érzékelőket és a légzsák/légzsákok felfúvódnak. A
légzsákpárnák jelentik az elsődleges behatást az
utas számára. A légzsák az ütközés hatására
összenyomódva leenged. Amikor ez történik,
akkor füst áramlik az autóba. Ez teljesen normális.
A teljes folyamat, a légzsák felfúvódását és leengedését beleértve, tizedmásodpercek alatt lezajlik.
68
Vezető oldali légzsákok
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használja vagy nem
helyesen használja az övet, az csökkenti a légzsák által biztosított védelmet egy baleset
során.
A sérülés kockázatának minimálisra csökkentése érdekében a légzsák kinyílásakor, az utasoknak a lehető legegyenesebben kell ülniük,
lábukkal a padlón és hátukkal a háttámlának
dőlve.
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba
egy hivatalos Volvo műhellyel a javításhoz. A
légzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez vezethet.
FIGYELEM
Ne helyezzen vagy rögzítsen semmit a panel
tetejére, ahol a térdlégzsák elhelyezkedik.
Utaslégzsák
A légzsák a kesztyűtartó feletti rekeszbe van hajtogatva. A fedőlapján az AIRBAG jelölés található.
FIGYELEM
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a műszerfalra
vagy az elé, ahol az utaslégzsák található.
BIZTONSÁG
Az utaslégzsák címkéje
FIGYELEM
Ha az autó nincs felszerelve az utaslégzsákot
aktiváló/inaktiváló kapcsolóval, akkor a légzsák mindig aktív.
FIGYELEM
Soha ne hagyja, hogy valaki az első ülés előtt
álljon vagy üljön.
Soha ne ültessen gyermeket ülésmagasítóba,
gyermekülésbe vagy hátrafelé néző gyermekülésbe az első utasülésen, ha a légzsák aktív.
Az utaslégzsák aktiválása/
inaktiválása*
Az utaslégzsák kikapcsolható, ha az autó rendelkezik Passenger Airbag Cut Off Switch
(PACOS) kapcsolóval.
Kapcsoló
Az utaslégzsák kapcsolója a műszerfal utas oldalának végén található és akkor érhető el, ha ki
van nyitva az utasajtó.
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló a kívánt helyzetben
van-e.
140 cm-nél alacsonyabb utas soha nem ülhet
az első utasülésben, ha a légzsák aktív.
Címke az utas oldali napellenzőn.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
életveszélyes sérülést okozhat.
Kapcsolódó információk
•
•
Címke az utas oldali ajtóoszlopon. A légzsák címkéje
akkor válik láthatóvá, amikor ki van nyitva az utasajtó.
Az utaslégzsák figyelmeztető matricája a fentiek
szerint van elhelyezve.
Légzsákok (67. oldal)
Az utaslégzsák aktiválása/inaktiválása*
(69. oldal)
ON - a légzsák aktiválva van, és felnőttek biztonságosan utazhatnak az utasülésben.
OFF - a légzsák inaktív és a gyermekek biztonságosan utazhatnak az utasülésben.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
69
BIZTONSÁG
||
FIGYELEM
Ha az autó nincs felszerelve az utaslégzsákot
aktiváló/inaktiváló kapcsolóval, akkor a légzsák mindig aktív.
2.
Hagyja jóvá az üzenetet a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetének O gombjával.
Az utaslégzsák inaktiválása
Az utaslégzsák aktiválása
Húzza ki a kapcsolót, és fordítsa OFF (B)
helyzetből ON (A) helyzetbe.
> A járművezetői kijelző a Utaslégzsák be
Kérjük engedélyezze! üzenetet mutatja.
MEGJEGYZÉS
Ha az utaslégzsákot az autó I vagy ennél alacsonyabb gyújtáshelyzetben aktiválták/inaktiválták, akkor egy üzenet jelenik meg a járművezetői kijelzőn és az alábbi visszajelző a tetőkonzolon körülbelül 6 másodperccel az autó
elektromos rendszerének II gyújtáshelyzetbe
kapcsolását követően.
70
> Egy szöveges üzenet és a tetőkonzolon
látható figyelmeztető szimbólum jelzi, hogy
az első utaslégzsák aktív.
FIGYELEM
Soha ne ültessen gyermeket ülésmagasítóba,
gyermekülésbe vagy hátrafelé néző gyermekülésbe az első utasülésen, ha a légzsák aktiválva van.
140 cm-nél alacsonyabb utas soha nem ülhet
az első utasülésen, amikor a légzsák aktív.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos sérülést okozhat.
Húzza ki a kapcsolót, és fordítsa ON (A)
helyzetből OFF (B) helyzetbe.
> A járművezetői kijelző a Utaslégzsák ki
Kérjük engedélyezze üzenetet mutatja.
MEGJEGYZÉS
Ha az utaslégzsákot az autó I vagy ennél alacsonyabb gyújtáshelyzetben aktiválták/inaktiválták, akkor egy üzenet jelenik meg a járművezetői kijelzőn és az alábbi visszajelző a tetőkonzolon körülbelül 6 másodperccel az autó
elektromos rendszerének II gyújtáshelyzetbe
kapcsolását követően.
BIZTONSÁG
2.
Hagyja jóvá az üzenetet a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetének O gombjával.
FIGYELEM
140 cm-nél magasabb utas soha nem ülhet
az első utasülésben, ha a légzsák ki van
iktatva.
Oldallégzsák
A vezető- és utasülések oldallégzsákjai védik a
mellkast és a csípőt egy ütközés során.
Ne hagyja, hogy valaki az első utasülésben üljön, ha a tetőkonzol üzenete azt jelzi, hogy a légzsák ki van
iktatva és, ha ugyanez a szimbólum
és a SRS légzsák Szerviz sürgős. Menjen
szervizbe üzenet látható a járművezetői kijelzőn. Ez azt jelzi, hogy súlyos meghibásodás
történt. Amint lehetséges, menjen szervizbe. A
Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba
egy hivatalos Volvo műhellyel.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos sérülést okozhat.
> Egy szöveges üzenet és a tetőkonzolon
látható figyelmeztető szimbólum jelzi, hogy
az első utaslégzsák ki van iktatva.
FONTOS
Ha az utaslégzsák ki van iktatva, akkor az utas
oldali elektromos biztonságiöv-feszítő is inaktív.
Kapcsolódó információk
•
•
Vezető- és utaslégzsákok (68. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (63. oldal)
Az oldallégzsákok a első ülések külső háttámlakeretébe vannak szerelve és az első ülésben ülő
járművezető és utas védelmében segítenek.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az érzékelőket és az oldallégzsákok felfúvódnak. Az légzsák az utas és az ajtópanel között fúvódik fel és
így tompítja a kezdeti ütközést. A légzsák az ütközés hatására összenyomódva leenged. Az oldallégzsák normális esetben csak az ütközés oldalán
lép működésbe.
}}
71
BIZTONSÁG
||
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba
egy hivatalos Volvo műhellyel a javításhoz. Az
oldallégzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez
vezethet.
Függönylégzsák
FIGYELEM
A függönylégzsák, Inflatable Curtain (IC) segít
megakadályozni azt, hogy a járművezető és az
utasok egy ütközés során beüssék a fejüket az
autón belül.
Soha ne akasszon vagy rögzítsen nehéz tárgyakat a tető fogantyúira. A kampók csak
könnyű kabátokhoz és zakókhoz vannak tervezve (nem nehezebb tárgyakhoz, például
esernyőkhöz).
Ne csavarozzon vagy szereljen semmit az autó
tetőkárpitjára, az ajtóoszlopokra vagy az oldalpanelekre. Ez ronthatja a tervezett védelmet. A
Volvo azt javasolja, hogy csak eredeti Volvo
alkatrészeket használjon, amelyek jóváhagyással rendelkeznek ezekhez a területekhez.
FIGYELEM
Ne helyezzen semmit az ülés külseje és az
ajtópanel közé, mert erre a területre szüksége
van az oldallégzsáknak.
A Volvo azt javasolja, hogy csak a Volvo által
jóváhagyott üléshuzatokat használjon. Más
üléshuzatok akadályozhatják az oldallégzsákok működését.
FIGYELEM
Hagyjon 10 cm távolságot a csomag és az
oldalablakok között, ha az autóban az ajtóablakok felső szélénél magasabban helyez el
csomagokat. Különben csökkenhet a tetőkárpitba süllyesztett függönylégzsák tervezett
védelmi funkciója.
FIGYELEM
Az oldallégzsákok a biztonsági övek kiegészítői. Mindig használjon biztonsági övet.
Oldallégzsák és gyermekülések
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott védelmet nem csökkenti az oldallégzsák.
A gyermekülés/ülésmagasító elhelyezhető az
első utasülésben, feltéve, hogy az autóban nincs
aktív légzsák az első utasülésnél.
Kapcsolódó információk
•
72
Légzsákok (67. oldal)
A függönylégzsák a tetőkárpit két oldalán helyezkedik el, és segít a jármű vezetőjének és a külső
utasok védelmében. A paneleken IC AIRBAG
címke található.
FIGYELEM
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az érzékelőket és a függönylégzsák felfúvódik.
A függönylégzsák a biztonsági övek kiegészítője. Mindig használjon biztonsági övet.
Kapcsolódó információk
•
Légzsákok (67. oldal)
BIZTONSÁG
Biztonsági üzemmód
FIGYELEM
A biztonsági üzemmód egy védelmi állapot,
amely akkor kapcsol be, amikor az ütközés károsította az autó valamely olyan alapvető funkcióját,
mint például az üzemanyag-vezetékek, a biztonsági rendszerek érzékelői vagy a fékrendszer.
Ha az autó ütközésben vett részt, akkor a Safety
mode Lásd a kézikönyvet szöveg jelenik meg
a járművezetői kijelzőn egy figyelmeztető szimbólummal együtt. Ez azt jelenti, hogy az autó csökkent funkcionalitással rendelkezik.
Ha az autó biztonsági üzemmódban van, akkor
nem szabad vontatni. Azt el kell szállítani a
helyéről. A Volvo azt javasolja, hogy szállíttassa hivatalos Volvo szervizbe.
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonság (60. oldal)
Az autó beindítása/mozgatása a biztonsági
üzemmód bekapcsolása után (73. oldal)
Az autó beindítása/mozgatása a
biztonsági üzemmód bekapcsolása
után
Ha az autó biztonsági üzemmódba került, akkor
megpróbálható az autó beindítása és elmozdítása a veszélyes helyről.
Az autó beindítása a biztonsági
üzemmód bekapcsolása után
1.
Ha az autó biztonsági üzemmódba került, akkor
megpróbálható a rendszer visszaállítása, majd az
autó beindítása és elmozdítása a veszélyes helyről.
FIGYELEM
Soha ne próbálja önállóan javítani az autóját
vagy visszaállítani az elektronikát, ha az autó
biztonsági üzemmódba lépett. Ez személyi
sérülést vagy azt okozhatja, hogy az autó nem
normálisan működik. A Volvo azt javasolja,
hogy hivatalos Volvo szervizben ellenőriztesse
és állíttassa vissza az autó normál állapotát a
Safety mode Lásd a kézikönyvet üzenet
megjelenését követően.
Először ellenőrizze, hogy nem szivárog-e
üzemanyag az autóból. Nem szabad üzemanyagszagnak sem lennie.
Ha minden normálisnak tűnik és ellenőrizte,
hogy nincs jele üzemanyag-szivárgásnak,
akkor megpróbálhatja beindítani az autót.
FIGYELEM
Soha, semmilyen körülmények között ne próbálja újraindítani az autót, ha annak üzemanyagszaga van és a Safety mode Lásd a
kézikönyvet üzenet látható a járművezetői
kijelzőn. Késedelem nélkül hagyja el az autót.
2.
Fordítsa az indító gombot STOP állásba,
majd engedje el azt.
}}
73
BIZTONSÁG
||
3.
4.
Ezután próbálja meg beindítani az autót.
> A járművezetői kijelző a Jármű indítása
Rendszerellenőrzés, várjon üzenetet
mutatja, miközben az autó elektronikája
rendszerellenőrzést végez, majd megpróbál visszatérni normál állapotba. Ez akár
egy percet is igénybe vehet.
Ezután próbálja meg újra beindítani az autót,
amikor a Jármű indítása
Rendszerellenőrzés, várjon üzenet már
nem látható a járművezetői kijelzőn.
FONTOS
Ha a Safety mode Lásd a kézikönyvet
üzenet még mindig látható a kijelzőn, akkor az
autót nem szabad vezetni vagy vontatni,
hanem autómentő szolgálattal kell elszállíttatni. Még ha vezethetőnek is tűnik az autó,
rejtett károsodása lehet, amely lehetetlenné
teszi annak mozgás közbeni irányítását.
2.
Ne mozgassa az autót a szükségesnél
tovább.
FIGYELEM
Ha az autó biztonsági üzemmódban van, akkor
nem szabad vontatni. Azt el kell szállítani a
helyéről. A Volvo azt javasolja, hogy szállíttassa hivatalos Volvo szervizbe.
Kapcsolódó információk
•
Biztonsági üzemmód (73. oldal)
Gyermekbiztonság
A Volvo kifejezetten az adott autóhoz tervezett
gyermekbiztonsági felszereléseket (gyermekülések, ülésmagasítók és rögzítőeszközök) kínál.
A Volvo gyermekbiztonsági felszerelések használata optimális feltételeket nyújt az autóban utazó
gyermek számára. Ezen felül a gyermekbiztonsági
felszerelések jól illeszkednek és egyszerűen
használhatók.
Minden korú és méretű gyermeknek mindig megfelelően rögzítve kell ülnie az autóban. Soha ne
hagyja, hogy egy gyermek egy másik utas ölében
üljön.
A Volvo azt javasolja, hogy a gyermekek a lehető
legidősebb, legalább 3-4 éves korig hátrafelé
néző gyermekülésekben, majd 10 éves korig
előre néző ülésmagasítón/gyermekülésben utazzanak.
MEGJEGYZÉS
Ha kérdése merülne fel a gyermekbiztonsági
termékek beszerelésével kapcsolatban, akkor
vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
Az autó mozgatása a biztonsági
üzemmód bekapcsolása után
1.
74
Ha a Normal mode The car is now in
normal mode üzenet látható az indítási
kísérletet követően a járművezetői kijelzőn,
akkor az autó óvatosan elmozdítható a veszélyes helyről.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonság (60. oldal)
Gyermekülés (75. oldal)
Beépített ülésmagasító* (86. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
BIZTONSÁG
Gyermekülés
A gyermekülések elhelyezkedése
A gyermek elhelyezkedését az autóban és az
ehhez választott felszerelést a gyermek súlya és
mérete határozza meg.
Soha ne ültessen gyermeket ülésmagasítóba,
gyermekülésbe vagy hátrafelé néző gyermekülésbe az első utasülésen, ha a légzsák aktív.
A gyermekeknek kényelmesen és biztonságosan
kell ülniük. Ügyeljen a gyermekülés helyes használatára.
140 cm-nél alacsonyabb utas soha nem ülhet
az első utasülésben, ha a légzsák aktív.
Tanulmányozza a beszerelési útmutatóban a
gyermekülés helyes beszerelésének módját.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
életveszélyes sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS
A gyermekbiztonsági termékek használatakor
fontos a mellékelt használati útmutató tanulmányozása.
FIGYELEM
Soha ne hagyja, hogy valaki az első ülés előtt
álljon vagy üljön.
A gyermekülések és a légzsákok nem kompatibilisek
egymással.
Mindig helyezze a gyermekülést/ülésmagasítót a
második vagy harmadik üléssorba, ha az utaslégzsák aktiválva van. Ha gyermek utazik az első utasülésben, akkor a kinyíló légzsáktól súlyos sérüléseket szenvedhet.
Ha az utasülés légzsákja aktiválva van, akkor
helyezhető gyermekülés/ülésmagasító az első
utasülésre.
MEGJEGYZÉS
A gyermekek autóban történő elhelyezésének
szabályai országonként változhatnak. Ellenőrizze a vonatkozó szabályokat.
Gyermekülés beszerelése
Az alábbiakat fontos figyelembe venni, amikor
gyermekülést szerel az autóba.
FIGYELEM
Nem szabad olyan fém vázzal rendelkező vagy
egyéb olyan kialakítású ülésmagasítókat/
gyermeküléseket használni, amelyek a biztonsági öv nyitó gombjára támaszkodhatnak, mert
ezek a biztonsági öv csatjának véletlen kinyílását okozhatják.
Ne rögzítse a gyermekülés hevedereit az ülés
vízszintes beállító rúdjához illetve az ülés alatt
lévő rugókhoz vagy sínekhez és rudakhoz. Az
éles szélek károsíthatják a hevedereket.
Ne hagyja a gyermekülés felső részét a szélvédőnek támaszkodni.
}}
75
BIZTONSÁG
||
Beszerelés az első ülésbe
• Ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva az utaslégzsák.
•
A külső ülések ISOFIX rögzítőrendszerrel
rendelkeznek és az i-Size3 esetében jóváhagyottak.
•
•
Minden ülés rendelkezik felső rögzítőpontokkal. A Volvo azt javasolja, hogy a gyermekülés
felső hevedereit húzza át a fejtámla nyílásán,
mielőtt megfeszítené a felső rögzítőpontnál.
Ha ez nem lehetséges, akkor kövesse az ülés
gyártójának utasításait.
Csak a Volvo által javasolt, univerzálisan jóváhagyott vagy féluniverzális illetve olyan gyermeküléseket használjon, ahol az autó szerepel a gyártó járműlistáján.
•
ISOFIX gyermekülések csak akkor szerelhetők be, ha az autó rendelkezik ISOFIX konzol1
tartozékkal.
•
Állítsa az ülést a leghátsó állásba. Ha a
második üléssorban is használ gyermekülést,
akkor kivételt tehet. Ilyen esetekben mindig
ellenőrizze, hogy a gyermekülés a gyártó utasításainak megfelelően van-e beszerelve.
•
Ha a gyermekülés alsó hevederekkel rendelkezik, akkor a Volvo azt javasolja, hogy az
alsó rögzítőpontokat ezekkel1 használja.
•
Az ISOFIX vezető a gyermekülés beszerelésének megkönnyítésére használható.
Beszerelés a második üléssorban.
• Csak a Volvo által javasolt, univerzálisan jóváhagyott2 vagy féluniverzális illetve olyan gyermeküléseket használjon, amelyeknél az autó
szerepel a gyártó járműlistáján.
•
1
2
3
76
A támasztó lábakkal rendelkező gyermeküléseket nem szabad a középső ülésre szerelni.
A tartozékkínálat a piactól függően változó.
A középső ülésre nem vonatkozik.
A piactól függően változik.
•
A harmadik üléssorral rendelkező autókban a
második üléssort a leghátsó helyzetbe kell
állítani. Ha a harmadik üléssorban is használ
gyermekülést, akkor kivételt tehet. Ilyen esetekben mindig ellenőrizze, hogy a gyermekülés a gyártó utasításainak megfelelően vane beszerelve.
•
Ha a gyermekülés alsó hevederekkel rendelkezik, akkor soha ne állítsa az elől lévő ülés
helyzetét, miután rögzítette a hevedereket az
alsó rögzítőpontokhoz. Mindig ügyeljen arra,
hogy eltávolítsa az alsó hevedereket, amikor
nincs beszerelve a gyermekülés.
•
Az ISOFIX vezetőt nem szabad gyermekülések beszerelésekor használni.
Beszerelés a harmadik üléssorban
• Csak a Volvo által javasolt, univerzálisan jóváhagyott vagy féluniverzális illetve olyan gyer-
meküléseket használjon, ahol az autó szerepel a gyártó járműlistáján.
•
Támasztó lábakkal ellátott gyermeküléseket
nem szabad a harmadik üléssor üléseire szerelni.
•
Ha szükséges, akkor állítsa be a második
üléssort, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre. Ha a második üléssorban is használ
gyermekülést, akkor ellenőrizze, hogy a gyermekülés még mindig a gyártó előírásainak
megfelelően van-e beszerelve.
Az utaslégzsák címkéje
Címke az utas oldali napellenzőn.
BIZTONSÁG
A gyermekülések felső
rögzítőpontjai
FIGYELEM
A gyermekülés felső hevedereit át kell vezetni
a fejtámla szárán található furaton, mielőtt
megfeszítené a rögzítési pontnál. Ha ez nem
lehetséges, akkor kövesse az ülés gyártójának
utasításait.
Az autó felső rögzítőpontokkal rendelkezik gyermekülésekhez a második üléssor külső ülésein.
A felső rögzítő pontok elsődlegesen előre néző
gyermekülések számára vannak kialakítva.
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait,
amikor gyermekülést csatlakoztat a felső rögzítőpontokhoz.
MEGJEGYZÉS
Hajtsa le a fejtámlákat az ilyen típusú gyermekülések rögzítésének lehetővé tételéhez a
külső üléseken lehajtható fejtámlákkal rendelkező autókban.
A rögzítőpontok elhelyezkedése
Címke az utas oldali ajtóoszlopon. A légzsák címkéje
akkor válik láthatóvá, amikor ki van nyitva az utasajtó.
Az utaslégzsák figyelmeztető matricája a fentiek
szerint van elhelyezve.
MEGJEGYZÉS
A csomagtér felett csomagtértakaróval rendelkező autók esetében, azt el kell távolítani,
mielőtt gyermeküléseket lehetne rögzíteni a
rögzítő pontokhoz.
Kapcsolódó információk
•
•
Gyermekbiztonság (74. oldal)
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
(77. oldal)
•
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai
(78. oldal)
•
•
i-Size/ISOFIX rögzítőpontok (81. oldal)
Az utaslégzsák aktiválása/inaktiválása*
(69. oldal)
Kapcsolódó információk
A rögzítőpontok helyét a háttámla hátulján található
szimbólumok jelzik.
A rögzítőpontok a második üléssor külső üléseinek hátulján helyezkednek el.
•
•
Gyermekülés (75. oldal)
•
•
i-Size/ISOFIX rögzítőpontok (81. oldal)
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai
(78. oldal)
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata (79. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
77
BIZTONSÁG
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai
A jármű alsó rögzítőpontokkal rendelkezik a gyermekülésekhez az első ülésen* és a második
üléssorban.
légzsák aktiválására/inaktiválására szolgáló kapcsolóval*.
Az alsó rögzítőpontok úgy vannak kialakítva, hogy
bizonyos hátrafelé néző gyermekülésekkel lehessen azokat használni.
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait,
amikor gyermekülést csatlakoztat az alsó rögzítőpontokhoz.
A rögzítőpontok elhelyezkedése
Rögzítőpontok elhelyezkedése a második üléssorban.
A második üléssor rögzítőpontjai az első ülések
padlósínjeinek hátsó részén helyezkednek el.
Kapcsolódó információk
•
•
Rögzítőpontok elhelyezkedése az első ülésen.
A rögzítőpontok az első ülésen az utasülés lábterének oldalain helyezkednek el.
•
•
•
Gyermekülés (75. oldal)
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
(77. oldal)
i-Size/ISOFIX rögzítőpontok (81. oldal)
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata (79. oldal)
Az utaslégzsák aktiválása/inaktiválása*
(69. oldal)
Az első ülés rögzítőpontjai csak akkor csak akkor
találhatók meg, ha a jármű rendelkezik az utas-
78
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
BIZTONSÁG
Az autó biztonsági övével rögzített
gyermekülések elhelyezésének
táblázata
A táblázat javaslatot ad arra vonatkozóan, hogy
melyik helyzetben és milyen méretű gyermekhez
milyen gyermekülést használjon.
Súly
0 csoport
max. 10 kg
0+ csoport
max. 13 kg
1. csoport
9-18 kg
2. csoport
15-25 kg
Első ülés (kiiktatott légzsákkal)
MEGJEGYZÉS
Mindig olvassa el a "Gyermekülések" részt,
mielőtt gyermekülést szerelne az autóba.
Második üléssor, külső ülés
Második üléssor, középső ülés
Harmadik üléssor
UA, B, L
UB, L
LB
U, L
UA, B, L
UB, L
LB
U, L
UA, LC
U, LC
L
U, L
UA, D, LC
UD, LC
B*, E, LD
UD, L
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
79
BIZTONSÁG
||
Súly
Első ülés (kiiktatott légzsákkal)
3. csoport
22-36 kg
UA, F, L
Második üléssor, külső ülés
UF, L
Második üléssor, középső ülés
B*, E, LF
Harmadik üléssor
UF, L
U: Univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez alkalmas.
L: Speciális gyermekülésekhez alkalmas. Ezek korlátozott vagy féluniverzális kategóriájú gyermekülések az adott járműhöz.
B: beépített gyermekülés ehhez a súlycsoporthoz.
A
B
C
D
E
F
Mozdítsa az ülés háttámláját egyenes helyzetbe.
A Volvo javaslata: Volvo babaülés (típusengedély: E1 04301146).
A Volvo javaslata: Volvo hátra néző helyzetbe fordítható ülés (típusengedély: E5 04192).
A Volvo javaslata: Volvo hátra néző helyzetbe fordítható ülés (típusengedély: E5 04192); ülésmagasító háttámlával és háttámla nélkül (típusengedély: E5 04216); Volvo ülésmagasító háttámlával (típusengedély:
E1 04301169).
A Volvo javaslata: beépített ülésmagasító (típusengedély: E5 04218).
A Volvo javaslata: ülésmagasító háttámlával és háttámla nélkül (típusengedély: E5 04216); Volvo ülésmagasító háttámlával (típusengedély: E1 04301169).
FIGYELEM
Soha ne helyezzen gyermeket az utasülésbe,
ha az autó aktív légzsákkal rendelkezik.
Kapcsolódó információk
80
•
•
Gyermekülés (75. oldal)
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (82. oldal)
•
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata (85. oldal)
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
(77. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
BIZTONSÁG
i-Size/ISOFIX rögzítőpontok
Kapcsolódó információk
A jármű i-Size/ISOFIX4 rögzítőpontokkal rendelkezik a gyermekülésekhez a második üléssorban.
•
•
Gyermekülés (75. oldal)
Az i-Size/ISOFIX egy nemzetközi szabványon
alapuló gyermekülés-rögzítő rendszer.
•
•
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai (78. oldal)
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (82. oldal)
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait,
amikor gyermekülést csatlakoztat az i-Size/
ISOFIX rögzítőpontokhoz.
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
(77. oldal)
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata (85. oldal)
A rögzítőpontok elhelyezkedése
A rögzítőpontok helyét a háttámla kárpitján található
szimbólumok4 jelzik.
Az i-Size/ISOFIX rögzítőpontok a hátsó üléssor
háttámlájának alsó részébe vannak süllyesztve a
külső üléseken.
Nyomja le az üléspárnát, hogy hozzáférjen a rögzítőpontokhoz.
4
A név és a szimbólum a piactól függ.
81
BIZTONSÁG
Az ISOFIX gyermekülések
elhelyezésének táblázata
A táblázat javaslatot ad arra vonatkozóan, hogy
melyik helyzetben és milyen méretű gyermekhez
melyik ISOFIX gyermekülést használja.
Súly
0 csoport
max. 10 kg
0+ csoport
max. 13 kg
82
A gyermekülésnek a UN Reg R44 szerint jóváhagyottnak kell lennie és az autómodellnek szerepelnie kell a gyártó járműlistájában.
MEGJEGYZÉS
Mindig olvassa el a "Gyermekülések" részt,
mielőtt gyermekülést szerelne az autóba.
MéretosztályA
A gyermekülés típusa
Első ülés (kiiktatott légzsákkal)B
Második üléssor, külső
ülés
Második üléssor,
középső ülés
Harmadik üléssor
E
Hátra néző babaülés
ILB, C, XD
ILC
X
X
E
Hátra néző babaülés
C
Hátra néző gyermekülés
ILB, C, XD
ILC
X
X
D
Hátra néző gyermekülés
BIZTONSÁG
Súly
MéretosztályA
1. csoport
9-18 kg
A gyermekülés típusa
A
Előre néző gyermekülés
B
Előre néző gyermekülés
B1
Előre néző gyermekülés
C
Hátra néző gyermekülés
D
Hátra néző gyermekülés
Első ülés (kiiktatott légzsákkal)B
Második üléssor, külső
ülés
Második üléssor,
középső ülés
Harmadik üléssor
ILB, E, XD
ILE, IUFE
X
X
ILB, XD
ILF
X
X
IL: Speciális ISOFIX gyermekülésekhez alkalmas. Ezek a gyermekülések egy adott autómodellhez készülhetnek, lehetnek korlátozottan használhatók vagy
féluniverzálisak.
IUF: A súlycsoporthoz jóváhagyott univerzális kategóriájú ISOFIX előre néző gyermekülésekhez alkalmas.
X: Nem alkalmas ISOFIX gyermekülésekhez.
A
B
C
D
E
F
Az ISOFIX rögzítőrendszerrel rendelkező gyermekülések esetében méretbesorolás segíti a felhasználókat a megfelelő típusú gyermekülés kiválasztásában. A méretbesorolás a gyermekülés címkéjén található.
Féluniverzálisan jóváhagyott (IL) ISOFIX gyermekülések beszerelésére alkalmas, ha az autó ISOFIX konzol tartozékkal rendelkezik (a tartozékkínálat a piactól függően változik).
A Volvo javaslata: ISOFIX rendszer használatával rögzített Volvo babaülés (típusengedély: E1 04301146).
Akkor, ha az autó nincs ISOFIX konzollal felszerelve.
A Volvo hátrafelé néző gyermeküléseket javasol ehhez a csoporthoz.
A Volvo javaslata: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (típusengedély: E5 04200).
FIGYELEM
Soha ne helyezzen gyermeket az utasülésbe,
ha az autó aktív légzsákkal rendelkezik.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
Ha az i-SizeISOFIX gyermekülés nem rendelkezik méretbesorolással, akkor az autómodellnek szerepelnie kell a gyermekülés járműlistájában.
A Volvo azt javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo kereskedéssel a
Volvo által ajánlott i-SizeISOFIX gyermekülésekkel kapcsolatos tájékoztatásért.
Kapcsolódó információk
•
•
Gyermekülés (75. oldal)
i-Size/ISOFIX rögzítőpontok (81. oldal)
}}
83
BIZTONSÁG
||
84
•
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata (85. oldal)
•
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata (79. oldal)
BIZTONSÁG
Az i-Size gyermekülések
elhelyezésének táblázata
A gyermekülést az UN Reg R129 figyelembe
vételével kell jóváhagyni.
A táblázat javaslatot ad arra vonatkozóan, hogy
melyik helyzetben és milyen méretű gyermekhez
melyik i-Size gyermekülést használja.
MEGJEGYZÉS
Mindig olvassa el a "Gyermekülések" részt,
mielőtt gyermekülést szerelne az autóba.
A gyermekülés típusa
Első ülés (kiiktatott légzsákkal)
Második üléssor, külső ülés
Második üléssor, középső ülés
Harmadik üléssor
i-Size gyermekülések
X
i-UA
X
X
i-U: "Univerzális" i-Size előre és hátra néző gyermekülésekhez alkalmas.
X: Nem alkalmas univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez.
A
A Volvo hátrafelé néző gyermeküléseket javasol ehhez a csoporthoz.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Gyermekülés (75. oldal)
i-Size/ISOFIX rögzítőpontok (81. oldal)
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (82. oldal)
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata (79. oldal)
85
BIZTONSÁG
Beépített ülésmagasító*
•
A második üléssor középső ülésének beépített
ülésmagasítója lehetővé teszi a gyermekek
kényelmes és biztonságos elhelyezését.
az öv ölrésze lent, a medence felett helyezkedik-e el az optimális védelem érdekében
•
A beépített ülésmagasító*
felemelése
a fejtámlát lehetőleg a gyermek fejével
egyező magasságba kell állítani úgy, hogy az
teljes egészében takarja a fejet.
A második üléssor középső ülésének beépített
ülésmagasítója a használathoz felhajtható.
Az ülésmagasító kifejezetten úgy van kialakítva,
hogy optimális biztonságot nyújtson. Használata,
a biztonsági övvel együtt 15 és 36 kg közötti
súlyú és legalább 97 cm magas gyermekek számára megengedett.
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy a javítást vagy cserét kizárólag hivatalos Volvo műhelyben
végeztesse el. Ne végezzen módosításokat
vagy kiegészítéseket az ülésmagasítón. Ha az
ülésmagasító nagy terhelésnek lett kitéve,
például egy baleset során, akkor az egész
ülésmagasítót ki kell cserélni. Még ha sértetlennek látszik is az ülésmagasító, már nem
nyújt ugyanolyan szintű védelmet. Az ülésmagasítót akkor is ki kell cserélni, ha nagyon el
van kopva.
FIGYELEM
A beépített ülésmagasítóra vonatkozó utasítások betartásának elmulasztása a gyermek
súlyos sérüléséhez vezethet egy baleset
során.
Megfelelő elhelyezés, a biztonsági övet a vállon kell
elhelyezni.
Elindulás előtt ellenőrizze, hogy:
•
86
a beépített ülésmagasító rögzített módban
van-e
•
a biztonsági öv érintkezik-e a gyermek testével és nem laza vagy csavarodott
•
a biztonsági öv nincs-e a gyermek torka előtt
vagy a válla alatt
Húzza előre és fel a fogantyút az ülésmagasító kioldásához.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gyermekbiztonság (74. oldal)
A beépített ülésmagasító* felemelése
(86. oldal)
A beépített ülésmagasító* leengedése
(87. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
BIZTONSÁG
A beépített ülésmagasító*
leengedése
A második üléssor középső ülésének beépített
ülésmagasítója lehajtható, amikor nincs használatban.
Nyomja hátrafelé az ülésmagasítót a rögzítéshez.
Nyomja le a kezével a párna közepét, hogy
rögzítse azt.
FIGYELEM
A beépített ülésmagasítóra vonatkozó utasítások betartásának elmulasztása a gyermek
súlyos sérüléséhez vezethet egy baleset
során.
FONTOS
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e maradtak-e tárgyak (például játékok) a párna mögötti helyen,
mielőtt leengedi a párnát.
Húzza előre a fogantyút az ülés kioldásához.
MEGJEGYZÉS
Kapcsolódó információk
•
•
Beépített ülésmagasító* (86. oldal)
A háttámla leengedése előtt először le kell
engedni az ülésmagasítót.
A beépített ülésmagasító* leengedése
(87. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
Beépített ülésmagasító* (86. oldal)
A beépített ülésmagasító* felemelése
(86. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
87
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Műszerek és kezelőszervek,
balkormányos autó
Az áttekintés mutatja, hogy találhatók a vezető
közelében a kijelzők és a kezelőszervek.
Kijelző/funkció/kezelőszerv
Kijelző/funkció/kezelőszerv
Jobb oldali kormánykerék-billentyűzet
Első olvasólámpák és belső világítás
A kormánykerék beállítása
Panorámatető*
Kürt
Kijelző a tetőkonzolon
Bal oldali kormánykerék-billentyűzet
A belső visszapillantó tükör manuális
sötétítése
Motorháztető-nyitás
Kijelző-világítás, csomagtérajtózár kioldása, csomagtérajtó-nyitás/zárás*, halogén fényszórómagasság-állítás
Kijelző/funkció/kezelőszerv
Helyzetjelző lámpák, nappali világítás,
tompított fényszóró, távolsági fényszóró,
irányjelzők, hátsó ködlámpa, a napi kilométer-számláló nullázása
Manuális fokozatváltás automata sebességváltóban*
Szélvédőre vetített kijelző*
Járművezetői kijelző
Ablaktörlők és mosó, esőérzékelő*
90
Kijelző/funkció/kezelőszerv
Középső kijelző
Vészvillogók, max. páramentesítés/szélvédőfűtés*, média, kesztyűtartófedél-nyitás
Fokozatválasztó
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Kijelző/funkció/kezelőszerv
Kijelző/funkció/kezelőszerv
Indító gomb
Elektromos ablakok, külső visszapillantó
tükrök
Vezetési módok*
Műszerek és kezelőszervek,
jobbkormányos autó
Az áttekintés mutatja, hogy találhatók a vezető
közelében a kijelzők és a kezelőszervek.
Az első ülés beállítása
Rögzítőfék
Automatikus fékezés álló helyzetben
Kijelző/funkció/kezelőszerv
Kijelző/funkció/kezelőszerv
Memória az alábbiak beállításához:
•
•
•
elektromos első ülés*
Helyzetjelző lámpák, nappali világítás,
tompított fényszóró, távolsági fényszóró,
irányjelzők, hátsó ködlámpa, a napi kilométer-számláló nullázása
Manuális fokozatváltás automata sebességváltóban*
Külső tükrök
Szélvédőre vetített kijelző*
Szélvédőre vetített kijelző*
Járművezetői kijelző
Ajtónyitás, az oldalajtók és a csomagtérajtó zárása/nyitása
Ablaktörlők és mosó, esőérzékelő*
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
91
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Kijelző/funkció/kezelőszerv
Kijelző/funkció/kezelőszerv
Kijelző/funkció/kezelőszerv
Jobb oldali kormánykerék-billentyűzet
Első olvasólámpák és belső világítás
Indító gomb
Kijelző-világítás, csomagtérajtózár kioldása, csomagtérajtó-nyitás/zárás*, halogén fényszórómagasság-állítás
Panorámatető*
Vezetési módok*
Kijelző a tetőkonzolon
Rögzítőfék
Motorháztető-nyitás
A belső visszapillantó tükör manuális
sötétítése
Automatikus fékezés álló helyzetben
Kürt
A kormánykerék beállítása
Bal oldali kormánykerék-billentyűzet
Kijelző/funkció/kezelőszerv
Középső kijelző
Vészvillogók, max. páramentesítés/szélvédőfűtés*, média, kesztyűtartófedél-nyitás
Fokozatválasztó
92
Kijelző/funkció/kezelőszerv
Memória az alábbiak beállításához:
•
•
•
elektromos első ülés*
Külső tükrök
Szélvédőre vetített kijelző*
Ajtónyitás, az oldalajtók és a csomagtérajtó zárása/nyitása
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Kijelző/funkció/kezelőszerv
Elektromos ablakok, külső visszapillantó
tükrök
Az első ülés beállítása
Járművezetői kijelző
Járművezetői kijelző, 12-hüvelykes
A járművezetői kijelző információkat mutat az
autóról és a vezetésről.
A járművezetői kijelző műszereket, visszajelzőket
és visszajelző valamint figyelmeztető szimbólumokat tartalmaz. A járművezetői kijelző tartalma az
autó felszereltségétől, a beállításoktól és attól
függően változik, hogy milyen funkciók aktívak az
adott pillanatban.
A járművezetői kijelzőnek két változata van, 12hüvelykes és 8-hüvelykes.
FIGYELEM
Ha meghibásodik a járművezetői kijelző, akkor
lehetséges, hogy például a fékekre, légzsákokra vagy egyéb biztonsági rendszerekre
vonatkozó információk nem jelennek meg.
Ebben az esetben a járművezető nem tudja
ellenőrizni az autó rendszereinek állapotát
vagy fogadni az aktuális figyelmeztetéseket és
információkat.
Bal oldalon
• Sebességmérő
•
•
•
•
Napi kilométer-számláló
Kilométer-számláló
Sebességtartó és sebességhatároló információk
Jelzőtábla információk
FIGYELEM
Ha a járművezetői kijelző kialszik, bekapcsoláskor/indításkor nem világít illetve teljesen
vagy részben olvashatatlan, akkor az autót
nem szabad használni. Haladéktalanul szervizbe kell látogatnia. A Volvo azt javasolja,
hogy vegyen igénybe hivatalos Volvo márkaszerviz segítségét.
}}
93
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Középen
• Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Külső hőmérsékletmérő
A járművezetői kijelző aktiválása
Üzenetek, bizonyos esetekben grafikákkal
A járművezetői kijelző egy ajtó kinyitásakor azonnal aktiválódik, azaz a 0 gyújtáshelyzetben. A járművezetői kijelző bizonyos idő elteltével kialszik,
ha nincs használatban. Az újbóli aktiváláshoz,
tegye az alábbiak valamelyikét:
Távolság a tartály kiürüléséig
Távolság az akkumulátor lemerüléséig
Ajtó és biztonsági öv információk
Töltési állapot
Iránytű
Médialejátszó
Navigációs térkép
Telefon
Hangfelismerés
94
Üzemanyagszint-mérő
Akkumulátormérő
Fokozatváltás-jelző
Kiválasztott hajtásmód. A választható hajtásmódok a Hybrid, Off Road, Save, Pure, Power
és AWD.
•
Hibrid műszer (a kiválasztott hajtásmódtól
függően)
•
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás
1
A hibrid akkumulátor töltöttségi szintje
útvonal nélkül is1). A 12-hüvelykes járművezetői kijelző középen, a 8-hüvelykes járművezetői kijelző pedig a jobb oldali felső mezőben mutatja az információkat.
Alkalmazás menü (a kormánykerék billentyűzetével aktiválható)
Óra
Jobb oldalon
• Fordulatszámmérő (a kiválasztott járművezetői profiltól függően)
•
•
•
•
•
•
•
•
Nyomja be a fékpedált
•
Nyissa ki valamelyik ajtót.
Fordítsa I gyújtáshelyzetbe a gyújtásgombot
vagy
• Témák. Kiválaszthat egy témát (megjele-
nést) a járművezetői kijelzőhöz (Glass,
Minimalistic, Performance vagy Chrome
rings).
A rendszer nyelve a Beállítások Rendszer
Rendszer nyelvének kiválasztása menüben
módosítható. A módosítás az összes kijelző nyelvére hatással van.
Kapcsolódó információk
•
Visszajelző szimbólumok a járművezetői kijelzőn (97. oldal)
Annak bizonyos beállításai, hogy mi jelenjen meg
a járművezetői kijelzőn, az alkalmazás menüben
hajtható végre; lásd az "Alkalmazás menü a járművezetői kijelzőn" részt.
•
Figyelmeztető szimbólumok a járművezetői
kijelzőn (99. oldal)
•
Alkalmazás menü a járművezetői kijelzőn
(108. oldal)
Az alábbi beállítások hajthatók végre a
Beállítások My Car Kijelzők menüben a
központi kijelző felső nézetében.
•
A járművezetői kijelző licencszerződése.
(102. oldal)
A járművezetői kijelző beállításai
• Vezetői kijelző középső rész. Kiválasztja,
hogy mi jelenjen meg a járművezetői kijelző
hátterén (Semmiféle információ ne
jelenjen meg a háttérben, Lejátszás alatt
álló forrás információinak megjelenít.
vagy Navigáció megjelenítése, még beáll.
A 8-hüvelykes járművezetői kijelző csak célbairányítást mutat, a térkép csak a 12-hüvelykes kijelzőn jelenik meg. További tájékoztatásért, lásd a "Kijelző és kezelőszervek a térképes navigációhoz" és "Térképes
navigáció a járművezetői kijelzőn" részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Hibrid hajtással kapcsolatos
információk a járművezetői kijelzőn
A kiválasztott hajtásmódtól függően, különböző
műszerek és funkciók jelennek meg a járművezetői kijelzőn. A hajtásmódok mind eltérő műszerekből állnak, amelyek segítik a járművezetőt az
autó optimálisan gazdaságos vezetésében.
Az autó tárolja is az egyes utak statisztikáit, amelyek oszlopdiagram formájában tekinthetők meg.
Egyedi hibrid szimbólumok
A különböző műszerek különböző módokon
mutatják az elektromos motortól nyert teljesítmény és a rendelkezésre álló teljesítmény viszonyát.
Az elektromos motor rendelkezésre álló
teljesítményének pillanatnyi szintjét
jelzi. Ha a szimbólum ki van töltve,
akkor használatban van az elektromos
motor.
Az elektromos motor rendelkezésre álló
teljesítményének pillanatnyi szintjét
jelzi. Ha a szimbólum nincs kitöltve,
akkor nincs használatban az elektromos motor.
Az energiaszintet jelzi, amikor beindul a
belsőégésű motor. Ha a szimbólum ki
van töltve, akkor használatban van a
belsőégésű motor.
Azt a teljesítményszintet jelzi, amikor a
belsőégésű motornak be kell indulnia.
Ha a szimbólum nincs kitöltve, akkor
nincs használatban a belsőégésű
motor.
Egy visszajelző jelzi, hogy a hibrid akkumulátor töltődik.
A járművezető által igényelt teljesítmény
A mutató mutatja a járművezető által, a gázpedál
használatával kért teljesítményt. A magasabb
érték a skálán azt jelenti, hogy a járművezető több
teljesítményt kért a pillanatnyi sebességfokozatban. A villám és a csepp közötti jelölés mutatja
azt az átmeneti pontot, ahol az elektromos motor
leáll és átveszi a szerepét a belsőégésű motor.
Visszajelző, amely az elektromos motor
számára pillanatnyilag rendelkezésre
álló energia mennyiségét mutatja az
akkumulátorban. A visszajelzőt a hibrid
akkumulátor műszere jeleníti meg a jobb oldali
alsó sarokban.
eDTE (hátralévő elektromos hatótávolság) visszajelző. A pillanatnyi megtehető távolságot mutatja az akkumulátor
lemerüléséig.
Hibrid műszer
Az elektromos motor rendelkezésre álló
teljesítménye
A hibrid műszer és az üzemanyagszint-mérő
között, a műszerfal jobb oldali alsó részén egy
akkumulátor műszer helyezkedik el. A műszer azt
mutatja, hogy mennyi energia maradt az akkumulátorban. Ez az energia használható az elektromos
motor hajtására, de az autó hűtésére vagy fűtésére is.
}}
95
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Példa
szimbólum jelzi. Az energiamegjelenített
szintet a belsőégésű motor leállításával/beindításával tartja fenn a rendszer, a Hybrid üzemmóddal
egyező módon. A belsőégésű motor használatban
van. Ha a hibrid akkumulátor energiaszintje 33%
alatt van a hajtásmód bekapcsolásakor, akkor a
belsőégésű motor beindul, hogy 33%-ra töltse az
akkumulátort. További tájékoztatásért, lásd a
"Hajtásmódok" részt.
Kapcsolódó információk
Az autó be van indítva, de álló helyzetben nem
igényel energiát.
Az autó áramot fejleszt az akkumulátor számára,
az akkumulátor töltődik, például, amikor be van
nyomva a fékpedál vagy motorfékkel lejtőn halad.
Save hajtásmód
Az elektromos motor nem képes a kért motorteljesítmény biztosítására és beindul a belsőégésű
motor.
96
A Save üzemmód aktív. Az akkumulátor a hajtásmód aktiválásának időpontjának szintjén kerül
zárolásra. Ezt az akkumulátor-visszajelző által
•
Út adatok megjelenítése a járművezetői kijelzőn (171. oldal)
•
Útstatisztikák megjelenítése a központi kijelzőn. (172. oldal)
•
•
•
Járművezetői kijelző (93. oldal)
Hajtásmódok (381. oldal)
Hibrid hajtással kapcsolatos szimbólumok és
üzenetek (428. oldal)
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Visszajelző szimbólumok a
járművezetői kijelzőn
A visszajelző szimbólumok értesítik a járművezetőt, hogy egy funkció aktív, a rendszer működik
vagy hiba illetve meghibásodás történt.
Szimbólum
Leírás
Információ, olvassa el a megjelenített szöveget
Amikor az autó rendszerei nem a
megfelelő módon működnek,
akkor ez a tájékoztató szimbólum
világít, és egy szöveg jelenik meg
a járművezetői kijelzőn. A tájékoztató szimbólum egyéb szimbólumokkal együtt is megjelenhet.
Hiba a fékrendszerben
A szimbólum akkor világít, amikor
meghibásodás van jelen a rögzítőfékben.
ABS hiba
Ha ez a szimbólum világít, akkor
a rendszer nem működik. Az autó
rendes fékrendszere továbbra is
működik, de az ABS funkció nélkül.
Szimbólum
Leírás
Automatikus fék bekapcsolva
A fék álló helyzetben tartja az
autót, amikor az megállt. A szimbólum akkor világít, amikor a
funkció aktív, és a lábfék vagy a
rögzítőfék működik.
Gumiabroncsnyomás rendszer
A szimbólum alacsony gumiabroncsnyomás esetén világít. Ha
hiba van a gumiabroncsnyomásfigyelő rendszerben, akkor a
szimbólum körülbelül 1 percig villog, majd folyamatosan világít. A
hiba az lehet, hogy a rendszer
nem a tervezetteknek megfelelően képes az alacsony gumiabroncsnyomás észlelésére és a
figyelmeztetésre.
Szimbólum
Leírás
Kibocsátás-szabályozó rendszer
Ha a szimbólum világít a motor
beindítását követően, akkor hiba
lehet az autó kibocsátás-szabályozó rendszerében. Menjen
műhelybe az ellenőrzéshez. A
Volvo azt javasolja, hogy lépjen
kapcsolatba egy hivatalos Volvo
műhellyel.
Bal és jobb oldali irányjelző
A szimbólum az irányjelzők használata közben villog.
Helyzetjelző lámpák/nappali
világítás
A szimbólum akkor világít, amikor
be vannak kapcsolva a helyzetjelző lámpák/nappali világítás.
ABL hiba
A szimbólum világít, ha hiba
lépett fel az ABL funkcióban
(aktív kanyarfényszórók).
}}
97
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Szimbólum
Leírás
Szimbólum
Leírás
Aktív távolsági fényszóró
bekapcsolva
Aktív távolsági fényszóró
kikapcsolva
A szimbólum kéken világít, amikor be van kapcsolva az automatikus távolsági fényszóró.
A szimbólum fehéren világít, amikor ki van kapcsolva az automatikus távolsági fényszóró. Be vannak kapcsolva a helyzetjelző lámpák/nappali világítás.
Aktív távolsági fényszóró
kikapcsolva
A szimbólum fehéren világít, amikor ki van kapcsolva az automatikus távolsági fényszóró.
Távolsági fényszóró be
A szimbólum a távolsági fényszóró bekapcsolt állapotában és
a fénykürt használatakor is világít.
Aktív távolsági fényszóró
bekapcsolva
A szimbólum kéken világít, amikor be van kapcsolva az automatikus távolsági fényszóró. Be vannak kapcsolva a helyzetjelző lámpák/nappali világítás.
Távolsági fényszóró be
A szimbólum akkor világít, amikor
be vannak kapcsolva a távolsági
fényszórók és a helyzetjelző lámpák/nappali világítás.
Hátsó ködlámpa be
Ez a szimbólum akkor világít, amikor be van kapcsolva a hátsó
ködlámpa.
Esőérzékelő bekapcsolva
Ez a szimbólum akkor világít, ha
be van kapcsolva az esőérzékelő.
Előkészítés bekapcsolva
A szimbólum akkor világít, amikor
a motorblokkfűtés és az utastérfűtés/légkondicionáló előkészíti
az autót.
98
Szimbólum
Leírás
Stabilizáló rendszer
Egy villogó szimbólum jelzi, hogy
a menetstabilizáló rendszer
működik. Ha a szimbólum folyamatosan világít, akkor hiba van a
rendszerben.
Stabilizáló rendszer, sport
üzemmód
A sport üzemmód aktívabb vezetési élményt tesz lehetővé. A
rendszer észleli a gázpedál és
kormánykerékmozgásokat és a
kanyarodás aktívabb, mint a normál vezetés során, és megengedi
a hátsó rész kontrollált csúszását
egy bizonyos szintig, mielőtt beavatkozna és stabilizálná az autót.
A szimbólum világít, amikor a
sport üzemmód aktív.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Szimbólum
Leírás
Sávtartó segéd
Fehér szimbólum: A sávtartó
segéd be van kapcsolva és észleli az útra festett vonalakat.
Szürke szimbólum: A sávtartó
segéd be van kapcsolva, de nem
észleli az útra festett vonalakat.
Sárga szimbólum: A sávtartó
segéd figyelmeztet/beavatkozik.
Sávtartó segéd és esőérzékelő
Fehér szimbólum: A sávtartó
segéd be van kapcsolva és észleli az útra festett vonalakat. Az
esőérzékelő be van kapcsolva.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Járművezetői kijelző (93. oldal)
Figyelmeztető szimbólumok a járművezetői
kijelzőn (99. oldal)
Ajtó és biztonsági öv emlékeztető (66. oldal)
Figyelmeztető szimbólumok a
járművezetői kijelzőn
A figyelmeztető szimbólumok figyelmeztetik a járművezetőt, hogy egy fontos funkció bekapcsolt,
vagy súlyos hiba illetve súlyos meghibásodás történt.
FIGYELEM
Ha a fékfolyadék a tartály MIN szintje alatt
van, akkor ne vezessen tovább, amíg fel nem
tölti a fékfolyadékot.
A fékfolyadék-veszteséget szervizben kell
kivizsgálni. A Volvo azt ajánlja, hogy vegye fel
a kapcsolatot egy hivatalos Volvo szervizzel.
FIGYELEM
Ha a BRAKE és ABS szimbólumok egyszerre
világítanak, akkor erős fékezés során számítani kell az autó hátsó részének kicsúszására.
Szürke szimbólum: A sávtartó
segéd be van kapcsolva, de nem
észleli az útra festett vonalakat.
Az esőérzékelő be van kapcsolva.
Az ajtók, motorháztető, csomagtérajtó
és üzemanyagtöltő fedél emlékeztetője
Ha a motorháztető, csomagtérajtó, üzemanyagtöltő fedél vagy ajtó nincs megfelelően
becsukva, akkor a tájékoztató vagy figyelmeztető
szimbólum és grafika világít a járművezetői kijelzőn.
}}
99
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Szimbólum
Leírás
Leírás
Szimbólum
Leírás
Figyelem
Hiba a fékrendszerben
Alacsony olajnyomás
A piros figyelmeztető szimbólum
akkor világít, amikor olyan hiba
jelzése történt, amely hatással
lehet a biztonságra és/vagy az
autó vezethetőségére. Ezzel egy
időben magyarázó szöveg jelenik
meg a járművezetői kijelzőn. A
figyelmeztető szimbólum egyéb
szimbólumokkal együtt is megjelenhet.
Ha ez a szimbólum világít, akkor a
fékfolyadék szintje alacsony lehet.
Menjen a legközelebbi hivatalos
szervizbe a fékfolyadékszint ellenőrzéséhez és beállításához.
Biztonsági öv emlékeztető
A villogó szimbólum azt jelenti,
hogy hiba merült fel. Olvassa el az
üzenetet a járművezetői kijelzőn.
Ha ez a szimbólum vezetés közben világít, akkor a motorolajnyomás alacsony. Haladéktalanul
állítsa le a motort és ellenőrizze a
motorolajszintet, töltse fel, ha
szükséges. Ha a szimbólum világít
és az olajszint normális, akkor
vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel. A Volvo azt javasolja, hogy
lépjen kapcsolatba egy hivatalos
Volvo műhellyel.
Ez a szimbólum akkor villog, ha az
első üléseken valaki nem kapcsolta be a biztonsági övet vagy,
ha valaki a hátsó ülésen kicsatolta a biztonsági övet.
Légzsákok
Ha a szimbólum továbbra is világít
vagy vezetés közben bekapcsol,
akkor hiba észlelhető az autó
valamelyik biztonsági rendszerében. Olvassa el az üzenetet a járművezetői kijelzőn. A Volvo azt
javasolja, hogy lépjen kapcsolatba
egy hivatalos Volvo műhellyel.
100
Szimbólum
Rögzítőfék behúzva
Ez a szimbólum folytonos fénnyel
világít, amikor be van húzva a rögzítőfék.
Az indítóakkumulátor nem töltődik
Ez a szimbólum akkor világít haladás közben, ha hiba lépett fel az
elektromos rendszerben. Menjen
szervizbe. A Volvo azt javasolja,
hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel.
Az ajtók, motorháztető, csomagtérajtó
és üzemanyagtöltő fedél emlékeztetője
Ha a motorháztető, csomagtérajtó, üzemanyagtöltő fedél vagy ajtó nincs megfelelően
becsukva, akkor a tájékoztató vagy figyelmeztető
szimbólum és grafika világít a járművezetői kijelzőn.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Járművezetői kijelző (93. oldal)
Visszajelző szimbólumok a járművezetői kijelzőn (97. oldal)
Ajtó és biztonsági öv emlékeztető (66. oldal)
Külső hőmérsékletmérő
–
A külső hőmérsékletmérő a járművezetői kijelzőn
jelenik meg.
Az érzékelő észleli az autón kívüli hőmérsékletet.
Válassza ki a Beállítások Rendszer
Egységek menüpontot, és jelölje ki a mértékegység típusát, Metrikus, Angolszász
vagy USA.
Kapcsolódó információk
Biztonság (60. oldal)
•
•
Járművezetői kijelző (93. oldal)
Klímavezérlés - érzékelők (180. oldal)
Külső hőmérsékletmérő elhelyezkedése a járművezetői
kijelzőn.
Ha az autó egy ideig álló helyzetben volt, akkor a
hőmérsékletmérő túl magas értéket mutathat.
Amikor a külső hőmérséklet a +2°C - -5°C tartományban van, akkor egy hópehely szimbólum
jelenik meg a járművezetői kijelzőn, ami a potenciálisan csúszós útviszonyokra figyelmeztet. A
hópehely szimbólum rövid időre a felső kijelzőn is
megjelenhet, ha az autó ilyennel van felszerelve.
A külső hőmérsékletmérő beállítása
A hőmérsékletmérő mértékegységét a központi
kijelző felső nézetében módosíthatja.
101
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Óra
Az óra a járművezetői kijelzőn és a központi kijelzőn is megjelenik.
Elhelyezkedés
Az óra elhelyezkedése a 12-hüvelykes és a 8-hüvelykes
járművezetői kijelzőn.
A központi kijelzőn az óra az állapot mező jobb
oldali felső részén jelenik meg.
Bizonyos helyzetekben az üzenetek és szimbólumok eltakarhatják a járművezetői kijelző óráját.
Automatikus idő GPS rendszerrel felszerelt
autókban
Ha az autó navigációs rendszerrel van felszerelve,
akkor kiválasztható a Automatikus idő lehetőség. Az időzóna ezután automatikusan beállítható
az autó helyének megfelelően. Bizonyos típusú
navigációs rendszerek esetében az aktuális
helyet (országot) is be kell állítani a megfelelő
időzóna eléréséhez. Ha nincs kiválasztva az
Automatikus idő lehetőség, akkor az idő és a
dátum az érintőképernyő fel és le nyilaival állítható be.
Nyári időszámítás
Bizonyos országokban lehetőség van a nyári idő
automatikus beállítására is a Auto segítségével.
Bizonyos országok esetében a nyári idő a Be
vagy Ki használatával állítható be.
Kapcsolódó információk
•
•
A járművezetői kijelző
licencszerződése.
Az engedély bizonyos tevékenységek működtetésének jogára vagy valaki más jogának a szerződés feltételeinek megfelelően történő használatára vonatkozó szerződés. Az alábbi szöveg a
Volvo szerződése a gyártóval/fejlesztővel és
angolul van.
BSD 4-clause "Original" or "Old"
License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the
following acknowledgement: This product
includes software developed by the
Járművezetői kijelző (93. oldal)
Beállítások nézet (173. oldal)
Az idő és a dátum beállításai
Válassza a Beállítások Rendszer Idő és
Dátum menüt a központi kijelző felső nézetében
az idő és a dátum formátumának beállításához.
Állítsa be az időt és a dátumot az érintőképernyőn látható fel vagy le nyíl megnyomásával.
102
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
University of California, Berkeley and its
contributors.
4.
Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 3-clause "New" or "Revised"
License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Neither the name of the organisation nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derive from this
software without specific prior written
permission.
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
BSD 2-clause “Simplified” license
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
}}
103
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
FreeType Project License
1.
104
1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages; some
of them may contain, in addition to the
FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that this
software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote
this software. If you use it, or only parts of it,
in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that
you've used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products,
provided that all warranty or liability claims
are assumed by the product vendor. Legal
Terms 0. Definitions Throughout this license,
the terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code
as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a
program using the FreeType engine'. This
license applies to all files distributed in the
original FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you
must contact us to verify this. The FreeType
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType project
is copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing, or
modifying the FreeType project, you indicate
that you understand and accept all the terms
of this license.
2.
Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: o Redistribution
of source code must retain this license file
(`licence.txt') unaltered; any additions,
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
deletions or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in
all copies of source files. o Redistribution in
binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
on the FreeType code, not just the
unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need
be paid to us.
3.
4.
Advertising The names of FreeType's authors
and contributors may not be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. We suggest, but do not require,
that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o freetype@freetype.org
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o devel@freetype.org
Discusses bugs, as well as engine internals,
design issues, specific licenses, porting, etc.
o http://www.freetype.org Holds the current
FreeType web page, which will allow you to
download our latest development version and
read online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<david.turner@freetype.org> Robert Wilhelm
<robert.wilhelm@freetype.org> Werner
Lemberg <werner.lemberg@freetype.org>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts
or the library will fulfill any of your particular
purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Tom Lane
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.88, with the
following individuals added to the list of
Contributing Authors:
Simon-Pierre Cadieux
Kevin Bracey
Eric S. Raymond
Sam Bushell
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
John Bowler
}}
105
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
MIT License
1.
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2.
Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the following
set of individuals:
3.
This Copyright notice may not be removed or
altered from any source or altered source
distribution.
Andreas Dilger
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product,
acknowledgment is not required but would be
appreciated.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
106
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification mark
of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson randeg@alum.rpi.edu
April 15, 2002
Copyright (c) <year> <copyright holders>
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
SGI Free Software B License Version
2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,
Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is
hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
Kapcsolódó információk
•
Járművezetői kijelző (93. oldal)
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
107
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Alkalmazás menü a járművezetői
kijelzőn
A járművezetői kijelző alkalmazás menüje gyors
hozzáférést biztosít az általánosan használt funkciókhoz bizonyos alkalmazások esetében.
A járművezetői kijelző alkalmazás menüje használható a
központi kijelző helyett.
Az alkalmazás menü a járművezetői kijelzőn jelenik meg és a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével kezelhető. Az alkalmazás menü megkönynyíti a különböző alkalmazások vagy funkciók
közötti váltást az alkalmazásokon belül anélkül,
hogy el kellene engednie a kormánykereket vagy
le kéne vennie a szemét az útról.
Az alkalmazás menü funkciói
A különböző alkalmazások különböző típusú
funkciókhoz nyújtanak hozzáférést. Az alábbi
108
alkalmazások és a hozzájuk tartozó funkciók az
alkalmazás menüből kezelhetők:
Alkalmazás
Funkciók
Fedélzeti
számítógép
A fedélzeti számítógép valamint
annak kiválasztása, hogy mi
jelenjen meg a járművezetői
kijelzőn stb.
Médialejátszó
A médialejátszó aktív forrásának
kiválasztása.
Telefon
Partner hívása a hívásnaplóból.
Navigáció
A célbairányítás szüneteltetése,
előzőleg használt úti célhoz történő navigálás indítása stb.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Járművezetői kijelző (93. oldal)
Az alkalmazás menü használata a
járművezetői kijelzőn
A járművezetői kijelző alkalmazás menüjét a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével lehet
kezelni.
Az alkalmazás menü és a kormánykerék jobb oldali billentyűzete.
A központi kijelző áttekintése (33. oldal)
Nyitás/zárás
Az alkalmazás menü használata a járművezetői kijelzőn (108. oldal)
Bal/jobb
Fel/le
Megerősítés
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Az alkalmazás menü megnyitása/
bezárása
–
Nyomja meg a nyitást/zárást (1).
(Az alkalmazás menü megnyitása nem lehetséges, miközben nem nyugtázott üzenet van
a járművezetői kijelzőn. Az üzenetet nyugtázni
kell, mielőtt megnyitható lenne az alkalmazás
menü.)
> Az alkalmazás menü megnyílik/bezárul.
Ha újra megnyitja az alkalmazás menüt, akkor az
a legutóbb kiválasztott alkalmazás funkcióitól
jobbra nyílik meg.
Kapcsolódó információk
•
Alkalmazás menü a járművezetői kijelzőn
(108. oldal)
Üzenetek a járművezetői kijelzőn és
a központi kijelzőn.
A járművezetői kijelző és a központi kijelző üzeneteket képes megjeleníteni, hogy tájékoztassa a
vezetőt a különböző eseményekről.
Járművezetői kijelző
Az alkalmazás menü egy idő elteltével vagy bizonyos lehetőségek kiválasztásakor automatikusan
bezárul.
Navigálás és kiválasztás az alkalmazás
menüben
1.
Bal vagy jobb oldalon megérintve (2) navigálhat a különböző rendelkezésre álló alkalmazások között.
> Az előző/következő alkalmazás funkciói
megjelennek az alkalmazás menüben.
2.
Fent vagy lent megérintve (3) böngészhet a
kiválasztott alkalmazás funkciói között.
3.
A megerősítés gomb (4) megnyomásával
erősíthet meg vagy emelhet ki egy lehetőséget.
> A funkció aktiválódik és bizonyos lehetőségek kiválasztásra kerülnek, majd az
alkalmazás menü bezárul.
Üzenet a járművezetői kijelzőn.
A járművezetői kijelző olyan üzeneteket jelenít
meg, amelyek nagy fontosságúak a járművezető
számára.
Az üzenetek a járművezető különböző részein
lehetnek attól függően, hogy pillanatnyilag milyen
egyéb információk jelennek meg. Egy idő elteltével vagy amikor az üzenetet nyugtázták/végrehajtották a szükséges tevékenységet, az üzenet eltűnik a járművezetői kijelzőről. Ha egy üzenetet
menteni kell, akkor az az Autó állapota alkalmazásba kerül, amely a központi kijelző alkalmazások nézetéből nyitható meg.
}}
109
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Az üzenet szerkezete változó lehet és grafikákkal,
szimbólumokkal vagy gombokkal együtt jelenhetnek meg például az üzenet nyugtázásához vagy
egy kérés elfogadásához.
Üzenet
Leírás
Rendszeres
karbantar.
Szervizüzenetek
Az alábbiakban néhány fontos szervizüzenetet és
azok jelentését láthatja.
Foglaljon időpontot a karbantartásra
Ideje a rendszeres szerviznek - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB. A következő szervizelési dátum
előtt jelenik meg.
Üzenet
Leírás
Rendszeres
karbantar.
Biztonságosan álljon
megA
Álljon meg és állítsa le a
motort. Károsodás súlyos
kockázata - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB.
Ideje elvégezni a karbantartást
Kapcsolja ki a
motortA
110
Rendszeres
karbantar.
Álljon meg és állítsa le a
motort. Károsodás súlyos
kockázata - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB.
Szerviz sürgős. Menjen
szervizbeA
Vegye fel a kapcsolatot egy
műhellyelB az autó haladéktalan ellenőrzéséhez.
Szerviz szükségesA
Vegye fel a kapcsolatot egy
műhellyelB az autó lehető
leghamarabbi ellenőrzéséhez.
Karbantartás
késésben
Ideiglenesen
kiA
A
B
Középső kijelző
Ideje a rendszeres szerviznek - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB. A következő szervizelési dátum időpontjában jelenik meg.
Üzenet a központi kijelzőn.
Ideje a rendszeres szerviznek - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB. Akkor
jelenik meg, amikor túllépi a
szervizelés dátumát.
A funkció ideiglenesen
kikapcsolt és vezetés közben vagy újraindításkor
automatikusan visszaáll.
Az üzenet egy része jelenik meg azzal az információval, hogy hol
lépett fel a probléma.
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
A központi kijelző olyan üzeneteket jelenít meg,
amelyek kisebb fontosságúak a járművezető számára.
A legtöbb üzenet a központi kijelző állapotsávja
felett jelenik meg. Egy idő elteltével vagy amikor
végrehajtanak valamilyen, az üzenettel kapcsolatos tevékenységet, az üzenet eltűnik az állapotsávról. Ha egy üzenetet menteni kell, akkor az a
központi kijelző felső nézetébe kerül.
Az üzenet szerkezete változó lehet és grafikákkal,
szimbólumokkal vagy gombokkal együtt jelenhetnek meg például az üzenethez kapcsolódó funkciók aktiválásához/inaktiválásához.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Felugró üzenetek
Bizonyos esetekben az üzenetek felugró ablakban jelennek meg. A felugró üzenetek magasabb
prioritással rendelkeznek, mint az állapotsávban
megjelenő üzenetek és nyugtázást/valamilyen
tevékenységet igényelnek, mielőtt eltűnnének. A
mentendő üzenetek a központi kijelző felső nézetébe kerülnek.
Üzenetek kezelése a járművezetői
kijelzőn és a központi kijelzőn.
Új üzenetek kezelése
Gombokkal rendelkező üzenetek:
A járművezetői kijelzőn és a központi kijelzőn
megjelenő üzenetek a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetével és a központi kijelző nézeteiben
kezelhetők.
1.
Bal vagy jobb oldalon megérintve (1) navigálhat a különböző rendelkezésre álló gombok
között.
2.
A megerősítés gombbal (2) erősítheti meg a
kiválasztott lehetőséget.
> Az üzenet eltűnik a járművezetői kijelzőről.
Járművezetői kijelző
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Járművezetői kijelző (93. oldal)
Gombok nélküli üzenetek:
A központi kijelző áttekintése (33. oldal)
–
Üzenetek kezelése a járművezetői kijelzőn és
a központi kijelzőn. (111. oldal)
A járművezetői kijelzőről és a központi kijelzőről mentett üzenetek kezelése (112. oldal)
Üzenet a járművezetői kijelzőn és a kormánykerék jobb
oldali billentyűzete.
Zárja be az üzenetet a megerősítés (2) gomb
használatával vagy hagyja, hogy az üzenet
egy idő elteltével magától bezáruljon.
> Az üzenet eltűnik a járművezetői kijelzőről.
Ha egy üzenetet menteni kell, akkor az az Autó
állapota alkalmazásba kerül, amely a központi
kijelző alkalmazások nézetéből nyitható meg.
Ezzel együtt az Autó üzenete tárolva a Autó
állapota alk.-ban üzenet jelenik meg a központi
kijelzőn.
Bal/jobb
Megerősítés
Bizonyos üzenetek a járművezetői kijelzőn egy
vagy több gombot tartalmaznak például az üzenet
nyugtázásához vagy egy kérés elfogadásához.
}}
111
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Középső kijelző
Ha egy üzenetet menteni kell, akkor az a központi
kijelző felső nézetébe kerül.
Kapcsolódó információk
•
Üzenetek a járművezetői kijelzőn és a központi kijelzőn. (109. oldal)
•
A járművezetői kijelzőről és a központi kijelzőről mentett üzenetek kezelése (112. oldal)
A járművezetői kijelzőről és a
központi kijelzőről mentett
üzenetek kezelése
Mind a járművezetői mind a központi kijelzőről
mentett üzenetek kezelése a központi kijelzőn
történik.
A járművezetői kijelzőről mentett
üzenetek
Üzenet a központi kijelzőn.
Bizonyos üzenetek a központi kijelzőn egy gombbal rendelkeznek (vagy több gombbal a felugró
üzenetekben), például az üzenethez kapcsolódó
funkció aktiválásához/inaktiválásához.
Új üzenetek kezelése
Gombokkal rendelkező üzenetek:
–
Nyomja meg a gombot a tevékenység végrehajtásához vagy hagyja, hogy az üzenet egy
idő elteltével bezáródjon.
> Az üzenet eltűnik az állapotsávról.
Mentett üzenetek és lehetőségek a Autó állapota
menüben.
A járművezetői kijelzőn megjelenő és mentendő üzenetek a
központi kijelző Autó állapota
alkalmazásába kerülnek. Ezzel
együtt az Autó üzenete
tárolva a Autó állapota alk.ban üzenet jelenik meg a köz-
Gombok nélküli üzenetek:
–
112
Zárja be az üzenetet annak megérintésével
vagy hagyja, hogy az üzenet egy idő elteltével
magától bezáruljon.
> Az üzenet eltűnik az állapotsávról.
ponti kijelzőn.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Mentett üzenet olvasása
Egy mentett üzenet azonnali olvasásához:
Szervizelés előjegyzéséhez egy mentett üzenethez:
–
–
Nyomja meg az Autó üzenete tárolva a
Autó állapota alk.-ban jobb oldalán elhelyezkedő gombot a központi kijelző.
> A mentett üzenet az Autó állapota alkalmazásban jelenik meg.
Egy mentett üzenet későbbi olvasásához:
1.
2.
3.
Nyissa meg az Autó állapota alkalmazást az
alkalmazás nézetből a központi kijelzőn.
> Az alkalmazás a kezdőlap nézet alsó alnézetében nyílik meg.
Válassza ki az alkalmazás Üzenetek fülét.
> A mentett üzenetek listája jelenik meg.
Nyomja meg a nyilat az üzenet kibontásához/
összecsukásához.
> Az üzenettel kapcsolatos további információk a listában és a képen jelennek meg
grafikus formában a bal oldalon az alkalmazásban.
Mentett üzenetek kezelése
Kibontott módban bizonyos üzenetek két gombbal rendelkeznek szervizelés előjegyzéséhez vagy
a kezelési útmutató olvasásához.
2
Piactól függően.
Az üzenet kibontott módjában, nyomja meg a
Időpont kéréseHívás időpont- foglalási
célból2 lehetőséget a szervizelés előjegyzésének segítéséhez.
> Időpont kérése esetén: A Időpontok fül
az alkalmazásban nyílik meg, és egy
kérést hoz létre szervizelési vagy javítási
munka előjegyzéséhez.
Hívás időpont- foglalási célból esetén:
Elindul a telefon alkalmazás és felhív egy
szervizközpontot a szervizelési és javítási
munka előjegyzéséhez.
A kezelési útmutató olvasása egy mentett üzenettel kapcsolatban:
–
A központi kijelzőről mentett üzenetek
Az üzenet kibontott módjában, nyomja meg a
Kezelési útmutató lehetőséget a kezelési
útmutató olvasásához az üzenettel kapcsolatban.
> Megnyílik a kezelési útmutató a központi
kijelzőn, és információkat mutat az üzenettel kapcsolatban.
Mentett üzenetek és lehetőségek a felső nézetben.
A központi kijelzőn megjelenő és mentendő üzenetek a központi kijelző felső nézetébe kerülnek.
Mentett üzenet olvasása
1. Nyissa meg a felső nézetet a központi kijelzőn.
> A mentett üzenetek listája jelenik meg. A
jobb oldalon nyíllal rendelkező üzenetek
kibonthatók.
2.
Nyomja meg a nyilat az üzenet kibontásához/
összecsukásához.
A mentett üzenetek az alkalmazásban a motor
minden indításakor automatikusan törlésre kerülnek.
}}
113
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Mentett üzenetek kezelése
Bizonyos üzenetek egy gombbal rendelkeznek,
például az üzenethez kapcsolódó funkció aktiválásához/inaktiválásához.
–
Nyomja meg a gombot a tevékenység végrehajtásához.
A mentett üzenetek a felső nézetben automatikusan törlésre kerülnek, amikor az autó le van
állítva.
Szélvédőre vetített kijelző*
A szélvédőre vetített kijelző figyelmeztetéseket és
a sebességgel kapcsolatos információkat,
sebességtartó funkciókat, navigációt stb. jelenít
meg a vezető látóterében. A jelzőtábla információk és a bejövő telefonhívások szintén megjelennek a szélvédőre vetített kijelzőn.
FONTOS
Az információkat kivetítő kijelző egység a
műszerfalon helyezkedik el. A kijelző egység
fedőüvegének védelme érdekében ne helyezzen semmilyen tárgyat a fedőüvegre és ügyeljen arra, hogy semmi ne eshessen rá.
Kapcsolódó információk
•
Üzenetek a járművezetői kijelzőn és a központi kijelzőn. (109. oldal)
•
Üzenetek kezelése a járművezetői kijelzőn és
a központi kijelzőn. (111. oldal)
Bejövő telefonhívások.
Példák arra, hogy mik jelenhetnek meg a kijelzőn.
A szélvédőre vetített kijelző kiegészíti az autó járművezetői kijelzőjét, és információkat vetít a szélvédőre. A kivetített kép csak a járművezető helyéről látható.
Sebesség
Sebességtartó
Navigáció
Jelzőtáblák
Számos szimbólum, például az alábbiak, jelenhet
meg átmenetileg a szélvédőre vetített kijelzőn.
114
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Ha a figyelmeztető szimbólum világít olvassa el a figyelmeztető üzenetet a
járművezetői kijelzőn.
Ha a tájékoztató szimbólum világít olvassa el az üzenetet a járművezetői
kijelzőn.
MEGJEGYZÉS
Amikor be van kapcsolva az City Safety*,
akkor a szélvédőre vetített kijelzőt egy City
Safetygrafika váltja fel. Ez a grafika akkor is
megjelenik, ha a szélvédőre vetített kijelző ki
van kapcsolva.
MEGJEGYZÉS
A járművezetőt az alábbiak akadályozhatják
abban, hogy lássa a szélvédőre vetített kijelző
adatait:
•
•
polarizáló napszemüveg használata
•
a kijelző egység fedőüvegére helyezett
tárgyak
A beállításokból
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
•
kedvezőtlen fényviszonyok.
2.
Nyomja meg a My Car
3.
Válassza ki/szüntesse meg a Vetített
kijelző kiválasztását.
olyan vezetési pozíció, amelyben a járművezető nem az ülés közepén ül
MEGJEGYZÉS
Bizonyos látáshibák fejfájást és feszültségérzetet okozhatnak a szélvédőre vetített kijelző
használatakor.
MEGJEGYZÉS
A szélvédőre vetített kijelző bekapcsolása/
kikapcsolása és beállítása csak akkor hajtható
végre, amikor az képet jelenít meg. Az autó
motorjának járnia kell.
A szélvédőre vetített kijelző
bekapcsolása/kikapcsolása
A City Safety grafikája villog, hogy felhívja a járművezető
figyelmét.
A funkció nézeten keresztül
Nyomja meg a Vetített kijelző
gombot.
Kijelzők gombot.
Kijelző-beállítások kiválasztása
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a My Car Kijelzők
Vetített kijelző opciók gombot.
3.
Válassza a Navigáció megjelenítése a
vetített kijelzőn, Road Sign Information a
vetített kijelzőn, Vezetőtámogatás
megjel. a vetített kijelző vagy Telefon
megjelenítése a vetített kijelzőn lehetőséget.
Ez a funkció kétféle módon aktiválható/inaktiválható a központi kijelzőn.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 115
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
A fényerő és a függőleges helyzet
beállítása
A helyzet emelése
A helyzet süllyesztése
Megerősítés
1.
Nyomja meg a Vetített kijelző beállításai
gombot a központi kijelző funkció nézetében.
2.
Állítsa be a járművezető látóterébe vetített
kép fényerejét és a függőleges helyzetét a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetének
használatával.
A fényerő beállítása
A grafika fényereje a háttér fényviszonyainak
megfelelően módosul. A fényerőt befolyásolja az
autó egyéb kijelzőinek fényerő-beállítása is.
Az első elektromos ülés* memória funkciója
A függőleges helyzet az első elektromos ülés
memória funkciójában tárolható.
A vízszintes helyzet kalibrálása
A szélvédőre vetített kijelző vízszintes helyzete
kalibrálásra szorulhat, ha kicserélték a szélvédőt
vagy a kijelző egységet. A kalibrálás a kivetített
képnek az óramutató járásával egyező vagy
ellentétes irányú forgatását jelenti.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Válassza ki a My Car Kijelzők
kijelző kalibrálása lehetőséget.
3.
Kalibrálja a kép vízszintes helyzetét a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével.
Vetített
Forgatás az óramutató járásával ellentétes
irányban
Forgatás az óramutató járásával egyező
irányban
Megerősítés
Tisztítás
Finoman törölje le a kijelző fedőüvegét egy tiszta
és száraz mikroszálas ruhával. Ha szükséges,
enyhén nedvesítse be a mikroszálas ruhát.
Soha ne használjon erős folteltávolítókat. A nehezebb tisztításokhoz a Volvo kereskedésekben
beszerezhető speciális tisztítószerek használhatók.
A fényerő csökkentése
A fényerő növelése
116
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A szélvédő cseréje
Hangfelismerés
A szélvédőre vetített kijelzővel rendelkező autók
speciális szélvédővel rendelkeznek, amely megfelel a képkivetítés követelményeinek.
A hangfelismerő rendszer lehetővé teszi a járművezető számára a médialejátszó, Bluetooth kapcsolattal csatlakoztatott telefon, klímarendszer és
a Volvo navigációs rendszer* bizonyos funkcióinak hangfelismeréssel történő használatát.
Amikor kicseréli a szélvédőt - lépjen kapcsolatba
egy hivatalos műhellyel3. A szélvédőre vetített
kijelző grafikáinak helyes megjelenítéséhez megfelelő típusú szélvédőt kell beszerelni.
Kapcsolódó információk
•
Funkció nézet gombokkal az autó funkcióihoz
(48. oldal)
•
•
•
Beállítások nézet (173. oldal)
•
3
Kormánykerék (136. oldal)
Az első elektromos ülés* memória funkciójának használata (124. oldal)
Járművezetői kijelző (93. oldal)
A hangutasítások kényelmet biztosítanak és segítik a járművezetőt a figyelme elvonásának elkerülésében, ehelyett a vezetésre figyelhet és figyelmét az útra valamint a forgalomra összpontosíthatja.
FIGYELEM
Mindig a járművezető viseli a felelősséget a
jármű biztonságos vezetéséért és az érvényben lévő közlekedési szabályok betartásáért.
A hangfelismeréses vezérlés párbeszédes formában történik a felhasználó által kimondott utasítások és a rendszer szóbeli válaszai formájában. A
hangfelismerő rendszer ugyanazt a mikrofont
használja, mint a Bluetooth kihangosító rendszer
és a hangfelismerő rendszer az autó hangszóróin
keresztül válaszol. Bizonyos esetekben egy szöveges üzenet is megjelenik a járművezetői kijelzőn. A funkciók vezérlése a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetéről történik. A beállítások a központi kijelzőn hajthatók végre.
Rendszerfrissítés
A hangfelismerő rendszer folyamatos fejlesztés
alatt áll. Töltse le a frissítéseket az optimális
működéshez, lásd support.volvocars.com.
Kapcsolódó információk
•
•
A hangfelismerés használata. (118. oldal)
A telefon hangfelismeréses vezérlése
(119. oldal)
•
A rádió és média hangfelismeréses vezérlése
(120. oldal)
•
A klímaszabályozás hangvezérlése
(120. oldal)
•
Hangfelismerés és térképes navigáció
(121. oldal)
•
A hangfelismerés beállításai (119. oldal)
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 117
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A hangfelismerés használata.
Példa a hangfelismeréses vezérlésre
A hangfelismeréses vezérlés használatának alapvető utasításai.
Nyomja meg a
lehetőséget, mondja “Call
[keresztnév] [vezetéknév] [számkategória]"
- hívja a kiválasztott partnert a telefonkönyvből, ha
a partner több telefonszámmal rendelkezik (például otthoni, mobil, munkahelyi), például:
Nyomja meg a kormánykerék
hangfelismerés gombját a
rendszer aktiválásához és a
hangutasításos párbeszéd kezdeményezéséhez.
Utasítások/kifejezések
A kommunikáció során ne feledje az alábbiakat:
Az alábbi utasítások mindig használhatók:
•
Az utasításhoz - beszéljen a hangot követően, normál hangon és normál sebességgel.
•
•
Ne beszéljen, miközben a rendszer válaszol
(a rendszer eközben nem érti meg az utasításokat).
•
•
•
Kerülje a háttérzajokat az utastérben az ajtók,
ablakok és csomagtérajtó zárva tartásával.
A hangfelismerés az alábbiak szerint aktiválható:
•
•
a "Cancel" kimondásával.
hangfelismerés gomb hosszú mega
nyomásával a kormánykeréken.
A kommunikáció gyorsításához és a rendszer
üzeneteinek átugrásához, nyomja meg a kormánykerék
hangfelismerés gombját, amikor
a rendszerhang beszél, és mondja ki a következő
utasítást.
118
Nyomja meg a
lehetőséget, mondja "Call
Robin Smith Mobil".
"Repeat" - megismétli az utolsó hangos
üzenetet a folyó párbeszédben.
"Cancel" - befejezi a párbeszédet
"Help" - elindítja a súgó párbeszédet. A
rendszer az adott helyzetben használható
utasításokkal, egy kéréssel vagy egy példával
válaszol.
Az egyes funkciókhoz tartozó utasításokat a
vonatkozó részekben tárgyaljuk, például A telefon
hangfelismeréses vezérlése.
Számok
A számokból álló utasításokat a vezérelt funkciótól függően eltérően kell kiadni:
•
A telefonszámokat és irányítószámokat
egyenként, számról-számra kell kimondani,
például nulla három egy kettő kettő négy
négy három (03122443).
•
A házszámok kimondhatók számjegyenként
vagy csoportokban, például kettő kettő vagy
huszonkettő (22). Az angol és a holland nyelv
esetében több csoport is kimondható egymás után, például huszonkettő huszonkettő
(22 22). Az angol nyelv esetében használható a dupla és a tripla kifejezés, például
dupla nulla (00). A számok a 0-2300 tartományban adhatók meg.
•
A frekvenciák kimondhatók kilencvennyolc
pont nyolc (98.8), száz és négy pont kettő
vagy száznégy pont kettő (104.2) formában.
Kapcsolódó információk
•
•
Hangfelismerés (117. oldal)
A telefon hangfelismeréses vezérlése
(119. oldal)
•
A rádió és média hangfelismeréses vezérlése
(120. oldal)
•
A klímaszabályozás hangvezérlése
(120. oldal)
•
Hangfelismerés és térképes navigáció
(121. oldal)
•
A hangfelismerés beállításai (119. oldal)
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A hangfelismerés beállításai
Számos beállítás hajtható végre a hangfelismerő
rendszerre vonatkozóan.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg az Rendszer Hangvezérlés
gombot, és válassza ki a beállításokat.
• Ismétlés mód
• Neme
• Beszédsebesség
Audio-beállítások
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg az Hang A rendszer
hangereje Hangvezérlés gombot, és
válassza ki a beállításokat.
Nyelv módosítása
A hangfelismerés nem minden nyelv esetében
lehetséges. A hangfelismeréshez rendelkezésre
álló nyelvek egy ikonnal vannak jelölve a nyelvek
.
listájában A nyelv módosítása a menüre, üzenetekre és
súgó szövegekre is hatással van.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a Rendszer Nyelv lehetőséget, és válassza ki a nyelvet.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Hangfelismerés (117. oldal)
A hangfelismerés használata. (118. oldal)
A telefon hangfelismeréses vezérlése
(119. oldal)
•
A rádió és média hangfelismeréses vezérlése
(120. oldal)
•
A klímaszabályozás hangvezérlése
(120. oldal)
•
Hangfelismerés és térképes navigáció
(121. oldal)
A telefon hangfelismeréses
vezérlése
Utasítás a Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott
mobiltelefon hangfelismeréses vezérléséhez, például partner vagy szám hívásához vagy egy üzenet meghallgatásához.
Egy partner megadásához a telefonkönyvből, a
hangfelismeréses utasításnak tartalmaznia kell a
telefonkönyvben szereplő kapcsolati adatokat. Ha
egy partner, például Robyn Smith, több telefonszámmal rendelkezik, akkor a számkategóriát is
meg kell adni, például Home vagy Mobil: "Call
Robin Smith Mobil".
Érintse meg a
lehetőséget, és mondja ki az
alábbi utasítások valamelyikét:
•
"Call [contact]" - tárcsázza a telefonkönyvből kiválasztott partnert.
•
"Call [telefonszám]" - tárcsázza a telefonszámot.
•
•
"Recent calls" - megjeleníti a híváslistát.
"Read message" - felolvassa az üzenetet.
Ha több üzenet van - válassza ki, hogy melyik
üzenetet kell felolvasni.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Hangfelismerés (117. oldal)
A hangfelismerés használata. (118. oldal)
A hangfelismerés beállításai (119. oldal)
119
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A rádió és média hangfelismeréses
vezérlése
Utasítás a rádió és médialejátszó hangfelismeréses vezérléséhez.
Érintse meg a
lehetőséget, és mondja ki az
alábbi utasítások valamelyikét:
120
•
•
•
•
•
•
"Radio FM" - elindítja az FM rádiót.
A klímaszabályozás hangvezérlése
"DAB " - elindítja a DAB rádiót.
A klímaszabályozó rendszer hangutasításai például a hőmérséklet módosításához, az ülésfűtés
aktiválásához vagy a ventilátor szintjének változtatásához.
"TV" - elindítja a lejátszást TV-ről*.
"CD" - elindítja a lejátszást CD-lemezről*.
"USB" - elindítja a lejátszást USB-ről.
"iPod" - elindítja a lejátszást iPod készülékről.
Nyomja meg a
gombot, és mondja ki az
alábbi utasítások valamelyikét:
•
"Climate" - elindít egy párbeszédet a klíma
szabályozásához, és példákat mutat az utasításokra.
•
"Set temperature to X degrees" - beállítja
a kívánt hőmérsékletet.
•
"Raise temperature"/"Lower
temperature" - a hőmérséklet-beállítás
lépésenkénti növelése/csökkentése.
•
"Sync temperature" - a vezető oldalon
beállított hőmérséklettel szinkronizálja az
összes klímazónát az autóban.
•
"Air on feet"/"Air on body" - megnyitja a
kívánt levegőáramlást.
•
"Air on feet off"/"Air on body off" bezárja a kívánt levegőáramlást.
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" - a
Max/Off beállításra változtatja a levegőáramlást.
•
"Media" - elindít egy párbeszédet a média
és rádió kezeléséhez, és példákat mutat az
utasításokra.
•
"Bluetooth" - elindítja a lejátszást Bluetooth
kapcsolaton csatlakoztatott médiaforrásról.
•
"Play [előadó]" - lejátssza a kiválasztott előadó zeneszámait.
•
•
"Play [zeneszám címe]" - lejátssza a kiválasztott zeneszámot.
"Similar music" — az USB-eszközről pillanatnyilag játszott zenéhez hasonló zenét játszik.
•
"Play [zeneszám címe] from [album]" lejátssza a kiválasztott zeneszámot a kiválasztott albumról.
•
"Play [TV channel name]" - elindítja a kiválasztott TV-csatornát.
•
"Play [rádióállomás]" - elkezdi a kiválasztott rádiócsatorna lejátszását.
•
"Tune to [frekvencia]" - elkezdi a kiválasztott rádiófrekvencia lejátszását az aktuális
frekvenciasávban. Ha nincs aktív rádióforrás,
akkor alapértelmezetten az FM hullámhossz
indul el.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Hangfelismerés (117. oldal)
A hangfelismerés használata. (118. oldal)
A hangfelismerés beállításai (119. oldal)
•
"Tune to [frekvencia] [hullámhossz]" elkezdi a kiválasztott rádiófrekvencia lejátszását a kiválasztott frekvenciasávból.
•
"Raise fan speed"/"Lower fan speed" lépésenként növeli/csökkenti a ventilátor
szintjét.
•
"Radio" - elindítja az FM rádiót.
•
"Turn on auto" - aktiválja az automatikus
klímaszabályozást.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
•
"Air condition on"/"Air condition off" aktiválja/inaktiválja a légkondicionálást.
•
"Recirculation on"/"Recirculation off" aktiválja/inaktiválja a levegőkeringtetést.
•
"Turn on defroster "/"Turn off defroster"
- aktiválja/inaktiválja az ablakok és a tükrök
páramentesítését.
•
"Turn on max defroster"/"Turn max
defroster off" - aktiválja/inaktiválja a maximális páramentesítést.
•
"Turn on electric defroster"/"Turn off
electric defroster" - aktiválja/inaktiválja a
szélvédőfűtést*.
•
"Turn on rear defroster"/"Turn off rear
defroster" - aktiválja/inaktiválja a hátsó
ablak és a külső tükrök fűtését.
•
"Turn steering wheel heat on"/"Turn
steering wheel heat off" - aktiválja/inaktiválja a kormánykerékfűtést*.
•
"Raise steering wheel heat"/"Lower
steering wheel heat" - lépésenként emeli/
csökkenti a kormánykerékfűtés* beállítását.
•
"Turn on seat heat"/"Turn off seat heat"
- aktiválja/inaktiválja az ülésfűtést*.
•
"Raise seat heat"/"Lower seat heat" lépésenként emeli/csökkenti az ülésfűtés*
beállítását.
•
"Turn on seat ventilation"/"Turn off seat
ventilation" - aktiválja/inaktiválja az ülészszellőztetést*.
•
"Raise seat ventilation"/"Lower seat
ventilation" - lépésenként emeli/csökkenti
az ülésszellőztetés* beállítását.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Hangfelismerés (117. oldal)
Hangfelismerés és térképes
navigáció
A hangfelismeréses vezérléssel a navigáció számos funkciója aktiválható szavak kimondásával.
A hangfelismerés beállításai (119. oldal)
A hangfelismerés átfogó leírása a "Hangfelismerés", "A hangfelismerés használata" és "A hangfelismerés beállításai" részben található.
Klímavezérlés (180. oldal)
Hangutasítások
A hangfelismerés használata. (118. oldal)
Az alábbiakban a térképes navigációra vonatkozó
egyedi hangutasításokra találhat néhány példát.
Nyomja meg a kormánykerék
gombját, és
mondja ki az alábbi utasítások valamelyikét:
•
“Navigáció” - elindít egy navigációs párbeszédet és példákat mutat az utasításokra.
•
"Take me home" - Célbairányítás a Otthon
pozícióhoz.
•
"Go to [Város]" - meghatároz egy várost úti
célként. Például "Drive to Zalaegerszeg"
(vezetés Zalaegerszegre).
•
"Go to [Cím]" - meghatároz egy címet úti
célként. A címnek települést és címet kell
tartalmaznia. Például "Drive to 23. Vizslaparki
utca, Zalaegerszeg" (Vezetés a Kossuth utca
23, címre Zalaegerszegen).
•
"Set [intersection]" - meghatároz egy
kereszteződést úti célként. A kereszteződés
keresése a meghatározott területen történik.
•
"Go to [Irányítószám]" - meghatároz egy
irányítószámot úti célként. Például "Drive to
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 121
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
LE5 4PQ" (vezetés az LE5 4PQ irányítószámhoz).
•
•
•
•
Hangfelismerés (117. oldal)
A hangfelismerés használata. (118. oldal)
A hangfelismerés beállításai (119. oldal)
Manuális első ülés
Az autó első ülései különböző beállítási lehetőségekkel rendelkeznek az optimális üléskényelem
érdekében.
•
"Search [POI kategória]" - POI4 kategóriákat (például étterem) keres, amelyek mindig
az "autó körül" vannak elrendezve. A lista
útvonal menti rendezéséhez - mondja "Az
útvonal mentén", amikor megjelenik az
eredmények listája.
•
"Set [country]/[state]5, 6" - módosítja a
navigáció keresési területét.
•
"Show favourites" - mutatja a kedvenc
helyeket a járművezetői kijelzőn.
•
"Clear itinerary" - törli az összes tárolt köztes úti célt és a végső úti célt egy útitervben.
•
"Repeat voice guidance" - megismétli az
utolsó hangos utasítást.
•
"Pause guidance" - szünetelteti az irányítást a térképen.
•
"Resume guidance" - visszatér a szüneteltetett irányítást a térképen.
Állítsa az ülést előre/hátra a fogantyú felemelésével a kormánykeréktől és a pedáloktól való távolság beállításához. Ellenőrizze,
hogy az ülés rögzült-e, miután beállította a
helyzetét.
•
"Turn off voice guidance" - kikapcsolja a
hangos irányítást.
A deréktámaszt* a gomb megnyomásával
állíthatja felfelé/lefelé/előre/hátra.
•
"Turn on voice guidance" - elindítja a
kikapcsolt hangos irányítást.
4
5
6
122
"Go to [contact]" - meghatároz egy címet a
telefonkönyvből úti célként. Például "Drive to
Robin Smith" (vezetés Robin Smith-hez).
Kapcsolódó információk
A kezelőszerv fel/le pumpálásával emelheti/
süllyesztheti az üléspárnát*.
A felhasználónak lehetősége van felhívni a POI-t vagy megadni azt úti célként.
Az európai országokban a "Country" (ország) kifejezést használjuk a "State" (állam) helyett.
Brazília és India esetében a keresési terület a központi kijelzőn módosítható.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A kezelőszerv felfelé/lefelé állításával emelheti/süllyesztheti az ülést.
Az szabályozógomb forgatásával módosíthatja a háttámla dőlését.
FIGYELEM
Indulás előtt állítsa be a vezetőülés helyzetét,
soha ne vezetés közben. Ügyeljen arra, hogy
az ülés rögzített állapotban legyen, hogy elkerülje a személyi sérüléseket egy erős fékezés
vagy baleset esetén.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Elektromos első ülés* (123. oldal)
Többfunkciós első ülés* (125. oldal)
Az ülésfűtés bekapcsolása/kikapcsolása*
(200. oldal)
Biztonsági öv (62. oldal)
Elektromos első ülés*
Az első elektromos ülés* beállítása
Az autó első ülései különböző beállítási lehetőségekkel rendelkeznek az optimális üléskényelem
érdekében. Az elektromosan állítható ülés előre/
hátra és fel/le mozgatható. Az üléspárna eleje
emelhető/süllyeszthető és a háttámla szöge változtatható. A deréktámasz felfelé/lefelé/előre/
hátra állítható.
Állítsa be a kívánt üléshelyzetet az első ülés ülésrészén található kezelőszervvel.
Az elektromos ülések túlterhelés-védelemmel
rendelkeznek, amely kiold, ha az ülés megakad
valamilyen tárgyban. Ha ez történik, akkor távolítsa el az akadályt, és működtesse újra az ülést.
Az ülés az ajtó kinyitását követően bizonyos ideig
akkor is állítható, ha a nem jár a motor. Az ülés
beállítása mindig végrehajtható, amikor jár a
motor. A beállítás a motor leállítását követően is
végrehajtható egy bizonyos ideig.
Kapcsolódó információk
•
•
Többfunkciós első ülés* (125. oldal)
Az első elektromos ülés* beállítása
(123. oldal)
•
Az első elektromos ülés* memória funkciójának használata (124. oldal)
•
•
Manuális első ülés (122. oldal)
•
Könnyű beszállás és kiszállás a vezetőülésből* (129. oldal)
Az ülésfűtés bekapcsolása/kikapcsolása*
(200. oldal)
A deréktámaszt a gomb megnyomásával állíthatja felfelé/lefelé/előre/hátra.
A kezelőszerv fel/le állításával emelheti/
süllyesztheti az üléspárnát.
A kezelőszerv felfelé/lefelé állításával emelheti/süllyesztheti az ülést.
Mozgassa előre/hátra az ülést a kezelőszerv
előre/hátra mozgatásával.
A háttámla dőlését a kezelőszerv előre/hátra
mozgatásával módosíthatja.
Egyszerre csak egyféle mozgás (előre/
hátra/fel/le) végezhető.
Az első ülések háttámlái nem hajthatók teljesen
előre.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 123
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Elektromos első ülés* (123. oldal)
Az első elektromos ülés* memória funkciójának használata (124. oldal)
Többfunkciós első ülés* (125. oldal)
Biztonsági öv (62. oldal)
Az első elektromos ülés* memória
funkciójának használata
Beállítás tárolása
A memória funkció tárolja az ülés, a külső visszapillantó tükrök és a szélvédőre vetített kijelző*
beállításait.
A memória funkcióval három különböző beállítás
tárolására van lehetőség. A memória funkció billentyűzete az egyik vagy mindkét első ajtón található*.
1.
Állítsa az ülést, a külső tükröket és a szélvédőre vetített kijelzőt a kívánt beállításokra.
2.
Nyomja meg az M gombot, és engedje el azt.
A gomb visszajelző lámpája világít.
3.
Három másodpercen belül nyomja meg az 1,
2 vagy 3 gombot.
> Amikor a helyzet tárolásra került a kiválasztott memóriagombon, akkor egy hangjelzés szólal meg és az M gomb visszajelző lámpája elalszik.
Ha egy memóriagombot sem nyom meg három
másodpercen belül akkor az M gomb kialszik, és
nem tárolódnak a beállítások.
Az ülést újra állítani kell, mielőtt új memória lenne
beállítható.
Tárolt beállítás használata
A tárolt beállítások akkor is használhatók, amikor
az első ajtó nyitva vagy csukva van:
Memóriagomb
Memóriagomb
Memóriagomb
M gomb a beállítások tárolásához.
124
Első ajtó nyitva
– Érintse meg röviden az 1 - 3 memóriagombok valamelyikét. Az ülés, a külső tükrök és a
szélvédőre vetített kijelző mozogni kezdenek,
és megállnak a kiválasztott memóriagombon
tárolt helyzetben.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Első ajtó becsukva
– Tartsa nyomva az 1 - 3 valamelyikét, amíg az
ülés, külső tükrök és a szélvédőre vetített
kijelző meg nem áll a kiválasztott memóriagombon tárolt helyzetben.
Többfunkciós első ülés*
beállítások mutatására, a vezető beállítási lehetőségei fent, az utas beállításai pedig lent láthatók.
Az üléskomfort javítása a többfunkciós kezelőszervvel.
Az ülésbeállítások mutatásának leállításához a
központi kijelzőn, nyomja meg a kezdőlap gombot,
amely a központi kijelző alatt helyezkedik el.
Ha elengedi a memóriagombot, akkor az ülés, a
külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző mozgása megáll.
Kapcsolódó információk
FIGYELEM
Zúzódásveszély! Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a billentyűzettel. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e tárgyak az ülés előtt,
mögött vagy alatt az ülés beállítása közben.
Ügyeljen arra, hogy semelyik hátsó utas se
legyen kitéve a becsípődés veszélyének.
Kapcsolódó információk
•
•
Elektromos első ülés* (123. oldal)
Az első elektromos ülés* beállítása
(123. oldal)
•
•
Elektromos első ülés* (123. oldal)
•
Az ülésfűtés bekapcsolása/kikapcsolása*
(200. oldal)
Beállítási funkciók a többfunkciós első ülésben* (126. oldal)
Többfunkciós kezelőszerv, az ülés ülőrészének oldalán.
A többfunkciós kezelőszerv bizonyos változatokban használható a deréktámasz*, a hátsó oldaltámasz*, az üléspárnahossz és a masszázs beállításaihoz*. A beállítások a központi kijelzőn megjelenő többfunkciós kezelőszerv használatával hajthatók végre*. Bizonyos funkciók kiválasztása közvetlenül a központi kijelzőn is elvégezhetők.
Központi kijelző
A vezető és utasülésnek a többfunkciós kapcsolóval végrehajtott beállításai megjelennek a központi kijelzőn. Ha csak az egyik első ülésre vonatkozó beállítások jelennek meg a kijelzőn, akkor a
beállítások a képernyő közepén helyezkednek el.
Amikor lehetőség van mindkét ülésre vonatkozó
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 125
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Beállítási funkciók a többfunkciós
első ülésben*
3.
Mind az ülésen található többfunkciós kezelőszerv, mind a központi kijelző használható a beállítások módosításához. Számos beállítás megjelenik a központi kijelzőn*.
A különböző masszázs funkciók közötti
választáshoz, válassza ki azt közvetlenül az
érintőképernyőn vagy a kurzor fel/le mozgatásával a többfunkciós kezelőszerv felső/alsó
gombjának használatával. Módosítsa a beállítást a kiválasztott funkcióban közvetlen kiválasztással az érintőképernyőn, a nyilak megnyomásával vagy a többfunkciós kezelőszerv
első/hátsó gombjainak használatával.
A masszázs beállításai
Az alábbi beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre a masszázshoz:
• BeKi: Válassza a Be/Ki lehetőséget a maszszázs funkció be-/kikapcsolásához.
• 1-5 program: 5 előre beállított masszázs-
program közül választhat. Válasszon az
Küszöb, Belépő, Speciális, Derék és Váll
lehetőségek közül.
• Intenzitás: Válasszon az Alacsony, Normál
Többfunkciós kezelőszerv, az ülés ülőrészének oldalán.
A többfunkciós kezelőszerv aktiválásához forgassa azt felfelé/lefelé.
Az első ülés masszázs funkciójának
beállítása*
Az első ülések masszázs funkcióval rendelkeznek
a háttámlában. A masszázst légpárnák hajtják
végre, amelyek különböző beállításokkal masszírozhatnak.
126
Masszázs nézet a központi kijelzőn.
1.
A többfunkciós kezelőszerv annak felfelé/
efelé fordításával aktiválható. Az ülésbeállítások nézete jelenik meg a központi kijelzőn.
2.
Válassza a Masszázs lehetőséget az ülésbeállítások nézetben.
és Magas lehetőségek közül.
• Sebesség: Válasszon az Lassú, Normál és
Gyors lehetőségek közül.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
2.
A masszázs újraindítása
Válassza a Oldalsó párnák lehetőséget az
ülésbeállítások nézetben.
•
Nyomja meg az első ülésgombot az oldaltámasz növeléséhez.
•
Nyomja meg a hátsó ülésgombot az oldaltámasz csökkentéséhez.
Az első ülés deréktámaszának
beállítása*
A deréktámasz felfelé/lefelé/előre/hátra állítható.
Gomb a masszázs újraindításához a központi kijelzőn.
A masszázs funkció körülbelül 20 perc elteltével
automatikusan kikapcsol. A funkciót manuálisan
lehet visszakapcsolni.
–
Érintse meg a Újraindítás lehetőséget a
központi kijelzőn a kiválasztott masszázsprogram újraindításához.
A masszázs funkció használata a gyújtás kikapcsolt állapotában nem lehetséges.
Az oldaltámasz beállítása az első
üléstámlákban*
A háttámla oldalai beállíthatók, hogy támasztást
biztosítsanak.
A beállítható oldaltámasz nézete a központi kijelzőn.
A oldaltámasz beállításához:
1.
Aktiválja a többfunkciós kezelőszervet annak
felfelé/efelé fordításával. Az ülésbeállítások
nézete jelenik meg a központi kijelzőn.
Deréktámasz nézet a központi kijelzőn.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 127
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Kapcsolódó információk
A deréktámasz beállításához:
1.
Aktiválja a többfunkciós kezelőszervet annak
felfelé/efelé fordításával. Az ülésbeállítások
nézete jelenik meg a központi kijelzőn.
2.
Válassza a Derék lehetőséget az ülésbeállítások nézetben.
•
Nyomja fel/le az ülésgombot a deréktámasz fel/le mozgatásához.
•
Nyomja meg az első ülésgombot a deréktámasz növeléséhez.
•
Nyomja meg a hátsó ülésgombot az
deréktámasz csökkentéséhez.
•
Többfunkciós első ülés* (125. oldal)
Az első ülés üléspárnájának kinyújtása
Az üléspárna hossza az ülés többfunkciós kezelőszervével állítható be.
Az üléspárna kinyújtásának nézete a központi kijelzőn.
128
1.
Aktiválja a többfunkciós kezelőszervet annak
felfelé/efelé fordításával. Az ülésbeállítások
nézete jelenik meg a központi kijelzőn.
2.
Válassza a Párnatoldalék lehetőséget az
ülésbeállítások nézetben.
•
Nyomja meg az első ülésgombot az üléspárna kinyújtásához.
•
Nyomja meg az első ülésgombot az üléspárna visszahúzásához.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Könnyű beszállás és kiszállás a
vezetőülésből*
A könnyű beszállás és kiszállás
aktiválása/inaktiválása
Az utasülés beállítása a
vezetőülésből*
A Könnyű be- és kiszállás funkció arra használható, hogy a járművezető könnyebben be- és
kiszálljon a vezetőülésből.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
Az első utasülés beállítható a vezetőülésről.
2.
Nyomja meg a My Car
Könnyű kiszállás
3.
Válassza ki a Könnyű be- és kiszállás
lehetőséget az aktiváláshoz/inaktiváláshoz.
A funkció megkönnyíti a járművezető számára a
kiszállást a vezetőülésből az ülés leengedésével,
az oldaltámaszok csökkentésével, és az üléspárna
visszahúzásával.
Az ülés könnyű kiszállás helyzetéhez aktiválni kell
a funkciót a központi kijelzőn.
1.
Válassza a P fokozathelyzetet.
2.
Állítsa le a motort.
3.
Csatolja ki a biztonsági övet.
4.
Nyissa ki a vezetőajtót.
> Az ülés, az oldaltámasz és az üléspárna
egyszerre mozdulnak a könnyű kiszállás
helyzetbe.
Könnyű beszállás
Az ülés a kiszállási helyzetben marad, amikor a
járművezető elhagyja az autót. Amikor a járművezető visszatér az autóhoz, akkor könnyen és
kényelmesen be tud szállni és le tud ülni. Amikor
a járművezető az ülésbe ült, becsatolta a biztonsági övét és legalább 1 gyújtáshelyzetbe helyezte
az autó elektromos rendszerét, akkor az ülés beáll
a járművezető személyes beállításainak megfelelően.
Ülések gombot.
Kapcsolódó információk
•
•
Elektromos első ülés* (123. oldal)
Gyújtáshelyzetek (370. oldal)
A funkció aktiválása
A funkció kétféle módon aktiválható a központi
kijelzőn:
A funkció nézeten keresztül
Nyomja meg a Utasülés
beállítása gombot az aktiváláshoz.
A beállításokból
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a My Car
3.
Válassza ki a Utasülés beállítása a
vezetőhelyről lehetőséget az aktiváláshoz.
Ülések gombot.
Utasülés beállítása
A járművezető a funkció aktiválásától számított
10 másodpercen belül állíthatja be az utasülést.
Ha ezen az időn belül nem végez beállításokat,
akkor a funkció kikapcsol.
A járművezető a vezetőülésen elhelyezett kezelőszervekkel állíthatja be az utasülést:
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 129
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Hátsó ülés
Az autó 7 üléssel rendelkezik, ami azt jelenti,
hogy a hátsó ülések két üléssorban helyezkednek el. A második üléssor három ülésből, míg a
harmadik üléssor két különálló ülésből áll.
Kapcsolódó információk
Mozgassa előre/hátra az utasülést a kezelőszerv előre/hátra mozgatásával.
Az utasülés háttámlájának dőlését a kezelőszerv előre/hátra mozgatásával módosíthatja.
Kapcsolódó információk
•
•
•
130
Elektromos első ülés* (123. oldal)
Az első elektromos ülés* beállítása
(123. oldal)
Biztonsági öv (62. oldal)
•
A második üléssor fejtámláinak beállítása
(130. oldal)
•
A második üléssor üléseinek hosszirányú
beállításához (132. oldal)
•
A második üléssor háttámladőlésének beállítása (132. oldal)
•
A háttámlák lehajtása a második üléssorban
(133. oldal)
•
Beszállás/kiszállás a harmadik üléssorba/
üléssorból (135. oldal)
•
A háttámlák lehajtása a harmadik üléssorban
(136. oldal)
•
Az ülésfűtés bekapcsolása/kikapcsolása*
(200. oldal)
A második üléssor fejtámláinak
beállítása
Állítsa be a középső ülés fejtámláját az utas
magasságának megfelelően. Hajtsa le a külső
ülések fejtámláit*, hogy javítsa a kilátást hátrafelé
A fejtámla beállítása, középső ülés
A középső ülés fejtámláját úgy kell beállítani az
utas magasságának megfelelően, hogy lehetőleg
az utas fejének teljes hátsó részét takarja. Szükség szerint csúsztassa fel manuálisan.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A hátsó ülés külső fejtámláinak
elektromos leengedése*
2.
Nyomja meg a My Car
3.
Válassza a Második üléssor fejtámláinak
lehajtása lehetőséget a hátsó külső fejtámlák leengedéséhez.
Ülések gombot.
FIGYELEM
Ne engedje le a külső fejtámlákat, ha utasok
utaznak valamelyik külső ülésben.
Hajtsa vissza manuálisan a fejtámlát, amíg kattanó hang nem hallható.
A fejtámla leengedéséhez nyomja meg a gombot
(középen, a háttámla és a fejtámla között), miközben óvatosan lenyomja a fejtámlát.
FIGYELEM
A középső ülés fejtámlájának a legalsó helyzetben kell lennie, amikor a középső ülés
nincs használatban. Amikor használatban van
a középső ülés, akkor a fejtámlát megfelelően
be kell állítani az utas magasságához, hogy az
lehetőleg takarja a fej teljes hátsó részét.
FIGYELEM
A külső fejtámlák kétféle módon engedhetők le a
központi kijelzőn keresztül.
A fejtámlának a felhajtást követően rögzített
állásban kell lennie.
A funkció nézeten keresztül
Nyomja meg a Fejtámla
lehajtása gombot a leengedés
aktiválásához/inaktiválásához.
FIGYELEM
A második üléssor külső üléseinek fejtámláit
mindig fel kell emelni, amikor a harmadik
üléssorban utasok tartózkodnak.
Kapcsolódó információk
A beállításokból
Az autó elektromos rendszerének a II gyújtáshelyzetben kell lennie.
1.
•
•
Hátsó ülés (130. oldal)
A háttámlák lehajtása a második üléssorban
(133. oldal)
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 131
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A második üléssor üléseinek
hosszirányú beállításához
FIGYELEM
Állítsa be, és rögzítse az ülést, mielőtt elindulna. Legyen óvatos az ülés beállításakor. A
szabályozatlan vagy figyelmetlen beállítás
becsípődéses sérüléseket eredményezhet.
A második üléssor ülései egyenként állíthatók
előre vagy hátra, hogy optimális lábteret biztosítsanak a második és harmadik üléssor utasainak.
A második üléssor
háttámladőlésének beállítása
A háttámla dőlése a második üléssor minden
ülése esetében egyedileg beállítható.
Középső ülés
Kapcsolódó információk
•
•
3.
Hátsó ülés (130. oldal)
A második üléssor háttámladőlésének beállítása (132. oldal)
Emelje fel az ülés alatt található fogantyút.
1.
Csúsztassa előre vagy hátra a kívánt helyzetbe.
Húzza fel a hevedert a középső ülés jobb
oldalán.
2.
Állítsa előre/hátra a háttámla dőlését a háttámlára gyakorolt terhelés csökkentésével/
növelésével.
3.
Engedje el a hevedert a háttámla rögzítéséhez a helyén, és csúsztassa a háttámlát, amíg
a retesz be nem akad.
Engedje el a fogantyút, és csúsztassa az
ülést, amíg a retesz beakad.
Ellenőrizze, hogy az ülés rögzült-e, miután beállította a helyzetét.
Ellenőrizze, hogy az ülés rögzült-e, miután beállította a helyzetét.
132
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Külső ülések
1.
Húzza felfelé az ülés oldalán található fogantyút.
2.
Állítsa előre/hátra a háttámla dőlését a háttámlára gyakorolt terhelés csökkentésével/
növelésével.
3.
Engedje el a fogantyút a háttámla rögzítéséhez a helyén, és csúsztassa a háttámlát, amíg
a retesz be nem akad.
Ellenőrizze, hogy az ülés rögzült-e, miután beállította a helyzetét.
Kapcsolódó információk
•
•
Hátsó ülés (130. oldal)
A második üléssor üléseinek hosszirányú
beállításához (132. oldal)
•
A háttámlák lehajtása a második üléssorban
(133. oldal)
•
Biztonsági öv (62. oldal)
A háttámlák lehajtása a második
üléssorban
A második üléssor három különálló üléssel rendelkezik. A háttámlák különállóan előre dönthetők.
FIGYELEM
Állítsa be, és rögzítse az ülést, mielőtt elindulna. Legyen óvatos az ülés beállításakor. A
szabályozatlan vagy figyelmetlen beállítás
becsípődéses sérüléseket eredményezhet.
FONTOS
A háttámla lehajtásakor nem lehet semmilyen
tárgy a hátsó ülésen. A biztonsági övek sem
lehetnek becsatolva. Különben fennáll a hátsó
üléskárpit sérülésének kockázata.
FONTOS
Az ülés lehajtása előtt le kell engedni a
középső ülés beépített ülésmagasítóját*.
A középső ülés kartámaszát* fel kell emelni az
ülés lehajtása előtt.
FIGYELEM
Állítsa be, és rögzítse az ülést, mielőtt elindulna. Legyen óvatos az ülés beállításakor. A
szabályozatlan vagy figyelmetlen beállítás
becsípődéses sérüléseket eredményezhet.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 133
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
MEGJEGYZÉS
A háttámla egyenes helyzetbe emeléséhez:
Lehetséges, hogy az első üléseket előre kell
csúsztatni és/vagy fel kell hajtani a háttámlájukat, hogy teljesen előre lehessen hajtani a
háttámlát.
1.
Húzza meg a hevedert.
2.
Emelje fel a háttámlát, és engedje el a hevedert. Csúsztassa a háttámlát, amíg a retesz
be nem akad.
Lehet, hogy a hátsó üléseket is hátra kell
mozdítani.
3.
Ha szükséges, emelje fel a fejtámlát.
2.
Külső ülések
Ügyeljen arra, hogy a háttámla és a fejtámla
ne érjen az első üléshez a lehajtáskor.
Engedje le előre a háttámlát, amíg nem rögzül a helyén.
> Az üléspárna le/előre hajlik, amikor a háttámlát lehajtja, hogy egyenes felületet
hozzon létre. A fejtámla automatikusan
hajlik le a hátsó ülés lehajtásakor.
FIGYELEM
Középső ülés
Ügyeljen arra, hogy a háttámlák megfelelően
rögzítve legyenek lehajtásukat követően.
A háttámla egyenes helyzetbe emeléséhez:
1.
Húzza felfelé az ülés oldalán található fogantyút, és tartsa felemelt helyzetben, miközben
felemeli a háttámlát.
2.
Ügyeljen arra, hogy a háttámla és a fejtámla
ne érjen az első üléshez a felemelésekor.
Emelje fel a háttámlát, és engedje el a
fogantyút.
3.
Csúsztassa a háttámlát, amíg a retesz be
nem akad.
4.
A fejtámla manuálisan emelhető fel.
A háttámla lehajtásához:
A háttámla lehajtásához:
134
1.
Engedje le manuálisan a fejtámlát.
2.
Húzza meg a hevedert a középső ülés jobb
oldalán.
3.
Engedje le előre a háttámlát, amíg nem rögzül a helyén. Az üléspárna le/előre hajlik,
amikor a háttámlát lehajtja, hogy egyenes felületet hozzon létre.
1.
Húzza felfelé az ülés oldalán található fogantyút, és tartsa felemelt helyzetben, miközben
leengedi a háttámlát.
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy a háttámlák és a fejtámlák
megfelelően rögzültek-e a felhajtást követően.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
FIGYELEM
A második üléssor külső üléseinek fejtámláit
mindig fel kell emelni, amikor a harmadik
üléssorban utasok tartózkodnak.
Beszállás/kiszállás a harmadik
üléssorba/üléssorból
A harmadik üléssor kényelmes elfoglalásának és
elhagyásának megkönnyítése érdekében a
második üléssor állítható.
Kapcsolódó információk
•
•
Hátsó ülés (130. oldal)
Kapcsolódó információk
•
A második üléssor üléseinek hosszirányú
beállításához (132. oldal)
•
A második üléssor háttámladőlésének beállítása (132. oldal)
•
A háttámlák lehajtása a második üléssorban
(133. oldal)
A második üléssor háttámladőlésének beállítása (132. oldal)
•
A háttámlák lehajtása a harmadik üléssorban
(136. oldal)
•
A második üléssor fejtámláinak beállítása
(130. oldal)
1.
Húzza felfelé/előre a második üléssor külső
üléseinek tetején elhelyezkedő fogantyút.
2.
Hajtsa előre a háttámlát, és csúsztassa előre
a teljes ülést.
Az ülés egyenes helyzetbe emeléséhez:
–
Csúsztassa hátra az ülést, és emelje fel a
háttámlát, amíg nem rögzül.
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy a háttámlák és a fejtámlák
megfelelően rögzültek-e a felhajtást követően.
135
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A háttámlák lehajtása a harmadik
üléssorban
2.
A harmadik üléssor két különálló üléssel rendelkezik. Ezek különállóan előre dönthetők.
FONTOS
A harmadik üléssor háttámláinak lehajtásához
szükség lehet az ülések szögének módosítására a második üléssorban.
Ügyeljen arra, hogy a háttámla és a fejtámla
ne érjen az előtte elhelyezkedő üléshez a
lehajtáskor. Hajtsa előre a háttámlát.
> Az üléspárna le/előre hajlik, amikor a háttámlát lehajtja, hogy egyenes felületet
hozzon létre. A fejtámla automatikusan
hajlik le a hátsó ülés lehajtásakor.
Kormánykerék
A kormánykerék a kürthöz, vezetőtámogató rendszerekhez és hangfelismeréshez tartalmaz kezelőszerveket.
A ülés felemeléséhez emelje fel manuálisan a
háttámlát, amíg a helyére nem rögzül. A fejtámla
manuálisan emelhető fel.
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy a háttámlák és a fejtámlák
megfelelően rögzültek-e a felhajtást követően.
Kapcsolódó információk
•
•
1.
7
136
Húzza felfelé/előre a háttámla tetején elhelyezkedő fogantyút.
Hátsó ülés (130. oldal)
A háttámlák lehajtása a második üléssorban
(133. oldal)
•
A második üléssor háttámladőlésének beállítása (132. oldal)
•
A második üléssor üléseinek hosszirányú
beállításához (132. oldal)
Billentyűzetek és fülek* a kormánykeréken.
A vezetőtámogató rendszerek kezelőszervei7.
Váltófül* a manuális fokozatváltáshoz automata sebességváltó esetén.
Kezelőszervek a hangfelismeréshez, a szélvédőre vetített kijelzőhöz és menühöz, üzenetés telefonkezeléshez.
Sebességhatároló*, sebességtartó, adaptív sebességtartó*, távolságfigyelmeztetés* és Pilot Assist*.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Kürt
•
Az alkalmazás menü használata a járművezetői kijelzőn (108. oldal)
•
Üzenetek kezelése a járművezetői kijelzőn és
a központi kijelzőn. (111. oldal)
•
Telefon (451. oldal)
A kormánykerék beállítása
A kormánykerék különböző helyzetekbe állítható.
A kürt a kormánykerék közepén helyezkedik el.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A kormánykerék beállítása.
A kormánykerék beállítása (137. oldal)
Kar - a kormánykerék kioldásához
A kormánykerékfűtés bekapcsolása/kikapcsolása* (202. oldal)
A kormánykerék lehetséges helyzetei
Sebességhatároló* (275. oldal)
Sebességtartó (282. oldal)
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
Távolságfigyelmeztetés* (323. oldal)
Pilot Assist* (298. oldal)
Fokozatváltás a kormánykerék váltófüleivel*
(379. oldal)
Hangfelismerés (117. oldal)
Szélvédőre vetített kijelző* (114. oldal)
A kormánykerék magassága és mélysége is állítható:
1.
Nyomja lefelé a kart a kormánykerék kioldásához.
2.
Állítsa a kormánykereket az Önnek megfelelő
helyzetbe.
3.
Húzza vissza a kart a kormánykerék helyzetének rögzítéséhez. Ha a kar merev, akkor a kar
visszanyomásával egy időben nyomja meg
kissé a kormánykereket.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 137
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
FIGYELEM
Állítsa be és rögzítse a kormánykereket,
mielőtt elindulna.
A sebességfüggő szervokormánnyal beállítható a
kormányzási erő szintje. A kormányzási erő az
autó sebességének megfelelően kerül beállításra,
hogy fejlett útérzékenységet biztosítson a vezetőnek.
Kapcsolódó információk
•
•
Kormánykerék (136. oldal)
Sebességfüggő kormányzási erő (270. oldal)
Világításkapcsolók
Használja a világítás kezelőszerveit a kormánykerék bal oldali bajuszkapcsolóján a külső világítás
aktiválásához. Használja a műszerfal fényszóró
kezelőszervét a fényszórómagasság8 és a belső
világítás fényerejének beállításához.
Forgógyűrű a kormánykerék
bajuszkapcsolóján
Állás
Leírás
Nappali világítás amikor az autó
elektromos rendszere a II gyújtáshelyzetben van vagy jár a motor.
Használható a fénykürt.
Nappali világítás és helyzetjelző
lámpák, amikor az autó elektromos
rendszere a II gyújtáshelyzetben
van vagy jár a motor.
Helyzetjelző lámpák, amikor az autó
parkolA.
Használható a fénykürt.
Tompított fényszóró és helyzetjelző
lámpák.
A távolsági fényszóró bekapcsolható.
Használható a fénykürt.
8
138
Halogén fényszórókkal felszerelt járművek esetében.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Állás
Leírás
Nappali világítás és helyzetjelző
lámpák napfénynél, amikor az autó
elektromos rendszere a II gyújtáshelyzetben van vagy jár a motor.
Tompított fényszóró és helyzetjelző
lámpák gyenge megvilágításban
vagy sötétben vagy, amikor a hátsó
ködlámpák be vannak kapcsolva.
A belső fényerő beállítása
Az autó belsejében található lámpák a használt
gyújtáshelyzettől függően eltérően kapcsolnak
be.
FIGYELEM
Az autó világítási rendszere nem minden helyzetben, például ködben vagy esőben, képes
érzékelni a túl gyenge vagy elégségesen erős
napfényt.
A forgókapcsoló állítja be a kijelző-világítás, a
kezelőszerv-világítás, a környezeti világítás és a
hangulatvilágítás fényerejét.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy a közlekedési szabályoknak és a közlekedési helyzetnek megfelelő világítással vezesse az autót.
Kezelőszervek a műszerfalon
Az aktív távolsági fényszóró funkció
bekapcsolható.
A távolsági fényszóró akkor kapcsolható be, amikor be van kapcsolva a tompított fényszóró.
Használható a fénykürt.
Aktív távolsági fényszóró be-/
kikapcsolva.
A
Alapjáraton is, amikor jár a motor, feltéve, hogy a forgógyűrűt
egy másik helyzetből ebbe az állásba fordítják.
A Volvo a
üzemmód használatát javasolja a
jármű vezetése közben.
Forgókapcsoló a belső fényerő beállításához
Forgókapcsoló a fényszórómagasság-állításhoz
A LED9 fényszórókkal* felszerelt autók automatikus fényszórómagasság-állítással rendelkeznek
és ezért nincsenek felszerelve forgókapcsolóval a
fényszórómagasság állításához.
9
LED Light Emitting Diode
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 139
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Fényszórómagasság-állítás
A terhelés megváltoztatja a fényszóró sugarának
függőleges beállítását, ami a elvakíthatja a szemben közlekedőket. Ezt a fénysugár magasságának beállításával kerülheti el. Állítsa alacsonyabbra a fénysugarat, ha az autó erősen le van terhelve.
Terhelés
1.
2.
Forgókapcsoló
Csak a járművezető.
Állás 0
Járművezető és utas az első utasülésben.
Állás 0
Hagyja járni a motort, vagy kapcsolja I gyújtáshelyzetbe az autó elektromos rendszerét.
Járművezető és utas az első utasülésben.
Állás 0
Görgesse a forgókapcsolót fel/le a fénysugár emeléséhez/süllyesztéséhez.
Három utas a második üléssorban.
Az alábbiakban látható, hogy milyen helyzetbe kell
állítani a forgókapcsolót az egyes terhelésekhez.
Járművezető és utas az első utasülésben.
Állás 1
Három utas a második üléssorban.
220 kg terhelés a csomagtérben.
Járművezető és maximális terhelés a csomagtérben.
Állás 1
Járművezető és utas az első utasülésben.
Állás 1
Három utas a második üléssorban.
A forgókapcsoló helyzetei a különböző terhelések esetében.
Forgókapcsoló a 0. helyzetben
Forgókapcsoló az 1. helyzetben
140
Két utas a harmadik üléssorban.
Járművezető és utas az első utasülésben.
Két utas a harmadik üléssorban.
Állás 0
Kapcsolódó információk
•
•
•
Belső világítás (148. oldal)
A távolsági fényszóró bekapcsolása/kikapcsolása (143. oldal)
Gyújtáshelyzetek (370. oldal)
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Helyzetjelző lámpák
A helyzetjelző lámpák a kormánykerék bajuszkapcsolójának forgógyűrűjével kapcsolhatók be.
Kapcsolódó információk
•
•
Világításkapcsolók (138. oldal)
Gyújtáshelyzetek (370. oldal)
Nappali világítás lámpái
A nappali világítás akkor kapcsol ne, amikor a
,
kormánykerék bajuszkapcsolója
vagy
állásban, az autó elektromos rendszere II gyújtáshelyzetben van vagy jár a motor. A
állásban ez csak nappali fényben érvényes. Más körülmények között ehelyett a tompított fényszóró kapcsol be.
Nap közben a nappali világítás. DRL
A bajuszkapcsoló forgógyűrűje helyzetjelző lámpa állásban.
Forgassa a forgógyűrűt a
helyzetbe (ugyanakkor bekapcsol a rendszámtábla-világítás is).
Ha az autó elektromos rendszere II gyújtáshelyzetben van vagy jár a motor, akkor a nappali világítás kapcsol be a parkolólámpák helyett.
A bajuszkapcsoló forgógyűrűje AUTO állásban van.
Ha kinyitják a csomagtérajtót amikor odakint
sötét van, akkor bekapcsolnak a hátsó helyzetjelző lámpák (ha még nincsenek bekapcsolva),
hogy figyelmeztessék a hátulról érkező közlekedőket. Ez a forgógyűrű helyzetétől és az autó
elektromos rendszerének gyújtáshelyzetétől függetlenül megtörténik.
Ha a bajuszkapcsoló forgógyűrűje a
állásban van, akkor a speciális világítás (Daytime
Running Lights - DRL) bekapcsol, amikor az
autót nappali fényviszonyok között vezetik. Szürkületben vagy amikor a megvilágítás gyenge, az
autó automatikusan a nappali világításról a tompított fényszóróra vált. A tompított fényszóróra vál}}
141
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
tás akkor is bekövetkezik, ha bekapcsolja a hátsó
ködlámpákat.
FIGYELEM
Ez a rendszer segít energiát megtakarítani nem képes minden helyzetben meghatározni,
mikor túl gyenge vagy elégségesen erős a
megvilágítás, például ködben vagy esőben.
Tompított fényszóró
Ne feledje, hogy a bal oldali bajuszkapcsoló formódban kell lennie az alaggógyűrűjének
útészlelés működéséhez.
Tompított fényszóró
Kapcsolódó információk
•
•
•
Mindig a járművezető felelőssége, hogy az
autót a megfelelő állásba kapcsolt, és a közlekedési szabályoknak megfelelő, a közlekedési
helyzetnek megfelelő állásba kapcsolt fényszóróval vezesse.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Világításkapcsolók (138. oldal)
Tompított fényszóró (142. oldal)
Gyújtáshelyzetek (370. oldal)
A kormánykerék bajuszkapcsolója a forgó gyűrűvel.
A kormánykerék bajuszkapcsoló forgógyűrűjének
állásában, a tompított fényszóró szürkületben vagy gyenge megvilágításnál automatikusan
bekapcsol. A tompított fényszóró akkor is automatikusan bekapcsol, ha a bekapcsolja a hátsó
ködlámpákat.
A kormánykerék bajuszkapcsoló forgógyűrűjének
állásában a tompított fényszóró mindig be
van kapcsolva, amikor jár a motor vagy a II gyújtáshelyzet aktív.
142
Alagútészlelés
Az autó észleli, hogy alagútba fog érkezni, és a
nappali világításról a tompított fényszórókra vált.
A kormánykerék bajuszkapcsoló forgógyűrűjének
állásában és az autó elektromos rendszerének II kulcshelyzetében vagy a motor járó állapotában, a tompított fényszóró gyenge megvilágítási viszonyok között automatikusan bekapcsol.
Nappali világítás lámpái (141. oldal)
Világításkapcsolók (138. oldal)
Gyújtáshelyzetek (370. oldal)
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A távolsági fényszóró
bekapcsolása/kikapcsolása
A távolsági fényszóró a kormánykerék bajuszkapcsolójával aktiválható.
Az aktív távolsági fényszóró a bajuszkapcsoló
forgógyűrűjével aktiválható.
Távolsági fényszóró
A távolsági fényszóró akkor kapcsolható be, amikor a kormánykerék bajuszkapcsolójának forgó10 vagy
állásban van. Kapgyűrűje
csolja be a távolsági fényszórót a bajuszkapcsoló
előre mozdításával. Kapcsolja ki a bajuszkapcsoló
hátrafelé mozdításával.
fénysugár közvetlenül a járműre mutató része
kerül tompításra.
Amikor be van kapcsolva a távolsági fényszóró,
akkor a
szimbólum világít a kombinált
műszerfalon.
Aktív távolsági fényszóró
Az aktív távolsági fényszóró egy olyan funkció,
amely a szélvédő felső szélén található kameraérzékelőt használja a szembejövő forgalom fényszóróinak vagy az elől haladó forgalom hátsó lámpáinak észleléséhez, hogy távolsági fényszóróról
tompított fényszóróra váltson. A funkció az utcai
lámpákat is figyelembe veheti.
A kormánykerék bajuszkapcsolója a forgó gyűrűvel.
Fénykürt állás
Távolsági fényszóró állás
Fénykürt
Mozdítsa hátrafelé a bajuszkapcsolót a fénykürt
helyzetbe. A távolsági fényszórók a bajuszkapcsoló elengedéséig világítanak.
10
11
Amikor a tompított fényszóró be van kapcsolva.
LED Light Emitting Diode
Halogén fényszórókkal rendelkező autó
A világítás körülbelül egy másodperc elteltével
visszavált távolsági fényszóróra, miután a kameraérzékelő már nem észleli a szembejövő forgalom
fényszóróit vagy az elöl haladó járművek hátsó
lámpáit.
Tompított fény közvetlenül a szembejövő járművek felé,
de továbbra is távolsági fény a jármű két oldalán.
A világítás körülbelül egy másodperc elteltével
visszavált teljes távolsági fényszóróra, miután a
kameraérzékelő már nem észleli a szembejövő
forgalom fényszóróit vagy az elöl haladó járművek
hátsó lámpáit.
LED11 fényszórókkal* rendelkező autó
A hagyományos fényváltással ellentétben, a fénysugár továbbra is megmarad a szembejövő vagy
elöl haladó forgalom mindkét oldalán - csak a
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 143
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Bekapcsolás/kikapcsolás
A funkció akkor kapcsolhat be, amikor sötétben
haladva a jármű sebessége körülbelül 20 km/h
(12 mph) vagy ennél nagyobb.
Kapcsolja be/ki az aktív távolsági fényszórót a
állásba
bajuszkapcsoló forgógyűrűjének
fordításával, majd elengedésével. Ha az aktív
távolsági fényszórót a távolsági fényszóró bekapcsolt állapotában inaktiválja, akkor világítás azonnal tompított fényre kapcsol.
Manuális működtetés
MEGJEGYZÉS
Tartsa a szélvédő kameraérzékelő előtti felületét jégtől, hótól, párától és szennyeződésektől mentesen.
Ne ragasszon vagy rögzítsen semmit a szélvédőre a kameraérzékelő elé, mert az csökkenti
a hatékonyságot vagy a kamerától függő egy
vagy több rendszer működésének megszűnését okozza.
Ha ez a szimbólum a Aktív távolsági
fénysz. Ideiglenesen nem áll
rendelkezésre üzenettel együtt jelenik meg a járművezetői kijelzőn, akkor a
távolsági és a tompított fényszóró közötti váltást
manuálisan kell végrehajtani. A kormánykerék
bajuszkapcsolójának forgógyűrűje még a
helyzetben lehet. A
szimbólum kialszik,
amikor az üzenet megjelenik.
Amikor be van kapcsolva a távolsági fényszóró,
akkor a
szimbólum világít fehér fénnyel a
járművezetői kijelzőn.
Amikor a távolsági fényszóró aktív, akkor a szimbólum kéken világít. Ez a LED fényszórókra is
vonatkozik, ha a távolsági fényszóró részlegesen
tompítva van, azaz amikor a fénysugár a tompított
fénynél kissé erősebben világít.
144
védő-érzékelők már nincsenek gátolva, akkor az
szimbólum világít.
üzenet eltűnik és a
Ugyanez vonatkozik arra az esetre is,
amikor ez a szimbólum a Szélvédőérzékelő Érzékelő blokkolva, lásd a
kézikönyvet üzenettel jelenik meg.
Az aktív távolsági fényszóró ideiglenesen elérhetetlen lehet például olyan körülmények között,
mint a sűrű köd vagy a zuhogó eső. Amikor az
aktív távolsági fényszóró újra elérhető vagy a szél-
FIGYELEM
Az aktív távolsági fényszóró segítség a világítás optimális használathoz, amikor a feltételek
kedvezőek.
Mindig a járművezető felelős a távolsági és a
tompított fényszóró közötti manuális váltásért,
amikor a forgalmi helyzetek vagy az időjárási
feltételek ezt igénylik.
FONTOS
Példák arra, amikor szükség lehet a távolsági
és a tompított fényszóró közötti manuális váltásra:
•
•
•
•
•
Zuhogó esőben vagy sűrű ködben
Ónos esőben
Hóviharokban vagy latyakban
Holdfénynél
Amikor gyengén megvilágított területeken
halad
•
Amikor az elöl haladó forgalomnak
gyenge a világítása
•
Ha gyalogosok vannak az úton vagy az út
mellett
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
•
Ha erősen fényvisszaverő tárgyak, például
jelzőtáblák vannak az út szomszédságában
•
Amikor a szembejövő forgalom világítását
például elválasztó korlát takarja
•
•
•
Amikor a forgalom van a bekötő utakon
Egy hegy peremén vagy völgyben
Aktív kanyarlámpák
Az aktív kanyarlámpák úgy vannak kialakítva,
hogy maximális megvilágítást biztosítsanak
kanyarokban és útkereszteződésekben.
LED12 fényszórókkal* felszerelt aktív kanyarlámpák.
Éles kanyarokban.
egy időben a járművezetői kijelző egy magyarázó
szöveget jelenít meg.
A funkció csak szürkületben vagy sötétben és
csak az autó mozgó állapotában aktív.
A funkció kikapcsolása/bekapcsolása
A funkció aktív módban van, amikor az autó megérkezik a gyárból, és kétféle módon kapcsolható
be/ki a központi kijelzőn:
A funkció nézeten keresztül
Nyomja meg a Aktív kanyarfényszórók gombot.
A kameraérzékelő korlátairól a "City Safety korlátai" részben olvashat többet.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Világításkapcsolók (138. oldal)
Beállítások nézet (173. oldal)
A City Safety korlátai (331. oldal)
A fényszóróminta a funkció kikapcsolt (bal) és bekapcsolt (jobb) állapotában.
A LED fényszórók tartalmazzák az aktív kanyarlámpa funkciót. Az aktív kanyarlámpák követik a
kormánymozdulatokat, hogy maximális megvilágítást nyújtsanak a kanyarokban és kereszteződésekben és így növeljék a biztonságot.
A funkció az autó beindításakor automatikusan
kapcsol be. A funkció hibája esetén a
szimbólum világít a járművezetői kijelzőn és ezzel
12
A beállításokból
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a My Car
világítás gombot.
3.
Válassza ki/távolítsa el az Aktív
kanyarfényszórók jelölését.
Lámpák
Külső
Kapcsolódó információk
•
Beállítások nézet (173. oldal)
LED Light Emitting Diode
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 145
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A fényszórók fénysugár-mintájának
beállítása
Ha az autó aktív LED fényszórókkal rendelkezik
és aktív távolsági fényszóró funkciót használ,
akkor a fényszórómintát vissza kell állítani a balkormányos forgalomról jobbkormányos forgalomra és vissza váltáskor.
Hátsó ködlámpa
Amikor a látótávolság csökkent, akkor a hátsó
ködlámpa használható, hogy a forgalom többi
résztvevője időben észrevegye az előtte haladó
járművet.
MEGJEGYZÉS
A hátsó ködlámpák használatának szabályai
országonként eltérőek.
Kapcsolódó információk
•
•
Halogén fényszórók
Világításkapcsolók (138. oldal)
Gyújtáshelyzetek (370. oldal)
A világításminta nem igényel beállítást. A fényszóróminta úgy van kialakítva, hogy nem vakítja a
szembejövő forgalmat.
LED fényszórók*
A fényszórómintát aktív távolsági fényszóró használatakor be kell állítani. Az autónak álló helyzetben kell lennie és a motornak járnia kell, amikor
átállítja a fényszórómintát a bal- és a jobb oldali
közlekedés között.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a My Car
világítás gombot.
3.
Válassza az Ideigl. jobb oldali vezetés/
Ideigl. bal oldali vezetés lehetőséget.
Lámpák
Külső
Kapcsolódó információk
•
•
146
Beállítások nézet (173. oldal)
A távolsági fényszóró bekapcsolása/kikapcsolása (143. oldal)
A hátsó ködlámpa gombja.
A hátsó ködlámpa csak a II gyújtáshelyzetben
vagy akkor kapcsolható be, amikor jár a motor és
a kormánykerék bajuszkapcsolójának forgógyűvagy
állásban van.
rűje
Nyomja meg az on/off (be/ki) gombot. A
visszajelző szimbólum világít a járművezetői kijelzőn, amikor be van kapcsolva a hátsó ködlámpa.
A hátsó ködlámpa automatikusan kikapcsol a
gyújtásgomb STOP állásba fordításakor vagy a
bajuszkapcsoló
vagy
állásba fordításakor.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Féklámpák
Vészvillogók
Az irányjelzők használata
A féklámpa fékezés közben automatikusan
bekapcsol.
A vészvillogó mind a négy irányjelző lámpa
együttes villogásával figyelmeztetik a forgalom
többi résztvevőjét, amikor bekapcsolja ezt a funkciót.
Az autó irányjelzői a bal oldali bajuszkapcsolóval
működtethetők. Az irányjelző lámpák három alkalommal vagy folyamatosan villognak, attól függően, hogy milyen mértékben mozdítja fel vagy le
a bajuszkapcsolót.
A féklámpa a fékpedál lenyomásakor kapcsol be.
Továbbá, akkor is bekapcsol, ha a vezetéstámogató rendszerek, az adaptív sebességtartó, a City
Safety vagy a hátsó ütközésfigyelmeztető rendszer fékezi az autót.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Vészféklámpák (389. oldal)
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
City Safety (326. oldal)
Rear Collision Warning (335. oldal)
Vészvillogó gombja.
Irányjelzők.
Nyomja meg a gombot a vészvillogó bekapcsolásához.
Rövid villogási sorozat
A vészvillogó automatikusan bekapcsol, amikor az
autó olyan erőteljesen fékez, hogy bekapcsolnak
a vészféklámpák és a sebesség alacsony. A vészvillogó bekapcsolva marad, amikor az autó megáll
és automatikusan kapcsol ki, amikor újra vezetni
kezd; a gomb megnyomásával is kikapcsolható.
Kapcsolódó információk
•
•
Az irányjelzők használata (147. oldal)
Vészféklámpák (389. oldal)
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le az
első helyzetbe, majd engedje el. Az irányjelző
lámpák három alkalommal felvillannak. A
funkció a központi kijelzőn aktiválható/inaktiválható.
Folyamatos villogási sorozat
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le a véghelyzetbe.
A bajuszkapcsoló ebben a helyzetben marad és
manuálisan kell visszamozdítani, vagy automatiku-
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 147
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
san mozdul vissza a kormánykerék mozgatásának
hatására.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Világításkapcsolók (138. oldal)
Vészvillogók (147. oldal)
Beállítások nézet (173. oldal)
Belső világítás
Az utastér világítását az első ülések és a hátsó
ülés/hátsó ülések* feletti kezelőszervekkel lehet
bekapcsolni/kikapcsolni.
Az utastér összes világítása az alábbiaktól számított 30 percen belül manuálisan be- és kikapcsolható:
•
a motort leállították és az autó elektromos
rendszere 0 gyújtáshelyzetben van
•
az autót kinyitották, de a motort nem indították be.
Első világítás
Az utastér-világítás automatikus funkciója
Olvasólámpa, jobb oldali
Első olvasólámpák
A jobb és bal oldali olvasólámpák a tetőkonzol
gombjainak rövid megnyomásával kapcsolhatók
be és ki. A fényerőt a megnyomott gomb nyomva
tartásával lehet állítani.
Belső világítás
A padlóvilágítás és a belső tetővilágítás a tetőkonzolon található gomb rövid megnyomásával
kapcsolhatók be és ki.
Az utastér-világítás automatikus funkciója
Az automatikus funkció a tetőkonzol AUTO
gombjának rövid megnyomásával aktiválható.
Amikor aktív az automatikus funkcióm, akkor
világít a gomb visszajelző lámpája. Nyomja meg az
AUTO gombot az utastér-világítás alábbiak szerinti be- és kikapcsolásához.
Utastér-világítás:
Az első olvasólámpák és az utastér-világítás kezelőszervei a tetőkonzolon.
Olvasólámpa, bal oldali
Belső világítás
148
•
akkor kapcsol be, amikor az autót kinyitják és
amikor leállítják a motort.
•
kikapcsol, amikor beindítják a motort és amikor bezárják az autót
•
az oldalajtók nyitásakor vagy zárásakor kapcsol be és ki
•
két percig bekapcsolva marad, ha valamelyik
oldalajtót kinyitják.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Hátsó világítás
Küszöbvilágítás
Az autó hátsó része olvasólámpával van felszerelve, amely utastér-világításként is szolgál.
A küszöbvilágítás a vonatkozó ajtó kinyitásakor
vagy bekapcsolásakor kapcsol be vagy ki.
Az olvasólámpák a tető belsején helyezkednek el.
Világítás a csomagtérben
A csomagtér világítása a csomagtérajtó nyitásakor vagy zárásakor kapcsol be és ki.
Háttérvilágítás
Olvasólámpa a második üléssor felett a panorámatetővel* felszerelt autókban.
Olvasólámpák a második13 és a harmadik üléssor* felett.
Az olvasólámpák a lámpán található gomb rövid
megnyomásával kapcsolhatók be vagy ki. A fényerőt a megnyomott gomb nyomva tartásával lehet
állítani.
Kesztyűtartó-világítás
A kesztyűtartó-világítás a fedél nyitásakor vagy
zárásakor kapcsol be és ki.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a My Car Lámpák Belső
világítás Szórt háttérvilágítás gombot.
3.
Válasszon az alábbi beállítások közül:
•
A Szórt háttérvilágítás intenzitása alatt
válasszon a Ki, Alacsony és Magas lehetőségek közül.
•
A Szórt háttérvilágítás szintje alatt válasszon a Csökkentett és Teljes lehetőségek közül.
Piperetükör-világítás
A napellenző piperetükrének világítása a fedél
nyitásakor és zárásakor kapcsol be és ki.
Talajvilágítás
A talajvilágítás a vonatkozó ajtó kinyitásakor vagy
bekapcsolásakor kapcsol be vagy ki.
13
A panorámatetővel* felszerelt járművekben két lámpa egység van, a tető két oldalán.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 149
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
3.
A hangulatvilágítás fényereje a műszerfalon található kezelőszervek használatával szabályozható:
A Belső hangulatvilág. intenzitása alatt
válasszon a Ki, Alacsony és Magas lehetőségek közül.
–
A lámpa színének módosítása
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
3.
A kormánykerék mellett elhelyezkedő kezelőszervek.
A környezeti világítás fényereje a műszerfalon
található kezelőszerv használatával szabályozható:
–
Forgassa a forgókapcsolót a fényerő módosításához.
Forgassa a forgókapcsolót a fényerő módosításához.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Nyomja meg a My Car Lámpák Belső
világítás Belső hangulatvilágítás gombot.
Világításkapcsolók (138. oldal)
Gyújtáshelyzetek (370. oldal)
Beállítások nézet (173. oldal)
Válasszon a Hőmérséklet szerint, Téma
szerint és Téma színei lehetőségek közül a
világítás színének módosításához.
A színes lehetőség Hőmérséklet szerint
esetén a lámpa színe az utastér hőmérsékletének megfelelően változik.
Hangulatvilágítás*
Az autó számos LED-del rendelkezik a világítás
színének módosításához. Ezek a lámpák akkor
világítanak, amikor jár a motor.
A környezeti világítás a központi kijelzőn módosítható:
A lámpák fényerejének módosítása
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
150
Nyomja meg a My Car Lámpák Belső
világítás Belső hangulatvilágítás gombot.
A kormánykerék mellett elhelyezkedő kezelőszervek.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A hazakísérő világítás időtartama
A hazakísérő világítás a tompított fényszórókból,
a helyzetjelző lámpákból, a külső kilincseken*
elhelyezkedő lámpákból, a rendszámtábla-világításból, a belső tetővilágításból valamint a padlóvilágításból áll.
Bizonyos külső lámpák bekapcsolva tarthatók az
autók bekapcsolását követően, hogy hazakísérő
világításként működjenek.
1.
Állítsa le az autót.
2.
Mozdítsa előre, a műszerfal felé a bal oldali
bajuszkapcsolót, majd engedje el.
3.
Szálljon ki az autóból, és zárja be az ajtót.
Amikor a funkció aktív, akkor világítanak a tompított fényszórók, a helyzetjelző lámpák, a külső
kilincsek lámpái*, a rendszámtábla-világítás, a
belső tetővilágítás és a padlóvilágítás.
A hazakísérő világítás bekapcsolásának időtartama a központi kijelzőn állítható be.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a My Car Lámpák Külső
világítás Hazakísérő lámpa gombot.
3.
Válasszon a Ki, 30 mp, 60 mp és 90 mp
lehetőségek közül.
Kapcsolódó információk
•
•
Megközelítő világítás időtartama (151. oldal)
Beállítások nézet (173. oldal)
Megközelítő világítás időtartama
A megközelítő világítás a helyzetjelző lámpákból,
a külső kilincseken* elhelyezkedő lámpákból, a
rendszámtábla-világításból, a belső tetővilágításból valamint a padlóvilágításból áll.
A megközelítő világítás az autó kinyitásával kapcsolható be és az autó világításának távoli bekapcsolására szolgál.
Amikor a funkciót a távvezérlős kulccsal aktiválja,
akkor világítanak a helyzetjelző lámpák, a külső
kilincsek lámpái*, a rendszámtábla-világítás, a
belső tetővilágítás és a padlóvilágítás.
A funkció a központi kijelzőn aktiválható/inaktiválható:
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a My Car
világítás gombot.
3.
Válassza ki/távolítsa el az Közelítőfény jelölését.
Lámpák
Külső
Kapcsolódó információk
•
•
•
A hazakísérő világítás időtartama (151. oldal)
Távvezérlős kulcs (236. oldal)
Beállítások nézet (173. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 151
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Az ablaktörlők használata
Folyamatos törlés
Emelje fel a bajuszkapcsolót az ablaktörlők normál sebességű működéséhez.
Az ablaktörlő tisztítja a szélvédőt. Az ablaktörlő
különböző beállításai a kormánykerék jobb oldali
bajuszkapcsolójával végezhetők el.
Emelje tovább a bajuszkapcsolót az
ablaktörlők nagy sebességű működéséhez.
Az esőérzékelő bekapcsolása/
kikapcsolása
Az esőérzékelő automatikusan bekapcsolja az
ablaktörlőket annak alapján, hogy mennyi vizet
érzékel a szélvédőn. Az esőérzékelő érzékenysége a jobb oldali bajuszkapcsoló forgókapcsolójával állítható.
FONTOS
Mielőtt télen bekapcsolná az ablaktörlőket,
győződjön meg arról, hogy a törlőlapátok nincsenek-e lefagyva és kaparja le a szélvédőről
(és a hátsó ablakról) a havat vagy jeget.
FONTOS
Használjon bőséges mennyiségű mosófolyadékot, amikor az ablaktörlővel tisztítja a szélvédőt. A szélvédőnek nedvesnek kell lennie,
amikor működnek az ablaktörlők.
Jobb oldali bajuszkapcsoló.
Forgókapcsoló, érzékenység/gyakoriság
Egy törlés
Nyomja le a bajuszkapcsolót, majd
engedje el egy törlés végrehajtásához.
Ablaktörlők ki
Mozdítsa a bajuszkapcsolót a 0 állásba az
ablaktörlők kikapcsolásához.
Szakaszos törlés
Állítsa be az időegységenkénti törlések
számát a forgókapcsolóval, amikor a szakaszos törlés van kiválasztva.
152
Kapcsolódó információk
•
•
•
Az esőérzékelő bekapcsolása/kikapcsolása
(152. oldal)
Ablak- és fényszórómosók (153. oldal)
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
(527. oldal)
Jobb oldali bajuszkapcsoló.
Az esőérzékelő gombja
Forgókapcsoló, érzékenység/gyakoriság
Amikor be van kapcsolva az esőérzékelő, akkor az
esőérzékelő
szimbóluma jelenik meg a járművezetői kijelzőn.
Az esőérzékelő bekapcsolása
Az esőérzékelő aktiválásakor az autónak járnia
kell vagy az elektromos rendszernek az I vagy II
gyújtáshelyzetben kell lennie, miközben az ablak-
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
törlő bajuszkapcsolója a 0 vagy az egyes törlés
helyzetében van.
Kapcsolja be az esőérzékelőt a
kelő gomb megnyomásával.
esőérzé-
Nyomja le a bajuszkapcsolót, ha azt szeretné,
hogy az ablaktörlők még egyet töröljenek.
Forgassa felfelé a forgókapcsolót a magasabb
érzékenységhez és lefelé az alacsonyabb érzékenységhez. Egy extra törlés megy végbe, amikor
felfelé forgatja a forgókapcsolót.
Az esőérzékelő kikapcsolása
Kapcsolja ki az esőérzékelőt az
esőérzékelő gomb megnyomásával vagy mozdítsa fel a
bajuszkapcsolót egy másik törlési programhoz.
Az esőérzékelő a 0 gyújtáshelyzetben vagy a
motor leállításakor automatikusan kikapcsol.
Az esőérzékelő az ablaktörlő lapátok szervizhelyzetbe állításakor automatikusan kikapcsol. Az
esőérzékelő a szervizhelyzet inaktiválásakor újra
bekapcsol.
FONTOS
Az ablaktörlők elindulhatnak és károsodhatnak egy automata autómosóban. Kapcsolja ki
az esőérzékelőt az autó járása közben vagy
amikor az autó elektromos rendszere az I vagy
II gyújtáshelyzetben van. Kialszik a szimbólum
a járművezetői kijelzőn.
A memória funkció bekapcsolása/
kikapcsolása
Az esőérzékelő memória funkciója bekapcsolható
úgy, hogy nem kelljen minden alkalommal megnyomnia az esőérzékelő gombját, amikor beindítja
az autót:
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a My Car
bot.
3.
Válassza ki a Esőérzékelő memóriája
lehetőséget a memória funkció aktiválásakor/inaktiválásakor.
Ablak- és fényszórómosók
Az ablak- és fényszórómosók tisztítják a szélvédőt és a fényszórókat. A mosás/törlés elindul a
jobb oldali bajuszkapcsolójával kapcsolható be.
Az ablak- és fényszórómosók
bekapcsolása
Ablaktörlő gom-
Kapcsolódó információk
•
•
•
Az ablaktörlők használata (152. oldal)
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
(527. oldal)
Hátsó ablaktörlő és mosó (154. oldal)
Mosás funkció, jobb oldali bajuszkapcsoló.
–
Mozdítsa a jobb oldali bajuszkapcsolót a kormánykerék felé az ablak- és fényszórómosók
bekapcsolásához.
> Az ablaktörlők számos további törlést
végeznek, miután elengedte a bajuszkapcsolót.
FONTOS
Kerülje a mosó rendszer bekapcsolását, ha be
van fagyva vagy üres a mosótartály, különben
fennáll a szivattyú károsodásának kockázata.
}}
153
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Fűtött mosófúvókák*
Hátsó ablaktörlő és mosó
A mosófúvókák fűtése hideg időben automatikusan bekapcsol a mosófolyadék megfagyásának
megelőzése érdekében.
A hátsó ablaktörlő és mosó tisztítja a hátsó ablakot. A mosás/törlés elindul, és a beállítások a
kormánykerék jobb oldali bajuszkapcsolójával
módosíthatók.
Fényszórómosó*
A folyadék-megtakarítás érdekében a fényszórók
mosása minden ötödik ablakmosó ciklussal egy
időben történik.
Csökkentett mosás
Ha már csak körülbelül 1 liter mosófolyadék
maradt a tartályban és megjelenik a Ablakmosó
folyadék Túl alacsony szint. Töltse fel üzenet
szimbólum a járművezetői kijelvalamint a
zőn, akkor a fényszórók mosófolyadék-ellátása
kikapcsolt. Ez azért van, hogy a szélvédő tisztítását és a kilátást részesítse előnyben.
Kapcsolódó információk
•
•
•
154
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
MEGJEGYZÉS
A hátsó ablaktörlő túlmelegedés-védelemmel
rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a motor túlmelegedés esetén kikapcsol. A hátsó ablaktörlő egy hűlési idő elteltével (30 másodperc
vagy hosszabb, a motor hőmérséklete és a
külső hőmérséklet függvényében) működik
újra.
Válassza a
lehetőséget a hátsó ablaktörlő szakaszos működéséhez.
–
Az ablaktörlők használata (152. oldal)
Hátsó ablaktörlő és mosó (154. oldal)
Mosófolyadék betöltése (530. oldal)
Válassza a
lehetőséget a hátsó ablaktörlő folyamatos működéséhez.
Mozdítsa előre a kormánykerék jobb oldali
bajuszkapcsolóját a hátsó ablaktörlő és mosó
bekapcsolásához.
A tolatás közbeni törlés bekapcsolása/
kikapcsolása
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a My Car
bot.
3.
Válassza a Automatikus hátsó törlés lehetőséget a törlés aktiválásához/inaktiválásához tolatáskor.
Ablaktörlő gom-
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A hátrameneti fokozat kiválasztása az ablaktörlő
bekapcsolt állapotában, beindítja a hátsó ablaktörlő törlését. A funkció a hátrameneti fokozat
kikapcsolásakor kikapcsol.
Elektromos ablakok
Az elektromos ablakok kezelése
Az összes elektromos ablak működtethető a
vezetőajtó vezérlőpaneljéről - a többi ajtó vezérlőpanelje azok elektromos ablakait működtetik.
Az összes elektromos ablak működtethető a
vezetőajtó vezérlőpaneljéről - a többi ajtó vezérlőpanelje azok elektromos ablakait működtetik.
Ha a hátsó ablaktörlő már folyamatosan működik,
akkor nem történik változás.
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy nem csípődnek-e be gyermekek vagy más utasok, amikor a vezetőajtóról csukja be az ablakokat.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Az ablaktörlők használata (152. oldal)
Ablak- és fényszórómosók (153. oldal)
Az esőérzékelő bekapcsolása/kikapcsolása
(152. oldal)
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy nem csípődnek-e be gyermekek vagy más utasok, amikor a távvezérlős
kulcs használatával csukja be az ablakokat.
A vezetőajtó vezérlőpanelje.
Elektromos gyermekbiztonsági zárak az
ajtók* és a hátsó ablakok kinyitásához.
Hátsó ablak kezelőszervei
Első ablak kezelőszervei
FIGYELEM
Ha gyermekek vannak az autóban - soha ne
feledje kikapcsolni az elektromos ablakok
tápellátását az autó elektromos rendszerének
0 gyújtáshelyzetbe állításával, és vigye magával a távvezérlős kulcsot, amikor elhagyja az
autót.
Kapcsolódó információk
•
•
Az elektromos ablakok kezelése (155. oldal)
Gyermekbiztonsági zárak (259. oldal)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 155
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Használat
követő megszakadásakor a becsípődés-védelem
kényszerítésre kerül és az automatikus funkció
rövid időre kikapcsol, a zárás ilyenkor a gombot
folyamatosan felhúzva tartva hajtható végre.
MEGJEGYZÉS
A lehúzott hátsó ablakok miatt keletkező lüktető szélzaj csökkentéséhez, nyissa ki kissé az
első ablakokat is.
Az elektromos ablakok használata.
Használat automata működés nélkül
Használat automata működéssel
Az összes elektromos ablak működtethető a
vezetőajtó vezérlőpaneljéről - a többi ajtó vezérlőpanelje csak azok elektromos ablakait működtetik. Egyszerre csak egy vezérlőpanel működtethető.
Az elektromos ablakok működtetéséhez legalább
I gyújtáshelyzet szükséges. Az elektromos ablakok a motor leállítása és a gyújtás kikapcsolása
után pár percig működtethetők - de az ajtók kinyitását követően már nem.
Az ablakok záródása megáll és az ablak kinyílik,
ha valami akadályozza a mozgását. A becsípődésvédelem felülbírálható a zárást valami, például
jegesedés akadályozza. A zárás két egymást
156
Visszaállítás
Ha az akkumulátor lecsatlakoztatták, akkor az
automatikus nyitás funkciót vissza kell állítani
ahhoz, hogy helyesen működjön.
1.
Finoman emelje meg a gomb első részét az
ablak véghelyzetbe emeléséhez, majd tartsa
ott egy másodpercig.
2.
Rövid időre engedje el a gombot.
3.
Emelje fel újra a gomb első részét egy
másodpercre.
Használat automata működés nélkül
Mozdítsa finoman fel/le a kezelőszervek egyikét.
Az elektromos ablakok a kezelőszerv ebben a
helyzetben tartásáig mozognak fel/le.
Használat automata működéssel
Mozdítsa a kezelőszerveket fel/le a végállásig,
majd engedje el. Az ablakok automatikusan a
véghelyzetbe mozognak.
Működtetés a távvezérlős kulccsal,
ajtókilinccsel vagy központi zárógombbal.
Az elektromos ablakok vezérléséhez kívülről a
távvezérlős kulccsal vagy az ajtókilinccsel vagy
belülről a központi zárógombbal, lásd a "Távvezérlős kulcs", a "Zárás/nyitás kívülről" vagy a
"Zárás/nyitás belülről" részt.
FIGYELEM
A becsípődés-védelem működéséhez viszszaállítást kell végrehajtani.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Elektromos ablakok (155. oldal)
Gyújtáshelyzetek (370. oldal)
Távvezérlős kulcs (236. oldal)
Zárás/nyitás kívülről (239. oldal)
Zárás/nyitás belülről (243. oldal)
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A napellenző használata
A külső tükrök beállítása
A napellenzők az egyes hátsó ajtókra vannak
építve.
A külső tükör helyzetét a vezetőajtó kezelőszerveinek botkormányával állíthatja be.
FIGYELEM
Mindkét tükör széles látószögű típusú az optimális látótér érdekében. A tárgyak távolabbinak látszanak a valóságosnál.
Az első elektromos ülés* memória
funkciója
A külső tükrök helyzete menthető az elektromos
első ülés memória funkciójában.
A külső tükör lehajtása parkoláskor14
A külső tükör lehajtható, hogy a járművezető
lássa az út szélét, például parkoláskor.
–
Kampó a hozzá tartozó akasztóval
A külső tükör kezelőszervei.
1.
Húzza fel a napellenzőt, és akassza azt a
kampóba a felső ajtókereten.
Beállítás
2.
Rögzítse a napellenzőt az akasztó felfelé
mozdításával.
Az ablak akkor is nyitható és csukható, amikor fel
van húzva a napellenző.
14
Csak memóriás elektromos üléssel együtt.
Kapcsoljon hátramenetbe, és nyomja meg az
L vagy R gombot.
Amikor kikapcsol hátrameneti fokozatból, akkor a
tükör körülbelül 10 másodperc elteltével automatikusan, vagy az L vagy R gomb megnyomásakor,
visszatér az eredeti helyzetébe.
1.
Nyomja meg az L gombot a bal oldali külső
tükörhöz vagy az R gombot a jobb oldali
külső tükörhöz. A gomb lámpája világít.
2.
Állítsa be a helyzetet a középső botkormánynyal.
3.
Nyomja meg újra az L vagy R gombot. A lámpának ki kell aludnia.
A külső tükör automatikus lehajtása
parkoláskor14
A hátrameneti fokozat kapcsolásakor a külső
tükör automatikusan lehajlik, hogy a járművezető
lássa az út szélét, például parkoláskor. Amikor
elkapcsol hátrameneti fokozatból, akkor a tükör
rövid idő elteltével automatikusan visszatér az
eredeti helyzetébe.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 157
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
A funkció beállításai a központi kijelzőn hajthatók
végre:
az elektromos behajtás/kihajtás megfelelő működéséhez:
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
1.
Hajtsa be a tükröket az L és R gombokkal.
2.
Nyomja meg a My Car
2.
Hajtsa ki azokat újra az L és R gombokkal.
3.
Tükrök gombot.
3.
Ha szükséges, ismételje meg a fenti eljárást.
A Tükör automatikus sötétítése alatt
válassza ki a Normál, Sötét vagy Világos
lehetőséget.
2.
Nyomja meg a My Car
3.
A Külső tükör dönt. tolatáshoz alatt,
válassza a Ki, Vezető, Utas vagy Mindkettő
lehetőséget az aktiváláshoz/inaktiváláshoz és
annak kiválasztásához, hogy melyik tükörnek
kell lehajolnia.
Automatikus behajtás
záráskor14
Az autó távvezérlős kulccsal történő zárásakor/
nyitásakor, a külső tükrök automatikusan behajlanak/kihajlanak.
A funkció a központi kijelzőn aktiválható/inaktiválható:
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a My Car
3.
Tükrök gombot.
Válassza a Tükörbehajtás záráskor lehetőséget az aktiválásához/inaktiválásához.
Visszaállítás semleges helyzetbe
A külső erő hatására elmozdult tükröknek elektromosan vissza kell térniük a semleges helyzetbe
14
158
A tükrök most vissza vannak állítva a semleges
helyzetbe.
Tükrök gombot.
Behajtható elektromos külső tükrök*
A tükrök parkoláshoz/szűk helyen történő áthaladáshoz behajthatók:
Automatikus sötétedés*
A hátulról jövő erős fényt automatikusan sötétítik
a visszapillantó tükrök.
1.
A külső tükrök ezen funkciójához az szükséges,
hogy a belső visszapillantó tükör automatikus
elsötétítés funkcióval rendelkezzen, lásd a "belső
visszapillantó tükör" részt.
Nyomja meg egyszerre az L és R gombot (a
gyújtáshelyzetnek legalább I szinten kell lennie).
2.
Az automatikus sötétítés mindig aktív, kivéve a
sebességváltó hátrameneti fokozatának kiválasztásakor. A sötétítés érzékenysége három szintben
állítható, és a belső valamint külső tükröket érinti.
Engedje el azokat körülbelül 1 másodperc
elteltével. A tükrök automatikusan megállnak
a teljesen behajtott helyzetben.
Hajtsa ki a tükröket az L és R gombok egyszerre
történő megnyomásával. A tükrök automatikusan
megállnak a teljesen kihajtott helyzetben.
MEGJEGYZÉS
Amikor az érzékenység változik, az nem észlelhető azonnal, a változás egy kis idő elteltével lesz teljes.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Belső visszapillantó tükör (159. oldal)
Beállítások nézet (173. oldal)
Az első elektromos ülés* memória funkciójának használata (124. oldal)
A funkció beállításai a központi kijelzőn hajthatók
végre:
Csak memóriás elektromos üléssel együtt.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Belső visszapillantó tükör
Automatikus sötétedés*
A belső visszapillantó tükör a tükör alsó szélén
található kezelőszervvel sötétíthető. Vagy a viszszapillantó tükör automatikusan sötétedik.
A hátulról jövő erős fényt automatikusan sötétíti a
visszapillantó tükör. A manuális sötétítés nem
elérhető az automatikusan sötétedő tükrök esetében.
A visszapillantó tükör két érzékelőt tartalmaz egy előre nézőt és egy hátra nézőt - amelyek
együttesen működnek a vakító fények azonosítása és kiküszöbölése érdekében. Az előre néző
érzékelő észleli a környezeti fényt, míg a hátrafelé
néző érzékelő észleli az autó mögött haladó járművek fényszóróit.
MEGJEGYZÉS
Amikor az érzékenység változik, az nem észlelhető azonnal, a változás egy kis idő elteltével lesz teljes.
A funkció beállításai a központi kijelzőn hajthatók
végre:
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a My Car
3.
A Tükör automatikus sötétítése alatt
válassza ki a Normál, Sötét vagy Világos
lehetőséget.
MEGJEGYZÉS
Sötétítő kezelőszerv
Manuális sötétítés
A hátulról jövő erős fény a visszapillantó tükörből
visszaverődve elvakíthatja a jármű vezetőjét.
Használja a sötétítést a sötétítő kezelőszervvel,
ha zavarja a hátulról jövő fény:
1.
Használja a sötétítést a kezelőszerv utastér
felé mozdításával.
2.
Helyezze vissza a normál helyzetbe a kezelőszerv szélvédő felé mozgatásával.
Ha az érzékelőket például parkolójegyek, jeladók, napellenzők vagy az üléseken illetve a
csomagtérben elhelyezett tárgyak takarják,
amelyek megakadályozzák, hogy a fény elérje
az érzékelőket, akkor a belső visszapillantó
tükör és a külső tükrök elsötétítés funkciója
csökken.
Tükrök gombot.
Csak az automatikusan sötétedő visszapillantó
tükör lehet iránytűvel felszerelve.
Kapcsolódó információk
•
•
A külső tükrök beállítása (157. oldal)
Beállítások nézet (173. oldal)
Az automatikus sötétítés mindig aktív, kivéve a
sebességváltó hátrameneti fokozatának kiválasztásakor. A sötétítés érzékenysége három szintben
állítható, és a belső valamint külső tükröket érinti.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 159
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Iránytű*
A visszapillantó tükör jobb oldali felső sarkában
található egy beépített kijelző, amely mutatja,
hogy milyen irányba néz az autó eleje.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Az iránytű* kalibrálása (160. oldal)
Gyújtáshelyzetek (370. oldal)
Az ablakok és tükrök páramentesítésének
bekapcsolása/kikapcsolása (191. oldal)
Az iránytű* kalibrálása
A föld 15 mágneses zónára osztható. Ha a jármű
több mágneses zóna között is áthalad, akkor az
iránytűt kalibrálni kell.
A kalibrálás végrehajtásához tegye az alábbiakat:
1.
Álljon meg az autóval nyílt terepen, acélszerkezetektől és nagyfeszültségű távvezetékektől távol.
2.
Indítsa be az autót és kapcsolja ki az összes
elektromos berendezést (légkondicionáló,
ablaktörlők stb.) és ellenőrizze, hogy minden
ajtó be van-e csukva.
MEGJEGYZÉS
Visszapillantó tükör iránytűvel.
Nyolc különböző irányt képes megjeleníteni angol
rövidítésekkel: N (észak), NE (északkelet), E
(kelet), SE (délkelet), S (dél), SW (délnyugat), W
(nyugat) és NW (északnyugat).
Az iránytű bekapcsolása/kikapcsolása
Az iránytű automatikusan bekapcsol, amikor beindítja az autót vagy II helyzetbe kapcsolja az autó
elektromos rendszerét.
A kalibrálás sikertelen lehet vagy nem történik
meg, ha az elektromos berendezések nincsenek kikapcsolva.
3.
Tartsa nyomva a gombot a visszapillantó
tükör alján (használjon egy iratkapcsot vagy
ehhez hasonló eszközt) körülbelül
3 másodpercig. Megjelenik a pillanatnyi mágneses zóna száma.
Az iránytű bekapcsolásához/kikapcsolásához:
–
160
Nyomja meg a gombot a visszapillantó tükör
alatt például egy iratkapoccsal.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
7.
8.
Fűtött szélvédővel rendelkező autók*: Ha
a C karakter látható a kijelzőn, amikor be van
kapcsolva a szélvédőfűtés, akkor hajtsa végre
a kalibrálást a 6. pontnak megfelelően a szélvédőfűtés bekapcsolt állapotában.
Ha szükséges, ismételje meg a fenti eljárást.
Kapcsolódó információk
•
Iránytű* (160. oldal)
Panorámatető*
A panorámatető két üveg szakaszra van osztva.
Az első rész függőlegesen a hátsó szélénél
(szellőztető helyzet) vagy vízszintesen nyitható ki
(nyitott helyzet). A hátsó rész rögzített tetőüveg.
A panorámatető egy perforált szövetből készült
napellenzővel van felszerelve az üvegtető alatt,
hogy extra védelmet nyújtson az olyan tényezők
ellen, mint az erős napsütés.
Mágneses zónák.
4.
Nyomja meg többször egymás után a gombot, amíg a kívánt mágneses zóna (1–15)
meg nem jelenik. Lásd az iránytűhöz tartozó
mágneses zónák térképét.
5.
Várjon, amíg a kijelző vissza nem tér a C
karakter mutatására vagy tartsa nyomva a
gombot a visszapillantó tükör alatt körülbelül
6 másodperce, amíg meg nem jelenik a C
karakter.
6.
Hajtson lassan körbe nem több mint
10 km/h (6 mph) sebességgel, amíg az
iránytű iránya meg nem jelenik a kijelzőn,
jelezve, hogy a kalibrálás befejeződött. Ezután
hajtson további 2 kört a kalibrálás finomhangolásához.
A panorámatető és a függöny a tetőn elhelyezett
kezelőszervvel működtethető. A kezelőszerv akkor
aktív, amikor az autó elektromos rendszere I vagy
II gyújtáshelyzetben van.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 161
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
FIGYELEM
A gyermekeket, egyéb utasokat vagy tárgyakat becsíphetik a panorámatető mozgó alkatrészei.
•
Mindig körültekintően működtesse a
panorámatetőt.
•
Ne hagyja, hogy a gyermekek játszanak a
kezelőszervekkel.
•
Ne feledje mindig kikapcsolni a panorámatető tápellátását a 0 gyújtáshelyzet
kiválasztásával, és vigye magával a távvezérlős kulcsot, amikor elhagyja az autót.
Szélterelő
Kapcsolódó információk
•
•
A panorámatető működtetése* (162. oldal)
Gyújtáshelyzetek (370. oldal)
A panorámatető működtetése*
Az automatikus és manuális működtetés során a
napellenző/tető a maximális helyzetig kinyílik.
A szellőztető helyzetben a tető első részének
hátsó széle megemelkedik.
FIGYELEM
A gyermekeket, egyéb utasokat vagy tárgyakat becsíphetik a panorámatető mozgó alkatrészei.
•
Mindig körültekintően működtesse a
panorámatetőt.
•
Ne hagyja, hogy a gyermekek játszanak a
kezelőszervekkel.
•
Ne feledje mindig kikapcsolni a panorámatető tápellátását a 0 gyújtáshelyzet
kiválasztásával, és vigye magával a távvezérlős kulcsot, amikor elhagyja az autót.
A panorámatető szélterelővel rendelkezik, amely
akkor hajlik fel, amikor a panorámatető nyitott
állásban van.
162
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
2.
Nyissa ki a panorámatetőt - nyomja hátra a
kezelőszervet másodszor a manuális nyitás
állásba. A panorámatető először eléri a komfort helyzetet15. A maximális helyzetbe nyitáshoz - nyomja a kezelőszervet a harmadik
alkalommal hátrafelé.
A panorámatető mozgása megáll, ha elengedi a
kezelőszervet vagy eléri a komfort helyzetet vagy
a teljesen nyitott illetve a csukott helyzetet.
Nyitás, manuális
Nyitás, automatikus
A tető/napellenző bezárásához ismételje meg
fordított sorrendben az előző eljárást - ekkor
nyomja előre/lefelé a kezelőszervet, és tartsa
nyomva, amíg a tető/napellenző el nem éri a csukott helyzetet.
Zárás, manuális
Zárás, automatikus
A panorámatető és a napellenző működtetéséhez
az autó elektromos rendszerének legalább I gyújtáshelyzetben kell lennie.
MEGJEGYZÉS
A manuális nyitáshoz a napellenzőnek teljesen nyitva kell lennie, mielőtt a panorámatető
nyitható lenne. Az eljárás megfordításakor, a
panorámatetőt teljesen be kell zárni a napfénytető bezárása előtt.
2.
A panorámatető két helyzetben nyitható:
•
A komfort helyzetbe nyitáshoz - nyomja
hátrafelé a kezelőszervet egy másodpercre az automatikus nyitás állásba, majd
engedje el.
•
Ezután a teljesen nyitott helyzetig nyitáshoz - nyomja hátrafelé a kezelőszervet
harmadik alkalommal az automatikus nyitás állásba, majd engedje el azt.
A tető/napellenző zárásához ismételje meg az
előző eljárást fordított sorrendben - ekkor nyomja
előre/lefelé a kezelőszervet, majd engedje el azt.
A tető mozgása megáll, amikor az üveg eléri a
komfort helyzetet vagy a teljesen nyitott illetve a
csukott helyzetet. A mozgás akkor is megáll, ha
újra működteti a kezelőszervet.
A tető mozgása nem áll meg, amikor az üveg eléri
a komfort helyzetet a maximálisan nyitott helyzetből történő záráskor.
Manuális működtetés
1.
15
A függöny kinyitásához - nyomja hátra a
kezelőszervet a manuális nyitás helyzetéig. A
napellenző a teljesen nyitott állásba mozog,
ha a gomb be van nyomva.
Automatikus működés
1.
Nyissa ki a napellenzőt a maximális helyzetbe
- nyomja hátrafelé a kezelőszervet az automatikus nyitás állásba, majd engedje el azt.
A komfort helyzet az üvegfedél egy nyitott helyzete, ahol a szélzaj és a rezonancia zaja vezetés közben komfortosan alacsony szinten van.
}}
163
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Gyors nyitás/zárás
A panorámatető és a napellenző egyszerre is
nyitható/csukható:
–
A nyitáshoz - nyomja hátra a kezelőszervet az
automatikus működés állásba kétszer, majd
engedje el azt.
–
A záráshoz - nyomja előre/lefelé a kezelőszervet az automatikus működés állásba kétszer, majd engedje el azt.
A tető mozgása megáll, amikor eléri a komfort
vagy a csukott helyzetet. A mozgás akkor is megáll, ha újra működteti a kezelőszervet.
A tető mozgása nem áll meg, amikor az üveg eléri
a komfort helyzetet a maximálisan nyitott helyzetből történő záráskor. A napellenző mozgása soha
nem áll meg, amikor a tető komfort helyzetben
van.
Szellőztető helyzet
A funkció ki van kapcsolva, amikor az autó megérkezik a gyárból, és be-/kikapcsolható.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a My Car
Zárás gombot.
Válassza a Napellenző automatikus
zárása lehetőséget az aktiválásához/inaktiválásához.
Szellőztető helyzet, függőleges nyitás a hátsó élnél.
Nyissa ki a kezelőszerv felfelé nyomásával.
Csukja be a kezelőszerv előre/lefelé nyomásával.
A szellőztető helyzet kiválasztásakor az első rész
hátsó széle felemelkedik. Ha a napellenző teljesen zárva van a szellőztető helyzet kiválasztásakor
- akkor az automatikusan körülbelül 50 mm-re
kinyílik.
A panorámatető a nyitott helyzetből közvetlenül a
szellőztetés állásba mozgatható kezelőszerv felfelé nyomásával. A mozgás megáll, ha újra
működteti a kezelőszervet.
A napellenző automatikus zárása
Amikor az autó napos/meleg időben parkol,
akkor a napellenző az autó bezárásakor 15 perc
elteltével automatikusan bezáródik. Ez az utastér
164
hőmérsékletének csökkentése érdekében történik és védi az autó kárpitozását a nap fakító hatásától.
Zárás a távvezérlős kulccsal, a központi
záró gombbal vagy az ajtókilincsekkel
távvezérlős kulcs
– Nyomja hosszan a távvezérlős kulcs
zárógombját, amíg a panorámatető és a napellenző elkezd a zárt helyzet felé mozogni.
A mozgás megáll, ha újra megnyomja a távvezérlős kulcs zárógombját vagy amikor a tető/napellenző eléri a zárt helyzetet.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Központi zárógomb
–
Helyezze az ujját az érintésérzékeny mélyedéshez az egyik ajtókilincs külsején, amíg a
panorámatető és a napellenző el nem kezd
mozogni a zárt helyzet felé.
zárás az üvegtető körül kialakult jegesedés miatt
szakad meg.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
A mozgás megáll, ha újra az ajtókilincs mélyedéséhez helyezi az ujját vagy amikor a tető/napellenző eléri a zárt helyzetet.
FIGYELEM
Központi zárógomb.
Amikor az autó elektromos rendszere legalább az
I gyújtáshelyzetben van, akkor a vezetőajtó vagy
utasajtó központi záró gombja* használható a
panorámatető zárásához.
–
Nyomja hosszan a
központi zárógombot,
amíg a panorámatető és a napellenző elkezd
a zárt helyzet felé mozogni.
A mozgás megáll, ha újra megnyomja a központi
záró gombot vagy amikor a tető/napellenző eléri
a zárt helyzetet.
Ajtókilincs
A kulcs nélküli zárás/nyitás* felszereltségű autók
egy érintésérzékeny mélyedéssel rendelkeznek a
külső ajtókilincs külső részén.
Panorámatető* (161. oldal)
Gyújtáshelyzetek (370. oldal)
Távvezérlős kulcs (236. oldal)
Zárás/nyitás belülről (243. oldal)
Zárás/nyitás kívülről (239. oldal)
Ha a távvezérlős kulccsal, a központi záró
gombbal vagy az ajtókilinccsel zárja be a
panorámatetőt, akkor ellenőrizze, hogy senkit
sem fenyeget-e a becsípődés kockázata.
FONTOS
Záráskor ellenőrizze, hogy a panorámatető
megfelelően becsukódott-e.
Becsípődés-védelem
A panorámatető becsípődés-védelemmel van
ellátva, ami akkor aktiválódik, ha az üvegtető vagy
a napellenző a zárás során megakad valamilyen
akadályban. Ha megakad, akkor az üvegtető vagy
a napellenző automatikusan körülbelül 50 mm-re
visszahúzódik a megakadás helyétől számítva
(vagy a teljes szellőztető helyzetbe). A becsípődés-védelem az üvegtető vagy a napellenző nyitásakor is aktív.
A becsípődés-védelem a kezelőszerv folyamatos
előre nyomásával vagy az üvegtető zárásáig történő nyomásával felülbírálható, például amikor a
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 165
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
HomeLink®*16
HomeLink®
A
egy programozható távvezérlő,
amely az autó elektromos rendszerébe van
építve.
Általános leírás
visszapillantó tükörbe van építve. A HomeLink®
panel három programozható gombból és egy
visszajelző lámpából áll a visszapillantó tükör üvegében.
További tájékoztatásért a HomeLink® funkcióval
kapcsolatban, látogasson el a
www.HomeLink.com, www.youtube.com/
HomeLinkGentex weboldalra vagy hívja fel az
ingyenesen hívható 00 8000 466 354 65 telefonszámot (vagy a +49 6838 907 277 fizetős
telefonszámot).
Tartsa meg az eredeti távvezérlőket a jövőbeni
programozáshoz (például, ha autót cserél vagy
másik autóban történő használathoz). Szintén
ajánlott a gombok programozásának törlése, amikor eladja az autót, lásd a "HomeLink® programozása" részt".
Kapcsolódó információk
•
A HomeLink®* programozása (167. oldal)
FIGYELEM
1. gomb
•
Ha a HomeLink® funkciót garázsajtó vagy
kapu vezérlésére használja, akkor ügyeljen arra, hogy senki ne legyen a mozgó
ajtó közelében.
•
A HomeLink programozása közben a
programozás alatt álló garázsajtó vagy a
kapu működésbe léphet. Ezért ügyeljen
arra, hogy senki ne legyen az ajtó vagy
kapu közelében a programozás közben.
•
Az autónak a garázson kívül kell lennie a
garázsajtó programozásakor.
•
Ne használja a HomeLink® funkciót olyan
garázsajtóhoz, amely nem rendelkezik biztonsági leállító és biztonsági visszamozgó
funkcióval.
2. gomb
3. gomb
Visszajelző lámpa
A HomeLink®17 egy programozható távvezérlő
amely legfeljebb három különböző eszköz (például garázskapunyitó, riasztórendszer, külső és
belső világítás stb.) távvezérlésére képes és így
helyettesítheti azok távirányítóit. A HomeLink® a
16
17
166
Bizonyos piacokra vonatkozik.
A HomeLink és a HomeLink ház szimbólum a Gentex Corporation bejegyzett védjegye.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A HomeLink®*19 programozása
HomeLink®
A
2.
programozási utasításai
A HomeLink® programozása
1.
19
20
meg20
3.
HomeLink®
Nyomja meg, és tartsa nyomva a
funkcióhoz programozandó eredeti távvezérlő
gombját, és tartsa a szemét a visszajelző lámpát. Ne engedje el a gombot, amíg a visszajelző lámpa másodpercenként egyszeri sárga
villogásról másodpercenként 10-szeri zöld
villogásra vagy folyamatos zöld világításra
nem vált. A távvezérlő gombja elengedhető,
amint a lámpa zölden villog vagy világít.
Megjegyzés: Bizonyos vevők esetében a 3.
programozási lépést fel kell cserélni az utasítások 4. lépésével.
HomeLink®
Nyomja
a
gombját, amelyet programozni szeretne. A HomeLink®
visszajelző lámpájának20 másodpercenként
egyszer sárgán kell villognia. Nem szükséges
nyomva tartani a gombot.
5.
Megjegyzés: Bizonyos távvezérlők 15-20
cm távolságból jobban képesek a
HomeLink® programozására. Ez jusson
eszébe, ha problémákba ütközik a programozás során.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos járművekben a gyújtás "tartozék
helyzetbe" kell kapcsolni a HomeLink® programozása vagy használata előtt. A gyorsabb
programozás és a rádiójelek jobb átvitele
érdekében tanácsos új elemeket szerelni a
távvezérlőbe, amelyet a HomeLink® funkcióval
ki szeretne váltani. A HomeLink® gombokat
vissza kell állítani a programozás előtt. Lásd
az alábbi "A HomeLink® gombok visszaállítása" részt. A visszaállítást követően a
HomeLink® "betanítás üzemmódban" van és
készen áll a programozásra.
Irányítsa a távvezérlőt a programozandó
HomeLink® gomb felé, és tartsa azt 2-8 cm
távolságra a gombtól. Ne takarja el a
HomeLink® visszajelző lámpáját.
4.
Nyomja meg, és engedje el a gombot az eredeti távvezérlőn minden második másodpercben, amíg a visszajelző lámpa másodpercenként egyszeri sárga villogásról másodpercenként 10-szeri zöld villogásra vagy folyamatos
zöld világításra nem vált.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
A gombok és a visszajelző lámpa elhelyezkedésével kapcsolatban, lásd a "HomeLink®*" részt.
Nyomja meg a programozott HomeLink®
gombot, és ellenőrizze a visszajelző lámpát.
> Folyamatos zöld fény: Ha a visszajelző
lámpa folyamatosan zölden világít, akkor a
programozás befejeződött. A garázsajtónak, kapunak vagy hasonló eszköznek
működnie kell a programozott gomb megnyomásakor.
Másodpercenként 10-szer zölden villog: Nyomja meg a programozandó gombot, tartsa nyomva 2 másodpercig,
majd engedje el azt. Ismételje meg a
megnyomás/nyomva tartás/elengedés
sorozatot még egyszer vagy akár harmadszor is a vevő modelljétől függően. A
programozásnak most már végbe kellett
mennie és a garázsajtónak, kapunak vagy
hasonló eszköznek működnie kell a programozott gomb megnyomásakor.
Ha a vevő még mindig nem aktiválódik: Folytassa a programozás 6-8. lépésével annak befejezéséhez.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 167
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Működés
Amikor a HomeLink® teljesen programozva van,
akkor használható a különálló eredeti távvezérlők
helyett.
6.
7.
8.
21
168
Keresse meg a garázsajtó vagy hasonló
vevőjének programozás gombját21. Ez normális esetben a vevő antennakonzoljának közelében helyezkedik el.
Nyomja meg a programozott gombot. A garázsajtó, kapu, riasztó rendszer vagy hasonló aktiválódik (néhány másodpercet vehet igénybe). A
visszajelző lámpa világít vagy villog, amikor megnyomja a gombot. Természetesen az eredeti távvezérlők továbbra is használhatók a HomeLink®
rendszerrel párhuzamosan, ha szükséges.
MEGJEGYZÉS
Nyomja meg, majd engedje el a vevő betanítás gombját. A 8. lépést a gomb megnyomását követően 30 másodpercen belül végre
kell hajtani.
Miután kikapcsolta a gyújtást, a HomeLink®
30 percig működik a vezetőajtó kinyitását
követően.
Nyomja meg a programozandó gombot,
tartsa nyomva 2 másodpercig, majd
engedje el azt. Ismételje meg a megnyomás/nyomva tartás/elengedés sorozatot
még egyszer vagy akár harmadszor is a vevő
modelljétől függően. A programozásnak
most már végbe kellett mennie és a garázsajtónak, kapunak vagy hasonló eszköznek
működnie kell a programozott gomb megnyomásakor.
Programozási problémák esetén keresse fel
HomeLink® www.HomeLink.com,
www.youtube.com/HomeLinkGentex weboldalát
vagy hívja az ingyenesen hívható
00 8000 466 354 65 telefonszámot (vagy a
fizetős +49 6838 907 277 telefonszámot).
A gomb jelölése és színe gyártónként változó.
A HomeLink® gombok visszaállítása
Csak egyszerre állítható vissza az összes
HomeLink® gomb, az egyes gombok különállóan
nem. Azonban az egyedi gombok újra programoz-
hatók, lásd az "Egyedi gombok programozása"
részt.
1.
Nyomja meg a HomeLink® 1. és 3. gombját,
és tartsa nyomva, amíg a visszajelző lámpa
zölden kezd villogni (körülbelül 10 másodperc).
2.
Engedje el a gombokat.
> A HomeLink® most "betanítási módban"
van és készen áll a programozásra, lásd a
korábbi "A HomeLink® programozása"
részt.
Egyedi gombok programozása
Egy egyedi HomeLink® gomb programozásához,
járjon el az alábbiak szerint:
1.
Nyomja meg a kívánt gombot és ne engedje
el.
2.
Körülbelül 20 másodperc elteltével, amikor a
HomeLink® visszajelző lámpája sárgán villogni kezd, kezdje a korábbi "A HomeLink®
programozása" rész 1. lépésével.
Megjegyzés: Ha a programozandó gombot
nem programozza új egységhez, akkor viszszatér az előzőleg mentett programozáshoz.
További tájékoztatásért, vagy ha véleményt szeretne mondani a HomeLink® funkcióval kapcsolatban, látogasson el a www.HomeLink.comvagy
www.youtube.com/HomeLinkGentex weboldalra
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
vagy hívja fel az ingyenesen hívható
00 8000 466 354 65 telefonszámot (vagy a
+49 6838 907 277 fizetős telefonszámot).
Kapcsolódó információk
•
HomeLink®* (166. oldal)
Fedélzeti számítógép
•
Az autó fedélzeti számítógépe vezetés közben
rögzíti és kiszámítja az olyan értékeket, mint például a távolság, üzemanyag-fogyasztás és átlagsebesség.
Két napi kilométer-számláló van, a TM és a TA.
Az üzemanyag-hatékony vezetés elősegítése
érdekében rögzítésre kerülnek a pillanatnyi és az
átlagos üzemanyag-fogyasztási adatok. A napi
kilométer-számláló információi megjeleníthetők a
központi kijelzőn.
Az alábbi információk kerülnek rögzítésre vezetés
közben:
Turista - alternatív sebességmérő
Napi kilométer-számláló
A TM manuálisan nullázható, a TA pedig automatikusan nullázódik, ha az autót legalább négy
óráig nem használja.
•
•
•
•
Megtett távolság
Vezetési idő
Átlagsebesség
Átlagos üzemanyag-fogyasztás.
Az értékek a napi kilométer-számláló utolsó viszszaállításától kerülnek kiszámításra.
Kilométer-számláló
A kilométer-számláló rögzíti az autó teljes futásteljesítményét. Ez az érték nem állítható vissza
nullára.
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás
A fedélzeti számítógép az alábbi számlálókat foglalja magában:
•
•
•
•
•
Napi kilométer-számláló
Kilométer-számláló
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás
Távolság a tartály kiürüléséig
Távolság az akkumulátor lemerüléséig
Ez a műszer mutatja az autó pillanatnyi üzemanyag-fogyasztását. Az érték hozzávetőlegesen
másodpercenként frissül.
Távolság a tartály kiürüléséig
A napi kilométer-számláló kiszámítja a tartályban
lévő üzemanyaggal megtehető távolságot.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 169
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
A számítás az utolsó megtett 30 km üzemanyagfogyasztásán és a megmaradt felhasználható
üzemanyag-mennyiségen alapszik.
Nincs garantáltan megtehető távolság, amikor a
"----". érték jelenik meg. Ebben az esetben tankoljon a lehető leghamarabb.
MEGJEGYZÉS
Futásteljesítmény elektromos üzemben
A leghosszabb lehetséges távolság megtételéhez
elektromos üzemmódban, a járművezetőnek gondolnia kell az energiatakarékosságra. Minél több
fogyasztót használ (sztereo, az ablakok/tükrök/
ülések elektromos fűtése, nagyon hideg levegő a
klímaszabályozó rendszerből stb.), annál rövidebb
a lehetséges megtehető távolság.
Az érték kissé eltérhet, ha megváltozik a vezetési stílus.
MEGJEGYZÉS
Az utastér nagy áramfelvételén kívül, a hirtelen gyorsítás és fékezés, a magas sebesség, a
nehéz terhek és az emelkedők is csökkentik a
lehetséges megtehető távolságot.
Gazdaságosabb vezetési stílussal hosszabb távolság tehető meg.
Távolság az akkumulátor lemerüléséig
Azt a hozzávetőleges távolságot jeleníti meg,
amelyet a hibrid akkumulátorban maradt energiával meg lehet tenni. Nincs garantáltan megtehető
távolság, amikor a "----". érték jelenik meg.
A számítás normálisan terhelt jármű átlagos
fogyasztásán alapszik normál vezetés közben és
figyelembe veszi, hogy be vagy ki van-e kapcsolva
a légkondicionáló (AC).
MEGJEGYZÉS
Az érték kissé eltérhet, ha megváltozik a vezetési stílus.
Gazdaságosabb vezetési stílussal hosszabb távolság tehető meg.
170
Turista - alternatív sebességmérő
Az alternatív digitális sebességmérő megkönnyíti
a vezetést az olyan országokban, ahol a sebességkorlátozások más mértékegységben vannak
megadva, mint az autó műszerfalán.
A digitális sebesség ezután az ellentétes mértékegységben jelenik meg, mint az analóg sebességmérőn. Ha az analóg sebességmérő mph
egységben van skálázva, akkor a digitális sebességmérő km/h egységben mutat és fordítva.
Kapcsolódó információk
•
Út adatok megjelenítése a járművezetői kijelzőn (171. oldal)
•
Útstatisztikák megjelenítése a központi kijelzőn. (172. oldal)
•
Az elektromos működés hatótávolsága városi
környezetben (404. oldal)
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Út adatok megjelenítése a
járművezetői kijelzőn
1.
A fedélzeti számítógép rögzített és számított adatai megjeleníthetők a járművezetői kijelzőn.
Az értékek egy fedélzeti számítógép alkalmazásban kerülnek mentésre. Az alkalmazás menüjében beállíthatja, hogy milyen információk jelenjenek meg a járművezetői kijelzőn.
Alkalmazás menü
Bal/jobb
Fel/le
Megerősítés
23
A kijelző megjelenése a műszerváltozattól függően változó.
A napi kilométer-számláló nullázása
(Az alkalmazás menü megnyitása nem lehetséges, miközben nem nyugtázott üzenet van
a járművezetői kijelzőn. Az üzenetet nyugtázni
kell, mielőtt megnyitható lenne az alkalmazás
menü.)
2.
3.
Az alkalmazás menüjét23 a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével nyithatja meg és kezelheti.
Nyissa meg az alkalmazás menüt a járművezetői kijelzőn az (1) gomb megnyomásával.
Navigáljon balra vagy jobbra a fedélzeti számítógép alkalmazáshoz a (2) használatával.
> A felső négy menüsor a TM napi kilométer-számláló mért értékeit mutatja. A
következő négy menüsor a TA napi kilométer-számláló mért értékeit mutatja. Görgessen fel vagy le a listában a (3) használatával.
Görgessen le a lehetőségek gombjaihoz
annak kiválasztásához, hogy milyen információk jelenjenek meg a kijelzőn:
•
•
•
•
•
•
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás
Távolság a tartály kiürüléséig
Kilométer-számláló
Megtett út a TM, TA számlálóra vonatkozóan vagy nem jelenik meg megtett út
Turista (alternatív sebességmérő).
Távolság az akkumulátor lemerüléséig
Válassza ki vagy szüntesse meg egy lehetőség kiválasztását a O gombbal (4). A módosítás azonnal megtörténik.
A TM napi kilométer-számlálót a bal oldali bajuszkapcsoló RESET gombjának hosszú megnyomásával nullázhatja.
A TA napi kilométer-számláló automatikusan nullázódik. A számláló akkor nullázódik, ha az autót
négy óráig vagy ennél hosszabb ideig nem használják.
Mértékegységváltás
Módosítsa a megtett út, sebesség stb. mértékegységeit a központi kijelzőn az alábbiak szerint:
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a Rendszer
gombot.
Egységek
}}
171
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
3.
A Egységek alatt válassza ki a kívánt mértékegységszabványt: Metrikus, Angolszász
vagy USA.
MEGJEGYZÉS
A fedélzeti számítógépen kívül, ezek az egységek a Volvo navigációs rendszerében* is megváltoznak.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Fedélzeti számítógép (169. oldal)
Útstatisztikák megjelenítése a központi kijelzőn. (172. oldal)
Az alkalmazás menü használata a járművezetői kijelzőn (108. oldal)
Útstatisztikák megjelenítése a
központi kijelzőn.
A fedélzeti számítógép útstatisztikái grafikusan
megjelennek a központi kijelzőn és áttekintést
nyújtanak, ami segít az üzemanyag-gazdaságosabb vezetésben.
Nyissa meg a Vezetési
összefoglaló alkalmazást az
alkalmazás nézetben, hogy
megtekintse az útstatisztikákat.
Az ábra egyes sávjai 1, 10 vagy
100 kilométert illetve mérföldet
jelentenek. A sávok jobbról kerülnek feltöltésre
vezetés közben. A jobb oldali szélső sáv mutatja
az értéket a pillanatnyi távolságra vonatkozóan.
Az átlagos üzemanyag-fogyasztás és a teljes
vezetési idő az útstatisztikák legutolsó visszaállítása óta számítva.
Az üzemanyag- és elektromos fogyasztás különálló grafikonokon tekinthető meg. Az elektromos
fogyasztás "nettó" fogyasztást jelent, azaz az
elfogyasztott energia és a fékezés során visszanyert energia különbségét.
24
172
Utazási statisztikák a fedélzeti számítógépből24.
Az útstatisztikák beállításai
Nyomja meg a Preferenciák lehetőséget
•
a grafikon beosztásának módosításához.
Válassza ki az 1, 10 vagy 100 km/mi felbontást a sávhoz.
•
az adatok visszaállításához minden út után.
Akkor kerül végrehajtásra, amikor az autó
több mint 4 órán keresztül áll.
•
az aktuális út adatainak visszaállításához.
Az útstatisztikák, a számított átlagos fogyasztás
és a teljes vezetési idő visszaállítása mindig együtt történik.
Az ábra vázlatos, az elrendezés a kiválasztott mértékegységtől vagy a szoftverváltozattól függően változó lehet.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Mértékegységváltás
Beállítások nézet
Módosítsa a megtett út, üzemanyag-fogyasztás
stb. mértékegységeit a központi kijelzőn az alábbiak szerint:
Az autó sok funkciójának beállítása kezelhető a
központi kijelző beállítás nézetében.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a Rendszer
gombot.
3.
A Egységek alatt válassza ki a kívánt mértékegységszabványt: Metrikus, Angolszász
vagy USA.
A beállítás nézet megnyitása/bezárása
és navigálása
Egységek
Alkategória a beállítások nézetben különböző típusú
beállításokkal (itt egy többszörös választó gomb és
választógombok).
Kapcsolódó információk
•
•
Beállítások módosítása
Fedélzeti számítógép (169. oldal)
Út adatok megjelenítése a járművezetői kijelzőn (171. oldal)
Felső nézet Beállítások gombbal.
1.
Húzza le a fület a központi kijelző tetején a
felső nézet megnyitásához.
2.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
beállítások nézet megnyitásához.
3.
Nyomja meg az egyik megjelenő kategóriát,
és navigáljon az alkategóriák és beállítások
között az újbóli megnyomásával.
4.
Nyomja meg a Vissza lehetőséget, hogy
visszalépjen a beállítások nézetben.
Nyomja meg a Lezárás lehetőséget a beállítások nézet bezárásához.
1.
Nyomja meg a kategóriákat és alkategóriákat, hogy a kívánt beállításhoz jusson.
2.
Egy vagy több beállítás módosítása. A különböző típusú beállítások eltérő módon módosíthatók (lásd az alábbi táblázatot az egyes
típusok leírásához).
> A módosítások azonnal mentésre kerülnek.
}}
173
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Beállítások típusai
Számos különböző beállítástípus létezik:
Beállítás
típusa
Leírás
Kiváltó
funkció
Elindít egy alkalmazást vagy egy
különálló, további beállításokat
tartalmazó nézetet egy szöveg
megnyomásán keresztül, például
egy Bluetooth eszköz csatlakoztatásához.
Választógomb
Több lehetőség közül kiválaszt
egy beállítást a kívánt választógomb megnyomásával, például
rendszernyelv kiválasztása.
Többszörös
választó
gomb
Kiválaszt egy szintet valamihez a
gomb kívánt részének megnyomásával, például a City Safety
érzékenységi szintjének beállítása.
Jelölőnégyzet
Aktivál/inaktivál egy funkciót a
négyzet megnyomásával a kiválasztáshoz/a választás megszüntetéséhez, például az ülésfűtés
automatikus bekapcsolásának
kiválasztása.
Beállítás
típusa
Leírás
Csúszka
Kiválasztja valamiinek a szintjét
egy tartományon belül a csúszka
megnyomásával és húzásával,
például a hangerő kiválasztása.
Információk megjelenítése
Nincs tényleges beállítás. Információkat mutat valamiről, például
az autó azonosító száma.
Kapcsolódó információk
•
•
A központi kijelző áttekintése (33. oldal)
Kategóriák a beállítások nézetben
(174. oldal)
Kategóriák a beállítások nézetben
A beállítások nézet számos fő kategóriát és alkategóriát tartalmaz, ahol az autó számos funkciójának beállítása és információi találhatók.
A beállítások nézet 7 fő kategóriát tartalmaz: My
Car, Hang, Navigáció, Média, Kommunikáció,
Klíma és Rendszer.
Másfelől, az egyes kategóriák számos alkategóriát és beállítási lehetőséget tartalmaznak. Az
alábbi táblázatok az alkategóriák első szintjét
mutatják. A funkciók vagy területek beállítási
lehetőségei a kezelési útmutató vonatkozó
részeiben kerülnek részletesen leírásra. A rendszerbeállítások nem a kapcsolódó részben vannak leírva, lásd a "Rendszerbeállítások módosítása a beállítások nézetben" részt.
My Car
Alkategóriák
Kijelzők
IntelliSafe
Parkoló automatika
Vezetési mód/Egyedi vezetési mód*
Lámpák
Tükrök
Zárás és zárkioldás visszajelzése
174
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Alkategóriák
Elektromos rögzítőfék
Ülések
Ablaktörlő
Felfüggesztés
Audio
Alkategóriák
Hangzási élmény *
Hangszín
Bal-jobb hangeloszlás
A rendszer hangereje
Navigáció
MEDIA
Alkategóriák
Alkategóriák
AM/FM rádió
Idő és Dátum
DAB
Nyelv
Gracenote®
Billentyűzetkiosztások
Videó
Hangvezérlés
Alkategóriák
Tárhely
Telefon
Szoftverfrissítések
Szöveges üzenetek
Gyári visszaállítás
Bluetooth
Szolgáltatások
Wi-Fi
Kapcsolódó információk
Autó Wi-Fi hotspot
Autómodemes Internet
Térkép
Volvo On Call
Útvonal
Volvo-szolgáltatóhálózatok
Útmutatás
Egységek
Kommunikáció
Alkategóriák
Forgalom
Rendszer
•
•
Beállítások nézet (173. oldal)
Rendszerbeállítások módosítása a beállítások
nézetben (176. oldal)
Klímavezérlés
A Klíma fő kategória nem rendelkezik alkategóriákkal.
Rendszer
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 175
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Rendszerbeállítások módosítása a
beállítások nézetben
2.
Nyomja meg a Rendszer
Egységek gombot.
A Rendszer kategória a beállítások nézetben
általános beállításokat és információkat tartalmaz
az autó rendszereihez, mint amilyenek a nyelv és
a mértékegységek.
3.
Válassza ki az alábbi mértékegységszabványok valamelyikét:
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Rendszer
3.
Válasszon ki egy rendszernyelvet A hangvezérlést támogató nyelvek egy hangvezérlés
szimbólummal rendelkeznek.
> A járművezetői kijelző, központi kijelző és
a szélvédőre vetített kijelző nyelve megváltozott.
Nyelv gombot.
fok.
• USA - mérföld, gallon és Fahrenheit-fok.
> A járművezetői kijelző, központi kijelző és
a szélvédőre vetített kijelző mértékegységei megváltoztak.
A gumiabroncsnyomás mértékegységének
módosítása
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Rendszer
Guminyomás gombot.
3.
Válasszon ki egy gumiabroncsnyomás mértékegységet.
> A gumiabroncsnyomás mértékegysége
megváltozott a Autó állapota alkalmazásban a központi kijelzőn.
Rendszermértékegységek módosítása
Hossz és mennyiségi egységek módosítása
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
25
176
Vehicle Identification Number.
2.
• Metrikus - kilométer, liter és Celsius-fok.
• Angolszász - mérföld, gallon és Celsius-
A Idő és Dátum, Billentyűzetkiosztások,
Hangvezérlés, Szoftverfrissítések, Gyári
visszaállítás, és Szolgáltatások alatti rendszerbeállítások leírása a kezelési útmutató kapcsolódó részében található.
A rendszernyelv módosítása
Egységek
Egységek
Lásd tárhely információk
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
Nyomja meg a Rendszer Tárhely gombot.
> Az autó merevlemezének tárhely információi jelennek meg, beleértve a teljes kapacitást, a rendelkezésre álló kapacitást és
azt, hogy mennyi helyet használnak a telepített alkalmazások.
A járműazonosító szám megtekintése
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Rendszer Alvázszám
gombot.
> A járműazonosító szám (VIN25) jelenik
meg.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Kategóriák a beállítások nézetben
(174. oldal)
Óra (102. oldal)
A billentyűzet használata a központi kijelzőn
(50. oldal)
•
•
•
A hangfelismerés beállításai (119. oldal)
•
Szervizelés és javítás előjegyzése
(507. oldal)
Rendszerfrissítések (510. oldal)
Beállítások visszaállítása a beállítások nézetben (177. oldal)
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Beállítások visszaállítása a
beállítások nézetben
Alkalmazások beállításainak
módosítása
Lehetőség van az összes módosított beállítás
alapértelmezett értékeinek visszaállítására a beállítások nézetben.
Az autó összes alkalmazása az alkalmazás nézetben van felsorolva. Az autó beépített funkcióival
kapcsolatos alkalmazások beállításai a központi
kijelző felső nézetében módosíthatók.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Rendszer
visszaállítás gombot.
3.
Nyomja meg a OK lehetőséget a visszaállítás
jóváhagyásához.
Gyári
Kapcsolódó információk
•
Rendszerbeállítások módosítása a beállítások
nézetben (176. oldal)
•
A felhasználói adatok visszaállítása tulajdonosváltás esetén (178. oldal)
Beépített funkciók alkalmazásai - alap
alkalmazások
Az autóba kezdettől telepített alkalmazások,
például FM rádió és USB, a Sensus és az autó
beépített funkcióinak részei. Ezeknek az alkalmazásoknak a beállításai közvetlenül a központi
kijelző felső nézetéből módosíthatók.
Az alap alkalmazások beállításainak
módosítása
1. Érintse meg az alkalmazást, például FM
rádió.
2.
Húzza le a felső nézetet.
3.
Nyomja meg a FM rádió beállításai gombot.
4.
Módosítsa igény szerint a beállításokat, majd
hagyja jóvá a választásokat.
5.
Nyomja meg a fizikai gombot vagy a felső
nézeten kívüli területet az alkalmazás nézetből történő kilépéshez. Lehetőség van a felső
nézet felhúzására vagy a felső nézet alsó
részén található fül megérintésére is.
nem mindegyik. A beállítások módosításával kapcsolatos további tájékoztatást a "Kategóriák a
beállítások nézetben" rész tartalmaz.
Harmadik fél alkalmazásai
A harmadik féltől származó alkalmazások nincsenek kezdettől az autó rendszerében, hanem
letölthetők, ilyen például a Volvo-azonosító. Itt a
beállítások mindig az alkalmazáson belül végezhetők el és nem a felső nézetben.
Kapcsolódó információk
•
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(40. oldal)
•
•
Beállítások nézet (173. oldal)
•
Kategóriák a beállítások nézetben
(174. oldal)
Alkalmazások letöltése, frissítése és eltávolítása (463. oldal)
Az autó alapvető alkalmazásainak legtöbbe rendelkezik ezzel a külső beállítási lehetőséggel, de
177
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A felhasználói adatok visszaállítása
tulajdonosváltás esetén
Tulajdonosváltás esetén vissza kell állítani a felhasználói adatok és a rendszerbeállítások gyári
értékeit.
Az autóban különböző szintekre állíthatók vissza a
beállítások. Tulajdonosváltás esetén állítsa vissza
az összes felhasználói adatot és rendszerbeállítást az eredeti gyári beállításokra. Tulajdonosváltás esetén a Volvo On Call* szolgáltatás tulajdonosváltása is fontos.
Kapcsolódó információk
178
•
Beállítások visszaállítása a beállítások nézetben (177. oldal)
•
Volvo ID (23. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KLÍMAVEZÉRLÉS
KLÍMAVEZÉRLÉS
Klímavezérlés
Az autó elektronikus klímavezérléssel rendelkezik. A klímavezérlő rendszer hűti vagy fűti valamint szárítja az utastér levegőjét.
4-zónás légkondicionáló
Klímazónák 4-zónás légkondicionáló esetén.
4-zónás légkondicionáló esetén az utastér
hőmérséklete külön állítható be az első és a
hátsó üléseknél a bal és jobb oldalon.
Az összes klímavezérlő funkció a központi kijelzőn
és a középkonzol fizikai gombjaival szabályozható.
A hátsó ülés funkciói az alagútkonzol hátulján
található klímapanelen is szabályozhatók.
Kapcsolódó információk
•
•
•
180
Klímavezérlés - érzékelők (180. oldal)
Érzékelt hőmérséklet (181. oldal)
Levegőminőség (181. oldal)
•
•
•
•
Klímakezelőszervek (183. oldal)
Klímavezérlés - érzékelők
Levegőelosztás (194. oldal)
A klímavezérlő rendszer számos érzékelőt használ a klíma szabályozásának segítéséhez az autóban.
Állóklíma (203. oldal)
A klímaszabályozás hangvezérlése
(120. oldal)
Az érzékelő elhelyezkedése
Nedvességérzékelő - a belső visszapillantó
tükör házában.
Külső hőmérséklet-érzékelő - a jobb oldali
külső tükörben.
Az utastér hőmérsékletérzékelője - a fizikai
gombokkal a középkonzolon.
Napérzékelő - a műszerfal felső részén.
MEGJEGYZÉS
Ne takarja le vagy gátolja az érzékelőket
ruhákkal vagy egyéb tárgyakkal.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Az Interior Air Quality System* esetén egy levegőminőség érzékelő is van a klímaszabályozó
rendszer levegőbeszívó részébe építve.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Klímavezérlés (180. oldal)
Érzékelt hőmérséklet (181. oldal)
Interior Air Quality System* (183. oldal)
Érzékelt hőmérséklet
Levegőminőség
A klímavezérlő rendszer az érzékelt hőmérséklet
alapján szabályozza az utastér klímáját és nem a
tényleges hőmérséklet alapján.
Az utastérhez kiválasztott anyagok és a levegőtisztító rendszer biztosítja az utastér levegőjének
magas minőségét.
Az utastér beállított hőmérséklete folyamatosan
megfelel a fizikai észlelésnek az olyan tényezőket
figyelembe véve, mint a külső hőmérséklet, az
autó környezetében lévő levegő áramlási sebessége, nedvességtartalma és a napsugárzás stb.
az autóban és a környezetében.
Anyagok az utastérben
A rendszer egy napérzékelőt tartalmaz, amely
észleli, hogy melyik irányból süti a nap az utasteret. Ez azt jelenti, hogy a jobb és bal oldali szellőzőkből áramló levegő hőmérséklete annak ellenére eltérő lehet, hogy mindkét oldalon ugyanazt a
hőmérsékletet állította be.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Az utastér belseje úgy van kialakítva, hogy a kellemes és kényelmes legyen, még az allergiától
vagy asztmától szenvedő személyek számára is.
Tesztelt anyagok kerültek kifejlesztésre az utastér
pormennyiségének minimálisra csökkentéséhez
és, hogy hozzájáruljanak az utastér könnyebb tisztán tarthatóságához.
A szőnyegek az utastérben és a csomagtérben is
könnyen kivehetők és tisztíthatók.
Használja a Volvo által ajánlott autóápolási termékeket a belső tisztításához.
Klímavezérlés (180. oldal)
Levegőtisztító rendszer
Klímavezérlés - érzékelők (180. oldal)
Az utastér szűrőjén kívül a Clean Zone Interior
Package* módosításai és a Interior Air Quality
System* levegőminőség rendszer is segít fenntartani az utastér maga levegőminőségét.
A hőmérséklet szabályozása (187. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Klímavezérlés (180. oldal)
Utastérszűrő (182. oldal)
Clean Zone Interior Package* (182. oldal)
Interior Air Quality System* (183. oldal)
A belső tisztítása (551. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 181
KLÍMAVEZÉRLÉS
Utastérszűrő
Clean Zone Interior Package*
A szűrő megszűri az utastérbe áramló összes
levegőt.
A Clean Zone Interior Package (CZIP) olyan
módosítások összességéből áll, amelyek még
tisztábban tartják az utasteret az allergiát és asztmát okozó anyagoktól.
Az utastérszűrő cseréje
A szűrőt rendszeres időközönként ki kell cserélni.
Tartsa be a Volvo szervizprogramban előírt csereidőközöket. Ha az autót súlyosan szennyezett környezetben használja, akkor szükség lehet a szűrő
gyakoribb cseréjére.
•
Fejlett ventilátor funkció, ami azt jelenti, hogy
a ventilátor beindul, amikor kinyitják az autó
ajtóját a távvezérlős kulccsal. A ventilátor friss
levegővel tölti meg az utasteret. A funkció
akkor kapcsol be, amikor szükséges és egy
idő elteltével vagy az utastér ajtóinak kinyitásakor kapcsol ki automatikusan. A ventilátor
működési ideje az autó 4 éves koráig fokozatosan csökken a kisebb szükségesség miatt.
•
A teljesen automatikus levegőminőség rendszer Interior Air Quality System (IAQS).
Többféle típusú utastérszűrő létezik. Ügyeljen
arra, hogy a megfelelő szűrőt szerelje be.
•
•
•
•
Levegőminőség (181. oldal)
•
•
•
Levegőminőség (181. oldal)
Utastérszűrő (182. oldal)
Interior Air Quality System* (183. oldal)
Az alábbiakat tartalmazza:
MEGJEGYZÉS
Kapcsolódó információk
Kapcsolódó információk
Clean Zone Interior Package* (182. oldal)
Interior Air Quality System* (183. oldal)
Volvo szervizprogram (506. oldal)
MEGJEGYZÉS
A CZIP norma fenntartásához a CZIP felszereltségű autókban, az IAQS szűrőt 15 000
kilométerenként vagy évente egyszer cserélni
kell, amelyik először bekövetkezik. Azonban,
legfeljebb 75 000 km 5 év alatt.
A CZIP nélküli autókban vagy, ha az ügyfél
nem akarja követni a CZIP normákat, az IAQS
szűrőt a normál szerviz során kell kicserélni.
182
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Interior Air Quality System*
MEGJEGYZÉS
A levegőminőség-érzékelő mindig be van
kapcsolva az utastér legjobb levegőminőségének biztosítása érdekében.
Hideg időben, a párásodás megelőzése érdekében, a visszakeringetés korlátozott.
Párásodás esetén a szélvédő, oldalablakok és
hátsó ablak páramentesítő funkcióját kell
használni.
A klímavezérlő rendszer funkcióit a központi kijelzőről, a középkonzol fizikai gombjaival és az alagútkonzol hátsó klímapaneljével lehet szabályozni.
A CZIP norma fenntartásához a CZIP felszereltségű autókban, az IAQS szűrőt 15 000
kilométerenként vagy évente egyszer cserélni
kell, amelyik először bekövetkezik. Azonban,
legfeljebb 75 000 km 5 év alatt.
Az IAQS a Clean Zone Interior Package (CZIP)
része és megtisztítja az utastér levegőjét az olyan
szennyeződésektől, mint a részecskék, szénhidrogének, nitrogén-oxidok és talajszinti ózon.
Ha a levegőminőség érzékelő azt észleli, hogy a
külső levegő szennyezett, akkor a levegőbeszívás
leáll, és bekapcsol a visszakeringtetés.
Klímakezelőszervek
MEGJEGYZÉS
Az Interior Air Quality System IAQS egy teljesen
automatikus rendszer, amely kiválasztja a gázokat és részecskéket a szagok és szennyeződések szintjének csökkentéséhez az utastérben.
A klímakezelőszervek áttekintése
A CZIP nélküli autókban vagy, ha az ügyfél
nem akarja követni a CZIP normákat, az IAQS
szűrőt a normál szerviz során kell kicserélni.
A levegőminőség-érzékelő
bekapcsolása/kikapcsolása
Lehetőség van annak beállítására, hogy a levegőminőség-érzékelő bekapcsoljon/kikapcsoljon-e.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn.
3.
Válassza a Levegőminőség-érzékelő lehetőséget a levegőminőség-érzékelő aktiválásához/inaktiválásához.
Páramentesítő gombok a középkonzolon.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Levegőminőség (181. oldal)
Utastérszűrő (182. oldal)
Clean Zone Interior Package* (182. oldal)
A levegő-visszakeringtetés bekapcsolása/
kikapcsolása (194. oldal)
Klímakezelőszervek az alagútkonzol hátulján.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímavezérlés (180. oldal)
•
Klímakezelőszervek az alagútkonzol hátulján
(185. oldal)
•
Az ablakok és tükrök páramentesítésének
bekapcsolása/kikapcsolása (191. oldal)
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(184. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 183
KLÍMAVEZÉRLÉS
Klímakezelőszervek a központi
kijelzőn
Az összes klímafunkció szabályozható a klíma
sorból és a központi kijelző klíma nézetében.
Klíma sor
A legáltalánosabb klímafunkciók szabályozhatók a
klíma sorból.
a Fő klíma, Hátsó klíma és Parkolási klíma
fülekre oszlik. A fülek között balra/jobbra pöccintve vagy a vonatkozó címsort megnyomva válthat.
Fő klíma
A klíma sor funkcióin felül egyéb fő klíma funkciók is vezérelhetők a Fő klíma fülön.
Légkeverés - A levegő-visszakeringtetés
kezelőszervei.
A levegőelosztás kezelőszervei.
Ventilátor-kezelőszerv az első üléshez.
AUTO - A klíma automatikus szabályozása.
Hőmérséklet-kezelőszervek a vezető és utas
oldalhoz.
A fűthető* és szellőztethető* vezető és utasülés valamint a kormánykerékfűtés* kezelőszervei.
Gomb a klíma nézet eléréséhez. A gomb grafikája mutatja az aktív klímabeállításokat.
Klíma nézet
A klíma sor középső gombjának egyszeri megérintésével a klíma nézethez juthat. A klíma nézet
184
Max, Elektromos, Hátsó - Kezelőszervek az
ablakok és külső tükrök páramentesítéséhez.
Légkondi - A légkondicionáló kezelőszervei.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Hátsó klímavezérlés
A hátsó ülés összes klímafunkciója szabályozható
a Hátsó klíma fülön.
Állóklíma
Az autó állófűtés-vezérlése a Parkolási klíma
fülön szabályozható.
Kapcsolódó információk
•
•
Ventilátor-kezelőszerv a hátsó üléshez,
második üléssor.
Kezelőszervek a hátsó ülésventilátorhoz és
légkondicionálóhoz, harmadik üléssor.
Hőmérséklet-kezelőszerv a hátsó üléshez.
A hátsó ülés klímafunkciói vezérelhetők az alagútkonzol hátulján található klímapanelről.
Klímakezelőszervek (183. oldal)
Az ablakok és tükrök páramentesítésének
bekapcsolása/kikapcsolása (191. oldal)
•
A légkondicionáló bekapcsolása/kikapcsolása (186. oldal)
•
A levegő-visszakeringtetés bekapcsolása/
kikapcsolása (194. oldal)
•
•
Klímakezelőszervek az alagútkonzol
hátulján
A levegőelosztás módosítása (195. oldal)
A ventilátor szintjének szabályozása
(190. oldal)
•
A klíma automatikus szabályozása
(186. oldal)
•
•
A hőmérséklet szabályozása (187. oldal)
•
Az ülésszellőztetés bekapcsolása/kikapcsolása* (201. oldal)
•
A kormánykerékfűtés bekapcsolása/kikapcsolása* (202. oldal)
•
Állóklíma (203. oldal)
Kezelőszerv a hátsó ülésfűtéshez*.
Ventilátor-kezelőszerv a hátsó üléshez.
Az ülésfűtés bekapcsolása/kikapcsolása*
(200. oldal)
Hőmérséklet-kezelőszerv a hátsó üléshez.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (183. oldal)
Az ülésfűtés bekapcsolása/kikapcsolása*
(200. oldal)
•
A ventilátor szintjének szabályozása
(190. oldal)
•
A hőmérséklet szabályozása (187. oldal)
Kezelőszerv a hátsó ülésfűtéshez*.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 185
KLÍMAVEZÉRLÉS
A klíma automatikus szabályozása
2.
Az automatikusan szabályozott klímával a klímavezérlő rendszer számos klímafunkciót automatikusan vezérel.
Nyomja meg röviden vagy hosszan az AUTO
lehetőséget.
> A klíma automatikus szabályozása bekapcsol/kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
Az automatikus szabályozás automatikusan vezérli a levegő-visszakeringtetést, a
légkondicionálást és a levegőelosztást.
A légkondicionáló bekapcsolása/
kikapcsolása
A légkondicionáló szükség szerint hűti és szárítja
a beáramló levegőt.
A fő légkondicionáló bekapcsolása/
kikapcsolása
A ventilátor szintje és a hőmérséklet attól
függően változik, hogy röviden vagy hoszszan nyomta-e meg:
Az automatikus szabályozás gombja a klíma nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
•
Rövid megnyomás - az előző beállítások visszaállítása.
•
Hosszú megnyomás - módosítás az
alapértelmezett beállításokra (3 szint
és 22°C/72°F).
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(184. oldal)
Légkondicionáló gomb a klíma nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Nyomja meg a Légkondi gombot.
> A légkondicionáló bekapcsol/kikapcsol és
a gomb világít/kialszik.
MEGJEGYZÉS
Csukja be az oldalablakokat és a panorámatetőt* a légkondicionáló optimális működéséhez.
186
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KLÍMAVEZÉRLÉS
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
A légkondicionáló bekapcsolása nem lehetséges, ha a ventilátor kezelőszerve Off helyzetben van.
A harmadik üléssor
légkondicionálásának bekapcsolása/
kikapcsolása
A harmadik üléssor légkondicionálásának
bekapcsolása nem lehetséges, ha a fő légkondicionáló vagy a második üléssor klímakezelőszerve ki van kapcsolva.
A hőmérséklet szabályozása
A hőmérséklet külön beállítható a bal és a jobb
oldalhoz valamint az első és hátsó ülésekhez.
Az első ülés hőmérsékletének
szabályozása
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(184. oldal)
Hőmérséklet gombok a klíma sorban.
1.
Légkondicionáló gomb a Hátsó klíma fülön a klíma
nézetben.
1.
Nyomja meg a bal vagy jobb oldali hőmérséklet gombot a központi kijelző klíma sorában a
kezelőszervek megnyitásához.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Válassza ki az Hátsó klíma fület.
3.
Nyomja meg a 3. sor klímája gombot.
> A légkondicionáló bekapcsol/kikapcsol és
a gomb világít/kialszik.
}}
187
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
A hőmérséklet szinkronizálása
A hátsó ülés hőmérsékletének
szabályozása
Az első ülésről
Hőmérséklet-szabályozás.
2.
A hőmérsékletet az alábbiak szerint szabályozhatja:
•
•
húzza a kezelőszervet a kívánt hőmérséklethez, vagy
nyomja meg a +/− gombot a hőmérséklet
fokozatos emeléséhez/csökkentéséhez.
> A hőmérséklet változik, és a gomb mutatja
a beállított hőmérsékletet.
Szinkronizálás gomb a vezető oldali hőmérséklet-kezelőszerven.
1.
Nyomja meg a vezető oldali hőmérséklet
gombot a központi kijelző klíma sorában a
kezelőszerv megnyitásához.
2.
Nyomja meg a Hőmérséklet
szinkronizálása gombot.
> Az autó összes zónájának hőmérséklete
szinkronizálásra kerül a vezetőével és a
szinkronizálás szimbóluma megjelenik a
hőmérséklet gomb mellett.
A szinkronizálás a Hőmérséklet
szinkronizálása egy további megnyomásával
vagy az utas illetve hátsó ülés hőmérséklet-beállításainak módosításával állítható le.
188
A hőmérséklet gombok a Hátsó klíma fülön a klíma
nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Válassza ki az Hátsó klíma fület.
3.
Nyomja meg a bal vagy jobb oldali hőmérséklet gombot a kezelőszerv megnyitásához.
KLÍMAVEZÉRLÉS
A hátsó ülésről
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (183. oldal)
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(184. oldal)
•
Klímakezelőszervek az alagútkonzol hátulján
(185. oldal)
•
Érzékelt hőmérséklet (181. oldal)
Hőmérséklet-szabályozás.
4.
A hőmérsékletet az alábbi módokon szabályozhatja:
•
•
húzza a kezelőszervet a kívánt hőmérséklethez
nyomja meg a +/− gombot a hőmérséklet
fokozatos emeléséhez/csökkentéséhez.
> A hőmérséklet változik, és a gomb mutatja
a beállított hőmérsékletet.
Hőmérséklet-vezérlés az alagútkonzol hátuljának klímapaneljén.
–
Nyomja meg a bal vagy jobb oldali < /> gombot az alagútkonzol klímapaneljén a hőmérséklet fokozatos csökkentéséhez/emeléséhez.
> A hőmérséklet változik és a képernyő a
klímapanelen mutatja a beállított hőmérsékletet.
MEGJEGYZÉS
A fűtést vagy hűtést nem lehet siettetni a
ténylegesen kívánt hőmérsékletnél magasabb
vagy alacsonyabb hőmérséklet beállításával.
189
KLÍMAVEZÉRLÉS
A ventilátor szintjének szabályozása
A ventilátor öt különböző automata ventilátorszintre valamint Off és Max állapotba is állítható.
A ventilátor szintje az első és a hátsó ülésekhez
külön beállítható.
Az első ülés ventilátorszintjének
szabályozása
FONTOS
Ha teljesen ki van kapcsolva a ventilátor,
akkor a légkondicionáló nem működik, ami az
ablakok belső párásodásának kockázatával
jár.
A hátsó ülés ventilátorszintjének
szabályozása
Az első ülésről
Ventilátorszabályozó gombok a klíma nézetben.
190
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Érintse meg a kívánt ventilátorszintet, Off,
1-5 vagy Max.
> A ventilátor szintje megváltozik, és a kiválasztott szint világít.
A ventilátorszabályozó gombok a Hátsó klíma fülön a
klíma nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Válassza ki az Hátsó klíma fület.
3.
Érintse meg a kívánt ventilátorszintet, 1-5.
A második és harmadik üléssor ventilátorszintje a Második sor klímája megérintésével kapcsolható ki.
A harmadik üléssor ventilátorszintje a második üléssorét követi, de külön kikapcsolható a
3. sor klímája megérintésével.
> A ventilátor szintje megváltozik, és a kiválasztott szint világít.
KLÍMAVEZÉRLÉS
A hátsó ülésről
MEGJEGYZÉS
A klímaszabályozó rendszer a kiválasztott ventilátor-fordulatszámnak megfelelően automatikusan szabályozza a levegő áramlását. Ez azt
jelenti, hogy a ventilátor fordulatszáma akkor
is változhat, ha a ventilátorfokozat ugyanaz.
Kapcsolódó információk
Ventilátor-kezelőszervek az alagútkonzol hátuljának klímapaneljén.
–
Nyomja meg a kívánt ventilátorszintet, Off
vagy 1-5 az alagútkonzol klímapaneljén.
> A ventilátor szintje megváltozik, és a kiválasztott szint világít.
•
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(184. oldal)
•
Klímakezelőszervek az alagútkonzol hátulján
(185. oldal)
Az ablakok és tükrök
páramentesítésének bekapcsolása/
kikapcsolása
A három funkció a maximális páramentesítés,
szélvédőfűtés* és hátsó ablak valamint külső
tükörfűtés a pára és jég gyors eltávolítására szolgál az ablakokról és a külső visszapillantó tükrökről.
A középkonzol fizikai gombjaival
A középkonzol fizikai gombokat tartalmaz a páramentesítő funkciók gyors eléréséhez.
Szélvédőfűtéssel* a maximális páramentesítés
csak külön kapcsolható be a központi kijelző
klíma nézetében.
MEGJEGYZÉS
A hátsó ülés ventilátorfokozata nem állítható
be, ha az első ülés ventilátorfokozata Off
állásban van.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 191
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
Szélvédőfűtéssel rendelkező autók esetén:
A központi kijelző klíma nézetében
–
A maximális páramentesítés bekapcsolása/
kikapcsolása
Nyomja meg többször a gombot (1) a három
szint közötti váltáshoz:
•
•
Bekapcsolt szélvédőfűtés
Bekapcsolt szélvédőfűtés és maximális
páramentesítés
•
Kikapcsolva.
> A szélvédőfűtés és a maximális páramentesítés bekapcsol/kikapcsol és a gomb
világít/kialszik.
Fizikai gombok a középkonzolon.
MEGJEGYZÉS
A szélvédőfűtés* és a maximális páramentesítés gombja.
A maximális páramentesítés bizonyos késleltetéssel kapcsol be, hogy elkerülje a ventilátorfokozat rövid növekedését, ha kikapcsolta a
szélvédőfűtést a gomb két gyors megnyomásával.
A hátsó ablakfűtés és a külső tükörfűtés
gombja.
Szélvédőfűtés nélküli autók esetén:
–
Nyomja meg a gombot (1).
> A maximális páramentesítés bekapcsol/
kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
Hátsó ablak- és külső visszapillantó tükör-fűtés:
–
Nyomja meg a gombot (2).
> A hátsó ablak és a külső visszapillantó
tükrök fűtése bekapcsol/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
A maximális páramentesítés gombja a klíma nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Nyomja meg a Max gombot.
> A maximális páramentesítés bekapcsol/
kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
A maximális páramentesítés kikapcsolja a
klíma és a levegő-visszakeringtetés automatikus szabályozását, bekapcsolja a légkondicionálót, 5 fokozatra állítja a ventilátort és HI szintre állítja a hőmérsékletet.
Amikor be van kapcsolva a maximális
páramentesítés, akkor a klímavezérlő
rendszer visszatér a korábbi beállításokhoz.
192
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KLÍMAVEZÉRLÉS
MEGJEGYZÉS
A ventilátor szintjének 5 beállítása növeli a
zajszintet.
A szélvédőfűtés bekapcsolása/
kikapcsolása*
MEGJEGYZÉS
A szélvédőfűtés befolyásolhatja a jeladók vagy
egyéb kommunikációs eszközök működését.
MEGJEGYZÉS
Ha a szélvédőfűtést olyankor kapcsolja be,
amikor a Start/Stop funkció automatikusan
leállította a motort, akkor a motor újraindul.
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének
bekapcsolása/kikapcsolása
Az ablakfűtések automatikus
bekapcsolásának aktiválása/
inaktiválása
Lehetőség van annak beállítására, hogy a szélvédőfűtés* és a hátsó ablak- valamint küldő tükörfűtés automatikusan aktív/inaktív legyen-e a
motor beindításakor. Az automatikus indítás aktiválása esetén a fűtés bekapcsol, ha fennáll a
szélvédő/ablakok jegesedésének kockázata. A
fűtés automatikusan kikapcsol, amikor a szélvédő/ablak elég meleg és a jegesedés megszűnt.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Válassza az Első szélvédő automatikus
jégtelenítés lehetőséget a szélvédőfűtés
automatikus indításának aktiválásához/inaktiválásához.
A szélvédőfűtés gombja a klíma nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Nyomja meg a Elektromos gombot.
> A szélvédőfűtés bekapcsol/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
MEGJEGYZÉS
A szélvédő egyes oldalainak háromszögű
területe nem elektromosan fűtött, itt a jégmentesítés hosszabb ideig tarthat.
Válassza a Hátsó szélvédő automatikus
jégtelenítés lehetőséget az ablak- és külső
tükörfűtés automatikus indításának aktiválásához/inaktiválásához.
A hátsó ablakfűtés és a külső tükrök gombja a klíma
nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Nyomja meg a Hátsó gombot.
> A hátsó ablak és a külső visszapillantó
tükrök fűtése bekapcsol/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (183. oldal)
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(184. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 193
KLÍMAVEZÉRLÉS
A levegő-visszakeringtetés
bekapcsolása/kikapcsolása
MEGJEGYZÉS
A levegő-visszakeringtetést nem lehet bekapcsolni, amikor aktiválva van a maximális páramentesítés.
A levegő-visszakeringtetés kizárja a rossz levegőt, kipufogógázokat stb. az utastérből azzal,
hogy nem engedi be a külső levegőt az autóba.
Levegőelosztás
A klímavezérlő rendszer számos szellőző között
osztja el a levegőt az utastérben.
A levegőelosztás áttekintése
A levegő-visszakeringtetés időzítőjének
bekapcsolása/kikapcsolása
Lehetőség van annak beállítására, hogy a levegővisszakeringtetés időzítője aktív/inaktív legyen-e.
Amikor az időzítő aktiválva van, akkor a levegővisszakeringtetés 20 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
Levegő-visszakeringtetés gomb a klíma nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Nyomja meg a Légkeverés gombot.
> A levegő-visszakeringtetés bekapcsol/
kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
FONTOS
Ha a levegő túl hosszú ideig kering az autóban, akkor fennáll a párásodás kockázata az
ablakok belsején.
194
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Válassza az Belső levegő keringtetés
időzítője lehetőséget a levegő-visszakeringtetés időzítőjének aktiválásához/inaktiválásához.
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(184. oldal)
Levegőelosztás az utastérben 4-zónás légkondicionálóval.
Automatikus és manuális
levegőelosztás
Az automatikusan szabályozott légkondicionáló
működésekor a levegő elosztása automatikusan
történik. Szükség esetén a levegőelosztás
manuálisan szabályozható.
Állítható szellőzők
Az utastérben 10 állítható szellőző található.
KLÍMAVEZÉRLÉS
A levegőelosztás módosítása
A levegőelosztás szükség esetén manuálisan
módosítható.
Kapcsolódó információk
•
•
Levegőelosztás (194. oldal)
•
A levegőelosztási lehetőségek táblázata
(197. oldal)
•
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(184. oldal)
A szellőzők nyitása/zárása és irányítása
(196. oldal)
Az állítható szellőzők elhelyezkedése az utastérben.
Négy a műszerfalon, kettő az alagútkonzol
hátulján, egy-egy az egyes ajtóoszlopokon az
első és a hátsó ajtók között és egy-egy a
hátsó ajtók mögötti ajtóoszlopokon.
A levegőelosztó gombok a klíma nézetben.
Levegőelosztás - szélvédő-páramentesítő
szellőzők
MEGJEGYZÉS
Levegőelosztás - szellőzők a műszerfalon és
középkonzolon
Ne feledje, hogy a kisgyermekek érzékenyek
lehetnek a légáramlatokra és a huzatra.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Klímavezérlés (180. oldal)
A levegőelosztás módosítása (195. oldal)
A szellőzők nyitása/zárása és irányítása
(196. oldal)
•
A levegőelosztási lehetőségek táblázata
(197. oldal)
•
A klíma automatikus szabályozása
(186. oldal)
Levegőelosztás - szellőzők a padlóban
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Nyomjon meg egy vagy több levegőelosztás
gombot az adott irányú levegőáramlás megnyitásához/elzárásához.
> A levegőelosztás módosul és a gombok
világítanak/kialszanak.
195
KLÍMAVEZÉRLÉS
A szellőzők nyitása/zárása és
irányítása
A szellőzők nyitása/zárása
A szellőzők irányítása
A szellőző forgókapcsolója1.
A szellőző karja1.
–
–
Az utastérben bizonyos szellőzők egyenként nyithatók, zárhatók és irányíthatók.
Ha az ajtóoszlop-szellőzők és a műszerfal külső
szellőzői az ablakok felé vannak irányítva, akkor
eltávolítható a pára.
Ha az ajtóoszlop-szellőzőket meleg időben befelé
irányítja, akkor kényelmes környezetet hozhat
létre az utastérben.
Forgassa a forgókapcsolót a fúvókából
áramló levegő kinyitásához/elzárásához.
A forgókapcsolón látható fehér vonalak
nagyobb száma magasabb levegőáramlást
jelent.
1
196
Az ábra vázlatos - a fúvóka kialakítása annak elhelyezkedésétől függ.
Mozgassa oldalra/függőlegesen a kart a
fúvókából áramló levegő irányának beállításához.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Levegőelosztás (194. oldal)
A levegőelosztás módosítása (195. oldal)
A levegőelosztási lehetőségek táblázata
(197. oldal)
KLÍMAVEZÉRLÉS
A levegőelosztási lehetőségek
táblázata
A levegőelosztás szükség esetén manuálisan
módosítható. Az alábbi beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre.
Levegőelosztás
Cél
Ha az összes levegőelosztó gomb manuális módban ki van iktatva, akkor a klímavezérlő rendszer visszatér az automatikusan szabályozott
klímavezérlésre.
Fő levegőáramlás a páramentesítő szellőzőkből. Bizonyos mennyiségű
levegő jön a többi szellőzőből.
Megakadályozza a párásodást és jegesedést hideg és
nedves környezetben (ehhez a ventilátor szintjének nem
szabad túl alacsonynak lennie).
Fő levegőáramlás a műszerfal szellőzőiből. Bizonyos mennyiségű levegő jön
a többi szellőzőből.
Hatékony hűtést biztosít meleg időben.
}}
197
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
198
Levegőelosztás
Cél
Fő levegőáramlás a padló szellőzőiből. Bizonyos mennyiségű levegő jön a
többi szellőzőből.
Jó fűtést és hűtést biztosít a padlónak.
A levegő nagy része a páramentesítő szellőzőkből és a műszerfal szellőzőiből áramlik. Bizonyos mennyiségű levegő jön a többi szellőzőből.
Jó komfortot biztosít hideg és száraz időben.
Fő levegőáramlás a páramentesítő szellőzőkből és a padló szellőzőiből.
Bizonyos mennyiségű levegő jön a többi szellőzőből.
Jó komfortot és jó páramentesítést biztosít hideg vagy
párás időben.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Levegőelosztás
Cél
Fő levegőáramlás a műszerfal és a padló szellőzőiből. Bizonyos mennyiségű
levegő jön a többi szellőzőből.
Jó komfortot biztosít napos időben, hideg külső hőmérséklet mellett.
Fő levegőáramlás a páramentesítő szellőzőkből, a műszerfal és a padló szellőzőiből.
Hidegebb hőmérsékletet biztosít a padló közelében meleg,
száraz időben vagy melegebb hőmérsékletet az utastér
felső részében hideg időben.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Levegőelosztás (194. oldal)
A levegőelosztás módosítása (195. oldal)
A szellőzők nyitása/zárása és irányítása
(196. oldal)
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(184. oldal)
199
KLÍMAVEZÉRLÉS
Az ülésfűtés bekapcsolása/
kikapcsolása*
2.
Az ülések hideg időben a járművezető és az utasok kényelme érdekében fűthetők.
Az első ülésfűtés bekapcsolása/
kikapcsolása*
Nyomja meg többször az ülésfűtés gombját a
négy szint közötti váltáshoz: Ki, Magas,
Középső és Alacsony.
> A szint változik, és a gomb mutatja a beállított szintet.
A hátsó ülésről
A hátsó ülésfűtés bekapcsolása/
kikapcsolása*
Az első ülésről
Az ülésfűtés kijelzése és a kezelőszervek a klímapanelen
a hátsó alagútkonzolon.
–
Kormánykerék és ülésgombok a klíma sorban.
1.
Nyomja meg a kormánykerék bal vagy jobb
oldali és az ülés gombját a központi kijelző
klíma sorában az ülés és a kormánykerék
kezelőszerveinek megnyitásához.
Ha az autó nincs ülésszellőztetéssel vagy
kormánykerékfűtéssel felszerelve, akkor az
ülésfűtés gombja közvetlenül a klíma sorban
érhető el.
200
Az ülésfűtés gombjai a klíma nézet Hátsó klíma csoportjában.
Nyomja meg többször egymás után az ülésfűtés bal vagy jobb oldali gombját az alagútkonzol klíma paneljén a négy szint közötti váltáshoz: Ki, Magas, Középső és Alacsony.
> A szint változik és a képernyő a klímapanelen mutatja a beállított szintet.
MEGJEGYZÉS
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Válassza ki az Hátsó klíma fület.
3.
Nyomja meg többször az ülésfűtés gombját a
négy szint közötti váltáshoz: Ki, Magas,
Középső és Alacsony.
> A szint változik, és a gomb mutatja a beállított szintet.
A hátsó ülésfűtés 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KLÍMAVEZÉRLÉS
FIGYELEM
Az ülésfűtést nem használhatják olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a hőmérséklet emelkedésének észlelésével vagy
egyéb problémáik vannak az ülésfűtés kezelőszerveinek használatával. Különben égési
sérüléseket szenvedhetnek.
Az ülésfűtés automatikus
bekapcsolásának aktiválása/
inaktiválása
Lehetőség van annak beállítására, hogy az ülésfűtés automatikusan aktív/inaktív legyen-e a
motor beindításakor. Az automatikus indítás
bekapcsolt állapotában a fűtés alacsony környezeti hőmérséklet esetén bekapcsol.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Az Vezetőülés automatikus fűtésének
szintje és Utasülés automatikus
fűtésének szintje alatt válassza ki az Ki,
Alacsony, Középső vagy Magas lehetőséget a vezető- és utasülésfűtés automatikus
indításának aktiválásához/inaktiválásához és
a szint kiválasztásához.
•
Klímakezelőszervek az alagútkonzol hátulján
(185. oldal)
Az ülésszellőztetés bekapcsolása/
kikapcsolása*
Az ülések szellőztethetők például ruhák megszárításához.
A szellőztető rendszer ventilátorokból áll az ülésekben és a háttámlákban, amelyek átszívják a
levegőt az üléskárpiton. A hűtő hatás annál
nagyobb lesz, minél hidegebbé válik az utastér
levegője. A rendszer akkor kapcsolható be, amikor jár a motor, és figyelembe veszi az ülés
hőmérsékletét, a napsugárzást és a külső hőmérsékletet.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (183. oldal)
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(184. oldal)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 201
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
Az ülésszellőztetés bekapcsolása/
kikapcsolása
MEGJEGYZÉS
Az ülésszellőztetést körültekintően kell alkalmazni a huzatra érzékeny személyek esetében. Hosszú távú használatra a Alacsony
szint ajánlott.
A kormánykerékfűtés
bekapcsolása/kikapcsolása*
A kormánykerék hideg időben a járművezető
kényelme érdekében fűthető.
A kormánykerékfűtés bekapcsolása/
kikapcsolása
FONTOS
Ha az utastér hőmérséklete túl alacsony,
akkor az ülésszellőztetés nem kapcsolható be.
Ez az ülésben ülő személy lehűlésének megakadályozása érdekében van.
Kormánykerék és ülésgombok a klíma sorban.
1.
Nyomja meg a kormánykerék bal vagy jobb
oldali és az ülés gombját a központi kijelző
klíma sorában az ülés és a kormánykerék
kezelőszerveinek megnyitásához.
Ha az autó nincs ülésszellőztetéssel vagy
kormánykerékfűtéssel felszerelve, akkor az
ülésszellőztetés gombja közvetlenül a klíma
sorban érhető el.
2.
202
Nyomja meg többször az ülésszellőztetés
gombját a négy szint közötti váltáshoz: Ki,
Magas, Középső és Alacsony.
> A szint változik, és a gomb mutatja a beállított szintet.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (183. oldal)
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(184. oldal)
Kormánykerék és ülésgombok a klíma sorban.
1.
Nyomja meg a vezető oldali kormánykerék és
ülés gombot a központi kijelző klíma sorában
az ülés és a kormánykerék kezelőszerveinek
megnyitásához.
Ha az autó nincs ülésfűtéssel vagy ülésszellőztetéssel felszerelve, akkor a kormánykerékfűtés gombja közvetlenül a klíma sorban
érhető el.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KLÍMAVEZÉRLÉS
2.
Nyomja meg többször a kormánykerékfűtés
gombját a négy szint közötti váltáshoz: Ki,
Magas, Középső és Alacsony.
> A szint változik, és a gomb mutatja a beállított szintet.
Állóklíma
Az autó utasterének klímája előkészíthető vagy
fenntartható, miközben az autó parkol.
A kormánykerékfűtés automatikus
bekapcsolásának aktiválása/
inaktiválása
Lehetőség van annak beállítására, hogy a kormánykerékfűtés automatikusan aktív/inaktív
legyen-e a motor beindításakor. Az automatikus
indítás bekapcsolt állapotában a fűtés alacsony
környezeti hőmérséklet esetén bekapcsol.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Az Kormánykerék automatikus
fűtésének szintje alatt válassza ki az Ki,
Alacsony, Középső vagy Magas lehetőséget a kormánykerékfűtés automatikus indításának aktiválásához/inaktiválásához és a
szint kiválasztásához.
•
•
•
Klímakezelőszervek (183. oldal)
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(184. oldal)
Előkészítés
Kormánykerék (136. oldal)
A funkció számos rendszert használ a különböző
esetekben:
•
Hideg időben az állófűtés komfortos hőmérsékletre melegíti az utasteret.
•
A szellőztetés meleg időben az aktuális külső
hőmérsékletre hűti az utasteret.
•
A légkondicionáló meleg időben a komforthőmérsékletre hűti az utasteret.
•
Aktiválható a kormánykerékfűtés valamint a
vezető- és utasülésfűtés.
•
Aktiválható a szélvédő, a hátsó ablak és a
külső visszapillantó tükrök fűtése.
Az előkészítés során meleg időben a légkondicionálóból származó páralecsapódás csöpöghet az
autó alatt. Ez normális.
Az előkészítés és a klímakomfort-fenntartás a Parkolási
klíma fülről vezérelhető a központi kijelző klíma nézetében.
Kapcsolódó információk
Az előkészítés közvetlenül vagy időzítőn keresztül
indítható el.
Az autó vezetés előtti előkészítése csökkenti a
kopást és az út során szükséges energiát.
}}
203
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
MEGJEGYZÉS
Az előkészítés csak akkor áll rendelkezésre,
amikor az autó csatlakoztatva van egy elektromos aljzathoz2. Az olyan töltőállomások, amelyek nem mindig aktívak, például egy időzítő
miatt, az előkészítés hibás működését okozhatják.
A funkció számos rendszert használ a különböző
esetekben:
•
Hideg időben a motor maradék hője fűti
komforthőmérsékletre az utasteret.
•
A szellőztetés meleg időben az aktuális külső
hőmérsékletre hűti az utasteret.
Indítás/leállítás a központi kijelzőről.
MEGJEGYZÉS
Ha az autó nincs elektromos aljzathoz csatlakoztatva, akkor is lehetséges meleg időben az
utastér rövid idejű fűtése az előkészítés közvetlen indításával.
A klímakomfort-fenntartás kikapcsol, ha az
autót kívülről bezárja, hogy elkerülje a maradék hő szükségtelen felhasználását. A funkció
célja a klímakomfort fenntartása, amikor a járművezető vagy az utasok az autóban maradnak.
MEGJEGYZÉS
Az utastér előkészítése során az autó a komfort hőmérséklet és nem a klímavezérlő rendszeren beállított hőmérséklet elérésén dolgozik.
Klímakomfort-fenntartás
Az autó utasterének klímája fenntartható, miközben az autó parkol, például amikor a motort le kell
állítani, de a járművezető vagy az utas(ok) az
autóban szeretnének maradni és fenn kell tartani
a klímakomfort szintjét.
A klímakomfort-fenntartás csak közvetlenül indítható el.
2
204
Elektromos fűtés esetén.
Az előkészítés indítása/leállítása
Az előkészítés fűti vagy hűti az utasteret az indulás előtt. A funkció közvetlenül a központi kijelzőről vagy mobiltelefonról indítható.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Klímavezérlés (180. oldal)
Az előkészítés indítása/leállítása (204. oldal)
Időzítő az előkészítéshez (206. oldal)
A klímakomfort-fenntartás elindítása/kikapcsolása (209. oldal)
•
Az állóklíma-vezérlés szimbólumai és üzenetei (210. oldal)
•
•
Fűtés (211. oldal)
Állófűtés (212. oldal)
Az előkészítés gombja a Parkolási klíma fülön a klíma
nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
KLÍMAVEZÉRLÉS
MEGJEGYZÉS
Az előkészítés csak akkor áll rendelkezésre,
amikor az autó csatlakoztatva van egy elektromos aljzathoz3. Az olyan töltőállomások, amelyek nem mindig aktívak, például egy időzítő
miatt, az előkészítés hibás működését okozhatják.
Ha az autó nincs elektromos aljzathoz csatlakoztatva, akkor is lehetséges meleg időben az
utastér rövid idejű fűtése az előkészítés közvetlen indításával.
Az ülésfűtés és a kormánykerékfűtés jelölőnégyzetei a
klíma nézet Parkolási klíma fülén.
3.
4.
Válassza ki, hogy bekapcsoljon-e az ülésfűtés és a kormánykerékfűtés az előkészítés
során a jelölőnégyzet bejelölésével/jelölésének eltávolításával.
Nyomja meg a Előkondícionálás gombot.
> Az előkészítés elindul/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
MEGJEGYZÉS
Az autó ajtóinak és ablakainak zárva kell lenniük az utastér előkészítése során.
FIGYELEM
Ne használja az előkészítést4:
•
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a
bekapcsolásakor kipufogógázokat bocsát
ki.
•
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az üzemanyag, gáz, hosszú fű,
fűrészpor stb. meggyulladhat.
•
Amikor fennáll a kockázata, hogy a fűtés
kipufogó-vezetéke elzáródik. Például a
jobb oldali első kerékdobban található
mély hó akadályozhatja a fűtés szellőzését.
Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú időre
előre beállítható időzítővel indítható.
Indítás mobiltelefonról*
Az előkészítés elindítása és a kiválasztott beállítások információi kezelhetők Volvo On Call* mobilalkalmazással rendelkező mobiltelefonról. Az előkészítés komfortos hőmérsékletre melegíti vagy
hűti az utasteret (az autó légkondicionálójának
használatával).
Az utastér a távoli motorindítás funkcióval
(Engine Remote Start - ERS)5 is előkészíthető a
Volvo On Call* mobilalkalmazáson keresztül.
3
4
5
Elektromos fűtés esetén.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Bizonyos autómodellek és piacok.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 205
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
Állóklíma (203. oldal)
Időzítő az előkészítéshez (206. oldal)
A klímakomfort-fenntartás elindítása/kikapcsolása (209. oldal)
•
Az állóklíma-vezérlés szimbólumai és üzenetei (210. oldal)
•
Fűtés (211. oldal)
Időzítő az előkészítéshez
Az időzítő beállítható úgy, hogy az előkészítés
egy előre meghatározott időpontban fejeződjön
be.
Az időzítő legfeljebb 8 különböző beállítást képes
kezelni az alábbiakra vonatkozóan:
•
•
Egy idő egy adott dátumon
Egy idő a hát egy vagy több napján ismétléssel vagy anélkül.
MEGJEGYZÉS
Az előkészítés csak akkor áll rendelkezésre,
amikor az autó csatlakoztatva van egy elektromos aljzathoz6. Az olyan töltőállomások, amelyek nem mindig aktívak, például egy időzítő
miatt, az előkészítés hibás működését okozhatják.
Ha az autó nincs elektromos aljzathoz csatlakoztatva, akkor is lehetséges meleg időben az
utastér rövid idejű fűtése az előkészítés közvetlen indításával.
Kapcsolódó információk
•
•
•
6
206
Elektromos fűtés esetén.
Állóklíma (203. oldal)
Az előkészítés időzítőjének beállítása
(207. oldal)
Az előkészítés időzítőjének bekapcsolása/
kikapcsolása (208. oldal)
•
•
Az előkészítés indítása/leállítása (204. oldal)
Az állóklíma-vezérlés szimbólumai és üzenetei (210. oldal)
KLÍMAVEZÉRLÉS
Az előkészítés időzítőjének
beállítása
3.
Az előkészítés időzítője legfeljebb 8 időbeállítást
képes kezelni.
Időbeállítás hozzáadása
Nyomja meg a Időzítés hozzáadás gombot.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
Nem lehetséges időbeállítás hozzáadása, ha
már bevitt 8 időzítő-beállítást. Egy időbeállítás
törléséhez, hogy újat adhasson hozzá.
4.
Érintse meg a Dátum lehetőséget az idő
beállításához egy adott dátumhoz.
Érintse meg a Napok lehetőséget az idő
beállításához a hét egy vagy több napjához.
Az időbeállítás hozzáadására szolgáló gomb a klíma
nézet Parkolási klíma menüjében.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
Napok esetén: Az ismétlés bekapcsolásához/kikapcsolásához jelölje be a Ismétlés
hetente jelölőnégyzetet vagy távolítsa el
annak jelölését.
5.
6.
7
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
7.
Dátum esetén: Válassza ki a dátumot az előkészítéshez a dátumlistában görgetve a nyilakkal.
Érintse meg a Megerősítés lehetőséget az
időbeállítás hozzáadásához.
> Az időbeállítás hozzáadódik a listához és
aktiválódik.
FIGYELEM
Ne használja az előkészítést7:
•
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a
bekapcsolásakor kipufogógázokat bocsát
ki.
•
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az üzemanyag, gáz, hosszú fű,
fűrészpor stb. meggyulladhat.
•
Amikor fennáll a kockázata, hogy a fűtés
kipufogó-vezetéke elzáródik. Például a
jobb oldali első kerékdobban található
mély hó akadályozhatja a fűtés szellőzését.
Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú időre
előre beállítható időzítővel indítható.
Napok esetén: Válassza ki a hét napjait az
előkészítéshez a hét napjaihoz tartozó gombok megérintésével.
Időbeállítások szerkesztése
Állítsa be a nyilakkal az időt, amikor az előkészítésnek be kell fejeződnie.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
3.
Nyomja meg a módosítani kívánt időbeállítást.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
}}
207
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
4.
Szerkessze az időbeállítást a fenti "Időbeállítás hozzáadása" részben leírtaknak megfelelően.
Időbeállítás törlése
208
Időzítő az előkészítéshez (206. oldal)
Az előkészítés időzítőjének
bekapcsolása/kikapcsolása
Az előkészítés időzítőjének bekapcsolása/
kikapcsolása (208. oldal)
Az előkészítés időzítőjének időbeállítása szükség
szerint aktiválható vagy inaktiválható.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Fűtés (211. oldal)
A lista szerkesztésére/időbeállítás törlésére szolgáló
gomb a klíma nézet Parkolási klíma menüjében.
Az időzítő gombok a Parkolási klíma fülön a klíma
nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
3.
Nyomja meg a Lista szerkesztése gombot.
3.
4.
Nyomja meg a jobb oldali törlés ikont a listában.
> Az ikon a Törlés szövegre változik.
5.
Nyomja meg az Törlés gombot a jóváhagyáshoz.
> Az időbeállítás eltávolításra kerül a listából.
Az időbeállítás aktiválásához/inaktiválásához
érintse meg az időzítő gombot a beállítás
jobb oldalán.
> Az időbeállítás bekapcsol/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
KLÍMAVEZÉRLÉS
FIGYELEM
Ne használja az
előkészítést8:
•
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a
bekapcsolásakor kipufogógázokat bocsát
ki.
•
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az üzemanyag, gáz, hosszú fű,
fűrészpor stb. meggyulladhat.
A klímakomfort-fenntartás
elindítása/kikapcsolása
MEGJEGYZÉS
Ha nincs elegendő maradék hő a motorban
az utastér klímájának fenntartásához, akkor
nem lehetséges a klímakomfort fenntartásának bekapcsolása.
A klímakomfort-fenntartás fenntartja a klímát az
utastérben a vezetés után. A funkciót közvetlenül
a központi kijelzőről lehet elindítani.
MEGJEGYZÉS
A klímakomfort-fenntartás kikapcsol, ha az
autót kívülről bezárja, hogy elkerülje a maradék hő szükségtelen felhasználását. A funkció
célja a klímakomfort fenntartása, amikor a járművezető vagy az utasok az autóban maradnak.
•
Amikor fennáll a kockázata, hogy a fűtés
kipufogó-vezetéke elzáródik. Például a
jobb oldali első kerékdobban található
mély hó akadályozhatja a fűtés szellőzését.
Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú időre
előre beállítható időzítővel indítható.
Kapcsolódó információk
•
•
•
8
Kapcsolódó információk
Időzítő az előkészítéshez (206. oldal)
A klímakomfort-fenntartás gombja a klíma nézet
Parkolási klíma fülén található.
Az előkészítés időzítőjének beállítása
(207. oldal)
1.
Fűtés (211. oldal)
•
•
Állóklíma (203. oldal)
Az előkészítés indítása/leállítása (204. oldal)
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
3.
Nyomja meg a Klíma komfort üzemmód
gombot.
> A klímakomfort-fenntartás elindul/kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
209
KLÍMAVEZÉRLÉS
Az állóklíma-vezérlés szimbólumai
és üzenetei
Az állóklímára vonatkozóan számos szimbólum
és üzenet megjelenhet a járművezetői kijelzőn.
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Parkolási klíma
Az állóklíma-vezérlés nem aktiválható, ha az üzemanyagszint túl alacsony az állófűtés bekapcsolásához.
Bizonyos esetekben az állóklíma-vezérlés bekapcsolható, de csökkent funkcionalitással. A jármű normál
üzemanyagtartályának feltöltése.
Nem áll rend., üzemanyag
szintje túl alacsonyA
Parkolási klíma
Nem áll rend., akku tölt. szintje
túl alacsony
Parkolási klíma
Nem áll rend., akku,üzemanyag szintje túl alacsonyB
Parkolási klíma
Szerviz szükséges
A
B
C
210
Az állóklíma-vezérlés nem aktiválható, ha a hibrid akkumulátor töltöttségi szintje és az üzemanyagszint túl
alacsony az állófűtés bekapcsolásához. Bizonyos esetekben az állóklíma-vezérlés bekapcsolható, de csökkent funkcionalitással. Töltse fel az akkumulátort és az autó normál üzemanyagtartályát.
Az állóklíma-vezérlés ki van kapcsolva. Vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelC a funkció lehető leghamarabbi ellenőrzéséhez.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Az állóklíma-vezérlés nem aktiválható, ha a hibrid akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony az állófűtés
bekapcsolásához. Bizonyos esetekben az állóklíma-vezérlés bekapcsolható, de csökkent funkcionalitással.
Az akkumulátor töltése.
Állóklíma (203. oldal)
Az előkészítés indítása/leállítása (204. oldal)
A klímakomfort-fenntartás elindítása/kikapcsolása (209. oldal)
•
•
•
Időzítő az előkészítéshez (206. oldal)
Fűtés (211. oldal)
Üzenetek kezelése a járművezetői kijelzőn és
a központi kijelzőn. (111. oldal)
KLÍMAVEZÉRLÉS
Fűtés
A fűtés segít a motornak és az utastérnek, hogy
vezetés közben elérje a megfelelő hőmérsékletet.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy elegendő töltés legyen az
akkumulátorban, ha használnia kell a fűtést.
Ügyeljen arra, hogy elégséges üzemanyag
legyen az autó normál üzemanyagtartályában,
ha használni kell a fűtést.
A fűtésnek két alfunkciója van:
•
•
Állófűtés - fűti az utasteret, ha szükséges,
amikor be van kapcsolva az állóklíma-vezérlés
előkészítése.
Üzemanyag és üzemanyagtöltés11
FIGYELEM
A kiömlő üzemanyag meggyulladhat. Kapcsolja ki az üzemanyaggal működtetett kiegészítő fűtést az üzemanyagtöltés megkezdése
előtt.
Kiegészítő fűtés - vezetés közben fűti az
utasteret és a motort, ha szükséges.
A piactól függően9 üzemanyaggal működő vagy
elektromos fűtés van használatban.
Ellenőrizze a járművezetői kijelzőn, hogy ki
van-e kapcsolva a fűtés. Ha működik, akkor a
fűtés szimbóluma látható.
A fűtés a jobb oldali első kerékdobban helyezkedik el.
Kapcsolódó információk
MEGJEGYZÉS
Amikor működik a fűtés, akkor füst távozhat a
jobb oldali első kerékdobból és halk zümmögés hallható. Ez teljesen normális10.
Akkumulátor és töltés
A fűtés tápellátását az autó hibrid akkumulátora
biztosítja. Ha a hibrid akkumulátor töltöttségi
szintje túl alacsony, akkor a fűtés automatikusan
kikapcsol és a járművezetői kijelző egy üzenetet
jelenít meg.
9 A hivatalos Volvo kereskedések tájékoztatást
10 Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
11 Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Figyelmeztető címke az üzemanyagtöltő fedélen.
A fűtés az autó normál üzemanyagtartályában
található üzemanyagot használja.
•
•
•
Állófűtés (212. oldal)
Kiegészítő fűtés (213. oldal)
Állóklíma (203. oldal)
Ha az autóval meredek lejtőn parkol, akkor az
autó elejének lefelé kell néznie, hogy biztosítsa a
fűtés üzemanyag-ellátását.
Ha az üzemanyagtartály töltöttségi szintje túl alacsony, akkor a fűtés automatikusan kikapcsol és
a járművezetői kijelző egy üzenetet jelenít meg.
tudnak adni az egyes piacokon használt fűtéstípusokkal kapcsolatban.
211
KLÍMAVEZÉRLÉS
Állófűtés
Az állófűtés segít abban, hogy az utastér elérje a
megfelelő hőmérsékletet az indulás előtt.
Az állófűtés az autófűtés két részfunkciójának
egyike. A fűtés a jobb oldali első kerékdobban
helyezkedik el.
MEGJEGYZÉS
Amikor működik a fűtés, akkor füst távozhat a
jobb oldali első kerékdobból és halk zümmögés hallható. Ez teljesen normális12.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy elegendő töltés legyen a
hibrid akkumulátorban, ha használnia kell a
fűtést.
FIGYELEM
Ne használja az előkészítést14:
•
Az állófűtés automatikusan kapcsol be, amikor
extra fűtésre van szükség, ha aktív az állóklíma
előkészítés funkciója.
•
Ezután automatikusan kikapcsol, amikor elérte a
megfelelő hőmérsékletet, az idő beállított értékét
vagy a fűtés maximális működési idejét.
•
A fűtés maximális működési ideje 40 perc.
12
13
14
15
212
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
FIGYELEM
Ha üzemanyagszagot érez vagy szokatlan
mennyiségű füstöt, fekete füstöt vagy szokatlan hangokat tapasztal az állófűtésből15, akkor
kapcsolja ki a fűtést és, ha lehetséges, húzza
ki annak biztosítékát. A Volvo azt javasolja,
hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo
műhellyel a javításhoz.
Ügyeljen arra, hogy elégséges üzemanyag
legyen az autó normál üzemanyagtartályában,
ha használni kell a fűtést13.
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a
bekapcsolásakor kipufogógázokat bocsát
ki.
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az üzemanyag, gáz, hosszú fű,
fűrészpor stb. meggyulladhat.
Amikor fennáll a kockázata, hogy a fűtés
kipufogó-vezetéke elzáródik. Például a
jobb oldali első kerékdobban található
mély hó akadályozhatja a fűtés szellőzését.
Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú időre
előre beállítható időzítővel indítható.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Fűtés (211. oldal)
Kiegészítő fűtés (213. oldal)
Állóklíma (203. oldal)
Biztosítékok a motortérben (536. oldal)
KLÍMAVEZÉRLÉS
Kiegészítő fűtés
A kiegészítő fűtés segít az utastérnek és a
motornak a megfelelő hőmérséklet elérésében
vezetés közben.
A kiegészítő fűtés az autófűtés két részfunkciójának egyike. A fűtés a jobb oldali első kerékdobban helyezkedik el.
MEGJEGYZÉS
Amikor működik a fűtés, akkor füst távozhat a
jobb oldali első kerékdobból és halk zümmögés hallható. Ez teljesen normális16.
A kiegészítő fűtés automatikus
bekapcsolásának aktiválása/
inaktiválása
Lehetőség van annak beállítására, hogy a kiegészítő fűtés automatikusan bekapcsoljon-e.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Válassza ki az Kiegészítő fűtés lehetőséget
a kiegészítő fűtés automatikus indításának
aktiválásához/inaktiválásához.
Kapcsolódó információk
•
•
Fűtés (211. oldal)
Állófűtés (212. oldal)
MEGJEGYZÉS
A kiegészítő fűtés indítása és vezérlése automatikusan történik, amikor fűtésre van szükség az
autó vezetése közben.
Ezután az autó leállításakor automatikusan kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy elégséges üzemanyag
legyen az autó normál üzemanyagtartályában,
ha használni kell a fűtést17.
A Volvo azt javasolja, hogy rövidebb utakra
kapcsolja ki a kiegészítő fűtés automatikus
indítását18.
MEGJEGYZÉS
Ha ki van kapcsolva a kiegészítő fűtés automatikus indítása, az csökkentheti az utastér
kényelmét, mert a klímaszabályozó rendszernek nincs hőforrása a az elektromos üzem
során.
Ügyeljen arra, hogy elegendő töltés legyen a
hibrid akkumulátorban, ha használnia kell a
fűtést.
16
17
18
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
213
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Az utastér belseje
Harmadik üléssor
Az utastér belsejének és tárolóhelyeinek áttekintése.
Első ülés
Pohártartóval, hamutartóval*, elektromos aljzattal és szivargyújtóval* rendelkező tárolóhelyek valamint AUX/USB
aljzat az alagútkonzolon.
Tárolórekesz és pohártartó az oldalpanelben és tárolóhely az ülések között.
Második üléssor
FIGYELEM
Tárolórekesz az ajtópanelben és a kormánykeréknél,
kesztyűtartó és napellenzők.
Tartsa a nem rögzített tárgyakat, például
mobiltelefonokat, kamerákat, tartozékok távvezérlőit stb. a kesztyűtartóban vagy más tároló
rekeszekben. Különben sérüléseket okozhatnak az autóban utazóknak egy hirtelen fékezés vagy ütközés során.
Kapcsolódó információk
Tárolórekesz és hamutartó* az ajtópanelben, pohártartó*
a középső ülés háttámlájában, tárolózseb* az első ülés
háttámlájában és elektromos aljzatok és szivargyújtó* az
alagútkonzolban.
216
•
•
•
•
•
Alagútkonzol (217. oldal)
A kesztyűtartó használata (223. oldal)
Napellenzők (223. oldal)
Elektromos aljzatok (218. oldal)
Hamutartók kiürítése* (222. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Alagútkonzol
Az alagútkonzol az első ülések között helyezkedik el.
•
•
•
A szivargyújtó* használata. (222. oldal)
•
Klímakezelőszervek az alagútkonzol hátulján
(185. oldal)
Hamutartók kiürítése* (222. oldal)
Média csatlakoztatása AUX/USB bemeneten
(445. oldal)
Tárolórekesz.
Tárolórekesz pohártartókkal valamint 12 voltos aljzatot a járművezető és az utas számára.
Hamutartós és szivargyújtós felszereltség
esetén egy szivargyújtó található a 12 voltos
aljzatban és egy kivehető hamutartó a pohártartóban.
Tárolórekesz és AUX/USB bemenet a kartámasz előtt.
Klímakezelőszervek a hátsó ülés klíma funkcióihoz.
Kapcsolódó információk
•
•
Az utastér belseje (216. oldal)
Elektromos aljzatok (218. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 217
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Elektromos aljzatok
230 voltos elektromos aljzat*
3.
Az alagútkonzolon két 12 voltos elektromos aljzat és egy 230 voltos elektromos aljzat* helyezkedik el, a csomagtérben pedig egy 12 voltos
elektromos aljzat* található.
Húzza fel a fedelet, amikor nem használja az
aljzatot vagy felügyelet nélkül hagyja azt.
Ahhoz, hogy az aljzatok áramot biztosítsanak, az
autó elektromos rendszerének legalább a legalacsonyabb I gyújtáshelyzetben kell lennie. Az aljzatok ezután addig aktívak, amíg az indítóakkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony nem lesz.
Ha a motor le van állítva és be van zárva az autó,
akkor az aljzatok kikapcsolnak. Ha le van állítva a
motor és nincs bezárva az autó, vagy a blokkolt
zárhelyzet ideiglenes kikapcsolásával van bezárva,
akkor az aljzatok további tíz percig aktívak maradnak.
FONTOS
Az aljzat számos 230 V tápellátást igénylő tartozékhoz használható, például töltőkhöz és hordozható számítógépekhez.
FONTOS
Ne használjon nagy vagy nehéz csatlakozókkal rendelkező tartozékokat - ezek
károsíthatják az aljzatot vagy vezetés közben meglazulhatnak.
•
Ne használjon olyan tartozékokat, amelyek zavarhatják például az autó rádióvevőjét vagy elektromos rendszerét.
•
Úgy helyezze el a tartozékot, hogy az ne
veszélyeztesse a járművezető vagy az utasok testi épségét egy erős fékezés vagy
baleset során.
•
Tartsa szemmel a csatlakoztatott tartozékokat, mert azok hőt fejleszthetnek, ami
megégetheti az utasokat vagy a jármű
belsejét.
Az aljzat maximális teljesítménye 150 W.
Az aljzat használata
1. Húzza le az aljzat fedelét, és helyezze be a
tartozék csatlakozó dugóját.
> Az aljzaton található dióda mutatja annak
állapotát.
2.
218
•
230 voltos elektromos aljzat az alagútkonzolban, második üléssor.
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy az elektromos aljzatnak a
motor leállított állapotában történő használatával az indítóakkumulátor lemerülését kockáztatja, ami korlátozhatja a működést.
Csak a tartozék csatlakozó dugójánál fogva
csatlakoztassa le a tartozékot - ne húzza a
kábelnél fogva.
Ellenőrizze, hogy a dióda folyamatos zöld
fénnyel világít-e - az aljzat csak ilyenkor szolgáltat áramot.
FIGYELEM
•
Csak ép és hibamentes tartozékokat
használjon. A tartozékoknak 230 V és 50
Hz tápellátáshoz tervezetteknek kell lenniük és az aljzathoz illeszkedő csatlakozókkal kell rendelkezniük. A tartozékoknak
CE jelöléssel, UL jelöléssel vagy ezzel
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
egyenértékű biztonsági jelöléssel kell rendelkezniük.
•
Soha ne hagyja, hogy az aljzatok, csatlakozók vagy tartozékok vízzel vagy egyéb
folyadékokkal érintkezzenek. Ne érintse
meg vagy használja az aljzatot, ha az
sérültnek tűnik vagy vízzel illetve egyéb
folyadékkal érintkezett.
•
Ne csatlakoztasson elosztókat, adaptereket vagy hosszabbító kábeleket az aljzathoz, mert ezek hatástalanná teszik az aljzat biztonsági jellemzőit.
Állapotjelzés
Az aljzaton egy dióda mutatja annak állapotát:
•
Az aljzat védőfedéllel van ellátva, ügyeljen
arra, hogy semmi ne nyúljon bele vagy
károsítsa az aljzatot, megakadályozva azt,
hogy a fedél ellássa a funkcióját. Ne
hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket az
autóban, amikor aktív az aljzat.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos áramütéseket okozhat.
Állapotjelzés
Ok
Teendő
Folyamatos zöld fény
Az aljzat áramot szolgáltat egy csatlakoztatott készüléknek.
Semmi
Villogó narancssárga fény
Az aljzat feszültség-átalakítójának hőmérséklete túl magas (például
azért, mert a tartozék túl sok áramot vesz fel vagy az utastér túl
meleg).
Húzza ki a csatlakozó dugót, és hagyja lehűlni a feszültség-átalakítót, mielőtt újra csatlakoztatná azt.
A csatlakoztatott tartozék túl sok áramot vesz fel (átmenetileg vagy
folyamatosan) vagy meghibásodott.
Semmi A tartozék nem csatlakoztatható az aljzathoz.
}}
219
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
||
Állapotjelzés
Ok
Teendő
A dióda nem világít
Az aljzat nem észleli, hogy csatlakozó dugót helyeztek be.
Ellenőrizze, hogy a csatlakozó dugó megfelelően az aljzatban van-e.
Az aljzat nem aktív.
Kapcsolja az autó elektromos rendszerét a legalacsonyabb
I gyújtáshelyzetbe.
Az aljzat aktív volt, de most kikapcsolt.
Indítsa be a motort és/vagy töltse fel az akkumulátort.
Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor keressen fel egy szervizt - hivatalos Volvo márkaszerviz
igénybe vétele ajánlott.
12 voltos elektromos aljzat
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
230 voltos elektromos aljzatot. A Volvo azt
javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel.
12 voltos elektromos aljzat az alagútkonzolban, első
ülés.
220
12 voltos elektromos aljzat az alagútkonzolban, második
üléssor.
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Kapcsolódó információk
•
Az utastér belseje (216. oldal)
12 voltos elektromos aljzat a csomagtérben*.
Az aljzatok különböző 12 voltos tartozékokhoz
használhatók, például zenelejátszókhoz, hűtőtáskákhoz és mobiltelefonokhoz.
Az alagútkonzolon elhelyezkedő aljzat szivargyújtóval* lehet kiegészítve.
FONTOS
Az aljzatok maximális teljesítménye egyenként
120 W.
Az aljzatok használata
1. Távolítsa el a záródugót (alagútkonzol) vagy
hajtsa le a fedelet (csomagtér), és csatlakoztassa a tartozékot.
2.
Húzza ki a tartozékot, és helyezze vissza a
záródugót (alagútkonzol) vagy hajtsa fel a
fedelet (csomagtér), amikor nem használja az
aljzatot vagy felügyelet nélkül hagyja azt.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 221
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
A szivargyújtó* használata.
A szivargyújtó az alagútkonzol első és hátsó
részében elhelyezkedő 12 voltos aljzatokba
helyezhető.
1.
Nyomja be a gombot a szivargyújtón.
> Amikor a szivargyújtó izzik, akkor a gomb
felugrik.
2.
Húzza ki a szivargyújtót az aljzatból, és
gyújtsa meg a cigarettát az izzótekerccsel.
3.
Helyezze vissza a szivargyújtót az aljzatba.
Hamutartók kiürítése*
Szivargyújtóval az autóban, az alagútkonzol
pohártartóiban és a második üléssor ajtópaneljeiben kivehető hamutartók vannak.
Az alagútkonzol hamutartójának
kiürítése
1.
Vegye ki a hamutartót egyenesen felfelé
kihúzva, és ürítse ki a tartalmát.
2.
Helyezze vissza a hamutartót a pohártartóba.
FONTOS
Legyen óvatos, amikor be van kapcsolva a szivargyújtó, hogy az izzó rész például ne károsítsa az autó belsejét.
Kapcsolódó információk
Szivargyújtó az alagútkonzolon, első ülés.
•
•
•
A második üléssor ajtópaneljeiben lévő
hamutartók kiürítése
1.
Nyissa ki a hamutartó fedelét, és nyomja fel
teljesen függőleges helyzetbe
> Kioldódik a hamutartót a helyén tartó
retesz.
2.
Emelje fel a hamutartót, és ürítse ki annak
tartalmát.
3.
Helyezze vissza a hamutartót, és hagyja, hogy
lecsússzon a két oldalon elhelyezkedő síneken.
4.
Nyomja meg óvatosan a hamutartó ajtópaneltől legtávolabbi két sarkát.
> Újra beakad a hamutartót a helyén tartó
retesz.
Alagútkonzol (217. oldal)
Elektromos aljzatok (218. oldal)
Hamutartók kiürítése* (222. oldal)
Kapcsolódó információk
Szivargyújtó az alagútkonzolon, második üléssor.
222
•
•
•
Az utastér belseje (216. oldal)
Alagútkonzol (217. oldal)
A szivargyújtó* használata. (222. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
A kesztyűtartó használata
A kesztyűtartó az utas oldalon található.
Napellenzők
A kesztyűtartó használata hűtött
területként
A kesztyűtartó használható például italok vagy
ételek hűtésére. A hűtés akkor működik, amikor
aktív a klímavezérlő rendszer (azaz amikor az autó
II gyújtáshelyzetben van vagy jár a motor).
Az egyes napellenzők hátoldala egy piperetükröt
és egy kártyatartót tartalmaz.
Kesztyűtartó és nyitógomb a középkonzolon.
Piperetükör világítással és kártyatartó.
A kesztyűtartóban tartható például a nyomtatott
kezelési útmutató és a térképek. A fedél belsején
egy tolltartó is található.
A hűtés aktív
A kesztyűtartó kinyitása
–
Nyomja meg a nyitógombot a középkonzolon.
> A kesztyűtartó kinyílik.
A hűtés inaktív
–
A kesztyűtartó zárása/nyitása
A kesztyűtartó úgynevezett privát zárással zárható
például akkor, amikor szervizbe viszi, szállodában
vagy hasonló helyeken hagyja az autót. A privát
zárás a csomagtérajtót is zárja.
A hűtést a kezelőszerv utastér/kesztyűtartó
felüli végpontba mozgatásával lehet bekapcsolni/kikapcsolni.
A piperetükör világítása* a fedél felemelésekor
automatikusan bekapcsol.
A piperetükör kerete egy tartót tartalmaz például
kártyák vagy jegyek tárolásához.
Kapcsolódó információk
•
Az utastér belseje (216. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
Az utastér belseje (216. oldal)
A szervizzár aktiválása/inaktiválása
(247. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 223
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Raktér
Rakodás
Az autó rugalmas csomagtérrel rendelkezik,
amely nagy tárgyak szállítását és rögzítését teszi
lehetővé.
Az autó terhelésekor számos dolgot figyelembe
kell venni.
A második és harmadik üléssor háttámláinak
lehajtásával a csomagtér különösen tágassá
tehető. A be- és kirakodás megkönnyítése érdekében az autó hátsó része a szintszabályozás
funkcióval* leengedhető. Használja a csomagrögzítő füleket vagy a táskatartókat a rakomány rögzítéséhez és a kihúzható csomagtértakarót annak
szükség szerinti elrejtéséhez.
A hasznos teher az autó menetkész tömegétől
függ. Az utasok és az összes tartozék teljes
tömege ennek megfelelő mértékben csökkenti az
autó hasznos terhelhetőségét.
A csomagtér szolgál az elakadásjelző háromszög
és az elsősegélycsomag tárolására is, a vonószem valamint a szükséghelyzeti defektjavító
készlet pedig a csomagtér padlója alatt található.
A háttámlák lehajtása a második üléssorban
(133. oldal)
•
A háttámlák lehajtása a harmadik üléssorban
(136. oldal)
•
•
•
Szintszabályozás* (385. oldal)
•
•
Helyezze el központosan a csomagokat.
•
Takarja le valami puha anyaggal az éles széleket, hogy elkerülje a kárpitok sérülését.
•
Rögzítse az összes csomagot a csomagrögzítő szemekhez szíjakkal vagy hevederekkel.
A nehéz tárgyakat a lehető legalacsonyabban
kell elhelyezni. Kerülje a nehéz csomagok
lehajtott háttámlákra helyezését.
FIGYELEM
Egy nem rögzített 20 kg tömegű tárgy
50 km/h (30 mph) sebességű ütközéskor egy
1000 kg tömegű tárgynak megfelelő ütközési
energiát hordoz.
Kapcsolódó információk
•
Ne feledje, hogy tárgyaknak nem szabad akadályozniuk az első ülések WHIPS rendszerének
működését, ha a hátsó ülések valamelyike le van
hajtva.
FIGYELEM
A csomagtérajtót kinyitották a világításpanel vagy a távvezérlős kulcs gombjával (
).
FIGYELEM
Rakodás (224. oldal)
Az autó vezethetőségi tulajdonságai a teher
tömegétől és elhelyezésétől függően megváltozhatnak.
Szerszámok a csomagtérben (501. oldal)
A tetőkárpitba épített függönylégzsák által
nyújtott védelmet a magas rakományok csökkenthetik vagy megakadályozhatják.
•
Soha ne helyezzen rakományt a háttámlánál magasabban.
Javaslatok a rakodáshoz
•
224
Helyezze a csomagokat szorosan a hátsó
ülés támlájához.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
FIGYELEM
FIGYELEM
Mindig rögzítse a rakományt. Mindig rögzítse a
rakományt. Különben erős fékezéskor a rakomány elcsúszhat és személyi sérülést okozhat
az autó utasainak.
Ügyeljen arra, hogy senki és semmilyen állat
vagy tárgy ne legyen az autó alatt, amikor
leengedi azt. Ez életveszélyes lehet és károsíthatja az autót vagy tárgyat.
Takarja le valamilyen puha anyaggal az éleket
és az éles sarkokat.
Állítsa le a motort és húzza be a rögzítőféket,
amikor hosszú tárgyakat pakol be/ki. Különben véletlenül meglökheti a sebességváltó
kart vagy választókart a rakománnyal - és az
autó elindulhat.
Az autó hátsó részének
szintszabályozása*
Az autó hátsó része leengedhető/felemelhető a
csomagtér használhatóbb magasságba hozásához vagy az utánfutó könnyebb csatlakoztatásának/lecsatlakoztatásának segítéséhez a vonóhorogra/vonóhorogról*.
A szintszabályozás a csomagtér jobb oldali oldallemezének hátulján elhelyezkedő kezelőszervvel
történik.
A hátsó üléstámla lehajtása
A hely növelése és a csomagtér rakodásának
egyszerűsítése érdekében a hátsó üléstámlák
lehajthatók - további tájékoztatásért, lásd a
"Hátsó ülések" részt.
Az autó hátsó részét emelő/süllyesztő kezelőszervek
A tetőcsomagtartó terhelése
A kezelőszerv két gombból áll - az egyik gomb
süllyeszti a másik pedig emeli az autó hátsó
részét. Az emeléshez vagy süllyesztéshez addig
kell nyomva tartani az egyes gombokat, amíg a
hátsó rész el nem éri a kívánt magasságot.
A tetőn történő szállításhoz a Volvo által kifejlesztett tetőcsomagtartók1 ajánlottak. Ez azért van,
hogy elkerülje az autó károsodását, és a lehető
legnagyobb biztonságot érje el az utazás során.
Vezetés közben a hátsó rész magassága visszaáll
a normál szintre.
MEGJEGYZÉS
A hátsó rész magasságának állítása nem
lehetséges, ha egy vagy több ajtó vagy a
motorháztető nyitva van. Ez a csomagtérajtóra
nem vonatkozik.
1
Gondosan kövesse a tetőcsomagtartókhoz mellékelt használati útmutatót.
Az autó hátsó részének a normál szint fölé emelése nem lehetséges.
A Volvo tetőcsomagtartók a hivatalos Volvo kereskedésekben szerezhetők be.
•
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tetőcsomagtartók és a csomagok megfelelően rögzítve vannak-e. Rögzítse a csomagokat biztonságosan rögzítőhevederekkel.
•
Ossza el egyenletesen a csomagokat a tetőcsomagtartón. Helyezze alulra a nehezebb
csomagokat.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 225
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
||
•
•
A csomag méretének növekedésével a
menetszélnek kitett felület és ezáltal a
fogyasztás is növekszik.
Vezessen finoman. Kerülje a hirtelen gyorsításokat, az erős fékezéseket és az éles
kanyarvételeket.
Csomagrögzítő szemek
Táskatartó kampók
A kihajtható csomagrögzítő fülek a hevederek
rögzítésére használhatók a csomagok rögzítéséhez csomagtérben.
A táskatartó kampók egy elasztikus hevederrel
együtt a helyükön tartják a táskákat és megakadályozzák azok leesését és a tartalmuk kiborulását a csomagtérben.
A padlófedél alatt
FIGYELEM
A tetőn elhelyezett rakomány megváltoztatja
az autó tömegközéppontját és vezetési jellemzőit.
A maximális megengedett tetőterhelésről a
Tömegek részben olvashat.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
Csomagrögzítő szemek (226. oldal)
Biztonsági rács* (231. oldal)
FIGYELEM
Biztonsági háló* (229. oldal)
A kemény, éles és/vagy nehéz, kiálló tárgyak
erős fékezéskor sérülést okozhatnak.
Csomagtértakaró (227. oldal)
Tömegek (561. oldal)
Mindig rögzítse a nagy és nehéz tárgyakat biztonsági övvel vagy csomagrögzítő hevederekkel.
Hátsó ülés (130. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
226
Rakodás (224. oldal)
Biztonsági rács* (231. oldal)
Biztonsági háló* (229. oldal)
Táskatartó kampók (226. oldal)
Csomagtértakaró (227. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Két táskatartó kampó és egy elasztikus heveder2
található a fedélben, amely a padlófedél része a
csomagtérben. A heveder négy különböző helyen
rögzíthető.
Emelje fel a fedelet a táskatartó kampók használatához. Rögzítse a táskákat egy alkalmas helyen
az elasztikus heveder használatával. Ha a táskák
fülekkel rendelkeznek és megfelelő magasságúak - akkor akassza azokat a kampókra.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Rakodás (224. oldal)
Csomagtértakaró
Biztonsági rács* (231. oldal)
A kihúzott helyzetben a csomagtértakaró megakadályozza a belátást a csomagtérbe.
Biztonsági háló* (229. oldal)
Felszerelés3
Csomagtértakaró (227. oldal)
Az oldalak mentén
Visszahúzott helyzetben:
Helyezze a csomagtértakaró végdarabjainak
egyikét a csomagtér oldallemezén található
mélyedésbe.
Ezután helyezze a végdarabot az oldallemez
mélyedésébe az ellentétes oldalon.
Az oldallemezeken is található két kihúzható táskatartó kampó - a csomagtér mindkét oldalán.
FONTOS
A táskakampók terhelhetősége legfeljebb
5 kg.
2 A Volvo kereskedőknél lehetőség van további elasztikus hevederek rendelésére.
3 Az XC90 Excellence autómodell esetén a csomagtértakaró rögzített, és a takaró
eltávolítása/felszerelése nem lehetséges.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 227
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
||
Nyomja le a végdarabokat mindkét oldalon
egyenként.
> Amikor "kattanást" hall és mindkét végdarabon eltűnik a piros jelölés, akkor a csomagtértakaró rögzítve van - ellenőrizze,
hogy biztonságosan rögzült-e.
Használat
A csomagtértakarónak két kihúzott helyzete van egy teljesen kihúzott helyzet és egy munkahelyzet, amikor részlegesen vissza van húzva, hogy
megkönnyítse a csomagtérhez történő hozzáférést.
Amikor a csomagtértakaró ki van húzva úgy,
hogy takarja a csomagteret - vezesse a fedél
rögzítőcsapjait az oldallemezen található hornyokba, és engedje el, miközben enyhén
lefelé nyomva megdönti a fogantyút.
> A csomagtértakaró rögzül a teljesen
takaró helyzetben.
Ha a kezei foglaltak:
Munkahelyzet
A takaró teljesen kihúzott helyzetében - finoman nyomja felfelé a csomagtértakaró
fogantyú részét, például a könyökével.
>
A takaró visszahúzódik, amíg meg nem
áll a munkahelyzetben.
Teljesen takaró helyzet
7-üléses autó esetében - akassza a harmadik üléssor biztonsági öveinek zárófüleit a
kampóikból az oldallemezekbe. 5-üléses
autók esetében - lásd a következő pontot.
A visszahúzott helyzetből - fogja meg a
fogantyút és húzza ki a fedelet, hogy az oldallemezek fölé csússzon a csomagtérben húzza a véghelyzetig.
228
A visszahúzott helyzetből - fogja meg, és
húzza ki a takarót úgy, hogy az átcsússzon a
csomagtér oldallemezei felett - húzza a véghelyzetéig, és vezesse a csomagtértakaró
rögzítő csapjait az oldallemezek hornyaiba
(ha a takaró már a teljesen takaró helyzetben
van - lásd következő pont).
A teljesen takaró helyzetből - fogja meg a
fogantyút, és vezesse a csomagtértakaró
rögzítő csapjait az oldallemezeken található
hornyokba, majd engedje el.
> Húzza vissza a takarót, amíg meg nem áll
a munkahelyzetben.
A teljesen takaró helyzetbe mozdításhoz a munkahelyzetből:
1.
Fogja meg a fogantyút, és húzza a csomagtértakarót a véghelyzetbe.
2.
Kissé engedje el és billentse a fogantyút
kissé lefelé nyomva azt.
> A takaró ezután rögzül a véghelyzetében.
FONTOS
Ne helyezzen csomagokat a csomagtértakaróra a kihúzott helyzetében.
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
FIGYELEM
A 7-üléses autókban soha ne szerelje fel a
csomagtértakarót, amikor utasok ülnek a
hátsó üléseken. Ez súlyos sérülést okozhat
egy baleset esetén.
Eltávolítás3
Biztonsági háló*
Visszahúzott helyzetben:
A biztonsági háló megakadályozza, hogy a csomagok előre repüljenek az utastérben egy hirtelen fékezés során.
1.
7-üléses autókban - oldja ki a harmadik üléssor biztonsági öveinek zárófüleit a kampókból
az oldallemezek felett.
Visszahúzás
A teljesen takaró helyzetből:
–
Emelje fel a fogantyút, és húzza hátrafelé,
hogy kiakassza a csomagtértakaró rögzítő
csapjait, majd engedje el.
2.
A munkahelyzetből:
–
Fogja meg a fogantyút, és húzza ki a csomagtértakarót a hornyokból - húzza a teljesen takaró helyzetbe. Emelje fel a fogantyút,
és húzza hátrafelé, hogy kiakassza a rögzítő
csapokat, majd engedje el.
> Húzza vissza a takarót a rögzítő csapokkal
a hornyokon kívül, meg nem áll a visszahúzott helyzetben.
Nyomja meg a gombot a visszahúzott csomagtértakaró egyik végdarabján, és emelje ki
azt a véget.
A biztonsági háló négy rögzítő ponthoz van rögzítve.
Billentse felfelé/kifelé óvatosan a takarót.
> A másik végdarab automatikusan meglazul, és a takaró kiemelhető a csomagtérből.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Rakodás (224. oldal)
Biztonsági rács* (231. oldal)
Biztonsági háló* (229. oldal)
Csomagrögzítő szemek (226. oldal)
Biztonsági háló
Biztonsági okokból a biztonsági hálót mindig rögzíteni kell és az alábbiak szerint kell biztosítani.
A háló erős műanyag szövetből készült és két
különböző helyre rögzíthető az autóban:
•
•
3 Az
XC90 Excellence autómodell esetén a csomagtértakaró rögzített, és a takaró eltávolítása/felszerelése nem lehetséges.
Hátsó rögzítés - a második üléssor mögött.
Első rögzítés - az első ülések háttámlája
mögött.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 229
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
||
FIGYELEM
A csomagtérben jól rögzíteni kell a csomagokat és megfelelően elhelyezett biztonsági
hálót kell használni.
Felszerelés
3.
Akassza a háló másik rögzítő kampóját a
tetőrögzítőbe az ellentétes oldalon - a teleszkópos rugóterhelésű rögzítőkampók segítik a
beállítást.
4.
Hátsó rögzítés: A háló hátsó tetőrögzítőkbe
rögzített állapotában, akassza a biztonsági
háló rögzítő hevedereit az első padlófülekbe a
csomagtérben.
Ügyeljen arra, hogy előre nyomja a háló rögzítőkampóit az egyes tetőrögzítők első véghelyzetébe.
FIGYELEM
Szükséges meggyőződni arról, hogy a biztonsági háló felső biztosító pontjai megfelelően
vannak-e elhelyezve és a húzó hevederek
megfelelően be vannak-e akasztva.
Sérült biztonsági hálókat nem szabad használni.
MEGJEGYZÉS
A biztonsági hálót legkönnyebben a hátsó
ajtókon keresztül lehet behelyezni.
230
1.
Hajtsa ki a biztonsági hálót és ellenőrizze,
hogy az osztott felső rúd a hálóban kinyújtott
helyzetben van-e rögzítve.
2.
Akassza a háló rögzítő burkolatának egyik
végét az első vagy hátsó tetőrögzítőbe a rögzítő hevederrel maga felé fordítva.
Hátsó rögzítés.
Első rögzítés: A hálót az első tetőrögzítőkhöz
rögzítve, akassza a rögzítőhevedereket a
külső fülekbe az ülés csúszósínjeinek hátulján - könnyebb, ha a háttámlák egyenesre
vannak állítva és az üléseket kissé előre vannak mozdítva.
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Első rögzítés.
Ügyeljen arra, hogy ne nyomja erősen az
ülést/háttámlát a hálónak, amikor újra visszamozdítja az ülést/háttmlát - csak addig állítsa
az ülést/háttámlát, amíg az hozzá nem ér a
hálóhoz.
5.
Feszítse meg a biztonsági hálót a rögzítő
hevederekkel.
FONTOS
1.
Csökkentse a biztonsági háló feszességét a
rögzítőheveder zárjában található gombbal,
és húzzon ki kicsit a rögzítőhevederből mindkét oldalon.
2.
Nyomja be a reteszeket, és válassza le mindkét rögzítőheveder kampóját.
3.
Bontsa a felső rögzítéseket, és oldja le a
hálót a tető rögzítőelemeiről.
4.
Nyomja meg a piros gombot a rúdon, hogy
behajthassa és feltekerhesse a hálót.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Rakodás (224. oldal)
Biztonsági rács* (231. oldal)
Csomagtértakaró (227. oldal)
Biztonsági rács*
A biztonsági rács megakadályozza, hogy a csomagtérben elhelyezett csomagok vagy állatok
előre repüljenek az utastérben egy hirtelen fékezés során. Biztonsági okokból a biztonsági
rácsot mindig megfelelően rögzíteni kell.
A biztonsági rács magából a rácsból és két laza
kötőelemből áll. A kötőelemek mindegyike egy
sapkával rendelkezik, és van két műanyag persely
a biztonsági rácshoz.
FIGYELEM
Semmilyen körülmények között ne maradjon
senki a csomagtérben, miközben az autó
mozog. Ez a sérülések elkerülése érdekében
fontos egy fékezés vagy baleset során.
Csomagrögzítő szemek (226. oldal)
FIGYELEM
A biztonsági rácsot mindig az itt leírt hátsó
helyzetben kell használni. A tető első ülések
mögötti rögzítőelemei nem a biztonsági rácshoz vannak tervezve.
Ha az ülést/háttámlát erősen a biztonsági
hálónak nyomják, akkor a háló és/vagy annak
tetőrögzítői károsodhatnak.
Eltávolítás és tárolás
A biztonsági háló könnyen eltávolítható és összehajtható.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 231
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
||
FIGYELEM
Biztonsági okokból a harmadik üléssor üléseit4 nem szabad lehajtani, amikor a biztonsági rács az autóba van szerelve.
FONTOS
A védőrács és a csomagtértakaró nem szerelhető fel együtt.
2.
Felszerelés
1.
Engedje le a hátsó ülést, majd emelje be a
biztonsági rácsot az egyik hátsó oldalajtónyíláson vagy a csomagtérajtón keresztül - a
rács ívelt/konvex oldalának kell a csomagtér
felé néznie, míg a kampóknak mindkét oldalon felfelé kell mutatniuk. A kötőelemeket és
a műanyag perselyeket ekkor nem kell használni.
Vezesse a biztonsági rács egyik kampóját a
tető rögzítőelemének nagyobb nyílásába (1).
4.
Fogja meg a rácsot a kampó közelében, és
húzza azt a kisebbik nyílás felé (2).
> A kampó most rögzítve van a tető rögzítőelemének véghelyzetében.
3.
Csúsztassa a műanyag perselyt a kötőelem
menetes részére - a persely peremének felfelé kell néznie - és vezesse le azt a nyílásba.
Ezután csavarja rá a sapkát, amíg az alsó
széle körülbelül 5 mm-re nem helyezkedik el
a rácstól (2).
Ismételje meg a lépéseket a fenti 2. pontban,
hogy rögzítse a másik kampót a rögzítőelembe a másik oldalon.
FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy a biztonsági rács biztosan
rögzítve legyen a tető rögzítőelemeihez, hogy
a rács ne lazulhasson meg.
Akassza a kötőelem kampóját a csomagtér
csomagrögzítő szemén keresztül alulról, és
vezesse át a menetes részt a csomagrács
alsó rögzítő nyílásán (1).
5.
Ismételje meg a lépéseket a 4. pontban a
másik oldalon.
6.
Állítsa középre a rácsot, és húzza meg a két
kötőelemet felváltva, amíg a rács megfelelően rögzítve nincs.
Eltávolítás
A biztonsági rács eltávolításához - hajtsa végre
fordított sorrendben a fenti beszerelési utasításokat. Ne feledje, hogy a kötőelemek eltávolíthatók
a műanyag perselyek előtt a rács nyílásaiból.
4
232
7-üléses autók esetén.
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Rakodás (224. oldal)
Csomagrögzítő szemek (226. oldal)
Biztonsági háló* (229. oldal)
Csomagtértakaró (227. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 233
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Távvezérlős kulcs
A távvezérlős kulcs az ajtók és a csomagtérajtó
zárására/nyitására szolgál és az autó belsejében
kell lennie az autó beindításához.
alakú hatóterülete van a vezetőajtótól számítva és
körülbelül 1 méteres hatóterülete a csomagtérajtótól. Lásd "A távvezérlős kulcs hatótávolsága"
részt.
A távvezérlős kulcs gombjai
A kulcs nélküli indítás és a kulcs nélküli zárás/
nyitás esetén a távvezérlős kulcs bárhol lehet az
utastérben vagy a csomagtérben, miközben fenntartja a motorindítás képességét.
Gomb nélküli kulcs (Key Tag)
Távvezérlős kulcs a bal oldalon és gomb nélküli kulcs
(Key Tag) a jobb oldalon.
A távvezérlős kulcs fizikailag nem szükséges a
beindításhoz, mert az autó alapfelszereltségben
támogatja a kulcs nélküli indítást (Passive Start).
A kulcsnak az utastér elejében kell lennie, például
a járművezető zsebében vagy a pohártartóban, az
alagútkonzolban, a motor beindításához. Lásd "A
motor beindítása" részt.
Opcionálisan az ajtók és a csomagtérajtó kulcs
nélküli zárása/nyitása (Passive Entry*) is elérhető.
A kulcsnak körülbelül 1,5 méter sugarú, félkör
1
2
236
A kulcs nélküli zárással/nyitással* felszerelt
autókhoz kissé kisebb, könnyebb és gomb nélküli
kulcs (Key Tag) is tartozik. Ez a kulcs nélküli indítás és zárás/nyitás tekintetében ugyanolyan
módon működik, mint a normál távvezérlős kulcs.
Nem rendelkezik kulcsszárral és az eleme nem
cserélhető. Új kulcscédula a hivatalos Volvo márkaszervizekben rendelhető.
További kulcsok rendelése
Az autó két távvezérlős kulccsal kerül átadásra egy kulcscédula jár az autóhoz, ha az kulcs nélküli
zárással/nyitással* van felszerelve. További kulcsok is rendelhetők. Egy autóhoz legfeljebb tizenkét kulcs programozható és használható.
A kulcs elvesztése esetén, lásd az alábbi "A távvezérlős kulcs elvesztése" részt.
A távvezérlős kulcs négy gombbal rendelkezik - eggyel a
bal oldalon és hárommal a jobb oldalon.
Zárás - A gomb megnyomása zárja az ajtókat és a csomagtérajtót és élesíti a riasztót1.
Nyomja meg és tartsa nyomva az összes
ablak és a panorámatető* egyszerre történő
zárásához. Lásd "Zárás/nyitás kívülről" és
"Zárás/nyitás belülről" rész.
Nyitás - A gomb megnyomása egyszerre
nyitja az ajtókat és a csomagtérajtót és
kikapcsolja a riasztót. Egy hosszabb megnyomás egyszerre nyitja az összes ablakot - lásd
még teljes szellőztetés2. Lásd "Zárás/nyitás
kívülről" rész.
Csomagtérajtó - Csak a csomagtérajtót
nyitja és hatástalanítja a riasztót. Az elektro-
Bizonyos piacokon elérhető lehetőség.
Például az autó gyors kiszellőztetéséhez használható meleg időben.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
mos csomagtérajtóval* felszerelt autókon a
csomagtérajtó a gomb nyomva tartását követően nyílik ki. A csomagtérajtó mindig egy
hosszú megnyomással zárható - figyelmeztető hangjelzés szólal meg. Lásd az "Elektromosan működtetett csomagtérajtó" részt.
Pánik funkció – A figyelem felkeltésére
szolgál vészhelyzet esetén. Nyomja meg és
tartsa nyomva legalább 3 másodpercig vagy
nyomja meg kétszer 3 másodpercen belül az
irányjelzők és a kürt bekapcsolásához. A
funkció ugyannak a gombnak a megnyomásával kapcsolható ki, miután legalább
5 másodpercig aktív volt. Ellenkező esetben
a funkció 3 perc elteltével automatikusan
kikapcsol.
FIGYELEM
Ha valakit az autóban hagy, akkor ügyeljen
arra, hogy kikapcsolja az ablakokat és a napfénytetőt úgy, hogy mindig magával viszi a távvezérlős kulcsot, amikor elhagyja az autót.
Az autóhoz regisztrált kulcsok száma ellenőrizhető a központi kijelző felső nézetében.
MEGJEGYZÉS
Kerülje a távvezérlős kulcs fém tárgyak vagy
elektronikus készülékek, például mobiltelefonok, táblagépek, laptopok vagy töltők közelében tárolását - lehetőleg ne tárolja ezekhez
10-15 cm-nél közelebb.
Kapcsolódó információk
•
Ha még mindig fennáll a zavar, akkor használja a
távvezérlős kulcs kulcsszárát, és helyezze a kulcsot a tartalék olvasóba a riasztó kikapcsolásához. Lásd a "Zárás/nyitás a kivehető kulcsszárral"
részt.
MEGJEGYZÉS
•
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(238. oldal)
Kivehető kulcsszár (248. oldal)
Az elem cseréje a távvezérlős kulcsban
(255. oldal)
•
•
•
Zárás/nyitás belülről (243. oldal)
•
A motor beindítása (371. oldal)
Zárás/nyitás kívülről (239. oldal)
Elektromosan működtetett csomagtérajtó*
(251. oldal)
Amikor a távvezérlős kulcs a pohártartóba van
helyezve, akkor ügyeljen arra, hogy ne legyenek más autókulcsok, fém tárgyak vagy elektronikus készülékek (például mobiltelefonok,
táblagépek, laptopok vagy töltők) a pohártartóban. Ha több kulcs van egymás közelében a
pohártartóban, akkor azok zavarhatják egymást.
Interferencia
A távvezérlős kulcs nélküli indítás és kulcs nélküli
zárás/nyitás* funkcióit elektromos mezők és
árnyékolás zavarhatják.
A távvezérlős kulcs elvesztése
Ha elveszti a távvezérlős kulcsot, akkor egy szervizben újat rendelhet - hivatalos Volvo műhelyt
ajánlunk. A megmaradt kulcsokat el kell vinnie a
műhelybe. A hiányzó kulcs kódját törlik a rendszerből a lopás megakadályozása érdekében.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 237
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
A távvezérlős kulcs megfelelő működéséhez a
kulcsnak az autó bizonyos közelségében kell
elhelyezkednie.
Manuális használat esetén
vagy gomb nélküli kulcs, Key Tag használatával,
egy távvezérlős kulcsnak az autó bal vagy jobb
oldalától körülbelül 1,5 méteres félkör alakú területen belül vagy a csomagtérajtótól számított
1 méteres sugarú félkörben kell lennie (lásd a
fenti képet).
A távvezérlős kulcs olyan funkcióihoz, mint pélvagy
gomb megdául a zárás/nyitás a
nyomásával a kulcsnak az autótól körülbelül
20 méter távolságon belül kell lennie.
MEGJEGYZÉS
Ha eltávolítja a távvezérlős kulcsot az
autóból
Ha a távvezérlős kulcsot eltávolítja az autóból,
miközben jár a motor, akkor a Autókulcs nem
találh. Az autóból eltávolítva figyelmeztető
üzenet jelenik meg a járművezetői kijelzőn és
hangos figyelmeztetés szólal meg, amikor
becsukja az utolsó ajtót.
Antennák elhelyezkedése.
A pohártartó alatt, az alagútkonzol első
részében
A bal oldali hátsó ajtó felső, első részében5
Az üzenet eltűnik, amikor a kulcsot visszahelyezi
az autóba, és megnyomja a jobb oldali billentyűzet O gombját vagy becsukja az utolsó ajtót.
Az ábrán megjelölt terület mutatja a rendszer antennái
általi lefedettséget.
Az ajtók vagy a csomagtérajtó kulcs nélküli zárásához és nyitásához gomb megnyomása nélkül
3 Csak
238
Az autó kulcs nélküli indító- és zárrendszerrel4
van felszerelve, ezért számos beépített antennával rendelkezik az autó különböző helyein.
A távvezérlős kulcs működését zavarhatják a
környező rádióhullámok, épületek, földrajzi feltételek stb. Az autó a kulcsszárral ilyenkor is
zárható/nyitható.
Ha az autó nem reagál a gombok megnyomására
- akkor menjen közelebb, és próbálja újra.
Kulcs nélküli használat esetén3
Az indító- és zárrendszer
antennáinak helyzetei
A jobb oldali hátsó ajtó felső, első részében5
A hátsó ülés háttámlájának közepén5
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs (236. oldal)
Az indító- és zárrendszer antennáinak helyzetei (238. oldal)
kulcs nélküli zárás/nyitás funkcióval (Passive Entry*) felszerelt autók esetén.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
FIGYELEM
A szívritmus-szabályozót használó személyek
nem közelíthetik meg 22 cm-nél közelebb a
kulcs nélküli antennát a szívritmus-szabályozóval. Ezzel elkerülheti a szívritmus-szabályozó
és a kulcs nélküli rendszer közötti interferenciát.
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs (236. oldal)
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(238. oldal)
Zárás/nyitás kívülről
ki a vezető oldali ajtót a kivehető kulcsszárral.
További tájékoztatásért, lásd a "Kivehető kulcszszár" részt.
Az autó kívülről a távvezérlős kulcs gombjaival
vagy az ajtó illetve a csomagtérajtó kilincsével
zárható/nyitható, ha az autó kulcs nélküli zárás/
nyitás Passive Entry* funkcióval rendelkezik. A
csomagtérajtó elektromos működtetéssel* és/
vagy lábmozdulattal* működtethető.
MEGJEGYZÉS
Mindig próbáljon közelebb menni az autóhoz,
és próbálja újra kinyitni.
Zárás/nyitás
A távvezérlős kulcs gombjai is használhatók az
összes ajtó és a csomagtérajtó egyszerre történő
zárásához.
MEGJEGYZÉS
Lehetőség van különböző nyitási sorozatok kiválasztására, ami a központi kijelző felső nézetében
hajtható végre. Menjen a Beállítások My Car
Zárás Nyitás távirányítóval menüponthoz.
Ezután válasszon a Összes ajtó zárjának
kioldása vagy Csak vezetőajtó lehetőségek
közül.
A zárás aktiválásához be kell csukni a vezetőajtót.
Ha bármely ajtó vagy a csomagtérajtó nyitva van,
akkor azok bezáródnak. A riasztó6 mozgásérzékelője csak ezek bezárását követően kerül élesítésre.
Ha nem lehetséges a távvezérlős kulccsal történő
zárás/nyitás, akkor előfordulhat, hogy az elem
lemerült - ebben az esetben zárja be vagy nyissa
4
5
6
A kulcs nélküli zárrendszer csak kulcs nélküli zárással/nyitással (Passive Entry*) felszerelt autókban áll rendelkezésre.
Csak kulcs nélküli zárással/nyitással (Passive Entry*) felszerelt autók.
Bizonyos piacokon elérhető lehetőség.
Ügyeljen a távvezérlős kulcs autóba zárásának
kockázatára.
FIGYELEM
Ne hagyja, hogy bárki az autóban maradjon,
ha nem kapcsolta ki a biztonsági zárat, ezzel
elkerülheti, hogy valaki csapdába essen az
autóban.
Kulcs nélküli zárás/nyitás*
Ha az autó kulcs nélküli zárás/nyitás* funkcióval
rendelkezik, akkor elég a közelben, például a zsebében vagy a tárcájában lennie a távvezérlős
kulcsnak, így könnyebben kinyithatja az autót, ha
foglaltak a kezei. A rendszer hatótávolságával
kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd "A távvezérlős kulcs hatótávolsága" részt.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 239
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Az ajtók külső kilincsei egy horonnyal rendelkeznek a záráshoz, miközben a belsők egy érintésre
érzékeny felülettel rendelkeznek a nyitáshoz. A
csomagtérajtó-kilincsnek egy gumírozott nyomólapja van, amely csak nyitásra szolgál.
Az ajtók és a csomagtérajtó zárása
Az autó bezárásához be kell csukni az összes
oldalajtót. A csomagtérajtó másfelől nyitva lehet a
külső ajtókilinccsel történő zárás közben.
MEGJEGYZÉS
Fontos, hogy egy időben csak egy érintésérzékeny felület aktív, a fogantyú megfogása és
közben a záró felület megérintése kettős utasítás kiadásának kockázatával járhat. Ez azt
jelenti, hogy a kért tevékenység (zárás/nyitás)
nem kerül végrehajtásra vagy késéssel történik meg.
–
Az összes oldalablak és a panorámatető* egyszerre történő zárásához - helyezze az ujját az
érintésérzékeny mélyedéshez az ajtókilincs külsején, amíg az összes oldalablak és a panorámatető* be nem záródik.
Horony a külső ajtókilincsen a záráshoz. Érintésre érzékeny felület belül a nyitáshoz.
Érintésérzékeny mélyedés a záráshoz
Érintse meg a megjelölt felületet az ajtókilincs külsejének hátulja felé, miután becsukta
az ajtót, vagy nyomja meg a gombot a csomagtérajtó alsó szélén a zárak működésbe
hozásához, mielőtt becsukná azt.
> A szélvédőnél elhelyezett zárjelző villogni
kezd, hogy jelezze az autó zárt állapotát.
MEGJEGYZÉS
Fontos, hogy egy időben csak egy érintésérzékeny felület aktív, a fogantyú megfogása és
közben a záró felület megérintése kettős utasítás kiadásának kockázatával járhat. Ez azt
jelenti, hogy a kért tevékenység (zárás/nyitás)
nem kerül végrehajtásra vagy késéssel történik meg.
Érintésérzékeny felület a nyitáshoz
Gumírozott nyomólap a csomagtérajtón csak nyitáshoz.
240
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Az ajtók és a csomagtérajtó nyitása
– Fogjon meg egy ajtókilincset vagy nyomja
meg a csomagtérajtó alatti gumírozott nyomólapot az autó nyitásához.
> A szélvédőnél elhelyezett zárvisszajelző
kialszik, hogy megerősítse az autó kinyitott
állapotát - nyissa ki a szokott módon az
ajtókat vagy a csomagtérajtót.
MEGJEGYZÉS
Fontos, hogy egy időben csak egy érintésérzékeny felület aktív, a fogantyú megfogása és
közben a záró felület megérintése kettős utasítás kiadásának kockázatával járhat. Ez azt
jelenti, hogy a kért tevékenység (zárás/nyitás)
nem kerül végrehajtásra vagy késéssel történik meg.
Távoli ajtónyitás (Remote Door Unlock,
RDU)
Az autó zárásának/nyitásának
visszajelzése
Lehetőség van az autó távoli nyitására a Volvo On
Call* alkalmazással.
Amikor az autót a távvezérlős kulcs használatával
zárja vagy nyitja, akkor az irányjelzők erősítik
meg, hogy a zárás/nyitás megfelelően végrehajtásra került. Lehetőség van a zárás/nyitás jelzésének módosítására. A visszajelzés módosításához, menjen a központi kijelzőhöz, és érintse
meg a Beállítások My Car Zárás
Zárás és zárkioldás visszajelzése lehetőséget.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
Távvezérlős kulcs (236. oldal)
Elektromosan működtetett csomagtérajtó*
(251. oldal)
A csomagtérajtó zárása/nyitása (245. oldal)
A csomagtérajtó nyitása/zárása lábmozdulattal* (253. oldal)
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(238. oldal)
Kivehető kulcsszár (248. oldal)
Riasztó (260. oldal)
Nyitási sorrendek
A nyitás különböző sorozatai választhatók a
középkonzol felső nézetében:
Menjen a Beállítások My Car Zárás
Kulcs nélküli nyitás menüponthoz, és válassza
ki a Minden ajtó vagy Egy ajtó lehetőséget.
Automatikus visszazárás
Ha a zárak nyitását követő két percen belül nem
nyitják ki valamelyik ajtót vagy a csomagtérajtót,
akkor azok automatikusan lezárnak. Ez a funkció
megakadályozza az autó nem szándékos nyitva
hagyását.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 241
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Külső visszajelzés
•
Az autó vészvillogóinak villogása jelzi a zárást
és visszahúzódnak a külső visszapillantó tükrök8.
•
Az autó vészvillogóinak két felvillanása jelzi a
nyitást és kinyúlnak a külső visszapillantó
tükrök8.
Jelzés a műszerfalon
Visszajelző a záró gombokban
Zárógombok kizárólag az első ajtókban
Az összes ajtónak, a csomagtérajtónak és a
motorháztetőnek csukva kell lennie az autó zárásának jelzéséhez.
Ha a zárást csak a vezetőajtó becsukott9 állapotában hajtja végre, akkor az autó bezáródik, de
csak azután történik meg a zárás jelzése, hogy az
összes ajtót, a csomagtérajtót és a motorháztetőt
becsukták.
8
9
242
A zár és a műszerfali riasztó visszajelző mutatja a riasztó
rendszer állapotát:
Egy hosszú felvillanás jelzi, hogy az autót bezárták. Amikor az autó be van zárva, akkor ezt rövid,
lüktető villogások jelzik.
Záró gombok visszajelző lámpával az első ajtóban.
A záró gomb világító visszajelző lámpája mutatja
az első ajtókon, hogy minden ajtó zárva van. Ha a
valamelyik ajtót kinyitják, akkor a lámpa mindkét
ajtóban kialszik.
Csak behajtható külső tükrök esetén.
Kulcs nélküli zárás/nyitás (Passive Entry*) funkcióval felszerelt autókra nem vonatkozik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kapcsolódó információk
Az összes ajtóban*
•
•
•
Zárás/nyitás kívülről (239. oldal)
Megközelítő világítás időtartama (151. oldal)
A külső tükrök beállítása (157. oldal)
Zárás/nyitás belülről
Az ajtók és a csomagtérajtó zárhatók és nyithatók az első ajtókon található központi zár kezelőszervekkel. A hátsó ajtókon elhelyezkedő zárkezelőszervek* csak az adott ajtót vezérlik.
Központi zárás
Záró gombok visszajelző lámpával a hátsó ajtóban.
A záró gomb világító visszajelző lámpája mutatja
az ajtókon, hogy az ajtó zárva van. Ha valamelyik
ajtót kinyitják, akkor annak lámpája kialszik,
miközben a többi továbbra is világít.
A funkció kiválasztása
Záró/nyitó gomb visszajelző lámpával az első ajtóban.
A központi kijelzőn különböző lehetőségek állíthatók be a zárás/nyitás jelzésére.
–
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car
3.
A beállítások a Zárás és zárkioldás
visszajelzése alatt módosíthatók
Zárás lehetőséget.
A zárás/nyitás visszajelzéséről többet olvashat a
"Megközelítő világítás" és a "Külső tükrök beállítása" részben
Nyomja meg a
gombot a záráshoz és a
gombot a nyitáshoz.
Nyitás
1.
gombot az összes oldaNyomja meg a
lajtó és a csomagtérajtó nyitásához.
2.
Húzza meg az egyik oldalajtó nyitó fogantyúját, majd engedje el azt.
> Az ajtó zárja kiold és az ajtó kinyílik.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 243
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
A
hosszú megnyomása egyszerre nyitja az
összes oldalablakot - lásd még teljes szellőztetés10.
Az ajtó nyitásához:
Biztonsági zárak
–
Zárás
Automatikus zárás
A biztonsági zárak azt jelenti, hogy az összes ajtó
mechanikusan kiiktatásra kerül, ami magakadályozza a belülről történő nyitást.
–
Nyomja meg a
gombot - mindkét első
ajtónak zárva kell lennie.
> Az összes ajtó és a csomagtérajtó bezáródik.
gomb hosszú megnyomása egyszerre zárja
A
az összes ablakot és a panorámatetőt*.
Húzza meg az ajtókilincset - az ajtó kiold és
kinyílik.
A biztonsági zárak a távvezérlős kulccsal és a
kulcs nélküli zárással (Passive Entry)* aktiválhatók. A biztonsági zárak körülbelül
10 másodperces késleltetéssel aktiválódnak az
ajtók bezárását követően.
Az ajtók és a csomagtérajtó automatikusan lezár,
amikor az autó elkezd mozogni.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car
3.
Válassza az Automatikus ajtózárás lehetőséget
> A Ajtók+csomagtartófedél zárása
mozgó autón súgó szöveg jelenik meg,
és az ajtók valamint a csomagtérajtó automatikusan bezáródik.
Hátsó ajtók zárógombja*
Zárás lehetőséget.
Kapcsolódó információk
•
•
Zárás/nyitás kívülről (239. oldal)
Az autó zárásának/nyitásának visszajelzése
(241. oldal)
MEGJEGYZÉS
Ha a késleltetési időn belül kinyitja valamelyik
ajtót, akkor a folyamat megszakad és a riasztó
nem aktiválódik.
Az autó csak a távvezérlős kulccsal, a kulcs nélküli nyitással vagy a Volvo On Call (VOC)* mobilalkalmazással nyitható ki, amikor aktiválva vannak
a biztonsági zárak. A bal oldali első ajtó a kivehető kulcsszárral is nyitható.
FIGYELEM
Záró gomb visszajelző lámpával a hátsó ajtóban.
A hátsó ajtó zárógombjai csak az adott hátsó
ajtót zárják.
10
244
Ne hagyja, hogy bárki az autóban maradjon,
ha nem kapcsolta ki a biztonsági zárat, ezzel
elkerülheti, hogy valaki csapdába essen az
autóban.
Például az autó gyors kiszellőztetéséhez használható meleg időben.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Ideiglenes inaktiválás
Ha valaki az autóban marad, de az ajtókat kívülről
be kell zárni, akkor a biztonsági zár ideiglenesen
inaktiválható. A hagyományos zárás esetén az
elektromos aljzatok azonnal kikapcsolnak, de amikor ideiglenesen ki vannak iktatva a biztonsági
zárak, akkor azok maximum 10 percig aktívak
maradnak a zárást követően.
Az ideiglenes inaktiválás a központi kijelző felső
nézetében lehetséges, válassza az alábbi menüpontot:
Beállítások My Car
Csökkentett védelem.
Zárás
Ez a központi kijelző funkció nézetben is végrehajtható a Csökkentett védelem megnyomásával.
Ezután a Csökkentett védelem jelenik meg a
központi kijelzőn. A biztonsági zárak ideiglenesen
inaktívak lesznek az autó következő bezárásakor.
Ha kinyitja, majd újra bezárja az autót, akkor a biztonsági zárakat újra ideiglenesen inaktiválni kell.
Ne feledje, hogy a riasztó mozgás- és billenésérzékelői* ugyanakkor kikapcsolnak.
MEGJEGYZÉS
•
Ne feledje, hogy a riasztó az autó zárásakor élesedik.
•
Ha valamelyik ajtót belülről kinyitják, az
riasztást vált ki.
A csomagtérajtó zárása/nyitása
A csomagtérajtó az autó felszereltségi szintjétől
függően különböző módokon zárható/nyitható és
nyitható ki.
A csomagtérajtó nyitása a távvezérlős
kulccsal
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Távvezérlős kulcs (236. oldal)
Zárás/nyitás kívülről (239. oldal)
Zárás/nyitás belülről (243. oldal)
Zárás/nyitás a kivehető kulcsszárral
(249. oldal)
Riasztó (260. oldal)
A csomagtérajtó riasztója hatástalanítható és a csomagtérajtó önmagában is kinyitható a távvezérlős kulcs
gombjának használatával.
A csomagtérajtó nyitásának két különböző módja
van
A rendszer a motor következő beindításakor viszszaáll.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 245
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
1.
gombNyomja meg a távvezérlős kulcs
ját.
> Kialszik a zár és a riasztó visszajelzője a
műszerfalon annak jelzésére, hogy a
riasztó nincs a teljes autóra vonatkozóan
élesítve.
A csomagtérajtó kulcs nélküli kioldása*
A csomagtérajtó zárja kiold, de csukva
marad, miközben az ajtók zárva és riasztó
funkcióik élesítve maradnak.
Ha a csomagtérajtót 2 percen belül nem
nyitja ki, akkor visszazár és a riasztó újra
bekapcsol.
2.
Elektromosan működtetett csomagtérajtó*
opció esetén
Nyomja meg hosszan (körülbelül 1,5 másodpercre) a távvezérlős gomb
gombját
> A csomagtérajtó zárja kiold, és kinyílik,
miközben az ajtók zárva és riasztó funkcióik élesítve maradnak.
246
Emelje fel a külső ajtókilincset a csomagtérajtó teljes felnyitásához.
FONTOS
A riasztási szint és a mozgásérzékelők
valamint a csomagtérajtó nyitásérzékelői
nem működnek.
A csomagtérajtó nyitásához, fogja meg a
gumi nyomólapot a csomagtérajtó kilincse
alatt, és nyissa ki a csomagtérajtót.
2.
Gumírozott nyomólap nyomásérzékeny felülettel.
A csomagtérajtót elektromos zár tartja zárva.
Elég, ha a közelben, például a zsebében vagy a
tárcájában van a távvezérlős kulcs.
1.
A csomagtérajtó kinyitásához - finoman
nyomja meg a gumírozott nyomólapot a csomagtérajtó-kilincs alatt.
> A zár kiold.
•
A csomagtér zárjának kioldásához minimális erő szükséges - csak finoman nyomja
meg a gumírozott lapot.
•
Ne fejtsen ki emelő erőt a gumírozott lapra
a csomagtér nyitásakor - emelje a kilincset.
A túl nagy erő károsíthatja a gumírozott
panel elektromos érintkezőit.
FIGYELEM
Ne vezessen nyitott csomagtérajtóval! Mérgező kipufogógázok juthatnak az utastérbe a
csomagtéren keresztül.
Nyitás az autó belsejéből
MEGJEGYZÉS
Ha a távvezérlős kulcs nem észlelhető a csomagtérajtóhoz elég közel, akkor a zárás/
nyitás nem működik. További tájékoztatásért,
lásd "A távvezérlős kulcs hatótávolsága" részt.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A csomagtérajtó nyitásához:
A szervizzár aktiválása/inaktiválása
A szervizzár aktiválása
1.
A kesztyűtartó úgynevezett szervizzárral zárható
például akkor, amikor szervizbe viszi, szállodában
vagy hasonló helyen hagyja az autót.
1.
2.
gombot a
Nyomja meg röviden a
műszerfalon.
> A csomagtérajtó kioldható és kinyitható
kívülről a gumírozott nyomólap megfogásával.
Plusz az elektromosan működtetett csomagtérajtó opcióval.
Nyomja meg hosszan a
gombot a
műszerfalon.
> A csomagtérajtó kinyílik.
Zárás a távvezérlős kulccsal
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs
gombját.
> A zár és a riasztó visszajelzője a műszerfalon villogni kezd - a riasztó élesítve van.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Távvezérlős kulcs (236. oldal)
Elektromosan működtetett csomagtérajtó*
(251. oldal)
A csomagtérajtó nyitása/zárása lábmozdulattal* (253. oldal)
MEGJEGYZÉS
Az autónak legalább I gyújtásmódban kell lennie a szervizzár funkció aktiválásához.
A funkció a funkció nézetben vagy a beállítások nézetben aktiválható:
•
Nyomja meg a Szervizzár gombot a központi kijelző funkció nézetében.
•
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében. Nyomja
meg a My Car Zárás gombot. Válassza
az Szervizzár lehetőséget.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
A funkció első használatakor meg kell adni
egy biztonsági kódot. A biztonsági kód használható az összes korábbi PIN-kód inaktiválásához. Jegyezze fel, és tartsa biztonságos
helyen a biztonsági kódot.
MEGJEGYZÉS
Ha aktiválva van a szervizzár, és az autót a
Volvo On Call* szolgáltatással vagy a Volvo
On Call* mobilalkalmazással nyitja ki, akkor a
szervizzár automatikusan kikapcsol.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 247
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
2.
Írja be a zárás után a kesztyűtartó kinyitásához szükséges kódot, majd érintse meg a
Megerősítés lehetőséget.
> A kesztyűtartó és a csomagtérajtó lezárnak. A zárást egy zöld visszajelző a gombon a funkció nézetben és a szervizzár
négyzet bejelölése erősíti meg a beállítások nézetben.
A szervizzár inaktiválása
1.
A funkció a funkció nézetben vagy a beállítások nézetben inaktiválható:
•
Nyomja meg a Szervizzár gombot a központi kijelző funkció nézetében.
•
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében. Nyomja
meg a My Car Zárás gombot. Válassza
az Szervizzár lehetőséget.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
2.
Írja be a záráskor használt kódot, és érintse
meg a Megerősítés lehetőséget.
> A kesztyűtartó és a csomagtérajtó kinyitnak. A nyitást a zöld visszajelző eltűnése a
gombról a funkció nézetben és a szervizzár négyzet kijelölésének eltűnése erősíti
meg a beállítások nézetben.
Kivehető kulcsszár
A távvezérlős kulcs egy kivehető fém kulcsszárat
tartalmaz, amellyel bizonyos funkciók aktiválhatók
és végrehajthatók bizonyos műveletek.
A gomb nélküli kulcs13 (Key Tag) nem rendelkezik kivehető kulcsszárral. Ha szükséges, használja
a normál távvezérlős kulcs kivehető kulcsszárát.
A kulcsszár leválasztása
A kulcsszár egyedi kódját, amelyet az új kulcsszárak rendelésekor kell használni, meg tudják adni a
hivatalos Volvo műhelyekben.
A kulcsszár alkalmazási területei
A távvezérlős kulcs kivehető kulcsszárának használata:
•
a bal oldali12 első ajtó manuálisan kinyitható,
ha a központi zár nem aktiválható a távvezérlős kulccsal.
•
az összes ajtó szükséghelyzeti zárásban lásd a "Zárás/nyitás a kivehető kulcsszárral"
részt.
•
a hátsó ajtó mechanikus gyermekbiztonsági
zárjai aktiválhatók/inaktiválhatók, lásd "Gyermekbiztonsági zárak".
Tartsa a távvezérlős kulcsot az első oldalával láthatóan és a Volvo emblémával a jobb
irányba mutatva - csúsztassa a gombot az
alsó szélén a kulcstartóval jobbra. Vezesse az
első oldal burkolatát néhány milliméterrel felfelé.
A burkolat ezután kiszabadul, és leemelhető a kulcsról.
Kapcsolódó információk
•
•
12
248
A kesztyűtartó használata (223. oldal)
A csomagtérajtó zárása/nyitása (245. oldal)
Ez bal és jobb kormányos autókra is vonatkozik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kapcsolódó információk
•
•
•
Zárás/nyitás a kivehető kulcsszárral
(249. oldal)
Zárás/nyitás a kivehető kulcsszárral
Gyermekbiztonsági zárak (259. oldal)
A kivehető kulcsszár használható többek között
az autó kívülről történő nyitásához - például ha a
távvezérlős kulcs eleme lemerült.
Távvezérlős kulcs (236. oldal)
Nyitás
Vegye ki a kulcsszárat annak felhajtásával.
Húzza ki az első ajtókilincset a bal oldalon14
a véghelyzetéig úgy, hogy láthatóvá váljon a
zárhenger.
Helyezze a kulcsot a zárhengerbe.
Használat után tegye vissza a kulcsszárat
a helyére a távvezérlős kulcsban. Helyezze
vissza a burkolatot, és csúsztassa vissza azt.
> Egy kattanó hang jelzi, hogy a burkolat
megfelelően helyezkedik el és a helyén
van.
13
14
Kulcs nélküli zárás/nyitás funkcióval (Passive Entry*) felszerelt autók tartozéka.
Ez jobbkormányos és balkormányos autókra is vonatkozik.
Fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban 45 fokban úgy, hogy a kulcszszár egyenesen hátrafelé mutasson.
Fordítsa vissza a kulcsot 45 fokkal a kezdő
helyzetébe. Vegye ki a kulcsot a zárhengerből, és engedje el a kilincset, hogy annak
hátsó része újra az autón nyugodjon.
}}
249
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
5.
Húzza ki a kilincset.
> Az ajtó kinyílik.
A zárás ugyanilyen módon hajtható végre, de
45 fokkal az óramutató járásával ellentétesen
elfordítva a 3.lépésben.
MEGJEGYZÉS
Ha oldja az ajtó zárját a kulcsszár használatával, majd kinyitja azt, akkor riasztást vált ki.
Zárás
Az ajtót kívülről és belülről is ki lehet nyitni.
Lehetséges az autó bezárása is a kivehető
kulcsszár használatával, például amikor nincs
tápellátás vagy ha a kulcs eleme lemerült.
A bal oldali első ajtó annak zárhengerével és a
kivehető kulcsszárával zárható.
A többi ajtó nem rendelkezik zárhengerrel és
ehelyett az egyes ajtók végén található zárkapcsolót kell megnyomni a kulcsszár segítségével ezek ekkor mechanikusan lesznek zárva/gátolva
a kívülről történő nyitás megakadályozásához.
Az ajtót nem lehet kívülről kinyitni. Az
A helyzetbe történő visszatéréshez, ki kell
nyitni az ajtót a belső ajtókilinccsel.
Az ajtók a távvezérlős kulcs nyitó gombjával vagy
a vezetőajtó nyitó gombjával is nyithatók.
MEGJEGYZÉS
Az ajtók belülről továbbra is nyithatók.
•
Az ajtógomb csak az adott ajtót zárja nem egyszerre az összes ajtót.
•
Az aktivált gyermekbiztonsági zárral rendelkező manuálisan zárt hátsó ajtó kívülről és belülről sem nyitható ki. Az ilyen
módon bezárt hátsó ajtó csak a távvezérlős kulccsal, a központi zárral vagy a belső
ajtókilincs meghúzásával nyitható ki.
Kapcsolódó információk
•
A tartalék olvasó az alagútkonzolban helyezkedik el.
Kapcsolja ki a riasztót az alábbiak szerint:
250
1.
Helyezze a távvezérlős kulcsot a biztonsági
olvasóba az alagútkonzol pohártartójának
alján.
2.
Ezután fordítsa az indító gombot a START
állásba, és engedje el a gombot.
> A kezelőszerv automatikusan visszatér a
kiindulási helyzetébe - a riasztás megszakad és a riasztó kikapcsol.
Az ajtó manuális zárása. Nem tévesztendő össze a gyermekbiztonsági zárakkal.
–
Távolítsa el a kivehető kulcsszárat a távvezérlős kulcsról. Helyezze a kulcsszárat a zárviszszaállító nyílásba, majd nyomja be a kulcsot
ütközésig, körülbelül 12 mm.
Kivehető kulcsszár (248. oldal)
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Elektromosan működtetett
csomagtérajtó*
Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét a
csomagtérajtó nyitásához:
Az autó csomagtérajtója elektromosan nyitható/
zárható.
•
A csomagtérajtó kilincsének finom megnyomása.
•
A műszerfal
gombjának hosszú megnyomása. Tartsa nyomva a gombot, amíg a csomagtérajtó el nem kezd kinyílni.
•
gombjának hosszú
A távvezérlős gomb
megnyomása. Tartsa nyomva a gombot, amíg
a csomagtérajtó el nem kezd kinyílni.
A nyitás/zárás lábmozdulattal is elérhető kibővített lehetőségként - további tájékoztatásért, lásd
az "Az elektromosan működtetett csomagtérajtó
nyitása/zárása lábmozdulattal" részt.
Nyitás
A csomagtérajtó kinyitható annak fogantyújával,
lábmozdulattal*, egy gombbal a műszerfalon vagy
a távvezérlős kulccsal.
Zárás
A csomagtérajtó zárható a műszerfal gombjával,
lábmozdulattal*, a távvezérlős kulccsal vagy a csomagtérajtó alsó szélének gombjaival15.
Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét a
csomagtérajtó zárásához.
–
Nyomja meg hosszan a műszerfal
gombját vagy a távvezérlős kulcs
gombját.
> A csomagtérajtó automatikusan becsukódik és egy jelzés szólal meg - s csomagtérajtó zárja zárva marad.
Gomb a záráshoz és nyitáshoz a csomagtérajtó alatt.
–
Nyomja meg a
gombot15 a csomagtérajtó alján a bezáráshoz.
> A csomagtérajtó automatikusa lecsukódik
- a csomagtérajtó zárja nyitva marad.
MEGJEGYZÉS
A gomb a fedél nyitva hagyását követő
24 órában aktív. Ezután azt manuálisan kell
bezárni.
Nyitó/záró gomb a műszerfalon.
15
A kulcs nélküli zárás/nyitás (passzív nyitás*) esetében egy gomb szolgál a zárásra és egy a becsukásra és zárásra.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 251
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
–
Nyomja meg a csomagtérajtó alján található
gombot15 a lecsukáshoz és ezzel együtt
a csomagtérajtó és az ajtók zárásához (a
záráshoz az összes ajtónak csukva kell lennie).
> A csomagtérajtó automatikusan lecsukódik - a csomagtérajtó és az ajtók bezáródnak és bekapcsol a riasztó16.
MEGJEGYZÉS
Ha a távvezérlős kulcs nem észlelhető a csomagtérajtóhoz elég közel, akkor a zárás/
nyitás nem működik. További tájékoztatásért,
lásd "A távvezérlős kulcs hatótávolsága" részt.
A csomagtérajtó működtetése közben, nyissa
és csukja azt lassan. Ne erőltesse a nyitást/
zárást, ha ellenállást érez. Lehetséges, hogy
megsérült, és nem működik megfelelően.
MEGJEGYZÉS
1.
Nyissa ki a csomagtérajtót - állítsa meg azt a
nyitott helyzetben.
2.
gombot a csomagtérajtó
Nyomja meg a
alján legalább 3 másodpercre.
> Két rövid hangjelzés szólal meg, jelezve,
hogy a beállított helyzet mentésre került.
A nyitás/zárás visszavonása
–
A nyitás/zárás visszavonása ötféle módon
hajtható végre:
•
•
•
•
A kulcs nélküli* lezárás/zárás használatakor
három hangjelzés szólal meg, ha a kulcs nem
észlelhető a csomagtérhez elégségesen
közel. További tájékoztatásért, lásd "A távvezérlős kulcs hatótávolsága" és a "Zárak és
távvezérlős kulcsok" részeket.
A maximális nyílás beállításához:
FONTOS
A maximális nyílás visszaállításához:
–
Nyomja meg a gombot a műszerfalon.
Manuálisan mozdítsa a csomagtérajtót a
lehető legmagasabb helyzetbe - nyomja meg
a
gombot a csomagtérajtón legalább
3 másodpercre.
> Két hangjelzés szólal meg, jelezve, hogy a
beállított helyzet törlésre került. A csomagtérajtó ezután a maximális helyzetet
veszi fel kinyitáskor.
Nyomja meg a távvezérlős kulcs gombját.
Nyomja meg a záró gombot15 a csomagtérajtó alsó szélén.
Nyomja meg a gumírozott nyomólapot a
külső kilincs alatt.
•
Lábmozdulat használata (további tájékoztatásért, lásd "Az elektromosan működtetett csomagtérajtó nyitása/zárása lábmozdulattal" részt).
> A csomagtérajtó mozgása megszakad, és
a csomagtérajtó megáll, majd ezután
manuálisan mozgatható.
Programozható maximális nyitás
MEGJEGYZÉS
•
Ha a rendszert hosszabb ideig folyamatosan működtette, akkor a túlterhelés elkerülése érdekében kapcsolt ki.
Körülbelül 2 perc elteltével használható
újra.
A csomagtérajtó maximálisan nyitott helyzete
módosítható, például hogy megfelelő legyen a
garázs mennyezetének magasságához.
15
16
252
A kulcs nélküli zárás/nyitás (passzív nyitás*) esetében egy gomb szolgál a zárásra és egy a becsukásra és zárásra.
Bizonyos piacokon elérhető lehetőség.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Becsípődés-védelem
A csomagtérajtó nyitása/zárása
lábmozdulattal*
Előfeszített rugók
Ha valami elégséges ellenállással megakadályozza a csomagtérajtó nyitását/zárását, akkor
aktiválódik a becsípődés-védelem.
•
Nyitás közben - a mozgás megszakad, a csomagtérajtó megáll, és egy hosszú jelzés szólal meg.
•
Zárás közben - a mozgás megszakad, a csomagtérajtó megáll, egy hosszú hangjelzés
szólal meg, és a csomagtérajtó visszatér a
programozott maximális helyzetébe.
FIGYELEM
Fordítson figyelmet a zúzódásos sérülés
veszélyére a nyitáskor/záráskor. A nyitás/
zárás elkezdése előtt ellenőrizze, hogy van-e
valaki a csomagtérajtó közelében, mert a
zúzódásos sérüléseknek súlyos következményei lehetnek.
A csomagtérajtó kezelésének megkönnyítése
érdekében, amikor a kezei foglaltak, az egy előre
irányuló rúgó lábmozdulattal is nyitható/zárható.
Az előfeszített rugók az elektromosan működtetett csomagtérajtóhoz.
FIGYELEM
Ne nyissa fel az elektromosan működtetett
csomagtérajtó előfeszített rugóit. Ezek nagy
nyomással vannak előfeszítve, ami felnyitáskor
sérüléseket okozhat.
Mindig körültekintően működtesse a csomagtérajtót.
Az érzékelő a lökhárító közepétől balra található17.
Kapcsolódó információk
17
18
•
A csomagtérajtó nyitása/zárása lábmozdulattal* (253. oldal)
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(238. oldal)
Ha az autó koptató lemezzel/diffúzorral* rendelkezik, akkor az érzékelő a lökhárító bal oldali sarka felé található.
További tájékoztatásért, lásd "A távvezérlős kulcs hatótávolsága" részt.
Az autó egyik távvezérlős kulcsának a hatósugárban18 kell lennie ahhoz, hogy a nyitás/zárás
lehetséges legyen. Ez vonatkozik a már kinyitott
autóra is, hogy megakadályozza a véletlen nyitást
például egy autómosóban.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 253
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Működés
lásd az "Elektromosan működtetett csomagtérajtó" részt.
A tartozék koptató lemezzel/diffúzorral*
Ha az autó koptató lemez/diffúzor* tartozékkal
rendelkezik, akkor az érzékelő a lökhárító bal
oldali sarka felé található.
Ha több rúgó mozdulatot végez anélkül, hogy
jóváhagyott távvezérlős kulcs lenne az autó
mögött, akkor a nyitás egy bizonyos késleltetési
idő elteltéig nem lehetséges.
Ne hagyja a lábát az autó alatt a rúgó mozdulat
során. Ez az aktiválás sikertelenségét okozhatja.
A nyitás/zárás visszavonása
– Végezzen egy lassú, előre irányuló rúgó mozdulatot a nyitás/zárás közben, hogy megállítsa a csomagtérajtó mozgását.
Rúgó mozdulat az érzékelő érvényes aktiválási területén
belül.
Nyitás/zárás
– Végezzen egy lassú, előre irányuló rúgó mozdulatot a hátsó lökhárító bal oldali része alatt.
Ezután lépjen hátra. Nem szabad hozzáérnie
a lökhárítóhoz.
> Egy rövid hangjelzés szólal meg, amikor a
nyitás/zárás aktiválódik - a csomagtérajtó
kinyílik/becsukódik.
Ha a csomagtérajtó nyitott helyzetben van,
akkor a lábmozdulattal történő aktiváláskor mindig becsukódik.
A csomagtérajtó zárható a műszerfal gombjával, a
távvezérlős kulccsal vagy a csomagtérajtó alatti
gombbal/gombokkal19. További tájékoztatásért,
19
254
A távvezérlős kulcsnak nem kell az autó közelében lennie a nyitás/zárás megszakításához.
MEGJEGYZÉS
Fennáll a kockázata a korlátozott működésnek vagy a működésképtelenségnek, ha a
hátsó lökhárítón nagy mennyiségű jég, hó,
szennyeződés vagy ehhez hasonló anyag
található. Ezért ügyeljen arra, hogy mindig
tisztán tartsa azt.
Ha az autó koptató lemez/diffúzor* tartozékkal rendelkezik, akkor az érzékelő a lökhárító bal oldali sarka felé
található.
A nyitás/zárás lábmozdulattal történő aktiválásához koptató lemezzel/diffúzorral felszerelt autók
esetében, a rúgó mozdulatot az autó oldala felől
kell végrehajtani.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy fennáll a rendszer aktiválásának lehetősége egy autómosóban vagy
hasonló helyzetben, ha a távvezérlős kulcs a
hatótávolságon belül van.
Csak kulcs nélküli zárással/nyitással (passzív nyitás)* rendelkező autók esetében.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Az elem cseréje a távvezérlős
kulcsban
A gomb nélküli kulcs20 (Key Tag) eleme nem
cserélhető - új kulcs rendelhető a hivatalos Volvo
műhelyekben.
A távvezérlős kulcs elemét ki kell cserélni, ha
lemerül.
FONTOS
MEGJEGYZÉS
A lemerült Key Tag kulcsokat át kell adni egy
hivatalos Volvo márkaszerviznek. A kulcsot
törölni kell az autóból, mert az még alkalmas
az autó beindítására a tartalék indításon
keresztül.
Minden elem korlátozott élettartammal rendelkezik és végül ki kell cserélni (ez Key Tag
esetében nem igaz). Az elem hasznos élettartama a jármű/kulcs használatának gyakoriságától függ.
Rúgó mozdulat az érzékelő érvényes aktiválási területén
belül.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A távvezérlős kulcs elemét akkor kell kicserélni,
ha:
a tájékoztató szimbólum világít és az
Autókulcselem lemer. Lásd a
kézikönyvet üzenet látható a járművezetői kijelzőn
A csomagtérajtó zárása/nyitása (245. oldal)
Elektromosan működtetett csomagtérajtó*
(251. oldal)
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(238. oldal)
és/vagy
•
a zárak többször nem reagálnak a távvezérlős
kulcs jeleire az autótól 20 méteren belülről.
MEGJEGYZÉS
Mindig próbáljon közelebb menni az autóhoz,
és próbálja újra kinyitni.
20
Ez a kulcs a kulcs nélküli zárás/nyitás funkcióval (Passive Entry*) felszerelt autók tartozéka.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 255
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Kinyitás és csere
Tartsa a távvezérlős kulcsot az első oldalával láthatóan és a Volvo emblémával a jobb
irányba mutatva - csúsztassa a gombot az
alsó szélén a kulcstartóval jobbra. Csúsztassa
az első oldal burkolatát néhány milliméterrel
felfelé.
A burkolat ezután kiszabadul, és leemelhető a kulcsról.
256
Mozdítsa a gombot oldalra, és csúsztassa
a hátsó burkolatot néhány milliméterrel felfelé.
Használjon egy csavarhúzót vagy hasonló
eszközt az elemfedél elfordításához, amíg a
jelek el nem érik az OPEN szöveget.
A burkolat ezután kiszabadul, és leemelhető a kulcsról.
Óvatosan emelje le a fedelet, például a
körmét a horonyba nyomva.
Ezután feszítse felfelé a fedelet.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy a távvezérlős kulcsban használt elemek megfeleljenek az UN
Manual of Test and Criteria, Part III, subsection 38.3 követelményeinek. A gyárilag
vagy a hivatalos Volvo műhelyben beszerelt
elemek eleget tesznek a fenti követelményeknek.
Az elem (+) oldala néz felfelé. Ezután
óvatosan lazítsa meg az elemet az ábrának
megfelelően.
FONTOS
Kerülje az új elemek érintkező felületeinek
ujjaival történő megérintését, mert ez károsan
befolyásolhatja a működésüket.
Helyezze be az új elemet a (+) oldalával felfelé. Kerülje az elem érintkezőinek megérintését az ujjaival.
Helyezze az elemet a tartóba az élével
lefelé. Ezután csúsztassa az elemet előre
úgy, hogy az rögzüljön a két műanyag biztosítóelem alatt.
Nyomja le az elemet úgy, hogy az rögzüljön a felső fekete műanyag biztosítóelem
alatt.
MEGJEGYZÉS
Használjon CR2032, 3 V jelölésű elemeket.
Helyezze vissza a fedelet, és fordítsa el az
óramutató járásával megegyező irányban,
amíg a jelölések egybe nem esnek a CLOSE
szöveggel.
}}
257
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Indításgátló
Az elektronikus indításgátló egy lopásvédelmi
rendszer, amely megakadályozza, hogy illetéktelen személyek beindíthassák az autót.
Az autó csak a megfelelő távvezérlős kulccsal
indítható be.
A járművezetői kijelzőn megjelenő alábbi hibaüzenet az elektronikus indításgátlóval kapcsolatos:
Helyezze vissza a hátsó oldal burkolatát,
és nyomja le, amíg kattanó hangot nem hall.
Szimbólum
Ezután csúsztassa vissza a burkolatot.
> Egy további kattanás jelzi, hogy a burkolat
megfelelően helyezkedik el és biztosan
rögzült.
Fordítsa meg a távvezérlős kulcsot, és
helyezze vissza az első oldal burkolatát addig
nyomva lefelé, amíg kattanó hangot nem hall.
Ezután csúsztassa vissza a burkolatot.
> Egy további kattanás jelzi, hogy a burkolat
biztosan rögzült.
FONTOS
Ügyeljen arra, hogy környezetbarát módon
selejtezze a lemerült elemeket.
Kapcsolódó információk
•
21
258
Távvezérlős kulcs (236. oldal)
Üzenet
Leírás
Autókulcs
nem
találh.
Hiba a távvezérlős
kulcs olvasásakor az
indítás során helyezze a kulcsot a
pohártartóba a
kulcs szimbólumhoz
közel, és próbálja
újra.
Lásd a
kézikönyvet
Távvezérelt indításgátló nyomkövető
rendszerrel21
Az autó fel van szerelve egy olyan rendszerrel,
amely rendszer lehetővé teszi az autó követését
és helyzetének meghatározását és az indításgátló
távoli bekapcsolását, ami megakadályozza a
motor beindítását. A rendszer aktiválásával kapcsolatos további tájékoztatásért és segítségért,
Csak bizonyos piacokon és Volvo On Call* felszereltséggel.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Volvo
kereskedővel.
A járművezetői kijelzőn megjelenő alábbi hibaüzenet a követő rendszerrel rendelkező távvezérelt
indításgátlóval kapcsolatos:
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Indítás
távolról
gátolva
A követő rendszerrel rendelkező távvezérelt indításgátló aktiválódott.
Az autó nem indítható be. Lépjen
kapcsolatba a
Volvo On Call ügyfélszolgálati központtal.
Az autót
nem lehet
elindítani
Gyermekbiztonsági zárak
Elektromos aktiválás/inaktiválás*
Az elektromos gyermekbiztonsági zárak az
összes, a 0 gyújtáshelyzetnél magasabb kulcshelyzetben aktiválhatók/inaktiválhatók. Az aktiválás/inaktiválás a motor leállítását követően
2 percig hajtható végre, feltéve, hogy nem nyitnak
ki egy ajtót sem. További tájékoztatásért, lásd a
"Gyújtáshelyzet" részt.
Nyomja meg a gombot a vezetőajtó vezérlőpaneljén.
> A járművezetői kijelző a Hátsó
gyermekzár Aktiválva üzenetet jeleníti
meg és a gomb lámpája világít - a zárak
aktívak.
Amikor az elektromos gyermekbiztonsági zárak
be vannak kapcsolva, akkor a hátsó:
•
ablakok csak a vezető oldali ajtópanelről nyithatók
•
az ajtók belülről nem nyithatók ki.
A zárak inaktiválásához:
–
Kapcsolódó információk
•
•
2.
A gyermekbiztonsági zárak megakadályozzák azt,
hogy a gyermekek belülről kinyithassák a hátsó
ajtót. Van egy elektromos* és egy manuális zár.
Nyomja meg a gombot a vezetőajtó vezérlőpaneljén.
> A járművezetői kijelző a Hátsó
gyermekzár Deaktiválva üzenetet jeleníti meg és a gomb lámpája kialszik - a
zárak inaktívak.
A pillanatnyi beállítás a motor leállításakor tárolásra kerül - ha a gyermekbiztonsági zárak be
vannak kapcsolva a motor leállításkor, akkor a
motor következő beindításakor is aktívak lesznek.
Távvezérlős kulcs (236. oldal)
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(238. oldal)
Gomb az elektromos aktiváláshoz/inaktiváláshoz.
1.
Indítsa be a motort vagy válasszon a 0-nál
magasabb gyújtáshelyzetet.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 259
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Hátsó gyermekzárAktiválva
A gyermekbiztonsági zárak
aktiválva.
Hátsó gyermekzárDeaktiválva
A gyermekbiztonsági zárak
inaktiválva.
Manuális aktiválás/inaktiválás
MEGJEGYZÉS
Riasztó22
•
Az ajtógombok csak az adott ajtót zárják nem egyszerre az összes ajtót.
A riasztó riaszt például, ha betörnek az autóba.
•
Az elektromos gyermekbiztonsági zárral
felszerelt autók nem rendelkeznek
manuális gyermekzárral.
•
kinyitnak egy ajtót, a motorháztetőt vagy a
csomagtérajtót,
•
mozgás észlelhető az utastérben (ha van
beszerelve mozgásérzékelő*),
•
az autót megemelik vagy elvontatják (ha van
beszerelve billenésérzékelő*),
Kapcsolódó információk
•
•
Kivehető kulcsszár (248. oldal)
Gyújtáshelyzetek (370. oldal)
Az élesített riasztó akkor aktiválódik, ha:
•
•
lecsatlakoztatják az akkumulátor kábelét vagy
lecsatlakoztatják a szirénát.
Ha hiba van a riasztó rendszerben,
akkor a szimbólum és a Riasztó műk.
hibája Szerviz szükséges üzenet
jelenik meg a járművezetői kijelzőn.
Ebben az esetben, vegye fel a kapcsolatot egy
szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
MEGJEGYZÉS
Gyermekbiztonsági zárakkal. Nem tévesztendő össze a
manuális ajtózárakkal.
–
Használja a távvezérlős kulcs kivehető
kulcsszárát a gomb elfordításához. További
tájékoztatásért, lásd a "Kivehető kulcsszár"
részt.
Ne próbálja maga megjavítani vagy módosítani a riasztórendszer komponenseit. Az ilyen
próbálkozások hatással vannak a biztosítás
feltételeire.
Az ajtó belülről történő nyitása gátolható.
Az ajtót kívülről és belülről is ki lehet nyitni.
260
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
MEGJEGYZÉS
A mozgásérzékelő riasztást vált ki, ha mozgást
észlel az utastérben - a légáramlást is érzékeli. Ezért a riasztó akkor is bekapcsolhat, ha
nyitva marad egy ablak vagy a panorámatető*
vagy, ha be van kapcsolva az utastérfűtés.
Ennek elkerüléséhez: Zárja be az ablakokat/
panorámatetőt, amikor elhagyja az autót. Ha
használja az autó beépített állófűtését (vagy
hordozható elektromos fűtést), akkor irányítsa
a légáramot a szellőzőkből úgy, hogy azok ne
felfelé irányuljanak az utastérben. Vagy használhat csökkentett riasztási szintet - lásd a
cikk későbbi részében.
A riasztó kikapcsolása
A riasztó jelei
Nyissa ki az autót és kapcsolja ki a riasztót az
alábbiak szerint:
Riasztás kiváltásakor az alábbiak történnek:
•
nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitó gombját,
•
•
fogja meg az ajtókilincseket23 vagy
nyomja meg a csomagtérajtó gumírozott nyomólapját23.
Kiváltott riasztás kikapcsolása
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitógombját
vagy állítsa az autót I gyújtáshelyzetbe az
indító gomb START állásba fordításával, és
elengedésével.
Egy sziréna szólal meg körülbelül
30 másodpercre vagy a riasztó kikapcsolásáig.
•
Az irányjelzők 5 percig vagy a riasztó kikapcsolásáig villognak.
Ha a riasztást kiváltó ajtót nyitva hagyják, akkor a
riasztási ciklus 10 alkalommal24 megismétlődik.
Zár és riasztó visszajelző
A műszerfal piros LED-je jelzi a riasztó rendszer
állapotát:
MEGJEGYZÉS
A riasztó élesítése
Zárja be az autót és élesítse a riasztót az alábbiak
szerint:
•
Ne feledje, hogy a riasztó az autó zárásakor élesedik.
•
•
nyomja meg a távvezérlős kulcs záró gombját,
•
Ha valamelyik ajtót belülről kinyitják, az
riasztást vált ki.
•
nyomja meg a csomagtérajtó gumírozott nyomólapját23.
érintse meg a jelzett területet az ajtókilincs
külsején23 vagy
•
Ha az autó elektromosan működtetett csomagtérajtóval rendelkezik, akkor a csomagtérajtó alján
gomb is használható az autó bezárásához és a
riasztó élesítéséhez.
22
23
24
Bizonyos piacokon elérhető lehetőség.
Csak kulcs nélküli zárással/nyitással (Passive Entry*) rendelkező autók esetében
Bizonyos piacokra vonatkozik.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 261
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
•
•
A LED nem világít – a riasztó nincs élesítve.
•
A riasztás kikapcsolását követően a LED legfeljebb 30 másodpercig vagy addig villog,
amíg ki nem választja az I gyújtáshelyzetet a
gyújtáskapcsoló START állásba fordításával,
majd elengedésével - a riasztó működésbe
lépett.
A LED két másodpercenként egyet villan – a
riasztó élesítve van.
Csökkentett riasztási szint
A csökkentett védelem azt jelenti, hogy az összes
mozgás- és billenésészlelő átmenetileg ki van
iktatva.
A riasztó szándékolatlan bekapcsolásának elkerülése érdekében - például amikor kutyát hagy a
zárt autóban vagy az autó vonaton illetve kompon
történő szállításakor - ideiglenesen iktassa ki a
mozgás- és billenésészlelőket. Az eljárás ugyanaz
mint a biztonsági zárak funkció ideiglenes kiiktatása esetén. Ez a központi kijelző funkció nézetben hajtható végre a Csökkentett védelem
megnyomásával.
További tájékoztatásért, lásd a "Biztonsági zárak"
részt.
A riasztó automatikus élesítése/
újraélesítése27
A riasztó30 kikapcsolása működő
távvezérlős kulcs nélkül
Az automatikus újraélesítés megakadályozza az
autó akaratlan élesített riasztó nélkül hagyását.
Az autó kinyitható és a riasztó kikapcsolható
akkor is, ha a távvezérlős kulcs nem működik,
például amikor a távvezérlős kulcs eleme lemerült.
Ha az autót kinyitja a távvezérlős kulccsal (és
kikapcsolja a riasztót), de egyik ajtót és a csomagtérajtót sem nyitja ki két percen belül, akkor a
riasztó újból élesedik. Az autó ugyanekkor visszazár.
1.
Bizonyos piacokon a riasztó a vezetőajtó kinyitása, majd becsukása után automatikusan újra
élesít egy bizonyos idő elteltével, ha nem zárja be
az ajtót.
Kapcsolódó információk
•
•
Riasztó (260. oldal)
A riasztó kikapcsolása működő távvezérlős
kulcs nélkül (262. oldal)
A biztonsági olvasó a pohártartóban helyezkedik el.
2.
Helyezze a távvezérlős kulcsot a biztonsági
olvasóba az alagútkonzol pohártartójában.
3.
Fordítsa az indító gombot START állásba,
majd engedje el azt.
> A riasztó kikapcsol.
Kapcsolódó információk
262
•
A riasztó automatikus élesítése/újraélesítése
(262. oldal)
•
A riasztó kikapcsolása működő távvezérlős
kulcs nélkül (262. oldal)
•
Biztonsági zárak (244. oldal)
Nyissa ki a vezetőajtót a levehető kulcsszárral.
> A riasztás bekapcsolt.
Kapcsolódó információk
•
•
Riasztó (260. oldal)
A riasztó automatikus élesítése/újraélesítése
(262. oldal)
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
•
•
27
30
Kivehető kulcsszár (248. oldal)
A motor beindítása (371. oldal)
Bizonyos piacokon elérhető lehetőség.
Bizonyos piacokon elérhető lehetőség.
263
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A távvezérlős kulcs rendszer
típusengedélye
A táblázatban olvasható a távvezérlős kulcs rendszer típusengedélye.
Zárrendszer, kulcs nélküli indítás
(passzív indítás) és kulcs nélküli zárás/
nyitás (passzív beszállás*)
CEM jelölés a távvezérlős kulcs rendszerhez. A kiegészítő típusengedély számához, lásd az alábbi táblázatot.
264
Ország/terület
Típusengedély
Jordánia
TRC/LPD/2014/250
Szerbia
P1614120100
Argentína
CNC ID: C-14771
Brazília
MT-3245/2015
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Ország/terület
Típusengedély
Indonézia
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malajzia
RAAT/37A/0315/S(15-0663)
Mexikó
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Oroszország
Egyesült Arab Emírségek
ER37847/15
DA0062437/11
A távvezérlős kulcs rendszer típusengedélyével
kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd
support.volvocars.com.
}}
265
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Távvezérlős kulcs
Ország/terület
Típusengedély
Jordánia
TRC/LPD/2015/104
Oman
Egyesült Arab Emírségek
266
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kulcscédula
Ország/terület
Típusengedély
Jordánia
TRC/LPD/2015/107
Oman
}}
267
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Ország/terület
Szerbia
Egyesült Arab Emírségek
Kapcsolódó információk
•
268
Távvezérlős kulcs (236. oldal)
Típusengedély
VEZETŐTÁMOGATÁS
VEZETŐTÁMOGATÁS
Sebességfüggő kormányzási erő
A sebességfüggő kormányszervo alkalmazásával
a kormánykerékre kifejtendő erő nagysága az
autó sebességével együtt növekszik, hogy jobb
érzékenységet biztosítson a járművezető számára.
Kapcsolódó információk
•
Hajtásmódok (381. oldal)
elektronikus menetstabilizáló
Az elektronikus menetstabilizáló rendszer
(Electronic Stability Control — ESC) segíti a járművezetőt a megcsúszás elkerülésében és javítja
az autó tapadását.
Az ESC rendszer fékezés közbeni bekapcsolása közben lüktető hang hallható. Az autó a
vártnál lassabban gyorsulhat,
amikor benyomja a gázpedált.
Autópályán a kormányzás keményebb. A kormányzáshoz parkoláskor és alacsonyabb sebesség mellett nem szükséges különösebb erőkifejtés.
MEGJEGYZÉS
FIGYELEM
Bizonyos helyzetekben a kormányszervo túlságosan felmelegedhet, és ideiglenesen
hűtésre szorul - ezen idő alatt a kormányszervo csökkent rásegítéssel működik és a
kormánykerék forgatása kissé nehezebbnek
érezhető.
Az ideiglenesen csökkent kormányrásegítéssel párhuzamosan a járművezetői kijelzőn egy
üzenet jelenik meg.
A kormányzási erő módosítása*
A kormányzási erő szintjének beállításához, menjen a "Hajtásmódok" részhez, és olvassa el az
INDIVIDUAL mód leírását a "Választható hajtásmódok" címszó alatt.
Ez a beállítás az autó mozgása közben nem elérhető.
270
A menetstabilizáló (ESC) rendszer kiegészítő
segítség - nem kezelhet minden helyzetet
akármilyen útviszonyok mellett.
Mindig a járművezető viseli a felelősséget a
jármű biztonságos vezetéséért és az érvényben lévő közlekedési szabályok betartásáért.
Az ESC rendszer az alábbi funkciókat tartalmazza:
•
•
•
•
•
Aktív farolásgátló
Kipörgés-szabályozó
Kipörgésgáltó rendszer
Motorellenállás-vezérlés
Utánfutó-stablizáló
Aktív farolásgátló
A funkció egyenként ellenőrzi a kerekek hajtó- és
fékerejét az autó stabilizálása érdekében.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kipörgés-szabályozó
Sport üzemmód az elektronikus
menetstabilzálóhoz
Kapcsolódó információk
•
Sport üzemmód az elektronikus menetstabilzálóhoz (271. oldal)
Kipörgésgáltó rendszer
•
A funkció alacsony sebességen kapcsol be és a
kipörgő hajtókeréktől ahhoz a kerékhez továbbítja
a hajtást, amelyik nem pörög ki.
Az elektronikus menetstabilizáló szimbólumai
és üzenetei (273. oldal)
•
•
Roll Stability Control (275. oldal)
A funkció megakadályozza a kerekek elpörgését
az útfelületen gyorsítás közben.
Vezetés utánfutóval (408. oldal)
Motorellenállás-vezérlés
A motorellenállás-vezérlés (Engine Drag Control
— EDC) megakadályozza a kerekek nem szándékos blokkolását, például visszakapcsoláskor vagy
csúszós útfelületen történő motorfékezéskor.
A kerekek akaratlan blokkolása vezetés közben,
többek között, akadályozza a járművezetőt az autó
kormányzásában.
Utánfutó-stablizáló*1
Az utánfutó-stablizáló (Trailer Stability Assist TSA) funkciója, hogy stabilizálja az autóból és
utánfutóból álló szerelvényt, ha az kígyózni kezdene. További tájékoztatásért, lásd a "Vezetés
utánfutóval" részt.
Az elektronikus menetstabilizáló rendszer
(Electronic Stability Control — ESC) segíti a járművezetőt a megcsúszás elkerülésében és javítja
az autó tapadását.
Az ESC rendszer mindig aktív — nem kapcsolható ki. Azonban a járművezető kiválaszthatja a
Sport üzemmódot, ami aktívabb vezetési élményt
tesz lehetővé.
Sport üzemmódban az ESC rendszer észleli a
gázpedál és kormánykerékmozgásokat és a
kanyarodás aktívabb, mint a normál vezetés
során, és megengedi a hátsó rész kontrollált csúszását, mielőtt beavatkozna és stabilizálná az
autót.
Például ha a járművezető megállít egy kontrollált
csúszást a gázpedál felengedésével, akkor az
ESC rendszer beavatkozik és stabilizálja az autót.
A Sport üzemmód maximális tapadást is biztosít,
ha az autó megragadt vagy amikor laza felületen,
például homokban vagy mély hóban halad.
MEGJEGYZÉS
A TSA funkció kikapcsol, ha inaktiválja a sport
üzemmódot.
1 Az
utánfutó-stabilizáló funkciót az eredeti Volvo vonóhorog telepítése tartalmazza.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 271
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
A sport üzemmód kiválasztása/
kiválasztásának megszüntetése
A Sport üzemmód aktiválása/
inaktiválása a központi kijelző
funkció nézetében lehetséges.
–
Érintse meg az ESC sport mód gombot a
funkció nézetben.
> A Sport üzemmód aktív/inaktív, egy zöld/
szürke visszajelző látható a gombon.
A Sport üzemmódot ennek a szimbólumnak a világítása jelzi a járművezetői
kijelzőn a funkció kikapcsolásáig vagy a
motor leállításáig. A motor következő
beindítását követően az ESC rendszer újra normál
üzemmódban fog működni.
A Sport mód korlátai
A ESC sport mód funkció nem választható ki,
amikor aktív a sebességhatároló, a sebességtartó
vagy az adaptív sebességtartó.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
272
elektronikus menetstabilizáló (270. oldal)
Sebességhatároló* (275. oldal)
Sebességtartó (282. oldal)
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az elektronikus menetstabilizáló
szimbólumai és üzenetei
szimbólum és üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn.
Az elektronikus menetstabilizálóra (Electronic
Stability Control - ESC) vonatkozóan számos
Az alábbi táblázat néhány példát mutat.
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Körülbelül 2 másodpercig folyamatosan
világít.
Rendszerellenőrzés a motor beindításakor.
Villogó fény.
A ESC a rendszer bekapcsolás alatt áll.
Folyamatos fény.
A sport üzemmód ki van választva.
MEGJEGYZÉS: Az ESC rendszer ebben az üzemmódban nem kapcsol ki — részlegesen csökken
a működése.
ESC
Ideiglenesen ki
Az ESC rendszer ideiglenes csökkentése a fék túl magas hőmérséklete miatt - a funkció automatikusan visszaáll, amikor a fékek lehűltek.
ESC
A ESC rendszer kikapcsolva.
Szerviz szükséges
•
•
Álljon meg az autóval biztonságos helyen, állítsa le, majd indítsa be újra a motort.
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe.
}}
273
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
274
elektronikus menetstabilizáló (270. oldal)
Sport üzemmód az elektronikus menetstabilzálóhoz (271. oldal)
Üzenetek kezelése a járművezetői kijelzőn és
a központi kijelzőn. (111. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
Roll Stability Control
Sebességhatároló*
A Roll Stability Control (RSC) egy menetstabilizáló rendszer, amely minimálisra csökkenti a felborulás kockázatát, például egy hirtelen kitérő
manőver során vagy amikor az autó megcsúszik.
A sebességhatároló (Speed Limiter — SL) fordított sebességtartónak is tekinthető — a járművezető szabályozza a sebességet a gázpedál használatával, de a sebességhatároló megakadályozza az előre kiválasztott/beállított maximális
sebesség véletlen túllépését.
Az RSC rendszer figyeli, hogy milyen mértékben
változik az autó oldalirányú dőlése. Ezt az információt használja a rendszer az autó felborulási
kockázatának kiszámításához. Ha az autót a felborulás kockázata fenyegeti, akkor az elektronikus vezérlő rendszer bekapcsol, a motor nyomatéka csökken és egy vagy több keréken működésbe lép a fék, amíg az autó vissza nem nyeri a
stabilitását.
Az autó pillanatnyi sebessége
Áttekintés
Kapcsolódó információk
•
•
elektronikus menetstabilizáló (270. oldal)
Biztonság (60. oldal)
FIGYELEM
A sebességhatároló egy segítség, és nem
képes minden forgalmi, időjárási és útviszonyok kezelésére.
A járművezetőnek mindig figyelmet kell fordítania a forgalmi viszonyokra, és be kell avatkoznia, amikor a sebességhatároló nem tartja
fenn a megfelelő sebességet.
Mindig a járművezetőé a végső felelősség az
autó biztonságos vezetéséért a közlekedési
szabályok és törvények betartásáért, akkor is,
ha használja a sebességhatároló funkciót.
FIGYELEM
Normál vezetési körülmények között a RSC
rendszer javítja az autó közúti biztonságát, de
ez nem lehet ok a gyorsabb haladásra. Mindig
tartsa be a biztonságos vezetésre vonatkozó
normál óvintézkedéseket.
Tárolt maximális sebesség
Korlátok
Meredek lejtőkön a sebességhatároló fékhatása
elégtelen lehet, ami miatt a jármű túllépheti a
tárolt maximális sebességet. Ebben az esetben a
járművezetőt a Sebességkorlát túllépve üzenet figyelmezteti a járművezetői kijelzőn.
A funkciók gombjai és szimbólumai.
Növeli a maximális tárolt sebességet vagy
újra aktiválja a sebességhatárolót, és visszatér a tárolt maximális sebességhez
MEGJEGYZÉS
Aktiválja a sebességhatárolót, és tárolja a pillanatnyi sebességet vagy inaktiválja a sebességhatárolót
Csökkenti a tárolt maximális sebességet
A maximális sebesség túllépésére figyelmeztető szöveges üzenet aktiválódik, ha a sebességet legalább 3 km/h (ca 2 mph) értékkel
túllépi.
A tárolt maximális sebesség jele
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 275
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Kapcsolódó információk
•
A sebességhatároló aktiválása és elindítása
(276. oldal)
•
A sebességhatároló sebességének kezelése
(277. oldal)
•
A sebességhatároló kikapcsolása/újbóli
bekapcsolása (278. oldal)
•
A sebességhatároló kikapcsolása
(279. oldal)
•
Automatikus sebességhatároló* (279. oldal)
A sebességhatároló aktiválása és
elindítása
–
Először ki kell választani és aktiválni kell a sebességhatároló funkciót (Speed Limiter - SL), hogy
szabályozni lehessen a sebességet.
A
szimbólum/funkció megjelenített
állapotában, nyomja meg a kormánykerék
gombját (2).
> A sebességhatároló elindul és a pillanatnyi sebesség kerül tárolásra maximális
sebességként.
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességhatároló* (275. oldal)
A sebességhatároló sebességének kezelése
(277. oldal)
•
A sebességhatároló kikapcsolása/újbóli
bekapcsolása (278. oldal)
•
A sebességhatároló kikapcsolása
(279. oldal)
A funkciók gombjai és szimbólumai.
A sebességhatároló aktiválása
–
Nyomja meg a ◀ (1) vagy ▶ (3) gombot a
(4) szimbólumhoz/funkcióhoz
lépéshez.
> A szimbólum megjelenik és a sebességhatároló aktiválható.
A sebességhatároló elindítása
A sebességhatárolóban tárolható legalacsonyabb
maximális sebesség 30 km/h (20 mph).
276
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sebességhatároló sebességének
kezelése
Kapcsolódó információk
•
•
A sebességhatároló (Speed Limiter - SL) különböző sebességekre állítható.
Sebességhatároló* (275. oldal)
A sebességhatároló aktiválása és elindítása
(276. oldal)
•
A sebességhatároló kikapcsolása/újbóli
bekapcsolása (278. oldal)
•
A sebességhatároló kikapcsolása
(279. oldal)
A funkciók gombjai és szimbólumai.
–
A tárolt maximális sebességet a kormányke(1) vagy – (3) gombjának rövid vagy
rék
hosszú megnyomásával módosíthatja:
•
+/– 5 km/h (+/– 5 mph) értékkel történő
módosításhoz: használjon rövid megnyomásokat: minden megnyomás +/– 5 km/h
(+/– 5 mph) értéket jelent.
•
A +/– 1 km/h (+/– 1 mph) értékű módosításhoz: tartsa nyomva a gombot, és
engedje el, amikor a kijelző (4) a járművezetői kijelzőben a kívánt maximális sebességet mutatja.
> Az utoljára végzett megnyomás tárolódik a
memóriában.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 277
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sebességhatároló kikapcsolása/
újbóli bekapcsolása
A sebességhatároló újbóli aktiválása
készenléti üzemmódból
A sebességhatároló (Speed Limiter - SL) ideiglenesen kikapcsolhat úgy, hogy készenléti üzemmódba lép, és később újra aktiválható.
–
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(1).
> A járművezetői kijelző sebességhatároló
jelölései SZÜRKE színűről FEHÉR színűre
változnak - az autó sebessége ezután újra
az utoljára tárolt maximális sebességre
korlátozódik.
1.
Nyomja le teljesen a gázpedált, majd engedje
fel úgy, hogy a gyorsulás megszakadjon, amikor elérte kívánt sebességet.
> Ebben az esetben a sebességhatároló
még aktív, ezért FEHÉR a szimbólum a
járművezetői kijelzőn.
2.
Engedje fel teljesen a gázpedált, amikor
befejezte az átmeneti gyorsítást.
> Az autó ezután automatikusan az utoljára
beállított küszöbérték alá lassít.
vagy
–
A funkciók gombjai és szimbólumai.
A sebességhatároló inaktiválása és
készenléti üzemmódba kapcsolása
–
278
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A sebességhatár jelzései és szimbólumai
FEHÉR színűről SZÜRKE színűre változnak járművezetői kijelzőn - a sebességhatároló ideiglenesen kikapcsol, és a járművezető átlépheti a beállított maximális
sebességet.
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A sebességhatároló jelölései és szimbólumai SZÜRKE színűről FEHÉR színűre változnak járművezetői kijelzőn — az autó
ezután a pillanatnyi sebességét alkalmazza maximális sebességként.
A sebesség ideiglenes növelése a
gázpedállal.
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességhatároló* (275. oldal)
A sebességhatároló aktiválása és elindítása
(276. oldal)
•
A sebességhatároló sebességének kezelése
(277. oldal)
•
A sebességhatároló kikapcsolása
(279. oldal)
A sebességhatároló ideiglenesen felülbírálható a
gázpedállal a sebességhatároló készenléti üzemmódba kapcsolása nélkül - hogy például gyorsan
kigyorsítsa az autót egy helyzetből. Ebben az
esetben járjon el az alábbiak szerint:
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sebességhatároló kikapcsolása
3.
A sebességhatároló Speed Limiter — SL kikapcsolható.
Nyomja meg újra a kormánykerék
gombját (2).
> Egy másik funkció aktiválódik.
Sebességhatároló* (275. oldal)
Az automatikus sebességhatároló funkció
(Automatic Speed Limiter — ASL) úgy állítja be
az autó maximális sebességét, hogy az megfeleljen a jelzőtáblák által megengedett sebességnek.
A sebességhatároló aktiválása és elindítása
(276. oldal)
A sebességhatároló funkció (Speed Limiter —
SL) automatikus sebességhatárolóra váltható.
•
A sebességhatároló sebességének kezelése
(277. oldal)
•
A sebességhatároló kikapcsolása/újbóli
bekapcsolása (278. oldal)
Az automatikus sebességhatároló figyeli az út
mellet elhelyezett sebességkorlátozó táblákat, és
úgy állítja be az autó maximális sebességét, hogy
az megfeleljen a táblákon feltüntetett korlátozásoknak. Ez nagyon hasonló a jelzőtábla-felismerő
funkcióhoz (Road Sign Information — RSI)
Kapcsolódó információk
•
•
A funkciók gombjai és szimbólumai.
1.
gombját
Nyomja meg a kormánykerék
(2).
> A sebességhatároló készenléti üzemmódban van.
2.
Nyomja meg a kormánykerék ◀ (1) vagy ▶
(3) gombját, hogy egy másik funkcióra váltson.
> A járművezetői kijelző sebességhatároló
szimbóluma és visszajelzője (4) kikapcsol
- ami törli a beállított/tárolt maximális
sebességet.
Automatikus sebességhatároló*
FIGYELEM
Még ha a járművezető tisztán látja is a sebességgel kapcsolatos jelzőtáblát, a kamera pontatlanul olvashatja le azt, ha a tábla nem megfelelő szögben van elhelyezve, szennyezett
vagy túl magasan van - ilyen esetekben a járművezetőnek be kell avatkoznia, és a megfelelő sebességre kell gyorsítania vagy lassítania.
Aktív az SL vagy az ASL?
Szimbólumok mutatják a járművezetői kijelzőn,
hogy melyik sebességhatároló funkció aktív:
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 279
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Szimbólum
SL
ASL
✓
✓
A
✓
A jelzés szimbólumaB "70" után = az
ASL aktív.
A
B
VIT szimbólum: A funkció aktív, SZÜRKE szimbólum: Készenléti
üzemmód.
A szimbólum színének jelentésével kapcsolatban, lásd a későbbi
"ASL szimbólum" címszót.
Az ASL szimbólum
A jelzés szimbóluma (a tárolt sebesség,
"70" mellett a sebességmérő közepén)
háromféle színnel jelenhet meg az
alábbi jelentésekkel:
A jelzés szimbólumának színe
Zöldessárga
A
280
Jelentés
Az ASL aktív
Szürke
Az ASL készenléti üzemmódba van kapcsolva
Sárga/narancs
Az ASL ideiglenesen
készenléti üzemmódban
vanA
Korlátok
Az automatikus sebességhatároló első beállítása
akkor történik, amikor az autó elhaladt egy sebességet korlátozó közlekedési jelzőtábla mellett. Ha
a jelzőtábla nem olvasható, mert például rossz
szögben áll, szennyezett vagy rosszak a látási
viszonyok, akkor az ASL készenléti üzemmódba
kapcsol és az SL funkció lesz aktív.
Az automata sebességhatároló
aktiválása/inaktiválása
Az automata sebességhatároló funkció
(Automatic Speed Limiter - ASL) a sebességhatároló (Speed Limiter - SL) kiegészítőjeként aktiválható és inaktiválható.
A funkció aktiválása/inaktiválása a központi kijelző funkció
nézetében lehetséges.
Ilyen esetekben a járművezetőnek kell lassítania a
megfelelő sebességre. Az ASL újra aktiválódik,
amikor az autó elhalad egy olvasható jelzőtábla
mellett.
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességhatároló* (275. oldal)
Az automata sebességhatároló aktiválása/
inaktiválása (280. oldal)
•
Az automata sebességhatároló tűrésének
módosítása (281. oldal)
•
Jelzőtábla-felismerés* (319. oldal)
Az automata sebességhatároló
aktiválása
1.
Érintse meg az Automatikus
sebességkorlát gombot a funkció nézetben.
> Az ASL készenléti üzemmódban van, egy
zöld visszajelző jelenik meg a gombon, és
a járművezetői kijelző egy jelzés szimbólumát mutatja a sebességmérő közepén.
2.
Nyomja meg a kormánykerék
gombját.
> Az ASL az autó pillanatnyi sebességével
aktiválódik.
Például egy jelzőtábla leolvasása sikertelen volt.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az automata sebességhatároló
inaktiválása
Az automata sebességhatároló
tűrésének módosítása
1.
A sebességhatároló funkció (Automatic Speed
Limiter - ASL) különböző tűrési szintekre állítható.
2.
Érintse meg az Automatikus
sebességkorlát gombot a funkció nézetben.
> Az ASL ki van kapcsolva, és az SL készenléti üzemmódba kapcsol. Egy szürke viszszajelző jelenik meg a gombon.
Nyomja meg a kormánykerék
gombját.
> Az SL az autó pillanatnyi sebességével
aktiválódik.
FIGYELEM
Az ASL funkcióról SL funkcióra váltást követően az autó a későbbiekben nem a táblával
jelzett, hanem a memóriában tárolt maximális
sebességet követi.
Kapcsolódó információk
•
•
Automatikus sebességhatároló* (279. oldal)
Az automata sebességhatároló tűrésének
módosítása (281. oldal)
A kitáblázott sebességkorlátozás 5 km/h (5 mph)
értékkel növelhető vagy csökkenthető - ha például az autó 70 km/h (40 mph) kitáblázott
sebességkorlátozást követve halad, de a járművezető 75 km/h (45 mph) sebességgel szeretne
haladni.
A funkciók gombjai és szimbólumai.
–
Nyomja a kormánykerék
gombját (1),
amíg a 70 km/h (40 mph) 75 km/h
(45 mph) értékre változik a sebességmérő
közepén (4).
> Az autó ezután a kiválasztott 5 km/h
(5 mph) tűrést használja, amíg a jelzés
70 km/h (40 mph) értéket mutat.
A tűrés addig marad érvényben, amíg el
nem halad egy alacsonyabb vagy magasabb sebességértékű jelzőtábla mellett ezután az autó az új kitáblázott sebességhatárt követi, és a tűrés törlődik a memóriából.
Ha a jelzőtábla-felismerő* funkció aktív,
akkor a jelzett sebességkorlátozás egy
PIROS visszajelzővel jelenik meg a sebességmérőn.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 281
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
A tűrés beállítása ugyanúgy történik, mint a
sebességhatároló sebesség-beállítása.
Kapcsolódó információk
•
•
Automatikus sebességhatároló* (279. oldal)
•
•
Jelzőtábla-felismerés* (319. oldal)
Az automata sebességhatároló aktiválása/
inaktiválása (280. oldal)
Sebességtartó
Az autó pillanatnyi sebessége
A sebességtartó (Cruise Control - CC) segít a
járművezetőnek az egyenletes sebesség fenntartásában, ami kényelmesebb vezetést eredményez autópályákon és hosszú, egyenes utakon a
forgalom normális haladásakor.
Tárolt sebesség
FIGYELEM
A járművezetőnek mindig figyelnie kell a forgalmi körülményeket és be kell avatkoznia, ha
a sebességtartó nem tart megfelelő sebességet és/vagy távolságot.
Áttekintés
A sebességhatároló sebességének kezelése
(277. oldal)
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért.
Kapcsolódó információk
A funkciók gombjai és szimbólumai.
Növeli a tárolt sebességet vagy újra aktiválja
a sebességtartót, és visszatér a tárolt sebességhez
Aktiválja a sebességtartót, és tárolja a pillanatnyi sebességet vagy inaktiválja a sebességtartót
•
A sebességtartó aktiválása és elindítása
(283. oldal)
•
A sebességtartó sebességének kezelése
(283. oldal)
•
A sebességtartó kikapcsolása/újbóli bekapcsolása (284. oldal)
•
•
A sebességtartó inaktiválása (285. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
Váltás a sebességtartó és az adaptív sebességtartó* között (296. oldal)
Csökkenti a tárolt sebességet
A tárolt sebesség jele
282
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sebességtartó aktiválása és
elindítása
nek kell lennie. A legalacsonyabb tárolható
sebesség 30 km/h (20 mph).
A sebességtartó sebességének
kezelése
Először ki kell választani és aktiválni kell a sebességtartó funkciót (Cruise Control - CC), hogy
szabályozni lehessen a sebességet.
–
A sebességtartó (Cruise Control - CC) különböző sebességekre állítható.
A
szimbólum/funkció megjelenített
állapotában, nyomja meg a kormánykerék
gombját (2).
> A sebességtartó elindul és a pillanatnyi
sebesség kerül beállításra tárolt sebességként.
MEGJEGYZÉS
A sebességtartó 30 km/h (20 mph) sebesség alatt nem kapcsolható be.
Kapcsolódó információk
A funkciók gombjai és szimbólumai.
Aktív sebességtartó
–
•
•
Sebességtartó (282. oldal)
A funkciók gombjai és szimbólumai.
A sebességtartó sebességének kezelése
(283. oldal)
–
Nyomja meg a ◀ (1) vagy ▶ (3) gombot a
•
A sebességtartó kikapcsolása/újbóli bekapcsolása (284. oldal)
(4) szimbólumhoz/funkcióhoz
lépéshez.
> A szimbólum megjelenik és a sebességtartó aktiválható.
•
A sebességtartó inaktiválása (285. oldal)
A sebességtartó elindítása
A sebességtartó elindításához készenléti üzemmódból, az autó pillanatnyi sebességének
30 km/h (20 mph) vagy ennél magasabb értékű-
A tárolt sebességet a kormánykerék
(1)
vagy – gombjának (3) rövid vagy hosszú
megnyomásával módosíthatja:
•
5 km/h (5 mph) értékkel történő módosításhoz: használjon rövid megnyomásokat:
minden megnyomás 5 km/h (5 mph) értéket jelent.
•
A 1 km/h (1 mph) értékű módosításhoz:
tartsa nyomva a gombot, és engedje el,
amikor a kijelző (4) a járművezetői kijelzőben a kívánt sebességet mutatja.
> Az utoljára végzett megnyomás tárolódik a
memóriában.
}}
283
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Ha a járművezető a gázpedál használatával növeli
az autó sebességét, mielőtt megnyomná a kormánykerék
gombját, akkor a tárolt sebesség
az autó sebessége lesz, amikor megnyomja a
gombot, feltéve, hogy a járművezető lába a gázpedálon van a gomb megnyomásának pillanatában.
•
A sebességtartó inaktiválása (285. oldal)
A sebességtartó kikapcsolása/
újbóli bekapcsolása
A sebességtartó (Cruise Control - CC) ideiglenesen kikapcsolhat úgy, hogy készenléti üzemmódba lép, és később újra aktiválható.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
A motorfék használata a lábfék helyett
A sebességtartóval a sebesség a lábfék kevesebb használatával is szabályozható. Lejtőn
haladva bizonyos esetekben kívánatosabb egy
kissé gyorsabban haladni, és motorfékezéssel
korlátozni a gyorsulást. Ebben az esetben a járművezető ideiglenesen kiválthatja a lábfék használatát a sebességtartóval.
–
Nyomja be körülbelül félig a gázpedált, majd
engedje el azt.
> A sebességtartó kikapcsolja az automatikus üzemi fékezést, és csak a motorféket
használja.
Kapcsolódó információk
•
•
•
284
Sebességtartó (282. oldal)
A sebességtartó aktiválása és elindítása
(283. oldal)
A sebességtartó kikapcsolása/újbóli bekapcsolása (284. oldal)
A funkciók gombjai és szimbólumai.
A sebességtartó inaktiválása és
készenléti üzemmódba kapcsolása
–
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A sebességhatár jelzései és szimbólumai
FEHÉR színűről SZÜRKE színűre változnak járművezetői kijelzőn — a sebességtartó ideiglenesen kikapcsol, és a járművezető átmenetileg átlépheti a beállított
sebességet.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Készenléti üzemmód a járművezető
beavatkozásával
A sebességtartó ideiglenesen kikapcsol és
készenléti üzemmódba vált, ha:
•
•
•
A sebességtartó újbóli aktiválása
készenléti üzemmódból
–
a vezető megnyomja a fékpedált
a fokozatválasztót N állásba helyezik
a járnűvezető több mint 1 percig a tároltnál
magasabb sebességet tart fenn.
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
vagy
–
Automatikus készenléti üzemmód
A sebességtartó ideiglenesen inaktiválódik és
készenléti üzemmódba kapcsol, ha:
•
•
•
•
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A sebességtartó jelölései és szimbólumai
SZÜRKE színűről FEHÉR színűre változnak járművezetői kijelzőn — az autó ezután a pillanatnyi sebességet tartja.
A funkciók gombjai és szimbólumai.
1.
gombját
Nyomja meg a kormánykerék
(2).
> A sebességtartó készenléti üzemmódban
van.
2.
Nyomja meg a kormánykerék ◀ (1) vagy ▶
(3) gombját, hogy egy másik funkcióra váltson.
> A járművezetői kijelző sebességtartó szimbóluma és visszajelzője (4) kikapcsol - ami
törli a beállított/tárolt sebességet.
3.
Nyomja meg újra a kormánykerék
gombját (2).
> Egy másik funkció aktiválódik.
MEGJEGYZÉS
a kerekek elvesztik a tapadást
Észrevehető sebességnövekedés történhet,
ha visszaállítja a sebességet a kormánykerék
gombjának megnyomásával.
a motor fordulatszáma túl alacsony/magas
a fékek hőmérséklete túl magas
a sebesség 30 km/h (20 mph) alá esik.
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(1).
> A sebességtartó jelölései és szimbólumai
SZÜRKE színűről FEHÉR színűre változnak a járművezetői kijelzőn — az autó
ezután újra az utoljára tárolt sebességet
tartja.
A sebességtartó inaktiválása
A sebességtartó Cruise Control — CC kikapcsolható.
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességtartó (282. oldal)
A sebességtartó aktiválása és elindítása
(283. oldal)
•
A sebességtartó sebességének kezelése
(283. oldal)
•
A sebességtartó inaktiválása (285. oldal)
}}
285
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességtartó (282. oldal)
A sebességtartó aktiválása és elindítása
(283. oldal)
•
A sebességtartó sebességének kezelése
(283. oldal)
•
A sebességtartó kikapcsolása/újbóli bekapcsolása (284. oldal)
Adaptív sebességtartó*
Az adaptív sebességtartó (Adaptive Cruise
Control - ACC) segít a járművezetőnek az
egyenletes sebesség és az előző autóhoz képest
beállított követési időintervallum fenntartásában.
Az adaptív sebességtartó kényelmesebb vezetési
élményt eredményez hosszú utakon, autópályákon és hosszú, egyenes főutakon a forgalom
sima haladásakor.
A járművezető beállítja a kívánt sebességet és az
időközt az elöl haladó autóhoz képest. Amikor a
kamera és radar egység lassabb járművet észlel
az autó előtt, akkor a sebességet automatikusan
ahhoz igazítja. Amikor az út újra szabad, akkor az
autó visszatér a beállított sebességhez.
FIGYELEM
A járművezetőnek mindig figyelnie kell az uralkodó forgalmi körülményeket és be kell avatkoznia, ha az adaptív sebességtartó nem tart
megfelelő sebességet vagy távolságot.
Az adaptív sebességtartó nem mindig képes a
forgalmi, időjárási és útviszonyok kezelésére.
Olvassa el az összes részt az adaptív sebességtartóról a kezelési útmutatóban, hogy
megismerje annak korlátait, amelyekkel a
vezetőnek tisztában kell lennie, mielőtt használná a funkciót.
A járművezető mindig felelős a megfelelő
távolság és sebesség tartásáért, akkor is, ha
használja az adaptív sebességtartót.
FONTOS
Az adaptív sebességtartó komponenseinek
karbantartását csak szervizben szabad
végezni - lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Az elöl haladó járműhöz viszonyított távolságot a
radar méri. A sebességtartó funkció gyorsítással
és fékezéssel szabályozza a sebességet. Normális, hogy a fékek halk hangot adnak ki, amikor a
sebességtartó használja azokat.
Az adaptív sebességtartó célja, hogy egy, a járművezető által beállított időközzel kövesse az elől,
ugyanabban a sávban haladó járművet. Ha a
286
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
radar egység nem lát semmilyen járművet a jármű
előtt, akkor ehelyett a járművezető által beállított
sebességet tartja. Akkor is ez történik, ha az elől
haladó jármű sebessége meghaladja a tárolt
sebességet.
Az adaptív sebességtartó célja a sebesség finom
szabályozása. A hirtelen fékezést igénylő helyzetekben a járművezetőnek magának kell beavatkoznia. Ez nagy sebességkülönbség vagy az elől
haladó autó erős fékezése esetén érvényes. A
radar egység korlátai miatt előfordulhat, hogy a
fékezés váratlanul vagy egyáltalán nem történik
meg.
Az adaptív sebességtartó 0 km/h sebességről
200 km/h (125 mph) sebességig képes egy
másik jármű követésére.
FIGYELEM
Az adaptív sebességtartó nem ütközés-elkerülő rendszer. A vezetőnek be kell avatkoznia,
ha a rendszer nem észleli az elöl haladó járművet.
Áttekintés
Kezelőszervek
Az adaptív sebességtartó nem fékez emberek
vagy állatok valamint kisméretű járművek, például kerékpárok és motorkerékpárok esetén.
Sem alacsony utánfutók, szembejövő, lassú
vagy álló járművek vagy tárgyak esetén.
Ne használja az adaptív sebességtartót például városi forgalomban, kereszteződéseknél,
csúszós útfelületeken, ha sok víz vagy hólé
van az úttesten, erős esőben/havazásban,
rossz látási viszonyok mellett, kanyargós vagy
keskeny utakon.
A funkciók gombjai és szimbólumai.
Növeli a tárolt sebességet vagy újra aktiválja
az adaptív sebességtartót, és visszatér a
tárolt sebességhez
Aktiválja az adaptív sebességtartót és tárolja
a pillanatnyi sebességet vagy inaktiválja az
adaptív sebességtartót.
Csökkenti a tárolt sebességet
A céljármű kijelzés: az ACC észlelt és követ
egy céljárművet az előre beállított időközzel
}}
287
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Járművezetői kijelző
A sebességek jelzése.
Tárolt sebesség
Az elől haladó jármű sebessége.
A járművezető járművének pillanatnyi sebessége.
Ütközési kockázat figyelmeztetés
Szélvédőre vetített kijelző*
Figyelmeztető lámpa.
Egy villogó szimbólum hívja fel a járművezető figyelmét.
Az adaptív sebességtartó a lábfék kapacitásának
körülbelül 40%-át képes használni. Ha az autót
az adaptív sebességtartó fékezési kapacitásánál
erősebben kell fékezni és a járművezető nem
fékez, akkor bekapcsol a City Safety figyelmeztető lámpája és figyelmeztető hangjelzése, hogy
figyelmeztesse a járművezetőt az azonnali beavatkozás szükségességére.
Ha az autó szélvédőre vetített kijelzővel* rendelkezik, akkor a figyelmeztetés egy villogó szimbólummal jelenik meg a szélvédőn.
FIGYELEM
Az adaptív sebességtartó csak olyan járművekre figyelmeztet, amelyeket a radar egység
észlel - ezért előfordulhat, hogy nem vagy
csak bizonyos késéssel ad figyelmeztetést. Ne
várjon a figyelmeztetésre fékezés nélkül, amikor az szükséges.
MEGJEGYZÉS
A figyelmeztető lámpát erős napsütésben
vagy napszemüvegben nehéz lehet észrevenni.
288
Kapcsolódó információk
•
Az adaptív sebességtartó* sebességének
kezelése (290. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó* időközének beállítása (291. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
Cél váltása és automatikus fékezés az adaptív sebességtartóval (294. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó*
aktiválása és elindítása
A Pilot Assist* aktiválása és elindítása
(301. oldal)
•
Váltás a sebességtartó és az adaptív sebességtartó* között (296. oldal)
A adaptív sebességtartót (Adaptive Cruise
Control - ACC) először aktiválni kell, majd el kell
indítani, hogy szabályozza a sebességet.
•
Előzési segéd az adaptív sebességtartóval*
(293. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó inaktiválása/aktiválása* (292. oldal)
•
•
A Pilot Assist* korlátai (305. oldal)
•
Radar egység (306. oldal)
Az adaptív sebességtartó elindítása
Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük az ACC
elindításához:
Az adaptív sebességtartó* szimbólumai és
üzenetei (297. oldal)
•
A járművezető biztonsági övének becsatolva
és a vezetőajtónak csukva kell lennie.
•
Kell, hogy legyen az autó előtt egy jármű (a
"céljármű") vagy a pillanatnyi sebességnek
legalább 15 km/h (9 mph) értékűnek kell
lennie.
–
A
szimbólum/funkció megjelenített állapotában, nyomja meg a kormánykerék
gombját (1).
> Az adaptív sebességtartó elindul, a pillanatnyi sebesség kívánt sebességként
tárolódik a memóriában és megjelenik a
sebességmérő közepén.
Az időintervallumot csak akkor
állítja be az ACC az elől haladó
járműhöz képest, ha a távolság
szimbólum két járművet mutat.
A funkciók gombjai és szimbólumai.
Az adaptív sebességtartó aktiválása
Közvetlenül a motor beindítását követően az
adaptív sebességtartó készenléti üzemmódba lép.
–
Nyomja meg a ◀ (2) vagy ▶ gombot (3) a
szimbólumhoz/funkcióhoz (4) lépéshez.
> A szimbólum megjelenik és az adaptív
sebességtartó készenléti üzemmódba
kapcsol.
Ezzel egyidejűleg a sebességtartomány jelölése.
A magasabb sebesség a tárolt/
beállított sebesség, az alacsonyabb sebesség pedig az elöl
haladó jármű (céljármű) sebessége.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 289
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
Az adaptív sebességtartó*
sebességének kezelése
Az adaptív sebességtartó (Adaptive Cruise
Control - ACC) különböző sebességekre állítható.
A funkciók gombjai és szimbólumai.
–
A tárolt sebességet a kormánykerék
(1)
vagy – gombjának (3) rövid vagy hosszú
megnyomásával módosíthatja:
•
+/– 5 km/h (+/– 5 mph) értékkel történő
módosításhoz: használjon rövid megnyomásokat: minden megnyomás +/– 5 km/h
(+/– 5 mph) értéket jelent.
•
A +/– 1 km/h (+/– 1 mph) értékű módosításhoz: tartsa nyomva a gombot, és
engedje el, amikor a kijelző (4) a járművezetői kijelzőben a kívánt sebességet
mutatja.
> Az utoljára végzett megnyomás tárolódik a
memóriában.
Ha a járművezető a gázpedál használatával növeli
az autó sebességét, mielőtt megnyomná a korgombját, akkor a tárolt sebesség
mánykerék
az autó sebessége lesz, amikor megnyomja a
290
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
gombot, feltéve, hogy a járművezető lába a gázpedálon van a gomb megnyomásának pillanatában.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
Ne feledje, hogy a sebességtartó legalacsonyabb
programozható sebessége 30 km/h (20 mph) még ha a sebességtartó képes is egy másik
jármű követésére 0 km/h sebességig, 30 km/hnál (20 mph) alacsonyabb sebesség nem választható ki/tárolható.
Utólag beszerelt ACC
Az eredetileg normál sebességtartóval felszerelt
autók utólag adaptív sebességtartó funkcióval láthatók el. Az utólag beszerelt ACC az alábbiakban
különbözik a gyárilag beszerelt változattól:
•
•
Amikor az elöl haladó autó sebessége kisebb
mint 30 km/h (20 mph), akkor az ACC
készenléti üzemmódba kapcsol - a járművezetőnek ezután be kell avatkoznia és manuálisan kell fenntartania az elöl haladó járműhöz
viszonyított távolságot.
A legalacsonyabb sebesség, amelynél az
ACC bekapcsolható 30 km/h (20 mph).
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
Az adaptív sebességtartó*
időközének beállítása
Az adaptív sebességtartó (Adaptive Cruise
Control - ACC) különböző időközökre állítható.
Különböző időközök állíthatók
be az elől haladó járműhöz
képest és jelennek meg a járművezetői kijelzőn 1-5 vízszintes vonal formájában - a több
vonal hosszabb időt jelent. Egy
vonal körülbelül 1 másodpercnek felel meg az elől haladó járműhöz képest,
5 vonal körülbelül 3 másodpercet jelent.
Az időintervallum kezelőszerve.
Az időköz csökkentése
Ugyanez a szimbólum jelenik meg, amikor be van
kapcsolva a távolságfigyelmeztetés.
MEGJEGYZÉS
Amikor a járművezetői kijelző szimbóluma két
autót mutat, akkor az ACC az előre beállított
időközzel követi elől haladó járművet.
Amikor csak egy autó látszik, akkor nem halad
elől ésszerű távolságon belül jármű.
Az időköz növelése
Távolságfigyelmeztetés
–
Nyomja meg a kormánykerék (1) vagy (2)
gombját az időköz növeléséhez vagy csökkentéséhez.
> A távolságjelző (3) mutatja a pillanatnyi
időközt.
Az adaptív sebességtartó bizonyos helyzetekben
lehetővé teszi az időköz jelentős változtatását,
hogy elősegítse az elől haladó jármű sima és
kényelmes követését. Alacsony sebességnél,
amikor a távolság rövid, az adaptív sebességtartó
enyhén növeli az időközt.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 291
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Ne feledje, hogy a rövid időköz csak rövid időt
hagy a járművezető számára a reagáláshoz, ha
előre nem látható probléma merülne fel.
MEGJEGYZÉS
Csak a helyi közlekedési szabályoknak megfelelő időintervallumokat használjon.
Ha úgy tűnik, hogy az adaptív sebességtartó
nem reagál a bekapcsolásakor, annak oka az
lehet, hogy az elöl haladó járműhöz viszonyított időintervallum akadályozza a sebesség
növelését.
Az adaptív sebességtartó
inaktiválása/aktiválása*
Az adaptív sebességtartó inaktiválása
és készenléti üzemmódba kapcsolása
Az adaptív sebességtartó (Adaptive Cruise
Control - ACC) ideiglenesen kikapcsolhat úgy,
hogy készenléti üzemmódba lép, és később újra
aktiválható.
Az adaptív sebességtartó ideiglenes kikapcsolásához és készenléti módba kapcsolásához:
Ha az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódban van, és az autó túl közel kerül az elöl
haladó járműhöz, akkor a járművezetőt ehelyett a
távolságfigyelmeztetés figyelmezteti a rövid távolságra.
Minél magasabb a sebesség, annál hosszabb
az adott időintervallumhoz méterben kiszámított távolság.
•
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
Az adaptív sebességtartó* sebességének
kezelése (290. oldal)
a vezető megnyomja a fékpedált
a fokozatválasztót N állásba helyezik
a járnűvezető több mint 1 percig a tároltnál
magasabb sebességet tart fenn.
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
Távolságfigyelmeztetés* (323. oldal)
A funkciók gombjai és szimbólumai.
292
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A
szimbólum a járművezetői kijelzőn
FEHÉR színűről SZÜRKE színűre és a
tárolt sebesség a sebességmérő közepén
BÉZS színűről SZÜRKE színűre változik.
Készenléti üzemmód a járművezető
beavatkozásával
Az adaptív sebességtartó ideiglenesen kikapcsol
és készenléti üzemmódba vált, ha:
•
•
•
Kapcsolódó információk
•
•
–
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Automatikus készenléti üzemmód
Az adaptív sebességtartó más rendszerektől függ,
mint amilyen az elektronikus menetstabilizáló. Ha
ezen rendszerek bármelyikének a működése leáll,
akkor az adaptív sebességtartó automatikusan
kikapcsol.
A sebességtartó újbóli aktiválása
készenléti üzemmódból
Előzési segéd az adaptív
sebességtartóval*
–
Az adaptív sebességtartó (Adaptive Cruise
Control - ACC) segíthet a járművezetőnek, amikor más járműveket előz.
Az automatikus kikapcsoláskor egy jelzés szólal
meg és egy üzenet jelenik meg a járművezetői
kijelzőn. A járművezetőnek be kell avatkoznia és
az előző járműhöz kell igazítania a sebességet.
MEGJEGYZÉS
Észrevehető sebességnövekedés történhet,
ha visszaállítja a sebességet a kormánykerék
gombjának megnyomásával.
Az automatikus kikapcsolás oka lehet:
•
a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van és az
ACC nem biztos abban, hogy a céltárgy egy
álló jármű vagy valamilyen más objektum, például egy fekvőrendőr.
•
a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van és az
elöl haladó jármű elfordul, akkor az ACC
nincs mit kövessen.
•
•
•
•
•
•
•
a járművezető kinyitja az ajtót
2
a járművezető leveszi a biztonsági övét
a motor fordulatszáma túl alacsony/magas
a kerekek elvesztik a tapadást
a fékek hőmérséklete magas
be van húzva a rögzítőfék
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(1).
> A sebesség ekkor a legutolsó tárolt
sebességre áll.
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
Az adaptív sebességtartó* aktiválása és elindítása (289. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó* sebességének
kezelése (290. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó* időközének beállítása (291. oldal)
•
Előzési segéd az adaptív sebességtartóval*
(293. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó* szimbólumai és
üzenetei (297. oldal)
Amikor az ACC egy másik járművet követ, és a
járművezető az irányjelző bekapcsolásával2 azt
jelzi, hogy szeretné megelőzni azt, akkor az adaptív sebességtartó segít a jármű másik jármű felé
gyorsításával, mielőtt a járművezető elérné az előzési sávot.
A funkció ezután késlelteti a sebesség csökkentését, hogy megakadályozza az idő előtti fékezést,
amikor a járművezető autója egy lassabb járműhöz közelít.
A funkció addig marad aktív, amíg a járművezető
járműve el nem hagyja a megelőzött járművet.
FIGYELEM
Legyen tudatában annak, hogy a funkció nem
csak előzés során, hanem például akkor is
bekapcsolhat, amikor az irányjelzőt használja a
sávváltás vagy egy másik útra hajtás jelzéséhez - ekkor az autó rövid időre gyorsítani fog.
a radar egységet például hó vagy felhőszakadás takarja el (kameralencse/rádióhullámok
blokkolása).
Csak a bal oldali irányjelzőn balkormányos autó, vagy a jobb oldali irányjelzőn jobbkormányos autó esetében.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 293
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Az előzési segéd elindítása
Ezeknek a feltételeknek kell fennállniuk az előzési segéd aktiválásához:
•
•
kell lennie egy járműnek elől (a "céljármű")
•
a tárolt ACC sebességnek elegendőnek kell
lennie az előzés biztonságos végrehajtásához.
–
Kapcsolja be az irányjelzőt.
a sebességnek legalább 70 km/h (43 mph)
értékűnek kell lennie
•
Cél váltása és automatikus fékezés
az adaptív sebességtartóval
jobbkormányos autót vezet olyan országban,
ahol balkormányos autók közlekednek (vagy
fordítva)
Az ilyen helyzeteket az ACC ideiglenesen készenléti módba kapcsolásával lehet elkerülni.
Az adaptív sebességtartónak (Adaptive Cruise
Control - ACC) bizonyos sebességek mellett
célt váltó és fékezési funkciói vannak.
Kapcsolódó információk
Cél váltása
•
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
Használja a bal oldali irányjelzőt az autóban a
balkormányos vagy a jobb oldali irányjelzőt a
jobbkormányos autókban.
> Elindul az előzési segéd.
Korlátok
Amikor az előzési segédet használja, akkor a járművezetőnek fel kell készülnie a körülmények hirtelen változásaira. Bizonyos körülmények között
az előzési segéd akaratlan gyorsításba kezdhet.
Bizonyos helyzetekben ezért kerülni kell a használatát. Példák az ilyen helyzetekre:
294
•
az autó mellékúthoz közelít, amely abba az
irányba történő lefordulásra szolgál, amelyet
normálisan előzésre használnak.
•
az elől haladó jármű lassít, mielőtt a járművezető az előzési sávba érne
•
az előzési sáv forgalma lassul
Ha az elől haladó céljármű hirtelen elfordul, akkor előfordulhat, hogy az autó előtt álló forgalom van.
Amikor az adaptív sebességtartó kisebb mint
30 km/h (20 mph) sebességgel követ egy másik
járművet, és az mozgó célról álló járműre változik,
akkor az adaptív sebességtartó lelassít az álló járműhöz.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
Amikor az adaptív sebességtartó több mint
ca 30 km/h (20 mph) sebességgel követ egy
másik járművet, és a cél mozgó járműből álló
járművé változik, akkor a sebességtartó figyelmen kívül hagyja az álló járművet és ehelyett a
tárolt sebességet választja.
•
A járművezetőnek ilyenkor magénak kell
beavatkoznia és fékeznie.
Automatikus készenléti üzemmód a cél
váltásával
Az adaptív sebességtartó inaktiválódik és készenléti üzemmódba vált:
•
•
amikor a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van
és az adaptív sebességtartó bizonytalan
abban, hogy a céltárgy egy álló jármű vagy
valamilyen más objektum, például fekvőrendőr.
amikor a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van
és az elöl haladó jármű elfordul, akkor az
adaptív sebességtartónak a továbbiakban
nincs milyen járművet követnie.
Automatikus fékezés
A lassú forgalomban történő araszolás közbeni
vagy a közlekedési jelzőlámpáknál történő rövid
megállások esetén a haladás automatikusan viszszatér, ha a megállás időtartama nem haladja
meg a körülbelül 3 másodpercet - ha az elől
haladó autó újbóli elindulása ennél hosszabb
ideig tart, akkor az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódba kapcsol automatikus fékezéssel.
–
Az adaptív sebességtartót az alábbi módok
valamelyikével aktiválhatja újra:
•
Nyomja meg a kormánykerék
ját.
gomb-
Ez az alábbi helyzetekben történhet:
•
•
•
•
•
Nyomja le a gázpedált.
> Az adaptív sebességtartó folytatja az elől
haladó jármű követését, ha az
6 másodpercen belül mozogni kezd.
a járművezető a fékpedálra helyezi a lábát
behúzza a rögzítőféket
a fokozatválasztót P, N vagy R állásba helyezik
a járművezető a készenléti üzemmódba állítja
az adaptív sebességtartót.
A rögzítőfék automatikus aktiválása
Bizonyos esetekben a rendszer behúzza rögzítőféket, hogy álló helyzetben tartsa az autót.
Ez akkor történik, ha az adaptív sebességtartó
álló helyzetben tartja az autót és:
MEGJEGYZÉS
Az ACC legfeljebb 5 percig képes álló helyzetben tartani az autót - ezután bekapcsol a
rögzítőfék és az adaptív sebességtartó kikapcsol.
A rögzítőféket ki kell engedni, hogy az adaptív
sebességtartó újra bekapcsolható legyen.
Az automatikus fékezés megszűnése
Bizonyos helyzetekben az automatikus fékezés az
álló helyzet elérésekor megszűnik és az adaptív
sebességtartó készenléti üzemmódba kapcsol. Ez
azt jelenti, hogy a fékek felengednek és az autó
gurulni kezdhet - a járművezetőnek ezért be kell
avatkoznia és magának kell fékeznie az autót,
hogy az álló helyzetben maradjon.
•
a járművezető kinyitja az ajtót vagy kikapcsolja a biztonsági övét
•
Az ACC több mint körülbelül 5 percig álló
helyzetben tartotta az autót
•
•
a fékek túlmelegedtek
leállította a motort.
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 295
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az adaptív sebességtartó* korlátai
Az (Adaptive Cruise Control - ACC) bizonyos
helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
Ne feledje, hogy az adaptív sebességtartó elsődlegesen egyenes útfelületeken történő használatra szolgál. A funkciónak meredek lejtőkön,
nehéz rakománnyal vagy utánfutót vontatva
nehézséget okozhat a megfelelő távolság tartása
- ilyen esetekben különös figyelem szükséges és
készen kell állni a fékezésre.
•
Váltás a sebességtartó és az
adaptív sebességtartó* között
Az adaptív sebességtartóval* (ACC) felszerelt
autókban a járművezető válthat a sebességtartó
(CC) és az ACC között.
•
•
296
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
A radar egység korlátai (308. oldal)
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
A
MEGJEGYZÉS
Kapcsolódó információk
Az autó a továbbiakban nem fékez automatikusan, miután ACC sebességtartóról CC
sebességtartóra kapcsol - csupán tartja a
beállított sebességet.
Egy szimbólum mutatja a járművezetői kijelzőn,
hogy melyik sebességtartó aktív:
CC
Sebességtartó
A
A
Ha a CC aktív a motor leállításakor, akkor az ACC
lesz aktív a motor következő beindításakor.
Visszaváltás a CC és az ACC között
1.
Érintse meg a Adaptív tempomat gombot a
funkció nézetben.
> A járművezetői kijelzőn a CC szimbólum az
ACC szimbólumra változik. Az adaptív
sebességtartó készenléti üzemmódban
van.
2.
Nyomja meg a kormánykerék
gombját.
> Az adaptív sebességtartó bekapcsol, és
tárolja a pillanatnyi sebességet az elöl
haladó járműhöz viszonyított beállított
távolsággal együtt.
Adaptív sebességtartó
VIT szimbólum: A funkció aktív, SZÜRKE szimbólum: Készenléti
üzemmód
Hogyan váltson adaptív sebességtartóról (ACC)
sebességtartóra (CC).
1.
Érintse meg a Tempomat gombot a funkció
nézetben.
> A járművezetői kijelző az ACC szimbólumról a CC szimbólumra vált. Az adaptív
sebességtartó (ACC) most ki van kapcsolva, a sebességtartó (CC) pedig
készenléti üzemmódban van.
Nyomja meg a kormánykerék
gombját.
> A sebességtartó bekapcsol, és tárolja a
pillanatnyi sebességet.
FIGYELEM
Váltás ACC és CC között
A Off Road hajtásmód nem választható ki,
amikor aktív az adaptív sebességtartó.
A funkció az autó radar egységét használja,
amely bizonyos általános korlátokkal rendelkezik, lásd a "Radar egység korlátai" részt.
2.
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességtartó (282. oldal)
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az adaptív sebességtartó*
szimbólumai és üzenetei
Az alábbi táblázat néhány példát mutat.
Az adaptív sebességtartóra (Adaptive Cruise
Control - ACC) vonatkozóan számos szimbólum
és üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn.
Szimbólum
Üzenet
Leírás
A szimbólum FEHÉR
Az autó tartja a tárolt sebességet.
Nem áll rendelkezésre és a szimbólum SZÜRKE
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódban van.
Szélvédő-érzékelő
Tisztítsa meg a szélvédőt a kamera és radar egység érzékelői előtt.
Érzékelő blokkolva, lásd a kézikönyvet
Adaptív tempomat
Szerviz szükséges
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos
Volvo márkaszerviz igénybe vételét javasoljuk.
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 297
VEZETŐTÁMOGATÁS
Pilot Assist*
A Pilot Assist segíti a járművezetőt az autó oldalvonalak közötti vezetésében, miközben fenntartja
a kiválasztott időközt az elöl haladó járműhöz
képest.
A Pilot Assist kényelmesebb vezetést nyújt lassú
forgalomban - 50 km/h (30 mph) sebességig autópályákon és főutakon.
miközben a kormányzási segéd segít az autót a
sávban tartani.
FIGYELEM
A Pilot Assist egy segítség, és nem képes
minden forgalmi, időjárási és útviszonyok
kezelésére.
A Pilot Assist kormányzási segítsége figyelembe
veszi az elöl haladó autó sebességét és a sáv
jelöléseit. A járművezető bármikor figyelmen kívül
hagyhatja a Pilot Assist kormányzási segítségét
és kormányozhat más irányban, például sávot
válthat vagy kikerülhet egy akadályt az úton.
A járművezetőnek mindig figyelnie kell az uralkodó forgalmi körülményeket, és be kell avatkoznia, ha a Pilot Assist nem tart megfelelő
sebességet vagy távolságot.
Ha a kamera és radar egység nem észleli a sáv
jelöléseit vagy az elöl haladó járművet, akkor a
Pilot Assist készenléti üzemmódba kapcsol.
Amikor a Pilot Assist készenléti üzemmódban van
és az autó túl közel kerül az elöl haladó járműhöz,
akkor a járművezetőt ehelyett a távolságfigyelmeztetés figyelmezteti a rövid távolságra (lásd a
távolságfigyelmeztetéssel kapcsolatos leírást a
fejezet végén).
A funkció áttekintése.
Kamera és radar egység
Távolságjelzők
Leolvasók, oldalsó jelzések
A járművezető beállítja az időközt az elöl haladó
járműhöz viszonyítva. A Pilot Assist figyeli az elöl
haladó járművet és az oldalvonalakat a kamera és
radar egységgel. A beállított időköz fenntartása
automatikus sebesség-beállítással történik,
298
Olvassa el az összes részt a funkcióval kapcsolatban a kezelési útmutatóban, hogy megismerje annak korlátait, amelyekkel a vezetőnek tisztában kell lennie, mielőtt használná a
funkciót.
A Pilot Assist csak akkor használható, ha
egyértelmű vonalak vannak az útfelületre
festve a sáv két oldalán. Minden más használat megnöveli a környező olyan akadályokkal
történő ütközés kockázatát, amelyeket a funkció nem észlel.
Mindig a járművezető a felelős az autó irányításáért valamint a megfelelő távolság és
sebesség fenntartásáért, akkor is, ha használja a Pilot Assist funkciót.
A Pilot Assist megpróbálja finoman szabályozni a
sebességet. A hirtelen fékezést igénylő helyzetekben a járművezetőnek magának kell beavatkoznia. Ez nagy sebességkülönbség vagy az elől
haladó autó erős fékezése esetén érvényes. A
kamera és radar egység korlátai miatt előfordulhat, hogy a fékezés váratlanul vagy egyáltalán
nem történik meg.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Pilot Assist funkció tárolt sebessége 50 km/h
(30 mph) és nem állítható - ha az elöl haladó
jármű sebessége több mint 50 km/h (30 mph)
értékre növekszik és már nincs ésszerű távolságban, akkor a Pilot Assist készenléti üzemmódba
kapcsol.
Áttekintés
Járművezetői kijelző
Kezelőszervek
FONTOS
A Pilot Assist komponenseinek karbantartását
csak szervizben szabad végezni - lehetőleg
hivatalos Volvo márkaszervizben.
A Pilot Assist funkció gázadással és fékezéssel
szabályozza a sebességet. Normális, hogy a fékek
halk hangot adnak ki, amikor a Pilot Assist használja azokat.
FIGYELEM
A Pilot Assist nem ütközés-elkerülő rendszer.
A vezetőnek be kell avatkoznia, ha a rendszer
nem észleli az elöl haladó járművet.
A Pilot Assist nem fékez emberek vagy állatok
valamint kisméretű járművek, például kerékpárok és motorkerékpárok esetén. Sem alacsony utánfutók, szembejövő, lassú vagy álló
járművek vagy tárgyak esetén.
Ne használja a Pilot Assist rendszert például
városi, sűrű forgalomban, kereszteződéseknél,
csúszós útfelületeken, ha sok víz vagy hólé
van az úttesten, erős esőben/havazásban,
rossz látási viszonyok mellett, kanyargós vagy
keskeny utakon.
A sebességek jelzése.
A funkciók gombjai és szimbólumai.
Tárolt sebesség
A Pilot Assist aktiválása/inaktiválása
Az elől haladó jármű sebessége.
Pilot Assist funkcióról adaptív sebességtartóra vált
A járművezető járművének pillanatnyi sebessége.
Csökkenti a távolságot az elől haladó járműhöz képest
Adaptív sebességtartóról Pilot Assist funkcióra vált
Növeli a távolságot az elől haladó járműhöz
képest
Szimbólumok és funkciók
}}
299
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Ütközési kockázat figyelmeztetés
Szélvédőre vetített kijelző*
•
A Pilot Assist* időközének beállítása
(302. oldal)
•
Automatikus fékezés Pilot Assist* funkcióval
(304. oldal)
•
•
•
•
Figyelmeztető lámpa.
Egy villogó szimbólum hívja fel a járművezető figyelmét.
A Pilot Assist a fékek kapacitásának körülbelül
40%-át használja. Ha az autót a Pilot Assist fékezési kapacitásánál erősebben kell fékezni és a
járművezető nem fékez, akkor bekapcsol a City
Safety figyelmeztető lámpája és figyelmeztető
hangjelzése, hogy figyelmeztesse a járművezetőt
az azonnali beavatkozás szükségességére.
Ha az autó szélvédőre vetített kijelzővel* rendelkezik, akkor a figyelmeztetés egy villogó szimbólummal jelenik meg a szélvédőn.
300
Távolságfigyelmeztetés* (323. oldal)
Szélvédőre vetített kijelző* (114. oldal)
FIGYELEM
A Pilot Assist csak azokról a járművekről ad
figyelmeztetést, amelyeket észlel a kamera és
radar egység - ezért előfordulhat, hogy a
figyelmeztetés késik vagy nem történik meg.
Ne várjon a figyelmeztetésre fékezés nélkül,
amikor az szükséges.
MEGJEGYZÉS
A figyelmeztető lámpát erős napsütésben
vagy napszemüvegben nehéz lehet észrevenni.
A Pilot Assist* korlátai (305. oldal)
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
Kapcsolódó információk
•
A Pilot Assist* aktiválása és elindítása
(301. oldal)
•
A Pilot Assist* inaktiválása/aktiválása
(303. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Pilot Assist* aktiválása és
elindítása
A SÁRGA szimbólum és a villogó FEHÉR nyíl azt
jelzi, hogy a rendszer hamarosan készenléti
üzemmódba lép.
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy a Pilot Assist csak akkor
működik, amikor a járművezető a kezeit a kormánykeréken tartja.
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódjában:
1.
2.
Nyomja meg a ▶ gombot (4).
> A szimbólum megjelenik és a Pilot Assist
készenléti üzemmódba kapcsol.
Nyomja meg a kormánykerék
(1).
> A Pilot Assist elindult.
Kapcsolódó információk
•
•
gombját
Az adaptív sebességtartó elindított állapotában:
Nyomja meg a ▶ gombot (4).
> A Pilot Assist elindult.
A funkciók gombjai és szimbólumai.
–
Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük a Pilot
Assist elindításához:
Kezek a kormánykeréken
•
Van elöl egy ésszerű távolságban haladó
jármű.
•
•
A kamera "látja" az oldalvonalakat.
A saját autója sebessége kisebb mint
50 km/h (30 mph).
Ha ki van választva a Pilot
Assist, akkor a szimbólum színe
jelzi annak elérhetőségét
(FEHÉR = elérhető).
Különben ezt a szimbólum melletti jobb oldali nyíl színe jelzi FEHÉR = elérhető.
Pilot Assist* (298. oldal)
A Pilot Assist* inaktiválása/aktiválása
(303. oldal)
•
A Pilot Assist* időközének beállítása
(302. oldal)
•
Automatikus fékezés Pilot Assist* funkcióval
(304. oldal)
•
A Pilot Assist* korlátai (305. oldal)
A Pilot Assist funkció működéséhez a járművezetőnek a kormányon kell tartania a kezeit. A rendszer folyamatosan figyeli ezt. Ha nem észleli a
kezeket a kormánykeréken, akkor egy szöveges
üzenet jelenik meg, arra érve a járművezetőt, hogy
aktívan kormányozza az autót. Ha ez nem valósul
meg, akkor figyelmeztető hangjelzés hallható.
Ha a járművezető még mindig nem helyezte a
kezeit a kormánykerékre, akkor a Pilot Assist
kikapcsol. A kormánykerék
gombjának megnyomása újra bekapcsolja a Pilot Assist funkciót.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 301
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Pilot Assist* időközének
beállítása
MEGJEGYZÉS
Csak a helyi közlekedési szabályoknak megfelelő időintervallumokat használjon.
A Pilot Assist különböző időközökre állítható.
Különböző időközök állíthatók
be az elől haladó járműhöz
képest és jelennek meg a járművezetői kijelzőn 1-5 vízszintes vonal formájában - a több
vonal hosszabb időt jelent. Egy
vonal körülbelül 1 másodpercnek felel meg az elől haladó járműhöz képest,
5 vonal körülbelül 3 másodpercet jelent.
Ha úgy tűnik, hogy a Pilot Assist nem reagál a
bekapcsolásakor, annak oka az lehet, hogy az
elöl haladó járműhöz viszonyított időintervallum akadályozza a sebesség növelését.
Minél magasabb a sebesség, annál hosszabb
az adott időintervallumhoz méterben kiszámított távolság.
Az időintervallum kezelőszerve.
Kapcsolódó információk
Az időköz csökkentése
Ugyanez a szimbólum jelenik meg, amikor be van
kapcsolva a távolságfigyelmeztetés.
•
•
Az időköz növelése
Távolságfigyelmeztetés
–
Nyomja meg a kormánykerék (1) vagy (2)
gombját az időköz növeléséhez vagy csökkentéséhez.
> A távolságjelző (3) mutatja a pillanatnyi
időközt.
Pilot Assist* (298. oldal)
A Pilot Assist* aktiválása és elindítása
(301. oldal)
•
A Pilot Assist* inaktiválása/aktiválása
(303. oldal)
•
Automatikus fékezés Pilot Assist* funkcióval
(304. oldal)
•
A Pilot Assist* korlátai (305. oldal)
Az elöl haladó jármű sima és kényelmes követése
érdekében a Pilot Assist lehetővé teszi az időköz
észrevehető módosítását. Alacsony sebesség
mellett, amikor a távolság rövid lesz, a Pilot Assist
kissé növeli az időközt.
Ne feledje, hogy a rövid időköz csak rövid időt
hagy a járművezető számára a reagáláshoz, ha
előre nem látható probléma merülne fel.
302
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Pilot Assist* inaktiválása/
aktiválása
–
Nyomja meg a ◀ gombot (2).
> A Pilot Assist ki van kapcsolva, és aktív
üzemmódú adaptív sebességtartóra vált.
Az automatikus kikapcsoláskor egy jelzés szólal
meg és egy üzenet jelenik meg a járművezetői
kijelzőn. A járművezetőnek be kell avatkoznia és
az előző járműhöz valamint a környező forgalomhoz kell igazítania a sebességet.
Készenléti üzemmód a járművezető
beavatkozásával
Amikor működteti az irányjelzőket vagy a gázpedált, akkor a Pilot Assist ideiglenesen kikapcsol,
és készenléti üzemmódba vált. Amikor ezek a feltételek már nem állnak fent, akkor a Pilot Assist
automatikusan újra bekapcsol.
A funkciók gombjai és szimbólumai.
A Pilot Assist inaktiválása és készenléti
üzemmódba kapcsolása
1.
2.
gombját
Nyomja meg a kormánykerék
(1).
> A Pilot Assist készenléti üzemmódba van
kapcsolva.
Nyomja meg a ◀ gombot (2).
> A Pilot Assist ki van kapcsolva, és készenléti üzemmódú adaptív sebességtartóra
vált.
vagy
Az automatikus kikapcsolás oka lehet:
•
•
•
A készenléti üzemmódból történő automatikus
visszakapcsolásnak 1 percen belül meg kell történnie - ezután a Pilot Assist funkciót manuálisan
gombjával.
lehet aktiválni a kormánykerék
A Pilot Assist ideiglenesen kikapcsol és készenléti üzemmódba vált, ha:
•
•
a vezető megnyomja a fékpedált
•
•
•
•
•
•
a fokozatválasztót N állásba helyezik.
A járművezető ezután nem kap semmilyen irányítási javaslatot, és szabályoznia kell a sebességet
valamint a távolságot. Vagy manuálisan újra aktiválhatja a Pilot Assist funkciót a kormánykerék
gombjával.
a kamera nem "látja" az oldalvonalakat
nincs ésszerű távolságon belüli jármű
a járművezető kezei nincsenek a kormánykeréken
a járművezető leveszi a biztonsági övét
a motor fordulatszáma túl alacsony/magas
a kerekek elvesztik a tapadást
a fékek hőmérséklete magas
be van húzva a rögzítőfék
a kamera és radar egységet például hó vagy
felhőszakadás takarja el (kameralencse/rádióhullámok blokkolása).
A Pilot Assist újbóli aktiválása
készenléti üzemmódból
–
Automatikus készenléti üzemmód
A Pilot Assist más rendszerektől függ, mint amilyen az elektronikus menetstabilizáló rendszer. Ha
ezen rendszerek bármelyikének a működése leáll,
akkor a Pilot Assist automatikusan kikapcsol.
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(1).
> A sebesség ekkor a legutolsó tárolt
sebességre áll.
Kapcsolódó információk
•
•
Pilot Assist* (298. oldal)
A Pilot Assist* aktiválása és elindítása
(301. oldal)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 303
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
Automatikus fékezés Pilot Assist* funkcióval
(304. oldal)
Automatikus fékezés Pilot Assist*
funkcióval
•
A Pilot Assist* időközének beállítása
(302. oldal)
Az automatikus fékezés a Pilot Assist használatával az alábbiak szerint történik.
•
A Pilot Assist* korlátai (305. oldal)
Az automatikus fékezés megszűnése
A lassú forgalomban történő előre araszolás közbeni vagy a közlekedési jelzőlámpáknál történő
rövid megállások esetén a haladás automatikusan visszatér, ha a megállás időtartama nem
haladja meg a körülbelül 3 másodpercet - ha az
elől haladó autó újbóli elindulása ennél hosszabb
ideig tart, akkor a Pilot Assist készenléti üzemmódba kapcsol automatikus fékezéssel.
–
Ez az alábbi helyzetekben történhet:
•
•
•
A Pilot Assist az alábbi módon aktiválható
újra:
•
Nyomja meg a kormánykerék
ját.
•
gomb-
•
Nyomja le a gázpedált.
> A Pilot Assist folytatja az elől haladó jármű
követését, ha az 6 másodpercen belül
mozogni kezd.
MEGJEGYZÉS
A Pilot Assist legfeljebb 5 percig képes álló
helyzetben tartani az autót - ezután bekapcsol
a rögzítőfék és a funkció kikapcsol.
Mielőtt újra bekapcsolható lenne a Pilot
Assist rendszer, ki kell engedni a rögzítőféket.
304
Bizonyos helyzetekben az automatikus fékezés az
álló helyzet elérésekor megszűnik és a Pilot
Assist készenléti üzemmódba kapcsol. Ez azt
jelenti, hogy a fékek felengednek és az autó
gurulni kezdhet - a járművezetőnek ezért be kell
avatkoznia és magának kell fékeznie az autót,
hogy az álló helyzetben maradjon.
a járművezető a fékpedálra helyezi a lábát
behúzza a rögzítőféket
a fokozatválasztót P, N vagy R állásba helyezik
a járművezető készenléti üzemmódba állítja a
Pilot Assist funkciót.
A rögzítőfék automatikus aktiválása
Bizonyos esetekben a rendszer behúzza rögzítőféket, hogy álló helyzetben tartsa az autót.
Ez akkor történik, ha:
•
a járművezető kinyitja az ajtót vagy kikapcsolja a biztonsági övét
•
Az Pilot Assist több mint körülbelül 5 percig
álló helyzetben tartotta az autót
•
•
a fékek túlmelegedtek
leállította a motort.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kapcsolódó információk
•
•
Pilot Assist* (298. oldal)
A Pilot Assist* aktiválása és elindítása
(301. oldal)
•
A Pilot Assist* inaktiválása/aktiválása
(303. oldal)
•
A Pilot Assist* időközének beállítása
(302. oldal)
•
A Pilot Assist* korlátai (305. oldal)
A Pilot Assist* korlátai
A Pilot Assist funkció bizonyos helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
A Pilot Assist funkció egy segítség, amely sok
helyzetben segítheti a járművezetőt. Azonban
mindig a járművezető felelős a biztonságos távolság fenntartásáért környező objektumoktól és a
megfelelő elhelyezkedésért a sávban.
FONTOS
A Pilot Assist kikapcsolhat vagy működése
csökkenhet, ha:
•
a sávokat jelölő vonalak kopottak, hiányoznak vagy keresztezik egymást.
•
a sávok elválasztása nem egyértelmű, például amikor a sávok egyesülnek vagy kijáratoknál illetve, amikor több jelölés is
jelen van.
•
élek vagy egyéb vonalak vannak jelen az
úton vagy annak közelében, például járdaszegélyek, illesztések vagy javítások az
útfelületen, korlátok szélei, az út szélének
pereme vagy erős árnyékok.
•
•
a sáv szűk vagy kanyargós.
az időjárási viszonyok rosszak, például
esik, havazik, köd van illetve latyak van az
úton vagy rosszak a fényviszonyok, fényvisszaverődés van jelen, nedves az útfelület stb.
A járművezetőnek azt is figyelembe kell vennie, hogy a Pilot Assist az alábbi korlátokkal
rendelkezik:
•
A magas járdaszegélyek, útelzáró eszközök (terelőkúpok, biztonsági korlátok stb.)
nem észlelhetők. Vagy a rendszer tévesen
sávjelölésekként észleli ezeket, és emiatt
fennáll az autó és az ilyen akadályok
közötti ütközés kockázata. A járművezetőnek biztosítania kell azt, hogy az autó
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 305
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
megfelelő távolságra legyen az ilyen akadályoktól.
•
•
•
A kamera és radarérzékelő nem képes
minden közeledő minden tárgyat és akadályt észlelni a forgalmi környezetben,
ilyenek például a kátyúk, álló akadályok
vagy az olyan objektumok, amelyek teljesen vagy részben elzárják az utat.
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó kamera egységét használja,
amely bizonyos általános korlátokkal rendelkezik, lásd a "Kamera egység korlátai" részt.
A vezetősegéd nem "látja" a gyalogosokat, állatokat stb.
A javasolt kormányzási bemenet ereje
korlátozott, ami azt jelenti, hogy nem mindig képes segíteni a járművezetőt a kormányzásban és az autó sávban tartásában.
A járművezetőnek mindig megvan a lehetősége a
Pilot Assist kormányzási beavatkozásainak módosítására és a kívánt helyzetbe forgathatja a kormánykereket.
Meredek utak és/vagy nehéz rakomány
Ne feledje, hogy a Pilot Assist elsődlegesen
egyenes útfelületeken történő használatra szolgál. A funkciónak meredek lejtőkön, nehéz rakománnyal vagy utánfutót vontatva nehézséget
okozhat a megfelelő távolság tartása - ilyen esetekben különös figyelem szükséges és készen
kell állni a fékezésre.
306
Különféle beállítások
Radar egység
A radar egységet számos vezetőtámogató rendszer használja és a feladata más járművek észlelése.
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó radar egységét használja,
amely bizonyos általános korlátokkal rendelkezik, lásd a "Radar egység korlátai" részt.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Pilot Assist* (298. oldal)
A Pilot Assist* aktiválása és elindítása
(301. oldal)
A Pilot Assist* inaktiválása/aktiválása
(303. oldal)
A radar egységet az alábbi funkciók használják:
•
•
•
•
Távolságfigyelmeztetés*
Adaptív sebességtartó*
•
A Pilot Assist* időközének beállítása
(302. oldal)
•
Automatikus fékezés Pilot Assist* funkcióval
(304. oldal)
•
•
A radar egység korlátai (308. oldal)
A radar egység módosítása ahhoz vezethet, hogy
annak használata illegális lesz.
A kamera egység korlátai (316. oldal)
Kapcsolódó információk
Pilot Assist*
City Safety
•
•
A radar egység korlátai (308. oldal)
•
Távolságfigyelmeztetés* (323. oldal)
A radar egységek típusengedélye
(312. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
•
•
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
Pilot Assist* (298. oldal)
City Safety (326. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 307
VEZETŐTÁMOGATÁS
A radar egység korlátai
A radar egység bizonyos korlátokkal rendelkezik
- ami korlátozza az egységet használó funkciókat
is.
Gátolt egység
A radar egység a szélvédő felső részének belsején helyezkedik el az autó kamera egységével
együtt.
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okaira és a megfelelő teendőkre tartalmaz példát:
FONTOS
Ne helyezzen, ragasszon vagy szereljen semmit a szélvédő külsejére a kamera és radar
egység elé vagy közelébe — ez zavarhatja a
kamera- és radarfüggő funkciókat.
Ha a járművezetői kijelző az Szélvédőérzékelő Érzékelő blokkolva, lásd a
kézikönyvet üzenettel együtt jeleníti
meg ezt a szimbólumot, akkor a
kamera és radar egység nem képes az autó előtt
haladó más járművek észlelésére.
A jelzett területet matricáktól, tárgyaktól stb. mentesen
kell tartani.
308
Ok
Teendő
A szélvédő kamera és radar egység előtti felülete szennyezett, vagy
jég illetve hó takarja.
Tisztítsa meg a szélvédő kamera és radar egység előtti felületét a szennyeződésektől,
jégtől és hótól.
A sűrű köd és a zuhogó eső vagy hó gátolhatja a radarjeleket vagy
a kamera képét.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben az egység zuhogó esőben vagy hóesésben nem
működik.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Ok
Teendő
Az útfelületről felverődő víz vagy hó gátolja a radarjeleket vagy a
kamera képét.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben a radar egység nagyon nedves vagy hóval borított
útfelületeken nem működik.
Szennyeződések jelentek meg a szélvédő belseje és a kamera és
radar egység között.
Menjen szervizbe a szélvédő belsejének az egység előtti fedélen belüli tisztíttatásához hivatalos Volvo szakszerviz igénybe vétele ajánlott.
az elöl haladó jármű és az autó közé hajtó
járművet.
MEGJEGYZÉS
Tartsa tisztán a szélvédőt a kamera és a radar
egység előtt.
A kis méretű járművek, például motorkerékpárok vagy nem a sáv közepén haladó járművek észrevétlenek maradhatnak.
A radar egység képessége az elöl haladó járművek észlelésére jelentősen csökken, ha:
•
Kanyarokban, a radar egység a rossz járművet észlelheti vagy szem elől tévesztheti az
észlelt járművet.
az elől haladó jármű sebessége jelentősen
eltér a saját sebességétől
Korlátozott látómező
A radar egység korlátozott látómezővel rendelkezik. Bizonyos helyzetekben a másik jármű nem
észlelhető vagy észlelése a vártnál később történik.
A radar egység látómezeje.
Bizonyos esetekben a radar egység későn
észleli a közel lévő járműveket - például egy,
}}
309
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Alacsony utánfutók
•
Sérült szélvédő
FONTOS
Alacsony utánfutó a radarárnyékban.
Az alacsony utánfutók észlelése szintén nehéz
vagy nem lehetséges a radarérzékelő számára - a
járművezetőnek ezért különösen óvatosnak kell
lennie, amikor alacsony utánfutók mögött halad
bekapcsolt adaptív sebességtartóval vagy Pilot
Assist funkcióval.
Magas hőmérséklet
Nagyon magas hőmérsékleten a kamera és radar
egység a motor beindítása után
körülbelül 15 percre ideiglenesen kikapcsolhat,
hogy védje az egység elektronikáját. A kamera és
radar egység automatikusan újraindul, amikor a
hőmérséklet megfelelően lecsökkent.
Ha repedések, karcolások vagy kőfelverődések vannak a szélvédőn a kamera és radar
egység "ablakán" és ezek takarják a felület
körülbelül 0,5 x 3,0 mm-es vagy ennél
nagyobb felületét, akkor fel kell venni a kapcsolatot egy szervizzel a javításhoz vagy a
szélvédő cseréjéhez. Hivatalos Volvo márkaszerviz igénybe vétele javasolt.
Ha nem javíttatja meg, akkor csökken az olyan
járművezető-támogató rendszerek teljesítménye, amelyek használják a kamera és radar
egységet.
A radar egységet használó vezetőtámogató
rendszerek hibás, elégtelen vagy csökkent
működésének elkerülése érdekében, vegye
figyelembe az alábbiakat:
•
A Volvo azt javasolja, hogy ne javítsa meg
a kamera és radar egység előtti repedéseket, karcolásokat vagy kőfelverődéseket - ehelyett ki kell cserélni a teljes szélvédőt.
•
A szélvédő cseréje előtt, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo szervizzel
annak ellenőrzéséhet, hogy a helyes szélvédőt rendelik és szerelik-e be.
FONTOS
Ha kicserélik a szélvédőt, akkor szervizben
újra kell kalibrálni a kamera és radar egységet, hogy biztosítsa az autó kamera és radar
alapú rendszereinek működését. Hivatalos
Volvo márkaszerviz igénybe vételét javasoljuk.
Karbantartás
A radar és kamera egység megfelelő működéséhez szennyeződésektől, jégtől és hótól tisztán kell
tartani a szélvédő egység előtti felületét, és rendszeresen meg kell tisztítani vízzel és autósamponnal.
MEGJEGYZÉS
A kamera és radar egységet takaró szennyeződések, jég és hó csökkentik a működést és
megakadályozhatják a mérést.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
310
A cseréhez ugyanolyan típusú, a Volvo
által jóváhagyott ablaktörlőket kell felszerelni.
Radar egység (306. oldal)
A kamera egység korlátai (316. oldal)
A távolságfigyelmeztetés* korlátai
(325. oldal)
Az adaptív sebességtartó* korlátai
(296. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
•
A Pilot Assist* korlátai (305. oldal)
A City Safety korlátai (331. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 311
VEZETŐTÁMOGATÁS
A radar egységek típusengedélye
Az alábbi táblázatban látható az autó radar egységeinek típusengedélye.
Piac
ACCA
BLISB
Szimbólum
Típusengedély
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
Brazília
Modelo: L2C0055TR
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Európa
✓
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC. The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics &
Safety / 2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
TRA
✓
REGISTERED No: ER37536/15
DEALER No: DA37380/15
Egyesült Arab Emírségek
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
312
VEZETŐTÁMOGATÁS
Piac
ACCA
BLISB
Szimbólum
Típusengedély
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonézia
✓
38806/SDPPI/2015
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordánia
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Marokkó
✓
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Moldova
✓
Szingapúr
✓
1024
✓
Complies with IDA Standards DA105753
TA-2014/1824
✓
APPROVED
Dél-Afrika
✓
TA-2014/2390
APPROVED
}}
313
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Piac
ACCA
BLISB
✓
Taiwan
A
B
Szimbólum
Típusengedély
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
314
Radar egység (306. oldal)
A radar egység korlátai (308. oldal)
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
Blind Spot Information* (362. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kamera egység
A kamera egységet számos vezetőtámogató
rendszer használja és feladata például a sávot
jelölő vonalak vagy a közlekedési jelzőtáblák észlelése.
•
•
•
•
•
City Safety (326. oldal)
Driver Alert Control (335. oldal)
Pilot Assist* (298. oldal)
Jelzőtábla-felismerés* (319. oldal)
A távolsági fényszóró bekapcsolása/kikapcsolása (143. oldal)
A kamera egységet az alábbi funkciók használják:
•
•
•
•
•
•
•
Adaptív sebességtartó
Sávtartó rendszer
Driver Alert Control
Pilot Assist*
City Safety
Jelzőtábla-felismerés
Automatikus távolsági fényszóró
Kapcsolódó információk
•
•
A kamera egység korlátai (316. oldal)
Sávtartó segéd* (337. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 315
VEZETŐTÁMOGATÁS
A kamera egység korlátai
Gátolt egység
A kamera egység bizonyos korlátokkal rendelkezik - ami korlátozza az egységet használó funkciókat is.
Csökkent látás
A kamera az emberi szemhez hasonló korlátokkal
rendelkezik, például rosszul "lát" erős hóesésben
vagy esőben, sűrű ködben, erős porviharokban és
hóviharokban. Ilyen körülmények között a kamerától függő rendszerek funkciói jelentősen csökkenhetnek vagy átmenetileg megszűnhetnek.
Az erős ellenfény, fényvisszaverődések az úton,
hó vagy jég az útfelületen, a szennyezett útfelület
vagy elmosódott sávjelölések szintén jelentősen
csökkenthetik a kamera képességét az úttest
figyelésére és a gyalogosok, kerékpárosok és
egyéb járművek észlelésére vonatkozóan.
316
FONTOS
Ne helyezzen, ragasszon vagy szereljen semmit a szélvédő külsejére a kamera és radar
egység elé vagy közelébe — ez zavarhatja a
kamera- és radarfüggő funkciókat.
A jelzett területet matricáktól, tárgyaktól stb. mentesen
kell tartani.
A kamera egység a szélvédő felső részének belsején helyezkedik el az autó radar egységével
együtt.
Ha a járművezetői kijelző az Szélvédőérzékelő Érzékelő blokkolva, lásd a
kézikönyvet üzenettel együtt jeleníti
meg ezt a szimbólumot, akkor a
kamera és radar egység nem képes az autó előtt
haladó más járművek észlelésére.
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okaira és a megfelelő teendőkre tartalmaz példát:
Ok
Teendő
A szélvédő kamera és radar egység előtti felülete szennyezett,
vagy jég illetve hó takarja.
Tisztítsa meg a szélvédő kamera és radar egység előtti felületét a szennyeződésektől, jégtől és hótól.
A sűrű köd és a zuhogó eső vagy hó gátolhatja a radarjeleket
vagy a kamera képét.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben az egység zuhogó esőben vagy hóesésben nem működik.
Az útfelületről felverődő víz vagy hó gátolja a radarjeleket vagy a
kamera képét.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben a radar egység nagyon nedves vagy hóval borított útfelületeken nem működik.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Ok
Teendő
Szennyeződések jelentek meg a szélvédő belseje és a kamera
és radar egység között.
Menjen szervizbe a szélvédő belsejének az egység előtti fedélen belüli tisztíttatásához hivatalos Volvo szakszerviz igénybe vétele ajánlott.
Erős szembejövő fény
Nincs teendő. A kamera egység kedvezőbb fényviszonyok között automatikusan visszaáll.
MEGJEGYZÉS
Tartsa tisztán a szélvédőt a kamera és a radar
egység előtt.
Magas hőmérséklet
Nagyon magas hőmérsékleten a kamera és radar
egység a motor beindítása után
körülbelül 15 percre ideiglenesen kikapcsolhat,
hogy védje az egység elektronikáját. A kamera és
radar egység automatikusan újraindul, amikor a
hőmérséklet megfelelően lecsökkent.
ket - ehelyett ki kell cserélni a teljes szélvédőt.
Sérült szélvédő
FONTOS
Ha repedések, karcolások vagy kőfelverődések vannak a szélvédőn a kamera és radar
egység "ablakán" és ezek takarják a felület
körülbelül 0,5 x 3,0 mm-es vagy ennél
nagyobb felületét, akkor fel kell venni a kapcsolatot egy szervizzel a javításhoz vagy a
szélvédő cseréjéhez. Hivatalos Volvo márkaszerviz igénybe vétele javasolt.
Ha nem javíttatja meg, akkor csökken az olyan
járművezető-támogató rendszerek teljesítménye, amelyek használják a kamera és radar
egységet.
A radar egységet használó vezetőtámogató
rendszerek hibás, elégtelen vagy csökkent
működésének elkerülése érdekében, vegye
figyelembe az alábbiakat:
•
A Volvo azt javasolja, hogy ne javítsa meg
a kamera és radar egység előtti repedéseket, karcolásokat vagy kőfelverődése-
•
A szélvédő cseréje előtt, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo szervizzel
annak ellenőrzéséhet, hogy a helyes szélvédőt rendelik és szerelik-e be.
•
A cseréhez ugyanolyan típusú, a Volvo
által jóváhagyott ablaktörlőket kell felszerelni.
FONTOS
Ha kicserélik a szélvédőt, akkor szervizben
újra kell kalibrálni a kamera és radar egységet, hogy biztosítsa az autó kamera és radar
alapú rendszereinek működését. Hivatalos
Volvo márkaszerviz igénybe vételét javasoljuk.
Karbantartás
A radar és kamera egység megfelelő működéséhez szennyeződésektől, jégtől és hótól tisztán kell
tartani a szélvédő egység előtti felületét, és rendszeresen meg kell tisztítani vízzel és autósamponnal.
}}
317
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
MEGJEGYZÉS
A kamera és radar egységet takaró szennyeződések, jég és hó csökkentik a működést és
megakadályozhatják a mérést.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
318
Kamera egység (315. oldal)
A radar egység korlátai (308. oldal)
Sávtartó segéd* (337. oldal)
A Driver Alert Control korlátai (337. oldal)
A Pilot Assist* korlátai (305. oldal)
A City Safety korlátai (331. oldal)
A jelzőtábla-felismerés korlátai* (323. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Jelzőtábla-felismerés*
FIGYELEM
A jelzőtábla-felismerő funkció (Road Sign
Information – RSI) segít a járművezetőnek
figyelni, hogy milyen sebességgel és bizonyos tiltásokkal kapcsolatos jelzőtáblák mellett halad el
az autó.
Az RSI nem minden helyzetben működik,
hanem csak kiegészítő segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért és az
érvényben lévő közlekedési szabályok betartásáért.
Jelzőtábla-kijelzés jelzőtáblainformációkkal
A jelzőtábla-felismerés funkció (Road Sign
Information - RSI) a helyzettől és a jelzőtáblától
függően különböző módokon észleli és mutatja a
jelzőtáblákat.
Kapcsolódó információk
•
Jelzőtábla-kijelzés jelzőtábla-információkkal
(319. oldal)
•
Sebességmérő kamera információk
(321. oldal)
•
A jelzőtábla-felismerés aktiválása/inaktiválása (322. oldal)
•
A jelzőtábla-felismerés korlátai* (323. oldal)
Példák az olvasható jelzőtáblákra3.
Példa a rögzített sebességinformációkra4.
Az RSI tájékoztatást nyújt a pillanatnyi sebességről, amellyel az autópálya vagy országút kezdődik/
végződik és például az előzés tilalmáról vagy a
tilos haladási irányról.
Amikor az RSI sebességkorlátozást magában
foglaló jelzőtáblát észlel, akkor szimbólumként
megjeleníti a táblát és pirossal egy jelzést a
sebességmérőben.
Ha elkerül egy, az autópályára/országútra vagy a
maximális megengedett sebességre vonatkozó
jelzőtáblát, akkor az RSI kiválasztja és megjeleníti
a maximális megengedett sebességre vonatkozó
jelzőtábla szimbólumát.
3
4
Az útjelző táblák piacfüggőek - a jelen leírásban található ábrák csak néhány példát mutatnak.
Az útjelző táblák piacfüggőek - a jelen leírásban található ábrák csak néhány példát mutatnak.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 319
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
A sebesség-határoló szimbólum mellett egy további jelzés is
megjelenhet, például 'no overtaking' (előzni tilos) vagy 'no
entry' (behajtani tilos).
Összes korlátozás vége.
Bizonyos esetekben ugyanarra az útra különböző
sebességkorlátozások érvényesek - egy kiegészítő tábla jelzi azokat a körülményeket, amelyekre a különböző sebességek vonatkoznak. Az
útszakasz különösen balesetveszélyes lehet például esőben és/vagy ködben.
Ha a járművezető behajt egy
behajtani tilos táblával jelzett
útra, akkor figyelmeztetésként
ennek szimbóluma villog a járművezetői kijelzőn.
Autópálya vége.
Az esőre vonatkozó kiegészítő tábla csak akkor
jelenik meg a kijelzőn, ha használatban vannak az
ablaktörlők.
A járművezető akkor is kaphat figyelmeztető
hangjelzést, ha behajtani tilos felé közeledik, amikor aktív a Hangos figyelmeztetés funkció lásd "A hangos figyelmeztetés aktiválása/inaktiválása" címszót "A jelzőtábla-felismerés aktiválása/inaktiválása" részben.
Ezt követően a jelzőtábla-információk a következő
sebességgel kapcsolatos jelzésig eltűnnek.
Kiegészítő táblák
Korlátozás vagy autópálya vége
Ha az RSI olyan táblát észlel, amely sebességkorlátozást foglal magában, mint például az autópálya vége, akkor a járművezetői kijelző a megfelelő
jelzőtáblát mutatja a következő
10-30 másodpercben.
Példák az ilyen jelekre:
Példák a kiegészítő táblákra4.
4
320
Az útjelző táblák piacfüggőek - a jelen leírásban található ábrák csak néhány példát mutatnak.
Ha az autóhoz utánfutó van csatlakoztatva és
elhagy egy jelzőtáblát, amely a "pótkocsi" kiegészítő jelzéssel van ellátva, akkor a jelzett sebesség megjelenik a járművezetői kijelzőn.
Bizonyos sebességkorlátozások
például csak bizonyos távolság
után vagy bizonyos napszakban
érvényesek. A járművezetőt egy
kiegészítő jel figyelmezteti a
helyzetre a sebességet mutató
szimbólum alatt. A járművezetői
kijelző kiegészítő szimbóluma a "DIST" vagy
"TIME" jelzést mutatja.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A kiegészítő tábla üres keret
formájában jelenik meg a járművezetői kijelző sebességszimbóluma alatt, ami azt
jelenti, hogy az RSI kiegészítő
táblát észlelt a pillanatnyi
sebességkorlátozásra vonatkozó további információkkal.
Sebességmérő kamera információk
A Sensus Navigation felszereltségű autó tájékoztatást nyújthat a közeledő sebességmérő kamerákról a járművezetői kijelzőn.
sért, lásd a "A sebességfigyelmeztetések aktiválása/inaktiválása" címszót a "A jelzőtábla-felismerés aktiválása/inaktiválása" részben valamint a "A
jelzőtábla-felismerés korlátai" részt.
MEGJEGYZÉS
A sebességmérő kamerákra vonatkozó információk nem minden piacon állnak rendelkezésre a navigációs térképeken.
Sensus Navigation
Ha az autó Sensus Navigation rendszerrel van
felszerelve, akkor a sebességinformációk az
alábbi esetekben jelennek meg a navigációban:
•
A közvetve sebességkorlátozást5 tartalmazó
táblák, például autópálya, autóút és településnév táblák észlelésekor.
•
Ha az előzőleg észlelt tábla feltételezhetően
már nem érvényes, de új jelzőtábla észlelése
történik.
•
Jelzőtábla-felismerés* (319. oldal)
A sebességmérő kamerákhoz kötődő sebességfigyelmeztetéssel kapcsolatos további tájékoztatá-
Kapcsolódó információk
Jelzőtábla-felismerés* (319. oldal)
A jelzőtábla-felismerés aktiválása/inaktiválása (322. oldal)
A jelzőtábla-felismerés korlátai* (323. oldal)
Sebességmérő kamera figyelmeztetés a járművezetői
kijelzőn.
A jelzőtábla-felismerés aktiválása/inaktiválása (322. oldal)
Ha harmadik fél letöltött alkalmazását használja a navigáláshoz, akkor nincs támogatás a
sebességgel kapcsolatos információkhoz.
5
•
•
Ha az autó túllépi az észlelt
sebességkorlátozást, akkor
figyelmeztetheti a járművezetőt,
amikor az autó egy sebességmérő kamerához közeledik,
feltéve, hogy a kérdéses piac
navigációs térképei tartalmaznak információkat a sebességmérő kamerákról.
MEGJEGYZÉS
•
•
Kapcsolódó információk
Az egyes piacok között eltérések lehetnek.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 321
VEZETŐTÁMOGATÁS
A jelzőtábla-felismerés aktiválása/
inaktiválása
A sebességfigyelmeztetés az
érvényben lévő maximális
sebességet mutató szimbólum
átmeneti villogása formájában
jelenik meg a járművezetői
kijelzőn a megengedett sebesség túllépésekor.
A jelzőtábla-felismerés (Road Sign Information RSI) funkció aktiválható/inaktiválható.
A jelzőtábla-felismerés aktiválása/
inaktiválása
A funkció aktiválása/inaktiválása a központi kijelző funkció
nézetében lehetséges.
–
1.
2.
Nyomja meg a My Car IntelliSafe
Road Sign Information gombot.
3.
Válassza a Sebességkorlátra
figyelmeztetés lehetőséget a sebességfigyelmeztetések aktiválásához/inaktiválásához.
> Amikor a funkció aktív, akkor egy sebességválasztó látható.
Érintse meg az Road Sign Information
gombot a funkció nézetben.
> Az RSI aktiválódik és a gombon megjelenik egy zöld visszajelző - a szürke visszajelző azt jelenti, hogy az RSI inaktív.
A sebességfigyelmeztetések
aktiválása/inaktiválása
A sebességfigyelmeztető funkció figyelmezteti a
járművezetőt a vonatkozó sebességkorlát túllépésekor. Mindig sebességfigyelmeztetést kap, ha
meghaladja a sebességhatárt egy sebességmérő
kamera információval kapcsolatban. A járművezető aktiválhatja vagy inaktiválhatja a funkciót.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
4.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car IntelliSafe
Road Sign Information gombot.
3.
Válassza a Hangos figyelmeztetés lehetőséget a hangos figyelmeztetés aktiválásához/inaktiválásához.
A Hangos figyelmeztetés funkció aktív állapotában a járművezető akkor is figyelmeztetést kap,
amikor egy behajtani tilos bejáratához közelít.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Jelzőtábla-felismerés* (319. oldal)
Sebességmérő kamera információk
(321. oldal)
Jelzőtábla-kijelzés jelzőtábla-információkkal
(319. oldal)
Állítsa felfelé vagy lefelé a korlátozást a fel/le
nyilak megnyomásával, amikor egy sebességfigyelmeztetés aktív.
Ne feledje, hogy semmilyen korlátbeállítás
nem kerül figyelembe vételre, amikor a járművezetői kijelző a sebességmérő kamera
ikont mutatja.
A hangos figyelmeztetés aktiválása/
inaktiválása.
A sebességfigyelmeztetéshez hangjelzést is be
lehet állítani:
322
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A jelzőtábla-felismerés korlátai*
MEGJEGYZÉS
A jelzőtábla-felismerés Road Sign Information RSI funkció bizonyos helyzetekben korlátokkal
rendelkezhet.
Példák azokra a dolgokra, amelyek csökkenthetik
az RSI működését:
•
•
•
•
Kifakult jelzőtáblák
Kanyarokban elhelyezett jelzőtáblák
Elfordult vagy sérült jelzőtáblák
A táblák magasan az út felett vannak elhelyezve
•
Teljesen/részben takarásban lévő vagy
rosszul elhelyezett táblák
•
teljesen vagy részben jéggel, hóval és/vagy
szennyeződéssel takart jelzőtáblák
•
a digitális úttérképek6 nem naprakészek vagy
pontatlanok.
A funkció az autó kamera egységét használja,
amely bizonyos általános korlátokkal rendelkezik, lásd a "Kamera egység korlátai" részt.
Kapcsolódó információk
•
•
Jelzőtábla-felismerés* (319. oldal)
A jelzőtábla-felismerés aktiválása/inaktiválása (322. oldal)
•
Jelzőtábla-kijelzés jelzőtábla-információkkal
(319. oldal)
•
A kamera egység korlátai (316. oldal)
Távolságfigyelmeztetés*
A távolságfigyelmeztetés funkció (Distance Alert)
figyelmezteti a járművezetőt, ha túl közel kerül az
elöl haladó járműhöz.
A távolságfigyelmeztetés 30 km/h (20 mph) feletti sebességeken aktív és csak az elöl, ugyanolyan irányban haladó járművekre reagál. A szembejövő, lassú vagy álló járművekre vonatkozóan
nincsenek távolsági információk.
MEGJEGYZÉS
Az RSI funkció bizonyos típusú kerékpártartókat (az elektromos utánfutó-csatlakozó aljzathoz) csatlakoztatott utánfutóként értelmezhet.
Ilyen esetekben a járművezető helytelen
sebességinformációkat láthat.
6
Sensus Navigation felszereltségű autókban.
Figyelmeztető lámpa.
Egy figyelmeztető lámpa látható a szélvédőn és
folyamatosan világít, ha az elől haladó járműhöz
viszonyított időköz a beállított értéknél rövidebb.
Ha az autó szélvédőre vetített kijelzővel* rendelkezik, akkor a figyelmeztetés egy szimbólummal
jelenik meg a szélvédőn.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 323
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
MEGJEGYZÉS
A távolságfigyelmeztetés az adaptív sebességtartó aktív állapotának idejére kikapcsol.
FIGYELEM
A távolságfigyelmeztetés csak akkor működik,
ha az elöl haladó jármű távolsága kisebb mint
a beállított érték - a vezetett jármű sebessége
nem befolyásolja.
A távolságfigyelmeztetés*
időközének aktiválása és beállítása
A távolságfigyelmeztetés (Distance Alert) funkció
aktiválható/inaktiválható és beállítható az időköz.
A távolságfigyelmeztetés aktiválása/
inaktiválása
A funkció aktiválása/inaktiválása a központi kijelző funkció
nézetében lehetséges.
Kapcsolódó információk
•
A távolságfigyelmeztetés* időközének aktiválása és beállítása (324. oldal)
•
A távolságfigyelmeztetés* korlátai
(325. oldal)
•
•
Szélvédőre vetített kijelző* (114. oldal)
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
Az időintervallum kezelőszerve.
–
Az időköz csökkentése
Érintse meg az Distance Alert gombot a
funkció nézetben.
> A távolságfigyelmeztetés aktív/inaktív, egy
zöld/szürke visszajelző látható a gombon.
A távolságfigyelmeztetés időközének
beállítása
Különböző időközök állíthatók
be az elől haladó járműhöz
képest és jelennek meg a járművezetői kijelzőn 1-5 vízszintes vonal formájában - a több
vonal hosszabb időt jelent. Egy
vonal körülbelül 1 másodpercnek felel meg az elől haladó járműhöz képest,
5 vonal körülbelül 3 másodpercet jelent.
Az időköz növelése
Távolságfigyelmeztetés
–
Nyomja meg a kormánykerék (1) vagy (2)
gombját az időköz növeléséhez vagy csökkentéséhez.
> A távolságjelző (3) mutatja a pillanatnyi
időközt.
Ugyanez a szimbólum jelenik meg, amikor be van
kapcsolva az adaptív sebességtartó funkció.
324
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
MEGJEGYZÉS
Minél magasabb a sebesség, annál hosszabb
az adott időintervallumhoz méterben kiszámított távolság.
A beállított időközt használja az adaptív
sebességtartó funkció is.
Csak a helyi közlekedési szabályoknak megfelelő időintervallumokat használjon.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Távolságfigyelmeztetés* (323. oldal)
A távolságfigyelmeztetés* korlátai
(325. oldal)
Adaptív sebességtartó* (286. oldal)
A távolságfigyelmeztetés* korlátai
Kapcsolódó információk
A távolságfigyelmeztetés (Distance Alert) funkció
bizonyos helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
MEGJEGYZÉS
Az erős napfény, a visszatükröződések vagy a
megvilágítás intenzitásának erős változásai
valamint napszemüveg viselése azt eredményezheti, hogy a szélvédőn nem látható a
figyelmeztető lámpa.
•
•
•
Távolságfigyelmeztetés* (323. oldal)
A távolságfigyelmeztetés* időközének aktiválása és beállítása (324. oldal)
A radar egység korlátai (308. oldal)
A rossz időjárás vagy a kanyargós utak befolyásolhatják a radar egység képességét az
elöl haladó járművek észlelésében.
A járművek mérete, például motorkerékpárok,
szintén befolyásolhatja az észlelőképességet.
Az azt jelentheti, hogy a figyelmeztető lámpa a
beállítottnál kisebb távolságnál világít vagy a
figyelmeztető lámpa átmenetileg nem jelenik
meg.
A szélsőségesen magas sebességek szintén
azt okozhatják, hogy a lámpa, az érzékelési
tartomány korlátozottsága miatt a beállítottnál
rövidebb távolságnál világít.
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó radar egységét használja,
amely bizonyos általános korlátokkal rendelkezik, lásd a "Radar egység korlátai" részt.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 325
VEZETŐTÁMOGATÁS
City Safety
A City Safety vizuális és akusztikus jeleket használ, hogy figyelmeztesse a járművezetőt a megjelenő gyalogosokra, kerékpárosokra és járművekre - az autó automatikusan fékez, ha a járművezető nem reagál ésszerű időben.
A funkció az autó automatikus fékezésével segít
a járművezetőnek amikor ütközés fenyeget, ha a
járművezető nem reagál időben fékezéssel vagy
elkormányzással.
A City Safety rövid, erős fékezést aktivál és normál körülmények között éppen az első jármű
mögött megállítja az autót. A legtöbb járművezető
számára ez jelentősen kívül esik a normál vezetési stílustól és kényelmetlen érzés.
A City Safety olyan helyzetekben kapcsol be, amikor a járművezetőnek korábban kellett volna
fékeznie, ezért nem segíthet a vezetőnek minden
helyzetben.
A City Safety, a szükségtelen beavatkozások
elkerülése érdekében úgy van tervezve, hogy a
lehető legkésőbb kapcsoljon be.
A radar egység elhelyezkedése.
A City Safety képes megakadályozni az ütközéseket vagy csökkenteni azok sebességét.
A City Safety egy segítség, amely segít a járművezetőnek, amikor fennáll a veszélye, hogy gyalogossal, kerékpárossal vagy járművel ütközik.
A City Safety egy olyan funkció, amely segíthet a
járművezetőnek az ütközések elkerülésében, például sorban álláskor, amikor az elöl haladó forgalom változik, ami a járművezető figyelmének csökkenésével együtt balesethez vezethet.
326
A járművezető vagy az utasok normális esetben
nem észlelik City Safety funkció működését csak akkor ha olyan helyzet alakul ki, amikor a
jármű rendkívül közel kerül az ütközéshez.
A City Safety megakadályozhatja az ütközést egy
elöl haladó járművel vagy kerékpárral az autó
sebességének akár 50 km/h (30 mph) mértékű
csökkentésével. Gyalogosok esetében a City
Safety akár 45 km/h (28 mph) mértékben csökkentheti a sebességet.
Ha a sebességkülönbség nagyobb mint 50 km/h
(30 mph) vagy 45 km/h (28 mph), akkor a City
Safety automatikus fékezése nem képes mege-
lőzni az ütközést, de mérsékelheti az ütközés
következményeit.
FIGYELEM
A City Safety egy segítség és nem minden
vezetési helyzetben vagy közlekedési, időjárási
és útviszonyok mellett működik.
A figyelmeztetés csak az ütközés magas kockázata esetén kapcsol be. Ez a rész és a "City
Safety korlátai" rész tájékoztatnak azokról a
korlátokról, amelyekkel a járművezetőnek tisztában kell lennie, mielőtt használná a City
Safety rendszert.
A gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó
figyelmeztetések és fékbeavatkozások
80 km/h (50 mph) feletti járműsebességeknél kikapcsolnak.
A City Safety automata fék funkciója megakadályozhatja az ütközést vagy csökkentheti az
ütközés sebességét. A teljes fékteljesítmény
biztosításához a vezetőnek is mindig be kell
nyomnia a fékpedált - akkor is, ha az autó
automatikusan fékez.
A City Safety erős gyorsítás esetén nem aktivál semmilyen automata fék funkciót.
Mindig a járművezető felelőssége a helyes
távolság és sebesség fenntartása - soha ne
várjon az ütközésfigyelmeztetésre vagy a City
Safety beavatkozására.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Piaci korlátozások
A City Safety nem minden országban áll rendelkezésre. Ha a City Safety nem jelenik meg a központi kijelző Beállítások menüjében, akkor az
autó nincs felszerelve ezzel a funkcióval.
Elérési útvonal a felső menüben: Beállítások
My Car IntelliSafe
Áttekintés
A funkció áttekintése.
Audiovizuális figyelmeztető jelzés, ha fennáll
az ütközés kockázata.
Távolságmérés a kamera és a radar egységgel
Az City Safety három lépést hajt végre az alábbi
sorrendben:
1.
Ütközésfigyelmeztetés
2.
Féksegéd
3.
Automatikus fék
Ütközésfigyelmeztetés
A rendszer először figyelmezteti a járművezetőt a
fenyegető ütközésre.
A City Safety képes a gyalogosok, kerékpárosok
vagy az álló illetve a járművezető járműve előtt,
azzal egy irányba haladó járművek észlelésére.
Ha fennáll az esélye egy gyalogossal, kerékpárossal vagy járművel (beleértve a "City Safety
keresztirányú forgalomban" részben leírt járművekkel) történő ütközésnek, akkor a rendszer felhívja a járművezető figyelmét egy piros villogó jellel (1), egy hallható hangjelzéssel és egy tapintható figyelmeztetéssel a fék lüktetésének formájában. Alacsonyabb sebességek mellett vagy erős
fékezés illetve gyorsítás alkalmával nincs tapintható figyelmeztetés. A fék lüktetésének frekvenciája az autó sebességétől függően változik.
Féksegéd
Ha az ütközés kockázata az ütközésfigyelmeztetést követően tovább növekszik, akkor a bekapcsol a féksegéd.
A féksegéd fel isi erősíti a járművezető fékezését,
ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a fékezés nem
elégséges mértékű az ütközés elkerüléséhez.
Automatikus fék
Az automatikus fék funkció kapcsol be utoljára.
Ebben a helyzetben a járművezető még nem
kezdte meg a fékezést a megelőző tevékenység
végrehajtásához és az ütközés kockázata fenyeget, ekkor bekapcsol az automatikus fékezés
funkció - ez attól függetlenül történik, hogy fékeze a járművezető vagy sem. A fékezés ezután teljes fékerővel történik az ütközés sebességének
csökkentése érdekében, vagy korlátozott fékerővel, ha ez is elégséges az ütközés elkerüléséhez.
Az automatikus fékezéssel kapcsolatban a biztonságiöv-feszítő is aktiválódhat. További tájékoztatásért, lásd a "Biztonságiöv-feszítő" részt.
Bizonyos helyzetekben az automatikus fékezés
enyhe fékezéssel kezdődhet, majd teljes fékezéssel folytatódik.
Amikor a City Safety megakadályozott egy ütközést egy álló objektummal, akkor az autó álló
helyzetben marad a járművezető cselekvésére
várva. Ha az autót egy elől haladó lassabb jármű
miatt lefékez, akkor a sebesség az elől haladó járművel megegyező értékre csökken.
A járművezető mindig megszakíthatja a fékezési
beavatkozást a gázpedál padlóig nyomásával.
MEGJEGYZÉS
Amikor a City Safety™ rendszer fékez, akkor
kigyulladnak a féklámpák.
Amikor a City Safety funkció aktiválja a fékeket,
akkor a járművezetői kijelzőn megjelenik egy üzenet, hogy a funkció aktív/aktív volt.
}}
327
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FIGYELEM
A City Safety nem használható kifogásként
arra, hogy a járművezető megváltoztassa vezetői stílusát. Ha a járművezető kizárólag a City
Safety funkcióra bízza a fékezést, az előbbutóbb balesethez vezet.
Kapcsolódó információk
•
A City Safety figyelmeztetési távolságának
beállítása (328. oldal)
•
Akadályok észlelése City Safety funkcióval
(329. oldal)
•
A City Safety keresztirányú forgalomban
(330. oldal)
•
•
A City Safety korlátai (331. oldal)
•
Biztonságiöv-feszítő (63. oldal)
A City Safety funkcióval kapcsolatos üzenetek (334. oldal)
A City Safety figyelmeztetési
távolságának beállítása
A City Safety mindig aktív, de lehetőség van a
funkció figyelmeztetési távolságának beállítására.
MEGJEGYZÉS
A City Safety funkció nem kapcsolható ki.
Automatikusan aktiválódik, amikor beindítja a
motort/elektromos működést, és aktív marad,
amíg le nem állítja a motort/elektromos
működést.
A figyelmeztetési távolság határozza meg a rendszer érzékenységét és szabályozza azt a távolságot, amely vizuális, hangos és tapintható figyelmeztetést vált ki.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car
bot.
3.
A City Safety alatt válassza ki a Később,
Normál vagy Korábban lehetőséget a
kívánt figyelmeztetési távolság beállításához.
IntelliSafe gom-
Először próbálja ki a Korábban beállítást. Ha ez
túl sok figyelmeztetést okoz, ami bizonyos helyzetekben zavaró lehet, akkor válassza a Normál
figyelmeztetési távolságot.
Ha túl gyakorinak vagy zavarónak találja a figyelmezetéseket, akkor csökkentheti a figyelmezte-
328
tési távolságot. Ez ahhoz vezet, hogy a rendszer
később figyelmeztet, ami csökkenti a figyelmeztetések számát.
A Később figyelmeztetési távolságot csak kivételes esetekben, például dinamikus vezetéskor
szabad használni.
MEGJEGYZÉS
A City Safety figyelmezteti a járművezetőt az
ütközés kockázatára, de a funkció nem rövidítheti a járművezető reakcióidejét.
A City Safety hatékony működése érdekében
azt javasoljuk, hogy mindig vezessen
Korábban figyelmeztetési távolság beállítással.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos esetekben még a figyelmeztetési
távolság Korábban beállításakor is későn
észlelhetők a figyelmeztetések, például, amikor nagy különbségek vannak a sebességek
között vagy az elöl haladó járművek hirtelen
fékeznek.
VEZETŐTÁMOGATÁS
MEGJEGYZÉS
A Rear Collision Warning irányjelzőkkel történő figyelmeztetése kikapcsol, ha az ütközésfigyelmeztető rendszer figyelmeztetési
távolsága a legalacsonyabb, "Később"
szintre van állítva (lásd "A City Safety figyelmeztetési távolságának beállítása").
A biztonságiöv-előfeszítő és fékező funkciók
azonban aktívak maradnak.
FIGYELEM
Semmilyen automata rendszer nem garantálhatja a 100 %-osan helyes működést minden
helyzetben. Ezért, soha ne tesztelje a City
Safety rendszert úgy, hogy embereknek vagy
járműveknek hajt - ez súlyos károsodáshoz és
súlyos vagy halálos sérüléshez vezethet.
Akadályok észlelése City Safety
funkcióval
A City Safety által észlelhető akadályok járművek,
kerékpárosok és gyalogosok lehetnek.
Járművek
A City Safety™ észleli a legtöbb álló vagy a járművezető járművével azonos irányban mozgó járművet valamint a "City Safety keresztirányú forgalomban" részben leírt járműveket.
Ahhoz, hogy a City Safety™ sötétben is észlelni
tudja a járműveket, a járművek első és hátsó lámpáinak működniük kell és tisztán kell világítaniuk.
mációkat kapjon a test és a kerékpár körvonalairól - ez magában foglalja a lehetőséget a kerékpár, a fej, a karok, a vállak, lábak a felső és alsó
test és a normál emberi mozgásminta felismerésére.
Ha a kerékpár vagy a kerékpáros testének nagy
részei nem láthatók a funkció kamerája számára,
akkor a rendszer nem képes a kerékpáros észlelésére.
Ahhoz, hogy a funkció észlelni tudja a kerékpárosokat, azoknak felnőtteknek kell lenniük és felnőtt méretű kerékpáron kell közlekedniük.
FIGYELEM
Kerékpárosok
A City Safety egy segítség.
A funkció nem képes észlelni:
•
minden kerékpárost minden helyzetben
és nem látja például a részben takarásban lévő kerékpárosokat.
•
a testük körvonalait elrejtő ruhát viselő
kerékpárosok.
Kapcsolódó információk
•
City Safety (326. oldal)
•
a nagy tárgyakat hordozó kerékpárosokat.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy a járművet helyes módon vezesse és a sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
Optimális példák arra, hogy mit értelmez a City Safety
kerékpárosként — tiszta testkontúrokkal és a kerékpárkörvonalakkal.
Az optimális kerékpáros-észleléshez az szükséges, hogy a rendszer lehetőleg egyértelmű infor-
}}
329
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Gyalogosok
FIGYELEM
A City Safety egy segédlet és nem képes
minden gyalogost minden helyzetben észlelni,
például nem látja:
Ahhoz, hogy a gyalogosok észlelhetők legyenek,
kontrasztnak kell lennie a háttérrel és ezt olyan
tényezők befolyásolják, mint a ruházat, a háttér és
az időjárás. Gyenge kontraszt esetén a gyalogos
későn vagy egyáltalán nem észlelhető, ami azt
jelenti, hogy a figyelmeztetés illetve a fékezés
késik vagy elmarad.
A City Safety akár sötétben is észlelheti a gyalogosokat az autó fényszóróinak segítségével.
330
a részben takarásban lévő gyalogosokat,
a testük kontúrjait elrejtő ruházatot viselő
gyalogosokat vagy a 80 centiméternél
alacsonyabb gyalogosokat.
•
a gyalogosokat, ha a gyalogosok hátterének kontrasztja gyenge - ilyenkor a figyelmeztetés és a fékezéses beavatkozások
késhetnek vagy teljesen elmaradhatnak.
A City Safety segíthet a járművezetőnek, amikor
más közeledő járművek útját keresztezi kereszteződésekben.
•
a nagyobb tárgyakat hordozó gyalogosokat.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy a járművet helyes módon vezesse és a sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
A világos testkörvonalakkal rendelkező gyalogosok optimális példák arra, hogy mit tekint a rendszer gyalogosnak.
Az optimális gyalogosészleléshez az szükséges,
hogy a rendszer lehetőleg egyértelmű információkat kapjon a test körvonalairól - ez magában foglalja a lehetőséget a fej, a karok, a vállak, lábak a
felső és alsó test és a normál emberi mozgásminta felismerésére.
•
A City Safety keresztirányú
forgalomban
Kapcsolódó információk
•
City Safety (326. oldal)
Szektor, amelyben a City Safety észlelni képes a közeledő keresztirányban közlekedő járműveket.
Ahhoz, hogy a City Safety észlelni tudja az ütközési pályán közeledő járműveket, a közeledő járműnek először be kell lépnie a szektorba (1),
amelyben a City Safety elemezni tudja a helyzetet.
Az alábbiakban felsorolt további feltételeknek is
teljesülniük kell:
•
a járművezető járművének 4 km/h (3 mph)
sebességnél nem szabad lassabban haladnia
•
a közeledő jármű fényszóróinak bekapcsolva
kell lenniük
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
A City Safety egy segítség és nem minden
vezetési helyzetben vagy közlekedési, időjárási
és útviszonyok mellett működik.
A közeledő járművel történő összeütközés
kockázatának elkerülésére nyújtott figyelmeztetések és beavatkozások gyakran nagyon
későn jönnek.
Mindig a járművezető felelőssége a helyes
távolság és sebesség fenntartása - soha ne
várjon az ütközésfigyelmeztetésre vagy a City
Safety beavatkozására.
Korlátok
Bizonyos esetekben a City Safety számára nehéz
lehet a járművezető segítése a közeledő keresztirányú forgalom ütközési kockázata miatt. Példák:
•
csúszós úton, amikor az elektronikus
menetstabilizáló beavatkozik
•
ha a közeledő jármű észlelése túl későn történik
•
ha a közeledő járművet egy másik jármű
takarja
•
ha a közeledő jármű előre nem megjósolható
módon halad, például hirtelen sávot vált egy
késői időpontban.
A City Safety korlátai
Hőség
A City Safety funkció bizonyos helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
Környezet
Alacsony objektumok
Az alacsonyan lógó tárgyak, például a kinyúló
rakományokra helyezett jelzőzászló vagy az olyan
tartozékok, mint a kiegészítő lámpák és a motorháztető fölé nyúló gallytörő rácsok korlátozhatják
a működést.
Megcsúszás
Csúszós útfelületeken a féktávolság nagyobb,
ami csökkenti a City Safety rendszer ütközéselkerülő képességét. Ilyen helyzetekben a blokkolásgátló fékek és az elektronikus menetstabilizáló
nyújtja a lehető legjobb fékerőt és fenntartja a
stabilitást.
MEGJEGYZÉS
A vizuális figyelmeztető jel átmenetileg kikapcsolhat, ha az utastér hőmérséklete például az
erős napsütés miatt magas.
•
Előfordulhat, hogy a figyelmeztetések
nem jelennek meg, ha az elöl haladó
jármű kicsi vagy a kormánykerék- és
pedálmozgások nagyok, például nagyon
aktív vezetési stílus esetén.
Szemből jövő fény
A szélvédő vizuális figyelmeztető jelét nehéz lehet
észrevenni erős napfényben, visszatükröződések
esetén, napszemüvegben vagy, ha a járművezető
nem egyenesen előre néz.
Kapcsolódó információk
•
City Safety (326. oldal)
}}
331
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
A kamera és radar egység látómezeje
A kamera látótere korlátozott, ezért van az, hogy
bizonyos helyzetekben a gyalogosok, kerékpárosok és járművek nem észlelhetők vagy a vártnál
később észlelhetők.
Lehetséges, hogy a szennyezett járművek észlelése később történik meg, mint másoké és amikor
sötét van, akkor a motorkerékpárosok későn vagy
egyáltalán nem észlelhetők.
Ha egy szöveges üzenet a járművezetői kijelzőn
azt mondja, hogy a radar egység gátolva van,
akkor előfordulhat, hogy a City Safety nem képes
a gyalogosok, kerékpárosok vagy járművek vagy
az út vonalainak észlelésére az autó előtt. Ez azt
jelenti, hogy a City Safety működése csökkent
lehet.
Azonban a hibaüzenet nem minden helyzetben
jelenik meg, amikor a szélvédő érzékelői gátolva
vannak. A járművezetőnek ezért figyelmet kell fordítania a szélvédő és a kamera és radar egység
előtti területek tisztán tartására.
FONTOS
A City Safety komponensek cseréjét szervizben kell elvégeztetni - lehetőleg hivatalos
Volvo műhelyben.
332
Vezetői beavatkozás
Hátramenet
Tolatáskor a City Safety rendszer ideiglenesen
kikapcsol.
Alacsony sebesség
A City Safety nagyon alacsony sebességek mellett - 4 km/h (3 mph) alatt - nem kapcsol be, ami
miatt a rendszer nem avatkozik be az olyan helyzetekben, amikor az elől haladó járművet lassan
közelíti meg, például parkoláskor.
Aktív járművezető
A járművezető utasításai mindig elsőbbséget
élveznek, ezért a City Safety nem avatkozik be
vagy elhalasztja a figyelmeztetést/beavatkozást
az olyan helyzetekben, amikor a járművezető
egyértelmű módon kormányoz vagy gázt ad, akkor
sem, ha az ütközés elkerülhetetlen.
Az aktív és éber vezetési magatartás, a szükségtelen figyelmeztetések elkerülése érdekében
késleltetheti az ütközési figyelmeztetést és beavatkozást.
Különféle beállítások
FIGYELEM
A figyelmeztetések és a fékezéses beavatkozások késhetnek vagy egyáltalán nem működhetnek, ha a forgalmi helyzet vagy a külső
hatások megakadályozzák azt, hogy a kamera
és radar egység észlelje a gyalogosokat,
kerékpárosokat vagy az elöl haladó járműveket.
Ahhoz, hogy a járművek éjjel észlelhetők
legyenek, a fényszóróiknak és a hátsó lámpáiknak bekapcsolva kell lenniük és fényesen
világítaniuk kell.
A kamera és radar egység a gyalogosokra és
kerékpárosokra vonatkozóan korlátozott hatótávolsággal rendelkezik. A rendszer addig
képes hatékony figyelmeztetéseket és fékezéses beavatkozásokat nyújtani, amíg a relatív
sebesség 50 km/h (30 mph) alatt van. Az álló
vagy lassan mozgó járművek esetében a
figyelmeztetések és a fékezéses beavatkozások 70 km/h (43 mph) sebességig hatásosak.
A figyelmeztetések álló vagy lassan mozgó
járművek esetében a sötétség vagy rossz
látási viszonyok miatt kikapcsolhatnak.
A gyalogosokra vonatkozó figyelmeztetések
és fékezéses beavatkozások 80 km/h
(50 mph) feletti járműsebességeknél kikapcsolnak.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Ne helyezzen, ragasszon vagy szereljen semmit a szélvédő külsejére a kamera és radar
egység elé vagy közelébe — ez zavarhatja a
kamerától függő funkciókat.
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó kamera egységét használja,
amely bizonyos általános korlátokkal rendelkezik, lásd a "Kamera egység korlátai" részt.
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó radar egységét használja,
amely bizonyos általános korlátokkal rendelkezik, lásd a "Radar egység korlátai" részt.
Kapcsolódó információk
•
•
•
City Safety (326. oldal)
A kamera egység korlátai (316. oldal)
A radar egység korlátai (308. oldal)
333
VEZETŐTÁMOGATÁS
A City Safety funkcióval kapcsolatos
üzenetek
Az alábbi táblázat néhány példát mutat.
A City Safety funkcióra vonatkozóan számos
üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn.
Üzenet
Leírás
City Safety
Amikor a City Safety fékez vagy automatikus fékezést hajtott végre, akkor a járművezetői kijelző számos szimbóluma világíthat egy szöveges üzenettel együtt.
City Safety aktiválva volt
City Safety
Csökkentett funkciók. Szerviz szükséges
Kapcsolódó információk
•
334
City Safety (326. oldal)
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos Volvo márkaszerviz igénybe
vételét javasoljuk.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Rear Collision Warning
A Rear Collision Warning (RCW) funkció segíthet a járművezetőnek annak elkerülésében, hogy
egy hátulról érkező autó a járműnek ütközzön.
•
•
Az RCW a motor beindításakor automatikusan
bekapcsol és nem kapcsolható ki.
ha a hátulról közelítő jármű sebessége meghaladja a 80 km/h (50 mph) értéket.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos piacokon az RCW a helyi közlekedési szabályok miatt nem ad figyelmeztetést
az irányjelzőkkel - ilyen esetekben a funkciónak ez a része ki van iktatva.
Az RCW az irányjelzők gyors villogtatásával figyelmeztetheti a hátulról közeledő jármű vezetőjét a
fenyegető ütközésre.
Ha a jármű sebessége 30 km/h (20 mph) alatt
van és az RCW funkció azt észleli, hogy fennáll a
veszélye egy hátulról érkező járművel történő
ütközésnek, akkor megfeszülhetnek a biztonságiöv-feszítők és aktiválódhat a Whiplash
Protection System biztonsági rendszer.
MEGJEGYZÉS
A Rear Collision Warning irányjelzőkkel történő figyelmeztetése kikapcsol, ha az ütközésfigyelmeztető rendszer figyelmeztetési
távolsága a legalacsonyabb, "Később"
szintre van állítva (lásd "A City Safety figyelmeztetési távolságának beállítása").
Az ütközés előtt közvetlenül az RCW a lábféket is
működésbe hozhatja, hogy csökkentse a járművezető járművének előre gyorsulását az ütközés
során. Azonban ez csak akkor történhet meg, ha
a járművezető járműve álló helyzetben van. A lábfék azonnal felold, ha megnyomja a gázpedált.
Korlátok
ha a hátulról érkező jármű az utolsó pillanatban vált sávot
Driver Alert Control
A Driver Alert Control funkció célja a vezető
figyelmének felhívása, amikor elkezdi következetlenül vezetni a járművet, például, ha figyelmetlenné válik vagy elálmosodik.
A DAC célja a vezetési képesség lassú csökkenésének észlelése és elsősorban főutakon történő használatra szolgál. A funkció nem városi
forgalomban történő használatra szolgál.
A funkció akkor aktív, amikor a sebesség meghaladja a 65 km/h (40 mph) értéket és addig
marad bekapcsolva, amíg a sebesség 60 km/h
(37 mph) felett van.
A biztonságiöv-előfeszítő és fékező funkciók
azonban aktívak maradnak.
Kapcsolódó információk
Bizonyos esetekben az RCW funkciónak nehéz
lehet segíteni a járművezetőt egy ütközés esetén.
Ez lehet például:
•
•
•
csúszós úton, ahol az elektronikus menetstabilizáló beavatkozik
•
ha a hátulról közelítő jármű észlelése túl
későn történik
•
•
City Safety (326. oldal)
A City Safety figyelmeztetési távolságának
beállítása (328. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (63. oldal)
Whiplash Protection System (61. oldal)
A kamera észleli az úttest szélének jelöléseit és
összeveti az út elhelyezkedését a járművezető
kormánymozdulataival.
}}
335
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FIGYELEM
A riasztásokat nagyon komolyan kell venni,
mert az álmos járművezető gyakran nincs
tudatában saját állapotának.
Riasztás esetén vagy, ha fáradtnak érzi magát,
álljon meg biztonságos módon, amint lehetséges, és tartson pihenőt.
Tanulmányok igazolják, hogy fáradtan ugyanolyan veszélyes vezetni, mint alkohol befolyása
alatt.
FIGYELEM
Ha a vezetési magatartás túlzottan szabálytalanná válik,
akkor a járművezetőt hangjelzés és egy szimbólum valamint
a Hamarosan ideje szünetet
tartani? üzenet figyelmezteti a
járművezetői kijelzőn.
A figyelmeztetés egy idő után megismétlődik, ha
a járművezetési képesség nem javul.
MEGJEGYZÉS
A funkciót nem szabad a vezetési idő meghosszabbítására használni. Mindig rendszeresen tartson pihenőt és ügyeljen arra, hogy
kipihenje magát.
336
Az Driver Alert Control nem minden helyzetben működik, hanem csak kiegészítő segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért.
Kapcsolódó információk
•
Bekapcsolás/kikapcsolás Driver Alert Control
(336. oldal)
•
A Driver Alert Control korlátai (337. oldal)
Bekapcsolás/kikapcsolás Driver
Alert Control
A Driver Alert Control (DAC) funkció aktiválható/
inaktiválható.
Bekapcsolás/kikapcsolás Driver Alert
Control
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car IntelliSafe
Driver Alert Control gombot.
3.
Válassza a Éberségi figyelmeztetés lehetőséget a DAC aktiválásához/inaktiválásához.
FIGYELEM
Az Driver Alert Control nem minden helyzetben működik, hanem csak kiegészítő segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért.
Az pihenőhely útmutató aktiválása/
inaktiválása figyelmeztetés esetén
Lehetőség van annak beállítására, hogy a pihenőhely útmutató aktív vagy inaktív legyen-e. Ha az
útmutató aktív, akkor javaslatot jelenik meg egy
alkalmas pihenőhelyre és ugyanakkor a DAC
figyelmeztetést ad.
VEZETŐTÁMOGATÁS
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car IntelliSafe
Driver Alert Control gombot.
3.
Válassza a Útmutatás pihenő megállóhoz
lehetőséget a pihenőhely útmutató aktiválásához/inaktiválásához.
Kapcsolódó információk
•
•
Driver Alert Control (335. oldal)
A Driver Alert Control korlátai (337. oldal)
A Driver Alert Control korlátai
Sávtartó segéd*
A Driver Alert Control (DAC) funkció bizonyos
helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
A sávtartó segéd célja, hogy autópályán vagy
hasonló főbb útvonalakon haladva csökkentse
annak a kockázatát, hogy a jármű véletlenül
elhagyja a sávot bizonyos helyzetekben.
Bizonyos esetekben a vezetői viselkedés nem
változik, ami azt eredményezi, hogy a járművezető
nem kap semmilyen figyelmeztetést a DAC funkciótól. Ezért mindig fontos, hogy megálljon és
pihenőt tartson, ha a fáradtság bármilyen jelét
észleli, attól függetlenül, hogy figyelmezteti a
DAC vagy sem.
A sávtartó segédnek két változata van:
Bizonyos esetekben a rendszer akkor is figyelmeztetést ad ki, ha a vezetési képesség nem
csökken, például:
•
•
•
Lane Departure Warning (LDW) - hangjelzéssel vagy a kormánykerék rezgésével
figyelmezteti a járművezetőt.
•
Lane Keeping Aid (LKA) - visszakormányozza
az autót a sávjába és/vagy hangjelzéssel
vagy a kormánykerék lüktetésével figyelmezteti a járművezetőt.
A sávtartó rendszer a 65–200 km/h
(40–125 mph) sebességtartományban működik
a tisztán látható oldalvonalakkal rendelkező utakon.
erős oldalszélben
nyomvályús útfelületeken.
MEGJEGYZÉS
Keskeny utakon előfordulhat, hogy a funkció nem
elérhető, ebben az esetben készenléti üzemmódba kapcsol. A funkció akkor válik újra elérhetővé, amikor az út elég széles.
A funkció az autó kamera egységét használja,
amely bizonyos általános korlátokkal rendelkezik, lásd a "Kamera egység korlátai" részt.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Driver Alert Control (335. oldal)
Bekapcsolás/kikapcsolás Driver Alert Control
(336. oldal)
A kamera egység korlátai (316. oldal)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 337
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
MEGJEGYZÉS
Amikor be van kapcsolva az irányjelző, akkor a
sávtartó nem biztosít kormányzási korrekciókat vagy riasztásokat.
FIGYELEM
A sávtartó segéd csupán vezetői segédlet és
nem minden vezetési helyzetben vagy közlekedési, időjárási és útviszonyok mellett működik.
Egy kamera figyeli az út/sáv oldalvonalait.
A sávtartó segéd a kormánykerék rezgésével figyelmeztet7.
A sávtartó segéd reagálásának módja a verziótól
és a beállításoktól függ:
1.
A kormányzási segéd (csak LKA) aktív: Amikor az autó megközelít egy oldalvonalat,
akkor az LKA aktívan visszakormányozza az
autót a sávjába, enyhe nyomatékot alkalmazva a kormánykerékre.
2.
A figyelmeztetés aktív (LDW vagy LKA): Ha
az autó átlépne egy oldalvonalat, akkor a járművezetőt hangjelzés vagy a kormánykerék
rezgése figyelmezteti.
A sávtartó segéd visszakormányozza az autót a sávjába
(csak LKA).
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért és az
érvényben lévő törvények valamint közlekedési
szabályok betartásáért.
Kormányzási segítség
Az LKA kormányzási segítség működésének előfeltétele, hogy a járművezető a kormánykeréken
tartsa a kezeit. A rendszer ezt folyamatosan
figyeli.
Ha ez nem áll fenn, akkor a
szimbólum és a Sávsegéd
Kormányozzon üzenet jelenik
meg a járművezetői kijelzőn,
figyelmeztetve a járművezetőt
az autó aktív kormányzására.
Ha a járművezető nem reagál az autó kormányzására vonatkozó üzenetre, akkor egy figyelmeztető
hangjelzés szólal meg, és az LKA készenléti
7
338
A kormánykerék rezgése változó - minél hosszabban marad az autó a sáv oldalvonalain kívül, annál hosszabb a rezgés.
VEZETŐTÁMOGATÁS
üzemmódba kapcsol. A funkció ezután nem áll
rendelkezésre, amíg a járművezető újra el nem
kezdi az autó kormányzását.
A sávtartó segéd nem avatkozik be
Példák az ilyen feltételekre:
•
•
•
útjavítási munkák
•
•
•
nagyon "sportos" vezetési stílus
rossz minőségű útfelület
éles szegélyek vagy vonalak az oldalvonalakon kívül
A Lane Departure Warning*
bekapcsolása/kikapcsolása
Aktiválható/inaktiválható a sávtartó segéd Lane
Departure Warning (LDW) verziója.
Bekapcsolás/kikapcsolás Lane
Departure Warning
A funkció aktiválása/inaktiválása a központi kijelző funkció
nézetében lehetséges.
téli útviszonyok
rossz időjárás és látási viszonyok
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó kamera egységét használja,
amely bizonyos általános korlátokkal rendelkezik, lásd a "Kamera egység korlátai" részt.
A sávtartó segéd éles belső kanyarokban nem kapcsol
be.
Bizonyos esetekben, a sávtartó segéd lehetővé
teszi, hogy az autó keresztezze az oldalvonalakat
a kormányzási segítség aktiválása vagy figyelmeztetés nélkül. Ez akkor történik, amikor például
használatban vannak az irányjelzők vagy amikor a
járművezető "kiegyenesít" egy éles kanyart.
–
Kapcsolódó információk
•
A Lane Departure Warning* bekapcsolása/
kikapcsolása (339. oldal)
•
A Lane Keeping Aid* bekapcsolása/kikapcsolása (340. oldal)
•
A sávtartó segéd szimbólumai és üzenetei*
(342. oldal)
Lehetőség van annak beállítására, hogyan figyelmeztesse az LDW a járművezetőt, ha az autó
elhagyja a sávját.
•
A kamera egység korlátai (316. oldal)
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car IntelliSafe
Lane Departure Warning gombot.
Válassza ki a Lane Departure Warning
figyelmeztetési típusát
Korlátok
Bizonyos nehéz feltételek mellett a sávtartó
segédnek gondot okozhat a járművezető megfelelő segítése. Ilyen esetekben ajánlatos kikapcsolni ezt a funkciót.
Érintse meg az Lane Departure Warning
gombot a funkció nézetben.
> Az LDW aktív (ZÖLD gombjelzés látható)
vagy inaktív (SZÜRKE gombjelzés látható).
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 339
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
3.
Válassza ki a figyelmeztetés típusát a Lane
Departure Warning visszajelz. alatt:
A Lane Keeping Aid* bekapcsolása/
kikapcsolása
• Hang - a járművezetőt hangjelzés figyel-
A sávtartó segéd Lane Keeping Aid (LKA) verziója aktiválható/inaktiválható.
mezteti.
• Rezgés — a járművezetőt a kormánykerék rezgése figyelmezteti.
•
A Lane Keeping Aid* bekapcsolása/kikapcsolása (340. oldal)
A sávtartó segéd szimbólumai és üzenetei*
(342. oldal)
rék rezgése figyelmezteti.
Kormányzási segítség és/vagy
figyelmeztetés a Lane Keeping Aid
funkcióhoz
Lehetőség van annak beállítására, hogyan reagáljon az LKA, ha az autó elhagyja a sávot.
–
Érintse meg az Lane Keeping Aid gombot a
funkció nézetben.
> Az LKA aktív (ZÖLD gombjelzés látható)
vagy inaktív (SZÜRKE gombjelzés látható).
Válassza ki a Lane Keeping Aid
figyelmeztetési típusát
Lehetőség van annak beállítására, hogyan figyelmeztesse az LKA a járművezetőt, ha az autó
elhagyja a sávot.
1.
2.
340
mezteti.
• Rezgés — a járművezetőt a kormányke-
A funkció aktiválása/inaktiválása a központi kijelző funkció
nézetében lehetséges.
Sávtartó segéd* (337. oldal)
Válassza ki a figyelmeztetés típusát a Lane
Keeping Aid figyelmeztető visszajelzése
alatt:
• Hang - a járművezetőt hangjelzés figyel-
Bekapcsolás/kikapcsolás Lane
Keeping Aid
Kapcsolódó információk
•
•
3.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
Nyomja meg a My Car IntelliSafe
Lane Keeping Aid gombot.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car IntelliSafe
Lane Keeping Aid gombot.
3.
A Lane Keeping Aid figyelmeztető módja
alatt válassza ki, hogyan reagáljon az LKA
• Kormányzás - a járművezető figyelmez-
tetés nélkül kormányzási támogatást kap.
• Mindkettő - a járművezető figyelmeztetést és kormányzási támogatást is kap.
• Figyelmeztetés — csak a járművezető
figyelmeztetése
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kapcsolódó információk
•
•
•
Sávtartó segéd* (337. oldal)
A Lane Departure Warning* bekapcsolása/
kikapcsolása (339. oldal)
A sávtartó segéd szimbólumai és üzenetei*
(342. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 341
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sávtartó segéd szimbólumai és
üzenetei*
A sávtartó segéd figyeli az egyik vagy mindkét
oldalvonalat.
A sávtartó segéd Lane Keeping Aid (LKA) és
Lane Departure Warning (LDW) változataira
vonatkozóan számos szimbólum és üzenet megjelenhet a járművezetői kijelzőn.
Nem elérhető
A kormányzási segítség jelzése/
figyelmeztetés
Szimbólum a járművezetői kijelzőn
A sávtartó segéd a helyzettől
függően szimbólumokat jelenít
meg vizuális a járművezetői
kijelzőn.
Az alábbiakban néhány példát
láthat a szimbólumokra és a
helyzetekre, amelyben megjelennek:
Elérhető
Kormányzási segítség/figyelmeztetés - a sáv oldalvonalai színesen jelennek meg a szimbólumban.
Nem elérhető — a sáv oldalvonalai a szimbólumban
szürkék.
A sávtartó segéd nem képes az oldalvonalak észlelésére, a sebesség túl alacsony vagy az út túl
keskeny.
A sávtartó segéd azt jelzi, hogy az autó elhagyni
készül a sávot. Az LKA funkcióval a rendszer azt
is jelzi, hogy az LKA megpróbálja visszakormányozni az autót a sávba.
Szimbólumok és üzenetek
Az alábbi táblázat néhány példát mutat.
Elérhető — a sáv oldalvonalai a szimbólumban fehérek.
342
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Vez.támogató rendsz.
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos
Volvo márkaszerviz igénybe vételét javasoljuk.
Csökkentett funkciók. Szerviz szükséges
Szélvédő-érzékelő
Csökken a kamera képessége az úttest figyelésére az autó előtt.
Érzékelő blokkolva, lásd a kézikönyvet
Sávsegéd
Kormányozzon
Az LKA kormányzási segítség funkciója nem működik, ha a járművezető nem fogja a kormánykereket. Kövesse az utasításokat és kormányozza az autót.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Sávtartó segéd* (337. oldal)
A Lane Keeping Aid* bekapcsolása/kikapcsolása (340. oldal)
A Lane Departure Warning* bekapcsolása/
kikapcsolása (339. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 343
VEZETŐTÁMOGATÁS
Parkolósegéd*
A parkolósegéd segít a vezetőnek, amikor szűk
helyekre jár be, az akadályoktól való távolság
hallható és grafikus jelzésével a központi kijelzőn.
az észlelt akadály elől és hátul is a folytonos hang
távolságán belül van, akkor a hangjelzés felváltva
hallható a hangszórókból.
A hátsó érzékelők akkor aktiválódnak, ha az autó
hátrafelé gurul anélkül hogy sebességben lenne
vagy hátrameneti fokozatba kapcsol.
A parkolósegéd jelzésének hangereje akkor állítható be a középkonzol [>II] gombjával, amikor
hallható a hangjelzés. A beállítás a felső nézet
Beállítások menüpontjában is beállítható.
A mérési tartomány körülbelül 1,5 méterre az
autó mögött kezdődik.
FIGYELEM
Képernyőnézet az akadályzónákkal és érzékelő szektorokkal.
A központi kijelző áttekintést mutat az autó és az
észlelt akadályok viszonyáról.
•
A parkolósegéd nem mentesíti a járművezetőt saját felelőssége alól a parkolások
során.
•
Az érzékelők holtterekkel rendelkeznek,
ahol az akadályok nem észlelhetők.
•
Figyeljen például az autó közelében tartózkodó emberekre vagy állatokra.
Ha utánfutóval halad hátramenetben, akkor a
hátsó parkolósegéd automatikusan kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
Amikor például utánfutóval vagy kerékpártartóval a vonóhorogra szerelve - eredeti Volvo
utánfutó-vezetékezés nélkül - tolat, akkor
lehetséges, hogy a parkolósegédet ki kell
kapcsolni, hogy ne érzékelje ezeket.
Az oldalak mentén
Hátrafelé
A megjelölt szektor jelzi az akadály elhelyezkedését. Minél közelebb van a megjelölt szektornégyzet az autó szimbólumhoz, annál kisebb a távolság az autó és az észlelt akadály között.
Minél rövidebb a távolság, annál gyorsabban szól
a hangjelzés. Az audiorendszer egyéb hangjai
automatikusan elnémulnak.
Ha a távolság elöl vagy hátul kisebb mint 30 cm,
akkor a hang folyamatos és az aktív érzékelő
autóhoz legközelebbi mezője is ki van töltve. Ha
344
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A parkolósegéd oldalsó érzékelői automatikusan
aktiválódnak a motor beindításakor. Ezek
10 km/h (6 mph) alatti sebesség mellett aktívak.
MEGJEGYZÉS
A parkolósegéd a rögzítőfék behúzásakor
vagy automata sebességváltó esetén a P mód
kiválasztásakor kapcsol ki.
A mérési tartomány oldalra az akadálytól számított körülbelül 0,3 méter. Az akadályra figyelmeztető hangjelzés az oldalsó hangszórókból szólal
meg.
FONTOS
Ha kiegészítő lámpákat szerel fel: Ne feledje,
hogy ezek nem takarhatják el az érzékelőket a kiegészítő lámpákat így akadályként érzékelhetik.
Elől
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Az első parkolósegéd érzékelői automatikusan
aktiválódnak a motor beindításakor. Az első érzékelők 10 km/h (6 mph) alatti sebesség mellett
aktívak.
A parkolósegéd* aktiválása/inaktiválása
(345. oldal)
A parkolósegéd korlátai* (346. oldal)
A parkolósegéd* üzenetei (347. oldal)
A parkolósegéd* aktiválása/
inaktiválása
A parkolósegéd funkció aktiválható/inaktiválható.
Az első és oldalsó parkolósegéd-érzékelők automatikusan kapcsolnak be a motor beindításakor.
A hátsó érzékelők akkor aktívak, amikor az autó
hátrafelé halad vagy hátrameneti fokozatba van
kapcsolva.
A funkció aktiválása/inaktiválása a központi kijelző funkció
nézetében lehetséges.
A parkolósegéd a kamera
nézetekben vagy a felső nézet
Beállítások részében is aktiválható/inaktiválható.
–
Parkolókamera* (348. oldal)
Parkolósegéd* (354. oldal)
Érintse meg az Parkoló automatika gombot a funkció nézetben.
> A parkolósegéd aktív/inaktív, egy zöld/
szürke visszajelző látható a gombon.
Kapcsolódó információk
•
•
Parkolósegéd* (344. oldal)
Cross Traffic Alert* (364. oldal)
A mérési tartomány körülbelül 0,8 méterre az
autó előtt kezdődik. Az akadályok esetén megszólaló hangjelzés csak az autó mozgó állapotában aktív, kivéve, ha az autó nagyon közel van az
akadályhoz (30 cm-en belül állandó hangjelzéssel).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 345
VEZETŐTÁMOGATÁS
A parkolósegéd korlátai*
A parkolósegéd funkció bizonyos helyzetekben
korlátokkal rendelkezhet.
MEGJEGYZÉS
Amikor a vonóhorog konfigurálva van az autó
elektromos rendszeréhez, akkor annak kinyúlását figyelembe veszi a rendszer a parkolóhely felmérésekor.
FONTOS
Bizonyos tárgyak, például láncok, vékony
fényes oszlopok vagy alacsony akadályok
"jelárnyékban" lehetnek és átmenetileg nem
észlelhetők az érzékelők számára - a lüktető
hang váratlanul megszűnhet ahelyett, hogy a
várt folyamatos hangra változna.
FONTOS
Bizonyos körülmények között a parkolósegéd
rendszer helytelen figyelmeztető jeleket
adhat, amelyeket olyan külső hangforrások
okoznak, amelyek a rendszer által használttal
megegyező ultrahang-frekvenciákat bocsátanak ki.
Ilyenek lehetnek például többek között a kürtök, nedves gumiabroncsok az aszfalton, légfékek vagy motorkerékpárok kipufogóhangja
stb.
MEGJEGYZÉS
A szennyezett, jéggel és hóval borított érzékelők helytelen figyelmeztető jeleket okozhatnak.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Parkolósegéd* (344. oldal)
A parkolósegéd* aktiválása/inaktiválása
(345. oldal)
A parkolósegéd* üzenetei (347. oldal)
Karbantartás
Az érzékelők nem képesek a magas tárgyak,
például kiugró rakodórámpák észlelésére.
•
346
Ilyen esetekben fordítson különös figyelmet és nagyon lassan manőverezzen/
váltson irányt vagy hagyja abba a pillanatnyi parkolási manővert - fennáll járművek
vagy egyéb tárgyak károsodásának a kockázata, mert az érzékelők nem tudnak
optimálisan működni.
A parkolóérzékelők elhelyezkedése
A parkolósegéd optimális működéséhez a parkolósegéd érzékelőit rendszeresen meg kell tisztítani vízzel és autósamponnal.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A parkolósegéd* üzenetei
A parkolósegéd funkcióra vonatkozóan számos
üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn.
Az alábbi táblázat néhány példát mutat.
Üzenet
Leírás
Parkolássegítő rendsz.
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos Volvo márkaszerviz
igénybe vételét javasoljuk.
Nem áll rendelkezésre, szerviz szükséges
Parkolássegítő rendsz.
egy vagy több rendszer érzékelői gátolva vannak - ellenőrizze és javítsa ki, amint lehetséges.
Érzékelők blokkolva, tisztítás szükséges
Kapcsolódó információk
•
•
•
Parkolósegéd* (344. oldal)
A parkolósegéd* aktiválása/inaktiválása
(345. oldal)
A parkolósegéd korlátai* (346. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 347
VEZETŐTÁMOGATÁS
Parkolókamera*
CTA* - a Cross Traffic Alert aktiválása/inaktiválása
A parkolósegéd segít a járművezetőnek, amikor
szűk helyekre jár be, a kamera képével és ábrákkal jelezve az akadályokat a központi kijelzőn.
Zoom9 - nagyítás/kicsinyítés
FIGYELEM
A parkolókamera automatikusan kapcsol be a
hátrameneti sebességfokozat kiválasztásakor
vagy manuálisan bekapcsolható a központi kijelzőn a kiválasztott beállítástól függően.
•
A parkolókamera csak segítség és soha
nem helyettesítheti a járművezető felelősségét a tolatáskor.
Áttekintés
•
A kamera holtterekkel rendelkezik, ahol
az akadályok nem észlelhetők.
•
Figyeljen az autó közelében tartózkodó
emberekre vagy állatokra.
Kamera nézetek
A funkció képes 360° összetett nézetet és
egyedi nézeteket megjeleníteni a négy kamerára
vonatkozóan: hátsó, első, bal és jobb oldali
kamera nézet. A legfelső kiválasztott nézet
mutatja, hogy melyik kamera aktív.
Vonalak - aktiválja/inaktiválja a parkolósegéd-vonalakat
Vonórúd* - aktiválja/inaktiválja a vonóhorog
segédvonalát*8
360°-os kamera nézet*
A parkolókamerák elhelyezkedése és a lefedett terület.
Az autó négy oldala egyszerre jelenik meg a központi kijelzőn, ami segít a járművezetőnek az autó
körüli terület megfigyelésében, amikor alacsony
sebességgel manőverez.
Minden kamera nézet különállóan aktiválható a
kívánt kamera látómezejének megnyomásával a
képernyőn - például az első kamera előtt vagy
felett.
Ha az autó parkolósegéddel* is rendelkezik, akkor
az észlelt akadályok távolsága színes mezőkkel,
különböző színekkel jelenik meg.
PAS* - aktiválja/inaktiválja a parkolósegédet
8
9
348
Nem minden piacon elérhető.
Nagyításkor a parkolósegéd-vonalak kikapcsolnak.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Hátrafelé
Elől
MEGJEGYZÉS
Az első kamera automatikus újbóli aktiválásához a sebesség csökkenésekor az szükséges,
hogy a Kamera automat. aktiválása
hátramenetben lehetőség legyen kiválasztva
a Beállítások My Car Parkoló
automatika menüpontban.
Az oldalak
A hátra néző kamera a csomagtérajtó kilincse mellett
helyezkedik el.
A kamera az autó mögötti széles területet és a
lökhárító valamint az esetleges vonóhorog egy
részét mutatja.
A központi kijelzőn megjelenő objektumok kissé
ferdén jelenhetnek meg — ez normális.
MEGJEGYZÉS
A központi kijelzőn megjelenő tárgyak közelebb lehetnek, mint amilyen közelinek a képernyőn látszanak.
Az első parkolókamera a hűtőrácsban helyezkedik el.
Az első kamera hasznos lehet akkor, amikor korlátozott kilátással rendelkező kereszteződésen
halad át, például amikor magas sövények találhatók a kereszteződésben. Ez 25 km/h (16 mph)
sebességig aktív - ezután az első kamera kikapcsol.
Ha az autó nem éri el az 50 km/h (30 mph)
sebességet, hanem az első kamera kikapcsolását
követő 60 másodpercen belül 22 km/h (14 mph)
alá esik, akkor az első kamera újra bekapcsol.
Az oldalsó kamerák az egyes külső tükrökben helyezkednek el.
Az oldalsó kamerák mutatják, hogy mi van az autó
oldalai mellett.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A parkolókamera* elindítása (352. oldal)
A parkolókamera* parkolósegéd-vonalai és
mezői (350. oldal)
A parkolókamera korlátai* (353. oldal)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 349
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
•
•
Parkolósegéd* (344. oldal)
Cross Traffic Alert* (364. oldal)
Parkolósegéd* (354. oldal)
A parkolókamera* parkolósegédvonalai és mezői
Ezek a parkolósegéd-vonalak magukban foglalják
az autó kiálló részeit, mint a vonóhorog, a külső
tükrök és sarkok.
A parkolókamera vonalak megjelenítésével jelzi
az autó helyzetét annak környezetéhez képest a
kamera képén.
MEGJEGYZÉS
Parkolási segédvonalak
•
Amikor olyan utánfutóval tolat, amely
nincs elektromosan csatlakoztatva az
autóhoz, akkor a vonalak az autó útvonalát mutatják - nem az utánfutóét.
•
A képernyő nem mutat vonalakat, amikor
az utánfutó elektromosan csatlakoztatva
van az autó elektromos rendszeréhez.
Példák a parkolási segédvonalak megjelenítésére a járművezető számára.
A parkolósegéd-vonalak mutatják az autó külső
méreteinek jövőbeni útvonalát a pillanatnyi kormánykerékszög esetén - ez segíti a párhuzamos
parkolást, a szűk helyekre tolatást és az utánfutó
csatlakoztatását.
A képernyőn megjelenő vonalak úgy vannak kivetítve, mintha a talaj szintjén lennének és közvetlen
kapcsolatban vannak a kormánykerék mozgatásával, ami akár forgatás közben is mutatja a járművezetőnek, hogy milyen útvonalon haladna az
autó, akkor is, amikor az autó kanyarodik.
350
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FONTOS
Parkolósegéd-vonalak 360°-os nézetben*
A vonóhorog segédvonala
360°-os nézet parkolósegéd vonalakkal.
Vonóhorog segédvonallal.
Ne feledje, hogy amikor a hátsó kamera van
kiválasztva, akkor a monitor csak az autó
mögötti területet mutatja. Figyeljen az autó
melletti és előtti területre, amikor hátrafelé
halad.
Ugyanez fordítva is igaz - figyelje, hogy mi történik az autó hátuljánál, amikor az első
kamera van kiválasztva.
Ne feledje, hogy a segédvonalak a legrövidebb útvonalat mutatják. Ezért fordítson különös figyelmet az autó oldalaira, hogy azok ne
menjenek neki semminek/rá semmire, amikor
elforgatja a kormánykereket és előre halad,
vagy az autó első része ne ne kaszáljon neki
semminek/rá semmire, amikor forgatja a kormánykereket és hátrafelé halad.
Vonórúd - aktiválja a vonóhorog segédvonalát*
A 360°-os nézetben a parkolósegéd vonalai az
autó mögött, előtt és mellett jelennek meg (a
menetiránytól függően):
•
•
Amikor előre halad: Első vonalak
Tolatáskor: Oldalvonalak és tolatóvonalak
Első kamera, tolatókamera és oldalsó kamera
esetén a parkolósegéd vonalai az autó haladási
irányától függetlenül megjelennek.
Zoom - nagyítás/kicsinyítés
A kamera megkönnyítheti az utánfutó csatlakoztatását úgy, hogy segédvonalat jelenít meg a
vonóhorog tervezett "nyomvonaláról" az utánfutóhoz.
1.
Nyomja meg a Vonórúd gombot (1).
> A vonóhorog tervezett "nyomvonalának"
segédvonala jelenik meg. Ugyanekkor az
autó parkoló-segédvonalai eltűnnek.
2.
Nyomja meg a Zoom (2) lehetőséget, ha
pontosabb manőverezésre van szükség.
> A kamera nézete nagyításra kerül.
Az autó és a vonóhorog segédvonalai nem jeleníthetők meg egyszerre.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 351
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
A parkolósegéd* érzékelő területe
Ha az autó parkolósegéddel* is fel van szerelve,
akkor a távolságot színes mezők mutatják a
360°-os nézetben azt akadályt észlelő egyes
érzékelőkre vonatkozóan.
Oldalsó érzékelő mezők
Az oldalsó mezők csak narancssárgán jelennek
meg.
Első és hátsó érzékelő mezők
Az oldalsó mezők színe
Távolság (méter)
Narancs
0–0,3
A parkolókamera* elindítása
A parkolókamera beállítható úgy, hogy automatikusan bekapcsoljon a hátrameneti sebességfokozat kapcsolásakor vagy manuálisan is bekapcsolható a központi kijelzőn.
A parkolókamera elindítása
A parkolókamera manuálisan
bekapcsolható, amikor hátramenetbe kapcsol vagy más
helyzetben szükséges.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Parkolókamera* (348. oldal)
A parkolókamera* elindítása (352. oldal)
A parkolókamera korlátai* (353. oldal)
–
A képernyő színes érzékelő mezőket mutathat a jobb
oldalon látható autó szimbólumon.
Az első és hátsó érzékelő mezőinek színe változik,
ahogy az akadály távolsága csökken — sárgáról
narancssárgára, majd pirosra.
352
Nyomja meg a Kamera gombot a központi
kijelző funkció nézetében.
> A parkolókamera elindult.
A kamera különböző helyzetekben indítható
el.
A gomb egy megnyomása meghatározza az autó
sebességét és haladási irányát, ha a kamera felső
nézettel vagy első nézettel indul:
•
Felső nézet: Amikor áll és előre mozog 0–15 km/h (0–9 mph).
Az első és a hátsó mezők
színei
Távolság (méter)
•
Felső nézet: Amikor áll és hátrafelé mozog sebességtől függetlenül.
Sárga
0,6–1,5
•
Első nézet: Amikor előre mozog 15–22 km/h
(9–14 mph).
Narancs
0,4–0,6
Piros
0–0,4
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A parkolókamera automatikus
indításának aktiválása/inaktiválása
Lehetőség van a parkolókamera automatikus
indításának aktiválására/inaktiválására a hátramenet sebességfokozat kiválasztásakor.
A parkolókamera korlátai*
kamera funkciónak kell bekapcsolnia tolatáskor a hátrafelé néző kamerának vagy a
360°-os nézetnek*.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
A parkolókamera funkció bizonyos helyzetekben
korlátokkal rendelkezhet.
A parkolókamera nem láthat minden helyzetben
minden objektumot - a járművezetőknek figyelniük kell az alábbi korlátokra:
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
2.
Nyomja meg a My Car
automatika gombot.
Nyomja meg a My Car
automatika gombot.
3.
Válassza a Tolatási nézet 360°-os nézet
helyett lehetőséget a hátsó kamera alap
nézetként történő aktiválásához/inaktiválásához.
3.
Parkoló
Válassza ki a Kamera automat. aktiválása
hátramenetben lehetőséget az automatikus
indítás aktiválásához/inaktiválásához.
A kamera automatikus kikapcsolása
Az első nézet 25 km/h (16 mph) sebességnél
kikapcsol, hogy ne vonja el a járművezető figyelmét. Ha a Kamera automat. aktiválása
hátramenetben van kiválasztva, akkor a kamera
22 km/h (14 mph) sebességnél
60 másodpercen belül automatikusan újra
bekapcsol. Ha a sebesség meghaladja az
50 km/h (31 mph) értéket, akkor az első nézet
nem kapcsolható be újra.
Parkoló
Kapcsolódó információk
•
•
•
A parkolókamera* parkolósegéd-vonalai és
mezői (350. oldal)
A parkolókamera korlátai* (353. oldal)
Gyújtáshelyzetek (370. oldal)
MEGJEGYZÉS
Az autó hátuljára szerelt kerékpártartók vagy
egyéb tartozékok eltakarhatják a kamera látótengelyét.
Holtterek
Fordítson figyelmet arra, hogy még ha a kép látszólag kis része is van letakarva, a képből
viszonylag nagy rész maradhat rejtve. Ezért nem
észlelt akadályok maradhatnak, amíg az autó túl
közel nem kerül azokhoz.
Az egyéb kamera nézetek 15 km/h (9 mph)
sebességnél kapcsolnak ki.
Válassza ki az alap kamera nézetet a
hátramenethez
A Kamera automat. aktiválása
hátramenetben funkció kiválasztott állapotában
a járművezető azt is kiválaszthatja, hogy melyik
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 353
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
MEGJEGYZÉS
Az optimális működés érdekében, tartsa
szennyeződésektől, hótól és jégtől mentesen
a kamera lencséjét. Ez rossz fényviszonyok
mellett különösen fontos.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A kameralátóterek között "vak" szektorok vannak.
A 360°-os nézetben az akadályok/objektumok
"elmosódhatnak" az egyes kamerák közötti hézagokban.
Az áthúzott kamera ikon azt jelzi, hogy a kamera
nem működik.
Fényviszonyok
A kamera képe automatikusan igazodik a környezeti fényviszonyokhoz. Ezért a kép fényereje és
minősége enyhén változó lehet. A gyenge megvilágítás csökkentheti a képminőséget.
Karbantartás
Tisztítsa meg rendszeresen a kameralencséket
kézmeleg vízzel és autósamponnal - ügyeljen
arra, hogy ne karcolja meg a lencséket.
354
Parkolókamera* (348. oldal)
A parkolókamera* elindítása (352. oldal)
A parkolókamera* parkolósegéd-vonalai és
mezői (350. oldal)
Parkolósegéd*
Az aktív parkolósegéd (Park Assist Pilot - PAP)
segíti a járművezetőt a parkolásban és a parkolóhely elhagyásában.
A PAP először ellenőrzi, hogy van-e elégségesen
nagy parkolóhely, majd segít a járművezetőnek a
kormánykerék forgatásában és az autó parkolóhelyre manőverezésében.
A központi kijelző szimbólumokkal, ábrákkal és
szöveggel jelzi a végrehajtandó műveleteket és,
hogy mikor kell azokat végrehajtani.
MEGJEGYZÉS
A PAP funkció felméri a helyet és forgatja a
kormánykereket - a járművezető feladata:
•
•
•
•
•
az autó környezetének figyelése
a központi kijelző utasításainak követése
fokozatváltás (hátramenet/előremenet)
biztonságos sebesség fenntartása
fékezés és megállás.
FIGYELEM
Az PAP nem minden helyzetben működik,
csak kiegészítő segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért és a környező terület valamint a közelítő vagy elhaladó
járművek figyeléséért a parkolás közben.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A parkolási helyzetek típusai
Merőleges parkolás
A PAP az alábbi különböző parkolási helyzetekben használható.
Párhuzamos parkolás
Kapcsolódó információk
•
•
•
Parkolás aktív parkolósegéddel* (356. oldal)
A parkolósegéd* korlátai (359. oldal)
A parkolósegéd* üzenetei (361. oldal)
A merőleges parkolás alapelve.
A PAP funkció az alábbi lépésekben parkolja le
az autót:
A párhuzamos parkolás alapelve.
1.
A PAP funkció az alábbi lépésekben parkolja le
az autót:
Azonosításra és bemérésre kerül egy parkolóhely.
2.
Az autó a tolatás során a parkolóhelyre kormányoz
3.
Az autó előre hátra haladva helyezkedik el a
parkolóhelyen.
1.
Azonosításra és bemérésre kerül egy parkolóhely.
2.
Az autó a tolatás során a parkolóhelyre kormányoz.
3.
Az autó előre hátra haladva helyezkedik el a
parkolóhelyen.
A Kiparkolás funkció használatával a párhuzamosan parkoló autót a PAP funkció is segítheti a
parkolóhely elhagyásában - lásd a "A parkolóhely
elhagyása" címszót a "Parkolás aktív parkolósegéddel" részben.
MEGJEGYZÉS
A merőlegesen parkoló autót nem tudja
segíteni a PAP Kiparkolás funkció a parkolóhely elhagyásában - a funkció csak párhuzamosan parkoló autó esetén használható.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 355
VEZETŐTÁMOGATÁS
Parkolás aktív parkolósegéddel*
Az aktív parkolósegéd (Park Assist Pilot - PAP)
három lépésben segít a járművezetőnek a parkolásban. A funkció a parkolóhely elhagyásában is
segíthet a járművezetőnek.
MEGJEGYZÉS
A PAP funkció felméri a helyet és forgatja a
kormánykereket - a járművezető feladata:
•
•
•
•
•
3.
Az autó elhelyezkedik a parkolóhelyen - a
rendszer ezután fokozatváltásra kérheti a járművezetőt.
Parkolóhelyek keresése és bemérése
A funkció aktiválható a központi
kijelző funkció nézetében.
A kamera nézetekből vagy a
felső nézet Beállítások részéből is elérhető.
az autó környezetének figyelése
a központi kijelző utasításainak követése
A merőleges parkolás alapelve.
fokozatváltás (hátramenet/előremenet)
biztonságos sebesség fenntartása
Haladjon kisebb mint 30 km/h (20 mph)
sebességgel párhuzamos vagy kisebb mint
20 km/h (12 mph) sebességgel merőleges
parkolás esetén.
2.
Érintse meg az Beparkolás gombot a funkció nézetben.
> A PAP parkolóhelyet keres és ellenőrzi,
hogy az elég nagy-e.
3.
Tartsa a szemét a központi kijelzőn - álljon
készen az autó megállítására, amikor az ábra
és az üzenet azt közli, hogy megtalálta az
alkalmas parkolóhelyet.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
4.
Válassza a Párhuzamos parkolás vagy
Merőleges parkolás lehetőséget, és kapcsoljon hátramenetbe.
fékezés és megállás.
A PAP az alábbi feltételek teljesülése esetén
kapcsolható be a motor beindítását követően:
•
•
1.
Nincs csatlakoztatva utánfutó az autóhoz.
A sebességnek 30 km/h (20 mph) alatt kell
lennie.
Parkolás
A párhuzamos parkolás alapelve.
A PAP funkció az alábbi lépésekben parkolja le
az autót:
356
1.
Azonosításra és bemérésre kerül egy parkolóhely.
2.
Az autó a tolatás során a parkolóhelyre kormányoz.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
A PAP megkeresi a parkolóhelyet, utasításokat jelenít meg és a parkolóhelyre irányítja az
autót az utas felőli oldalon. De ha szükséges,
akkor az autó az utca vezető felöli oldalán is
leparkolható.
•
Tartsa távol a kezét a kormánykeréktől,
amikor aktiválva van a PAP funkció.
•
Ügyeljen arra, hogy semmi nem akadályozza a kormánykerék mozgását és az
szabadon foroghasson.
•
•
Az optimális eredmény eléréséhez - várjon, amíg a kormánykerék teljesen elfordul, mielőtt előre/hátra indulna.
Kapcsolja be a vezető oldali irányjelzőt ekkor a rendszer ehelyett azon az oldalon
keres parkolóhelyet.
Betolatás a parkolóhelyre
Merőleges.
1.
Ellenőrizze, hogy nincs-e valami a jármű
mögött.
2.
Tolasson lassan és óvatosan, anélkül, hogy a
kormánykerékhez érne - és 7 km/h (4 mph)
sebességnél ne gyorsabban.
> A PAP ezután bekormányozza az autót a
parkolóhelyre.
3.
Tartsa szemét a központi kijelzőn és készüljön fel az autó megállítására, amikor az ábra
és az üzenet erre utasítja.
Párhuzamos.
}}
357
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Az autó elhelyezése a parkolóhelyen
Párhuzamos.
2.
Tartsa szemét a központi kijelzőn és készüljön fel az autó megállítására, amikor az ábra
és az üzenet erre utasítja.
3.
Válassza ki a hátrameneti sebességfokozatot,
és haladjon lassan hátra.
4.
Tartsa szemét a központi kijelzőn és készüljön fel az autó megállítására, amikor az ábra
és az üzenet erre utasítja.
A funkció automatikusan kikapcsol, és az ábra
valamint az üzenet mutatja, hogy a parkolás befejeződött. Szükség lehet arra, hogy a járművezető
javítson az elhelyezkedésen. Csak a járművezető
döntheti el, hogy az autó megfelelően parkol-e.
FONTOS
A figyelmeztetési távolság rövidebb, amikor az
érzékelőket a PAP használja, minta amikor a
parkolósegéd használja azokat.
A parkolóhely elhagyása
MEGJEGYZÉS
Merőleges.
1.
358
Mozdítsa D állásba a fokozatválasztót, várjon
amíg a kormánykerék elfordul, és haladjon
lassan előre.
A Kiparkolás funkció aktiválása a központi kijelző funkció
nézetében történik.
Amikor elhagyja a parkolóhelyet, akkor a
Kiparkolás funkció csak párhuzamosan parkoló autó esetében használható - merőlegesen parkló autó esetén nem működik.
1.
Érintse meg az Kiparkolás gombot a funkció nézetben.
> A PAP meghatározza a parkolóhely elhagyásának legjobb módját.
2.
Tartsa a szemét a központi kijelzőn. Kövesse
az utasításokat ugyanolyan módon, mint parkoláskor.
Ne feledje, hogy a kormánykerék "visszarugózhat", amikor a funkció befejeződik - lehetséges,
hogy a járművezetőnek vissza kell kormányoznia a
maximális kormányzási szögbe, hogy elhagyja a
parkolóhelyet.
Ha a PAP úgy ítéli meg, hogy a járművezető
további manőverezés nélkül el tudja hagyni a parkolóhelyet, akkor a funkció leáll, akkor is, ha a járművezető úgy gondolja, hogy az autó még mindig
a parkolóhelyen van.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Parkolósegéd* (354. oldal)
A parkolósegéd* korlátai (359. oldal)
A parkolósegéd* üzenetei (361. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A parkolósegéd* korlátai
FONTOS
Az aktív parkolósegéd (Park Assist Pilot – PAP)
funkció bizonyos helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
Bizonyos körülmények között a PAP nem
képes parkolóhelyet találni - ennek egyk oka
az lehet, hogy olyan külső hangforrások zavarják az érzékelőket, amelyek a rendszer által
használthoz hasonló frekvenciát használnak.
A parkolás megszakad
A parkolási folyamat megszakad:
•
•
ha a járművezető a kormánykerékhez ér
•
ha a járművezető megnyomja a Mégse lehetőséget a központi kijelzőn
•
amikor a blokkolásgátló fékek vagy az elektronikus menetstabilizáló működésbe lép például amikor egy kerék elveszíti a tapadást
egy csúszós útfelületen.
Ilyenek lehetnek például többek között a kürtök, nedves gumiabroncsok az aszfalton, légfékek vagy motorkerékpárok kipufogóhangja
stb.
ha az autót túl gyorsan vezeti - 7 km/h
(4 mph) felett
Ahol alkalmazható, egy üzenet jelenik meg a központi kijelzőn a parkolási műveletsor megszakadásának okával.
MEGJEGYZÉS
Szűk utcákban nem mindig lehetséges parkolóhelyet találni, mert nincs elég hely a
manőverezéshez. Az ilyen helyzetekben segít
a rendszernek, ha a lehető legközelebb közel
halad az útnak ahhoz a széléhez, amelyre
parkolni szeretne.
•
Ne feledje, hogy az autó eleje parkolás közben a forgalom felé mozdulhat.
•
Az érzékelők észlelési területénél magasabban elhelyezkedő akadályokat a rendszer
nem veszi figyelembe a parkolási manőver
kiszámításakor. Ez azt okozhatja, hogy a PAP
túl korán fordul be a parkolóhelyre - ezért az
ilyen parkolóhelyeket kerülni kell.
•
A járművezető a felelős annak eldöntéséért,
hogy a PAP által kiválasztott hely alkalmas-e
a parkolásra.
•
Használjon helyes gumiabroncsnyomású
jóváhagyott gumiabroncsokat10 - ez befolyásolja a PAP képességét az autó leparkolására.
•
Zuhogó esőben vagy hóesésben a rendszer
helytelenül mérheti fel a parkolóhelyet.
•
Ne használja a PAP funkciót, ha hóláncok
vagy pótkerék van felszerelve.
•
Ne használja a PAP funkciót, ha a csomagtérbe helyezett rakomány kilóg az autóból.
•
Merőleges parkolóhelyek maradhatnak ki
vagy kerülhetnek szükségtelenül felkínálásra,
A járművezető felelőssége
A járművezetőnek észben kell tartania, hogy a
PAP egy segítség – nem tévedhetetlen, teljesen
automatikus funkció. A járművezetőnek ezért
készen kell állnia a parkolási eljárás megszakítására.
Vannak más részletek is, amelyekre a vezetőnek
gondolnia kell a parkoláskor, például:
•
A szennyeződésekkel, jéggel és hóval fedett
érzékelők csökkentik a működést és megakadályozhatják a mérést.
•
10
•
A PAP a parkoló járművek pillanatnyi helyzetéből indul ki - ha ezek nem megfelelően
parkolnak, akkor az autó gumiabroncsai és
keréktárcsái a szegélynek ütközhetnek és
károsodhatnak.
A PAP egyenes utcákon, és nem éles kanyarokban történő parkoláshoz van kialakítva.
Ezért ügyeljen arra, hogy az autó párhuzamosan álljon a parkolóhellyel, amikor a PAP felméri a helyet.
A "jóváhagyott gumiabroncsok" az autóra gyárilag felszerelttel megegyező típusú és gyártmányú gumiabroncsokat jelent.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 359
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
ha egy parkoló autó jobban kinyúlik a többi
parkoló autónál.
FONTOS
Kapcsolódó információk
•
•
Parkolósegéd* (354. oldal)
Parkolás aktív parkolósegéddel* (356. oldal)
A PAP rendszer paraméterei frissítésre szorulhatnak, amikor a gumiabroncs kerületét
megváltoztató más méretű keréktárcsát szerel
fel. Forduljon szervizhez - lehetőleg hivatalos
Volvo műhelyhez.
Karbantartás
A PAP érzékelők elhelyezkedése.
A PAP funkció megfelelő működéséhez az érzékelőit és a felületeket rendszeresen meg kell tisztítani vízzel és autósamponnal - ezek ugyanazok
az érzékelők a lökhárítókon, amelyeket a parkolósegéd rendszer használ.
360
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A parkolósegéd* üzenetei
A Park Assist Pilot – PAP funkcióra vonatkozóan
számos üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn.
Az alábbi táblázat néhány példát mutat.
Üzenet
Leírás
Parkolássegítő rendsz.
Egy vagy több rendszer érzékelői gátolva vannak - ellenőrizze és javítsa ki, amint lehetséges.
Érzékelők blokkolva, tisztítás szükséges
Parkolássegítő rendsz.
Nem áll rendelkezésre, szerviz szükséges
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos Volvo márkaszerviz
igénybe vételét javasoljuk.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Parkolósegéd* (354. oldal)
Parkolás aktív parkolósegéddel* (356. oldal)
A parkolósegéd* korlátai (359. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 361
VEZETŐTÁMOGATÁS
Blind Spot Information*
jelzőt, akkor a visszajelző lámpa folyamatos fényről villogó és erősebb fényre vált.
A Blind Spot Information (BLIS) funkció úgy van
kialakítva, hogy figyelmeztesse a járművezetőt
átlósan a jármű mögött vagy mellett haladó járművekre, hogy támogassa a vezetőt a sok sávval
rendelkező, nagy forgalmú utakon.
MEGJEGYZÉS
A lámpa az autó azon oldalán világít, ahol a
rendszer észlelte a járművet. Ha az autót
mindkét oldalról előzik, akkor mindkét lámpa
egyszerre világít.
A BLIS egy járművezetői segédfunkció, amely az
alábbiakra figyelmeztet:
•
•
járművek az autó holtterében
gyorsan közeledő járművek az autóhoz legközelebbi bal és jobb oldali sávokban.
FIGYELEM
A Blind Spot Information éles kanyarokban
nem működik.
A Blind Spot Information alapelve
Zóna a holttérben
A Blind Spot Information nem működik, amikor az autó tolat.
Gyorsan közeledő jármű zónája.
A BLIS funkció 10 km/h (6 mph) feletti sebességeken aktív.
A rendszer úgy van kialakítva, hogy akkor reagáljon, amikor:
A BLIS lámpa elhelyezkedése.
Visszajelző lámpa
BLIS szimbólum
362
•
a járművezető járművét más járművek megelőzik
•
a járművezető járművét gyorsan megközelíti
egy másik jármű.
FIGYELEM
A Blind Spot Information kiegészítő segédrendszer és nem minden helyzetben működik.
A Blind Spot Information nem helyettesíti a
biztonságos vezetési stílust és a belső valamint külső visszapillantó tükrök használatát.
Amikor a BLIS járművet észlel az 1. zónában vagy
gyorsan közeledő járművet a 2. zónában, akkor a
külső tükrön elhelyezett BLIS lámpa bekapcsol,
és folyamatosan világít. Ha a járművezető a figyelmeztetéssel megegyező oldalon aktiválja az irány-
A Blind Spot Information soha nem helyettesítik a járművezető felelősségét és figyelmét.
Mindig a járművezető felelőssége a biztonságos sávváltás.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
A rendszer a biztonságos vezetési stílus és a
visszapillantó tükrök használatának kiegészítője és nem pótolja azokat. Soha nem helyettesítheti a járművezető figyelmét és felelősségét. A sávváltás biztonságos végrehajtása
mindig a járművezető felelőssége.
A Blind Spot Information*
bekapcsolása/kikapcsolása
A Blind Spot Information (BLIS) funkció aktiválható/inaktiválható.
Ha a BLIS a motor leállításakor ki volt kapcsolva,
akkor a motor újbóli beindításakor továbbra is
inaktív marad, és nem világítanak a visszajelző
lámpák.
FIGYELEM
A Blind Spot Information kiegészítő segédrendszer és nem minden helyzetben működik.
Kapcsolódó információk
•
A Blind Spot Information* bekapcsolása/
kikapcsolása (363. oldal)
•
A Blind Spot Information* korlátai
(364. oldal)
•
A Blind Spot Information* és Cross Traffic
Alert* funkcióval kapcsolatos üzenetek
(368. oldal)
•
Cross Traffic Alert* (364. oldal)
A Blind Spot Information nem helyettesíti a
biztonságos vezetési stílust és a belső valamint külső visszapillantó tükrök használatát.
A Blind Spot Information soha nem helyettesítik a járművezető felelősségét és figyelmét.
Mindig a járművezető felelőssége a biztonságos sávváltás.
A Blind Spot Information lámpa elhelyezkedése.
Visszajelző lámpa
–
A központi kijelző funkció nézetének BLIS
gombja szolgál a funkció aktiválására/inaktiválására.
Érintse meg az BLIS gombot a funkció
nézetben.
> A BLIS aktív/inaktív, egy zöld/szürke viszszajelző látható a gombon.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Blind Spot Information* (362. oldal)
A Blind Spot Information* korlátai
(364. oldal)
A Blind Spot Information* és Cross Traffic
Alert* funkcióval kapcsolatos üzenetek
(368. oldal)
Ha a BLIS a motor beindításakor aktív, akkor ezt
a külső tükörbe épített visszajelző lámpák egyszeri felvillanása erősíti meg.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 363
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Blind Spot Information* korlátai
A Blind Spot Information (BLIS) funkció bizonyos helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
Példák a korlátokra:
•
A szennyeződések, jég és hó borította érzékelők csökkenthetik a funkciókat és inaktiválhatják a riasztásokat.
•
A BLIS kikapcsol, amikor utánfutót csatlakoztatnak az autó elektromos rendszeréhez.
Cross Traffic Alert*
Ne rögzítsen semmilyen tárgyat, szalagot vagy
címkéket az érzékelők területén.
Bizonyos esetekben a rendszer azt észleli, hogy
az érzékelők az egyik vagy mindkét oldalon
gátolva vannak, majd a Holttérérzékelő Hátsó
érzékelő blokkolt Tisztítás szükséges üzenetet jeleníti meg a járművezetői kijelzőn - ellenőrizze és javítsa ki, amint lehetséges.
A Cross Traffic Alert (CTA) egy olyan vezetősegítő rendszer, amely tolatáskor figyelmeztet a
keresztirányú forgalomra. A CTA a Blind Spot
Information (BLIS) kiegészítője.
FONTOS
A BLIS és CTA funkciók komponenseinek
javítását vagy a lökhárítók újrafényezését csak
szervizben szabad végezni - hivatalos Volvo
műhely igénybe vételét javasoljuk.
Érzékelők
A BLIS funkció érzékelői a hátsó sárvédő/lökhárító sarkain helyezkednek el. Az érzékelőket a
Cross Traffic Alert (CTA) funkció is használja.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Tartsa tisztán ezt a felületet - mindkét oldalon.
Az optimális működés biztosításához az érzékelők
előtti területeket tisztán kell tartani.
364
Blind Spot Information* (362. oldal)
A Blind Spot Information* bekapcsolása/
kikapcsolása (363. oldal)
A Blind Spot Information* és Cross Traffic
Alert* funkcióval kapcsolatos üzenetek
(368. oldal)
A Cross Traffic Alert korlátai (366. oldal)
A CTA alapelve.
A CTA a BLIS funkció kiegészítője azzal, hogy
tolatás közben, például parkolóból történő kitolatáskor észlelni képes a keresztirányú forgalmat.
A CTA elsődlegesen járművek észlelésére szolgál. Kedvező körülmények között kisebb objektumok, például kerékpárosok és gyalogosok észlelésére is képes.
A CTA csak akkor aktív, ha az autó hátrafelé gurul
vagy ki van választva a hátrameneti sebességfokozat.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Ha a CTA azt észlelte, hogy valami oldalról közelít,
akkor ezt az alábbiak is jelzik:
A Cross Traffic Alert*
bekapcsolása/kikapcsolása
•
A Cross Traffic Alert (CTA) funkció aktiválható/
inaktiválható.
hangjelzés - a hang a bal oldali vagy a jobb
oldali hangszóróból hallható az iránynak
megfelelően, amelyből az objektum közelít.
•
világító ikon a PAS ábrában a kijelző képernyőn.
•
ikon a parkolókamera felső nézetében.
A funkció aktiválása/inaktiválása a központi kijelző funkció
nézetében lehetséges.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Cross Traffic Alert* (364. oldal)
A Cross Traffic Alert korlátai (366. oldal)
A Blind Spot Information* és Cross Traffic
Alert* funkcióval kapcsolatos üzenetek
(368. oldal)
FIGYELEM
A CTA kiegészítő segédrendszer és nem minden helyzetben működik.
A CTA nem helyettesíti a biztonságos vezetési
stílust és a belső valamint külső visszapillantó
tükrök használatát.
A CTA soha nem helyettesítik a járművezető
felelősségét és figyelmét - mindig a járművezető felelőssége a biztonságos tolatás.
Kapcsolódó információk
–
Érintse meg az Cross Traffic Alert gombot
a funkció nézetben.
> • ZÖLD gombvisszajelzés - a CTA aktív.
•
SZÜRKE gombvisszajelzés - a CTA
inaktív.
A motor beindítását követően a CTA mindig aktív
üzemmódban van.
FIGYELEM
•
A Cross Traffic Alert* bekapcsolása/kikapcsolása (365. oldal)
•
A CTA kiegészítő segédrendszer és nem minden helyzetben működik.
A Blind Spot Information* és Cross Traffic
Alert* funkcióval kapcsolatos üzenetek
(368. oldal)
A CTA nem helyettesíti a biztonságos vezetési
stílust és a belső valamint külső visszapillantó
tükrök használatát.
•
•
A Cross Traffic Alert korlátai (366. oldal)
A CTA soha nem helyettesítik a járművezető
felelősségét és figyelmét - mindig a járművezető felelőssége a biztonságos tolatás.
Blind Spot Information* (362. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 365
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Cross Traffic Alert korlátai
Blind Spot Information (BLIS) funkció is használja.
A Cross Traffic Alert (CTA) funkció bizonyos
helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
A CTA nem minden helyzetben működik optimálisan, hanem bizonyos korlátokkal rendelkezik. Például a CTA érzékelők nem "látnak" át a többi parkoló járművön vagy akadályokon.
Az alábbiakban néhány példát láthat az olyan
helyzetekre, amikor a CTA "látómezője" korlátozott és ezért a közeledő járművek nem észlelhetők, amíg nagyon közel nem érnek:
Ferde parkolóhelyen a CTA az egyik oldalon teljesen
"vak".
Vak CTA szektor.
Tartsa tisztán ezt a felületet - a bal oldalon is.
Az a szektor, ahol a CTA észlelni/"látni"
képes.
Azonban, amikor a járművezető lassan tolatni
kezd az autóval, akkor a takaró járműhöz/objektumhoz viszonyított szög megváltozik, és a holttér
gyorsan csökkenni kezd.
Az optimális működés biztosításához az érzékelők
előtti területeket tisztán kell tartani.
Ne rögzítsen semmilyen tárgyat, szalagot, címkéket vagy ehhez hasonlót az érzékelők területén.
FONTOS
Példák a további korlátokra:
Az autó mélyen helyezkedik el egy parkolóhelyen.
•
A szennyeződések, jég és hó borította érzékelők csökkenthetik a funkciókat és inaktiválhatják a riasztásokat.
•
A CTA kikapcsol, amikor utánfutót csatlakoztatnak az autó elektromos rendszeréhez.
Érzékelők
A CTA funkció érzékelői a hátsó sárvédő/lökhárító sarkain helyezkednek el. Az érzékelőket a
366
A BLIS és CTA funkciók komponenseinek
javítását vagy a lökhárítók újrafényezését csak
szervizben szabad végezni - hivatalos Volvo
műhely igénybe vételét javasoljuk.
Kapcsolódó információk
•
•
Cross Traffic Alert* (364. oldal)
A Cross Traffic Alert* bekapcsolása/kikapcsolása (365. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
A Blind Spot Information* és Cross Traffic
Alert* funkcióval kapcsolatos üzenetek
(368. oldal)
•
A Blind Spot Information* korlátai
(364. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 367
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Blind Spot Information* és Cross
Traffic Alert* funkcióval kapcsolatos
üzenetek
Az alábbi táblázat néhány példát mutat.
A Blind Spot Information (BLIS) és Cross Traffic
Alert (CTA) funkcióra vonatkozóan számos üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn.
Üzenet
Leírás
Holttérérzékelő
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos Volvo márkaszerviz igénybe vételét javasoljuk.
Szerviz szükséges
Holttér-info rendsz. ki
A BLIS és a CTA kikapcsolt, mert utánfutót csatlakoztattak az autó elektromos rendszeréhez.
Utánfutó csatlakoztatva
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
368
Blind Spot Information* (362. oldal)
A Blind Spot Information* bekapcsolása/
kikapcsolása (363. oldal)
A Blind Spot Information* korlátai
(364. oldal)
Cross Traffic Alert* (364. oldal)
A Cross Traffic Alert* bekapcsolása/kikapcsolása (365. oldal)
Üzenetek kezelése a járművezetői kijelzőn és
a központi kijelzőn. (111. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Gyújtáshelyzetek
Az autó elektromos rendszere különböző szintekbe/helyzetekbe állítható és így különböző
funkciók érhetők el.
Szint
0
Funkciók
•
•
•
Egy korlátozott számú funkció használatának
megkönnyítése érdekében az autó elektromos
rendszere 3 különböző szintre állítható - 0, I és II.
Ezek a szintek "gyújtáshelyzet" néven szerepelnek a kezelési útmutatóban.
Az alábbi táblázat mutatja az egyes gyújtáshelyzetekben/szinteken elérhető funkciókat:
A kilométer-számláló, az óra és a
hőmérsékletmérő megvilágítása.
Az elektromos ülések állíthatók.
•
A központi kijelző bekapcsol és
használható.
•
Bekapcsolható az audio.
•
Használható a panorámatető, a 12
voltos aljzat az utastérben, a navigáció, a telefon, a szellőztető ventilátor és az ablaktörlők.
•
•
Az elektromos ülések állíthatók.
•
Az audio automatikusan bekapcsol,
ha be volt kapcsolva az autó elhagyásakor.
Funkciók
•
•
•
Bekapcsolnak a fényszórók.
5 másodpercre bekapcsolnak a
figyelmeztető/visszajelző lámpák.
Számos egyéb rendszer bekapcsol.
Azonban az ülésfűtés és a hátsó
ablakfűtés csak akkor kapcsolható
be, ha jár a motor.
Ez a gyújtáshelyzet sok áramot
vesz fel az akkumulátorból és ezért
kerülendő!
Gyújtáshelyzet kiválasztása
Használhatók a 12 voltos aljzatok
a csomagtérben.
Ebben a gyújtáshelyzetben az
áramfogyasztás az indítóakkumulátort terheli.
370
II
Az elektromos ablakok használhatók.
A funkciók ebben a gyújtáshelyzetben
idővezéreltek és egy idő elteltével
automatikusan kikapcsolnak.
I
Szint
Indító gomb az alagútkonzolon.
•
0 gyújtáshelyzet - Nyissa ki az autót, és
tartsa a távvezérlős kulcsot az autó belsejében.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
MEGJEGYZÉS
Az I vagy II szint eléréséhez a motor beindítása nélkül - ne nyomja be a fékpedált, amikor ezeket a gyújtáshelyzeteket szeretné kiválasztani.
•
II gyújtáshelyzet - Fordítsa START állásba
az indító gombot, és tartsa START állásban
körülbelül 4 másodpercig. Ezután engedje el
a gombot, ami automatikusan visszatér a
kezdő helyzetébe.
•
Vissza 0 gyújtáshelyzetbe - A visszatéréshez a 0 gyújtáshelyzetbe az I és II gyújtáshelyzetből - Fordítsa az indító gombot STOP
állásba, és engedje el a gombot. A kezelőszerv automatikusan visszatér a kezdő állásába.
Kapcsolódó információk
1
3.
Nyomja le teljesen a fékpedált1.
4.
Fordítsa START állásba az indító gombot,
majd engedje el a gombot. A kezelőszerv
automatikusan visszatér a kezdő állásába.
A motor indításakor addig működik az indítómotor, amíg a motor be nem indul vagy be nem kapcsol a túlmelegedés-védelem.
I gyújtáshelyzet - Fordítsa START állásba
az indító gombot, majd engedje el a gombot.
A kezelőszerv automatikusan visszatér a
kezdő állásába.
•
•
•
•
A motor beindítása
A motort a távvezérlős kulccsal és az alagútkonzolon található indító gombbal lehet beindítani.
Amikor normál körülmények között indítja be a
motort, akkor az autó elektromos hajtómotorja
rendelkezik elsőbbséggel - a benzinmotor leállítva
marad. Ez azt jelenti, hogy az indító gomb START
állásba fordítását követően az elektromos motor
"beindul" és az autó vezethető. A beindított
motort a járművezetői kijelző lámpáinak kikapcsolása és a beállított téma világítása jelzi.
Indító gomb az alagútkonzolon.
Azonban, bizonyos esetekben ehelyett a benzinmotor indul be, például amikor a hőmérséklet túl
alacsony vagy a hibrid akkumulátor töltésre szorul.
A távvezérlős kulcs fizikailag nem szükséges a
motor beindításához, mert az autó támogatja a
kulcs nélküli indítást (Passive Start).
A motor beindításához:
1.
A távvezérlős kulcsnak az autóban kell lennie.
A Passive Start funkcióval rendelkező autók
esetében a kulcsnak az utastér első részében kell lennie. A kulcs nélküli zárás/nyitás
opció (Passive Entry*) esetében a kulcs bárhol lehet az autóban.
2.
Ügyeljen arra, hogy a P vagy N állás legyen
kiválasztva.
A motor beindítása (371. oldal)
A motor leállítása (373. oldal)
Járművezetői kijelző (93. oldal)
Ha az autó mozog, akkor elég START állásba fordítani az indító gombot a motor beindításához.
A tartalék olvasó helye az alagútkonzolon.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 371
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
||
Ha indításkor a Autókulcs nem találh. üzenet
jelenik meg a járművezetői kijelzőn, akkor
helyezze a távvezérlős kulcsot a tartalék olvasóba
a pohártartóban. Ezután próbálja meg újra az indítást.
MEGJEGYZÉS
Az autó nem indítható be, ha a hibrid akkumulátor le van merülve.
FIGYELEM
MEGJEGYZÉS
Soha ne távolítsa el a távvezérlős kulcsot az
autóból vezetés közben.
Amikor a távvezérlős kulcs a pohártartóba van
helyezve, akkor ügyeljen arra, hogy ne legyenek más autókulcsok, fém tárgyak vagy elektronikus készülékek (például mobiltelefonok,
táblagépek, laptopok vagy töltők) a pohártartóban. Ha több kulcs van egymás közelében a
pohártartóban, akkor azok zavarhatják egymást.
FIGYELEM
Mindig vegye ki az autóból a távvezérlős kulcsot, amikor elhagyja az autót, és ügyeljen
arra, hogy az autó elektromos rendszere a 0
gyújtáshelyzetben legyen - különösen, ha
gyermekek vannak az autóban.
Ha indításkor a Jármű indítása
Rendszerellenőrzés, várjon üzenet jelenik meg
a járművezetői kijelzőn, akkor várjon, amíg az üzenet eltűnik, majd próbálja meg újra beindítani az
autót.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos motortípusok esetén hidegindításkor
az alapjárati fordulatszám észrevehetően
magasabb lehet a normálisnál. Ez arra szolgál,
hogy a kibocsátás-szabályozó rendszer a
lehető leggyorsabban elérhesse a normál
üzemi hőmérsékletet, ami minimálisra csökkenti a károsanyag-kibocsátást és védi a környezetet.
FONTOS
Ha a motor 3 próbálkozást követően sem
indul be - akkor várjon 3 percet, mielőtt újra
próbálkozna. Az indítóképesség növekszik, ha
állni hagyja az akkumulátort.
Kapcsolódó információk
•
•
•
372
Gyújtáshelyzetek (370. oldal)
A motor leállítása (373. oldal)
Távvezérlős kulcs (236. oldal)
•
Az elem cseréje a távvezérlős kulcsban
(255. oldal)
•
Hibrid hajtással kapcsolatos információk a
járművezetői kijelzőn (95. oldal)
•
A hibrid akkumulátor töltése (414. oldal)
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
A motor leállítása
Kormányzár
Segédindítás másik akkumulátorral
A motort az alagútkonzol indító gombjával lehet
leállítani.
A kormányzár megnehezíti az autó kormányzását,
például illetéktelen használatkor. A kormányzás
zárásakor és kioldásakor mechanikus hang észlelhető.
Ha az akkumulátor lemerül, akkor az autó beindítható egy másik akkumulátorból származó árammal.
A kormányzár aktiválása
A kormányzár akkor aktiválódik, amikor az autót
kívülről bezárja és a motor le van állítva. Ha az
autót nyitva hagyja, akkor a kormányzár egy idő
elteltével automatikusan zár.
A kormányzár kioldása
Indító gomb az alagútkonzolon.
A motor leállításához:
–
Fordítsa STOP állásba az indító gombot, és
engedje el a gombot - a motor leáll. A kezelőszerv automatikusan visszatér a kezdő állásába.
Ha a fokozatválasztó nem P helyzetben van vagy
az autó mozog:
–
Tartsa a gombot a STOP állásban, amíg le
nem áll a motor.
Kapcsolódó információk
•
A motor beindítása (371. oldal)
A kormányzár akkor old ki, ha az autót kívülről
kinyitja. Ha az autó nincs bezárva, akkor a kormányzár kioldásához elég, ha a távvezérlős kulcs
az utastérben van, és beindítja a motort az indító
gomb START állásba fordításával.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A motor beindítása (371. oldal)
A motor leállítása (373. oldal)
Kormánykerék (136. oldal)
Töltési pont a saját autó segédindításához.
FONTOS
Az autó töltőpontja csak az autó segédindítására használható. A töltőpont nem más autók
segédindítására szolgál. Ha másik autó
segédindítására használja a töltőpontot, azzal
egy biztosíték kiolvadását okozza, ami megszünteti a töltőpont működését.
Amikor egy biztosíték megszakad, akkor a
Akkumulátor hiba Akkumulátor biztosíték
Szerviz szükséges üzenet látható a járművezetői kijelzőn. A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel.
}}
373
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
||
Az autó segédakkumulátorról történő indításakor
az alábbi lépéseket kell megtenni a rövidzárlatok
vagy egyéb károsodások elkerüléséhez:
8.
Csatlakoztassa a fekete indítókábel másik
kapcsát az autó negatív segédindító pontjához (4).
1.
Állítsa az autó elektromos rendszerét 0 gyújtáshelyzetbe.
9.
2.
Ellenőrizze, hogy a segédakkumulátor 12 V
feszültségű-e.
Ellenőrizze, hogy az indítókábel kapcsai biztosan rögzítve vannak-e, hogy ne lépjen fel
szikrázás az ind&i