Volvo XC90 Twin Engine 2016 Quick Guide

Volvo XC90 Twin Engine 2016 Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
VÄLKOMMEN!
Ez a Quick Guide a Volvo bizonyos funkcióit írja le. Részletesebb kezelési információk az autóban, az alkalmazásban és az interneten állnak rendelkezésre.
Az autó központi
kijelzője
A kezelési útmutató az autó központi kijelzőjén érhető el,
ahol a felső nézeten keresztül nyitható meg.
Mobilalkalmazás
A kezelési útmutató okostelefonokhoz és táblagépekhez
elérhető alkalmazás (Volvo Manual) formájában.
Az alkalmazás egyes funkciókhoz oktatófilmeket is
tartalmaz.
A Volvo
támogató
weboldala
A Volvo támogató weboldala (support.volvocars.com)
útmutatókat és oktatófilmeket tartalmaz, de további
információk és segítség is található a Volvóval és az autó
tulajdonlásával kapcsolatban.
A Quick Guide csillaggal (*) jelölve tartalmazza az opciókat.
Nyomtatott
információk
A kesztyűtartóban található egy melléklet a kezelési
útmutatóhoz, amely a biztosítékok információit és
műszaki adatokat valamint fontos és gyakorlati
információkat tartalmaz. A nyomtatott kezelési útmutató
és a hozzá tartozó melléklet megrendelhető.
01. ELSŐ LÉPÉSEK
Itt olyan információkat találhat, amelyek segítenek Volvója bizonyos alapvető funkcióinak megismerésében. Többek között
olvashat a távvezérlős kulcsról, az autó három kijelzőjéről valamint a motor beindításának és leállításának módjáról.
Megtalálhatja az ülések és a klíma beállítására vonatkozó információkat is.
02. A HIBRID HAJTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Információkat találhat többek között a hibrid akkumulátor töltésének elindításával és befejezésével kapcsolatban.
03. VEZETÉS ÉS VEZETÉSTÁMOGATÁS
Itt információkat találhat a vezetési módokról és az autó különböző vezetőtámogató funkcióiról, mint a tempomat, a Park
Assist Pilot (PAP), a Blind Spot Information (BLIS)* és a City Safety.
04. MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Itt talál tájékoztatást a lámpák és az ablaktörlők kezelésével valamint a fedélzeti számítógép és a hangvezérlés használatával kapcsolatban.
05. KAPCSOLAT, SZÓRAKOZTATÁS ÉS TÁMOGATÁS
Volvójából csatlakozhat a külvilághoz, és információkhoz, szórakoztatáshoz és támogatáshoz férhet hozzá. Ez a rész
arról tartalmaz információkat, hogyan csatlakoztathatja a telefonját a Volvójához, csatlakozhat az internethez és használhatja az alkalmazásokat.
06. SPECIÁLIS SZÖVEGEK
Itt találhatók a figyelmeztetés, fontos és megjegyzés szövegek, amelyeket el kell olvasni.
01
A TÁVVEZÉRLŐS KULCS GOMBJAI
Egyszeri megnyomása zárja az ajtókat és a
csomagtérajtót valamint élesíti a riasztót1. Egy hosszú
megnyomás egyszerre zárja panorámatetőt* és az összes
oldalablakot.
Egyszeri megnyomása nyitja az ajtókat és a
csomagtérajtót valamint kikapcsolja a riasztót. Egy
hosszú megnyomása egyszerre nyitja az összes
oldalablakot.
Egyszeri megnyomása csak a csomagtérajtót nyitja és
annak riasztóját hatástalanítja. Egy hosszú megnyomás
nyitja vagy zárja az elektromosan működtetett*
csomagtérajtót.
1
Opció bizonyos piacokon.
A pánik funkció vészhelyzetben szolgál a figyelem
felkeltésére. A legalább 3 másodperces hosszú
megnyomás vagy 3 másodpercen belül történő kétszeri
megnyomás bekapcsolja az irányjelzőket és a kürtöt. A
funkció körülbelül 3 perc elteltével automatikusan vagy
ugyanannak a gombnak a megnyomására kikapcsol,
miután a funkció legalább 5 másodpercig aktív volt.
A KULCS NÉLKÜLI ZÁRÁS/NYITÁS*
HASZNÁLATA
Egyszerűen például a zsebében kell tartania a távvezérlős kulcsot
az autó nyitásához vagy zárásához. A távvezérlős kulcsnak az
autó két hosszú oldalától számított 1,5 méteres sugarú félkör
alakú területen vagy a csomagtérajtó körülbelül 1 méteres közelségében kell lennie (lásd az ábrát).
Nyitás és a riasztó hatástalanítása
1. Fogja meg az ajtókilincset vagy nyomja meg a csomagtérajtó
kilincse alatt található gumírozott nyomólapot az autó kinyitásához. A nyitás akkor fejeződik be, amikor az autó vészvillogói
kétszer felvillannak, és kialszik a szélvédőben található
zárvisszajelző.
2. Nyisson ki egy ajtót vagy a csomagtérajtót.
Zárás és a riasztó élesítése
1. Csukja be az összes ajtót. A csomagtérajtó nyitva lehet az
oldalajtókilincsekkel történő zárás közben.
2. Érintse meg a jelölt területet a külső ajtókilincs külső oldalának
hátulja felé vagy nyomja meg a záró gombot a csomagtérajtó
alsó szélén, mielőtt becsukná azt. A zárás akkor fejeződik be,
amikor az autó vészvillogói egyszer felvillannak, és villogni kezd
a szélvédőben található zárvisszajelző.
01
01
AZ ELEKTROMOS* ELSŐ ÜLÉS BEÁLLÍTÁSA
Állítsa be a háttámla dőlését a kezelőszerv előre/hátra
nyomásával.
Az ülés emelése/süllyesztése a kezelőszerv hátsó részének fel/le
nyomásával történik. Mozgassa előre/hátra az ülést a kezelőszerv
előre/hátra nyomásával.
Az üléspárna első szélének emelése/süllyesztése a kezelőszerv
első részének fel/le nyomásával történik.
Módosítsa a deréktámaszt a gomb fel/le/előre/hátra nyomásával.
A masszázs*, az oldaltámasz*, a deréktámasz* és az üléspárnanyúlvány beállítása a többfunkciós kezelőszervvel* történik.
1. Aktiválja az ülésbeállításokat a kezelőszerv fel/le forgatásával.
Az ülésbeállítások nézet nyílik meg a központi kijelzőn.
2. Válassza ki a kívánt funkciót a központi kijelzőn a többfunkciós
kezelőszerv fel/le fordításával.
3. Módosítsa a beállítást a többfunkciós gomb fel/le/előre/hátra
nyomásával.
Egyes beállítások a központi kijelző közvetlen megérintésével is
kiválaszthatók.
AZ ELSŐ ÜLÉS MEMÓRIA FUNKCIÓJÁNAK* HASZNÁLATA
A memória funkció billentyűzete az egyik vagy mindkét első ajtón
helyezkedik el.
A tárolt beállítások használata
Beállítás tárolása
Az ajtó nyitott állapotában: Nyomja meg, és engedje el
valamelyik memóriagombot.
1. Állítsa a kívánt helyzetbe az ülést, a külső tükröket és a
szélvédőre vetített kijelzőt*.
Az ajtó csukott állapotában: Tartsa nyomva valamelyik
memóriagombot, amíg el nem éri a tárolt helyzetet.
2. Nyomja meg, és engedje el az M gombot a beállítások
tárolásához. A gombban található visszajelző világít.
3. Három másodpercen belül nyomja meg az 1, 2 vagy 3
memóriagombot. Amikor a helyzet tárolása megtörtént a
kiválasztott memóriagombon, akkor egy hangjelzés szólal meg
és kialszik az M gomb visszajelző lámpája.
01
01
A HÁTSÓ ÜLÉSEK HÁTTÁMLÁINAK LEHAJTÁSA
Ügyeljen arra, hogy a háttámlák a fejtámaszokkal ne érjenek
hozzá az előttük elhelyezkedő ülések hátuljához a lehajtáskor.
Lehetséges, hogy a háttámla lehajtásához először be kell állítani
az első és hátsó ülést.
A második üléssor középső ülése
1. Hajtsa el manuálisan a fejtámlát a háttámla és a és a fejtámla
közötti gomb megnyomásával. Ugyanekkor nyomja le a fejtámlát.
2. Lehajtás közben húzza fel/előre a középső ülés övét.
A második üléssor külső ülései
–– Lehajtás közben húzza felfelé a külső ülések oldalán található
fogantyút. A fejtámla leengedése automatikusan megtörténik.
A harmadik üléssor ülései
–– Húzza felfelé/előre a fogantyút a háttámla tetején. Hajtsa előre
a háttámlát. A fejtámla leengedése automatikusan megtörténik.
A szíjat/fogantyút felfelé kell húzni a második üléssor felemelése
közben. Emelje fel a háttámlákat, amíg be nem akad be a retesz.
A fejtámlákat manuálisan kell kihúzni.
BESZÁLLÁS/KISZÁLLÁS A HARMADIK
ÜLÉSSORBA/ÜLÉSSORBÓL
1. A második üléssor külső ülésein, húzza felfelé/előre a fogantyút
a háttámlák tetején.
2. Hajtsa előre a háttámlát, és csúsztassa előre a teljes ülést.
Emelje az ülést egyenes helyzetbe először visszacsúsztatva az
ülést, majd felemelve a háttámlát, amíg nem rögzül.
A KORMÁNYKERÉK BEÁLLÍTÁSA
A kormánykerék magassága és mélysége is állítható.
1. Nyomja lefelé a kormánykerék alatt található kart a
kormánykerék kioldásához.
2. Állítsa a kívánt helyzetbe a kormánykereket.
3. Húzza vissza a kart a kormánykerék helyzetének rögzítéséhez.
01
01
A MOTOR BEINDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA
A távvezérlős kulcs fizikailag nem szükséges az indításhoz, mert
az autó alapfelszereltségben támogatja a kulcs nélküli indítást
(passzív indítás (Passive Start)). A kulcs nélküli indítás közben
tartsa a kulcsot az utastér első részében. A kulcs nélküli zárás/
nyitás (passzív nyitás* (Passive Entry)) opció esetén a motor
beindításához elég, ha valahol az autóban tartja a kulcsot.
Indítás
1. Ügyeljen arra, hogy a P vagy N fokozathelyzet legyen
kiválasztva.
2. Nyomja be a fékpedált.
3. Fordítsa START állásba, és engedje el a gyújtásgombot. A
gyújtásgomb automatikusan visszatér az alaphelyzetébe.
Fokozathelyzet kiválasztása
–– Fokozathelyzetet a rugóterheléses fokozatválasztónak a
kiválasztott fokozathoz történő előre vagy hátra nyomásával
válthat. A kiválasztott helyzet megjelenik a járművezetői
kijelzőn.
A parkolás helyzet a fokozatválasztó mellett elhelyezett
P gombbal aktiválható. Váltson P állásból R vagy D állásba a
fokozatválasztó kétszeri előre vagy hátra nyomásával.
A B fékpedálhelyzet (amely vezetés közben bármikor
kiválasztható) motorfékezi az autót és tölti a hibrid akkumulátort,
ha felengedi a fékpedált.
Leállítás
–– Fordítsa STOP állásba, és engedje el a gyújtásgombot. A
gyújtásgomb automatikusan visszatér az alaphelyzetébe.
A RÖGZÍTŐFÉK HASZNÁLATA
A rögzítőfék behúzása
–– Húzza felfelé a rögzítőfék kezelőszervét az
alagútkonzolon. Egy szimbólum jelenik meg a
járművezetői kijelzőn, amikor aktiválódott a rögzítőfék.
Ellenőrizze, hogy álló helyzetben van-e az autó.
Manuális kiengedés
1. Nyomja be a fékpedált.
2. Nyomja le a rögzítőfék kezelőszervét.
Automatikus kiengedés
1. Kösse be a biztonsági övet, és indítsa be a motort.
2. Mozdítsa D vagy R állásba a fokozatválasztót, és
nyomja be a gázpedált.
Az "Automatikus fékezés álló helyzetben" funkció (Auto
Hold) használatával a fékpedál felengedhető, miközben
fennmarad a fékhatás, amikor az autó például közlekedési
lámpánál áll. Amikor újra benyomja a gázpedált, akkor a
fékek automatikusan kiengednek.
–– Nyomja be a gombot az alagútkonzolon a funkció
bekapcsolásához/kikapcsolásához.
Automata autómosó
Mielőtt leállítaná a motort: Kapcsolja ki az Automatikus tartás és a
"Rögzítőfék automatikus aktiválása" funkciót (válassza a központi kijelző felső nézetének Beállítások > My Car > Elektromos
rögzítőfék > Rögzítőfék automatikus aktiválása menüpontját).
Ezután válassza az N fokozathelyzetet.
Fordítsa az indítógombot STOP állásba legalább 4 másodpercre
a leállításhoz.
01
01
AZ AUTÓ HÁROM KIJELZŐJE
Járművezetői kijelző
Központi kijelző
Szélvédőre vetített kijelző*
A járművezetői kijelző információkat mutat
az autóról és a vezetésről. Műszereket,
visszajelzőket és tájékoztató valamint
figyelmeztető szimbólumokat tartalmaz.
A bal oldalon látható többek között
a sebességmérő és a napi kilométerszámláló. Középen mutatható többek
között az óra, a médialejátszó és a
navigációs térkép*. Jobb oldalon látható
többek között a fordulatszámmérő,
kiválasztott hajtásmód és az alkalmazás
menü, amely a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetével aktiválható. Különböző
témák választhatók a járművezetői kijelző
megjelenésének módosításához.
Az autó számos funkciója a központi
kijelzőről vezérelhető. Innen vezérelhető
például a klímaszabályozó rendszer, a
média rendszer és a rendszerfrissítések.
A szélvédőre vetített kijelző az autó járművezetői kijelzőjének kiegészítője, amely
információkat vetít a szélvédőre. Ilyen
információk lehetnek például jelzőtábla-információk, sebesség és navigációs
információk* vagy a bejövő hívások. A
szélvédőre vetített kijelző megjelenési
lehetőségei, fényereje és magassága a
központi kijelzőn keresztül állíthatók be.
A szélvédőre vetített kijelző a központi
kijelzőről aktiválható.
01
NAVIGÁLÁS KÖZPONTI KIJELZŐN
Funkció nézet
Pöccintsen balról jobbra a képernyőn a
nézet megnyitásához. Innen aktiválhatja/
inaktiválhatja az autó különböző funkcióit,
például a Szélvédőre vetített kijelző.
Ezek egy érintéssel bekapcsolhatók/
kikapcsolhatók. Bizonyos funkciók külön
ablakban nyílnak meg.
2
A menüszerkezetben a képernyő alatt
elhelyezkedő fizikai kezdőlap gomb
megnyomásával léphet vissza.
Balkormányos autók esetén. Jobbkormányos autókban pöccintsen az ellenkező irányban.
2
Kezdőlap nézet
Alkalmazás nézet
A motor beindításakor megjelenik a
kezdőlap nézet, ahonnan a Navigáció,
Média, Telefon alnézetek és egy extra
alnézet érhető el.
Pöccintsen jobbról balra2 a képernyőn,
hogy elérje az autó különböző
alkalmazásainak nézetét, ilyenek például
az FM rádió és a CD*. Érintsen meg egy
alkalmazást a megnyitásához.
Az alkalmazás/funkció nézetben kiválasztott alkalmazás/funkció a vonatkozó
alnézetben nyílik meg a kezdőlap nézetben. Például az FM rádió a Média
alnézetben indul.
Érintsen meg egy alnézetet annak kibontásához. Kibontott módban az alnézetek
több információt mutatnak a funkcióról/
alkalmazásról.
Nyomjon meg a fizikai kezdőlap gombot
a képernyő alatt, hogy visszatérjen a
kezdőlap nézethez.
01
Állapotsáv
Az autóban történő tevékenységek a képernyő tetején
elhelyezkedő állapotsávban jelennek meg. A bal oldalon találhatók
a hálózati/kapcsolati információk és a médiával kapcsolatos
információk, az idő és a háttértevékenységek kijelzője a jobb
oldalon jelenik meg.
Felső nézet
Az állapotsáv közepén, a képernyő tetején elhelyezkedő fül
szolgál a felső nézet elérésére. Nyissa meg a fül megérintésével
vagy a felülről lefelé pöccintve a képernyőn. A felső nézetből
érhetők el a Beállítások, a Kezelési útmutató és az autó mentett
üzenetei.
Klíma sor
A klíma sor mindig látható a képernyő alján. Itt közvetlenül elvégezhetők a legáltalánosabb klímabeállítások, mint a hőmérséklet,
az ülésfűtés és a ventilátor szintje. Érintse meg a
lehetőséget
a képernyő alján a klíma nézet megnyitásához, ahol további beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre.
AZ AUTÓ KLÍMÁJÁNAK SZABÁLYOZÁSA
Az utastér első és hátsó részének klímaszabályozó funkciói a
központi kijelzőről és a középkonzolon valamint az alagútkonzol
hátsó részén elhelyezett fizikai gombok használatával vezérelhetők. Bizonyos klíma funkciók hangvezérléssel is szabályozhatók.
A klímával kapcsolatos bizonyos információk mindig láthatók a
képernyő alján, a klíma sorban. Bizonyos beállítások közvetlenül a
klíma sorban is elvégezhetők.
A klíma nézet elérésére szolgáló gomb a képernyő
aljának közepén található. A gombon látható grafika
mutatja az aktív klímabeállításokat, Nyissa meg a klíma
nézetet a gomb megnyomásával, és tekintse meg a
mutatott ábrát.
Érintse meg az AUTO lehetőséget a klíma nézetben a
levegő-visszakeringtetés, légkondicionálás és levegőelosztás automatikus szabályozásának aktiválásához/
inaktiválásához.
A vezető és az utas oldal hőmérsékletének szabályozása. Érintse meg a jobb oldali hőmérséklet ikont,
és állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A kezelőszervek
mindig láthatók a képernyő alján és a hőmérséklet
akkor is beállítható, amikor nincs nyitva a klíma nézet.
Az összes zóna hőmérsékletének a vezető oldali
hőmérséklettel történő szinkronizálásához - érintse
meg a hőmérséklet ikont a vezető oldalon, majd a
Hőmérséklet szinkronizálása lehetőséget.
A fűthető* és szellőztethető* vezető- és utasülés
valamint a fűthető kormánykerék kezelőszervei. Érintse
meg az ülés vagy a kormánykerék ikonját a bal vagy a
jobb oldalon az ülés vagy a kormánykerék kezelőszervének megnyitásához. Ismételten érintse meg a
vonatkozó ikont a kívánt helyzet kiválasztásához.
01
01
AZ ELŐKÉSZÍTÉS HASZNÁLATA
Az előkészítés a Volvo On Call mobilalkalmazás használatával és
az autó központi kijelzőjén állítható be.
Az előkészítés az indulás előtt komfortos hőmérsékletre hűti
vagy fűti az utasteret, ami a kopást és az energiaszükségletet
is csökkenti vezetés közben. Lehetőség van a közvetlen
bekapcsolásra vagy az előkészítés időzítőn keresztüli beállítására.
A funkció számos rendszert használ a különböző esetekben.
Hideg időben az állófűtés fűti komfortos hőmérsékletre az
utasteret. Meleg időben a szellőztetés vagy a légkondicionáló hűti
az utasteret. A kormánykerék, az ülések, a szélvédő vagy a hátsó
ablak illetve a külső visszapillantó tükrök elektromos fűtése is
bekapcsolhat.
Az előkészítés közvetlen indítása:
1. Nyissa meg a klíma nézetet a központi kijelzőn a
tésével a képernyő alján.
megérin-
2. Válassza ki a Parkolási klíma fület.
3. Válassza ki a megfelelő négyzet bejelölésével, hogy be kell-e
kapcsolnia az ülések és a kormánykerék elektromos fűtésének
az előkészítés során.
4. Érintse meg az Előkondicionálás lehetőséget. Az előkészítés
elindul, és a gomb világít.
Az előkészítés időzítőjének beállítása:
–– Válassza ki a Parkolási klíma > Időzítés hozzáadás lehetőséget, és állítsa be a kívánt dátumot/napot.
Az előkészítés teljes működéséhez az autónak elektromos
aljzathoz kell csatlakoznia (elektromos fűtéssel rendelkező autók
esetén). A piactól függően üzemanyaggal működő kiegészítő
fűtést vagy elektromos fűtést használ. A hivatalos Volvo kereskedések tájékoztatást tudnak adni arról, hogy melyik fűtést
használják az egyes piacok.
JOBB LEVEGŐMINŐSÉG AZ UTASTÉRBEN AZ
IAQS* RENDSZERREL
Az IAQS levegőminőség rendszer a Clean Zone Interior Package*
része és egy teljesen automatikus rendszer, amely tisztítja az
utastér levegőjét az olyan szennyeződésektől, mint a részecskék,
szénhidrogének, nitrogén-oxidok és a talajszinti ózon.
1. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a központi kijelző felső
nézetében.
2. Érintse meg a Klíma lehetőséget.
3. Válassza a Levegőminőség-érzékelő lehetőséget a levegőminőség-érzékelő aktiválásához/inaktiválásához.
A KÖZPONTI KIJELZŐ TISZTÍTÁSA
A központi kijelző automatikusan bekapcsol, amikor kinyitják a
vezetőajtót. A tisztításhoz kapcsolja ki a képernyőt.
1. Nyomja meg hosszan a kezdőlap gombot.
2. Törölje le a képernyőt a mellékelt mikroszálas ruhával vagy
azzal egyenértékű mikroszálas ruhával. Törölje le kis körkörös
mozdulatokkal. Ha szükséges, kissé nedvesítse be tiszta vízzel
a tisztító ruhát.
3. Kapcsolja be a képernyőt a kezdőlap gomb rövid
megnyomásával.
A központi kijelző a motor leállításakor és a vezetőajtó kinyitásakor automatikusan kikapcsol.
01
01
AZ ELEKTROMOSAN MŰKÖDTETETT*
CSOMAGTÉRAJTÓ NYITÁSA ÉS ZÁRÁSA
A nyitás lehetőségei
• Nyomja meg, és finoman húzza felfelé a
csomagtérajtó-kilincset.
• Nyomja meg hosszan a távvezérlős kulcs
csomagtérajtó el nem kezd kinyílni.
gombját, amíg a
• Nyomja hosszan a műszerfal
gombját (a kormánykerék
mellett), amíg a csomagtérajtó el nem kezd kinyílni.
• Végezzen egy lassú előre rúgó mozdulatot* a hátsó lökhárító
bal oldali része alatt3, majd lépjen hátra egy lépést (lásd az
ábrát). A lökhárítóhoz nem szabad hozzáérni. A távvezérlős
kulcsnak a hatótávolságon belül kell lennie. A nyitás aktiválásakor egy hangjelzés hallható.
A zárás lehetőségei
• A csomagtérajtó alsó széle: Nyomja meg a
gombot az
automatikus záráshoz a csomagtérajtó zárása nélkül. Nyomja
meg a
gombot* a csomagtérajtó és az ajtók automatikus
becsukásához és bezárásához.
• Nyomja meg hosszan a távvezérlős kulcs
• Nyomja meg hosszan a műszerfal
gombját.
gombját.
• Végezzen egy lassú előre irányuló rúgó mozdulatot* a hátsó
lökhárító bal oldali része alatt3, majd lépjen hátra egy lépést.
A lökhárítóhoz nem szabad hozzáérni. A távvezérlős kulcsnak
a hatótávolságon belül kell lennie. A zárás aktiválásakor egy
hangjelzés hallható.
Ha az autó védőlemezzel/diffúzorral* van felszerelve, akkor végezze a rúgó mozdulatot az
autó bal oldali hátsó része felé.
3
A TÖLTŐKÁBEL TÁROLÁSA
A töltőkábel és annak vezérlőegysége a fedél alatt található a
csomagtérben.
02
A BEMENŐ TÖLTŐALJZAT FEDELÉNEK
NYITÁSA ÉS ZÁRÁSA.
1. Nyomja meg, majd engedje el a fedél hátsó részét.
2. Nyissa ki a fedelet.
3. Húzza félre a bemenő töltőnyílás fedelét, és rögzítse azt a
tarban a fedél belsején. Ügyeljen arra, hogy a fedél gumi hevedere le legyen hajtva, hogy elkerülje a fedél leválását a tartóról.
Zárja be a bemenő töltőnyílás fedelét fordított sorrendben.
A TÖLTŐKÁBEL VEZÉRLŐEGYSÉGE
A töltőkábel és a vezérlőegység szolgál az autó hibrid
akkumulátorának töltésére. A Volvo hőmérséklet-figyelést
támogató töltőkábel használatát ajánlja.
02
Visszajelző a töltőáramhoz. A kiválasztott töltőáramot
mutató világító szimbólum. A maximális töltőáram a
piactól függően változó lehet.
Világító szimbólum, amely azt mutatja, hogy a töltőkábel
230 voltos aljzathoz van csatlakoztatva (az aljzat
feszültsége piaconként eltérő lehet).
Nyomógomb a töltőáram növeléséhez.
Nyomógomb a töltőáram csökkentéséhez.
Világító szimbólum, amely azt mutatja, hogy a töltőkábel
az autóhoz van csatlakoztatva.
A
A
A
A
02
A TÖLTÉS ELINDÍTÁSA
A hibrid akkumulátor feltöltéséhez szükséges idő a használt
töltőáramtól függ. Az autó hibrid akkumulátorának töltése során a
vezérlőegységen látható különböző visszajelzők mutatják a töltés
pillanatnyi állapotát, és azt, hogy mikor fejeződött be a töltés.
A hibrid akkumulátor töltése közben az autó indítóakkumulátora is
töltődik.
1. Csatlakoztassa a töltőkábelt egy 230 VAC aljzatba. Soha ne
használjon hosszabbító kábelt.
2. Állítsa be a helyes töltőáramot (a használt 230 voltos aljzathoz)
a vezérlőegységen.
3. Távolítsa el a töltőfogantyú védőfedelét, és csatlakoztassa a
fogantyút az autóhoz. Helyezze a bemenő töltőaljzat fedelét a
tartó eszközre a töltőfedél mellett, és helyezze a töltő fogantyú
védőfedelét a bemenő töltőaljzat fedelére. A töltőkábel
automatikusan rögzül a bemenő töltőaljzathoz, és a töltés
5 másodpercen belül elkezdődik.
Töltés vezetés közben
A hibrid akkumulátor a fékpedállal történő finom fékezés során
töltődik. A hibrid akkumulátor motorfékezés közben is töltődik
a B fokozathelyzetben. A járművezetői kijelző visszajelzi a hibrid
akkumulátor ilyen típusú töltését.
A TÖLTÉSI ÁLLAPOT ELLENŐRZÉSE
A vezérlőegységen keresztül:
• Az autó szimbólum folyamatos zöld fénnyel világít, és a töltőáram visszajelzője nem világít: Készenlét. A töltést még nem
aktiválta az autó elektronikája.
02
A
A
A
A
• Az autó szimbólum és a töltésvisszajelző lámpa folyamatos
zöld fénnyel világítanak: A töltés folyamatban van.
• Az autó szimbólum pirosan villog és a töltésvisszajelző kialszik:
A töltés nem lehetséges. Ellenőrizze az összes csatlakozást
vagy használjon egy másik 230 voltos aljzatot, és indítsa újra a
töltést.
• Az autó szimbólum folyamatos piros fénnyel világít: A töltés
nem lehetséges. Állítsa vissza a földzárlati megszakítót a töltőkábel kihúzásával a 230 voltos aljzatból. Indítsa újra a töltést.
• A ház szimbólum és a töltésvisszajelző pirosan villog: A töltés
nem lehetséges. Indítsa újra a töltést. Ha a probléma továbbra
is fennáll – lépjen kapcsolatba egy szakemberrel.
A bemenő töltőaljzat lámpáin keresztül:
• Fehér: LED lámpa.
• Sárga: Várakozó üzemmód.
A TÖLTÉS BEFEJEZÉSE
1. Nyissa ki az autót a távvezérlős kulcs nyitó gombjával
töltés befejeződik, és a töltőkábel kiold/nyitva van.
–a
• Rövid zöld felvillanások: Alacsony töltöttségű akkumulátor
töltése.
2. Válassza le a töltőkábelt az autóról. Kína esetén – nyomja be
a gátlót a töltő fogantyún, majd válassza le a töltőkábelt az
autóról.
• Hosszú zöld hosszú felvillanások: Jól töltött akkumulátor
töltése.
3. Helyezze vissza a bemenő töltőaljzat védőfedelét, és zárja le a
fedelet.
• Folyamatos zöld fény: A töltés befejeződött. Egy idő után
kialszik.
4. Húzza ki a töltőkábelt a 230 voltos aljzatból.
• Folyamatos piros fény: Hiba lépett fel.
A töltési állapot a járművezetői kijelzőn is megjeleníthető.
5. Helyezze vissza a töltőkábelt a helyére a fedél alá a
csomagtérben.
A HIBRID HAJTÁSSAL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK A JÁRMŰVEZETŐI KIJELZŐN
A járművezetői kijelzőn a kiválasztott menetmódoktól függően
számos szimbólum és animáció jelenhet meg (az ábra olyan
információkat mutat, amelyek nem jelenhetnek meg egy időben a
járművezetői kijelzőn.).
02
A járművezető által kért teljesítmény HYBRID hajtásmódban
A vékony mutató mutatja a járművezetői kijelzőn azt a motorteljesítmény mennyiséget, amennyit a járművezető szeretne. Minél
magasabban van az érték a skálán, annál nagyobb teljesítményt
kér a járművezető az aktuális fokozatban.
Az ábrán látható mutató helyzete teljesítményfelvételt mutat.
Ha a mutató ehelyett a narancsszínű zónában lenne, akkor
energia fejlesztése történne a hibrid akkumulátor számára.
Ez finom fékezés vagy motorfékezés közben történik a
B fokozathelyzetben.
Szimbólumok a járművezetői kijelzőn
Az elektromos motor rendelkezésre álló
teljesítményszintjét mutatja. A kitöltött szimbólum azt
jelöli, hogy az autót az elektromos motor hajtja.
Azt a teljesítményszintet jelöli, ahol a belsőégésű motor
beindul. A kitöltött szimbólum azt jelöli, hogy az autó
benzinnel üzemel.
Azt jelzi, hogy az akkumulátor, például motorfékezés
közben töltődik.
A visszajelző mutatja az akkumulátorban pillanatnyilag
az elektromos motor rendelkezésére álló energia
mennyiségét. Az energia az elektromos motor
meghajtására, de az autó hűtésére vagy fűtésére is szolgál.
Azt mutatja, hogy a SAVE hajtásmód aktív, és az
akkumulátor energiáját későbbi használatra tartalékolja.
Töltési állapot a járművezetői kijelzőn
Töltés folyamatban – Szöveg Teljesen feltöltve ekkor:
Az [Idő] egy animációval együtt látható egy kék
lüktető fénnyel a töltőkábelen.
Az akkumulátor teljesen feltöltve – A Feltöltés kész
szöveg látható.
Töltési hiba – A Feltöltési hiba szöveg látható.
Ellenőrizze a töltőkábel csatlakozását az autóhoz és a
230 voltos aljzathoz.
A HAJTÁSMÓD KIVÁLASZTÁSA
Válassza a pillanatnyi vezetési feltételeknek legmegfelelőbb
hajtásmódot. Nem minden vezetési mód választható ki minden
helyzetben.
1. Nyomja meg a DRIVE MODE hajtásmód kezelőszervet az alagútkonzolon – egy felugró üzenet jelenik meg a központi kijelzőn.
2. Görgesse fel/le a hajtásmód kezelőszervet, amíg kiemelésre
nem kerül a kívánt hajtásmód a központi kijelzőn.
3. Nyomja meg a kezelőszervet vagy érintse meg közvetlenül a
központi kijelzőn a választás megerősítéséhez.
03
Választható vezetési módok
HYBRID – hajtásmód a motor beindításakor. Az elektromos motor
és az üzemanyaggal működő motor különállóan vagy párhuzamosan működik.
PURE – az elektromos motor hajt és a lehető legalacsonyabb
energia-felhasználással. A hajtásmód maximalizálja a hibrid akkumulátorral történő hajtást.
SAVE – energiát tartalékol az akkumulátorban későbbi használathoz.
OFF ROAD – maximalizálja az autó tapadását, amikor nehéz
terepen vagy rossz minőségű utakon halad.
AWD – összkerékhajtással javítja az autó úttartását és tapadását.
POWER – az autó sportosabbnak tűnik az aktívabb vezetéshez.
INDIVIDUAL – testre szabhatja a Hybrid, Pure vagy Power
hajtásmódokat a saját igényeinek megfelelően. A hajtásmód akkor
érhető el, ha először aktiválta azt a központi kijelző felső nézetének Beállítások részében. Válassza a My Car > Egyedi vezetési
mód lehetőséget.
JÁRMŰVEZETŐI TÁMOGATÁS A
KORMÁNYKERÉK BILLENTYŰZETÉN
A sebességkorlátozó*, tempomat, adaptív tempomat* és Pilot
Assist* funkciók a járművezetői kijelzőn választhatók ki a bal oldali
billentyűzet
és
nyilaival. A fehér szimbólum azt jelenti,
hogy a funkció aktív. A szürke azt jelenti, hogy a funkció leállt
vagy készenléti üzemmódban van.
Szimbólumok a járművezetői kijelzőn
Sebességhatároló: Segít a kiválasztott maximális
sebesség átlépésének megakadályozásában.
Tempomat: Segít az egyenletes sebesség
fenntartásában.
03
Adaptív tempomat: Segít egy állandó sebesség
fenntartásában, és előre beállított időközt tart az elől
haladó járműtől.
Pilot Assist: 50 km/h (30 mph) vagy ennél alacsonyabb
sebesség mellett segít az autó oldalvonalak között
tartásában, és előre beállított időközt tart az elől haladó
járműtől.
Szimbólumok a kormánykerék billentyűzetén
Nyomja meg a kiválasztott funkció elindításához
vagy leállításához. Tárolja a pillanatnyi sebességet a
sebességhatároló/tempomat/adaptív tempomat számára.
Növeli a tárolt sebességet. A rövid megnyomás 5 km/h
(5 mph) értékkel növeli a sebességet. A hosszú
megnyomások 1 km/h (1 mph) értékkel növelik a
sebességet. Egy megnyomás szintén visszatér a
sebességtartó/tempomat/adaptív tempomat tárolt
sebességéhez.
Csökkenti a tárolt sebességet. A rövid megnyomás
5 km/h (5 mph) értékkel csökkenti a sebességet.
A hosszú megnyomások 1 km/h (1 mph) értékkel
csökkentik a sebességet.
Adaptív tempomat és Pilot Assist: Csökkenti a távolságot
az elől haladó járműhöz képest.
Adaptív tempomat és Pilot Assist: Növeli a távolságot az
elől haladó járműhöz képest.
JÁRMŰVEZETŐI TÁMOGATÁS A KÖZPONTI
KIJELZŐN
City Safety4
A City Safety vizuális és akusztikus jelekkel figyelmezteti
a járművezetőt az akadályokra. Az autó automatikusan
fékez, ha a járművezető ésszerű időn belül nem reagál.
A City Safety többek között megakadályozhatja az
ütközést egy másik járművel és segít a járművezetőnek,
ha például fennáll a kockázata egy gyalogossal vagy
kerékpárossal történő ütközésnek.
A City Safety a motor beindításakor automatikusan
bekapcsol.
03
Park Assist Pilot (PAP)*
A parkolósegéd segít a parkolásban vagy a parkolóhely
elhagyásában, először felmérve a rendelkezésre álló
helyet, majd a kormánykereket forgatva és az autó
bekormányzásával. A járművezető feladata az autó
környezetének figyelése, a központi kijelző utasításainak
követése, a sebességfokozat kiválasztása, és a
sebesség szabályozása valamint a fékezés/megállás.
Parkolás PAP funkcióval
1. Érintse meg a Beállás parkolóhelyre gombot a
funkció nézetben. Nem szabad 30 km/h (20 mph)
sebességnél gyorsabban haladnia a párhuzamos
vagy 20 km/h (12 mph) sebességnél gyorsabban
haladnia merőleges parkolás esetén.
2. Álljon meg az autóval, amikor az ábra és a szöveg a
központi kijelzőn azt jelzi, hogy a rendszer alkalmas
parkolóhelyet talált. Egy felugró ablak jelenik meg.
3. A felugró ablakban válassza ki a Párhuzamos
parkolás vagy Merőleges parkolás lehetőséget, és
kapcsoljon hátramenetbe.
4. Kövesse a központi kijelzőn látható utasításokat.
Készüljön fel az autó megállítására, amikor az ábra
és a szöveg ezt javasolja.
4
Nem minden piacon elérhető.
Parkolóhely elhagyása PAP funkcióval
Lane Keeping Aid (LKA)*
A funkció csak párhuzamosan parkoló autó esetében
használható.
Ha az autó egy oldalvonal keresztezésére készül, akkor
a sávtartássegítő (LKA) aktívan visszakormányozza
az autót a sávba a kormánykerékre ható enyhe
kormányzási erővel. Amikor az autó megközelít
vagy átlép egy oldalvonalat, akkor a járművezetőt
hangjelzés vagy a kormánykerék rezgése figyelmezteti.
1. Nyomja meg a Kiállás parkolóhelyről gombot a
funkció nézetben.
2. Kövesse a központi kijelző utasításait.
Parkolókamera*
A parkolókamera a központi kijelzőn megjelenő
kameraképekkel és grafikákkal segít az autó
környezetében elhelyezkedő akadályok észlelésében.
A kameranézetek és a parkoló segédvonalak
kiválasztása a központi kijelzőn történik. A kamera
automatikusan bekapcsolható a hátrameneti
sebességfokozat kiválasztásával. Ez a beállítás a
központi kijelző felső nézetének Beállítások részében
hajtható végre. Válassza ki a My Car > Parkolássegítő
> Kamera automat. aktiválása hátramenetben
lehetőséget.
–– Érintse meg a Lane Keeping Aid (sávtartó
segéd) gombot a funkció nézetben a funkció
bekapcsolásához/kikapcsolásához.
Az LKA arra vonatkozó beállításai, hogy hogyan
figyelmeztesse a járművezetőt, amikor az autó elhagyja
a sávját, a központi kijelző felső nézetének Beállítások
részében hajthatók végre. Válassza a My Car >
IntelliSafe > Lane Keeping Aid lehetőséget.
Blind Spot Information (BLIS)*
A parkolókamera manuálisan is bekapcsolható.
A BLIS tájékoztat a holttérben elhelyezkedő
járművekről és az autóhoz legközelebbi bal és jobb
oldali sávban gyorsan közelítő járművekről.
–– Érintse meg a Kamera gombot a funkció nézetben
a funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához.
–– Érintse meg a BLIS gombot a funkció nézetben a
funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához.
Cross Traffic Alert (CTA)*
A CTA figyelmeztet az autó mögötti keresztirányú
forgalomra és akkor aktív, amikor hátrameneti
fokozatba kapcsol, vagy az autó hátrafelé gurul. A CTA
a motor beindításakor automatikusan bekapcsol.
–– Érintse meg a Cross Traffic Alert (keresztforgalomfigyelmeztetés) gombot a funkció nézetben a
funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához.
03
AZ ABLAKTÖRLŐK ÉS AZ ESŐÉRZÉKELŐ
HASZNÁLATA
Az ablaktörlő és az esőérzékelő a jobb oldali bajuszkapcsolóval
vezérelhető.
Mozdítsa lefelé a bajuszkapcsolót egyetlen törlés
végrehajtásához.
Mozdítsa a 0 állásba a bajuszkapcsolót az ablaktörlők
kikapcsolásához.
Mozdítsa INT (szakaszos) állásba a kart a sebesség beállításához. Állítsa be a sebességet a kar
forgókapcsolójával.
Emelje fel az ablaktörlő bajuszkapcsolóját a normál
sebességű törléshez.
Emelje tovább az ablaktörlő bajuszkapcsolóját a magas
sebességű törléshez.
04
Nyomja meg az esőérzékelő gombját az esőérzékelő
bekapcsolásához/kikapcsolásához. Az esőérzékelő annak
alapján automatikusan bekapcsolja az ablaktörlőket, hogy
mennyi vizet érzékel a szélvédőn. Forgassa fel/le a forgókapcsolót a bajuszkapcsolón a magasabb/alacsonyabb
érzékenységhez.
Mozdítsa a kart a kormánykerék felé a szélvédő- és
lámpamosók bekapcsolásához.
Mozdítsa a kart a műszerfal felé a hátsó ablak mosásának és törlésének bekapcsolásához.
Nyomja meg a hátsó ablak szakaszos törléséhez.
Nyomja meg a hátsó ablaktörlő folyamatos sebességű
működtetéséhez.
A VILÁGÍTÁSKAPCSOLÓ AUTO ÜZEMMÓDJA
A bal oldali bajuszkapcsoló AUTO módja többek között az
alábbiakat nyújtja:
• Nappali menetfény5 és helyzetjelző lámpák nappali fényben.
Tompított fényszóró és helyzetjelző lámpák gyenge
megvilágításban vagy sötétben.
• Bekapcsolt alagútészlelés.
• Lehetőség a távolsági fényszóró használatára és a távolsági
fényszóró bekapcsolására, amikor be van kapcsolva a
tompított fényszóró.
• A távolsági fényszórók automatikus aktiválásának lehetősége.
Aktiválja/inaktiválja a bajuszkapcsoló forgókapcsolójának
állásba mozdításával, majd elengedésével. A távolsági
fényszóró manuális bekapcsolása a bajuszkapcsoló műszerfal
felé mozdításával lehetséges. Kapcsolja ki a bajuszkapcsoló
kormánykerék felé mozdításával.
AZ UTASLÉGZSÁK AKTIVÁLÁSA/
INAKTIVÁLÁSA*
Az utaslégzsák kapcsolója a műszerfal végének oldalán
helyezkedik el az utas oldalon, és akkor lehet hozzáférni, amikor
az ajtó nyitva van.
1. Húzza kifelé a kapcsolót, és fordítsa az ON/OFF (be/ki) állásba
a légzsák aktiválásához/inaktiválásához.
2. Ellenőrizze az aktiválást/inaktiválást jelző üzenetet a
járművezetői kijelzőn a jobb oldali kormánykerék-billentyűzet
gombjának megnyomásával. Egy szöveges üzenet és egy
figyelmeztető szimbólum jelzi a tetőkonzolon, hogy az első
utaslégzsák aktiválva/inaktiválva van.
5
Csak bizonyos piacokra vonatkozik.
04
A FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP KEZELÉSE
A fedélzeti számítógép rögzíti és kiszámítja az út során
például a megtett távolságot, az üzemanyag-fogyasztást és az
átlagsebességet. Lehetőség van annak kiválasztására, hogy a
fedélzeti számítógép mely adatai jelenjenek meg a járművezetői
kijelzőn.
Távolság a tartály kiürüléséig
A fedélzeti számítógép kiszámítja a tartályban lévő üzemanyaggal
megtehető maradék távolságot. A A tank kiürüléséig
mutatásához a járművezetői kijelzőn, használja a kormánykerék
jobb oldali billentyűzetének gombjait.
1. Nyomja meg a
lehetőséget.
2. Navigáljon a fedélzeti számítógép menüjéhez a
lehetőséggel.
vagy
3. Amikor a fedélzeti számítógép menüje ki van jelölve, görgessen
le a
lehetőséggel a A tank kiürüléséig elemhez.
A JÁRMŰVEZETŐI KIJELZŐ NAVIGÁLÁSA
04
Navigálhatja többek között a járművezetői kijelzőt a kormánykerék
jobb oldali billentyűzetével. Lehetőség van annak beállítására,
hogy mit szeretne látni a járművezetői kijelzőn.
A járművezetői kijelző alkalmazás menüje megnyílik/
bezárul A fedélzeti számítógép, médialejátszó, telefon
és navigáció vezérelhető innen.
A bal vagy jobb oldali nyíl megérintésével böngészhet
a különböző rendelkezésre álló alkalmazások között.
Lehetőségek kiválasztása, kiválasztásának
megszüntetése, például a fedélzeti számítógép
menüjének kiválasztása vagy üzenetek törlése a
járművezetői kijelzőn.
A kiválasztott alkalmazás funkciói között a fel vagy le
megérintésével böngészhet.
4. Válassza ki a A tank kiürüléséig: elemet az
megnyomásával.
Nincs garantáltan megtehető távolság, amikor a járművezetői
kijelző a "----" jelzést mutatja. Tankoljon amint lehetséges.
Távolság az akkumulátor lemerüléséig
A műszer azt a hozzávetőleges távolságot mutatja, amely a
hibrid akkumulátor fennmaradó energiájával megtehető. A
műszer ugyanúgy jelenik meg, mint a A tank kiürüléséig. Nincs
garantáltan megtehető távolság, amikor a járművezetői kijelző a
"----" jelzést mutatja.
A napi kilométer-számláló visszaállítása
A manuális (TM) napi kilométer-számlálót a RESET gomb
hosszú megnyomásával nullázhatja a bal oldali bajuszkapcsolón.
Az automatikus (TA) napi kilométer-számláló visszaállítása
automatikusan történik, amikor az autót 4 órán keresztül nem
használják.
A HANGFELISMERÉS HASZNÁLATA
Lehetőség van a médialejátszó, a Volvo navigációs rendszer*, a
klímavezérlő rendszer és a Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott
telefon bizonyos funkcióinak hangvezérléssel történő vezérlésére.
A hangvezérlés a felhasználó közvetlen utasításaival vagy
párbeszédes formában, a rendszer szóbeli válaszaival történik.
–– Nyomja meg a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetének gombját a hangvezérlés aktiválásához
és egy párbeszéd hangutasítással történő
kezdeményezéséhez.
Példák a hangvezérlés utasításaira:
–– Nyomja meg a
lehetőséget. Mondja "Navigation",
elkezdődik egy navigációs párbeszéd.
–– Nyomja meg a
lehetőséget. Mondja "Raise temperature",
a beállított hőmérséklet egy lépéssel emelkedik.
–– Nyomja meg a
lehetőséget. Mondja "Play Robyn"
lehetőséget, a rendszer a kiválasztott előadó zeneszámait
játssza le.
Mindig használható utasítások:
• "Repeat" – megismétli a folyamatban lévő párbeszéd utolsó
hangos útmutatását.
• "Cancel" - megszakítja a párbeszédet. A
gomb hosszú
megnyomása szintén megszakítja a párbeszédet.
• "Help" - elkezdi egy súgó párbeszédet.
Ne feledje, hogy a hangjelzés után beszéljen, normál hangon és
normál sebességgel. Ne beszéljen, miközben a rendszer válaszol.
Kerülje a háttérzajokat az utastérben úgy, hogy zárva tartja az
ajtókat, ablakokat és a panorámatetőt*.
A hangvezérléssel kapcsolatos további tájékoztatásért és további
hangutasítás példákért, tanulmányozza a kezelési útmutatót.
04
A KESZTYŰTARTÓ HASZNÁLATA
04
A kesztyűtartó kinyitása
–– Nyomja meg a központi kijelző alatti gombot a
kesztyűtartó kinyitásához.
A kesztyűtartó zárása/nyitása
A szervizzár használata a kesztyűtartó mellett a csomagtérajtót is
zárja. A bekapcsolás/kikapcsolás kétféle módon hajtható végre a
központi kijelzőn:
1. lehetőség: Érintse meg a Szervizzár gombot
a funkció nézetben a szervizzár aktiválásához/
inaktiválásához.
2. lehetőség: Érintse meg a Beállítások > My Car > Zárás
lehetőséget a felső nézetben. Válassza a Szervizzár lehetőséget.
Egy felugró ablak jelenik meg a bekapcsolás/kikapcsolás
jelzésére. A zárás minden használatakor kiválasztásra kerül
egy négyszámjegyű kód. A funkció első használatakor meg kell
adnia egy további biztonsági kódot. Ez a kód szolgál az egyszer
használatos kód visszaállítására, amikor erre szükség van.
Mindkét esetben vigye be a kiválasztott kódot, és érintse meg a
Megerősítés lehetőséget.
TELEFON CSATLAKOZTATÁSA AZ AUTÓHOZ
Az autóhoz aktív Bluetooth funkcióval rendelkező telefont
csatlakoztathat, hogy hívásokat kezdeményezhessen az autóból,
üzeneteket küldhessen/fogadhasson, médiát játszhasson
le adatfolyamon keresztül és csatlakoztathassa az autót az
internethez. Lehetőség van két Bluetooth eszköz egyidejű
csatlakoztatására, ilyenkor az egyik csak média adatfolyamon
keresztüli lejátszására használható. A két legutoljára
csatlakoztatott telefon automatikusan csatlakoztatható az autó
újbóli használatakor.
Telefon keresése az autóból
1. Tegye kereshetővé/láthatóvá a telefont Bluetooth kapcsolaton
keresztül.
2. Kapcsolja be a Bluetooth kapcsolaton keresztüli
internetmegosztást (hordozható/személyes csatlakozási pont)
a telefonon.
3. Nyissa meg a Telefon alnézetet a központi kijelzőn. Érintse
meg a Telefon hozzáadása lehetőséget Ha már van
csatlakoztatva, akkor érintse meg a Módosítás, majd a felugró
ablakban a Telefon hozzáadása lehetőséget.
4. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt telefont.
5. Ellenőrizze, hogy a megadott számkód egyezik-e az autóban
és a telefonon. Ha igen, akkor fogadja el mindkét helyen.
6. Válassza ki a telefonon a partnerekre és az üzenetekre
vonatkozó lehetőségek jóváhagyását vagy elutasítását. Ne
feledje, hogy bizonyos telefonokon aktiválni kell az üzenet
funkciót6.
A telefon ezután csatlakoztatva van és vezérelhető az autón
keresztül.
Az autóval kompatibilis telefonokkal kapcsolatos információkhoz, lásd support.volvocars.
com.
6
05
TELEFONHÍVÁSOK KEZDEMÉNYEZÉSE, FOGADÁSA ÉS BEFEJEZÉSE
Lehetőség van a hívások kezdeményezésére és fogadására
az autón keresztül egy Bluetooth kapcsolaton keresztül
csatlakoztatott telefonról.
Hívás a központi kijelzőn keresztül
1. Nyissa meg a Telefon alnézetet a kezdőlap nézetben.
05
2. Válassza ki a hívásnaplóból, partnerlistából történő híváshoz
vagy írjon be egy számot a billentyűzet használatával.
Partnerek hívása hangvezérléssel
–– Nyomja meg a
lehetőséget, és mondja "Call [partner]".
Hívás fogadása/elutasítása
Fogadás: Nyomja meg a
lehetőséget a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetén vagy érintse meg a Válasz lehetőséget a
központi kijelzőn.
3. Nyomja meg a Hívás vagy
lehetőséget, attól függően, hogy
mit választott ki a 2. lépésben.
Elutasít: Válassza az Elutasítás lehetőséget a
megnyomásával, és erősítse meg a
lehetőséggel vagy nyomja
meg az Elutasítás lehetőséget a központi kijelzőn.
Hívás a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével
Hívás befejezése
1. Nyomja meg a
lehetőséget, és navigáljon a Telefon
elemhez a
vagy
gombokkal.
–– Nyomja meg a
lehetőséget a Hívás befejezése választás
megerősítéséhez vagy nyomja meg a Hívás befejezése
lehetőséget a központi kijelzőn.
2. Görgesse a híváslistát a
, és válasszon a
gombbal.
CSATLAKOZÁS AZ INTERNETHEZ
Bluetooth kapcsolaton
Csatlakozzon az internethez ugyanolyan módon, ahogyan telefont
csatlakoztat az autóhoz.
Wi-Fi kapcsolaton
1. Kapcsolja be az internetmegosztást a telefonon.
2. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a központi kijelző felső
nézetében.
3. Érintse meg a Kommunikáció > Wi-Fi lehetőséget, és aktiválja
a Wi-Fi jelölőnégyzetének bejelölésével.
4. Válassza ki a kívánt hálózatot, és írja be annak jelszavát.
5. Ha korábban más csatlakozási forrást használt - erősítse meg
a kapcsolat módosításának lehetőségét.
Ne feledje, hogy bizonyos telefonok kikapcsolják az internetmegosztást, miután megszűnik a kapcsolatuk az autóval. Ezért
a telefonon a következő használatkor újra be kell kapcsolni az
internetmegosztást.
USB kapcsolaton
1. Csatlakoztassa a telefont egy kábellel az autó USB csatlakozójához az alagútkonzol tárolórekeszében.
2. Kapcsolja be az USB-n keresztüli internetmegosztást a telefonon.
3. Ha korábban más csatlakozási forrást használt - erősítse meg
a kapcsolat módosításának lehetőségét.
Autómodemen keresztül*7
1. Helyezzen egy személyes SIM-kártyát a tartóba a
csomagtérben (lásd az ábrát).
2. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a felső nézetben.
3. Érintse meg a Kommunikáció > Autómodemes Internet
lehetőséget.
4. Aktiválja az Autómodemes Internet jelölőnégyzet bejelölésével.
5. Ha korábban más csatlakozási forrást használt - erősítse meg
a kapcsolat módosításának lehetőségét.
6. Írja be a SIM-kártya PIN-kódját.
Csak Volvo On Call* felszereltségű autók. Amikor autómodem használatával csatlakozik az
internethez, akkor Volvo On Call szolgáltatások használni fogják a kapcsolatot.
7
05
Internetkapcsolat megosztása Wi-Fi hotspoton keresztül
Amikor az autó csatlakozik az internethez, akkor lehetőség van
az internetkapcsolat megosztására (Wi-Fi hotspot), hogy más
eszközök is használni tudják az internetkapcsolatot8.
1. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a felső nézetben.
2. Érintse meg a Kommunikáció > Autó Wi-Fi hotspotja
lehetőséget.
3. Válassza ki a Hálózat neve az internetmegosztáshoz.
4. Válassza ki a Jelszó, amelyet be kell írni a csatlakoztatott
eszközökön.
5. Válassza ki a Frekvenciasávot, amelyen a hotspot adatokat
küld9.
6. Aktiválja az Autó Wi-Fi hotspotja jelölőnégyzet bejelölésével.
7. Ha előzőleg már használta a Wi-Fi kapcsolatot csatlakozási
forrásként, akkor erősítse meg kapcsolatváltás lehetőségét.
Amikor az autó megosztja az internetkapcsolatot, akkor a
jelölés látható az állapotsávban. Érintse meg a Kapcsolódott
eszközök lehetőséget az Autó Wi-Fi hotspotja alatt, hogy
megjelenítse a csatlakoztatott eszközöket.
05
Wi-Fi kapcsolatra nem vonatkozik. A hálózatüzemeltetőnek (SIM-kártya) támogatnia kell az
internetmegosztást.
Nem minden piacon elérhető.
8
9
APPLE CARPLAY* A KÖZPONTI KIJELZŐN
Az Apple CarPlay funkció lehetővé teszi bizonyos iPhone
alkalmazások használatát az autón keresztül, például zene
lejátszását vagy podcastok hallgatását. Ezek kezelése az autó
központi kijelzőjén vagy a Sirin keresztül történik.
Az Apple CarPlay elindítása
Az Apple CarPlay használata előtt aktiválni kell a telefonon a Siri
hangvezérlést.
1. Csatlakoztasson iPhone telefont az
USB-csatlakozóhoz az alagútkonzolon. Olvassa el a
felugró üzenetet, majd érintse meg az OK gombot.
2. Érintse meg az Apple CarPlay lehetőséget az
alkalmazás nézetben. Első alkalommal csatlakoztat
iPhone telefont – fogadja el a felhasználási
feltételeket.
3. Megnyílik az Apple CarPlay alnézet, és megjelennek
a kompatibilis alkalmazások.
Az Apple CarPlay automatikus indítása
Ha be van állítva az automatikus indítás, akkor az Apple CarPlay
automatikusan elindul az iPhone csatlakoztatásakor. Érintse meg
a Beállítások lehetőséget a felső nézetben, és válassza ki a
Kommunikáció > Apple CarPlay menüpontot.
Lehetőség van az autó Apple CarPlay funkcióval történő
frissítésére, ha az autó eredetileg nem rendelkezik ezzel,
lépjen kapcsolatba egy Volvo kereskedéssel. A támogatott
alkalmazásokkal és kompatibilis telefonokkal kapcsolatos
információk az Apple weboldalán találhatók, lásd www.apple.
com/ios/carplay/.
05
KÜLSŐ AUDIOESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA ÉS
MÉDIA LEJÁTSZÁSA
A médialejátszó képes AUX/USB bemeneteken külsőleg
csatlakoztatott eszközökről vagy vezeték nélküli Bluetooth
kapcsolaton, adatfolyamon keresztül hangot lejátszani.
Médialejátszás Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott
eszközről
1. Csatlakoztassa az egységet az autóhoz ugyanolyan
módon, ahogyan telefont csatlakoztat az autóhoz.
2. Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön.
3. Nyissa meg a Bluetooth alkalmazást a központi
kijelző alkalmazás nézetében - a lejátszás
elkezdődik.
Médialejátszás USB-memóriáról
1. Csatlakoztassa az USB-memóriát az alagútkonzol
aljzatához.
2. Indítsa el az USB alkalmazást az alkalmazás
nézetben, és válassza ki, hogy mit kell lejátszani – a
lejátszás elkezdődik.
Média lejátszása MP3 lejátszóról vagy iPod készülékről
1. Csatlakoztassa az eszközt az alagútkonzol AUX
vagy USB aljzatához.
05
2. Kezdje el a lejátszást az eszközön.
3. Nyissa meg az iPod, AUX vagy az USB
alkalmazást, a csatlakozás módjától függően.
Az iPod lejátszáshoz, a csatlakozás módjától
függetlenül válassza az iPod alkalmazást – a
lejátszás elkezdődik.
TÉRKÉPES CÉLBAIRÁNYÍTÁS SENSUS
NAVIGATION* ESETÉN
Nyomja meg a Navigáció alnézetet a központi kijelző kezdőlap
nézetében.
Úti cél bevitele címmel:
1. Nyomja meg a
– Cél beáll. lehetőséget. A térkép képe a
cím szerinti keresésre vált annak keresőmezőjével.
2. Érintse meg a mezőket, és töltse ki az Ország/Állam/Tartom./
Címek stb. mezőket a központi kijelző billentyűzetével.
Úti célok beállítása a térkép megérintésével:
1. Maximalizálja a térképet a
megnyomásával.
2. Keresse meg a kívánt úti célt a térképen, majd nyomja meg, és
tartsa nyomva. Egy ikon jön létre és egy menü jelenik meg.
3. Válassza a Ugrás ide lehetőséget a célbairányítás indításához.
Úti cél törlése:
1. Érintse meg az úti cél ikonját.
2. Érintse meg a Törlés lehetőséget.
Az úti cél helyének módosítása:
1. Emelje ki az úti cél ikonját egy rövid érintéssel.
2. Érintse meg, és tartsa nyomva az ikont, húzza a kívánt helyre,
majd engedje el.
05
ALKALMAZÁSOK A KÖZPONTI KIJELZŐN
Az alkalmazások nézetben a letöltött alkalmazások és a beépített
funkciók alkalmazásai találhatók, például az FM rádió.
Bizonyos alkalmazások csak akkor használhatók, ha az autó
csatlakozik az internethez.
Alkalmazások rendezése
1. Érintse meg az alkalmazást, és tartsa nyomva azt. Az alkalmazás mérete megváltozik és enyhén átlátszó lesz.
2. Húzza az alkalmazást egy üres helyre a nézetben, és engedje
el azt.
05
ALKALMAZÁSOK, TÉRKÉPEK ÉS RENDSZEREK
KEZELÉSE ÉS FRISSÍTÉSE
–– Érintse meg a Távoli frissítés szolgáltatás
lehetőséget az alkalmazás nézetben az autó számos
rendszerének frissítéséhez. A távoli frissítéshez az
autónak csatlakoznia kell az internethez. A Távoli
frissítés szolgáltatás megérintése megnyit egy
letöltő alkalmazást a kezdőlap legalsó nézetében.
Alkalmazások letöltése, frissítése és eltávolítása
Letöltés: Érintse meg a Tallózás lehetőséget, és válassza ki
a kívánt alkalmazást. Érintse meg a Telepítés lehetőséget az
alkalmazás letöltéséhez.
Frissítés: Érintse meg az Összes telepítése lehetőséget
az összes alkalmazás frissítéséhez. Válassza ki az
Alkalmazásfrissítések lehetőséget egyes alkalmazások
frissítéséhez. Válassza ki a kívánt alkalmazást, és érintse meg a
Telepítés lehetőséget.
Eltávolítás: Érintse meg az Alkalmazásfrissítések lehetőséget,
és válassza ki a kívánt alkalmazást. Érintse meg az Eltávolítás
lehetőséget egy alkalmazás eltávolításához.
Térképadatok frissítése
–– Érintse meg a Térképek lehetőséget a rendelkezésre álló
frissítések listájának mutatásához. Jelölje ki az aktuális
régiót. Érintse meg lefelé nyilat a térképadatok aktuális verzió
információinak megjelenítéséhez vagy érintse meg a Telepítés
lehetőséget, hogy láthassa, van-e újabb verzió.
Rendszerszoftver keresése és frissítése
–– Érintse meg a Rendszerfrissítések lehetőséget a
rendelkezésre álló frissítések mutatásához. Érintse meg az
Összes telepítése az összes szoftver vagy a Telepítés
lehetőséget egyes szoftverprogramok frissítéséhez.
05
VOLVO ON CALL*
05
A Volvo On Call mobilalkalmazással10 lehetőség van az autó
előkészítésére a vezetés előtt. Az előkészítés a központi kijelző
klíma nézetében is elindítható. Az alkalmazás használható
például az autó zárásához/nyitásához, a parkoló autó helyének
meghatározásához, az utak naplózásához, lopásfigyelmeztetések
eléréséhez és az üzemanyag-fogyasztás megtekintéséhez is. A
mobilalkalmazás letölthető például az App Store, Windows Phone
Store vagy Google Play áruházból.
A Volvo On Call szolgáltatások országúti és vészhelyzeti
segélyszolgálathoz is hozzáférést biztosít.
–– Nyomja meg az ON CALL vagy az SOS gombot az autó
tetőkonzolján. Ekkor kapcsolat jön létre a Volvo képzett
munkatársaival a Volvo On Call ügyfélszolgálati központban.
10
A mobilalkalmazás használatához személyes Volvo-azonosító szükséges.
Lopás esetén az ügyfélszolgálat az autó nyomon követésében is
segíthet.
A rendelkezésre álló szolgáltatások az autó konfigurációjától és a
piactól függően változóak lehetnek. Az elérhető szolgáltatásokkal
kapcsolatban, keressen fel egy Volvo kereskedést vagy látogasson
el a support.volvocars.com weboldalra.
AZ AUDIO HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA
Állítsa be az audio hangerőt az autóban a központi kijelző alatti
hangerő-szabályozó forgatásával vagy a
és
megérintésével
a kormánykerék jobb oldali billentyűzetén.
Az autó különböző rendszereinek hangerő-beállítása
1. Érintse meg a Beállítások > Hang > A rendszer hangereje
lehetőséget a központi kijelző felső nézetében.
2. Állítsa be például a billentyűzet vagy a képernyő
megnyomásának hangerejét/némítását a Billentyű érintés
vagy az Képernyő érintés csúszka húzásával.
A MEGJELENÉS MÓDOSÍTÁSA A KÖZPONTI
KIJELZŐN
1. Érintse meg a Beállítások > My Car > Kijelzők > Témák
lehetőséget a felső nézetben.
2. Válassza ki a központi kijelző témáját, például Minimalistic.
Ezen megjelenések kiegészítéseként, lehetőség van sötét vagy
világos képernyőháttér kiválasztására. A Normal téma esetén
a képernyő háttere sötét és a szöveg világos. Minden téma
esetében ez az alapértelmezett változat.
A Világos esetében a képernyő háttere világos és a szöveg sötét.
Ez a változat például erős napsütésben lehet hasznos.
A lehetőségek a környezeti fényviszonyoktól függetlenül mindig a
felhasználó rendelkezésére állnak.
05
SZERVIZ ÉS JAVÍTÁS ELŐJEGYZÉSE
Szerviz, javítás és előjegyzési információk közvetlenül az
internethez csatlakozó autóból.
Előjegyzési kérés küldéséhez11:
1. Nyissa meg a Autó állapota alkalmazást az
alkalmazás nézetben.
2. Érintse meg az Időpontok > Időpont kérése
lehetőséget.
3. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő Volvo-azonosító
azonosítót írja be.
4. Írja be a szervizre vonatkozó információkat a
Infó a műhelynek mezőben. Vagy érintse meg
a
gombot, és mondja el az információkat a
műhelynek.
5. Érintse meg az Időpontkérés küldése lehetőséget.
Az időpont kérése tartalmazza a jármű adatait,
amikor elküldi azt az autóból a szerviznek. Ezek az
információk segítik a szervizt a tervezésben.
6. Néhány napon belül e-mailben kap
időpontjavaslatot. Bizonyos piacokon a javaslat az
autóhoz is megérkezik.
05
Először létre kell hozni egy Volvo-azonosítót. A szerviz és javítás előjegyzése bizonyos
piacokra vonatkozik. Az autó motorjának járnia kell az előjegyzési kérés elküldéséhez.
11
ITT TALÁLHATÓK AZ AUX ÉS USB BEMENETEK VALAMINT AZ ELEKTROMOS ALJZATOK
AUX és USB aljzat
Az AUX és USB bemenetek az alagútkonzolban találhatók a
kartámasz alatt.
Elektromos aljzatok
Az autó három 12 voltos elektromos aljzattal rendelkezik:
• Az alagútkonzol tárolórekeszében.
• Az alagútkonzol hátsó részében.
• A csomagtérben*.
Az autó elektromos rendszerének az összes aljzat működéséhez
legalább I gyújtáshelyzetben kell lennie.
05
SPECIÁLIS SZÖVEGEK
06
Az elektromosan működtetett*
csomagtérajtó nyitása és zárása
Ügyeljen a zúzódásos sérülések kockázatára a
A kezelési útmutató és egyéb kézikönyvek
nyitáskor/záráskor. Ellenőrizze, hogy senki sincs
tartalmazzák a biztonsági utasításokat és az
a csomagtérajtó közelében, mert a zúzódásos
összes figyelmeztető, fontos és magyarázó szö- sérülések súlyos következményekkel járhatnak.
veget, amelyet el kell olvasni. Bizonyos funkciók Mindig körültekintően működtesse a csomagcsak bizonyos piacokon állnak rendelkezésre.
térajtót.
A töltőkábel tárolása
FIGYELEM
A töltőkábelt nem szabad használni, ha valamely
A hátsó ülések háttámláinak lehajtása
része megsérült – ilyenkor fennáll az elektromos
A lehajtás és felemelés után ellenőrizze, hogy
áramütés és a személyi sérülés kockázata. A
a háttámlák megfelelően rögzítve vannak-e.
sérült vagy nem működő töltőkábel csak szerEllenőrizze, hogy a fejtámlák a felemelés után
vizben javítható – hivatalos Volvo márkaszerviz
megfelelően rögzültek-e. A második üléssor
igénybe vételét javasoljuk.
külső üléseinek fejtámláit mindig fel kell emelni,
A töltés elindítása
amikor a harmadik üléssorban utasok foglalnak
• A hibrid akkumulátor töltését legfeljebb a
helyet.
megengedett maximális töltőárammal szabad
A motor beindítása és leállítása
végezni, a hibrid töltésre vonatkozó helyi
Mindig vegye ki a távvezérlős kulcsot az
és országos törtvényeknek megfelelően,
autóból, amikor elhagyja azt, és ügyeljen
230 voltos aljzatokkal, csatlakozódugókkal.
arra, hogy az autó elektromos rendszere
• A hibrid akkumulátor töltését csak jóváhagyott,
0 gyújtáshelyzetben legyen.
földelt 230 voltos aljzatokból vagy a Volvo
által biztosított különálló töltőkábellel (Mode 3)
A rögzítőfék használata
rendelkező töltőállomásról szabad végezni.
Mindig használja a rögzítőféket, amikor lejtőn
•
A vezérlőegység földzárlati megszakítója
parkol - a kapcsolt sebességfokozat vagy az
védi az autót, de még így is fennállhat a
automata sebességváltó P állásba kapcsolása
230 voltos tápellátó áramkör túlterhelésének
nem mindig elégséges az autó álló helyzetben
kockázata.
tartásához.
• Kerülje a láthatóan kopott vagy sérült aljzatok
Az autó klímájának szabályozása
használatát, mert azok tüzet és/vagy személyi
Az ülésfűtést* nem szabad használni, ha valaki
sérülést okozhatnak.
érzékelési zavarok miatt nem képes érzékelni
• Soha ne használjon hosszabbító kábelt.
a hőmérséklet emelkedését vagy nehézségbe
City Safety
ütközik számára az ülésfűtés szabályozása.
A City Safety egy segítség és nem minden veKülönben égési sérüléseket szenvedhetnek.
zetési, forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett
Az előkészítés használata
működik. A funkció nem képes minden helyzetNe használja az előkészítést (üzemanyaggal
ben minden gyalogos/kerékpáros észlelésére. A
működő fűtésre vonatkozik):
figyelmeztetések csak az ütközés magas kocká• Nem szellőző helyeken, beltérben. A fűtés be- zata esetén lépnek működésbe. A gyalogosokra
kapcsolásakor kipufogógázok szabadulnak fel. és kerékpárosokra vonatkozó figyelmeztetések
és fékezéses beavatkozások 80 km/h (50 mph)
• Ha a közelben robbanékony vagy gyúlékony
járműsebesség felett megszűnnek. A City Safety
anyagok vannak. Az üzemanyag, gáz, hosszú
automatikus fékezés funkciója megakadáfű, fűrészpor stb. meggyulladhat.
lyozhatja az ütközéseket vagy csökkentheti
• Amikor fennáll a kockázata annak, hogy a
fűtés kipufogógázainak útja elzáródik. Például azok sebességét. A teljes fékezési teljesítmény
biztosításához a járművezetőnek mindig be kell
mély hó van a jobb oldali első sárvédőben, az
nyomnia a fékpedált - akkor is, ha az autó autoakadályozhatja a fűtés szellőzését.
matikusan fékez. Mindig a járművezető felelős a
Ne feledje, hogy az előkészítést olyan időzítő
helyes távolság és sebesség fenntartásáért.
is elindíthatja, amely hosszú idővel azelőtt lett
beállítva.
Park Assist Pilot (PAP)*
A parkolósegéd nem minden helyzetben működik, egyszerű kiegészítő segítségként szolgál.
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget
a jármű biztonságos vezetéséért és azért, hogy
figyeljen a környezetére és a forgalom többi
résztvevőjének közelítésére vagy elhaladására,
miközben parkol.
Parkolókamera*
A parkolókamera egy segítő eszköz és soha
nem helyettesíti a járművezető felelősségét. A
kamera holtterekkel rendelkezik, ahol az akadályok nem észlelhetők. Figyeljen az autó körül
tartózkodó emberekre és állatokra.
Sávtartó segéd (LKA)*
A sávtartó segéd egyszerűen egy járművezetői
segédeszköz és nem minden helyzetben valamint forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett
kapcsol be. Mindig a jármű vezetője viseli a
felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért
és az érvényben lévő közlekedési szabályok
betartásáért.
Blind Spot Information (BLIS)* és Cross
Traffic Alert (CTA)*
A BLIS és a CTA kiegészíti és nem pótolja a
biztonságos vezetési stílust és a belső valamint
külső visszapillantó tükrök használatát. Ezek
soha nem helyettesíthetik a járművezető
figyelmét és felelősségét. A sávváltás és tolatás
biztonságos módon történő végrehajtásának
felelőssége mindig a járművezetőé. A BLIS nem
működik éles kanyarokban és amikor az autó
hátramenetben halad.
Az utaslégzsák aktiválása/inaktiválása*
Ha az autó nem rendelkezik az utaslégzsák
aktiválására/inaktiválására szolgáló kapcsolóval,
akkor a légzsák mindig aktív. Soha ne ültessen
gyermeket ülésmagasítóra, gyermekülésbe
vagy hátrafelé néző gyermekülésbe az első
utasülésen, ha a légzsák aktiválva van. Soha
nem ülhetnek 140 centiméternél alacsonyabb
személyek az első utasülésen, ha a légzsák aktiválva van. Soha nem ülhetnek 140 centiméternél
magasabb személyek az utasülésen, ha a légzsák ki van kapcsolva. Ne hagyja, hogy bárki az
első utasülésen üljön, ha a tetőkonzol üzenete
azt jelzi, hogy a légzsák ki van kapcsolva és a
légzsákrendszer figyelmeztető üzenete is látható
a járművezetői kijelzőn. Ez azt jelzi, hogy súlyos
meghibásodás történt. Amint lehetséges menjen
szervizbe. A Volvo hivatalos Volvo műhely
felkeresését javasolja.
A hangvezérlés használata
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget
a jármű biztonságos vezetéséért és a vonatkozó
közlekedési szabályok betartásáért.
Célbairányítás használata a térképpel*
Fordítsa teljes figyelmét az útra, és ügyeljen
arra, hogy teljesen a vezetésre összpontosítson.
Tartsa be a vonatkozó közlekedési szabályokat,
és vezessen józan ítélőképességgel. Az időjárási
viszonyok vagy az évszak befolyásolják az
útviszonyokat, bizonyos javaslatok kevésbé
megbízhatóak lehetnek.
Volvo On Call*
A Volvo On Call felszereltségű autók esetében
a rendszer csak olyan helyeken működik, ahol a
VOC partnerek rendelkeznek mobil lefedettséggel és az olyan piacokon, ahol a szolgáltatás
elérhető. Éppen úgy mint a mobiltelefonok
esetében, a légköri zavarok vagy a gyenge
lefedettség a kapcsolat megszakadásához
vezethet, például ritkán lakott területeken. A
VOC szolgáltatásokra vonatkozó figyelmeztető,
fontos és megjegyzés szövegek tekintetében,
lásd a kezelési útmutatót valamint a VOC előfizetési szerződést.
FONTOS
A hátsó ülések háttámláinak lehajtása
A háttámla lehajtásakor nem lehet semmilyen
tárgy a hátsó üléseken. A biztonsági övek sem
lehetnek bekapcsolva. A második üléssor
középső ülésének beépített ülésmagasítóját* le
kell engedni az ülés lehajtása előtt. A második
üléssor középső ülésének kartámaszát* fel kell
emelni az ülés lehajtása előtt.
Az autó három kijelzője
A szélvédőre vetített kijelző egység*, amelyről az
információk kivetítése történik, a műszerfalban
helyezkedik el. Annak elkerülése érdekében,
hogy a kijelző egység fedőüvege megsérüljön ne tároljon semmilyen tárgyat a fedőüvegen és
ügyeljen arra, hogy ne eshessen rá semmi.
Az autó klímájának szabályozása
Az ülésszellőztetés nem kapcsolható be, ha az
utastér hőmérséklete túl alacsony. Ez azért van,
hogy ne hozzon létre túl hideget az ülésben ülő
számára.
A központi kijelző tisztítása
A mikroszálas ruhának portól és hasonló
anyagoktól mentsenek kell lennie a központi
kijelző tisztításakor. Különben fennáll a képernyő megkarcolásának kockázata. Csak enyhe
nyomást gyakoroljon a képernyőre a központi
kijelzőt tisztásakor. Az erős nyomás károsíthatja a képernyőt. Ne permetezzen semmilyen
folyadékot vagy maró vegyszert közvetlenül a
központi kijelzőre. Ne használjon ablaktisztító
szereket, egyéb tisztítószereket, aeroszolt, oldószereket, alkoholt, ammóniát vagy dörzsölő
hatású tisztítószert. Soha ne használjon súroló
ruhákat, papírtörlőket vagy selyempapírt, ezek
megkarcolhatják a kijelzőt.
A töltőkábel tárolása
A töltőkábellel együtt nem szabad hosszabbító
zsinórokat, túlfeszültségvédő dobozokat vagy
ezekhez hasonló eszközöket használni, mert
ez tűzveszélyes lehet, áramütést okozhat stb.
Csak olyan adaptert használjon a 230 voltos aljzat és a töltőkábel között, amelyen IEC 61851
és IEC 62196 jóváhagyási jelölés van feltüntetve. A kínai piacon nem szabad adaptert használni a 230 voltos aljzat és a töltőkábel között.
A töltőkábel vezérlőegysége
A vezérlőegységet soha nem szabad nedvességnek kitenni vagy vízbe meríteni. Ne tegye
ki közvetlen napfénynek a vezérlőegységet és
annak csatlakozóját. Különben a csatlakozóba
épített túlmelegedés-védelem korlátozza vagy
megszakítja a hibrid akkumulátor töltését.
Ellenőrizze, hogy a 230 voltos aljzat megfelelő tápellátással rendelkezik-e elektromos
járművek töltéséhez - ha bizonytalan, akkor
ellenőriztesse szakemberrel az aljzatot. Ha az
aljzat amperszáma ismeretlen - használja a
vezérlőegység legalacsonyabb szintjét.
A töltés elindítása
Soha ne csatlakoztassa a töltőkábelt, amikor
fennáll a villámcsapás kockázata. A fényezés
károsodásának elkerülése érdekében, például
erős szélben úgy helyezze el a töltőfogantyú
védőfedelét, hogy az ne érjen hozzá az autóhoz. Soha ne húzza ki töltés közben a töltőkábelt a 230 voltos aljzatból – fennáll a 230 voltos
aljzat károsodásának kockázata. Először
mindig állítsa le a töltést, és csak ezután húzza
ki a töltőkábelt – először az autó töltőaljzatából,
majd a 230 voltos aljzatból.
A hajtásmód kiválasztása
Az Off Road hajtásmódot nem szabad használni, amikor utánfutót vontat utánfutó-csatlakozó
nélkül. Különben fennáll a légrugók károsodásának kockázata.
Itt találhatók az AUX és USB bemenetek
valamint az elektromos aljzatok
A maximális áramfelvétel 10 A (120 W), ha egyszerre egy 12 voltos aljzatot használ az alagútkonzolban. Ha az alagútkonzol mindkét aljzatát
használja, akkor ez az érték aljzatonként 7,5 A
(90 W). A csomagtér 12 voltos aljzatán a maxi-
mális áramfelvétel 10 A (120 W).
MEGJEGYZÉS
A kulcs nélküli zárás/nyitás* használata
Az elektromágneses mezők és az árnyékolás
zavarhatják a távvezérlős kulcs működését.
Kerülje a távvezérlős kulcs fém tárgyak vagy
elektronikus berendezések, például mobiltelefonok, táblagépek, laptopok vagy töltők
közelében - lehetőleg 10-15 centiméternél
közelebb történő tárolását.
A motor beindítása és leállítása
Hidegindítást követően az alapjárati fordulatszám a környezeti hőmérséklettől függetlenül
magas. Ez a Volvo hatékony kibocsátás-szabályozó rendszerének része.
Navigálás központi kijelzőn
A felső nézet nem elérhető bekapcsoláskor/
kikapcsoláskor vagy amikor üzenet jelenik meg
a központi kijelzőn. Akkor sem érhető el, amikor
a teljes képernyős klíma nézet van a kijelzőn.
Az autó három kijelzője
Amikor aktív az első ütközésfigyelmeztetés*,
akkor a szélvédőre vetített kijelzőt az első ütközésfigyelmeztető grafikája váltja fel. Ez az ábra
akkor világít, ha ki van kapcsolva a szélvédőre
vetített kijelző. A polarizáló napszemüvegek
használata, az olyan üléshelyzet, amelyben
a járművezető nem középen helyezkedik el
az ülésben, a kijelző egység fedőüvegére helyezett tárgyak és a kedvezőtlen fényviszonyok
akadályozzák a járművezetőt a szélvédőre
vetített kijelző által megjelenített információk
leolvasásában. Bizonyos látási zavarok fejfájást
és feszültségérzést okozhatnak a szélvédőre
vetített kijelző használatakor.
Az autó klímájának szabályozása
Nem lehetséges a fűtés/hűtés felgyorsítása
azzal, hogy magasabb/alacsonyabb hőmérsékletet állít be a ténylegesen szükségesnél.
Az előkészítés használata
Az előkészítés csak akkor áll rendelkezésre,
amikor az autó elektromos aljzathoz van
csatlakoztatva (elektromos fűtés esetén). A
nem mindig aktív töltőállomások, például
időzítő miatt, az előkészítés működésének
megszakadását okozhatják. Ha az autó nincs
elektromos aljzathoz csatlakoztatva, akkor is
lehetséges meleg időben az utastér rövid ideig
történő hűtése az előkészítés közvetlen bekapcsolásával. Az utastér előkészítése közben az
autó a komforthőmérséklet elérésére törekszik
és nem a klímavezérlő rendszerben beállított
hőmérséklet elérésére. Az autó ajtóit és ablakait
az utastér előkészítése idejére be kell csukni.
A központi kijelző tisztítása
A képernyő nem kapcsolható ki, amikor egy
tevékenységre felszólító üzenet látható a
képernyőn.
Az elektromosan működtetett*
csomagtérajtó nyitása és zárása
Ha a rendszert folyamatosan hosszú ideig működteti, akkor a túlterhelés megakadályozása
érdekében kikapcsol. Körülbelül 2 perc elteltével használható újra. Fennáll a működésképtelenség vagy csökkent működés kockázata,
ha a hátsó lökhárító nagy mennyiségű jéggel,
hóval, sárral vagy hasonló anyaggal van borítva. Ezért ügyeljen annak tisztán tartására.
A töltőkábel vezérlőegysége
A töltőkábel emlékszik a töltőáram utolsó
beállítására. Ezért fontos a beállítás módosítása, amikor a következő töltéshez másik
230 voltos aljzatot használ.
A töltés elindítása
Használjon a Volvo által előírt, a
GB/T 20234.1-2011 és GB/T 20234.2-2011
(Kína) és IEC 62196 valamint IEC 61851 (egyéb
piacok) előírásoknak megfelelő, hőmérséklet-figyeléssel rendelkező töltőkábelt.
A töltés befejezése
Mindig nyissa ki az autót, hogy leállítsa a
töltést, mielőtt megszakítja a kapcsolatot a
230 voltos aljzattal. Ne feledje, hogy a töltőkábelt ki kell húzni az autó töltőaljzatából, mielőtt
kihúzná azt a 230 voltos aljzatból, részben,
hogy elkerülje a rendszer károsodását és részben, hogy elkerülje a töltés akaratlan leállítását.
A hajtásmód kiválasztása
Az Off Road hajtásmód nem közutakon történő
használatra szolgál.
Parkolókamera*
Az optimális működés érdekében tartsa sártól,
jégtől és hótól mentesen a kamera lencséjét.
Ez gyenge fényviszonyok mellett különösen
fontos.
A fedélzeti számítógép kezelése
A vezetési stílus megváltoztatásakor a
megtehető távolság kiszámításában eltérések
léphetnek fel.
A kesztyűtartó használata
A biztonsági kód a szervizzárás funkció visszaállításához használható, ha valaki helytelen mó-
don próbálná meg kikapcsolni a szervizzárást.
Telefon csatlakoztatása az autóhoz
A telefon operációs rendszerének frissítésekor
a párosítás megszűnhet. Ilyen esetben törölje a
telefont az autóból, és párosítsa újra.
Csatlakozás az internethez
Az internet használata adatok átvitelével
(adatforgalommal) jár, ami költségeket vonhat
maga után. Az adatbarangolás bekapcsolása
további költségekkel járhat. Lépjen kapcsolatba hálózatüzemeltetőjével az adatforgalom
költségével kapcsolatban. A Wi-Fi hotspot
bekapcsolása további költségeket okozhat
a hálózati szolgáltató felé. Lépjen kapcsolatba hálózatüzemeltetőjével az adatforgalom
költségével kapcsolatban. Amikor mobiltelefon
használatával tölt le adatokat, akkor fordítson
különös figyelmet az adatletöltés költségeire.
Apple CarPlay* a központi kijelzőn
A Volvo nem ellenőrzi az Apple CarPlay
alkalmazás tartalmát. Ha az autóhoz Bluetooth
kapcsolaton telefon vagy médialejátszó van
csatlakoztatva, akkor az Apple CarPlay aktív
állapotában az nem lesz elérhető, mert a
Bluetooth inaktív. Az autóhoz történő csatlakozáshoz használjon Wi-Fi kapcsolatot vagy az
autó beépített modemét*.
Alkalmazások, térképek és rendszerek
kezelése és frissítése
Az adatletöltés hatással lehet más olyan
szolgáltatásokra, amelyek adatforgalmat
használnak, ilyen például az internetrádió. Ha
a többi szolgáltatásra gyakorolt hatás zavaró,
akkor a letöltés megszakítható. Vagy megfelelő
megoldás lehet a többi szolgáltatás kikapcsolása vagy megszakítása.
06
TP 20466 (Hungarian) AT 1546, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement