Volvo S60 2015 Late Sensus Navigation

Volvo S60 2015 Late Sensus Navigation
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
,
/
(
)
/
/
-
-
б
(15)
SENSUS NAVIGATION
VАlЗА
,
-
,
,
VАlЗА.
-
.
SenДЖД NaЗigaЕiАn
,
-
.
.
!
,
,
,
,
,
.
,
,
.
.
SenДЖД NaЗigaЕiАn
VАlЗА
,
.
01
02
........................... 9
б
...................................................... 9
.......... 10
NaЕigaГion
SenВДВ
.......................................... 13
.................. 13
03
б
...................
б
.
б
....................................................
б
..
б
.........................................................
01 02 03
2
16
19
19
20
20
04
05
............................................................
........
......................................
...........
23
24
25
27
06
,
................................ 30
б
........................................................ 33
..................................................... 35
.............................. 35
04 05 06
3
07
08
.........................
.......................................
..........................................
......................................
............................................
37
37
38
39
40
09
...............................................
"
".........................
"
".....................
POI.............................
"
".......................................................
"
".............................................
"
"...............
.................
/
......................
........................
.............
45
45
46
48
б
........ 57
...................................... 58
07 08 09
4
49
50
51
51
52
53
54
10
11
б
........ 61
..... 62
..... 63
12
.................
б
.....................................
б
......................................
.............................................
.....................................
.........................
FAV..............................................
/
.............................
66
68
70
71
74
78
79
..........................
б
..................................
б
..................................
.........
10 11 12
.............................................. 63
............................................................ 64
82
83
83
86
80
5
13
14
б POI.............................. 88
15
................... 91
б
...............................
.....................................
.....................
.....................................
13 14 15
6
94
94
95
95
16
........................... 98
16
7
01
:
1.
,
б
GPS-
,
а
.
.
2.
.
.
а
-
.
б
,
а
а
.
(
VАlЗА
. 20)
а
б
NAV
а
а
(
(
. 20).
(
. 23).
-
. 19).
. 19).
. 10)
(
б
. 9)
(
. 13)
-
:
.
.(
(
01
–
.
-
POI
.
:
а
,
б
.
а
.
а
,
,
,
-
-
.
}}
9
01
01
||
а
/
Э
(1).
а
(
-
"+ OK").
а
.
-
,
-
.
-
.
:
-
(
.
OK.
: + OK.
-
5
(
Э
,
. 37).
4
. .
,
+
3
/
EXIT (2).
/
б .
. 30).
,
/
OK б
-
-
1
TUNE
-
NAV
OK
EXIT
,
EXIT
:
а
а
10
(
(
. 10)
. 9)
-
-
-
.
-
.
6
NAV,
2
"
".
+ OK.
01
Э
/
Э
-
7
.
/
Э
1
NAV
+ OK.
(4)
:.
6
-
+ OK.
-
.
,
01
/
7
-
-
.
+ OK.
:
8
-
б
8
NAV,
2
-
б
.
"
.
".
.(
. 46).
3
POI
POI
"
"
".
(
"
,
. 37).
4
(
-
.
+ OK.
. (POI)
5
а
а
,
,
+ OK.
,
,
-
. 48)
(
POI
. 88).
(
(
. 9)
б
.
. 9)
-
-
-
-
.
OK.
+
11
SENSUS NAVIGATION
02
,
-
.
VАlЗА SenДЖД NaЗigaЕiАn
WGS84,
.
-
SenВДВ NaЕigaГion
:
а
-
,
б
.
а
.
а
.
,
,
,
,
.
,
-
,
02
-
1
2
1.
,
.
,
а
а
,
-
-
.
.
,
.Э
.
,
,
SenДuД
NaЗigaЕiАn –
,
(
(
,
.(
-
. 9).
-
. 13)
. 9)
,
-
.
/
,
,
,
,
.
}}
13
02
SenВДВ NaЕigaГion
||
,
,
-
:
(
,
:
02
.
-
)
).
,
-
-
,
.
-
,
!
.
,
:
,
/
-
-
"
,
"
,
.
,
,
VАlЗА.
,
.
,
/
,
,
-
.
.
-
т VАlЗА PeГДАnЗagnaГ AB
/
1
14
б
-
(*).
(
(SeЕ deДЕinaЕiАn > AddГeДД)1
,
.
-
.
.
-
.
-
-
-
а
а
а
(
. 13)
(
б
. 9)
(
. 16)
/
03
–
03
!
–
.
[2a]
GPS
.
16
.
[2b]
,
03
.(
.
. 23).
-
.
.
,
-
,
-
OK/
MENU, TUNE
FM.
EXIT
,
.(
(
. 33)
а
а
,
TMC1
,
:
а
-
(
(
,
. 82)
(
. 35)
,
,
GPS.
,
,
GPS
-
Э
GPS
.
-
.
,
,
(
(TMC1)
,
,
.
-
-
.
,
. 35).
.
-
-
.
,
.
-
-
GPS,
.
,
.
.
-
-
,
03
-
.
а
-
/
.
. 45)
.
. 19).
б
.(
,
-
.
. 20).
.
1
TГaffic MeДДage Channel
}}
17
03
||
а
03
18
(
. 19)
б
03
–
–
.
(
(
(
а
а
,
б
(
. 19)
03
-
.
(
(
(
. 16)
!
б
-
. 20)
. 23)
.
NAV
.
б
. 20)
а
а
-
.
. 23).
(
"TUNE".
EXIT
-
-
–
а
-
.
,
.
.
-
.
-
. 19),
. 20)
*(
. 20).
TUNE
GPS/
. 37).
,(
-
GPS
,
-
б
-
(
,
. 30)
(
OK/MENU
, .
. 39).
.
"OK"
*
"+ OK".
/
,
.
.
19
03
–
–
-
.
.
03
-
–
-
.
а
,
-
.
.
.
,
.
,
.
/
.(
GPS.
/
.
-
GPS
,
. 37).
EXIT
.
OK/MENU
EXIT
20
NAV
.
.
"OK"
"+ OK".
-
03
.
,
,
б
-
.
03
AA/LR6.
-
.
21
04
,
,
"
.
(
,
. 24) б
-
а
а
.
б
EXIT
.
.
-
а
-
.
а
-
,
,
:
-
,
-
.
,
,
,
"б
(1)
б
-
.
.
(
. 24)
а
-
а
(
(
04
. 25)
-
. 27)
:
,
,б
.
-
а
:б
-
-
а
а
,
.
23
04
а
.
а
,
.
:б
,
а
:
б
.
а
-
>
,
"
,
:
",
".
,"
,
".
.
-
MY CAR б
MY CAR
:б"
VOL
:б
-
24
,
"Help"
.
.
а
а
:
,
а
"
б
б
а
-
,
04
а
.
,
.
1.
"
.
.
,
-
(
(
. 27)
. 25)
-
04
.
.
,
-
-
MY CAR
04
MY CAR
(MY CAR > SeЕЕingД > VАice CАnЕГАl SeЕЕingД
> TЖЕАГial)
(MY CAR > SeЕЕingД > VАice CАnЕГАl SeЕЕingД
> CАmmand liДЕ)
(CАmmand liДЕ) + OK,
(TЖЕАГial) + OK,
,
.
.
,
.
MY CAR
.
-
(MY CAR > SeЕЕingД > VАice CАnЕГАl SeЕЕingД)
}}
25
04
||
.
.5
,
.
.
,
+ OK:
а
,
а
б
(DefaЖlЕ) б
.
-
.
(TГained ЖДeГ)
-
.
MY CAR
04
.
.
(MY CAR > SeЕЕingД > VАice CАnЕГАl SeЕЕingД
> UДeГ ДeЕЕing)
.
(UДeГ ДeЕЕing) + OK,
,
.
"
.
"
(
. 27).
-
(VАice ЕГaining) + OK,
-
,
-
.
,
26
(MY CAR > SeЕЕingД > VАice CАnЕГАl SeЕЕingД
> VАice ЕГaining)
.
MY CAR
".
-
"
б
-
-
-
.
04
а
(
. 24)
(
,
. 23)
-
:
MY CAR
(MY CAR > SeЕЕingД > VАice CАnЕГАl SeЕЕingД
> TTS ДБeed)
а
а
а
а
а
а
а
а
(
)
(
)
04
(
)
(TTS
ДБeed) + OK,
-
GPS-
.
:
а
а
а
(FaДЕ)
. (MediЖm)
MY CAR
(SlАИ)
,
а
а
(
. 23)
-
,
.
б
(
. 27)
MY CAR
+ OK + NAV.
}}
27
04
||
,
,
,
MY
,
CAR.
.
.
,
,
,
MY CAR,
-
,
.
,
.
.
.
"
б
,
"
б
,
-
а
.
.
,
,
.
28
.(
-
"
"1 б
1
-
. 25).
а
-
(
(
. 24)
. 23)
,
-
б
( MY CAR)
04
,
,
-
05
.
,
-
,
.
.
1.
.
2.
05
.
,
"
,
/
.
3.
-
"
POI,
.
/
,
а
/OK,
30
!
,
б
.
#
-
/
.
, 9,
-
,
9.
.
,
,-
а
/
.
,
,
-
,
0-9, *
.
/OK.
, Ж, З , И, z
,
"
-
1
2
TUNE
-
-
TUNE
/
/
/
,
1.
[2]. Ц
OK,
.
-
/"
EXIT.
2,
05
а
"
"
"
а 123/ABC + OK б
.
(MАГe) + OK б
.
,
-
.
а => + OK б
.
"149"
,
,
OK.
а
(PАДЕcАde) + OK б
,
OK,
.(
б
,
,
:
а
. 19)
-
.
"
(
-
,
"LON".
. 51).
,
"***"
,
,
149
-
05
-
-
1000 б
.
:
а
.
31
,
06
,
–
06
.
!
–
}}
33
06
,
||
,
,
.
.
-
б
,
POI
,
,
,
,
,
.
,
-
.
-
,
.(
. 66).
б
-
.
06
.(
(
,
. 35).
,
. 68).
,
а
а
34
(
.(
. 39).
. 35)
(
. 35)
.
06
,
,
,
,
(
,
. 45)
,
.
-
,
.(
. 71).
-
.
.
,
(
-
. 33).
.
-
(
).
:
а
OK.
2
"
.
. 74).
"(
-
BlЖeЕААЕh.
06
:
а
а
(
.
(
. 27).
. 74)
35
07
а
,
.
а
а
а
а
.
/
,
INFO.
(
. 37)
(
(
(
.
. 38)
. 39)
. 40)
.
а
NAV.
а
NAV 2
.
:
–
а
!
б
,
,
.
а
-
а
"#".
а
(
(SeЕ addГeДД) б
. 46).
PАinЕ Of InЕeГeДЕ) б
.(
deДЕinaЕiАnД) б
(PГeЗiАЖД
. 50).
.(
(IЕineГaГК) б
. 48).
.(
.
(SeЕ
07
. 57).
:
}}
37
07
||
а
infАГmaЕiАn) б
а
а
.(
.(
. 51).
б
. 83).
(TГaffic
.
(InЕeГneЕ naЗigaЕiАn) б
:
(Cancel gЖidance)
.
/
а
а
.
а
.
.
gЖidance) б
.
,
-
.
.,
а
а
а
(
.
(TЖГn Аff ЗАice
-
/
.
.(
. 38).
(
. 37)
. 38)
(
. 39)
а
OK.
а
NAV
а
gЖidance),
OK
(
07
OK.
. (ReБeaЕ ЗАice
,
. 35).
.
:
а
OK.
2
,
38
(
.(
. 37).
.
. 37)
NAV.
(
. 37)
,
-
07
.
(
а
. 19).
а
,
0-9.
NAV.
1-2-3-4-6-7-8-9 -
1
а
EXIT
-
,
а
OK
,
.
:
а
TUNE.
deДЕinaЕiАn) б
.
.
5
,
-
.
б
а
.
ИaКБАinЕ) б
а
,
/
GPS-
,(
. 71).
,
(SeЕ Дingle
"5"
1
-
.
(Add aД
.
07
POI (POI infАГmaЕiАn) б
POI,
.
}}
39
07
||
(
а
POI
. 48).
.
.
infАГmaЕiАn Аn maБ) б
2,
.
:
(TГaffic
-
(InfАГmaЕiАn) б
-
.
а
(SaЗe) б
(
(
(
-
. 37)
/
б
-
.
(
2
40
/
.
. 48)
-
. 35)
(
. 45)
(
. 45)
. (POI)
07
(
.
.
3
.
. 38)
:
:
.
. 37)
:
бб
3
-
.
а
а
а
:
2
а
. 46)
:
1
.
(
07
(
. 49)
(
. 51)
:
.
(
. 53)
(
. 54)
(
. 57)
.
:
:
:
TБaЕel gДide
(
. 50)
.
.
.
.
(
. 52)
:
.
-
(
. 51)
07
}}
41
07
||
(
. 61)
(
. 38)
.
.
.
.
(
.
.
.
.
. 62)
.
(
. 62)
(
. 63)
-
-
.
07
42
(
. 63)
(
. 64)
(
. 82)
/
-
(
. 66)
(
. 70)
(
. 68)
(
. 70)
07
(
-
. 71)
-
.
.
.
.
.
.
FAV
. 74)
./
.
.
.
.
(
. 79)
(
. 80)
.
TЖГn-
bК-ЕЖГn
а
(
. 37)
.
.
.
(
-
.
.
.
.
-
.
.
.
.
07
(
. 78)
43
08
а
-
.
а
а
а
а
а
(SЕАГed lАcaЕiАn), (
deДЕinaЕiАn), (
(
. 50).
-
. 51).
(
. 52).
.
-
-
. 51).
(PАinЕ Аn maБ),
. 53).
,
,
. 30).
",
(LaЕiЕЖde and
а TБaЕel gДide (TГaЗel gЖide), (
(
"
(PГeЗiАЖД
"
(InЕeГneЕ ДeaГch),
(PАДЕcАde), (
LАngiЕЖde), (
"
. 49).
. 54).
/
.
(SeЕ deДЕinaЕiАn > HАme)
(
"
. 49)
"б
.
:
а
а
а
(HАme), (
. 45).
(AddГeДД), (
. 46).
inЕeГeДЕ б POI), (
. 48).
. (POI) (PАinЕ Аf
08
}}
45
08
||
"
"
,
/
.
"
"
1
:
а
:
.
(SaЗe aД HАme) + OK.
1.
-
"
":
а
OK б
а
.
(
(SeЕ deДЕinaЕiАn > AddГeДД)
/
+
б
. 45)
46
-
: (CiЕК)
. 19).
3.
08
,
б
. 30).
.(
-
/
,
.
-
.
(
. 30).
,
-
OK,
2.
/
.
(
,
.
1
,
-
TUNE + OK,
.
/
: (SЕГeeЕ),
-
:
а
а
,
- : (CАЖnЕГК:) : (CiЕК:) б
.
/
.
08
а
а
.
: (SЕГeeЕ:) : (NЖmbeГ:) -
а
/
а
.
: (JЖncЕiАn:) б
.
.
deДЕinaЕiАn) б
(SeЕ Дingle
-
-
.
а
+ OK,
ИaКБАinЕ) -
а
(Add aД
.
а
+ OK,
б
.
а
+ OK :
/
-
(MaБ) -
-
-
.
а Call nДmbeБ2 (Call) б
б
.
-
.
а
-
.3 (Online infА.) б
.
.
а
а
2
3
,
.
, .
SenДЖД InfАЕainmenЕ.
SenДЖД InfАЕainmenЕ.
deДЕinaЕiАn) б
ИaКБАinЕ) б
.
(SeЕ Дingle
(Add aД
.
.
-
08
}}
47
08
||
а
POI
-
.
(SЕaГЕ GЖidance) б
.
(
.
. 57)
а
(
.
а
POI.
+ OK,
б
.
б
.
. 45)
"
POI5,
POI
.
"
".
(
/
(
. 46).
"
. 30)
+ OK
-
,
:
.
(BК name) + OK
POI
,
, "PeББeД BАdega".
б
08
POI,
,
.
а
48
+ OK,
б
а
POI4
"
PАinЕ Аf inЕeГeДЕ.
,
.
а
"
4
5
б
,
.
"POI
"(
. 71).
08
,
,
,
.(
. 94).
-
POI
.
-
"
"
.
(AГАЖnd БАinЕ Аn maБ)
POI
б
.(
. 39).
а
б
+ OK
а
б
/
/
),
.
(BК caЕegАГК)
POI
,
/
/
(
,
а
-
POI.
(
. 45)
б POI (
. 88)
/
(NeaГ
Еhe caГ)
POI
.
.
(AlАng Еhe ГАЖЕe)
POI
(SeЕ deДЕinaЕiАn > SЕАГed lАcaЕiАn)
(NeaГ Еhe deДЕinaЕiАn)
-
,
"
08
,
",
}}
49
08
||
(
. 57).
а
/
а
а
а
а
а
а
"
,
6.
,
.
deДЕinaЕiАn)
"
"
(SeЕ Дingle
(Add aД
ИaКБАinЕ)
.
(InfАГmaЕiАn)
(EdiЕ)
(DeleЕe)
(DeleЕe all)
(
. 45)
" ("RАuЕeД")
(SeЕ deДЕinaЕiАn > PГeЗiАЖД deДЕinaЕiАn)
.
+ OK
а
а
"
,
,
-
-
,
08
:
6
50
" ("OЕheГ")
.
.(
. 64).
а
а
а
а
:
.
deДЕinaЕiАn)
(SeЕ Дingle
(Add aД
ИaКБАinЕ)
(InfАГmaЕiАn)
(SaЗe)
(DeleЕe)
(DeleЕe all).
08
а
"
(
. 45)
"
.
.
(SeЕ deДЕinaЕiАn > InЕeГneЕ ДeaГch)
.
а
(
(SeЕ deДЕinaЕiАn > PАДЕcАde)
:
7.
1.
(PАДЕcАde) + OK,
.
. 45)
08
7
,
.
SenДЖД InfАЕainmenЕ.
}}
51
08
||
а
2.
TUNE
/
(MАГe) + OK б
. 45)
GPS-
.
-
. 30).
а ABC/123 + OK б
а
(
OK,
,
/
(
/
.
-
-
.
а => + OK б
,
OK.
а
: (CiЕК:) + OK б
,
.
(SeЕ deДЕinaЕiАn > LaЕiЕЖde and LАngiЕЖde)
08
.
52
/
-
GPS.
: (FАГmaЕ:) + OK.
+ OK:
-
08
а DD°MMЦSSЦЦ б
а
б
.
(Decimal) б
.
GPS-
:
1.
,
2.
/
/
б
-
TUNE
,
OK б
,
".
3.
а
,
.
"
OK
".
,
1 + 2.
TUNE
. 45)
/
"
4.
(
-
TUNE
,
а
.
+ OK,
:
а
а
deДЕinaЕiАn) б
.
(SeЕ Дingle
.
(Add aД
ИaКБАinЕ) б
.
а
(InfАГmaЕiАn) б
.
-
08
}}
53
08
||
"TГaЗel
guide9"
,
,
GPS-
8.
-
,
а
а
а
.
TUNE.
-
(Add aД
TБaЕel gДide
(SaЗe)
.
-
: [6 MNO]
, [8 TUV]
. ., . (
. 39).
б
(SeЕ Дingle
ИaКБАinЕ)
.
1.
2.
.
deДЕinaЕiАn)
а
,
,
"
TГaЗel gЖide
.
"
а
(SeЕ deДЕinaЕiАn > TГaЗel gЖide)
,
/
,
,
OK.
.
8.
OK:
(SeЕ deДЕinaЕiАn > PАinЕ Аn maБ)
,
,
(
(
. 71).
USB-
10
,
.
,
,
,
USB-
08
8
9
10
54
USB-
.
б
GPS-
,
.
"
-
.
,
. 45)
USB-
"
SenДЖД InfАЕainmenЕ.
"
"(
. 71).
,
08
а
а
а
а
а
а
. (SЕaГЕ gЖidance)
(DeЕailД)
(PhАЕАД)
.
(PlaК aЖdiА)
(PaЖДe aЖdiА)
(
. 45)
08
55
09
–
.
"3", . .
-
3
,
.
(
,
. 62).
,
4"
09
1
.
-
.
"/
-
(IЕineГaГК > SЕaГЕ gЖidance)
(SЕaГЕ gЖidance) + OK,
(IЕineГaГК)
.
.
4
.
-
-
-
(IЕineГaГК > Add anАЕheГ ИaКБАinЕ)
+ OK,
3
1
.(
. 66).
.
(Add anАЕheГ ИaКБАinЕ)
,
(
. 45).
}}
57
09
09
||
а
(
. 58)
/
/
/
-
.
-
(SeЕ deДЕinaЕiАn)
4-
.
/
,
1,
а
-
б
58
.
. .
(
. 58).
-
:
а
-
: . .
1
2
+ OK,
-
.
(InfАГmaЕiАn) б
.
(DeleЕe) б
а
-
.
(MАЗe in liДЕ) б
(
а
,
-
.
(SaЗe) б
).
.
:
-
09
1.
OK б
2.
,+
,
(MАЗe in
liДЕ) + OK
TUNE б
3.
4.
а
/
OK,
.
(CleaГ iЕineГaГК) + OK,
,
а
(
09
.
-
-
б
. 57)
(
. 63)
-
59
10
–
(RАЖЕe > AЗАid)
-
.
а
(AЗАid) +
OK,
,
а
.
(
. 62)
(
. 63)
10
а
а
а
( AЗАid)
,
/
(
(
-
. 63)
-
. 64)
(
. 68)
б
-
.
+ OK:
б
.
-
а
(ReГАЖЕe) б
-
.
а
а
а
,
,
(LАngeГ) б
.
(ShАГЕeГ) б
.
(DeleЕe) б
.
б
б
,
.(
. 68).
61
10
,
10
–
.
"
"
-
.
(RАЖЕe ЕКБe)
,
.(
. 66).
(RАЖЕe > RАЖЕe АЗeГЗieИ)
+
-
OK,
.
а
.
.
.
(RАЖЕe > AlЕeГnaЕiЗe ГАЖЕeД ЕА deДЕinaЕiАn)
.
.
. + OK,
(
62
.
.
. 66).
.
(
,
,
. 61)
б
-
10
–
.
-
,
Э
-
.
10
.
+ OK,
,
.
а
.
.
а
-
,
. .
,
,
(NeЙЕ) б
.
а
(RАЖЕe > DeЕailed ГАЖЕe infАГmaЕiАn)
,
.
-
(PГeЗiАЖД) б
АЖЕ) б
/
(ZААm in/ZААm
.
/
,
а
(
. 61)
.
б
.
(RАЖЕe > MaБ Аf Гemaining ГАЖЕe)
.
+ OK,
}}
63
10
||
"REC".
.
(
10
а
(
. 61)
./
б
. 39).
-
.
.
.
б
-
,
(
. 49).
-
/
,
USB.(
"REC"
,
.
а
(
(RАЖЕe > RecАГd ГАЖЕe)
1
64
USB-
SenДЖД InfАЕainmenЕ.
. 61)
.
GPS-
. 80).
б
1,
,
11
-
.
(SeЕЕingД > RАЖЕe АБЕiАnД > RАЖЕe ЕКБe)
.
OK.
11
а
,
.
.
(FaДЕ ИiЕh ЕГaffic adaБЕiАn) б
1.
а
(FaДЕ) б
а
(ShАГЕ) б
(SeЕЕingД > RАЖЕe АБЕiАnД)
.
,
1.
(SeЕЕingД > RАЖЕe АБЕiАnД > ReГАЖЕe Аn
ГeВЖeДЕ)
-
,
.
-
,
-
а
а
1
66
(
. 82).
OK
EXIT
а Э
,
.
.
(ECO ИiЕh ЕГaffic adaБЕiАn) б
.
-
.
-
-
-
.
.
:б
:б
.
.
11
"3"
3
11
,
.
.
(SeЕЕingД > RАЖЕe АБЕiАnД > RАЖЕe БГАБАДalД)
"3"
"1"
,
"3"2
б
.
.
а
OK
EXIT
-
(SeЕЕingД > RАЖЕe АБЕiАnД > UДe caГБААl lane)
,
3
,
.
NAV.
-
,
-
"1"
,
-
.
а
,
2
3
.(
. 57).
.
,
OK б
EXIT
.
NAV.
}}
67
11
||
–
а
3
(
а
а
а
а
а
а
11
.
. 68)
(
(
. 70)
-
б
.
,
,
,
. 71)
(
. 74)
(
FAV (
/
б
. 78)
. 79)
(
. 80)
-
(SeЕЕingД > RАЖЕe АБЕiАnД > UДe eЙБГeДД lane)
,
,
,
а
-
,
-
.
.
.
68
-
.
/"
NAV.
,
-
.
-
OK б
EXIT
3
(SeЕЕingД > RАЖЕe АБЕiАnД > AЗАid aГea)
.
".
,
-
11
/"
".
11
1.
1.
2.
3.
4.
,
"
OK б
,
.
,
+ OK.
(AcЕiЗaЕe) +
-
-
.
OK б
".
TUNE,
-
.
OK,
,б
,
-
.
:
1.
:
.
-
+ OK.
+ OK б
2.
(SeЕЕingД > RАЖЕe АБЕiАnД > AЗАid aГea >
AЗАid neИ aГea > SelecЕ aГea Аn maБ)
,
,
2.
-
:
/
,
,
.
,
}}
69
11
||
/
(
11
а
а
–
.
/
. 61).
,
,
. 70)
(AЗАid feГГieД)
/
,
.
(
(
-
.
а
а
а
а
:
EXIT
NAV.
. 66)
б
а
,
,
/
,
.
а
-
,
(SeЕЕingД > RАЖЕe АБЕiАnД > AЗАid mАЕАГИaКД)
:б
,
а
а
4
70
/
.
mАЕАГИaКД)
ГАadД)
.
-
+ OK.
4:
а
,
(AЗАid
(AЗАid ЕАll
(AЗАid ЕЖnnelД)
а
а
(
(
. 68)
,
б
. 66)
-
11
.
:
а
а
а
а
а
а
11
POI
.
.
(SeЕЕingД > MaБ АБЕiАnД > ShАИ fЖll-ДcГeen
maБ)
(SeЕЕingД > MaБ АБЕiАnД > MaБ ЕКБe)
+ OK
.
OK.
,
(SeЕЕingД > MaБ АБЕiАnД)
,
,
а
(NАГЕh ЖБ) б
.
-
.
а
.
(Heading ЖБ) б
-
.
.
а
3D
(3D maБ baДic) б
,
-
}}
71
11
||
-
.
а
+ OK,
. 3D
,
.
(3D maБ enhanced) б
,
,
а
(NАne) б
-
/
.
. .
11
.
.
(SeЕЕingД > MaБ АБЕiАnД > CАmБaДД)
(SeЕЕingД > MaБ АБЕiАnД > PАДiЕiАn
infАГmaЕiАn)
(
(SeЕЕingД > MaБ АБЕiАnД > MАЕАГИaК
infАГmaЕiАn)
(3)
,
72
а
,
.
.(
. 53).
5
,
.
/
/
-
.
(LaЕ/LАn) б
5
/
б
)
(CЖГГenЕ ГАad) б
/
а
.
5
OK.
-
,
-
-
.
-
11
а
а
(GГaБhic) + OK б
(TeЙЕ) + OK б
,W
,S
E
.
б
,
"
.
а
.
(DefaЖlЕ) б
POI,
(SelecЕed).
а
:N
а
".
(POI) (
TUNE + OK
POI,
.
(SelecЕed) б
(
-
)
а
(DaК) б
а
(NighЕ) б
.
-
(NАne) б POI
.
. 88).
-
.
.
POI
11
.
POI6
.
.
(SeЕЕingД > MaБ АБЕiАnД > SЕАГed lАcaЕiАn Аn
maБ)
(SeЕЕingД > MaБ АБЕiАnД > POI ДКmbАlД)
POI,
.
6
POI б PАinЕ Аf inЕeГeДЕ.
(SeЕЕingД > MaБ АБЕiАnД > MaБ cАlАЖГД)
-
.
"
а
OK.
OK.
а
"
"
(AЖЕАmaЕic) б
".
,
,б
EXIT
+ OK,
NAV.
-
}}
73
11
||
а
а
а
а
11
(
FAV (
. 74)
(
/
(
. 80)
-
.
. 79)
. 78)
(SeЕЕingД > GЖidance АБЕiАnД)
:
а
/
а
-
а
-
а
а
а
а
-
.
.
.
(SeЕЕingД > GЖidance АБЕiАnД > Time Аf aГГiЗal
fАГmaЕ)
OK.
а ETA (EДЕimaЕed Time Аf AГГiЗal) б
а RTA (Remaining Time Аf AГГiЗal) б
74
-
.
-
11
TДБn-bИ-ГДБn
7
11
.
.
.
.
TДБn-bИ-
(SeЕЕingД > GЖidance АБЕiАnД > SЕГeeЕ nameД
in ЗАice gЖidance)
.
+ OK,
,
. (SЕГeeЕ nameД in ЗАice gЖidance)
/
.
(SeЕЕingД > GЖidance АБЕiАnД > AЖЕАmaЕic
Гead АЖЕ Аf ЕГaffic)
ГДБn
(SeЕЕingД > GЖidance АБЕiАnД > TЖГn-bК-ЕЖГn
naЗigaЕiАn)
.
.
+ OK,
TДБn-bИГДБn + OK,
,
/
-
/
-
.
-
,
.
,
.
:
7
.
}}
75
11
||
а
б
(
б
. 82)
а
.
,
б
,
.
-
11
.
(SeЕЕingД > GЖidance АБЕiАnД > VАice
gЖidance)
+ OK,
(SeЕЕingД > GЖidance АБЕiАnД > UДe SimБle
VАice GЖidance)
/
-
(3)
,
.
б
/
,
76
,
,
б
,
,
(1)
.(
.
а
.
.
.
,
(SeЕЕingД > GЖidance АБЕiАnД > AЖdiА fadeАЖЕ)
+ OK,
-
. 35).
EXIT
б
NAV.
+ OK
.
-
11
,
,
ИИИ.ЗАlЗАcaГД.cАm/naЗi.
а
,
.
.
11
,
-
,
.
.
а
.
.
.
.
-
-
(SeЕЕingД > GЖidance АБЕiАnД > SБeed cameГa
ИaГning)
-
.
а
.
EXIT
б
. + OK
NAV.
.
-
.
.
1.
-
-
.
2.
,
TUNE
,
OK б
EXIT
+ OK,
/
-
NAV.
}}
77
11
||
POI
"TГaЗel gЖide" (
.(
. 54).
),
-
а
.
.
.
EXIT
11
POI,
"TГaЗel gЖide" (
(
. 54).
а
.
EXIT
GЖide,
(
. 54).
.
. + OK
б
),
.
б
,
TГaЗel
USB,
TГaЗel GЖide, .
NAV.
TГaЗel
USB,
TГaЗel GЖide, .
-
NAV.
+ OK
,
GЖide,
(
-
.
-
. 54).
а
/
а
а
а
FAV (
(
(SeЕЕingД > SКДЕem infАГmaЕiАn)
. 80)
. 79)
(
. 71)
(
. 78)
+ OK,
,
78
,
,
-
11
,
а
а
FAV
.
FAV
.
а
а
а
а
(
FAV (
(
/
. 74)
. 79)
. 71)
(
. 80)
(NА fЖnkЕiАn)
.
ЗАice gЖidance)
. (ReБeaЕ
а
./
.c
(Cancel/ReДЖme gЖidance )
а
./
.
Hide fЖll-ДcГeen maБ)
а
./
.
.
Hide mАЕАГИaК infАГmaЕiАn)
(ShАИ/
а
./
.
SЕАБ ГАЖЕe ГecАГding)
(SЕaГЕ/
.
(ShАИ/
а
/
+ OK,
FAV
11
EXIT
б
NAV.
(SeЕЕingД > FAV keК АБЕiАnД)
а
а
а
а
FAV
(
/
(
(
. 74)
. 80)
. 71)
(
. 78)
+ OK:
-
79
11
/
.
/
/
/
-
11
"gБЙ".
а
POI-
а
/
(
(
. 49))
USB-
,
.
8.
-
POI
USB-
POI-
,
!
.
-
/
-
POI.
а
./
.
-
POI,
-
а
а
а
а
-
VАlЗА.
.
(SeЕЕingД > ImБАГЕ/eЙБАГЕ ДЕАГed lАcaЕiАnД)
8
80
USB-
SenДЖД InfАЕainmenЕ.
(
FAV (
. 74)
. 79)
(
. 71)
(
. 78)
12
а
,
/
-
.
.
.
-
-
.
,
12
.
-
(
б
-
. 74).
.
-
(TГaffic infАГmaЕiАn) + OK,
"
"
(
б
. 83).
б
.
а
а
82
(
б
. 83)
(
б
. 83)
-
(
. 86)
12
–
–
.
,
(
.
. 82)
(
-
. 39).
.
+ OK,
/
"
",
.
"
.(
а
(TГaffic infАГmaЕiАn > TГaffic Аn maБ)
OK,
.
(TГaffic Аn maБ) +
б
"
"(
. 83).
а
а
,
"
. 83).
(
. 86)
-
б
. 83)
(
(
-
12
. 82)
.
.
.
.
(TГaffic infАГmaЕiАn > LiДЕen ЕА ЕГaffic Аn ГАЖЕe)
.
.
.
. (LiДЕen ЕА ЕГaffic Аn ГАЖЕe) + OK,
.
}}
83
12
||
),
(
.
+ OK,
,
/
,б
/
.
:
.
.
12
.
.
(TГaffic infАГmaЕiАn > All ЕГaffic)
.
(All ЕГaffic) + OK,
.
-
.
.
/
:
,
.
-
+ OK,
б
.
,
:
(TГaffic infАГmaЕiАn > TГaffic Аn maБ)
.
OK,
84
(TГaffic Аn maБ) +
-
12
(
. 39).
:
,
,
а
а
а
а
а
/
.
,
-
.
1.
,
б
OK.
а
EXIT
NAV.
12
(TГaffic infАГmaЕiАn > TГaffic Аn maБ)
,
:
.
,
.
OK б
,
,
"2/5",
/
2.
-
,
,
5
б
, "105 km Аne lane clАДed",
,
,
.
.
-
+ OK,
б
-
-
:
}}
85
12
||
.
а
.
.
.
а
а
а
(
(
(
. 82)
-
б
. 83)
,
-
.
. 86)
,
-
,
"ЗЗЗЗЗ".
а
(
).
а
,
-
-
.
(
86
,
.
а
а
12
,б
,
Э
,
. 82)
(
(
б
. 83)
(
б
. 83)
. 82)
13
– POI
,
-
,
.
"
"
"
"
а
-
.
а
-
POI
а
EXIT.
13
,
/
TUNE б
OK
POI
/
(SeЕЕingД > MaБ АБЕiАnД > POI ДКmbАlД)
1
88
PАinЕ Аf inЕeГeДЕ.
POI
(SelecЕed)
"(
. 71).
-
.
,
POI б
POI,
POI.
,
(DefaЖlЕ),
(NАne).
.
"POI
,
б
"POI"1.
.
,
POI,
POI
,б
-
:
/
-
13
/
/
13
а
POI (
. 48)
89
14
,
,
,
GPS. 20
,
-
.
.
.
,
,
ё
,
,
"
,
,
"
.
.
.
/
,
,
,
,
.,
,
GPS.
.
,
,
GPS
,
,
,
.
5
/
,
-
.
,
.,
-
.
,
,
.
,
,
.
,
GPS
GPS
5
-
б
.
-
,
VАlЗА.
14
-
. .
ИИИ.ЗАlЗАcaГД.cАm/naЗi
ИИИ.ЗАlЗАcaГД.cАm/maБЖБdaЕe.
}}
91
14
||
.
ИИИ.ЗАlЗАcaГД.cАm/naЗi
ИИИ.ЗАlЗАcaГД.cАm/maБЖБdaЕe.
.
,
-
.
?
+ OK,
.
,
.
.
,
,
–
?
14
.
,
-
.
VАlЗА.
92
.(
. 78).
,
15
–
VАlЗА
.
,
.
-
-
.
,
,
.
-
.
1
USB-
-
.
-
USB-
.
1.
.
.
а
-
,
VАlЗА.
94
.
USB-
ИИИ.ЗАlЗАcaГД.cАm/maБЖБdaЕe
20 GB
USB-
,
.
VАlЗА
ИИИ.ЗАlЗАcaГД.cАm/naЗi
ИИИ.ЗАlЗАcaГД.cАm/maБЖБdaЕe.
.
.
-
,
.
б
1
2
3
-
USB-
3.
,
.
USB-
-
:
,
SenДЖД NaЗigaЕiАn,
ИИИ.ЗАlЗАcaГД.cАm/naЗi
ИИИ.ЗАlЗАcaГД.cАm/maБЖБdaЕe.
.
2.
.
,
:
-
-
,
15
3
-
.
2.
/
-
SenДЖД InfАЕainmenЕ.
-
15
–
,
,
-
:
а
USB-
б
USB-
,
,
-
.
б
.
,
USBUSB-
-
-
.
а
-
USB.
-
:
-
/
,
.
VАlЗА
-
EДБope
AДВГБia
т BЖndeДamЕ füГ Eich- Жnd
VeГmeДДЖngДИeДen.
CАnЕainД cАnЕenЕ Аf SЕadЕ Wien б
daЕa.Иien.gЗ.aЕ, licenДed in accАГdance ИiЕh
hЕЕБ://cГeaЕiЗecАmmАnД.АГg/licenДeД/bК/3.0/
legalcАde .
CАnЕainД cАnЕenЕ Аf SЕaЕdЕ LinЛ б
daЕa.linЛ.gЗ.aЕ, licenДed in accАГdance ИiЕh
hЕЕБ://cГeaЕiЗecАmmАnД.АГg/licenДeД /bК/3.0/
legalcАde .
CАnЕainД cАnЕenЕ Аf LINZ AG б daЕa.linЛ.gЗ.aЕ,
licenДed in accАГdance ИiЕh hЕЕБ://
cГeaЕiЗecАmmАnД.АГg/licenДeД/bК/3.0/
legalcАde .
BelgiДm
RealiЛed bК meanД Аf BГЖДДelД UГbISцт б
DiДЕГibЖЕiАn & CАБКГighЕ CIRB, aЗailable aЕ
hЕЕБ://ИИИ.ciГb.iГiДneЕ.be/caЕalАgЖe-deДeГЗiceД/ЖГbiД/ЕelechaГgemenЕ .
InclЖdeД cАnЕenЕ made aЗailable bК AGIV.
15
CБoaГia
т EЖГАGeАgГaБhicД.
CИpБДВ
т EЖГАGeАgГaБhicД.
}}
95
15
||
EВГonia
т EЖГАGeАgГaБhicД.
Finland
CАnЕainД daЕa fГАm Еhe NaЕiАnal Land SЖГЗeК
Аf Finland TАБАgГaБhic DaЕabaДe 06/2012.
(TeГmД Аf UДe aЗailable aЕ hЕЕБ://
ИИИ.maanmiЕЕaЖДlaiЕАД.fi/en/
NLS_АБen_daЕa_licence_ЗeГДiАn1_20120501).
CАnЕainД daЕa ЕhaЕ iД made aЗailable bК IЕella
in accАГdance ИiЕh Еhe ЕeГmД aЗailable aЕ:
hЕЕБ://ИИИ.iЕella.fi/liiЕЕeeЕ/БalЗelЖЕjaЕЖАЕЕeeЕ/
КhЕeКДЕieЕАБalЗelЖЕ/ЖЖДi_БАДЕal_
cАde_ДeГЗiceД_ДeГЗice_deДcГiБЕiАn_and_ЕeГmД
_Аf-ЖДeГ.Бdf. ReЕГieЗed bК HERE 09/2013Я.
FБance
SАЖГce: т IGN FГance 2009 б BD TOPO ц.
GeБmanИ
15
ed al ЕГaЕЕА БГАdАЕЕa e fАГniЕa dalla RegiАne
TАДcana.
GБeaГ BБiГain
InclЖdeД cАnЕenЕ Аf CАmЖne di BАlgАna
licenДed ЖndeГ hЕЕБ://cГeaЕiЗecАmmАnД.АГg/
lice3nДeД/bК/3.0/legalcАde and ЖБdaЕed bК
licenДee JЖlК 1, 2013.
CАnЕainД OГdnance SЖГЗeК daЕa т CГАИn
cАБКГighЕ and daЕabaДe ГighЕ 2010.
CАnЕainД RАКal Mail daЕa т RАКal Mail
cАБКГighЕ and daЕabaДe ГighЕ 2010.
GБeece
CАБКГighЕ GeАmaЕicД LЕd.
GДeБnВeИ
тThe SЕaЕeД Аf GЖeГnДeК
тTeh SЕaЕeД Аf AldeГneК
тThe Chief PleaД Аf SaГk
тThe RАКal CАЖГЕ Аf GЖeГnДeК
Die GГЖndlagendaЕen ИЖГden miЕ
GenehmigЖng deГ ЛЖДЕändigen BehöГden
enЕnАmmen.
HДngaБИ
CАnЕainД cАnЕenЕ Аf СBaКГiДche
VeГmeДДЖngДЗeГИalЕЖng б
ИИИ.geАdaЕen.baКeГn.deЮ, licenДed in
accАГdance ИiЕh hЕЕБ://cГeaЕiЗecАmmАnД.АГg/
licenДeД/bК/3.0/legalcАde .
CАnЕainД daЕa made aЗailable bК Еhe DЖblin
CiЕК CАЖncil MЖlЕi SЕАГК CaГ PaГking SБace
AЗailabiliЕК aД Аf 2013-11-02, licenДed in
accАГdance ИiЕh hЕЕБ://БДi.gАЗ.ie/fileД/
2010/03/PSI-Licence.Бdf .
CАnЕainД cАnЕenЕ Аf ЮLGL, ИИИ.lgl-bИ.deЯ,
licenДed in accАГdance ИiЕh hЕЕБ://
cГeaЕiЗecАmmАnД.АГg/licenДeД/bК/3.0/
legalcАde .
96
CАnЕainД CАnЕenЕ Аf ЮSЕadЕ Köln б
АffenedaЕen-kАeln.deЯ, licenДed in
accАГdance ИiЕh hЕЕБ://cГeaЕiЗecАmmАnД.АГg/
licenДeД/bК/3.0/legalcАde .
CАБКГighЕ т 2003; TАБ-MaБ LЕd.
IБeland
IГalИ
La Banca DaЕi IЕaliana è ДЕaЕa БГАdАЕЕa ЖДandА
ВЖale ГifeГimenЕА anche caГЕАgГafia nЖmeГica
CАnЕainД daЕa fГАm TГaДБАГЕА PaДДeggeГi
Emilia-RАmagna- S.Б.A.
InclЖdeД cАnЕenЕ Аf CАmЖne di CeДena
licenДed ЖndeГ hЕЕБ://cГeaЕiЗecАmmАnД.АГg/
lice3nДeД/bК/3.0/legalcАde and ЖБdaЕed bК
licenДee JЖlК 1, 2013.
InclЖdeД cАnЕenЕД Аf MiniДЕeГА della SalЖЕe,
and RegiАne Sicilia, licenДed ЖndeГ hЕЕБ://
ИИИ.fАГmeЛ.iЕ/iАdl/ and ЖБdaЕed bК licenДee
SeБЕembeГ 1, 2013.
InclЖdeД cАnЕenЕД Аf PГАЗincia di Enna,
CАmЖne di TАГinА, CАmЖne di PiДa, CАmЖne
di TГaБani, CАmЖne di VicenЛa, RegiАne
LАmbaГdia, RegiАne UmbГia, licenДed ЖndeГ
hЕЕБ://ИИИ.daЕi.gАЗ.iЕ/iАdl/2.0/ and ЖБdaЕed
bК licenДee SeБЕembeГ 1, 2013.
InclЖdeД cАnЕenЕ Аf GeАfАГUД, licenДed in
accАГdance ИiЕh hЕЕБ://cГeaЕiЗecАmmАnД.АГg/
licenДeД/bК/3.0/legalcАde .
InclЖdeД cАnЕenЕ Аf CАmЖne di MilanА,
licenДed ЖndeГ hЕЕБ://cГeaЕiЗecАmmАnД.АГg/
licenДeД/bК/2.5/iЕ/legalcАde and ЖБdaЕed bК
licenДee NАЗembeГ 1, 2013.
15
InclЖdeД cАnЕenЕ Аf Еhe ЮCАmЖniЕà MАnЕana
della CaГniaЯ, licenДed ЖndeГ hЕЕБ://
ИИИ.daЕi.gАЗ.iЕ/iАdl/2.0/ and ЖБdaЕed bК
licenДee DecembeГ 1, 2013.
InclЖdeД cАnЕenЕ Аf ЮAgenЛia БeГ la mАbiliЕàЯ
licenДed ЖndeГ hЕЕБ://cГeaЕiЗecАmmАnД.АГg/
licenДeД/bК/3.0/legalcАde and ЖБdaЕed bК
licenДee JanЖaГК 1, 2014.
InclЖdeД cАnЕenЕ Аf RegiАne SaГdegna,
licenДed ЖndeГ hЕЕБ://ИИИ.daЕi.gАЗ.iЕ/iАdl/2.0/
and ЖБdaЕed bК licenДee MaК 1, 2014
LaГЕia
т EЖГАGeАgГaБhicД.
LiГhДania
т EЖГАGeАgГaБhicД.
MoldoЕa
т EЖГАGeАgГaБhicД.
NoБЖaИ
PoБГДgal
UkБaine
SАЖГce: IgeАE б PАГЕЖgal.
т EЖГАGeАgГaБhicД.
SloЕenia
UniГed Kingdom
т EЖГАGeАgГaБhicД.
CАnЕainД БЖblic ДecЕАГ infАГmaЕiАn licenДed
ЖndeГ Еhe OБen GАЗeГnmenЕ LicenДe З.1.0
(Дee Еhe licenДe hЕЕБ://
ИИИ.naЕiАnalaГchiЗeД.gАЗ.Жk/dАc/АБengАЗeГnmenЕ-licence/).
Spain
InfАГmación geАgГáfica БГАБiedad del CNIG.
CАnЕainД daЕa ЕhaЕ iД made aЗailable bК Еhe
GeneГaliЕaЕ de CaЕalЖnКa GАЗeГnmenЕ in
accАГdance ИiЕh Еhe ЕeГmД aЗailable aЕ hЕЕБ://
ИИИ.gencaЕ.caЕ/Иeb/eng/aЗiД_legal.hЕm .
ReЕГieЗed bК HERE 05/2013.
CАnЕainД cАnЕenЕ Аf CenЕГА MЖniciБal de
InfАГmaЕica б Malaga, licenДed in accАГdance
ИiЕh hЕЕБ://cГeaЕiЗecАmmАnД.АГg/
licenДeД/bК /3.0/legalcАde .
CАnЕainД cАnЕenЕ Аf AdminiДЕГación GeneГal
de la CАmЖnidad AЖЕónАma de EЖДkadi,
licenДed in accАГdance ИiЕh hЕЕБ://
cГeaЕiЗecАmmАnД.АГg/licenДeД/bК/3.0/
legalcАde .
CАБКГighЕ т 2000; NАГИegian MaББing
AЖЕhАГiЕК InclЖdeД daЕa ЖndeГ Еhe NАГИegian
licence fАГ OБen GАЗeГnmenЕ daЕa (NLOD),
aЗailable aЕ hЕЕБ://daЕa.nАГge.nА/nlАd/en/1.0 .
SЖeden
CАnЕainД infАГmaЕiАn cАБКГighЕed bК т
KaГЕЗeГkeЕ, made aЗailable in accАГdance ИiЕh
hЕЕБ://cГeaЕiЗecАmmАnД.АГg/
licenДeД/bК/3.0/nА/ .
CАnЕainД БЖblic daЕa, licenДed ЖndeГ GА OБen
З1.0, aЗailable aЕ hЕЕБ://daЕa.gАЕebАГg.Дe/
gААБen .
Poland
т EЖГАGeАgГaБhicД.
AdaБЕed fГАm daЕa fГАm Еhe Office fАГ NaЕiАnal
SЕaЕiДЕicД licenДed ЖndeГ Еhe OБen
GАЗeГnmenЕ Licence З.1.0.
BaДed ЖБАn elecЕГАnic daЕa т NaЕiАnal Land
SЖГЗeК SИeden.
15
SЖiГzeБland
TАБАgГafiДche GГЖndlage: т BЖndeДamЕ füГ
LandeДЕАБАgГaБhie.
97
16
А
Г
З
...................................... 95
.................. 45, 54
............................ 9
..................................... 17
.................... 14
(
)...................................................... 24
..................................... 16
............................... 35
И
......................... 61
...................... 23, 24
........... 25
..................................................... 27
Б
............................................................. 86
............................ 33
-
....................................... 9
.......................................... 70
................................................. 70
................. 70
......................... 20
..................................... 17
................. 30
....................... 31
................ 37
..................... 17, 82
....... 83
..... 86
........ 83
.......................................... 82
В
.......................... 70, 74
К
.................... 77
.................. 77
.......................................... 94
............... 71
................................................. 71
Е
.......................................... 94
......................................... 94
16
ETA....................................................... 74
RTA....................................................... 74
98
....................................... 51
Д
/
16
,
.........................................................
.................................
......................................
.................................
.......................... 35
. 33
................................................. 35
/
37
37
38
39
О
....... 16
.............................................. 88
......................................... 40
..................................... 17
.......................... 66, 68, 70
...................................................... 35
.................................
.........................
....................................................
...................................
.........................
Н
Л
.......................... 10
...................... 95
19
20
16
20
19
.......... 71
/
М
........................................................
........................................................
.
...........................................
62
64
63
61
.......................................... 63
.............................................. 86
........................
FAV..........................................
.............
................................
......................
.................................
.....................
80
79
66
70
П
............................................. 39
........................................ 57
.................................. 58
68
74
78
................................. 51
.................................... 57
.................................................... 51
............................................... 50
.................... 77
16
..................................... 39
........ 58
99
16
.................................................. 39
С
Ф
........................................ 86
............................. 13
.................................... 45
POI........................................ 48
.................................. 46
........ 45, 54
............................ 51
............. 51
..........................................
..........
.....................
/
...................
............................................... 88
............................... 78
................ 14
.................................................. 62
50
49
53
52
,
............................................. 13
.......................................... 20
............................. 13
Ц
................ 57
............................................... 71
.......... 50
Ч
Т
................. 84
(POI)............................... 88
................ 91
Р
Ш
................................................... 46
,
....... 16
................................................ 17
........................................... 13
16
100
................... 13
..................................... 13
.................................... 52
У
.......................... 59
........................ 13
Э
...................................................... 17
16
G
GPS-
.......................................... 17
T
TMC-
......................................... 17
TГaЗel gЖide............................................... 54
16
101
16
16
102
TP 17943 (Russian) AT 1420, MY15, Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright т 2000-2014 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement