Volvo XC90 2020 Late Quick Guide

Volvo XC90 2020 Late Quick Guide
XC90
Q U ICK G U IDE
VÄLKOMMEN!
Ez a Quick Guide új Volvójának bizonyos funkcióit írja le. Az autóban, az alkalmazásban és az interneten részletesebb használati
információk állnak rendelkezésre.
AZ AUTÓ KÖZPONTI KIJELZŐJE
A kezelési útmutató az autó központi kijelzőjén tekinthető meg, ahol a
felső nézeten keresztül érhető el.
MOBILALKALMAZÁS
A kezelési útmutató okostelefonokon és táblagépeken futtatható
alkalmazás (Volvo Manual) formájában áll rendelkezésre. Az alkalmazás egyes funkciókról oktató videókat is tartalmaz.
A VOLVO TÁMOGATÓ WEBOLDALA
A Volvo Cars támogató weboldala (support.volvocars.com) útmutatókat és oktató videókat valamint kiegészítő információkat és támogatást is tartalmaz Volvójához és autója használatához.
NYOMTATOTT INFORMÁCIÓK
A kezelési útmutató kesztyűtartóban található melléklete a biztosítékokkal kapcsolatos információkat és műszaki adatokat valamint a
fontos és gyakorlati információk összefoglalását tartalmazza. Megrendelhető a kezelési útmutató és a hozzá tartozó melléklet nyomtatott változata.
TARTALOMJEGYZÉK
01. ISMERJE MEG A VOLVÓJÁT
Ez a fejezet további információkat nyújt a Volvo bizonyos rendszereiről és szolgáltatásairól és áttekintést ad a
külsőről, belsőről és a központi kijelzőről.
02. BELSŐ ÉS CSATLAKOZÁSOK
Itt olvashat az utastár különböző funkcióiról például az ülések beállításairól és az internetkapcsolatról.
03. A KÖZPONTI KIJELZŐ NÉZETEI
Itt találhat információkat a központi kijelző különböző fő nézeteiről, ahonnan az autó számos funkciója kezelhető.
04. OKOS VEZETÉS
Ez a fejezet az autó számos vezetőtámogató rendszerét írja le és tanácsokat ad az autó gazdaságosabb
vezetéséhez.
05. HANGFELISMERÉS
Itt találhatja az autó hangfelismerő rendszerével használható utasításokat/kifejezéseket.
06. SPECIÁLIS SZÖVEGEK
Figyelmeztetés, fontos és megjegyzés szövegek, amelyeket el kell olvasni.
A kiadás időpontjában, minden ismert opció/tartozék típusa csillaggal van jelölve: *.
01
01
ELSŐ LÉPÉSEK
Ahhoz, hogy a lehető legjobb módon kezdje el Volvo járműve használatát, számos funkciót, kifejezést és tanácsot hasznos ismernie.
Volvo ID
A Volvo ID egy személyes azonosító, amely számos szolgáltatáshoz biztosít hozzáférést egyetlen felhasználónév és jelszó segítségével. Néhány példa a Volvo On Call*, térképszolgáltatások*, személyes bejelentkezés a volvocars.com oldalra és a szervizelés és
javítás előjegyzésének lehetősége. Volvo ID azonosítót a
volvocars.com oldalon, a Volvo On Call alkalmazásban vagy közvetlenül az autójában hozhat létre.
Járművezetői profilok
Az autóban elvégzett számos beállítás a járművezető személyes
igényeihez illeszthető, majd egy vagy több járművezetői profilban
menthető. Az egyes kulcsok járművezetői profilokhoz rendelhetők.
A járművezetői profilokkal kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd
a jelen Quick Guide Felső nézet részét.
Sensus
A Sensus az autó intelligens felhasználói felülete, amely minden, a
szórakoztatással, internetkapcsolattal, navigációval* és információs
szolgáltatásokkal kapcsolatos megoldást lefed az autóban. A
Sensus teszi lehetővé a kommunikációt Ön, az autó és a külvilág
között.
Volvo On Call*
A Volvo On Call közvetlen kapcsolatot1 kínál az autóhoz és kiegészítő kényelmet valamint napi 24 órás segítséget. A Volvo On Call
alkalmazás lehetővé teszi például annak megtekintését, hogy szükség van-e izzócserére vagy fel kell-e tölteni a mosófolyadékot.
Bezárhatja és kinyithatja az autót, ellenőrizheti az üzemanyagszintet és megtekintheti a legközelebbi töltőállomást. Az előkészítés az
autó állóklíma-kezelőszerveivel vagy a távoli járműindítás2 funkcióval is beállítható és elindítható. Első lépésként töltse le a Volvo On
Call alkalmazást.
A Volvo On Call országúti segélynyújtást, egyéb biztonsági szolgáltatásokat és vészhelyzeti segélynyújtást is magában foglal az autó
tetőkonzolján található ON CALL és SOS gombokon keresztül.
1
2
Azt igényli, hogy az autó és a mobil készülék is rendelkezzen mobil lefedettséggel vagy
egyéb internetkapcsolattal.
Bizonyos piacok és modellek esetén áll rendelkezésre.
01
01
ÁTTEKINTÉS, KÜLSŐ
Ellenőrizze, és mentse a gumiabroncsnyomást (ITPMS)* a
TPMS részben a Autó állapota alkalmazásban, a központi
kijelző alkalmazás nézetében. Alacsony gumiabroncsnyomás
folyamatosan világít a járművezetői kijelzőn. Alaesetén a
csony gumiabroncsnyomás esetén ellenőrizze és állítsa be a
gumiabroncsnyomást, és nyomja meg a Nyomás tárolása gombot új gumiabroncsnyomás tárolásához.
A motorolajszint ellenőrzése a Autó állapota alkalmazásból
történik. Itt tekinthetők meg az állapotüzenetek valamint a szerviz és javítás előjegyzése* is.
Az elektromos működtetésű csomagtérajtó* kinyitható a lábbal működtetett csomagtérajtó funkcióval* úgy, hogy lassú
előre rúgó mozdulatot végez a hátsó lökhárító bal oldali része
gomb haszalatt. Csukja le és zárja be a csomagtérajtót a
nálatával annak alsó szélén. Vagy csukja le a csomagtérajtót
egy lassú rugó mozdulattal. Az autónak kulcs nélküli zárás/
nyitás* funkcióval kell rendelkeznie a csomagtérajtó lábmozdulattal történő nyitásához. A távvezérlős kulcsnak az autó mögött
körülbelül 1 méteres (3 láb) távolságon belül kell lennie a lábmozdulattal történő nyitáskor és záráskor.
A visszapillantó tükör automatikusan lehajtható* a hátrameneti sebességfokozat kapcsolásakor. Amikor az autót a távvezérlős kulccsal zárja/nyitja, akkor a visszapillantó tükrök automatikusan be-/kihajthatók. Ezek a funkciók a központi kijelző
felső nézetének Beállítások My Car Tükrök és kényelem
menüpontjában aktiválhatók.
Annak megakadályozása érdekében, hogy a csomagtérajtó
például a garázs mennyezetéhez ütődjön, lehetőség van a maximális nyitás programozására. Állítsa be a maximális nyílást a
csomagtérajtó kinyitásával, és a kívánt helyzetben történő megállításával. Ezután nyomja a
gombot legalább
3 másodpercig a helyzet mentéséhez.
A kulcs nélküli zárás/nyitás* azt jelenti, hogy egyszerűen
például a zsebében kell tartania a távvezérlős kulcsot az autó
nyitásához vagy zárásához. A távvezérlős kulcsnak az autó körülbelül 1 méteres (3 láb) környezetén belül kell lennie.
Fogja meg az ajtókilincset vagy nyomja meg a csomagtérajtó
gumírozott nyomólapját az autó nyitásához. Az autó bezárásához, nyomja meg finoman a bemélyedést az egyik ajtókilincsen.
Kerülje mindkét nyomófelület egyidejű megérintését.
A panorámatető* nyíló üvegablakot és napellenzőt foglal
magában és a visszapillantó tükör feletti kezelőszervvel működtethető, amikor az autó legalább I gyújtáshelyzetben van.
Nyissa szellőztető helyzetbe a kezelőszerv felfelé nyomásával
és zárja be a kezelőszerv lefelé mozgatásával. A panorámatető
teljes nyitásához húzza hátrafelé kétszer a kezelőszervet. Zárja
be a kezelőszerv kétszeri lefelé húzásával.
01
01
ZÁRÁS/NYITÁS
Távvezérlős kulcs
Egyszeri rövid megnyomása zárja az ajtókat, a csomagtérajtót
valamint az üzemanyagtöltő fedelet és élesíti a riasztót*.
Egy hosszú megnyomás egyszerre zárja a panorámatetőt* és
az összes oldalablakot.
Egyszeri rövid megnyomása nyitja az ajtókat, a csomagtérajtót
valamint az üzemanyagtöltő fedelet és kikapcsolja a riasztót*.
Egy hosszú megnyomása egyszerre nyitja az összes oldalablakot.
Egyszeri rövid megnyomása csak a csomagtérajtót nyitja és
annak riasztóját hatástalanítja.
Egy hosszú megnyomás nyitja vagy zárja az elektromos
működtetésű* csomagtérajtót.
A pánik funkció aktiválja az irányjelzőket és a kürtöt, hogy felhívja a figyelmet, ha szükséges. Nyomja meg, és tartsa nyomva
legalább 3 másodpercig a gombot vagy nyomja meg 3 másodpercen belül kétszer a gombot az aktiváláshoz. A funkció ugyanannak a gombnak az 5 másodpercig történő aktiválásával kapcsolható ki, miután aktiválta. Különben 3 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
Szervizzárás
A szervizzárás lezárja a csomagtérfajtót és a kesztyűtartót, ami
praktikus lehet például akkor, amikor az autót szervizbe viszi vagy
hotelben.
– A központi kijelző funkció nézetében, érintse meg a
Szervizzár lehetőséget a funkció bekapcsolásához/
kikapcsolásához.
Az aktiváláskor/inaktiváláskor egy felugró ablak jelenik meg. Minden zárolás alkalmával ki kell választani
egy négyszámjegyű kódot. A funkció első használatakor meg kell adni egy további biztonsági kódot.
01
01
ÁTTEKINTÉS, BELSŐ
A központi kijelző az autó számos fő funkciójának vezérlésére
szolgál, ilyenek például a média, a navigáció*, a klímavezérlés, a
vezetőtámogató rendszerek és az autóban található alkalmazások.
A járművezetői kijelző a vezetéssel kapcsolatos információkat
mutat, mint például a sebesség, motorfordulatszám, navigáció*
és aktív vezetőtámogatás. A kormánykerék jobb oldali billentyűzetének használatával megnyitható alkalmazás menüben ehetőség van annak beállítására, hogy mi jelenjen meg a járművezetői kijelzőn. A beállítások a Beállítások My Car Vezető
kijelzője menüben is elvégezhetők a központi kijelző felső
nézetében.
A szélvédőre vetített kijelző* az autó járművezetői kijelzőjének
kiegészítője, amely információkat vetít a szélvédőre. Ez a központi kijelző funkció nézetén keresztül aktiválható.
Az indítógomb az autó beindítására szolgál. A kijelzők eléréséhez anélkül, hogy beindítaná a motort, fordítsa az óramutató
járásával egyező irányban, majd engedje el. A motor beindításához, tartsa nyomva a fékpedált, fordítsa el az indítógombot az
óramutató járásával egyező irányban, majd engedje el azt.
Állítsa le az autót autó indítógombnak az óramutató járásával
egyező irányba fordításával.
A hajtásmódok* az alagútkonzolon található kezelőszervvel
állíthatók be. Az autó mindig Comfort módban indul. Nyomja
meg a kezelőszervet a Comfort, Eco, Off Road, Dynamic/
Polestar Engineered* és Individual közötti váltáshoz a központi
kijelzőn. Erősítse meg a kezelőszerv megnyomásával. Az
Individual használatával előnyben részesített vezetési jellemzőket állíthat be az egyes hajtásmódokhoz. Az egyedi hajtásmód
a Beállítások My Car Egyedi vezetési mód menüpontban aktiválható a központi kijelző felső nézetében.
A rögzítőfék akkor aktiválódik, amikor felfelé húzza a
kezelőszervet, amikor is egy szimbólum világít a járművezetői kijelzőn. Engedje ki manuálisan a kezelőszerv lenyomásával és
ezzel egy időben a fékpedál benyomásával. Az automatikus
fékezés álló helyzetben ( ) használatával a fékpedál felengedhető, miközben fennmarad a fékhatás, amikor az autó például
közlekedési lámpáknál áll.
Ne feledje, hogy automata autómosókban az automatikus fékezést álló helyzetben és a rögzítőfék automatikus behúzását is
inaktiválni kell. Inaktiválja az automatikus rögzítőféket a központi kijelző felső nézetében a Beállítások My Car
Rögzítőfék és felfüggesztés menüpont alatt.
Az utaslégzsák kapcsolója* a műszerfal végének oldalán
helyezkedik el az utas oldalon, és akkor lehet hozzáférni, amikor
az ajtó nyitva van. Húzza ki a kapcsolót, és fordítsa ON/OFF
állásba a légzsák funkció aktiválásához/inaktiválásához.
A kesztyűtartó a
gomb használatával nyitható ki.
01
01
KÖZPONTI KIJELZŐ
A legtöbb funkció beállítását és vezérlését a központi kijelzőn
végezheti el. A központi kijelző három fő nézettel rendelkezik: kezdőlap nézet, funkció nézet és alkalmazás nézet. A funkció nézetet
és az alkalmazás nézetet a kezdőlap nézeten jobbra vagy balra
pöccintve érheti el. A kijelző felső részének lehúzásával elérhet egy
felső nézetet.
A központi kijelző és a járművezetői kijelző megjelenésének
módosítását egy téma kiválasztásával teheti meg a felső nézet
Beállítások My Car Vezető kijelzője menüjében. Itt választhat sötét vagy világos hátteret is a központi kijelzőhöz.
A kezdőlap nézethez egy másik nézetből a kijelző alatti fizikai
gomb rövid megnyomásával térhet vissza. Ekkor a kezdőlap nézet
utoljára használt módja jelenik meg. A kezdőlap gomb egy további
rövid megnyomása normál módba állítja vissza a kezdőlap nézet
csempéit.
A központi kijelző tisztításához zárolja az érintő funkciót a kijelző
alatti fizikai kezdőlap gomb hosszú megnyomásával. A kijelzőt a
kezdőlap gomb rövid megnyomásával kapcsolhatja vissza.
A kijelző tetején látható állapotsáv mutatja a tevékenységeket az
autóban. A bal oldalon találhatók a hálózati és kapcsolati információk a médiával kapcsolatos információkkal, az idő és a háttértevékenységek kijelzője a jobb oldalon jelenik meg.
Alul, a klíma sorban állíthatja be a hőmérsékletet és az üléskomfortot a vonatkozó ikon megérintésével. Nyissa meg a klíma nézetet a
középső gombot megérintve a klíma sorban.
2. Lépegessen a különböző funkciók között a központi kijelzőn a
kezelőszerv fel/le forgatásával.
3. A kezelőszerv felső/alsó/első/hátsó részének megnyomásával
módosíthatja a kiválasztott funkció beállítását.
02
Helyzetek tárolása
1. Állítsa az ülést, a külső tükröket és a szélvédőre vetített kijelzőt*
a kívánt helyzetbe., és nyomja meg az M gombot az ajtópanelen.
A gombban található visszajelző világít.
2. 3 másodpercen belül nyomja meg az 1, 2 vagy 3 memóriagombot. Egy hangjelzés szólal meg és az M gomb visszajelző lámpája kialszik.
A tárolt helyzet használatához:
Az ajtó nyitott állapotában - nyomja meg, és engedje el valamelyik
memóriagombot.
Az ajtó zárt állapotában - tartsa nyomva valamelyik memóriagombot, amíg el nem éri a tárolt helyzetet.
ELEKTROMOS* ELSŐ ÜLÉSEK
Használja az ülés külső oldalán található kezelőszerveket például az
üléshelyzet és a deréktámasz* beállításához. Az ülés helyzetének
beállítására szolgáló két kezelőszerv ülés alakú. A harmadik, többfunkciós kezelőszerv* különböző kényelmi funkciók, például a
masszázs* beállítására szolgál.
Az ülés alakú kezelőszervek
Az alsó kezelőszerv használatával állíthatja be az üléspárnát vagy
mozgathatja a teljes ülést. A hátsó kezelőszerv használatával állíthatja be a háttámla dőlésszögét.
Többfunkciós kezelőszerv3
A masszázs*, az oldaltámasz*, a deréktámasz* és az üléspárnanyúlvány* beállítása a többfunkciós kezelőszervvel történik.
1. Aktiválja az ülésbeállítást a központi kijelzőn a kezelőszerv fel/le
forgatásával.
3
Négyutas deréktámasszal* rendelkező autók esetén
A HÁTSÓ ÜLÉSTÁMLÁK LEHAJTÁSA
Lehetséges, hogy a háttámlák lehajtásához először be kell állítani
az első és hátsó üléseket.
02
A második üléssor középső ülése4
1. Hajtsa el manuálisan a fejtámlát a háttámla és a és a fejtámla
közötti gomb megnyomásával. Ugyanekkor nyomja le a fejtámlát.
2. Húzza felfelé/előre a középső ülés
támlát.
szíját, és hajtsa le a hát-
A második üléssor külső ülései
– Húzza fel a külső ülés oldalán található
fogantyút, és ugyanakkor hajtsa az ülést. A fejtámla leengedése automatikusan megtörténik.
Amikor felemeli a középső vagy külső ülések háttámláját, akkor
húzza fel a szíjat vagy a fogantyút. Emelje fel a háttámlákat, amíg a
gátló nem reteszel. Emelje fel manuálisan a fejtámlát.
A harmadik üléssor ülései*
– Húzza felfelé/előre a háttámla tetején elhelyezkedő fogantyút.
Hajtsa előre a háttámlát. A fejtámlák automatikusan leereszkednek.
Ha a harmadik üléssorba szeretne beszállni, akkor húzza fel/előre a
középső üléssor tetején található
fogantyút. Hajtsa le a háttámlát, és nyomja a teljes ülést.
4
A három-*, négy-* vagy hatüléses* autókban nincs középső ülés.
02
KORMÁNYKERÉK
A kormánykerék beállítása
Beállíthatja a kormánykerék magasságát és mélységét is.
1. Nyomja előre a kormánykerék alatti kart, és állítsa a kormánykereket a kívánt helyzetbe.
2. Ezután húzza vissza a kart a rögzített helyzetbe.
Bal oldali billentyűzet
A vezetőtámogatás kiválasztása a járművezetői kijelzőn történik a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetének nyíl gombjaival ( és
). Amikor a járművezetői támogatás szimbóluma fehér, akkor a
funkció aktív. A szürke azt jelenti, hogy a funkció leállt vagy készenléti üzemmódban van.
Szimbólumok a járművezetői kijelzőn:
A sebességhatároló segít a kiválasztott maximális sebesség
átlépésének megakadályozásában.
A sebességtartó segít az állandó sebesség fenntartásában.
Az adaptív sebességtartó* segít egy állandó sebesség fenntartásában, és előre beállított intervallumot tart az elöl haladó járműhöz képest.
A Pilot Assist kormányzási segítséggel segít a járművezetőnek
az autónak a sáv oldalvonalai között tartásában valamint egy
állandó sebesség fenntartásában, és előre beállított intervallumot tart az elöl haladó járműhöz képest.
Nyomja meg a
lehetőséget a kiválasztott funkció elindításához
vagy leállításához.
A
/
rövid megnyomása 5 km/h (5 mph) értékkel növeli/csökkenti a tárolt sebességet. Nyomja meg, és tartsa nyomva a gombot
a folyamatos módosításhoz - engedje el a gombot a kívánt sebességnél.
A / csökkenti/növeli az elöl haladó járműhöz viszonyított
távolságot az adaptív sebességtartó és a Pilot Assist használatakor.
egyszeri megnyomása a kiválasztott funkció tárolt sebességét
A
is visszaállítja.
Jobb oldali billentyűzet
A járművezetői kijelzőn történő navigáláshoz használja a kormánykerék jobb oldali billentyűzetét.
Megnyitja/bezárja a járművezetői kijelző alkalmazás menüjét.
Innen vezérelhető a fedélzeti számítógép, a médialejátszó, a
telefon és a navigáció*.
A bal vagy jobb oldali nyíllal lépegethet a különböző alkalmazások között.
Lehetőség kiválasztása, kiválasztás megszüntetése, például a
fedélzeti számítógép menüjének kiválasztása vagy üzenet törlése a járművezetői kijelzőn.
A kiválasztott alkalmazás funkciói közötti böngészés a fel vagy
le lehetőség megérintésével.
Növelje/csökkentse a média hangerejét a
és
megnyomásával. Ha nincs más aktív funkció akkor ezek a gombok hangerőszabályozóként szolgálnak.
A hangvezérlés a
gombbal aktiválható, és például a média, a
navigáció és a klímavezérlés vezérlését teszi lehetővé a hangja
használatával. Mondja például "Radio", "Raise temperature" vagy
"Cancel".
A további hangutasításokkal kapcsolatban, lásd a jelen Quick Guide
hangvezérlés fejezetét.
Fedélzeti számítógép
A fedélzeti számítógép mutatja például a megtett távolságot, az
üzemanyag-fogyasztást és az átlagsebességet. Lehetőség van
annak kiválasztására, hogy a fedélzeti számítógép mely adatai
jelenjenek meg a járművezetői kijelzőn. A fedélzeti számítógép
kiszámítja a tartály kiürüléséig hátralévő távolságot. A különböző
lehetőségek mutatásához, használja a kormánykerék jobb oldali billentyűzetét. Amikor a járművezetői kijelző a "----" jelzést mutatja,
akkor elégtelen mennyiségű üzemanyag maradt a hátralévő távolság kiszámításához. A lehető leghamarabb tankolja meg az autót.
02
A megközelítő világítás bekapcsolja a külső és belső világítást,
amikor a kulccsal kinyitja az autót, és segít az autó biztonságos
megközelítésében a sötétben.
A hazakísérő világítás bekapcsolja a külső világítás egy részét,
miután bezárta az autót, hogy némi fényt biztosítson Önnek a
sötétben. Aktiválja a funkciót, miután leállította az autót, a bal oldali
bajuszkapcsoló műszerfal felé mozdításával, majd elengedésével. A
hazakísérő világítás működésének időtartama a központi kijelzőn
állítható be.
02
A napi kilométer-számláló visszaállítása
A RESET gomb hosszú megnyomásával visszaállíthatja a manuális
napi kilométer-számláló összes adatát. A rövid megnyomás csak a
megtett távolságot állítja vissza. Az automatikus (TA) napi kilométer-számláló visszaállítása automatikusan történik, amikor az autót
4 órán keresztül nem használják.
BAL OLDALI BAJUSZKAPCSOLÓ
A fényszóró funkciókat a bal oldali bajuszkapcsolóval lehet vezérelni.
AUTO üzemmódban az autó észleli a sötétséget/fényt, és ennek
megfelelően állítja be a világítást, például amikor beesteledik vagy
alagútba hajt. Fordítsa a bajuszkapcsoló forgókapcsolóját
állásba a szembejövő forgalomra automatikusan kikapcsoló távolsági fényszóróhoz. Mozdítsa a bajuszkapcsolót a kormánykerék
felé a távolsági fényszóró automatikus bekapcsolásához, a műszerfal felé pedig a kikapcsolásához.
Az aktív kanyarlámpák* úgy vannak kialakítva, hogy maximális
megvilágítást biztosítsanak kanyarokban azáltal, hogy követik a
kormánykerék mozgatását. A funkció automatikusan kapcsol be az
autó beindításakor és a központi kijelző funkció nézetében,
kapcsolható ki.
JOBB OLDALI BAJUSZKAPCSOLÓ
A jobb oldali bajuszkapcsoló vezérli az ablaktörlő lapátokat és az
esőérzékelőt.
– Mozdítsa lefelé a bajuszkapcsolót egyetlen törlés végrehajtásához a szélvédőn.
– Mozdítsa felfelé lépésenként a szakaszos, normál és gyors
sebességekhez.
– A szakaszos működés sebességét a bajuszkapcsoló forgókapcsolójával lehet beállítani.
– Mozdítsa a bajuszkapcsolót a kormánykerék felé, hogy bekapcsolja a fényszórómosót és a fényszórómosót. Mozdítsa a
műszerfal felé a hátsó ablakmosó bekapcsolásához.
Nyomja meg az esőérzékelő gombját az esőérzékelő bekapcsolásához/kikapcsolásához. Az ablaktörlő bajuszkapcsolójának 0 állásban vagy az egyszeri törlés állásában kell lennie. Az
esőérzékelő automatikusan bekapcsolja az ablaktörlőket annak
alapján, hogy mennyi vizet érzékel a szélvédőn. Forgassa fel/le
a forgókapcsolót a magasabb/alacsonyabb érzékenységhez.
Nyomja meg a hátsó ablak szakaszos törléséhez.
Nyomja meg a hátsó ablaktörlő folyamatos sebességű működtetéséhez.
Az ablaktörlő szerviz üzemmódját például az ablaktörlő
lapátok cseréjekor, tisztításakor vagy felemelésekor lehet
használni. Érintse meg a Ablaktörlők szervizállása gombot a központi kijelző funkció nézetében a szerviz üzemmód aktiválásához vagy inaktiválásához.
02
02
AZ UTASTÉR KLÍMAVEZÉRLÉSE
Az utastér első és hátsó részének klímavezérlő funkciói a központi
kijelzőről és a középkonzolon valamint az alagútkonzol hátsó
részén* elhelyezkedő gombokkal vezérelhetők. Bizonyos klímaszabályozó funkciók szintén vezérelhetők hangvezérléssel.
A klíma nézet elérésére szolgáló ikon a központi kijelző
aljának közepén helyezkedik el. Amikor a Clean Zone kék,
akkor fennállnak a jó levegőminőség feltételei az utastérben.
– Érintse meg a AUTO lehetőséget a klíma nézetben számos klíma
funkció automatikus szabályozásához. Egy rövid megnyomás
automatikusan szabályozza a levegő-visszakeringtetést, a légkondicionálást és a levegőelosztást.
Egy hosszú megnyomás automatikusan szabályozza a levegővisszakeringtetést, a légkondicionálást és a levegőelosztást valamint alapértékekre állítja a hőmérsékletet és a ventilátor fordulatszámát: 22 °C (72 °F) és 3 szint (2 szint a hátsó ülésben5). A
hőmérséklet és a ventilátor fordulatszáma az automatikus klímaszabályozás inaktiválása nélkül módosítható.
Az előkészítés közvetlen indítása
1. Nyissa meg a klíma nézetet a központi kijelzőn.
2. Válassza ki a Parkolási klíma fület, majd érintse meg a
Előkondícionálás lehetőséget.
Az előkészítés időzítőjének beállítása
1. Nyissa meg a klíma nézetet a központi kijelzőn.
2. Válassza ki a Parkolási klíma Időzítés hozzáadás fület, és
szükség szerint állítsa be a dátumot/napot.
IAQS levegőminőség rendszer*
Az IAQS a Clean Zone Interior Package* része és egy teljesen automatikus rendszer, amely tisztítja az utastér levegőjét az olyan
szennyeződésektől, mint a részecskék, szénhidrogének, nitrogénoxidok és a talajszinti ózon. A funkció a központi kijelző felső nézetének Beállítások Klíma Levegőminőség-érzékelő menüpontján keresztül aktiválható.
– Érintse meg a központi kijelző alsó szélén elhelyezkedő klíma sor
ikonjainak egyikét a hőmérséklet, az ülésfűtés* és a ventilátor fordulatszámának beállításához.
Az összes zóna hőmérsékletének a vezető oldali hőmérséklettel
történő szinkronizálásához, érintse meg a hőmérséklet ikont a
vezető oldalon és a Hőmérséklet szinkronizálása elemet.
Előkészítés*
Az előkészítés az autó központi kijelzőjének használatával és a
Volvo On Call* mobilalkalmazással állítható be.
Az előkészítés elindulás előtt fűti* vagy szellőzteti az utasteret.
Lehetőség van a közvetlen indításra vagy az előkészítés időzítőn
keresztüli beállítására.
5
4-zónás klímával* rendelkező autók.
02
02
CSATLAKOZÁSOK
Médiát játszhat le/vezérelhet hangvezérlés használatával, SMSeket küldhet vagy telefonhívásokat folytathat valamint csatlakoztathatja az autót az internethez különböző külső eszközökön, például
okostelefonokon keresztül. Az autó elektromos rendszerének legalább I gyújtáshelyzetben kell lennie a csatlakoztatott készülékek
használatához.
Az autó modeme6
Az autó internethez csatlakoztatásának legegyszerűbb és leghatékonyabb módja az autó saját modemén keresztüli csatlakozás. Ez a
legnagyobb teljesítményű, automatikusan bekapcsol az egyes utazások alkalmával és nem igényli okostelefon csatlakoztatását.
1. Helyezzen egy személyes SIM-kártyát a tartóba a csomagtérben.
2. Nyomja meg a Beállítások Kommunikáció
internet lehetőséget a felső nézetben.
Autómodemes
3. Aktiválja a Autómodemes Internet jelölőnégyzet bejelölésével.
Internetmegosztás
Amikor az autó a modemen keresztül csatlakozik az internethez,
akkor megoszthatja az internetkapcsolatot (Wi-Fi hotspot) más
készülékekkel. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a felső nézetben, a Kommunikáció Autó Wi-Fi hotspotja menüpontban.
Bluetooth
A Bluetooth elsősorban telefonhívások folytatásához, SMS-ek küldésére és médialejátszásra szolgál a telefonról az autó rendszerén
keresztül. Az autót Bluetooth kapcsolaton keresztül is csatlakoztathatja az internethez. Lehetőség van két Bluetooth eszköz egyidejű
csatlakoztatására ilyenkor az egyik média adatfolyamon keresztüli
lejátszására szolgál. A két legutóbb csatlakoztatott telefon az autó
újbóli használatakor automatikusan csatlakozik, ha a telefon
Bluetooth funkciója aktív. Akár 20 eszköz menthető egy listában,
hogy azokat később könnyebb legyen csatlakoztatni.
1. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonon. Az internethez
történő csatlakozáshoz, kapcsolja be az internetmegosztást is a
telefonon.
2. Nyissa meg a telefon alnézetet a központi kijelzőn.
3. Érintse meg a Tel. hozzáadása lehetőséget, vagy ha már csatlakoztatva van, érintse meg a Módosítás, majd a Tel. hozzáadása
lehetőséget.
USB
Használhatja az USB csatlakozót külső eszközről történő médialejátszáshoz. Az USB csatlakozó szolgál az Apple CarPlay* és az
Android Auto* szolgáltatások használatára is. Ha két USB csatlakozó van, akkor csatlakoztassa a fehér kereteshez. A külső eszköz
töltődik, amikor csatlakoztatva van az autóhoz.
USB-bemenetek (A típusú) találhatók az ülések közötti kartámasz tárolórekeszében.
Elektromos aljzatok
Az alábbi elektromos aljzatok állnak rendelkezésre az autóban.
12 voltos elektromos aljzat.
12 voltos elektromos aljzat és 230 voltos elektromos aljzat*. A
csomagtérben is található egy 12 voltos elektromos aljzat*.
4. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt telefont, és kövesse a központi
kijelzőn valamint a telefonon megjelenő lépéseket. Ne feledje,
hogy bizonyos telefonokon aktiválni kell az üzenet funkciót.
Wi-Fi
Az autó Wi-Fi kapcsolaton keresztüli internethez csatlakoztatásával
nagyobb sebességgel vehet igénybe online szolgáltatásokat - például internetrádió és autós alkalmazásokon keresztüli zenehallgatás, szoftverletöltés/frissítés stb. - mint Bluetooth kapcsolat használatával. Az okostelefonon keresztüli Wi-Fi kapcsolat hotspotként
szolgál az autó valamint az autóban lévő egyéb külső eszközök számára.
1. Kapcsolja be az internetmegosztást a telefonon.
2. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a központi kijelző felső
nézetében.
3. Érintse meg a Kommunikáció Wi-Fi lehetőséget, és aktiválja
a Wi-Fi kapcsolat jelölőnégyzetének bejelölésével.
Ne feledje, hogy bizonyos telefonok kikapcsolják az internetmegosztást, miután megszűnik a kapcsolat az autóval. Az internetmegosztást ezért a következő használat alkalmával újra be kell kapcsolni.
6
Csak P-SIM* felszereltségű autók esetén. A Volvo On Call* felszereltségű autók autómodemes internetkapcsolatot használnak a szolgáltatásokhoz.
02
CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
02
Külső eszközöket csatlakoztathat, hogy például telefonhívásokat
kezelhessen és médiát játszhasson le az autó audio és média rendszerén.
Telefonhívások kezelése7
Lehetőség van a hívások kezdeményezésére és fogadására egy
Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakoztatott telefonról.
Hívás a központi kijelzőn keresztül
1. Nyissa meg a Telefon alnézetet a kezdőlap nézetben. Válassza ki
a hívásnaplóból, partnerlistából történő híváshoz vagy írjon be
egy számot a billentyűzet használatával.
2. Nyomja meg a
gombot.
Hívás a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével
1. Nyomja meg a
lehetőséget, és navigáljon a Telefon elemhez a
vagy
gombokkal.
2. Görgesse a híváslistát a
, és válasszon a
gombbal.
Hangvezérlés használatával is kezelhet hívásokat. Nyomja meg a
hangvezérlés gombot a kormánykerék jobb oldali billentyűzetén.
A hangutasításokhoz, lásd a Quick Guide hangvezérlés részét.
Médialejátszás
Audio lejátszásához külső eszközről, azt a kiválasztott módon csatlakoztatnia kell az autóhoz, lásd az előző oldalon található csatlakoztatási lehetőségeket.
Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott eszköz
1. Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön.
2. Nyissa meg a Bluetooth alkalmazást a központi
kijelző alkalmazás nézetében. Elindul a lejátszás.
7
Az autóval kompatibilis telefonokkal kapcsolatos információkhoz, lásd www.volvocars.com/
intl/support
USB kapcsolaton csatlakoztatott eszköz
1. Indítsa el az USB alkalmazást az alkalmazás nézetben.
2. Válassza ki, hogy mit szeretne lejátszani. Elindul a
lejátszás.
MP3 lejátszó vagy iPod csatlakoztatott eszköz.
1. Kezdje el a lejátszást az eszközön.
2. Nyissa meg az iPod vagy USB alkalmazást a csatlakozás módjától függően. Ha iPod készülékről szeretne hangot lejátszani, akkor a csatlakozás módjától
függetlenül válassza ki az iPod alkalmazást. Elindul a
lejátszás.
Apple® CarPlay®*8 és Android Auto*
A CarPlay és az Android Auto funkciók lehetővé teszik bizonyos
alkalmazások használatát iOS vagy Android eszközén az autón
keresztül, például zenét játszhat le vagy podcastokat hallgathat. A
kezelés az autó központi kijelzőjén vagy a készülékkel történik.
A CarPlay használatához aktiválni kell a Siri szolgáltatást az iOS
készüléken. A készüléknek internetkapcsolattal kell rendelkeznie
Wi-Fi vagy mobil adatkapcsolaton. Az Android Auto használatához
telepítve kell lennie az Android Auto alkalmazásnak az Android
készüléken. Az eszköznek az autó USB csatlakozójához is csatlakoztatva kell lennie.
1. Csatlakoztassa a készüléket a fehér kerettel rendelkező USB csatlakozóhoz.
2. Az Android Auto esetében, érintse meg az Android
Auto lehetőséget az alkalmazás nézetben az aktiváláshoz.
3. Olvassa el a használati feltételeket, majd érintse meg
a Elfogadás lehetőséget a csatlakozáshoz.
4. Érintse meg a kívánt alkalmazást.
8
Az Apple és a CarPlay az Apple Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek.
Kapcsolja be a hangvezérlést a CarPlay és az Android Auto szolgáltatással a
gomb hosszú megnyomásával a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetén. Egy rövid megnyomás ehelyett az autó saját
hangvezérlés rendszerét aktiválja.
Az CarPlay használatakor a Bluetooth kikapcsol. Ha az internethez
szeretné csatlakoztatni az autót, akkor használjon Wi-Fi kapcsolatot vagy az autó modemét*.
02
03
KEZDŐLAP NÉZET
Amikor a központi kijelző bekapcsol, akkor a kezdőlap nézetet
mutatja a Navigáció, Média és Telefon csempékkel valamint az
innen elérhető, utoljára használt alkalmazást vagy autófunkciót.
a billentyűzet használatával. Ha kiválasztott egy számot, érintse
meg a
lehetőséget.
Utoljára használt alkalmazás vagy autófunkció - Itt láthatja
az utoljára használt alkalmazást vagy autófunkciót, amely nem
jelenik meg egyik egyéb, például Autó állapota vagy Vezetési
összefoglaló csempén sem. Megérintheti az alnézetet a legutoljára használt funkció eléréséhez.
Navigáció - Érintse meg a Sensus Navigation* térképes navigáció eléréséhez.
Úti cél beállítása szabad szöveggel - Bontsa ki az eszköztárat
lehetőséget.
a bal oldalon lévő lefelé nyíllal, és érintse meg a
A térkép képe szabad szöveges keresésre vált. Írja be a keresési
kifejezéseket.
03
megnyoÚti cél bevitele térképpel - Kibontja a térképet a
másával. Nyomja meg, és tartsa nyomva a helyet, ahova menni
szeretne, majd válassza a Ugrás ide lehetőséget.
lehetőséget az útiterv megÚti cél törlése - Érintse meg a
nyitásához. Érintse meg a lomtárat egy köztes úti cél törléséhez
az útitervben vagy érintse meg a Nyomvonal törlése lehetőséget a teljes útiterv törléséhez.
Térképfrissítés9 - Érintse meg a Letöltőközpont lehetőséget
az alkalmazás nézetben. A rendelkezésre álló térképfrissítések
száma a Térképek alatt látható. Érintse meg a Térképek
Telepítés Megerősítés menüpontot a térképfrissítéshez
vagy a kiválasztott térkép telepítéséhez. Lehetőség van térképek letöltésére a support.volvocars.com oldalról USB memóriára, majd azoknak az autóba másolására.
Média - Itt jelenik meg például a külső eszközről lejátszott zene
vagy az alkalmazás nézetben kiválasztott FM rádió. Érintse
meg az alnézetet a beállítások eléréséhez. Innen tekintheti meg
a zenei könyvtárát, rádióállomásokat stb.
Phone - Innen érhető el a telefon funkció. Érintse meg az alnézetet annak kibontásához. Itt tárcsázhat a híváselőzményekből
vagy a partnerek listájából, vagy manuálisan beírhat egy számot
9
A funkció rendelkezésre állása piactól függően változhat.
03
FUNKCIÓ NÉZET ÉS ALKALMAZÁS NÉZET
Funkció nézet
Amikor balról jobbra pöccint10 a kezdőlap nézetben, akkor a funkció nézethez jut. Innen aktiválhatja/inaktiválhatja az autó különböző
funkcióit, például Vetített kijelző* és Parkoló automatika. Ezek a
vonatkozó szimbólum megérintésével kapcsolhatók be/ki. Bizonyos funkciók külön ablakban nyílnak meg.
Alkalmazás nézet
Pöccintsen jobbról balra10 a kezdőlap nézetben az alkalmazás
nézet eléréséhez. Itt láthatja az autóval szállított valamint a saját
maga által választott, letöltött és telepített alkalmazásokat.
mok frissítéséhez. Ha nincs szükség listára, akkor válassza az
Összes telepítése lehetőséget a Rendszerfrissítések gombnál.
Ikonok mozgatása
Az alkalmazások és az autófunkciók gombjai szükség szerint mozgathatók az alkalmazás nézetben és a funkció nézetben.
1. Érintsen meg, és tartson nyomva egy alkalmazást vagy gombot.
2. Húzza az alkalmazást vagy gombot egy üres helyre a nézetben,
majd engedje el azt.
Alkalmazások és rendszerek kezelése és frissítése
Az alkalmazás nézet Letöltőközpont részében frissítheti
az autó számos rendszerét. Ehhez az autónak csatlakoznia kell az internethez. Az Letöltőközpont részben az alábbiakat teheti:
Alkalmazások letöltése - Érintse meg a Új alkalmazások lehetőséget, és válassza ki a kívánt alkalmazást. Válassza a Telepítés lehetőséget az alkalmazás letöltéséhez.
Alkalmazások frissítése - Érintse meg a Összes telepítése lehetőséget az összes alkalmazás frissítéséhez. Vagy érintse meg a
Alkalmazásfrissítések lehetőséget a lehetséges frissítések listájának megjelenítéséhez. Válassza ki a kívánt alkalmazást, és érintse
meg a Telepítés lehetőséget.
Alkalmazások eltávolítása - Érintse meg a Alkalmazásfrissítések
lehetőséget, és válassza ki a kívánt alkalmazást. Érintse meg az
Eltávolítás lehetőséget az alkalmazás eltávolításához.
Rendszerszoftver frissítése - Érintse meg a Rendszerfrissítések
lehetőséget az autóba telepíthető frissítések listájának mutatásához. - Érintse meg a Összes telepítése lehetőséget a lista alján az
összes szoftver vagy a Telepítés lehetőséget egyes szoftverprogra10
Balkormányos autók esetén. Jobbkormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
03
03
FELSŐ NÉZET
A kijelző felső része egy fület tartalmaz, amelyet lehúzva hozzáférhet a felső nézethez. Innen érhetők el a Beállítások, Kezelési
útmutató, Profil és az autó mentett üzenetei.
Személyes beállítások
Rendszerhangerők
Ha módosítani szeretné vagy ki szeretné kapcsolni a rendszerhangokat, például a képernyő megérintésének hangját, akkor menjen a
Beállítások Hang A rendszer hangereje menüponthoz.
A Beállítások alatt számos személyes beállítást hajthat végre,
például a kijelzőkkel, tükrökkel, első üléssel, navigációval*, audio és
médiarendszerrel, nyelvvel és hangvezérléssel kapcsolatban.
Járművezetői profilok
Ha az autót több járművezető használja, akkor mindegyiküknek személyes járművezetői profilja lehet. Az autó minden használatakor kiválaszthatja járművezetői profilját,
amelyben személyes beállításai vannak mentve. A profilok
száma attól függ, hogy hány darab kulcs van az autóhoz. A Vendég
profil nincs egy adott kulcshoz rendelve.
A legutolsó aktív járművezetői profil az, amelyet a nyitáshoz használtak. A járművezetői profil a Profil kiválasztásával módosítható a
felső nézetben.
A járművezetői profilok az autó kulcsaihoz rendelhetők, és annak
nyitásakor az autó automatikusan a személyes beállításokra vált.
Rendeljen hozzá kulcsot a Beállítások Rendszer Vezetői
profilok menüben. Válassza ki valamelyik járművezetői profilt (a
Vendég profil nem rendelhető hozzá). Újra a kezdőlap nézet jelenik
meg. Húzza le újra a felső nézetet, ismételje meg a fentieket, és
válassza a Szerkeszt, majd a Kulcs kapcsolódása lehetőséget a
kiválasztott járművezetői profilon.
Egyedi hajtásmód
Ha szeretné módosítani a Comfort, Eco vagy Dynamic hajtásmódokat - aktiválja a Beállítások My Car Egyéni vezetési mód
alatti hajtásmódot.
03
04
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az autó számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segítik a biztonságos vezetést és megakadályozhatják a baleseteket. Ezeket a
funkciókat a központi kijelző funkció nézetében aktiválhatja. Ne feledje, hogy a vezetőtámogató funkciók csak segítségül szolgálnak
és mindig a járművezetőt terheli a jármű biztonságos módon történő vezetése. Az alábbiakban felsorolunk néhányat:
Sávtartó segéd
A sávtartó segéd (Lane Keeping Aid) segíthet annak a kockázatnak a csökkentésében, hogy az autó akaratlanul
elhagyja a sávját. A segítség kívánt formáját a Beállítások
My Car IntelliSafe Lane Keeping Aid mód menüpontban lehet kiválasztani a központi kijelző felső nézetében.
City Safety™
A City Safety11 kritikus helyzetekben segíthet, hogy megakadályozza vagy csillapítsa a járművekkel, nagyobb állatokkal, gyalogosokkal vagy kerékpárosokkal történő ütközést. Vizuális, akusztikus
és fékimpulzus figyelmeztetések segítenek, hogy kockázatos helyzetekben időben cselekedhessen. Ha nem reagál időben és az
ütközés majdnem elkerülhetetlen, akkor az autó automatikusan
fékezhet. A City Safety kormányzási segítsége is erősítheti a kormányzásos beavatkozást az elkerülő manőver során, ha kissé elkormányoz az ütközés elkerülése érdekében. A City Safety a motor
beindításakor aktiválódik, és nem inaktiválható.
Blind Spot Information (BLIS)*
A BLIS tájékoztathatja a holtterében található járművekről
és a szomszédos sávban gyorsan közelítő járművekről.
Cross Traffic Alert (CTA)*
Az automatikus fékezés funkcióval rendelkező CTA egy
vezetőtámogató a BLIS kiegészítéseként és az autó
mögötti keresztirányú forgalomra figyelmeztethet. Ha nem
veszi figyelembe a CTA figyelmeztetését és az ütközés
elkerülhetetlen, akkor a funkció megállíthatja az autót. A
CTA a hátrameneti fokozat kapcsolásakor vagy akkor aktiválódik, ha az autó hátrafelé gurul.
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
A Ütközésmegelőző rendszer funkció a sávba történő
visszakormányzással és/vagy eltérítésével segíthet annak a
kockázatnak a csökkentésében, hogy az autó akaratlanul
elhagyja a sávját és/vagy másik járműnek/akadálynak ütközik. A funkció három részfunkcióból áll: kormányzási segítség az úttest elhagyásának kockázatakor, kormányzási
segítség frontális ütközés kockázatakor és kormányzási
segítség hátulról történő ütközés kockázatakor*.
Pilot Assist
A Pilot Assist12 egy kényelmi funkció, amely segíthet az autó sávban tartásában és egy előre beállított távolság fenntartásában az
elöl haladó járműhöz képest. A Pilot Assist a kormánykerék bal
oldali billentyűzetével választható ki és aktiválható. A kormányzási
segítség működéséhez a járművezetőnek például a kormánykeréken kell tartania a kezeit és a sávok jelöléseinek láthatóaknak kell
lenniük. Amikor a kormányzási segítség aktív, akkor a járművezetői
kijelző ZÖLD kormánykerék szimbólumot mutat.
11
12
Nem minden piacon érhető el.
Ez a funkció a piactól függően alapfelszereltség vagy opció lehet.
04
04
PARKOLÓSEGÉD
Parkolósegéd*
Parkolókamera*
A Park Assist Pilot segíthet a járművezetőnek az autó parkolás közbeni manőverezésében. A járművezető feladata az autó környezetének figyelése, a központi kijelző utasításainak követése, a sebességfokozat kiválasztása, és a sebesség szabályozása valamint a felkészülés a fékezésre/megállásra.
A parkoló kamera azzal segíthet a szűk helyeken történő manőverezésben, hogy kamera képekkel és grafikákkal jelzi az akadályokat a
központi kijelzőn. A kameranézetek és a parkoló segédvonalak
kiválasztása a központi kijelzpn történik. Ne feledje, hogy az akadályok közelebb lehetnek az autóhoz, mint ahogyan a képernyőn láthatók. A parkolókamera automatikusan aktiválódik a hátrameneti
sebességfokozat kiválasztásakor és manuálisan bekapcsolható a
központi kijelzőn:
Parkolás parkolósegéddel
Vezessen kisebb mint 30 km/h (20 mph) sebességgel
párhuzamos vagy kisebb mint 20 km/h (12 mph) sebességgel merőleges parkolás esetén. Az autó és a parkolóhely közötti távolságnak körülbelül 1 méternek
(3 lábnak) kell lennie, amikor a funkció parkolóhelyet
keres.
1. Nyomja meg a Beparkolás gombot a központi kijelző
funkció nézetében vagy kamera nézetében.
2. Készüljön fel az autó megállítására, amikor az ábra és
a szöveg a központi kijelzőn azt jelzi, hogy a rendszer
alkalmas parkolóhelyet talált. Egy felugró ablak jelenik meg.
3. Válassza a Párhuzamos parkolás vagy Merőleges
parkolás lehetőséget, majd kapcsoljon hátramenetbe.
4. Kövesse a központi kijelző utasításait.
Párhuzamos parkolóhely elhagyása Park Assist Pilot használatával
A funkció csak párhuzamosan parkoló autó esetében használható.
1. Nyomja meg a Kiállás parkolóhelyről gombot a központi kijelző funkció vagy kamera nézetében.
2. Használja az irányjelzőt az irány kiválasztásához,
amelyben az autónak el kell hagynia a parkolóhelyet.
3. Kövesse a központi kijelző utasításait.
– Érintse meg a Kamera gombot a funkció nézetben a
funkció manuális bekapcsolásához/kikapcsolásához.
04
04
TISZTÁBB VEZETÉSI ÉLMÉNY
A vezetés megtervezése és a gazdaságos vezetés csökkentheti az
üzemanyag-fogyasztást, a szén-dioxid és az egyéb szennyező
anyagok kibocsátását a levegőbe. Ez csökkenti a környezetre gyakorolt hatást valamint az üzemanyagköltségeket. Bizonyos tényezőket maga is befolyásolhat, míg másokat nem. Íme néhány
tanács.
Tervezze meg a vezetést és mindig hajtsa végre az alábbiakat:
•
Tervezze meg az utazást - a sok szükségtelen megállás és egyenetlen sebesség hozzájárul a nagyobb üzemanyag-fogyasztáshoz.
Vezessen gazdaságosan az alábbiak szerint:
•
Aktiválja az Eco vezetési módot - ez energiahatékonyabb vezetésre állítja be az autót.
•
Kerülje a motor alapjáraton történő járatását – állítsa le a motort,
amikor hosszabb időre egy helyben áll.
•
Vezessen egyenletes sebességgel és tartson megfelelő távolságot más járművektől és objektumoktól a fékezések minimálisra
csökkentése érdekében.
•
Vezessen helyes gumiabroncsnyomással az abroncsokban és
ellenőrizze azokat rendszeresen. A legjobb eredmény érdekében
válasszon ECO gumiabroncsnyomást.
•
Kerülje a nyitott ablakkal történő vezetést.
Az Ön által nem befolyásolható tényezők
•
Közlekedési helyzet.
•
Útviszonyok és domborzat.
•
Külső hőmérséklet és ellenszél.
Az üzemanyag-gazdaságos vezetéssel kapcsolatos további tanácsokért, tanulmányozza a kezelési útmutatót.
04
A telefon hangutasításai
•
Call [contact]
•
Call [telephone number]
•
Recent calls
•
Read message
•
Message to [contact]15
A rádió és média hangutasításai
HANGUTASÍTÁSOK
05
A hangvezérlő rendszer lehetőséget kínál a hangfelismerés13 használatára előre meghatározott utasításokkal a médialejátszó, a Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott telefon, a klímavezérlő rendszer
és a Volvo navigációs rendszer* bizonyos funkcióinak vezérléséhez.
A hangvezérlés a hangvezérlés gomb megnyomásával aktiválható a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetén.
•
Media
•
Play [artist]
•
Play [song title]
•
Play [song title] innen [album]
•
Play [TV channel name]*16
•
Play [radio station]
•
Tune to [frequency]
•
Tune to [frequency] [wavelength]
•
Radio
•
Radio FM
•
Radio AM17
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
•
USB
Repeat: megismétli az utolsó hangos utasítást a folyamatban
lévő párbeszédben.
•
iPod
•
Bluetooth
•
Help: elkezd egy súgó párbeszédet. A rendszer olyan utasításokkal válaszol, amelyek az adott helyzetben használhatók, egy felhívás vagy példa.
•
Similar music
•
Cancel: megszakítja a párbeszédet14.
Az alábbi utasítások általában a helyszettől függetlenül használhatók:
•
A klímavezérlés hangutasításai
•
Go to [postcode]
•
Climate
•
Go to [contact]
•
Set temperature to X degrees
•
Search [POI category]
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Search [POI category] [city]
•
Sync temperature
•
Search [POI name]
•
Air on feet/Air on body
•
Change country/Change state18, 19
Show favourites
•
Air on feet off/Air on body off
•
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Clear itinerary
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
•
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Turn on voice guidance
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
A navigációs rendszer hangutasításai*
05
13
•
Navigáció
14
•
Take me home
15
•
Go to [city]
16
•
Go to [address]
17
•
Add intersection
19
18
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Ne feledje, hogy ez csak akkor szakítja meg a párbeszédet, amikor a rendszer nem beszél.
Ehhez nyomja meg hosszan a hangvezérlés gombot, amíg két hangjelzést nem hallható.
Csak bizonyos telefonok képesek üzenetet küldeni az autón keresztül. A kompatibilitás
tekintetében, lásd support.volvocars.com.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Az elérhetőség modellenként és/vagy piaconként változik.
Európai országokban az "Állam" helyett az "Ország" használatos.
Brazília és India esetében a keresési terület módosítása a központi kijelzőn történik.
SPECIÁLIS SZÖVEGEK
A kezelési útmutató és az egyéb kézikönyvek
tartalmazzák a biztonsági utasításokat és az
összes figyelmeztetés, fontos és megjegyzés
szövegeket, amelyeket el kell olvasni. Néhány
funkció csak bizonyos piacokon érhető el.
FIGYELEM
ELSŐ LÉPÉSEK
Volvo On Call – A rendszer szolgáltatásai csak
olyan helyeken működnek, ahol a Volvo On Call
partnerek rendelkeznek mobil lefedettséggel és
olyan piacokon, ahol rendelkezésre áll a Volvo
On Call.
A mobiltelefonokhoz hasonlóan, légköri zavarok
esetén vagy az adóállomásokkal ritkán lefedett
területeken, például ritkán lakott területeken a
kapcsolat létrehozása lehetetlen lehet.
A Volvo On Call szolgáltatás figyelmeztető, fontos és megjegyzés szövegei tekintetében, tanulmányozza a Volvo On Call előfizetés szerződését
valamint a kezelési útmutatót.
Sensus Navigation* – fordítsa teljes figyelmét
az útra és összpontosítson teljesen a vezetésre.
Tartsa be a közlekedési szabályokat és vezessen
józan ítélőképességgel. Az időjárási vagy útviszonyok vagy az útviszonyok évszakoktól függő
változása miatt bizonyos javaslatok kevésbé
megbízhatók lehetnek.
06
ÁTTEKINTÉS, KÜLSŐ
Csomagtérajtó – vegye figyelembe a becsípődés kockázatát a csomagtérajtó nyitásakor/zárásakor. Ellenőrizze, hogy nincs-e valaki a csomagtérajtó közelében, mert a zúzódásos sérüléseknek súlyos következményei lehetnek. Mindig
körültekintően működtesse a csomagtérajtót.
Kulcs nélküli indítás* – Ellenőrizze, hogy a
gyermekek vagy más utasok nincsenek-e kitéve
a becsípődés kockázatának, amikor az összes
ablakot bezárja a távvezérlős kulccsal vagy a
kulcs nélküli nyitással* egy ajtókilincs használatával.
ÁTTEKINTÉS, BELSŐ
Ha az autó nem rendelkezik utaslégzsák aktiválását/inaktiválását lehetővé tévő kapcsolóval,
akkor az utaslégzsák mindig aktív. Soha ne
használjon hátrafelé néző gyermekülést az első
utasülésen, amikor aktiválva van a légzsák. Mindig be kell kapcsolni az utaslégzsákot, amikor
előre néző utas (gyermek vagy felnőtt) utazik az
első utasülésen. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a műszerfalra vagy az elé, ahol az utaslégzsák található.
A távvezérlős kulcsot mindig ki kell venni az
autóból, amikor elhagyja azt. Győződjön meg
arról, hogy az autó elektromos rendszere 0 gyújtásmódban legyen, különösen, ha gyermekek
tartózkodnak az autóban.
Mindig húzza be a rögzítőféket, amikor lejtőn
parkol. A sebességfokozatba kapcsolás vagy az
automata sebességváltó P állása nem minden
helyzetben elégséges az autó álló helyzetben
tartásához.
ELEKTROMOS ELSŐ ÜLÉSEK
Indulás előtt állítsa be a vezetőülés helyzetét,
soha ne vezetés közben. Ügyeljen arra, hogy az
ülés rögzített állapotban legyen, hogy elkerülje a
személyi sérüléseket egy hirtelen fékezés vagy
baleset esetén.
A HÁTSÓ ÜLÉSTÁMLÁK LEHAJTÁSA
Felemelés vagy lehajtás után ellenőrizze, hogy a
háttámlák megfelelően rögzítve vannak-e és a
fejtámlák felemelést követően megfelelően rögzítve vannak-e. A második üléssor külső üléseinek fejtámláit mindig fel kell emelni, amikor a
harmadik üléssorban* utasok tartózkodnak.
AZ UTASTÉR KLÍMAVEZÉRLÉSE
Az ülésfűtést* nem használhatják olyan személyek, akiknek zsibbadtság miatt nehézségeik
vannak a hőmérséklet emelkedésének észlelésével vagy problémákat okoz számukra az ülésfűtés kezelőszerveinek használata. Különben égési
sérüléseket szenvedhetnek.
Az előkészítés elindítható sokkal korábban beállított időzítőn keresztül. Ne használja az előkészítést, ha az autó fűtéssel* van felszerelve:
•
•
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a bekapcsolásakor kipufogógázokat bocsát ki.
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében.
Az üzemanyag, gáz, hosszú fű, fűrészpor stb.
meggyulladhat.
Amikor fennáll a kockázata, hogy a fűtés kipufogó-vezetéke elzáródik. Például a jobb oldali
első kerékdobban található mély hó akadályozhatja a fűtés szellőzését.
Az autó használata előtt javasolt elolvasni a
kezelési útmutatónak az autóban található vezetőtámogató rendszerekkel kapcsolatos részeit.
PARKOLÓSEGÉD
A parkolósegéd kiegészítő vezetőtámogatás, de
nem minden helyzet kezelésére képes. A funkció
csak arra szolgál, hogy segítse a járművezetőt a
párhuzamos és a merőleges parkolásban. A járművezető viseli a teljes felelősséget az autó bizCSATLAKOZÁSOK
tonságos parkolásáért és a fékezéséért, amikor
• Csak ép és hibamentes tartozékokat használaz szükséges. A pásztázás figyelmen kívül hagyjon. A tartozékoknak CE jelöléssel, UL jelölés- hat bizonyos, a parkolóhelyen mélyen elhelyezkedő akadályokat. Mindig a jármű vezetőjét tersel vagy ezzel egyenértékű biztonsági jelölésheli a teljes felelősség akkor is, amikor a parkolósel kell rendelkezniük.
• A tartozékoknak 230 V és 50 Hz tápellátássegéd kínálja fel az alkalmas parkolóhelyet.
hoz tervezetteknek kell lenniük és az aljzathoz A parkolókamera kiegészítő járművezetői segéd
illeszkedő csatlakozókkal kell rendelkezniük.
az autó parkolásához. A funkció soha nem
• Soha ne hagyja, hogy az aljzatok, csatlakozók
helyettesítheti a járművezető figyelmét és ítélővagy tartozékok vízzel vagy egyéb folyadékok- képességét. A kamerák holtterekkel rendelkezkal érintkezzenek. Ne érintse meg vagy hasznek, ahol az akadályok nem észlelhetők. Legyen
nálja az aljzatot, ha az sérültnek tűnik vagy víz- különösen figyelmes, ha az autó közelében
zel illetve egyéb folyadékkal érintkezett.
emberek vagy állatok tartózkodnak. Ne feledje,
• Ne csatlakoztasson elosztókat, adaptereket
hogy az autó eleje a parkolási manőver során a
vagy hosszabbító kábeleket az aljzathoz, mert szembejövő forgalom irányába mozdulhat.
ezek hatástalanná teszik az aljzat biztonsági
Az autó használata előtt javasolt elolvasni a
jellemzőit.
kezelési útmutatónak az autóban található veze• Az aljzat védőfedéllel van ellátva, ügyeljen arra,
tőtámogató rendszerekkel kapcsolatos részeit.
hogy semmi ne nyúljon bele vagy károsítsa az
HANGUTASÍTÁSOK
aljzatot, megakadályozva azt, hogy a fedél
ellássa a funkcióját. Ne hagyjon felügyelet nél- Mindig a járművezető viseli a felelősséget a
jármű biztonságos vezetéséért és az érvényben
kül gyermekeket az autóban, amikor aktív az
lévő közlekedési szabályok betartásáért.
aljzat.
•
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az autóban rendelkezésre álló vezetőtámogató
rendszerek kiegészítő segítségek és nem képesek minden forgalmi, időjárási és útviszonyok
kezelésére. Soha nem helyettesíthetik a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a
járművezető felelős az autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől
való távolság helyes megválasztásáért a hatályos
közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően. Mindig a járművezető felelős az
autó fékezéséért és kormányzásáért.
FONTOS
ÁTTEKINTÉS, BELSŐ
Az OFF ROAD hajtásmódot nem szabad utánfutóval használni utánfutó-csatlakozó nélkül.
Különben fennáll a légrugók károsodásának kockázata.
A szélvédőre vetített kijelző egység* amely
információkat vetít a szélvédőre, a műszerfalon
helyezkedik el. A kijelző egység fedőüvegének
védelme érdekében ne helyezzen semmilyen tárgyat a fedőüvegre és ügyeljen arra, hogy semmi
ne eshessen rá.
KÖZPONTI KIJELZŐ
A központi kijelző tisztításához használjon mikroszálas ruhát, amely portól és hasonló anyagoktól mentes. A központi kijelző tisztításakor csak
enyhe nyomást gyakoroljon a kijelzőre. Az erős
nyomás károsíthatja a kijelzőt.
Ne permetezzen semmilyen folyadékot vagy
maró hatású vegyszert közvetlenül a központi
kijelzőre. Ne használjon ablaktisztító szereket,
egyéb tisztítószereket, aeroszolokat, oldószereket, alkoholt, ammóniát vagy súroló hatású tisztítószereket. Soha ne használjon dörzsölő hatású
ruhákat, papírtörlőket vagy selyempapírt, mert
ezek megkarcolhatják a kijelzőt.
A HÁTSÓ ÜLÉSTÁMLÁK LEHAJTÁSA
A háttámla lehajtásakor nem lehet semmilyen
tárgy a hátsó ülésen. A biztonsági övek sem
lehetnek becsatolva. A középső ülés beépített
gyermekülésének*/kartámaszának* visszahúzott
helyzetben kell lennie.
JOBB OLDALI BAJUSZKAPCSOLÓ
Az ablaktörlő lapát szerviz állásban - Mielőtt
szerviz állásba helyezné az ablaktörlőket, ellenőrizze, hogy nincsenek-e lefagyva. Ha az ablaktörlő karok szervizállásban fel vannak hajtva a
szélvédőről, akkor vissza kell hajtani azokat a
szélvédőre, mielőtt bekapcsolná a törlést,
mosást vagy az esőérzékelőt és mielőtt vezetni
kezdene. Erre azért van szükség, hogy elkerülje
a motorháztető fényezésének megkarcolását.
CSATLAKOZÁSOK
Elektromos aljzat – a 12 voltos aljzatok legnagyobb energiafelhasználása aljzatonként 120 W
(10 A).
A 230 voltos aljzatok legnagyobb energiafelhasználása 150 W lehet.
MEGJEGYZÉS
ÁTTEKINTÉS, KÜLSŐ
Lábbal működtethető csomagtérajtó - Fennáll
a korlátozott működés vagy a teljes működésképtelenség kockázata, ha a hátsó lökhárítón
nagy mennyiségű jég, hó, szennyeződés vagy
ehhez hasonló anyag található. Ezért ügyeljen
arra, hogy mindig tisztán tartsa azt.
A lábbal működtethető csomagtérajtó kétféle
változatban létezik:
• Nyitás és zárás lábmozdulattal
• Csak kioldás lábmozdulattal (a csomagtérajtót
manuálisan kell felemelni a nyitáshoz)
Ne feledje, hogy a lábmozdulattal történő nyitás
és zárás funkcióhoz elektromosan működtetett
csomagtérajtó* szükséges.
Ügyeljen arra, hogy fennáll a rendszer aktiválásának lehetősége egy autómosóban vagy hasonló
helyzetben, ha a távvezérlős kulcs a hatótávolságon belül van.
Maximális nyitás programozása - Ha a rendszert hosszabb ideig folyamatosan működtette,
akkor a túlterhelés elkerülése érdekében kapcsolt ki. Körülbelül 2 perc elteltével használható
újra.
Az elektromágneses mezők és az árnyékolás
zavarhatják a távvezérlős kulcs működését.
Kerülje a távvezérlős kulcs fém tárgyak vagy
elektronikus készülékek, például mobiltelefonok,
táblagépek, laptopok vagy töltők közelében tárolását - lehetőleg ne tárolja ezekhez 10-15 cm-nél
4-6 hüvelyknél közelebb.
a kijelző egység fedőüvegén vagy kedvezőtlenek
a fényviszonyok. Bizonyos látáshibák fejfájást és
feszültségérzetet okozhatnak a szélvédőre vetített kijelző használatakor.
KORMÁNYKERÉK
fedélzeti számítógép – A megtett távolsági
kiszámításában bizonyos eltérések lehetnek, ha
megváltozik a vezetési mód.
AZ UTASTÉR KLÍMAVEZÉRLÉSE
A fűtést vagy hűtést nem lehet siettetni a ténylegesen kívánt hőmérsékletnél magasabb vagy
alacsonyabb hőmérséklet beállításával.
Előkészítés - Az autó ajtóinak és ablakainak
zárva kell lenniük az utastér előkészítése során.
CSATLAKOZÁSOK
Autómodem – Ne feledje, hogy a P-SIM-en
keresztül internetkapcsolathoz használt SIMkártya nem rendelkezhet ugyanazzal a telefonszámmal, mint a telefon által használt SIM-kártya. Különben nem lehetséges hívások helyes
csatlakoztatása a telefonhoz. Ezért, az internetkapcsolathoz használjon olyan SIM-kártyát,
amely más telefonszámmal rendelkezik vagy
olyan adatkártyát, amely nem kezel telefonhívásokat és így nem tudja megszakítani a telefon
funkciót.
ÁTTEKINTÉS, BELSŐ
Internet – Adatok továbbítása (adatátvitel) törAz OFF ROAD hajtásmód nem közutakon történik és ez költségekkel járhat. Az adatbarangoténő használatra szolgál.
lás és Wi-Fi hotspotok aktiválása további költséHidegindítás során, bizonyos motortípusok
geket okozhat. Az adatforgalmi költségekkel
esetén az alapjárati fordulatszám észrevehetően
kapcsolatban érdeklődjön hálózati szolgáltatójámagasabb lehet a normálisnál. Ez arra szolgál,
nál. Amikor a mobiltelefon használatával tölt le,
hogy a kibocsátás-szabályozó rendszer a lehető
akkor ügyeljen különösen az adatforgalmi költséleggyorsabban elérhesse a normál üzemi hőmérgekre.
sékletet, ami minimálisra csökkenti a károsaAz adatletöltés hatással lehet az egyéb adatátnyag-kibocsátást és védi a környezetet.
vitellel járó szolgáltatásokra, mint például az
Szélvédőre vetített kijelző* – amikor be van
internetrádió. Ha az egyéb szolgáltatások megkapcsolva a City Safety funkció, akkor a szélvészakadását észleli, akkor a letöltés megszakítdőre vetített kijelzőt egy City Safety grafika váltja
ható. Vagy kikapcsolhatja illetve megszakíthatja
fel. Ez a grafika akkor is megjelenik, ha a szélvéa többi szolgáltatást. Amikor a mobiltelefon
dőre vetített kijelző ki van kapcsolva.
használatával tölt le, akkor ügyeljen különösen
A járművezető kisebb eséllyel láthatja a szélvéaz adatforgalmi költségekre.
dőre vetített kijelzőn megjelenő információkat,
Frissítés – Ha frissítette a telefon operációs
ha például polarizáló napszemüveget visel, ha
rendszerét, akkor a Bluetooth kapcsolat megnem az ülés közepén ül, ha valamilyen tárgy van
szakadhat. Ebben az esetben törölje a telefont
az autóból, és csatlakoztassa újra.
CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
Apple CarPlay és Android Auto – A Volvo nem
vállal felelősséget a CarPlay vagy az Android
Auto alkalmazás tartalmáért.
Az Android Auto telepítéséhez az autónak két
USB csatlakozóval (USB-hubbal)* kell rendelkeznie. Ha az autó csak egy USB csatlakozóval
rendelkezik, akkor az Android Auto használata
nem lehetséges.
06
TP 30841 (Hungarian), AT 1946, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement