Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early Kezelési útmutató

Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early Kezelési útmutató
XC90
TWIN ENGINE
K EZ ELÉSI ÚTMUTA TÓ
VÄLKOMMEN!
Reméljük, hosszú évekig élvezni fogja Volvo járművét. Az autó úgy van
kialakítva, hogy biztonságot és kényelmet nyújtson Önnek és utasainak.
A Volvo arra törekszik, hogy a világ egyik legbiztonságosabb autóját
hozza létre. Az Ön Volvója kielégíti az összes jelenlegi biztonsági és környezetvédelmi előírást.
Annak érdekében, hogy jobban élvezhesse a Volvóját, azt javasoljuk,
hogy olvassa el a jelen kezelési útmutató utasításait és karbantartási
információit. A kezelési útmutató mobilalkalmazásként (Volvo Manual) és
a Volvo Cars támogató oldalán (support.volvocars.com) is elérhető.
Mindenkit arra buzdítunk, hogy, ebben és más autókban is mindig viseljen biztonsági övet. Kérjük, ne vezessen, ha alkohol vagy gyógyszer
hatása alatt áll – illetve vezetési képessége bármely más módon csökkent.
TARTALOMJEGYZÉK
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
2
AZ ÖN VOLVÓJA
BIZTONSÁG
Tulajdonosi információk
18
Volvo ID
28
Biztonság
44
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
19
Volvo ID létrehozása és regisztrálása
28
Biztonság terhesség alatt
44
Navigálás a kezelési útmutatóban a
központi kijelzőn
20
Drive-E - a vezetés tisztább élvezete
30
Whiplash Protection System
45
A kezelési útmutató mobil eszközökön
22
IntelliSafe-vezetőtámogatás
33
Biztonsági övek
46
A Volvo Cars támogató oldala
23
Sensus - online kapcsolat és szórakoztatás
34
Biztonsági övek felhelyezése és levétele
47
A kezelési útmutató olvasása
24
Szoftverfrissítések
37
Biztonságiöv-feszítő
49
A kezelési útmutató és a környezet
26
Adatok rögzítése
37
Az elektromos biztonságiöv-feszítő
visszaállítása
50
A szolgáltatások felhasználási feltételei
38
Ajtó és biztonsági öv emlékeztető
50
Ügyfél-adatvédelmi nyilatkozat
38
Légzsákok
52
A tartozékokkal és kiegészítő berendezésekkel kapcsolatos fontos információk
39
Vezető oldali légzsákok
52
Utaslégzsák
53
Tartozékok beszerelése
39
Az utaslégzsák aktiválása és inaktiválása*
55
Berendezés csatlakoztatása az autó
diagnosztikai aljzatához
40
Oldallégzsákok
57
Függönylégzsákok
57
Az autó azonosító számának mutatása
41
Biztonsági üzemmód
58
A járművezető figyelmének elvonása
41
Az autó beindítása és mozgatása a
biztonsági üzemmód bekapcsolása után
59
Gyermekbiztonság
60
Gyermekülés
60
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
61
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai
62
i-SizeISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez
62
Gyermekülés elhelyezése
63
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Gyermekbiztonsági rögzítés
64
Az autó biztonsági övével rögzített
gyermekülések elhelyezésének táblázata
66
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata
71
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének táblázata
73
Beépített gyermekülés*
78
Az üléspárna felhajtása a beépített
gyermekülésben*
79
Az üléspárna lehajtása a beépített
gyermekülésben*
79
Műszerek és kezelőszervek balkormányos autóban
82
Üzenetek kezelése a járművezetői
kijelzőn
109
Műszerek és kezelőszervek jobbkormányos autóban
83
A járművezetői kijelzőről mentett
üzenetek kezelése
110
Járművezetői kijelző
86
A központi kijelző áttekintése
112
A járművezetői kijelző beállításai
88
A központi kijelző kezelése
115
Üzemanyagszint-mérő
89
118
Hibrid műszer
89
A központi kijelző aktiválása és inaktiválása
Hibrid akkumulátor műszere
90
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
118
Fedélzeti számítógép
91
Alnézetek kezelése a központi kijelzőn
122
Út adatok megjelenítése a járművezetői kijelzőn
93
Funkció nézet a központi kijelzőn
125
127
A napi kilométer-számláló visszaállítása
94
Alkalmazások és gombok mozgatása
a központi kijelzőn
Útstatisztikák megjelenítése a központi kijelzőn.
94
Szimbólumok a középső kijelző állapotsávján
127
Az útstatisztikák beállításai
95
Billentyűzet a központi kijelzőn
129
Idő és dátum
96
A billentyűzet nyelvének módosítása
a központi kijelzőn
132
Külső hőmérsékletmérő
96
Visszajelző szimbólumok a járművezetői kijelzőn
Írja be a karaktereket, betűket és
szavakat manuálisan a központi kijelzőn
132
97
Figyelmeztető szimbólumok a járművezetői kijelzőn
A megjelenés módosítása a központi
kijelzőn
134
99
Kikapcsolás és a rendszerhang
hangerejének módosítása a központi
kijelzőn
135
Rendszermértékegységek módosítása
135
A rendszernyelv módosítása
135
A járművezetői kijelző licencszerződése.
101
Alkalmazás menü a járművezetői kijelzőn
106
Az alkalmazás menü kezelése a járművezetői kijelzőn
107
Üzenetek a járművezetői kijelzőn
108
3
VILÁGÍTÁS
4
Egyéb beállítások a központi kijelző
felső nézetében
136
Környezetérzékeny beállítás megnyitása a központi kijelzőn
137
A felhasználói adatok visszaállítása
tulajdonosváltás esetén
137
Telefon vezérlése hangvezérléssel
151
Világításkapcsolók
156
Rádió és média hangvezérlése
152
157
A hangfelismerés beállításai
152
A világítás funkciók beállítása a központi kijelzőn
Helyzetjelző lámpák
158
Nappali világítás lámpái
158
159
A járművezetői kijelző beállításainak
visszaállítása
138
Tompított fényszóró
A távolsági fényszóró használata
160
A központi kijelző beállításait mutató
táblázat
138
Aktív távolsági fényszóró
160
Járművezetői profilok
140
Az irányjelzők használata
162
Járművezetői profil kiválasztása
140
Aktív kanyarlámpák*
163
Járművezetői profil átnevezése
141
Hátsó ködlámpa
163
Járművezetői profil védelme
141
Féklámpák
164
Távvezérlős kulcs járművezetői profilhoz rendelése
142
Vészféklámpák
164
Vészvillogók
165
A járművezetői profilok beállításainak
visszaállítása
143
A hazakísérő világítás használata
165
Üzenet a központi kijelzőn
Megközelítő világítás időtartama
144
166
Üzenetek kezelése a központi kijelzőn
Belső világítás
144
166
A központi kijelzőről mentett üzenetek kezelése
A belső világítás beállítása
145
168
Szélvédőre vetített kijelző*
146
A szélvédőre vetített kijelző* bekapcsolása és kikapcsolása
147
A szélvédőre vetített kijelző beállításai*
148
Hangfelismerés
149
A hangfelismerés használata.
150
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Ablakok, üvegek és tükrök.
172
Manuális első ülés
190
Kormányzár
208
Az ablakok és napellenzők becsípődés-védelme
172
Elektromos* első ülés
191
A kormánykerék beállítása
208
A becsípődés-védelem működésének alaphelyzetbe állítása
173
Elektromos ablakok
173
Az elektromos ablakok kezelése
174
A napellenző* használata
175
Belső és külső visszapillantó tükrök
175
Az első elektromos* ülés beállítása
191
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének tárolása
192
Az ülés, a külső tükrök valamint a
szélvédőre vetített kijelző* tárolt helyzetének használata
193
Masszázs-beállítások* az első ülésen
194
195
A visszapillantó tükör sötétségének
beállítása
176
Az első ülés masszázs funkciójának
beállítása*
A külső tükrök lebillentése
177
196
Panorámatető*
178
Az első ülés üléspárnahosszának
beállítása*
A panorámatető működtetése*
180
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
197
A panorámatető* napellenzőjének
automatikus zárása
182
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
183
Az ablaktörlők használata
183
Az esőérzékelő használata
184
Az esőérzékelő memória funkciójának használata
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
198
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
200
A háttámlák lehajtása a második
üléssorban
201
A második üléssor fejtámláinak beállítása
203
185
A második üléssor üléseinek hosszirányú beállításához*
204
Ablak- és fényszórómosók használata
186
A második üléssor háttámladőlésének beállítása
205
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
187
188
Beszállás és kiszállás a harmadik
üléssorba/üléssorból*
206
Az automatikus hátsó ablaktörlés
használata tolatáskor
A háttámlák lehajtása a harmadik
üléssorban*
207
Kormánykerék-kezelőszervek és kürt
207
5
KLÍMAVEZÉRLÉS
6
Klímavezérlés
212
Klímazónák
212
A kormánykerékfűtés* aktiválása és
inaktiválása
228
A légkondicionáló aktiválása és inaktiválása
238
Klímavezérlés - érzékelők
212
228
A harmadik üléssor* klímájának aktiválása és inaktiválása
239
213
A kormánykerékfűtés automatikus
bekapcsolásának* aktiválása és inaktiválása
Érzékelt hőmérséklet
A klíma hangvezérléses szabályozása
Az automata klímaszabályozás aktiválása
229
Állóklíma
240
213
Levegőminőség
229
240
214
Az előkészítés elindítása és kikapcsolása
Clean Zone*
241
215
A levegő-visszakeringtetés aktiválása
és inaktiválása
Előkészítés
Előkészítési idő beállítása
243
Clean Zone Interior Package*
215
243
Interior Air Quality System*
216
Előkészítés időbeállításának hozzáadása és szerkesztése
A levegőminőség-érzékelő* aktiválása és inaktiválása
216
Az előkészítés időbeállításának aktiválása és inaktiválása
245
Utastérszűrő
217
Az előkészítés időbeállításának eltávolítása
245
A levegő-visszakeringtetés időbeállításának aktiválása és inaktiválása
230
A maximális páramentesítés bekapcsolása és kikapcsolása
230
A szélvédőfűtés* aktiválása és inaktiválása
232
A szélvédőfűtés* automatikus bekapcsolásának aktiválása és inaktiválása
233
Klímakomfort parkoláskor
246
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének aktiválása és inaktiválása
233
A klímakomfort bekapcsolása és
kikapcsolása parkoláskor
246
A hátsó ablakfűtés és a tükörfűtés
automatikus aktiválása és inaktiválása
234
Az állóklíma-vezérlés szimbólumai és
üzenetei
248
Fűtés
250
Állófűtés
251
Kiegészítő fűtés
252
A kiegészítő fűtés automatikus
bekapcsolásának aktiválása és inaktiválása
253
Levegőelosztás
217
A levegőelosztás módosítása
218
A szellőzők nyitása/zárása és irányítása
218
A levegőelosztási lehetőségek táblázata
220
Klímakezelőszervek
223
Az első ülésfűtés* aktiválása és inaktiválása
225
Az első ülés ventilátorszintjének szabályozása
234
Az első ülésfűtés* automatikus
bekapcsolásának aktiválása és inaktiválása
226
A hátsó ülés ventilátorszintjének szabályozása
235
A hátsó ülésfűtés* aktiválása és
inaktiválása
226
Az első ülésszellőztetés* aktiválása
és inaktiválása
227
Az első ülés hőmérsékletének szabályozása
236
A hátsó ülés hőmérsékletének szabályozása
237
Hőmérséklet szinkronizálása
238
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
VEZETŐTÁMOGATÁS
Zárás megerősítése
256
A zárás jelzésének beállítása
257
A csomagtérajtó nyitása az autó belsejéből
287
288
Vezetéstámogató rendszer
304
Sebességfüggő kormányzási erő
304
Menetstabilizáló rendszer, Roll
Stability Control
305
elektronikus menetstabilizáló
306
Sport üzemmód az elektronikus
menetstabilzálóhoz
307
A Sport mód aktiválása/inaktiválása
az elektronikus menetstabilizálóban
307
távvezérlős kulcs
257
A gyermekbiztonsági zárak aktiválása
és inaktiválása
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
259
Automatikus zárás vezetéskor
A távolról vezérelt és belső nyitás
beállításai
289
261
Az elektromosan működtetett csomagérajtó nyitása és zárása*
289
A csomagtérajtó nyitása a távvezérlős kulccsal
261
292
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
262
Az elektromosan működtetett csomagtérajtó* maximális nyílásának
programozása
Az elem cseréje a távvezérlős kulcsban
263
A csomagtérajtó nyitása és zárása
lábmozdulattal*
293
A sport mód korlátai az elektronikus
menetstabilizálóban
308
Szervizzárás
295
309
A szervizzárás aktiválása és inaktiválása
Az elektronikus menetstabilizáló
szimbólumai és üzenetei
295
Sebességhatároló
Riasztó*
297
310
Riasztók* aktiválása és inaktiválása
311
298
A sebességhatároló aktiválása és
elindítása
Csökkentett riasztási szint*
300
311
Biztonsági zár*
300
A sebességhatároló sebességének
kezelése
A biztonsági zárak ideiglenes inaktiválása*
301
A sebességhatároló inaktiválása és
készenléti üzemmódba kapcsolása
312
A sebességhatároló újbóli aktiválása
készenléti üzemmódból
313
További távvezérlős kulcsok rendelése
266
Red Key - korlátozott távvezérlős kulcs*
267
Piros kulcs beállítások*
267
Kivehető kulcsszár
268
Zárás és nyitás a kivehető kulcsszárral
270
Indításgátló
272
A távvezérlős kulcs rendszer típusengedélye
273
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
282
Kulcs nélküli zárás és nyitás*
283
A sebességhatároló inaktiválása
313
A kulcs nélküli nyitás beállításai*
284
A sebességhatároló korlátai
314
A csomagtérajtó kulcs nélküli kioldása*
284
Automatikus sebességhatároló
314
Az indító- és zár rendszerek antennáinak elhelyezkedése
285
Az automatikus sebességhatároló
aktiválása/inaktiválása
316
Zárás és nyitás az autó belsejéből
286
7
8
Az automata sebességhatároló tűrésének módosítása
317
Az adaptív sebességtartó időintervallumának beállítása
334
Előzési segéd bekapcsolása Pilot
Assist használatával
356
Az automata sebességhatároló korlátai
318
Az előzési segéd korlátai Pilot Assist
használatával
357
318
Az adaptív sebességtartó inaktiválása/újbóli aktiválása
335
Sebességtartó
A sebességtartó aktiválása és elindítása
319
Előzési segéd adaptív sebességtartóval
337
357
A sebességtartó sebességének kezelése
320
Az előzési segéd adaptív sebességtartóval elindítása
338
A cél módosítása a Pilot Assist használatával
A sebességtartó inaktiválása és
készenléti üzemmódba kapcsolása
Az előzési segéd korlátai adaptív
sebességtartóval
338
Automatikus fékezés Pilot Assist
funkcióval
358
321
A Pilot Assist korlátai
A sebességtartó újbóli aktiválása
készenléti üzemmódból
359
322
Cél váltása adaptív sebességtartóval
339
A Pilot Assist* szimbólumai és üzenetei
360
A sebességtartó kikapcsolása
323
Automatikus fékezés adaptív sebességtartóval
339
Radar egység
362
Távolságfigyelmeztetés*
324
Az adaptív sebességtartó korlátai
340
A radar eszköz korlátai
363
A távolságfigyelmeztetés szélvédőre
vetített kijelzője
325
Váltás a sebességtartó és az adaptív
sebességtartó között
341
A radar eszköz ajánlott karbantartása
366
A radar eszköz típusengedélye
367
Kamera egység
371
A kamera egység korlátai
372
A távolságfigyelmeztetés aktiválása/
inaktiválása
325
A távolságfigyelmeztetés időközének
beállítása
Az adaptív sebességtartó szimbólumai és üzenetei
343
326
Vezetősegéd
345
A kamera eszköz ajánlott karbantartása
375
A távolságfigyelmeztetés korlátai
327
Pilot Assist és ütközési kockázat
figyelmeztetés
349
City Safety™
375
Adaptív sebességtartó*
327
A Pilot Assist szélvédőre vetített
kijelzője ütközés kockázata esetén
349
A City Safety paraméterei és részfunkciói
376
378
A Pilot Assist aktiválása és elindítása
350
A City Safety figyelmeztetési távolságának beállítása
A Pilot Assist sebességének kezelése
351
Akadályok észlelése City Safety
funkcióval
380
A Pilot Assist időközének beállítása
352
A City Safety keresztirányú forgalomban
382
A Pilot Assist inaktiválása/aktiválása
354
383
Előzési segéd Pilot Assist funkcióval
356
A City Safety korlátai keresztirányú
forgalomban
Adaptív sebességtartó és ütközési
kockázat figyelmeztetés
330
Az adaptív sebességtartó szélvédőre
vetített kijelzője ütközés kockázata
esetén
331
Az adaptív sebességtartó aktiválása
és elindítása
332
Az adaptív sebességtartó sebességének
333
City Safety kitérő manőverek megakadályozásakor
383
Jelzőtábla-felismerés sebességfigyelmeztetéssel és beállítások
403
Kormányzási segítség sávelhagyás
kockázata esetén
418
A City Safety fékez a szembejövő járművek esetén
384
A sebességfigyelmeztetés és a jelzőtábla-felismerés aktiválása/inaktiválása
405
A kormányzási segítség szintje az
úttest elhagyásának kockázata esetén
418
A City Safety korlátai
385
405
388
A jelzőtábla-felismerés korlátai
406
A kormányzásos segítség aktiválása/
inaktiválása az út elhagyásának kockázata esetén
419
A City Safety funkcióval kapcsolatos
üzenetek
Jelzőtábla-felismerő funkció sebességmérő kamera adatokkal
Rear Collision Warning
389
Driver Alert Control
407
A kormányzási segítség az úttest
elhagyásának kockázata esetén korlátai
420
A Rear Collision Warning korlátai
389
Kormányzási segítség szemből történő ütközés kockázata esetén
420
390
Bekapcsolás/kikapcsolás Driver
Alert Control
408
BLIS*
Bekapcsolás/kikapcsolás BLIS
391
409
392
A kormányzási segítség aktiválása/
inaktiválása szemből történő ütközés
kockázata esetén
421
A BLIS korlátai
Pihenőhelyre vezetés kiválasztása a
Driver Alert Control funkció figyelmeztetése esetén
A BLIS ajánlott karbantartása
A kormányzási segítség szemből történő ütközés esetén korlátai
422
Kormányzási segítség hátulról történő ütközés kockázata esetén*
423
A kormányzási segítség hátulról történő ütközés kockázata esetén funkció aktiválása/inaktiválása*
424
A kormányzási segítség hátulról történő ütközés kockázata esetén korlátai
424
A kormányzási segéd szimbólumai és
üzenetei ütközés kockázata esetén
426
393
A Driver Alert Control korlátai
409
A BLIS funkcióval kapcsolatos üzenetek
394
Sávtartó segéd
409
Cross Traffic Alert*
395
Kormányzási segítség sávtartó segéddel
411
Bekapcsolás/kikapcsolás Cross
Traffic Alert
396
A sávtartó segéd aktiválása/inaktiválása
412
412
A Cross Traffic Alert korlátai
396
A sávtartó segéd segítési módjának
kiválasztása
A Cross Traffic Alert előírt karbantartása
397
A sávtartó segéd korlátai
413
398
A sávtartó segéd szimbólumai és
üzenetei
414
Jelzőtábla-felismerés*
399
416
A jelzőtábla-felismerés aktiválása/
inaktiválása
400
A sávtartó segéd szimbólumai a járművezetői kijelzőn
Parkolósegéd*
427
417
401
Park Assist Pilot elöl, hátul és az oldalak mentén
428
Jelzőtábla-felismerés és megjelenítés
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
Jelzőtábla-felismerés és Sensus
Navigation
403
A kormányzási segítség aktiválása/
inaktiválása ütközés kockázata esetén
417
A parkolósegéd aktiválása/inaktiválása
430
A parkolósegéd korlátai
430
A Cross Traffic Alert funkcióval kapcsolatos üzenetek
9
HIBRID INFORMÁCIÓK
A Park Assist Pilot ajánlott karbantartása
431
A parkolósegéd szimbólumai és üzenetei
432
454
A hibrid akkumulátor töltése
455
Töltőáram
456
Töltőkábel
457
Földzárlat-megszakító a töltőkábelben
458
Parkolókamera*
433
A parkoló kamera kameranézetei
434
Parkoló segédvonalak a parkoló
kamerához
436
A parkoló kamera érzékelőmezői a
Pilot Assist funkcióból
438
A töltőkábel hőmérséklet-figyelése
459
439
A bemenő töltőaljzat fedelének nyitása és zárása
460
A parkolókamera bekapcsolása
A parkolókamera korlátai
A parkoló kamera ajánlott karbantartása
10
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
A Twin Engine rendszerrel kapcsolatos általános információk
440
441
A hibrid akkumulátor töltésének elindítása
461
Töltési állapot az autó bemenő töltőaljzatán
463
Töltési állapot a töltőkábel vezérlőegységén
465
Töltési állapot az autó járművezetői
kijelzőjén
468
A parkolókamera szimbólumai és
üzenetei
442
Parkolósegéd*
444
Parkolási változatok Park Assist Pilot
használatával
445
Parkolás aktív parkolósegéddel
446
A hibrid akkumulátor töltésének leállítása
470
Parkolóhely elhagyása park Assist
Pilot használatával
448
471
A parkolósegéd* korlátai
449
A Twin Engine hajtással kapcsolatos
szimbólumok és üzenetek a járművezetői kijelzőn
A Park Assist Pilot javasolt karbantartása
451
A parkolósegéd* üzenetei
452
Hibrid akkumulátorral rendelkező
autók hosszú távú tárolása
473
Indítsa be az autót
476
Az autó leállítása.
478
Gyújtáshelyzetek
478
Gyújtásmód kiválasztása
479
Alkoholzár*
480
Az alkoholzár megkerülése*
480
A motor bendítása előtt az alkoholzárral
481
Fék funkciók
481
Lábfék
482
Fékerőnövelés
483
Fékezés nedves utakon
484
Fékezés sózott utakon
484
A fékrendszer karbantartása
484
Rögzítőfék
485
A rögzítőfék aktiválása és inaktiválása
485
Az automatikus rögzítőfék aktiválásának beállítása
487
Parkolás emelkedőn
487
A rögzítőfék hibája esetén
487
Automatikus fékezés álló helyzetben
488
Az álló helyzetben történő automatikus fékezés aktiválása és inaktiválása
489
Segítség emelkedőn induláskor
489
Automatikus fékezés ütközés után
490
Sebességváltó
490
Az automata sebességváltó fokozathelyzetei
491
Fokozatváltás a kormánykerék váltófüleivel*
493
A hatótávolságot befolyásoló tényezők elektromos üzemmódban
513
"Hold" és "Charge" funkció
514
Előkészületek hosszú utazás előtt
515
Téli vezetés
515
Gázlás
516
Fokozatválasztás-gátló
494
Padlógáz funkció
495
Fokozatváltás-jelző
495
Összkerékhajtás
496
Az üzemanyagtöltő fedél nyitása és
zárása
517
Hajtásrendszer
496
Üzemanyag betöltés
518
A belsőégésű motor beindítása és
leállítása Twin Engine esetén.
497
Az üzemanyag kezelése
519
Hajtásmódok
498
Benzin
520
Hajtásmód váltása
502
Benzin-részecskeszűrő
521
Energiaelosztás hibrid hajtásban térképadatok használatával*
503
Túlmelegedés a motorban és hajtásrendszerben
522
Szintvezérlés* és lengéscsillapítás
Az indítóakkumulátor túlterhelése
504
523
Segédindítás másik akkumulátorral
A szintszabályozás beállításai*
507
523
Alacsony sebességű szabályozás
Vonóhorog*
525
508
Az alacsony sebességű vezetés aktiválása és inaktiválása funkciógomb
használatával
A vonóhorog* műszaki adatai
508
526
Kihúzható/visszahúzható vonókonzolok*
526
Vezetés utánfutóval
528
Lejtmenetvezérlő
509
Utánfutó-stabilizáló*
530
A lejtmenetvezérlő aktiválása és
inaktiválása a funkciógombbal
510
Az utánfutó lámpáinak ellenőrzése
531
Gazdaságos vezetés
511
Vonóhorogra rögzített kerékpártartó*
533
Vezetés elektromos üzemmódban
512
Vontatás
534
A vonószem felszerelése és eltávolítása
534
Szállítás
536
HomeLink®*
536
A HomeLink®* programozása
537
A HomeLink®* használata
539
HomeLink®* típusengedély
540
Iránytű*
540
Az iránytű aktiválása és inaktiválása*
540
Az iránytű* kalibrálása
541
11
HANG, MÉDIA ÉS INTERNET
Hang, média és internet
544
Videó lejátszása
561
Audio-beállítások
544
DivX® lejátszása
561
Telefon csatlakoztatása az autóhoz
Bluetooth kapcsolaton az első alkalommal
574
Hangzásélmény*
545
A videó beállításai
561
Alkalmazások
546
Bluetooth® média
Telefon automatikus csatlakoztatása
az autóhoz Bluetooth kapcsolaton
575
562
Alkalmazások letöltése
547
562
Telefon manuális csatlakoztatása az
autóhoz Bluetooth kapcsolaton
576
548
Készülék csatlakoztatása Bluetooth®
kapcsolaton
Alkalmazások frissítése
Alkalmazások törlése
548
Média USB-csatlakozón
562
Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott telefon lecsatlakoztatása
577
Rádió
549
563
550
Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott telefonok közötti váltás
577
A rádió bekapcsolása
Készülék csatlakoztatása USB-csatlakozón
Rádiósáv és rádióállomás váltása
550
Az USB eszközök műszaki adatai
563
551
564
Bluetooth kapcsolaton csatlakozó
készülékek eltávolítása
577
Rádióállomások keresése
Kompatibilis médiaformátumok
Rádiókedvencek beállítása
TV*
565
Telefonhívások kezelése
552
578
A rádió beállításai
565
Szöveges üzenetek kezelése
553
A TV* használata
579
RDS rádió
554
566
Szöveges üzenetek beállításai
580
Digitális rádió*
555
566
A telefonkönyv kezelése
580
Telefon-beállítások
Kapcsolat az FM és a digitális rádió*
között
581
555
Bluetooth eszközök beállításai
582
Médialejátszó
556
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
582
Médialejátszás
584
Média vezérlése és váltása
Az autó csatlakoztatása az internethez Bluetooth funkcióval rendelkező
telefonon keresztül
Az autó csatlakoztatása az internethez telefonon keresztül (Wi-Fi)
585
Apple®
CarPlay®*
Az Apple® CarPlay®* használata
567
Az Apple® CarPlay®* beállításai
569
569
556
Tanácsok az Apple® CarPlay®* használatához
558
Android Auto*
570
571
559
Az Android Auto* használata
Gracenote®
559
Android Auto* beállítások
572
CD-lejátszó*
560
572
560
Az autó csatlakoztatása az internethez autómodemen (SIM-kártyán)
keresztül
586
Videó
Tanácsok az Android Auto* használatához
Telefon
573
Az autómodem beállításai
586
Média keresése
12
TV-beállítások*
ECALL
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
Internet-hozzáférés megosztása az
autóból Wi-Fi hotspoton keresztül
587
eCall
602
Gumiabroncsok
606
Nincs vagy gyenge internetkapcsolat
588
Automatikus ütközésfigyelmeztetés
eCall szolgáltatással
602
A gumiabroncs méretjelölése
608
Wi-Fi hálózat eltávolítása
589
Segélyszolgálat eCall szolgáltatással
603
A keréktárcsa méretjelölése
609
A Wi-Fi technológiája és biztonsága
589
Országúti segélyszolgálat
603
A gumiabroncsok forgási iránya
609
Felhasználási feltételek és adatmegosztás
589
Futófelület-kopásjelzők a gumiabroncsokon
610
Az adatmegosztás aktiválása és inaktiválása
590
A gumiabroncsnyomás ellenőrzése
610
A gumiabroncsnyomás beállítása
611
Tárolóhely a merevlemezen
Audio és média licencszerződés
590
Előírt gumiabroncsnyomás
612
591
Gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer*
613
A gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer* kalibrálása
614
Lásd gumiabroncs-nyomás állapot a
központi kijelzőn*
616
Teendők alacsony gumiabroncsnyomás-figyelmeztetés esetén
617
Amikor kerekeket cserél
618
Szerszámkészlet
618
Emelő*
619
Kerékcsavarok
619
Kerék eltávolítása
620
A kerekek felszerelése
622
Pótkerék*
623
A pótkerék elővétele
624
Téli kerekek
625
Hóláncok
625
13
Szükséghelyzeti defektjavító készlet
626
RAKODÁS, TÁROLÁS ÉS
UTASTÉR
Defektjavító készlet használata
627
Az utastér belseje
634
Volvo szervizprogram
654
631
Alagútkonzol
635
654
Elektromos aljzatok
636
Adatátvitel az autó és a műhely
között Wi-Fi kapcsolaton keresztül
Az elektromos aljzatok használata
638
Letöltési központ
655
A kesztyűtartó használata
640
Rendszerfrissítések kezelése a letöltési központban
655
Napellenzők
640
Autó állapota
Raktér
656
641
Szervizelés és javítás előjegyzése
Javaslatok a rakodáshoz
657
641
Autóadatok küldése a szerviznek
Tetőterhelés és rakodás tetőcsomagtartóra
658
643
Az autó felemelése
660
Táskatartó kampók
643
A motortérfedél nyitása és zárása
662
Csomagrögzítő szemek
644
A csomagtértakaró* felszerelése és
eltávolítása
644
A csomagtértakaró* használata
645
A biztonsági rácsok* felszerelése és
eltávolítása
647
A biztonsági háló* felszerelése és
eltávolítása
649
Elsősegélycsomag*
Elakadásjelző háromszög
Fújja fel a gumiabroncsot a defektjavító készlet kompresszorával
14
KARBANTARTÁS ÉS
SZERVIZELÉS
A klímavezérlő rendszer szervizelése
663
Szélvédőre vetített kijelző a szélvédő
cseréjekor*
664
A motortér áttekintése
664
Motorolaj
665
A motorolaj ellenőrzése és feltöltése
667
A hűtőfolyadék feltöltése
668
Lámpacsere
651
669
Akkumulátor
670
651
Hibrid akkumulátor
674
Szimbólumok az akkumulátorokon
675
Biztosítékok és központi elektromos
egységek
675
Biztosítékcsere
676
MŰSZAKI ADATOK
Biztosítékok a motortérben
678
Kisebb fényezési sérülések javítása
700
Típusjelölések
708
Biztosítékok a kesztyűtartó alatt
682
Színkódok
702
Méretek
711
Biztosítékok a csomagtérben
685
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
702
Tömegek
713
A belső tisztítása
689
Az ablaktörlő lapátok cseréje
703
Vontató képesség és vonóhorog-terhelés 714
A központi kijelző tisztítása
689
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
704
A motor műszaki adatai
716
A szélvédőre vetített kijelző* tisztítása
690
Mosófolyadék betöltése
705
Motorolaj — műszaki adatok
717
A motorolaj tekintetében nehéz vezetési feltételek
718
Hűtőfolyadék — műszaki adatok
719
Sebességváltó-folyadék — műszaki
adatok
719
Fékfolyadék — műszaki adatok
719
Üzemanyagtartály - méret
720
Légkondicionáló — műszaki adatok
720
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás
722
Jóváhagyott kerék- és gumiabroncsméretek
724
A gumiabroncsok legalacsonyabb
megengedett terhelésmutatója és
sebesség-besorolása
725
Jóváhagyott gumiabroncs-nyomások
726
Szövetkárpit és tetőkárpit tisztítása
691
A biztonsági övek tisztítása
691
Padlószőnyegek és berakott szőnyegek tisztítása
691
A bőr kárpitok tisztítása
692
A bőr kormánykerék tisztítása
693
A belső műanyag, fém és fa alkatrészek tisztítása
693
A külső tisztítása
694
Polírozás és viaszolás
694
Kézi mosás
695
Automata autómosó
696
Nagy nyomású mosás
697
Az ablaktörlő lapátok tisztítása
698
A külső műanyag, gumi és díszítő
komponensek tisztítása
698
Keréktárcsák tisztítása
699
Rozsdavédelem
700
Az autó fényezése
700
15
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
Betűrendes tárgymutató
16
727
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
Tulajdonosi információk
A kezelési információk számos különböző termék
formájában, digitálisan és nyomtatva, állnak rendelkezésre. A kezelési útmutató elérhető az autó
központi kijelzőjén, mobilalkalmazásként, a Volvo
Cars támogató weboldalán. Egy Quick Guide és
a kezelési útmutató melléklete megtalálható a
kesztyűtartóban, amely többek között műszaki
adatokat és a biztosítékokkal kapcsolatos információkat tartalmaz. A nyomtatott kezelési útmutató megrendelhető.
Az autó központi kijelzője1
A központi kijelzőn, húzza le a
felső nézetet, és érintse meg a
Kezelési útmutató lehetőséget. Itt érhetők el a vizuális navigáció lehetőségei az autó külső
és belső képeivel. Az információk kereshetők és kategóriákra
is vannak osztva.
Mobilalkalmazás
Az App Store vagy Google Play
áruházban, töltse le az alkalmazást az okostelefonjára vagy
táblagépére, és válassza ki az
autót. Az alkalmazásban oktató
videók és a vizuális navigáció
lehetőségei érhetők el az autó
külső és belső képeivel. A kezelési útmutató
különböző szakaszai között könnyen lehet navigálni és annak tartalma kereshető.
A Volvo Cars támogató weboldala
Menjen a support.volvocars.com
oldalra, és válassza ki az
országát. Itt online és PDF formátumú kezelési útmutatókat
találhat. A Volvo Cars támogatói
oldalon oktató videók és
további információk valamint a
Volvójára és az autó tulajdonlására vonatkozó
további segítség is található. Az oldalak a legtöbb
piacon elérhetők.
Nyomtatott információk
A kesztyűtartóban található a
kezelési útmutató1 melléklete,
amely a biztosítékokkal kapcsolatos információkat és műszaki
adatokat valamint fontos és
gyakorlati információk összefoglalását tartalmazza.
Egy Quick Guide is elérhető nyomtatott formában, amely segít megismerkedni az autó leggyakrabban használt funkcióival.
A választott felszereltségi szinttől, piactól stb. függően további tulajdonosi információk is lehetnek
nyomtatott formában az autóban.
Nyomtatott kezelési útmutató és hozzá kapcsolódó melléklet rendelhető. A rendeléshez lépjen
kapcsolatba egy Volvo kereskedéssel.
1A
18
teljes nyomtatott kezelési útmutató az olyan piacokon található meg az autóban, ahol nem áll rendelkezésre a központi kijelzőn.
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
FONTOS
Mindig a járművezető felelős a jármű biztonságos vezetéséért és a vonatkozó törvények
és szabályok betartásáért. Az is fontos, hogy
az autót a Volvo kezelési útmutatóban leírt
előírásainak megfelelően tartsa karban és
kezelje.
Ha bármilyen eltérés van a központi kijelzőn
megjelenő és a nyomtatott információk között,
akkor mindig a nyomtatott információk élveznek elsőbbséget.
Kezelési útmutató a központi
kijelzőn
A kezelési útmutató digitális2 változata elérhető
az autó központi kijelzőjén.
A digitális kezelési útmutató a felső nézetből
érhető el és bizonyos esetekben a környezetérzékeny kezelési útmutató szintén a felső nézetből
érhető el.
A kezelési útmutató megnyitásához - húzza le a
felső nézetet a középső kijelzőn, és érintse meg a
Kezelési útmutató lehetőséget.
A kezelési útmutatóban található információk
közvetlenül a kezelési útmutató kezdőlapján vagy
annak felső menüéből érhető el.
MEGJEGYZÉS
A digitális kezelési útmutató vezetés közben
nem használható.
MEGJEGYZÉS
A központi kijelző nyelvének módosítása azt
jelenti, hogy bizonyos tulajdonosi információk
nem felelnek meg az országos vagy helyi törvényeknek és szabályozásoknak. Ne váltson
olyan nyelvre, amelyet nehezen ért meg, mert
ez nehézzé teheti a visszatalálást képernyőstruktúrában.
Kezelési útmutató
Kapcsolódó információk
•
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
(19. oldal)
•
A kezelési útmutató mobil eszközökön
(22. oldal)
•
•
A Volvo Cars támogató oldala (23. oldal)
2
Felső nézet a kezelési útmutató gombjával.
A kezelési útmutató olvasása (24. oldal)
A legtöbb piacra érvényes.
}}
19
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
||
Környezetérzékeny kezelési útmutató
Kapcsolódó információk
•
Navigálás a kezelési útmutatóban a központi
kijelzőn (20. oldal)
•
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(118. oldal)
•
Alkalmazások letöltése (547. oldal)
Navigálás a kezelési útmutatóban a
központi kijelzőn
A digitális kezelési útmutató az autó központi
kijelzőjének felső nézetében érhető el. A tartalom
kereshető és könnyen navigálhat a különböző
részek között.
Felső nézet a környezetfüggő kezelési útmutató gombjával.
A környezetfüggő kezelési útmutató egy gyorshivatkozás a kezelési útmutató azon cikkéhez,
amely a képernyőn látható aktív funkciót írja le.
Amikor környezetfüggő kezelési útmutató áll rendelkezésre, akkor az a Kezelési útmutató jobb
oldalán jelenik meg a felső nézetben.
A környezetfüggő kezelési útmutató megérintése
ezért egy, a képernyőn megjelenő tartalommal
kapcsolatos cikket nyit meg a kezelési útmutatóban. Például nyomja meg a Navigáció
kézikönyve lehetőséget – a navigációval kapcsolatos cikk nyílik meg.
Ez csak az autó bizonyos alkalmazásaira vonatkozik. A harmadik féltől származó alkalmazások esetében nem érhetők el például az alkalmazással
kapcsolatos cikkek.
20
A kezelési útmutatót a felső nézetből érheti el.
–
A kezelési útmutató megnyitásához - húzza
le a felső nézetet a középső kijelzőn, és érintse meg a Kezelési útmutató lehetőséget.
A kezelési útmutatóban számos különböző
módon kereshet információkat. A lehetőségek a
kezelési útmutató kezdőlapjáról és a felső menüből érhetők el.
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
A menü megnyitása a felső menüből
–
Nyomja meg a
lehetőséget a felső listában a kezelési útmutatóban.
> Egy információk megkeresésére szolgáló
különböző funkciókat tartalmazó menü
nyílik meg:
Kezdőlap
Érintse meg a szimbólumot,
hogy visszalépjen a kezelési
útmutató kezdőlapjához.
Kategóriák
A kezelési útmutató szakaszai
fő kategóriákba és alkategóriákba van szervezve. Ugyanazt a
szakaszt több megfelelő kategória is tartalmazza, így könynyebben megtalálható.
1.
Nyomja meg a Kategóriák gombot.
> A fő kategóriák egy listában jelennek
meg.
2.
Érintsen meg egy fő kategóriát ( ).
> Megjelenik az alkategóriák ( ) és cikkek
( ) listája.
3.
Érintsen meg egy cikket a megnyitásához.
Quick Guide
Nyomja meg a szimbólumot
egy olyan oldal megnyitásához,
amely különösen hasznos, az
autó legáltalánosabb funkcióit
ismertető cikkekhez mutató
hivatkozásokat tartalmaz. A szakaszok kategóriák szerint is
elérhetők, de itt össze vannak gyűjtve a gyors
hozzáférés érdekében. Érintsen meg egy cikket
annak teljes elolvasásához.
Interaktív területek a belső és külső
részekhez.
Az autó külső és belső áttekintő képei. A különböző részek
interaktív területekkel vannak
jelölve, amelyek az autó adott
részeivel kapcsolatos cikkekhez
vezetnek.
1.
Nyomja meg a Külső vagy Belső gombot.
> Külső vagy belső képek jelennek meg
interaktív területekkel. Az interaktív területek az autó vonatkozó részeivel kapcsolatos cikkekhez mutatnak. Csúsztassa az
ujját vízszintesen a képernyőn a képek
közötti váltáshoz.
2.
Érintsen meg egy interaktív területet.
> A területről szóló cikk címe jelenik meg.
3.
Érintse meg a címet a cikk megnyitásához.
A visszalépéshez, nyomja meg a vissza nyilat.
Kedvencek
Nyomja meg a szimbólumot a
kedvencként mentett cikkek
eléréséhez. Érintsen meg egy
cikket annak teljes elolvasásához.
Kedvenc cikkek mentése vagy törlése
A cikkeket a jobb oldalon fent található
megnyomásával mentheti el kedvencként, amikor meg
van nyitva az adott cikk. Ha a cikk el van mentve
kedvencként, akkor a csillag ki van töltve:
.
A cikk eltávolításához a kedvencekből, nyomja
meg újra a csillagot az aktuális cikkben.
A visszalépéshez, nyomja meg a vissza nyilat.
}}
21
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
||
Videó
•
Nyomja meg a szimbólumot az
autó funkcióit magyarázó rövid
bemutató videókhoz.
A kezelési útmutató olvasása (24. oldal)
A kezelési útmutató mobil
eszközökön
A kezelési útmutató mobilalkalmazás3 formájában is elérhető az App Store és Google Play
áruházakban. Az alkalmazás okostelefonokhoz és
táblagépekhez készült.
Információk
Érintse meg a szimbólumot az
autóban található kezelési
útmutató verziójával kapcsolatos valamint egyéb hasznos
információk eléréséhez.
A keresés funkció használata a felső
menüben
1.
elemet a kezelési útmuÉrintse meg a
tató felső menüjében. Egy billentyűzet jelenik
meg a képernyő alsó részén.
2.
Írjon be egy kulcsszót, például "biztonsági
öv".
> A javasolt cikkek és kategóriák a betűk
beírása közben jelennek meg.
3.
Érintse meg a cikket vagy kategóriát annak
megnyitásához.
Kapcsolódó információk
22
•
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
(19. oldal)
•
Billentyűzet a központi kijelzőn (129. oldal)
A kezelési útmutató letölthető
mobilalkalmazásként az App
Store és Google Play áruházakból. Az itt látható QR-kód közvetlenül az alkalmazásra mutat.
Vagy meg is keresheti azt az
App Store illetve Google Play
áruházban a "Volvo manual" keresési kifejezéssel.
Az alkalmazás tartalmaz egy videót a külső és
belső képekkel, ahol az autó különböző részei
interaktív területekkel vannak kiemelve, amelyek a
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
kérdéses területről szóló cikkhez vezetnek. A
kezelési útmutató különböző szakaszai között
könnyen lehet navigálni és annak tartalma kereshető.
A Volvo Cars támogató oldala
Az autójával kapcsolatos további információk a
Volvo Cars weboldalon és támogató oldalon
találhatók.
Támogatás az interneten
Menjen a support.volvocars.com címre az oldal
meglátogatásához. A támogató oldal a legtöbb
piacon elérhető.
Támogatást tartalmaz az olyan funkciókhoz,
mint a webes alapú szolgáltatások és funkciók, a
Volvo On Call*, a navigációs rendszer* és az alkalmazások. Videók és lépésenként leírt útmutatások magyarázzák a különböző eljárásokat, például
azt, hogyan csatlakoztassa az autót az internethez
mobiltelefonon keresztül.
Jelentkezzen be a Volvo Cars
weboldalra
Hozzon létre személyes Volvo ID azonosítót, és
jelentkezzen be a www.volvocars.com weboldalon.
Amikor be van jelentkezve, akkor áttekintést láthat többek között a szervizekről, szerződésekről
és garanciákról. Itt az autómodelljéhez illő tartozékokról és szoftverekről is találhat információkat.
Kapcsolódó információk
•
Volvo ID (28. oldal)
Letölthető információk
Térképek
A Sensus navigation felszereltségű autókhoz
lehetőség van térképek letöltésére a támogató
weboldalról.
A mobilalkalmazás megtalálható az App Store és Google
Play áruházakban.
Kapcsolódó információk
•
A kezelési útmutató olvasása (24. oldal)
Kezelési útmutatók PDF formátumban
A kezelési útmutatók PDF formátumban tölthetők
le. Válasszon autómodellt és modellévet az útmutató szükség szerinti letöltéséhez.
Kapcsolat
A támogató weboldal tartalmazza az ügyfélszolgálat és a legközelebbi Volvo kereskedő kapcsolati adatait.
3
Bizonyos mobilkészülékek esetében.
* Opció/tartozék.
23
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
A kezelési útmutató olvasása
Opciók/tartozékok
Lábjegyzet
A kezelési útmutató elolvasása, ideális esetben
az első út előtt, jó módja az autó megismerésének.
A normál felszereltségen kívül, a használati útmutató az opciókat (gyárilag beszerelt berendezések) és bizonyos tartozékokat (utólagosan beszerelt extra tartozékok) is tárgyal.
A kezelési útmutató bizonyos helyeken lábjegyzetek formájában is tartalmaz információkat a lapok
alján vagy a táblázatok végén. Ezek az információk kiegészítik a számmal rájuk hivatkozó szöveget. Ha a lábjegyzet egy táblázatban található
szövegre vonatkozik, akkor az a lábjegyzet szám
helyett betűvel van jelölve.
A kezelési útmutató tanulmányozása jó módja az
új funkciók, az autó kezelésének megértésére a
különböző helyzetekben és, hogy megtanulja az
autó funkcióinak legjobb kihasználását. Kérjük,
fordítson figyelmet a kezelési útmutatóban található biztonsági utasításokra.
A jelen kezelési útmutató célja, hogy elmagyarázza a Volvo járművekben található összes lehetséges jellemzőt, funkciót és opciót. Nem arra
szolgál, hogy garantálja azt, hogy az összes tárgyalt jellemző, funkció és opció minden járműbe
be van építve. Előfordulhat, hogy bizonyos használt terminológia nem pontosan egyezik az értékesítési, marketing és reklámanyagokban.
A fejlesztési munka folyamatosan zajlik a termék
javítása érdekében. A módosítások azt okozhatják, hogy a kezelési útmutatóban található információk, leírások és ábrák különböznek az autó
berendezéseitől. Fenntartjuk az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
Ne vegye ki ezt az útmutatót az autóból - ha
problémák merülnek fel, akkor itt találhat információkat arról, hol és hogyan érhető el szakszerű
segítség.
© Volvo Car Corporation
24
Az összes opció/tartozék csillaggal van jelölve: *.
A kezelési útmutatóban tárgyalt felszerelések
nem minden autóban állnak rendelkezésre - ezek
a különböző piacok igényeinek és az adott
országos vagy helyi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően változhatnak.
Ha kétségei vannak az alapfelszereltséggel és az
opciókkal/tartozékokkal kapcsolatban, akkor
vegye fel a kapcsolatot egy Volvo kereskedővel.
Speciális szövegek
FIGYELEM
Sérülés kockázata esetén figyelmeztető szövegek jelennek meg.
Üzenetszövegek
Az autóban kijelzők találhatók, amelyek menüket
és üzenetszövegeket jelenítenek meg. A kezelési
útmutatóban ezeknek a szövegeknek a megjelenése különbözik a normál szövegektől. Példák a
menüszövegekre és üzenetszövegekre: Telefon,
Új üzenet.
Címkék
Az autón különböző matricák találhatók, amelyek,
egyszerű és világos módon, fontos információkat
közölnek. Az autóban található matricák az alábbi,
csökkenő fontosságú figyelmeztetéseket/információkat tartalmazzák.
FONTOS
A "fontos" szöveg jelenik meg, ha károsodás
veszélye áll fenn.
MEGJEGYZÉS
A MEGJEGYZÉS szövegek tanácsokat vagy
tippeket adnak például szolgáltatások és
funkciók használatakor.
* Opció/tartozék.
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
Személyi sérülésre vonatkozó
figyelmeztetés
Anyagi kár kockázata
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete üzenetmezőben.
MEGJEGYZÉS
A kezelési útmutatóban szereplő matricák
nem pontosan egyeznek meg az autóban
találhatókkal. Ezek a hozzávetőleges megjelenést és az elhelyezkedésüket mutatják az
autóban. Az adott autóra vonatkozó adatok az
autóban található matricákon találhatók.
Eljáráslisták
Fekete ISO szimbólumok sárga figyelmeztető
mezőben, fehér szöveg/kép fekete üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére figyelmeztet, amely,
figyelmen kívül hagyása esetén súlyos vagy halálos személyi sérülést eredményezhet.
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete vagy kék figyelmeztető mezőben és üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére figyelmeztet, amely, figyelmen kívül hagyása esetén anyagi
kárt eredményezhet.
Információk
Olyan eljárások, amelyeket a kezelési útmutatóban található számozás alapján bizonyos sorrendben kell végrehajtani:
Ha képek sorozata illusztrálja az utasításokat
lépésről-lépésre, akkor az egyes lépések az
ábrával megegyező számozással rendelkeznek.
Betűk listája jelenik meg a felsorolások
egyes elemei mellett, ahol az utasítások sorrendje nem lényeges.
Nyilak számozással vagy a nélkül, amelyek
mozgásokat ábrázolnak.
Nyilak betűjelöléssel olyan mozgások jelölésére, ahol a fordított sorrendnek nincs jelentősége.
Ha a lépésről-lépésre végrehajtandó utasításokhoz nem tartozik ábrák sorozata, akkor a különböző lépések normál számokkal vannak jelölve.
}}
25
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
||
Elhelyezkedési listák
A számot tartalmazó piros körök olyan áttekintő képeken találhatók, ahol a különböző
komponensek meg vannak jelölve. A szám
szerepel az ábrához kapcsolódó pozíciólistában, amely leírja az adott elemet.
Listajeles listák
A listajeles felsorolások olyan helyeken szerepelnek, ahol a kezelési útmutató listába szedett pontokat tartalmaz.
Folytatás az előző oldalról.
A kezelési útmutató és a környezet
|| Ez a szimbólum jelenik meg bal oldalt legfelül,
amikor egy szakasz az előző oldalról folytatódik.
A kezelési útmutatót ellenőrzött erdőkből származó papírra nyomtatták.
Kapcsolódó információk
A Forest Stewardship Council (FSC)® (Erdőgondnoksági Tanács) szimbólum mutatja, hogy a használati útmutató nyomtatásához felhasznált papírnyersanyag FSC® minősítésű erdőkből vagy
egyéb ellenőrzött forrásokból származik.
•
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
(19. oldal)
•
A kezelési útmutató mobil eszközökön
(22. oldal)
•
A Volvo Cars támogató oldala (23. oldal)
Példa:
•
•
Hűtőfolyadék
Motorolaj
Kapcsolódó információk
A kapcsolódó információk más, szorosan kapcsolódó információkat tartalmazó cikkekre utalnak.
Illusztrációk és videók
Kapcsolódó információk
A kezelési útmutatóban használt illusztrációk és
videók bizonyos esetekben vázlatosak, amelyek
célja, hogy átfogó képet nyújtsanak egy bizonyos
funkcióról. Ezek a felszereltségi szinttől és a piactól függően eltérhetnek autó tényleges megjelenésétől.
•
Folytatódik
}} Ez a szimbólum jelenik meg jobb oldalt legalul,
amikor egy szakasz a következő oldalon folytatódik.
26
Drive-E - a vezetés tisztább élvezete
(30. oldal)
AZ ÖN VOLVÓJA
AZ ÖN VOLVÓJA
Volvo ID
Kapcsolódó információk
A Volvo ID egy személyes azonosító, amely szolgáltatások széles köréhez biztosít hozzáférést
egyetlen felhasználónévvel és jelszóval.
•
Volvo ID létrehozása és regisztrálása
(28. oldal)
•
Szervizelés és javítás előjegyzése
(657. oldal)
Példa a szolgáltatásokra:
•
Volvo On Call alkalmazás* – az autó ellenőrzése telefon használatával. Például ellenőrizheti az üzemanyagszintet, megjelenítheti a
legközelebbi üzemanyagtöltő állomást és
távolról bezárhatja az autót.
•
Send to Car – címeket küldhet internetes térképszolgáltatásokból közvetlenül az autóhoz.
•
Szervizelés és javítás előjegyzése – regisztrálhatja kedvenc műhelyét/kereskedését a
volvocars.com weboldalon, hogy közvetlenül
az autóból jegyezhesse elő a szervizeléseket.
MEGJEGYZÉS
Ha egy szolgáltatáshoz (például Volvo On
Call) használt felhasználónév megváltozik,
akkor az automatikusan módosul a többi szolgáltatás esetében is.
Volvo ID létrehozása és
regisztrálása
Volvo ID létrehozása különböző módokon lehetséges. Ha a Volvo ID azonosítót a volvocars.com
oldalon vagy a Volvo On Call alkalmazásban2
hozta létre, akkor a Volvo ID azonosítót regisztrálnia is kell az autóhoz, hogy használhassa a
különböző Volvo ID szolgáltatásokat.
Volvo ID létrehozása a Volvo ID
alkalmazással
1. Töltse le a Volvo ID alkalmazást a
Letöltőközpont helyről a központi kijelző
alkalmazás nézetében.
2.
Indítsa el az alkalmazást, és regisztrálja személyes e-mail címét.
3.
Kövesse a megadott e-mail címre automatikusan küldött utasításokat.
> Létrehozott egy Volvo ID azonosítót, és
automatikusan regisztrálta azt az autóhoz.
Most már használhatja a Volvo ID szolgáltatásokat.
Volvo ID létrehozása az autóból, a volvocars.com
weboldalon vagy a Volvo On Call alkalmazásban
lehetséges1.
Ha Volvo ID azonosítót regisztrált az autóban,
akkor számos szolgáltatás válik elérhetővé.
1
28
Ha rendelkezik Volvo On Call* opcióval.
* Opció/tartozék.
AZ ÖN VOLVÓJA
Volvo ID létrehozása a Volvo Cars
weboldalon
1. Menjen a www.volvocars.com oldalra, és
jelentkezzen be3 a jobb felső részen található
ikon használatával. Válassza a Volvo ID létrehozása lehetőséget.
2.
Írjon be egy személyes e-mail címet.
3.
Kövesse a megadott e-mail címre automatikusan küldött utasításokat.
> Létrehozta a Volvo ID azonosítót. Olvassa
el az alábbiakban, hogyan regisztrálhatja
az azonosítót az autóhoz.
Volvo ID létrehozása a Volvo On Call
alkalmazással4
1. Töltse le a Volvo On Call alkalmazás legújabb
verzióját egy okostelefonra az App Store,
Windows Phone vagy Google Play áruházból.
2.
Válassza a Volvo ID létrehozása lehetőséget
az alkalmazás kezdőoldalán, és írjon be egy
személyes e-mail címet.
3.
Kövesse a megadott e-mail címre automatikusan küldött utasításokat.
> Létrehozta a Volvo ID azonosítót. Olvassa
el az alábbiakban, hogyan regisztrálhatja
az azonosítót az autóhoz.
2 Csak bizonyos piacokra vonatkozik.
3 Bizonyos piacokon áll rendelkezésre.
4 Volvo On Call* szolgáltatással felszerelt
Volvo ID regisztrálása az autóhoz
Ha Volvo ID azonosítóját az interneten vagy a
Volvo On Call alkalmazásban hozta létre, akkor
regisztrálja azt az autóhoz az alábbiak szerint:
1.
•
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
(582. oldal)
Ha még nem tette meg, akkor töltse le a
Volvo ID alkalmazást a Letöltőközpont webhelyről a központi kijelző alkalmazás nézetében.
MEGJEGYZÉS
Alkalmazások letöltéséhez az autónak az
internethez kell csatlakoznia.
2.
Indítsa el az alkalmazást, és írja be Volvo ID
azonosítóját/e-mail címét.
3.
Kövesse az automatikusan a Volvo ID azonosítójához rendelt e-mail címére küldött utasításokat
> A Volvo ID most már regisztrálva van az
autóhoz. Használhatja Volvo ID szolgáltatásokat.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Volvo ID (28. oldal)
Alkalmazások letöltése (547. oldal)
Rendszerfrissítések kezelése a letöltési központban (655. oldal)
autók.
* Opció/tartozék.
29
AZ ÖN VOLVÓJA
Drive-E - a vezetés tisztább élvezete
A Volvo Car Corporation folyamatosan dolgozik
a biztonságosabb és hatékonyabb termékek és
A környezetvédelem a Volvo Car egyik legfontosabb értéke, amely minden tevékenységére
hatással van. A környezetvédelmi munka az autó
teljes életciklusán alapszik és figyelembe veszi a
környezeti hatást a tervezéstől a selejtezésig és
újrahasznosításig. A Volvo Car alapelve, hogy
minden újonnan fejlesztett terméknek a kevesebb
környezeti hatással kell rendelkeznie, mint annak
a terméknek, amelyet levált.
A Volvo környezetgazdálkodási munkája hatékonyabb és kevésbé szennyező hajtásláncok, a
Drive-E kifejlesztését eredményezte. A személyes
környezet szintén fontos a Volvo számára - a
30
megoldások fejlesztésén, hogy csökkentse a
káros környezeti hatásokat.
Volvo belső levegője például a klímaszabályozó
rendszernek köszönhetően tisztább, mint a külső
levegő.
Az ön Volvója megfelel a szigorú nemzetközi környezetvédelmi szabványoknak. A Volvo összes
gyártóegységének ISO 14001 minősítéssel kell
rendelkeznie, és ez támogatja a környezetvédelmi
problémák módszeres megközelítését, ami folyamatos fejlődést tesz lehetővé a környezetre gyakorolt káros hatások csökkentése terén. Az ISO
minősítés megtartása a hatályos környezetvédelmi törvények és szabályozások betartását is
jelenti. A Volvo azt is megköveteli, hogy partnerei
is megfeleljenek ezeknek a követelményeknek.
Üzemanyag-fogyasztás
Mivel az autó teljes környezeti hatásának nagy
része annak használatából ered, a Volvo Car környezetvédelmi munkájában az üzemanyagfogyasztás, a széndioxid-kibocsátás és egyéb
levegőszennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére helyezi a hangsúlyt. A Volvo autók minden vonatkozó kategóriában versenyképes üzemanyag-fogyasztással rendelkeznek. Az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás általában az üvegház hatású gázok, széndioxid alacsonyabb kibocsátását eredményezi.
AZ ÖN VOLVÓJA
Hozzájárulás egy jobb környezethez
Az energiahatékony és üzemanyag-hatékony autó
nem csak a kisebb környezetre gyakorolt hatáshoz járul hozzá, hanem kisebb költségekkel is jár
az autó tulajdonosa számára. Mint járművezető,
könnyen csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást,
és hozzájárulhat egy jobb környezethez - íme
néhány tanács:
•
Tervezzen hatékony átlagsebességet. A körülbelül 80 km/h (körülbelül 50 mph) feletti
és 50 km/h (körülbelül 30 mph) alatti sebesség nagyobb energiafogyasztást eredményez.
•
Tartsa be a szerviz és garanciafüzet által az
autó szervizeléséhez és karbantartásához
előírt intervallumokat.
•
Kerülje a motor alapjáraton járatását - állítsa
le a motort, amikor hosszabb időre megáll.
Fordítson figyelmet a helyi rendelkezésekre.
•
Tervezze meg az utat - a sok szükségtelen
megállás és egyenetlen sebesség nagyobb
üzemanyag-fogyasztással jár.
•
Használja az előkészítést - ez növeli a hibrid
akkumulátor hatótávolságát és csökkenti a
vezetés közbeni energiaigényt.
Ne feledje a környezetre biztonságos módon
selejtezni a veszélyes hulladékokat, például az
akkumulátorokat és olajokat sem. Vegye fel a
kapcsolatot egy műhellyel, ha bizonytalan az ilyen
típusú hulladékok kezelésével kapcsolatban lehetőleg forduljon hivatalos Volvo műhelyhez.
Hatékony kibocsátás-szabályozás
Az Ön Volvója a "Kívül-belül tiszta" koncepció
betartásával készült – ez a koncepció tiszta belső
környezetet valamint nagy hatékonyságú kibocsátás-szabályozást foglal magában. A kipufogógázok károsanyag-kibocsátása sok esetben jóval a
vonatkozó szabványok alatt van.
Tiszta levegő az utastérben
Egy levegőszűrő segít megakadályozni a por és a
pollenek bejutását az utastérbe a levegő beszívásakor.
A belső levegőminőség rendszer (IAQS)* biztosítja, hogy a bejövő levegő tisztább legyen, mint a
külső forgalom levegője.
Az rendszer megtisztítja az utastér levegőjét a
szennyeződésektől, mint amilyenek a részecskék,
szénhidrogének, nitrogén-oxidok és talajszinti
ózon. Ha a külső levegő szennyezett, akkor a légbeszívás megszűnik és a levegő visszakeringtetésre kerül. Az ilyen helyzetek például erős forgalomban, sorban állás közben és alagutakban fordulhatnak elő.
Az IAQS a tiszta belső zóna csomag (CZIP)*
része, amely egy olyan funkciót is tartalmaz,
amely lehetővé teszi a ventilátor beindítását, amikor kinyitják az autót a távvezérlős kulccsal.
Belső
A Volvók belsejében használt anyagok gondosan
vannak kiválasztva és tesztelve, hogy az kellemes
és kényelmes legyen. Bizonyos részek, például a
kormánykerék varratai kézzel készülnek. A belső
megfigyelés alatt áll, hogy például nagy melegben vagy erős fényben ne bocsásson ki erős szagokat vagy anyagokat, amelyek kellemetlen
érzést okoznak.
Volvo műhelyek és a környezet
A rendszeres karbantartás biztosítja az autója
hosszú hasznos élettartamát és alacsony üzemanyag-fogyasztását. Ilyen módon a tisztább környezethez is hozzájárulhat. Amikor egy Volvo
műhelyre bízza az autója szervizelését és karbantartását, akkor az a Volvo rendszerének részévé
válik. A Volvo világos követelményeket támaszt a
műhelyek kialakítására vonatkozóan, hogy megakadályozza a káros anyagok környezetbe jutását.
A műhelyek munkatársai rendelkeznek a jó környezetvédelem biztosításához szükséges tudással
és eszközökkel.
Újrahasznosítás
Mivel a Volvo életciklusban gondolkodik, fontos
az is, hogy az autók újrahasznosítása környezetbarát módon történjen. Majdnem a teljes autó
újrahasznosítható. Az autó utolsó tulajdonosát
ezért arra kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot
egy kereskedővel, ahol tanúsított/jóváhagyott
újrahasznosító létesítményt tudnak ajánlani.
Kapcsolódó információk
•
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás
(722. oldal)
•
Gazdaságos vezetés (511. oldal)
}}
* Opció/tartozék.
31
AZ ÖN VOLVÓJA
||
32
•
Az előkészítés elindítása és kikapcsolása
(241. oldal)
•
A kezelési útmutató és a környezet
(26. oldal)
•
Levegőminőség (214. oldal)
AZ ÖN VOLVÓJA
IntelliSafe-vezetőtámogatás
Az IntelliSafe a Volvo Cars biztonsági koncepciója. Az IntelliSafe számos rendszerből áll, amelyek lehetnek az alapfelszereltség részei vagy
opcionálisak, amelyek célja az autózás biztonságossá tétele, a sérülések elkerülése és az utasok
valamint a többi közlekedő védelme.
Támogatás
Az IntelliSafe olyan vezetőtámogató funkciókat
foglal magában, mint az adaptív sebességtartó*,
amely segít a járművezetőnek az egyenletes
sebesség fenntartásában és egy előre beállított
időköz tartásában az elöl haladó járműhöz képest.
A Pilot Assist5 kormányzási segítség használatával segít a járművezetőnek az autónak a sáv
oldalvonalai között tartásában és az egyenletes
sebesség fenntartásában, előre kiválasztott időköz tartásával az elöl haladó járműhöz viszonyítva.
A Park Assist Pilot* segít a járművezetőnek a parkolásban és a parkolóhely elhagyásában.
További példák azokra a rendszerekre, amelyek
segíthetik a járművezetőt az aktív távolsági fényszóró, a Cross Traffic Alert (CTA)* és a Blind Spot
Information (BLIS)* rendszer.
Megelőzés
A City Safety egy olyan funkció, amely hozzájárulhat a balesetek elkerüléséhez. A funkció megakadályozhatja a gyalogosokkal,kerékpárosokkal,
5
nagyobb állatokkal vagy járművekkel történő
ütközéseket vagy mérsékelheti azok következményeit. Ütközés kockázata esetén vizuális, akusztikus és fékimpulzusos figyelmeztetések segítik a
járművezetőt, hogy időben cselekedjen. Ha a járművezető nem reagál a figyelmeztetésre, és az
ütközés kockázatának megítélése fenyegető,
akkor a City Safety automatikusan fékezheti az
autót.
A sávtartó segéd (LKA) egy másik példa az olyan
funkciókra, amelyek segíthetnek a járművezetőnek megakadályozni a baleseteket - autópályán
és hasonló nagyobb utakon - azáltal, hogy csökkenti annak a kockázatát, hogy az autó elhagyja a
sávját.
szerrel is rendelkezik, amely az ostorcsapásos
sérülésektől véd.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
Vezetéstámogató rendszer (304. oldal)
Aktív távolsági fényszóró (160. oldal)
Biztonság (44. oldal)
Biztonsági övek (46. oldal)
Légzsákok (52. oldal)
Whiplash Protection System (45. oldal)
A Kormányzási rásegítés fokozott
ütközésveszélyben funkció segíthet a járművezetőnek a kockázat csökkentésében, hogy az
autó akaratlanul elhagyja a sávját és/vagy egy
másik járművel vagy akadállyal ütközik. Ezt az
autó sávba történő visszakormányzásával és/vagy
elfordulással éri el.
Védelem
A járművezető és az utasok védelmének céljával,
az autó biztonságiöv-feszítőkkel van felszerelve,
amelyek kritikus helyzetekben vagy ütközések
alkalmával megfeszítik a biztonsági öveket. Az
autó légzsákokkal és függönylégzsákokkal valamint Whiplash Protection System (WHIPS) rend-
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
* Opció/tartozék.
33
AZ ÖN VOLVÓJA
Sensus - online kapcsolat és
szórakoztatás
Információk, amikor arra szükség van
és ahol arra szükség van
A Sensus lehetővé teszi az internet böngészését,
különböző típusú alkalmazások használatát és az
autó Wi-Fi hozzáférési pontként történő használatát.
Az autó különböző kijelzői a megfelelő időben
biztosítanak információkat. Az információk különböző helyeken jelennek meg, attól függően, hogy
azok milyen fontosak a járművezető számára.
Ez a Sensus
A Sensus intelligens interfészt és online kapcsolódási lehetőséget biztosít a digitális világhoz. Az
intuitív navigációs struktúra lehetővé teszi a
vonatkozó támogatás, információk és szórakoztatás elérését, amikor erre szükség van, anélkül,
hogy elvonná a járművezető figyelmét.
A Sensus minden olyan megoldást lefed az autóban, amely a szórakoztatáshoz, online csatlakoztatáshoz, navigációhoz* és a járművezető valamint
az autó közötti felhasználói interfészhez kapcsolódik. A Sensus teszi lehetővé a kommunikációt
Ön, az autó és a külső világ között.
34
* Opció/tartozék.
AZ ÖN VOLVÓJA
A különböző típusú információk különböző kijelzőkön jelennek meg azok fontosságától függően.
Szélvédőre vetített kijelző*
A szélvédőre vetített kijelző olyan válogatott információkat mutat, amelyekkel a járművezetőnek a
lehető leghamarabb foglalkoznia kell. Az ilyen
információk például forgalmi figyelmeztetéseket,
sebességinformációkat és navigációs* információkat foglalnak magukban. A jelzőtábla-információk és a bejövő telefonhívások szintén a szélvédőre vetített kijelzőn jelennek meg.
Járművezetői kijelző
A járművezetői kijelző a sebességről és például a
bejövő hívásokról vagy lejátszott zeneszámokról
}}
* Opció/tartozék.
35
AZ ÖN VOLVÓJA
||
mutat információkat. A kijelző kezelése a kormánykerék billentyűzeteivel lehetséges.
Középső kijelző
Hangfelismerő rendszer
A hangfelismerő rendszer anélkül használható, hogy a járművezetőnek le kellene vennie a
kezét a kormánykerékről. A
rendszer képes a természetes
beszéd megértésére. A hangfelismerést használhatja például zeneszámok lejátszására, személyek felhívására, a hőmérséklet növelésére vagy szöveges
üzenetek felolvastatására.
Kapcsolódó információk
Az autó fő funkcióit a központi kijelzővel lehet
vezérelni, ami egy érintésre reagáló érintőképernyő. A fizikai gombok és kezelőszervek száma
ezért minimális. A képernyő akár kesztyűben is
kezelhető.
Innen vezérelhető például a klímavezérlő rendszer, a szórakoztató rendszer és az üléshelyzet*. A
központi kijelzőn megjelenő információkra reagálhat a járművezető vagy valaki más az autóban, ha
arra lehetőség adódik.
36
•
•
•
•
•
•
Szélvédőre vetített kijelző* (146. oldal)
Járművezetői kijelző (86. oldal)
A központi kijelző áttekintése (112. oldal)
Hangfelismerés (149. oldal)
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
(582. oldal)
Internet-hozzáférés megosztása az autóból
Wi-Fi hotspoton keresztül (587. oldal)
* Opció/tartozék.
AZ ÖN VOLVÓJA
Szoftverfrissítések
Adatok rögzítése
Annak érdekében, hogy a Volvo ügyfeleként a
lehető legjobb tapasztalatai legyenek az autóval,
a Volvo folyamatosan fejleszti az autó rendszereit
és Önnek nyújtott szolgáltatásait.
A Volvo biztonsági és minőségbiztosítási rendszerének részeként a jármű használatával, működésével és az eseményekkel kapcsolatos bizonyos információk rögzítésre kerülnek az autóban.
A Volvójában található szoftvert a legújabb verzióra frissítheti, amikor az hivatalos Volvo kereskedőnél szervizelteti az autót. A legújabb szoftverfrissítés új funkciók és fejlesztések elérését
teszi lehetővé és tartalmazza a korábbi szoftverfrissítések fejlesztéseit is.
A jármű "Event Data Recorder" (EDR) egységgel
van felszerelve. Ennek elsődleges feladata a közlekedési balesetekkel vagy ütközésekhez hasonló
eseményekkel kapcsolatos adatok észlelése és
rögzítése, például amikor a légzsák működésbe
lép vagy a jármű valamilyen tárgynak ütközik az
úton. Az adatok rögzítése annak a jobb megismerésére szolgál, hogy milyen módon működnek a
járműrendszerek az ilyen típusú helyzetekben. Az
EDR úgy van kialakítva, hogy rövid időtartamon
keresztül, általában 30 másodpercig vagy ennél
kevesebb ideig rögzítse a járműdinamikai és biztonsági rendszerekkel kapcsolatos adatokat.
A kiadott frissítésekkel és a gyakran felmerülő
kérdésekre adott válaszokkal kapcsolatos további
információkért, látogasson el a
support.volvocars.com oldalra.
MEGJEGYZÉS
A frissítést követő működés a piactól, modelltől, modellévtől és opcióktól függően változó
lehet.
Kapcsolódó információk
A járműbe épített EDR az alábbiakkal kapcsolatos
adatokat rögzíti a közlekedési balesetek vagy az
ütközéshez hasonló események során:
•
Hogyan működtek az autóban a különböző
rendszerek
•
Sensus - online kapcsolat és szórakoztatás
(34. oldal)
•
•
Rendszerfrissítések kezelése a letöltési központban (655. oldal)
Be volt-e kapcsolva/meg volt-e feszítve a járművezető illetve az utasok biztonsági öve
•
Használta-e a járművezető a gáz- vagy fékpedált
•
A jármű haladási sebessége
Ezek az adatok segítenek a közlekedési balesetek, sérülések és károsodások körülményeinek
jobb megismerésében. Az EDR csak akkor rögzít
adatokat, amikor nem szokványos ütközési helyzet áll elő. Az EDR normál vezetési körülmények
között nem rögzít semmilyen adatot. Ehhez
hasonlóan, a rendszer soha nem rögzíti azt, hogy
ki vezeti a járművet vagy a baleset földrajzi helyzetét illetve az ütközés közeli helyzeteket. Azonban egyéb felek, például a rendőrség felhasználhatja a rögzített adatokat a közlekedési baleset
után szokásosan összegyűjtött személyes adatokkal együtt. A rögzített adatok értelmezéséhez
speciális berendezés és hozzáférés szükséges a
járműhöz illetve az EDR rendszerhez.
Az EDR rendszeren kívül, az autó számos számítógéppel rendelkezik, amelyek folyamatosan
ellenőrzik és figyelik az autó működését. Ezek
normál vezetési feltételek mellett is képesek adatok rögzítésére, de főleg a jármű működését és
funkcióit befolyásoló hibákat vagy akkor rögzítenek, amikor a jármű vezetőtámogató funkciója
(például a City Safety és az automatikus fékezés
funkció) működésbe lép.
Bizonyos rögzített adatokra szüksége van a szerviz és karbantartó technikusoknak a járműben
történt hibák meghatározásához és javításához. A
rögzített információk ahhoz is szükségesek, hogy
a Volvo eleget tudjon tenni a törvények és a hatóságok által megkövetelt jogi feltételeknek. A járműben rögzített információk annak számítógépében kerülnek tárolásra a jármű szervizeléséig
vagy javításáig.
}}
37
AZ ÖN VOLVÓJA
A fentiek mellett, a rögzített információk összesített formában kutatási és termékfejlesztési céllal
is felhasználhatók a Volvo autók biztonságának
és minőségének folyamatos fejlesztéséhez.
A Volvo nem járul hozzá a fenti információk harmadik feleknek történő kiadásához a jármű tulajdonosának beleegyezése nélkül. Országos rendelkezések és szabályozások teljesítése érdekében a Volvo felszólítható arra, hogy átadjon ilyen
jellegű információkat a rendőrségnek vagy egyéb
hatóságoknak, akiknek törvényes joguk lehet arra,
hogy hozzáférjenek ezekhez. A rögzített adatok
kiolvasásához és értelmezéséhez speciális
műszaki berendezések szükségesek, amelyekhez
a Volvo és a Volvóval szerződésben álló márkaszervizek férhetnek hozzá. A Volvo felelős azért,
hogy ezek az információknak a tárolása és kezelése, amelyekhez a Volvo a szervizelési és karbantartási munkák során jutott, biztonságos
módon történjen, amely megfelel a vonatkozó jogi
követelményeknek. További tájékoztatásért - lépjen kapcsolatba egy Volvo kereskedéssel.
38
A szolgáltatások felhasználási
feltételei
A Volvo olyan szolgáltatásokat nyújt, hogy a
lehető legbiztonságosabban és legkényelmesebben vezethesse Volvóját.
Ezek a szolgáltatások, a szükséghelyzeti segélynyújtástól a navigációig és a karbantartási szolgáltatásokig mindent magukban foglalnak.
A szolgáltatások használata előtt fontos, hogy
elolvassa a szolgáltatásokra vonatkozó használati
feltételeket a support.volvocars.com oldalon.
Kapcsolódó információk
•
Ügyfél-adatvédelmi nyilatkozat (38. oldal)
Ügyfél-adatvédelmi nyilatkozat
A Volvo tiszteletben tartja a weboldal minden
látogatójának személyes integritását.
Ez a szabályzat az ügyféladatok és személyes
adatok kezelésére vonatkozik. Célja, hogy általános tájékoztatást nyújtson a meglévő, múltbeli és
potenciális ügyfelek számára az alábbiakról:
•
A személyes adatok gyűjtésének és kezelésének körülményei.
•
•
•
A gyűjtött személyes adatok típusai.
A személyes adatok gyűjtésének oka.
Hogyan kezeljük a személyes adatokat.
A teljes szabályzat a support.volvocars.com
weboldalon olvasható el.
Kapcsolódó információk
•
Felhasználási feltételek és adatmegosztás
(589. oldal)
•
A szolgáltatások felhasználási feltételei
(38. oldal)
•
Adatok rögzítése (37. oldal)
AZ ÖN VOLVÓJA
A tartozékokkal és kiegészítő
berendezésekkel kapcsolatos
fontos információk
FIGYELEM
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget az autó biztonságos használatáért és a
hatályos törvények valamint szabályok betartásáért.
A tartozékok és az extra felszerelések helytelen
csatlakoztatása negatívan befolyásolja az autó
elektronikus rendszerét.
Erősen ajánljuk, hogy a Volvo tulajdonosok csak a
Volvo által jóváhagyott eredeti tartozékokat használjanak és a tartozékok beszerelését csak képzett és minősített Volvo szerviztechnikusok végezzék. Bizonyos tartozékok csak akkor működnek,
amikor telepítik a hozzájuk tartozó szoftvert az
autó számítógépes rendszerére.
A kezelési útmutatóban tárgyalt felszerelések
nem minden autóban állnak rendelkezésre - ezek
a különböző piacok igényeinek és az adott
országos vagy helyi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően változhatnak.
A jelen útmutatóban található opciók és tartozékok csillaggal vannak jelölve. Ha kétségei vannak
az alapfelszereltséggel és az opciókkal/tartozékokkal kapcsolatban, akkor vegye fel a kapcsolatot egy Volvo kereskedővel.
Az is fontos, hogy az autót a Volvo előírásainak megfelelően, a kezelési útmutató valamint
a szerviz és garanciafüzet szerint karbantartsák és szervizeljék.
Ha a fedélzeti információk eltérnek a nyomtatott kezelési útmutatótól, akkor mindig a
nyomtatott információk élveznek elsőbbséget.
Tartozékok beszerelése
Erősen ajánljuk, hogy a Volvo tulajdonosok csak
a Volvo által jóváhagyott eredeti tartozékokat
használjanak és a tartozékok beszerelését csak
képzett és minősített Volvo szerviztechnikusok
végezzék. Bizonyos tartozékok csak akkor
működnek, amikor telepítik a hozzájuk tartozó
szoftvert az autó számítógépes rendszerére.
•
Az eredeti Volvo tartozékok teszteken esnek
keresztül, ami biztosítja, hogy teljesítmény,
biztonság és károsanyag-kibocsátás szempontjából együtt működjenek az autó rendszereivel. Ezen felül, a képzett és minősített
Volvo szerviztechnikusok tudják, hova vagy
hova nem biztonságos beszerelni a tartozékokat a Volvójába. Mindig kérje képzett és
minősített Volvo szerviztechnikus tanácsát,
mielőtt bármilyen tartozékot szerelne az autójába vagy az autójára.
•
Lehetséges, hogy a Volvo által nem jóváhagyott tartozékok nem estek át kifejezetten az
autóval történő használathoz.
•
Az autó funkcióira vagy biztonsági rendszereire negatív hatással lehet, ha olyan tartozékokat szerel be, amelyeket nem teszteltek a
Volvóval vagy megengedi, hogy tapasztalattal
nem rendelkező személy tartozékokat szereljen be.
•
A nem jóváhagyott vagy helytelen módon
beszerelt tartozékok által okozott károkra
nem vonatkozik semmilyen új autó garancia.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Tartozékok beszerelése (39. oldal)
Berendezés csatlakoztatása az autó diagnosztikai aljzatához (40. oldal)
A kezelési útmutató olvasása (24. oldal)
}}
39
AZ ÖN VOLVÓJA
A szerviz és garanciafüzetben további információkat találhat a garanciával kapcsolatban.
A Volvo nem vállal semmilyen felelősséget a
nem eredeti tartozékok beszerelése miatt
bekövetkező halálesetekre, személyi sérülésekre vagy felmerülő költségekre vonatkozóan.
||
Kapcsolódó információk
•
A tartozékokkal és kiegészítő berendezésekkel kapcsolatos fontos információk
(39. oldal)
Berendezés csatlakoztatása az autó
diagnosztikai aljzatához
Szoftver vagy diagnosztikai eszközök helytelen
csatlakoztatása negatív hatással lehet az autó
elektronikai rendszerére.
Erősen ajánljuk, hogy a Volvo tulajdonosok csak a
Volvo által jóváhagyott eredeti tartozékokat használjanak és a tartozékok beszerelését csak képzett és minősített Volvo szerviztechnikusok végezzék. Bizonyos tartozékok csak akkor működnek,
amikor telepítik a hozzájuk tartozó szoftvert az
autó számítógépes rendszerére.
Az adatkapcsolati csatlakozó (On-board Diagnostic,
OBDII) a vezető oldalon, a műszerfal alatt található.
40
MEGJEGYZÉS
A Volvo Cars nem vállal felelősséget nem
engedélyezett berendezéseknek az On-board
Diagnostic aljzathoz (OBDII) csatlakoztatásáért. Ezt az aljzatot csak képzett és minősített Volvo szerviztechnikusok használhatják.
Kapcsolódó információk
•
A tartozékokkal és kiegészítő berendezésekkel kapcsolatos fontos információk
(39. oldal)
AZ ÖN VOLVÓJA
Az autó azonosító számának
mutatása
A járművezető figyelmének
elvonása
Amikor felkeres egy Volvo kereskedést például a
Volvo On Call előfizetésével kapcsolatban, akkor
szüksége lesz az autó azonosító számára (VIN6).
A járművezető felelős azért, hogy mindent megtegyen a saját, utasai és a többi közlekedő biztonsága érdekében. Ennek a felelősségnek a
része, hogy elkerülje a figyelme elvonását azáltal,
hogy nem végez olyan tevékenységeket, amelyek
nem kapcsolódnak az autó működtetéséhez a
forgalmi környezetben.
1.
2.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
Lépjen tovább a Rendszer
Rendszerinformációk Alvázszám
menüponthoz.
> A jármű azonosító száma jelenik meg.
Az Ön új Volvója tartalomgazdag szórakoztató és
kommunikációs rendszerekkel van vagy lehet felszerelve. Ezek lehetnek kihangosított mobiltelefonok, navigációs rendszerek és sokféle funkcióval
rendelkező audiorendszerek. Saját kényelme
érdekében egyéb hordozható elektronikus eszközökkel is rendelkezhet. Helyesen, biztonságosan
használva, ezek gazdaggá tehetik a vezetési
élményt. Ha rosszul használja őket, akkor viszont
elvonhatják a figyelmét.
Az alábbi figyelmeztetéseket szeretnénk adni az
ilyen rendszerekkel kapcsolatban, hogy jelezzük a
Volvo biztonságra vonatkozó törődését. Soha ne
használjon készüléket vagy funkciót az autóban
olyan módon, ami elvonhatja a figyelmét a biztonságos vezetés feladatáról. A figyelemelvonás
súlyos balesetekhez vezethet. Ezeken általános
figyelmeztetéseken kívül, az alábbi tanácsokkal
szolgálhatunk azokról az új funkciókról, amelyekkel az autó rendelkezhet.
6
FIGYELEM
•
Soha ne használjon vezetés közben kézben tartott mobiltelefont. Bizonyos területeken a járművezető számára tilos a
mobiltelefon használata, amíg az autó
mozgásban van.
•
Ha az autó navigációs rendszerrel van felszerelve, akkor csak az autó álló helyzetében szabad módosítani az útitervet.
•
Soha ne programozza az audiorendszert,
miközben az autó mozgásban van. Állítsa
be a rádió programmemóriáját, amikor az
autó parkol, majd használja az előre beállított memóriákat a rádió gyorsabb és
egyszerűbb használatához.
•
Soha ne használjon laptopokat vagy kézben tartott számítógépeket, miközben az
autó mozog.
Kapcsolódó információk
•
Hang, média és internet (544. oldal)
Vehicle Identification Number
41
BIZTONSÁG
BIZTONSÁG
Biztonság
FIGYELEM
A jármű számos biztonsági rendszerrel rendelkezik, amelyek együttesen működve védik a jármű
vezetőjét és utasait egy esetleges baleset során.
Ha a figyelmeztető szimbólum továbbra is
világít vagy vezetés közben bekapcsol, és
megjelenik a SRS légzsák Szerviz sürgős.
Menjen szervizbe üzenet a járművezetői
kijelzőn, akkor a biztonsági rendszerek valamelyike nem működik teljes mértékben. A
Volvo azt javasolja, hogy amint lehetséges lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel.
Az autó számos érzékelővel rendelkezik, amelyek
baleset esetén reagálnak és különböző biztonsági rendszereket aktiválnak, mint amilyenek a
különböző típusú légzsákok és biztonsági övfeszítők. Az adott baleset körülményeitől függően, például a különböző szögben történő ütközés, felborulás vagy lehajtás az útról, a rendszerek eltérő
módon reagálnak, hogy a legjobb védelmet nyújtsák.
Mechanikus biztonsági rendszerek is vannak,
mint például az Whiplash Protection System. Az
autó is úgy van kialakítva, hogy az ütközés erejének nagy része eloszlik a hossztartók, oszlopok,
padló, tető és a karosszéria egyéb részei között.
Az autó biztonsági üzemmódja aktiválódhat egy
olyan balesetet követően, amelyben az autó valamely fontos funkciója károsodott.
Figyelmeztető szimbólum a
járművezetői kijelzőn
A figyelmeztető szimbólum a járművezetői kijelzőn akkor világít, amikor az
autó elektromos rendszere II gyújtáshelyzetben van. A szimbólum körülbelül
6 másodperc elteltével kikapcsol, ha az autó biztonsági rendszere hibamentes.
44
Biztonság terhesség alatt
Fontos a biztonsági öv terhesség alatti megfelelően használata és, hogy a terhes járművezető
megfelelően állítsa be az üléshelyzetét.
Biztonsági öv
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan az
autó különböző biztonsági rendszereit. Valamelyik rendszer helytelen javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez vezethet. A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel.
Ha az adott figyelmeztető szimbólum
hibás, akkor helyette az általános
figyelmeztető szimbólum világít és a
járművezetői kijelzőn ugyanaz az üzenet
jelenik meg.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
Biztonság terhesség alatt (44. oldal)
Biztonsági övek (46. oldal)
Légzsákok (52. oldal)
Whiplash Protection System (45. oldal)
Biztonsági üzemmód (58. oldal)
Gyermekbiztonság (60. oldal)
Az átlós szakasznak a váll felett, majd a mellek
között kell áthaladnia a has oldaláig.
Az ölrésznek simán kell feküdnie a combok felett
és a lehető legalacsonyabban a has alatt. – Soha
nem szabad hagyni, hogy feljebb csússzon. Szüntesse meg a biztonsági öv lazaságát és ügyeljen
arra, hogy a testhez legközelebb helyezkedjen el.
Továbbá, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta csavarodások.
Üléshelyzet
A terhesség előrehaladtával, a terhes járművezetőknek úgy kell beállítaniuk az ülést és a kormánykereket, hogy könnyen kezelhessék a jármű-
BIZTONSÁG
vet vezetés közben (ami azt jelenti, hogy könnyen
kezelhessék a lábpedálokat és a kormánykereket). A cél az ülés olyan beállítása, hogy a lehető
legnagyobb távolság legyen a has és a kormánykerék között.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Biztonság (44. oldal)
Biztonsági övek (46. oldal)
Manuális első ülés (190. oldal)
Elektromos* első ülés (191. oldal)
Whiplash Protection System
A Whiplash Protection System (WHIPS) csökkenti az ostorcsapásos sérülések kockázatát. A
rendszer energia-elnyelő háttámlákból és üléspárnából valamint különlegesen kialakított fejtámlákból áll az első üléseken.
A WHIPS rendszer a hátulról érkező ütközések
esetén lép működésbe, amelyre az ütközés szöge
és sebessége valamint az ütköző jármű természete is hatással van.
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan az
ülést vagy a WHIPS rendszert. A Volvo azt
javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel.
Ha az első ülések nagy terhelésnek lettek
kitéve, például egy baleset során, akkor az
üléseket ki kell cserélni. Az ülések akkor is
elveszíthették bizonyos védelmi jellemzőiket,
ha sértetlennek tűnnek.
Amikor a WHIPS működésbe lép, akkor az első
üléstámlák hátrafelé ereszkednek és az üléspárnák lefelé mozdulnak, hogy megváltoztassák a
járművezető és az első utas üléshelyzetét. Ennek
mozgása segít elnyelni a felmerülő és az ostorcsapás jelenséget okozó erők egy részét.
FIGYELEM
A WHIPS a biztonsági övek kiegészítője. Mindig használjon biztonsági övet.
Ne hagyjon semmilyen tárgyat a padlón az első ülések
mögött vagy alatt a hátsó ülésen, amely akadályozhatná
a WHIPS működését.
}}
* Opció/tartozék.
45
BIZTONSÁG
||
FIGYELEM
Ne szorítson merev tárgyakat a hátsó üléspárna és az első üléstámla közé.
Ha a hátsó ülés háttámlája le van hajtva, akkor
minden csomagot rögzíteni kell, hogy megakadályozza azok előre csúszását az első ülés
háttámlájához egy baleset esetén.
FIGYELEM
Ha lehajtja a hátsó ülés háttámláját vagy hátrafelé néző gyermekülést használ a hátsó
üléssorban, akkor előre kell mozdítani a vonatkozó első ülést, hogy ne érj en hozzá a lehajtott háttámlához vagy gyermeküléshez.
Üléshelyzet
A WHIPS által nyújtott optimális védelem érdekében a járművezetőnek és az utasnak megfelelő
üléshelyzetben kell elhelyezkedniük és ügyelniük
kell arra, hogy a funkció ne legyen gátolva.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Biztonság (44. oldal)
Manuális első ülés (190. oldal)
Elektromos* első ülés (191. oldal)
Rear Collision Warning (389. oldal)
Biztonsági övek
Az erős fékezéseknek súlyos következményei
lehetnek, ha nem használják a biztonsági öveket.
Fontos, hogy a biztonsági öv felfeküdjön a testre,
hogy maximális védelmet nyújthasson. Ne hajtsa
túlságosan hátra a háttámlát. A biztonsági öv úgy
van kialakítva, hogy normál üléshelyzetben nyújtson védelmet.
FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy ne kapcsozza vagy akaszsza a biztonsági övet kampókra vagy egyéb
belső eszközökbe, mert ezzel megakadályozza
az öv megfelelő megfeszülését.
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használják vagy használják helyesen az öveket, az csökkenti a biztosított védelmet egy baleset során.
Állítsa be a megfelelő üléshelyzetet az első ülésben, mielőtt elindulna.
A járművezetőnek és az első utasnak az ülés
közepén kell ülnie úgy, hogy a feje és a fejtámasz
között a hely a lehető legkisebb legyen.
WHIPS és gyermekülések
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott védelmet nem csökkenti a WHIPS.
46
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
biztonsági öveket. A Volvo azt javasolja, hogy
lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo
műhellyel.
Ha a biztonsági öv nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész biztonsági övet ki kell cserélni. A biztonsági öv elveszíthette bizonyos védelmi jellemzőit akkor is, ha sértetlennek tűnik. A biztonsági övet akkor is ki kell cserélni, ha kopás
vagy sérülés jeleit mutatja. Az új biztonsági
övnek típusjóváhagyással kell rendelkeznie és
ugyanolyan beszerelési helyre tervezettnek
kell lennie, mint a kicserélt biztonsági öv.
Biztonsági övek felhelyezése és
levétele
Győződjön meg arról, hogy minden utas bekapcsolta a biztonsági övét, mielőtt elindul.
Biztonsági övek felhelyezése
1.
Húzza ki lassan a biztonsági övet, és győződjön meg arról, hogy nincs megcsavarodva és
nem sérült.
Ügyeljen arra, hogy a biztonsági öv megfelelően helyezkedik el a második üléssor
középső ülésénél rendelkezésre álló övvezetőben.
2.
Reteszelje az övet a reteszelő fül megfelelő
csatba helyezésével.
> Egy hangos "kattanás" jelzi, hogy az öv be
van csatolva.
FIGYELEM
Mindig helyezze a biztonsági öv nyelvét a
megfelelő csatba. Különben előfordulhat,
hogy a biztonsági övek és csatok nem megfelelően működnek egy baleset során. Fennáll a
súlyos sérülés kockázata.
MEGJEGYZÉS
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Biztonság (44. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (49. oldal)
Biztonsági övek felhelyezése és levétele
(47. oldal)
A biztonsági öv reteszel és nem húzható ki:
•
•
•
ha túl gyorsan húzzák
fékezés és gyorsítás közben
ha az autó erősen megdől.
Ajtó és biztonsági öv emlékeztető
(50. oldal)
}}
47
BIZTONSÁG
||
3.
Az első üléseknél és a második sor külső üléseinél állítható a biztonsági övek magassága.
FIGYELEM
Minden biztonsági öv egy személy számára
van tervezve.
FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy ne kapcsozza vagy akaszsza a biztonsági övet kampókra vagy egyéb
belső eszközökbe, mert ezzel megakadályozza
az öv megfelelő megfeszülését.
A biztonsági övnek a váll felett kell elhaladnia (nem a kar
alatt).
4.
Nyomja össze az üléstartót, és mozgassa fel
vagy le a biztonsági övet.
Feszítse meg a medenceövet az öle felett, a
válla felé felhúzva az átlós övet.
Helyezze az övet a lehető legmagasabbra,
anélkül, hogy az a torkához dörzsölődne.
Biztonsági övek levétele
A medenceövnek lent kell elhelyezkednie (nem a has
felett).
48
FIGYELEM
Ne végezzen módosítást a biztonsági öveken
és nem helyezzen idegen tárgyakat a csatba.
Ilyenkor előfordulhat, hogy a biztonsági övek
és csatok nem megfelelően működnek egy
baleset során. Fennáll a súlyos sérülés kockázata.
1.
Nyomja meg a piros gombot a biztonsági öv
csatján, majd hagyja visszahúzódni az övet.
2.
Ha a biztonsági öv nem húzódik vissza teljesen, akkor tolj be kézzel, ne hagyja lazán
lógni.
Ügyeljen arra, hogy a biztonsági öv megfelelően helyezkedik el a második üléssor
középső ülésénél rendelkezésre álló övvezetőben.
BIZTONSÁG
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonsági övek (46. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (49. oldal)
Ajtó és biztonsági öv emlékeztető
(50. oldal)
Biztonságiöv-feszítő
Az normál biztonságiöv-feszítőkkel és elektromos
biztonságiöv-feszítőkkel van felszerelve, amelyek
kritikus helyzetekben és ütközéskor megfeszíthetik a biztonsági öveket.
Amikor a kritikus helyzet megszűnik, a biztonsági
öv és az elektromos biztonságiöv-előfeszítő automatikusan visszaáll, de manuálisan is visszaállítható.
FONTOS
Normál biztonságiöv-feszítő
Ha az utaslégzsák ki van iktatva, akkor az utas
oldali elektromos biztonságiöv-feszítő is inaktív.
Az összes biztonsági öv normál biztonságiövfeszítővel van ellátva.
Az övfeszítő ütközés esetén elegendő erővel
feszíti meg az övet ahhoz, hogy hatékonyabban
tartsa az utast.
FIGYELEM
A vezető és az első utas biztonsági övei elektromos övfeszítővel vannak felszerelve.
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
biztonsági öveket. A Volvo azt javasolja, hogy
lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo
műhellyel.
Az övfeszítő a vezetőtámogató rendszerekkel, City
Safety és Rear Collision Warning, együtt működik
és azokkal együtt aktiválható. Kritikus helyzetekben, például vészfékezéskor, az útról történő
lehajtáskor (az autó például az árokbab borul, elemelkedik a talajtól vagy korlátnak ütközik), megcsúszáskor vagy ütközés kockázata esetén a biztonsági övet megfeszítheti az övfeszítő elektromos motorja.
Ha a biztonsági öv nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész biztonsági övet ki kell cserélni. A biztonsági öv elveszíthette bizonyos védelmi jellemzőit akkor is, ha sértetlennek tűnik. A biztonsági övet akkor is ki kell cserélni, ha kopás
vagy sérülés jeleit mutatja. Az új biztonsági
övnek típusjóváhagyással kell rendelkeznie és
ugyanolyan beszerelési helyre tervezettnek
kell lennie, mint a kicserélt biztonsági öv.
Elektromos biztonságiöv-feszítő
Az elektromos övfeszítő segít jobb helyzetbe
mozdítani az utast, csökkentve annak a kockázatát, hogy az autó belsejének ütközzön és javítva a
biztonsági rendszerek, például a légzsákok hatását.
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonsági övek (46. oldal)
Biztonsági övek felhelyezése és levétele
(47. oldal)
}}
49
BIZTONSÁG
•
Az elektromos biztonságiöv-feszítő visszaállítása (50. oldal)
Az elektromos biztonságiöv-feszítő
visszaállítása
•
Az utaslégzsák aktiválása és inaktiválása*
(55. oldal)
•
•
City Safety™ (375. oldal)
Az elektromos biztonságiöv-feszítő úgy van kialakítva, hogy automatikusan visszaálljon, de a biztonságiöv-feszítő manuálisan visszaállítható, ha
az öv kihúzva marad.
Rear Collision Warning (389. oldal)
1.
Álljon meg egy biztonságos helyen.
2.
Csatolja ki, majd csatolja be újra a biztonsági
övet.
> A biztonsági öv és az elektromos biztonságiöv-feszítő alaphelyzetbe áll.
Ajtó és biztonsági öv emlékeztető
A rendszer emlékezteti az utasokat a biztonsági
öv használatára és a nyitott ajtókra, motorháztetőre vagy csomagtérfedélre is figyelmeztet.
Járművezetői kijelző grafika
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
biztonsági öveket. A Volvo azt javasolja, hogy
lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo
műhellyel.
Ha a biztonsági öv nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész biztonsági övet ki kell cserélni. A biztonsági öv elveszíthette bizonyos védelmi jellemzőit akkor is, ha sértetlennek tűnik. A biztonsági övet akkor is ki kell cserélni, ha kopás
vagy sérülés jeleit mutatja. Az új biztonsági
övnek típusjóváhagyással kell rendelkeznie és
ugyanolyan beszerelési helyre tervezettnek
kell lennie, mint a kicserélt biztonsági öv.
Kapcsolódó információk
•
•
50
Ábrák a járművezetői kijelzőn különböző típusú figyelmeztetésekkel. A figyelmeztetés színe az ajtón és a csomagtérajtón a jármű sebességétől függ.
A járművezetői kijelző grafikája mutatja, hogy az
autó mely ülésein helyezkednek el utasok becsatolt és be nem csatolt biztonsági övvel.
Ugyanez az ábra mutatja, ha a motorháztető, a
csomagtérajtó, az üzemanyagtöltő fedél nyitva
van.
Az ábra a O gomb megnyomásával nyugtázható a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetén.
Biztonságiöv-feszítő (49. oldal)
Biztonsági övek (46. oldal)
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Biztonsági öv emlékeztető
Vizuális emlékeztető a tetőkonzolon.
Egy vizuális emlékeztető jelenik meg a tetőkonzolon és egy figyelmeztető szimbólum a járművezetői kijelzőn.
A hangos emlékeztető a sebesség, a vezetési idő
és távolság függvénye.
A járművezető és az utasok övének állapota megjelenik a járművezetői kijelző ábráján, amikor
becsatolnak vagy kicsatolnak egy övet.
A gyermekülésekre nem vonatkozik a biztonsági
öv becsatolására emlékeztető rendszer.
Első ülés
A járművezetőt és az első utast hangjelzés és
visszajelző lámpa figyelmezteti a biztonsági öv
használatára, ha valamelyikük nem viseli azt.
Hátsó ülés
A biztonsági öb emlékeztetőnek a hátsó ülések
esetében van két alfunkciója:
•
Információt nyújt arról, hogy mely biztonsági
övek vannak használatban a hátsó ülésen. A
járművezetői kijelző grafikái megjelennek,
amikor a biztonsági övek használatban vannak.
•
Vizuális és akusztikus jelzés emlékeztet, hogy
egy biztonsági övet kikapcsoltak a hátsó ülésen utazás közben. Az emlékeztető a biztonsági öv újbóli becsatolását követően megszűnik.
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonsági övek (46. oldal)
Biztonsági övek felhelyezése és levétele
(47. oldal)
Az ajtók, motorháztető, csomagtérajtó
és üzemanyagtöltő fedél emlékeztetője
Ha a motorháztető, csomagtérajtó vagy üzemanyagtöltő fedél nincs megfelelően csukva, akkor
a járművezetői kijelző grafikája mutatja, hogy mi
van nyitva. Álljon meg az autóval egy biztonságos
helyen amint lehetséges, és csukja be a figyelmeztetést okozó forrást.
Ha az autót körülbelül 10 km/h (6
mph) sebességnél lassabban vezeti,
akkor világít a járművezetői kijelző tájékoztató szimbóluma.
Ha az autót körülbelül 10 km/h (6
mph) sebességnél gyorsabban vezeti,
akkor világít a járművezetői kijelző
figyelmeztető szimbóluma.
51
BIZTONSÁG
Légzsákok
Felfúvódott légzsákok
Vezető oldali légzsákok
Az autó légzsákokkal és függönylégzsákokkal
rendelkezik a járművezető és az utasok számára.
Ha valamelyik légzsák kinyílt, akkor az alábbiakat
javasoljuk:
A biztonsági övek kiegészítéseként az autó kormánykeréklégzsákkal és térdlégzsákkal rendelkezik a vezető felöli oldalon.
MEGJEGYZÉS
Az érzékelők eltérően reagálnak az ütközés
természetétől és attól függően, hogy be vannak-e kapcsolva a biztonsági övek. Az összes
biztonsági övre vonatkozik.
Ezért lehetséges, hogy csak egy (vagy egy
sem) légzsák lép működésbe egy ütközés
során. Az érzékelők érzékelik az ütközés járműre ható erejét és a reagálás ennek megfelelően történik úgy, hogy egy sem vagy egy
illetve több légzsák működésbe lép.
•
Az autó elszállítása. A Volvo azt javasolja,
hogy ezt bízza hivatalos Volvo műhelyre. Ne
vezessen felfúvódott légzsákokkal.
•
A Volvo azt javasolja, hogy kérjen fel egy
hivatalos Volvo műhelyt a biztonsági rendszer
komponenseinek cseréjére.
•
Mindig keressen fel egy orvost.
FIGYELEM
Soha ne vezessen felfúvódott légzsákokkal.
Ezek nehézzé tehetik a kormányzást. Más biztonsági rendszerek is károsodhatnak. A légzsákok felfúvódásakor keletkező füst és por
intenzív kitettség esetén a bőr és a szem irritációját /sérülését okozhatják. Irritáció esetén
mossa le hideg vízzel. A gyors felfúvódási
folyamat és a légzsák szövete horzsolást és
bőrégést okozhat.
FIGYELEM
A légzsákrendszer vezérlőmodulja a középkonzolban helyezkedik el. Ha víz vagy egyéb
folyadék folyik a középkonzolra, akkor csatlakoztassa le az indítóakkumulátor kábeleit. Ne
próbálja beindítani az autót, mert a légzsákok
működésbe léphetnek. Az autó elszállítása. A
Volvo azt javasolja, hogy szállíttassa hivatalos
Volvo szervizbe.
52
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Biztonság (44. oldal)
Vezető oldali légzsákok (52. oldal)
Utaslégzsák (53. oldal)
Oldallégzsákok (57. oldal)
Függönylégzsákok (57. oldal)
Kormánykeréklégzsák és térdlégzsák a vezető oldali első
ülésnél.
Frontális ütközés során a légzsákok segítenek a
járművezető fejének, nyakának, arcának és mellkasának valamint térdeinek és lábainak sérülése
elleni védelmében.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az érzékelőket és a légzsák/légzsákok felfúvódnak. A
légzsákpárnák jelentik az elsődleges behatást az
utas számára. A légzsák az ütközés hatására
összenyomódva leenged. Amikor ez történik,
akkor füst áramlik az autóba. Ez teljesen normális.
A teljes folyamat, a légzsák felfúvódását és leengedését beleértve, tizedmásodpercek alatt lezajlik.
BIZTONSÁG
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használja vagy nem
helyesen használja az övet, az csökkenti a légzsák által biztosított védelmet egy baleset
során.
A sérülés kockázatának minimálisra csökkentése érdekében a légzsák kinyílásakor, az utasoknak a lehető legegyenesebben kell ülniük,
lábukkal a padlón és hátukkal a háttámlának
dőlve.
FIGYELEM
Ne helyezzen vagy rögzítsen semmit a panel
tetejére, ahol a térdlégzsák elhelyezkedik.
Utaslégzsák
A biztonsági övek kiegészítéseként a jármű légzsákkal van felszerelve az első utasüléshez.
Kapcsolódó információk
•
•
Légzsákok (52. oldal)
Utaslégzsák (53. oldal)
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba
egy hivatalos Volvo műhellyel a javításhoz. A
légzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez vezethet.
A kormánykeréklégzsák
elhelyezkedése
Ez a légzsák a kormánykerék közepébe van szerelve. A kormánykeréken az AIRBAG jelölés található.
A térdlégzsák elhelyezkedése
A légzsák a műszerfal alsó részébe van hajtogatva a vezető felőli oldalon. A fedőlapján az
AIRBAG jelölés található.
Első utaslégzsák az első ülésnél.
Frontális ütközés során a légzsák segít a járművezető és az utas fejének, nyakának, arcának és
mellkasának valamint térdeinek és lábainak sérülése elleni védelmében.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az érzékelőket és a légzsák felfúvódik. A légzsákpárnák
jelentik az elsődleges behatást az utas számára.
A légzsák az ütközés hatására összenyomódva
leenged. Amikor ez történik, akkor füst áramlik az
autóba. Ez teljesen normális. A teljes folyamat, a
légzsák felfúvódását és leengedését beleértve,
tizedmásodpercek alatt lezajlik.
}}
53
BIZTONSÁG
||
FIGYELEM
Az utaslégzsák címkéje
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használja vagy nem
helyesen használja az övet, az csökkenti a légzsák által biztosított védelmet egy baleset
során.
Soha ne hagyja, hogy valaki az első ülés előtt
álljon vagy üljön.
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva van a
légzsák.
A sérülés kockázatának minimálisra csökkentése érdekében a légzsák kinyílásakor, az utasoknak a lehető legegyenesebben kell ülniük,
lábukkal a padlón és hátukkal a háttámlának
dőlve.
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba
egy hivatalos Volvo műhellyel a javításhoz. A
légzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez vezethet.
Az első utasülésen soha nem szabad előre
néző utasoknak (gyermekeknek és felnőtteknek) ülnie, amikor az utas oldali légzsák ki van
kapcsolva.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos sérülést okozhat.
Címke az utas oldali napellenzőn.
Az utaslégzsák figyelmeztető matricája a fentiek
szerint van elhelyezve.
FIGYELEM
Az utaslégzsák elhelyezkedése
A légzsák a kesztyűtartó feletti rekeszbe van hajtogatva. A fedőlapján az AIRBAG jelölés található.
Ha az autó nincs felszerelve az utaslégzsákot
aktiváló/inaktiváló kapcsolóval, akkor a légzsák mindig aktív.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Légzsákok (52. oldal)
Vezető oldali légzsákok (52. oldal)
Az utaslégzsák aktiválása és inaktiválása*
(55. oldal)
FIGYELEM
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a műszerfalra
vagy az elé, ahol az utaslégzsák található.
54
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Az utaslégzsák aktiválása és
inaktiválása*
Az utaslégzsák kikapcsolható, ha az autó rendelkezik Passenger Airbag Cut Off Switch
(PACOS) kapcsolóval.
Kapcsoló
FIGYELEM
Ha az autó nincs felszerelve az utaslégzsákot
aktiváló/inaktiváló kapcsolóval, akkor a légzsák mindig aktív.
2.
Hagyja jóvá az üzenetet a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetének O gombjával.
Az utaslégzsák aktiválása
Az utaslégzsák kapcsolója a műszerfal utas oldalának végén található és akkor érhető el, ha ki
van nyitva az utasajtó.
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló a kívánt helyzetben
van-e.
Húzza ki a kapcsolót, és fordítsa OFF (B)
helyzetből ON (A) helyzetbe.
> A járművezetői kijelző a Utaslégzsák be
Kérjük engedélyezze üzenetet mutatja.
MEGJEGYZÉS
ON - a légzsák aktív és az összes előre néző
utasok (gyermekek és felnőttek) biztonságosan ülhetnek az utasülésen.
OFF - a légzsák inaktív és a gyermekek hátrafelé néző gyermekülésben biztonságosan
utazhatnak az utasülésben.
Ha az utaslégzsákot az autó I vagy ennél alacsonyabb gyújtáshelyzetben aktiválták/inaktiválták, akkor egy üzenet jelenik meg a járművezetői kijelzőn és az alábbi visszajelző a tetőkonzolon körülbelül 6 másodperccel az autó
elektromos rendszerének II gyújtáshelyzetbe
kapcsolását követően.
> Egy szöveges üzenet és a tetőkonzolon
látható figyelmeztető szimbólum jelzi, hogy
az első utaslégzsák aktív.
FIGYELEM
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, amikor aktiválva van
a légzsák.
Mindig be kell kapcsolni az utaslégzsákot,
amikor előre néző utas (gyermek vagy felnőtt)
utazik az első utasülésen.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos sérülést okozhat.
}}
* Opció/tartozék.
55
BIZTONSÁG
||
Az utaslégzsák inaktiválása
Húzza ki a kapcsolót, és fordítsa ON (A)
helyzetből OFF (B) helyzetbe.
> A járművezetői kijelző a Utaslégzsák ki
Kérjük engedélyezze üzenetet mutatja.
MEGJEGYZÉS
Ha az utaslégzsákot az autó I vagy ennél alacsonyabb gyújtáshelyzetben aktiválták/inaktiválták, akkor egy üzenet jelenik meg a járművezetői kijelzőn és az alábbi visszajelző a tetőkonzolon körülbelül 6 másodperccel az autó
elektromos rendszerének II gyújtáshelyzetbe
kapcsolását követően.
2.
Hagyja jóvá az üzenetet a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetének O gombjával.
> Egy szöveges üzenet és a tetőkonzolon
látható figyelmeztető szimbólum jelzi, hogy
az első utaslégzsák ki van iktatva.
FIGYELEM
Az utasülésen soha nem szabad előre néző
utasoknak (gyermekeknek és felnőtteknek)
ülnie, amikor a légzsák ki van kapcsolva.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos sérülést okozhat.
FONTOS
Ha az utaslégzsák ki van iktatva, akkor az utas
oldali elektromos biztonságiöv-feszítő is inaktív.
56
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonságiöv-feszítő (49. oldal)
Gyermekülés (60. oldal)
BIZTONSÁG
Oldallégzsákok
FIGYELEM
A vezető és az első utas üléseinek oldallégzsákjai védik a mellkast és a csípőt egy baleset esetén.
A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba
egy hivatalos Volvo műhellyel a javításhoz. Az
oldallégzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez
vezethet.
Függönylégzsákok
A függönylégzsák, Inflatable Curtain (IC) segít
megakadályozni azt, hogy a járművezető és az
utasok egy ütközés során beüssék a fejüket az
autón belül.
FIGYELEM
Ne helyezzen semmit az ülés külseje és az
ajtópanel közé, mert erre a területre szüksége
van az oldallégzsáknak.
A Volvo azt javasolja, hogy csak a Volvo által
jóváhagyott üléshuzatokat használjon. Más
üléshuzatok akadályozhatják az oldallégzsákok működését.
FIGYELEM
Az oldallégzsákok a első ülések külső háttámlakeretébe vannak szerelve és az első ülésben ülő
járművezető és utas védelmében segítenek.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az érzékelőket és az oldallégzsákok felfúvódnak. Az légzsák az utas és az ajtópanel között fúvódik fel és
így tompítja a kezdeti ütközést. A légzsák az ütközés hatására összenyomódva leenged. Az oldallégzsák normális esetben csak az ütközés oldalán
lép működésbe.
Az oldallégzsákok a biztonsági övek kiegészítői. Mindig használjon biztonsági övet.
Oldallégzsákok és gyermekülések
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott védelmet nem csökkenti az oldallégzsák.
Kapcsolódó információk
•
Légzsákok (52. oldal)
A függönylégzsák a tetőkárpit két oldalán helyezkedik el és segít a járművezető és az autó külső
utasainak védelmében. A paneleken IC AIRBAG
címke található.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az érzékelőket és a függönylégzsák felfúvódik.
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba
egy hivatalos Volvo műhellyel a javításhoz. Az
függönylégzsákrendszer helytelen javítása
meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez vezethet.
}}
57
BIZTONSÁG
||
FIGYELEM
Soha ne akasszon vagy rögzítsen nehéz tárgyakat a tető fogantyúira. A kampók csak
könnyű kabátokhoz és zakókhoz vannak tervezve (nem nehezebb tárgyakhoz, például
esernyőkhöz).
Ne csavarozzon vagy szereljen semmit az autó
tetőkárpitjára, az ajtóoszlopokra vagy az oldalpanelekre. Ez ronthatja a tervezett védelmet. A
Volvo azt javasolja, hogy csak eredeti Volvo
alkatrészeket használjon, amelyek jóváhagyással rendelkeznek ezekhez a területekhez.
FIGYELEM
Hagyjon 10 cm (4 hüvelyk) távolságot a csomag és az oldalablakok között, ha az autóban
az ajtóablakok felső szélénél magasabban
helyez el csomagokat. Különben csökkenhet a
tetőkárpitba süllyesztett függönylégzsák tervezett védelmi funkciója.
FIGYELEM
A függönylégzsák a biztonsági övek kiegészítője. Mindig használjon biztonsági övet.
Kapcsolódó információk
•
58
Légzsákok (52. oldal)
Biztonsági üzemmód
FIGYELEM
A biztonsági üzemmód egy védelmi állapot,
amely akkor kapcsol be, amikor az ütközés károsította az autó valamely olyan alapvető funkcióját,
mint például az üzemanyag-vezetékek, a biztonsági rendszerek érzékelői vagy a fékrendszer.
Soha ne próbálja önállóan javítani az autóját
vagy visszaállítani az elektronikát, ha az autó
biztonsági üzemmódba lépett. Ez személyi
sérülést vagy azt okozhatja, hogy az autó nem
normálisan működik. A Volvo azt javasolja,
hogy hivatalos Volvo szervizben ellenőriztesse
és állíttassa vissza az autó normál állapotát a
Safety mode Lásd a kézikönyvet üzenet
megjelenését követően.
Ha az autó ütközésben vett részt, akkor a Safety
mode Lásd a kézikönyvet üzenet jelenhet meg
a járművezetői kijelzőn egy figyelmeztető szimbólummal, amennyiben nem károsodott a kijelző és
még működőképes az autó elektromos rendszere.
Ez az üzenet azt jelenti, hogy az autó csökkent
funkcionalitással rendelkezik.
FIGYELEM
Ha az autó biztonsági üzemmódban van, akkor
nem szabad vontatni. Azt el kell szállítani a
helyéről. A Volvo azt javasolja, hogy szállíttassa hivatalos Volvo szervizbe.
FIGYELEM
Soha, semmilyen körülmények között ne próbálja újraindítani az autót, ha annak üzemanyagszaga van és a Safety mode Lásd a
kézikönyvet üzenet látható a járművezetői
kijelzőn. Késedelem nélkül hagyja el az autót.
Ha az autó biztonsági üzemmódban van, akkor
lehetőség van a rendszer alaphelyzetbe állítására,
hogy az autó beindítható, és rövid távolságra
vezethető legyen, ha például a közlekedés szempontjából veszélyes helyen tartózkodik.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonság (44. oldal)
Az autó beindítása és mozgatása a biztonsági üzemmód bekapcsolása után
(59. oldal)
Szállítás (536. oldal)
BIZTONSÁG
Az autó beindítása és mozgatása a
biztonsági üzemmód bekapcsolása
után
Ha az autó biztonsági üzemmódban van, akkor
lehetőség van a rendszer alaphelyzetbe állítására, hogy az autó beindítható, és rövid távolságra vezethető legyen, ha például a közlekedés
szempontjából veszélyes helyen tartózkodik.
3.
4.
Az autó beindítása a biztonsági
üzemmód bekapcsolása után
1.
Ellenőrizze az autó általános károsodási állapotát és hogy van-e bármilyen üzemanyagszivárgás. Nem szabad üzemanyagszagnak
sem lennie.
Ha a sérülés csak kismértékű és az ellenőrzés során nem talált üzemanyag-szivárgást,
akkor megpróbálható az indítás.
FIGYELEM
Soha, semmilyen körülmények között ne próbálja újraindítani az autót, ha annak üzemanyagszaga van és a Safety mode Lásd a
kézikönyvet üzenet látható a járművezetői
kijelzőn. Késedelem nélkül hagyja el az autót.
Állítsa le az autót.
Ezután próbálja meg újra beindítani az autót,
amikor a Jármű indítása
Rendszerellenőrzés, várjon üzenet már
nem látható a járművezetői kijelzőn.
FONTOS
2.
Ne mozgassa az autót a szükségesnél
tovább.
FIGYELEM
Ha az autó biztonsági üzemmódban van, akkor
nem szabad vontatni. Azt el kell szállítani a
helyéről. A Volvo azt javasolja, hogy szállíttassa hivatalos Volvo szervizbe.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonsági üzemmód (58. oldal)
Indítsa be az autót (476. oldal)
Szállítás (536. oldal)
Ha a Safety mode Lásd a kézikönyvet
üzenet még mindig látható a kijelzőn, akkor az
autót nem szabad vezetni vagy vontatni,
hanem autómentő szolgálattal kell elszállíttatni. Még ha vezethetőnek is tűnik az autó,
rejtett károsodása lehet, amely lehetetlenné
teszi annak mozgás közbeni irányítását.
Az autó mozgatása a biztonsági
üzemmód bekapcsolása után
1.
2.
Ezután próbálja meg beindítani az autót.
> Az autó elektronikája rendszerellenőrzést
végez, majd megpróbál visszatérni normál
állapotba. A járművezetői kijelző ezalatt a
Jármű indítása Rendszerellenőrzés,
várjon üzenetet mutatja. Ez akár egy percet is igénybe vehet.
Ha a járművezetői kijelző a Normal mode
The car is now in normal mode üzenetet
jeleníti meg az indítási próbálkozás után,
akkor az autót óvatosan elmozdíthatja, ha
veszélyes helyen áll.
59
BIZTONSÁG
Gyermekbiztonság
MEGJEGYZÉS
A gyermekeknek mindig biztonságosan kell
ülniük, amíg az autóban utaznak.
A Volvo kifejezetten az adott autóhoz tervezett
gyermekbiztonsági felszereléseket (gyermekülések és rögzítőeszközök) kínál. A Volvo gyermekbiztonsági felszereléseit használva optimális feltételeket teremt a gyermek biztonságos utazásához
az autóban. Ezen felül, a gyermekbiztonsági felszerelések illeszkednek és egyszerűen használhatók.
A használandó tartozékot a gyermek súlyának és
méretének figyelembe vételével kell kiválasztani.
A Volvo azt javasolja, hogy a gyermekek a lehető
legidősebb, legalább 3-4 éves korig hátrafelé
néző gyermekülésben utazzanak, majd 140 cm
(4 láb 7 hüvelyk) magasságig előre néző gyermekülésben.
A gyermekbiztonsági berendezések használatakor fontos a mellékelt használati útmutató
tanulmányozása.
Ha kérdése merülne fel a gyermekbiztonsági
berendezések beszerelésével kapcsolatban,
akkor vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
Gyermekülés
Mindig megfelelő gyermeküléseket kell használni, amikor gyermekek utaznak az autóban.
A gyermekeknek kényelmesen és biztonságosan
kell ülniük. Ügyeljen a gyermekülés helyes elhelyezésére, beszerelésére és használatára.
Tanulmányozza a beszerelési útmutatóban a
gyermekülés helyes beszerelésének módját.
Minden korú és méretű gyermeknek mindig megfelelően rögzítve kell ülnie az autóban. Soha ne
hagyja, hogy egy gyermek egy másik utas ölében
üljön.
MEGJEGYZÉS
A gyermekbiztonsági berendezések használatakor fontos a mellékelt használati útmutató
tanulmányozása.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonság (44. oldal)
Ha kérdése merülne fel a gyermekbiztonsági
berendezések beszerelésével kapcsolatban,
akkor vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
Gyermekülés (60. oldal)
A gyermekbiztonsági zárak aktiválása és
inaktiválása (288. oldal)
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
A különböző korosztályokhoz tartozó gyermekek esetében használandó gyermeküléstípusokra országonként más jogi szabályozások
érvényesek. Ellenőrizze a vonatkozó szabályokat.
60
Soha ne hagyjon rögzítetlen gyermekülést az
autóban. Mindig rögzítse a gyermekülés utasításai szerint, akkor is, ha nincs használatban.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gyermekbiztonság (60. oldal)
Beépített gyermekülés* (78. oldal)
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
(61. oldal)
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai
(62. oldal)
A gyermekülések felső
rögzítőpontjai
•
i-SizeISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez (62. oldal)
Az autó felső rögzítőpontokkal rendelkezik gyermekülésekhez a második üléssor külső ülésein.
•
•
Gyermekülés elhelyezése (63. oldal)
A felső rögzítő pontok elsődlegesen előre néző
gyermekülések számára vannak kialakítva.
•
Az utaslégzsák aktiválása és inaktiválása*
(55. oldal)
FIGYELEM
A gyermekülés felső hevedereit át kell vezetni
a fejtámla szárán található furaton, mielőtt
megfeszítené a rögzítési pontnál. Ha ez nem
lehetséges, akkor kövesse a gyermekülés
gyártójának utasításait.
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait,
amikor gyermekülést csatlakoztat a felső rögzítőpontokhoz.
MEGJEGYZÉS
Hajtsa le a fejtámlákat az ilyen típusú gyermekülések rögzítésének lehetővé tételéhez a
külső üléseken lehajtható fejtámlákkal rendelkező autókban.
A rögzítőpontok elhelyezkedése
MEGJEGYZÉS
A csomagtér felett csomagtértakaróval rendelkező autók esetében, azt el kell távolítani,
mielőtt gyermeküléseket lehetne rögzíteni a
rögzítő pontokhoz.
Kapcsolódó információk
A rögzítőpontok helyét a háttámla hátulján található
szimbólumok jelzik.
A rögzítőpontok a második üléssor külső üléseinek hátulján helyezkednek el.
•
•
Gyermekülés (60. oldal)
•
i-SizeISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez (62. oldal)
•
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata (66. oldal)
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai
(62. oldal)
* Opció/tartozék.
61
BIZTONSÁG
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai
A jármű alsó rögzítőpontokkal rendelkezik a gyermekülésekhez az első ülésen* és a második
üléssorban.
légzsák aktiválására/inaktiválására szolgáló kapcsolóval*.
i-SizeISOFIX rögzítőpontok
gyermekülésekhez
A jármű i-Size/ISOFIX1 rögzítőpontokkal rendelkezik a gyermekülésekhez a második üléssorban.
Az alsó rögzítőpontok úgy vannak kialakítva, hogy
bizonyos hátrafelé néző gyermekülésekkel lehessen azokat használni.
Az i-Size/ISOFIX egy nemzetközi szabványon
alapuló gyermekülés-rögzítő rendszer.
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait,
amikor gyermekülést csatlakoztat az i-Size/
ISOFIX rögzítőpontokhoz.
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait,
amikor gyermekülést csatlakoztat az alsó rögzítőpontokhoz.
A rögzítőpontok elhelyezkedése
A rögzítőpontok elhelyezkedése
Rögzítőpontok elhelyezkedése a második üléssorban.
A második üléssor rögzítőpontjai az első ülések
padlósínjeinek hátsó részén helyezkednek el.
Kapcsolódó információk
Rögzítőpontok elhelyezkedése az első ülésen.
A rögzítőpontok az első ülésen az utasülés lábterének oldalain helyezkednek el.
Az első ülés rögzítőpontjai csak akkor csak akkor
találhatók meg, ha a jármű rendelkezik az utas1
62
•
•
Gyermekülés (60. oldal)
•
i-SizeISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez (62. oldal)
•
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata (66. oldal)
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
(61. oldal)
A rögzítőpontok helyét a háttámla kárpitján található
szimbólumok1 jelzik.
Az i-Size/ISOFIX rögzítőpontok a hátsó üléssor
háttámlájának alsó részébe vannak süllyesztve a
külső üléseken.
A nevek és szimbólumok a piactól függően változóak.
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Nyomja le az üléspárnát, hogy hozzáférjen a rögzítőpontokhoz.
Kapcsolódó információk
•
•
Gyermekülés (60. oldal)
•
•
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai (62. oldal)
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (73. oldal)
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
(61. oldal)
Gyermekülés elhelyezése
Fontos a megfelelő helyen elhelyezni a gyermekülést az autóban és ez, többek között attól függ,
hogy milyen típusú a gyermekülés és aktiválva
van-e az utaslégzsák.
MEGJEGYZÉS
A gyermekek autóban történő elhelyezésének
szabályai országonként változhatnak. Ellenőrizze a vonatkozó szabályokat.
FIGYELEM
Soha ne hagyja, hogy valaki az első ülés előtt
álljon vagy üljön.
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata (71. oldal)
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva van a
légzsák.
Az első utasülésen soha nem szabad előre
néző utasoknak (gyermekeknek és felnőtteknek) ülnie, amikor az utas oldali légzsák ki van
kapcsolva.
A hátrafelé néző gyermekülés és a légzsák nem kompatibilis egymással.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos sérülést okozhat.
Mindig a második vagy harmadik* üléssoron
helyezze el a hátrafelé néző gyermeküléseket, ha
az utaslégzsák aktiválva van. Ha gyermek utazik
az első utasülésben, akkor a kinyíló légzsáktól
súlyos sérüléseket szenvedhet.
Ha az utaslégzsák ki van kapcsolva, akkor szerelhetők hátrafelé néző gyermekülések az első utasülésre.
}}
* Opció/tartozék.
63
BIZTONSÁG
||
Az utaslégzsák címkéje
Gyermekbiztonsági rögzítés
MEGJEGYZÉS
Fontos tisztában lenni azzal, hogy gyermekülés
beszerelésekor és használatakor sok minden
függ attól, hol helyezkedik el a gyermekülés.
FIGYELEM
Nem szabad olyan fém vázzal rendelkező vagy
egyéb olyan kialakítású ülésmagasítókat/
gyermeküléseket használni, amelyek a biztonsági öv nyitó gombjára támaszkodhatnak, mert
ezek a biztonsági öv csatjának véletlen kinyílását okozhatják.
Címke az utas oldali napellenzőn.
Az utaslégzsák figyelmeztető matricája a fentiek
szerint van elhelyezve.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gyermekbiztonsági rögzítés (64. oldal)
•
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata (71. oldal)
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (73. oldal)
Beszerelés az első ülésbe
•
Hátrafelé néző gyermekülések beszerelésekor ellenőrizze, hogy az utaslégzsák ki van-e
kapcsolva.
•
Előre néző gyermekülések beszerelésekor
ellenőrizze, hogy az utaslégzsák be van-e
kapcsolva.
•
Csak a Volvo által javasolt, univerzálisan jóváhagyott vagy féluniverzális illetve olyan gyermeküléseket használjon, ahol az autó szerepel a gyártó járműlistáján.
•
ISOFIX gyermekülések csak akkor szerelhetők be, ha az autó rendelkezik ISOFIX konzol2
tartozékkal.
A gyermekbiztonsági berendezések használatakor fontos a mellékelt használati útmutató
tanulmányozása.
•
Ha a gyermekülés alsó hevederekkel rendelkezik, akkor a Volvo azt javasolja, hogy az
alsó rögzítőpontokat ezekkel2 használja.
Ha kérdése merülne fel a gyermekbiztonsági
berendezések beszerelésével kapcsolatban,
akkor vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
•
Az ISOFIX vezető a gyermekülés beszerelésének megkönnyítésére használható.
Ne rögzítse a gyermekülés hevedereit az ülés
vízszintes beállító rúdjához illetve az ülés alatt
lévő rugókhoz vagy sínekhez és rudakhoz. Az
éles szélek károsíthatják a hevedereket.
Ne hagyja a gyermekülés felső részét a szélvédőnek támaszkodni.
Gyermekülés (60. oldal)
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata (66. oldal)
Soha ne hagyjon rögzítetlen gyermekülést az
autóban. Mindig rögzítse a gyermekülés utasításai szerint, akkor is, ha nincs használatban.
MEGJEGYZÉS
Beszerelés a második üléssorban.
•
2
3
64
A tartozékkínálat a piactól függően változó.
A középső ülésre nem vonatkozik.
Csak a Volvo által javasolt, univerzálisan jóváhagyott3 vagy féluniverzális illetve olyan gyer-
BIZTONSÁG
meküléseket használjon, amelyeknél az autó
szerepel a gyártó járműlistáján.
•
A támasztó lábakkal rendelkező gyermeküléseket nem szabad a középső ülésre szerelni.
•
A külső ülések ISOFIX rögzítőrendszerrel
rendelkeznek és az i-Size4 esetében jóváhagyottak.
•
A külső ülések felső rögzítőpontokkal rendelkeznek. A Volvo azt javasolja, hogy a gyermekülés felső hevedereit húzza át a fejtámla
nyílásán, mielőtt megfeszítené a felső rögzítőpontnál. Ha ez nem lehetséges, akkor
kövesse a gyermekülés gyártójának utasításait.
•
A harmadik üléssorral* rendelkező autókban
a második üléssort a leghátsó helyzetbe kell
állítani. Ha a harmadik üléssorban is használ
gyermekülést, akkor kivételt tehet. Ilyen esetekben mindig ellenőrizze, hogy a gyermekülés a gyártó utasításainak megfelelően vane beszerelve.
•
Ha a gyermekülés alsó hevederekkel rendelkezik, akkor soha ne állítsa az elől lévő ülés
helyzetét, miután rögzítette a hevedereket az
alsó rögzítőpontokhoz. Mindig ügyeljen arra,
hogy eltávolítsa az alsó hevedereket, amikor
nincs beszerelve a gyermekülés.
•
Az ISOFIX vezetőt nem szabad gyermekülések beszerelésekor használni.
4
Beszerelés a harmadik üléssorban*
•
Csak a Volvo által javasolt, univerzálisan jóváhagyott vagy féluniverzális illetve olyan gyermeküléseket használjon, ahol az autó szerepel a gyártó járműlistáján.
•
Támasztó lábakkal ellátott gyermeküléseket
nem szabad a harmadik üléssor üléseire szerelni.
•
Ha szükséges, akkor állítsa be a második
üléssort, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre. Ha a második üléssorban is használ
gyermekülést, akkor ellenőrizze, hogy a gyermekülés még mindig a gyártó előírásainak
megfelelően van-e beszerelve.
Kapcsolódó információk
•
•
Gyermekülés elhelyezése (63. oldal)
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata (66. oldal)
•
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata (71. oldal)
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (73. oldal)
A piactól függően változik.
* Opció/tartozék.
65
BIZTONSÁG
Az autó biztonsági övével rögzített
gyermekülések elhelyezésének
táblázata
A táblázat javaslatot ad arra vonatkozóan, hogy
melyik helyzetben és milyen méretű gyermekhez
milyen gyermekülést használjon.
MEGJEGYZÉS
Mindig olvassa el a kezelési útmutató gyermekülés beszerelésére vonatkozó részét,
mielőtt az autóba szerelne egyet.
XC90 Twin Engine táblázat
Súly
0 csoport
max. 10 kg
0+ csoport
max. 13 kg
1. csoport
9-18 kg
2. csoport
15-25 kg
66
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak hátrafelé néző
gyermekülések)
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre néző gyermekülések)
Második üléssor, külső
ülés
Második üléssor, középső
ülés
Harmadik üléssor*
UA, B
X
UB
LB
U
UA, B
X
UB
LB
U
LC
UFA, D
U, LC
L
U
LC
UFA, E
UE, LC
B*, F, LE
UE
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Súly
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak hátrafelé néző
gyermekülések)
3. csoport
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre néző gyermekülések)
UFA, G
X
22-36 kg
Második üléssor, külső
ülés
Második üléssor, középső
ülés
UG
Harmadik üléssor*
B*, F, LG
UG
U: Univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez alkalmas.
UF: Előre néző, univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez alkalmas.
L: Speciális gyermekülésekhez alkalmas. Ezek korlátozott vagy féluniverzális kategóriájú gyermekülések az adott járműhöz.
B: beépített gyermekülés ehhez a súlycsoporthoz.
X: Az ülés nem alkalmas ebbe a súlycsoportba tartozó gyermekekhez.
A
B
C
D
E
F
G
Állítsa a háttámlát a legegyenesebb állásba.
A Volvo az alábbiakat javasolja: Volvo babaülés (típusengedély: E1 04301146).
A Volvo az alábbiakat javasolja: Volvo megfordítható ülés a hátrafelé néző helyzetben (típusengedély: E5 04192); Volvo hátrafelé néző ülés (típusengedély: E5 04212).
A Volvo hátrafelé néző gyermekülést ajánl ebbe a súlycsoportba tartozó gyermekeknek.
A Volvo az alábbiakat javasolja: Volvo megfordítható gyermekülés az előre néző helyzetben (típusengedély: E5 04192); ülésmagasító háttámlával és anélkül (típusengedély: E5 04216); Volvo ülésmagasító
háttámlával (típusengedély: E1 04301169); Volvo ülésmagasító (típusengedély: E1 04301312).
A Volvo javaslata: beépített gyermekülés (típusengedély: E5 04218).
A Volvo az alábbiakat javasolja: Volvo ülésmagasító háttámlával és anélkül (típusengedély: E5 04216); Volvo ülésmagasító háttámlával (típusengedély: E1 04301169); Volvo ülésmagasító (típusengedély: E1
04301312).
XC90 Excellence táblázat
Súly
0 csoport
max. 10 kg
0+ csoport
max. 13 kg
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak hátrafelé néző gyermekülések)
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre néző gyermekülések)
Hátsó ülés
UA, B, L
X
UA, B, L
UA, B, L
X
UA, B, L
}}
* Opció/tartozék.
67
BIZTONSÁG
||
Súly
1. csoport
9-18 kg
2. csoport
15-25 kg
3. csoport
22-36 kg
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak hátrafelé néző gyermekülések)
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre néző gyermekülések)
Hátsó ülés
LC
UFA, D
UA, LC
LC
UFA, E
UA, E, LC
X
UFA, F
UA, F, L
U: Univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez alkalmas.
UF: Előre néző, univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez alkalmas.
L: Speciális gyermekülésekhez alkalmas. Ezek korlátozott vagy féluniverzális kategóriájú gyermekülések az adott járműhöz.
X: Az ülés nem alkalmas ebbe a súlycsoportba tartozó gyermekekhez.
A
B
C
D
E
F
68
Állítsa a háttámlát a legegyenesebb állásba.
A Volvo javaslata: Volvo babaülés (típusengedély: E1 04301146).
A Volvo az alábbiakat javasolja: Megfordítható gyermekülés a hátrafelé néző helyzetben (típusengedély: E5 04192).
A Volvo hátrafelé néző gyermekülést ajánl ebbe a súlycsoportba tartozó gyermekeknek.
A Volvo az alábbiakat javasolja: Volvo megfordítható gyermekülés az előre néző helyzetben (típusengedély: E5 04191); ülésmagasító háttámlával és anélkül (típusengedély: E5 04216); Volvo ülésmagasító
háttámlával (típusengedély: E1 04301169)
A Volvo az alábbiakat javasolja: Volvo ülésmagasító háttámlával és anélkül (típusengedély: E5 04216); Volvo ülésmagasító háttámlával (típusengedély: E1 04301169)
BIZTONSÁG
XC90 Excellence Lounge táblázat
Súly
0 csoport
max. 10 kg
0+ csoport
max. 13 kg
1. csoport
9-18 kg
2. csoport
15-25 kg
3. csoport
22-36 kg
Hátsó ülés
UA, B, L
UA, B, L
UA, LC
UA, D, LC
UA, E, L
U: Univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez alkalmas.
UF: Előre néző, univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez alkalmas.
L: Speciális gyermekülésekhez alkalmas. Ezek korlátozott vagy féluniverzális kategóriájú gyermekülések az adott járműhöz.
X: Az ülés nem alkalmas ebbe a súlycsoportba tartozó gyermekekhez.
A
B
C
D
E
Állítsa a háttámlát a legegyenesebb állásba.
A Volvo javaslata: Volvo babaülés (típusengedély: E1 04301146).
A Volvo javaslata: Volvo megfordítható gyermekülés a hátrafelé néző helyzetben (típusengedély: E5 04192).
A Volvo javaslata: Volvo megfordítható gyermekülés az előre néző helyzetben (típusengedély: E5 04191); ülésmagasító háttámlával és anélkül (típusengedély: E5 04216); Volvo ülésmagasító háttámlával (típusengedély: E1 04301169)
A Volvo javaslata: ülésmagasító háttámlával és háttámla nélkül (típusengedély: E5 04216); Volvo ülésmagasító háttámlával (típusengedély: E1 04301169).
}}
69
BIZTONSÁG
||
FIGYELEM
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva van az
utaslégzsák.
Kapcsolódó információk
•
•
•
70
Gyermekülés elhelyezése (63. oldal)
Gyermekbiztonsági rögzítés (64. oldal)
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata (71. oldal)
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (73. oldal)
•
Biztonsági övek (46. oldal)
BIZTONSÁG
Az i-Size gyermekülések
elhelyezésének táblázata
A gyermekülést az UN Reg R129 figyelembe
vételével kell jóváhagyni.
A táblázat javaslatot ad arra vonatkozóan, hogy
melyik helyzetben és milyen méretű gyermekhez
melyik i-Size gyermekülést használja.
MEGJEGYZÉS
Mindig olvassa el a kezelési útmutató gyermekülés beszerelésére vonatkozó részét,
mielőtt az autóba szerelne egyet.
XC90 Twin Engine táblázat
A gyermekülés típusa
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak hátrafelé
néző gyermekülések)
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre néző
gyermekülések)
Második üléssor, külső
ülés
Második üléssor,
középső ülés
Harmadik üléssor*
i-Size gyermekülések
X
X
i-UA
X
X
i-U: "Univerzális" i-Size előre és hátra néző gyermekülésekhez alkalmas.
X: Nem alkalmas univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez.
A
A Volvo hátrafelé néző gyermeküléseket javasol ehhez a csoporthoz.
XC90 Excellence táblázat
A gyermekülés típusa
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak hátrafelé néző gyermekülések)
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre néző gyermekülések)
Hátsó ülés
i-Size gyermekülések
X
X
X
X: Nem alkalmas univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez.
}}
* Opció/tartozék.
71
BIZTONSÁG
||
XC90 Excellence Lounge táblázat
A gyermekülés típusa
Hátsó ülés
i-Size gyermekülések
X
X: Nem alkalmas univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez.
Kapcsolódó információk
•
•
•
72
Gyermekülés elhelyezése (63. oldal)
Gyermekbiztonsági rögzítés (64. oldal)
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata (66. oldal)
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (73. oldal)
•
i-SizeISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez (62. oldal)
BIZTONSÁG
Az ISOFIX gyermekülések
elhelyezésének táblázata
A táblázat javaslatot ad arra vonatkozóan, hogy
melyik helyzetben és milyen méretű gyermekhez
melyik ISOFIX gyermekülést használja.
A gyermekülésnek a UN Reg R44 szerint jóváhagyottnak kell lennie és az autómodellnek szerepelnie kell a gyártó járműlistájában.
MEGJEGYZÉS
Mindig olvassa el a kezelési útmutató gyermekülés beszerelésére vonatkozó részét,
mielőtt az autóba szerelne egyet.
XC90 Twin Engine táblázat
Súly
0 csoport
max. 10 kg
0+ csoport
MéretosztályA
A gyermekülés
típusa
E
Hátra néző babaülés
E
Hátra néző babaülés
C
Hátra néző gyermekülés
D
Hátra néző gyermekülés
max. 13 kg
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal,
csak hátrafelé néző
gyermekülések)B
Első ülés (aktivált
légzsákkal, csak
előre néző gyermekülések)B
Második üléssor,
külső ülés
Második üléssor,
középső ülés
Harmadik üléssor*
ILB, C, XD
X
ILC
X
X
ILB, C, XD
X
ILC
X
X
}}
* Opció/tartozék.
73
BIZTONSÁG
||
Súly
1. csoport
9-18 kg
MéretosztályA
A gyermekülés
típusa
A
Előre néző gyermekülés
B
Előre néző gyermekülés
B1
Előre néző gyermekülés
C
Hátra néző gyermekülés
D
Hátra néző gyermekülés
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal,
csak hátrafelé néző
gyermekülések)B
Első ülés (aktivált
légzsákkal, csak
előre néző gyermekülések)B
Második üléssor,
külső ülés
Második üléssor,
középső ülés
Harmadik üléssor*
X
ILB, E, XD
ILE, IUFE
X
X
ILB, XD
X
ILF
X
X
IL: Speciális ISOFIX gyermekülésekhez alkalmas. Ezek a gyermekülések egy adott autómodellhez készülhetnek, lehetnek korlátozottan használhatók vagy
féluniverzálisak.
IUF: A súlycsoporthoz jóváhagyott univerzális kategóriájú ISOFIX előre néző gyermekülésekhez alkalmas.
X: Nem alkalmas ISOFIX gyermekülésekhez.
A
B
C
D
E
F
74
Az ISOFIX rögzítőrendszerrel rendelkező gyermekülések esetében méretbesorolás segíti a felhasználókat a megfelelő típusú gyermekülés kiválasztásában. A méretbesorolás a gyermekülés címkéjén található.
ISOFIX gyermekülések beszereléséhez, amelyek féluniverzálisan jóváhagyottak (IL), ha az autó ISOFIX konzollal van felszerelve (a tartozékválaszték piactól függően változik). Itt nincsenek felső rögzítőpontok
gyermekülésekhez.
A Volvo javaslata: ISOFIX rendszer használatával rögzített Volvo babaülés (típusengedély: E1 04301146).
Akkor, ha az autó nincs ISOFIX konzollal felszerelve.
A Volvo hátrafelé néző gyermekülést ajánl ebbe a súlycsoportba tartozó gyermekeknek.
A Volvo javaslata: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (típusengedély: E5 04200).
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
XC90 Excellence táblázat
Súly
0 csoport
max. 10 kg
0+ csoport
max. 13 kg
1. csoport
9-18 kg
MéretosztályA
A gyermekülés típusa
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak
hátrafelé néző gyermekülések)
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre
néző gyermekülések)
Hátsó ülés
E
Hátra néző babaülés
X
X
ILB
E
Hátra néző babaülés
C
Hátra néző gyermekülés
X
X
ILB
D
Hátra néző gyermekülés
A
Előre néző gyermekülés
B
Előre néző gyermekülés
X
X
ILC, IUFC
B1
Előre néző gyermekülés
C
Hátra néző gyermekülés
D
Hátra néző gyermekülés
X
X
IL
IL: Speciális ISOFIX gyermekülésekhez alkalmas. Ezek a gyermekülések egy adott autómodellhez készülhetnek, lehetnek korlátozottan használhatók vagy
féluniverzálisak.
IUF: A súlycsoporthoz jóváhagyott univerzális kategóriájú ISOFIX előre néző gyermekülésekhez alkalmas.
X: Nem alkalmas ISOFIX gyermekülésekhez.
A
B
C
Az ISOFIX rögzítőrendszerrel rendelkező gyermekülések esetében méretbesorolás segíti a felhasználókat a megfelelő típusú gyermekülés kiválasztásában. A méretbesorolás a gyermekülés címkéjén található.
A Volvo az alábbiakat javasolja: ISOFIX rendszer használatával rögzített Volvo babaülés (típusengedély: E1 04301146).
A Volvo hátrafelé néző gyermekülést ajánl ebbe a súlycsoportba tartozó gyermekeknek.
}}
75
BIZTONSÁG
||
XC90 Excellence Lounge táblázat
Súly
0 csoport
max. 10 kg
0+ csoport
max. 13 kg
1. csoport
9-18 kg
MéretosztályA
A gyermekülés típusa
Hátsó ülés
E
Hátra néző babaülés
ILB
E
Hátra néző babaülés
C
Hátra néző gyermekülés
D
Hátra néző gyermekülés
A
Előre néző gyermekülés
B
Előre néző gyermekülés
B1
Előre néző gyermekülés
C
Hátra néző gyermekülés
D
Hátra néző gyermekülés
ILB
ILC, IUFC
IL
IL: Speciális ISOFIX gyermekülésekhez alkalmas. Ezek a gyermekülések egy adott autómodellhez készülhetnek, lehetnek korlátozottan használhatók vagy
féluniverzálisak.
IUF: A súlycsoporthoz jóváhagyott univerzális kategóriájú ISOFIX előre néző gyermekülésekhez alkalmas.
X: Nem alkalmas ISOFIX gyermekülésekhez.
A
B
C
76
Az ISOFIX rögzítőrendszerrel rendelkező gyermekülések esetében méretbesorolás segíti a felhasználókat a megfelelő típusú gyermekülés kiválasztásában. A méretbesorolás a gyermekülés címkéjén található.
A Volvo az alábbiakat javasolja: ISOFIX rendszer használatával rögzített Volvo babaülés (típusengedély: E1 04301146).
A Volvo hátrafelé néző gyermekülést ajánl ebbe a súlycsoportba tartozó gyermekeknek.
BIZTONSÁG
FIGYELEM
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva van az
utaslégzsák.
MEGJEGYZÉS
Ha az i-SizeISOFIX gyermekülés nem rendelkezik méretbesorolással, akkor az autómodellnek szerepelnie kell a gyermekülés járműlistájában.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo kereskedéssel a
Volvo által ajánlott i-SizeISOFIX gyermekülésekkel kapcsolatos tájékoztatásért.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gyermekülés elhelyezése (63. oldal)
Gyermekbiztonsági rögzítés (64. oldal)
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata (66. oldal)
•
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata (71. oldal)
•
i-SizeISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez (62. oldal)
77
BIZTONSÁG
Beépített gyermekülés*
•
A második üléssor középső ülésének beépített
gyermekülése lehetővé teszi a gyermekek kényelmes és biztonságos elhelyezését.
a biztonsági öv érintkezik-e a gyermek testével és nem laza vagy csavarodott
•
a biztonsági öv nincs-e a gyermek torka előtt
vagy a válla alatt
•
az öv ölrésze lent, a medence felett helyezkedik-e el az optimális védelem érdekében.
A gyermekülés kifejezetten úgy van kialakítva,
hogy megfelelő biztonságot nyújtson a gyermekeknek az autó biztonsági övével együtt.
A gyermekülés 15-36 kg (33-80 font) súlyú és
legalább 97 cm (38 hüvelyk) magas gyermekek
számára van jóváhagyva.
Megfelelő elhelyezés, a biztonsági övet a vállon kell
elhelyezni.
Elindulás előtt ellenőrizze, hogy:
•
•
78
az üléspárna rögzített helyzetben van-e
Kapcsolódó információk
•
•
Gyermekülés (60. oldal)
•
Az üléspárna lehajtása a beépített gyermekülésben* (79. oldal)
Az üléspárna felhajtása a beépített gyermekülésben* (79. oldal)
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy a beépített gyermekülés javítását vagy cseréjét csak hivatalos
Volvo műhelyben végeztesse. Ne végezzen
módosításokat vagy kiegészítéseket a gyermekülésen. Ha a beépített gyermekülés például egy baleset kapcsán nagy terhelésnek
lett kitéve, akkor ki kell cserélni az üléspárnát,
a biztonsági övet és a háttámlát, vagy lehetséges, hogy az egész ülést. Még ha sértetlennek
látszik is a gyermekülés, már nem nyújt ugyanolyan szintű védelmet. Ez vonatkozik arra az
esetre is, amikor az üléspárna leengedett
helyzetben volt egy baleset vagy hasonló
során. Az üléspárnát akkor is ki kell cserélni,
ha erősen meg van kopva.
FIGYELEM
A gyermekülésre vonatkozó utasítások betartásának elmulasztása a gyermek súlyos sérüléséhez vezethet egy baleset során.
a fejtámlát lehetőleg a gyermek fejével
egyező magasságba kell állítani úgy, hogy az
teljes egészében takarja a fejet
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Az üléspárna felhajtása a beépített
gyermekülésben*
Az üléspárna lehajtása a beépített
gyermekülésben*
Az üléspárnát mindig fel kell hajtani, amikor használatban van a beépített gyermekülés.
Az üléspárnát le kell hajtani a hátsó ülésbe, amikor a beépített gyermekülés nincs használatban.
Nyomja hátrafelé az üléspárnát a rögzítéshez.
FIGYELEM
A gyermekülésre vonatkozó utasítások betartásának elmulasztása a gyermek súlyos sérüléséhez vezethet egy baleset során.
Húzza előre és felfelé a fogantyút az üléspárna kioldásához.
Húzza előre a fogantyút az üléspárna kioldásához.
Kapcsolódó információk
•
•
Beépített gyermekülés* (78. oldal)
Az üléspárna lehajtása a beépített gyermekülésben* (79. oldal)
}}
* Opció/tartozék.
79
BIZTONSÁG
||
Nyomja le a kezével az üléspárna közepét,
hogy rögzítse azt.
FONTOS
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e szabadon álló
tárgyak (például játékok) a gyermekülés üléspárnája mögötti helyen, mielőtt leengedi azt.
MEGJEGYZÉS
A hátsó üléstámla lehajtása előtt, először le
kell hajtani a gyermekülés üléspárnáját.
Kapcsolódó információk
•
•
80
Beépített gyermekülés* (78. oldal)
Az üléspárna felhajtása a beépített gyermekülésben* (79. oldal)
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Műszerek és kezelőszervek
balkormányos autóban
Az áttekintés mutatja, hogy találhatók a vezető
közelében a kijelzők és a kezelőszervek.
Kormánykerék és műszerfal
A kormánykerék beállítása
Közép- és alagútkonzol
Kürt
Bal oldali kormánykerék-billentyűzet
Motorháztető-nyitás
Kijelző-világítás, csomagtérajtózár kioldása,
csomagtérajtó-nyitás*/zárás*, halogén fényszórómagasság-állítás
Tetőkonzol
Középső kijelző
Vészvillogók, páramentesítés, média, kesztyűtartónyitás
Fokozatválasztó
Helyzetjelző lámpák, nappali világítás, tompított fényszóró, távolsági fényszóró, irányjelzők,
hátsó ködlámpa, a napi kilométer-számláló
nullázása
Kormánykerékfülek a manuális fokozatváltáshoz automatikus sebességváltó* esetén.
Szélvédőre vetített kijelző*
Járművezetői kijelző
Ablaktörlők és mosó, esőérzékelő*
Jobb oldali kormánykerék-billentyűzet
82
Indító gomb
Hajtásmód kezelőszerv
Rögzítőfék
Első olvasólámpák és belső világítás
Automatikus fékezés álló helyzetben
Panorámatető*
Kijelző a tetőkonzolon, ON CALL gomb*
Vezetőajtó
A belső visszapillantó tükör manuális sötétítése
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
•
•
A központi kijelző áttekintése (112. oldal)
Sebességváltó (490. oldal)
Műszerek és kezelőszervek
jobbkormányos autóban
Az áttekintés mutatja, hogy találhatók a vezető
közelében a kijelzők és a kezelőszervek.
Kormánykerék és műszerfal
Az elektromos első ülés* memóriái, a külső
visszapillantó tükrök és szélvédőre vetített
kijelző* beállításai
Központi zárás
Elektromos ablakok, külső visszapillantó tükrök, elektromos gyermekbiztonsági zár*
Az első ülés beállítása
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
Manuális első ülés (190. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(191. oldal)
A kormánykerék beállítása (208. oldal)
Világításkapcsolók (156. oldal)
Indítsa be az autót (476. oldal)
Járművezetői kijelző (86. oldal)
}}
* Opció/tartozék.
83
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A kormánykerék beállítása
||
Bal oldali kormánykerék-billentyűzet
Tetőkonzol
Helyzetjelző lámpák, nappali világítás, tompított fényszóró, távolsági fényszóró, irányjelzők,
hátsó ködlámpa, a napi kilométer-számláló
nullázása
Kormánykerékfülek a manuális fokozatváltáshoz automatikus sebességváltó* esetén.
Szélvédőre vetített kijelző*
Járművezetői kijelző
Ablaktörlők és mosó, esőérzékelő*
Jobb oldali kormánykerék-billentyűzet
Kijelző-világítás, csomagtérajtózár kioldása,
csomagtérajtó-nyitás*/zárás*, halogén fényszórómagasság-állítás
Középső kijelző
Vészvillogók, páramentesítés, média, kesztyűtartónyitás
Fokozatválasztó
Első olvasólámpák és belső világítás
Indító gomb
Panorámatető*
Hajtásmód kezelőszerv
Kijelző a tetőkonzolon, ON CALL gomb*
Rögzítőfék
A belső visszapillantó tükör manuális sötétítése
Automatikus fékezés álló helyzetben
Közép- és alagútkonzol
Motorháztető-nyitás
Kürt
84
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Vezetőajtó
•
•
A központi kijelző áttekintése (112. oldal)
Sebességváltó (490. oldal)
Az elektromos első ülés* memóriái, a külső
visszapillantó tükrök és szélvédőre vetített
kijelző* beállításai
Központi zárás
Elektromos ablakok, külső visszapillantó tükrök, elektromos gyermekbiztonsági zár*
Az első ülés beállítása
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
Manuális első ülés (190. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(191. oldal)
A kormánykerék beállítása (208. oldal)
Világításkapcsolók (156. oldal)
Indítsa be az autót (476. oldal)
Járművezetői kijelző (86. oldal)
* Opció/tartozék.
85
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Járművezetői kijelző
•
Nyissa ki valamelyik ajtót.
A járművezetői kijelző információkat mutat az
autóról és a vezetésről.
FIGYELEM
Ha a járművezetői kijelző kialszik, bekapcsoláskor/indításkor nem világít illetve teljesen
vagy részben olvashatatlan, akkor az autót
nem szabad használni. Haladéktalanul szervizbe kell látogatnia. A Volvo azt javasolja,
hogy vegyen igénybe hivatalos Volvo márkaszerviz segítségét.
A járművezetői kijelző műszereket, visszajelzőket
és visszajelző valamint figyelmeztető szimbólumokat tartalmaz. A járművezetői kijelző tartalma az
autó felszereltségétől, a beállításoktól és attól
függően változik, hogy milyen funkciók aktívak az
adott pillanatban.
A járművezetői kijelző egy ajtó kinyitásakor azonnal aktiválódik, azaz a 0 gyújtáshelyzetben. A járművezetői kijelző bizonyos idő elteltével kialszik,
ha nincs használatban. Az újbóli aktiváláshoz,
tegye az alábbiak valamelyikét:
•
•
FIGYELEM
Ha meghibásodik a járművezetői kijelző, akkor
lehetséges, hogy például a fékekre, légzsákokra vagy egyéb biztonsági rendszerekre
vonatkozó információk nem jelennek meg.
Ebben az esetben a járművezető nem tudja
ellenőrizni az autó rendszereinek állapotát
vagy fogadni az aktuális figyelmeztetéseket és
információkat.
Nyomja be a fékpedált
Aktiválja az I gyújtáshelyzetet.
Elhelyezkedés a járművezetői kijelzőn:
Bal oldalon
Középen
Jobb oldalon
Sebességmérő
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
Fordulatszámmérő/hibrid műszerA
Napi kilométer-számláló
Külső hőmérsékletmérő
Fokozatváltás-jelző
Kilométer-számlálóB
Óra
Vezetési mód
(Hybrid, Off Road, Pure, Power vagy AWD)
Sebességtartó és sebességhatároló információk
86
Üzenetek, bizonyos esetekben grafikákkal
Üzemanyagszint-mérő
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A
B
Bal oldalon
Középen
Jobb oldalon
Jelzőtábla információk*
Ajtó és biztonsági öv információk
Hibrid akkumulátor műszere
–
Töltési állapot
Távolság a tartály kiürüléséig
–
Médialejátszó
Távolság az akkumulátor lemerüléséig
–
Navigációs térkép*
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás
–
Telefon
Alkalmazás menü (a kormánykerék billentyűzetével aktiválható)
–
Hangfelismerés
–
–
IránytűA
–
A kiválasztott hajtásmódtól függően.
Halmozott futásteljesítmény.
Dinamikus szimbólum
Kapcsolódó információk
A dinamikus szimbólum annak
alapformájában.
•
•
•
A járművezetői kijelző közepe egy dinamikus
szimbólumot tartalmaz, amely a különböző típusú
üzenetek szerint változtatja a megjelenését. A
kezelőszerv vagy figyelmeztető üzenet súlyosságát sárga vagy piros jelölés jelzi a szimbólum
körül. Animációkkal az alap forma nagyobb képpé
alakítható a kialakult probléma grafikus jelzése
vagy az információk tisztázása érdekében.
•
•
•
A járművezetői kijelző beállításai (88. oldal)
Figyelmeztető szimbólumok a járművezetői
kijelzőn (99. oldal)
Visszajelző szimbólumok a járművezetői kijelzőn (97. oldal)
Fedélzeti számítógép (91. oldal)
Üzenetek a járművezetői kijelzőn (108. oldal)
Az alkalmazás menü kezelése a járművezetői
kijelzőn (107. oldal)
A visszajelző szimbólum példái.
* Opció/tartozék.
87
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A járművezetői kijelző beállításai
Beállítások a központi kijelzőn
A járművezetői kijelző kijelzési beállításai a járművezetői kijelző alkalmazás menüjéből és a központi kijelző beállítások menüjéből módosíthatók.
Információtípus kiválasztása
1. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
Beállítások a járművezetői kijelző
alkalmazás menüjéből
2.
Nyomja meg a My Car Vezető kijelzője
Vezetői kijelzőn megjelenő
információk gombot.
3.
Válassza ki, hogy minek kell megjelennie a
háttérben.
• Semmiféle információ ne jelenjen
meg a háttérben
• Lejátszás alatt álló forrás
információinak megjelenít.
• Navigáció megjelenítése, még beáll.
Nyelv kiválasztása
1. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Ezek a beállítások személyesek és automatikusan
mentésre kerülnek a járművezetői profilban.
Kapcsolódó információk
•
•
útvonal nélkül is.
Az ábra vázlatos - az elrendezés változó lehet.
Az alkalmazás menü a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetének használatával nyitható meg és
kezelhető.
Az alkalmazás menüben beállíthatja, hogy milyen
információk jelenjenek meg a járművezetői kijelzőn a:
•
•
•
•
88
Fedélzeti számítógép
médialejátszó
telefon
navigációs rendszer*.
Téma kiválasztása
1. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Érintse meg a My Car Vezető kijelzője
Témák megjelenítése menüpontot.
3.
Válasszon ki egy témát (megjelenést) a járművezetői kijelzőhöz.
•
•
•
•
Érintse meg a Rendszer
Rendszernyelvek és mértékegységek
Rendszer nyelve menüpontot a nyelv kiválasztásához.
> A módosítás az összes kijelző nyelvére
hatással van.
•
Járművezetői kijelző (86. oldal)
Az alkalmazás menü kezelése a járművezetői
kijelzőn (107. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (136. oldal)
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings.
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Üzemanyagszint-mérő
Hibrid műszer
A járművezetői kijelzőn található üzemanyagszintmérő mutatja az üzemanyag szintjét a tartályban.
A Hybrid és Pure hajtásmódokban a járművezetői kijelző egy hibrid műszert mutat, amely segíthet a járművezetőnek az autó energiahatékonyabb vezetésében.
Az energiaszintet jelzi, amikor beindul a
belsőégésű motor. Ha a szimbólum ki
van töltve, akkor használatban van a
belsőégésű motor.
Azt a teljesítményszintet jelzi, amikor a
belsőégésű motornak be kell indulnia.
Ha a szimbólum nincs kitöltve, akkor
nincs használatban a belsőégésű
motor.
Visszajelző, amely azt mutatja, hogy a
hibrid akkumulátor töltődik, például
finoman benyomják a fékpedált.
A járművezető által igényelt
teljesítmény
Az üzemanyagszint-mérő bézs zónája jelzi az
üzemanyag mennyiségét a tartályban.
Amikor az üzemanyagszint alacsony és rövidesen
ideje tankolni, akkor az üzemanyagtöltő szimbólum világít és sárga színűre változik. A fedélzeti
számítógép a tartály kiürüléséig hátralévő távolságot is jelzi.
A hibrid műszer különböző módokon mutatja az
elektromos motortól nyert teljesítmény és a rendelkezésre álló teljesítmény viszonyát.
Szimbólumok a hibrid műszeren
Az elektromos motor rendelkezésre álló
teljesítményének pillanatnyi szintjét
jelzi. Ha a szimbólum ki van töltve,
akkor használatban van az elektromos
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Járművezetői kijelző (86. oldal)
Hibrid akkumulátor műszere (90. oldal)
Üzemanyag betöltés (518. oldal)
Üzemanyagtartály - méret (720. oldal)
A hibrid műszer nagymutatója mutatja a járművezető által, a gázpedál használatával kért teljesítményt. A magasabb érték a skálán azt jelenti,
hogy a járművezető több teljesítményt kért a pillanatnyi sebességfokozatban. A villám és a csepp
közötti jelzés mutatja azt a pontot, amelynél beindul a belsőégésű motor.
motor.
Ha a szimbólum nincs kitöltve, akkor
nincs használatban az elektromos
motor.
}}
89
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Hibrid akkumulátor műszere
Példa:
A hibrid akkumulátor műszere azt mutatja, hogy
mennyi energia van a hibrid akkumulátorban.
Az autó be van indítva, de álló helyzetben, nem igényel
energiát.
Az autó áramot fejleszt az akkumulátor számára, az
akkumulátor töltődik, például, amikor be van nyomva a
fékpedál vagy motorfékkel lejtőn halad.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Az elektromos motor nem képes a kért motorteljesítmény biztosítására és beindul a belsőégésű motor.
90
Hajtásmódok (498. oldal)
Járművezetői kijelző (86. oldal)
Lábfék (482. oldal)
Vezetés elektromos üzemmódban
(512. oldal)
A belsőégésű motor beindítása és leállítása
Twin Engine esetén. (497. oldal)
A hibrid akkumulátor energiája az elektromos
motor meghajtására, de az autó hűtésére vagy
fűtésére is szolgál. A fedélzeti számítógép kiszámítja a hibrid akkumulátorban maradt energiával
megtehető hozzávetőleges távolságot.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Szimbólumok a hibrid akkumulátor
műszerén
Fedélzeti számítógép
Az autó fedélzeti számítógépe vezetés közben
rögzíti az olyan értékeket, mint például a távolság, üzemanyag-fogyasztás és átlagsebesség.
Az üzemanyag-hatékony vezetés elősegítése
érdekében rögzítésre kerülnek a pillanatnyi és az
átlagos üzemanyag-fogyasztási adatok. A napi
kilométer-számláló információi megjeleníthetők a
központi kijelzőn.
•
•
•
Távolság a tartály kiürüléséig
Távolság az akkumulátor lemerüléséig
Turista - alternatív sebességmérő
A távolság, sebesség stb. mértékegységei a
rendszerbeállításokon keresztül módosíthatók a
központi kijelzőn.
Napi kilométer-számláló
Két napi kilométer-számláló van, a TM és a TA.
A TM manuálisan nullázható, a TA pedig automatikusan nullázódik, ha az autót legalább négy
óráig nem használja.
Az alábbi információk kerülnek rögzítésre vezetés
közben:
A hibrid akkumulátor műszerének
szimbóluma jelzi, hogy aktív a Hold funkció és a
szimbólum jelzi, hogy aktív a Charge funkció.
•
•
•
•
Kapcsolódó információk
•
•
•
Járművezetői kijelző (86. oldal)
A hibrid akkumulátor töltése (455. oldal)
"Hold" és "Charge" funkció (514. oldal)
Példák a fedélzeti számítógép információira a járművezetői kijelzőn.1
A fedélzeti számítógép az alábbi számlálókat foglalja magában:
•
•
•
1
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
Napi kilométer-számláló
Megtett távolság
Vezetési idő
Átlagsebesség
Átlagos üzemanyag-fogyasztás.
Az értékek a napi kilométer-számláló utolsó viszszaállításától kerülnek kiszámításra.
Kilométer-számláló
A kilométer-számláló rögzíti az autó teljes futásteljesítményét. Ez az érték nem állítható vissza
nullára.
Kilométer-számláló
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás
}}
91
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás
Ez a műszer mutatja az autó pillanatnyi üzemanyag-fogyasztását. Az érték hozzávetőlegesen
másodpercenként frissül.
Távolság a tartály kiürüléséig
A napi kilométer-számláló kiszámítja a tartályban
lévő üzemanyaggal megtehető távolságot.
A számítás az utolsó megtett 30 km (20 mérföld)
üzemanyag-fogyasztásán és a megmaradt felhasználható üzemanyag-mennyiségen alapszik.
Amikor a műszer a "----" jelzést mutatja, akkor
nem maradt elég üzemanyag a megtehető távolság kiszámításához. Tankoljon a lehető leghamarabb.
MEGJEGYZÉS
Az érték kissé eltérhet, ha megváltozik a vezetési stílus.
Gazdaságosabb vezetési stílussal hosszabb távolság tehető meg.
Távolság az akkumulátor lemerüléséig
Azt a hozzávetőleges távolságot jeleníti
meg, amelyet a hibrid akkumulátorban
maradt energiával meg lehet tenni.
Nincs garantáltan megtehető távolság, amikor a
"----". érték jelenik meg.
92
A számítás normálisan terhelt jármű átlagos
fogyasztásán alapszik normál vezetés közben és
figyelembe veszi, hogy be vagy ki van-e kapcsolva
a légkondicionáló (AC). A Hybrid és Pure hajtásmódok közötti váltáskor a számított távolság
növekszik, mert a Pure mód csökkentett klímabeállításokat használ (ECO klíma).
művezetőjének gondolnia kell az energiatakarékosságra. Minél több fogyasztót használ (sztereo,
az ablakok/tükrök/ülések elektromos fűtése,
nagyon hideg levegő a klímaszabályozó rendszerből stb.), annál rövidebb a lehetséges megtehető
távolság.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
Az utastér nagy áramfelvételén kívül, a hirtelen gyorsítás és fékezés, a magas sebesség, a
nehéz terhek és az emelkedők is csökkentik a
lehetséges megtehető távolságot.
Az érték kissé eltérhet, ha megváltozik a vezetési stílus.
Gazdaságosabb vezetési stílussal hosszabb távolság tehető meg.
Kezdőérték teljesen feltöltött hibrid
akkumulátor esetén
Mivel a vezetési stílus és az elektromos üzem
hatótávolságát befolyásoló egyéb tényezők előre
jelzése nehéz, a Volvo úgy döntött, hogy egy kezdőértéket használ arra az esetre, amikor az autó
teljesen fel van töltve. A kezdőérték egy "akár"
értéket használ az elektromos működés hatótávolságának előre jelzése helyett. A Hybrid és
Pure közötti kezdőérték-különbség abból adódik,
hogy az autó Pure módban több energiát használhat a hibrid akkumulátorból és abból, hogy az
autó ECO klímára vált.
Elektromos működéssel megtehető távolság
A leghosszabb lehetséges távolság megtételéhez
elektromos üzemmódban, az elektromos autó jár-
Turista - alternatív sebességmérő
Az alternatív digitális sebességmérő megkönnyíti
a vezetést az olyan országokban, ahol a sebességkorlátozások más mértékegységben vannak
megadva, mint az autó műszerfalán.
A digitális sebesség ezután az ellentétes mértékegységben jelenik meg, mint az analóg sebességmérőn. Ha az analóg sebességmérő mph
egységben van skálázva, akkor a digitális sebességmérő km/h egységben mutat és fordítva.
Kapcsolódó információk
•
Út adatok megjelenítése a járművezetői kijelzőn (93. oldal)
•
A napi kilométer-számláló visszaállítása
(94. oldal)
•
Útstatisztikák megjelenítése a központi kijelzőn. (94. oldal)
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
•
•
Járművezetői kijelző (86. oldal)
Rendszermértékegységek módosítása
(135. oldal)
Út adatok megjelenítése a
járművezetői kijelzőn
1.
A fedélzeti számítógép rögzített és számított adatai megjeleníthetők a járművezetői kijelzőn.
Az értékek egy fedélzeti számítógép alkalmazásban kerülnek mentésre. Az alkalmazás menüjében beállíthatja, hogy milyen információk jelenjenek meg a járművezetői kijelzőn.
Nyissa meg az alkalmazás menüt a járművezetői kijelzőn az (1) gomb megnyomásával.
(Amíg nem nyugtázott üzenet van a járművezetői kijelzőn, addig nem lehet megnyitni az
alkalmazás menüt. Először nyugtázni kell az
üzenetet, hogy meg lehessen nyitni az alkalmazás menüt.)
2.
Navigáljon balra vagy jobbra a fedélzeti számítógép alkalmazáshoz a (2) használatával.
> A felső négy menüsor a TM napi kilométer-számláló mért értékeit mutatja. A
következő négy menüsor a TA napi kilométer-számláló mért értékeit mutatja. Görgessen fel vagy le a listában a (3) használatával.
Az alkalmazás menüjét2 a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével nyithatja meg és kezelheti.
Alkalmazás menü
Bal/jobb
Fel/le
Megerősítés
2
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
}}
93
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
3.
Görgessen le a lehetőségek gombjaihoz
annak kiválasztásához, hogy milyen információk jelenjenek meg a kijelzőn:
•
•
•
Távolság a tartály kiürüléséig
A napi kilométer-számláló
visszaállítása
Útstatisztikák megjelenítése a
központi kijelzőn.
A napi kilométer-számláló visszaállítása a bal
oldali bajuszkapcsolóval.
A fedélzeti számítógép útstatisztikái grafikusan
megjelennek a központi kijelzőn és áttekintést
nyújtanak, ami segít az üzemanyag-gazdaságosabb vezetésben.
Kilométer-számláló
Megtett út a TM, TA számlálóra vonatkozóan vagy nem jelenik meg megtett út
•
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás, TM
vagy TA átlagos üzemanyag-fogyasztás,
nem jelenik meg az üzemanyag-fogyasztás
•
•
Turista (alternatív sebességmérő).
Nyissa meg a Vezetési
összefoglaló alkalmazást az
alkalmazás nézetben, hogy
megtekintse az útstatisztikákat.
Az ábra egyes sávjai 1, 10 vagy
100 kilométert illetve mérföldet
jelentenek. A sávok jobbról kerülnek feltöltésre
vezetés közben. A jobb oldali szélső sáv mutatja
az értéket a pillanatnyi távolságra vonatkozóan.
Távolság az akkumulátor lemerüléséig
Válassza ki vagy szüntesse meg egy lehetőség kiválasztását a O gombbal (4). A módosítás azonnal megtörténik.
–
Kapcsolódó információk
•
•
Fedélzeti számítógép (91. oldal)
A napi kilométer-számláló visszaállítása
(94. oldal)
A TM napi kilométer-számláló összes adatát
(azaz megtett távolság, átlagfogyasztás,
átlagsebesség és vezetési idő) a bal oldali
bajuszkapcsoló RESET gombjának hosszú
megnyomásával állíthatja alaphelyzetbe.
A RESET gomb rövid megnyomása csak a
megtett távolságot állítja alaphelyzetbe.
A TA napi kilométer-számláló csak akkor áll viszsza automatikusan, amikor az autót négy vagy
több óráig nem használták.
Kapcsolódó információk
•
94
Fedélzeti számítógép (91. oldal)
Az átlagos üzemanyag-fogyasztás és a teljes
vezetési idő az útstatisztikák legutolsó visszaállítása óta számítva.
Az üzemanyag- és elektromos fogyasztás különálló grafikonokon tekinthető meg. Az elektromos
fogyasztás "nettó" fogyasztást jelent, azaz az
elfogyasztott energia és a fékezés során visszanyert energia különbségét.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Az útstatisztikák beállításai
Kapcsolódó információk
Az út statisztikák beállításainak visszaállítása
vagy beállítása.
•
Útstatisztikák megjelenítése a központi kijelzőn. (94. oldal)
•
•
Fedélzeti számítógép (91. oldal)
1.
Nyissa meg a Vezetési összefoglaló alkalmazást az alkalmazás nézetben, hogy megtekintse az útstatisztikákat.
A napi kilométer-számláló visszaállítása
(94. oldal)
Utazási statisztikák a fedélzeti számítógépből3.
MEGJEGYZÉS
2.
Amikor elektromos hajtással halad, üzemanyag-fogyasztás jelenhet meg az út statisztikákban, ha működik a kiegészítő fűtés4.
Nyomja meg a Preferenciák lehetőséget
•
a grafikon beosztásának módosításához.
Válassza ki az 1, 10 vagy 100 km/mérföld
felbontást a sávhoz.
•
az adatok visszaállításához minden út
után. Akkor kerül végrehajtásra, amikor az
autó több mint 4 órán keresztül áll.
•
az aktuális út adatainak visszaállításához.
Kapcsolódó információk
•
•
Az útstatisztikák beállításai (95. oldal)
Fedélzeti számítógép (91. oldal)
Az útstatisztikák, a számított átlagos fogyasztás és a teljes vezetési idő visszaállítása mindig együtt történik.
A távolság, sebesség stb. mértékegységei a
rendszerbeállításokon keresztül módosíthatók a
központi kijelzőn.
3
4
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
95
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Idő és dátum
Az idő és a dátum beállításai
Külső hőmérsékletmérő
Az óra a járművezetői kijelzőn és a központi kijelzőn is megjelenik.
–
A külső hőmérséklet megjelenik a járművezetői
kijelzőn.
Az óra elhelyezkedése
Válassza a Beállítások Rendszer
Dátum és idő menüt a központi kijelző felső
nézetében az idő és a dátum formátumának
beállításához.
Az érzékelő észleli az autón kívüli hőmérsékletet.
Állítsa be az időt és a dátumot az érintőképernyőn látható fel vagy le nyíl megnyomásával.
Az óra elhelyezkedése a 12-hüvelykes és a 8-hüvelykes
járművezetői kijelzőn.
A központi kijelzőn az óra az állapot mező jobb
oldali felső részén jelenik meg.
Bizonyos helyzetekben az üzenetek és szimbólumok eltakarhatják a járművezetői kijelző óráját.
Automatikus idő GPS rendszerrel felszerelt
autókban
Ha az autó navigációs rendszerrel van felszerelve,
akkor ki lehet választani a Automatikus
időbeállítás lehetőséget. Az időzóna ezután
automatikusan beállítható az autó helyének megfelelően. Bizonyos típusú navigációs rendszerek
esetében az aktuális helyet (országot) is be kell
állítani a megfelelő időzóna eléréséhez. Ha nincs
kiválasztva az Automatikus időbeállítás lehetőség, akkor az idő és a dátum az érintőképernyő
fel és le nyilaival állítható be.
Ha az autó egy ideig álló helyzetben volt, akkor a
hőmérsékletmérő túl magas értéket mutathat.
Nyári időszámítás
Bizonyos országokban lehetőség van a nyári idő
automatikus beállítására is a Auto segítségével.
Bizonyos országok esetében a nyári idő a Be
vagy Ki használatával állítható be.
Amikor a külső hőmérséklet –5 °C és
+2 °C (23 °F és 36 °F) között van,
akkor egy hópehely szimbólum is megjelenik a járművezetői kijelzőn, ami a
potenciálisan csúszós útviszonyokra figyelmeztet.
Kapcsolódó információk
•
•
96
Járművezetői kijelző (86. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (136. oldal)
A külső hőmérsékletmérő elhelyezkedése a 12-hüvelykes és a 8-hüvelykes járművezetői kijelzőn.
A hópehely szimbólum rövid időre a felső kijelzőn
is megjelenhet, ha az autó ilyennel van felszerelve.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A hőmérsékletmérő stb. mértékegysége a rendszerbeállításokon keresztül módosítható a központi kijelző felső nézetében.
Kapcsolódó információk
•
•
Járművezetői kijelző (86. oldal)
Rendszermértékegységek módosítása
(135. oldal)
Visszajelző szimbólumok a
járművezetői kijelzőn
A visszajelző szimbólumok értesítik a járművezetőt, hogy egy funkció aktív, a rendszer működik
vagy hiba illetve meghibásodás történt.
Szimbólum
Leírás
Információ, olvassa el a megjelenített szöveget
Amikor az autó rendszerei nem a
megfelelő módon működnek,
akkor ez a tájékoztató szimbólum
világít, és egy szöveg jelenik meg
a járművezetői kijelzőn. A tájékoztató szimbólum egyéb szimbólumokkal együtt is megjelenhet.
Hiba a fékrendszerben
A szimbólum akkor világít, amikor
meghibásodás van jelen a rögzítőfékben.
Szimbólum
Leírás
Automatikus fék bekapcsolva
A szimbólum akkor világít, amikor
a funkció aktív, és a lábfék vagy a
rögzítőfék működik. A fék álló
helyzetben tartja az autót, amikor
az megállt.
Gumiabroncsnyomás rendszer
A szimbólum alacsony gumiabroncsnyomás esetén világít. Ha
hiba van a gumiabroncsnyomásfigyelő rendszerben, akkor a
szimbólum körülbelül 1 percig
villog, majd folyamatosan világít.
A hiba az lehet, hogy a rendszer
nem a tervezetteknek megfelelően képes az alacsony gumiabroncsnyomás észlelésére és a
figyelmeztetésre.
ABS hiba
Ha ez a szimbólum világít, akkor
a rendszer nem működik. Az autó
rendes fékrendszere továbbra is
működik, de az ABS funkció nélkül.
}}
97
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Szimbólum
Leírás
Kibocsátás-szabályozó rendszer
Ha a szimbólum világít a motor
beindítását követően, akkor hiba
lehet az autó kibocsátás-szabályozó rendszerében. Menjen
műhelybe az ellenőrzéshez. A
Volvo azt javasolja, hogy lépjen
kapcsolatba egy hivatalos Volvo
műhellyel.
Bal és jobb oldali irányjelző
A szimbólum az irányjelzők használata közben villog.
Szimbólum
Leírás
Hiba a fényszóró rendszerben
A szimbólum akkor világít, ha
meghibásodás történt az ABL
(aktív kanyarlámpa) funkcióban
vagy más meghibásodás történt
a fényszórórendszerben.
Aktív távolsági fényszóró
bekapcsolva
A szimbólum kéken világít, amikor be van kapcsolva az automatikus távolsági fényszóró.
Aktív távolsági fényszóró
kikapcsolva
A szimbólum fehéren világít, amikor ki van kapcsolva az automatikus távolsági fényszóró.
98
Helyzetjelző lámpák
Távolsági fényszóró be
A szimbólum akkor világít, amikor
be vannak kapcsolva a helyzetjelző lámpák.
A szimbólum a távolsági fényszóró bekapcsolt állapotában és
a fénykürt használatakor is
világít.
Szimbólum
Leírás
Aktív távolsági fényszóró
bekapcsolva
A szimbólum kéken világít, amikor be van kapcsolva az automatikus távolsági fényszóró. Be vannak kapcsolva a helyzetjelző lámpák.
Aktív távolsági fényszóró
kikapcsolva
A szimbólum fehéren világít, amikor ki van kapcsolva az automatikus távolsági fényszóró. Be vannak kapcsolva a helyzetjelző lámpák.
Távolsági fényszóró be
A szimbólum akkor világít, amikor
be vannak kapcsolva a távolsági
fényszórók és a helyzetjelző lámpák.
Hátsó ködlámpa be
Ez a szimbólum akkor világít,
amikor be van kapcsolva a hátsó
ködlámpa.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Szimbólum
Leírás
Szimbólum
Leírás
Esőérzékelő bekapcsolva
Sávtartó segéd
Ez a szimbólum akkor világít, ha
be van kapcsolva az esőérzékelő.
Fehér szimbólum: A sávtartó
segéd be van kapcsolva és észleli az útra festett vonalakat.
Előkészítés bekapcsolva
Szürke szimbólum: A sávtartó
segéd be van kapcsolva, de nem
észleli az útra festett vonalakat.
A szimbólum akkor világít, amikor
a motorblokkfűtés és az utastérfűtés/légkondicionáló előkészíti
az autót.
Sárga szimbólum: A sávtartó
segéd figyelmeztet/beavatkozik.
Stabilizáló rendszer
Sávtartó segéd és esőérzékelő
Egy villogó szimbólum jelzi, hogy
a menetstabilizáló rendszer
működik. Ha a szimbólum folyamatosan világít, akkor hiba van a
rendszerben.
Fehér szimbólum: A sávtartó
segéd be van kapcsolva és észleli az útra festett vonalakat. Az
esőérzékelő be van kapcsolva.
Stabilizáló rendszer, sport
üzemmód
A szimbólum világít, amikor a
sport üzemmód aktív. A sport
üzemmód aktívabb vezetési
élményt tesz lehetővé.
Szürke szimbólum: A sávtartó
segéd be van kapcsolva, de nem
észleli az útra festett vonalakat.
Az esőérzékelő be van kapcsolva.
Kapcsolódó információk
•
•
Járművezetői kijelző (86. oldal)
Figyelmeztető szimbólumok a járművezetői
kijelzőn (99. oldal)
Figyelmeztető szimbólumok a
járművezetői kijelzőn
A figyelmeztető szimbólumok figyelmeztetik a járművezetőt, hogy egy fontos funkció bekapcsolt,
vagy súlyos hiba illetve súlyos meghibásodás történt.
Szimbólum
Leírás
Figyelem
A piros figyelmeztető szimbólum
akkor világít, amikor olyan hiba
jelzése történt, amely hatással
lehet a biztonságra és/vagy az
autó vezethetőségére. Ezzel egy
időben magyarázó szöveg jelenik
meg a járművezetői kijelzőn. A
figyelmeztető szimbólum egyéb
szimbólumokkal együtt is megjelenhet.
Biztonsági öv emlékeztető
Ez a szimbólum akkor világít vagy
villog, ha az első üléseken valaki
nem kapcsolta be a biztonsági
övet vagy, ha valaki a hátsó ülésen kicsatolta a biztonsági övet.
}}
99
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Szimbólum
Leírás
Kapcsolódó információk
•
Légzsákok
Alacsony olajnyomás
Visszajelző szimbólumok a járművezetői kijelzőn (97. oldal)
•
Járművezetői kijelző (86. oldal)
Ha a szimbólum továbbra is világít
vagy vezetés közben bekapcsol,
akkor hiba észlelhető az autó
valamelyik biztonsági rendszerében. Olvassa el az üzenetet a járművezetői kijelzőn. A Volvo azt
javasolja, hogy lépjen kapcsolatba
egy hivatalos Volvo műhellyel.
Ha ez a szimbólum vezetés közben világít, akkor a motorolajnyomás alacsony. Haladéktalanul
állítsa le a motort és ellenőrizze a
motorolajszintet, töltse fel, ha
szükséges. Ha a szimbólum
világít és az olajszint normális,
akkor vegye fel a kapcsolatot egy
szervizzel. A Volvo azt javasolja,
hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel.
Leírás
Hiba a fékrendszerben
Ha ez a szimbólum világít, akkor a
fékfolyadék szintje alacsony lehet.
Menjen a legközelebbi hivatalos
szervizbe a fékfolyadékszint ellenőrzéséhez és beállításához.
Rögzítőfék behúzva
Ez a szimbólum folytonos fénnyel
világít, amikor be van húzva a rögzítőfék.
A villogó szimbólum azt jelenti,
hogy hiba merült fel. Olvassa el az
üzenetet a járművezetői kijelzőn.
100
Szimbólum
A generátor nem tölt
Ez a szimbólum akkor világít haladás közben, ha hiba lépett fel az
elektromos rendszerben. Menjen
szervizbe. A Volvo azt javasolja,
hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel.
Ütközés kockázata
A City Safety figyelmeztet a más
járművekkel, gyalogosokkal,
kerékpárosokkal vagy nagyobb
állatokkal történő ütközés kockázatára.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A járművezetői kijelző
licencszerződése.
Az engedély bizonyos tevékenységek működtetésének jogára vagy valaki más jogának a szerződés feltételeinek megfelelően történő használatára vonatkozó szerződés. Az alábbi szöveg a
Volvo szerződése a gyártóval vagy fejlesztővel és
angolul van.
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person or organization obtaining a copy of
the software and accompanying documentation
covered by this license (the "Software") to use,
reproduce, display, distribute, execute, and
transmit the Software, and to prepare derivative
works of the Software, and to permit third-parties
to whom the Software is furnished to do so, all
subject to the following: The copyright notices in
the Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and the
following disclaimer, must be included in all
copies of the Software, in whole or in part, and all
derivative works of the Software, unless such
copies or derivative works are solely in the form
of machine-executable object code generated by
a source language processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-
INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the
following acknowledgement: This product
includes software developed by the
University of California, Berkeley and its
contributors.
4.
Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
}}
101
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
Neither the name of the organisation nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derive from this
software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
102
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages; some
of them may contain, in addition to the
FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that this
software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote
this software. If you use it, or only parts of it,
in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that
you've used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products,
provided that all warranty or liability claims
are assumed by the product vendor. Legal
Terms 0. Definitions Throughout this license,
the terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code
as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a
program using the FreeType engine'. This
license applies to all files distributed in the
original FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you
must contact us to verify this. The FreeType
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType project
is copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing, or
modifying the FreeType project, you indicate
that you understand and accept all the terms
of this license.
2.
Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: o Redistribution
of source code must retain this license file
(`licence.txt') unaltered; any additions,
deletions or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in
all copies of source files. o Redistribution in
binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
}}
103
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
on the FreeType code, not just the
unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need
be paid to us.
||
3.
4.
104
Advertising The names of FreeType's authors
and contributors may not be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. We suggest, but do not require,
that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o [email protected]
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o [email protected]
Discusses bugs, as well as engine internals,
design issues, specific licenses, porting, etc.
o http://www.freetype.org Holds the current
FreeType web page, which will allow you to
download our latest development version and
read online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<[email protected]> Robert Wilhelm
<[email protected]> Werner
Lemberg <[email protected]>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Glenn Randers-Pehrson
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.88, with the
following individuals added to the list of
Contributing Authors:
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts
or the library will fulfill any of your particular
purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort is with the user.
Willem van Schaik
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the following
set of individuals:
3.
Andreas Dilger
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product,
acknowledgment is not required but would be
appreciated.
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2.
Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
This Copyright notice may not be removed or
altered from any source or altered source
distribution.
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification mark
of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson [email protected]
April 15, 2002
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
}}
105
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,
Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is
hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
106
documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
Kapcsolódó információk
•
Járművezetői kijelző (86. oldal)
Alkalmazás menü a járművezetői
kijelzőn
A járművezetői kijelző alkalmazás menüje gyors
hozzáférést biztosít az általánosan használt funkciókhoz bizonyos alkalmazások esetében.
A járművezetői kijelző alkalmazás menüje használható a
központi kijelző helyett. Az ábra vázlatos - az elrendezés
változó lehet.
Az alkalmazás menü a járművezetői kijelzőn jelenik meg és a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével kezelhető. Az alkalmazás menü megkönynyíti a különböző alkalmazások vagy funkciók
közötti váltást az alkalmazásokon belül anélkül,
hogy el kellene engednie a kormánykereket.
Az alkalmazás menü funkciói
A különböző alkalmazások különböző típusú
funkciókhoz nyújtanak hozzáférést. Az alábbi
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
alkalmazások és a hozzájuk tartozó funkciók az
alkalmazás menüből kezelhetők:
Alkalmazás
Funkciók
Fedélzeti
számítógép
A fedélzeti számítógép valamint annak kiválasztása, hogy
mi jelenjen meg a járművezetői
kijelzőn stb.
Médialejátszó
A médialejátszó aktív forrásának kiválasztása.
Telefon
Partner hívása a hívásnaplóból.
Navigáció
Célbairányítás úti célhoz stb.
Az alkalmazás menü kezelése a
járművezetői kijelzőn
Az alkalmazás menü megnyitása/
bezárása
A járművezetői kijelző alkalmazás menüjét a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével lehet
kezelni.
–
Navigálás és kiválasztás az alkalmazás
menüben
Járművezetői kijelző (86. oldal)
A központi kijelző áttekintése (112. oldal)
Az alkalmazás menü kezelése a járművezetői
kijelzőn (107. oldal)
(Amíg nem nyugtázott üzenet van a járművezetői kijelzőn, addig nem lehet megnyitni az
alkalmazás menüt. Először nyugtázni kell az
üzenetet, hogy meg lehessen nyitni az alkalmazás menüt.)
> Az alkalmazás menü megnyílik/bezárul.
Az alkalmazás menü egy idő elteltével vagy bizonyos lehetőségek kiválasztásakor automatikusan
bezárul.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Nyomja meg a nyitást/zárást (1).
1.
Bal vagy jobb oldalon megérintve (2) navigálhat a különböző rendelkezésre álló alkalmazások között.
> Az előző/következő alkalmazás funkciói
megjelennek az alkalmazás menüben.
2.
Fent vagy lent megérintve (3) böngészhet a
kiválasztott alkalmazás funkciói között.
3.
A megerősítés gomb (4) megnyomásával
erősíthet meg vagy emelhet ki egy lehetőséget.
> A funkció aktiválódik és bizonyos lehetőségek kiválasztásra kerülnek, majd az
alkalmazás menü bezárul.
Az alkalmazás menü és a kormánykerék jobb oldali billentyűzete.
Nyitás/zárás
Bal/jobb
Fel/le
Megerősítés
}}
107
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Ha újra megnyitja az alkalmazás menüt, akkor az
a legutóbb kiválasztott alkalmazás funkcióitól
jobbra nyílik meg.
Kapcsolódó információk
•
Alkalmazás menü a járművezetői kijelzőn
(106. oldal)
•
Üzenetek a járművezetői kijelzőn (108. oldal)
Üzenetek a járművezetői kijelzőn
A járművezetői kijelző üzeneteket képes megjeleníteni, hogy tájékoztassa a vezetőt a különböző
eseményekről.
Üzenet a járművezetői kijelzőn.
A járművezetői kijelző olyan üzeneteket jelenít
meg, amelyek nagy fontosságúak a járművezető
számára.
Az üzenetek a járművezetői kijelző különböző
részein jelenhetnek meg, attól függően, hogy pillanatnyilag milyen egyéb információk láthatók.
Egy idő elteltével vagy amikor az üzenetet nyugtázták/végrehajtották a szükséges tevékenységet, az üzenet eltűnik a járművezetői kijelzőről. Ha
egy üzenetet menteni kell, akkor az az Autó
állapota alkalmazásba kerül, amely a központi
kijelző alkalmazások nézetéből nyitható meg.
108
Az üzenet szerkezete változó lehet és grafikákkal,
szimbólumokkal vagy gombokkal együtt jelenhetnek meg például az üzenet nyugtázásához vagy
egy kérés elfogadásához.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Szervizüzenetek
Az alábbiakban néhány fontos szervizüzenetet és
azok jelentését láthatja.
Üzenet
Leírás
Biztonságosan álljon
megA
Álljon meg és állítsa le a
motort. Károsodás súlyos
kockázata - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB.
Kapcsolja ki a
motortA
Álljon meg és állítsa le a
motort. Károsodás súlyos
kockázata - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB.
Szerviz sürgős. Menjen
szervizbeA
Vegye fel a kapcsolatot egy
műhellyelB az autó haladéktalan ellenőrzéséhez.
Szerviz szükségesA
Vegye fel a kapcsolatot egy
műhellyelB az autó lehető
leghamarabbi ellenőrzéséhez.
Rendszeres
karbantar.
Foglaljon időpontot a karbantartásra
Ideje a rendszeres szerviznek - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB. A következő szervizelési dátum
előtt jelenik meg.
Üzenet
Leírás
Rendszeres
karbantar.
Ideje a rendszeres szerviznek - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB. A következő szervizelési dátum időpontjában jelenik meg.
Ideje elvégezni a karbantartást
Rendszeres
karbantar.
Karbantartás
késésben
Ideiglenesen
kiA
A
B
Üzenetek kezelése a járművezetői
kijelzőn
A járművezetői kijelzőn megjelenő üzenetek a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetével kezelhetők.
Ideje a rendszeres szerviznek - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB. Akkor
jelenik meg, amikor túllépi a
szervizelés dátumát.
A funkció ideiglenesen
kikapcsolt és vezetés közben vagy újraindításkor
automatikusan visszaáll.
Az üzenet egy része jelenik meg azzal az információval, hogy hol
lépett fel a probléma.
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Kapcsolódó információk
•
Üzenetek kezelése a járművezetői kijelzőn
(109. oldal)
•
A járművezetői kijelzőről mentett üzenetek
kezelése (110. oldal)
•
Üzenet a központi kijelzőn (144. oldal)
Üzenet a járművezetői kijelzőn és a kormánykerék jobb
oldali billentyűzete.
Bal/jobb
Megerősítés
Bizonyos üzenetek a járművezetői kijelzőn egy
vagy több gombot tartalmaznak például az üzenet
nyugtázásához vagy egy kérés elfogadásához.
}}
109
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Új üzenetek kezelése
Gombokkal rendelkező üzenetek:
A járművezetői kijelzőről mentett
üzenetek kezelése
1.
Bal vagy jobb oldalon megérintve (1) navigálhat a különböző rendelkezésre álló gombok
között.
Mind a járművezetői mind a központi kijelzőről
mentett üzenetek kezelése a központi kijelzőn
történik.
2.
A megerősítés gombbal (2) erősítheti meg a
kiválasztott lehetőséget.
> Az üzenet eltűnik a járművezetői kijelzőről.
Zárja be az üzenetet a megerősítés (2) gomb
használatával vagy hagyja, hogy az üzenet
egy idő elteltével magától bezáruljon.
> Az üzenet eltűnik a járművezetői kijelzőről.
Ha egy üzenetet menteni kell, akkor az az Autó
állapota alkalmazásba kerül, amely a központi
kijelző alkalmazások nézetéből nyitható meg.
Ezzel együtt az Autó üzenete tárolva a Autó
állapota alk.-ban üzenet jelenik meg a központi
kijelzőn.
A mentett üzenetek a Autó állapota alkalmazásban
tekinthetők meg.
A járművezetői kijelzőn megjelenő és mentendő üzenetek a
központi kijelző Autó állapota
alkalmazásába kerülnek. Ezzel
együtt az Autó üzenete
tárolva a Autó állapota alk.ban üzenet jelenik meg a köz-
Kapcsolódó információk
•
•
•
110
Üzenetek a járművezetői kijelzőn (108. oldal)
A járművezetői kijelzőről mentett üzenetek
kezelése (110. oldal)
Üzenet a központi kijelzőn (144. oldal)
–
Nyomja meg az Autó üzenete tárolva a
Autó állapota alk.-ban jobb oldalán elhelyezkedő gombot a központi kijelző.
> A mentett üzenet az Autó állapota alkalmazásban jelenik meg.
Egy mentett üzenet későbbi olvasásához:
Gombok nélküli üzenetek:
–
Mentett üzenet olvasása
Egy mentett üzenet azonnali olvasásához:
ponti kijelzőn.
1.
Nyissa meg az Autó állapota alkalmazást az
alkalmazás nézetből a központi kijelzőn.
> Az alkalmazás a kezdőlap nézet alsó alnézetében nyílik meg.
2.
Válassza ki az alkalmazás Üzenetek fülét.
> A mentett üzenetek listája jelenik meg.
3.
Érintse meg az üzenetet annak kibontásához/összecsukásához.
> Az üzenettel kapcsolatos további információk a listában és a képen jelennek meg
grafikus formában a bal oldalon az alkalmazásban.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Mentett üzenetek kezelése
Kibontott módban bizonyos üzenetek két gombbal rendelkeznek szervizelés előjegyzéséhez vagy
a kezelési útmutató olvasásához.
Szervizelés előjegyzéséhez egy mentett üzenethez:
–
Az üzenet kibontott módjában, nyomja meg a
Időpont kéréseHívás időpontfoglalási
célból5 lehetőséget a szervizelés előjegyzésének segítéséhez.
> Időpont kérése esetén: A Időpontok fül
az alkalmazásban nyílik meg, és egy
kérést hoz létre szervizelési vagy javítási
munka előjegyzéséhez.
A mentett üzenetek az alkalmazásban a motor
minden indításakor automatikusan törlésre kerülnek.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Üzenetek a járművezetői kijelzőn (108. oldal)
Üzenetek kezelése a járművezetői kijelzőn
(109. oldal)
Üzenet a központi kijelzőn (144. oldal)
Hívás időpontfoglalási célból esetén:
Elindul a telefon alkalmazás és felhív egy
szervizközpontot a szervizelési és javítási
munka előjegyzéséhez.
A kezelési útmutató olvasása egy mentett üzenettel kapcsolatban:
–
5
Az üzenet kibontott módjában, nyomja meg a
Kezelési útmutató lehetőséget a kezelési
útmutató olvasásához az üzenettel kapcsolatban.
> Megnyílik a kezelési útmutató a központi
kijelzőn, és információkat mutat az üzenettel kapcsolatban.
Piacfüggő. A Volvo ID azonosítót és a kiválasztott műhelyt is rögzíteni kell.
111
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A központi kijelző áttekintése
Az autó számos funkciójának kezelése a központi kijelzőről történik. Itt kerül bemutatásra a
központi kijelző és annak lehetőségei.
112
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A központi kijelző három alapvető nézete. Pöccintsen jobbra vagy balra a funkció vagy az alkalmazás nézet eléréséhez6.
Funkció nézet - az autó egy gombnyomással
aktiválható vagy inaktiválható funkciói. Bizo6
A nézetek jobbkormányos autókban fordított sorrendben helyezkednek el.
nyos funkciók kiváltó funkciók is, ami azt
jelenti, hogy megnyitnak egy beállítási lehető-
ségeket tartalmazó ablakot Erre példák
többek között Kamera. A szélvédőre vetített
}}
113
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
kijelző* a funkció nézetből állítható be, de a
szabályozásokat a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetén végezheti el.
Telefon - innen érhető el a telefon funkció.
Érintse meg az alnézetet annak kibontásához.
Kezdőlap nézet - az első nézet, amely a képernyő bekapcsolásakor megjelenik.
Extra alnézet - azok a legutóbb használt
alkalmazások vagy autófunkciók, amelyek
nem tartoznak az egyéb alnézetekhez. Érintse meg az alnézetet annak kibontásához.
Alkalmazás nézet - a letöltött (harmadik féltől
származó) alkalmazások és a beágyazott
funkciók alkalmazásai, például FM rádió.
Érintse meg egy alkalmazás ikonját az alkalmazás megnyitásához.
Állapotsáv - az autóban zajló tevékenységek
jobbra a képernyő tetején jelennek meg. A
hálózati és kapcsolati információk az állapotmező bal oldalán jelennek meg, miközben a
médiával kapcsolatos információk, az óra és
a folyamatban lévő háttértevékenységek a
jobb oldalon.
Felső nézet - húzza le a fület a felső nézet
eléréséhez. Beállítások, Kezelési
útmutató, Profil és az autó mentett üzenetei
innen érhetők el. Bizonyos esetekben környezetérzékeny beállítások (például
Navigáció beállításai) és a környezetérzékeny kezelési útmutató (például Navigáció
kézikönyve) is elérhető a felső nézetből.
Navigáció - a térképes navigációhoz vezet,
például Sensus Navigation* rendszerrel. Érintse meg az alnézetet annak kibontásához.
Média - a médiához kapcsolódó legutóbb
használt alkalmazások. Érintse meg az alnézetet annak kibontásához.
114
Klíma sor - információk és közvetlen interakció például a hőmérséklet és az ülésfűtés*
beállításához. Érintse meg a klíma sor
közepén található szimbólumot, hogy megnyissa a további lehetőségeket tartalmazó
klíma nézetet.
•
•
•
Telefon (573. oldal)
Klímakezelőszervek (223. oldal)
Kikapcsolás és a rendszerhang hangerejének módosítása a központi kijelzőn
(135. oldal)
•
A megjelenés módosítása a központi kijelzőn
(134. oldal)
•
•
A rendszernyelv módosítása (135. oldal)
•
•
Rendszermértékegységek módosítása
(135. oldal)
A központi kijelző tisztítása (689. oldal)
Üzenet a központi kijelzőn (144. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
A központi kijelző kezelése (115. oldal)
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(118. oldal)
•
Funkció nézet a központi kijelzőn
(125. oldal)
•
•
Alkalmazások (546. oldal)
•
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (136. oldal)
•
Környezetérzékeny beállítás megnyitása a
központi kijelzőn (137. oldal)
•
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
(19. oldal)
•
Médialejátszó (556. oldal)
Szimbólumok a középső kijelző állapotsávján
(127. oldal)
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A központi kijelző kezelése
Az autó sok funkciója vezérelhető és szabályozható a központi kijelzőről. A központi kijelző egy
érintőképernyő, amely reagál az érintésre.
Az érintőképernyő funkció használata a
központi kijelzőn
A képernyő eltérően reagál attól függően, hogy
megnyomja, húz vagy pöccint azon. Az olyan tevékenységek, mint a különböző nézetek közötti
böngészés, objektumok kijelölése, görgetés a lisEljárás
tákban és az alkalmazások mozgatása a képernyő
megérintésével lehetséges különböző módokon.
A képernyő felülete felett közvetlenül elhelyezkedő infravörös fényfüggöny teszi lehetővé, hogy
a képernyő észlelje az ujját, amely közvetlenül a
képernyő előtt van. Ez a technológia lehetővé
teszi a képernyő kesztyűben történő használatát.
Két személy is kezelheti a képernyőt egy időben,
például a klíma beállításához a járművezető és az
utas felőli oldalon.
FONTOS
Ne használjon éles tárgyakat a képernyőn,
mert azok megkarcolhatják.
Az alábbi táblázat mutatja be a képernyő használatának különböző módjait:
Végrehajtás
Eredmény
Nyomja meg egyszer.
Kiemel egy objektumot, megerősít egy választást vagy aktivál egy funkciót.
Nyomja meg gyorsan egymást követően kétszer.
Digitális objektumokat, például a térképet nagyítja.
Nyomja meg és tartsa.
Megfog egy objektumot. Alkalmazások vagy térképpontok mozgatásához használható a térképen. Nyomja
meg, és tartsa az ujját a képernyőn, és ezzel egy időben húzza az objektumot a kívánt helyre.
Koppintson egyszer két
ujjal.
Digitális objektumokat, például a térképet kicsinyíti.
}}
115
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Eljárás
Végrehajtás
Eredmény
Húzás
Vált a különböző nézetek között, görget egy listában, szövegben vagy nézetben. Tartsa nyomva, és húzza
alkalmazások vagy térképpontok mozgatásához a térképen. Húzás vízszintesen vagy függőlegesen a képernyőn.
Pöccintés/gyors húzás
Vált a különböző nézetek között, görget egy listában, szövegben vagy nézetben. Húzás vízszintesen vagy
függőlegesen a képernyőn.
Ne feledje, hogy a képernyő felső részének megérintése a felső nézet megnyitását okozhatja.
116
Széthúzás
Nagyít.
Összehúzás
Kicsinyít.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Visszatérés a kezdőlap nézethez egy
másik nézetből
1.
2.
A kezelőszerv az autó számos funkciójához használható. Szabályozza például a hőmérsékletet az
alábbiak szerint:
Nyomja meg röviden a kezdőlap gombot a
központi kijelző alatt.
> A kezdőlap nézet utolsó pozíciója látható.
Nyomja meg újra röviden.
> A kezdőlap nézet minden alnézete az
alapértelmezéseire áll.
•
húzza a kezelőszervet a kívánt hőmérséklethez
•
érintse meg a + vagy − lehetőséget a hőmérséklet fokozatos növeléséhez vagy csökkentéséhez, vagy
•
érintse meg a kívánt hőmérsékletet a kezelőszerven.
MEGJEGYZÉS
A kezdőlap nézet normál módjában - röviden
nyomja meg a kezdőlap gombot. Egy, a különböző nézetekhez való hozzáférést magyarázó
animáció jelenik meg a képernyőn.
A görgetésjelző jelenik meg a központi kijelzőn, amikor
lehetőség van a nézet görgetésére.
A kezelőszervek használata a központi
kijelzőn
Görgetés egy listában, cikkben vagy
nézetben
Kapcsolódó információk
•
A központi kijelző aktiválása és inaktiválása
(118. oldal)
•
Alkalmazások és gombok mozgatása a központi kijelzőn (127. oldal)
•
Billentyűzet a központi kijelzőn (129. oldal)
Amikor megjelenik egy görgetésjelző a képernyőn, akkor lehetőség van a lefelé vagy felfelé
görgetésre a nézetben. Pöccintsen lefelé/felfelé
bárhol a nézetben.
Hőmérséklet-szabályozás.
117
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A központi kijelző aktiválása és
inaktiválása
1.
A központi kijelző a képernyő alatti kezdőlap
gomb használatával sötétíthető el, majd aktiválható újra.
2.
Nyomja meg hosszan a fizikai kezdőlap gombot a képernyő alatt.
> A képernyő elsötétül, a klíma sor kivételével, ami továbbra is látható. A képernyőhöz
kapcsolódó összes funkció továbbra is fut.
A képernyő visszakapcsolása - érintse meg
röviden a kezdőlap gombot.
> Újra megjelenik az a nézet, amely a képernyő kikapcsolásakor aktív volt.
MEGJEGYZÉS
A képernyő nem inaktiválható, ha egy tevékenység végrehajtására vonatkozó üzenet látható a képernyőn.
MEGJEGYZÉS
A központi kijelző kezdőlap gombja.
A kezdőlap gomb használatának hatása, hogy a
képernyő elsötétül és az érintőképernyő nem reagál az érintésre. A klíma sor továbbra is látható. A
képernyőhöz kapcsolódó összes funkció, mint a
klíma, audio, célbairányítás* és az alkalmazások
továbbra is futnak. A központi kijelző elsötétített
állapota jó alkalom a képernyő tisztítására. Az
elsötétítés funkció is használható a képernyő
elhalványítására, hogy az vezetés közben ne
legyen zavaró.
118
A központi kijelző automatikusan kikapcsol,
amikor leállítja a motort és kinyitja a vezetőajtót.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A központi kijelző tisztítása (689. oldal)
A megjelenés módosítása a központi kijelzőn
(134. oldal)
Navigálás a központi kijelző
nézeteiben
A központi kijelző öt alapvető nézettel rendelkezik: kezdőlap nézet, felső nézet, klíma nézet,
alkalmazás nézet és funkció nézet. A képernyő a
vezetőajtó kinyitásakor automatikusan bekapcsol.
Kezdőlap nézet
A kezdőlap nézet látható, amikor a képernyő
bekapcsol. Ez négy alnézetet tartalmaz:
Navigáció, Média, Telefon és egy extra alnézet.
Az alkalmazás vagy funkció nézetben kiválasztott
alkalmazások vagy funkciók a kezdőlap nézet
vonatkozó alnézetében nyílnak meg. Például a
FM rádió a Média alnézetben indul el.
Az extra alnézet tartalmazza az utoljára használt
alkalmazást vagy autófunkciót, amely nem kapcsolódik a másik három területhez.
Az alnézetek rövid információkat mutatnak az
egyes különböző alkalmazásokról.
MEGJEGYZÉS
Az autó beindításakor a kezdőlap nézet különböző alnézetei mutatják az alkalmazások pillanatnyi állapotát.
A központi kijelző áttekintése (112. oldal)
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
MEGJEGYZÉS
A kezdőlap nézet normál módjában - röviden
nyomja meg a kezdőlap gombot. Egy, a különböző nézetekhez való hozzáférést magyarázó
animáció jelenik meg a képernyőn.
Állapotsáv
megnyomásával vagy a lefelé húzva/pöccintve a
képernyőn.
A felső nézetben mindig elérheti az alábbiakat:
• Beállítások
• Kezelési útmutató
• Profil
• Az autó mentett üzenetei.
A felső nézetben bizonyos esetekben elérhetők
az alábbiak:
Az autóban zajló tevékenységek a képernyő tetején jelennek meg. A hálózati és kapcsolati információk az állapotmező bal oldalán jelennek meg,
miközben a médiával kapcsolatos információk, az
óra és a folyamatban lévő háttértevékenységek a
jobb oldalon.
•
Felső nézet
•
Környezetfüggő beállítás (például Navigáció
beállításai). Beállítások megváltoztatása
közvetlenül a felső nézetben, amikor egy
alkalmazás (például navigáció) fut.
Környezetfüggő kezelési útmutató (például
Navigáció kézikönyve). Olyan cikkekhez
férhet hozzá közvetlenül a felső nézetben a
digitális kezelési útmutatóban, amelyek a
képernyőn megjelenő tartalomhoz kapcsolódnak.
MEGJEGYZÉS
A felülnézet nem elérhető indítás/leállítás
közben vagy amikor üzenet látható a képernyőn. Akkor sem érhető el, amikor a klíma
nézet látható.
Klíma nézet
A klíma sor mindig látható a képernyő alján. Közvetlenül innen elvégezhetők a legáltalánosabb klímabeállítások, mint a hőmérséklet és az ülésfűtés*.
Nyomja meg a szimbólumot a klíma sor
közepén a klíma nézet megnyitásához,
és további klímabeállítások eléréséhez.
Nyomja meg szimbólumot a klíma
nézet bezárásához, és az előző nézethez történő visszatéréshez.
Lépjen ki a felső nézetből - nyomja meg a képernyőt a felső nézeten kívül, nyomja meg a kezdőlap gombot vagy nyomja meg a felső nézet alját,
és húzza felfelé. Ekkor láthatóvá válik, és újból
használható az alul elhelyezkedő nézet.
A felső nézet lehúzva.
A képernyő tetején található állapotsáv közepén
egy fül található. Nyissa meg a felső nézetet a fül
}}
* Opció/tartozék. 119
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Alkalmazás nézet
szöveges üzenetek száma az Üzenetek esetében.
Funkció nézet
Érintsen meg egy alkalmazást a megnyitásához.
Ez a kapcsolódó, például Média alnézetben nyílik
meg.
Az alkalmazások számától függően, az alkalmazás
nézet legörgethető. Ehhez pöccintsen alulról felfelé.
A kezdőlap nézethez balról jobbra7 pöccintve a
képernyőn vagy a kezdőlap gomb megnyomásával juthat.
Alkalmazás nézet az autó alkalmazásaival.
balra7
Pöccintsen jobbról
a képernyőn az alkalmazás nézet eléréséhez a kezdőlap nézetből. Itt
találhatók a letöltött (harmadik féltől származó)
alkalmazások és a beágyazott funkciók alkalmazásai, például FM rádió. Bizonyos alkalmazásokhoz rövid információk jelennek meg közvetlenül
az alkalmazás nézetben, például az olvasatlan
7
120
A funkció nézet gombokkal az autó különböző funkcióihoz.
Pöccintsen balról jobbra7 a képernyőn a funkció
nézet eléréséhez a kezdőlap nézetből. Innen kapcsolhatja be vagy ki a különböző autófunkciókat,
például BLIS*, Lane Keeping Aid* és Parkoló
automatika*.
Balkormányos autók esetében. Jobb kormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A funkciók mennyiségétől függően lehetőség van
a nézet lefelé görgetésére is. Ehhez pöccintsen
alulról felfelé.
•
Funkció nézet a központi kijelzőn
(125. oldal)
•
A központi kijelző áttekintése (112. oldal)
Az alkalmazás nézettől eltérően, ahol az alkalmazások egy nyomással megnyithatók, a funkciókat
a vonatkozó funkciógomb megnyomásával aktiválhatja vagy inaktiválhatja. Bizonyos funkciók
(kiváltó funkciók) megnyomáskor új ablakban nyílnak meg.
A kezdőlap nézethez jobbról balra7 pöccintve a
képernyőn vagy a kezdőlap gomb megnyomásával juthat.
Kapcsolódó információk
•
Alnézetek kezelése a központi kijelzőn
(122. oldal)
•
Szimbólumok a középső kijelző állapotsávján
(127. oldal)
•
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (136. oldal)
•
Környezetérzékeny beállítás megnyitása a
központi kijelzőn (137. oldal)
•
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
(19. oldal)
•
•
•
Járművezetői profilok (140. oldal)
7
Klímakezelőszervek (223. oldal)
Alkalmazások (546. oldal)
Balkormányos autók esetében. Jobb kormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
121
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Alnézetek kezelése a központi
kijelzőn
A kezdőlap nézet négy alnézetet tartalmaz:
Navigáció, Média, Telefon és egy extra alnézet.
Ezek a nézetek kibonthatók.
122
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Alnézetek kibontása az alapértelmezett módból
Alnézet normál módja és kibontott módja a központi kijelzőn.
}}
123
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Alnézetek kibontása:
–
A Navigáció, Média és Telefon csempék
esetén. Nyomja meg bárhol az alnézetet.
Amikor egy alnézet ki van bontva, akkor a
kezdőlap nézet extra alnézete átmenetileg
eltűnik. A kettő másik csempe kis méretű és
csak bizonyos információk jelennek meg.
Amikor megnyomja az extra alnézetet, akkor
a másik három alnézet kis méretűvé válik, és
csak bizonyos információk jelennek meg.
A kibontott nézet hozzáférést biztosít az
alkalmazás alapvető funkcióihoz.
Kibontott alnézet összecsukása:
–
Amikor új alnézetet nyit meg teljes képernyős
módban, akkor nem jelennek meg más alnézetek
adatai.
Kibontott módban nyissa meg
az alkalmazást teljes képernyőn
- nyomja meg a szimbólumot.
Érintse meg a kibontott alnézet felső
részét.
•
Érintsen meg egy másik csempét (ez a
csempe jelenik meg kibontott módban).
•
Nyomja meg röviden a fizikai kezdőlap
gombot a központi kijelző alatt.
Nyomja meg a szimbólumot a
kibontott módhoz történő viszszatéréshez vagy nyomja meg a
képernyő kezdőlap gombját.
Alnézet megnyitása vagy bezárása
teljes képernyős módban
Az extra alnézet8 és a Navigáció alnézet teljes
képernyős módban kinyitható, ami további információkat és beállítási lehetőségeket nyújt.
8
124
Kapcsolódó információk
•
•
Az alnézet három különböző módon zárható
be.
•
Mindig van lehetőség a kezdőlap nézethez lépni a
kezdőlap gomb megnyomásával. Ha vissza szeretne térni a kezdőlap nézet normál nézetébe a
teljes képernyős módból – nyomja meg kétszer a
kezdőlap gombot.
A központi kijelző kezdőlap gombja.
Nem minden alkalmazásra vagy az extra csempén keresztül megnyitott autófunkcióra vonatkozik.
•
A központi kijelző kezelése (115. oldal)
A központi kijelző aktiválása és inaktiválása
(118. oldal)
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(118. oldal)
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Funkció nézet a központi kijelzőn
Az összes autófunkciókhoz tartozó gomb a funkció nézetben található, amely a központi kijelző
egyik alapnézete. Menjen a funkció nézethez a
képernyőn balról jobbra pöccintve a kezdőlap
nézetből9.
Különböző típusú gombok
Az autó funkcióihoz három különböző típusú
gomb áll rendelkezésre, lásd lent:
Gomb típusa
Tulajdonság
Befolyásolt autófunkció
Funkciógombok
Be/ki állapotokkal rendelkeznek.
A funkció nézet legtöbb gombja funkciógomb.
Amikor a funkció be van kapcsolva, akkor egy LED világít a gomb ikonjától balra. Nyomja meg a
gombot a funkció aktiválásához/inaktiválásához.
Kiváltó gombok
Nem rendelkeznek be/ki állapottal.
Amikor megnyom egy működtető gombot, akkor a funkció egyik ablaka megnyílik. Például lehet
egy ablak az üléshelyzet módosításához.
Parkoló gombok
9
Be, ki és keresés módokkal rendelkeznek.
A funkciógombokhoz hasonló, de egy extra helyzete van a parkolóhely-kereséshez.
Balkormányos autók esetében. Jobb kormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
• Kamera
• Fejtámla lehajtása
• Vetített kijelző beállításai
• Beparkolás
• Kiállás parkolóhelyről
}}
125
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
A gombok különböző módjai
Amikor a LED visszajelző zölden világít egy funkció vagy parkoló gombon, akkor a funkció aktív.
Amikor egy funkció aktív, akkor bizonyos funkciókhoz egy extra magyarázó szöveg jelenik meg. A
szöveg néhány másodpercig látható, majd a
gomb a LED visszajelző világító állapotával jelenik
meg.
A Lane Keeping Aid esetében a Csak
bizonyos sebességeken működik szöveg
jelenik meg, például amikor megnyomnak egy
gombot.
Nyomja meg egyszer röviden a gombot a funkció
aktiválásához vagy inaktiválásához.
A funkció akkor van kikapcsolva, amikor a LED
kialszik.
Amikor egy figyelmeztető háromszög látható a
gomb jobb oldali részén, akkor valami nem a tervezett módnak megfelelően működik.
Kapcsolódó információk
•
•
126
A központi kijelző kezelése (115. oldal)
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(118. oldal)
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Alkalmazások és gombok
mozgatása a központi kijelzőn
MEGJEGYZÉS
Rejtse el a ritkán vagy soha nem használt
alkalmazásokat alulra, a látható képernyőn
kívülre mozgatva azokat. Így könnyebben
megtalálja a gyakrabban használt alkalmazásokat.
Az alkalmazások és az autófunkciók gombjai az
alkalmazás nézetben és a funkció nézetben mozgathatók és igény szerint rendszerezhetők.
1.
Pöccintsen jobbról balra10 az alkalmazás
nézet eléréséhez vagy balról jobbra10 a funkció nézet eléréséhez.
2.
Érintsen meg, és tartson nyomva egy alkalmazást vagy gombot.
> Az alkalmazás vagy gomb mérete megváltozik és kissé átlátszó lesz. Ezután lehetséges a mozgatása.
3.
Húzza az alkalmazást vagy gombot a nézet
egy üres helyére.
Az alkalmazások vagy gombok elhelyezéséhez
használható sorok maximális száma 48. Az alkalmazások vagy gombok látható nézeten kívülre
mozgatásához húzza azt a nézet aljára. Ekkor új
sorok jelennek meg, ahol elhelyezhető az alkalmazás vagy gomb.
MEGJEGYZÉS
Alkalmazások és autófunkció gombok nem
helyezhetők már foglalt helyekre.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Funkció nézet a központi kijelzőn (125. oldal)
Alkalmazások (546. oldal)
A központi kijelző kezelése (115. oldal)
Egy alkalmazás vagy gomb így lejjebb is elhelyezhető, és ilyenkor a nézet normál módjában nem
látható.
Pöccintsen a képernyőn keresztben, a nézeten
belüli felfelé vagy lefelé görgetéshez.
10
Balkormányos autók esetében. Jobb kormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
Szimbólumok a középső kijelző
állapotsávján
A központi kijelző állapotsávján megjeleníthető
szimbólumok áttekintése.
Az állapotsáv mutatja a folyamatban lévő tevékenységeket és, bizonyos esetekben azok állapotát. Az állapotsáv korlátozott területe miatt nem
minden szimbólum jelenik meg mindig.
Szimbólum
Leírás
Az internethez csatlakoztatva
Az internethez történő csatlakozás sikertelen
Barangolás bekapcsolva.
A mobiltelefon-hálózat jelerőssége.
Bluetooth eszköz csatlakoztatva.
A Bluetooth bekapcsolva, de
nem csatlakozik eszköz.
GPS információk küldése és
fogadása.
Wi-Fi hálózathoz csatlakozva.
}}
127
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Szimbólum
Leírás
Kapcsolódó információk
•
Internetmegosztás bekapcsolva
(Wi-Fi hotspot). Az autó megosztja a rendelkezésre álló kapcsolatot.
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(118. oldal)
•
•
Üzenet a központi kijelzőn (144. oldal)
Autómodem bekapcsolva.
•
Készülék csatlakoztatása USB-csatlakozón
(563. oldal)
•
•
Telefon (573. oldal)
Aktív USB megosztás.
Eljárás folyamatban.
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
(582. oldal)
Idő és dátum (96. oldal)
Időzítő az előkészítés aktiválásához.
Audioforrás lejátszása folyamatban.
Audioforrás leállítva.
Telefonhívás folyamatban.
Audioforrás elnémítva.
Hírek fogadása a rádiócsatornáról.
Közlekedési információk fogadása.
Óra.
128
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Billentyűzet a központi kijelzőn
A központi kijelző lehetővé teszi a billentyűkön
keresztüli adatbevitelt. Lehetőség van kézzel
betűk és karakterek "rajzolására" a képernyőn.
A billentyűzet használható karakterek, betűk és
számok bevitelére, például szöveges üzenetek
írására, jelszavak bevitelére vagy cikkek keresésre
a digitális kezelési útmutatóban az autóban.
A billentyűzet csak akkor jelenik meg, amikor
bejegyzések végezhetők a képernyőn.
}}
129
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
A kép bizonyos gombok áttekintését mutatja, amelyek megjelenhetnek a billentyűzeten. A megjelenés a nyelvi beállítások és a környezet függvényében változik, amelyben a billentyűzetet használják.
130
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Javasolt szavak vagy karakterek sora11. A
javasolt szavak sora az új betűk bevitelével
módosul. A javaslatok között a jobb vagy bal
nyíl megnyomásával lépegethet. Érintsen
meg egy javaslatot annak kiválasztásához. Ne
feledje, hogy ezt a funkciót nem minden
nyelv támogatja. Ha nem áll rendelkezésre,
akkor a sor nem jelenik meg a billentyűzeten.
A billentyűzeten rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott nyelv függvényében változnak (lásd 7. pont). Érintsen meg egy karaktert a beviteléhez.
A gomb különböző módokon működik, attól
függően, hogy milyen környezetben használja
a billentyűzetet - @ karakter bevitelére (email cím beírásakor) vagy új sor létrehozására szolgál (normál szöveg bevitele esetén).
Elrejti a billentyűzetet. Ha ez nem lehetséges,
akkor a gomb nem jelenik meg.
Nagybetűk írására szolgál. Nyomja meg újra,
hogy egy nagybetűt írjon, majd kisbetűkkel
folytassa. Újabb megnyomásra az összes
betű nagybetű lesz. A következő megnyomás
visszaállítja kisbetűkre a billentyűzetet. Ebben
a módban az első pont, felkiáltójel vagy kérdőjel utáni betű nagybetű lesz. A szövegmező
első betűje szintén nagybetű. A nevek vagy
címek bevitelére szolgáló szövegmezők minden szava automatikusan nagybetű lesz. A
jelszavak, webcímek vagy e-mail címek bevi11
telére szolgáló szövegmezők összes betűje
automatikusan kisbetű, hacsak máshogy nem
állítja be a gombbal.
Betűk vagy karakterek változatai
Számbevitel. A billentyűzet (2) ilyenkor számokkal jelenik meg. Nyomja meg a
gombot, amely szám módban a
helyett
jelenik meg, hogy visszatérjen a betűbillentyűzethez, vagy a
gombot, hogy megnyissa a speciális karaktereket tartalmazó billentyűzetet.
Módosítja a szövegbeviteli nyelvet, például
EN. A rendelkezésre álló karakterek és szójavaslatok (1) a kiválasztott nyelvtől függően
eltérőek. A billentyűzet nyelvei közötti váltáshoz, először be kell állítani a nyelveket a
Beállítások alatt.
Szóköz.
Törli a bevitt szöveget. A rövid megnyomások
egyszerre egy karaktert törölnek. Tartsa
nyomva a gombot karakterek gyorsabb törléséhez.
Módosítja a billentyűzet módot, hogy kézzel
vihessen be betűket és karaktereket.
A megerősítő gomb megnyomása (a képen nem
látható) a billentyűzet felett megerősíti a bevitt
szöveget. A gomb megjelenése a környezet függvényében változó.
A betűk vagy karakterek egyes változatai, például
é vagy è a betű vagy karakter nyomva tartásával
vihetők be. Egy négyzet jelenik meg, amely a
betűk vagy karakterek lehetséges változatait
mutatja. Nyomja meg a kívánt változatot. Ha nem
választ ki egy változatot sem, akkor az eredeti
betű/karakter kerül bevitelre.
Kapcsolódó információk
•
A billentyűzet nyelvének módosítása a központi kijelzőn (132. oldal)
•
Írja be a karaktereket, betűket és szavakat
manuálisan a központi kijelzőn (132. oldal)
•
•
A központi kijelző kezelése (115. oldal)
Szöveges üzenetek kezelése (579. oldal)
Ázsiai nyelvek esetén.
131
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A billentyűzet nyelvének
módosítása a központi kijelzőn
Váltás a különböző nyelvek között a
billentyűzeten
A különböző nyelvek közötti váltáshoz a billentyűzetet, először be kell állítani a nyelveket a
Beállítások alatt.
Ha több nyelv van kiválasztva a
Beállítások alatt, akkor a billentyűzeten található gomb
szolgál a különböző nyelvek
közötti váltásra.
Nyelvek hozzáadása vagy törlése a
beállításokban
A billentyűzet automatikusan a rendszernyelvvel
megegyező nyelvre áll. A billentyűzet nyelve
manuálisan módosítható anélkül, hogy befolyásolná a rendszernyelvet.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a Rendszer
Rendszernyelvek és mértékegységek
Billentyűzetkiosztások gombot.
3.
Válasszon ki egy vagy több nyelvet a listából.
> Mostantól lehetőség van a nyelvek közötti
váltásra közvetlenül a billentyűzetről szöveg beírásához.
A billentyűzet nyelvének váltásához a listával:
1.
Nyomja meg hosszan a gombot.
> Egy lista nyílik meg.
2.
Válassza ki a kívánt nyelvet. Ha több mint
négy nyelv van kiválasztva a Beállítások
alatt, akkor lehetőség van a lista görgetésére
a billentyűzetről.
> A billentyűzet alkalmazkodik a kiválasztott
nyelvhez és más szójavaslatokat kínál.
–
A gomb egyszeri rövid megnyomása.
> A billentyűzet a listában a következő
nyelvre vált anélkül, hogy megjelenne a
lista.
Kapcsolódó információk
•
•
132
Bizonyos rendszernyelvekre vonatkozik.
A központi kijelző lehetővé teszi karakterek,
betűk és szavak bevitelét a képernyőn, kézzel történő "rajzolással".
Nyomja meg a gombot a billentyűzeten a betűk billentyűkkel
történő bevitele és a kézzel történő rajzolás között.
A billentyűzet nyelvének módosításához a lista
megjelenítése nélkül:
Ha nincsenek aktívan kiválasztva nyelvek a
Beállítások alatt, akkor a billentyűzet nyelve
ugyanaz, mint az autó rendszerének nyelve.
12
Írja be a karaktereket, betűket és
szavakat manuálisan a központi
kijelzőn
A rendszernyelv módosítása (135. oldal)
Billentyűzet a központi kijelzőn (129. oldal)
Karakterek/betűk/szavak/szavak részeinek
beírására szolgáló terület.
A szövegmező, ahol a javasolt karakter vagy
szó12 megjelenik a képernyőn történő írás
közben (1).
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Javaslatok karakterekre/betűkre/szavakra/
szórészletekre. Lehetőség van a listában történő görgetésre.
Szóköz. Szóköz kötőjel (-) rajzolásával is létrehozható a kézzel írott betűk területén (1).
Lásd az alábbi "Szóköz bevitele a szabad
szöveges mezőbe kézírás-felismeréssel" címszót.
Bevitt szöveg törlése. Nyomja meg röviden
egyszerre egy karakter/egy betű törléséhez.
Várjon egy kicsit, mielőtt újra megnyomná a
következő karakter/betű törléséhez, és így
tovább.
Visszatérés a normál karakterbevitelű billentyűzethez.
Beviteli hang be-/kikapcsolása.
A billentyűzet elrejtése. Ha ez nem lehetséges, akkor a gomb nem jelenik meg.
A szövegbevitel nyelvének módosítása.
13
Karakterek/betűk/szavak bevitele kézzel
1. Írjon be egy karaktert, szót, szórészletet a
kézzel írt betűk területén (1). Írjon be egy
szót vagy szórészletet egymás fölé vagy egy
sorban.
> Több javasolt karakter, betű vagy szó jelenik meg (3). A legvalószínűbb választás a
lista elején található.
Kézzel írt karakterek/betűk törlése/
módosítása
FONTOS
Ne használjon éles tárgyakat a képernyőn,
mert azok megkarcolhatják.
2.
Írja be a karaktert/betűket/szót úgy, hogy vár
egy kicsit.
> A lista elején elhelyezkedő karakter/
betű/szó kerül beírásra. Lehetőség van
más karakter kiválasztására is a kívánt
karakter, betű vagy szó megnyomásával a
listában.
Arab billentyűzet esetén - pöccintsen az ellentétes irányba. Jobbról balra pöccintéssel helyet hoz létre.
Pöccintsen a kézírásos mezőben (1) az összes bevitt
karakter törléséhez a szövegmezőben (2).
–
A karakterek/betűk törlésének/módosításának számos módja van.
•
Nyomja meg a kívánt betűt vagy szót a listában (3).
•
Nyomja meg a szövegtörlés gombot (5) a
betű törléséhez, és az újrakezdéshez.
•
Pöccintsen vízszintesen jobbról balra13 a
kézírásos betűk területén (1). Több betűt
is törölhet, ha több alkalommal pöccint a
terület felett.
•
Az X megnyomása a szövegmezőben (2)
törli az összes bevitt szöveget.
}}
133
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Sorváltás a szabad szöveges mezőben
kézírással
A megjelenés módosítása a
központi kijelzőn
A képernyő megjelenése a központi kijelzőn a
téma kiválasztásával módosítható.
A kézírásos mezőben kézzel a fenti karaktert rajzolva
válthat sort14.
Szóköz bevitele a szabad szöveges mezőbe
kézírás-felismeréssel
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a My Car Vezető kijelzője
Témák megjelenítése gombot.
3.
Ezután válassza ki a témát, például
Minimalistic vagy Chrome Rings.
Ezen megjelenések kiegészítéseként lehetőség
van a Normál és Fényes közötti választásra. A
Normál beállítással a háttér sötét és a szöveg
világos. Ez az alapértelmezett alternatíva az
összes témához. Olyan világos változat is választható, amelyben a háttér világos és a szöveg
sötét. Ez a változat például erős napsütésben
lehet hasznos.
Ez az alternatíva mindig rendelkezésre áll a felhasználó számára és nem befolyásolja a környezeti megvilágítás.
Írjon be egy szóközt egy kötőjel balról jobbra történő
rajzolásával15.
Kapcsolódó információk
•
14
15
134
Billentyűzet a központi kijelzőn (129. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (136. oldal)
•
A központi kijelző aktiválása és inaktiválása
(118. oldal)
Arab billentyűzetek esetén - rajzolja le ugyanezt a karaktert, de fordítva.
Arab billentyűzet esetén - rajzoljon egy kötőjelet jobbról balra.
•
A központi kijelző tisztítása (689. oldal)
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Kikapcsolás és a rendszerhang
hangerejének módosítása a
központi kijelzőn
A központi kijelző használható a rendszer hangerejének módosítására vagy teljes kikapcsolására.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Hang
hangereje gombot.
3.
Az Érintési hangok alatt húzza a kezelőszervet a képernyő-érintési hangok hangerejének módosításához/kikapcsolásához.
Húzza a kezelőszervet a kívánt hangerőhöz.
Rendszermértékegységek
módosítása
A mértékegységek beállításai a központi kijelző
Beállítások menüjében határozhatók meg.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Lépjen tovább a Rendszer
Rendszernyelvek és mértékegységek
Mértékegységek menüponthoz.
3.
Válasszon mértékegység szabványt:
A rendszer
• Metrikus - kilométer, liter és Celsius-fok.
• Angolszász - mérföld, gallon és Celsius-
•
• USA - mérföld, gallon és Fahrenheit-fok.
> A járművezetői kijelző, központi kijelző és
a szélvédőre vetített kijelző mértékegységei megváltoztak.
A központi kijelző áttekintése (112. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (136. oldal)
Audio-beállítások (544. oldal)
MEGJEGYZÉS
A központi kijelző nyelvének módosítása azt
jelenti, hogy bizonyos tulajdonosi információk
nem felelnek meg az országos vagy helyi törvényeknek és szabályozásoknak. Ne váltson
olyan nyelvre, amelyet nehezen ért meg, mert
ez nehézzé teheti a visszatalálást képernyőstruktúrában.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Lépjen tovább a Rendszer
Rendszernyelvek és mértékegységek
menüponthoz.
3.
Válassza az Rendszer nyelve lehetőséget.
A hangvezérlést támogató nyelvek egy hangvezérlés szimbólummal rendelkeznek.
> A járművezetői kijelző, központi kijelző és
a szélvédőre vetített kijelző nyelve megváltozott.
fok.
Kapcsolódó információk
•
•
A rendszernyelv módosítása
A nyelvi beállítások a központi kijelző
Beállítások menüjében vannak meghatározva.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A központi kijelző áttekintése (112. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (136. oldal)
A rendszernyelv módosítása (135. oldal)
}}
135
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
A központi kijelző áttekintése (112. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző
felső nézetében
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (136. oldal)
Az autó számos beállításait módosíthatja és
információkat tekinthet meg a központi kijelzőn.
Rendszermértékegységek módosítása
(135. oldal)
1.
Nyissa meg a felső nézetet a felül található
fül megnyomásával vagy a lefelé húzva/
pöccintve a képernyőn.
2.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
beállítások menü megnyitásához.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Alkategória a beállítások menüben különböző típusú
beállításokkal (itt egy többszörös választógomb és
választógombok).
Kapcsolódó információk
•
•
•
Felső nézet Beállítások gombbal.
136
3.
Nyomja meg a kategóriák és az alkategóriák
egyikét, hogy a kívánt beállításhoz jusson.
4.
Egy vagy több beállítás módosítása. A különböző típusú beállítások eltérő módon módosíthatók.
> A módosítások azonnal mentésre kerülnek.
A központi kijelző áttekintése (112. oldal)
A járművezetői kijelző beállításainak visszaállítása (138. oldal)
A központi kijelző beállításait mutató táblázat
(138. oldal)
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Környezetérzékeny beállítás
megnyitása a központi kijelzőn
1.
Húzza le a felső nézetet az alkalmazás kibontott módjában, például Navigáció.
A felhasználói adatok visszaállítása
tulajdonosváltás esetén
Az autó legtöbb beépített alkalmazása esetén
lehetőség van környezetérzékeny beállítás megnyitására, így közvetlenül a központi kijelző felső
nézetében módosíthatja a beállításokat.
2.
Nyomja meg a Navigáció beállításai gombot.
> Egy navigációs beállítás oldal nyílik meg.
Tulajdonosváltás esetén vissza kell állítani a felhasználói adatok és a rendszerbeállítások gyári
értékeit.
3.
Módosítsa igény szerint a beállításokat, majd
hagyja jóvá a választásokat.
Az autóban különböző szintekre állíthatók vissza a
beállítások. Tulajdonosváltás esetén állítsa vissza
az összes felhasználói adatot és rendszerbeállítást az eredeti gyári beállításokra. Tulajdonosváltás esetén a Volvo On Call* szolgáltatás tulajdonosváltása is fontos.
A beállítás nézet bezárásához nyomja meg a
Lezárás lehetőséget vagy a központi kijelző fizikai kezdőlap gombját.
Felső nézet a környezeti beállítások gombjával.
A környezetfüggő beállítás egy gyorshivatkozás a
képernyőn megjelenő aktív funkcióra vonatkozó
specifikus beállítás eléréséhez. Az autóba kezdettől telepített alkalmazások, például FM rádió és
USB, a Sensus és az autó beépített funkcióinak
részei. Ezen alkalmazások beállításai környezetfüggő beállításon keresztül módosíthatók közvetlenül a felső nézetben.
Amikor környezetérzékeny beállítás áll rendelkezésre:
Az autó alapvető alkalmazásainak legtöbbe rendelkezik ezzel a külső beállítási lehetőséggel, de
nem mindegyik.
Kapcsolódó információk
•
Harmadik fél alkalmazásai
A járművezetői kijelző beállításainak visszaállítása (138. oldal)
•
A járművezetői profilok beállításainak viszszaállítása (143. oldal)
A harmadik féltől származó alkalmazások nincsenek kezdettől az autó rendszerében, hanem
letölthetők, ilyen például a Volvo-azonosító. Itt a
beállítások mindig az alkalmazáson belül végezhetők el és nem a felső nézetben.
Kapcsolódó információk
•
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (136. oldal)
•
•
A központi kijelző áttekintése (112. oldal)
•
A járművezetői kijelző beállításainak visszaállítása (138. oldal)
Alkalmazások letöltése (547. oldal)
* Opció/tartozék. 137
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A járművezetői kijelző beállításainak
visszaállítása
4.
Lehetőség van az összes beállítás alapértelmezett értékeinek visszaállítására a központi kijelző
beállítások menüjében.
A visszaállítás két típusa
A visszaállítási lehetőségeknek két különböző
típusa van a beállítások menüben:
• Gyári beállítások visszaállítása - törli az
összes adatot és fájlt, és az összes beállítást
visszaállítja az alapértelmezett értékekre.
• Személyes beállítások visszaállítása törli a személyes adatokat és visszaállítja a
személyes beállításokat az alapértékekre.
•
Kövesse ezeket az utasításokat a beállításai viszszaállításához.
MEGJEGYZÉS
Gyári beállítások visszaállítása csak az
autó álló helyzetében lehetséges.
A központi kijelző beállításait
mutató táblázat
A Személyes beállítások visszaállítása
esetében a visszaállítást meg kell erősíteni a
Visszaállítás az aktív profilra vagy
Visszaállítás az összes profilra megnyomásával.
> A kiválasztott beállítások visszaállításra
kerülnek.
A központi kijelző beállítások menüje számos fő
kategóriát és alkategóriát tartalmaz, ahol az autó
számos funkciójának beállítása és információi
találhatók.
Kapcsolódó információk
•
•
Visszaállítási beállítások
Nyomja meg a OK lehetőséget a visszaállítás
jóváhagyásához.
A központi kijelző áttekintése (112. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (136. oldal)
A központi kijelző beállításait mutató táblázat
(138. oldal)
Hét fő kategória létezik: My Car, Hang,
Navigáció, Média, Kommunikáció, Klíma és
Rendszer.
Másfelől, az egyes kategóriák számos alkategóriát és beállítási lehetőséget tartalmaznak. Az
alábbi táblázatok az alkategóriák első szintjét
mutatják. A funkciók vagy területek beállítási
lehetőségei a kezelési útmutató vonatkozó
részeiben kerülnek részletesen leírásra.
Bizonyos beállítások személyesek, ami azt jelenti,
hogy menthetők Vezetői profilok profil alatt.
Más beállítások globálisak, ami azt jelenti, hogy
nem kapcsolódnak járművezetői profilokhoz.
My Car
Alkategóriák
Kijelzők
138
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
IntelliSafe
2.
Lépjen tovább a Rendszer Gyári
beállítások visszaállítása menüponthoz.
Vezetési beállítások/Egyedi vezetési
mód*
3.
Válassza ki a kívánt visszaállítási típust.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
Lámpák és világítás
Tükrök és kényelem
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Alkategóriák
Alkategóriák
Zárás
TV*
Rögzítőfék és felfüggesztés
Videó
Ablaktörlő
Audio
Alkategóriák
Telefon
Hangszín
Szöveges üzenetek
Bal-jobb hangeloszlás
Android Auto*
A rendszer hangereje
Apple CarPlay*
Bluetooth-eszközök
Alkategóriák
Wi-Fi
Térkép
Autó Wi-Fi hotspotja
Útvonal és útmutatás
Autómodemes Internet*
Forgalom
Volvo On Call*
MEDIA
Alkategóriák
Vezetői profil
Dátum és idő
Kommunikáció
Alkategóriák
Navigáció
Rendszer
Rendszernyelvek és mértékegységek
Adatok és adatvédelem
Billentyűzetkiosztások
Hangvezérlés*
Gyári beállítások visszaállítása
Rendszerinformációk
Kapcsolódó információk
•
•
•
A központi kijelző áttekintése (112. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (136. oldal)
A járművezetői kijelző beállításainak visszaállítása (138. oldal)
Volvo-szolgáltatóhálózatok
Alkategóriák
Klímavezérlés
AM/FM rádió
A Klíma fő kategória nem rendelkezik alkategóriákkal.
DAB*
Gracenote®
* Opció/tartozék. 139
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Járművezetői profilok
Az autó számos beállítása a járművezető személyes igényeihez alakítható és egy vagy több vezetői profilba menthető.
A személyes beállítások mentése automatikusan
megtörténik az aktív járművezetői profilban. Az
egyes kulcsok járművezetői profilokhoz rendelhetők A hozzárendelt kulcs használatakor az autó az
adott járművezetői profil beállításait alkalmazza.
Milyen beállítások kerülnek mentésre a
járművezetői profilokban?
Az autóban végrehajtott számos beállítás automatikusan mentésre kerül az aktív járművezetői
profilban, ha a profil nem védett. Az autóban a
beállítások lehetnek személyesek vagy globálisak.
Csak a személyes beállítások kerülnek mentésre
a járművezetői profilokban.
A járművezetői profilba menthető beállítások
többek között a képernyők, tükrök, első ülések,
navigáció*, audio és média rendszer, nyelv és
hangvezérlés.
Bizonyos beállítások, amelyeket globális beállításoknak nevezünk, módosíthatók, de nem kerülnek
mentésre a járművezetői profilban. A globális
beállítások módosítása minden profilt érint.
Globális beállítások
A globális beállítások és paraméterek nem változnak a járművezetői profilok közötti váltáskor. Ezek
140
attól függetlenül megmaradnak, hogy melyik járművezetői profil aktív.
A billentyűzet elrendezése például globális beállítás. Ha az X járművezetői profilban további
nyelvet adnak a billentyűzethez, akkor azok elérhetők lesznek az Y járművezetői profilban is. A
billentyűzet elrendezésének beállításai nem kerülnek mentésre az adott járművezetői profilban - a
beállítások globálisak.
Személyes beállítások
Ha az X járművezetői profilt használták például a
központi kijelző fényerejének beállításához, akkor
az Y járművezetői profilt nem érinti ez a beállítás.
Ez az X járművezetői profilban van mentve - a
fényerő-beállítás személyes beállítás.
Járművezetői profil kiválasztása
A központi kijelző elindulását követően a kiválasztott járművezetői profil megjelenik a képernyő
tetején. Az autó következő kinyitásakor az utoljára
használt járművezetői profil lesz aktív. Az autó
kinyitását követően lehetőség van másik járművezetői profilra váltásra. Azonban, ha a távvezérlős
kulcs egy járművezetői profilhoz van rendelve,
akkor ez kerül kiválasztásra az autó beindításakor.
Egy másik járművezetői profilra váltásnak kétféle
módja van.
Lehetőségek 1:
1.
Érintse meg a járművezetői profil nevét a
központi kijelző tetején, amikor bekapcsolt a
kijelző.
> Megjelenik a kiválasztható járművezetői
profilok listája.
2.
Válassza ki a kívánt járművezetői profilt.
3.
Nyomja meg a Megerősítés gombot.
> A járművezetői profil kiválasztásra kerül, és
a rendszer betölti az új járművezetői profil
beállításait.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Járművezetői profil kiválasztása (140. oldal)
Járművezetői profil átnevezése (141. oldal)
Távvezérlős kulcs járművezetői profilhoz rendelése (142. oldal)
•
•
Járművezetői profil védelme (141. oldal)
•
A központi kijelző beállításait mutató táblázat
(138. oldal)
A járművezetői profilok beállításainak viszszaállítása (143. oldal)
Lehetőségek 2:
1.
Húzza le a felső nézetet a központi kijelzőn.
2.
Nyomja meg a Profil gombot.
> Az 1. lehetőségben bemutatott lista jelenik meg.
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
3.
4.
Válassza ki a kívánt járművezetői profilt.
Járművezetői profil átnevezése
Járművezetői profil védelme
Nyomja meg a Megerősítés gombot.
> A járművezetői profil kiválasztásra kerül, és
a rendszer betölti az új járművezetői profil
beállításait.
Lehetőség van az autóban használt különböző
járművezetői profilok nevének módosítására.
Bizonyos esetekben nem kívánatos az autóban
végrehajtott bizonyos beállítások mentése az
aktív járművezetői profilba. Ebben az esetben
lehetőség van a járművezetői profil védelmére.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Járművezetői profilok (140. oldal)
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(118. oldal)
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Rendszer
profilok gombot.
3.
Válassza az Profil szerkesztése lehetőséget.
> Egy menü nyílik meg, ahol szerkeszthető a
profil.
Járművezetői profil átnevezése (141. oldal)
Távvezérlős kulcs járművezetői profilhoz rendelése (142. oldal)
4.
5.
MEGJEGYZÉS
Vezetői
Érintse meg a Profilnév négyzetet.
> Egy billentyűzet jelenik meg, és lehetőség
van a név módosítására. Érintse meg a
lehetőséget a billentyűzet bezárásához.
Mentse a név módosítását a Vissza vagy
Lezárás megnyomásával.
> A név megváltozott.
MEGJEGYZÉS
A járművezetői profilok védelme csak az autó
álló helyzetében lehetséges.
Járművezetői profil védelméhez:
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Rendszer
profilok gombot.
3.
Válassza az Profil szerkesztése lehetőséget.
> Egy menü nyílik meg, ahol szerkeszthető a
profil.
4.
Válassza a Profil védelme lehetőséget a
profil védelméhez.
Vezetői
A profilok neve nem kezdődhet szóközzel,
mert akkor a profil neve nem menthető.
Kapcsolódó információk
•
•
Járművezetői profil kiválasztása (140. oldal)
Billentyűzet a központi kijelzőn (129. oldal)
}}
141
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
5.
Mentse a járművezetői profil védelmének
lehetőségét a Vissza/Lezárás megnyomásával.
> Amikor a profil védett, akkor az autóban
végrehajtott beállítások nem kerülnek
automatikusan mentésre a profilban. A
módosítások ehelyett manuálisan menthetők a Aktuális beállítások mentése a
profilban megnyomásával. Másrészt
viszont, ha a járművezetői profil nem
védett, akkor a beállítások automatikusan
mentésre kerülnek a profilban.
Kapcsolódó információk
•
Járművezetői profilok (140. oldal)
Távvezérlős kulcs járművezetői
profilhoz rendelése
még nem aktív. Az aktív profil ezután a kulcshoz
rendelhető.
Lehetőség van a kulcs járművezetői profilhoz
rendelésére. Ezután a járművezetői profil az
összes beállításával minden alkalommal automatikusan kiválasztásra kerül, amikor az adott távvezérlős kulccsal használja az autót.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Rendszer
profilok gombot.
A távvezérlős kulcs első használatakor nincs
semmilyen járművezetői profilhoz rendelve. Amikor beindítja az autót, akkor automatikusan a
Vendég profil aktiválódik.
3.
Válassza ki a kívánt profilt. A kijelző visszatér
a kezdőlap nézethez. A Vendég profil nem
rendelhető kulcshoz.
4.
Húzza le újra a felső nézetet, és érintse meg
a Beállítások Rendszer Vezetői
profilok Profil szerkesztése menüpontot.
A járművezetői profil manuálisan kiválasztható
anélkül, hogy a kulcshoz rendelné azt. Az autó
kinyitásakor az utoljára aktív járművezetői profil
aktiválódik. Ha a kulcs egyszer egy járművezetői
profilhoz lett rendelve, akkor a járművezetői profilt
nem kell kiválasztani, amikor az adott kulcsot
használja.
Távvezérlős kulcs járművezetői
profilhoz rendelése
MEGJEGYZÉS
A távvezérlős kulcs járművezetői profilhoz rendelése csak az autó álló helyzetében lehetséges.
Először válassza ki a profilt, amelyhez a kulcsot
rendelni szeretné, ha a hozzárendelni kívánt profil
142
Vezetői
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
5.
Válassza ki a Kulcs kapcsolódása lehetőséget a profil kulcshoz rendeléséhez. A járművezetői profilt nem lehet olyan kulcshoz
rendelni, amelyet pillanatnyilag nem használ
az autóban. Ha több kulcs van az autóban,
akkor a A rendszer több kulcsot talált.
Tegye a másodlagos kulcsolvasóra azt a
kulcsot, amellyel csatlakozni kíván üzenet jelenik meg.
A tartalék olvasó helye az alagútkonzolon.
> Amikor megjelenik a Profil a kulcshoz
kapcsolva üzenet, akkor a kulcs és a járművezetői profil egymáshoz vannak rendelve.
6.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Járművezetői profilok (140. oldal)
Járművezetői profil átnevezése (141. oldal)
távvezérlős kulcs (257. oldal)
A járművezetői profilok
beállításainak visszaállítása
Az egy vagy több járművezetői profilhoz mentett
beállítások az autó álló helyzetében állíthatók
vissza.
MEGJEGYZÉS
Gyári beállítások visszaállítása csak az
autó álló helyzetében lehetséges.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a Rendszer Gyári
beállítások visszaállítása Személyes
beállítások visszaállítása gombot.
3.
Válassza ki a Visszaállítás az aktív profilra,
Visszaállítás az összes profilra vagy
Mégse lehetőségek valamelyikét.
Kapcsolódó információk
•
•
Járművezetői profilok (140. oldal)
A járművezetői kijelző beállításainak visszaállítása (138. oldal)
Nyomja meg a OK gombot.
> Ez a kulcs mostantól a járművezetői profilhoz van rendelve, és ez így marad, amíg a
Kulcs kapcsolódása jelölőnégyzet nincs
bejelölve.
143
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Üzenet a központi kijelzőn
A központi kijelző üzeneteket képes megjeleníteni, hogy tájékoztassa a vezetőt a különböző
eseményekről.
Felugró üzenetek
Bizonyos esetekben az üzenetek felugró ablakban jelennek meg. A felugró üzenetek magasabb
prioritással rendelkeznek, mint az állapotsávban
megjelenő üzenetek és nyugtázást/valamilyen
tevékenységet igényelnek, mielőtt eltűnnének. A
mentendő üzenetek a központi kijelző felső nézetébe kerülnek.
Üzenetek kezelése a központi
kijelzőn
A központi kijelzőn megjelenő üzenetek a központi kijelző nézeteiben kezelhetők.
Kapcsolódó információk
Üzenetek kezelése a központi kijelzőn
(144. oldal)
•
A központi kijelzőről mentett üzenetek kezelése (145. oldal)
•
Üzenetek a járművezetői kijelzőn (108. oldal)
Üzenet a központi kijelző felső nézetében.
Üzenet a központi kijelző felső nézetében.
A központi kijelző olyan üzeneteket jelenít meg,
amelyek kisebb fontosságúak a járművezető számára.
Bizonyos üzenetek a központi kijelzőn egy gombbal rendelkeznek (vagy több gombbal a felugró
üzenetekben), például az üzenethez kapcsolódó
funkció aktiválásához/inaktiválásához.
A legtöbb üzenet a központi kijelző állapotsávja
felett jelenik meg. Egy idő elteltével vagy amikor
végrehajtanak valamilyen, az üzenettel kapcsolatos tevékenységet, az üzenet eltűnik az állapotsávról. Ha egy üzenetet menteni kell, akkor az a
központi kijelző felső nézetébe kerül.
Az üzenet szerkezete változó lehet és grafikákkal,
szimbólumokkal vagy gombokkal együtt jelenhetnek meg például az üzenethez kapcsolódó funkciók aktiválásához/inaktiválásához.
144
•
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Új üzenetek kezelése
Gombokkal rendelkező üzenetek:
–
Nyomja meg a gombot a tevékenység végrehajtásához vagy hagyja, hogy az üzenet egy
idő elteltével bezáródjon.
> Az üzenet eltűnik az állapotsávról.
A központi kijelzőről mentett
üzenetek kezelése
Mind a járművezetői mind a központi kijelzőről
mentett üzenetek kezelése a központi kijelzőn
történik.
Zárja be az üzenetet annak megérintésével
vagy hagyja, hogy az üzenet egy idő elteltével
magától bezáruljon.
> Az üzenet eltűnik az állapotsávról.
–
Ha egy üzenetet menteni kell, akkor az a központi
kijelző felső nézetébe kerül.
•
Üzenet a központi kijelzőn (144. oldal)
A központi kijelzőről mentett üzenetek kezelése (145. oldal)
Üzenetek a járművezetői kijelzőn (108. oldal)
Nyomja meg a gombot a tevékenység végrehajtásához.
A mentett üzenetek a felső nézetben automatikusan törlésre kerülnek, amikor az autó le van
állítva.
Kapcsolódó információk
•
•
Érintse meg az üzenetet annak kibontásához/összecsukásához.
> Az üzenettel kapcsolatos további információk a listában és a képen jelennek meg
grafikus formában a bal oldalon az alkalmazásban.
Mentett üzenetek kezelése
Bizonyos üzenetek egy gombbal rendelkeznek,
például az üzenethez kapcsolódó funkció aktiválásához/inaktiválásához.
Gombok nélküli üzenetek:
–
2.
Kapcsolódó információk
Mentett üzenetek és lehetőségek a felső nézetben.
A központi kijelzőn megjelenő és mentendő üzenetek a központi kijelző felső nézetébe kerülnek.
Mentett üzenet olvasása
1. Nyissa meg a felső nézetet a központi kijelzőn.
> A mentett üzenetek listája jelenik meg. A
jobb oldalon nyíllal rendelkező üzenetek
kibonthatók.
•
•
•
Üzenet a központi kijelzőn (144. oldal)
Üzenetek kezelése a központi kijelzőn
(144. oldal)
Üzenetek a járművezetői kijelzőn (108. oldal)
145
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Szélvédőre vetített kijelző*
A szélvédőre vetített kijelző kiegészíti az autó járművezetői kijelzőjét, és információkat vetít a járművezetői kijelzőről a szélvédőre. A kivetített kép
csak a járművezető helyéről látható.
MEGJEGYZÉS
A járművezetőt az alábbiak akadályozhatják
abban, hogy lássa a szélvédőre vetített kijelző
adatait:
•
•
polarizáló napszemüveg használata
•
a kijelző egység fedőüvegére helyezett
tárgyak
•
kedvezőtlen fényviszonyok.
olyan vezetési pozíció, amelyben a járművezető nem az ülés közepén ül
Példák arra, hogy mik jelenhetnek meg a kijelzőn.
FONTOS
Bejövő telefonhívások.
A szélvédőre vetített kijelző figyelmeztetéseket és
a sebességgel kapcsolatos információkat, sebességtartó funkciókat, navigációt stb. jelenít meg a
vezető látóterében. A jelzőtábla információk és a
bejövő telefonhívások szintén megjelenhetnek a
szélvédőre vetített kijelzőn.
Az információkat kivetítő kijelző egység a
műszerfalon helyezkedik el. A kijelző egység
fedőüvegének védelme érdekében ne helyezzen semmilyen tárgyat a fedőüvegre és ügyeljen arra, hogy semmi ne eshessen rá.
Sebesség
Sebességtartó
Navigáció
Jelzőtáblák
Számos szimbólum jelenhet meg ideiglenesen a
szélvédőre vetített kijelzőn, például:
Ha a figyelmeztető szimbólum világít olvassa el a figyelmeztető üzenetet a
járművezetői kijelzőn.
Ha a tájékoztató szimbólum világít olvassa el az üzenetet a járművezetői
kijelzőn.
146
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A hópehely szimbólum világít, ha jegesedés kockázata áll fenn.
Kapcsolódó információk
•
A szélvédőre vetített kijelző* bekapcsolása és
kikapcsolása (147. oldal)
•
A szélvédőre vetített kijelző* tisztítása
(690. oldal)
•
Szélvédőre vetített kijelző a szélvédő cseréjekor* (664. oldal)
MEGJEGYZÉS
Bizonyos látáshibák fejfájást és feszültségérzetet okozhatnak a szélvédőre vetített kijelző
használatakor.
A szélvédőre vetített kijelző*
bekapcsolása és kikapcsolása
A szélvédőre vetített kijelző akkor aktiválható és
inaktiválható, amikor be van indítva az autó.
Nyomja meg a Vetített kijelző
gombot a központi kijelző funkció nézetében. Egy visszajelző
lámpa világít a gombban, amikor a funkció aktív.
City Safety a szélvédőre vetített kijelzőn
Ütközésfigyelmeztetés esetén a szélvédőre vetített kijelzőn megjelenő információk a City Safety
grafikájára váltanak. Ez a grafika akkor is megjelenik, ha a szélvédőre vetített kijelző ki van kapcsolva.
Kapcsolódó információk
•
A szélvédőre vetített kijelző beállításai*
(148. oldal)
•
Szélvédőre vetített kijelző* (146. oldal)
A City Safety grafikája villog, hogy felhívja a járművezető
figyelmét.
* Opció/tartozék. 147
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A szélvédőre vetített kijelző
beállításai*
A fényerő és a függőleges helyzet
beállítása
A kijelző szélvédőre vetítésének beállítása.
Megerősítés
A grafika fényereje a háttér fényviszonyainak
megfelelően módosul. A fényerőt befolyásolja az
autó egyéb kijelzőinek fényerő-beállítása is.
A beállítások akkor adhatók meg, amikor az autó
be van indítva és kivetített kép látható a szélvédőn.
Kijelző-beállítások kiválasztása
A szélvédőre vetített kijelzőn megjelenő funkciók
kiválasztása.
1.
Nyomja meg a Vetített kijelző beállításai
gombot a központi kijelző funkció nézetében.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
2.
Nyomja meg a My Car Kijelzők
Vetített kijelző opciók gombot.
Állítsa be a járművezető látóterébe vetített
kép fényerejét és a függőleges helyzetét a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetének
használatával.
3.
Válasszon ki egy vagy több funkciót:
•
•
•
•
A helyzet süllyesztése
A magassági helyzet a vezetőajtó billentyűzetének használatával tárolható az első elektromos*
ülés memória funkciójában.
Navigáció megjelenítése
Road Sign Information mutatása
Vezetőtámogatás megjelenítése
Telefon megjelenítése.
A beállítások személyes beállításként kerülnek
mentésre a járművezetői profilban.
A fényerő csökkentése
A fényerő növelése
A helyzet emelése
148
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A vízszintes helyzet kalibrálása
Hangfelismerés16
A szélvédőre vetített kijelző vízszintes helyzete
kalibrálásra szorulhat, ha kicserélték a szélvédőt
vagy a kijelző egységet. A kalibrálás a kivetített
képnek az óramutató járásával egyező vagy
ellentétes irányú forgatását jelenti.
A járművezető a médialejátszó, a Bluetooth kapcsolattal csatlakoztatott telefon, a klímarendszer
és a Volvo navigációs rendszer* bizonyos funkcióit vezérelheti hangfelismeréssel.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Válassza a My Car Vezető kijelzője
Vetített kijelző opciók Vetített kijelző
kalibrálása lehetőséget.
3.
A hangutasítások további kényelmet és segítséget kínálnak a járművezető számára, hogy ne kelljen elvonnia a figyelmét a vezetésről, az útról és a
forgalmi helyzetről.
FIGYELEM
Forgatás az óramutató járásával ellentétes
irányban
Kalibrálja a kép vízszintes helyzetét a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével.
Forgatás az óramutató járásával egyező
irányban
Mindig a járművezető viseli a felelősséget a
jármű biztonságos vezetéséért és az érvényben lévő közlekedési szabályok betartásáért.
Megerősítés
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Szélvédőre vetített kijelző* (146. oldal)
A szélvédőre vetített kijelző* bekapcsolása és
kikapcsolása (147. oldal)
Járművezetői profilok (140. oldal)
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének tárolása (192. oldal)
A hangvezérlő rendszer mikrofonja
16
Bizonyos piacokra vonatkozik.
}}
* Opció/tartozék. 149
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
A hangvezérlés párbeszédes formában működik,
ahol a felhasználó utasításokat ad, és szöveges
válaszokat kap a rendszertől. A hangfelismerő
rendszer a ugyanazt a mikrofont használja, mint a
Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott eszközök,
és a hangfelismerő rendszer az autó hangszóróin
keresztül válaszol. Bizonyos esetekben egy szöveges üzenet is megjelenik a járművezetői kijelzőn. A funkciók vezérlése a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetéről történik. A beállítások a központi kijelzőn hajthatók végre.
Rendszerfrissítés
A hangfelismerő rendszer folyamatos fejlesztés
alatt áll. Töltse le a frissítéseket az optimális
működéshez a support.volvocars.com oldalról.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
17
150
A hangfelismerés használata. (150. oldal)
A hangfelismerés használata.17
Nyomja meg a kormánykerék
hangfelismerés gombját a
rendszer aktiválásához és a
hangutasításos párbeszéd kezdeményezéséhez.
Ügyeljen az alábbiakra:
•
Beszéljen a hangot követően, normál hangon
és normál tempóban.
•
Ne beszéljen, miközben a rendszer válaszol
(a rendszer eközben nem érti meg az utasításokat).
•
Kerülje a háttérzajokat az utastérben az ajtók,
ablakok és a panorámatető* zárva tartásával.
A hangfelismerés az alábbiak szerint aktiválható:
Telefon vezérlése hangvezérléssel
(151. oldal)
•
a "Cancel" kimondásával.
Rádió és média hangvezérlése (152. oldal)
•
hangfelismerés gomb hosszú mega
nyomásával a kormánykeréken.
A klíma hangvezérléses szabályozása
(213. oldal)
A hangfelismerés beállításai (152. oldal)
A kommunikáció gyorsításához és a rendszer
üzeneteinek átugrásához, nyomja meg a kormánykerék
hangfelismerés gombját, amikor
a rendszerhang beszél, és mondja ki a következő
utasítást.
Példa a hangfelismeréses vezérlésre
Nyomja meg a
lehetőséget, mondja "Call
[keresztnév] [vezetéknév] [számkategória]"
- tárcsázza a kiválasztott partnert a telefonkönyvből. Ha a partner több telefonszámmal rendelkezik (például otthoni, mobil, munkahelyi), akkor
meg kell adni a megfelelő kategóriát.
Ezért nyomja meg az
gombot, és mondja
"Call Robin Smith Mobil".
Utasítások/kifejezések
Az alábbi utasítások mindig használhatók:
•
•
•
"Repeat" - megismétli az utolsó hangos
üzenetet a folyó párbeszédben.
"Cancel" - befejezi a párbeszédet
"Help" - elindítja a súgó párbeszédet. A
rendszer az adott helyzetben használható
utasításokkal, egy kéréssel vagy egy példával
válaszol.
Az egyes funkciókhoz tartozó egyedi utasításokat,
mint a telefon és a rádió, a vonatkozó fejezetekben találja.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Számok
A számokból álló utasításokat a vezérelt funkciótól függően eltérően kell kiadni:
•
•
•
A telefonszámokat és irányítószámokat
egyenként, számról-számra kell kimondani,
például nulla három egy kettő kettő négy
négy három (03122443).
A házszámok kimondhatók számjegyenként
vagy csoportokban, például kettő kettő vagy
huszonkettő (22). Az angol és a holland nyelv
esetében több csoport is kimondható egymás után, például huszonkettő huszonkettő
(22 22). Az angol nyelv esetében használható a dupla és a tripla kifejezés, például
dupla nulla (00). A számok a 0-2300 tartományban adhatók meg.
A frekvenciák kimondhatók kilencvennyolc
pont nyolc (98.8), száz és négy pont kettő
vagy száznégy pont kettő (104.2) formában.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
18
19
Hangfelismerés (149. oldal)
Telefon vezérlése hangvezérléssel18
Bluetooth kapcsolaton csatlakozó telefonnal felhívhat egy partnert, üzeneteket olvastathat fel
vagy rövid üzeneteket diktálhat hangutasításokkal.
Egy partner megadásához a telefonkönyvből, a
hangfelismeréses utasításnak tartalmaznia kell a
telefonkönyvben szereplő kapcsolati adatokat. Ha
egy partner, például Robyn Smith, több telefonszámmal rendelkezik, akkor a számkategóriát is
meg kell adni, például Home vagy Mobil: "Call
Robin Smith Mobil".
Rádió és média hangvezérlése (152. oldal)
A hangfelismerés beállításai (152. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
Hangfelismerés (149. oldal)
A hangfelismerés használata. (150. oldal)
Rádió és média hangvezérlése (152. oldal)
A klíma hangvezérléses szabályozása
(213. oldal)
A hangfelismerés beállításai (152. oldal)
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
(582. oldal)
Nyomja meg a
gombot, és mondja ki az
alábbi utasítások valamelyikét:
•
"Call [contact]" - tárcsázza a telefonkönyvből kiválasztott partnert.
•
"Call [telefonszám]" - tárcsázza a telefonszámot.
•
•
"Recent calls" - megjeleníti a híváslistát.
Telefon vezérlése hangvezérléssel
(151. oldal)
A klíma hangvezérléses szabályozása
(213. oldal)
A funkció működéséhez az autónak csatlakoznia kell az internethez.
•
"Read message" - felolvassa az üzenetet.
Ha több üzenet van - válassza ki, hogy melyik
üzenetet kell felolvasni.
"Message to [contact]" a felhasználók felszólítást kapnak egy rövid üzenet kimondására. Az üzenetet ezután a rendszer hangosan megismétli, és a felhasználó választhat
az üzenet küldése19 vagy módosítása között.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Csak bizonyos telefonok képesek üzenet közvetítésére az autóból. A kompatibilitáshoz, lásd support.volvocars.com.
* Opció/tartozék. 151
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Rádió és média hangvezérlése20
•
Az alábbiakban láthatók a rádió és a médialejátszó eszköz kezeléséhez szükséges utasítások.
"Radio" - elindítja az FM rádiót.
•
"Play [előadó]" - lejátssza a kiválasztott előadó zeneszámait.
•
•
•
•
•
•
•
•
"Play [zeneszám címe]" - lejátssza a kiválasztott zeneszámot.
•
"Bluetooth" - elindítja a lejátszást Bluetooth
kapcsolaton csatlakoztatott médiaforrásról.
•
"Similar music" — az USB-eszközről pillanatnyilag játszott zenéhez hasonló zenét játszik.
Érintse meg a
lehetőséget, és mondja ki az
alábbi utasítások valamelyikét:
•
•
•
"Media" - elindít egy párbeszédet a média
és rádió kezeléséhez, és példákat mutat az
utasításokra.
"Play [zeneszám címe] from [album]" lejátssza a kiválasztott zeneszámot a kiválasztott albumról.
"Play [TV channel name]" - elindítja a kiválasztott TV-csatornát*21.
•
"Play [rádióállomás]" - elkezdi a kiválasztott rádiócsatorna lejátszását.
•
"Tune to [frekvencia]" - elkezdi a kiválasztott rádiófrekvencia lejátszását az aktuális
frekvenciasávban. Ha nincs aktív rádióforrás,
akkor alapértelmezetten az FM hullámhossz
indul el.
20
21
22
152
"Tune to [frekvencia] [hullámhossz]" elkezdi a kiválasztott rádiófrekvencia lejátszását a kiválasztott frekvenciasávból.
"Radio FM" - elindítja az FM rádiót.
"DAB " - elindítja a DAB rádiót*.
"TV" - elindítja a lejátszást TV-ről*21.
"CD" - elindítja a lejátszást CD-lemezről*.
"USB" - elindítja a lejátszást USB-ről.
"iPod" - elindítja a lejátszást iPod készülékről.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Hangfelismerés (149. oldal)
A hangfelismerés használata. (150. oldal)
Telefon vezérlése hangvezérléssel
(151. oldal)
•
A klíma hangvezérléses szabályozása
(213. oldal)
•
A hangfelismerés beállításai (152. oldal)
A hangfelismerés beállításai22
Itt választhatók ki a hangvezérlő rendszer beállításai.
Beállítások
Rendszer
Hangvezérlés
Az alábbi területeken végezhetők beállítások:
• Hangutasítás megismétlése
• Neme
• Beszédsebesség
Audio-beállítások
Válassza ki a hangbeállításokat az alábbi alatt:
Beállítások
hangereje
Hang A rendszer
Hangvezérlés
Nyelvi beállítások
A hangfelismerés nem minden nyelv esetében
lehetséges. A hangfelismeréshez rendelkezésre
álló nyelvek egy ikonnal vannak jelölve a nyelvek
.
listájában A nyelv módosítása a menüre, üzenetekre és
súgó szövegekre is hatással van.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Beállítások Rendszer
Rendszernyelvek és mértékegységek
Rendszer nyelve
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
Hangfelismerés (149. oldal)
A hangfelismerés használata. (150. oldal)
Telefon vezérlése hangvezérléssel
(151. oldal)
A klíma hangvezérléses szabályozása
(213. oldal)
Rádió és média hangvezérlése (152. oldal)
Audio-beállítások (544. oldal)
A rendszernyelv módosítása (135. oldal)
153
VILÁGÍTÁS
VILÁGÍTÁS
Világításkapcsolók
A különböző világítás-kezelőszervek szolgálnak a
külső és belső világítás vezérlésére. A bal oldali
bajuszkapcsoló szolgál a külső világítás bekapcsolására és beállítására. A belső fényerő a
műszerfalon található forgókapcsolóval szabályozható.
Külső világítás
Állás
Leírás
Állás
Nappali világítás lámpái.
Nappali világítás és helyzetjelző
lámpák nappal.
Használható a fénykürt.
Tompított fényszóró és helyzetjelző
lámpák gyenge megvilágításban
vagy sötétben vagy, amikor be vannak kapcsolva az első ködlámpák*
és/vagy a hátsó ködlámpák.
Nappali világítás és helyzetjelző
lámpák.
Helyzetjelző lámpák, amikor az autó
parkol.A
Az aktív távolsági fényszóró funkció
bekapcsolható.
Használható a fénykürt.
Tompított fényszóró és helyzetjelző
lámpák.
A távolsági fényszóró akkor kapcsolható be, amikor be van kapcsolva a tompított fényszóró.
A távolsági fényszóró bekapcsolható.
Használható a fénykürt.
Használható a fénykürt.
Aktív távolsági fényszóró be-/kikapcsolva.
A
Forgógyűrű a bal oldali bajuszkapcsolón.
Amikor az autó elektromos rendszere a II gyújtáshelyzetben van, akkor az alábbi funkciók állnak
rendelkezésre a forgógyűrű különböző helyzeteihez:
156
Leírás
Ha az autó álló helyzetben van, de jár a motor, akkor a forgógyűrű egy másik helyzetből a
állásba mozdítható csak a
helyzetjelző lámpák bekapcsolásához a többi világítás helyett.
A Volvo a
üzemmód használatát javasolja a
jármű vezetése közben.
* Opció/tartozék.
VILÁGÍTÁS
FIGYELEM
Az autó világítási rendszere nem minden helyzetben, például ködben vagy esőben, képes
érzékelni a túl gyenge vagy elégségesen erős
napfényt.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy a közlekedési szabályoknak és a közlekedési helyzetnek megfelelő világítással vezesse az autót.
Forgókapcsoló a műszerfalon
•
•
•
•
•
•
Tompított fényszóró (159. oldal)
Hátsó ködlámpa (163. oldal)
A világítás funkciók beállítása a
központi kijelzőn
Vészféklámpák (164. oldal)
A központi kijelzőn számos világítás beállítás
végezhető el és aktiválható. Például az aktív
távolsági fényszóró, hazakísérő világítás és a
megközelítő világítás.
Vészvillogók (165. oldal)
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a My Car
világítás gombot.
3.
Válassza a Külső világítás vagy Belső
világítás lehetőséget, majd a beállítani kívánt
funkciót.
Aktív kanyarlámpák* (163. oldal)
Féklámpák (164. oldal)
Lámpák és
Kapcsolódó információk
Forgókapcsoló (balra) a belső fényerő beállításához.
•
•
•
•
•
•
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (157. oldal)
•
Világításkapcsolók (156. oldal)
Aktív távolsági fényszóró (160. oldal)
A hazakísérő világítás használata (165. oldal)
Megközelítő világítás időtartama (166. oldal)
Az irányjelzők használata (162. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (136. oldal)
Funkció nézet a központi kijelzőn (125. oldal)
Belső világítás (166. oldal)
Helyzetjelző lámpák (158. oldal)
Az irányjelzők használata (162. oldal)
A távolsági fényszóró használata (160. oldal)
* Opció/tartozék. 157
VILÁGÍTÁS
Helyzetjelző lámpák
A helyzetjelző lámpák használhatók arra, hogy a
többi közlekedő lássa az autót, ha az megáll vagy
parkol. A helyzetjelző lámpa a kormánykerék
bajuszkapcsolójának forgógyűrűjével kapcsolható be.
A bajuszkapcsoló forgógyűrűje helyzetjelző lámpa állásban.
Forgassa a forgógyűrűt
állásba - bekapcsolnak a helyzetjelző lámpák (ugyanakkor
bekapcsol a rendszámtábla-világítás is).
Ha az autó elektromos rendszere II gyújtáshelyzetben van, akkor a nappali világítás kapcsol be a
parkolólámpák helyett. Amikor ebbe az állásba
mozdítja a gyűrűt, akkor a helyzetjelző lámpák
attól függetlenül bekapcsolnak, hogy milyen gyújtáshelyzetben van az autó elektromos rendszere.
1
158
Daytime Running Lights
Ha az autó álló helyzetben van, de jár a motor,
akkor a forgógyűrű egy másik helyzetből a
helyzetjelző lámpa állásba mozdítható csak a
helyzetjelző lámpák bekapcsolásához a többi
világítás helyett.
Amikor több mint 30 másodpercig 10 km/h (körülbelül 6 mph) alatti sebességgel vezet, vagy a
sebesség meghaladja a 10 km/h
(körülbelül 6 mph) értéket, akkor a nappali világítás bekapcsol. A járművezetőnek a
pozíciótól eltérő pozíciót kell választania.
Nappali világítás lámpái
Az autó a fényviszonyokat és a környezetet
figyelő érzékelőkkel rendelkezik. A nappali világítás akkor kapcsol be, amikor a kormánykerék
,
vagy
állásbajuszkapcsolója
ban, az autó elektromos rendszere II gyújtáshelyállásban a fényszórók gyenge
zetben van.
napfényben vagy sötétben automatikusan tompított fényre váltanak.
Ha kinyitják a csomagtérajtót amikor odakint
sötét van, akkor bekapcsolnak a hátsó helyzetjelző lámpák (ha még nincsenek bekapcsolva),
hogy figyelmeztessék a hátulról érkező közlekedőket. Ez a forgógyűrű helyzetétől és az autó
elektromos rendszerének gyújtáshelyzetétől függetlenül megtörténik.
Kapcsolódó információk
•
•
Világításkapcsolók (156. oldal)
Gyújtáshelyzetek (478. oldal)
A bajuszkapcsoló forgógyűrűje AUTO állásban van.
Ha a bajuszkapcsoló forgógyűrűje a
állásban van, akkor be van kapcsolva a nappali világítás (DRL1), amikor az autót nappali fényviszonyok
között vezeti. Az autó gyenge megvilágítás vagy
sötétség esetén automatikusan tompított fényszóróra váltja a nappali világítást. Akkor is tompí-
VILÁGÍTÁS
tott fényszóróra vált, ha bekapcsolja az első ködlámpát* és/vagy a hátsó ködlámpát.
FIGYELEM
Ez a rendszer segít energiát megtakarítani nem képes minden helyzetben meghatározni,
mikor túl gyenge vagy elégségesen erős a
megvilágítás, például ködben vagy esőben.
Tompított fényszóró
Amikor a bajuszkapcsoló forgógyűrűjének
állásában vezet, akkor a tompított fényszóró
gyenge megvilágítás mellett vagy sötétben automatikusan bekapcsol, ha az autó elektromos
rendszere II gyújtáshelyzetben van.
Ne feledje, hogy a bal oldali bajuszkapcsoló forgógyűrűjének
módban kell lennie az alagútészlelés működéséhez.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Világításkapcsolók (156. oldal)
Gyújtáshelyzetek (478. oldal)
Nappali világítás lámpái (158. oldal)
Mindig a járművezető felelőssége, hogy az
autót a megfelelő állásba kapcsolt, és a közlekedési szabályoknak megfelelő, a közlekedési
helyzetnek megfelelő állásba kapcsolt fényszóróval vezesse.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Világításkapcsolók (156. oldal)
Gyújtáshelyzetek (478. oldal)
Tompított fényszóró (159. oldal)
A bajuszkapcsoló forgógyűrűje AUTO állásban van.
A bajuszkapcsoló forgógyűrűjének
helyzetében a tompított fényszóró is automatikusan
bekapcsol, ha bekapcsolja a hátsó ködlámpát.
helyzeA bajuszkapcsoló forgógyűrűjének
tében a tompított fényszóró mindig be van kapcsolva, amikor az autó elektromos rendszere II
gyújtáshelyzetben van.
Alagútészlelés
Az autó észleli, hogy alagútba fog hajtani, és nappali világításról tompított fényszóróra vált.
* Opció/tartozék. 159
VILÁGÍTÁS
A távolsági fényszóró használata
A távolsági fényszóró a bal oldali bajuszkapcsolóval működtethető. A távolsági fényszóró az
autó legerősebb világítása, sötétben történő
használatra szolgál, amennyiben nem zavarja a
többi közlekedőt.
kapcsoló előre mozdításával. Kapcsolja ki a
bajuszkapcsoló hátrafelé mozdításával.
Amikor be van kapcsolva a távolsági fényszóró,
szimbólum világít a kombinált
akkor a
műszerfalon.
Kapcsolódó információk
•
•
Aktív távolsági fényszóró
Az aktív távolsági fényszóró egy olyan funkció,
amely a szélvédő felső szélén található kameraérzékelőt használja a szembejövő forgalom fényszóróinak vagy az elől haladó forgalom hátsó
lámpáinak észleléséhez, hogy távolsági fényszóróról tompított fényszóróra váltson.
Világításkapcsolók (156. oldal)
Aktív távolsági fényszóró (160. oldal)
A kormánykerék bajuszkapcsolója a forgó gyűrűvel.
Fénykürt
Mozdítsa hátrafelé a bajuszkapcsolót a fénykürt helyzetbe. A távolsági fényszórók a
bajuszkapcsoló elengedéséig világítanak.
Távolsági fényszóró
A távolsági fényszóró akkor kapcsolható be,
amikor a kormánykerék bajuszkapcsolójának
2 vagy
állásban van.
forgógyűrűje
Kapcsolja be a távolsági fényszórót a bajusz-
2
160
Amikor a tompított fényszóró be van kapcsolva.
Az aktív távolsági fényszóró a bajuszkapcsoló forgógyűrűjének
állásában aktiválható.
A funkció az utcai lámpákat is figyelembe veheti.
A távolsági fényszóró újra bekapcsol, amikor a
kameraérzékelő már nem látja a szembejövő vagy
elöl haladó járműveket.
A funkció akkor kapcsolhat be, amikor sötétben
haladva a jármű sebessége körülbelül 20 km/h
(körülbelül 12 mph) vagy ennél nagyobb.
VILÁGÍTÁS
Ha az aktív távolsági fényszórót a távolsági fényszóró bekapcsolt állapotában inaktiválja, akkor
világítás azonnal tompított fényre kapcsol.
Ha ez a szimbólum a Aktív távolsági
fénysz. Ideiglenesen nem áll
rendelkezésre üzenettel együtt jelenik meg a járművezetői kijelzőn, akkor a
távolsági és a tompított fényszóró közötti váltást
manuálisan kell végrehajtani. A kormánykerék
bajuszkapcsolójának forgógyűrűje még a
helyzetben lehet. A
szimbólum kialszik,
amikor az üzenet megjelenik.
Amikor be van kapcsolva a távolsági fényszóró,
szimbólum világít fehér fénnyel a
akkor a
járművezetői kijelzőn.
Amikor a távolsági fényszóró aktív, akkor a szimbólum kéken világít. Ez a LED fényszórókra is
vonatkozik, ha a távolsági fényszóró részlegesen
tompítva van, azaz ha a fénysugár a tompított
fénynél kissé erősebben világít.
LED3 fényszórókkal* rendelkező autó
Ha az aktív távolsági fényszóró be/ki funkcióval4
rendelkezik, akkor a világítás körülbelül egy
másodperccel azután kapcsol vissza a távolsági
fényszóróra, hogy a kameraérzékelő már nem
észleli a szembejövő fényszórókat vagy az elöl
haladó jármű hátsó lámpáit.
Adaptív funkció: Tompított fény közvetlenül a szembejövő járművek felé, de továbbra is távolsági fény a jármű
két oldalán.
Ha az aktív fényszóró adaptív funkcióval4 rendelkezik, akkor a hagyományos fényváltással ellentétben a fénysugár továbbra is megmarad a szembejövő vagy elöl haladó forgalom mindkét oldalán
- csak a fénysugár közvetlenül a járműre mutató
része kerül tompításra.
Az aktív távolsági fényszóró korlátai
A kameraérzékelő, amelyen a funkció alapszik,
korlátokkal rendelkezik.
A világítás körülbelül egy másodperc elteltével
visszavált teljes távolsági fényszóróra, miután a
kameraérzékelő már nem észleli a szembejövő
forgalom fényszóróit vagy az elöl haladó járművek
hátsó lámpáit.
Ugyanez vonatkozik arra az esetre is,
amikor ez a szimbólum a Szélvédőérzékelő Érzékelő blokkolva, lásd a
kézikönyvet üzenettel jelenik meg.
Az aktív távolsági fényszóró ideiglenesen elérhetetlen lehet például olyan körülmények között,
mint a sűrű köd vagy a zuhogó eső. Amikor az
aktív távolsági fényszóró újra elérhető vagy a szélvédő-érzékelők már nincsenek gátolva, akkor az
üzenet eltűnik és a
szimbólum világít.
FIGYELEM
Az aktív távolsági fényszóró segítség a világítás optimális használathoz, amikor a feltételek
kedvezőek.
Mindig a járművezető felelős a távolsági és a
tompított fényszóró közötti manuális váltásért,
amikor a forgalmi helyzetek vagy az időjárási
feltételek ezt igénylik.
3 LED Light Emitting Diode
4 Az autó felszereltségi szintjétől
függően
}}
* Opció/tartozék. 161
VILÁGÍTÁS
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
Világításkapcsolók (156. oldal)
A távolsági fényszóró használata (160. oldal)
A kamera egység korlátai (372. oldal)
Az irányjelzők használata
MEGJEGYZÉS
Az autó irányjelzői a bal oldali bajuszkapcsolóval
működtethetők. Az irányjelző lámpák három alkalommal vagy folyamatosan villognak, attól függően, hogy milyen mértékben mozdítja fel vagy le
a bajuszkapcsolót.
•
Ez az automatikus villogási sorozat a
bajuszkapcsoló azonnali ellentétes
irányba mozgatásával leállítható.
•
Ha az irányjelző szimbólum a normálisnál
gyorsabban villog a járművezetői kijelzőn lásd az üzenetet a járművezetői kijelzőn.
Folyamatos villogási sorozat
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le a véghelyzetbe.
A bajuszkapcsoló ebben a helyzetben marad és
manuálisan kell visszamozdítani, vagy automatikusan mozdul vissza a kormánykerék mozgatásának
hatására.
Kapcsolódó információk
Irányjelzők.
Rövid villogási sorozat
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le az
első helyzetbe, majd engedje el. Az irányjelző
lámpák három alkalommal felvillannak. Ha a
funkciót kikapcsolja a központi kijelzőn, akkor
a lámpák egyszer felvillannak.
162
•
•
Vészvillogók (165. oldal)
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (157. oldal)
VILÁGÍTÁS
Aktív kanyarlámpák*
Az aktív kanyarlámpák úgy vannak kialakítva,
hogy maximális megvilágítást biztosítsanak
kanyarokban és útkereszteződésekben. A LED5
fényszórókkal* felszerelt autók, a felszereltségi
szinttől függően, aktív kanyarlámpákkal rendelkezhetnek.
egy időben a járművezetői kijelző egy magyarázó
szöveget jelenít meg.
A funkció csak gyenge megvilágítás mellett vagy
sötétben és csak akkor aktív, amikor az autó
mozog és be van kapcsolva a tompított fényszóró.
A funkció kikapcsolása/bekapcsolása
Hátsó ködlámpa
A hátsó ködlámpa jelentősen erősebb fényű,
mint a hátsó lámpák és csak akkor szabad használni, ha a látótávolság köd, hó, füst vagy por
miatt csökkent, hogy a többi közlekedő idejében
észrevegye az előtte haladó járművet.
A funkció be van kapcsolva, amikor az autó megérkezik a gyárból, és a központi kijelzőn keresztül
aktiválható/inaktiválható a funkció nézetben.
Nyomja meg a Aktív
kanyarfényszórók gombot.
Kapcsolódó információk
•
A fényszóróminta a funkció kikapcsolt (bal) és bekapcsolt (jobb) állapotában.
Az aktív kanyarlámpák követik a kormánymozdulatokat, hogy maximális megvilágítást nyújtsanak
a kanyarokban és kereszteződésekben és így
javíthatják a kilátást a járművezető számára.
A funkció az autó beindításakor automatikusan
kapcsol be. A funkció hibája esetén a
szimbólum világít a járművezetői kijelzőn és ezzel
5
LED Light Emitting Diode
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (157. oldal)
A hátsó ködlámpa gombja.
A hátsó ködlámpa az autó hátulján, a vezető oldalán elhelyezkedő lámpa.
A hátsó ködlámpa csak a II gyújtáshelyzetben és
a kormánykerék bajuszkapcsolójának forgógyűrűvagy
állásában kapcsolható
jének
be.
Nyomja meg az On/Off (be/ki) gombot. A
szimbólum világít a járművezetői kijelzőn, amikor
be van kapcsolva a hátsó ködlámpa.
}}
* Opció/tartozék. 163
VILÁGÍTÁS
||
A hátsó ködlámpa automatikusan kikapcsol, amivagy
helykor leállítja az autót vagy
zetbe állítja a bajuszkapcsoló forgógyűrűjét.
MEGJEGYZÉS
A hátsó ködlámpák használatának szabályai
országonként eltérőek.
Kapcsolódó információk
•
•
Világításkapcsolók (156. oldal)
Gyújtáshelyzetek (478. oldal)
Féklámpák
Vészféklámpák
A féklámpa fékezés közben automatikusan
bekapcsol.
A vészféklámpák figyelmeztetik a hátul jövő járműveket a hirtelen fékezésre.
A féklámpa a fékpedál lenyomásakor kapcsol be.
Akkor is bekapcsol, amikor az autót automatikusan fékezi valamely vezetőtámogató rendszer.
A funkció azt jelenti, hogy a féklámpa villog ahelyett, hogy - ahogyan a normál fékezés során folytonosan világítana.
Kapcsolódó információk
A vészféklámpák erős fékezés esetén lépnek
működésbe vagy amikor az ABS rendszer magas
sebességek mellett aktiválódik.
•
•
Vészféklámpák (164. oldal)
Fék funkciók (481. oldal)
Miután a járművezető alacsony sebességre fékez,
majd elengedi a fékpedált, a féklámpa normál
világításra vált.
Ugyanakkor bekapcsolnak az autó vészvillogói.
Ezek addig villognak, amíg a járművezető újra
magasabb sebességre nem gyorsít vagy ki nem
kapcsolja az autó vészvillogóit.
Kapcsolódó információk
•
•
•
164
Féklámpák (164. oldal)
Lábfék (482. oldal)
Vészvillogók (165. oldal)
VILÁGÍTÁS
Vészvillogók
A vészvillogó az autó irányjelzőinek egyszerre történő működtetésével figyelmeztetik a többi közlekedőt. A funkció közlekedési veszélyekre történő
figyelmeztetésre használható.
MEGJEGYZÉS
A vészvillogók használatára vonatkozó szabályozások országonként változhatnak.
Kapcsolódó információk
•
•
A hazakísérő világítás használata
Bizonyos külső lámpák bekapcsolva tarthatók az
autók bekapcsolását követően, hogy hazakísérő
világításként működjenek.
A funkció aktiválásához:
Vészféklámpák (164. oldal)
1.
Állítsa le az autót.
Az irányjelzők használata (162. oldal)
2.
Mozdítsa előre, a műszerfal felé a bal oldali
bajuszkapcsolót, majd engedje el.
3.
Szálljon ki az autóból, és zárja be az ajtót.
Amikor a funkció aktív, akkor a szimbólum világít
a járművezetői kijelzőn és a helyzetjelző lámpák, a
külső kilincsek világítása* és a rendszertáblavilágítás világít.
A hazakísérő világítás bekapcsolásának időtartama a központi kijelzőn állítható be.
Vészvillogó gombja.
Nyomja meg a gombot a vészvillogó bekapcsolásához.
A vészvillogó automatikusan bekapcsol, amikor az
autó olyan erőteljesen fékez, hogy bekapcsolnak
a vészféklámpák és a sebesség alacsony. A vészvillogók villogni kezdenek, miután a vészféklámpák villogása megszűnik, majd automatikusan
kikapcsolnak, amikor az autó újra elindul vagy
megnyomja a gombot.
Kapcsolódó információk
•
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (157. oldal)
•
Megközelítő világítás időtartama (166. oldal)
* Opció/tartozék. 165
VILÁGÍTÁS
Megközelítő világítás időtartama
Belső világítás
A megközelítő világítás az autó kinyitásával kapcsolható be és az autó világításának távoli
bekapcsolására szolgál.
A belső tér számos különböző világítással rendelkezik az élmény javítása érdekében. Ez olvasólámpákat, kesztyűtartó-világítást és talajvilágítást foglal magában.
A funkció akkor aktiválódik, amikor a távvezérlős
gombot használja a nyitáshoz. Ennél a pontnál, a
helyzetjelző lámpák, a külső kilincsek világítása*, a
rendszámtábla-világítás, a belső tetőlámpák, a
padlólámpák és a csomagtér-világítás bekapcsol.
Ha az aktiválási időn belül kinyitnak egy ajtót,
akkor a külső ajtókilincsek világítása* és a belső
világítás időtartama meghosszabbodik.
Az utastér összes világítása az alábbiaktól számított legalább 5 percen belül manuálisan be- és
kikapcsolható:
•
az autót leállították és elektromos rendszere
0 gyújtáshelyzetben van
•
az autót kinyitották, de nem indították be.
Olvasó világítás
A jobb és bal oldali olvasólámpák a tetőkonzol
gombjainak rövid megnyomásával kapcsolhatók
be és ki. A fényerőt a megnyomott gomb nyomva
tartásával lehet állítani.
Belső világítás
A padlóvilágítás és a belső tetővilágítás a tetőkonzolon található gomb rövid megnyomásával
kapcsolhatók be és ki.
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (157. oldal)
A hazakísérő világítás használata (165. oldal)
Utastér-világítás:
távvezérlős kulcs (257. oldal)
•
akkor világít, amikor az autót kinyitják és le
van állítva.
•
kialszik, amikor beindítják az autót és amikor
bezárják az autót
•
az oldalajtók nyitásakor vagy zárásakor kapcsol be és ki
•
2 percig bekapcsolva marad, ha valamelyik
oldalajtó nyitva van.
Első tetővilágítás
Kapcsolódó információk
•
•
Olvasólámpa, jobb oldali
Az utastér-világítás automatikus funkciója
Az automatikus funkció a tetőkonzol AUTO
gombjának rövid megnyomásával aktiválható. Az
automata rendszer aktív állapotában a gomb viszszajelző lámpája világít és az utastér-világítás az
alábbiaknak megfelelően van be- és kikapcsolva.
A funkció a központi kijelzőn aktiválható és inaktiválható.
•
Az utastér-világítás automatikus funkciója
Az első olvasólámpák és az utastér-világítás kezelőszervei a tetőkonzolon.
Olvasólámpa, bal oldali
Belső világítás
166
* Opció/tartozék.
VILÁGÍTÁS
Hátsó tetővilágítás
Küszöbvilágítás
Az autó hátsó része olvasólámpával van felszerelve, amely utastér-világításként is szolgál.
Az ajtóküszöb-világítás az ajtó nyitásakor vagy
csukásakor kapcsol be vagy ki.
Világítás a csomagtérben
A csomagtér-világítás a csomagtérajtó nyitásakor
vagy zárásakor kapcsol be vagy ki.
Díszvilágítás
A panorámatetővel* felszerelt járművekben két lámpa
egység van, a tető két oldalán.7
Olvasólámpák a hátsó ülés felett6.
Az olvasólámpák a lámpán található gomb rövid
megnyomásával kapcsolhatók be vagy ki. A fényerőt a megnyomott gomb nyomva tartásával lehet
állítani.
Kesztyűtartó-világítás
A kesztyűtartó-világítás a fedél nyitásakor vagy
zárásakor kapcsol be és ki.
Napellenzőtükör-világítás*
A napellenző tükrének világítása a fedél nyitásakor és zárásakor kapcsol be és ki.
Talajvilágítás*
A talajvilágítás a vonatkozó ajtó nyitásakor vagy
csukásakor kapcsol be vagy ki.
6
7
Olvasólámpák a harmadik üléssorban* is találhatók.
A harmadik üléssorra* nem vonatkozik.
A környezeti világítás akkor kapcsol be, amikor
kinyitja az ajtókat és akkor kapcsol ki, amikor
bezárja az autót. A dekorvilágítás intenzitása a
központi kijelzőhöz igazítható és pontosan beállítható a műszerfali forgókapcsoló használatával.
Hangulatvilágítás*
Az autó LED-ekkel rendelkezik a világítás színének módosításához. Ezek a lámpák akkor világítanak, amikor az autó be van indítva. A környezeti
világítás a központi kijelzőhöz igazítható és pontosan beállítható a műszerfali forgókapcsoló használatával.
Világítás a tárolórekeszekben az
ajtókban
A tárolórekeszek világítása az ajtókban akkor
kapcsol be, amikor kinyitja az ajtókat és akkor
kapcsol ki, amikor bezárja az autót. A fényerő
finoman beállítható a műszerfalon található forgókapcsolóval.
}}
* Opció/tartozék. 167
VILÁGÍTÁS
||
Világítás az alagútkonzol első
pohártartójában
Az első pohártartók világítása akkor van bekapcsolva, amikor az autó ki van nyitva és kikapcsol,
amikor az autót bezárja. A fényerő finoman beállítható a műszerfalon található forgókapcsolóval.
A belső világítás beállítása
A belső világítás a használt gyújtáshelyzettől függően eltérően kapcsol be. A belső világítás a
műszerfalon elhelyezkedő forgókapcsolóval állítható be és bizonyos világítás funkciók a központi
kijelzőn is beállíthatók.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
A műszerfali forgókapcsoló, a
kormánykerék mellett, használható a kijelző-világítás, a térmegvilágítás és a környezeti
világítás* fényerejének beállításához.
A belső világítás beállítása (168. oldal)
Világításkapcsolók (156. oldal)
Gyújtáshelyzetek (478. oldal)
Az utastér belseje (634. oldal)
A környezeti dekorvilágítás beállítása
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a My Car Lámpák és
világítás Belső világítás gombot.
3.
Válasszon az alábbi beállítások közül:
A lámpák fényerejének módosítása
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a My Car Lámpák és
világítás Belső világítás Belső
hangulatvilágítás gombot.
3.
A Belső hangulatvilág. intenzitása alatt
válasszon a Ki, Alacsony és Magas lehetőségek közül.
A lámpa színének módosítása
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a My Car Lámpák és
világítás Belső világítás Belső
hangulatvilágítás gombot.
3.
Válasszon a Hőmérséklet szerint és Szín
szerint lehetőségek közül a világítás színének módosításához.
•
A Szórt háttérvilágítás intenzitása alatt
válasszon a Ki, Alacsony és Magas lehetőségek közül.
A Hőmérséklet szerint lehetőség esetén a
világítás az utastér beállított hőmérsékletének megfelelően változik.
•
A Szórt háttérvilágítás szintje alatt válasszon a Csökkentett és Teljes lehetőségek közül.
A Szín szerint lehetőséggel, a Téma színei
alkategória használható a további beállításhoz.
A térmegvilágítás* beállítása
Az autó számos LED-del rendelkezik a világítás
színének módosításához. Ezek a lámpák akkor
világítanak, amikor az autó be van indítva.
168
* Opció/tartozék.
VILÁGÍTÁS
Kapcsolódó információk
•
•
•
Belső világítás (166. oldal)
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (157. oldal)
Gyújtáshelyzetek (478. oldal)
169
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Ablakok, üvegek és tükrök.
Az autó kezelőszerveket tartalmaz az ablakokhoz,
üvegekhez és tükrökhöz. Az autó bizonyos ablakai lamináltak.
•
•
•
A szélvédőfűtés* aktiválása és inaktiválása
(232. oldal)
•
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének
aktiválása és inaktiválása (233. oldal)
Többrétegű üveg
A szélvédő laminált üvegből készült és a laminált
üveg opcionálisan bizonyos egyéb üvegfelületekhez is elérhető. A laminált üveg megerősített, ami
jobb védelmet nyújt a betörések ellen és fejlettebb hangszigetelést biztosít az utastérnek.
Az ablaktörlők használata (183. oldal)
Ablak- és fényszórómosók használata
(186. oldal)
A panorámatető* szintén laminált üveggel rendelkezik.
Ez a szimbólum látható az ablakokon, ha az üveg többrétegű1
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
1
172
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (172. oldal)
Panorámatető* (178. oldal)
Elektromos ablakok (173. oldal)
Belső és külső visszapillantó tükrök
(175. oldal)
Az ablakok és napellenzők
becsípődés-védelme
Minden elektromos ablak és napellenző* becsípődés-védelemmel rendelkezik, ami akkor lép
működésbe, ha azokat nyitás vagy zárás közben
valami gátolja a mozgásban.
Elakadás esetén a megakadás helyétől számítva
körülbelül 50 mm-re (körülbelül 2 hüvelykre)
(vagy a teljes szellőztető helyzetbe) automatikusan visszahúzódik.
Lehetőség van a becsípődés-védelem kényszerítésére a zárás megszakadását követően, például
amikor jég alakult ki az ablakon, a kezelőszerv
ugyanabban az irányban történő további nyomva
tartásával.
Ha valamilyen hiba lép fel a becsípődés-védelemmel, akkor kipróbálhat egy visszaállítási eljárást.
FIGYELEM
Ha az indítóakkumulátort lecsatlakoztatták,
akkor az automata nyitás és zárás funkciót
alaphelyzetbe kell állítani, hogy megfelelően
működjön. A becsípődés-védelem működéséhez visszaállítást kell végrehajtani.
A napellenző* használata (175. oldal)
Szélvédőre vetített kijelző* (146. oldal)
Nem vonatkozik a szélvédőre és a panorámatetőre*, amelyek minden esetben többrétegűek és így nem látható rajtuk ez a szimbólum.
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Kapcsolódó információk
•
A becsípődés-védelem működésének alaphelyzetbe állítása (173. oldal)
•
•
•
Az elektromos ablakok kezelése (174. oldal)
A napellenző* használata (175. oldal)
Panorámatető* (178. oldal)
A becsípődés-védelem
működésének alaphelyzetbe
állítása
Ha probléma merül fel az elektromos ablakok
elektromos működésével, akkor tesztelhető egy
visszaállítási művelet.
Elektromos ablakok
Az elektromos ablakok az egyes ajtók vezérlőpaneljeinek használatával működtethetők. A vezetőajtó az összes ajtó elektromos ablakaihoz és a
gyermekbiztonsági zárakhoz is rendelkezik kezelőszervvel.
FIGYELEM
Ha az indítóakkumulátort lecsatlakoztatták,
akkor az automata nyitás és zárás funkciót
alaphelyzetbe kell állítani, hogy megfelelően
működjön. A becsípődés-védelem működéséhez visszaállítást kell végrehajtani.
Ha továbbra is fennáll a panorámatetőt vagy napfénytetőt érintő probléma, akkor lépjen kapcsolatba egy műhellyel2.
Az elektromos ablak visszaállítása
1. Kezdje az ablak csukott helyzetében.
2.
Ezután működtesse azt manuális helyzetben
3 alkalommal felfelé, a csukott helyzet felé.
> A rendszer automatikusan alapállapotba
áll.
Kapcsolódó információk
2
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
•
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (172. oldal)
•
•
Az elektromos ablakok kezelése (174. oldal)
A vezetőajtó vezérlőpanelje.
Elektromos gyermekbiztonsági zárak*, amelyek megakadályozzák a hátsó ajtók vagy
ablakok kezelőszerveinek belülről történő
működtetését.
A hátsó ablakok kezelőszervei.
Az első ablakok kezelőszervei.
Az elektromos ablakok becsípődés-védelemmel
rendelkeznek. Ha valamilyen hiba lép fel a becsí-
A napellenző* használata (175. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 173
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
||
pődés-védelemmel, akkor kipróbálhat egy viszszaállítási eljárást.
FIGYELEM
A gyermekeket, egyéb utasokat vagy tárgyakat becsíphetik a mozgó alkatrészek.
•
Mindig körültekintően működtesse az
ablakokat.
•
Ne hagyja, hogy a gyermekek a kezelőszervekkel játszanak.
•
Soha ne hagyjon gyermekeket egyedül az
autóban.
•
•
Ne feledje mindig kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását a 0 gyújtáshelyzet kiválasztásával, és vigye magával a
távvezérlős kulcsot, amikor elhagyja az
autót.
Soha ne dugjon ki tárgyakat vagy valamely testrészét az ablakokon, akkor sem,
ha az autó elektromos rendszere teljesen
ki van kapcsolva.
Az elektromos ablakok kezelése
A járművezető-ajtó vezérlőpaneljének használatával az összes elektromos ablak működtethető - a
többi ajtón található vezérlőpanelek használatával
az adott ajtó elektromos ablaka működtethető.
Az elektromos ablakok becsípődés-védelemmel
rendelkeznek. Ha valamilyen hiba lép fel a becsípődés-védelemmel, akkor kipróbálhat egy viszszaállítási eljárást.
FIGYELEM
A gyermekeket, egyéb utasokat vagy tárgyakat becsíphetik a mozgó alkatrészek.
•
Mindig körültekintően működtesse az
ablakokat.
•
Ne hagyja, hogy a gyermekek a kezelőszervekkel játszanak.
•
Soha ne hagyjon gyermekeket egyedül az
autóban.
•
Ne feledje mindig kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását a 0 gyújtáshelyzet kiválasztásával, és vigye magával a
távvezérlős kulcsot, amikor elhagyja az
autót.
•
Soha ne dugjon ki tárgyakat vagy valamely testrészét az ablakokon, akkor sem,
ha az autó elektromos rendszere teljesen
ki van kapcsolva.
Kapcsolódó információk
174
•
•
Az elektromos ablakok kezelése (174. oldal)
•
A becsípődés-védelem működésének alaphelyzetbe állítása (173. oldal)
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (172. oldal)
Az elektromos ablakok használata.
Használat automata működés nélkül. Mozgassa finoman fel vagy le a kezelőszerveket.
Az elektromos ablakok fel vagy le mozognak,
amíg a helyén tartja a kezelőszervet.
Használat automata működéssel. Mozdítsa a
kezelőszerveket fel vagy le a végállásig, majd
engedje el. Az ablakok automatikusan a véghelyzetbe mozognak.
Az elektromos ablakok működtetéséhez I vagy II
gyújtáshelyzet szükséges. Az elektromos ablakok
az autó leállítása és a gyújtás kikapcsolása után
pár percig működtethetők - de az ajtók kinyitását
követően már nem. Egyszerre csak egy vezérlőpanel működtethető.
Távvezérlős kulcs használatával, kulcs nélküli nyitással*, az ajtókilinccsel is működtethető.
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy gyermekek vagy más utasok
nincsenek-e kitéve a becsípődés kockázatának, amikor az összes ablakot bezárja a távvezérlős kulccsal vagy a kulcs nélküli zárással*
az ajtókilinccsel.
A napellenző* használata
Belső és külső visszapillantó tükrök
A napellenzők az egyes hátsó ajtókba vannak
építve
A visszapillantó tükrök és külső visszapillantó
tükrök jobb kilátást biztosítanak hátrafelé.
Hátsó ajtó – manuálisan működtethető
Belső visszapillantó tükör
A belső visszapillantó tükör manuálisan egyszerűen beállítható. A belső visszapillantó tükör
HomeLink funkcióval*, automatikus sötétedéssel*
és iránytűvel* rendelkezhet.
MEGJEGYZÉS
A lehúzott hátsó ablakok miatt keletkező lüktető szélzaj csökkentéséhez, nyissa ki kissé az
első ablakokat is.
Külső tükrök
FIGYELEM
Mindkét tükör széles az optimális látótér érdekében hajlított. A tárgyak távolabbinak látszhatnak a valóságosnál.
MEGJEGYZÉS
Az ablakok körülbelül 180 km/h
(körülbelül 112 mph) sebesség felett nem
nyithatók, de zárhatók.
Mindig a jármű vezetője felelős az érvényben
lévő közlekedési szabályok betartásáért.
Kapcsolódó információk
•
•
Az ábra vázlatos - a verzió változó lehet.
Kampó a hozzá tartozó akasztóval
–
Húzza fel a napellenzőt, és akassza azt a
kampóba a felső ajtókereten.
Elektromos ablakok (173. oldal)
Az ablak akkor is nyitható és csukható, amikor fel
van húzva a napellenző.
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (172. oldal)
Kapcsolódó információk
•
A becsípődés-védelem működésének alaphelyzetbe állítása (173. oldal)
•
•
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (283. oldal)
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(259. oldal)
•
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (172. oldal)
•
A becsípődés-védelem működésének alaphelyzetbe állítása (173. oldal)
•
Elektromos ablakok (173. oldal)
A külső tükör helyzetét a vezetőajtó kezelőpaneljének botkormányával állíthatja be. Számos automatikus beállítás is van, amelyek az elektromos
ülés* memória funkció gombjaihoz rendelhetők.
Kapcsolódó információk
HomeLink®* (536. oldal)
•
•
•
Iránytű* (540. oldal)
•
A külső tükrök lebillentése (177. oldal)
A visszapillantó tükör sötétségének beállítása
(176. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 175
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének tárolása (192. oldal)
A visszapillantó tükör sötétségének
beállítása
•
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének
aktiválása és inaktiválása (233. oldal)
A hátulról jövő erős fény a visszapillantó tükrökből visszaverődve elvakíthatja a jármű vezetőjét.
Használja a sötétítést, amikor zavarja a hátulról
érkező fény.
Manuális sötétítés
A belső visszapillantó tükör a tükör alsó szélén
található kezelőszervvel sötétíthető.
Automatikus sötétedés*
A hátulról jövő erős fényt automatikusan sötétítik
a belső és a külső visszapillantó tükrök. Az automatikus sötétítés mindig aktív, kivéve a sebességváltó hátrameneti fokozatának kiválasztásakor.
MEGJEGYZÉS
Az érzékenység módosításakor nincs azonnal
észrevehető változás a fényerőben, a változás
fokozatosan következik be:
A sötétedés érzékenysége a belső és a külső
visszapillantó tükrökre is hatással van.
A sötétítés érzékenységének módosítása:
Manuális sötétítő kezelőszerv.
1.
Használja a sötétítést a kezelőszerv utastér
felé mozdításával.
2.
Helyezze vissza a normál helyzetbe a kezelőszerv szélvédő felé mozgatásával.
A manuális sötétítés nem elérhető az automatikusan sötétedő tükrök esetében.
176
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a My Car
kényelem gombot.
3.
A Visszapillantó tükör automatikus
sötétítése alatt válassza ki a Normál, Sötét
vagy Világos lehetőséget.
Tükrök és
A belső visszapillantó tükör két érzékelőt tartalmaz - egy előre nézőt és egy hátra nézőt - amelyek együttesen működnek a vakító fények azonosítása és kiküszöbölése érdekében. Az előre
néző érzékelő észleli a környezeti fényt, míg a
hátrafelé néző érzékelő észleli az autó mögött
haladó járművek fényszóróit.
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Ahhoz, hogy a külső tükrök automatikus sötétedés funkcióval legyenek ellátva, a belső visszapillantó tükörnek is automatikus sötétedés funkcióval kell rendelkeznie.
MEGJEGYZÉS
Ha az érzékelőket például parkolójegyek, jeladók, napellenzők vagy az üléseken illetve a
csomagtérben elhelyezett tárgyak takarják,
amelyek megakadályozzák, hogy a fény elérje
az érzékelőket, akkor a belső visszapillantó
tükör és a külső tükrök elsötétítés funkciója
csökken.
A külső tükrök lebillentése
A jobb kilátás érdekében a külső tükröket a járművezető igényeinek megfelelően kell beállítani.
Számos automatikus beállítás van, amelyek az
elektromos ülés* memória funkció gombjaihoz
rendelhetők.
A külső tükrök kezelőszerveinek
használata
Belső és külső visszapillantó tükrök
(175. oldal)
•
A külső tükrök lebillentése (177. oldal)
Állítsa be a helyzetet a középső botkormánynyal.
3.
Nyomja meg újra az L vagy R gombot. A lámpának ki kell aludnia.
A visszapillantó tükrök elektromos
behajtása*
A tükrök parkoláshoz/szűk helyen történő áthaladáshoz behajthatók.
1.
Nyomja meg egyszerre az L és R gombot.
2.
Engedje el azokat körülbelül 1 másodperc
elteltével. A tükrök automatikusan megállnak
a teljesen behajtott helyzetben.
Hajtsa ki a tükröket az L és R gombok egyszerre
történő megnyomásával. A tükrök automatikusan
megállnak a teljesen kihajtott helyzetben.
Kapcsolódó információk
•
2.
Visszaállítás semleges helyzetbe
A külső tükrök kezelőszervei.
A külső tükör helyzetét a vezetőajtó kezelőpaneljének botkormányával állíthatja be. Legalább I
gyújtáshelyzetet kell választani.
1.
Nyomja meg az L gombot a bal oldali külső
tükörhöz vagy az R gombot a jobb oldali
külső tükörhöz. A gomb lámpája világít.
A külső erő hatására elmozdult tükröknek elektromosan vissza kell térniük a semleges helyzetbe
az elektromos behajtás/kihajtás* megfelelő
működéséhez.
1.
Hajtsa be a külső tükröket az L és R gombok
egyszerre történő megnyomásával.
2.
Hajtsa ki azokat újra az L és R gombok egyszerre történő megnyomásával.
3.
Ha szükséges, ismételje meg a fenti eljárást.
}}
* Opció/tartozék. 177
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
||
A tükrök most vissza vannak állítva a semleges
helyzetbe.
3.
Lebillentés parkoláskor3
A külső tükrök lehajthatók, hogy a járművezető
például parkoláskor láthassa az út szélét.
–
Kapcsoljon hátramenetbe, és nyomja meg az
L vagy R gombot.
Ne feledje, hogy lehetséges, hogy a gombot kétszer kell megnyomni, attól függően, hogy ki volt-e
választva előre. A gomb villog a külső tükör lehajtásakor. Amikor elkapcsol hátrameneti fokozatból,
akkor a külső tükör 3 másodperc elteltével automatikusan elkezd visszatérni, majd körülbelül 8
másodperc múlva éri el az eredeti helyzetét.
Automatikus behajtás záráskor*
Az autó távvezérlős kulccsal történő zárásakor/
nyitásakor, a külső tükrök automatikusan behajthatók/kihajthatók.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car
kényelem gombot.
3.
Válassza a Tükör behajtása záráskor lehetőséget az aktiválásához/inaktiválásához.
Automatikus lebillentés parkoláskor3
Ezzel a beállítással a külső tükör automatikusan
lehajlik a hátrameneti sebességfokozat kiválasztásakor. A behajtott helyzet előre beállított és
nem módosítható. A külső tükröt az L és R gomb
kétszeri megnyomásával állíthatja vissza eredeti
helyzetébe.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car
kényelem gombot.
3 Csak
178
Tükrök és
A Külső tükör döntése tolatáshoz alatt,
válassza a Ki, Vezető, Utas vagy Mindkettő
lehetőséget az aktiváláshoz/inaktiváláshoz és
annak kiválasztásához, hogy melyik tükörnek
kell lehajolnia.
Panorámatető*
A panorámatető két üveg szakaszra van osztva.
Az első rész függőlegesen a hátsó szélénél
(szellőztető helyzet) vagy vízszintesen nyitható ki
(nyitott helyzet). A hátsó rész rögzített tetőüveg.
A panorámatető szélterelővel és perforált szövetből készült napellenzővel van felszerelve az üvegtető alatt, hogy extra védelmet nyújtson az olyan
tényezők ellen, mint az erős napsütés.
Tükrök és
Kapcsolódó információk
•
Belső és külső visszapillantó tükrök
(175. oldal)
•
A visszapillantó tükör sötétségének beállítása
(176. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének tárolása (192. oldal)
•
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének
aktiválása és inaktiválása (233. oldal)
A panorámatető és a napellenző a tetőn elhelyezett kezelőszervvel működtethető.
Távvezérlős kulcs használatával, kulcs nélküli nyitással*, az ajtókilinccsel is működtethető.
A panorámatető és a napellenző működtetéséhez
az autó elektromos rendszerének I vagy II gyújtáshelyzetben kell lennie.
memóriagombokkal* rendelkező elektromos üléssel együtt.
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
FIGYELEM
A gyermekeket, egyéb utasokat vagy tárgyakat becsíphetik a mozgó alkatrészek.
•
Mindig körültekintően működtesse az
ablakokat.
•
Ne hagyja, hogy a gyermekek a kezelőszervekkel játszanak.
•
Soha ne hagyjon gyermekeket egyedül az
autóban.
•
Ne feledje mindig kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását a 0 gyújtáshelyzet kiválasztásával, és vigye magával a
távvezérlős kulcsot, amikor elhagyja az
autót.
•
Soha ne dugjon ki tárgyakat vagy valamely testrészét az ablakokon, akkor sem,
ha az autó elektromos rendszere teljesen
ki van kapcsolva.
•
•
FONTOS
•
A panorámatető kinyitása előtt távolítsa el
a jeget és a havat. Ügyeljen arra, hogy ne
karcolja meg a felületeket vagy sértse
meg a csíkokat.
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (172. oldal)
•
•
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (283. oldal)
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(259. oldal)
Ne működtesse a panorámatetőt, ha az
befagyott.
Szélterelő
FONTOS
•
Ne nyissa ki a panorámatetőt, ha tetőcsomagtartó van felszerelve.
•
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a panorámatetőre.
A panorámatető szélterelővel rendelkezik, amely
akkor hajlik fel, amikor a panorámatető nyitott
állásban van.
Kapcsolódó információk
•
•
A panorámatető működtetése* (180. oldal)
A panorámatető* napellenzőjének automatikus zárása (182. oldal)
* Opció/tartozék. 179
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
A panorámatető működtetése*
A panorámatető és a napellenző a tetőpanelen
található kezelőszervvel működtethető és becsípődés-védelemmel rendelkezik.
FONTOS
•
Ne nyissa ki a panorámatetőt, ha tetőcsomagtartó van felszerelve.
•
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a panorámatetőre.
FIGYELEM
A gyermekeket, egyéb utasokat vagy tárgyakat becsíphetik a mozgó alkatrészek.
•
Mindig körültekintően működtesse az
ablakokat.
•
Ne hagyja, hogy a gyermekek a kezelőszervekkel játszanak.
•
Soha ne hagyjon gyermekeket egyedül az
autóban.
•
Ne feledje mindig kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását a 0 gyújtáshelyzet kiválasztásával, és vigye magával a
távvezérlős kulcsot, amikor elhagyja az
autót.
•
4
180
Soha ne dugjon ki tárgyakat vagy valamely testrészét az ablakokon, akkor sem,
ha az autó elektromos rendszere teljesen
ki van kapcsolva.
FONTOS
•
A panorámatető kinyitása előtt távolítsa el
a jeget és a havat. Ügyeljen arra, hogy ne
karcolja meg a felületeket vagy sértse
meg a csíkokat.
•
Ne működtesse a panorámatetőt, ha az
befagyott.
A panorámatető és a napellenző működtetéséhez
az autó elektromos rendszerének I vagy II gyújtáshelyzetben kell lennie.
Távvezérlős kulcs használatával, kulcs nélküli nyitással*, az ajtókilinccsel is működtethető.
FIGYELEM
FONTOS
Záráskor ellenőrizze, hogy a panorámatető
megfelelően becsukódott-e.
A tető mozgása megáll, ha manuális működés
közben elengedi a kezelőszervet vagy az üveg
eléri a komfort helyzetet4 vagy a teljesen nyitott
illetve a csukott helyzetet. A panorámatető és a
napellenző mozgása is megáll, ha újra működésbe hozza a tető kezelőszervét az aktuális mozgással ellentétes irányban.
A panorámatető és a napellenző is becsípődésvédelemmel rendelkezik. Ha valamilyen hiba lép
fel a becsípődés-védelemmel, akkor kipróbálhat
egy visszaállítási eljárást.
MEGJEGYZÉS
A manuális nyitáshoz a napellenzőnek teljesen nyitva kell lennie, mielőtt ki lehetne nyitni
a panorámatetőt. Az eljárás megfordításakor a
panorámatetőt teljesen be kell zárni ahhoz,
hogy a napellenző teljesen bezárható legyen.
Ellenőrizze, hogy gyermekek vagy más utasok
nincsenek-e kitéve a becsípődés kockázatának, amikor az összes ablakot bezárja a távvezérlős kulccsal vagy a kulcs nélküli zárással*
az ajtókilinccsel.
A komfort helyzet olyan helyzet, amikor a menetzaj és a rezonancia hangja vezetés közben komfortosan alacsony szinten marad.
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Szellőztető helyzet nyitása és csukása
A panorámatető teljes nyitása és
csukása a tető kezelőszervének
használatával
Nyissa ki a kezelőszerv egyszeri felfelé nyomásával.
A napellenző automatikusan követi, ha a panorámatetőt szellőztető állásból becsukják.
2.
Nyissa ki a panorámatetőt komfort helyzetbe
- nyomja hátra a kezelőszervet másodszor az
automata nyitás állásba, majd engedje el azt.
3.
Nyissa ki a panorámatetőt maximálisan nyitott helyzetbe - nyomja hátra a kezelőszervet
harmadszor az automata nyitás állásba, majd
engedje el azt.
Az előző eljárás fordítva történő végrehajtásával
lehet bezárni - nyomja előre/lefelé a kezelőszervet az automatikus zárás helyzetbe.
Szellőztető helyzet, függőleges nyitás a hátsó élnél.
Csukja be a kezelőszerv egyszeri lefelé nyomásával.
A szellőztető helyzet kiválasztásakor az első üvegfedél hátsó éle felemelkedik. Ha a napellenző teljesen zárva van a szellőztető helyzet kiválasztásakor - akkor az automatikusan körülbelül
50 mm-re (körülbelül 2 hüvelykre) kinyílik.
Automatikus működés
1. Nyissa ki a napellenzőt a maximális helyzetbe
- nyomja hátrafelé a kezelőszervet az automatikus nyitás állásba, majd engedje el azt.
Működtetés, manuális mód
Működtetés, automata mód
Manuális működtetés
1. A napellenző kinyitásához - nyomja hátrafelé
a kezelőszervet a manuális nyitás helyzetéig.
2.
3.
Automatikus működés - gyors nyitás vagy
zárás
A panorámatető és a napellenző egyszerre is
nyitható vagy csukható:
–
Nyissa ki a panorámatetőt komfort helyzetbe
- nyomja hátra a kezelőszervet másodszor a
manuális nyitás állásba.
A nyitáshoz - nyomja hátra a kezelőszervet az
automatikus működés állásba kétszer, majd
engedje el azt.
–
Nyissa ki a panorámatetőt maximálisan nyitott helyzetbe - nyomja hátra a kezelőszervet
harmadszor a manuális nyitás állásba.
A záráshoz - nyomja előre/lefelé a kezelőszervet az automatikus működés állásba kétszer, majd engedje el azt.
Kapcsolódó információk
Az előző eljárás fordítva történő végrehajtásával
lehet bezárni - nyomja előre/lefelé a kezelőszervet a manuális zárás helyzetbe.
•
•
Panorámatető* (178. oldal)
A panorámatető* napellenzőjének automatikus zárása (182. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 181
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
•
•
•
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (172. oldal)
A panorámatető* napellenzőjének
automatikus zárása
•
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (172. oldal)
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (283. oldal)
Ezzel a funkcióval meleg időben a napellenző
15 perccel az autó bezárását követően automatikusan becsukódik. Ez az autó utastér-hőmérsékletének csökkentése és az autó kárpitjainak a
nap okozta kifakulásának megelőzése érdekében
történik.
•
•
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (283. oldal)
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(259. oldal)
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(259. oldal)
A funkció ki van kapcsolva, amikor az autó megérkezik a gyárból, és a központi kijelzőn keresztül
aktiválható/inaktiválható.
1.
2.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
Nyomja meg a My Car
Zárás gombot.
Válassza a Napfénytető-árnyékoló
automatikus zárása lehetőséget az aktiválásához/inaktiválásához.
MEGJEGYZÉS
A napellenző is becsukódik, amikor becsukja
az összes ablakot a távvezérlős kulcs vagy a
kulcs nélküli nyitás* használatával egy ajtókilinccsel.
Kapcsolódó információk
•
•
182
Panorámatető* (178. oldal)
A panorámatető működtetése* (180. oldal)
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
Az ablaktörlők használata
Szakaszos törlés
A mosófolyadékkal együtt, az ablaktörlők működése javítja a kilátást valamint a fényszóró mintáját.
Az ablaktörlő tisztítja a szélvédőt. Az ablaktörlő
különböző beállításai a kormánykerék jobb oldali
bajuszkapcsolójával végezhetők el.
Állítsa be az időegységenkénti törlések
számát a forgókapcsolóval, amikor a szakaszos törlés van kiválasztva.
Folyamatos törlés
A mosófúvókák fűtése* hideg időben automatikusan bekapcsol a mosófolyadék megfagyásának
megelőzése érdekében.
Emelje fel a bajuszkapcsolót az ablaktörlők normál sebességű működéséhez.
Emelje tovább a bajuszkapcsolót az
ablaktörlők nagy sebességű működésé-
A járművezetői kijelzőn a mosófolyadék feltöltésére vonatkozó tájékoztatás jelenik meg, amikor
körülbelül 1 liter (1 kvart) mosófolyadék maradt.
hez.
Kapcsolódó információk
•
•
FONTOS
Az esőérzékelő használata (184. oldal)
Mielőtt télen bekapcsolná az ablaktörlőket győződjön meg arról, hogy a törlőlapátok nincsenek-e lefagyva és kaparja le a szélvédőről
és a hátsó ablakról a havat vagy jeget.
Ablak- és fényszórómosók használata
(186. oldal)
•
Az automatikus hátsó ablaktörlés használata
tolatáskor (188. oldal)
•
Az esőérzékelő memória funkciójának használata (185. oldal)
•
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
(187. oldal)
•
•
Mosófolyadék betöltése (705. oldal)
•
•
Az ablaktörlő lapátok cseréje (703. oldal)
•
Az ablaktörlők használata (183. oldal)
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
(704. oldal)
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
(702. oldal)
Jobb oldali bajuszkapcsoló.
Forgókapcsoló, az esőérzékelő érzékenységének és a törlés gyakoriságának beállításához.
FONTOS
Használjon bőséges mennyiségű mosófolyadékot, amikor az ablaktörlővel tisztítja a szélvédőt. A szélvédőnek nedvesnek kell lennie,
amikor működnek az ablaktörlők.
Egy törlés
Nyomja le a bajuszkapcsolót, majd
engedje el egy törlés végrehajtásához.
Ablaktörlők ki
Mozdítsa a bajuszkapcsolót a 0 állásba az
ablaktörlők kikapcsolásához.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Az esőérzékelő használata (184. oldal)
Ablak- és fényszórómosók használata
(186. oldal)
Az automatikus hátsó ablaktörlés használata
tolatáskor (188. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 183
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
•
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
(183. oldal)
•
Az esőérzékelő memória funkciójának használata (185. oldal)
•
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
(187. oldal)
•
•
Mosófolyadék betöltése (705. oldal)
•
•
Az ablaktörlő lapátok cseréje (703. oldal)
Az esőérzékelő használata
Az esőérzékelő automatikusan bekapcsolja az
ablaktörlőket annak alapján, hogy mennyi vizet
érzékel a szélvédőn. Az esőérzékelő érzékenysége a jobb oldali bajuszkapcsoló forgókapcsolójával állítható.
törlő bajuszkapcsolója a 0 vagy az egyes törlés
helyzetében van.
Kapcsolja be az esőérzékelőt a
kelő gomb megnyomásával.
esőérzé-
Nyomja le a bajuszkapcsolót, ha azt szeretné,
hogy az ablaktörlők még egyet töröljenek.
Forgassa felfelé a forgókapcsolót a magasabb
érzékenységhez és lefelé az alacsonyabb érzékenységhez. Egy extra törlés megy végbe, amikor
felfelé forgatja a forgókapcsolót.
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
(704. oldal)
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
(702. oldal)
Az esőérzékelő kikapcsolása
Kapcsolja ki az esőérzékelőt az
esőérzékelő gomb megnyomásával vagy mozdítsa fel a
bajuszkapcsolót egy másik törlési programhoz.
Az esőérzékelő a 0 gyújtáshelyzetben vagy a
motor leállításakor automatikusan kikapcsol.
Jobb oldali bajuszkapcsoló.
Az esőérzékelő gombja
Forgókapcsoló, érzékenység/gyakoriság
Amikor be van kapcsolva az esőérzékelő, akkor az
szimbóluma jelenik meg a járesőérzékelő
művezetői kijelzőn.
Az esőérzékelő bekapcsolása
Az esőérzékelő aktiválásakor az autónak járnia
kell vagy az elektromos rendszernek az I vagy II
gyújtáshelyzetben kell lennie, miközben az ablak-
184
Az esőérzékelő az ablaktörlő lapátok szervizhelyzetbe állításakor automatikusan kikapcsol. Az
esőérzékelő a szervizmód inaktiválásakor újra
bekapcsol.
FONTOS
Az ablaktörlők elindulhatnak és károsodhatnak egy automata autómosóban. Kapcsolja ki
az esőérzékelőt az autó járása közben vagy
amikor az autó elektromos rendszere az I vagy
II gyújtáshelyzetben van. Kialszik a szimbólum
a járművezetői kijelzőn.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Kapcsolódó információk
•
Ablak- és fényszórómosók használata
(186. oldal)
Az esőérzékelő memória
funkciójának használata
•
Az automatikus hátsó ablaktörlés használata
tolatáskor (188. oldal)
Az esőérzékelő automatikusan bekapcsolja az
ablaktörlőket annak alapján, hogy mennyi vizet
érzékel a szélvédőn.
•
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
(183. oldal)
•
Az esőérzékelő memória funkciójának használata (185. oldal)
A memória funkció bekapcsolása/
kikapcsolása
•
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
(187. oldal)
Az esőérzékelő memória funkciója bekapcsolható
úgy, hogy nem kelljen minden alkalommal megnyomnia az esőérzékelő gombját, amikor beindítja
az autót:
•
•
Mosófolyadék betöltése (705. oldal)
1.
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
(704. oldal)
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a My Car
bot.
3.
Válassza ki a Esőérzékelő memóriája
lehetőséget a memória funkció aktiválásakor/inaktiválásakor.
•
•
Az ablaktörlő lapátok cseréje (703. oldal)
•
Az ablaktörlők használata (183. oldal)
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
(702. oldal)
•
•
Mosófolyadék betöltése (705. oldal)
•
•
Az ablaktörlő lapátok cseréje (703. oldal)
•
Az ablaktörlők használata (183. oldal)
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
(704. oldal)
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
(702. oldal)
Ablaktörlő gom-
Kapcsolódó információk
•
•
Az esőérzékelő használata (184. oldal)
Ablak- és fényszórómosók használata
(186. oldal)
•
Az automatikus hátsó ablaktörlés használata
tolatáskor (188. oldal)
•
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
(183. oldal)
•
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
(187. oldal)
185
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Ablak- és fényszórómosók
használata
FONTOS
Kerülje a mosó rendszer bekapcsolását, ha be
van fagyva vagy üres a mosótartály, különben
fennáll a szivattyú károsodásának kockázata.
Az ablak- és fényszórómosók tisztítják a szélvédőt és a fényszórókat. Az ablak- és lámpamosók
a jobb oldali bajuszkapcsolóval kapcsolhatók be.
Az ablak- és fényszórómosók
bekapcsolása
Fényszórómosó*
A folyadéktakarékosság érdekében a fényszórók
mosása meghatározott időközönként, automatikusan történik, amikor be vannak kapcsolva a
fényszórók.
•
•
•
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
(187. oldal)
Mosófolyadék betöltése (705. oldal)
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
(704. oldal)
•
•
Az ablaktörlő lapátok cseréje (703. oldal)
•
Az ablaktörlők használata (183. oldal)
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
(702. oldal)
Csökkentett mosás
Mosás funkció, jobb oldali bajuszkapcsoló.
–
186
Mozdítsa a jobb oldali bajuszkapcsolót a kormánykerék felé az ablak- és fényszórómosók
bekapcsolásához.
> Az ablaktörlők számos további törlést
végeznek, miután elengedte a bajuszkapcsolót.
Ha csak körülbelül 1 liter (1 kvart) mosófolyadék
marad a tartályban és megjelenik a Ablakmosó
folyadék Alacsony szint, töltse fel üzenet és a
szimbólum a járművezetői kijelzőn, akkor a
lámpamosók mosófolyadék-ellátása megszűnik.
Ez azért van, mert a kilátás miatt az ablakmosó
elsőbbséget élvez. A fényszórók mosása csak
akkor működik, ha be van kapcsolva a távolsági
vagy a tompított fényszóró.
Kapcsolódó információk
•
•
Az esőérzékelő használata (184. oldal)
Az automatikus hátsó ablaktörlés használata
tolatáskor (188. oldal)
•
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
(183. oldal)
•
Az esőérzékelő memória funkciójának használata (185. oldal)
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
A hátsó ablaktörlő és mosó
használata
A hátsó ablaktörlő és mosó tisztítja a hátsó ablakot. A mosás/törlés elindul, és a beállítások a
kormánykerék jobb oldali bajuszkapcsolójával
módosíthatók.
A hátsó ablaktörlő és mosó aktiválása
•
•
Mosófolyadék betöltése (705. oldal)
•
•
Az ablaktörlő lapátok cseréje (703. oldal)
•
Az ablaktörlők használata (183. oldal)
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
(704. oldal)
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
(702. oldal)
MEGJEGYZÉS
A hátsó ablaktörlő motor túlmelegedés-védelemmel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy túlmelegedés esetén kikapcsol. A hátsó ablaktörlő a lehűlési időszakot követően újra működik.
Válassza a
lehetőséget a hátsó ablaktörlő szakaszos működéséhez.
–
Válassza a
lehetőséget a hátsó ablaktörlő folyamatos működéséhez.
Mozdítsa előre a kormánykerék jobb oldali
bajuszkapcsolóját a hátsó ablaktörlő és mosó
bekapcsolásához.
Kapcsolódó információk
•
•
Az esőérzékelő használata (184. oldal)
Ablak- és fényszórómosók használata
(186. oldal)
•
Az automatikus hátsó ablaktörlés használata
tolatáskor (188. oldal)
•
Az esőérzékelő memória funkciójának használata (185. oldal)
•
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
(183. oldal)
187
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Az automatikus hátsó ablaktörlés
használata tolatáskor
•
•
Az ablaktörlő lapátok cseréje (703. oldal)
A hátrameneti fokozat kiválasztása az ablaktörlő
bekapcsolt állapotában, beindítja a hátsó ablaktörlő törlését. A funkció a hátrameneti fokozat
kikapcsolásakor kikapcsol.
•
Az ablaktörlők használata (183. oldal)
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a My Car
bot.
3.
Válassza a Automatikus hátsó törlés lehetőséget a törlés aktiválásához/inaktiválásához tolatáskor.
Ablaktörlő gom-
Ha a hátsó ablaktörlő már folyamatosan működik,
akkor nem történik változás.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
(183. oldal)
•
Az esőérzékelő memória funkciójának használata (185. oldal)
•
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
(187. oldal)
•
•
188
Az esőérzékelő használata (184. oldal)
Ablak- és fényszórómosók használata
(186. oldal)
Mosófolyadék betöltése (705. oldal)
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
(704. oldal)
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
(702. oldal)
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Manuális első ülés
Az autó első ülései különböző beállítási lehetőségekkel rendelkeznek az optimális üléskényelem
érdekében.
A kezelőszerv felfelé/lefelé állításával emelheti/süllyesztheti az ülést.
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(197. oldal)
Az szabályozógomb forgatásával módosíthatja a háttámla dőlését.
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(198. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(200. oldal)
FIGYELEM
Indulás előtt állítsa be a vezetőülés helyzetét,
soha ne vezetés közben. Ügyeljen arra, hogy
az ülés rögzített állapotban legyen, hogy elkerülje a személyi sérüléseket egy erős fékezés
vagy baleset esetén.
Kapcsolódó információk
•
•
Elektromos* első ülés (191. oldal)
A kezelőszerv fel/le pumpálásával emelheti/
süllyesztheti az üléspárnát*.1
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének tárolása (192. oldal)
Az üléspárna hossza a kar felfelé húzásával,
és az üléspárna kézzel történő előre/hátra
mozgatásával módosítható*.
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre
vetített kijelző* tárolt helyzetének használata
(193. oldal)
Állítsa az ülést előre/hátra a fogantyú felemelésével a kormánykeréktől és a pedáloktól való távolság beállításához. Ellenőrizze,
hogy az ülés rögzült-e, miután beállította a
helyzetét.
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (195. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása*
(196. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(194. oldal)
A deréktámaszt* a gomb megnyomásával
állíthatja felfelé/lefelé/előre/hátra2.
1
2
190
Az első elektromos* ülés beállítása
(191. oldal)
Csak a vezetőülésre vonatkozik.
Négyutas deréktámasz* esetében. A kétutas deréktámasz* előre/hátra állítható.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Elektromos* első ülés
Az autó első ülései különböző beállítási lehetőségekkel rendelkeznek az optimális üléskényelem
érdekében. Az elektromosan állítható ülés előre/
hátra és fel/le mozgatható. Az üléspárna eleje
emelhető/süllyeszthető valamint hosszban állítható* és a háttámla szöge változtatható. A deréktámasz* felfelé/lefelé/előre/hátra állítható.3
Az ülés az ajtó kinyitását követően bizonyos ideig
akkor is állítható, ha a nem jár a motor. Az ülés
beállítása mindig végrehajtható, amikor jár a
motor. A beállítás a motor leállítását követően is
végrehajtható egy bizonyos ideig.
FONTOS
Az elektromos ülések túlterhelés-védelemmel
rendelkeznek, amely akkor lép működésbe, ha
valami gátolja az ülés mozgását. Ha ez történik, akkor távolítsa el az akadályt, majd mozgassa újra az ülést.
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre
vetített kijelző* tárolt helyzetének használata
(193. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (195. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása*
(196. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(194. oldal)
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(197. oldal)
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(198. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(200. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
Állítsa be a kívánt üléshelyzetet az első ülés ülőrészén elhelyezett kezelőszerv használatával. A
különböző kényelmi funkciók beállításához, forgassa fel/le a többfunkciós kezelőszervet4.
Az ábra négyutas deréktámasszal* felszerelt autó kezelőszervét mutatja. A kétutas deréktámasszal* rendelkező
autókban nincs forgatható többfunkciós kezelőszerv.
•
•
Manuális első ülés (190. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(191. oldal)
A négyutas deréktámasszal* rendelkező
autókban, forgassa fel/le a többfunkciós
kezelőszervet4 a különböző kényelmi funkciók beállításához. A kétutas deréktámasszal*
rendelkező autókban használja a kerek gombot a deréktámasz előre/hátra állításához.
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének tárolása (192. oldal)
A kezelőszerv fel/le állításával emelheti/
süllyesztheti az üléspárnát.
Kapcsolódó információk
3
4
Négyutas deréktámasz* esetében. A kétutas deréktámasz* előre/hátra állítható.
Kétutas deréktámasszal* rendelkező autókban nem áll rendelkezésre.
}}
* Opció/tartozék. 191
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
||
A kezelőszerv felfelé/lefelé állításával emelheti/süllyesztheti az ülést.
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(198. oldal)
Mozgassa előre/hátra az ülést a kezelőszerv
előre/hátra mozgatásával.
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(200. oldal)
A háttámla dőlését a kezelőszerv előre/hátra
mozgatásával módosíthatja.
Egyszerre csak egyféle mozgás (előre/
hátra/fel/le) végezhető.
Az első ülések háttámlái nem hajthatók teljesen
előre.
Az ülés, a külső tükrök és a
szélvédőre vetített kijelző*
helyzetének tárolása
Tárolhatja az elektromos* ülés, a külső tükrök és
a szélvédőre vetített kijelző* helyzetét a memóriagombokon.
A memória gombok használatával tárolhatja az
elektromos* ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző* három különböző helyzetét. A
gombok az egyik vagy mindkét* első ajtó belsején
helyezkednek el.
Kapcsolódó információk
192
•
•
•
Manuális első ülés (190. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre
vetített kijelző* tárolt helyzetének használata
(193. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (195. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása*
(196. oldal)
Memóriagomb
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(194. oldal)
Memóriagomb
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(197. oldal)
Elektromos* első ülés (191. oldal)
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének tárolása (192. oldal)
Memóriagomb
M gomb a beállítások tárolásához.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Helyzet tárolása
1.
Állítsa az ülést, a külső tükröket és a szélvédőre vetített kijelzőt a kívánt beállításokra.
2.
Nyomja meg, és tartsa nyomva az M gombot.
A gomb visszajelzője világít.
3.
Három másodpercen belül nyomja meg, és
tartsa nyomva az 1, 2 vagy 3 gombot.
> Amikor a helyzet tárolásra került a kiválasztott memóriagombon, akkor egy hangjelzés hallható és az M gomb visszajelző
lámpája elalszik.
Ha egy memóriagombot sem nyom meg három
másodpercen belül akkor az M gomb kialszik, és
nem tárolódnak a beállítások.
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása*
(196. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(194. oldal)
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(197. oldal)
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(198. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(200. oldal)
•
•
A külső tükrök lebillentése (177. oldal)
Az ülés, a külső tükrök valamint a
szélvédőre vetített kijelző* tárolt
helyzetének használata
Ha az elektromos* ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzete tárolva van, akkor
azok egyszerűen a memóriagombok használatával aktiválhatók.
Tárolt beállítás használata
A szélvédőre vetített kijelző beállításai*
(148. oldal)
Az ülést, a külső tükröket vagy a szélvédőre vetített kijelzőt újra be kell állítani, mielőtt új memória
lenne beállítható.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Manuális első ülés (190. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre
vetített kijelző* tárolt helyzetének használata
(193. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (195. oldal)
Elektromos* első ülés (191. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(191. oldal)
A tárolt beállítások akkor is használhatók, amikor
az első ajtó nyitva vagy csukva van:
Nyitott első ajtó
– Érintse meg röviden az 1 - 3 memóriagombok valamelyikét. Az elektromos ülés, a külső
tükrök és a szélvédőre vetített kijelző
mozogni kezdenek, és megállnak a kiválasztott memóriagombon tárolt helyzetben.
}}
* Opció/tartozék. 193
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
||
Csukott első ajtó
– Tartsa nyomva az 1 - 3 valamelyikét, amíg az
ülés, külső tükrök és a szélvédőre vetített
kijelző meg nem áll a kiválasztott memóriagombon tárolt helyzetben.
Ha elengedi a memóriagombot, akkor az ülés, a
külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző mozgása megáll.
FIGYELEM
•
Mivel a járművezető ülése állítható a gyújtás kikapcsolt állapotában, soha ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket a járműben.
•
Az ülés mozgása bármikor MEGÁLLÍTHATÓ bármely gomb megnyomásával az
elektromos ülés vezérlőpaneljén.
•
•
Vezetés közben ne állítsa az ülést.
Ügyeljen arra, hogy semmi ne legyen az
ülések alatt, amikor beállítja azokat.
Kapcsolódó információk
194
•
•
•
Manuális első ülés (190. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének tárolása (192. oldal)
Elektromos* első ülés (191. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(191. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (195. oldal)
Masszázs-beállítások* az első
ülésen
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása*
(196. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(194. oldal)
Mind az ülésen található többfunkciós kezelőszerv, mind a központi kijelző használható a beállítások módosításához. Számos beállítás megjelenik a központi kijelzőn.
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(197. oldal)
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(198. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(200. oldal)
•
•
A külső tükrök lebillentése (177. oldal)
A szélvédőre vetített kijelző beállításai*
(148. oldal)
Többfunkciós kezelőszerv, az ülés ülőrészének oldalán.
A masszázs beállításai
Az alábbi beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre a masszázshoz:
• BeKi: Válassza a Be/Ki lehetőséget a maszszázs funkció be-/kikapcsolásához.
• 1-5 program: 5 előre beállított masszázsprogram közül választhat. Válasszon az
Küszöb, Belépő, Speciális, Derék és Váll
lehetőségek közül.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
• Intenzitás: Válasszon az Alacsony, Normál
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(197. oldal)
Az első ülés masszázs funkciójának
beállítása*
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(198. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(200. oldal)
Mind az ülésen található többfunkciós kezelőszerv, mind a központi kijelző használható a beállítások módosításához. Számos beállítás megjelenik a központi kijelzőn.
és Magas lehetőségek közül.
• Sebesség: Válasszon az Lassú, Normál és
Gyors lehetőségek közül.
A masszázs újraindítása
A masszázs funkció 20 perc elteltével automatikusan kikapcsol. A funkció újbóli bekapcsolása
manuálisan történik.
–
Érintse meg a központi kijelzőn található
Újraindítás lehetőséget a kiválasztott maszszázsprogram újraindításához.
> A masszázsprogram újraindul. Ha nem
tesz semmit, akkor az üzenet megmarad a
felső nézetben.
Az első ülés masszázs funkciójának
beállítása
Az első ülések masszázs funkcióval rendelkeznek
a háttámlában. A masszázst légpárnák hajtják
végre, amelyek különböző beállításokkal masszírozhatnak.
A masszázs funkció csak akkor kapcsolható be,
amikor jár az autó motorja.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Manuális első ülés (190. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének tárolása (192. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre
vetített kijelző* tárolt helyzetének használata
(193. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (195. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása*
(196. oldal)
Elektromos* első ülés (191. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(191. oldal)
1.
Aktiválja a
többfunkciós kezelőszervet
annak felfelé/efelé fordításával. Az ülésbeállítások nézete jelenik meg a központi kijelzőn.
}}
* Opció/tartozék. 195
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
||
2.
Válassza a Masszázs lehetőséget az ülésbeállítások nézetben.
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(198. oldal)
Az első ülés üléspárnahosszának
beállítása*
3.
A különböző masszázs funkciók közötti
választáshoz, válassza ki azt közvetlenül a
központi kijelzőn vagy a kurzor fel/le mozga/
tásával a többfunkciós kezelőszerv felső
alsó
gombjának használatával. Módosítsa
a beállítást a kiválasztott funkcióban közvetlen kiválasztással a központi kijelzőn, a nyilak
megnyomásával vagy a többfunkciós kezelő/ hátsó
gombjainak haszszerv első
nálatával.
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(200. oldal)
A választott felszereltségi szinttől függően, az
üléspárna hosszának beállítása az üléspárna
oldalán elhelyezkedő többfunkciós kezelőszerv*
használatával vagy manuálisan történik az üléspárna elején elhelyezkedő kezelőszervvel.
Az üléspárna hosszának beállítása a
többfunkciós kezelőszerv használatával
Kapcsolódó információk
196
•
•
•
Manuális első ülés (190. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének tárolása (192. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre
vetített kijelző* tárolt helyzetének használata
(193. oldal)
Elektromos* első ülés (191. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(191. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása*
(196. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(194. oldal)
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(197. oldal)
Többfunkciós kezelőszerv az üléspárna oldalán.
1.
Aktiválja a
többfunkciós kezelőszervet
annak felfelé/efelé fordításával. Az ülésbeállítások nézete jelenik meg a központi kijelzőn.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
2.
Válassza a Párnatoldalék lehetőséget az
ülésbeállítások nézetben.
•
•
Nyomja a négyutas gomb
az üléspárna nyújtásához.
első részét
Nyomja a négyutas gomb
hátsó részét
az üléspárna visszahúzásához.
Az üléspárna hosszának manuális
beállítása
Az üléspárna beállításának kezelőszerve.
1.
Fogja meg a
húzza felfelé.
fogantyút az ülés elején, és
2.
Állítsa be az üléspárna hosszát.
3.
Engedje el a fogantyút, és győződjön meg
arról, hogy az üléspárna elérte a megfelelő
helyzetet.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Manuális első ülés (190. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének tárolása (192. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre
vetített kijelző* tárolt helyzetének használata
(193. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (195. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(194. oldal)
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(197. oldal)
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(198. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(200. oldal)
Elektromos* első ülés (191. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(191. oldal)
Az első ülés oldaltámaszának
beállítása*
Az első ülés kényelme a háttámla oldalainak
beállításaival növelhető.
Többfunkciós kezelőszerv, az ülés ülőrészének oldalán.
A háttámla oldalai beállíthatók, hogy támasztást
biztosítsanak. Mind az ülésen található többfunkciós kezelőszerv, mind a központi kijelző használható a beállítások módosításához. Számos beállítás megjelenik a központi kijelzőn.
A oldaltámasz beállításához:
1.
Aktiválja a többfunkciós kezelőszervet annak
. Az ülésbeállítáfelfelé/efelé fordításával
sok nézete jelenik meg a központi kijelzőn.
}}
* Opció/tartozék. 197
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
||
2.
Válassza a Oldalsó párnák lehetőséget az
ülésbeállítások nézetben.
•
Nyomja a négyutas gomb első részét az
.
oldaltámasz növeléséhez
•
Nyomja a négyutas gomb hátsó részét az
oldaltámasz növeléséhez .
Az első ülés deréktámaszának
beállítása*
A deréktámasz beállítása az üléspárna oldalán
található kezelőszervvel történik.
Kapcsolódó információk
198
•
•
•
Manuális első ülés (190. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének tárolása (192. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre
vetített kijelző* tárolt helyzetének használata
(193. oldal)
Elektromos* első ülés (191. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(191. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (195. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása*
(196. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(194. oldal)
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(198. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(200. oldal)
Kezelőszerv kétutas deréktámasszal* rendelkező autókban.
Többfunkciós kezelőszerv négyutas deréktámasszal*
rendelkező autókban.
A deréktámaszt négyutas deréktámasszal* rendelkező autókban a többfunkciós kezelőszerv
használatával, kétutas deréktámasszal* rendelkező autókban pedig a kerek gomb használatával
lehet beállítani. A kezelőszerv az ülés ülőrészének
oldalán helyezkedik el. A választott felszereltségi
szinttől függően, a deréktámasz előre/hátra és
fel/le (négyutas deréktámasz) vagy előre/hátra
(kétutas deréktámasz) állítható.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Állítsa be a deréktámaszt az autóban a
négyutas kezelőszerv használatával
1.
többfunkciós kezelőszervet
Aktiválja a
annak felfelé/efelé fordításával. Az ülésbeállítások nézete jelenik meg a központi kijelzőn.
2.
Válassza a Derék lehetőséget az ülésbeállítások nézetben.
•
/le
a kerek gombot a
Nyomja fel
deréktámasz fel/le mozgatásához.
•
Nyomja a gomb
első részét a deréktámasz növeléséhez.
•
hátsó részét a derékNyomja a gomb
támasz csökkentéséhez.
Állítsa be a deréktámaszt az autóban a
kétutas kezelőszerv használatával
1.
első részét a
Nyomja a kerek gomb
deréktámasz növeléséhez.
2.
hátsó részét a
Nyomja a kerek gomb
deréktámasz csökkentéséhez.
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (195. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása*
(196. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(194. oldal)
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(197. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(200. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
Manuális első ülés (190. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének tárolása (192. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre
vetített kijelző* tárolt helyzetének használata
(193. oldal)
Elektromos* első ülés (191. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(191. oldal)
* Opció/tartozék. 199
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Az utasülés beállítása a
vezetőülésből*
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása*
(196. oldal)
Az első utasülés beállítható a vezetőülésről.
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(194. oldal)
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(197. oldal)
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(198. oldal)
A funkció aktiválása
A funkció a központi kijelző funkció nézetében
aktiválható.
Nyomja meg a Utasülés
beállítása gombot az aktiváláshoz.
Mozgassa előre/hátra az utasülést a kezelőszerv előre/hátra mozgatásával.
Utasülés beállítása
A járművezető a funkció aktiválásától számított
10 másodpercen belül állíthatja be az utasülést.
Ha ezen az időn belül nem végez beállításokat,
akkor a funkció kikapcsol.
A járművezető a vezetőülésen elhelyezett kezelőszervekkel állíthatja be az utasülést:
200
Az utasülés háttámlájának dőlését a kezelőszerv előre/hátra mozgatásával módosíthatja.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Manuális első ülés (190. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének tárolása (192. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre
vetített kijelző* tárolt helyzetének használata
(193. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (195. oldal)
Elektromos* első ülés (191. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(191. oldal)
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
A háttámlák lehajtása a második
üléssorban
A második üléssor három különálló üléssel rendelkezik. A háttámlák különállóan előre dönthetők.
FIGYELEM
•
•
•
•
Állítsa be, és rögzítse az ülést, mielőtt
elindulna. Legyen óvatos az ülés beállításakor. A szabályozatlan vagy figyelmetlen
beállítás becsípődéses sérüléseket eredményezhet.
Amikor nehéz tárgyakat helyez be, akkor
mindig kösse le azokat szorosan, hogy
hirtelen fékezéskor ne okozhassanak
sérülést vagy kárt.
Mindig állítsa le a motort, és húzza be a
rögzítőféket az autó rakodásakor és kirakodásakor.
Az automata sebességváltóval felszerelt
autók esetében, állítsa a fokozatválasztót
P állásba, hogy megakadályozza a nem
szándékos elindulást.
FONTOS
A háttámla lehajtásakor nem lehet semmilyen
tárgy a hátsó ülésen. A biztonsági övek sem
lehetnek becsatolva. Különben fennáll a hátsó
üléskárpit sérülésének kockázata.
FONTOS
Középső ülés
A beépített gyermekülés* üléspárnájának
leengedett helyzetben kell lennie, mielőtt
lehajtaná a középső ülés háttámláját.
A középső ülés kartámaszát* fel kell emelni az
ülés lehajtása előtt.
MEGJEGYZÉS
Lehetséges, hogy az első üléseket előre kell
csúsztatni és/vagy fel kell hajtani a háttámlájukat, hogy teljesen előre lehessen hajtani a
háttámlát.
A háttámla lehajtásához:
Lehet, hogy a hátsó üléseket is hátra kell
mozdítani.
1.
Engedje le manuálisan a fejtámlát.
Az üléseknek felemelt helyzetben kell lenniük,
amikor lehajtja a második üléssort, azokat
nem szabad lehajtani, amikor előre billenti a
harmadik üléssorból/üléssorba történő kiszálláshoz/beszálláshoz.
2.
Húzza meg a hevedert a középső ülés jobb
oldalán.
3.
Engedje le előre a háttámlát, amíg nem rögzül a helyén. Az üléspárna le/előre hajlik,
amikor a háttámlát lehajtja, hogy egyenes felületet hozzon létre.
A háttámla egyenes helyzetbe emeléséhez:
1.
Húzza meg a hevedert.
2.
Emelje fel a háttámlát, és engedje el a hevedert. Csúsztassa a háttámlát, amíg a retesz
be nem akad.
3.
Ha szükséges, emelje fel a fejtámlát.
}}
* Opció/tartozék. 201
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
||
Külső ülések
2.
Ügyeljen arra, hogy a háttámla és a fejtámla
ne érjen az első üléshez a lehajtáskor.
Engedje le előre a háttámlát, amíg nem rögzül a helyén.
> Az üléspárna le/előre hajlik, amikor a háttámlát lehajtja, hogy egyenes felületet
hozzon létre. A fejtámla automatikusan
hajlik le a hátsó ülés lehajtásakor.
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy a háttámlák és a fejtámlák
megfelelően rögzültek-e a felhajtást követően.
A külső hátsó ülések fejtámláit mindig fel kell
emelni, amikor utasok tartózkodnak a hátsó
üléseken.
FIGYELEM
FIGYELEM
A második üléssor külső üléseinek fejtámláit
mindig fel kell emelni, amikor a harmadik
üléssorban* utasok tartózkodnak.
Ügyeljen arra, hogy a háttámlák megfelelően
rögzítve legyenek lehajtásukat követően.
A háttámla lehajtásához:
MEGJEGYZÉS
A második üléssor leengedésekor mindig
kezdje az ülés normál helyzetéből. Ne használja a leeresztő kart az üléshez, amikor az
ülés beszállás/kiszállás helyzetben van a harmadik üléssor esetében.
1.
202
Húzza felfelé az ülés oldalán található fogantyút, és tartsa felemelt helyzetben, miközben
leengedi a háttámlát.
A háttámla egyenes helyzetbe emeléséhez:
1.
Húzza felfelé az ülés oldalán található fogantyút, és tartsa felemelt helyzetben, miközben
felemeli a háttámlát.
2.
Ügyeljen arra, hogy a háttámla és a fejtámla
ne érjen az első üléshez a felemelésekor.
Emelje fel a háttámlát, és engedje el a
fogantyút.
3.
Nyomja a háttámlát addig, amíg a retesz be
nem akad.
4.
Emelje fel manuálisan a fejtámlát.
Kapcsolódó információk
•
A második üléssor fejtámláinak beállítása
(203. oldal)
•
A második üléssor üléseinek hosszirányú
beállításához* (204. oldal)
•
A második üléssor háttámladőlésének beállítása (205. oldal)
•
Beszállás és kiszállás a harmadik üléssorba/
üléssorból* (206. oldal)
•
A háttámlák lehajtása a harmadik üléssorban* (207. oldal)
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
A második üléssor fejtámláinak
beállítása
A hátsó ülés külső fejtámláinak
elektromos leengedése*
Állítsa be a középső ülés fejtámláját az utas
magasságának megfelelően. Hajtsa le a külső
ülések fejtámláit*, hogy javítsa a kilátást hátrafelé
A fejtámla beállítása, középső ülés
A fejtámla leengedéséhez nyomja meg a gombot
(középen, a háttámla és a fejtámla között), miközben óvatosan lenyomja a fejtámlát.
FIGYELEM
A középső ülés fejtámláját úgy kell beállítani az
utas magasságának megfelelően, hogy lehetőleg
az utas fejének teljes hátsó részét takarja. Szükség szerint csúsztassa fel manuálisan.
A középső ülés fejtámlájának a legalsó helyzetben kell lennie, amikor a középső ülés
nincs használatban. Amikor használatban van
a középső ülés, akkor a fejtámlát megfelelően
be kell állítani az utas magasságához, hogy az
lehetőleg takarja a fej teljes hátsó részét.
A külső fejtámlák a központi kijelző funkció nézetében húzhatók vissza. A fejtámlák leengedhetők
0 gyújtáshelyzetben.
}}
* Opció/tartozék. 203
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Nyomja meg a Fejtámla
lehajtása gombot a leengedés
aktiválásához/inaktiválásához.
||
Hajtsa vissza manuálisan a fejtámlát, amíg kattanó hang nem hallható.
•
Beszállás és kiszállás a harmadik üléssorba/
üléssorból* (206. oldal)
A második üléssor üléseinek
hosszirányú beállításához*
•
A háttámlák lehajtása a harmadik üléssorban* (207. oldal)
A 7-üléses* autók esetében a második üléssor
ülései egyenként állíthatók előre vagy hátra, hogy
optimális lábteret biztosítsanak a második és
harmadik üléssor utasainak. Az 5-üléses autókban a hátsó ülések hosszirányban nem állíthatók.
FIGYELEM
Ne engedje le a külső fejtámlákat, ha utasok
utaznak valamelyik hátsó, külső ülésben.
FIGYELEM
A fejtámlának a felhajtást követően rögzített
állásban kell lennie.
FIGYELEM
Emelje fel az ülés alatt található fogantyút.
A második üléssor külső üléseinek fejtámláit
mindig fel kell emelni, amikor a harmadik
üléssorban* utasok tartózkodnak.
Kapcsolódó információk
204
•
A háttámlák lehajtása a második üléssorban
(201. oldal)
•
A második üléssor üléseinek hosszirányú
beállításához* (204. oldal)
•
A második üléssor háttámladőlésének beállítása (205. oldal)
Csúsztassa előre vagy hátra a kívánt helyzetbe.
3.
Engedje el a fogantyút, és csúsztassa az
ülést, amíg a retesz beakad.
Ellenőrizze, hogy az ülés rögzült-e, miután beállította a helyzetét.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
FIGYELEM
•
Állítsa be, és rögzítse az ülést, mielőtt
elindulna. Legyen óvatos az ülés beállításakor. A szabályozatlan vagy figyelmetlen
beállítás becsípődéses sérüléseket eredményezhet.
•
Amikor nehéz tárgyakat helyez be, akkor
mindig kösse le azokat szorosan, hogy
hirtelen fékezéskor ne okozhassanak
sérülést vagy kárt.
•
Mindig állítsa le a motort, és húzza be a
rögzítőféket az autó rakodásakor és kirakodásakor.
•
Az automata sebességváltóval felszerelt
autók esetében, állítsa a fokozatválasztót
P állásba, hogy megakadályozza a nem
szándékos elindulást.
A második üléssor
háttámladőlésének beállítása
A háttámla dőlése a második üléssor minden
ülése esetében egyedileg beállítható.
Középső ülés
1.
Húzza fel a hevedert a középső ülés jobb
oldalán.
2.
Állítsa előre/hátra a háttámla dőlését a háttámlára gyakorolt terhelés csökkentésével/
növelésével.
3.
Engedje el a hevedert a háttámla rögzítéséhez a helyén, és csúsztassa a háttámlát, amíg
a retesz be nem akad.
Kapcsolódó információk
•
A háttámlák lehajtása a második üléssorban
(201. oldal)
•
A második üléssor fejtámláinak beállítása
(203. oldal)
•
A második üléssor háttámladőlésének beállítása (205. oldal)
•
Beszállás és kiszállás a harmadik üléssorba/
üléssorból* (206. oldal)
•
A háttámlák lehajtása a harmadik üléssorban* (207. oldal)
Külső ülések
1.
Húzza felfelé az ülés oldalán található fogantyút.
2.
Állítsa előre/hátra a háttámla dőlését a háttámlára gyakorolt terhelés csökkentésével/
növelésével.
3.
Engedje el a fogantyút a háttámla rögzítéséhez a helyén, és csúsztassa a háttámlát, amíg
a retesz be nem akad.
Ellenőrizze, hogy az ülés rögzült-e, miután beállította a helyzetét.
Ellenőrizze, hogy az ülés rögzült-e, miután beállította a helyzetét.
}}
* Opció/tartozék. 205
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
||
FIGYELEM
•
Állítsa be, és rögzítse az ülést, mielőtt
elindulna. Legyen óvatos az ülés beállításakor. A szabályozatlan vagy figyelmetlen
beállítás becsípődéses sérüléseket eredményezhet.
•
Amikor nehéz tárgyakat helyez be, akkor
mindig kösse le azokat szorosan, hogy
hirtelen fékezéskor ne okozhassanak
sérülést vagy kárt.
•
Mindig állítsa le a motort, és húzza be a
rögzítőféket az autó rakodásakor és kirakodásakor.
•
Az automata sebességváltóval felszerelt
autók esetében, állítsa a fokozatválasztót
P állásba, hogy megakadályozza a nem
szándékos elindulást.
Beszállás és kiszállás a harmadik
üléssorba/üléssorból*
A harmadik üléssor* kényelmes elfoglalásának
és elhagyásának megkönnyítése érdekében a
második üléssor állítható.
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy a háttámlák és a fejtámlák
megfelelően rögzültek-e a felhajtást követően.
A külső hátsó ülések fejtámláit mindig fel kell
emelni, amikor utasok tartózkodnak a hátsó
üléseken.
Kapcsolódó információk
A háttámla lehajtásához:
Kapcsolódó információk
206
•
A háttámlák lehajtása a második üléssorban
(201. oldal)
•
A második üléssor fejtámláinak beállítása
(203. oldal)
•
A második üléssor üléseinek hosszirányú
beállításához* (204. oldal)
•
Beszállás és kiszállás a harmadik üléssorba/
üléssorból* (206. oldal)
•
A háttámlák lehajtása a harmadik üléssorban* (207. oldal)
MEGJEGYZÉS
Ha a középső üléssor háttámlája nem rögzíthető a beszállási/kiszállási helyzetből történő
visszatérést követően, akkor újra előre, majd
kicsit nagyobb erővel vissza kell mozdítani.
•
A háttámlák lehajtása a második üléssorban
(201. oldal)
•
A második üléssor fejtámláinak beállítása
(203. oldal)
1.
Húzza felfelé/előre a második üléssor külső
üléseinek tetején elhelyezkedő fogantyút.
•
2.
Hajtsa előre a háttámlát, és csúsztassa előre
a teljes ülést.
A második üléssor üléseinek hosszirányú
beállításához* (204. oldal)
•
A második üléssor háttámladőlésének beállítása (205. oldal)
•
A háttámlák lehajtása a harmadik üléssorban* (207. oldal)
Az ülés egyenes helyzetbe emeléséhez:
–
Csúsztassa ütközésig hátra az ülést. A háttámlának könnyen vissza kell esnie a helyes
pozícióba.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
A háttámlák lehajtása a harmadik
üléssorban*
2.
A harmadik üléssor két különálló üléssel rendelkezik. Ezek különállóan előre dönthetők.
FONTOS
A harmadik üléssor háttámláinak lehajtásához
szükség lehet az ülések szögének módosítására a második üléssorban.
Ügyeljen arra, hogy a háttámla és a fejtámla
ne érjen az előtte elhelyezkedő üléshez a
lehajtáskor. Hajtsa előre a háttámlát.
> Az üléspárna le/előre hajlik, amikor a háttámlát lehajtja, hogy egyenes felületet
hozzon létre. A fejtámla automatikusan
hajlik le a hátsó ülés lehajtásakor.
Kormánykerék-kezelőszervek és
kürt
A kormánykerék tartalmazza a kürtöt és a vezetőtámogató rendszerekhez valamint a hangfelismeréshez tartozó kezelőszerveket.
A ülés felemeléséhez emelje fel manuálisan a
háttámlát, amíg a helyére nem rögzül. A fejtámla
manuálisan emelhető fel.
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy a háttámlák és a fejtámlák
megfelelően rögzültek-e a felhajtást követően.
A külső hátsó ülések fejtámláit mindig fel kell
emelni, amikor utasok tartózkodnak a hátsó
üléseken.
Billentyűzetek és fülek* a kormánykeréken.
Kapcsolódó információk
1.
5
Húzza felfelé/előre a háttámla tetején elhelyezkedő fogantyút.
•
A háttámlák lehajtása a második üléssorban
(201. oldal)
•
A második üléssor fejtámláinak beállítása
(203. oldal)
•
A második üléssor üléseinek hosszirányú
beállításához* (204. oldal)
•
A második üléssor háttámladőlésének beállítása (205. oldal)
•
Beszállás és kiszállás a harmadik üléssorba/
üléssorból* (206. oldal)
Sebességhatároló, sebességtartó, adaptív sebességtartó*, távolságfigyelmeztetés* és Pilot Assist.
A vezetőtámogató rendszerek kezelőszervei5.
Váltófül* a manuális fokozatváltáshoz automata sebességváltó esetén.
Kezelőszervek a hangfelismeréshez, a szélvédőre vetített kijelzőhöz és menühöz, üzenetés telefonkezeléshez.
}}
* Opció/tartozék. 207
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
||
Kürt
Kormányzár
A kormánykerék beállítása
A kormányzár megnehezíti az autó kormányzását,
ha például ellopják azt. A kormányzár zárásakor
és kioldásakor mechanikus hang észlelhető.
A kormánykerék különböző helyzetekbe állítható.
A kormányzár aktiválása
A kormányzár akkor aktiválódik, amikor az autót
kívülről bezárja és a motor le van állítva. Ha az
autót nyitva hagyja, akkor a kormányzár egy idő
elteltével automatikusan aktiválódik.
A kormányzár kioldása
A kürt a kormánykerék közepén helyezkedik el.
Kapcsolódó információk
•
•
Kormányzár (208. oldal)
A kormánykerék beállítása (208. oldal)
A kormányzár akkor old ki, ha az autót kívülről
kinyitja. Ha az autó nincs bezárva, akkor a kormányzár kikapcsol, amennyiben a távvezérlős
kulcs az utastérben van és beindítja az autót.
Kapcsolódó információk
•
•
Kormánykerék-kezelőszervek és kürt
(207. oldal)
A kormánykerék beállítása (208. oldal)
A kormánykerék magassága és mélysége állítható.
FIGYELEM
Állítsa be és rögzítse a kormánykereket,
mielőtt elindulna. A kormánykereket soha nem
szabad vezetés közben állítani.
A sebességfüggő szervokormánnyal beállítható a
kormányzási erő szintje. A kormányzási erő az
autó sebességének megfelelően kerül beállításra,
hogy fejlett útérzékenységet biztosítson a vezetőnek.
208
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Kar a kormánykerék beállításához.
1.
Nyomja előre a kart a kormánykerék kioldásához.
2.
Állítsa a kormánykereket az Önnek megfelelő
helyzetbe.
3.
Húzza vissza a kart a kormánykerék helyzetének rögzítéséhez. Ha a kar merev, akkor a kar
visszanyomásával egy időben nyomja meg
kissé a kormánykereket.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Kormányzár (208. oldal)
Kormánykerék-kezelőszervek és kürt
(207. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(191. oldal)
* Opció/tartozék. 209
KLÍMAVEZÉRLÉS
KLÍMAVEZÉRLÉS
Klímavezérlés
Klímazónák
Klímavezérlés - érzékelők
Az autó elektronikus klímavezérléssel rendelkezik. A klímavezérlő rendszer hűti vagy fűti valamint szárítja az utastér levegőjét.
A klímazónák száma, amelyekre az autó osztva
van, határozza meg az utastár különböző részeihez tartozó hőmérséklet-beállítási lehetőségeket.
A klímavezérlő rendszer számos érzékelőt használ a klíma szabályozásának segítéséhez az autóban.
Az összes klímavezérlő funkció a központi kijelzőn
és a középkonzol fizikai gombjaival szabályozható.
4-zónás légkondicionáló
Az érzékelő elhelyezkedése
A hátsó ülés bizonyos funkciói az alagútkonzol
hátulján található klímakezelőszervekkel* is szabályozhatók.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klímazónák (212. oldal)
Klímavezérlés - érzékelők (212. oldal)
Érzékelt hőmérséklet (213. oldal)
A klíma hangvezérléses szabályozása
(213. oldal)
Állóklíma (240. oldal)
Klímazónák 4-zónás légkondicionáló esetén.
Fűtés (250. oldal)
4-zónás légkondicionáló esetén az utastér
hőmérséklete külön állítható be az első és a
hátsó üléseknél a bal és jobb oldalon.
Levegőminőség (214. oldal)
Levegőelosztás (217. oldal)
Klímakezelőszervek (223. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Klímavezérlés (212. oldal)
Nedvességérzékelő - a belső visszapillantó
tükör házában.
Külső hőmérséklet-érzékelő - a jobb oldali
külső tükörben.
Az utastér hőmérsékletérzékelője - a fizikai
gombokkal a középkonzolon.
Napérzékelő - a műszerfal felső részén.
MEGJEGYZÉS
Ne takarja le vagy gátolja az érzékelőket
ruhákkal vagy egyéb tárgyakkal.
212
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Az Interior Air Quality System* esetén egy levegőminőség érzékelő is van a klímaszabályozó
rendszer levegőbeszívó részébe építve.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímavezérlés (212. oldal)
Interior Air Quality System* (216. oldal)
Érzékelt hőmérséklet
A klímavezérlő rendszer az érzékelt hőmérséklet
alapján szabályozza az utastér klímáját és nem a
tényleges hőmérséklet alapján.
Az utastér beállított hőmérséklete folyamatosan
megfelel a fizikai észlelésnek az olyan tényezőket
figyelembe véve, mint a külső hőmérséklet, az
autó környezetében lévő levegő áramlási sebessége, nedvességtartalma és a napsugárzás stb.
az autóban és a környezetében.
A rendszer egy napérzékelőt tartalmaz, amely
észleli, hogy melyik irányból süti a nap az utasteret. Ez azt jelenti, hogy a jobb és bal oldali szellőzőkből áramló levegő hőmérséklete annak ellenére eltérő lehet, hogy mindkét oldalon ugyanazt a
hőmérsékletet állította be.
Kapcsolódó információk
•
1
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Klímavezérlés (212. oldal)
A klíma hangvezérléses
szabályozása1
A klímaszabályozó rendszer hangutasításai például a hőmérséklet módosításához, az ülésfűtés*
aktiválásához vagy a ventilátor szintjének változtatásához.
Nyomja meg a
gombot, és mondja ki az
alábbi utasítások valamelyikét:
•
"Climate" - elindít egy párbeszédet a klíma
szabályozásához, és példákat mutat az utasításokra.
•
"Set temperature to X degrees" - beállítja
a kívánt hőmérsékletet.
•
"Raise temperature"/"Lower
temperature" - a hőmérséklet-beállítás
lépésenkénti növelése/csökkentése.
•
"Sync temperature" - a vezető oldalon
beállított hőmérséklettel szinkronizálja az
összes klímazónát az autóban.
•
"Air on feet"/"Air on body" - megnyitja a
kívánt levegőáramlást.
•
"Air on feet off"/"Air on body off" bezárja a kívánt levegőáramlást.
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" - a
Max/Off beállításra változtatja a levegőáramlást.
}}
* Opció/tartozék. 213
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
"Raise fan speed"/"Lower fan speed" lépésenként növeli/csökkenti a ventilátor
szintjét.
•
•
"Turn on auto" - aktiválja az automatikus
klímaszabályozást.
•
•
"Air condition on"/"Air condition off" aktiválja/inaktiválja a légkondicionálást.
•
•
"Recirculation on"/"Recirculation off" aktiválja/inaktiválja a levegőkeringtetést.
•
"Turn on defroster "/"Turn off defroster"
- aktiválja/inaktiválja az ablakok és a külső
tükrök páramentesítését.
•
"Turn on max defroster"/"Turn max
defroster off" - aktiválja/inaktiválja a maximális páramentesítést.
•
"Turn on electric defroster"/"Turn off
electric defroster" - aktiválja/inaktiválja a
szélvédőfűtést*.
•
"Turn on rear defroster"/"Turn off rear
defroster" - aktiválja/inaktiválja a hátsó
ablak és a külső tükrök fűtését.
•
"Turn steering wheel heat on"/"Turn
steering wheel heat off" - aktiválja/inaktiválja a kormánykerékfűtést*.
•
•
214
"Raise steering wheel heat"/"Lower
steering wheel heat" - lépésenként emeli/
csökkenti a kormánykerékfűtés* beállítását.
"Turn on seat heat"/"Turn off seat heat"
- aktiválja/inaktiválja az ülésfűtést*.
•
"Raise seat heat"/"Lower seat heat" lépésenként emeli/csökkenti az ülésfűtés*
beállítását.
"Turn on seat ventilation"/"Turn off seat
ventilation" - aktiválja/inaktiválja az ülészszellőztetést*.
"Raise seat ventilation"/"Lower seat
ventilation" - lépésenként emeli/csökkenti
az ülésszellőztetés* beállítását.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Klímavezérlés (212. oldal)
Hangfelismerés (149. oldal)
A hangfelismerés használata. (150. oldal)
A hangfelismerés beállításai (152. oldal)
Levegőminőség
Az utastérhez kiválasztott anyagok és a levegőtisztító rendszer biztosítja az utastér levegőjének
magas minőségét.
Anyagok az utastérben
Az utastér belseje úgy van kialakítva, hogy a kellemes és kényelmes legyen, még az allergiától
vagy asztmától szenvedő személyek számára is.
Tesztelt anyagok kerültek kifejlesztésre az utastér
pormennyiségének minimálisra csökkentéséhez
és, hogy hozzájáruljanak az utastér könnyebb tisztán tarthatóságához.
A szőnyegek az utastérben és a csomagtérben is
könnyen kivehetők és tisztíthatók.
Használja a Volvo által ajánlott autóápolási termékeket a belső tisztításához.
Levegőtisztító rendszer
Az utastér szűrőjén kívül a Clean Zone Interior
Package* és a Interior Air Quality System* is
segít fenntartani az utastér magas levegőminőségét.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Klímavezérlés (212. oldal)
Clean Zone* (215. oldal)
Clean Zone Interior Package* (215. oldal)
Interior Air Quality System* (216. oldal)
Utastérszűrő (217. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Clean Zone*
A Clean Zone funkció ellenőrzi és jelzi, hogy
minden feltétel megfelel-e az utastér jó levegőminőségéhez.
•
•
Be van kapcsolva a szellőztető ventilátor.
Clean Zone Interior Package*
Ki van kapcsolva a levegő-visszakeringtetés.
A Clean Zone Interior Package (CZIP) olyan
módosítások összességéből áll, amelyek még
tisztábban tartják az utasteret az allergiát és asztmát okozó anyagoktól.
MEGJEGYZÉS
A Clean Zone nem azt jelenti, hogy a levegő
minősége jó. Csak azt jelzi, hogy fennállnak a
jó levegőminőség feltételei.
Az alábbiakat tartalmazza:
•
Fejlett ventilátor funkció, ami azt jelenti, hogy
a ventilátor beindul, amikor kinyitják az autó
ajtóját a távvezérlős kulccsal. A ventilátor friss
levegővel tölti meg az utasteret. A funkció
akkor kapcsol be, amikor szükséges és egy
idő elteltével vagy az utastér ajtóinak kinyitásakor kapcsol ki automatikusan. A ventilátor
működési ideje az autó 4 éves koráig fokozatosan csökken a kisebb szükségesség miatt.
•
A teljesen automatikus levegőminőség rendszer Interior Air Quality System (IAQS).
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
A visszajelző a klíma nézetben látható a központi kijelzőn.
A visszajelző a klímasorban látható, amikor
nincs nyitva a klíma nézet.
Ha a feltételek megfelelőek, akkor a Tiszta zóna
szöveg fehér. Amikor minden feltétel megfelelő,
akkor ezt a szöveg kék színűre változása jelzi.
Az ellenőrzött feltételek:
•
•
Az összes ajtó és a csomagtérajtó zárva van.
•
Be van kapcsolva a levegőminőség rendszer
Interior Air Quality System*.
Levegőminőség (214. oldal)
Clean Zone Interior Package* (215. oldal)
Interior Air Quality System* (216. oldal)
Utastérszűrő (217. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Levegőminőség (214. oldal)
Clean Zone* (215. oldal)
Interior Air Quality System* (216. oldal)
Utastérszűrő (217. oldal)
Az összes oldalablak és a panorámatető*
zárva van.
* Opció/tartozék. 215
KLÍMAVEZÉRLÉS
Interior Air Quality System*
Az Interior Air Quality System IAQS egy teljesen
automatikus rendszer, amely kiválasztja a gázokat és részecskéket a szagok és szennyeződések szintjének csökkentéséhez az utastérben.
Az IAQS a Clean Zone Interior Package (CZIP)
része és megtisztítja az utastér levegőjét az olyan
szennyeződésektől, mint a részecskék, szénhidrogének, nitrogén-oxidok és talajszinti ózon.
Ha a levegőminőség érzékelő azt észleli, hogy a
külső levegő szennyezett, akkor a levegőbeszívás
leáll, és bekapcsol a visszakeringtetés.
•
•
Clean Zone Interior Package* (215. oldal)
Utastérszűrő (217. oldal)
A levegőminőség-érzékelő*
aktiválása és inaktiválása
A levegőminőség-érzékelő a teljesen automatikus levegőminőség rendszer, Interior Air Quality
System (IAQS) része.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a levegőminőség-érzékelő bekapcsoljon/kikapcsoljon-e.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Válassza a Levegőminőség-érzékelő lehetőséget a levegőminőség-érzékelő aktiválásához/inaktiválásához.
MEGJEGYZÉS
A levegőminőség-érzékelő mindig be van
kapcsolva az utastér legjobb levegőminőségének biztosítása érdekében.
Kapcsolódó információk
•
Interior Air Quality System* (216. oldal)
Hideg időben, a párásodás megelőzése érdekében, a visszakeringetés korlátozott.
Párásodás esetén a szélvédő, oldalablakok és
hátsó ablak páramentesítő funkcióját kell
használni.
Kapcsolódó információk
216
•
A levegőminőség-érzékelő* aktiválása és
inaktiválása (216. oldal)
•
•
Levegőminőség (214. oldal)
Clean Zone* (215. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Utastérszűrő
Levegőelosztás
A szűrő megszűri az utastérbe áramló összes
levegőt.
A klímavezérlő rendszer számos szellőző között
osztja el a levegőt az utastérben.
Az utastérszűrő cseréje
Automatikus és manuális
levegőelosztás
A klímarendszer teljesítményének fenntartásához
rendszeresen ki kell cserélni a szűrőt. Tartsa be a
Volvo szervizprogramban előírt csereidőközöket.
Ha az autót súlyosan szennyezett környezetben
használja, akkor szükség lehet a szűrő gyakoribb
cseréjére.
MEGJEGYZÉS
Többféle típusú utastérszűrő létezik. Ügyeljen
arra, hogy a megfelelő szűrőt szerelje be.
Az automatikusan szabályozott légkondicionáló
működésekor a levegő elosztása automatikusan
történik. Szükség esetén a levegőelosztás
manuálisan szabályozható.
Állítható szellőzők
Az autó bizonyos szellőzői állíthatók, ami azt
jelenti, hogy kinyithatja/lezárhatja a szellőzőt a
levegő áramlásának irányításához.
Az állítható szellőzők elhelyezkedése az utastérben.
Öt ülés esetén - négy a műszerfalon, kettő az
alagútkonzol hátulján és egy az egyes
ajtóoszlopokon az első és hátsó ajtók között.
Kiegészítés hét ülés esetén - egy-egy a
hátsó ajtók mögötti ajtóoszlopokon.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Levegőminőség (214. oldal)
Clean Zone* (215. oldal)
Kapcsolódó információk
Clean Zone Interior Package* (215. oldal)
•
•
•
Interior Air Quality System* (216. oldal)
•
Klímavezérlés (212. oldal)
A levegőelosztás módosítása (218. oldal)
A szellőzők nyitása/zárása és irányítása
(218. oldal)
A levegőelosztási lehetőségek táblázata
(220. oldal)
* Opció/tartozék. 217
KLÍMAVEZÉRLÉS
A levegőelosztás módosítása
Kapcsolódó információk
A levegőelosztás szükség esetén manuálisan
módosítható.
•
•
Levegőelosztás (217. oldal)
A szellőzők nyitása/zárása és
irányítása
A szellőzők nyitása/zárása és irányítása
(218. oldal)
Az utastérben bizonyos szellőzők egyenként nyithatók, zárhatók és irányíthatók.
•
A levegőelosztási lehetőségek táblázata
(220. oldal)
Ha az autó külső szellőzőit az oldalablakokra
irányítja, akkor megszüntetheti a párásodást.
Ha az autó külső szellőzőit meleg időben befelé
irányítja, akkor kényelmes környezetet hozhat
létre az utastérben.
A szellőzők nyitása és zárása
A levegőelosztó gombok a klíma nézetben.
Levegőelosztás - szélvédő-páramentesítő
szellőzők
Levegőelosztás - szellőzők a műszerfalon és
középkonzolon
Levegőelosztás - szellőzők a padlóban
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Nyomjon meg egy vagy több levegőelosztás
gombot az adott irányú levegőáramlás megnyitásához/elzárásához.
> A levegőelosztás módosul és a gombok
világítanak/kialszanak.
2
218
Az ábra vázlatos - a fúvóka kialakítása annak elhelyezkedésétől függ.
A szellőző forgókapcsolója2.
–
Forgassa a forgókapcsolót a fúvókából
áramló levegő kinyitásához/elzárásához.
Minél hosszabbak a forgókapcsolón látható
fehér vonalak, annál magasabb a levegőáramlás.
KLÍMAVEZÉRLÉS
A szellőzők irányítása
A szellőző karja2.
Mozgassa oldalra/függőlegesen a kart a
fúvókából áramló levegő irányának beállításához.
–
Kapcsolódó információk
•
•
•
2
Levegőelosztás (217. oldal)
A levegőelosztás módosítása (218. oldal)
A levegőelosztási lehetőségek táblázata
(220. oldal)
Az ábra vázlatos - a fúvóka kialakítása annak elhelyezkedésétől függ.
219
KLÍMAVEZÉRLÉS
A levegőelosztási lehetőségek
táblázata
A levegőelosztás szükség esetén manuálisan
módosítható. Az alábbi beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre.
Levegőelosztás
Cél
Ha az összes levegőelosztó gomb manuális módban ki van iktatva, akkor a klímavezérlő rendszer visszatér az automatikusan szabályozott
klímavezérlésre.
220
Fő levegőáramlás a páramentesítő szellőzőkből. Bizonyos mennyiségű levegő
jön a többi szellőzőből.
Megakadályozza a párásodást és jegesedést hideg és
nedves környezetben (ehhez a ventilátor szintjének
nem szabad túl alacsonynak lennie).
Fő levegőáramlás a műszerfal szellőzőiből. Bizonyos mennyiségű levegő jön a
többi szellőzőből.
Hatékony hűtést biztosít meleg időben.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Levegőelosztás
Cél
Fő levegőáramlás a padló szellőzőiből. Bizonyos mennyiségű levegő jön a többi
szellőzőből.
Jó fűtést és hűtést biztosít a padlónak.
A levegő nagy része a páramentesítő szellőzőkből és a műszerfal szellőzőiből
áramlik. Bizonyos mennyiségű levegő jön a többi szellőzőből.
Jó komfortot biztosít hideg és száraz időben.
Fő levegőáramlás a páramentesítő szellőzőkből és a padló szellőzőiből. Bizonyos mennyiségű levegő jön a többi szellőzőből.
Jó komfortot és jó páramentesítést biztosít hideg vagy
párás időben.
}}
221
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
Levegőelosztás
Cél
Fő levegőáramlás a műszerfal és a padló szellőzőiből. Bizonyos mennyiségű
levegő jön a többi szellőzőből.
Jó komfortot biztosít napos időben, hideg külső hőmérséklet mellett.
Fő levegőáramlás a páramentesítő szellőzőkből, a műszerfal és a padló szellőzőiből.
Kiegyensúlyozott komfortot biztosít az utastérben.
Kapcsolódó információk
222
•
•
Levegőelosztás (217. oldal)
•
A levegőelosztás módosítása (218. oldal)
A szellőzők nyitása/zárása és irányítása
(218. oldal)
KLÍMAVEZÉRLÉS
Klímakezelőszervek
A klímavezérlő rendszer funkcióit a középkonzol
fizikai gombjaival, a központi kijelzőről és az alagútkonzol hátsó klímakezelőszerveivel lehet szabályozni.
Fizikai gombok a középkonzolon
Hőmérséklet-kezelőszervek a vezető és utas
oldalhoz.
A fűthető* és szellőztethető* vezető és utasülés valamint a kormánykerékfűtés* kezelőszervei.
Gomb a klíma nézet eléréséhez. A gomb grafikája mutatja az aktív klímabeállításokat.
A szélvédőfűtés* és a maximális páramentesítés gombja.
Klíma nézet a központi kijelzőn
A hátsó ablakfűtés és a külső tükörfűtés
gombja.
A klíma sor középső gombjának egyszeri megérintésével a klíma nézethez juthat.
Klíma sor a központi kijelzőn
A legáltalánosabb klímafunkciók szabályozhatók a
klíma sorból.
A felszereltségi szinttől függően, a klíma nézet
számos fülre lehet osztva. A fülek között balra/
jobbra pöccintve vagy a vonatkozó címsort megnyomva válthat.
Fő klíma
A klíma sor funkcióin felül egyéb fő klíma funkciók is vezérelhetők a Fő klíma fülön.
Max, Elektromos, Hátsó - Kezelőszervek az
ablakok és külső tükrök páramentesítéséhez.
Légkondi - A légkondicionáló kezelőszervei.
Légkeverés - A levegő-visszakeringtetés
kezelőszervei.
A levegőelosztás kezelőszervei.
Ventilátor-kezelőszerv az első üléshez.
AUTO - A klíma automatikus szabályozása.
}}
* Opció/tartozék. 223
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
Hátsó klímavezérlés
A hátsó ülés összes klímafunkciója szabályozható
a Hátsó klíma fülön.
Hőmérséklet-kezelőszerv a hátsó üléshez.
Kezelőszerv a hátsó ülésfűtéshez*.
Állóklíma
Az autó állófűtés-vezérlése a Parkolási klíma
fülön szabályozható.
Klímakezelőszervek az alagútkonzol
hátulján
Kezelőszerv a hátsó ülésfűtéshez*.
a képernyő zárolva van, akkor csak az üléskezelőszervek* és a feloldó gomb látható.
A feloldást követően módosítható a ventilátor fordulatszáma és a hőmérséklet a klíma panelen és
látható az összes kiválasztott klímabeállítás. A
képernyő bizonyos inaktív idő elteltével automatikusan lezár.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímavezérlés (212. oldal)
•
A hátsó ülésfűtés* aktiválása és inaktiválása
(226. oldal)
•
Az első ülésszellőztetés* aktiválása és inaktiválása (227. oldal)
•
A kormánykerékfűtés* aktiválása és inaktiválása (228. oldal)
•
Az automata klímaszabályozás aktiválása
(229. oldal)
•
A levegő-visszakeringtetés aktiválása és
inaktiválása (229. oldal)
•
A maximális páramentesítés bekapcsolása és
kikapcsolása (230. oldal)
•
A szélvédőfűtés* aktiválása és inaktiválása
(232. oldal)
•
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének
aktiválása és inaktiválása (233. oldal)
Ventilátor-kezelőszerv a hátsó üléshez.
Második sor klímája - A klíma funkció
kezelőszervei a hátsó ülésnél, második üléssorban. Ventilátor-kezelőszerv a hátsó üléshez, második üléssor.
3. sor klímája - A klíma funkció kezelőszervei a hátsó ülésnél, a harmadik üléssorban*.
224
Hőmérséklet-kezelőszerv a hátsó üléshez.
Záró/nyitó gomb a klímapanelen.
A klímapanel képernyőzárral rendelkezik, hogy
megakadályozza a ventilátor-fordulatszám és a
hőmérséklet nem szándékos módosítását. Amikor
Az első ülésfűtés* aktiválása és inaktiválása
(225. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Az első ülés ventilátorszintjének szabályozása
(234. oldal)
Az első ülésfűtés* aktiválása és
inaktiválása
•
A hátsó ülés ventilátorszintjének szabályozása (235. oldal)
Az ülések hideg időben a járművezető és az utasok kényelme érdekében fűthetők.
•
•
Hőmérséklet szinkronizálása (238. oldal)
•
A harmadik üléssor* klímájának aktiválása és
inaktiválása (239. oldal)
•
FIGYELEM
Az ülésfűtést nem használhatják olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a hőmérséklet emelkedésének észlelésével vagy
egyéb problémáik vannak az ülésfűtés kezelőszerveinek használatával. Különben égési
sérüléseket szenvedhetnek.
A légkondicionáló aktiválása és inaktiválása
(238. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (223. oldal)
Az első ülésfűtés* automatikus bekapcsolásának aktiválása és inaktiválása (226. oldal)
Kormánykerék és ülésgombok a klíma sorban.
1.
Nyomja meg a kormánykerék bal vagy jobb
oldali és az ülés gombját a központi kijelző
klíma sorában az ülés és a kormánykerék
kezelőszerveinek megnyitásához.
Ha az autó nincs ülésszellőztetéssel vagy
kormánykerékfűtéssel felszerelve, akkor az
ülésfűtés gombja közvetlenül a klíma sorban
érhető el.
2.
Nyomja meg többször az ülésfűtés gombját a
négy szint közötti váltáshoz: Ki, Magas,
Közepes és Alacsony.
> A szint változik, és a gomb mutatja a beállított szintet.
* Opció/tartozék. 225
KLÍMAVEZÉRLÉS
Az első ülésfűtés* automatikus
bekapcsolásának aktiválása és
inaktiválása
Az ülések hideg időben a járművezető és az utasok kényelme érdekében fűthetők.
Lehetőség van annak beállítására, hogy az ülésfűtés automatikusan aktív/inaktív legyen-e a
motor beindításakor. Az automatikus indítás
bekapcsolt állapotában a fűtés alacsony környezeti hőmérséklet esetén bekapcsol.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Válassza a Vezetőülés automatikus
fűtésének szintje és Utasülés
automatikus fűtésének szintje lehetőséget az első vezetőülés és utasülés fűtésének
automatikus aktiválásához/inaktiválásához.
4.
Válassza a Alacsony, Közepes vagy Magas
lehetőséget a szint kiválasztásához a funkció
aktiválását követően.
Kapcsolódó információk
•
•
226
Klímakezelőszervek (223. oldal)
Az első ülésfűtés* aktiválása és inaktiválása
(225. oldal)
A hátsó ülésfűtés* aktiválása és
inaktiválása
A hátsó ülésfűtés aktiválása és
inaktiválása a hátsó ülésből
Az ülések hideg időben a járművezető és az utasok kényelme érdekében fűthetők.
A hátsó ülésfűtés aktiválása és
inaktiválása az első ülésből
Az ülésfűtés kijelzése és a kezelőszervek a klímapanelen
a hátsó alagútkonzolon.
–
Az ülésfűtés gombjai a klíma nézet Hátsó klíma csoportjában.
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi kijelzőn, és válassza ki a Hátsó klíma fület.
2.
Nyomja meg többször az ülésfűtés gombját a
négy szint közötti váltáshoz: Ki, Magas,
Közepes és Alacsony.
> A szint változik, és a gomb mutatja a beállított szintet.
Nyomja meg többször egymás után az ülésfűtés bal vagy jobb oldali gombját az alagútkonzol klíma paneljén a négy szint közötti váltáshoz: Ki, Magas, Közepes és Alacsony.
> A szint változik és a képernyő a klímapanelen mutatja a beállított szintet.
FIGYELEM
Az ülésfűtést nem használhatják olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a hőmérséklet emelkedésének észlelésével vagy
egyéb problémáik vannak az ülésfűtés kezelőszerveinek használatával. Különben égési
sérüléseket szenvedhetnek.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (223. oldal)
Az első ülésszellőztetés* aktiválása
és inaktiválása
Az ülések szellőztethetők, hogy például meleg
időben jobb komfortot biztosítsanak.
A szellőztető rendszer ventilátorokból áll az ülésekben és a háttámlákban, amelyek átszívják a
levegőt az üléskárpiton. A hűtő hatás annál
nagyobb lesz, minél hidegebbé válik az utastér
levegője. A rendszer akkor kapcsolható be, amikor jár a motor.
Kormánykerék és ülésgombok a klíma sorban.
1.
Nyomja meg a kormánykerék bal vagy jobb
oldali és az ülés gombját a központi kijelző
klíma sorában az ülés és a kormánykerék
kezelőszerveinek megnyitásához.
Ha az autó nincs ülésszellőztetéssel vagy
kormánykerékfűtéssel felszerelve, akkor az
ülésszellőztetés gombja közvetlenül a klíma
sorban érhető el.
2.
Nyomja meg többször az ülésszellőztetés
gombját a négy szint közötti váltáshoz: Ki,
Magas, Közepes és Alacsony.
> A szint változik, és a gomb mutatja a beállított szintet.
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (223. oldal)
* Opció/tartozék. 227
KLÍMAVEZÉRLÉS
A kormánykerékfűtés* aktiválása és
inaktiválása
A kormánykerék hideg időben a járművezető
kényelme érdekében fűthető.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (223. oldal)
A kormánykerékfűtés automatikus bekapcsolásának* aktiválása és inaktiválása
(228. oldal)
A kormánykerékfűtés automatikus
bekapcsolásának* aktiválása és
inaktiválása
A kormánykerék hideg időben a járművezető
kényelme érdekében fűthető.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a kormánykerékfűtés automatikusan aktív/inaktív
legyen-e a motor beindításakor. Az automatikus
indítás bekapcsolt állapotában a fűtés alacsony
környezeti hőmérséklet esetén bekapcsol.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Válassza az Kormánykerék automatikus
fűtésének szintje lehetőséget a kormánykerékfűtés automatikus indításának aktiválásához/inaktiválásához.
4.
Válassza a Alacsony, Közepes vagy Magas
lehetőséget a szint kiválasztásához a funkció
aktiválását követően.
Kormánykerék és ülésgombok a klíma sorban.
1.
Nyomja meg a vezető oldali kormánykerék és
ülés gombot a központi kijelző klíma sorában
az ülés és a kormánykerék kezelőszerveinek
megnyitásához.
Ha az autó nincs ülésfűtéssel vagy ülésszellőztetéssel felszerelve, akkor a kormánykerékfűtés gombja közvetlenül a klíma sorban
érhető el.
2.
228
Kapcsolódó információk
•
A kormánykerékfűtés* aktiválása és inaktiválása (228. oldal)
Nyomja meg többször a kormánykerékfűtés
gombját a négy szint közötti váltáshoz: Ki,
Magas, Közepes és Alacsony.
> A szint változik, és a gomb mutatja a beállított szintet.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Az automata klímaszabályozás
aktiválása
2.
Az automata klímavezérlés bekapcsolt állapotában több klímafunkció automatikusan szabályozott.
Nyomja meg röviden vagy hosszan az AUTO
lehetőséget.
•
Rövid megnyomás - a levegő-visszakeringtetés, légkondicionálás és levegőelosztás automatikus szabályozása.
Hosszú megnyomás - a levegő-visszakeringtetés, légkondicionálás és levegőelosztás automatikus szabályozása, a
hőmérséklet és a ventilátor fordulatszámának normál beállításai: 22 °C/72 °F és
3 szint (2 szint a hátsó ülésnél).
> A klíma automatikus szabályozása aktív és
a gomb világít.
•
A levegő-visszakeringtetés
aktiválása és inaktiválása
A levegő-visszakeringtetés úgy zárja ki az autón
kívülről a rossz levegő, kipufogógázok stb. beáramlását, hogy a klímavezérlő rendszer újra felhasználja az utastér levegőjét.
MEGJEGYZÉS
A hőmérséklet és a ventilátor fordulatszáma
az automatikusan szabályozott klímavezérlő
rendszer kikapcsolása nélkül módosítható. Az
automatikusan szabályozott klímavezérlő
rendszer akkor kapcsol ki, amikor manuálisan
módosítja a levegőelosztást vagy bekapcsolja
a maximális páramentesítést.
Az automatikus szabályozás gombja a klíma nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (223. oldal)
Levegő-visszakeringtetés gomb a klíma nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Nyomja meg a Légkeverés gombot.
> A levegő-visszakeringtetés bekapcsol/
kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
FONTOS
Ha a levegő túl hosszú ideig kering az autóban, akkor fennáll a párásodás kockázata az
ablakok belsején.
}}
229
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
MEGJEGYZÉS
A levegő-visszakeringtetést nem lehet bekapcsolni, amikor aktiválva van a maximális páramentesítés.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (223. oldal)
A levegő-visszakeringtetés időbeállításának
aktiválása és inaktiválása (230. oldal)
A levegő-visszakeringtetés
időbeállításának aktiválása és
inaktiválása
A levegő-visszakeringtetés úgy zárja ki az autón
kívülről a rossz levegő, kipufogógázok stb. beáramlását, hogy a klímavezérlő rendszer újra felhasználja az utastér levegőjét.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a levegővisszakeringtetés időzítője aktív/inaktív legyen-e.
Amikor az időzítő aktiválva van, akkor a levegővisszakeringtetés 20 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Válassza az Belső levegő keringtetés
időzítője lehetőséget a levegő-visszakeringtetés időzítőjének aktiválásához/inaktiválásához.
A maximális páramentesítés
bekapcsolása és kikapcsolása
A max. páramentesítés a párásodás és a jég
gyors eltávolítására szolgál az ablakokról.
A maximális páramentesítés aktiválása
és inaktiválása a középkonzolról
A maximális páramentesítés gyors eléréséhez a
középkonzolon egy fizikai gomb helyezkedik el.
Szélvédőfűtéssel* a maximális páramentesítés
csak külön kapcsolható be a központi kijelző
klíma nézetében.
Kapcsolódó információk
•
A levegő-visszakeringtetés aktiválása és
inaktiválása (229. oldal)
Fizikai gomb a középkonzolon.
Szélvédőfűtés nélküli autók esetén:
–
230
Nyomja meg a gombot.
> A maximális páramentesítés bekapcsol/
kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Szélvédőfűtéssel rendelkező autók esetén:
–
Nyomja meg többször a gombot a három
szint közötti váltáshoz:
•
•
A maximális páramentesítés aktiválása
és inaktiválása a központi kijelzőről
MEGJEGYZÉS
A ventilátor szintjének 5 beállítása növeli a
zajszintet.
Bekapcsolt szélvédőfűtés
Kapcsolódó információk
Bekapcsolt szélvédőfűtés és maximális
páramentesítés
•
Klímakezelőszervek (223. oldal)
Kikapcsolva.
> A szélvédőfűtés és a maximális páramentesítés bekapcsol/kikapcsol és a gomb
világít/kialszik.
•
MEGJEGYZÉS
A maximális páramentesítés bizonyos késleltetéssel kapcsol be, hogy elkerülje a ventilátorfokozat rövid növekedését, ha kikapcsolta a
szélvédőfűtést a gomb két gyors megnyomásával.
A maximális páramentesítés gombja a klíma nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Nyomja meg a Max gombot.
> A maximális páramentesítés bekapcsol/
kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
A maximális páramentesítés kikapcsolja a
klíma és a levegő-visszakeringtetés automatikus szabályozását, bekapcsolja a légkondicionálót, 5 fokozatra állítja a ventilátort és HI szintre állítja a hőmérsékletet.
Amikor be van kapcsolva a maximális
páramentesítés, akkor a klímavezérlő
rendszer visszatér a korábbi beállításokhoz.
231
KLÍMAVEZÉRLÉS
A szélvédőfűtés* aktiválása és
inaktiválása
A szélvédőfűtés aktiválása és
inaktiválása a központi kijelzőről
A szélvédőfűtés a pára és jég gyors eltávolítására szolgál az ablakról.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (223. oldal)
A szélvédőfűtés* automatikus bekapcsolásának aktiválása és inaktiválása (233. oldal)
A szélvédőfűtés aktiválása és
inaktiválása a középkonzolról
A középkonzolon egy fizikai gomb található a
szélvédőfűtés gyors eléréséhez.
A szélvédőfűtés gombja a klíma nézetben.
Fizikai gomb a középkonzolon.
–
Nyomja meg többször a gombot a három
szint közötti váltáshoz:
•
•
Bekapcsolt szélvédőfűtés
Bekapcsolt szélvédőfűtés és maximális
páramentesítés
• Kikapcsolva.
> A szélvédőfűtés és a maximális páramentesítés bekapcsol/kikapcsol és a gomb
világít/kialszik.
232
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Nyomja meg a Elektromos gombot.
> A szélvédőfűtés bekapcsol/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
MEGJEGYZÉS
A szélvédő egyes oldalainak háromszögű
területe nem elektromosan fűtött, itt a jégmentesítés hosszabb ideig tarthat.
MEGJEGYZÉS
A szélvédőfűtés befolyásolhatja a jeladók vagy
egyéb kommunikációs eszközök működését.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
A szélvédőfűtés* automatikus
bekapcsolásának aktiválása és
inaktiválása
A szélvédőfűtés a pára és jég gyors eltávolítására szolgál az ablakról.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a szélvédőfűtés automatikusan aktív/inaktív legyen-e a
motor beindításakor. Az automatikus indítás aktiválása esetén a fűtés bekapcsol, ha fennáll a
szélvédő/ablakok jegesedésének vagy párásodásának kockázata. A fűtés automatikusan kikapcsol, amikor a szélvédő/ablak elég meleg és a
jegesedés vagy párásodás megszűnt.
1.
A hátsó ablak és a külső tükrök
fűtésének aktiválása és inaktiválása
A hátsó ablakfűtés és a külső tükörfűtés a pára
és a jég gyors eltávolítására szolgál az ablakokról
és a tükrökről.
A hátsó ablak és a külső tükrök
fűtésének aktiválása és inaktiválása a
középkonzolról
A középkonzolon egy fizikai gomb található a
hátsó ablakfűtés és a külső tükörfűtés gyors eléréséhez.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Válassza az Első szélvédő automatikus
jégtelenítése lehetőséget a szélvédőfűtés
automatikus indításának aktiválásához/inaktiválásához.
A hátsó ablakfűtés és a külső tükrök gombja a klíma
nézetben.
Kapcsolódó információk
•
A szélvédőfűtés* aktiválása és inaktiválása
(232. oldal)
A hátsó ablak és a külső tükrök
fűtésének aktiválása és inaktiválása a
központi kijelzőről
Fizikai gomb a középkonzolon.
–
Nyomja meg a gombot.
> A hátsó ablak és a külső visszapillantó
tükrök fűtése bekapcsol/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Nyomja meg a Hátsó gombot.
> A hátsó ablak és a külső visszapillantó
tükrök fűtése bekapcsol/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (223. oldal)
A hátsó ablakfűtés és a tükörfűtés automatikus aktiválása és inaktiválása (234. oldal)
* Opció/tartozék. 233
KLÍMAVEZÉRLÉS
A hátsó ablakfűtés és a tükörfűtés
automatikus aktiválása és
inaktiválása
A hátsó ablakfűtés és a külső tükörfűtés a pára
és a jég gyors eltávolítására szolgál az ablakokról
és a tükrökről.
Az első ülés ventilátorszintjének
szabályozása
A ventilátor számos különböző automatikusan
szabályozott ventilátorszintre állítható az első
üléshez.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a hátsó
ablakfűtés és a külső tükörfűtés automatikusan
aktív/inaktív legyen-e a motor beindításakor. Az
automatikus indítás aktiválása esetén a fűtés
bekapcsol, ha fennáll a szélvédő/ablakok jegesedésének vagy párásodásának kockázata. A fűtés
automatikusan kikapcsol, amikor a szélvédő/
ablak elég meleg és a jegesedés vagy párásodás
megszűnt.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Válassza a Hátsó szélvédő automatikus
jégtelenítése lehetőséget az ablak- és
külső tükörfűtés automatikus indításának
aktiválásához/inaktiválásához.
Kapcsolódó információk
•
234
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének
aktiválása és inaktiválása (233. oldal)
MEGJEGYZÉS
A klímaszabályozó rendszer a kiválasztott ventilátor-fordulatszámnak megfelelően szabályozza a levegő áramlását. Ez azt jelenti, hogy
a ventilátor fordulatszáma akkor is változhat,
ha a ventilátorfokozat ugyanaz.
Kapcsolódó információk
•
Ventilátorszabályozó gombok a klíma nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Érintse meg a kívánt ventilátorszintet, Off,
1-5 vagy Max.
> A ventilátor szintje megváltozik, és a kiválasztott szint világít.
FONTOS
Ha teljesen ki van kapcsolva a ventilátor,
akkor a légkondicionáló nem működik, ami az
ablakok belső párásodásának kockázatával
jár.
Klímakezelőszervek (223. oldal)
KLÍMAVEZÉRLÉS
A hátsó ülés ventilátorszintjének
szabályozása
2.
Érintse meg a kívánt ventilátorszintet, 1-5.
A második és harmadik üléssor ventilátorszintje* a Második sor klímája megérintésével kapcsolható ki.
A ventilátor számos különböző automatikusan
szabályozott ventilátorszintre állítható a hátsó
üléshez.
A harmadik üléssor ventilátorszintje a második üléssorét követi, de külön kikapcsolható a
3. sor klímája megérintésével.
> A ventilátor szintje megváltozik, és a kiválasztott szint világít.
A hátsó ülés ventilátorszintjének
szabályozása az első ülésből
A hátsó ülés ventilátorszintjének
szabályozása a hátsó ülésből
1.
Nyomja meg a nyitó gombot az alagútkonzol
klíma paneljén a kezelőszervek eléréséhez.
Ventilátor-kezelőszervek az alagútkonzol hátuljának klímapaneljén.
2.
Érintse meg a kívánt ventilátorszintet, 1-5.
> A ventilátor szintje megváltozik, és a kiválasztott szint világít.
MEGJEGYZÉS
A ventilátorszabályozó gombok a Hátsó klíma fülön a
klíma nézetben.
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi kijelzőn, és válassza ki a Hátsó klíma fület.
A hátsó ülés ventilátorfokozata nem állítható
be, ha az első ülés ventilátorfokozata Off
állásban van.
A hátsó ülés ventilátor-fordulatszáma csak a
központi kijelző klíma nézetében kapcsolható
ki.
}}
* Opció/tartozék. 235
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
MEGJEGYZÉS
A klímaszabályozó rendszer a kiválasztott ventilátor-fordulatszámnak megfelelően szabályozza a levegő áramlását. Ez azt jelenti, hogy
a ventilátor fordulatszáma akkor is változhat,
ha a ventilátorfokozat ugyanaz.
Az első ülés hőmérsékletének
szabályozása
A hőmérséklet a kívánt fokra állítható az első ülés
klímazónáiban.
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (223. oldal)
Hőmérséklet-szabályozás.
2.
A hőmérsékletet az alábbiak szerint szabályozhatja:
•
Hőmérséklet gombok a klíma sorban.
1.
húzza a kezelőszervet a kívánt hőmérséklethez, vagy
nyomja meg a +/− gombot a hőmérséklet
fokozatos emeléséhez/csökkentéséhez.
> A hőmérséklet változik, és a gomb mutatja
a beállított hőmérsékletet.
•
Nyomja meg a bal vagy jobb oldali hőmérséklet gombot a központi kijelző klíma sorában a
kezelőszervek megnyitásához.
MEGJEGYZÉS
A fűtést vagy hűtést nem lehet siettetni a
ténylegesen kívánt hőmérsékletnél magasabb
vagy alacsonyabb hőmérséklet beállításával.
Kapcsolódó információk
•
236
Klímakezelőszervek (223. oldal)
KLÍMAVEZÉRLÉS
A hátsó ülés hőmérsékletének
szabályozása
A hőmérséklet a kívánt fokra állítható a hátsó
ülés klímazónáiban.
A hátsó ülés hőmérsékletének
szabályozása az első ülésről
Hőmérséklet-szabályozás.
3.
A hőmérsékletet az alábbi módokon szabályozhatja:
•
Hőmérséklet-vezérlés az alagútkonzol hátuljának klímapaneljén.
2.
húzza a kezelőszervet a kívánt hőmérséklethez
nyomja meg a +/− gombot a hőmérséklet
fokozatos emeléséhez/csökkentéséhez.
> A hőmérséklet változik, és a gomb mutatja
a beállított hőmérsékletet.
•
A hőmérséklet gombok a Hátsó klíma fülön a klíma
nézetben.
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi kijelzőn, és válassza ki a Hátsó klíma fület.
2.
Nyomja meg a bal vagy jobb oldali hőmérséklet gombot a kezelőszerv megnyitásához.
MEGJEGYZÉS
A hátsó ülés hőmérsékletének
szabályozása a hátsó ülésről
1.
Nyomja meg a bal vagy jobb oldali </> gombot az alagútkonzol klímapaneljén a hőmérséklet lépésenkénti csökkentéséhez/emeléséhez.
> A hőmérséklet változik és a képernyő a
klímapanelen mutatja a beállított hőmérsékletet.
A fűtést vagy hűtést nem lehet siettetni a
ténylegesen kívánt hőmérsékletnél magasabb
vagy alacsonyabb hőmérséklet beállításával.
Nyomja meg a nyitó gombot az alagútkonzol
klíma paneljén a kezelőszervek eléréséhez.
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (223. oldal)
237
KLÍMAVEZÉRLÉS
Hőmérséklet szinkronizálása
Kapcsolódó információk
Az autó különböző klímazónáinak hőmérséklete
szinkronizálható a vezetőoldalhoz beállított
hőmérséklettel.
•
Szinkronizálás gomb a vezető oldali hőmérséklet-kezelőszerven.
1.
Nyomja meg a vezető oldali hőmérséklet
gombot a központi kijelző klíma sorában a
kezelőszerv megnyitásához.
2.
Nyomja meg a Hőmérséklet
szinkronizálása gombot.
> Az autó összes zónájának hőmérséklete
szinkronizálásra kerül a vezetőével és a
szinkronizálás szimbóluma megjelenik a
hőmérséklet gomb mellett.
A szinkronizálás a Hőmérséklet
szinkronizálása további megnyomásával vagy a
vezetőétől eltérő zóna hőmérsékleti beállításának
módosításával kapcsolható ki.
238
Klímakezelőszervek (223. oldal)
A légkondicionáló aktiválása és
inaktiválása
A légkondicionáló szükség szerint hűti és szárítja
a beáramló levegőt.
Légkondicionáló gomb a klíma nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Nyomja meg a Légkondi gombot.
> A légkondicionáló bekapcsol/kikapcsol és
a gomb világít/kialszik.
Amikor be van kapcsolva a légkondicionáló, akkor a klímaszabályozó rendszer
szükség szerint automatikusan vezérli a
bekapcsolást és kikapcsolást.
KLÍMAVEZÉRLÉS
MEGJEGYZÉS
Csukja be az összes ablakot és a panorámatetőt* a légkondicionáló optimális működéséhez.
A harmadik üléssor* klímájának
aktiválása és inaktiválása
MEGJEGYZÉS
A harmadik üléssor légkondicionálója automatikusan kapcsol be, ha valaki becsatolja a
harmadik üléssor biztonsági övét.
A légkondicionáló szükség szerint hűti és szárítja
a beáramló levegőt.
A harmadik üléssor légkondicionálásának
manuális bekapcsolása nem lehetséges, ha a
fő légkondicionáló vagy a második üléssor klímakezelőszerve ki van kapcsolva.
MEGJEGYZÉS
A légkondicionáló bekapcsolása nem lehetséges, ha a ventilátor kezelőszerve Off helyzetben van.
Kapcsolódó információk
•
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (223. oldal)
Klímakezelőszervek (223. oldal)
Légkondicionáló gomb a Hátsó klíma fülön a klíma
nézetben.
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi kijelzőn, és válassza ki a Hátsó klíma fület.
2.
Nyomja meg a 3. sor klímája gombot.
> A légkondicionáló bekapcsol/kikapcsol és
a gomb világít/kialszik.
* Opció/tartozék. 239
KLÍMAVEZÉRLÉS
Állóklíma
Kapcsolódó információk
Az állóklíma-vezérlés olyan általános kifejezés a
különböző olyan funkciókra, amelyek javítják az
utastér klímáját, amikor az autó parkol, ilyen például az előkészítés.
•
•
•
•
Klímavezérlés (212. oldal)
Előkészítés (240. oldal)
Klímakomfort parkoláskor (246. oldal)
Az állóklíma-vezérlés szimbólumai és üzenetei (248. oldal)
Előkészítés
Az autó vezetés előtti előkészítése csökkentheti
a kopást és az út során szükséges energiát.
Az előkészítés közvetlenül vagy időzítőn keresztül
indítható el.
A funkció számos rendszert használ a különböző
esetekben:
•
Hideg időben az állófűtés komfortos hőmérsékletre melegíti az utasteret.
•
A légkondicionáló meleg időben a komforthőmérsékletre hűti az utasteret.
•
Kiválasztható a kormánykerékfűtés* és az
ülésfűtés* aktiválása a járművezető és az utasok számára.
•
A szélvédőfűtés, a hátsó ablakfűtés és a
külső tükörfűtések szükség szerint bekapcsolnak.
Meleg időben az előkészítés során a légkondicionálóból víz csepeghet az autó alá. Ez normális.
Az állóklíma-vezérléshez kapcsolatos funkciók a központi
kijelző klíma nézetének Parkolási klíma menüpontjából
vezérelhetők.
240
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
MEGJEGYZÉS
Az előkészítés csak akkor áll rendelkezésre,
amikor az autó csatlakoztatva van egy elektromos aljzathoz3. Az olyan töltőállomások, amelyek nem mindig aktívak, például egy időzítő
miatt, az előkészítés hibás működését okozhatják.
Az előkészítés elindítása és
kikapcsolása
Az előkészítés fűti vagy hűti az utasteret az indulás előtt. A funkció közvetlenül a központi kijelzőről vagy mobiltelefonról indítható.
Elindítás és kikapcsolás az autóból
Ha az autó nincs elektromos aljzathoz csatlakoztatva, akkor is lehetséges meleg időben az
utastér rövid idejű fűtése az előkészítés közvetlen indításával.
Az ülésfűtés és a kormánykerékfűtés jelölőnégyzetei a
klíma nézet Parkolási klíma fülén.
MEGJEGYZÉS
Az utastér előkészítése során az autó a komfort hőmérséklet és nem a klímavezérlő rendszeren beállított hőmérséklet elérésén dolgozik.
Kapcsolódó információk
•
•
•
3
Az előkészítés gombja a Parkolási klíma fülön a klíma
nézetben.
Állóklíma (240. oldal)
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
Az előkészítés elindítása és kikapcsolása
(241. oldal)
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
3.
Válassza ki, hogy bekapcsoljon-e az ülésfűtés és a kormánykerékfűtés az előkészítés
során a jelölőnégyzet bejelölésével/jelölésének eltávolításával.
4.
Nyomja meg a Előkondícionálás gombot.
> Az előkészítés elindul/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
Előkészítési idő beállítása (243. oldal)
Elektromos fűtés esetén.
}}
241
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
MEGJEGYZÉS
Az előkészítés csak akkor áll rendelkezésre,
amikor az autó csatlakoztatva van egy elektromos aljzathoz4. Az olyan töltőállomások, amelyek nem mindig aktívak, például egy időzítő
miatt, az előkészítés hibás működését okozhatják.
Ha az autó nincs elektromos aljzathoz csatlakoztatva, akkor is lehetséges meleg időben az
utastér rövid idejű fűtése az előkészítés közvetlen indításával.
MEGJEGYZÉS
Az autó ajtóinak és ablakainak zárva kell lenniük az utastér előkészítése során.
FIGYELEM
Ne használja az előkészítést5:
•
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a
bekapcsolásakor kipufogógázokat bocsát
ki.
•
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az üzemanyag, gáz, hosszú fű,
fűrészpor stb. meggyulladhat.
•
Amikor fennáll a kockázata, hogy a fűtés
kipufogó-vezetéke elzáródik. Például a
jobb oldali első kerékdobban található
mély hó akadályozhatja a fűtés szellőzését.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Állóklíma (240. oldal)
Előkészítés (240. oldal)
Előkészítési idő beállítása (243. oldal)
Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú időre
előre beállítható időzítővel indítható.
Indítás az alkalmazásból*
Az előkészítés elindítása és a kiválasztott beállítások információi kezelhetők Volvo On Call* alkalmazással rendelkező készülékről. Az előkészítés
komfortos hőmérsékletre melegíti vagy hűti az
utasteret (az autó légkondicionálójának használatával).
Az utastér a távoli autóindítás funkcióval (Engine
Remote Start - ERS)6 is előkészíthető a Volvo On
Call* alkalmazáson keresztül.
4
5
6
242
Elektromos fűtés esetén.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Bizonyos piacok.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Előkészítési idő beállítása
•
Az időzítő beállítható úgy, hogy az előkészítés
egy előre meghatározott időpontban fejeződjön
be.
Az előkészítés időbeállításának aktiválása és
inaktiválása (245. oldal)
Előkészítés időbeállításának
hozzáadása és szerkesztése
•
Az előkészítés időbeállításának eltávolítása
(245. oldal)
Az előkészítés időzítője legfeljebb 8 időbeállítást
képes kezelni.
Az időzítő legfeljebb 8 különböző beállítást képes
kezelni az alábbiakra vonatkozóan:
•
•
Időbeállítás hozzáadása
Egy idő egy adott dátumon
Egy idő a hát egy vagy több napján ismétléssel vagy anélkül.
MEGJEGYZÉS
Az előkészítés csak akkor áll rendelkezésre,
amikor az autó csatlakoztatva van egy elektromos aljzathoz7. Az olyan töltőállomások, amelyek nem mindig aktívak, például egy időzítő
miatt, az előkészítés hibás működését okozhatják.
Ha az autó nincs elektromos aljzathoz csatlakoztatva, akkor is lehetséges meleg időben az
utastér rövid idejű fűtése az előkészítés közvetlen indításával.
Az időbeállítás hozzáadására szolgáló gomb a klíma
nézet Parkolási klíma menüjében.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
Kapcsolódó információk
•
•
7
Előkészítés (240. oldal)
Előkészítés időbeállításának hozzáadása és
szerkesztése (243. oldal)
Elektromos fűtés esetén.
}}
243
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
3.
Nyomja meg a Időzítés hozzáadás gombot.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
7.
MEGJEGYZÉS
Nem lehetséges időbeállítás hozzáadása, ha
már bevitt 8 időzítő-beállítást. Egy időbeállítás
törléséhez, hogy újat adhasson hozzá.
4.
Érintse meg a Dátum lehetőséget az idő
beállításához egy adott dátumhoz.
FIGYELEM
Ne használja az előkészítést8:
•
5.
Dátum esetén: Válassza ki a dátumot az előkészítéshez a dátumlistában görgetve a nyilakkal.
Napok esetén: Válassza ki a hét napjait az
előkészítéshez a hét napjaihoz tartozó gombok megérintésével.
6.
8
244
Állítsa be a nyilakkal az időt, amikor az előkészítésnek be kell fejeződnie.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a
bekapcsolásakor kipufogógázokat bocsát
ki.
•
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az üzemanyag, gáz, hosszú fű,
fűrészpor stb. meggyulladhat.
•
Amikor fennáll a kockázata, hogy a fűtés
kipufogó-vezetéke elzáródik. Például a
jobb oldali első kerékdobban található
mély hó akadályozhatja a fűtés szellőzését.
Érintse meg a Napok lehetőséget az idő
beállításához a hét egy vagy több napjához.
Napok esetén: Az ismétlés bekapcsolásához/kikapcsolásához jelölje be a Ismétlés
hetente jelölőnégyzetet vagy távolítsa el
annak jelölését.
Érintse meg a Megerősítés lehetőséget az
időbeállítás hozzáadásához.
> Az időbeállítás hozzáadódik a listához és
aktiválódik.
Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú időre
előre beállítható időzítővel indítható.
Időbeállítások szerkesztése
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
3.
Nyomja meg a módosítani kívánt időbeállítást.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
4.
Szerkessze az időbeállítást a fenti "Időbeállítás hozzáadása" részben leírtaknak megfelelően.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Előkészítés (240. oldal)
Előkészítési idő beállítása (243. oldal)
Az előkészítés időbeállításának aktiválása és
inaktiválása (245. oldal)
Az előkészítés időbeállításának eltávolítása
(245. oldal)
KLÍMAVEZÉRLÉS
Az előkészítés időbeállításának
aktiválása és inaktiválása
FIGYELEM
Ne használja az előkészítést9:
Az előkészítés időzítőjének időbeállítása szükség
szerint aktiválható vagy inaktiválható.
•
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a
bekapcsolásakor kipufogógázokat bocsát
ki.
•
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az üzemanyag, gáz, hosszú fű,
fűrészpor stb. meggyulladhat.
•
Amikor fennáll a kockázata, hogy a fűtés
kipufogó-vezetéke elzáródik. Például a
jobb oldali első kerékdobban található
mély hó akadályozhatja a fűtés szellőzését.
Az előkészítés időbeállításának
eltávolítása
Az előkészítés már nem szükséges időbeállítása
törölhető.
Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú időre
előre beállítható időzítővel indítható.
Az időzítő gombok a Parkolási klíma fülön a klíma
nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
3.
Az időbeállítás aktiválásához/inaktiválásához
érintse meg az időzítő gombot a beállítás
jobb oldalán.
> Az időbeállítás bekapcsol/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
9
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
A lista szerkesztésére/időbeállítás törlésére szolgáló
gomb a klíma nézet Parkolási klíma menüjében.
Előkészítés (240. oldal)
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
Előkészítési idő beállítása (243. oldal)
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
Előkészítés időbeállításának hozzáadása és
szerkesztése (243. oldal)
3.
Nyomja meg a Lista szerkesztése gombot.
4.
Nyomja meg a jobb oldali törlés ikont a listában.
> Az ikon a Törlés szövegre változik.
5.
Nyomja meg az Törlés gombot a jóváhagyáshoz.
> Az időbeállítás eltávolításra kerül a listából.
Az előkészítés időbeállításának eltávolítása
(245. oldal)
}}
245
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Előkészítés (240. oldal)
Előkészítési idő beállítása (243. oldal)
Előkészítés időbeállításának hozzáadása és
szerkesztése (243. oldal)
Az előkészítés időbeállításának aktiválása és
inaktiválása (245. oldal)
Klímakomfort parkoláskor
Az autó utasterének klímája fenntartható, miközben az autó parkol, például amikor a motort le
kell állítani, de a járművezető vagy az utas(ok) az
autóban szeretnének maradni és fenn kell tartani
a klímakomfort szintjét.
A klímakomfort bekapcsolása és
kikapcsolása parkoláskor
A klímakomfort-fenntartás fenntartja a klímát az
utastérben a vezetés után. A funkciót közvetlenül
a központi kijelzőről lehet elindítani.
A klímakomfort-fenntartás csak közvetlenül indítható el.
A funkció számos rendszert használ a különböző
esetekben:
•
Hideg időben a motor maradék hője fűti
komforthőmérsékletre az utasteret.
•
Amikor meleg, akkor a szellőztetés külső
levegő befúvásával hűti az utasteret.
MEGJEGYZÉS
A klímakomfort-fenntartás kikapcsol, ha az
autót kívülről bezárja, hogy elkerülje a maradék hő szükségtelen felhasználását. A funkció
célja a klímakomfort fenntartása, amikor a járművezető vagy az utasok az autóban maradnak.
Kapcsolódó információk
•
•
246
Állóklíma (240. oldal)
A klímakomfort bekapcsolása és kikapcsolása parkoláskor (246. oldal)
A klímakomfort-fenntartás gombja a klíma nézet
Parkolási klíma fülén található.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
3.
Nyomja meg a Klíma komfort üzemmód
gombot.
> A klímakomfort-fenntartás elindul/kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
KLÍMAVEZÉRLÉS
MEGJEGYZÉS
A klímakomfort fenntartásának elindítása nem
lehetséges, ha nincs elég maradék hő a
motorban az utastér klímájának fenntartásához vagy a külső hőmérséklet körülbelül 20
°C (68°F) felett van.
MEGJEGYZÉS
A klímakomfort-fenntartás kikapcsol, ha az
autót kívülről bezárja, hogy elkerülje a maradék hő szükségtelen felhasználását. A funkció
célja a klímakomfort fenntartása, amikor a járművezető vagy az utasok az autóban maradnak.
Kapcsolódó információk
•
Klímakomfort parkoláskor (246. oldal)
247
KLÍMAVEZÉRLÉS
Az állóklíma-vezérlés szimbólumai
és üzenetei
Az állóklímára vonatkozóan számos szimbólum
és üzenet megjelenhet a járművezetői kijelzőn.
Szimbólum
Az állóklíma-vezérléssel kapcsolatos üzenetek
olyan készüléken is megjeleníthetők, amelyre
telepítve van a Volvo On Call* alkalmazás.
Üzenet
Leírás
Parkolási klíma
Az állóklíma-vezérlés ki van kapcsolva. Vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelA a funkció lehető
leghamarabbi ellenőrzéséhez.
Szerviz szükséges
Parkolási klíma
Ideiglenesen nem áll rendelkezésre
Parkolási klíma
Nem áll rend., üzemanyag szintje túl
alacsonyB
Parkolási klíma
Nem áll rendelkezésre töltés szintje túl
alacsony
10
248
Ez a szimbólum világít a járművezetői
kijelzőn10, amikor aktív az állófűtés.
Az állóklíma-vezérlés ideiglenesen ki van kapcsolva. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor
keressen fel egy műhelytA a funkció ellenőrzéséhez.
Az állóklíma-vezérlés nem aktiválható, ha az üzemanyagszint túl alacsony az állófűtés bekapcsolásához. Töltse fel a jármű normál üzemanyagtartályát.
Az állóklíma-vezérlés nem aktiválható, ha a hibrid akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony az
állófűtés bekapcsolásához. Indítsa be az autót.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Parkolási klíma
Az állóklíma-vezérlés nem aktiválható, ha nincs csatlakoztatva a töltőkábel. Csatlakoztassa a töltőkábelt.
Nem áll rendelkezésre, nem csatl.
áramforráshozC
Parkolási klíma
Korlátozott, töltés szintje túl alacsony
A
B
C
Az állófűtés működési ideje korlátozott, amikor a hibrid akkumulátor töltöttsége alacsony.
Indítsa be az autót.
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Elektromos fűtés esetében.
Kapcsolódó információk
•
Állóklíma (240. oldal)
249
KLÍMAVEZÉRLÉS
Fűtés
A fűtés segít a motornak és az utastérnek, hogy
vezetés közben elérje a megfelelő hőmérsékletet.
A fűtésnek két alfunkciója van:
•
Állófűtés - fűti az utasteret, ha szükséges,
amikor be van kapcsolva az állóklíma-vezérlés
előkészítése.
•
Kiegészítő fűtés - vezetés közben fűti az
utasteret és a motort, ha szükséges.
kikapcsol és a járművezetői kijelző egy üzenetet
jelenít meg.
Ha az üzemanyagtartály töltöttségi szintje túl alacsony, akkor a fűtés automatikusan kikapcsol és
a járművezetői kijelző egy üzenetet jelenít meg.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy elegendő töltés legyen az
akkumulátorban, ha használnia kell a fűtést.
Ügyeljen arra, hogy elégséges üzemanyag
legyen az autó üzemanyagtartályában, ha
használni kell a fűtést.
Üzemanyag és üzemanyagtöltés13
FIGYELEM
A piactól függően11 üzemanyaggal működő vagy
elektromos fűtés van használatban.
A kiömlő üzemanyag meggyulladhat. Kapcsolja ki az üzemanyaggal működtetett kiegészítő fűtést az üzemanyagtöltés megkezdése
előtt.
A fűtés a jobb oldali első kerékdobban helyezkedik el.
Ellenőrizze a járművezetői kijelzőn,
hogy ki van-e kapcsolva a fűtés. Ez
a szimbólum világít, amikor állófűtésként működik.
MEGJEGYZÉS
Amikor működik a fűtés12, akkor füst távozhat
a jobb oldali első kerékdobból és halk zümmögés hallható. Az üzemanyag-szivattyútól
származó kattogó hang is hallható az autó
hátsó része felől. Ez teljesen normális.
Akkumulátor és töltés
A fűtés tápellátását az autó hibrid akkumulátora
biztosítja. Ha a hibrid akkumulátor töltöttségi
szintje túl alacsony, akkor a fűtés automatikusan
11
12
13
250
Figyelmeztető címke az üzemanyagtöltő fedélen.
A fűtés az autó normál üzemanyagtartályában
található üzemanyagot használja.
Ha az autóval meredek lejtőn parkol, akkor az
autó elejének lefelé kell néznie, hogy biztosítsa a
fűtés üzemanyag-ellátását.
A hivatalos Volvo kereskedések tájékoztatást tudnak adni az egyes piacokon használt fűtéstípusokkal kapcsolatban.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Klímavezérlés (212. oldal)
Állófűtés (251. oldal)
Kiegészítő fűtés (252. oldal)
KLÍMAVEZÉRLÉS
Állófűtés
Az állófűtés vezetés előtt szükség szerint felmelegíti az utasteret, ha be van kapcsolva az előkészítés.
Az állófűtés az autófűtés két részfunkciójának
egyike. A fűtés a jobb oldali első kerékdobban
helyezkedik el.
Ez a szimbólum világít a járművezetői
kijelzőn14, amikor aktív az állófűtés.
MEGJEGYZÉS
Amikor működik a fűtés15, akkor füst távozhat
a jobb oldali első kerékdobból és halk zümmögés hallható. Az üzemanyag-szivattyútól
származó kattogó hang is hallható az autó
hátsó része felől. Ez teljesen normális.
Az állófűtés automatikusan bekapcsol, ha be van
kapcsolva az állóklíma előkészítése és fel kell
fűteni az utasteret.
Automatikusan kikapcsol, amikor a beállított időzítő ideje lejár, letelik a fűtés maximális működési
ideje vagy újraindítják az autót.
14
15
16
17
18
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
A fűtés maximális működési ideje 40 perc.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy elégséges üzemanyag
legyen az autó üzemanyagtartályában, ha
használni kell az állófűtést16.
Ügyeljen arra, hogy elegendő töltés legyen a
hibrid akkumulátorban, ha használnia kell az
állófűtést.
FIGYELEM
Ne használja az előkészítést17:
•
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a
bekapcsolásakor kipufogógázokat bocsát
ki.
•
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az üzemanyag, gáz, hosszú fű,
fűrészpor stb. meggyulladhat.
•
Amikor fennáll a kockázata, hogy a fűtés
kipufogó-vezetéke elzáródik. Például a
jobb oldali első kerékdobban található
mély hó akadályozhatja a fűtés szellőzését.
Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú időre
előre beállítható időzítővel indítható.
FIGYELEM
Ha üzemanyagszagot érez vagy szokatlan
mennyiségű füstöt, fekete füstöt érez vagy
szokatlan hangokat hall az állófűtéstől18,
akkor kapcsolja ki a fűtést és, ha lehetséges,
húzza ki annak biztosítékát. A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos
Volvo műhellyel a javításhoz.
}}
251
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
Kapcsolódó információk
•
•
Fűtés (250. oldal)
Kiegészítő fűtés (252. oldal)
Kiegészítő fűtés
Kapcsolódó információk
A kiegészítő fűtés segíti az utastér és a motor
vezetés közbeni fűtését.
•
•
•
A kiegészítő fűtés az autófűtés két részfunkciójának egyike. A fűtés a jobb oldali első kerékdobban helyezkedik el.
MEGJEGYZÉS
Amikor működik a fűtés19, akkor füst távozhat
a jobb oldali első kerékdobból és halk zümmögés hallható. Az üzemanyag-szivattyútól
származó kattogó hang is hallható az autó
hátsó része felől. Ez teljesen normális.
A kiegészítő fűtés indítása és vezérlése automatikusan történik, amikor fűtésre van szükség az
autó vezetése közben.
Az autó leállításakor automatikusan kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy elégséges üzemanyag
legyen az autó üzemanyagtartályában, ha
használni kell a kiegészítő fűtést20.
19
20
252
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Fűtés (250. oldal)
Állófűtés (251. oldal)
A kiegészítő fűtés automatikus bekapcsolásának aktiválása és inaktiválása (253. oldal)
KLÍMAVEZÉRLÉS
A kiegészítő fűtés automatikus
bekapcsolásának aktiválása és
inaktiválása
Kapcsolódó információk
•
Kiegészítő fűtés (252. oldal)
A kiegészítő fűtés segíti az utastér és a motor
vezetés közbeni fűtését.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a kiegészítő fűtés automatikusan bekapcsoljon-e.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Válassza ki az Kiegészítő fűtés lehetőséget
a kiegészítő fűtés automatikus indításának
aktiválásához/inaktiválásához.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy rövidebb utakra
kapcsolja ki a kiegészítő fűtés automatikus
indítását21.
MEGJEGYZÉS
Ha ki van kapcsolva a kiegészítő fűtés automatikus indítása, az csökkentheti az utastér
kényelmét, mert a klímaszabályozó rendszernek nincs hőforrása a az elektromos üzem
során.
21
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
253
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Zárás megerősítése
Zár és riasztó visszajelző
Az autó zárásakor vagy nyitásakor az irányjelzők
erősítik meg, hogy a zárás vagy nyitás megfelelően végrehajtásra került.
Visszajelzés a zárógombokon
Első ajtó
Külső visszajelzés
Zárás
•
Az autó vészvillogóinak villogása jelzi a zárást
és visszahúzódnak a külső visszapillantó tükrök1.
Nyitás
•
Az autó vészvillogóinak két felvillanása jelzi a
nyitást és kinyúlnak a külső visszapillantó
tükrök1.
Az összes ajtónak, a csomagtérajtónak és a
motorháztetőnek csukva kell lennie az autó zárásának jelzéséhez. Ha a zárást csak a vezetőajtó
becsukott2 állapotában hajtja végre, akkor az autó
bezáródik, de csak azután történik meg a zárás
visszajelzése a vészvillogóval, hogy az összes
ajtót, a csomagtérajtót és a motorháztetőt
becsukták.
1
2
256
A zár és a műszerfali riasztó visszajelző mutatja a riasztó
rendszer állapotát:
Hosszú felvillanás jelzi az autó zárását. Amikor az
autó be van zárva, akkor ezt rövid, lüktető villogások jelzik.
Egyéb jelzés
A hazakísérő világítás és a megközelítő világítás
funkció visszajelzést biztosít a zárásról és nyitásról.
Záró gombok visszajelző lámpával az első ajtóban.
A záró gomb világító visszajelző lámpája mutatja
az első ajtókon, hogy minden ajtó zárva van. Ha a
valamelyik ajtót kinyitják, akkor a lámpa mindkét
ajtóban kialszik.
Csak behajtható külső tükrök esetén.
Kulcs nélküli zárás/nyitás (Passive Entry*) funkcióval felszerelt autókra nem vonatkozik.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A hátsó ajtóban*
A zárás jelzésének beállítása
távvezérlős kulcs
A központi kijelző beállítások menüjében lehetőség van annak kiválasztására, hogyan jelzi vissza
a központi kijelző a zárást és nyitást.
A távvezérlős kulcs zárja és nyitja az ajtókat és a
csomagtérajtót. A távvezérlős kulcsnak az autó
belsejében kell lennie ennek elindításához.
Zárási válasz:
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car
3.
Érintse meg a Zárás látható visszajelzése
lehetőséget annak beállításához, hogy az
autónak kell-e látható választ adnia: Zárás,
Nyitás, Mindkettő vagy a funkció kikapcsolása.
Záró gombok visszajelző lámpával a hátsó ajtóban.
A záró gomb világító visszajelző lámpája mutatja
az ajtókon, hogy az ajtó zárva van. Ha valamelyik
ajtót kinyitják, akkor annak lámpája kialszik,
miközben a többi továbbra is világít.
Visszajelzés visszahúzható külső tükrökkel*:
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car
kényelem gombot.
3.
Válassza a Tükör behajtása záráskor lehetőséget a funkció aktiválásához vagy inaktiválásához.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A zárás jelzésének beállítása (257. oldal)
Megközelítő világítás időtartama (166. oldal)
A hazakísérő világítás használata (165. oldal)
Zárás gombot.
Tükrök és
Távvezérlős kulcs3 a bal oldalon és gomb nélküli kulcs
(Key Tag)* a jobb oldalon.
A távvezérlős kulcs fizikailag nem szükséges a
beindításhoz, mert az autó alapfelszereltségben
támogatja a kulcs nélküli indítást (Passive Start).
A kulcsnak az utastér első részében kell lennie,
például a járművezető zsebében vagy az alagútkonzol pohártartójában az autó beindításához.
Kapcsolódó információk
•
3
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
Zárás megerősítése (256. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 257
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Opcionálisan az ajtók és a csomagtérajtó kulcs
nélküli zárása és nyitása (Passive Entry*) is rendelkezésre áll. A kulcsnak körülbelül 1,5 méter
(5 láb) sugarú, félkör alakú hatóterülete van a
vezetőajtótól számítva és körülbelül 1 méteres
(3 láb) hatóterülete a csomagtérajtótól.
A távvezérlős kulcs gombjai
A kulcs nélküli indítás és a kulcs nélküli zárás és
nyitás esetén a távvezérlős kulcs bárhol lehet az
utastérben vagy a csomagtérben, és így is fenntartja az autó beindításának képességét.
Az autó minden távvezérlős kulcsa egy vezetői
profilhoz rendelhető az autó egyedi beállításaival.
Amikor egy bizonyos profilhoz rendelt kulcsot
használ, akkor az autó a profilnak megfelelően
viselkedik.
A távvezérlős kulcs négy gombbal rendelkezik - egy a
bal oldalon és három a jobb oldalon3.
Gomb nélküli kulcs (Key Tag)
A kulcs nélküli zárással és nyitással* felszerelt
autókhoz kissé kisebb, könnyebb és gomb nélküli
kulcs (Key Tag) is tartozik. Ez a kulcs nélküli indítás valamint nyitás és zárás tekintetében ugyanúgy működik, mint a normál távvezérlős kulcs. A
kulcs körülbelül 10 méteres (30 láb) mélységig
és 60 percig vízálló. Nem rendelkezik kivehető
kulcsszárral és az akkumulátora nem cserélhető.
Zárás - A gomb megnyomása zárja az ajtókat, a csomagtérajtót és az üzemanyagtöltő
fedelet, és élesíti a riasztót is*.
Nyomja meg és tartsa nyomva az összes
ablak és a panorámatető* egyszerre történő
zárásához.
mos csomagtérajtóval* felszerelt autókon a
csomagtérajtó a gomb nyomva tartását követően nyílik ki. A csomagtérajtó mindig egy
hosszú megnyomással zárható – figyelmeztető hangjelzések szólalnak meg.
Pánik funkció – A figyelem felkeltésére
szolgál vészhelyzet esetén. Nyomja meg és
tartsa nyomva legalább 3 másodpercig vagy
nyomja meg kétszer 3 másodpercen belül az
irányjelzők és a kürt bekapcsolásához. A
funkció ugyannak a gombnak a megnyomásával kapcsolható ki, miután legalább
5 másodpercig aktív volt. Ellenkező esetben
a funkció 3 perc elteltével automatikusan
kikapcsol.
FIGYELEM
Ha valakit az autóban hagy, akkor ügyeljen
arra, hogy kikapcsolja az ablakokat és a panorámatetőt* úgy, hogy mindig magával viszi a
távvezérlős kulcsot, amikor elhagyja az autót.
Nyitás - A gomb megnyomása egyszerre
nyitja az ajtókat és a csomagtérajtót és
kikapcsolja a riasztót.
Egy hosszabb megnyomás egyszerre nyitja
az összes ablakot. Ez a teljes szellőztetés
funkció használható például az autó gyors
átszellőztetésére meleg időben.
Csomagtérajtó - Csak a csomagtérajtót
nyitja és hatástalanítja a riasztót. Az elektro-
3
258
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen a távvezérlős kulcs autóba zárásának
kockázatára.
•
•
Ha még mindig fennáll a zavar, akkor használja a
távvezérlős kulcs kivehető kulcsszárát a nyitáshoz,
és helyezze a kulcsot a tartalék olvasóba a pohártartóban a riasztó kikapcsolásához.
Az autóban hagyott távvezérlős kulcs vagy
Key Tag inaktiválódik, amikor bezárják az
autót és élesítik a riasztót egy másik
érvényes kulcs használatával. A "biztonsági zár" funkció is inaktiválódik. Az inaktivált kulcs az autó nyitásakor lesz újra
aktív.
Az autóban hagyott Red Key akkor is
inaktiválódik, amikor az autót a Volvo On
Call használatával zárja be, és akkor aktiválódik újra, amikor kinyitja az autót a
Volvo On Call használatával vagy megnyomja a kulcs nyitó gombját.
MEGJEGYZÉS
Kapcsolódó információk
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(259. oldal)
Interferencia
•
A távvezérlős kulcs nélküli indítást és kulcs nélküli zárást és nyitást* elektromos mezők és
árnyékolás zavarhatják.
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(262. oldal)
•
Az elem cseréje a távvezérlős kulcsban
(263. oldal)
•
•
•
Kivehető kulcsszár (268. oldal)
Kerülje a távvezérlős kulcs fém tárgyak vagy
elektronikus készülékek, például mobiltelefonok, táblagépek, laptopok vagy töltők közelében tárolását - lehetőleg ne tárolja ezekhez
10-15 cm-nél (4-6 hüvelyknél) közelebb.
A távvezérlős kulcs gombjai is használhatók az
összes ajtó és a csomagtérajtó egyszerre történő zárásához és nyitásához.
Amikor a távvezérlős kulcs a pohártartóba van
helyezve, akkor ügyeljen arra, hogy ne legyenek más autókulcsok, fém tárgyak vagy elektronikus készülékek (például mobiltelefonok,
táblagépek, laptopok vagy töltők) a pohártartóban. Ha több kulcs van egymás közelében a
pohártartóban, akkor azok zavarhatják egymást.
•
MEGJEGYZÉS
Zárás és nyitás a távvezérlős
kulccsal
Indításgátló (272. oldal)
Távvezérlős kulcs járművezetői profilhoz rendelése (142. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 259
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Zárás a távvezérlős kulccsal
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen a távvezérlős kulcs autóba zárásának
kockázatára.
Távvezérlős kulcs4.
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs
a záráshoz.
gombját
A vezetőajtónak csukva kell lennie a zárási művelet aktiválásához5. Ha bármelyik ajtó vagy vagy a
csomagtérajtó nyitva van, akkor ezek nem záródnak be és a riasztójuk* nem élesedik, amíg nincsenek becsukva. A riasztó mozgásérzékelői*
akkor aktiválódnak, amikor az összes ajtó és a
csomagtérajtó be van csukva és le van zárva.
4
5
6
260
•
Az autóban hagyott távvezérlős kulcs vagy
Key Tag inaktiválódik, amikor bezárják az
autót és élesítik a riasztót egy másik
érvényes kulcs használatával. A "biztonsági zár" funkció is inaktiválódik. Az inaktivált kulcs az autó nyitásakor lesz újra
aktív.
•
Az autóban hagyott Red Key akkor is
inaktiválódik, amikor az autót a Volvo On
Call használatával zárja be, és akkor aktiválódik újra, amikor kinyitja az autót a
Volvo On Call használatával vagy megnyomja a kulcs nyitó gombját.
Zárás, amikor a csomagtérajtó nyitva van
MEGJEGYZÉS
Ha az autót bezárja, miközben a csomagtérajtó nyitva van, akkor ügyeljen arra, hogy ne
hagyja a csomagtérben a távvezérlős kulcsot
a csomagtérajtó lecsukásakor és az autó teljes lezárásakor6.
Nyitás a távvezérlős kulccsal
Nyomja meg a távvezérlős kulcs
a nyitáshoz.
–
gombját
Automatikus visszazárás
Ha a zárak nyitását követő két percen belül nem
nyitják ki valamelyik ajtót vagy a csomagtérajtót,
akkor azok automatikusan lezárnak. Ez a funkció
megakadályozza az autó nem szándékos nyitva
hagyását.
Amikor a távvezérlős kulcs nem
működik
MEGJEGYZÉS
Mindig próbáljon közelebb menni az autóhoz,
és próbálja újra kinyitni.
Ha nem lehetséges a távvezérlős kulccsal történő
zárás vagy nyitás, akkor előfordulhat, hogy az
elem lemerült - ebben az esetben zárja be vagy
nyissa ki a vezető oldali ajtót a kivehető kulcszszárral.
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
Ha az autó kulcs nélküli zárás/nyitás funkcióval rendelkezik, akkor az összes oldalajtót be kell csukni.
Ha az autó kulcs nélküli zárással/nyitással rendelkezik és a kulcs észlelhető az autó belsejében, akkor a csomagtérajtó nem záródik le a lecsukáskor.*
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kapcsolódó információk
•
A távolról vezérelt és belső nyitás beállításai
(261. oldal)
•
A csomagtérajtó nyitása a távvezérlős kulcscsal (261. oldal)
•
•
távvezérlős kulcs (257. oldal)
•
Az elem cseréje a távvezérlős kulcsban
(263. oldal)
Zárás és nyitás a kivehető kulcsszárral
(270. oldal)
A távolról vezérelt és belső nyitás
beállításai
A csomagtérajtó nyitása a
távvezérlős kulccsal
A távoli nyitáshoz különböző nyitási műveletek
választhatók ki.
Lehetőség van csak a csomagtérajtó nyitására a
távvezérlős kulcs egy gombjának megnyomásával.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car Zárás
Távvezérelt és belülről történő nyitás
gombot.
3.
Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:
• Minden ajtó
- egyszerre nyitja az összes ajtót.
• Egy ajtó
- kinyitja a vezetőajtót. Az összes ajtó nyitásához a távvezérlős kulcs nyitó gombjának két
megnyomása szükséges.
A beállítások a nyitó kilincsekkel belülről történő
központi zárásra is hatással vannak.
Használja a távvezérlős kulcs
gombját a csomagtérajtó nyitásához és a riasztó kikapcsolásához.
Kapcsolódó információk
•
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(259. oldal)
•
Zárás és nyitás az autó belsejéből
(286. oldal)
}}
261
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
1.
Nyomja meg a távvezérlős kulcs
gombját.
> Kialszik a zár és a riasztó visszajelzője a
műszerfalon annak jelzésére, hogy a
riasztó nincs a teljes autóra vonatkozóan
élesítve.
Kapcsolódó információk
•
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(259. oldal)
•
Az elektromosan működtetett csomagérajtó
nyitása és zárása* (289. oldal)
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
A távvezérlős kulcs megfelelő működéséhez
annak az autó bizonyos közelségében kell elhelyezkednie.
Manuális használat esetén
A riasztási szint és a mozgásérzékelők
valamint a csomagtérajtó nyitásérzékelői
nem működnek.
A távvezérlős kulcs olyan funkcióihoz, mint pélvagy
gomb megnyodául a zárás/nyitás a
másával, a kulcsnak az autótól körülbelül
20 méter (65 láb) távolságon belül kell lennie.
A csomagtérajtó zárja kiold, de csukva
marad, miközben az ajtók zárva és riasztó
funkcióik élesítve maradnak.
Ha az autó nem reagál a gombok megnyomására
- akkor menjen közelebb, és próbálja újra.
Finoman fogja meg a gumírozott nyomólapot a csomagtérajtó kilincse alatt a csomagtérajtó nyitásához.
Kulcs nélküli használat esetén7
Ha nem nyitja ki 2 percen belül a csomagtérajtót, akkor az visszazár és a riasztó
újra bekapcsol.
2.
Elektromosan működtetett csomagtérajtó
opció* esetén Nyomja meg hosszan (körülbelül 1,5 másodgombját
percre) a távvezérlős kulcs
> A csomagtérajtó zárja kiold, és kinyílik,
miközben az ajtók zárva és riasztó funkcióik élesítve maradnak.
Az ábrán megjelölt terület mutatja a rendszer antennái
általi lefedettséget.
A kulcs nélküli használathoz a távvezérlős kulcsnak vagy a gomb nélküli kulcsnak (Key Tag) az
7 Csak
262
kulcs nélküli zárás/nyitás funkcióval (Passive Entry*) felszerelt autók esetén.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
autó két hosszú oldalától körülbelül 1,5 méteres
(5 láb) sugarú félkörön és a csomagtérajtótól
körülbelül 1 méteren (3 láb) belül kel lennie.
MEGJEGYZÉS
Az elem cseréje a távvezérlős
kulcsban
A távvezérlős kulcs elemét ki kell cserélni, ha
lemerül.
MEGJEGYZÉS
A távvezérlős kulcs működését zavarhatják a
környező rádióhullámok, épületek, földrajzi feltételek stb. Az autó a kulcsszárral ilyenkor is
zárható/nyitható.
Minden elem korlátozott élettartammal rendelkezik és végül ki kell cserélni (ez Key Tag
esetében nem igaz). Az elem hasznos élettartama a jármű/kulcs használatának gyakoriságától függ.
Ha eltávolítja a távvezérlős kulcsot az
autóból
Ha a távvezérlős kulcsot eltávolítja az
autóból, miközben jár a motor, akkor a
Autókulcs nem találh. Az autóból
eltávolítva figyelmeztető üzenet jelenik meg a járművezetői kijelzőn és hangos figyelmeztetés szólal meg, amikor becsukja az utolsó
ajtót.
Az üzenet eltűnik, amikor a kulcsot visszahelyezi
az autóba, és megnyomja a jobb oldali billentyűzet O gombját vagy becsukja az utolsó ajtót.
Kapcsolódó információk
•
•
•
8
távvezérlős kulcs (257. oldal)
Az indító- és zár rendszerek antennáinak
elhelyezkedése (285. oldal)
A gomb nélküli kulcs8 (Key Tag) eleme nem cserélhető - új kulcs rendelhető a hivatalos Volvo
műhelyekben.
FONTOS
A lemerült Key Tag kulcsokat át kell adni egy
hivatalos Volvo márkaszerviznek. A kulcsot
törölni kell az autóból, mert az még alkalmas
az autó beindítására a tartalék indításon
keresztül.
A távvezérlős kulcs elemét akkor kell kicserélni,
ha:
a tájékoztató szimbólum világít és az
Autókulcselem lemer. Lásd a
kézikönyvet üzenet látható a járművezetői kijelzőn
és/vagy
•
a zárak többször egymást követően nem reagálnak a távvezérlős kulcs jeleire az autótól
20 méteren (65 láb) belülről.
MEGJEGYZÉS
Mindig próbáljon közelebb menni az autóhoz,
és próbálja újra kinyitni.
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(282. oldal)
Ez a kulcs a kulcs nélküli zárás/nyitás funkcióval (Passive Entry*) felszerelt autók tartozéka.
}}
* Opció/tartozék. 263
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
A kulcs kinyitása és az akkumulátor
töltése
Tartsa a távvezérlős kulcsot az első oldalával láthatóan és a Volvo emblémával a jobb
irányba mutatva - csúsztassa a gombot az
alsó szélén a kulcstartóval jobbra. Csúsztassa
az első oldal burkolatát néhány milliméterrel
felfelé.
A burkolat ezután kiszabadul, és leemelhető a kulcsról.
264
Fordítsa el a kulcsot, mozdítsa oldalra a
gombot, és csúsztassa a hátsó burkolatot
néhány milliméterrel felfelé.
Használjon egy csavarhúzót vagy hasonló
eszközt az elemfedél elfordításához, amíg a
jelek el nem érik az OPEN szöveget.
A burkolat ezután kiszabadul, és leemelhető a kulcsról.
Óvatosan emelje le az elem fedelét, például a
körmét a horonyba nyomva.
Ezután feszítse felfelé az elem fedelét.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy a távvezérlős kulcsban használt elemek megfeleljenek az UN
Manual of Test and Criteria, Part III, subsection 38.3 követelményeinek. A gyárilag
vagy a hivatalos Volvo műhelyben beszerelt
elemek eleget tesznek a fenti követelményeknek.
Az elem (+) oldala néz felfelé. Ezután óvatosan lazítsa meg az elemet az ábrának megfelelően.
FONTOS
Kerülje az új elemek érintkező felületeinek
ujjaival történő megérintését, mert ez károsan
befolyásolhatja a működésüket.
Helyezze be az új elemet a (+) oldalával felfelé. Kerülje az elem érintkezőinek megérintését az ujjaival.
Helyezze az elemet a tartóba az élével
lefelé. Ezután csúsztassa az elemet előre
úgy, hogy az rögzüljön a két műanyag biztosítóelem alatt.
Nyomja le az elemet úgy, hogy az rögzüljön a felső fekete műanyag biztosítóelem
alatt.
MEGJEGYZÉS
Használjon CR2032, 3 V jelölésű elemeket.
Helyezze vissza az elem fedelét, és fordítsa el
az óramutató járásával megegyező irányban,
amíg a jelölések egybe nem esnek a CLOSE
szöveggel.
}}
265
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
További távvezérlős kulcsok
rendelése
||
Az autó az átadáskor két távvezérlős kulccsal
rendelkezik. Gomb nélküli kulcs tartozik az autóhoz, ha az kulcs nélküli zárással és nyitással van
felszerelve*. További kulcsok rendelhetők.
Helyezze vissza a hátsó oldal burkolatát,
és nyomja le, amíg kattanó hangot nem hall.
Fordítsa meg a távvezérlős kulcsot, és
helyezze vissza az első oldal burkolatát addig
nyomva lefelé, amíg kattanó hangot nem hall.
Ezután csúsztassa vissza a burkolatot.
> Egy további kattanás jelzi, hogy a burkolat
megfelelően helyezkedik el és biztosan
rögzült.
Ezután csúsztassa vissza a burkolatot.
> Egy további kattanás jelzi, hogy a burkolat
biztosan rögzült.
FONTOS
Ügyeljen arra, hogy környezetbarát módon
selejtezze a lemerült elemeket.
Kapcsolódó információk
•
távvezérlős kulcs (257. oldal)
Egy autóhoz legfeljebb tizenkét kulcs programozható és használható. Ha további kulcsokat rendel,
akkor további járművezetői profilok adódnak
hozzá - távvezérlős kulcsonként egy. Ez a kulcscédulára is vonatkozik.
A távvezérlős kulcs elvesztése
Ha elveszti a távvezérlős kulcsot, akkor egy szervizben újat rendelhet - hivatalos Volvo műhelyt
ajánlunk. A megmaradt kulcsokat el kell vinnie a
műhelybe. A hiányzó kulcs kódját törlik a rendszerből a lopás megakadályozása érdekében.
Az autóhoz regisztrált kulcsok száma vezetői profilokon keresztül ellenőrizhető a központi kijelző
felső nézetében, válassza a Beállítások
Rendszer Vezetői profilok menüpontot.
Kapcsolódó információk
•
266
távvezérlős kulcs (257. oldal)
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Red Key - korlátozott távvezérlős
kulcs*
legalább egynek normál távvezérlős kulcsnak kell
lennie.
Egy Red Key lehetővé teszi az autó tulajdonosa
számára, hogy az autó bizonyos tulajdonságaihoz korlátozásokat állítson be. A korlátozások az
autó biztonságosabb vezetését szolgálják, amikor például kölcsönadja azt.
A korlátozások célja, hogy óvintézkedésként szolgáljanak a balesetek kockázatának csökkentése
érdekében, így nyugodtabb érzéssel átadhatja az
autót például fiatal vezetőknek, parkolófiúknak
vagy egy műhelynek. A Red Key használója nem
módosíthatja az ahhoz meghatározott beállításokat – ehhez normál távvezérlős kulcs szükséges.
Kapcsolódó információk
•
•
Piros kulcs beállítások* (267. oldal)
távvezérlős kulcs (257. oldal)
Piros kulcs beállítások*
A normál távvezérlős kulccsal rendelkező személy meghatározhatja a Red Key beállításait.
Bizonyos járműtámogató funkciók mindig aktívak.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a Rendszer Vezetői
profilok Korlátozott kulcs gombot.
> Az alábbi beállítások határozhatók meg:
• Adaptive Cruise Control követési
idejének beállítása
• Csökkentett maximális hangerő
• Max. sebességkorlát
• Sebességkorlátra figyelmeztetés
A Red Key esetében lehetőség van az autó maximális sebességének meghatározására, sebességemlékeztetők beállítására és a hangsugárzó
rendszer maximális hangerejének beállítására.
Ezen felül az autó bizonyos vezetőtámogató rendszerei mindig aktívak lesznek. A kulcs egyéb
funkciói megegyeznek a normál távvezérlős kulcséval.
Adaptív sebességtartó*:
• Beállítás az első használatkor: Leghosszabb
intervallumok
Csökkentett maximális hangerő (be/ki):
• Beállítás az első használatkor: Be
Egy vagy több Red Key rendelhető a Volvo kereskedésekben. Egy autóhoz összesen tizenegy korlátozott kulcs programozható és használható }}
* Opció/tartozék. 267
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Sebességhatároló (be/ki):
• Beállítási intervallum: 50-250 km/h
(30-160 mph)
•
Az első használatkor a beállítás 120 km/h
(75 mph)
•
Beállítási lépések: 1 km/h (1 mph)
A járművezetői kijelző mutatja a szimbólumot és az alábbi üzenetet:
Kapcsolódó információk
•
Red Key - korlátozott távvezérlős kulcs*
(267. oldal)
Kivehető kulcsszár
A távvezérlős kulcs egy kivehető fém kulcsszárat
tartalmaz, amellyel bizonyos funkciók aktiválhatók
és végrehajthatók bizonyos műveletek.
A kulcsszár egyedi kódját, amelyet az új kulcsszárak rendelésekor kell használni, meg tudják adni a
hivatalos Volvo műhelyekben.
Korlátozott kulcs A
sebességkorlátozás nem léphető
túl.
Sebesség emlékeztető (be/ki):
• Beállítási intervallum: 0-250 km/h
(0-160 mph)
•
Az első használatkor a beállítás 50, 70 és
90 km/h (30, 45 és 55 mph)
•
•
Beállítási lépések: 1 km/h (1 mph)
Az egyidejű emlékeztetők maximális száma: 6
Vezetőtámogató funkciók
Az alábbi vezetőtámogató funkciók mindig aktívak
a Red Key használója számára:
•
•
•
•
•
•
268
Blind Spot Information (BLIS)*
Sávtartó segéd (LKA)*
Távolságfigyelmeztetés*
City Safety
Driver Alert Control (DAC)*
Jelzőtábla-felismerés*
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A kulcsszár alkalmazási területei
A kulcsszár leválasztása
A távvezérlős kulcs kivehető kulcsszárának használata:
•
a bal oldali9 első ajtó manuálisan kinyitható,
ha a központi zár nem aktiválható a távvezérlős kulccsal.
•
minden ajtó szükséghelyzeti zárása megtörténik.
•
a hátsó ajtó mechanikus gyermekbiztonsági
zárjai aktiválhatók és inaktiválhatók.
A gomb nélküli kulcs10 (Key Tag) nem rendelkezik kivehető kulcsszárral. Ha szükséges, használja
a normál távvezérlős kulcs kivehető kulcsszárát.
Vegye ki a kulcsszárat annak felhajtásáTartsa a távvezérlős kulcsot az első oldalával láthatóan és a Volvo emblémával a jobb
irányba mutatva - csúsztassa a gombot az
alsó szélén a kulcstartóval jobbra. Vezesse az
első oldal burkolatát néhány milliméterrel felfelé.
val.
A burkolat ezután kiszabadul, és leemelhető a kulcsról.
Használat után tegye vissza a kulcsszárat a
helyére a távvezérlős kulcsban.
Helyezze vissza a fedelet előre nyomva,
amíg kattanó hangot nem hall.
Ezután csúsztassa vissza a burkolatot.
> Egy további kattanás jelzi, hogy a burkolat
biztosan rögzült.
9 Ez bal és jobb kormányos autókra is vonatkozik.
10 Kulcs nélküli zárás/nyitás funkcióval (Passive Entry*)
felszerelt autók tartozéka.
}}
* Opció/tartozék. 269
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Kapcsolódó információk
•
Zárás és nyitás a kivehető kulcsszárral
(270. oldal)
•
távvezérlős kulcs (257. oldal)
Zárás és nyitás a kivehető
kulcsszárral
5.
A kivehető kulcsszár használható többek között
az autó kívülről történő nyitásához - például ha a
távvezérlős kulcs eleme lemerült.
A zárás ugyanilyen módon hajtható végre, de
45 fokkal az óramutató járásával ellentétesen
elfordítva a 3.lépésben.
Nyitás
Húzza ki az első ajtókilincset a bal oldalon11
a véghelyzetéig úgy, hogy láthatóvá váljon a
zárhenger.
Helyezze a kulcsot a zárhengerbe.
Fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban 45 fokban úgy, hogy a kulcszszár egyenesen hátrafelé mutasson.
Fordítsa vissza a kulcsot 45 fokkal a kezdő
helyzetébe. Vegye ki a kulcsot a zárhengerből, és engedje el a kilincset, hogy annak
hátsó része újra az autón nyugodjon.
11
270
Ez jobbkormányos és balkormányos autókra is vonatkozik.
Húzza ki a kilincset.
> Az ajtó kinyílik.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A riasztó* kikapcsolása
MEGJEGYZÉS
Ha oldja az ajtó zárját a kulcsszár használatával, majd kinyitja azt, akkor riasztást vált ki.
A bal oldali első ajtó annak zárhengerével és a
kivehető kulcsszárával zárható.
Az ajtók a távvezérlős kulcs nyitó gombjával vagy
a vezetőajtó nyitó gombjával is nyithatók.
A többi ajtó nem rendelkezik zárhengerrel és
ehelyett az egyes ajtók végén található zárkapcsolót kell megnyomni a kulcsszár segítségével ezek ekkor mechanikusan lesznek zárva/gátolva
a kívülről történő nyitás megakadályozásához.
MEGJEGYZÉS
Az ajtók belülről továbbra is nyithatók.
•
Az ajtógomb csak az adott ajtót zárja nem egyszerre az összes ajtót.
•
A manuálisan zárt hátsó ajtó, bekapcsolt
manuális vagy elektromos gyermekbiztonsági zárakkal, nem nyitható ki sem belülről, sem kívülről. Az ilyen módon zárt
hátsó ajtó csak a távvezérlős kulccsal
vagy a központi záró gombbal nyitható.
Kapcsolódó információk
•
•
A biztonsági olvasó a pohártartóban helyezkedik el.
Kapcsolja ki a riasztót az alábbiak szerint:
1.
Helyezze a távvezérlős kulcsot a biztonsági
olvasó kulcs szimbólumára az alagútkonzol
pohártartójának alján.
2.
Ezután fordítsa el az indító gombot, és
engedje el azt.
> A kezelőszerv automatikusan visszatér a
kiindulási helyzetébe - a riasztás megszakad és a riasztó kikapcsol.
Az ajtó manuális zárása. Nem tévesztendő össze a gyermekbiztonsági zárakkal.
–
Kivehető kulcsszár (268. oldal)
Riasztók* aktiválása és inaktiválása
(298. oldal)
•
Az elem cseréje a távvezérlős kulcsban
(263. oldal)
•
távvezérlős kulcs (257. oldal)
Távolítsa el a kivehető kulcsszárat a távvezérlős kulcsról. Helyezze a kulcsszárat a zárviszszaállító nyílásba, majd nyomja be ütközésig a
kulcsot, körülbelül 12 mm (0,5 hüvelyk).
Zárás
Az ajtót kívülről és belülről is ki lehet nyitni.
Lehetséges az autó bezárása is a kivehető
kulcsszár használatával, például amikor nincs
tápellátás vagy ha a kulcs eleme lemerült.
Az ajtót nem lehet kívülről kinyitni. Az
A helyzetbe történő visszatéréshez, ki kell
nyitni az ajtót a belső ajtókilinccsel.
* Opció/tartozék. 271
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Indításgátló
Az elektronikus indításgátló egy lopásvédelmi
rendszer, amely megakadályozza, hogy illetéktelen személyek beindíthassák az autót.
Az autó csak a megfelelő távvezérlős kulccsal
indítható be.
A járművezetői kijelzőn megjelenő alábbi hibaüzenet az elektronikus indításgátlóval kapcsolatos:
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Autókulcs
nem
találh.
Hiba a távvezérlős
kulcs olvasásakor
az indítás során helyezze a kulcsot a
kulcs szimbólumra
a pohártartóban, és
próbálja újra.
Lásd a
kézikönyvet
Kapcsolódó információk
•
•
272
távvezérlős kulcs (257. oldal)
További távvezérlős kulcsok rendelése
(266. oldal)
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A távvezérlős kulcs rendszer
típusengedélye
Az alábbi táblázatban látható az autó távirányítós
kulcs rendszerének típusengedélye.
Zárrendszer, kulcs nélküli indítás
(passzív indítás) és kulcs nélküli zárás/
nyitás (passzív beszállás*)
A típusengedéllyel kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd support.volvocars.com.
CEM jelölés a távvezérlős kulcs rendszerhez. A kiegészítő típusengedély számokhoz, lásd az alábbi táblázatokat.
Ország/terület
Típusengedély
Európa
A Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal ezennel kijelenti, hogy ez a
VO3-134TRX megfelel a 2014/53/EU (RED) irányelvbe foglalt alapvető
követelményeknek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a
support.volvocars.com oldalon.
Jordánia
TRC/LPD/2014/250
Szerbia
P1614120100
Argentína
CNC ID: C-14771
}}
* Opció/tartozék. 273
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Ország/terület
Típusengedély
Brazília
MT-3245/2015
Indonézia
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malajzia
RAAT/37A/1215/S(15-5198)
Mexikó
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Oroszország
Egyesült Arab Emírségek
ER37847/15
DA0062437/11
274
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Ország/terület
Típusengedély
Namíbia
TA-2016-02
Dél-Afrika
TA-2014-1868
távvezérlős kulcs
Ország/terület
Típusengedély
Európa
A Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG ezennel kijelenti, hogy ez a HUF8423
típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a support.volvocars.com
oldalon.
Hullámhossz: 433,92 MHz
Maximális sugárzási átviteli teljesítmény: 10 mW
Gyártó: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany
Jordánia
TRC/LPD/2015/104
}}
275
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Ország/terület
Marokkó
Típusengedély
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexikó
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namíbia
276
TA-2015-102
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Ország/terület
Típusengedély
Oman
Szerbia
}}
277
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Ország/terület
Típusengedély
Dél-Afrika
TA-2015-432
Egyesült Arab
Emírségek
Kulcscédula
Ország/terület
Típusengedély
Európa
A Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG ezennel kijelenti, hogy ez a HUF8432
típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a support.volvocars.com
oldalon.
Hullámhossz: 433,92 MHz
Maximális sugárzási átviteli teljesítmény: 10 mW
Gyártó: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany
Jordánia
278
TRC/LPD/2015/107
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Ország/terület
Marokkó
Típusengedély
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexikó
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namíbia
TA-2015-103
}}
279
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Ország/terület
Oman
Szerbia
280
Típusengedély
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Ország/terület
Típusengedély
Dél-Afrika
TA-2015-414
Egyesült Arab
Emírségek
Kapcsolódó információk
•
távvezérlős kulcs (257. oldal)
281
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kulcs nélküli és érintésérzékeny
felületek*
Ha az autó kulcs nélküli zárás és nyitás funkcióval rendelkezik, akkor elég a közelben, például a
zsebében vagy a tárcájában lennie a távvezérlős
kulcsnak, így könnyebben kinyithatja az autót, ha
foglaltak a kezei.
MEGJEGYZÉS
Fontos, hogy egyszerre csak egy érintésérzékeny felületet aktiváljon. Ha megfogja a kilincset, miközben megérinti a záró felületet, akkor
dupla utasítás kiadását kockáztatja. Ez azt
jelenti, hogy a kért tevékenység (zárás/nyitás)
nem vagy késéssel kerül végrehajtásra.
Kapcsolódó információk
•
•
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (283. oldal)
A csomagtérajtó kulcs nélküli kioldása*
(284. oldal)
Érintésérzékeny felületek
Ajtókilincs
Az ajtók külső kilincsei egy horonnyal rendelkeznek a záráshoz, miközben a belsők egy érintésre
érzékeny felülettel rendelkeznek a nyitáshoz.
Érintésérzékeny mélyedés a záráshoz
Érintésérzékeny felület a nyitáshoz
282
Csomagtérajtó
A csomagtérajtó-kilincsnek egy gumírozott nyomólapja van, amely csak nyitásra szolgál.
MEGJEGYZÉS
Legyen tudatában annak, hogy a rendszer
autómosással kapcsolatban is aktiválódhat, ha
a távvezérlős kulcs a hatótávolságon belül
van.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kulcs nélküli zárás és nyitás*
–
Az autó kívülről az ajtó vagy a csomagtérajtó
kilincsével zárható és nyitható, ha az autó kulcs
nélküli zárás/nyitás (Passive Entry)* funkcióval
rendelkezik.
MEGJEGYZÉS
Az autó egyik távvezérlős kulcsának a zárási
és nyitási tartományon belül kell lennie a
működéshez.
Gumírozott nyomólap a csomagtérajtón csak nyitáshoz.
MEGJEGYZÉS
Legyen tudatában annak, hogy a rendszer
autómosással kapcsolatban is aktiválódhat, ha
a távvezérlős kulcs a hatótávolságon belül
van.
Érintésérzékeny mélyedés a záráshoz
Érintse meg a megjelölt felületet az ajtókilincs külsejének hátulja felé, miután becsukta
az ajtót, vagy nyomja meg a záró12 gombot a
csomagtérajtó alsó szélén a zárak működésbe hozásához, mielőtt becsukná azt.
> A szélvédőnél elhelyezett zárjelző villogni
kezd, hogy jelezze az autó zárt állapotát.
Az összes oldalablak és a panorámatető* egyszerre történő zárásához - helyezze az ujját az
érintésérzékeny mélyedéshez az ajtókilincs külsején, és tartsa ott, amíg az oldalablakok és a panorámatető be nem záródnak.
Zárás, amikor a csomagtérajtó nyitva van
MEGJEGYZÉS
Kulcs nélküli zárás
Ha az autót bezárja, miközben a csomagtérajtó nyitva van, akkor ügyeljen arra, hogy ne
hagyja a csomagtérben a távvezérlős kulcsot
a csomagtérajtó lecsukásakor és az autó teljes lezárásakor.
Az autó bezárásához be kell csukni az összes
oldalajtót. A csomagtérajtó másfelől nyitva lehet a
külső ajtókilinccsel történő zárás közben.
Ha a kulcs észlelhető az autó belsejében,
akkor a csomagtérajtó nem záródik le, amikor
lecsukja azt.
Érintésérzékeny felület a nyitáshoz
12
Elektromosan működtetett csomagtérajtó* esetén.
}}
* Opció/tartozék. 283
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Kulcs nélküli nyitás
–
Fogjon meg egy ajtókilincset vagy nyomja
meg a csomagtérajtó alatti gumírozott nyomólapot az autó nyitásához.
> A szélvédőnél elhelyezett zárvisszajelző
kialszik, hogy megerősítse az autó kinyitott
állapotát - nyissa ki a szokott módon az
ajtókat vagy a csomagtérajtót.
Automatikus visszazárás
A kulcs nélküli nyitás beállításai*
A kulcs nélküli nyitáshoz különböző nyitási műveletek választhatók ki.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Érintse meg a My Car Zárás
nélküli nyitás menüpontot.
3.
Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:
Kapcsolódó információk
•
A kulcs nélküli nyitás beállításai* (284. oldal)
A csomagtérajtó kulcs nélküli kioldása*
(284. oldal)
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(282. oldal)
A csomagtérajtó kulcs nélküli nyitásához mindössze annyit kell tennie, hogy például a zsebében vagy a táskájában tartja a távvezérlős kulcsot.
A csomagtérajtót elektromos zár tartja zárva.
• Minden ajtó
Ha a zárak nyitását követő két percen belül nem
nyitják ki valamelyik ajtót vagy a csomagtérajtót,
akkor azok automatikusan lezárnak. Ez a funkció
megakadályozza az autó nem szándékos nyitva
hagyását.
•
•
Kulcs
A csomagtérajtó kulcs nélküli
kioldása*
- egyszerre nyitja az összes ajtót.
• Egy ajtó
- kinyitja a kiválasztott ajtót.
Kapcsolódó információk
•
•
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (283. oldal)
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(282. oldal)
A csomagtérajtó nyitásához:
1.
Nyomja meg finoman a gumírozott nyomólapot a csomagtérajtó kilincse alatt.
> A zár kiold.
MEGJEGYZÉS
Az autó egyik távvezérlős kulcsának a zárási
és nyitási tartományon belül kell lennie az
autó mögött a működéshez.
284
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
2.
Emelje fel a külső ajtókilincset a csomagtérajtó teljes felnyitásához.
FONTOS
•
A csomagtér zárjának kioldásához minimális erő szükséges - csak finoman nyomja
meg a gumírozott lapot.
•
Ne fejtsen ki emelő erőt a gumírozott lapra
a csomagtér nyitásakor - emelje a kilincset.
A túl nagy erő károsíthatja a gumírozott
panel elektromos érintkezőit.
Az indító- és zár rendszerek
antennáinak elhelyezkedése
Az autó kulcs nélküli indító- és zárrendszerrel13
van felszerelve, ezért számos beépített antennával rendelkezik az autó különböző helyein.
Kapcsolódó információk
Kéz nélkül, a lökhárító alatt végzett lábmozdulattal
is lehetséges a csomagtérajtó nyitása, lásd a
különálló részt.
FIGYELEM
Ne vezessen nyitott csomagtérajtóval! Mérgező kipufogógázok juthatnak az utastérbe a
csomagtéren keresztül.
Kapcsolódó információk
•
•
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (283. oldal)
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(282. oldal)
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(262. oldal)
•
A csomagtérajtó nyitása és zárása lábmozdulattal* (293. oldal)
FIGYELEM
A szívritmus-szabályozót használó személyek
nem közelíthetik meg 22 cm-nél (9 hüvelyk)
közelebb a kulcs nélküli antennát a szívritmusszabályozójukkal. Ezzel elkerülheti a szívritmus-szabályozó és a kulcs nélküli rendszer
közötti interferenciát.
•
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(282. oldal)
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(262. oldal)
Antennák elhelyezkedése.
A pohártartó alatt, az alagútkonzol első
részében
A bal oldali hátsó ajtó felső, első részében14
A jobb oldali hátsó ajtó felső, első részében14
A hátsó ülés háttámlájának közepén14
* Opció/tartozék. 285
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Zárás és nyitás az autó belsejéből
Alternatív nyitási mód
Az ajtók és a csomagtérajtó zárhatók és nyithatók az első ajtókon található központi zár kezelőszervekkel. A hátsó ajtókon elhelyezkedő zárkezelőszervek* csak az adott ajtót vezérlik.
Zárás az első ajtón elhelyezkedő gomb
használatával
–
Központi zárás
Nyomja meg a
gombot - mindkét első
ajtónak zárva kell lennie.
> Az összes ajtó és a csomagtérajtó bezáródik.
Zárás a hátsó ajtón elhelyezkedő gomb
használatával*
Nyitó fogantyú az oldalajtó alternatív nyitásához15.
–
Záró és nyitó gomb visszajelző lámpával az első ajtóban.
Nyitás az első ajtón elhelyezkedő gomb
használatával
–
Nyomja meg a
gombot az összes oldalajtó és a csomagtérajtó nyitásához.
Húzza meg az egyik oldalajtó nyitó fogantyúját, majd engedje el azt.
> A távvezérlős kulcs beállításaitól függően,
az összes ajtó vagy csak a kiválasztott ajtó
zárja oldható és nyitható.
Ennek a beállításnak a módosításához,
érintse meg a Beállítások My Car
Zárás Távvezérelt és belülről
történő nyitás menüpontot a központi
kijelző felső nézetében.
Záró gomb visszajelző lámpával a hátsó ajtóban.
A hátsó ajtó zárógombjai csak az adott hátsó
ajtót zárják.
A hátsó ajtó nyitása
–
13
14
15
286
Húzza meg a nyitó fogantyút.
> A hátsó ajtó zárja old és az ajtó kinyílik.
A kulcs nélküli zárrendszer csak kulcs nélküli zárással és nyitással (Passive Entry*) felszerelt autókban áll rendelkezésre.
Csak kulcs nélküli zárással és nyitással (Passive Entry*) felszerelt autók.
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kapcsolódó információk
•
A távolról vezérelt és belső nyitás beállításai
(261. oldal)
•
A csomagtérajtó nyitása az autó belsejéből
(287. oldal)
•
A gyermekbiztonsági zárak aktiválása és
inaktiválása (288. oldal)
A csomagtérajtó nyitása az autó
belsejéből
A csomagtérajtó belülről nyitható a műszerfalon
található gomb megnyomásával.
1.
Kapcsolódó információk
•
Zárás és nyitás az autó belsejéből
(286. oldal)
•
Az elektromosan működtetett csomagérajtó
nyitása és zárása* (289. oldal)
Nyomja meg röviden a
gombot a
műszerfalon.
> A csomagtérajtó kioldható és kinyitható
kívülről a gumírozott nyomólap megfogásával.
2.
Elektromosan működtetett csomagtérajtó
opció* esetén gombot a
Nyomja meg hosszan a
műszerfalon.
> A csomagtérajtó kinyílik.
* Opció/tartozék. 287
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A gyermekbiztonsági zárak
aktiválása és inaktiválása
2.
A gyermekbiztonsági zárak megakadályozzák azt,
hogy a gyermekek belülről kinyithassák a hátsó
ajtót. Van egy elektromos* és egy manuális zár.
Elektromos aktiválása és inaktiválás*
Az elektromos gyermekbiztonsági zárak az
összes, a 0 gyújtáshelyzetnél magasabb kulcshelyzetben aktiválhatók és inaktiválhatók. Az aktiválás és inaktiválás az autó leállítását követően
2 percig hajtható végre, feltéve, hogy nem nyitnak
ki egy ajtót sem.
Nyomja meg a gombot a vezetőajtó vezérlőpaneljén.
> A járművezetői kijelző a Hátsó
gyermekzár Aktiválva üzenetet jeleníti
meg és a gomb lámpája világít - a zárak
aktívak.
Amikor az elektromos gyermekbiztonsági zárak
be vannak kapcsolva, akkor a hátsó:
•
ablakok csak a vezető oldali ajtópanelről nyithatók
•
az ajtók belülről nem nyithatók ki.
Indítsa be az autót vagy válasszon a 0-nál
magasabb gyújtáshelyzetet.
Leírás
Hátsó gyermekzár
Aktiválva
A gyermekbiztonsági zárak
aktiválva.
Hátsó gyermekzár
Deaktiválva
A gyermekbiztonsági zárak
inaktiválva.
Manuális aktiválás és inaktiválás
Nyomja meg a gombot a vezetőajtó vezérlőpaneljén.
> A járművezetői kijelző a Hátsó
gyermekzár Deaktiválva üzenetet jeleníti meg és a gomb lámpája kialszik - a
zárak inaktívak.
Az autó leállításakor mentésre kerül a pillanatnyi
beállítás – ha a gyermekbiztonsági zárak aktívak
az autó leállításakor, akkor a funkció az autó
következő beindításakor is aktív lesz.
1.
Üzenet
A zárak inaktiválásához:
–
Gomb az elektromos aktiváláshoz és inaktiváláshoz.
Szimbólum
Gyermekbiztonsági zárakkal. Nem tévesztendő össze a
manuális ajtózárakkal.
–
Használja a távvezérlős kulcs kivehető
kulcsszárát a gomb elfordításához.
Az ajtó belülről történő nyitása gátolható.
Az ajtót kívülről és belülről is ki lehet nyitni.
288
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
MEGJEGYZÉS
•
Az ajtógombok csak az adott ajtót zárják nem egyszerre az összes ajtót.
•
Az elektromos gyermekbiztonsági zárral
felszerelt autók nem rendelkeznek
manuális gyermekzárral.
Kapcsolódó információk
•
Zárás és nyitás az autó belsejéből
(286. oldal)
•
Kivehető kulcsszár (268. oldal)
Automatikus zárás vezetéskor
Az ajtók és a csomagtérajtó automatikusan lezár,
amikor az autó elkezd mozogni.
A beállítás módosításához:
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car
3.
Válassza a Automatikus ajtózárás menet
közben lehetőséget a funkció aktiválásához
vagy inaktiválásához.
Zárás gombot.
Az elektromosan működtetett
csomagérajtó nyitása és zárása*
Az autó csomagtérajtója elektromosan nyitható
és zárható.
Nyitás
Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét az
elektromosan működtetett csomagtérajtó nyitásához:
–
A távvezérlős gomb
gombjának hosszú
megnyomása. Tartsa nyomva a gombot, amíg
a csomagtérajtó el nem kezd kinyílni.
Kapcsolódó információk
•
Zárás és nyitás az autó belsejéből
(286. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 289
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
–
A műszerfal
gombjának hosszú megnyomása. Tartsa nyomva a gombot, amíg a csomagtérajtó el nem kezd kinyílni.
–
Lábmozdulat* a hátsó lökhárító alatt.
Nyomja meg a
gombot a csomagtérajtó
alján a bezáráshoz.
–
Zárás
–
16
290
A csomagtérajtó kilincsének finom megnyomása.
> A csomagtérajtó automatikusa lecsukódik
– a csomagtérajtó zárja nyitva marad.
Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét az
elektromosan működtetett csomagtérajtó zárásához16:
MEGJEGYZÉS
•
A gomb a fedél nyitva hagyását követő
24 órában aktív. Ezután azt manuálisan kell
bezárni.
•
Ha a fedél több mint 30 percen keresztül
nyitva van, akkor lassan becsukódik.
A kulcs nélküli zárás és nyitás (passzív nyitás*) funkcióval felszerelt autók esetében egy gomb szolgál a zárásra és egy a becsukásra és zárásra.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
–
–
–
Nyomja meg hosszan a
gombot a távvezérlős kulcson.
> A csomagtérajtó automatikusan becsukódik és hangjelzések szólalnak meg – a
csomagtérajtó zárja nyitva marad.
Lecsukás és zárás16
Nyomja meg a csomagtérajtó alján található
gombot a lecsukáshoz és ezzel együtt a
csomagtérajtó és az ajtók zárásához (a záráshoz az összes ajtónak csukva kell lennie).
> A csomagtérajtó automatikusan lecsukódik – a csomagtérajtó és az ajtók bezáródnak és bekapcsol a riasztó*.
–
Nyomja meg hosszan a
gombot a
műszerfalon.
> A csomagtérajtó automatikusan becsukódik és hangjelzések szólalnak meg – a
csomagtérajtó zárja nyitva marad.
Lábmozdulat* a hátsó lökhárító alatt.
> A csomagtérajtó automatikusan becsukódik és hangjelzések szólalnak meg – a
csomagtérajtó zárja nyitva marad.
A nyitást vagy zárást az alábbi módokon szakíthatja meg:
•
•
•
Nyomja meg a gombot a műszerfalon.
•
Nyomja meg a gumírozott nyomólapot a
külső kilincs alatt.
•
Lábmozdulat használata*.
MEGJEGYZÉS
•
Az autó egyik távvezérlős kulcsának a nyitási és zárási tartományon belül kell lennie
a működéshez.
•
A kulcs nélküli* becsukás vagy zárás használatakor három hangjelzés szólal meg, ha
nem észlelhető kulcs a csomagtérajtóhoz
elégségesen közel.
FONTOS
A csomagtérajtó működtetése közben, nyissa
és csukja azt lassan. Ne erőltesse a nyitást/
zárást, ha ellenállást érez. Lehetséges, hogy
megsérült, és nem működik megfelelően.
16
A nyitás vagy zárás visszavonása
Nyomja meg a távvezérlős kulcs gombját.
Nyomja meg a zárógombot a csomagtérajtó
alján.
A csomagtérajtó mozgása megszakad és megáll.
A csomagtérajtó ezután manuálisan működtethető.
Ha a csomagtérajtó a csukott helyzet közelében
állt meg, akkor a következő aktiválási kinyitja azt.
Becsípődés-védelem
Ha valami elégséges ellenállással megakadályozza a csomagtérajtó nyitását vagy zárását,
akkor aktiválódik a becsípődés-védelem.
•
Nyitás közben - a mozgás megszakad, a csomagtérajtó megáll, és egy hosszú jelzés szólal meg.
•
Zárás közben - a mozgás megszakad, a csomagtérajtó megáll, egy hosszú hangjelzés
szólal meg, és a csomagtérajtó visszatér a
programozott maximális helyzetébe.
A kulcs nélküli zárás és nyitás (passzív nyitás*) funkcióval felszerelt autók esetében egy gomb szolgál a zárásra és egy a becsukásra és zárásra.
}}
* Opció/tartozék. 291
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
FIGYELEM
Fordítson figyelmet a zúzódásos sérülés
veszélyére a nyitáskor/záráskor. A nyitás/
zárás elkezdése előtt ellenőrizze, hogy van-e
valaki a csomagtérajtó közelében, mert a
zúzódásos sérüléseknek súlyos következményei lehetnek.
Mindig körültekintően működtesse a csomagtérajtót.
Kapcsolódó információk
•
Az elektromosan működtetett csomagtérajtó*
maximális nyílásának programozása
(292. oldal)
•
A csomagtérajtó nyitása és zárása lábmozdulattal* (293. oldal)
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(262. oldal)
Az elektromosan működtetett
csomagtérajtó* maximális
nyílásának programozása
Állítsa a csomagtérajtó nyitási helyzetét a menynyezet magasságához.
A maximális nyílás beállításához:
1.
Előfeszített rugók
Nyissa ki a csomagtérajtót - állítsa meg azt a
nyitott helyzetben.
MEGJEGYZÉS
A csomagtérajtó alacsonyabb mint félig nyitott állapota nem lehetséges.
2.
gombot a csomagtérajtó
Nyomja meg a
alján legalább 3 másodpercre.
> Két rövid hangjelzés szólal meg, jelezve,
hogy a beállított helyzet mentésre került.
A maximális nyílás visszaállításához:
–
Az előfeszített rugók az elektromosan működtetett csomagtérajtóhoz.
FIGYELEM
Ne nyissa fel az elektromosan működtetett
csomagtérajtó előfeszített rugóit. Ezek nagy
nyomással vannak előfeszítve, ami felnyitáskor
sérüléseket okozhat.
292
Manuálisan mozdítsa a csomagtérajtót a
lehető legmagasabb helyzetbe – nyomja
meg, és tartsa nyomva a
gombot a csomagtérajtón legalább 3 másodpercig.
> Két hangjelzés szólal meg, jelezve, hogy a
beállított helyzet törlésre került. A csomagtérajtó ezután a maximális helyzetet
veszi fel nyitáskor.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
MEGJEGYZÉS
•
Ha a rendszert hosszabb ideig folyamatosan működtette, akkor a túlterhelés elkerülése érdekében kapcsolt ki.
Körülbelül 2 perc elteltével használható
újra.
Kapcsolódó információk
•
Az elektromosan működtetett csomagérajtó
nyitása és zárása* (289. oldal)
A csomagtérajtó nyitása és zárása
lábmozdulattal*
A csomagtérajtó kezelésének megkönnyítése
érdekében, amikor a kezei foglaltak, az egy előre
irányuló rúgó lábmozdulattal is nyitható és zárható.
Ha az autó kulcs nélküli zárással és nyitással*
rendelkezik, akkor lábmozdulattal is nyithatja a
csomagtérajtót.
A csomagtérajtó nyitásának és zárásának funkciója akkor is rendelkezésre áll, amikor az autó
elektromosan működtetett csomagtérajtóval* rendelkezik.
MEGJEGYZÉS
A lábbal működtethető csomagtérajtó kétféle
változatban létezik:
•
•
Az érzékelő a lökhárító közepétől balra található17.
Az autó egyik távvezérlős kulcsának az autó
mögötti hatótávolságon belül ()körülbelül 1 méter
(3 láb) kell lennie a nyitáshoz és záráshoz. Ez
vonatkozik a már kinyitott autóra is, hogy megakadályozza a véletlen nyitást például egy autómosóban.
Nyitás és zárás lábmozdulattal
Csak kioldás lábmozdulattal (a csomagtérajtót manuálisan kell felemelni a nyitáshoz)
Ne feledje, hogy a lábmozdulattal történő nyitás és zárás funkcióhoz elektromosan működtetett csomagtérajtó* szükséges.
17
Ha az autó koptató lemezzel* rendelkezik, akkor az érzékelő kint, a lökhárító bal oldali sarkán található.
}}
* Opció/tartozék. 293
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Nyitás és zárás lábmozdulattal
Ne hagyja a lábát az autó alatt a rúgó mozdulat
során. Ez az aktiválás sikertelenségét okozhatja.
A nyitás vagy zárás megszakítása
lábmozdulattal
– Végezzen egy lassú, előre irányuló rúgó mozdulatot a nyitás vagy zárás közben, hogy
megállítsa a csomagtérajtó mozgását.
Koptató lemezzel* felszerelt autók
Ha az autó koptató lemezzel rendelkezik, akkor az
érzékelő kint, a lökhárító bal oldali sarkán található.
A távvezérlős kulcsnak nem kell az autó közelében lennie a nyitás vagy zárás megszakításához.
Ha a csomagtérajtó a csukott helyzet közelében
állt meg, akkor a következő aktiválási kinyitja azt.
Rúgó mozdulat az érzékelő érvényes aktiválási területén
belül.
–
Végezzen egy lassú, előre irányuló rúgó mozdulatot a hátsó lökhárító bal oldali része alatt.
Ezután lépjen hátra. Nem szabad hozzáérnie
a lökhárítóhoz.
> Egy rövid hangjelzés szólal meg, amikor a
nyitás vagy zárás aktiválódik - a csomagtérajtó kinyílik/becsukódik.
Ha a csomagtérajtó nyitott helyzetben van,
akkor lábmozdulattal történő aktiváláskor
becsukódik18.
Ha több rúgó mozdulatot végez anélkül, hogy
jóváhagyott távvezérlős kulcs lenne az autó
mögött, akkor a nyitás egy bizonyos késleltetési
idő elteltéig nem lehetséges.
18
294
MEGJEGYZÉS
Fennáll a kockázata a korlátozott működésnek vagy a működésképtelenségnek, ha a
hátsó lökhárítón nagy mennyiségű jég, hó,
szennyeződés vagy ehhez hasonló anyag
található. Ezért ügyeljen arra, hogy mindig
tisztán tartsa azt.
MEGJEGYZÉS
A lábmozdulattal történő nyitás és zárás aktiválásához koptató lemezzel felszerelt autókon a rúgó
mozdulatot az autó oldala felöl kell végezni. Az
autó egyik távvezérlős kulcsának a hatótávolságon belül ()körülbelül 1 méter (3 láb) kell lennie a
nyitáshoz és záráshoz.
Ügyeljen arra, hogy fennáll a rendszer aktiválásának lehetősége egy autómosóban vagy
hasonló helyzetben, ha a távvezérlős kulcs a
hatótávolságon belül van.
Elektromosan működtetett csomagtérajtóval* rendelkező autók esetén.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Szervizzárás
A csomagtérajtó ás a kesztyűtartó a nyitást
megakadályozó, szervizzár funkcióval zárható
például akkor, amikor szervizbe viszi, szállodában
vagy hasonló helyen hagyja az autót.
Rúgó mozdulat az érzékelő érvényes aktiválási területén
belül.
Kapcsolódó információk
•
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(282. oldal)
•
Az elektromosan működtetett csomagérajtó
nyitása és zárása* (289. oldal)
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(262. oldal)
A szervizzárás funkciógombja a
központi kijelző funkció nézetében található. A zár pillanatnyi
állapotától függően, a
Szervizzár kioldva vagy
Szervizzár lezárva jelenik
meg.
Kapcsolódó információk
•
A szervizzárás aktiválása és inaktiválása
(295. oldal)
A szervizzárás aktiválása és
inaktiválása
A szervizzárás egy funkciógombbal és egy opcionális PIN-kóddal aktiválható a központi kijelzőn.
MEGJEGYZÉS
Az autónak legalább I gyújtásmódban kell lennie a szervizzár funkció aktiválásához.
Írja be a biztonsági kódot az első
használat előtt.
A funkció első használata során be kell állítani
egy biztonsági kódot. Ezután ez használható a
szervizzárás kikapcsolásához, ha elvesztette vagy
elfelejtette a kiválasztott PIN-kódot. A biztonsági
kód PUK-kódként szolgál a szervizzárás funkcióhoz a későbbiekben beállított összes PIN-kódhoz.
Őrizze meg biztos helyen a biztonsági kódot.
Biztonsági kód létrehozásához:
1.
Nyomja meg a gombot a szervizzáráshoz a
funkció nézetben.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
}}
* Opció/tartozék. 295
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
2.
Írja be a kívánt biztonsági kódot.
> A biztonsági kód mentve van. A szervizzárás funkció készen áll az aktiválásra.
A szervizzár inaktiválása
Kapcsolódó információk
1.
•
Nyomja meg a gombot a szervizzáráshoz a
funkció nézetben.
Szervizzárás (295. oldal)
Ha a rendszert nullázták, akkor meg kell ismételni
a fenti eljárást.
A szervizzár aktiválása
1.
Nyomja meg a gombot a szervizzáráshoz a
funkció nézetben.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
2.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
2.
Írja be a zárás után a kesztyűtartó és a csomagtérajtó kinyitásához szükséges kódot,
majd érintse meg a Megerősítés lehetőséget.
> A kesztyűtartó és a csomagtérajtó lezárnak. A zárás megerősítése egy, a funkció
nézetben a gomb mellett megjelenő zöld
visszajelzővel történik.
Írja be a záráskor használt kódot, és érintse
meg a Megerősítés lehetőséget.
> A kesztyűtartó és a csomagtérajtó kinyitnak. A nyitás megerősítése azzal történik,
hogy a zöld visszajelző kialszik a funkció
nézetben található gomb mellett.
MEGJEGYZÉS
Ha elvesztette/elfelejtette a PIN-kódot vagy
több mint háromszor beírta a PIN-kódot,
akkor a biztonsági kódot kell használnia a
szervizzár kikapcsolásához.
MEGJEGYZÉS
Ha aktiválva van a szervizzár, és az autót a
Volvo On Call* szolgáltatással vagy a Volvo
On Call* alkalmazással nyitja ki, akkor a szervizzár automatikusan kikapcsol.
296
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Riasztó*
Riasztó visszajelző
A riasztó hallható és látható figyelmeztetést ad,
amikor valaki érvénytelen távvezérlős kulcs nélkül
hatol az autóba vagy manipulálja az indítóakkumulátort illetve a riasztó szirénáját.
Ennek elkerüléséhez:
Az élesített riasztó akkor aktiválódik, ha:
•
kinyitnak egy ajtót, a motorháztetőt vagy a
csomagtérajtót19
•
mozgás észlelhető az utastérben (ha van
beszerelve mozgásérzékelő*)
•
az autót megemelik vagy elvontatják (ha van
beszerelve billenésérzékelő*)
•
•
lecsatlakoztatják az akkumulátor kábelét
lecsatlakoztatják a szirénát.
A riasztó jelei
A műszerfal piros LED-je jelzi a riasztó rendszer
állapotát:
•
•
A LED nem világít – a riasztó nincs élesítve.
•
A riasztó kikapcsolását követően a LED legfeljebb 30 másodpercig vagy az I gyújtáshelyzet aktiválásáig gyorsan villog - a riasztó
működésbe lépett.
Riasztás kiváltásakor az alábbiak történnek:
•
•
Egy sziréna szólal meg körülbelül
30 másodpercre vagy a riasztó kikapcsolásáig.
Az irányjelzők 5 percig vagy a riasztó kikapcsolásáig villognak.
Ha a riasztó bekapcsolásának oka nem szűnt
meg, akkor a riasztási ciklus legfeljebb 10 alkalommal megismétlődik19.
19
Bizonyos piacokra vonatkozik.
A mozgásérzékelő riasztást vált ki, ha mozgást
észlel az utastérben - a légáramlást is érzékeli.
Ezért a riasztó akkor is bekapcsolhat, ha nyitva
marad egy ablak vagy a panorámatető* vagy, ha
be van kapcsolva az utastérfűtés.
A LED két másodpercenként egyet villan – a
riasztó élesítve van.
Mozgás- és dőlésérzékelők*
A mozgás és dőlésérzékelők az autón belüli mozgásra, az ablakok betörésére vagy arra reagálnak,
ha valaki megpróbálja ellopni a kerekeket vagy
elvontatni az autót.
•
Zárja be az ablakokat é a panorámatetőt,
amikor elhagyja az autót.
•
Ha használni kell az utasteret vagy az állófűtést – irányítsa úgy a levegőáramlást a szellőzőkből, hogy azok ne mutassanak felfelé az
utastérben.
Vagy használjon kisebb riasztási szintet a mozgás- és dőlésérzékelők ideiglenes inaktiválásához.
Akkor is kapcsolja ki a mozgás- és dőlésérzékelőket, amikor az autót kompon vagy vonaton szállítja, mert ezek a mozgások hatással lehetnek az
autóra, ami riasztást válthat ki.
A riasztó rendszer hibája esetén
Ha hiba van a riasztó rendszerben,
akkor a szimbólum és a Riasztó műk.
hibája Szerviz szükséges üzenet
jelenik meg a járművezetői kijelzőn.
Ebben az esetben, vegye fel a kapcsolatot egy
szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
}}
* Opció/tartozék. 297
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
MEGJEGYZÉS
Ne próbálja maga megjavítani vagy módosítani a riasztórendszer komponenseit. Az ilyen
próbálkozások hatással vannak a biztosítás
feltételeire.
Kapcsolódó információk
•
•
•
20
298
Riasztók* aktiválása és inaktiválása
(298. oldal)
Csökkentett riasztási szint* (300. oldal)
Biztonsági zár* (300. oldal)
Riasztók* aktiválása és inaktiválása
A riasztó akkor élesedik, amikor bezárja az autót.
A riasztó élesítése
Zárja be az autót és élesítse a riasztót az alábbiak
szerint:
•
nyomja meg a távvezérlős kulcs záró gombját
•
érintse meg a jelölt felületet az ajtókilincsek
külsején vagy a csomagtérajtó gumírozott
nyomólapján20.
Ha az autó kulcs nélküli zárással/nyitással* és
elektromosan működtetett csomagtérajtóval* is
rendelkezik, akkor a csomagtérajtó alján található
gomb is használható az autó bezárásához és
a riasztó élesítéséhez.
A piros LED két másodpercenként felvillan a műszerfalon, amikor az autó be van zárva és a riasztó élesítve van.
A riasztó kikapcsolása
Nyissa ki az autót és kapcsolja ki a riasztót az
alábbiak szerint:
•
nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitó gombját
•
fogja meg valamelyik ajtókilincset vagy
nyomja meg a csomagtérajtó gumírozott nyomólapját20.
Csak kulcs nélküli zárással és nyitással* (Passive Entry) rendelkező autók esetében.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A riasztó inaktiválása működő távvezérlős
kulcs nélkül
Az autó kinyitható és a riasztó kikapcsolható
akkor is, ha a távvezérlős kulcs nem működik, például amikor a távvezérlős kulcs eleme lemerült.
1.
Kiváltott riasztás kikapcsolása
Nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitógombját
vagy állítsa az autót I gyújtáshelyzetbe a gyújtásgombnak az óramutató járásával megegyező irányba fordításával, majd elengedésével.
–
Nyissa ki a vezetőajtót a levehető kulcsszárral.
> A riasztás bekapcsolt.
MEGJEGYZÉS
•
Ne feledje, hogy a riasztó az autó zárásakor élesedik.
•
Ha valamelyik ajtót belülről kinyitják, az
riasztást vált ki.
2.
Nyomja meg a My Car
3.
Válassza ki a Passzív élesítés deaktiv.
lehetőséget a funkció ideiglenes inaktiválásához.
Zárás gombot.
Kapcsolódó információk
•
Riasztó* (297. oldal)
A riasztó automatikus élesítése és
újbóli élesítése
Az automatikus újraélesítés megakadályozza az
autó akaratlan élesített riasztó nélkül hagyását.
A biztonsági olvasó a pohártartóban helyezkedik el.
2.
Helyezze a távvezérlős kulcsot a kulcs szimbólumra a biztonsági olvasóban az alagútkonzol pohártartójában.
3.
Fordítsa az indító gombot az óramutató járásával megegyező irányba, majd engedje el
azt.
> A riasztó kikapcsol.
Ha az autót kinyitja a távvezérlős kulccsal (és
kikapcsolja a riasztót), de egyik ajtót és a csomagtérajtót sem nyitja ki két percen belül, akkor a
riasztó újból élesedik. Az autó ugyanekkor visszazár.
Bizonyos piacokon a riasztó a vezetőajtó kinyitása, majd becsukása után automatikusan újra
élesít egy bizonyos idő elteltével, ha nem zárja be
az ajtót.
A beállítás módosításához:
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
* Opció/tartozék. 299
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Csökkentett riasztási szint*
Biztonsági zár*
A csökkentett riasztási szint azt jelenti, hogy a
mozgás- és dőlésérzékelők ideiglenesen ki vannak kapcsolva.
A biztonsági zárás azt jelenti, hogy az összes nyitókilincs mechanikusan kiiktatásra kerül, ami
megakadályozza a belülről történő nyitást, amikor
kívülről bezárta az autót.
Kapcsolja ki a mozgás- és dőlésérzékelőket, hogy
elkerülje a riasztó akaratlan bekapcsolását - például amikor kutyát hagy az autóban vagy vonaton
illetve kompon szállítja az autót.
Nyomja meg a Csökkentett
védelem gombot a központi
kijelző funkció nézetében a
mozgás- és dőlésérzékelők
kikapcsolásához, amikor a
következő alkalommal bezárja
az autót.
A biztonsági zárak a távvezérlős kulccsal és a
kulcs nélküli zárással (Passive Entry)* aktiválhatók. A biztonsági zárak körülbelül
10 másodperces késleltetéssel aktiválódnak az
ajtók bezárását követően.
Ne feledje, hogy a riasztó az autó zárásakor élesedik.
Ha kinyitja, majd újra bezárja az autót, akkor inaktiválni kell a csökkentett riasztási szintet.
•
Ha valamelyik ajtót belülről kinyitják, az
riasztást vált ki.
Riasztó* (297. oldal)
Biztonsági zár* (300. oldal)
•
A biztonsági zárak ideiglenes inaktiválása*
(301. oldal)
•
Riasztó* (297. oldal)
MEGJEGYZÉS
•
•
•
Kapcsolódó információk
Ha a késleltetési időn belül kinyitja valamelyik
ajtót, akkor a folyamat megszakad és a riasztó
nem aktiválódik.
Ugyanakkor kikapcsol a biztonsági zárás funkció,
azaz belülről lehetséges a nyitás.
Kapcsolódó információk
FIGYELEM
Ne hagyja, hogy bárki az autóban maradjon,
ha nem kapcsolta ki a biztonsági zárat, ezzel
elkerülheti, hogy valaki csapdába essen az
autóban.
Az autó csak a távvezérlős kulccsal, a kulcs nélküli nyitással vagy a Volvo On Call* alkalmazással,
amikor aktiválva vannak a biztonsági zárak.
A bal oldali első ajtó a kivehető kulcsszárral is
nyitható. Ha az autót a kivehető kulcsszárral nyitja
ki, akkor bekapcsol a riasztó.
300
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A biztonsági zárak ideiglenes
inaktiválása*
Ha valaki az autóban marad, de az ajtókat kívülről
be kell zárni, akkor a biztonsági zárás funkciót ki
kell kapcsolni a belülről történő nyitáshoz.
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonsági zár* (300. oldal)
Riasztó* (297. oldal)
Nyomja meg a Csökkentett
védelem gombot a központi
kijelző funkció nézetében a biztonsági zárás funkció ideiglenes kikapcsolásához.
Ez azt jelenti, hogy a riasztó mozgás- és dőlésérzékelői* ki vannak kapcsolva.
Ezután a Csökkentett védelem jelenik meg a
központi kijelzőn és a biztonsági zárak az autó
következő zárásakor ideiglenesen kikapcsolnak.
A hagyományos zárás esetén az elektromos aljzatok azonnal kikapcsolnak, de amikor ideiglenesen
ki vannak iktatva a biztonsági zárak, akkor azok
maximum 10 percig aktívak maradnak a zárást
követően.
Ha kinyitja, majd újra bezárja az autót, akkor a biztonsági zárás funkciót újra ideiglenesen inaktiválni kell.
A rendszer a motor következő beindításakor viszszaáll.
* Opció/tartozék. 301
VEZETŐTÁMOGATÁS
VEZETŐTÁMOGATÁS
Vezetéstámogató rendszer
Az autó különböző vezetőtámogató rendszerekkel van felszerelve, amelyek különböző helyzetekben segíthetik aktívan vagy passzívan a járművezetőt.
A rendszerek segíthetik a járművezetőt például:
•
•
egy beállított sebesség fenntartásában
bizonyos időköz fenntartásában az elöl
haladó autóhoz képest
•
ütközés megelőzésében azzal, hogy figyelmezteti a járművezetőt és fékezi az autót
•
segítenek a járművezetőnek a parkolásban.
Bizonyos rendszerek alapfelszereltségként be
vannak építve, míg mások opcionálisak – ez az
adott piactól függ.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
304
Sebességfüggő kormányzási erő (304. oldal)
elektronikus menetstabilizáló (306. oldal)
Menetstabilizáló rendszer, Roll Stability
Control (305. oldal)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kamera egység (371. oldal)
Sebességfüggő kormányzási erő
City Safety™ (375. oldal)
A sebességfüggő kormányszervo alkalmazásával
a kormánykerékre kifejtendő erő nagysága az
autó sebességével együtt növekszik, hogy jobb
érzékenységet biztosítson a járművezető számára.
Rear Collision Warning (389. oldal)
BLIS* (390. oldal)
Cross Traffic Alert* (395. oldal)
Jelzőtábla-felismerés* (399. oldal)
Driver Alert Control (407. oldal)
Sávtartó segéd (409. oldal)
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
(417. oldal)
Parkolósegéd* (427. oldal)
Parkolókamera* (433. oldal)
Parkolósegéd* (444. oldal)
Autópályán a kormányzás keményebb. A kormányzáshoz parkoláskor és alacsonyabb sebesség mellett nem szükséges különösebb erőkifejtés.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos helyzetekben a kormányszervo túlságosan felmelegedhet, és ideiglenesen
hűtésre szorul - ezen idő alatt a kormányszervo csökkent rásegítéssel működik és a
kormánykerék forgatása kissé nehezebbnek
érezhető.
A csökkent kormányzási segítséggel párhuzamosan, a járművezetői kijelző egy üzenetet
valamint egy KORMÁNYKERÉK szimbólumot
mutat.
Sebességhatároló (310. oldal)
Automatikus sebességhatároló (314. oldal)
Sebességtartó (318. oldal)
Távolságfigyelmeztetés* (324. oldal)
Adaptív sebességtartó* (327. oldal)
Vezetősegéd (345. oldal)
Radar egység (362. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
Miközben a kormányszervo csökkentett teljesítménnyel működik, a vezetőtámogató funkciók és a kormányzási segéd rendszer nem áll
rendelkezésre.
Ilyen helyzetekben a járművezetői kijelző a
Szervokormány hibája üzenetet és egy
KORMÁNYKERÉK szimbólumot mutat.
A kormányzási erő módosítása*
A kormányzási erő szintjének beállításához, menjen a "Hajtásmódok" részhez, és olvassa el az
INDIVIDUAL mód leírását a "Választható hajtásmódok" címszó alatt.
A hajtásmód-kezelőszerv INDIVIDUAL lehetőségével nem rendelkező autómodellek esetében a
kormányzási erő kiválasztása a központi kijelző
felső nézetén keresztül hajtható végre az alábbi
keresési útvonalon:
Beállítások My Car
Kormányzási erő
•
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
(417. oldal)
Menetstabilizáló rendszer, Roll
Stability Control
•
Parkolósegéd* (444. oldal)
Az RSC1 menetstabilizáló rendszer minimálisra
csökkenti a felborulás kockázatát, például hirtelen kitérő manőverek során vagy amikor az autó
megcsúszik.
Az RSC rendszer figyeli, hogy milyen mértékben
változik az autó oldalirányú dőlése. Ezt az információt használja a rendszer az autó felborulási
kockázatának kiszámításához. Ha az autót a felborulás kockázata fenyegeti, akkor az elektronikus vezérlő rendszer bekapcsol, a motor nyomatéka csökken és egy vagy több keréken működésbe lép a fék, amíg az autó vissza nem nyeri a
stabilitását.
FIGYELEM
Normál vezetési körülmények között a RSC
rendszer javítja az autó közúti biztonságát, de
ez nem lehet ok a gyorsabb haladásra. Mindig
tartsa be a biztonságos vezetésre vonatkozó
normál óvintézkedéseket.
Vezetési módok
A kormányzási erő beállítása nem érhető el
kanyarban, ha a sebesség meghaladja a 10 km/h
(6 mph) értéket.
Kapcsolódó információk
•
Vezetéstámogató rendszer (304. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
Hajtásmódok (498. oldal)
Vezetősegéd (345. oldal)
Sávtartó segéd (409. oldal)
* Opció/tartozék. 305
VEZETŐTÁMOGATÁS
elektronikus menetstabilizáló
Az elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC2)
segíti a járművezetőt a megcsúszás elkerülésében és javítja az autó tapadását.
FIGYELEM
•
A járművezetői kijelző ezt a
szimbólumot mutatja, amikor az
ESC rendszer működik.
Az ESC rendszer fékezése pulzáló hangként hallható és az
autó a gázpedál használata
közben a vártnál lassabban gyorsul.
Az ESC rendszer az alábbi részfunkciókat tartalmazza:
•
•
•
•
Stabilizáló funkció3
Forgásszabályozó és kipörgésgátló rendszer
Motorellenállás-vezérlés
•
Az ESC menetstabilizáló rendszer kiegészítő vezetőtámogató funkció, amelynek
célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele – nem képes minden
helyzet kezelésére bármilyen forgalmi,
időjárási és útviszonyok mellett.
A ESC nem helyettesíti a járművezető
figyelmét és ítélőképességét. Mindig a
járművezető felelős az autó biztonságos
vezetéséért és a sebesség valamint a
többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
Stabilizáló funkció3
A funkció egyenként ellenőrzi a kerekek hajtó- és
fékerejét az autó stabilizálása érdekében.
Utánfutó-stabilizáló
Forgásszabályozó és kipörgésgátló
rendszer
A funkció a kerekek kipörgését is megakadályozza az útfelületen gyorsítás közben.
Motorellenállás-vezérlés
A motorellenállás-vezérlés (EDC4) megakadályozza a kerekek nem szándékos blokkolását, például visszakapcsoláskor vagy csúszós útfelületen
történő motorfékezéskor alacsony sebességfokozatban.
A kerekek akaratlan blokkolása vezetés közben,
többek között, akadályozza a járművezetőt az autó
kormányzásában.
Utánfutó-stabilizáló*5
Az utánfutó-stablizáló (TSA6) funkciója, hogy
utánfutó vontatásakor stabilizálja az autót, ha az
kígyózni kezdene. További tájékoztatáshoz, lásd
még az "Utánfutó-stablizáló" részt.
MEGJEGYZÉS
A TSA funkció kikapcsol, ha a ESC sport
mód be van kapcsolva.
A funkció alacsony sebesség mellett aktív és
fékezi a kipörgő hajtott kerekeket, hogy további
tapadást biztosítson azoknak a hajtott kerekeknek, amelyek nem pörögnek ki.
1 Roll Stability Control
2 Electronic Stability Control
3 Aktív farolásgátlóként is ismert.
4 Engine Drag Control
5 Az eredeti Volvo vonóhorog tartalmazza
6 Trailer Stability Assist
306
az utánfutó-stabilizáló funkciót.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kapcsolódó információk
•
Sport üzemmód az elektronikus menetstabilzálóhoz (307. oldal)
•
A Sport mód aktiválása/inaktiválása az elektronikus menetstabilizálóban (307. oldal)
•
A sport mód korlátai az elektronikus menetstabilizálóban (308. oldal)
•
Az elektronikus menetstabilizáló szimbólumai
és üzenetei (309. oldal)
•
Utánfutó-stabilizáló* (530. oldal)
Sport üzemmód az elektronikus
menetstabilzálóhoz
A Sport mód aktiválása/inaktiválása
az elektronikus menetstabilizálóban
Az ESC7 rendszer mindig aktív — nem kapcsolható ki. Azonban a járművezető kiválaszthatja a
ESC sport mód lehetőséget, ami aktívabb vezetési élményt tesz lehetővé.
Az ESC9 rendszer mindig aktív — nem kapcsolható ki. Azonban a járművezető kiválaszthatja a
sport üzemmódot, ami aktívabb vezetési élményt
tesz lehetővé.
A ESC sport mód részfunkció kiválasztásával az
ESC beavatkozása csökken és az autó megcsúszhat, így a vezetőre a normálisnál nagyobb
irányítás hárul.
A Sport üzemmód aktiválása/
inaktiválása a központi kijelző
funkció nézetében lehetséges.
Amikor a ESC sport mód van kiválasztva, akkor
az ESC kikapcsoltnak tekinthető, annak ellenére,
hogy a funkció sok esetben továbbra is segíti a
járművezetőt.
–
MEGJEGYZÉS
Ha ki van választva a ESC sport mód, akkor
az utánfutó-stabilizáló (TSA8) kikapcsol.
A ESC sport mód maximális tapadást is biztosít,
ha az autó megragadt vagy amikor laza felületen,
például homokban vagy mély hóban halad.
A ESC sport mód aktív állapotát
ennek a szimbólumnak a világítása jelzi
a járművezetői kijelzőn a funkció kikapcsolásáig vagy a motor leállításáig. A
motor következő beindítását követően az ESC
rendszer újra normál üzemmódban fog működni.
Kapcsolódó információk
Kapcsolódó információk
•
•
7
8
9
Érintse meg a ESC sport mód gombot a
funkció nézetben.
> A sport üzemmód aktív/inaktív - egy zöld/
szürke visszajelző látható a gombon.
elektronikus menetstabilizáló (306. oldal)
•
elektronikus menetstabilizáló (306. oldal)
Vonóhorog* (525. oldal)
Electronic Stability Control
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
* Opció/tartozék. 307
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sport mód korlátai az elektronikus
menetstabilizálóban
Az ESC10 rendszer ESC sport mód részfunkciójához kapcsolódó bizonyos korlátozások vannak
aktiválva.
A ESC sport mód funkció nem választható ki,
amikor az alábbi funkciók valamelyike aktív:
•
•
•
•
Sebességhatároló
Sebességtartó
Adaptív sebességtartó
Pilot Assist.
Kapcsolódó információk
•
10
308
elektronikus menetstabilizáló (306. oldal)
Electronic Stability Control
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az elektronikus menetstabilizáló
szimbólumai és üzenetei
szimbólum és üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn.
Az alábbi táblázat néhány példát mutat.
Az elektronikus menetstabilizálóra (Electronic
Stability Control - ESC) vonatkozóan számos
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Körülbelül 2 másodpercig folyamatosan
világít.
Rendszerellenőrzés a motor beindításakor.
Villogó fény.
A ESC a rendszer bekapcsolás alatt áll.
Folyamatos fény.
A sport üzemmód ki van választva.
MEGJEGYZÉS: Az ESC rendszer ebben az üzemmódban nem kapcsol ki — részlegesen csökken a
működése.
Az ESC rendszer ideiglenes csökkentése a fék túl magas hőmérséklete miatt - a funkció automatikusan visszaáll, amikor a fékek lehűltek.
ESC
Ideiglenesen ki
Lásd az üzenetet a járművezetői kijelzőn.
ESC
A ESC rendszer kikapcsolva.
Szerviz szükséges
•
•
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Álljon meg az autóval biztonságos helyen, állítsa le, majd indítsa be újra a motort.
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
Ha az üzenet megmarad: Keressen fel egy
műhelyt – hivatalos Volvo műhely ajánlott.
Kapcsolódó információk
•
elektronikus menetstabilizáló (306. oldal)
309
VEZETŐTÁMOGATÁS
Sebességhatároló
: aktív módból - inaktiválja/készenléti
üzemmódba kapcsolja a sebességhatárolót
A sebességhatároló (SL11) fordított sebességtartóhoz hasonlítható - a járművezető szabályozza
a sebességet a gázpedál használatával, de a
sebességhatároló megakadályozza az előre kiválasztott/beállított maximális sebesség akaratlan
túllépését.
Kapcsolódó információk
•
•
A sebességhatároló korlátai (314. oldal)
A tárolt maximális sebesség jele
•
A sebességhatároló sebességének kezelése
(311. oldal)
Az autó pillanatnyi sebessége
•
A sebességhatároló inaktiválása és készenléti üzemmódba kapcsolása (312. oldal)
•
A sebességhatároló újbóli aktiválása készenléti üzemmódból (313. oldal)
: Csökkenti a tárolt maximális sebességet
Tárolt maximális sebesség
FIGYELEM
•
•
A funkciók gombjai és szimbólumai12.
: aktiválja a sebességhatárolót készenléti
üzemmódból és visszatér a tárolt maximális
sebességhez
: növeli a tárolt maximális sebességet
: készenléti üzemmódból - aktiválja a
sebességhatárolót és tárolja a pillanatnyi
sebességet
11
12
310
•
A sebességhatároló funkció kiegészítő
vezetőtámogató funkció, amelynek célja a
vezetés megkönnyítése – nem képes
minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett.
A járművezetőnek mindig figyelembe kell
vennie a forgalmi viszonyokat és be kell
avatkoznia, ha a sebességhatároló nem
tart fenn alkalmas sebességet.
A sebességhatároló nem helyettesíti a
járművezető figyelmét és ítélőképességét.
Mindig a járművezető felelős az autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes
megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően.
Speed Limiter
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
•
•
•
A sebességhatároló aktiválása és elindítása
(311. oldal)
A sebességhatároló inaktiválása (313. oldal)
Automatikus sebességhatároló (314. oldal)
Az automata sebességhatároló korlátai
(318. oldal)
•
Az automatikus sebességhatároló aktiválása/
inaktiválása (316. oldal)
•
Az automata sebességhatároló tűrésének
módosítása (317. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sebességhatároló aktiválása és
elindítása
Először ki kell választani és aktiválni kell a sebességhatároló funkciót (SL13), hogy szabályozni
lehessen a sebességet.
A sebességhatároló készenléti módba
állítása
A sebességhatároló elindítása
A sebességhatároló nem aktiválható, amíg be
nem indítja a motort. A sebességhatárolóban
tárolt legalacsonyabb maximális sebesség
30 km/h (20 mph) lehet.
–
Amikor a sebességhatároló készenléti üzem-
A sebességhatároló sebességének
kezelése
A sebességhatároló (SL14) különböző sebességekre állítható.
A tárolt sebesség beállítása/
módosítása
szimbómódban van és a látható a
lum - nyomja meg a kormánykerék
gombját (2).
> A sebességhatároló elindul és a pillanatnyi sebesség kerül tárolásra maximális
sebességként.
Kapcsolódó információk
•
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
–
Sebességhatároló (310. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
Nyomja meg a ◀ (1) vagy ▶ (3) lehetőséget a
(4) szimbólumsebességhatároló
hoz/funkcióhoz lépéshez.
> Megjelenik a (4) szimbólum és a sebességhatároló készenléti üzemmódba kerül.
13
14
Sebességhatároló
Speed Limiter
}}
311
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
–
•
A sebesség a
(1) vagy
(3) gomb
rövid megnyomásával vagy megnyomásával,
és nyomva tartásával módosítható.
•
Rövid megnyomások: Az egyes megnyomások +/- 5 km/h (+/- 5 mph) mértékű
lépésekben módosítják a sebességet.
•
Megnyomás és nyomva tartás: Engedje
el a gombot, amikor a beállított sebességjelző (4) a kívánt sebességhez mozdult.
A sebességhatároló inaktiválása és
készenléti üzemmódba kapcsolása
A sebességhatároló (SL15) ideiglenesen inaktiválható és készenléti üzemmódba kapcsolható.
Ideiglenes inaktiválás a gázpedállal
A sebességhatároló ideiglenesen inaktiválható és
felülbírálható a gázpedállal anélkül, hogy először
készenléti üzemmódba kapcsolná a sebességhatárolót - hogy például gyorsan kigyorsítsa az autót
egy helyzetből.
Ebben az esetben járjon el az alábbiak szerint:
1.
Nyomja le teljesen a gázpedált, majd engedje
fel úgy, hogy a gyorsulás megszakadjon, amikor elérte kívánt sebességet.
> Ebben a módban a sebességhatároló még
aktív, ezért FEHÉR a szimbólum a járművezetői kijelzőn.
2.
Engedje fel teljesen a gázpedált, amikor
befejezte az átmeneti gyorsítást.
> Az autó ezután automatikusan az utoljára
beállított küszöbérték alá motorfékez.
Az utolsó gombnyomás után beállított sebesség tárolódik a memóriában.
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló (310. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
A sebességhatároló inaktiválásához és készenléti
üzemmódba kapcsolásához:
–
15
312
Speed Limiter
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A sebességhatár jelzései és szimbólumai
FEHÉR színűről SZÜRKE színűre változnak járművezetői kijelzőn - a sebességhatároló ideiglenesen kikapcsol, és a járművezető átlépheti a beállított maximális
sebességet.
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló (310. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sebességhatároló újbóli
aktiválása készenléti üzemmódból
A sebességhatároló (SL16) az ideiglenes inaktiválás és készenléti üzemmódba helyezést követően újra aktiválható.
vagy
–
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A sebességhatároló jelölései és szimbólumai SZÜRKE színűről FEHÉR színűre változnak járművezetői kijelzőn — az autó
ezután a pillanatnyi sebességét alkalmazza maximális sebességként.
A sebességhatároló inaktiválása
A sebességhatároló (SL17) kikapcsolható.
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló (310. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
A sebességhatároló újbóli aktiválásához készenléti üzemmódból:
–
16
17
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(1).
> A járművezetői kijelző sebességhatároló
jelölései SZÜRKE színűről FEHÉR színűre
változnak - az autó sebessége ezután újra
az utoljára tárolt maximális sebességre
korlátozódik.
Speed Limiter
Speed Limiter
A sebességtartó kikapcsolásához:
1.
gombját
Nyomja meg a kormánykerék
(2).
> A sebességhatároló készenléti üzemmódban van.
}}
313
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
2.
3.
Nyomja meg a kormánykerék ◀ (1) vagy ▶
(3) gombját, hogy egy másik funkcióra váltson.
> A járművezetői kijelző sebességhatároló
szimbóluma és visszajelzője (4) kikapcsol
- ami törli a beállított/tárolt maximális
sebességet.
A sebességhatároló korlátai
Meredek lejtőkön a sebességhatároló fékhatása
elégtelen lehet, ami miatt a jármű túllépheti a
tárolt maximális sebességet. Ebben az esetben a
járművezetőt a Sebességkorlát túllépve üzenet figyelmezteti a járművezetői kijelzőn.
Nyomja meg újra a kormánykerék
gombját (2).
> Egy másik funkció aktiválódik.
MEGJEGYZÉS
Egy, a maximális sebesség túllépésére vonatkozó szöveges üzenet jelenik meg, ha legalább 3 km/h (körülbelül 2 mph) értékkel túllépi a sebességet.
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló (310. oldal)
Kapcsolódó információk
•
18
19
20
314
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
Sebességhatároló (310. oldal)
Automatikus sebességhatároló
Az automata sebességhatároló (ASL18) funkció
segít a járművezetőnek az autó maximális sebességének a közlekedési jelzőtáblákon feltüntetett
sebességhez igazításában.
A sebességhatároló funkció (SL19) automatikus
sebességhatárolóra (ASL) váltható.
Az automata sebességkorlátozó a jelzőtábla-felismerő (RSI20) funkciótól származó információkat
használja az autó maximális sebességének beállításához.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
•
•
•
•
Az ASL funkció kiegészítő vezetőtámogató funkció, amelynek célja a vezetés
megkönnyítése és biztonságosabbá
tétele – nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
A jelzőtábla-felismerő (RSI) funkciótól az
ASL számára átadott sebességinformáció
akkor is helytelen lehet, ha a járművezető
tisztán látja a sebességre vonatkozó jelzőtáblát – ilyen esetekben a járművezetőnek kell beavatkoznia a megfelelő sebességre gyorsítás vagy lassítás érdekében.
A ASL nem helyettesíti a járművezető
figyelmét és ítélőképességét. Mindig a
járművezető felelős az autó biztonságos
vezetéséért és a sebesség valamint a
többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
Aktív az SL vagy az ASL?
Szimbólumok mutatják a járművezetői kijelzőn,
hogy melyik sebességhatároló funkció aktív:
Szimbólum
A jelzés szimbólumának
színe
Jelentés
Az ASL aktív
SL
ASL
Zöldessárga
✓
✓
Szürke
✓
Sárga/narancs
A
A jelzés szimbólumaB "70" után = az
ASL aktív.
A
B
FEHÉR szimbólum: A funkció aktív, SZÜRKE szimbólum:
Készenléti üzemmód.
A szimbólum színének jelentésével kapcsolatban, lásd a későbbi
"ASL szimbólum" címszót.
Az ASL szimbólum
A jelzés szimbóluma (a tárolt sebesség,
"70" mellett a sebességmérő közepén)
háromféle színnel jelenhet meg az
alábbi jelentésekkel:
Az ASL készenléti üzemmódba van kapcsolva
Az ASL átmeneti készenléti
üzemmódban van - például
egy azért, mert egy közlekedési jelzőtábla nem olvasható.
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességhatároló (310. oldal)
Az automatikus sebességhatároló aktiválása/
inaktiválása (316. oldal)
•
Az automata sebességhatároló tűrésének
módosítása (317. oldal)
•
Az automata sebességhatároló korlátai
(318. oldal)
Lásd még "A jelzőtábla-felismerés korlátai" címszót.
315
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az automatikus sebességhatároló
aktiválása/inaktiválása
Az automata sebességhatároló funkció (ASL21)
a sebességhatároló (SL22) kiegészítőjeként aktiválható és inaktiválható.
•
Az ASL aktiválása
Az Automatikus
sebességkorlát gomb a központi kijelző funkció nézetében
található.
Az automatikus sebességhatároló aktiválásához:
1.
2.
21
22
23
316
Nyomja meg a Automatikus
sebességkorlát gombot.
> Az ASL készenléti üzemmódban van, egy
zöld visszajelző jelenik meg a gombon, és
a járművezetői kijelző egy jelzés szimbólumát mutatja a sebességmérő közepén.
Nyomja meg a kormánykerék
gombját.
> Az ASL az autó pillanatnyi sebességével
aktiválódik.
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Jelzőtábla információk – RSI
MEGJEGYZÉS
Az ASL inaktiválása
Ha be van kapcsolva az automata sebességkorlátozó funkció, akkor a jelzőtáblainformációk akkor is megjelennek a járművezetői kijelzőn, ha nincs bekapcsolva
az RSI23.
–
•
Ha el akarja távolítani a jelzőtábla-információkat a járművezetői kijelzőről, akkor
egyidejűleg ki kell kapcsolni az automata sebességkorlátozót és az RSI funkciót is.
•
Amikor az automata sebességhatároló
funkció aktív, de az RSI inaktív, akkor nincsenek figyelmeztetések az RSI funkciótól. A figyelmeztetésekhez az RSI bekapcsolása is szükséges.
Az automatikus sebességhatároló inaktiválásához:
Érintse meg a Automatikus
sebességkorlát gombot a funkció nézetben.
> Az ASL kikapcsol és a gomb jelzése
SZÜRKE színűre változik - helyette az SL
lesz aktív.
FIGYELEM
Az ASL funkcióról SL funkcióra váltást követően az autó a későbbiekben nem a táblával
jelzett, hanem a memóriában tárolt maximális
sebességet követi.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Sebességhatároló (310. oldal)
Automatikus sebességhatároló (314. oldal)
A jelzőtábla-felismerés aktiválása/inaktiválása (400. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az automata sebességhatároló
tűrésének módosítása
Az automatikus sebességhatároló funkció
(ASL24) különböző tűrési szintekhez állítható.
Lehetőség van a kitáblázott sebességkorlát növelésére/csökkentésére. Ha például az autó egy
70 km/h (43 mph) értékű kitáblázott sebességkorlátozást követ, akkor a járművezető dönthet
úgy, hogy ehelyett 75 km/h (47 mph) sebességet tartson.
–
Nyomja a kormánykerék
gombját (1),
amíg a sebességmérő (4) közepén a
70 km/h (43 mph) jelzés helyett a 75 km/h
(47 mph) jelzés nem jelenik meg.
> Ezután az autó a kiválasztott 5 km/h
(4 mph) tűrést használja, amíg a táblák,
amelyek mellett elhalad, 70 km/h
(43 mph) sebességet mutatnak.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Sebességhatároló (310. oldal)
Automatikus sebességhatároló (314. oldal)
A jelzőtábla-felismerés aktiválása/inaktiválása (400. oldal)
A tűrés addig marad érvényben, amíg el
nem halad egy alacsonyabb vagy magasabb sebességértékű jelzőtábla mellett ezután az autó az új kitáblázott sebességhatárt követi, és a tűrés törlődik a memóriából.
Ha a jelzőtábla-felismerő*26 funkció aktív,
akkor a jelzett sebességkorlátozás a
sebességmérőn is megjelenik egy színes
visszajelzővel.
A tűrés beállítása ugyanúgy történik, mint a
sebességhatároló sebesség-beállítása.
A funkciók gombjai és szimbólumai25.
24
25
26
MEGJEGYZÉS
A legnagyobb kiválasztható tűrés
+/- 10 km/h (5 mph).
Automatic Speed Limiter
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Jelzőtábla-információk - RSI
* Opció/tartozék. 317
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az automata sebességhatároló
korlátai
Az automata sebességkorlátozás (ASL27) az
RSI28 funkció sebességinformációinak használatával történik - nem a jelzőtáblákon feltüntetett
sebességet használva, amelyek mellett az autó
elhalad.
Sebességtartó
A sebességtartó (CC29) segít a járművezetőnek
az egyenletes sebesség fenntartásában, ami
kényelmesebb vezetést eredményez autópályákon és hosszú, egyenes utakon a forgalom normális haladásakor.
Áttekintés
Ha az RSI28 nem képes értelmezni és továbbítani
a sebességinformációkat az ASL számára, akkor
az ASL készenléti üzemmódba áll, és átvált SL
funkcióra. ilyen esetekben a járművezetőnek be
kell avatkoznia, és megfelelő sebességre kell lassítania.
•
27
28
29
30
318
Sebességhatároló (310. oldal)
Automatikus sebességhatároló (314. oldal)
Az automata sebességhatároló korlátai
(318. oldal)
A jelzőtábla-felismerés aktiválása/inaktiválása (400. oldal)
: Csökkenti a tárolt sebességet
A tárolt sebesség jele
Tárolt sebesség
MEGJEGYZÉS
Az adaptív sebességtartóval* felszerelt autókban lehetőség van a sebességtartó és az
adaptív sebességtartó közötti váltásra – lásd a
"Váltás a CC és az ACC között" címszót.
Lásd még a "Jelzőtábla-felismerés korlátai" részt.
Kapcsolódó információk
: aktív módból - inaktiválja/készenléti
üzemmódba kapcsolja a sebességtartót
Az autó pillanatnyi sebessége
Az ASL újra aktiválódik, amikor az RSI28 funkció
újra képes értelmezni és továbbítani a sebességinformációkat az ASL számára.
•
•
•
: készenléti üzemmódból - aktiválja a
sebességtartót és tárolja a pillanatnyi sebességet
A funkciók gombjai és szimbólumai30.
: aktiválja a sebességtartót készenléti
üzemmódból és visszatér a tárolt sebességhez
: növeli a tárolt sebességet
Automatic Speed Limiter
Jelzőtábla-információk - RSI
Cruise Control
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
•
A sebességtartó funkció kiegészítő vezetőtámogató funkció, amelynek célja a
vezetés megkönnyítése – nem képes
minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer
használata előtt megismerjen bizonyos
tényezőket, például a korlátokat és azt,
hogy mire kell ügyelnie (lásd a hivatkozások listáját a cikk végén).
•
A sebességtartó nem helyettesíti a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető felelős az autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes
megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően.
Kapcsolódó információk
•
A sebességtartó aktiválása és elindítása
(319. oldal)
•
A sebességtartó sebességének kezelése
(320. oldal)
•
A sebességtartó inaktiválása és készenléti
üzemmódba kapcsolása (321. oldal)
31
Cruise Control
•
•
•
A sebességtartó újbóli aktiválása készenléti
üzemmódból (322. oldal)
A sebességtartó aktiválása és
elindítása
A sebességtartó kikapcsolása (323. oldal)
Először ki kell választani és aktiválni kell a sebességtartó funkciót (CC31), hogy szabályozni
lehessen a sebességet.
Váltás a sebességtartó és az adaptív sebességtartó között (341. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
A sebességtartó készenléti
üzemmódba állítása
A sebességtartó készenléti üzemmódba állításához:
–
Nyomja meg a ◀ (1) vagy ▶ (3) gombot a
(4) szimbólumhoz/funkcióhoz
lépéshez.
> A szimbólum megjelenik és a sebességtartó aktiválható.
}}
319
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
A sebességtartó aktiválása/elindítása
A sebességtartó elindításához készenléti üzemmódból, az autó pillanatnyi sebességének
30 km/h (20 mph) vagy ennél magasabb értékűnek kell lennie. A sebességhatárolóban tárolt legalacsonyabb sebesség 30 km/h (20 mph) lehet.
A sebességtartó elindításához:
–
A sebességtartó sebességének
kezelése
A sebességtartó (CC32) különböző sebességekre állítható.
A tárolt sebesség beállítása/
módosítása
A
szimbólum/funkció megjelenített
állapotában, nyomja meg a kormánykerék
gombját (2).
> A sebességtartó elindul és a pillanatnyi
sebesség kerül beállításra tárolt sebességként.
•
MEGJEGYZÉS
A sebességtartó 30 km/h (20 mph) sebesség alatt nem kapcsolható be.
Kapcsolódó információk
•
Sebességtartó (318. oldal)
–
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként és piaconként változhatnak.
A sebesség a
(1) vagy
(3) gomb
rövid megnyomásával vagy megnyomásával,
és nyomva tartásával módosítható.
•
Rövid megnyomások: Az egyes megnyomások +/- 5 km/h (+/- 5 mph) mértékű
lépésekben módosítják a sebességet.
•
Megnyomás és nyomva tartás: Engedje
el a gombot, amikor a beállított sebességjelző (4) a kívánt sebességhez mozdult.
Az utolsó gombnyomás után beállított sebesség tárolódik a memóriában.
Ha a járművezető a gázpedál használatával növeli
az autó sebességét, mielőtt megnyomná a kormánykerék
gombját (1), akkor a tárolt
sebesség az autó sebessége lesz, amikor megnyomja a gombot, feltéve, hogy a járművezető
lába a gázpedálon van a gomb megnyomásának
pillanatában.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
A motorfék használata a lábfék helyett
A sebességtartóval a sebesség a lábfék kevesebb használatával is szabályozható. Lejtőn
haladva bizonyos esetekben kívánatosabb egy
kissé gyorsabban haladni, és motorfékezéssel
korlátozni a gyorsulást. Ebben az esetben a jár32
320
Cruise Control
VEZETŐTÁMOGATÁS
művezető ideiglenesen kiválthatja a lábfék használatát a sebességtartóval.
Ehhez tegye az alábbiakat:
–
Nyomja be körülbelül félig a gázpedált, majd
engedje el azt.
> A sebességtartó kikapcsolja az automatikus üzemi fékezést, és csak a motorféket
használja.
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességtartó (318. oldal)
Hajtásmódok (498. oldal)
A sebességtartó inaktiválása és
készenléti üzemmódba kapcsolása
A sebességtartó (CC34) ideiglenesen kikapcsolhat úgy, hogy készenléti üzemmódba lép, és
később újra aktiválható.
A sebességtartó inaktiválása és
készenléti üzemmódba kapcsolása
A sebességtartó függése a
hajtásmódtól
Annak a módja, ahogy a sebességtartó fenntartja
a sebességet, a kiválasztott hajtásmódtól függően változhat33.
Eco Cruise sebességtartó ECO
hajtásmóddal
ECO hajtásmódban a sebességtartó gyorsításai
és lassításai, az üzemanyag-fogyasztás és a környezetvédelem érdekében, a többi hajtásmódhoz
képest finomabbak. Ez azt okozhatja, hogy az
autó sebessége átmenetileg a beállított sebesség felett vagy alatt van.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
Sebességtartó Dynamic Cruise
Dynamic hajtásmódban a sebességtartó gyorsításai és lassításai a többi hajtásmódhoz képest
erősebben érezhetők és közvetlenebbnek tűnnek.
33
34
További információkért, lásd a "Hajtásmódok" részt.
Cruise Control
}}
321
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
A sebességtartó készenléti üzemmódba állításához:
–
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A sebességtartó jelölései és szimbólumai
a járművezetői kijelzőn FEHÉR színűről
SZÜRKE színűre változnak - a sebességtartó ilyenkor átmenetileg inaktív és a járművezetőnek manuálisan kell szabályoznia
a sebességet.
Készenléti üzemmód a járművezető
beavatkozásával
A sebességtartó ideiglenesen kikapcsol és
készenléti üzemmódba vált, ha:
•
•
•
a vezető megnyomja a fékpedált
•
a járművezető több mint 1 percig a tároltnál
magasabb sebességet tart fenn.
a tengelykapcsoló-pedált több mint 1 percig
nyomva tartják
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
322
•
•
•
•
a kerekek elvesztik a tapadást
a motor fordulatszáma túl alacsony/magas
a fékek hőmérséklete túl magas
a sebesség 30 km/h (20 mph) alá esett.
A sebességtartó újbóli aktiválása
készenléti üzemmódból
A sebességtartó (CC35) ideiglenesen kikapcsolhat úgy, hogy készenléti üzemmódba lép, és
később újra aktiválható.
A sebességtartó újbóli aktiválása
készenléti üzemmódból
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
Kapcsolódó információk
•
Sebességtartó (318. oldal)
a fokozatválasztót N állásba helyezik
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
35
Automatikus készenléti üzemmód
A sebességtartó ideiglenesen inaktiválódik és
készenléti üzemmódba kapcsol, ha:
Cruise Control
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sebességtartó elindításához készenléti üzemmódból:
–
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(1).
> A sebességtartó jelölései és szimbólumai
SZÜRKE színűről FEHÉR színűre változnak a járművezetői kijelzőn — az autó
ezután újra az utoljára tárolt sebességet
tartja.
A sebességtartó kikapcsolása
2.
Nyomja meg a kormánykerék ◀ (1) vagy ▶
(3) gombját, hogy egy másik funkcióra váltson.
>
A járművezetői kijelző
sebességtartó szimbóluma (4) kialszik - ami törli a
beállított/tárolt sebességet.
3.
Nyomja meg újra a kormánykerék
gombját (2).
> Egy másik funkció aktiválódik.
A sebességtartó Cruise Control — CC kikapcsolható.
vagy
A sebességtartó elindításához készenléti üzemmódból:
–
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A sebességtartó jelölései és szimbólumai
SZÜRKE színűről FEHÉR színűre változnak járművezetői kijelzőn — az autó ezután a pillanatnyi sebességet tartja.
FIGYELEM
A sebesség jelentős növekedése következhet
be, amikor visszaállítja a sebességet a korgombjával.
mánykerék
MEGJEGYZÉS
Az adaptív sebességtartóval* felszerelt autókban lehetőség van a sebességtartó és az
adaptív sebességtartó közötti váltásra – lásd a
"Váltás a CC és az ACC között" címszót.
A funkciók gombjai és szimbólumai36.
A sebességtartó kikapcsolásához:
1.
gombját
Nyomja meg a kormánykerék
(2).
> A sebességtartó készenléti üzemmódban
van.
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességtartó (318. oldal)
Váltás a sebességtartó és az adaptív sebességtartó között (341. oldal)
Kapcsolódó információk
•
36
Sebességtartó (318. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék. 323
VEZETŐTÁMOGATÁS
Távolságfigyelmeztetés*37
MEGJEGYZÉS
A távolságfigyelmeztető38 funkció segíthet a járművezetőnek annak észlelésében, ha túl rövid az
elöl haladó autóhoz viszonyított időköz.
Azonban a távolságfigyelmeztetés mutatásához
az szükséges, hogy az autó szélvédőre vetített
kijelzővel legyen felszerelve, amely egy szimbólumot jelenít meg a szélvédőn, ameddig az elöl
haladó járműhöz viszonyított időköz rövidebb
mint a beállított érték.
A távolságfigyelmeztetés 30 km/h (20 mph) feletti sebességeken aktív és csak az elöl, ugyanolyan irányban haladó járművekre reagál. A szembejövő, lassú vagy álló járművekre vonatkozóan
nincsenek távolsági információk.
•
A távolságfigyelmeztetés az adaptív
sebességtartó vagy Pilot Assist aktív állapotának idejére kikapcsol.
FIGYELEM
Távolságfigyelmeztető lámpa a
Egy figyelmeztető lámpa látható a szélvédőn és
folyamatosan világít, ha az elől haladó járműhöz
viszonyított időköz a beállított értéknél rövidebb.
Erős napfényben, fényvisszaverődések, szélsőséges fénykontrasztok, napszemüveg használata esetén vagy ha a járművezető nem néz
egyenesen előre, akkor a vizuális figyelmeztető jelzéseket nehéz lehet felismerni a szélvédőn.
324
A távolságriasztás csak az olyan autókban
áll rendelkezésre, amelyek információkat
jeleníthetnek meg a szélvédőre vetített
kijelzőn.
A távolságfigyelmeztetés csak akkor működik,
ha az elöl haladó járműhöz viszonyított időablak kisebb mint a beállított érték - a járművezető járművének sebessége nem befolyásolja.
szélvédőn39.
MEGJEGYZÉS
37
38
39
•
Kapcsolódó információk
•
A távolságfigyelmeztetés szélvédőre vetített
kijelzője (325. oldal)
•
A távolságfigyelmeztetés aktiválása/inaktiválása (325. oldal)
•
A távolságfigyelmeztetés időközének beállítása (326. oldal)
•
A távolságfigyelmeztetés korlátai (327. oldal)
A távolságfigyelmeztetés funkció csak olyan autókban áll rendelkezésre, amelyek információkat képesek megjeleníteni egy úgynevezett szélvédőre vetített kijelzőn.
Distance Alert
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A távolságfigyelmeztetés
szélvédőre vetített kijelzője40
MEGJEGYZÉS
Erős napfényben, fényvisszaverődések, szélsőséges fénykontrasztok, napszemüveg használata esetén vagy ha a járművezető nem néz
egyenesen előre, akkor a vizuális figyelmeztető jelzéseket nehéz lehet felismerni a szélvédőn.
A szélvédőre vetített kijelzővel* rendelkező autókban egy szimbólum jelenik meg a szélvédőn,
amíg az elöl haladó járműhöz viszonyított időköz
rövidebb, mint az előre beállított érték.
A távolságfigyelmeztetés
aktiválása/inaktiválása42
A távolságfigyelmeztetés43 funkció kikapcsolható.
Be/ki
Nyomja meg a Distance Alert
gombot a központi kijelző funkció nézetében.
Kapcsolódó információk
•
•
Távolságfigyelmeztető szimbólum a szélvédőn41.
Azonban ez azt feltételezi, hogy a
Vezetőtámogatás megjelenítése funkciót
aktiválták az autó menürendszerének beállításaiban - a működés módjával kapcsolatban, lásd a
"Szélvédőre vetített kijelző" részt.
40
41
42
43
Távolságfigyelmeztetés* (324. oldal)
Szélvédőre vetített kijelző* (146. oldal)
•
ZÖLD gombvisszajelzés - a távolságfigyelmeztetés aktív.
•
SZÜRKE gombvisszajelzés - a távolságfigyelmeztetés inaktív.
A távolságfigyelmeztetés a motor minden beindításakor automatikusan bekapcsol.
Kapcsolódó információk
•
Távolságfigyelmeztetés* (324. oldal)
A távolságfigyelmeztetés funkció csak olyan autókban áll rendelkezésre, amelyek információkat képesek megjeleníteni egy úgynevezett szélvédőre vetített kijelzőn.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
A távolságfigyelmeztetés funkció csak olyan autókban áll rendelkezésre, amelyek információkat képesek megjeleníteni egy úgynevezett szélvédőre vetített kijelzőn.
Distance Alert
* Opció/tartozék. 325
VEZETŐTÁMOGATÁS
A távolságfigyelmeztetés
időközének beállítása44
MEGJEGYZÉS
A távolságfigyelmeztetés45 funkció különböző
időközökre állítható.
Különböző időközök állíthatók
be az elől haladó járműhöz
képest és jelennek meg a járművezetői kijelzőn 1-5 vízszintes vonal formájában - a több
vonal hosszabb időt jelent. Egy
vonal körülbelül 1 másodpercnek felel meg az elől haladó járműhöz képest,
5 vonal körülbelül 3 másodpercet jelent.
•
Csak a helyi közlekedési szabályoknak
megfelelő időintervallumokat használjon.
•
A beállított időablakot használja az adaptív sebességtartó és a Pilot Assist funkció
is.
FIGYELEM
Az időköz csökkentése
•
Csak olyan időablakot használjon, amely
megfelel a pillanatnyi forgalmi feltételeknek.
•
A járművezetőnek mindig figyelembe kell
vennie, hogy a rövid időablakok korlátozzák a cselekvésre rendelkezésre álló időt
egy váratlan forgalmi helyzet felmerülése
esetén.
Az időköz növelése
Távolságfigyelmeztetés
–
Nyomja meg a kormánykerék (1) vagy (2)
gombját az időköz növeléséhez vagy csökkentéséhez.
> A távolságjelző (3) mutatja a pillanatnyi
időközt.
Kapcsolódó információk
•
326
Minél magasabb a sebesség, annál hoszszabb az adott időintervallumhoz méterben kiszámított távolság.
Az időintervallum kezelőszerve.
Ugyanez a szimbólum jelenik meg, amikor be van
kapcsolva az adaptív sebességtartó funkció.
44
45
•
Távolságfigyelmeztetés* (324. oldal)
A távolságfigyelmeztetés funkció csak olyan autókban áll rendelkezésre, amelyek információkat képesek megjeleníteni egy úgynevezett szélvédőre vetített kijelzőn.
Distance Alert
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A távolságfigyelmeztetés korlátai46
MEGJEGYZÉS
A távolságfigyelmeztetés47 funkció bizonyos
helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
A funkció az autó radar egységét használja,
amely bizonyos általános korlátokkal rendelkezik, lásd a "Radar egység korlátai" részt.
FIGYELEM
•
46
47
A távolságfigyelmeztető funkció kiegészítő vezetőtámogató funkció, amelynek
célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele – nem képes minden
helyzet kezelésére bármilyen forgalmi,
időjárási és útviszonyok mellett.
•
A jármű mérete befolyásolhatja az észlelési képességet, például motorkerékpárok
esetén a figyelmeztető lámpa a beállítottnál rövidebb időablakkal világíthat vagy a
figyelmeztetés átmenetileg elmaradhat.
•
A szélsőségesen magas sebesség azt
okozhatja, hogy a lámpa, a radar egység
tartományának korlátozottsága miatt a
beállítottnál rövidebb időablakkal világít.
•
A távolságfigyelmeztetés nem helyettesíti
a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető felelős az autó
biztonságos vezetéséért és a sebesség
valamint a többi járműtől való távolság
helyes megválasztásáért az érvényben
lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően.
Kapcsolódó információk
•
•
Távolságfigyelmeztetés* (324. oldal)
A radar eszköz korlátai (363. oldal)
Adaptív sebességtartó*
Az adaptív sebességtartó (ACC48) segít a járművezetőnek az egyenletes sebesség és az előző
autóhoz képest beállított követési időköz fenntartásában.
Az adaptív sebességtartó kényelmesebb vezetési
élményt eredményez hosszú utakon, autópályákon és hosszú, egyenes főutakon a forgalom
sima haladásakor.
A kamera és radar egység méri a távolságot az elöl
haladó járműtől49.
A járművezető kiválasztja a kívánt sebességet és
az elöl haladó járműhöz képest. Ha a kamera és
radar egység egy lassabban haladó autót észlel
az autó előtt, akkor automatikusan beállítja a
sebességet a beállított időközhöz. Amikor az út
A távolságfigyelmeztetés funkció csak olyan autókban áll rendelkezésre, amelyek információkat képesek megjeleníteni egy úgynevezett szélvédőre vetített kijelzőn.
Distance Alert
}}
* Opció/tartozék. 327
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
újra szabad, akkor az autó visszatér a beállított
sebességhez.
FIGYELEM
•
48
49
328
Az adaptív sebességtartó funkció kiegészítő vezetőtámogató funkció, amelynek
célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele – nem képes minden
helyzet kezelésére bármilyen forgalmi,
időjárási és útviszonyok mellett.
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció a piactól függően alapfelszereltség vagy opció is lehet.
Az adaptív sebességtartó gyorsítással és fékezéssel szabályozza a sebességet. Normális, hogy
a fékek halk hangot adnak a sebesség beállításakor.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer
használata előtt megismerjen bizonyos
tényezőket, például a korlátokat és azt,
hogy mire kell ügyelnie (lásd a hivatkozások listáját a cikk végén).
Az adaptív sebességtartó célja a sebesség finom
szabályozása. A hirtelen fékezést igénylő helyzetekben a járművezetőnek magának kell beavatkoznia. Ez nagy sebességkülönbségek esetén
vagy akkor lehet szükséges, ha az elöl halad
jármű hirtelen fékez. A radar egység korlátai miatt
előfordulhat, hogy a fékezés váratlanul vagy egyáltalán nem történik meg.
•
Az adaptív sebességtartó nem helyettesíti
a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető felelős az autó
biztonságos vezetéséért és a sebesség
valamint a többi járműtől való távolság
helyes megválasztásáért az érvényben
lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően.
Az adaptív sebességtartó célja, hogy egy, a járművezető által beállított időközzel kövesse az elől,
ugyanabban a sávban haladó járművet. Ha a
radar egység nem lát semmilyen járművet a jármű
előtt, akkor ehelyett a járművezető által beállított
sebességet tartja. Akkor is ez történik, ha az elől
haladó jármű sebessége növekszik, és meghaladja a tárolt sebességet.
Adaptive Cruise Control
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Az alábbiak automata sebességváltóra vonatkoznak:
•
Az adaptív sebességtartó 0 km/h sebességtől akár 200 km/h (125 mph) sebességig
képes egy másik jármű követésére.
Az alábbiak manuális sebességváltóra vonatkoznak:
•
Az adaptív sebességtartó 30 km/h (20 mph)
sebességtől 200 km/h (125 mph) sebességig képes egy másik jármű követésére.
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
•
•
FIGYELEM
Áttekintés
Az adaptív sebességtartó nem ütközéselkerülő rendszer. Mindig a járművezető
felelős és neki kell beavatkoznia, ha a
rendszer nem észlel egy elöl haladó járművet.
Kezelőszervek
FONTOS
Az adaptív sebességtartó komponenseinek
karbantartását csak szervizben szabad
végezni - lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Csökkenti az időközt az elöl haladó járműhöz
képest
A céljármű kijelzés: az ACC észlelt és követ
egy céljárművet az előre beállított időközzel
Az időköz és az elöl haladó járművek szimbóluma
Az adaptív sebességtartó nem fékez
emberek vagy állatok valamint kisméretű
járművek, például kerékpárok és motorkerékpárok esetén. Sem alacsony utánfutók,
szembejövő, lassú vagy álló járművek vagy
tárgyak esetén.
Ne használja az adaptív sebességtartót
nagy körültekintést igénylő helyzetekben,
például városi forgalomban, kereszteződéseknél, csúszós útfelületeken, ha sok víz
vagy hólé van az úttesten, erős esőben/
havazásban, rossz látási viszonyok mellett,
kanyargós vagy keskeny utakon.
Növeli az időközt az elöl haladó járműhöz
képest
MEGJEGYZÉS
A funkciók gombjai és szimbólumai49.
Az adaptív sebességtartóval* felszerelt autókban lehetőség van a sebességtartó és az
adaptív sebességtartó közötti váltásra – lásd a
"Váltás a CC és az ACC között" címszót.
: aktiválja az adaptív sebességtartót
készenléti üzemmódból és visszatér a tárolt
sebességhez
: növeli a tárolt sebességet
: készenléti üzemmódból - aktiválja az
adaptív sebességtartót és tárolja a pillanatnyi
sebességet
: aktív módból - inaktiválja/készenléti
üzemmódba kapcsolja az adaptív sebességtartót
: Csökkenti a tárolt sebességet
49
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
}}
* Opció/tartozék. 329
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
•
Az adaptív sebességtartó aktiválása és elindítása (332. oldal)
Adaptív sebességtartó és ütközési
kockázat figyelmeztetés
•
Az adaptív sebességtartó sebességének
(333. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó időintervallumának
beállítása (334. oldal)
Az adaptív sebességtartó figyelmeztetheti a járművezetőt, ha az elöl haladó járműhöz viszonyított távolság túl rövid lesz.
•
Az adaptív sebességtartó inaktiválása/újbóli
aktiválása (335. oldal)
•
Előzési segéd adaptív sebességtartóval
(337. oldal)
•
Az előzési segéd adaptív sebességtartóval
elindítása (338. oldal)
•
Az előzési segéd korlátai adaptív sebességtartóval (338. oldal)
Az elől haladó jármű sebessége.
•
Az Ön autójának pillanatnyi sebessége.
Cél váltása adaptív sebességtartóval
(339. oldal)
•
Automatikus fékezés adaptív sebességtartóval (339. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó korlátai
(340. oldal)
•
Váltás a sebességtartó és az adaptív sebességtartó között (341. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó szimbólumai és
üzenetei (343. oldal)
Járművezetői kijelző
A sebességek jelzése49.
Tárolt sebesség
A szimbólumok közlekedési helyzettől függően
megjelenő különböző kombinációinak megtekintéséhez - lásd az "Adaptív sebességtartó szimbólumai és üzenetei" címszót.
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó és ütközési kockázat
figyelmeztetés (330. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó szélvédőre vetített
kijelzője ütközés kockázata esetén
(331. oldal)
49
50
330
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Ütközésfigyelmeztető lámpa a szélvédőn50.
Audiovizuális figyelmeztető jelzés, ha fennáll
az ütközés kockázata
Távolságmérés a kamera és a radar egységgel
Az adaptív sebességtartó a lábfék kapacitásának
körülbelül 40%-át képes használni. Ha az autót
az adaptív sebességtartó fékezési kapacitásánál
erősebben kell fékezni és a járművezető nem
fékez, akkor bekapcsol a figyelmeztető lámpa és
a figyelmeztető hangjelzés, hogy figyelmeztesse a
VEZETŐTÁMOGATÁS
járművezetőt az azonnali beavatkozás szükségességére.
MEGJEGYZÉS
Erős napfényben, fényvisszaverődések, szélsőséges fénykontrasztok, napszemüveg használata esetén vagy ha a járművezető nem néz
egyenesen előre, akkor a vizuális figyelmeztető jelzéseket nehéz lehet felismerni a szélvédőn.
Az adaptív sebességtartó
szélvédőre vetített kijelzője ütközés
kockázata esetén
Ha az autó szélvédőre vetített kijelzővel* van felszerelve, akkor a figyelmeztetés egy villogó szimbólummal jelenik meg a szélvédőn.
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó* (327. oldal)
Szélvédőre vetített kijelző* (146. oldal)
FIGYELEM
Az adaptív sebességtartó csak olyan járművekre figyelmeztet, amelyeket a radar egység
észlel - ezért előfordulhat, hogy nem vagy
csak bizonyos késéssel ad figyelmeztetést.
•
Soha ne várjon a figyelmeztetésre. Fékezzen, amikor a helyzet úgy kívánja.
Kapcsolódó információk
•
51
Adaptív sebességtartó* (327. oldal)
Ütközésfigyelmeztető szimbólum a szélvédőn51.
MEGJEGYZÉS
Erős napfényben, fényvisszaverődések, szélsőséges fénykontrasztok, napszemüveg használata esetén vagy ha a járművezető nem néz
egyenesen előre, akkor a vizuális figyelmeztető jelzéseket nehéz lehet felismerni a szélvédőn.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék. 331
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az adaptív sebességtartó aktiválása
és elindítása
Az aktív módból készenléti üzemmódba kapcsoláshoz, járjon el az alábbiak szerint:
A adaptív sebességtartót (ACC52) először aktiválni kell, majd el kell indítani, hogy szabályozza a
sebességet és a távolságot.
–
Az adaptív sebességtartó készenléti
üzemmódba kapcsolása
Nyomja meg a kormánykerék ◀ (2) vagy ▶
(4) szimbólumhoz/funkci(3) gombját a
óhoz lépéshez.
> A szimbólum megjelenik és az adaptív
sebességtartó készenléti üzemmódba
kapcsol.
Az adaptív sebességtartó elindítása/
aktiválása
Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük az ACC
elindításához:
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
Közvetlenül a motor beindítását követően az
adaptív sebességtartó készenléti üzemmódba lép.
52
332
Adaptive Cruise Control
•
A járművezető biztonsági övének becsatolva
és a vezető ajtajának csukva kell lennie.
•
Kell, hogy legyen az autó előtt ésszerű távolságban egy jármű (a "céljármű") vagy a pillanatnyi sebességnek legalább 15 km/h
(9 mph) értékűnek kell lennie.
•
Manuális sebességváltóval felszerelt autók
esetén. A sebességnek legalább 30 km/h
(20 mph) értékűnek kell lennie.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
–
A
szimbólum/funkció (4) megjelenített
állapotában, nyomja meg a kormánykerék
gombját (1).
> Az adaptív sebességtartó elindul, és a pillanatnyi sebesség tárolásra kerül, ami számokként megjelenik a sebességmérő
közepén.
Az időintervallumot csak akkor
állítja be az ACC az elől haladó
járműhöz képest, ha a távolság
szimbólum két járművet mutat.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Ezzel egyidejűleg a sebességtartomány jelölése.
Az adaptív sebességtartó
sebességének
A magasabb sebesség a tárolt/
kiválasztott sebesség, az alacsonyabb sebesség pedig az
elöl haladó jármű (céljármű)
Az adaptív sebességtartó (ACC53) különböző
sebességekre állítható.
sebessége.
–
A tárolt sebesség beállítása/
módosítása
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó* (327. oldal)
•
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként és piaconként változhatnak.
: növeli a tárolt sebességet.
: Csökkenti a tárolt sebességet.
A sebesség a
(1) vagy
(2) gomb
rövid megnyomásával vagy megnyomásával,
és nyomva tartásával módosítható.
•
Rövid megnyomások: Az egyes megnyomások +/- 5 km/h (+/- 5 mph) mértékű
lépésekben módosítják a sebességet.
•
Megnyomás és nyomva tartás: Engedje
el a gombot, amikor a sebességjelző (3) a
kívánt sebességhez mozdult.
Az utolsó gombnyomás után beállított sebesség tárolódik a memóriában.
Ha a járművezető a gázpedál használatával növeli
az autó sebességét, mielőtt megnyomná a kormánykerék
gombját (1), akkor a tárolt
sebesség az autó sebessége lesz, amikor megnyomja a gombot, feltéve, hogy a járművezető
lába a gázpedálon van a gomb megnyomásának
pillanatában.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
Tárolt sebesség.
53
Adaptive Cruise Control
}}
* Opció/tartozék. 333
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Automata sebességváltó
Az adaptív sebességtartó 0 km/h sebességtől
akár 200 km/h (125 mph) sebességig képes egy
másik jármű követésére.
Ne feledje, hogy az adaptív sebességtartó legalacsonyabb programozható sebessége 30 km/h
(20 mph) - még ha a sebességtartó képes is egy
másik jármű követésére 0 km/h sebességig,
30 km/h (20 mph) sebességnél alacsonyabb
érték nem választható/tárolható.
A legnagyobb kiválasztható sebesség 200 km/h
(125 mph).
Manuális sebességváltó
Az adaptív sebességtartó 30 km/h (20 mph)
sebességtől 200 km/h (125 mph) sebességig
képes egy másik jármű követésére.
Az adaptív sebességtartó legalacsonyabb programozható sebessége 30 km/h (20 mph) - maximális sebessége 200 km/h (125 mph).
Kapcsolódó információk
•
54
55
334
Adaptív sebességtartó* (327. oldal)
Az adaptív sebességtartó
időintervallumának beállítása
Az adaptív sebességtartó (ACC54) különböző
időközökre állítható.
Különböző időközök állíthatók
be az elől haladó járműhöz
képest és jelennek meg a járművezetői kijelzőn 1-5 vízszintes vonal formájában - a több
vonal hosszabb időt jelent. Egy
vonal körülbelül 1 másodpercnek felel meg az elől haladó járműhöz képest,
5 vonal körülbelül 3 másodpercet jelent.
Az időintervallum kezelőszerve55.
Az időköz csökkentése
Ugyanez a szimbólum jelenik meg, amikor be van
kapcsolva a távolságfigyelmeztetés.
Az időköz növelése
Távolságfigyelmeztetés
MEGJEGYZÉS
Amikor a járművezetői kijelző szimbóluma két
autót mutat, akkor az ACC az előre beállított
időközzel követi elől haladó járművet.
Amikor csak egy autó látszik, akkor nem halad
elől ésszerű távolságon belül jármű.
–
Nyomja meg a kormánykerék (1) vagy (2)
gombját az időköz növeléséhez vagy csökkentéséhez.
> A távolságjelző (3) mutatja a pillanatnyi
időközt.
Az adaptív sebességtartó bizonyos helyzetekben
lehetővé teszi az időköz jelentős változtatását,
hogy elősegítse az elől haladó jármű sima és
kényelmes követését. Alacsony sebességnél,
amikor a távolság rövid, az adaptív sebességtartó
enyhén növeli az időközt.
Adaptive Cruise Control
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
MEGJEGYZÉS
•
Minél magasabb a sebesség, annál hoszszabb az adott időintervallumhoz méterben kiszámított távolság.
•
Csak a helyi közlekedési szabályoknak
megfelelő időintervallumokat használjon.
•
Ha úgy tűnik, hogy az adaptív sebességtartó bekapcsoláskor nem reagál a
sebesség növelésével, annak az lehet az
oka, hogy az elöl haladó járműhöz viszonyított időablak a beállított időablaknál
rövidebb.
FIGYELEM
•
Csak olyan időablakot használjon, amely
megfelel a pillanatnyi forgalmi feltételeknek.
•
A járművezetőnek mindig figyelembe kell
vennie, hogy a rövid időablakok korlátozzák a cselekvésre rendelkezésre álló időt
egy váratlan forgalmi helyzet felmerülése
esetén.
járműhöz képest. A választást a DRIVE MODE
hajtásmód-kezelőszervvel lehet végrehajtani.
Az adaptív sebességtartó
inaktiválása/újbóli aktiválása
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
Az adaptív sebességtartó (ACC56) ideiglenesen
kikapcsolhat úgy, hogy készenléti üzemmódba
lép, és később újra aktiválható.
• Eco - az ACC az optimális üzemanyagfogyasztásra összpontosít, ami hosszabb időközt jelent az elöl haladó járműhöz képest.
•
Az Comfort - ACC a beállított időköz lehető
legsimább tartására összpontosít az elöl
haladó járműhöz képest.
•
Az Dynamic - az ACC a beállított időköz
szorosabb tartására összpontosít az elöl
haladó járműhöz képest, ami bizonyos esetekben hirtelenebb gyorsítást és fékezést
jelenthet.
Az adaptív sebességtartó inaktiválása
és készenléti üzemmódba kapcsolása
További tájékoztatásért, lásd a "Hajtásmódok"
részt.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó* (327. oldal)
Hajtásmódok (498. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
A sebességtartó sebességének kezelése
(320. oldal)
Annak beállítása, hogyan tartsa fenn az
ACC a távolságot* az elöl haladó
járműhöz képest
A járművezető különböző vezetési stílusokat
választhat ahhoz, hogyan tartsa az adaptív sebességtartó az előre beállított időközt az elöl haladó
}}
* Opció/tartozék. 335
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Az adaptív sebességtartó ideiglenes kikapcsolásához és készenléti módba kapcsolásához:
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A
szimbólum a járművezetői kijelzőn
FEHÉR színűről SZÜRKE színűre és a
tárolt sebesség a sebességmérő közepén
BÉZS színűről SZÜRKE színűre változik.
–
FIGYELEM
•
•
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódjában a járművezetőnek kell beavatkoznia és szabályozni a sebességet és az
elöl haladó járműhöz viszonyított távolságot.
Amikor az adaptív sebességtartó készenléti
üzemmódban van és az autó túl közel kerül
az elöl haladó járműhöz, akkor a járművezetőt ehelyett a távolságfigyelmeztető funkció
figyelmezteti.
Készenléti üzemmód a járművezető
beavatkozásával
Az adaptív sebességtartó ideiglenesen kikapcsol
és készenléti üzemmódba vált, ha:
•
•
56
57
336
a vezető megnyomja a fékpedált.
a fokozatválasztót N állásba helyezik.
Adaptive Cruise Control
Electronic Stability Control
•
a járművezető több mint 1 percig a tároltnál
magasabb sebességet tart fenn.
Az automatikus készenléti üzemmód oka lehet,
hogy:
•
a tengelykapcsoló-pedál körülbelül 1 percig
be van nyomva - manuális sebességváltóval
felszerelt autók esetén.
•
a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van és a
ACC nem biztos abban, hogy a céltárgy egy
álló jármű vagy valamilyen más objektum, például egy fekvőrendőr.
•
a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van és az
elöl haladó jármű elfordul, akkor a ACC funkciónak már nincs mit követnie.
•
a sebesség 30 km/h (20 mph) alá csökken csak manuális sebességváltóval felszerelt
autókra vonatkozik.
•
•
•
•
•
•
•
a járművezető kinyitja az ajtót.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
Automatikus készenléti üzemmód
Az adaptív sebességtartó más rendszerektől függ,
ilyen például az elektronikus menetstabilizáló
rendszer, ESC57. Ha valamely más rendszer nem
működik, akkor az adaptív sebességtartó automatikusan kikapcsol.
FIGYELEM
Az automatikus készenléti üzemmódban a járművezetőt hangjelzés és üzenet figyelmezteti
a járművezetői kijelzőn.
•
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia az autó sebességét, használnia a
fékeket, hogy fenntartsa a biztonságos
távolságot a többi járműtől.
a járművezető leveszi a biztonsági övét.
a motor fordulatszáma túl alacsony/magas.
egy vagy több kerék elveszti a tapadást.
a fékek hőmérséklete magas.
be van húzva a rögzítőfék.
a kamera és radar egységet például hó vagy
zuhogó eső takarja el (kameralencse/rádióhullámok blokkolása).
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az adaptív sebességtartó újbóli
aktiválása készenléti üzemmódból
Előzési segéd adaptív
sebességtartóval
•
Az előzési segéd korlátai adaptív sebességtartóval (338. oldal)
Az adaptív sebességtartó (ACC58) segíthet a járművezetőnek, amikor más járműveket előz.
Hogyan működik az előzési segéd
Amikor az ACC egy másik járművet követ, és a
járművezető az irányjelző bekapcsolásával59 azt
jelzi, hogy szeretné megelőzni azt, akkor az adaptív sebességtartó segít a jármű másik jármű felé
gyorsításával, mielőtt a járművezető elérné az
előzési sávot.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
Az ACC újbóli aktiválásához készenléti üzemmódból:
–
A funkció ezután késlelteti a sebesség csökkentését, hogy megakadályozza az idő előtti fékezést,
amikor a járművezető autója egy lassabb járműhöz közelít.
A funkció addig marad aktív, amíg a járművezető
járműve el nem hagyja a megelőzött járművet.
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(1).
> A sebesség ekkor a legutolsó tárolt
sebességre áll.
FIGYELEM
Legyen tudatában annak, hogy a funkció nem
csak előzés során, hanem akkor is bekapcsolhat, amikor például az irányjelzőt használja a
sávváltás vagy egy másik útra hajtás jelzéséhez - ekkor az autó rövid időre gyorsítani fog.
FIGYELEM
A sebesség jelentős növekedése következhet
be, amikor visszaállítja a sebességet a korgombjával.
mánykerék
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó* (327. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó* (327. oldal)
Az előzési segéd adaptív sebességtartóval
elindítása (338. oldal)
* Opció/tartozék. 337
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az előzési segéd adaptív
sebességtartóval elindítása
Az előzési segéd korlátai adaptív
sebességtartóval
Az előzési segéd számos feltételt igényel.
Az előzési segéd funkció bizonyos helyzetekben
korlátozott működéssel rendelkezhet.
Az előzési segéd folytatása
Ezeknek a feltételeknek kell fennállniuk az előzési segéd aktiválásához:
•
•
•
kell lennie egy járműnek elöl (a "céljármű")
a saját autója pillanatnyi sebessége
legalább 70 km/h (43 mph)
a tárolt ACC sebességnek elegendőnek kell
lennie az előzés biztonságos végrehajtásához.
–
Kapcsolódó információk
•
•
58
59
60
338
Adaptív sebességtartó* (327. oldal)
Előzési segéd adaptív sebességtartóval
(337. oldal)
Adaptív sebességtartó* (327. oldal)
Előzési segéd adaptív sebességtartóval
(337. oldal)
FIGYELEM
Ezért használata bizonyos helyzetekben kerülendő, például amikor:
•
az autó olyan kijárathoz közeledik, amely
ugyanabban az irányban van, amerre normál esetben az előzés történne.
•
az elöl haladó jármű lelassít, mielőtt a járművezető autója az előző sávba érne
•
•
az előző sávban lelassul a forgalom
Kapcsolja be az irányjelzőt.
Balkormányos autóban használja a bal oldali
irányjelzőt jobbkormányos autóban pedig a
jobb oldalit.
> Az előzési segéd elindul.
•
•
Az előzést segítő rendszer használatakor a
járművezetőnek mindig tisztában kell lennie
azzal, hogy nem kívánt gyorsítás következhet
be, ha a körülmények hirtelen változnak.
Az előzési segéd elindítása
Az előzési segéd elindításához:
Kapcsolódó információk
jobbkormányos autót vezet olyan országban, ahol jobb oldali közlekedés van (vagy
fordítva).
Az ilyen helyzeteket az ACC60 ideiglenesen
készenléti módba kapcsolásával lehet elkerülni.
Adaptive Cruise Control
Csak a bal oldali irányjelzőn balkormányos autó, vagy a jobb oldali irányjelzőn jobbkormányos autó esetében.
Adaptive Cruise Control
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Cél váltása adaptív
sebességtartóval
FIGYELEM
Amikor az adaptív sebességtartó több mint
körülbelül 30 km/h (20 mph) sebességgel
követ egy másik járművet és a cél mozgó járműből álló járműre változik, akkor az adaptív
sebességtartó figyelmen kívül hagyja az álló
járművet és ehelyett a tárolt sebességre gyorsít.
Automata sebességváltó esetén az adaptív
sebességtartó (ACC61) a cél váltása és fékezés
funkciókkal rendelkezik bizonyos sebességek
mellett.
Cél váltása
•
A járművezetőnek ilyenkor magénak kell
beavatkoznia és fékeznie.
Automatikus készenléti üzemmód a cél
váltásával
Az adaptív sebességtartó inaktiválódik és készenléti üzemmódba vált:
•
Ha az elől haladó céljármű hirtelen elfordul, akkor előfordulhat, hogy az autó előtt álló forgalom van.
Amikor az adaptív sebességtartó kisebb mint
30 km/h (20 mph) sebességgel követ egy másik
járművet és mozgó céljárműről álló járműre változik, akkor az adaptív sebességtartó lelassít az álló
járműhöz.
•
amikor a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van,
és az adaptív sebességtartó bizonytalan
abban, hogy a céltárgy egy álló jármű vagy
valamilyen más objektum, például fekvőrendőr.
amikor a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van,
és az elöl haladó jármű elfordul, akkor az
adaptív sebességtartónak a továbbiakban
nincs mit követnie.
Automatikus fékezés adaptív
sebességtartóval
Az adaptív sebességtartó (ACC62) lassú forgalomban és álló helyzetben speciális fékezés
funkcióval rendelkezik.
Fékezés funkció lassú sorban álláskor
és álló helyzetben
A lassú forgalomban történő araszolás közbeni
vagy a közlekedési jelzőlámpáknál történő rövid
megállások esetén a haladás automatikusan viszszatér, ha a megállás időtartama nem haladja
meg a körülbelül 3 másodpercet - ha az elől
haladó autó újbóli elindulása ennél hosszabb
ideig tart, akkor az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódba kapcsol automatikus fékezéssel.
–
Az adaptív sebességtartót az alábbi módok
valamelyikével aktiválhatja újra:
•
Nyomja meg a kormánykerék
ját.
gomb-
Nyomja le a gázpedált.
> Az adaptív sebességtartó folytatja az elől
haladó jármű követését, ha az
6 másodpercen belül mozogni kezd.
•
Kapcsolódó információk
•
61
62
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
Adaptív sebességtartó* (327. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 339
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
MEGJEGYZÉS
Az ACC legfeljebb 5 percig képes álló helyzetben tartani az autót - ezután bekapcsol a
rögzítőfék és az adaptív sebességtartó kikapcsol.
A rögzítőféket ki kell engedni, hogy az adaptív
sebességtartó újra bekapcsolható legyen.
Az automatikus fékezés megszűnése
Bizonyos helyzetekben az automatikus fékezés az
álló helyzet elérésekor megszűnik és az adaptív
sebességtartó készenléti üzemmódba kapcsol. Ez
azt jelenti, hogy a fékek felengednek és az autó
gurulni kezdhet - a járművezetőnek ezért be kell
avatkoznia és magának kell fékeznie az autót,
hogy az álló helyzetben maradjon.
Ez az alábbi helyzetekben történhet:
•
•
•
•
a járművezető a fékpedálra helyezi a lábát
behúzza a rögzítőféket
a fokozatválasztót P, N vagy R állásba helyezik
a járművezető a készenléti üzemmódba állítja
az adaptív sebességtartót.
Ez akkor történik, ha az adaptív sebességtartó a
lábfékkel álló helyzetben tartja az autót és:
•
a járművezető kinyitja az ajtót vagy kikapcsolja a biztonsági övét
•
Az ACC több mint körülbelül 5 percig álló
helyzetben tartotta az autót
•
•
a fékek túlmelegedtek
a vezető manuálisan leállítja a motort.
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó* (327. oldal)
Az adaptív sebességtartó korlátai
Az adaptív sebességtartó (ACC63) bizonyos
helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
Meredek utak és/vagy nehéz rakomány
Ne feledje, hogy az adaptív sebességtartó elsődlegesen egyenes útfelületeken történő használatra szolgál. A funkciónak meredek lejtőkön
nehézséget okozhat a megfelelő távolság tartása
- ilyen esetekben különös figyelem szükséges és
készen kell állni a fékezésre.
•
Ne használja az adaptív sebességtartót, ha az
autó nehéz rakományt szállít vagy utánfutót
vontat.
Különféle beállítások
•
A Off Road hajtásmód nem választható ki,
amikor aktív az adaptív sebességtartó.
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó kombinált kamera és radar
egységét használja, ami bizonyos általános
korlátokkal rendelkezik – lásd a "Kamera egység korlátai" és a "radar egység korlátai"
részeket.
A rögzítőfék automatikus aktiválása
Bizonyos esetekben a rendszer behúzza rögzítőféket, hogy álló helyzetben tartsa az autót.
63
340
Adaptive Cruise Control
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó* (327. oldal)
A kamera egység korlátai (372. oldal)
A radar eszköz korlátai (363. oldal)
Váltás a sebességtartó és az
adaptív sebességtartó között
2.
Az adaptív sebességtartóval (ACC64) felszerelt
autókban a járművezető válthat a sebességtartó
(CC65) és az ACC között.
Egy szimbólum mutatja a járművezetői kijelzőn,
hogy melyik sebességtartó aktív:
CC
Sebességtartó
A
CC szimbólumra
szimbólumról a
vált. Az adaptív sebességtartó most ki van
kapcsolva, a sebességtartó pedig készenléti üzemmódban van.
ACC
A
A
3.
Adaptív sebességtartó
FEHÉR szimbólum: A funkció aktív, SZÜRKE szimbólum:
Készenléti üzemmód
Váltás ACC sebességtartóról CC
sebességtartóra
Járjon el az alábbiak szerint:
1.
Állítsa készenléti üzemmódba az adaptív
sebességtartót a kormánykerék
gombjával.
Nyomja meg a Tempomat gombot a központi kijelző funkció nézetében - a gomb
visszajelzője SZÜRKE színűről ZÖLD színűre
változik.
>
A járművezetői kijelző az
ACC
gombját.
Nyomja meg a kormánykerék
> A sebességtartó bekapcsol, és tárolja a
pillanatnyi sebességet.
FIGYELEM
Az ACC funkcióról CC funkcióra váltás azt
jelenti, hogy az autó:
•
a továbbiakban nem tartja fenn az előre
beállított időintervallumot az elöl haladó
járműhöz képest.
•
csak a tárolt sebességet tartja, ezért a járművezetőnek szükség esetén használnia
kell a fékeket.
Ha a CC aktív a motor leállításakor, akkor a motor
következő beindításakor automatikusan az ACC
lesz aktív.
64
65
Adaptive Cruise Control
Cruise Control
}}
* Opció/tartozék. 341
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Váltás CC sebességtartóról ACC
sebességtartóra
Járjon el az alábbiak szerint:
1.
Állítsa készenléti üzemmódba a sebességtargombjával.
tót a kormánykerék
2.
Érintse meg a Tempomat gombot a funkció
nézetben - a gomb visszajelzője ZÖLD színűről SZÜRKE színűre változik.
>
CC
A járművezetői kijelzőn a
szimbólum az
ACC szimbólumra
változik. Az adaptív sebességtartó most
aktív és készenléti üzemmódban van.
3.
gombját.
Nyomja meg a kormánykerék
> Az adaptív sebességtartó bekapcsol, és
tárolja a pillanatnyi sebességet az elöl
haladó járműhöz viszonyított beállított időközzel együtt.
Kapcsolódó információk
•
•
342
Adaptív sebességtartó* (327. oldal)
Sebességtartó (318. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az adaptív sebességtartó
szimbólumai és üzenetei
Az adaptív sebességtartó (ACC66) funkcióval
kapcsolatban számos szimbólum és üzenet
jelenhet meg a járművezetői kijelzőn és/vagy a
szélvédőre vetített kijelzőn*.
Az alábbiakban néhány példát láthat67.
Az előző ábra68 azt mutatja, hogy az adaptív
sebességtartó 110 km/h (68 mph) sebesség
tartására van beállítva és nincs jármű, amelyet
követhetne.
66
67
68
A fenti ábra68 azt mutatja, hogy az adaptív sebességtartó 110 km/h (68 mph) sebesség tartására
van beállítva és ugyanakkor követi az elöl haladó
járművet, amely ugyanazt a sebességet tartja.
Adaptive Cruise Control
Az alábbi szemléltető példában az RSI (Road Sign Information) funkció arról tájékoztat, hogy a maximális megengedett sebesség 130 km/h (80 mph).
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
}}
* Opció/tartozék. 343
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Szimbólum
Üzenet
Leírás
A szimbólum FEHÉR.
Az autó tartja a tárolt/beállított sebességet.
Adaptive Cruise Contr.
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódban van.
Nem elérhető
A szimbólum SZÜRKE.
Adaptive Cruise Contr.
Szerviz szükséges
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos Volvo márkaszerviz igénybe vételét javasoljuk.
A szimbólum SZÜRKE.
Szélvédő-érzékelő
Tisztítsa meg a szélvédőt a kamera és radar egység érzékelői előtt.
Érzékelő blokkolva, lásd a kézikönyvet
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Ha az üzenet megmarad: Keressen fel egy
műhelyt – hivatalos Volvo műhely ajánlott.
Kapcsolódó információk
•
344
Adaptív sebességtartó* (327. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Vezetősegéd
hagyhatja a Pilot Assist kormányzási segítségét
és kormányozhat más irányban, például sávot
válthat vagy kikerülhet egy akadályt az úton.
A Pilot Assist kormányzási segítség használatával segít a járművezetőnek az autónak a sáv
oldalvonalai között tartásában és az egyenletes
sebesség fenntartásában, előre kiválasztott időköz tartásával az elöl haladó járműhöz viszonyítva.
Ha a Pilot Assist nem képes egyértelműen értelmezni a sávot, például a kamera és radar egység
nem látja a sáv oldalvonalait, akkor a Pilot Assist
ideiglenesen kikapcsolja a kormányzási segítséget, de visszakapcsolja azt, ha újra képes felismerni a sávot - ilyenkor a sebesség és távolságszabályozó funkciók továbbra is aktívak.
Így működik a Pilot Assist
A Pilot Assist funkció elsődlegesen autópályákon
és hasonló nagyobb utakon történő használatra
szolgál, ahol hozzájárulhat a kényelmesebb vezetéshez és nyugodtabb vezetési élményt nyújthat.
A kamera és radar egység méri a távolságot a z elöl
haladó járműtől és észleli az oldalvonalakat69.
Kamera és radar egység
FIGYELEM
A Pilot Assist kormányzási segítsége előzetes
figyelmeztetés nélkül, automatikusan kapcsol
ki és vissza.
Távolságjelzők
Leolvasók, oldalsó jelzések
A járművezető kiválasztja a kívánt sebességet és
az elöl haladó járműhöz viszonyított időközt. A
Pilot Assist méri a távolságot az elöl haladó járműhöz és az útfelületen található sávjelzésekhez
képest a kamera és radar egység használatával.
A beállított időköz fenntartása automatikus
sebesség-beállítással történik, miközben a kormányzási segéd segít az autót a sávban tartani.
A kormányzási segítség pillanatnyi állapotát a kormánykerék
szimbólumának színe jelzi:
• A ZÖLD kormánykerék azt
jelzi, hogy a kormányzási segítség aktív
• A SZÜRKE kormánykerék azt jelzi (illusztrációként), hogy a kormányzási segítség inaktív.
A Pilot Assist kormányzási segítsége figyelembe
veszi az elöl haladó autó sebességét és a sáv
jelöléseit. A járművezető bármikor figyelmen kívül
69
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
}}
345
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FIGYELEM
•
•
•
•
346
Az Pilot Assist funkció kiegészítő vezetőtámogató funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá
tétele – nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer
használata előtt megismerjen bizonyos
tényezőket, például a korlátokat és azt,
hogy mire kell ügyelnie (lásd a hivatkozások listáját a cikk végén).
A Pilot Assist csak akkor használható, ha
egyértelműen felfestett vonalak vannak a
sáv két oldalán. Minden más használat
megnöveli a környező olyan akadályokkal
történő ütközés kockázatát, amelyeket a
funkció nem képes észlelni.
A Pilot Assist nem helyettesíti a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig
a járművezető felelős az autó biztonságos
vezetéséért, a sávban történő megfelelő
elhelyezkedésért és a sebesség valamint
a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció a piactól függően alapfelszereltség vagy opció is lehet.
A Pilot Assist funkció gázadással és fékezéssel
szabályozza a sebességet. Normális, hogy a fékek
halk hangot adnak a sebesség beállításakor.
A Pilot Assist megpróbálja finoman szabályozni a
sebességet. A hirtelen fékezést igénylő helyzetekben a járművezetőnek magának kell beavatkoznia. Ez nagy sebességkülönbségek esetén
vagy akkor lehet szükséges, ha az elöl haladó
autó hirtelen fékez. A kamera és radar egység
korlátai miatt előfordulhat, hogy a fékezés váratlanul vagy egyáltalán nem történik meg.
A Pilot Assist célja, hogy egy, a járművezető által
beállított időközzel kövesse az elől, ugyanabban a
sávban haladó járművet. Ha a radar egység nem
lát semmilyen járművet a jármű előtt, akkor ehelyett a járművezető által beállított sebességet
tartja. Akkor is ez történik, ha az elől haladó jármű
sebessége növekszik, és meghaladja a tárolt
sebességet.
Az alábbiak automata sebességváltóra vonatkoznak:
•
A Pilot Assist 0 km/h sebességtől 200 km/h
(125 mph) sebességig képes egy másik
jármű követésére.
•
A Pilot Assist majdnem álló helyzettől akár
140 km/h (87 mph) sebességig képes kormányzási segítséget nyújtani.
Az alábbiak manuális sebességváltóra vonatkoznak:
•
A Pilot Assist 30 km/h (20 mph) sebességtől 200 km/h (125 mph) sebességig képes
egy másik jármű követésére.
•
A Pilot Assist 30 km/h (20 mph) sebességtől 140 km/h (87 mph) sebességig képes
kormányzási segítséget nyújtani.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
•
A Pilot Assist nem ütközés-elkerülő rendszer. A vezetőnek be kell avatkoznia, ha a
rendszer nem észleli az elöl haladó járművet.
•
A Pilot Assist nem fékez személyek, állatok, tárgyak, kis járművek (például kerékpárok vagy motorkerékpárok), alacsony
utánfutók valamint szembejövő, lassú
vagy álló járművek esetén.
•
Ne használja a Pilot Assist rendszert nagy
körültekintést igénylő helyzetekben, például városi forgalomban, kereszteződéseknél, csúszós útfelületeken, ha sok víz
vagy hólé van az úttesten, erős esőben/
havazásban, rossz látási viszonyok mellett,
kanyargós, csúszós utakon vagy amikor
utánfutó van az autóhoz csatlakoztatva.
FONTOS
A Pilot Assist belső komponenseinek karbantartását csak szervizben szabad végezni lehetőleg hivatalos Volvo márkaszervizben.
gére, hanem mindig fel kell készülnie a kormányzás növelésére, különösen kanyarokban.
•
Kezelőszervek
Amikor az autó kijárathoz vagy elágazáshoz
közeledik, akkor a járművezetőnek a kívánt
sáv felé kell kormányoznia, hogy megadja a
kívánt irányt a Pilot Assist számára.
A Pilot Assist arra törekszik, hogy a sáv
közepén tartsa az autót
Amikor a Pilot Assist segít a kormányzásban,
akkor a sáv jelölései között igyekszik elhelyezni az
autót, ezért a lehető legsimább vezetési élmény
érdekében ajánlatos hagyni, hogy az autó megtalálja az optimális elhelyezkedést. A járművezető
ellenőrzi, hogy az autó biztonságosan helyezkedik-e el a sávban és mindig van lehetősége arra,
hogy saját kormányzási korrekcióival beállítsa a
helyzetet.
•
Ha a Pilot Assist nem a megfelelő módon
helyezi el az autót a sávban, akkor ajánlott
kikapcsolni a Pilot Assist funkciót vagy adaptív sebességtartóra váltani.
Hajtűkanyarok és amikor az út elágazik
A Pilot Assist jelez a járművezetőnek, akinek nem
szabad várnia a Pilot Assist kormányzási segítsé-
69
Áttekintés
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
A funkciók gombjai és szimbólumai69.
: készenléti üzemmódból aktiválja a Pilot
Assist funkciót, és visszatér a tárolt sebességhez és időközhöz.
: növeli a tárolt sebességet
: készenléti üzemmódból - aktiválja a
Pilot Assist funkciót, és tárolja a pillanatnyi
sebességet
: aktív módból - inaktiválja/készenléti
üzemmódba kapcsolja a Pilot Assist funkciót
◀: Pilot Assist funkcióról adaptív sebességtartóra vált
: Csökkenti a tárolt sebességet
}}
347
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
A Pilot Assist aktiválása és elindítása
(350. oldal)
▶: adaptív sebességtartóról Pilot Assist funkcióra vált
•
A Pilot Assist sebességének kezelése
(351. oldal)
Csökkenti az időközt az elöl haladó járműhöz
képest
•
A Pilot Assist időközének beállítása
(352. oldal)
A funkció szimbóluma
•
A céljármű és az elől haladó járművek időközének szimbólumai
A Pilot Assist inaktiválása/aktiválása
(354. oldal)
•
Az aktív/inaktív kormányzási segítség szimbóluma
Előzési segéd Pilot Assist funkcióval
(356. oldal)
•
Előzési segéd bekapcsolása Pilot Assist
használatával (356. oldal)
•
Az előzési segéd korlátai Pilot Assist használatával (357. oldal)
Az elől haladó jármű sebessége
•
Az Ön autójának pillanatnyi sebessége
A cél módosítása a Pilot Assist használatával
(357. oldal)
•
A szimbólumok közlekedési helyzettől függően
megjelenő különböző kombinációinak megtekintéséhez - lásd az "A Pilot Assist szimbólumai és
üzenetei" címszót.
Automatikus fékezés Pilot Assist funkcióval
(358. oldal)
•
•
Növeli az időközt az elöl haladó járműhöz
képest
||
Járművezetői kijelző
A sebességek jelzése69.
Tárolt sebesség
A Pilot Assist korlátai (359. oldal)
A Pilot Assist* szimbólumai és üzenetei
(360. oldal)
Kapcsolódó információk
69
348
•
Pilot Assist és ütközési kockázat figyelmeztetés (349. oldal)
•
A Pilot Assist szélvédőre vetített kijelzője
ütközés kockázata esetén (349. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Pilot Assist és ütközési kockázat
figyelmeztetés
MEGJEGYZÉS
Erős napfényben, fényvisszaverődések, szélsőséges fénykontrasztok, napszemüveg használata esetén vagy ha a járművezető nem néz
egyenesen előre, akkor a vizuális figyelmeztető jelzéseket nehéz lehet felismerni a szélvédőn.
A Pilot Assist figyelmeztetheti a járművezetőt, ha
az elöl haladó járműhöz viszonyított távolság túl
rövid lesz.
A Pilot Assist szélvédőre vetített
kijelzője ütközés kockázata esetén
Ha az autó szélvédőre vetített kijelzővel* van felszerelve, akkor a figyelmeztetés egy villogó szimbólummal jelenik meg a szélvédőn.
FIGYELEM
A Pilot Assist csak azokról a járművekről ad
figyelmeztetést, amelyeket észlel a kamera és
radar egység - ezért előfordulhat, hogy a
figyelmeztetés késik vagy nem történik meg.
Soha ne várjon a figyelmeztetésre. Fékezzen, amikor a helyzet úgy kívánja!
•
Ütközésfigyelmeztető lámpa a szélvédőn70.
Audiovizuális figyelmeztető jelzés, ha fennáll
az ütközés kockázata
Kapcsolódó információk
•
Vezetősegéd (345. oldal)
Távolságmérés a kamera és a radar egységgel
A Pilot Assist a fékek kapacitásának
körülbelül 40%-át használja. Ha az autót a Pilot
Assist fékezési kapacitásánál erősebben kell
fékezni és a járművezető nem fékez, akkor
bekapcsol a figyelmeztető lámpa és a figyelmeztető hangjelzés, hogy figyelmeztesse a járművezetőt az azonnali beavatkozás szükségességére.
70
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
}}
* Opció/tartozék. 349
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Pilot Assist aktiválása és
elindítása
||
Először aktiválni kell, majd el kell indítani a Pilot
Assist rendszert, hogy szabályozhassa a sebességet és a távolságot valamint kormányzási
segítséget nyújtson.
•
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódjában:
1.
Nyomja meg a kormánykerék ▶ gombját (6).
> A
szimbólum Pilot Assist szimbólumra vált készenléti üzemmódban (8).
2.
gombját
Nyomja meg a kormánykerék
(2).
> A Pilot Assist elindul, és tárolásra kerül a
pillanatnyi sebesség, amely számokkal
jelenik meg a sebességmérő közepén.
Ütközésfigyelmeztető szimbólum a szélvédőn71.
MEGJEGYZÉS
Erős napfényben, fényvisszaverődések, szélsőséges fénykontrasztok, napszemüveg használata esetén vagy ha a járművezető nem néz
egyenesen előre, akkor a vizuális figyelmeztető jelzéseket nehéz lehet felismerni a szélvédőn.
Kapcsolódó információk
•
•
71
350
Vezetősegéd (345. oldal)
Szélvédőre vetített kijelző* (146. oldal)
Manuális sebességváltóval felszerelt autók
esetén. A sebességnek legalább 30 km/h
(20 mph) értékűnek kell lennie.
...vagy...
Az adaptív sebességtartó elindított állapotában:
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük a Pilot
Assist elindításához:
•
A járművezető biztonsági övének becsatolva
és a vezető ajtajának csukva kell lennie.
•
Kell, hogy legyen az autó előtt ésszerű távolságban egy jármű (a "céljármű") vagy a pillanatnyi sebességnek legalább 15 km/h
(9 mph) értékűnek kell lennie.
–
Nyomja meg a kormánykerék ▶ gombját (6).
> A Pilot Assist elindult.
A Pilot Assist kormányzási
segítsége csak akkor aktív,
amikor a kormánykerék szimbólum (2) SZÜRKE színűről
ZÖLD színűre változik.
A Pilot Assist csak akkor szabályozza az időintervallumot az elöl haladó autóhoz képest, amikor a távolság szimbólum egy járművet (1) mutat a kormánykerék szimbólum
felett.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Ezzel egyidejűleg a sebességtartomány jelölése.
A magasabb sebesség a tárolt/
kiválasztott sebesség, az alacsonyabb sebesség pedig az
elöl haladó jármű (céljármű)
sebessége.
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy a Pilot Assist csak akkor
működik, amikor a járművezető a kezeit a kormánykeréken tartja.
A Pilot Assist különböző sebességekre állítható.
A tárolt sebesség beállítása/
módosítása
Kapcsolódó információk
•
Kezek a kormánykeréken
A Pilot Assist sebességének
kezelése
Vezetősegéd (345. oldal)
A Pilot Assist működéséhez a járművezetőnek a
kormánykeréken kell tartania a kezeit.
Ha a Pilot Assist azt észleli,
hogy a járművezető nem fogja
a kormánykereket, akkor a járművezetőt egy idő után egy
szimbólum és egy üzenet
figyelmezteti az autó aktív kormányzására.
Ha néhány másodperc múlva a járművezető kezei
még mindig nem észlelhetők a kormánykeréken,
akkor megismétlődik a figyelmeztetés, amelyet
hangjelzés egészít ki.
Ha a Pilot Assist további néhány másodpercig
nem észleli a járművezető kezeit a kormányon,
akkor a figyelmeztető jel intenzívvé válik és a
kikapcsol a kormányzási funkció. Ezután a Pilot
Assist funkciót újra kell indítani a kormánykerék
gombjának használatával.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként és piaconként változhatnak.
: növeli a tárolt sebességet
: Csökkenti a tárolt sebességet
Tárolt sebesség
}}
351
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
–
•
A sebesség a
(1) vagy
(2) gomb
rövid megnyomásával vagy megnyomásával,
és nyomva tartásával módosítható.
•
Rövid megnyomások: Az egyes megnyomások +/- 5 km/h (+/- 5 mph) mértékű
lépésekben módosítják a sebességet.
•
Megnyomás és nyomva tartás: Engedje
el a gombot, amikor a sebességjelző (3) a
kívánt sebességhez mozdult.
Az utolsó gombnyomás után beállított sebesség tárolódik a memóriában.
Ha a járművezető a gázpedál használatával növeli
az autó sebességét, mielőtt megnyomná a kormánykerék
gombját (1), akkor a tárolt
sebesség az autó sebessége lesz, amikor megnyomja a gombot, feltéve, hogy a járművezető
lába a gázpedálon van a gomb megnyomásának
pillanatában.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
Automata sebességváltó
A Pilot Assist 0 km/h sebességtől 200 km/h
(125 mph) sebességig képes egy másik jármű
követésére.
Ne feledje, hogy a Pilot Assist legalacsonyabb
programozható sebessége 30 km/h (20 mph) még ha a sebességtartó képes is egy másik
352
jármű követésére 0 km/h sebességig,
30 km/h-nál (20 mph) alacsonyabb sebesség
nem választható/tárolható.
A legnagyobb kiválasztható sebesség 200 km/h
(125 mph).
Manuális sebességváltó
A Pilot Assist 30 km/h (20 mph) sebességtől
200 km/h (125 mph) sebességig képes egy
másik jármű követésére.
A Pilot Assist legalacsonyabb programozható
sebessége 30 km/h (20 mph) - maximális
sebessége 200 km/h (125 mph).
Kapcsolódó információk
•
Vezetősegéd (345. oldal)
A Pilot Assist időközének beállítása
A Pilot Assist különböző időközökre állítható.
Különböző időközök állíthatók
be az elől haladó járműhöz
képest és jelennek meg a járművezetői kijelzőn 1-5 vízszintes vonal formájában - a több
vonal hosszabb időt jelent. Egy
vonal körülbelül 1 másodpercnek felel meg az elől haladó járműhöz képest,
5 vonal körülbelül 3 másodpercet jelent.
MEGJEGYZÉS
Amikor a járművezetői kijelzőn látható szimbólum egy autót és egy kormánykereket mutat,
akkor a Pilot Assist előre beállított időközzel
követi az elöl haladó járművet.
Amikor csak egy kormánykereket mutat, akkor
nincs elöl ésszerű távolságban jármű.
VEZETŐTÁMOGATÁS
MEGJEGYZÉS
•
Minél magasabb a sebesség, annál hoszszabb az adott időintervallumhoz méterben kiszámított távolság.
•
Csak a helyi közlekedési szabályoknak
megfelelő időintervallumokat használjon.
•
Ha úgy tűnik, hogy a Pilot Assist bekapcsoláskor nem reagál a sebesség növelésével, annak az lehet az oka, hogy az elöl
haladó járműhöz viszonyított időablak a
beállított időablaknál rövidebb.
Az időintervallum kezelőszerve72.
Az időköz csökkentése
Az időköz növelése
Nyomja meg a kormánykerék (1) vagy (2)
gombját az időköz növeléséhez vagy csökkentéséhez.
> A távolságjelző (3) mutatja a pillanatnyi
időközt.
Az elöl haladó jármű sima és kényelmes követéséhez, a Pilot Assist bizonyos körülmények az
időköz észrevehető változását teszi lehetővé. Például alacsony sebesség mellett, amikor a távolság röviddé válik, a Pilot Assist kis mértékben
megnöveli az időközt.
72
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
• Eco - az Pilot Assist az optimális üzemanyag-fogyasztásra összpontosít, ami hoszszabb időközt jelent az elöl haladó járműhöz
képest.
•
Az Comfort - Pilot Assist a beállított időköz
lehető legsimább tartására összpontosít az
elöl haladó járműhöz képest.
•
Az Dynamic - az Pilot Assist a beállított időköz szorosabb tartására összpontosít az elöl
haladó járműhöz képest, ami bizonyos esetekben hirtelenebb gyorsítást és fékezést
jelenthet.
FIGYELEM
•
Távolságfigyelmeztetés
–
képest. A választást a DRIVE MODE hajtásmódkezelőszervvel lehet végrehajtani.
•
Csak olyan időablakot használjon, amely
megfelel a pillanatnyi forgalmi feltételeknek.
A járművezetőnek mindig figyelembe kell
vennie, hogy a rövid időablakok korlátozzák a cselekvésre rendelkezésre álló időt
egy váratlan forgalmi helyzet felmerülése
esetén.
Annak beállítása, hogyan tartsa fenn az
Pilot Assist a távolságot* az elöl haladó
járműhöz képest
További tájékoztatásért, lásd a "Hajtásmódok"
részt.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Vezetősegéd (345. oldal)
Hajtásmódok (498. oldal)
A sebességtartó sebességének kezelése
(320. oldal)
A járművezető különböző vezetési stílusokat
választhat ahhoz, hogyan tartsa a Pilot Assist az
előre beállított időközt az elöl haladó járműhöz
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék. 353
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Pilot Assist inaktiválása/
aktiválása
A Pilot Assist készenléti üzemmód beállításával
ideiglenesen kikapcsolható, és később újra aktiválható.
A Pilot Assist ideiglenes kikapcsolásához és
készenléti módba kapcsolásához:
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A Pilot Assist készenléti üzemmódba vált a szimbólum (8) a járművezetői kijelzőn
FEHÉR színűről SZÜRKE színűre és a
tárolt sebesség a sebességmérő közepén
BÉZS színűről SZÜRKE színűre változik.
–
A Pilot Assist inaktiválása és készenléti
üzemmódba kapcsolása
...vagy...
Nyomja meg a kormánykerék ◀ gombját (3).
> A Pilot Assist ki van kapcsolva, és aktív
üzemmódú adaptív sebességtartóra vált.
–
FIGYELEM
•
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
•
354
A Pilot Assist készenléti üzemmódjában a
járművezetőnek be kell avatkoznia és kormányoznia kell, szabályoznia kell a sebességet és az elöl haladó autóhoz viszonyított távolságot is.
Amikor a Pilot Assist készenléti üzemmódban van és az autó túl közel kerül az
elöl haladó járműhöz, akkor a járművezetőt ehelyett a távolságfigyelmeztető funkció figyelmezteti.
Készenléti üzemmód a járművezető
beavatkozásával
A Pilot Assist ideiglenesen kikapcsol és készenléti üzemmódba vált, ha:
•
•
•
a vezető megnyomja a fékpedált.
a fokozatválasztót N állásba helyezik.
több mint 1 percig be vannak kapcsolva az
irányjelzők
•
a járművezető több mint 1 percig a tároltnál
magasabb sebességet tart fenn.
•
a tengelykapcsoló-pedál körülbelül 1 percig
be van nyomva - manuális sebességváltóval
felszerelt autók esetén.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
Az irányjelzők használatakor a Pilot Assist kormányzási segítsége ideiglenesen kikapcsol. Amikor ez már nem áll fenn, akkor a kormányzási
segítség automatikusan újra bekapcsol, ha még
észlelhetők a sáv oldaljelzései.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Automatikus készenléti üzemmód
A Pilot Assist működése más rendszerektől függ,
mint amilyen az ESC73 menetstabilizáló/kipörgésgátló. Ha ezen egyéb rendszerek bármelyikének a működése megszűnik, akkor a Pilot Assist
automatikusan kikapcsol.
FIGYELEM
•
a kamera és radar egységet például hó vagy
zuhogó eső takarja el (kameralencse/rádióhullámok blokkolása).
•
a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van és a
Pilot Assist nem biztos abban, hogy a céltárgy egy álló jármű vagy valamilyen más
objektum, például egy fekvőrendőr.
•
a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van és az
elöl haladó jármű elfordul, akkor a Pilot
Assist funkciónak már nincs milyen járművet
követnie.
•
a sebesség 30 km/h (20 mph) alá csökken csak manuális sebességváltóval felszerelt
autókra vonatkozik.
Az automatikus készenléti üzemmódban a járművezetőt hangjelzés és üzenet figyelmezteti
a járművezetői kijelzőn.
•
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia az autó sebességét, használnia a
fékeket, hogy fenntartsa a biztonságos
távolságot a többi járműtől.
Az automatikus készenléti üzemmód oka lehet
például, hogy:
•
•
•
•
•
•
•
A Pilot Assist újbóli aktiválása
készenléti üzemmódból
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
A Pilot Assist újbóli aktiválásához.
–
a járművezető kinyitja az ajtót.
a fékek hőmérséklete magas.
a járművezető kezei nincsenek a kormánykeréken.
FIGYELEM
be van húzva a rögzítőfék.
A sebesség jelentős növekedése következhet
be, amikor visszaállítja a sebességet a kormánykerék
gombjával.
a motor fordulatszáma túl alacsony/magas.
a járművezető leveszi a biztonsági övét.
egy vagy több kerék elveszti a tapadást.
Kapcsolódó információk
•
73
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(1).
> A sebesség ekkor a legutolsó tárolt
sebességre áll.
Vezetősegéd (345. oldal)
Electronic Stability Control
355
VEZETŐTÁMOGATÁS
Előzési segéd Pilot Assist
funkcióval
A Pilot Assist segíthet a járművezetőnek más járművek előzésekor.
Hogyan működik az előzési segéd
Amikor a Pilot Assist egy másik járművet követ,
és a járművezető az irányjelző bekapcsolásával74
azt jelzi, hogy szeretné megelőzni azt, akkor a
Pilot Assist segít a jármű másik jármű felé gyorsításával, mielőtt a járművezető elérné az előzési
sávot.
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetősegéd (345. oldal)
•
Az előzési segéd korlátai Pilot Assist használatával (357. oldal)
Előzési segéd bekapcsolása Pilot Assist
használatával (356. oldal)
A funkció ezután késlelteti a sebesség csökkentését, hogy megakadályozza az idő előtti fékezést,
amikor a járművezető autója egy lassabb járműhöz közelít.
A funkció addig marad aktív, amíg a járművezető
járműve el nem hagyja a megelőzött járművet.
Előzési segéd bekapcsolása Pilot
Assist használatával
Az előzési segéd számos feltételt igényel.
Ezeknek a feltételeknek kell fennállniuk az előzési segéd aktiválásához:
•
•
kell lennie egy járműnek elöl (a "céljármű")
•
a tárolt Pilot Assist sebességnek elegendőnek kell lennie az előzés biztonságos végrehajtásához.
Az előzési segéd elindítása
Az előzési segéd elindításához:
–
74
356
Csak a bal oldali irányjelzőn balkormányos autó, vagy a jobb oldali irányjelzőn jobbkormányos autó esetében.
Kapcsolja be az irányjelzőt.
Balkormányos autóban használja a bal oldali
irányjelzőt jobbkormányos autóban pedig a
jobb oldalit.
> Az előzési segéd elindul.
FIGYELEM
Legyen tudatában annak, hogy a funkció nem
csak előzés során, hanem akkor is bekapcsolhat, amikor például az irányjelzőt használja a
sávváltás vagy egy másik útra hajtás jelzéséhez - ekkor az autó rövid időre gyorsítani fog.
a saját autója pillanatnyi sebessége
legalább 70 km/h (43 mph)
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetősegéd (345. oldal)
Előzési segéd Pilot Assist funkcióval
(356. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az előzési segéd korlátai Pilot
Assist használatával
A cél módosítása a Pilot Assist
használatával
Az előzési segéd funkció bizonyos helyzetekben
korlátozott működéssel rendelkezhet.
Automata sebességváltó esetén a Pilot Assist
bizonyos sebességek mellett a cél váltása funkcióval rendelkezik.
FIGYELEM
Az előzést segítő rendszer használatakor a
járművezetőnek mindig tisztában kell lennie
azzal, hogy nem kívánt gyorsítás következhet
be, ha a körülmények hirtelen változnak.
Cél váltása
•
Ezért használata bizonyos helyzetekben kerülendő, például amikor:
az autó olyan kijárathoz közeledik, amely
ugyanabban az irányban van, amerre normál esetben az előzés történne.
•
az elöl haladó jármű lelassít, mielőtt a járművezető autója az előző sávba érne
Ha az elől haladó céljármű hirtelen elfordul, akkor előfordulhat, hogy az autó előtt álló forgalom van.
•
•
az előző sávban lelassul a forgalom
Amikor a Pilot Assist kisebb mint 30 km/h
((20 mph)) sebességgel követ egy másik járművet és mozgó céljárműről álló járműre változik,
akkor a Pilot Assist lelassít az álló járműhöz.
Az ilyen helyzeteket az Pilot Assist ideiglenesen
készenléti módba kapcsolásával lehet elkerülni.
A járművezetőnek ilyenkor magénak kell
beavatkoznia és fékeznie.
Automatikus készenléti üzemmód a cél
váltásával
A Pilot Assist kikapcsol, és készenléti üzemmódba vált:
•
jobbkormányos autót vezet olyan országban, ahol jobb oldali közlekedés van (vagy
fordítva).
FIGYELEM
Amikor a Pilot Assist több mint
körülbelül 30 km/h (20 mph) sebességgel
követ egy másik járművet és a cél mozgó járműből álló járműre változik, akkor a Pilot
Assist figyelmen kívül hagyja az álló járművet és ehelyett a tárolt sebességre gyorsít.
•
amikor a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van
és a Pilot Assist bizonytalan abban, hogy a
céltárgy egy álló jármű vagy valamilyen más
objektum, például fekvőrendőr.
•
amikor a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van
és az elöl haladó jármű elfordul, akkor a Pilot
Assist rendszernek már nincs mit követnie.
Kapcsolódó információk
•
Vezetősegéd (345. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetősegéd (345. oldal)
Előzési segéd Pilot Assist funkcióval
(356. oldal)
357
VEZETŐTÁMOGATÁS
Automatikus fékezés Pilot Assist
funkcióval
MEGJEGYZÉS
A Pilot Assist lassú forgalomban és álló helyzetben speciális fékezés funkcióval rendelkezik.
A Pilot Assist legfeljebb 5 percig képes álló
helyzetben tartani az autót - ezután bekapcsol
a rögzítőfék és a funkció kikapcsol.
Fékezés funkció lassú sorban álláskor
és álló helyzetben
Mielőtt újra bekapcsolható lenne a Pilot
Assist rendszer, ki kell engedni a rögzítőféket.
A lassú forgalomban történő araszolás közbeni
vagy a közlekedési jelzőlámpáknál történő rövidebb megállások esetén a haladás automatikusan visszatér, ha a megállás időtartama nem
haladja meg a körülbelül 3 másodpercet - ha az
elől haladó jármű újbóli elindulásáig ennél hoszszabb idő telik el, akkor a Pilot Assist készenléti
üzemmódba kapcsol automatikus fékezéssel.
–
A Pilot Assist az alábbi módon aktiválható
újra:
•
Nyomja meg a kormánykerék
ját.
gomb-
Nyomja le a gázpedált.
> A Pilot Assist folytatja az elől haladó jármű
követését, ha az 6 másodpercen belül
mozogni kezd.
•
Az automatikus fékezés megszűnése
Bizonyos helyzetekben az automatikus fékezés az
álló helyzet elérésekor megszűnik és a Pilot
Assist készenléti üzemmódba kapcsol. Ez azt
jelenti, hogy a fékek felengednek és az autó
gurulni kezdhet - a járművezetőnek ezért be kell
avatkoznia és magának kell fékeznie az autót,
hogy az álló helyzetben maradjon.
Ez az alábbi helyzetekben történhet:
•
•
•
•
a járművezető a fékpedálra helyezi a lábát
behúzza a rögzítőféket
a fokozatválasztót P, N vagy R állásba helyezik
a járművezető készenléti üzemmódba állítja a
Pilot Assist funkciót.
A rögzítőfék automatikus aktiválása
Bizonyos helyzetekben a rendszer működésbe
hozza a rögzítőféket, hogy álló helyzetben tartsa
az autót.
358
Ez akkor történik, ha a Pilot Assist a lábfékkel álló
helyzetben tartja az autót és:
•
a járművezető kinyitja az ajtót vagy kikapcsolja a biztonsági övét
•
Az Pilot Assist több mint körülbelül 5 percig
álló helyzetben tartotta az autót
•
•
a fékek túlmelegedtek
a vezető manuálisan leállítja a motort.
Kapcsolódó információk
•
Vezetősegéd (345. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Pilot Assist korlátai
A Pilot Assist funkció bizonyos helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
A Pilot Assist funkció egy segítség, amely sok
helyzetben segítheti a járművezetőt. Azonban
mindig a járművezető felelős a biztonságos távolság fenntartásáért környező objektumoktól és a
megfelelő elhelyezkedésért a sávban.
nem észlelhetők. Vagy a rendszer tévesen
sávjelölésekként észleli ezeket, és emiatt
fennáll az autó és az ilyen akadályok
közötti ütközés kockázata. A járművezetőnek biztosítania kell azt, hogy az autó
megfelelő távolságra legyen az ilyen akadályoktól.
FIGYELEM
Bizonyos helyzetekben a Pilot Assist kormányzási segítségének nehézséget okozhat a
járművezető megfelelő segítése vagy automatikusan kikapcsolhat - ilyen esetekben a Pilot
Assist használata nem javasolt. Példák az
ilyen helyzetekre:
•
a sávokat jelölő vonalak kopottak, hiányoznak vagy keresztezik egymást.
•
a sávok elválasztása nem egyértelmű, például amikor a sávok egyesülnek vagy kijáratoknál illetve, amikor több jelölés is
jelen van.
•
élek vagy egyéb vonalak vannak jelen az
úton vagy annak közelében, például járdaszegélyek, illesztések vagy javítások az
útfelületen, korlátok szélei, az út szélének
pereme vagy erős árnyékok.
•
•
•
A kamera és radarérzékelő nem képes
minden közeledő minden tárgyat és akadályt észlelni a forgalmi környezetben,
ilyenek például a kátyúk, álló akadályok
vagy az olyan objektumok, amelyek teljesen vagy részben elzárják az utat.
•
A Pilot Assist nem "látja" a gyalogosokat,
állatokat stb.
•
A javasolt kormányzási bemenet ereje
korlátozott, ami azt jelenti, hogy nem mindig képes segíteni a járművezetőt a kormányzásban és az autó sávban tartásában.
•
A Sensus Navigation* felszereltségű
autókban a funkció használhatja a térképadatok információit, ami eltérő működéshez vezethet.
•
A Pilot Assist ki van kapcsolva, ha a szervokormány csökkent teljesítménnyel
működik - például a túlmelegedés miatti
hűtés során (lásd Sebességfüggő kormányzási erő").
a sáv szűk vagy kanyargós.
a sáv gerinceket vagy lyukakat tartalmaz.
az időjárási viszonyok rosszak, például
esik, havazik, köd van illetve latyak van az
úton vagy rosszak a fényviszonyok, fényvisszaverődés van jelen, nedves az útfelület stb.
A járművezetőnek azt is figyelembe kell vennie, hogy a Pilot Assist az alábbi korlátokkal
rendelkezik:
•
•
A magas járdaszegélyek, útelzáró eszközök (terelőkúpok, biztonsági korlátok stb.)
}}
* Opció/tartozék. 359
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
A járművezetőnek mindig megvan a lehetősége a
Pilot Assist kormányzási beavatkozásainak módosítására és a kívánt helyzetbe forgathatja a kormánykereket.
Meredek utak és/vagy nehéz rakomány
Ne feledje, hogy a Pilot Assist elsődlegesen
egyenes útfelületeken történő használatra szolgál. A funkciónak meredek lejtőkön nehézséget
okozhat a megfelelő távolság tartása - ilyen esetekben különös figyelem szükséges és készen
kell állni a fékezésre.
•
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Vezetősegéd (345. oldal)
Sebességfüggő kormányzási erő (304. oldal)
A kamera egység korlátai (372. oldal)
A radar eszköz korlátai (363. oldal)
A Pilot Assist* szimbólumai és
üzenetei
A Pilot Assist funkcióval kapcsolatban számos
szimbólum és üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn és/vagy a szélvédőre vetített kijelzőn*.
Ne használja a Pilot Assist funkciót, ha az
autó nehéz rakományt szállít vagy utánfutót
vontat.
MEGJEGYZÉS
A Pilot Assist nem aktiválható, ha utánfutó,
kerékpártartó vagy hasonló van csatlakoztatva
az autó elektromos rendszeréhez.
Különféle beállítások
•
A Off Road hajtásmód nem választható ki,
amikor be van kapcsolva a Pilot Assist.
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó kombinált kamera és radar
egységét használja, ami bizonyos általános
korlátokkal rendelkezik – lásd a "Kamera egység korlátai" és a "radar egység korlátai"
részeket.
360
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az alábbiakban néhány példát láthat75.
Az előző ábra76 azt mutatja, hogy a Pilot Assist
110 km/h (68 mph) sebesség tartására van
beállítva és nincs jármű, amelyet követhetne.
A Pilot Assist nem nyújt kormányzási segítséget,
mert nem észlelhetők a sáv oldalvonalai.
75
76
A fenti ábra76 azt mutatja, hogy a Pilot Assist
110 km/h (68 mph) sebesség tartására van
beállítva és ugyanakkor követi az elöl haladó járművet, amely ugyanazt a sebességet tartja.
A fenti ábra76 azt mutatja, hogy a Pilot Assist
110 km/h (68 mph) sebesség tartására van
beállítva és ugyanakkor követi az elöl haladó járművet, amely ugyanazt a sebességet tartja.
A Pilot Assist nem nyújt kormányzási segítséget,
mert nem észlelhetők a sáv oldalvonalai.
Itt a Pilot Assist kormányzási segítséget is nyújt,
mert észlelhetők a sáv oldalvonalai.
Az alábbi szemléltető példában az RSI (Road Sign Information) funkció arról tájékoztat, hogy a maximális megengedett sebesség 130 km/h (80 mph).
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
}}
361
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Radar egység
Kapcsolódó információk
A radar egységet számos vezetőtámogató rendszer használja és a feladata más járművek észlelése.
•
•
•
A radar eszköz korlátai (363. oldal)
A radar eszköz ajánlott karbantartása
(366. oldal)
A radar eszköz típusengedélye (367. oldal)
Az előző ábra76 azt mutatja, hogy a Pilot Assist
110 km/h (68 mph) sebesség tartására van
beállítva és nincs jármű, amelyet követhetne.
A Pilot Assist nem nyújt kormányzási segítséget,
mert a sáv jelölései nem észlelhetők.
Kapcsolódó információk
•
Vezetősegéd (345. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
A radar egységet az alábbi funkciók használják:
•
•
•
•
•
Távolságfigyelmeztetés*
Adaptív sebességtartó*
Sávtartó segéd
Pilot Assist*
City Safety
A radar egység módosítása ahhoz vezethet, hogy
annak használata illegális lesz.
76
362
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A radar eszköz korlátai
A radar egység bizonyos korlátokkal rendelkezik
- ami korlátozza az egységet használó funkciókat
is.
Gátolt egység
A radar egység a szélvédő felső részének belsején helyezkedik el az autó kamera egységével
együtt.
FONTOS
Ne helyezzen, ragasszon vagy szereljen semmit a szélvédő külsejére a kamera és radar
egység elé vagy közelébe — ez zavarhatja a
kamera- és radarfüggő funkciókat.
Ha a járművezetői kijelző ezt a szimbólumot és a "Szélvédő-érzékelő
Érzékelő blokkolva, lásd a
kézikönyvet" üzenetet mutatja, az azt
jelenti, hogy a kamera és radar egység nem észlel más járműveket, kerékpárosokat, gyalogosokat
és nagyobb állatokat az autó előtt és az autó
kamera alapú funkciói nem megszakadtak, csökkentek vagy teljesen kikapcsoltak vagy helytelen
választ adnak.
Ez azt jelentheti, hogy bizonyos funkciók
működése csökkenhet, teljesen kikapcsolhat
vagy helytelenül reagálhatnak.
A jelzett területet matricáktól, tárgyaktól, árnyékoló fóliától stb. mentesen kell tartani.77
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének lehetséges okaira és a megfelelő teendőkre tartalmaz példát:
Ok
Teendő
A szélvédő kamera és radar egység előtti felülete szennyezett, vagy
jég illetve hó takarja.
Tisztítsa meg a szélvédő kamera és radar egység előtti felületét a szennyeződésektől,
jégtől és hótól.
A sűrű köd és a zuhogó eső vagy hó gátolhatja a radarjeleket vagy
a kamera képét.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben az egység zuhogó esőben vagy hóesésben nem
működik.
77
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
}}
363
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Ok
Teendő
Az útfelületről felverődő víz vagy hó gátolja a radarjeleket vagy a
kamera képét.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben a radar egység nagyon nedves vagy hóval borított
útfelületeken nem működik.
Szennyeződések jelentek meg a szélvédő belseje és a kamera és
radar egység között.
Menjen szervizbe a szélvédő belsejének az egység előtti fedélen belüli tisztíttatásához hivatalos Volvo szakszerviz igénybe vétele ajánlott.
az elöl haladó jármű és az Ön járműve közé
hajtó járművet.
MEGJEGYZÉS
Tartsa tisztán a szélvédőt a kamera és a radar
egység előtt.
A kis méretű járművek, például motorkerékpárok vagy nem a sáv közepén haladó járművek észrevétlenek maradhatnak.
Járműsebesség
Kanyarokban, a radar egység a rossz járművet észlelheti vagy szem elől tévesztheti az
észlelt járművet.
A radar egység képessége az elöl haladó járművek észlelésére jelentősen csökken, ha:
•
az elől haladó jármű sebessége jelentősen
eltér az Ön autójának sebességétől
Korlátozott látómező
A radar egység korlátozott látómezővel rendelkezik. Bizonyos helyzetekben a másik jármű nem
észlelhető vagy észlelése a vártnál később történik.
A radar egység látómezeje.
Bizonyos esetekben a radar egység későn
észleli a közel lévő járműveket - például egy,
364
VEZETŐTÁMOGATÁS
Alacsony utánfutók
Sérült szélvédő
ket - ehelyett ki kell cserélni a teljes szélvédőt.
FONTOS
Alacsony utánfutó a radarárnyékban.
Az alacsony utánfutók észlelése szintén nehéz
vagy nem lehetséges a radarérzékelő számára - a
járművezetőnek ezért különösen óvatosnak kell
lennie, amikor alacsony utánfutók mögött halad
bekapcsolt adaptív sebességtartóval vagy Pilot
Assist funkcióval.
Magas hőmérséklet
Nagyon magas hőmérsékleten a kamera és radar
egység a motor beindítása után
körülbelül 15 percre ideiglenesen kikapcsolhat,
hogy védje az egység elektronikáját. A kamera és
radar egység automatikusan újraindul, amikor a
hőmérséklet megfelelően lecsökkent.
Ha repedések, karcolások vagy kőfelverődések vannak a szélvédőn a kamera és radar
egység "ablakán" és ezek takarják a felület
körülbelül 0,5 x 3,0 mm-es
(0,02 × 0,12 hüvelyk) vagy ennél nagyobb felületét, akkor fel kell venni a kapcsolatot egy
szervizzel a javításhoz vagy a szélvédő cseréjéhez – hivatalos Volvo műhely igénybe vétele
javasolt.
A radar egységet használó vezetőtámogató
rendszerek hibás, elégtelen vagy csökkent
működésének elkerülése érdekében, vegye
figyelembe az alábbiakat:
•
A szélvédő cseréje előtt, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo szervizzel
annak ellenőrzéséhet, hogy a helyes szélvédőt rendelik és szerelik-e be.
•
A cseréhez ugyanolyan típusú, a Volvo
által jóváhagyott ablaktörlőket kell felszerelni.
FONTOS
Ha kicserélik a szélvédőt, akkor szervizben
újra kell kalibrálni a kamera és radar egységet, hogy biztosítsa az autó kamera és radar
alapú rendszereinek működését. Hivatalos
Volvo márkaszerviz igénybe vételét javasoljuk.
Ha nem javíttatja meg, akkor csökken az olyan
járművezető-támogató rendszerek teljesítménye, amelyek használják a kamera és radar
egységet.
Ez azt jelentheti, hogy bizonyos funkciók
működése csökkenhet, teljesen kikapcsolhat
vagy helytelenül reagálhatnak.
•
Kapcsolódó információk
•
Radar egység (362. oldal)
A Volvo azt javasolja, hogy ne javítsa meg
a kamera és radar egység előtti repedéseket, karcolásokat vagy kőfelverődése-
365
VEZETŐTÁMOGATÁS
A radar eszköz ajánlott
karbantartása
A kamera és radar egység megfelelő működéséhez szennyeződésektől, jégtől és hótól tisztán kell
tartani a szélvédő egység előtti felületét, és rendszeresen meg kell tisztítani vízzel és autósamponnal.
MEGJEGYZÉS
A kamera és radar egységet takaró szennyeződések, jég és hó csökkentik a működést és
megakadályozhatják a mérést.
Ez azt jelentheti, hogy bizonyos funkciók
működése csökkenhet, teljesen kikapcsolhat
vagy helytelenül reagálhatnak.
Kapcsolódó információk
•
366
Radar egység (362. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
A radar eszköz típusengedélye
Itt olvasható ki az autó radar egységeinek típusengedélye az ACC78, PA79 és BLIS80 funkciókban.
Piac
ACC &
PA
BLIS
Szimbólum
Típusengedély
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brazília
EAN: (01)07897843840855
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following
link www.delphi.com/automotive-homologation.
Európa
✓
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
78
79
80
Adaptive Cruise Control
Pilot Assist
Blind Spot Information
}}
367
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Piac
ACC &
PA
BLIS
Típusengedély
REGISTERED No: ER37536/15
✓
Egyesült Arab Emírségek (UAE)
Szimbólum
DEALER No: DA37380/15
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonézia
✓
38806/SDPPI/2015
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordánia
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Korea
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Marokkó
✓
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
368
VEZETŐTÁMOGATÁS
Piac
Mexikó
Moldova
ACC &
PA
BLIS
✓
Szingapúr
И011 14
✓
✓
IFETEL: RLVDEL215-0314
✓
✓
Szerbia
Típusengedély
IFETEL: RLVDEL215-0299
✓
✓
Szimbólum
И011 15
✓
TA-2014/1824
✓
APPROVED
Dél-Afrika
✓
TA-2014/2390
APPROVED
}}
369
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
ACC &
PA
Piac
BLIS
✓
Taiwan
Szimbólum
Típusengedély
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
Delphi і
✓
Ukrajna
✓
A rádiókészülék típusengedélye
Piac
Európa
Szimbólum
Típusengedély
A Volvo Cars ezennel
kijelenti, hogy minden
rádió berendezés megfelel a 2014/53/EU
irányelv alapvető követelményeinek és egyéb
vonatkozó rendelkezéseinek.
Kapcsolódó információk
•
370
Radar egység (362. oldal)
і
(
2009 .) Д
є, щ
і
і
ь
)
і і
і
і
RACAM/SRR2 і
і є
і
і
і
(П
КМ № 679 і 24
ь
і Delphi
П
і
: Delphi.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kamera egység
Kapcsolódó információk
A kamera egységet számos vezetőtámogató
rendszer használja és feladata például a sávot
jelölő vonalak vagy a közlekedési jelzőtáblák észlelése.
•
•
A kamera egység korlátai (372. oldal)
A kamera eszköz ajánlott karbantartása
(375. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
A kamera egységet az alábbi funkciók használják:
•
•
•
•
•
•
•
•
Adaptív sebességtartó*
Pilot Assist*
Sávtartó segéd*
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
City Safety
Driver Alert Control*
Jelzőtábla-felismerés*
Aktív távolsági fényszóró *
* Opció/tartozék. 371
VEZETŐTÁMOGATÁS
A kamera egység korlátai
Gátolt egység
A kamera egység bizonyos korlátokkal rendelkezik - ami korlátozza az egységet használó funkciókat is.
Csökkent látás
A kamera az emberi szemhez hasonló korlátokkal
rendelkezik, például rosszul "lát" erős hóesésben
vagy esőben, sűrű ködben, erős porviharokban és
hóviharokban. Ilyen körülmények között a kamerától függő rendszerek funkciói jelentősen csökkenhetnek vagy átmenetileg megszűnhetnek.
Az erős ellenfény, fényvisszaverődések az úton,
hó vagy jég az útfelületen, a szennyezett útfelület
vagy elmosódott sávjelölések szintén jelentősen
csökkenthetik a kamera képességét az úttest
figyelésére és a gyalogosok, kerékpárosok, nagytestű állatok és egyéb járművek észlelésére
vonatkozóan.
A jelzett területet matricáktól, tárgyaktól, árnyékoló fóliától stb. mentesen kell tartani.81
A kamera egység a szélvédő felső részének belsején helyezkedik el az autó radar egységével
együtt.
FONTOS
Ne helyezzen, ragasszon vagy szereljen semmit a szélvédő külsejére a kamera és radar
egység elé vagy közelébe — ez zavarhatja a
kamera- és radarfüggő funkciókat.
Ez azt jelentheti, hogy bizonyos funkciók
működése csökkenhet, teljesen kikapcsolhat
vagy helytelenül reagálhatnak.
81
372
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Ha a járművezetői kijelző ezt a szimbólumot és a "Szélvédő-érzékelő
Érzékelő blokkolva, lásd a
kézikönyvet" üzenetet mutatja, az azt
jelenti, hogy a kamera és radar egység nem
képes más járművek, kerékpárosok, gyalogosok
és nagyobb állatok észlelésére az autó előtt és az
autó kamera valamint radar alapú funkciói megszakadhattak, csökkenhettek vagy teljesen kikapcsolhattak vagy helytelen választ adnak.
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okaira és a megfelelő teendőkre tartalmaz példát:
VEZETŐTÁMOGATÁS
Ok
Teendő
A szélvédő kamera és radar egység előtti felülete szennyezett,
vagy jég illetve hó takarja.
Tisztítsa meg a szélvédő kamera és radar egység előtti felületét a szennyeződésektől, jégtől és hótól.
A sűrű köd és a zuhogó eső vagy hó gátolhatja a radarjeleket
vagy a kamera képét.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben az egység zuhogó esőben vagy hóesésben nem működik.
Az útfelületről felverődő víz vagy hó gátolja a radarjeleket vagy a
kamera képét.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben a radar egység nagyon nedves vagy hóval borított útfelületeken nem működik.
Szennyeződések jelentek meg a szélvédő belseje és a kamera
és radar egység között.
Menjen szervizbe a szélvédő belsejének az egység előtti fedélen belüli tisztíttatásához hivatalos Volvo szakszerviz igénybe vétele ajánlott.
Erős szembejövő fény
Nincs teendő. A kamera egység kedvezőbb fényviszonyok között automatikusan visszaáll.
MEGJEGYZÉS
Tartsa tisztán a szélvédőt a kamera és a radar
egység előtt.
Magas hőmérséklet
Nagyon magas hőmérsékleten a kamera és radar
egység a motor beindítása után
körülbelül 15 percre ideiglenesen kikapcsolhat,
hogy védje az egység elektronikáját. A kamera és
radar egység automatikusan újraindul, amikor a
hőmérséklet megfelelően lecsökkent.
Sérült szélvédő
FONTOS
Ha repedések, karcolások vagy kőfelverődések vannak a szélvédőn a kamera és radar
egység "ablakán" és ezek takarják a felület
körülbelül 0,5 x 3,0 mm-es
(0,02 × 0,12 hüvelyk) vagy ennél nagyobb felületét, akkor fel kell venni a kapcsolatot egy
szervizzel a javításhoz vagy a szélvédő cseréjéhez – hivatalos Volvo műhely igénybe vétele
javasolt.
Ha nem javíttatja meg, akkor csökken az olyan
járművezető-támogató rendszerek teljesítménye, amelyek használják a kamera és radar
egységet.
Ez azt jelentheti, hogy bizonyos funkciók
működése csökkenhet, teljesen kikapcsolhat
vagy helytelenül reagálhatnak.
A radar egységet használó vezetőtámogató
rendszerek hibás, elégtelen vagy csökkent
működésének elkerülése érdekében, vegye
figyelembe az alábbiakat:
•
A Volvo azt javasolja, hogy ne javítsa meg
a kamera és radar egység előtti repedéseket, karcolásokat vagy kőfelverődéseket - ehelyett ki kell cserélni a teljes szélvédőt.
•
A szélvédő cseréje előtt, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo szervizzel
}}
373
VEZETŐTÁMOGATÁS
annak ellenőrzéséhet, hogy a helyes szélvédőt rendelik és szerelik-e be.
||
•
A cseréhez ugyanolyan típusú, a Volvo
által jóváhagyott ablaktörlőket kell felszerelni.
FONTOS
Ha kicserélik a szélvédőt, akkor szervizben
újra kell kalibrálni a kamera és radar egységet, hogy biztosítsa az autó kamera és radar
alapú rendszereinek működését. Hivatalos
Volvo márkaszerviz igénybe vételét javasoljuk.
Kapcsolódó információk
•
374
Kamera egység (371. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
A kamera eszköz ajánlott
karbantartása
A kamera és radar egység megfelelő működéséhez szennyeződésektől, jégtől és hótól tisztán
kell tartani a szélvédő egység előtti felületét, és
rendszeresen meg kell tisztítani vízzel és autósamponnal.
City Safety™
A City Safety akusztikus figyelmeztetéssel és a
fékpedál remegésével figyelmeztetheti a járművezetőt, hogy segítsen a hirtelen megjelenő gyalogosok, kerékpárosok, nagyobb állatok és járművek észlelésében - az autó megpróbál automatikusan fékezni, ha a járművezető nem reagál
ésszerű időn belül.
MEGJEGYZÉS
A kamera és radar egységet takaró szennyeződések, jég és hó csökkentik a működést és
megakadályozhatják a mérést.
A funkció az autó automatikus fékezésével segít
a járművezetőnek amikor ütközés fenyeget, ha a
járművezető nem reagál időben fékezéssel vagy
elkormányzással.
A City Safety rövid, erős fékezést aktivál és normál körülmények között éppen az első jármű
mögött megállítja az autót.
A City Safety olyan helyzetekben kapcsol be, amikor a járművezetőnek korábban kellett volna
fékeznie, ezért nem segíthet a vezetőnek minden
helyzetben.
Ez azt jelentheti, hogy bizonyos funkciók
működése csökkenhet, teljesen kikapcsolhat
vagy helytelenül reagálhatnak.
A City Safety, a szükségtelen beavatkozások
elkerülése érdekében úgy van tervezve, hogy a
lehető legkésőbb kapcsoljon be.
Kapcsolódó információk
•
dául sorban álláskor, amikor az elöl haladó forgalom változik, ami a járművezető figyelmének csökkenésével együtt balesethez vezethet.
Kamera egység (371. oldal)
A radar egység elhelyezkedése82.
A City Safety képes megakadályozni az ütközéseket vagy csökkenteni azok sebességét.
A járművezető vagy az utasok normális esetben
nem észlelik City Safety funkció működését csak akkor ha olyan helyzet alakul ki, amikor a
jármű rendkívül közel kerül az ütközéshez.
A City Safety egy segítség, amely segít a járművezetőnek, amikor fennáll a veszélye, hogy gyalogossal, nagyobb állattal, kerékpárossal vagy járművel ütközik.
A City Safety egy olyan funkció, amely segíthet a
járművezetőnek az ütközések elkerülésében, pél82
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
}}
375
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FIGYELEM
•
A City Safety a közlekedés biztonságának
növelését segítő kiegészítő vezetőtámogató funkció – nem képes minden helyzet
kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási
és útviszonyok mellett.
•
A City Safety automatikus fékezés funkciója megakadályozhatja az ütközést vagy
csökkentheti annak sebességét, de a teljes fékhatás biztosításához a járművezetőnek mindig be kell nyomnia a fékpedált
– akkor is, amikor az autó automatikusan
fékez.
A City Safety paraméterei és
részfunkciói
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, a City Safety
funkcióval kapcsolatos részét, hogy a
rendszer használata előtt megismerjen
bizonyos tényezőket, például a korlátokat
és azt, hogy mire kell ügyelnie (lásd az
összes alfejezetre mutató hivatkozások
listáját).
A City Safety képes a járművekkel, kerékpárosokkal, gyalogosokkal vagy nagyobb állatokkal
történő ütközés elkerülésére az autó sebességének csökkentésével, az automatikus fékezés
funkcióval.
Kapcsolódó információk
•
A City Safety paraméterei és részfunkciói
(376. oldal)
•
A City Safety figyelmeztetési távolságának
beállítása (378. oldal)
•
Akadályok észlelése City Safety funkcióval
(380. oldal)
A gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó figyelmeztetések és fékezéses beavatkozások 80 km/h (50 mph) feletti járműsebességeknél kikapcsolnak.
•
A City Safety keresztirányú forgalomban
(382. oldal)
•
A City Safety korlátai keresztirányú forgalomban (383. oldal)
•
A City Safety erős gyorsítás esetén nem
aktivál semmilyen automata fék funkciót.
•
City Safety kitérő manőverek megakadályozásakor (383. oldal)
•
A City Safety nem helyettesíti a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig
a járművezető felelős az autó biztonságos
vezetéséért és a sebesség valamint a
többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közleke-
•
A City Safety fékez a szembejövő járművek
esetén (384. oldal)
•
•
376
•
dési szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
A figyelmeztetés és a kormányzási segítség csak akkor aktiválódik, ha az ütközés
kockázata magas – ezért soha nem szabad megvárni, hogy a City Safety beavatkozzon.
•
•
A City Safety korlátai (385. oldal)
A City Safety funkcióval kapcsolatos üzenetek (388. oldal)
Ha a sebességkülönbség nagyobb, mint az alábbiakban meghatározott sebességek, akkor a City
Safety automatikus fékezés funkciója nem képes
elkerülni az ütközést, de enyhítheti annak következményeit.
Járművek
Elöl haladó jármű esetén a City Safety legfeljebb
60 km/h (37 mph) értékkel képes a sebesség
csökkentésére.
Kerékpárosok
Kerékpárosok esetén a City Safety legfeljebb
50 km/h (30 mph) értékkel képes a sebesség
csökkentésére.
Gyalogosok
Gyalogos esetén a City Safety legfeljebb
45 km/h (28 mph) értékkel képes a sebesség
csökkentésére.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Nagyobb állatok
Ha fennáll az ütközés kockázata egy nagyobb
állattal, akkor a City Safety akár 15 km/h (9 mph)
mértékben képes csökkenteni az autó sebességét.
A fékezés funkció nagyobb állatok esetén elsősorban az ütközés erejének csökkentését szolgálja nagyobb sebességek mellett és 70 km/h
(43 mph) sebesség felett a leghatékonyabb,
viszont alacsonyabb sebességek mellett kevésbé
hatékony.
A City Safety részfunkciói
Az City Safety három lépést hajt végre az alábbi
sorrendben:
1.
Ütközésfigyelmeztetés
2.
Féksegéd
3.
Automatikus fék
Az alábbi szöveg azt magyarázza, hogy mi történik
a három eljárás során:
1. - Ütközésfigyelmeztetés
A rendszer először figyelmezteti a járművezetőt a
fenyegető ütközésre.
Ha az autó szélvédőre vetített kijelzővel* van felszerelve, akkor a figyelmeztetés egy villogó szimbólummal jelenik meg a szélvédőn.
MEGJEGYZÉS
Erős napfényben, fényvisszaverődések, szélsőséges fénykontrasztok, napszemüveg használata esetén vagy ha a járművezető nem néz
egyenesen előre, akkor a vizuális figyelmeztető jelzéseket nehéz lehet felismerni a szélvédőn.
A City Safety képes észlelni az autó előtt lévő álló
vagy az autóval azonos irányban mozgó gyalogosokat, kerékpárosokat vagy járműveket. A City
Safety az olyan gyalogosokat, kerékpárosokat
vagy nagyobb állatokat is észlelni képes, amelyek
az autó előtt keresztezik az utat.
Gyalogossal, nagyobb állattal, kerékpárossal vagy
járművel (a "City Safety keresztirányú forgalomban" részben leírt járműveket beleértve) történő
ütközés kockázata esetén a járművezető figyelmét vizuális, akusztikus és fékimpulzusos figyelmeztetés hívja fel. Alacsony sebesség mellett, és
ha a járművezető hirtelen fékez illetve gyorsít,
nincs fékimpulzusos figyelmeztetés. A fék lüktetésének frekvenciája az autó sebességétől függően változik.
A funkció áttekintése83.
Audiovizuális figyelmeztető jelzés, ha fennáll
az ütközés kockázata
Ütközésfigyelmeztető szimbólum a szélvédőn84.
Távolságmérés a kamera és a radar egységgel
83
84
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
}}
* Opció/tartozék. 377
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
2 - Féksegéd
Ha az ütközés kockázata az ütközésfigyelmeztetést követően tovább növekszik, akkor a bekapcsol a féksegéd.
MEGJEGYZÉS
A manuális sebességváltóval rendelkező
autókon a motor leáll, amikor az automata
fékezés funkció megállítja az autót, akkor is,
ha a járművezető korábban benyomta a tengelykapcsoló-pedált.
A féksegéd fel isi erősíti a járművezető fékezését,
ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a fékezés nem
elégséges mértékű az ütközés elkerüléséhez.
3. - Automata fék
Az automatikus fék funkció kapcsol be utoljára.
Ebben a helyzetben a járművezető még nem
kezdte meg a fékezést a megelőző tevékenység
végrehajtásához és az ütközés kockázata fenyeget, ekkor bekapcsol az automatikus fékezés
funkció - ez attól függetlenül történik, hogy fékeze a járművezető vagy sem. A fékezés ezután teljes fékerővel történik az ütközés sebességének
csökkentése érdekében, vagy korlátozott fékerővel, ha ez is elégséges az ütközés elkerüléséhez.
A járművezető mindig megszakíthatja a fékezési
beavatkozást a gázpedál padlóig nyomásával.
MEGJEGYZÉS
Amikor a City Safety rendszer fékez, akkor
kigyulladnak a féklámpák.
Amikor a City Safety funkció aktiválja a fékeket,
akkor a járművezetői kijelzőn megjelenik egy üzenet, hogy a funkció aktív/aktív volt.
Az automatikus fékezéssel kapcsolatban a biztonságiöv-feszítő is aktiválódhat. További tájékoztatásért, lásd a "Biztonságiöv-feszítő" részt.
FIGYELEM
A City Safety rendszert a járművezető nem
használhatja arra, hogy megváltoztassa a
vezetési stílusát - a járművezető nem támaszkodhat kizárólag a City Safety rendszerre és
hagyhatja, hogy egyedól az fékezzen.
Bizonyos helyzetekben az automatikus fékezés
enyhe fékezéssel kezdődhet, majd teljes fékezéssel folytatódik.
Amikor a City Safety megakadályozott egy ütközést egy álló objektummal, akkor az autó álló
helyzetben marad a járművezető cselekvésére
várva. Ha az autót egy elől haladó lassabb jármű
miatt lefékez, akkor a sebesség az elől haladó járművel megegyező értékre csökken.
378
Kapcsolódó információk
•
City Safety™ (375. oldal)
A City Safety figyelmeztetési
távolságának beállítása
A City Safety mindig aktív, de a járművezetőnek
lehetősége van a funkció figyelmeztetési távolságának beállítására.
MEGJEGYZÉS
A City Safety funkció nem kapcsolható ki.
Automatikusan aktiválódik, amikor beindítja a
motort/elektromos működést, és aktív marad,
amíg le nem állítja a motort/elektromos
működést.
A figyelmeztetési távolság határozza meg a rendszer érzékenységét és szabályozza a távolságot,
amelynél vizuális, akusztikus és fékimpulzusos
figyelmeztetést kell adni.
A figyelmeztetési távolság beállításához:
1.
Válassza ki a Beállítások My Car
IntelliSafe lehetőséget a központi kijelző
felső nézetében.
2.
A City Safety figyelmeztetés alatt, válaszsza ki a Késői, Normál vagy Korai lehetőséget a kívánt figyelmeztetési távolság beállításához.
Ha a Korai beállítás túl sok figyelmeztetést okoz,
ami bizonyos helyzetekben zavaró lehet, akkor
beállítható a Normál vagy Késői figyelmeztetési
távolság.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Ha túl gyakorinak vagy zavarónak érzi a figyelmeztetéseket, akkor csökkenthető a figyelmeztetési távolság, ami csökkenti a figyelmeztetések
teljes számát és azt eredményezi, hogy a City
Safety később ad figyelmeztetést.
FIGYELEM
•
A Késői figyelmeztetési távolságot ezért csak
kivételes esetekben, például dinamikus vezetéskor szabad használni.
•
MEGJEGYZÉS
Semmilyen automata rendszer nem
garantálhatja a 100 %-osan helyes
működést minden helyzetben. Ezért, soha
ne tesztelje a City Safety rendszert úgy,
hogy embereknek, állatoknak vagy járműveknek hajt - ez súlyos károsodáshoz
és súlyos vagy halálos sérüléshez vezethet.
A City Safety figyelmezteti a járművezetőt
az ütközés kockázatára, de a funkció nem
rövidítheti a járművezető reakcióidejét.
•
Bizonyos esetekben még a figyelmeztetési távolság Korai beállításakor is későn
észlelhetők a figyelmeztetések, például,
amikor nagy különbségek vannak a
sebességek között vagy az elöl haladó
járművek hirtelen erősen fékeznek.
•
A Korai figyelmeztetési távolság beállítás
esetén a figyelmeztetések előre érkeznek.
Ez azt jelentheti, hogy a figyelmeztetések
gyakrabban érkeznek, mint Normál
figyelmeztetési távolság esetén, de javasolt, mert ez hatékonyabbá teszi a City
Safety funkciót.
A Rear Collision Warning irányjelzőkkel történő figyelmeztetése kikapcsol, ha a City
Safety funkció ütközésfigyelmeztetés figyelmeztetési távolsága a legalacsonyabb
"Késői" szintre van állítva.
A biztonságiöv-előfeszítő és fékező funkciók
azonban aktívak maradnak.
Kapcsolódó információk
•
City Safety™ (375. oldal)
379
VEZETŐTÁMOGATÁS
Akadályok észlelése City Safety
funkcióval
A City Safety által észlelhető akadályok járművek,
kerékpárosok, nagyobb állatok és gyalogosok
lehetnek.
Járművek
A City Safety észleli a legtöbb álló vagy az autójával azonos irányban mozgó járművet valamint a
"City Safety keresztező forgalomban" és "City
Safety fékezés szembejövő forgalom esetén"
részekben leírt járműveket.
Ahhoz, hogy a City Safety sötétben is észlelni
tudja a járműveket, a járművek első és hátsó lámpáinak működniük kell és tisztán kell világítaniuk.
Kerékpárosok
Optimális példák arra, hogy mit értelmez a City Safety
kerékpárosként — tiszta testkontúrokkal és a kerékpárkörvonalakkal.
380
Az optimális kerékpáros-észleléshez az szükséges, hogy a rendszer lehetőleg egyértelmű információkat kapjon a test és a kerékpár körvonalairól, ez magában foglalja a lehetőséget a kerékpár,
a fej, a karok, a vállak, lábak a felső és alsó test
és a normál emberi mozgásminta felismerésére.
Ha a kerékpár vagy a kerékpáros testének nagy
részei nem láthatók a funkció kamerája számára,
akkor a rendszer nem képes a kerékpáros észlelésére.
Ahhoz, hogy a funkció észlelni tudja a kerékpárosokat, azoknak felnőtteknek kell lenniük és felnőtt méretű kerékpáron kell közlekedniük.
FIGYELEM
A City Safety egy kiegészítő vezetőtámogató
funkció, de nem képes minden kerékpárost
minden helyzetben észlelni, például nem látja:
•
a részben takarásban lévő kerékpárosokat.
•
a kerékpárosokat, ha a kerékpáros hátterének kontrasztja gyenge – ilyenkor a
figyelmeztetés és a fékezéses beavatkozások késhetnek vagy teljesen elmaradhatnak.
•
a testük korvonalait elfedő ruházatot
viselő kerékpárosokat.
•
a nagy tárgyakat hordozó kerékpárosokat.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy
helyesen vezesse a járművet és a sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Gyalogosok
FIGYELEM
Nagyobb állatok
A City Safety egy kiegészítő vezetőtámogató
funkció, de nem képes minden gyalogost minden helyzetben észlelni, például nem látja:
A világos testkörvonalakkal rendelkező gyalogosok optimális példák arra, hogy mit tekint a rendszer gyalogosnak.
Az optimális gyalogosészleléshez az szükséges,
hogy a rendszer lehetőleg egyértelmű információkat kapjon a test körvonalairól, ez magában foglalja a lehetőséget a fej, a karok, a vállak, lábak a
felső és alsó test és a normál emberi mozgásminta felismerésére.
Ahhoz, hogy a gyalogosok észlelhetők legyenek,
kontrasztnak kell lennie a háttérrel és ezt olyan
tényezők befolyásolják, mint a ruházat, a háttér és
az időjárás. Gyenge kontraszt esetén a gyalogos
későn vagy egyáltalán nem észlelhető, ami azt
jelenti, hogy a figyelmeztetés illetve a fékezés
késik vagy elmarad.
•
a részben takarásban lévő gyalogosokat,
a testük kontúrjait elrejtő ruházatot viselő
gyalogosokat vagy a 80 centiméternél
(32 in.) alacsonyabb gyalogosokat.
•
a gyalogosokat, ha a gyalogosok hátterének kontrasztja gyenge - ilyenkor a figyelmeztetés és a fékezéses beavatkozások
késhetnek vagy teljesen elmaradhatnak.
•
a nagyobb tárgyakat hordozó gyalogosokat.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy
helyesen vezesse a járművet és a sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
Optimális példák arra, hogy mit értelmez a City Safety
nagyobb állatokként - egy helyben állva vagy lassan
mozogva és világosan kivehető testkörvonalakkal.
Az optimális működéshez az szükséges, hogy a
nagyobb állatokat (például szarvas vagy ló) észlelő rendszerfunkció a legvilágosabb információkat kapja a test körvonalairól, ami az állat közvetlen azonosításának képességét igényli oldalról
azzal kombinálva, hogy milyen az állat normál
mozgási mintája.
Ha az állat testének egyes részei nem láthatók a
funkció kamerája számára, akkor a rendszer nem
képes az állat észlelésére.
A City Safety sötétben is képes észlelni a
nagyobb állatokat, ha megvilágítják azokat az
autó fényszórói.
A City Safety sötétben is képes észlelni a gyalogosokat, ha megvilágítják őket az autó fényszórói.
}}
381
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FIGYELEM
A City Safety egy kiegészítő vezetőtámogató
funkció, de nem képes minden nagyobb állatot minden helyzetben észlelni, például nem
látja:
•
részben takarásban lévő nagyobb állatokat,
•
szemből vagy hátulról látható nagyobb
állatokat.
•
gyorsan futó vagy mozgó nagyobb állatokat,
•
a nagyobb állatokat, ha az állat hátterének
kontrasztja gyenge - ilyenkor a figyelmeztetés és a fékezéses beavatkozások késhetnek vagy teljesen elmaradhatnak.
•
kisebb állatokat, például kutyákat és
macskákat.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy
helyesen vezesse a járművet és a sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
Kapcsolódó információk
•
•
•
382
City Safety™ (375. oldal)
A City Safety keresztirányú forgalomban
(382. oldal)
A City Safety fékez a szembejövő járművek
esetén (384. oldal)
A City Safety keresztirányú
forgalomban
A City Safety segíthet a járművezetőnek az elfordulásban és amikor más közeledő járművek útját
keresztezi kereszteződésekben.
FIGYELEM
Szektor, amelyben a City Safety észlelni képes a
keresztirányban közeledő járműveket.
Ahhoz, hogy a City Safety észlelni tudja az ütközési pályán közeledő járműveket, a közeledő járműnek először be kell lépnie a szektorba, amelyben a City Safety elemezni tudja a helyzetet.
Az alábbiakban felsorolt további feltételeknek is
teljesülniük kell:
•
a saját autójának 4 km/h (3 mph) sebességnél nem szabad gyorsabban haladnia
•
az autónak balra kell fordulnia jobb oldali
közlekedés esetén (vagy jobbra bal oldali
közlekedés esetén)
a közeledő jármű fényszóróinak bekapcsolva
kell lenniük
•
•
A "City Safety keresztirányú forgalomban"
funkció a közlekedés biztonságának
növelését segítő kiegészítő vezetőtámogató funkció – nem képes minden helyzet
kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási
és útviszonyok mellett.
•
A szembejövő járművel történő ütközés
kockázata miatt megjelenő figyelmeztetések és fékbeavatkozások gyakran nagyon
későn történnek.
•
Soha ne várjon arra, hogy a City Safety
figyelmeztessen vagy beavatkozzon.
•
A City Safety nem helyettesíti a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig
a járművezető felelős az autó biztonságos
vezetéséért és a sebesség valamint a
többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
Kapcsolódó információk
•
City Safety™ (375. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
A City Safety korlátai keresztirányú
forgalomban
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó kombinált kamera és radar
egységét használja, ami bizonyos általános
korlátokkal rendelkezik – lásd a "Kamera egység korlátai" és a "radar egység korlátai"
részeket.
Bizonyos esetekben a City Safety számára
nehéz lehet a járművezető segítése a közeledő
keresztirányú forgalom ütközési kockázata miatt.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
City Safety™ (375. oldal)
City Safety kitérő manőverek
megakadályozásakor
A City Safety segíthet a járművezetőnek az autó
automatikus fékezésével, amikor az ütközés elkerülése csak félrekormányzással nem lehetséges.
A City Safety annak feltérképezésével segít a járművezetőnek, hogy vannak-e oldalra "menekülési
útvonalak" a lassú vagy álló járművek késői stádiumban történő észlelése esetén.
A City Safety korlátai (385. oldal)
A City Safety keresztirányú forgalomban
(382. oldal)
A kamera egység korlátai (372. oldal)
A radar eszköz korlátai (363. oldal)
Példák:
•
a menetstabilizáló (ESC) csúszós útviszonyok
esetén beavatkozik
•
ha a közeledő jármű észlelése túl későn történik
•
•
•
ha a szembejövő járművet eltakarja valami
ha a közeledő jármű fényszórói ki vannak
kapcsolva
ha a közeledő jármű előre nem megjósolható
módon halad, például hirtelen sávot vált egy
késői időpontban.
Az autója (1) "látja", hogy nem kerülhető ki az elöl
haladó jármű (2), ezért korábban automatikusan fékezhet.
Az Ön autója
Lassú/álló jármű
A City Safety nem avatkozik be az automata fékezés funkcióval, amíg a járművezetőnek magának
is van lehetősége kormányzással elkerülni az
ütközést.
}}
383
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Azonban, ha a City Safety azt látja, hogy az elkerülő manőver egy szomszédos sáv forgalma miatt
nem lehetséges, akkor a funkció egy korábbi stádiumban automatikusan fékezve segíthet a járművezetőnek.
FIGYELEM
•
A City Safety képessége egy adott helyzet előrelátására a közlekedés biztonságának növelését szolgáló kiegészítő vezetőtámogató funkció – nem képes minden
helyzet kezelésére bármilyen forgalmi,
időjárási és útviszonyok mellett.
•
A City Safety nem helyettesíti a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig
a járművezető felelős az autó biztonságos
vezetéséért és a sebesség valamint a
többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
A City Safety korlátai a kitérő
manőverek akadályoztatásakor
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó kombinált kamera és radar
egységét használja, ami bizonyos általános
korlátokkal rendelkezik – lásd a "Kamera egység korlátai" és a "radar egység korlátai"
részeket.
384
Kapcsolódó információk
•
•
•
City Safety™ (375. oldal)
A kamera egység korlátai (372. oldal)
A radar eszköz korlátai (363. oldal)
A City Safety fékez a szembejövő
járművek esetén
A City Safety segíthet a járművezetőnek a vészfékezésben, ha egy szembejövő jármű az autó
sávjában van.
Ha egy szembejövő jármű az autó sávjába lép, és
az ütközés elkerülhetetlen, akkor a City Safety
csökkentheti az autó sebességét, hogy csökkentse az ütközés erősségét.
Az Ön autója
Szembejövő járművek
VEZETŐTÁMOGATÁS
A funkció működéséhez az alábbi feltételeknek
kell teljesülniük:
•
a saját autójának több mint 4 km/h (3 mph)
sebességgel kell haladnia
•
•
az útszakasznak egyenesnek kell lennie
•
az autónak egyenesen kell elhelyezkednie a
sávban
•
a szembejövő járműnek az Ön autójának sávjában kell lennie
•
a közeledő jármű fényszóróinak bekapcsolva
kell lenniük
•
a funkció csak "szemtől szemben" ütközéseket képes kezelni
•
ez a funkció csak négykerekű járművek észlelésére képes
•
a funkció működő elektromos biztonsági
öv-előfeszítőket igényel (lásd "biztonsági
öv-előfeszítő" rész).
FIGYELEM
•
az autó sávjának világosan látható sávjelölésekkel kell rendelkeznie
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó kombinált kamera és radar
egységét használja, ami bizonyos általános
korlátokkal rendelkezik – lásd a "Kamera egység korlátai" és a "radar egység korlátai"
részeket.
A "City Safety fékezés szembejövő járművek esetén" funkció a közlekedés biztonságának növelését segítő kiegészítő
vezetőtámogató funkció – nem képes
minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett.
•
A szembejövő járművel történő ütközés
kockázata miatt megjelenő figyelmeztetések és fékbeavatkozások mindig nagyon
későn történnek.
•
A járművezetőnek soha nem szabad ütközésfigyelmeztetésre vagy a City Safety
beavatkozására várnia, hanem teljes erővel fékeznie kell, ha észleli a veszélyt.
•
A City Safety nem helyettesíti a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig
a járművezető felelős az autó biztonságos
vezetéséért és a sebesség valamint a
többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
A City Safety korlátai
A City Safety funkció bizonyos helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
Környezet
Alacsony objektumok
Az alacsonyan lógó tárgyak, például a kinyúló
rakományokra helyezett jelzőzászló vagy az olyan
tartozékok, mint a kiegészítő lámpák és a motorháztető fölé nyúló gallytörő rácsok korlátozhatják
a működést.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
City Safety™ (375. oldal)
A City Safety korlátai (385. oldal)
A kamera egység korlátai (372. oldal)
A radar eszköz korlátai (363. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (49. oldal)
}}
385
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Megcsúszás
Csúszós útfelületeken a féktávolság nagyobb,
ami csökkenti a City Safety rendszer ütközéselkerülő képességét. Ilyen helyzetekben a blokkolásgátló fékek és a menetstabilizáló (ESC85)
nyújtja a lehető legjobb fékerőt, miközben fenntartja a stabilitást.
Szemből jövő fény
A szélvédő vizuális figyelmeztető jelét nehéz lehet
észrevenni erős napfényben, visszatükröződések
esetén, napszemüvegben vagy, ha a járművezető
nem egyenesen előre néz.
Hőség
Az utastér magas hőmérséklete esetén, például
erős napsütés miatt, a vizuális figyelmeztető szimbólum a szélvédőn ideiglenesen kikapcsolhat.
A kamera és radar egység látómezeje
A kamera látótere korlátozott, ezért van az, hogy
bizonyos helyzetekben a gyalogosok, nagyobb
állatok, kerékpárosok és járművek nem észlelhetők vagy a vártnál később észlelhetők.
Lehetséges, hogy a szennyezett járművek észlelése később történik meg, mint másoké és amikor
sötét van, akkor a motorkerékpárosok későn vagy
egyáltalán nem észlelhetők.
Ha egy szöveges üzenet a járművezetői kijelzőn
azt mondja, hogy a radar egység gátolva van,
akkor előfordulhat, hogy a City Safety nem képes
a gyalogosok, nagyobb állatok. kerékpárosok vagy
85
386
Electronic Stability Control
járművek vagy az út vonalainak észlelésére az
autó előtt. Ez azt jelenti, hogy a City Safety működése csökkent lehet.
az olyan helyzetekben, amikor a járművezető
egyértelmű módon kormányoz vagy gázt ad, akkor
sem, ha az ütközés elkerülhetetlen.
Azonban a hibaüzenet nem minden helyzetben
jelenik meg, amikor a szélvédő érzékelői gátolva
vannak. A járművezetőnek ezért figyelmet kell fordítania a szélvédő és a kamera és radar egység
előtti területek tisztán tartására.
Az aktív és éber vezetési magatartás, a szükségtelen figyelmeztetések elkerülése érdekében
ezért késleltetheti az ütközési figyelmeztetést és
beavatkozást.
FONTOS
A City Safety komponensek cseréjét szervizben kell elvégeztetni - lehetőleg hivatalos
Volvo műhelyben.
Vezetői beavatkozás
Hátramenet
Tolatáskor a City Safety rendszer ideiglenesen
kikapcsol.
Alacsony sebesség
A City Safety nagyon alacsony sebességek mellett - 4 km/h (3 mph) alatt - nem kapcsol be, ami
miatt a rendszer nem avatkozik be az olyan helyzetekben, amikor az autó lassan közelíti meg elöl
haladó járművet, például parkoláskor.
Aktív járművezető
A járművezető utasításai mindig elsőbbséget
élveznek, ezért a City Safety nem avatkozik be
vagy elhalasztja a figyelmeztetést/beavatkozást
VEZETŐTÁMOGATÁS
Különféle beállítások
FIGYELEM
•
•
•
A figyelmeztetések és a fékezéses beavatkozások késhetnek vagy egyáltalán
nem működhetnek, ha a forgalmi helyzet
vagy a külső hatások megakadályozzák
azt, hogy a kamera és radar egység észlelje a gyalogosokat, kerékpárosokat,
nagyobb állatokat vagy az elöl haladó járműveket.
Ahhoz, hogy a járművek éjjel észlelhetők
legyenek, a fényszóróiknak és a hátsó
lámpáiknak bekapcsolva kell lenniük és
fényesen világítaniuk kell.
A kamera és radar egység a gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozóan
korlátozott hatótávolsággal rendelkezik. A
rendszer addig képes hatékony figyelmeztetéseket és fékezéses beavatkozásokat nyújtani, amíg a relatív sebesség
50 km/h (30 mph) alatt van. Az álló vagy
lassan mozgó járművek esetében a figyelmeztetések és a fékezéses beavatkozások 70 km/h (43 mph) sebességig hatásosak. A nagyobb állatok esetében a
sebesség csökkenése kisebb mint 15
km/h (9 mph) és 70 km/h (43 mph)
felett érhető el. A nagyobb állatok esetében megjelenő figyelmeztetés és a féke-
zéses beavatkozás alacsonyabb sebességeken kevésbé hatásos.
•
Sötét vagy rossz látási viszonyok miatt az
álló és a lassan mozgó járművekre valamint nagyobb állatokra vonatkozóan
kikapcsolhatnak a figyelmeztetések.
•
A gyalogosokra vonatkozó figyelmeztetések és fékezéses beavatkozások
80 km/h (50 mph) feletti járműsebességeknél kikapcsolnak.
•
•
Ne helyezzen, ragasszon vagy szereljen
semmit a szélvédő külsejére a kamera és
radar egység elé vagy közelébe — ez
zavarhatja a kamerától függő funkciókat.
Piaci korlátozások
A City Safety nem minden országban áll rendelkezésre. Ha a City Safety nem jelenik meg a központi kijelző Beállítások menüjében, akkor az
autó nincs felszerelve ezzel a funkcióval.
Keresési útvonal a központi kijelző felső nézetében:
•
Beállítások
My Car
IntelliSafe
Kapcsolódó információk
•
•
•
City Safety™ (375. oldal)
A kamera egység korlátai (372. oldal)
A radar eszköz korlátai (363. oldal)
A kameraérzékelő közelében lévő tárgyak,
hó, jég vagy szennyeződések csökkenthetik annak működését, teljesen inaktiválhatják azt vagy helytelen működést okozhatnak.
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó kombinált kamera és radar
egységét használja, ami bizonyos általános
korlátokkal rendelkezik – lásd a "Kamera egység korlátai" és a "radar egység korlátai"
részeket.
387
VEZETŐTÁMOGATÁS
A City Safety funkcióval kapcsolatos
üzenetek
A City Safety funkcióra vonatkozóan számos
üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn.
Az alábbi táblázat néhány példát mutat.
Üzenet
Leírás
City Safety
Amikor a City Safety fékez vagy automatikus fékezést hajtott végre, akkor a járművezetői kijelző számos szimbóluma világíthat egy szöveges üzenettel együtt.
Automat. beavatkozás
City Safety
Csökkentett funkciók. Szerviz szükséges
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos Volvo márkaszerviz igénybe
vételét javasoljuk.
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Ha az üzenet megmarad: Keressen fel egy
műhelyt – hivatalos Volvo műhely ajánlott.
Kapcsolódó információk
•
388
City Safety™ (375. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
Rear Collision Warning
A Rear Collision Warning korlátai
A Rear Collision Warning (RCW) funkció segíthet a járművezetőnek annak elkerülésében, hogy
egy hátulról érkező autó a járműnek ütközzön.
Bizonyos esetekben az RCW funkciónak nehéz
lehet segíteni a járművezetőt egy ütközés esetén.
Az RCW a motor minden beindításakor automatikusan bekapcsol.
Az RCW az irányjelzők gyors villogtatásával figyelmeztetheti a hátulról közeledő jármű vezetőjét a
fenyegető ütközésre.
Ha 30 km/h alatti (20 mph) sebesség mellett az
RCW funkció azt észleli, hogy fennáll a veszélye
egy hátulról érkező járművel történő ütközésnek,
akkor megfeszülhetnek a biztonságiöv-feszítők és
aktiválódhat a Whiplash Protection System biztonsági rendszer.
A hátulról történő ütközés előtt közvetlenül az
RCW a lábféket is működésbe hozhatja, hogy
csökkentse az autó gyorsulását az ütközés során.
Azonban a lábfék csak akkor aktiválódik, ha az
autó álló helyzetben van. A lábfék azonnal felold,
ha megnyomja a gázpedált.
MEGJEGYZÉS
A Rear Collision Warning irányjelzőkkel történő figyelmeztetése kikapcsol, ha a City
Safety funkció ütközésfigyelmeztetés figyelmeztetési távolsága a legalacsonyabb
"Késői" szintre van állítva.
Ez előfordulhat például, ha:
•
a hátulról közelítő jármű észlelése túl későn
történik
•
a hátulról érkező jármű az utolsó pillanatban
vált sávot
•
a hátulról közelítő jármű sebessége meghaladja a 80 km/h (50 mph) értéket
•
utánfutó, kerékpártartó vagy hasonló eszköz
van az autó elektromos rendszeréhez csatlakoztatva - az RCW funkció ekkor automatikusan kikapcsol.
A biztonságiöv-előfeszítő és fékező funkciók
azonban aktívak maradnak.
Kapcsolódó információk
•
Rear Collision Warning (389. oldal)
MEGJEGYZÉS
Bizonyos piacokon az RCW a helyi közlekedési szabályok miatt nem ad figyelmeztetést
az irányjelzőkkel - ilyen esetekben a funkciónak ez a része ki van iktatva.
Kapcsolódó információk
•
A Rear Collision Warning korlátai
(389. oldal)
•
Whiplash Protection System (45. oldal)
389
VEZETŐTÁMOGATÁS
BLIS*
A BLIS86 funkció célja, hogy segítsen a járművezetőnek az autója mögött vagy mellett átlósan
haladó járművek észlelésében, hogy segítséget
nyújtson az egy irányban sok sávval rendelkező,
nagy forgalmú utakon.
A BLIS egy járművezetői segédfunkció, amely az
alábbiakra figyelmeztet:
•
•
járművek az autó holtterében
gyorsan közeledő járművek az autóhoz legközelebbi bal és jobb oldali sávokban.
A BLIS lámpa87 elhelyezkedése.
A BLIS alapelve
Visszajelző lámpa
Zóna a holttérben
A funkció a központi kijelző funkció nézetében található BLIS gomb használatával aktiválható/inaktiválható.
Gyorsan közeledő jármű zónája.
A BLIS funkció 10 km/h (6 mph) feletti sebességeken aktív.
A rendszer úgy van kialakítva, hogy akkor reagáljon, amikor:
•
•
az autóját más járművek előzik
az autójához gyorsan közelít egy másik jármű.
Amikor a BLIS járművet észlel az 1. zónában vagy
gyorsan közeledő járművet a 2. zónában, akkor a
külső tükrön elhelyezett BLIS lámpa bekapcsol,
és folyamatosan világít. Ha a járművezető a figyelmeztetéssel megegyező oldalon aktiválja az irány-
86
87
390
Blind Spot Information Systems
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
jelzőt, akkor a visszajelző lámpa folyamatos fényről villogó és erősebb fényre vált.
MEGJEGYZÉS
A lámpa az autó azon oldalán világít, ahol a
rendszer észlelte a járművet. Ha az autót
mindkét oldalról előzik, akkor mindkét lámpa
egyszerre világít.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Bekapcsolás/kikapcsolás BLIS (391. oldal)
Bekapcsolás/kikapcsolás BLIS
A BLIS88 funkció aktiválható/inaktiválható.
A BLIS korlátai (392. oldal)
A BLIS ajánlott karbantartása (393. oldal)
A BLIS funkcióval kapcsolatos üzenetek
(394. oldal)
FIGYELEM
•
88
89
Az BLIS funkció kiegészítő vezetőtámogató funkció, amelynek célja a vezetés
megkönnyítése és biztonságosabbá
tétele – nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
•
Az autóval történő biztonságos sávváltás
és a megfelelő döntés felelőssége mindig
a járművezetőt terheli.
•
A BLIS nem helyettesíti a járművezető
figyelmét és ítélőképességét. Mindig a
járművezető felelős az autó biztonságos
vezetéséért és a sebesség valamint a
többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
Blind Spot Information
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
A BLIS lámpa89 elhelyezkedése.
Visszajelző lámpa
–
A funkció a központi kijelző funkció nézetében található BLIS gomb használatával aktiválható/inaktiválható.
Érintse meg a BLIS gombot a funkció nézetben.
> A BLIS aktív/inaktív - egy zöld/szürke
visszajelző látható a gombon.
Ha a BLIS a motor beindításakor aktív, akkor ezt
a külső tükörbe épített visszajelző lámpák egyszeri felvillanása erősíti meg.
}}
391
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Ha a BLIS a motor leállításakor ki volt kapcsolva,
akkor a motor újbóli beindításakor továbbra is
inaktív marad, és nem világítanak a visszajelző
lámpák.
A BLIS korlátai
Kapcsolódó információk
•
FIGYELEM
A BLIS90 funkció bizonyos helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
•
•
A BLIS éles kanyarokban nem működik.
A BLIS tolatás közben nem működik.
Kapcsolódó információk
BLIS* (390. oldal)
•
BLIS* (390. oldal)
Tartsa tisztán a jelzett felületet – az autó bal és jobb
oldalán is91.
Példák a korlátokra:
90
91
392
•
A szennyeződések, jég és hó borította érzékelők csökkenthetik a funkciókat és inaktiválhatják a riasztásokat.
•
A BLIS funkció automatikusan kikapcsol, ha
utánfutó, kerékpártartó vagy hasonló van
csatlakoztatva az autó elektromos rendszeréhez.
•
A BLIS optimális működéséhez, nem lehet
kerékpártartó, csomagtartó vagy hasonló az
autó vonóhorgához csatlakoztatva.
Blind Spot Information
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A BLIS ajánlott karbantartása
•
Az optimális működés biztosításához az érzékelők előtti területeket tisztán kell tartani.
•
Ne rögzítsen semmilyen tárgyat, szalagot
vagy címkéket az érzékelők területén.
FONTOS
A BLIS és CTA funkciók komponenseinek
javítását vagy a lökhárítók újrafényezését csak
szervizben szabad végezni - hivatalos Volvo
műhely igénybe vételét javasoljuk.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Tartsa tisztán a jelzett felületet – az autó bal és jobb
oldalán is92.
BLIS* (390. oldal)
Cross Traffic Alert* (395. oldal)
Bekapcsolás/kikapcsolás Cross Traffic Alert
(396. oldal)
•
•
A Cross Traffic Alert korlátai (396. oldal)
•
A Cross Traffic Alert funkcióval kapcsolatos
üzenetek (398. oldal)
•
Rear Collision Warning (389. oldal)
A Cross Traffic Alert előírt karbantartása
(397. oldal)
A BLIS érzékelői a hátsó sárvédő/lökhárító sarkain helyezkednek el. Az érzékelőket a Cross
Traffic Alert (CTA) és a Rear Collision Warning
funkció is használja.
92
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék. 393
VEZETŐTÁMOGATÁS
A BLIS funkcióval kapcsolatos
üzenetek
A BLIS93 funkcióra vonatkozóan számos üzenet
jelenhet meg a járművezetői kijelzőn.
Az alábbi táblázat néhány példát mutat.
Üzenet
Leírás
Holttérérzékelő
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos Volvo márkaszerviz igénybe vételét javasoljuk.
Szerviz szükséges
Holttér-info rendsz. ki
A BLIS és a CTA kikapcsolt, mert utánfutót csatlakoztattak az autó elektromos rendszeréhez.
Utánfutó csatlakoztatva
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gom