Volvo | XC90 Twin Engine | ‏Excellence Lounge | Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early ‏Excellence Lounge

Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early ‏Excellence Lounge
XC90
EXCELLENCE LOUNGE
FÜ G G ELÉ K
VÄLKOMMEN!
Itt olvashat a Volvo XC90 Excellence Lounge hátsó üléseihez tartozó funkciókról. Részletesebb tulajdonosi információk találhatók az
autóban, az alkalmazásban és az interneten. Az opciók/tartozékok, megjelenés idején ismert összes típusa csillaggal van jelölve: *.
AZ AUTÓ KÖZPONTI KIJELZŐJE
A kezelési útmutató rendelkezésre áll az autó központi kijelzőjén, ahol
a felső nézetből elérhető el.
MOBILALKALMAZÁS
A kezelési útmutató okostelefonokhoz és táblagépekhez elérhető alkalmazás (Volvo Manual) formájában. Az alkalmazás egyes funkciókhoz
oktatófilmeket is tartalmaz.
A VOLVO TÁMOGATÓ WEBOLDALA
A Volvo Cars támogató weboldala (support.volvocars.com) útmutatókat és oktatófilmeket tartalmaz, de további információk és segítség is
található a Volvóval és az autó tulajdonlásával kapcsolatban.
NYOMTATOTT INFORMÁCIÓK
A kesztyűtartóban található egy melléklet a kezelési útmutatóhoz,
amely a biztosítékok információit és műszaki adatokat valamint fontos
és gyakorlati információkat tartalmaz. A nyomtatott kezelési útmutató
és a hozzá tartozó melléklet megrendelhető.
VEZÉRLŐ KIJELZŐ A HÁTSÓ ÜLÉSNÉL
A vezérlő kijelző az alagútkonzolon helyezkedik el a hátsó ülések
között és innen kezelhetők az ülésfunkciók, az italok melegítése és
hűtése valamint a Lounge Console funkciók.
A képernyő felemelése
–– Nyomja meg a képernyő tetejét. A képernyő automatikusan emelkedik fel és aktiválódik.
A világítás bizonyos idő elteltével kikapcsol. Érintse meg a képernyőt
az újbóli bekapcsoláshoz.
A képernyő leengedése
A képernyő leengedése manuálisan történik:
–– Nyomja a képernyő tetejét, amíg az teljesen vissza nem húzódik
az alagútkonzolba. A képernyő a leengedéskor kikapcsol.
NAVIGÁLÁS A VEZÉRLŐ KIJELZŐN
A vezérlő kijelző érintésérzékeny képernyő, amely különböző nézeteket tartalmaz. Érintsen meg egy gombot a képernyőn a beállítások
vagy funkciók aktiválásához vagy módosításához.
A kezdő nézet gombjai
A bal és a jobb oldali ülés fűtése.
A pohártartó hűtése/fűtése.
A bal és a jobb oldali ülés szellőztetése.
A Lounge Console beállítása a hátsó ülésből.
Visszatérés a kezdőlap nézethez egy másik nézetből
A vezérlő kijelző bizonyos idő elteltével automatikusan visszatér a
kezdő nézethez.
A HÁTSÓ ÜLÉS BEÁLLÍTÁSA
Az autó hátsó ülései az ülések oldalán található kezelőszervek használatával állíthatók be.
Állítsa be a háttámla dőlését a kezelőszerv előre/hátra állításával.
Az ülés emelése/süllyesztése a kezelőszerv hátsó részének fel/le
mozgatásával történik. Mozgassa előre/hátra az ülést a kezelőszerv
előre/hátra állításával.
Az üléspárna első részének emelése/süllyesztése a kezelőszerv első
részének fel/le mozgatásával történik.
A masszázs, az oldaltámasz, a deréktámasz és az üléspárnanyúlvány beállítása a többfunkciós kezelőszervvel történik.
Egyszerre csak egyféle mozgás (előre/hátra/fel/le) végezhető. Az
ülésbeállítás az autó járása közben és bizonyos ideig a hátsó ajtók
nyitását követően végezhető anélkül, hogy az autó járna. A beállítás
bizonyos ideig az autó leállítását követően is végrehajtható.
Az ülések túlterhelés-védelemmel rendelkeznek, amely akkor old
ki, ha az ülés megakad valamilyen tárgyban. Ha ez történik, akkor
távolítsa el az akadályt, majd működtesse újra az ülést.
Lehetséges, hogy az alvó/komfort helyzetbe állításhoz először kissé
előre kell mozdítani az ülést.
AZ ÜLÉS BEÁLLÍTÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA
A deréktámasz, a háttámla-oldaltámasz, az üléspárnahossz és
a masszázs beállításához használja az ülés oldalán elhelyezkedő
többfunkciós kezelőszervet. A beállítások a vezérlő kijelzőn
megjelenő többfunkciós kezelőszerv használatával hajthatók végre.
A kijelző egyszerre csak egy ülés beállításait mutatja.
1. Emelje fel a vezérlő kijelzőt.
2. Aktiválja az ülésbeállítást a többfunkciós kezelőszerv bármilyen
irányú forgatásával vagy megnyomásával. Az ülésbeállítások nézet
nyílik meg a vezérlő kijelzőn.
3. Válassza ki a kívánt funkciót a vezérlő kijelzőn a kijelző megérintésével vagy a többfunkciós kezelőszerv fel/le forgatásával.
4. A beállítást a kezelőszerv kívánt irányba mozdításával módosíthatja.
Masszázs
Érintse meg a képernyőgombot vagy válassza ki a funkciót a többfunkcióskezelőszerv használatával a masszázs
funkció bekapcsolásához. Amikor le van állítva az autó,
akkor nem használható a masszázs funkció.
Az alábbi beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre a masszázshoz:
Be/ki: Válassza a Be vagy Ki lehetőséget a masszázs
funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához.
1-5. program: Öt előre beállított masszázsprogram
közül választhat. Válasszon a 1 (duzzadás), 2 (növekvő),
3 (fejlett), 4 (derék) és 5 (váll) lehetőségek közül.
Intenzitás: Válasszon az alacsony, normál és magas
közül.
Sebesség: Válasszon a lassú, normál és gyors közül.
Oldaltámasz
Érintse meg a képernyőgombot vagy válassza ki a
funkciót a többfunkciós kezelőszervvel a háttámlaoldaltámasz beállításának aktiválásához a háttámlában.
• Nyomja meg az ülésgomb első részét a többfunkciós
kezelőszerven az oldaltámasz növeléséhez.
• Nyomja meg az ülésgomb hátsó részét az
oldaltámasz csökkentéséhez.
Deréktámasz
Érintse meg a képernyőgombot vagy válassza ki a
funkciót a többfunkciós kezelőszervvel a deréktámasz
beállításának aktiválásához a háttámlában.
• Nyomja fel/le az ülésgombot a többfunkciós
kezelőszerven a deréktámasz fel/le mozgatásához.
• Nyomja meg az ülésgomb első részét a deréktámasz
növeléséhez.
• Nyomja meg az ülésgomb hátsó részét a
deréktámasz csökkentéséhez.
Üléspárnanyúlvány
Érintse meg a képernyőgombot vagy válassza ki a
funkciót a többfunkciós kezelőszervvel az üléspárna
hosszának beállításához.
• Nyomja meg az ülésgomb első részét a többfunkciós
kezelőszerven az üléspárna kinyújtásához.
• Nyomja meg az ülésgomb hátsó részét az üléspárna
visszahúzásához.
LOUNGE CONSOLE
A Lounge Console egy 12,9 hüvelykes érintőképernyőből, egy
kombinált lábtartóból és tárolóhelyből áll. A Lounge Console előre/
hátra állítható a hátsó ülésben található vezérlő kijelzőn keresztül.
Érintse meg a gombot a vezérlő kijelzőn annak a nézetnek az eléréséhez, ahol beállítható a Lounge Console.
Érintse meg a gombot a képernyő olvasás módba
állításához vagy visszahúzásához. Olvasás módban
a képernyő szöge manuálisan állítható. A képernyő
kihúzásához/visszahúzásához, érintse meg a kihúzó/
visszahúzó gombot. Beállítás közben ügyeljen a
becsípődés kockázatára.
A nagyobb kényelem érdekében a konzol előre/
hátra állítható. Beállítás közben ügyeljen a becsípődés
kockázatára.
Érintse meg a gombot a képernyő visszahúzásához
(ha ki van húzva) és a konzol teljesen előre állításához.
A megállításhoz érintse meg újra a gombot.
Lehetőség van a lábtartó három különböző helyzetbe állítására valamint annak becsukására. A lábtartót a lábával, a Lounge Console
alsó szélén található gomb használatával nyithatja ki, a helyzete
aztán manuálisan állítható. Állítsa a lábtartót a kívánt helyzetbe.
A tárt helyzetbe engedéshez, először emelje azt a felső helyzetbe,
majd engedje le teljesen.
Érintse meg a gombot a lábtartó beépített fűtés
funkciójának bekapcsolásához.
A tárolóhely fedelének zárása
Becsukott helyzetben a hozzá tartozó záró kártyával zárható a
tárolóhely fedele a konzolban. A záráshoz/nyitáshoz, tartsa a kártyát
a kulcsolvasó elé a konzol jobb oldalán, ahol egy kulcs szimbólum
látható. Záráskor/nyitáskor egy tompa kattanó hang hallható. A záró
kártya hengeres részét kell a kulcs szimbólum felé fordítani. A zárt
és nyitott mód közötti váltáshoz, mozdítsa el pár másodpercre a
kártyát a kulcsolvasótól, majd mutassa oda újra.
Lounge Console alkalmazás
Az Excellence Lounge alkalmazás a Lounge Console képernyőn
található. Ez segítséget nyújt az autó lehetőségeinek megismeréséhez, információkat tartalmaz az egyedi Excellence Lounge
funkciókról és segítséget nyújt például a Wi-Fi vagy Bluetooth
kapcsolat létrehozásához.
FŰTHETŐ/SZELLŐZTETHETŐ ÜLÉSEK
Az ülések hideg időben a komfortérzet érdekében fűthetők. Az ülésfűtés szabályozása a vezérlő kijelzőről történik.
–– Érintse meg többször egymás után a bal vagy jobb
oldali üléshez tartozó gombot a négy szint közötti
váltáshoz: ki, magas, közepes és alacsony. A gomb
mutatja a beállított szintet.
Az ülések szellőztethetők például ruhák megszárításához.
–– Érintse meg többször egymás után a bal vagy jobb
oldali üléshez tartozó gombot a három pozíció közötti
váltáshoz: magas, közepes és alacsony. A gomb
mutatja a beállított pozíciót.
TÁBLAGÉPTARTÓ*
Az első ülés fejtámlájának hátulján egy tartó található, amely a
legtöbb táblagéphez illeszkedik.
Helyezze a táblagépet a tartóba:
1. Nyomja le a fület, és hajtsa azt a fejtámlához a fedél kinyitásához.
2. Csúsztassa a táblagépet a tartóba, és zárja le a fedelet.
Távolítsa el a tartót annak konzoljáról:
1. Nyomja meg a gombot a rögzített rész alján a fejtámlában.
2. Húzza hátrafelé/felfelé a tartót.
RÖGZÍTŐPONTOK GYERMEKÜLÉSEKHEZ
Az autó a hátsó üléssorban rögzítőpontokkal rendelkezik
gyermekülésekhez.
A felső rögzítő pontok elsődlegesen előre néző gyermekülések
számára vannak kialakítva.
1. Csúsztassa előre az ülést, és hajtsa előre a háttámlát, hogy
hozzáférjen a rögzítőponthoz.
2. Mindig tartsa be a gyártó helyes beszerelésre vonatkozó utasításait.
AZ ASZTALOK KIHAJTÁSA
A kartámasz alatt két asztal található, amelyek a hátsó ülések fölé
hajthatók.
1. Nyissa ki teljesen a kartámasz fedelét.
2. Emelje ki az asztalt a kartámaszból a bőr fül használatával, és
fordítsa ki teljesen függőleges helyzetbe.
3. Hajtsa le az asztalt az ülés fülé, és csúsztassa oldalra.
Ismételje meg a lépéseket fordított sorrendben az asztal
visszahajtásához.
HŰTŐDOBOZ
A kartámasz mögött egy hűtődoboz található, amely két palack és a
kristálypoharak tárolásához biztosít helyet.
• Nyomja meg a fedél felett található gombot a doboz kinyitásához.
• A doboz belsejében található egy kezelőszerv a hőmérséklet
beállításához.
A hűtés funkció akkor aktív, amikor be van indítva az autó vagy
legalább a II helyzetben van a gyújtás.
MELEG ÉS HIDEG ITALOK
A kartámasz elején két üveg/pohártartó valamint egy melegítő/hűtő
tartó található például palackokhoz vagy teás/kávésbögrékhez.
–– Nyomja meg a fedelet a tartó kinyitásához. A melegítés vagy
hűtés a vezérlő kijelzőről szabályozható. A kék LED-ek azt jelzik,
hogy a hűtés, a piros LED-ek pedig, hogy a melegítés aktív.
A fűtés és a hűtés akkor kapcsolható be, amikor be van indítva az
autó vagy a gyújtás a II állásban van.
–– Érintse meg többször egymás után a gombot a
vezérlő kijelzőn a két funkció közötti váltáshoz: hűtés
és fűtés. A gomb mutatja a beállított pozíciót.
USB CSATLAKOZÓK ÉS ELEKTROMOS ALJZATOK
USB csatlakozók: Két USB csatlakozó található a hátsó ülés kartámasza alatt. A csatlakozók használhatók például mobiltelefon vagy
táblagép töltéséhez.
230 V: Az aljzat számos 230 V tápellátást igénylő tartozékhoz
használható, például töltőkhöz vagy hordozható számítógépekhez
(150 W maximális teljesítmény).
Az első ülések fejtámláinak hátulján található képernyőkonzol* is
tartalmaz két USB csatlakozót. A csatlakozók használhatók például
mobiltelefon vagy táblagép töltéséhez.
–– Dugja be a tartozék csatlakozóját. Csatlakoztassa le a tartozékot
a csatlakozó kihúzásával.
Az USB csatlakozókon keresztül nem játszható le média az autó
hangrendszerén.
Elektromos aljzatok: Egy 12 voltos és egy 230 voltos aljzat található a hátsó ülés kartámasza alatt.
12 V: Az aljzat számos 12 V tápellátást igénylő tartozékhoz
használható, például zenelejátszókhoz vagy mobiltelefonokhoz
(120 W maximális teljesítmény).
–– Távolítsa el a szivargyújtót az aljzatból, és dugja be a tartozék
csatlakozóját. Húzza ki a tartozék csatlakozóját, és helyezze
vissza a szivargyújtót, amikor nem használja az aljzatot.
Az autó elektromos rendszerének legalább I gyújtáshelyzetben
kell kell lennie ahhoz, hogy az USB csatlakozók és az elektromos
aljzatok tápellátást biztosítsanak.
TÁROLÓHELYEK
A választott felszereltségi szinttől függően, a vezetőülés
árnyékolóval* és ruhaakasztóval vagy táblagéptartóval* rendelkezhet.
Az ülések közötti kartámasz alatt tárolóhely található.
Az ajtók oldalában hamutartók helyezkednek el.
A vezetőülés háttámlájában egy tárolózseb található.
Az ajtók oldalában tárolórekeszek helyezkednek el.
Az alagútkonzol oldalain tárolózsebek találhatók.
Az üléspárna első részén egy kis zseb található.
FOGANTYÚ A CSOMAGTÉRBEN
Az autó foszforeszkáló fogantyúval van felszerelve a csomagtérajtó
belsején. Ez arra szolgál, hogy vészhelyzetben belülről ki lehessen
nyitni a csomagtrérajtót.
–– Húzza le a fogantyút a csomagtérajtó kinyitásához.
Használat után a fogantyút manuálisan kell visszanyomni az eredeti
helyzetébe.
SPECIÁLIS SZÖVEGEK
A kezelési útmutató és egyéb kézikönyvek tartalmazzák a biztonsági utasításokat és az összes
figyelmeztető, fontos és magyarázó szöveget,
amelyet el kell olvasni. Bizonyos funkciók csak
bizonyos piacokon állnak rendelkezésre.
FIGYELEM
Tárolóhelyek
Tartsa a nem rögzített tárgyakat, például mobiltelefonokat, kamerákat, tartozékok távvezérlőit stb.
a kesztyűtartóban vagy más tároló rekeszekben.
Különben sérüléseket okozhatnak az autóban
utazóknak egy hirtelen fékezés vagy ütközés
során.
Meleg és hideg italok
Vezetés közben tárolja a palackokat, termoszokat, poharakat és bögréket a tartókban vagy a
hűtődobozban.
Lounge Console
Becsípődés kockázata a Lounge Console képernyőjének kihúzásakor és visszahúzásakor. Lásd
az utas oldali napellenző matricáját.
Hátsó ülésfűtés
Az ülésfűtés kezelőszervét nem használhatják
olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak
a hőmérséklet emelkedésének észlelésében
vagy akiknek egyéb módon nehézségbe ütközik
a kezelőszervek működtetése. Ez az égési
sérülések elkerülése érdekében van.
Rögzítőpontok gyermekülésekhez
A gyermekülés felső hevedereit át kell vezetni
a fejtámla szárán található furaton, mielőtt
megfeszítené a rögzítési pontnál. Ha ez nem
lehetséges, akkor kövesse az ülés gyártójának
utasításait.
Fogantyú a csomagtérben
Ügyeljen az ajtók és a csomagtérajtó zárva
tartására és tartsa a kulcsokat gyerekek számára
nem elérhető helyen. A felügyelet nélkül hagyott
gyermekek bezárhatják magukat és sérülés
kockázatának vannak kitéve.
Meleg napokon az autó belsejében gyorsan
magasra emelkedhet a hőmérséklet, és ennek
súlyos vagy halálos következményei lehetnek.
A kisgyermekek különösen érzékenyek.
FONTOS
Navigálás a vezérlő kijelzőn
Ne használjon éles tárgyakat a képernyőn, mert
azok megkarcolhatják.
Szellőztethető hátsó ülések
Az ülésszellőztetés nem kapcsolható be, ha az
utastér hőmérséklete túl alacsony. Ez azért van,
hogy ne hozzon létre túl hideget az ülésben ülő
számára.
Táblagéptartó*
A tartóba szerelt táblagép képernyőjén
védőműanyagnak kell lennie. Ez azért van, hogy
ütközés esetén védjen az üvegszilánkok ellen.
Biztosítékok
Mindig ugyanolyan színű és amperszámú biztosítékra cserélje ki a tönkrement biztosítékokat.
Soha ne szereljen be a kezelési útmutatóban
szereplőnél magasabb értékű biztosítékot.
Ha valamelyik elektromos komponens nem
működik, akkor annak oka lehet, hogy ideiglenes
túlterhelés miatt kioldott a biztosíték. A biztosítékokkal kapcsolatos információkhoz, lásd az autó
kezelési útmutatóját.
Kimenőteljesítmény
A 12 voltos aljzat maximális kimenőteljesítménye
120 W, a 230 V aljzaté pedig 150 W.
Lounge Console
Ne tegye ki terhelésnek a Lounge Console
tetejét, például ne térdeljen rá, amikor
porszívózza az autót. Ne helyezzen semmilyen
tárgyat sem a Lounge Console-ra. Lásd az utas
oldali napellenző matricáját.
Megjegyzés
Hűtődoboz
A hűtődoboz az optimális működéshez szabad
levegőáramlást igényel. Ezért legalább 5 cm
helyet kell hagyni a hűtődoboz szellőző részénél
a csomagtérben.
A hőmérséklet-beállítást a külső hőmérséklettől
függően kell beállítani. A maximális állás a hőmérséklet gyors csökkentéséhez ajánlott.
A hűtőgép alján a gyorsabb hűtés érdekében
fennálló negatív hőmérséklet miatt kondenzáció
jelenhet meg, amelyet időnként le kell törölni. Az
optimális szárításhoz/tisztításhoz ki kell venni az
átlátszó palacktartót.
Árnyékoló*
A vezetőülés árnyékolóján elhelyezkedő ruhaakasztó terhelhetősége legfeljebb 1,2 kg.
Szellőztethető hátsó ülések
Az ülésszellőztetést körültekintően kell alkalmazni
a huzatra érzékeny személyek esetében. Hosszút
távú használathoz alacsony szint használata
javasolt.
Lounge Console
A Lounge Console nem használható, amikor az
utastér hőmérséklete alacsony.
A Lounge Console képernyője nem használható,
amikor az utastér hőmérséklete magas. Húzza
ki a képernyőt, és hűtse le azt az első és a hátsó
ajtó között található szellőzőkkel.
TP 26851 (Hungarian) AT 1817, MY19. Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising