Volvo S60 2017 Early Sensus Infotainment

Volvo S60 2017 Early Sensus Infotainment
SENSUS INFOTAINMENT
VÄLKOMMEN!
Mēs ceram, ka braukšana ar Volvo sagādās Jums prieku daudzus gadus.
Automašīna ir izstrādāta Jūsu un Jūsu pasažieru drošībai un komfortam.
Volvo ir viena no drošākajām automašīnām pasaulē. Jūsu Volvo ir izstrādāta tā, lai atbilstu visām esošajām drošības un vides aizsardzības prasībām.
Lai jūsu Volvo jums sagādātu vēl vairāk prieka, iesakām izlasīt šo pielikumu, kā arī īpašnieka rokasgrāmatā sniegtos norādījumus un apkopes
informāciju. Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama arī kā mobilo ierīču lietotne (Volvo Manual) un Volvo Cars atbalsta vietnē
(support.volvocars.com).
SATURA RĀDĪTĀJS
IEVADS
AUDIO UN MULTIVIDE
6
MY CAR
10
Audio un multivide
20
Volvo Sensus
6
MY CAR - meklēšanas ceļi
11
Audio un multivide - pārskats
20
7
MY CAR - izvēlnes funkcijas
11
21
MY CAR - automobiļa iestatījumi
13
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
MY CAR - braukšanas atbalsta sistēma
15
Izlases
25
MY CAR − sistēmas funkcijas
16
Izlases saglabāšana
25
MY CAR − klimata kontroles iestatījumi
17
Audio un multivide - audio iestatījumi
26
MY CAR informācija
18
Audio un multivide - vispārīgi audio
iestatījumi
26
Audio un multivide - uzlabotie audio
iestatījumi
27
Ekvalaizera iestatīšana
27
Audio profila iestatīšana
27
Audio skaļuma un automātiskās skaļuma kontroles iestatīšana
28
Radio
28
Radio meklēšana
29
Volvo Cars atbalsta vietne
2
MY CAR
Ievads
Automātiska radio regulēšana
29
Radiostaciju saraksts*
29
Manuāla radio regulēšana
30
Radiostaciju saglabāšana atmiņā
31
RDS funkcijas
32
Ja notiek negadījumi vai nelaimes,
atskan signalizācija.
32
Satiksmes informācija (TP)
33
Enhanced Other Networks (uzlaboti
citi tīkli – EON)
33
CD/DVD* diska atskaņošana un
navigācija
40
Automātiska Bluetooth® ierīces* pievienošana
Ziņu pārraides
33
Nomaiņa uz citu Bluetooth® ierīci*
53
34
Diskā ierakstīto audio/video failu
atskaņošana un navigācija*
41
Radio programmu tipi (PTY)
34
42
54
Radio programmu tipu meklēšana (PTY)
Patīšana uz priekšu/atpakaļ
Bluetooth® ierīces* atvienošana
Radio programmu tipu (PTY) rādīšana
35
Diska ierakstu vai audio failu skenēšana
43
Skaļuma regulēšana radio programmu tipiem, kuri pārtrauc cita
avota atskaņošanu (PTY)
35
Diska ierakstu vai audio failu nejauša
atlasīšana
43
43
Zvanīšana un zvanu saņemšana*
Radio teksts
56
35
DVD* video disku atskaņošana un
navigācija
Automātiska radio frekvenču atjaunināšana (AF)
Kameras leņķis DVD* video disku
atskaņošanai
44
57
36
Bluetooth® brīvroku tālrunis* - audio
iestatījumi
Reģionālās radio programmas (REG)
36
DivX® Video On Demand*
45
Radio frekvenču skenēšana
36
Attēla iestatījumi*
45
RDS funkciju atiestatīšana
37
Multivides atskaņotājs - saderīgie
failu formāti
Tālruņu katalogs* - ātrā kontaktu
meklēšana
59
Tālruņu katalogs* − viduskonsoles
rakstzīmju tastatūra
59
47
Navigācija pa kanālu grupu sarakstu
(objektu grupu)
38
Ārējā audio avota pievienošana
AUX/USB* pieslēgvietai
48
Saite DAB - DAB
38
Ārēja skaņas avota atskaņošana un
navigācija*
Digitālais radio (DAB)* − viļņu garums
39
40
CD/DVD*
40
56
45
Ārējais skaņas avots, kas pievienots
AUX/USB* ieejai
Mediju atskaņotājs
Bluetooth® brīvroku tālrunis* - pārskats
58
38
39
55
58
37
39
54
Bluetooth® brīvroku tālrunis*
Tālruņa katalogs*
Digitālais radio (DAB)*
Digitālais radio (DAB)* - apakškanāls
Bluetooth® ierīces atvienošana*
Bluetooth®* versijas informācija
Kanālu grupu saglabāšana
(Ensemble learn)
Digitālais radio (DAB)* − atiestatīšana
53
Tālruņu katalogs* - kontaktu meklēšana
60
Tālruņu katalogs* − jauns kontakts
61
49
Tālruņu katalogs* − ātrie numuri
62
Skaņas skaļuma iestatīšana ārējiem
audio avotiem
50
Tālruņu katalogs* − vizītkartes
saņemšana
62
Mediji Bluetooth®*
50
Tālruņu katalogs* − atmiņas statuss
63
Bluetooth® ierīces* pievienošana un
atvienošana
51
Bluetooth® ierīces* reģistrēšana
52
Tālruņu katalogs* − notīrīšana
63
Tālvadības pults*
63
Tālvadības pults* - funkcijas
64
3
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
4
Tālvadības pults* - bateriju nomaiņa
65
Audio un multivide - izvēļņu pārskats
66
Izvēlnes pārskats - AM
66
Izvēlnes pārskats - FM
67
Izvēlnes pārskats - digitālais radio (DAB)*
67
Izvēlnes pārskats - CD audio
68
Izvēlnes pārskats − CD/DVD* dati
68
Izvēlnes pārskats − DVD* video
69
Izvēlnes pārskats - iPod®*
70
Izvēlnes pārskats - USB*
70
Izvēlnes pārskats − multivide Bluetooth®*
71
Izvēlnes pārskats - AUX
71
Izvēlnes pārskats − Bluetooth® brīvroku sistēma*
72
Licences
73
Tipa apstiprinājums
75
Alfabētiskais rādītājs
85
IEVADS
IEVADS
Ievads
Šis pielikums ir parastās automašīnas īpašnieka
rokasgrāmatas pielikums.
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo sakaru
ierīcēs
Ja rodas neskaidrības par kādu no automašīnas
funkcijām, vispirms izlasiet īpašnieka rokasgrāmatu. Lai saņemtu atbildes uz papildu jautājumiem, ieteicams sazināties ar izplatītāju vai Volvo
Car Corporation pārstāvi.
Volvo Sensus
Volvo Sensus ļauj gūt personisku Volvo pieredzi
un izveidot saikni starp automašīnu un ārpasauli.
Sensus sniedz informāciju, izklaidi un palīdzību,
kad tā nepieciešama. Sensus sastāv no intuitīvām funkcijām, kas gan pastiprina braukšanas
izjūtas, gan atvieglo automašīnas izmantošanu.
Šī pielikuma specifikācijas, dizains un attēli nav
saistoši. Paturam tiesības veikt izmaiņas bez
iepriekšēja brīdinājuma.
© Volvo Car Corporation
Papildu aprīkojums/piederumi
Visa veida papildu aprīkojums/piederumi ir atzīmēti ar zvaigznīti *.
Papildus informācijai par standarta aprīkojumu,
šajā pielikumā ir aprakstīts arī papildu aprīkojums
(rūpnīcā uzstādīts aprīkojums) un dažādi piederumi (papildu uzlabojumu komplekti).
Pielikumā aprakstītais aprīkojums nav pieejams
visās automašīnās — to aprīkojums atšķiras atkarībā no pielāgošanas dažādu valstu tirgu vajadzībām, kā arī nacionālajiem vai vietējiem likumiem
un noteikumiem.
Ja rodas neskaidrības par standarta vai papildu
aprīkojumu, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
6
PIEZĪME
Īpašnieka rokasgrāmatu var lejupielādēt kā
mobilo lietotni (attiecas uz dažiem automašīnu
modeļiem un mobilajām ierīcēm), skatiet
www.volvocars.com.
Intuitīva navigācijas struktūra ļauj saņemt vajadzīgo atbalstu, informāciju un izklaidi, kad tas ir
nepieciešams, nenovēršot vadītāja uzmanību.
Mobilā aplikācija ietver video un meklējamu
saturu, un tā ļauj vienkārši pārvietoties starp
dažādām sadaļām.
Sensus piedāvā visus automašīnas risinājumus,
kas ļauj izveidot saikni* ar ārpasauli, ļaujot intuitīvi
vadīt visas automašīnas funkcijas.
Viduskonsoles rādījumu ekrānā Volvo Sensus
apvieno un piedāvā vairāku automašīnas sistēmu
funkcijas. Ar Volvo Sensus automobili var personalizēt, izmantojot nepārprotamu lietotāja interfeisu. Iestatījumus var veikt laukos Automašīnas
iestatījumi, Audio un multivide, Klimata kontrole
u.c.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
IEVADS
Ar viduskonsoles taustiņiem un vadības slēdžiem
vai stūres vadības tastatūru* var aktivēt vai deaktivēt funkcijas un veikt vairākus dažādus iestatījumus.
Volvo Cars atbalsta vietne
Pārskats
Volvo Cars tīmekļa vietnē un atbalsta lapā ir
sniegta papildu informācija par jūsu automašīnu.
Šajā tīmekļa vietnē var arī pārlūkot My Volvo —
jūsu un jūsu automašīnas personīgo tīmekļa
vietni.
Nospiežot MY CAR, parādās visi ar braukšanu un
automašīnas vadību saistītie iestatījumi, piemēram, City Safety, slēdzenes un signalizācija, automātiska ventilatora ātruma regulēšana, pulksteņa
uzstādīšana u.c.
Nospiežot attiecīgo funkciju: RADIO, MEDIA,
TEL*,
*, NAV* un CAM1, var aktivizēt citus avotus, sistēmas un funkcijas, piemēram, AM, FM,
CD, DVD* , TV*, Bluetooth®*, navigāciju* un stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameru*.
Plašāku informāciju par visām funkcijām/sistēmām skatiet īpašnieka rokasgrāmatas vai tās pielikuma attiecīgajā sadaļā.
Atbalsts internetā
Lai apmeklētu lapu, dodieties uz
support.volvocars.com vai izmantojiet QR kodu.
Atbalsta lapa ir pieejama lielākajā daļā tirgu.
Viduskonsoles vadības panelis. Attēls ir shematisks funkciju skaits un taustiņu izvietojums var atšķirties atkarībā no izvēlētā aprīkojuma un tirgus.
Navigācija* - NAV, skatiet atsevišķu pielikumu (Sensus Navigation).
Audio un multivide - RADIO, MEDIA, TEL*,
skatiet šī pielikuma attiecīgo sadaļu.
Funkciju iestatījumi - MY CAR, skatiet MY
CAR (10 lpp.).
Automašīna ar interneta pieslēgumu skatiet attiecīgo šī pielikuma sadaļu2.
*,
Klimata kontroles sistēma, skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu.
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kamera
- CAM1, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.
1
2
QR kods, kas ļauj atvērt atbalsta lapu.
Atbalsta lapas informāciju var meklēt, un to var
iedalīt dažādās kategorijās. Šeit ir pieejams
atbalsts opcijām, kas ir saistītas ar, piemēram,
pakalpojumiem un funkcijām, kuru darbībai nepieciešams internets, Volvo On Call (VOC)*, navigācijas sistēmu* un lietotnēm. Videoklipi un instrukcijas soli pa solim izskaidro dažādas procedūras,
piemēram, kā automašīnā izveidot interneta savienojumu, izmantojot mobilo tālruni.
Attiecas uz noteiktiem automašīnu modeļiem.
Informācija ir pieejama tikai gadījumā, ja automašīna ir aprīkota ar šo funkciju.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
7
IEVADS
||
Atbalsta lapā lejupielādējamā
informācija
cija par jūsu automašīnai pielāgotiem piederumiem un programmatūru.
Kartes
Automašīnām, kas aprīkotas ar Sensus Navigation*, atbalsta lapā var lejupielādēt kartes.
Mobilās lietotnes
Noteiktiem 2014. un 2015. gada izlaiduma Volvo
modeļiem īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama lietotnes formā. Šeit var piekļūt arī lietotnei VOC*.
Īpašnieka rokasgrāmatas agrāka izlaiduma
modeļiem
Īpašnieka rokasgrāmatas agrāka izlaiduma modeļiem ir pieejamas šeit PDF formātā. Ātrās darba
sākšanas rokasgrāmata un pielikums ir pieejams
arī atbalsta vietnē. Atlasiet automašīnas modeli
un modeļa gadu, lai lejupielādētu vajadzīgo publikāciju.
Kontaktinformācija
Atbalsta vietnē ir sniegta klientu atbalsta un
tuvākā Volvo izplatītāja kontaktinformācija.
My Volvo internetā3
No vietnes www.volvocars.com var doties uz vietni
My Volvo, kas ir jūsu un jūsu automašīnas personīgā tīmekļa vietne.
Izveidojiet personīgo Volvo ID, piesakieties vietnē
My Volvo un saņemiet apkopes, līgumu, garantiju
u.c. pārskatus. Vietnē My Volvo ir sniegta informā-
3 Attiecas
8
uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
MY CAR
MY CAR
MY CAR
izvietojums var atšķirties atkarībā no izvēlētā aprīkojuma
un tirgus.
MY CAR ir izvēļņu avots, kurā var kontrolēt vairākas automašīnas funkcijas, piemēram, City
Safety™, slēdzenes un signalizāciju, automātisko
ventilatora ātrumu, pulksteņa regulēšanu u.c.
MY CAR − atver izvēļņu sistēma MY CAR.
OK/MENU − nospiediet viduskonsoles taustiņu vai īkšķratu uz stūres, lai atlasītu/atzīmētu izcelto izvēlnes funkciju vai saglabātu
atlasīto funkciju atmiņā.
Dažas no funkcijām ir iekļautas standarta komplektācijā, bet citas ir pieejamas kā papildaprīkojums - to klāsts ir atkarīgs arī no tirgus.
TUNE − pagrieziet viduskonsoles slēdzi vai
īkšķratu uz stūres, lai ritinātu uz augšu/uz
leju cauri izvēlnes funkcijām.
Ekspluatācija
Navigāciju pa izvēlnēm var veikt, izmantojot viduskonsoles taustiņus vai stūres labās puses vadības
tastatūru*.
EXIT
EXIT funkcijas
Atkarībā no funkcijas, uz kuras atrodas kursors
laikā, kad tiek īsi nospiests EXIT, un no izvēlnes
līmeņa, var rasties kāda no šīm situācijām:
•
•
•
•
•
tālruņa zvans tiek noraidīts
pašreizējā funkcija tiek pārtraukta
ievadītās rakstzīmes tiek nodzēstas
pēdējās atlases tiek atceltas
ļauj doties uz augšu izvēļņu sistēmā.
Turot nospiestu EXIT, tiek atvērts parastais MY
CAR skats. Ja parastais skats jau ir atvērts, tiek
atvērts visaugstākais izvēļņu līmenis (galvenā
avota skats).
Viduskonsoles vadības panelis un vadības taustiņi uz
stūres. Attēls ir shematisks - funkciju skaits un taustiņu
10
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
MY CAR
MY CAR - meklēšanas ceļi
MY CAR ir izvēlnes avots, kurā var vadīt vairākas
no automašīnas funkcijām, piemēram, pulksteņa,
sānu spoguļu un slēdzeņu regulēšanu.
Pašreizējais izvēlnes līmenis tiek rādīts viduskonsoles displeja augšējā labajā pusē. Meklēšanas
ceļi uz izvēļņu sistēmas funkcijām ir norādīti:
Settings Car settings Lock settings
Doors unlock Driver door, then all.
7.
Izejiet no programmas, pakāpeniski izejot no
izvēlnēm, īsi nospiežot EXIT vai turot to ilgāk
nospiestu.
Tāda pati procedūra jāizmanto viduskonsoles
vadības slēdžiem (10 lpp.): OK/MENU, EXIT un
pogai TUNE.
MY CAR - izvēlnes funkcijas
MY CAR ir izvēlnes avots, kurā var vadīt vairākas
no automašīnas funkcijām, piemēram, pulksteņa,
sānu spoguļu un slēdzeņu regulēšanu.
Izvēlnes avotā MY CAR ir pieejamas šādas opcijas:
Saistītā informācija
•
•
MY CAR (10 lpp.)
MY CAR - izvēlnes funkcijas (11 lpp.)
Tālāk ir sniegts piemērs, kā piekļūt kādai no funkcijām un noregulēt to, izmantojot stūres vadības
tastatūru.
1.
Nospiediet viduskonsoles taustiņu MY CAR.
2.
Ar īkšķratu ritiniet līdz vajadzīgajai izvēlnei,
piemēram, Settings , un pēc tam nospiediet īkšķratu − atveras apakšizvēlne.
3.
Ritiniet līdz vajadzīgajai izvēlnei, piem.Car
settings , un nospiediet īkšķratu - atveras
apakšizvēlne.
4.
Ritiniet līdz Lock settings un nospiediet
īkšķratu - atveras jauna apakšizvēlne.
5.
Ritiniet līdz Doors unlock un nospiediet
īkšķratu - atveras apakšizvēlne ar funkcijām,
no kurām izvēlēties.
6.
Ritiniet starp opcijām All doors un Driver
door, then all un nospiediet īkšķratu − funkcija tiek atlasīta.
}}
11
MY CAR
||
•
•
•
•
•
My S601
Trip
statistics2
Hibrīds2
Support systems
MY CAR
Settings
Šeit ir sniegta informācija par automašīnas piedziņas sistēmu. Atlasiet kādu no šiem virsrakstiem:
MY CAR
My S601
Displeja ekrānā redzams visu automašīnas vadītāja atbalsta sistēmu saraksts - šeit tās var aktivēt
vai deaktivēt.
Brauciena statistika2
MY CAR
Trip statistics
Ekrānā ir redzama vēsture ar vidējā elektrības un
degvielas patēriņa joslu diagrammu.
DRIVe3
MY CAR
DRIVe
Šeit cita starpā ir aprakstītas VolvoDRIVekoncepcijas daļas. Atlasiet kādu no šiem virsrakstiem:
• Start/Stop
Šeit ir sniegta informācijas par iedarbināšanas/izslēgšanas funkciju.
• Eco driving guide
12
Ekrānā ir redzams, kurš dzinējs darbina automašīnu un kā plūst dzinējspēks.
• Driving modes
Ir izskaidroti dažādie automašīnas braukšanas režīmi.
• Eco driving guide
Šeit ir sniegti ieteikumi un padomi par ekonomisku braukšanu, kā arī tās apraksts.
Vadītāja atbalsta sistēma
Support systems
Displeja ekrānā redzams automašīnas vadītāja
atbalsta sistēmu pašreizējā statusa kopsavilkums.
Iestatījumi
MY CAR
Settings
Izvēļņu struktūra ir šāda:
Atkarībā no automašīnas modeļa.
Attiecas uz V60 Twin Engine un S60L Twin Engine.
Attiecas uz V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60, V60 Cross Country, XC60.
Menu level 3
Hybrid
• Power Flow
MY CAR
Menu level 1
Menu level 2
DRIVe3/Hybrid2
My S601
1
2
3
Šeit ir sniegti ieteikumi un padomi par ekonomisku braukšanu, kā arī tās apraksts.
Menu level 4
Šeit ir redzami pirmie 4 izvēļņu līmeņi zem
Settings. Dažas no funkcijām ir iekļautas standarta komplektācijā, bet citas ir pieejamas kā
papildaprīkojums - to klāsts ir atkarīgs arī no tirgus.
Atlasot, vai aktivēt/On vai deaktivēt/Off funkciju,
parādās kvadrāts:
On: atlasīts kvadrāts.
Off: tukšs kvadrāts.
•
Atlasiet OnOff, nospiežot OK un pēc tam
dodieties ārā no izvēlnes, nospiežot EXIT.
MY CAR
Izvēlnes zem iestatījumiem
• Car settings, skatiet MY CAR - automobiļa
iestatījumi (13 lpp.)
• Driver support systems, skatiet MY CAR braukšanas atbalsta sistēma (15 lpp.)
MY CAR - automobiļa iestatījumi
Automašīnas iestatījumu izvēlnes funkcija izvēlnes avotā MY CAR ļauj regulēt vairākas automašīnas funkcijas, piemēram, automašīnas atslēgas
atmiņas funkciju un durvju slēdzeņu iestatījumus.
• System options, skatiet MY CAR − sistē-
Car settings
• Audio settings, skatiet Audio un multivide -
Car key memory
mas funkcijas (16 lpp.)
vispārīgi audio iestatījumi (26 lpp.)
• Climate settings, skatiet MY CAR − klimata
kontroles iestatījumi (17 lpp.)
• Favourites (FAV) − piesaistīt parasti izman-
totu funkciju izvēlnē MY CAR taustiņam FAV,
skatiet Izlases (25 lpp.).
• Volvo On Call, aprakstīts atsevišķā rokas•
Automatic door locking
On
Off
MY CAR - meklēšanas ceļi (11 lpp.)
Any door
Doors on same side
Both front doors
Audible confirmation
Off
Lock settings
Information, skatiet MY CAR informācija
(18 lpp.)
MY CAR (10 lpp.)
All doors
On
Off
grāmatā.
Saistītā informācija
•
•
On
Keyless entry
Doors unlock
All doors
Driver door, then all
Reduced Guard
Activate once
Ask when exiting
Side mirror settings
Fold mirrors
Tilt left mirror
Tilt right mirror
Light settings
}}
13
MY CAR
||
Interior light
Home safe light duration
Auxiliary lights
Floor lights
Off
On
Ambient light
30 sec
Off
Ambient light colours
60 sec
90 sec
Tyre pressure system
Warns if tyre pressure is too low
Door lock confirmation light
Calibrate tyre pressure
Triple indicator
On
On
Off
Steering wheel force
Off
Low
Unlock confirmation light
On
Off
Off
30 sec
60 sec
90 sec
Speed in infotainment display
On
vai
Off
Temporary RH traffic
On
Reset car settings
Off
Visām Car settings izvēlnēm ir norādīti sākotnējie rūpnīcas iestatījumi.
Active bending lights
On
Off
14
High
On
Off
Approach light duration
Medium
Temporary LH traffic
Saistītā informācija
•
•
MY CAR (10 lpp.)
MY CAR - izvēlnes funkcijas (11 lpp.)
MY CAR
MY CAR - braukšanas atbalsta
sistēma
Izvēļņu avota MY CAR braukšanas atbalsta sistēmas izvēlnes funkcija ļauj regulēt, piemēram,
sadursmes brīdinājuma sistēmu un joslas saglabāšanas palīgfunkciju.
On at start-up
On
Off
Increased sensitivity
Driver support systems
On
Collision Warning
Off
On
Lane Keeping Aid
Off
Lane Keeping Aid
Warning distance
On
Long
Off
Normal
Short
Assistance alternatives
Full function
Warning sound
On
Off
Lane Departure Warning
Lane Departure Warning
Speed alert
On
Off
DSTC
On
Off
City Safety
On
Off
BLIS
On
Off
Distance Alert
Vibration only
On
Steering assist only
Off
Road Sign Information
Driver Alert
On
On
Off
Off
On
Off
}}
15
MY CAR
||
Saistītā informācija
•
•
MY CAR (10 lpp.)
MY CAR - izvēlnes funkcijas (11 lpp.)
MY CAR − sistēmas funkcijas
Izvēļņu avota MY CAR sistēmas iestatījumu izvēlnes funkcija ļauj regulēt, piemēram, laiku un valodas.
System options
Time
Šeit var regulēt kombinētā instrumentu paneļa
pulksteni.
Time format
On
Off
Displeja ekrāna pašreizējā rādījuma skaidrojošais teksts ir redzams tad, ja ir atlasīta šāda
funkcija.
Distance and fuel units
MPG (UK)
MPG (US)
12 h
km/l
24 h
l/100km
Screen saver
Temperature unit
On
Off
Rādījumu ekrāna pašreizējais saturs nodziest
pēc bezdarbības perioda, un to nomaina tukšs
ekrāns, ja šāda opcija ir izvēlēta.
Pašreizējais ekrāna saturs parādās vēlreiz, ja
tiek aktivizēts kāds no rādījumu ekrāna taustiņiem vai vadības slēdžiem.
Language
Tiek izvēlēta izvēlņu tekstu valoda.
16
Show help text
Celsius
Fahrenheit
Tiek izvēlēta āra temperatūras rādījumu mērvienība un klimata kontroles sistēmas iestatījumi.
MY CAR
Volume levels
Front park assist volume
Rear park assist volume
Phone ringing volume
Reset system options
Visām System options izvēlnēm ir norādīti
sākotnējie rūpnīcas iestatījumi.
Saistītā informācija
•
•
MY CAR (10 lpp.)
MY CAR - izvēlnes funkcijas (11 lpp.)
MY CAR − klimata kontroles
iestatījumi
Izvēļņu avota MY CAR sistēmas iestatījumu izvēlnes funkcija ļauj regulēt, piemēram, ventilatoru
un recirkulāciju.
Auto-start driver seat heating
On
Off
Interior air quality system
Climate settings
On
Off
Automatic blower adjustment
Normal
High
Low
Recirculation timer
On
Off
Reset climate settings
Visām Climate settings izvēlnēm ir norādīti
sākotnējie rūpnīcas iestatījumi.
Saistītā informācija
•
•
MY CAR (10 lpp.)
MY CAR - izvēlnes funkcijas (11 lpp.)
Automatic rear defroster
On
Off
Auto-start steering wheel heating
On
Off
17
MY CAR
MY CAR informācija
Izvēlnes avota MY CAR informācijas izvēlnes
funkcija ļauj regulēt atslēgu skaita un VIN
numura funkcijas.
Information
Number of keys
VIN number
DivX® VOD code
Bluetooth software version in car
Saistītā informācija
•
•
18
MY CAR (10 lpp.)
MY CAR - izvēlnes funkcijas (11 lpp.)
AUDIO UN MULTIVIDE
AUDIO UN MULTIVIDE
Audio un multivide
Audio un multivide - pārskats
Audyssey MultEQ*
Audio un multivides sistēma sastāv no radio
(28 lpp.), multivides atskaņotājs(40 lpp.) , kā
arī iespējas sazināties ar mobilais tālrunis*
(55 lpp.) . Informācija tiek rādīta 5 collu krāsu
ekrānā* viduskonsoles augšējā daļā. Funkcijas
var vadīt ar stūres taustiņiem, viduskonsoles taustiņiem, kas atrodas zem ekrāna, vai tālvadības
pulti* (63 lpp.) .
Ja, izslēdzot dzinēju, audio un multivides sistēma
ir aktīva, tad, nākamreiz ievietojot atslēgu pozīcijā
I vai augstākā, tā tiek automātiski ieslēgta un turpina atskaņot to pašu skaņas avotu (piemēram,
radio), kas skanēja pirms dzinēja izslēgšanas
(automašīnām ar bezatslēgas vadības sistēmām*
jābūt aizvērtām vadītāja durvīm).
Ja tālvadības pults atslēga nav ievietota aizdedzē,
tad, nospiežot iedarbināšanas / izslēgšanas taustiņu, audio un multivides sistēmu vienā reizē var
lietot 15 minūtes.
Automašīnas iedarbināšanas laikā audio un multivides sistēma īslaicīgi tiek izslēgta, un pēc dzinēja
iedarbināšanas turpina darboties.
Audio un multivides sistēmas dažādo daļu pārskats.
Skaņas izstrādes un noregulēšanas procesā ir
izmantota Audyssey MultEQ sistēma, lai nodrošinātu pasaules klases skaņas baudījumu.
Ārējo audio avotu (47 lpp.) AUX un USB*
ieejas (piemēram, iPod®).
Vadības taustiņi uz stūres*.
5 collu ekrāns.
Viduskonsoles vadības panelis.
PIEZĪME
Ja izmantojat informācijas un izklaides sistēmu, kamēr dzinējs ir izslēgts, izņemiet tālvadības pults atslēgu no aizdedzes slēdža. Tas
nepieciešams, lai nevajadzīgi neizlādētu akumulatoru.
20
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Audio un multivide - sistēmas
darbināšana
atmiņā saglabātajām radiostacijām1 vai sadaļām2. Turot nospiestu ilgāk, ātri pārtin diska
ierakstus vai meklē nākamo pieejamo radiostaciju.
Audio un multivides sistēmu var vadīt, izmantojot
viduskonsoli un daļēji arī stūres taustiņus. Informācija tiek attēlota ekrānā viduskonsoles augšējā daļā.
SOUND - nospiediet, lai piekļūtu audio iestatījumiem (zemās, augstās frekvences skaņas
u.c.). Plašāku informāciju skatiet Vispārīgi
audio iestatījumi (26 lpp.) .
VOL - skaļuma palielināšana vai samazināšana.
ON/OFF/MUTE — īsi nospiežot, sistēma sāk darboties, bet, turot to nospiestu
ilgāk (līdz ekrāns nodziest), sistēma izslēdzas. Ņemiet vērā, ka visa Sensus sistēma
(arī navigācija * un tālruņa funkcijas*) sāk/
beidz darboties vienlaicīgi. Īsi nospiediet, lai
izslēgtu skaņu (MUTE) vai ieslēgtu skaņu, ja
tā ir bijusi izslēgta.
Disku ievietošanas un izbīdīšanas atvere.
Ritināt/tīt uz priekšu/meklēt − īsi nospiežot, ritina starp diska skaņu ierakstiem,
1
2
Galvenie avoti - nospiediet, lai atlasītu galveno avotu (piemēram, RADIO, MEDIA). Tiek
parādīts pēdējais aktīvais avots (piemēram,
FM1). Nospiežot galvenā avota taustiņu,
kamēr ir ieslēgts RADIO vai MEDIA režīms,
tiek atlasīts jauns avota skats. Ja ir atvērts
TEL* vai NAV* un tiek nospiests galvenā
avota taustiņš, parādās saīšņu izvēlne ar bieži
lietotajām izvēlnes opcijām.
Neattiecas uz DAB.
Attiecas tikai uz DVD diskiem.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
21
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Diska izbīdīšana.
OK/MENU - nospiediet stūres īkšķratu vai
viduskonsoles taustiņu, lai apstiprinātu
izvēļņu atlases. Atrodoties parastajā skatā un
nospiežot OK/MENU, tiek parādīta atlasītā
avota izvēlne (piemēram, RADIO vai MEDIA).
Ja ir pieejamas apakšizvēlnes, ekrāna labajā
pusē ir redzama bultiņa.
TUNE - pagrieziet stūres īkšķratu vai viduskonsoles taustiņu, lai ritinātu caur ierakstiem/mapēm, radiostacijām un TV* stacijām
22
un tālruņa kontaktiem* vai pārvietotos starp
rādījumu ekrāna izvēlēm.
EXIT - īsi nospiežot var pārvietoties uz
augšu izvēļņu sistēmā, pārtraukt pašreizējo
funkciju, pārtraukt/noraidīt tālruņa zvanus vai
izdzēst ievadītās rakstzīmes. Ilgi nospiežot,
tiek aktivizēts parastais skats vai arī, ja esat
parastajā skatā, augstākais izvēlņu līmenis
(galveno avotu skats), kur varat sasniegt tos
pašus galveno avotu taustiņus, kas atrodas
viduskonsolē (6).
INFO − ja ir pieejams vairāk informācijas
nekā var parādīt ekrānā, nospiediet taustiņu
INFO, lai redzētu atlikušo informāciju.
Iestatījumu taustiņi, ciparu un burtu ievade.
FAV - saīsne uz iemīļoto iestatījumu. Taustiņu
var ieprogrammēt bieži izmantotām funkcijām
(piemēram, FM, AUX). Plašāku informāciju
skatiet Izlase (25 lpp.).
MUTE - nospiediet, lai izslēgtu radio/multivides skaņu vai atsāktu skaņas atskaņošanu, ja
tā bijusi izslēgta.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Izvēlnes
Piemērā ir redzama navigācija uz dažādām funkcijām diska atskaņošanas laikā. (1) Galvenā avota taustiņš, (2) parastais skats, (3) saīšņu/avota izvēlne, (4) ātrā skata izvēlne, (5) avota
izvēlne.
}}
23
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Galvenā avota taustiņš − nospiediet, lai
mainītu galveno avotu vai aktīvajā avotā parādītu īsinājumikonu/avota izvēlni.
Parastais skats – parastais skaņas avota
režīms.
Īsinājumikonu/avotu izvēlne - rāda galveno avotu, piemēram, TEL un MEDIA bieži
izmantotās izvēļņu opcijas (var piekļūt,
nospiežot aktīvā avota galvenā avota taustiņu
(1)).
Ātrā skata izvēlne - ātrais režīms, kad tiek
pagriezts TUNE taustiņš, piemēram, mainot
diska ierakstus, radiostacijas u.c.
Avotu izvēlne - izvēļņu navigācijai (var piekļūt, nospiežot OK/MENU).
Izskats ir atkarīgs no avota, automašīnas aprīkojuma, iestatījumiem u.c.
Atlasiet galveno avotu, nospiežot galvenā avota
taustiņu (1) (RADIO, MEDIA, TEL). Lai pārvietotos pa avota izvēlnēm, izmantojiet vadības taustiņus TUNE, OK/MENU,EXIT vai galvenā avota
taustiņu (1).
Informāciju par pieejamajām funkcijām skatiet
Audio un multivide - izvēļņu pārskats (66 lpp.).
24
AUDIO UN MULTIVIDE
Izlases
•
Saglabājiet (25 lpp.) bieži izmantotās funkcijas
kā izlases. Iespējamās funkcijas, kuras var saglabāt, atrodas radio, multivides, atpakaļskata
kameras un izvēļņu avota MY CAR laukos, kur
var regulēt vairākas no automašīnas funkcijām,
piemēram, noregulēt pulksteni, sānu spoguļus
un slēdzenes. Pēc tam attiecīgo funkciju varēs
ieslēgt, nospiežot taustiņu FAV.
MEDIA režīmā:
•
•
•
•
•
•
Izlases saglabāšana
DAB1*/DAB2*
Saglabājiet bieži izmantotās funkcijas kā izlases
(25 lpp.). Pēc tam attiecīgo funkciju var vienkārši
ieslēgt, nospiežot taustiņu (21 lpp.) FAV.
DISC
USB*
Lai saglabātu funkciju kā izlasi:
iPod®*
Bluetooth®*
AUX
TV*
Var izvēlēties un saglabāt arī MY CAR, CAM* un
NAV* izlases. Izlases var izvēlēties un saglabāt arī
zem MY CAR.
Saistītā informācija
•
•
•
•
FAVNospiežot taustiņu, var saglabāt bieži izmantotās funkcijas, lai funkcijas varētu ieslēgt, vienkārši nospiežot FAV. Katrai funkcijai varat izvēlēties iemīļoto iestatījumu (piem., Equalizer) šādi:
1.
Atlasiet galveno avotu (piemēram, RADIO,
MEDIA).
2.
Izvēlieties viļņu garumu vai skaņas avotu
(FM1, Disc u.c.).
3.
Turiet nospiestu FAV taustiņu, līdz parādās
"iemīļoto iestatījumu izvēlne".
4.
Pagrieziet TUNE, lai izvēlētos kādu no saraksta opcijām, un nospiediet OK/MENU, lai
saglabātu.
> Kad ir aktīvs galvenais skaņas avots
(piem., RADIO, MEDIA), saglabātajai
funkcijai var piekļūt, īsi nospiežot FAV.
Audio un multivide (20 lpp.)
MY CAR (10 lpp.)
Radio (28 lpp.)
Mediju atskaņotājs (40 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Audio un multivide (20 lpp.)
MY CAR - automobiļa iestatījumi (13 lpp.)
RADIO režīmā:
•
•
3
AM3
FM1/FM2
Neattiecas uz V60 Twin Engine un S60L Twin Engine.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
25
AUDIO UN MULTIVIDE
Audio un multivide - audio
iestatījumi
Audio un multivide - vispārīgi audio
iestatījumi
• Balance – Līdzsvars starp labās un kreisās
Audiosistēma ir kalibrēta optimālai skaņas atveidei, taču to var pielāgot jūsu vajadzībām.
Vispārīgi audio un multivides sistēmas audio
iestatījumi.
• Subwoofer* – basa skaļruņa līmenis.
• DPL II surround level4 – telpiskās skaņas
Optimālas skaņas atveides iestatījums
Nospiediet taustiņu (21 lpp.) SOUND, lai piekļūtu
audio iestatījumu izvēlnei (Bass, Treble u.c.).
Ritiniet uz priekšu ar SOUND vai OK/MENU, līdz
sasniedzat vajadzīgo iestatījumu (piem., Treble).
Audiosistēma ir iepriekš kalibrēta tā, lai nodrošinātu optimālu skaņas atveidi, izmantojot signāla
ciparu apstrādi.
Šajā kalibrācijā ņemti vērā skaļruņi, pastiprinātāji,
salona akustika, klausītāja atrašanās vieta utt.
katrai automobiļa modeļa un audiosistēmas kombinācijai.
Ir arī dinamiskā kalibrācija, kas ņem vērā skaļuma
regulēšanas taustiņa pozīciju, radio uztveršanas
līmeni un automobiļa ātrumu.
Slēdži, par kuriem skaidrots šajās lietošanas
instrukcijās, piem., Bass, Treble un Equalizer, ir
paredzēti tikai, lai lietotājs varētu pielāgot skaņu
savai personīgajai gaumei.
Noregulējiet iestatījumu, pagriežot TUNE, un
saglabājiet iestatījumu, nospiežot OK/MENU.
puses skaļruņiem.
līmenis.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
Turpiniet spiest SOUND vai OK/MENU, lai piekļūtu citām opcijām:
• Surround* - var iestatīt ieslēgtā / izslēgtā
pozīcijā. Ja ir izvēlēta pozīcija Ieslēgts, tad
sistēma izvēlas iestatījumu optimālai skaņas
atveidei. Pēc tam parasti rādījumu ekrānā
parādās DPLII un
. Ja ierakstot ir
izmantota Dolby Digital tehnoloģija, tad
atskaņošana notiek, kad izvēlēts šis iestatījums. Pēc tam rādījumu ekrānā parādās
. Ja ir izvēlēta pozīcija Izslēgts, tad ir
pieejams 3 kanālu stereo.
• Bass - Basa līmenis.
• Treble - Augsto toņu līmenis.
• Fader – Līdzsvars starp priekšējiem un aizmugurējiem skaļruņiem.
4
26
Tikai tad, ja ir aktivēta funkcija Surround.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Audio un multivide - uzlabotie audio
iestatījumi
Ekvalaizera iestatīšana
Audio profila iestatīšana
Iestatiet ekvalaizeru* un noregulējiet dažādu
radio frekvenču vai TV skaļumu atsevišķi.
Iestatiet audio profilu* un optimizējiet skaņas
baudījumu atbilstoši savām vajadzībām.
1.
Multivides avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU, lai piekļūtu Audio settings, un
atlasiet Equalizer.
Audio profila iestatīšana (27 lpp.)
2.
Audio skaļuma un automātiskās skaļuma
kontroles iestatīšana (28 lpp.)
Izvēlieties viļņu garumu, pagriežot TUNE, un
apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
3.
Noregulējiet skaņas iestatījumus, pagriežot
TUNE, un apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
Tāpat turpiniet ar citiem viļņu garumiem,
kurus vēlaties mainīt.
Skaņas baudījumu var optimizēt vadītāja sēdeklim, abiem priekšējiem sēdekļiem vai aizmugurējam sēdeklim. Ja pasažieri sēž gan priekšējā, gan
aizmugurējā sēdeklī, tad ieteicams optimizēt
skaņu abiem priekšējiem sēdekļiem. Piekļūstiet
multivides avota parastā skata opcijām, nospiežot
OK/MENU un atlasot Audio settings Sound
stage.
Noregulējiet radio un multivides audio iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.
Var regulēt šādas funkcijas:
•
•
•
Ekvalaizera iestatīšana (27 lpp.)
•
Skaņas skaļuma iestatīšana ārējiem audio
avotiem (50 lpp.)
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
4.
Kad skaņas iestatījumi ir veikti, nospiediet
EXIT, lai apstiprinātu un atgrieztos parastajā
skatā.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - uzlabotie audio iestatījumi (27 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - audio iestatījumi
(26 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
27
AUDIO UN MULTIVIDE
Audio skaļuma un automātiskās
skaļuma kontroles iestatīšana
Iestatiet skaņas kompensāciju pārmērīgiem
trokšņiem pasažieru salonā.
Radio
Digitālais radio* (DAB)
Var klausīties AM5 un FM radio frekvences.
Dažos gadījumos arī digitālo radio (DAB)*
(37 lpp.).
•
Audiosistēma kompensē traucējošos trokšņus
salonā, palielinot skaļumu atkarībā no automobiļa
ātruma. Var iestatīt zemu, vidēju vai augstu kompensēšanas līmeni vai to izslēgt. Atlasiet līmeni,
multivides avota parastajā skatā nospiežot
OK/MENU un pēc tam atlasot Audio settings
Volume compensation.
•
•
•
•
•
•
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - uzlabotie audio iestatījumi (27 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
28
Navigācija pa kanālu grupu sarakstu (objektu
grupu) (38 lpp.)
Radiostaciju saglabāšana atmiņā (31 lpp.)
Radio frekvenču skenēšana (36 lpp.)
Radio programmu tipi (PTY) (34 lpp.)
Radio teksts (35 lpp.)
Saite DAB - DAB (38 lpp.)
Digitālais radio (DAB)* − viļņu garums
(39 lpp.)
Digitālais radio (DAB)* - apakškanāls
(39 lpp.)
•
Digitālais radio (DAB)* − atiestatīšana
(39 lpp.)
Saistītā informācija
AM5/FM radio
•
•
•
•
•
•
Digitālais radio (DAB)* (37 lpp.)
Kanālu grupu saglabāšana (Ensemble learn)
(38 lpp.)
•
Radio funkciju vadība.
Informāciju par radio darbināšanu skatiet Sistēmas darbināšana (21 lpp.).
5
•
•
Radio meklēšana (29 lpp.)
Radiostaciju saglabāšana atmiņā (31 lpp.)
Radio frekvenču skenēšana (36 lpp.)
RDS funkcijas (32 lpp.)
•
•
•
Izvēlnes pārskats - AM (66 lpp.)
Izvēlnes pārskats - FM (67 lpp.)
Izvēlnes pārskats - digitālais radio (DAB)*
(67 lpp.)
Radio programmu tipi (PTY) (34 lpp.)
Radio teksts (35 lpp.)
Neattiecas uz V60 Twin Engine un S60L Twin Engine.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Radio meklēšana
Automātiska radio regulēšana
Radiostaciju saraksts*
Radio automātiski sastāda to pašreiz uztveramo
FM radiostaciju sarakstu* (29 lpp.), kuru signāls ir visspēcīgākais. Var aktivizēt automātisku
(29 lpp.) vai manuālu (30 lpp.) radiostaciju
meklēšanu.
Meklē nākamo/iepriekšējo pieejamo staciju.
Radio automātiski sastāda to pašreiz uztveramo
FM radiostaciju sarakstu , kuru signāls ir visspēcīgākais. Tas ļauj atrast radiostaciju, ja braucat
svešā vietā un nezināt radiostacijas un to frekvences.
PIEZĪME
Uztveršana ir atkarīga gan no signāla stipruma, gan kvalitātes. Translāciju var traucēt
vairāki faktori, piemēram, augstas ēkas vai tālu
esošs raidītājs. Arī pārklājuma līmenis var atšķirties atkarībā no vietas, kur atrodaties.
1.
Nospiediet RADIO, pagrieziet TUNE, līdz
parādās vajadzīgais viļņa garums (piemēram,
FM1), un nospiediet OK/MENU.
2.
Turiet nospiestu
/
taustiņu uz
viduskonsoles (vai stūres tastatūras*). Radio
meklē nākamo/iepriekšējo pieejamo radiostaciju.
Lai dotos uz sarakstu un izvēlētos radiostaciju:
1.
Atlasiet vajadzīgo viļņu garumu (piemēram,
FM1).
2.
Pagrieziet TUNE par vienu soli kādā no virzieniem. Tiek parādīts saraksts ar visām šajā
vietā uztveramajām radiostacijām. Pašreiz
noregulētā radiostacija sarakstā ir norādīta ar
lielākiem burtiem.
3.
Vēlreiz pagrieziet TUNE abos virzienos, lai no
saraksta izvēlētos radiostaciju.
4.
Apstipriniet savu izvēli, nospiežot OK/MENU.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
29
AUDIO UN MULTIVIDE
PIEZĪME
•
•
Tiek rādīts tikai tobrīd uztverto radiostaciju frekvenču saraksts, nevis visu izvēlētā viļņu garuma radio frekvenču pilnīgs
saraksts.
Ja pašreiz uztvertās radiostacijas signāls
ir vājš, radio var neaktualizēt radiostaciju
sarakstu. Ja tā notiek, nospiediet INFO
taustiņu (kamēr displeja ekrānā ir
redzams radiostaciju saraksts), lai pārietu
uz manuālo meklēšanu un izvēlētos frekvenci. Ja radiostaciju saraksts vairs netiek
rādīts, pagrieziet TUNE par vienu soli
kādā no virzieniem, lai vēlreiz parādītu
sarakstu, un nospiediet INFO, lai pārslēgtu.
Pēc dažām sekundēm saraksts izzūd no rādījumu
ekrāna.
Ja radiostacija vairs netiek rādīta, pagrieziet
TUNE par vienu soli kādā no virzieniem un
nospiediet viduskonsoles taustiņu INFO, lai
pārietu uz manuālo meklēšanu (30 lpp.) (vai no
manuālās regulēšanas atgrieztos pie funkcijas
"Radiostaciju saraksts").
30
Manuāla radio regulēšana
Radio automātiski izveido radiostaciju sarakstu*
(29 lpp.) , bet radio regulēšanu var veikt manuāli.
Rūpnīcas noklusējuma iestatījums nosaka, ka,
pagriežot TUNE radio parāda konkrētā vietā
uztveramo radiostaciju sarakstu ar visspēcīgāko
signālu. Kad parādās radiostaciju saraksts,
nospiediet INFO taustiņu viduskonsolē, lai pārietu
uz manuālo meklēšanu. Tādējādi varēsiet izvēlēties frekvenci no saraksta, kurā iekļautas visas
pieejamās izvēlētā viļņu garuma radio frekvences.
Citiem vārdiem sakot, par vienu soli pagriežot
TUNE manuālās meklēšanas laikā, frekvence
mainās no, piem., 93,3 uz 93,4 MHz u.tml.
Lai manuāli izvēlētos radiostaciju:
1.
Nospiediet taustiņu RADIO, pagrieziet
TUNE, līdz parādās vajadzīgais viļņa garums
(piemēram, FM1), un nospiediet OK/MENU.
2.
Pagrieziet TUNE, lai izvēlētos frekvenci.
PIEZĪME
Rūpnīcas iestatījums paredz, ka radio automātiski meklē radiostacijas, kas ir pieejamas
vietā, pa kuru braucat (skatiet sadaļu "Radiostaciju saraksts").
Taču, ja esat pārgājis uz manuālo meklēšanu
(nospiežot viduskonsoles taustiņu INFO,
kamēr tiek rādīts radiostaciju saraksts), tad,
nākamreiz ieslēdzot radio, joprojām būs noregulēta manuālās meklēšanas funkcija. Lai
pārietu atpakaļ uz "Radiostaciju saraksta"
funkciju, pagrieziet TUNE par vienu soli (lai
parādītu pilnīgu radiostaciju sarakstu) un
nospiediet taustiņu INFO.
Ņemiet vērā, ka, nospiežot INFO laikā, kamēr
radiostaciju saraksts nav redzams, tiek aktivēta INFO funkcija. Lai saņemtu plašāku
informāciju par šo funkciju, skatiet Audio un
multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.).
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Radiostaciju saglabāšana atmiņā
Ieteicams bieži izmantotās radiostacijas saglabāt
atmiņā, lai atvieglotu to ieslēgšanu.
Ekrānā var aplūkot iepriekš izvēlēto kanālu
sarakstu*. Lai aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju,
AM/FM avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Show presets.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
Digitālais radio* (DAB)
Katram viļņu garumam var saglabāt 10 radiostaciju iestatījumus. DAB ir 2 iestatījumu atmiņas:
DAB1 un DAB2. Atmiņā var saglabāt, ilgāk turot
nospiestu vajadzīgo atmiņas taustiņu. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā FM radio iepriekš.
Iepriekš iestatītās vērtības tiek izvēlētas, izmantojot iepriekš iestatīto vērtību spiedpogas.
Iepriekš saglabātas stacijas.
AM6/FM radio
Katram viļņu garumam var veikt 10 iestatījumus
(piemēram, FM1).
Iepriekš iestatītās vērtības tiek izvēlētas, izmantojot iepriekš iestatīto vērtību spiedpogas.
1.
Noregulējiet radiostaciju (skatiet Radio
meklēšana (29 lpp.)).
2.
Dažas sekundes turiet nospiestu kādu no
iestatījumu taustiņiem. Šajā laikā izzūd skaņa
un atjaunojas, kad radiostacija ir saglabāta.
Tagad var lietot iestatījumu taustiņu.
6 Neattiecas
Iepriekšējais iestatījums satur vienu kanālu, bet
ne apakškanālu. Ja tiek atskaņots apakškanāls
un saglabāts iepriekšējais iestatījums, tad sistēma reģistrē tikai galveno kanālu. Tas ir tādēļ, ka
apakškanāli ir īslaicīgi. Nākamajā mēģinājumā
izgūt iepriekšējo iestatījumu, tiks atskaņots
kanāls, kas saturēja apakškanālu. Iepriekšējais
iestatījums nav atkarīgs no kanālu saraksta.
Ekrānā var aplūkot iepriekš izvēlēto kanālu
sarakstu*. Lai aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju,
DAB avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU
un atlasiet Show presets.
PIEZĪME
Skaņu sistēmas DAB sistēma neatbalsta
visas DAB standarta funkcijas.
uz V60 Twin Engine un S60L Twin Engine.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
31
AUDIO UN MULTIVIDE
RDS funkcijas
Pateicoties RDS, radio var automātiski pārslēgties uz raidītāju ar visspēcīgāko signālu. RDS ļauj
uztvert, piemēram, satiksmes informāciju (TP) un
meklēt noteiktus programmu tipus (PTY).
RDS (Radio Data System) savieno tīklā FM raidītājus. FM raidītājs šādā tīklā sūta informāciju, kas
RDS radio piešķir šādas funkcijas:
•
Automātiski pārslēdzas uz spēcīgāku raidītāju, ja attiecīgajā teritorijā pasliktinās uztveršanas apstākļi.
•
•
Saistītā informācija
•
Ja notiek negadījumi vai nelaimes, atskan
signalizācija. (32 lpp.)
Meklē programmas veidu, piemēram, satiksmes informāciju vai ziņas.
•
•
Radio teksts (35 lpp.)
Saņem teksta informāciju par pašreizējo
radio programmu.
•
Reģionālās radio programmas (REG)
(36 lpp.)
•
RDS funkciju atiestatīšana (37 lpp.)
PIEZĪME
Dažas radiostacijas neizmanto RDS vai
izmanto to tikai daļēji.
Ja vēlamais programmas veids ir atrasts, radio var
pārslēgt stacijas, pārtraucot pašreiz skanošo
audio avotu. Piemēram, ja tiek izmantots CD
atskaņotājs, tas tiek pārslēgts pauzes režīmā.
Prioritārā pārraide, kas pārtrauc citas, tiek atskaņota ieprogrammētā skaļumā (35 lpp.). Kad
iestatītais programmas tips vairs netiek pārraidīts,
radio ieslēdz iepriekšējo audio avotu un skaļumu.
Programmējamās funkcijas: trauksme (ALARM!),
satiksmes informācija (TP), ziņas (NEWS) un pro-
32
grammu veidi (PTY) pārtrauc cita citu prioritāšu
secībā, turklāt trauksmei ir augstākā prioritāte un
programmu tipiem - zemākā. Par citiem programmas pārtraukšanas iestatījumiem (EON Distant
un EON Local) skatiet EON (33 lpp.). Nospiediet EXIT, lai atsāktu atskaņot pārtraukto skaņas
avotu, un nospiediet OK/MENU, lai nodzēstu
paziņojumu.
Automātiska radio frekvenču atjaunināšana
(AF) (36 lpp.)
Ja notiek negadījumi vai nelaimes,
atskan signalizācija.
Radio funkciju lieto, lai brīdinātu par nopietniem
negadījumiem vai katastrofām.
Ziņojums ALARM! parādās rādījumu ekrānā, kad
tiek pārraidīts trauksmes ziņojums.
Signalizāciju nevar īslaicīgi pārtraukt vai izslēgt.
Saistītā informācija
•
RDS funkcijas (32 lpp.)
AUDIO UN MULTIVIDE
Satiksmes informācija (TP)
Šī funkcija ļauj klausīties iestatītās radiostacijas
RDS tīkla satiksmes informāciju.
Simbols TP norāda, ka funkcija ir aktīva. Ja radiostacija spēj pārraidīt satiksmes informāciju, to
norāda TP, kas spoži izgaismojas rādījumu
ekrānā. Pretējā gadījumā TP ir pelēkā krāsā.
Lai aktivizētu/deaktivizētu, FM avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
TP.
–
TP no izvēlētās vai visām radiostacijām
Lai pārraidītu satiksmes informāciju, radio var pārtraukt izvēlētās radiostacijas vai visu radiostaciju
atskaņošanu tikai RDS tīklā.
Lai mainītu, FM avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Advanced
settings Set TP favourite.
–
Saistītā informācija
•
7
Enhanced Other Networks (uzlaboti
citi tīkli – EON)
EON ir noderīgs urbanizētā vidē ar daudzām vietējām radiostacijām. Tā novērtē attālumu starp
automašīnu un radiostaciju, lai noteiktu, kad programmas funkcijām jāpārtrauc pašreizējais skaņas avots.
–
Lai aktivizētu/deaktivizētu, FM avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
kādu no opcijām zem Advanced settings
EON:
Ziņu pārraides
Šī funkcija ļauj klausīties iestatītās radiostacijas
RDS tīkla ziņu pārraides.
Simbols NEWS norāda, ka funkcija ir aktīva.
–
Lai aktivizētu/deaktivizētu, FM avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
News settings News.
Izvēlētās radiostacijas vai visu
radiostaciju pārraidītās ziņas
• Local – pārtrauc tikai tad, ja radiostacijas rai-
Lai pārraidītu ziņas, radio var pārtraukt izvēlētās
radiostacijas vai visu radiostaciju atskaņošanu
tikai RDS tīklā.
• Distant7 – pārtrauc gadījumā, ja stacijas rai-
–
Saistītā informācija
Saistītā informācija
dītājs atrodas tuvu.
dītājs atrodas tālu, kā arī, ja ir daudz traucējumu.
•
RDS funkcijas (32 lpp.)
•
Lai mainītu, FM avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet News settings
Set news favourite.
RDS funkcijas (32 lpp.)
RDS funkcijas (32 lpp.)
Rūpnīcas iestatījumi.
33
AUDIO UN MULTIVIDE
Radio programmu tipi (PTY)
Funkcija PTY DAB radio
Funkciju PTY var lietot, lai atlasītu vienu vai vairākus radio programmu tipus, piemēram, popmūziku un nopietno klasisko mūziku. Pēc programmas veida izvēles pārvietošanās notiek tikai pa
tiem kanāliem, kas pārraida šo tipu.
Programmas tipu var atlasīt DAB avota parastajā
skatā, nospiežot OK/MENU un pēc tam - PTY
filtering. Izejiet no šī režīma šādi:
Funkciju PTY var atlasīt FM un DAB radio. Kad šī
funkcija ir aktīva, rādījumu ekrānā ir attēlots simbols PTY. Šī funkcija ļauj parādīties izvēlētas stacijas RDS tīklā noraidītajam programmas veidam.
Funkcija PTY FM radio
1.
2.
Aktivizējiet, FM avota parastajā skatā nospiežot OK/MENU un vispirms atlasot programmu tipus zem Advanced settings
PTY settings Select PTY.
Pēc tam funkcija PTY jāaktivizē, nospiežot
OK/MENU un pēc tam atlasot Advanced
settings PTY settings Receive traffic
bulletins from other networks.
Funkciju PTY var deaktivizēt, FM avota parastajā
skatā nospiežot OK/MENU un Advanced
settings PTY settings Receive traffic
bulletins from other networks. Izvēlētie programmas veidi (PTY) netiek atiestatīti.
PTY var atiestatīt un noņemt, FM avota parastajā
skatā nospiežot OK/MENU un Advanced
settings PTY settings Select PTY
Clear all.
34
–
Nospiediet EXIT.
> Ja PTY ir aktivēts, rādījumu ekrānā parādās indikators.
Dažos gadījumos DAB radio iziet no PTY režīma,
skatiet Saite DAB - DAB (38 lpp.).
Radio programmu tipu meklēšana
(PTY)
Šī funkcija meklē izvēlēto programmas veidu visā
viļņu garuma diapazonā.
1.
FM avota parastajā skatā atlasiet vienu vai
vairākus PTY, nospiežot OK/MENU un pēc
tam - Advanced settings PTY settings
Select PTY.
2.
Pēc tam nospiediet OK/MENU un atlasiet
Advanced settings PTY settings
Seek PTY.
Saistītā informācija
•
Radio programmu tipu meklēšana (PTY)
(34 lpp.)
•
Radio programmu tipu (PTY) rādīšana
(35 lpp.)
–
•
Skaļuma regulēšana radio programmu tipiem,
kuri pārtrauc cita avota atskaņošanu (PTY)
(35 lpp.)
Saistītā informācija
•
RDS funkcijas (32 lpp.)
Lai beigtu meklēšanu, nospiediet EXIT.
•
•
•
Nospiediet
vai
., lai turpinātu meklēt
citu izvēlētā programmas veida raidījumu.
Radio programmu tipi (PTY) (34 lpp.)
Radio programmu tipu (PTY) rādīšana
(35 lpp.)
RDS funkcijas (32 lpp.)
AUDIO UN MULTIVIDE
Radio programmu tipu (PTY)
rādīšana
Dažas radiostacijas pārrada informāciju par programmas veidu un kategoriju. Ekrānā var parādīt
pašreizējās stacijas radio programmas tipu, piemēram, popmūzika vai nopietnā klasiskā mūzika.
FM un DAB radio var atlasīt PTY.
FM radio programmas tipa rādīšana
Lai aktivizētu/deaktivizētu, FM avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
Advanced settings PTY settings
Show PTY text.
–
DAB radio programmas tipa rādīšana
Skaļuma regulēšana radio
programmu tipiem, kuri pārtrauc
cita avota atskaņošanu (PTY)
Pārtraucošie programmu veidi, piemēram,
NEWS vai TP, ir dzirdami tajā skaļumā, kāds
uzstādīts katram atbilstošajam programmas veidam. Ja skaļuma līmenis ir noregulēts programmas pārtraukuma laikā, jaunais līmenis tiks saglabāts, līdzko tiks pārtraukta jaunā programma.
Radio teksts
Dažas RDS stacijas pārraida informāciju par programmas saturu, izpildītājiem u.c. Šo informāciju
var parādīt rādījumu ekrānā8. Radio tekstu var
parādīt FM un DAB radio.
FM radio teksts
–
Saistītā informācija
•
•
PIEZĪME
Radio programmu tipi (PTY) (34 lpp.)
Vienlaikus var aktivēt tikai vienu no šīm funkcijām - "Show radio text" vai "Show
presets". Ja kāda no tām tiek aktivēta laikā,
kad jau ir ieslēgta otra funkcija, tad iepriekš
aktivētā funkcija tiek automātiski izslēgta.
Abas funkcijas var deaktivēt.
RDS funkcijas (32 lpp.)
Lai aktivizētu/deaktivizētu, DAB avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
Advanced settings Show PTY text.
–
Lai aktivizētu/deaktivizētu, FM/DAB avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet Show radio text.
Saistītā informācija
•
•
•
8
Radio programmu tipi (PTY) (34 lpp.)
Radio programmu tipu meklēšana (PTY)
(34 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
RDS funkcijas (32 lpp.)
Digitālais radio (DAB)* (37 lpp.)
RDS funkcijas (32 lpp.)
Tikai automašīnām, kas aprīkotas ar 7 collu ekrānu.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
35
AUDIO UN MULTIVIDE
Automātiska radio frekvenču
atjaunināšana (AF)
Reģionālās radio programmas
(REG)
Šī funkcija izvēlas iestatītās radiostacijas raidītāju
ar visspēcīgāko signālu.
Šī funkcija liek radio turpināt uztvert reģionālo
raidītāju, par spīti tam, ka tā signāls ir vājš.
Lai atrastu raidītāju ar visspēcīgāko signālu, funkcija var izņēmuma gadījumos meklēt visā FM diapazonā.
Simbols REG norāda, ka funkcija ir aktīva.
Lai aktivizētu/deaktivizētu, FM avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
Advanced settings Alternative
frequency.
–
–
Lai aktivizētu/deaktivizētu, FM avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
Advanced settings REG.
Saistītā informācija
•
Radio frekvenču skenēšana
Šī funkcija automātiski meklē pieejamos radio
kanālus un ņem vērā visus programmas tipu filtrus (PTY).
Kad radiostacija ir atrasta, tā skan apm. apm. 10
sekundes, pirms skenēšana tiek atsākta. Laikā,
kamēr tiek atskaņota radiostacija, tā tiek saglabāta atmiņā kā parasti, skatiet Radiostaciju saglabāšana atmiņā (31 lpp.).
–
RDS funkcijas (32 lpp.)
Saistītā informācija
•
RDS funkcijas (32 lpp.)
Lai sāktu skenēšanu, FM/AM9/DAB* avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet Scan.
PIEZĪME
Skenēšana apstājas, ja tiek saglabāta radiostacija.
Skenēšanu var izvēlēties arī DAB-PTY režīmā.
Tādā gadījumā tiek atskaņotas tikai iepriekš iestatītā tipa programmas.
Saistītā informācija
•
•
9
36
Radio programmu tipi (PTY) (34 lpp.)
Digitālais radio (DAB)* (37 lpp.)
Neattiecas uz V60 Twin Engine un S60L Twin Engine.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
RDS funkciju atiestatīšana
Digitālais radio (DAB)*
•
Visus radio iestatījumus var atiestatīt uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.
DAB (Digital Audio Broadcasting) ir radio digitālās apraides sistēma. Automašīna atbalsta DAB,
DAB+ un DMB.
Digitālais radio (DAB)* - apakškanāls
(39 lpp.)
•
Digitālais radio (DAB)* − atiestatīšana
(39 lpp.)
–
Lai atiestatītu, FM avota parastajā skatā
nospiediet OK/MENU un atlasiet Advanced
settings Reset all FM settings.
PIEZĪME
DAB pārklājums nav pieejams visur. Ja nav
pārklājuma, displeja ekrānā parādās ziņojums
No reception.
Saistītā informācija
•
RDS funkcijas (32 lpp.)
Pakalpojumi un radiostaciju grupa
•
Service - kanāls, radiokanāls (sistēma atbalsta tikai audio pakalpojumus).
•
Ensemble - vienas frekvences radiokanālu
grupa.
Saistītā informācija
•
Kanālu grupu saglabāšana (Ensemble learn)
(38 lpp.)
•
Navigācija pa kanālu grupu sarakstu (objektu
grupu) (38 lpp.)
•
•
•
•
•
•
•
Radio (28 lpp.)
Radiostaciju saglabāšana atmiņā (31 lpp.)
Radio frekvenču skenēšana (36 lpp.)
Radio programmu tipi (PTY) (34 lpp.)
Radio teksts (35 lpp.)
Saite DAB - DAB (38 lpp.)
Digitālais radio (DAB)* − viļņu garums
(39 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
37
AUDIO UN MULTIVIDE
Kanālu grupu saglabāšana
(Ensemble learn)
Navigācija pa kanālu grupu sarakstu
(objektu grupu)
Digitālā radio (DAB) kanālu grupu (Ensemble
learn) saglabāšana.
Digitālā radio (DAB) navigācija kanālu grupas
sarakstā (objektu grupā).
Ja transportlīdzeklis iebrauc citā apraides zonā,
iespējams, būs jāveic zonā esošo kanālu grupu
programmēšana.
Lai pārvietotos pa kanālu grupu sarakstu un tam
piekļūtu, pagrieziet TUNE. Ensemble grupas
nosaukums ir redzams rādījumu ekrāna augšdaļā.
Pārslēdzot uz jauno Ensemble grupu, nosaukums
mainās uz jauno.
Programmējot kanālu grupas, tiek izveidots atjaunināts saraksts ar visām pieejamām kanālu grupām. Saraksts netiek atjaunināts automātiski.
•
Lai veiktu programmēšanu, DAB avota parastajā
skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
Ensemble learn. Programmēšanu var veikt arī
šādi:
1.
2.
Pagrieziet TUNE par vienu soli kādā no virzieniem.
> Pieejamo kanālu grupu sarakstā parādās
Ensemble learn.
Nospiediet OK/MENU.
> Tiek sākta jauna programmēšana.
Service - rāda kanālus neatkarīgi no kanālu
grupas, kurai tie pieder. Sarakstu var filtrēt
arī, izmantojot programmas tipa izvēli (PTY
filtering), skatiet Radio programmu tipi
(PTY) (34 lpp.).
Saite DAB - DAB
DAB - DAB savienojums nozīmē, ka DAB radio
var pāriet no viena kanāla ar sliktu signālu vai bez
signāla uz citā kanālu grupā esošu to pašu
kanālu ar labāku signālu.
Mainot kanāla grupu, var būt aizkave. Laikā starp
pašreizējā kanāla izslēgšanu un pāreju uz jauno
kanālu var būt īslaicīgs klusums.
–
Lai aktivizētu/deaktivizētu, DAB avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
Advanced settings DAB linking.
Saistītā informācija
•
Kanālu grupu saglabāšana (Ensemble learn)
(38 lpp.)
•
•
Digitālais radio (DAB)* (37 lpp.)
Radio programmu tipi (PTY) (34 lpp.)
Programmēšanu var atcelt, nospiežot EXIT.
Saistītā informācija
•
•
38
Digitālais radio (DAB)* (37 lpp.)
Navigācija pa kanālu grupu sarakstu (objektu
grupu) (38 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Digitālais radio (DAB)* − viļņu
garums
Digitālais radio (DAB)* apakškanāls
Digitālais radio (DAB)* −
atiestatīšana
DAB tiek raidīts viļņu diapazonā Band III.
Sekundārie komponenti parasti tiek dēvēti par
apakškanāliem. Tie ir īslaicīgi un var ietvert,
piem., galvenās programmas tulkojumus citās
valodās.
Visus DAB iestatījumus var atiestatīt uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.
Visas grupas var neatrast.
–
DAB avota parastajā skatā viļņu garumus var
aktivizēt/deaktivizēt, nospiežot OK/MENU un
pēc tam atlasot Advanced settings DAB
band.
Saistītā informācija
•
Digitālais radio (DAB)* (37 lpp.)
Ja tiek pārraidīts viens vai vairāki apakškanāli, tad
rādījumu ekrānā pa kreisi no kanāla nosaukuma
tiek parādīts simbols
. Apakškanāls tiek parādīts ar simbolu -, kas rādījumu ekrānā parādās pa
kreisi no kanāla nosaukuma.
Nospiediet
–
Atiestatīšanu var veikt, DAB avota parastajā
skatā nospiežot OK/MENU un pēc tam atlasot Advanced settings Reset all DAB
settings.
Saistītā informācija
•
Digitālais radio (DAB)* (37 lpp.)
, lai piekļūtu apakškanāliem.
Apakškanāliem var piekļūt tikai izvēlētajā galvenajā kanālā, nevis kādā citā kanālā, neizvēloties
to.
–
DAB avota parastajā skatā apakškanālu rādīšanu var aktivizēt/deaktivizēt, nospiežot
OK/MENU un pēc tam atlasot Advanced
settings Sub channels.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
39
AUDIO UN MULTIVIDE
Mediju atskaņotājs
CD/DVD*
Multivides atskaņotājā var atskaņot audio un
video signālu no CD/DVD* (40 lpp.) diskiem
un ārēji pievienotiem audio avotiem, izmantojot
AUX/USB* (47 lpp.) ieeju, vai bezvadu režīmā
straumēt audio failus no ārējām ierīcēm, izmantojot Bluetooth®. Noteiktiem multivides atskaņotājiem ir iespēja sazināties ar mobilo tālruni*,
izmantojot Bluetooth®.
Multivides atskaņotājs (40 lpp.) var atskaņot
iepriekš ierakstītus CD/DVD diskus.
Mediju atskaņotājs atbalsta un var atskaņot šādu
tipu disku un failus:
•
Iepriekš ierakstītus kompaktdiskus (CD
Audio).
•
Ierakstītus kompaktdiskus ar audio un / vai
video failiem.
•
•
Iepriekš ierakstītus DVD video disku.
Ierakstītus DVD diskus ar audio un / vai
video failiem.
Plašāku informāciju par atbalstītajiem formātiem
skatiet saderīgie faili formāti (45 lpp.).
Saistītā informācija
Mediju atskaņotāja vadības slēdži.
Informāciju par multivides atskaņotāja darbināšanu skatiet Sistēmas darbināšana (21 lpp.).
40
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
•
CD/DVD* diska atskaņošana un navigācija
(40 lpp.)
•
DVD* video disku atskaņošana un navigācija
(43 lpp.)
Pamata informāciju par atskaņošanu un navigāciju skatiet Sistēmas darbināšana (21 lpp.). Plašāku aprakstu skatiet tālāk.
Diska atskaņošanas sākšana
Multivides avota parastajā skatā nospiediet
MEDIA, pagrieziet TUNE, līdz tiek parādīts Disc,
un nospiediet OK/MENU. Ja mediju atskaņotājā
atrodas disks, tad automātiski tiek sākta tā atskaņošana. Pretējā gadījumā rādījumu ekrānā parādās Insert disc. Pēc tam ievietojiet disku ar
aprakstīto pusi augšup. Diska atskaņošana sākas
automātiski.
Ja atskaņotājā tiek ievietots disks ar audio /
video failiem, tad ir jāielādē diska mapes struktūra. Atkarībā no diska kvalitātes un informācijas
daudzuma, iespējams, paies neliels brīdis, pirms
sāksies atskaņošana.
Diska izbīdīšana
Nospiediet izbīdīšanas taustiņu (21 lpp.), lai izbīdītu disku.
Audio un multivide (20 lpp.)
Disks paliek izbīdīts apmēram 12 sekundes, pēc
tam tas drošības apsvērumu dēļ tiek iebīdīts atpakaļ atskaņotājā.
Mediji Bluetooth®* (50 lpp.)
Pauze atskaņošanas laikā (pauze)
Tālvadības pults* (63 lpp.)
Ja skaļums tiek pilnīgi samazināts vai tiek
nospiests taustiņš MUTE (Klusināt), mediju
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
CD/DVD* diska atskaņošana un
navigācija
Multivides atskaņotājs - saderīgie failu formāti (45 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
atskaņotāja darbība tiek apturēta. Ja skaļums tiek
palielināts vai vēlreiz tiek nospiests taustiņš
MUTE (Klusināt), mediju atskaņotājs sāk darboties. Varat arī ieslēgt pauzi, izvēļņu sistēmā10
nospiežot OK/MENU un atlasot Play/Pause.
PIEZĪME
Video filma tiek rādīta tikai, kamēr automobilis
stāv. Tiklīdz automobiļa ātrums pārsniedz
apmēram 8 km/h, attēls izzūd un displeja
ekrānā parādās No visual media available
while driving, taču skaņu joprojām var dzirdēt. Attēls tiek atkal rādīts, tiklīdz automobiļa
ātrums samazinās līdz apmēram 6 km/h.
PIEZĪME
Atskaņotājs var neatskaņot dažus audio failus,
kurus ierakstu kompānijas ir aizsargājušas
pret kopēšanu, vai privāti pārrakstītos audio
failus.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
•
Diskā ierakstīto audio/video failu atskaņošana un navigācija* (41 lpp.)
•
DVD* video disku atskaņošana un navigācija
(43 lpp.)
10
•
•
Patīšana uz priekšu/atpakaļ (42 lpp.)
Diska ierakstu vai audio failu skenēšana
(43 lpp.)
•
Diska ierakstu vai audio failu nejauša atlasīšana (43 lpp.)
•
Multivides atskaņotājs - saderīgie failu formāti (45 lpp.)
Diskā ierakstīto audio/video failu
atskaņošana un navigācija*
Diskā ierakstīto audio/video failu atskaņošana un
navigācija.
PIEZĪME
Video filma tiek rādīta tikai, kamēr automobilis
stāv. Tiklīdz automobiļa ātrums pārsniedz
apmēram 8 km/h, attēls izzūd un displeja
ekrānā parādās No visual media available
while driving, taču skaņu joprojām var dzirdēt. Attēls tiek atkal rādīts, tiklīdz automobiļa
ātrums samazinās līdz apmēram 6 km/h.
PIEZĪME
Atskaņotājs var neatskaņot dažus audio failus,
kurus ierakstu kompānijas ir aizsargājušas
pret kopēšanu, vai privāti pārrakstītos audio
failus.
Audio faili ir apzīmēti ar simbolu
, video faili
− ar simbolu
un mapes − ar simbolu
.
Kad ir pabeigta faila atskaņošana, turpinās citu
šajā mapē esošo failu (tā paša tipa) atskaņošana.
}}
Neattiecas uz CD Audio.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
41
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Mapes maiņa11 notiek automātiski, kad visi šajā
mapē esošie faili ir atskaņoti. Sistēma automātiski
nosaka iestatījumu un to maina, ja mediju atskaņotājā ir ievietots disks, kas satur tikai audio failus
vai tikai video failus, un pēc tam sāk tos atskaņot.
Taču sistēma nemaina iestatījumu, ja mediju
atskaņotājā ir ievietots disks, kas satur gan audio,
gan video failus. Tā vietā atskaņotājs turpina
atskaņot iepriekš izvēlēto failu tipu.
Atkārtošanas mape
Šī funkcija ļauj vairākkārt atskaņot mapē esošos
failus. Kad ir atskaņots pēdējais fails, atkal sākas
pirmā faila atskaņošana.
1.
Nospiediet OK/MENU
2.
Pagrieziet TUNE līdz Repeat folder
3.
Lai aktivētu/deaktivētu šo funkciju, nospiediet OK/MENU.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
•
CD/DVD* diska atskaņošana un navigācija
(40 lpp.)
•
DVD* video disku atskaņošana un navigācija
(43 lpp.)
•
•
Patīšana uz priekšu/atpakaļ (42 lpp.)
11
42
•
Diska ierakstu vai audio failu nejauša atlasīšana (43 lpp.)
•
Multivides atskaņotājs - saderīgie failu formāti (45 lpp.)
•
DivX® Video On Demand* (45 lpp.)
Patīšana uz priekšu/atpakaļ
Audio un video failus var tīt uz priekšu/attīt atpakaļ12.
Turiet nospiestu
/
taustiņu, lai tītu uz
priekšu/attītu atpakaļ audio vai video failus.
Audio faili tiek tīti uz priekšu/atpakaļ vienā
ātrumā, bet video failus var tīt uz priekšu/atpakaļ
vairākos dažādos ātrumos. Atkārtoti nospiediet
/
, lai palielinātu ātrumu video
taustiņus
failu tīšanai uz priekšu/attīšanai atpakaļ. Atlaidiet
taustiņu, lai atsāktu skatīšanos parastajā ātrumā.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
•
CD/DVD* diska atskaņošana un navigācija
(40 lpp.)
•
Ārēja skaņas avota atskaņošana un navigācija* (49 lpp.)
Diska ierakstu vai audio failu skenēšana
(43 lpp.)
Ja ir aktivēts Repeat folder, tad tas nenotiek.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Diska ierakstu vai audio failu
skenēšana
Diska ierakstu vai audio failu
nejauša atlasīšana
DVD* video disku atskaņošana un
navigācija
Šī funkcija atskaņo katra diska ieraksta/audio
faila pirmās desmit sekundes.13
Šī funkcija ierakstus/audio failus atskaņo nejaušā
secībā14.
Lai skenētu atlasīto avotu:
Lai klausītos atlasītā avota ierakstus/audio failus
nejaušā secībā:
Atskaņojot DVD video disku, displejā var parādīties diska izvēlne. Diska izvēlne ļauj piekļūt
papildu funkcijām un iestatījumiem, piemēram,
subtitru, valodas un ainas izvēlei.
1.
2.
3.
Atlasītā avota parastajā skatā nospiediet OK/
MENU
Pagrieziet TUNE līdz Scan
> Tie atskaņotas katra diska ieraksta vai
audio faila pirmās 10 sekundes.
Skenēšanu var atcelt, nospiežot EXIT. Atskaņotais diska ieraksts vai audio fails turpinās
skanēt.
1.
Atlasītā avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU
2.
Pagrieziet TUNE līdz Random
3.
Lai aktivētu/deaktivētu šo funkciju, nospiediet OK/MENU.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
•
CD/DVD* diska atskaņošana un navigācija
(40 lpp.)
•
CD/DVD* diska atskaņošana un navigācija
(40 lpp.)
•
Ārēja skaņas avota atskaņošana un navigācija* (49 lpp.)
•
Ārēja skaņas avota atskaņošana un navigācija* (49 lpp.)
•
Mediji Bluetooth®* (50 lpp.)
•
Mediji Bluetooth®* (50 lpp.)
12
13
14
Pamata informāciju par atskaņošanu un navigāciju skatiet Sistēmas darbināšana (21 lpp.). Plašāku aprakstu skatiet tālāk.
PIEZĪME
Video filma tiek rādīta tikai, kamēr automobilis
stāv. Tiklīdz automobiļa ātrums pārsniedz
apmēram 8 km/h, attēls izzūd un displeja
ekrānā parādās No visual media available
while driving, taču skaņu joprojām var dzirdēt. Attēls tiek atkal rādīts, tiklīdz automobiļa
ātrums samazinās līdz apmēram 6 km/h.
Attiecas tikai uz CD/DVD* diskiem, USB un iPod®.
Neattiecas uz DVD video diskiem. Attiecībā uz ārējiem audio avotiem, kas pievienoti, izmantojot AUX/USB pieslēgvietu, tas attiecas tikai uz USB un iPod®. Neatbalsta visi mobilie tālruņi.
Neattiecas uz DVD video diskiem. Attiecībā uz ārējiem audio avotiem, kas pievienoti, izmantojot AUX/USB pieslēgvietu, tas attiecas tikai uz USB un iPod®. Neatbalsta visi mobilie tālruņi.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
}}
43
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Pārvietošanās pa DVD video diska
izvēlni
Pārvietošanās pa DVD video diska izvēlni notiek,
izmantojot viduskonsoles ciparu taustiņus, kā
redzams attēlā iepriekš.
Sadaļas vai nosaukuma maiņa
Pagrieziet TUNE, lai piekļūtu sadaļu sarakstam
un pārvietotos pa tām (ja tobrīd tiek atskaņota
filma, tā tiek pauzēta). Nospiediet OK/MENU, lai
izvēlētos sadaļu un dotos atpakaļ uz sākumu (ja
iepriekš tika atskaņota filma, tās atskaņošana turpinās). Nospiediet EXIT, lai piekļūtu nosaukumu
sarakstam.
lai atceltu izvēli un dotos atpakaļ uz sākumu
(neveicot nekādu izvēli).
Kameras leņķis DVD* video disku
atskaņošanai
Sadaļu var mainīt arī, nospiežot viduskonsoles
taustiņu
/
vai vadības taustiņu uz stūres*.
Ja DVD video disks atbalsta šādu funkciju, tad to
var izmantot, lai izvēlētos kameras leņķi, no kura
skatīt konkrētu ainu.
Saistītā informācija
Disku avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Advanced settings
Angle.
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
•
CD/DVD* diska atskaņošana un navigācija
(40 lpp.)
•
Kameras leņķis DVD* video disku atskaņošanai (44 lpp.)
•
Diskā ierakstīto audio/video failu atskaņošana un navigācija* (41 lpp.)
•
•
Patīšana uz priekšu/atpakaļ (42 lpp.)
•
Diska ierakstu vai audio failu nejauša atlasīšana (43 lpp.)
•
Multivides atskaņotājs - saderīgie failu formāti (45 lpp.)
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
Diska ierakstu vai audio failu skenēšana
(43 lpp.)
Nosaukumus var izvēlēties nosaukumu sarakstā,
pagriežot TUNE un apstiprinot izvēli ar OK/
MENU. Tādējādi arī nokļūsiet atpakaļ sadaļu
sarakstā. Nospiediet OK/MENU, lai aktivētu izvēli
un atgrieztos sākuma pozīcijā. Nospiediet EXIT,
44
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
DivX® Video On Demand*
Attēla iestatījumi*
DivX®
Multivides atskaņotāju var reģistrēt
VOD
tipa failu atskaņošanai no CD-/DVD diskiem,
USB vai iPod®.
Displeja spilgtuma un kontrasta iestatījumus var
noregulēt, kad automašīna stāv.
1.
Atskaņošanas režīmā nospiediet OK/MENU
un izvēlieties Image settings, apstipriniet,
nospiežot OK/MENU.
2.
Pagrieziet TUNE līdz noregulēšanas opcijai
un apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
3.
Noregulējiet iestatījumu, pagriežot TUNE, un
apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
Reģistrācijas kods ir norādīts izvēļņu sistēmā
MY CAR, skatiet MY CAR (10 lpp.).
Lai saņemtu plašāku informāciju, apmeklējiet
www.divx.com/vod.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
•
DVD* video disku atskaņošana un navigācija
(43 lpp.)
•
Diskā ierakstīto audio/video failu atskaņošana un navigācija* (41 lpp.)
•
Ārēja skaņas avota atskaņošana un navigācija* (49 lpp.)
Lai atgrieztos iestatījumu sarakstā, nospiediet
OK/MENU vai EXIT.
Attēlu iestatījumus var atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem, izvēloties Reset opciju.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
•
Audio un multivide (20 lpp.)
Multivides atskaņotājs - saderīgie
failu formāti
Multivides atskaņotājs var atskaņot dažādus failu
tipus, un tas ir saderīgs ar tālāk tabulā norādītajiem formātiem.
CD/DVD disku saderīgie failu formāti
PIEZĪME
Divkāršā formāta abpusējie diski (DVD Plus,
CD-DVD formāts) ir biezāki, nekā parastie CD
diski, tādēļ to atskaņošanu nevar garantēt, un
var rasties darbības kļūme.
Ja CD ietver gan MP3, gan CDDA ierakstus,
visi MP3 faili tiek ignorēti.
Audio formāts
CD audio, mp3, wma, aac,
m4a
Video formāts
CD video, DVD video, divx, avi,
asf
Saderīgie failu formāti, izmantojot USB
savienojumu
Tālāk esošajā tabulā ir norādīti audio un video
faili, kuru atskaņošanu sistēma atbalsta, izmantojot USB savienojumu.
Audio formāts
mp3, wma, aac, m4a
Video formāts
divx, avi, asf
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
}}
45
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Failu formātu .avi un .divx tehniskie dati
Lai failu varētu atskaņot, jābūt ievērotiem šādiem
nosacījumiem:
DivX versija
3, 4, 5, 5:2
Attēla izmērs
32x32-720x576 pikseļi
Video kadru
atjaunināšanas ātrums
Līdz 30 kadriem/sek.
Kopējā kapacitāte (kopējais bitu pārraides
ātrums)
Vidēji līdz 4 Mbps, maksimāli
līdz 8 Mbps (tostarp video bitu
pārraides ātrums un audio bitu
pārraides ātrums)
Audio formāts
MP3 (MPEG-1/2 Layer 3),
MPEG-1 (Layer 2), AC3
(Dolby D)
2ch MP3/MPEG-1, 5.1ch
AC3
Audio specifikācijas failu formātiem .avi
un .divx
46
kHz
kbps
MPEG-2 Layer 3 (MP3)
16
8–160
22.05
8–160
24
8–160
32
32–320A
44.1
32–320A
48
32–320A
48
64–448
MPEG-1 Layer 3 (MP3)
DivX standarts
Audio specifikācijas skatiet
tabulā tālāk
Audio kanāli
(ch)
Formāts
Formāts
kHz
kbps
MPEG-1 Layer 2
44.1
64–384
48
64–384
AC3
A
Neattiecas uz 144 kbps.
Failu formāta .asf tehniskie dati
Audio iztveršanas ātrums
8 kHz
Audio bitu pārraides ātrums
16, 24, 32 vai 40 kbps (8
kHz iztveršanai)
Saistītā informācija
•
CD/DVD* diska atskaņošana un navigācija
(40 lpp.)
•
DVD* video disku atskaņošana un navigācija
(43 lpp.)
•
Diskā ierakstīto audio/video failu atskaņošana un navigācija* (41 lpp.)
•
Ārēja skaņas avota atskaņošana un navigācija* (49 lpp.)
Lai failu varētu atskaņot, jābūt ievērotiem šādiem
nosacījumiem:
Attēla izmērs
32x32-720x576 pikseļi
Video kadru
atjaunināšanas
ātrums
Līdz 30 kadriem/sek.
Kopējā kapacitāte (kopējais
bitu pārraides
ātrums)
Līdz 384 kbs (tostarp video
bitu pārraides ātrums un
audio bitu pārraides ātrums)
Audio formāts
ITU-T G.726
Audio kanāli
(ch)
1ch
Stereo netiek atbalstīts
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Ārējais skaņas avots, kas pievienots
AUX/USB* ieejai
Audiosistēmai var pievienot (48 lpp.) ārēju
audio avotu, piemēram, iPod® vai MP3 atskaņotāju.
USB atmiņa
MP3 atskaņotājs
Lai atvieglotu USB atmiņas kartes izmantošanu,
saglabājiet tajā tikai mūzikas failus. Sistēmai
vajag daudz vairāk laika, lai ielādētu atmiņas vidi,
kur ir informācija, kas atšķiras no saderīgiem
mūzikas failiem.
Daudziem MP3 atskaņotājiem ir pašiem savas
datņu sistēmas, kuras audiosistēma neatbalsta.
Lai sistēmā varētu izmantot MP3 atskaņotāju, tas
jāiestata režīmā USB Removable device/Mass
Storage Device.
iPod®
PIEZĪME
Sistēma atbalsta mobilos tālruņus, kas ir
savietojami ar USB 2.0 un FAT32 failu sistēmu un spēj uzturēt 1000 mapes ar maksimāli 254 apakšmapēm/failiem katrā no
mapēm. Augšējais līmenis, kas spēj uzturēt
līdz 1000 apakšmapēm/failiem, ir izņēmums.
iPod® tiek uzlādēts un barots ar strāvu, izmantojot
USB savienojumu , ko nodrošina atskaņotāja
savienojuma kabelis.
PIEZĪME
Sistēma atbalsta tikai iPod® audio failu atskaņošanu.
PIEZĪME
USB pieslēgvietai pievienotu skaņas avotu var
pēc tam darbināt15, izmantojot automašīnas skaņas vadības slēdžus. Ierīci, kas pievienota AUX
ieejai, nevar vadīt, izmantojot automobiļa vadības
slēdžus.
iPod® vai MP3 atskaņotājs ar atkārtoti uzlādējamām baterijām tiek uzlādēts (ja aizdedze ir
ieslēgta vai dzinējs darbojas) tādā gadījumā, ja šī
ierīce ir pievienota USB pieslēgvietai.
15
Lietojot garāka modeļa USB zibatmiņu, ieteicams izmantot USB adaptera kabeli. Tas ir
tāpēc, lai novērstu USB ieejas un pievienotās
USB zibatmiņas mehānisku nolietošanos.
PIEZĪME
Ja iPod® tiek izmantots kā skaņas avots,
automobiļa informācijas un izklaides sistēma
izmanto izvēļņu struktūru, kas ir līdzīga paša
iPod® atskaņotāja izvēļņu struktūrai.
USB centrmezgls
USB pieslēgvietai var pievienot USB centrmezglu,
kas ļauj vienlaikus pievienot vairākas USB ierīces.
USB ierīci var atlasīt, USB avota parastajā skatā
nospiežot OK/MENU un pēc tam atlasot Select
USB device.
}}
Attiecas tikai uz mediju avotiem, kas pievienoti, izmantojot USB savienojumu.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
47
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
•
Ārēja skaņas avota atskaņošana un navigācija* (49 lpp.)
•
Skaņas skaļuma iestatīšana ārējiem audio
avotiem (50 lpp.)
Ārējā audio avota pievienošana
AUX/USB* pieslēgvietai
Ārēju skaņas avotu, piem., iPod® vai MP3 atskaņotāju, var pievienot audiosistēmai, izmantojot
jebkuru viduskonsoles pieslēgvietu.
Rādījumu ekrānā parādās teksts Reading USB,
kamēr sistēma ielādē failus no atmiņas vides.
Atkarībā no faila struktūras un failu skaita, ielāde
var ieilgt.
PIEZĪME
Sistēma atbalsta lielāko daļu iPod® modeļu,
kas izgatavoti 2005. gadā vai vēlāk.
PIEZĪME
Lai novērstu USB savienojuma bojājumus, tas
tiek izslēgts, ja USB savienojumā notiek īsslēgums vai ja pievienotā USB ierīce patērē
pārāk daudz jaudas (tā var notikt, ja pievienotā
ierīce neatbilst USB standartam). Nākamreiz
ieslēdzot aizdedzi, USB savienojums tiek
automātiski vēlreiz aktivēts, ja sistēmā nav
radusies kļūme.
Ārēju skaņas avotu pievienošanas vietas.
Lai pievienotu skaņas avotu:
1.
2.
48
Multivides avota parastajā skatā nospiediet
MEDIA, pagrieziet TUNE līdz vēlamajam
audio avotam USB, iPod vai AUX un nospiediet OK/MENU.
> Izvēloties USB, rādījumu ekrānā ir
redzams Connect USB.
Saistītā informācija
•
Ārējais skaņas avots, kas pievienots
AUX/USB* ieejai (47 lpp.)
•
Ārēja skaņas avota atskaņošana un navigācija* (49 lpp.)
Pievienojiet skaņas avotu kādai no pieslēgvietām viduskonsoles glabāšanas nodalījumā
(skatiet iepriekšējo attēlu).
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Ārēja skaņas avota atskaņošana un
navigācija*
Ārēja skaņas avota atskaņošana un navigācija16.
Pamata informāciju par atskaņošanu un navigāciju skatiet Sistēmas darbināšana (21 lpp.). Plašāku aprakstu skatiet tālāk.
, video faili*
Audio faili ir apzīmēti ar simbolu
un mapes - ar simbolu
.
- ar simbolu
Informāciju par multivides atskaņotāja atbalstītajiem failu formātiem skatiet sadaļā Saderīgie failu
formāti (45 lpp.).
Kad ir pabeigta faila atskaņošana, turpinās citu
šajā mapē esošo failu (tā paša tipa) atskaņošana.
Mapes maiņa17 notiek automātiski, kad visi šajā
mapē esošie faili ir atskaņoti. Sistēma automātiski
nosaka iestatījumu un to maina, ja USB pieslēgvietai ir pievienota ierīce, kas satur tikai audio failus vai tikai video failus, un pēc tam sāk tos
atskaņot. Taču sistēma nemaina iestatījumu, ja
USB pieslēgvietai ir pievienota ierīce, kas satur
gan audio, gan video failus. Tā vietā atskaņotājs
turpina atskaņot iepriekš izvēlēto failu tipu.
Meklēšanas
funkcija16
Viduskonsoles vadības paneļa tastatūru var lietot,
lai pašreizējā mapē atrastu faila nosaukumu.
16
17
18
19
Meklēšanas funkcijai var piekļūt, vai nu pagriežot
TUNE (lai piekļūtu mapes struktūrai), vai nospiežot burtu taustiņus. Meklēšanas joslā ievadot
burtu vai rakstzīmi, jūs tuvojaties meklēšanas
mērķim. Pēc dažām sekundēm ekrānā tiek parādīti meklēšanas rezultāti.
ties. Varat arī ieslēgt pauzi, izvēļņu sistēmā19
nospiežot OK/MENU, atlasot USB MENU un
pēc tam - Play/Pause.
PIEZĪME
Video filma tiek rādīta tikai, kamēr automobilis
stāv. Tiklīdz automobiļa ātrums pārsniedz
apmēram 8 km/h, attēls izzūd un displeja
ekrānā parādās No visual media available
while driving, taču skaņu joprojām var dzirdēt. Attēls tiek atkal rādīts, tiklīdz automobiļa
ātrums samazinās līdz apmēram 6 km/h.
Sāciet faila atskaņošanu, nospiežot OK/MENU.
Atkārtošanas mape18
Šī funkcija ļauj vairākkārt atskaņot mapē esošos
failus. Kad ir atskaņots pēdējais fails, atkal sākas
pirmā faila atskaņošana.
1.
Nospiediet OK/MENU
2.
Pagrieziet TUNE līdz Repeat folder
3.
Lai aktivētu/deaktivētu šo funkciju, nospiediet OK/MENU.
Saistītā informācija
•
Ārējā audio avota pievienošana AUX/USB*
pieslēgvietai (48 lpp.)
•
Informāciju skatiet sadaļā Patīšana uz priekšu/
atpakaļ (42 lpp.).
Ārējais skaņas avots, kas pievienots
AUX/USB* ieejai (47 lpp.)
•
Diska ierakstu vai audio failu skenēšana
(43 lpp.)
Pauze
•
Diska ierakstu vai audio failu nejauša atlasīšana (43 lpp.)
•
•
DivX® Video On Demand* (45 lpp.)
Patīšana uz priekšu/atpakaļ
Ja skaļums tiek pilnīgi samazināts vai tiek
nospiests taustiņš MUTE (Klusināt), mediju
atskaņotāja darbība tiek apturēta. Ja skaļums tiek
palielināts vai vēlreiz tiek nospiests taustiņš
MUTE (Klusināt), mediju atskaņotājs sāk darbo-
Attēla iestatījumi* (45 lpp.)
Attiecas tikai uz USB un iPod®.
Ja ir aktivēts Repeat folder, tad tas nenotiek.
Attiecas tikai uz USB.
Neattiecas uz iPod®
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
49
AUDIO UN MULTIVIDE
Skaņas skaļuma iestatīšana ārējiem
audio avotiem
Iestatiet ārējā audio avota (47 lpp.) skaļumu. Ja
skaļums ir pārāk liels vai mazs, tad skaņas kvalitāte var pasliktināties.
Ja AUX ieejai ir pievienots ārējs skaņas avots
(piem., MP3 atskaņotājs vai iPod®), tad pievienotā
skaņas avota skaļums var atšķirties no sistēmas
iekšējā skaļuma (piem., radio). Novērsiet to, regulējot ieejas skaļumu:
1.
Multivides avota parastajā skatā nospiediet
taustiņu MEDIA, pagrieziet TUNE līdz AUX
un nogaidiet dažas sekundes vai nospiediet
OK/MENU.
2.
Nospiediet OK/MENU un pēc tam pagrieziet
TUNE pozīcijā AUX input volume. Apstipriniet ar OK/MENU.
3.
Pagrieziet TUNE, lai noregulētu skaļumu
AUX ieejai.
PIEZĪME
Ja ārējā skaņas avota skaļums ir pārāk liels
vai mazs, tad skaņas kvalitāte var pasliktināties. Skaņas kvalitāte var pasliktināties arī tad,
ja atskaņotājs tiek uzlādēts laikā, kamēr informācijas un izklaides sistēma atrodas AUX
režīmā. Tādā gadījumā neuzlādējiet atskaņotāju, izmantojot 12 V kontaktligzdu.
50
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - uzlabotie audio iestatījumi (27 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
Mediji Bluetooth®*
Automobiļa mediju atskaņotājs ir aprīkots ar
Bluetooth® un var bezvadu režīmā atskaņot
audio failus, kas saglabāti ārējās ierīcēs ar
Bluetooth® funkciju, piemēram, mobilajos tālruņos un PDA.
Multivides Bluetooth® funkcijas, vadības slēdžu pārskats.
Ierīce vispirms jāreģistrē un jāpievieno automašīnai (52 lpp.).
Navigāciju un skaņas regulēšanu var veikt ar
viduskonsoles taustiņiem vai vadības taustiņiem
uz stūres*. Dažas ārējās ierīces ļauj mainīt ierakstus pašā ierīcē.
Lai atskaņotu audio, automobiļa mediju atskaņotājam vispirms jāiestata Bluetooth režīms.
Ja mobilais tālrunis ir pievienots automašīnai,
daļu no tā funkcijām var vadīt arī attālināti, skatiet
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (55 lpp.). Pārslēdzieties starp galvenajiem avotiem TEL un
MEDIA, lai darbinātu katra funkcijas.
PIEZĪME
Bluetooth® mediju atskaņotājam jāatbalsta
audio/video tālvadības pults profils (AVRCP)
un uzlabotais audio klasificēšanas profils
(A2DP). Atskaņotājam jāizmanto AVRCP versija 1.3, A2DP 1.2. Pretējā gadījumā dažas no
funkcijām var nedarboties.
Ne visi tirgū pieejamie ārējie mediju atskaņotāji ir pilnībā savietojami ar automobiļa mediju
atskaņotāja Bluetooth® funkciju. Volvo iesaka
sazināties ar autorizētu Volvo izplatītāju, lai
saņemtu informāciju par savietojamajiem tālruņiem un ārējiem multivides atskaņotājiem.
PIEZĪME
Automobiļa mediju atskaņotājs var atskaņot
audio failus tikai, izmantojot Bluetooth® funkciju.
Saistītā informācija
•
Diska ierakstu vai audio failu skenēšana
(43 lpp.)
•
Diska ierakstu vai audio failu nejauša atlasīšana (43 lpp.)
Bluetooth® ierīces* pievienošana un
atvienošana
Automašīna ir aprīkota ar Bluetooth® un var sazināties ar citām Bluetooth® ierīcēm bezvadu
režīmā pēc tam, kad ir reģistrēta un pievienota
(52 lpp.).
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
•
•
Mediji Bluetooth®* (50 lpp.)
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (55 lpp.)
Var reģistrēt maksimāli desmit Bluetooth® ierīces.
Katras ierīces reģistrācija jāveic tikai vienu reizi.
Pēc reģistrācijas ierīce vairs nav jāaktivizē kā
redzama/meklējama.
Ja Bluetooth® funkcija ir aktivizēta un pēdējā pievienotā ārējā ierīce ir sasniedzama, tā tiek pievienota automašīnai automātiski. Kad automašīna
meklē pēdējo pievienoto ierīci, rādījumu ekrānā
tiek attēlots tās nosaukums. Lai pievienotu citu
ierīci, nospiediet EXIT un atlasiet, lai mainītu ierīci
(53 lpp.).
Ja Bluetooth® ierīce atrodas ārpus automašīnas
uztveršanas diapazona, tā tiek automātiski atvienota. Ierīci var atvienot manuāli (54 lpp.). Lai
atceltu Bluetooth® ierīces reģistrāciju automašīnā, atlasiet Bluetooth® ierīces atvienošana*
(54 lpp.). Tagad automašīna nemeklēs ierīci
automātiski.
Vienlaikus var pievienot divas Bluetooth® ierīces.
Var pievienot vienu tālruni un vienu multivides
ierīci, starp kurām var pārslēgties, (53 lpp.).
Vienlaicīgi var zvanīt pa tālruni un straumēt audio
failus.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
51
AUDIO UN MULTIVIDE
Bluetooth® ierīces* reģistrēšana
Bluetooth®
Vienlaikus var pievienot divas
ierīces.
Var pievienot vienu tālruni un vienu multivides
ierīci, starp kurām var pārslēgties. Vienlaicīgi var
zvanīt pa tālruni un straumēt audio failus.
Ja vēl neatrodaties parastajā tālruņa skatā, viduskonsolē nospiediet TEL.
Var reģistrēt maksimāli desmit Bluetooth® ierīces.
Katras ierīces reģistrācija jāveic tikai vienu reizi.
Pēc reģistrācijas ierīce vairs nav jāaktivizē kā
redzama/meklējama.
2. alternatīva - atrodiet automašīnu ar
ārējās ierīces Bluetooth® funkciju.
1.
Padariet automašīnu meklējamu/redzamu,
izmantojot Bluetooth®. Pagrieziet TUNE līdz
Phone settings, apstipriniet ar OK/MENU,
atlasiet Discoverable un apstipriniet,
nospiežot OK/MENU.
2.
Ārējās ierīces ekrānā atlasiet My Volvo Car
un ievērojiet instrukcijas.
3.
Ievadiet ārējā ierīcē izvēles PIN kodu un pēc
tam atlasiet iespēju veikt savienojumu.
4.
Nospiediet OK/MENU un ievadiet viduskonsolē to pašu PIN kodu, izmantojot automašīnas vadības tastatūru.
PIEZĪME
Ja ir atjaunināta tālruņa operētājsistēma,
iespējams, tālruņa reģistrācija tiek pārtraukta.
Tādā gadījumā atvienojiet tālruni, skatiet
Bluetooth® ierīces atvienošana* (54 lpp.), un
pēc tam pievienojiet to atpakaļ.
Ārējo ierīci var pieslēgt dažādos veidos atkarībā
no tā, vai tā iepriekš jau ir bijusi pieslēgta. Turpmāk esošās savienojuma iespējas ir aprakstītas,
pieņemot, ka šī ir pirmā reize, kad ierīcei tiks
veikts savienojums (reģistrēšana), un ka nav pievienota neviena cita ierīce. Savienojuma opcijas
rāda tālruņa pievienošanu. Multivides ierīci
(50 lpp.) var pievienot tādā pašā veidā, bet jāsāk
no galvenā avota MEDIA skata.
Ierīces var pievienot divos veidos - vai nu meklējot
ārēju ierīci no automašīnas, vai meklējot automašīnu no ārējas ierīces. Ja kāda no opcijām nedarbojas, mēģiniet otru.
52
Tālruņa parastā skata piemērs.
1. alternatīva - ārējas ierīces meklēšana,
izmantojot automašīnas izvēļņu
sistēmu
1.
2.
Padariet mobilo tālruni meklējamu/redzamu,
izmantojot Bluetooth®, skatiet ārējās ierīces
rokasgrāmatu vai www.volvocars.com.
Nospiediet OK/MENU un ievērojiet automašīnas rādījumu ekrānā sniegtās instrukcijas.
> Tagad ārējā ierīce ir pievienota automašīnai, un to var vadīt no automašīnas.
Kad ārējā ierīce ir pievienota, automašīnas rādījumu ekrānā tiek parādīts ārējās ierīces
Bluetooth® nosaukums, un šo ierīci var vadīt no
automašīnas.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
•
Bluetooth® ierīces* pievienošana un atvienošana (51 lpp.)
Pievienošana neizdevās; divreiz nospiediet taustiņu EXIT un pievienojiet, kā aprakstīts 2. alternatīvā.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Automātiska Bluetooth® ierīces*
pievienošana
Ja viena vai vairākas Bluetooth® ierīces ir reģistrētas (52 lpp.) automašīnā, savienojums ar
pēdējo pievienoto ierīci tiek izveidots automātiski, tiklīdz tā atrodas darbības diapazonā.
Ja Bluetooth® funkcija ir aktivizēta un pēdējā pievienotā ārējā ierīce ir sasniedzama, tā tiek pievienota automātiski. Kad automašīna meklē pēdējo
pievienoto ierīci, rādījumu ekrānā tiek attēlots tās
nosaukums. Ja pēdējā pievienotā ierīce nav pieejama, sistēma mēģina pievienot ierīci, kas bijusi
pievienota iepriekš.
Lai pievienotu citu ierīci, nospiediet EXIT, atlasiet,
lai pievienotu jaunu ierīci (52 lpp.) vai izvēlētos
citu, jau reģistrētu ierīci (53 lpp.).
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
•
Bluetooth® ierīces* pievienošana un atvienošana (51 lpp.)
Nomaiņa uz citu Bluetooth® ierīci*
3.
Ja automašīnā ir vairākas ierīces, varat nomainīt
pievienoto ierīci pret citu. Ierīcei jābūt reģistrētai
(52 lpp.) automašīnā.
Saistītā informācija
Multivides ierīces maiņa
1.
Pārbaudiet, vai ārējā ierīce ir atrodama /
redzama, izmantojot Bluetooth®, skatiet ārējās ierīces lietošanas instrukciju.
2.
Bluetooth® multivides avota parastajā skatā
nospiediet OK/MENU un atlasiet Change
device.
> Automašīna meklē iepriekš pievienotās
ierīces. Uztvertās ārējās ierīces rādījumu
ekrānā tiek parādītas ar attiecīgajiem to
Bluetooth® nosaukumiem.
3.
Atlasiet ierīci, kuru vēlaties pievienot.
> Notiek ārējās ierīces pievienošana.
Atlasiet ierīci, kuru vēlaties pievienot.
> Notiek ārējās ierīces pievienošana.
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
•
Bluetooth® ierīces* pievienošana un atvienošana (51 lpp.)
Tālruņa maiņa
1.
Pārbaudiet, vai ārējā ierīce ir atrodama /
redzama, izmantojot Bluetooth®, skatiet ārējās ierīces lietošanas instrukciju.
2.
Tālruņa avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Change phone.
> Automašīna meklē iepriekš pievienotās
ierīces. Uztvertās ārējās ierīces rādījumu
ekrānā tiek parādītas ar attiecīgajiem to
Bluetooth® nosaukumiem.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
53
AUDIO UN MULTIVIDE
Bluetooth® ierīces* atvienošana
Bluetooth®
Ja
ierīce atrodas ārpus automašīnas
uztveršanas diapazona, tā tiek automātiski atvienota. Tālruni var atvienot arī manuāli.
Kad mobilais tālrunis tiek atvienots, notiekošu
sarunu var turpināt, izmantojot tālrunī iebūvēto
mikrofonu un skaļruni.
Brīvroku funkcija tiek deaktivizēta, izslēdzot dzinēju un atverot durvis.
Ja vēlaties izsvītrot Bluetooth® ierīci no automašīnas ierīču saraksta, atlasiet Noņemt Bluetooth®
ierīci (54 lpp.). Automašīna vairs nemeklēs ierīci
automātiski.
Tālruņa manuāla atvienošana
Tālruni var manuāli atvienot, tālruņa avota parastajā skatā nospiežot OK/MENU un pēc tam
atlasot Disconnect phone.
PIEZĪME
Pat tad, ja mobilais tālrunis ir bijis manuāli
atvienots, daži mobilie tālruņi var tikt automātiski savienoti pārī ar pēdējo pievienoto brīvroku ierīci, piemēram, ja tiek sākta jauna tālruņa saruna.
54
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
•
Bluetooth® ierīces* pievienošana un atvienošana (51 lpp.)
•
•
Mediji Bluetooth®* (50 lpp.)
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (55 lpp.)
Bluetooth® ierīces atvienošana*
Ja nevēlaties, lai Bluetooth® ierīce būtu reģistrēta
automašīnā, to var atvienot (atcelt reģistrāciju).
Tagad automašīna nemeklēs ierīci automātiski.
Multivides ierīces atvienošana
Bluetooth® multivides avota parastajā skatā
nospiediet OK/MENU un atlasiet Remove
Bluetooth device. Pagrieziet TUNE, lai atlasītu
atvienojamo ierīci, un apstipriniet, nospiežot OK/
MENU.
Tālruņa atvienošana
Tālruņa avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Remove Bluetooth
device. Pagrieziet TUNE, lai atlasītu atvienojamo
ierīci, un apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
•
Bluetooth® ierīces* pievienošana un atvienošana (51 lpp.)
•
•
Mediji Bluetooth®* (50 lpp.)
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (55 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Bluetooth® brīvroku tālrunis*
Bluetooth®
Ar
aprīkotam mobilajam tālrunim var
veikt bezvadu pieslēgumu automašīnai.
Saistītā informācija
PIEZĪME
Tikai daļa mobilo tālruņu ir pilnībā saderīgi ar
brīvroku funkciju. Volvo iesaka vērsties pie
Volvo pilnvarota izplatītāja, lai saņemtu informāciju par saderīgajiem tālruņiem.
Aktivizēšana
Īsi nospiežot TEL, tiek aktivizēts/meklēts pēdējais
pievienotais tālrunis. Ja tālrunis ir jau pievienots
un TEL ir nospiests, parādās saīšņu izvēlne ar
bieži lietotajām tālruņa izvēlnes opcijām. Simbols
norāda, ka tālrunis ir pievienots.
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
•
Bluetooth® ierīces* pievienošana un atvienošana (51 lpp.)
•
•
Zvanīšana un zvanu saņemšana* (56 lpp.)
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis* - audio iestatījumi (57 lpp.)
Bluetooth®* versijas informācija (58 lpp.)
Lai zvanītu
1.
Pārliecinieties, ka rādījumu ekrāna augšdaļā
parādās
simbols un brīvroku sistēmas
funkcijai ir iestatīts tālruņa režīms.
2.
Sastādiet vajadzīgo numuru vai ātro numuru
(62 lpp.). Varat arī parastajā skatā pagriezt
TUNE pa labi, lai piekļūtu tālruņu katalogam,
vai pa kreisi, lai piekļūtu visiem zvanu reģistra
zvaniem. Informāciju par tālruņu katalogu
skatiet Tālruņa katalogs* (58 lpp.).
3.
Nospiediet OK/MENU.
Tālruņa funkcijas, pārskats par vadību.
Ierīce vispirms jāreģistrē un jāpievieno automašīnai (52 lpp.).
Audio un multivides sistēma darbojas kā brīvroku
sistēma, ļaujot attāli vadīt vairākas mobilā tālruņa
funkcijas. Mobilo tālruni var darbināt ar tā klaviatūru, neatkarīgi no tā, vai tālrunis ir pievienots vai
ne.
Kad mobilais tālrunis ir pievienots automašīnai,
audio failus var straumēt arī no tālruņa vai citas
Bluetooth® pievienotas multivides ierīces. Skatiet
Mediji Bluetooth®* (50 lpp.). Pārslēdzieties starp
galvenajiem avotiem TEL un MEDIA, lai darbinātu
katra funkcijas.
Zvanu pārtrauc ar EXIT.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
55
AUDIO UN MULTIVIDE
Bluetooth® brīvroku tālrunis* pārskats
Bluetooth® brīvroku tālruņa sistēmas pārskats.
Zvanīšana un zvanu saņemšana*
Zvanu saraksti
Tālruņa zvanu vadības funkcijas.
Zvanu saraksti tiek nokopēti brīvroku funkcijā
katrā jaunas pievienošanās reizē un tad tiek
atjaunoti savienojuma laikā. Parastajā skatā
pagrieziet TUNE pa kreisi, lai aplūkotu zvanu
reģistru All calls .
Ienākošie zvani
–
Nospiediet OK/MENU, lai atbildētu uz zvanu
pat tad, ja audiosistēma atrodas, piemēram,
RADIO vai MEDIA režīmā.
Noraidiet vai pārtrauciet, nospiežot EXIT.
Automātiskā atbildēšana
Automātiskās atbildes funkcija nozīmē to, ka zvani
tiek pieņemti automātiski.
–
Sistēmas pārskats
Mobilais tālrunis
Mikrofons
Stūres tastatūra
Viduskonsoles vadības panelis
Saistītā informācija
56
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
•
Bluetooth® ierīces* pievienošana un atvienošana (51 lpp.)
Lai aktivizētu/deaktivizētu, tālruņa avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet Call options Auto answer.
Izsaukt izvēlni
Notiekoša zvana laikā vienreiz nospiežot
OK/MENU tālruņa avota parastajā skatā, var piekļūt šādām funkcijām:
• Mute - audiosistēmas mikrofons ir izslēgts.
• Mobile phone - zvans tiek pārcelts no brīvroku sistēmas uz mobilo tālruni. Dažiem
mobilajiem tālruņiem savienojums tiek pārtraukts. Tas ir normāli. Brīvroku sistēma vaicās, vai vēlaties atjaunot savienojumu.
• Dial number - iespēja piezvanīt trešajai
pusei, izmantojot ciparu taustiņus (pašreizējam zvanam tiek iestatīts gaidīšanas režīms).
Tālruņa avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet All calls, lai skatītu visus
zvanu reģistrus:
•
•
•
•
•
All calls
Missed calls
Answered calls
Dialled calls
Call duration
PIEZĪME
Daži mobilie tālruņi rāda pēdējo zvanīto
numuru sarakstu apgrieztā secībā.
Balss pastkaste
Tālruņa avota parastajā skatā var ieprogrammēt
balss pastkastes ātro numuru, lai vēlāk tam piekļūtu, turot nospiestu 1.
Balss pastkastes numuru var mainīt, tālruņa avota
parastajā skatā nospiežot OK/MENU un atlasot
Call options Voicemail number Change
number. Ja neviens numurs nav saglabāts, tad
šo izvēlni iespējams atrast, vienreiz ilgāk nospiežot 1.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
•
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (55 lpp.)
•
Tālruņa katalogs* (58 lpp.)
Bluetooth® brīvroku tālrunis* - audio iestatījumi (57 lpp.)
Bluetooth® brīvroku tālrunis* - audio
iestatījumi
Varat regulēt zvana skaļumu, audio sistēmas skaļumu un zvana signāla skaļumu, kā arī mainīt
zvana signālu.
Zvana skaļums
Zvana signāli
Brīvroku funkcijas iebūvētos zvanu signālus var
noklausīties, tālruņa avota parastajā skatā nospiežot OK/MENU un pēc tam atlasot Phone
settings Sounds and volume Ring
signals Ring signal 1 u.c.
Tālruņa zvanu skaļumu var mainīt tikai zvana laikā.
Izmantojiet stūres vadības tastatūru* vai pagrieziet VOL slēdzi.
PIEZĪME
Dažiem mobilajiem tālruņiem netiek izslēgts
pievienotā tālruņa zvana signāls, ja tiek lietots
kāds no brīvroku sistēmas iebūvētajiem signāliem.
Audio sistēmas skaļums
Ja vien pašlaik nenotiek telefona saruna, audiosistēmas skaļumu var regulēt kā parasti, pagriežot
VOL.
Ja ienākoša zvana laikā ir ieslēgts skaņas avots,
tas var tikt automātiski apklusināts. Lai aktivizētu/
deaktivizētu, tālruņa avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Phone settings
Sounds and volume Mute radio/media.
Zvana skaļums
Tālruņa avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Phone settings
Sounds and volume Ring volume. Noregulējiet, pagriežot VOL, nospiediet OK/MENU, lai
dzirdētu audio skaļumu, un nospiediet EXIT, lai
izietu.
20
Lai atlasītu pievienotā tālruņa zvana signālu20, tālruņa avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU
un pēc tam atlasiet Phone settings Sounds
and volume Ring signals Mobile phone
ring signal.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (55 lpp.)
Neatbalsta visi mobilie tālruņi.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
57
AUDIO UN MULTIVIDE
Bluetooth®* versijas informācija
Rāda automašīnas pašreizējo
Bluetooth®
versiju.
Bluetooth®
Automašīnas pašreizējo
versiju var
aplūkot galvenā avota MEDIA vai TEL parastajā
skatā.
•
Nospiediet OK/MENU un atlasiet Bluetooth
software version in car.
•
Nospiediet OK/MENU un atlasiet Phone
settings Bluetooth software version in
car.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
•
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (55 lpp.)
Mediji Bluetooth®* (50 lpp.)
Tālruņa katalogs*
Ir divas tālruņu grāmatas. Tie ir apvienoti automašīnā un tiek attēloti kā viens tālruņu katalogs.
•
•
Automašīna lejupielādē pievienotā mobilā tālruņa katalogu un parāda šo tālruņu katalogu
tikai tad, ja ir pievienots mobilais tālrunis, no
kura tas lejupielādēts.
Automobilim ir arī iebūvēta tālruņu grāmata.
Tajā ir ietverti visi kontakti, kas ir saglabāti
automobilī neatkarīgi no tā, kurš tālrunis bijis
pievienots, tos saglabājot. Šie kontakti ir
redzami visiem lietotājiem neatkarīgi no automobilim pievienotā mobilā tālruņa. Ja kontakts ir saglabāts automobilī, tad tālruņu grāmatā pirms kontakta ir redzams simbols
.
Mobilā tālruņa kataloga pārkopēšana
uz automašīnas tālruņu katalogu
Audio un multivides sistēma saglabā katra reģistrētā mobilā tālruņa kataloga kopiju. Katra savienojuma laikā tālruņu katalogu var automātiski
pārkopēt uz audio un multivides sistēmu.
–
Lai aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju, tālruņa
avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU
un atlasiet Phone settings Download
phone book.
Ja tālruņa grāmatā ir informācija par izsaucamajiem abonentiem, tad tā parādās rādījumu ekrānā.
Atsevišķa kontakta pārkopēšana uz
automašīnas tālruņu katalogu
PIEZĪME
No automobiļa veicot izmaiņas mobilā tālruņa
telefona grāmatas ierakstā, tiks izveidots
jauns ieraksts automobiļa tālruņa grāmatā, t.i.,
izmaiņas netiks saglabātas tālrunī. No automobiļa izskatīsies, ka ieraksti ir dublējušies,
bet tiem ir atšķirīgas ikonas. Ņemiet vērā arī
to, ka, saglabājot īsceļa numuru vai mainot
kontakta informāciju, automobiļa tālruņa grāmatā tiks izveidots jauns ieraksts.
58
Lai lietotu tālruņa režīmu, rādījumu ekrāna augšdaļā jāparādās
simbolam un brīvroku sistēmas funkcijai jābūt iestatītam tālruņa režīmam.
Var pārkopēt arī atsevišķu kontaktu no mobilā tālruņa kataloga uz automašīnu.
1.
Tālruņa avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Phone book
Search contact.
2.
Atlasiet kontaktu un nospiediet OK/MENU.
3.
Nospiediet OK/MENU un pēc tam atlasiet
Options Copy to car memory.
> Automašīnas tālruņu katalogā pie saglabātā kontakta tiek parādīts simbols
,
un kontakts tiek saglabāts.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
•
•
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (55 lpp.)
Tālruņu katalogs* − ātrie numuri (62 lpp.)
Tālruņu katalogs* − vizītkartes saņemšana
(62 lpp.)
•
Tālruņu katalogs* − atmiņas statuss
(63 lpp.)
•
Tālruņu katalogs* − notīrīšana (63 lpp.)
Tālruņu katalogs* - ātrā kontaktu
meklēšana
Tālruņu katalogs* − viduskonsoles
rakstzīmju tastatūra
Tālruņa avota parastajā skatā pagrieziet TUNE
pa labi, lai skatītu kontaktu sarakstu.
Tālruņu kataloga pieejamo rakstzīmju tabula.
Pagrieziet TUNE, lai izvēlētos un OK/MENU, lai
zvanītu.
Zem kontakta vārda ir norādīts pēc noklusējuma
izvēlēts tālruņa numurs. Ja pa labi no kontakta
parādās simbols >, tas nozīmē, ka šim kontaktam
ir saglabāti vairāki tālruņa numuri. Nospiediet
OK/MENU, lai parādītu numurus. Mainīt numuru
un sastādīt citu, nevis pēc noklusējuma izvēlēto
numuru var pagriežot TUNE. Nospiediet OK/
MENU, lai izsauktu.
Kontaktu sarakstā var meklēt, izmantojot viduskonsoles tastatūru, lai atzīmētu kontakta vārda
sākumu. Informāciju par taustiņu funkcijām skatiet Tālruņu katalogs* − viduskonsoles rakstzīmju
tastatūra (59 lpp.).
Kontaktu sarakstam var piekļūt arī no parastā
skata, nospiežot un turot nospiestu viduskonsoles
tastatūras burtu taustiņu, ar kuru sākas meklētā
kontakta vārds. Piemēram, turot nospiestu burtu
6, varat uzreiz piekļūt tai saraksta daļai, kurā atrodas kontakti, kuru vārdi sākas ar burtu M.
Saistītā informācija
Taustiņš
Funkcija
Atstarpe . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈÉ3
GHIÌ4
JKL5
MNOÖØÑÒ6
PQRSß7
TUVÜÙ8
WXYZ9
Pārslēgšana no lielajiem uz mazajiem burtiem.
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
+0pw
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (55 lpp.)
#*
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
}}
59
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
•
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (55 lpp.)
Tālruņu katalogs* - kontaktu
meklēšana
Kontaktu meklēšana tālruņu katalogā (58 lpp.).
Tālruņa katalogs* (58 lpp.)
Kontaktus var meklēt, izmantojot teksta ritentiņu.
Rakstzīmju saraksts
Ievades režīma maiņa (skatiet tabulu tālāk)
PIEZĪME
High Performance sistēmai nav teksta ritentiņa, tādēļ TUNE nevar izmantot, lai ievadītu
rakstzīmes: to var darīt tikai ar ciparu un burtu
taustiņiem centrālās konsoles vadības panelī.
1.
Pagrieziet TUNE līdz vajadzīgajam burtam,
nospiediet OK/MENU, lai apstiprinātu. Var
izmantot arī viduskonsoles vadības paneļa
ciparu un burtu taustiņus.
2.
Turpiniet ar nākamo burtu utt. Meklēšanas
rezultāts parādās tālruņa grāmatā (3).
3.
Lai mainītu ievadīšanas režīmu uz cipariem
vai speciālajām rakstzīmēm vai dotos uz tālruņa grāmatu, pagrieziet TUNE līdz kādai no
opcijām (skatiet skaidrojumu tabulā tālāk)
ievadīšanas režīma mainīšanas sarakstā (2)
un nospiediet OK/MENU.
Phone book
Lai meklētu vai rediģētu kontaktu, tālruņa avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
Phone book Search.
60
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
123/ABC
Pārslēdzieties starp burtu un
ciparu režīmu, nospiežot OK/
MENU.
More
Mainiet uz speciālajām rakstzīmēm, nospiežot OK/MENU.
Tālruņu katalogs* − jauns kontakts
Ļauj doties uz tālruņa grāmatu
(3). Pagrieziet TUNE, lai izvēlētos
kontaktu, un nospiediet OK/
MENU, lai aplūkotu saglabātos
numurus un citu informāciju.
Īss piespiediens uz EXIT (IZIET) izdzēsīs ievadīto
simbolu. Ilgāk piespiežot EXIT izdzēsīs ievadītos
simbolus.
Nospiežot ciparu taustiņu viduskonsolē laikā, kad
tiek rādīts teksta ritentiņš (skatiet attēlu iepriekš),
ekrānā tiek parādīts jauns rakstzīmju saraksts (1).
Turpiniet atkārtoti nospiest ciparu taustiņu, līdz ir
sasniegts vajadzīgais burts, un pēc tam atlaidiet
to. Turpiniet ar nākamo burtu utt. Ja taustiņš ir
nospiests, ievadi var apstiprināt, nospiežot citu
taustiņu.
Lai ievadītu numuru, turiet nospiestu attiecīgā
cipara taustiņu.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (55 lpp.)
1.
Ja ir izvēlēta Name rinda, nospiediet OK/
MENU, lai sasniegtu ievadīšanas režīmu
(attēls iepriekš).
2.
Pagrieziet TUNE līdz vajadzīgajam burtam,
nospiediet OK/MENU, lai apstiprinātu. Var
izmantot arī viduskonsoles vadības paneļa
ciparu un burtu taustiņus.
3.
Turpiniet ar nākamo burtu utt. Ievadītais vārds
ir redzams rādījumu ekrāna ievadīšanas laukā
(2).
4.
Lai mainītu ievadīšanas režīmu uz cipariem
vai speciālajām rakstzīmēm, pārietu no lielajiem burtiem uz mazajiem un otrādi u.c.,
pagrieziet TUNE līdz kādai no opcijām (skatiet skaidrojumu tabulā tālāk) sarakstā (1) un
pēc tam nospiediet OK/MENU.
Izveidojiet tālruņu katalogā jaunu kontaktu.
Burtu ievadīšana jaunam kontaktam.
Ievades režīma maiņa (skatiet tabulu tālāk).
Ievadīšanas lauks.
Tālruņa avota parastajā skatā jaunus kontaktus
var pievienot, nospiežot OK/MENU un pēc tam
atlasot Phone book New contact.
PIEZĪME
High Performance sistēmai nav teksta ritentiņa, tādēļ TUNE nevar izmantot, lai ievadītu
rakstzīmes: to var darīt tikai ar ciparu un burtu
taustiņiem centrālās konsoles vadības panelī.
Kad vārds ir pilnībā ievadīts, rādījumu ekrāna (1)
sarakstā izvēlieties OK un nospiediet OK/MENU.
Turpiniet ievadīt tālruņa numuru tāpat, kā aprakstīts iepriekš.
Kad tālruņa numurs ir ievadīts, nospiediet OK/
MENU un izvēlieties tālruņa numura tipu (Mobile
phone, Home, Work vai General). Nospiediet
OK/MENU, lai apstiprinātu.
Kad visa informācija ir ievadīta, nospiediet Save
contact, lai saglabātu kontaktu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
61
AUDIO UN MULTIVIDE
||
123/AB
C
More
OK
Pārslēdzieties starp burtu un
ciparu režīmu, nospiežot OK/
MENU.
Mainiet uz speciālajām rakstzīmēm, nospiežot OK/MENU.
Saglabājiet un dodieties atpakaļ
uz Add contact, nospiežot OK/
MENU.
Pārslēdzieties starp lielajiem un
mazajiem burtiem, nospiežot OK/
MENU.
Nospiediet OK/MENU, un kursors pārvietosies uz ievadīšanas
lauku (2) rādījumu ekrāna augšdaļā. Tagad kursoru var pārvietot
ar TUNE līdz vajadzīgajai vietai,
piem., lai ievadītu jaunus burtus vai
izdzēstu, nospiežot EXIT. Lai
varētu ievadīt jaunus burtus, vispirms jādodas atpakaļ uz ievadīšanas režīmu, nospiežot OK/MENU.
Tālruņu katalogs* − ātrie numuri
Saglabājiet tālruņu katalogā (58 lpp.) kā ātro
numuru, lai varētu ātri sastādīt numuru vai izsaukt
kontaktu.
Tālruņa avota parastajā skatā ātros numurus var
pievienot, nospiežot OK/MENU un pēc tam atlasot Phone menu Phone book Speed
dial.
Zvanīšanu ar ātrajiem numuriem var veikt tālruņa
režīmā, izmantojot viduskonsoles tastatūras
ciparu taustiņus, nospiežot kādu no ciparu taustiņiem un pēc tam nospiežot OK/MENU. Ja ātrā
numura atmiņā nav saglabāts neviens kontakts,
tad parādās opcija, kas ļauj saglabāt kontaktu
izvēlētā ātrā numura atmiņā.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (55 lpp.)
Tālruņu katalogs* − vizītkartes
saņemšana
Elektronisko vizītkaršu (vCard) saņemšana automašīnas tālruņu katalogā (58 lpp.).
Vizītkarti var saņemt automobiļa tālruņa grāmatā
no citiem mobilajiem tālruņiem (tiem, kas nav
pašreiz pievienoti automobilim). Lai to atļautu,
automobilim jāiestata Bluetooth® redzamības
režīms. Funkciju var aktivizēt, tālruņa avota parastajā skatā nospiežot OK/MENU un pēc tam
atlasot Phone book Receive vCard.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (55 lpp.)
Saistītā informācija
62
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
•
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (55 lpp.)
Tālruņa katalogs* (58 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Tālruņu katalogs* − atmiņas statuss
Tālruņu katalogs* − notīrīšana
Tālvadības pults*
Skatiet tālruņu kataloga (58 lpp.) atmiņas statusu.
Notīriet automašīnas iebūvēto tālruņu katalogu
(58 lpp.).
Automašīnas tālruņu kataloga un pievienotā
mobilā tālruņa atmiņas statusu var skatīt, tālruņa
avota parastajā skatā nospiežot OK/MENU un
pēc tam atlasot Phone book Memory status.
Automašīnas tālruņu katalogu var izdzēst, tālruņa
avota parastajā skatā nospiežot OK/MENU un
pēc tam atlasot Phone book Clear phone
book.
Tālvadības pulti nevar lietot visām audio un multivides sistēmas funkcijām. Tālvadības pults taustiņiem ir tādas pašas funkcijas, kā viduskonsoles
taustiņiem vai stūres vadības tastatūrai*.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (55 lpp.)
PIEZĪME
Izdzēšot automobiļa tālruņa grāmatu, tiek
izdzēsti tikai automobiļa tālruņa grāmatā esošie kontakti. Mobilā tālruņa kontakti netiek
izdzēsti.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (55 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
63
AUDIO UN MULTIVIDE
||
pavērsiet tālvadības pulti pret IR uztvērēju, kas
atrodas pa labi no viduskonsoles taustiņa
(21 lpp.) INFO.
BRĪDINĀJUMS
Taustiņš
Glabājiet nenostiprinātus priekšmetus, piemēram, mobilos tālruņus, kameras, piederumu
tālvadības pultis u.c. cimdu nodalījumā vai
citos nodalījumos. Pretējā gadījumā straujas
bremzēšanas vai sadursmes laikā tie var kādu
savainot.
Funkcija
Pārslēdzieties starp:
L = aizmugurējo kreisās puses rādījumu ekrānu*
F = priekšējais rādījumu ekrāns
R = aizmugurējo labās puses rādījumu ekrānu*
PIEZĪME
Nepakļaujiet tālvadības pulti tiešai saules
gaismai (piemēram, uz kontrolmērinstrumentu
paneļa), pretējā gadījumā bateriju darbībā var
rasties kļūmes.
Saistītā informācija
•
Tālvadības pults* - funkcijas
Iespējamās funkcijas, kuras var kontrolēt ar tālvadības pulti.
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
Mainīt uz navigāciju*
Mainīt uz radio avotu (piemēram,
FM1)
Mainīt uz mediju skaņas avotu
(Disc, TV* u.c.)
Mainīt uz Bluetooth® brīvroku sistēmu*
Ritināt/tīt atpakaļ, mainīt skaņu
ierakstu/dziesmu
Atskaņot / pauzēt
Atbilst TUNE taustiņam viduskonsolē.
Apturēt
Lietojot tālvadības pulti, vispirms nospiediet tālvapozīcijā F. Pēc tam
dības pults taustiņu
64
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Taustiņš
Funkcija
Tālvadības pults* - bateriju nomaiņa
Ritināt/tīt uz priekšu, mainīt skaņu
ierakstu/dziesmu
Skaņas celiņa valodas izvēle
Kā nomainīt audio un multivides sistēmas tālvadības pults baterijas.
Izvēlne
Subtitri, teksta valodas izvēle
Funkcija
Taustiņš
Teleteksts*, ieslēgts / izslēgts
Doties uz iepriekšējo, atcelt funkciju, izdzēst ievadītās rakstzīmes
Pārvietoties uz augšu/uz leju
Pārvietoties pa labi/pa kreisi
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
PIEZĪME
Parasti baterijas darbmūžs ilgst 1-4 gadus un
ir atkarīgs no tālvadības pults lietošanas biežuma.
Tālvadības pults darbojas ar četrām AA/LR6 tipa
baterijām.
Tālā ceļojumā ņemiet līdzi rezerves baterijas.
Apstiprināt izvēli vai doties uz
izvēlņu sistēmu, lai izvēlētos skaņas
avotu
Skaļums, samazināt
Skaļums, palielināt
0-9
Atmiņā saglabātie kanāli, ciparu un
burtu ievade
Iemīļoto iestatījumu saīsnes
Informācija par pašreizējo programmu, dziesmu u.c. Lieto arī gadījumos, kad pieejamās informācijas
ir vairāk, nekā var parādīt rādījumu
ekrānā
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
65
AUDIO UN MULTIVIDE
1.
2.
3.
Nospiediet uz leju bateriju nodalījuma vāciņa
atduri un bīdiet vāciņu infrasarkanās lēcas
virzienā.
Izņemiet nolietotās baterijas, pagrieziet jaunās baterijas atbilstoši simboliem baterijas
nodalījumā un ievietojiet tās.
Uzlieciet vāciņu atpakaļ.
PIEZĪME
Noteikti atbrīvojieties no izlietotajām baterijām
videi draudzīgā veidā.
Audio un multivide - izvēļņu
pārskats
Audio un multivides sistēmas izvēļņu pieejamo
funkciju un iestatījumu pārskats.
Izvēlnes pārskats - AM
AM radio iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
RADIO
•
•
•
AM (66
lpp.)21
FM (67 lpp.)
DAB (67 lpp.)
Skatiet lpp.
Show presets*
(31 lpp.)
Scan
(36 lpp.)
Audio settings
MEDIJI
•
•
•
•
•
•
•
AM galvenā izvēlneA
CD audio (68 lpp.)
Skatiet parindi B
CD/DVD dati (68 lpp.)
DVD video (69 lpp.)
iPod®(70 lpp.)
USB (70 lpp.)
Media Bluetooth®(71 lpp.)
AUX (71 lpp.)
TĀLRUNIS
•
Bluetooth handsfree®(72 lpp.)
A
B
Saistītā informācija
•
21
66
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
(27 lpp.)
Sound stage*
(27 lpp.)
Equalizer*
(27 lpp.)
Volume compensation
(28 lpp.)
Reset all audio settings
(26 lpp.)
Neattiecas uz V60 Twin Engine un S60L Twin Engine.
Audio iestatījumu izvēlnes opcijas ir tādas pašas, kā visiem skaņas avotiem.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - izvēļņu pārskats
(66 lpp.)
Neattiecas uz V60 Twin Engine un S60L Twin Engine.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Izvēlnes pārskats - FM
FM radio iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
(26 lpp.)
Izvēlnes pārskats - digitālais radio
(DAB)*
Sound stage*
(27 lpp.)
DAB radio iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
Equalizer*
(27 lpp.)
Galvenā izvēlne DAB1*/
DAB2*
Skatiet lpp.
Audio settings
FM1/FM2 galvenā izvēlne
Skatiet lpp.
TP
(33 lpp.)
Show radio text
(35 lpp.)
Volume compensation
(28 lpp.)
Ensemble learn
(38 lpp.)
Show presets*
(31 lpp.)
Reset all audio settings
(26 lpp.)
PTY filtering
(34 lpp.)
Scan
(36 lpp.)
News settings
(33 lpp.)
Advanced settings
Turn off PTY filtering
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - izvēļņu pārskats
(66 lpp.)
(34 lpp.)
Show radio text
(35 lpp.)
Show presets*
(31 lpp.)
(36 lpp.)
REG
(36 lpp.)
Scan
Alternative frequency
(36 lpp.)
Advanced settings
EON
(33 lpp.)
DAB linking
(38 lpp.)
Set TP favourite
(33 lpp.)
DAB band
(39 lpp.)
PTY settings
(34 lpp.)
Sub channels
(39 lpp.)
Reset all FM settings
(37 lpp.)
Show PTY text
(34 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
67
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Reset all DAB settings
Audio settings
(39 lpp.)
(26 lpp.)
Sound stage*
(27 lpp.)
Equalizer*
(27 lpp.)
Volume compensation
(28 lpp.)
Reset all audio settings
(26 lpp.)
Izvēlnes pārskats - CD audio
Izvēlnes pārskats − CD/DVD* dati
CD audio iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
DVD datu iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
CD audio galvenā izvēlne
(Disc menu)
Skatiet lpp.
CD/DVD datu galvenā
izvēlne (Disc menu)
Random
(43 lpp.)
Play
Scan
(43 lpp.)
Audio settings
(26 lpp.)
Sound stage*
Saistītā informācija
(27 lpp.)
(40 lpp.)
Stop
(40 lpp.)
Random
(43 lpp.)
Repeat folder
(41 lpp.)
Change subtitles
(40 lpp.)
(27 lpp.)
•
Audio un multivide - izvēļņu pārskats
(66 lpp.)
Equalizer*
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
Volume compensation
(28 lpp.)
Change audio track
(40 lpp.)
Reset all audio settings
(26 lpp.)
Scan
(43 lpp.)
Audio settings
(26 lpp.)
Saistītā informācija
68
Pause
Skatiet lpp.
•
Audio un multivide - izvēļņu pārskats
(66 lpp.)
Sound stage*
(27 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
Equalizer*
(27 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Volume compensation
(28 lpp.)
Reset all audio settings
(26 lpp.)
Saistītā informācija
Izvēlnes pārskats − DVD* video
DVD video iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
DVD video galvenā izvēlne
(Disc menu)
Skatiet lpp.
Volume compensation
(28 lpp.)
Reset all audio settings
(26 lpp.)
Uznirstošā izvēlneA*video un TV*
•
Audio un multivide - izvēļņu pārskats
(66 lpp.)
DVD disc menu
(43 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
Play/Pause/Continue
(43 lpp.)
Stop
(43 lpp.)
Image settings
Subtitles
(43 lpp.)
Avota izvēlne
Audio tracks
(43 lpp.)
Skatiet kājeni B
Lai piekļūtu uznirstošajai izvēlnei, nospiediet
OK/MENU, kad tiek rādīta video vai TV* atskaņošana.
DVD disc menu
Advanced settings
Skatiet kājeni C
Angle
(44 lpp.)
DivX® VOD code
(45 lpp.)
A
B
(26 lpp.)
C
Audio settings
Sound stage*
(27 lpp.)
Equalizer*
(27 lpp.)
DVD disc TOP menuC
(45 lpp.)
(21 lpp.)
(43 lpp.)
(43 lpp.)
Attiecas tikai uz video atskaņošanu vai TV rādīšanu.
Avota izvēlnes uznirstošajā izvēlnē redzamā informācija ir atkarīga no tā, kas tiek atskaņots vai rādīts - tas var būt, piemēram,
CD/DVD data menu vai USB menu.
Attiecas tikai uz DVD video diskiem.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - izvēļņu pārskats
(66 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
69
AUDIO UN MULTIVIDE
Izvēlnes pārskats - iPod®*
Izvēlnes pārskats - USB*
iPod® iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
USB iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
iPod galvenā izvēlne
Skatiet lpp.
USB galvenā izvēlne
Random
(43 lpp.)
Play
Scan
Audio settings
•
(49 lpp.)
Audio un multivide - izvēļņu pārskats
(66 lpp.)
•
Random
(43 lpp.)
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
Repeat folder
(49 lpp.)
Sound stage*
(27 lpp.)
Equalizer*
(27 lpp.)
Select USB device
(47 lpp.)
Volume compensation
(28 lpp.)
Change subtitles
(49 lpp.)
Reset all audio settings
(26 lpp.)
Change audio track
(49 lpp.)
Scan
(43 lpp.)
Audio settings
(26 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
(26 lpp.)
Stop
(26 lpp.)
Audio un multivide - izvēļņu pārskats
(66 lpp.)
Reset all audio settings
Saistītā informācija
(43 lpp.)
•
(28 lpp.)
(49 lpp.)
Pause
Saistītā informācija
70
Skatiet lpp.
Volume compensation
Sound stage*
(27 lpp.)
Equalizer*
(27 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Izvēlnes pārskats − multivide
Bluetooth®*
Multivides Bluetooth® iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
Galvenā izvēlne Media Bluetooth®
Skatiet lpp.
Random
(43 lpp.)
Change device
(53 lpp.)
Remove Bluetooth device
(54 lpp.)
Scan
Izvēlnes pārskats - AUX
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - izvēļņu pārskats
(66 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
AUX iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
AUX galvenā izvēlne
Skatiet lpp.
AUX input volume
(50 lpp.)
Audio settings
(26 lpp.)
Sound stage*
(27 lpp.)
Equalizer*
(27 lpp.)
(43 lpp.)
Volume compensation
(28 lpp.)
Bluetooth software version in
car
(58 lpp.)
Reset all audio settings
(26 lpp.)
Audio settings
(26 lpp.)
Sound stage*
(27 lpp.)
Equalizer*
(27 lpp.)
Volume compensation
(28 lpp.)
Reset all audio settings
(26 lpp.)
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - izvēļņu pārskats
(66 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
71
AUDIO UN MULTIVIDE
Izvēlnes pārskats − Bluetooth®
brīvroku sistēma*
Receive vCard
(62 lpp.)
Bluetooth® brīvroku sistēmas iespējamo opciju
un iestatījumu pārskats.
Memory status
(63 lpp.)
Clear phone book
(63 lpp.)
Bluetooth® brīvroku sistēmas
galvenā izvēlne (Phone
menu)
Skatiet lpp.
All calls
Change phone
(53 lpp.)
(56 lpp.)
Remove Bluetooth device
(54 lpp.)
All calls
(56 lpp.)
Phone settings
Missed calls
(56 lpp.)
Discoverable
(52 lpp.)
Answered calls
(56 lpp.)
Sounds and volume
(57 lpp.)
Dialled calls
(56 lpp.)
Download phone book
(58 lpp.)
Call duration
(56 lpp.)
Bluetooth software version
in car
(58 lpp.)
Phone book
Search
(58 lpp.)
Disconnect phone
(56 lpp.)
(54 lpp.)
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - izvēļņu pārskats
(66 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.)
Call options
(60 lpp.)
Auto answer
72
Voicemail number
New contact
(61 lpp.)
Speed dials
(62 lpp.)
(56 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
AUDIO UN MULTIVIDE
Licences
Licence ir vienošanās par tiesībām veikt noteiktu
darbību vai tiesībām izmantot kāda cita pilnvaras
atbilstoši vienošanās noteikumiem un nosacījumiem. Turpmākais teksts ir Volvo vienošanās ar
ražotāju/izstrādātāju angļu valodā.
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
}}
73
AUDIO UN MULTIVIDE
||
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
DivX®
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®, DivX
Certified® and associated logos are registered
trademarks of DivX, Inc. and are used under
license. ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital
video format created by DivX, Inc. This is an
official DivX Certified device that plays DivX
video. Visit www.divx.com for more information
and software tools to convert your files into DivX
video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order to
play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To
generate the registration code, locate the DivX
74
VOD section in the device setup menu. Go to
http://vod.divx.com with this code to complete
the registration process and learn more about
DivX VOD. Covered by one or more of the
following U.S. Patents: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
Saistītā informācija
•
Volvo Sensus (6 lpp.)
AUDIO UN MULTIVIDE
Tipa apstiprinājums
Bluetooth® moduļa tipa apstiprinājumu var izlasīt
tabulā.
}}
75
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Bluetooth® moduļa atbilstības deklarācija
Valsts/
reģions
ES valstis:
Eksportējošā valsts: Japāna
Ražotājs: Alpine Electronics Inc.
Aprīkojuma tips: Bluetooth® ierīce
Lai saņemtu plašāku informāciju, apmeklējiet http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm #informing
76
AUDIO UN MULTIVIDE
Valsts/
reģions
Čehijas
Republika:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dānija:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Vācija:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
}}
77
AUDIO UN MULTIVIDE
||
78
Valsts/
reģions
Igaunija:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Lielbritānija
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Spānija:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grieķija:
Η
Α Α Η
Α
Α
Α Alpine Electronics, Inc. Η Ω
Α Α
Η
Bluetooth® Module
Η Α 1999/5/
Ω
Α
Ω
.
Francija:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Itālija:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvija:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Lietuva:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Nīderlande:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Ungārija:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC
irányelv egyéb elõírásainak.
AUDIO UN MULTIVIDE
Valsts/
reģions
Polija:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugāle:
Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovēnija:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovākija:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Somija:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Zviedrija:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Īslande:
Alpine Electronics, Inc. hereby certifies that this Bluetooth® Module conforms to the essential characteristic requirements and other relevant
regulations of directive 1999/5/EC.
Norvēģija:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
}}
79
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Valsts/
reģions
Ķīna:
第十三条
进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容
1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制
■ 使用频率
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
■ 载频容限
天线增益
天线增益
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm
①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2. 不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业
续使用
4. 使用微
率无线电设备,必须忍
5. 不得在飞机和机场附近使用
80
10dBi 时
20 ppm
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
调整及开关等使用方法
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
科学及医疗应用设备的辐射干扰
措施消除干扰后方可继
AUDIO UN MULTIVIDE
Valsts/
reģions
Taivāna:
低効率電波輻射性電機管理辧法第十条
第十二條
經型式認證合格之低
率射頻電機,非經許可,公司
商號或使用者均不得擅自 變更頻率
大
率或變更原設計之特性及
能
第十四條
低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用 前
項合法通信,指依電信法規定 作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波 輻射性電機設備之干
擾
}}
81
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Valsts/
reģions
Dienvidkoreja:
제품 정보
Volvo Car Korea
신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1
제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio
모델 명: IAM2.1
산 날짜: March/2010
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
고객 정보
Volvo Car Korea
볼보자동차코리아
서울시 용산구 한남2동 726-173 볼보빌딩 4층
볼보자동차 고객센터 1588-1777
http://www.volvocars.com/kr
사용자 주의사항
※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
82
AUDIO UN MULTIVIDE
Valsts/
reģions
Apvienotie Arābu
Emirāti:
Dienvidāfrika:
Jamaika:
Apstiprināts lietošanai Jamaikā SMA EI: IAM2.1
Taizeme:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Omāna
83
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
A
Atbalsts
Attēla iestatījumi
Audio
Iestatījumi
telpiskā skaņa
B
7
45
I
Baterija
tālvadības pults
65
Bluetooth®
brīvroku sistēma
mediji
mikrofons izslēgts
pārraidīt zvanu uz mobilo tālruni
straumējošā skaņa
26
20, 26
audio sistēma
funkcijas
pārskats
20
26
20
Audio skaļums
ārējais audio avots
ātruma/trokšņa kompensācija
Tālrunis
tālrunis/multivides atskaņotājs
zvana signāls, tālruņa
21
50
28
57
57
57
Audio un multivide
ievads
izvēlnes
izvēlnes pārskats
pārskats
sistēmas pārvaldība
20
21
66
20
21
AUX ieeja
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
55
50
56
56
50
Informācijas un izklaides sistēma
skaņas avota taustiņi
21
Informācijas un izklaides sistēma (Audio un
multivide)
20
iPod®®, pievienošana
48
Izvēlnes navigācijas audio un multivide
21
J
C
CD
40
28, 37
Digitālais radio (DAB)
37
DVD
40
20, 47
E
Ekvalaizers
32
M
D
DAB radio
Ja notiek negadījumi vai nelaimes, atskan
signalizācija.
27
Mediji, Bluetooth®
50
mediju atskaņotājs
saderīgie failu formāti
40
45
Mikrofons
56
MY CAR
Automašīnas uzstādījumi
Information
izvēlnes funkcijas
Klimata kontroles iestatījumi
meklēšanas ceļi
10
13
18
11
17
11
85
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
Sistēmas iestatījumi
Vadītāja atbalsta sistēma
Mobilais tālrunis
brīvroku sistēma
pievienot
reģistrēt tālruni
16
15
55
52
52
P
parastais skats
21
R
Radio
DAB
28
28, 37
Stūre
Vadības tastatūra
21
Stūres ratā esošā tastatūra
21
Tālrunis
brīvroku sistēma
ienākošie zvani
pievienot
reģistrēt tālruni
tālruņu katalogs
tālruņu katalogs, īsinājumikona
zvana saņemšana
zvanīšana
55
55
52
52
58
58
56
55
63
65
Tālvadības pults
bateriju nomaiņa
RDS
32
Telpiskā skaņa
Tipa apstiprinājums
Bluetooth®
20, 26
75
S
Sensus
Signāla ievade, ārējā
Skaņas baudījums
86
6
20, 47
27
21
6
T
34
33
vadības slēdži
centrālā konsole
Volvo Sensus
Radio programmu tipi (PTY)
Satiksmes informācija (TP)
V
U
USB, savienojums
48
USB ieeja
47
Z
Ziņu pārraides
33
Zvani
darbība
ienākošie
55
55
Zvanīšana
55
TP 21544 (Latvian), AT 1617, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement