Volvo S60 2015 Late Sensus Infotainment
WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT
GODĀTAIS VOLVO ĪPAŠNIEK!
PALDIES, KA IZVĒLĒJĀTIES VOLVO!
Mēs ceram, ka braukšana ar Volvo sagādās Jums
prieku daudzus gadus. Automašīna ir izstrādāta
Jūsu un Jūsu pasažieru drošībai un komfortam.
Volvo ir viena no drošākajām automašīnām
pasaulē. Jūsu Volvo ir izstrādāta tā, lai atbilstu
visām esošajām drošības un vides aizsardzības
prasībām.
Lai varētu no automašīnas gūt maksimālu baudījumu, mēs iesakām Jums iepazīties ar aprīkojumu,
instrukcijām un apkopes informāciju, kas sniegta
šajā īpašnieka rokasgrāmatā.
Satura rādītājs
01 Ievads
02 MY CAR
Ievads.......................................................... 7
Volvo Sensus.............................................. 7
Informācija internetā................................... 8
MY CAR....................................................
MY CAR - meklēšanas ceļi.......................
MY CAR - izvēlnes funkcijas.....................
MY CAR - automobiļa iestatījumi..............
MY CAR - braukšanas atbalsta sistēma...
MY CAR − sistēmas funkcijas...................
MY CAR − klimata kontroles iestatījumi....
MY CAR informācija..................................
03 Audio un multivide
10
11
11
13
15
16
17
17
Audio un multivide....................................
Audio un multivide - pārskats...................
Audio un multivide - sistēmas darbināšana..........................................................
Aizmugurējais vadības panelis ar austiņu
ligzdu*.......................................................
Izlases.......................................................
Izlases saglabāšana..................................
Audio un multivide - audio iestatījumi.......
Audio un multivide - vispārīgi audio iestatījumi.........................................................
Audio un multivide - uzlabotie audio
iestatījumi..................................................
Ekvalaizera iestatīšana..............................
Audio profila iestatīšana............................
Audio skaļuma un automātiskās skaļuma
kontroles iestatīšana.................................
Radio.........................................................
Radio meklēšana......................................
Automātiska radio regulēšana..................
Radiostaciju saraksts*...............................
Manuāla radio regulēšana.........................
Radiostaciju saglabāšana atmiņā.............
RDS funkcijas............................................
01 02 03
2
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
19
20
21
25
25
26
26
27
28
28
28
29
29
30
30
30
31
32
33
Satura rādītājs
Ja notiek negadījumi vai nelaimes, atskan
signalizācija...............................................
Satiksmes informācija (TP)........................
Enhanced Other Networks (uzlaboti citi
tīkli – EON)................................................
Ziņu pārraides...........................................
Radio programmu tipi (PTY)......................
Radio programmu tipu meklēšana (PTY)..
Radio programmu tipu (PTY) rādīšana......
Skaļuma regulēšana radio programmu
tipiem, kuri pārtrauc cita avota atskaņošanu (PTY).................................................
Radio teksts..............................................
Automātiska radio frekvenču atjaunināšana (AF)...................................................
Reģionālās radio programmas (REG).......
Radio frekvenču skenēšana......................
RDS funkciju atiestatīšana........................
Digitālais radio (DAB)*...............................
Kanālu grupu saglabāšana (Ensemble
learn).........................................................
Navigācija pa kanālu grupu sarakstu
(objektu grupu)..........................................
Saite DAB - DAB.......................................
Digitālais radio (DAB)* − viļņu garums......
33
34
Digitālais radio (DAB)* − apakškanāls.......
Digitālais radio (DAB)* − atiestatīšana.......
Mediju atskaņotājs....................................
CD/DVD*...................................................
CD/DVD* diska atskaņošana un navigācija.............................................................
Diskā ierakstīto audio/video failu atskaņošana un navigācija*...............................
Patīšana uz priekšu/atpakaļ......................
Diska ierakstu vai audio failu skenēšana..
Diska ierakstu vai audio failu nejauša
atlasīšana..................................................
DVD* video disku atskaņošana un navigācija.........................................................
Kameras leņķis DVD* video disku atskaņošanai......................................................
40
40
41
41
DivX® Video On Demand*.........................
Attēla iestatījumi*......................................
Multivides atskaņotājs - saderīgie failu
formāti.......................................................
Ārējais skaņas avots, kas pievienots
AUX/USB* ieejai........................................
Ārējā audio avota pievienošana AUX/
USB* pieslēgvietai.....................................
Ārēja skaņas avota atskaņošana un navigācija*.......................................................
46
46
Skaņas skaļuma iestatīšana ārējiem
audio avotiem........................................... 50
03 03 03
34
34
35
35
36
36
36
37
37
37
38
38
39
39
39
40
42
43
43
44
44
Mediji Bluetooth®* .................................... 51
Bluetooth® ierīces* pievienošana un
atvienošana............................................... 52
Bluetooth® ierīces* reģistrēšana............... 53
Automātiska Bluetooth® ierīces* pievienošana...................................................... 54
Nomaiņa uz citu Bluetooth® ierīci*............ 54
Bluetooth® ierīces* atvienošana................ 55
Bluetooth® ierīces atvienošana*................ 55
Bluetooth® brīvroku tālrunis*..................... 56
44
Bluetooth® brīvroku tālrunis* − pārskats... 57
Zvanīšana un zvanu saņemšana*.............. 57
45
Bluetooth® brīvroku tālrunis* - audio
iestatījumi.................................................. 58
46
48
49
49
Bluetooth®* versijas informācija................
Phone book*.............................................
Tālruņu katalogs* − ātrā kontaktu meklēšana..........................................................
Tālruņu katalogs* − viduskonsoles rakstzīmju tastatūra...........................................
Tālruņu katalogs* - kontaktu meklēšana...
Tālruņu katalogs* − jauns kontakts...........
Tālruņu katalogs* − ātrie numuri...............
59
59
60
61
61
62
63
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
3
Satura rādītājs
04 Alfabētiskais rādītājs
Tālruņu katalogs* − vizītkartes saņemšana..........................................................
Tālruņu katalogs* − atmiņas statuss.........
Tālruņu katalogs* − notīrīšana..................
TV*.............................................................
TV* kanālu meklēšana / atmiņā saglabāto
iestatījumu saraksts..................................
TV* - kanālu pārvaldība.............................
Informācija par pašreizējo TV* programmu.....................................................
Teleteksts*................................................
Nenotiek TV* kanālu uztveršana...............
Tālvadības pults*.......................................
Tālvadības pults* - funkcijas.....................
Tālvadības pults* - bateriju nomaiņa.........
Audio un multivide - izvēļņu pārskats.......
Izvēlnes pārskats - AM..............................
Izvēlnes pārskats - FM..............................
Izvēlnes pārskats - digitālais radio
(DAB)*........................................................
Izvēlnes pārskats - CD audio....................
Izvēlnes pārskats − CD/DVD* dati............
Izvēlnes pārskats − DVD* video................
64
64
64
65
Izvēlnes pārskats - USB*.......................... 75
Izvēlnes pārskats − multivide
Bluetooth®*............................................... 76
Izvēlnes pārskats - AUX............................ 77
Alfabētiskais rādītājs................................. 90
03 03 04
66
67
68
68
68
69
70
71
71
72
72
Izvēlnes pārskats − Bluetooth® brīvroku
sistēma*....................................................
Izvēlnes pārskats - TV*.............................
Licences....................................................
Tipa apstiprinājums...................................
73
73
74
74
Izvēlnes pārskats - iPod®*......................... 75
4
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
77
78
79
81
Satura rādītājs
5
IEVADS
01 Ievads
Ievads
Šis pielikums ir parastās automašīnas īpašnieka rokasgrāmatas pielikums.
Ja rodas neskaidrības par kādu no automašīnas funkcijām, vispirms izlasiet īpašnieka
rokasgrāmatu. Lai saņemtu atbildes uz
papildu jautājumiem, ieteicams sazināties ar
izplatītāju vai Volvo Car Corporation pārstāvi.
01
Volvo Sensus
PIEZĪME
Īpašnieka rokasgrāmatu var lejupielādēt kā
mobilo aplikāciju (attiecas uz dažiem automašīnu modeļiem un mobilajām ierīcēm),
skatiet www.volvocars.com.
Volvo Sensus ir jūsu Volvo pieredzes centrs.
Sensus nodrošina informāciju, izklaidi un funkcijas, kas atvieglo jūsu ikdienu.
Mobilā aplikācija ietver video un meklējamu saturu, un tā ļauj vienkārši pārvietoties starp dažādām sadaļām.
Šī pielikuma specifikācijas, dizains un attēli
nav saistoši. Paturam tiesības veikt izmaiņas
bez iepriekšēja brīdinājuma.
© Volvo Car Corporation
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo sakaru
ierīcēs
Atrodoties automašīnā, vadītājs vēlas kontrolēt situāciju, un šodienas pasaulē tas nozīmē
nodrošināt informāciju, sakarus un izklaidi
jums vispiemērotākajā laikā. Sensus piedāvā
visus mūsu risinājumus, kas ļauj izveidot
saikni* ar ārpasauli, vienlaikus ļaujot intuitīvi
vadīt visas automašīnas funkcijas.
Viduskonsoles rādījumu ekrānā Volvo Sensus
apvieno un piedāvā vairāku automašīnas sistēmu funkcijas. Ar Volvo Sensus automobili
var personalizēt, izmantojot nepārprotamu lietotāja interfeisu. Iestatījumus var veikt laukos
Automašīnas iestatījumi, Audio un multivide,
Klimata kontrole u.c.
Ar viduskonsoles taustiņiem un vadības slēdžiem vai stūres vadības tastatūru* var aktivēt
vai deaktivēt funkcijas un veikt vairākus dažādus iestatījumus.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
7
01 Ievads
||
Nospiežot MY CAR, parādās visi ar braukšanu un automašīnas vadību saistītie iestatījumi, piemēram, City Safety, slēdzenes un
signalizācija, automātiska ventilatora ātruma
regulēšana, pulksteņa uzstādīšana u.c.
01
Nospiežot attiecīgo funkciju: RADIO, MEDIA,
*, NAV* un CAM*, var aktivizēt citus
TEL*,
avotus, sistēmas un funkcijas, piemēram, AM,
FM, CD, DVD* , TV*, Bluetooth®*, navigāciju*
un stāvvietā novietošanas palīgsistēmas
kameru*.
Plašāku informāciju par visām funkcijām/
sistēmām skatiet īpašnieka rokasgrāmatas vai
tās pielikuma attiecīgajā sadaļā.
Pārskats
atšķirties atkarībā no izvēlētā aprīkojuma un tirgus.
Navigācija* − NAV, skatiet atsevišķu pielikumu (Sensus Navigation).
Audio un multivide − RADIO, MEDIA,
TEL*, skatiet šī pielikuma attiecīgo
sadaļu.
8
Plašāka informācija par jūsu automobili ir
vietnē www.volvocars.com.
Ar personīgo Volvo ID var pieteikties vietnē
My Volvo, kas ir jūsu un jūsu automašīnas personīgā tīmekļa vietne.
Funkciju iestatījumi − MY CAR, skatiet
MY CAR (10 lpp.).
Automašīna ar interneta pieslēgumu −
*, skatiet attiecīgo šī pielikuma sadaļu1.
Klimata kontroles sistēma, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas
kamera − CAM*, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.
Viduskonsoles vadības panelis. Attēls ir shematisks − funkciju skaits un taustiņu izvietojums var
1
Informācija internetā
Informācija ir pieejama tikai gadījumā, ja automašīna ir aprīkota ar šo funkciju.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
QR kods
Lai nolasītu QR kodu, ir nepieciešams QR
kodu lasītājs, kas vairākiem mobilajiem tālruņiem ir pieejams kā papildu programma (aplikācija). QR kodu lasītāju var lejupielādēt, piemēram, veikalā App Store, Windows Phone
vai Google Play.
MY CAR
02 MY CAR
MY CAR
02
skaits un taustiņu izvietojums var atšķirties atkarībā no izvēlētā aprīkojuma un tirgus.
MY CAR ir izvēļņu avots, kurā var kontrolēt
vairākas automašīnas funkcijas, piemēram,
City Safety™, slēdzenes un signalizāciju,
automātisko ventilatora ātrumu, pulksteņa
regulēšanu u.c.
MY CAR − atver izvēļņu sistēma MY
CAR.
OK/MENU − nospiediet viduskonsoles
taustiņu vai īkšķratu uz stūres, lai atlasītu/
atzīmētu izcelto izvēlnes funkciju vai
saglabātu atlasīto funkciju atmiņā.
Dažas no funkcijām ir iekļautas standarta
komplektācijā, bet citas ir pieejamas kā
papildaprīkojums - to klāsts ir atkarīgs arī no
tirgus.
TUNE − pagrieziet viduskonsoles slēdzi
vai īkšķratu uz stūres, lai ritinātu uz
augšu/uz leju cauri izvēlnes funkcijām.
Ekspluatācija
EXIT
Navigāciju pa izvēlnēm var veikt, izmantojot
viduskonsoles taustiņus vai stūres labās
puses vadības tastatūru*.
EXIT funkcijas
Atkarībā no funkcijas, uz kuras atrodas kursors laikā, kad tiek īsi nospiests EXIT, un no
izvēlnes līmeņa, var rasties kāda no šīm situācijām:
•
•
•
•
•
Viduskonsoles vadības panelis un vadības taustiņi uz stūres. Attēls ir shematisks − funkciju
10
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
tālruņa zvans tiek noraidīts;
pašreizējā funkcija tiek pārtraukta;
ievadītās rakstzīmes tiek nodzēstas;
pēdējās atlases tiek atceltas;
ļauj doties uz augšu izvēļņu sistēmā.
Turot nospiestu EXIT, tiek atvērts parastais
MY CAR skats. Ja parastais skats jau ir
atvērts, tiek atvērts visaugstākais izvēļņu
līmenis (galvenā avota skats).
02 MY CAR
MY CAR - meklēšanas ceļi
MY CAR ir izvēlnes avots, kurā var vadīt vairākas no automašīnas funkcijām, piemēram,
pulksteņa, sānu spoguļu un slēdzeņu regulēšanu.
Pašreizējais izvēlnes līmenis tiek rādīts viduskonsoles displeja augšējā labajā pusē. Meklēšanas ceļi uz izvēļņu sistēmas funkcijām ir
norādīti:
Settings Car settings Lock settings
Doors unlock Driver door, then all.
Tālāk ir sniegts piemērs, kā piekļūt kādai no
funkcijām un noregulēt to, izmantojot stūres
vadības tastatūru.
6. Ritiniet starp opcijām All doors un Driver
door, then all un nospiediet īkšķratu −
funkcija tiek atlasīta.
7. Izejiet no programmas, pakāpeniski izejot
no izvēlnēm, īsi nospiežot EXIT vai turot
to ilgāk nospiestu.
Tāda pati procedūra jāizmanto viduskonsoles
vadības slēdžiem (10 lpp.): OK/MENU, EXIT
un pogai TUNE.
MY CAR - izvēlnes funkcijas
MY CAR ir izvēlnes avots, kurā var vadīt vairākas no automašīnas funkcijām, piemēram,
pulksteņa, sānu spoguļu un slēdzeņu regulēšanu.
02
Izvēlnes avotā MY CAR ir pieejamas šādas
opcijas:
Saistītā informācija
•
•
MY CAR (10 lpp.)
MY CAR - izvēlnes funkcijas (11 lpp.)
1. Nospiediet viduskonsoles taustiņu MY
CAR.
2. Ar īkšķratu ritiniet līdz vajadzīgajai izvēlnei, piemēram, Settings , un pēc tam
nospiediet īkšķratu − atveras apakšizvēlne.
3. Ritiniet līdz vajadzīgajai izvēlnei, piem.Car
settings , un nospiediet īkšķratu - atveras
apakšizvēlne.
4. Ritiniet līdz Lock settings un nospiediet
īkšķratu - atveras jauna apakšizvēlne.
5. Ritiniet līdz Doors unlock un nospiediet
īkšķratu - atveras apakšizvēlne ar funkcijām, no kurām izvēlēties.
}}
11
02 MY CAR
||
02
•
•
•
•
•
Settings
MY CAR
My
S601
Šeit ir sniegta informācija par automašīnas
piedziņas sistēmu. Atlasiet kādu no šiem virsrakstiem:
My S601
Trip
statistics2
DRIVe3/Hybrid2
Support systems
MY CAR
My S601
Hibrīds2
Hybrid
Displeja ekrānā redzams visu automašīnas
vadītāja atbalsta sistēmu saraksts - šeit tās
var aktivēt vai deaktivēt.
• Power Flow
Brauciena statistika2
• Driving modes
MY CAR
Trip statistics
Ekrānā ir redzama vēsture ar vidējā elektrības
un degvielas patēriņa joslu diagrammu.
DRIVe3
MY CAR
DRIVe
Šeit cita starpā ir aprakstītas VolvoDRIVekoncepcijas daļas. Atlasiet kādu no šiem virsrakstiem:
• Start/Stop
Šeit ir sniegta informācijas par iedarbināšanas/izslēgšanas funkciju.
• Eco driving guide
1
2
3
12
Šeit ir sniegti ieteikumi un padomi par
ekonomisku braukšanu, kā arī tās
apraksts.
Ekrānā ir redzams, kurš dzinējs darbina
automašīnu un kā plūst dzinējspēks.
Ir izskaidroti dažādie automašīnas braukšanas režīmi.
• Eco driving guide
Šeit ir sniegti ieteikumi un padomi par
ekonomisku braukšanu, kā arī tās
apraksts.
Vadītāja atbalsta sistēma
MY CAR
Support systems
Displeja ekrānā redzams automašīnas vadītāja atbalsta sistēmu pašreizējā statusa kopsavilkums.
Iestatījumi
MY CAR
Atkarībā no automašīnas modeļa.
Attiecas uz V60 Plug-in Hybrid.
Attiecas uz V40, V40 Cross Country, S60, V60, XC60, S80 un V70/XC70.
Settings
Izvēļņu struktūra ir šāda:
Menu level 1
Menu level 2
Menu level 3
Menu level 4
Šeit ir redzami pirmie 4 izvēļņu līmeņi zem
Settings. Dažas no funkcijām ir iekļautas
standarta komplektācijā, bet citas ir pieejamas kā papildaprīkojums - to klāsts ir atkarīgs
arī no tirgus.
Atlasot, vai aktivēt/On vai deaktivēt/Off funkciju, parādās kvadrāts:
On: atlasīts kvadrāts.
Off: tukšs kvadrāts.
•
Atlasiet OnOff, nospiežot OK un pēc tam
dodieties ārā no izvēlnes, nospiežot EXIT.
02 MY CAR
Izvēlnes zem iestatījumiem
• Car settings, skatiet MY CAR - automobiļa iestatījumi (13 lpp.)
• Driver support systems, skatiet MY
CAR - braukšanas atbalsta sistēma
(15 lpp.)
• System options, skatiet MY CAR − sistēmas funkcijas (16 lpp.)
• Audio settings, skatiet Audio un multi-
vide - vispārīgi audio iestatījumi (27 lpp.)
• Climate settings, skatiet MY CAR − klimata kontroles iestatījumi (17 lpp.)
• Favourites (FAV) − piesaistīt parasti
izmantotu funkciju izvēlnē MY CAR taustiņam FAV, skatiet Izlases (25 lpp.).
• Volvo On Call, aprakstīts atsevišķā
rokasgrāmatā.
• Information, skatiet MY CAR informācija
(17 lpp.)
MY CAR - automobiļa iestatījumi
Automašīnas iestatījumu izvēlnes funkcija
izvēlnes avotā MY CAR ļauj regulēt vairākas
automašīnas funkcijas, piemēram, automašīnas atslēgas atmiņas funkciju un durvju slēdzeņu iestatījumus.
Car settings
Car key memory
MY CAR (10 lpp.)
MY CAR - meklēšanas ceļi (11 lpp.)
All doors
Any door
Doors on same side
Audible confirmation
On
Off
Off
Lock settings
02
Both front doors
On
Reduced Guard
Activate once
Automatic door locking
On
Off
Saistītā informācija
•
•
Keyless entry
Doors unlock
All doors
Driver door, then all
Ask when exiting
Side mirror settings
Fold mirrors
Tilt left mirror
Tilt right mirror
Light settings
Interior light
Floor lights
Ambient light
Ambient light colours
}}
13
02 MY CAR
||
Door lock confirmation light
02
On
On
Off
Off
vai
Unlock confirmation light
On
Off
Approach light duration
Off
30 sec
60 sec
90 sec
Home safe light duration
Off
30 sec
Temporary RH traffic
On
Off
Active bending lights
On
Off
Auxiliary lights
On
Off
Tyre pressure system
Warns if tyre pressure is too low
90 sec
Calibrate tyre pressure
On
Off
Speed in infotainment display
On
Off
Reset car settings
60 sec
Triple indicator
14
Temporary LH traffic
Steering wheel force
Low
Medium
High
Visām Car settings izvēlnēm ir norādīti
sākotnējie rūpnīcas iestatījumi.
Saistītā informācija
•
•
MY CAR (10 lpp.)
MY CAR - izvēlnes funkcijas (11 lpp.)
02 MY CAR
MY CAR - braukšanas atbalsta
sistēma
Izvēļņu avota MY CAR braukšanas atbalsta
sistēmas izvēlnes funkcija ļauj regulēt, piemēram, sadursmes brīdinājuma sistēmu un joslas
saglabāšanas palīgfunkciju.
On at start-up
On
On
Off
Off
Increased sensitivity
Driver support systems
On
Collision Warning
Off
On
Speed alert
Lane Keeping Aid
On
Off
City Safety
On
Off
Off
Lane Keeping Aid
Warning distance
On
Long
BLIS
Off
On
Normal
Short
Off
Assistance alternatives
Full function
Warning sound
On
On
Steering assist only
Off
Road Sign Information
Lane Departure Warning
On
Off
Distance Alert
Vibration only
Off
Lane Departure Warning
02
DSTC
Driver Alert
On
On
Off
Off
Saistītā informācija
•
•
MY CAR (10 lpp.)
MY CAR - izvēlnes funkcijas (11 lpp.)
15
02 MY CAR
MY CAR − sistēmas funkcijas
02
Izvēļņu avota MY CAR sistēmas iestatījumu
izvēlnes funkcija ļauj regulēt, piemēram, laiku
un valodas.
System options
Time
Šeit var regulēt kombinētā instrumentu
paneļa pulksteni.
Time format
Show help text
On
Off
Displeja ekrāna pašreizējā rādījuma skaidrojošais teksts ir redzams tad, ja ir atlasīta
šāda funkcija.
Distance and fuel units
MPG (UK)
MPG (US)
12 h
km/l
24 h
l/100km
Screen saver
Temperature unit
On
Celsius
Off
Fahrenheit
Rādījumu ekrāna pašreizējais saturs
nodziest pēc bezdarbības perioda, un to
nomaina tukšs ekrāns, ja šāda opcija ir
izvēlēta.
Tiek izvēlēta āra temperatūras rādījumu
mērvienība un klimata kontroles sistēmas
iestatījumi.
Volume levels
Pašreizējais ekrāna saturs parādās vēlreiz,
ja tiek aktivizēts kāds no rādījumu ekrāna
taustiņiem vai vadības slēdžiem.
Front park assist volume
Language
Phone ringing volume
Tiek izvēlēta izvēlņu tekstu valoda.
Rear park assist volume
Reset system options
Visām System options izvēlnēm ir norādīti
sākotnējie rūpnīcas iestatījumi.
16
Saistītā informācija
•
•
MY CAR (10 lpp.)
MY CAR - izvēlnes funkcijas (11 lpp.)
02 MY CAR
MY CAR − klimata kontroles
iestatījumi
Interior air quality system
On
Izvēļņu avota MY CAR sistēmas iestatījumu
izvēlnes funkcija ļauj regulēt, piemēram, ventilatoru un recirkulāciju.
Climate settings
Automatic blower adjustment
Normal
High
Low
Off
MY CAR informācija
Izvēlnes avota MY CAR informācijas izvēlnes
funkcija ļauj regulēt atslēgu skaita un VIN
numura funkcijas.
Reset climate settings
Information
Visām Climate settings izvēlnēm ir norādīti sākotnējie rūpnīcas iestatījumi.
Number of keys
Saistītā informācija
•
•
MY CAR (10 lpp.)
MY CAR - izvēlnes funkcijas (11 lpp.)
02
VIN number
DivX® VOD code
Bluetooth software version in car
Recirculation timer
On
Off
Saistītā informācija
•
•
MY CAR (10 lpp.)
MY CAR - izvēlnes funkcijas (11 lpp.)
Automatic rear defroster
On
Off
Auto-start steering wheel heating
On
Off
Auto-start driver seat heating
On
Off
17
AUDIO UN MULTIVIDE
03 Audio un multivide
Audio un multivide
Dolby Digital, Dolby Pro Logic*
Audio un multivides sistēma ietver radio
(29 lpp.), multivides atskaņotāju (41 lpp.),
TV* (65 lpp.), kā arī iespēju sazināties ar
mobilo tālruni* (56 lpp.) . Informācija tiek
rādīta 5 collu krāsu ekrānā* viduskonsoles
augšējā daļā. Funkcijas var vadīt ar stūres taustiņiem, viduskonsoles taustiņiem, kas atrodas
zem ekrāna, vai tālvadības pulti* (69 lpp.) .
Ja, izslēdzot dzinēju, audio un multivides sistēma ir aktīva, tad, nākamreiz ievietojot
atslēgu pozīcijā I vai augstākā, tā tiek automātiski ieslēgta un turpina atskaņot to pašu
skaņas avotu (piemēram, radio), kas skanēja
pirms dzinēja izslēgšanas (automašīnām ar
bezatslēgas vadības sistēmām* jābūt aizvērtām vadītāja durvīm).
Izgatavots saskaņā ar Dolby Laboratories
licenci. Dolby Digital, Dolby Pro Logic un
dubultā D simbols ir Dolby Laboratories preču
zīmes.
Saistītā informācija
•
•
Audio un multivide - pārskats (20 lpp.)
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
Audio un multivide - izvēļņu pārskats
(71 lpp.)
•
Audio un multivide - audio iestatījumi
(26 lpp.)
•
•
Attēla iestatījumi* (46 lpp.)
03
Izlases (25 lpp.)
Audyssey MultEQ*
Ja tālvadības pults atslēga nav ievietota aizdedzē, tad, nospiežot iedarbināšanas / izslēgšanas taustiņu, audio un multivides sistēmu
vienā reizē var lietot 15 minūtes.
Automašīnas iedarbināšanas laikā audio un
multivides sistēma īslaicīgi tiek izslēgta, un
pēc dzinēja iedarbināšanas turpina darboties.
PIEZĪME
Ja izmantojat informācijas un izklaides sistēmu, kamēr dzinējs ir izslēgts, izņemiet
tālvadības pults atslēgu no aizdedzes slēdža. Tas nepieciešams, lai nevajadzīgi
neizlādētu akumulatoru.
Skaņas izstrādes un noregulēšanas procesā ir
izmantota Audyssey MultEQ sistēma, lai
nodrošinātu pasaules klases skaņas baudījumu.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
19
03 Audio un multivide
Audio un multivide - pārskats
Audio un multivides sistēmas dažādo daļu
pārskats.
03
Ārējo audio avotu (48 lpp.) AUX un
USB* ieejas (piemēram, iPod®).
Vadības taustiņi uz stūres*.
Viduskonsoles vadības panelis.
5 collu ekrāns.
Aizmugurējais vadības panelis (25 lpp.)
ar austiņu kontaktligzdu*.
A/V-AUX ieeja*.
Saistītā informācija
•
•
20
Audio un multivide (19 lpp.)
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
03 Audio un multivide
Audio un multivide - sistēmas
darbināšana
jām1 vai sadaļām2. Turot nospiestu
ilgāk, ātri pārtin diska ierakstus vai meklē
nākamo pieejamo radiostaciju.
Audio un multivides sistēmu var vadīt, izmantojot viduskonsoli un daļēji arī stūres taustiņus. Informācija tiek attēlota ekrānā viduskonsoles augšējā daļā.
SOUND - nospiediet, lai piekļūtu audio
iestatījumiem (zemās, augstās frekvences
skaņas u.c.). Plašāku informāciju skatiet
Vispārīgi audio iestatījumi (27 lpp.) .
VOL - skaļuma palielināšana vai samazināšana.
03
ON/OFF/MUTE − īsi nospiežot, sistēma sāk darboties, bet, turot to
nospiestu ilgāk (kamēr ekrāns nodziest),
sistēma izslēdzas. Ņemiet vērā, ka visa
Sensus sistēma (arī navigācija * un tālruņa
funkcijas*) sāk/beidz darboties vienlaicīgi.
Īsi nospiediet, lai izslēgtu skaņu (MUTE)
vai ieslēgtu skaņu, ja tā ir bijusi izslēgta.
Disku ievietošanas un izbīdīšanas atvere.
Ritināt/tīt uz priekšu/meklēt − īsi
nospiežot, ritina starp diska skaņu ierakstiem, atmiņā saglabātajām radiostaci1
2
Galvenie avoti − nospiediet, lai atlasītu
galveno avotu (piemēram, RADIO,
MEDIA). Tiek parādīts pēdējais aktīvais
avots (piemēram, FM1). Nospiežot galvenā avota taustiņu, kamēr ir ieslēgts
RADIO vai MEDIA režīms, tiek atlasīts
jauns avota skats. Ja ir atvērts TEL* vai
NAV* un tiek nospiests galvenā avota
taustiņš, parādās saīšņu izvēlne ar bieži
lietotajām izvēlnes opcijām.
Diska izbīdīšana.
Neattiecas uz DAB.
Attiecas tikai uz DVD diskiem.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
21
03 Audio un multivide
||
OK/MENU - nospiediet stūres īkšķratu
vai viduskonsoles taustiņu, lai apstiprinātu izvēļņu atlases. Atrodoties parastajā
skatā un nospiežot OK/MENU, tiek parādīta atlasītā avota izvēlne (piemēram,
RADIO vai MEDIA). Ja ir pieejamas
apakšizvēlnes, ekrāna labajā pusē ir
redzama bultiņa.
03
22
TUNE - pagrieziet stūres īkšķratu vai
viduskonsoles taustiņu, lai ritinātu caur
ierakstiem/mapēm, radiostacijām un TV*
stacijām un tālruņa kontaktiem* vai pārvietotos starp rādījumu ekrāna izvēlēm.
EXIT - īsi nospiežot var pārvietoties uz
augšu izvēļņu sistēmā, pārtraukt pašreizējo funkciju, pārtraukt/noraidīt tālruņa
zvanus vai izdzēst ievadītās rakstzīmes.
Turot ilgāk nospiestu, var atvērt parasto
skatu vai, ja jau atrodaties parastajā skatā
- visaugstāko izvēlnes līmeni (galveno
avota skatu), no kurienes varat piekļūt
tiem pašiem avota taustiņiem, kas atrodas viduskonsolē (6).
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INFO − ja ir pieejams vairāk informācijas
nekā var parādīt ekrānā, nospiediet taustiņu INFO, lai redzētu atlikušo informāciju.
Iestatījumu taustiņi, ciparu un burtu
ievade.
FAV - saīsne uz iemīļoto iestatījumu.
Taustiņu var ieprogrammēt bieži izmantotām funkcijām (piemēram, FM, AUX). Plašāku informāciju skatiet Izlase (25 lpp.).
MUTE - nospiediet, lai izslēgtu radio/
multivides skaņu vai atsāktu skaņas
atskaņošanu, ja tā bijusi izslēgta.
03 Audio un multivide
Izvēlnes
03
Piemērā ir redzama navigācija uz dažādām funkcijām diska atskaņošanas laikā. (1) Galvenā avota taustiņš, (2) parastais skats, (3) saīšņu/avota izvēlne, (4) ātrā
skata izvēlne, (5) avota izvēlne.
}}
23
03 Audio un multivide
||
Galvenā avota taustiņš - nospiediet, lai
ieslēgtu galvenā avota skatu vai aktīvajā
avotā atvērtu īsinājumikonu/avotu izvēlni.
Parastais skats – parastais skaņas avota
režīms.
Īsinājumikonu/avotu izvēlne - rāda galveno avotu, piemēram, TEL un MEDIA
bieži izmantotās izvēļņu opcijas (var piekļūt, nospiežot aktīvā avota galvenā avota
taustiņu (1)).
03
Ātrā skata izvēlne - ātrais režīms, kad
tiek pagriezts TUNE taustiņš, piemēram,
mainot diska ierakstus, radiostacijas u.c.
Avotu izvēlne - izvēļņu navigācijai (var
piekļūt, nospiežot OK/MENU).
Izskats ir atkarīgs no avota, automašīnas aprīkojuma, iestatījumiem u.c.
Atlasiet galveno avotu, nospiežot galvenā
avota taustiņu (1) (RADIO, MEDIA, TEL). Lai
pārvietotos pa avota izvēlnēm, izmantojiet
vadības taustiņus TUNE, OK/MENU,EXIT vai
galvenā avota taustiņu (1).
Informāciju par pieejamajām funkcijām skatiet
Audio un multivide - izvēļņu pārskats
(71 lpp.).
Saistītā informācija
•
24
Audio un multivide (19 lpp.)
03 Audio un multivide
Aizmugurējais vadības panelis ar
austiņu ligzdu*
Var pievienot austiņas un klausīties atsevišķu
multivides ierīci, kuru var atlasīt, izmantojot
aizmugurējo vadības paneli.
Lai nodrošinātu iespējami labu skaņas kvalitāti, ieteicams izmantot austiņas ar
16-32 omu pilno pretestību un 102 dB vai lielāku jutību.
Aktivēšana / deaktivēšana
Izlases
Vadības paneli aktivē ar MODE. Deaktivēt
iespējams, ilgāk nospiežot MODE vai izslēdzot dzinēju.
Saglabājiet (26 lpp.) bieži izmantotās funkcijas kā izlases. Iespējamās funkcijas, kuras var
saglabāt, atrodas radio, multivides, atpakaļskata kameras un izvēļņu avota MY CAR laukos, kur var regulēt vairākas no automašīnas
funkcijām, piemēram, noregulēt pulksteni,
sānu spoguļus un slēdzenes. Pēc tam attiecīgo funkciju varēs ieslēgt, nospiežot taustiņu
FAV.
Ritināt/meklēt uz priekšu un atpakaļ
Nospiežot (2), var ritināt pa diska ierakstiem/
audio failiem vai meklēt nākamo pieejamo
radiostaciju.
Ierobežojumi
03
Caur skaļruņiem atskaņoto audio avotu (piemēram, FM1, AM, Disc) nevar vadīt, izmantojot aizmugurējo vadības paneli.
Lai varētu ar taustiņu MODE atlasīt skaņas
avotu un to klausīties, skaņas avotam jābūt
pieejamam un pievienotam automobilī.
Saistītā informācija
•
•
VOLUME – Skaļums, kreisā un labā puse.
Ritināt/meklēt uz priekšu un atpakaļ.
MODE − atlasiet AM, FM1, FM2, DAB1*,
DAB2*, Disc, USB*, iPod*, Bluetooth*,
AUX, TV* un Ieslēgt/izslēgt. Izlasiet informāciju par savienojumu, kas izveidots,
izmantojot AUX vai USB* (49 lpp.) vai
Bluetooth® (52 lpp.).
Audio un multivide (19 lpp.)
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
Nospiežot FAV taustiņu, var saglabāt bieži
izmantotās funkcijas, lai funkcijas varētu
ieslēgt, vienkārši nospiežot FAV. Katrai funkcijai varat izvēlēties iemīļoto iestatījumu
(piem., Equalizer) šādi:
RADIO režīmā:
Radioaustiņu ligzdas (3,5 mm).
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
25
03 Audio un multivide
||
•
•
•
AM3
Izlases saglabāšana
Audio un multivide - audio iestatījumi
FM1/FM2
Saglabājiet bieži izmantotās funkcijas kā izlases (25 lpp.). Pēc tam attiecīgo funkciju var
vienkārši ieslēgt, nospiežot taustiņu (21 lpp.)
FAV.
Audiosistēma ir kalibrēta optimālai skaņas
atveidei, taču to var pielāgot jūsu vajadzībām.
DAB1*/DAB2*
MEDIA režīmā:
03
•
•
•
•
•
•
DISC
USB*
iPod®*
Bluetooth®*
AUX
TV*
Var izvēlēties un saglabāt arī MY CAR, CAM*
un NAV* izlases. Izlases var izvēlēties un
saglabāt arī zem MY CAR.
Saistītā informācija
•
•
Audio un multivide (19 lpp.)
MY CAR (10 lpp.)
Lai saglabātu funkciju kā izlasi:
1. Atlasiet galveno avotu (piemēram,
RADIO, MEDIA).
2. Izvēlieties viļņu garumu vai skaņas avotu
(FM1, Disc u.c.).
3. Turiet nospiestu FAV taustiņu, līdz parādās "iemīļoto iestatījumu izvēlne".
4. Pagrieziet TUNE, lai izvēlētos kādu no
saraksta opcijām, un nospiediet OK/
MENU, lai saglabātu.
> Kad ir aktīvs galvenais skaņas avots
(piem., RADIO, MEDIA), saglabātajai
funkcijai var piekļūt, īsi nospiežot FAV.
Saistītā informācija
•
•
3
4
26
Audio un multivide (19 lpp.)
MY CAR - automobiļa iestatījumi (13 lpp.)
Neattiecas uz V60 PLUG-IN HYBRID.
Attiecas uz noteiktiem dzinējiem.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
Optimālas skaņas atveides iestatījums
Audiosistēma ir iepriekš kalibrēta tā, lai
nodrošinātu optimālu skaņas atveidi, izmantojot signāla ciparu apstrādi.
Šajā kalibrācijā ņemti vērā skaļruņi, pastiprinātāji, salona akustika, klausītāja atrašanās
vieta utt. katrai automobiļa modeļa un audiosistēmas kombinācijai.
Ir arī dinamiskā kalibrācija, kas ņem vērā skaļuma regulēšanas taustiņa pozīciju, radio
uztveršanas līmeni un automobiļa ātrumu.
Slēdži, par kuriem skaidrots šajās lietošanas
instrukcijās, piem., Bass, Treble un
Equalizer, ir paredzēti tikai, lai lietotājs varētu
pielāgot skaņu savai personīgajai gaumei.
Trokšņa samazināšanas aktivizēšana4
Automašīna ir aprīkota ar aktīvo trokšņu
samazināšanas funkciju, kas apslāpē salonā
dzirdamo dzinēja troksni, izmantojot audiosistēmu. Automašīnas jumtā esošie mikrofoni
uztver caursitošu troksni, un audiosistēma
veic trokšņa samazināšanas pasākumus, lai
to apslāpētu.
03 Audio un multivide
Audio un multivide - vispārīgi audio
iestatījumi
Vispārīgi audio un multivides sistēmas audio
iestatījumi.
Nospiediet taustiņu (21 lpp.) SOUND, lai piekļūtu audio iestatījumu izvēlnei (Bass, Treble
u.c.). Ritiniet uz priekšu ar SOUND vai OK/
MENU, līdz sasniedzat vajadzīgo iestatījumu
(piem., Treble).
Automašīnas jumtā esošie mikrofoni − to atrašanās vieta un daudzums var atšķirties atkarībā no
automašīnas modeļa.
PIEZĪME
Neapklājiet automašīnas mikrofonu, pretējā gadījumā audiosistēmas skaņa var kļūt
dārdoša.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - vispārīgi audio iestatījumi (27 lpp.)
•
Audio un multivide - uzlabotie audio
iestatījumi (28 lpp.)
•
Audio profila iestatīšana (28 lpp.)
Noregulējiet iestatījumu, pagriežot TUNE, un
saglabājiet iestatījumu, nospiežot OK/MENU.
Turpiniet spiest SOUND vai OK/MENU, lai
piekļūtu citām opcijām:
• Subwoofer* – basa skaļruņa līmenis.
• DPL II centre level/3 channel centre
level* - vidējā skaļruņa skaļums.
• DPL II surround level5 – telpiskās skaņas līmenis.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
Audio un multivide - audio iestatījumi
(26 lpp.)
•
Audio un multivide - uzlabotie audio
iestatījumi (28 lpp.)
03
• Surround* - var iestatīt ieslēgtā / izslēgtā
pozīcijā. Ja ir izvēlēta pozīcija Ieslēgts,
tad sistēma izvēlas iestatījumu optimālai
skaņas atveidei. Pēc tam parasti rādījumu
ekrānā parādās DPLII un
. Ja ierakstot ir izmantota Dolby Digital tehnoloģija,
tad atskaņošana notiek, kad izvēlēts šis
iestatījums. Pēc tam rādījumu ekrānā
. Ja ir izvēlēta pozīcija
parādās
Izslēgts, tad ir pieejams 3 kanālu stereo.
• Bass - Basa līmenis.
• Treble - Augsto toņu līmenis.
• Fader – Līdzsvars starp priekšējiem un
aizmugurējiem skaļruņiem.
• Balance – Līdzsvars starp labās un kreisās puses skaļruņiem.
5
Tikai tad, ja ir aktivēta funkcija Surround.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
27
03 Audio un multivide
Audio un multivide - uzlabotie audio
iestatījumi
Noregulējiet radio un multivides audio iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.
Var regulēt šādas funkcijas:
03
•
•
•
•
Ekvalaizera iestatīšana (28 lpp.)
Audio profila iestatīšana (28 lpp.)
Audio skaļuma un automātiskās skaļuma
kontroles iestatīšana (29 lpp.)
Skaņas skaļuma iestatīšana ārējiem audio
avotiem (50 lpp.)
Saistītā informācija
28
•
Audio un multivide - audio iestatījumi
(26 lpp.)
•
Audio un multivide - vispārīgi audio iestatījumi (27 lpp.)
Ekvalaizera iestatīšana
Audio profila iestatīšana
Iestatiet ekvalaizeru* un noregulējiet dažādu
radio frekvenču vai TV skaļumu atsevišķi.
Iestatiet audio profilu* un optimizējiet skaņas
baudījumu atbilstoši savām vajadzībām.
1. Multivides avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU, lai piekļūtu Audio
settings, un atlasiet Equalizer.
Skaņas baudījumu var optimizēt vadītāja
sēdeklim, abiem priekšējiem sēdekļiem vai
aizmugurējam sēdeklim. Ja pasažieri sēž gan
priekšējā, gan aizmugurējā sēdeklī, tad ieteicams optimizēt skaņu abiem priekšējiem
sēdekļiem. Piekļūstiet multivides avota parastā skata opcijām, nospiežot OK/MENU un
atlasot Audio settings Sound stage.
2. Izvēlieties viļņu garumu, pagriežot TUNE,
un apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
3. Noregulējiet skaņas iestatījumus, pagriežot TUNE, un apstipriniet, nospiežot OK/
MENU. Tāpat turpiniet ar citiem viļņu
garumiem, kurus vēlaties mainīt.
4. Kad skaņas iestatījumi ir veikti, nospiediet
EXIT, lai apstiprinātu un atgrieztos parastajā skatā.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - uzlabotie audio
iestatījumi (28 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - audio iestatījumi
(26 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
03 Audio un multivide
Audio skaļuma un automātiskās
skaļuma kontroles iestatīšana
Iestatiet skaņas kompensāciju pārmērīgiem
trokšņiem pasažieru salonā.
Radio
Digitālais radio* (DAB)
AM6
Var klausīties
un FM radio frekvences.
Dažos gadījumos arī digitālo radio (DAB)*
(38 lpp.).
Navigācija pa kanālu grupu sarakstu
(objektu grupu) (39 lpp.)
•
Radiostaciju saglabāšana atmiņā
(32 lpp.)
•
•
•
•
•
Radio frekvenču skenēšana (37 lpp.)
•
Digitālais radio (DAB)* − apakškanāls
(40 lpp.)
Informāciju par radio darbināšanu skatiet Sistēmas darbināšana (21 lpp.).
•
Digitālais radio (DAB)* − atiestatīšana
(40 lpp.)
AM7/FM radio
Saistītā informācija
Saistītā informācija
Audio un multivide - uzlabotie audio
iestatījumi (28 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
Radio funkciju vadība.
•
•
•
•
•
•
6
7
Digitālais radio (DAB)* (38 lpp.)
Kanālu grupu saglabāšana (Ensemble
learn) (39 lpp.)
•
Audiosistēma kompensē traucējošos trokšņus salonā, palielinot skaļumu atkarībā no
automobiļa ātruma. Var iestatīt zemu, vidēju
vai augstu kompensēšanas līmeni vai to
izslēgt. Atlasiet līmeni, multivides avota parastajā skatā nospiežot OK/MENU un pēc tam
atlasot Audio settings Volume
compensation.
•
•
•
Radio meklēšana (30 lpp.)
Radiostaciju saglabāšana atmiņā
(32 lpp.)
•
03
Radio programmu tipi (PTY) (35 lpp.)
Radio teksts (36 lpp.)
Saite DAB - DAB (39 lpp.)
Digitālais radio (DAB)* − viļņu garums
(40 lpp.)
Audio un multivide - izvēļņu pārskats
(71 lpp.)
Radio frekvenču skenēšana (37 lpp.)
RDS funkcijas (33 lpp.)
Radio programmu tipi (PTY) (35 lpp.)
Radio teksts (36 lpp.)
Neattiecas uz V60 Plug-in Hybrid.
Neattiecas uz V60 Plug-in Hybrid.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
29
03 Audio un multivide
Radio meklēšana
Automātiska radio regulēšana
Radiostaciju saraksts*
Radio automātiski sastāda to pašreiz uztveramo FM radiostaciju sarakstu* (30 lpp.),
kuru signāls ir visspēcīgākais. Var aktivizēt
automātisku (30 lpp.) vai manuālu (31 lpp.)
radiostaciju meklēšanu.
Meklē nākamo/iepriekšējo pieejamo staciju.
Radio automātiski sastāda to pašreiz uztveramo FM radiostaciju sarakstu , kuru signāls ir
visspēcīgākais. Tas ļauj atrast radiostaciju, ja
braucat svešā vietā un nezināt radiostacijas un
to frekvences.
PIEZĪME
03
Uztveršana ir atkarīga gan no signāla stipruma, gan kvalitātes. Translāciju var traucēt vairāki faktori, piemēram, augstas ēkas
vai tālu esošs raidītājs. Arī pārklājuma
līmenis var atšķirties atkarībā no vietas, kur
atrodaties.
1. Nospiediet RADIO, pagrieziet TUNE, līdz
parādās vajadzīgais viļņa garums (piemēram, FM1), un nospiediet OK/MENU.
2. Turiet nospiestu
/
taustiņu uz
viduskonsoles (vai stūres tastatūras*).
Radio meklē nākamo/iepriekšējo pieejamo radiostaciju.
Saistītā informācija
•
•
Radio meklēšana (30 lpp.)
Manuāla radio regulēšana (31 lpp.)
Saistītā informācija
•
Radio (29 lpp.)
Lai dotos uz sarakstu un izvēlētos radiostaciju:
1. Atlasiet vajadzīgo viļņu garumu (piemēram, FM1).
2. Pagrieziet TUNE par vienu soli kādā no
virzieniem. Tiek parādīts saraksts ar
visām šajā vietā uztveramajām radiostacijām. Pašreiz noregulētā radiostacija
sarakstā ir norādīta ar lielākiem burtiem.
3. Vēlreiz pagrieziet TUNE abos virzienos,
lai no saraksta izvēlētos radiostaciju.
4. Apstipriniet savu izvēli, nospiežot OK/
MENU.
30
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
03 Audio un multivide
PIEZĪME
•
Tiek rādīts tikai tobrīd uztverto radiostaciju frekvenču saraksts, nevis visu
izvēlētā viļņu garuma radio frekvenču
pilnīgs saraksts.
•
Ja pašreiz uztvertās radiostacijas signāls ir vājš, radio var neaktualizēt
radiostaciju sarakstu. Ja tā notiek,
nospiediet INFO taustiņu (kamēr displeja ekrānā ir redzams radiostaciju
saraksts), lai pārietu uz manuālo
meklēšanu un izvēlētos frekvenci. Ja
radiostaciju saraksts vairs netiek
rādīts, pagrieziet TUNE par vienu soli
kādā no virzieniem, lai vēlreiz parādītu
sarakstu, un nospiediet INFO, lai pārslēgtu.
Pēc dažām sekundēm saraksts izzūd no rādījumu ekrāna.
Ja radiostacija vairs netiek rādīta, pagrieziet
TUNE par vienu soli kādā no virzieniem un
nospiediet viduskonsoles taustiņu INFO, lai
pārietu uz manuālo meklēšanu (31 lpp.) (vai
no manuālās regulēšanas atgrieztos pie funkcijas "Radiostaciju saraksts").
Manuāla radio regulēšana
PIEZĪME
Radio automātiski izveido radiostaciju
sarakstu* (30 lpp.) , bet radio regulēšanu var
veikt manuāli.
Rūpnīcas iestatījums paredz, ka radio
automātiski meklē radiostacijas, kas ir pieejamas vietā, pa kuru braucat (skatiet
sadaļu "Radiostaciju saraksts").
Rūpnīcas noklusējuma iestatījums nosaka, ka,
pagriežot TUNE radio parāda konkrētā vietā
uztveramo radiostaciju sarakstu ar visspēcīgāko signālu. Kad parādās radiostaciju
saraksts, nospiediet INFO taustiņu viduskonsolē, lai pārietu uz manuālo meklēšanu. Tādējādi varēsiet izvēlēties frekvenci no saraksta,
kurā iekļautas visas pieejamās izvēlētā viļņu
garuma radio frekvences. Citiem vārdiem
sakot, par vienu soli pagriežot TUNE manuālās meklēšanas laikā, frekvence mainās no,
piem., 93,3 uz 93,4 MHz u.tml.
Taču, ja esat pārgājis uz manuālo meklēšanu (nospiežot viduskonsoles taustiņu
INFO, kamēr tiek rādīts radiostaciju
saraksts), tad, nākamreiz ieslēdzot radio,
joprojām būs noregulēta manuālās meklēšanas funkcija. Lai pārietu atpakaļ uz
"Radiostaciju saraksta" funkciju, pagrieziet
TUNE par vienu soli (lai parādītu pilnīgu
radiostaciju sarakstu) un nospiediet taustiņu INFO.
Ņemiet vērā, ka, nospiežot INFO laikā,
kamēr radiostaciju saraksts nav redzams,
tiek aktivēta INFO funkcija. Lai saņemtu
plašāku informāciju par šo funkciju, skatiet
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.).
Lai manuāli izvēlētos radiostaciju:
1. Nospiediet taustiņu RADIO, pagrieziet
TUNE, līdz parādās vajadzīgais viļņa
garums (piemēram, FM1), un nospiediet
OK/MENU.
2. Pagrieziet TUNE, lai izvēlētos frekvenci.
03
Saistītā informācija
•
•
Radio meklēšana (30 lpp.)
Automātiska radio regulēšana (30 lpp.)
Saistītā informācija
•
Radio meklēšana (30 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
31
03 Audio un multivide
Radiostaciju saglabāšana atmiņā
Ieteicams bieži izmantotās radiostacijas saglabāt atmiņā, lai atvieglotu to ieslēgšanu.
kciju, AM/FM avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Show presets.
FM radio
Katram viļņu garumam var veikt 10 iestatījumus (piemēram, FM1).
Iepriekš iestatītās vērtības tiek izvēlētas,
izmantojot iepriekš iestatīto vērtību spiedpogas.
03
1. Noregulējiet radiostaciju (skatiet Radio
meklēšana (30 lpp.)).
Iepriekš saglabātas stacijas.
AM/FM radio
Katram viļņu garumam var veikt 10 iestatījumus (piemēram, FM1).
Iepriekš iestatītās vērtības tiek izvēlētas,
izmantojot iepriekš iestatīto vērtību spiedpogas.
1. Noregulējiet radiostaciju (skatiet Radio
meklēšana (30 lpp.)).
2. Dažas sekundes turiet nospiestu kādu no
iestatījumu taustiņiem. Šajā laikā izzūd
skaņa un atjaunojas, kad radiostacija ir
saglabāta. Tagad var lietot iestatījumu
taustiņu.
Ekrānā var aplūkot iepriekš izvēlēto kanālu
sarakstu*. Lai aktivizētu/deaktivizētu šo fun-
32
kanāls un saglabāts iepriekšējais iestatījums,
tad sistēma reģistrē tikai galveno kanālu. Tas
ir tādēļ, ka apakškanāli ir īslaicīgi. Nākamajā
mēģinājumā izgūt iepriekšējo iestatījumu, tiks
atskaņots kanāls, kas saturēja apakškanālu.
Iepriekšējais iestatījums nav atkarīgs no
kanālu saraksta.
Ekrānā var aplūkot iepriekš izvēlēto kanālu
sarakstu*. Lai aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju, DAB avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Show presets.
2. Dažas sekundes turiet nospiestu kādu no
iestatījumu taustiņiem. Šajā laikā izzūd
skaņa un atjaunojas, kad radiostacija ir
saglabāta. Tagad var lietot iestatījumu
taustiņu.
Ekrānā var aplūkot iepriekš izvēlēto kanālu
sarakstu*. Lai aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju, FM avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Show presets.
Digitālais radio* (DAB)
Katram viļņu garumam var saglabāt 10 radiostaciju iestatījumus. DAB ir 2 iestatījumu atmiņas: DAB1 un DAB2. Atmiņā var saglabāt,
ilgāk turot nospiestu vajadzīgo atmiņas taustiņu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā FM
radio iepriekš. Iepriekš iestatītās vērtības tiek
izvēlētas, izmantojot iepriekš iestatīto vērtību
spiedpogas.
Iepriekšējais iestatījums satur vienu kanālu,
bet ne apakškanālu. Ja tiek atskaņots apakš-
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
PIEZĪME
Skaņu sistēmas DAB sistēma neatbalsta
visas DAB standarta funkcijas.
Saistītā informācija
•
•
Radio meklēšana (30 lpp.)
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
03 Audio un multivide
RDS funkcijas
Pateicoties RDS, radio var automātiski pārslēgties uz raidītāju ar visspēcīgāko signālu.
RDS ļauj uztvert, piemēram, satiksmes informāciju (TP) un meklēt noteiktus programmu
tipus (PTY).
RDS (Radio Data System) savieno tīklā FM
raidītājus. FM raidītājs šādā tīklā sūta informāciju, kas RDS radio piešķir šādas funkcijas:
•
Automātiski pārslēdzas uz spēcīgāku raidītāju, ja attiecīgajā teritorijā pasliktinās
uztveršanas apstākļi.
•
Meklē programmas veidu, piemēram,
satiksmes informāciju vai ziņas.
•
Saņem teksta informāciju par pašreizējo
radio programmu.
PIEZĪME
Dažas radiostacijas neizmanto RDS vai
izmanto to tikai daļēji.
Ja vēlamais programmas veids ir atrasts,
radio var pārslēgt stacijas, pārtraucot pašreiz
skanošo audio avotu. Piemēram, ja tiek
izmantots CD atskaņotājs, tas tiek pārslēgts
pauzes režīmā. Prioritārā pārraide, kas pārtrauc citas, tiek atskaņota ieprogrammētā
skaļumā (36 lpp.). Kad iestatītais programmas tips vairs netiek pārraidīts, radio ieslēdz
iepriekšējo audio avotu un skaļumu.
Programmējamās funkcijas: trauksme
(ALARM!), satiksmes informācija (TP), ziņas
(NEWS) un programmu veidi (PTY) pārtrauc
cita citu prioritāšu secībā, turklāt trauksmei ir
augstākā prioritāte un programmu tipiem zemākā. Par citiem programmas pārtraukšanas iestatījumiem (EON Distant un EON
Local) skatiet EON (34 lpp.). Nospiediet
EXIT, lai atsāktu atskaņot pārtraukto skaņas
avotu, un nospiediet OK/MENU, lai nodzēstu
paziņojumu.
Saistītā informācija
•
Ja notiek negadījumi vai nelaimes, atskan
signalizācija. (33 lpp.)
•
•
Satiksmes informācija (TP) (34 lpp.)
•
•
•
•
Ja notiek negadījumi vai nelaimes,
atskan signalizācija.
Radio funkciju lieto, lai brīdinātu par nopietniem negadījumiem vai katastrofām. Ziņojums
ALARM! parādās rādījumu ekrānā, kad tiek
pārraidīts trauksmes ziņojums.
Signalizāciju nevar īslaicīgi pārtraukt vai
izslēgt.
03
Saistītā informācija
•
RDS funkcijas (33 lpp.)
Enhanced Other Networks (uzlaboti citi
tīkli – EON) (34 lpp.)
Ziņu pārraides (34 lpp.)
Radio programmu tipi (PTY) (35 lpp.)
Radio teksts (36 lpp.)
Automātiska radio frekvenču atjaunināšana (AF) (37 lpp.)
•
Reģionālās radio programmas (REG)
(37 lpp.)
•
RDS funkciju atiestatīšana (38 lpp.)
33
03 Audio un multivide
Satiksmes informācija (TP)
Šī funkcija ļauj klausīties iestatītās radiostacijas RDS tīkla satiksmes informāciju.
03
Simbols TP norāda, ka funkcija ir aktīva. Ja
radiostacija spēj pārraidīt satiksmes informāciju, to norāda TP, kas spoži izgaismojas
rādījumu ekrānā. Pretējā gadījumā TP ir
pelēkā krāsā.
–
Lai pārraidītu satiksmes informāciju, radio var
pārtraukt izvēlētās radiostacijas vai visu
radiostaciju atskaņošanu tikai RDS tīklā.
Lai mainītu, FM avota parastajā skatā
nospiediet OK/MENU un atlasiet
Advanced settings Set TP favourite.
Saistītā informācija
•
8
34
EON ir noderīgs urbanizētā vidē ar daudzām
vietējām radiostacijām. Tā novērtē attālumu
starp automašīnu un radiostaciju, lai noteiktu,
kad programmas funkcijām jāpārtrauc pašreizējais skaņas avots.
–
Lai aktivizētu/deaktivizētu, FM avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet TP.
TP no izvēlētās vai visām radiostacijām
–
Enhanced Other Networks (uzlaboti
citi tīkli – EON)
RDS funkcijas (33 lpp.)
Rūpnīcas iestatījumi.
Lai aktivizētu/deaktivizētu, FM avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet kādu no opcijām zem Advanced
settings EON:
Ziņu pārraides
Šī funkcija ļauj klausīties iestatītās radiostacijas RDS tīkla ziņu pārraides.
Simbols NEWS norāda, ka funkcija ir aktīva.
–
Lai aktivizētu/deaktivizētu, FM avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet News settings News.
Izvēlētās radiostacijas vai visu
radiostaciju pārraidītās ziņas
• Local – pārtrauc tikai tad, ja radiostacijas
Lai pārraidītu ziņas, radio var pārtraukt izvēlētās radiostacijas vai visu radiostaciju atskaņošanu tikai RDS tīklā.
• Distant8 – pārtrauc gadījumā, ja stacijas
–
Saistītā informācija
Saistītā informācija
raidītājs atrodas tuvu.
raidītājs atrodas tālu, kā arī, ja ir daudz
traucējumu.
•
RDS funkcijas (33 lpp.)
•
Lai mainītu, FM avota parastajā skatā
nospiediet OK/MENU un atlasiet News
settings Set news favourite.
RDS funkcijas (33 lpp.)
03 Audio un multivide
Radio programmu tipi (PTY)
Funkciju PTY var lietot, lai atlasītu vienu vai
vairākus radio programmu tipus, piemēram,
popmūziku un nopietno klasisko mūziku. Pēc
programmas veida izvēles pārvietošanās
notiek tikai pa tiem kanāliem, kas pārraida šo
tipu.
Advanced settings PTY settings
Select PTY Clear all.
Funkcija PTY DAB radio
Programmas tipu var atlasīt DAB avota parastajā skatā, nospiežot OK/MENU un pēc tam
- PTY filtering. Izejiet no šī režīma šādi:
–
Nospiediet EXIT.
> Ja PTY ir aktivēts, rādījumu ekrānā
parādās indikators.
Funkciju PTY var atlasīt FM un DAB radio.
Kad šī funkcija ir aktīva, rādījumu ekrānā ir
attēlots simbols PTY. Šī funkcija ļauj parādīties izvēlētas stacijas RDS tīklā noraidītajam
programmas veidam.
Dažos gadījumos DAB radio iziet no PTY
režīma, skatiet Saite DAB - DAB (39 lpp.).
Funkcija PTY FM radio
Saistītā informācija
1. Aktivizējiet, FM avota parastajā skatā
nospiežot OK/MENU un vispirms atlasot
programmu tipus zem Advanced
settings PTY settings Select PTY.
2. Pēc tam funkcija PTY jāaktivizē, nospiežot OK/MENU un pēc tam atlasot
Advanced settings PTY settings
Receive traffic bulletins from other
networks.
•
Radio programmu tipu meklēšana (PTY)
(35 lpp.)
•
Radio programmu tipu (PTY) rādīšana
(36 lpp.)
•
Skaļuma regulēšana radio programmu
tipiem, kuri pārtrauc cita avota atskaņošanu (PTY) (36 lpp.)
•
RDS funkcijas (33 lpp.)
Radio programmu tipu meklēšana
(PTY)
Šī funkcija meklē izvēlēto programmas veidu
visā viļņu garuma diapazonā.
1. FM avota parastajā skatā atlasiet vienu
vai vairākus PTY, nospiežot OK/MENU
un pēc tam - Advanced settings PTY
settings Select PTY.
03
2. Pēc tam nospiediet OK/MENU un atlasiet
Advanced settings PTY settings
Seek PTY.
Lai beigtu meklēšanu, nospiediet EXIT.
–
Nospiediet
vai
., lai turpinātu
meklēt citu izvēlētā programmas veida
raidījumu.
Saistītā informācija
•
•
Radio programmu tipi (PTY) (35 lpp.)
•
RDS funkcijas (33 lpp.)
Radio programmu tipu (PTY) rādīšana
(36 lpp.)
Funkciju PTY var deaktivizēt, FM avota parastajā skatā nospiežot OK/MENU un
Advanced settings PTY settings
Receive traffic bulletins from other
networks. Izvēlētie programmas veidi (PTY)
netiek atiestatīti.
PTY var atiestatīt un noņemt, FM avota parastajā skatā nospiežot OK/MENU un
35
03 Audio un multivide
Radio programmu tipu (PTY) rādīšana
Dažas radiostacijas pārrada informāciju par
programmas veidu un kategoriju. Ekrānā var
parādīt pašreizējās stacijas radio programmas
tipu, piemēram, popmūzika vai nopietnā klasiskā mūzika. FM un DAB radio var atlasīt
PTY.
03
FM radio programmas tipa rādīšana
–
Lai aktivizētu/deaktivizētu, FM avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet Advanced settings PTY
settings Show PTY text.
DAB radio programmas tipa rādīšana
–
Skaļuma regulēšana radio
programmu tipiem, kuri pārtrauc cita
avota atskaņošanu (PTY)
Pārtraucošie programmu veidi, piemēram,
NEWS vai TP, ir dzirdami tajā skaļumā, kāds
uzstādīts katram atbilstošajam programmas
veidam. Ja skaļuma līmenis ir noregulēts programmas pārtraukuma laikā, jaunais līmenis
tiks saglabāts, līdzko tiks pārtraukta jaunā programma.
•
•
•
RDS funkcijas (33 lpp.)
9
36
PIEZĪME
RDS funkcijas (33 lpp.)
Radio programmu tipu meklēšana (PTY)
(35 lpp.)
Tikai automašīnām, kas aprīkotas ar 7 collu ekrānu.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
Lai aktivizētu/deaktivizētu, FM/DAB avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet Show radio text.
Vienlaikus var aktivēt tikai vienu no šīm
funkcijām - "Show radio text" vai "Show
presets". Ja kāda no tām tiek aktivēta
laikā, kad jau ir ieslēgta otra funkcija, tad
iepriekš aktivētā funkcija tiek automātiski
izslēgta. Abas funkcijas var deaktivēt.
Radio programmu tipi (PTY) (35 lpp.)
Saistītā informācija
Radio programmu tipi (PTY) (35 lpp.)
FM radio teksts
–
Saistītā informācija
Lai aktivizētu/deaktivizētu, DAB avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet Advanced settings Show PTY
text.
•
•
Radio teksts
Dažas RDS stacijas pārraida informāciju par
programmas saturu, izpildītājiem u.c. Šo informāciju var parādīt rādījumu ekrānā9. Radio
tekstu var parādīt FM un DAB radio.
Saistītā informācija
•
•
RDS funkcijas (33 lpp.)
Digitālais radio (DAB)* (38 lpp.)
03 Audio un multivide
Automātiska radio frekvenču
atjaunināšana (AF)
Šī funkcija izvēlas iestatītās radiostacijas raidītāju ar visspēcīgāko signālu.
Lai atrastu raidītāju ar visspēcīgāko signālu,
funkcija var izņēmuma gadījumos meklēt visā
FM diapazonā.
–
Lai aktivizētu/deaktivizētu, FM avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet Advanced settings
Alternative frequency.
Reģionālās radio programmas (REG)
Radio frekvenču skenēšana
Šī funkcija liek radio turpināt uztvert reģionālo
raidītāju, pat ja tā signāls ir vājš.
Šī funkcija automātiski meklē pieejamos radio
kanālus un ņem vērā visus programmas tipu
filtrus (PTY).
Simbols REG norāda, ka funkcija ir aktīva.
–
Lai aktivizētu/deaktivizētu, FM avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet Advanced settings REG.
Saistītā informācija
•
RDS funkcijas (33 lpp.)
Kad radiostacija ir atrasta, tā skan apm.
apm. 10 sekundes, pirms skenēšana tiek
atsākta. Laikā, kamēr tiek atskaņota radiostacija, tā tiek saglabāta atmiņā kā parasti, skatiet Radiostaciju saglabāšana atmiņā (32 lpp.).
–
Saistītā informācija
•
RDS funkcijas (33 lpp.)
03
Lai sāktu skenēšanu, FM/AM10/DAB*
avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Scan.
PIEZĪME
Skenēšana apstājas, ja tiek saglabāta
radiostacija.
Skenēšanu var izvēlēties arī DAB-PTY režīmā.
Tādā gadījumā tiek atskaņotas tikai iepriekš
iestatītā tipa programmas.
Saistītā informācija
•
•
10
Radio programmu tipi (PTY) (35 lpp.)
Digitālais radio (DAB)* (38 lpp.)
Neattiecas uz V60 PLUG-IN HYBRID.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
37
03 Audio un multivide
RDS funkciju atiestatīšana
Digitālais radio (DAB)*
Visus radio iestatījumus var atiestatīt uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.
DAB (Digital Audio Broadcasting) ir radio digitālās apraides sistēma. Automašīna atbalsta
DAB, DAB+ un DMB.
–
03
Lai atiestatītu, FM avota parastajā skatā
nospiediet OK/MENU un atlasiet
Advanced settings Reset all FM
settings.
PIEZĪME
DAB pārklājums nav pieejams visur. Ja nav
pārklājuma, displeja ekrānā parādās ziņojums No reception.
Saistītā informācija
•
RDS funkcijas (33 lpp.)
Pakalpojumi un radiostaciju grupa
•
Service - kanāls, radiokanāls (sistēma
atbalsta tikai audio pakalpojumus).
•
Ensemble - vienas frekvences radiokanālu grupa.
Saistītā informācija
•
Kanālu grupu saglabāšana (Ensemble
learn) (39 lpp.)
•
Navigācija pa kanālu grupu sarakstu
(objektu grupu) (39 lpp.)
•
•
•
•
•
•
•
Radio (29 lpp.)
•
38
Radiostaciju saglabāšana atmiņā (32 lpp.)
Radio frekvenču skenēšana (37 lpp.)
Radio programmu tipi (PTY) (35 lpp.)
Radio teksts (36 lpp.)
Saite DAB - DAB (39 lpp.)
Digitālais radio (DAB)* − viļņu garums
(40 lpp.)
Digitālais radio (DAB)* − apakškanāls
(40 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
•
Digitālais radio (DAB)* − atiestatīšana
(40 lpp.)
03 Audio un multivide
Kanālu grupu saglabāšana (Ensemble
learn)
Navigācija pa kanālu grupu sarakstu
(objektu grupu)
Digitālā radio (DAB) kanālu grupu (Ensemble
learn) saglabāšana.
Digitālā radio (DAB) navigācija kanālu grupas
sarakstā (objektu grupā).
Ja transportlīdzeklis iebrauc citā apraides
zonā, iespējams, būs jāveic zonā esošo
kanālu grupu programmēšana.
Lai pārvietotos pa kanālu grupu sarakstu un
tam piekļūtu, pagrieziet TUNE. Ensemble grupas nosaukums ir redzams rādījumu ekrāna
augšdaļā. Pārslēdzot uz jauno Ensemble
grupu, nosaukums mainās uz jauno.
Programmējot kanālu grupas, tiek izveidots
atjaunināts saraksts ar visām pieejamām
kanālu grupām. Saraksts netiek atjaunināts
automātiski.
Lai veiktu programmēšanu, DAB avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
Ensemble learn. Programmēšanu var veikt
arī šādi:
1. Pagrieziet TUNE par vienu soli kādā no
virzieniem.
> Pieejamo kanālu grupu sarakstā parādās Ensemble learn.
•
Service - rāda kanālus neatkarīgi no
kanālu grupas, kurai tie pieder. Sarakstu
var filtrēt arī, izmantojot programmas tipa
izvēli (PTY filtering), skatiet Radio programmu tipi (PTY) (35 lpp.).
Saistītā informācija
•
Kanālu grupu saglabāšana (Ensemble
learn) (39 lpp.)
•
•
Digitālais radio (DAB)* (38 lpp.)
Saite DAB - DAB
DAB - DAB savienojums nozīmē, ka DAB
radio var pāriet no viena kanāla ar sliktu signālu vai bez signāla uz citā kanālu grupā
esošu to pašu kanālu ar labāku signālu.
Mainot kanāla grupu, var būt aizkave. Laikā
starp pašreizējā kanāla izslēgšanu un pāreju
uz jauno kanālu var būt īslaicīgs klusums.
–
Lai aktivizētu/deaktivizētu, DAB avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet Advanced settings DAB
linking.
03
Saistītā informācija
•
Digitālais radio (DAB)* (38 lpp.)
Radio programmu tipi (PTY) (35 lpp.)
2. Nospiediet OK/MENU.
> Tiek sākta jauna programmēšana.
Programmēšanu var atcelt, nospiežot EXIT.
Saistītā informācija
•
•
Digitālais radio (DAB)* (38 lpp.)
Navigācija pa kanālu grupu sarakstu
(objektu grupu) (39 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
39
03 Audio un multivide
Digitālais radio (DAB)* − viļņu garums
DAB var pārraidīt divos viļņu
garumos11.
• Band III - pārklājums ir pieejams gandrīz
visur.
• LBand - pārklājums ir pieejams tikai
dažās teritorijās.
03
Izvēloties, piemēram, tikai Band III, kanālu
programmēšana notiek ātrāk nekā, ja ir izvēlēts gan Band III, gan LBand. Visas grupas
var neatrast. Viļņu garuma izvēle neietekmē
saglabātās atmiņas.
–
DAB avota parastajā skatā viļņu garumus
var aktivizēt/deaktivizēt, nospiežot
OK/MENU un pēc tam atlasot Advanced
settings DAB band.
Saistītā informācija
•
Digitālais radio (DAB)* − apakškanāls
Digitālais radio (DAB)* − atiestatīšana
Sekundārie komponenti parasti tiek dēvēti par
apakškanāliem. Tie ir īslaicīgi un var ietvert,
piem., galvenās programmas tulkojumus citās
valodās.
Visus DAB iestatījumus var atiestatīt uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.
Ja tiek pārraidīts viens vai vairāki apakškanāli,
tad rādījumu ekrānā pa kreisi no kanāla
. Apakšnosaukuma tiek parādīts simbols
kanāls tiek parādīts ar simbolu -, kas rādījumu ekrānā parādās pa kreisi no kanāla
nosaukuma.
Nospiediet
, lai piekļūtu apakškanāliem.
Apakškanāliem var piekļūt tikai izvēlētajā galvenajā kanālā, nevis kādā citā kanālā, neizvēloties to.
–
Digitālais radio (DAB)* (38 lpp.)
DAB avota parastajā skatā apakškanālu
rādīšanu var aktivizēt/deaktivizēt, nospiežot OK/MENU un pēc tam atlasot
Advanced settings Sub channels.
Saistītā informācija
•
11
40
Digitālais radio (DAB)* (38 lpp.)
Ne visās zonās/valstīs izmanto abus viļņu garumus.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
–
Atiestatīšanu var veikt, DAB avota parastajā skatā nospiežot OK/MENU un pēc
tam atlasot Advanced settings Reset
all DAB settings.
Saistītā informācija
•
Digitālais radio (DAB)* (38 lpp.)
03 Audio un multivide
Mediju atskaņotājs
Multivides atskaņotājā var atskaņot audio un
video signālu no CD/DVD* (41 lpp.) diskiem
un ārēji pievienotiem audio avotiem, izmantojot AUX/USB* (48 lpp.) ieeju, vai bezvadu
režīmā straumēt audio failus no ārējām ierīcēm, izmantojot Bluetooth®. Noteikti multivides atskaņotāji ir aprīkoti ar TV uztvērēju*
(65 lpp.) un var sazināties ar mobilo tālruni *,
izmantojot Bluetooth®.
•
Multivides atskaņotājs - saderīgie failu
formāti (46 lpp.)
CD/DVD*
Multivides atskaņotājs (41 lpp.) var atskaņot
iepriekš ierakstītus CD/DVD diskus.
Mediju atskaņotājs atbalsta un var atskaņot
šādu tipu disku un failus:
•
Iepriekš ierakstītus kompaktdiskus (CD
Audio).
•
Ierakstītus kompaktdiskus ar audio un /
vai video failiem.
•
•
03
Iepriekš ierakstītus DVD video disku.
Ierakstītus DVD diskus ar audio un / vai
video failiem.
Plašāku informāciju par atbalstītajiem formātiem skatiet saderīgie faili formāti (46 lpp.).
Saistītā informācija
Mediju atskaņotāja vadības slēdži
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
CD/DVD* diska atskaņošana un navigācija (42 lpp.)
•
DVD* video disku atskaņošana un navigācija (44 lpp.)
Informāciju par multivides atskaņotāja darbināšanu skatiet Sistēmas darbināšana
(21 lpp.).
Saistītā informācija
•
•
•
Audio un multivide (19 lpp.)
Mediji Bluetooth®* (51 lpp.)
Tālvadības pults* (69 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
41
03 Audio un multivide
CD/DVD* diska atskaņošana un
navigācija
Pamata informāciju par atskaņošanu un navigāciju skatiet Sistēmas darbināšana (21 lpp.).
Plašāku aprakstu skatiet tālāk.
atskaņotāja darbība tiek apturēta. Ja skaļums
tiek palielināts vai vēlreiz tiek nospiests taustiņš MUTE (Klusināt), mediju atskaņotājs sāk
darboties. Varat arī ieslēgt pauzi, izvēļņu sistēmā12 nospiežot OK/MENU un atlasot Play/
Pause.
Diska atskaņošanas sākšana
03
PIEZĪME
Multivides avota parastajā skatā nospiediet
MEDIA, pagrieziet TUNE, līdz tiek parādīts
Disc, un nospiediet OK/MENU. Ja mediju
atskaņotājā atrodas disks, tad automātiski
tiek sākta tā atskaņošana. Pretējā gadījumā
rādījumu ekrānā parādās Insert disc. Pēc
tam ievietojiet disku ar aprakstīto pusi augšup. Diska atskaņošana sākas automātiski.
Video filma tiek rādīta tikai, kamēr automobilis stāv. Tiklīdz automobiļa ātrums pārsniedz apmēram 8 km/h, attēls izzūd un
displeja ekrānā parādās No visual media
available while driving, taču skaņu
joprojām var dzirdēt. Attēls tiek atkal
rādīts, tiklīdz automobiļa ātrums samazinās līdz apmēram 6 km/h.
Ja atskaņotājā tiek ievietots disks ar audio /
video failiem, tad ir jāielādē diska mapes
struktūra. Atkarībā no diska kvalitātes un
informācijas daudzuma, iespējams, paies
neliels brīdis, pirms sāksies atskaņošana.
PIEZĪME
Atskaņotājs var neatskaņot dažus audio
failus, kurus ierakstu kompānijas ir aizsargājušas pret kopēšanu, vai privāti pārrakstītos audio failus.
Diska izbīdīšana
Nospiediet izbīdīšanas taustiņu (21 lpp.), lai
izbīdītu disku.
Disks paliek izbīdīts apmēram 12 sekundes,
pēc tam tas drošības apsvērumu dēļ tiek iebīdīts atpakaļ atskaņotājā.
Pauze atskaņošanas laikā (pauze)
Ja skaļums tiek pilnīgi samazināts vai tiek
nospiests taustiņš MUTE (Klusināt), mediju
12
42
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
Diskā ierakstīto audio/video failu atskaņošana un navigācija* (43 lpp.)
•
DVD* video disku atskaņošana un navigācija (44 lpp.)
•
Patīšana uz priekšu/atpakaļ (43 lpp.)
Neattiecas uz CD Audio.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
•
Diska ierakstu vai audio failu skenēšana
(44 lpp.)
•
Diska ierakstu vai audio failu nejauša atlasīšana (44 lpp.)
•
Multivides atskaņotājs - saderīgie failu
formāti (46 lpp.)
03 Audio un multivide
Diskā ierakstīto audio/video failu
atskaņošana un navigācija*
Diskā ierakstīto audio/video failu atskaņošana
un navigācija.
PIEZĪME
Video filma tiek rādīta tikai, kamēr automobilis stāv. Tiklīdz automobiļa ātrums pārsniedz apmēram 8 km/h, attēls izzūd un
displeja ekrānā parādās No visual media
available while driving, taču skaņu
joprojām var dzirdēt. Attēls tiek atkal
rādīts, tiklīdz automobiļa ātrums samazinās līdz apmēram 6 km/h.
PIEZĪME
Atskaņotājs var neatskaņot dažus audio
failus, kurus ierakstu kompānijas ir aizsargājušas pret kopēšanu, vai privāti pārrakstītos audio failus.
Audio faili ir apzīmēti ar simbolu
, video
faili − ar simbolu
un mapes − ar sim.
bolu
Kad ir pabeigta faila atskaņošana, turpinās
citu šajā mapē esošo failu (tā paša tipa)
atskaņošana. Mapes maiņa13 notiek automātiski, kad visi šajā mapē esošie faili ir atskaņoti. Sistēma automātiski nosaka iestatījumu
un to maina, ja mediju atskaņotājā ir ievietots
disks, kas satur tikai audio failus vai tikai
13
video failus, un pēc tam sāk tos atskaņot.
Taču sistēma nemaina iestatījumu, ja mediju
atskaņotājā ir ievietots disks, kas satur gan
audio, gan video failus. Tā vietā atskaņotājs
turpina atskaņot iepriekš izvēlēto failu tipu.
Atkārtošanas mape
Šī funkcija ļauj vairākkārt atskaņot mapē esošos failus. Kad ir atskaņots pēdējais fails,
atkal sākas pirmā faila atskaņošana.
1. Nospiediet OK/MENU
2. Pagrieziet TUNE līdz Repeat folder
3. Lai aktivētu/deaktivētu šo funkciju,
nospiediet OK/MENU.
Saistītā informācija
Patīšana uz priekšu/atpakaļ
Audio un video failus var tīt uz priekšu/attīt
atpakaļ14.
/
taustiņu, lai tītu uz
Turiet nospiestu
priekšu/attītu atpakaļ audio vai video failus.
Audio faili tiek tīti uz priekšu/atpakaļ vienā
ātrumā, bet video failus var tīt uz priekšu/
atpakaļ vairākos dažādos ātrumos. Atkārtoti
/
, lai palielinātu
nospiediet taustiņus
ātrumu video failu tīšanai uz priekšu/attīšanai
atpakaļ. Atlaidiet taustiņu, lai atsāktu skatīšanos parastajā ātrumā.
03
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
•
CD/DVD* diska atskaņošana un navigācija (42 lpp.)
CD/DVD* diska atskaņošana un navigācija (42 lpp.)
•
•
DVD* video disku atskaņošana un navigācija (44 lpp.)
Ārēja skaņas avota atskaņošana un navigācija* (49 lpp.)
•
•
Patīšana uz priekšu/atpakaļ (43 lpp.)
•
Diska ierakstu vai audio failu nejauša atlasīšana (44 lpp.)
•
Multivides atskaņotājs - saderīgie failu
formāti (46 lpp.)
•
DivX® Video On Demand* (46 lpp.)
Diska ierakstu vai audio failu skenēšana
(44 lpp.)
Ja ir aktivēts Repeat folder, tad tas nenotiek.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
43
03 Audio un multivide
Diska ierakstu vai audio failu
skenēšana
Diska ierakstu vai audio failu nejauša
atlasīšana
DVD* video disku atskaņošana un
navigācija
Šī funkcija atskaņo katra diska ieraksta/audio
faila pirmās desmit sekundes.15
Šī funkcija ierakstus/audio failus atskaņo
nejaušā secībā16.
Lai skenētu atlasīto avotu:
Lai klausītos atlasītā avota ierakstus/audio
failus nejaušā secībā:
Atskaņojot DVD video disku , displejā var
parādīties diska izvēlne. Diska izvēlne ļauj piekļūt papildu funkcijām un iestatījumiem, piemēram, subtitru, valodas un ainas izvēlei.
1. Atlasītā avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU
03
2. Pagrieziet TUNE līdz Scan
> Tie atskaņotas katra diska ieraksta vai
audio faila pirmās 10 sekundes.
3. Skenēšanu var atcelt, nospiežot EXIT.
Atskaņotais diska ieraksts vai audio fails
turpinās skanēt.
Saistītā informācija
2. Pagrieziet TUNE līdz Random
3. Lai aktivētu/deaktivētu šo funkciju,
nospiediet OK/MENU.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
CD/DVD* diska atskaņošana un navigācija (42 lpp.)
•
CD/DVD* diska atskaņošana un navigācija (42 lpp.)
•
Ārēja skaņas avota atskaņošana un navigācija* (49 lpp.)
•
Ārēja skaņas avota atskaņošana un navigācija* (49 lpp.)
•
Mediji Bluetooth®* (51 lpp.)
•
Mediji Bluetooth®* (51 lpp.)
14
15
16
44
1. Atlasītā avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU
Pamata informāciju par atskaņošanu un navigāciju skatiet Sistēmas darbināšana (21 lpp.).
Plašāku aprakstu skatiet tālāk.
PIEZĪME
Video filma tiek rādīta tikai, kamēr automobilis stāv. Tiklīdz automobiļa ātrums pārsniedz apmēram 8 km/h, attēls izzūd un
displeja ekrānā parādās No visual media
available while driving, taču skaņu
joprojām var dzirdēt. Attēls tiek atkal
rādīts, tiklīdz automobiļa ātrums samazinās līdz apmēram 6 km/h.
Attiecas tikai uz CD/DVD* diskiem, USB un iPod®.
Neattiecas uz DVD video diskiem. Attiecībā uz ārējiem audio avotiem, kas pievienoti, izmantojot AUX/USB pieslēgvietu, tas attiecas tikai uz USB un iPod®. Neatbalsta visi mobilie tālruņi.
Neattiecas uz DVD video diskiem. Attiecībā uz ārējiem audio avotiem, kas pievienoti, izmantojot AUX/USB pieslēgvietu, tas attiecas tikai uz USB un iPod®. Neatbalsta visi mobilie tālruņi.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
03 Audio un multivide
Pārvietošanās pa DVD video diska
izvēlni
Sadaļu var mainīt arī, nospiežot viduskonsoles taustiņu
/
vai vadības taustiņu uz
stūres*.
Saistītā informācija
Pārvietošanās pa DVD video diska izvēlni
notiek, izmantojot viduskonsoles ciparu taustiņus, kā redzams attēlā iepriekš.
Sadaļas vai nosaukuma maiņa
Pagrieziet TUNE, lai piekļūtu sadaļu sarakstam un pārvietotos pa tām (ja tobrīd tiek
atskaņota filma, tā tiek pauzēta). Nospiediet
OK/MENU, lai izvēlētos sadaļu un dotos
atpakaļ uz sākumu (ja iepriekš tika atskaņota
filma, tās atskaņošana turpinās). Nospiediet
EXIT, lai piekļūtu nosaukumu sarakstam.
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
CD/DVD* diska atskaņošana un navigācija (42 lpp.)
•
Kameras leņķis DVD* video disku atskaņošanai (45 lpp.)
•
Diskā ierakstīto audio/video failu atskaņošana un navigācija* (43 lpp.)
•
•
Patīšana uz priekšu/atpakaļ (43 lpp.)
•
Diska ierakstu vai audio failu nejauša atlasīšana (44 lpp.)
•
Multivides atskaņotājs - saderīgie failu
formāti (46 lpp.)
Kameras leņķis DVD* video disku
atskaņošanai
Ja DVD video disks atbalsta šādu funkciju, tad
to var izmantot, lai izvēlētos kameras leņķi, no
kura skatīt konkrētu ainu.
Disku avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Advanced settings
Angle.
03
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
DVD* video disku atskaņošana un navigācija (44 lpp.)
Diska ierakstu vai audio failu skenēšana
(44 lpp.)
Nosaukumus var izvēlēties nosaukumu sarakstā, pagriežot TUNE un apstiprinot izvēli ar
OK/MENU. Tādējādi arī nokļūsiet atpakaļ
sadaļu sarakstā. Nospiediet OK/MENU, lai
aktivētu izvēli un atgrieztos sākuma pozīcijā.
Nospiediet EXIT, lai atceltu izvēli un dotos
atpakaļ uz sākumu (neveicot nekādu izvēli).
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
45
03 Audio un multivide
DivX® Video On Demand*
Attēla iestatījumi*
DivX®
Multivides atskaņotāju var reģistrēt
VOD
tipa failu atskaņošanai no CD-/DVD diskiem,
USB vai iPod®.
03
Displeja spilgtuma un kontrasta iestatījumus
var noregulēt, kad automašīna stāv.
Reģistrācijas kods ir norādīts izvēļņu sistēmā
MY CAR, skatiet MY CAR (10 lpp.).
1. Atskaņošanas režīmā nospiediet
OK/MENU un izvēlieties Image settings,
apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
Lai saņemtu plašāku informāciju, apmeklējiet
www.divx.com/vod.
2. Pagrieziet TUNE līdz noregulēšanas opcijai un apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
Saistītā informācija
3. Noregulējiet iestatījumu, pagriežot TUNE,
un apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
DVD* video disku atskaņošana un navigācija (44 lpp.)
•
Diskā ierakstīto audio/video failu atskaņošana un navigācija* (43 lpp.)
•
Ārēja skaņas avota atskaņošana un navigācija* (49 lpp.)
Multivides atskaņotājs - saderīgie
failu formāti
Multivides atskaņotājs var atskaņot dažādus
failu tipus, un tas ir saderīgs ar tālāk tabulā
norādītajiem formātiem.
CD/DVD disku saderīgie failu formāti
PIEZĪME
Lai atgrieztos iestatījumu sarakstā, nospiediet
OK/MENU vai EXIT.
Divkāršā formāta abpusējie diski (DVD
Plus, CD-DVD formāts) ir biezāki, nekā
parastie CD diski, tādēļ to atskaņošanu
nevar garantēt, un var rasties darbības
kļūme.
Attēlu iestatījumus var atiestatīt uz rūpnīcas
iestatījumiem, izvēloties Reset opciju.
Ja CD ietver gan MP3, gan CDDA ierakstus, visi MP3 faili tiek ignorēti.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
Audio un multivide (19 lpp.)
Audio formāts
CD audio, mp3, wma, aac,
m4a
Video formāts
CD video, DVD video,
divx, avi, asf
Saderīgie failu formāti, izmantojot USB
savienojumu
Tālāk esošajā tabulā ir norādīti audio un video
faili, kuru atskaņošanu sistēma atbalsta,
izmantojot USB savienojumu.
46
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
Audio formāts
mp3, wma, aac, m4a
Video formāts
divx, avi, asf
03 Audio un multivide
Failu formātu .avi un .divx tehniskie dati
Lai failu varētu atskaņot, jābūt ievērotiem
šādiem nosacījumiem:
Audio specifikācijas failu formātiem .avi
un .divx
Formāts
kHz
kbps
MPEG-1 Layer 2
44.1
64–384
48
64–384
16
8–160
22.05
8–160
24
8–160
32
32–320A
44.1
32–320A
48
32–320A
48
64–448
DivX versija
3, 4, 5, 5:2
Attēla
izmērs
32x32-720x576 pikseļi
Video kadru
atjaunināšanas ātrums
Līdz 30 kadriem/sek.
Kopējā
kapacitāte
(kopējais
bitu pārraides ātrums)
Vidēji līdz 4 Mbps, maksimāli līdz 8 Mbps (tostarp
video bitu pārraides ātrums
un audio bitu pārraides
ātrums)
MPEG-1 Layer 3 (MP3)
Audio formāts
MP3 (MPEG-1/2 Layer 3),
MPEG-1 (Layer 2), AC3
(Dolby D)
AC3
MPEG-2 Layer 3 (MP3)
DivX standarts
Audio specifikācijas skatiet
tabulā tālāk
Audio kanāli
(ch)
2ch MP3/MPEG-1, 5.1ch
AC3
A
Neattiecas uz 144 kbps.
Failu formāta .asf tehniskie dati
Lai failu varētu atskaņot, jābūt ievērotiem
šādiem nosacījumiem:
Attēla izmērs
32x32-720x576 pikseļi
Video kadru
atjaunināšanas ātrums
Līdz 30 kadriem/sek.
Kopējā kapacitāte (kopējais bitu pārraides ātrums)
Līdz 384 kbs (tostarp
video bitu pārraides
ātrums un audio bitu pārraides ātrums)
Audio formāts
ITU-T G.726
Audio kanāli
(ch)
1ch
Audio iztveršanas ātrums
8 kHz
Audio bitu
pārraides
ātrums
16, 24, 32 vai 40 kbps (8
kHz iztveršanai)
Stereo netiek atbalstīts
03
Saistītā informācija
•
CD/DVD* diska atskaņošana un navigācija (42 lpp.)
•
DVD* video disku atskaņošana un navigācija (44 lpp.)
•
Diskā ierakstīto audio/video failu atskaņošana un navigācija* (43 lpp.)
•
Ārēja skaņas avota atskaņošana un navigācija* (49 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
47
03 Audio un multivide
Ārējais skaņas avots, kas pievienots
AUX/USB* ieejai
Audiosistēmai var pievienot (49 lpp.) ārēju
audio avotu, piemēram, iPod® vai MP3 atskaņotāju.
USB atmiņa
MP3 atskaņotājs
Lai atvieglotu USB atmiņas kartes izmantošanu, saglabājiet tajā tikai mūzikas failus. Sistēmai vajag daudz vairāk laika, lai ielādētu
atmiņas vidi, kur ir informācija, kas atšķiras
no saderīgiem mūzikas failiem.
Daudziem MP3 atskaņotājiem ir pašiem savas
datņu sistēmas, kuras audiosistēma neatbalsta. Lai sistēmā varētu izmantot MP3 atskaņotāju, tas jāiestata režīmā USB Removable
device/Mass Storage Device.
PIEZĪME
03
Sistēma atbalsta mobilos tālruņus, kas ir
savietojami ar USB 2.0 un FAT32 failu sistēmu un spēj uzturēt 1000 mapes ar maksimāli 254 apakšmapēm/failiem katrā no
mapēm. Augšējais līmenis, kas spēj uzturēt
līdz 1000 apakšmapēm/failiem, ir izņēmums.
iPod®
iPod® tiek uzlādēts un barots ar strāvu,
izmantojot USB savienojumu , ko nodrošina
atskaņotāja savienojuma kabelis.
PIEZĪME
Sistēma atbalsta tikai iPod® audio failu
atskaņošanu.
PIEZĪME
USB pieslēgvietai pievienotu skaņas avotu
var pēc tam darbināt17, izmantojot automašīnas skaņas vadības slēdžus. Ierīci, kas pievienota AUX ieejai, nevar vadīt, izmantojot automobiļa vadības slēdžus.
Tuneļkonsoles labās puses aizmugurējā malā
atrodas padziļinājums, kurā var ievietot kabeļus, lai lūku varētu aizvērt, tos neiespiežot.
iPod® vai MP3 atskaņotājs ar atkārtoti uzlādējamām baterijām tiek uzlādēts (ja aizdedze ir
ieslēgta vai dzinējs darbojas) tādā gadījumā,
ja šī ierīce ir pievienota USB pieslēgvietai.
17
48
PIEZĪME
Lietojot garāka modeļa USB zibatmiņu,
ieteicams izmantot USB adaptera kabeli.
Tas ir tāpēc, lai novērstu USB ieejas un
pievienotās USB zibatmiņas mehānisku
nolietošanos.
USB centrmezgls
USB pieslēgvietai var pievienot USB centrmezglu, kas ļauj vienlaikus pievienot vairākas
USB ierīces. USB ierīci var atlasīt, USB avota
parastajā skatā nospiežot OK/MENU un pēc
tam atlasot Select USB device.
Attiecas tikai uz mediju avotiem, kas pievienoti, izmantojot USB savienojumu.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
Ja iPod® tiek izmantots kā skaņas avots,
automobiļa informācijas un izklaides sistēma izmanto izvēļņu struktūru, kas ir
līdzīga paša iPod® atskaņotāja izvēļņu
struktūrai.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
Ārēja skaņas avota atskaņošana un navigācija* (49 lpp.)
•
Skaņas skaļuma iestatīšana ārējiem audio
avotiem (50 lpp.)
03 Audio un multivide
Ārējā audio avota pievienošana
AUX/USB* pieslēgvietai
vides. Atkarībā no faila struktūras un failu
skaita, ielāde var ieilgt.
Ārēju skaņas avotu, piem., iPod® vai MP3
atskaņotāju, var pievienot audiosistēmai,
izmantojot jebkuru viduskonsoles pieslēgvietu.
Ārēja skaņas avota atskaņošana un navigācija18.
PIEZĪME
Sistēma atbalsta lielāko daļu iPod®
modeļu, kas izgatavoti 2005. gadā vai
vēlāk.
PIEZĪME
Lai novērstu USB savienojuma bojājumus,
tas tiek izslēgts, ja USB savienojumā
notiek īsslēgums vai ja pievienotā USB
ierīce patērē pārāk daudz jaudas (tā var
notikt, ja pievienotā ierīce neatbilst USB
standartam). Nākamreiz ieslēdzot aizdedzi,
USB savienojums tiek automātiski vēlreiz
aktivēts, ja sistēmā nav radusies kļūme.
Ārēju skaņas avotu pievienošanas vietas.
Lai pievienotu skaņas avotu:
1. Multivides avota parastajā skatā nospiediet MEDIA, pagrieziet TUNE līdz vēlamajam audio avotam USB, iPod vai AUX
un nospiediet OK/MENU.
> Izvēloties USB, rādījumu ekrānā ir
redzams Connect USB.
2. Pievienojiet skaņas avotu kādai no pieslēgvietām viduskonsoles glabāšanas
nodalījumā (skatiet iepriekšējo attēlu).
Rādījumu ekrānā parādās teksts Reading
USB, kamēr sistēma ielādē failus no atmiņas
Ārēja skaņas avota atskaņošana un
navigācija*
Saistītā informācija
•
Ārējais skaņas avots, kas pievienots
AUX/USB* ieejai (48 lpp.)
•
Ārēja skaņas avota atskaņošana un navigācija* (49 lpp.)
Pamata informāciju par atskaņošanu un navigāciju skatiet Sistēmas darbināšana (21 lpp.).
Plašāku aprakstu skatiet tālāk.
, video
Audio faili ir apzīmēti ar simbolu
un mapes - ar simbolu
faili* - ar simbolu
.
03
Informāciju par multivides atskaņotāja atbalstītajiem failu formātiem skatiet sadaļā Saderīgie failu formāti (46 lpp.).
Kad ir pabeigta faila atskaņošana, turpinās
citu šajā mapē esošo failu (tā paša tipa)
atskaņošana. Mapes maiņa19 notiek automātiski, kad visi šajā mapē esošie faili ir atskaņoti. Sistēma automātiski nosaka iestatījumu
un to maina, ja USB pieslēgvietai ir pievienota
ierīce, kas satur tikai audio failus vai tikai
video failus, un pēc tam sāk tos atskaņot.
Taču sistēma nemaina iestatījumu, ja USB
pieslēgvietai ir pievienota ierīce, kas satur gan
audio, gan video failus. Tā vietā atskaņotājs
turpina atskaņot iepriekš izvēlēto failu tipu.
Meklēšanas funkcija18
Viduskonsoles vadības paneļa tastatūru var
lietot, lai pašreizējā mapē atrastu faila nosaukumu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
49
03 Audio un multivide
||
Meklēšanas funkcijai var piekļūt, vai nu
pagriežot TUNE (lai piekļūtu mapes struktūrai), vai nospiežot burtu taustiņus. Meklēšanas joslā ievadot burtu vai rakstzīmi, jūs tuvojaties meklēšanas mērķim. Pēc dažām sekundēm ekrānā tiek parādīti meklēšanas rezultāti.
darboties. Varat arī ieslēgt pauzi, izvēļņu sistēmā21 nospiežot OK/MENU, atlasot USB
MENU un pēc tam - Play/Pause.
PIEZĪME
Video filma tiek rādīta tikai, kamēr automobilis stāv. Tiklīdz automobiļa ātrums pārsniedz apmēram 8 km/h, attēls izzūd un
displeja ekrānā parādās No visual media
available while driving, taču skaņu
joprojām var dzirdēt. Attēls tiek atkal
rādīts, tiklīdz automobiļa ātrums samazinās līdz apmēram 6 km/h.
Sāciet faila atskaņošanu, nospiežot
OK/MENU.
03
Atkārtošanas mape20
Šī funkcija ļauj vairākkārt atskaņot mapē esošos failus. Kad ir atskaņots pēdējais fails,
atkal sākas pirmā faila atskaņošana.
1. Nospiediet OK/MENU
2. Pagrieziet TUNE līdz Repeat folder
3. Lai aktivētu/deaktivētu šo funkciju,
nospiediet OK/MENU.
Patīšana uz priekšu/atpakaļ
Informāciju skatiet sadaļā Patīšana uz
priekšu/atpakaļ (43 lpp.).
Pauze
Ja skaļums tiek pilnīgi samazināts vai tiek
nospiests taustiņš MUTE (Klusināt), mediju
atskaņotāja darbība tiek apturēta. Ja skaļums
tiek palielināts vai vēlreiz tiek nospiests taustiņš MUTE (Klusināt), mediju atskaņotājs sāk
18
19
20
21
50
Saistītā informācija
•
Ārējā audio avota pievienošana AUX/
USB* pieslēgvietai (49 lpp.)
•
Ārējais skaņas avots, kas pievienots
AUX/USB* ieejai (48 lpp.)
•
Diska ierakstu vai audio failu skenēšana
(44 lpp.)
•
Diska ierakstu vai audio failu nejauša atlasīšana (44 lpp.)
•
•
DivX® Video On Demand* (46 lpp.)
Attēla iestatījumi* (46 lpp.)
Attiecas tikai uz USB un iPod®.
Ja ir aktivēts Repeat folder, tad tas nenotiek.
Attiecas tikai uz USB.
Neattiecas uz iPod®
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
Skaņas skaļuma iestatīšana ārējiem
audio avotiem
Iestatiet ārējā audio avota (48 lpp.) skaļumu.
Ja skaļums ir pārāk liels vai mazs, tad skaņas
kvalitāte var pasliktināties.
Ja AUX ieejai ir pievienots ārējs skaņas avots
(piem., MP3 atskaņotājs vai iPod®), tad pievienotā skaņas avota skaļums var atšķirties
no sistēmas iekšējā skaļuma (piem., radio).
Novērsiet to, regulējot ieejas skaļumu:
1. Multivides avota parastajā skatā nospiediet taustiņu MEDIA, pagrieziet TUNE līdz
AUX un nogaidiet dažas sekundes vai
nospiediet OK/MENU.
2. Nospiediet OK/MENU un pēc tam
pagrieziet TUNE pozīcijā AUX input
volume. Apstipriniet ar OK/MENU.
3. Pagrieziet TUNE, lai noregulētu skaļumu
AUX ieejai.
03 Audio un multivide
PIEZĪME
Ja ārējā skaņas avota skaļums ir pārāk liels
vai mazs, tad skaņas kvalitāte var pasliktināties. Skaņas kvalitāte var pasliktināties
arī tad, ja atskaņotājs tiek uzlādēts laikā,
kamēr informācijas un izklaides sistēma
atrodas AUX režīmā. Tādā gadījumā neuzlādējiet atskaņotāju, izmantojot 12 V kontaktligzdu.
Mediji Bluetooth®*
Automobiļa mediju atskaņotājs ir aprīkots ar
Bluetooth® un var bezvadu režīmā atskaņot
audio failus, kas saglabāti ārējās ierīcēs ar
Bluetooth® funkciju, piemēram, mobilajos tālruņos un PDA.
skatiet Bluetooth® brīvroku tālrunis*
(56 lpp.). Pārslēdzieties starp galvenajiem
avotiem TEL un MEDIA, lai darbinātu katra
funkcijas.
PIEZĪME
Bluetooth® mediju atskaņotājam jāatbalsta
audio/video tālvadības pults profils
(AVRCP) un uzlabotais audio klasificēšanas profils (A2DP). Atskaņotājam jāizmanto
AVRCP versija 1.3, A2DP 1.2. Pretējā gadījumā dažas no funkcijām var nedarboties.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - uzlabotie audio
iestatījumi (28 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
03
Ne visi tirgū pieejamie ārējie mediju atskaņotāji ir pilnībā savietojami ar automobiļa
mediju atskaņotāja Bluetooth® funkciju.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
izplatītāju, lai saņemtu informāciju par
savietojamajiem tālruņiem un ārējiem multivides atskaņotājiem.
Multivides Bluetooth® funkcijas, vadības slēdžu
pārskats.
PIEZĪME
Ierīce vispirms jāreģistrē un jāpievieno automašīnai (53 lpp.).
Navigāciju un skaņas regulēšanu var veikt ar
viduskonsoles taustiņiem vai vadības taustiņiem uz stūres*. Dažas ārējās ierīces ļauj mainīt ierakstus pašā ierīcē.
Lai atskaņotu audio, automobiļa mediju
atskaņotājam vispirms jāiestata Bluetooth
režīms.
Automobiļa mediju atskaņotājs var atskaņot audio failus tikai, izmantojot Bluetooth®
funkciju.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
Bluetooth® ierīces* pievienošana un atvienošana (52 lpp.)
Ja mobilais tālrunis ir pievienots automašīnai,
daļu no tā funkcijām var vadīt arī attālināti,
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
51
03 Audio un multivide
03
•
Diska ierakstu vai audio failu skenēšana
(44 lpp.)
•
Bluetooth® ierīces* pievienošana un
atvienošana
Diska ierakstu vai audio failu nejauša atlasīšana (44 lpp.)
Automašīna ir aprīkota ar Bluetooth® un var
sazināties ar citām Bluetooth® ierīcēm bezvadu režīmā pēc tam, kad ir reģistrēta un pievienota (53 lpp.).
Var reģistrēt maksimāli desmit Bluetooth®
ierīces. Katras ierīces reģistrācija jāveic tikai
vienu reizi. Pēc reģistrācijas ierīce vairs nav
jāaktivizē kā redzama/meklējama.
Ja Bluetooth® funkcija ir aktivizēta un pēdējā
pievienotā ārējā ierīce ir sasniedzama, tā tiek
pievienota automašīnai automātiski. Kad
automašīna meklē pēdējo pievienoto ierīci,
rādījumu ekrānā tiek attēlots tās nosaukums.
Lai pievienotu citu ierīci, nospiediet EXIT un
atlasiet mainīt ierīci, (54 lpp.).
Ja Bluetooth® ierīce atrodas ārpus automašīnas uztveršanas diapazona, tā tiek automātiski atvienota. Ierīci var atvienot manuāli
(55 lpp.). Ja vēlaties atcelt Bluetooth® ierīces reģistrāciju automašīnā, atlasiet
Bluetooth® ierīces atvienošana* (55 lpp.).
Tagad automašīna nemeklēs ierīci automātiski.
Vienlaikus var pievienot divas Bluetooth® ierīces. Var pievienot vienu tālruni un vienu multivides ierīci, starp kurām var pārslēgties,
(54 lpp.). Vienlaicīgi var zvanīt pa tālruni un
straumēt audio failus.
52
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
•
Mediji Bluetooth®* (51 lpp.)
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (56 lpp.)
03 Audio un multivide
Bluetooth® ierīces* reģistrēšana
Bluetooth®
Vienlaikus var pievienot divas
ierīces. Var pievienot vienu tālruni un vienu multivides ierīci, starp kurām var pārslēgties. Vienlaicīgi var zvanīt pa tālruni un straumēt audio
failus.
meklējot automašīnu no ārējas ierīces. Ja
kāda no opcijām nedarbojas, mēģiniet otru.
Ja vēl neatrodaties parastajā tālruņa skatā,
viduskonsolē nospiediet TEL.
Ierīces var pievienot divos veidos - vai nu
meklējot ārēju ierīci no automašīnas, vai
03
2. Ārējās ierīces ekrānā atlasiet My Volvo
Car un ievērojiet instrukcijas.
PIEZĪME
Ārējo ierīci var pieslēgt dažādos veidos atkarībā no tā, vai tā iepriekš jau ir bijusi pieslēgta.
Turpmāk esošās savienojuma iespējas ir
aprakstītas, pieņemot, ka šī ir pirmā reize, kad
ierīcei tiks veikts savienojums (reģistrēšana),
un ka nav pievienota neviena cita ierīce.
Savienojuma opcijas rāda tālruņa pievienošanu. Multivides ierīci (51 lpp.) var pievienot
tādā pašā veidā, bet jāsāk no galvenā avota
MEDIA skata.
2. alternatīva - atrodiet automašīnu ar
ārējās ierīces Bluetooth® funkciju.
1. Padariet automašīnu meklējamu/
redzamu, izmantojot Bluetooth®. Pagrieziet TUNE līdz Phone settings, apstipriniet ar OK/MENU, atlasiet Discoverable
un apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
Var reģistrēt maksimāli desmit Bluetooth®
ierīces. Katras ierīces reģistrācija jāveic tikai
vienu reizi. Pēc reģistrācijas ierīce vairs nav
jāaktivizē kā redzama/meklējama.
Ja ir atjaunināta tālruņa operētājsistēma,
iespējams, tālruņa reģistrācija tiek pārtraukta. Tādā gadījumā atvienojiet tālruni,
skatiet Bluetooth® ierīces atvienošana*
(55 lpp.), un pēc tam pievienojiet to atpakaļ.
Pievienošana neizdevās; divreiz nospiediet
taustiņu EXIT un pievienojiet, kā aprakstīts 2.
alternatīvā.
3. Ievadiet ārējā ierīcē izvēles PIN kodu un
pēc tam atlasiet iespēju veikt savienojumu.
Tālruņa parastā skata piemērs.
1. alternatīva - ārējas ierīces
meklēšana, izmantojot automašīnas
izvēļņu sistēmu
1. Padariet mobilo tālruni meklējamu/
redzamu, izmantojot Bluetooth®, skatiet
ārējās ierīces rokasgrāmatu vai
www.volvocars.com.
2. Nospiediet OK/MENU un ievērojiet automašīnas rādījumu ekrānā sniegtās
instrukcijas.
> Tagad ārējā ierīce ir pievienota automašīnai, un to var vadīt no automašīnas.
4. Nospiediet OK/MENU un ievadiet viduskonsolē to pašu PIN kodu, izmantojot
automašīnas vadības tastatūru.
Kad ārējā ierīce ir pievienota, automašīnas
rādījumu ekrānā tiek parādīts ārējās ierīces
Bluetooth® nosaukums, un šo ierīci var vadīt
no automašīnas.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
Bluetooth® ierīces* pievienošana un atvienošana (52 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
53
03 Audio un multivide
Automātiska Bluetooth® ierīces*
pievienošana
Kad Bluetooth® ierīce ir reģistrēta (53 lpp.)
automašīnā, pēdējā pievienotā ārējā ierīce tiek
pievienota automātiski, tiklīdz tā nonāk darbības diapazonā.
03
Ja Bluetooth® funkcija ir aktivizēta un pēdējā
pievienotā ārējā ierīce ir sasniedzama, tā tiek
pievienota automātiski. Kad automašīna
meklē pēdējo pievienoto ierīci, rādījumu
ekrānā tiek attēlots tās nosaukums. Ja pēdējā
pievienotā ierīce nav pieejama, sistēma
mēģina pievienot ierīci, kas bijusi savienota
pārī iepriekš.
Lai pievienotu citu ierīci, nospiediet EXIT,
atlasiet, lai pievienotu jaunu ierīci (53 lpp.) vai
izvēlētos citu, jau reģistrētu ierīci (54 lpp.).
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
Bluetooth® ierīces* pievienošana un atvienošana (52 lpp.)
Nomaiņa uz citu Bluetooth® ierīci*
Saistītā informācija
Ja automašīnā ir vairākas ierīces, varat nomainīt pievienoto ierīci pret citu. Ierīcei jābūt
reģistrētai (53 lpp.) automašīnā.
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
Bluetooth® ierīces* pievienošana un atvienošana (52 lpp.)
Multivides ierīces maiņa
1. Pārbaudiet, vai ārējā ierīce ir atrodama /
redzama, izmantojot Bluetooth®, skatiet
ārējās ierīces lietošanas instrukciju.
2. Bluetooth® multivides avota parastajā
skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
Change device.
> Automašīna meklē iepriekš pievienotās
ierīces. Uztvertās ārējās ierīces rādījumu ekrānā tiek parādītas ar attiecīgajiem to Bluetooth® nosaukumiem.
3. Atlasiet ierīci, kuru vēlaties pievienot.
> Notiek ārējās ierīces pievienošana.
Tālruņa maiņa
1. Pārbaudiet, vai ārējā ierīce ir atrodama /
redzama, izmantojot Bluetooth®, skatiet
ārējās ierīces lietošanas instrukciju.
2. Tālruņa avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Change phone.
> Automašīna meklē iepriekš pievienotās
ierīces. Uztvertās ārējās ierīces rādījumu ekrānā tiek parādītas ar attiecīgajiem to Bluetooth® nosaukumiem.
3. Atlasiet ierīci, kuru vēlaties pievienot.
> Notiek ārējās ierīces pievienošana.
54
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
03 Audio un multivide
Bluetooth® ierīces* atvienošana
Bluetooth®
Ja
ierīce atrodas ārpus automašīnas uztveršanas diapazona, tā tiek automātiski
atvienota. Tālruni var atvienot arī manuāli.
Kad mobilais tālrunis tiek atvienots, notiekošu
sarunu var turpināt, izmantojot tālrunī iebūvēto mikrofonu un skaļruni.
Brīvroku funkcija tiek deaktivizēta, izslēdzot
dzinēju un atverot durvis.
Ja vēlaties izsvītrot Bluetooth® ierīci no automašīnas ierīču saraksta, atlasiet Noņemt
Bluetooth® ierīci (55 lpp.). Automašīna vairs
nemeklēs ierīci automātiski.
Tālruņa manuāla atvienošana
Tālruni var manuāli atvienot, tālruņa avota
parastajā skatā nospiežot OK/MENU un pēc
tam atlasot Disconnect phone.
PIEZĪME
Pat tad, ja mobilais tālrunis ir bijis manuāli
atvienots, daži mobilie tālruņi var tikt automātiski savienoti pārī ar pēdējo pievienoto
brīvroku ierīci, piemēram, ja tiek sākta
jauna tālruņa saruna.
•
•
Mediji Bluetooth®* (51 lpp.)
Bluetooth® ierīces atvienošana*
Bluetooth®
Ja nevēlaties, lai Bluetooth® ierīce būtu reģistrēta automašīnā, to var atvienot (atcelt reģistrāciju). Tagad automašīna nemeklēs ierīci
automātiski.
brīvroku tālrunis* (56 lpp.)
Multivides ierīces atvienošana
Bluetooth® multivides avota parastajā skatā
nospiediet OK/MENU un atlasiet Remove
Bluetooth device. Pagrieziet TUNE, lai atlasītu atvienojamo ierīci, un apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
03
Tālruņa atvienošana
Tālruņa avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Remove Bluetooth
device. Pagrieziet TUNE, lai atlasītu atvienojamo ierīci, un apstipriniet, nospiežot OK/
MENU.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
Bluetooth® ierīces* pievienošana un atvienošana (52 lpp.)
•
•
Mediji Bluetooth®* (51 lpp.)
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (56 lpp.)
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
Bluetooth® ierīces* pievienošana un atvienošana (52 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
55
03 Audio un multivide
Bluetooth® brīvroku tālrunis*
Bluetooth®
Ar
aprīkotam mobilajam tālrunim
var veikt bezvadu pieslēgumu automašīnai.
PIEZĪME
Tikai daļa mobilo tālruņu ir pilnībā saderīgi
ar brīvroku funkciju. Volvo iesaka vērsties
pie Volvo pilnvarota izplatītāja, lai saņemtu
informāciju par saderīgajiem tālruņiem.
Aktivizēšana
Īsi nospiežot TEL, tiek aktivizēts/meklēts
pēdējais pievienotais tālrunis. Ja tālrunis ir jau
pievienots un TEL ir nospiests, parādās
saīšņu izvēlne ar bieži lietotajām tālruņa izvēlnes opcijām. Simbols
norāda, ka tālrunis ir pievienots.
03
Lai zvanītu
Tālruņa funkcijas, pārskats par vadību.
Ierīce vispirms jāreģistrē un jāpievieno automašīnai (53 lpp.).
Audio un multivides sistēma darbojas kā brīvroku sistēma, ļaujot attāli vadīt vairākas
mobilā tālruņa funkcijas. Mobilo tālruni var
darbināt ar tā klaviatūru, neatkarīgi no tā, vai
tālrunis ir pievienots vai ne.
Kad mobilais tālrunis ir pievienots automašīnai, audio failus var straumēt arī no tālruņa vai
citas Bluetooth® pievienotas multivides ierīces. Skatiet Mediji Bluetooth®* (51 lpp.). Pārslēdzieties starp galvenajiem avotiem TEL un
MEDIA, lai darbinātu katra funkcijas.
56
1. Pārliecinieties, ka rādījumu ekrāna augšdaļā parādās
simbols un brīvroku
sistēmas funkcijai ir iestatīts tālruņa
režīms.
2. Sastādiet vajadzīgo numuru vai ātro
numuru (63 lpp.). Varat arī parastajā
skatā pagriezt TUNE pa labi, lai piekļūtu
tālruņu katalogam, vai pa kreisi, lai piekļūtu visiem zvanu reģistra zvaniem. Informāciju par tālruņu katalogu skatiet Phone
book* (59 lpp.).
3. Nospiediet OK/MENU.
Zvanu pārtrauc ar EXIT.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis* − pārskats
(57 lpp.)
•
Bluetooth® ierīces* pievienošana un atvienošana (52 lpp.)
•
Zvanīšana un zvanu saņemšana*
(57 lpp.)
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis* - audio
iestatījumi (58 lpp.)
•
Bluetooth®* versijas informācija (59 lpp.)
03 Audio un multivide
Bluetooth® brīvroku tālrunis* −
pārskats
Bluetooth® brīvroku tālruņa sistēmas pārskats.
Zvanīšana un zvanu saņemšana*
Zvanu saraksti
Tālruņa zvanu vadības funkcijas
Zvanu saraksti tiek nokopēti brīvroku funkcijā
katrā jaunas pievienošanās reizē un tad tiek
atjaunoti savienojuma laikā. Parastajā skatā
pagrieziet TUNE pa kreisi, lai aplūkotu zvanu
reģistru All calls .
Ienākošie zvani
–
Nospiediet OK/MENU, lai atbildētu uz
zvanu pat tad, ja audiosistēma atrodas,
piemēram, RADIO vai MEDIA režīmā.
Noraidiet vai pārtrauciet, nospiežot EXIT.
Automātiskā atbildēšana
Automātiskās atbildes funkcija nozīmē to, ka
zvani tiek pieņemti automātiski.
–
Sistēmas pārskats
Mobilais tālrunis
Mikrofons
Stūres tastatūra
Viduskonsoles vadības panelis
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
•
Bluetooth®
brīvroku tālrunis* (56 lpp.)
Bluetooth® ierīces* pievienošana un atvienošana (52 lpp.)
Lai aktivizētu/deaktivizētu, tālruņa avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet Call options Auto answer.
Izsaukt izvēlni
Notiekoša zvana laikā vienreiz nospiežot
OK/MENU tālruņa avota parastajā skatā, var
piekļūt šādām funkcijām:
• Mute - audiosistēmas mikrofons ir
izslēgts.
•
Mobile phone - zvans tiek pārcelts no
brīvroku sistēmas uz mobilo tālruni.
Dažiem mobilajiem tālruņiem savienojums
tiek pārtraukts. Tas ir normāli. Brīvroku
sistēma vaicās, vai vēlaties atjaunot
savienojumu.
• Dial number - iespēja piezvanīt trešajai
pusei, izmantojot ciparu taustiņus (pašreizējam zvanam tiek iestatīts gaidīšanas
režīms).
Tālruņa avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet All calls, lai skatītu
visus zvanu reģistrus:
•
•
•
•
•
03
All calls
Missed calls
Answered calls
Dialled calls
Call duration
PIEZĪME
Daži mobilie tālruņi rāda pēdējo zvanīto
numuru sarakstu apgrieztā secībā.
Balss pastkaste
Tālruņa avota parastajā skatā var ieprogrammēt balss pastkastes ātro numuru, lai vēlāk
tam piekļūtu, turot nospiestu 1.
Balss pastkastes numuru var mainīt, tālruņa
avota parastajā skatā nospiežot OK/MENU
un atlasot Call options Voicemail number
Change number. Ja neviens numurs nav
saglabāts, tad šo izvēlni iespējams atrast,
vienreiz ilgāk nospiežot 1.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
57
03 Audio un multivide
||
Saistītā informācija
•
•
•
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (56 lpp.)
Bluetooth® brīvroku tālrunis* - audio
iestatījumi (58 lpp.)
Phone book* (59 lpp.)
03
Bluetooth® brīvroku tālrunis* - audio
iestatījumi
Varat regulēt zvana skaļumu, audio sistēmas
skaļumu un zvana signāla skaļumu, kā arī mainīt zvana signālu.
Zvana skaļums
Zvana signāli
Brīvroku funkcijas iebūvētos zvanu signālus
var noklausīties, tālruņa avota parastajā skatā
nospiežot OK/MENU un pēc tam atlasot
Phone settings Sounds and volume
Ring signals Ring signal 1 u.c.
Tālruņa zvanu skaļumu var mainīt tikai zvana
laikā. Izmantojiet stūres vadības tastatūru* vai
pagrieziet VOL slēdzi.
PIEZĪME
Dažiem mobilajiem tālruņiem netiek
izslēgts pievienotā tālruņa zvana signāls, ja
tiek lietots kāds no brīvroku sistēmas iebūvētajiem signāliem.
Audio sistēmas skaļums
Ja vien pašlaik nenotiek telefona saruna,
audiosistēmas skaļumu var regulēt kā parasti,
pagriežot VOL.
Ja ienākoša zvana laikā ir ieslēgts skaņas
avots, tas var tikt automātiski apklusināts. Lai
aktivizētu/deaktivizētu, tālruņa avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
Phone settings Sounds and volume
Mute radio/media.
Zvana skaļums
Tālruņa avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Phone settings
Sounds and volume Ring volume. Noregulējiet, pagriežot VOL, nospiediet OK/
MENU, lai dzirdētu audio skaļumu, un
nospiediet EXIT, lai izietu.
22
58
Neatbalsta visi mobilie tālruņi.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
Lai atlasītu pievienotā tālruņa zvana signālu22,
tālruņa avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un pēc tam atlasiet Phone
settings Sounds and volume Ring
signals Mobile phone ring signal.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (56 lpp.)
03 Audio un multivide
Bluetooth®* versijas informācija
Rāda automašīnas pašreizējo
siju.
Bluetooth®
Phone book*
ver-
Automašīnas pašreizējo Bluetooth® versiju var
aplūkot galvenā avota MEDIA vai TEL parastajā skatā.
•
•
Nospiediet OK/MENU un atlasiet
Bluetooth software version in car.
Nospiediet OK/MENU un atlasiet Phone
settings Bluetooth software version
in car.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (56 lpp.)
Mediji Bluetooth®* (51 lpp.)
Ir divas tālruņu grāmatas. Tie ir apvienoti automašīnā un tiek attēloti kā viens tālruņu katalogs.
•
Automobilis lejupielādē mobilā tālruņa
grāmatu un parāda šo tālruņa grāmatu
tikai tad, ja ir pievienots tas mobilais tālrunis, no kura šī grāmata ir lejupielādēta.
•
Automobilim ir arī iebūvēta tālruņu grāmata. Tajā ir ietverti visi kontakti, kas ir
saglabāti automobilī neatkarīgi no tā, kurš
tālrunis bijis pievienots, tos saglabājot.
Šie kontakti ir redzami visiem lietotājiem
neatkarīgi no automobilim pievienotā
mobilā tālruņa. Ja kontakts ir saglabāts
automobilī, tad tālruņu grāmatā pirms
.
kontakta ir redzams simbols
PIEZĪME
No automobiļa veicot izmaiņas mobilā tālruņa telefona grāmatas ierakstā, tiks izveidots jauns ieraksts automobiļa tālruņa grāmatā, t.i., izmaiņas netiks saglabātas tālrunī. No automobiļa izskatīsies, ka ieraksti
ir dublējušies, bet tiem ir atšķirīgas ikonas.
Ņemiet vērā arī to, ka, saglabājot īsceļa
numuru vai mainot kontakta informāciju,
automobiļa tālruņa grāmatā tiks izveidots
jauns ieraksts.
Lai lietotu tālruņa režīmu, rādījumu ekrāna
augšdaļā jāparādās
simbolam un brīv-
roku sistēmas funkcijai jābūt iestatītam tālruņa režīmam.
Audio un multivides sistēma saglabā katra
reģistrētā mobilā tālruņa kataloga kopiju.
Katra savienojuma laikā tālruņu katalogu var
automātiski pārkopēt uz audio un multivides
sistēmu.
–
Lai aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju, tālruņa avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Phone settings
Download phone book.
03
Ja tālruņa grāmatā ir informācija par izsaucamajiem abonentiem, tad tā parādās rādījumu
ekrānā.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (56 lpp.)
•
Tālruņu katalogs* − viduskonsoles rakstzīmju tastatūra (61 lpp.)
•
Tālruņu katalogs* - kontaktu meklēšana
(61 lpp.)
•
Tālruņu katalogs* − jauns kontakts
(62 lpp.)
•
Tālruņu katalogs* − ātrie numuri
(63 lpp.)
•
Tālruņu katalogs* − vizītkartes saņemšana
(64 lpp.)
Tālruņu katalogs* − ātrā kontaktu meklēšana (60 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
59
03 Audio un multivide
•
Tālruņu katalogs* − atmiņas statuss
(64 lpp.)
•
Tālruņu katalogs* − ātrā kontaktu
meklēšana
Tālruņu katalogs* − notīrīšana (64 lpp.)
Tālruņa avota parastajā skatā pagrieziet TUNE
pa labi, lai skatītu kontaktu sarakstu.
Pagrieziet TUNE, lai izvēlētos un OK/MENU,
lai zvanītu.
03
Zem kontakta vārda ir norādīts pēc noklusējuma izvēlēts tālruņa numurs. Ja pa labi no
kontakta parādās simbols >, tas nozīmē, ka
šim kontaktam ir saglabāti vairāki tālruņa
numuri. Nospiediet OK/MENU, lai parādītu
numurus. Mainīt numuru un sastādīt citu,
nevis pēc noklusējuma izvēlēto numuru var
pagriežot TUNE. Nospiediet OK/MENU, lai
izsauktu.
Kontaktu sarakstā var meklēt, izmantojot
viduskonsoles tastatūru, lai atzīmētu kontakta
vārda sākumu. Informāciju par taustiņu funkcijām skatiet Tālruņu katalogs* − viduskonsoles rakstzīmju tastatūra (61 lpp.).
Kontaktu sarakstam var piekļūt arī no parastā
skata, nospiežot un turot nospiestu viduskonsoles tastatūras burtu taustiņu, ar kuru sākas
meklētā kontakta vārds. Piemēram, turot
nospiestu burtu 6, varat uzreiz piekļūt tai
saraksta daļai, kurā atrodas kontakti, kuru
vārdi sākas ar burtu M.
Saistītā informācija
60
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (56 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
•
Phone book* (59 lpp.)
03 Audio un multivide
Tālruņu katalogs* − viduskonsoles
rakstzīmju tastatūra
Tālruņu kataloga pieejamo rakstzīmju tabula.
Taustiņš
Funkcija
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (56 lpp.)
Tālruņu katalogs* - kontaktu
meklēšana
Kontaktu meklēšana tālruņu katalogā (59 lpp.).
Phone book* (59 lpp.)
Atstarpe . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
03
DEFÈΔ3
GHIÌ4
JKL5
Kontaktus var meklēt, izmantojot teksta ritentiņu.
MNOΚØÑÒ6
Rakstzīmju saraksts
PQRSΤ7
Ievades režīma maiņa (skatiet tabulu
tālāk)
Phone book
TUVÜÙ8
WXYZ9
Pārslēgšana no lielajiem uz
mazajiem burtiem.
+0pw
#*
Lai meklētu vai rediģētu kontaktu, tālruņa
avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU
un atlasiet Phone book Search.
PIEZĪME
High Performance sistēmai nav teksta
ritentiņa, tādēļ TUNE nevar izmantot, lai
ievadītu rakstzīmes: to var darīt tikai ar
ciparu un burtu taustiņiem centrālās konsoles vadības panelī.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
61
03 Audio un multivide
||
1. Pagrieziet TUNE līdz vajadzīgajam burtam, nospiediet OK/MENU, lai apstiprinātu. Var izmantot arī viduskonsoles vadības paneļa ciparu un burtu taustiņus.
2. Turpiniet ar nākamo burtu utt. Meklēšanas rezultāts parādās tālruņa grāmatā (3).
03
3. Lai mainītu ievadīšanas režīmu uz cipariem vai speciālajām rakstzīmēm vai
dotos uz tālruņa grāmatu, pagrieziet
TUNE līdz kādai no opcijām (skatiet skaidrojumu tabulā tālāk) ievadīšanas režīma
mainīšanas sarakstā (2) un nospiediet
OK/MENU.
123/ABC
More
iepriekš), ekrānā tiek parādīts jauns rakstzīmju
saraksts (1). Turpiniet atkārtoti nospiest
ciparu taustiņu, līdz ir sasniegts vajadzīgais
burts, un pēc tam atlaidiet to. Turpiniet ar
nākamo burtu utt. Ja taustiņš ir nospiests,
ievadi var apstiprināt, nospiežot citu taustiņu.
Izveidojiet tālruņu katalogā jaunu kontaktu.
Lai ievadītu numuru, turiet nospiestu attiecīgā
cipara taustiņu.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (56 lpp.)
Pārslēdzieties starp burtu un
ciparu režīmu, nospiežot OK/
MENU.
Mainiet uz speciālajām rakstzīmēm, nospiežot OK/MENU.
Ļauj doties uz tālruņa grāmatu
(3). Pagrieziet TUNE, lai izvēlētos kontaktu, un nospiediet
OK/MENU, lai aplūkotu saglabātos numurus un citu informāciju.
Īss piespiediens uz EXIT (IZIET) izdzēsīs ievadīto simbolu. Ilgāk piespiežot EXIT izdzēsīs
ievadītos simbolus.
Nospiežot ciparu taustiņu viduskonsolē laikā,
kad tiek rādīts teksta ritentiņš (skatiet attēlu
62
Tālruņu katalogs* − jauns kontakts
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
Burtu ievadīšana jaunam kontaktam.
Ievades režīma maiņa (skatiet tabulu
tālāk)
Ievadīšanas lauks
Tālruņa avota parastajā skatā jaunus kontaktus var pievienot, nospiežot OK/MENU un
pēc tam atlasot Phone book New
contact.
PIEZĪME
High Performance sistēmai nav teksta
ritentiņa, tādēļ TUNE nevar izmantot, lai
ievadītu rakstzīmes: to var darīt tikai ar
ciparu un burtu taustiņiem centrālās konsoles vadības panelī.
03 Audio un multivide
1. Ja ir izvēlēta Name rinda, nospiediet OK/
MENU, lai sasniegtu ievadīšanas režīmu
(attēls iepriekš).
2. Pagrieziet TUNE līdz vajadzīgajam burtam, nospiediet OK/MENU, lai apstiprinātu. Var izmantot arī viduskonsoles vadības paneļa ciparu un burtu taustiņus.
123/AB
C
Pārslēdzieties starp burtu un
ciparu režīmu, nospiežot OK/
MENU.
More
Mainiet uz speciālajām rakstzīmēm, nospiežot OK/MENU.
OK
Saglabājiet un dodieties atpakaļ uz Add contact, nospiežot
OK/MENU.
3. Turpiniet ar nākamo burtu utt. Ievadītais
vārds ir redzams rādījumu ekrāna ievadīšanas laukā (2).
Pārslēdzieties starp lielajiem un
mazajiem burtiem, nospiežot
OK/MENU.
4. Lai mainītu ievadīšanas režīmu uz cipariem vai speciālajām rakstzīmēm, pārietu
no lielajiem burtiem uz mazajiem un otrādi
u.c., pagrieziet TUNE līdz kādai no opcijām (skatiet skaidrojumu tabulā tālāk)
sarakstā (1) un pēc tam nospiediet OK/
MENU.
Nospiediet OK/MENU, un kursors pārvietosies uz ievadīšanas lauku (2) rādījumu ekrāna
augšdaļā. Tagad kursoru var
pārvietot ar TUNE līdz vajadzīgajai vietai, piem., lai ievadītu
jaunus burtus vai izdzēstu,
nospiežot EXIT. Lai varētu
ievadīt jaunus burtus, vispirms
jādodas atpakaļ uz ievadīšanas
režīmu, nospiežot OK/MENU.
Kad vārds ir pilnībā ievadīts, rādījumu ekrāna
(1) sarakstā izvēlieties OK un nospiediet OK/
MENU. Turpiniet ievadīt tālruņa numuru
tāpat, kā aprakstīts iepriekš.
Kad tālruņa numurs ir ievadīts, nospiediet
OK/MENU un izvēlieties tālruņa numura tipu
(Mobile phone, Home, Work vai General).
Nospiediet OK/MENU, lai apstiprinātu.
Kad visa informācija ir ievadīta, nospiediet
Save contact, lai saglabātu kontaktu.
Tālruņu katalogs* − ātrie numuri
Saglabājiet tālruņu katalogā (59 lpp.) kā ātro
numuru, lai varētu ātri sastādīt numuru vai
izsaukt kontaktu.
Tālruņa avota parastajā skatā ātros numurus
var pievienot, nospiežot OK/MENU un pēc
tam atlasot Phone menu Phone book
Speed dial.
03
Zvanīšanu ar ātrajiem numuriem var veikt tālruņa režīmā, izmantojot viduskonsoles tastatūras ciparu taustiņus, nospiežot kādu no
ciparu taustiņiem un pēc tam nospiežot OK/
MENU. Ja ātrā numura atmiņā nav saglabāts
neviens kontakts, tad parādās opcija, kas ļauj
saglabāt kontaktu izvēlētā ātrā numura
atmiņā.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (56 lpp.)
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (56 lpp.)
Phone book* (59 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
63
03 Audio un multivide
Tālruņu katalogs* − vizītkartes
saņemšana
Elektronisko vizītkaršu (vCard) saņemšana
automašīnas tālruņu katalogā (59 lpp.).
03
Vizītkarti var saņemt automobiļa tālruņa grāmatā no citiem mobilajiem tālruņiem (tiem,
kas nav pašreiz pievienoti automobilim). Lai
to atļautu, automobilim jāiestata Bluetooth®
redzamības režīms. Funkciju var aktivizēt, tālruņa avota parastajā skatā nospiežot
OK/MENU un pēc tam atlasot Phone book
Receive vCard.
Saistītā informācija
64
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
Bluetooth®
Tālruņu katalogs* − atmiņas statuss
Tālruņu katalogs* − notīrīšana
Skatiet tālruņu kataloga (59 lpp.) atmiņas statusu.
Notīriet automašīnas iebūvēto tālruņu katalogu (59 lpp.).
Automašīnas tālruņu kataloga un pievienotā
mobilā tālruņa atmiņas statusu var skatīt, tālruņa avota parastajā skatā nospiežot
OK/MENU un pēc tam atlasot Phone book
Memory status.
Automašīnas tālruņu katalogu var izdzēst, tālruņa avota parastajā skatā nospiežot
OK/MENU un pēc tam atlasot Phone book
Clear phone book.
PIEZĪME
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (56 lpp.)
brīvroku tālrunis* (56 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
Izdzēšot automobiļa tālruņa grāmatu, tiek
izdzēsti tikai automobiļa tālruņa grāmatā
esošie kontakti. Mobilā tālruņa kontakti
netiek izdzēsti.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis* (56 lpp.)
03 Audio un multivide
TV*
PIEZĪME
TV attēls tiek rādīts tikai, kamēr automobilis
stāv. Tiklīdz automašīnas ātrums pārsniedz
apmēram 6 km/h, attēls izzūd, taču skaņu
joprojām var dzirdēt. Apturot automobili,
attēls atkal parādās.
TV attēls tiek rādīts tikai, kamēr automobilis stāv. Tiklīdz automobiļa ātrums pārsniedz apmēram 6 km/h, attēls izzūd un
displeja ekrānā parādās No visual media
available while driving, taču skaņu
joprojām var dzirdēt. Apturot automobili,
attēls atkal parādās.
Automašīnās ar RSE aizmugures ekrāni
netiek izslēgti.
PIEZĪME
Uztveršana ir atkarīga gan no signāla stipruma, gan kvalitātes. Translāciju var traucēt vairāki faktori, piemēram, augstas ēkas
vai tālu esošs TV raidītājs. Arī pārklājuma
līmenis var atšķirties atkarībā no vietas, kur
atrodaties.
TV funkcijas, vadības slēdžu pārskats.
SVARĪGI
Informāciju par pamata darbināšanu skatiet
Audio un multivide - sistēmas darbināšana
(21 lpp.).
PIEZĪME
Šī sistēma atbalsta TV pārraides tikai tajās
valstīs, kas pārraida MPEG-2 vai MPEG-4
formātā un ievēro DVB-T standartu. Sistēma neatbalsta analogās pārraides.
Lai lietotu šo produktu, dažās valstīs ir
nepieciešama TV licence.
TV skatīšanās
–
Multivides avota parastajā skatā nospiediet MEDIA, pagrieziet TUNE līdz TV un
pēc tam nospiediet OK/MENU.
> Sākas meklēšana un pēc brīža parādās
pēdējais skatītais kanāls.
•
Pagrieziet TUNE, un tiks parādīts visu
šajā vietā pieejamo kanālu saraksts. Ja
kāds no šiem kanāliem jau ir saglabāts
atmiņā, tad tā iestatījuma numurs parādās kanāla nosaukuma labajā pusē. Turpiniet griezt TUNE, lai izvēlētos vajadzīgo
kanālu, un nospiediet OK/MENU.
•
•
Nospiežot iestatījumu taustiņus (0-9).
Īsi nospiežot
/
taustiņus, parādās nākamais šajā vietā pieejamais
kanāls.
03
PIEZĪME
Ja automašīna ir pārvietojusies vienas
valsts robežās, piemēram, no vienas pilsētas uz citu, iespējams, ka saglabātie iestatījumi šajā vietā nebūs pieejami, jo būs
mainījies frekvenču diapazons. Pēc tam
veiciet vēl vienu meklēšanu un saglabājiet
jauno saglabāto iestatījumu sarakstu; skatiet Pieejamo TV kanālu saglabāšana
atmiņā (67 lpp.).
PIEZĪME
Ja iestatītos kanālus nevar uztvert, iespējams, automobilis atrodas citā vietā, nevis
tajā, kur tika veikta TV kanālu skenēšana,
piemēram, esat no Vācijas devies uz Franciju. Tādā gadījumā, iespējams, būs vēlreiz
jāizvēlas valsts un jāveic jauna meklēšana.
Kanālu maiņa
Kanālus var mainīt šādi:
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
65
03 Audio un multivide
||
TV* kanālu meklēšana / atmiņā
saglabāto iestatījumu saraksts
Skenēšanu un iestatījumu saglabāšanu var
atcelt, nospiežot EXIT.
TV* - kanālu pārvaldība (67 lpp.)
Pēc TV kanālu meklēšanas pieejamie kanāli
tiek saglabāti atmiņā.
Saistītā informācija
Informācija par pašreizējo TV* programmu
(68 lpp.)
1. TV avota parastajā skatā nospiediet OK/
MENU.
Saistītā informācija
03
•
TV* kanālu meklēšana / atmiņā saglabāto
iestatījumu saraksts (66 lpp.)
•
•
•
•
•
Teleteksts* (68 lpp.)
Attēla iestatījumi* (46 lpp.)
Nenotiek TV* kanālu uztveršana.
(68 lpp.)
2. Pagrieziet TUNE līdz TV menu un
nospiediet OK/MENU.
3. Pagrieziet TUNE līdz Select country un
nospiediet OK/MENU.
> Ja iepriekš ir izvēlēta viena vai vairākas
valstis, tad tās parādās sarakstā.
4. Pagrieziet TUNE līdz Other countries vai
kādai no iepriekš izvēlētajām valstīm.
Nospiediet OK/MENU.
> Parādās pieejamo valstu saraksts.
5. Pagrieziet TUNE, lai sasniegtu vajadzīgo
valsti (piem., Zviedriju), un nospiediet OK/
MENU.
> Sākas automātiska pieejamo TV kanālu
meklēšana, kas aizņems kādu brīdi.
Šajā laikā parādās katra atrastā un
iestatījumiem pievienotā kanāla
numurs. Kad skenēšana ir pabeigta,
parādās ziņojums un attēls. Tagad ir
izveidots un pieejams atmiņā saglabāto iestatījumu saraksts (maks. 30).
Informāciju par kanālu maiņu skatiet
Kanālu maiņa (65 lpp.).
66
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
•
TV* (65 lpp.)
TV* - kanālu pārvaldība (67 lpp.)
03 Audio un multivide
TV* - kanālu pārvaldība
Saglabāto iestatījumu sarakstu var rediģēt.
Varat mainīt iestatījumu sarakstā redzamo
kanālu secību. TV kanālam var būt vairāk par
vienu vietu iestatījumu sarakstā. TV kanālu
atrašanās vietas iestatījumu sarakstā var arī
mainīties.
Lai mainītu iestatījumu saraksta secību, TV
avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU
un atlasiet Reorganise presets.
1. Pagrieziet TUNE, līdz sasniedzat kanālu,
kuru vēlaties pārvietot sarakstā, un apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
> Izvēlētais kanāls tiek iezīmēts.
2. Pagrieziet TUNE, līdz sasniedzat vēlamo
atrašanās vietu sarakstā, un apstipriniet,
nospiežot OK/MENU.
> Kanāli samainās vietām savā starpā.
Aiz atmiņā saglabātajiem iestatījumu kanāliem
(maks. 30) nāk visi pārējie šajā vietā pieejamie
kanāli. Kanālu var pārvietot uz augšu iestatījumu sarakstā.
Pieejamo TV kanālu saglabāšana
atmiņā
Ja automobilis ir pārvietojies valsts robežās,
piemēram, no vienas pilsētas uz citu, iespējams, ka saglabātie iestatījumi šajā vietā
nebūs pieejami, jo būs mainījies frekvenču
diapazons. Tādā gadījumā veiciet skenēšanu
vēlreiz un saglabājiet jaunu iestatījumu
sarakstu.
1. TV avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU.
2. Pagrieziet TUNE līdz TV menu un
nospiediet OK/MENU.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
•
TV* (65 lpp.)
TV* kanālu meklēšana / atmiņā saglabāto
iestatījumu saraksts (66 lpp.)
3. Pagrieziet TUNE līdz Autostore un
nospiediet OK/MENU.
> Sākas automātiska pieejamo TV kanālu
meklēšana, kas aizņems kādu brīdi.
Šajā laikā parādās katra atrastā un
iestatījumiem pievienotā kanāla
numurs. Kad skenēšana ir pabeigta,
parādās ziņojums un attēls. Tagad ir
izveidots un pieejams atmiņā saglabāto iestatījumu saraksts (maks. 30).
Informāciju par kanālu maiņu skatiet
Kanālu maiņa (65 lpp.).
03
TV kanālu skenēšana
Šī funkcija automātiski skenē frekvenču diapazonu, lai atrastu visus konkrētajā vietā pieejamos kanālus. Kad kanāls ir atrasts, tas tiek
rādīts apmēram 10 sekundes, pirms skenēšana tiek atsākta. Skenēšanu var apturēt,
nospiežot EXIT. Pēc tam sistēma turpina rādīt
tikko skatīto kanālu. Skenēšana neietekmē
iestatījumu sarakstu.
Aktivizējiet skenēšanu, TV avota parastajā
skatā nospiežot OK/MENU un pēc tam atlasot Scan.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
67
03 Audio un multivide
Informācija par pašreizējo TV*
programmu
Nospiediet INFO taustiņu (21 lpp.), lai
saņemtu informāciju par pašreizējo programmu, nākamo programmu un tās sākuma
laiku.
03
Vēlreiz nospiežot INFO taustiņu, dažreiz var
saņemt papildu informāciju par pašreizējo
programmu, piemēram, sākuma un beigu
laiku, kā arī īsu pašreizējās programmas
aprakstu.
Lai atgrieztos pie TV attēla, nogaidiet dažas
sekundes vai nospiediet EXIT.
Saistītā informācija
68
Teleteksts*
Nenotiek TV* kanālu uztveršana.
Var lasīt teletekstu.
Ja rādītā TV kanāla uztveršana pārtrūkst, attēls
sastingst. Kad uztveršana atjaunojas, displejs
atsāk darboties.
Rīkojieties šādi:
1. Nospiediet
taustiņu tālvadības pultī.
2. Lai izvēlētos lappusi, ar ciparu taustiņiem
(9-0) ievadiet lappuses numuru (3 cipari).
> Lappuse parādās automātiski.
Ievadiet jaunu lappuses numuru vai nospie/
, lai
diet tālvadības pults taustiņus
dotos uz nākamo lappusi.
Atgriezieties pie TV ekrāna, nospiežot tālvadītaustiņu.
bas pults EXIT vai
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
Ar tālvadības pults krāsainajiem taustiņiem
var vadīt teletekstu.
•
TV* (65 lpp.)
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
•
TV* (65 lpp.)
Tālvadības pults* (69 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
Ja rādītā TV kanāla uztveršana pārtrūkst,
attēls sastingst. Drīz pēc tam parādās apziņojums, informējot, ka ir pārtrūkusi pašreizējā
TV kanāla uztveršana un turpinās kanāla
jaunā meklēšana. Kad uztveršana atjaunojas,
TV kanāla rādīšana tiek sākta nekavējoties.
Kad ir redzams paziņojums, kanālu var jebkurā laikā nomainīt.
Ja ir redzams paziņojums Reception lost,
searching, sistēma ir konstatējusi, ka
neviens TV kanāls netiek uztverts. Viens
iespējamais iemesls var būt robežas šķērsošana un sistēmas iestatīšana uz nepareizu
valsti. Tādā gadījumā nomainiet iestatījumu uz
pareizo valsti saskaņā ar TV* kanālu meklēšana / atmiņā saglabāto iestatījumu saraksts
(66 lpp.).
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
TV* (65 lpp.)
03 Audio un multivide
Tālvadības pults*
rēju, kas atrodas pa labi no viduskonsoles
taustiņa (21 lpp.)INFO.
Tālvadības pulti nevar lietot visām audio un
multivides sistēmas funkcijām. Tālvadības
pults taustiņiem ir tādas pašas funkcijas, kā
viduskonsoles taustiņiem vai stūres vadības
tastatūrai*.
BRĪDINĀJUMS
Glabājiet nenostiprinātus priekšmetus, piemēram, mobilos tālruņus, kameras, piederumu tālvadības pultis u.c. cimdu nodalījumā vai citos nodalījumos. Pretējā gadījumā straujas bremzēšanas vai sadursmes
laikā tie var kādu savainot.
03
PIEZĪME
Nepakļaujiet tālvadības pulti tiešai saules
gaismai (piemēram, uz kontrolmērinstrumentu paneļa), pretējā gadījumā bateriju
darbībā var rasties kļūmes.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
•
•
Tālvadības pults* - funkcijas (70 lpp.)
Tālvadības pults* - bateriju nomaiņa
(71 lpp.)
Atbilst TUNE taustiņam viduskonsolē.
Lietojot tālvadības pulti, vispirms nospiediet
tālvadības pults taustiņu
pozīcijā F. Pēc
tam pavērsiet tālvadības pulti pret IR uztvē-
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
69
03 Audio un multivide
Tālvadības pults* - funkcijas
Iespējamās funkcijas, kuras var kontrolēt ar
tālvadības pulti.
Taustiņš
Taustiņš
Funkcijas
Taustiņš
Ritināt/tīt uz priekšu, mainīt
skaņu ierakstu/dziesmu
Funkcijas
Informācija par pašreizējo
programmu, dziesmu u.c.
Lieto arī gadījumos, kad pieejamās informācijas ir vairāk,
nekā var parādīt rādījumu
ekrānā
Izvēlne
Pārslēdzieties starp:
03
Doties uz iepriekšējo, atcelt
funkciju, izdzēst ievadītās
rakstzīmes
L = aizmugurējo kreisās puses
rādījumu ekrānu*
F = priekšējais rādījumu
ekrāns
R = aizmugurējo labās puses
rādījumu ekrānu*
Mainīt uz navigāciju*
Mainīt uz radio avotu (piemēram, FM1)
Mainīt uz mediju skaņas avotu
(Disc, TV* u.c.)
Mainīt uz Bluetooth® brīvroku
sistēmu*
Ritināt/tīt atpakaļ, mainīt
skaņu ierakstu/dziesmu
Subtitri, teksta valodas izvēle
Pārvietoties pa labi/pa kreisi
Teleteksts*, ieslēgts / izslēgts
Apstiprināt izvēli vai doties uz
izvēlņu sistēmu, lai izvēlētos
skaņas avotu
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
Skaļums, samazināt
•
Tālvadības pults* (69 lpp.)
Atmiņā saglabātie kanāli,
ciparu un burtu ievade
Iemīļoto iestatījumu saīsnes
Atskaņot / pauzēt
Apturēt
70
Skaņas celiņa valodas izvēle
Pārvietoties uz augšu/uz leju
Skaļums, palielināt
0-9
Funkcijas
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
03 Audio un multivide
Tālvadības pults* - bateriju nomaiņa
PIEZĪME
Parasti baterijas darbmūžs ilgst 1-4 gadus
un ir atkarīgs no tālvadības pults lietošanas
biežuma.
Tālvadības pults darbojas ar četrām AA/LR6
tipa baterijām.
Tālā ceļojumā ņemiet līdzi rezerves baterijas.
Audio un multivide - izvēļņu pārskats
PIEZĪME
Kā nomainīt audio un multivides sistēmas tālvadības pults baterijas.
Noteikti atbrīvojieties no izlietotajām baterijām videi draudzīgā veidā.
Saistītā informācija
•
Tālvadības pults* (69 lpp.)
Audio un multivides sistēmas izvēļņu pieejamo funkciju un iestatījumu pārskats.
RADIO
•
•
•
AM (72 lpp.)23
FM (72 lpp.)
DAB (73 lpp.)
MEDIJI
•
•
•
•
•
•
•
•
03
CD audio (73 lpp.)
CD/DVD dati (74 lpp.)
DVD video (74 lpp.)
iPod®(75 lpp.)
USB (75 lpp.)
Media Bluetooth®(76 lpp.)
AUX (77 lpp.)
TV (78 lpp.)
TĀLRUNIS
•
Bluetooth handsfree®(77 lpp.)
Saistītā informācija
•
1. Nospiediet uz leju bateriju nodalījuma
vāciņa atduri un bīdiet vāciņu infrasarkanās lēcas virzienā.
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
2. Izņemiet nolietotās baterijas, pagrieziet
jaunās baterijas atbilstoši simboliem baterijas nodalījumā un ievietojiet tās.
3. Uzlieciet vāciņu atpakaļ.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
71
03 Audio un multivide
Izvēlnes pārskats - AM
Izvēlnes pārskats - FM
AM radio iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
FM radio iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
AM galvenā
izvēlneA
Show presets
*
03
(32 lpp.)
Audio settings
Skatiet parindi B
Sound stage
*
Equalizer
*
(37 lpp.)
(28 lpp.)
(28 lpp.)
23
72
Skatiet lpp.
TP
(34 lpp.)
Show presets
*
(32 lpp.)
Scan
(37 lpp.)
News settings
(34 lpp.)
Advanced settings
Volume compensation
(29 lpp.)
Reset all audio settings
(27 lpp.)
Neattiecas uz V60 PLUG-IN HYBRID.
Audio iestatījumu izvēlnes opcijas ir tādas pašas, kā visiem
skaņas avotiem.
Audio un multivide - izvēļņu pārskats
(71 lpp.)
Audio settings
Sound stage
*
(36 lpp.)
Equalizer
*
•
REG
(37 lpp.)
Alternative frequency
(37 lpp.)
EON
(34 lpp.)
Set TP favourite
(34 lpp.)
PTY settings
(35 lpp.)
Neattiecas uz V60 PLUG-IN HYBRID.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
(38 lpp.)
(27 lpp.)
(28 lpp.)
(28 lpp.)
Volume compensation
(29 lpp.)
Reset all audio settings
(27 lpp.)
Saistītā informācija
(28 lpp.)
Saistītā informācija
•
FM1/FM2 galvenā izvēlne
Show radio text
Scan
A
B
Skatiet lpp.
Reset all FM settings
Audio un multivide - izvēļņu pārskats
(71 lpp.)
03 Audio un multivide
Izvēlnes pārskats - digitālais radio
(DAB)*
DAB radio iespējamo opciju un iestatījumu
pārskats.
Galvenā izvēlne DAB1*/
DAB2*
Skatiet lpp.
Ensemble learn
(39 lpp.)
PTY filtering
Turn off PTY filtering
Show radio text
Show presets
*
Scan
Reset all DAB settings
Audio settings
(27 lpp.)
Sound stage
(28 lpp.)
*
(35 lpp.)
(40 lpp.)
Equalizer
(28 lpp.)
*
(35 lpp.)
Volume compensation
(29 lpp.)
(36 lpp.)
Reset all audio settings
(27 lpp.)
Izvēlnes pārskats - CD audio
CD audio iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
CD audio galvenā izvēlne
(Disc menu)
Skatiet lpp.
Random
(44 lpp.)
Scan
(44 lpp.)
Audio settings
(27 lpp.)
Sound stage
(32 lpp.)
(37 lpp.)
Advanced settings
DAB linking
(39 lpp.)
DAB band
(40 lpp.)
Sub channels
(40 lpp.)
Show PTY text
(35 lpp.)
*
Equalizer
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - izvēļņu pārskats
(71 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
*
03
(28 lpp.)
(28 lpp.)
Volume compensation
(29 lpp.)
Reset all audio settings
(27 lpp.)
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - izvēļņu pārskats
(71 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
73
03 Audio un multivide
Izvēlnes pārskats − CD/DVD* dati
DVD datu iespējamo opciju un iestatījumu
pārskats.
CD/DVD datu galvenā
izvēlne (Disc menu)
Play
03
Pause
Volume compensation
(29 lpp.)
Reset all audio settings
(27 lpp.)
Skatiet lpp.
Saistītā informācija
(42 lpp.)
Stop
(42 lpp.)
Random
(44 lpp.)
Repeat folder
(43 lpp.)
Change subtitles
(42 lpp.)
Change audio track
(42 lpp.)
Scan
(44 lpp.)
Audio settings
(27 lpp.)
Izvēlnes pārskats − DVD* video
DVD video iespējamo opciju un iestatījumu
pārskats.
DVD video galvenā izvēlne
(Disc menu)
Skatiet lpp.
•
Audio un multivide - izvēļņu pārskats
(71 lpp.)
DVD disc menu
(44 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
Play/Pause/Continue
(44 lpp.)
Stop
(44 lpp.)
Subtitles
(44 lpp.)
Audio tracks
(44 lpp.)
Advanced settings
Angle
(45 lpp.)
DivX® VOD code
(46 lpp.)
Audio settings
Sound stage
*
Sound stage
Equalizer
*
*
(28 lpp.)
(28 lpp.)
Equalizer
*
74
(27 lpp.)
(28 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
(28 lpp.)
03 Audio un multivide
Volume compensation
Reset all audio settings
(29 lpp.)
(27 lpp.)
Izvēlnes pārskats - iPod®*
Izvēlnes pārskats - USB*
iPod®
USB iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
skats.
iespējamo opciju un iestatījumu pār-
iPod galvenā izvēlne
Skatiet lpp.
USB galvenā izvēlne
Uznirstošā izvēlneA*video un TV*
Random
(44 lpp.)
Play
Lai piekļūtu uznirstošajai izvēlnei, nospiediet OK/MENU, kad tiek rādīta video vai
TV* atskaņošana.
Scan
Image settings
Avota izvēlne
Skatiet kājeni
B
DVD disc menu
Skatiet kājeni C
DVD disc TOP menuC
A
B
C
Pause
Audio settings
(28 lpp.)
*
Equalizer
(44 lpp.)
Attiecas tikai uz video atskaņošanu vai TV rādīšanu.
Avota izvēlnes uznirstošajā izvēlnē redzamā informācija ir
atkarīga no tā, kas tiek atskaņots vai rādīts - tas var būt,
piemēram, CD/DVD data menu vai USB menu.
Attiecas tikai uz DVD video diskiem.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - izvēļņu pārskats
(71 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
(49 lpp.)
Random
(44 lpp.)
Repeat folder
(49 lpp.)
Select USB device
(48 lpp.)
Change subtitles
(49 lpp.)
(28 lpp.)
*
03
Stop
(27 lpp.)
Sound stage
(44 lpp.)
(49 lpp.)
(44 lpp.)
(46 lpp.)
(21 lpp.)
Skatiet lpp.
Volume compensation
(29 lpp.)
Change audio track
(49 lpp.)
Reset all audio settings
(27 lpp.)
Scan
(44 lpp.)
Audio settings
(27 lpp.)
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - izvēļņu pārskats
(71 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
Sound stage
*
Equalizer
*
(28 lpp.)
(28 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
75
03 Audio un multivide
||
Volume compensation
Reset all audio settings
(29 lpp.)
Izvēlnes pārskats − multivide
Bluetooth®*
(27 lpp.)
Multivides Bluetooth® iespējamo opciju un
iestatījumu pārskats.
Saistītā informācija
03
•
Audio un multivide - izvēļņu pārskats
(71 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
Galvenā izvēlne Media
Bluetooth®
Skatiet lpp.
Random
(44 lpp.)
Change device
(54 lpp.)
Remove Bluetooth device
(55 lpp.)
Scan
(44 lpp.)
Bluetooth software
version in car
(59 lpp.)
Audio settings
(27 lpp.)
Sound stage
*
Equalizer
*
76
(28 lpp.)
(28 lpp.)
Volume compensation
(29 lpp.)
Reset all audio settings
(27 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - izvēļņu pārskats
(71 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
03 Audio un multivide
Izvēlnes pārskats - AUX
AUX iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
AUX galvenā izvēlne
Skatiet lpp.
AUX input volume
(50 lpp.)
Audio settings
(27 lpp.)
Sound stage
*
Equalizer
*
(28 lpp.)
(28 lpp.)
•
Bluetooth®
brīvroku sistēmas iespējamo
opciju un iestatījumu pārskats.
Bluetooth® brīvroku sistēmas galvenā izvēlne
(Phone menu)
Skatiet
lpp.
All calls
(57 lpp.)
All calls
(57 lpp.)
Missed calls
(57 lpp.)
Volume compensation
(29 lpp.)
Answered calls
(57 lpp.)
Reset all audio settings
(27 lpp.)
Dialled calls
(57 lpp.)
Call duration
(57 lpp.)
Saistītā informācija
•
Izvēlnes pārskats − Bluetooth®
brīvroku sistēma*
Audio un multivide - izvēļņu pārskats
(71 lpp.)
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
Phone book
(59 lpp.)
Receive vCard
(64 lpp.)
Memory status
(64 lpp.)
Clear phone book
(64 lpp.)
Change phone
(54 lpp.)
Remove Bluetooth device
(55 lpp.)
03
Phone settings
Discoverable
(53 lpp.)
Sounds and volume
(58 lpp.)
Download phone book
(59 lpp.)
Bluetooth software
version in car
(59 lpp.)
Call options
Search
(61 lpp.)
New contact
(62 lpp.)
Speed dials
(63 lpp.)
Auto answer
(57 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
77
03 Audio un multivide
||
Voicemail number
Disconnect phone
(57 lpp.)
(55 lpp.)
Saistītā informācija
03
Izvēlnes pārskats - TV*
TV galvenā izvēlne
Skatiet lpp.
Select country
(66 lpp.)
Lai piekļūtu uznirstošajai
izvēlnei, nospiediet OK/
MENU, kad tiek rādīta video
vai TV* atskaņošana.
Skatiet
lpp.
(46 lpp.)
•
Audio un multivide - izvēļņu pārskats
(71 lpp.)
Reorganise presets
(67 lpp.)
Image settings
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
Autostore
(67 lpp.)
Avota izvēlne
Scan
(67 lpp.)
Skatiet kājeni B
Audio settings
(28 lpp.)
Sound stage
*
Equalizer
*
78
Uznirstošā izvēlneA*video
un TV*
TV iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
Skatiet kājeni C
DVD disc TOP menuC
(28 lpp.)
A
B
(28 lpp.)
Volume compensation
(29 lpp.)
Reset all audio settings
(27 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
DVD disc menu
C
(21 lpp.)
(44 lpp.)
(44 lpp.)
Attiecas tikai uz video atskaņošanu vai TV rādīšanu.
Avota izvēlnes uznirstošajā izvēlnē redzamā informācija ir
atkarīga no tā, kas tiek atskaņots vai rādīts - tas var būt,
piemēram, CD/DVD data menu vai USB menu.
Attiecas tikai uz DVD video diskiem.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - izvēļņu pārskats
(71 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (21 lpp.)
03 Audio un multivide
Licences
Licence ir vienošanās par tiesībām veikt
noteiktu darbību vai tiesībām izmantot kāda
cita pilnvaras atbilstoši vienošanās noteikumiem un nosacījumiem. Turpmākais teksts ir
Volvo vienošanās ar ražotāju/izstrādātāju
angļu valodā.
Sensus software
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
03
}}
79
03 Audio un multivide
||
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
03
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
DivX®
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®,
DivX Certified® and associated logos are
registered trademarks of DivX, Inc. and are
used under license. ABOUT DIVX VIDEO:
DivX® is a digital video format created by
DivX, Inc. This is an official DivX Certified
device that plays DivX video. Visit
www.divx.com for more information and
software tools to convert your files into DivX
video.
80
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order
to play DivX Video-on-Demand (VOD)
content. To generate the registration code,
locate the DivX VOD section in the device
setup menu. Go to http://vod.divx.com with
this code to complete the registration
process and learn more about DivX VOD.
Covered by one or more of the following U.S.
Patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
Saistītā informācija
•
Volvo Sensus (7 lpp.)
03 Audio un multivide
Tipa apstiprinājums
Bluetooth® moduļa tipa apstiprinājumu var
izlasīt tabulā.
03
}}
81
03 Audio un multivide
||
Bluetooth® moduļa atbilstības deklarācija
Valsts/
reģions
ES valstis:
Eksportējošā valsts: Japāna
03
Ražotājs: Alpine Electronics Inc.
Aprīkojuma tips: Bluetooth® ierīce
Lai saņemtu plašāku informāciju, apmeklējiet http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm #informing
82
03 Audio un multivide
Valsts/
reģions
Γehijas
Republika:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dānija:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Vācija:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Igaunija:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Lielbritānija
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Spānija:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grieķija:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΗΛΩΝΕ Ο Bluetooth® Module Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Francija:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Itālija:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvija:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Lietuva:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
03
ΣΟ ΣΩ ΕΣ
}}
83
03 Audio un multivide
||
Valsts/
reģions
03
84
Nīderlande:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Ungārija:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polija:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugāle:
Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovēnija:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovākija:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Somija:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Zviedrija:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Īslande:
Alpine Electronics, Inc. hereby certifies that this Bluetooth® Module conforms to the essential characteristic requirements and
other relevant regulations of directive 1999/5/EC.
Norvēģija:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
03 Audio un multivide
Valsts/
reģions
Ķīna:
第十三条
进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容
1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制
■ 使用频率
调整及开关等使用方法
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
率(EIRP)
天线增益
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm
①
03
■ 最大
率谱密度
■ 载频容限
10dBi 时
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
20 ppm
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
天线增益
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2. 不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业
继续使用
4. 使用微
率无线电设备,必须忍
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
措施消除干扰后方可
科学及医疗应用设备的辐射干扰
5. 不得在飞机和机场附近使用
}}
85
03 Audio un multivide
||
Valsts/
reģions
Taivāna:
低効率電波輻射性電機管理辧法第十条
第十二條
經型式認證合格之低
率射頻電機,非經許可,公司
商號或使用者均不得擅自 變更頻率
大
率或變更原設計之特性及
能
第十四條
03
86
低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用
前項合法通信,指依電信法規定 作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波 輻射性電機設備之
干擾
03 Audio un multivide
Valsts/
reģions
Dienvidkoreja:
제품 정보
Volvo Car Korea
신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1
제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio
모델 명: IAM2.1
03
산 날짜: March/2010
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
고객 정보
Volvo Car Korea
볼보자동차코리아
서울시 용산구 한남 2 동 726-173 볼보빌딩 4 층
볼보자동차 고객센터 1588-1777
http://www.volvocars.com/kr
사용자 주의사항
※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
}}
87
03 Audio un multivide
||
Valsts/
reģions
Apvienotie
Arābu Emirāti:
03
Dienvidāfrika:
Jamaika:
Apstiprināts lietošanai Jamaikā SMA EI: IAM2.1
Taizeme:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Omāna
88
03 Audio un multivide
03
89
04 Alfabētiskais rādītājs
A
B
I
Aizmugures vadības panelis
audio sistēma....................................... 25
Baterija
tālvadības pults..................................... 71
Informācijas un izklaides sistēma
skaņas avota taustiņi............................ 21
Attēla iestatījumi........................................ 46
Bluetooth®
brīvroku sistēma...................................
mediji....................................................
mikrofons izslēgts.................................
pārraidīt zvanu uz mobilo tālruni...........
straumējošā skaņa................................
Informācijas un izklaides sistēma (Audio
un multivide).............................................. 19
Audio
aizmugures vadības panelis................. 25
austiņu kontaktligzda............................ 25
Iestatījumi............................................. 26
telpiskā skaņa................................. 19, 27
04
audio sistēma............................................ 19
funkcijas................................................ 26
pārskats................................................ 20
Audio skaļums...........................................
ārējais audio avots................................
ātruma/trokšņa kompensācija..............
Tālrunis.................................................
tālrunis/multivides atskaņotājs.............
zvana signāls, tālruņa...........................
21
50
29
58
58
58
Audio un multivide
ievads...................................................
izvēlnes.................................................
izvēlnes pārskats..................................
pārskats................................................
sistēmas pārvaldība..............................
19
21
71
20
21
Austiņu kontaktligzda................................ 25
AUX ieeja............................................. 20, 48
90
56
51
57
57
51
iPod®®, pievienošana................................. 49
Izvēlnes navigācijas audio un multivide..... 21
J
C
CD.............................................................. 41
D
DAB radio............................................ 29, 38
Digitālais radio (DAB)................................. 38
DVD............................................................ 41
E
Ekvalaizers................................................. 28
Ja notiek negadījumi vai nelaimes, atskan
signalizācija................................................ 33
M
Mediji, Bluetooth®...................................... 51
mediju atskaņotājs..................................... 41
saderīgie failu formāti........................... 46
Mikrofons................................................... 57
MY CAR.....................................................
Automašīnas uzstādījumi......................
Information............................................
izvēlnes funkcijas..................................
Klimata kontroles iestatījumi.................
meklēšanas ceļi....................................
10
13
17
11
17
11
04 Alfabētiskais rādītājs
Sistēmas iestatījumi.............................. 16
Vadītāja atbalsta sistēma...................... 15
Stūre
Vadības tastatūra.................................. 21
V
Mobilais tālrunis
brīvroku sistēma................................... 56
pievienot............................................... 53
reģistrēt tālruni...................................... 53
Stūres ratā esošā tastatūra........................ 21
vadības slēdži
centrālā konsole................................... 21
P
parastais skats........................................... 21
R
Radio......................................................... 29
DAB................................................ 29, 38
Volvo Sensus............................................... 7
T
Tālrunis
brīvroku sistēma...................................
ienākošie zvani.....................................
pievienot...............................................
reģistrēt tālruni......................................
tālruņu katalogs....................................
tālruņu katalogs, īsinājumikona............
zvana saņemšana.................................
zvanīšana..............................................
56
56
53
53
59
59
57
56
Radio programmu tipi (PTY)...................... 35
Tālvadības pults......................................... 69
bateriju nomaiņa................................... 71
RDS............................................................ 33
Telpiskā skaņa..................................... 19, 27
Z
Ziņu pārraides............................................ 34
Zvani
darbība.................................................. 56
ienākošie............................................... 56
04
Zvanīšana.................................................. 56
Tipa apstiprinājums
Bluetooth®............................................ 81
S
TV............................................................... 65
Satiksmes informācija (TP) ....................... 34
Sensus......................................................... 7
Signāla ievade, ārējā............................ 20, 48
Skaņas baudījums..................................... 28
U
USB, savienojums..................................... 49
USB ieeja................................................... 48
91
04 Alfabētiskais rādītājs
04
92
TP 17915 (Latvian), AT 1420, MY15, Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising