Volvo S60 User manual

Volvo S60 User manual
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Ekrāna teksts un simboli
Notikums pie nākamā vadības punkta
Attālums līdz nākamajam vadības punktam
Nākamā ceļa/ielas nosaukums
Iestāde (restorāns)
Plānotā maršruta pēdējais galamērķis
Plānotā maršruta starpmērķis
Galamērķa/pēdējā galamērķa simbols
Izskaitļotais ierašanās laiks pēdējā galamērķī
Izskaitļotais atlikušais attālums līdz galamērķim
Kompass
Satiksmes informācija
Posms, uz kuru attiecas satiksmes informācija
Ceļa tips
Krāsa / krāsojums
Automaģistrāle
Oranžs
Galvenās nozīmes ceļš
Tumši pelēks
Mazāks galvenās nozīmes ceļš
Pelēks
Parasts ceļš
Gaiši pelēks
Vietējās nozīmes ceļš
Balts
Pašreizējā ceļa/ielas nosaukums − automašīnas pašreizējā atrašanās vietā (15)
Plānotais maršruts
Automašīnas pašreizējā atrašanās vieta
Saglabātā atrašanās vieta
Kartes mērogs
SENSUS NAVIGATION
Volvo navigācijas sistēma ir Volvo izstrādāta satiksmes informācijas un ceļu navigācijas sistēma. Sensus Navigation vada
jūs uz galamērķi un sniedz informāciju visa maršruta garumā. Tā nodrošina informāciju par situācijām, kas var apgrūtināt braukšanu, piemēram,
satiksmes negadījumiem un ceļa remontu, kā arī
parāda citus maršruta variantus.
Varat iestatīt brauciena plānu, meklēt objektus,
kas atrodas tuvu maršrutam, saglabāt īpašās atrašanās vietas utt. Sensus Navigation norāda pre-
cīzu automašīnas atrašanās vietu un nepareizas
nogriešanās gadījumā izlabo maršrutu, ļaujot sasniegt izvēlēto galamērķi.
Jūs pārliecināsities, ka tās lietošana ir ļoti intuitīva.
Izmēģiniet to. Tāpat mēs iesakām iepazīties ar
šajā rokasgrāmatā ietverto informāciju, lai pilnībā
izmantotu sistēmas sniegtās iespējas.
Volvo navigācijas sistēma arī palīdz rūpēties par
apkārtējo vidi, atvieglojot nokļūšanu galapunktā
un saīsinot attālumus, kas jums jānobrauc.
Satura rādītājs
01 Sākt darbu tūlīt
02 Iepazīstiet Sensus Navigation
03 Vadība
Sistēmas aktivēšana................................... 9
Vadības ierīces − ātrā darba sākšanas
rokasgrāmata.............................................. 9
Vadība uz galamērķi.................................. 10
Pirms ieslēgšanas..................................... 13
Īpašnieka rokasgrāmata............................ 13
Vadības ierīces − pārskats........................
Vadības ierīces − vispārīgi........................
Vadības ierīces − viduskonsole.................
Vadības ierīces − stūre..............................
Vadības ierīces − tālvadības pults............
01 02 03
2
16
18
18
19
19
Satura rādītājs
04 Balss atpazīšana
Vispārīgi par balss vadību.........................
Balss komandu lietošana..........................
Balss atpazīšanas palīdzības funkcijas un
iestatījumi..................................................
Balss atpazīšanas valodas opcijas...........
05 Ritentiņš
21
22
Opciju ievadīšana un atlasīšana................ 27
06 Kartes, kompass un balss
vadība
Kartes attēls − daži piemēri...................... 30
Kompass................................................... 32
Balss norādes........................................... 32
04 05 06
22
25
3
Satura rādītājs
07 Izvēlnes
Vispārīga informācija par izvēlnēm...........
Īsinājumikonas..........................................
Galvenā izvēlne.........................................
Ritināšanas izvēlne....................................
Izvēļņu koks..............................................
08 Galamērķa norādīšana
34
34
35
36
37
Vispārīga informācija par galamērķa ievadīšanu.......................................................
Meklēšana no sākumlapas.......................
Meklēšana, izmantojot adreses................
Meklēšana, izmantojot POI.......................
Meklēšana, izmantojot saglabātu atrašanās vietu....................................................
Meklēšana, izmantojot iepriekšējos galamērķus......................................................
Meklēšana, izmantojot internetu...............
Meklēšana, izmantojot pasta indeksu.......
Meklēšana, izmantojot platuma/garuma
grādus.......................................................
Meklēšana, izmantojot kartes punktu.......
Meklēšana, izmantojot Travel guide.........
09 Brauciena plāns
42
42
43
45
Brauciena plāns − vispārīgi....................... 53
Maršruta starpmērķi.................................. 54
07 08 09
4
46
47
48
48
49
50
51
Satura rādītājs
10 Maršruts
Maršruts − izvairīšanās.............................
Alternatīvi maršruti un maršrutu pārskats.
Detalizēta maršruta informācija................
Atlikušā maršruta karte.............................
Maršruta ierakstīšana................................
11 Settings
56
57
58
58
59
Maršruta opcijas.......................................
Maršruta opcijas − izvairīšanās no
noteikta apgabala.....................................
Maršruta opcijas − maršruta pielāgošana.
Map options..............................................
Norāžu opcijas..........................................
Sistēmas informācija.................................
Taustiņš FAV.............................................
Saglabāto atrašanās vietu importēšana/
eksportēšana............................................
12 Satiksmes informācija
61
63
65
65
68
73
73
Satiksmes informācija...............................
Satiksmes informācija − bez norādīta
galamērķa.................................................
Satiksmes informācija − ar norādītu galamērķi.........................................................
Satiksmes traucējuma apmērs.................
10 11 12
76
76
77
79
74
5
Satura rādītājs
13 Kartes simboli
14 Bieži uzdotie jautājumi
Objekti − POI............................................. 82
Bieži uzdotie jautājumi.............................. 85
15 Karte un sistēmas
informācija
Kartes − saturs..........................................
Karšu atjaunināšana..................................
Licences līgums........................................
Autortiesības.............................................
13 14 15
6
88
88
89
89
Satura rādītājs
16 Alfabētiskais rādītājs
Alfabētiskais rādītājs................................. 92
16
7
SĀKT DARBU TŪLĪT
01 Sākt darbu tūlīt
Sistēmas aktivēšana
PIEZĪME
Vispirms ir jāaktivē automobiļa elektrosistēma:
Navigācijas sistēma darbojas arī tad, ja
dzinējs ir izslēgts. Sistēma izslēdzas, kad
akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk
zems.
Ieslēgt
1. Ievietojiet tālvadības pults atslēgu aizdedzes slēdzī.
2. Ja navigācijas sistēma nesāk darboties
dažu sekunžu laikā, nospiediet konsoles
NAV taustiņu.
Pēc tam, iespējams, sistēmai būs nepieciešamas vairākas sekundes, lai noteiktu automašīnas atrašanās vietu un kustības virzienu −
pēc tam tiek parādīta pašreizējās ģeogrāfiskās teritorijas karte, kurā automašīna ir apzīmēta ar zilu trijstūri.
BRĪDINĀJUMS
Saistītā informācija
•
•
•
Vadība uz galamērķi (10 lpp.)
Vadības ierīces − ātrā darba sākšanas
rokasgrāmata (9 lpp.)
Pirms ieslēgšanas (13 lpp.)
01
Vadības ierīces − ātrā darba sākšanas
rokasgrāmata
Volvo GPS navigācijas ierīci var darbināt vairākos veidos:
•
ar stūres labās puses vadības tastatūru
(19 lpp.);
•
ar viduskonsoles (18 lpp.) vadības slēdžiem;
•
•
ar tālvadības pulti (19 lpp.);
ar balss atpazīšanu (21 lpp.).
Funkciju aprakstu skatiet (18 lpp.).
Galvenās komandas
Stūres vadības tastatūru lieto divos tālāk
minētajos piemēros, lai nodrošinātu vadību uz
adresi vai objektu.
Ievērojiet turpmāko.
•
Veltiet visu uzmanību situācijai uz ceļa
un koncentrējieties tikai uz braukšanu.
•
Ievērojiet spēkā esošos satiksmes
noteikumus un brauciet saprātīgi.
•
Noteiktos laika apstākļos vai gadalaikos daži ieteikumi var būt mazāk uzticami.
Izslēgt
Navigācijas sistēmu nevar deaktivizēt − tā
darbojas fonā. Tā netiek deaktivizēta, līdz tālvadības pults atslēga tiek izņemta no aizdedzes slēdža.
}}
9
01 Sākt darbu tūlīt
01
||
•
Ritiniet/izvēlieties izvēlnēs, izmantojot
īkšķratu (1).
•
Aktivizējiet izvēli, īsi nospiežot īkšķratu
(piemērā turpmāk saīsināts kā "+ OK").
•
Dodieties uz iepriekšējām izvēlnēm un/vai
atsauciet darbību, nospiežot EXIT (2).
Viduskonsoles vadības taustiņi
Ja tiek lietota viduskonsoles vadības tastatūra, nevis stūres vadības tastatūra, tad jāievēro:
Stūres tastatūra
Viduskonsole
Pagrieziet īkšķratu
Pagrieziet TUNE
Nospiediet īkšķratu
Nospiediet OK
Nospiediet EXIT
Nospiediet EXIT
Vadība uz galamērķi
Iestatiet vadību uz vajadzīgo adresi vai
objektu.
Navigācijas sistēma izskaitļo maršrutu, brauciena laiku un attālumu līdz izvēlētajam galamērķim. Sistēma sniedz norādes par krustojumu izbraukšanu utt.
Adreses meklēšana
Solis
Displeja
ekrāns/
izvēlne
Darbība
1
Ja displeja
ekrānā nav
redzams kartes attēls, rīkojieties šādi:
Nospiediet
viduskonsoles
taustiņu NAV.
2
Karte
Nospiediet NAV,
lai izsauktu
izvēlni "Shortcuts".
3
Izvēlne Shortcuts, skatiet
(34 lpp.).
Iezīmējiet Set
address + OK.
Address
Iezīmējiet City: +
OK.
Sistēmas aktivēšana (9 lpp.)
Vadība uz galamērķi (10 lpp.)
4
10
Displeja
ekrāns/
izvēlne
Darbība
5
Ritentiņš −
skatiet
(27 lpp.).
Pagrieziet īkšķratu, lai izvēlētos rakstzīmi, un
ievadiet to,
noklikšķinot uz
OK - ekrānā
parādās opciju
saraksts.
6
"Ritentiņš"
Izvēlieties vajadzīgo rajonu no
saraksta + OK.
7
Ekrānā ir
redzams tas
pats skats, kas
(4), kad ir aizpildīts City:.
Iezīmējiet Set
single destination + OK.
8
Karte
Vadība tiek
sākta - ievērojiet
norādījumus.
Ja brauciena laikā konstatēta atkāpe no plānotā maršruta, sistēma automātiski aprēķina
jaunu maršruta kontūru.
Saistītā informācija
•
•
Solis
Plašāku informāciju par to, kā meklēt galamērķus ar adresēm skatiet (43 lpp.).
POI meklēšana
POI tiek dēvēts arī par "objektu" un "iestādi".
01 Sākt darbu tūlīt
Solis
1
2
Displeja
ekrāns/
izvēlne
Darbība
Ja displeja
ekrānā nav
redzams kartes attēls, rīkojieties šādi:
Nospiediet
viduskonsoles
taustiņu NAV.
Karte
Nospiediet NAV,
lai izsauktu
izvēlni "Shortcuts".
Izvēlne Shortcuts, skatiet
(34 lpp.).
Iezīmējiet Set
point of interest + OK.
4
Point of interest (POI)
Izvēlieties, piemēram, Near
the car + OK.
5
Izvēlne Near
the car un
Results list.
Izvēlieties, piemēram, Nearest
tourist attraction + OK.
6
Results list
Izvēlieties vajadzīgo opciju no
saraksta + OK.
3
Solis
Displeja
ekrāns/
izvēlne
Darbība
7
Uznirstošā
izvēlne
Iezīmējiet Set
single destination + OK.
8
Karte
Vadība tiek
sākta - ievērojiet
norādījumus.
01
Plašāku informāciju par to, kā meklēt galamērķus ar POI skatiet (45 lpp.) un
(82 lpp.).
Saistītā informācija
•
•
Sistēmas aktivēšana (9 lpp.)
Vadības ierīces − ātrā darba sākšanas
rokasgrāmata (9 lpp.)
11
IEPAZĪSTIET SENSUS NAVIGATION
02 Iepazīstiet Sensus Navigation
Pirms ieslēgšanas
Settings
Īpašnieka rokasgrāmata
Svarīga informācija, kas jāizlasa pirms navigācijas sistēmas lietošanas.
Šai sistēmai ir noklusējuma iestatījumi, bet
pēc palaišanas tā ieslēdz pēdējos izmantotos
iestatījumus.
Labs veids, kā iepazīt Sensus Navigation, ir
izlasīt šo īpašnieka rokasgrāmatu − ideālā
gadījumā pirms sistēmas pirmās lietošanas
reizes. Tā ļauj iepazīt funkcijas, sniedz padomus par to, kā sistēmu vislabāk izmantot
dažādās situācijās un kā vislietderīgāk izmantot visas tās funkcijas.
Vispārējs pārskats
Volvo Sensus Navigation izmanto atsauces
sistēmu WGS84, kas norāda ģeogrāfiskā
garuma un platuma grādus.
Navigācijas sistēmu var izmantot, neatlasot
galamērķi.
Paturiet prātā
Navigācijas sistēma sniedz ceļu informāciju,
kas vada uz iepriekš iestatītu galamērķi. Taču
ne vienmēr visa ieteiktā vadība ir uzticama var rasties situācijas, kas ir ārpus navigācijas
sistēmas kompetences, piemēram, pēkšņas
laika apstākļu izmaiņas.
BRĪDINĀJUMS
Ievērojiet turpmāko.
•
Veltiet visu uzmanību situācijai uz ceļa
un koncentrējieties tikai uz braukšanu.
•
Ievērojiet spēkā esošos satiksmes
noteikumus un brauciet saprātīgi.
•
Noteiktos laika apstākļos vai gadalaikos daži ieteikumi var būt mazāk uzticami.
Saistītā informācija
•
•
Īpašnieka rokasgrāmata (13 lpp.)
Sistēmas aktivēšana (9 lpp.)
02
1. virsrakstu līmenis
2. virsrakstu līmenis
Saturs, kas ir redzams zem šī virsraksta, ir
daļa no 1. virsrakstu līmeņa.
Vispārīga informācija par īpašnieka
rokasgrāmatu
Lietotājiem, kuri vēlas tūlīt sākt lietot sistēmu,
ir pieejama arī īsa pamācība − skatiet (9 lpp.).
Lai saņemtu plašāku darbības un opciju, kā
arī iestatījumu izvēles aprakstu, ieteicams
izlasīt rokasgrāmatu, vienlaikus praktiski
izmēģinot izlasīto.
Izvēlņu opcijas/meklēšanas ceļi
Šajā rokasgrāmatā visas displeja ekrānā atlasāmās opcijas ir izceltas ar nedaudz lielāku
un pelēku tekstu, piemēram, Set
destination.
Meklēšanas ceļi izvēlņu kokā ir norādīti, piemēram, šādi:
Set destination
Address
City:
}}
13
02 Iepazīstiet Sensus Navigation
||
Teksts angļu valodā
Īpašnieka rokasgrāmatas attēli ir vienādi
visiem tirgiem un valodām, bet teksts ir rakstīts galvenokārt angliski.
02
Lai lietotājam būtu vieglāk saprast attēlus un
to izvēļņu opcijas ar meklēšanas ceļiem, kas
ir saistīti ar rokasgrāmatas tekstu, uzreiz aiz
teksta/frāzes rokasgrāmatas valodā iekavās ir
sniegts attēla nosaukums angliski.
SVARĪGI
Paziņojumi "Svarīgi" parādās, ja pastāv
bojājumu risks.
Ja rodas šaubas par to, kas ir iekļauts standarta aprīkojumā, bet kas ir opcija/papildaprīkojums, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Īpašnieka rokasgrāmatas izmaiņas
PIEZĪME
Teksti ar apzīmējumu "PIEZĪME" sniedz
padomus vai ieteikumus, kas atvieglo, piemēram, iespēju un funkciju izmantošanu.
Specifikācijas, dizains un attēli šajā rokasgrāmatā nav saistoši.
Paturam tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.
© Volvo Car Corporation
Parinde
Īpašnieka rokasgrāmatā ir informācija, kas ir
pievienota kā zemsvītras piezīme lappuses
apakšā vai tiešā saistībā ar tabulu. Šī informācija papildina tekstu, uz kuru tā atsaucas ar
parindes numuru/burtu.
Opcijas
Visi opciju/papildpiederumu tipi ir apzīmēti ar
zvaigznīti (*).
Set destination
Address
(Set destination > Address)1
Īpašs teksts
BRĪDINĀJUMS
Ja pastāv ievainojumu risks, tiek parādīti
brīdinājumu paziņojumi.
1
14
Papildus standarta aprīkojumam šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas arī opcijas (rūpnīcā
uzstādīto aprīkojumu) un daži papildpiederumi (papildus uzstādīto aprīkojumu).
Īpašnieka rokasgrāmatā aprakstītais aprīkojums nav pieejams visās automašīnās - to
aprīkojums atšķiras atkarībā no pielāgošanas
dažādu valstu tirgu vajadzībām, kā arī nacionālajiem vai vietējiem likumiem un noteikumiem.
Tas neattiecas uz angļu un ķīniešu valodas rokasgrāmatām, taču šeit ir parādīts kā piemērs.
Saistītā informācija
•
•
•
Pirms ieslēgšanas (13 lpp.)
Sistēmas aktivēšana (9 lpp.)
Vadības ierīces − pārskats (16 lpp.)
VADĪBA
03 Vadība
Vadības ierīces − pārskats
03
IEVĒROJIET: attēls ir shematisks - detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa un tirgus.
GPS antena
Antena ir iebūvēta jumta antenā.
16
Balss atpazīšana
Dažas navigācijas sistēmas procedūras var
vadīt ar balsi. Mikrofons (2a) atrodas griestos,
un aktivizēšanas taustiņš (2b) − labās puses
tastatūrā uz stūres. Plašāku informāciju skatiet (21 lpp.).
03 Vadība
Galvenais bloks
Galvenais bloks ir uzstādīts viduskonsolē un
aiz tās un veic šādas funkcijas:
•
Automašīnas atrašanās vietas (30 lpp.)
izskaitļošana
•
Maršruta izskaitļošana līdz norādītajam
galamērķim (42 lpp.)
•
Satiksmes informācijas (76 lpp.)
apstrāde
•
Balss norādes (32 lpp.)
GPS un satiksmes informācijas uztvērējs
(TMC1) ir iebūvēts galvenajā ierīcē.
Pozicionēšana
Automobiļa ātruma sensors un žiroskops
aprēķina automobiļa pašreizējo pozīciju un
braukšanas virzienu, izmantojot GPS satelītu
sistēmas signālus.
Šādas sistēmas priekšrocība ir tāda, ka navigācijas sistēma reģistrē un aprēķina maršrutu
pat tad, ja GPS signāls īslaicīgi nav pieejams,
piemēram, braucot pa tuneli.
Satiksmes informācija
TMC1 ir standartizēta satiksmes informācijas
kodēšanas sistēma. Uztvērējs automātiski
meklē pareizo frekvenci. Signāls tiek uztverts
ar FM antenas palīdzību.
1
PIEZĪME
TMC nav pieejama visos reģionos/valstīs.
Sistēmas pārklājuma zona tiek nepārtraukti
uzlabota, un reizēm var būt nepieciešama
atjaunināšana.
Ekrāns
Ekrānā tiek attēlotas kartes un sniegta detalizēta informācija par maršruta tipu, attālumu,
izvēlnēm utt.
Ekrāna apkope
Tīriet ekrānu ar mīkstu drāniņu, kas neplūksnojas, viegli samitrinot to maigā stiklu tīrīšanas līdzeklī.
SVARĪGI
Nenovietojiet nekādus priekšmetus priekšā
GPS navigācijas rādījumu ekrānam − pretējā gadījumā varat saskrāpēt tā virsmu.
Mobilie tālruņi var traucēt rādījumu ekrāna
funkciju izpildei.
Skaļuma vadības slēdzis un IR
uztvērējs
Lai balss ziņojuma atskaņošanas laikā regulētu tā skaļumu, varat izmantot audiosistēmas
skaļuma vadības slēdzi, skatiet (32 lpp.).
Skaļumu var mainīt arī izvēlņu sistēmā.
Lietošanas laikā pavērsiet tālvadības pulti
pret viduskonsoli - tās IS uztvērējs atrodas
viduskonsolē.
03
Tastatūra, stūre
Tastatūra atrodas stūres labajā pusē. Izmantojiet to, lai ritinātu dažādas izvēlnes opcijas,
apstiprinātu atlasītās opcijas vai pārietu uz
iepriekšējo izvēlni. Plašāku informāciju skatiet
(19 lpp.).
Skaļruņi
Navigācijas sistēmas ziņojumu atskaņošanai
tiek izmantoti priekšējie skaļruņi.
Saistītā informācija
•
Vadības ierīces − vispārīgi (18 lpp.)
Tastatūra, viduskonsole
Kā alternatīva stūres tastatūrai ir viduskonsoles ciparu taustiņi, kurus var izmantot kopā ar
taustiņiem OK/MENU, TUNE un EXIT, kas
ļauj ritināt caur dažādām izvēļņu funkcijām,
apstiprināt veikto izvēli vai pāriet uz iepriekšējām izvēlnēm. Plašāku informāciju skatiet
(18 lpp.).
Traffic Message Channel
17
03 Vadība
03
Vadības ierīces − vispārīgi
Vadības ierīces − viduskonsole
Vispārīga informācija par navigācijas sistēmas
vadības ierīcēm.
Navigācijas sistēmu var vadīt ar viduskonsoles
ciparu tastatūru.
Navigācijas sistēmu var vadīt ar viduskonsoles (18 lpp.) vadības slēdžiem, stūres tastatūru (19 lpp.) vai tālvadības pulti* (19 lpp.).
Visām trim vadības bloka tastatūrām ir vienādas funkcijas, bet atšķiras to izskats un darbība. Dizains var atšķirties arī dažādiem tirgiem paredzētiem automobiļiem.
Balss atpazīšana
Sistēmu var vadīt arī, izmantojot specifiskas
balss vadības komandas − skatiet (21 lpp.).
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Vadības ierīces − pārskats (16 lpp.)
Vadības ierīces − viduskonsole (18 lpp.)
Vadības ierīces − stūre (19 lpp.)
Vadības ierīces − tālvadības pults
(19 lpp.)
Vispārīgi par balss vadību (21 lpp.)
IEVĒROJIET: attēls ir shematisks - detaļas var
atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa un tirgus.
NAV aktivē displejā GPS navigāciju. Aktivizējot GPS, tiek atvērta/aizvērta ātrā
izvēlne, (34 lpp.).
Ciparu taustiņi ļauj ievadīt datus adreses
un vārda meklēšanai, kā arī ritināt pa
karti. Skatiet (27 lpp.) un Ritināšanas
izvēlne (36 lpp.).
Lai apstiprinātu vai aktivētu savu izvēli,
vienu reizi nospiediet OKMENU. Šajā
rokasgrāmatā apzīmēts ar "taustiņu OK"
vai "+ OK".
Pagriežot TUNE, var ritināt starp dažādām izvēļņu opcijām vai pietuvināt skatu,
18
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
kad ir attēlots kartes attēls. Šajā rokasgrāmatā apzīmēts ar "slēdzi TUNE".
Lai dotos atpakaļ izvēlnes struktūrā vai
atsauktu izvēli, vienu reizi nospiediet
EXIT.
03 Vadība
Vadības ierīces − stūre
Vadības ierīces − tālvadības pults
Navigācijas sistēmu var darbināt ar stūres
vadības tastatūru un īkšķratu.
Ar tālvadības pulti var darbināt vairākas atšķirīgas automašīnas funkcijas − šeit ir aprakstītas
tikai tās, kas attiecas uz navigācijas sistēmu.
Stūres tastatūra ir pieejama vairākās versijās
atkarībā no tirgus un audiosistēmas izvēles.
•
Lietošanas laikā pavērsiet tālvadības pulti
pret viduskonsoli.
izvēlne. Plašāku informāciju skatiet
(34 lpp.).
Nospiežot EXIT, var doties atpakaļ izvēlnes struktūrā vai atsaukt izvēli.
OKMENU apstiprina vai aktivē izvēli. Šajā
rokasgrāmatā apzīmēts ar "taustiņu OK"
vai "+ OK".
Bultiņu taustiņi ļauj pārvietot izvēlnes
kursoru.
03
Ciparu taustiņi ļauj ievadīt datus adreses
un vārda meklēšanai, kā arī ritināt pa
karti.
PIEZĪME
Ja tālvadības pults nedarbojas, vispirms
mēģiniet ievietot jaunas AA/LR6 baterijas.
Stūre ar labās puses tastatūru.
BRĪDINĀJUMS
Pagrieziet īkšķratu, lai ritinātu starp
dažādām izvēļņu opcijām vai pietuvinātu
skatu, kad ir attēlots kartes attēls.
Glabājiet tālvadības pulti un citus līdzīgus
priekšmetus kādā no glabāšanas nodalījumiem − straujas bremzēšanas vai sadursmes gadījumā šādi priekšmeti var izraisīt
traumas vai materiālus bojājumus.
Nospiediet īkšķratu, lai apstiprinātu/aktivētu savu izvēli.
Nospiežot EXIT, var doties atpakaļ izvēlnes struktūrā vai atsaukt izvēli.
Tālvadības pults tastatūra.
NAV aktivē displejā GPS navigāciju. Aktivizējot GPS, tiek atvērta/aizvērta ātrā
19
BALSS ATPAZĪŠANA
04 Balss atpazīšana
Vispārīgi par balss vadību
Apiešanās
PIEZĪME
Balss vadība nozīmē, ka dažas navigācijas sistēmas funkcijas var aktivēt, izrunājot noteiktas
komandas.
Ja vadītājs nezina, kuru komandu lietot,
viņš var sacīt: "Help", un sistēma reaģēs,
piedāvājot vairākas atšķirīgas komandas,
ko var lietot pašreizējā situācijā.
Balss komandas (22 lpp.) sniedz komfortu
un palīdz vadītājam izvairīties no šķēršļiem −
tā vietā vadītājs var koncentrēties uz braukšanu un pievērst uzmanību ceļam un satiksmes situācijai.
Balss komandas var deaktivēt:
•
•
BRĪDINĀJUMS
Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par drošu
automobiļa vadīšanu un visu spēkā esošo
ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.
nospiediet EXIT
vairākas sekundes turiet nospiestu
balss atpazīšanas taustiņu uz stūres.
Saistītā informācija
Stūres tastatūra.
Balss vadības taustiņš
Balss vadība izmanto parasto brīvroku sistēmas mikrofonu - vadītājs saņem atbildes uz
balss vadības komandām caur automašīnas
skaļruņiem.
Sistēmas aktivēšana
Mikrofons atrodas griestos, priekšā vadītājam, kur var nodrošināt optimālu vadītāja
runas uztveršanu - taču tā darbu var traucēt
skaļas pasažieru balsis vai arī tas var šīs balsis uztvert.
Lietojot balss atpazīšanas sistēmu, ņemiet
vērā:
•
Īsi nospiežot stūres taustiņu (1), tiek aktivēta balss atpazīšanas sistēma – pēc signāla var izrunāt balss komandu.
•
Komandām: − runājiet pēc signāla normālā balsī un normālā tempā
•
Jāaizver automašīnas durvis, logi un
jumta lūka
•
Izvairieties no fona trokšņa pasažieru
salonā.
•
•
•
Balss komandu lietošana (22 lpp.)
04
Balss atpazīšanas palīdzības funkcijas un
iestatījumi (22 lpp.)
Balss atpazīšanas valodas opcijas
(25 lpp.)
21
04 Balss atpazīšana
Balss komandu lietošana
Informācijas ievadīšana navigācijas sistēmā,
izmantojot balss komandas, ir vienkārša, jo
ekrānā atrodas saraksts ar biežāk izmantotajām komandām, kas jālieto pašreizējā situācijā.
•
•
Komandas dažādos veidos
•
Skatiet: "Navigation", pēc tam sagaidiet
sistēmas atbildi (ekrānā parādīsies piemērotas alternatīvas) − turpiniet atlasīt un
sakiet, piemēram: "Set address".
vai
•
Izrunājiet uzreiz visu komandu −
− "Navigation Set address".
Praktizējiet balss atpazīšanas funkcijas lietošanu, izmantojot vingrināšanās programmas.
Iestatiet konkrēta vadītāja balss profilu, izveidojot lietotāja profilu.
Pilns ātro komandu saraksts ir pieejams
izvēļņu sistēmā MY CAR − MY CAR
Settings
Voice control settings
Command list.
1. Nospiediet balss vadības taustiņu uz stūres - ekrānā parādās iespējamo komandu
saraksts.
Komandu "Navigation > Set address" var,
piemēram, izrunāt šādi:
Dialoga laikā vadītājs var saņemt palīdzību, pēc signāla sakot: "Help".
Balss atpazīšanas palīdzības
funkcijas un iestatījumi
PIEZĪME
Iedarbināšana
Balss komanda jāsāk šādi:
04
Dialogu ar sistēmu var paātrināt:
- pārtrauciet sistēmas runu, īsi nospiežot
balss taustiņu uz stūres, sagaidiet signālu
un sāciet runāt.
Skaļums
Regulējiet balss atpazīšanas sistēmas skaņas
skaļumu ar viduskonsoles slēdzi VOL laikā,
kad sistēma runā.
Saistītā informācija
•
Balss atpazīšanas palīdzības funkcijas un
iestatījumi (22 lpp.)
•
Balss atpazīšanas valodas opcijas
(25 lpp.)
Daži vienkārši padomi
22
•
Lai izrunātu komandu: - Īsi nospiediet
balss taustiņu uz stūres un pēc signāla
runājiet dabiskā balsī.
•
Lai atbildētu: - Runājiet pēc signāla, kas
atskan pēc jautājuma.
•
Balss atpazīšanas sistēma vaicā atbildi
vairākas reizes. Ja vadītājs neatbild,
sesija tiek slēgta.
MY CAR
settings
Settings
Voice control
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings)
04 Balss atpazīšana
Iepazīšanās ar balss vadību
MY CAR
settings
Settings Voice control
Introduction to voice control
Komandu saraksts
MY CAR
settings
Settings Voice control
Command list
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Tutorial)
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Command list)
Novietojot kursoru uz Introduction to voice
control (Tutorial) un nospiežot OK, tiek
sniegta informācija par balss atpazīšanas sistēmas darbību - tas ir vienkāršs veids, kā
apgūt tās funkcijas un komandu sniegšanas
procedūru.
Novietojot kursoru uz Command list
(Command list) un nospiežot OK, tiek parādītas visas balss komandas, uz kurām sistēma
reaģē.
Lietotāja profils
Jo labāk vadītājs pārzina balss atpazīšanas
sistēmu, jo ērtāk jutīsies, lietojot tās funkcijas.
Tādēļ ir ieteicams iepazīties ar sistēmas praktizēšanas programmām.
PIEZĪME
MY CAR
settings
Settings Voice control
User setting
04
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> User setting)
Novietojot kursoru uz User setting (User
setting) un nospiežot OK, tiek palaista programma, kurā balss atpazīšanas sistēma
apgūst vadītāja balsi un valodas profilu.
Pēc katra skaņas signāla vadītājam jāatkārto
programmas balss nolasītie vārdi un teikumi,
kā arī jāievēro ekrānā redzamās instrukcijas.
Profila izveidei nepieciešamais laiks ir aptuveni 5 minūtes.
Kad profils ir izveidots, var veikt iestatījumu,
iezīmējot vajadzīgo opciju un nospiežot OK.
Uzdevumu programma ir pieejama tikai
laikā, kad automašīna stāv uz vietas un ir
ieslēgta stāvbremze.
}}
23
04 Balss atpazīšana
||
• Default (Default) − standarta iestatījums,
ja balss un valodas profila izveide nav
pabeigta.
• Trained user (Trained user) − balss atpazīšanas sistēma tiek pielāgota konkrētam
vadītājam konkrētā valodā.
PIEZĪME
Izvēlnes funkciju Default var mainīt uz
Trained user tikai pēc tam, kad ir
pabeigta nodarbība par User setting.
04
Novietojot kursoru uz Speaker adaptation
(Voice training) un nospiežot OK, tiek palaista
programma, ar kuras palīdzību balss atpazīšanas sistēma mācās atpazīt vadītāja balsi un
valodas profilu pat labāk, nekā to saglabājot
balss un valodas profila izveides laikā - skatiet aprakstu iepriekšējā sadaļā "Lietotāja profils".
Sintētiskās balss ātrums
Skatiet informāciju arī sadaļas Balss atpazīšanas valodas opcijas (25 lpp.) apakšsadaļā
"Valodas maiņa".
Balss trenēšana
MY CAR
settings
Settings Voice control
Read out speed
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> TTS speed)
MY CAR
settings
Settings Voice control
Speaker adaptation
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Voice training)
24
Novietojot kursoru uz Read out speed (TTS
speed) un nospiežot OK, var mainīt ātrumu,
ar kādu runā balss atpazīšanas sistēma:
• Fast (Fast)
• Medium (Medium)
• Slow (Slow)
Saistītā informācija
•
•
•
Vispārīgi par balss vadību (21 lpp.)
Balss atpazīšanas valodas opcijas
(25 lpp.)
Balss komandu lietošana (22 lpp.)
04 Balss atpazīšana
Balss atpazīšanas valodas opcijas
No valodas atkarīgs lietotāja profils
Balss atpazīšanas sistēma (21 lpp.) tiek nepārtraukti uzlabota, un šīs īpašnieka rokasgrāmatas drukāšanas brīdī galvenās kartes funkcija
bija pieejama šādās valodās:
Balss atpazīšanas sistēma saprot tikai laukā
MY CAR iestatīto valodu.
•
•
•
•
•
•
•
•
Angļu (Lielbritānija)
Franču (Francija)
Nīderlandiešu
Itāļu
Piemēram, balss un valodas profilu Trained
user ir saglabājis zviedriski runājošs vadītājs, izmantojot sistēmā iestatītu zviedru
valodu. Ja vadītājs pēc tam maina automašīnas valodu (izvēlnē MY CAR) uz angļu, balss
atpazīšanas funkcija nedarbojas.
Tā notiek tādēļ, ka balss un valodas profilu
"Trained user", kas saprot komandas tikai
zviedru valodā, vairs nevar atlasīt, jo tagad
balss atpazīšanas sistēma saprot un gaida
komandas tikai angļu valodā. Tā vietā sistēma aktivizē opciju Default.
Krievu
Spāņu (ES)
Zviedru
Vācu
PIEZĪME
Balss atpazīšanas sistēma kopā ar GPS
navigāciju darbojas tikai turpmāk minētajās valodās.
PIEZĪME
Ja valodu sarakstā neatrodas meklētā
valsts, valodu vienmēr var atlasīt sarakstā
un izmantot navigācijai balss atpazīšanas
funkciju šajā valodā.
Taču ņemiet vērā, ka, piemēram, izvēlnē
MY CAR mainot valodu uz angļu, angļu
valodu turpmāk izmantos ne tikai balss
atpazīšanas funkcija, bet arī balss vadība,
kā arī izvēļņu un palīdzības teksti.
Saistītā informācija
•
•
Vispārīgi par balss vadību (21 lpp.)
Balss komandu lietošana (22 lpp.)
04
Lai balss atpazīšanas sistēma saprastu vadītāja angļu valodas izrunu, vienīgais risinājums ir atkārtot sadaļā "Lietotāja profils"1
aprakstīto procedūru, iepriekš iestatot sistēma angļu valodu.
Valodas maiņa
MY CAR
Settings
Language
Pie valodām, kuras ir iekļautas balss
atpazīšanas sistēmā, valodu sarakstā
atrodas šāda ikona.
Lai mainītu valodu, dodieties uz MY CAR
Settings Language, iezīmējiet vajadzīgo
valodu un nospiediet OK un NAV.
1
Skatiet (22 lpp.).
25
RITENTIŅŠ
05 Ritentiņš
Opciju ievadīšana un atlasīšana
Ievadīšana, izmantojot ritentiņu
Ievadīšana, izmantojot ciparu taustiņus
Lai ievadītu un atlasītu opcijas, izmantojiet
navigācijas sistēmas ritentiņu vai viduskonsoles vadības tastatūru. Piemēram, ievadiet
informāciju par adresi vai iestādi.
Ritentiņš.
1. Iezīmējiet teksta lauku.
2. Nospiediet OK, lai parādītos "ritentiņš".
Ekrāna skats ar teksta lauku vai iespējamu tekstu.
Šī navigācijas sistēma izmanto "ritentiņu", kas
ļauj ievadīt specifisku informāciju, piemēram,
objektu, pilsētu, teritoriju/valsti vai adresi.
3. Izvēlieties rakstzīmes, izmantojot īkšķratu/TUNE slēdzi un ievadiet tās, nospiežot īkšķratu/OK.
Opcijas aktivēšana
Pēc vajadzīgās funkcijas/izvēlnes joslas iezīmēšanas, izmantojot īkšķratu vai TUNE slēdzi nospiediet īkšķratu/OK, lai aplūkotu
nākamo funkciju/opciju līmeni.
1
2
IEVĒROJIET: attēls ir shematisks - detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa un tirgus.
Katram taustiņam piesaistītā rakstzīme var atšķirties atkarībā no tirgus.
[2]. Ciparu tastatūra1.
Vēl viens veids, kā var ievadīt rakstzīmes, ir
izmantojot viduskonsoles taustiņus 0-9, * un
#.
Nospiežot 9, parādās josla ar visām
rakstzīmēm2 zem taustiņiem, piemēram: w x y z un 9. Ātri nospiediet pārvietošanas/"cilpiņas" kursoru, lai pārvietotos cauri
šīm rakstzīmēm.
•
Lai izvēlētos kādu no rakstzīmēm, pārtrauciet izmantot kursoru, kad tas atrodas
uz vajadzīgās rakstzīmes - šī rakstzīme
parādīsies ievadīšanas laukā.
•
Dzēsiet/mainiet, nospiežot EXIT.
05
}}
27
05 Ritentiņš
||
Vairāk opciju
PIEZĪME
Bāli pelēkās rakstzīmes nevar atlasīt kopā
ar pašreiz ievadītājām rakstzīmēm.
Ritentiņa izvēlnē ir papildu opcijas, kas piedāvā vairāk rakstzīmju un ciparu.
• 123/ABS + OK − ritentiņš pārslēdzas
starp cipariem un rakstzīmēm.
• MORE (More) + OK - ritentiņā parādās
alternatīvās rakstzīmes.
Nav saraksta
Tukšs saraksts un rakstzīmes "***" augšējā
labās puses stūrī norāda, ka ar pašreiz ievadītajām rakstzīmēm ir pieejamas vairāk par
1000 opcijām - ja skaits ir mazāks, tad opcijas tiek parādītas automātiski.
Lai samazinātu opciju skaitu sarakstā:
• Postcode (Postcode) + OK − kursors
Saistītā informācija
pārvietojas uz sarakstu ekrāna labajā
pusē, kur opcijas var atlasīt, nospiežot
OK. Skatiet (48 lpp.).
Opciju saraksts
Saraksts, kas atbilst ievadītajām rakstzīmēm.
28
Cipars "149" ekrāna augšējā labās puses
stūrī norāda, ka sarakstā ir ietvertas 149
iespējamās opcijas, kas atbilst ievadītajiem
burtiem "LON".
• => + OK - kursors pārvietojas uz sarakstu
ekrāna labajā pusē, kur izvēli var veikt,
nospiežot OK.
05
Veicot meklēšanu, tiek parādītas iespējamās
opcijas, balstoties uz ievadīto informāciju.
•
•
Ievadiet teksta laukā vairāk rakstzīmju.
Vadības ierīces − vispārīgi (18 lpp.)
KARTES, KOMPASS UN BALSS VADĪBA
06 Kartes, kompass un balss vadība
Kartes attēls − daži piemēri
06
IEVĒROJIET: attēli ir shematiski − detaļas var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas un tirgus.
Šeit ir redzami daži pašreizējās atrašanās vietas kartes attēlu piemēri. Brauciena plāns,
30
krustojumu karte un ritināšanas režīms ir daži
no skatiem, kurus var parādīt ekrānā.
Ekrāna izskats ir atkarīgs no ģeogrāfiskās
atrašanās vietas un veiktajiem iestatījumiem,
06 Kartes, kompass un balss vadība
piemēram, kartes mēroga, attēlošanai atlasītajām objektu opcijām utt.
Ekrānā redzamā teksta, apzīmējumu un simbolu skaidrojumi ir sniegti vāka priekšpusē.
Kad ir iestatīts brauciena plāns, var
izskaitļot trīs alternatīvus maršruta ceļus −
skatiet (61 lpp.).
Detalizēta krustojumu karte - ekrāna kreisajā pusē redzams detalizēts nākamā
krustojuma palielinājums. Situāciju vienmēr papildina balss ziņojums, skatiet
(32 lpp.).
Informāciju par izvairīšanos no noteiktas
teritorijas skatiet (63 lpp.).
Informāciju par ritināšanas režīmu skatiet
(36 lpp.).
Saistītā informācija
•
•
Kompass (32 lpp.)
Balss norādes (32 lpp.)
06
31
06 Kartes, kompass un balss vadība
Kompass
Balss norādes
Ekrāna kartes attēlā ir kompass, kad rāda virzienu, kurā ir vērsta automašīnas priekšpuse.
Pēc tam, kad galamērķis (42 lpp.) ir ievadīts
un automašīna tuvojas krustojumam vai
izbrauktuvei, balss ziņojums informē par attālumu un nākamā manevra veidu. Vienlaikus ir
redzama detalizēta krustojuma karte (30 lpp.).
Tuvojoties krustojumam, balss ziņojums tiek
atkārtots.
Kompasa bultiņas sarkanais
gals norāda uz ziemeļiem,
bet baltais gals - uz dienvidiem. Kā alternatīvu grafiskajam kompasam var atlasīt uz
tekstu balstītu kompasa virzienu, skatiet (65 lpp.).
Skaļumu var regulēt, pagriežot audiosistēmas
skaļuma regulēšanas taustiņu (balss ziņojuma
laikā).
Lai atkārtotu ziņojumu:
•
Divreiz nospiediet taustiņu OK.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Balss
vadība" (68 lpp.).
PIEZĪME
Pašreizējā zvana laikā, kas veikts no
mobilā tālruņa ar Bluetooth savienojumu,
nav pieejama balss vadība.
06
Lai lietotu balss vadību citā valodā:
•
Skatiet Voice control (25 lpp.).
Saistītā informācija
•
32
Norāžu opcijas (68 lpp.)
IZVĒLNES
07 Izvēlnes
Vispārīga informācija par izvēlnēm
Navigācijas sistēmas izvēlnes sastāv no īsinājumikonām, galvenās izvēlnes un ritināšanas
izvēlnes. Zem katras izvēlnes atrodas saistītās
opcijas.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Īsinājumikonas (34 lpp.)
Galvenā izvēlne (35 lpp.)
Īsinājumikonas
Navigācijas sistēmai ir izvēlne ar īsinājumikonām uz visbiežāk izmantotajām funkcijām.
Ritināšanas izvēlne (36 lpp.)
Izvēļņu koks (37 lpp.)
PIEZĪME
Pelēkā krāsā iezīmētās ekrānā redzamās
joslas/opcijas īslaicīgi nevar atlasīt.
Papildu informācija
Lai piekļūtu īsinājumikonai no kartes
režīma
•
Nospiediet NAV taustiņu.
Lai piekļūtu īsinājumikonām no citas
izvēlnes
•
Divreiz nospiediet taustiņu NAV.
Īsinājumikonas ir šādas:
07
IEVĒROJIET: attēls ir shematisks - detaļas var
atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa un tirgus.
Dažreiz ir pieejams lielāks informācijas daudzums, nekā var ietilpt izvēlnes joslā - tādā
gadījumā teksta līnija beidzas ar rakstzīmi:
"#".
Lai aplūkotu pārējo informāciju:
•
34
Nospiediet INFO taustiņu.
• Set address (Set address) − skatiet
(43 lpp.).
• Set point of interest (Set Point Of
Interest) − skatiet (45 lpp.).
• Previous destination (Previous
destinations) − skatiet (47 lpp.).
• Itinerary (Itinerary) − skatiet (53 lpp.).
• Traffic information (Traffic information)
− skatiet (77 lpp.).
07 Izvēlnes
• Internet search (Internet navigation) −
Galvenā izvēlne
Atpakaļ uz karti
• Cancel guidance (Cancel guidance) -
Galvenā izvēlne atrodas navigācijas sistēmas
izvēļņu koka augšpusē.
Ir vienkāršs veids, kā ātri parādīt karti ekrānā
neatkarīgi no tā, cik dziļi izvēļņu struktūrā
(34 lpp.) lietotājs atrodas:
skatiet (48 lpp.).
atceļ/uz brīdi aptur pašreizējo maršrutu.
Izvēlnes josla pāriet pie opcijas Resume
guidance.
•
Saistītā informācija
• Turn off voice guidance/Turn on voice
•
guidance (Turn off voice guidance) −
deaktivizē/aktivizē balss vadību. Ja šī
funkcija ir deaktivizēta, ikreiz nospiežot
galvenās izvēlnes augšējo opciju Repeat
voice guidance, tiek sniegta balss
vadība. Skatiet (35 lpp.),
Saistītā informācija
Nospiediet NAV.
Īsinājumikonas (34 lpp.)
Lai piekļūtu galvenajai izvēlnei no
kartes režīma
•
Vispārīga informācija par izvēlnēm
(34 lpp.)
•
•
Galvenā izvēlne (35 lpp.)
•
Ritināšanas izvēlne (36 lpp.)
Lai piekļūtu galvenajai izvēlnei no citas
izvēlnes
•
Nospiediet OK taustiņu.
Nospiediet NAV un pēc tam - OK.
Balss vadības atkārtošana
Kursors atrodas uz Repeat voice
guidance (Repeat voice guidance) −
•
ikreiz nospiežot taustiņu OK, tiek atkārtota pēdējā nolasītā instrukcija. Skatiet
(32 lpp.).
07
Vai ar karti ekrānā:
•
Divreiz nospiediet taustiņu OK.
Balss vadības funkciju var deaktivizēt, skatiet
(34 lpp.).
35
07 Izvēlnes
Ritināšanas izvēlne
Ritināšana
Krustiņš
Ritināšanas režīmā krustiņu var pārvietot pāri
kartes attēlam, izmantojot viduskonsoles
(18 lpp.) ciparu taustiņus.
•
Ritināšanas režīms ar
krustiņu1
Ritināšanas režīma aktivēšana
parastajā kartes režīmā
•
Nospiediet kādu no ciparu taustiņiem 0-9.
Vienu reizi nospiediet OK, lai kartē parādītu
vietas izvēlni. Krustiņa centrs ir vērsts pret:
Nospiediet kādu no ciparu taustiņiem
1-2-3-4-6-7-8-9 - malā parādās virziena
bultiņa kopā ar ciparu, kas tiks lietots, lai
ritinātu karti vajadzīgajā virzienā.
Lai pietuvinātu
•
Pagrieziet TUNE slēdzi.
Ciparu taustiņš "5"
Ritināšanas režīmā nospiežot ciparu
5, karte tiek centrēta ap automašīnas atrašanās vietu.
Ja ir aktivizēts maršruts ar starpmērķiem,
nospiežot vēlreiz, karte tiek centrēta ap katru
attiecīgo starpmērķi.
07
Iziešana no ritināšanas režīma
•
1
2
36
Nospiediet EXIT vai NAV.
Atlasiet, vai krustiņa/kursora atrašanās vietu rādīt ar nosaukumu vai GPS koordinātām, (65 lpp.).
Šis pakalpojums nav pieejams visās teritorijās/tirgos.
• Set single destination (Set single
destination) - izdzēš visus iepriekšējos
maršruta galamērķus un sāk vadību kartē.
• Add as waypoint (Add as waypoint) -
pievieno maršrutam iezīmēto atrašanās
vietu.
• POI information (POI information) −
ekrānā rāda krustiņam vistuvāk esošā
objekta nosaukumu un adresi. Plašāku
informāciju par objektu opcijām skatiet
(45 lpp.).
• Traffic information on map (Traffic
information on map) - ļauj aplūkot satiksmes ziņojumus2 ap iezīmēto atrašanās
vietu.
07 Izvēlnes
• Information (Information) - parāda par
iezīmēto atrašanās vietu pieejamo informāciju.
• Save (Save) - ļauj saglabāt atmiņā iezīmēto atrašanās vietu.
Saistītā informācija
Izvēļņu koks
Address
Izvēļņu struktūra ir šāda:
Country:
1. izvēļņu līmenis
2. izvēļņu līmenis
(43 lpp.)
City:
––
Street:
Number:
•
Vispārīga informācija par izvēlnēm
(34 lpp.)
•
•
Īsinājumikonas (34 lpp.)
Izvēlnes/funkcijas un lappuse
Set single destination
Galvenā izvēlne (35 lpp.)
Ir redzami trīs no izvēļņu koka līmeņiem. 3.
līmeņa izvēlnēm var būt papildu apakšizvēlnes − tās ir plašāk aprakstītas attiecīgajās
sadaļās.
Add as waypoint
3. izvēļņu līmenis
Junction:
Repeat voice guidance
(32 lpp.)
Set destination
(42 lpp.)
Home
(42 lpp.)
Information
Save
Point of interest (POI)
(45 lpp.)
By name
By category
Near the car
Along the route
Near the destination
Around point on map
Stored location
(46 lpp.)
07
Set single destination
Edit
Delete
Delete all
}}
37
07 Izvēlnes
||
Previous destination
(47 lpp.)
Set single destination
Format:
Add as waypoint
Set single destination
Information
Add as waypoint
Save
Information
Delete
Save
Delete all
Select point on map
Internet search
(48 lpp.)
Postcode
(48 lpp.)
Country:
Postcode
Number:
Details
Junction:
Photos
Set single destination
Play audio
Add as waypoint
Pause audio
Start guidance
Add another waypoint
Clear itinerary
38
Longer
Shorter
Delete
(50 lpp.)
(51 lpp.)
Alternative routes
to destination
(57 lpp.)
Route overview
(57 lpp.)
Detailed route information
(58 lpp.)
Next
Previous
Zoom in
Zoom out
Itinerary
Itinerary
(56 lpp.)
Reroute
Save
Travel guide
Route
Avoid
Add as waypoint
Start guidance
Save
(49 lpp.)
Set single destination
Street:
Information
07
Latitude and longitude
(53 lpp.)
Map of remaining route
(58 lpp.)
Record route
(59 lpp.)
vai
Stop recording
Traffic information
(76 lpp.)
07 Izvēlnes
Cancel guidance
(35 lpp.)
Map options
(65 lpp.)
Guidance options
vai
Show full-screen map
Time of arrival format
Resume guidance
Map type
Street names in
voice guidance
Motorway information
Settings
Route options
Position information
Turn-by-turn
navigation
(61 lpp.)
Compass
Route type
(65 lpp.)
POI symbols
Automatic read
out of traffic
Reroute on request
(63 lpp.)
Map colours
Audio fadeout
Route proposals
(65 lpp.)
Stored location on map
Voice guidance
Use carpool lane
Use express lane
Avoid area
Avoid motorways
Use simple
voice guidance
Speed camera
warning
Avoid toll roads
Stored location
notification
Avoid tunnels
Travel POI notification
Avoid ferries
Guided tour
notification
Avoid car trains
Avoid vignette
obligation
(68 lpp.)
System information
(73 lpp.)
FAV key options
(73 lpp.)
Import/export stored locations
(74 lpp.)
07
}}
39
07 Izvēlnes
||
Saistītā informācija
•
07
40
Vispārīga informācija par izvēlnēm
(34 lpp.)
GALAMĒRĶA NORĀDĪŠANA
08 Galamērķa norādīšana
Vispārīga informācija par galamērķa
ievadīšanu
Galamērķus var ievadīt dažādos veidos.
• Stored location (Stored location),
Meklēšana no sākumlapas
• Previous destination (Previous
Ievadiet galamērķi, meklējot "Home" (Mājas),
lai izveidotu braucienu atpakaļ uz mājām vai
darbu.
(46 lpp.).
destination), (47 lpp.).
• Internet search (Internet search),
(48 lpp.).
• Postcode (Postcode), (48 lpp.).
• Latitude and longitude (Latitude and
Longitude), (49 lpp.).
• Select point on map (Point on map),
(50 lpp.).
• Travel guide (Travel guide), (51 lpp.).
Informāciju par rakstzīmju ierakstīšanu/ievadīšanu dažādos sistēmas teksta laukos, skatiet
arī sadaļā par ritentiņu (27 lpp.).
Set destination
Home
(Set destination > Home)
Navigācijas sistēma var saglabāt (46 lpp.)
jebkuru atrašanās vietu zem izvēlnes funkcijas "Home" − šī funkcija atvieglo atgriešanos
mājās vai darbā pēc atpūtas brauciena vai
komandējuma.
Galamērķus var ievadīt, izmantojot šādas
metodes:
08
42
• Home (Home), (42 lpp.).
• Address (Address), (43 lpp.).
• Point of interest (POI) (Point of interest
– POI), (45 lpp.).
08 Galamērķa norādīšana
Meklēšana, izmantojot adreses
Valsts, pilsēta un iela
Ievadiet galamērķi, veicot meklēšanu pēc
adreses.
Atrašanās vietas saglabāšanas opcija, piemēram, "Home", tiek rādīta ikreiz, kad jāsaglabā
atrašanās vieta.
•
Iezīmējiet Save location as home (Save
as Home) un nospiediet OK.
Lai aktivizētu maršrutu ar galamērķi "Home":
•
Iezīmējiet Set destination Home un
nospiediet Ok - tiek sākta vadība.
Saistītā informācija
•
Vispārīga informācija par galamērķa ievadīšanu (42 lpp.)
Kā atrast galamērķi pēc adreses1:
Set destination
Address
(Set destination > Address)
Pietiek ievadīt tikai pilsētu, lai izveidotu maršrutu ar vadību - tā vada jūs uz pilsētas centru.
PIEZĪME
Dažādās valstīs un pat vienas valsts robežās var atšķirties pilsētas vai reģiona definīcija. Dažos gadījumos tā attiecas uz pašvaldību, bet citos - uz rajonu.
1. Kad ekrānā ir redzams iepriekšējā attēla
skats, nospiediet OK, lai aktivizētu
iepriekš iestatītā teksta lauku − tiek attēlots ritentiņš (27 lpp.).
2. Ievadiet pilsētas nosaukumu City: (City)
ar ritentiņu vai viduskonsoles ciparu
tastatūru, skatiet (18 lpp.).
3. Pēc tam atlasiet Street: (Street), nospiežot TUNE un OK. Atkārtojiet procedūru.
Var izmantot šādus meklēšanas kritērijus:
•
•
•
•
Country: (Country:) - ievadiet valsti.
City: (City:) - ievadiet rajonu/pilsētu.
Street: (Street:) - ievadiet ielas adresi.
Number: (Number:) - izvēlieties kādu no
ielas māju numuriem.
• Junction: (Junction:) - atlasiet galamērķi,
izmantojot divu ielu/ceļu krustojumu.
1
Informāciju par rakstzīmju ierakstīšanu/ievadīšanu teksta laukos skatiet Opciju ievadīšana un atlasīšana (27 lpp.).
08
}}
43
08 Galamērķa norādīšana
||
• Set single destination (Set single
destination) - izdzēš visus iepriekšējos
maršruta galamērķus un sāk vadību uz
pašreizējo galamērķi.
• Online info.3 (Online info.) - papildu infor-
• Set single destination (Set single
Viena galamērķa iestatīšana
• Add as waypoint (Add as waypoint) -
māciju var lejupielādēt no interneta.
• Add as waypoint (Add as waypoint) -
destination) - tiek izveidots maršruts.
Iepriekšējais maršruts tiek izdzēsts.
galamērķis tiek pievienots kā starpmērķis.
izvēlieties + OK, lai pievienotu šo adresi
maršrutam.
•
• Information - izvēlieties + OK, lai aplūkotu informāciju par izvēlēto galamērķi.
• Save − saglabājiet adresi atmiņā kā
Plašāku informāciju par Start guidance skatiet Brauciena plāns − vispārīgi (53 lpp.)
Vairāk par informāciju
•
Stored location vai Home.
Izvēlieties adresi/ielu + OK - pēc tam var izvēlēties kādu no tālāk minētajiem elementiem:
• Map (Map) - parāda kartē atrašanās
Saistītā informācija
Maršrutā tiek saglabāts viens galamērķis un
visi starpmērķi.
vietu, reizēm sniedzot arī papildu informāciju.
08
• Call number2 (Call) - zvana uz iestādi, ja
ir norādīts tālruņa numurs.
2
3
44
Start guidance (Start Guidance) - aktivizē vadību atbilstoši pašreizējam maršrutam.
Nepieciešams pievienots mobilais tālrunis; skatiet pielikumu Sensus Infotainment.
Nepieciešams interneta pieslēgums; skatiet pielikumu Sensus Infotainment.
Vispārīga informācija par galamērķa ievadīšanu (42 lpp.)
08 Galamērķa norādīšana
Meklēšana, izmantojot POI
Ievadiet galamērķi, meklējot POI opcijas.
• Save - saglabā adresi atmiņā kā Stored
location vai Home.
Ar kategoriju
Procedūra ir tāda pati, kāda aprakstīta sadaļā
"Valsts, pilsēta un iela" zem Meklēšana,
izmantojot adreses (43 lpp.).
Pēc nosaukuma
POI4
Izvēlnes opcija By category (By category)
iespējo ierobežotu POI opciju meklēšanu −
atlasiet, lai atvērtu to kategoriju (piemēram,
banka/viesnīca/muzejs), nosaukumu, valsti un
pilsētu.
dēvēts arī par "objektu" un "iestādi".
Kartes datubāze satur lielu skaitu meklējamo
POI5 opciju, kuras var norādīt kā galamērķus.
Visas POI opciju meklēšanas jāveic, izmantojot ritentiņu (27 lpp.) un attiecīgās rezultātu
sarakstu opcijas. Rezultātu sarakstā iezīmējiet
vajadzīgo opciju, nospiediet OK un atlasiet
vienu no šiem:
• Set single destination − izdzēš visus
Atlasot izvēlnes opciju By name (By name)
un nospiežot OK, var doties tieši uz ritentiņu
un meklēt POI opcijas pēc to nosaukuma,
piemēram, "Peppes Bodega". Meklēšanas
teritorija ir visa pašreizējās kartes teritorija,
piemēram, Eiropa. Skatiet (88 lpp.).
iepriekšējos brauciena plāna galamērķus
un sāk vadību uz pašreizējo galamērķi.
• Add as waypoint - izvēlieties + OK, lai
pievienotu šo adresi maršrutam.
• Information - izvēlieties + OK, lai aplūkotu informāciju par izvēlēto galamērķi.
4
5
Objekts.
Lai atlasītu, kuras POI opcijas pastāvīgi rādīt kartē, skatiet sadaļu "POI kartē" (65 lpp.).
Around the car
Izvēlnes opcija Near the car (Near the car)
ļauj meklēt POI opcijas ap automašīnas pašreizējo atrašanās vietu.
Visā maršrutā
Izvēlnes opcija Along the route (Along the
route) ļauj meklēt POI opcijas iestatītajā brauciena plānā.
Netālu no galamērķa
Izvēlnes opcija Near the destination (Near
the destination) ļauj meklēt POI opcijas galamērķa tuvumā.
08
}}
45
08 Galamērķa norādīšana
||
Around point on map
Izvēlnes opcija Around point on map
(Around point on map) ļauj meklēt POI opcijas, izmantojot ritināšanas funkcijas krustiņu −
skatiet (36 lpp.).
•
Meklēšana, izmantojot saglabātu
atrašanās vietu
Ievadiet galamērķi, meklējot iepriekš saglabātās atrašanās vietas.
nes funkciju "Save". Izmantojot šos elementus, var ātri izveidot/papildināt brauciena
plānu (53 lpp.).
Tiek parādīta ritināšanas karte − novietojiet krustiņu vēlamajā atrašanās vietā,
nospiediet OK un meklējiet vajadzīgo
POI.
Saistītā informācija
•
Vispārīga informācija par galamērķa ievadīšanu (42 lpp.)
•
Objekti − POI (82 lpp.)
Sadaļā "Maršruti" ("Routes") ir saglabāti, piemēram, ierakstītie ceļa posmi6.
Set destination
Stored location
(Set destination > Stored location)
Šeit ir apkopoti maršruti, galamērķi un atrašanās vietas, kas saglabātas, izmantojot izvēl-
08
6
46
Skatiet (59 lpp.).
Sadaļā "Citi" ("Other") atrodas, piemēram, saglabātās atrašanās vietas.
Var regulēt individuālos maršrutus, galamērķus un atrašanās vietas, kas saglabātas zem
Routes un Other:
08 Galamērķa norādīšana
• Set single destination (Set single
destination)
•
•
•
•
•
Add as waypoint (Add as waypoint)
Information (Information)
Meklēšana, izmantojot iepriekšējos
galamērķus
Izvēlieties kādu no iepriekš saglabātajiem
galamērķiem.
Saistītā informācija
•
Vispārīga informācija par galamērķa ievadīšanu (42 lpp.)
Edit (Edit)
Delete (Delete)
Delete all (Delete all)
Saistītā informācija
•
Vispārīga informācija par galamērķa ievadīšanu (42 lpp.)
Set destination
Previous destination
(Set destination > Previous destination)
Šeit ir saglabāti iepriekš izmantotie galamērķi.
Iezīmējiet vienu no tiem, nospiediet OK un
izvēlieties no:
• Set single destination (Set single
destination)
•
•
•
•
•
Add as waypoint (Add as waypoint)
Information (Information)
Save (Save)
Delete (Delete)
Delete all (Delete all).
08
47
08 Galamērķa norādīšana
Meklēšana, izmantojot internetu
Meklēšana, izmantojot pasta indeksu
izvēlieties veikt galamērķa meklēšanu internetā.
Ievadiet galamērķi, meklējot pasta indeksus.
2. Atlasiet rakstzīmes ar slēdzi TUNE un
ierakstiet/ievadiet tās, nospiežot OK. (Vai
ierakstiet/ievadiet rakstzīmes, izmantojot
viduskonsoles ciparu taustiņus (27 lpp.)).
• ABS/123 + OK − ritentiņš pārslēdzas
starp rakstzīmēm un cipariem.
• MORE (More) + OK - ritentiņā parādās
alternatīvās rakstzīmes.
• => + OK - kursors pārvietojas uz sarakstu
ekrāna labajā pusē, kur izvēli var veikt,
nospiežot OK.
• City: (City:) + OK − kursors maina izvēlni
Set destination
Internet search
(Set destination > Internet search)
Šī opcija ļauj meklēt galamērķus, izmantojot
internetu7. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Set destination
Meklējiet galamērķi pēc pasta indeksa:
1. Iezīmējiet Postcode (Postcode) un
nospiediet OK, lai parādītu ritentiņu.
Vispārīga informācija par galamērķa ievadīšanu (42 lpp.)
08
7
48
PIEZĪME
(Set destination > Postcode)
Saistītā informācija
•
un ļauj atlasīt citu apgabalu, kurā veikt
meklēšanu, izmantojot pasta indeksus.
Postcode
Nepieciešams interneta pieslēgums; skatiet pielikumu Sensus Infotainment.
Pasta indeksa formāts dažādos tirgos/
reģionos var atšķirties.
Saistītā informācija
•
Vispārīga informācija par galamērķa ievadīšanu (42 lpp.)
08 Galamērķa norādīšana
Meklēšana, izmantojot platuma/
garuma grādus
Ievadiet galamērķi, izmantojot GPS koordinātas.
• DD°MM'SS'' - atrašanās vieta grādos,
minūtēs un sekundēs.
• Decimal (Decimal) - atrašanās vieta deci-
Saistītā informācija
•
Vispārīga informācija par galamērķa ievadīšanu (42 lpp.)
māldaļskaitļos.
Pēc tam atveriet GPS koordinātas šādi:
1. Novietojiet kursoru uz tā cipara/rakstzīmes, kuru vēlaties mainīt, pagriežot
TUNE, un nospiediet OK - rakstzīmes
logs maina kontrastu un kļūst "aktīvs".
2. Pagrieziet TUNE, lai ierakstītu/ievadītu
ciparu/rakstzīmi, un beigās nospiediet OK
- rakstzīmes logs kļūst "neaktīvs".
3. Pārvietojiet kursoru uz nākamās maināmās rakstzīmes atrašanās vietu un atkārtojiet 1. un 2. darbību.
4. Kad abas koordinātas ir ievadītas, pagrieziet TUNE, iezīmējiet vienu no šīm opcijām un nospiediet OK, lai saglabātu atrašanās vietu vai to pievienotu maršrutam:
• Set single destination (Set single
destination) - pievieno koordinātu atrašanās vietu kartē kā galamērķi.
• Add as waypoint (Add as waypoint) Set destination
Latitude and longitude
(Set destination > Latitude and Longitude)
Vispirms izvēlieties, kuru metodi lietot, lai
atvērtu GPS koordinātas, iezīmējot Format:
(Format:) un nospiežot OK. Pēc tam iezīmējiet
vienu no šīm opcijām un nospiediet OK.
pievieno koordinātu atrašanās vietu kartē
kā starpmērķi.
• Information (Information) - rāda par atrašanās vietu pieejamo informāciju.
• Save - saglabā atrašanās vietu atmiņā kā
Stored location vai Home.
08
49
08 Galamērķa norādīšana
Meklēšana, izmantojot kartes punktu
Ievadiet galamērķi, veicot meklēšanu pēc kartes punkta.
Parāda karti ar pašreizējo atrašanās vietu, uz
kuru norāda kursors.
informāciju skatiet sadaļā "Map options"
Map options (65 lpp.).
•
Saistītā informācija
Pagrieziet TUNE, lai mainītu mērogu.
1. Pārvietojiet krustiņu, izmantojot viduskonsoles ciparu taustiņus: [6 MNO] pārvietojas pa labi, [8 TUV] pārvietojas uz leju utt.
Skatiet (36 lpp.).
•
Vispārīga informācija par galamērķa ievadīšanu (42 lpp.)
2. Kad ir atrasta vajadzīgā atrašanās vieta,
nospiediet OK.
Kursora atrašanās vieta parādīta ar nosaukumiem8.
Pēc tam atlasiet kādu no šīm opcijām un aktivizējiet, nospiežot OK.
Kursora atrašanās vieta parādīta ar GPS koordinātām8.
Set destination
Select point on map
(Set destination > Point on map)
08
8
50
• Set single destination (Set single
destination)
• Add as waypoint (Add as waypoint)
• Save (Save)
Izmantojot opciju Save, galamērķis tiek
saglabāts kartē kā simbols/ikona, ja ir atlasīta
funkcija Stored location on map. Plašāku
Atlasiet, vai rādīt kursora atrašanās vietas nosaukumu vai GPS koordinātas, skatiet sadaļas "Kartes opcijas" apakšsadaļu "Informācija par pašreizējo atrašanās vietu" (65 lpp.).
08 Galamērķa norādīšana
Meklēšana, izmantojot Travel guide
guide9,
Meklēšana, izmantojot Travel
nozīmē,
ka ir pieejami sagatavoti ieteikumi, no kuriem
var izvēlēties, izmantojot dažādas tēmas, piemēram, restorānus, ainaviskus ceļus vai vietas
un populārus objektus.
Set destination
• Play audio (Play audio)
• Pause audio (Pause audio)
Saistītā informācija
•
Vispārīga informācija par galamērķa ievadīšanu (42 lpp.)
Travel guide
(Set destination > Travel guide)
Travel guide ir saglabāts USB atmiņas ierīcē,
kas jāievieto automašīnas USB pieslēgvietā10.
Ja ekrānā nav redzama izvēlnes funkcija, tas
nozīmē, ka apgabalā, kurā pašlaik atrodas
automašīna, nav pieejami ieteikumi vai ka nav
pievienota USB ierīce.
• Start guidance (Start guidance)
• Details (Details)
• Photos (Photos)
9
10
08
Nav pieejams visās teritorijās vai tirgos.
Informāciju par USB atmiņas ierīces pievienošanu skatiet automašīnas īpašnieka rokasgrāmatā vai pielikumā Sensus Infotainment.
51
BRAUCIENA PLĀNS
09 Brauciena plāns
Brauciena plāns − vispārīgi
Norāžu atskaņošanas sākšana
Izveidojiet brauciena plānu un palaidiet
vadību, lai sāktu navigāciju uz vēlamo galamērķi.
Ja Route proposals1 funkcijas iepriekš iestatītā vērtība ir "3" (tas nozīmē, ka tiek rādīti 3
alternatīvi brauciena plāni), vadītājam pirms
vadības sākšanas jāatlasa viens no tiem. Skatiet (57 lpp.).
09
Galamērķa pievienošana
Ja vēlaties veikt braucienu pa posmiem, varat
maršrutam pievienot līdz 4 "pieturām/starpmērķiem".
Itinerary
Start guidance
(Itinerary > Start guidance)
Itinerary
(Itinerary)
Maršrutu var izveidot, kad ir saglabāts galamērķis. Sistēma vienlaikus darbojas ar vienu
maršrutu , kam var norādīt maksimāli 4 starpmērķus.
Novietojot kursoru uz Start guidance (Start
guidance) un nospiežot OK, tiek aktivizēts
pašreizējais brauciena plāns un sākta vadība.
Maršruta ieteikumi
Itinerary
Add another waypoint
(Itinerary > Add another waypoint)
Novietojot kursoru uz Add another waypoint
(Add another waypoint) un nospiežot OK, tiek
atvērta galvenā izvēlne, lai ievadītu galamērķi
(42 lpp.).
3 alternatīvi brauciena plāni.
1
Skatiet (61 lpp.).
}}
53
09 Brauciena plāns
09
||
Maršruta starpmērķi
Brauciena plāna starpmērķus/pieturas var pielāgot un/vai aizstāt.
3. Pagrieziet TUNE - starpmērķis sarakstā
tiek pārvietots uz augšu/uz leju
4. Beigās nospiediet OK, lai apstiprinātu
pārvietošanu.
Brauciena plāna dzēšana
Novietojot kursoru uz Clear itinerary (Clear
itinerary) un nospiežot OK, tiek izdzēsts
maršruts ar visiem starpmērķiem.
Saistītā informācija
•
•
Izvēlnē Set destination (Set destination) atlasiet metodi starpmērķa noteikšanai/meklēšanai un pievienojiet līdz 4 starpmērķiem.
Pirmais norādītais/saglabātais galamērķis ir
brauciena pēdējais galamērķis - vēlāk ievadītie galamērķi ir starpmērķi.
PIEZĪME
Pēdējais pievienotais galamērķis vienmēr
būs 1. maršruta punkts − iepriekšējais
maršruta punkts paceļas vienu vietu augstāk: Tādējādi iepriekšējais 1. maršruta
punkts kļūst par 2. maršruta punktu u.c.
Iezīmējiet starpmērķi un nospiediet OK, lai
katram starpmērķim veiktu šādas darbības:
• Information (Information) - piemēram,
nosaukums un adrese.
• Delete (Delete) - dzēš starpmērķi.
• Move in list (Move in list) - maina secību
maršrutā (skatiem nākamo sadaļu).
• Save (Save) - saglabā starpmērķi.
Pārvietošana sarakstā
Vēlāk starpmērķu apgriezto secību var vienkārši mainīt − skatiet Move in list (54 lpp.).
Lai mainītu starpmērķu secību, rīkojieties
šādi:
Saistītā informācija
1. Iezīmējiet starpmērķi, kuru vēlaties pārvietot, un nospiediet OK - parādās uznirstošā izvēlne
•
Maršruta starpmērķi (54 lpp.)
2. Iezīmējiet Move in list (Move in list) un
nospiediet OK
54
Brauciena plāns − vispārīgi (53 lpp.)
Atlikušā maršruta karte (58 lpp.)
MARŠRUTS
10 Maršruts
Maršruts − izvairīšanās
10
Izmantojot šo funkciju, vadītājs var izvēlēties
nebraukt pa nākamo tuvojošos maršruta
posmu.
Funkcija Avoid ( Avoid) darbojas tikai gadījumos, kad ir pieejamas alternatīvas ielas/ceļi −
pretējā gadījumā iezīmētais posms vai tā
daļas tiek ignorētas.
Novietojot kursoru uz Avoid (Avoid) un
nospiežot OK, tiek atvērts šāds skats, kurā
jau ir iezīmēts pirmais iespējamais apakšposms.
Iezīmētais apakšposms.
Iezīmējiet vajadzīgo darbību un nospiediet
OK:
• Reroute (Reroute) - sistēma izskaitļo citu
maršrutu, ņemot vērā, ka nevēlaties
braukt pa konkrētu ceļa posmu.
• Longer (Longer) - apakšposms, pa kuru
nevēlaties braukt, tiek paplašināts.
• Shorter (Shorter) - apakšposms, pa kuru
nevēlaties braukt, tiek samazināts.
• Delete (Delete) - iezīmētie apakšposmi
tiek izdzēsti, un tiek atjaunota maršruta
oriģinālā versija.
Route
Avoid
(Route > Avoid)
56
Lietojot līdzīgu funkciju − Avoid area − var
atcelt visas teritorijas iezīmēšanu, skatiet
(63 lpp.).
Saistītā informācija
•
Alternatīvi maršruti un maršrutu pārskats
(57 lpp.)
•
•
•
•
Detalizēta maršruta informācija (58 lpp.)
Atlikušā maršruta karte (58 lpp.)
Maršruta ierakstīšana (59 lpp.)
Maršruta opcijas − izvairīšanās no
noteikta apgabala (63 lpp.)
10 Maršruts
Alternatīvi maršruti un maršrutu
pārskats
Šeit ir aprakstīts, kā no sagatavotu alternatīvo
maršrutu saraksta var atlasīt alternatīvu maršrutu līdz galamērķim.
10
Funkcija "Maršruta pārskats" rāda iezīmētā
starpmērķa nosaukumu un attālumu līdz tam.
Alternatīvi maršruti
Izmantojiet Route type (Route type), lai atlasītu nepieciešamo maršruta tipu, skatiet
(61 lpp.).
Maršruta pārskats
Route
Route overview
(Route > Route overview)
Novietojot kursoru uz Route overview un
nospiežot OK, tiek parādīta informācija par
maršruta starpmērķiem un pēdējo galamērķi.
Saistītā informācija
•
Route
Maršruts − izvairīšanās (56 lpp.)
Alternative routes to destination
(Route > Alternative routes to destination)
Novietojot kursoru uz Alternative routes to
destination un nospiežot OK, var atlasīt
kādu no iepriekš apkopotiem alternatīviem
maršrutiem uz galamērķi. Aplūkojiet arī Route
proposals (61 lpp.).
57
10 Maršruts
10
Detalizēta maršruta informācija
Atlikušā maršruta karte
Šeit it redzami elementi, kurus satur visi posmi
starp diviem starpmērķiem, piemēram, izejām
un krustojumiem.
Šī funkcija rāda atlikušo maršruta attālumu.
Detalizēts maršruta apakšposms.
Novietojot kursoru uz Next vai Previous un
nospiežot OK, kartē tiek parādīta visu maršruta apakšposmu atrašanās vieta, nosaukums
un attālums.
Route
Detailed route information
(Route > Detailed route information)
Katrs attiecīgais apakšposms starp starpmērķiem sastāv no vairākiem apakšposmiem, kas
ietver dažādus elementus, piemēram, taisnus
posmus, izejas, krustojumus, apvedceļus utt.
• Next (Next) - ritina līdz nākamajam
apakšposmam.
• Previous (Previous) - ritina līdz iepriekšējam apakšposmam.
• Zoom in/Zoom out (Zoom in/Zoom out)
- palielina/samazina pašreizējā apakšposma kartes attēlu.
Saistītā informācija
•
Maršruts − izvairīšanās (56 lpp.)
Route
Map of remaining route
(Route > Map of remaining route)
Novietojot kursoru uz Map of remaining
route un nospiežot OK, tiek parādīts maršruta atlikušā posma ekrānšāviņš no automašīnas pašreizējās atrašanās vietas.
Citādi − tās pašas funkcijas, kas redzamas
ritināšanas izvēlnē (36 lpp.).
58
10 Maršruts
Saistītā informācija
•
Maršruts − izvairīšanās (56 lpp.)
Maršruta ierakstīšana
Ierakstiet un saglabājiet maršrutu navigācijas
sistēmas atmiņā.
Simbols REC ir redzams ekrānā, kamēr notiek
ierakstīšana. Ierakstīšanu var atcelt ar to pašu
izvēlnes opciju - Start/Stop route
recording.
10
Ierakstītie maršruti tiek saglabāti, un tos var
atvērt izvēlnē Set destination Stored
location Routes (46 lpp.).
Ierakstītos failus var eksportēt/pārsūtīt uz
USB atmiņas ierīci1, lai, piemēram, pārkopētu
uz cita transportlīdzekļa GPS navigācijas
ierīci. Plašāku informāciju skatiet (74 lpp.).
Simbols "REC" norāda, ka notiek maršruta ierakstīšana.
Route
Saistītā informācija
•
Maršruts − izvairīšanās (56 lpp.)
Record route
(Route > Record route)
1
Informāciju par USB atmiņas ierīces pievienošanu skatiet automašīnas īpašnieka rokasgrāmatā vai pielikumā Sensus Infotainment.
59
SETTINGS
11 Settings
Maršruta opcijas
(Settings > Route options > Route type)
Maršruta opciju iestatījumi cita starpā ietver
maršruta tipu un maršruta ieteikumu skaitu.
Šeit var atlasīt dažādus maršruta veidus: Iezīmējiet un aktivizējiet vajadzīgo opciju, nospiežot OK.
• Fast with traffic adaption (Fast with
traffic adaption) - īss brauciena laiks ar
minimāliem satiksmes sastrēgumiem1.
• Fast (Fast) - prioritāte tiek piešķirta īsam
braukšanas laikam.
• Short (Short) – prioritāte tiek piešķirta
īsam maršrutam. Šo maršrutu var iestatīt
arī, izmantojot mazākus ceļus.
(Settings > Route options > Reroute on
request)
Lai šī funkcija darbotos, maršruta atkārtota
izskaitļošana satiksmes informācijas dēļ vadītājam jāapstiprina ar OK vai jāignorē EXIT.
•
Atlasiet lauku pie Reroute on request: −
Vadītājam jāapstiprina atkārtota izskaitļošana.
•
Tukšs lauks: − Maršruta atkārtota izskaitļošana notiek automātiski.
11
Maršruta ieteikumi
• ECO with traffic adaption (ECO with
Settings
traffic adaption) - prioritāte tiek piešķirta
zemam degvielas patēriņam1.
Route options
(Settings > Route options)
Maršruta pārveidošana pēc
pieprasījuma
Maršruta tips
Settings Route options
proposals
Route
(Settings > Route options > Route proposals)
Settings
1
Route options
Route type
Atbilstoši satiksmes radio (76 lpp.) sniegtajai informācijai.
Settings
request
Route options
Reroute on
}}
61
11 Settings
||
Pēc komandas Start guidance vadība var
sākties atšķirīgi atkarībā no tā, vai vadītājs ir
atlasījis opciju "1" vai "3"2.
•
Aktivizējiet vajadzīgo opciju ar OK un
izejiet no izvēlnes, nospiežot EXIT vai
NAV.
1. variants
11
• Use carpool lane var aktivizēt, atzīmējot
PIEZĪME
Ja ir atlasīta opcija "3", vadības sākšanas
aizkavēšanās ir mazliet ilgāka − sistēmai
vispirms jāizskaitļo 3 piemērotas alternatīvas.
rūtiņu ar OK − izejiet no izvēlnes, nospiežot EXIT vai NAV.
Lietojiet failu Express3
Lietojiet failu Carpool3
Maršruts tiek balstīts uz iepriekšējā sadaļā
minēto iestatījumu Route type, un tiek sākta
vadība.
3. variants
Settings
lane
Settings
lane
Route options
Use carpool
(Settings > Route options > Use carpool lane)
Vadītājam jāatlasa kāds no dažādajiem alternatīviem maršrutiem - tikai tad tiek sākta
vadība.
2
3
62
Reizēm privātajās pasažieru automašīnas
drīkst izmantot joslas, kas parasti paredzētas
vietējiem satiksmes autobusiem, komerctransportam un taksometriem, ar noteikumu, ka
pasažieru automašīnā atrodas viens vai vairāki pasažieri. Ja šī funkcija ir aktivizēta, piemērota maršruta izskaitļošanā tiek izmantotas
arī šāda tipa joslas.
Skatiet (53 lpp.).
Šī funkcija ir pieejama tikai gadījumā, ja šī informācija ir ietverta kartes datos.
Route options
Use express
(Settings > Route options > Use express lane)
Reizēm privātajās pasažieru automašīnas
drīkst izmantot joslas, kas parasti paredzētas
vietējiem satiksmes autobusiem, komerctransportam un taksometriem, ar noteikumu, ka
pasažieru automašīna ir klasificēta kā "zaļā
automašīna" u.tml. Ja šī funkcija ir aktivizēta,
piemērota maršruta izskaitļošanā tiek izmantotas arī šāda tipa joslas.
• Use express lane var aktivizēt, atzīmējot
rūtiņu ar OK − izejiet no izvēlnes, nospiežot EXIT vai NAV.
11 Settings
Saistītā informācija
•
Maršruta opcijas − izvairīšanās no
noteikta apgabala (63 lpp.)
•
Maršruta opcijas − maršruta pielāgošana
(65 lpp.)
•
•
•
•
•
Maršruta opcijas − izvairīšanās no
noteikta apgabala
Izveidojiet ierobežotus apgabalus, lai izvairītos
no vadības cauri, piemēram, noteiktām pilsētām vai rajoniem.
Map options (65 lpp.)
Norāžu opcijas (68 lpp.)
Sistēmas informācija (73 lpp.)
11
Taustiņš FAV (73 lpp.)
Saglabāto atrašanās vietu importēšana/
eksportēšana (74 lpp.)
Settings
Route options
Avoid area
(Settings > Route options > Avoid area)
Izskaitļojot maršrutu, šī funkcija ignorē visu
kartes apgabalu. Var izmantot, lai izvairītos no
vadības cauri noteiktam apgabalam. Izņēmums ir automaģistrāles, kas arī tiek ņemtas
vērā, veicot aprēķinus "neatlasītā/ierobežotā"
kartes apgabalā.
Settings Route options Avoid area
Avoid new area Select area on map
(Settings > Route options > Avoid area >
Avoid new area > Select area on map)
Ierobežota apgabala izveide
Apgabalu, no kura jāizvairās, var atlasīt, to
iezīmējot tieši kartē ar kvadrātu/"lodziņu".
}}
63
11 Settings
||
Saistītā informācija
•
•
11
Lai izveidotu un saglabātu ierobežotu apgabalu:
1. Atlasiet/iezīmējiet apgabalu, kuru vēlaties
ierobežot, un nospiediet OK.
1. Ritiniet kartē, līdz kursors atrodas vajadzīgajā apgabalā.
2. Atlasiet Activate (Activate) un nospiediet
OK − ierobežotais apgabals tiek aktivizēts, un sistēmas maršruta vadība to
neizmantos.
2. Nospiediet OK - tiek izveidots sarkans
lodziņš.
3. Pagrieziet TUNE, lai mainītu lodziņa
izmēru.
4. Kad lodziņš pārklāj vajadzīgo apgabalu,
nospiediet OK - apgabals tiek saglabāts
un parādīts sarakstā.
Ierobežota apgabala aktivizēšana
Pēc tam jāaktivizē saglabātais ierobežotais
apgabals, lai maršruta vadība to neizmantotu.
Rīkojieties šādi:
Ierobežota apgabala deaktivizēšana
Lai aktivizētu ierobežoto apgabals atkal padarītu pieejamu vadībai, tas vispirms jādeaktivizē:
1. Sarakstā iezīmējiet aktivizētu ierobežoto
apgabalu un nospiediet OK.
2. Atlasiet Deactivate un nospiediet OK ierobežotais apgabals tiek deaktivizēts,
un sistēma var to atkal izmantot maršruta
vadībai.
Sistēma var saglabāt vairākus ierobežotos
apgabalus, kurus var pēc vajadzības aktivizēt/
deaktivizēt.
Var izvairīties no maršruta vadības arī kādā
konkrētā ceļa/ielas apakšposmā un bloķēt to,
skatiet (56 lpp.).
64
Maršruta opcijas (61 lpp.)
Maršruta opcijas − maršruta pielāgošana
(65 lpp.)
11 Settings
Maršruta opcijas − maršruta
pielāgošana
Var noņemt atlasi dažiem satiksmes ieteikumiem, piemēram, automaģistrālēm vai prāmjiem.
• Avoid car trains
• Avoid vignette obligation
Kad vajadzīgās opcijas ir atlasītas:
Šeit var veikt iestatījumus kartes attēlošanai
ekrānā.
•
Iestatījumu piemēri:
Izejiet no izvēlnes, nospiežot EXIT vai
NAV.
PIEZĪME
•
•
Settings Route options
motorways
Avoid
(Settings > Route options > Avoid motorways)
Lai maršrutā izvairītos no viena vai vairākiem
ekrānā redzamajiem ieteikumiem: − Iezīmējiet
ieteikumu un nospiediet OK.
Tālāk ir sniegti daži piemēri4:
•
•
•
•
4
Avoid motorways (Avoid motorways)
Map options
Ja maršruts tiek ievadīts, kad šīs atlases ir veiktas, opcijas atzīmēšana/atzīmes nodzēšana var aizņemt kādu
brīdi, jo maršruts ir jāpārrēķina.
Ja tuneļi, maksas ceļi un automaģistrāles nav atlasīti, sistēma no tiem izvairās, cik vien tas ir iespējams, un
izmanto tos tikai gadījumos, kad nav
pieejamas citas saprātīgas alternatīvas.
•
•
•
•
•
•
pilnekrāna karte
kompasa virziens;
automaģistrāles informācija;
atrašanās vietas informācija;
11
objekts;
kartes krāsas.
Saistītā informācija
•
•
Maršruta opcijas (61 lpp.)
Maršruta opcijas − izvairīšanās no
noteikta apgabala (63 lpp.)
Settings
Map options
(Settings > Map options)
Avoid toll roads (Avoid toll roads)
Avoid tunnels (Avoid tunnels)
Avoid ferries (Avoid ferries)
Pieejamās opcijas ir atkarīgas no tirgus/teritorijas.
}}
65
11 Settings
||
Pilnekrāna karte
Kartes režīma kompasa virziens
attēlā ir pievienoti dažādi objekti, ēkas
u.c.
Informācija par objektiem
automaģistrāles malās
11
Settings Map options
screen map
Show full-
(Settings > Map options > Show full-screen
map)
Iezīmētā opcija + OK attēlo karti pa visu
ekrānu un nerāda citu ar automašīnu saistītu
informāciju, piemēram, pasažieru salona temperatūru vai aktīvo radio raidītāju ekrāna
apakšdaļā un augšdaļā.
Settings
Map options
Map type
(Settings > Map options > Map type)
Šeit var atlasīt veidu, kā karti parādīt ekrānā.
Aktivizējiet vajadzīgo opciju, nospiežot OK.
• North up (North up) - karte vienmēr rāda
ziemeļus ekrāna augšpusē. Automobiļa
simbols pārvietojas attiecīgajā virzienā uz
ekrāna.
• Map heading up (Heading up) - automa-
šīnas simbols atrodas centrā un ekrānā
vienmēr ir vērsts uz augšu. Kartes attēls
griežas zem automobiļa simbola atbilstoši
ceļa līkumiem.
• 3D map basic (3D map basic) - karti var
skatīt diagonāli no augšas; automašīnas
simbols atrodas centrā, bet braukšanas
virziens ekrānā vienmēr ir vērsts uz
augšu.
• 3D map enhanced (3D map enhanced) tāda pati opcija kā iepriekšējā, bet kartes
66
Settings Map options
information
Motorway
(Settings > Map options > Motorway
information)
Kad automašīna brauc pa automaģistrāli, tiek
attēlotas trīs (3) izejas ar, piemēram, atpūtas
vietām vai degvielas uzpildes stacijām.
Saraksts tiek sašķirots, vistuvāko izeju attēlojot saraksta apakšā.
Kursors uz Motorway information + OK tiek atzīmēta izvēles rūtiņa un aktivizēta funkcija.
11 Settings
Informācija par pašreizējo atrašanās
vietu
• Graphic (Graphic) + OK − simbols
Kompass
norāda kompasa virzienu.
• Text (Text) + OK − burts N apzīmē kompasa virziena ziemeļus, W rietumus, S
dienvidus, bet E − austrumus.
Ekrānā kartes attēla kompasa virzienu (ziemeļus) vai braukšanas virzienu var regulēt
arī virzienā uz augšu, skatiet sadaļu "Kartes
režīma kompasa virziens" iepriekš.
POI6
Settings
Settings Map options
information
Position
(Settings > Map options > Position
information)
Aktivizējiet vajadzīgo opciju, nospiežot OK.
• Current road (Current road) - ekrānā
parādās tā ceļa/ielas nosaukums5, uz
kura atrodas automašīna/kursors.
• Lat/Long (Lat/Lon) - ekrānā tiek attēlotas
automašīnas/kursora atrašanās vietas
koordinātas5.
• None (None) - ekrānā tiek attēlotas auto-
mašīnas/kursora atrašanās vietas koordinātas.
5
6
Skatiet piemēru (50 lpp.).
POI – Point of interest. Dēvēts arī par "objektu" un "iestādi".
Map options
11
kartē
Compass
(Settings > Map options > Compass)
Atlasiet, vai kompasa virzienu (virzienu, kurā ir vērsta
automašīnas priekšpuse)
ekrāna kartes attēlā rādīt ar
kompasa bultiņu vai burtiem.
Settings
Map options
POI symbols
(Settings > Map options > POI symbols)
Šeit var norādīt, kurus POI attēlot kartē. Aktivizējiet vajadzīgo opciju, nospiežot OK.
}}
67
11 Settings
||
• Default (Default) - POI norādīts, ja ir
redzama(-s) funkcija(-s) Selected
(Selected).
• Selected (Selected) - atlasiet, nospiežot
slēdzi TUNE un OK katram POI, kuru
vēlaties parādīt ekrānā.
• Night (Night) - ekrāna krāsas un kon-
trasts tiek pielāgots, nodrošinot vadītājam
optimālu nakts redzamību.
Saglabātā atrašanās vieta kartē
• None (None) - nav attēlots(-i) neviens
POI.
11
POI piemērus skatiet Objekti (POI) (82 lpp.).
Kartes krāsas
Settings Map options
location on map
Stored
Norāžu opcijas
Šeit var iestatīt viedu, kādā attēlot vadību.
Iestatījumu piemēri:
•
ierašanās laiks/atlikušais braukšanas
laiks;
•
•
ielu nosaukumi balss vadības sistēmā;
•
automātiska satiksmes informācijas nolasīšana;
•
•
•
vadība tieši kombinētajā instrumentu
panelī;
automātiska skaņas pielāgošana;
balss norādes;
fotoradara brīdinājums.
(Settings > Map options > Stored location on
map)
Settings
Map options
Map colours
(Settings > Map options > Map colours)
Šeit ir redzami visas saglabātās atrašanās
vietas.
•
Aktivizējiet vajadzīgo opciju, nospiežot OK.
• Automatic (Automatic) - gaismas sen-
sors nosaka diennakts laiku un automātiski pielāgo ekrānu.
• Day (Day) - ekrāna krāsas un kontrasts
kļūst tīrs un ass.
68
Iezīmējiet, kuru parādīt kartē, izmantojot
kursoru un nospiežot OK. Izejiet no izvēlnes, nospiežot EXIT vai NAV.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Norāžu opcijas (68 lpp.)
Taustiņš FAV (73 lpp.)
Sistēmas informācija (73 lpp.)
Saglabāto atrašanās vietu importēšana/
eksportēšana (74 lpp.)
Settings
Guidance options
(Settings > Guidance options)
11 Settings
Ierašanās laiks vai atlikušais
braukšanas laiks
Ielu nosaukumi balss vadības sistēmā7
Navigācija ar pagriešanas funkciju
11
Settings Guidance options
arrival format
Time of
(Settings > Guidance options > Time of arrival
format)
Aktivizējiet vajadzīgo opciju, nospiežot OK.
• ETA (Estimated Time of Arrival) - rāda
prognozēto ierašanās laiku
• RTA (Remaining Time of Arrival) - rāda
laiku, kas atlicis līdz ierašanās brīdim.
7
Tikai dažos tirgos un dažās valodās.
Settings Guidance options
names in voice guidance
Street
(Settings > Guidance options > Street names
in voice guidance)
Kursors uz Street names in voice guidance
(Street names in voice guidance) + OK - tiek
atzīmēta izvēles rūtiņa/aktivizēta funkcija, kas
nozīmē, ka papildus parastajai informācijai
par attālumu un virzienu balss vadība nolasa
arī ielu un ceļu nosaukumus.
Settings Guidance options
turn navigation
Turn-by-
(Settings > Guidance options > Turn-by-turn
navigation)
Novietojot kursoru uz Turn-by-turn
navigation un nospiežot OK, tiek atzīmēta/
aktivizēta funkcija, kas nozīmē, ka nākamais
maršrutā paredzētais manevrs un attālums
līdz tam tiek parādīts arī kombinētajā instrumentu panelī.
}}
69
11 Settings
||
Automātiska satiksmes informācijas
nolasīšana
•
SARKANA − tiek nolasīta informācija, un
kartē tiek parādīta atrašanās vieta − skatiet (76 lpp.)
•
DZELTENA − informācija netiek nolasīta,
kartē tiek parādīta atrašanās vieta.
Balss norādes
Automātiska skaņas pielāgošana
11
Settings
guidance
Settings Guidance options
Automatic read out of traffic
(Settings > Guidance options > Automatic
read out of traffic)
Novietojot kursoru uz Automatic read out of
traffic un nospiežot OK, tiek iezīmēta/aktivizēta funkcija, kas nozīmē, ka tiek nolasīti svarīgi satiksmes traucējumi maršrutā.
Šis ekrāna simbols norāda,
ka pašreizējā uztveršanas
zonā ir pieejama satiksmes
informācija. Simbola krāsa
apzīmē informācijas svarīgumu:
70
Guidance options
Voice
(Settings > Guidance options > Voice
guidance)
Settings
fadeout
Guidance options
Audio
(Settings > Guidance options > Audio
fadeout)
Novietojot kursoru uz Audio fadeout un
nospiežot OK, tiek atzīmēta/aktivizēta funkcija, kas nozīmē, ka, piemēram, radio skaņa
tiek izslēgta laikā, kad balss vadība nolasa
informāciju.
Novietojot kursoru uz Voice guidance un
nospiežot OK, tiek atzīmēta/aktivizēta vadības nolasīšanas funkcija.
PIEZĪME
Ja šī funkcija nav iezīmēta, balss vadība
netiek sniegta − tādā gadījumā ir pieejama
tikai vizuāla vadība bez skaņas.
Plašāku informāciju skatiet (32 lpp.).
11 Settings
Vienkārša balss vadība
Drošības kamera
PIEZĪME
•
Pievērsiet uzmanību tam, ka norādītais
maksimāli atļautais ātrums var reizēm
mainīties un tādēļ atšķirties no navigācijas sistēmas datubāzē esošā.
•
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par spēkā
esošo satiksmes noteikumu un ātruma
ierobežojumu ievērošanu.
11
Saglabātās atrašanās vietas signāls
Settings Guidance options
simple voice guidance
Use
Settings Guidance options
camera warning
Speed
(Settings > Guidance options > Use Simple
Voice Guidance)
(Settings > Guidance options > Speed
camera warning)
Pirms katra vadības punkta parasti tiek sniegtas trīs (3) instrukcijas − viena sagatavojošā,
viena tieši pirms punkta un pēdējā − brīdī,
kad jāveic manevrs. Ja šī funkcija ir aktivizēta,
katram vadības punktam tiek sniegta tikai
viena (1) instrukcija.
Kad automašīna tuvojas fotoradaram, vadītājs
tiek brīdināts ar skaņas signālu un simbolu.
•
Novietojot kursoru uz Use simple voice
guidance un nospiežot OK, tiek atzīmēta
izvēles rūtiņa un aktivizēta funkcija −
izejiet no izvēlnes, nospiežot EXIT vai
NAV.
•
Novietojot kursoru uz Speed camera
warning un nospiežot OK, tiek atzīmēta
izvēles rūtiņa un aktivizēta funkcija −
izejiet no izvēlnes, nospiežot EXIT vai
NAV.
PIEZĪME
Kartē iekļaujamās informācijas veidu
nosaka attiecīgās valsts likumdošana. Pašreizējo informāciju skatiet
www.volvocars.com/navi.
}}
71
11 Settings
||
Settings Guidance options
location notification
PIEZĪME
Stored
Ar Travel Guide saistītās funkcijas ir pieejamas tikai, izmantojot pievienotu USB ierīci,
kas satur Travel Guide informāciju, skatiet
(51 lpp.).
Kad automašīna tuvojas lietotāja saglabātajai
atrašanās vietai, vadītājs tiek brīdināts ar skaņas signālu.
11
1. Novietojot kursoru uz Stored location
notification un nospiežot OK, tiek atzīmēta izvēles rūtiņa un atvērts saraksts ar
visām lietotāja saglabātajām atrašanās
vietām.
Signāls braucienam abos virzienos ar
vadību
2. Izmantojiet TUNE, lai atlasītu atrašanās
vietas, par kurām nevēlaties saņemt brīdinājumu, un noņemiet atlasi/deaktivizējiet
ar OK. Izejiet no izvēlnes ar EXIT vai
NAV.
Kad automašīna tuvojas objektam, kas ir
iekļauts "Travel guide" (brauciens abos virzienos ar vadību) sarakstā, vadītājs tiek brīdināts
ar skaņas signālu. Skatiet (51 lpp.).
Objekta signāls braucienam abos
virzienos ar vadību
Settings Guidance options
POI notification
Settings Guidance options
tour notification
•
Travel
72
Novietojot kursoru uz Travel POI
notification un nospiežot OK, tiek atzīmēta izvēles rūtiņa un aktivizēta funkcija −
izejiet no izvēlnes, nospiežot EXIT vai
NAV.
Novietojot kursoru uz Guided tour
notification un nospiežot OK, tiek atzīmēta izvēles rūtiņa un aktivizēta funkcija −
izejiet no izvēlnes, nospiežot EXIT vai
NAV.
PIEZĪME
Kad automašīna tuvojas objektam, kas ir
iekļauts "Travel guide" (brauciens abos virzienos ar vadību), vadītājs tiek brīdināts ar skaņas signālu. Skatiet (51 lpp.).
•
Guided
Ar Travel Guide saistītās funkcijas ir pieejamas tikai, izmantojot pievienotu USB ierīci,
kas satur Travel Guide informāciju, skatiet
(51 lpp.).
Saistītā informācija
•
Saglabāto atrašanās vietu importēšana/
eksportēšana (74 lpp.)
•
Taustiņš FAV (73 lpp.)
•
•
Map options (65 lpp.)
Sistēmas informācija (73 lpp.)
11 Settings
Sistēmas informācija
Sistēmas informācija rāda pašreizējo navigācijas sistēmas statusu.
smes informācijas raidītājs un operatīvie kartes dati, kā arī tās versija.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Settings
System information
(Settings > System information)
Novietojot kursoru uz Settings System
information un nospiežot OK, tiek attēlots
neliels pašreizējā navigācijas sistēmas statusa izraksts, piemēram, pašreizējais satik-
Taustiņš FAV
Taustiņam FAV var ieprogrammēt dažādas
funkcijas.
Norāžu opcijas (68 lpp.)
Taustiņš FAV (73 lpp.)
Map options (65 lpp.)
Saglabāto atrašanās vietu importēšana/
eksportēšana (74 lpp.)
11
Settings
FAV key options
(Settings > FAV key options)
Ciparu tastatūras taustiņu FAV var
ieprogrammēt, izmantojot vienu no
šīm opcijām un nospiežot OK.
}}
73
11 Settings
||
• No function (No funktion)
• Repeat voice guidance (Repeat voice
guidance)
• Cancel/Resume guidance (Cancel/
Saglabāto atrašanās vietu
importēšana/eksportēšana
Importējiet un/vai eksportējiet saglabātos
maršrutus un atrašanās vietas.
Resume guidance )
Karšu datubāzi var papildināt arī ar citu avotu
objektu opcijām, izmantojot USB atmiņas
ierīci. Objektu failiem jābūt "gpx" formātā.
• Show/Hide full-screen map (Show/Hide
full-screen map)
11
Navigācijas sistēmas saglabātos maršrutus
un galamērķus/atrašanās vietas (skatiet
Saglabātās atrašanās vietas (46 lpp.)) var
kopēt uz USB atmiņas ierīci8.
• Show/Hide motorway information
PIEZĪME
(Show/Hide motorway information)
• Start/Stop route recording (Start/Stop
route recording)
• Voice guidance on/off
Novietojot kursoru uz vajadzīgās opcijas un
nospiežot OK, funkcija tiek aktivizēta − izejiet
no izvēlnes, nospiežot EXIT vai NAV.
•
Lai karšu datu bāzei pievienotu POI
failus, ir nepieciešamas noteiktas
datorzināšanās.
•
POI failu formātu un failu lejupielādes
veidus no interneta nosaka attiecīgais
ražotājs/izplatītājs. Tādēļ POI failu lejupielāde no interneta nav standartizēts
process, un īpašnieka rokasgrāmatā
nav sniegts precīzs un pakāpenisks tā
apraksts.
•
Jautājumu gadījumā sazinieties ar
Volvo izplatītāju.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Norāžu opcijas (68 lpp.)
Saglabāto atrašanās vietu importēšana/
eksportēšana (74 lpp.)
Map options (65 lpp.)
Sistēmas informācija (73 lpp.)
Saistītā informācija
Settings
locations
Import/export stored
(Settings > Import/export stored locations)
8
74
Informāciju par USB atmiņas ierīces pievienošanu skatiet automašīnas īpašnieka rokasgrāmatā vai pielikumā Sensus Infotainment.
•
•
•
•
Norāžu opcijas (68 lpp.)
Taustiņš FAV (73 lpp.)
Map options (65 lpp.)
Sistēmas informācija (73 lpp.)
SATIKSMES INFORMĀCIJA
12 Satiksmes informācija
Satiksmes informācija
Satiksmes informācijas atvēršana
Šeit ir redzami simboli, kas ļauj attēlot pašreizējo satiksmes informāciju, un instrukcijas par
to, kā atvērt satiksmes informāciju un kā par
to uzzināt.
Satiksmes informācija − bez norādīta
galamērķa
Šī funkcija ļauj parādīt satiksmes traucējumus,
neatlasot konkrētu galamērķi.
Satiksmes informācija kartē
Vispārējs pārskats
Navigācijas sistēma nepārtraukti saņem pārraidīto satiksmes informāciju.
Šis simbols norāda, ka pašreizējā uztveršanas zonā ir
pieejama satiksmes informācija. Atkarībā no informācijas
veida simbols var būt SARKANĀ vai DZELTENĀ krāsā
(68 lpp.).
12
Šis simbols norāda satiksmes traucējuma atrašanās
vietu − plašāku informāciju
skatiet sadaļas "Satiksmes
informācija − ar norādītu
galamērķi" (77 lpp.) apakšsadaļā " Traffic on map".
PIEZĪME
Satiksmes informācija nav pieejama visos
reģionos/valstīs.
Satiksmes informācijas pārraides zonas
tiek nepārtraukti paplašinātas.
76
Traffic information
Novietojot kursoru uz Traffic information
(Traffic information) un nospiežot OK, tiek
rādīta informācija par satiksmes traucējumiem, taču informācijas rādīšanas veids
atšķiras atkarībā no tā, vai maršruts ir vai nav
norādīts.
Saistītā informācija
•
Satiksmes informācija − ar norādītu galamērķi (77 lpp.)
•
Satiksmes informācija − bez norādīta
galamērķa (76 lpp.)
•
Satiksmes traucējuma apmērs (79 lpp.)
Atver ritināšanas funkciju kartē.
Traffic information
Traffic on map
(Traffic information > Traffic on map)
Novietojot kursoru uz Traffic on map (Traffic
on map) un nospiežot OK, satiksmes traucējumus var meklēt ar ritināšanas funkciju −
skatiet aprakstu sadaļā "Traffic on
map" (77 lpp.).
12 Satiksmes informācija
Visa satiksme
Satiksmes informācija − ar norādītu
galamērķi
Visa satiksme
Kad ir ievadīts galamērķis, šī funkcija rāda
satiksmes problēmas. Rāda satiksmes informāciju (76 lpp.) kartē, izmantojot ritināšanas
funkciju (36 lpp.).
Satiksmes informācijas klausīšanās
maršrutā
Satiksmes informācija uztveršanas zonā.
Traffic information
Novietojot kursoru uz ceļa/ielas un nospiežot
OK, tiek atvērta tā pati funkcija un izvēlne,
kura nākamajā sadaļā "Ar norādītu galamērķi", un tiek parādīts uzraksts "Visa
satiksme". Skatiet (77 lpp.).
Satiksmes informācija − ar norādītu galamērķi (77 lpp.)
•
•
Satiksmes informācija (76 lpp.)
Satiksmes traucējuma apmērs (79 lpp.)
12
(Traffic information > All traffic)
Novietojot kursoru uz All traffic (All traffic) un
nospiežot OK, tiek parādīti visi uztveršanas
zonā esošie satiksmes paziņojumi.
Saistītā informācija
•
All traffic
Traffic information
route
Listen to traffic on
(Traffic information > Listen to traffic on route)
Novietojot kursoru uz Listen to traffic on
route (Listen to traffic on route) un nospiežot
OK, tiek aktivizēta pašreizējo satiksmes paziņojumu nolasīšana maršruta garumā.
Satiksmes informācija uztveršanas zonā.
Vispirms satiksmes informācija tiek sakārtoti
pēc valsts (robežu teritorijās), tad − pēc ielas
numura un ielas nosaukuma.
}}
77
12 Satiksmes informācija
||
Novietojot kursoru uz ceļa/ielas un nospiežot
OK, tiek sniegta specifiska satiksmes informācija par iezīmēto ceļu/ielu − skatiet
nākamo attēlu:
Satiksmes traucējums kartē.
Kartes attēls tiek centrēts ap satiksmes traucējuma atrašanās vietu.
12
Specifiska satiksmes informācija.
Satiksmes informācija kartē
Satiksmes informācija par konkrētu ceļu/ielu
tiek rādīta, saraksta augšgalā izvietojot visnopietnākos satiksmes traucējumus, piemēram,
pilnīgu kustības apstāšanos kādā no joslām.
Lietojiet ritināšanas funkciju, lai parādītu informāciju par konkrētu satiksmes traucējumu.
1. Ritiniet krustiņu līdz satiksmes notikumam/simbolam, par kuru vēlaties saņemt
detalizētu informāciju - ap simbolu izgaismojas dzeltens rāmītis.
2. Nospiediet OK - tiks parādīta informācija,
kas ir līdzīga turpmākajā attēlā redzamajai:
Novietojot kursoru uz satiksmes traucējuma
un nospiežot OK, tiek parādīta papildu informācija un atrašanās vieta kartē - skatiet
nākamo attēlu:
Traffic information
Traffic on map
(Traffic information > Traffic on map)
Novietojot kursoru uz Traffic on map (Traffic
on map) un nospiežot OK, satiksmes traucējumus var meklēt ar ritināšanas funkciju
(36 lpp.).
78
Informācija par satiksmes traucējumu ir saistīta ar katru attiecīgo simbolu un, atkarībā no
12 Satiksmes informācija
pieejamo detaļu daudzuma, var tikt parādīts,
piemēram:
•
•
•
•
•
ielas nosaukums/ceļa numurs;
valsts;
traucējuma veids;
traucējuma apmērs;
traucējuma ilgums.
Ja krustiņa rāmītī atrodas vairāki satiksmes
traucējumi, vispirms tiek parādīts krustiņa
centram vistuvāk esošais traucējums.
(Traffic information > Traffic on map)
Satiksmes traucējuma apmērs
Tieši norādītie satiksmes traucējumi, piemēram "105 km one lane closed" norāda, ka
informācija attiecas uz pašreizējo brauciena
plānu.
Šī funkcija rāda satiksmes traucējuma apmēra
pārskatu.
Novietojot kursoru uz satiksmes traucējuma
un nospiežot OK, tiek parādīta papildu informācija un atrašanās vieta kartē - skatiet
nākamo attēlu:
Ekrānā augšpusē esošie attēli, piemēram,
"2/5", nozīmē, ka redzamā informācija ir 2.
paziņojums no 5 paziņojumiem, kas atrodas
krustiņa rāmītī - pārējos paziņojumus var pārlūkot, atkārtoti īsi nospiežot OK.
•
12
Satiksmes traucējums visā tā plašumā.
Daži satiksmes traucējumi neatrodas tikai
vienā konkrētā atrašanās vietā, bet var pārklāt
lielāku teritoriju.
Atgriezieties kartes displejā, nospiežot
EXIT vai NAV.
Tieši norādītā informācija
Satiksmes traucējums kartē.
Kartes attēls tiek centrēts ap satiksmes traucējuma atrašanās vietu.
•
Iezīmētā laukuma garums atbilst satiksmes traucējuma teritorijai (attālumam).
Saistītā informācija
•
Braukšanas virziens tiek rādīts pie atzīmētā ceļa malas.
•
•
•
Traffic information
Traffic on map
Papildus satiksmes traucējuma atrašanās
vieta simbolam arī pašreizējais attālums ir
iezīmēts ar sarkanu krustiņu rindu "xxxxx".
Satiksmes informācija (76 lpp.)
Satiksmes informācija − bez norādīta
galamērķa (76 lpp.)
Satiksmes traucējuma apmērs (79 lpp.)
Satiksmes informācijas attēlošanas
apgabala lielums
Kartes mērogs nosaka, cik daudz satiksmes
informācijas (76 lpp.) var attēlot – jo lielāks ir
ekrānā redzamais kartes apgabals, jo vairāk
satiksmes traucējumu var attēlot.
}}
79
12 Satiksmes informācija
||
Saistītā informācija
•
•
•
12
80
Satiksmes informācija (76 lpp.)
Satiksmes informācija − bez norādīta
galamērķa (76 lpp.)
Satiksmes informācija − ar norādītu galamērķi (77 lpp.)
KARTES SIMBOLI
13 Kartes simboli
Objekti − POI
Tālāk ir sniegti daži POI opciju piemēri − tie ir
sagrupēti atbilstoši to sabiedriskajai funkcijai:
Šeit ir parādīts, kā atlasīt objektus attēlošanai
kartē un kā izskatās dažādu iestāžu simboli.
Car dealer/repair
Objekti tiek dēvēti arī par "iestādēm" un
"POI1".
Petrol station
Car repair
Iepriekš atzīmētās POI opcijas tiek parādītas
kartē.
•
13
Settings
Map options
POI symbols
Atlasiet/iezīmējiet POI ar slēdzi TUNE −
atzīmējiet/noņemiet atzīmi, izmantojot
OK, un aizveriet ar EXIT.
Lai karte nebūtu grūti lasāma, ir ierobežots
kartē vienlaikus redzamo POI opciju skaits −
vairākas POI opcijas var aplūkot, tuvinot kādu
no zonām.
(Settings > Map options > POI symbols)
Norādiet, kuras POI opcijas rādīt kartē, atlasot Default (Default), Selected (Selected) vai
None (None). Plašāku informāciju skatiet
sadaļā "POI kartē" (65 lpp.).
1
82
Point of interest.
PIEZĪME
•
Objekta simbols un objektu skaits
dažādos tirgos atšķiras.
•
Atjauninot kartes datus, var parādīties
jauni simboli un citi − izzust. Izvēļņu
Map options
sistēmā zem Settings
POI symbols
Selected varat
pārlūkot visus konkrētās karšu sistēmas objektu simbolus.
Parking
Tourist attraction
Golf
Cinema
Amusement park
Recreation
Restaurant
Bar or cafe
Shopping centre
Hotel
13 Kartes simboli
Railway transport
Railway station
Railway access
Airport
Bus station
Ferry terminal
Government or comunity facility
Government office
Police/emergency
Library
13
Hospital or health care facility
Pharmacy
Cash dispenser
ATM/Bank exchange
Post office
Education facility
Saistītā informācija
•
Meklēšana, izmantojot POI (45 lpp.)
83
BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI
14 Bieži uzdotie jautājumi
Bieži uzdotie jautājumi
Automašīnas atrašanās vieta kartē nav
pareiza
Navigācijas sistēma rāda automašīnas atrašanās vietu ar aptuveni 20 metru precizitāti.
Kļūdas iespējamība ir lielāka, braucot pa ceļu,
kurš atrodas paralēli citam ceļam, pa līkumotu
ceļu, vairāklīmeņu ceļu vai pēc ilgstošas
braukšanas, kuras laikā nav veikti nepārprotami pagriezieni.
Arī augsti kalni, ēkas, tuneļi, gaisa tilti, gaisa
pārejas/pazemes pārejas negatīvi ietekmē
GPS signālu uztveršanu - tas savukārt
nozīmē, ka var samazināties automašīnas
atrašanās vietas izskaitļošanas precizitāte.
Sistēma ne vienmēr izskaitļo visātrāko/
visīsāko maršrutu
Izskaitļojot maršrutu, tiek ņemts vērā attālums, ceļa platums, ceļa veids, labo vai kreiso
pagriezienu skaits, apkārtceļi u.c., lai izveidotu teorētiski vislabāko maršrutu. Maršruta
efektīvāka izvēle varētu būt balstīta uz teritorijas pārzināšanu.
Sistēma izmanto maksas ceļus,
automaģistrāles un prāmjus pat, ja es
cenšos no tiem izvairīties
Tehnisku iemeslu dēļ, izskaitļojot liela attāluma maršrutu, sistēma var izmantot tikai lielus ceļus.
Ja esat izvēlējies izvairīties no maksas ceļiem
un automaģistrālēm, sistēma no tiem pēc
iespējas izvairās, izmantojot tos tikai gadījumā, ja nav pieejama neviena cita saprātīga
alternatīva.
Pēc transportēšanas automašīnas
atrašanās vieta kartē nav pareiza
Ja automašīna ir transportēta, piemēram, ar
prāmi vai vilcienu, vai veidā, kas traucē GPS
signāla uztveršanu, var paiet līdz 5 minūtēm,
kamēr automašīnas atrašanās vieta tiek
izskaitļota pareizi.
Pēc akumulatora nomaiņas
automašīnas atrašanās vieta kartē nav
pareiza
Ja ir pārtraukta GPS signāla uztveršana, vai
paiet vairāk par 5 minūtēm, kamēr varēs
pareizi uztvert GPS signālus un izskaitļot
automašīnas atrašanās vietu.
Pēc riepas nomaiņas automašīnas
simbols ekrānā uzvedas neparasti
Pašreizējo automašīnas atrašanās vietu un
braukšanas virzienu izskaitļošanā tiek izmantots ne tikai GPS uztvērējs, bet arī automašīnas ātruma sensors un žiroskopa palīgsistēma. Pēc rezerves riteņa uzstādīšanas vai
vasaras riepu nomaiņas pret ziemas riepām
sistēmā ir "jāiepazīst" jauno riteņu izmērs.
līdz galam, izmantojot šim nolūkam piemērotu
vietu.
Kartes attēls neatbilst reālajai situācijai
Tādi faktori kā nepārtraukta ceļu tīkla paplašināšana un pārbūve, jaunu ceļu satiksmes
noteikumu ieviešana u.c. nozīmē, ka karšu
datubāze ne vienmēr ir pilnīga.
Notiek karšu datu nepārtraukta izstrāde un
aktualizēšana - Volvo izplatītājs var sniegt
plašāku informāciju.
Plašāku informāciju par kartēm utt. skatiet arī
www.volvocars.com/navi un
www.volvocars.com/mapupdate.
Kartes mērogs reizēm mainās
Noteiktās teritorijās nav pieejama detalizēta
kartes informācija. Tādā gadījumā sistēma
automātiski maina palielinājuma pakāpi.
Ekrānā redzamais automašīnas simbols
lēkā vai griežas
Pirms uzsākt braukšanu, sistēmai var būt
nepieciešamas dažas sekundes laika, lai
noteiktu automašīnas atrašanās vietu un
kustību.
14
Izslēdziet sistēmu un dzinēju. Iedarbiniet vēlreiz, taču, pirms uzsākt braukšanu, kādu brīdi
ļaujiet automašīnai nekustīgi stāvēt uz vietas.
Lai sistēma darbotos optimāli, ieteicams
braukšanas laikā vairākas reizes pagriezt stūri
}}
85
14 Bieži uzdotie jautājumi
||
Man jādodas garā ceļojumā, bet es
nevēlos norādīt noteiktu maršrutu uz
pilsētām, kurām plānoju braukt cauri kā visvienkāršāk izveidot maršrutu?
Norādiet galamērķi tieši kartē, izmantojot
tievo krustiņu. Sistēma automātiski nodrošinās vadību uz galamērķi pat, ja brauksiet
netālu no starpmērķiem.
Mana kartes informācija nav aktualizēta
Sazinieties ar tuvāko Volvo izplatītāju, lai
saņemtu informāciju par karšu datu atktualizēšanu.
Skatiet arī www.volvocars.com/navi vai
www.volvocars.com/mapupdate.
Kā varu vienkārši uzzināt, kura kartes
versija tiek izmantota?
14
86
Izvēļņu sistēmā atrodiet Settings System
information un nospiediet OK, lai saņemtu
informāciju par versiju un aptverto ģeogrāfisko teritoriju. Skatiet (73 lpp.).
KARTE UN SISTĒMAS INFORMĀCIJA
15 Karte un sistēmas informācija
Kartes − saturs
Karšu atjaunināšana
Volvo piedāvā vairākas kartes, kas aptver
dažādas pasaules daļas. Karte sastāv no kartes datiem un ceļa datiem ar saistīto informāciju.
Atjaunināšanas laikā jaunā informācija tiek
pārsūtīta uz navigācijas sistēmu, bet iepriekšējā novecojusī informācija − izdzēsta.
Kartes ir izstrādātas, izmantojot uzlabotu
informāciju, un tiek nepārtraukti atjauninātas.
PIEZĪME
Kartes datiem nav 100% pārklājums visos
reģionos/valstīs.
Sistēmas pārklājuma zona tiek nepārtraukti
uzlabota, un reizēm var būt nepieciešama
atjaunināšana.
Plašāku informāciju par kartēm un citu ar
Sensus Navigation saistītu informāciju skatiet
www.volvocars.com/navi un
www.volvocars.com/mapupdate.
Kartes teritorijas
15
Automašīnas navigācijas sistēma dažādiem
tirgiem atšķiras. Ja jāveic izmaiņas kartes teritorijā, sazinieties ar Volvo izplatītāju, lai
saņemtu informāciju par to, kā rīkoties.
1
2
3
88
Atjauninātie karšu dati tiek lejupielādēti no
interneta1 USB atmiņas ierīcē2. Pēc tam lejupielādētie atjaunināšanas dati tiek pārsūtīti uz
automašīnas navigācijas sistēmu, izmantojot
automašīnas USB savienojumu3.
PIEZĪME
Pirms automašīnas kartes datu atjaunināšanas:
•
Vispirms izlasiet internetā atrodamo
informāciju un instrukcijas par kartes
datu lejupielādi un atjaunināšanu.
Ja rodas jautājumi par atjaunināšanu, sazinieties ar Volvo izplatītāju vai skatiet
www.volvocars.com/navi un
www.volvocars.com/mapupdate.
Atjaunināšana
Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus, lai
atjauninātu navigācijas sistēmu − tiks attēlots
atjaunināšanas procesa progress, kā arī aptuvenais atlikušais laiks.
Skatiet informāciju vietnē www.volvocars.com/mapupdate
USB atmiņas ierīcē jābūt vismaz 20 GB brīvas vietas.
Informāciju par USB atmiņas ierīces pievienošanu skatiet automašīnas īpašnieka rokasgrāmatā vai pielikumā Sensus Infotainment.
PIEZĪME
Atjaunināšanas laikā vairākas informācijas
un izklaides sistēmas funkcijas ir atspējotas vai ierobežotas.
Rīkojieties šādi:
1. Iedarbiniet dzinēju.
2. Pievienojiet USB atmiņas ierīci, kurā atrodas atjauninājums, automašīnas USB pieslēgvietai un ievērojiet ekrānā redzamos
norādījumus.
3. Kad ekrānā ir attēlots Map update
finished, visas navigācijas sistēmas funkcijas var atkal lietot.
PIEZĪME
Dažos gadījumos kartes datu atjaunināšanai var būt nepieciešama jaunu funkciju
pievienošana, kas nav aprakstīta šajā
rokasgrāmatā.
Pārtrauktas atjaunināšanas turpināšana
Ja, izslēdzot dzinēju, atjaunināšana vēl nav
pabeigta, tad, iedarbinot dzinēju vēlreiz, process tiek turpināts no vietas, kur tas apstājās.
Lai atsāktu pārtrauktu atjaunināšanu, rīkojieties šādi un ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus:
15 Karte un sistēmas informācija
•
•
Ja USB atmiņas ierīce ir pievienota USB
pieslēgvietai, atjaunināšana tiek atsākta
automātiski.
Ja USB atmiņas ierīce nav pievienota:
− Iedarbiniet dzinēju un pievienojiet USB
atmiņas ierīci automašīnas USB pieslēgvietai − atjaunināšana tiek atsākta automātiski.
Licences līgums
Licence ir līgums par tiesībām veikt noteiktu
aktivitāti vai izmantot kāda cita pilnvaras
saskaņā ar līguma noteikumiem un nosacījumiem.
Turpmākais teksts ir Volvo līgums ar ražotāju/
izstrādātāju.
Autortiesības
Europe
Austria
© Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen.
Contains content of Stadt Wien –
data.wien.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains content of Statdt Linz –
data.linz.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses /by/3.0/
legalcode .
Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Belgium
Realized by means of Brussels UrbIS®© –
Distribution & Copyright CIRB, available at
http://www.cirb.irisnet.be/catalogue-deservices/urbis/telechargement .
Includes content made available by AGIV.
15
Croatia
© EuroGeographics.
Cyprus
© EuroGeographics.
}}
89
15 Karte un sistēmas informācija
||
Estonia
© EuroGeographics.
Finland
Contains data from the National Land Survey
of Finland Topographic Database 06/2012.
(Terms of Use available at http://
www.maanmittauslaitos.fi/en/
NLS_open_data_licence_version1_20120501)
.
Contains data that is made available by Itella
in accordance with the terms available at:
http://www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/
yhteystietopalvelut/uusi_postal_
code_services_service_description_and_term
s_of-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.
France
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zuständigen Behörden
entnommen.
15
Contains content of „Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern.de“, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
90
Contains Content of “Stadt Köln –
offenedaten-koeln.de”, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla
Regione Toscana.
Great Britain
Includes content of Comune di Bolgona
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010.
Contains Royal Mail data © Royal Mail
copyright and database right 2010.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Guernsey
©The States of Guernsey
©Teh States of Alderney
©The Chief Pleas of Sark
©The Royal Court of Guernsey
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Ireland
Contains data made available by the Dublin
City Council Multi Story Car Parking Space
Availability as of 2013-11-02, licensed in
accordance with http://psi.gov.ie/files/
2010/03/PSI-Licence.pdf .
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta
usando quale riferimento anche cartografia
Contains data from Trasporto Passeggeri
Emilia-Romagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Cesena
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute,
and Regione Sicilia, licensed under http://
www.formez.it/iodl/ and updated by licensee
September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna,
Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune
di Trapani, Comune di Vicenza, Regione
Lombardia, Regione Umbria, licensed under
http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated
by licensee September 1, 2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Includes content of Comune di Milano,
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by
licensee November 1, 2013.
15 Karte un sistēmas informācija
Includes content of the “Comunità Montana
della Carnia”, licensed under http://
www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated by
licensee December 1, 2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità”
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna,
licensed under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
and updated by licensee May 1, 2014
Latvia
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
Moldova
© EuroGeographics.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority Includes data under the Norwegian
licence for Open Government data (NLOD),
available at http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .
Contains information copyrighted by ©
Kartverket, made available in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/no/ .
Poland
© EuroGeographics.
Portugal
Ukraine
Source: IgeoE – Portugal.
© EuroGeographics.
Slovenia
United Kingdom
© EuroGeographics.
Contains public sector information licensed
under the Open Government License v.1.0
(see the license http://
www.nationalarchives.gov.uk/doc/opengovernment-licence/).
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Contains data that is made available by the
Generalitat de Catalunya Government in
accordance with the terms available at http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm .
Retrieved by HERE 05/2013.
Adapted from data from the Office for
National Statistics licensed under the Open
Government Licence v.1.0.
Contains content of Centro Municipal de
Informatica – Malaga, licensed in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by /3.0/legalcode .
Contains content of Administración General
de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go
Open v1.0, available at http://
data.goteborg.se/goopen .
15
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
91
16 Alfabētiskais rādītājs
"
D
"ritentiņš"
opciju ievadīšana un atlasīšana............ 27
opciju saraksts...................................... 28
Drošības kamera........................................ 71
A
Antena
atrašanās vieta...................................... 16
Attāluma mērvienība
ETA....................................................... 69
RTA....................................................... 69
Automašīnas transports............................. 85
Autortiesības.............................................. 89
B
Balss atpazīšana........................................ 21
palīdzības funkcijas un iestatījumi........ 22
Valoda................................................... 25
Balss komandas (Balss vadība)................. 22
Balss paziņojumu skaļuma regulēšana...... 17
16
92
Balss vadība........................................ 22, 32
Baterija
tālvadības pults..................................... 19
meklēt, izmantojot pasta indeksu......... 48
meklēt, izmantojot platuma/garuma
grādus................................................... 49
meklēt, izmantojot saglabātu atrašanās vietu............................................... 46
meklēt no sākumlapas.................... 42, 51
Dzēst maršrutu.......................................... 54
E
Galvenā ierīce
atrašanās vieta...................................... 17
Elementu atrašanās vieta, pārskats........... 16
GPS uztvērējs............................................ 17
Elementu atrašanās vietas pārskats.......... 16
ETA, attāluma mērvienība.......................... 69
Iekavas ar tekstu angļu valodā.................. 14
F
Fotoradars................................................. 71
funkcijas
vadības tastatūra un tālvadības pults... 19
G
Galamērķis.................................................
meklēt, izmantojot adreses...................
meklēt, izmantojot iepriekšējos galamērķus..................................................
meklēt, izmantojot internetu.................
meklēt, izmantojot kartes punktu.........
meklēt, izmantojot objektus..................
I
42
43
47
48
50
45
Iestādes
Simboli.................................................. 82
Iestatījumi
Kartes opcijas.......................................
maršruta opcijas...................................
maršruta opcijas − izvairīties no teritorijas.......................................................
maršruta opcijas − pielāgot maršrutu...
saglabāto atrašanās vietu importēšana/eksportēšana...............................
sistēmas informācija.............................
Taustiņš FAV.........................................
Vadības opcijas....................................
65
61
63
65
74
73
73
68
Iestatīt galamērķi................................. 42, 51
Ievadīt maršrutā......................................... 53
16 Alfabētiskais rādītājs
Internet search........................................... 48
Izplatīšana.................................................. 79
Izvairīšanās no ceļa posma........................ 56
Izvairīties no
automaģistrāles.................................... 65
maksas ceļi........................................... 65
prāmji.................................................... 65
Izvēlnes......................................................
galvenā izvēlne.....................................
īsinājumikonas......................................
Ritināt izvēlni.........................................
34
35
34
36
Izvēlnes/funkcijas....................................... 37
K
M
Kartes
atjaunināšana........................................ 88
saturs.................................................... 88
Mainīt satiksmes informācijas mērogu...... 79
Kartes, ceļu veidi un kompass
Balss vadība......................................... 32
kompass............................................... 32
pašreizējās atrašanās vietas attēlojums kartē............................................. 30
Kartes attēls............................................... 30
Kartes krāsa............................................... 65
Kartes opcijas............................................ 65
Kartes režīms............................................. 13
Ī
Īpašnieka rokasgrāmata............................ 13
paturiet prātā........................................ 13
Kartes ritināšana........................................ 36
Kartes skats............................................... 65
Kartes zonas.............................................. 88
Maršruta opcijas.................................. 65, 68
Maršruta punkts......................................... 54
Maršruts.....................................................
alternatīvi maršruti un maršrutu pārskats.....................................................
atlikušā maršruta karte.........................
detalizēta maršruta informācija............
ierakstīt maršrutu..................................
Izvairīties no..........................................
maršruta starpmērķi.............................
53
57
58
58
59
56
54
Meklēt
pasta indekss........................................ 48
Mēroga
maiņa.................................................... 79
Kompass.................................................... 32
Krustpunkts............................................... 36
N
Nākamais galamērķis maršrutā................. 57
L
Lasīt satiksmes paziņojumu....................... 77
Latitude and longitude............................... 49
Licences līgums......................................... 89
O
Objekti (POI)............................................... 82
16
93
16 Alfabētiskais rādītājs
P
Savienojums.............................................. 43
Vadības opcijas............................. 61, 63, 65
pamata funkcijas.......................................... 9
Simboli
iestādes................................................ 82
Vadības tastatūra
atrašanās vieta...................................... 17
Pamata iestatījumi..................................... 13
Sistēmas aktivizēšana................................. 9
Papildu informācija.................................... 34
Sistēmas iestatījumi................................... 13
Pasta indekss
meklēt................................................... 48
Sistēmas opcijas........................................ 73
Previous destination kā galamērķis........... 47
Skaļruņi
atrašanās vieta...................................... 17
R
T
Ritināšana.................................................. 36
Teksts angļu valodā iekavās...................... 14
Rokasgrāmatā aprakstītie meklēšanas
ceļi............................................................. 13
TMC uztvērējs............................................ 17
RTA, attāluma mērvienība......................... 69
16
94
Travel guide............................................... 51
Rūpnīcas iestatījumi................................... 13
TV ekrāns
kopšana................................................ 17
S
V
Saglabātie galamērķi................................. 47
Sākt vadību................................................ 53
Vadība
ātrā darba sākšanas rokasgrāmata...... 10
Satiksmes informācija.......................... 17, 76
ar norādītu galamērķi............................ 77
bez norādīta galamērķa........................ 76
pārraidīt................................................. 76
satiksmes problēmas apmērs............... 79
Vadības ierīces...........................................
centrālā konsole...................................
pārskats................................................
stūre......................................................
tālvadības pults.....................................
18
18
16
19
19
TP 17939 (Latvian) AT 1420, MY15, Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement