Volvo S60 Quick start guide

Volvo S60 Quick start guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
APSVEICAM JŪS AR JAUNO VOLVO!
Šajā mapē ir iekļauta visbiežāk lietojamo automašīnas funkciju atlase. Īpašnieka rokasgrāmatai un
citām rokasgrāmatām jāsatur drošības instrukcijas un visi brīdinājumi, svarīgi teksti un piezīmes.
Šie simboli nozīmē:
Pārskata attēlos ir atzīmētas dažādas daļas.
Instrukcijas soli pa solim.
Ir ļoti svarīgi izlasīt īpašnieka rokasgrāmatu.
Brīdinājumi, svarīgi teksti un piezīmes, kas noteikti jāizlasa, ir iekļauti pēdējā lappusē.
Iespējas ir atzīmētas ar zvaigznīti *.
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama drukātā veidā un digitālā formā automašīnas ekrānā, tīmeklī un arī
kā mobilā lietotne. Mobilā aplikācija ietver pilnu īpašnieka rokasgrāmatu kā arī filmu ar instrukcijām un
tai ir vairāki meklēšanas ceļi ar tekstu un attēliem. Mobilo lietotni var lejupielādēt uz mobilajām ierīcēm
no App Store vai Google play.
Uzziniet vēl vairāk par savu automašīnu vietnē www.volvocars.com.
01 Iedarbināšana un braukšana
04 Automašīnas funkcijas
Tālvadības pults atslēga
Klimata sistēmas vadības slēdži
Keyless* piedziņas sistēma
Priekšējo lukturu vadības ierīce
Dzinēja iedarbināšana un izslēgšana
Kombinētais instrumentu panelis
Stāvbremze
Infotainment sistēma
Stiklu tīrītāji
Tālrunis*
Internets*
Ārēja audio ierīce
Viduskonsoles taustiņi
02 Vadītāja atbalsts automašīnā
Izvēļņu sistēmas iestatījumi
Stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
Autoservisa/pieteikšanas pakalpojums*
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija*
ECO*
Start/Stop funkcija*
Gājēju aizsardzība*
05 Padomi
Degvielas uzpildīšana
03 Jūsu braukšanas vide
Sēdekļa regulēšana
Stūres regulēšana
Aizmugurējā sēdekļa nolocīšana
Automobiļa kopšana
Glabāšanas nodalījumi
AUX/USB* ieejas un 12 V kontaktligzdas
Kā darbojas tālvadības pults atslēga?
01
Atslēdz durvis A un bagāžas nodalījuma vāku,
kā arī izslēdz signalizāciju. Funkciju var atiestatīt
izvēļņu sistēmā MY CAR.
Aizslēdz durvis un bagāžnieka vāku un aktivē
signalizāciju.
Tuvošanās apgaismojums.
Nospiežot vienreiz, atslēdz bagāžas nodalījumu;
nospiežot divreiz, nedaudz to paver.
Informācija*.
Trauksmes funkcija.
Tālvadības pults atslēgā var saglabāt dažādus
iestatījumus, tostarp sānu spoguļu un elektriski regulējamā vadītāja sēdekļa iestatījumus*,
skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.
Kā darbojas Keyless aizslēgšanas sistēma?
01
Tālvadības pults atslēga var palikt, piemēram, kabatā,
visu laiku.
Aizslēgšana un signalizācijas aktivizēšana
–– Pieskarieties viena ārējā durvju roktura aizmugurējai daļai vai viegli nospiediet mazāko no bagāžas
nodalījuma vāka divām gumijas pogām.
Automašīnas atslēgšana un signalizācijas izslēgšana
–– Satveriet durvju rokturi un atveriet durvis kā parasti
vai viegli nospiediet lielāko no divām bagāžas
nodalījuma vāka gumijas pogām.
Kā iedarbināt vai izslēgt dzinēju?
01
Iedarbināšana
Iespiediet tālvadības pults atslēgu aizdedzes
slēdzī (neattiecas uz Keyless drive*).
Nospiediet sajūga vai bremžu pedāli.
Īsi nospiediet pogu START/STOP ENGINE.
Izslēgšana
Īsi nospiediet pogu START/STOP ENGINE.
Izņemiet tālvadības pults atslēgu ārā no aizdedzes
slēdža.
Kā lietot stāvbremzi?
01
Lai iedarbinātu
–– Nospiediet slēdzi PUSH LOCK/PULL RELEASE −
sāk mirgot simbols. Kad tas nepārtraukti izgaismojas, stāvbremze ir ieslēgta.
Lai izslēgtu
Nospiediet bremžu pedāli.
Pavelciet slēdzi PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Automātiska izslēgšanās
–– Sāciet braukt. (Automašīnām ar automātisko pārnesumkārbu drošības jostai jābūt piesprādzētai).
Kā ieslēgt vējstikla tīrītājus un lietus sensoru*? 01
Pārvietojiet sviru uz leju, lai ieslēgtu stiklu tīrītājus, un
uz augšu, lai veiktu vienu tīrošo kustību.
Lietus sensora ieslēgšana/izslēgšana.
Regulē sensora jutību vai pārtraukumu aizkavi.
Lai tīrītāja slotiņas varētu pacelt, tām jāatrodas
apkopes pozīcijā - skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.
Kā lietot stāvvietā novietošanas palīgsistēmu
PAP*?
02
PAP pārbauda pieejamo vietu un pēc tam iestūrē tajā
automašīnu. Jūsu uzdevums ir izvēlēties pārnesumu,
kontrolēt ātrumu un bremzēt/apturēt automašīnu.
Aktivizējiet PAP, nospiežot taustiņu. Nebrauciet
ātrāk par 30 km/h.
Ievērojiet kombinētajā instrumentu panelī redzamās instrukcijas.
Esiet gatavs apturēt automašīnu, kad attēli un
teksts iesaka to darīt.
Kāda ir joslas saglabāšanas palīgsistēmas
LKA* funkcija?
02
Ja automašīna gatavojas šķērsot sānu līniju, LKA
aktīvi stūrē atpakaļ joslā, piemērojot nelielu griezes
momentu. Ja automašīna šķērso sānu līniju, LKA
brīdina ar pulsējošu vibrēšanu stūres ratā.
–– Aktivizējiet LKA, nospiežot taustiņu.
Kā lietot iedarbināšanas/izslēgšanas funkciju*? 02
Manuālā pārnesumkārba
Izslēdziet dzinēju: nospiediet sajūgu, ieslēdziet pārnesumu pārslēgsviru neitrālā pozīcijā un atlaidiet sajūga
pedāli.
Iedarbiniet dzinēju: nospiediet sajūga pedāli.
Automātiskā pārnesumkārba
Izslēdziet dzinēju: apturiet automašīnu, nospiežot
bremžu pedāli, un pēc tam uzturiet bremžu spiedienu.
Iedarbiniet dzinēju: atlaidiet bremžu pedāli.
Izgaismota lampiņa taustiņā norāda, ka funkcija ir aktīva.
Kā darbojas gājēju aizsardzība*?
02
Automašīna ir aprīkota ar sadursmes brīdinājuma
sistēmu ar automātisko bremzēšanu un velosipēdistu
un gājēju aizsardzību, kas var brīdināt, bremzēt un/
vai apturēt automašīnu, ja priekšā atrodas transportlīdzeklis, velosipēdists vai gājējs.
Šī funkcija ir tikai palīgsistēma, un tā nedarbojas visās
situācijās, piemēram, tā neuztver velosipēdistus no
sāniem un gājējus, kuru augums ir mazāks par 80 cm
vai kuri ir daļēji aizsegti.
Ir svarīgi izprast šo funkciju − skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu.
Kā regulēt sēdekli?
03
Pacelt/nolaist sēdekļa sēdvirsmas priekšējo malu.
Pacelt/nolaist sēdekli.
Pārvietot sēdekli uz priekšu/atpakaļ.
Sasvērt sēdekļa atzveltni.
Gurnu atbalsta* regulēšana.
Elektriski vadāmā sēdekļa iestatījumu saglabāšana*.
Elektriski vadāmā sēdekļa atmiņas taustiņi*.
Saglabājiet iestatījumu:
Turiet atmiņas pogu nospiestu, lai saglabātu iestatījumus. Turiet pogas nospiestas, līdz atskan signāls un
kombinētajā instrumentu panelī tiek parādīts teksts.
Tiks saglabātas sēdekļa un sānu spoguļu pozīcijas.
Gurnu atbalsta pozīcija netiek saglabāta.
Sānu spoguļu pozīcijas un elektriski vadāmo
sēdekļu (bet ne gurnu atbalsta) atmiņas
iestatījumus var saglabāt arī tālvadības pults
atslēgā* − skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.
Kā regulēt stūri?
03
Atbrīvojiet aizturi.
Noregulējiet stūri uz priekšu/atpakaļ un uz augšu/
uz leju.
Aktivizējiet aizturi.
Kā nolocīt aizmugurējā sēdekļa atzveltnes?
03
Abas divdaļīgās atzveltnes daļas var nolocīt kopā vai
atsevišķi.
Pavelciet vajadzīgo rokturi. Tie atrodas lūkas
atvēruma iekšpusē.
Nolokiet atzveltni uz priekšu. Ja jānoloka
atzveltnes platā daļa, līdz galam nolaidiet vidējo
galvas balstu.
Galvas balstu nolaišana − skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu.
Kā regulēt temperatūru?
04
Noregulējiet temperatūru atsevišķi salona kreisās/labās puses zonā. Ekrānā ir redzama atlasītā
temperatūra.
Nospiediet AUTO, lai automātiski regulētu gaisa
plūsmas sadalījumu un citas funkcijas. Ekrānā ir
redzams AUTO CLIMATE.
Kā atkausēt vējstiklu?
04
Nospiediet, lai aktivizētu vējstikla elektrisko apsildi* - ekrānā izgaismojas simbols (1).
Nospiežot vēlreiz, tiek aktivizēta arī maksimāla
gaisa plūsma uz vējstiklu un sānu logiem – izgaismojas simbols (1) un (2).
Nospiežot vēlreiz, tiek izslēgtas abas funkcijas nav izgaismots neviens simbols.
Bez elektriskās apsildes: nospiediet, lai aktivizētu/
deaktivizētu gaisa plūsmu.
Kā darbojas priekšējo lukturu vadības
automātiskais režīms?
04
Režīms AUTO piedāvā šādas opcijas:
• Automašīna automātiski pārslēdzas starp dienas
gaitas lukturiem un tuvajām gaismām.
• Tālās gaismas var aktivizēt, kad ir ieslēgtas tuvās
gaismas.
• Var izmantot aktīvās tālās gaismas (AHB)*, kas
automātiski aptumšo un aktivizē tālās gaismas vai
pielāgo gaismas staru satiksmes apstākļiem.
• Ir aktivizēta tuneļa uztveršanas funkcija*.
Kā vadīt vadītāja infocentru?
04
Nospiežot OK, var atvērt vadītāja infocentra
izvēlnes, aktivizēt atlasīto opciju un nodzēst
paziņojumus.
Ar īkšķratu var ritināt starp vadītāja infocentra
opcijām.
Nospiežot RESET, tiek atiestatīti atlasītā vadītāja
infocentra soļa dati un tiek atvērts iepriekšējais
izvēlnes struktūras skats.
Kā atiestatīt brauciena odometru?
Pagrieziet kreisās puses svirslēdža īkšķratu, lai
parādītu brauciena odometru T1 vai T2.
Turiet nospiestu taustiņu RESET, lai atiestatītu
redzamo brauciena odometru.
04
Kā ieslēgt un izslēgt sistēmu Infotainment?
04
Īsi nospiežot, tiek aktivizēta sistēma.
Turot nospiestu (līdz ekrāns izslēdzas), tā tiek
deaktivizēta.
Lai izslēgtu skaņu, īsi nospiediet. Nospiežot vēlreiz, tā
tiek atkal ieslēgta.
Ņemiet vērā, ka visa Sensus sistēma (tostarp navigācija*
un tālruņa funkcijas*) tiek ieslēgta/izslēgta vienlaicīgi.
Kā pārvietoties Infotainment sistēmā?
04
Nospiediet RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*,
TEL* vai *, lai atlasītu galveno avotu. Šajā vietā
tiek parādīts pēdējā aktīvā avota parastais skats.
Nospiediet OK/MENU vai stūres īkšķratu*, lai
piekļūtu atlasītā avota galvenajai izvēlnei.
Pagrieziet TUNE vai īkšķratu, lai pārvietotos pa
izvēlnēm.
Nospiediet OK/MENU vai īkšķratu, lai izvēlnēs
veiktu atlasi.
Īsi nospiediet EXIT, lai dotos atpakaļ izvēļņu
sistēmā, atceltu funkciju vai izdzēstu ievadītās
rakstzīmes.
Turiet nospiestu taustiņu EXIT, lai dotos atpakaļ
uz parasto skatu vai no parastā skata dotos uz
galvenā avota skatu.
Padomi:
Lai no parastā skata dotos uz saīšņu izvēlni, vienreiz
nospiediet galvenā avota taustiņu. Lai atgrieztos
parastajā skatā, nospiediet taustiņu vēlreiz.
Plašāku informāciju par sistēmas darbināšanu
skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
Kā pievienot ar Bluetooth® savietojamu tālruni*? 04
Tālruņa avota parastajā skatā nospiediet OK/
MENU.
Atlasiet Make car discoverable (Iestatīt automašīnai redzamības režīmu) un apstipriniet, nospiežot
OK/MENU.
Mobilajā tālrunī aktivizējiet Bluetooth®. Atrodiet tālruni un izveidojiet tam savienojumu ar automašīnu.
Ievērojiet tālrunī un ekrānā redzamās instrukcijas.
Tagad tālrunis ir pievienots, un to var vadīt no
automašīnas.
Ja neizdodas reģistrēt tālruni, skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu.
Kā izveidot savienojumu ar internetu*?
04
Pievienojiet mobilo tālruni automašīnai (skatiet
"Kā pievienot ar Bluetooth® savietojamu tālruni?")
un tālrunī aktivizējiet modema režīmu.
Avota MY CAR parastajā skatā nospiediet OK/
MENU, atlasiet Settings (Iestatījumi) > Internet
settings (Interneta iestatījumi) > Connect through (Izveidot savienojumu, izmantojot). Atlasiet
kādu no opcijām: Car modem (Automašīnas
modemu), Wi-Fi tīklu vai Bluetooth.
Turpmāk automašīna automātiski izveidos savienojumu,
izmantojot atlasīto interneta savienojuma veidu.
Plašāku informāciju par savienojuma izveidi
skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
Kādus pakalpojumus saņemšu kopā ar Volvo
ID*?
04
Volvo ID ir jūsu personīgais ID, kas reģistrēts automašīnai un kas var sniegt piekļuvi dažādiem pakalpojumiem, piemēram, My Volvo tīmeklim, kā arī ļauj
nosūtīt adresi no internetā esoša kartes pakalpojuma
tieši uz transportlīdzekli.
Reģistrējiet vai pārvaldiet savu Volvo ID šādi:
Nospiediet taustiņu Connect .
Atlasiet Apps > Settings un ievērojiet ekrānā
redzamās instrukcijas.
Plašāku informāciju par Volvo ID skatiet īpašnieka
rokasgrāmatā.
Kā lietot aplikācijas, kad automašīnā ir
izveidots interneta pieslēgums*?
04
Kad automašīnā ir izveidots interneta pieslēgums,
var lietot mūzikas pakalpojumu aplikācijas, klausīties
tīmekļa radio, kā arī izmantot navigācijas pakalpojumus un vienkāršus tīmekļa pārlūkus.
Nospiediet taustiņu Connect .
Atlasiet Apps un nospiediet OK/MENU, lai parādītu pieejamās aplikācijas.
Atlasiet aplikāciju un apstipriniet, nospiežot OK/
MENU.
Lai lietotu dažas aplikācijas, jāpiesakās, izmantojot
atsevišķu kontu, kas nav aplikācijas/pakalpojuma
piegādātāja konta. Vēlreiz izmantojiet esošo kontu vai
reģistrējieties. Ievērojiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Kā veikt zvanu*?
04
Tālruņa avota parastajā skatā ievadiet vajadzīgo
numuru vai pagrieziet stūres īkšķratu uz leju,
lai piekļūtu tālruņu katalogam, vai uz augšu, lai
piekļūtu zvanu reģistram.
Nospiediet īkšķratu, lai sastādītu numuru.
Zvanu var pārtraukt, nospiežot EXIT.
Informāciju par vēl citiem veidiem, kā veikt tālruņa zvanu, skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
Kā atbildēt uz tālruņa zvanu*?
04
–– Nospiediet īkšķratu, lai pieņemtu ienākošos zvanus.
Zvanu var noraidīt/pārtraukt, nospiežot EXIT.
Informāciju par vēl citiem veidiem, kā atbildēt uz
tālruņa zvanu, skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
Kā pievienot ārēju audio ierīci?
04
Pievienojiet ārējo ierīci, izmantojot viduskonsoles
glabāšanas nodalījuma AUX ieeju vai USB* pieslēgvietu.
Multivides avota parastajā skatā nospiediet
viduskonsoles taustiņu MEDIA.
Pagrieziet TUNE līdz vajadzīgajam audio avotam
un nospiediet OK/MENU.
Informāciju par citiem ārējas ierīces savienojumiem skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
Kā iestatīt GPS* galamērķi?
04
Nospiediet NAV, lai palaistu navigācijas
sistēmu − tiek parādīta karte.
Vēlreiz nospiediet NAV un atlasiet Enter address
(Ievadīt adresi), nospiežot OK/MENU.
Ievadiet meklēšanas kritēriju(-us), izmantojot
ritentiņu vai viduskonsoles ciparu tastatūru.
Pēc tam atlasiet Set single destination (Iestatīt
vienu galamērķi) vai Add as waypoint (Pievienot
kā maršruta punktu) un nospiediet OK/MENU.
Plašāku informāciju par navigācijas sistēmas* atšķirībām
dažādos tirgos skatiet atsevišķā pielikumā.
Kādus iestatījumus var veikt izvēļņu sistēmā? 04
Izvēļņu sistēma MY CAR ietver vairākas automašīnas
funkcijas, piemēram, pulksteņa, sānu spoguļu un
slēdzeņu iestatījumus.
Informāciju par to, kurus taustiņus izmantot, skatiet
sadaļā "Kā pārvietoties pa Infotainment sistēmu?"
iepriekš.
Kā iestatīt pulksteni?
04
Avota MY CAR parastajā skatā nospiediet OK/
MENU.
Atlasiet Settings (Iestatījumi) > System options
(Sistēmas iestatījumi) > Time settings (Laika
iestatījumi).
Pagrieziet TUNE līdz Auto time un nospiediet
OK/MENU, lai aktivizētu automātisku laika iestatīšanu.
Lai automašīnā iestatītu pareizu laiku, atlasiet pašreizējo atrašanās vietu.
Kā piezvanīt uz autoservisu vai pieteikt apkopi*? 04
–– Avota MY CAR parastajā skatā nospiediet OK/
MENU un atlasiet Service & repair (Apkope un
remonts).
Zem Service & repair (Apkope un remonts) ir sniegta
informācija par jūsu izvēlēto autoservisu, kuru reģistrējāt
tīmekļa portālā My Volvo. Zem Dealer information ir
opcija, kas ļauj zvanīt un sūtīt apmeklējuma pieteikumu
autoservisam (pieejams arī, izmantojot My Volvo). Varat
arī atjaunināt autoservisa informāciju un iestatīt autoservisu kā galamērķi.
Attiecas tikai uz dažiem tirgiem.
Ko dara funkcija ECO*?
04
Nospiežot ECO, tiek aktivizēta optimāla degvielas
ekonomijas braukšanas programma, kas cita starpā
ietver šādas izmaiņas:
• Start/Stop − dzinējs var automātiski izslēgties,
pirms automašīna ir pilnībā apstājusies.
• Eco ripošana − bremzēšana ar dzinēju tiek pārtraukta,
un automašīna ripo.
• Noteiktu klimata funkciju deaktivizēšana vai
samazināšana.
Kā uzpildīt degvielu?
05
–– Nospiediet apgaismojuma panelī esošo taustiņu,
lai atvērtu degvielas tvertnes aizvirtni. Atlaižot
taustiņu, aizvirtnis tiek atvērts.
Kombinētā instrumentu paneļa simbola bultiņa norāda,
kurā automašīnas pusē atrodas degvielas tvertnes vāciņš.
Kā mazgāt automašīnu?
05
Mazgāšana ar rokām ir saudzīgāka krāsojumam nekā
automātiskajās auto mazgātavās. Kad krāsojums ir
jauns, tas ir daudz jutīgāks. Tādēļ pirmajos dažos
mēnešos pēc jaunā automobiļa iegādes ieteicams to
mazgāt ar rokām.
Izmantojiet tīru ūdeni un mazgāšanas sūkli. Atcerieties, ka netīrumi un smilts var saskrāpēt krāsojumu.
Kā tīrīt ādas polsterējumu*?
Lai āda saglabātu savu izskatu, tai ir nepieciešama
regulāra kopšana. Tādēļ ādas polsterējums jāapstrādā ar Volvo Leather Care komplektu 1-4 reizes
gadā. Volvo Leather Care komplektu var iegādāties
pie Volvo izplatītāja.
05
Kur atrodas glabāšanas nodalījumi?
05
Šeit ir redzami daži no automašīnas glabāšanas
nodalījumiem.
Īpašnieka rokasgrāmatā ir norādītas vēl citu
glabāšanas nodalījumu atrašanās vietas.
Kur atrodas AUX/ESB* un 12V kontaktligzdas? 05
Lai darbotos salona 12V kontaktligzdas, tālvadības pults
atslēgai jāatrodas pozīcijā I. Bagāžas nodalījuma 12V
kontaktligzda* darbojas vienmēr.
Kā darbojas bezatslēgas aizslēgšanas sistēma?
Cimdi var traucēt durvju rokturu Keyless funkcijas darbību. Elektromagnētiskie lauki un skrīnings var traucēt Keyless funkcijas
darbību. Nenovietojiet/neglabājiet tālvadības pults atslēgu blakus mobilajam tālrunim vai metāla priekšmetiem.
Kā iedarbināt vai izslēgt dzinēju?
Pēc aukstās iedarbināšanas tukšgaitas apgriezieni ir augsti neatkarīgi no ārējās temperatūras. Tā ir daļa no Volvo efektīvās
emisijas sistēmas. Aukstās iedarbināšanas laikā dažu dīzeļdzinēju iedarbināšana notiek ar aizkavi, jo tiek veikta priekšsildīšana.
Kā lietot stāvvietā novietošanas palīgsistēmu PAP*?
PAP nedarbojas visās situācijās, bet ir vienkārši paredzēts kā palīglīdzeklis. Vadītājam vienmēr jāuzņemas atbildība par drošu
automašīnas vadīšanu, kā arī apkārtnes aplūkošanu un citu tuvojošos vai aizbraucošo satiksmes dalībnieku pamanīšanu,
novietojot automašīnu stāvvietā.
Kāda ir joslas saglabāšanas palīgsistēmas LKA* funkcija?
LKA ir tikai vadītāja rīks, un tā nedarbojas visās braukšanas situācijās, kā arī laika un ceļu apstākļos. Vadītājs vienmēr ir atbildīgs
par automašīnas drošu vadīšanu, kā arī spēkā esošo likumu un satiksmes noteikumu ievērošanu.
Kā darbojas gājēju aizsardzība*?
Šī funkcija nevar uztvert visus gājējus jebkurā situācijā, un tā neuztver, piemēram, daļēji aizsegtus gājējus, cilvēkus brīvi krītošā
apģērbā vai gājējus, kuri ir īsāki par 80 cm. Šī funkcija nevar uztvert visus velosipēdistus jebkurā situācijā, un tā neuztver, piemēram, daļēji aizsegtus velosipēdistus, velosipēdistus brīvi krītošā apģērbā vai velosipēdistus, kas tuvojas no sāniem. Vadītājs
vienmēr ir atbildīgs par to, lai transportlīdzeklis tiktu vadīts pareizi, ievērojot ātrumam atbilstošu drošības distanci.
Kā regulēt sēdekli?
Pirms sākt braukšanu, noregulējiet vadītāja sēdekļa pozīciju pareizi – nekādā gadījumā nedariet to braukšanas laikā. Pārliecinieties, ka sēdekļa pozīcija ir nofiksēta, lai novērstu traumu gūšanu straujas bremzēšanas vai negadījuma laikā.
Kā nolocīt aizmugurējā sēdekļa atzveltnes?
Pārliecinieties, ka sēdekļa atzveltnes pēc pacelšanas ir pareizi nofiksētas, lai novērstu traumu gūšanu straujas bremzēšanas vai
negadījuma laikā. Nolokot sēdekļa atzveltni, aizmugures sēdeklī nedrīkst atrasties nekādi priekšmeti. Drošības jostas nedrīkst
piesprādzēt, pretējā gadījumā pastāv risks sabojāt aizmugurējā sēdekļa polsterējumu. Kad aizmugures atzveltnes ir nolocītas,
galvas balsti jāpārvieto mazliet uz priekšu, lai tie neaizskartu sēdekļa polsterējumu.
Kā izveidot savienojumu ar internetu*?
Interneta izmantošana ir saistīta ar datu pārraidi (datu plūsmu), par ko jāmaksā tīkla operatoram. Informāciju par datu plūsmas
izmaksām vaicājiet sava tīkla operatoram. Lai izveidotu savienojumu, izmantojot automašīnas modemu, ievietojiet personīgo
SIM karti cimdu nodalījumā esošajā turētājā un pēc tam izvēlnē MY CAR atlasiet izveidot savienojumu, izmantojot Car modem
(Automašīnas modemu). Lai izveidotu interneta savienojumu, ievadiet SIM kartes PIN kodu. Lai PIN kods nebūtu jāievada katrā
automašīnas iedarbināšanas reizē, bloķēšanu ar PIN kodu var deaktivizēt zem opcijas Car modem (Automašīnas modemu)
noņemiet atzīmi Lock SIM card (Bloķēt SIM karti).
Kā tīrīt ādas polsterējumu*?
Daži krāsaini apģērba gabali (piemēram, džinsu un zamša apģērbs) var nokrāsot polsterējumu. Nekādā gadījumā nelietojiet
spēcīgus šķīdinātājus - tie var sabojāt polsterējumu.
Kur atrodas AUX/ESB* un 12 V kontaktligzdas?
Maksimālā strāvas noņemšanas vērtība ir 10 A (120 W) katrā kontaktligzdā.
Uzziniet vairāk par savu automašīnu vietnē www.volvocars.com
TP 17685 (Latvian) AT 1420. Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Kā regulēt stūri?
Noregulējiet stūri pirms braukšanas (pēc sēdekļa regulēšanas) – nekādā gadījumā nedariet to braukšanas laikā.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement