Volvo S60 2019 Īpašnieka rokasgrāmata

Volvo S60 2019 Īpašnieka rokasgrāmata
S60
ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀM ATA
VÄLKOMMEN!
Mēs ceram, ka braukšana ar Volvo sagādās Jums prieku daudzus gadus.
Automašīna ir izstrādāta Jūsu un Jūsu pasažieru drošībai un komfortam.
Uzņēmums Volvo cenšas panākt, lai tā automašīnas būtu no drošākajām
pasaulē. Jūsu Volvo ir izstrādāta tā, lai atbilstu visām esošajām drošības
un vides aizsardzības prasībām.
Lai jūsu Volvo jums sagādātu vēl vairāk prieka, iesakām izlasīt šajā īpašnieka rokasgrāmatā sniegtos norādījumus un apkopes informāciju. Īpaš-
nieka rokasgrāmata ir pieejama arī kā mobilo ierīču lietotne (Volvo
Manual) un Volvo Cars atbalsta vietnē (support.volvocars.com).
Mēs aicinām ikvienu vienmēr piesprādzēties ar drošības jostu gan šajā
automašīnā, gan citās. Lūdzu, nebrauciet, ja atrodaties alkohola vai medikamentu ietekmē — vai ja jūsu spējas vadīt automašīnu ir kā citādi ierobežotas.
SATURA RĀDĪTĀJS
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
DROŠĪBA
16
Volvo ID
26
Drošība
42
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā
displejā
17
Volvo ID izveide un reģistrēšana
26
Drošība grūtniecības laikā
42
Navigācija īpašnieka rokasgrāmatā
centrālajā displejā
18
Drive-E — tīrāks braukšanas baudījums
28
Whiplash Protection System
43
IntelliSafe — vadītāja atbalsts un drošība
31
Pedestrian Protection System
44
32
Drošības jostas
45
45
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo
sakaru ierīcēs
20
Sensus — tiešsaistes savienojums
un izklaide
Volvo Cars atbalsta vietne
21
Programmatūras atjauninājumi
35
Drošības jostu piesprādzēšana un
atsprādzēšana
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana
21
Datu ierakstīšana
35
Drošības jostu spriegotājs
47
Pakalpojumu sniegšanas noteikumi
un nosacījumi
36
Elektriskā drošības jostu spriegotāja
atiestatīšana*
48
Klientu konfidencialitātes politika
36
37
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas atgādinājums
48
Svarīga informācija par piederumiem
un papildaprīkojumu
Drošības spilveni
49
Papildpiederumu uzstādīšana
37
Vadītāja drošības spilveni
50
Aprīkojuma pievienošana automašīnas diagnostikas ligzdai
38
Pasažiera drošības gaisa spilvens
51
Automašīnas identifikācijas numura
skatīšana
39
Pasažiera drošības gaisa spilvena
aktivizēšana un deaktivizēšana*
52
Vadītāja uzmanības novēršana
39
Sānu drošības gaisa spilveni
55
Sānu drošības aizkari
55
Safety mode
56
Automašīnas iedarbināšana un pārvietošana pēc drošības režīma
ieslēgšanas
57
Bērnu drošība
58
Bērnu sēdekļi
58
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem
59
Īpašnieka rokasgrāmata un vide
2
JŪSU VOLVO
Īpašnieka informācija
23
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem
60
Instrumenti un vadības slēdži automašīnā ar stūri kreisajā pusē
74
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti
bērnu sēdeklīšiem
60
Instrumenti un vadības slēdži automašīnā ar stūri labajā pusē
75
Bērnu sēdeklīša izvietošana
61
Vadītāja displejs
78
Bērnu drošības stiprinājumi
62
Vadītāja displeja iestatījumi
82
Bērnu sēdeklīšu atrašanās vietu pārskata tabula
64
Degvielas daudzuma rādītājs
83
Borta dators
83
Brauciena datu attēlošana vadītāja
displejā
85
Brauciena odometra atiestatīšana
86
86
Centrālā displeja pārskats
104
Centrālā displeja pārvaldība
107
Centrālā displeja aktivizēšana un
deaktivizēšana
110
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
110
Apakšskatu pārvaldība centrālajā displejā
114
Funkciju skats centrālajā displejā
117
Lietotņu un pogu pārvietošana centrālajā displejā
119
Vidējā displeja statusa joslas simboli
119
Tastatūra centrālajā displejā
121
Tastatūras valodas maiņa centrālajā
displejā
124
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu
piestiprināšanas vietas, izmantojot
automašīnas drošības jostas
65
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu
tabula
67
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās
vietu tabula
68
Brauciena statistikas attēlošana
vidējā displejā
Brauciena statistikas iestatījumi
87
Detalizēta informācija bērnu sēdeklīšu ražotājiem
71
Datums un laiks
88
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla
ievadīšana centrālajā displejā
124
Āra temperatūras mērierīce
88
Centrālā displeja izskata mainīšana
126
Indikatora simboli vadītāja displejā
89
126
Brīdinājuma simboli vadītāja displejā
91
Sistēmas skaņas izslēgšana un skaļuma mainīšana centrālajā displejā
Vadītāja displeja licences līgums
92
Sistēmas mērvienību maiņa
127
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā
98
Sistēmas valodas maiņa
127
Rīcība ar lietojumprogrammu izvēlni
vadītāja displejā
99
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā
127
Paziņojumi vadītāja displejā
100
Kontekstuālas iestatīšanas atvēršana
centrālajā displejā
128
Ziņojumu pārvaldība vadītāja displejā
101
Rīcība ar vadītāja displejā saglabātu
ziņojumu
Lietotāja datu atiestatīšana īpašnieka
maiņas gadījumā
129
102
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana 129
3
APGAISMOJUMS
4
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Centrālā displeja iestatījumu tabula
130
Gaismu slēdži
146
Logi, stikli un spoguļi
162
Vadītāju profili
131
147
132
Logu un saulessargu aizsardzība pret
iespiešanu
162
Vadītāja profila atlasīšana
Apgaismojuma funkciju regulēšana
centrālajā displejā
Vadītāja profila pārdēvēšana
132
Priekšējo lukturu gaismas stara formas pielāgošana
148
Aizsardzības pret iespiešanu atiestatīšanas darbības
163
Vadītāja profila aizsardzība
133
Gabarītlukturi
148
Elektriskie logu pacēlāji
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana vadītāja profilam
163
133
Dienas gaismas lukturi
149
Elektrisko logu pacēlāju darbināšana
164
Vadītāju profilu iestatījumu atiestatīšana
134
Tuvās gaismas
149
Saulessargu lietošana*
165
Ziņojums centrālajā displejā
135
Tālo gaismu lietošana
150
Atpakaļskata spoguļi
166
Ziņojumu pārvaldība centrālajā displejā
135
Aktīvās tālās gaismas
151
166
Rīcība ar centrālajā displejā saglabātu ziņojumu
136
Pagrieziena rādītāju izmantošana
152
Atpakaļskata spoguļa aptumšošanas
pielāgošana
Aktīvie pagrieziena lukturi*
153
Sānu spoguļu sasvēršana
167
Augšējais displejs*
137
153
169
Vējstikla displeja aktivizēšana un
deaktivizēšana*
138
Priekšējie miglas lukturi/līkumu
izgaismošanas gaismas*
Panorāmas jumts*
Panorāmas jumta atvēršana*
170
Aizmugurējais miglas lukturis
154
172
Vējstikla displeja iestatījumi*
139
Bremžu signāls
155
Panorāmas jumta* saulessarga automātiska aizvēršana.
Balss atpazīšana
140
Avārijas bremžu signāli
156
173
Balss atpazīšanas lietošana
141
Avārijas gaismas signalizācija
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas
šķīdums
156
157
173
142
Lietus sensora lietošana
Radio un multivides vadība ar balsi
174
143
Mājās nokļūšanas apgaismojuma lietošana
Vējstikla tīrītāju lietošana
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu
Balss atpazīšanas iestatījumi
Approach light duration
157
175
144
Salona apgaismojums
Lietus sensora atmiņas funkcijas lietošana
157
Salona apgaismojuma pielāgošana
159
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana
175
SĒDEKĻI UN STŪRE
KLIMATA KONTROLE
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
178
Klimata kontrole
196
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
179
Klimata zonas
196
Priekšējā sēdekļa ventilācijas aktivizēšana un deaktivizēšana*
212
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa
regulēšana*
179
Klimata kontrole — sensori
197
Stūres apsildes* aktivizēšana un
deaktivizēšana
212
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla
displeja pozīcijas saglabāšana*
Noteiktā temperatūra
180
197
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un
vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
Klimata kontroles vadība ar balss
atpazīšanu
198
Stūres apsildes automātiskās ieslēgšanās aktivizēšana un deaktivizēšana*
213
181
Gaisa kvalitāte
199
Automātiskas klimata kontroles aktivizēšana
213
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
182
Clean Zone*
199
214
Clean Zone Interior Package*
200
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana un
deaktivizēšana
Masāžas iestatījumu regulēšana*
priekšējam sēdeklim
183
Interior Air Quality System*
200
Gaisa recirkulācijas laika iestatījuma
aktivizēšana un deaktivizēšana
214
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas
garuma regulēšana*
184
Gaisa kvalitātes sensora aktivizēšana
un deaktivizēšana*
201
Maks. atkausētāja aktivizēšana un
deaktivizēšana
215
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta
regulēšana*
185
Pasažieru salona gaisa filtrs
201
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta
regulēšana*
186
201
Vējstikla apsildes* aktivizēšana un
deaktivizēšana
216
Gaisa plūsmas sadalījums
Gaisa plūsmas sadalījuma mainīšana
202
217
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana
vadītāja sēdeklī*
187
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/
aizvēršana un pagriešana
203
Vējstikla apsildes automātiskas
ieslēgšanas aktivizēšana un deaktivizēšana*
Gaisa sadales opciju tabula
204
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu
apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana
217
Klimata kontroles vadības ierīces
207
209
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu
apsildes automātiskas ieslēgšanas
aktivizēšana un deaktivizēšana
218
Priekšējā sēdekļa apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana*
Priekšējā sēdekļa apsildes automātiskās ieslēgšanās aktivizēšana un
deaktivizēšana*
210
Priekšējo sēdekļu ventilatora līmeņa
regulēšana
218
219
Aizmugurējā sēdekļa apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana*
210
Aizmugurējo sēdekļu ventilatora
līmeņa regulēšana*
Priekšējo sēdekļu temperatūras
regulēšana
220
Atzveltņu ielocīšana aizmugurējā sēdeklī*
188
Aizmugurējā sēdekļa galvas balstu
regulēšana
190
Vadības taustiņi uz stūres un skaņas
signāls
191
Stūres bloķētājs
192
Stūres regulēšana
192
5
Aizmugurējo sēdekļu temperatūras
regulēšana*
221
Temperatūras sinhronizēšana
Gaisa kondicionētāja aktivizēšana un
deaktivizēšana
Bagāžas nodalījuma pārsega bezatslēgas atslēgšana*
262
Iedarbināšanas un aizslēgšanas sistēmu antenu atrašanās vietas
263
238
Aizslēgšana un atslēgšana no automašīnas salona
264
Iestatījumi attālinātai atslēgšanai un
atslēgšanai no salona
239
Bagāžas nodalījuma pārsega atslēgšana no automašīnas salona
265
Bagāžas nodalījuma pārsega atslēgšana ar tālvadības atslēgu
239
Bērnu drošības slēdžu aktivizēšana
un deaktivizēšana
265
240
Automātiska aizslēgšana braucot
267
Privātā aizslēgšana
267
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana un
deaktivizēšana
267
Signalizācija*
269
Signalizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana*
270
Samazināts signalizācijas līmenis*
271
Vispārējā bloķēšana*
272
Vispārējās bloķēšanas funkcijas īslaicīga* deaktivizēšana
272
Aizslēgšanas apstiprinājums
234
222
Aizslēgšanas rādījuma iestatījums
235
222
Tālvadības pults atslēgu;
235
Klimats stāvēšanas laikā*
223
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības atslēgu
Sagatavošana*
223
Sagatavošanas ieslēgšana un izslēgšana* 224
6
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN
SIGNALIZĀCIJA
Sagatavošanas laika iestatīšana*
225
Sagatavošanas laika iestatījuma pievienošana un rediģēšana*
225
Sagatavošanas laika iestatījuma aktivizēšana un deaktivizēšana*
Tālvadības pults atslēgas darbības
rādiuss
226
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
241
Sagatavošanas laika iestatījuma
noņemšana*
227
Papildu tālvadības atslēgu pasūtīšana
244
244
Klimata komforts stāvēšanas laikā*
228
Red Key — ierobežotas darbības tālvadības atslēga*
Klimata komforta ieslēgšana un
izslēgšana, novietojot automašīnu*
228
Red Key* iestatījumi
245
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
246
Stāvēšanas klimata kontroles* simboli un paziņojumi
229
Aizslēgšana un atslēgšana ar noņemamo atslēgas slēdzošo daļu
247
Sildītājs*
230
Imobilaizers
249
Stāvapsilde*
231
250
Papildu sildītājs*
232
Tālvadības pults atslēgas sistēmas
tipa apstiprinājums
Papildu sildītāja automātiskās ieslēgšanās aktivizēšana un deaktivizēšana*
232
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas*
259
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
260
Bezatslēgas iekāpšanas iestatījumi*
261
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Vadītāja atbalsta sistēma
276
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
276
Elektroniskā stabilitātes kontrole
277
Elektroniskā stabilitātes kontrole
sporta režīmā
278
Sporta režīma aktivizēšana/deaktivizēšana elektroniskās stabilitātes
kontroles sistēmā
279
Elektroniskās stabilitātes kontroles
simboli un ziņojumi
280
Ātruma ierobežotājs
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana un
ieslēgšana
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana
un iestatīšana gaidīšanas režīmā
Kruīza kontroles aktivizēšana un
ieslēgšana
291
Kruīza kontroles deaktivizēšana un
iestatīšana gaidīšanas režīmā
291
Kruīza kontroles atkārtota aktivizēšana pēc gaidīšanas režīma
292
Pilot Assist ierobežojumi
312
Pilot Assist* simboli un paziņojumi
314
Vadītāja atbalsta funkcijas brīdinājums sadursmes riska gadījumā
315
Mērķa maiņa ar vadītāja atbalsta funkciju
316
Laika intervāla iestatīšana vadītāja
atbalsta funkcijai
317
Braukšanas režīms vadītāja atbalstam
318
Vadītāja atbalsta saglabātā ātruma
iestatīšana
318
Kruīza kontroles deaktivizēšana
293
Distances brīdinājums*
294
Distances brīdinājuma aktivizēšana/
deaktivizēšana
295
282
Distances brīdinājuma ierobežojumi
295
283
Adaptīvā kruīza kontrole*
296
Automātiska bremzēšana ar vadītāja
atbalsta funkciju
319
283
Adaptīvās kruīza kontroles vadības
slēdži un displeja skats*
298
Apdzīšanas palīdzība
320
284
298
321
Ātruma ierobežotāja atkārtota aktivizēšana pēc gaidīšanas režīma
Adaptīvās kruīza kontroles aktivizēšana un ieslēgšana*
Apdzīšanas palīdzības lietošana
Radiolokācijas bloks
322
285
299
323
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana
Adaptīvās kruīza kontroles deaktivizēšana/atkārtota aktivizēšana*
Radara ierīces tipa apstiprinājums
Kameras bloks
328
Ātruma ierobežotāja ierobežojumi
285
Adaptīvās kruīza kontroles ierobežojumi*
301
Kameras un radara bloka ierobežojumi
329
Automātiskais ātruma ierobežotājs
286
301
287
Kameras un radara bloka ieteicamā
apkope
333
Automātiskā ātruma ierobežotāja
aktivizēšana/deaktivizēšana
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un
adaptīvo kruīza kontroli*
288
Adaptīvās kruīza kontroles simboli un
ziņojumi*
303
Automātiskā ātruma ierobežotāja
pielaides maiņa
Pilot Assist
305
Automātiskā ātruma ierobežotāja
ierobežojumi
289
Pilot Assist vadības slēdži un displeja
skats
307
Kruīzkontrole
289
Pilot Assist aktivizēšana un ieslēgšana
308
Pilot Assist aktivizēšana/deaktivizēšana
310
City Safety™
334
City Safety parametri un apakšfunkcijas
335
Sistēmas City Safety brīdinājuma
attāluma iestatīšana
337
Šķēršļu uztveršana ar City Safety
338
City Safety šķērsvirziena satiksmē
340
7
8
City Safety ierobežojumi šķērsvirziena satiksmē
341
Ceļazīmju informācijas un zīmju attēlojums*
360
Stūrēšanas palīdzība sadursmes
riska gadījumā
375
City Safety — stūrēšanas palīdzība
izvairīšanās manevra veikšanai
342
Ceļazīmju informācija un Sensus
Navigation*
362
376
City Safety stūrēšanas palīdzības
ierobežojumi, veicot izvairīšanās darbības
343
Ceļazīmju informācija ar ātruma brīdinājumu un iestatījumi*
362
Stūrēšanas palīdzības sadursmes
riska gadījumā aktivizēšana/deaktivizēšana
376
Sistēma City Safety, kad tiek bloķēti
izvairīšanās manevri
343
364
344
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks
izbraukt no joslas
377
City Safety bremzē, konstatējot pretimbraucošus transportlīdzekļus
Ātruma brīdinājuma aktivizēšana/
deaktivizēšana ceļazīmju informācijas
sistēmā
Stūrēšanas palīdzības līmenis, ja ir
risks nobraukt no ceļa
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas
sadursmes risks
378
345
Ceļazīmju informācija ar fotoradaru
informāciju*
364
City Safety ierobežojumi
City Safety paziņojumi
348
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
365
379
Rear Collision Warning
349
Driver Alert Control
365
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi
sadursmes riska gadījumā
Aktivēšana / deaktivēšana Driver
Alert Control
367
Simboli un ziņojumi stūrēšanas palīdzībai sadursmes riska gadījumā
380
Atpūtas vietu norāžu atlasīšana, ja ir
saņemts brīdinājums no Driver Alert
Control
367
Driver Alert Control ierobežojumi
367
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
368
Stūrēšanas palīdzība ar joslu palīdzību
369
Joslu palīdzības aktivizēšana/deaktivizēšana
Rear Collision Warning ierobežojumi
349
BLIS*
350
BLIS aktivizēšana vai deaktivizēšana
351
BLIS ierobežojumi
352
BLIS paziņojumi
353
Cross Traffic Alert*
354
Cross Traffic Alert aktivizēšana/
deaktivizēšana
355
Cross Traffic Alert ierobežojumi
355
Cross Traffic Alert paziņojumi
357
Ceļazīmju informācija*
358
Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/
deaktivizēšana*
359
Stāvvietā novietošanas sistēma*
381
Park Assist Pilot priekšā, aizmugurē
un sānos*
382
Park Assist Pilot aktivizēšana/deaktivizēšana*
383
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas
ierobežojumi
384
370
Automašīnas novietošanas sensoru
simboli un paziņojumi
385
Joslu palīdzības opcijas atlasīšana
370
Stāvvietā novietošanas kamera*
386
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas
ierobežojumi
370
Novietošanas kameras skati*
387
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas
simboli un paziņojumi
372
Novietošanas kameras palīglīnijas*
389
391
Joslu palīdzības simboli vadītāja displejā
374
Park Assist Pilot sensoru lauki novietošanas kamerai
Novietošanas palīgsistēmas kameras
ieslēgšana
392
Novietošanas palīgsistēmas kameras
simboli un ziņojumi
394
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
395
Novietošanas varianti ar Park Assist
Pilot*
396
Novietošana stāvēšanai ar Park
Assist Pilot*
397
Izbraukšana no paralēlās stāvvietas
ar Park Assist Pilot*
399
Aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas* ierobežojumi
400
Park Assist Pilot* paziņojumi
403
IEDARBINĀŠANA UN
BRAUKŠANA
Automašīnas iedarbināšana
406
Automašīnas izslēgšana
407
Aizdedzes pozīcijas
408
Aizdedzes režīma atlasīšana
409
Automātiskās bremzes aktivizēšana
un deaktivizēšana stāvot
418
Palīdzība braukšanas uzsākšanai kalnā
418
Automātiska bremzēšana pēc sadursmes. 419
Pārnesumkārba
419
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu pozīcijas
420
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres
vadības svirām*
421
Pārnesumu pārslēga bloķētājs
422
423
Alkometrs*
410
Alkometra apiešana*
410
Pirms dzinēja iedarbināšanas ar alkometru
411
Bremžu funkcijas
411
Kājas bremze
411
Deaktivējiet automātisko pārnesumu
pārslēga bloķētāju
Bremžu spēka palielināšana
412
Strauja paātrinājuma funkcija
424
Bremzēšana uz slapjiem ceļiem
413
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
424
Bremzēšana uz ceļiem, kas nokaisīti
ar smiltīm
413
Pilnpiedziņa*
425
Bremžu sistēmas apkope
413
Piedziņas režīmi*
425
Stāvbremze
414
Piedziņas režīma maiņa*
427
Stāvbremzes aktivizēšana un deaktivizēšana
414
Braukšanas pozīcija Eco
428
430
Automātiskas stāvbremzes aktivizēšanas iestatījums
416
Piedziņas režīma Eco aktivizēšana un
deaktivizēšana ar funkciju pogu
Funkcija Start/Stop
430
Braukšana ar funkciju Start/Stop
430
Funkcijas Start/Stop pagaidu izslēgšana
432
Automašīnas novietošana stāvēšanai
kalnā
416
Ja stāvbremzes darbībā radusies kļūme
416
Funkcijas Start/Stop darbības nosacījumi
432
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna stāv uz vietas
417
Līmeņa vadība* un amortizācija
434
Līmeņa vadības iestatījumi*
436
9
Ekonomiska braukšana
436
Evakuācija
457
SKAŅA, MULTIVIDE UN
INTERNETS
Sagatavošanās ilgam braucienam
437
HomeLink®*
457
Skaņa, multivide un internets
464
438
HomeLink®*
458
Audio iestatījumi
464
Skaņas pieredze*
465
Aplikācijas
466
Lietotņu lejupielāde
467
Lietotņu atjaunināšana
468
Lietotņu dzēšana
468
Radio
469
Braukšana ziemā
Ūdens šķērsošana
10
438
programmēšana
HomeLink®* lietošana
460
HomeLink®* tipa apstiprinājums
460
Kompass*
461
Kompasa aktivizēšana un deaktivizēšana*
461
Kompasa kalibrēšana*
461
Degvielas tvertnes durtiņu atvēršana
un aizvēršana
439
Degvielas uzpildīšana
439
Rīkošanās ar degvielu
441
Benzīndzinējs
441
Benzīna daļiņu filtrs
442
Radio ieslēgšana
Dzinēja un piedziņas sistēmas pārkaršana
469
443
Radio diapazona un radio stacijas maiņa
470
Startera akumulatora pārmērīga uzlāde
444
Radiostaciju meklēšana
471
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un citu akumulatoru
444
Radio izlases iestatīšana
471
Radio iestatījumi
472
Piekabes āķis*
446
RDS radio
473
Piekabes āķa specifikācijas*
447
Digitālais radio*
474
Izvirzāmi/ievelkami vilkšanas kronšteini*
447
Saite starp FM un digitālo radio*
475
Braukšana ar piekabi
449
Mediju atskaņotājs
475
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
451
Multivides ierīces atskaņošana
476
Piekabes lukturu pārbaude
452
Multivides ierīces vadīšana un maiņa
477
Uz vilkšanas āķa uzstādīts velosipēda
bagāžnieks*
453
Multivides meklēšana
478
Vilkšana
454
Gracenote®
479
Vilkšanas cilpas uzstādīšana un
noņemšana
455
CD atskaņotājs*
479
Video
480
Videoklipa atskaņošana
480
DivX® atskaņošana
480
Tālruņa manuāla pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth
494
Wi-Fi tehnoloģija un drošība
506
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana
494
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un
datu kopīgošana
506
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu
tālruņu pārslēgšana
495
Datu kopīgošanas aktivizēšana un
deaktivizēšana
506
Ar Bluetooth pievienotu ierīču
noņemšana
495
Krātuves vieta cietajā diskā
507
Audio un multivides licenču līgums
508
Tālruņa zvanu pārvaldīšana
495
Īsziņu pārvaldīšana
496
Īsziņu iestatījumi
497
Tālruņu kataloga pārvaldība
498
Tālruņa iestatījumi
498
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
499
Video iestatījumi
481
Multivide ar Bluetooth®
481
Ierīces pievienošana, izmantojot
Bluetooth®
481
Multivides atskaņošana, izmantojot
USB portu
482
Ierīces pievienošana, izmantojot USB
portu
482
USB ierīču tehniskās specifikācijas
483
Saderīgie multivides formāti
483
Apple® CarPlay®*
484
Apple® CarPlay®* lietošana
485
Apple® CarPlay®* iestatījumi
Automašīna ar interneta savienojumu*
499
486
Padomi par Apple® CarPlay®* lietošanu
Android Auto*
488
Interneta savienojuma izveide automašīnā, izmantojot tālruni ar Bluetooth savienojumu
501
487
Android Auto* lietošana
488
Interneta savienojuma izveide automašīnā, izmantojot tālruni (Wi-Fi)
502
Android Auto* iestatījumi
489
502
Padomi par Android Auto* lietošanu
490
Interneta savienojuma izveide automašīnā, izmantojot automašīnas
modemu (SIM karti)
Tālrunis
490
Automašīnas modema iestatījumi*
503
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth
491
Automašīnas interneta savienojuma
kopīgošana, izmantojot Wi-Fi tīklāju
504
Tālruņa automātiska pievienošana
automašīnai, izmantojot Bluetooth
493
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
505
Wi-Fi tīkla noņemšana
505
11
ECALL
12
RITEŅI UN RIEPAS
eCall
520
Riepas
524
Riepu avārijas remonta komplekts
545
Automātiska sadursmes signalizācija
ar eCall
520
Riepu izmēru apzīmējumi
526
Riepu remonta komplekta lietošana
545
Ārkārtas palīdzība ar eCall
520
Riteņu disku izmēru apzīmējumi
527
549
Palīdzība uz ceļa
521
Riepu griešanās virziens
527
Riepas piepumpēšana ar riepu
remonta komplektā iekļauto kompresoru
Riepu protektora nodiluma indikatori
528
Riepu spiediena pārbaudīšana
528
Riepu spiediena pielāgošana
529
Ieteicamais gaisa spiediens riepās
530
Riepu spiediena uzraudzības sistēma*
531
Jaunas riepu spiediena vērtības
saglabāšana uzraudzības sistēmā*
532
Riepu spiediena statusa skatīšana
centrālajā displejā*
534
Rīcība zema riepu spiediena brīdinājuma gadījumā
535
Riteņu maiņa
536
Instrumentu komplekts
536
Domkrats*
537
Riteņu skrūves
537
Riteņa noņemšana
538
Riteņu uzstādīšana
540
Rezerves ritenis*
541
Rīcība ar rezerves riteni
542
Ziemas riepas
543
Sniega ķēdes
543
IEKRAUŠANA, SĪKLIETU
NOVIETNES UN PASAŽIERU
SALONS
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Volvo apkopes programma
566
Drošinātāji dzinēja nodalījumā
588
566
Drošinātāji zem cimdu nodalījuma
592
Drošinātāji kravas nodalījumā
595
Salona tīrīšana
599
Vidējā displeja tīrīšana
599
568
Vējstikla displeja tīrīšana*
600
Apkopes un remonta rezervēšana
569
601
Automašīnas informācijas sūtīšana
uz autoservisu
570
Auduma polsterējuma un griestu
apšuvuma tīrīšana
Drošības jostu tīrīšana
601
Grīdas paklājiņu un paklājiņu ar logotipu tīrīšana
601
Ādas polsterējuma tīrīšana
602
603
Pasažieru salona interjers
552
Datu pārsūtīšana starp automašīnu
un autoservisu, izmantojot Wi-Fi
Tuneļkonsole
553
Lejupielādes centrs
567
Elektrības kontaktligzda
554
567
Elektrības kontaktligzdu lietošana
556
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība
Lejupielādes centrā
Cimdu nodalījuma lietošana
558
Saulessargi
559
Bagāžas nodalījums
559
Ieteikumi par bagāžas iekraušanu
560
Automašīnas pacelšana
571
Jumta slodze un bagāžas novietošana uz jumta bagāžnieka
561
Klimata kontroles sistēmas apkopes
veikšana
573
Automašīnas statuss
Somu āķi
561
Vējstikla displejs pēc vējstikla maiņas*
573
Ādas stūres tīrīšana
Kravas fiksēšanas cilpas
562
Dzinēja pārsega atvēršana un aizvēršana
574
603
Garu priekšmetu lūka aizmugurējā
sēdeklī*
562
Dzinēja nodalījuma pārskats
575
Salona plastmasas, metāla un koka
detaļu tīrīšana
604
563
576
Automašīnas ārpuses tīrīšana
Pirmās palīdzības aptieciņa*
Dzinēja eļļa
Dzinēja eļļas pārbaude un iepildīšana
577
Pulēšana un vaskošana
604
Dzesēšanas šķidruma iepildīšana
578
Roku mazgāšana
605
Spuldžu nomaiņa
580
Automātiskā automazgāšana
606
Akumulators
581
Mazgāšana ar augstspiediena strūklu
607
Atbalsta akumulators
584
Tīrītāju slotiņu tīrīšana
608
Simboli uz akumulatoriem
585
Ārējo plastmasas, gumijas un dekoratīvo daļu tīrīšana
608
Akumulatora pārstrādāšana
586
Riteņu disku tīrīšana
609
Drošinātāji un galvenās elektroierīces
586
Pretkorozijas aizsardzība
610
Drošinātāja nomaiņa
587
Automašīnas krāsojums
610
Brīdinājuma trijstūris
563
13
TEHNISKIE PARAMETRI
14
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
Nelielu krāsojuma bojājumu pielabošana
611
Tipa apzīmējums
618
Krāsu kodi
612
Izmēri
621
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa
612
Svars
623
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā
613
Vilktspēja un piekabes āķa lodes slodze
624
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
614
Dzinēja specifikācijas
626
Dzinēja eļļa — specifikācijas
627
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi
dzinēja eļļai
628
Dzesēšanas šķidrums — specifikācijas
629
Transmisijas šķidrums — specifikācijas
629
Bremžu šķidrums — specifikācijas
629
Degvielas tvertne - tilpums
630
Gaisa kondicionētājs — specifikācijas
630
Degvielas patēriņš un CO2 izmeši
632
Apstiprinātie riteņu un riepu izmēri
634
Minimālais atļautais riepu slodzes
indekss un ātruma indekss
635
Apstiprinātie spiedieni riepās
636
Alfabētiskais rādītājs
637
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
Īpašnieka informācija
Automašīnas vidējais displejs1
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama vairākos
dažādos produktu formātos — gan digitālos, gan
drukātos. Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama
automašīnas vidējā displejā, kā mobilā lietotne
un Volvo Cars atbalsta vietnē. Cimdu nodalījumā
ir pieejama Quick Guide un īpašnieka rokasgrāmatas pielikums, kurā ir norādītas specifikācijas
un drošinātāju informācija, kā arī citi dati. Var
pasūtīt drukātu īpašnieka rokasgrāmatas versiju.
Vidējā displeja augšējā skatā
velciet uz leju un pieskarieties
Īpašnieka rokasgr.. Šeit ir
pieejamas vizuālās navigācijas
opcijas ar automašīnas eksterjera un interjera attēliem. Informāciju var meklēt, un tā arī ir
iedalīta kategorijās.
Mobilā lietotne
Veikalā App Store vai Google
Play meklējiet "Volvo Manual"
(Volvo rokasgrāmata), lejupielādējiet lietotni viedtālrunī vai
planšetdatorā un atlasiet automašīnu. Lietotnē ir pieejamas
video pamācības, kā arī vizuālās
navigācijas opcijas ar automašīnas eksterjera un
interjera attēliem. Starp īpašnieka rokasgrāmatas
sadaļām var vienkārši pārvietoties, un tās saturu
var meklēt.
Volvo Cars atbalsta vietne
Atveriet vietni
support.volvocars.com un atlasiet savu valsti. Šeit varat atrast
īpašnieka rokasgrāmatas: gan
tiešsaistē, gan PDF formātā.
Volvo Cars atbalsta vietnē ir
pieejamas arī video pamācības
un plašāka informācija un palīdzība par jūsu Volvo
un tā lietošanu. Lapa ir pieejama lielākajā daļā
tirgu.
Drukāta informācija
Cimdu nodalījumā atrodas īpašnieka rokasgrāmatas pielikums1, kurā ir ietverta informācija par drošinātājiem un specifikācijām, kā arī svarīgas un
praktiskas informācijas kopsavilkums.
Arī Quick Guide ir pieejama drukātā formātā — tā
palīdz sākt darbu, izmantojot visbiežāk lietotās
automašīnas funkcijas.
Atkarībā no izvēlētā aprīkojuma līmeņa, tirgus, u.c.,
automašīnā var būt pieejama papildu īpašnieka
informācija drukātā formātā.
Var pasūtīt drukātu īpašnieka rokasgrāmatu un
tās pielikumu. Lai to pasūtītu, sazinieties ar Volvo
izplatītāju.
1 Valstīs,
16
kurās īpašnieka rokasgrāmata nav pieejama vidējā displejā, automašīnas komplektā ir iekļauta pilna drukātās īpašnieka rokasgrāmatas versija.
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
SVARĪGI
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu un spēkā esošo likumu un
noteikumu ievērošanu. Ir svarīgi arī, lai automašīna tiktu uzturēta un lietota atbilstošo
īpašnieka rokasgrāmatā sniegtajiem Volvo
ieteikumiem.
Ja ir neatbilstība starp centrālajā displejā
redzamo informāciju un drukāto informāciju,
vienmēr spēkā ir drukātā informācija.
PIEZĪME
Mainot centrālā displeja valodu, daļa īpašnieka
informācijas var būt pretrunā ar valsts vai vietējiem tiesību aktiem vai noteikumiem. Neieslēdziet valodu, ko jums ir grūti saprast, jo
pretējā gadījumā jums var būt grūti vēlreiz
atrast šo izvēlni.
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā
displejā
Īpašnieka rokasgrāmatas digitālā2 versija ir pieejama automašīnas vidējā displejā.
Digitālajai īpašnieka rokasgrāmatai var piekļūt
augšējā skatā, un dažos gadījumos arī kontekstuālajai īpašnieka rokasgrāmatai var piekļūt augšējā skatā.
Lai atvērtu īpašnieka rokasgrāmatu — velciet uz
leju centrālā displeja augšējo skatu un pieskarieties Īpašnieka rokasgr..
Informācijai īpašnieka rokasgrāmatā var piekļūt
tieši īpašnieka rokasgrāmatas sākumlapā vai augšējā izvēlnē.
PIEZĪME
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata nav pieejama
braukšanas laikā.
Īpašnieka rokasgrāmata
Saistītā informācija
•
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā displejā
(17 lpp.)
•
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo sakaru ierīcēs (20 lpp.)
•
•
Volvo Cars atbalsta vietne (21 lpp.)
2
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana (21 lpp.)
Attiecas uz lielāko daļu tirgu.
Augšējais skats ar īpašnieka rokasgrāmatas pogu.
}}
17
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
||
Kontekstuālā īpašnieka rokasgrāmata
Saistītā informācija
•
Navigācija īpašnieka rokasgrāmatā centrālajā
displejā (18 lpp.)
•
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(110 lpp.)
•
Lietotņu lejupielāde (467 lpp.)
Navigācija īpašnieka rokasgrāmatā
centrālajā displejā
Digitālajai īpašnieka rokasgrāmatai var piekļūt
automašīnas centrālā displeja augšējā skatā.
Saturā var veikt meklēšanu, ir pārvietošanās
starp sadaļām ir vienkārša.
Augšējais skats ar kontekstuālās īpašnieka rokasgrāmatas pogu.
Kontekstuālā īpašnieka rokasgrāmata ir saīsne uz
rakstu īpašnieka rokasgrāmatā, kurā aprakstīta
aktīvā funkcija, kas redzama ekrānā. Kad ir pieejama kontekstuālā īpašnieka rokasgrāmata, tā
tiek rādīta augšējā skatā pa labi no Īpašnieka
rokasgr..
Pieskaroties kontekstuālās īpašnieka rokasgrāmatas opcijai, tiek atvērts ar ekrānā rādīto saturu
saistīts īpašnieka rokasgrāmatas raksts.
Piemēram, pieskarieties Navigācijas
rokasgrāmata — tiek atvērts ar navigāciju saistīts raksts.
Tas attiecas tikai uz dažām automašīnas lietotnēm. Lejupielādētajām trešo pušu lietotnēm,
piemēram, nevar piekļūt ar lietotni saistītajiem
rakstiem.
18
Īpašnieka rokasgrāmatu var atvērt no augšējā skata.
–
Lai atvērtu īpašnieka rokasgrāmatu — velciet
uz leju centrālā displeja augšējo skatu un
pieskarieties Īpašnieka rokasgr..
Ir vairāki dažādi veidi, kā īpašnieka rokasgrāmatā
atrast informāciju. Šīm opcijām var piekļūt no
īpašnieka rokasgrāmatas sākumlapas un augšējās izvēlnes.
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
Izvēlnes atvēršana augšējā izvēlnē
–
Īpašnieka rokasgrāmatas augšējā sarakstā
.
nospiediet
> Tiek atvērta izvēlne ar dažādām opcijām
informācijas atrašanai:
Sākumlapa
Pieskarieties simbolam, lai
pārietu atpakaļ uz īpašnieka
rokasgrāmatas sākuma lapu.
Kategorijas
Īpašnieka rokasgrāmatas raksti
iedalās galvenajās kategorijās
un apakškategorijās. Viens un
tas pats raksts var būt vairākās
piemērotās kategorijās, lai to
varētu vieglāk atrast.
1.
Nospiediet Kategorijas.
> Tiek parādīts galveno kategoriju saraksts.
2.
Pieskarieties galvenajai kategorijai ( ).
> Tiek parādīts apakškategoriju ( ) un
rakstu ( ) saraksts.
3.
Pieskarieties rakstam, lai to atvērtu.
Lai dotos atpakaļ, nospiediet atpakaļ vērsto bultiņu.
Quick Guide
Nospiediet simbolu, lai piekļūtu
lapai ar saitēm uz rakstiem, kas
var būt īpaši noderīgi, lai iepazītu biežāk lietotās automašīnas
funkcijas. Rakstiem var piekļūt
arī, izmantojot kategorijas, bet
tie ir apkopoti šeit, lai tiem
varētu āri piekļūt. Pieskarieties sadaļai, lai izlasītu
to pilnībā.
Eksterjera un interjera karstvietas
Automašīnas salona un eksterjera pārskata attēli. Dažādas
daļas ir apzīmētas ar piekļuves
vietām, kas ļauj atvērt sadaļas
par attiecīgajām automašīnas
daļām.
2.
Pieskarieties karstvietai.
> Tiek parādīts virsraksts sadaļai par šo
zonu.
3.
Pieskarieties virsrakstam, lai atvērtu sadaļu.
Lai dotos atpakaļ, nospiediet atpakaļ vērsto bultiņu.
Izlases
Nospiediet šo simbolu, lai piekļūtu izlasē saglabātajiem rakstiem. Pieskarieties sadaļai, lai
izlasītu to pilnībā.
Rakstu saglabāšana izlasē vai dzēšana no
tās
Saglabājiet rakstu izlasē, tā augšējā labajā stūrī
nospiežot
, kad raksts ir atvērts. Ja raksts ir
.
saglabāts izlasē, zvaigznīte ir aizpildīta:
Lai noņemtu sadaļu no izlases, vēlreiz nospiediet
pašreizējās sadaļas zvaigznīti.
Video
1.
Nospiediet Exterior vai Interior.
> Eksterjera vai salona attēli tiek parādīti ar
tā saucamajām karstvietām. Karstvietas
ļauj atvērt sadaļas par attiecīgajām automašīnas daļām. Pārvelciet horizontāli pāri
ekrānam, lai pārlūkotu attēlus.
Nospiediet šo simbolu, lai skatītu īsus norādījumu videoklipus
par dažādām automašīnas
funkcijām.
}}
19
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
||
Information
Pieskarieties simbolam, lai
iegūtu informāciju par to, kura
īpašnieka rokasgrāmatas versija
automašīnā ir pieejama, kā arī
citu noderīgu informāciju.
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo
sakaru ierīcēs
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama kā mobilo
ierīču lietotne3 gan veikalā App Store, gan
Google Play. Lietotne ir pielāgota izmantošanai
viedtālruņos un planšetdatoros.
sadaļas par attiecīgajām zonām. Starp īpašnieka
rokasgrāmatas sadaļām var vienkārši pārvietoties,
un tās saturu var meklēt.
Meklēšanas funkcijas lietošana augšējā
izvēlnē
1.
Īpašnieka rokasgrāmatas augšējā izvēlnē pieskarieties
. Ekrāna apakšējā daļā tiek
parādīta tastatūra.
2.
Ierakstiet atslēgas vārdu, piemēram, "drošības josta".
> Ievadot burtus, tiek rādīti rakstu un kategoriju ieteikumi.
3.
Pieskarieties rakstam vai kategorijai, lai tai
piekļūtu.
Īpašnieka rokasgrāmatu var
lejupielādēt kā mobilo lietotni
vietnē App Store vai Google
Play. Šeit redzamais QR kods
ļauj uzreiz atvērt šo lietotni. Tā
vietā varat arī meklēt "Volvo
manual" vietnē App Store vai
Saistītā informācija
•
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā displejā
(17 lpp.)
•
•
Tastatūra centrālajā displejā (121 lpp.)
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana (21 lpp.)
Google Play.
Lietotne ietver videoklipus, kā arī eksterjera un
interjera attēlus, kuros dažādas automašīnas
daļas ir iezīmētas kā karstvietas, kas ļauj atvērt
3
20
Noteiktām mobilajām ierīcēm.
Mobilā lietotne ir pieejama gan vietnē App Store, gan
Google Play.
Saistītā informācija
•
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana (21 lpp.)
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
Volvo Cars atbalsta vietne
Pieteikšanās Volvo Cars vietnē
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana
Plašāka informācija par automašīnu ir pieejama
Volvo Cars tīmekļa vietnē un atbalsta vietnē.
Izveidojiet personīgu Volvo ID un piesakieties
vietnē www.volvocars.com. Kad esat pieteicies,
varat skatīt kopsavilkumu par apkopēm, līgumiem
un garantijām, kā arī citu informāciju. Šeit ir
sniegta arī informācija par jūsu automašīnai pielāgotiem papildpiederumiem un programmatūru.
Labs veids, kā iepazīt savu jauno automašīnu, ir
izlasīt īpašnieka rokasgrāmatu, ideālā gadījumā pirms pirmā brauciena.
Atbalsts internetā
Lai apmeklētu šo lapu, dodieties uz
support.volvocars.com. Atbalsta vietne ir pieejama
lielākajā daļā tirgu.
Tā ietver atbalstu funkcijām, piemēram, tīmekļa
platformas pakalpojumiem un funkcijām, Volvo
On Call*, navigācijas sistēmai* un lietotnēm.
Videoklipi un norādījumi soli pa solim izskaidro
dažādas procedūras, piemēram, kā automašīnā
izveidot interneta savienojumu, izmantojot mobilo
tālruni.
Lejupielādējama informācija
Kartes
Automašīnām kas aprīkotas ar Sensus Navigation
atbalsta lapā var lejupielādēt kartes.
Īpašnieka rokasgrāmatas PDF formātā
Īpašnieka rokasgrāmatas ir pieejamas lejupielādēšanai PDF formātā. Atlasiet automašīnas
modeli un modeļa gadu, lai lejupielādētu vajadzīgo rokasgrāmatu.
Kontaktinformācija
Atbalsta vietne ietver klientu atbalsta un tuvākā
Volvo izplatītāja kontaktinformāciju.
Saistītā informācija
•
Volvo ID (26 lpp.)
Īpašnieka rokasgrāmata ļaus iepazīties ar jaunajām funkcijām, izprast, kā vislabāk rīkoties ar automašīnu dažādās situācijās, un uzzināt, kā vislabākajā veidā izmantot visas automašīnas iespējas.
Lūdzu, pievērsiet uzmanību rokasgrāmatā esošajiem norādījumiem par drošību.
Šīs īpašnieka informācijas nolūks ir paskaidrot
visas iespējamās funkcijas, papildaprīkojuma veidus un piederumus, kas pieejami Volvo automašīnā. Tā nenorāda un negarantē, ka visas šīs funkcijas vai papildaprīkojuma veidi būtu pieejami
ikvienā automašīnā. Iespējams, lietotā terminoloģija precīzi neatbilst pārdošanas, mārketinga un
reklāmas materiālos izmantotajai terminoloģijai.
Notiek nepārtraukts izstrādes darbs, lai uzlabotu
mūsu produktu. Pārveidojumi var nozīmēt, ka
īpašnieka rokasgrāmatā iekļautā informācija,
apraksti un attēli var atšķirties no automašīnas
faktiskā aprīkojuma. Paturam tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Neizņemiet šo rokasgrāmatu no automašīnas —
ka radīsies problēmas, nebūs pieejama svarīga
informācija par to, kur un kā meklēt profesionālu
palīdzību.
© Volvo Car Corporation
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
21
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
||
Papildu aprīkojums/piederumi
Uzlīmes
Papildus informācijai par standarta aprīkojumu,
šajā īpašnieka rokasgrāmatā aprakstīts arī papildu
aprīkojums (rūpnīcā uzstādīts aprīkojums) un
dažādi piederumi (papildu uzlabojumu komplekti).
Automobilim ir dažāda veida uzlīmes, kas ir paredzētas, lai vienkārši un skaidri paziņotu svarīgu
informāciju. Uzlīmes automobilī atbilst turpmākās
brīdinājuma/informācijas svarīguma pakāpēm pēc
nozīmes lejupejošā secībā.
Publicēšanas brīdī visi zināmie papildaprīkojuma
un piederumu veidi ir atzīmēti ar zvaigznīti: *.
Īpašuma bojājuma risks
Brīdinājums par iespējamām traumām
Īpašnieka rokasgrāmatā aprakstītais aprīkojums
nav pieejams visās automašīnās - to aprīkojums
atšķiras atkarībā no pielāgošanas dažādu valstu
tirgu vajadzībām, kā arī nacionālajiem vai vietējiem
likumiem un noteikumiem.
Ja rodas neskaidrības par standarta vai papildu
aprīkojumu, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Balti ISO simboli un balts teksts/attēls uz melna
vai zila brīdinājuma lauka un ziņojuma lauka.
Izmanto, lai informētu par bīstamību, kas brīdinājuma neievērošanas gadījumā var izraisīt īpašuma
bojājumus.
Īpašie teksti
BRĪDINĀJUMS
Ja pastāv ievainojumu risks, tiek parādīti brīdinājumu paziņojumi.
SVARĪGI
Paziņojumi "Svarīgi" parādās, ja pastāv bojājumu risks.
Melni ISO simboli uz dzeltena brīdinājumu lauka,
balts teksts/attēls uz melna ziņojuma lauka.
Izmanto, lai informētu par bīstamību, kas brīdinājuma neievērošanas gadījumā var izraisīt ievainojumus vai nāvi.
PIEZĪME
Teksts IEVĒROJIET sniedz ieteikumu vai
padomus, kas atvieglo, piemēram, funkciju
izmantošanu.
22
* Papildaprīkojums/piederums.
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
Information
Saistītā informācija
•
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā displejā
(17 lpp.)
•
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo sakaru ierīcēs (20 lpp.)
•
Volvo Cars atbalsta vietne (21 lpp.)
Īpašnieka rokasgrāmata un vide
Īpašnieka rokasgrāmata ir drukāta uz papīra, kas
iegūts no kontrolētas augšanas mežu koksnes.
Mežu uzraudzības padomes (FSC — The Forest
Stewardship Council®) simbols norāda, ka šajā
publikācijā izmantotais papīrs iegūts no FSC®
sertificētas koksnes vai citiem kontrolētiem avotiem.
Balti ISO simboli un balts teksts/attēls uz melna
ziņojuma lauka.
PIEZĪME
Īpašnieka rokasgrāmatas attēlos redzamās
uzlīmes ne vienmēr precīzi atbilst automašīnā
esošajām. Attēlu mērķis ir parādīt uzlīmju
aptuveno izskatu un atrašanās vietu automašīnā. Informācija, kas attiecas tieši uz jūsu
automašīnu, ir sniegta jūsu automašīnas attiecīgajās uzlīmēs.
Saistītā informācija
•
Drive-E — tīrāks braukšanas baudījums
(28 lpp.)
Ilustrācijas un videoklipi
Īpašnieka rokasgrāmatā lietotās ilustrācijas un
videoklipi dažkārt ir shematiski un ir paredzēti vispārīga priekšstata vai kādas funkcijas piemēra
sniegšanai. Tie var atšķirties no automašīnas
izskata atkarībā no aprīkojuma līmeņa un tirgus.
23
JŪSU VOLVO
JŪSU VOLVO
Volvo ID
PIEZĪME
Volvo ID ir personīgs ID, kas sniedz piekļuvi plašam pakalpojumu klāstam, izmantojot vienu lietotājvārdu un paroli.
PIEZĪME
Pieejamie pakalpojumi var atšķirties laika
gaitā un atkarībā no aprīkojuma līmeņa un tirgus.
Pakalpojumu piemēri:
•
•
Sūtīt uz automašīnu — sūtiet adreses no
tīmekļa karšu pakalpojumiem tieši uz automašīnu.
•
Rezervēt apkopi un remontu — reģistrējiet
vēlamo servisu/izplatītāju vietnē
volvocars.com un piesakiet apkopi tieši no
automašīnas.
1
2
26
Volvo On Call lietotne* — noskaidrojiet automašīnas stāvokli ar savu tālruni. Piemēram,
varat noskaidrot degvielas līmeni, skatīt
tuvāko degvielas uzpildes staciju un attālināti
aizslēgt automašīnu.
Ja tiek mainīts kāda pakalpojuma (piemēram,
Volvo On Call) lietotājvārds/parole, tas tiek
automātiski mainīts arī citiem pakalpojumiem.
Volvo ID var izveidot automašīnā, vietnē
volvocars.com vai Volvo On Call lietotnē1.
Kad automašīnā ir reģistrēts Volvo ID, kļūst pieejami vairāki pakalpojumi. Vienā un tajā pašā
automašīnā var lietot vairākus Volvo ID, un vairākas automašīnas var būt saistītas ar vienu un to
pašu Volvo ID.
Saistītā informācija
•
•
Volvo ID izveide un reģistrēšana (26 lpp.)
Apkopes un remonta rezervēšana (569 lpp.)
Volvo ID izveide un reģistrēšana
Volvo ID var izveidot vairākos veidos. Ja Volvo ID
ir izveidots vietnē volvocars.com vai ar lietotni
Volvo On Call2, Volvo ID jāreģistrē arī automašīnā, lai varētu lietot dažādus Volvo ID pakalpojumus.
Volvo ID izveide ar lietotni Volvo ID
1. Lejupielādējiet lietotni Volvo ID no
Lejupielādes centrs vidējā displeja lietotņu
skatā.
2.
Palaidiet lietotni un piereģistrējiet personīgo
e-pasta adresi.
3.
Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz norādīto e-pasta adresi.
> Tagad ir izveidots Volvo ID un automātiski
piereģistrēts automašīnai. Tagad var lietot
Volvo ID pakalpojumus.
Ja jums ir Volvo On Call*.
Attiecas tikai uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
JŪSU VOLVO
Volvo ID izveide Volvo Cars vietnē
1. Apmeklējiet vietni www.volvocars.com un piesakieties3, izmantojot ikonu augšējā labajā
stūrī. Atlasiet Create Volvo ID (Izveidot Volvo
ID).
2.
Ievadiet savu e-pasta adresi.
3.
Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz norādīto e-pasta adresi.
> Tagad ir izveidots Volvo ID. Informāciju par
to, kā piereģistrēt ID automašīnai, skatiet
turpmāk.
Volvo ID izveide ar lietotni Volvo On Call4
1. Lejupielādējiet viedtālrunī visjaunāko lietotnes Volvo On Call versiju, izmantojot, piemēram, App Store, Windows Phone vai Google
Play.
2.
Lietotnes sākuma lapā izvēlieties izveidot
Volvo ID un ievadiet savu e-pasta adresi.
3.
Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz norādīto e-pasta adresi.
> Tagad ir izveidots Volvo ID. Informāciju par
to, kā piereģistrēt ID automašīnai, skatiet
turpmāk.
Volvo ID reģistrēšana automašīnai
Ja esat izveidojis Volvo ID tīmekļa vietnē vai lietotnē Volvo On Call, piereģistrējiet to automašīnai
šādi:
1.
Ja tas vēl nav izdarīts, lejupielādējiet lietotni
Volvo ID no Lejupielādes centrs centrālā
displeja lietotņu skatā.
PIEZĪME
Lai lejupielādētu lietotnes, automašīnā jābūt
izveidotam interneta savienojumam.
2.
Palaidiet lietotni un ievadiet savu Volvo ID/epasta adresi.
3.
Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz jūsu Volvo ID piesaistīto e-pasta
adresi.
> Tagad jūsu Volvo ID ir piereģistrēts automašīnai. Tagad var lietot Volvo ID pakalpojumus.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Volvo ID (26 lpp.)
Lietotņu lejupielāde (467 lpp.)
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (567 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(499 lpp.)
3 Pieejams noteiktos tirgos.
4 Automašīnas ar Volvo On Call*.
* Papildaprīkojums/piederums.
27
JŪSU VOLVO
Drive-E — tīrāks braukšanas
baudījums
Volvo Car Corporation nepārtraukti izstrādā drošākus un efektīvākus produktus un risinājumus,
lai samazināto to negatīvo ietekmi uz vidi.
Saudzīga attieksme pret vidi ir viena no Volvo Car
pamatvērtībām, kas ietekmē visas darbības. Vides
aizsardzības darbs ir balstīts uz visu automašīnas
ekspluatācijas ciklu, un tiek ņemta vērā ietekme
uz vidi, kas radīta visa procesa laikā — sākot ar
automašīnas dizaina izstrādi un beidzot ar tās
nodošanu metāllūžņos un pārstrādi. Volvo Cars
pamatprincips nosaka, ka katra jaunā izstrādātā
produkta ietekmei uz vidi jābūt mazākai, nekā produktam, ko tas aizstāj.
28
Volvo vides pārvaldības darbs ir ļāvis izstrādāt
transmisijas Drive-E, kas ir efektīvākas un ar
zemāku piesārņojuma līmeni. Volvo ir svarīga arī
personīgā vide — piemēram, pateicoties klimata
kontroles sistēmai, gaiss Volvo salonā ir tīrāks,
nekā ārpusē.
Jūsu Volvo automašīna atbilst stingriem vides
standartiem. Visām Volvo ražotnēm jābūt sertificētām saskaņā ar ISO 14001 – šis uzstādījums
nosaka sistemātisku pieeju darbību vides jautājumiem, kā rezultātā tiek veikti nepārtraukti uzlabojumi, kas samazina ietekmi uz vidi. ISO sertifikāta
iegūšana nozīmē arī to, ka ir ievēroti spēkā esošie
likumi un noteikumi attiecībā uz vidi. Volvo arī
prasa, lai tā partneri ievērotu šīs prasības.
Degvielas patēriņš
Tā kā lielu daļu no automašīnas kopējās ietekmes
uz vidi rada tās lietošana, Volvo Cars vides aizsardzības darba uzsvars tiek likts uz degvielas patēriņa, oglekļa dioksīda izmešu un citu gaisa piesārņotāju daudzuma samazināšanu. Volvo automašīnām, salīdzinot ar citām automašīnām attiecīgajās
mašīnu klasēs, ir konkurētspējīgs degvielas patē-
JŪSU VOLVO
riņš. Zemāks degvielas patēriņš parasti rada
zemāku siltumnīcas efektu izraisošās gāzes oglekļa dioksīda - emisiju.
Ieguldījums rūpēs par vidi
Enerģiju un degvielu taupoša automašīna samazina ne tikai ietekmi uz vidi, bet arī ekspluatācijas
izmaksas. Vadītājs var vienkārši samazināt degvielas patēriņu, tādējādi ietaupot naudu un rūpējoties par vidi, ievērojot šos padomus.
•
Plānojiet braukt ar efektīvu vidējo ātrumu.
Ātrums, kas ir lielāks par aptuveni 80 km/h
(aptuveni 50 mph) vai mazāks par 50 km/h
(aptuveni 30 mph), palielina enerģijas patēriņu.
•
Ievērojiet apkopes un garantijas grāmatiņā
ieteiktos automašīnas apkopes intervālus.
•
Neļaujiet dzinējam darboties tukšgaitā - izslēdziet dzinēju, ilgāku laiku stāvot. Ievērojiet
vietējos noteikumus.
•
Plānojiet braucienus — daudz nevajadzīgu
pieturu un nevienmērīgs ātrums palielina
degvielas patēriņu.
•
Pirms automašīnas iedarbināšanas aukstā
laikā izmantojiet sagatavošanas darbus* – tie
uzlabo iedarbināšanas spēju un samazina
nolietojumu aukstā laikā. Dzinējs sasniedz
normālu darba temperatūru ātrāk, tādējādi
samazinot patēriņu un izmešu daudzumu.
Tāpat atcerieties vienmēr likvidēt videi bīstamus
atkritumus, piemēram, akumulatorus un eļļu,
nekaitējot videi. Ja nezināt, kā jāatbrīvojas no
šāda tipa atkritumiem, sazinieties ar servisu ieteicams autorizētu Volvo servisu.
Efektīva izmešu ierobežošana
Jūsu Volvo ir izgatavots, ievērojot "Clean inside
and out" (tīrība iekšpusē un ārpusē) – koncepciju,
kas ietver tīru iekšējo vidi un ļoti efektīvu emisijas
kontroli. Daudzos gadījumos izmešu daudzums ir
ievērojami zemāks par attiecīgo standartu prasībām.
Tīrs gaiss automašīnas salonā
Gaisa filtrs palīdz novērst putekļu un putekšņu
iekļūšanu pasažieru salonā pa gaisa ieplūdes
atverēm.
Interior Air Quality System (IAQS)* (salona gaisa
kvalitātes sistēma) — nodrošina, ka salonā ienākošais gaiss ir tīrāks nekā ārpusē esošais.
Sistēma attīra gaisu salonā no tādiem piemaisījumiem kā daļiņas, ogļūdeņraži, slāpekļa oksīdi un
zemes līmeņa ozons. Ja āra gaiss ir piesārņots,
gaisa ieplūde tiek aizvērta, un gaiss tiek recirkulēts. Šāda situācija var rasties, piemēram, sastrēgumos, rindās un tuneļos.
IAQS ir daļa no tīrās zonas salona pakotnes
(CZIP)*, kas ietver arī funkciju, kas ļauj iedarbināt
ventilatoru, kad automašīna ir atslēgta ar tālvadības pults atslēgu.
Salons
Volvo salonā izmantotie materiāli ir rūpīgi izvēlēti
un pārbaudīti, lai būtu patīkami un ērti. Dažas
detaļas ir roku darbs, piemēram, stūres rata šuves
ir šūtas ar rokām. Tiek veikta salona uzraudzība,
lai nepieļautu spēcīgu, diskomfortu izraisošu
smaku vai vielu rašanos, piemēram, liela karstuma
vai spilgtas gaismas rezultātā.
Volvo remontdarbnīcas un apkārtējā
vide
Regulāra apkope nodrošina priekšnoteikumus
ilgam automobiļa kalpošanas laikam un zemam
degvielas patēriņam. Šādi jūs arī veicināt tīrākas
vides nodrošināšanu. Ja Volvo servisam tiek uzticēts veikt remontu un apkopi jūsu automašīnai,
tas kļūst par Volvo sistēmas daļu. Volvo izvirza
skaidras prasības attiecībā uz veidu, kādā mūsu
servisi novērš piesārņojuma nokļūšanu apkārtējā
vidē. Mūsu servisu apkalpojošajam personālam ir
pietiekamas zināšanas un aprīkojums, lai garantētu apkārtējai videi nekaitīgu darbību.
Otrreizēja pārstrāde
Tā kā Volvo darbība balstās uz ekspluatācijas
cikla perspektīvu, ir svarīgi arī pārstrādāt automašīnu videi draudzīgā veidā. Pārstrādāt iespējams
gandrīz visu automobili. Tādēļ pēdējam automobiļa īpašniekam vajadzētu sazināties ar izplatītāju,
lai saņemtu informāciju par sertificētu/apstiprinātu pārstrādes vietu.
Saistītā informācija
•
•
Degvielas patēriņš un CO2 izmeši (632 lpp.)
Ekonomiska braukšana (436 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
29
JŪSU VOLVO
||
•
•
•
30
Sagatavošanas ieslēgšana un izslēgšana*
(224 lpp.)
Īpašnieka rokasgrāmata un vide (23 lpp.)
Gaisa kvalitāte (199 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
JŪSU VOLVO
IntelliSafe — vadītāja atbalsts un
drošība
IntelliSafe ir Volvo Cars automašīnu drošības
koncepcija. IntelliSafe ietver vairākas sistēmas5,
kuru mērķis ir gādāt par jūsu brauciena drošību,
novērst traumas un aizsargāt pasažierus un citus
ceļu satiksmes dalībniekus.
BRĪDINĀJUMS
Funkcijas ir palīglīdzekļi — tās nevar pārvarēt
visas situācijas visos apstākļos.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu un spēkā esošo ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.
Atbalsts
IntelliSafe ir tālāk norādītās funkcijas, kuru mērķis
ir palīdzēt vadītājam braukt drošākā veidā.
•
•
•
•
•
•
•
•
5
6
Aktīvās tālās gaismas
Tuneļa uztveršana
Pilot Assist
Cross Traffic Alert
Blind Spot Information
Stāvvietā novietošanas sistēma*
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
Stāvvietā novietošanas kamera*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ceļazīmju informācija*
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole
Drošības spilveni
PIEZĪME
Roll Stability Control
Izlasiet atsevišķās sadaļas par katru sistēmu,
lai pilnībā izprastu tās funkcijas un uzzinātu
par svarīgiem brīdinājumiem.
Ātruma ierobežotājs*
Kruīzkontrole
Adaptīvā kruīza kontrole*
Rear Collision Warning
Saistītā informācija
Driver Alert Control
•
•
•
Pilnpiedziņa6
Novēršana
Aktīvās tālās gaismas (151 lpp.)
Drošība (42 lpp.)
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
IntelliSafe ir tālāk norādītās funkcijas, kuru mērķis
ir palīdzēt vadītājam izvairīties no negadījuma.
• City Safety
• Distances brīdinājums*
• Joslas saglabāšanas palīgfunkcija
• Sadursmes novērš. palīdzība
Aizsardzība
IntelliSafe ir tālāk norādītās sadarbības funkcijas,
kuru mērķis ir aizsargāt vadītāju un pasažierus
noteiktās situācijās, ja ir noticis negadījums.
•
•
•
Whiplash Protection System
Pedestrian Protection System
Drošības jostas ar drošības jostu spriegotājiem
Dažas no šīm sistēmām tiek uzstādītas standarta aprīkojumā, citas ir papildaprīkojums. Tas var atšķirties atkarībā no tirgus, modeļu gada un automašīnas modeļa.
All Wheel Drive
* Papildaprīkojums/piederums.
31
JŪSU VOLVO
Sensus — tiešsaistes savienojums
un izklaide
Sensus sniedz iespēju izmantot dažādas lietotnes un automašīnā aktivizēt Wi-Fi tīklāju.
Tas ir Sensus
Sensus piedāvā inteliģentu saskarni un tiešsaistes savienojumu ar digitālo pasauli. Intuitīva navigācijas struktūra sniedz iespēju saņemt atbalstu,
informāciju un izklaidi, kad tā ir nepieciešama,
nenovēršot vadītāja uzmanību.
Sistēmā Sensus ir ietverti visi automašīnas risinājumi, kas ir saistīti ar izklaidi, tiešsaistes savienojumu, navigāciju* un lietotāja saskarni starp vadītāju un automašīnu. Sensus padara iespējamu
saziņu starp jums, automašīnu un ārējo pasauli.
Informācija īstajā laikā un vietā
Dažādie automašīnas displeji nodrošina informāciju īstajā laikā. Informācija tiek rādīta dažādās
vietās, pamatojoties uz tās prioritāti vadītājam.
32
* Papildaprīkojums/piederums.
JŪSU VOLVO
Dažādu veidu informācija tiek rādīta dažādos displejos atkarībā no tās prioritātes.
Augšējais displejs*
Augšējā displejā tiek rādīta informācija, kurai
vadītājam jāpievērš uzmanība, tiklīdz tas ir iespējams. Šāda informācija var ietvert, piemēram,
satiksmes brīdinājumus, informāciju par ātrumu
un navigāciju*. Augšējā displejā tiek rādīta arī ceļa
zīmju informācija un ienākošie tālruņa zvani.
Vadītāja displejs
12 collu vadītāja displejs*.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
33
JŪSU VOLVO
Daudzas no automašīnas galvenajām funkcijām
vada vidējā displejā — tas ir skārienekrāns, kas
reaģē uz pieskārieniem. Līdz ar to fizisko taustiņu
un vadības elementu skaits automašīnā ir minimāls. Ekrānu var lietot pat ar cimdiem.
||
Šeit vada, piemēram, klimata kontroles sistēmu,
izklaides sistēmu un sēdekļa pozīciju*. Vidējā displejā rādīto informāciju var izmantot vadītājs vai
kāds no automašīnas pasažieriem, kad tas ir
iespējams.
8 collu vadītāja displejs.
Vadītāja displejā tiek rādīta informācija par
ātrumu un, piemēram, ienākošajiem zvaniem vai
atskaņotajiem dziesmu celiņiem. Displeju vada ar
abām stūres vadības tastatūrām.
Centrālais displejs
Balss atpazīšanas sistēma
Lietojot balss atpazīšanas sistēmu, vadītājam nav jānoņem
rokas no stūres. Sistēma var
saprast dabisku runu. Balss
atpazīšanas sistēmu varat
izmantot, piemēram, lai atskaņotu kādu dziesmu, kādam
piezvanītu, palielinātu temperatūru vai nolasītu
īsziņu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
34
Augšējais displejs* (137 lpp.)
Vadītāja displejs (78 lpp.)
Centrālā displeja pārskats (104 lpp.)
Balss atpazīšana (140 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(499 lpp.)
Automašīnas interneta savienojuma kopīgošana, izmantojot Wi-Fi tīklāju (504 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
JŪSU VOLVO
Programmatūras atjauninājumi
Datu ierakstīšana
Lai jūs kā Volvo klients iegūtu vislabāko automašīnas lietošanas pieredzi, Volvo pastāvīgi pilnveido automašīnu sistēmas un jums piedāvātos
pakalpojumus.
Volvo drošības un kvalitātes kontroles procesa
ietvaros automašīnā tiek reģistrēta noteikta informācija par transportlīdzekļa darbību, funkcionalitāti un incidentiem.
Sava Volvo programmatūru uz jaunāko versiju
varat atjaunināt, kad tiek veikta automašīnas
apkope pie pilnvarota Volvo pārstāvja. Jaunākais
programmatūras atjauninājums jums sniedz
iespēju izmantot jaunākos pilnveidojumus, tostarp
pilnveidojumus no agrākiem programmatūras
atjauninājumiem.
Šī automašīna ir aprīkota ar sistēmu Event Data
Recorder (EDR). Tā galvenais mērķis ir reģistrēt
un ierakstīt datus, kas ir saistīti ar satiksmes
negadījumiem vai sadursmēm līdzīgām situācijām,
piemēram, gadījumos, kad izplešas drošības gaisa
spilveni vai transportlīdzeklis saduras ar šķērsli uz
ceļa. Dati tiek reģistrēti, lai labāk izprastu, kā
šādās situācijās darbojas automašīnas sistēmas.
EDR uzdevums ir īslaicīgi reģistrēt datus, kas ir
saistīti ar automašīnas dinamiku un drošības sistēmām (parasti 30 sekundes vai mazāk).
Lai saņemtu plašāku informāciju par izlaistajiem
atjauninājumiem un atbildes uz bieži uzdotajiem
jautājumiem, lūdzu, apmeklējiet vietni
support.volvocars.com.
PIEZĪME
Funkcionalitāte pēc atjaunināšanas var atšķirties atkarībā no tirgus, modeļa, modeļu gada
un papildaprīkojuma.
Šīs automašīnas sistēmas EDR mērķis ir reģistrēt
datus satiksmes negadījumos vai sadursmēm
līdzīgās situācijās, lai uzzinātu:
•
to, kā darbojas dažādas automašīnas sistēmas;
•
vai vadītāja un blakussēdētāja drošības jostas
bijušas piesprādzētas/nospriegotas;
Saistītā informācija
•
Sensus — tiešsaistes savienojums un
izklaide (32 lpp.)
•
kā vadītājs ir izmantojis gāzes vai bremžu
pedāli;
•
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (567 lpp.)
•
kāds ir bijis automašīnas braukšanas ātrums.
Šī informācija var palīdzēt mums labāk izprast
apstākļus, kādos notiek satiksmes negadījumi,
tiek gūtas traumas un bojājumi. EDR reģistrē
datus tikai neparastās situācijās. EDR nereģistrē
datus parastas braukšanas apstākļos. Tāpat sistēma nekad nereģistrē, kurš vada automašīnu, kā
arī negadījuma vai gandrīz notikuša negadījuma
ģeogrāfisko atrašanās vietu. Taču citas puses,
piemēram, policija, var izmantot reģistrētos datus
kopā ar identificējamu personas informāciju, kas
parasti tiek iegūta pēc satiksmes negadījuma. Lai
varētu nolasīt reģistrētos datus, nepieciešams
īpašs aprīkojums un piekļuve vai nu transportlīdzeklim, vai EDR.
Papildus EDR automašīna ir aprīkota arī ar vairākiem datoriem, kas nepārtraukti pārbauda un
uzrauga automašīnas funkcijas. Tās var ierakstīt
datus parastas braukšanas laikā, bet tās jo īpaši
reģistrē kļūmes, kas ietekmē automašīnas darbu
un funkcionalitāti vai kas rodas pēc automašīnas
vadītāja atbalsta funkcijas (piemēram, City Safety)
un automātiskās bremzēšanas funkcijas aktivizēšanas.
Daļa reģistrēto datu ir nepieciešami, lai apkopes
mehāniķi varētu diagnosticēt un novērst kļūmes,
kas radušās automašīnas darbībā. Reģistrētā
informācija ir nepieciešama arī tādēļ, lai Volvo
varētu ievērot likumos noteiktās un varas iestāžu
izdotās juridiskās prasības. Automašīnā reģistrētā
informācija tiek saglabāta tās datorā līdz automašīnas apkopei vai remontam.
Papildus iepriekš minētajam reģistrēto informāciju var izmantot apkopotā formā izpētēm un produktu izstrādes vajadzībām ar mērķi nepārtraukti
uzlabot Volvo automašīnu drošību un kvalitāti.
}}
35
JŪSU VOLVO
Volvo neizpaudīs iepriekš aprakstīto informāciju
trešajām pusēm bez automašīnas īpašnieka piekrišanas. Lai ievērotu valsts normatīvo aktu un
noteikumu prasības, Volvo var būt spiests izpaust
šāda veida informāciju policijai vai citām varas
iestādēm, kam var būt juridiskas tiesības tai piekļūt. Lai varētu nolasīt un izprast ierakstītos datus,
ir nepieciešams īpašs tehniskais aprīkojums, kurš
ir Volvo un to servisu rīcībā, kuri noslēguši līgumu
ar Volvo. Volvo ir atbildīgs par to, lai informācija,
kas nodota Volvo tehniskās apkopes un uzturēšanas laikā, tiktu saglabāta un apstrādāta droši un
rīkošanās ar to atbilstu spēkā esošajām juridiskajām prasībām. Lai saņemtu plašāku informāciju,
sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Pakalpojumu sniegšanas noteikumi
un nosacījumi
Volvo piedāvā pakalpojumus, lai jūsu Volvo vadīšana būtu tik droša un komfortabla, cik vien
iespējams.
Šie pakalpojumi ietver visu no palīdzības ārkārtas
situācijā līdz navigācijai un dažādiem apkopes
pakalpojumiem.
Pirms pakalpojumu lietošanas ir svarīgi izlasīt
pakalpojumu noteikumus un nosacījumus vietnē
support.volvocars.com.
Klientu konfidencialitātes politika
Volvo ciena ikviena mūsu vietnes apmeklētāja
privātumu.
Šī politika attiecas uz klienta datu un personas
informācijas apstrādi. Tās mērķis ir sniegt pašreizējiem, bijušiem un potenciāliem klientiem vispārīgu izpratni par šādām tēmām:
•
•
•
Saistītā informācija
•
Klientu konfidencialitātes politika (36 lpp.)
•
Apstākļi, kuros mēs apkopojam un apstrādājam jūsu personas datus.
Apkopoto personas datu veidi.
Iemesls, kādēļ mēs apkopojam jūsu personas
datus.
Kā mēs rīkojamies ar jūsu personas datiem.
Visu šo politiku varat izlasīt vietnē
support.volvocars.com.
Saistītā informācija
36
•
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un datu
kopīgošana (506 lpp.)
•
Pakalpojumu sniegšanas noteikumi un nosacījumi (36 lpp.)
•
Datu ierakstīšana (35 lpp.)
JŪSU VOLVO
Svarīga informācija par
piederumiem un papildaprīkojumu
BRĪDINĀJUMS
Vadītājs vienmēr ir pilnīgi atbildīgs par drošu
automašīnas vadīšanu un spēkā esošo likumu
un ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.
Nepareiza piederumu un papildu aprīkojuma
savienošana un uzstādīšana var negatīvi ietekmēt
automašīnas elektrosistēmu.
Ir arī svarīgi, lai automašīnas tehniskā apkope
tiktu veikta saskaņā ar Volvo ieteikumiem,
īpašnieka informāciju un apkopes un garantijas grāmatiņu.
Mēs iesakām Volvo īpašniekiem uzstādīt tikai
Volvo apstiprinātus oriģinālos piederumus un piederumu uzstādīšanu uzticēt apmācītiem un kvalificētiem Volvo servisa tehniķiem. Noteikti piederumi darbojas tikai tad, ja automašīnas datorsistēmā ir instalēta saistītā programmatūra.
Īpašnieka rokasgrāmatā aprakstītais aprīkojums
nav pieejams visās automašīnās - to aprīkojums
atšķiras atkarībā no pielāgošanas dažādu valstu
tirgu vajadzībām, kā arī nacionālajiem vai vietējiem
likumiem un noteikumiem.
Šajā rokasgrāmatā aprakstītais papildaprīkojums
vai papildpiederumi ir atzīmēti ar zvaigznīti. Ja
rodas neskaidrības par standarta vai papildu aprīkojumu, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Papildpiederumu uzstādīšana
Mēs iesakām Volvo īpašniekiem uzstādīt tikai
Volvo apstiprinātus oriģinālos piederumus un
piederumu uzstādīšanu uzticēt apmācītiem un
kvalificētiem Volvo servisa tehniķiem. Noteikti
piederumi darbojas tikai tad, ja automašīnas
datorsistēmā ir instalēta saistītā programmatūra.
•
Volvo oriģinālie papildpiederumi ir pārbaudīti,
lai nodrošinātu, ka tie pareizi darbojas kopā
ar automašīnas veiktspējas, drošības un
izmešu kontroles sistēmām. Turklāt apmācīti
un kvalificēti Volvo servisa tehniķi zina, kurus
papildpiederumus var vai nevar droši uzstādīt
jūsu Volvo automašīnā. Pirms papildpiederumu uzstādīšanas automašīnā vienmēr
lūdziet apmācīta un kvalificēta Volvo servisa
tehniķa padomu.
•
Papildpiederumi, kurus Volvo nav apstiprinājis, var nebūt pārbaudīti, vai tos var lietot jūsu
automašīnā.
•
Uzstādot papildpiederumus, ko Volvo nav
pārbaudījis, vai ļaujot tos uzstādīt personai,
kurai nav pieredzes ar šādu automašīnu, varat
negatīvi ietekmēt dažas no automašīnas
veiktspējas vai drošības sistēmām.
•
Jaunas automašīnas garantija neattiecas uz
bojājumiem, kurus izraisījusi papildpiederumu
uzstādīšana neapstiprinātā vai nepareizā
veidā. Plašāka informācija par garantiju ir pieejama apkopes un garantijas grāmatiņā.
Volvo neuzņemas atbildību par nāvi, traumām
Ja borta datorā pieejamā informācija atšķiras
no iespiestās īpašnieka rokasgrāmatas, tad
iespiestajai informācijai vienmēr ir augstāks
spēks.
Saistītā informācija
•
•
•
Papildpiederumu uzstādīšana (37 lpp.)
Aprīkojuma pievienošana automašīnas diagnostikas ligzdai (38 lpp.)
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana (21 lpp.)
}}
37
JŪSU VOLVO
vai izmaksām, kas rodas neoriģinālu papildpiederumu uzstādīšanas dēļ.
||
Saistītā informācija
•
Svarīga informācija par piederumiem un
papildaprīkojumu (37 lpp.)
Aprīkojuma pievienošana
automašīnas diagnostikas ligzdai
Nepareiza programmatūras vai diagnostikas rīku
pievienošana un uzstādīšana var negatīvi ietekmēt automašīnas elektrosistēmu.
Mēs iesakām Volvo īpašniekiem uzstādīt tikai
Volvo apstiprinātus oriģinālos piederumus un piederumu uzstādīšanu uzticēt apmācītiem un kvalificētiem Volvo servisa tehniķiem. Noteikti piederumi darbojas tikai tad, ja automašīnas datorsistēmā ir instalēta saistītā programmatūra.
Datu saites savienotājs (On-board Diagnostic, OBDII)
atrodas zem instrumentu paneļa vadītāja pusē.
38
PIEZĪME
Volvo Cars neuzņemas atbildību par sekām, ja
On-board Diagnostic kontaktligzdai (OBDII)
tiek pievienotas neatļautas iekārtas. Šo kontaktligzdu drīkst izmantot tikai apmācīti un
kvalificēti Volvo servisa tehniķi.
Saistītā informācija
•
Svarīga informācija par piederumiem un
papildaprīkojumu (37 lpp.)
JŪSU VOLVO
Automašīnas identifikācijas numura
skatīšana
Sazinoties ar Volvo izplatītāju, piemēram, par
Volvo On Call abonementu, jums būs nepieciešams automašīnas identifikācijas numurs (VIN7).
1.
2.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Atveriet Sistēma Sistēmas informācija
Transportlīdz. identif. numurs.
> Tiek parādīts automašīnas identifikācijas
numurs.
Vēl viens VIN atrašanas veids: skatieties uz priekšējo paneli caur automašīnas vējstiklu, skatiet
apkopes un garantijas grāmatiņas pirmajā lappusē vai automašīnas reģistrācijas apliecībā.
Vadītāja uzmanības novēršana
BRĪDINĀJUMS
Vadītāja pienākums ir darīt visu iespējamo, lai
panāktu savu, savu pasažieru un citu ceļu satiksmes dalībnieku drošību. Daļa no šī pienākuma
ir izvairīšanās no darbībām, kas novērš uzmanību
un nav saistītas ar automašīnas vadīšanu braucot.
Jūsu jaunais Volvo ir vai var būt aprīkots ar izklaides un sakaru sistēmām, kurās ir pieejams bagātīgs satura klāsts. Tās varētu būt mobilie tālruņi ar
brīvroku sistēmu, navigācijas sistēmas un audio
sistēmas ar dažādām funkcijām. Jums var būt arī
citas portatīvas elektroniskas ierīces jūsu ērtībām.
Ja tās lieto pareizi un drošā veidā, tās var bagātināt braukšanas pieredzi. Ja tās lieto nepareizā
veidā, tās var novērst jūsu uzmanību.
Mēs vēlētos jums sniegt tālāk izklāstītos brīdinājumus par šādām sistēmām, uzsverot Volvo rūpes
par jūsu drošību. Nekādā gadījumā automašīnā
neizmantojiet ierīci vai funkciju, kas novērsīs jūsu
uzmanību no automašīnas drošas vadīšanas.
Uzmanības novēršana var izraisīt smagus negadījumus. Papildus šiem vispārīgajiem brīdinājumiem
mēs piedāvājam tālāk sniegtos ieteikumus par
jaunajām funkcijām, kas automašīnā var būt pieejamas:
•
Braukšanas laikā nekādā gadījumā nelietojiet mobilo tālruni, turot to rokās. Dažos
reģionos vadītājam ir aizliegts lietot
mobilo tālruni, kamēr automašīna atrodas
kustībā.
•
Ja automašīna ir aprīkota ar navigācijas
sistēmu, brauciena plānu drīkst iestatīt un
mainīt, tikai kad automašīna ir novietota
stāvvietā.
•
Nekādā gadījumā neprogrammējiet
audiosistēmu, kamēr automašīna atrodas
kustībā. Ieprogrammējiet radio stacijas,
kamēr automašīna ir novietota stāvvietā,
un pēc tam izmantojiet ieprogrammētās
stacijas, lai radio lietošana būtu ātrāka un
vienkāršāka.
•
Nekādā gadījumā neizmantojiet klēpjdatorus vai plaukstdatorus, kamēr automašīna
atrodas kustībā.
Saistītā informācija
•
Skaņa, multivide un internets (464 lpp.)
VIN visos modeļos atrodas līdzīgā vietā.
7
Vehicle Identification Number
39
DROŠĪBA
DROŠĪBA
Drošība
BRĪDINĀJUMS
Transportlīdzeklis ir aprīkots ar vairākām drošības sistēmām, kas kopīgi darbojas, lai pasargātu
vadītāju un pasažierus, ja notiek negadījums.
Ja brīdinājuma simbols paliek izgaismots vai
ieslēdzas braukšanas laikā un vadītāja displejā
tiek attēlots paziņojums SRS drošības
spilvens Steidzami jāveic apkope
Brauciet uz autoservisu, tas nozīmē, ka
daļa no vienas drošības sistēmas nedarbojas
pilnībā. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu
Volvo servisu, tiklīdz tas ir iespējams.
Automašīna ir aprīkota ar vairākiem sensoriem,
kas reaģē negadījumā un atkarībā no konkrētā
negadījuma aktivizē dažādus drošības gaisa spilvenus un drošības jostu spriegotājus. Lai nodrošinātu vislabāko aizsardzību, sistēmas reaģē atšķirīgi atkarībā no konkrētā negadījuma, piemēram,
sadursme dažādos leņķos, apgāšanās vai
nobraukšana no ceļa.
BRĪDINĀJUMS
Ja specifiskais brīdinājuma simbols
nedarbojas, tā vietā izgaismojas vispārīgais brīdinājuma simbols un vadītāja
displejā tiek attēlots paziņojums.
Ja sadursmē ir bojāta kāda no svarīgajām funkcijām, var aktivizēt automašīnas drošības režīmu.
Brīdinājuma simbols vadītāja displejā
42
Drošības josta
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet automašīnas dažādās drošības sistēmas
saviem spēkiem. Nepilnīgs kādas sistēmas
remonts var izraisīt darbības kļūmes un smagas traumas. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Ir pieejamas arī mehāniskas drošības sistēmas,
piemēram, Whiplash Protection System. Automašīnas konstrukcija ir tāda, lai liela sadursmes
spēka daļa tiktu sadalīta uz stieņiem, balstiem,
grīdu, jumtu un citām virsbūves daļām.
Iestatot automašīnas elektrosistēmu
aizdedzes pozīcijā II, vadītāja displejā
izgaismojas brīdinājuma simbols. Ja
drošības sistēmas darbībā nav kļūmju,
simbols nodziest aptuveni pēc 6 sekundēm.
Drošība grūtniecības laikā
Grūtniecības laikā ir svarīgi pareizi piesprādzēt
drošības jostu un noregulēt sēdekli.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
Drošība grūtniecības laikā (42 lpp.)
Drošības jostas (45 lpp.)
Drošības spilveni (49 lpp.)
Whiplash Protection System (43 lpp.)
Pedestrian Protection System (44 lpp.)
Safety mode (56 lpp.)
Bērnu drošība (58 lpp.)
Diagonālajai daļai jāgulstas pār plecu, tad starp
krūtīm un uz vēdera sānu daļas.
Jostas klēpja daļai jāguļ plakaniski uz augšstilbiem, pēc iespējas zemāk zem vēdera. – Nedrīkst
tai ļaut slīdēt augšup. Nostiepiet jostu stingri un
raugieties, lai tā piegulētu augumam pēc iespējas
ciešāk. Turklāt pārbaudiet, vai drošības josta nav
sagriezusies.
Sēdēšanas pozīcija
Grūtniecībai attīstoties, autovadītājām grūtniecēm
jānoregulē sēdeklis un stūre tā, lai varētu viegli
vadīt automašīnu (t. i., ērti lietot pedāļus un stūri).
Tādēļ vajadzētu censties novietot sēdekli tā, lai
DROŠĪBA
panāktu iespējami lielu atstatumu starp vēderu un
stūri.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Drošība (42 lpp.)
Drošības jostas (45 lpp.)
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (178 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(179 lpp.)
Whiplash Protection System
Whiplash Protection System (WHIPS) samazina
kakla traumu risku. Šo sistēmu veido enerģiju
absorbējošas atzveltnes un sēdekļa sēdvirsmas,
kā arī speciāli konstruēti priekšējo sēdekļu galvas balsti.
Sistēmu WHIPS aktivizē sadursme no aizmugures; ietekme ir sadursmes leņķim un ātrumam, kā
arī sadursmē iesaistītā transportlīdzekļa veidam.
Aktivizējoties sistēmai WHIPS, priekšējo sēdekļu
atzveltnes atkrīt uz aizmuguri un sēdekļu polsterējumi pārvietojas uz leju, mainot vadītāja un blakussēdētāja stāvokli. Tās kustība palīdz absorbēt
daļu spēku, kas var rasties un izraisīt kakla traumas.
BRĪDINĀJUMS
WHIPS papildina drošības jostu sniegto aizsardzību. Vienmēr piesprādzējiet drošības
jostu.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet sēdekli vai WHIPS saviem spēkiem.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu.
Neatstājiet nekādus priekšmetus uz grīdas aiz priekšējiem sēdekļiem vai zem tiem, kā arī aizmugurējā sēdeklī,
jo pretējā gadījumā var tikt kavēta sistēmas WHIPS darbība.
BRĪDINĀJUMS
Neiespiediet cietus priekšmetus starp aizmugurējā sēdekļa polsterējumu un priekšējā
sēdekļa atzveltni.
Ja kāda no aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm
tiek nolaista, tad krava ir jānostiprina, lai
novērstu tās slīdēšanu līdz priekšējā sēdekļa
atzveltnei sadursmes gadījumā.
Ja priekšējie sēdekļi ir bijuši pakļauti lielai slodzei, piemēram, sadursmē, tie ir jānomaina.
Dažas no sēdekļu aizsargājošajām īpašībām
var būt zudušas pat, ja nešķiet, ka tie ir bojāti.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
43
DROŠĪBA
||
BRĪDINĀJUMS
Ja aizmugurējā sēdekļa atzveltne ir nolaista
vai aizmugurējā sēdeklī tiek lietots uz aizmuguri vērsts bērnu sēdeklītis, attiecīgais priekšējais sēdeklis ir jāpārvieto uz priekšu, lai tas
nesaskartos ar nolaisto atzveltni vai bērnu
sēdeklīti.
Pedestrian Protection System
Kad tiek aktivizēta PPS, notiek tālāk norādītais:
Lai WHIPS varētu nodrošināt optimālu aizsardzību, vadītāja un blakussēdētāja sēdekļa pozīcijai
jābūt pareizi noregulētai un jānodrošina, lai sistēmas darbība netiktu traucēta.
•
Maksimālas aizsardzības nolūkā vadītājam un blakussēdētājam jāsēž sēdekļa vidū tā, lai starp
galvu un galvas balstu būtu pēc iespējas mazāks
attālums.
WHIPS un bērnu sēdekļi
WHIPS nemazina automašīnas aizsardzību bērniem, kuri sēž bērnu sēdeklī vai uz sēdekļa
paliktņa.
Neuzstādiet piederumus un nemainiet neko
priekšpusē. Nepareiza iejaukšanās priekšpusē
var izraisīt nepareizu sistēmas darbību, kā arī
nopietnus savainojumus un automašīnas bojājumus.
Noteiktās frontālās sadursmēs ar gājēju reaģē
automašīnas priekšdaļā iebūvētie sensori un sistēma tiek aktivizēta.
Sēdēšanas pozīcija
Pirms braukšanas noregulējiet pareizu priekšējā
sēdekļa pozīciju.
BRĪDINĀJUMS
Pedestrian Protection System (PPS) ir sistēma,
kura noteiktās frontālās sadursmēs mazina gājēja
triecienu pret automašīnu.
•
Volvo iesaka lietot oriģinālās tīrītāju sviras un
oriģinālās to detaļas.
Tiek pacelta dzinēja pārsega aizmugurējā
daļa.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet sistēmu saviem spēkiem. Volvo iesaka
sazināties ar autorizētu Volvo servisu. Nepareizs sistēmas remonts var izraisīt darbības
kļūmes un smagas traumas.
Tiek nosūtīts automātisks signāls, izmantojot
Volvo On Call*.
Sensori ir aktīvi aptuveni 25–50 km/h (15–30
mph) ātrumā.
Sensoru mērķis ir noteikt sadursmi ar objektu,
kura īpašības līdzinās cilvēka kājas īpašībām.
BRĪDINĀJUMS
Ja ir bojāta automašīnas priekšdaļa, Volvo
iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu,
lai pārbaudītu, vai sistēma ir neskarta.
PIEZĪME
Uz ceļa var būt objekti, kas raida uz sensoriem
signālu, kas ir līdzīgs signālam, kas rodas
sadursmē ar gājēju. Saduroties ar šādu
objektu, iespējams, sistēma tiks aktivizēta.
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Saistītā informācija
•
•
•
•
44
Tehniskie parametri
Ir aktivizēts PPS vai sistēmā ir
radusies kļūda. Ievērojiet sniegtos
ieteikumus.
Drošība (42 lpp.)
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (178 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(179 lpp.)
Saistītā informācija
Rear Collision Warning (349 lpp.)
•
Drošība (42 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
Drošības jostas
BRĪDINĀJUMS
Ja netiek lietotas drošības jostas, asas bremzēšanas laikā pastāv risks gūt smagas traumas.
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet drošības jostas saviem spēkiem. Volvo
iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Ir svarīgi lai drošības josta atrastos ap ķermeni tā
lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību. Neatgāziet
atzveltni pārāk tālu atpakaļ. Drošības josta ir konstruēta tā, lai pasargātu pasažieri normālā sēdēšanas stāvoklī.
Ja drošības josta ir bijusi pakļauta lielai slodzei, piemēram, sadursmē, ir jānomaina visa
drošības josta. Dažas no drošības jostas aizsargājošajām īpašībām var būt zudušas pat, ja
nešķiet, ka tā ir bojāta. Drošības josta jānomaina arī gadījumā, ja ir redzamas nodiluma
vai bojājumu pēdas. Jaunajai drošības jostai
jābūt saņemtam tipa apstiprinājumam, un tai
jābūt paredzētai uzstādīšanai tajā pašā vietā,
kur atradās iepriekšējā drošības josta.
BRĪDINĀJUMS
Atcerieties nepiespraust un neaizāķēt drošības jostu aiz āķiem vai citiem salona elementiem, jo tie neļauj jostu stingri nofiksēt.
BRĪDINĀJUMS
Drošības jostas un drošības gaisa spilveni
viens otru papildina. Ja drošības josta netiek
lietota vai tiek lietota nepareizi, var samazināties drošības gaisa spilvena sniegtā aizsardzība sadursmes gadījumā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Drošība (42 lpp.)
Drošības jostu spriegotājs (47 lpp.)
Drošības jostu piesprādzēšana un atsprādzēšana (45 lpp.)
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums (48 lpp.)
Drošības jostu piesprādzēšana un
atsprādzēšana
Pirms sākt braukšanu, pārliecinieties, vai visi
pasažieri ir piesprādzējušies.
Drošības jostu piesprādzēšana
1.
Lēnām izvelciet drošības jostu un pārliecinieties, ka tā nav sagriezusies vai bojāta.
PIEZĪME
Katra drošības josta ir aprīkota ar inerces
spoli, kas tiek bloķēta šādās situācijās:
•
•
•
•
2.
ja drošības josta tiek pārāk strauji izvilkta;
bremzēšanas un paātrināšanās laikā.
ja automašīna strauji sasveras.
braucot līkumos;
Nofiksējiet drošības jostu, ievietojot fiksācijas
mēlīti tai paredzētajā sprādzē.
> Skaļš "klikšķis" norāda, ka josta ir nofiksēta.
BRĪDINĀJUMS
Vienmēr ievietojiet drošības jostas plāksnes
mēlīti pareizās puses sprādzē. Pretējā gadījumā sadursmes laikā drošības jostas un sprādzes var nedarboties kā paredzēts. Pastāv
nopietnu savainojumu risks.
}}
45
DROŠĪBA
||
3.
Priekšējos sēdekļos var regulēt drošības
jostu augstumu.
BRĪDINĀJUMS
Katra drošības josta ir paredzēta tikai vienai
personai.
BRĪDINĀJUMS
Atcerieties nepiespraust un neaizāķēt drošības jostu aiz āķiem vai citiem salona elementiem, jo tie neļauj jostu stingri nofiksēt.
BRĪDINĀJUMS
Drošības jostai jāatrodas uz pleca (nevis uz augšdelma).
4.
Saspiediet kopā sēdekļa stiprinājumu un pārvietojiet drošības jostu uz augšu vai uz leju.
Nekādā gadījumā nebojājiet drošības jostas
un neievietojiet sprādzēs svešķermeņus. Pretējā gadījumā sadursmes laikā drošības jostas
un sprādzes var nedarboties kā paredzēts.
Pastāv nopietnu savainojumu risks.
Nostiepiet jostas gurnu daļu pār klēpi, pavelkot diagonālo plecu jostu uz augšu pleca virzienā.
Novietojiet jostu pēc iespējas augstāk tā, lai
josta neskartu kaklu.
Drošības jostu atsprādzēšana
1.
Nospiediet sarkano pogu drošības jostas fiksatorā un ļaujiet jostai ietīties.
2.
Ja josta neietinas pilnībā, ievadiet to ar roku
uztīšanas mehānismā, lai tā brīvi nekarātos.
Saistītā informācija
•
•
•
Klēpja jostai jābūt uzliktai zemu (tā nedrīkst stiepties pār
vēderu).
46
Drošības jostas (45 lpp.)
Drošības jostu spriegotājs (47 lpp.)
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums (48 lpp.)
DROŠĪBA
Drošības jostu spriegotājs
Automašīna ir aprīkota ar standarta drošības
jostu spriegotājiem un elektriskiem* drošības
jostu spriegotājiem, kas var nospriegot drošības
jostas kritiskās situācijās un sadursmēs.
Kad kritiskā situācija ir beigusies, drošības jostu
un elektriskā drošības jostu spriegotāja darbība
tiek automātiski atjaunota, bet to var atjaunot arī
manuāli.
Pasažiera drošības gaisa spilvena aktivizēšana un deaktivizēšana* (52 lpp.)
•
•
City Safety™ (334 lpp.)
Rear Collision Warning (349 lpp.)
SVARĪGI
Standarta drošības jostas spriegotājs
Atspējojot blakussēdētāja drošības spilvenu,
tiek atspējots arī blakussēdētāja elektriskais
drošības jostu spriegotājs.
Visas drošības jostas ir aprīkotas ar standarta
drošības jostu spriegotājiem.
Drošības jostas spriegotājs sadursmē nospriego
drošības jostu ar pietiekamu spēku, lai efektīvāk
noturētu pasažierus vietā.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet drošības jostas saviem spēkiem. Volvo
iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Elektriskais drošības jostas spriegotājs*
Vadītāja un blakussēdētāja drošības jostas ir aprīkotas ar elektrisku drošības jostas spriegotāju.
Ja drošības josta ir bijusi pakļauta lielai slodzei, piemēram, sadursmē, ir jānomaina visa
drošības josta. Dažas no drošības jostas aizsargājošajām īpašībām var būt zudušas pat, ja
nešķiet, ka tā ir bojāta. Drošības josta jānomaina arī gadījumā, ja ir redzamas nodiluma
vai bojājumu pēdas. Jaunajai drošības jostai
jābūt saņemtam tipa apstiprinājumam, un tai
jābūt paredzētai uzstādīšanai tajā pašā vietā,
kur atradās iepriekšējā drošības josta.
Drošības jostu spriegotāji darbojas kopā, un tos
var aktivizēt kopā ar vadītāja atbalsta sistēmām
City Safety un Rear Collision Warning. Kritiskās
situācijās, piemēram, ja automašīna strauji
bremzē, nobrauc no ceļa (piemēram, ieripo grāvī,
tiek pacelta virs zemes vai ietriecas kādā objektā),
izslīd vai gadījumos, kad pastāv sadursmes risks,
drošības jostas spriegotāja elektromotors var
nospriegot drošības jostu.
Elektriskais drošības jostas spriegotājs palīdz
noturēt pasažieri labākā pozīcijā, samazinot risku
ietriekties automašīnas salonā un uzlabojot drošības sistēmu, piemēram, drošības gaisa spilvenu,
darbību.
•
Saistītā informācija
•
•
•
Drošības jostas (45 lpp.)
Drošības jostu piesprādzēšana un atsprādzēšana (45 lpp.)
Elektriskā drošības jostu spriegotāja atiestatīšana* (48 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
47
DROŠĪBA
Elektriskā drošības jostu
spriegotāja atiestatīšana*
Durvis un drošības jostu
piesprādzēšanas atgādinājums
Elektrisko drošības jostu spriegotāji ir paredzēts
atiestatīt automātiski, bet to var atiestatīt arī
manuāli, ja drošības josta paliek izvirzīta.
Sistēma atgādina piesprādzēt drošības jostas, ja
tas vēl nav izdarīts, un arī brīdina par neaizvērtām
durvīm, dzinēja pārsegu vai degvielas tvertnes
durtiņām.
1.
Apturiet automašīnu drošā vietā.
2.
Atsprādzējiet drošības jostu un vēlreiz piesprādzējiet.
> Drošības jostas un elektriskie drošības
jostu spriegotāji tiek atiestatīti.
Vadītāja displeja attēli
BRĪDINĀJUMS
48
Vizuāls atgādinājums jumta konsolē.
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet drošības jostas saviem spēkiem. Volvo
iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Jumta konsolē tiek parādīts vizuāls atgādinājums,
bet vadītāja displejā — brīdinājuma simbols.
Ja drošības josta ir bijusi pakļauta lielai slodzei, piemēram, sadursmē, ir jānomaina visa
drošības josta. Dažas no drošības jostas aizsargājošajām īpašībām var būt zudušas pat, ja
nešķiet, ka tā ir bojāta. Drošības josta jānomaina arī gadījumā, ja ir redzamas nodiluma
vai bojājumu pēdas. Jaunajai drošības jostai
jābūt saņemtam tipa apstiprinājumam, un tai
jābūt paredzētai uzstādīšanai tajā pašā vietā,
kur atradās iepriekšējā drošības josta.
Skaņas atgādinājums ir atkarīgs no ātrums,
braukšanas laika un attāluma.
Saistītā informācija
•
•
Drošības jostu atgādinātājs
Drošības jostu spriegotājs (47 lpp.)
Drošības jostas (45 lpp.)
Grafiskie attēli vidējā displejā ar dažāda veida brīdinājumiem. Durvju un bagāžas nodalījuma pārsega brīdinājuma krāsa ir atkarīga no automašīnas ātruma.
Vadītāja displeja grafiskie attēli rāda, kuros
sēdekļos sēž piesprādzējušies un nepiesprādzējušies automašīnas pasažieri.
Tie paši grafiskie attēli rāda, vai nav atvērts dzinēja pārsegs, bagāžas nodalījuma pārsegs vai
kādas no salona durvīm.
Piesprādzējot vai atsprādzējot vadītāja un pasažieru jostas, to statuss tiek attēlots vadītāja displejā ar grafiskiem attēliem.
Bērnu sēdekļi nav apgādāti ar drošības jostu
atgādinātāju.
Priekšējais sēdeklis
Vizuāls atgādinājums un skaņas signāls atgādina
vadītājam un blakussēdētājam piesprādzēt drošības jostu, ja kāds no viņiem to nav izdarījis.
Grafisko attēlu var apstiprināt, nospiežot stūres
labās tastatūras pogu O.
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
Aizmugurējais sēdeklis
Drošības jostu atgādinātājam aizmugurējā sēdeklī
ir divas apakšfunkcijas:
•
•
Tas sniedz informāciju par to, kuras drošības
jostas aizmugurējā sēdeklī tiek izmantotas.
Vadītāja displeja attēls tiek rādīts, kad drošības jostas ir piesprādzētas.
Atgādina, ka brauciena laikā nav piesprādzēta
aizmugurējā sēdekļa drošības josta, izmantojot vizuālu atgādinājumu un skaņas signālu.
Kad tiks piesprādzēta drošības josta, atgādinājums tiks izslēgts.
Neaizvērtu durvju, dzinēja pārsega,
bagāžas nodalījuma pārsega un
degvielas tvertnes aizvirtņa
atgādinājums
Ja dzinēja pārsegs, bagāžas nodalījuma pārsegs,
degvielas tvertnes aizvirtnis vai kādas durvis nav
kārtīgi aizvērtas, grafisks attēls vadītāja displejā
parāda, kas ir atvērts. Tiklīdz iespējams, apturiet
automašīnu drošā vietā un aizveriet brīdinājuma
avotu.
Ja automašīna brauc ar ātrumu, kas
mazāks par aptuveni 10 km/h (6 mph),
vadītāja displejā izgaismojas informācijas simbols.
Saistītā informācija
•
•
Drošības jostas (45 lpp.)
Drošības jostu piesprādzēšana un atsprādzēšana (45 lpp.)
Drošības spilveni
Automašīna ir aprīkota ar vadītāja un pasažieru
drošības spilveniem un sānu logu drošības (piepūšamajiem) aizkariem.
PIEZĪME
Detektori reaģē atšķirīgi atkarībā no sadursmes veida un tā, vai ir piesprādzētas drošības
jostas. Attiecas uz visām siksnas pozīcijām.
Tādēļ ir iespējams, ka sadursmē izplešas tikai
viens (vai neviens) no drošības gaisa spilveniem. Detektori nosaka sadursmes spēku uz
automašīnu un attiecīgi pielāgojas, neizplešot
nevienu vai izplešot vienu vai vairākus drošības gaisa spilvenus.
BRĪDINĀJUMS
Drošības spilvenu sistēmas vadības modulis
atrodas viduskonsolē. Ja viduskonsolē ir iekļuvis ūdens vai cits šķidrums, atvienojiet startera
akumulatora kabeļus. Nemēģiniet iedarbināt
automobili, jo var nostrādāt drošības spilveni.
Automobiļa evakuācija. Volvo iesaka transportēt automašīnu uz Volvo pilnvarotu servisu.
Ja automašīna brauc ar ātrumu, kas lielāks par aptuveni 10 km/h (6 mph),
vadītāja displejā izgaismojas brīdinājuma simbols.
}}
49
DROŠĪBA
||
Izplestie drošības spilveni
Vadītāja drošības spilveni
Ja kāds no drošības spilveniem ir izpleties, ievērojiet šādus ieteikumus:
Papildus drošības jostām automašīna ir aprīkota
arī ar stūres drošības gaisa spilvenu un ceļu drošības gaisa spilvenu1 vadītāja pusē.
•
Automobiļa evakuēšana. Volvo iesaka to
transportēt uz Volvo pilnvarotu servisu.
Nebrauciet, ja drošības spilveni ir atvērušies.
•
Automašīnas drošības sistēmu komponentu
maiņas veikšanu Volvo iesaka uzticēt autorizētam Volvo servisam.
•
Noteikti sazinieties ar ārstu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
1
50
Drošība (42 lpp.)
Vadītāja drošības spilveni (50 lpp.)
Pasažiera drošības gaisa spilvens (51 lpp.)
Sānu drošības gaisa spilveni (55 lpp.)
Sānu drošības aizkari (55 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Drošības jostas un drošības gaisa spilveni
viens otru papildina. Ja drošības josta netiek
lietota vai tiek lietota nepareizi, var samazināties drošības gaisa spilvena sniegtā aizsardzība sadursmes gadījumā.
Lai samazinātu savainojumu gūšanas risku
gadījumā, ja izplešas drošības gaisa spilveni,
pasažieriem jāsēž vertikāli, atbalstot abas
kājas pret grīdu, bet muguras - pret atzveltni.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nebrauciet, ja drošības
gaisa spilveni ir izpletušies. Tie var apgrūtināt
stūrēšanu. Var tikt bojātas arī citas drošības
sistēmas. Ilgstoša atrašanās dūmos un putekļos, kas radušies drošības gaisa spilvenu
izplešanās laikā, var izraisīt ādas un acu kairinājumu/savainojumus. Ja rodas kairinājums,
izskalojiet acis ar aukstu ūdeni. Ātrā drošības
gaisa spilvenu izplešanās un to audums var
izraisīt berzi un ādas apdegumus.
šanu un saplakšanu, norisinās sekundes desmitdaļās.
BRĪDINĀJUMS
Stūres drošības gaisa spilvens un ceļu drošības gaisa
spilvens1 priekšējā sēdeklī vadītāja pusē.
Frontālas sadursmes gadījumā drošības gaisa
spilveni palīdz pasargāt vadītāju no galvas, kakla,
sejas un krūškurvja traumām, kā arī ceļgalu un
kāju traumām.
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus,
un drošības spilvens/spilveni tiek izplesti. Drošības spilvens amortizē vadītāja vai pasažiera
sākotnējo sadursmes triecienu. Kad drošības spilveni sadursmē tiek saspiesti, tie saplok. Kad tas
notiek, salonā izplatās dūmi. Tas ir pilnīgi normāli.
Viss process, ieskaitot drošības spilvena piepildī-
Ar ceļu drošības gaisa spilvenu automašīna tiek aprīkota tikai dažos tirgos.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu, lai veiktu remontu. Nepilnīgs drošības
gaisa spilvenu sistēmas remonts var izraisīt
darbības kļūmes un nopietnus savainojumus.
Stūres drošības gaisa spilvena
atrašanās vieta
Šis drošības spilvens ir uzstādīts stūres centrā. Uz
stūres ir marķējums AIRBAG.
DROŠĪBA
Ceļu drošības gaisa spilvena1 atrašanās
vieta
Drošības spilvens ir salocīts instrumentu paneļa
apakšdaļā vadītāja pusē. Uz tā pārsega paneļa ir
marķējums AIRBAG.
Pasažiera drošības gaisa spilvens
Papildus drošības jostām transportlīdzeklis ir
aprīkots arī ar drošības gaisa spilvenu priekšējā
sēdeklī pasažiera pusē.
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu savainojumu gūšanas risku
gadījumā, ja izplešas drošības gaisa spilveni,
pasažieriem jāsēž vertikāli, atbalstot abas
kājas pret grīdu, bet muguras - pret atzveltni.
Saistītā informācija
Drošības spilveni (49 lpp.)
Pasažiera drošības gaisa spilvens (51 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā pasažiera drošības gaisa spilvens priekšējā
sēdeklī.
Frontālas sadursmes gadījumā drošības gaisa
spilvens palīdz pasargāt pasažieri no galvas,
kakla, sejas un krūškurvja traumām, kā arī ceļgalu
un kāju traumām.
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus,
un drošības spilvens tiek izplests. Drošības spilvens amortizē vadītāja vai pasažiera sākotnējo
sadursmes triecienu. Kad drošības spilveni
sadursmē tiek saspiesti, tie saplok. Kad tas
notiek, salonā izplatās dūmi. Tas ir pilnīgi normāli.
Viss process, ieskaitot drošības spilvena piepildī-
1 Ar
BRĪDINĀJUMS
Drošības jostas un drošības gaisa spilveni
viens otru papildina. Ja drošības josta netiek
lietota vai tiek lietota nepareizi, var samazināties drošības gaisa spilvena sniegtā aizsardzība sadursmes gadījumā.
Nenovietojiet un nepiestipriniet nekādus
priekšmetus uz paneļa, kurā atrodas ceļgalu
drošības spilvens, vai tā priekšā.
•
•
šanu un saplakšanu, norisinās sekundes desmitdaļās.
ceļu drošības gaisa spilvenu automašīna tiek aprīkota tikai dažos tirgos.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu, lai veiktu remontu. Nepilnīgs drošības
gaisa spilvenu sistēmas remonts var izraisīt
darbības kļūmes un nopietnus savainojumus.
Pasažiera drošības gaisa spilvena
atrašanās vieta
Drošības gaisa spilvens ir uzstādīts vietā virs
cimdu nodalījuma. Uz tā pārsega paneļa ir marķējums AIRBAG.
}}
51
DROŠĪBA
||
BRĪDINĀJUMS
BRĪDINĀJUMS
Nenovietojiet nekādus priekšmetus instrumentu paneļa priekšpusē vai virs tā vietā, kur
atrodas pasažiera drošības gaisa spilvens.
Nekādā gadījumā neļaujiet nevienam stāvēt
vai sēdēt priekšējā pasažiera sēdekļa priekšā.
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā
neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērna
sēdekli, ja ir aktivizēts gaisa drošības spilvens.
Blakussēdētāja drošības spilvena
uzlīme
Priekšējā pasažiera sēdeklī ar seju uz priekšu
nedrīkst sēdēt pasažieri (ne bērni, ne pieaugušie), ja pasažiera gaisa drošības spilvens ir
deaktivizēts.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana var
apdraudēt dzīvību vai izraisīt nopietnas traumas.
Pasažiera drošības gaisa spilvena
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Blakussēdētāja drošības spilvenu var deaktivizēt,
ja automašīna aprīkota ar slēdzi Passenger
Airbag Cut Off Switch (PACOS).
Blakussēdētāja drošības gaisa spilvena izslēgšanas slēdzis atrodas instrumentu paneļa galā blakussēdētāja pusē, un tas ir pieejams, kad blakussēdētāja durvis ir atvērtas.
Pārbaudiet, vai slēdzis ir vajadzīgajā pozīcijā.
Saistītā informācija
•
•
•
Uzlīme uz blakussēdētāja puses saulessarga.
Blakussēdētāja drošības spilvena atrašanās vietas brīdinājuma uzlīme ir novietota, kā parādīts
attēlā iepriekš.
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīna nav aprīkota ar blakussēdētāja
drošības spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi, drošības slēdzis vienmēr ir aktivizēts.
52
Drošības spilveni (49 lpp.)
Vadītāja drošības spilveni (50 lpp.)
Pasažiera drošības gaisa spilvena aktivizēšana un deaktivizēšana* (52 lpp.)
ON — drošības gaisa spilvens ir aktivizēts,
un visi pasažieri (bērni un pieaugušie) var
droši sēdēt pasažiera sēdeklī ar seju uz
priekšu.
OFF — drošības gaisa spilvens ir deaktivizēts, un bērni var droši sēdēt uz aizmuguri
vērstā bērnu drošības sēdeklītī, kas novietots
pasažiera sēdeklī.
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīna nav aprīkota ar blakussēdētāja
drošības spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi, drošības slēdzis vienmēr ir aktivizēts.
Pasažiera drošības gaisa spilvena
aktivizēšana
Pavelciet slēdzi uz āru un pagrieziet no pozīcijas OFF pozīcijā ON.
> Vadītāja displejā ir redzams paziņojums
Pasaž. droš. spilv. iesl. Lūdzu,
apstipriniet.
PIEZĪME
Ja blakussēdētāja drošības gaisa spilvens tiek
aktivizēts/deaktivizēts, kad automašīnas aizdedzei ir ieslēgta pozīcija I vai zemāka, aptuveni 6 sekundes pēc automašīnas elektrosistēmas ieslēgšanas aizdedzes pozīcijā II vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums un jumta
konsolē ir redzams šāds indikators.
2.
Apstipriniet paziņojumu, nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras taustiņu O.
> Teksta paziņojums un brīdinājuma simbols
jumta konsolē norāda, ka blakussēdētāja
sēdekļa drošības spilvens ir aktivizēts.
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā
neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērna
sēdekli, ja ir aktivizēts gaisa drošības spilvens.
Kad priekšējā pasažiera sēdeklī pasažieri
(bērni un pieaugušie) sēž ar seju uz priekšu,
vienmēr ir jābūt aktivizētam pasažiera gaisa
drošības spilvenam.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana var
apdraudēt dzīvību vai izraisīt nopietnas traumas.
}}
53
DROŠĪBA
||
Pasažiera drošības gaisa spilvena
deaktivizēšana
Pavelciet slēdzi uz āru un pagrieziet no pozīcijas ON pozīcijā OFF.
> Vadītāja displejā ir redzams paziņojums
Pasaž. droš. spilv. izsl. Lūdzu,
apstipriniet.
PIEZĪME
Ja blakussēdētāja drošības gaisa spilvens tiek
aktivizēts/deaktivizēts, kad automašīnas aizdedzei ir ieslēgta pozīcija I vai zemāka, aptuveni 6 sekundes pēc automašīnas elektrosistēmas ieslēgšanas aizdedzes pozīcijā II vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums un jumta
konsolē ir redzams šāds indikators.
2.
Apstipriniet paziņojumu, nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras taustiņu O.
> Teksta paziņojums un simbols jumta konsolē norāda, ka blakussēdētāja sēdekļa
drošības spilvens ir deaktivizēts.
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā sēdeklī ar seju uz priekšu nedrīkst
sēdēt pasažieri (ne bērni, ne pieaugušie), ja
gaisa drošības spilvens ir deaktivizēts.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana var
apdraudēt dzīvību vai izraisīt smagas traumas.
SVARĪGI
Atspējojot blakussēdētāja drošības spilvenu,
tiek atspējots arī blakussēdētāja elektriskais
drošības jostu spriegotājs.
54
Saistītā informācija
•
•
Drošības jostu spriegotājs (47 lpp.)
Bērnu sēdekļi (58 lpp.)
DROŠĪBA
Sānu drošības gaisa spilveni
BRĪDINĀJUMS
Vadītāja un pasažiera sēdekļa sānu drošības
gaisa spilveni sadursmes gadījumā palīdz aizsargāt krūtis un gurnus.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu, lai veiktu remontu. Nepilnīgs sānu
drošības spilvenu sistēmas remonts var izraisīt
darbības kļūmes un nopietnus savainojumus.
Sānu drošības aizkari
Sānu logu drošības (piepūšamie) aizkari
Inflatable Curtain (IC) sadursmes laikā palīdz
pasargāt vadītāja un blakussēdētāja galvu no
trieciena pret salona iekšpusi.
BRĪDINĀJUMS
Nenovietojiet nekādus priekšmetus vietā starp
sēdekļa ārmalu un durvju paneli, jo šī vieta ir
nepieciešama, lai varētu izplesties sānu drošības gaisa spilvens.
Volvo iesaka lietot tikai Volvo apstiprinātus
sēdekļu pārvalkus. Citi sēdekļu pārvalki var
traucēt sānu drošības gaisa spilvenu darbību.
BRĪDINĀJUMS
Sānu drošības gaisa spilveni ir uzstādīti priekšējo
sēdekļu ārējos atzveltņu karkasos un palīdz
pasargāt vadītāju un blakussēdētāju.
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus,
un sānu drošības spilveni tiek piepūsti. Drošības
spilvens piepūšas starp braucēju un durvju paneli,
tādējādi amortizējot sākotnējo triecienu. Kad drošības spilveni sadursmē tiek saspiesti, tie saplok.
Sānu drošības spilvens parasti tiek piepūsts trieciena pusē.
Sānu drošības gaisa spilveni papildina drošības jostu sniegto aizsardzību. Vienmēr piesprādzējiet drošības jostu.
Sānu drošības gaisa spilveni un bērnu
sēdeklīši
Sānu drošības spilveni nemazina automobiļa aizsardzību bērniem, kuri sēž bērnu sēdeklītī vai uz
sēdekļa paliktņa.
Saistītā informācija
•
Drošības spilveni (49 lpp.)
Sānu logu drošības aizkari ir uzstādīti abās jumta
apdares pusēs un palīdz aizsargāt automašīnas
vadītāju un ārējo sēdekļu pasažierus. Uz paneļiem
atrodas uzlīmes IC AIRBAG.
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus
un drošības aizkari tiek piepūsti.
BRĪDINĀJUMS
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu, lai veiktu remontu. Nepilnīgs sānu
logu drošības aizkaru sistēmas remonts var
izraisīt darbības kļūmes un smagas traumas.
}}
55
DROŠĪBA
||
BRĪDINĀJUMS
Nekad nepakariniet vai nepiestipriniet smagus
priekšmetus pie griestu rokturiem. Āķi ir paredzēti tikai vieglu mēteļu un jaku (nevis cietu
priekšmetu, piemēram, lietussargu) pakarināšanai.
Neko nepieskrūvējiet vai neuzstādiet pie automobiļa griestiem, durvju statņiem vai sānu
paneļiem. Tas var mazināt paredzēto aizsardzību. Volvo iesaka vienmēr izmantot tikai
Volvo oriģinālās rezerves daļas, kas ir apstiprinātas uzstādīšanai šajās zonās.
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīnas bagāžas augstums pārsniedz
durvju logu augšmalu, atstājiet 10 cm
(4 collu) atstarpi starp bagāžu un sānu logiem.
Pretējā gadījumā griestu apdarē esošo aizkarveida drošības gaisa spilvenu sniegtā aizsardzība var pasliktināties.
BRĪDINĀJUMS
Aizkarveida drošības gaisa spilveni papildina
drošības jostu sniegto aizsardzību. Vienmēr
piesprādzējiet drošības jostu.
Saistītā informācija
•
56
Drošības spilveni (49 lpp.)
Safety mode
BRĪDINĀJUMS
Drošības režīms ir aizsardzības stāvoklis, kas tiek
ieslēgts, ja sadursmes gadījumā var būt bojātas
svarīgas automašīnas funkcijas, piemēram, degvielas padeves sistēma, kādas drošības sistēmas
sensori vai bremžu sistēma.
Nekad nemēģiniet saremontēt savu automobili vai atiestatīt elektroniku pats, ja automobilis ir bijis drošības režīmā. Tas var izraisīt ievainojumus vai neatbilstošu automobiļa sistēmu
darbību. Automašīnas pārbaudi un atjaunošanu normālā stāvoklī pēc tam, kad ticis parādīts Safety mode Skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu, Volvo iesaka uzticēt autorizētam Volvo servisam.
Ja automašīna ir iekļuvusi sadursmē, vadītāja displejā var būt redzams ziņojums Safety mode
Skatiet īpašnieka rokasgrāmatu ar brīdinājuma simbolu, ja vien displejs nav bojāts un automašīnas elektrosistēma ir darba kārtībā. Šis ziņojums nozīmē, ka ir samazinājusies automašīnas
funkcionalitāte.
BRĪDINĀJUMS
Ja automobilis atrodas drošības režīmā, to
nedrīkst vilkt. Tas ir jātransportē. Volvo iesaka
to transportēt uz Volvo pilnvarotu servisu.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā un nekādos apstākļos
nemēģiniet iedarbināt automašīnu atkārtoti, ja
vadītāja displejā ir attēlots paziņojums Safety
mode Skatiet īpašnieka rokasgrāmatu un
ir jūtama degvielas smaka. Nekavējoties izkāpiet no automobiļa.
Ja automašīna darbojas drošības režīmā, var
mēģināt sistēmu atiestatīt, lai automašīnu varētu
iedarbināt un pārvietot nelielā attālumā, piemēram, bīstamā satiksmes situācijā.
Saistītā informācija
•
•
•
Drošība (42 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana un pārvietošana
pēc drošības režīma ieslēgšanas (57 lpp.)
Evakuācija (457 lpp.)
DROŠĪBA
Automašīnas iedarbināšana un
pārvietošana pēc drošības režīma
ieslēgšanas
Ja automašīna darbojas drošības režīmā, var
mēģināt sistēmu atiestatīt, lai automašīnu varētu
iedarbināt un pārvietot nelielā attālumā, piemēram, bīstamā satiksmes situācijā.
Automašīnas iedarbināšana pēc
drošības režīma ieslēgšanas
1.
Novērtējiet automašīnas bojājumus un pārbaudiet, vai nav tecējusi degviela. Nedrīkst
būt jūtama degvielas smaka.
Ja ir tikai nelieli bojājumi un degvielas noplūdes nav atrastas, var mēģināt automašīnu
iedarbināt.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā un nekādos apstākļos
nemēģiniet iedarbināt automašīnu atkārtoti, ja
vadītāja displejā ir attēlots paziņojums Safety
mode Skatiet īpašnieka rokasgrāmatu un
ir jūtama degvielas smaka. Nekavējoties izkāpiet no automobiļa.
2.
3.
Pēc tam mēģiniet iedarbināt automašīnu.
> Automašīnas elektronika veic sistēmu pārbaudi un pēc tam mēģina atjaunot parasto
statusu.
Saistītā informācija
•
•
•
Safety mode (56 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (406 lpp.)
Evakuācija (457 lpp.)
SVARĪGI
Ja displejā joprojām ir attēlots paziņojums
Safety mode Skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu, ar automašīnu nedrīkst
braukt vai to vilkt - tā vietā jāizmanto tehniskās palīdzības dienesta pakalpojums. Pat tad,
ja mašīna šķiet braucama, slēpts defekts
braucot var padarīt to nevadāmu.
Automašīnas pārvietošana pēc
drošības režīma ieslēgšanas
1.
Ja pēc iedarbināšanas mēģinājuma vadītāja
displejā tiek rādīts ziņojums Normal mode
The car is now in normal mode, automašīnu var uzmanīgi pārvietot, ja tā stāv bīstamā
pozīcijā.
2.
Nepārvietojiet automašīnu tālāk nekā nepieciešams.
Izslēdziet automašīnu.
BRĪDINĀJUMS
Ja automobilis atrodas drošības režīmā, to
nedrīkst vilkt. Tas ir jātransportē. Volvo iesaka
to transportēt uz Volvo pilnvarotu servisu.
57
DROŠĪBA
Bērnu drošība
PIEZĪME
Braucot automašīnā, bērniem ir vienmēr jābūt
pareizi nosēdinātiem un piesprādzētiem.
Volvo ir konkrēti jūsu automašīnai paredzēts
bērnu drošības aprīkojums (bērnu sēdeklīši un
stiprināšanas ierīces). Izmantojot Volvo bērnu drošības aprīkojumu, jūs iegūstat optimālus apstākļus bērna drošībai automašīnā. Turklāt bērnu drošības aprīkojums ir labi pielāgots un vienkārši lietojams.
Lietojamo aprīkojumu izvēlas atkarībā no bērna
auguma un svara.
Volvo iesaka bērnu pārvadāt bērnu sēdeklītī ar
skatu uz aizmuguri, cik vien ilgi iespējams, vismaz
līdz 3–4 gadu vecumam, un pēc tam izmantot uz
priekšu vērstu bērnu sēdeklīti, līdz bērna augums
sasniedz 140 cm (4 pēdas 7 collas).
Lietojot bērnu drošības aprīkojumu, ir svarīgi
izlasīt komplektā iekļautos uzstādīšanas norādījumus.
Ja rodas jautājumi, uzstādot bērnu drošības
aprīkojumu, sazinieties ar ražotāju, lai saņemtu
skaidrākus norādījumus.
Bērnu sēdekļi
Ja automašīnā brauc bērni, vienmēr jāizmanto
piemēroti bērnu sēdeklīši.
Bērnam jāsēž ērti un droši. Pārliecinieties, ka
bērnu sēdeklītis ir izvietots, uzstādīts un tiek lietots pareizi.
Lai pareizi uzstādītu bērna sēdeklīti, izlasiet uzstādīšanas instrukciju.
Visu vecumu un augumu bērniem automašīnā
vienmēr jābūt pareizi nosēdinātiem. Nekādā gadījumā neļaujiet bērnam sēdēt klēpī pasažierim.
PIEZĪME
Lietojot bērnu drošības aprīkojumu, ir svarīgi
izlasīt komplektā iekļautos uzstādīšanas norādījumus.
Saistītā informācija
•
•
•
Drošība (42 lpp.)
Ja rodas jautājumi, uzstādot bērnu drošības
aprīkojumu, sazinieties ar ražotāju, lai saņemtu
skaidrākus norādījumus.
Bērnu sēdekļi (58 lpp.)
Bērnu drošības slēdžu aktivizēšana un deaktivizēšana (265 lpp.)
PIEZĪME
PIEZĪME
Juridiskie noteikumi par bērnu sēdeklīšiem,
kas jāizmanto dažāda vecuma un auguma
bērniem, katrā valstī atšķiras. Pārbaudiet, kuri
noteikumi ir spēkā jūsu valstī.
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā
nenostiprinātu bērnu sēdeklīti. Vienmēr to
nostipriniet saskaņā ar tā lietošanas instrukciju, pat ja tas netiek lietots.
Saistītā informācija
•
•
58
Bērnu drošība (58 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (59 lpp.)
DROŠĪBA
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (60 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem
•
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu
sēdeklīšiem (60 lpp.)
•
•
Bērnu sēdeklīša izvietošana (61 lpp.)
Automašīnas aizmugurējā sēdekļa ārējās sēdvietas ir aprīkotas ar augšējiem bērnu sēdekļu stiprinājuma punktiem.
•
Pasažiera drošības gaisa spilvena aktivizēšana un deaktivizēšana* (52 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Pirms nospriegot bērnu sēdekļa augšējo
siksnu stiprināšanas vietā, tās jāizvelk cauri
galvas balsta kāju atvērumam. Ja tas nav
iespējams, ievērojiet bērna sēdekļa ražotāja
ieteikumus.
Augšējie stiprinājuma punkti galvenokārt ir paredzēti izmantošanai uz priekšu vērstiem bērnu
sēdeklīšiem.
PIEZĪME
Nolokiet galvas balstus, lai atvieglotu šāda
veida bērnu sēdeklīša uzstādīšanu automašīnās, kuru ārmalu sēdekļiem iespējams nolocīt
galvas balstus.
Pievienojot bērnu sēdekli augšējiem stiprinājuma
punktiem, vienmēr ievērojiet ražotāja sniegtās
uzstādīšanas instrukcijas.
Stiprinājuma punktu atrašanās vieta
Saistītā informācija
•
•
Uz stiprinājuma punktu atrašanās vietu norāda simboli uz
sīklietu plaukta aiz aizmugurējā sēdekļa.
Bērnu sēdekļi (58 lpp.)
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (60 lpp.)
•
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu
sēdeklīšiem (60 lpp.)
•
Bērnu sēdeklīšu atrašanās vietu pārskata
tabula (64 lpp.)
•
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas
drošības jostas (65 lpp.)
Stiprinājuma punkti atrodas uz sīklietu plaukta aiz
aizmugurējā sēdekļa ārējām sēdvietām.
* Papildaprīkojums/piederums.
59
DROŠĪBA
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem
blakussēdētāja drošības gaisa spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi*.
Šī automašīna ir aprīkota ar bērnu sēdekļu
apakšējiem stiprinājuma punktiem priekšējā
sēdeklī* un aizmugurējos sēdekļos.
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti
bērnu sēdeklīšiem
Šī automašīna ir aprīkota ar bērnu sēdekļu iSize/ISOFIX stiprinājuma punktiem aizmugurējā
sēdeklī.
Apakšējos stiprinājuma punktus ir paredzēts
izmantot kopā ar noteiktiem uz aizmuguri vērstiem bērnu sēdekļiem.
Pievienojot bērnu sēdekli apakšējiem stiprinājuma punktiem, vienmēr ievērojiet ražotāja sniegtās uzstādīšanas instrukcijas.
Stiprinājuma punktu atrašanās vieta
Uzstādīšanas punktu atrašanās vietas aizmugurējā
sēdeklī.
Aizmugurējā sēdekļa stiprinājuma punkti atrodas
priekšējā sēdekļa grīdas sliežu aizmugurē.
Saistītā informācija
•
•
•
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu
sēdeklīšiem (60 lpp.)
Uzstādīšanas punktu atrašanās vietas priekšējā sēdeklī.
•
Priekšējā sēdekļa stiprinājuma punkti atrodas
blakussēdētāja sēdekļa kāju zonas sānos.
Bērnu sēdeklīšu atrašanās vietu pārskata
tabula (64 lpp.)
•
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas
drošības jostas (65 lpp.)
Priekšējā sēdekļa stiprinājuma punkti ir pieejami
automašīnā tikai tādā gadījumā, ja tā ir aprīkota ar
60
Bērnu sēdekļi (58 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (59 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
i-Size/ISOFIX2 ir automašīnas bērnu sēdekļu
stiprinājumu sistēma, kas ir balstīta uz starptautiskiem standartiem.
Saistītā informācija
•
•
Bērnu sēdekļi (58 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (59 lpp.)
Pievienojot bērnu sēdekli i-Size/ISOFIX stiprinājuma punktiem, vienmēr ievērojiet ražotāja sniegtās uzstādīšanas instrukcijas.
•
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (60 lpp.)
Stiprinājuma punktu atrašanās vieta
•
Bērnu sēdeklīšu atrašanās vietu pārskata
tabula (64 lpp.)
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(67 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(68 lpp.)
Bērnu sēdeklīša izvietošana
Ir svarīgi bērnu sēdeklīti novietot pareizajā vietā
automašīnā. Vieta ir atkarīga arī no bērnu sēdeklīša veida un tā, vai ir aktivizēts pasažiera drošības gaisa spilvens.
Uz aizmuguri vērsti bērnu sēdeklīši un drošības gaisa
spilveni nav saderīgi.
Stiprinājumu punktu atrašanās vietas ir apzīmētas ar
simboliem2 atzveltnes polsterējumā.
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti atrodas aiz pārsegiem aizmugurējos ārējos sēdekļos atzveltnes
apakšdaļā.
Lai piekļūtu stiprinājuma punktiem, paceliet pārsegus.
2
Nosaukumi un simboli var mainīties atkarībā no tirgus.
Ja ir aktivizēts pasažiera drošības gaisa spilvens,
uz aizmuguri vērsts bērnu drošības sēdeklītis ir
noteikti jāuzstāda aizmugurējā sēdeklī. Ja bērns
sēž priekšējā pasažiera sēdeklī, viņš var gūt smagas traumas, drošības spilvenam izplešoties.
Ja pasažiera drošības gaisa spilvens ir deaktivizēts, tad priekšējā pasažiera sēdeklī var uzstādīt
uz aizmuguri vērstus bērnu drošības sēdeklīšus.
}}
61
DROŠĪBA
||
PIEZĪME
Dažādu valstu noteikumi par bērnu izvietojumu automašīnās atšķiras. Pārbaudiet, kuri
noteikumi ir spēkā jūsu valstī.
Blakussēdētāja drošības spilvena
uzlīme
Bērnu drošības stiprinājumi
Uzstādot un lietojot bērnu sēdeklīti, ir svarīgi
atcerēties vairākas lietas, kas ir atkarīgas no
bērnu sēdeklīša izvietojuma.
BRĪDINĀJUMS
BRĪDINĀJUMS
Nedrīkst lietot sēdekļa paliktņus/bērnu
sēdekļus ar tērauda stiprinājumiem vai citiem
piederumiem, kas var atbalstīties pret drošības
jostas sprādzes atvēršanas pogu, pretējā gadījumā drošības jostas sprādze var nejauši
atsprādzēties.
Nekādā gadījumā neļaujiet nevienam stāvēt
vai sēdēt priekšējā pasažiera sēdekļa priekšā.
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā
neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērna
sēdekli, ja ir aktivizēts gaisa drošības spilvens.
Priekšējā pasažiera sēdeklī ar seju uz priekšu
nedrīkst sēdēt pasažieri (ne bērni, ne pieaugušie), ja pasažiera gaisa drošības spilvens ir
deaktivizēts.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana var
apdraudēt dzīvību vai izraisīt nopietnas traumas.
Uzlīme uz blakussēdētāja puses saulessarga.
Blakussēdētāja drošības spilvena atrašanās vietas brīdinājuma uzlīme ir novietota, kā parādīts
attēlā iepriekš.
Saistītā informācija
•
•
•
62
Bērnu sēdekļi (58 lpp.)
Bērnu drošības stiprinājumi (62 lpp.)
Bērnu sēdeklīšu atrašanās vietu pārskata
tabula (64 lpp.)
•
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas
drošības jostas (65 lpp.)
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(67 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(68 lpp.)
Nepiestipriniet bērnu sēdekļa siksnas sēdekļa
horizontālajam regulēšanas stienim, atsperēm
vai sliedēm vai balstiem, kas atrodas zem
sēdekļa. Asas malas var sabojāt siksnas.
Neļaujiet bērnu sēdekļa augšdaļai atbalstīties
pret vējstiklu.
PIEZĪME
Lietojot bērnu drošības aprīkojumu, ir svarīgi
izlasīt komplektā iekļautos uzstādīšanas norādījumus.
Ja rodas jautājumi, uzstādot bērnu drošības
aprīkojumu, sazinieties ar ražotāju, lai saņemtu
skaidrākus norādījumus.
DROŠĪBA
neuzstādiet atbalsta kāju uz kāju paliktņa vai
cita priekšmeta.
PIEZĪME
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā
nenostiprinātu bērnu sēdeklīti. Vienmēr to
nostipriniet saskaņā ar tā lietošanas instrukciju, pat ja tas netiek lietots.
Uzstādīšana aizmugurējā sēdeklī
•
Uzstādīšana priekšējā sēdeklī
•
Uzstādot uz aizmuguri vērstus bērnu sēdekļus, pārbaudiet, vai pasažiera drošības gaisa
spilvens ir deaktivizēts.
•
Uzstādot uz priekšu vērstus bērnu sēdekļus,
pārbaudiet, vai pasažiera drošības gaisa spilvens ir aktivizēts.
•
Lietojiet tikai Volvo ieteiktos, universāli apstiprinātos vai daļēji ierobežotas kategorijas
bērnu sēdekļus, kuru ražotāju izstrādātajā
transportlīdzekļu sarakstā ir iekļauts jūsu
automašīnas modelis.
•
ISOFIX bērnu sēdekļus var uzstādīt tikai
gadījumā, ja automašīna ir aprīkota ar ISOFIX
konsoles3 piederumu.
•
Ja bērnu sēdeklis ir aprīkots ar apakšējām
siksnām, Volvo iesaka tās lietot kopā ar
apakšējiem stiprinājuma punktiem3.
•
Ja bērnu sēdeklītis ir aprīkots ar atbalsta
kājām, vienmēr uzstādiet atbalsta kāju/atbalsta kājas tieši pret zemi. Nekādā gadījumā
3
4
5
Lietojiet tikai Volvo ieteiktos, universāli apstiprinātos4 vai daļēji ierobežotas kategorijas
bērnu sēdekļus, kuru ražotāju izstrādātajā
transportlīdzekļu sarakstā ir iekļauts jūsu
automašīnas modelis.
sta kājas tieši pret zemi. Nekādā gadījumā
neuzstādiet atbalsta kāju uz kāju paliktņa vai
cita priekšmeta.
Saistītā informācija
•
•
Bērnu sēdeklīša izvietošana (61 lpp.)
Bērnu sēdeklīšu atrašanās vietu pārskata
tabula (64 lpp.)
•
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas
drošības jostas (65 lpp.)
Ārējās sēdvietas ir aprīkotas ar ISOFIX stiprinājumu sistēmu, un tās ir piemērotas i-Size5.
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(67 lpp.)
•
Ārējie sēdekļi ir aprīkoti ar augšējiem stiprinājuma punktiem. Volvo iesaka izvilkt bērnu
sēdekļa augšējās siksnas cauri galvas balsta
atverei un tikai pēc tam nospriegot stiprinājuma punktā. Ja tas nav iespējams, ievērojiet
bērnu sēdekļa ražotāja ieteikumu.
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(68 lpp.)
•
Ja bērnu sēdeklis ir aprīkots ar apakšējām
siksnām, nekādā gadījumā neregulējiet
priekšā esošā sēdekļa pozīciju pēc tam, kad
siksnas ir iestiprinātas apakšējos stiprinājuma punktos. Vienmēr atcerieties noņemt
apakšējās siksnas, kad bērnu sēdeklis nav
uzstādīts.
•
Ja bērnu sēdeklītis ir aprīkots ar atbalsta
kājām, vienmēr uzstādiet atbalsta kāju/atbal-
•
Bērnu sēdekli ar atbalsta kājām nedrīkst
uzstādīt vidējā sēdeklī.
•
Piederumu klāsts dažādos tirgos atšķiras.
Neattiecas uz vidējo sēdvietu.
Atšķiras atkarībā no tirgus.
63
DROŠĪBA
Bērnu sēdeklīšu atrašanās vietu
pārskata tabula
Tabulā sniegts pārskats par bērnu sēdeklīšu
tipiem, kas piemēroti automašīnas sēdekļiem.
Sēdekļu pozīcijas norādītas automašīnām ar stūri labajā
pusē.
Sēdekļu pozīcijas norādītas automašīnām ar stūri kreisajā pusē.
Sēdekļa pozīcijaB
A
B
C
i-Size bērnu sēdekļi
Universāli apstiprināti bērnu sēdeklīši, kas nostiprināti ar automašīnas drošības jostu
Citas bērnu sēdeklīšu kategorijasA
3, 5
2C, 3, 5
2C, 3, 4, 5
Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar bērnu sēdeklīšu ražotāju.
Saskaņā ar iepriekš norādīto numerāciju.
Aktivizēts drošības gaisa spilvens uz priekšu vērstiem bērnu sēdeklīšiem. Deaktivizēts drošības gaisa spilvens uz aizmuguri vērstiem bērnu sēdeklīšiem.
Saistītā informācija
•
•
64
Bērnu sēdeklīša izvietošana (61 lpp.)
Bērnu drošības stiprinājumi (62 lpp.)
•
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas
drošības jostas (65 lpp.)
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(67 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(68 lpp.)
DROŠĪBA
Tabula, kurā norādītas bērnu
sēdekļu piestiprināšanas vietas,
izmantojot automašīnas drošības
jostas
Tabulā ir sniegti ieteikumi par bērnu sēdekļu
uzstādīšanas vietu un piemērotajiem bērnu augumiem.
Masa
0 grupa
maks. 10 kg
0+ grupa
maks. 13 kg
1 grupa
9–18 kg
2. grupa
15-25 kg
Priekšējais sēdeklis (ar deaktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz aizmuguri vērsti bērnu sēdekļi)A
PIEZĪME
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas automašīnā noteikti izlasiet īpašnieka rokasgrāmatas
sadaļu par bērnu sēdeklīša uzstādīšanu.
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti bērnu sēdekļi)A
Malējais aizmugurējais sēdeklis
Vidējais aizmugurējais sēdeklis
UB, C
X
UC
LC
UB, C
X
UC
LC
LD
UFB, E
UE, LD
LE
LD
UFB, F
UF, LD
LF
}}
65
DROŠĪBA
||
Masa
Priekšējais sēdeklis (ar deaktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz aizmuguri vērsti bērnu sēdekļi)A
3. grupa
22-36 kg
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti bērnu sēdekļi)A
Malējais aizmugurējais sēdeklis
Vidējais aizmugurējais sēdeklis
UF
LF
UFB, F
X
U: piemērots universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
UF: piemērots uz priekšu vērstiem universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
L: piemērots specifiskiem bērnu sēdekļiem. Šie bērnu sēdekļi var būt paredzēti lietošanai noteiktā automašīnas modelī, ierobežotās vai daļēji ierobežotās
kategorijās.
X: sēdeklis nav piemērots bērniem šajā svara grupā.
A
B
C
D
E
F
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas ir vienmēr jāievelk sēdekļa sēdvirsmas pagarinājums.
Noregulējiet atzveltni vairāk uz augšu.
Volvo iesaka: Volvo bērnu sēdeklis (tipa apstiprinājums E1 04301146).
Volvo iesaka: Volvo uz aizmuguri vērsts sēdeklītis (tipa apstiprinājums E5 04212).
Šajā svara grupā Volvo iesaka lietot uz aizmuguri vērstu bērna sēdekli.
Volvo iesaka: Sēdekļa paliktnis ar atzveltni un bez tās (tipa apstiprinājums E5 04216); Volvo paaugstinošais sēdeklītis (tipa apstiprinājums E1 04301312).
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā
neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērnu
sēdeklīti, ja ir aktivizēts pasažiera gaisa drošības spilvens.
Saistītā informācija
•
•
•
66
Bērnu sēdeklīša izvietošana (61 lpp.)
Bērnu drošības stiprinājumi (62 lpp.)
Bērnu sēdeklīšu atrašanās vietu pārskata
tabula (64 lpp.)
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(67 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(68 lpp.)
•
Drošības jostas (45 lpp.)
DROŠĪBA
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās
vietu tabula
Bērni sēdeklim jābūt apstiprinātam saskaņā ar
UN Reg R129.
Tabulā ir sniegti ieteikumi par i-Size bērnu
sēdekļu uzstādīšanas vietu un piemērotajiem
bērnu augumiem.
Bērnu sēdeklīša veids
PIEZĪME
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas automašīnā noteikti izlasiet īpašnieka rokasgrāmatas
sadaļu par bērnu sēdeklīša uzstādīšanu.
Priekšējais sēdeklis (ar deaktivizētu drošības gaisa spilvenu, tikai
uz aizmuguri vērsti bērnu sēdekļi)
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti bērnu sēdekļi)
Malējais aizmugurējais
sēdeklis
Vidējais aizmugurējais
sēdeklis
X
X
i-UA, B
X
i-Size bērnu sēdekļi
i-U: piemērots uz priekšu un uz aizmuguri vērstiem i-Size "universālās" kategorijas bērnu sēdekļiem.
X: nav piemērots universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
A
B
Šai grupai Volvo iesaka uz aizmuguri vērstus bērnu sēdeklīšus.
Volvo iesaka: BeSafe iZi Kid X2 i-Size (tipa apstiprinājums E4-129R-000002).
Saistītā informācija
•
•
•
Bērnu sēdeklīša izvietošana (61 lpp.)
Bērnu drošības stiprinājumi (62 lpp.)
Bērnu sēdeklīšu atrašanās vietu pārskata
tabula (64 lpp.)
•
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas
drošības jostas (65 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(68 lpp.)
•
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu
sēdeklīšiem (60 lpp.)
67
DROŠĪBA
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās
vietu tabula
Tabulā ir sniegti ieteikumi par ISOFIX bērnu
sēdekļu uzstādīšanas vietu un piemērotajiem
bērnu augumiem.
Masa
0 grupa
maks. 10 kg
0+ grupa
maks. 13 kg
68
Izmēra klaseA
Bērnu sēdeklim jābūt apstiprinātam saskaņā ar
UN Reg R44, un automašīnas modelim jābūt
iekļautam ražotāja izstrādātajā transportlīdzekļu
sarakstā.
Bērnu sēdeklīša veids
E
Uz aizmuguri vērsts zīdaiņa
sēdeklītis
E
Uz aizmuguri vērsts zīdaiņa
sēdeklītis
C
Uz aizmuguri vērsts bērnu
sēdeklis
D
Uz aizmuguri vērsts bērnu
sēdeklis
PIEZĪME
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas automašīnā noteikti izlasiet īpašnieka rokasgrāmatas
sadaļu par bērnu sēdeklīša uzstādīšanu.
Priekšējais sēdeklis (ar
deaktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz
aizmuguri vērsti bērnu
sēdeklīši)B, C
Priekšējais sēdeklis (ar
aktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti bērnu
sēdeklīši)B, C
Malējais aizmugurējais sēdeklis
Vidējais aizmugurējais sēdeklis
ILB, D, XE
X
ILD
X
ILB, D, F, XE
X
ILD
X
DROŠĪBA
Masa
1 grupa
9–18 kg
Izmēra klaseA
Bērnu sēdeklīša veids
A
Uz priekšu vērsts bērnu
sēdeklis
B
Uz priekšu vērsts bērnu
sēdeklis
B1
Uz priekšu vērsts bērnu
sēdeklis
C
Uz aizmuguri vērsts bērnu
sēdeklis
D
Uz aizmuguri vērsts bērnu
sēdeklis
Priekšējais sēdeklis (ar
deaktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz
aizmuguri vērsti bērnu
sēdeklīši)B, C
Priekšējais sēdeklis (ar
aktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti bērnu
sēdeklīši)B, C
Malējais aizmugurējais sēdeklis
Vidējais aizmugurējais sēdeklis
X
ILB, F, G, XE
ILG, IUFG
X
ILB, F, XE
X
IL
X
IL: piemērots specifiskiem ISOFIX bērnu sēdekļiem. Šie bērnu sēdekļi var būt paredzēti noteiktam automašīnas modelim, ierobežotās vai daļēji ierobežotās
kategorijās.
IUF: piemērots uz priekšu vērstām universālas kategorijas ISOFIX bērnu drošības sistēmām, kas apstiprinātas lietošanai šajā svara kategorijā.
X: nav piemērots ISOFIX bērnu sēdekļiem.
A
B
C
D
E
F
G
Bērnu sēdekļiem ar ISOFIX stiprinājumu sistēmu ir izmēru klasifikācija, kas atvieglo pareizā bērnu sēdekļa veida izvēli. Izmēra kategorija ir norādīta bērnu sēdekļa uzlīmē.
Attiecas uz daļēji ierobežotas kategorijas ISOFIX bērnu sēdekļu uzstādīšanu (IL), ja automašīna ir aprīkota ar ISOFIX konsoles piederumu (piederumu klāsts atšķiras atkarībā no tirgus). Bērnu sēdeklīšu augšējie
stiprinājuma punkti šeit nav pieejami.
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas ir vienmēr jāievelk sēdekļa sēdvirsmas pagarinājums.
Volvo iesaka: Volvo zīdaiņu sēdeklītis, kas nostiprināts, izmantojot ISOFIX stiprinājumu sistēmu (tipa apstiprinājums E1 04301146).
Ir spēkā, ja automašīna nav aprīkota ar ISOFIX kronšteinu.
Noregulējiet atzveltni tā, lai galvas balsts neskartos pie bērnu sēdeklīša.
Šajā svara grupā Volvo iesaka lietot uz aizmuguri vērstu bērna sēdekli.
}}
69
DROŠĪBA
||
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā
neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērnu
sēdeklīti, ja ir aktivizēts pasažiera gaisa drošības spilvens.
PIEZĪME
Ja i-Size/ISOFIX bērnu sēdeklim nav izmēru
klasifikācijas, automašīnas modelim jābūt
norādītam bērnu sēdekļa ražotāja izveidotajā
automašīnu sarakstā.
PIEZĪME
Lai saņemtu informāciju par to, kurus i-Size/
ISOFIX bērnu sēdekļus Volvo iesaka izmantot,
sazinieties ar autorizētu Volvo izplatītāju.
Saistītā informācija
•
•
•
70
Bērnu sēdeklīša izvietošana (61 lpp.)
Bērnu drošības stiprinājumi (62 lpp.)
Bērnu sēdeklīšu atrašanās vietu pārskata
tabula (64 lpp.)
•
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas
drošības jostas (65 lpp.)
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(67 lpp.)
•
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu
sēdeklīšiem (60 lpp.)
DROŠĪBA
Detalizēta informācija bērnu
sēdeklīšu ražotājiem
Tabulā ir sniegta detalizēta informācija bērnu
sēdeklīšu ražotājiem par to, kuras automašīnas
vietas ir piemērotas dažādiem bērnu sēdeklīšu
veidiem.
Sēdekļu pozīcijas norādītas automašīnām ar stūri labajā
pusē.
Sēdekļu pozīcijas norādītas automašīnām ar stūri kreisajā pusē.
Sēdekļa pozīcijaA
1
2 (ar deaktivizētu drošības gaisa spilvenu, tikai
uz aizmuguri vērsti bērnu
sēdeklīši)B, C
2 (ar aktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti bērnu
sēdeklīši)B, C
3
4D
5
Sēdekļa pozīcija piemērota universālās kategorijas drošības sistēmām, ko
piestiprina ar automašīnas drošības jostu (jā/nē).
Nē
JāE
JāE
Jā
Nē
Jā
Sēdekļa pozīcija i-Size (jā/nē)
Nē
Nē
Nē
Jā
Nē
Jā
Sēdekļa pozīcijas sāniskais stiprinājums (L1/L2/nē)
Nē
Nē
Nē
Nē
Nē
Nē
}}
71
DROŠĪBA
||
A
B
C
D
E
F
72
Sēdekļa pozīcijaA
1
2 (ar deaktivizētu drošības gaisa spilvenu, tikai
uz aizmuguri vērsti bērnu
sēdeklīši)B, C
2 (ar aktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti bērnu
sēdeklīši)B, C
3
4D
5
Lielākais piemērotais uz aizmuguri vērstais stiprinājums (R1/R2/R3/nē)
Nē
R3F
Nē
R3
Nē
R3
Lielākais piemērotais uz priekšu vērstais stiprinājums (F1/F2/F2x/F3/nē)
Nē
Nē
F3
F3
Nē
F3
Lielākais piemērotais paaugstinošā paliktņa stiprinājums (B2/B3/nē)
Nē
Nē
B3
B3
Nē
B3
Saskaņā ar ilustrāciju.
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas ir vienmēr jāievelk sēdekļa sēdvirsmas pagarinājums.
Šajā sēdeklī var izmantot bērnu sēdeklīti ar atbalsta kājām.
Šajā sēdeklī nevar izmantot bērnu sēdeklīti ar atbalsta kājām.
Noregulējiet atzveltni vairāk uz augšu.
Attiecas uz daļēji ierobežotas kategorijas ISOFIX bērnu sēdekļu uzstādīšanu, ja (IL) automašīna ir aprīkota ar ISOFIX konsoles piederumu (piederumu klāsts atšķiras atkarībā no tirgus). Šajā sēdeklī nav pieejami
augšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdeklīšiem.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Instrumenti un vadības slēdži
automašīnā ar stūri kreisajā pusē
Pārskatos ir redzamas vadītāja tuvumā esošo
displeju un vadības ierīču atrašanās vietas.
Stūre un instrumentu panelis
Stūres labās puses vadības tastatūra
Viduskonsole un tuneļkonsole
Stūres pielāgošana
Skaņas signāls
Stūres kreisās puses vadības tastatūra
Dzinēja pārsega atvēršana
Displeja apgaismojums, bagāžas nodalījuma
pārsega atslēgšana/atvēršana, halogēna
priekšējo lukturu stara augstuma regulēšana
Jumta konsole
Centrālais displejs
Avārijas gaismas signalizācija, atkausēšana,
multivide
Pārnesumu pārslēgs
Gabarītlukturi, dienas gaitas lukturi, tuvās
gaismas, tālās gaismas, pagrieziena rādītāji,
priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas gaismas*, aizmugures miglas lukturi,
brauciena odometra atiestatīšana
Stūres lāpstiņas manuālai pārnesumu pārslēgšanai ar automātisko pārnesumkārbu*
Augšējais displejs*
Vadītāja displejs
Stiklu tīrītāji un mazgāšana, lietus sensors*
74
Iedarbināšanas slēdzis
Piedziņas režīma vadības slēdzis*
Stāvbremze
Priekšējās lampas lasīšanai un salona
apgaismojums
Panorāmas jumts*
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas
Vadītāja durvis
Displejs jumta konsolē, ON CALL poga*
Salona atpakaļskata spoguļa manuāla
aptumšošana
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
•
Pārnesumkārba (419 lpp.)
Instrumenti un vadības slēdži
automašīnā ar stūri labajā pusē
Pārskatos ir redzamas vadītāja tuvumā esošo
displeju un vadības ierīču atrašanās vietas.
Stūre un instrumentu panelis
Priekšējā sēdekļa elektriskās regulēšanas
atmiņas funkcija*, sānu spoguļu un vējstikla
displeja* iestatījumi
Centrālā aizslēgšana
Logu elektriskie pacēlāji, sānu spoguļi, elektriskais bērnu drošības bloķētājs*
Priekšējo sēdekļu regulēšana
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (178 lpp.)
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (179 lpp.)
Stūres regulēšana (192 lpp.)
Gaismu slēdži (146 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (406 lpp.)
Vadītāja displejs (78 lpp.)
Centrālā displeja pārskats (104 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
75
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Skaņas signāls
||
Stūres pielāgošana
Stūres kreisās puses vadības tastatūra
Jumta konsole
Gabarītlukturi, dienas gaitas lukturi, tuvās
gaismas, tālās gaismas, pagrieziena rādītāji,
priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas gaismas*, aizmugures miglas lukturi,
brauciena odometra atiestatīšana
Stūres lāpstiņas manuālai pārnesumu pārslēgšanai ar automātisko pārnesumkārbu*
Augšējais displejs*
Vadītāja displejs
Stiklu tīrītāji un mazgāšana, lietus sensors*
Stūres labās puses vadības tastatūra
Displeja apgaismojums, bagāžas nodalījuma
pārsega atslēgšana/atvēršana, halogēna
priekšējo lukturu stara augstuma regulēšana
Centrālais displejs
Avārijas gaismas signalizācija, atkausēšana,
multivide
Pārnesumu pārslēgs
Priekšējās lampas lasīšanai un salona
apgaismojums
Iedarbināšanas slēdzis
Piedziņas režīma vadības slēdzis*
Panorāmas jumts*
Stāvbremze
Displejs jumta konsolē, ON CALL poga*
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas
Salona atpakaļskata spoguļa manuāla
aptumšošana
Viduskonsole un tuneļkonsole
Dzinēja pārsega atvēršana
76
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja durvis
•
•
Centrālā displeja pārskats (104 lpp.)
Pārnesumkārba (419 lpp.)
Priekšējā sēdekļa elektriskās regulēšanas
atmiņas funkcija*, sānu spoguļu un vējstikla
displeja* iestatījumi
Centrālā aizslēgšana
Logu elektriskie pacēlāji, sānu spoguļi, elektriskais bērnu drošības bloķētājs*
Priekšējo sēdekļu regulēšana
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (178 lpp.)
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (179 lpp.)
Stūres regulēšana (192 lpp.)
Gaismu slēdži (146 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (406 lpp.)
Vadītāja displejs (78 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
77
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja displejs
Vadītāja displejā ir attēlota informācija par automašīnu un braukšanu.
Vadītāja displejā ir redzamas mērierīces, indikatori, kā arī indikatoru un brīdinājumu simboli. Vadītāja displeja saturs ir atkarīgs no automašīnas
aprīkojums, iestatījumiem un tobrīd aktīvajām
funkcijām.
Vadītāja displejs tiek aktivizēts uzreiz pēc durvju
atvēršanas, t.i., aizdedzes pozīcijā 0. Ja vadītāja
displejs netiek izmantots, pēc brīža tas nodziest.
Lai to vēlreiz aktivizētu, veiciet vienu no šīm darbībām:
•
•
•
Nospiediet bremžu pedāli.
Aktivizējiet aizdedzes pozīciju I.
atveriet kādas no durvīm.
Vadītāja displejs ir pieejams divās versijās: 8 collu
un 12 collu*.
Vadītāja displejs, 8 collu
BRĪDINĀJUMS
Ja vadītāja displejs nodziest, neizgaismojas
aktivizēšanās/ieslēgšanās laikā vai tajā attēlotā informācija ir pilnīgi vai daļēji nesalasāma,
automašīnu lietot nedrīkst. Nekavējoties
dodieties uz servisu. Volvo iesaka vērsties
autorizētā Volvo servisā.
BRĪDINĀJUMS
Kļūmes gadījumā vadītāja displejā var netikt
attēlota informācija par, piemēram, bremzēm,
drošības gaisa spilveniem vai citām drošības
sistēmām. Tādā gadījumā vadītājs nevar pārbaudīt automašīnas sistēmu statusu un
saņemt aktuālos brīdinājumus un informāciju.
Atrašanās vieta vadītāja displejā:
78
Pa kreisi
Vidū
Pa labi
Degvielas daudzuma rādītājs
Spidometrs
Mediju atskaņotājs
Piedziņas režīms
Ceļazīmju informācija*
Tālrunis
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
Kruīza kontrole un ātruma ierobežotāja informācija
Navigācijas informācija*
Tahometrs/ECO skalaA
Durvju un drošības jostu informācija
Pulkstenis
Attālums līdz tukšai tvertnei
Funkcijas Start/Stop statuss
Lietotņu izvēlne (var aktivizēt ar stūres vadības tastatūru)
Āra temperatūras mērierīce
–
Pašreizējais degvielas patēriņš
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
A
B
Pa kreisi
Vidū
Pa labi
Indikatora un brīdinājuma simboli
–
Brauciena odometrsB
–
–
Brauciena odometrs
–
–
Indikatora un brīdinājuma simboli
–
–
Balss atpazīšana
–
–
Dzinēja temperatūras mērierīce
–
–
Paziņojumi, dažos gadījumos ar — grafiskiem attēliem
Atkarībā no atlasītā piedziņas režīma.
Kopējais nobraukums.
Vadītāja displejs, 12 collu*
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
79
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Atrašanās vieta vadītāja displejā:
Pa kreisi
Vidū
Pa labi
Spidometrs
Indikatora un brīdinājuma simboli
Tahometrs/ECO skalaA
Brauciena odometrs
Āra temperatūras mērierīce
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
Pulkstenis
Piedziņas režīms
Kruīza kontrole un ātruma ierobežotāja
informācija
Paziņojumi, dažos gadījumos ar — grafiskiem attēliem
Degvielas daudzuma rādītājs
Ceļazīmju informācija*
Durvju un drošības jostu informācija
Funkcijas Start/Stop statuss
–
Mediju atskaņotājs
Attālums līdz tukšai tvertnei
–
Navigācijas karte*
Pašreizējais degvielas patēriņš
–
Tālrunis
Lietotņu izvēlne (var aktivizēt ar stūres vadības tastatūru)
–
Balss atpazīšana
–
Brauciena
A
B
odometrsB
Atkarībā no atlasītā piedziņas režīma.
Kopējais nobraukums.
Dinamiskais simbols
Dinamiskais simbols tā pamatformā.
norāda vadības vai brīdinājuma ziņojuma nopietnības pakāpi.
Vadītāja displeja centrā ir dinamisks simbols, kas
maina izskatu atkarībā no dažādiem ziņojumu veidiem. Dzeltena vai sarkana atzīme ap simbolu
80
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Indikatora simbola piemēri.
Ar animāciju pamata formu var pārvērst par grafisku attēlu, kurā norādīta problēmas atrašanās
vieta, vai paskaidrot informāciju.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja displeja iestatījumi (82 lpp.)
•
•
•
•
Indikatora simboli vadītāja displejā (89 lpp.)
Brīdinājuma simboli vadītāja displejā
(91 lpp.)
Borta dators (83 lpp.)
Paziņojumi vadītāja displejā (100 lpp.)
Rīcība ar lietojumprogrammu izvēlni vadītāja
displejā (99 lpp.)
81
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja displeja iestatījumi
Iestatījumi centrālajā displejā
Vadītāja displeja attēlojuma opciju iestatījumus
var veikt vadītāja displeja lietojumprogrammu
izvēlnē un centrālā displeja iestatījumu izvēlnē.
Informācijas veida atlasīšana
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
Iestatījumi vadītāja displeja lietotņu
izvēlnē
2.
Nospiediet My Car Vadītāja displejs
Vadītāja displeja informācija.
Šie iestatījumi ir personīgi un tiek automātiski
saglabāti aktīvajā vadītāja profilā.
3.
Atlasiet, kas ir jārāda fonā:
Saistītā informācija
• Nerādīt fonā informāciju
• Rādīt pašreiz atskaņotās multivides
•
•
2.
inform.
• Rādīt navigāciju pat, ja nav iestatīts
maršruts1
•
Lai atlasītu valodu, pieskarieties Sistēma
Sistēmas valodas un mērvienības
Sistēmas valoda.
> Izmaiņas ietekmēs valodu visos displejos.
Vadītāja displejs (78 lpp.)
Rīcība ar lietojumprogrammu izvēlni vadītāja
displejā (99 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā
(127 lpp.)
Motīva atlasīšana
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no
automašīnas modeļa.
Lietotņu izvēlni atver un vada ar labo vadības
tastatūru uz stūres.
Lietotņu izvēlnē var izvēlēties, kāda informācija
vadītāja displejā tiek attēlota no šādiem avotiem
•
•
•
•
1
82
Borta dators
Multivides atskaņotājs
Tālrunis
Navigācijas sistēma*
2.
Pieskarieties My Car
Rādīt motīvus.
3.
Atlasiet vadītāja displeja motīvu (izskatu):
•
•
•
•
Vadītāja displejs
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings
Valodas atlasīšana
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
12 collu* vadītāja displejā tiek rādīta karte, 8 collu vadītāja displejā tiek rādītas tikai norādes.
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Degvielas daudzuma rādītājs
Borta dators
Degvielas skala vadītāja displejā rāda degvielas
līmeni tvertnē.
Automašīnas borta dators braukšanas laikā
reģistrē dažādas vērtības, piemēram, attālumu,
degvielas patēriņu un vidējo ātrumu.
Lai atvieglotu degvielas ekonomiju, tiek reģistrēta
informācija gan par pašreizējo, gan vidējo degvielas patēriņu. Borta datora informāciju var attēlot
vadītāja displejā.
Degvielas skala 8 collu vadītāja displejā:
Degvielas skalas joslas norāda degvielas daudzumu tvertnē.
Degvielas skala 12 collu vadītāja displejā:
Degvielas skalas bēšā zona norāda degvielas
daudzumu degvielas tvertnē.
Kad degvielas līmenis ir zems un ir pienācis laiks
uzpildīt degvielu, degvielas sūkņa simbols iedegas un maina krāsu uz dzeltenu. Borta dators arī
norāda attālumu līdz tukšai tvertnei.
Kad degvielas līmenis ir zems un ir pienācis laiks
uzpildīt degvielu, degvielas sūkņa simbols iedegas un maina krāsu uz dzeltenu. Borta dators arī
norāda attālumu līdz tukšai tvertnei. Kad degvielas līmenis ir kritiski zems, ir redzama tikai dzeltena josla. Uzpildiet degvielu, tiklīdz tas ir iespējams.
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītāja displejs (78 lpp.)
Degvielas uzpildīšana (439 lpp.)
Degvielas tvertne - tilpums (630 lpp.)
}}
83
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
•
•
Attālums līdz tukšai tvertnei
Tūrists — spidometra alternatīva
Attāluma, ātruma utt. mērvienības var mainīt ar
sistēmas iestatījumiem centrālajā displejā.
Brauciena odometrs
Ir pieejami divi brauciena odometri: TM un TA.
TM var atiestatīt manuāli, bet TA tiek atiestatīts
automātiski, ja automašīna nav izmantota vismaz
četras stundas.
Braukšanas laikā tiek reģistrēta šāda informācija:
12 collu vadītāja displejs*.
•
•
•
•
Nobraukums
Braukšanas ilgums
Vidējais ātrums
Vidējais degvielas patēriņš
Tiek rādītas vērtības kopš pēdējās brauciena odometra atiestatīšanas reizes.
Brauciena odometrs
Brauciena odometrs reģistrē automašīnas kopējo
nobraukumu. Šo vērtību nevar atiestatīt uz nulli.
Pašreizējais degvielas patēriņš
8 collu vadītāja displejs.
Borta datorā ir ietverti šādi rādītāji:
•
•
•
84
Brauciena odometrs
Brauciena odometrs
Šī mērierīce rāda automašīnas pašreizējo degvielas patēriņu. Vērtība tiek atjaunināta aptuveni reizi
sekundē.
Attālums līdz tukšai tvertnei
Borta dators aprēķina attālumu, ko var
nobraukt ar tvertnē atlikušo degvielas
daudzumu.
Aprēķinos tiek izmantots vidējais degvielas patēriņš pēdējos 30 km (20 jūdzes) un atlikušais
braukšanai izmantojamais degvielas daudzums.
Kad skala rāda "----", nepietiek degvielas, lai
aprēķinātu atlikušo nobraukumu. Uzpildiet degvielu, tiklīdz tas ir iespējams.
PIEZĪME
Ja esat mainījis braukšanas stilu, var rasties
neliela nobīde.
Ekonomiskam braukšanas stilam galvenie rezultāti ir lielos braukšanas attālumos.
Tūrists — spidometra alternatīva
Alternatīvais digitālais spidometrs atvieglo braukšanu valstīs, kur ātruma ierobežojuma ceļazīmēs ir
izmantota cita mērvienība, nevis automašīnas
instrumentu panelī redzamā.
Tādā gadījumā digitālais ātrums tiek attēlots pretējā mērvienībā (attiecībā uz analogo spidometru).
Ja analogais spidometrs ir graduēts mph (jūdzēs
stundā), digitālais spidometrs rāda attiecīgo
ātrumu km/h un otrādi.
Pašreizējais degvielas patēriņš
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Saistītā informācija
•
Brauciena datu attēlošana vadītāja displejā
(85 lpp.)
•
•
Brauciena odometra atiestatīšana (86 lpp.)
•
•
Brauciena statistikas attēlošana vidējā displejā (86 lpp.)
Vadītāja displejs (78 lpp.)
Brauciena datu attēlošana vadītāja
displejā
Vadītāja displejā var skatīt borta datora reģistrētās un aprēķinātās vērtības.
Šīs vērtības tiek saglabātas borta datora lietotnē.
Lietotņu izvēlnē var izvēlēties, kādu informāciju
attēlot vadītāja displejā.
Lietotņu izvēlne
Pa kreisi/pa labi
Uz augšu/uz leju
Apstipriniet
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
Vadītāja displejā atveriet lietotņu izvēlni,
nospiežot (1).
(Lietotņu izvēlni nevar atvērt, kamēr vadītāja
displejā ir kāds neapstiprināts ziņojums.
Pirms var atvērt lietotņu izvēlni, ir jāapstiprina
ziņojums, nospiežot pogu O (4).)
2.
Dodieties uz borta datora lietotni pa kreisi vai
pa labi, izmantojot (2).
> Četrās augšējās izvēlnes rindās ir redzamas izmērītās brauciena odometra TM
vērtības. Nākamajās četrās izvēlnes rindās
ir redzamas izmērītās brauciena odometra
TA vērtības. Sarakstā var ritināt uz augšu
vai uz leju ar (3).
3.
Ritiniet uz leju līdz opciju taustiņiem, lai atlasītu, kādu informāciju attēlot vadītāja displejā:
Sistēmas mērvienību maiņa (127 lpp.)
Atveriet lietotņu izvēlni2 un pārvietojieties pa to, izmantojot stūres labās puses vadības tastatūru.
2
1.
•
•
•
•
Brauciena odometrs
•
Pašreizējais degvielas patēriņš, TM vai TA
vidējais patēriņš vai arī degvielas patēriņš
netiek rādīts
Attālums līdz tukšai tvertnei
Tūrists (spidometra alternatīva)
Brauciena odometra TM nobraukums,
brauciena odometra TA nobraukums vai
bez nobraukuma rādījuma
Atlasiet opciju vai notīriet tās atlasi ar taustiņu O (4). Izmaiņas tiek veiktas nekavējoties.
}}
85
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Saistītā informācija
•
•
Borta dators (83 lpp.)
Brauciena odometra atiestatīšana (86 lpp.)
Brauciena odometra atiestatīšana
Brauciena odometru var atiestatīt ar kreiso svirslēdzi.
Brauciena statistikas attēlošana
vidējā displejā
Borta datora brauciena statistiku var grafiski attēlot vidējā displejā, parādot pārskatu, kas atvieglo
ekonomiskāku braukšanu.
Lietotņu skatā atveriet lietotni
Vadītāja efektivitāte, lai parādītu brauciena statistiku.
Katra diagrammas josla simbolizē 1, 10 vai 100 km (jūdžu)
nobraukumu. Brauciena laikā
joslas tiek aizpildītas no labās puses. Pašā labajā
malā esošā josla rāda pašreizējā attāluma vērtību.
–
Lai atiestatītu visu informāciju brauciena odometrā TM (tas ir, nobraukumu, vidējo patēriņu, vidējo ātrumu un braukšanas laiku),
nospiediet un turiet pogu RESET uz kreisā
svirslēdža.
Vidējais degvielas patēriņš un kopējais braukšanas laiks ir aprēķināts kopš pēdējās brauciena
statistikas atiestatīšanas reizes.
Īsi nospiežot pogu RESET, tiek atiestatīts
tikai nobraukums.
Brauciena odometru TA var atiestatīt automātiski,
tikai ja automašīna nav lietota četras stundas vai
vairāk.
Saistītā informācija
•
Borta dators (83 lpp.)
Brauciena statistika no borta datora3.
3
86
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Saistītā informācija
•
•
Brauciena statistikas iestatījumi (87 lpp.)
Borta dators (83 lpp.)
Brauciena statistikas iestatījumi
•
Brauciena odometra atiestatīšana (86 lpp.)
Atiestatiet vai pielāgojiet brauciena statistikas
iestatījumus.
1.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Vadītāja
efektivitāte, lai parādītu brauciena statistiku.
2.
Nospiediet Preferences, lai
•
Mainītu diagrammas mērogu. Atlasiet
joslas izšķirtspēju 1, 10 vai
100 km/jūdzes.
•
Atiestatītu datus pēc katra brauciena. To
veic pēc tam, kad automašīna ir stāvējusi
uz vietas ilgāk par 4 stundām.
•
Atiestatītu pašreizējā brauciena datus.
Brauciena statistika, aprēķināts vidējais patēriņš un kopējais braukšanas laiks vienmēr
tiek atiestatīti vienlaikus.
Attāluma, ātruma utt. mērvienības var mainīt ar
sistēmas iestatījumiem centrālajā displejā.
Saistītā informācija
•
Brauciena statistikas attēlošana vidējā displejā (86 lpp.)
•
Borta dators (83 lpp.)
87
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Datums un laiks
Pulkstenis ir redzams gan vadītāja displejā, gan
centrālajā displejā.
Pulksteņa atrašanās vieta
Automātiska laika regulēšana automašīnām
ar GPS
Ja automašīna ir aprīkota ar navigācijas sistēmu,
var atlasīt Automātiski iestatīt laiku. Tādā gadījumā laika zona tiks noregulēta automātiski, balstoties uz automašīnas atrašanās vietu. Noteikta
veida navigācijas sistēmām jāiestata arī pašreizējā
atrašanās vieta (valsts), lai noregulētu pareizu
laika zonu. Ja Automātiski iestatīt laiku nav
atlasīts, laiku un datumu var noregulēt, izmantojot
skārienekrāna bultiņu uz augšu vai uz leju.
Āra temperatūras mērierīce
Vadītāja displejā ir attēlota āra gaisa temperatūra.
Sensors nosaka temperatūru ārpus automašīnas.
Vasaras laiks
Dažās valstīs var atlasīt automātisku vasaras laika
iestatīšanu Automātiski iestatīt vasaras laiku.
Citās valstīs var manuāli atlasīt iestatījumu
Vasaras laiks.
Pulksteņa atrašanās vieta 12 collu* un 8 collu vadītāja
displejā.
Dažās situācijās paziņojumi un informācija var aizklāt vadītāja displejā redzamo pulksteni.
Centrālajā displejā pulkstenis atrodas statusa
joslas augšējā labajā stūrī.
Datuma un laika iestatījumi
–
Vidējā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi Sistēma Datums un
laiks, lai mainītu laika un datuma formāta
iestatījumus.
Datumu un laiku var noregulēt, skārienekrānā
nospiežot bultiņu uz augšu vai uz leju.
88
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja displejs (78 lpp.)
Āra temperatūras skalas atrašanās vieta 12 collu* un 8
collu vadītāja displejā.
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā
(127 lpp.)
Ja automašīna stāv, mērierīce var rādīt augstāku
temperatūru, nekā tā ir patiesībā.
Kad āra temperatūra ir no –5°C līdz
+2°C (no 23°F līdz 36°F), iedegas
sniegpārslas simbols, kas brīdina par
potenciāli slideniem apstākļiem.
Ja automašīna ir aprīkota ar vējstikla displeju*,
simbols īsi iedegas arī tajā.
Mainiet temperatūras skalas utt. mērvienības,
izmantojot sistēmas iestatījumus centrālā displeja
augšējā skatā.
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja displejs (78 lpp.)
Sistēmas mērvienību maiņa (127 lpp.)
Indikatora simboli vadītāja displejā
Indikatoru simboli brīdina vadītāju par to, ka funkcija ir aktivizēta, sistēma darbojas vai ir radusies
kļūda vai atteice.
Simbols
Tehniskie parametri
Informācija, nolasīt tekstu displejā
Ja kāda no automašīnas sistēmām
nedarbojas, kā paredzēts, vadītāja
displejā tiek parādīts šis informācijas simbols un teksts. Informācijas
simbols var izgaismoties arī saistībā
ar citiem simboliem.
Bojājums bremžu sistēmā
Simbols izgaismojas, ja stāvbremzes darbībā ir radusies kļūme.
ABS sistēmas bojājums
Ja šis simbols iedegas, sistēma
nedarbojas. Automašīnas parastā
bremžu sistēma turpina darboties,
bet bez ABS funkcijas.
Simbols
Tehniskie parametri
Ieslēgta automātiskā bremzēšana
Šis simbols izgaismojas, kad ir aktivizēta funkcija un darbojas kājas
bremze vai stāvbremze. Bremzes
notur automašīnu vietā, kad tā ir
apstājusies.
Riepu gaisa spiediena sistēma
Simbols izgaismojas, ja riepās ir
zems gaisa spiediens. Ja riepu
spiediena sistēmā ir radusies
kļūme, simbols vispirms mirgo
aptuveni 1 minūti un pēc tam
pastāvīgi izgaismojas. Iespējams, tā
noticis tādēļ, ka sistēma nevar
noteikt zemu gaisa spiedienu riepās vai brīdināt par to, kā paredzēts.
Emisijas sistēma
Ja simbols izgaismojas pēc dzinēja
iedarbināšanas, tas var norādīt, ka
radusies kļūme automašīnas emisijas sistēmā. Brauciet uz servisu, lai
veiktu pārbaudi. Volvo iesaka sazināties ar Volvo pilnvarotu servisu.
}}
89
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Simbols
Tehniskie parametri
Labās un kreisās puses pagrieziena rādītājs
Kad tiek lietoti pagrieziena rādītāji,
šis simbols mirgo.
Simbols
Tehniskie parametri
Simbols iedegas, ja tiek ieslēgti
gabarītlukturi.
Kļūme priekšējo lukturu sistēmā
Šis simbols iedegas, ja ABL funkcijā (aktīvie pagriezienu lukturi,
Active Bending Lights) ir radusies
kļūme vai ja priekšējo lukturu sistēmā ir radusies kāda cita kļūme.
Aktīvās tālās gaismas ieslēgtas
Simbols izgaismojas zilā krāsā, ja ir
ieslēgtas tālās gaismas.
Aktīvās tālās gaismas izslēgtas
Simbols izgaismojas baltā krāsā, ja
ir izslēgtas tālās gaismas.
Lietus sensors ieslēgts
Šis simbols iedegas, kad ir ieslēgtas tālās gaismas un kad tālās
gaismas zibsnī.
Šis simbols izgaismojas, kad ir
ieslēgts lietus sensors.
Sagatavošanas darbi ieslēgti
Simbols izgaismojas zilā krāsā, ja ir
ieslēgtas tālās gaismas. Tiek
ieslēgti gabarītlukturi.
Šis simbols izgaismojas, kad dzinēja nodalījuma un salona sildītājs/
gaisa kondicionētājs sagatavo
automašīnu braukšanai.
Aktīvās tālās gaismas izslēgtas
Stabilitātes sistēma
Simbols izgaismojas baltā krāsā, ja
ir izslēgtas tālās gaismas. Tiek
ieslēgti gabarītlukturi.
Ja simbols mirgo, tas norāda uz to,
ka stabilitātes sistēma pašlaik darbojas. Ja šis simbols deg pastāvīgi,
sistēmā ir kļūme.
Tālās gaismas iesl
Simbols iedegas, ja tiek ieslēgti
tālās gaismas lukturi un gabarītlukturi.
Priekšējie miglas lukturi ieslēgti
Šis simbols izgaismojas, kad ir
ieslēgts automašīnas priekšējais
miglas lukturis.
Aizmugurējais miglas lukturis
ieslēgts
Šis simbols iedegas, kad ir ieslēgts
automašīnas aizmugurējais miglas
lukturis.
90
Tehniskie parametri
Tālās gaismas iesl
Aktīvās tālās gaismas ieslēgtas
Gabarītlukturi
Simbols
Stabilitātes sistēma, sporta
režīms
Šis simbols izgaismojas, kad ir aktivizēts sporta režīms. Sporta režīms
nodrošina aktīvākas braukšanas
baudījumu. Šī sistēma konstatē, vai
akseleratora pedāļa un stūres
kustības un pagriezienu veikšana
notiek aktīvāk nekā parasti, un
atļauj veikt kontrolētu aizmugurējās
daļas buksēšanu līdz noteiktam brīdim, pirms tā iejaucas un stabilizē
automobili.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Simbols
Tehniskie parametri
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
Balts simbols: Joslas saglabāšanas
palīgsistēma ir ieslēgta, un ceļa
marķējumi tiek uztverti.
Pelēks simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma ir ieslēgta, bet
ceļa marķējumi netiek uztverti.
Dzeltens simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma brīdina/iejaucas.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija un lietus sensors
Balts simbols: Joslas saglabāšanas
palīgsistēma ir ieslēgta, un ceļa
marķējumi tiek uztverti. Lietus sensors ir ieslēgts.
Pelēks simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma ir ieslēgta, bet
ceļa marķējumi netiek uztverti. Lietus sensors ir ieslēgts.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja displejs (78 lpp.)
Brīdinājuma simboli vadītāja displejā
(91 lpp.)
Brīdinājuma simboli vadītāja
displejā
Brīdinājuma simboli brīdina vadītāju par to, ka
visas svarīgās funkcijas ir aktivizētas vai ir radusies nopietna kļūda vai atteice.
Simbols
Tehniskie parametri
Brīdinājums
Sarkanais brīdinājuma simbols
iedegas, ja ir konstatēts bojājums,
kas var ietekmēt drošību vai automašīnas vadāmību. Vienlaikus vadītāja displejā redzams paskaidrojošs
teksts. Brīdinājuma simbols var
izgaismoties arī saistībā ar citiem
simboliem.
Drošības jostu atgādinātājs
Šis simbols iedegas vai mirgo, ja
kāds no priekšējos sēdekļos sēdošajiem nav piesprādzējis savu drošības jostu vai ja kāds no aizmugurējos sēdekļos sēdošajiem ir atsprādzējis drošības jostu.
AdBlue sistēma (dīzeļdegviela)
Šis simbols ir iedegts, kad ir zems
AdBlue līmenis vai ja AdBlue sistēmā ir radusies kļūme.
}}
91
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Simbols
Tehniskie parametri
Simbols
Tehniskie parametri
Drošības spilveni
Zems eļļas spiediens
Ja simbols turpina izgaismoties vai
iedegas braukšanas laikā, kādā
automašīnas drošības sistēmā ir
radusies kļūme. Izlasiet paziņojumu
vadītāja displejā. Volvo iesaka sazināties ar Volvo pilnvarotu servisu.
Ja šis simbols iedegas braukšanas
laikā, dzinēja eļļas spiediens ir
pārāk zems. Nekavējoties apstādiniet dzinēju un pārbaudiet eļļas
līmeni dzinējā, nepieciešamības
gadījumā papildiniet eļļu. Ja simbols izgaismojas, bet eļļas līmenis ir
normāls, sazinieties ar servisu.
Volvo iesaka sazināties ar Volvo
pilnvarotu servisu.
Bojājums bremžu sistēmā
Ja šīs simbols deg, bremžu šķidruma līmenis var būt pārāk zems.
Dodieties uz tuvāko autorizēto servisu, lai pārbaudītu bremžu šķidruma līmeni un vajadzības gadījumā
papildinātu.
Ģenerators nelādē
Šis simbols iedegas braukšanas
laikā, ja elektriskajā sistēmā atgadījies bojājums. Dodieties uz servisu.
Volvo iesaka sazināties ar Volvo
pilnvarotu servisu.
Ieslēgta stāvbremze
Šis simbols iedegas ar pastāvīgu
gaismu, ja novilkta stāvbremze.
Sadursmes risks
Simbola mirgošana norāda uz radušos bojājumu. Izlasiet paziņojumu
vadītāja displejā.
City Safety brīdina par sadursmes
risku ar citiem transportlīdzekļiem,
gājējiem, riteņbraucējiem vai lieliem
dzīvniekiem.
Saistītā informācija
•
•
92
Indikatora simboli vadītāja displejā (89 lpp.)
Vadītāja displejs (78 lpp.)
Vadītāja displeja licences līgums
Licence ir vienošanās par tiesībām veikt noteiktu
darbību vai tiesībām izmantot kāda cita pilnvaras
atbilstoši vienošanās noteikumiem un nosacījumiem. Turpmākais teksts ir Volvo vienošanās ar
ražotāju vai izstrādātāju angļu valodā.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person or organization obtaining a copy of
the software and accompanying documentation
covered by this license (the "Software") to use,
reproduce, display, distribute, execute, and
transmit the Software, and to prepare derivative
works of the Software, and to permit third-parties
to whom the Software is furnished to do so, all
subject to the following: The copyright notices in
the Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and the
following disclaimer, must be included in all
copies of the Software, in whole or in part, and all
derivative works of the Software, unless such
copies or derivative works are solely in the form
of machine-executable object code generated by
a source language processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the
following acknowledgement: This product
includes software developed by the
University of California, Berkeley and its
contributors.
4.
Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
}}
93
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
Neither the name of the organisation nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derive from this
software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
94
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages; some
of them may contain, in addition to the
FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that this
software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote
this software. If you use it, or only parts of it,
in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that
you've used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products,
provided that all warranty or liability claims
are assumed by the product vendor. Legal
Terms 0. Definitions Throughout this license,
the terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code
as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a
program using the FreeType engine'. This
license applies to all files distributed in the
original FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you
must contact us to verify this. The FreeType
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType project
is copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing, or
modifying the FreeType project, you indicate
that you understand and accept all the terms
of this license.
2.
Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: o Redistribution
of source code must retain this license file
(`licence.txt') unaltered; any additions,
deletions or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in
all copies of source files. o Redistribution in
binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
}}
95
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
on the FreeType code, not just the
unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need
be paid to us.
||
3.
4.
96
Advertising The names of FreeType's authors
and contributors may not be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. We suggest, but do not require,
that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o [email protected]
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o [email protected]
Discusses bugs, as well as engine internals,
design issues, specific licenses, porting, etc.
o http://www.freetype.org Holds the current
FreeType web page, which will allow you to
download our latest development version and
read online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<[email protected]> Robert Wilhelm
<[email protected]> Werner
Lemberg <[email protected]>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Glenn Randers-Pehrson
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.88, with the
following individuals added to the list of
Contributing Authors:
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts
or the library will fulfill any of your particular
purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort is with the user.
Willem van Schaik
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the following
set of individuals:
3.
Andreas Dilger
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product,
acknowledgment is not required but would be
appreciated.
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2.
Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
This Copyright notice may not be removed or
altered from any source or altered source
distribution.
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification mark
of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson [email protected]
April 15, 2002
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
}}
97
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,
Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is
hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
98
documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
Saistītā informācija
•
Vadītāja displejs (78 lpp.)
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā
Vadītāja displeja lietotņu izvēlne ļauj ātri piekļūt
noteiktu lietotņu bieži izmantotajām funkcijām.
Attēls ir shematisks.
Centrālā displeja vietā var izmantot lietotņu izvēlni
vadītāja displejā, ko vada ar stūres labo tastatūru.
Lietotņu izvēlne atvieglo pārslēgšanos starp dažādām lietotnēm vai lietotņu funkcijām, neatlaižot
stūri.
Lietotņu izvēlnes funkcijas
Dažādas lietotnes ļauj piekļūt dažāda veida funkcijām. Lietotņu izvēlnē var vadīt šādas lietotnes un
to funkcijas:
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Lietotne
Funkcijas
Borta dators
Brauciena odometra atlasīšana,
vadītāja displejā attēlojamās
informācijas atlasīšana u.c.
Mediju
atskaņotājs
Multivides atskaņotāja aktīvā
avota atlasīšana.
Tālrunis
Zvanīšana kontaktu sarakstā
esošam kontaktam.
Navigācija
Norādes uz galamērķi utt.
Rīcība ar lietojumprogrammu izvēlni
vadītāja displejā
PIEZĪME
Lietotņu izvēlni nevar atvērt, kamēr vadītāja
displejā ir kāds neapstiprināts ziņojums. Pirms
var atvērt lietotņu izvēlni, ir jāapstiprina ziņojums.
Pēc noteikta neaktivitātes laika vai konkrētu
opciju atlasīšanas lietotņu izvēlne aizveras automātiski.
Vadītāja displejs (78 lpp.)
Centrālā displeja pārskats (104 lpp.)
Rīcība ar lietojumprogrammu izvēlni vadītāja
displejā (99 lpp.)
Nospiediet atvēršanas/aizvēršanas taustiņu
(1).
> Lietotņu izvēlne tiek atvērta/aizvērta.
–
Vadītāja displeja lietotņu izvēlni var vadīt ar stūres labās puses vadības tastatūru.
Saistītā informācija
•
•
•
Lietotņu izvēlnes atvēršana/aizvēršana
Lietotņu izvēlne un stūres labās puses vadības tastatūra.
Atvēršana/aizvēršana
Pārvietošanās pa lietotņu izvēlni un
atlasīšana
1.
Pārvietojieties starp lietotnēm, spiežot pa
kreisi vai pa labi (2).
> Lietotņu izvēlnē ir redzamas iepriekšējās/
nākamās lietotnes funkcijas.
2.
Pārlūkojiet atlasītās lietotnes funkcijas, pieskaroties uz augšu vai uz leju (3).
3.
Apstipriniet vai iezīmējiet funkcijas opciju,
nospiežot apstiprināšanas taustiņu (4).
> Funkcija tiek aktivizēta, un dažas lietotņu
izvēlnes opcijas tiek aizvērtas.
Pa kreisi/pa labi
Uz augšu/uz leju
Apstipriniet
Vēlreiz atverot lietotņu izvēlni, tā atver pēdējās
atlasītās lietotnes funkcijas.
}}
99
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Saistītā informācija
•
•
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā (98 lpp.)
Paziņojumi vadītāja displejā (100 lpp.)
Paziņojumi vadītāja displejā
Vadītāja displejā var attēlot ziņojumus, lai informētu vadītāju vai palīdzētu dažādās situācijās.
Vadītāja displejā ir redzami paziņojumi, kam piešķirta augsta prioritāte.
Atkarībā no pašreiz attēlotās informācijas ziņojumi var tikt rādīti dažādās vadītāja displeja vietās.
Pēc brīža vai, kad paziņojums ir apstiprināts/
veikta darbība, vadītāja displejā redzamais paziņojums nodziest. Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek
ievietots lietotnē Automaš. statuss, ko var
atvērt vidējā displeja lietotņu skatā.
Paziņojumu izskats var atšķirties, un tie var tikt
attēloti, piemēram, kopā ar attēliem, simboliem vai
paziņojuma vai pieprasījuma apstiprināšanas taustiņiem.
Vadītāja displejā rādīto ziņojumu piemēri4.
Vadītāja displejā rādīto ziņojumu piemēri5.
4
5
100
8 collu vadītāja displejā.
12 collu vadītāja displejā.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Apkopes paziņojumi
Tālāk ir attēloti svarīgi apkopes paziņojumi un to
nozīme.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Apturiet
drošā vietāA
Apstājieties un izslēdziet dzinēju. Nopietns bojājumu
risks - sazinieties ar remontdarbnīcuB.
Izslēdziet
dzinējuA
Apstājieties un izslēdziet dzinēju. Nopietns bojājumu
risks - sazinieties ar remontdarbnīcuB.
Steidzami
jāveic
apkope Brauciet uz autoservisuA
Sazinieties ar remontdarbnīcuB, lai nekavējoties veiktu
automobilim pārbaudi.
Jāveic
apkopeA
Sazinieties ar remontdarbnīcuB, lai veiktu automobilim
pārbaudi pēc iespējas ātrāk.
Regulārā
apkope
Laiks veikt periodisko apkopi
- sazinieties ar remontdarbnīcuB. Rāda pirms nākamā
apkopes datuma.
Piesakiet
apkopi
6
8 collu vadītāja displejā.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Regulārā
apkope
Laiks veikt periodisko apkopi
- sazinieties ar remontdarbnīcuB. Rāda nākamās apkopes datumā.
Laiks veikt
apkopi
Regulārā
apkope
Apkope tiek
kavēta
Īslaicīgi
izslēgtsA
A
B
Ziņojumu pārvaldība vadītāja
displejā
Vadītāja displeja ziņojumus var vadīt ar stūres
labās puses vadības tastatūru.
Laiks veikt periodisko apkopi
- sazinieties ar remontdarbnīcuB. Rāda, kad apkopes
datums ir pagājis.
Funkcija ir pagaidām izslēgta
un automātiski tiks atiestatīta braukšanas laikā vai pēc
atkārtotas iedarbināšanas.
Ziņojuma daļa, kas ir redzama kopā ar informāciju par problēmas atrašanās vietu.
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Vadītāja displeja ziņojumu piemēri6 un stūres labā tastatūra.
Saistītā informācija
•
Ziņojumu pārvaldība vadītāja displejā
(101 lpp.)
•
Rīcība ar vadītāja displejā saglabātu ziņojumu
(102 lpp.)
•
Ziņojums centrālajā displejā (135 lpp.)
}}
101
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Paziņojumi bez taustiņiem:
||
–
Aizveriet paziņojumu, nospiežot apstiprināšanas taustiņu (2), vai ļaujiet paziņojumam pēc
brīža aizvērties automātiski.
> Vadītāja displejā redzamais paziņojums
nodziest.
Rīcība ar vadītāja displejā saglabātu
ziņojumu
Neatkarīgi no tā, vai paziņojumi ir saglabāti vadītāja displejā vai vidējā displejā, ziņojumus var
pārvaldīt vidējā displejā.
Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek ievietots lietotnē Automaš. statuss, ko var atvērt vidējā displeja lietotņu skatā. Šādā situācijā vidējā displejā
tiek parādīts paziņojums Paziņojums saglabāts
autom. statusa lietotnē.
Vadītāja displeja ziņojumu piemēri7 un stūres labā tastatūra.
Pa kreisi/pa labi
Apstipriniet
Daži vadītāja displejā attēlotie paziņojumi var ietvert, piemēram, vienu vai vairākus paziņojuma vai
pieprasījuma apstiprināšanas taustiņus.
Jauna paziņojuma pārvaldība
Paziņojumi ar taustiņiem:
1.
Pārvietojieties starp pogām, spiežot pa kreisi
vai pa labi (1).
2.
Apstipriniet savu izvēli, nospiežot apstiprināšanas taustiņu (2).
> Vadītāja displejā redzamais paziņojums
nodziest.
7
102
12 collu vadītāja displejā.
Saistītā informācija
•
•
Paziņojumi vadītāja displejā (100 lpp.)
•
Ziņojums centrālajā displejā (135 lpp.)
Rīcība ar vadītāja displejā saglabātu ziņojumu
(102 lpp.)
Saglabātos ziņojumus var skatīt lietotnē Automaš.
statuss.
Paziņojumi, kas tiek attēloti
vadītāja displejā un ir jāsaglabā,
atrodas vidējā displeja lietotnē
Automaš. statuss. Šādā
situācijā vidējā displejā tiek
parādīts paziņojums
Paziņojums saglabāts
autom. statusa lietotnē.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Saglabāta paziņojuma lasīšana
Lai uzreiz izlasītu saglabātu paziņojumu:
Nospiediet taustiņu pa labi no paziņojuma
Paziņojums saglabāts autom. statusa
lietotnē vidējā displejā.
> Saglabātais paziņojums tiek attēlots lietotnē Automaš. statuss.
–
Lai pieteiktu apkopi saistībā ar saglabātu paziņojumu:
–
Lai izlasītu saglabātu paziņojumu vēlāk:
1.
2.
3.
Centrālā displeja lietotņu skatā atveriet lietotni Automaš. statuss.
> Lietotne tiek atvērta sākuma skata apakšējā apakšskatā.
Lietotnē atlasiet cilni Ziņojumi.
> Tiek parādīts saglabāto paziņojumu
saraksts.
Pieskarieties ziņojumam, lai to izvērstu/
samazinātu.
> Plašāka informācija par paziņojumu ir
sniegta sarakstā, bet lietotnes kreisās
puses attēlā ir sniegta grafiska informācija
par paziņojumu.
Saglabāta paziņojuma pārvaldīšana
Izvērstā režīmā dažiem paziņojumiem ir pieejami
divi taustiņi, kas ļauj pieteikt apkopi vai lasīt īpašnieka rokasgrāmatu.
8
Izvērstajā paziņojuma režīmā nospiediet
Pieprasīt rezervācijuZvanīt, lai veiktu
rezervāc.8, lai saņemtu apkopes pieteikšanas palīdzību.
> Izmantojot Pieprasīt rezervāciju. Lietotnē tiek atvērta cilne Rezervācijas un
izveidots apkopes un remonta pieteikuma
pieprasījums.
Saistītā informācija
•
•
Paziņojumi vadītāja displejā (100 lpp.)
•
Ziņojums centrālajā displejā (135 lpp.)
Ziņojumu pārvaldība vadītāja displejā
(101 lpp.)
Izmantojot Zvanīt, lai veiktu rezervāc..
Tiek palaista tālruņa lietotne un veikts
zvans uz apkopes centru, lai pieteiktu
apkopes un remonta veikšanu.
Lai lasītu īpašnieka rokasgrāmatu saistībā ar
saglabātu paziņojumu:
–
Izvērstajā paziņojuma režīmā nospiediet
Īpašnieka rokasgrāmata, lai izlasītu informāciju par paziņojumu īpašnieka rokasgrāmatā.
> Vidējā displejā tiek atvērta īpašnieka rokasgrāmata un parādīta informācija saistībā
ar šo paziņojumu.
Ikreiz iedarbinot dzinēju, lietotnē saglabātie paziņojumi tiek automātiski izdzēsti.
Atkarīgs no tirgus. Ir jāreģistrē arī Volvo ID un izvēlētais autoserviss.
103
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Centrālā displeja pārskats
Vairākas automašīnas funkcijas var vadīt vidējā
displejā. Šeit ir redzams centrālais displejs un tā
varianti.
104
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Trīs no vidējā displeja pamata skatiem. Pārvelciet pa labi vai pa kreisi, lai atvērtu attiecīgi funkciju skatu vai lietotņu skatu.9.
Funkciju skats — šeit nospiežot, var aktivizēt
vai deaktivizēt automašīnas funkcijas. Dažas
9
Automašīnās ar stūri labajā pusē skati ir pieejami apgrieztā veidā.
funkcijas ir arī palaišanas funkcijas — tas
nozīmē, ka tās atver logu ar iestatījumu opci}}
105
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
jām. Piemēri ir šādi Kamera. Arī vējstikla displeja iestatījumus* veic funkciju skatā, bet tos
pielāgo ar stūres labo vadības tastatūru.
Tālrunis – no šejienes var piekļūt tālruņa
funkcijai. Pieskarieties apakšskatam, lai to
izvērstu.
•
•
Sākuma skats — pirmais skats, kas tiek
parādīts, ieslēdzot ekrānu.
Papildu apakšskats — nesen izmantotās lietotnes vai automašīnas funkcijas, kas neietilpst nevienā citā apakšskatā. Pieskarieties
apakšskatam, lai to izvērstu.
•
Centrālā displeja izskata mainīšana
(126 lpp.)
•
•
•
•
Sistēmas valodas maiņa (127 lpp.)
Lietotņu skats — lejupielādētās lietotnes
(trešo pušu lietotnes) un iegulto funkciju lietotnes, piemēram, FM radio. Pieskarieties
lietotnes ikonai, lai atvērtu lietotni.
Statusa josla – automašīnas aktivitātes ir
redzamas ekrāna augšdaļā. Tīkla un savienojuma informācija tiek rādīta statusa joslas
kreisajā pusē, bet multivides informācija,
pulkstenis un notiekošas fona aktivitātes
rādījums tiek rādīts labajā pusē.
Augšējais skats — velciet uz leju cilni, lai piekļūtu augšējam skatam. Šeit var piekļūt
Iestatījumi, Īpašnieka rokasgr., Profils un
automašīnā saglabātajiem ziņojumiem. Dažos
gadījumos augšējā skatā var piekļūt arī kontekstuālajiem iestatījumiem (piemēram,
Navigācijas iestatījumi) un kontekstuālajai
īpašnieka rokasgrāmatai (piemēram,
Navigācijas rokasgrāmata).
106
Klimata rinda — informācija un tieša mijiedarbība, piemēram, lai iestatītu temperatūru
un sēdekļu apsildi*. Pieskarieties klimata
joslas centrā esošajam simbolam, lai atvērtu
klimata skatu ar vairāk iestatījumu opcijām.
Klimata kontroles vadības ierīces (207 lpp.)
Sistēmas skaņas izslēgšana un skaļuma mainīšana centrālajā displejā (126 lpp.)
Sistēmas mērvienību maiņa (127 lpp.)
Vidējā displeja tīrīšana (599 lpp.)
Ziņojums centrālajā displejā (135 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Centrālā displeja pārvaldība (107 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(110 lpp.)
•
•
•
Funkciju skats centrālajā displejā (117 lpp.)
•
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā
(127 lpp.)
Aplikācijas (466 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(119 lpp.)
Navigācija — ved uz kartes navigāciju, piemēram, ar Sensus Navigation*. Pieskarieties
apakšskatam, lai to izvērstu.
•
Kontekstuālas iestatīšanas atvēršana centrālajā displejā (128 lpp.)
•
Multivide — nesen izmantotās ar multividi
saistītās lietotnes. Pieskarieties apakšskatam,
lai to izvērstu.
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā displejā
(17 lpp.)
•
•
Mediju atskaņotājs (475 lpp.)
Tālrunis (490 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Centrālā displeja pārvaldība
Vairākas automašīnas funkcijas var vadīt un regulēt vidējā displejā. Vidējais displejs ir skārienekrāns, kas reaģē uz pieskārieniem.
Skārienekrāna funkcionalitātes
izmantošana vidējā displejā
Ekrāns reaģē atšķirīgi atkarībā no tā, vai nospiežat, velkat vai pārvelkat pāri tam. Pieskaroties
ekrānam dažādos veidos, var veikt noteiktas dar-
Procedūra
bības, piemēram, pārlūkot dažādus skatus, atzīmēt objektus, ritināt sarakstu un pārvietot lietotnes.
Infrasarkanās gaismas kārta tieši virs ekrāna virsmas nodrošina, ka ekrāns var noteikt pirkstu, kas
ir novietots tieši ekrāna priekšā. Šī tehnoloģija
ļauj lietot ekrānu pat tad, ja rokās ir uzvilkti cimdi.
Vienlaikus ar ekrānu var mijiedarboties divas personas, piemēram, regulēt klimatu attiecīgi vadītāja
un blakussēdētāja pusē.
SVARĪGI
Nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem, jo tie var saskrāpēt ekrānu.
Tabulā tālāk ir norādītas dažādas ekrāna darbināšanas procedūras:
Izpildīšana
Rezultāts
Nospiediet vienreiz.
Iezīmē objektu, apstiprina atlasi vai aktivizē funkciju.
Nospiediet divreiz ātri pēc kārtas.
Tuvina digitālu objektu, piemēram, karti.
Nospiediet un turiet.
Satver objektu. Var lietot, lai pārvietotu lietotnes vai kartes punktus kartē. Nospiediet un turiet
pirkstu pie ekrāna un vienlaikus velciet objektu uz vajadzīgo atrašanās vietu.
Vienreiz pieskarieties ar diviem
pirkstiem.
Tālina digitālu objektu, piemēram, karti.
}}
107
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Procedūra
Izpildīšana
Rezultāts
Vilkšana
Pārslēdz starp dažādiem skatiem, ritina sarakstu, tekstu vai skatu. Turiet nospiestu un velciet, lai
pārvietotu lietotnes vai kartes objektus kartē. Velciet horizontāli vai vertikāli pāri ekrānam.
Ātra pārvilkšana/vilkšana
Pārslēdz starp dažādiem skatiem, ritina sarakstu, tekstu vai skatu. Velciet horizontāli vai vertikāli pāri
ekrānam.
Ņemiet vērā: pieskaroties ekrāna augšdaļai, var tikt atvērts augšējais skats.
108
Vilkšana attālinot
Tuvina.
Vilkšana tuvinot
Tālina.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Atgriešanās sākuma skatā no cita skata
1.
Īsi nospiediet centrālā displeja sākuma pogu.
> Tiek attēlota sākuma skata pēdējā pozīcija.
2.
Vēlreiz īsi nospiediet.
> Visiem sākuma skata apakšskatiem tiek
noregulētas noklusējuma vērtības.
Vadīklu lietošana vidējā displejā
PIEZĪME
Sākuma skata standarta režīmā īsi nospiediet
sākuma tautiņu. Ekrānā tiek parādīta animācija, kas apraksta piekļuvi dažādiem skatiem.
Saraksta, sadaļas vai skata ritināšana
Tiklīdz ekrānā tiek parādīts ritināšanas indikators,
skatā var ritināt uz leju vai uz augšu. Pārvelciet uz
leju/uz augšu jebkurā skata vietā.
Temperatūras vadības ierīce.
Šo vadības ierīci lieto vairākām automašīnas funkcijām. Regulējiet, piemēram, temperatūru, vienā
no šiem veidiem:
•
velciet vadības ierīci līdz vajadzīgajai temperatūrai,
•
pieskarieties + vai −, lai pakāpeniski palielinātu/samazinātu temperatūru, vai
•
pieskarieties vēlamajai temperatūrai uz vadības ierīces.
Saistītā informācija
Kad skatā var ritināt, centrālajā displejā tiek rādīts ritināšanas indikators.
•
Centrālā displeja aktivizēšana un deaktivizēšana (110 lpp.)
•
Lietotņu un pogu pārvietošana centrālajā displejā (119 lpp.)
•
Tastatūra centrālajā displejā (121 lpp.)
109
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Centrālā displeja aktivizēšana un
deaktivizēšana
1.
Centrālo displeju var aptumšot un atkal aktivizēt,
izmantojot sākuma pogu zem ekrāna.
2.
Turiet nospiestu fizisko sākuma taustiņu, kas
atrodas zem ekrāna.
> Ekrāns tiek aptumšots, izņemot klimata
rindu, kas joprojām ir redzama. Visas ar
ekrānu saistītās funkcijas joprojām darbojas.
Vēlreiz aktivizējiet ekrānu – īsi nospiediet
sākuma taustiņu.
> Tiek atkal rādīts skats, kas bija redzams
pirms ekrāna izslēgšanas.
PIEZĪME
Kad ekrānā ir redzama darbības veikšanas
uzvedne, ekrānu nevar deaktivizēt.
PIEZĪME
Centrālā displeja sākuma poga.
Sākuma pogas lietošanas rezultātā ekrāns paliek
tumšs un skārienekrāns vairs nereaģē uz pieskārieniem. Klimata josla joprojām tiek rādīta. Joprojām darbojas visas ar ekrānu saistītās funkcijas,
piemēram, klimata kontrole, audio, norādes* un
lietotnes. Kad centrālais displejs ir aptumšots, tā
ir laba iespēja notīrīt ekrānu. Aptumšošanas funkciju var arī lietot, lai ekrānu padarītu blāvāku un
tas netraucētu braukšanas laikā.
110
Izslēdzot dzinēju un atverot vadītāja durvis,
vidējais displejs tiek deaktivizēts automātiski.
Saistītā informācija
•
•
•
Pārvietošanās pa vidējā displeja
skatiem
Vidējā displejā ir pieci dažādi pamata skati:
sākuma skats, augšējais skats, klimata skats, lietotņu skats un funkciju skats. Atverot vadītāja
durvis, ekrāns ieslēdzas automātiski.
Sākuma skats
Sākuma skats ir skats, kas tiek parādīts, ieslēdzot
ekrānu. Tas sastāv no četriem apakšskatiem:
Navigācija, Multivide, Tālrunis un papildu
apakšskata.
Lietotņu vai funkciju skatā atlasītā lietotne vai
automašīnas funkcija tiek palaista attiecīgajā
sākuma skata apakšskatā. Piemēram, lietotne FM
radio tiek palaista apakšskatā Multivide.
Papildu apakšskatā tiek rādīta pēdējā izmantotā
lietotne vai automašīnas funkcija, kas nav saistīta
ne ar vienu no pārējām trīs tēmām.
Apakšskati rāda īsu informāciju par katru no lietotnēm.
Vidējā displeja tīrīšana (599 lpp.)
Centrālā displeja izskata mainīšana
(126 lpp.)
Centrālā displeja pārskats (104 lpp.)
PIEZĪME
Kad automašīna tiek iedarbināta, sākuma
skata dažādajos apakšskatos tiek rādīta informācija par lietotņu pašreizējo statusu.
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
PIEZĪME
Sākuma skata standarta režīmā īsi nospiediet
sākuma tautiņu. Ekrānā tiek parādīta animācija, kas apraksta piekļuvi dažādiem skatiem.
Augšējā skatā vienmēr ir pieejami:
Klimata skats
• Iestatījumi
• Īpašnieka rokasgr.
• Profils
• Automašīnā saglabātie ziņojumi.
Klimata josla ir vienmēr redzama ekrāna apakšā.
Tajā var veikt visbiežāk izmantotos klimata iestatījumus, piemēram, noregulēt temperatūru un
sēdekļu apsildi*.
Statusa josla
Augšējā skatā dažos gadījumos var piekļūt:
Automašīnas aktivitātes ir redzamas ekrāna augšdaļā. Tīkla un savienojuma informācija tiek rādīta
statusa lauka kreisajā pusē, bet multivides informācija, pulkstenis un notiekošas fona aktivitātes
rādījums tiek rādīts labajā pusē.
•
Augšējais skats
•
Kontekstuāliem iestatījumiem (piemēram,
Navigācijas iestatījumi). Iestatījumus var
mainīt tieši augšējā skatā, kad darbojas lietotne (piemēram, navigācija).
Nospiediet klimata rindas centrā esošo
simbolu, lai atvērtu klimata skatu un
varētu piekļūt citiem klimata iestatījumiem.
Nospiediet simbolu, lai aizvērtu klimata
skatu un atgrieztos iepriekšējā skatā.
Īpašnieka rokasgrāmatai (piemēram,
Navigācijas rokasgrāmata). Augšējā skatā
varat tieši piekļūt digitālās īpašnieka rokasgrāmatas rakstiem, kas ir saistīti ar ekrānā
attēloto saturu.
Izejiet no augšējā skata, nospiežot ārpus augšējā
skata, nospiežot sākuma pogu vai nospiežot augšējā skata apakšdaļā un velkot uz augšu. Tiek
parādīts paslēptais skats, un to atkal var izmantot.
PIEZĪME
Augšējais skats novilkts lejā.
Ekrāna augšdaļā esošās statusa joslas centrā
atrodas cilne. Atveriet augšējo skatu, nospiežot
cilni vai velkot no augšas uz leju pāri ekrānam.
Augšējais skats nav pieejams iedarbināšanas/izslēgšanas laikā vai kad ekrānā tiek
rādīts paziņojums. Tas nav pieejams arī tad, ja
ir attēlota klimata informācija.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 111
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Lietotņu skats
Pieskarieties lietotnei, lai to atvērtu. Pēc tam lietotne atver apakšskatu, kuram tā pieder, piemēram, Multivide.
Funkciju skats
Atkarībā no lietotņu skaita lietotņu skatā var ritināt uz leju. To var darīt, velkot no apakšas uz
augšu.
Atgriezieties sākuma skatā, atkal velkot pāri ekrānam no kreisās puses uz labo10 vai nospiežot
sākuma taustiņu.
Lietotņu skats ar automašīnas lietotnēm.
Atrodoties sākuma skatā, pārvelciet pāri ekrānam
no labās puses uz kreiso10, lai atvērtu lietotņu
skatu. Šeit atrodas lejupielādētās lietotnes (trešo
pušu lietotnes) un iegulto funkciju lietotnes, piemēram, FM radio. Dažām lietotnēm tieši lietotņu
skatā ir redzama īsa informācija, piemēram, nelasīto Ziņojumi īsziņu skaits.
10
112
Funkciju skats ar dažādu automašīnas funkciju taustiņiem.
Atrodoties sākuma skatā, velciet pāri ekrānam no
kreisās puses uz labo10, lai atvērtu funkciju skatu.
Šeit var aktivizēt vai deaktivizēt automašīnas funkcijas, piemēram, BLIS*, Lane Keeping Aid* un
Novietošanas palīgsistēma*.
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Atkarībā no funkciju skaita šeit var arī ritināt uz
leju skatā. To var darīt, velkot no apakšas uz
augšu.
Atšķirībā no lietotņu skata, kur lietotni var atvērt,
to nospiežot, šeit funkciju var aktivizēt vai deaktivizēt, nospiežot attiecīgās funkcijas taustiņu.
Dažas funkcijas (palaišanas funkcijas) atver jaunu
logu, kad tās tiek nospiestas.
Atgriezieties sākuma skatā, atkal velkot pāri ekrānam no labās puses uz kreiso10 vai nospiežot
sākuma pogu.
Saistītā informācija
•
Apakšskatu pārvaldība centrālajā displejā
(114 lpp.)
•
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(119 lpp.)
•
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā
(127 lpp.)
•
Kontekstuālas iestatīšanas atvēršana centrālajā displejā (128 lpp.)
•
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā displejā
(17 lpp.)
•
•
•
•
•
10
Vadītāju profili (131 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces (207 lpp.)
Aplikācijas (466 lpp.)
Funkciju skats centrālajā displejā (117 lpp.)
Centrālā displeja pārskats (104 lpp.)
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
113
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Apakšskatu pārvaldība centrālajā
displejā
Sākuma skats sastāv no četriem apakšskatiem:
Navigācija, Multivide, Tālrunis un papildu
apakšskata. Šos skatus var izvērst.
114
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Apakšskata izvēršana noklusējuma režīmā
Apakšskata standarta režīms un izvērstais režīms vidējā displejā.
}}
115
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Apakšskata izvēršana:
–
Apakšskatiem Navigācija, Multivide un
Tālrunis: Nospiediet jebkurā apakšskata
vietā. Izvēršot apakšskatu, sākuma skata
papildu apakšskats tiek īslaicīgi noņemts. Abi
pārējie apakšskati tiek minimizēti, un tiek
attēlota tikai noteikta informācija. Pieskaroties papildu apakšskatam, pārējie trīs apakšskati tiek minimizēti un tiek rādīta tikai
noteikta informācija.
Izvērstajā režīmā atveriet lietotni
pilnekrāna režīmā — nospiediet
simbolu.
Nospiediet simbolu, lai dotos
atpakaļ uz izvērsto režīmu, vai
nospiediet sākuma taustiņu
ekrāna apakšdaļā.
Izvērta apakšskata aizvēršana:
Apakšskatu var aizvērt trīs dažādos veidos.
•
Pieskarieties izvērstā apakšskata augšdaļai.
•
Pieskarieties citam apakšskatam (šis
apakšskats tiks atvērts izvērstā režīmā).
•
Īsi nospiediet vidējā displeja fizisko
sākuma taustiņu.
Apakšskata atvēršana vai aizvēršana
pilnekrāna režīmā
Papildu apakšskatu11 un Navigācija apakšskatu
var atvērt pilnekrāna režīmā ar vēl vairāk informācijas un papildu iestatījumu opcijām.
Atverot jaunu apakšskatu pilnekrāna režīmā,
netiek rādīta pārējo apakšskatu informācija.
11
116
•
•
•
Izvērstais skats ļauj piekļūt lietotnes pamata
funkcijām.
–
Saistītā informācija
Vidējā displeja sākuma taustiņš.
Vienmēr var atgriezties sākuma skatā, nospiežot
sākuma taustiņu. Lai atgrieztos sākuma skata
standarta skatā no pilnekrāna režīma, divreiz
nospiediet sākuma taustiņu.
Neattiecas uz visām lietotnēm vai automašīnas funkcijām, kas atvērtas, izmantojot papildu apakšskatu.
Centrālā displeja pārvaldība (107 lpp.)
Centrālā displeja aktivizēšana un deaktivizēšana (110 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(110 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Funkciju skats centrālajā displejā
Visi automašīnas funkciju taustiņi atrodas funkciju skatā, kas ir viens no vidējā displeja pamata
skatiem. Funkciju skatam var piekļūt, sākuma
skatā pārvelkot pāri ekrānam no kreisās puses uz
labo12.
Dažādi taustiņu veidi
Ir trīs dažādu veidu automašīnas funkciju taustiņi;
skatiet turpmāk:
Taustiņa veids
Īpašības
Ietekmētās automašīnas funkcijas
Funkciju pogas
Ir ieslēgšanas/izslēgšanas pozīcijas.
Lielākā daļa no funkciju skatā pieejamajiem taustiņiem ir funkciju taustiņi.
Kad funkcija darbojas, pa kreisi no taustiņa ikonas izgaismojas gaismas diodes indikators. Nospiediet taustiņu, lai aktivizētu/deaktivizētu funkciju.
Palaišanas taustiņi
Nav ieslēgšanas/izslēgšanas pozīciju.
Stāvvietā novietošanas taustiņi
Ir ieslēgšanas, izslēgšanas un stāvvietas izmēru noteikšanas pozīcijas.
12
Kad nospiež palaišanas taustiņu, tiek atvērts attiecīgās funkcijas logs. Piemēram, tas
var būt sēdekļa pozīcijas maiņas logs.
Līdzīgi funkciju taustiņiem, bet ar papildu pozīciju stāvvietas izmēru noteikšanai.
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
• Kamera
• Nolocīt galvas balstu
• Head-Up displeja regul.
• Iebraukšana stāvvietā
• Izbraukšana no stāvvietas
}}
117
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Dažādie taustiņu režīmi
Kad stāvvietā novietošanas gaismas diodes indikators ir izgaismots zaļā krāsā, funkcija ir aktivizēta. Aktivizējot noteiktas funkcijas, tiek parādīts
papildu teksts ar skaidrojumu. Šī informācija tiek
rādīta dažas sekundes, pēc tam taustiņā izgaismojas gaismas diodes indikators.
Funkcija ir deaktivizēta, kad gaismas diodes indikators nodziest.
Piemēram, nospiežot funkcijas Lane Keeping
Aid pogu, tiek rādīts teksts Darbojas tikai
noteiktā ātrumā.
Vienreiz īsi nospiediet šo pogu, lai aktivizētu vai
deaktivizētu funkciju.
Ja taustiņa labajā pusē ir redzams brīdinājuma
trīsstūris, darbībā ir radusies kļūme.
Saistītā informācija
•
•
118
Centrālā displeja pārvaldība (107 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(110 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Lietotņu un pogu pārvietošana
centrālajā displejā
PIEZĪME
Paslēpiet lietotnes, ko izmantojat reti vai
nekad, pārvietojot tās uz leju, prom no
redzamā ekrāna. Tādējādi atvieglosiet bieži
izmantoto lietotņu atrašanu.
Automašīnas funkciju lietotnes un taustiņus, kas
atrodas attiecīgi lietotņu skatā un funkciju skatā,
var pārvietot un sakārtot pēc vēlēšanās.
1.
Velciet no labās puses uz kreiso13, lai piekļūtu lietotņu skatam, vai velciet no kreisās
puses uz labo13, lai piekļūtu funkciju skatam.
2.
Pieskarieties lietotnei vai pogai un turiet.
> Lietotne vai poga maina izmērus un kļūst
mazliet caurspīdīga. Tagad to var pārvietot.
3.
Velciet lietotni vai pogu uz brīvu vietu skatā.
Maksimālais rindu skaits, kurās var izvietot lietotnes vai pogas, ir 48. Lai pārvietotu lietotni vai
pogu ārpus redzamā skata, velciet to uz skata
apakšdaļu. Tiks pievienotas jaunas rindas, kurās
izvietot lietotni vai pogu.
PIEZĪME
Lietotnes un automašīnas funkciju taustiņus
nevar izvietot vietās, kas jau ir aizņemtas.
Saistītā informācija
•
•
•
Funkciju skats centrālajā displejā (117 lpp.)
Aplikācijas (466 lpp.)
Centrālā displeja pārvaldība (107 lpp.)
Tādējādi lietotni vai pogu var izvietot zemāk, kur
tā nav redzama skata parastajā režīmā.
Velciet pāri ekrānam, lai skatā ritinātu uz augšu
vai uz leju.
Vidējā displeja statusa joslas
simboli
Vidējā displeja/statusa joslas simbolu pārskats.
Statusa josla rāda notiekošās aktivitātes un dažos
gadījumos arī to statusu. Lauka ierobežotās vietas
dēļ visi simboli netiek rādīti visu laiku.
Simbols
Tehniskie parametri
Izveidots savienojums ar internetu.
Viesabonēšana aktivizēta.
Mobilo tālruņu tīkla signāla stiprums.
Pievienota Bluetooth ierīce.
Bluetooth aktivizēta, bet neviena
ierīce nav pievienota.
Tiek sūtīta informācija uz un no
GPS.
Izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu.
Piesaiste aktivizēta (Wi-Fi). Automašīna koplieto pieejamo savienojumu.
Automašīnas modems aktivizēts.
13
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
}}
119
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Simbols
Tehniskie parametri
USB kopīgošana ir aktīva.
•
•
Tālrunis (490 lpp.)
Datums un laiks (88 lpp.)
Notiek process.
Sagatavošanas taimeris ir aktīvs.
Tiek atskaņots audio avots.
Audio avots apturēts.
Notiekošs tālruņa zvans.
Izslēgta audio avota skaņa
No radio kanāla ir saņemtas ziņas.
Ir saņemta satiksmes informācija.
Pulkstenis.
Saistītā informācija
•
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(110 lpp.)
•
•
Ziņojums centrālajā displejā (135 lpp.)
•
120
Automašīna ar interneta savienojumu*
(499 lpp.)
Ierīces pievienošana, izmantojot USB portu
(482 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Tastatūra centrālajā displejā
Centrālā displeja tastatūra ļauj veikt ierakstus,
izmantojot taustiņus. Burtus un rakstzīmes var arī
"ierakstīt" ekrānā ar roku.
Tastatūru var izmantot, lai ievadītu rakstzīmes,
burtus un ciparus, piemēram, lai automašīnā rakstītu īsziņas, ievadītu paroles vai meklētu digitālās
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas.
Tastatūra ir redzama tikai tad, kad ekrānā var
veikt ierakstus.
}}
121
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Attēlā ir redzams dažu taustiņu pārskats, kas var tikt attēloti tastatūrā. Izskats var atšķirties atkarībā no valodas iestatījumiem un konteksta, kādā tiek izmantota tastatūra.
Ieteicamo vārdu vai rakstzīmju14 rinda. Ievadot jaunus burtus, ieteiktie vārdi tiek tiem
14
122
Attiecas uz Āzijas valodām.
pielāgoti. Pārlūkojiet ieteikumus, nospiežot
labās un kreisās puses bultiņas. Lai atlasītu
ieteikumu, pieskarieties tam. Ievērojiet, ka šī
funkcija netiek atbalstīta visos valodu varian-
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
tos. Ja tā nav pieejama, rinda netiek rādīta
tastatūrā.
burtu tastatūrā, vai
, lai atvērtu tastatūru
ar speciālajām rakstzīmēm.
Tastatūrā pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas
no atlasītās valodas (skatiet 7. punktu). Lai
ievadītu rakstzīmi, pieskarieties tai.
Maina teksta ievadīšanas valodu, piemēram,
EN. Pieejamās rakstzīmes un vārdu ieteikumi
(1) atšķiras atkarībā no atlasītās valodas. Lai
varētu mainīt tastatūras valodas, valodas vispirms jāpievieno sadaļā Iestatījumi.
Šis taustiņš darbojas dažādos veidos atkarībā
no konteksta, kurā tastatūra tiek lietota, — lai
ievadītu @ (ievadot e-pasta adresi) vai izveidotu jaunu rindu (parastai teksta ievadīšanai).
Paslēpj tastatūru. Ja tas nav iespējams, taustiņš nav redzams.
Lieto, lai rakstītu ar lielajiem burtiem. Nospiediet vēlreiz, lai ierakstītu vienu lielo burtu un
turpinātu rakstīt ar mazajiem burtiem.
Nospiežot vēlreiz, visi burti tiek rakstīti kā lielie. Nospiežot vēlreiz, visi burti tiek atkal rakstīti kā mazie. Šajā režīmā pirmais burts pēc
punkta, izsaukuma vai jautājuma zīmes ir lielais burts. Arī pirmais burts teksta laukā ir lielais burts. Vārdiem un adresēm paredzētajos
teksta laukos katrs vārds automātiski sākas
ar lielo burtu. Parolēm, tīmekļa adresēm vai
e-pasta adresēm paredzētajos teksta laukos
visi burti tiek automātiski rakstīti kā mazie, ja
vien lietotājs neiestata citādi, nospiežot taustiņu.
Atstarpe.
Dzēš ievadīto tekstu. Nospiežot īsi, rakstzīmes tiek dzēstas pa vienai. Nospiediet un
turiet, lai rakstzīmes dzēstu ātrāk.
Maina tastatūras režīmu uz burtu un rakstzīmju rakstīšanu ar roku.
Nospiežot apstiprināšanas taustiņu virs tastatūras
(ilustrācijā nav redzams), ievadītais teksts tiek
apstiprināts. Taustiņa izskats atšķiras atkarībā no
konteksta.
Dažādus burta vai rakstzīmes variantus,
piemēram, é vai è, var ievadīt, nospiežot un turot
burtu vai rakstzīmi. Tiek parādīts lodziņš ar dažādiem burtu vai rakstzīmju variantiem. Nospiediet
vajadzīgo variantu. Ja nevienu variantu neatlasa,
tiek ievadīts sākotnējais burts/rakstzīme.
Saistītā informācija
•
Tastatūras valodas maiņa centrālajā displejā
(124 lpp.)
•
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla ievadīšana centrālajā displejā (124 lpp.)
•
•
Centrālā displeja pārvaldība (107 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (496 lpp.)
Burta vai rakstzīmes varianti
Ciparu ievadīšana. Tastatūra (2) tiek parādīta
ar cipariem. Nospiediet
, kas ciparu
režīmā tiek attēlots
vietā, lai atgrieztos
123
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Tastatūras valodas maiņa centrālajā
displejā
Lai varētu pārslēgt dažādas tastatūras valodas,
valoda vispirms jāpievieno sadaļā Iestatījumi.
Valodu pievienošana vai dzēšana
iestatījumos
Tastatūra tiek automātiski iestatīta uz to pašu
valodu kā sistēmas valoda. Tastatūras valodu var
manuāli pielāgot, neietekmējot sistēmas valodu.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma Sistēmas valodas
un mērvienības Tastatūras izkārtojumi.
3.
Sarakstā atlasiet vienu vai vairākas valodas.
> Tagad varat pārslēgt atlasītās valodas tieši
teksta ievadīšanas tastatūrā.
Lai mainītu tastatūras valodu ar sarakstu:
1.
Nospiediet un turiet taustiņu.
> Tiek atvērts saraksts.
2.
Atlasiet vajadzīgo valodu. Ja zem Iestatījumi
ir atlasītas vairāk par četrām valodām, sarakstā var ritināt, izmantojot tastatūru.
> Tastatūra tiek pielāgota atlasītajai valodai,
un tiek sniegti citi vārdu ieteikumi.
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla
ievadīšana centrālajā displejā
Centrālā displeja tastatūra sniedz iespēju ievadīt
ekrānā rakstzīmes un vārdus, "rakstot" ar roku.
Nospiediet tastatūras pogu, lai
pārslēgtu režīmu no ievades ar
taustiņiem uz burtu un rakstzīmju rakstīšanu ar roku.
Lai mainītu tastatūras valodu, neatverot sarakstu:
–
Vienreiz īsi nospiediet pogu.
> Tastatūra tiek pielāgota saraksta nākamajai valodai, neatverot pašu sarakstu.
Saistītā informācija
•
•
Sistēmas valodas maiņa (127 lpp.)
Tastatūra centrālajā displejā (121 lpp.)
Ja sadaļā Iestatījumi nav aktīvi atlasīta neviena
valoda, tastatūras valoda paliek tāda pati kā automašīnas sistēmas valoda.
Dažādu valodu pārslēgšana tastatūrā
Ja sadaļā Iestatījumi ir atlasītas vairākas valodas, ar šo
tastatūras taustiņu varat tās
pārslēgt.
15
124
Attiecas uz noteiktām sistēmas valodām.
Zona rakstzīmju/burtu/vārdu/vārdu daļu rakstīšanai.
Teksta lauks, kurā parādās rakstzīme vai
vārda ieteikums15, kad tas tiek rakstīts
ekrānā (1).
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Rakstzīmju/burtu/vārdu/vārdu daļu ieteikumi.
Sarakstu var ritināt.
Atstarpe. Atstarpi var ievadīt, rokraksta burtu
zonā (1) ievelkot domuzīmi (—). Skatiet tālāk
tēmu "Atstarpes ievadīšana brīva teksta laukā
ar rokraksta atpazīšanu".
Dzēst ievadīto tekstu. Īsi nospiediet, lai vienā
reizē izdzēstu vienu rakstzīmi/vienu burtu.
Brīdi nogaidiet un tad nospiediet vēlreiz, lai
izdzēstu nākamo rakstzīmi/burtu utt.
Atgriezties tastatūrā ar parasto rakstzīmju
ievadi.
Rakstzīmju/burtu/vārdu rakstīšana ar roku
1. Ierakstiet rakstzīmi, burtu, vārdu vai vārda
daļas zonā, kas paredzēta rokraksta atpazīšanai (1). Rakstiet vārdu vai vārda daļas citu virs
cita vai rindā.
> Tiek parādītas vairākas ieteiktās rakstzīmes, burti vai vārdi (3). Visticamākā izvēle
atrodas saraksta augšgalā.
SVARĪGI
Nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem, jo tie var saskrāpēt ekrānu.
Ievadīšanas laikā ieslēgt/izslēgt skaņu.
Paslēpt tastatūru. Ja tas nav iespējams, taustiņš nav redzams.
Mainīt teksta ievadīšanas valodu.
16
Ar roku rakstīto rakstzīmju/burtu dzēšana/
mainīšana
2.
Ievadiet rakstzīmi/burtus/vārdu, brīdi nogaidot.
> Tiek ievadīta saraksta augšgalā esošā
rakstzīme/burts/vārds. Var atlasīt arī citu
rakstzīmi, sarakstā nospiežot vajadzīgo
rakstzīmi, burtu vai vārdu.
Lai lietotu arābu valodas tastatūru, velciet pretējā virzienā. Velkot no labās puses uz kreiso, tiek izveidota atstarpe.
Visas teksta laukā (2) ievadītās rakstzīmes var izdzēst,
pārvelkot pāri laukam, kas paredzēts rakstīšanai ar roku
(1).
–
Rakstzīmes/burtus var izdzēst/mainīt vairākos veidos.
•
Sarakstā nospiediet vajadzīgo burtu vai
vārdu (3).
•
Nospiediet teksta dzēšanas taustiņu (5),
lai izdzēstu burtu un sāktu no jauna.
•
Horizontāli velciet no labās puses uz
kreiso16 pāri rokraksta burtu laukam (1).
Vairākus burtus varat dzēst, vairākkārt velkot pāri šim laukam.
•
Teksta laukā (2) nospiežot X, tiek izdzēsts
viss ievadītais teksts.
}}
125
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Rindas mainīšana brīvā teksta laukā, kas
paredzēta rakstīšanai ar roku
Mainiet rindu, ar roku velkot iepriekš norādīto rakstzīmi
rokraksta laukā17.
Atstarpes ievadīšana brīva teksta laukā ar
rokraksta atpazīšanu
Centrālā displeja izskata mainīšana
Centrālā displeja ekrāna izskatu var mainīt, atlasot motīvu.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
Rādīt motīvus.
3.
Pēc tam atlasiet motīvu, piemēram,
Minimalistic vai Chrome Rings.
Vadītāja displejs
Papildinot šos motīvus, varat izvēlēties režīmu
Normāls vai Spilgts. Režīmā Normāls ekrāna
fons ir tumšs un teksts ir gaišs. Šis variants ir
noklusējums visiem motīviem. Var atlasīt arī gaišo
variantu, kurā fons ir gaišs un teksts ir tumšs. Šis
variants var noderēt, piemēram, spēcīgā dienas
gaismā.
Šis variants vienmēr ir pieejams lietotājam, un to
neietekmē apkārtējā apgaismojuma līmenis.
Saistītā informācija
Ievadiet atstarpi, velkot domuzīmi no kreisās puses uz
labo18.
Saistītā informācija
•
17
18
126
Tastatūra centrālajā displejā (121 lpp.)
Arābu tastatūrām — velciet to pašu rakstzīmi, bet otrādi.
Arābu tastatūrā — velciet domuzīmi no labās puses uz kreiso.
•
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā
(127 lpp.)
•
Centrālā displeja aktivizēšana un deaktivizēšana (110 lpp.)
•
Vidējā displeja tīrīšana (599 lpp.)
Sistēmas skaņas izslēgšana un
skaļuma mainīšana centrālajā
displejā
Centrālo displeju var izmantot, lai mainītu sistēmas skaņas skaļumu vai pavisam izslēgtu sistēmu.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Skaņa
līmeņi.
3.
Sadaļā Pieskārienu skaņas velciet vadīklu,
lai mainītu ekrāna pieskārienu skaņu skaļumu/tās izslēgtu. Velciet vadības elementu
līdz vajadzīgajam skaļuma līmenim.
Sistēmas skaļuma
Saistītā informācija
•
•
•
Centrālā displeja pārskats (104 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā
(127 lpp.)
Audio iestatījumi (464 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Sistēmas mērvienību maiņa
Sistēmas valodas maiņa
Mērvienību iestatījumus definē centrālā displeja
izvēlnē Iestatījumi.
Valodas iestatījumus definē centrālā displeja
izvēlnē Iestatījumi.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Atveriet Sistēma Sistēmas valodas un
mērvienības Mērvienības.
3.
Atlasiet mērvienību standartu:
PIEZĪME
Mainot centrālā displeja valodu, daļa īpašnieka
informācijas var būt pretrunā ar valsts vai vietējiem tiesību aktiem vai noteikumiem. Neieslēdziet valodu, ko jums ir grūti saprast, jo
pretējā gadījumā jums var būt grūti vēlreiz
atrast šo izvēlni.
• Metriskā — kilometri, litri un grādi pēc
Citi iestatījumi centrālā displeja
augšējā skatā
Daudzu automašīnas funkciju iestatījumus un
informāciju varat mainīt centrālajā displejā.
1.
Atveriet augšējo skatu, nospiežot cilni augšā
vai velkot no augšas uz leju pāri ekrānam.
2.
Nospiediet Iestatījumi, lai atvērtu iestatījumu
izvēlni.
Celsija.
• Standarta — jūdzes, galoni un grādi pēc
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Atveriet Sistēma
mērvienības.
3.
Izvēlieties Sistēmas valoda. Valodām, kas
atbalsta balss vadību, ir balss valodas simbols.
> Tiek mainīta vadītāja displejā, vidējā displejā un augšējā displejā izmantotā valoda.
Celsija.
• ASV — jūdzes, galoni un grādi pēc Fārenheita.
> Tiek mainītas vadītāja displejā, vidējā displejā un augšējā displejā izmantotās mērvienības.
Saistītā informācija
•
•
•
Centrālā displeja pārskats (104 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā
(127 lpp.)
Sistēmas valodas maiņa (127 lpp.)
Sistēmas valodas un
Saistītā informācija
•
•
•
Centrālā displeja pārskats (104 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā
(127 lpp.)
Sistēmas mērvienību maiņa (127 lpp.)
Augšējais skats, nospiežot taustiņu Iestatījumi.
3.
Nospiediet vienu no kategorijām un apakškategorijām, lai atvērtu vajadzīgo iestatījumu.
4.
Mainiet vienu vai vairākus iestatījumus.
Dažādu veidu iestatījumus var mainīt dažādos
veidos.
> Izmaiņas tiek nekavējoties saglabātas.
}}
127
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Kontekstuālas iestatīšanas
atvēršana centrālajā displejā
2.
Nospiediet Navigācijas iestatījumi.
> Tiek atvērta navigācijas iestatījumu lapa.
Kontekstuālo iestatīšanu var lietot lielākajā daļā
automašīnas galveno lietotņu, lai jūs varētu mainīt iestatījumus tieši centrālā displeja augšējā
skatā.
3.
Mainiet iestatījumus pēc vēlēšanās un apstipriniet atlases.
Nospiediet Aizvērt vai fizisko sākuma pogu zem
centrālā displeja, lai aizvērtu iestatīšanas skatu.
Vairumam automašīnas pamata lietotņu ir šī konteksta iestatījuma opcija, bet ne visām.
Trešās puses lietotnes
Trešās puses lietotnes nav iekļautas automašīnas
sistēmā kopš tās iegādes brīža, bet tās var lejupielādēt, piemēram, Volvo ID. Šeit iestatījumi
vienmēr tiek veikti pašā lietotnē, nevis augšējā
skatā.
Iestatījumu izvēlnes apakškategorija ar dažādu veidu
iestatījumiem (šeit attēlots vairākopciju taustiņš un radio
taustiņi).
Saistītā informācija
•
•
•
Centrālā displeja pārskats (104 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(129 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu tabula
(130 lpp.)
Saistītā informācija
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā
(127 lpp.)
•
•
Centrālā displeja pārskats (104 lpp.)
•
Lietotņu lejupielāde (467 lpp.)
Augšējais skats ar pogu kontekstuālai iestatīšanai.
Kontekstuālā iestatīšana ir saīsne, ar kuru var piekļūt konkrētam ar ekrānā rādīto aktīvo funkciju
saistītam iestatījumam. Automašīnā sākotnēji
instalētās lietotnes, piemēram, FM radio un
USB, ir daļa no Sensus un daļa no automašīnas
iegultajām funkcijām. Šo lietotņu iestatījumus var
mainīt tieši ar kontekstuālās iestatīšanas funkciju
augšējā skatā.
Kad ir pieejama kontekstuālā iestatīšana:
1.
128
•
Velciet augšējo skatu uz leju, kad lietotne ir
izvērstā režīmā, piemēram, Navigācija.
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(129 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Lietotāja datu atiestatīšana
īpašnieka maiņas gadījumā
Centrālā displeja iestatījumu
atiestatīšana
Īpašnieka maiņa gadījumā lietotāja datiem un sistēmas iestatījumiem jāatjauno noklusējuma vērtības.
Visus centrālā displeja iestatījumu izvēlnes iestatījumus var atiestatīt uz noklusējuma vērtībām.
Automašīnā iestatījumus var atiestatīt dažādos
līmeņos. Īpašnieka maiņas gadījumā atjaunojiet
visiem lietotāja datiem un sistēmas iestatījumiem
sākotnējās rūpnīcas vērtības. Īpašnieka maiņas
gadījumā ir svarīgi arī mainīt pakalpojuma Volvo
On Call* īpašnieku.
Iestatījumu izvēlnē iestatījumus var atiestatīt divos
dažādos veidos:
Saistītā informācija
•
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(129 lpp.)
•
Vadītāju profilu iestatījumu atiestatīšana
(134 lpp.)
4.
Lai veiktu atiestatīšanu Atiestatīt
personīgos iestatījumus, atiestatīšana
jāapstiprina, nospiežot Atiestatīt aktīvajam
profilam vai Atiestatīt visiem profiliem.
> Tiek atiestatīti izvēlētie iestatījumi.
Divi atiestatīšanas veidi
• Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem —
notīra visus datus un failus, kā arī atiestata
visiem iestatījumiem to noklusējuma vērtības.
• Atiestatīt personīgos iestatījumus —
notīra personīgos datus un atiestata personīgajiem iestatījumiem to noklusējuma vērtības.
Nospiediet OK, lai apstiprinātu atiestatīšanu.
Saistītā informācija
•
•
•
Centrālā displeja pārskats (104 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā
(127 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu tabula
(130 lpp.)
Iestatījumu atiestatīšana
Ievērojiet šos norādījumus, lai atiestatītu savus
iestatījumus.
PIEZĪME
Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem ir
iespējama, tikai ja automašīna stāv.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Atveriet Sistēma
iestatījumiem.
3.
Atlasiet vajadzīgo atiestatīšanas veidu.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
Atiestatīt uz rūpnīcas
* Papildaprīkojums/piederums. 129
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Centrālā displeja iestatījumu tabula
Centrālā displeja iestatījumu izvēlnē ir vairākas
galvenās kategorijas un apakškategorijas, kurās
apkopoti vairāku automašīnas funkciju iestatījumi
un informācija.
Septiņas galvenās kategorijas ir šādas: My Car,
Skaņa, Navigācija, Multivide, Sakari, Klimats
un Sistēma.
Katra kategorija ietver vairākas apakškategorijas
un iestatījumu opcijas. Tabulās tālāk ir norādīts
pirmais apakškategoriju līmenis. Funkcijas vai
zonas iestatījumu opcijas ir plašāk aprakstītas
īpašnieka rokasgrāmatas saistītajā sadaļā.
Daži iestatījumi ir personiski — tas nozīmē, ka tos
var saglabāt sadaļā Vadītāju profili. Citi iestatījumi ir vispārēji — tas nozīmē, ka tie nav piesaistīti vadītāja profilam.
My Car
Apakškategorijas
Displeji
IntelliSafe
Stāvbremze un piekare
Vējstikla tīrītājs
Audio
Apakškategorijas
Tonis
Skaņas sadalījums
Sistēmas skaļuma līmeņi
Saziņa
Apakškategorijas
Tālrunis
Īsziņas
Android Auto*
Apple CarPlay*
Bluetooth ierīces
Wi-Fi
Automašīnas Wi-Fi tīklājs
Navigācija
Apakškategorijas
Karte
Maršruts un vadība
Satiksme
Multivide
Apakškategorijas
Automašīnas modema Internets*
Volvo On Call*
Volvo apkopes tīkli
Klimata kontrole
Galvenajai kategorijai Klimats nav apakškategoriju.
Sistēma
AM/FM radio
Apakškategorijas
DAB*
Vadītāja profils
Lukturi un apgaismojums
Gracenote®
Datums un laiks
Spoguļi un ērtības
TV*
Sistēmas valodas un mērvienības
Aizslēgšana
Video
Konfidencialitāte un dati
Braukšanas preferences/Individuāls
braukšanas režīms*
130
Apakškategorijas
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Apakškategorijas
Tastatūras izkārtojumi
Balss vadība*
Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem
Sistēmas informācija
Saistītā informācija
•
•
•
Centrālā displeja pārskats (104 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā
(127 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(129 lpp.)
Vadītāju profili
Vairākus automašīnā veiktos iestatījumus var pielāgot vadītāja personīgajām preferencēm un
saglabāt vienā vai vairākos vadītāju profilos.
Personīgie iestatījumi tiek automātiski saglabāti
aktīvajā vadītāja profilā. Katru atslēgu var piesaistīt vadītāja profilam. Lietojot piesaistītu atslēgu,
automašīnā tiek aktivizēti attiecīgā vadītāja profila
iestatījumi.
Kuri iestatījumi tiek saglabāti vadītāju
profilos?
Daudzi automašīnā definētie iestatījumi tiek automātiski saglabāti aktīvajā vadītāja profilā, ja vien
profils nav aizsargāts. Automašīnā definētie iestatījumi ir vai nu personīgi, vai arī globāli. Vadītāju
profilos tiek saglabāti tikai personiskie iestatījumi.
Vadītāja profilā var saglabāt šādus iestatījumus:
ekrāni, spoguļi, priekšējie sēdekļi, navigācija*,
audio un multivides sistēma, valoda, balss vadība
u.c.
tiek pievienotas papildu valodas, tās var lietot arī
tad, ja tiek izmantots vadītāja profils Y. Tastatūras
izkārtojuma iestatījumi netiek saglabāti konkrētam vadītāja profilam — šie iestatījumi ir vispārēji.
Personiskie režīmi
Ja vidējā displeja spilgtuma iestatīšanai tiek
izmantots vadītāja profils X, šis iestatījums neietekmē vadītāja profilu Y. Tas ir saglabāts vadītāja
profilā X — spilgtuma iestatījums ir personisks
iestatījums.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Vadītāja profila atlasīšana (132 lpp.)
Vadītāja profila pārdēvēšana (132 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana vadītāja profilam (133 lpp.)
Vadītāja profila aizsardzība (133 lpp.)
Vadītāju profilu iestatījumu atiestatīšana
(134 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu tabula
(130 lpp.)
Dažus vispārējos iestatījumus var mainīt, bet tie
netiek saglabāti konkrētā vadītāja profilā. Vispārējo iestatījumu izmaiņas ietekmē visus profilus.
Vispārējie iestatījumi
Pārslēdzoties starp vadītāju profiliem, vispārējie
iestatījumi un parametri nemainās. Tie paliek tādi
paši neatkarīgi no aktīvā vadītāja profila.
Tastatūras izkārtojuma iestatījumi ir vispārējo
iestatījumu piemērs. Ja vadītāja profila X tastatūrā
* Papildaprīkojums/piederums. 131
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja profila atlasīšana
Kad ir ieslēgts centrālais displejs, atlasītais vadītāja profils tiek rādīts ekrāna augšdaļā. Pēdējais
izmantotais vadītāja profils būs aktīvs arī nākamajā automašīnas atslēgšanas reizē. Pēc automašīnas atslēgšanas to var mainīt uz citu vadītāja
profilu. Tomēr, ja tālvadības atslēga ir saistīta ar
vadītāja profilu, tad pēc automašīnas iedarbināšanas tiek atlasīts šis profils.
4.
3. variants:
1.
Vidējā displejā velciet augšējo skatu uz leju.
2.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
3.
Nospiediet Sistēma Vadītāju profili.
> Ir attēlots atlasāmu vadītāja profilu
saraksts.
Pieskarieties vadītāja profila nosaukumam,
kas pēc displeja ieslēgšanas tiek rādīts centrālā displeja augšdaļā.
> Ir attēlots atlasāmu vadītāja profilu
saraksts.
4.
Atlasiet vajadzīgo vadītāja profilu.
5.
Nospiediet Apstiprināt.
> Vadītāja profils tiek atlasīts, un sistēma
ielādē jaunā vadītāja profila iestatījumus.
2.
Atlasiet vajadzīgo vadītāja profilu.
Saistītā informācija
3.
Nospiediet Apstiprināt.
> Vadītāja profils tiek atlasīts, un sistēma
ielādē jaunā vadītāja profila iestatījumus.
Citu vadītāja profilu var atlasīt divos veidos.
1. variants
1.
2. variants
132
Nospiediet Apstiprināt.
> Vadītāja profils tiek atlasīts, un sistēma
ielādē jaunā vadītāja profila iestatījumus.
1.
Vidējā displejā velciet augšējo skatu uz leju.
2.
Nospiediet Profils.
> Tiek rādīts tas pats saraksts kā 1. variantā.
3.
Atlasiet vajadzīgo vadītāja profilu.
•
•
•
•
Vadītāja profila pārdēvēšana
Varat mainīt dažādo automašīnā izmantoto vadītāja profilu nosaukumus.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
3.
Izvēlieties Rediģēt profilu.
> Tiek atvērta izvēlne, kurā var rediģēt profilu.
4.
Pieskarieties laukam Profila nosaukums.
> Tiek parādīta tastatūra, un var mainīt
nosaukumu. Pieskarieties
, lai aizvērtu
tastatūru.
5.
Saglabājiet nosaukuma izmaiņas, nospiežot
Atpakaļ vai Aizvērt.
> Tagad nosaukums ir mainīts.
Vadītāju profili (131 lpp.)
PIEZĪME
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(110 lpp.)
Profila nosaukums nevar sākties ar atstarpi, jo
tad profila nosaukums netiks saglabāts.
Vadītāja profila pārdēvēšana (132 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana vadītāja profilam (133 lpp.)
Vadītāju profili.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja profila atlasīšana (132 lpp.)
Tastatūra centrālajā displejā (121 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja profila aizsardzība
5.
Dažos gadījumos nav vēlams dažādos automašīnā definētos iestatījumus saglabāt aktīvajā vadītāja profilā. Šajā gadījumā vadītāja profilu var aizsargāt.
PIEZĪME
Vadītāja profilu var aizsargāt, tikai kamēr automašīna stāv.
Lai aizsargātu vadītāja profilu:
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
3.
Izvēlieties Rediģēt profilu.
> Tiek atvērta izvēlne, kurā var rediģēt profilu.
Vadītāju profili.
4.
Atlasiet Aizsargāt profilu, lai aizsargātu profilu.
Saglabājiet profila aizsardzības opciju,
nospiežot Atpakaļ/Aizvērt.
> Kad profils ir aizsargāts, automašīnā definētie iestatījumi netiek automātiski saglabāti profilā. Izmaiņas ir jāsaglabā manuāli,
sadaļā Iestatījumi Sistēma
Vadītāju profili Rediģēt profilu
nospiežot Saglabāt pašreizējos
iestatījumus profilā. Savukārt, kad profils ir neaizsargāts, iestatījumi tiek automātiski saglabāti profilā.
Saistītā informācija
•
Vadītāju profili (131 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas
piesaistīšana vadītāja profilam
Atslēgu var piesaistīt vadītāja profilam. Pēc tam
ikreiz, kad automašīnā tiks izmantota šī konkrētā
tālvadības pults atslēga, automātiski tiks atlasīts
vajadzīgais vadītāja profils un visi tā iestatījumi.
Pirmo reizi lietojot tālvadības pults atslēgu, tā nav
piesaistīta nevienam vadītāja profilam. Iedarbinot
automašīnu, automātiski tiek aktivizēts profils
Viesis.
Vadītāja profilu var atlasīt manuāli, nepiesaistot to
atslēgai. Kad automašīna tiek atslēgta, tiek aktivizēts pēdējais aktīvais vadītāja profils. Kad atslēga
ir piesaistīta vadītāja profilam, tas nav jāatlasa, ja
tiek lietota tieši šī atslēga.
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana
vadītāja profilam
PIEZĪME
Tālvadības atslēgu vadītāja profilam var pievienot, tikai kamēr automašīna stāv.
Vispirms atlasiet profilu, kas ir jāsaista ar atslēgu,
ja saistāmais profils nav jau aktīvs. Pēc tam aktīvo
profilu var saistīt ar atslēgu.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
Vadītāju profili.
}}
133
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
3.
Atlasiet vajadzīgo profilu. Displejā tiek atjaunots sākuma skats. Profilu Viesis nevar piesaistīt atslēgai.
4.
Vēlreiz velciet augšējo skatu uz leju un pieskarieties Iestatījumi Sistēma
Vadītāju profili Rediģēt profilu.
5.
Atlasiet Pievienojiet atslēgu, lai saistītu
profilu ar atslēgu. Vadītāja profilu nevar piesaistīt citai atslēgai, kas šobrīd netiek lietota
automašīnā. Ja automašīnā atrodas vairākas
atslēgas, tiek parādīts paziņojums Ir atrastas
vairākas atslēgas − novietojiet atslēgu,
ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, uz
rezerves lasītāja.
6.
Nospiediet OK.
> Tagad šī atslēga ir piesaistīta vadītāja profilam un paliks piesaistīta tik ilgi, kamēr
laukā Pievienojiet atslēgu netiks
noņemta atzīme.
Vadītāju profilu iestatījumu
atiestatīšana
Iestatījumus, kas ir saglabāti vienā vai vairākos
vadītāja profilos, var atiestatīt, ja automašīna stāv.
PIEZĪME
Saistītā informācija
•
•
•
Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem ir
iespējama, tikai ja automašīna stāv.
Vadītāju profili (131 lpp.)
Vadītāja profila pārdēvēšana (132 lpp.)
Tālvadības pults atslēgu; (235 lpp.)
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma Atiestatīt uz
rūpnīcas iestatījumiem Atiestatīt
personīgos iestatījumus.
3.
Atlasiet opciju Atiestatīt aktīvajam
profilam, Atiestatīt visiem profiliem vai
Atcelt.
Saistītā informācija
•
•
Rezerves lasītāja atrašanās vieta tuneļkonsolē.
> Kad tiek parādīts paziņojums Profilam
izveidots savienojums ar atslēgu,
atslēga tiek piesaistīta vadītāja profilam.
134
Vadītāju profili (131 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(129 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Ziņojums centrālajā displejā
Centrālajā displejā var attēlot ziņojumus, lai informētu vadītāju vai palīdzētu dažādās situācijās.
Uznirstošie paziņojumi
Dažos gadījumos paziņojums tiek attēlots uznirstoša loga veidā. Uznirstošajiem paziņojumiem ir
augstāka prioritāte, nekā statusa joslā attēlotajiem paziņojumiem, un, lai šie paziņojumi nodzistu,
tie jāapstiprina/jāveic attiecīgā darbība.
Ziņojumu pārvaldība centrālajā
displejā
Ziņojumus centrālajā displejā pārvalda centrālā
displeja skatos.
Saistītā informācija
•
Ziņojumu pārvaldība centrālajā displejā
(135 lpp.)
•
Rīcība ar centrālajā displejā saglabātu ziņojumu (136 lpp.)
•
Paziņojumi vadītāja displejā (100 lpp.)
Ziņojuma piemērs centrālā displeja augšējā skatā.
Vidējā displejā ir redzami paziņojumi, kam piešķirta zemāka prioritāte.
Lielākā daļa paziņojumu tiek attēloti virs vidējā
displeja statusa joslas. Pēc brīža vai, kad ir veikta
jebkura prasīta, ar paziņojumu saistīta darbība,
paziņojums izzūd no statusa joslas. Ja paziņojums
ir jāsaglabā, tas tiek ievietots vidējā displeja augšējā skatā.
Ziņojuma piemērs centrālā displeja augšējā skatā.
Dažiem centrālajā displejā redzamajiem ziņojumiem ir taustiņš (vai vairāki taustiņi uznirstošajos
ziņojumos), kas ļauj, piemēram, aktivizēt/deaktivizēt ar ziņojumu saistītu funkciju.
Paziņojumu kompozīcija var atšķirties, un tie var
tikt parādīti kopā ar grafiskiem attēliem, simboliem vai ar paziņojumu saistītas funkcijas aktivizēšanai/deaktivizēšanai paredzētu taustiņu.
}}
135
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Jauna paziņojuma pārvaldība
Paziņojumi ar taustiņiem:
–
Nospiediet taustiņu, lai veiktu darbību, vai
ļaujiet paziņojumam pēc brīža automātiski
aizvērties.
> Statusa joslā redzamais paziņojums
nodziest.
Rīcība ar centrālajā displejā
saglabātu ziņojumu
Neatkarīgi no tā, vai paziņojumi ir saglabāti vadītāja displejā vai vidējā displejā, ziņojumus var
pārvaldīt vidējā displejā.
Aizveriet paziņojumu, pieskaroties tam, vai
ļaujiet paziņojumam pēc brīža aizvērties automātiski.
> Statusa joslā redzamais paziņojums
nodziest.
–
136
Nospiediet taustiņu, lai veiktu darbību.
Izslēdzot automašīnu, augšējā skatā saglabātie
paziņojumi tiek automātiski izdzēsti.
Saistītā informācija
Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek ievietots
vidējā displeja augšējā skatā.
Saistītā informācija
Pieskarieties ziņojumam, lai to izvērstu/
samazinātu.
> Plašāka informācija par paziņojumu ir
sniegta sarakstā, bet lietotnes kreisās
puses attēlā ir sniegta grafiska informācija
par paziņojumu.
Saglabāta paziņojuma pārvaldīšana
Dažiem paziņojumiem ir taustiņš, kas ļauj, piemēram, aktivizēt/deaktivizēt ar šo paziņojumu saistīto funkciju.
Paziņojumi bez taustiņiem:
–
2.
•
•
Ziņojums centrālajā displejā (135 lpp.)
Saglabāto ziņojumu piemēri un augšējā skatā pieejamās
opcijas.
Rīcība ar centrālajā displejā saglabātu ziņojumu (136 lpp.)
Paziņojumi, kas tiek attēloti vidējā displejā un ir
jāsaglabā, atrodas vidējā displeja augšējā skatā.
•
Paziņojumi vadītāja displejā (100 lpp.)
Saglabāta paziņojuma lasīšana
1. Atveriet vidējā displeja augšējo skatu.
> Tiek parādīts saglabāto paziņojumu
saraksts. Paziņojumus ar bultiņu labajā
pusē var izvērst.
•
•
Ziņojums centrālajā displejā (135 lpp.)
•
Paziņojumi vadītāja displejā (100 lpp.)
Ziņojumu pārvaldība centrālajā displejā
(135 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Augšējais displejs*
Vējstikla displejs papildina automašīnas vadītāja
displeju un projicē informāciju no vadītāja displeja uz vējstikla. Projicēto attēlu var redzēt tikai
no vadītāja sēdvietas.
PIEZĪME
Vadītājs spēju redzēt informāciju augšējā displejā var pasliktināt šādi faktori
•
•
polarizējošo saulesbriļļu lietošana;
•
priekšmeti uz displeja bloka pārsega
stikla;
•
nelabvēlīgi gaismas apstākļi.
braukšanas pozīcija, kuras laikā vadītājs
nesēž sēdekļa centrā;
SVARĪGI
Augšējā displejā vadītāja redzamības laukā ir
redzami brīdinājumi un informācija par ātrumu,
kruīza kontroles funkcijām, navigāciju u.c. Vējstikla
displejā var attēlot arī ceļazīmju informāciju un
ienākošos tālruņa zvanus.
Displeja bloks, no kura tiek projicēta informācija, atrodas instrumentu panelī. Lai nesabojātu displeja bloka pārsega stiklu, neglabājiet
uz tā nekādus priekšmetus un nodrošiniet, lai
uz tā neuzkristu nekādi priekšmeti.
Displejā redzamās informācijas piemēri.
Ātrums
Kruīza kontrole
Navigācija
Ceļazīmes
Vējstikla displejā var tikt īslaicīgi rādīti vairāki simboli, piemēram:
Ja izgaismojas brīdinājuma simbols,
izlasiet vadītāja displejā esošo brīdinājuma paziņojumu.
Ja izgaismojas informācijas simbols,
izlasiet vadītāja displejā esošo brīdinājuma paziņojumu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 137
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Sniegpārslas simbols iedegas apledojuma apstākļu riska gadījumā.
PIEZĪME
Noteikti vizuālie defekti augšējā displeja lietošanas laikā var izraisīt galvassāpes un stresa
sajūtu.
Saistītā informācija
•
Vējstikla displeja aktivizēšana un deaktivizēšana* (138 lpp.)
•
•
Vējstikla displeja tīrīšana* (600 lpp.)
Vējstikla displeja aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Vējstikla displeju var aktivizēt un deaktivizēt, kad
automašīna ir iedarbināta.
Vējstikla displejs pēc vējstikla maiņas*
(573 lpp.)
Centrālā displeja funkciju skatā
nospiediet pogu Head-Up
displejs. Taustiņā esošais indikators izgaismojas, kad funkcija
ir aktivizēta.
City Safety vējstikla displejā
Ja tiek aktivizēts sadursmes brīdinājums, vējstikla
displeja informācija tiek aizstāta ar City Safety brīdinājuma simbolu. Šis attēls ir izgaismots pat tad,
kad augšējais displejs ir izslēgts.
Saistītā informācija
•
•
Vējstikla displeja iestatījumi* (139 lpp.)
Augšējais displejs* (137 lpp.)
City Safety brīdinājuma simbols mirgo, lai pievērstu vadītāja uzmanību, ja ir sadursmes risks.
138
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vējstikla displeja iestatījumi*
Pielāgojiet iestatījumus vējstikla displeja projicēšanai uz vējstikla.
Spilgtuma un vertikālās pozīcijas
regulēšana
Displeja opciju atlasīšana
Atlasiet funkcijas, kuras jārāda vējstikla displejā.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Displeji
displeja iestatījumi.
3.
Atlasiet vienu vai vairākas funkcijas:
•
•
•
•
Head-Up
Apstipriniet
Attēlu spilgtums tiek automātiski pielāgots fona
apgaismojuma apstākļiem. Šo spilgtumu ietekmē
arī citu automašīnas displeju spilgtuma regulēšana.
Iestatījumus var definēt, kad automašīna ir iedarbināta un vējstiklā ir redzams projicētais attēls.
1.
Pozīcijas nolaišana
1.
Centrālā displeja funkciju skatā nospiediet
pogu Head-Up displeja regul..
2.
Noregulējiet vadītāja redzamības laukā projicētā attēla spilgtumu un vertikālo pozīciju,
izmantojot stūres labās puses vadības tastatūru.
Augstuma pozīciju var saglabāt elektriski regulējamā* priekšējā sēdekļa atmiņas funkcijā, izmantojot vadības tastatūru vadītāja durvīs.
Rādīt navigāciju
Rādīt Road Sign Information
Rādīt vadītāja atbalstu
Rādīt tālruni
Šis iestatījums tiek saglabāts vadītāja profilā kā
personīgs iestatījums.
Spilgtuma samazināšana
Spilgtuma palielināšana
Pozīcijas pacelšana
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 139
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Horizontālās pozīcijas kalibrēšana
Saistītā informācija
Mainot vējstiklu vai displeja bloku, iespējams, būs
jākalibrē augšējā displeja vertikālā pozīcija. Kalibrēšana nozīmē projicētā attēla pagriešanu pulksteņrādītāju kustības virzienā vai pretēji tam.
•
•
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Atlasiet My Car Vadītāja displejs
Head-Up displeja iestatījumi Head-Up
displeja kalibrēšana.
3.
Kalibrējiet attēla horizontālo pozīciju ar stūres
labās puses vadības tastatūru.
•
•
Augšējais displejs* (137 lpp.)
Vējstikla displeja aktivizēšana un deaktivizēšana* (138 lpp.)
Vadītāju profili (131 lpp.)
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (180 lpp.)
Balss atpazīšana19
Vadītājs var izmantot balss atpazīšanu, lai vadītu
noteiktas multivides atskaņotāja funkcijas, ar
Bluetooth pievienotu tālruni, klimata kontroles
sistēmu un Volvo navigācijas sistēmu*.
Balss komandas piedāvā papildu ērtības un palīdz
vadītājam nenovērst uzmanību, lai viņš vai viņa
varētu koncentrēties uz braukšanu, ceļu un satiksmes situāciju.
BRĪDINĀJUMS
Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par drošu automobiļa vadīšanu un visu spēkā esošo ceļu
satiksmes noteikumu ievērošanu.
Pagriešana pulksteņrādītāju kustības virzienā
Pagriešana pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam
Apstipriniet
140
Balss vadības sistēmas mikrofons
Balss vadība notiek dialoga formātā: lietotājs
izrunā komandas un saņem izrunātas atbildes no
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
sistēmas. Balss atpazīšanas sistēma izmanto to
pašu mikrofonu kā ierīces, kas pievienotas ar
Bluetooth savienojumu, un balss atpazīšanas sistēmas atbildes tiek sniegtas, izmantojot automašīnas skaļruņus. Dažos gadījumos vadītāja displejā tiek attēlots arī teksta paziņojums. Funkcijas
var vadīt ar stūres labās puses tastatūru. Iestatījumus var veikt vidējā displejā.
Balss atpazīšanas lietošana20
Sistēmas atjaunināšana
Balss atpazīšanas sistēma tiek nepārtraukti uzlabota. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, lejupielādējiet atjauninājumus no support.volvocars.com.
Atcerieties:
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Balss atpazīšanas lietošana (141 lpp.)
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu (142 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi (143 lpp.)
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu
(198 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (144 lpp.)
Nospiediet balss atpazīšanas
taustiņu
uz stūres, lai aktivizētu sistēmu un sāktu dialogu,
izmantojot balss komandas.
•
runājiet pēc signāla normālā balsī un normālā
tempā.
•
Nerunājiet, kamēr sistēma atbild (šajā laikā
sistēma nesaprot komandas).
•
Fona troksni pasažieru salonā var novērst,
aizverot durvis, logus un panorāmas jumtu*.
Balss atpazīšanu var deaktivizēt šādi:
•
•
Īsi nospiediet
mas dialoga laikā citas skaņas tiek izslēgtas, kas
nozīmē, ka ar pogām nevar izmantot funkcijas,
kas ir saistītas ar audio.
Balss atpazīšanas vadības piemērs
Nospiediet
, sakiet "Call [Forename]
[Surname] [number category]" — sastāda
atlasītās tālruņu kataloga kontaktpersonas tālruņa numuru. Ja kontaktpersonai ir vairāki tālruņa
numuri (piemēram, mājās, mobilais, darbā), ir
jānorāda pareizā kategorija.
Tādēļ nospiediet
Smith Mobile".
Komandas/frāzes
Parasti tālāk norādītās komandas var lietot neatkarīgi no situācijas:
•
"Repeat" — atkārto pēdējo notiekošā dialoga balss norādi.
•
•
"Cancel" — pārtraukt dialogu
un sakiet "Cancel".
Nospiediet balss vadības pogu uz stūres
un turiet, līdz atskan divi pīkstieni.
Lai paātrinātu saziņu un izlaistu sistēmas vaicājumus, sistēmas runas laikā nospiediet balss atpazīšanas stūres taustiņu
un izrunājiet nākamo
komandu.
un sakiet "Call Robin
"Help" — sāk palīdzības dialogu. Sistēma
atbild ar pašreizējā situācijā pieejamajām
komandām, uzvedni vai piemēru.
Komandas specifiskām funkcijām, piemēram, tālrunim un radio, ir aprakstītas atsevišķās sadaļās.
Lai mainītu sistēmas audio skaļumu, pagrieziet
skaļuma regulēšanas pogu, kad balss runā. Balss
vadības laikā var lietot citas pogas. Tomēr sistē19
20
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 141
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Cipari
Ciparu komandas jāizrunā atšķirīgi atkarībā no
kontrolējamās funkcijas:
•
•
•
Tālruņi un pasta indeksi jāizrunā atsevišķi
— ciparu pēc cipara, piemēram, nulle, trīs,
viens, divi, divi, četri, četri, trīs (03122443).
Māju numurus var izrunāt atsevišķi vai grupās, piemēram, divi, divi vai divdesmit divi
(22). Angļu un holandiešu valodā secīgi var
nosaukt vairākas grupas, piemēram, divdesmit divi, divdesmit divi (22 22). Angļu valodā
var nosaukt divus vai trīs vienādus ciparus,
piemēram, divas nulles (00). Ciparus un
skaitļus var nosaukt amplitūdā no 0-2300.
Frekvences var izrunāt kā deviņdesmit
astoņi komats astoņi (98,8), simts un četri
komats divi vai simtu četri komats divi
(104,2).
Ātrums un atkārtošanas režīms
Ja balss runā pārāk ātri, var pielāgot tās ātrumu.
Var iespējot atkārtošanas režīmu, lai sistēma
atkārtotu, ko jūs esat pateicis.
Lai mainītu ātrumu vai aktivizētu/deaktivizētu
atkārtošanas režīmu:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
atlasiet iestatījumus.
Balss vadība un
• Atkārtot balss komandu
• Runas ātrums
142
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Balss atpazīšana (140 lpp.)
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu (142 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi (143 lpp.)
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu
(198 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (144 lpp.)
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu21
Zvaniet kontaktpersonai, lieciet nolasīt īsziņas vai
diktējiet īsas atbildes, sniedzot balss vadības
komandas tālrunim ar Bluetooth savienojumu.
Lai norādītu kontaktu tālruņu katalogā, balss
atpazīšanas komandai jāietver tālruņu katalogā
saglabātā kontaktinformācija. Ja kontaktam, piemēram, Robyn Smith, ir vairāki tālruņa numuri,
var norādīt arī numura kategoriju, piemēram,
Home vai Mobile: "Call Robin Smith Mobile".
Nospiediet
komandām:
un izrunājiet vienu no šīm
•
"Call [contact]" — zvana tālruņu katalogā
atlasītajam kontaktam.
•
"Call [telefona numurs]" — zvana uz telefona numuru.
•
•
"Recent calls" — parāda zvanu sarakstu.
•
"Read message" — ziņojums tiek nolasīts.
Ja ir attēloti vairāki paziņojumi, atlasiet, kuru
paziņojumu nolasīt.
"Message to [contact]" lietotājiem tiek
lūgts ierunāt īsu ziņojumu. Ziņojums pēc tam
tiek atkārtots, un lietotājs var izvēlēties to
nosūtīt22 vai pārskatīt. Lai šī funkcija darbotos, automašīnā ir jābūt izveidotam savienojumam ar internetu.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Balss atpazīšana (140 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (141 lpp.)
Radio un multivides vadība ar
balsi23
Radio un multivides vadība ar balsi (143 lpp.)
Tālāk ir norādītas komandas radio un multivides
atskaņotāja ierīces vadībai.
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu
(198 lpp.)
Pieskarieties
komandām:
Balss atpazīšanas iestatījumi (144 lpp.)
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(499 lpp.)
"Media" — sāk dialogu par multividi un radio
un rāda komandu piemērus.
•
"Play [izpildītājs]" — atskaņo atlasītā izpildītāja mūziku.
•
"Play [dziesmas nosaukums]" — atskaņo
atlasīto dziesmu.
•
"Play [dziesmas nosaukums] no
[albums]" — atskaņo atlasīto dziesmu no
atlasītā albuma.
•
"Play [TV channel name]" — sāk atskaņot
atlasīto TV kanālu*24.
•
"Play [radio stacija]" — sāk atskaņot atlasīto radio kanālu.
•
21
22
23
24
un izrunājiet vienu no šīm
"Tune to [frekvence]" — sāk atskaņot atlasīto radio frekvenci pašreizējā frekvenču diapazonā. Ja neviens radio avots nav aktīvs, pēc
noklusējuma tiek sākta FM viļņu garuma
atskaņošana.
•
"Tune to [frekvence] [viļņu diapazons]"
— sāk atskaņot atlasīto radio frekvenci atlasītajā frekvenču diapazonā.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"Radio" — sāk atskaņot FM radio.
•
"Radio FM" — sāk atskaņot FM radio.
"Radio AM" — sāk atskaņot AM radio.
"DAB " — sāk atskaņot DAB radio*.
"TV" — sāk atskaņot TV*24.
"CD" — sāk atskaņot CD*.
"USB" — sāk atskaņot no USB.
"iPod" — sāk atskaņot no iPod.
"Bluetooth" — sāk atskaņot Bluetooth pievienotu multivides avotu.
"Similar music" — atskaņo mūziku, kas ir
līdzīga pašlaik atskaņotajai USB ierīces mūzikai.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Balss atpazīšana (140 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (141 lpp.)
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu (142 lpp.)
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu
(198 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (144 lpp.)
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Ziņojumus no automašīnas var nosūtīt tikai noteikti tālruņi. Informāciju par saderību skatiet vietnē support.volvocars.com.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums. 143
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Balss atpazīšanas iestatījumi25
Saistītā informācija
Balss vadības iestatījumus atlasa šeit.
•
•
•
•
Iestatījumi
Sistēma
Balss vadība
Var veikt šādus iestatījumus:
• Atkārtot balss komandu
• Dzimums
• Runas ātrums
Audio iestatījumi
Audio iestatījumus atlasiet sadaļā:
Iestatījumi Skaņa Sistēmas skaļuma
līmeņi Balss vadība
Valodas iestatījumi
Balss atpazīšanas funkcija nav pieejama visās
valodās. Valodas, kurās ir pieejama balss atpazīšanas funkcija, valodu sarakstā ir apzīmētas ar
.
ikonu Valodas maiņa ietekmē arī izvēlnes, paziņojumu
un palīdzības tekstus.
Iestatījumi Sistēma Sistēmas valodas
un mērvienības Sistēmas valoda
25
144
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
•
•
•
Balss atpazīšana (140 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (141 lpp.)
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu (142 lpp.)
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu
(198 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi (143 lpp.)
Audio iestatījumi (464 lpp.)
Sistēmas valodas maiņa (127 lpp.)
APGAISMOJUMS
APGAISMOJUMS
Gaismu slēdži
Dažādos apgaismes ierīču vadības slēdžus
izmanto ārējo un iekšējo apgaismes ierīču vadībai. Ar kreiso svirslēdzi var aktivizēt un regulēt
ārējās apgaismes ierīces. Salona apgaismojuma
spilgtumu regulē, izmantojot ritenīti instrumentu
panelī.
Ārējās apgaismes ierīces
Stāvoklis
Tehniskie parametri
Stāvoklis
Dienas gaismas lukturi.
Dienas gaitas lukturi un gabarītlukturi dienasgaismā.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Tuvās gaismas un gabarītlukturi
vājā dienasgaismā, tumsā vai laikā,
kad ir ieslēgts priekšējais miglas
lukturis* un/vai aizmugurējais
miglas lukturis.
Dienas gaitas lukturi un gabarītlukturi.
Gabarītlukturi, kad automašīna ir
novietota stāvēšanai.A
Var aktivizēt funkciju Aktīvās tālās
gaismas.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Tālās gaismas var aktivizēt, kad ir
ieslēgtas tuvās gaismas.
Tuvās gaismas un gabarītlukturi.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Var ieslēgt tālās gaismas.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Aktīvās tālās gaismas ieslēgtas/
izslēgtas.
A
Kreisā svirslēdža grozāmais gredzens.
Kad automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes pozīcijā II, pagriežamā gredzena dažādajās
pozīcijās ir pieejamas šādas funkcijas:
146
Tehniskie parametri
Ja automašīna stāv, bet darbojas, grozāmo gredzenu var
pagriezt
pozīcijā no citas pozīcijas, lai ieslēgtu tikai
gabarītlukturus, nevis citas apgaismes ierīces.
Volvo iesaka braukšana slaikā izmantot režīmu
.
* Papildaprīkojums/piederums.
APGAISMOJUMS
BRĪDINĀJUMS
Automašīnas apgaismojuma sistēma nespēj
noteikt, kad dienas gaisma ir pārāk vāja vai
pietiekoši spēcīga, piemēram, miglā un lietū.
Vadītājam vienmēr jānodrošina, lai automašīna
tiktu vadīta ar satiksmes apstākļiem atbilstoši
noregulētiem lukturiem un ievērojot visus
spēkā esošos satiksmes noteikumus.
Instrumentu paneļa ritenītis
•
•
•
•
•
•
•
•
Tālo gaismu lietošana (150 lpp.)
Tuvās gaismas (149 lpp.)
Apgaismojuma funkciju regulēšana
centrālajā displejā
Aktīvie pagrieziena lukturi* (153 lpp.)
Vairākas lukturu funkcijas var regulēt un aktivizēt
centrālajā displejā. Tas attiecas, piemēram, uz
aktīvajiem tālās gaismas lukturiem, mājās nokļūšanas apgaismojumu un pietuvošanās apgaismojumu.
Bremžu signāls (155 lpp.)
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
apgaismojums.
3.
Atlasiet Ārējie lukturi vai Salona gaismas
un pēc tam funkciju, kas ir jānoregulē.
Priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas gaismas* (153 lpp.)
Aizmugurējais miglas lukturis (154 lpp.)
Avārijas bremžu signāli (156 lpp.)
Avārijas gaismas signalizācija (156 lpp.)
Lukturi un
Saistītā informācija
Ritenītis (kreisajā pusē) salona apgaismojuma spilgtuma
regulēšanai.
•
•
•
Gaismu slēdži (146 lpp.)
•
•
•
Approach light duration (157 lpp.)
•
Funkciju skats centrālajā displejā (117 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
•
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā
displejā (147 lpp.)
Aktīvās tālās gaismas (151 lpp.)
Mājās nokļūšanas apgaismojuma lietošana
(157 lpp.)
Pagrieziena rādītāju izmantošana (152 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā
(127 lpp.)
Salona apgaismojums (157 lpp.)
Gabarītlukturi (148 lpp.)
Pagrieziena rādītāju izmantošana (152 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 147
APGAISMOJUMS
Priekšējo lukturu gaismas stara
formas pielāgošana
Priekšējo lukturu gaismas stara formu var atiestatīt, iebraucot valstī, kurā ceļu satiksmes kustība
notiek pa pretējo ceļa pusi. Šī funkcija pielāgo
priekšējo lukturu gaismas stara formu, lai nežilbinātu pretimbraucošos autovadītājus.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Lukturi un
apgaismojums Ārējie lukturi.
3.
Atlasiet Īslaicīga labās puses satiksme/
Īslaicīga kreisās puses satiksme.
Gabarītlukturi
Gabarītlukturus var izmantot, lai citi ceļu satiksmes dalībnieki redzētu automašīnu, ja tā tiek
apturēta vai novietota stāvēšanai. Gabarītlukturus
ieslēdz ar stūres svirslēdža grozāmo gredzenu.
Saistītā informācija
•
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā
(127 lpp.)
•
•
Funkciju skats centrālajā displejā (117 lpp.)
Aktīvie pagrieziena lukturi* (153 lpp.)
Braucot vairāk nekā 30 sekundes ar maks.
10 km/h (aptuveni 6 mph) vai ja ātrums pārsniedz 10 km/h (aptuveni 6 mph), tiek ieslēgti
dienas gaitas lukturi. Šajā gadījumā vadītājam slē.
dzis jāpagriež kādā citā pozīcijā, nevis
Ja bagāžas nodalījuma pārsegs tiek atvērts
tumšā laikā, tiek ieslēgti aizmugures gabarītlukturi
(ja tie vēl nedeg), lai brīdinātu aizmugurē esošos
satiksmes dalībniekus. Tas notiek neatkarīgi no
rotējošā gredzena pozīcijas un automašīnas elektrosistēmas aizdedzes pozīcijas.
Saistītā informācija
•
•
PIEZĪME
Aktīvie pagriezienu lukturi nav pieejami, kad
priekšējo lukturu gaismas stara forma ir īslaicīgi pielāgota braukšanai pa labo vai kreiso
ceļa pusi.
no citas pozīcijas, lai ieslēgtu tikai gabarītlukturus,
nevis citas apgaismes ierīces.
Gaismu slēdži (146 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (408 lpp.)
Svirslēdža rotējošais gredzens gabarītlukturu pozīcijā.
Pagrieziet pagriežamo gredzenu pozīcijā
— tiek ieslēgti gabarītlukturi (vienlaikus ieslēdzas
numura zīmes apgaismojums).
Ja automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes
pozīcijā II, tiek ieslēgti dienas gaitas lukturi, nevis
priekšējie gabarītlukturi. Kad pagriežamais gredzens atrodas šajā pozīcijā, gabarītlukturi ir
ieslēgti neatkarīgi no automašīnas elektrosistēmas aizdedzes pozīcijas.
Ja automašīna stāv, bet darbojas, grozāmo grepozīcijā
dzenu var pagriezt gabarītlukturu
148
* Papildaprīkojums/piederums.
APGAISMOJUMS
Dienas gaismas lukturi
Automašīnā ir sensori, kas nosaka gaismas
apstākļus apkārtējā vidē. Dienas gaitas lukturi
iedegas, kad stūres svirslēdža pagriežamais gre,
vai
dzens tiek pagriezts pozīcijā
un automašīnas elektrosistēma atrodas
aizdedzes pozīcijā II. Pozīcijā
priekšējie
lukturi tiek automātiski pārslēgti uz tuvajām gaismām, ja dienasgaisma ir vāja vai ir iestājusies
tumsa.
mas lukturiem. Pārslēgšana uz tuvās gaismas lukturiem notiek arī tad, ja tiek aktivizēti priekšējie
miglas lukturi* un/vai aizmugurējais miglas lukturis.
BRĪDINĀJUMS
Tuvās gaismas
Braucot ar svirslēdža pagriežamo gredzenu pozī, tuvās gaismas lukturi tiek automātiski
cijā
aktivizēti vājā dienasgaismā vai tumsā vai kad
automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes
pozīcijā II.
Šī sistēma palīdz taupīt enerģiju - tā nespēj
visās situācijās, piemēram, miglā un lietū,
noteikt, kad dienas gaisma ir pārāk vāja vai
pietiekoši spēcīga.
Vadītājam vienmēr jānodrošina, lai automašīna
tiktu vadīta ar atbilstoši satiksmes situācijai
noregulētiem lukturiem un ievērojot visus
spēkā esošos satiksmes noteikumus.
Saistītā informācija
•
•
•
Svirslēdža rotējošais gredzens pozīcijā AUTO.
Ja svirslēdža grozāmais gredzens atrodas pozīcijā
, braucot dienas laikā, ir iedegti dienas gaitas lukturi (DRL1). Vājā dienasgaismā vai tumsā
automašīna automātiski pārslēdz priekšējos lukturus no dienas gaitas lukturiem uz tuvās gais-
1
Daytime Running Lights
Gaismu slēdži (146 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (408 lpp.)
Tuvās gaismas (149 lpp.)
Svirslēdža rotējošais gredzens pozīcijā AUTO.
Kamēr svirslēdža pagriežamais gredzens atrodas
pozīcijā
, tuvās gaismas tiek aktivizētas
automātiski, ja:
•
•
•
tiek aktivizēti priekšējie miglas lukturi*;
tiek aktivizēts aizmugurējais miglas lukturis;
tiek aktivizēti priekšējie un aizmugurējie
miglas lukturi;
Kad svirslēdža pagriežamais gredzens atrodas
, tuvās gaismas lukturi ir vienmēr
pozīcijā
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 149
APGAISMOJUMS
||
aktivizēti, kad automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes pozīcijā II.
Tuneļa uztveršana
Automašīna uztver iebraukšanu tunelī un pārslēdz
dienas gaitas lukturus uz tuvajām gaismām.
ņemiet vērā, ka, lai darbotos tuneļu uztveršanas
funkcija, kreisās puses svirslēdža rotējošajam
gredzenam jāatrodas režīmā
.
Tālo gaismu lietošana
Tālās gaismas vada ar kreiso svirslēdzi. Tālās
gaismas lukturi ir automašīnas spēcīgākā
apgaismes ierīce, kas ir jāizmanto labākas redzamības panākšanai, braucot tumsā, ja vien netiek
apžilbināti citi ceļu satiksmes dalībnieki.
Saistītā informācija
•
•
•
Gaismu slēdži (146 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (408 lpp.)
Dienas gaismas lukturi (149 lpp.)
Stūres svirslēdzis ar rotējošu gredzenu.
Tālo gaismu "zibsnīšana"
Pārvietojiet svirslēdzi mazliet uz aizmuguri
tālo gaismu signāla pozīcijā. Tiklīdz svirslēdzis
tiks atlaists, iedegsies tālās gaismas.
Tālās gaismas
Tālās gaismas var aktivizēt, ja stūres svirslēdža rotējošais gredzens atrodas pozīcijā
2 vai
. Aktivizējiet tālās gaismas,
pārvietojot svirslēdzi uz priekšu. Deaktivizējiet,
pārvietojot svirslēdzi atpakaļ.
2
150
Ja ir aktivizēti tuvās gaismas lukturi.
Ja tālās gaismas ir aktivizētas, vadītāja displejā
.
izgaismojas simbols
Saistītā informācija
•
•
Gaismu slēdži (146 lpp.)
Aktīvās tālās gaismas (151 lpp.)
APGAISMOJUMS
Aktīvās tālās gaismas
Aktīvo tālo gaismu aktivizēšana
Aktīvās tālās gaismas ir funkcija, kas izmanto vējstikla augšpusē esošo kameras sensoru, lai
uztvertu pretī braucošo transportlīdzekļu priekšējo lukturu gaismas vai priekšā esošo transportlīdzekļu aizmugurējo lukturu gaismas, un pēc tam
pārslēdz tālās gaismas uz tuvajām gaismām.
Aktīvās tālās gaismas aktivizē un deaktivizē,
pagriežot gredzenu uz labā svirslēdža pozīcijā
. Pēc tam gredzens atgriežas pozīcijā
. Kad ir aktivizētas tālās gaismas, vadītāja
displejā ar baltu gaismu izgaismojas simbols
. Kad ir ieslēgtas tālās gaismas, simbols
izgaismojas zilā krāsā.
Ja aktīvās tālās gaismas tiek izslēgtas, kamēr deg
tālās gaismas, nekavējoties tiek ieslēgtas tuvās
gaismas.
Adaptīva funkcija
Simbols
apzīmē aktīvās tālās gaismas.
Funkcija var ieslēgties, braucot tumsā ar aptuveni
20 km/h (aptuveni 12 mph) vai lielāku ātrumu. Šī
funkcija var ņemt vērā arī ielas apgaismojumu.
Kad kameras sensors vairs nenosaka nevienu
pretimbraucošu vai priekšā braucošu automašīnu,
aptuveni pēc sekundes tiek atkal ieslēgtas tālās
gaismas.
3
4
Gaismas diodes (Light Emitting Diode)
Atkarībā no automašīnas aprīkojuma līmeņa.
Automašīnām ar LED3 priekšējiem lukturiem*
aktīvajām tālajām gaismām ir adaptīva funkcionalitāte4. Šajā gadījumā atšķirībā no parastās
aptumšošanas funkcijas tālās gaismas paliek
iedegtas abās pretimbraucošo vai priekšā braucošo transportlīdzekļu pusēs — tiek aptumšota
tikai tā gaismas stara daļa, kura ir vērsta tieši uz
transportlīdzekli.
Adaptīva funkcija: Tuvās gaismas tieši pret pretī braucošajiem transportlīdzekļiem, bet pastāvīgas tālās gaismas
abās transportlīdzekļa pusēs.
Tālās gaismas tiek daļēji aptumšotas, tas ir, ja
gaismas ir nedaudz spožākas par tuvajām gaisvadītāja displejā ir zilā krāsā.
mām, simbols
Aktīvo tālo gaismu ierobežojumi
Kameras sensoram, uz kuru pamatojas funkcijas
darbība, ir noteikti ierobežojumi.
Ja šis simbols tiek attēlots vadītāja displejā kopā ar paziņojumu Aktīvās
tālās gaismas Īslaicīgi nav
pieejams, tuvās un tālās gaismas
jāpārslēdz manuāli. Kad parādās šie paziņojumi,
nodziest.
simbols
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 151
APGAISMOJUMS
||
Tas pats attiecas uz gadījumiem, kas
šis simbols tiek attēlots kopā ar paziņojumu Vējstikla sensors Sensors
bloķēts, skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu.
Aktīvās tālās gaismas var būt īslaicīgi nepieejamas, piemēram, situācijā, kad ir bieza migla vai
spēcīgs lietus. Kad atkal ir pieejamas aktīvās tālās
gaismas vai vējstikla sensori vairs nav aizsegti,
paziņojums nodziest un izgaismojas simbols
.
Pagrieziena rādītāju izmantošana
•
•
•
152
Gaismu slēdži (146 lpp.)
Tālo gaismu lietošana (150 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(329 lpp.)
Šo automātisko mirgošanu var pārtraukt,
nekavējoties pārslēdzot svirslēdzi pretējā
virzienā.
•
Ja pagrieziena rādītāju simbols vadītāja
displejā mirgo straujāk nekā parasti, skatiet ziņojumu vadītāja displejā.
Pārvietojiet svirslēdzi uz augšu vai uz leju līdz
gala pozīcijai.
Svirslēdzis paliek savā stāvoklī, pārslēgšana atpakaļ notiek manuāli vai automātiski, pagriežot stūri.
Aktīvās tālās gaismas ir optimāla gaismas
stara izmantošanas palīglīdzeklis piemērotos
apstākļos.
Saistītā informācija
•
Pastāvīgs mirgojošs signāls
BRĪDINĀJUMS
Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par manuālo pārslēgšanos starp tālajām un tuvajām gaismām,
kad to prasa satiksmes situācijas vai laika
apstākļi.
PIEZĪME
Automašīnas pagrieziena rādītājus var darbināt
ar kreisās puses svirslēdzi. Pagrieziena rādītāju
lukturi iemirgojas trīs reizes vai mirgo nepārtraukti atkarībā no tā, cik tālu augšā vai lejā ir
pārvietots svirslēdzis.
Saistītā informācija
•
•
Pagrieziena rādītāji.
Īslaicīgs mirgojošs signāls
Pārvietojiet svirslēdzi uz augšu vai uz leju līdz
pirmajai pozīcijai un atlaidiet. Pagrieziena
rādītāju lukturi iemirgojas trīs reizes. Ja funkcija ir deaktivizēta centrālajā displejā, lukturi
iemirgojas vienreiz.
Avārijas gaismas signalizācija (156 lpp.)
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā
displejā (147 lpp.)
APGAISMOJUMS
Aktīvie pagrieziena lukturi*
Aktīvie pagrieziena lukturi nodrošina maksimālu
apgaismojumu līkumos un krustojumos. Automašīnām ar LED5 priekšējiem lukturiem* var būt
aktīvie pagrieziena lukturi — atkarībā no automašīnas aprīkojuma līmeņa.
Šī funkcija ir aktīva tikai vājā dienasgaismā vai
tumsā un tikai tad, ja automašīna atrodas kustībā
un ir ieslēgtas tuvās gaismas.
Funkcijas deaktivizēšana/aktivizēšana
Šī funkcija ir aktivizēta, kad automašīna tiek piegādāta no rūpnīcas, un to var deaktivizēt/aktivizēt
centrālā displeja funkciju skatā.
Priekšējie miglas lukturi/līkumu
izgaismošanas gaismas*
Priekšējo miglas lukturu staru kūlis ir spēcīgāks
nekā tuvās gaismas lukturiem, un tādēļ tie miglā
ir efektīvāki.
Nospiediet taustiņu Aktīvie
līkumu izgaism. lukturi.
Saistītā informācija
Priekšējo lukturu gaismas staru trajektorija, kad šī funkcija ir attiecīgi izslēgta (pa kreisi) un ieslēgta (pa labi).
Aktīvie pagrieziena lukturi seko stūres kustībai,
maksimāli izgaismojot ceļu līkumos un krustojumos un tādējādi var nodrošināt vadītājam labāku
redzamību.
Funkcija tiek aktivēta automātiski, iedarbinot
automobili. Funkcijas traucējumu gadījumā vadī, un vientāja displejā izgaismojas simbols
laikus vadītāja displejā tiek parādīts skaidrojošs
teksts.
5
Gaismas diodes (Light Emitting Diode)
•
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā
displejā (147 lpp.)
•
Priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas gaismas* (153 lpp.)
Spiedpoga priekšējo miglas lukturu ieslēgšanai.
Aizmugurējos miglas lukturus var ieslēgt, tikai kad
automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes
pozīcijā II un pagriežamais gredzens uz svirslēdža
atrodas pozīcijā
,
vai
.
Nospiediet pogu, lai aktivizētu un deaktivizētu.
Kad tiek ieslēgti priekšējie miglas lukturi, vadītāja
simbols.
displejā iedegas
Priekšējie miglas lukturi tiek automātiski izslēgti,
kad tiek izslēgta automašīna vai kad pagriežamais
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 153
APGAISMOJUMS
||
gredzens uz svirslēdža tiek pagriezts pozīcijā
.
PIEZĪME
Dažādās valstīs noteikumi par aizmugurējo
miglas lukturu izmantošanu atšķiras.
•
•
Aktīvie pagrieziena lukturi* (153 lpp.)
Aizmugurējais miglas lukturis
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā
displejā (147 lpp.)
Aizmugurējā luktura gaisma ir ievērojami spēcīgāka par parastajiem aizmugurējiem lukturiem,
un to var lietot tikai pasliktinātas redzamības
apstākļos, ko izraisa migla, sniegs, dūmi vai
putekļi, lai citi ceļu satiksmes dalībnieki tiktu laicīgi brīdināti par priekšā braucošo transportlīdzekli.
Līkumu izgaismošanas gaismas*
Priekšējie miglas lukturi var ietvert līkumu izgaismošanas gaismu funkciju, kas īslaicīgi izgaismo
diagonāli pretī automašīnas priekšpusei esošo
zonu stūres pagriešanas virzienā asos līkumos vai
tajā virzienā, kura pagrieziena rādītāji ir ieslēgti.
Šī funkcija tiek aktivizēta vājā dienasgaismā vai
tumsā, kad svirslēdža pagriežamais gredzens
vai
un automašīnas
atrodas pozīcijā
ātrums ir mazāks par aptuveni 30 km/h (aptuveni
20 mph).
Turklāt, braucot atpakaļgaitā, papildus atpakaļgaitas lukturiem tiek ieslēgti abi līkumu izgaismošanas lukturi.
Šī funkcija ir aktivizēta, kad automašīna tiek piegādāta no rūpnīcas, un to var aktivizēt un deaktivizēt centrālajā displejā.
Spiedpoga aizmugurējā miglas luktura ieslēgšanai.
Aizmugurējais miglas lukturis ir lukturis automašīnas aizmugurē vadītāja pusē.
Saistītā informācija
•
•
•
154
Gaismu slēdži (146 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (408 lpp.)
Aizmugurējais miglas lukturis (154 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
APGAISMOJUMS
Aizmugurējo miglas lukturi var ieslēgt tikai gadījumā, ja:
•
•
ir aktīva aizdedzes pozīcija II un svirslēdža
pagriežamais gredzens atrodas pozīcijā
vai
;
svirslēdža pagriežamais gredzens atrodas
pozīcijā
un ir ieslēgti priekšējie miglas
lukturi.
Nospiediet pogu lai ieslēgtu/izslēgtu lukturus.
Ieslēdzot aizmugurējo miglas lukturi, vadītāja displejā iedegas simbols
.
Aizmugurējais miglas lukturis izslēdzas automātiski, kad:
•
kad tiek izslēgta automašīna vai kad svirslēdža pagriežamais gredzens tiek pagriezts
;
pozīcijā
•
svirslēdža pagriežamais gredzens atrodas
un tiek izslēgti priekšējie
pozīcijā
miglas lukturi.
•
Aizdedzes pozīcijas (408 lpp.)
Bremžu signāls
Bremžu signāls automātiski iedegas bremzēšanas laikā.
Bremžu lukturis iedegas, kad tiek nospiests
bremžu pedālis un kad automašīna tiek automātiski bremzēta ar vienu no vadītāja atbalsta sistēmām.
Saistītā informācija
•
•
•
Avārijas bremžu signāli (156 lpp.)
Bremžu funkcijas (411 lpp.)
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
PIEZĪME
Dažādās valstīs atšķiras noteikumi par aizmugurējo miglas lukturu izmantošanu.
Saistītā informācija
•
•
Gaismu slēdži (146 lpp.)
Priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas gaismas* (153 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 155
APGAISMOJUMS
Avārijas bremžu signāli
Avārijas gaismas signalizācija
Avārijas bremžu signāli tiek ieslēgti, lai brīdinātu
aizmugurē esošās automašīnas par strauju
bremzēšanu.
Avārijas gaismas signalizācija brīdina citus ceļu
satiksmes dalībniekus, vienlaikus aktivizējot visus
automašīnas pagrieziena rādītājus. Šo funkciju
var izmantot, lai brīdinātu citus vadītājus par bīstamu satiksmes situāciju.
Šī funkcija nozīmē, ka bremžu lukturi mirgo, nevis
vienmērīgi izgaismojas kā parastas bremzēšanas
laikā.
Kad vadītājs bremzē līdz nelielam ātrumam un
pēc tam atlaiž bremzes, bremžu lukturis paliek
iedegts kā parasti.
Saistītā informācija
•
•
•
156
Bremžu signāls (155 lpp.)
Kājas bremze (411 lpp.)
Avārijas gaismas signalizācija (156 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Avārijas bremžu signāli ieslēdzas straujas bremzēšanas laikā vai gadījumos, kad sistēma ABS
tiek aktivizēta lielā ātrumā.
Vienlaikus tiek aktivizēta automašīnas avārijas
gaismas signalizācija. Tas mirgo, līdz vadītājs atkal
palielina automašīnas ātrumu vai izslēdz automašīnas avārijas gaismas signālu.
PIEZĪME
Noteikumi par avārijas brīdinājuma lukturu lietošanu dažādās valstīs atšķiras.
Avārijas gaismas signālu taustiņš.
Nospiediet taustiņu, lai aktivētu mirgojošo avārijas
gaismas signālu.
Ja automašīna bremzē tik spēcīgi, ka tiek ieslēgti
avārijas bremžu signāllukturi, un ātrums ir neliels,
automātiski tiek ieslēgts avārijas gaismas signāls.
Kad ārkārtas bremzēšanas lukturi ir beiguši mirgot, sāk mirgot avārijas gaismas signāls, un tas
tiek automātiski deaktivizēts, kad automašīna
uzsāk gaitu, un to var arī deaktivizēt, nospiežot
pogu.
Avārijas bremžu signāli (156 lpp.)
Pagrieziena rādītāju izmantošana (152 lpp.)
APGAISMOJUMS
Mājās nokļūšanas apgaismojuma
lietošana
Daļa ārējā apgaismojuma var palikt ieslēgta un
kalpot par apgaismojumu drošai nokļūšanai
mājās pēc tam, kad automobilis ir aizslēgts.
Lai aktivētu šo funkciju:
1.
Izslēdziet automašīnu.
2.
Pārvietojiet kreisās puses svirslēdzi uz instrumentu paneļa pusi un atlaidiet.
3.
Izkāpiet no mašīnas un aizslēdziet durvis.
Kad šī funkcija ir aktivizēta, vadītāja displejā iedegas simbols un tiek ieslēgti gabarītlukturi, ārējais
rokturu apgaismojums* un numura zīmes apgaismojums.
Mājupceļa apgaismojuma degšanas ilgumu var
iestatīt vidējā displejā.
Saistītā informācija
•
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā
displejā (147 lpp.)
•
Approach light duration (157 lpp.)
Approach light duration
Salona apgaismojums
Pietuvošanās apgaismojums tiek ieslēgts, atslēdzot automašīnu, un to izmanto, lai no attāluma
ieslēgtu automašīnas apgaismojumu.
Salons ir aprīkots ar vairākiem dažādiem apgaismojuma veidiem, lai uzlabotu automašīnas lietošanas pieredzi. Tie ietver lampas lasīšanai,
cimdu nodalījuma apgaismojumu un zemes
apgaismojumu.
Šī funkcija tiek aktivizēta, kad atslēgšanai tiek
izmantota tālvadības atslēga. Kad tas notiek, tiek
ieslēgti gabarītlukturi, ārējo rokturu apgaismojums*, numura zīmes apgaismojums, iekšējie
jumta lukturi, grīdas lukturi un bagāžas nodalījuma apgaismojums. Ja aktivizācijas laikā tiek
atvērtas kādas no durvīm, tad ārējo rokturu*
apgaismojuma un salona apgaismojuma laiks tiek
pagarināts.
Šo funkciju var aktivizēt un deaktivizēt centrālajā
displejā.
Visu salona apgaismojumu var ieslēgt un izslēgt
manuāli vismaz 5 minūšu laikā pēc:
•
automašīnas izslēgšanas un tās elektrosistēmas ieslēgšanas aizdedzes pozīcijā 0
•
automašīnas atslēgšanas, ja tā nav iedarbināta.
Priekšējais jumta apgaismojums
Saistītā informācija
•
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā
displejā (147 lpp.)
•
Mājās nokļūšanas apgaismojuma lietošana
(157 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgu; (235 lpp.)
Priekšējo lasāmlampu un salona apgaismojuma slēdži
jumta konsolē.
Lasāmlampa, kreisā puse
Salona apgaismojums
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 157
APGAISMOJUMS
Pasažieru salona apgaismojuma automātiskās darbības funkcija
||
Lasāmlampa, labā puse
Lasīšanas apgaismojums
Labajā un kreisajā pusē esošās lampas lasīšanai
var ieslēgt un izslēgt, īsi nospiežot taustiņus
jumta konsolē. Spilgtumu regulē, turot iespiestu
taustiņu.
•
•
•
automašīna tiek aizslēgta;
automašīna tiek iedarbināta;
tiek aizvērtas sānu durvis.
Aizmugurējais jumta apgaismojums
Automašīnas aizmugurē atrodas lasīšanas
apgaismojums, ko var lietot arī kā pasažieru
salona apgaismojumu.
Salona apgaismojums
Grīdas un salona jumta apgaismojumu var ieslēgt
un uzslēgt, īsi nospiežot jumta konsolē esošo
taustiņu.
Pasažieru salona apgaismojuma
automātiskās darbības funkcija
Automātisko funkciju var aktivizēt, īsi nospiežot
jumta konsolē esošo taustiņu AUTO. Kad automātiskā sistēma ir aktivizēta, gaismas indikators
pogā iedegas un pasažieru salona apgaismojums
tiek ieslēgts un izslēgts saskaņā ar tālāk norādītajiem principiem.
Pasažieru salona apgaismojums iedegas, kad:
•
•
•
•
automašīna tiek atslēgta;
Automašīnās ar panorāmas jumtu* ir divi lampu bloki —
pa vienam katrā jumta pusē.
Lampas lasīšanai var ieslēgt un izslēgt, īsi nospiežot lampas taustiņu. Spilgtumu regulē, turot
iespiestu taustiņu.
Cimdu nodalījuma apgaismojums
Lampas lasīšanai virs aizmugurējā sēdekļa.
Cimdu nodalījuma apgaismojums ieslēdzas un
izslēdzas, kad nodalījuma vāks attiecīgi tiek
atvērts vai aizvērts.
Saulessarga spogulīša apgaismojums*
automašīna tiek izslēgta;
Saulessarga spogulīša apgaismojums ieslēdzas
un izslēdzas, attiecīgi atverot vai aizverot vāciņu.
tiek atvērtas sānu durvis;
Zemes apgaismojums*
paliek iedegts 2 minūtes, ja ir atvērtas kādas
no sānu durvīm.
Zemes apgaismojums tiek ieslēgts vai izslēgts,
atverot vai aizverot attiecīgās durvis.
Pasažieru salona apgaismojums nodziest, kad:
158
* Papildaprīkojums/piederums.
APGAISMOJUMS
Bagāžas nodalījuma apgaismojums
Saistītā informācija
Apgaismojums bagāžas nodalījumā tiek ieslēgts
vai izslēgts, kad tiek atvērts vai aizvērts bagāžas
nodalījuma pārsegs.
•
Salona apgaismojuma pielāgošana
(159 lpp.)
•
•
•
Gaismu slēdži (146 lpp.)
Dekoratīvais apgaismojums
Apkārtējais apgaismojums tiek ieslēgts, atverot
durvis, un izslēgts, kad automašīnu aizslēdz.
Dekoratīvā apgaismojuma intensitāti var pielāgot
centrālajā displejā un arī precīzi noregulēt ar ritenīti instrumentu panelī.
Aizdedzes pozīcijas (408 lpp.)
Pasažieru salona interjers (552 lpp.)
Salona apgaismojuma pielāgošana
Salona apgaismojuma ieslēgšanās mainās atkarībā no izvēlētās aizdedzes pozīcijas. Salona
apgaismojumu var noregulēt ar ritenīti instrumentu panelī, un noteiktas apgaismojuma funkcijas var regulēt arī centrālajā displejā.
Ritenīti instrumentu panelī pa
kreisi no stūres izmanto, lai pielāgotu displeja apgaismojuma,
vadības elementu, apkārtējā
apgaismojuma un noskaņas
apgaismojuma spilgtumu*
Noskaņas apgaismojums*
Automašīna ir aprīkota ar gaismas diodēm, kas
ļauj mainīt apgaismojuma krāsu. Šis apgaismojums deg, kad automašīna darbojas. Noskaņas
apgaismojuma intensitāti var pielāgot centrālajā
displejā un arī precīzi noregulēt ar ritenīti instrumentu panelī.
Apgaismojums durvju glabāšanas
nodalījumos
Apgaismojums durvju glabāšanas nodalījumos
tiek ieslēgts, atverot durvis, un izslēgts, kad automašīnu aizslēdz. Spilgtumu var precīzi regulēt,
izmantojot ritenīti instrumentu panelī.
Apgaismojums tuneļkonsoles priekšējā
glāžu turētājā
Apgaismojums tuneļkonsoles priekšējos glāžu
turētājos tiek ieslēgts, kad automašīna tiek
atslēgta, un tiek izslēgts, kad automašīna tiek aizslēgta. Spilgtumu var precīzi regulēt, izmantojot
ritenīti instrumentu panelī.
Apkārtējā dekoratīvā apgaismojuma
regulēšana
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Lukturi un
apgaismojums Salona gaismas.
3.
Izvēlieties kādu no šiem iestatījumiem:
•
Zem Apkārtējā apgaismojuma
intensitāte atlasiet Izslēgts, Zems un
Augsts.
•
Zem Apkārtējā apgaismojuma līmenis
atlasiet Samazināts un Pilns.
Noskaņas apgaismojuma regulēšana*
Automašīna ir aprīkota ar vairākām gaismas diodēm, kas ļauj mainīt apgaismojuma krāsu. Šis
apgaismojums deg, kad automašīna darbojas.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 159
APGAISMOJUMS
||
Apgaismojuma spilgtuma maiņa
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Lukturi un
apgaismojums Salona gaismas
Salona noskaņas apgaismojums.
3.
Zem Salona noskaņas apgaism.
intensitāte atlasiet Izslēgts, Zems un
Augsts.
Apgaismojuma krāsas maiņa
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Lukturi un
apgaismojums Salona gaismas
Salona noskaņas apgaismojums.
3.
Lai mainītu apgaismojuma krāsu, izvēlieties
Pēc temperatūras vai Pēc krāsas.
Izmantojot opciju Pēc temperatūras,
apgaismojums mainās atbilstoši iestatītajai
pasažieru salona temperatūrai.
Ar opciju Pēc krāsas var izmantot apakškategoriju Motīva krāsas turpmākai pielāgošanai.
Saistītā informācija
•
•
160
Salona apgaismojums (157 lpp.)
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā
displejā (147 lpp.)
•
Aizdedzes pozīcijas (408 lpp.)
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Logi, stikli un spoguļi
•
Automašīnā ir logu, stiklu un spoguļu vadības
elementi. Daži automašīnas logi ir laminēti.
Vējstikla apsildes* aktivizēšana un deaktivizēšana (216 lpp.)
Logu un saulessargu aizsardzība
pret iespiešanu
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana (217 lpp.)
Visiem elektriski vadāmiem logiem un saulessargiem* ir aizsardzība pret iespiešanu, kas
nostrādā, ja to atvēršanu vai aizvēršanu bloķē
kāds objekts.
Daudzslāņainais (tripleksa) stikls
Vējstikls ir no laminēta stikls, un laminēts stikls ir
pieejams kā papildaprīkojums arī noteiktās citās
stikla zonās. Laminētais stikls ir rūdīts, un tas
nodrošina labāku aizsardzību pret ielaušanos, kā
arī labāku skaņas izolāciju pasažieru nodalījumā.
Arī panorāmas jumtā* ir izmantots laminēts stikls.
Uz logiem, kuros iestiklots daudzslāņainais stikls, ir norādīts simbols1
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
•
1
162
Logu un saulessargu aizsardzība pret iespiešanu (162 lpp.)
Panorāmas jumts* (169 lpp.)
Elektriskie logu pacēlāji (163 lpp.)
Atpakaļskata spoguļi (166 lpp.)
Ja kustība tiek bloķēta, tā tiek apturēta un automātiski notiek kustība pretējā virzienā līdz aptuveni 50 mm (aptuveni 2 collu) no bloķēšanas
pozīcijas (vai pilnas ventilācijas stāvoklī).
Aizsardzību pret iespiešanu var ignorēt, kad aizvēršana ir atcelta, piemēram, ja ir izveidojies apledojums, turpinot spiest vadības slēdzi vienā un
tajā pašā virzienā.
Ja ir radusies kļūme ar aizsardzību pret iespiešanu, to var atiestatīt.
BRĪDINĀJUMS
Ja ir ticis atvienots startera akumulators, automātiskas atvēršanas un aizvēršanas funkcija ir
jāatiestata, lai tā darbotos pareizi. Lai darbotos
aizsardzība pret iespiešanu, jāveic atiestatīšana.
Saulessargu lietošana* (165 lpp.)
Augšējais displejs* (137 lpp.)
Vējstikla tīrītāju lietošana (173 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (175 lpp.)
Neattiecas uz vējstiklu un panorāmas jumtu*, kam vienmēr ir izmantots laminēts stikls, tādēļ tiem nav šī simbola.
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Saistītā informācija
•
•
•
•
Aizsardzības pret iespiešanu atiestatīšanas
darbības (163 lpp.)
Elektrisko logu pacēlāju darbināšana
(164 lpp.)
Aizsardzības pret iespiešanu
atiestatīšanas darbības
Ja rodas problēma ar elektrisko logu pacēlāju
elektriskajām funkcijām, var pārbaudīt atiestatīšanas darbību virkni.
Saulessargu lietošana* (165 lpp.)
Elektriskie logu pacēlāji
Elektriskos stiklu pacēlājus vada, izmantojot vadības paneļus katrās attiecīgajās durvīs. Vadītāja
durvīs ir vadības slēdži visu logu vadībai, kā arī
bērnu drošības funkcijas aktivizēšanai.
BRĪDINĀJUMS
Panorāmas jumts* (169 lpp.)
Ja ir ticis atvienots startera akumulators, automātiskas atvēršanas un aizvēršanas funkcija ir
jāatiestata, lai tā darbotos pareizi. Lai darbotos
aizsardzība pret iespiešanu, jāveic atiestatīšana.
Ja problēma atkārtojas vai ir saistīta ar panorāmas jumtu vai jumta lūku, sazinieties ar autoservisu2.
Elektriski vadāmo logu atiestatīšana
1. Sāciet ar logu aizvērtā pozīcijā.
2.
Pēc tam manuālā pozīcijā to ar vadības slēdžiem 3 reizes pilnīgi aizveriet.
> Sistēma tiek automātiski inicializēta.
Saistītā informācija
2
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
•
Logu un saulessargu aizsardzība pret iespiešanu (162 lpp.)
•
Elektrisko logu pacēlāju darbināšana
(164 lpp.)
•
Saulessargu lietošana* (165 lpp.)
Vadības panelis vadītāja durvīs.
Elektriskie slēdži bērnu drošībai*, kas deaktivizē vadības slēdžus aizmugurējās durvīs, lai
novērstu durvju vai logu atvēršanu no salona.
Aizmugures logu vadības slēdži.
Priekšējo logu vadības slēdži.
Elektriskie stiklu pacēlāji ir aprīkoti ar aizsardzību
pret iespiešanu. Ja ir radusies kļūme ar aizsardzību pret iespiešanu, to var atiestatīt.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 163
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
||
BRĪDINĀJUMS
Kustīgās detaļas vai iespiest bērnus, citus
pasažierus vai priekšmetus.
•
•
Logi vienmēr jālieto piesardzīgi.
•
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā
bērnus bez uzraudzības.
•
Atcerieties vienmēr izslēgt jumtu pacēlāju
strāvas padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā 0, un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet tālvadības
atslēgu sev līdzi.
•
Neļaujiet bērniem spēlēties ar vadības
slēdžiem.
Nekādā gadījumā nenovietojiet nevienu
priekšmetu vai ķermeņa daļu loga atvērumā, pat ja automašīnas elektrosistēma
ir pilnīgi atvienota.
Saistītā informācija
164
•
Elektrisko logu pacēlāju darbināšana
(164 lpp.)
•
Logu un saulessargu aizsardzība pret iespiešanu (162 lpp.)
•
Aizsardzības pret iespiešanu atiestatīšanas
darbības (163 lpp.)
Elektrisko logu pacēlāju
darbināšana
Izmantojot vadītāja durvju vadības paneli, var
vadīt visus elektriskos logu pacēlājus — izmantojot citu durvju vadības paneļus, var vadīt tikai
attiecīgo durvju elektrisko logu pacēlāju.
Elektriskie stiklu pacēlāji ir aprīkoti ar aizsardzību
pret iespiešanu. Ja ir radusies kļūme ar aizsardzību pret iespiešanu, to var atiestatīt.
BRĪDINĀJUMS
Kustīgās detaļas vai iespiest bērnus, citus
pasažierus vai priekšmetus.
•
•
Logi vienmēr jālieto piesardzīgi.
•
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā
bērnus bez uzraudzības.
•
Atcerieties vienmēr izslēgt jumtu pacēlāju
strāvas padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā 0, un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet tālvadības
atslēgu sev līdzi.
•
Nekādā gadījumā nenovietojiet nevienu
priekšmetu vai ķermeņa daļu loga atvērumā, pat ja automašīnas elektrosistēma
ir pilnīgi atvienota.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar vadības
slēdžiem.
Elektrisko logu pacēlāju darbība.
Ekspluatācija, neizmantojot automātisko darbības režīmu. Uzmanīgi pārslēdziet jebkuru
no vadības slēdžiem uz augšu vai uz leju.
Elektriski paceļamie stikli pārvietojas uz
augšu vai uz leju, kamēr vien vadības slēdzi
tur attiecīgajā pozīcijā.
Ekspluatācija, izmantojot automātisko darbības režīmu. Pārvietojiet kādu no vadības slēdžiem līdz galam uz augšu vai uz leju un atlaidiet. Logs pārvietojas automātiski līdz tā galējam stāvoklim.
Lai varētu lietot elektriskos stiklu pacēlājus, aizdedzes pozīcijai jābūt I vai II. Elektrisko logu
pacēlājus var regulēt dažas minūtes pēc automašīnas un aizdedzes izslēgšanas, bet ne pēc tam,
kad ir atvērtas kādas no durvīm. Vienlaikus var lietot tikai vienu vadības slēdzi.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Tā vadībai var izmantot arī tālvadības atslēgu vai
bezatslēgas atvēršanu* ar durvju rokturi.
BRĪDINĀJUMS
Pārbaudiet, vai nepastāv risks iespiest bērnus
vai citus pasažierus, ja visi logi tiek aizvērti ar
tālvadības atslēgu vai bezatslēgas atvēršanas
funkciju*, izmantojot durvju rokturi.
PIEZĪME
Saistītā informācija
•
•
Elektriskie logu pacēlāji (163 lpp.)
•
Aizsardzības pret iespiešanu atiestatīšanas
darbības (163 lpp.)
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(260 lpp.)
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (238 lpp.)
Saulessargu lietošana*
Aizmugurējā sīklietu plauktā ir saulessargs.
Logu un saulessargu aizsardzība pret iespiešanu (162 lpp.)
Viens no veidiem, kā samazināt pulsējošo vēja
troksni, kas rodas, kad aizmugures logi ir
atvērti, ir nedaudz pavērt arī priekšējos logus.
PIEZĪME
–
Logus nevar atvērt ātrumā, kas pārsniedz
aptuveni 180 km/h (aptuveni 112 mph), bet
tos var aizvērt.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par spēkā esošo
ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.
PIEZĪME
Kad salonā ir zema temperatūra, logus var
nebūt iespējams vadīt.
Velciet saulessargu uz augšu un aizāķējiet to
aiz jumta stiprinājuma, izmantojot abus saulessarga āķus.
> Atsperes spēks saulessargā notur āķus
vietā.
Kad saulessargs netiek lietots, atāķējiet to, turiet
aiz mēlītes un ļaujiet tam lēni saritināties.
Saistītā informācija
•
Logu un saulessargu aizsardzība pret iespiešanu (162 lpp.)
•
Aizsardzības pret iespiešanu atiestatīšanas
darbības (163 lpp.)
•
Elektriskie logu pacēlāji (163 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 165
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Atpakaļskata spoguļi
•
Atpakaļskata spoguļus un sānu spoguļus
izmanto, lai vadītājam nodrošinātu labāku redzamību uz aizmuguri.
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (180 lpp.)
Atpakaļskata spoguļa
aptumšošanas pielāgošana
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana (217 lpp.)
Spilgta gaisma no aizmugures var atspīdēt atpakaļskata spoguļos un apžilbināt vadītāju. Ja jums
traucē gaisma no aizmugures, izmantojiet aptumšošanu.
Salona atpakaļskata spogulis
Salona atpakaļskata spoguli var regulēt, to
manuāli sasverot. Salona atpakaļskata spoguli var
aprīkot ar HomeLink*, automātisko aptumšošanu*
un kompasu*.
Manuālā aptumšošana
Salona atpakaļskata spoguli var aptumšot ar spoguļa apakšdaļā esošo vadības slēdzi.
Sānu spoguļi
BRĪDINĀJUMS
Abi spoguļi ir ieliekti, lai nodrošinātu optimālu
redzamību. Var šķist, ka priekšmeti atrodas
tālāk, nekā tie ir patiesībā.
Sānu spoguļu pozīcijas var regulēt ar vadības
sviru, kas atrodas vadītāja durvju vadības panelī. Ir
arī pieejami vairāki automātiski iestatījumi, kurus
var saistīt ar sēdekļa elektriskās regulēšanas
atmiņas funkcijas pogām*.
Saistītā informācija
•
•
•
•
166
HomeLink®* (457 lpp.)
Kompass* (461 lpp.)
Atpakaļskata spoguļa aptumšošanas pielāgošana (166 lpp.)
Sānu spoguļu sasvēršana (167 lpp.)
Manuālas aptumšošanas vadības slēdzis.
1.
Izmantojiet aptumšošanas funkciju, pārvietojot slēdzi salona virzienā.
2.
Atiestatiet parastā pozīcijā, pārvietojot slēdzi
vējstikla virzienā.
Manuālās aptumšošanas slēdzis nav pieejams
spoguļiem ar automātisko aptumšošanas funkciju.
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Automātiskā aptumšošana*
Salona atpakaļskata spogulis un sānu spoguļi
automātiski aptumšo spilgtu gaismu no aizmugures. Braukšanas laikā vienmēr darbojas automātiskā aptumšošana, izņemot gadījumus, kad ir
ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
Lai sānu spoguļus varētu aprīkot ar automātisko
aptumšošanas funkciju, arī salona atpakaļskata
spogulis ir jāaprīko ar automātisko aptumšošanas
funkciju.
PIEZĪME
Ja sensorus aizklāj, piemēram, stāvēšanas
atļaujas, raidītāji, saulessargi vai sēdekļos vai
plauktā esošie priekšmeti tā, ka gaisma
nesasniedz sensorus, atpakaļskata spoguļa
aptumšošanas funkcija ir samazināta.
PIEZĪME
Kad tiek mainīts jutīgums, nav manāmu
aptumšošanas izmaiņu, bet izmaiņas notiek
pakāpeniski.
Aptumšošanas jutīgums ietekmē gan salona
atpakaļskata spoguli, gan sānu spoguļus.
Lai mainītu aptumšošanas jutību:
1.
Sānu spoguļu sasvēršana
Lai nodrošinātu labāku redzamību uz aizmuguri,
sānu spoguļi ir jāiestata atbilstoši vadītāja vēlmēm. Ir pieejami vairāki automātiski iestatījumi,
kurus arī var saistīt ar sēdekļa elektriskās regulēšanas atmiņas funkcijas pogām*.
Sānu spoguļu slēdžu lietošana
Saistītā informācija
•
•
Atpakaļskata spoguļi (166 lpp.)
Sānu spoguļu sasvēršana (167 lpp.)
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Zem Atpakaļskata spoguļu autom.
aptumšošana atlasiet Normāls, Tumša vai
Gaiša.
Spoguļi un ērtības.
Salona atpakaļskata spogulim ir divi sensori —
viens pavērsts uz priekšu, bet otrs — atpakaļ; tie
kopā palīdz identificēt un samazināt žilbinošo
gaismu. Turpgaitas virzienā vērstais sensors
uztver apkārtējo gaismu, bet atpakaļgaitā vērstais
sensors - aizmugurē braucošā transportlīdzekļa
priekšējo lukturu gaismu.
Sānu spoguļu slēdži.
Sānu spoguļu pozīcijas var regulēt ar vadības
sviru, kas atrodas vadītāja durvju vadības panelī.
Aizdedzes pozīcijai ir jābūt vismaz I.
1.
Nospiediet L kreisās puses sānu spoguļa
taustiņu vai R labās puses sānu spoguļa
taustiņu. Iedegas gaisma spiedpogā.
2.
Noregulējiet spoguli ar vadības sviru centrā.
3.
Vēlreiz nospiediet L vai R taustiņu. Gaismai
jānodziest.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 167
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
||
Atpakaļskata spoguļu elektriska
salocīšana*
Spoguļus iespējams ievilkt, kad novietojat automašīnu stāvēšanai vai braucat šaurās vietās.
Sānu spoguļus var pagriezt uz leju, lai vadītājs
varētu redzēt ceļa malu, piemēram, novietojot
automašīnu stāvvietā.
1.
Vienlaikus nospiediet pogas L un R.
–
2.
Atlaidiet tos pēc apmēram 1 sekundes. Spoguļi automātiski apstājas pilnībā ievilktā stāvoklī.
Atlokiet spoguļus, vienlaikus nospiežot L un R
taustiņus. Spoguļi automātiski apstājas pilnībā
izbīdītā stāvoklī.
Atiestatīšana neitrālā pozīcijā
Spoguļi, kuri ārējas iedarbības dēļ ir izkustināti, ir
elektriski jānoregulē atpakaļ neitrālā pozīcijā, lai
to nolocīšanas/atlocīšanas* funkcija darbotos
pareizi.
1.
Nolokiet durvju spoguļus, vienlaikus nospiežot pogas L un R.
2.
Varat tos atkal atlocīt, vienlaikus nospiežot
pogas L un R.
3.
Ja nepieciešams, atkārtojiet iepriekšējās darbības.
Tagad spoguļi ir atiestatīti neitrālā stāvoklī.
3 Tikai
168
Sasvēršana, novietojot stāvvietā3
Ieslēdziet atpakaļgaitas pārnesumu un
nospiediet L vai R taustiņu.
Ņemiet vērā, ka poga var būt jānospiež divreiz
atkarībā no tā, vai tā jau ir atlasīta. Kad durvju
spogulis tiek pagriezts uz leju, poga mirgo. Kad
atpakaļgaitas pārnesums tiek izslēgts, pēc aptuveni 3 sekundēm durvju spogulis automātiski sāk
atgriezties sākotnējā pozīcijā un pēc aptuveni 8
sekundēm to sasniedz.
Automātiska sasvēršana, novietojot
stāvvietā3
Ar šo iestatījumu durvju spogulis tiek automātiski
pagriezts uz leju, kad tiek izvēlēts atpakaļgaitas
pārnesums. Nolocītā pozīcija ir iestatīta iepriekš,
un to nevar regulēt. Varat panākt, lai durvju spogulis atgriežas tā sākotnējā pozīcijā, divreiz
nospiežot pogu L vai R.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Zem Ārējo spoguļu sasvēršana, braucot
atpakaļgaitā atlasiet Izslēgts, Vadītāja,
Pasažiera vai Abi, lai aktivizētu/deaktivizētu
un atlasītu, kuru atpakaļskata spoguli sasvērt.
Automātiskā pielocīšana, automobili
aizslēdzot*
Kad automašīna tiek aizslēgta/atslēgta ar tālvadības atslēgu, sānu spoguļus var automātiski nolocīt/atlocīt.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Atlasiet Pēc aizslēgšanas nolocīt
spoguļus, lai aktivizētu/deaktivizētu.
Spoguļi un ērtības.
Saistītā informācija
•
•
Atpakaļskata spoguļi (166 lpp.)
Atpakaļskata spoguļa aptumšošanas pielāgošana (166 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (180 lpp.)
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana (217 lpp.)
Spoguļi un ērtības.
kombinācijā ar elektriski vadāmo sēdekļu atmiņas funkcijas pogām*.
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Panorāmas jumts*
Panorāmas jumts ir sadalīts divās stikla daļās.
Priekšējās daļas aizmugurējo malu var pacelt
vertikāli (ventilācijas pozīcija) vai horizontāli
(atvērtā pozīcija) Aizmugurējā daļa ir fiksēts
jumta stikls.
Panorāmas jumtam ir vēja deflektors un saulessargs, kas ir izgatavots no perforēta auduma un
novietots zem lūkas stikla, lai nodrošinātu
papildu aizsardzību pret, piemēram, stipru saules
gaismu.
BRĪDINĀJUMS
SVARĪGI
Kustīgās detaļas vai iespiest bērnus, citus
pasažierus vai priekšmetus.
•
•
Logi vienmēr jālieto piesardzīgi.
•
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā
bērnus bez uzraudzības.
•
Atcerieties vienmēr izslēgt jumtu pacēlāju
strāvas padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā 0, un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet tālvadības
atslēgu sev līdzi.
•
Nekādā gadījumā nenovietojiet nevienu
priekšmetu vai ķermeņa daļu loga atvērumā, pat ja automašīnas elektrosistēma
ir pilnīgi atvienota.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar vadības
slēdžiem.
•
Pirms panorāmas jumta atvēršanas notīriet ledu un sniegu. Rīkojieties piesardzīgi,
lai nesaskrāpētu virsmas un nesabojātu
joslas.
•
Nelietojiet panorāmas jumtu, ja tas ir aizsalis.
Vēja aizsargs
SVARĪGI
Panorāmas jumtu un saulessargu vada ar vadības
slēdzi, kas atrodas jumtā.
Lai varētu lietot panorāmas jumtu un saulessargu,
automašīnas elektrosistēmai jāatrodas aizdedzes
pozīcijā I vai II.
•
Neatveriet panorāmas jumtu, kad ir uzstādīts jumta bagāžnieks.
•
Nenovietojiet smagus priekšmetus uz
panorāmas jumta.
Panorāmas lūka ir aprīkota ar vēja aizsargu, kas
tiek uzlocīts uz augšu, kas panorāmas lūka ir
atvērtā pozīcijā.
Saistītā informācija
•
•
Panorāmas jumta atvēršana* (170 lpp.)
Panorāmas jumta* saulessarga automātiska
aizvēršana. (172 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 169
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
•
Logu un saulessargu aizsardzība pret iespiešanu (162 lpp.)
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(260 lpp.)
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (238 lpp.)
Panorāmas jumta atvēršana*
Panorāmas jumtu un saulessargu vada ar vadības slēdzi jumta panelī, un tie abi ir aprīkoti ar
aizsardzību pret iespiešanu.
SVARĪGI
•
Neatveriet panorāmas jumtu, kad ir uzstādīts jumta bagāžnieks.
•
Nenovietojiet smagus priekšmetus uz
panorāmas jumta.
BRĪDINĀJUMS
Kustīgās detaļas vai iespiest bērnus, citus
pasažierus vai priekšmetus.
•
•
Logi vienmēr jālieto piesardzīgi.
•
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā
bērnus bez uzraudzības.
•
Atcerieties vienmēr izslēgt jumtu pacēlāju
strāvas padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā 0, un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet tālvadības
atslēgu sev līdzi.
•
SVARĪGI
•
Pirms panorāmas jumta atvēršanas notīriet ledu un sniegu. Rīkojieties piesardzīgi,
lai nesaskrāpētu virsmas un nesabojātu
joslas.
•
Nelietojiet panorāmas jumtu, ja tas ir aizsalis.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar vadības
slēdžiem.
Nekādā gadījumā nenovietojiet nevienu
priekšmetu vai ķermeņa daļu loga atvērumā, pat ja automašīnas elektrosistēma
ir pilnīgi atvienota.
Lai varētu lietot panorāmas jumtu un saulessargu,
automašīnas elektrosistēmai jāatrodas aizdedzes
pozīcijā I vai II.
Tā vadībai var izmantot arī tālvadības atslēgu vai
bezatslēgas atvēršanu* ar durvju rokturi.
BRĪDINĀJUMS
Pārbaudiet, vai nepastāv risks iespiest bērnus
vai citus pasažierus, ja visi logi tiek aizvērti ar
tālvadības atslēgu vai bezatslēgas atvēršanas
funkciju*, izmantojot durvju rokturi.
170
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
SVARĪGI
Pēc aizvēršanas pārliecinieties, ka panorāmas
jumts ir kārtīgi aizvērts.
Atvēršana ventilācijas stāvoklī un
aizvēršana
Panorāmas jumta atvēršana un
aizvēršana līdz galam, izmantojot
vadības slēdzi jumtā
Jumta kustība apstājas, ja manuālas vadības laikā
vadības slēdzis tiek atlaists vai stikls sasniedz
komforta4, maksimāli atvērtu vai aizvērtu pozīciju.
Gan panorāmas jumta, gan saulessarga kustība
tiek apturēta, arī ja jumta vadības slēdzi pārslēdz
pašreizējam kustības virzienam pretējā virzienā.
Panorāmas jumts un saulessargs ir arī aprīkots ar
aizsardzību pret iespiešanu. Ja ir radusies kļūme
ar aizsardzību pret iespiešanu, to var atiestatīt.
PIEZĪME
Lai manuāli atvērtu panorāmas lūku, vispirms
ir pilnībā jāatver saules aizsegs. Kad šī procedūra tiek izpildīta pretējā virzienā, pirms saulessarga pilnīgas aizvēršanas ir pilnīgi jāaizver
panorāmas lūka.
PIEZĪME
Kad salonā ir zema temperatūra, logus var
nebūt iespējams vadīt.
4
Ventilācijas pozīcija, vertikāla pie aizmugurējās malas.
Atveriet, vienreiz nospiežot slēdzi uz augšu.
Vadība manuālajā režīmā
Aizveriet, vienreiz nospiežot slēdzi uz leju.
Vadība automātiskajā režīmā
Izvēloties ventilācijas pozīciju, tiek pacelta priekšējā stikla pārsega aizmugurējā mala. Ja, izvēloties ventilācijas stāvokli, saulessargs ir pilnīgi aizvērts, tas automātiski atveras aptuveni par 50 mm
(aptuveni 2 collām).
Saulessargs automātiski seko, ja panorāmas
jumtu aizver no ventilācijas pozīcijas.
Komforta pozīcija ir pozīcija, kas braukšanas laikā nodrošina komfortabli zemu vēja un rezonanses trokšņa līmeni.
}}
171
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
||
Manuālā darbība
1. Lai atvērtu saulessargu, nospiediet slēdzi uz
aizmuguri manuālas atvēršanas pozīcijā.
2.
3.
Atveriet panorāmas jumtu komforta pozīcijā
— otrreiz nospiediet slēdzi uz aizmuguri
manuālas atvēršanas pozīcijā.
Atveriet panorāmas jumtu maksimāli atvērtā
pozīcijā — trešoreiz nospiediet slēdzi uz aizmuguri manuālas atvēršanas pozīcijā.
Aizveriet, atkārtojot iepriekšējās darbības pretējā
secībā — nospiediet slēdzi uz priekšu/uz leju
manuālas aizvēršanas pozīcijā.
Automātiskā darbība
1. Atveriet saules aizsargu maksimālā pozīcijā –
nospiediet slēdzi uz aizmuguri automātiskās
atvēršanas pozīcijā un atlaidiet.
2.
3.
Atveriet panorāmas jumtu komforta pozīcijā
— otrreiz nospiediet slēdzi uz aizmuguri
automātiskas atvēršanas pozīcijā un atlaidiet.
Atveriet panorāmas jumtu maksimāli atvērtā
pozīcijā — trešoreiz nospiediet slēdzi uz aizmuguri automātiskas atvēršanas pozīcijā un
atlaidiet.
Aizveriet, atkārtojot iepriekšējās darbības pretējā
secībā — nospiediet slēdzi uz priekšu/uz leju
automātiskas aizvēršanas pozīcijā.
172
Automātiska vadība — ātra atvēršana vai
aizvēršana
Panorāmas jumtu un saulessargu var atvērt vai
aizvērt vienlaikus:
–
Lai atvērtu - divreiz nospiediet slēdzi uz aizmuguri automātiskās darbības pozīcijā un
atlaidiet.
–
Lai aizvērtu, divreiz nospiediet slēdzi virzienā
uz priekšu/uz leju automātiskās darbības
pozīcijā un atlaidiet.
Saistītā informācija
•
•
Panorāmas jumts* (169 lpp.)
Panorāmas jumta* saulessarga automātiska
aizvēršana. (172 lpp.)
•
Logu un saulessargu aizsardzība pret iespiešanu (162 lpp.)
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(260 lpp.)
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (238 lpp.)
Panorāmas jumta* saulessarga
automātiska aizvēršana.
Ar šo funkciju saulessargs tiek automātiski aizvērts 15 minūtes pēc automašīnas aizslēgšanas,
ja tā ir novietota stāvēšanai karstos laikapstākļos.
Tas tiek darīts, lai pazeminātu pasažieru salona
temperatūru un aizsargātu automašīnas polsterējumu no izbalēšanas.
Šī funkcija ir deaktivizēta, kad automašīna tiek
piegādāta no rūpnīcas, un to var aktivizēt vai
deaktivizēt centrālajā displejā.
1.
2.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Nospiediet My Car
Aizslēgšana.
Atlasiet Automātiska saulessarga
aizvēršana, lai aktivizētu/deaktivizētu.
PIEZĪME
Saulessargs tiek aizvērts, arī kad visi logi tiek
aizvērti, izmantojot tālvadības atslēgu vai bezatslēgas atvēršanas funkciju* ar durvju rokturi.
Saistītā informācija
•
•
•
Panorāmas jumts* (169 lpp.)
Panorāmas jumta atvēršana* (170 lpp.)
Logu un saulessargu aizsardzība pret iespiešanu (162 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(260 lpp.)
Logu tīrītāja slotiņas un
mazgāšanas šķīdums
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (238 lpp.)
Tīrītājus un mazgāšanas šķidruma izsmidzinātājus lieto, lai uzlabotu redzamību, kā arī priekšējo
lukturu gaismas stara formu.
Vējstikla tīrītāju lietošana
Vējstikla tīrītāji tīra vējstiklu. Ar stūres labo svirslēdzi var veikt dažādus vējstikla tīrītāju iestatījumus.
Mazgāšanas šķidrums tieši no tīrītāja slotiņām un
tīrītāja slotiņu apsilde* nodrošina labāku redzamību.
Informācija par to, ka ir jāuzpilda apskalošanas
šķidrums, vadītāja displejā tiek rādīta, kad ir atlicis
aptuveni 1 litrs (1 kvarta) apskalošanas šķidruma.
Saistītā informācija
•
•
Lietus sensora lietošana (174 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (175 lpp.)
•
Lietus sensora atmiņas funkcijas lietošana
(175 lpp.)
•
•
•
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana (614 lpp.)
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā (613 lpp.)
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa (612 lpp.)
Vējstikla tīrītāju lietošana (173 lpp.)
Labās puses svirslēdzis.
Ritenītis, ko izmanto lietus sensora jutības un
tīrīšanas biežuma iestatīšanai.
Viens vēziens
Nolaidiet svirslēdzi un atbrīvojiet, lai tiktu
izpildīts viens vēziens.
Vējstikla tīrītāji izslēgti
Pārvietojiet svirslēdzi pozīcijā 0, lai
izslēgtu vējstikla tīrītājus.
Regulārā tīrīšana
Iestatiet vēzienu skaitu laika vienībā ar
īkšķratu, kad izvēlēta regulārā tīrīšana.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 173
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
||
Nepārtrauktā tīrīšana
Paceliet svirslēdzi, lai tīrītāji darbotos normālā ātrumā.
Paceliet svirslēdzi vēl tālāk, lai tīrītāji darbotos lielā ātrumā.
Lietus sensora lietošana
Lietus sensors atkarībā no lietus daudzuma, kas
tiek noteikts uz vējstikla, automātiski aktivizē vējstikla tīrītājus. Lietus sensora jutību var regulēt ar
labās puses svirslēdža īkšķratu.
SVARĪGI
Pirms ieslēdzat stiklu tīrītājus, pārliecinieties,
ka tīrītāju slotiņas nav piesalušas, un notīriet
no vējstikla sniegu un ledu.
Saistītā informācija
•
•
174
Lietus sensora lietošana (174 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (175 lpp.)
•
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums
(173 lpp.)
•
Lietus sensora atmiņas funkcijas lietošana
(175 lpp.)
•
•
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana (614 lpp.)
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā (613 lpp.)
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa (612 lpp.)
Pārvietojiet sviru uz leju, lai tīrītāji kustētos.
Pagrieziet īkšķratu uz augšu, lai paaugstinātu
jutību, vai uz leju, lai pazeminātu jutību. Papildu
vēziens tiek izdarīts, ja īkšķrats tiek pagriezts uz
augšu.
Lietus sensora deaktivizēšana
Deaktivizējiet lietus sensoru, nospiežot lietus sensora taustiņu
vai pārslēdzot svirslēdzi uz
augšu — uz citu stiklu tīrītāja programmu.
SVARĪGI
Kad stiklu tīrītāji tīra vējstiklu, izsmidziniet lielu
daudzumu stiklu skalošanas šķidruma. Kad
vējstikla tīrītāji darbojas, vējstiklam jābūt slapjam.
Aktivējiet lietus sensoru, nospiežot lietus sensora
taustiņu
.
Lietus sensors tiek deaktivizēts automātiski aizdedzes pozīcijā 0 vai tad, kad tiek izslēgts dzinējs.
Labās puses svirslēdzis.
Lietus sensora taustiņš
Īkšķrata jutība/frekvence
Kad lietus sensors ir aktivizēts, vadītāja displejā ir
.
redzams lietus sensora simbols
Lietus sensora aktivizēšana
Aktivizējot lietus sensoru, automašīnai jābrauc vai
jābūt aizdedzes pozīcijā I vai II, bet vējstikla tīrītāju
svirslēdzim jābūt pozīcijā 0 vai viena vēziena pozīcijā.
Lietus sensors tiek deaktivizēts automātiski, kad
tīrītāju slotiņas tiek iestatītas apkopes pozīcijā.
Izslēdzot apkopes pozīciju, lietus sensors tiek
atkal aktivizēts.
SVARĪGI
Automātiskajā automazgātavā vējstikla tīrītāji
var sākt darboties un tikt sabojāti. Deaktivizējiet lietus sensoru, kamēr automašīna darbojas vai kad automašīnas elektrosistēmai ir
ieslēgta aizdedzes pozīcija I vai II. Vadītāja
displejā redzamais simbols nodziest.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Lietus sensora atmiņas funkcijas
lietošana
Vējstikla un priekšējo lukturu
skalotāju lietošana
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums
(173 lpp.)
Lietus sensors atkarībā no lietus daudzuma, kas
tiek noteikts uz vējstikla, automātiski aktivizē vējstikla tīrītājus.
•
Lietus sensora atmiņas funkcijas lietošana
(175 lpp.)
•
•
•
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana (614 lpp.)
Atmiņas funkcijas aktivizēšana/
deaktivizēšana
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāji mazgā vējstiklu un priekšējos lukturus. Vējstikla un priekšējo lukturu apskalotājus ieslēdz, izmantojot labo
svirslēdzi.
Saistītā informācija
•
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (175 lpp.)
•
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā (613 lpp.)
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa (612 lpp.)
Vējstikla tīrītāju lietošana (173 lpp.)
Lietus sensora atmiņas funkciju var aktivizēt tā, lai
lietus sensora taustiņš nebūtu jānospiež, ikreiz
iedarbinot automašīnu:
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Atlasiet Lietus sensora atmiņas funkcija,
lai aktivizētu/deaktivizētu atmiņas funkciju.
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju
ieslēgšana
Vējstikla tīrītājs.
Saistītā informācija
•
•
Lietus sensora lietošana (174 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (175 lpp.)
•
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums
(173 lpp.)
•
•
•
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana (614 lpp.)
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā (613 lpp.)
Mazgāšanas funkcija, labās puses svirslēdzis.
–
Lai iedarbinātu vējstikla un priekšējo lukturu
mazgātājus, pārvietojiet labās puses svirslēdzi
uz priekšu stūres virzienā.
> Vējstikla tīrītāji veiks vēl vairākus vēzienus
pēc sviras atbrīvošanas.
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa (612 lpp.)
Vējstikla tīrītāju lietošana (173 lpp.)
}}
175
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
||
SVARĪGI
Neaktivizējiet skalotāja sistēmu, kad tā ir
sasalusi vai skalotāja tvertne ir tukša, pretējā
gadījumā pastāv sūkņa sabojāšanas risks.
•
•
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa (612 lpp.)
Vējstikla tīrītāju lietošana (173 lpp.)
Priekšējo lukturu mazgāšana*
Lai taupītu mazgāšanas šķidrumu, priekšējie lukturi tiek automātiski apskaloti pēc iepriekšnoteikta laika intervāla, kad priekšējie lukturi ir
ieslēgti.
Samazināta apskalošana
Ja tvertnē ir atlicis tikai aptuveni 1 litrs (1 qt)
mazgāšanas šķidruma un vadītāja displejā tiek
rādīts ziņojums Stiklu skaloš. šķidr. Zems
, tad
līmenis, uzpildiet kopā ar simbolu
mazgāšanas šķidruma padeve priekšējiem lukturiem tiek izslēgta. Tas tiek darīts, jo vējstikla tīrīšanai un redzamībai pa to ir augstāka prioritāte.
Priekšējie lukturi tiek mazgāti, tikai ja ir ieslēgti
tālās vai tuvās gaismas lukturi.
Saistītā informācija
•
•
176
Lietus sensora lietošana (174 lpp.)
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums
(173 lpp.)
•
Lietus sensora atmiņas funkcijas lietošana
(175 lpp.)
•
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana (614 lpp.)
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā (613 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
SĒDEKĻI UN STŪRE
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
Gurnu atbalstu* var mainīt, nospiežot taustiņu
virzienā uz augšu/uz leju/uz priekšu/atpakaļ2.
Automašīnas priekšējiem sēdekļiem ir atšķirīgas
iestatījumu opcijas, kas ļauj nodrošināt optimālu
sēdēšanas komfortu.
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma regulēšana* (184 lpp.)
•
Sēdekli var pacelt/nolaist, regulējot vadības
ierīci uz augšu/uz leju.
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(182 lpp.)
•
Atzveltnes slīpumu var mainīt, pagriežot vadības slēdzi.
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana*
(185 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana*
(186 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja
sēdeklī* (187 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Noregulējiet vadītāja sēdekli, pirms sākt
braukšanu - nekādā gadījumā nedariet to
braukšanas laikā. Pārliecinieties, ka sēdeklis ir
nofiksēts, lai nesavainotos straujas bremzēšanas vai negadījuma laikā.
Saistītā informācija
Sēdekļa polsterējuma priekšējo malu var
pacelt/nolaist*, veicot sūknējošas kustības uz
augšu/uz leju.1
Mainiet sēdekļa sēdvirsmas garumu*, pavelkot sviru uz augšu un ar roku pārvietojot
sēdekļa sēdvirsmu uz priekšu/atpakaļ.
Sēdekļus var pārvietot uz priekšu/atpakaļ,
paceļot rokturi un noregulējot attālumu līdz
stūrei un pedāļiem. Pārbaudiet, vai sēdeklis ir
nofiksējies pēc pozīcijas izmainīšanas.
1
2
178
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(179 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (179 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (180 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana* (181 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam
sēdeklim (183 lpp.)
Attiecas tikai uz vadītāja sēdekli.
Attiecas uz četrvirzienu gurnu atbalstiem*. Divvirzienu gurnu atbalstus* var regulēt uz priekšu/atpakaļ.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
Automašīnas priekšējiem sēdekļiem ir atšķirīgas
iestatījumu opcijas, kas ļauj nodrošināt optimālu
sēdēšanas komfortu. Elektriski vadāmo sēdekli
var pārvietot uz priekšu/atpakaļ un uz augšu/uz
leju. Sēdekļa sēdvirsmas priekšējo malu var
pacelt/nolaist, kā arī noregulēt tās garumu*. Var
mainīt atzveltnes leņķi. Gurnu atbalstu* var regulēt uz augšu/uz leju/uz priekšu/atpakaļ.3
Sēdekļus var iestatīt, kad dzinējs darbojas, un
noteiktu laiku pēc durvju atslēgšanas, kad dzinējs
nedarbojas. Regulēšanu var veikt arī kādu laiku
pēc dzinēja izslēgšanas.
SVARĪGI
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana* (181 lpp.)
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa
regulēšana*
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam
sēdeklim (183 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma regulēšana* (184 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(182 lpp.)
Iestatiet vēlamo sēdēšanas pozīciju, izmantojot
vadības slēdzi uz priekšējā sēdekļa sēdvirsmas.
Lai iestatītu dažādās komforta funkcijas, pagrieziet daudzfunkcionālo vadības slēdzi4 uz
augšu/uz leju.
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana*
(185 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana*
(186 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja
sēdeklī* (187 lpp.)
Elektriski regulējamiem sēdekļiem ir aizsardzība pret pārslodzi, kas nostrādā, ja kāda
sēdekļa kustību bloķē kāds objekts. Ja tā
notiek, noņemiet objektu un vēlreiz mēģiniet
pārvietot sēdekli.
Saistītā informācija
•
•
•
3
4
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (178 lpp.)
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (179 lpp.)
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (180 lpp.)
Attiecas uz četrvirzienu gurnu atbalstiem*. Divvirzienu gurnu atbalstus* var regulēt uz priekšu/atpakaļ.
Nav pieejams automašīnās ar divvirzienu gurnu atbalstu*.
Ilustrācijā redzami vadības slēdži automašīnai ar četrvirzienu gurnu atbalstu*. Automašīnās ar divvirzienu gurnu
atbalstu* nav pagriežama daudzfunkcionāla vadības slēdža.
Automašīnās ar četrvirzienu gurnu atbalstu*
pagrieziet daudzfunkcionālo vadības slēdzi4
uz augšu/uz leju, lai iestatītu dažādas komforta funkcijas. Automašīnās ar divvirzienu
gurnu atbalstu* izmantojiet apaļo pogu, lai
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 179
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
noregulētu gurnu atbalstu uz priekšu/atpakaļ.
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(182 lpp.)
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla
displeja pozīcijas saglabāšana*
Sēdekļa polsterējuma priekšējo malu var
pacelt/nolaist, pārvietojot vadības ierīci uz
augšu/uz leju.
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana*
(185 lpp.)
•
Sēdekli var pacelt/nolaist, regulējot vadības
ierīci uz augšu/uz leju.
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana*
(186 lpp.)
Elektriski regulējamā sēdekļa*, sānu spoguļu un
vējstikla displeja* pozīciju var saglabāt atmiņas
taustiņos.
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja
sēdeklī* (187 lpp.)
Sēdekli var pārvietot uz priekšu/atpakaļ,
regulējot vadības ierīci uz priekšu/atpakaļ.
Saglabājiet elektriski regulējamā sēdekļa*, sānu
spoguļu un vējstikla displeja* divas dažādas pozīcijas, izmantojot atmiņas taustiņus. Taustiņi atrodas vienu vai abu priekšējo durvju iekšpusē*.
Atzveltnes slīpumu var mainīt, regulējot vadības ierīci uz priekšu/atpakaļ.
Vienlaikus var veikt tikai vienu kustību (uz
priekšu/atpakaļ/uz augšu/uz leju).
Priekšējo sēdekļu atzveltnes nevar pieliekt pilnīgi
uz priekšu.
Saistītā informācija
•
•
180
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (178 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(179 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (180 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana* (181 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam
sēdeklim (183 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma regulēšana* (184 lpp.)
Taustiņš M iestatījumu saglabāšanai.
Atmiņas taustiņš.
Atmiņas taustiņš.
Pozīcijas saglabāšana
1.
Noregulējiet sēdekli, sānu spoguļus un augšējo displeju vēlamajā pozīcijā.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
2.
Nospiediet un turiet pogu M. Pogā iedegas
indikators.
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana*
(186 lpp.)
3.
Trīs sekunžu laikā nospiediet un turiet taustiņu 1 vai 2.
> Kad pozīcija ir saglabāta izvēlētajā atmiņas
taustiņā, ir dzirdams skaņas signāls un
nodziest taustiņa M gaismas indikators.
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja
sēdeklī* (187 lpp.)
•
•
Sānu spoguļu sasvēršana (167 lpp.)
Ja trīs sekunžu laikā netiek nospiests neviens no
atmiņas taustiņiem, taustiņš M nodziest un iestatījumi netiek saglabāti.
Vējstikla displeja iestatījumi* (139 lpp.)
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu
un vējstikla displeja pozīcijas
lietošana*
Ja ir saglabātas elektriski regulējamā sēdekļa*,
sānu spoguļu un vējstikla displeja* pozīcijas, tās
var aktivizēt, vienkārši izmantojot atmiņas taustiņus.
Saglabāto iestatījumu izmantošana
Pirms var iestatīt jaunu atmiņas pozīciju, ir jānoregulē sēdeklis, sānu spoguļi vai vējstikla displejs.
Saistītā informācija
•
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (178 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(179 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (179 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana* (181 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam
sēdeklim (183 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma regulēšana* (184 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(182 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana*
(185 lpp.)
Saglabāto iestatījumu var lietot, gan tad, kad
priekšējās durvis ir atvērtas, gan tad, kad tās ir
aizvērtas:
Atvērtas priekšējās durvis
– Īsi nospiediet vienu no atmiņas taustiņiem 1
( ) vai 2 ( ). Elektriski regulējamais
sēdeklis, sānu spoguļi un vējstikla displejs
pārvietojas un apstājas pozīcijās, kas saglabātas izvēlētajā atmiņas taustiņā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 181
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
Aizvērtas priekšējās durvis
– Nospiediet un turiet vienu no atmiņas taustiņiem 1 ( ) vai 2 ( ), līdz sēdeklis, sānu
spoguļi un vējstikla displejs apstājas pozīcijās, kas saglabātas izvēlētajā atmiņas taustiņā.
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam
sēdeklim (183 lpp.)
Priekšējā sēdekļa masāžas
iestatījumi*
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma regulēšana* (184 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(182 lpp.)
Iestatījumus var mainīt gan ar daudzfunkcionālo
vadības slēdzi sēdekļa sānos, gan centrālajā displejā. Dažādie iestatījumi ir redzami vidējā displejā.
Atlaižot atmiņas taustiņu, sēdekļa, sānu spoguļu
un augšējā displeja kustība apstājas.
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana*
(185 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana*
(186 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja
sēdeklī* (187 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
•
Tā kā vadītāja sēdekli var regulēt, kamēr
aizdedze ir izslēgta, automašīnā nedrīkst
atrasties nepieskatīti bērni.
•
Sēdekļa kustību var jebkurā laikā APTURĒT, nospiežot jebkuru sēdekļa elektriskās vadības paneļa taustiņu.
•
•
Neregulējiet sēdekli braukšanas laikā.
Pārliecinieties, ka sēdekļu regulēšanas
laikā zem tiem nekas neatrodas.
Saistītā informācija
•
•
182
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (178 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(179 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (179 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (180 lpp.)
•
•
Sānu spoguļu sasvēršana (167 lpp.)
Vējstikla displeja iestatījumi* (139 lpp.)
Daudzfunkcionālais vadības slēdzis, atrodas sēdvietas
sānos.
Masāžas iestatījumi
Ir pieejamas šādas masāžas iestatījumu opcijas:
• Ieslēgt/Izslēgts: atlasiet Ieslēgt/Izslēgts,
lai ieslēgtu/izslēgtu masāžas funkciju.
• Programs 1-5: ir pieejamas 5 iepriekš iestatītas masāžas programmas. Izvēlieties
Viļņojoša, Soļojoša, Papildu, Gurnu vai
Plecu.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
• Intensitāte: atlasiet Zems, Normāls vai
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana*
(185 lpp.)
Masāžas iestatījumu regulēšana*
priekšējam sēdeklim
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana*
(186 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja
sēdeklī* (187 lpp.)
Iestatījumus var mainīt gan ar sēdekļa daudzfunkcionālo vadības slēdzi, gan vidējā displejā.
Dažādie iestatījumi ir redzami vidējā displejā.
Augsts.
• Ātrums: atlasiet Lēni, Normāls vai Ātri.
Masāžas atsākšana
Masāžas funkcija tiek automātiski deaktivizēta
pēc 20 minūtēm. Funkciju var atkārtoti aktivizēt
manuāli.
–
Centrālajā displejā pieskarieties Restartēt,
lai atsāktu atlasīto masāžas programmu.
> Masāžas programma tiek sākta no
sākuma. Ja nekāda darbība netiek veikta,
ziņojums joprojām tiek rādīts augšējā
skatā.
Masāžas iestatījumu regulēšana
priekšējam sēdeklim
Priekšējo sēdekļu atzveltnē ir masāžas funkcija.
Masāžu veic gaisa polsterējums, un ir pieejami
dažādi masāžas iestatījumi.
Masāžas funkciju var aktivizēt, tikai kad darbojas
automašīnas dzinējs.
Saistītā informācija
•
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (178 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(179 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (179 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (180 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana* (181 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam
sēdeklim (183 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma regulēšana* (184 lpp.)
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēdzi,
uz augšu/uz leju.
pagriežot vadības slēdzi
Centrālajā displejā būs redzams sēdekļa
iestatījumu skats.
2.
Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Masāža.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 183
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
3.
Lai izvēlētos kādu no dažādajām masāžas
funkcijām, atlasiet tās vai nu tieši centrālajā
displejā, vai arī pārvietojot kursoru uz
augšu/uz leju, izmantojot daudzfunkcionālā
/apakšējo
taustiņu.
slēdža augšējo
Atlasītās funkcijas iestatījumu var mainīt tieši
centrālajā displejā, nospiežot bultiņas, vai ar
daudzfunkcionālā slēdža priekšējo
/
taustiņu.
aizmugurējo
Saistītā informācija
•
•
184
2.
Atkarībā no izvēlētā aprīkojuma līmeņa sēdekļa
sēdvirsmas garumu regulē, izmantojot daudzfunkcionālo vadības slēdzi* sēdekļa sēdvirsmas
sānos vai arī izmantojot manuālo vadības ierīci
sēdekļa sēdvirsmas priekšdaļā.
Sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana, izmantojot
daudzfunkcionālo vadības slēdzi
Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Sēdv.
pagarināš..
•
priekšNospiediet četrvirzienu pogas
daļu, lai pagarinātu sēdekļa sēdvirsmu.
•
Nospiediet četrvirzienu pogas
aizmugurējo daļu, lai ievilktu sēdekļa sēdvirsmu.
Sēdekļa sēdvirsmas garuma manuāla
regulēšana
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (178 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(179 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (179 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (180 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana* (181 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma regulēšana* (184 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas
garuma regulēšana*
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(182 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana*
(185 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana*
(186 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja
sēdeklī* (187 lpp.)
Daudzfunkcionālais vadības slēdzis, kas atrodas sēdekļa
sēdvirsmas sānos.
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēdzi,
uz augšu/uz leju.
pagriežot vadības slēdzi
Centrālajā displejā būs redzams sēdekļa
iestatījumu skats.
Vadības slēdzis sēdekļa sēdvirsmas regulēšanai.
sēdekļa priekšpusē un
1.
Satveriet rokturi
velciet uz augšu.
2.
Noregulējiet sēdekļa sēdvirsmas garumu.
3.
Atlaidiet rokturi un pārliecinieties, ka sēdekļa
sēdvirsma ir sasniegusi pareizo pozīciju.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (178 lpp.)
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta
regulēšana*
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(179 lpp.)
Uzlabojiet komfortu priekšējā sēdeklī, noregulējot
atzveltnes sānus.
Saistītā informācija
•
•
2.
Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Sānu
paliktņi.
•
Nospiediet četrvirzienu pogas priekšdaļu,
.
lai palielinātu sānu atbalstu
•
Nospiediet četrvirzienu pogas aizmugurējo
daļu, lai samazinātu sānu atbalstu .
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (179 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (180 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana* (181 lpp.)
•
•
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam
sēdeklim (183 lpp.)
•
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(182 lpp.)
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (179 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (180 lpp.)
Daudzfunkcionālais vadības slēdzis, atrodas sēdvietas
sānos.
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana* (181 lpp.)
Atzveltnes sānus var regulēt, lai nodrošinātu sānu
atbalstu. Iestatījumus var mainīt gan ar sēdekļa
daudzfunkcionālo vadības slēdzi, gan vidējā displejā. Dažādie iestatījumi ir redzami vidējā displejā.
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam
sēdeklim (183 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma regulēšana* (184 lpp.)
Lai regulētu sānu atbalstu:
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(182 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana*
(186 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja
sēdeklī* (187 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana*
(185 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana*
(186 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja
sēdeklī* (187 lpp.)
Saistītā informācija
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēdzi,
. Centrālajā
pagriežot to uz augšu/uz leju
displejā būs redzams sēdekļa iestatījumu
skats.
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (178 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(179 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 185
SĒDEKĻI UN STŪRE
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta
regulēšana*
Gurnu atbalsta regulēšana automašīnā,
izmantojot četrvirzienu gurnu atbalstu
Gurnu atbalstu regulē ar vadības slēdzi sēdekļa
sēdvirsmas sānos.
Vadības slēdzis automašīnās ar divvirzienu gurnu
atbalstu*.
Daudzfunkcionāls vadības slēdzis automašīnās ar četrvirzienu gurnu atbalstu*.
186
Automašīnās ar četrvirzienu gurnu atbalstu* tā
regulēšanai izmanto daudzfunkcionālo vadības
slēdzi, savukārt automašīnās ar divvirzienu gurnu
atbalstu* to regulē ar apaļo pogu. Vadības slēdzis
atrodas sēdvirsmas sānos. Atkarībā no izvēlētā
aprīkojuma līmeņa gurnu atbalstu var regulēt uz
priekšu/atpakaļ un uz augšu/uz leju (četrvirzienu
gurnu atbalsts) vai uz priekšu/atpakaļ (divvirzienu
gurnu atbalsts).
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēdzi,
uz augšu/uz leju.
pagriežot vadības slēdzi
Centrālajā displejā būs redzams sēdekļa
iestatījumu skats.
2.
Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Gurnu.
•
/uz
Nospiediet apaļo pogu uz augšu
leju
, lai pārvietotu gurnu atbalstu uz
augšu/uz leju.
•
Nospiediet pogas priekšdaļu
linātu gurnu atbalstu.
•
Nospiediet pogas aizmugurējo daļu
samazinātu gurnu atbalstu.
, lai palie, lai
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
Gurnu atbalsta regulēšana automašīnā,
izmantojot divvirzienu gurnu atbalstu
, lai
1.
Nospiediet apaļās pogas priekšdaļu
palielinātu gurnu atbalstu.
2.
Nospiediet apaļās pogas aizmugurējo daļu
, lai samazinātu gurnu atbalstu.
Saistītā informācija
•
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (178 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(179 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (179 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (180 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana* (181 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam
sēdeklim (183 lpp.)
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana
vadītāja sēdeklī*
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma regulēšana* (184 lpp.)
Priekšējā pasažiera sēdekli var regulēt no vadītāja sēdekļa.
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(182 lpp.)
Funkcijas aktivizēšana
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana*
(185 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja
sēdeklī* (187 lpp.)
Šo funkciju aktivizē, izmantojot funkciju skatu
centrālajā displejā:
Nospiediet taustiņu Pielāgot
pasaž. sēdekli, lai aktivizētu.
Regulēt blakussēdētāja sēdekli
Vadītājam jānoregulē blakussēdētāja sēdeklis 10
sekunžu laikā pēc funkcijas aktivizēšanas. Ja šajā
laika posmā netiek veikta regulēšana, funkcija
tiek deaktivizēta.
Vadītājs regulē blakussēdētāja sēdekli, izmantojot
vadītāja sēdekļa vadības ierīces:
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 187
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
•
188
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma regulēšana* (184 lpp.)
Atzveltņu ielocīšana aizmugurējā
sēdeklī*
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(182 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana*
(185 lpp.)
Aizmugurējā sēdekļa atzveltne ir sadalīta divās
daļās. Abas daļas var atsevišķi nolocīt uz
priekšu.
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana*
(186 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
•
Pirms braukšanas sākšanas noregulējiet
un nofiksējiet sēdekli. Regulējot sēdeklis,
ievērojiet piesardzību. Regulējot nekontrolēti vai nevērīgi, varat iespiest ādu.
Blakussēdētāja sēdekli var pārvietot uz
priekšu/atpakaļ, regulējot vadības ierīci uz
priekšu/atpakaļ.
•
Iekraujot garus priekšmetus, tie vienmēr ir
stingri jānostiprina, lai izvairītos no traumām un bojājumiem, strauji bremzējot.
Blakussēdētāja sēdekļa atzveltnes slīpumu
var mainīt, regulējot vadības ierīci uz priekšu/
atpakaļ.
•
Iekraujot automašīnā bagāžu un to izkraujot, vienmēr izslēdziet dzinēju un ieslēdziet
stāvbremzi.
•
Automašīnai ar automātisko pārnesumkārbu iestatiet pārnesumu pārslēgu pozīcijā P, lai novērstu tās nejaušu izkustēšanos.
Saistītā informācija
•
•
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (178 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(179 lpp.)
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (179 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (180 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana* (181 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam
sēdeklim (183 lpp.)
SVARĪGI
Pirms noliekt uz leju atzveltni, pārliecinieties,
ka uz aizmugures sēdekļa neatrodas nekādi
priekšmeti. Arī drošības jostas nedrīkst būt
piesprādzētas. Pretējā gadījumā pastāv risks
sabojāt aizmugures sēdekļa polsterējumu.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
Atzveltnes pacelšana
SVARĪGI
Atzveltnes pacelšana vertikālā stāvoklī ir jāveic
manuāli:
Pirms nolaist sēdekli, jāpaceļ vidējā sēdekļa
elkoņbalsts*.
Pirms nolocīšanas ir jāaizver gariem priekšmetiem paredzētā lūka* aizmugurējā sēdeklī.
PIEZĪME
Aktivizējot privāto aizslēgšanu, aizmugurējam
sēdeklim ir jāatrodas vertikālā stāvoklī, lai aizslēgšana darbotos. Kad aizmugurējais sēdeklis ir nolaists, aizslēgšana nedarbojas.
PIEZĪME
Lai līdz galam uz priekšu varētu nolocīt aizmugurējā sēdekļa atzveltnes, var nākties pabīdīt
uz priekšu priekšējos sēdekļus un/vai noregulēt augstāk sēdekļu atzveltnes.
Atzveltnes nolocīšana
Lai varētu nolocīt aizmugurējo sēdekli, automašīnai ir jāstāv un jābūt atvērtām vismaz vienām aizmugurējām durvīm.
1.
Pārvietojiet atzveltni uz augšu/atpakaļ.
2.
Spiediet atzveltni, līdz nostrādā fiksators.
3.
Manuāli paceliet galvas balstus.
4.
Vajadzības gadījumā paceliet vidējā sēdekļa
galvas balstu.
BRĪDINĀJUMS
Sēdekļa nolocīšanas pogas, kas atrodas aizmugurējā
sēdekļa augšdaļā.
1.
Pārliecinieties, ka aizmugurējā sēdeklī nav
pasažieru vai priekšmetu.
2.
Manuāli nolaidiet vidējā sēdekļa galvas
balstu.
3.
Nospiediet un turiet vienu no pogām kas
atrodas sīklietu plauktā automašīnas kreisajā
pusē.
4.
5.
Sēdeklis tiek atbrīvots no fiksatora, bet paliek
tajā pašā pozīcijā. Galvas balsti tiek nolaisti
automātiski.
Manuāli nolaidiet galvas balstu horizontālā
pozīcijā.
Pārliecinieties, ka pēc atliekšanas aizmugurējā
sēdekļa atzveltne un galvas balsti un kārtīgi
nofiksēti.
Ārējo sēdekļu galvas balstiem vienmēr ir jābūt
paceltiem, kad kādā no ārējiem sēdekļiem sēž
pasažieri.
Saistītā informācija
•
Aizmugurējā sēdekļa galvas balstu regulēšana (190 lpp.)
•
•
Privātā aizslēgšana (267 lpp.)
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana un deaktivizēšana (267 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 189
SĒDEKĻI UN STŪRE
Aizmugurējā sēdekļa galvas balstu
regulēšana
Noregulējiet vidējā sēdekļa galvas balstu atbilstoši pasažiera augumam. Nolokiet ārējo sēdekļu
galvas balstus*, lai uzlabotu redzamību uz aizmuguri.
Vidējā sēdekļa galvas balsta regulēšana
Lai nolaistu galvas balstu, jānospiež taustiņš (skatiet attēlu), vienlaikus uzmanīgi spiežot galvas
balstu uz leju.
BRĪDINĀJUMS
Vidējās sēdvietas galvas balsts jānoregulē atbilstoši pasažiera augumam tā, lai atbalstītu visu
muguru un galvu, ja tas ir iespējams. Nepieciešamības gadījumā pārbīdiet to uz augšu manuāli.
Ja vidējās sēdvieta netiek lietota, tās galvas
balstam jāatrodas viszemākajā pozīcijā. Ja
vidējā sēdvieta tiek lietota, galvas balsts
pareizi jānoregulē pasažiera augumā, lai tas
atbalstītu visu pakausi, ja tas ir iespējams.
Nospiediet taustiņu Nolocīt
galvas balstu, lai aktivizētu/
deaktivizētu nolaišanas funkciju.
Manuāli bīdiet galvas balstu uz aizmuguri, līdz
atskan klikšķis.
BRĪDINĀJUMS
Aizmugurējo ārējo sēdekļu galvas
balstu nolocīšana centrālajā displejā*
Ārējos galvas balstus var ievilkt, izmantojot centrālā displeja funkciju skatu. Galvas balstus var
nolaist aizdedzes pozīcijā 0.
Nenolaidiet ārējos galvas balstus, ja kādā no
ārējām aizmugurējām sēdvietām atrodas
pasažieri.
BRĪDINĀJUMS
Pēc galvas balsta atliekšanas tas jānofiksē
vietā.
190
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
Saistītā informācija
•
Atzveltņu ielocīšana aizmugurējā sēdeklī*
(188 lpp.)
Vadības taustiņi uz stūres un
skaņas signāls
Skaņas signāls
Uz stūres atrodas skaņas signāla un, piemēram,
vadītāja atbalsta sistēmu un balss atpazīšanas
vadības slēdži.
Skaņas signāls atrodas stūres centrā.
Saistītā informācija
•
•
Stūres bloķētājs (192 lpp.)
Stūres regulēšana (192 lpp.)
Stūres vadības tastatūra un vadības sviras*.
Vadītāja atbalsta sistēmu vadības ierīces5/>
Vadības svira* manuālai automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu pārslēgšanai.
Vadības ierīces balss atpazīšanai un izvēlnei,
ziņojumu un tālruņa pārvaldībai.
5
Ātruma ierobežotājs, kruīza kontrole, adaptīvā kruīza kontrole*, distances brīdinājums* un Pilot Assist.
* Papildaprīkojums/piederums. 191
SĒDEKĻI UN STŪRE
Stūres bloķētājs
Stūres regulēšana
Stūres bloķētājs apgrūtina automašīnas stūrēšanu, piemēram, ja tā ir nozagta. Kad stūre tiek
bloķēta vai atbloķēta, var būt dzirdams mehānisks troksnis.
Stūri var noregulēt dažādās pozīcijās.
Stūres regulēšana automašīnā ar ceļu
drošības gaisa spilvenu
Stūres bloķēšanas mehānisma
aktivizēšana
Stūres bloķēšanas mehānisms tiek aktivizēts, aizslēdzot automašīnu no ārpuses un izslēdzot dzinēju. Ja automašīna netiek aizslēgta, stūres bloķēšanas mehānisms pēc brīža tiek automātiski
aktivizēts.
Stūres bloķēšanas mehānisma
deaktivizēšana
Stūres bloķēšanas mehānismu var deaktivizēt,
atslēdzot automašīnu no ārpuses. Ja automašīna
nav aizslēgta, stūres bloķētājs tiek deaktivizēts, ja
pasažieru salonā atrodas tālvadības atslēga un
automašīna tiek iedarbināta.
Saistītā informācija
•
Vadības taustiņi uz stūres un skaņas signāls
(191 lpp.)
•
Stūres regulēšana (192 lpp.)
Stūrei var regulēt augstumu un dziļumu.
Stūri var regulēt dažādos veidos atkarībā no tā,
vai automašīna ir aprīkota ar ceļu drošības gaisa
spilvenu6.
BRĪDINĀJUMS
Pirms braukšanas sākšanas noregulējiet un
nofiksējiet stūri. Stūri nedrīkst regulēt braukšanas laikā.
Izmantojot no ātruma atkarīgo stūres pastiprinātāju, var regulēt stūrēšanas spēka līmeni. Stūres
spēks tiek regulēts atbilstoši automašīnas ātrumam, lai nodrošinātu vadītājam labāku reakciju uz
ceļa.
6
192
Ar ceļu drošības gaisa spilvenu automašīna tiek aprīkota tikai dažos tirgos.
Stūres regulēšanas svira.
1.
Pabīdiet sviru uz priekšu, lai atbrīvotu stūri.
2.
Noregulējiet stūri stāvoklī, kas jums vislabāk
piemērots.
3.
Pavelciet sviru atpakaļ, lai nofiksētu stūri
vietā. Ja sviru nevar pakustināt, spiežot sviru
atpakaļ, vienlaicīgi nedaudz uzspiediet arī stūrei.
SĒDEKĻI UN STŪRE
Stūres regulēšana automašīnā bez ceļu
drošības gaisa spilvena
Stūres regulēšanas svira.
1.
Pavelciet sviru atpakaļ, lai atbrīvotu stūri.
2.
Noregulējiet stūri stāvoklī, kas jums vislabāk
piemērots.
3.
Pabīdiet sviru uz priekšu, lai nostiprinātu stūri.
Ja sviru nevar pakustināt, spiežot sviru atpakaļ, vienlaicīgi nedaudz uzspiediet arī stūrei.
Saistītā informācija
•
•
•
Stūres bloķētājs (192 lpp.)
Vadības taustiņi uz stūres un skaņas signāls
(191 lpp.)
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (179 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 193
KLIMATA KONTROLE
KLIMATA KONTROLE
Klimata kontrole
Klimata zonas
Šis automobilis ir aprīkots ar elektronisko klimata
kontroli. Klimatkontroles sistēma sistēma dzesē
vai silda, kā arī sausina gaisu salonā.
Klimata zonu skaits, kurās automašīna ir sadalīta,
nosaka opcijas dažādas temperatūras iestatīšanai dažādām pasažieru salona daļām.
Visas klimata kontroles funkcijas var vadīt vidējā
displejā un izmantojot viduskonsoles taustiņus.
2 zonu klimata sistēma
4 zonu klimata sistēma*
Dažas aizmugurējā sēdekļa funkcijas var vadīt arī
ar klimata kontroles slēdžiem* tuneļkonsoles aizmugurē.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
196
Klimata zonas (196 lpp.)
Klimata kontrole — sensori (197 lpp.)
Klimata zonas ar 4 zonu klimata sistēmu.
Noteiktā temperatūra (197 lpp.)
4 zonu klimata sistēmā pasažieru salona temperatūru var iestatīt atsevišķi automašīnas kreisajai
un labajai pusei gan priekšējiem, gan aizmugurējiem sēdekļiem.
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu
(198 lpp.)
Klimats stāvēšanas laikā* (223 lpp.)
Klimata zonas ar 2 zonu klimata sistēmu.
Sildītājs* (230 lpp.)
2 zonu klimata sistēmā pasažieru salona temperatūru var iestatīt atsevišķi automašīnas kreisajai
un labajai pusei.
Gaisa kvalitāte (199 lpp.)
Gaisa plūsmas sadalījums (201 lpp.)
Saistītā informācija
•
Klimata kontrole (196 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces (207 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Klimata kontrole — sensori
Klimata kontroles sistēmai ir vairāki sensori, kas
palīdz kontrolēt automašīnas klimatu.
Sensoru atrašanās vieta
Ja automašīna ir aprīkota ar Interior Air Quality
System*, tās klimata kontroles sistēmas gaisa
ieplūdes atverē ir uzstādīts arī gaisa kvalitātes
sensors.
Saistītā informācija
•
•
Klimata kontrole (196 lpp.)
Interior Air Quality System* (200 lpp.)
Noteiktā temperatūra
Klimata kontroles sistēma regulē pasažieru
salona klimatu, balstoties uz noteikto temperatūru, nevis faktisko temperatūru.
Pasažieru salonam izvēlētā temperatūra atbilst
fiziskajām sajūtām, ko ietekmē pašreizējā apkārtējā gaisa temperatūra, gaisa ātrums, mitrums,
saules iedarbība salonā un automašīnas ārpusē
u.c.
Sistēmā iekļauts saules sensors, kas nosaka, no
kuras puses salonā spīd saule. Tas nozīmē, ka
temperatūra starp labās un kreisās puses gaisa
ieplūdes atverēm var atšķirties, neskatoties uz to,
ka abām pusēm iestatīta vienāda temperatūra.
Saistītā informācija
Saules sensors — instrumentu paneļa augšpusē.
•
Klimata kontrole (196 lpp.)
Mitruma sensors — ietvarā pie salona atpakaļskata spoguļa.
Āra gaisa temperatūras sensors — labās
puses sānu spogulī.
Pasažieru salona temperatūras salons —
viduskonsolē pie fiziskajiem taustiņiem.
PIEZĪME
Neapklājiet un nenobloķējiet sensorus ar
apģērbu vai citiem priekšmetiem.
* Papildaprīkojums/piederums. 197
KLIMATA KONTROLE
Klimata kontroles vadība ar balss
atpazīšanu1
•
"Turn on auto" — aktivizē automātisko klimata regulēšanu.
Klimata kontroles sistēmas balss vadības komandas ļauj, piemēram, mainīt temperatūru, aktivizēt
sēdekļu apsildi* vai mainīt ventilatora darbības
līmeni.
•
"Air condition on/Air condition off" —
aktivizē/deaktivizē gaisa kondicionētāju.
•
"Recirculation on/Recirculation off" —
aktivizē/deaktivizē gaisa cirkulāciju.
•
"Turn on defroster /Turn off defroster"
— aktivizē/deaktivizē logu un sānu spoguļu
atkausēšanu.
•
"Turn on max defroster/Turn max
defroster off" — aktivizē/deaktivizē atkausētāju maksimālas darbības līmeni.
Nospiediet
komandām:
•
"Climate" — sāk dialogu par klimata kontroli
un rāda komandu piemērus.
•
"Set temperature to X degrees" — iestata vēlamo temperatūru.
•
"Raise temperature/Lower temperature"
— paaugstināt/pazemināt temperatūras
iestatījumu par vienu soli.
•
"Sync temperature" — sinhronizē visu
automašīnas klimata zonu temperatūru ar
vadītāja pusē iestatīto temperatūru.
•
"Air on feet"/"Air on body" — atver
vēlamo gaisa plūsmas atveri.
•
"Air on feet off"/"Air on body off" — aizver vēlamo gaisa plūsmas atveri.
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" — maina
gaisa plūsmu uz Max/Off.
•
"Raise fan speed/Lower fan speed" —
paaugstina/pazemina ventilatora darbības
līmeni par vienu soli.
1
198
un izrunājiet vienu no šīm
•
"Turn on electric defroster/Turn off
electric defroster" — aktivizē/deaktivizē
vējstikla apsildi*.
•
"Turn on rear defroster/Turn off rear
defroster" — aktivizē/deaktivizē aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsildi.
•
"Turn steering wheel heat on/Turn
steering wheel heat off" — aktivizē/deaktivizē stūres apsildi*.
•
"Raise steering wheel heat/Lower
steering wheel heat" — paaugstina/samazina stūres apsildes* iestatījumu par vienu
soli.
•
"Turn on seat heat/Turn off seat heat"
— aktivizē/deaktivizē sēdekļa apsildi*.
•
"Raise seat heat/Lower seat heat" —
paaugstina/samazina sēdekļa apsildes*
iestatījumu par vienu soli.
•
"Turn on seat ventilation/Turn off seat
ventilation" — aktivizē/deaktivizē sēdekļu
ventilāciju*.
•
"Raise seat ventilation/Lower seat
ventilation" — paaugstina/samazina
sēdekļa ventilācijas* iestatījumu par vienu
soli.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Klimata kontrole (196 lpp.)
Balss atpazīšana (140 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (141 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (144 lpp.)
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Gaisa kvalitāte
Clean Zone*
Pasažieru salona izvēlētie materiāli un gaisa attīrīšanas sistēma nodrošina augstu salona gaisa
kvalitāti.
Funkcija Clean Zone pārbauda un norāda, vai ir
piepildījušies visi nosacījumi labai gaisa kvalitātei
pasažieru salonā.
•
•
PIEZĪME
Pasažieru salonā izmantotie materiāli
Clean Zone nenorāda, ka gaisa kvalitāte ir
laba. Tas tikai norāda, ka ir sasniegti nosacījumi labai gaisa kvalitātei.
Volvo pasažieru salona interjers ir veidots tā, lai
būtu patīkams un ērts, arī cilvēkiem, kam ir kontaktalerģijas vai astma.
Saistītā informācija
Ir izstrādāti pārbaudīti materiāli, lai samazinātu
putekļu daudzumu pasažieru salonā, un tie atvieglo pasažieru salona uzturēšanu tīrībā.
•
•
•
•
Paklāji gan salonā, gan bagāžas nodalījumā ir
izņemami, tos ir viegli izņemt un iztīrīt.
Salona tīrīšanai lietojiet Volvo ieteiktos tīrīšanas
līdzekļus un automašīnas kopšanas produktus.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Klimata kontrole (196 lpp.)
Clean Zone* (199 lpp.)
Clean Zone Interior Package* (200 lpp.)
Interior Air Quality System* (200 lpp.)
Pasažieru salona gaisa filtrs (201 lpp.)
Gaisa kvalitāte (199 lpp.)
Clean Zone Interior Package* (200 lpp.)
Interior Air Quality System* (200 lpp.)
Pasažieru salona gaisa filtrs (201 lpp.)
Šis indikators ir redzams vidējā displeja klimata skatā.
Gaisa attīrīšanas sistēma
Papildus pasažieru salona filtram arī Clean Zone
Interior Package* un Interior Air Quality System*
palīdz uzturēt augstu gaisa kvalitāti pasažieru
salonā.
Ir aktivizēts ventilators.
Ir deaktivizēta gaisa recirkulācija.
Šis indikators ir redzams klimata rindā, kad
klimata skats nav atvērts.
Ja nosacījumi nav piepildījušies, teksts Clean
Zone ir baltā krāsā. Ja visi nosacījumi ir piepildījušies, teksta krāsa mainās uz zilu.
Nosacījumi, kuriem ir jāpiepildās:
•
Visas durvis un bagāžas nodalījuma pārsegs
ir aizvērts.
•
•
Visi sānu logi un panorāmas jumts* ir aizvērti.
Ir aktivizēta gaisa kvalitātes sistēma Interior
Air Quality System*.
* Papildaprīkojums/piederums. 199
KLIMATA KONTROLE
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
Clean Zone Interior Package (CZIP) ietver vairākas modifikācijas, kas nodrošina vēl lielāku pasažieru salona tīrību attiecībā uz alerģijas un astmu
izraisošām vielām.
Interior Air Quality System (IAQS) ir pilnīgi automātiska gaisa kvalitātes sistēma, kas atdala
gāzes un daļiņas, lai samazinātu aromātu un piesārņojuma līmeņus pasažieru salonā.
Komplektā ietverts:
IAQS ir daļa no Clean Zone Interior Package
(CZIP), un tā attīra pasažieru salona gaisu no
tādiem piemaisījumiem kā daļiņas, ogļūdeņraži,
slāpekļa oksīdi un zemes līmeņa ozons.
•
•
Pastiprināta ventilatora darbība, kas nozīmē,
ka ventilators sāk darboties pēc automašīnas
atslēgšanas ar tālvadības pults atslēgu. Ventilators piepilda pasažieru salonu ar svaigu
gaisu. Šī funkcija sāk darboties pēc vajadzības un tiek izslēgta automātiski pēc kāda
laika, kad tiek atvērtas kādas no salona durvīm. Ventilatora darbības laiks tiek pakāpeniski samazināts, samazinoties nepieciešamībai, līdz automobilis kļūst 4 gadus vecs.
Clean Zone Interior Package* (200 lpp.)
Pasažieru salona gaisa filtrs (201 lpp.)
Ja gaisa kvalitātes sensors konstatē, ka āra gaiss
ir piesārņots, tiek aizvērta gaisa ieplūdes atvere
un aktivizēta gaisa recirkulācija.
PIEZĪME
Gaisa kvalitātes sensoram vienmēr jābūt
iespējotam, lai nodrošinātu pasažieru salonā
vislabāko gaisa kvalitāti.
Pilnībā automātiska gaisa kvalitātes sistēma
Interior Air Quality System (IAQS).
Auksta klimata zonās recirkulācijas funkcija ir
ierobežota, lai novērstu aizsvīduma veidošanos.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Gaisa kvalitāte (199 lpp.)
Clean Zone* (199 lpp.)
Smidzināšanas laikā jāizmanto vējstikla, sānu
logu un aizmugures loga atkausēšanas funkcija.
Interior Air Quality System* (200 lpp.)
Pasažieru salona gaisa filtrs (201 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
200
Gaisa kvalitātes sensora aktivizēšana un
deaktivizēšana* (201 lpp.)
Gaisa kvalitāte (199 lpp.)
Clean Zone* (199 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Gaisa kvalitātes sensora
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Gaisa kvalitātes sensors ir daļa no pilnīgi automātiskās gaisa kvalitātes sistēmas Interior Air
Quality System (IAQS).
Var iestatīt, vai gaisa kvalitātes sensoram jābūt
aktivizētam/deaktivizētam
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Atlasiet Gaisa kvalitātes sensors, lai aktivizētu/deaktivizētu gaisa kvalitātes sensoru.
Pasažieru salona gaisa filtrs
Gaisa plūsmas sadalījums
Viss automašīnas pasažieru salonā ienākošais
gaiss tiek attīrīts filtrā.
Klimata kontroles sistēma sadala ieplūstošo
gaisu uz vairākām dažādām ventilācijas atverēm
salonā.
Pasažieru salona filtra nomaiņa
Lai klimata kontroles sistēma darbotos efektīvi, ir
pēc regulāriem intervāliem jāmaina tās filtrs. Ieteicamie maiņas intervāli atrodami Volvo apkopes
programmā. Ja automobilis tiek ekspluatēts
nopietni piesārņotā apkārtējā vidē, var būt nepieciešams filtru nomainīt daudz biežāk.
PIEZĪME
Ir dažādu veidu pasažieru salona filtri. Pārliecinieties, ka ir uzstādīts pareizais filtrs.
Saistītā informācija
•
Interior Air Quality System* (200 lpp.)
Automātiska un manuāla gaisa sadale
Kad darbojas automātiski regulējamā klimata
kontrole, gaisa plūsmas sadale notiek automātiski. Vajadzības gadījumā gaisa sadali var regulēt
manuāli.
Regulējamas ventilācijas atveres
Dažas no automašīnas ventilācijas atverēm ir
regulējamas, kas nozīmē, ka varat atvērt/aizvērt
ventilācijas atveri, lai orientētu gaisa plūsmu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Gaisa kvalitāte (199 lpp.)
Clean Zone* (199 lpp.)
Clean Zone Interior Package* (200 lpp.)
Interior Air Quality System* (200 lpp.)
Regulējamo gaisa ieplūdes atveru atrašanās vieta pasažieru salonā.
Automašīnās ar 2 klimata zonām: četras
gaisa ieplūdes atveres atrodas instrumentu
panelī un vēl pa vienai – uz katra durvju
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 201
KLIMATA KONTROLE
||
statņa starp priekšējām un aizmugurējām
durvīm.
Gaisa plūsmas sadalījuma
mainīšana
Automašīnās ar 4 klimata zonām*: vēl divas
atrodas tuneļkonsoles aizmugurē.
Vajadzības gadījuma gaisa sadali var mainīt
manuāli.
Saistītā informācija
•
•
Klimata kontrole (196 lpp.)
Gaisa plūsmas sadalījuma mainīšana
(202 lpp.)
•
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/aizvēršana
un pagriešana (203 lpp.)
•
Gaisa sadales opciju tabula (204 lpp.)
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
Gaisa sadales taustiņi klimata skatā.
Gaisa plūsmas sadale — vējstikla atkausētāja gaisa ieplūdes atveres
Gaisa sadale — gaisa ieplūdes atveres
instrumentu panelī un viduskonsolē
Gaisa sadale — gaisa ieplūdes atveres grīdā
2.
Nospiediet vienu vai vairākus gaisa sadales
taustiņus, lai atvērtu/aizvērtu attiecīgo gaisa
ieplūdes atveri.
> Gaisa sadale mainās, un taustiņi izgaismojas/nodziest.
Saistītā informācija
•
•
•
202
Gaisa plūsmas sadalījums (201 lpp.)
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/aizvēršana
un pagriešana (203 lpp.)
Gaisa sadales opciju tabula (204 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/
aizvēršana un pagriešana
Dažas pasažieru salona gaisa ieplūdes atveres
var atvērt, aizvērt un pagriezt atsevišķi.
Ventilācijas atveres tuneļkonsoles aizmugurē*:
–
Jo garākas ir uz īkšķrata redzamās baltās līnijas, jo lielāka ir gaisa plūsma.
Pavēršot automašīnas ārējās ventilācijas atveres
pret sānu logiem, var mazināt aizsvīdumu.
Pavēršot automašīnas ārējās ventilācijas atveres
uz iekšu, karstā laikā pasažieru salonā var panākt
komfortablu vidi.
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana un
aizvēršana
Ventilācijas atveres instrumentu panelī:
–
Pagrieziet slēdzi ventilācijas atveres vidū, lai
atvērtu/aizvērtu gaisa plūsmu no šīs ventilācijas atveres.
Ritiniet īkšķratu zem ventilācijas atveres, lai
atvērtu/aizvērtu gaisa plūsmu no ventilācijas
atveres.
Gaisa ieplūdes atveru pagriešana
–
Horizontāli/vertikāli pārvietojiet sviru ventilācijas atveres vidū, lai virzītu gaisa plūsmu no
ventilācijas atveres.
Saistītā informācija
•
•
•
Gaisa plūsmas sadalījums (201 lpp.)
Gaisa plūsmas sadalījuma mainīšana
(202 lpp.)
Gaisa sadales opciju tabula (204 lpp.)
Gaisa plūsma ir maksimāla, kad marķējums
uz slēdža ir vertikālā pozīcijā.
Ventilācijas atveres durvju statņos:
–
Pārvietojiet sviru ventilācijas atveres vidū uz
augšu/uz leju, lai atvērtu/aizvērtu gaisa
plūsmu no šīs ventilācijas atveres.
Apakšējā pozīcijā gaisa plūsma tiek izslēgta,
savukārt pārējās tā ir nemainīga.
* Papildaprīkojums/piederums. 203
KLIMATA KONTROLE
Gaisa sadales opciju tabula
Vajadzības gadījuma gaisa sadali var mainīt
manuāli. Iestatījumus var veikt šīm opcijām.
Gaisa plūsmas sadalījums
Mērķis
Ja visu gaisa sadales taustiņu atlase tiek atcelta manuālajā režīmā, klimata kontroles sistēma ieslēdz automātiski regulējamu klimata kontroli.
204
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja gaisa ieplūdes atverēm. Zināma gaisa daļa
plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Novērš aizsvīšanu un apledojumu aukstā un mitrā
laikā (lai to panāktu, ventilatora darbības līmenis
nedrīkst būt zems).
Galvenā gaisa plūsma no gaisa ieplūdes atverēm instrumentu panelī. Zināma gaisa
daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina efektīvu dzesēšanu karstā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no gaisa ieplūdes atverēm pie grīdas. Zināma gaisa daļa plūst
no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina karstā vai vēsā gaisa plūsmu uz grīdu.
KLIMATA KONTROLE
Gaisa plūsmas sadalījums
Mērķis
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja un instrumentu paneļa gaisa ieplūdes atverēm.
Zināma gaisa daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina komfortu karstā un sausā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja atverēm un gaisa ieplūdes atverēm pie grīdas.
Zināma gaisa daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina komfortu un atkausēšanu aukstā un
mitrā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no gaisa ieplūdes atverēm instrumentu panelī un pie grīdas.
Zināma gaisa daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina komfortu saulainā, vēsā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja gaisa ieplūdes atverēm instrumentu panelī un
pie grīdas.
Sniedz līdzsvarotu komfortu pasažieru salonā.
}}
205
KLIMATA KONTROLE
||
Saistītā informācija
•
•
•
206
Gaisa plūsmas sadalījums (201 lpp.)
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/aizvēršana
un pagriešana (203 lpp.)
Gaisa plūsmas sadalījuma mainīšana
(202 lpp.)
KLIMATA KONTROLE
Klimata kontroles vadības ierīces
Galvenās klimata kontroles funkcijas
Papildus klimata joslas funkcijām cilnē
Galvenais klimats var regulēt arī citas galvenās
klimata funkcijas.
Klimata kontroles sistēmas funkcijas var vadīt,
izmantojot viduskonsoles fiziskos taustiņus, centrālo displeju un klimata paneli tuneļkonsoles aizmugurē*.
Fiziskie taustiņi viduskonsolē
Temperatūras vadības ierīces vadītāja un
pasažiera pusē.
Vadītāja un blakussēdētāja sēdekļa apsildes*
un ventilācijas*, kā arī stūres apsildes* vadības ierīces.
Vējstikla apsildes* un maks. atkausētāja funkcijas taustiņš.
Aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsildes
taustiņš.
Klimata rinda centrālajā displejā
Visbiežāk lietotās klimata funkcijas var regulēt klimata joslā.
Taustiņš, kas ļauj atvērt klimata skatu. Taustiņa attēls norāda aktivizētos klimata iestatījumus.
Klimata skats centrālajā displejā
Atveriet klimata skatu, nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
Atkarībā no aprīkojuma līmeņa klimata
skats var būt sadalīts vairākās cilnēs.
Starp cilnēm var pārslēgties, pārvelkot pa
kreisi/pa labi vai nospiežot attiecīgo virsrakstu.
Max, Elektrisks, Aizmugurē — logu un
sānu spoguļu atkausēšanas vadības ierīces.
Kondic. — gaisa kondicionētāja vadības ierīces.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 207
KLIMATA KONTROLE
Recirkul. — gaisa recirkulācijas vadības ierīces.
||
Klimats stāvēšanas laikā*
Automašīnas stāvēšanas klimata kontroli var
regulēt cilnē Stāvēšanas klimats.
Gaisa sadales vadības ierīces.
Klimata kontroles vadības ierīces
tuneļkonsoles aizmugurē*
Priekšējā sēdekļa ventilatora vadības slēdži2.
AUTO — automātiska klimata regulēšana.
Aizmugurējā klimata kontrole*
Visas aizmugurējā sēdekļa klimata funkcijas var
regulēt cilnē Aizmugures klimats.
Aizmugurējā sēdekļa apsildes vadības ierīces*.
Otrās rindas klimats — vadīklas klimata
funkcionalitātei aizmugurējā sēdeklī. Aizmugurējā sēdekļa ventilatora vadības ierīces.
Aizmugurējā sēdekļa temperatūras vadības
ierīces.
Aizmugurējā sēdekļa apsildes vadības ierīces*.
2
208
Aizmugurējā sēdekļa ventilatora vadības ierīces.
Aizmugurējā sēdekļa temperatūras vadības
ierīces.
Aizslēgšanas/atslēgšanas poga klimata
panelī.
Ja automašīna nav aprīkota ar klimata paneli
tuneļkonsoles aizmugurē, bet ir aprīkota ar aizmu-
Ar 2 zonu klimata kontroli vadības slēdži ir kopīgi ar aizmugurējo sēdekli.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
gurējo sēdekļu apsildi*, tuneļkonsoles aizmugurē
ir fiziski taustiņi šīs funkcijas vadībai.
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana (217 lpp.)
Priekšējā sēdekļa apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Klimata panelim ir ekrāna bloķētājs, lai novērstu
ventilatora ātruma un temperatūras nejaušu
maiņu. Kad ekrāns ir bloķēts, tiek rādīti tikai
sēdekļu vadības slēdži* un atbloķēšanas poga.
•
Priekšējo sēdekļu ventilatora līmeņa regulēšana (218 lpp.)
Var ieslēgt sēdekļu apsildi, lai palielinātu vadītāja
un pasažieru komfortu aukstā laikā.
•
Aizmugurējo sēdekļu ventilatora līmeņa regulēšana* (219 lpp.)
•
•
Temperatūras sinhronizēšana (222 lpp.)
Pēc atbloķēšanas klimata panelī var mainīt ventilatora ātrumu un temperatūru un tiek rādīti visi
atlasītie klimata iestatījumi. Pēc noteikta neaktivitātes perioda ekrāns tiek automātiski bloķēts.
Gaisa kondicionētāja aktivizēšana un deaktivizēšana (222 lpp.)
1.
Saistītā informācija
•
•
Klimata kontrole (196 lpp.)
Ja automašīna nav aprīkota ar ventilētiem
sēdekļiem vai stūres apsildi (vadītāja pusē),
sēdekļu apsildes taustiņš atrodas tieši klimata rindā.
Priekšējā sēdekļa apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana* (209 lpp.)
•
Aizmugurējā sēdekļa apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana* (210 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa ventilācijas aktivizēšana un
deaktivizēšana* (212 lpp.)
•
Stūres apsildes* aktivizēšana un deaktivizēšana (212 lpp.)
•
Automātiskas klimata kontroles aktivizēšana
(213 lpp.)
•
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana un deaktivizēšana (214 lpp.)
•
Maks. atkausētāja aktivizēšana un deaktivizēšana (215 lpp.)
•
Vējstikla apsildes* aktivizēšana un deaktivizēšana (216 lpp.)
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet kreisās vai labās puses stūres un sēdekļa taustiņu, lai atklātu sēdekļu un stūres vadības
ierīces.
2.
Vairākas reizes nospiediet sēdekļu apsildes
taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto
līmeni.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 209
KLIMATA KONTROLE
||
BRĪDINĀJUMS
Apsildāmos sēdekļus nedrīkst lietot cilvēki,
kuriem ir apgrūtināta spēja sajust temperatūras paaugstināšanos samazinātas jutības dēļ
vai kuriem ir apgrūtināta apsildāmo sēdekļu
vadības slēdžu regulēšana. Pretējā gadījumā
var gūt apdegumus.
Saistītā informācija
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces (207 lpp.)
Priekšējā sēdekļa apsildes automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana un deaktivizēšana*
(210 lpp.)
Priekšējā sēdekļa apsildes
automātiskās ieslēgšanās
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Var ieslēgt sēdekļu apsildi, lai palielinātu vadītāja
un pasažieru komfortu aukstā laikā.
Var iestatīt, lai, iedarbinot dzinēju, sēdekļu apsildes automātiskā ieslēgšanās tiktu aktivizēta/
deaktivizēta. Ja ir aktivizēta automātiskā iedarbināšana, apsilde sāk darboties zemas apkārtējās
temperatūras gadījumā.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Atlasiet Vadītāja sēdekļa autom. apsildes
līmenis un Pasaž. sēdekļa automātiskās
apsildes līmenis, lai aktivizētu/deaktivizētu
vadītāja un pasažiera sēdekļa automātisku
apsildes sākšanu.
> Kad ir aktivizēta automātiska ieslēgšana,
klimata rindā pie katras priekšējo sēdekļu
apsildes pogas tiek rādīts burts "A".
4.
Atlasiet Zems, Vidēja vai Augsts, lai atlasītu
līmeni, pēc kura funkcija tiek aktivizēta.
Aizmugurējā sēdekļa apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Var ieslēgt sēdekļu apsildi, lai palielinātu vadītāja
un pasažieru komfortu aukstā laikā.
Aizmugurējā sēdekļa apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana no
priekšējā sēdekļa*
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2.
Atlasiet cilni Aizmugures klimats.
3.
Vairākas reizes nospiediet sēdekļu apsildes
taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto
līmeni.
Saistītā informācija
•
•
210
Klimata kontroles vadības ierīces (207 lpp.)
Priekšējā sēdekļa apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana* (209 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Aizmugurējā sēdekļa apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana no
aizmugurējā sēdekļa
Ar 4 zonu klimatu*:
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces (207 lpp.)
Ar 2 zonu klimatu:
Sēdekļu apsildes rādījums un vadības slēdži klimata
panelī tuneļkonsoles aizmugurē.
–
Sēdekļu apsildes taustiņi tuneļkonsoles aizmugurē.
–
Vairākas reizes nospiediet kreisās vai labās
puses fiziskos sēdekļu apsildes taustiņus,
kas atrodas tuneļkonsoles aizmugurē, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts,
Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņa gaismas diodes rāda iestatīto līmeni.
Vairākas reizes nospiediet kreisās vai labās
puses sēdekļu apsildes taustiņus, kas atrodas tuneļkonsoles klimata panelī, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts,
Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un klimata paneļa ekrānā
tiek parādīts iestatītais līmenis.
BRĪDINĀJUMS
Apsildāmos sēdekļus nedrīkst lietot cilvēki,
kuriem ir apgrūtināta spēja sajust temperatūras paaugstināšanos samazinātas jutības dēļ
vai kuriem ir apgrūtināta apsildāmo sēdekļu
vadības slēdžu regulēšana. Pretējā gadījumā
var gūt apdegumus.
* Papildaprīkojums/piederums. 211
KLIMATA KONTROLE
Priekšējā sēdekļa ventilācijas
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Sēdekļus var ventilēt, piemēram, lai karstos klimatiskajos apstākļos sasniegtu augstāku komforta līmeni.
Ventilācijas sistēmu veido ventilatori sēdekļos un
to atzveltnēs, kas sūknē gaisu cauri sēdekļu polsterējumam. Jo vēsāks kļūst salons, jo lielāks ir
vēsinošais efekts. Sistēmu var ieslēgt, kad darbojas dzinējs.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces (207 lpp.)
Stūres apsildes* aktivizēšana un
deaktivizēšana
Var ieslēgt stūres apsildi, lai palielinātu vadītāja
komfortu aukstā laikā.
1.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet vadītāja puses stūres un sēdekļa taustiņu, lai
atklātu sēdekļu un stūres vadības ierīces.
Ja automašīna nav aprīkota ar sēdekļu apsildi
vai ventilāciju, stūres apsildes taustiņi atrodas
tieši klimata rindā.
1.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet kreisās vai labās puses stūres un sēdekļa taustiņu, lai atklātu sēdekļu un stūres vadības
ierīces.
Ja automašīna nav aprīkota ar sēdekļu apsildi
vai stūres apsildi (vadītāja pusē), sēdekļu
ventilācijas taustiņš atrodas tieši klimata
rindā.
2.
Vairākas reizes nospiediet stūres apsildes
taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto
līmeni.
Saistītā informācija
2.
212
Vairākas reizes nospiediet sēdekļu ventilācijas taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto
līmeni.
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces (207 lpp.)
Stūres apsildes automātiskās ieslēgšanās
aktivizēšana un deaktivizēšana* (213 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Stūres apsildes automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Automātiskas klimata kontroles
aktivizēšana
Var ieslēgt stūres apsildi, lai palielinātu vadītāja
komfortu aukstā laikā.
Kad ir aktivizēta automātiska klimata kontrole, vairākas klimata funkcijas tiek kontrolētas automātiski.
Var iestatīt, lai stūres apsildes automātiskā
ieslēgšana būtu aktivizēta/deaktivizēta, iedarbinot
dzinēju. Ja ir aktivizēta automātiskā iedarbināšana, apsilde sāk darboties zemas apkārtējās
temperatūras gadījumā.
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2.
Īsi nospiediet vai turiet nospiestu AUTO
Klimats/>
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Atlasiet Stūres automātiskas apsildes
līmenis, lai aktivizētu/deaktivizētu stūres
apsildes automātisko ieslēgšanos.
> Kad ir aktivizēta automātiska ieslēgšana,
klimata rindā pie stūres apsildes pogas
tiek rādīts burts "A".
4.
Atlasiet Zems, Vidēja vai Augsts, lai atlasītu
līmeni, pēc kura funkcija tiek aktivizēta.
Saistītā informācija
•
3
Stūres apsildes* aktivizēšana un deaktivizēšana (212 lpp.)
•
PIEZĪME
Temperatūru un ventilatora ātrumu var mainīt,
nedeaktivizējot automātiski regulēto klimata
kontroles sistēmu. Automātiski regulētā klimata kontroles sistēma tiek deaktivizēta, kad
tiek manuāli mainīta gaisa sadale vai tiek aktivizēts maksimālas atkausēšanas režīms.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces (207 lpp.)
Nospiežot īsi — gaisa recirkulācija, gaisa
kondicionēšana un gaisa sadale tiek
vadīta automātiski.
Nospiežot un turot — gaisa recirkulācija,
gaisa kondicionēšana un gaisa sadale tiek
vadīta automātiski, temperatūras un ventilatora līmenis tiek mainīts uz standarta
iestatījumiem: 22°C (72°F) un līmenis 3
(līmenis 2 aizmugurējā sēdeklī3).
> Klimata automātiskā regulēšana tiek aktivizēta, un taustiņš iedegas.
•
Automašīnās ar 4 mikroklimata zonām*.
* Papildaprīkojums/piederums. 213
KLIMATA KONTROLE
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana un
deaktivizēšana
Gaisa recirkulācija bloķē slikta gaisa, izplūdes
gāzu un citu sārņu ieplūšanu no automašīnas
ārpuses, liekot klimata kontroles sistēmai atkārtoti izmantot pasažieru salona gaisu.
1.
2.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
Nospiediet Recirkul..
> Gaisa recirkulācija tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
SVARĪGI
Ja gaiss salonā cirkulē pārāk ilgi, pastāv risks,
ka logi automašīnas iekšpusē var aizsvīst.
PIEZĪME
Kad ir aktivizēts maksimālas atkausētāja darbības režīms, nevar aktivizēt gaisa recirkulāciju.
214
Saistītā informācija
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces (207 lpp.)
Gaisa recirkulācijas laika iestatījuma aktivizēšana un deaktivizēšana (214 lpp.)
Gaisa recirkulācijas laika
iestatījuma aktivizēšana un
deaktivizēšana
Gaisa recirkulācija bloķē slikta gaisa, izplūdes
gāzu un citu sārņu ieplūšanu no automašīnas
ārpuses, liekot klimata kontroles sistēmai atkārtoti izmantot pasažieru salona gaisu.
Var iestatīt gaisa recirkulācijas taimera aktivizēšanu/deaktivizēšanu. Kad taimeris ir aktivizēts,
gaisa recirkulācija automātiski izslēdzas pēc 20
minūtēm.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Atlasiet Recirkulācijas taimeris, lai aktivizētu/deaktivizētu gaisa recirkulācijas taimeri.
Saistītā informācija
•
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana un deaktivizēšana (214 lpp.)
KLIMATA KONTROLE
Maks. atkausētāja aktivizēšana un
deaktivizēšana
PIEZĪME
Maks. atkausētāja iestatījums sāk darboties ar
noteiktu nobīdi, lai novērstu īslaicīgu ventilatora līmeņa pieaugumu, ja vējstikla apsilde
tiek deaktivizēta, divreiz ātri nospiežot taustiņu.
Maks. atkausētāja funkciju lieto, lai ātri likvidētu
aizsvīdumu un apledojumu no logiem.
Maks. atkausētāja funkcija deaktivizē klimata un
gaisa recirkulācijas automātisko regulēšanu, aktivizē gaisa kondicionēšanu un maina ventilatora
darbības līmeni uz 5, bet temperatūru — uz HI.
Maks. atkausētāja aktivizēšana un
deaktivizēšana no centrālā displeja
PIEZĪME
Mainot ventilatora līmeni uz 5, palielinās
trokšņu līmenis.
Kad maks. atkausētājs ir deaktivizēts, klimata
kontroles sistēma atjauno iepriekšējos iestatījumus.
Fiziska poga viduskonsolē.
Automašīnām bez vējstikla apsildes:
–
Nospiediet taustiņu.
> Maks. atkausētāja funkcija tiek aktivizēta/
deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/
nodziest.
Maks. atkausētāja aktivizēšana un
deaktivizēšana no viduskonsoles
Automašīnām ar vējstikla apsildi:
Viduskonsolē ir fiziska poga, ar kuru var ātri piekļūt maks. atkausētājam.
–
Ja automašīna aprīkota ar vējstikla apsildi*, vidējā
displeja klimata skatā var aktivizēt tikai maksimālā
atkausētāja darbības līmeņa funkciju.
Vairākas reizes nospiediet šo pogu, lai pārslēgtu trīs līmeņus:
•
•
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2.
Nospiediet Max.
> Maks. atkausētāja funkcija tiek aktivizēta/
deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/
nodziest.
Aktivizēta vējstikla apsilde
Aktivizēta vējstikla apsilde un maks. atkausētāja funkcija
Deaktivizēts.
> Vējstikla apsilde un maks. atkausētāja
funkcija tiek aktivizēta/deaktivizēta, un
taustiņš izgaismojas/nodziest.
•
1.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces (207 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 215
KLIMATA KONTROLE
Vējstikla apsildes* aktivizēšana un
deaktivizēšana
Vējstikla apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana no centrālā displeja
Vējstikla apsildi izmanto, lai ātri likvidētu vējstikla
aizsvīdumu un apledojumu.
Vējstikla apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana no viduskonsoles
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2.
Nospiediet Elektrisks.
> Vējstikla apsilde tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
Viduskonsolē atrodas fiziska poga, ar kuru var ātri
piekļūt vējstikla apsildes funkcijai.
Saistītā informācija
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces (207 lpp.)
Vējstikla apsildes automātiskas ieslēgšanas
aktivizēšana un deaktivizēšana* (217 lpp.)
PIEZĪME
Trīsstūra zona katrā vējstikla galā netiek apsildīta elektriski, tādēļ tā atkausēšana vai aizņemt ilgāku laiku.
Fiziska poga viduskonsolē.
–
Vairākas reizes nospiediet šo pogu, lai pārslēgtu trīs līmeņus:
•
•
Aktivizēta vējstikla apsilde
Aktivizēta vējstikla apsilde un maks. atkausētāja funkcija
Deaktivizēts.
> Vējstikla apsilde un maks. atkausētāja
funkcija tiek aktivizēta/deaktivizēta, un
taustiņš izgaismojas/nodziest.
•
216
PIEZĪME
Apsildāmais vējstikls var ietekmēt raidītāju un
citu sakaru ierīču darbību.
PIEZĪME
Ja laikā, kad funkcija Start/Stop ir automātiski
izslēgusi dzinēju, tiek aktivizēta vējstikla
apsilde, dzinējs atkal tiek iedarbināts.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Vējstikla apsildes automātiskas
ieslēgšanas aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu
apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana
Vējstikla apsildi izmanto, lai ātri likvidētu vējstikla
aizsvīdumu un apledojumu.
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildi
izmanto, lai ātri likvidētu aizsvīdumu un apledojumu no logiem un spoguļiem.
Var iestatīt, lai, iedarbinot dzinēju, vējstikla apsildes automātiskā ieslēgšana tiktu aktivizēta/deaktivizēta. Ja automātiskā ieslēgšanās ir aktivizēta,
apsilde sāk darboties, kad pastāv vējstikla/logu
apledošanas vai aizsvīduma risks. Apsilde izslēdzas automātiski, tiklīdz vējstikls/logs ir pietiekami silts un apledojums ir izkusis vai aizsvīdums
ir novērsts.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Atlasiet Automātisks priekšējais
atkausētājs, lai aktivizētu/deaktivizētu vējstikla apsildes automātisko ieslēgšanos.
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu
apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana
no viduskonsoles
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2.
Nospiediet Aizmugurē.
> Aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsilde
tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš
izgaismojas/nodziest.
Viduskonsolē atrodas fiziska poga, ar kuru var ātri
piekļūt aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes funkcijai.
Saistītā informācija
•
•
Saistītā informācija
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu
apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana
no centrālā displeja
Vējstikla apsildes* aktivizēšana un deaktivizēšana (216 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces (207 lpp.)
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes
automātiskas ieslēgšanas aktivizēšana un
deaktivizēšana (218 lpp.)
Fiziska poga viduskonsolē.
–
Nospiediet taustiņu.
> Aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsilde
tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš
izgaismojas/nodziest.
* Papildaprīkojums/piederums. 217
KLIMATA KONTROLE
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu
apsildes automātiskas ieslēgšanas
aktivizēšana un deaktivizēšana
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildi
izmanto, lai ātri likvidētu aizsvīdumu un apledojumu no logiem un spoguļiem.
Var iestatīt, lai, iedarbinot dzinēju, aizmugurējā
stikla un sānu spoguļu apsildes automātiskā
ieslēgšana tiktu aktivizēta/deaktivizēta. Ja automātiskā ieslēgšanās ir aktivizēta, apsilde sāk darboties, kad pastāv vējstikla/logu apledošanas vai
aizsvīduma risks. Apsilde izslēdzas automātiski,
tiklīdz vējstikls/logs ir pietiekami silts un apledojums ir izkusis vai aizsvīdums ir novērsts.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Atlasiet Automātisks aizmugurējais
atkausētājs, lai aktivizētu/deaktivizētu logu
un sānu spoguļu apsildes automātisko
ieslēgšanos.
Saistītā informācija
•
4
218
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana (217 lpp.)
Arī aizmugurējiem sēdekļiem, ja automašīnā ir 2 zonu klimata sistēma.
Priekšējo sēdekļu ventilatora līmeņa
regulēšana4
SVARĪGI
Ja ventilators ir pilnīgi izslēgts, tad gaisa kondicionētājs nedarbojas, un tas var izraisīt logu
aizsvīšanu automašīnas iekšpusē.
Ventilatoram var iestatīt vairākus dažādus automātiski vadāmus ātrumus priekšējam sēdeklim.
PIEZĪME
1.
Klimata kontroles sistēma automātiski pielāgo
gaisa plūsmu atlasītajam ventilatora darbības
līmenim, balstoties uz prasībām — tas nozīmē,
ka ventilatora ātrums var mainīties, lai gan
ventilatora darbības līmenis ir nemainīgs.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
Saistītā informācija
•
Ventilatora vadības taustiņi klimata skatā.
2.
Pieskarieties ventilatora līmenim, Off, 1-5 vai
Max.
> Ventilatora līmenis mainās, un atlasītā
līmeņa taustiņi izgaismojas.
Klimata kontroles vadības ierīces (207 lpp.)
KLIMATA KONTROLE
Aizmugurējo sēdekļu ventilatora
līmeņa regulēšana*
Ventilatoram var iestatīt vairākus dažādus automātiski vadāmus ātrumus aizmugurējam sēdeklim.
Aizmugurējā sēdekļa ventilatora līmeņa
regulēšana no priekšējā sēdekļa
1.
2.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
Aizmugures klimats.
Ventilatora vadības taustiņi klimata skata cilnē
Klimata paneļa ventilatora vadības slēdži tuneļkonsoles
aizmugurē.
Atlasiet cilni Aizmugures klimats.
3.
2.
Pieskarieties ventilatora līmenim, 1-5.
Aizmugurējā sēdekļa ventilatoru var izslēgt,
pieskaroties Otrās rindas klimats.
> Ventilatora līmenis mainās, un atlasītā
līmeņa taustiņi izgaismojas.
Aizmugurējā sēdekļa ventilatora līmeņa
regulēšana no aizmugurējā sēdekļa
1.
Nospiediet atbloķēšanas pogu tuneļkonsoles
klimata panelī, lai piekļūtu vadības slēdžiem.
Pieskarieties ventilatora līmenim, 1-5.
> Ventilatora līmenis mainās, un atlasītā
līmeņa taustiņi izgaismojas.
PIEZĪME
Aizmugurējā sēdekļa ventilatora līmeni nevar
iestatīt, ja priekšējo sēdekļu ventilatora līmenis ir noregulēts pozīcijā Off.
Aizmugurējā sēdekļa ventilatoru var izslēgt
tikai no klimata skata centrālajā displejā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 219
KLIMATA KONTROLE
||
PIEZĪME
Klimata kontroles sistēma automātiski pielāgo
gaisa plūsmu atlasītajam ventilatora darbības
līmenim, balstoties uz prasībām — tas nozīmē,
ka ventilatora ātrums var mainīties, lai gan
ventilatora darbības līmenis ir nemainīgs.
Priekšējo sēdekļu temperatūras
regulēšana5
Priekšējā sēdekļa klimata zonām var iestatīt vajadzīgo temperatūru.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces (207 lpp.)
Temperatūras vadības ierīce.
2.
Regulējiet temperatūru vienā no šiem veidiem:
•
Temperatūras taustiņi klimata rindā.
1.
velciet vadīklu līdz vajadzīgajai temperatūrai vai
nospiediet +/−, lai pakāpeniski palielinātu/samazinātu temperatūru.
> Temperatūra mainās, un poga rāda iestatīto temperatūru.
•
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet kreisās vai labās puses temperatūras taustiņu, lai
atklātu vadības ierīces.
PIEZĪME
Apsildi vai atdzesēšanu nevar paātrināt, izvēloties augstāku vai zemāku temperatūru nekā
nepieciešams.
Saistītā informācija
•
5
220
Arī aizmugurējiem sēdekļiem, ja automašīnā ir 2 zonu klimata sistēma.
Klimata kontroles vadības ierīces (207 lpp.)
KLIMATA KONTROLE
Aizmugurējo sēdekļu temperatūras
regulēšana*
Aizmugurējā sēdekļa klimata zonām var iestatīt
vajadzīgo temperatūru.
Aizmugurējā sēdekļa temperatūras
regulēšana no priekšējā sēdekļa
1.
2.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
Temperatūras vadības ierīce.
Atlasiet cilni Aizmugures klimats.
4.
Regulējiet temperatūru vienā no šiem veidiem:
•
Klimata paneļa temperatūras vadības slēdži tuneļkonsoles aizmugurē.
2.
velciet vadīklu līdz vajadzīgajai temperatūrai vai
nospiediet +/−, lai pakāpeniski palielinātu/samazinātu temperatūru.
> Temperatūra mainās, un taustiņš rāda iestatīto temperatūru.
•
PIEZĪME
Apsildi vai atdzesēšanu nevar paātrināt, izvēloties augstāku vai zemāku temperatūru nekā
nepieciešams.
Aizmugurējā sēdekļa temperatūras
regulēšana no aizmugurējā sēdekļa
1.
Temperatūras taustiņi klimata skata cilnē
Aizmugures klimats.
3.
Nospiediet atbloķēšanas pogu tuneļkonsoles
klimata panelī, lai piekļūtu vadības slēdžiem.
Tuneļkonsoles klimata panelī nospiediet kreisās vai labās puses </> taustiņus, lai pakāpeniski samazinātu/palielinātu temperatūru.
> Temperatūra mainās, un klimata paneļa
ekrānā tiek parādīta iestatītā temperatūra.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces (207 lpp.)
Nospiediet kreisās vai labās puses temperatūras taustiņu, lai atklātu vadības ierīci.
* Papildaprīkojums/piederums. 221
KLIMATA KONTROLE
Temperatūras sinhronizēšana
Saistītā informācija
Temperatūru dažādajās automašīnas klimata
zonās var sinhronizēt ar vadītāja pusē iestatīto
temperatūru.
•
Klimata kontroles vadības ierīces (207 lpp.)
Gaisa kondicionētāja aktivizēšana
un deaktivizēšana
Gaisa kondicionētājs pēc vajadzības atdzesē
ienākošo gaisu un samazina gaisa mitrumu.
Kad ir aktivizēts gaisa kondicionētājs, klimata
kontroles sistēma pēc vajadzības to automātiski
ieslēdz un izslēdz.
Pie vadītāja puses temperatūras vadības ierīcēm esošais
sinhronizācijas taustiņš.
1.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet vadītāja puses temperatūras taustiņu, lai atklātu
vadības ierīces.
2.
Nospiediet Sinhronizēt temperatūru .
> Visu automašīnas zonu temperatūru var
sinhronizēt ar vadītāja pusē iestatīto temperatūru — blakus temperatūras taustiņam tiek attēlots sinhronizācijas simbols.
Sinhronizāciju aptur, vēlreiz nospiežot
Sinhronizēt temperatūru vai mainot temperatūras iestatījumus kādai citai klimata zonai.
222
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2.
Nospiediet Kondic..
> Gaisa kondicionētājs tiek aktivizēts/deaktivizēts, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
PIEZĪME
Aizveriet visus sānu logus un panorāmas
jumtu*, lai gaisa kondicionēšana darbotos
optimāli.
PIEZĪME
Gaisa kondicionētāju nevar aktivizēt, kad ventilatora vadība atrodas Off pozīcijā.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces (207 lpp.)
Klimats stāvēšanas laikā*
Sagatavošana*
Stāvēšanas klimata kontrole ir vispārīgs termins,
ar ko apzīmē dažādās funkcijas, kas uzlabo
pasažieru salona mikroklimatu automašīnas stāvēšanas laikā, piemēram, veicot salona sagatavošanu.
Sagatavošana ir klimata kontroles funkcija, kas,
ja iespējams, mēģina pirms došanās ceļā sasniegt komfortablu temperatūru pasažieru salonā.
Funkcijas, kas attiecas uz stāvēšanas
klimata kontroli, vada no centrālā displeja klimata skata sadaļas
Stāvēšanas klimats. Atveriet klimata
skatu, nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Sagatavošanas darbus var ieslēgt, izmantojot
tiešo iedarbināšanu vai taimera iestatījumu.
Šī funkcija dažādos gadījumos izmanto vairākas
sistēmas:
•
Aukstā laikā stāvapsilde* sasilda pasažieru
salonu līdz komfortablai temperatūrai.
•
Kad ir silts, ventilācija dzesē pasažieru
salonu, pūšot tajā āra gaisu.
Klimata kontrole (196 lpp.)
Sagatavošana* (223 lpp.)
PIEZĪME
Klimata komforts stāvēšanas laikā*
(228 lpp.)
Veicot automašīnas pasažieru salona iepriekšēju sagatavošanu, automašīnas mērķis ir
sasniegt komfortablu temperatūru, nevis klimata kontroles sistēmā iestatīto temperatūru.
Stāvēšanas klimata kontroles* simboli un
paziņojumi (229 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
Klimats stāvēšanas laikā* (223 lpp.)
Sagatavošanas ieslēgšana un izslēgšana*
(224 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatīšana* (225 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 223
KLIMATA KONTROLE
Sagatavošanas ieslēgšana un
izslēgšana*
Sagatavošanas funkcija pirms braukšanas
uzsilda* vai izvēdina pasažieru salonu, ja tas ir
iespējams. Šo funkciju var ieslēgt tieši vidējā displejā vai mobilajā tālrunī.
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus, ja automašīna ir aprīkota ar sildītāju*:
•
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas
sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela,
gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c. var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes līnija
var būt bloķēta. Piemēram, dziļš sniegs
priekšējā labās puses riteņa korpusā var
bloķēt sildītāja ventilāciju.
Ieslēgšana un izslēgšana no
automašīnas
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3.
Nospiediet Sagatavošanas darbi.
> Sagatavošanas darbi tiek sākti/izslēgti, un
taustiņš izgaismojas/nodziest.
PIEZĪME
Pasažieru salona sagatavošanas darbu laikā
automašīnas durvīm un logiem ir jābūt aizvērtiem.
Saistītā informācija
•
•
•
Klimats stāvēšanas laikā* (223 lpp.)
Sagatavošana* (223 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatīšana* (225 lpp.)
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var sākt,
izmantojot taimeri, kas iestatīts jau ilgu laiku
iepriekš.
Ieslēgšana no lietotnes*
Izmantojot ierīci, kurā ir lietotne Volvo On Call*,
var ieslēgt sagatavošanu un pārvaldīt informāciju
par atlasītajiem iestatījumiem. Veicot sagatavošanu, pasažieru salons tiek apsildīts* līdz komfortablai temperatūrai vai izvēdināts, iepūšot āra
gaisu.
Pasažieru salonu var sagatavot, arī izmantojot
automašīnas attālās iedarbināšanas funkciju
(Engine Remote Start — ERS)6 lietotnē Volvo On
Call*.
6
224
Dažos tirgos.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Sagatavošanas laika iestatīšana*
Taimeri var iestatīt tā, lai sagatavošanas darbi
tiktu beigti iepriekš noteiktā laikā.
Taimeris ļauj saglabāt līdz 8 dažādiem šādiem
iestatījumiem:
•
•
Sagatavošanas laika iestatījuma
pievienošana un rediģēšana*
3.
Sagatavošanas darbu taimerim var veikt līdz 8
iestatījumiem.
Laika iestatījuma pievienošana
Laiks noteiktā datumā
Laiks vienā vai vairākās nedēļas dienās ar
atkārtojumu vai bez tā.
Nospiediet Pievienot taimeri.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
PIEZĪME
Ja taimerim ir ievadīti 8 iestatījumi, vairāk laika
iestatījumu pievienot nevar. Lai pievienotu
jaunu laika iestatījumu, izdzēsiet kādu no
iepriekšējiem.
4.
Sagatavošana* (223 lpp.)
Pieskarieties Datums, lai iestatītu laiku konkrētam datumam.
Sagatavošanas laika iestatījuma pievienošana un rediģēšana* (225 lpp.)
Pieskarieties Dienas, lai iestatītu laiku vienai
vai vairākām nedēļas dienām.
•
Sagatavošanas laika iestatījuma aktivizēšana
un deaktivizēšana* (226 lpp.)
•
Sagatavošanas laika iestatījuma noņemšana*
(227 lpp.)
Izmantojot Dienas. aktivizējiet/deaktivizējiet
atkārtošanu, atzīmējot/noņemot atzīmi laukā
Atk.katru nedēļu.
Saistītā informācija
•
•
Taustiņš laika iestatījuma pievienošanai klimata skata
cilnē Stāvēšanas klimats.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
5.
Izmantojot Datums. Atlasiet sagatavošanas
darbu datumu, ritinot datumu sarakstu ar bultiņām.
Izmantojot Dienas. Atlasiet nedēļas dienas,
kurās veikt sagatavošanas darbus, pieskaroties nedēļas dienu taustiņiem.
6.
Iestatiet sagatavošanas darbu beigšanas
laiku, ritinot ar bultiņām.
7.
Pieskarieties Apstiprināt, lai pievienotu laika
iestatījumu.
> Laika iestatījums tiek pievienots sarakstam un aktivizēts.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 225
KLIMATA KONTROLE
||
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus, ja automašīna ir aprīkota ar sildītāju*:
•
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas
sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela,
gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c. var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes līnija
var būt bloķēta. Piemēram, dziļš sniegs
priekšējā labās puses riteņa korpusā var
bloķēt sildītāja ventilāciju.
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var sākt,
izmantojot taimeri, kas iestatīts jau ilgu laiku
iepriekš.
Laika iestatījuma rediģēšana
1.
226
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3.
Nospiediet laika iestatījumu, kuru vēlaties
rediģēt.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
4.
Rediģējiet laika iestatījumu tāpat, kā aprakstīts sadaļā "Laika iestatījuma pievienošana"
iepriekš.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Sagatavošana* (223 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatīšana* (225 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma aktivizēšana
un deaktivizēšana* (226 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Sagatavošanas darbu taimera laika iestatījumu
var aktivizēt vai deaktivizēt pēc vajadzības.
Sagatavošanas laika iestatījuma noņemšana*
(227 lpp.)
Taimera taustiņi klimata skata cilnē Stāvēšanas
klimats.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3.
Aktivizējiet/deaktivizējiet laika iestatījumu,
pieskaroties taimera taustiņam pa labi no iestatījuma.
> Laika iestatījums tiek aktivizēts/deaktivizēts, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus, ja automašīna ir aprīkota ar sildītāju*:
•
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas
sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela,
gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c. var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes līnija
var būt bloķēta. Piemēram, dziļš sniegs
priekšējā labās puses riteņa korpusā var
bloķēt sildītāja ventilāciju.
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var sākt,
izmantojot taimeri, kas iestatīts jau ilgu laiku
iepriekš.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Sagatavošana* (223 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatīšana* (225 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma pievienošana un rediģēšana* (225 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma
noņemšana*
Sagatavošanas laika iestatījumu, kas vairs nav
nepieciešams, var dzēst.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Sagatavošana* (223 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatīšana* (225 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma pievienošana un rediģēšana* (225 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma aktivizēšana
un deaktivizēšana* (226 lpp.)
Taustiņš saraksta rediģēšanai/laika iestatījuma dzēšanai
klimata skata cilnē Stāvēšanas klimats.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3.
Nospiediet Rediģēt sarakstu.
4.
Nospiediet, lai izdzēstu saraksta labajā pusē
esošo ikonu.
> Ikona izzūd, un tiek parādīts teksts Dzēst.
5.
Nospiediet Dzēst, lai apstiprinātu.
> Laika iestatījums ir noņemts no saraksta.
Sagatavošanas laika iestatījuma noņemšana*
(227 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 227
KLIMATA KONTROLE
Klimata komforts stāvēšanas laikā*
Laikā, kad automašīna ir novietota stāvēšanai,
pasažieru salona klimatu var uzturēt nemainīgu
gadījumos, kad, piemēram, dzinējs jāizslēdz, bet
vadītājs vai pasažieri(-s) vēlas palikt automašīnā
un saglabāt klimata komforta līmeni.
Klimata komforta ieslēgšana un
izslēgšana, novietojot automašīnu*
PIEZĪME
Aizslēdzot automašīnu no ārpuses, tiek
izslēgta klimata komforta uzturēšanas funkcija, lai nevajadzīgi neizmantotu pārpalikušo
karstumu. Šīs funkcijas mērķis ir saglabāt
vienmērīgu klimata komfortu laikā, kad vadītājs un pasažieri paliek automašīnā.
Klimata kontroles uzturēšanas funkcija saglabā
klimatu pasažieru salonā pēc braukšanas. Šo
funkciju var ieslēgt tieši vidējā displejā.
Iedarbināšanas klimata komforta uzturēšanu
nodrošina tikai tiešā iedarbināšana.
Šī funkcija dažādos gadījumos izmanto vairākas
sistēmas:
•
•
Aukstā laikā dzinēja siltums sasilda pasažieru
salonu līdz komfortablai temperatūrai.
Kad ir silts, ventilācija dzesē pasažieru
salonu, pūšot tajā āra gaisu.
PIEZĪME
Aizslēdzot automašīnu no ārpuses, tiek
izslēgta klimata komforta uzturēšanas funkcija, lai nevajadzīgi neizmantotu pārpalikušo
karstumu. Šīs funkcijas mērķis ir saglabāt
vienmērīgu klimata komfortu laikā, kad vadītājs un pasažieri paliek automašīnā.
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3.
Nospiediet Saglabāt klimata komfortu.
> Klimata kontroles uzturēšanas funkcija
tiek ieslēgta/izslēgta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
Saistītā informācija
•
Klimata komforts stāvēšanas laikā* (228 lpp.)
PIEZĪME
Klimata komforta saglabāšanu nevar sākt, ja
dzinējā nav atlicis pietiekams siltuma daudzums, lai uzturētu pasažieru salona klimatu, vai
arī ja āra temperatūra pārsniedz aptuveni
20°C (68°F).
Saistītā informācija
•
•
228
Klimats stāvēšanas laikā* (223 lpp.)
Klimata komforta ieslēgšana un izslēgšana,
novietojot automašīnu* (228 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Stāvēšanas klimata kontroles*
simboli un paziņojumi
Ziņojumus par stāvēšanas klimata kontroli var
skatīt arī ierīcē, kurā ir lietotne Volvo On Call*.
Šis simbols vadītāja displejā iedegas,
kad ir aktīva stāvapsilde.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un
paziņojumi saistībā ar stāvēšanas klimata kontroli.
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Stāvēšanas klimats
Stāvēšanas klimata kontrole ir deaktivizēta. Sazinieties ar servisuA, lai pārbaudītu funkciju pēc
iespējas ātrāk.
Jāveic apkope
Stāvēšanas klimats
Īslaicīgi nav pieejams
Stāvēšanas klimats
Nav pieejams, degvielas līmenis pārāk
zems
Stāvēšanas klimats
Nav pieejams, uzlādes līmenis ir pārāk
zems
Stāvēšanas klimats
Ierobežots, uzlādes līmenis ir pārāk
zems
A
Stāvēšanas klimata kontrole ir īslaicīgi deaktivizēta. Ja problēma kādu laiku atkārtojas, sazinieties
ar autoservisuA, lai pārbaudītu darbību.
Stāvēšanas klimata kontroli nevar aktivizēt, ja degvielas līmenis ir pārāk zems, lai iedarbinātu stāvapsildi*. Uzpildiet automašīnas degvielas tvertni.
Stāvēšanas klimata kontroli nevar aktivizēt, ja startera akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems,
lai iedarbinātu stāvapsildi*. Iedarbiniet automašīnu.
Stāvēšanas klimata kontroles darbības laiks ir ierobežots, kad ir zems startera akumulatora uzlādes līmenis. Iedarbiniet automašīnu.
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
Klimats stāvēšanas laikā* (223 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 229
KLIMATA KONTROLE
Sildītājs*
Sildītājam ir divas apakšfunkcijas, kas dažādās
situācijās palīdz uzsildīt pasažieru salonu vai dzinēju.
Sildītājam ir divas apakšfunkcijas:
•
•
PIEZĪME
PIEZĪME
Ja jāizmanto sildītājs, pārliecinieties, ka akumulatora uzlādes līmenis ir pietiekams.
Ja ir jāizmanto apsilde, pārliecinieties, ka
automašīnas degvielas tvertnē ir pietiekams
degvielas daudzums.
Degviela un degvielas iepildīšana
BRĪDINĀJUMS
Stāvapsilde – vajadzības gadījumā silda pasažieru salonu, ja ir aktivizēti klimata kontroles
sagatavošanas darbi.
Izlijusi degviela var aizdegties. Pirms degvielas
uzpildes sākšanas izslēdziet ar degvielu darbināmo papildu sildītāju.
Papildu sildītājs — vajadzības gadījumā silda
pasažieru salonu un dzinēju braukšanas laikā.
Pārbaudiet vadītāja displejā, vai sildītājs ir izslēgts. Šis simbols ir
iedegts, kad tas darbojas kā stāvapsilde.
Sildītāju darbina degviela, un tas atrodas priekšējā labās puses riteņa korpusā.
PIEZĪME
Kad darbojas sildītājs, no priekšējā labā riteņa
korpusa var nākt dūmi un var atskanēt zema
dūkoņa. No degvielas sūkņa automašīnas aizmugurē var atskanēt tikšķēšana. Tas ir pilnīgi
normāli.
Akumulators un uzlāde
Sildītāju darbina automašīnas startera akumulators. Ja startera akumulatora uzlādes līmenis ir
pārāk zems, sildītājs automātiski izslēdzas un
vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums.
230
Saistītā informācija
Brīdinājuma uzlīme uz degvielas tvertnes aizvirtņa.
Sildītājs izmanto degvielu, kas ir iepildīta automašīnas parastajā degvielas tvertnē.
•
•
•
Klimata kontrole (196 lpp.)
Stāvapsilde* (231 lpp.)
Papildu sildītājs* (232 lpp.)
Novietojot automašīnu stāvā nogāzē, automašīnas priekšpusei jābūt vērstai uz leju, lai nodrošinātu degvielas padevi sildītājam.
Ja degvielas tvertnē esošais līmenis ir pārāk
zems, sildītājs automātiski izslēdzas un vadītāja
displejā tiek attēlots paziņojums.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Stāvapsilde*
Stāvapsilde pirms braukšanas apsilda pasažieru
salonu, ja tas ir nepieciešams un ir aktivizēta
automašīnas sagatavošana.
Stāvapsilde ir viena no divām automašīnas sildītāja apakšfunkcijām. Sildītājs atrodas priekšējā
labās puses riteņa korpusā.
Kad vadītāja displejā ir iedegts šis simbols, var būt aktīva stāvapsilde.
PIEZĪME
Kad darbojas sildītājs, no priekšējā labā riteņa
korpusa var nākt dūmi un var atskanēt zema
dūkoņa. No degvielas sūkņa automašīnas aizmugurē var atskanēt tikšķēšana. Tas ir pilnīgi
normāli.
PIEZĪME
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus, ja automašīna ir aprīkota ar sildītāju*:
Ja ir jāizmanto stāvapsilde, pārliecinieties, ka
automašīnas degvielas tvertnē ir pietiekams
degvielas daudzums.
Ja ir jāizmanto stāvapsilde, pārliecinieties, ka
startera akumulatora uzlādes līmenis ir pietiekams.
SVARĪGI
Atkārtoti lietojot stāvapsildi, kad tiek veikti īsi
pārbraucieni, akumulators var izlādēties un
iedarbināšana - tikt apgrūtināta.
Ja sildītājs tiek lietots regulāri, automašīnai
jābrauc tikpat ilgi, cik ilgi tiek darbināta stāvapsilde, lai nodrošinātu, ka automašīnas akumulators tiek pietiekoši uzlādēts un varētu aizstāt stāvapsildes izmantošanas laikā patērēto
enerģiju.
Maksimālais sildītāja darbība slaiks ir 30 minūtes.
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas
sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela,
gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c. var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes līnija
var būt bloķēta. Piemēram, dziļš sniegs
priekšējā labās puses riteņa korpusā var
bloķēt sildītāja ventilāciju.
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var sākt,
izmantojot taimeri, kas iestatīts jau ilgu laiku
iepriekš.
BRĪDINĀJUMS
Ja ir jūtama degvielas smaka, redzams neparasti daudz dūmu, melni dūmi vai dzirdamas
neparastas skaņas, ko rada stāvapsilde, izslēdziet sildītāju un, ja iespējams, izvelciet tā drošinātāju. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu
Volvo servisu, lai veiktu remontu.
Stāvapsilde tiek automātiski ieslēgta, ja tiek aktivizēta stāvēšanas klimata sagatavošana* un ir
jāuzsilda pasažieru salons.
Tā tiek automātiski izslēgta, kad beidzas iestatītais taimeris vai sildītāja maksimālais darbības
laiks vai ja automašīna tiek iedarbināta.
•
Saistītā informācija
•
•
Sildītājs* (230 lpp.)
Papildu sildītājs* (232 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 231
KLIMATA KONTROLE
Papildu sildītājs*
Papildu sildītājs palīdz braukšanas laikā apsildīt
pasažieru salonu un dzinēju.
Papildu sildītājs ir viena no divām automašīnas
sildītāja apakšfunkcijām. Sildītājs atrodas priekšējā labās puses riteņa korpusā.
PIEZĪME
Kad darbojas sildītājs, no priekšējā labā riteņa
korpusa var nākt dūmi un var atskanēt zema
dūkoņa. No degvielas sūkņa automašīnas aizmugurē var atskanēt tikšķēšana. Tas ir pilnīgi
normāli.
Papildu sildītāja automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Papildu sildītājs palīdz braukšanas laikā apsildīt
pasažieru salonu un dzinēju.
Var iestatīt, lai papildu sildītāja automātiskā
ieslēgšanās tiktu aktivizēta/deaktivizēta.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Atlasiet Papildu sildītājs, lai aktivizētu/
deaktivizētu papildu sildītāja automātisko
ieslēgšanos.
Ja apsilde ir nepieciešama braukšanas laikā,
papildu sildītājs sāk darboties un tiek vadīts automātiski.
PIEZĪME
Volvo iesaka īsu pārbraucienu laikā izslēgt
papildu sildītāja automātisko iedarbināšanu.
Izslēdzot automašīnu, tas izslēdzas automātiski.
PIEZĪME
Ja ir jāizmanto papildu apsilde, pārliecinieties,
ka automašīnas degvielas tvertnē ir pietiekams degvielas daudzums.
Saistītā informācija
•
Papildu sildītājs* (232 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
232
Sildītājs* (230 lpp.)
Stāvapsilde* (231 lpp.)
Papildu sildītāja automātiskās ieslēgšanās
aktivizēšana un deaktivizēšana* (232 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Aizslēgšanas apstiprinājums
Kad automašīna tiek aizslēgta vai atslēgta, iemirgojas visi pagriezienu rādītāju lukturi.
Aizslēgšanas un signalizācijas
indikators instrumentu panelī
Rādījumi aizslēgšanas taustiņos
Aizslēgšanas un signalizācijas indikators rāda aizslēgšanas sistēmas statusu:
Aizslēgšanas taustiņi ar indikatora lampiņu priekšējās
durvīs.
Priekšējās durvis
Ārējs signāls
Aizslēgšana
•
Par aizslēgšanu liecina automašīnas avārijas
gaismas signāla iemirgošanās un sānu spoguļu ievilkšana1.
Atslēgšana
•
Par atslēgšanu liecina automašīnas avārijas
gaismas signāla iemirgošanās divas reizes un
sānu spoguļu izvēršana1.
Lai automašīna norādītu, ka tā ir aizslēgta, ir jābūt
aizvērtām visām durvīm, bagāžas nodalījuma pārsegam un dzinēja pārsegam. Ja aizslēgšana
notiek, kad ir aizvērtas tikai vadītāja durvis2, aizslēgšana notiks, bet pagriezienu rādītāji iemirgosies, tikai kad būs aizvērtas visas durvis, bagāžas
nodalījuma pārsegs un dzinēja pārsegs.
1
2
234
•
•
Ilga iedegšanās norāda uz aizslēgšanu.
•
Strauja mirgošana pēc signalizācijas deaktivizēšanas* norāda, ka ir nostrādājusi signalizācija.
Īsa mirgošana norāda, ka automašīna ir aizslēgta.
Ja deg kādu priekšējo durvju aizslēgšanas taustiņa indikatora lampiņa, tas norāda, ka visas durvis ir aizslēgtas. Ja tiek atvērtas kādas no durvīm,
lampiņa nodzisīs abās durvīs.
Tikai automašīnām ar elektriski nolokāmiem sānu spoguļiem.
Neattiecas uz automašīnām, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanu/atslēgšanu (*).
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Aizmugurējās durvis*
Aizslēgšanas rādījuma iestatījums
Tālvadības pults atslēgu;
Centrālajā displejā iestatījumu izvēlnē var atlasīt
dažādas opcijas, kā automašīna apstiprina aizslēgšanu un atslēgšanu.
Ar tālvadības atslēgu aizslēdz un atslēdz salona
durvis, bagāžas nodalījuma pārsegu un degvielas uzpildes durtiņas. Lai automašīnu varētu
iedarbināt, tālvadības atslēgai ir jāatrodas automašīnā.
Lai mainītu aizslēgšanas reakcijas iestatījumu:
1.
2.
Nospiediet My Car
3.
Nospiediet Vizuāls aizslēgšanas signāls,
lai atlasītu, kad automašīnai ir jāsniedz vizuāla
atbilde:
Aizslēgšanas taustiņš ar indikatora lampiņu aizmugurējās durvīs.
Aizslēdzot un atslēdzot automašīnu, var aktivizēt
arī mājās nokļūšanas apgaismojuma un pietuvošanās apgaismojuma funkcijas.
Saistītā informācija
•
•
•
Aizslēgšanas rādījuma iestatījums (235 lpp.)
Vai arī izslēdziet funkciju, atlasot Izsl..
Lai mainītu nolokāmo atpakaļgaitas spoguļu*
iestatījumu:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Atlasiet Pēc aizslēgšanas nolocīt
spoguļus, lai aktivizētu vai deaktivizētu šo
funkciju.
Approach light duration (157 lpp.)
Mājās nokļūšanas apgaismojuma lietošana
(157 lpp.)
Aizslēgšana.
• Aizslēgt
• Atslēgt
• Abi
Ja deg kādu durvju aizslēgšanas taustiņa indikatora lampiņa, tas norāda, ka durvis ir aizslēgtas. Ja
kādas no durvīm tiek atslēgtas, tajās esošā lampiņa nodziest, kamēr pārējās paliek iedegtas.
Citi rādījumi
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
Spoguļi un ērtības.
Saistītā informācija
•
Aizslēgšanas apstiprinājums (234 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 235
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Tālvadības pults atslēgas taustiņi
||
Tālvadības atslēga3 vai atslēgas piekariņš (Key Tag)*.
Iedarbināšanas laikā tālvadības pults atslēga
netiek lietota fiziski, jo automašīnas standarta
aprīkojumā ir iekļauts bezatslēgas iedarbināšanas
atbalsts (Passive Start). Atslēgai ir vienkārši jāatrodas pasažieru salona priekšdaļā.
Ar bezatslēgas aizslēgšanu un atslēgšanu
(Passive Entry)* aprīkotām automašīnām atslēga
var atrasties jebkur automašīnā, lai automašīnu
varētu iedarbināt. Šajā gadījumā tiek piegādāta arī
otra, nedaudz mazāka atslēga (Key Tag).
Tālvadības atslēgas var saistīt ar dažādiem vadītāja profiliem, lai automašīnā saglabātu personīgas preferences.
3
236
Tālvadības pults atslēgai ir četri taustiņi — viens kreisajā
pusē un trīs labajā pusē.
Aizslēgšana — nospiežot taustiņu, tiek aizslēgtas durvis, bagāžas nodalījuma pārsegs
un degvielas uzpildes durtiņas, kā arī aktivizēta signalizācija*.
Nospiediet un turiet, lai vienlaikus aizvērtu
visus logus un panorāmas jumtu*.
Bagāžas nodalījuma pārsegs – atslēdz
tikai bagāžas nodalījumu un deaktivē signalizāciju tikai bagāžas nodalījumam. Bagāžas
nodalījuma pārsegu atver mehāniski ar
atsperes spiedienu, ilgi uzspiežot.
Trauksmes funkcija – lieto, lai ārkārtas
situācijā piesaistītu uzmanību. Nospiediet un
turiet taustiņu vismaz 3 sekundes vai arī
nospiediet to divreiz 3 sekunžu laikā, lai
ieslēgtu pagrieziena rādītājus un signāltauri.
Funkciju, ja tā bijusi aktīva vismaz 5 sekundes, iespējams izslēgt ar to pašu taustiņu.
Pretējā gadījumā funkcija automātiski izslēdzas aptuveni pēc 3 minūtēm.
BRĪDINĀJUMS
Ja kāds ir palicis automašīnā, nodrošiniet, lai
elektriskos logu pacēlājus un panorāmas
jumtu* nevarētu regulēt, vienmēr ņemot tālvadības pults atslēgu sev līdzi, kad izkāpjat no
automašīnas.
Atslēgšana — nospiežot taustiņu, tiek
atslēgtas durvis, bagāžas nodalījuma pārsegs
un degvielas uzpildes durtiņas, kā arī deaktivizēta signalizācija.
Nospiežot ilgāk, tiek vienlaikus atvērti visi
logi. Šo pilnīgas vēdināšanas funkciju var
izmantot, piemēram, lai ātri izvēdinātu automašīnu karstos laika apstākļos.
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka pastāv risks ieslēgt tālvadības
pults atslēgu automobilī.
•
•
Automašīnā atstāta tālvadības atslēga vai
atslēgas piekariņš tiek deaktivizēts, kad
automašīna tiek aizslēgta un signalizācija
tiek aktivizēta, izmantojot citu derīgu
atslēgu. Tiek deaktivizēta arī vispārējas
bloķēšanas funkcija. Atstātā atslēga atkal
tiek aktivizēta, kad automašīna tiek
atslēgta.
Automašīnā atstāta Red Key tiek deaktivizēta, kad automašīna tiek aizslēgta,
izmantojot Volvo On Call, un atkal aktivizēta, kad automašīna tiek atslēgta, izmantojot Volvo On Call vai citu derīgu atslēgu.
Atslēga bez taustiņiem (Key Tag)*
Kopā ar bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas
funkciju piegādātais atslēgas piekariņš darbojas
tāpat kā standarta tālvadības atslēga, un ar to var
bezatslēgas režīmā iedarbināt automašīnu, to aizslēgt un atslēgt. Atslēga ir ūdensdroša līdz aptuveni 10 metru (30 pēdu) dziļumam līdz 60 minūtēm. Tai nav noņemamas atslēgas slēdzošās
daļas, un tās bateriju nevar nomainīt.
piemēram, automašīnas maksimālajam ātrumam
un skaļruņu sistēmas maksimālajam skaļumam.
Tā ir atslēga automašīnas īpašniekam, kas vēlas,
lai ar viņa automašīnu brauktu atbildīgi, pat ja ar
to brauc kāds cits.
PIEZĪME
Ievietojot tālvadības atslēgu glāžu turētājā,
pārliecinieties, ka tajā neatrodas citas automašīnas atslēgas, metāla priekšmeti vai elektroniskas ierīces (piemēram, mobilie tālruņi,
planšetdatori, klēpjdatori vai lādētāji). Ja glāžu
turētājā tuvu cita citai atrodas vairākas atslēgas, to darbībā var rasties traucējumi.
Traucējumi
Tālvadības atslēgas darbībai bezatslēgas iedarbināšanas un bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas* režīmā var traucēt elektromagnētiskie
lauki un ekranēšana.
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (238 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(240 lpp.)
•
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
(241 lpp.)
•
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
(246 lpp.)
PIEZĪME
Neglabājiet tālvadības pulti blakus metāla
priekšmetiem vai elektroniskām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruņiem, planšetdatoriem, klēpjdatoriem vai lādētājiem — ieteicams ievērot 10–15 cm (4–6 collu) attālumu.
Ja joprojām ir traucējumi, izmantojiet tālvadības
atslēgas noņemamo slēdzošo daļu, lai atslēgtu,
un pēc tam ievietojiet atslēgu rezerves lasītājā,
kas atrodas glāžu turētājā, lai deaktivizētu automašīnas signalizāciju.
•
•
Imobilaizers (249 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana vadītāja profilam (133 lpp.)
Red Key ierobežotas darbības
tālvadības atslēga*
Red Key ir atslēga, kas sniedz iespēju iestatīt
ierobežojumus dažiem automašīnas rekvizītiem,
* Papildaprīkojums/piederums. 237
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Aizslēgšana un atslēgšana ar
tālvadības atslēgu
Izmantojot tālvadības atslēgas pogas, var vienlaikus aizslēgt un atslēgt visas salona durvis, bagāžas nodalījuma pārsegu un degvielas uzpildes
durtiņas.
Aizslēgšana ar tālvadības pults atslēgu
jas kustības detektori* tiek aktivizēti, kad bagāžas
nodalījuma pārsegs un visas salona durvis ir aizvērtas un aizslēgtas.
–
Lai aizslēgtu automašīnu, nospiediet tālvadī.
bas atslēgas pogu
Lai aktivizētu aizslēgšanas darbību virkni, vadītāja
durvīm ir jābūt aizvērtām4. Ja ir atvērtas kādas no
pārējām salona durvīm vai bagāžas nodalījuma
pārsegs, tās tiek aizslēgtas un signalizācija tiek
aktivizēta*, tikai kad tās tiek aizvērtas. Signalizāci4
5
238
PIEZĪME
PIEZĪME
Ja automašīna ir aizslēgta, kamēr bagāžas
nodalījuma pārsegs ir bijis atvērts, piesargieties, lai neatstātu tālvadības atslēgu bagāžas
nodalījumā, kad tas tiek aizvērts un automašīna tiek pilnīgi aizslēgta5.
Ņemiet vērā, ka pastāv risks ieslēgt tālvadības
pults atslēgu automobilī.
•
•
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no
automašīnas modeļa.
Aizslēgšana, kad bagāžas nodalījuma
pārsegs ir atvērts
Automašīnā atstāta tālvadības atslēga vai
atslēgas piekariņš tiek deaktivizēts, kad
automašīna tiek aizslēgta un signalizācija
tiek aktivizēta, izmantojot citu derīgu
atslēgu. Tiek deaktivizēta arī vispārējas
bloķēšanas funkcija. Atstātā atslēga atkal
tiek aktivizēta, kad automašīna tiek
atslēgta.
Atslēgšana ar tālvadības pults atslēgu
Automašīnā atstāta Red Key tiek deaktivizēta, kad automašīna tiek aizslēgta,
izmantojot Volvo On Call, un atkal aktivizēta, kad automašīna tiek atslēgta, izmantojot Volvo On Call vai citu derīgu atslēgu.
Ja nevienas salona durvis vai bagāžas nodalījuma
pārsegs netiek atvērts 2 minūšu laikā pēc atslēgšanas, tās tiek automātiski aizslēgtas. Šī funkcija
neļauj automobili nejauši atstāt neaizslēgtu.
–
Lai atslēgtu automašīnu, nospiediet tālvadī.
bas atslēgas pogu
Atkārtota automātiskā aizslēgšana
Kad tālvadības atslēga nedarbojas
PIEZĪME
Vienmēr pieejiet tuvāk automašīnai un mēģiniet to atslēgt vēlreiz.
Ja automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas aizslēgšanu/atslēgšanu*, visām sānu durvīm ir jābūt aizvērtām.
Ja automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas atslēgšanu/aizslēgšanu un automašīnā ir noteikta atslēga, bagāžas nodalījuma pārsegs netiek aizslēgts, kad tas tiek aizvērts.*
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Ja automašīnu nevar aizslēgt vai atslēgt ar tālvadības atslēgu, iespējams baterija ir izlādējusies —
tādā gadījumā aizslēdziet vai atslēdziet vadītāja
durvis ar noņemamo atslēgas slēdzošo daļu.
Iestatījumi attālinātai atslēgšanai un
atslēgšanai no salona
Bagāžas nodalījuma pārsega
atslēgšana ar tālvadības atslēgu
Varat atlasīt dažādu darbību secību attālinātai
atslēgšanai.
Ir iespējams atslēgt tikai bagāžas nodalījuma
pārsegu, izmantojot tālvadības atslēgas pogu.
Saistītā informācija
Lai mainītu šo iestatījumu:
•
Iestatījumi attālinātai atslēgšanai un atslēgšanai no salona (239 lpp.)
•
Bagāžas nodalījuma pārsega atslēgšana ar
tālvadības atslēgu (239 lpp.)
•
•
Tālvadības pults atslēgu; (235 lpp.)
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar noņemamo
atslēgas slēdzošo daļu (247 lpp.)
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
(241 lpp.)
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Aizslēgšana
Atslēgšana ar tālvadību un no salona.
3.
Atlasiet variantu:
• Visas durvis — atslēdz visas durvis
uzreiz.
• Jebkuras durvis — atslēdz vadītāja durvis. Lai atslēgtu visas durvis, ir divreiz jānospiež tālvadības atslēgas atslēgšanas
taustiņš.
Šeit veiktie iestatījumi ietekmē arī centrālu
atslēgšanu, izmantojot atvēršanas rokturus no
salona.
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (238 lpp.)
•
Aizslēgšana un atslēgšana no automašīnas
salona (264 lpp.)
}}
239
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
–
Nospiediet tālvadības pults atslēgas taustiņu
.
> Bagāžas nodalījuma pārsegs tiek atslēgts,
bet paliek aizvērts.
Sānu durvis joprojām ir aizslēgtas, un signalizācija ir aktivizēta*. Aizslēgšanas un
signalizācijas indikators instrumentu
panelī nodziest, norādot, ka visa automašīna nav aizslēgta.
Viegli satveriet gumijoto plāksni zem
bagāžas nodalījuma pārsega roktura, lai
atvērtu bagāžas nodalījuma pārsegu. Ja
bagāžas nodalījuma pārsegs netiek atvērts
2 minūšu laikā, tas atkal tiek aizslēgts un
no jauna tiek aktivizēta signalizācija.
Tālvadības pults atslēgas darbības
rādiuss
Lai tālvadības pults atslēga darbotos pareizi, tai
jāatrodas noteiktā attālumā no automašīnas.
PIEZĪME
Manuālai lietošanai
Darbības diapazons tālvadības pults atslēgas
funkcijām, piemēram, aizslēgšanas/atslēgšanas
vai
,
funkcijai, ko var aktivizēt, nospiežot
sniedzas aptuveni 20 metru (65 pēdu) rādiusā ap
automašīnu.
Ja automobilis nereaģē uz taustiņa nospiešanu,
pieejiet tuvāk un mēģiniet vēlreiz.
Bezatslēgas* lietošanai
Saistītā informācija
•
aptuveni 1,5 metru (5 pēdu) rādiusā no abiem
garajiem sāniem un aptuveni 1 metra (3 pēdu)
attālumā no bagāžas nodalījuma pārsega.
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (238 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas funkcijas var traucēt
apkārt esošie radio viļņi, ēkas, topogrāfiskais
novietojums u.c. Automašīnu vienmēr var aizslēgt/atslēgt ar atslēgas slēdzošo daļu.
Ja tālvadības pults atslēga tiek izņemta
no automašīnas
Izņemot tālvadības atslēgu no automašīnas, kamēr darbojas dzinējs, vadītāja
displejā tiek attēlots brīdinājuma paziņojums Atslēga nav atrasta Izņemts
no autom. un, aizverot pēdējās durvis, atskan
skaņas signāls.
Paziņojums nodziest, tiklīdz atslēga atkal tiek
novietota automašīnā un tiek nospiests labās
puses tastatūras taustiņš O vai tiek aizvērtas
pēdējās durvis.
Saistītā informācija
•
•
Attēlā atzīmētā zona norāda vietas, kurās ir sistēmas
antenas pārklājums.
Lai lietotu bezatslēgas režīmā, tālvadības atslēgai
vai atslēgai bez taustiņiem (Key Tag) ir jāatrodas
240
•
Tālvadības pults atslēgu; (235 lpp.)
Iedarbināšanas un aizslēgšanas sistēmu
antenu atrašanās vietas (263 lpp.)
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas* (259 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
Kad tālvadības pults baterija ir izlādējusies, tā
jānomaina.
PIEZĪME
Visu akumulatoru ekspluatācijas laiks ir ierobežots, un tie periodiski jāmaina (neattiecas
uz Key Tag). Akumulatora ekspluatācijas
ilgums ir atkarīgs no transportlīdzekļa/atslēgas lietošanas biežuma.
Atslēgai bez taustiņiem6 (Key Tag) nevar nomainīt bateriju — autorizētā Volvo servisā jāpasūta
jauna atslēga.
SVARĪGI
Izlādējusies Key Tag jānodod autorizēta Volvo
servisa darbiniekam. Atslēga jāizdzēš no automašīnas informācijas, jo to joprojām var
izmantot, lai iedarbināt automašīnu, izmantojot
rezerves iedarbināšanas funkciju.
Tālvadības pults atslēgas baterija jāmaina, ja
•
•
Atslēgas atvēršana un baterijas
nomaiņa
vadītāja displejā izgaismojas informācijas
simbols un tiek parādīts paziņojums Zems
atslēgas bat. līm
slēdži atkārtoti nereaģē uz tālvadības pults
atslēgas signāliem 20 metru (65 pēdu)
rādiusā ap automašīnu.
Turiet tālvadības atslēgu tā, lai būtu
redzama tās priekšpuse un Volvo logotips
būtu vērsts pareizā virzienā, un bīdiet apakšā
pie atslēgas gredzena esošo taustiņu pa labi.
Pavirziet priekšpuses apvalku dažus milimetrus uz augšu.
Apvalks tiks atbrīvots, un to varēs noņemt
no atslēgas.
PIEZĪME
Vienmēr pieejiet tuvāk automašīnai un mēģiniet to atslēgt vēlreiz.
6
Tiek piegādāts kopā ar automašīnām, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanu/atslēgšanu (*).
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 241
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Pagrieziet atslēgu, pārvietojiet taustiņu uz
sāniem un pavirziet aizmugurējo apvalku
dažus milimetrus uz augšu.
Apvalks tiks atbrīvots, un to varēs noņemt
no atslēgas.
Izmantojot skrūvgriezi vai līdzīgu priekšmetu,
pagrieziet baterijas nodalījuma vāciņu pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz atzīmes
saskaras ar tekstu OPEN.
Uzmanīgi noņemiet baterijas vāciņu, iespiežot
padziļinājumā, piemēram, ar nagu.
Pēc tam paceliet baterijas vāciņu uz augšu.
242
Baterijas (+) puse ir vērsta uz augšu. Pēc
tam uzmanīgi izņemiet bateriju, kā parādīts
attēlā.
SVARĪGI
Nepieskarieties ar pirktiem jauniem akumulatoriem un to saskares virsmām, pretējā gadījumā to funkcionēšana var pasliktināties.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
PIEZĪME
Volvo iesaka nodrošināt, lai tālvadības pults
atslēgas baterijas atbilstu UN Manual of Test
and Criteria, Part III, sub-section 38.3 prasībām. Rūpnīcā uzstādītās vai autorizētā Volvo
autoservisā nomainītās baterijas atbilst šiem
kritērijiem.
Ievietojiet jaunu bateriju, pavēršot (+) pusi uz
augšu. Nepieskarieties tālvadības pults atslēgas kontaktiem ar pirkstiem.
Novietojiet atpakaļ vietā aizmugures
apvalku un nospiediet uz leju, līdz atskan
klikšķis.
Ievietojiet bateriju turētājā ar malu uz leju.
Pēc tam bīdiet bateriju uz priekšu, lai tā
nofiksētos zem abiem plastmasas fiksatoriem.
Pēc tam aizbīdiet apvalku atpakaļ.
> Atskan vēl viens klikšķis, norādot, ka
apvalks ir pareizi novietots un droši piestiprināts.
Nospiediet bateriju uz leju, lai tā nofiksētos zem augšējā melnā plastmasas fiksatora.
PIEZĪME
Uzlieciet baterijas vāciņu atpakaļ un pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz
atzīme ir vērsta pret tekstu CLOSE.
Izmantojiet akumulatorus ar apzīmējumu
CR2032, 3 V.
}}
243
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Apgrieziet tālvadības atslēgu otrādi un
uzlieciet atpakaļ vietā priekšpuses apvalku,
nospiežot to uz leju, līdz atskan klikšķis.
Pēc tam aizbīdiet apvalku atpakaļ.
> Atskan vēl viens klikšķis, norādot, ka
apvalks ir droši nofiksēts.
SVARĪGI
Noteikti atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem videi draudzīgā veidā.
Saistītā informācija
•
Tālvadības pults atslēgu; (235 lpp.)
Papildu tālvadības atslēgu
pasūtīšana
Red Key — ierobežotas darbības
tālvadības atslēga*
Automobilis tiek piegādātas ar divām tālvadības
pults atslēgām. Ja automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas funkciju,
tiek nodrošināta atslēga bez pogām*. Var pasūtīt
arī papildu atslēgas.
Red Key sniedz automašīnas īpašniekam iespēju
iestatīt ierobežojumus noteiktām automašīnas
raksturiezīmēm. Ierobežojumi ir paredzēti, lai veicinātu automašīnas vadīšanu drošā veidā, piemēram, ja automašīna tiek kādam aizdota.
Vienai automašīnai var ieprogrammēt un lietot līdz
divpadsmit atslēgām. Pasūtot papildu atslēgas,
tiek pievienoti papildu vadītāju profili — pa vienam katrai tālvadības atslēgai. Tas attiecas arī uz
atslēgas tagu.
Tālvadības pults atslēgas nozaudēšana
Ja esat nozaudējis tālvadības pults atslēgu, tad
jaunu varat pasūtīt servisā, ieteicams autorizētā
Volvo servisā. Atlikušās tālvadības pults atslēgas
ir jānogādā servisā. Pazaudētas atslēgas kods ir
jāizdzēš no sistēmas pretaizdzīšanas aizsardzības
nolūkā.
Pašreizējo automašīnai reģistrēto atslēgu skaitu
var pārbaudīt centrālā displeja augšējā skatā
vadītāju profilu sadaļā, atlasiet Iestatījumi
Sistēma Vadītāju profili.
Saistītā informācija
•
244
Tālvadības pults atslēgu; (235 lpp.)
Red Key atslēgai var noteikt maksimālo braukšanas ātrumu, iestatīt ātruma atgādinājumus un
skaļruņu sistēmas maksimālo skaļumu. Turklāt
dažas automašīnas vadītāja atbalsta sistēmas
vienmēr būs aktīvas. Pārējās atslēgas funkcijas ir
tādas pašas, kā parastai tālvadības pults atslēgai.
Ierobežojumu mērķis ir samazināt negadījumu
risku, tādējādi padarot drošāku automašīnas
nodošanu, piemēram, gados jauniem vadītājiem,
darbiniekiem, kas novieto automašīnu jūsu vietā
vai servisa darbiniekiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Vadītāja profils atslēgai Red Key
Red Key* iestatījumi
Pirmajā lietošanas reizē funkcija ir ieslēgta.
Red Key atslēga ir savienota ar speciālu Red Key
vadītāja profilu. Kad tas ir aktīvs, atslēgas iestatījumus nevar mainīt. Nevar arī ieslēgt cita vadītāja
profilu; tam ir nepieciešama parasta tālvadības
atslēga.
Parastas tālvadības atslēgas īpašnieks var mainīt
Red Key iestatījumus. Tomēr noteiktas vadītāja
atbalsta funkcijas vienmēr ir aktīvas.
Maks. ātruma ierobežojums
Iestatīt maksimālo ātrumu šai atslēgai.
Red Key vadītāja profils tiek aktivizēts, kad automašīna tiek atslēgta ar Red Key un tuvumā nav
parastās tālvadības atslēgas.
1.
Atslēdziet automašīnu ar parasto tālvadības
atslēgu.
2.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
Lai mainītu šo iestatījumu:
PIEZĪME
Vadītāja maiņas gadījumā automašīna ir jāaizslēdz un jāatslēdz, lai aktivizētu jaunu vadītāja
profilu.
Red Key pasūtīšana
Pie Volvo izplatītāja var pasūtīt vienu vai vairākas
Red Key. Vienai automašīnai var ieprogrammēt
un lietot vienpadsmit atslēgas ar ierobežojumiem,
bet vismaz vienai jābūt parastajai tālvadības pults
atslēgai.
Saistītā informācija
•
•
Red Key* iestatījumi (245 lpp.)
Tālvadības pults atslēgu; (235 lpp.)
3.
Nospiediet Sistēma Vadītāju profili
Sarkanā atslēga.
> Var definēt šādus iestatījumus:
• Iestatīt Adaptive Cruise Control
laika intervālu*
• Samazināts maksimālais skaļums
• Maks. ātruma ierobežojums
• Ātruma ierobežojuma brīdinājums
Pirmajā lietošanas reizē funkcija ir ieslēgta un
ātrums ir 120 km/h (75 mph).
•
Iestatījuma intervāls: 50-250 km/h
(30-160 mph)
•
Intervāli: 1 km/h (1 mph)
Ātruma ierobežojuma simbols.
Ātruma ierobežojuma brīdinājums
Brīdina, ja ir pārsniegtas iestatītās vērtības.
Pirmajā lietošanas reizē funkcija ir ieslēgta un
vērtības ir 50, 70 un 90 km/h (30, 45 un
55 mph).
•
Iestatījuma intervāls: 0-250 km/h
(0-160 mph)
Detalizēta informācija par iestatījumiem
pirmajā lietošanas reizē
•
•
Iestatīt Adaptive Cruise Control laika
intervālu
Iestatīt laika intervālu (1 ir īsākais, un 5 ir
garākais intervāls).
Vadītāja atbalsta funkcijas
Pirmajā lietošanas reizē šis iestatījums ir 5.0.
Samazināts maksimālais skaļums
Samazināt multivides avotu maks. skaļumu.
Intervāli: 1 km/h (1 mph)
Maksimālais vienlaicīgu atgādinājumu skaits:
6
Red Key lietotājam vienmēr ir aktīvas šādas vadītāja atbalsta funkcijas:
•
•
Blind Spot Information (BLIS)*
Joslas palīdzības funkcija (LKA)*
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 245
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
•
•
•
•
Distances brīdinājums*
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
City Safety
Tālvadības pults atslēgai ir noņemama metāla
slēdzošā daļa, ar kuru var aktivizēt vairākas funkcijas un veikt dažas darbības.
Driver Alert Control (DAC)*
Ceļazīmju informācija*
Saistītā informācija
•
Red Key — ierobežotas darbības tālvadības
atslēga* (244 lpp.)
Atslēgas slēdzošās daļas unikālo kodu apstiprina
Volvo pilnvaroti servisi, kuros ieteicams vērsties
arī, pasūtot jaunas atslēgas slēdzošās daļas.
Atslēgas slēdzošās daļas izmantošana
Izmantojot tālvadības pults atslēgas noņemamo
atslēgas slēdzošo daļu
•
var manuāli atvērt priekšējās kreisās puses
durvis7, ja centrālās aizslēgšanas funkciju
nevar aktivizēt ar tālvadības atslēgu
•
•
notiek visu durvju ārkārtas aizslēgšana
var aktivizēt un deaktivizēt aizmugurējo durvju
mehāniskos slēdžus bērnu drošībai.
Atslēgai bez taustiņiem8 nav noņemamas atslēgas slēdzošās daļas. Vajadzības gadījumā lietojiet
parastās tālvadības pults atslēgas noņemamo
slēdzošo daļu.
7
8
246
Noņemamā atslēgas slēdzošā daļa
Turiet tālvadības pults atslēgu tā, lai būtu
redzama tās priekšpuse, un Volvo logotips
būtu vērsts pareizā virzienā un bīdiet apakšā
pie atslēgas gredzena esošo taustiņu pa labi.
Pavirziet priekšpuses apvalku dažus milimetrus uz augšu.
Apvalks tiks atbrīvots, un to varēs noņemt
no atslēgas.
Tas attiecas gan uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē, gan uz automašīnām ar stūri labajā pusē.
Tiek piegādāts kopā ar automašīnām, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanu/atslēgšanu (*).
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar noņemamo
atslēgas slēdzošo daļu (247 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgu; (235 lpp.)
Aizslēgšana un atslēgšana ar
noņemamo atslēgas slēdzošo daļu
Noņemamo atslēgas slēdzošo daļu var cita
starpā izmantot, lai atslēgtu automašīnu no ārpuses, piemēram, ja izlādējusies tālvadības pults
atslēgas baterija.
Atslēgšana
Noņemiet atslēgas slēdzošo daļu, to
pagriežot uz augšu.
Izvelciet priekšējo kreisās puses9 durvju rokturi līdz galam uz āru, lai atsegtu slēdzenes
cilindru.
Pēc lietošanas ievietojiet atslēgas slēdzošo
daļu atpakaļ tai paredzētajā vietā tālvadības
pults atslēgā.
Uzlieciet apvalku atpakaļ un spiediet to uz
leju, līdz atskan klikšķis.
Ievietojiet atslēgu slēdzenes cilindrā.
Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā par
45 grādiem, lai atslēgas slēdzošā daļa būtu
vērsta tieši uz aizmuguri.
Pēc tam aizbīdiet apvalku atpakaļ.
> Atskan vēl viens klikšķis, norādot, ka
apvalks ir droši nofiksēts.
9
Tas attiecas gan uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē, gan uz automašīnām ar stūri labajā pusē.
}}
247
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Pagrieziet atslēgu atpakaļ par 45 grādiem
tās sākuma pozīcijā. Izņemiet atslēgu no slēdzenes cilindra un atlaidiet rokturi, lai roktura
aizmugures daļa atkal atbalstītos pret automašīnu.
||
5.
Izvelciet rokturi.
> Durvis tiek atvērtas.
Aizslēgšanu veic tāpat, tikai 3. darbībā pagriežot
atslēgu par 45 grādiem pretēji pulksteņrādītāja
virzienam.
Signalizācijas izslēgšana*
PIEZĪME
Ja durvis tiek atslēgtas un pēc tam atvērtas,
izmantojot atslēgas slēdzošo daļu, tiek iedarbināta signalizācija.
Deaktivizējiet signalizāciju šādi:
1.
Novietojiet tālvadības atslēgu uz atslēgas
simbola rezerves lasītājā, kas atrodas tuneļkonsoles glāžu turētāja apakšā.
2.
Pēc tam pagrieziet aizdedzes slēdzi un atlaidiet.
> Signalizācijas skaņa beidz skanēt, un signalizācija tiek izslēgta.
Aizslēgšana
Automašīnu var aizslēgt arī ar tālvadības pults
atslēgas noņemamo atslēgas slēdzošo daļu, piemēram, gadījumā, kad nav strāvas padeves un
automašīnas akumulators ir izlādējies.
Priekšējās kreisās puses durvis var aizslēgt,
izmantojot slēdzenes cilindru un atslēgas noņemamo slēdzošo daļu.
Citām durvīm nav slēdzeņu cilindru - tā vietā katru
durvju malā atrodas aizslēgs, kas jānospiež,
izmantojot atslēgas slēdzošo daļu, tad durvis tiks
mehāniski aizslēgtas/bloķētas, lai neļautu tās
atvērt no ārpuses.
Durvis joprojām varēs atvērt no iekšpuses.
Manuāla durvju aizslēgšana. Nejauciet ar slēdžiem bērnu
drošībai.
–
Izņemiet atslēgas slēdzošo daļu no tālvadības
pults atslēgas. Ievietojiet atslēgas slēdzošo
daļu slēdzenes atverē un iespiediet atslēgu
uz iekšu līdz galam, aptuveni 12 mm (0,5 collas).
Durvis var atvērt gan no ārpuses, gan iekšpuses.
Durvis tiek bloķētas, lai tās nevarētu atvērt no
ārpuses. Lai vēlreiz noregulētu A pozīciju,
jāatver iekšējais durvju rokturis.
Durvis var atslēgt arī ar tālvadības pults atslēgas
atslēgšanas pogu vai ar vadītāja durvju centrālās
aizslēgšanas pogu.
Rezerves lasītāja atrašanās vieta glāžu turētājā.
248
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
PIEZĪME
•
Durvju aizslēga atiestatīšana aizslēdz tikai
attiecīgās durvis, nevis visas durvis vienlaicīgi.
•
Manuāli aizslēgtas aizmugurējās durvis ar
aktivizētiem manuāliem vai elektriskiem
slēdžiem bērnu drošībai nevar atvērt ne
no ārpuses, ne no iekšpuses. Šādi aizslēgtas aizmugurējās durvis var atslēgt
tikai ar tālvadības pults atslēgu vai centrālās aizslēgšanas taustiņu.
Imobilaizers
Elektroniskais imobilaizers ir pretaizdzīšanas sistēma, kas neļauj nepiederošām personām iedarbināt automašīnu.
Automašīnu var iedarbināt tikai ar īsto tālvadības
pults atslēgu.
Šis vadītāja displeja kļūdas paziņojums ir saistīts
ar elektronisko imobilaizeru:
Simbols
Saistītā informācija
•
•
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa (246 lpp.)
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
(241 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgu; (235 lpp.)
Tehniskie parametri
Autom.
atsl. nav
atr.
Kļūda, nolasot tālvadības pults
atslēgu iedarbināšanas laikā —
novietojiet atslēgu
uz atslēgas simbola
glāžu turētājā un
mēģiniet vēlreiz.
Skatiet
īpašnieka
rokasgrāmatu
Signalizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana*
(270 lpp.)
•
Paziņojums
Saistītā informācija
•
•
Tālvadības pults atslēgu; (235 lpp.)
Papildu tālvadības atslēgu pasūtīšana
(244 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 249
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Tālvadības pults atslēgas sistēmas
tipa apstiprinājums
Automašīnas tālvadības sistēmas tipa apstiprinājums ir norādīts tālāk tabulās.
Aizslēgšanas sistēmas bezatslēgas
iedarbināšana (pasīvā iedarbināšana)
un bezatslēgas aizslēgšana/atslēgšana
(pasīvā iekāpšana*)
Plašāku informāciju par tipa apstiprinājumu skatiet vietnē support.volvocars.com.
Tālvadības atslēgas sistēmas CEM marķējums. Papildu
tipa apstiprinājumu numurus skatiet tālāk tabulās.
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Eiropa
Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal ar šo paziņo, ka šis
VO3-134TRX atbilst direktīvas 2014/53/EU (RED) pamatprasībām un
citiem attiecīgajiem noteikumiem.
Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir atrodams vietnē support.volvocars.com.
250
Jordāna
TRC/LPD/2014/250
Serbija
P1614120100
Argentīna
CNC ID: C-14771
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Brazīlija
MT-3245/2015
Indonēzija
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malaizija
RAAT/37A/1215/S(15-5198)
Meksika
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Krievija
Apvienotie Arābu Emirāti
ER37847/15
DA0062437/11
}}
251
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Namībija
TA-2016-02
Dienvidāfrika
TA-2014-1868
Tālvadības pults atslēgu;
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Eiropa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG ar šo paziņo, ka šis radioiekārtas veids
HUF8423 atbilst direktīvai 2014/53/EU.
Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir atrodams vietnē support.volvocars.com.
Viļņa garums: 433,92 MHz
Maksimālā raidīšanas jauda: 10 mW
Ražotājs: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Vācija
Jordāna
252
TRC/LPD/2015/104
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Maroka
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksika
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namībija
TA-2015-102
}}
253
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Valsts/reģions
Omāna
Serbija
254
Tipa apstiprinājums
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Dienvidāfrika
TA-2015-432
Apvienotie
Arābu Emirāti
Atslēgas tags
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Eiropa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG ar šo paziņo, ka šis radioiekārtas veids
HUF8432 atbilst direktīvai 2014/53/EU.
Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir atrodams vietnē support.volvocars.com.
Viļņa garums: 433,92 MHz
Maksimālā raidīšanas jauda: 10 mW
Ražotājs: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Vācija
Jordāna
TRC/LPD/2015/107
}}
255
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Maroka
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksika
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namībija
256
TA-2015-103
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Omāna
Serbija
}}
257
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Dienvidāfrika
TA-2015-414
Apvienotie
Arābu Emirāti
Saistītā informācija
•
258
Tālvadības pults atslēgu; (235 lpp.)
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Bezatslēgas piekļuve un
skārienjutīgās virsmas*
Ar bezatslēgas atslēgšanas un aizslēgšanas funkciju pietiek turēt tālvadības atslēgu kabatā vai
somā. Automašīnu aizslēdz un atslēdz, izmantojot skārienjutīgu virsmu uz durvju roktura.
Skārienjutīgas virsmas
Durvju rokturis
Durvju rokturu ārpusē atrodas padziļinājums aizslēgšanai, bet iekšpusē — skārienjutīga virsma
atslēgšanai.
Skārienjutīgs padziļinājums aizslēgšanai
Skārienjutīga virsma atslēgšanai
PIEZĪME
Ir svarīgi vienlaikus aktivizēt tikai vienu skārienjutīgu virsmu. Satverot rokturi un vienlaikus pieskaroties aizslēgšanas virsmai, pastāv
risks dot dubultkomandas. Tas nozīmē, ka pieprasītā darbība (aizslēgšana/atslēgšana)
netiks veikta vai tiks veikta ar nokavēšanos.
Saistītā informācija
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(260 lpp.)
•
Bagāžas nodalījuma pārsega bezatslēgas
atslēgšana* (262 lpp.)
Bagāžas nodalījuma pārsega rokturis
Bagāžas nodalījuma pārsega rokturim ir gumijas
spiedplāksne, ko lieto tikai atslēgšanai.
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka šī sistēma var tikt aktivizēta
saistībā ar automašīnas mazgāšanu, ja tālvadības atslēga atrodas uztveršanas diapazonā.
* Papildaprīkojums/piederums. 259
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Bezatslēgas aizslēgšana un
atslēgšana*
Ar bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas funkciju pietiek pieskarties durvju rokturu skārienjutīgajai virsmai, lai atslēgtu vai aizslēgtu automašīnu.
PIEZĪME
Lai darbotos aizslēgšana un atslēgšana, vienai
no automašīnas tālvadības atslēgām ir jāatrodas uztveršanas diapazonā.
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka šī sistēma var tikt aktivizēta
saistībā ar automašīnas mazgāšanu, ja tālvadības atslēga atrodas uztveršanas diapazonā.
Bezatslēgas aizslēgšana
Lai automašīnu varētu aizslēgt, visām sānu durvīm
jābūt aizvērtām. Taču bagāžas nodalījuma pārsegs var būt atvērts, ja aizslēgšana tiek veikta ar
sānu durvju rokturi.
–
Kad durvis ir aizvērtas, pieskarieties durvju
roktura ārpusē atzīmētajai virsmai.
> Instrumentu panelī sāk mirgot aizslēgšanas indikators, norādot, ka automašīna ir
aizslēgta.
Aizslēgšana, kad bagāžas nodalījuma
pārsegs ir atvērts
PIEZĪME
Ja automašīna ir aizslēgta, kamēr bagāžas
nodalījuma pārsegs ir bijis atvērts, piesargieties, lai neatstātu tālvadības atslēgu bagāžas
nodalījumā, kad tas tiek aizvērts.
Ja automašīnā ir noteikta atslēga, bagāžas
nodalījuma pārsegs netiek aizslēgts, kad tas
tiek aizvērts.
Lai vienlaikus aizvērtu visus sānu logus un panorāmas jumtu*, turiet pirkstu uz durvju roktura
ārpuses skārienjutīgā padziļinājuma, līdz visi sānu
logi un panorāmas jumts ir aizvērti.
Skārienjutīgs padziļinājums aizslēgšanai
Skārienjutīga virsma atslēgšanai
260
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Bezatslēgas atslēgšana
–
Lai atslēgtu automašīnu, satveriet durvju rokturi vai viegli piespiediet gumijas spiedplāksni
zem bagāžas nodalījuma pārsega roktura.
> Aizslēgšanas indikators instrumentu
panelī beidz mirgot, norādot, ka automašīna ir atslēgta.
Saistītā informācija
Bezatslēgas iekāpšanas iestatījumi*
•
Bezatslēgas iekāpšanas iestatījumi*
(261 lpp.)
Varat atlasīt dažādu darbību secību bezatslēgas
atslēgšanai.
•
Bagāžas nodalījuma pārsega bezatslēgas
atslēgšana* (262 lpp.)
Lai mainītu šo iestatījumu:
•
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas* (259 lpp.)
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Pieskarieties My Car Aizslēgšana
Bezatslēgas atslēgšana.
3.
Atlasiet variantu:
• Visas durvis — atslēdz visas durvis
uzreiz.
• Jebkuras durvis — atslēdz atlasītās durvis.
Saistītā informācija
Bagāžas nodalījuma pārsega gumijas spiedplāksni var
lietot tikai atslēgšanai.
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(260 lpp.)
•
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas* (259 lpp.)
Atkārtota automātiskā aizslēgšana
Ja nevienas salona durvis vai bagāžas nodalījuma
pārsegs netiek atvērts 2 minūšu laikā pēc atslēgšanas, tās tiek automātiski aizslēgtas. Šī funkcija
neļauj automobili nejauši atstāt neaizslēgtu.
* Papildaprīkojums/piederums. 261
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Bagāžas nodalījuma pārsega
bezatslēgas atslēgšana*
Ar bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas funkciju pietiek pieskarties skārienjutīgajai virsmai uz
bagāžas nodalījuma pārsega roktura, lai atslēgtu
bagāžas nodalījuma pārsegu.
Lai atvērtu:
1.
Uzmanīgi nospiediet gumijoto spiediena
plāksnīti zem bagāžas nodalījuma pārsega
roktura.
> Fiksators tiek atbrīvots.
2.
Paceliet ārējo rokturi, lai atvērtu bagāžas
nodalījuma pārsegu.
PIEZĪME
Lai darbotos atslēgšana, vienai no automašīnas tālvadības atslēgām ir jāatrodas uztveršanas diapazonā aiz automašīnas.
Bagāžas nodalījuma pārsegu aizvērtu notur elektrisks fiksators.
262
Bagāžas nodalījuma pārsegu var atvērt arī brīvroku režīmā, veicot kustību ar kāju zem aizmugurējā bufera.
SVARĪGI
•
Lai atbrīvotu bagāžas nodalījuma fiksatoru,
ir nepieciešams minimāls spēks - vienkārši
viegli nospiediet uz gumijas paneļa.
•
Atverot bagāžas nodalījumu, neceliet uz
augšu gumijas paneli - paceliet rokturi.
Lietojot pārāk daudz spēka, varat sabojāt
gumijas panelī esošos elektriskos savienojumus.
Spērienam līdzīga kustība detektora aktivizācijas zonā.
–
Veiciet vienu lēnu, spērienam līdzīgu kustību
virzienā uz priekšu zem aizmugures triecienstieņa kreisās puses. Pēc tam atkāpieties
vienu soli atpakaļ. Triecienstienim nav jāpieskaras.
> Aktivizējot atvēršanu, atskan īss skaņas
signāls — bagāžas nodalījuma pārsegs
tiek atvērts.
Ja tiek veiktas vairākas spērienam līdzīgas kājas
kustības, un aiz automašīnas neatrodas apstiprināta tālvadības atslēga, atvēršana būs iespējama
tikai pēc noteikta laika.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Veicot spērienam līdzīgu kustību, neatstājiet kāju
zem automašīnas, pretējā gadījumā aktivizēšana
var nedarboties.
PIEZĪME
Iedarbināšanas un aizslēgšanas
sistēmu antenu atrašanās vietas
BRĪDINĀJUMS
Cilvēki, kuriem ir implantēts elektrokardiostimulators, nedrīkst atrasties tuvāk par 22 cm
(9 collām) no bezatslēgas sistēmas antenām.
Tādējādi tiks novērsti elektrokardiostimulatora
un bezatslēgas sistēmas traucējumi.
Automašīnā ir iebūvēta bezatslēgas iedarbināšanas sistēmas antena un bezatslēgas aizslēgšanas sistēmas* antenas.
Ņemiet vērā, ka sistēma var tikt aktivizēta
automazgātavā vai līdzīgā vietā, ja tālvadības
atslēga atrodas darbības zonā.
Saistītā informācija
BRĪDINĀJUMS
Nebrauciet ar atvērtu bagāžas nodalījuma pārsegu! Indīgās izplūdes gāzes var iekļūt automašīnā pa bagāžas nodalījumu.
•
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas* (259 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(240 lpp.)
Saistītā informācija
•
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas* (259 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(240 lpp.)
Antenu atrašanās vietas:
Zem glāžu turētāja tuneļkonsoles priekšdaļā
Kreisās puses aizmugurējo durvju priekšdaļas
augšpusē10
Labās puses aizmugurējo durvju priekšdaļas
augšpusē10
Bagāžas nodalījumā10
10
Tikai automašīnās, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanu un atslēgšanu*.
* Papildaprīkojums/piederums. 263
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Aizslēgšana un atslēgšana no
automašīnas salona
Alternatīva atslēgšanas metode
Durvis un bagāžas nodalījuma pārsegu var aizslēgt un atslēgt no salona, izmantojot centrālās
aizslēgšanas vadības taustiņus priekšējās durvīs.
Aizslēgšana, izmantojot pogu
priekšējās durvīs
–
Centrālā aizslēgšana
Nospiediet taustiņu
— abām priekšējām
durvīm jābūt aizvērtām.
> Visas durvis un bagāžas nodalījuma pārsegs tiek aizslēgts.
Aizslēgšana, izmantojot pogu
aizmugurējās durvīs*
Alternatīvā atslēgšanas mehānisma atvēršanas rokturis
sānu durvīs11.
–
Aizslēgšanas un atslēgšanas taustiņš ar indikatoru
priekšējās durvīs.
Atslēgšana, izmantojot pogu priekšējās
durvīs
–
Pavelciet kādu sānu durvju atvēršanas rokturi
un atlaidiet.
> Atkarībā no tālvadības atslēgas iestatījumiem vai nu tiks atslēgtas visas durvis, vai
arī tiks atslēgtas un atvērtas izvēlētās durvis.
Nospiediet taustiņu
, lai atslēgtu visas
sānu durvis un bagāžas nodalījuma pārsegu.
Lai mainītu šo iestatījumu, centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi My Car Aizslēgšana
Atslēgšana ar tālvadību un no
salona.
Aizslēgšanas taustiņš ar indikatora lampiņu aizmugurējās durvīs.
Ar aizmugurējo durvju aizslēgšanas pogām var
aizslēgt attiecīgās durvis.
Aizmugurējo durvju atslēgšana
–
11
12
264
Pavelciet atvēršanas rokturi.
> Aizmugurējās durvis tiek atslēgtas un
atvērtas12.
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
Ja vien nav aktivizēti slēdži bērnu drošībai.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Saistītā informācija
•
Iestatījumi attālinātai atslēgšanai un atslēgšanai no salona (239 lpp.)
•
Bagāžas nodalījuma pārsega atslēgšana no
automašīnas salona (265 lpp.)
•
Bērnu drošības slēdžu aktivizēšana un deaktivizēšana (265 lpp.)
Bagāžas nodalījuma pārsega
atslēgšana no automašīnas salona
Bērnu drošības slēdžu aktivizēšana
un deaktivizēšana
Bagāžas nodalījuma pārsegu var atslēgt no
salona, nospiežot pogu instrumentu panelī.
Bērnu drošības slēdži neļauj atvērt aizmugurējās
durvis no salona.
Bērnu drošības slēdži var būt manuāli vai elektriski*.
Manuālu bērnu drošības slēdžu
aktivizēšana un deaktivizēšana
–
Īsi nospiediet taustiņu
instrumentu
panelī.
> Bagāžas nodalījuma pārsegu var atslēgt
un atvērt no ārpuses, satverot gumijas
spiedplāksni.
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana un atslēgšana no automašīnas
salona (264 lpp.)
Ar slēdžiem bērnu drošībai. Nejauciet ar manuālajiem
durvju slēdžiem.
–
Pagrieziet slēdzi, izmantojot tālvadības pults
atslēgas noņemamo slēdzošo daļu.
Durvis tiek bloķētas, lai tās nevarētu atvērt no
iekšpuses.
Durvis var atvērt gan no ārpuses, gan iekšpuses.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 265
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
PIEZĪME
•
Durvju slēdzis bloķē tikai attiecīgās durvis,
nevis abas aizmugurējās durvis vienlaicīgi.
•
Automobiļiem, kas aprīkoti ar elektrisko
bērnu drošības slēdzi, nav manuāla bērnu
drošības slēdža.
Elektrisku* bērnu drošības slēdžu
aktivizēšana un deaktivizēšana
Elektriskos slēdžus bērnu drošībai var aktivizēt un
deaktivizēt visās aizdedzes pozīcijās, kas pārsniedz 0. Aktivizēšanu un deaktivizēšanu var veikt
līdz 2 minūtēm pēc automašīnas izslēgšanas, ja
nav atvērtas nevienas no durvīm.
2.
Nospiediet taustiņu vadītāja durvju panelī.
> Vadītāja displejā tiek parādīts paziņojums
Bērnu drošības slēdzis Aktivizēts, un
taustiņā esošā lampiņa izgaismojas —
slēdzenes ir aktivizētas.
Simbols
Kad elektriskais bērnu drošības slēdzis ir aktivēts,
tad aizmugurējos
•
logus var atvērt tikai ar slēdžiem vadītāja
durvju panelī
•
durvis nevar atvērt no iekšpuses.
Lai deaktivizētu slēdzenes:
–
Nospiediet taustiņu vadītāja durvju panelī.
> Vadītāja displejā tiek parādīts paziņojums
Bērnu drošības slēdzis Deaktivizēts,
un taustiņā esošā lampiņa nodziest —
slēdzenes ir deaktivizētas.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Bērnu drošības slēdzis
Aktivizēts
Ir aktivizēti slēdži
bērnu drošībai.
Bērnu drošības slēdzis
Deaktivizēts
Bērnu drošības
slēdži ir deaktivizēti.
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana un atslēgšana no automašīnas
salona (264 lpp.)
•
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa (246 lpp.)
Kad automašīna tiek izslēgta, tiek saglabāts pašreizējais iestatījums — ja bērnu drošības slēdzenes ir aktivizētas, kad automašīna tiek izslēgta,
tad tās būs aktivizētas arī automašīnas nākamajā
iedarbināšanas reizē.
Elektriskās aktivizēšanas un deaktivizēšanas taustiņš.
1.
266
Iedarbiniet automašīnu vai pagrieziet aizdedzi
pozīcijā, kas pārsniedz 0.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Automātiska aizslēgšana braucot
Privātā aizslēgšana
Durvis un bagāžnieka vāks tiek automātiski aizslēgts, kad automobilis sāk braukt.
Bagāžas nodalījuma pārsegu un aizmugurējā
sēdekļa atzveltni var bloķēt, veicot tā dēvēto privāto aizslēgšanu, piemēram, atstājot automašīnu
apkopes veikšanai, pie viesnīcas vai tamlīdzīgi.
Šī funkcija neatļauj atvērt bagāžas nodalījuma
pārsegu un bloķē aizmugurējā sēdekļa atzveltni
paceltā pozīcijā.
Lai mainītu šo iestatījumu:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Atlasiet Braukšanas laikā automātiski
aizslēgt durvis, lai deaktivizētu vai aktivizētu
šo funkciju.
Aizslēgšana.
Privātās aizslēgšanas funkcijas
taustiņš atrodas centrālā displeja funkciju skatā. Atkarībā no
aizslēgšanas pašreizējā statusa
tiek rādīts Indiv. aizslēgš.
atbloķēta vai Indiv. aizslēgš.
bloķēta.
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana un atslēgšana no automašīnas
salona (264 lpp.)
Saistītā informācija
•
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana un deaktivizēšana (267 lpp.)
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana
un deaktivizēšana
Privāto aizslēgšanu aktivizē ar funkcijas pogu
centrālajā displejā un papildu PIN kodu.
PIEZĪME
Lai varētu aktivizēt privātās aizslēgšanas funkciju, jābūt ieslēgtam vismaz aizdedzes režīmam I.
Privātajai aizslēgšanai ir divi kodi:
•
Funkcijas pirmajā lietošanas reizē tiek izveidots drošības kods.
•
Katrā funkcijas aktivizēšanas reizē tiek atlasīts jauns PIN kods.
Drošības koda ievadīšana pirms pirmās
lietošanas reizes
Funkcijas pirmajā lietošanas reizē ir jāatlasa drošības kods. Pēc tam to var izmantot privātās aizslēgšanas deaktivizēšanai, ja atlasītais PIN kods ir
aizmirsts vai pazaudēts. Šis drošības kods darbojas kā PUK kods visiem turpmākajiem PIN
kodiem, kas tiek iestatīti privātās aizslēgšanas
funkcijai.
Noglabājiet drošības kodu drošā vietā.
}}
267
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Lai izveidotu drošības kodu:
1.
1.
Funkciju skatā nospiediet privātās aizslēgšanas pogu.
Funkciju skatā nospiediet privātās aizslēgšanas pogu.
2.
Ievadiet kodu, ko izmantojāt aizslēgšanai, un
pieskarieties Apstiprināt.
> Bagāžas nodalījuma pārsegs un aizmugurējais sēdeklis tiek atslēgts. Apstiprinot
atslēgšanu, zaļais indikators funkciju skatā
pie pogas nodziest.
Aizmirsts PIN kods
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
2.
2.
Ievadiet vēlamo drošības kodu un nospiediet
Apstiprināt.
> Drošības kods tiek saglabāts. Privātās aizslēgšanas funkcija tagad ir gatava aktivizēšanai.
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana
PIEZĪME
Aktivizējot privāto aizslēgšanu, aizmugurējam
sēdeklim ir jāatrodas vertikālā stāvoklī, lai aizslēgšana darbotos.
Ievadiet kodu, kas jāizmanto, lai pēc aizslēgšanas atslēgtu bagāžas nodalījuma pārsegu
un aizmugurējo sēdekli, un pieskarieties
Apstiprināt.
> Bagāžas nodalījuma pārsegs un aizmugurējais sēdeklis tiek aizslēgts. Aizslēgšana
tiek apstiprināta ar zaļu indikatoru funkciju
skatā pie pogas.
Privātās aizslēgšanas deaktivizēšana
1.
Funkciju skatā nospiediet privātās aizslēgšanas pogu.
Ja PIN kods ir aizmirsts vai vairāk nekā trīs reizes
ir ievadīts nepareizs PIN kods, privāto aizslēgšanu
var deaktivizēt, izmantojot drošības kodu.
Ja automašīna tiek atslēgta, izmantojot Volvo On
Call* vai Volvo On Call lietotni, privātā aizslēgšana
tiek automātiski deaktivizēta.
Aizmirsts drošības kods
Ja ir aizmirsts arī drošības kods, sazinieties ar
pilnvarotu Volvo izplatītāju, kas palīdzēs deaktivizēt privāto aizslēgšanu.
Saistītā informācija
•
Privātā aizslēgšana (267 lpp.)
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
268
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Signalizācija*
Signalizācijas indikators
Signalizācija nodrošina skaņas un vizuālus brīdinājumus, ja kāds iekāpj automašīnā bez derīgas
tālvadības atslēgas vai veic kādas manipulācijas
ar startera akumulatoru vai signalizācijas sirēnu.
Aktivēta signalizācija atskan, ja:
•
tiek atvērtas durvis, dzinēja pārsegs vai bagāžas nodalījuma pārsegs13
•
salonā konstatēta kustība (ja salons ir aprīkots ar kustību detektoru*)
•
automobilis tiek pacelts vai vilkts projām (ja
automobilis ir aprīkots ar sasvēršanās detektoru*)
•
•
tiek atvienots akumulatora kabelis
sirēna tiek atslēgta.
Signalizācijas trauksmes signāli
Lai tā nenotiktu:
Sarkana gaisma diode kontrolmērinstrumentu
panelī norāda signalizācijas sistēmas statusu:
•
Gaismas diode nedeg — signalizācija nav
ieslēgta.
•
Gaismas diode mirgo reizi divās sekundēs —
signalizācija ir ieslēgta
•
Kad signalizācija ir deaktivizēta, LED strauji
mirgo aptuveni 30 sekundes vai līdz aizdedzes pozīcijas I aktivizēšanai — ir nostrādājusi signalizācija.
Kad ir izraisīta signalizācijas trauksme:
•
Sirēna skan 30 sekundes vai kamēr signalizācija tiek izslēgta.
•
Pagriezienu rādītāji mirgo 5 minūtes vai līdz
signalizācija tiek izslēgta.
Ja signalizācijas aktivizēšanas cēlonis netiek
novērsts, signalizācijas cikls tiek atkārtots maks.
10 reizes13.
13
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Ja salonā tiek konstatēta kustība, tajā skaitā
gaisa plūsmas izmaiņas, tad kustības sensors
iedarbina signalizāciju. Tādēļ, ja automašīnai ir
atstāts atvērts logs vai panorāmas jumts* vai
pasažieru salonā tiek izmantots sildītājs, var
ieslēgties signalizācija.
Kustības un slīpuma sensori*
Kustības un slīpuma sensori reaģē uz kustībām
automašīnā, loga izsišanu vai mēģinājumiem
nozagt riteņus vai vilkt automašīnu.
•
Izkāpjot no automašīnas, aizveriet logu un
panorāmas jumtu.
•
Ja izmantojat pasažieru salona sildītāju vai
stāvapsildi — pavērsiet gaisa plūsmu no
gaisa izplūdes atverēm tā, lai tās nebūtu vērstas pasažieru salonā uz augšu.
Vai arī izmantojiet samazinātu signalizācijas
līmeni, lai īslaicīgi deaktivizētu kustības un slīpuma sensorus.
Tāpat arī izslēdziet kustības un slīpuma sensorus,
kad automašīna tiek transportēta ar prāmi vai vilcienu, jo šīs kustības var ietekmēt automašīnu un
izraisīt signalizācijas nostrādāšanu.
Signalizācijas sistēmas kļūdas
gadījumā
Ja signalizācijas sistēmā ir kļūme, vadītāja displejā tiek parādīts simbols un
paziņojums Signaliz. sist. atteice
Jāveic apkope. Šajā gadījumā sazinieties ar servisu, ieteicams Volvo pilnvarotu servisu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 269
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
PIEZĪME
Nemēģiniet saviem spēkiem salabot vai mainīt
signalizācijas sistēmas komponentus. Jebkurš
šāds mēģinājums var ietekmēt apdrošināšanas nosacījumus.
Saistītā informācija
•
Signalizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana*
(270 lpp.)
•
•
Samazināts signalizācijas līmenis* (271 lpp.)
Vispārējā bloķēšana* (272 lpp.)
Signalizācijas aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Signalizācija tiek aktivizēta, kad automašīna tiek
aizslēgta.
Deaktivējiet signalizāciju
Atslēdziet automašīnu un deaktivizējiet signalizāciju šādi
•
nospiediet tālvadības pults atslēgas atslēgšanas taustiņu;
•
satveriet vienu no durvju rokturiem vai viegli
nospiediet bagāžas nodalījuma pārsega
gumijoto spiediena plāksnīti14.
Signalizācijas aktivizēšana
Aizslēdziet automašīnu un aktivizējiet signalizāciju
šādi
•
nospiediet tālvadības pults atslēgas aizslēgšanas taustiņu;
•
pieskarieties atzīmētajai virsmai durvju rokturu ārpusē vai bagāžas nodalījuma pārsega
gumijotajai spiediena plāksnītei14.
Kad automašīna ir aizslēgta un signalizācija ir aktivizēta,
instrumentu panelī ik pēc divām sekundēm īsi iedegas
sarkana LED.
14
270
Attiecas uz automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas* funkciju.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Signalizācijas deaktivizēšana, nelietojot
tālvadības atslēgu
Automašīnu var atslēgt un tās signalizāciju var
deaktivizēt, pat ja tālvadības atslēga nedarbojas,
piemēram, ja tālvadības atslēgas baterija ir izlādējusies.
1.
Atveriet vadītāja durvis ar nenoņemamo
atslēgas slēdzošo daļu.
> Signalizācija ieslēdzas.
Automātiska signalizācijas aktivizēšana
un atkārtota aktivizēšana
Automātiskā atkārtota signalizācijas aktivizēšana
novērš iespēju nejauši pamest automašīnu ar
neaktivizētu signalizāciju.
Ja automašīnu atslēdz ar tālvadības pults atslēgu
(signalizācija tiek izslēgta), bet nevienas sānu
durvis vai bagāžas nodalījuma pārsegs netiek
atvērts divu minūšu laikā, signalizācija automātiski
tiek ieslēgta no jauna. Vienlaikus automobilis tiek
aizslēgts no jauna.
Samazināts signalizācijas līmenis*
Samazināts signalizācijas līmenis nozīmē, ka
kustības un slīpuma sensori ir īslaicīgi izslēgti.
Izslēdziet kustības un slīpuma detektorus, lai
izvairītos no signalizācijas nejaušas nostrādāšanas — piemēram, atstājot aizslēgtā automašīnā
suni vai transportējot ar autovilcienu vai prāmi.
Centrālā displeja funkciju skatā
nospiediet pogu Samazināta
aizsardzība, lai pēc automašīnas aizslēgšanas izslēgtu kustības un slīpuma sensorus.
Dažs tirgos signalizācija tiek automātiski aktivizēta kādu laiku pēc tam, kad vadītāja durvis tiek
atvērtas un aizvērtas, bet netiek aizslēgtas.
Lai mainītu šo iestatījumu:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
Rezerves lasītāja atrašanās vieta glāžu turētājā.
2.
Nospiediet My Car
2.
3.
Atlasiet Pasīvā signaliz. deaktivizēšana,
lai īslaicīgi deaktivizētu šo funkciju.
3.
Novietojiet tālvadības atslēgu uz atslēgas
simbola rezerves lasītājā, kas atrodas tuneļkonsoles glāžu turētājā.
Pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju
kustības virzienā un atlaidiet.
> Signalizācija ir deaktivēta.
Aizslēgšana.
Saistītā informācija
•
Vienlaikus tiek deaktivizēta vispārējas bloķēšanas
funkcija, tas ir, atslēgšana no salona ir iespējama.
Ja automašīna tiek atslēgta un pēc tam atkal aizslēgta, pazeminātais signalizācijas līmenis ir jāaktivizē vēlreiz.
Saistītā informācija
•
•
Signalizācija* (269 lpp.)
Vispārējā bloķēšana* (272 lpp.)
Signalizācija* (269 lpp.)
Ieslēgušās signalizācijas izslēgšana
–
Nospiediet tālvadības atslēgas atslēgšanas
taustiņu vai ieslēdziet automašīnai aizdedzes
pozīciju I, pagriežot aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un atlaižot.
* Papildaprīkojums/piederums. 271
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Vispārējā bloķēšana*
Saistītā informācija
Vispārējā bloķēšana nozīmē, ka visi atvēršanas
rokturi tiek mehāniski atvienoti, kad automašīna
tiek aizslēgta no ārpuses, līdz ar to no automašīnas salona durvis nevar atvērt.
•
Vispārējās bloķēšanas funkcijas īslaicīga*
deaktivizēšana (272 lpp.)
•
Signalizācija* (269 lpp.)
Vispārējā bloķēšana tiek aktivizēta, aizslēdzot ar
tālvadības atslēgu vai bezatslēgas aizslēgšanas
funkciju*, un tā notiek ar aptuveni 10 sekunžu
aizkavi pēc durvju aizslēgšanas. Ja aizkaves laikā
tiek atvērtas durvis, tad secība tek pārtraukta un
signalizācija - deaktivēta.
Kad ir aktivizēta vispārējā bloķēšana, automašīnu
var atslēgt tikai ar tālvadības atslēgu, bezatslēgas
atslēgšanas funkciju* vai lietotni Volvo On Call*.
Priekšējās kreisās puses durvis var atslēgt arī ar
noņemamo atslēgas slēdzošo daļu. Ja automašīnu atslēdz ar noņemamo atslēgas slēdzošo
daļu, nostrādā signalizācija.
PIEZĪME
•
Atcerieties, ka signalizācija tiek ieslēgta,
kad automobilis tiek aizslēgts.
•
Signalizācija nostrādā, ja kāds mēģina
atvērt durvis no iekšpuses.
BRĪDINĀJUMS
Lai novērstu iespēju kādu ieslēgt automobilī,
neļaujiet nevienam tajā atrasties, ja funkcija
nav izslēgta.
272
Vispārējās bloķēšanas funkcijas
īslaicīga* deaktivizēšana
Ja kāds paliek automašīnā, bet durvis nepieciešams aizslēgt no ārpuses, vispārējā bloķēšana ir
īslaicīgi jādeaktivizē, lai būtu iespējama atslēgšana no salona.
BRĪDINĀJUMS
Lai novērstu iespēju kādu ieslēgt automobilī,
neļaujiet nevienam tajā atrasties, ja funkcija
nav izslēgta.
Lai īslaicīgi deaktivizētu vispārējas bloķēšanas funkciju, centrālā displeja funkciju skatā
nospiediet taustiņu
Samazināta aizsardzība.
Tas arī nozīmē, ka signalizācijas kustības un slīpuma detektori* tiek izslēgti.
Pēc tam centrālajā displejā ir redzams teksts
Samazināta signalizācijas aizsardzība un
automašīnas aizslēgšanas gaitā vispārēja bloķēšana tiek īslaicīgi deaktivizēta.
Parastas aizslēgšanas režīmā elektrības kontaktligzdas tiek deaktivizētas nekavējoties; kad vispārēja bloķēšana tiek īslaicīgi deaktivizēta, tās ir
aktīvas maksimāli 10 minūtes pēc aizslēgšanas.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Ja automašīna tiek atslēgta un pēc tam atkal aizslēgta, vispārējas bloķēšanas funkciju nepieciešams deaktivizēt vēlreiz.
Nākamreiz iedarbinot dzinēju, sistēma tiek atiestatīta.
Saistītā informācija
•
•
Vispārējā bloķēšana* (272 lpp.)
Signalizācija* (269 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 273
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Vadītāja atbalsta sistēma
Automašīna ir aprīkota ar dažādām vadītāja atbalsta sistēmām, kas var palīdzēt vadītājam dažādās
situācijās vai nu aktīvā, vai pasīvā veidā.
Piemēram, sistēmas var palīdzēt vadītājam:
•
•
uzturēt iestatīto ātrumu;
•
novērst sadursmi, brīdinot par to vadītāju un
bremzējot automašīnu;
•
palīdzēt vadītājam novietot automašīnu stāvvietā.
uzturēt noteiktu laika intervālu līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim;
Dažas no šīm sistēmām ir uzstādītas standarta
aprīkojumā, savukārt citas ir papildaprīkojums —
tas ir atkarīgs no tirgus.
Saistītā informācija
276
•
IntelliSafe — vadītāja atbalsts un drošība
(31 lpp.)
•
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(276 lpp.)
•
•
•
•
•
•
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole (277 lpp.)
Ātruma ierobežotājs (282 lpp.)
Automātiskais ātruma ierobežotājs (286 lpp.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Radiolokācijas bloks (322 lpp.)
Kameras bloks (328 lpp.)
City Safety™ (334 lpp.)
Rear Collision Warning (349 lpp.)
BLIS* (350 lpp.)
Cross Traffic Alert* (354 lpp.)
Ceļazīmju informācija* (358 lpp.)
Driver Alert Control (365 lpp.)
Joslas saglabāšanas palīgsistēma (368 lpp.)
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska gadījumā (375 lpp.)
Stāvvietā novietošanas sistēma* (381 lpp.)
Stāvvietā novietošanas kamera* (386 lpp.)
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(395 lpp.)
No ātruma atkarīgs stūrēšanas
spēks
No ātruma atkarīgais stūres pastiprinātājs izraisa
stūrēšanas spēka palielināšanos līdz ar automašīnas ātrumu, lai uzlabotu jutību.
Uz automaģistrālēm stūres kustība šķiet stingrāka. Novietojot automašīnu stāvēšanai un braucot nelielā ātrumā, stūrēšana ir viegla un neprasa
papildu piepūli.
PIEZĪME
Retās situācijās stūres pastiprinātājs var pārāk sakarst, tādēļ tas ir
īslaicīgi jāatdzesē. Šajā laikā stūres
apstiprinātājs darbojas ar samazinātu jaudu, un stūres pagriešana var būt
nedaudz apgrūtināta.
Paralēli īslaicīgi samazinātai stūrēšanas palīdzībai vadītāja displejā tiek rādīts ziņojums
Stūres pastiprinātājs Palīgsist. funkcija
īslaicīgi samazināta un šis simbols.
Kamēr stūres pastiprinātāja sistēma darbojas
ar samazinātu jaudu, vadītāja atbalsta funkcijas un stūrēšanas palīdzības sistēma nav pieejama.
Distances brīdinājums* (294 lpp.)
Kruīzkontrole (289 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (296 lpp.)
Pilot Assist (305 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BRĪDINĀJUMS
Ja temperatūra kļūst pārāk augsta, servomehānisms var būt jāizslēdz pavisam. Šādā situācijā vadītāja displejā tiek rādīts ziņojums
Stūres pastipr. atteice Apturiet drošā
vietā kombinācijā ar simbolu.
Stūrēšanas spēka mainīšana*
Lietojot piedziņas režīmu INDIVIDUAL, var pielāgot stūres pretestību.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Atlasiet My Car Braukšanas režīmi
Stūrēšanas spēks.
Stūres pretestības atlasīšanas iestatījumam var
piekļūt, tikai ja automašīna stāv vai lēni brauc
taisni.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
Piedziņas režīmi* (425 lpp.)
Elektroniskā stabilitātes kontrole
Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC1) palīdz
vadītājam izvairīties no riteņu buksēšanas un
uzlabo automašīnas vilkmi.
Vadītāja displejā šis simbols
tiek rādīts, kad sistēma ir aktivizēta.
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā
nevar darboties visās situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par tādiem
faktoriem kā tās ierobežojumiem un to,
kas vadītājam ir jāzina pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam
vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un
saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Sistēmas bremzēšana var būt
dzirdama kā pulsējoša skaņa,
un pēc gāzes pedāļa nospiešanas automašīnas paātrinājums var būt lēnāks
nekā gaidīts.
Sistēmai ir šādas apakšfunkcijas:
•
•
Stabilitātes funkcija2
•
•
Dzinēja vilkmes kontrole
Buksēšanas vadības un vilces vadības sistēma
Piekabes stabilitātes palīgsistēma
Stabilitātes funkcija2
Funkcija pārbauda katra atsevišķā riteņa braukšanas un bremzēšanas spēku, lai stabilizētu automašīnu.
1
2
Electronic Stability Control
To sauc arī par aktīvo sasvēruma vadību.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 277
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Buksēšanas vadības un vilces vadības
sistēma
Šī funkcija ir aktīva nelielā ātrumā un bremzē dzenošos riteņus, kas buksē, lai papildu vilcējspēks
tiktu pievadīts dzenošajiem riteņiem, kas nebuksē.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
Sporta režīma aktivizēšana/deaktivizēšana
elektroniskās stabilitātes kontroles sistēmā
(279 lpp.)
Šī funkcija arī novērš dzenošo riteņu spolēšanu
pa ceļa virsmu ātruma uzņemšanas laikā.
•
Elektroniskās stabilitātes kontroles simboli
un ziņojumi (280 lpp.)
Dzinēja vilkmes kontrole
•
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
(451 lpp.)
Dzinēja vilkmes kontrole (EDC3) novērš neparedzētu riteņu bloķēšanos, piemēram, pēc zemāka
pārnesuma ieslēgšanas vai bremzēšanas ar dzinēju, braucot ar zemu pārnesumu pa slidenām
brauktuvēm.
Nejauša riteņu bloķēšanās braukšanas laikā var
cita starpā negatīvi ietekmēt vadītāja spēju stūrēt
automobili.
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*4
Piekabes stabilitātes palīgsistēmas funkcijas
(TSA5) mērķis ir stabilizēt automašīnu, velkot piekabi, ja sākas lokveida kustība.
PIEZĪME
Piekabes stabilitātes palīdzības funkcija tiek
deaktivizēta, ja aktivizē ESC sporta režīms.
3 Engine Drag Control
4 Piekabes stabilitātes palīgsistēma
5 Trailer Stability Assist
6 Electronic Stability Control
7 Trailer Stability Assist
278
Elektroniskā stabilitātes kontrole
sporta režīmā
Stabilitātes sistēma (ESC6) vienmēr ir aktivizēta
— to nevar izslēgt. Taču vadītājs var izvēlēties
režīmu ESC sporta režīms, kas sniedz aktīvākas braukšanas izjūtas.
Kad ir atlasīta apakšfunkcija ESC sporta
režīms, sistēmas iejaukšanās tiek samazināta un
automašīnai tiek atļauts vairāk izslīdēt nekā
parasti, līdz ar to vairāk kontroles tiek nodots vadītājam.
Kad ir atlasīta funkcija ESC sporta režīms, var
uzskatīt, ka sistēma ir deaktivizēta, lai gan
daudzos gadījumos tā turpina palīdzēt vadītājam.
PIEZĪME
Kad ir atlasīta funkcija ESC sporta režīms,
piekabes stabilitātes palīdzības funkcija
(TSA7) ir deaktivizēta.
ESC sporta režīms nodrošina maksimālu vilkmi
arī gadījumos, kad automašīna ir iestigusi vai
brauc pa nestabilu virsmu, piemēram, smiltīm vai
dziļu sniegu.
ir iekļauta Volvo oriģinālā vilkšanas āķa uzstādīšanas komplektā.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Funkciju ESC sporta režīms nevar atlasīt, kad ir
aktivizēta viena no tālāk norādītajām funkcijām:
•
•
•
•
Ātruma ierobežotājs
Kruīzkontrole
Adaptīvā kruīza kontrole*
Pilot Assist
Sporta režīma aktivizēšana/
deaktivizēšana elektroniskās
stabilitātes kontroles sistēmā
Stabilitātes sistēma (ESC8) vienmēr ir aktivizēta
— to nevar izslēgt. Taču vadītājs var izvēlēties
sporta režīmu, kas sniedz aktīvākas braukšanas
izjūtas.
Saistītā informācija
•
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole (277 lpp.)
•
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
(451 lpp.)
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju skatā.
Sporta režīma aktivizēšana/deaktivizēšana
elektroniskās stabilitātes kontroles sistēmā
(279 lpp.)
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Par režīma ESC sporta režīms darbību liecina pastāvīgi iedegts simbols
vadītāja displejā. Tas ir iedegts, līdz šī
funkcija tiek deaktivizēta vai tiek
izslēgts dzinējs. Nākamajā dzinēja iedarbināšanas
reizē sistēma atsāk darboties parastajā režīmā.
Saistītā informācija
8
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole sporta
režīmā (278 lpp.)
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole (277 lpp.)
Electronic Stability Control
* Papildaprīkojums/piederums. 279
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Elektroniskās stabilitātes kontroles
simboli un ziņojumi
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un
paziņojumi saistībā ar elektronisko stabilitātes
kontroli (ESC9).
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Nepārtraukti izgaismojas
aptuveni 2 sekundes.
Iedarbinot dzinēju, tiek veikta sistēmas pārbaude.
Mirgo.
Sistēma tiek aktivizēta.
Deg nepārtraukti.
Ir atlasīts režīms Sport.
PIEZĪME: sistēma šajā režīmā nav deaktivizēta — tās darbība ir daļēji ierobežota.
ESC
Īslaicīgi izslēgts
Sistēma uz laiku darbojas ierobežotā režīmā bremžu pārmērīgas sakaršanas dēļ. Šī funkcija atkal automātiski ieslēgsies, tiklīdz bremzes būs atdzisušas.
Skatiet paziņojumu vadītāja displejā.
9
280
ESC
Sistēma ir deaktivizēta.
Jāveic apkope
•
Electronic Stability Control
Apturiet automašīnu drošā vietā, izslēdziet dzinēju un vēlreiz iedarbiniet.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras centrā esošo
.
taustiņu
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu
— ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole (277 lpp.)
281
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ātruma ierobežotājs
: samazina saglabāto maksimālo ātrumu
Ātruma ierobežotāju (SL10) var salīdzināt ar
kruīza kontroli, kas darbojas pretēji — vadītājs
regulē ātrumu ar gāzes pedāli, bet ātruma ierobežotājs neļauj viņam pārsniegt iepriekš izvēlētu/
iestatītu maksimālo ātrumu.
Saglabātā maksimālā ātruma marķieris
Pašreizējais braukšanas ātrums
Saglabātais maksimālais ātrums
BRĪDINĀJUMS
•
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par tādiem
faktoriem kā tās ierobežojumiem un to,
kas vadītājam ir jāzina pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam
vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un
saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Funkcijas taustiņi un simboli
: gaidīšanas režīmā aktivizē ātruma ierobežotāju un atjauno saglabāto maksimālo
ātrumu
: palielina saglabāto maksimālo ātrumu
: gaidīšanas režīmā — aktivizē ātruma
ierobežotāju un saglabā pašreizējo ātrumu
: aktīvajā režīmā — deaktivizē/pārslēdz
ātruma ierobežotāju gaidīšanas režīmā
10
282
Speed Limiter
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā
nevar darboties visās situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
Ātruma ierobežotāja ierobežojumi (285 lpp.)
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana un ieslēgšana (283 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana
(285 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana un iestatīšana gaidīšanas režīmā (283 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja atkārtota aktivizēšana
pēc gaidīšanas režīma (284 lpp.)
•
Vadītāja atbalsta saglabātā ātruma iestatīšana (318 lpp.)
•
Automātiskais ātruma ierobežotājs (286 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana un
ieslēgšana
–
Kamēr ātruma ierobežotājs darbojas gaidīša—
nas režīmā un tiek rādīts simbols
nospiediet stūres taustiņu
(2).
> Ātruma ierobežotājs sāk darboties, un
pašreizējais ātrums tiek saglabāts kā maksimālais ātrums.
Lai varētu regulēt ātrumu, vispirms jāatlasa un
jāaktivizē ātruma ierobežotāja funkcija (SL11).
Ātruma ierobežotāja iestatīšana
gaidīšanas režīmā
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana
un iestatīšana gaidīšanas režīmā
Ātruma ierobežotāju (SL12) var īslaicīgi deaktivizēt un iestatīt gaidīšanas režīmā.
Saistītā informācija
•
•
Ātruma ierobežotājs (282 lpp.)
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana
(285 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja atkārtota aktivizēšana
pēc gaidīšanas režīma (284 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana un iestatīšana gaidīšanas režīmā (283 lpp.)
Lai ātruma ierobežotāju deaktivizētu un iestatītu
gaidīšanas režīmā:
–
Nospiediet ◀ (1) vai ▶ (3), lai pārlūkotu līdz
ātruma ierobežotāja simbolam/funkcijai
(4).
> Tiek rādīts simbols (4), un ātruma ierobežotājs tiek iestatīts gaidīšanas režīmā.
Ieslēdziet ātruma ierobežotāju.
–
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Vadītāja displejā redzamie ātruma ierobežotāja apzīmējumi un simboli maina krāsu
no BALTAS uz PELĒKU — tagad ātruma
ierobežotājs tiek īslaicīgi deaktivizēts, un
vadītājs var pārsniegt maksimālo ātruma
iestatījumu.
Ātruma ierobežotāju nevar aktivizēt, kamēr nav
iedarbināts dzinējs. Viszemākais maksimālais
ātrums, ko var saglabāt, ir 30 km/h (20 mph).
11
12
Speed Limiter
Speed Limiter
}}
283
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Īslaicīga deaktivizēšana ar gāzes pedāli
Ātruma ierobežotāju arī var īslaicīgi deaktivizēt un
ignorēt, nospiežot gāzes pedāli, lai ātruma ierobežotājs nebūtu vispirms jāpārslēdz gaidīšanas
režīmā, piemēram, lai varētu strauji palielināt
ātrumu, kad tas ir nepieciešams.
Ātruma ierobežotāja atkārtota
aktivizēšana pēc gaidīšanas režīma
Ātruma ierobežotāju (SL13) var atkal aktivizēt, kad
tas ir bijis īslaicīgi deaktivizēts un pārslēgts gaidīšanas režīmā.
Tādā gadījumā rīkojieties šādi:
1.
2.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Lai ātruma ierobežotāju atkārtoti aktivizētu no
gaidīšanas režīma:
–
Ātruma ierobežotāja atkārtota aktivizēšana
pēc gaidīšanas režīma (284 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana un ieslēgšana (283 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana
(285 lpp.)
13
284
Ātruma ierobežotājs (282 lpp.)
Speed Limiter
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Vadītāja displejā rādītie ātruma ierobežotāja indikatori un simboli maina krāsu no
PELĒKAS uz BALTU − automašīna
izmanto pašreizējo ātrumu kā maksimālo
ātrumu.
Saistītā informācija
Līdz galam nospiediet gāzes pedāli un atlaidiet, lai pārtrauktu ātruma palielināšanu, kad
ir sasniegts vajadzīgais ātrums.
> Šajā režīmā ātruma ierobežotājs joprojām
darbojas, tādēļ vadītāja displejā redzamais
simbols ir BALTĀ krāsā.
Kad ir pabeigta īslaicīgā ātruma palielināšana, pilnībā atlaidiet gāzes pedāli.
> Automašīnas ātrums tiek ar dzinēju samazināts zem pēdējā saglabātā maksimālā
ātruma.
–
vai
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(1).
> Vadītāja displejā esošie ātruma ierobežotāja apzīmējumi maina krāsu no PELĒKAS
uz BALTU − automašīna atkal brauc ar
pēdējo saglabāto ātrumu.
Ātruma ierobežotājs (282 lpp.)
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana un iestatīšana gaidīšanas režīmā (283 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana un ieslēgšana (283 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana
(285 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana
Saistītā informācija
Ātruma ierobežotāju (SL14) var deaktivizēt.
•
•
Ātruma ierobežotājs (282 lpp.)
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana un ieslēgšana (283 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja atkārtota aktivizēšana
pēc gaidīšanas režīma (284 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana un iestatīšana gaidīšanas režīmā (283 lpp.)
Ātruma ierobežotāja ierobežojumi
Braucot stāvā ceļa kritumā, ātruma ierobežotāja
(SL15) bremzēšanas ietekme var būt nepietiekama, tādēļ saglabātais maksimālais ātrums var
tikt pārsniegts. Tādā gadījumā vadītājs tiek brīdināts, vadītāja displejā attēlojot paziņojumu
Pārsniegts ātruma ierobežoj.
PIEZĪME
Ja maksimālais ātrums tiek pārsniegts vismaz
par 3 km/h (aptuveni 2 mph), tiek aktivizēts
paziņojums par maksimālā ātruma pārsniegšanu.
Lai deaktivizētu kruīza kontroli:
1.
(2).
Nospiediet stūres vadības taustiņu
> Ātruma ierobežojumam tiek ieslēgts gaidīšanas režīms.
2.
Nospiediet vadības taustiņu uz stūres ◀ (1)
vai ▶ (3), lai ieslēgtu citu funkciju.
> Vadītāja displeja simbols nodziest un tiek
izslēgts ātruma ierobežotāja (4) indikators,
tādējādi izdzēšot iestatīto/saglabāto maksimālo ātrumu.
3.
Vēlreiz nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Tiek aktivizēta cita funkcija.
14
15
Saistītā informācija
•
Ātruma ierobežotājs (282 lpp.)
Speed Limiter
Speed Limiter
285
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Automātiskais ātruma ierobežotājs
Automātiskā ātruma ierobežotāja (ASL16) funkcija palīdz vadītājam pielāgot automašīnas maksimālo ātrumu ceļazīmēs norādītajam ātrumam.
Ātruma ierobežotāja funkciju (SL17) var pārslēgt
uz automātiskā ātruma ierobežotāja funkciju
(ASL).
BRĪDINĀJUMS
•
•
Automātiskais ātruma ierobežotājs izmanto informāciju no ceļazīmju informācijas* (RSI18) funkcijas, lai automātiski pielāgotu automašīnas maksimālo ātrumu.
BRĪDINĀJUMS
•
16
17
18
286
Pat ja vadītājs skaidri redz ātruma ierobežojuma ceļazīmi, informācija par ātrumu,
ko ceļazīmju informācijas* (RSI) funkcija
sniedz ASL, var būt nepareiza — šādos
gadījumos vadītājam pašam/pašai ir
ātrums jāsamazina/jāpalielina līdz piemērotam ātrumam.
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā
nevar darboties visās situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
Vai ir aktivizēts SL vai ASL?
Simboli vadītāja displejā norāda, ka ir aktīva
ātruma ierobežotāja funkcija:
Simbols
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par tādiem
faktoriem kā tās ierobežojumiem un to,
kas vadītājam ir jāzina pirms sistēmas lietošanas.
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam
vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un
saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
SL
ASL
✓
✓
A
✓
Zīmes simbols pēc "70" = ASL ir aktivizēts.
A
BALTS simbols: Funkcija aktīva, PELĒKS simbols: Gaidīšanas
režīms.
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Simbols ASL
Zīmes simbolu (redzams blakus saglabātajam ātrumam "70" spidometra
centrā) var attēlot trīs krāsās. Katrai no
tām ir sava nozīme:
Zīmes simbola
krāsa
Zaļgani dzeltena
Pelēka
Dzeltena/
oranža
Nozīme
Automātiskā ātruma ierobežotāja
aktivizēšana/deaktivizēšana
Automātiskā ātruma ierobežotāja funkciju
(ASL19) var aktivizēt/deaktivizēt kā ātruma ierobežotāja (SL20) palīgfunkciju.
ASL aktivizēšana
Funkcijai ASL ir ieslēgts gaidīšanas režīms.
Lai aktivizētu automātisko ātruma ierobežotāju:
1.
Nospiediet taustiņu Ātruma zīmju palīgs.
> Funkcija ASL tiek iestatīta gaidīšanas
režīmā, taustiņā iedegas zaļš indikators, un
vadītāja displeja spidometra centrā tiek
parādīts zīmes simbols.
2.
Nospiediet stūres vadības taustiņu
.
> Funkcija ASL tiek aktivizēta ar pašreizējo
automašīnas ātrumu.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
Automātiskā ātruma ierobežotāja aktivizēšana/deaktivizēšana (287 lpp.)
•
Automātiskā ātruma ierobežotāja pielaides
maiņa (288 lpp.)
•
Automātiskā ātruma ierobežotāja ierobežojumi (289 lpp.)
•
•
Ātruma ierobežotājs (282 lpp.)
19
20
21
•
Ja ir aktivizēta automātiskā ātruma ierobežotāja funkcija, ceļazīmju informācija*
vadītāja displejā tiek rādīta, pat ja RSI21
nav aktivizēta.
•
Lai noņemtu ceļazīmju informāciju no
vadītāja displeja, ir jādeaktivizē gan automātiskais ātruma ierobežotājs, gan arī
RSI.
•
Kad automātiskā ātruma ierobežotāja
funkcija ir aktivizēta, bet RSI ir deaktivizēta, RSI brīdinājumi netiek rādīti. Lai
saņemtu brīdinājumus, ir jāaktivizē arī RSI.
Ātruma zīmju palīgs poga
atrodas centrālā displeja funkciju skatā.
Funkcija ASL ir aktīva
ASL ir pagaidu gaidīšanas
režīmā — piemēram, jo no
nav nolasīta ceļazīme.
PIEZĪME
Ceļazīmju informācija* (358 lpp.)
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information — RSI
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 287
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
ASL deaktivizēšana
Lai deaktivizētu automātisko ātruma ierobežotāju:
–
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Ātruma zīmju palīgs.
> Sistēma ASL tiek deaktivizēta, un taustiņa
rādījums kļūst PELĒKS — tās vietā tiek
aktivizēta sistēma SL.
BRĪDINĀJUMS
Automātiskā ātruma ierobežotāja
pielaides maiņa
Ātruma ierobežotāja funkcijai (ASL22) var iestatīt
dažādus pielaides līmeņus.
Zīmēs norādīto ātruma ierobežojumu var palielināt un samazināt. Piemēram, ja automašīna
ievēro zīmē norādītu ātruma ierobežojumu
70 km/h (43 mph), vadītājs var izvēlēties atļaut
automašīnai uzturēt ātrumu 75 km/h (47 mph).
Pēc pārslēgšanas no ASL uz SL automašīna
vairs neievēro ceļazīmēs norādīto ātruma ierobežojumu, bet ievēro maksimālo atmiņā saglabāto ātrumu.
•
Ceļazīmju informācija* (358 lpp.)
22
23
288
Ātruma ierobežotājs (282 lpp.)
Automātiskais ātruma ierobežotājs (286 lpp.)
Nospiediet stūres taustiņu
(1), līdz spidometra centrā (4) ātrums 70 km/h
(43 mph) mainās uz 75 km/h (47 mph).
> Pēc tam automašīna izmanto atlasīto pielaidi 5 km/h (4 mph), kamēr vien ceļazīmēs, kurām automašīna brauc garām, ir
norādīts ātrums 70 km/h (43 mph).
Pielaide tiek ievērota tik ilgi, līdz automašīna pabrauc garām ceļazīmei ar zemāku
vai augstāku ātruma ierobežojumu — pēc
tam automašīna ievēro jauno ceļazīmē
norādīto ātruma ierobežojumu un pielaide
tiek izdzēsta no atmiņas.
Ja ir aktivizēta ceļazīmju informācijas*23
funkcija, ceļazīmēs norādītais ātruma ierobežojums tiek attēlots arī spidometrā ar
krāsainu indikatoru.
Saistītā informācija
•
•
•
–
Pielaidi regulē tāpat, kā maina ātruma ierobežotāja ātruma iestatījumu.
Automātiskā ātruma ierobežotāja ierobežojumi (289 lpp.)
Funkcijas taustiņi un simboli
PIEZĪME
Maksimālā atlasāmā pielaide ir +/- 10 km/h
(5 mph).
Automatic Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Saistītā informācija
•
•
•
Automātiskais ātruma ierobežotājs (286 lpp.)
Automātiskā ātruma ierobežotāja ierobežojumi (289 lpp.)
Ceļazīmju informācija* (358 lpp.)
Automātiskā ātruma ierobežotāja
ierobežojumi
Automātiska ātruma ierobežošana (ASL24)
notiek, izmantojot ātruma informāciju no ceļazīmju informācijas funkcijas* (RSI25) — nevis no
ātruma ierobežojuma ceļazīmēm, kurām automašīna pabrauc garām.
Kruīzkontrole
Kruīza kontrole (CC26) palīdz vadītājam uzturēt
nemainīgu ātrumu, ļaujot relaksēti veikt garus
braucienus pa ātrgaitas ceļiem un taisniem galvenajiem ceļiem ar vienmērīgu satiksmes
plūsmu.
Pārskats
Ja funkcija RSI nevar interpretēt un sniegt ātruma
informāciju sistēmai ASL, tad sistēma ASL tiek
iestatīta gaidīšanas režīmā un pārslēdzas uz SL.
Tādos gadījumos vadītājam jāiejaucas un
jābremzē, līdz ir sasniegts atļautais ātrums.
Sistēma ASL atkal tiks aktivizēta, kad funkcija RSI
atkal varēs interpretēt un sniegt ātruma informāciju funkcijai ASL.
Saistītā informācija
•
•
•
Ātruma ierobežotājs (282 lpp.)
Automātiskais ātruma ierobežotājs (286 lpp.)
Ceļazīmju informācija* (358 lpp.)
Funkcijas taustiņi un simboli
: gaidīšanas režīmā aktivizē kruīza kontroli un atjauno saglabāto ātrumu
: palielina saglabāto ātrumu
: gaidīšanas režīmā — aktivizē kruīza
kontroli un saglabā pašreizējo ātrumu
24
25
26
Automatic Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
Cruise Control
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 289
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
: aktīvajā režīmā — deaktivizē/pārslēdz
kruīza kontroli gaidīšanas režīmā
BRĪDINĀJUMS
Lai to darītu, rīkojieties šādi:
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā
nevar darboties visās situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
–
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par tādiem
faktoriem kā tās ierobežojumiem un to,
kas vadītājam ir jāzina pirms sistēmas lietošanas.
Saistītā informācija
: samazina saglabāto ātrumu
Saglabātā ātruma marķieris
Pašreizējais braukšanas ātrums
Saglabātais ātrums
PIEZĪME
Automašīnās, kas aprīkotas ar adaptīvo kruīza
kontroli* (ACC27), kruīza kontroli un adaptīvo
kruīza kontroli var pārslēgt.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam
vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un
saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
•
•
Nospiediet gāzes pedāli apmēram līdz pusei
un atlaidiet.
> Kruīza kontrole pārtrauc automātisko
kājas bremzes izmantošanu un pēc tam
bremzē tikai ar dzinēju.
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
Kruīza kontroles aktivizēšana un ieslēgšana
(291 lpp.)
•
Kruīza kontroles deaktivizēšana un iestatīšana gaidīšanas režīmā (291 lpp.)
•
Kruīza kontroles atkārtota aktivizēšana pēc
gaidīšanas režīma (292 lpp.)
•
•
Kruīza kontroles deaktivizēšana (293 lpp.)
•
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un adaptīvo kruīza kontroli* (301 lpp.)
Vadītāja atbalsta saglabātā ātruma iestatīšana (318 lpp.)
Dzinēja bremzēšanas izmantošana
kājas bremzes vietā
Ja ir ieslēgta kruīza kontrole, ātrums tiek regulēts,
retāk izmantojot kājas bremzi. Kalna kritumā reizēm var būt vēlams paātrināt kustību un ierobežot
ātruma palielināšanos, bremzējot ar dzinēju. Tādā
gadījumā vadītājs var īslaicīgi neļaut kruīza kontrolei izmantot kājas bremzi.
27
290
Adaptive Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Kruīza kontroles aktivizēšana un
ieslēgšana
vai lielākam. Viszemākais ātrums, ko var saglabāt,
ir 30 km/h (20 mph).
Kruīza kontroles deaktivizēšana un
iestatīšana gaidīšanas režīmā
Lai varētu regulēt ātrumu, vispirms jāatlasa un
jāaktivizē kruīza kontroles funkcija (CC28).
Lai ieslēgtu kruīza kontroli:
Kruīza kontroli (CC29) var īslaicīgi deaktivizēt,
iestatot tai gaidīšanas režīmu, un atkal aktivizēt
vēlāk.
–
Kad ir attēlots simbols/funkcija
,
nospiediet vadības taustiņu uz stūres
(2).
> Kruīza kontrole sāk darboties, un pašreizējais ātrums tiek saglabāts atmiņā.
PIEZĪME
Kruīza kontroli nevar iespējot, ja braukšanas
ātrums ir zemāks par 30 km/h (20 mph).
Saistītā informācija
Kruīza kontroles iestatīšana gaidīšanas
režīmā
Lai iestatītu kruīza kontroli gaidīšanas režīmā:
–
Nospiediet ◀ (1) vai ▶ (3), lai dotos līdz simbolam/funkcijai
(4).
> Tiek attēlots simbols, un var aktivizēt
kruīza kontroli.
•
•
•
•
Kruīzkontrole (289 lpp.)
Kruīza kontroles deaktivizēšana (293 lpp.)
Kruīza kontroles deaktivizēšana un iestatīšana gaidīšanas režīmā (291 lpp.)
Kruīza kontroles atkārtota aktivizēšana pēc
gaidīšanas režīma (292 lpp.)
Lai iestatītu kruīza kontroli gaidīšanas režīmā:
–
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Kruīza kontroles marķējumi un simboli
vadītāja displejā maina krāsu no BALTAS
uz PELĒKU — kruīza kontrole tagad ir
īslaicīgi deaktivizēta un vadītājam ir
manuāli jākontrolē ātrums.
Kruīza kontroles aktivizēšana/
ieslēgšana
Lai ieslēgtu kruīza kontroli gaidīšanas režīmā,
automašīnas ātrumam jābūt 30 km/h (20 mph)
28
Cruise Control
}}
291
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Vadītāja iejaukšanās gaidīšanas režīms
Kruīza kontrole tiek īslaicīgi deaktivizēta un iestatīta gaidīšanas režīmā, ja:
•
•
•
•
Saistītā informācija
•
•
tiek nospiests bremžu pedālis
Kruīzkontrole (289 lpp.)
Kruīza kontroles atkārtota aktivizēšana pēc
gaidīšanas režīma (292 lpp.)
pārnesumu pārslēgs tiek pārvietots pozīcijā N
•
sajūga pedālis tiek turēts nospiests ilgāk par
1 minūti
Kruīza kontroles aktivizēšana un ieslēgšana
(291 lpp.)
•
Kruīza kontroles deaktivizēšana (293 lpp.)
Kruīza kontroles atkārtota
aktivizēšana pēc gaidīšanas režīma
Kruīza kontroli (CC30) var īslaicīgi deaktivizēt,
iestatot tai gaidīšanas režīmu, un atkal aktivizēt
vēlāk.
vadītājs saglabā ātrumu, kas ir lielāks par
saglabāto ātrumu ilgāk par 1 minūti.
Tādā gadījumā vadītājam pašam jāregulē automobiļa ātrums.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu −
atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno pēdējo
atmiņā saglabāto ātrumu.
Automātisks gaidīšanas režīms
Kruīza kontrole tiek īslaicīgi deaktivizēta un iestatīta gaidīšanas režīmā, ja:
•
•
•
•
riteņi zaudējuši saķeri;
292
–
dzinēja ātrums ir pārāk liels/mazs;
bremžu temperatūra ir pārāk augsta
ātrums samazinās zem 30 km/h (20 mph).
Tādā gadījumā vadītājam pašam jāregulē automobiļa ātrums.
29
30
Lai gaidīšanas režīmā ieslēgtu kruīza kontroli:
Cruise Control
Cruise Control
vai
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(1).
> Vadītāja displejā esošie kruīza kontroles
apzīmējumi un simboli maina krāsu no
PELĒKAS uz BALTU − automašīna atkal
brauc ar pēdējo saglabāto ātrumu.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Lai gaidīšanas režīmā ieslēgtu kruīza kontroli:
–
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Vadītāja displejā esošie kruīza kontroles
apzīmējumi un simboli maina krāsu no
PELĒKAS uz BALTU − automašīna brauc
ar pašreizējo ātrumu.
Kruīza kontroles deaktivizēšana
Saistītā informācija
Kruīza kontroli (CC31) var deaktivizēt.
•
•
•
Kruīza kontroles aktivizēšana un ieslēgšana
(291 lpp.)
•
Kruīza kontroles atkārtota aktivizēšana pēc
gaidīšanas režīma (292 lpp.)
•
Kruīza kontroles deaktivizēšana un iestatīšana gaidīšanas režīmā (291 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Kad ātrums tiek atjaunots ar stūres taustiņu
, ir iespējams būtisks ātruma palielinājums.
Kruīzkontrole (289 lpp.)
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un adaptīvo kruīza kontroli* (301 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
•
31
Kruīzkontrole (289 lpp.)
Kruīza kontroles deaktivizēšana (293 lpp.)
Kruīza kontroles deaktivizēšana un iestatīšana gaidīšanas režīmā (291 lpp.)
Funkcijas taustiņi un simboli
Lai deaktivizētu kruīza kontroli:
1.
(2).
Nospiediet stūres vadības taustiņu
> Kruīza kontrolei tiek ieslēgts gaidīšanas
režīms.
2.
Nospiediet vadības taustiņu uz stūres ◀ (1)
vai ▶ (3), lai ieslēgtu citu funkciju.
>
(4)
Kruīza kontroles simbols
vadītāja displejā nodziest, tādējādi izdzēšot
iestatīto/saglabāto ātrumu.
3.
Vēlreiz nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Tiek aktivizēta cita funkcija.
Kruīza kontroles aktivizēšana un ieslēgšana
(291 lpp.)
Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums. 293
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Distances brīdinājums*32
Distances brīdinājuma funkcija var palīdzēt vadītājam ievērot, ka laika intervāls līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim varētu būt pārāk
mazs. Automašīnai ir jābūt aprīkotai ar vējstikla
displeju* distances brīdinājuma attēlošanai.
tajā pašā virzienā braucošiem transportlīdzekļiem.
Distances informācija netiek sniegta par transportlīdzekļiem, kas tuvojas, brauc lēni vai stāv uz
vietas.
PIEZĪME
Intensīvas saules gaismas, atspulgu, ekstremālu gaismas kontrastu vai saulesbriļļu lietošanas dēļ, kā arī tad, ja autovadītājs neskatās
tieši uz priekšu, vizuālo brīdinājuma signālu
vējstiklā var būt grūti atpazīt.
•
Distances brīdinājuma ierobežojumi
(295 lpp.)
•
Laika intervāla iestatīšana vadītāja atbalsta
funkcijai (317 lpp.)
•
Vadītāja atbalsta funkcijas brīdinājums sadursmes riska gadījumā (315 lpp.)
•
Augšējais displejs* (137 lpp.)
PIEZĪME
Laikā, kamēr ir aktīva adaptīvā kruīza kontrole
(ACC33) vai Pilot Assist, distances brīdinājuma
funkcija ir deaktivizēta.
Distances brīdinājuma simbols vējstiklā ar vējstikla displeju.
Automašīnās, kas aprīkotas ar vējstikla displeju,
vējstiklā tiek rādīts simbols, kamēr vien laika intervāls līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim ir
īsāks par iestatīto vērtību. Tiek pieņemts, ka funkcija Rādīt vadītāja atbalstu ir aktivizēta, izmantojot iestatījumus automašīnas izvēlņu sistēmā.
Distances brīdinājums darbojas, ja ātrums
pārsniedz 30 km/h (20 mph), un reaģē tikai uz
32
33
294
BRĪDINĀJUMS
Distances brīdinājuma funkcija reaģē tikai tad,
ja attālums līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim ir mazāks, nekā iestatītā vērtība
— automašīnas ātrums netiek ietekmēts.
Saistītā informācija
•
•
Pirmās palīdzības aptieciņa* (563 lpp.)
Distances brīdinājuma aktivizēšana/deaktivizēšana (295 lpp.)
Distance Alert
Adaptive Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Distances brīdinājuma aktivizēšana/
deaktivizēšana34
Distances brīdinājuma
ierobežojumi35
Distances brīdinājuma funkciju var deaktivizēt. Šī
funkcija ir pieejama tikai automašīnās, kas var
attēlot informāciju vējstiklā, izmantojot tā saucamo vējstikla displeju*.
Noteiktās situācijās distances brīdinājuma funkcija var būt ierobežota. Šī funkcija ir pieejama
tikai automašīnās, kas var attēlot informāciju vējstiklā, izmantojot tā saucamo vējstikla displeju*.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju skatā.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Distances brīdinājuma funkcija tiek automātiski
aktivizēta katrā dzinēja iedarbināšanas reizē.
Saistītā informācija
•
•
34
35
Distances brīdinājums* (294 lpp.)
Distances brīdinājuma ierobežojumi
(295 lpp.)
Distance Alert
Distance Alert
BRĪDINĀJUMS
•
Transportlīdzekļa gabarīti var ietekmēt
spēju noteikt, piemēram, motociklus, un
tas var nozīmēt, ka brīdinājuma lampiņa
iedegas vēlāk, nekā iestatīts, vai ka brīdinājums īslaicīgi netiek sniegts.
•
Ja ātrums ir ārkārtīgi liels, lampiņa var
iedegties tad, kad līdz šķērslim ir atlikusi
mazāka laika distance, nekā iestatīts, jo
radara bloka darbības diapazons ir ierobežots.
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā
nevar darboties visās situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par tādiem
faktoriem kā tās ierobežojumiem un to,
kas vadītājam ir jāzina pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam
vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un
saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras un
radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 295
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Saistītā informācija
•
•
•
Distances brīdinājums* (294 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(329 lpp.)
Augšējais displejs* (137 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole*36
(ACC37)
Adaptīvā kruīza kontrole
palīdz vadītājam saglabāt nemainīgu ātrumu, kā arī iepriekš
iestatīto laika intervālu līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim.
ceļš atkal ir brīvs, automobilis atjauno izvēlēto
ātrumu.
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā
nevar darboties visās situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par tādiem
faktoriem kā tās ierobežojumiem un to,
kas vadītājam ir jāzina pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam
vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un
saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Adaptīvā kruīza kontrole ļauj relaksēti veikt garus
braucienus pa ātrgaitas ceļiem un taisniem galvenajiem ceļiem ar vienmērīgu satiksmes plūsmu.
Kamera un radiolokācijas bloks mēra attālumu līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Vadītājs atlasa vajadzīgo ātrumu un laika intervālu
līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Ja
kameras un radara iekārta automašīnas priekšā
nosaka lēnāk braucošu transportlīdzekli, ātrums
tiek automātiski pielāgots, izmantojot iepriekšnoteikto laika intervālu līdz transportlīdzeklim. Kad
36
37
296
Adaptīvā kruīza kontrole regulē ātrumu ar automobiļa gaitas paātrināšanu un bremzēšanu. Ir
normāli, ja no bremzēm atskan zema skaņa, kad
tās tiek izmantotas ātruma regulēšanai.
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Adaptive Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Adaptīvās kruīza kontroles mērķis ir uzturēt vienmērīgu ātrumu. Situācijās, kad nepieciešams
strauji bremzēt, tas vadītājam jādara pašam. Tas
jādara, ja ir lielas ātruma atšķirības vai arī priekšējais transportlīdzeklis strauji bremzē. Radiolokācijas bloka darbības ierobežojumu dēļ bremzēšana
var notikt negaidīti vai nenotikt nemaz.
BRĪDINĀJUMS
•
•
Adaptīvās kruīza kontroles mērķis ir braukt aiz
priekšā esošā transportlīdzekļa pa to pašu joslu,
ievērojot vadītāja iestatīto laika intervālu. Ja radiolokācijas bloks priekšā neuztver nevienu transportlīdzekli, automašīna uztur vadītāja iestatīto un
saglabāto ātrumu. Tā notiek arī tad, ja priekšā
braucošā transportlīdzekļa ātrums palielinās un
pārsniedz saglabāto ātrumu.
•
Tā nav sadursmes novēršanas sistēma.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs, un viņam ir
jāiejaucas, ja sistēma nenosaka priekšā
braucošo transportlīdzekli.
Funkcija nebremzē, ja priekšā ir cilvēki vai
dzīvnieki, kā arī mazi transportlīdzekļi, piemēram, velosipēdi un motocikli. Tāpat tā
nebremzē, ja tiek uztvertas zemas piekabes, pretī braucoši, lēni vai stāvoši transportlīdzekļi un objekti.
Neizmantojiet funkciju prasīgās situācijās,
piemēram, pilsētas satiksmē, krustojumos,
uz slideniem vai applūdušiem ceļiem, šļūdonī, stiprā lietū/sniegā, sliktas redzamības apstākļos, uz līkumotiem ceļiem, paātrinājuma vai bremzēšanas joslām.
•
Adaptīvās kruīza kontroles aktivizēšana un
ieslēgšana* (298 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles ierobežojumi*
(301 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles simboli un ziņojumi* (303 lpp.)
•
Vadītāja atbalsta funkcijas brīdinājums sadursmes riska gadījumā (315 lpp.)
•
Laika intervāla iestatīšana vadītāja atbalsta
funkcijai (317 lpp.)
•
Vadītāja atbalsta saglabātā ātruma iestatīšana (318 lpp.)
•
Automātiska bremzēšana ar vadītāja atbalsta
funkciju (319 lpp.)
•
Mērķa maiņa ar vadītāja atbalsta funkciju
(316 lpp.)
•
Apdzīšanas palīdzība (320 lpp.)
SVARĪGI
Vadītāja atbalsta komponentu apkopi var veikt
tikai autoservisā38.
Saistītā informācija
•
•
38
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles vadības slēdži un
displeja skats* (298 lpp.)
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
* Papildaprīkojums/piederums. 297
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Adaptīvās kruīza kontroles vadības
slēdži un displeja skats*
Samazina laika intervālu līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem
Adaptīvās kruīza kontroles
aktivizēšana un ieslēgšana*
Kopsavilkums par to, kā adaptīvo kruīza kontroli
vada, izmantojot kreiso tastatūru uz stūres, un kā
funkcija tiek attēlota displejā.
Mērķa transportlīdzekļa indikators: funkcija ir
noteikusi mērķa transportlīdzekli un seko
tam, ievērojot iepriekš iestatītu laika intervālu.
Lai kontrolētu ātrumu un distanci, adaptīvā kruīza
kontrole (ACC39) vispirms jāaktivizē un pēc tam
jāieslēdz.
Laika intervāla un priekšā braucošo transportlīdzekļu simbols
Adaptīvās kruīza kontroles iestatīšana
gaidīšanas režīmā
Vadītāja displejs
: gaidīšanas režīmā — aktivizē un
saglabā pašreizējo ātrumu
: aktīvajā režīmā — deaktivizē/pārslēdz
gaidīšanas režīmā
Ātruma rādījums.
Saglabātais ātrums
: gaidīšanas režīmā aktivizē funkciju un
atjauno saglabāto ātrumu
Priekšā esošā transportlīdzekļa ātrums.
Jūsu automašīnas pašreizējais ātrums.
: palielina saglabāto ātrumu
: samazina saglabāto ātrumu
Palielina laika intervālu līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem
298
Saistītā informācija
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (296 lpp.)
Uzreiz pēc dzinēja iedarbināšanas adaptīvajai
kruīza kontrolei tiek ieslēgts gaidīšanas režīms.
Lai no aktīvā režīma to iestatītu gaidīšanas
režīmā, rīkojieties šādi:
–
Nospiediet stūres taustiņu ◀ (2) vai ▶ (3), lai
(4).
ritinātu līdz simbolam/funkcijai
> Simbols tiek parādīts, un adaptīvajai kruīza
kontrolei tiek ieslēgts gaidīšanas režīms.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Adaptīvās kruīza kontroles ieslēgšana/
aktivizēšana
–
Lai varētu ieslēgt ACC, jāievēro šādi priekšnoteikumi:
•
Vadītāja drošības jostai jābūt piesprādzētai,
un vadītāja durvīm — aizvērtām.
•
Automašīnai priekšā piemērotā attālumā jāatrodas transportlīdzeklim ("mērķa transportlīdzeklim") vai pašreizējam ātrumam jābūt vismaz 15 km/h (9 mph).
•
Automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu.
Braukšanas ātrumam jābūt vismaz 30 km/h
(20 mph).
Kad ir attēlots simbols/funkcija
(4),
(1).
nospiediet stūres taustiņu
> Adaptīvā kruīza kontrole sāk darboties,
pašreizējais ātrums tiek saglabāts atmiņā,
un tā skaitliskā vērtība tiek attēlota spidometra centrā.
Kad distances simbols rāda
divus transportlīdzekļus, ACC
regulē laika intervālu tikai līdz
priekšā esošajam transportlīdzeklim.
Adaptīvās kruīza kontroles
deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana*
Adaptīvo kruīza kontroli (ACC40) var īslaicīgi
deaktivizēt, iestatot tai gaidīšanas režīmu, un
atkal aktivizēt vēlāk.
Adaptīvās kruīza kontroles
deaktivizēšana un iestatīšana
gaidīšanas režīmā
Vienlaikus tiek norādīts ātruma
diapazons.
Lielākais ātrums ir saglabātais/
atlasītais ātrums, bet mazākais
ātrums — priekšā braucošā
transportlīdzekļa (mērķa transportlīdzekļa) ātrums.
Saistītā informācija
•
•
•
39
40
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
Adaptīvā kruīza kontrole* (296 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles deaktivizēšana/
atkārtota aktivizēšana* (299 lpp.)
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un adaptīvo kruīza kontroli* (301 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 299
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Lai īslaicīgi izslēgtu adaptīvo kruīza kontroli un
iestatītu tai gaidīšanas režīmu:
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Vadītāja displejā redzamais simbols
maina krāsu no BALTAS uz PELĒKU, un
saglabātais ātrums spidometra centrā
maina krāsu no SMILŠKRĀSAS uz
PELĒKU.
–
BRĪDINĀJUMS
•
•
Kad adaptīvā kruīza kontrole atrodas gaidīšanas režīmā, vadītājam ir jāiejaucas un
jāregulē ātrums un distance līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim.
Kad adaptīvā kruīza kontrole atrodas gaidīšanas režīmā un automašīna pārāk pietuvojas priekšā braucošajam transportlīdzeklim, vadītāju par to var brīdināt distances
brīdinājuma funkcija*.
•
vadītājs saglabā ātrumu, kas ir lielāks par
saglabāto ātrumu ilgāk par 1 minūti.
•
sajūga pedālis ir nospiests aptuveni 1 minūti
— attiecas uz automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu −
atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno pēdējo
atmiņā saglabāto ātrumu.
Automātisks gaidīšanas režīms
Adaptīvā kruīza kontrole ir atkarīga no citām sistēmām, piemēram, stabilitātes kontroles/pretslīdēšanas ESC41. Ja kāda no šīm sistēmām pārstāj
darboties, adaptīvā kruīza kontrole tiek automātiski izslēgta.
BRĪDINĀJUMS
Automātiskas gaidīšanas režīmā vadītājs tiek
brīdināts ar skaņas signālu un ziņojumu vadītāja displejā.
•
Vadītāja iejaukšanās gaidīšanas režīms
Adaptīvā kruīza kontrole tiek īslaicīgi deaktivizēta
un iestatīta gaidīšanas režīmā, ja:
•
•
tiek nospiests bremžu pedālis.
pārnesumu pārslēgs tiek pārvietots pozīcijā
N.
300
•
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
priekšā esošais transportlīdzeklis nogriežas,
tādējādi sistēmai ACC vairs nav transportlīdzekļa, kuram sekot;
•
ātrums tiek samazināts zem 30 km/h
(20 mph) — attiecas tikai uz automašīnām ar
manuālo pārnesumkārbu;
•
•
•
•
•
•
•
vadītājs atver durvis;
vadītājs atsprādzē drošības jostu;
dzinēja ātrums ir pārāk liels/mazs;
viens vai vairāki riteņi zaudē saķeri;
bremžu temperatūra ir pārāk augsta;
ir ieslēgta stāvbremze;
kameras un radiolokācijas bloku klāj, piemēram, sniegs vai tā darbību traucē spēcīgs lietus (kameras lēca/radio viļņi ir bloķēti).
Tad vadītājam ir jāregulē automašīnas
ātrums, pēc nepieciešamības jālieto
bremzes un jāievēro droša distance un
intervāls līdz citiem transportlīdzekļiem.
Automātiskā pārslēgšana gaidīšanas režīmā var
notikt šādu iemeslu dēļ:
•
41
portlīdzeklis ir stāvošs transportlīdzeklis vai
cits objekts, piemēram, ātrumvalnis;
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
ACC nevar noteikt, vai priekšā esošais trans-
Electronic Stability Control
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Adaptīvās kruīza kontroles atkārtota
aktivizēšana pēc gaidīšanas režīma
Adaptīvās kruīza kontroles
ierobežojumi*
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli
un adaptīvo kruīza kontroli*
Noteiktās situācijās adaptīvā kruīza kontrole
(ACC42) var būt ierobežota.
Ja automašīna aprīkota ar adaptīvo kruīza kontroli
(ACC43), vadītājs var pārslēgt kruīza kontroli
(CC44) un ACC.
Stāvi ceļi un / vai smaga bagāža
Paturiet prātā, ka adaptīvo kruīza kontroli galvenokārt ir paredzēts izmantot braukšanai pa līdzeniem ceļiem. Braucot lejup stāvā nogāzē, šai
funkcijai var būt grūtības ievērot pareizu distanci
līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim —
tādā gadījumā brauciet īpaši piesardzīgi un esiet
gatavs bremzēt.
•
Lai atkārtoti aktivizētu ACC no gaidīšanas režīma:
–
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(1).
> Pēc tam tiek iestatīts pēdējais saglabātais
ātrums.
Dažādi
•
BRĪDINĀJUMS
•
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (296 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles aktivizēšana un
ieslēgšana* (298 lpp.)
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un adaptīvo kruīza kontroli* (301 lpp.)
Piedziņas režīmu Off Road nevar atlasīt, ja ir
aktivizēta adaptīvā kruīza kontrole.
PIEZĪME
Kad ātrums tiek atjaunots ar stūres taustiņu
, ir iespējams būtisks ātruma palielinājums.
Saistītā informācija
Neizmantojiet adaptīvo kruīza kontroli, ja ar
automašīnu vedat smagu kravu vai ja automašīnai ir pievienota piekabe.
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras un
radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Saistītā informācija
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (296 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(329 lpp.)
Simbols vadītāja displejā norāda, ka ir aktīva
kruīza kontrole:
CC
ACC
A
Kruīzkontrole
A
A
Adaptīvā pastāvīga ātruma
uzturēšanas sistēma
BALTS simbols: Funkcija aktīva, PELĒKS simbols: Gaidīšanas
režīms
Pārslēgšana no ACC uz CC
Dariet šādi:
1.
Iestatiet adaptīvo kruīza kontroli gaidīšanas
režīmā, izmantojot stūres taustiņu
.
2.
Centrālā displeja funkciju skatā nospiediet
pogu Kruīzkontrole — taustiņa indikatora
krāsa mainās no PELĒKAS uz ZAĻU.
> Vadītāja displejā esošais simbols mainās
no
ACC uz
CC. Adaptīvā kruīza kontrole tiek izslēgta, un kruīza
kontrole tiek iestatīta gaidīšanas režīmā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 301
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Nospiediet stūres vadības taustiņu
.
> Kruīza kontrole sāk darboties un saglabā
pašreizējo ātrumu.
3.
2.
BRĪDINĀJUMS
no
CC uz
ACC. Adaptīvā kruīza kontrole tiek aktivizēta un
ieslēgta gaidīšanas režīmā.
ACC pārslēgšana uz CC nozīmē, ka automašīna:
•
vairs neuztur iepriekš iestatītu laika distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim;
•
uztur tikai saglabāto ātrumu, un tādēļ
vadītājam ir jāizmanto bremzes, kad
nepieciešams.
Ja funkcija CC ir aktīva dzinēja izslēgšanas brīdī,
tad nākamajā dzinēja iedarbināšanas reizē tiks
automātiski aktivizēta funkcija ACC.
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Kruīzkontrole — taustiņa indikatora krāsa
mainās no ZAĻAS uz PELĒKU.
> Vadītāja displejā esošais simbols mainās
3.
.
Nospiediet stūres vadības taustiņu
> Sāk darboties adaptīvā kruīza kontrole, un
tiek saglabāts pašreizējais ātrums kopā ar
iepriekš iestatīto laika intervālu līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim.
Saistītā informācija
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (296 lpp.)
Kruīzkontrole (289 lpp.)
Pārslēgšana no CC uz ACC
Dariet šādi:
1.
42
43
44
302
Iestatiet kruīza kontroli gaidīšanas režīmā,
.
izmantojot stūres taustiņu
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Adaptīvās kruīza kontroles simboli
un ziņojumi*
Vadītāja displejā un/vai vējstikla displejā* var tikt
rādīti vairāki simboli un paziņojumi par adaptīvo
kruīza kontroli (ACC45).
Iepriekšējā ilustrācijā ir attēlots, ka adaptīvā kruīza
kontrole ir iestatīta uzturēt 110 km/h (68 mph)
ātrumu un ka priekšā nebrauc neviens transportlīdzeklis, kuram varētu sekot.
Tālāk sniegtajā ilustratīvajā piemērā funkcija RSI*
(Road Sign Information) informē, ka maksimālais
pieļaujamais ātrums ir 130 km/h (80 mph).
Iepriekšējā ilustrācijā ir attēlots, ka adaptīvā kruīza
kontrole ir iestatīta uzturēt 110 km/h (68 mph)
ātrumu un vienlaikus sekot priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, kas brauc ar tādu pašu ātrumu.
45
Adaptive Cruise Control
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 303
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Simbols ir BALTĀ krāsā.
Automobilis saglabā atmiņā saglabāto/atlasīto ātrumu.
Adaptive Cruise Contr.
Adaptīvajai kruīza kontrolei ir iestatīts gaidīšanas režīms.
Nav pieejams
Simbols ir PELĒKĀ krāsā.
Adaptive Cruise Contr.
Jāveic apkope
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu
Volvo servisu.
Simbols ir PELĒKĀ krāsā.
Vējstikla sensors
Notīriet vējstiklu kameras un radiolokācijas bloka sensoru priekšā.
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras centrā esošo
taustiņu
.
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu
— ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
304
Adaptīvā kruīza kontrole* (296 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Pilot Assist46
Stūrēšanas palīgsistēma Pilot Assist ņem vērā
priekšā braucošā transportlīdzekļa ātrumu un
joslu marķējumus. Vadītājs var jebkurā laikā ignorēt Pilot Assist ieteikumus par stūrēšanu un stūrēt citā virzienā, piemēram, lai mainītu joslu vai
apbrauktu uz ceļa esošu šķērsli.
Pilot Assist palīdz vadītājam vadīt automašīnu
starp joslas atdalošajām līnijām, izmantojot stūrēšanas palīdzības funkciju, kā arī uzturēt vienmērīgu ātrumu un iepriekš atlasītu laika intervālu līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Pilot Assist darbojas šādi
Funkciju Pilot Assist galvenokārt paredzēts
izmantot uz ātrgaitas šosejām un tamlīdzīgiem
nozīmīgiem ceļiem, kur tā var nodrošināt komfortablāku braukšanu un relaksētāku autovadīšanas
pieredzi.
Kamera un radiolokācijas bloks mēra attālumu līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim un nosaka sānu
marķējumus.
Kameras un radiolokācijas bloks
Attāluma nolasītāji
Lasītāji, sānu marķējumi
Vadītājs atlasa vajadzīgo ātrumu un laika intervālu
līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Pilot
Assist skenē attālumu līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim un joslas atdalošajām līnijām uz
ceļa virsmas, izmantojot kameras un radiolokācijas bloku. Iepriekš iestatītais laika intervāls tiek
saglabāts, automātiski regulējot ātrumu, bet stūrēšanas palīgsistēma palīdz noturēt automašīnu
savā joslā.
46
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Ja Pilot Assist nevar viennozīmīgi interpretēt
joslu, piemēram, ja kameras un radiolokācijas
bloks neredz joslas sānu apzīmējumus, Pilot
Assist īslaicīgi deaktivizē stūrēšanas palīdzību, bet
to atsāk, ja joslu atkal var interpretēt, — lai gan
ātruma un distances kontroles funkcijas paliek
aktīvas.
BRĪDINĀJUMS
Pilot Assist stūrēšanas palīdzība tiek automātiski deaktivizēta un atsākta bez iepriekšēja
brīdinājuma.
Stūrēšanas palīdzības pašreizējo statusu norāda stūres simbola krāsa:
• ZAĻA stūre norāda uz aktīvu
stūrēšanas palīdzības funkciju
• PELĒKA stūre (kā ilustrācijā)
norāda uz deaktivizētu stūrēšanas palīdzības funkciju.
}}
305
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
BRĪDINĀJUMS
Pilot Assist drīkst lietot, tikai ja abās joslas
malās ir uzkrāsotas skaidri redzamas joslas
sadalošās līnijas. Lietojot visos citos gadījumos, ir risks izraisīt sadursmi ar šķēršļiem, ko
funkcija nevar noteikt.
BRĪDINĀJUMS
•
47
306
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā
nevar darboties visās situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par tādiem
faktoriem kā tās ierobežojumiem un to,
kas vadītājam ir jāzina pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam
vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un
saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Pilot Assist regulē ātrumu, paātrinot automašīnas
gaitu un bremzējot. Ir normāli, ja no bremzēm
atskan zema skaņa, kad tās tiek izmantotas
ātruma regulēšanai.
Pilot Assist mēģina regulēt ātrumu vienmērīgi.
Situācijās, kad nepieciešams strauji bremzēt, tas
vadītājam jādara pašam. Tas jādara, ja ir lielas
ātruma atšķirības vai arī priekšējā automašīna
strauji bremzē. Kameras un radiolokācijas bloka
darbības ierobežojumu dēļ bremzēšana var notikt
negaidīti vai nenotikt nemaz.
Funkcijas Pilot Assist mērķis ir braukt aiz priekšā
braucošā transportlīdzekļa pa to pašu joslu, ievērojot vadītāja iestatīto laika intervālu. Ja radiolokācijas bloks priekšā neuztver nevienu transportlīdzekli, automašīna uztur vadītāja iestatīto un
saglabāto ātrumu. Tā notiek arī tad, ja priekšā
braucošā transportlīdzekļa ātrums palielinās un
pārsniedz saglabāto ātrumu.
BRĪDINĀJUMS
•
Tā nav sadursmes novēršanas sistēma.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs, un viņam ir
jāiejaucas, ja sistēma nenosaka priekšā
braucošo transportlīdzekli.
•
Funkcija nebremzē, ja priekšā ir cilvēki vai
dzīvnieki, kā arī mazi transportlīdzekļi, piemēram, velosipēdi un motocikli. Tāpat tā
nebremzē, ja tiek uztvertas zemas piekabes, pretī braucoši, lēni vai stāvoši transportlīdzekļi un objekti.
•
Neizmantojiet funkciju prasīgās situācijās,
piemēram, pilsētas satiksmē, krustojumos,
uz slideniem vai applūdušiem ceļiem, šļūdonī, stiprā lietū/sniegā, sliktas redzamības apstākļos, uz līkumotiem ceļiem, paātrinājuma vai bremzēšanas joslām.
SVARĪGI
Vadītāja atbalsta komponentu apkopi var veikt
tikai autoservisā47.
Apaļi līkumi un ceļa sadalīšanās
Pilot Assist mijiedarbojas ar vadītāju, kuram nav
jāgaida stūrēšanas palīdzība no Pilot Assist, bet
gan vienmēr jābūt gatavam pašam stūrēt vairāk, it
sevišķi līkumos.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Kad automašīna tuvojas izbrauktuvei vai josla
sadalās, vadītājam ir jāstūrē uz vajadzīgo
joslu, lai norādītu vajadzīgo virzienu funkcijai
Pilot Assist.
•
Laika intervāla iestatīšana vadītāja atbalsta
funkcijai (317 lpp.)
Pilot Assist vadības slēdži un
displeja skats
•
Vadītāja atbalsta saglabātā ātruma iestatīšana (318 lpp.)
Pilot Assist cenšas noturēt automašīnu
joslas vidū
•
Automātiska bremzēšana ar vadītāja atbalsta
funkciju (319 lpp.)
Kopsavilkums par to, kā funkciju Pilot Assist
vada, izmantojot kreiso tastatūru uz stūres, un kā
funkcija tiek attēlota displejā.
Kad funkcija Pilot Assist palīdz stūrēt, tā cenšas
izvietot automašīnu starp joslu marķējuma līnijām,
un tādēļ ir ieteicams ļaut automašīnai atrast optimālu izvietojumu, lai sasniegtu iespējami plūstošu
braukšanas pieredzi. Vadītājs pārbauda, vai automašīna joslā ir izvietota droši, un var vienmēr pielāgot tās pozīciju, veicot savas stūrēšanas korekcijas.
•
Apdzīšanas palīdzība (320 lpp.)
•
•
Ja Pilot Assist nenovieto automašīnu joslā
piemērotā veidā, ieteicams Pilot Assist izslēgt
vai pārslēgt uz adaptīvo kruīza kontroli.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
Pilot Assist vadības slēdži un displeja skats
(307 lpp.)
•
Pilot Assist aktivizēšana un ieslēgšana
(308 lpp.)
•
•
•
Pilot Assist ierobežojumi (312 lpp.)
•
Vadība
Pilot Assist* simboli un paziņojumi (314 lpp.)
Vadītāja atbalsta funkcijas brīdinājums sadursmes riska gadījumā (315 lpp.)
Mērķa maiņa ar vadītāja atbalsta funkciju
(316 lpp.)
Funkcijas taustiņi un simboli
▶: pārslēdz no adaptīvās kruīza kontroles uz
Pilot Assist
: gaidīšanas režīmā — aktivizē Pilot
Assist un saglabā pašreizējo ātrumu
: aktīvajā režīmā — deaktivizē/pārslēdz
Pilot Assist gaidīšanas režīmā
: gaidīšanas režīmā aktivizē Pilot Assist
un atjauno saglabāto ātrumu un laika intervālu
: palielina saglabāto ātrumu
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 307
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
: samazina saglabāto ātrumu
Vadītāja displejs
Palielina laika intervālu līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem
Pilot Assist aktivizēšana un
ieslēgšana
Sistēma Pilot Assist ir vispirms jāaktivizē un pēc
tam jāieslēdz, lai tā varētu kontrolēt ātrumu un
distanci un sniegt stūrēšanas palīdzību.
Samazina laika intervālu līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem
◀: pārslēdz no Pilot Assist uz adaptīvo kruīza
kontroli
Funkcijas simbols
Mērķa automašīnas simboli
Laika intervāla un priekšā braucošo transportlīdzekļu simbols
Ātruma rādījums.
Aktivizētas/deaktivizētas stūrēšanas palīdzības simbols
Saglabātais ātrums
Priekšā esošā transportlīdzekļa ātrums
Jūsu automašīnas pašreizējais ātrums
Saistītā informācija
•
308
Pilot Assist (305 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Lai varētu ieslēgt sistēmu Pilot Assist, jāievēro
šādi priekšnoteikumi:
•
Vadītāja drošības jostai jābūt piesprādzētai,
un vadītāja durvīm — aizvērtām.
•
Automašīnai priekšā piemērotā attālumā jāatrodas transportlīdzeklim ("mērķa transportlīdzeklim") vai pašreizējam ātrumam jābūt vismaz 15 km/h (9 mph).
•
Automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu.
Braukšanas ātrumam jābūt vismaz 30 km/h
(20 mph).
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Kad adaptīvajai kruīza kontrolei ir ieslēgts gaidīšanas režīms:
1.
2.
Nospiediet stūres vadības taustiņu ▶ (6).
> Gaidīšanas režīmā simbols
mainās uz
Pilot Assist (8).
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Tiek ieslēgta sistēma Pilot Assist, un tiek
saglabāts pašreizējais ātrums, kas tiek
attēlots ar skaitļiem spidometra centrā.
Lielākais ātrums ir saglabātais/atlasītais ātrums,
bet mazākais ātrums — priekšā braucošā transportlīdzekļa (mērķa transportlīdzekļa) ātrums.
Rokas uz stūres
Saistītā informācija
•
•
Pilot Assist (305 lpp.)
Pilot Assist aktivizēšana/deaktivizēšana
(310 lpp.)
Lai Pilot Assist darbotos, vadītāja rokām jāatrodas
uz stūres.
Ja Pilot Assist nosaka, ka vadītājs aktīvi netur stūri, pēc pauzes vadītājs ar simbolu un teksta ziņojumu tiek aicināts aktīvi
stūrēt automašīnu.
...vai...
Kad adaptīvā kruīza kontrole ir ieslēgta:
–
Nospiediet stūres vadības taustiņu ▶ (6).
> Tiek ieslēgta sistēma Pilot Assist.
Sistēmas Pilot Assist stūrēšanas palīdzības funkcija ir aktīva,
tikai ja stūres simbola (2) krāsa
ir mainījusies no PELĒKAS uz
ZAĻU.
Sistēma Pilot Assist regulē
laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, tikai ja distances attēlā virs stūres simbola ir attēlots transportlīdzekļa (1) simbols.
Vienlaikus tiek norādīts ātruma
diapazons.
Ja pēc dažām sekundēm vadītāja rokas joprojām
nav uz stūres, aicinājums aktīvi stūrēt automašīnu
tiek atkārtots, un atskan skaņas brīdinājuma signāls.
Ja vēl pēc dažām sekundēm Pilot Assist nevar
noteikt vadītāja rokas uz stūres, brīdinājuma signāls kļūst intensīvs un stūrēšanas funkcija tiek
deaktivizēta. Pēc tam Pilot Assist atkal ir jāie.
slēdz, izmantojot stūres taustiņu
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka Pilot Assist darbojas tikai
tādā gadījumā, ja vadītāja rokas atrodas uz
stūres.
309
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Pilot Assist aktivizēšana/
deaktivizēšana
Pilot Assist var īslaicīgi deaktivizēt, iestatot gaidīšanas režīmu, un atkal aktivizēt vēlāk.
...vai...
Nospiediet stūres vadības taustiņu ◀ (3).
> Pilot Assist tiek izslēgts, un adaptīvajai
kruīza kontrolei tiek ieslēgts aktīvais
režīms.
–
Pilot Assist deaktivizēšana un
iestatīšana gaidīšanas režīmā
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Lai īslaicīgi izslēgtu Pilot Assist un iestatītu gaidīšanas režīmu:
–
310
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Sistēma Pilot Assist tiek iestatīta gaidīšanas režīmā — vadītāja displejā redzamais
simbols (8) maina krāsu no BALTAS uz
PELĒKU, un saglabātais ātrums spidometra centrā maina krāsu no SMILŠKRĀSAS
uz PELĒKU.
•
BRĪDINĀJUMS
•
Kad funkcija Pilot Assist atrodas gaidīšanas režīmā, vadītājam ir jāiejaucas un
jāstūrē automašīna, regulējot gan ātrumu,
gan distanci līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim.
•
Kad funkcija Pilot Assist atrodas gaidīšanas režīmā un automašīna pārāk pietuvojas priekšā braucošajam transportlīdzeklim, vadītāju par to brīdina distances brīdinājuma* funkcija.
sajūga pedālis ir nospiests aptuveni 1 minūti
— attiecas uz automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu −
atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno pēdējo
atmiņā saglabāto ātrumu.
Kad tiek lietoti pagrieziena rādītāji, Pilot Assist
stūrēšanas palīdzība tiek īslaicīgi deaktivizēta.
Kad tas vairs netiek darīts, stūrēšanas palīdzības
funkcija atkal tiek automātiski aktivizēta, ja vien
joslas atdalošās līnijas joprojām ir nosakāmas.
Vadītāja iejaukšanās gaidīšanas režīms
Pilot Assist tiek īslaicīgi deaktivizēta un iestatīta
gaidīšanas režīmā, ja:
•
•
tiek nospiests bremžu pedālis.
pārnesumu pārslēgs tiek pārvietots pozīcijā
N.
•
pagrieziena rādītāji tiek lietoti ilgāk par
1 minūti;
•
vadītājs saglabā ātrumu, kas ir lielāks par
saglabāto ātrumu ilgāk par 1 minūti.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Automātisks gaidīšanas režīms
Sistēma Pilot Assist ir atkarīga no citām sistēmām, piemēram, stabilitātes kontroles/pretizslīdēšanas sistēmas ESC48. Ja kāda no šīm citām sistēmām pārstāj darboties, sistēma Pilot Assist tiek
automātiski izslēgta.
BRĪDINĀJUMS
•
kameras un radiolokācijas bloku klāj, piemēram, sniegs vai tā darbību traucē spēcīgs lietus (kameras lēca/radio viļņi ir bloķēti).
•
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
Pilot Assist nevar noteikt, vai priekšā esošais
transportlīdzeklis ir stāvošs transportlīdzeklis
vai cits objekts, piemēram, ātrumvalnis;
•
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
priekšā esošais transportlīdzeklis nogriežas,
tādējādi sistēmai Pilot Assist vairs nav transportlīdzekļa, kuram sekot;
•
ātrums tiek samazināts zem 30 km/h
(20 mph) — attiecas tikai uz automašīnām ar
manuālo pārnesumkārbu;
Automātiskas gaidīšanas režīmā vadītājs tiek
brīdināts ar skaņas signālu un ziņojumu vadītāja displejā.
•
Tad vadītājam ir jāregulē automašīnas
ātrums, pēc nepieciešamības jālieto
bremzes un jāievēro droša distance un
intervāls līdz citiem transportlīdzekļiem.
Automātiskā pārslēgšana gaidīšanas režīmā var
notikt, piemēram, šādu iemeslu dēļ:
•
•
•
•
•
•
•
48
vadītājs atver durvis;
bremžu temperatūra ir pārāk augsta;
vadītāja rokas neatrodas uz stūres;
ir ieslēgta stāvbremze;
dzinēja ātrums ir pārāk liels/mazs;
vadītājs atsprādzē drošības jostu;
Pilot Assist atkārtota aktivizēšana pēc
gaidīšanas režīma
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Lai atkal aktivizētu Pilot Assist:
–
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(1).
> Pēc tam tiek iestatīts pēdējais saglabātais
ātrums.
BRĪDINĀJUMS
Kad ātrums tiek atjaunots ar stūres taustiņu
, ir iespējams būtisks ātruma palielinājums.
viens vai vairāki riteņi zaudē saķeri;
Electronic Stability Control
}}
311
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Saistītā informācija
•
•
Pilot Assist (305 lpp.)
Pilot Assist aktivizēšana un ieslēgšana
(308 lpp.)
Pilot Assist ierobežojumi
Noteiktās situācijās funkcija Pilot Assist var būt
ierobežota.
Funkcija Pilot Assist ir palīglīdzeklis, kas var palīdzēt vadītājam daudzās situācijās. Taču vadītājs ir
vienmēr atbildīgs par droša attāluma ievērošanu
līdz objektiem, kā arī noturēšanos savā joslā.
BRĪDINĀJUMS
Noteiktās situācijās Pilot Assist stūrēšanas
palīdzības funkcijai var būt grūtības palīdzēt
vadītājam pareizajā veidā vai tā var tikt automātiski deaktivizēta — šajā gadījumā nav
ieteicams lietot Pilot Assist. Šādu situāciju
piemēri:
•
joslu marķējumi ir nodiluši, to trūkst vai tie
šķērso viens otru;
•
joslu sadalošais marķējums ir neskaidrs,
piemēram, vietā, kur joslas sadalās vai
saplūst kopā, pie izbrauktuvēm vai vairāku
marķējumu gadījumā;
•
uz ceļa vai blakus tam atrodas malas vai
citas līnijas, kas nav joslu marķējumi, piemēram, ietves, ceļa virsmas šuves vai
remonta laukumi, barjeru malas, ceļa
apmales vai tumšas ēnas;
•
•
•
josla ir šaura vai līkumota;
joslā ir risas vai bedrītes;
laika apstākļi ir slikti, piemēram, līst, lietus,
snieg, ir migla vai slapjdraņķis vai redzamību apgrūtina slikts apgaismojums, fona
apgaismojums, slapja brauktuve u.c.
Vadītājam jāņem vērā arī šādi Pilot Assist
ierobežojumi:
•
312
Nav uztvertas augstas ietves malas, ceļus
norobežojošās barjeras, īslaicīgi šķēršļi
(satiksmes ierobežošanas konusi, drošības norobežojumi u.c.). Tie var arī tikt
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
uztverti nepareizi kā joslu marķējumi,
radot izrietošu risku automašīnai sadurties ar šādiem šķēršļiem. Vadītājam jānodrošina, lai automašīna atrastos pienācīgā
attālumā no šādiem šķēršļiem.
•
Kameras un radiolokācijas sensors
nespēj uztvert visus pretī braucošos
objektus un šķēršļus uz ceļa, piemēram,
bedres, stāvošus šķēršļus vai objektus,
kas bloķē maršrutu pilnīgi vai daļēji.
•
Sistēma Pilot Assist "neredz" gājējus,
dzīvniekus u.c.
•
Ieteicamais stūrēšanas spēks ir ierobežots — tas nozīmē, ka tas nevar vienmēr
palīdzēt vadītājam stūrēt un noturēt automašīnu savā joslā.
•
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar sistēmu
Sensus Navigation*, šī funkcija var izmantot informāciju no kartes datiem, tādēļ tās
darbības rezultāti var būt atšķirīgi.
•
Stāvi ceļi un / vai smaga bagāža
Paturiet prātā, ka Pilot Assist galvenokārt ir paredzēts izmantot braukšanai pa līdzeniem ceļiem.
Braucot lejup stāvā nogāzē, šai funkcijai var būt
grūtības ievērot pareizu distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim — tādā gadījumā
brauciet īpaši piesardzīgi un esiet gatavs bremzēt.
•
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(276 lpp.)
•
Piedziņas režīmi* (425 lpp.)
Neizmantojiet Pilot Assist, ja ar automašīnu
vedat smagu kravu vai ja automašīnai ir pievienota piekabe.
PIEZĪME
Pilot Assist nevar aktivizēt, ja automašīnas
elektrosistēmai ir pievienota piekabe, velosipēdu bagāžnieks vai tamlīdzīga ierīce.
Dažādi
• Off Road piedziņas režīmu nevar atlasīt, ja ir
aktivizēta funkcija Pilot Assist.
Sistēma Pilot Assist tiek izslēgta, ja no
ātruma atkarīgais stūres pastiprinātājs
darbojas ar samazinātu jaudu — piemēram, ja tas tiek dzesēts pārkaršanas dēļ.
Vadītājam vienmēr ir iespēja labot vai pielāgot
Pilot Assist stūrēšanu, un viņš var pagriezt stūri
vajadzīgajā leņķī.
•
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras un
radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Saistītā informācija
•
•
Pilot Assist (305 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(329 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 313
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Pilot Assist* simboli un paziņojumi
Vadītāja displejā un/vai vējstikla displejā* var tikt
rādīti vairāki simboli un paziņojumi par Pilot
Assist.
Tālāk ir sniegti daži piemēri49.
Iepriekšējā ilustrācijā50 ir attēlots, ka sistēma Pilot
Assist ir iestatīta uzturēt 110 km/h (68 mph)
ātrumu un vienlaikus sekot priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, kas brauc ar tādu pašu ātrumu.
Iepriekšējā ilustrācijā50 ir attēlots, ka sistēma Pilot
Assist ir iestatīta uzturēt 110 km/h (68 mph)
ātrumu un vienlaikus sekot priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, kas brauc ar tādu pašu ātrumu.
Pilot Assist nenodrošina stūrēšanas palīdzību, jo
joslu atdalošās līnijas nevar noteikt.
Šeit Pilot Assist nodrošina arī stūrēšanas palīdzību, jo joslas atdalošās līnijas var noteikt.
Iepriekšējā ilustrācijā50 ir attēlots, ka sistēma Pilot
Assist ir iestatīta uzturēt 110 km/h (68 mph)
ātrumu un ka priekšā nebrauc neviens transportlīdzeklis, kuram varētu sekot.
Pilot Assist nenodrošina stūrēšanas palīdzību, jo
joslu atdalošās līnijas nevar noteikt.
49
50
314
Tālāk sniegtajā ilustratīvajā piemērā funkcija RSI (Road Sign Information) informē, ka maksimālais pieļaujamais ātrums ir 130 km/h (80 mph).
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Vadītāja atbalsta funkcijas
brīdinājums sadursmes riska
gadījumā
Vadītāja atbalsta sistēmas Pilot Assist un adaptīvā kruīza kontrole (ACC)*51 var brīdināt vadītāju,
ja distance līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim pēkšņi ir pārāk maza.
Vadītāja atbalsta funkcija izmanto aptuveni 40%
bremžu spēka. Ja automašīna jābremzē spēcīgāk,
nekā to spēj vadītāja atbalsta funkcija, un vadītājs
nebremzē, tiek aktivizēta brīdinājuma lampiņa un
skaņas signāls, lai brīdinātu vadītāju, ka nepieciešama tūlītēja iejaukšanās.
BRĪDINĀJUMS
Vadītāja atbalsta sistēmas brīdina tikai par
tiem transportlīdzekļiem, kurus noteicis tās
radara bloks — tādēļ brīdinājums var netikt
sniegts vai var tikt sniegts ar aizkavēšanos.
Negaidiet brīdinājumu. Bremzējiet atbilstoši
situācijai.
Iepriekšējā ilustrācijā50 ir attēlots, ka sistēma Pilot
Assist ir iestatīta uzturēt 110 km/h (68 mph)
ātrumu un ka priekšā nebrauc neviens transportlīdzeklis, kuram varētu sekot.
Pilot Assist nodrošina stūrēšanas palīdzību, jo
joslu atdalošās līnijas var noteikt.
Saistītā informācija
•
Pilot Assist (305 lpp.)
Sadursmes brīdinājuma audio signāls un simbols.
Brīdinājuma skaņas signāls sadursmes riska
gadījumā
Brīdinājuma signāls sadursmes riska gadījumā
Kameras un radiolokācijas bloka veikts attāluma mērījums
50
51
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
Adaptive Cruise Control
Simbols par sadursmes brīdinājumu vējstiklā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 315
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar vējstikla displeju*, brīdinājums tiek attēlots vējstiklā ar mirgojošu simbolu.
PIEZĪME
Intensīvas saules gaismas, atspulgu, ekstremālu gaismas kontrastu vai saulesbriļļu lietošanas dēļ, kā arī tad, ja autovadītājs neskatās
tieši uz priekšu, vizuālo brīdinājuma signālu
vējstiklā var būt grūti atpazīt.
Mērķa maiņa ar vadītāja atbalsta
funkciju
Vadītāja atbalsta funkcijai Pilot Assist un adaptīvajai kruīza kontrolei (ACC)*52 kombinācijā ar
automātisko pārnesumkārbu noteiktā ātrumā ir
pieejama mērķa maiņas funkcija.
Mērķa maiņa
•
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (296 lpp.)
Pilot Assist (305 lpp.)
Distances brīdinājums* (294 lpp.)
Augšējais displejs* (137 lpp.)
•
kad ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
vadītāja atbalsta funkcijas nevar noteikt, vai
mērķa objekts ir stāvošs transportlīdzeklis vai
cits objekts, piemēram, ātrumvalnis;
•
kad ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
priekšā esošais transportlīdzeklis nogriežas,
tādējādi vadītāja atbalsta funkcijām vairs nav
transportlīdzekļa, kuram sekot.
Ja priekšā esošais mērķa transportlīdzeklis pēkšņi veic
pagriezienu, iespējams, ka priekšā atrodas stāvoši transportlīdzekļi.
Ja vadītāja atbalsta funkcijas seko citam transportlīdzeklim ar ātrumu, kas ir mazāks par
30 km/h (20 mph) un maina mērķi no kustīga
transportlīdzekļa uz stāvošu, vadītāja atbalsta funkcijas sāk samazināt ātrumu, pielāgojoties stāvošajam transportlīdzeklim.
Saistītā informācija
•
•
•
52
316
Pēc tam vadītājam ir pašam jāiejaucas un
jābremzē.
Automātisks gaidīšanas režīms ar mērķa
maiņu
Vadītāja atbalsta funkcijas tiek atslēgtas un iestatītas gaidīšanas režīmā:
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS
Ja vadītāja atbalsta funkcijas seko citam
transportlīdzeklim ar ātrumu, kas pārsniedz
aptuveni 30 km/h (20 mph) un mērķis tiek
mainīts no braucoša transportlīdzekļa uz stāvošu, vadītāja atbalsta funkcijas ignorē stāvošo transportlīdzekli, tā vietā palielinot
ātrumu līdz saglabātajam.
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (296 lpp.)
Pilot Assist (305 lpp.)
Adaptive Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Laika intervāla iestatīšana vadītāja
atbalsta funkcijai
Var iestatīt laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kas ir jāievēro adaptīvās
kruīza kontroles (ACC)*53, Pilot Assist un distances brīdinājuma* funkcijām.
Var izvēlēties dažādus laika
intervālus līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kas
tiek vadītāja displejā attēloti kā
1-5 horizontālas līnijas – jo vairāk līniju, jo ilgāks laika intervāls. Viena līnija atbilst
aptuveni 1 sekundei līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, 5 līnijas — aptuveni 3 sekundēm.
PIEZĪME
Kad vadītāja displejā ir redzams automašīnas
un stūres simbols, Pilot Assist seko priekšā
braucošajam transportlīdzeklim ar iepriekš
iestatītu laika intervālu.
Ja ir attēlots tikai stūres simbols, priekšā piemērotā attālumā nav neviena transportlīdzekļa.
53
Adaptive Cruise Control
PIEZĪME
Ja vadītāja displejā ir redzams simbols ar
divām automašīnām, ACC seko priekšā esošajam transportlīdzeklim, ievērojot iepriekš
iestatītu laika intervālu.
Ja ir attēlota tikai viena automašīna, priekšā
saprātīgā attālumā nav neviena transportlīdzekļa.
Laika intervāla vadība.
Laika intervāla samazināšana
Laika intervāla palielināšana
Distances brīdinājums
–
Nospiediet stūres taustiņu (1) vai (2), lai
palielinātu vai samazinātu laika intervālu.
> Attāluma indikators (3) rāda pašreizējo
laika intervālu.
Adaptīvā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma
noteiktās situācijās pieļauj ievērojamu laika intervāla maiņu, lai automobilis varētu sekot priekšējam transportlīdzeklim vienmērīgi un viegli. Nelielā
ātrumā, kad attālumi ir mazi, adaptīvā pastāvīga
ātruma uzturēšanas sistēma nedaudz palielina
laika intervālu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 317
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
PIEZĪME
•
Jo lielāks ātrums, jo lielāks aprēķinātais
attālums metros noteiktā laika intervālā.
•
Lietojiet tikai tādus laika intervālus, kādi ir
atļauti vietējos satiksmes noteikumos.
•
Ja pēc laika intervāla aktivizēšanas vadītāja atbalsta funkcijas nepalielina ātrumu,
iespējams, laika distance līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim ir mazāka
nekā iestatītā laika distance.
Braukšanas režīms vadītāja
atbalstam
Vadītāja atbalsta saglabātā ātruma
iestatīšana
Vadītājs var atlasīt dažādus braukšanas stilus, kā
vadītāja atbalsta funkcija ievēro iepriekš iestatīto
laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Ātruma ierobežotāja, kruīza kontroles, adaptīvās
kruīza kontroles (ACC)*54 un Pilot Assist funkcijām var iestatīt saglabāto ātrumu.
Atlasi veic, izmantojot piedziņas režīma vadības
slēdzi DRIVE MODE.
Atlasiet vienu no šīm opcijām:
• Eco — vadītāja atbalsta funkcija koncentrējas uz optimālu degvielas ekonomiju, kas
nozīmē ilgāku laika intervālu līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim.
BRĪDINĀJUMS
•
•
Izmantojiet tikai tādu laika distanci, kas ir
piemērota pašreizējiem satiksmes apstākļiem.
• Comfort — vadītāja atbalsta funkcija kon-
Vadītājam ir jāņem vērā, ka īsa laika distance ierobežo laiku, kas vadītājam ir pieejams, lai reaģētu un rīkotos negaidītā
satiksmes situācijā.
• Dynamic* — vadītāja atbalsta funkcija kon-
centrējas uz plūstošu iestatītā laika intervāla
ievērošanu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
centrējas uz precīzu iestatītā laika intervāla
ievērošanu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kas noteiktos gadījumos var
nozīmēt straujāku ātruma palielināšanu/
bremzēšanu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
54
318
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (296 lpp.)
Pilot Assist (305 lpp.)
Distances brīdinājums* (294 lpp.)
Augšējais displejs* (137 lpp.)
: palielina saglabāto ātrumu.
: samazina saglabāto ātrumu.
Saglabātais ātrums.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
Piedziņas režīmi* (425 lpp.)
Adaptive Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
–
Iestatīto ātrumu var mainīt, īsi nospiežot stū(1) vai
(2) vai tos
res taustiņus
nospiežot un turot.
•
•
•
Īsi nospiežot: Ar katru piespiedienu
ātrums tiek mainīts ar +/- 5 km/h
(+/- 5 mph) soli.
Nospiežot un turot: Atlaidiet taustiņu,
kad ātruma indikators (3) ir sasniedzis
vajadzīgo ātrumu.
Pēdējā taustiņa nospiešanas reizē sasniegtais ātrums tiek saglabāts atmiņā.
Ja vadītājs palielina automašīnas ātrumu, izmantojot gāzes pedāli, pirms tiek nospiests stūres
taustiņš
(1), tad, nospiežot taustiņu, saglabātais ātrums tiek iestatīts par braukšanas ātrumu
ar noteikumu, ka taustiņa nospiešanas brīdī vadītāja kāja atrodas uz gāzes pedāļa.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu −
atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno pēdējo
atmiņā saglabāto ātrumu.
Automātiskā pārnesumkārba
Vadītāja atbalsta funkcijas var sekot citam transportlīdzeklim ātrumā no 0 km/h līdz 200 km/h
(125 mph).
Ņemiet vērā, ka viszemākais ieprogrammējamais
ātrums ir 30 km/h (20 mph). Lai gan tā spēj
sekot citam transportlīdzeklim līdz 0 km/h,
zemāku ātrumu par 30 km/h (20 mph) nevar
atlasīt/saglabāt.
Manuālā pārnesumkārba
Vadītāja atbalsta funkcijas var sekot citam transportlīdzeklim ātrumā no 30 km/h (20 mph) līdz
200 km/h (125 mph).
Pilot Assist var sniegt stūrēšanas palīdzību no
30 km/h (20 mph) līdz 140 km/h (87 mph).
Zemākais ieprogrammējamais ātrums ir 30 km/h
(20 mph) — maksimālais ātrums ir 200 km/h
(125 mph).
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
Ātruma ierobežotājs (282 lpp.)
Kruīzkontrole (289 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (296 lpp.)
Pilot Assist (305 lpp.)
Automātiska bremzēšana ar vadītāja
atbalsta funkciju
Sistēmai Pilot Assist un adaptīvajai kruīza kontrolei* (ACC55) ir speciāla bremzēšanas funkcija,
kas darbojas lēnā satiksmē un stāvot.
Bremzēšanas funkcija lēnā satiksmē un
stāvot
Vairākas reizes veicot īslaicīgu apstāšanos, piemēram, lēnas satiksmes vai luksofora signālu dēļ,
braukšana tiek automātiski atsākta, ja apstāšanās
ilgums nepārsniedz apmēram 3 sekundes — ja
nepieciešams ilgāks laiks, pirms priekšā esošais
transportlīdzeklis atsāk kustību, tad vadītāja atbalsta funkcija tiek iestatīta gaidīšanas režīmā ar
automātiskas bremzēšanas funkciju.
–
Funkciju var atkārtoti aktivizēt kādā no šiem
veidiem:
•
•
Nospiediet stūres vadības taustiņu
.
Nospiediet akseleratora pedāli.
> Funkcija atsāk sekot priekšā esošajam
transportlīdzeklim, ja tas sāk braukt uz
priekšu aptuveni 6 sekunžu laikā.
Pilot Assist var sniegt stūrēšanas palīdzību no
gandrīz stāvošas pozīcijas līdz 140 km/h
(87 mph).
55
Adaptive Cruise Control
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 319
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
PIEZĪME
Vadītāja atbalsta funkcijas var noturēt automašīnu uz vietas maksimāli 5 minūtes — pēc
tam ieslēdzas stāvbremze un funkcija izslēdzas.
Lai vadītāja atbalsta funkcijas varētu aktivizēt
atkārtoti, jāatbrīvo stāvbremze.
Automātiskās bremzēšanas pārtraukšana
Dažās situācijās automātiskā bremzēšana tiek
pārtraukta, ja automašīna tiek apturēta, un funkcijai tiek ieslēgts gaidīšanas režīms. Tas nozīmē, ka
bremzes tiek atbrīvotas un automašīna var sākt
ripot — tādēļ vadītājam jāiejaucas un pašam
jābremzē, lai noturētu automašīnu uz vietas.
Tā var notikt šādās situācijās:
•
•
•
vadītājs novieto kāju uz bremžu pedāļa
•
vadītājs iestata funkcijai gaidīšanas režīmu.
tiek ieslēgta stāvbremze
pārnesumu pārslēgsvira tiek pārvietota pozīcijā P, N vai R;
Automātiska stāvbremzes aktivizēšana
Dažās situācijās tiek ieslēgta stāvbremze, lai
noturētu stāvošu automašīnu uz vietas.
56
57
320
Tas notiek, ja funkcija notur automašīnu uz vietas
ar darba bremzēm un:
•
vadītājs atver durvis vai atsprādzē savu drošības jostu
•
funkcija ir noturējusi automašīnu uz vietas
ilgāk par aptuveni 5 minūtēm
•
•
bremzes ir pārkarsušas
vadītājs manuāli izslēdz dzinēju.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (296 lpp.)
Pilot Assist (305 lpp.)
Bremžu funkcijas (411 lpp.)
Apdzīšanas palīdzība
Apdzīšanas palīdzība var palīdzēt autovadītājam,
apdzenot citus transportlīdzekļus. Šo funkciju var
lietot kopā ar Pilot Assist vai adaptīvo kruīza kontroli* (ACC56).
Kā darbojas apdzīšanas palīdzība
Kad Pilot Assist vai ACC seko citam transportlīdzeklim un vadītājs izrāda apdzīšanas nolūku,
ieslēdzot pagrieziena rādītāju57, sistēmas palīdz,
palielinot ātrumu, pirms automašīna ir sasniegusi
apdzīšanas joslu.
Pēc tam funkcija vēl nesamazina ātrumu, lai izvairītos no pāragras bremzēšanas gadījumos, kad
automašīna tuvojas lēnāk braucošam transportlīdzeklim.
Funkcija paliek aktīva, līdz automašīna ir pilnībā
apdzinusi otru transportlīdzekli.
BRĪDINĀJUMS
Ņemiet vērā, ka šī funkcija var ieslēgties ne
tikai apdzīšanas laikā, bet arī citās situācijās,
piemēram, ja ir ieslēgts pagrieziena rādītājs, lai
signalizētu par joslas maiņu vai izbraukšanu uz
cita ceļa — tādā gadījumā automašīna īsu
brīdi palielina ātrumu.
Adaptive Cruise Control
Kreisā pagrieziena rādītāja pamirkšķināšana automobiļiem ar stūri kreisajā pusē vai labā pagrieziena rādītāja pamirkšķināšana automobiļiem ar stūri labajā pusē.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Saistītā informācija
•
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
Apdzīšanas palīdzības lietošana (321 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (296 lpp.)
Pilot Assist (305 lpp.)
Apdzīšanas palīdzības lietošana
BRĪDINĀJUMS
Lai varētu lietot apdzīšanas palīdzību, jāpiepildās
vairākiem nosacījumiem.
Lietojot apdzīšanas palīdzības sistēmu, vadītājam ir jāņem vērā, ka apstākļu pēkšņas maiņas
gadījumā ir iespējams nevēlams paātrinājums.
Lai apdzīšanas palīgfunkciju varētu aktivizēt, jāievēro šie priekšnosacījumi:
•
priekšā jāatrodas transportlīdzeklim ("mērķa
transportlīdzeklim");
•
jūsu automašīnas pašreizējam ātrumam ir
jābūt vismaz 70 km/h (43 mph);
•
saglabātajam ātrumam jābūt pietiekami lielam, lai apdzīšanas manevrs būtu drošs.
Tādēļ no dažām situācijām ir jāizvairās, piemēram:
Lai ieslēgtu apdzīšanas palīdzību:
–
•
automašīna tuvojas bremzēšanas joslai,
kas atrodas tajā pašā virzienā, kurā
parasti notiktu apdzīšana;
•
priekšā braucošais transportlīdzeklis
samazina ātrumu, pirms vadītāja automašīna ir iebraukusi apdzīšanas joslā;
•
apdzīšanas joslā ir lēna satiksmes
plūsma;
•
automašīnu ar stūri kreisajā pusē lieto
valstī, kurā kustība notiek pa ceļa kreiso
pusi (vai otrādi).
Ieslēdziet pagrieziena rādītāju.
Izmantojiet kreiso pagrieziena rādītāju automašīnā ar stūri kreisajā pusē vai labo pagrieziena rādītāju automašīnā ar stūri labajā pusē.
> Tiek sākta apdzīšanas palīdzība.
No šāda veida situācijām izvairās, īslaicīgi iestatot
adaptīvo kruīza kontroli vai Pilot Assist gaidīšanas
režīmā.
Saistītā informācija
•
•
•
Apdzīšanas palīdzība (320 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (296 lpp.)
Pilot Assist (305 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 321
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Radiolokācijas bloks
Saistītā informācija
Radiolokācijas bloku izmanto vairākas vadītāja
atbalsta sistēmas, un tā uzdevums ir uztvert citus
transportlīdzekļus.
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(329 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ieteicamā apkope
(333 lpp.)
•
Radara ierīces tipa apstiprinājums (323 lpp.)
Radara bloka atrašanās vieta.
Radiolokācijas bloku izmanto šādas funkcijas:
•
•
•
•
•
Distances brīdinājums*
Adaptīvā kruīza kontrole*
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
Pilot Assist*
City Safety
Radiolokācijas bloka pārveidošana var padarīt tā
lietošanu pretlikumīgu.
322
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Radara ierīces tipa apstiprinājums
Šeit var nolasīt automašīnas funkcijām ACC58,
PA59 un BLIS60 izmantoto radara bloku tipa
apstiprinājumu.
Tirgus
ACC &
PA
Simbols
Tipa apstiprinājums
✓
Botsvāna
Brazīlija
BLIS
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
✓
58
59
60
Adaptive Cruise Control
Pilot Assist
Blind Spot Information
03563-17-05364
}}
323
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Tirgus
ACC &
PA
BLIS
Simbols
Tipa apstiprinājums
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (RED). The
original declaration of conformity can be accessed at the following link www.delphi.com/
automotive-homologation.
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
Eiropa
Hereby, Hella KgaA Hueck & Co., declares that RS4 is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
✓
The Declaration of conformity may be consulted at Hella KGaA Hueck & Co., Rixbecker
Straße 75/ 59552 Lippstadt, Germany and on the website www.hella.com/vcc.
Frequency Band: 24050-24250 MHz
Maximum Output Power: 20 dBm EIRP
Registered No: ER37536/15
✓
Apvienotie Arābu
Emirāti (UAE)
Dealer No: DA37380/15
✓
Dealer No: DA44932/15
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonēzija
✓
324
Registered No: ER53878/17
Certificate number: 50459/SDPPI/2017
PLG ID: 6051
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Tirgus
Jordāna
ACC &
PA
BLIS
Tipa apstiprinājums
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
✓
Koreja
Simbols
TRC/LPD/2017/63
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
✓
MSIP-CMM-HLA-RS4
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Maroka
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
✓
IFETEL: RLVDEL215-0299
Radar de corto alcance
Meksika
✓
RS4
Hella KGaA Hueck & Co
IFETEL: RLVHERS17-0286
Moldova
✓
✓
}}
325
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Tirgus
ACC &
PA
BLIS
И011 14
✓
Serbija
✓
✓
Singapūra
И011 17
DA 105753
✓
✓
Dienvidāfrika
DA 103238
TA-2014/1824
✓
✓
326
Tipa apstiprinājums
✓
Krievija
Taivāna
Simbols
TA-2016/3407
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB17LP0470T5
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
ACC &
PA
Tirgus
BLIS
Simbols
Tipa apstiprinājums
Delphi і
✓
і
.) Д
Ukraina
(
і
і
і
є, щ
і
ь
)
і
і
RACAM і
і є
П
і
і
і
і
(П
КМ № 679 і 24
ь
і Delphi
: Delphi.
2009
✓
Radio ierīces tipa apstiprinājums
Tirgus
Eiropa
Simbols
Tipa apstiprinājums
Ar šo Volvo Cars paziņo,
ka visas radio iekārtas
atbilst direktīvas
2014/53/ES būtiskajām
prasībām un citiem piemērojamiem tās noteikumiem.
Saistītā informācija
•
Radiolokācijas bloks (322 lpp.)
327
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Kameras bloks
Saistītā informācija
Kameras bloku izmanto vairākas vadītāja atbalsta
sistēmas, un tā uzdevums ir, piemēram, uztvert
joslu sānu līnijas vai luksoforus.
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(329 lpp.)
Kameras un radara bloka ieteicamā apkope
(333 lpp.)
Kameras bloka atrašanās vieta.
Kameras bloku izmanto šādas funkcijas:
328
•
•
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole*
•
•
•
•
City Safety
Pilot Assist*
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija*
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska gadījumā
Driver Alert Control*
Ceļazīmju informācija*
Aktīvās tālās gaismas *
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Kameras un radara bloka
ierobežojumi
Kameras bloks ir novietots vējstikla augšdaļā
kopā ar automašīnas radiolokācijas bloku.
Kameras un radara blokam ir noteikti ierobežojumi, kas ietekmē arī tās funkcijas, kas izmanto
šo bloku. Vadītājam ir jāzina par tālāk aprakstītajiem ierobežojumiem.
Neizvietojiet, nepiestipriniet un neuzstādiet neko
vējstikla iekšpusē vai ārpusē, kameras un radara
bloka priekšā vai ap to — pretējā gadījumā var
tikt traucētas kameras un radara funkcijas. Var
tikt ierobežota funkciju darbība, tās var tikt pilnīgi
izslēgtas vai to reakcija var būt nepareiza.
Kamera un radars
Bloķēts bloks
Ja vadītāja displejā tiek rādīts šis simbols un ziņojums "Vējstikla sensors
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu", tas nozīmē, ka
kamera un radara bloks nevar noteikt citus transportlīdzekļus, velosipēdistus, gājējus un lielus
dzīvniekus automašīnas priekšā un ka automašīnas kameras un radara funkciju darbība var būt
pārtraukta, ierobežota, pilnīgi deaktivizēta vai arī
tās sniedz nepareizas funkciju atbildes.
Atzīmētā zona ir regulāri jātīra, un tajā nedrīkst atrasties
uzlīmes, priekšmeti, tonējuma plēve utt.
Tālāk esošajā tabulā ir norādīti iespējamo paziņojuma parādīšanas cēloņu piemēri, kā arī veicamās
darbības:
Cēlonis
Rīcība
Vējstikla virsma kameras un radiolokācijas bloka priekšā ir netīra vai aizsegta
ar ledu vai sniegu.
Notīriet netīrumus, ledu un sniegu no vējstikla virsmas kameras un radiolokācijas bloka priekšā.
Bieza migla un spēcīgs lietus vai sniegs var nobloķēt radiolokācijas iekārtas
signālus vai kameras skatu.
Nedarbojas. Dažkārt bloks nedarbojas spēcīga lietus vai intensīvas snigšanas laikā.
}}
329
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Cēlonis
Rīcība
Ūdens un sniegs uz ceļa virsmas tiek mests uz augšu, tādējādi bloķējot radiolokācijas iekārtas signālus vai kameras skatu.
Nedarbojas. Dažkārt bloks nedarbojas, braucot pa ļoti slapjām vai apsnigušām brauktuvēm.
Parādījušies netīrumi starp vējstikla iekšpusi un kameras un radiolokācijas
bloku.
Lai notīrītu vējstikla iekšpusi bloka priekšā, brauciet uz servisu, ieteicams —
uz autorizētu Volvo servisu.
Spēcīga pretī braucošo transportlīdzekļu lukturu gaisma
Nedarbojas. Labvēlīgākos gaismas apstākļos kameras bloks tiek automātiski atiestatīts.
Augsta temperatūra
Ļoti augstā temperatūrā pēc dzinēja iedarbināšanas kameras un radiolokācijas bloks var īslaicīgi
izslēgties uz aptuveni 15 minūtēm, lai pasargātu
bloka elektroniku. Kad temperatūra ir pietiekoši
samazinājusies, kameras un radiolokācijas bloks
atsāk darboties automātiski.
reizi vai ierobežoti vai nedarbosies nemaz, ir
jāņem vērā tālāk norādītais:
•
Bojāts vējstikls
PIEZĪME
Ja tas netiek novērsts, var samazināties to
vadītāja atbalsta sistēmu veiktspēja, kas
izmanto kameru un radiolokācijas bloku. Var
tikt ierobežota funkciju darbība, tās var tikt pilnīgi izslēgtas vai to reakcija var būt nepareiza.
Lai samazinātu risku, ka vadītāja atbalsta sistēmas, kas izmanto radara bloku, darbosies nepa-
61
330
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Ja vējstiklā kameras un radara bloka priekšā
ir izveidojies skrāpējums, plaisa vai akmens
šķembas izraisīts defekts, kura laukums ir
aptuveni 0,5 × 3,0 mm (0,02 × 0,12 in.) vai
vairāk, ir jāsazinās ar autoservisu61, lai nomainītu vējstiklu.
•
Volvo iesaka nelabot plaisas, skrāpējumus
vai akmens šķembu izraisītus defektus kameras un radara bloka priekšā — ir jānomaina
viss vējstikls.
•
Pirms vējstikla nomaiņas sazinieties ar autoservisu61, lai pārbaudītu, vai ir pasūtīts un tiks
uzstādīts pareizais vējstikls.
•
Kad tiek mainīts vējstikls, ir jāuzstāda tā paša
veida vējstikla tīrītāji vai Volvo apstiprināti vējstikla tīrītāji.
•
Mainot vējstiklu, autoservisā ir jāpārkalibrē
kameras un radara bloks61, lai nodrošinātu,
ka automašīnā darbosies visas ar kameru un
radaru saistītās sistēmas.
Radars
Transportlīdzekļa ātrums
Radara bloka spēka noteikt priekšā braucošu
transportlīdzekli ir būtiski samazināta, ja priekšā
braucošā transportlīdzekļa ātrums ļoti atšķiras no
jūsu automašīnas ātruma.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ierobežots redzamības lauks
Radiolokācijas bloka redzes lauks ir ierobežots.
Dažās situācijās cits transportlīdzeklis var netikt
uztverts vai uztveršana var notikt vēlāk nekā gaidīts.
starp jūsu vadīto automašīnu un priekšā
braucošo transportlīdzekli.
Neuztverti var palikt mazi transportlīdzekļi,
tādi kā motocikli vai transportlīdzekļi, kas
nebrauc radiolokācijas sensora ass līnijas
centrā.
Līkumos radiolokācijas bloks var uztvert citu
transportlīdzekli vai pazaudēt uztverta transportlīdzekļa signālu.
Zemas piekabes
sniega vētrās. Šādos apstākļos no kameras atkarīgo sistēmu darbība var ievērojami pasliktināties
vai tās var īslaicīgi nedarboties vispār.
Spilgtas pretimbraucošā transportlīdzekļa gaismas, brauktuves atspīdums, apsnigusi, apledojusi,
netīra brauktuve vai neskaidrs joslu marķējums arī
var ievērojami pasliktināt kameras darbību, ja tā
tiek izmantota, lai skenētu brauktuvi un uztvertu
gājējus, velosipēdistus, lielus dzīvniekus un citus
transportlīdzekļus.
Zema piekabe radiolokācijas bloka ēnā.
Arī zemu piekabju uztveršana radiolokācijas blokam var būt apgrūtinoša vai tās var vispār netikt
uztvertas — tādēļ vadītājam jābūt īpaši uzmanīgam, braucot aiz zemām piekabēm, kad ir aktivizēta adaptīvā kruīza kontrole vai Pilot Assist.
Radiolokācijas bloka redzamības lauks.
Dažreiz radiolokācijas bloks ar nokavēšanos
nosaka tiešā tuvumā esošus transportlīdzekļus, piemēram, transportlīdzekli, kas iebrauc
Kamera
Pasliktināta redzamība
Kamerām ir līdzīgi ierobežojumi kā cilvēka acij, t.i.,
tās "redz" sliktāk, piemēram, spēcīgā sniegputenī
vai lietū, biezā miglā, kā arī spēcīgās smilšu un
}}
331
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Stāvvietā novietošanas kamera*
Aklās zonas
Defektīva kamera
Ja kāds kameras sektors ir
melns un tajā ir redzams šis
simbols, tas nozīmē, ka kamera
nedarbojas.
tāte. Vāja apgaismojuma apstākļos attēla kvalitāte
var pasliktināties.
Aizmugurējā novietošanas kamera
BRĪDINĀJUMS
Tālāk ilustrācijā ir redzams piemērs.
Kad tiek rādīts šis simbols
un automašīnai ir fiziski un
elektriski pievienota piekabe, velosipēdu turētājs vai
tamlīdzīga ierīce, rīkojieties
sevišķi piesardzīgi.
Šis simbols norāda, ka aizmugurējie novietošanas palīdzības sensori ir
izslēgti, un brīdina par šķēršļiem.
Starp kameras redzamības laukiem atrodas "aklās
zonas" sektori.
PIEZĪME
Novietošanas palīgsistēmas kameras 360° skatā*
šķēršļi/objekti var nebūt redzami zonās starp
atsevišķām kamerām.
Velosipēdu turētājs vai citi piederumi, kas ir
uzmontēti automobiļa aizmugurē, var aizsegt
kameras skatu.
Automašīnas kreisā kamera nedarbojas.
BRĪDINĀJUMS
Pievērsiet uzmanību iespējai, ka, lai gan izskatās, ka ir aizsegta tikai neliela attēla daļa,
iespējams, tomēr nav redzama salīdzinoši liela
zona. Līdz ar to, iespējams, kāds šķērslis
paliks neievērots, līdz automašīna tam būs
piebraukusi ļoti tuvu.
Melns kameras sektors tiek rādīts arī tālāk norādītajos gadījumos, bet bez defektīvas kameras
simbola:
•
•
•
atvērtas durvis;
atvērts bagāžas nodalījuma pārsegs;
nolocīts durvju spogulis.
Saistītā informācija
Kameras bloks (328 lpp.)
•
•
•
Radiolokācijas bloks (322 lpp.)
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (386 lpp.)
Kameras un radara bloka ieteicamā apkope
(333 lpp.)
Apgaismojuma apstākļi
Kameras attēls tiek regulēts automātiski, ņemot
vērā āra apgaismojuma apstākļus. Šī iemesla dēļ
nedaudz var mainīties attēla spilgtums un kvali-
332
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Kameras un radara bloka ieteicamā
apkope
Saistītā informācija
Lai kameras un radara bloks darbotos pareizi, to
priekšā nedrīkst atrasties netīrumi, ledus un
sniegs, un tie ir regulāri jāmazgā ar ūdeni un
autošampūnu.
Kameras bloks (328 lpp.)
•
•
•
Radiolokācijas bloks (322 lpp.)
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (386 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(329 lpp.)
PIEZĪME
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus un sniegs, tie
var izraisīt nepareizus brīdinājuma signālus,
ierobežotu darbību vai darbības pārtraukumus.
Aizmugurējo radara bloku atrašanās vieta. Gādājiet par
šīs zonas tīrību — gan automašīnas kreisajā, gan labajā
pusē.
•
Lai nodrošinātu optimālu funkcionalitāti, vietai
priekšā sensoriem jābūt tīrai.
•
Nepiestipriniet nekādus priekšmetus, līmlenti
vai uzlīmes vietai ap sensoriem.
•
Regulāri tīriet kameras objektīvus ar remdenu
ūdeni un autošampūnu — uzmanieties, lai
nesaskrāpētu objektīvus.
SVARĪGI
Automašīnas novietošanas sensoru atrašanās vietas.
62
Vadītāja atbalsta komponentu apkopi var veikt
tikai autoservisā62.
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
* Papildaprīkojums/piederums. 333
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
City Safety™
Safety63
City
var brīdināt vadītāju, izmantojot
vizuālus, skaņas un bremžu impulsu brīdinājumus, lai palīdzētu viņam/viņai pamanīt gājējus,
riteņbraucējus, lielus dzīvniekus un transportlīdzekļus, kas pēkšņi parādās, — pēc tam automašīna mēģina automātiski bremzēt, ja vadītājs
pats laicīgi nerīkojas.
nojumā ar uzmanības atslābuma brīdi var izraisīt
negadījumu.
Šī funkcija palīdz vadītājam, automātiski bremzējot
draudošas sadursmes gadījumā, ja vadītājs laicīgi
nereaģē, bremzējot un/vai pagriežot stūri.
City Safety aktivizē īsu, strauju bremzēšanu un
normālos apstākļos aptur automašīnu nedaudz
aiz priekšā esošā transportlīdzekļa.
BRĪDINĀJUMS
•
City Safety automātiskās bremzēšanas
funkcija var novērst sadursmi vai samazināt sadursmes ātrumu, bet, lai nodrošinātu pilnīgu bremžu veiktspēju, vadītājam
vienmēr ir jāspiež bremžu pedālis — pat
ja automašīna bremzē automātiski.
•
Brīdinājums un stūrēšanas palīdzība tiek
aktivizēta, tikai ja ir augsts sadursmes
risks, — tādēļ jūs nedrīkstat gaidīt, kad
tiks aktivizēts sadursmes brīdinājums vai
City Safety iejauksies.
•
Brīdinājums un bremzēšana gadījumos,
kad tiek noteikti gājēji un velosipēdisti,
tiek deaktivizēta, ja automašīnas ātrums
pārsniedz 80 km/h (50 mph).
•
Strauji palielinot ātrumu, City Safety neaktivizē automātiskās bremzēšanas funkciju.
Sistēma City Safety tiek aktivēta situācijās, kad
autovadītājam jāsāk bremzēt agrāk, un tāpēc tā
nevar palīdzēt autovadītājam jebkurā situācijā.
City Safety ir paredzēts aktivēt iespējami vēlu, lai
novērstu nevajadzīgu iejaukšanos.
Autovadītājs vai pasažieri parasti neievēro sistēmu City Safety, izņemot gadījumus, kad automašīna ir ļoti tuvu tam, lai nokļūtu sadursmē.
Radiolokācijas bloka atrašanās vieta.
City Safety var novērst sadursmi vai samazināt
sadursmes ātrumu.
City Safety ir vadītāja palīglīdzeklis situācijās, kad
pastāv risks nokļūt sadursmē ar gājēju, lielu dzīvnieku, velosipēdistu vai transportlīdzekli.
Funkcija City Safety var palīdzēt vadītājam izvairīties no sadursmes, braucot rindā, piemēram, kad
izmaiņas priekšā esošās satiksmes kustībā apvie63
334
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BRĪDINĀJUMS
•
•
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā
nevar darboties visās situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par tādiem
faktoriem kā tās ierobežojumiem un to,
kas vadītājam ir jāzina pirms sistēmas lietošanas.
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam
vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un
saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
City Safety parametri un apakšfunkcijas
(335 lpp.)
•
Sistēmas City Safety brīdinājuma attāluma
iestatīšana (337 lpp.)
•
•
Šķēršļu uztveršana ar City Safety (338 lpp.)
City Safety bremzē, konstatējot pretimbraucošus transportlīdzekļus (344 lpp.)
•
Sistēma City Safety, kad tiek bloķēti izvairīšanās manevri (343 lpp.)
City Safety parametri un
apakšfunkcijas
•
•
City Safety šķērsvirziena satiksmē (340 lpp.)
•
City Safety ierobežojumi šķērsvirziena
satiksmē (341 lpp.)
City Safety var izvairīties no sadursmes ar
priekšā braucošu transportlīdzekli, riteņbraucēju,
gājēju vai lielu dzīvnieku, ar automātiskās bremzēšanas funkciju samazinot automašīnas ātrumu.
•
City Safety stūrēšanas palīdzības ierobežojumi, veicot izvairīšanās darbības (343 lpp.)
•
•
City Safety ierobežojumi (345 lpp.)
City Safety — stūrēšanas palīdzība izvairīšanās manevra veikšanai (342 lpp.)
City Safety paziņojumi (348 lpp.)
Ja ātruma atšķirība ir lielāka, nekā norādīts sekošanas funkcijas specifikācijās, City Safety automātiskās bremzēšanas funkcija nevar novērst
sadursmi, bet mazina tās sekas.
Transportlīdzekļi
Reaģējot uz priekšā braucošu transportlīdzekli,
City Safety var samazināt ātrumu par maks.
60 km/h (37 mph).
riteņbraucējus;
Reaģējot uz priekšā braucošu riteņbraucēju, City
Safety var samazināt ātrumu par maks. 50 km/h
(30 mph).
Gājēji
Reaģējot uz gājēju, City Safety var samazināt
ātrumu par maks. 45 km/h (28 mph).
Lieli dzīvnieki
Ja pastāv risks nokļūt sadursmē ar lielu dzīvnieku,
City Safety var samazināt automašīnas ātrumu
par 15 km/h (9 mph).
Bremzēšanas funkcija, reaģējot uz lieliem dzīvniekiem, galvenokārt ir paredzēta trieciena spēka
samazināšanai lielā ātrumā un visefektīvāk darbojas ātrumā, kas pārsniedz 70 km/h (43 mph), bet
mazākā ātrumā ir mazāk efektīva.
}}
335
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
City Safety apakšfunkcijas
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar vējstikla displeju*, brīdinājums tiek attēlots vējstiklā ar mirgojošu simbolu.
Ja ir sadursmes risks ar gājēju, lielu dzīvnieku,
riteņbraucēju vai transportlīdzekli/transportlīdzekļiem, vadītāja uzmanība tiek pievērsta ar vizuāliem,
skaņas un bremžu impulsu brīdinājumiem.
Bremžu impulsa brīdinājums netiek aktivizēts, ja
automašīna brauc nelielā ātrumā, vadītājs pēkšņi
bremzē vai paātrina gaitu. Bremžu pulsācijas biežums mainās atkarībā no automašīnas ātruma.
2 - Bremžu atbalstsistēma
Ja pēc sadursmes brīdinājuma aktivēšanas
sadursmes risks ir vēl vairāk palielinājies, tiek
aktivēta bremžu atbalstsistēma.
Funkciju pārskats.
Brīdinājuma skaņas signāls sadursmes riska
gadījumā
Brīdinājuma signāls sadursmes riska gadījumā
Kameras un radiolokācijas bloka veikts attāluma mērījums
City Safety veic trīs darbības šādā secībā:
1.
Sadursmes brīdinājums
2.
Bremžu atbalstsistēma
3.
Automātiskā bremzēšana
Tālāk ir paskaidrots, kas notiek šo trīs procedūru
laikā:
1 - Sadursmes brīdinājums
Vispirms vadītājs tiek brīdināts par draudošu
sadursmi.
336
Simbols par sadursmes brīdinājumu vējstiklā.
Bremžu atbalsts papildina vadītāja veiktu bremzēšanu, ja sistēma uzskata, ka bremzēšana nav pietiekoša, lai spētu izvairīties no sadursmes.
PIEZĪME
Intensīvas saules gaismas, atspulgu, ekstremālu gaismas kontrastu vai saulesbriļļu lietošanas dēļ, kā arī tad, ja autovadītājs neskatās
tieši uz priekšu, vizuālo brīdinājuma signālu
vējstiklā var būt grūti atpazīt.
City Safety var noteikt gājējus, riteņbraucējus vai
transportlīdzekļus, kas stāv vai pārvietojas tajā
pašā virzienā kā automašīna un atrodas tās
priekšā. City Safety var arī noteikt gājējus, riteņbraucējus vai lielus dzīvniekus, kas šķērso ceļu
automašīnas priekšā.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
3 - Automātiskā bremzēšana
Automātiskā bremzēšanas funkcija tiek aktivēta
pēdējā.
Ja šādā situācijā vadītājs vēl nav sācis veikt darbības, kas ļautu izvairīties no sadursmes, un sadursmes risks ir nenovēršams, tiek izmantota automātiskās bremzēšanas funkcija neatkarīgi no tā,
vai vadītājs bremzē. Tādā gadījumā bremzēšana
notiek ar ierobežotu bremzēšanas spēku, lai
samazinātu sadursmes ātrumu vai ar tādu bremzēšanas spēku, kas ir pietiekošs, lai izvairītos no
sadursmes.
PIEZĪME
Automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu dzinēja darbība tiek pārtraukta, kad automātiskā
bremžu funkcija ir apstādinājusi automašīnu,
ja vien vadītājs pirms tam nav nospiedis
sajūga pedāli.
Vadītājs var vienmēr pārtraukt bremzēšanas
iejaukšanos, līdz galam nospiežot gāzes pedāli.
PIEZĪME
Kad City Safety™ bremzē, iedegas bremžu
signāllukturi.
Saistībā ar automātiskās bremzēšanas funkcijas
nostrādāšanu var tikt aktivizēts drošības jostu
spriegotājs.
Dažās situācijās automātiskā bremzēšana
sākumā var būt neliela, bet vēlāk — spēcīga.
Kad City Safety ir novērsusi sadursmi ar stāvošu
objektu, automašīna paliek stāvot, gaidot pozitīvu
vadītāja rīcību. Ja automašīna tiek bremzēta
priekšā braucoša lēnāka transportlīdzekļa dēļ,
ātrums tiek samazināts līdz tādam pašam līmenim, kā priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Kad funkcija City Safety ir aktivizēta un veic
bremzēšanu, vadītāja displejā ir redzams teksta
paziņojums, kas norāda, ka funkcija ir/bija aktīva.
BRĪDINĀJUMS
Vadītājs nedrīkst izmantot City Safety, lai mainītu savu autovadīšanas stilu — vadītājs
nedrīkst paļauties tikai uz funkciju City Safety
un uzticēt tai bremzēšanu.
Saistītā informācija
•
•
•
City Safety™ (334 lpp.)
Augšējais displejs* (137 lpp.)
Drošības jostu spriegotājs (47 lpp.)
Sistēmas City Safety brīdinājuma
attāluma iestatīšana
City Safety vienmēr ir aktivizēta, bet vadītājam ir
iespēja atlasīt funkcijas brīdinājuma attālumu.
PIEZĪME
Funkciju City Safety nevar deaktivizēt. Iedarbinot dzinēju/elektrodzinēju, tā tiek aktivizēta
automātiski un paliek ieslēgta, līdz dzinējs/
elektrodzinējs tiek izslēgts.
Brīdinājuma attālums nosaka sistēmas jutību un
regulē attālumu, kurā ir jāaktivizē vizuāls, skaņas
un bremžu impulsa brīdinājums.
Lai atlasītu brīdinājuma attālumu:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe.
2.
Sadaļā City Safety brīdinājums atlasiet
Novēlota, Normāls vai Agra, lai iestatītu
vajadzīgo brīdinājuma attālumu.
Ja iestatījums Agra aktivizē pārāk daudz brīdinājumu, kas noteiktās situācijās var traucēt, var atlasīt brīdinājuma attālumu Normāls vai Novēlota.
Ja šķiet, ka brīdinājumi tiek aktivizēti pārāk bieži
vai traucē, brīdinājuma attālumu var samazināt,
kas samazina brīdinājumu kopējo skaitu, un līdz ar
to sistēma City Safety brīdinājumu aktivizē vēlāk.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 337
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Brīdinājuma attālums Novēlota tādēļ jāizmanto
tikai izņēmuma gadījumos, piemēram, dinamiskas
braukšanas laikā.
PIEZĪME
Sistēmas Rear Collision Warning brīdinājums
ar pagrieziena rādītājiem tiek deaktivizēts, ja
sadursmes brīdinājuma attālums funkcijai City
Safety tiek iestatīts uz viszemāko līmeni
"Novēlota".
BRĪDINĀJUMS
•
Neviena automātiskā sistēma nevar
garantēt 100 % pareizu darbību visās
situācijās. Tādēļ nekādā gadījumā nepārbaudiet City Safety, braucot virsū cilvēkiem, dzīvniekiem vai transportlīdzekļiem
— varat izraisīt nopietnus bojājumus un
traumas, kā arī apdraudēt kāda dzīvību.
•
City Safety brīdina vadītāju, ja rodas
sadursmes risks, taču šī funkcija nevar
samazināt vadītāja reakcijas laiku.
•
Pat ja brīdinājuma attālums ir iestatīts uz
Agra, dažās situācijās brīdinājumi var tikt
saņemti ar nokavēšanos, piemēram, ja
automašīnu ātrumi ir ļoti atšķirīgi vai
priekšā braucošie transportlīdzekļi strauji
bremzē.
•
Kad brīdinājuma attālums ir iestatīts
līmenī Agra, brīdinājumi tiek aktivizēti
agrāk. Tas var nozīmēt, ka brīdinājumi tiek
aktivizēti biežāk nekā brīdinājuma attālumā Normāls, bet tas ir ieteicams, jo
šajā gadījumā funkcija City Safety var darboties efektīvāk.
Taču drošības jostu spriegošanas un bremzēšanas funkcijas joprojām darbojas.
Saistītā informācija
•
•
City Safety™ (334 lpp.)
Rear Collision Warning (349 lpp.)
Šķēršļu uztveršana ar City Safety
City Safety var palīdzēt vadītājam ievērot transportlīdzekļus, riteņbraucējus, lielus dzīvniekus un
gājējus.
Transportlīdzekļi
City Safety nosaka lielāko daļu transportlīdzekļu,
kas stāv vai pārvietojas tajā pašā virzienā kā vadītāja automašīna. Šī funkcija noteiktos gadījumos
var noteikt arī pretimbraucošus transportlīdzekļus
un šķērsvirziena satiksmi.
Lai City Safety varētu uztvert transportlīdzekli
tumsā, tā priekšējiem un aizmugures lukturiem
jādarbojas un skaidri jādeg.
Velosipēdisti
Piemēri tam, ko City Safety uztver kā velosipēdistu — ar
skaidrām auguma aprisēm un velosipēda kontūru.
Lai sistēma darbotos optimāli, funkcijai, kas
nosaka velosipēdistus, ir jāsaņem iespējami
338
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
skaidra informācija par ķermeņa aprisēm un velosipēda kontūrām — tai jāspēj identificēt velosipēdu, galvu, rokas, plecus, kājas, ķermeņa augšdaļu un apakšdaļu, kā arī jāspēj atpazīt normālas
cilvēka kustības pazīmes.
Gājēji
Ja šīs funkcijas kamera neredz lielu daļu velosipēdista auguma vai velosipēda, sistēma nespēj
uztvert velosipēdistu.
Lai funkcija spētu uztvert velosipēdistu, viņam
jābūt pieaugušajam un jābrauc ar pieaugušajiem
paredzētu velosipēdu.
BRĪDINĀJUMS
Funkcija City Safety ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, un tā nevar uztvert riteņbraucējus
visās situācijās un, piemēram, nevar noteikt:
•
•
daļēji aizsegtus velosipēdistus;
•
velosipēdisti ar apģērbu, kas noslēpj
auguma aprises;
•
velosipēdus, kuriem ir piestiprināti lieli
priekšmeti.
riteņbraucējus, ja to fona kontrasts ir vājš,
— tādā gadījumā brīdinājumi un bremzēšana var būt novēlota vai nenotikt vispār.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par to, lai automašīna tiktu vadīta pareizi, ievērojot drošu attālumu atkarībā no ātruma.
BRĪDINĀJUMS
Funkcija City Safety ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, un tā nevar uztvert gājējus visās
situācijās un, piemēram, nevar noteikt:
Piemēri tam, ko sistēma uzskata par gājējiem ar skaidrām ķermeņa kontūrām.
Lai sistēma darbotos optimāli, funkcijai, kas
nosaka gājējus, ir jāsaņem iespējami skaidra
informācija par ķermeņa kontūrām — tai jāspēj
identificēt galvu, rokas, plecus, kājas, ķermeņa
augšdaļu un apakšdaļu, kā arī jāspēj atpazīt normālas cilvēka kustības pazīmes.
•
daļēji aizsegtus gājējus, cilvēkus brīvi krītošā apģērbā vai gājējus, kuru augums ir
mazāks par 80 cm (32 in.);
•
gājējus, ja to fona kontrasts ir vājš — tādā
gadījumā brīdinājumu raidīšana un sistēmas bremzēšana var būt novēlota vai
nenotikt vispār.
•
gājējus, kas nes lielus priekšmetus.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par to, lai automašīna tiktu vadīta pareizi, ievērojot drošu attālumu atkarībā no ātruma.
Lai varētu uztvert gājēju, nepieciešams kontrasts
ar fonu, un to nodrošina, piemēram, apģērbs, fons
un laika apstākļi. Vāja kontrasta gadījumā sistēma
var vai nu uztvert gājēju vēlu, vai neuztvert vispār
— tas nozīmē, ka visi brīdinājumi un bremzēšana
aizkavējas vai netiek aktivizēti vispār.
City Safety var noteikt gājējus arī tumsā, ja tos
izgaismo automašīnas priekšējie lukturi.
}}
339
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Lieli dzīvnieki
BRĪDINĀJUMS
Funkcija City Safety ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, un tā nevar uztvert lielus dzīvniekus
visās situācijās un, piemēram, nevar noteikt:
•
•
daļēji aizsegtus lielus dzīvniekus
•
lielus dzīvniekus, kas skrien vai ātri pārvietojas
•
Optimāli piemēri par to, ko City Safety interpretē kā lielus
dzīvniekus — stāvošus vai lēni ejošus un ar skaidrām
ķermeņa kontūrām.
lielus dzīvniekus, ja to fona kontrasts ir
vājš, — tādā gadījumā brīdinājumi un
bremzēšana var būt novēlota vai nenotikt
vispār.
•
Ja jūsu automašīnas priekšā parādās liels dzīvnieks, Large Animal Detection, kas ir City Safety
daļa, var noteiktās situācijās brīdināt par dzīvnieku
un sniegt bremzēšanas palīdzību.
nelielus dzīvniekus, piemēram, suņus un
kaķus
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par to, lai automašīna tiktu vadīta pareizi, ievērojot drošu attālumu atkarībā no ātruma.
Lai sistēma darbotos optimāli, funkcijai, kas
nosaka lielu dzīvnieku (piemēram, alni un zirgu), ir
jāsaņem iespējami skaidra informācija par ķermeņa kontūrām, lai varētu identificēt dzīvnieku
tieši no sāniem, kā arī tā normālas kustības veidu.
Ja dzīvnieka ķermeņa daļas nav redzamas funkcijas kamerai, tad sistēma nevar noteikt dzīvnieku.
City Safety var noteikt lielus dzīvniekus arī tumsā,
ja tos izgaismo automašīnas priekšējie lukturi.
340
City Safety šķērsvirziena satiksmē
City Safety var palīdzēt vadītājam, krustojumā
veicot pagriezienu un šķērsojot pretī braucošā
transportlīdzekļa trajektoriju.
lielākus dzīvniekus, kas tuvojas no priekšpuses vai aizmugures.
Sektors, kurā City Safety var uztvert pretī braucošos
ceļu šķērsojošos transportlīdzekļus.
•
•
•
City Safety™ (334 lpp.)
Lai City Safety varētu uztvert pretī braucošu
transportlīdzekli, kas var izraisīt sadursmi, tam vispirms jāiebrauc sektorā, kurā City Safety var analizēt situāciju.
City Safety ierobežojumi (345 lpp.)
Jāievēro arī šādi kritēriji:
City Safety ierobežojumi šķērsvirziena
satiksmē (341 lpp.)
•
•
City Safety stūrēšanas palīdzības ierobežojumi, veicot izvairīšanās darbības (343 lpp.)
jūsu automašīnas braukšanas ātrumam jābūt
vismaz 4 km/h (3 mph);
•
jūsu automašīnai ir jānogriežas pa kreisi valstīs ar satiksmi pa labo ceļa pusi (vai pa labi
valstīs ar satiksmi pa kreiso ceļa pusi);
•
pretī braucošo transportlīdzekļu priekšējiem
lukturiem jābūt ieslēgtiem.
Saistītā informācija
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BRĪDINĀJUMS
Vadītāja atbalsta sistēmas brīdina tikai par
tiem šķēršļiem, kurus noteicis tās radara bloks
— tādēļ brīdinājums var netikt sniegts vai var
tikt sniegts ar aizkavēšanos.
•
Saistītā informācija
•
•
City Safety™ (334 lpp.)
City Safety ierobežojumi šķērsvirziena
satiksmē (341 lpp.)
City Safety ierobežojumi
šķērsvirziena satiksmē
Dažos gadījumos City Safety var nespēt palīdzēt
vadītājam tikt galā ar risku, ko rada pretī braucošie ceļu šķērsojošie transportlīdzekļi.
Negaidiet brīdinājumu vai iejaukšanos.
Bremzējiet atbilstoši situācijai.
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā
nevar darboties visās situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par tādiem
faktoriem kā tās ierobežojumiem un to,
kas vadītājam ir jāzina pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam
vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un
saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Piemēri:
•
stabilitātes kontroles sistēma ESC iejaucas
slidenu braukšanas apstākļu gadījumā;
•
ja pretī braucošais transportlīdzeklis tiek
uztverts pārāk vēlu;
•
ja pretī braucošo transportlīdzekli kaut kas
aizsedz;
•
ja pretī braucošajam transportlīdzeklim ir
izslēgti priekšējie lukturi;
•
ja pretī braucošais transportlīdzeklis brauc
neprognozējami, piemēram, pēdējā brīdī
strauji maina joslas.
}}
341
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras un
radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Saistītā informācija
•
•
•
City Safety šķērsvirziena satiksmē (340 lpp.)
City Safety — stūrēšanas palīdzība
izvairīšanās manevra veikšanai
garām šķērslim šī funkcija arī palīdz iztaisnot
automašīnu.
City Safety stūrēšanas palīdzība var palīdzēt
vadītājam stūrēt prom no transportlīdzekļa/
šķēršļa, kad no sadursmes nevar izvairīties, tikai
bremzējot. City Safety stūrēšanas palīdzību
nevar izslēgt, tā ir vienmēr aktivizēta.
City Safety stūrēšanas palīdzība var noteikt:
City Safety ierobežojumi (345 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(329 lpp.)
transportlīdzekļus;
•
•
•
•
riteņbraucējus;
gājējus;
lielus dzīvniekus.
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā
nevar darboties visās situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par tādiem
faktoriem kā tās ierobežojumiem un to,
kas vadītājam ir jāzina pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam
vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un
saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Jūsu automašīna stūrē sāņus
Lēni braucoši/stāvoši transportlīdzekļi vai
šķēršļi.
City Safety tiek aktivizēta, pastiprinot vadītāja stūrēšanas darbības, — tas notiek tikai tad, ja vadītājs ir sācis izvairīšanās manevru, bet nestūrē pietiekami, lai izvairītos no sadursmes.
Paralēli stūrēšanas darbības pastiprināšanai tiek
lietota arī bremžu sistēma, lai vēl vairāk pastiprinātu stūrēšanas darbību. Pēc pabraukšanas
342
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Saistītā informācija
•
•
City Safety™ (334 lpp.)
City Safety stūrēšanas palīdzības ierobežojumi, veicot izvairīšanās darbības (343 lpp.)
City Safety stūrēšanas palīdzības
ierobežojumi, veicot izvairīšanās
darbības
Funkcijai City Safety var būt ierobežota funkcionalitāte vai tā var neiejaukties, piemēram:
•
ja automašīnas ātrums neatbilst diapazonam
50–100 km/h (30–62 mph);
•
•
ja vadītājs uzsāk izvairīšanās manevru.
Sistēma City Safety, kad tiek bloķēti
izvairīšanās manevri
Sistēma City Safety var palīdzēt vadītājam, automātiski bremzējot automašīnu agrāk, ja no sadursmes nevar izvairīties, tikai stūrējot.
Sistēma City Safety palīdz vadītājam, pastāvīgi
mēģinot paredzēt, vai sānos ir pieejama "izvairīšanās trajektorija", ja lēni braucošs vai stāvošs
transportlīdzeklis priekšā tiek noteikts novēloti.
ja no ātruma atkarīgais stūres pastiprinātājs
darbojas ar samazinātu jaudu — piemēram,
ja tas tiek dzesēts pārkaršanas dēļ.
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras un
radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Saistītā informācija
•
City Safety — stūrēšanas palīdzība izvairīšanās manevra veikšanai (342 lpp.)
•
•
City Safety ierobežojumi (345 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(329 lpp.)
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(276 lpp.)
Automašīna (1) "neredz" iespējas izvairīties no priekšā
braucošā transportlīdzekļa (2) un līdz ar to var bremzēt
agrāk.
Jūsu automašīna
Lēni braucošs/stāvošs transportlīdzeklis
City Safety neiejaucas ar automātiskas bremzēšanas funkciju, kamēr vien vadītājam ir iespēja
izvairīties no sadursmes, veicot stūrēšanas
manevru.
}}
343
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Tomēr, ja City Safety paredz, ka izvairīšanās
manevrs nav iespējams blakusjoslas satiksmes
situācijas dēļ, šī funkcija var palīdzēt vadītājam,
automātiski sākot bremzēt agrāk.
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā
nevar darboties visās situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par tādiem
faktoriem kā tās ierobežojumiem un to,
kas vadītājam ir jāzina pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam
vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un
saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras un
radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
344
Saistītā informācija
•
•
•
City Safety™ (334 lpp.)
City Safety ierobežojumi (345 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(329 lpp.)
City Safety bremzē, konstatējot
pretimbraucošus transportlīdzekļus
City Safety var palīdzēt vadītājam bremzēt avārijas situācijā, ja pretimbraucošs transportlīdzeklis
iebrauc jūsu automašīnas joslā.
Ja pretimbraucošs transportlīdzeklis iebrauc jūsu
automašīnas joslā un no sadursmes nevar izvairīties, City Safety var samazināt automašīnas
ātrumu ar mērķi samazināt trieciena spēku.
Jūsu automašīna
Pretimbraucoši transportlīdzekļi
Lai šī funkcija darbotos, ir jāpiepildās šādiem kritērijiem:
•
jūsu automašīnas braukšanas ātrumam jābūt
lielākam par 4 km/h (3 mph);
•
ceļa posmam ir jābūt taisnam;
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
jūsu automašīnas joslai ir jābūt skaidriem
joslas horizontālajiem apzīmējumiem;
•
•
jūsu automašīnai ir jābūt izvietotai taisni savā
joslā;
•
pretimbraucošajam transportlīdzeklim ir jāatrodas starp jūsu automašīnas joslas horizontālajiem apzīmējumiem;
•
pretimbraucošā transportlīdzekļa priekšējiem
lukturiem jābūt ieslēgtiem;
•
šī funkcija darbojas tikai frontālas sadursmes
gadījumā;
•
šī funkcija var noteikt tikai transportlīdzekļus
ar četriem riteņiem.
BRĪDINĀJUMS
•
•
•
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras un
radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
BRĪDINĀJUMS
Vadītāja atbalsta sistēmas brīdina tikai par
tiem šķēršļiem, kurus noteicis tās radara bloks
— tādēļ brīdinājums var netikt sniegts vai var
tikt sniegts ar aizkavēšanos.
•
64
65
Negaidiet brīdinājumu vai iejaukšanos.
Bremzējiet atbilstoši situācijai.
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
Electronic Stability Control
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā
nevar darboties visās situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par tādiem
faktoriem kā tās ierobežojumiem un to,
kas vadītājam ir jāzina pirms sistēmas lietošanas.
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam
vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un
saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Saistītā informācija
•
•
•
City Safety™ (334 lpp.)
City Safety ierobežojumi (345 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(329 lpp.)
City Safety ierobežojumi
Noteiktās situācijās funkcija City Safety64 var būt
ierobežota.
Apkārtne
Zemi objekti
Darbību ierobežo arī piekārti priekšmeti, piemēram, karodziņš pie pagarinātas kravas uz jumta,
vai arī tādi piederumi kā papildu lukturi un triecienstieņi, kas ir augstāki par dzinēja pārsegu.
Buksēšana
Uz slidenām ceļa virsmām bremzēšanas attālums
palielinās, un tas var samazināt City Safety spēju
novērst sadursmi. Šādās situācijās bremžu pretbloķēšanas sistēma un stabilitātes kontrole
ESC65 nodrošinās vislabāko iespējamo bremzēšanu un saglabās stabilitāti.
Pretimnākoša gaisma
Spēcīgas saules gaismas un atspīduma gadījumā
var būt grūti pamanīt vējstiklā esošo vizuālo brīdinājuma signālu, ja tiek lietotas saulesbrilles, kā arī
ja vadītājs neskatās taisni uz priekšu.
Karstums
Ja pasažieru salona temperatūra ir augsta, piemēram, spēcīgas saules gaismas dēļ, vizuālo brīdinājuma signālu vējstiklā var īslaicīgi izslēgt.
}}
345
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Kameras un radiolokācijas bloka redzamības
lauks
Kameras redzamības lauks ir ierobežots, tādēļ tā
dažās situācijās nespēj noteikt gājējus, lielus dzīvniekus, velosipēdistus un transportlīdzekļus vai arī
tie tiek uztverti vēlāk, nekā prognozēts.
Braukšana atpakaļgaitā
Braucot atpakaļgaitā, City Safety tiek īslaicīgi
deaktivizēta.
Netīri transportlīdzekļi var tikt uztverti vēlāk par
tīriem transportlīdzekļiem. Tumšajā diennakts
laikā motocikli var tikt uztverti vēlu vai netikt
uztverti vispār.
Zems ātrums
City Safety netiek aktivizēta ļoti zemā ātrumā —
zem 4 km/h (3 mph), tādēļ sistēma neiejaucas
situācijās, kad automašīna tuvojas priekšā esošam transportlīdzeklim ļoti lēni, piemēram, novietojot stāvēšanai.
Ja vadītāja displejā tiek parādīts teksta paziņojums par to, ka kameras un radiolokācijas bloks ir
bloķēts, iespējams, City Safety nevarēs noteikt
gājējus, lielus dzīvniekus, velosipēdistus vai ceļa
marķējumus automašīnas priekšā. Tas nozīmē, ka
funkcijas City Safety darbība var būt ierobežota.
Aktīvs vadītājs
Vadītāja komandām vienmēr tiek dota priekšroka,
tādēļ City Safety neiejaucas situācijās un atliek
brīdinājumu/iejaukšanos, kad vadītājs izlēmīgi
stūrē un palielina ātrumu pat tad, ja sadursme nav
novēršama.
Taču kļūdas paziņojums netiek rādīts visās situācijās, kad vējstikla sensori ir bloķēti, tādēļ vadītājam jāpievērš uzmanība tam, lai vējstikls un zona
kameras un radiolokācijas bloka priekšā būtu tīra.
Aktīvs un apzināts braukšanas stils tādēļ var aizkavēt sadursmes brīdinājuma raidīšanu un iejaukšanos, lai samazinātu nevajadzīgus brīdinājumus.
SVARĪGI
Vadītāja atbalsta komponentu apkopi var veikt
tikai autoservisā66.
66
346
Vadītāja iejaukšanās
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Dažādi
BRĪDINĀJUMS
•
Brīdinājumu sniegšana un bremžu iedarbināšana var notikt vēlāk vai nenotikt vispār, ja situācija uz ceļa vai kāda ārēja
ietekme nozīmē to, ka kameras un radiolokācijas bloks nevar pareizi uztvert
priekšā esošus gājējus, velosipēdistus,
lielus dzīvniekus vai transportlīdzekļus.
•
Lai transportlīdzekļus varētu uztvert naktī,
to priekšējiem lukturiem un aizmugurējo
lukturu blokam jābūt ieslēgtiem un spoži
jāizgaismojas.
•
Kameras un radiolokācijas bloka spēja
uztvert gājējus un velosipēdistus ir ierobežota. Sistēma var raidīt brīdinājumus un
bremzēt, ja relatīvais ātrums nepārsniedz
50 km/h (30 mph). Brīdinājumi un
bremžu iedarbināšana gadījumos, kad tiek
uztverti stāvoši vai lēni braucoši transportlīdzekļi, ir aktīva, ja braukšanas ātrums
nepārsniedz 70 km/h (43 mph). Ātruma
samazinājums lieliem dzīvniekiem ir
mazāks par 15 km/h (9 mph), un to var
sasniegt braukšanas ātrumā, kas pārsniedz 70 km/h (43 mph). Brīdinājums un
bremžu aktivizēšana, konstatējot lielus
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
dzīvniekus, mazākā ātrumā ir mazāk efektīva.
•
Brīdinājumi par stāvošām vai lēni braucošām automašīnām un lieliem dzīvniekiem
var tikt izslēgti tumsas vai sliktas redzamības dēļ.
•
Brīdinājumi un bremžu iedarbināšana
gadījumos, kad tiek uztverti gājēji un velosipēdisti, izslēdzas, ja automašīnas ātrums
pārsniedz 80 km/h (50 mph).
•
•
Nenovietojiet, nepielīmējiet un nepiestipriniet neko vējstikla ārpusē vai iekšpusē
priekšā kameras un radiolokācijas blokam
vai blakus tam, pretējā gadījumā var tikt
traucētas no kameras darbības atkarīgās
funkcijas.
Objekti, sniegs, ledus vai netīrumi kameras sensora uztveršanas zonā var samazināt tā funkcionalitāti, to pilnīgi deaktivizēt
vai arī sniegt nepareizus funkciju rādījumus.
Tirgus ierobežojumi
City Safety nav pieejama visās valstīs. Ja City
Safety nav redzama vidējā displeja izvēlnē
Iestatījumi, automašīna nav aprīkota ar šo funkciju.
Meklēšanas ceļš centrālā displeja augšējā skatā:
•
Iestatījumi
My Car
IntelliSafe
Saistītā informācija
•
•
City Safety™ (334 lpp.)
•
City Safety stūrēšanas palīdzības ierobežojumi, veicot izvairīšanās darbības (343 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(329 lpp.)
City Safety ierobežojumi šķērsvirziena
satiksmē (341 lpp.)
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras un
radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
347
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
City Safety paziņojumi
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki paziņojumi
saistībā ar sistēmu City Safety.
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Paziņojums
Tehniskie parametri
City Safety
Kad City Safety bremzē vai ir veikusi automātisko bremzēšanu, vairāki vadītāja displeja simboli var izgaismoties saistībā ar teksta paziņojuma attēlošanu.
Autom. iejaukšanās
City Safety
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Samaz. funkcionalitāte. Jāveic
apkope
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras centrā esošo
taustiņu
.
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu
— ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
348
City Safety™ (334 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Rear Collision Warning67
Warning68
Funkcija Rear Collision
(RCW) var
palīdzēt vadītājam izvairīties no aizmugures
sadursmēm.
Šī funkcija tiek automātiski aktivizēta katrā dzinēja iedarbināšanas reizē.
Funkcija var brīdināt aizmugurē braucošo transportlīdzekļu vadītājus par tūlīt gaidāmu sadursmi
ar pagrieziena rādītāju intensīvu mirgošanu.
Ja ātrums ir mazāks nekā 30 km/h (20 mph) un
funkcija uzskata, ka pastāv aizmugures sadursmes risks, drošības jostu spriegotāji var nospriegot priekšējās drošības jostas un aktivizēt drošības sistēmu Whiplash Protection System.
Tieši pirms sadursmes no aizmugures šī funkcija
var aktivizēt arī darba bremzes, lai samazinātu
automašīnas paātrinājumu sadursmes laikā.
Tomēr bremzes tiek aktivizētas tikai tad, ja automašīna stāv. Nospiežot gāzes pedāli, uzreiz tiek
atlaista kājas bremze.
Rear Collision Warning69
ierobežojumi
PIEZĪME
Sistēmas Rear Collision Warning brīdinājums
ar pagrieziena rādītājiem tiek deaktivizēts, ja
sadursmes brīdinājuma attālums funkcijai City
Safety tiek iestatīts uz viszemāko līmeni
"Novēlota".
Dažos gadījumos RCW (Rear Collision
Warning) var nespēt palīdzēt vadītājam, ja rodas
sadursmes risks.
Tā var notikt, piemēram:
•
pārāk vēlu tiek uztverts transportlīdzeklis, kas
tuvojas no aizmugures;
•
transportlīdzeklis, kas tuvojas no aizmugures,
pēdējā brīdī maina joslu;
•
automašīnas elektrosistēmai ir pievienota
piekabe, velosipēdu bagāžnieks vai tamlīdzīga
ierīce — šajā gadījumā funkcija tiek deaktivizēta automātiski.
Taču drošības jostu spriegošanas un bremzēšanas funkcijas joprojām darbojas.
Saistītā informācija
•
Rear Collision Warning (349 lpp.)
PIEZĪME
Dažos tirgos RCW nebrīdina ar pagrieziena
indikatoriem vietējo satiksmes noteikumu dēļ
— tādos gadījumos šī funkcijas daļa tiek
deaktivizēta.
Saistītā informācija
•
•
•
67
68
69
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
Rear Collision Warning ierobežojumi
(349 lpp.)
Whiplash Protection System (43 lpp.)
RCW: brīdinājums par aizmugures sadursmi.
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
RCW: brīdinājums par aizmugures sadursmi.
349
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BLIS*
Funkcija BLIS70 palīdz vadītājam noteikt transportlīdzekļus, kas atrodas pa diagonāli aizmugurē no automašīnas un tās sānos, lai sniegtu
palīdzību intensīvā satiksmē uz ceļiem ar vairākām joslām katrā virzienā.
BLIS ir vadītāja palīglīdzeklis, kura mērķis ir brīdināt par:
•
transportlīdzekļiem automašīnas "aklajā
zonā";
•
transportlīdzekļiem, kas automašīnai strauji
tuvojas pa blakus esošo kreiso un labo joslu.
BLIS lampiņas71 atrašanās vieta.
BLIS darbības princips
Indikatora lampa
Aklā punkta zona
Šo funkciju aktivizē/deaktivizē, izmantojot
BLIS taustiņu vidējā displeja funkciju skatā.
Ātri tuvojošamies transportlīdzekļu zona.
Funkcija BLIS ir aktīva, ja ātrums
pārsniedz 10 km/h (6 mph).
Sistēmai paredzēts reaģēt, kad:
•
•
automašīnu apdzen citi transportlīdzekļi;
automašīnai strauji tuvojas cits transportlīdzeklis.
Ja BLIS uztver transportlīdzekli 1. zonā vai transportlīdzekli, kas strauji tuvojas 2. zonā, attiecīgās
puses sānu spoguli esošā indikatora lampiņa
nepārtraukti izgaismojas. Ja vadītājs ieslēdz
pagrieziena rādītāju, kas atrodas tajā pašā pusē,
kurā brīdinājums, tad indikatora lampiņa pārstāj
70
71
350
Blind Spot Information Systems
IEVĒROJIET: attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
nepārtraukti izgaismoties un sāk mirgot ar spilgtāku gaismu.
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras un
radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
PIEZĪME
Lampiņa iedegas tajā automašīnas pusē, kurā
sistēma ir uztvērusi transportlīdzekli. Ja automašīna vienlaikus tiek apdzīta no abām
pusēm, iedegas abas lampiņas.
BRĪDINĀJUMS
•
•
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā
nevar darboties visās situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par tādiem
faktoriem kā tās ierobežojumiem un to,
kas vadītājam ir jāzina pirms sistēmas lietošanas.
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam
vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un
saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
BLIS aktivizēšana vai deaktivizēšana
Funkciju BLIS72 var aktivizēt vai deaktivizēt.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
BLIS aktivizēšana vai deaktivizēšana
(351 lpp.)
BLIS ierobežojumi (352 lpp.)
BLIS paziņojumi (353 lpp.)
BLIS lampiņas atrašanās vieta.
Indikatora lampa
•
•
Aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju, izmantojot šo pogu centrālā displeja funkciju skatā.
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Ja, iedarbinot dzinēju, BLIS ir aktivizēta, to apstiprina sānu spoguļu indikatora lampiņu iemirgošanās vienu reizi.
Ja, izslēdzot dzinēju, BLIS ir deaktivizēta, tā paliks
deaktivizēta arī, nākamreiz iedarbinot dzinēju, un
indikatora lampiņa netiks izgaismota.
}}
351
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Saistītā informācija
•
BLIS* (350 lpp.)
BLIS ierobežojumi
pēdu bagāžnieks, bagāžas kaste vai tamlīdzīga ierīce.
Noteiktās situācijās funkcija BLIS73 var būt ierobežota.
BRĪDINĀJUMS
•
•
BLIS nedarbojas asos līkumos.
BLIS nedarbojas, braucot atpakaļgaitā.
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras un
radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Saistītā informācija
Gādājiet par šīs zonas tīrību — gan automašīnas kreisajā, gan labajā pusē74.
Ierobežojumu piemēri:
72
73
74
352
•
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus un sniegs, tie
var pasliktināt sistēmas darbību un deaktivizēt brīdinājumus.
•
BLIS funkcija tiek automātiski deaktivizēta, ja
automašīnas elektrosistēmai tiek pievienota
piekabe, velosipēdu bagāžnieks vai tamlīdzīga
ierīce.
•
Lai BLIS darbotos optimāli, automašīnas vilkšanas iekārtai nedrīkst būt pievienots velosi-
•
•
BLIS* (350 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(329 lpp.)
Blind Spot Information Systems
Blind Spot Information Systems
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BLIS paziņojumi
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki paziņojumi
saistībā ar sistēmu BLIS75.
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Aklo zonu sensors
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Jāveic apkope
Aklo zonu sist. izslēgta
Sistēmas BLIS un CTA A ir deaktivizētas, jo automašīnas elektrosistēmai ir pievienota piekabe.
Pievienota piekabe
A
Cross Trafic Alert*
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras centrā esošo
taustiņu
.
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu
— ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
•
75
BLIS* (350 lpp.)
Cross Traffic Alert* (354 lpp.)
Blind Spot Information System
* Papildaprīkojums/piederums. 353
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Cross Traffic Alert76*
CTA (Cross Traffic Alert) ir vadītāja atbalsta sistēma, kas papildina sistēmu BLIS77 un kuras
mērķis ir palīdzēt vadītājam noteikt sānisku satiksmes plūsmu aiz automašīnas, braucot atpakaļgaitā.
Automātiskās bremzēšanas apakšfunkcija var
apturēt automašīnu, ja ir sadursmes risks ar
nepamanītu transportlīdzekli.
CTA darbojas tikai tad, ja automašīna ripo atpakaļgaitā vai ir ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
Ja CTA nosaka, ka kāds tuvojas automašīnai no
sāniem, par to liecina:
•
skaņas signāls — tas atskan tās puses skaļrunī, no kuras tuvojas objekts;
•
centrālā displeja Novietošanas
palīgsistēma grafiskajā attēlā tiek attēlota
izgaismota ikona.
•
stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras augšējā skatā tiek attēlota ikona.
apturētu automašīnu, un pēc tam vadītāja
displejā tiek rādīts skaidrojošs teksta ziņojums, kādēļ ir notikusi automašīnas bremzēšana.
BRĪDINĀJUMS
Automātiskās bremzēšanas apakšfunkcija
var noteikt tikai citus transportlīdzekļus, kas
atrodas kustībā, — nevis stāvošus šķēršļus,
piemēram, riteņbraucēju vai gājēju.
CTA darbības princips
CTA papildina BLIS, nosakot no sāniem braucošus transportlīdzekļus, piemēram, kad atpakaļgaitā izbraucat no stāvvietas.
CTA galvenais mērķis ir uztvert transportlīdzekļus.
Labvēlīgos apstākļos tā var uztvert arī mazākus
objektus, piemēram, velosipēdistus un gājējus.
76
77
354
Izgaismota CTA ikona Novietošanas
palīgsistēma grafiskajā attēlā ekrānā.
•
Ja vadītājs neievēro CTA brīdinājumu un
sadursme ir nenovēršama, tiek aktivizēta
automātiskās bremzēšanas funkcija, lai
Brīdinājums par šķērsvirziena satiksmi, kad automašīna brauc atpakaļgaitā.
Blind Spot Information
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā
nevar darboties visās situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par tādiem
faktoriem kā tās ierobežojumiem un to,
kas vadītājam ir jāzina pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam
vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un
saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Cross Traffic Alert78 aktivizēšana/
deaktivizēšana
Vadītājs var izvēlēties izslēgt brīdinājumu funkcijā CTA79 — apakšfunkciju automātiskā
bremzēšana nevar izslēgt, un tā paliek aktīva.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju skatā.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS pogas rādījums — brīdinājuma signāls un rādījums displejā par funkciju ir deaktivizēts.
Cross Traffic Alert80 ierobežojumi
CTA81 funkcijai ar automātisko bremzēšanu
noteiktās situācijās var būt ierobežota funkcionalitāte. Iejaukšanās ar bremzēšanu ir aktīva
ātrumā, kas ir mazāks par 15 km/h.
CTA nedarbojas optimāli visās situācijās — tai ir
noteikti ierobežojumi, piemēram, CTA sensori
"neredz" cauri citiem autostāvvietā novietotiem
transportlīdzekļiem vai šķēršļiem.
Tālāk ir sniegti daži piemēri situācijām, kad CTA
"redzamības lauks" var jau būt ierobežots, tādēļ
tuvojošos transportlīdzekļus nevar uztvert līdz brīdim, kad tie atrodas ļoti tuvu:
Funkcija tiek automātiski aktivizēta katrā dzinēja
iedarbināšanas reizē.
Saistītā informācija
•
Cross Traffic Alert* (354 lpp.)
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
Cross Traffic Alert aktivizēšana/deaktivizēšana (355 lpp.)
Cross Traffic Alert ierobežojumi (355 lpp.)
automašīna ir novietota stāvēšanai dziļi stāvvietā;
Cross Traffic Alert paziņojumi (357 lpp.)
BLIS* (350 lpp.)
Stāvvietā novietošanas sistēma* (381 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 355
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
šķēršļus, riteņbraucējus vai gājējus, kā arī
nevar attiecīgi bremzēt.
||
•
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus un sniegs, tie
var pasliktināt sistēmas darbību un deaktivizēt brīdinājumus.
•
CTA tiek automātiski deaktivizēta, ja automašīnas elektrosistēmai tiek pievienota piekabe,
velosipēdu bagāžnieks vai tamlīdzīga ierīce.
•
Lai CTA darbotos optimāli, automašīnas vilkšanas iekārtai nedrīkst būt pievienots velosipēdu bagāžnieks, bagāžas kaste vai tamlīdzīga ierīce.
Slīpā stāvvietā CTA var pilnīgi neko neuztvert vienā pusē.
CTA aklās zonas sektors.
PIEZĪME
Sektors, kurā CTA nespēj uztvert/"redzēt".
Taču, ja automašīna lēnām brauc atpakaļgaitā,
mainās leņķis attiecībā pret bloķējošo transportlīdzekli/objektu un strauji samazinās "aklās zonas"
apmērs.
Papildu ierobežojumu piemēri
• Automātiskās bremzēšanas apakšfunkcija
nosaka tikai braucošus transportlīdzekļus un
tādēļ nevar "redzēt", piemēram, stacionārus
78
79
80
81
356
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras un
radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Saistītā informācija
•
•
Cross Traffic Alert* (354 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(329 lpp.)
brīdinājums par šķērsvirziena satiksmi, kad automašīna brauc atpakaļgaitā.
Cross Traffic Alert
brīdinājums par šķērsvirziena satiksmi, kad automašīna brauc atpakaļgaitā.
Cross Traffic Alert
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Cross Traffic Alert82 paziņojumi
Vadītāja displejā var būt redzami vairāki ziņojumi
par CTA83 ar automātisko bremzēšanu.
Tabulā tālāk ir parādīti piemēri.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Aklo zonu sensors
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Jāveic apkope
Aklo zonu sist. izslēgta
Sistēmas BLISA un CTA ir deaktivizētas, jo automašīnas elektrosistēmai ir pievienota piekabe.
Pievienota piekabe
A
Blind Spot Information System
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras centrā esošo
.
taustiņu
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu
— ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
•
82
83
Cross Traffic Alert* (354 lpp.)
BLIS* (350 lpp.)
brīdinājums par šķērsvirziena satiksmi, kad automašīna brauc atpakaļgaitā.
Cross Traffic Alert
* Papildaprīkojums/piederums. 357
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ceļazīmju informācija*
BRĪDINĀJUMS
Ceļazīmju informācijas funkcija (RSI84) var palīdzēt vadītājam ievērot ar ātrumu saistītas ceļazīmes un noteiktas aizlieguma zīmes.
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā
nevar darboties visās situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par tādiem
faktoriem kā tās ierobežojumiem un to,
kas vadītājam ir jāzina pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam
vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un
saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Reģistrētās ātruma informācijas piemērs85.
Ja automašīna pabrauc garām ātruma ierobežojuma zīmei, tā tiek rādīta vadītāja displejā un vējstikla displejā*.
Nolasāmu zīmju piemēri85.
RSI var sniegt informāciju par pašreiz atļauto
ātrumu, automaģistrāles vai ceļa sākumu/beigām,
apdzīšanas aizliegumu, vienvirziena ceļu u.c.
PIEZĪME
Noteiktos tirgos ceļazīmju informācijas funkcija* ir pieejama tikai kombinācijā ar Sensus
Navigation*.
Saistītā informācija
•
•
•
84
85
358
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana* (359 lpp.)
Ceļazīmju informācijas un zīmju attēlojums*
(360 lpp.)
Road Sign Information
Ceļazīmes atšķiras atkarībā no tirgus – šo instrukciju attēlos ir redzami tikai daži piemēri.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
•
Ceļazīmju informācija un Sensus Navigation*
(362 lpp.)
Ceļazīmju informācijas
aktivizēšana/deaktivizēšana*
•
Ceļazīmju informācija ar ātruma brīdinājumu
un iestatījumi* (362 lpp.)
•
Ceļazīmju informācija ar fotoradaru informāciju* (364 lpp.)
Ceļazīmju informācijas funkcija (RSI86) ir neobligāta — vadītājs var izvēlēties šo funkciju aktivizēt
vai deaktivizēt.
•
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
(365 lpp.)
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju skatā.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Ceļazīmju informācijas funkcija tiek automātiski
aktivizēta katrā dzinēja iedarbināšanas reizē.
86
PIEZĪME
•
Ja ir aktivizēta automātiskā ātruma ierobežotāja funkcija, ceļazīmju informācija
vadītāja displejā tiek rādīta, pat ja ceļazīmju informācijas funkcija nav aktivizēta.
•
Lai noņemtu ceļazīmju informāciju no
vadītāja displeja, ir jādeaktivizē gan automātiskais ātruma ierobežotājs, gan ceļazīmju informācijas funkcija.
•
Kad automātiskā ātruma ierobežotāja
funkcija ir aktivizēta, bet ceļazīmju informācijas funkcija ir deaktivizēta, ceļazīmju
informācijas brīdinājumi netiek rādīti. Lai
saņemtu brīdinājumus, ir jāaktivizē arī
ceļazīmju informācijas funkcija.
Saistītā informācija
•
•
Ceļazīmju informācija* (358 lpp.)
Automātiskais ātruma ierobežotājs (286 lpp.)
RSI: Road Sign Information.
* Papildaprīkojums/piederums. 359
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ceļazīmju informācijas un zīmju
attēlojums*
Ceļazīmju informācijas funkcija (RSI87) attēlo
ceļazīmes dažādos veidos (atkarībā no zīmes un
situācijas).
Papildus ātruma ierobežojuma
simbolam var tikt attēlota arī vēl
cita zīme88, piemēram, apdzīšanas aizlieguma zīme.
Ja automašīna ir aprīkota ar sistēmu Sensus
Navigation*, parasti tiek rādītas tiešas ātruma
ierobežojuma zīmes — netiešas ātruma ierobežojuma zīmes tiek rādītas tikai tad, ja kartes datos
nav informācijas par ātruma ierobežojumu attiecīgajai ceļa daļai.
Ja vadītājs uzbrauc uz ceļa,
kam ceļa malā uzstādīta
iebraukšanas aizlieguma zīme,
šīs zīmes simbols88 mirgo vadītāja displejā kā brīdinājums.
Netieša ātruma ierobežojuma zīmes piemērs88:
Ja automašīna ir aprīkota ar sistēmu Sensus
Navigation*, kartes dati tiek izmantoti, lai noteiktu,
vai automašīna nebrauc nepareizajā virzienā.
Reģistrētās ātruma informācijas piemērs88.
Kad funkcija nosaka ceļazīmi ar ātruma ierobežojumu, vadītāja displejā šī zīme tiek attēlota kā simbols kombinācijā ar krāsainu rādījumu spidometrā.
Ja automašīna ir aprīkota ar sistēmu Sensus
Navigation*, ar ātrumu saistītā informācija tiek
iegūta arī no kartes datiem, kas nozīmē, ka informācija par ātruma ierobežojumu vadītāja displejā
var tikt rādīta vai mainīta, nepabraucot garām ar
ātrumu saistītai zīmei.
87
88
360
Visu ierobežojumu beigas.
Automaģistrāles beigas.
Vadītājs var aktivizēt arī skaņas brīdinājumu, kas
tiek aktivizēts, braucot pret ceļu, kas ir atzīmēts ar
iebraukšanas aizlieguma zīmi, ja ir aktivizēta funkcija Audio brīdinājums par ceļa zīmi.
Ātruma ierobežojums vai
automaģistrāles beigas
Kad funkcija nosaka "netiešu ātruma ierobežojuma zīmi", kas norāda pašreizējā ātruma ierobežojuma beigas, — piemēram, automaģistrāles
beigās — vadītāja displejā ir redzams simbols ar
attiecīgo ceļazīmi.
Vadītāja displeja simbols nodziest pēc
10–30 sekundēm un neiedegas, kamēr automašīna nepabrauc garām nākamajai ar ātruma ierobežojumu saistītajai zīmei.
Mainīts ātruma ierobežojums
Pabraucot garām tiešai ātruma ierobežojuma
zīmei, kad mainās ātruma ierobežojums, vadītāja
displejā ir redzams simbols ar attiecīgo ceļazīmi.
Road Sign Information
Ceļazīmes atšķiras atkarībā no tirgus — šo norādījumu ilustrācijās ir attēloti tikai piemēri.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Tiešas ātruma ierobežojuma
zīmes piemērs88.
Papildu zīmes
Vadītāja displeja simbols nodziest pēc
aptuveni 5 minūtēm un neiedegas, kamēr automašīna nepabrauc garām nākamajai ar ātruma
ierobežojumu saistītajai zīmei.
Ja automašīna ir aprīkota ar sistēmu Sensus
Navigation*, ātruma ierobežojuma zīmes vadītāja
displejā tiek rādītas, kad kartes datos ir informācija par ātruma ierobežojumu attiecīgajai ceļa
daļai, pat ja nav pabraukts garām tiešai zīmei. Ja
kartes datos nav informācijas, zīme nodziest, kad
ir pagājušas aptuveni 3 minūtes kopš pabraukšanas garām ātruma ierobežojuma zīmei.
Daži ātruma ierobežojumi ir
spēkā, piemēram, tikai pēc
noteikta attāluma vai noteiktā
diennakts laikā. Vadītājs tiek
informēts par šādu informāciju,
zem ātruma ierobežojuma simbola attēlojot papildu zīmes
simbolu. Vadītāja displejā tiks attēlots papildu
simbols DIST vai TIME.
Vadītāja displejā zem ātruma
simbola88 izvietots papildu
zīmes simbols tukša rāmja veidolā nozīmē, ka funkcija ir
noteikusi papildu zīmi ar informāciju, kura papildina pašreizējo ātruma ierobežojumu.
Papildu zīmju piemēri88.
Dažreiz vienam un tam pašam ceļam ir noteikti
atšķirīgi ātruma ierobežojumi - tādā gadījumā
papildu zīme norāda apstākļus, kādos ir spēkā
atšķirīgie braukšanas ātrumi. Konkrētais ceļa
posms var, piemēram, būt īpaši bīstams satiksmei
lietū un/vai miglā.
Zīme "Skola" un "Bērni"
Ja satelītnavigācijas kartes
datos89 ir ietverta brīdinājuma
zīme88 "Skola" vai "Bērni", vadītāja displejā tiek rādīta šā tipa
zīme.
Papildu zīme ar informāciju par lietu tiek rādīta
tikai gadījumā, ja tiek lietoti vējstikla tīrītāji.
Ja automašīnas elektrosistēmai ir pievienota piekabe un jūs pabraucat garām ceļazīmei ar papildzīmi "piekabe", norādītais ātrums tiek attēlots
vadītāja displejā.
88
89
Saistītā informācija
•
Ceļazīmju informācija* (358 lpp.)
Ceļazīmes atšķiras atkarībā no tirgus — šo norādījumu ilustrācijās ir attēloti tikai piemēri.
Tikai automašīnās ar Sensus Navigation*.
* Papildaprīkojums/piederums. 361
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ceļazīmju informācija un Sensus
Navigation*
Ceļazīmju informācija ar ātruma
brīdinājumu un iestatījumi*
Ja automašīna ir aprīkota ar Sensus Navigation*,
ātruma informācija tiek nolasīta no navigācijas
ierīces šādos gadījumos:
Ceļazīmju informācijas (RSI90) apakšfunkcija
Ātruma ierobežojuma brīdinājums ir neobligāta — vadītājs var izvēlēties šo apakšfunkciju
aktivizēt vai deaktivizēt.
•
Nosakot zīmes, kas netieši norāda uz ātruma
ierobežojumu, piemēram, autostrādes, šosejas ar nodalītām brauktuvēm un pilsētas ierobežojuma zīmes.
•
Ja sistēmai šķiet, ka iepriekš uztvertā ātruma
ierobežojuma zīme vairs nav spēkā, bet jauna
zīme nav uztverta.
PIEZĪME
Noteiktos tirgos ceļazīmju informācijas funkcija* ir pieejama tikai kombinācijā ar Sensus
Navigation*.
Ja tiek pārsniegts fotoradara
informācijas norādītais ātruma
ierobežojums, vienmēr tiek raidīts ātruma pārsniegšanas brīdinājums.
Ātruma ierobežojuma brīdinājums brīdina
vadītāju, ja tiek pārsniegts spēkā esošais ātruma
ierobežojums vai iepriekš atlasītais "maksimālais
ātrums" — šis brīdinājums tiek vienreiz atkārtots
pēc aptuveni 30 sekundēm vienā un tajā pašā
ātruma ierobežojuma zonā, ja vien vadītājs nesamazina ātrumu.
Vēl viens brīdinājums ir pieejams, tikai kad vadītājs ir samazinājis ātrumu par vismaz 5 km/h
(3 mph) un pēc tam atkal pārsniedz ātruma ierobežojumu vai kad automašīna sasniedz jaunu/citu
ātruma ierobežojuma zonu.
PIEZĪME
Izmantojot lejupielādētu trešās puses lietotni
navigācijai, nav pieejams atbalsts ar ātrumu
saistītajai informācijai.
Ātruma brīdinājums tiek sniegts
vadītāja displejā, ātruma pārsniegšanas laikā īslaicīgi mirgojot simbolam91, kas norāda
spēkā esošo atļauto maksimālo
ātrumu.
Saistītā informācija
•
90
91
362
Ceļazīmju informācija* (358 lpp.)
Road Sign Information
Ceļazīmes ir pielāgotas katram tirgum — šeit norādītā zīme ir tikai piemērs.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Iestatījumi
Skaņas brīdinājuma iestatījumu varat mainīt šādi:
Saistītā informācija
Ātruma brīdinājuma ierobežojuma
pielāgošana
Vadītājs var izvēlēties saņemt brīdinājumu lielākā
ātrumā, nekā norādīts ceļazīmē.
1.
•
•
Atlasiet ātruma brīdinājuma ierobežojumu, rīkojoties šādi:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2.
Atlasiet Ātruma ierobežojuma
brīdinājums.
> Funkcija tiek aktivizēta, un parādās ātruma
ierobežojuma atlasītājs.
3.
Noregulējiet ātruma brīdinājuma ierobežojumu, ekrānā spiežot augšup/lejup vērsto
bultiņu.
(Ievērojiet: kad vadītāja displejā
ir redzams fotoradara simbols,
funkcija neņem vērā atlasīto
ierobežojuma pielāgojumu.)
Brīdinājuma skaņa aktivizēta/deaktivizēta
Varat arī aktivizēt skaņas brīdinājumu saistībā ar
ātruma brīdinājumu.
2.
Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
Atlasiet/noņemiet atlasi Audio brīdinājums
par ceļa zīmi, lai aktivizētu/izslēgtu skaņas
brīdinājumu.
Ceļazīmju informācija* (358 lpp.)
Ātruma brīdinājuma aktivizēšana/deaktivizēšana ceļazīmju informācijas sistēmā
(364 lpp.)
Ja ir aktivizēta funkcija Audio brīdinājums par
ceļa zīmi, vadītājs tiek brīdināts, arī braucot pretēja virziena satiksmes ceļa/iebraukšanas aizlieguma zīmes virzienā.
Speed camera warning aktivizēts/
deaktivizēts
Ja automašīna ir aprīkota ar
sistēmu Sensus Navigation* un
kartes datos ir ietverta informācija par fotoradariem, vadītājs
var izvēlēties, lai tiktu aktivizēts
skaņas brīdinājums, kad automašīna tuvojas fotoradaram.
Skaņas brīdinājuma iestatījumu varat mainīt šādi:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2.
Atlasiet/noņemiet atlasi Audio brīdinājums
par fotoradaru, lai aktivizētu/izslēgtu skaņas brīdinājumu par fotoradaru.
* Papildaprīkojums/piederums. 363
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ātruma brīdinājuma aktivizēšana/
deaktivizēšana ceļazīmju
informācijas sistēmā
Apakšfunkciju Ātruma ierobežojuma
brīdinājums var aktivizēt šādi:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2.
Atlasiet Ātruma ierobežojuma
brīdinājums.
> Funkcija tiek aktivizēta, un parādās ātruma
ierobežojuma atlasītājs.
Ceļazīmju informācija ar fotoradaru
informāciju*
PIEZĪME
Ar ceļazīmju informācijas funkciju (RSI92) un
Sensus Navigation* aprīkota automašīna var
sniegt vadītāja displejā informāciju par gaidāmu
fotoradaru.
•
Lai atskaņotu brīdinājuma skaņu, ja tiek
pārsniegts vajadzīgais ātrums, Ātruma
ierobežojuma brīdinājums funkcijai ir
jābūt aktivizētai un Audio brīdinājums
par ceļa zīmi apakšfunkcijai ir jābūt iestatītai uz Ieslēgta. Brīdinājuma skaņa tiek
atskaņota, ja automašīnas ātrums pārsniedz RSI funkcijas rādīto ātrumu vadītāja displejā.
•
Ir pieejama iespēja aktivizēt skaņas brīdinājumu par fotoradariem neatkarīgi no
automašīnas ātruma un pārsniegtā
ātruma ierobežojuma, pat ja funkcija
Audio brīdinājums par ceļa zīmi ir
deaktivizēta.
•
Navigācijas kartes informācija par fotoradariem nav pieejama visos tirgos/reģionos.
Saistītā informācija
•
•
Ceļazīmju informācija* (358 lpp.)
Ceļazīmju informācija ar ātruma brīdinājumu
un iestatījumi* (362 lpp.)
Fotoradaru informācija vadītāja displejā.
Ja automašīna pārsniedz
noteikto ātruma ierobežojumu
un ir aktivizēta funkcija Ātruma
ierobežojuma brīdinājums,
tiek sniegts ātruma brīdinājums,
kad automašīna tuvojas fotoradaram, ar nosacījumu, ka attiecīgā reģiona navigācijas kartē ir informācija par
fotoradariem.
92
364
Saistītā informācija
•
Ceļazīmju informācija* (358 lpp.)
Road Sign Information
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ceļazīmju informācijas
ierobežojumi*
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras un
radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Noteiktās situācijās funkcija ceļazīmju informācijas funkcija (RSI93) var būt ierobežota.
Funkcijas darbību ierobežojošu faktoru piemēri:
•
•
•
•
•
izbalējušas zīmes
Ceļa līkumos izvietotas zīmes
Pagrieztas vai bojātas zīmes
Zīmes, kas izvietotas augstu virs brauktuves
Pilnīgi/daļēji aizsegtas vai slikti novietotas
zīmes
•
Ar salnu, sniegu un/vai dubļiem pilnīgi vai
daļēji noklātas zīmes
•
Digitālās ceļu kartes94 ir novecojušas vai
neprecīzas vai tajās nav informācijas par
ātrumu95.
Saistītā informācija
•
•
Ceļazīmju informācija* (358 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(329 lpp.)
Driver Alert Control
Funkcijas Driver Alert Control (DAC) mērķis ir
palīdzēt vadītājam ievērot, ka braukšana kļūst
nevienmērīgāka, piemēram, ja vadītājs kļūst
izklaidīgs vai miegains.
DAC uzdevums ir uztvert lēnu braukšanas spēju
pasliktināšanos, un tā galvenokārt ir paredzēta
izmantošanai, braucot pa maģistrālajiem ceļiem.
Funkcija nav paredzēta pilsētas satiksmei.
Šī funkcija tiek aktivizēta, kad ātrums pārsniedz
65 km/h (40 mph) un paliek aktīva tik ilgi, kamēr
ātrums ir lielāks par 60 km/h (37 mph).
PIEZĪME
Funkcija RSI var sajaukt dažu veidu velosipēdu turētājus, kas paredzēti pievienošanai
piekabju elektrības kontaktligzdai, ar pievienotām piekabēm. Šādos gadījumos vadītāja displejā var tikt rādīta nepareiza informācija par
ātrumu.
93
94
95
Road Sign Information
Automašīnās, kas aprīkotas ar Sensus Navigation*.
Kartes dati ar ātruma informāciju nav pieejami par visiem reģioniem.
DAC nolasa automašīnas pozīciju joslā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 365
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Kamera uztver malu marķējumus, kas uzkrāsoti uz
brauktuves, un salīdzina ceļa posmu ar vadītāja
stūrēšanas kustībām.
BRĪDINĀJUMS
BRĪDINĀJUMS
Driver Alert Control nedrīkst lietot braukšanas
laika palielināšanai. Vadītājam ir jāieplāno pārtraukumi pēc regulāriem intervāliem un labi
jāatpūšas.
Driver Alert Control skaņas signāls jāuztver
ļoti nopietni, jo miegains autovadītājs bieži
vien pats neapzinās savu stāvokli.
Ja atskan signāls vai jūs jūtaties noguris:
•
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā
nevar darboties visās situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par tādiem
faktoriem kā tās ierobežojumiem un to,
kas vadītājam ir jāzina pirms sistēmas lietošanas.
Automašīna joslā tiek vadīta dīvaini.
Ja vadītāja rīcība kļūst manāmi
nesakarīga, vadītājs par to tiek
brīdināts ar šo simbolu vadītāja
displejā, skaņas signālu un teksta ziņojumu Pien. laiks
pārtraukumam.
Ja automašīna ir aprīkota ar Sensus Navigation*
un ir aktivizēta funkcija Atpūtas pieturvietu
norādes, tiek rādīti arī piemērotas atpūtas vietas
ieteikumi.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam
vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un
saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Drošā veidā apturiet automašīnu, tiklīdz
tas ir iespējams, un atpūtieties.
Pētījumi liecina, ka braukt nogurušam ir tikpat
bīstami, cik braukt alkohola vai citu vielu reibumā.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
Aktivēšana / deaktivēšana Driver Alert
Control (367 lpp.)
•
Atpūtas vietu norāžu atlasīšana, ja ir saņemts
brīdinājums no Driver Alert Control (367 lpp.)
•
Driver Alert Control ierobežojumi (367 lpp.)
Brīdinājums pēc kāda laika tiek atkārtots, ja
braukšanas spējas nav uzlabojušās.
366
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Aktivēšana / deaktivēšana Driver
Alert Control
Funkciju Driver Alert Control (DAC) var aktivizēt/
deaktivizēt.
ieslēgts/izslēgts
Lai mainītu DAC iestatījumus:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Atlasiet My Car
Alert Control.
3.
IntelliSafe
Driver
Atlasiet/noņemiet atlasi Brīdinājums par
modrību, lai aktivizētu/deaktivizētu DAC.
Saistītā informācija
•
•
Driver Alert Control (365 lpp.)
Driver Alert Control ierobežojumi (367 lpp.)
Atpūtas vietu norāžu atlasīšana, ja ir
saņemts brīdinājums no Driver Alert
Control
Var atlasīt, vai funkcijai Atpūtas pieturvietu
norādes ir jābūt aktivizētai/deaktivizētai.
Automašīnās, kas aprīkotas ar sistēmu Sensus
Navigation*, vadītājs var aktivizēt palīgu, kas var
automātiski ieteikt piemērotu atpūtas vietu, kad
DAC aktivizē brīdinājumu.
Driver Alert Control ierobežojumi
Noteiktās situācijās funkcija Driver Alert Control
(DAC) var būt ierobežota.
Dažkārt sistēma var brīdināt, neraugoties uz to, ka
braukšanas spējas nav pasliktinājušās, piemēram:
•
•
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Atlasiet My Car
Alert Control.
3.
Atlasiet/noņemiet atlasi Atpūtas
pieturvietu norādes, lai funkciju aktivizētu/
deaktivizētu.
IntelliSafe
Dažos gadījumos vadītāja nogurums neietekmē vadītāja rīcību — piemēram, lietojot
funkciju Pilot Assist — un līdz ar to funkcija
DAC vadītāju nebrīdina.
Driver
Tādēļ ir svarīgi vienmēr apturēt automašīnu un
pārtraukt braukšanu, tiklīdz jūtaties noguris,
neatkarīgi no tā, vai funkcija DAC par to ir brīdinājusi.
PIEZĪME
Saistītā informācija
•
nelīdzenas ceļa virsmas gadījumā.
BRĪDINĀJUMS
Lai atlasītu Atpūtas pieturvietu norādes:
1.
spēcīga sānu vēja gadījumā
Driver Alert Control (365 lpp.)
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras un
radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Saistītā informācija
•
•
Driver Alert Control (365 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(329 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 367
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas (LKA96) mērķis ir palīdzēt vadītājam samazināt risku, ka automašīna var nejauši izbraukt no savas joslas,
braucot pa automaģistrālēm un līdzīgiem galvenajiem ceļiem.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija stūrē automašīnu atpakaļ savā joslā un/vai brīdina vadītāju ar
stūres vibrāciju.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija ir aktīva braukšanas ātruma intervālā 65–200 km/h
(40–125 mph) uz ceļiem ar skaidri redzamām
sānu līnijām.
Kamera uztver ceļa/joslas sānu līnijas.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija brīdina, izmantojot
stūres vibrāciju.
Atkarībā no iestatījumiem joslas saglabāšanas
palīgfunkcija darbojas, kā norādīts tālāk.
Šī funkcija var nebūt pieejama uz šauriem ceļiem
— tādā gadījumā tai tiek ieslēgts gaidīšanas
režīms. Šī funkcija kļūst atkal pieejama, kad ceļš ir
pietiekoši plats.
• Palīdzība aktivizēts: kad automašīna tuvojas
joslas sānu līnijai, funkcija aktīvi stūrē to
atpakaļ tās joslā, piemērojot nelielu stūres
griezes momentu.
• Brīdināj. aktivizēts: ja automašīna gatavojas
šķērsot joslas līniju, vadītājs tiek brīdināts ar
stūres vibrāciju.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija stūrē automašīnu
atpakaļ savā joslā.
96
368
Lane Keeping Aid
PIEZĪME
Ja ir ieslēgti pagrieziena rādītāji, joslas ievērošanas palīgfunkcija nestūrē un neaktivizē brīdinājumus.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā
nevar darboties visās situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par tādiem
faktoriem kā tās ierobežojumiem un to,
kas vadītājam ir jāzina pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam
vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un
saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija
neiejaucas
Stūrēšanas palīdzība ar joslu
palīdzību
Lai darbotos stūrēšanas palīdzība ar Lane Keeping Aid (LKA97), vadītājam ir jātur rokas uz stūres, ko sistēma turpinās kontrolēt.
Ja vadītājs netur rokas uz stūres, atskan brīdinājuma signāls
un ir redzams ziņojums ar aicinājumu vadītājam aktīvi stūrēt
automašīnu:
• Lane Keeping Aid Stūrējiet
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija neieslēdzas asos
iekšmalas līkumos.
Dažās situācijās joslas ievērošanas palīgfunkcija
atļaus šķērsot sānu līnijas, neiejaucoties ar stūrēšanas palīdzību vai brīdinājumu, — piemēram,
izmantojot pagrieziena rādītājus vai veicot pagriezienus.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
Ja vadītājs seko norādei un sāk stūrēt, funkcija
tiek iestatīta gaidīšanas režīmā un tiek rādīts šāds
ziņojums:
• Lane Keeping Aid Gaidīšanas režīms,
līdz tiek sākta stūrēšana
Funkcija nav pieejama, līdz vadītājs atkal sāk stūrēt automašīnu.
Saistītā informācija
•
Joslas saglabāšanas palīgsistēma (368 lpp.)
Stūrēšanas palīdzība ar joslu palīdzību
(369 lpp.)
•
Joslu palīdzības aktivizēšana/deaktivizēšana
(370 lpp.)
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas ierobežojumi (370 lpp.)
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas simboli
un paziņojumi (372 lpp.)
369
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Joslu palīdzības aktivizēšana/
deaktivizēšana
Funkcija Lane Keeping Aid (LKA) (LKA98) ir
neobligāta — vadītājs var izvēlēties šo funkciju
aktivizēt vai deaktivizēt.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju skatā.
Joslu palīdzības opcijas atlasīšana
Vadītājs var atlasīt, kā sistēma Lane Keeping Aid
(LKA99) reaģē, ja automašīna izbrauc no joslas.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe.
2.
Situācijā Lane Keeping Aid režīms atlasiet,
kā funkcijai reaģēt:
• Palīdzība — sniedz stūrēšanas palīdzību,
nebrīdinot vadītāju
• Abi — vadītājs tiek brīdināts gan ar stūres
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Saistītā informācija
•
•
Joslas saglabāšanas palīgsistēma (368 lpp.)
Joslu palīdzības opcijas atlasīšana (370 lpp.)
vibrāciju, gan ar stūrēšanas palīdzības sistēmas iejaukšanos.
• Brīdināj. — vadītājs tiek brīdināts tikai ar
stūres vibrāciju.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas
ierobežojumi
Noteiktos apgrūtinātas braukšanas apstākļos
joslas ievērošanas palīgfunkcija (LKA100) var
nespēt pareizi palīdzēt vadītājam. Tādos gadījumos ieteicams šo funkciju izslēgt.
Šādu apstākļu piemēri:
•
•
•
•
•
•
•
ceļu remonta darbi;
•
ja no ātruma atkarīgais stūres pastiprinātājs
darbojas ar samazinātu jaudu — piemēram,
ja tas tiek dzesēts pārkaršanas dēļ.
Saistītā informācija
•
Joslas saglabāšanas palīgsistēma (368 lpp.)
apledojuši ceļi;
sliktas kvalitātes brauktuves;
ļoti "sportisks" braukšanas stils;
slikti laika apstākļi ar samazinātu redzamību;
ceļi ar neskaidrām sānu līnijām vai bez tām;
asas malas vai līnijas, kas nav joslu sānu līnijas;
Funkcija nevar noteikt barjeras, margas vai tamlīdzīgus šķēršļus šosejas malā.
97 Lane
98 Lane
99 Lane
100Lane
370
Keeping Aid
Keeping Aid
Keeping Aid
Keeping Aid
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras un
radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Saistītā informācija
•
•
•
Joslas saglabāšanas palīgsistēma (368 lpp.)
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(276 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(329 lpp.)
371
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas
simboli un paziņojumi
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un
paziņojumi saistībā ar joslas ievērošanas palīgfunkciju (LKA101).
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Vadītāja atbalsta sist.
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Samaz. funkcionalitāte. Jāveic apkope
Vējstikla sensors
Kameras spēja redzēt automašīnas priekšā esošo ceļa posmu ir ierobežota.
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu
Lane Keeping Aid
Stūrējiet
Lane Keeping Aid
Gaidīšanas režīms, līdz tiek sākta stūrēšana
101Lane
372
Keeping Aid
Stūrēšanas palīgsistēma LKA nedarbojas, ja vadītājs netur rokas uz stūres. Ievērojiet instrukcijas un stūrējiet automašīnu.
LKA tiek iestatīta gaidīšanas režīmā, līdz vadītājs atkal sāk stūrēt automašīnu.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras centrā esošo
.
taustiņu
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu
— ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
•
Joslas saglabāšanas palīgsistēma (368 lpp.)
Joslu palīdzības simboli vadītāja displejā
(374 lpp.)
373
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Joslu palīdzības simboli vadītāja
displejā
Nav pieejama
Vadītāja displejā joslas ievērošanas palīgfunkcija
(LKA102) tiek vizualizēta ar simboliem, kas ir atkarīgi no situācijas.
Saistītā informācija
•
Tālāk ir sniegti daži simbolu
piemēri un aprakstītas situācijas, kurās tie tiek attēloti:
Nav pieejama — simbola joslas sānu līnijas ir PELĒKĀ
krāsā.
Pieejama
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija nespēj uztvert
joslas sānu līnijas, ātrums ir pārāk zems vai ceļš ir
pārāk šaurs.
Stūrēšanas palīgsistēmas rādījums/
brīdinājums
Pieejama — simbola joslas sānu līnijas ir BALTĀ krāsā.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija uztver vienu vai
abas joslas sānu līnijas.
Stūrēšanas palīgsistēma/brīdinājums — simbola joslas
sānu līnijas ir KRĀSAINAS.
102Lane
374
Keeping Aid
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija norāda, ka sistēma sniedz brīdinājumu un/vai mēģina iestūrēt
automašīnu atpakaļ joslā.
Joslas saglabāšanas palīgsistēma (368 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stūrēšanas palīdzība sadursmes
riska gadījumā
BRĪDINĀJUMS
•
Funkcija Sadursmes novēršanas palīdzība
var palīdzēt vadītājam samazināt risku, ka automašīna netīši izbrauks no tās joslas un/vai izraisīs sadursmi ar citu transportlīdzekli vai šķērsli,
aktīvi stūrējot automašīnu atpakaļ tās joslā un/vai
veicot izvairīšanās manevru.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par tādiem
faktoriem kā tās ierobežojumiem un to,
kas vadītājam ir jāzina pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam
vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un
saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Funkcija sastāv no šīm apakšfunkcijām:
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks izbraukt no
joslas
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas sadursmes risks
Pēc automātiskas nostrādāšanas vadītājam par to
tiek paziņots ar teksta ziņojumu:
• Sadursmes novēršanas palīdzība
Autom. iejaukšanās
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā
nevar darboties visās situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
•
Stūrēšanas palīdzības līmenis, ja ir risks
nobraukt no ceļa (376 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi sadursmes riska gadījumā (379 lpp.)
•
Simboli un ziņojumi stūrēšanas palīdzībai
sadursmes riska gadījumā (380 lpp.)
PIEZĪME
Lēmumus par automašīnas vadību vienmēr
uzņemas vadītājs — automašīna nekad nevar
pārņemt kontroli.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
Stūrēšanas palīdzības sadursmes riska gadījumā aktivizēšana/deaktivizēšana (376 lpp.)
375
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stūrēšanas palīdzības sadursmes
riska gadījumā aktivizēšana/
deaktivizēšana
PIEZĪME
Kad funkcija Sadursmes novēršanas
palīdzība tiek deaktivizēta, visas apakšfunkcijas tiek izslēgtas:
Stūrēšanas palīdzības funkcija ir neobligāta —
vadītājs var izvēlēties to aktivizēt vai deaktivizēt.
•
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju skatā.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
•
Stūrēšanas palīdzības līmenis, ja ir
risks nobraukt no ceļa
Funkcijai ir divi aktivizācijas un iejaukšanās
līmeņi:
Tikai stūrēšanas palīdzība
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks novirzīties
no joslas
•
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas sadursmes risks
Tikai stūrēšanas palīdzība
Stūrēšanas palīdzība ar bremzēšanu
Lai gan šo funkciju var deaktivizēt, ir ieteicams, lai tā vienmēr būtu aktivizēta, jo vairākumā gadījumu tā uzlabo braukšanas drošību.
Saistītā informācija
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska gadījumā (375 lpp.)
Šī funkcija tiek automātiski aktivizēta katrā dzinēja iedarbināšanas reizē103.
Iejaukšanās ar stūrēšanas palīdzību.
103Noteiktos
376
tirgos tiek atkārtoti aktivizēts iestatījums, kas bija aktīvs dzinēja izslēgšanas brīdī.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stūrēšanas palīdzība ar bremzēšanu
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks
izbraukt no joslas
BRĪDINĀJUMS
Stūrēšanas palīdzības funkcijai ir vairākas apakšfunkcijas. Tās apakšfunkcija Stūrēšanas palīdzība, ja pastāv risks nobraukt no ceļa, var palīdzēt vadītājam samazināt risku, ka automašīna
nejauši nobrauks no ceļa, aktīvi stūrējot automašīnu atpakaļ uz ceļa.
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā
nevar darboties visās situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par tādiem
faktoriem kā tās ierobežojumiem un to,
kas vadītājam ir jāzina pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam
vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un
saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Šī funkcija ir aktīva braukšanas ātruma intervālā
65–140 km/h (40–87 mph) uz ceļiem ar skaidri
redzamiem joslu marķējumiem/līnijām.
Iejaukšanās ar stūrēšanas palīdzību un bremzēšanu.
Iejaukšanās ar bremzēšanu palīdz situācijās,
kurās tikai ar stūrēšanas palīdzību nepietiek.
Bremzēšanas spēks tiek automātiski pielāgots
atkarībā no attiecīgā brīža situācijas.
Saistītā informācija
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska gadījumā (375 lpp.)
Kamera skenē ceļa malas un krāsotās sānu līnijas. Ja automašīna gatavojas nobraukt no ceļa, tā
tiek stūrēta atpakaļ uz ceļa; ja ar stūrēšanas
iejaukšanos nepietiek, lai izvairītos no ceļa malas
šķērsošanas, tiek aktivizētas arī bremzes.
Tomēr šī funkcija neiejaucas ar stūrēšanas palīdzību un bremzēšanu, ja tiek lietoti pagrieziena
rādītāji. Ja funkcija konstatē, ka vadītājs aktīvi
vada automašīnu, funkcijas aktivizācija tiek aizkavēta.
Pēc automātiskas nostrādāšanas vadītājam par to
tiek paziņots ar teksta ziņojumu:
• Sadursmes novēršanas palīdzība
Saistītā informācija
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska gadījumā (375 lpp.)
Autom. iejaukšanās
377
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas
sadursmes risks
Stūrēšanas palīdzības funkcijai ir vairākas apakšfunkcijas. Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas
sadursmes risks, var palīdzēt izklaidīgam vadītājam, kas nav ievērojis, ka automašīna iebrauc
pretējā joslā.
Šī funkcija ir aktīva braukšanas ātruma intervālā
60–140 km/h (37–87 mph) uz ceļiem ar skaidri
redzamiem joslu marķējumiem/līnijām.
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīna tūlīt izbrauks no savas joslas un
vienlaikus tuvojas pretimbraucošs transportlīdzeklis, šī funkcija var palīdzēt vadītājam iestūrēt automašīnu atpakaļ tās joslā.
Tomēr šī funkcija neiejaucas ar stūrēšanas palīdzību, ja tiek lietots pagrieziena rādītājs. Ja funkcija konstatē, ka vadītājs aktīvi vada automašīnu,
funkcijas aktivizācija tiek aizkavēta.
Pēc automātiskas nostrādāšanas vadītājam par to
tiek paziņots ar teksta ziņojumu:
• Sadursmes novēršanas palīdzība
Autom. iejaukšanās
Šī funkcija var palīdzēt, virzot automašīnu atpakaļ tās
joslā.
Pretimbraucoši transportlīdzekļi
Jūsu automašīna
Vienlaikus ar stūrēšanas iejaukšanās funkcijas
aktivizēšanu tiek aktivizēts arī sadursmes brīdinājums, lai atbalstītu vadītāju. Tomēr sadursmes brīdinājuma funkcijā ietvertais bremžu impulss
netiks aktivizēts.
378
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā
nevar darboties visās situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par tādiem
faktoriem kā tās ierobežojumiem un to,
kas vadītājam ir jāzina pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam
vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un
saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Saistītā informācija
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska gadījumā (375 lpp.)
•
Vadītāja atbalsta funkcijas brīdinājums sadursmes riska gadījumā (315 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi
sadursmes riska gadījumā
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras un
radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Noteiktās situācijās šai funkcijai var būt ierobežota funkcionalitāte vai tā var neiejaukties, piemēram, tālāk norādītajos gadījumos:
•
attiecībā uz nelieliem transportlīdzekļiem, piemēram, motocikliem;
•
•
ja automašīnas lielākā daļa ir iebraukusi blakusesošajā joslā;
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska gadījumā (375 lpp.)
•
•
ceļi/joslas ar neskaidrām sānu līnijām vai bez
tām
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks izbraukt no
joslas (377 lpp.)
•
•
ja automašīnas ātrums neatbilst diapazonam
60–140 km/h (37–87 mph);
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas sadursmes risks (378 lpp.)
•
ja no ātruma atkarīgais stūres pastiprinātājs
darbojas ar samazinātu jaudu — piemēram,
ja tas tiek dzesēts pārkaršanas dēļ.
Saistītā informācija
Citas prasīgas situācijas var būt šādas:
•
•
•
•
•
•
ceļu remonta darbi;
apledojuši ceļi;
šauri ceļi;
sliktas kvalitātes brauktuves;
ļoti "sportisks" braukšanas stils;
slikti laika apstākļi ar samazinātu redzamību.
Šādās apgrūtinātas braukšanas situācijās funkcija
var nespēt palīdzēt vadītājam pareizi. Tādos gadījumos ieteicams izslēgt šo funkciju.
379
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Simboli un ziņojumi stūrēšanas
palīdzībai sadursmes riska
gadījumā
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un
ziņojumi saistībā ar funkciju.
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Sadursmes novēršanas palīdzība
Ja funkcija ir aktivizēta, vadītājam tiek rādīts ziņojums, ka sistēma ir aktivizēta.
Autom. iejaukšanās
Vējstikla sensors
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras centrā esošo
taustiņu
.
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu
— ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
380
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska gadījumā (375 lpp.)
Kameras spēja redzēt automašīnas priekšā esošo ceļa posmu ir ierobežota.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stāvvietā novietošanas sistēma*
Automašīnas novietošanas funkcijas sensori var
palīdzēt vadītājam manevrēt šaurās vietās, centrālajā displejā norādot attālumu līdz šķēršļiem ar
skaņas signāliem un attēlu.
Skaņas signāls par priekšā un sānos esošiem
šķēršļiem ir aktīvs, kad automašīna brauc, bet tiek
izslēgts, kad automašīna ir stāvējusi
aptuveni 2 sekundes. Skaņas signāls par šķēršļiem aiz automašīnas ir aktīvs, arī kad automašīna
stāv.
Aptuveni 30 cm (1 ft) attālumā no šķēršļa, kas
atrodas aiz automašīnas vai tās priekšā, signāls ir
nepārtraukts un ir aizpildīts tas aktīvā sensora
lauks, kas atrodas vistuvāk automašīnas simbolam.
Kad šķērslis atrodas aptuveni 25 cm (0,8 ft) attālumā no sāniem, signāla impulsi kļūst intensīvi un
aktīvā sektora lauks maina krāsu no ORANŽAS
uz SARKANU.
Ekrāna skats ar šķēršļu zonām un sensoru sektoriem.
Vidējā displejā ir attēlots automašīnas un uztverto
šķēršļu attiecību pārskats.
Izceltais sektors norāda šķēršļa atrašanās vietu.
Jo tuvāk automašīnas simbolam priekšā/aizmugurē ir izceltais sektors, jo īsāks attālums starp
automašīnu un noteikto šķērsli.
Sānu sektori maina krāsu, kad samazinās attālums starp automašīnu un objektu.
Jo mazāks attālums līdz šķērslim, jo ātrāk skan
signāls. Citas audiosistēmas skaņas tiek apklusinātas automātiski.
Automašīnas novietošanas sensoru signāla skaļumu var regulēt ar viduskonsoles slēdzi [>II] signāla skanēšanas laikā. To var regulēt, arī izmantojot augšējā skata izvēlnes opciju Iestatījumi.
BRĪDINĀJUMS
•
Novietošanas sensoriem ir aklās zonas,
kurās tie neuztver šķēršļus.
•
Sevišķi uzmanieties no automašīnas
tuvumā esošiem cilvēkiem vai dzīvniekiem.
•
Ņemiet vērā, ka novietošanas manevra
laikā automašīnas priekšdaļa var izvirzīties
pret pretimbraucošo satiksmes plūsmu.
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā
nevar darboties visās situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par tādiem
faktoriem kā tās ierobežojumiem un to,
kas vadītājam ir jāzina pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam
vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un
saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
PIEZĪME
•
Izņemot sektoru, kas ir vistuvāk automašīnas simbolam, skaņas brīdinājumi tiek
aktivizēti tikai par objektiem, kas ir automašīnas ceļā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 381
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
Park Assist Pilot priekšā, aizmugurē un
sānos* (382 lpp.)
•
Park Assist Pilot aktivizēšana/deaktivizēšana* (383 lpp.)
•
Automašīnas novietošanas sensoru simboli
un paziņojumi (385 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(329 lpp.)
Park Assist Pilot priekšā, aizmugurē
un sānos*
Sistēma Park Assist Pilot darbojas dažādi atkarībā no tā, kura automašīnas daļa tuvojas šķērslim.
PIEZĪME
Ja automašīnai ar automātisko pārnesumkārbu tiek lietota stāvbremze vai režīms P,
automašīnas novietošanas sensori tiek deaktivizēti.
Uz priekšu
SVARĪGI
Ja ir uzstādīti papildu lukturi: Atcerieties, ka
tie nedrīkst aizklāt sensorus, pretējā gadījumā
papildu lukturi var tikt uztverti kā šķēršļi.
Aizmugurē
Brīdinājuma signālam ir nepārtraukts tonis, kad līdz šķērslim ir mazāk nekā aptuveni 30 cm (1 ft).
Novietošanas palīgsistēmas priekšējie detektori
tiek automātiski aktivizēti, kad tiek iedarbināts dzinējs. Tie darbojas, ja ātrums ir
mazāks par 10 km/h (6 mph).
Mērījumu diapazons sniedzas aptuveni 80 cm
(2,5 ft) automašīnas priekšā.
Brīdinājuma signālam ir nepārtraukts tonis, kad līdz šķērslim ir mazāk nekā aptuveni 30 cm (1 ft).
Atpakaļgaitas sensori tiek aktivizēti, ja automašīna ripo atmuguriski un nav ieslēgts pārnesums
vai pārnesumu pārslēgsvira tiek pārvietota atpakaļgaitas pozīcijā.
382
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Mērījumu diapazons sniedzas
aptuveni 1,5 metrus (5 ft) aiz automašīnas.
Braucot atpakaļgaitā, kad automašīnas elektriskajai sistēmai ir pievienota piekabe, novietošanas palīgsistēma īslaicīgi tiek deaktivizēta.
PIEZĪME
Braucot atpakaļgaitā ar, piemēram, piekabi vai
uz vilkšanas ierīces piestiprinātu velosipēdu
turētāju (bez Volvo oriģinālā piekabes vadojuma), iespējams, nāksies manuāli izslēgt
automašīnas novietošanas sensorus, lai tie
nereaģētu uz piekabi vai turētāju.
Gar sāniem
Iedarbinot dzinēju, automašīnas novietošanas
sānu sensori tiek aktivizēti automātiski. Tie darbojas, ja ātrums ir mazāks par 10 km/h (6 mph).
Mērījumu diapazons ir aptuveni 25 cm (0,8 ft) no
sāniem.
Tomēr sānu sensoru noteikšanas diapazons būtiski palielinās, kad tiek palielināts priekšējo riteņu
stūrēšanas leņķis, un tiek noteikti šķēršļi, kas
atrodas līdz aptuveni 90 cm (3 ft) attālumā diagonāli aiz automašīnas vai tās priekšā, kad stūre ir
pagriezta.
Park Assist Pilot aktivizēšana/
deaktivizēšana*
Automašīnas novietošanas sensoru funkciju var
aktivizēt/deaktivizēt.
Iedarbinot dzinēju, automašīnas novietošanas
priekšējie un sānu detektori tiek aktivizēti automātiski. Aizmugurējie detektori tiek aktivizēti, ja
automašīna ripo atpakaļgaitā vai tiek ieslēgts
atpakaļgaitas pārnesums.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju skatā.
Saistītā informācija
•
•
Stāvvietā novietošanas sistēma* (381 lpp.)
Park Assist Pilot sensoru lauki novietošanas
kamerai (391 lpp.)
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Automašīnās, kas aprīkotas ar novietošanas palīdzības kameru*, sistēmu Park Assist Pilot var
aktivizēt vai deaktivizēt arī attiecīgajā kameras
skatā.
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas sistēma* (381 lpp.)
Brīdinājuma signāls intensīvi pulsē, kad līdz šķērslim ir
mazāk nekā aptuveni 25 cm (0,8 ft).
* Papildaprīkojums/piederums. 383
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stāvvietā novietošanas
palīgsistēmas ierobežojumi
Novietošanas palīgsistēma nevar visu noteikt
visos apstākļos, un tādēļ tās funkcionalitāte
dažos gadījumos var būt ierobežota.
Vadītājam ir jāzina par tālāk aprakstītajiem novietošanas palīgsistēmas ierobežojumiem:
BRĪDINĀJUMS
Kad tiek rādīts šis simbols
un automašīnai ir fiziski un
elektriski pievienota piekabe, velosipēdu turētājs vai
tamlīdzīga ierīce, rīkojieties
sevišķi piesardzīgi.
Šis simbols norāda, ka aizmugurējie novietošanas palīdzības sensori ir
izslēgti, un brīdina par šķēršļiem.
SVARĪGI
PIEZĪME
Priekšmeti, piemēram, ķēdes, tievi, spīdīgi ceļu
stabiņi vai zemas barjeras var atrasties "signāla ēnā", un tādā gadījumā sensori tos
neuztver - pulsējošais signāls var negaidīti
pārtrūkt tā vietā, lai sāktu skanēt nepārtraukts
signāls.
Sensori nevar uztvert augstus priekšmetus,
piemēram, izvirzītus kravas ielādēšanas dokus.
•
Tā kā vilkšanas iekārta tiek konfigurēta kopā
ar automašīnas elektrosistēmu, vilkšanas
iekārtas izvirzījums tiek ņemts vērā, kad funkcija aprēķina attālumu līdz kādam objektam
aiz automašīnas.
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas sistēma* (381 lpp.)
Tādās situācijās esiet īpaši piesardzīgs un
manevrējiet/pārvietojiet automašīnu īpaši
lēni vai pārtrauciet automašīnas novietošanas manevru — var rasties būtisks
risks sabojāt citus transportlīdzekļus vai
citus priekšmetus, jo informācija no sensoriem šādās situācijās ne vienmēr ir uzticama.
SVARĪGI
Noteiktos apstākļos novietošanas palīgsistēma var atskaņot nepareizus brīdinājuma signālus, kurus izraisa ārēji skaņas avoti ar tādām
pašām ultraskaņas frekvencēm, ar kādām darbojas sistēma.
Šādu avotu piemēri ir signāltaures, slapjas riepas uz asfalta, pneimatiskās bremzes, motociklu izplūdes sistēmu radītie trokšņi u.c.
384
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Automašīnas novietošanas sensoru
simboli un paziņojumi
Novietošanas palīgsistēmas simboli un ziņojumi
var tikt rādīti vadītāja displejā un/vai centrālajā
displejā.
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Aizmugurējie novietošanas palīgsistēmas sensori ir deaktivizēti, tādēļ nav skaņas brīdinājumu
par šķēršļiem/objektiem.
Novietoš. palīgsist.
Sensori bloķēti, nepieciešama
tīrīšana
Novietoš. palīgsist.
Nav pieejams, jāveic apkope
Ir bloķēts viens vai vairāki funkcijas sensori — pārbaudiet un novērsiet problēmu, tiklīdz tas ir
iespējams.
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras centrā esošo
taustiņu
.
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu
— ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas sistēma* (381 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 385
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stāvvietā novietošanas kamera*
Vilkš. ier.* — aktivizē/deaktivizē vilkšanas
iekārtas palīglīniju*105
Novietošanas palīgsistēmas kamera var palīdzēt
vadītājam veikt manevrus šaurās vietās, norādot
šķēršļus ar kameras attēliem un grafiskiem elementiem centrālajā displejā.
CTA* — aktivizē/deaktivizē Cross Traffic
Alert
Objekti/šķēršļi var būt tuvāk automašīnai, nekā
izskatās ekrānā.
Novietošanas palīgsistēmas kamera ir atbalsta
funkcija, kas tiek automātiski aktivizēta, kad tiek
izvēlēts atpakaļgaitas pārnesums, un to var arī
aktivizēt manuāli centrālajā displejā.
BRĪDINĀJUMS
•
Novietošanas sensoriem ir aklās zonas,
kurās tie neuztver šķēršļus.
•
Sevišķi uzmanieties no automašīnas
tuvumā esošiem cilvēkiem vai dzīvniekiem.
•
Ņemiet vērā, ka novietošanas manevra
laikā automašīnas priekšdaļa var izvirzīties
pret pretimbraucošo satiksmes plūsmu.
Kameras skata piemērs.
Tuvināt104 — tuvina/tālina
360° skats* — aktivizē/deaktivizē visas
kameras
PAS* — aktivizē/deaktivizē novietošanas
palīgsistēmu
Līnijas — aktivizē/deaktivizē novietošanas
palīglīnijas
104Tuvinot skatu, kontroles līnijas
105Nav pieejams visās valstīs.
386
tiek izslēgtas.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā
nevar darboties visās situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par tādiem
faktoriem kā tās ierobežojumiem un to,
kas vadītājam ir jāzina pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam
vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un
saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
•
Novietošanas palīgsistēmas kameras simboli
un ziņojumi (394 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(329 lpp.)
•
•
Stāvvietā novietošanas sistēma* (381 lpp.)
Novietošanas kameras skati*
Funkcija var attēlot saliktu 360° skatu, kā arī
atsevišķus visu četru kameru (aizmugurējās,
priekšējās, kreisās un labās puses) skatus.
Cross Traffic Alert* (354 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
Novietošanas kameras skati* (387 lpp.)
Novietošanas kameras palīglīnijas* (389 lpp.)
Park Assist Pilot sensoru lauki novietošanas
kamerai (391 lpp.)
Novietošanas palīgsistēmas kameras ieslēgšana (392 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 387
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Ja automašīna ir aprīkota arī ar Novietošanas
palīgsistēma*, attālums līdz uztvertajiem šķēršļiem tiek attēlots ar dažādu krāsu laukumiem.
360° skats*
Uz priekšu
Kameras var aktivizēt automātiski vai manuāli.
Aizmugurē
Priekšējā novietošanas kamera atrodas priekšējā režģī.
Novietošanas kameru "redzes lauks" ar aptuveno pārklājuma zonu.
Funkcija 360° skats aktivizē visas novietošanas
kameras, un centrālajā displejā vienlaikus ir
redzamas visas četras automašīnas puses, tādējādi ļaujot vadītājam redzēt zonu ap automašīnu,
manevrējot nelielā ātrumā.
360° skatā katru kameras skatu var aktivizēt
atsevišķi:
•
Ekrānā nospiediet vajadzīgo kameras "redzes
lauku", piemēram, virsmu priekšā priekšējai
kamerai (virs tās).
Uz aizmuguri vērstā kamera ir uzstādīta virs reģistrācijas
numura zīmes.
Priekšējā kamera var noderēt izbrauktuvēs ar
ierobežotu sānu redzamību, piemēram, ja skatu
aizsedz augsts dzīvžogs. Tā darbojas, ja ātrums ir
mazāks nekā 25 km/h (16 mph) — pēc tam
priekšējā kamera tiek izslēgta.
Uz aizmuguri vērstā kamera rāda plašu zonu aiz
automašīnas. Noteiktiem modeļiem ir redzama
bufera daļa, kā arī dažos gadījumos vilkšanas
āķis.
Ja automašīna nesasniedz 50 km/h (30 mph) un
ātrums 1 minūtes laikā pēc priekšējās kameras
izslēgšanas samazinās zem 22 km/h (14 mph),
kamera atkal tiek aktivizēta.
Vidējā displejā redzamie objekti var šķist nedaudz
sasvērušies — tas ir normāli.
Kameras simbols uz centrālā
displeja automašīnas simbola
norāda, kuras kameras ir aktīvas.
388
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Sāni
Novietošanas kameras palīglīnijas*
Novietošanas palīgsistēmas kameras norāda
automašīnas atrašanās vietu attiecībā uz
apkārtni, parādot ekrānā līnijas.
Līnijas uz ekrāna tiek projicētas, it kā tās būtu
zemes līmenī automašīnas aizmugurē, un tās ir
tieši saistītas ar stūres kustībām, kas parāda vadītājam ceļu, kādu veiks automašīna tad, ja tā veic
pagriezienu.
Šīs kontroles līnijas ietver automašīnas visvairāk
izvirzītās daļas, piemēram, vilkšanas kronšteinu,
sānu spoguļus un stūrus.
PIEZĪME
•
Braucot atpakaļgaitā ar piekabi, kas automašīnai nav pievienota elektriski, displejā
redzamās novietošanas palīdzības līnijas
rāda automašīnas, nevis piekabes maršrutu.
•
Ekrāns nerāda novietošanas palīdzības
līnijas, ja piekabe ir elektriski pievienota
automašīnas elektrosistēmai.
•
Novietošanas palīgsistēmas līnijas netiek
rādītas tuvinājumā.
Sānu kameras atrodas abos sānu spoguļos.
Sānu kameras var rādīt, kas atrodas katros automašīnas sānos.
Saistītā informācija
•
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (386 lpp.)
Novietošanas palīgsistēmas kameras ieslēgšana (392 lpp.)
Novietošanas palīglīniju piemērs.
Kontroles līnijas rāda automašīnas ārējo izmēru
prognozēto maršrutu, ņemot vērā pašreizējo stūres leņķi — tas atvieglo automašīnas novietošanu
paralēli ietvei, iebraukšanu šaurās vietās atpakaļgaitā un piekabes pievienošanu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 389
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
SVARĪGI
•
Atcerieties, ka tad, kad ir atlasīts aizmugurējās kameras skats, monitorā ir
redzama tikai zona aiz automašīnas. Veicot atpakaļgaitas manevrus, pievērsiet
uzmanību automašīnas sāniem un priekšpusei.
•
Tas pats attiecas uz pretējiem gadījumiem — kad ir atlasīts kameras priekšējais skats, pievērsiet uzmanību automašīnas aizmugurei.
•
Ņemiet vērā, ka novietošanas palīglīnijas
rāda īsāko maršrutu. Tādēļ pievērsiet
īpašu uzmanību automašīnas sāniem, lai,
braucot uz priekšu un pagriežot stūri, tie
neko neaizķertu. Tāpat nodrošiniet, lai,
braucot atpakaļgaitā, automašīnas priekšpuse neko neaizķertu.
Stāvvietā novietošanas kameras kontroles
līnijas 360° skatā*
360° skats ar novietošanas palīglīnijām.
Pateicoties 360° skatam, automašīnas aizmugurē, priekšā un sānos (atkarībā no braukšanas
virziena) var attēlot kontroles līnijas:
•
•
Braucot uz priekšu: Priekšējās līnijas
Braucot atpakaļgaitā: Sānu līnijas un atpakaļgaitas manevra līnijas
Kad ir atlasīta priekšējā vai aizmugurējā kamera,
novietošanas palīglīnijas tiek rādītas neatkarīgi no
automašīnas braukšanas virziena.
Kad ir atlasīta viena sānu kamera, novietošanas
palīglīnijas tiek rādītas tikai atpakaļgaitā.
390
Vilkšanas iekārtas palīdzības līnija*
Vilkšanas iekārta ar novietošanas palīglīniju.
Vilkš. ier. — aktivizē vilkšanas iekārtas palīdzības līniju.
Tuvināt — tuvina/tālina.
Kamera var atvieglot piekabes pievienošanu,
rādot kontroles līniju, kas atbilst prognozētajai
vilkšanas iekārtas un piekabes "savienojuma līnijai".
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
1.
Nospiediet Vilkš. ier. (1).
> Tiek rādītas vilkšanas āķa paredzamā
"ceļa" novietošanas palīglīnijas — vienlaikus automašīnas novietošanas palīglīnijas
pazūd.
Automašīnas un vilkšanas iekārtas kontroles līnijas nevar attēlot vienlaikus.
2.
Park Assist Pilot sensoru lauki
novietošanas kamerai
Ja automašīna ir aprīkota arī automašīnas novietošanas sensoriem, attālums katram sensoram,
kas reģistrē šķērsli, tiek rādīts ar krāsainiem laukumiem 360° skatā.
Priekšējo un atpakaļgaitas sensoru lauki
Ja nepieciešama precīzāka manevrēšana,
nospiediet Tuvināt (2).
> Kameras skats tiek tuvināts.
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (386 lpp.)
Samazinoties attālumam līdz šķērslim, priekšējo
un atpakaļgaitas sensoru lauki maina krāsu no
DZELTENAS līdz ORANŽAI un SARKANAI.
Lauku krāsa, braucot
atpakaļgaitā
Attālums metros
(pēdās)
Dzeltens
0,6-1,5 (2,0-4,9)
Oranža
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Sarkans
0-0,3 (0-1,0)
Lauku krāsa, braucot uz priekšu
Attālums metros
(pēdās)
Dzeltens
0,6–0,8 (2,0–2,6)
Oranža
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Sarkans
0-0,3 (0-1,0)
Kad sensoru lauki ir SARKANI, pulsējošais skaņas signāls tiek aizstāts ar nepārtrauktu skaņu.
Uz automašīnas simbola ekrānā var būt redzami krāsaini
sensoru laukumi.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 391
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Sānu sensoru lauks
Brīdinājuma signāli ir atkarīgi no paredzētā automašīnas maršruta. Tādēļ, kad stūre ir pagriezta,
var atskanēt brīdinājuma signāli par šķēršļiem,
kas atrodas diagonāli automašīnas priekšā vai
aizmugurē, nevis tikai tieši priekšā vai tieši aizmugurē.
Labais aizmugurējais sensoru lauks
Šķēršļu sektors automašīnas paredzētajā
atpakaļgaitas maršrutā — atkarībā no stūres
leņķa.
Samazinoties attālumam līdz šķērslim, sānu lauku
krāsa mainās — no DZELTENAS uz SARKANU.
Sānu lauku krāsa
Attālums metros (pēdās)
Dzeltens
0,25–0,9 (0,8–3,0)
Sarkans
0–0,25 (0–0,8)
Ja sensoru lauki ir SARKANI, skaņas signāls mainās no pulsējoša uz intensīvi pulsējošu.
Saistītā informācija
•
Novietošanas sensoru sektori norāda, kur ir noteikti
šķēršļi.
Kreisais priekšējais sensoru lauks
Šķēršļu sektors automašīnas paredzētajā
maršrutā uz priekšu — atkarībā no stūres
leņķa
Sektors ar SARKANU lauka krāsu un intensīvi pulsējošu signālu
392
Stāvvietā novietošanas kamera* (386 lpp.)
Novietošanas palīgsistēmas
kameras ieslēgšana
Novietošanas palīgsistēmas kamera tiek ieslēgta
automātiski, kad tiek ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums, un to var ieslēgt arī manuāli ar vienu no
centrālā displeja funkciju pogām.
Kameras skats, braucot atpakaļgaitā
Ieslēdzot atpakaļgaitas pārnesumu, ekrānā tiek
rādīts 360° skats, ja tas vai kāds no sānu skatiem
ir bijis pēdējais lietotais kameras skats; pretējā
gadījumā tiek rādīts aizmugures skats.
Kameras skats, manuāli ieslēdzot
kameru
Novietošanas kameru var
ieslēgt, centrālā displeja funkciju skatā nospiežot šo pogu.
Sākotnēji ekrānā tiek rādīts
pēdējais lietotais kameras
skats. Tomēr katrā turpmākajā
dzinēja iedarbināšanas reizē iepriekš rādītais
sānu skats tiek aizstāts ar 360° skatu un iepriekš
rādītais tuvinātais aizmugurējais skats tiek aizstāts ar aizmugurējo skatu.
Kameras automātiska deaktivizēšana
Priekšējais skats tiek izslēgts 25 km/h (16 mph)
ātrumā, lai nenovērstu vadītāja uzmanību, — tas
atkal tiek automātiski aktivizēts, ja 1 minūtes laikā
ātrums samazinās līdz 22 km/h (14 mph) ar
nosacījumu, ka ātrums nav pārsniedzis 50 km/h
(31 mph).
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Citi kameru skati tiek izslēgti 15 km/h (9 mph)
ātrumā un netiek atkārtoti aktivizēti.
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (386 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 393
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Novietošanas palīgsistēmas
kameras simboli un ziņojumi
Novietošanas palīgsistēmas kameras simboli un
ziņojumi var tikt rādīti vadītāja displejā un/vai centrālajā displejā.
Tabulā tālāk ir parādīti piemēri.
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Aizmugurējie novietošanas palīgsistēmas sensori ir deaktivizēti, tādēļ nav skaņas brīdinājumu un
atzīmju par šķēršļiem/objektiem.
Kamera ir deaktivēta.
Novietoš. palīgsist.
Sensori bloķēti, nepieciešama
tīrīšana
Novietoš. palīgsist.
Ir bloķēts viens vai vairāki funkcijas sensori — pārbaudiet un novērsiet problēmu, tiklīdz tas ir iespējams.
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Nav pieejams, jāveic apkope
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras centrā esošo
taustiņu
.
394
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu
— ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (386 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Aktīvā stāvvietā novietošanas
palīgsistēma*
Sistēma Park Assist Pilot (PAP106) var palīdzēt
vadītājam manevrēt automašīnu, to novietojot
stāvvietā. Šī funkcija var arī palīdzēt stūrēt,
izbraucot no paralēlās stāvvietas.
Funkcija vispirms pārbauda, vai
stāvvieta ir pietiekami liela, un
pēc tam palīdz vadītājam iestūrēt automašīnu stāvvietā.
Vadītājs tiek informēts par to,
kādas darbības jāveic un kad
tas jādara, vidējā displejā attēlojot simbolus, grafiskus attēlus un tekstu.
BRĪDINĀJUMS
•
Novietošanas sensoriem ir aklās zonas,
kurās tie neuztver šķēršļus.
•
Sevišķi uzmanieties no automašīnas
tuvumā esošiem cilvēkiem vai dzīvniekiem.
•
Ņemiet vērā, ka novietošanas manevra
laikā automašīnas priekšdaļa var izvirzīties
pret pretimbraucošo satiksmes plūsmu.
106Park
BRĪDINĀJUMS
•
•
•
PIEZĪME
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā
nevar darboties visās situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
Funkcija PAP nosaka stāvvietas izmērus un
pagriež automašīnas stūri — vadītāja uzdevums ir:
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par tādiem
faktoriem kā tās ierobežojumiem un to,
kas vadītājam ir jāzina pirms sistēmas lietošanas.
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam
vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un
saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
•
•
vērot vietu ap automašīnu;
•
izvēlēties pārnesumu (atpakaļgaita/uz
priekšu) — skaņas signāls norāda, kad
vadītājam ir jāpārslēdz pārnesums;
•
•
regulēt un uzturēt drošu ātrumu;
ievērot vidējā displejā redzamās instrukcijas;
bremzēt un apturēt automašīnu.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (276 lpp.)
Novietošanas varianti ar Park Assist Pilot*
(396 lpp.)
•
Novietošana stāvēšanai ar Park Assist Pilot*
(397 lpp.)
•
Izbraukšana no paralēlās stāvvietas ar Park
Assist Pilot* (399 lpp.)
•
Aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas*
ierobežojumi (400 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(329 lpp.)
•
Park Assist Pilot* paziņojumi (403 lpp.)
Assist Pilot
* Papildaprīkojums/piederums. 395
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Novietošanas varianti ar Park Assist
Pilot*
Perpendikulārā novietošana
Park Assist Pilot (PAP107) var izmantot šādās
dažādās novietošanas situācijās.
Paralēlā novietošana
Saistītā informācija
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(395 lpp.)
•
Izbraukšana no paralēlās stāvvietas ar Park
Assist Pilot* (399 lpp.)
Perpendikulārās novietošanas darbības princips.
Funkcija novieto automašīnu stāvvietā, veicot
šādas darbības:
Paralēlās novietošanas princips.
Funkcija novieto automašīnu stāvvietā, veicot
šādas darbības:
1.
Tiek atrasta un izmērīta stāvvieta.
2.
Automašīna tiek iebraukta stāvvietā atpakaļgaitas manevra laikā.
3.
Automašīna stāvvietā tiek novietota, braucot
uz priekšu un atpakaļ.
Izmantojot funkciju Izbraukšana no stāvvietas,
varat saņemt palīdzību arī izbraukšanai no paralēlā stāvvietā novietotas automašīnas.
107Park
396
1.
Tiek atrasta un izmērīta stāvvieta.
2.
Automašīna tiek iebraukta stāvvietā atpakaļgaitā un pēc tam tiek novietota pareizi, braucot uz priekšu un atpakaļ.
PIEZĪME
Izbraucot no stāvvietas, funkcija Izbraukšana
no stāvvietas ir jālieto tikai gadījumā, ja
automašīna ir novietota paralēli ietvei — šī
funkcija nedarbojas, ja automašīna ir novietota
perpendikulāri ietvei.
Assist Pilot
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Novietošana stāvēšanai ar Park
Assist Pilot*
Aktīvā novietošanas palīgsistēma (PAP108) trīs
veidos palīdz vadītājam novietot automašīnu stāvvietā. Šī funkcija var arī palīdzēt vadītājam
izbraukt no stāvvietas.
Šī funkcija mēra vietu un stūrē automašīnu —
vadītāja pienākums ir:
PIEZĪME
Kamēr funkcija meklē stāvvietu, attālumam
starp automašīnu un stāvvietu ir jābūt no
0,5 līdz 1,5 metriem (1,6–5,0 pēdas).
Novietošana stāvēšanai
Funkcija novieto automašīnu stāvvietā, veicot
šādas darbības:
vērot, kas notiek ap automašīnu;
1.
Tiek atrasta un izmērīta stāvvieta.
ievērot centrālajā displejā rādītos norādījumus;
2.
Automašīna tiek iebraukta stāvvietā atpakaļgaitas manevra laikā.
•
izvēlēties pārnesumu (braukšanai uz priekšu/
atpakaļgaitā) — skaņas signāls norāda, kad
vadītājam ir jāpārslēdz pārnesums;
3.
Automašīna tiek iebraukta stāvvietā — pēc
tam sistēma var pieprasīt, lai vadītājs pārslēdz
pārnesumus un bremzē.
•
•
regulēt un uzturēt drošu ātrumu;
Stāvvietu atrašana un izmērīšana
Šo funkciju var aktivizēt vidējā
displeja funkciju skatā.
•
•
bremzēt un apturēt automašīnu.
Kad ir jāveic dažādās darbības, centrālā displeja
ekrānā tiek rādīti simboli, grafiski attēli un/vai
teksts.
Paralēlās novietošanas darbības princips.
Tai var piekļūt arī kameras skatos.
Funkciju var aktivizēt, ja pēc dzinēja iedarbināšanas ir ievēroti šādi kritēriji:
•
•
Automašīnai nav pievienota piekabe
Braukšanas ātrums ir mazāks par 30 km/h
(20 mph).
108Park
Assist Pilot
Perpendikulārās novietošanas darbības princips.
Pirms automašīnas novietošanas stāvvietā brauciet ar ātrumu, kas nepārsniedz 30 km/h
(20 mph).
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 397
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
1.
2.
3.
Pieskarieties pogai Iebraukšana stāvvietā
funkciju skatā vai kameras skatā.
> PAP meklē stāvvietu un pārbauda, vai tā ir
pietiekami liela.
Iebraukšana stāvvietā atpakaļgaitā
Esiet gatavs apturēt automašīnu, kad grafisks
attēls un ziņojums centrālajā displejā norādīs,
ka ir atrasta piemērota stāvvieta.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
Atlasiet Novietoš. stāvvietā vai Perpendik.
novietošana un ieslēdziet atpakaļgaitas pārnesumu.
PIEZĪME
Ieslēdziet vadītāja puses pagrieziena rādītāju — sistēma meklēs stāvvietu šajā
automašīnas pusē.
Perpendikulārā novietošana.
398
1.
Pārliecinieties, ka vieta aiz automobiļa ir brīva,
un pēc tam ieslēdziet atpakaļgaitas pārnesumu.
2.
Brauciet atpakaļgaitā lēnām un uzmanīgi,
nepieskaroties stūrei un ne ātrāk par 7 km/h
(4 mph).
3.
Esiet gatavs apturēt automašīnu, kad to norādīs grafisks attēls un ziņojums centrālajā displejā.
Paralēlā novietošana.
Funkcija meklē stāvvietu, parāda norādījumus
un novieto automašīnu stāvvietā pasažiera
pusē. Vajadzības gadījumā automašīnu var
novietot stāvvietā vadītāja puses ielas malā.
•
Lai ar automašīnu atpakaļgaitā iebrauktu stāvvietā, rīkojieties šādi:
PIEZĪME
•
•
Kad funkcija ir aktivizēta, neaiztieciet stūri.
•
Lai nodrošinātu optimālus rezultātus,
nogaidiet, līdz stūre ir pagriezta, un tikai
tad sāciet braukt atpakaļ/uz priekšu.
Nodrošiniet, lai stūres kustību nekas
netraucētu un to varētu brīvi pagriezt.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Automašīnas pareiza novietošana stāvvietā
Dariet šādi:
1.
Pārslēdziet pārnesumu pārslēgu sistēmas
norādītajā pozīcijā, uzgaidiet, līdz stūre ir
pagriezta, un lēnām brauciet uz priekšu.
2.
Esiet gatavs apturēt automašīnu, kad to norādīs grafisks attēls un ziņojums centrālajā displejā.
3.
Ieslēdziet atpakaļgaitas pārnesumu un lēnām
brauciet atpakaļ.
4.
Esiet gatavs bremzēt automašīnu, kad to
norādīs grafisks attēls un ziņojums centrālajā
displejā.
Principi novietošanai paralēlajā stāvvietā.
Šī funkcija tiek automātiski deaktivizēta, un grafiskais attēls un paziņojumi informē, ka novietošana stāvvietā ir pabeigta. Iespējams, vadītājam
nāksies pielabot automašīnas novietojumu. Tikai
vadītājs var noteikt, vai automašīna ir pareizi
novietota stāvvietā.
SVARĪGI
Ja sensorus izmanto sistēma Park Assist Pilot
(PAP109), brīdinājuma attālums ir īsāks nekā
tad, ja tos izmanto novietošanas palīgsistēma.
Principi novietošanai perpendikulārajā stāvvietā.
Saistītā informācija
•
109Park
Assist Pilot
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(395 lpp.)
Izbraukšana no paralēlās stāvvietas
ar Park Assist Pilot*
Funkcija Izbraukšana no stāvvietas var palīdzēt vadītājam izbraukt no paralēlās stāvvietas.
PIEZĪME
Izbraucot no stāvvietas, funkcija Izbraukšana
no stāvvietas ir jālieto tikai gadījumā, ja
automašīna ir novietota paralēli ietvei — šī
funkcija nedarbojas, ja automašīna ir novietota
perpendikulāri ietvei.
Funkciju Izbraukšana no
stāvvietas aktivizē centrālā
displeja funkciju skatā vai
kameras skatā.
Dariet šādi:
1.
Pieskarieties pogai Izbraukšana no
stāvvietas funkciju skatā vai kameras skatā.
2.
Izmantojiet pagrieziena rādītāju, lai atlasītu
virzienu, kurā automašīnai ir jāizbrauc no
stāvvietas.
3.
Esiet gatavs apturēt automašīnu, kad to norādīs grafisks attēls un ziņojums centrālajā displejā — ievērojiet norādījumus tāpat kā
novietošanas procedūrā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 399
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Ņemiet vērā, ka, pabeidzot funkciju, stūre var
"atlēkt" atpakaļ — tādā gadījumā vadītājam jāpagriež stūre atpakaļ maksimālā stūrēšanas leņķī,
lai izbrauktu no stāvvietas.
Ja funkcija uzskata, ka vadītājs var izbraukt no
stāvvietas, neveicot papildu manevrus, šī funkcija
tiek pārtraukta, pat ja vadītājs uzskata, ka automašīna joprojām atrodas stāvvietā.
Aktīvās stāvvietā novietošanas
palīgsistēmas* ierobežojumi
Funkcija Park Assist Pilot (PAP110) nevar visu
noteikt visos apstākļos, un tādēļ tās funkcionalitāte var būt ierobežota.
BRĪDINĀJUMS
•
Novietošanas sensoriem ir aklās zonas,
kurās tie neuztver šķēršļus.
•
Sevišķi uzmanieties no automašīnas
tuvumā esošiem cilvēkiem vai dzīvniekiem.
•
Ņemiet vērā, ka novietošanas manevra
laikā automašīnas priekšdaļa var izvirzīties
pret pretimbraucošo satiksmes plūsmu.
Saistītā informācija
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(395 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā
nevar darboties visās situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par tādiem
faktoriem kā tās ierobežojumiem un to,
kas vadītājam ir jāzina pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam
vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un
saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
SVARĪGI
Aprēķinot novietošanas manevru, netiek ņemti
vērā objekti, kas atrodas augstāk par sensoru
noteikšanas zonu, un tādēļ funkcija var priekšlaicīgi iebraukt stāvvietā — šī iemesla dēļ no
šādām stāvvietām ir jāizvairās.
110Park
400
Assist Pilot
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Vadītājam ir jāzina par tālāk aprakstītajiem novietošanas palīgsistēmas pilota ierobežojumiem:
SVARĪGI
Noteiktos apstākļos funkcija nevar atrast stāvvietu — viens no iemesliem var būt fakts, ka
sensoru darbību traucē ārēji skaņas avoti,
kuru skaņai ir tās pašas ultraskaņas frekvences, kurās darbojas šī sistēma.
Novietošana stāvvietā ir pārtraukta
Automašīnas novietošana stāvvietā tiek pārtraukta:
•
•
•
•
•
ja vadītājs pagriež stūri;
Šādu avotu piemēri ir signāltaures, slapjas riepas uz asfalta, pneimatiskās bremzes, motociklu izplūdes gāzu radītie trokšņi u.c.
ja braukšanas ātrums ir pārāk liels — lielāks
par 7 km/h (4 mph)
ja vadītājs vidējā displejā nospiež Atcelt;
ja ir ieslēgta bremžu pretbloķēšanas sistēma
vai elektroniskā stabilitātes kontrole, piemēram, kad riteņi zaudē saķeri uz slidenas
brauktuves;
ja no ātruma atkarīgais stūres pastiprinātājs
darbojas ar samazinātu jaudu — piemēram,
ja tas tiek dzesēts pārkaršanas dēļ.
Kad iespējams, vidējā displejā tiek parādīts paziņojums, kurā ir norādīts, kādēļ ir pārtraukta novietošana stāvvietā.
PIEZĪME
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus vai sniegs, to
funkcionalitāte samazinās un mērījumu veikšana var nebūt iespējama.
Nelietojiet funkciju, ja kāda bagāžas daļa ir
izvirzīta no automašīnas.
•
Spēcīgā lietū vai sniegā sistēma var nepareizi
noteikt stāvvietas izmērus.
•
Stāvvietas meklēšanas un mērījumu pārbaudes laikā funkcija var neievērot objektus, kas
ir izvietoti dziļi stāvvietā.
•
Stāvvietas šaurās ieliņās ne vienmēr ir piemērotas, jo manevrēšanai pieejamā vieta var
nebūt pietiekama.
•
Lietojiet apstiprinātas riepas111 ar pareizu
gaisa spiedienu riepās, jo tas ietekmē funkcijas spēju novietot automašīnu.
•
Funkcija sāk darbību, ņemot vērā stāvvietā
novietoto automašīnu pašreizējo atrašanās
vietu, — ja tās ir novietotas nepareizi, iespējams, automašīnas riepas un diski tiks sabojāti, atduroties pret ietves malu.
•
Ja kāda no stāvvietā novietotajām automašīnām ir vairāk izvirzīta uz āru, nekā pārējās,
sistēma var nepamanīt vai nevajadzīgi piedāvāt ietvei perpendikulārās stāvvietas.
•
Funkcija ir paredzēta novietošanai stāvvietā
uz taisnām ielām, nevis asos līkumos vai
pagriezienos. Tādēļ gādājiet, lai automašīna
būtu novietota paralēli potenciālajām stāvvietām, kad funkcija nosaka stāvvietas izmērus.
Vadītāja atbildība
Vadītājam jāpatur prātā, ka funkcija ir tikai palīglīdzeklis, nevis nekļūdīga, pilnībā automātiska funkcija. Tādēļ vadītājam jābūt gatavam apturēt novietošanu stāvvietā.
Novietojot automašīnu stāvvietā, jāpatur prātā arī
citi faktori, piemēram:
111"Apstiprinātas
•
•
Vadītājam vienmēr ir pienākums noteikt, vai
funkcijas izvēlētā vieta ir piemērota automašīnas novietošanai.
•
Nelietojiet funkciju, kad ir uzstādītas sniega
ķēdes vai rezerves ritenis.
riepas" ir tāda paša veida un ražojuma riepas, kādas automašīnai bija uzstādītas brīdī, kad tā tika piegādāta no rūpnīcas.
}}
401
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
SVARĪGI
Mainīšana uz citu apstiprinātu riteņa diska
un/vai riepas izmēru var būt saistīta ar riepas
apkārtmēra maiņu, kas nozīmē, ka var būt
jāatjaunina sistēmas parametri. Sazinieties ar
autoservisu — ieteicams sazināties ar Volvo
pilnvarotu servisu.
Saistītā informācija
402
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(395 lpp.)
•
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(276 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(329 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Park Assist Pilot* paziņojumi
Park Assist Pilot (PAP112) ziņojumi var tikt rādīti
vadītāja displejā un/vai centrālajā displejā.
Tabulā tālāk ir parādīti piemēri.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Novietoš. palīgsist.
Ir bloķēts viens vai vairāki funkcijas sensori — pārbaudiet un novērsiet problēmu, tiklīdz tas ir iespējams.
Sensori bloķēti, nepieciešama tīrīšana
Novietoš. palīgsist.
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Nav pieejams, jāveic apkope
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras centrā esošo
taustiņu
.
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu
— ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(395 lpp.)
112Park
Assist Pilot
* Papildaprīkojums/piederums. 403
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Automašīnas iedarbināšana
Automašīnu iedarbina, izmantojot iedarbināšanas
slēdzi tuneļkonsolē, kad tālvadības atslēga atrodas pasažieru salonā.
Iedarbināšanas slēdzis tuneļkonsolē.
BRĪDINĀJUMS
Pirms braukšanas sākšanas:
•
•
•
Piesprādzējiet drošības jostu.
Noregulējiet sēdekli, stūri un spoguļus.
bezatslēgas iedarbināšanas atbalstu (pasīvā
iedarbināšana).
Lai iedarbinātu automašīnu:
1.
Tālvadības pults atslēgai jāatrodas automašīnā. Automašīnām ar pasīvo iedarbināšanu
atslēgai jāatrodas pasažieru salona priekšējā
daļā. Izmantojot automašīnas bezatslēgas
aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju*, atslēga
var atrasties jebkur automašīnā.
2.
Nospiediet bremžu pedāli līdz galam1 un
turiet. Automašīnām ar automātisku pārnesumu pārslēgšanu pārliecinieties, ka ir izvēlēta pārnesumu pozīcija P vai N. Automašīnām ar manuālu pārnesumkārbu pārliecinieties, ka pārnesumu pārslēgsvira atrodas neitrālajā pozīcijā vai ir nospiests sajūga pedālis.
3.
Pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un pēc tam atlaidiet.
Poga automātiski atgriežas sākuma pozīcijā.
Iedarbinot dzinēju, startera motors darbojas, līdz
sāk darboties dzinējs vai ieslēdzas pārkaršanas
aizsardzība.
Pārliecinieties, ka bremžu pedāli var
nospiest līdz galam.
Rezerves lasītāja atrašanās vieta tuneļkonsolē.
Ja iedarbināšanas laikā vadītāja displejā tiek
rādīts ziņojums Autom. atsl. nav atr., novietojiet
tālvadības atslēgu pie rezerves lasītāja. Pēc tam
vēlreiz mēģiniet iedarbināt automašīnu.
PIEZĪME
Kad tālvadības atslēga ir novietota pie rezerves lasītāja, pārliecinieties, ka pie rezerves
lasītāja nav automašīnas atslēgu, metāla
objektu vai elektronisku ierīču (piemēram,
mobilo tālruņu, planšetdatoru, klēpjdatoru vai
uzlādes ierīču). Vairākas automašīnas atslēgas pie rezerves lasītāja var izraisīt savstarpējus traucējumus.
Automašīnas iedarbināšanas laikā tālvadības
atslēga netiek lietota fiziski, jo tā ir aprīkota ar
1
406
Ja automašīna atrodas kustībā, dzinēju var iedarbināt, pagriežot aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
SVARĪGI
Ja dzinēju neizdodas iedarbināt ar 3 mēģinājumiem, nogaidiet 3 minūtes un mēģiniet vēlreiz. Ļaujot akumulatoram atpūsties, iedarbināšanas jauda pieaug.
BRĪDINĀJUMS
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Automašīnas izslēgšana (407 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (408 lpp.)
Automašīnas izslēgšana
Automašīnu izslēdz ar aizdedzes slēdzi tuneļkonsolē.
Stūres regulēšana (192 lpp.)
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un
citu akumulatoru (444 lpp.)
Aizdedzes režīma atlasīšana (409 lpp.)
Nekādā gadījumā neizņemiet tālvadības
pults atslēgu no automašīnas braukšanas vai
vilkšanas laikā.
BRĪDINĀJUMS
Izkāpjot no automašīnas, vienmēr ņemiet līdzi
tālvadības pults atslēgu un pārliecinieties, ka
automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes pozīcijā 0 - it īpaši situācijās, kad automašīnā atrodas bērni.
Iedarbināšanas slēdzis tuneļkonsolē.
Lai izslēgtu automašīnu:
–
PIEZĪME
Noteikta tipa dzinējiem aukstās iedarbināšanas laikā tukšgaitas ātrums var būt ievērojami
lielāks nekā parasti. Tā notiek tādēļ, lai emisiju
sistēma varētu pēc iespējas ātrāk sasniegt
normālu darba temperatūru, tādējādi samazinot izplūdes emisiju daudzumu un aizsargājot
vidi.
Pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju
kustības virzienā un atlaidiet — automašīna
tiek izslēgta. Poga automātiski atgriežas
sākuma pozīcijā.
Ja pārnesumu pārslēgs automašīnām ar automātisko pārnesumkārbu nav pozīcijā P vai automašīna ripo:
–
Pagrieziet slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un turiet, līdz automašīna tiek izslēgta.
Saistītā informācija
•
•
Automašīnas iedarbināšana (406 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (408 lpp.)
}}
407
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
•
•
Stūres regulēšana (192 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un
citu akumulatoru (444 lpp.)
•
Aizdedzes režīma atlasīšana (409 lpp.)
Automašīnas elektrosistēmai var iestatīt dažādus
līmeņus/pozīcijas, tādējādi piekļūstot dažādām
funkcijām.
Līmenis
0
Funkcijas
•
Tiek apgaismots odometrs, pulkstenis un temperatūras rādītājsA.
•
Elektriski regulējamos* sēdekļus
var regulēt.
Lai atvieglotu ierobežota funkciju skaita izmantošanu laikā, kad dzinējs ir izslēgts, automašīnas
elektrosistēmai var iestatīt trīs dažādus līmeņus
— 0, I un II. Šie līmeņi, ko dēvē par "aizdedzes
pozīcijām", ir aprakstīti visā īpašnieka rokasgrāmatā.
•
Var lietot elektrisko logu pacēlājus.
•
Tabulā ir parādītas katrā aizdedzes pozīcijā/līmenī
pieejamās funkcijas:
Tiek ieslēgts centrālais displejs,
un to var izmantotA.
•
Var lietot informācijas un izklaides
sistēmuA.
Šajā režīmā funkcijas tiek vadītas
atkarībā no laika, un tās pēc īsa brīža
tiek automātiski izslēgtas.
I
•
Var lietot panorāmas jumtu, elektriskos logu pacēlājus, salona 12
V strāvas kontaktligzdu,
Bluetooth, navigāciju, tālruni, ventilatoru un vējstikla tīrītājus.
•
Elektriski regulējamos sēdekļus
var regulēt.
•
Var izmantot 12 V strāvas kontaktligzdas* bagāžas nodalījumā.
Šajā aizdedzes pozīcijā strāvas
patēriņš noslogo akumulatoru.
408
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Līmenis
II
Funkcijas
•
•
Iedegas priekšējie lukturi.
•
Tiek aktivētas vairākas citas sistēmas. Taču sēdekļu un aizmugures
stikla apsildi var ieslēgt tikai pēc
automašīnas iedarbināšanas.
Brīdinājuma un indikatoru lampiņas iedegas uz piecām sekundēm.
Aizdedzes režīma atlasīšana
Automašīnas elektrosistēmai var iestatīt dažādus
līmeņus/pozīcijas, tādējādi piekļūstot dažādām
funkcijām.
•
Aizdedzes pozīcija II — pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā
un turiet aptuveni 5 sekundes. Pēc tam atlaidiet pogu, un tā automātiski atgriezīsies
sākuma pozīcijā.
•
Atpakaļ aizdedzes pozīcijā 0 — lai atkal
ieslēgtu aizdedzes pozīciju 0 no pozīcijas I vai
II — pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un atlaidiet. Poga automātiski atgriežas sākuma pozīcijā.
Aizdedzes pozīcijas atlasīšana
Šī aizdedzes pozīcija patērē daudz
akumulatora strāvas, tādēļ to nav
ieteicams izmantot.
A
un atlaidiet. Poga automātiski atgriežas
sākuma pozīcijā.
Saistītā informācija
Tiek arī aktivizēts, kad tiek atvērtas durvis.
Saistītā informācija
•
•
•
Automašīnas iedarbināšana (406 lpp.)
Iedarbināšanas slēdzis tuneļkonsolē.
Stūres regulēšana (192 lpp.)
•
•
Aizdedzes režīma atlasīšana (409 lpp.)
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un
citu akumulatoru (444 lpp.)
Aizdedzes pozīcija 0 — atslēdziet automašīnu un novietojiet tālvadības atslēgu automašīnā.
•
•
•
•
•
Automašīnas iedarbināšana (406 lpp.)
Automašīnas izslēgšana (407 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (408 lpp.)
Stūres regulēšana (192 lpp.)
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un
citu akumulatoru (444 lpp.)
PIEZĪME
Lai sasniegtu līmeni I vai II, neiedarbinot dzinēju — nenospiediet bremžu pedāli (vai
sajūga pedāli automašīnām ar manuālu pārnesumu pārslēgšanu), kad ir jāatlasa šīs aizdedzes pozīcijas.
•
Aizdedzes pozīcija I — pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā
409
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Alkometrs*
Alkometra apiešana*
Saistītā informācija
Alkometra uzdevums ir novērst automobiļa vadīšanu reibumā. Lai iedarbinātu dzinēju, vadītājam
jāveic elptests, kas apliecina, ka viņš nav alkohola reibumā. Alkometra kalibrēšana notiek atbilstoši noteiktajam promiļu daudzumam, kas ir
spēkā katrā no tirgiem.
Ja rodas ārkārtas situācija vai alkometrs nedarbojas, alkometru var apiet, lai varētu iedarbināt
automašīnu.
•
•
Katra alkometra deaktivizēšanas norādījumus
skatiet tā atsevišķajā instrukcijā.
•
•
Automašīnai ir saskarne elektriskam savienojumam ar Volvo ieteiktajiem dažādu ražotāju un
modeļu alkometriem. Šī saskarne atvieglo alkometra pievienošanu un piedāvā integrētu funkcionalitāti, tostarp ar alkometru saistītus ziņojumus
automašīnas galvenajā displejā. Informāciju par
konkrētu alkometru, lūdzu, skatiet attiecīgā alkometra ražotāja izsniegtajā īpašnieka rokasgrāmatā.
BRĪDINĀJUMS
Alkometrs ir tikai palīglīdzeklis un neatbrīvo
vadītāju no atbildības. Vadītāja pienākums ir
vienmēr būt nedzērušam un vadīt automobili
droši.
Saistītā informācija
410
•
•
Alkometra apiešana* (410 lpp.)
•
•
Automašīnas iedarbināšana (406 lpp.)
Pirms dzinēja iedarbināšanas ar alkometru
(411 lpp.)
Alkometrs* (410 lpp.)
Pirms dzinēja iedarbināšanas ar alkometru
(411 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (406 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (408 lpp.)
Apiešanas funkcijas (Bypass) aktivizēšana
PIEZĪME
Visas apiešanas darbības tiek reģistrētas un
saglabātas alkometra vadības bloka atmiņā.
Apiešanu nevar atsaukt.
Ekrānā tiek rādīts ziņojums Pūtiet Alcolock
ierīcē Tā vietā izlaist?:
•
Ja tiek rādīts "Atcelt/Jā" — izvēlieties apiešanu, nospiežot pa labi vērstās bultiņas taustiņu stūres labajā tastatūrā un pēc tam pogu
O.
•
Ja tiek rādīts "Jā" — izvēlieties apiešanu,
nospiežot pogu O.
Alkometrs tiek apiets, un automašīnu var iedarbināt.
Iespējamo apiešanas reižu skaitu, pirms ir nepieciešama apkope, var atlasīt alkometra uzstādīšanas gaitā.
Aizdedzes pozīcijas (408 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Pirms dzinēja iedarbināšanas ar
alkometru
Alkometrs tiek aktivizēts automātiski un ir gatavs
lietošanai, tiklīdz tiek atvērtas automašīnas durvis.
Jāpatur prātā
Lai nodrošinātu pareizu ierīces darbību un pēc
iespējas precīzāku mērījuma rezultātu:
•
•
Neēdiet un nedzeriet apmēram 5 minūtes
pirms elptesta veikšanas.
Pārmērīgi neapskalojiet priekšējo logu - mazgāšanas šķidrumā esošais alkohols var izraisīt nepareizu mērījuma rezultātu.
PIEZĪME
Pēc braukšanas dzinēju var iedarbināt vēlreiz
30 minūšu laikā, neveicot jaunu elptestu.
Bremžu funkcijas
Kājas bremze
Automašīnas bremzes lieto, lai samazinātu
ātrumu vai novērstu automašīnas ripošanu.
Kājas bremze ir bremžu sistēmas daļa.
Papildus kājas bremzei un stāvbremzei automašīna ir aprīkota ar vairākām automātiskas bremzēšanas palīgfunkcijām. Tās var palīdzēt, lai vadītājam nebūtu jātur kāja uz bremžu pedāļa, stāvot
pie luksofora vai iedarbinot automašīnu kalna
kāpumā.
Atkarībā no automašīnas aprīkojuma ir pieejamas
šādas automātiskās bremzēšanas funkcijas:
•
•
Automātiska bremzēšana stāvot (Auto Hold)
•
•
Automātiska bremzēšana pēc sadursmes.
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā
(Hill Start Assist)
City Safety
Saistītā informācija
Saistītā informācija
•
•
•
•
2
Alkometra apiešana* (410 lpp.)
Alkometrs* (410 lpp.)
•
•
•
Automašīnas iedarbināšana (406 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (408 lpp.)
Anti-lock Braking System
Kājas bremze (411 lpp.)
Stāvbremze (414 lpp.)
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (417 lpp.)
•
Automātiska bremzēšana pēc sadursmes.
(419 lpp.)
•
Palīdzība braukšanas uzsākšanai kalnā
(418 lpp.)
•
City Safety™ (334 lpp.)
Automašīnai ir divi bremžu kontūri. Ja ir bojāts
bremžu kontūrs, bremžu pedālis nostrādā dziļāk.
Līdz ar to ir nepieciešams lielāks spiediens uz
bremžu pedāli, lai sasniegtu parasto bremzēšanas
efektivitāti.
Vadītāja spiedienu uz bremžu pedāli pastiprina
bremžu pastiprinātājs.
BRĪDINĀJUMS
Bremžu pastiprinātājs darbojas tikai dzinēja
darbības laikā.
Ja kājas bremzes lieto tad, kad dzinējs ir izslēgts,
pedālis šķiet ciets, un ir vajadzīgs lielāks spiediens uz pedāli, lai nobremzētu automašīnu.
Braucot ļoti kalnainā apvidū vai ar smagu kravu,
bremzes var atslogot, manuālās pārnesumu pārslēgšanas režīmā izmantojot bremzēšanu ar dzinēju. Braucot lejup no kalna, bremzēšanai ar dzinēju izmantojiet to pašu pārnesumu, kādu jūs
izmantotu, braucot kalnā.
Bremžu pretbloķēšanas sistēma
Automašīnai ir pretbloķēšanas bremzes (ABS2),
kas neļauj riteņiem nobloķēties bremzēšanas
laikā un ļauj saglabāt stūrēšanas vadību. Pēc
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 411
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
bremžu pedāļa piespiešanas tajā var būt sajūtamas vibrācijas. Šāda parādība ir normāla.
BRĪDINĀJUMS
Ja vienlaikus deg gan bremžu kļūmes, gan
ABS kļūmes brīdinājuma lampiņa, bremžu sistēmā ir radusies kļūme.
Pēc automašīnas iedarbināšanas, kad vadītājs
atlaiž bremžu pedāli, automātiski tiek veikta ātra
ABS sistēmas pārbaude. Turpmāku automātisku
sistēmas pārbaudi var veikt, braucot nelielā
ātrumā. Pārbaude var būt jūtama kā bremžu
pedāļa pulsēšana.
•
Ja šajā brīdī bremžu šķidruma līmenis
tvertnē ir normāls, uzmanīgi brauciet līdz
tuvākajam servisam un tur veiciet bremžu
sistēmas pārbaudi - ieteicams izmantot
autorizētu Volvo servisu.
•
Ja bremžu šķidruma līmenis ir zem
bremžu šķidruma tvertnes MIN līmeņa,
apturiet automašīnu un uzpildiet bremžu
šķidrumu. Jānosaka bremžu šķidruma
zuduma iemesls.
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni.
Ja līmenis ir zems, pielejiet bremžu
šķidrumu un noskaidrojiet bremžu
šķidruma zuduma iemeslu.
Iedarbinot dzinēju, pastāvīgi izgaismojas 2 sekundes: Automātiska
funkciju pārbaude.
Pastāvīgi izgaismojas ilgāk par 2
sekundēm: ABS sistēmas kļūme.
Automašīnas parastā bremžu sistēma joprojām darbojas, bet nedarbojas ABS sistēma.
412
Brake Assist System
Sistēma nosaka vadītāja bremzēšanas stilu un
vajadzības gadījumā palielina bremzēšanas spēku.
Bremzēšanas spēku var palielināt līdz līmenim,
pie kura tiek aktivizēta sistēma ABS. Funkcija
izslēdzas, kad spiediens uz bremžu pedāli
atslābst.
PIEZĪME
Kad BAS ir aktivizēta, bremžu pedāli var
nospiest nedaudz tālāk nekā parasti. Nospiediet un turiet bremžu pedāli nospiestu tik ilgi,
cik nepieciešams.
Saistītā informācija
•
•
Bremžu spēka palielināšana (412 lpp.)
Atlaižot bremžu pedāli, bremzēšana tiek pārtraukta.
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (417 lpp.)
•
Palīdzība braukšanas uzsākšanai kalnā
(418 lpp.)
•
•
Bremzēšana uz slapjiem ceļiem (413 lpp.)
•
•
3
Bremžu spēka palielināšana
Bremžu spēka palielināšanas sistēma (BAS3)
palīdz palielināt bremžu spēku bremzēšanas
laikā un tādējādi var saīsināt bremzēšanas ceļu.
Bremzēšana uz ceļiem, kas nokaisīti ar smiltīm (413 lpp.)
Bremžu sistēmas apkope (413 lpp.)
Bremžu signāls (155 lpp.)
Saistītā informācija
•
Kājas bremze (411 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Bremzēšana uz slapjiem ceļiem
Pirmo reizi bremzējot pēc ilgstošas braukšanas
spēcīgā lietū bez bremzēšanas, tās efekts var
būt nedaudz aizkavēts.
Tas pats attiecas uz situācijām, kad automašīna ir
tikko nomazgāta. Tādā gadījumā bremzes jānospiež spēcīgāk. Tādēļ jāievēro lielāks attālums līdz
priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.
Pēc braukšanas pa slapjiem ceļiem vai automašīnas mazgāšanas bremzējiet spēcīgi. Tādējādi
bremžu diski uzsils, ātrāk izžūs un tiks pasargāti
no korozijas. Bremzējot ņemiet vērā situāciju uz
ceļa.
Bremzēšana uz ceļiem, kas
nokaisīti ar smiltīm
Braucot pa ceļiem, kas nokaisīti ar sāli, uz
bremžu diskiem un bremžu uzlikām var veidoties
sāls kārtiņa.
Tas var palielināt bremzēšanas distanci. Tādēļ
saglabājiet lielāku drošības distanci līdz priekšā
braucošajiem transportlīdzekļiem. Ievērojiet arī:
•
Bremzējiet regulāri, lai notīrītu sāls kārtiņu.
Nodrošiniet, lai bremzēšana neradītu draudus
citiem satiksmes dalībniekiem.
•
Kad braukšana ir pabeigta un vēl nav sākts
nākamais brauciens, uzmanīgi nospiediet
bremžu pedāli.
Saistītā informācija
•
•
Kājas bremze (411 lpp.)
Saistītā informācija
Bremzēšana uz ceļiem, kas nokaisīti ar smiltīm (413 lpp.)
•
•
Bremžu sistēmas apkope
Regulāri pārbaudiet bremžu sistēmas komponentus, vai tie nav nodiluši.
Lai automašīna būtu droša un uzticama, ievērojiet
Volvo apkopes intervālus, kā norādīts apkopes un
garantijas grāmatiņā. Jaunas un nomainītas
bremžu uzlikas un bremžu diski nenodrošina optimālu bremzēšanu, kamēr tās nav "iebrauktas"
dažus simtus kilometru (jūdžu). Kompensējiet
samazināto bremžu veiktspēju, nospiežot bremžu
pedāli spēcīgāk. Volvo iesaka uzstādīt tikai Volvo
apstiprinātas bremžu uzlikas.
SVARĪGI
Regulāri jāpārbauda bremžu sistēmas komponentu nodilums.
Kājas bremze (411 lpp.)
Sazinieties ar autoservisu, lai saņemtu informāciju par šo procedūru vai uzticiet šī pārbaudes veikšanu servisa darbiniekiem - ieteicams
izvēlēties autorizētu Volvo servisu.
Bremzēšana uz slapjiem ceļiem (413 lpp.)
Saistītā informācija
•
Kājas bremze (411 lpp.)
413
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Stāvbremze
Saistītā informācija
Stāvbremze neļauj automašīnai sākt ripot, mehāniski nobloķējot divus riteņus.
•
Stāvbremzes aktivizēšana un deaktivizēšana
(414 lpp.)
•
Automašīnas novietošana stāvēšanai kalnā
(416 lpp.)
•
Ja stāvbremzes darbībā radusies kļūme
(416 lpp.)
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (417 lpp.)
Stāvbremzes aktivizēšana un
deaktivizēšana
Ieslēdziet stāvbremzi, lai novērstu automašīnas
ripošanu.
Stāvbremzes aktivizēšana
Stāvbremzes vadības ierīce atrodas tuneļkonsolē starp
sēdekļiem.
Kad elektriskā stāvbremze tiek ieslēgta, atskan
viegls elektrodzinēja darbības troksnis. Šis troksnis ir dzirdams arī automātiskās stāvbremzes darbības pārbaudīšanas laikā.
Ja tad, kad tiek aktivizēta stāvbremze, automašīna
nekustas, tā iedarbojas tikai uz aizmugurējiem
riteņiem. Ja tā tiek aktivizēta, kad automašīna pārvietojas, tad darbojas parastās darba bremzes, t.i.,
bremzes iedarbojas uz visiem četriem riteņiem.
Bremzēšanas funkcija pārslēdzas uz aizmugurējiem riteņiem, kad automašīna ir gandrīz apstājusies.
414
1.
Pavelciet vadības slēdzi uz augšu.
> Aktivizējot stāvbremzi, vadītāja displejā
izgaismojas simbols.
2.
Pārliecinieties, ka automašīna nekustas.
Simbols vadītāja displejā
Simbols
Tehniskie parametri
Aktivizējot stāvbremzi, izgaismojas
simbols.
Ja simbols mirgo, tas norāda, ka ir
radusies kļūme. Izlasiet paziņojumu
vadītāja displejā.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Automātiska aktivizēšana
Stāvbremze tiek aktivizēta automātiski
•
kad automašīna tiek izslēgta un centrālajā
displejā tiek aktivizēts stāvbremzes automātiskas aktivizācijas iestatījums.
•
ja stāvā slīpumā tiek ieslēgta pārnesumu
pozīcija P;
•
ja ir aktivizēta automātiskās turēšanas funkcija (automātiska bremzēšana, kad automašīna stāv) un
• automašīna ir ilgstoši stāvējusi (5–10
minūtes);
•
•
automašīna tiek izslēgta;
vadītājs izkāpj no automašīnas.
Avārijas bremzes
Ārkārtas situācijā stāvbremzi var aktivizēt, kad
automašīna atrodas kustībā, pavelkot vadības slēdzi un turot to augšējā pozīcijā. Bremzēšana tiek
pārtraukta, kad tiek atlaists vadības slēdzis vai
nospiests akseleratora pedālis.
PIEZĪME
Ja avārijas bremzēšana tiek aktivizēta, braucot
lielā ātrumā, atskan skaņas signāls.
Stāvbremzes deaktivizēšana
PIEZĪME
Lai automātiski deaktivizētu, vadītājam ir vai
nu jāpiesprādzē sava drošības josta, vai arī
jāaizver vadītāja durvis.
Saistītā informācija
Manuāla deaktivizēšana
1. Stingri nospiediet bremžu pedāli.
2.
•
Automātiskas stāvbremzes aktivizēšanas iestatījums (416 lpp.)
•
Ja stāvbremzes darbībā radusies kļūme
(416 lpp.)
•
•
Stāvbremze (414 lpp.)
Automašīnas novietošana stāvēšanai kalnā
(416 lpp.)
Bīdiet vadības ierīci uz leju.
> Stāvbremze tiek izslēgta, un vadītāja displejā esošais simbols nodziest.
Automātiska deaktivizēšana
1. Iedarbiniet automašīnu.
2.
Stingri nospiediet bremžu pedāli. Ieslēdziet
pārnesumu D vai R un nospiediet gāzes
pedāli.
> Stāvbremze tiek izslēgta, un vadītāja displejā esošais simbols nodziest.
415
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Automātiskas stāvbremzes
aktivizēšanas iestatījums
Automašīnas novietošana
stāvēšanai kalnā
Ja stāvbremzes darbībā radusies
kļūme
Izvēlieties, vai stāvbremze ir automātiski jāaktivizē, kad automašīna tiek izslēgta.
Novietojot automašīnu slīpumā, vienmēr izmantojiet stāvbremzi.
Ja pēc vairākiem mēģinājumiem stāvbremzi nevar
deaktivizēt vai aktivizēt, sazinieties ar autorizētu
Volvo servisu.
Lai mainītu šo iestatījumu:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Stāvbremze un
piekare, atlasītu funkciju Automātiski
aktivizēt stāvbremzi vai atceltu tās atlasi.
Saistītā informācija
•
Stāvbremzes aktivizēšana un deaktivizēšana
(414 lpp.)
•
Stāvbremze (414 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Novietojot automašīnu uz slīpas virsmas, vienmēr aktivizējiet stāvbremzi. Ieslēgts pārnesums vai automātiskās pārnesumkārbas P
pozīcija nav pietiekama, lai noturētu automašīnu uz vietas visās situācijās.
Ja automašīna ir novietota ar skatu kalnā:
•
Pagrieziet riteņus prom no ietves.
Ja automašīna ir novietota ar skatu lejā no kalna:
•
Pagrieziet riteņus uz ietves pusi.
Ar smagu kravu pret kalnu
Smaga krava, piemēram, piekabe var izraisīt automašīnas ripošanu atpakaļ, ja stāvā kāpumā stāvbremze tiek atbrīvota automātiski. Novērsiet to,
pavelkot slēdzi uz augšu, kamēr uzsākat braukšanu. Atlaidiet vadības slēdzi, kad dzinējs sāk vilkt
automobili.
Saistītā informācija
•
416
Stāvbremzes aktivizēšana un deaktivizēšana
(414 lpp.)
Ja braucat ar aktivizētu stāvbremzi, atskan brīdinājuma skaņas signāls.
Ja automašīna jānovieto stāvēšanai, pirms iespējamā kļūme ir novērsta, tad riteņi ir jāpagriež tādā
pozīcijā, kā novietojot stāvēšanai kalnā, un pārnesuma pārslēgsvira jāieslēdz pozīcijā P.
Zems spriegums akumulatorā
Ja akumulatora spriegums ir pārāk zems, stāvbremzi nevar ne deaktivizēt, ne aktivizēt. Ja akumulatora spriegums ir pārāk zems, pievienojiet
donora akumulatoru.
Bremžu uzliku maiņa
Elektriskās stāvbremzes konstrukcijas dēļ aizmugurējās bremžu uzlikas ir jānomaina servisā, ieteicams autorizētā Volvo servisā.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Ja simbols mirgo, tas norāda, ka ir
radusies kļūme. Skatiet paziņojumu
vadītāja displejā.
Bojājums bremžu sistēmā. Skatiet
paziņojumu vadītāja displejā.
Informācijas paziņojums vadītāja
displejā.
Automātiskā bremzēšana, kad
automašīna stāv uz vietas
Apturot automašīnu, bremzes tiek aktivizētas
automātiski. Lai noturētu automašīnu uz vietas, šī
funkcija var izmantot vai nu kājas bremzi, vai stāvbremzi, un tā darbojas uz visu slīpumu brauktuvēm. Uzsākot gaitu, bremzes tiek automātiski
izslēgtas, ja vadītājs ir piesprādzējies ar drošības
jostu.
PIEZĪME
Stāvbremzes aktivizēšana un deaktivizēšana
(414 lpp.)
•
Automašīnas novietošana stāvēšanai kalnā
(416 lpp.)
•
•
Akumulators (581 lpp.)
Volvo apkopes programma (566 lpp.)
Simbols
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna stāv
uz vietas (Auto hold), nozīmē, ka vadītājs var
atlaist bremžu pedāli, vienlaikus saglabājot
bremžu iedarbību, kad automašīna ir apturēta pie
luksofora vai krustojumā.
Saistītā informācija
•
Vadītāja displeja simboli
Bremzējot un apstājoties ceļa kāpumā vai kritumā, bremžu pedālis pirms atlaišanas ir jānospiež nedaudz stiprāk, lai nodrošinātu, ka
automašīna nesāks ripot.
Tehniskie parametri
Šis simbols izgaismojas, kad funkcija izmanto kājas bremzi, lai noturētu automašīnu uz vietas.
Šis simbols izgaismojas, kad funkcija izmanto stāvbremzi, lai noturētu
automašīnu uz vietas.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Automātiskās bremzes aktivizēšana un deaktivizēšana stāvot (418 lpp.)
Kājas bremze (411 lpp.)
Stāvbremze (414 lpp.)
Palīdzība braukšanas uzsākšanai kalnā
(418 lpp.)
Stāvbremze tiek aktivizēta, ja
•
•
•
•
automašīna tiek izslēgta;
tiek atvērtas vadītāja durvis;
tiek atsprādzēta vadītāja drošības josta;
automašīna ir ilgstoši stāvējusi (5–10 minūtes).
417
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Automātiskās bremzes aktivizēšana
un deaktivizēšana stāvot
•
Funkcija paliek deaktivizēta tik ilgi, līdz tā
atkal tiek aktivizēta.
Palīdzība braukšanas uzsākšanai
kalnā
Automātiskās bremzēšanas funkciju stāvot aktivizē, izmantojot pogu tuneļkonsolē.
•
Deaktivizējot funkciju, palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā (HSA) paliek aktīva, lai
novērstu automašīnas ripošanu atpakaļ, ja
braukšana tiek uzsākta kalna kāpumā.
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā
(HSA4) novērš automašīnas ripošanu atpakaļ,
uzsākot braukšanu kalna kāpumā. Braucot atpakaļgaitā kalna kāpumā, tā novērš automašīnas
ripošanu uz priekšu.
Saistītā informācija
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (417 lpp.)
Šī funkcija nozīmē, ka bremžu sistēmas pedāļa
spiediens saglabājas vairākas sekundes, kamēr
vadītāja kāja tiek pārvietota no bremžu pedāļa uz
gāzes pedāli.
Īslaicīgais bremzēšanas efekts izzūd pēc dažām
sekundēm vai tad, kad vadītājs uzsāk gaitu.
–
Nospiediet pogu tuneļkonsolē, lai aktivizētu
vai deaktivizētu funkciju.
> Indikators taustiņā izgaismojas, kad funkcija ir aktivizēta. Funkcija paliek aktivizēta
arī nākamajā automašīnas iedarbināšanas
reizē.
Aktivizēšana izslēdzot
Ja šī funkcija ir aktīva un tur automašīnu ar darba bremzēm (iedegts A simbols), tad pogas nospiešanas laikā ir
jābūt nospiestam bremžu pedālim, lai to
varētu deaktivizēt.
4
418
Hill Start Assist
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā ir pieejama pat situācijās, kad ir deaktivizēta automātiskā bremzēšana stāvot (Auto hold).
Saistītā informācija
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (417 lpp.)
•
Kājas bremze (411 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Automātiska bremzēšana pēc
sadursmes.
Ja notiek sadursme, kurā tiek sasniegts pirotehnisko drošības jostu spriegotāju vai drošības
gaisa spilvenu aktivizācijas līmenis, vai sadursmē
ar lielu dzīvnieku tiek automātiski aktivizētas automašīnas bremzes. Šī funkcija ir nepieciešama, lai
novērstu sadursmi vai samazinātu sadursmes
sekas.
Pēc nopietnas sadursmes var zust automašīnas
kontrole un vadāmība. Lai izvairītos no turpmākas
sadursmes ar transportlīdzekli vai automašīnas
ceļā esošu objektu vai samazinātu šādas sadursmes sekas, automātiski tiek aktivizēta automātiskā bremzēšanas sistēma, kas droši nobremzē
automašīnu.
Bremzēšanas laikā tiek ieslēgti bremžu lukturi un
avārijas signāllukturi. Kad automašīna ir apstājusies, avārijas signāllukturi turpina mirgot un tiek
ieslēgta stāvbremze.
Ja konkrētajā situācijā bremzēšana nav vēlama,
piemēram, ja pastāv sadursmes risks ar aizmugurē esošajiem transportlīdzekļiem, vadītājs var
ignorēt sistēmu, nospiežot gāzes pedāli.
Funkcija pieņem, ka bremžu sistēma pēc sadursmes ir neskarta.
Saistītā informācija
•
•
•
Rear Collision Warning (349 lpp.)
BLIS* (350 lpp.)
Bremžu funkcijas (411 lpp.)
Pārnesumkārba
Pārnesumkārba ir daļa no automašīnas transmisijas starp dzinēju un dzenošajiem riteņiem. Pārnesumkārbas funkcija ir mainīt pārnesumskaitli
atkarībā no ātruma un jaudas prasībām.
Automašīna ir aprīkota ar astoņpakāpju automātisko pārnesumkārbu. Ar šādu pārnesumu skaitu
var efektīvi izmantot dzinēja griezes momentu un
jaudas diapazonu. Divi no pārnesumiem ir paredzēti degvielas taupīšanai, braucot ar nemainīgiem dzinēja apgriezieniem. Pārnesumus var pārslēgt arī manuāli. Vadītāja displejā ir attēlots pašreiz izvēlētais pārnesums.
SVARĪGI
Lai novērstu jebkura piedziņas sistēmas komponenta bojājumus, tiek pārbaudīta pārnesumkārbas darba temperatūra. Ja pastāv pārkaršanas risks, vadītāja displejā izgaismojas
brīdinājuma simbols un tiek attēlots teksta
paziņojums. Ievērojiet sniegtos norādījumus.
Vadītāja displeja simboli
Ja pārnesumkārbas darbībā rodas kļūme, vadītāja
displejā tiek attēlots simbols un paziņojums.
Bremzēšanas palīdzības funkcija ir ietverta drošības sistēmās Rear Collision Warning un Blind
Spot Information.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 419
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Simbols
Tehniskie parametri
Informācija vai pārnesumkārbas
kļūdas paziņojums. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Karsta vai pārkarsusi pārnesumkārba. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Automātiskās pārnesumkārbas
pārnesumu pozīcijas
Ar automātisko pārnesumkārbu sistēma izvēlas
pārnesumu tā, lai braukšana būtu optimāla. Pārnesumkārbai ir arī manuālās pārnesumu pārslēgšanas režīms.
BRĪDINĀJUMS
Novietojot automašīnu uz slīpas virsmas, vienmēr aktivizējiet stāvbremzi. Ieslēgts pārnesums vai automātiskās pārnesumkārbas P
pozīcija nav pietiekama, lai noturētu automašīnu uz vietas visās situācijās.
Ja ir radusies īslaicīga piedziņas
pārvada kļūme, automašīna var pārslēgties lēnas kustības režīmā ar
samazinātu dzinēja jaudu, lai
novērstu piedziņas pārvada bojājumus.
•
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu
pozīcijas (420 lpp.)
•
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
(424 lpp.)
PIEZĪME
Vadītāja displejā tiek rādīta izvēlētā pārnesuma
pozīcija:
P, R, N, D vai M.
Manuālās pārnesumu pārslēgšanas laikā ir
redzams arī izvēlētais pārnesums.
Pārnesumu pozīcijas
Stāvēšanas pozīcija — P
Kad pārslēgs ir pozīcijā P, pārnesumkārba tiek
mehāniski bloķēta.
420
Lai no stāvēšanas pozīcijas ieslēgtu citu pārnesumu, jānospiež bremžu pedālis un jāieslēdz aizdedzes pozīcija II.
Lai novietotu stāvēšanai — vispirms ieslēdziet
stāvbremzi un pēc tam izvēlieties stāvēšanas
pozīciju.
Samazināta veiktspēja/Paātrinājuma veiktspēja samazināta
Saistītā informācija
Kad automašīna ir novietota stāvēšanai vai tiek
iedarbināts dzinējs, ieslēdziet pozīciju P. Ieslēdzot
stāvēšanas pozīciju, automašīnai jāstāv uz vietas.
Lai varētu aizslēgt automašīnu un ieslēgt signalizāciju, pārnesumu pārslēgam jāatrodas P
pozīcijā.
Atpakaļgaitas pozīcija — R
Atlasiet pozīciju R, lai brauktu atpakaļgaitā. Automašīnai jāstāv uz vietas, kad tiek izvēlēta atpakaļgaitas pozīcija.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Neitrālā pozīcija — N
Nav ieslēgts neviens no pārnesumiem, un dzinēju
var iedarbināt. Izmantojiet stāvbremzi, ja automašīna stāv uz vietas un pārnesumu pārslēgs atrodas pozīcijā N.
Lai varētu pārvietot pārnesumu pārslēgu no neitrālās pozīcijas citā pozīcijā, jānospiež bremžu
pedālis, un jāieslēdz aizdedzes pozīcija II.
Braukšanas pozīcija — D
D ir parastā braukšanas pozīcija. Augstāka un
zemāka pārnesuma pārslēgšana notiek automātiski atkarībā no paātrinājuma un ātruma līmeņa.
Pārslēdzot pārnesumus no pozīcijas R pozīcijā D,
automašīnai jāstāv uz vietas.
Manuālo pārnesumu pārslēgšanas režīmu var
ieslēgt gaitā jebkurā laikā. Automobilis bremzē ar
dzinēju, kad akseleratora pedālis ir atlaists.
Manuālās pārnesumu pārslēgšanas režīmu var
atlasīt, pārvietojot pārnesumu pārslēgu uz sāniem
no pozīcijas D līdz galējai pozīcijai "±". Vadītāja
displejā tiek parādīts izmantotais pārnesums.
•
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu uz priekšu
pozīcijā "+" (plus), lai pārslēgtu nākamo augstāko pārnesumu, un atlaidiet.
•
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu atpakaļ
pozīcijā "–" (mīnus), lai pārslēgtu nākamo
zemāko pārnesumu, un atlaidiet.
•
Spiediet pārnesumu pārslēgu uz sāniem tā
gala pozīcijā D, lai pārnesumkārbu pārslēgtu
atpakaļ pozīcijā D.
Manuālās pārnesumu pārslēgšanas režīms
—M
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres
vadības svirām*
Stūres vadības sviras papildina pārnesumu pārslēgu un ļauj pārslēgt pārnesumus manuāli, neatlaižot rokas no stūres.
Pārnesumkārba automātiski pārslēdz pārnesumus uz leju, ja ātrums samazinās zem ieslēgtajam
pārnesumam atbilstošā līmeņa, lai nepieļautu raustīšanos un apstāšanos.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Pārnesumu pārslēga bloķētājs (422 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres vadības
svirām* (421 lpp.)
Strauja paātrinājuma funkcija (424 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
(424 lpp.)
"-": atlasa nākamo zemāko pārnesumu.
"+": atlasa nākamo augstāko pārnesumu.
Stūres vadības sviru aktivizēšana
Lai pārnesumus varētu mainīt ar vadības svirām,
tām jābūt aktivizētām:
–
Pavelciet vienu no svirām uz stūres pusi.
> Vadītāja displejā redzamais cipars apzīmē
pašreiz izvēlēto pārnesumu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 421
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Slēdzis
Pārnesumu pārslēga bloķētājs
Lai pārslēgtu pārnesumu par vienu soli:
Pārnesumu pārslēgsviras bloķētājs novērš
nejaušu automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu pārslēgšanu.
–
Pavelciet vienu no vadības svirām uz aizmuguri - pret stūri - un atlaidiet.
Pārnesumi tiek pārslēgtu, ikreiz pavelkot vadības
sviru, ar noteikumu, ka dzinēja ātrums neatrodas
ārpus atļautā diapazona. Pēc katras pārnesumu
maiņas vadītāja displejā mainās pašreizējā pārnesuma rādījums.
Ir divi dažādi pārnesumu pārslēga bloķētāja veidi
— mehāniskais un automātiskais.
Mehāniskais pārnesumu pārslēga
bloķētājs
Funkcijas deaktivizēšana
Vadītāja displejs, pārslēdzot pārnesumus ar stūres vadības svirām.
Pārnesumu pozīcijā M tiek automātiski aktivizētas
stūres vadības sviras.
Manuāla deaktivizēšana pārnesumu pozīcijā
D.
– Deaktivizējiet stūres vadības sviras, pavelkot
labo sviru (+) uz stūres pusi un turot, līdz
vadītāja displejā nodziest pašreizējā pārnesuma cipars.
Automātiska deaktivizēšana
Pozīcijā D stūres vadības sviras var deaktivizēt
pēc īsa brīža, ja tās netiek izmantotas. Uz to
norāda pašreizējā pārnesuma cipara nodzišana.
Izņēmums ir bremzēšana ar dzinēju — tādā gadījumā sviras ir aktīvas tik ilgi, cik ilgi notiek bremzēšana ar dzinēju.
Pozīcijā M nenotiek automātiska deaktivizēšana.
Saistītā informācija
Vadītāja displejs, pārslēdzot pārnesumus ar stūres vadības svirām manuālajā pārnesumu pārslēgšanas režīmā.
422
•
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu
pozīcijas (420 lpp.)
•
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
(424 lpp.)
Pārnesumu pārslēgu brīvi var pārslēgt uz priekšu
un atpakaļ starp N un D. Citas pozīcijas ir bloķētas ar fiksatoru, ko var atbrīvot, nospiežot bloķētāja pogu uz pārnesumu pārslēga.
Kad bloķētājpoga ir nospiesta, sviru var pārvietot
uz priekšu vai atpakaļ pozīcijās P, R, N un D.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Automātiskais pārnesumu pārslēga
bloķētājs
Deaktivējiet automātisko
pārnesumu pārslēga bloķētāju
Automātiskajam pārnesumu pārslēgsviras bloķētājam ir īpašas drošības sistēmas.
Ja automašīnai nav strāvas, automātisko pārnesumu pārslēga bloķētāju tomēr var atvienot.
Saistītā informācija
•
•
Pārnesumu pārslēga bloķētājs (422 lpp.)
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu
pozīcijas (420 lpp.)
No stāvēšanas pozīcijas — P
Lai ieslēgtu pārnesumu no pozīcijas, kas nav P, ir
jānospiež bremžu pedālis un jāieslēdz aizdedzes
pozīcija II.
No neitrālās pozīcijas — N
Ja pārnesumu pārslēgs ir N pozīcijā un automobilis ir stāvējis vismaz 3 sekundes (neatkarīgi no tā,
vai dzinējs darbojas), pārnesumu pārslēgs ir bloķēts.
Lai varētu pārvietot pārnesumu pārslēgsviru no
pozīcijas N citā pozīcijā, jānospiež bremžu pedālis,
un jāieslēdz aizdedzes pozīcija II.
Saistītā informācija
•
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu
pozīcijas (420 lpp.)
•
Deaktivējiet automātisko pārnesumu pārslēga bloķētāju (423 lpp.)
Ja automašīna nav braukšanas kārtībā, piemēram,
ja akumulators izlādējies, tad pārnesumu pārslēgsvira ir jāpārslēdz pozīcijā N, lai automašīnu varētu
pārvietot.
Paceliet salona gumijas paklājiņu, kas atrodas priekšā pārnesumu pārslēgsvirai. Atrodiet
apakšā esošo atveri ar atsperpogu.
Iespiediet atverē mazu skrūvgriezi un turiet
šādā pozīcijā.
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgsviru pozīcijā
N un atlaidiet pogu.
4.
Novietojiet gumijas paklājiņu atpakaļ vietā.
423
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Strauja paātrinājuma funkcija
Saistītā informācija
Strauja paātrinājuma funkciju var izmantot, kad ir
nepieciešams maksimāls paātrinājums, piemēram, apdzenot.
•
Kad akseleratora pedālis tiek pilnībā nospiests
līdz grīdai (garām pozīcijai, kuru parasti uzskata
par pilnu paātrinājumu), tūlīt tiek ieslēgts zemāks
pārnesums. To dēvē par kick-down funkciju.
Ja akseleratora pedālis tiek atlaists no kick-down
pozīcijas, pārnesumkārba automātiski pārslēdzas
uz augšu.
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu
pozīcijas (420 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
Pārnesumu pārslēga indikators manuālajā pārnesumu pārslēgšanas režīmā rāda vadītāja displejā
pašreizējo pārnesumu un brīdi, kad pienācis
laiks ieslēgt nākamo pārnesumu, lai nodrošinātu
optimālu degvielas ekonomiju.
Ja manuālas pārnesumu pārslēgšanas laikā atlasāt piedziņas režīmu Eco, ir svarīgi izvēlēties
pareizu pārnesumu un laicīgi pārslēgt pārnesumus.
Drošības funkcija
Lai izvairītos no pārāk lieliem dzinēja apgriezieniem, pārnesumkārbas kontroles programma ir
aprīkota ar aizsardzības bloķētāju pārnesumu pārslēgšanai uz leju.
Pārnesumkārba neļauj pārslēgt zemāku pārnesumu jeb veikt "kick-down" funkciju, kā rezultātā
dzinēja ātrums kļūtu tik liels, ka spētu bojāt dzinēju. Nekas nenotiek, ja vadītājs joprojām mēģina
šādi pārslēgt zemāku pārnesumu pie augstiem
dzinēja apgriezieniem – paliek ieslēgts sākotnējais pārnesums.
Pārnesumu pārslēgšanas indikators 12 collu vadītāja
displejā*.
Lietojot strauja paātrinājuma funkciju, automašīna
var pārslēgt pārnesumkārbu par vienu vai diviem
līmeņiem zemākā pārnesumā. Kad ir sasniegts
maksimālais dzinēja ātrums, pārnesumkārba tiek
pārslēgta augstākā pārnesumā, lai novērstu dzinēja bojājumus.
424
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Pilnpiedziņa*
Piedziņas režīmi*
Pilnpiedziņa (AWD5) nozīmē to, ka automašīnai
visi četri riteņi vienlaikus ir dzenošie, kas uzlabo
vilktspēju.
Piedziņas režīma atlasīšana ietekmē automašīnas vadāmības īpašības, uzlabojot braukšanas
baudījumu un atvieglojot braukšanu īpašās situācijās.
Lai nodrošinātu vislabāko iespējamo vilkmi, dzinējspēks tiek automātiski sadalīts starp riteņiem
ar vislabāko saķeri. Sistēma pastāvīgi aprēķina
vajadzību pēc griezes momenta aizmugurējiem
riteņiem un var nekavējoties pārdalīt pat pusi
motora griezes momenta aizmugurējiem riteņiem.
Pārnesumu pārslēgšanas indikators 8 collu vadītāja displejā.
Pārnesumu pārslēga indikators rāda vadītāja displejā pašreizējo pārnesumu un ar augšupvērstu
bultiņu norāda brīdi, kad ieteicams ieslēgt augstāku pārnesumu.
Saistītā informācija
•
5
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu
pozīcijas (420 lpp.)
All Wheel Drive
Braucot ar pilnpiedziņu lielā ātrumā, palielinās
stabilizējošais efekts. Parastos braukšanas
apstākļos lielākā jaudas daļa tiek novadīta uz
priekšējiem riteņiem. Stāvēšanas laikā pilnpiedziņa vienmēr ir ieslēgta, sagatavojot maksimālu
vilcējspēku gaitas paātrināšanai.
Pilnpiedziņas īpašības atšķiras atkarībā no atlasītā piedziņas režīma.
Saistītā informācija
•
•
Piedziņas režīmi* (425 lpp.)
Pārnesumkārba (419 lpp.)
Lietojot piedziņas režīmus, var ātri piekļūt daudzajām automašīnas funkcijām un iestatījumiem,
kas piemēroti dažādām braukšanas vajadzībām.
Šīs sistēmas ir pielāgotas, lai nodrošinātu vislabākās vadāmības īpašības katrā no piedziņas režīmiem:
•
•
•
•
•
•
•
Stūrēšana
Dzinējs/pārnesumkārba/pilnpiedziņa*
Bremzes
Amortizatori
Vadītāja displejs
Funkcija Start/Stop
Klimata kontroles iestatījumi
Izvēlieties to piedziņas režīmu, kas ir vislabāk piemērots pašreizējiem braukšanas apstākļiem.
Atcerieties, ka ne visi piedziņas režīmi ir pieejami
visās situācijās.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 425
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Atlasāmie piedziņas režīmi
Comfort
• Šis ir parastais automašīnas režīms.
Iedarbinot automašīnu, tiek ieslēgts režīms
Comfort un aktivizēta funkcija Start/Stop. Šie
iestatījumi padara automašīnu komfortablu, stūres
iekārta un amortizatori tiek pielāgoti normālai
braukšanai, un virsbūves kustība ir plūstoša.
Šis piedziņas režīms rada sertificētu daudzumu
oglekļa dioksīdu izmešu.
Eco
•
Pielāgojiet automašīnu ekonomiskākai un
videi draudzīgākai braukšanai, izvēloties
režīmu Eco.
Šis piedziņas režīms nozīmē, piemēram, ka tiek
aktivizēta funkcija Start/Stop, amortizatori ir "mīksti" un noteiktu klimata kontroles iestatījumu
jauda tiek samazināta.
Pārnesumu pārslēgšana kļūst straujāka un izteiktāka, un pārnesumkārba nosaka augstāku prioritāti pārnesumam ar lielāku vilcējspēku.
Stūrēšanas reakcija kļūst ātrāka un amortizācija
cietāka6, ļaujot automašīnai piekļauties ceļam, lai
samazinātu apgāšanās risku līkumos.
Funkcija Start/Stop tiek deaktivizēta.
Individual
• Piedziņas režīma pielāgošana individuālajām
vēlmēm.
Atlasiet piedziņas režīmu, ar kuru sākt, un pēc
tam pielāgojiet iestatījumus atbilstoši vēlamajām
braukšanas īpašībām. Šie iestatījumi tiek saglabāti aktīvajā vadītāja profilā un ir pieejami ikreiz,
kad automašīna tiek atslēgta ar to pašu tālvadības atslēgu.
Individuālais piedziņas režīms ir pieejams tikai
gadījumā, ja tas ir aktivizēts vidējā displejā.
Braucot režīmā Eco, vadītāja displejā tiek rādīta
ekonomijas skala, kas reāllaikā rāda, cik ekonomiska ir braukšana.
Dynamic
• Dynamic režīmā automašīnas īpašības kļūst
sportiskākas un reakcija uz ātruma palielināšanu — straujāka.
6
7
426
Attiecas uz Four-C.
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
Iestatījumu skats7 individuālam piedziņas režīmam.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Individuāls
braukšanas režīms un atlasiet Individuāls
braukšanas režīms.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
3.
Sadaļā Sākotnējie iestatījumi atlasiet
sākuma piedziņas režīmu: Eko, Komforts vai
Dinamisks.
Tiek pielāgoti šādi iestatījumi:
•
•
•
•
•
•
•
Vadītāja displejs
Stūrēšanas spēks
Piedziņas režīma maiņa*
3.
Izvēlieties to piedziņas režīmu, kas ir vislabāk piemērots pašreizējiem braukšanas apstākļiem.
Piedziņas režīmu maina, izmantojot vadības slēdzi viduskonsolē.
Spēka pārvada īpašības
Atcerieties, ka ne visi piedziņas režīmi ir pieejami
visās situācijās.
Bremžu īpašības
Lai mainītu piedziņas režīmu:
Piekares vadība
Nospiediet piedziņas režīma vadības ierīci vai
pieskarieties tieši skārienekrānā, lai apstiprinātu izvēli.
> Vadītāja displejā ir redzams atlasītais piedziņas režīms.
Saistītā informācija
•
•
Piedziņas režīmi* (425 lpp.)
Piedziņas režīma Eco aktivizēšana un deaktivizēšana ar funkciju pogu (430 lpp.)
ECO klimats
Iedarbināš./izslēgš..
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Piedziņas režīma maiņa* (427 lpp.)
Braukšanas pozīcija Eco (428 lpp.)
Ekonomiska braukšana (436 lpp.)
Funkcija Start/Stop (430 lpp.)
Pilnpiedziņa* (425 lpp.)
Vadītāju profili (131 lpp.)
1.
Nospiediet piedziņas režīma vadības slēdzi
DRIVE MODE.
> Vidējā displejā tiek parādīta uznirstošā
izvēlne.
2.
Ritiniet ritenīti uz augšu vai uz leju, līdz tiek
iezīmēts vajadzīgais piedziņas režīms.
* Papildaprīkojums/piederums. 427
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Braukšanas pozīcija Eco
Piedziņas režīms Eco optimizē automašīnas
vadāmības īpašības, lai braukšana būtu ekonomiskāka un videi draudzīgāka.
Lietojiet šo režīmu, lai taupītu degvielu un saudzētu vidi.
Režīmam Eco var pielāgot tālāk norādītās raksturīpašības:
•
•
•
pārnesumu pārslēgšanas punkti;
dzinēja pārvaldība un gāzes pedāļa reakcija;
Ja gāzes pedālis tiek atlaists, kad braukšanas
ātrums ir no 65 līdz 140 km/h
(40 un 87 mph), tiek aktivizēta brīvas rites
funkcija Eco Coast un deaktivizēta bremzēšana ar dzinēju.
Šo funkciju vislabāk izmantot vietās, kur iespējama ilgstoša ripošana, piemēram, uz ceļiem ar
nelielu ceļa kritumu vai situācijās, kad jāsamazina
ātrums, lai automašīna varētu ripot līdz zonai ar
zemāku ātruma ierobežojumu.
Brīvas rites funkcijas aktivizēšana
Šī funkcija tiek aktivizēta, kad gāzes pedālis ir pilnībā atlaists, ja ir ievēroti šādi priekšnoteikumi:
•
•
•
Ir aktivizēts piedziņas režīms Eco.
•
ceļa kritums nav stāvāks par aptuveni 6%.
428
•
•
nospiediet gāzes vai bremžu pedāli
Ātrums ir diapazonā aptuveni 65-140 km/h
(40-87 mph).
•
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres vadības
svirām*.
•
Daži klimata kontroles iestatījumi darbojas ar
samazinātu jaudu vai tiek deaktivizēti.
Ierobežojumi
Brīvas rites funkcija nav pieejama, ja
•
Vadītāja displejā esošā ECO mērierīce rāda
informāciju, kas atvieglo videi draudzīgu un
ekonomisku braukšanu.
•
dzinēja un/vai pārnesumkārbas darba temperatūra nav normāla
•
pārnesumu pārslēgsvira tiek pārvietota no
pozīcijas D manuālā pozīcijā
•
braukšanas ātrums neatbilst
aptuveni 65–140 km/h (40–87 mph) diapazonam
•
•
ceļa kritums ir stāvāks par aptuveni 6%
Brīvas rites funkcija Eco Coast pārtrauc bremzēšanu ar dzinēju — tas nozīmē, ka ilgstošai brīvai
ripošanai tiek izmantota automašīnas kinētiskā
enerģija. Kad vadītājs atlaiž gāzes pedāli, pārnesumkārba automātiski atvienojas no dzinēja, un tā
ātrums tiek samazināts līdz tukšgaitas ātrumam
ar samazinātu degvielas patēriņu.
Deaktivizējiet brīvas rites funkciju šādi
Pārnesumu pārslēgsvira atrodas pozīcijā D.
Kad izmantojat brīvas rites funkciju, vadītāja displejā ir redzams COASTING.
Brīvgaitas funkcija Eco Coast
Brīvas rites funkcijas deaktivizēšana un
izslēgšana
Noteiktās situācijās var būt vēlams deaktivizēt vai
izslēgt šo funkciju, lai bremzētu ar dzinēju. Šādas
situācijas var rasties, piemēram, stāvos ceļa kritumos vai pirms apdzīšanas manevra, lai to varētu
veikt visdrošākajā iespējamajā veidā.
Tiek veikta manuāla pārnesumu pārslēgšana,
izmantojot stūres vadības sviras*.
pārvietojiet pārnesumu pārslēgu manuālajā
pozīcijā
Izslēdziet brīvas rites funkciju šādi
•
•
mainiet piedziņas režīmu*
funkciju skatā izslēdziet piedziņas režīmu
Eco
Pat bez brīvas rites funkcijas var ļaut automašīnai
ripot nelielus attālumus. Tas, savukārt, samazina
degvielas patēriņu. Taču, lai nodrošinātu optimālu
degvielas patēriņu, vislabāk ir aktivizēt brīvas rites
funkciju, lai automašīna varētu ripot garākus attālumus.
Kruīza kontrole Eco Cruise
Lietojot kruīza kontroli piedziņas režīmā Eco,
automašīnas ātrums tiks palielināts un samazināts lēnāk, salīdzinot ar citiem piedziņas režīmiem, kas nodrošina papildu degvielas ietaupīju-
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
mus. Tas nozīmē, ka automašīnas ātrums var būt
nedaudz lielāks vai mazāks par iestatīto.
•
Uz gluda ceļa automašīnas ātrums var novirzīties no iestatītā ātruma, kad ir kruīza kontrole ir aktīva un automašīna brīvi ripo.
•
Stāvā kalna kāpumā automašīnas ātrums
samazinās, līdz tiek ieslēgts zemāks pārnesums, un pēc tam tiek sākta pakāpeniska
ātruma palielināšana, lai sasniegtu iestatīto
ātrumu.
•
Kalna kritumā, kur automašīna brīvi ripo,
automašīnas ātrums var būt nedaudz lielāks
vai mazāks par iestatīto. Šī funkcija izmanto
parastu bremzēšanu ar dzinēju, lai uzturētu
iestatīto ātrumu; ja nepieciešams, tiek lietota
arī kājas bremze.
Eco skala vadītāja displejā
PIEZĪME
Kad ir aktivizēts piedziņas režīms Eco, tiek
mainīti vairāki klimata kontroles sistēmas
iestatījumu parametri un ierobežotas vairāku
elektroierīču funkcijas. Noteiktus iestatījumus
var atiestatīt manuāli, bet pilnīgu funkcionalitāti var atgūt, tikai izslēdzot piedziņas režīmu
Eco vai pielāgojot piedziņas režīmu
Individual* un tajā ieviešot pilnīgu klimata
funkcionalitāti.
Eco mērierīce 8 collu vadītāja displejā.
ECO mērierīce rāda, cik ekonomiska ir braukšana:
•
Kad braukšana ir ekonomiska, mērierīce rāda
zemu vērtību, un bultiņa atrodas zaļajā zonā.
•
Kad braukšana nav ekonomiska, piemēram,
asas bremzēšanas vai straujas ātruma palielināšanas laikā, mērierīce rāda augstu vērtību.
ECO mērierīcei ir arī indikators, kas rāda, kā
atsauces vadītājs vadītu automašīnu tādos pašos
braukšanas apstākļos. Tas ir norādīts ar skalas
īsāko rādītāju.
Ja rodas sarežģījumi aizsvīduma dēļ, nospiediet
maks. atkausēšanas taustiņu, kas darbojas kā
parasti.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Piedziņas režīma maiņa* (427 lpp.)
Piedziņas režīma Eco aktivizēšana un deaktivizēšana ar funkciju pogu (430 lpp.)
Piedziņas režīmi* (425 lpp.)
Ekonomiska braukšana (436 lpp.)
Funkcija Start/Stop (430 lpp.)
ECO klimata kontrole
Piedziņas režīmā Eco pasažieru salonā tiek automātiski aktivizēta Eco klimata kontrole, lai samazinātu enerģijas patēriņu.
Eco skala 12 collu vadītāja displejā*.
* Papildaprīkojums/piederums. 429
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Piedziņas režīma Eco aktivizēšana
un deaktivizēšana ar funkciju pogu
Eco piedziņas režīmam ir funkciju poga centrālā
displeja funkciju skatā, ja vien automašīna nav
aprīkota ar piedziņas režīma vadības slēdzi tuneļkonsolē.
Izslēdzot dzinēju, režīms Eco tiek deaktivizēts,
tādēļ tas jāaktivizē pēc katras dzinēja iedarbināšanas reizes. Kad šī funkcija ir aktivizēta, vadītāja
displejā ir redzams ECO.
Eco piedziņas režīma atlasīšana
centrālā displeja funkciju skatā
–
Nospiediet pogu Braukš. rež. ECO, lai aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju.
Funkcija Start/Stop
Braukšana ar funkciju Start/Stop
Izmantojot funkciju Start/Stop, dzinējs īslaicīgi
izslēdzas, kad automašīna ir apturēta, piemēram,
pie luksofora vai satiksmes rindā, un, atsākot
braukšanu, automātiski sāk darboties.
Funkcija Start/Stop īslaicīgi izslēdz dzinēju, kad
automašīna stāv uz vietas, un pēc tam automātiski to iedarbina, tiklīdz automašīna atsāk
kustību.
Iedarbināšanas/apturēšanas funkcija samazina
degvielas patēriņu, kas, savukārt, palīdz samazināt
izplūdes gāzu izmešus.
Funkcija Start/Stop ir pieejama, kad automašīna
ir iedarbināta, un var tikt aktivizēta, ja piepildās
noteikti nosacījumi.
Sistēma ļauj pielāgot videi draudzīgu braukšanas
stilu, ļaujot dzinējam automātiski izslēgties situācijās, kad tas ir iespējams.
Saistītā informācija
•
•
•
Braukšana ar funkciju Start/Stop (430 lpp.)
Funkcijas Start/Stop darbības nosacījumi
(432 lpp.)
Piedziņas režīmi* (425 lpp.)
Vadītāja displejā tiek norādīts, kad funkcija ir
•
•
•
Pieejama
Aktīva
Nepieejama
Visas automašīnas parastās sistēmas, piemēram,
apgaismojums, radio u.c. darbojas normāli pat
laikā, kad dzinējs ir automātiski izslēdzies. Taču
dažu ierīču funkcijas, piemēram, klimata kontroles
sistēmas ventilatora ātrums vai ārkārtīgi augsts
audiosistēmas skaļums, var īslaicīgi samazināties.
Automātiskā izslēgšanās
> Taustiņā esošais indikators izgaismojas,
kad funkcija ir aktivizēta.
Lai dzinējs varētu automātiski izslēgties, jāievēro
šādi priekšnosacījumi:
Saistītā informācija
•
•
•
430
Braukšanas pozīcija Eco (428 lpp.)
Piedziņas režīma maiņa* (427 lpp.)
Piedziņas režīmi* (425 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
•
Apturiet automašīnu, nospiežot bremžu
pedāli, un atstājiet kāju uz bremžu pedāļa —
dzinējs tiek apturēts automātiski.
Piedziņas režīmā Comfort vai Eco dzinējs var tikt
automātiski apturēts, pirms automašīna ir pilnīgi
apstājusies.
Kad ir aktivizēta adaptīvā kruīza kontrole vai Pilot
Assist, dzinējs tiek automātiski apturēts pēc aptuveni 3 sekundēm.
•
•
•
•
•
8
Atlaidiet bremžu pedāli — dzinējs tiks automātiski iedarbināts un jūs varēsiet turpināt
braukt. Kalna kāpumā ieslēdzas palīgsistēma
braukšanas uzsākšanai kalnā (HSA8), kas
neļauj automašīnai ripot atpakaļ.
Simbols
•
Kad funkcija ir aktīva un dzinējs ir izslēdzies
automātiski, tahometra bultiņa ir vērsta pret
READY.
•
Kad funkcija nav pieejama, teksts READY ir
attēlots pelēkā krāsā.
•
Kad funkcija ir deaktivizēta, teksts netiek
rādīts.
Tehniskie parametri
Balts simbols: Funkcija ir pieejama.
12 collu vadītāja displejā*
• Kad funkcija ir pieejama, tahometrā ir
redzams teksts READY.
Smilškrāsas simbols: Funkcija ir
aktīva, un dzinējs ir automātiski
izslēdzies.
Funkcija nav pieejama, jo nav ievēroti nosacījumi.
Kad funkcija ir deaktivizēta, simbols
netiek rādīts.
Aktivizējot funkciju Auto Hold, automātiskā
iedarbināšana aizkavējas, līdz tiek nospiests
gāzes pedālis.
Saistītā informācija
Kad ir aktivizēta adaptīvā kruīza kontrole vai
Pilot Assist, dzinējs tiek automātiski iedarbināts, nospiežot gāzes pedāli vai nospiežot
stūres kreisās vadības tastatūras taustiņu
.
Saglabājiet kājas spiedienu uz bremžu pedāli
un nospiediet gāzes pedāli — dzinējs tiek
iedarbināts automātiski.
8 collu vadītāja displejā
Simbols tiek attēlots spidometra apakšdaļā.
Vadītāja displeja simboli
Automātiskā iedarbināšana
Lai dzinējs varētu automātiski sākt darboties, jāievēro šādi priekšnosacījumi:
Kalna kritumā: Viegli atlaidiet spiedienu uz
bremžu pedāli, lai automašīna sāktu ripot, —
dzinējs tiks automātiski iedarbināts pēc
neliela ātruma palielinājuma.
Funkcija ir aktīva, un dzinējs ir automātiski izslēdzies.
•
Funkcijas Start/Stop pagaidu izslēgšana
(432 lpp.)
•
Funkcijas Start/Stop darbības nosacījumi
(432 lpp.)
•
•
Funkcija Start/Stop (430 lpp.)
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (417 lpp.)
Palīdzība braukšanas uzsākšanai kalnā
(418 lpp.)
Hill Start Assist
* Papildaprīkojums/piederums. 431
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Funkcijas Start/Stop pagaidu
izslēgšana
Funkcijas Start/Stop darbības
nosacījumi
Noteiktās situācijās var būt vēlams īslaicīgi deaktivizēt funkciju Start/Stop.
Lai funkcija Start/Stop darbotos, jāievēro vairāki
nosacījumi.
Deaktivizējiet, izmantojot funkciju taustiņu Iedarbināš./
izslēgš. vidējā displeja funkciju
skatā. Kad funkcija ir deaktivizēta, taustiņa rādījums tiek
izslēgts.
Funkcija ir deaktivizēta:
•
•
līdz tā tiek atkal aktivizēta;
•
līdz nākamajai automašīnas iedarbināšanas
reizei;
Ja kāds no nosacījumiem nav ievērots, vadītāja
displejā tas tiek norādīts.
Dzinējs neizslēdzas automātiski
•
•
Ir aktivizēta ABS sistēma.
•
Vairākas iedarbināšanas reizes īsā laika
periodā ir aktivizējušas startera motora termālo aizsardzību.
ceļš ir ļoti stāvs.
Tiek atvērts dzinēja pārsegs.
Automašīna brauc lielā augstumā, bet dzinējs
vēl nav sasniedzis darba temperatūru.
Spēcīgas bremzēšanas gadījumā (pat, ja nav
aktivizēta ABS sistēma).
•
Pēc iedarbināšanas automašīna nav sasniegusi aptuveni 10 km/h (6 mph).
•
Pēc vairākām automātiskas apturēšanas reizēm ātrumam ir atkal jāpārsniedz
aptuveni 10 km/h (6 mph), pirms automašīnu
atkal var apturēt.
•
•
Izplūdes sistēmas daļiņu filtrs ir pilns.
Vadītājs nav piesprādzējis drošības jostu.
•
akumulatora jauda ir zemāka par minimālo
atļauto līmeni.
Pārnesumkārba nav sasniegusi parasto
darba temperatūru.
•
Pārnesumu pārslēgs atrodas pozīcijā M (±).
līdz piedziņas režīms tiek mainīts uz Eco vai
Comfort;
•
•
Braukšana ar funkciju Start/Stop (430 lpp.)
•
Funkcijas Start/Stop darbības nosacījumi
(432 lpp.)
Dzinējs nav sasniedzis parasto darba temperatūru.
•
Apkārtējā gaisa temperatūra ir zemāka nekā
aptuveni -5°C (23°F) vai augstāka nekā
aptuveni 30°C (86°F).
•
•
•
•
432
Vadītājs pagriež stūri lielā amplitūdā.
Dzinējs neizslēdzas automātiski šādos gadījumos:
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Ir aktivizēta vējstikla elektriskā apsilde.
Pasažieru salons klimats atšķiras no iestatītajām vērtībām.
ir ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
Startera akumulatora temperatūra ir zem
atļautajām robežvērtībām vai virs tām.
Automašīnas elektrosistēmai ir pievienota
piekabe.
Dzinējs neieslēdzas automātiski
Tālāk minētajos gadījumos dzinējs neieslēdzas
automātiski pēc automātiskas izslēgšanās:
•
Vadītājs nav piesprādzējies, pārnesumu pārslēgsvira atrodas pozīcijā P, un vadītāja durvis
ir atvērtas — automašīna jāiedarbina kā
parasti.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Dzinējs sāk darboties automātiski,
neatlaižot bremžu pedāli.
BRĪDINĀJUMS
Neatveriet dzinēja pārsegu, kad dzinējs ir
izslēdzies automātiski. Pirms pacelt dzinēja
pārsegu, izslēdziet dzinēju kā parasti.
Turpmāk aprakstītajos gadījumos dzinējs sāk darboties automātiski pat tad, ja vadītājs nav atlaidis
bremžu pedāli:
•
Augsts mitruma līmenis pasažieru salona
izraisa logu aizsvīšanu.
•
Pasažieru salons klimats atšķiras no iestatītajām vērtībām.
•
Īslaicīgi ir augsts strāvas patēriņš vai akumulatora jauda samazinās līdz zemākajam atļautajam līmenim.
•
Bremžu pedālis tiek nospiests vairākas reizes.
•
•
Tiek atvērts dzinēja pārsegs.
•
Vadītāja drošības jostas sprādze tiek atvērta,
kad pārnesumu pārslēgs atrodas pozīcijā D
vai N.
•
Pārnesumu pārslēgs tiek pārvietots no pozīcijas D pozīcijā R vai M (±).
•
Vadītāja durvis tiek atvērtas, kad pārnesumu
pārslēgs atrodas pozīcijā D — skaņas signāls
un teksta paziņojums informē, ka aizdedze ir
ieslēgta.
Saistītā informācija
•
•
•
Funkcija Start/Stop (430 lpp.)
Braukšana ar funkciju Start/Stop (430 lpp.)
Funkcijas Start/Stop pagaidu izslēgšana
(432 lpp.)
Automašīna sāk kustēties vai nedaudz palielina ātrumu, ja dzinējs ir automātiski izslēdzies, bet automašīna vēl nav pilnībā apstājusies.
433
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Līmeņa vadība* un amortizācija
Līmeņa vadība un amortizācija automašīnā tiek
regulēta automātiski.
Amortizācija (Four-C)
Automašīnai, kas aprīkota ar Four-C, amortizācija
tiek noregulēta atbilstoši atlasītajam piedziņas
režīmam un automašīnas ātrumam. Parasti amortizatori tiek iestatīti tā, lai nodrošinātu vislabāko
iespējamo komfortu, un tiek nepārtraukti regulēti
atbilstoši brauktuves apstākļiem, automašīnas
paātrinājumam, bremzēšanai un pagriezienu veikšanai.
Simboli un ziņojumi vadītāja displejā
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Piekare
Lietotājs ir manuāli izslēdzis aktīvo piekari.
Lietotāja deaktivizēts
Īslaicīgi samazināta veiktspēja
Aktīvās piekares veiktspēja ir īslaicīgi samazināta sistēmas intensīvas lietošanas dēļ. Ja šis
ziņojums tiek rādīts bieži (piemēram, vairākas reizes nedēļā), sazinieties ar autoservisuA.
Piekare
Ir radusies kļūme. Apmeklējiet autoservisuA, tiklīdz tas ir iespējams.
Piekare
Jāveic apkope
434
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Piekares kļūme
Apturiet drošā vietā
Ir radusies kritiska kļūme. Apturiet automašīnu drošā vietā un noorganizējiet tās vilkšanu uz
autoservisuA.
Piekare
Ir radusies kļūme. Ja ziņojums tiek rādīts braukšanas laikā, sazinieties ar autoservisuA.
Brauciet lēnāk. Automaš. atrodas
pārāk augstu.
A
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
•
Līmeņa vadības iestatījumi* (436 lpp.)
Piedziņas režīmi* (425 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 435
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Līmeņa vadības iestatījumi*
Ekonomiska braukšana
Izslēdziet līmeņa vadību, kad automašīna tiks
pacelta ar domkratu, lai novērstu problēmas ar
automātisku regulēšanu.
Brauciet ekonomiskāk un ekoloģiskāk, braucot
plūstoši un paredzot situācijas.
Iestatījumi centrālajā displejā
Atspējot līmeņošanas vadību
Noteiktos gadījumos, piemēram, pirms automašīnas pacelšanas ar domkratu, funkcija jādeaktivizē*. Pretējā gadījumā līmeņa atšķirības, kas radītas, paceļot ar domkratu, nozīmētu, ka automātiskā vadība sāk regulēt augstumu, radot nevēlamu efektu.
Pielāgojiet braukšanas stilu un ātrumu attiecīgajai
situācijai.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
piekare.
3.
Izvēlieties Atspējot līmeņošanas vadību.
•
Lai panāktu zemāku degvielas patēriņu, aktivizējiet piedziņas režīmu Eco.
•
Izmantojiet brīvas rites funkciju Eco Coast
piedziņas režīmā Eco — bremzēšana ar dzinēju tiek pārtraukta, un automašīnas kinētiskā enerģija tiek izmantota ilgstošai ripošanai
brīvgaitā.
•
Stāvbremze un
Saistītā informācija
•
•
436
Līmeņa vadība* un amortizācija (434 lpp.)
Ieteikumi par bagāžas iekraušanu (560 lpp.)
Neuzsildiet dzinēju līdz darba temperatūrai ar
tukšgaitas ātrumu, bet gan brauciet ar normālu slodzi tūlīt pēc dzinēja iedarbināšanas
— auksts dzinējs patērē vairāk degvielas
nekā silts.
•
Ja iespējams, neizmantojiet automašīnu īsu
attālumu braukšanai. Dzinējam nav laika sasniegt normālu darbības temperatūru, kas veicina degvielas patēriņa pieaugumu.
•
Bremzējiet ar dzinēju, lai samazinātu ātrumu,
ja tas nerada draudus citiem ceļu satiksmes
dalībniekiem.
•
Brauciet ar pareizu gaisa spiedienu riepās un
pārbaudiet to regulāri - lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izvēlieties ECO spiedienu riepās.
•
Riepu izvēle var ietekmēt degvielas patēriņu
− konsultējieties ar izplatītāju par piemērotām
riepām.
•
Izņemiet no automašīnas nevajadzīgas lietas
- jo lielāks svars, jo lielāks degvielas patēriņš.
Ņemiet vērā tālāk minēto:
Funkcijas deaktivizēšana vidējā displejā:
1.
•
Pārslēdzot pārnesumus manuāli — izvēlieties
visaugstāko iespējamo pārnesumu, pielāgojoties pašreizējiem satiksmes apstākļiem un
ceļa segumam, — zemāks dzinēja apgriezienu skaits nodrošina zemāku degvielas
patēriņu. Izmantojiet pārnesumu pārslēgšanas indikatoru.
•
Brauciet ar vienmērīgu ātrumu un ievērojiet
pietiekamu attālumu līdz citiem transportlīdzekļiem un objektiem, lai bremzētu pēc
iespējas mazāk.
•
Jumta bagāža un jumta bagāžas kaste palielina gaisa pretestību, kas, savukārt, palielina
degvielas patēriņu — noņemiet jumta bagāžnieku, kad to nelietojat.
•
Braukšana lielā ātrumā palielina degvielas
patēriņu − palielinoties ātrumam, pieaug arī
vēja pretestība.
•
Izvairieties no braukšanas ar atvērtiem
logiem.
•
Pašreizējā degvielas patēriņa rādījums borta
datorā var palīdzēt braukt ekonomiskāk.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā neizslēdziet dzinēju, kamēr
automobilis atrodas kustībā, piemēram, braucot lejā no kalna. Pretējā gadījumā tiks deaktivētas svarīgas sistēmas, piemēram, stūres
pastiprinātājs un bremžu pastiprinātājs.
Sagatavošanās ilgam braucienam
Pirms brīvdienu ceļojuma vai cita ilga brauciena
ir svarīgi sevišķi rūpīgi pārbaudīt automašīnas
darbību un aprīkojumu.
Pārliecinieties, ka
•
Saistītā informācija
dzinējs darbojas kā parasti, un degvielas
patēriņš ir normāls;
•
Drive-E — tīrāks braukšanas baudījums
(28 lpp.)
•
nav nekādu noplūžu (degviela, eļļa vai citi
šķidrumi);
•
•
Braukšanas pozīcija Eco (428 lpp.)
•
bremzēšanas spēks bremzēšanas laikā ir
optimāls;
•
visi lukturi darbojas — ja automašīna ir
sevišķi noslogota, noregulējiet priekšējo lukturu līmeni;
•
riepu protektora dziļums un gaisa spiediens ir
pietiekams; uzmontējiet ziemas riepas, ja plānojat braukt uz reģionu, kurā var būt apsniguši vai apledojuši ceļi;
•
•
•
startera akumulatora uzlāde notiek labi;
Riepu spiediena pārbaudīšana (528 lpp.)
•
•
•
•
•
•
•
Ekonomiska braukšana (436 lpp.)
Automašīnas modema iestatījumi* (503 lpp.)
Ieteikumi par bagāžas iekraušanu (560 lpp.)
Braukšana ar piekabi (449 lpp.)
Pilot Assist (305 lpp.)
Ātruma ierobežotājs (282 lpp.)
Riepu avārijas remonta komplekts (545 lpp.)
tīrītāju slotiņas ir labā stāvoklī
automašīnā atrodas avārijas trīsstūris un
atstarojošā veste (dažās valstīs to paredz
likums).
Saistītā informācija
•
•
•
•
Riepu spiediena pārbaudīšana (528 lpp.)
Degvielas patēriņš un CO2 izmeši (632 lpp.)
Apskalošanas šķīduma iepildīšana (614 lpp.)
Braukšana ziemā (438 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 437
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Braukšana ziemā
Slideni braukšanas apstākļi
Ūdens šķērsošana
Ziemā ir svarīgi veikt automašīnai noteiktas pārbaudes, lai braukšana būtu droša.
Lai nodrošinātu optimālu saķeri ar ceļu, Volvo
iesaka izmantot ziemas riepas uz visiem riteņiem,
ja pastāv iespēja, ka uz ceļa būs sniegs vai ledus.
Ūdens šķērsošana nozīmē, ka ar automašīnu tiek
braukts ūdenī, piemēram, pa pārplūdušu ceļu.
Braucot ūdenī, jārīkojas ļoti piesardzīgi.
Pirms aukstā gadalaika iestāšanās pārbaudiet:
•
•
Lai izvairītos no kondensācijas, degvielas
tvertne jātur piepildīta.
•
Svarīgs parametrs ir dzinēja eļļas viskozitāte.
Eļļas ar zemāku viskozitāti (šķidrākas eļļas)
atvieglo dzinēja palaišanu aukstā laikā un arī
pazemina degvielas patēriņu, kamēr dzinējs ir
auksts.
SVARĪGI
Apgrūtinātas braukšanas apstākļos vai karstā
laikā nedrīkst lietot zemas viskozitātes eļļu.
•
•
438
PIEZĪME
Dzinēja dzesēšanas šķidrumam jāsatur 50 %
glikola. Šis maisījums pasargā dzinēju no
sasalšanas līdz aptuveni -35°C (-31°F). Lai
izvairītos no veselības apdraudējuma, dažādu
veidu glikolu nedrīkst jaukt.
Jāpārbauda startera akumulatora stāvoklis un
uzlādes pakāpe. Aukstā laikā pieaug prasības
pret startera akumulatoru, bet tā kapacitāte
aukstā laikā samazinās.
Izmantojiet mazgāšanas šķidrumu ar antifrīzu,
lai mazgāšanas šķidruma tvertnē neveidotos
ledus.
Dažās valstīs ziemas riepu lietošana ir
noteikta ar likumu. Dažās valstīs radžotu riepu
lietošana ir aizliegta ar likumu.
Izmēģiniet braukšanu pa slidenām virsmām kontrolējamos apstākļos, lai uzzinātu, kā mašīna
reaģē.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ziemas riepas (543 lpp.)
Sniega ķēdes (543 lpp.)
Bremzēšana uz ceļiem, kas nokaisīti ar smiltīm (413 lpp.)
Bremzēšana uz slapjiem ceļiem (413 lpp.)
Apskalošanas šķīduma iepildīšana (614 lpp.)
Akumulators (581 lpp.)
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa (612 lpp.)
Dzesēšanas šķidruma iepildīšana (578 lpp.)
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi dzinēja eļļai
(628 lpp.)
Ar automašīnu var braukt ūdenī, kura maksimālais
dziļums ir 25 cm (9 collas), ne ātrāk kā soļošanas
ātrumā. Braucot plūstošā ūdenī, jārīkojas sevišķi
piesardzīgi.
Ūdens šķērsošanas laikā saglabājiet nelielu
ātrumu un neapturiet automašīnu. Kad ūdens ir
šķērsots, viegli nospiediet bremžu pedāli un pārliecinieties, vai ir sasniegta pilna bremžu funkcija.
Ūdens un dubļi var, piemēram, saslapināt bremžu
uzlikas, un tas var izraisīt novēlotu bremžu darbību.
•
Vajadzības gadījumā pēc braukšanas pa
ūdeni un dubļiem notīriet elektriskā sildītāja
un piekabes sakabes kontaktus.
•
Neļaujiet automobilim ilgstoši atrasties ūdenī,
kas sniedzas pāri sliekšņiem. Tas var radīt
elektriskus bojājumus.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
SVARĪGI
•
Ja gaisa filtrā iekļūst ūdens, dzinējs var
sabojāties.
•
Ja transmisijā iekļūst ūdens, tas samazina
eļļas spēju darboties kā smērvielai, kas
paīsina saistīto sistēmu kalpošanas laiku.
•
•
Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas
skāruši jebkuru no komponentiem, dzinēju, transmisiju, turbokompresoru, diferenciāli vai tā iekšējos komponentus
hidrostatiskas bloķēšanās vai eļļas izbeigšanās gadījumā.
Ja dzinējs ūdenī noslāpst, nemēģiniet to
vēlreiz iedarbināt - izvelciet automašīnu
laukā no ūdens un nogādājiet servisā ieteicams autorizētā Volvo servisā. Dzinēja salūšanas risks.
Degvielas tvertnes durtiņu
atvēršana un aizvēršana
Lai varētu atvērt degvielas uzpildes durtiņas,
automašīnai jābūt atslēgtai9.
Vadītāja displejā blakus tvertnes simbolam redzamā bultiņa
norāda, kurā automašīnas pusē
atrodas degvielas tvertnes aizvirtnis.
1.
Atveriet degvielas tvertnes aizvirtni, viegli
uzspiežot aizvirtņa aizmugurē.
2.
Kad degvielas iepildīšana ir pabeigta, aizveriet aizvirtni, viegli piespiežot.
Degvielas uzpilde degvielas uzpildes
stacijā
Saistītā informācija
•
Degvielas uzpildīšana (439 lpp.)
Saistītā informācija
•
Degvielas uzpildīšana
Degvielas tvertne ir aprīkota ar degvielas uzpildes sistēma bez vāka.
Evakuācija (457 lpp.)
Pirms degvielas uzpildes sākšanas ir svarīgi ievadīt
sūkņa sprauslu tālāk par pieliešanas caurules divām
atveramajām lūkām.
Uzpildes norādījumi:
1.
9
Degvielas uzpildes durtiņu statusu ietekmē tikai aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības atslēgu, bezatslēgas režīmā* vai ar Volvo On Call.
Izslēdziet automašīnu un atveriet degvielas
uzpildes durtiņas.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 439
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
2.
4.
Nepārpildiet tvertni, bet gan piepildiet to, līdz
sūkņa sprausla pati pirmoreiz iznāk ārā.
> Tvertne ir pilna.
PIEZĪME
Karstā laikā no degvielas tvertnes var iztecēt
liekā degviela.
Degvielas uzpilde no degvielas kannas
Uzpildot ar degvielas kannu, izmantojiet piltuvi,
kas atrodas putuplasta blokā bagāžas nodalījumā
zem grīdas lūkas.
Izvēlieties degvielu, kas ir apstiprināta lietošanai automašīnā saskaņā ar identifikatoru10
degvielas uzpildes aizvirtņa iekšpusē. Informāciju par apstiprinātiem degvielas veidiem
un identifikatoru skatiet sadaļā "Benzīns".
3.
10
440
Ievietojiet sūkņa sprauslu degvielas tvertnes
atvērumā. Uzpildes caurulei ir divi atveres
pārsegi. Pirms sākat degvielas uzpildi, sūkņa
pistole jāievieto garām abiem pārsegiem.
1.
Atveriet degvielas tvertnes aizvirtni.
2.
Ievietojiet piltuvi degvielas tvertnes atvērumā.
Uzpildes caurulei ir divi atveres pārsegi.
Pirms varat sākt degvielas uzpildi, piltuve jāievieto garām abiem pārsegiem.
Uzlīme degvielas tvertnes aizvirtņa iekšpusē.
Saistītā informācija
•
Degvielas tvertnes durtiņu atvēršana un aizvēršana (439 lpp.)
•
Benzīndzinējs (441 lpp.)
Attiecas automašīnām ar papildu
sildītāju, ko darbina ar degvielu*
Nekādā gadījumā neizmantojiet ar degvielu darbināmo sildītāju, kamēr automašīna atrodas degvielas uzpildes stacijā.
Saskaņā ar CEN standartu EN16942 identifikators atrodas degvielas tvertnes aizvirtņa iekšpusē, un līdz 2018. gada 12. oktobrim tas būs norādīts uz attiecīgajiem degvielas sūkņiem un to uzpildes pistolēm
degvielas uzpildes stacijās visā Eiropā.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Rīkošanās ar degvielu
SVARĪGI
Neizmantojiet degvielu, kuras kvalitāte ir zemāka,
nekā iesaka Volvo, jo tā negatīvi ietekmēs dzinēja
jaudu un degvielas patēriņu.
Sajaucot dažādu tipu degvielu vai lietojot
neieteiktu degvielu, Volvo garantijas un visi
papildu apkopes līgumi, kas ir spēkā visiem
dzinējiem, zaudē spēku.
BRĪDINĀJUMS
Centieties neieelpot degvielas garaiņus un
raugieties, lai tā neiekļūtu acīs.
Ja degviela iekļūst acīs, izņemiet kontaktlēcas,
ja tās nēsājat, skalojiet acis ar lielu ūdens
daudzumu vismaz 15 minūtes un vērsieties
pie ārsta.
Saistītā informācija
•
Benzīndzinējs (441 lpp.)
Benzīndzinējs
Benzīns ir degvielas veids, kas paredzēts automašīnām ar benzīndzinēju.
Izmantojiet tikai labi pazīstamu ražotāju piedāvāto
benzīnu. Nekādā gadījumā neizmantojiet apšaubāmas kvalitātes degvielu. Benzīnam jāatbilst
standartam EN 228.
Benzīna identifikators
Nekādā gadījumā nenorijiet degvielu. Degviela, piemēram, benzīns, bioetanols un to
maisījums, kā arī dīzeļdegviela ir ļoti toksiska
un norīšanas gadījumā var izraisīt neatgriezeniskus savainojumus vai nāvi. Ja esat norijis
degvielu, nekavējoties vērsieties pie ārsta.
BRĪDINĀJUMS
Zemē izlijusi degviela var aizdegties.
Pirms degvielas uzpildes izslēdziet ar degvielu
darbināmo sildītāju.
Uzpildot degvielu, nekādā gadījumā neglabājiet pie sevis ieslēgtu mobilo tālruni. Zvana
signāls var izraisīt dzirksteļu rašanos un aizdedzināt benzīna dūmus, izraisot ugunsgrēku un
savainojumus.
Uzlīme degvielas tvertnes aizvirtņa iekšpusē.
Saskaņā ar CEN standartu EN16942 identifikators atrodas degvielas tvertnes aizvirtņa iekšpusē,
un līdz 2018. gada 12. oktobrim tas būs norādīts
uz attiecīgajiem degvielas sūkņiem un to uzpildes
pistolēm degvielas uzpildes stacijās visā Eiropā.
Tie ir identifikatori, kas attiecas uz pašreizējo
standarta degvielu Eiropā. Automašīnā ar benzīndzinēju var izmantot benzīnu ar šādiem identifikatoriem:
}}
441
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
E5 ir benzīns, kurā ir ne vairāk
kā 2,7% skābekļa un ne vairāk
kā 5% no tilpuma etanola.
||
Braucot temperatūrā, kas pārsniedz +38°C
(100°F), ieteicams izmantot degvielu ar iespējami
augstāku oktānskaitli, lai nodrošinātu optimālu
automašīnas veiktspēju un degvielas ekonomiju.
SVARĪGI
E10 ir benzīns, kurā ir ne vairāk
kā 3,7% skābekļa un ne vairāk
kā 10% no tilpuma etanola.
•
•
•
Lietojiet tikai bezsvina benzīnu, lai nepieļautu katalītiskā neitralizatora bojājumus.
•
Nedrīkst lietot degvielu, kas satur metāliskas piedevas.
•
Nelietojiet piedevas, kuras nav ieteicis
Volvo.
SVARĪGI
Saistītā informācija
Ir atļauts lietot degvielu, kurā ir ne vairāk
par 10 tilpuma procentiem etanola.
•
•
•
•
Drīkst lietot EN 228 E10 benzīnu (maks.
10 tilpuma procentu etanola).
Nedrīkst lietot degvielu, kuras etanola
saturs pārsniedz E10 (maks. 10 tilpuma
procentus), piemēram, E85.
Oktānskaitlis
442
•
•
Parastai braukšanai var izmantot RON 95
markas benzīnu.
•
Maksimālai efektivitātei un minimālam degvielas patēriņam ieteicams RON 98 markas
benzīns.
•
Degvielu, kuras oktānskaitlis ir zemāks par
RON 95, nedrīkst lietot.
Rīkošanās ar degvielu (441 lpp.)
Degvielas uzpildīšana (439 lpp.)
Benzīna daļiņu filtrs (442 lpp.)
Degvielas patēriņš un CO2 izmeši (632 lpp.)
Benzīna daļiņu filtrs
Automašīnas ar benzīndzinējiem ir aprīkotas ar
daļiņu filtriem efektīvākai izmešu kontrolei.
Normālas braukšanas laikā daļiņas no izplūdes
gāzēm tiek savāktas benzīna daļiņu filtrā. Normālos braukšanas apstākļos notiek pasīva reģenerācija, kuras gaitā daļiņas tiek oksidētas un sadedzinātas. Šādi filtrs tiek iztukšots.
Ja ar automašīnu brauc nelielā ātrumā vai to
daudzkārt iedarbina zemā āra temperatūrā, var
būt nepieciešama aktīva reģenerācija. Daļiņu filtra
reģenerācija notiek automātiski, un parasti tā aizņem 10–20 minūtes. Reģenerācijas laikā var būt
jūtama deguma smaka.
Aukstā laikā izmantojiet stāvapsildi - dzinējs ātrāk
sasniegs normālu darba temperatūru.
Braucot nelielus attālumus nelielā
ātrumā automašīnā ar benzīndzinēju
Izmešu sistēmas darbību ietekmē veids, kādā ar
automašīnu brauc. Ir svarīgi braukt dažādus attālumus dažādos ātrumos, lai sasniegtu optimālu
veiktspēju.
Bieži braucot nelielus attālumus mazā ātrumā (vai
aukstos klimatiskajos apstākļos), kad dzinējs
nesasniedz normālu darba temperatūru, var
rasties problēmas, kas laika gaitā izraisīs darbības
kļūmi un brīdinājuma ziņojuma aktivizēšanu. Ja ar
automašīnu galvenokārt tiek braukts pilsētas
satiksmē, ir svarīgi regulāri braukt lielākā ātrumā,
lai izmešu sistēma varētu veikt reģenerāciju.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
•
Starp degvielas uzpildes reizēm ar automašīnu ir vismaz 20 minūtes jābrauc pa pirmās
kategorijas ceļiem vismaz ar 60 km/h (38
mph).
Saistītā informācija
•
Benzīndzinējs (441 lpp.)
Dzinēja un piedziņas sistēmas
pārkaršana
Noteiktos apstākļos, piemēram, braucot pa kalnainu apvidu vai ārkārtējā karstumā, pastāv dzinēja un piedziņas sistēmas pārkaršanas risks, it
īpaši, ja pārvadājat smagu bagāžu.
•
Pārkaršanas gadījumā dzinēja jauda var īslaicīgi tikt ierobežota.
•
Noņemiet papildu lampas no radiatora restīšu priekšpuses, ja braucat ļoti karstos laika
apstākļos.
•
•
•
Ja temperatūra dzinēja dzesēšanas sistēmā
kļūst pārāk augsta, izgaismojas brīdinājuma
simbols un vadītāja displejā tiek parādīts
paziņojums Dzinēja temperatūra Augsta
temperatūra. Apturiet drošā vietā. Apturiet automobili droši, un ļaujiet dzinējam vairākas minūtes darboties tukšgaitā un atdzist.
Ja tiek parādīts paziņojums Dzinēja
temperatūra Augsta temperatūra.
Izslēdziet dzinēju vai Dzin. dzesēšanas
šķ. Zems līmenis. Izslēdziet dzinēju.,
apturiet automašīnu un izslēdziet dzinēju.
Pārnesumkārbas pārkaršanas gadījumā tiek
atlasīta alternatīva pārnesumu pārslēgšanas
programma. Turklāt tiek aktivizēta iebūvētā
aizsargfunkcija, kas cita starpā izgaismo brīdinājuma simbolu un vadītāja displejā parāda
paziņojumu Silta transmisija Samaz. ātr.
Lai atdzesētu vai Karsta transmisija Apt.
drošā vietā, gaidiet, līdz autom. atdz..
Ievērojiet sniegtos ieteikumus, samaziniet
ātrumu vai apturiet automašīnu, ievērojot
satiksmes drošību, un ļaujiet dzinējam vairākas minūtes darboties tukšgaitā, lai pārnesumkārba varētu atdzist.
•
Ja automobilis pārkarst, uz laiku var izslēgt
gaisa kondicionēšanas sistēmu.
•
Pēc smaga brauciena tūlīt neizslēdziet dzinēju.
PIEZĪME
Ir normāli, ja dzinēja dzesēšanas ventilators
darbojas vēl kādu brīdi pēc dzinēja izslēgšanas.
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Augsta dzinēja temperatūra. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Zems dzesēšanas šķidruma līmenis. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Karsta/pārkarsusi/atdzesēta pārnesumkārba. Ievērojiet sniegtos
ieteikumus.
}}
443
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Saistītā informācija
•
•
•
•
Dzesēšanas šķidruma iepildīšana (578 lpp.)
Braukšana ar piekabi (449 lpp.)
Sagatavošanās ilgam braucienam (437 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
(424 lpp.)
Startera akumulatora pārmērīga
uzlāde
Automobiļa elektriskās funkcijas dažādi noslogo
akumulatoru. Neizmantojiet aizdedzes pozīciju II,
kad automašīna ir izslēgta. Tā vietā izmantojiet
aizdedzes pozīciju I, kas patērē mazāk jaudas.
Ja akumulators ir izlādējies, automobili var iedarbināt, izmantojot strāvu no cita akumulatora.
Izvairieties arī no atšķirīgām papildierīcēm, kas
noslogo elektrisko sistēmu. Kad automašīna ir
izslēgta, neizmantojiet funkcijas, kas tērē daudz
enerģijas. Šo funkciju piemēri ir:
•
•
•
•
ventilators
priekšējie lukturi
priekšējā loga tīrītāji
audio sistēma (darbināta lielā skaļumā).
Ja startera akumulatora spriegums ir zems, vadītāja displejā ir redzams ziņojums. Tādā gadījumā
enerģijas taupīšanas funkcija izslēdz noteiktas
funkcijas vai samazina akumulatora noslogojumu,
piemēram, samazinot ventilatora griešanās
ātrumu un / vai izslēdzot audiosistēmu.
–
Ja tā notiek, uzlādējiet akumulatoru, iedarbinot automašīnu un ļaujot tai darboties vismaz
15 minūtes — startera akumulatora lādēšana
ir efektīvāka braukšanas laikā, nevis darbinot
dzinēju tukšgaitā, kamēr automašīna stāv.
Saistītā informācija
•
•
444
Iedarbināšana, izmantojot
savienotājvadus un citu
akumulatoru
Akumulators (581 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (408 lpp.)
Iedarbināšanas vadu stiprinājuma punkti.
Lai izvairītos no īssavienojumiem vai citiem bojājumiem, iedarbinot automašīnu ar savienotājvadu
palīdzību, ieteicams rīkoties šādi:
1.
Iestatiet automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā 0.
2.
Pārliecinieties, ka donora akumulatora spriegums ir 12 V.
3.
Ja paralēlais akumulators ir uzstādīts citā
automobilī, izslēdziet paralēlā automobiļa dzinēju un pārliecinieties, ka abi automobiļi
nesaskaras.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
4.
Pievienojiet vienu sarkanā vada spaili paralēlā
akumulatora pozitīvajam terminālim (1).
SVARĪGI
Uzmanīgi pievienojiet dzinēja iedarbināšanas
kabeli, lai izvairītos no īssavienojumiem, ko var
radīt citas dzinēja nodalījumā esošās detaļas.
5.
Iedarbinot ar savienotājvadu, atveriet pozitīvā
termināļa vāku (2).
6.
Pievienojiet otru sarkanā savienotājvada
spaili automašīnas pozitīvajam terminālim (2).
7.
Pievienojiet vienu melnā vada spaili paralēlā
akumulatora negatīvajam terminālim (3).
8.
Pievienojiet otru melnā vada spaili automašīnas negatīvajam terminālim (4).
9.
Pārliecinieties, vai ārējā savienotājvada spailes ir droši nostiprinātas, lai iedarbināšanas
mēģinājuma laikā nerastos dzirksteles.
11. Iedarbiniet tā automobiļa dzinēju, kura akumulators ir izlādējies.
BRĪDINĀJUMS
•
Akumulators var radīt ļoti sprādzienbīstamu gāzi. Nepareizi pievienojot akumulatora savienotājvadu, var rasties dzirksteles,
kas savukārt var izraisīt akumulatora eksploziju.
•
Nepievienojiet iedarbināšanas vadus
nevienam degvielas sistēmas komponentam vai kustīgai daļai. Uzmanieties no karstām dzinēja daļām.
•
Akumulators satur sērskābi, kas var izraisīt nopietnus apdegumus.
•
Ja sērskābe iekļūst acīs, nonāk uz ādas
vai apģērba, skalojiet skarto vietu ar lielu
ūdens daudzumu. Ja sērskābe iekļūst
acīs, nekavējoties vērsieties pie ārsta.
•
Nekādā gadījumā nesmēķējiet akumulatora tuvumā.
SVARĪGI
Iedarbināšanas mēģinājuma laikā nepieskarieties kabeļa un automašīnas savienojuma vietām. Pastāv risks radīt dzirksteles.
12. Noņemiet vadus apgrieztā secībā - vispirms
melno, pēc tam sarkano.
Nodrošiniet to, lai neviena melnā vada spaile
neskartu akumulatora pozitīvo termināli/
donora akumulatora pozitīvo termināli vai sarkanā savienotājvada spaili.
10. Iedarbiniet paralēlā automobiļa dzinēju un
Ļaujiet tam dažas minūtes darboties ar
apgriezieniem, kas ir nedaudz lielāki par tukšgaitas apmēram 1500 apgr./min.
}}
445
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
PIEZĪME
Ja startera akumulators ir tik ļoti izlādējies, ka
automašīnas elektrosistēma nedarbojas, un
pēc tam dzinējs tiek iedarbināts ar ārēja akumulatora vai akumulatora uzlādes ierīces palīdzību, funkcija Start/Stop joprojām var būt
aktivizēta. Ja Start/Stop funkcija drīz pēc tam
aptur dzinēju, pastāv liels risks, ka dzinēja
automātiska iedarbināšana neizdosies nepietiekama akumulatora uzlādes līmeņa dēļ, jo
akumulators vēl nav pietiekami uzlādēts.
Ja automašīna ir iedarbināta ar ārēju strāvas
avotu vai nepietiek laika, lai akumulatoru uzlādētu ar akumulatora uzlādes ierīci, Start/Stop
funkcija tiek īslaicīgi deaktivizēta, līdz automašīna ir atkal uzlādējusi akumulatoru. Ja āra
temperatūra ir aptuveni +15°C (aptuveni
60°F), akumulatora uzlāde automašīnai ir
jāveic vismaz 1 stundu. Zemākā āra temperatūrā uzlādes laiks var palielināties līdz
3–4 stundām. Akumulatora uzlādei ieteicams
izmantot ārēju akumulatora uzlādes ierīci.
Saistītā informācija
•
•
•
•
446
Automašīnas iedarbināšana (406 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (408 lpp.)
Stūres regulēšana (192 lpp.)
Aizdedzes režīma atlasīšana (409 lpp.)
Piekabes āķis*
Saistītā informācija
Automašīnu var aprīkot ar piekabes āķi, kas ļauj
ar automašīnu vilkt, piemēram, piekabi.
•
Izvirzāmi/ievelkami vilkšanas kronšteini*
(447 lpp.)
•
•
Braukšana ar piekabi (449 lpp.)
•
Piekabes āķa specifikācijas* (447 lpp.)
Automašīnai var būt pieejami dažādi piekabes āķu
varianti. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Uz vilkšanas āķa uzstādīts velosipēda bagāžnieks* (453 lpp.)
SVARĪGI
Izslēdzot dzinēju, automātiski var atslēgt arī
pastāvīgo akumulatora spriegumu uz piekabes savienotāju, lai neizlādētu startera akumulatoru.
SVARĪGI
Vilkšanas āķis ir regulāri jātīra un jāeļļo, lai tas
nediltu.
PIEZĪME
Lietojot sakabi ar vibrāciju slāpētāju, vilkšanas
āķi nedrīkst eļļot.
Tas attiecas arī uz tāda velosipēdu pārvadāšanas bagāžnieka uzstādīšanu, kurā vilkšanas
āķis tiek iespīlēts.
PIEZĪME
Ja automašīna ir aprīkota ar piekabes āķi, tai
nav aizmugurējā vilkšanas cilpas stiprinājuma.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Piekabes āķa specifikācijas*
Izmēri, montāžas punkti, mm (collas)
Piekabes āķa izmēri un stiprinājuma punkti.
A
1121,9 (44,2)
B
81,5 (3,2)
C
875 (34,4)
D
437,5 (17,2)
E
Skatiet attēlu iepriekš
F
273,7 (10,8)
G
Lodes centrs
Saistītā informācija
•
•
Piekabes āķis* (446 lpp.)
Vilktspēja un piekabes āķa lodes slodze
(624 lpp.)
Izvirzāmi/ievelkami vilkšanas
kronšteini*
Ievelkamo vilkšanas āķi var pēc nepieciešamības
ievilkt vai izvirzīt. Ievilktā pozīcijā vilkšanas iekārta
ir pilnīgi paslēpta.
BRĪDINĀJUMS
Uzmanīgi ievērojiet norādījumus par vilkšanas
āķa ievilkšanu un izvirzīšanu.
BRĪDINĀJUMS
Nenospiediet izvēršanas/ievilkšanas taustiņu,
ja piekabes āķim ir pievienota piekabe.
Vilkšanas iekārtas izvirzīšana
BRĪDINĀJUMS
Vilkšanas iekārtas izvēršanas laikā nestāviet
tuvu triecienstieņa centram.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 447
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
1.
2.
Atveriet bagāžas nodalījuma pārsegu. Vilkšanas iekārtas izvirzīšanas/ievilkšanas taustiņš
atrodas bagāžas nodalījuma aizmugurē labajā
pusē. Lai izvirzīšanas funkcija būtu aktīva, taustiņa indikatora lampiņai jābūt pastāvīgi
iedegtai oranžā krāsā.
Nospiediet un atlaidiet taustiņu — izvirzīšana
var nesākties, ja turēsiet taustiņu nospiestu
pārāk ilgi.
> Vilkšanas iekārta tiek izvirzīta uz āru un uz
leju atbloķētā pozīcijā — indikatora lampiņa mirgo oranžā krāsā. Vilkšanas āķis ir
gatavs pārvietošanai bloķētā pozīcijā.
3.
Pārvietojiet vilkšanas iekārtu gala pozīcijā, kur
tā tiek nostiprināta un nofiksēta vietā — indikatora lampiņa pastāvīgi izgaismojas oranžā
krāsā.
> Vilkšanas iekārta ir gatava lietošanai.
PIEZĪME
Ir jāpabeidz vilkšanas āķa izvirzīšanas procedūra, pirms to var pārvietot bloķētā pozīcijā. Šī
procedūra var aizņemt vairākas sekundes. Ja
vilkšanas āķis netiek nofiksēts bloķētā pozīcijā, uzgaidiet dažas sekundes un mēģiniet
vēlreiz.
BRĪDINĀJUMS
Noteikti nostipriniet piekabes drošības kabeli
tam paredzētajā kronšteinā.
448
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
PIEZĪME
Braukšana ar piekabi
2.
Braucot ar piekabi, jāievēro vairāki svarīgi punkti
attiecībā uz piekabes āķi, piekabi un kravas izvietojumu piekabē.
Pēc brīža tiek aktivizēti enerģijas taupīšanas
režīmi, un indikatora lampiņa nodziest. Sistēmu var aktivizēt no jauna, aizverot un atverot
bagāžas nodalījuma durvis. Tas attiecas uz
gadījumiem, kad piekabes āķis tiek izvirzīts vai
ievilkts.
Derīgās kravas svars ir atkarīgs no automobiļa
masas. Pasažieru un visu piederumu, piemēram,
sakabes ierīces kopējais svars par atbilstošu vērtību samazina automobiļa derīgās kravas svaru.
Ja automašīna nosaka piekabes elektrisko
savienojumu, indikators vairs nav pastāvīgi
iedegts.
Nofiksējiet piekabes āķi, pārvietojot to atpakaļ
ievilktā pozīcijā, kur tas tiek bloķēts.
> Ja piekabes āķis ir pareizi ievilkts, indikatora lampiņa ir pastāvīgi iedegta.
Vilkšanas iekārtas ievilkšana
SVARĪGI
Automašīna ir aprīkota ar piekabes vilkšanai
nepieciešamo aprīkojumu.
•
Automašīnas piekabes āķa tipam jābūt
apstiprinātam.
•
Izvietojiet kravu piekabē tā, lai svars uz piekabes āķi atbilstu maksimālajam pieļaujamajam
spiedienam uz piekabes āķa lodi. Vilkšanas
āķa slodze tiek aprēķināta kā daļa no automašīnas neto masas.
•
Automašīnai ar pilnu kravu palieliniet gaisa
spiedienu riepās līdz ieteiktajam.
•
Braucot ar piekabi, dzinējs tiek noslogots vairāk nekā parasti.
•
Nevelciet smagu piekabi, kamēr automašīna
ir pilnīgi jauna. Uzgaidiet, līdz ar to būs
nobraukti vismaz 1000 km (620 jūdzes).
•
Braucot pa garām un stāvām nogāzēm,
bremzes tiek noslogotas daudz vairāk nekā
parasti. Pārslēdzot pārnesumus manuāli, pārslēdziet zemāku pārnesumu un pielāgojiet
automašīnas ātrumu.
Ievelkot piekabes āķi, pārliecinieties, ka elektrības kontaktligzdā nav ievietots kontaktspraudnis vai adapters.
1.
Atveriet bagāžas nodalījuma pārsegu.
Nospiediet un atlaidiet taustiņu, kas atrodas
bagāžas nodalījuma aizmugurē labajā pusē,
— ievilkšana var nesākties, ja turēsiet taustiņu nospiestu pārāk ilgi.
> Piekabes āķis automātiski nolaižas atbloķētā pozīcijā, un taustiņa indikatora lampiņa mirgo oranžā krāsā.
Saistītā informācija
•
•
Braukšana ar piekabi (449 lpp.)
Piekabes āķis* (446 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 449
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
•
Ievērojiet spēkā esošos noteikumus par
atļauto ātrumu un svara ierobežojumiem.
•
Kad vadāt automašīnu ar piekabi pa garu,
stāvu kāpumu, brauciet nelielā ātrumā.
•
Norādītā maksimālā piekabes masa ir spēkā
tikai augstumā, kas nepārsniedz
1000 metrus virs jūras līmeņa (3280 ft).
Braucot lielākā augstumā, dzinēja jauda un
automašīnas spēja pārvarēt ceļa kāpumu ir
samazināta, ja gaisa blīvums ir mazāks, un
tādēļ ir jāsamazina arī maksimālā piekabes
faktiskā masa. Automašīnas un piekabes
masa ir jāsamazina par 10% uz katriem
papildu 1000 m (3280 ft) vai to daļu.
•
Izvairieties no braukšanas ar piekabi pa
nogāzēm, kas stāvākas par 12%.
PIEZĪME
Ekstremāli laika apstākļi, braukšana ar piekabi
vai braukšana lielā augstumā, kā arī sliktāka
degvielas kvalitāte, nekā ieteicams, ir faktori,
kas var būtiski palielināt automašīnas degvielas patēriņu.
Piekabes savienotājs
Ja automašīnas piekabes āķim ir 13 elektriskie
kontakti, bet piekabei — 7, nepieciešams adapteris. Lietojiet Volvo apstiprinātu adapteri. Pārbaudiet, vai kabelis nevelkas pa zemi.
450
SVARĪGI
Izslēdzot dzinēju, automātiski var atslēgt arī
pastāvīgo akumulatora spriegumu uz piekabes savienotāju, lai neizlādētu startera akumulatoru.
Piekabes svars
BRĪDINĀJUMS
Ievērojiet ieteikumus par piekabes svaru. Pretējā gadījumā pēkšņas kustības vai bremzēšanas gadījumā automašīnas un piekabes vadāmība var būt apgrūtināta.
PIEZĪME
Noteiktais maksimālais atļautais piekabes
svars ir Volvo atļautais piekabes svars. Katars
valsts noteikumi var vēl vairāk ierobežot piekabes svaru un ātrumu. Vilkšanas ierīces var būt
sertificētas lielāka vilkšanas svara izmantošanai, nekā automašīna var pavilkt.
Līmeņa kontrole*
Automašīnas līmeņa vadības sistēma cenšas
uzturēt pastāvīgu augstumu neatkarīgi no slodzes
(līdz pat maksimālajam pieļaujamajam svaram).
Kad automobilis stāv uz vietas, tā aizmugure
nedaudz nolaižas; tas ir normāli.
Braucot kalnainā apvidū un karstos
klimatiskajos apstākļos
Velkot piekabi, noteiktos apstākļos ir iespējams
pārkaršanas risks. Ja dzinējs un piedziņas sistēma pārkarst, vadītāja displejā iedegas brīdinājuma simbols un tiek rādīts ziņojums.
Automātiskā pārnesumkārba izvēlas pārnesumu
atkarībā no slodzes un dzinēja apgriezieniem.
Stāvas nogāzes
Neizvēlieties automātiskajai pārnesumkārbai augstāku pārnesumu par to, ar kādu tā "spēj tikt
galā" — ne vienmēr ieteicams braukt ar augstu
pārnesumu pie zemiem dzinēja apgriezieniem.
Automašīnas novietošana stāvēšanai kalnā
1. Līdz galam nospiediet bremžu pedāli.
2.
Iedarbiniet stāvbremzi.
3.
Ieslēdziet pārnesumu P.
4.
Atlaidiet bremžu pedāli.
Novietojot automašīnu ar piekabi stāvā nogāzē,
palieciet zem riteņiem ķīļus.
Automašīnas iedarbināšana nogāzē
1. Līdz galam nospiediet bremžu pedāli.
2.
Ieslēdziet pārnesumu D.
3.
Stāvbremzes izslēgšana.
4.
Atlaidiet bremžu pedāli un sāciet braukšanu.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Saistītā informācija
•
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
(451 lpp.)
•
•
Piekabes lukturu pārbaude (452 lpp.)
•
Dzinēja un piedziņas sistēmas pārkaršana
(443 lpp.)
•
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi dzinēja eļļai
(628 lpp.)
Vilktspēja un piekabes āķa lodes slodze
(624 lpp.)
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
Piekabes stabilitātes palīgfunkcija
Piekabes stabilitātes palīgsistēmas funkcijas
(TSA11) mērķis ir stabilizēt automašīnu, velkot
piekabi, ja sākas tās lokveida kustība. Šī sistēma
ir iekļauta stabilitātes sistēmā ESC12.
Piekabes stabilitātes palīgfunkcija pastāvīgi kontrolē automašīnas kustības, it īpaši sāniskās
kustības. Ja tiek konstatēta sānnovirze, priekšējie
riteņi tiek bremzēti atsevišķi. Tas ir paredzēts, lai
stabilizētu automobiļa/piekabes savienojumu. Ar
to bieži pietiek, lai palīdzētu autovadītājam atgūt
automobiļa vadību.
Sānnovirzes iemesli
Sānnovirze var rasties jebkuram automobiļa/
piekabes savienojumam. Parasti sānnovirze
notiek, braucot ar lielu ātrumu. Tomēr pastāv
risks, ka tā var rasties, braucot ar nelielu ātrumu,
ja piekabe ir pārslogota vai krava nav pareizi
sadalīta, piemēram, tā novietota pārāk tālu uz aizmuguri.
Lai notiktu sānnovirze, jābūt iemeslam, kas to
ierosina, piem.:
•
Automobilis ar piekabi tiek pakļauts pēkšņam
un spēcīgam sānu vējam.
•
Automobilis ar piekabi uzbrauc uz nelīdzenas
ceļa virsmas vai iebrauc grambā.
•
Sānnovirzi izraisošas stūres kustības.
Ja ir sākusies sānnovirze, var būt grūti vai pat
neiespējami to apturēt. Tas padara automobiļa/
piekabes savienojumu grūti vadāmu, un pastāv
risks, ka varat, piemēram, nokļūt nepareizā braukšanas joslā vai nobraukt no brauktuves.
11
12
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
Ja lokveida kustība netiek novērsta pirmajā reizē,
kad iejaucas piekabes stabilitātes palīgsistēma,
automašīnas/piekabes savienojums tiek bremzēts ar visiem riteņiem un dzinēja jauda tiek
samazināta. Kad sānnovirze tiek pakāpeniski
samazināta un automašīnas/piekabes sastāvs
atkal ir stabils, sistēma pārtrauc regulēšanu un
autovadītājs atkal pilnībā kontrolē automašīnu.
PIEZĪME
Ja vadītājs atlasa sporta režīmu, vidējā displeja izvēļņu sistēmā deaktivizējot ESC, stabilitātes sistēma tiek deaktivizēta.
Piekabes stabilitātes palīgsistēma var neiejaukties, ja autovadītājs izmanto spēcīgas stūres
kustības, lai mēģinātu izlīdzināt lokveida kustību,
jo tādā situācijā sistēma nevar noteikt, vai
lokveida kustību izraisa piekabe vai autovadītājs.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 451
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Kad darbojas piekabes stabilitātes palīgsistēma (TSA), vadītāja displejā mirgo simbols
ESC.
||
Saistītā informācija
•
•
Braukšana ar piekabi (449 lpp.)
Elektroniskā stabilitātes kontrole (277 lpp.)
Piekabes lukturu pārbaude
Pievienojot piekabi — pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai visi piekabes lukturi darbojas.
Piekabes pagrieziena rādītāji un
bremžu lukturi
Ja viens vai vairāki piekabes pagrieziena rādītāji
vai bremžu signāla spuldze nedarbojas, vadītāja
displejā tiek attēlots simbols un ziņojums. Citi piekabes lukturi vadītājam ir manuāli jāpārbauda
pirms braukšanas sākšanas.
Simbols
Paziņojums
baudiet, vai piekabe ir aprīkota ar aizmugurējo
miglas lukturi, lai braukšana būtu droša.
Piekabes lukturu pārbaude*
Automātiskā pārbaude
Kad piekabe ir pievienota elektriski, var veikt lukturu automātisku ieslēgšanu, lai noteiktu, vai visi
piekabes lukturi darbojas. Šī funkcija palīdz vadītājam pirms braukšanas pārbaudīt, vai piekabes
lukturi darbojas.
Lai veiktu pārbaudi, automašīnai jābūt izslēgtai.
1.
Kad piekabe tiek pievienota piekabes āķim,
vadītāja displejā tiek attēlots ziņojums
Autom. piekabes lukturu pārb..
2.
Apstipriniet paziņojumu, nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras taustiņu O.
> Tiek sākta lukturu pārbaude.
3.
Izkāpiet no automašīnas, lai pārbaudītu lukturu darbību.
> Visi piekabes lukturi sāk mirgot un pēc
tam vienlaikus iedegas.
4.
Vizuāli pārbaudiet, vai visi piekabes lukturi
darbojas.
5.
Pēc brīža visi piekabes lukturi atkal sāk mirgot.
> Pārbaude ir pabeigta.
• Piekabes pagr. rādītājs
Labā pagr. rād. kļūme
• Piekabes pagr. rādītājs Kr.
pagrieziena rādītāja kļūme
• Piekabes bremžu lukt.
Kļūme
Ja kāds no piekabes pagrieziena rādītāju lukturiem ir bojāts, vadītāja displejā pagrieziena rādītāju simbols mirgo ātrāk nekā parasti.
Aizmugurējais miglas lukturis uz
piekabes
Pievienojot piekabi, var neiedegties automašīnas
aizmugurējais miglas lukturis; šajā gadījumā
miglas luktura funkcija tiek pārslēgta uz piekabi.
Kad aktivizējat aizmugurējo miglas lukturi, pār-
452
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Automātiskās pārbaudes izslēgšana
Automātiskās pārbaudes funkciju var izslēgt centrālajā displejā.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
apgaismojums.
3.
Lukturi un
Atceliet Autom. piekabes lukturu pārb.
atlasi.
Manuālā pārbaude
Ja automātiskā pārbaude ir izslēgta, pārbaudi var
veikt manuāli.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
apgaismojums.
3.
Lukturi un
Izvēlieties Manuāla piekabes lukturu
pārb..
> Tiek sākta lukturu pārbaude. Izkāpiet no
automašīnas, lai pārbaudītu lukturu darbību.
Saistītā informācija
•
Braukšana ar piekabi (449 lpp.)
Uz vilkšanas āķa uzstādīts
velosipēda bagāžnieks*
Ieteicams lietot Volvo izstrādātos velosipēdu
bagāžniekus.
Tas ļaus novērst automašīnas bojājumus un brauciena laikā nodrošināt maksimālo iespējamo drošību. Volvo velosipēdu bagāžniekus var iegādāties
pie pilnvarotiem Volvo pārstāvjiem.
Precīzi ievērojiet kopā ar velosipēdu bagāžnieku
saņemtos norādījumus.
•
Velosipēdu bagāžnieka un velosipēdu kopējais svars nedrīkst pārsniegt 75 kg (165 mārciņas).
•
Velosipēdu bagāžnieks var būt paredzēts ne
vairāk kā trim velosipēdiem.
BRĪDINĀJUMS
Kad vilkšanas āķim ir uzstādīts velosipēdu bagāžnieks, tas ietekmē automašīnas braukšanas raksturīpašības. Piemēram, to izraisa:
•
•
•
•
•
•
tas ir nepareizi uzstādīts uz piekabes āķa;
•
tas tiek izmantots citu priekšmetu, nevis
velosipēdu pārvadāšanai.
samazināts iespējamais paātrinājums;
samazināts klīrenss;
mainīta spēja bremzēt.
Ieteikumi par velosipēdu novietošanu
uz velosipēdu bagāžnieka
Jo lielāks ir attālums starp kravas smaguma centru un piekabes āķi, jo lielāka ir slodze uz piekabes āķi.
Piestipriniet kravu saskaņā ar šiem ieteikumiem:
•
Vissmagāko velosipēdu uzstādiet vistuvāk
automašīnai.
•
Gādājiet, lai krava būtu izvietota simetriski un
iespējami tuvu automašīnas centram, piemēram, novietojot velosipēdus dažādos virzienos,
ja tiek piestiprināti vairāki velosipēdi.
•
Pirms transportēšanas noņemiet no velosipēdiem priekšmetus, kas nav piestiprināti, piemēram, velosipēda groziņu, akumulatoru,
bērnu sēdeklīti. To ieteicams darīt, gan lai
samazinātu slodzi uz vilkšanas āķi un velosipēdu bagāžnieku, gan lai samazinātu vēja
pretestību, kas ietekmē degvielas patēriņu.
•
Uz velosipēdiem nelietojiet aizsargpārsegus.
Tie var ietekmēt manevrētspēju, samazināt
redzamību un palielināt degvielas patēriņu.
Velosipēdu bagāžnieka nepareiza lietošana
var izraisīt piekabes āķa un automašīnas bojājumus.
Velosipēdu bagāžnieks var atdalīties no piekabes āķa, ja
palielināts svars;
tas ir pārslogots, skatiet velosipēdu
bagāžnieka norādījumus par maksimālo
slodzi;
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 453
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Tie var arī izraisīt lielāku slodzi uz piekabes
āķi.
||
Saistītā informācija
•
Piekabes āķis* (446 lpp.)
Vilkšana
Vilkšanas laikā automašīnu velk cits transportlīdzeklis, izmantojot vilkšanas trosi.
Pirms automašīnas vilkšanas noskaidrojiet atļauto
vilkšanas maksimālo ātrumu.
Sagatavošanās un vilkšana
BRĪDINĀJUMS
Bremžu pastiprinātājs un stūres pastiprinātājs
nedarbojas, ja dzinējs ir izslēgts - bremžu
pedālis ir jānospiež aptuveni 5 reizes spēcīgāk
un stūrēšana ir daudz apgrūtinātāka nekā
parasti.
1.
Ieslēdziet automašīnas avārijas gaismas signālu.
2.
Nostipriniet vilkšanas tauvu vilkšanas cilpā.
3.
Deaktivizējiet stūres bloķēšanas mehānismu,
atslēdzot automašīnu.
4.
Pārslēdziet automašīnu aizdedzes pozīcijā II
— pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā, nenospiežot bremžu
pedāli vai automašīnās ar manuālo pārnesumkārbu sajūga pedāli, un turiet aizdedzes
slēdzi aptuveni 4 sekundes. Pēc tam atlaidiet
pogu, un tā automātiski atgriezīsies sākuma
pozīcijā.
5.
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu neitrālajā
pozīcijā un atlaidiet stāvbremzi.
SVARĪGI
Ņemiet vērā, ka automašīna vienmēr jāvelk tā,
lai riteņi grieztos uz priekšu.
•
Nevelciet automašīnas ar automātisko
pārnesumkārbu ātrāk par 80 km/h
(50 mph) vai tālāk par 80 km (50
jūdzēm).
BRĪDINĀJUMS
454
•
Pirms vilkšanas pārliecinieties, ka stūres
fiksators ir atbloķēts.
•
Jābūt ieslēgtai aizdedzes pozīcijai II —
aizdedzes pozīcijā I visi drošības spilveni ir
deaktivizēti.
•
Automašīnas vilkšanas laikā vienmēr glabājiet tālvadības pults atslēgu automašīnā.
Ja akumulatora spriegums ir pārāk zems,
stāvbremzi nevar izslēgt. Ja akumulatora
spriegums ir pārāk zems, pievienojiet donora
akumulatoru.
> Tagad velkošais transportlīdzeklis var sākt
vilkšanu.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
6.
7.
Ja velkošais transportlīdzeklis samazina
ātrumu, nodrošiniet, lai vilkšanas trose būtu
nostiepta, turot kāju viegli piespiestu uz
bremžu pedāļa un tādējādi novēršot straujas
kustības.
Esiet gatavs bremzēt, lai apturētu.
Iedarbināšanas palīdzība
Nemēģiniet iedarbināt dzinēju, ievelkot automobili. Ja akumulators ir izlādējies un dzinēju nevar
iedarbināt, izmantojiet paralēlo akumulatoru.
Vilkšanas cilpas uzstādīšana un
noņemšana
Vilkšanai izmantojiet vilkšanas cilpu. Vilkšanas
cilpa ir ieskrūvēta vītņotā ligzdā aiz vāka bufera
labās puses priekšpusē vai aizmugurē.
PIEZĪME
Ja automašīna ir aprīkota ar piekabes āķi, tai
nav aizmugurējā vilkšanas cilpas stiprinājuma.
Vilkšanas cilpas uzstādīšana
SVARĪGI
Priekšējais: Noņemiet pārsegu — piespiediet
marķējumu ar pirkstu.
> Pārsegs pagriežas ap savu centra līniju,
un pēc tam to var noņemt.
Mēģinot iedarbināt automašīnu to velkot, varat
nodarīt bojājumus katalītiskajam neitralizatoram.
Saistītā informācija
•
Vilkšanas cilpas uzstādīšana un noņemšana
(455 lpp.)
•
•
•
Avārijas gaismas signalizācija (156 lpp.)
•
Aizdedzes režīma atlasīšana (409 lpp.)
Evakuācija (457 lpp.)
Izņemiet vilkšanas cilpu no putuplasta bloka
zem bagāžas nodalījuma grīdas.
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un
citu akumulatoru (444 lpp.)
}}
455
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
4.
||
Ieskrūvējiet vilkšanas cilpu līdz galam.
•
Ja nepieciešams, paceliet automašīnu,
izmantojot evakuācijas transportlīdzekļa celšanas ierīci. Neizmantojiet vilkšanas cilpu.
BRĪDINĀJUMS
Neviens/nekas nedrīkst atrasties aiz evakuatora laikā, kad automašīna tiek vilkta augšā uz
plakanās platformas.
SVARĪGI
SVARĪGI
Ir svarīgi stingri pieskrūvēt vilkšanas cilpu
vietā, līdz tā atduras.
Apsvērumi, kas jāatceras pirms vilkšanas
cilpas lietošanas
• Vilkšanas cilpu var izmantot, lai uzvilktu automašīnu uz evakuatora platformas bez sānu
bortiem. Automašīnas atrašanās vieta un klīrenss nosaka, vai tas ir iespējams.
•
456
Vilkšanas cilpa ir paredzēta tikai vilkšanai pa
ceļu, nevis iestigušas automašīnas atbrīvošanai vai izvilkšanai no grāvja. Izsauciet evakuācijas dienestu, lai tas Jums palīdzētu.
Ieskrūvējiet cilpu stingri. Piemēram, izvadiet
caur to riteņatslēgu* un izmantojiet kā sviru.
Aizmugurējais: Noņemiet pārsegu — piespiediet marķējumu ar pirkstu, kamēr lokāt
pretējo pusi/stūri uz āru.
> Pārsegs pagriežas ap savu centra līniju,
un pēc tam to var noņemt.
Ja evakuatora rampas slīpums ir pārāk stāvs
vai klīrenss zem automašīnas nepiemērots,
varat sabojāt automašīnu, ja mēģināsiet to
uzvilkt augšā, izmantojot vilkšanas cilpu.
Vilkšanas cilpas noņemšana
–
Pēc vilkšanas cilpas lietošanas izskrūvējiet un
izņemiet to un novietojiet atpakaļ putuplasta
blokā.
Beigās uzlieciet vāku atpakaļ vietā uz bufera.
Saistītā informācija
•
•
•
Vilkšana (454 lpp.)
Evakuācija (457 lpp.)
Instrumentu komplekts (536 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Evakuācija
SVARĪGI
Ja automašīnai nepieciešama evakuācija, tā tiek
aizvesta, izmantojot citu transportlīdzekli.
Izsauciet evakuācijas dienestu, lai tas Jums palīdzētu.
Vilkšanas cilpu var izmantot, lai uzvilktu automašīnu uz evakuatora platformas bez sānu bortiem.
Ņemiet vērā, ka automobilis vienmēr jātransportē tā, lai riteņi grieztos uz priekšu.
Saistītā informācija
•
Vilkšanas cilpas uzstādīšana un noņemšana
(455 lpp.)
Automašīnas atrašanās vieta un klīrenss nosaka,
vai to var uzvilkt uz platformas bez sānu bortiem.
Ja evakuatora rampas slīpums ir pārāk stāvs vai
klīrenss zem automašīnas nav piemērots, varat
sabojāt automašīnu, ja mēģināsiet to uzvilkt
augšā. Tādā gadījumā automašīna jāuzceļ, izmantojot evakuatora celšanas iekārtu.
HomeLink®*13
HomeLink®14 ir ieprogrammējama tālvadības
pults, kas ir iebūvēta automašīnas elektrosistēmā
un ar kuru var attālināti vadīt līdz trim dažādām
ierīcēm (piemēram, garāžas durvju atvērēju, signalizācijas sistēmu, ārējo un iekšējo apgaismojumu) un līdz ar to aizstāt šādu ierīču tālvadības
pultis.
Vispārīgi
BRĪDINĀJUMS
Neviens/nekas nedrīkst atrasties aiz evakuatora laikā, kad automašīna tiek vilkta augšā uz
plakanās platformas.
SVARĪGI
Vilkšanas cilpa ir paredzēta tikai vilkšanai pa
ceļu, nevis iestiguša automobiļa atbrīvošanai
vai izvilkšanai no grāvja. Izsauciet evakuācijas
dienestu, lai tas Jums palīdzētu.
Attēls ir shematisks — versija var atšķirties.
1. taustiņš
2. taustiņš
3. taustiņš
Indikatora lampa
13
14
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
HomeLink un HomeLink mājas simbols ir reģistrētas Gentex Corporation preču zīmes.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 457
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
HomeLink® ir iebūvēts salona atpakaļskata spogulī. HomeLink® panelis sastāv no trim ieprogrammējamām pogām un viena indikatora spoguļa stiklā.
Lai iegūtu plašāku informāciju par HomeLink®,
apmeklējiet www.HomeLink.com vai zvaniet uz
numuru 00 8000 466 354 65 (vai maksas tālruņa numuru +49 6838 907 277)15.
Saglabājiet oriģinālās tālvadības pultis vēlākai
ieprogrammēšanai (piemēram, ja nomaināt automašīnu vai lietošanai citā automašīnā). Pārdodot
automašīnu, ieteicams arī izdzēst taustiņiem
ieprogrammētās funkcijas.
Saistītā informācija
•
•
•
15
16
458
HomeLink®* lietošana (460 lpp.)
HomeLink®*16 programmēšana
Ievērojiet šos norādījumus, lai ieprogrammētu
HomeLink®, atiestatītu visus ieprogrammētos
iestatījumus vai pārprogrammētu atsevišķas
pogas.
Dažām automašīnām aizdedze jāieslēdz vai
jāpagriež "piederumu pozīcijā", lai varētu
ieprogrammēt vai izmantot HomeLink®. Ja
iespējams, ievietojiet tālvadības pultī jaunas
baterijas, nomainot tās pret HomeLink®, lai
nodrošinātu ātrāku programmēšanu un uzlabotu radio signālu pārraidi. Pirms programmēšanas jāatiestata HomeLink® taustiņi.
Pavērsiet tālvadības pulti pret HomeLink®
programmējamo taustiņu un turiet to aptuveni 2–8 cm (aptuveni 1–3 collu) attālumā no
šī taustiņa. Neaizklājiet HomeLink® indikatora
lampiņu.
Ņemiet vērā: Dažu tālvadības pulšu spēja
ieprogrammēt HomeLink® uzlabojas aptuveni
15–20 cm (aptuveni 6–12 collu) attālumā. Ja
programmēšanas laikā rodas problēmas,
ņemiet vērā tālāk norādīto.
PIEZĪME
HomeLink®* programmēšana (458 lpp.)
HomeLink®* tipa apstiprinājums (460 lpp.)
1.
2.
Nospiediet un turiet gan tālvadības pults
pogu, gan pārprogrammējamo HomeLink®
pogu.
BRĪDINĀJUMS
HomeLink® programmēšanas laikā var tikt
aktivizētas programmējamās garāžas durvis
vai vārti. Tādēļ nodrošiniet, lai programmēšanas laikā neviens neatrastos durvju vai vārtu
tuvumā. Programmējot garāžas durvju atvēršanas mehānismu, automašīnai jāatrodas ārpus
garāžas.
Ņemiet vērā, ka atkarībā no operatora bezmaksas numurs var nebūt pieejams.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
3.
Atsevišķu pogu pārprogrammēšana
Neatlaidiet pogas, kamēr indikatora lampiņa
nav beigusi lēni mirgot (aptuveni reizi
sekundē) un vai nu sākusi ātri mirgot (aptuveni 10 reizes sekundē), vai arī palikusi
pastāvīgi iedegta.
> Ja indikatora lampiņa ir pastāvīgi
iedegta: Norāde, ka programmēšana ir
pabeigta. Divreiz nospiediet ieprogrammēto pogu, lai to aktivizētu.
Ja indikatora lampiņa ātri mirgo: Ierīcei,
kas ir jāieprogrammē ar HomeLink®, var
būt drošības funkcija, kurai nepieciešamas
papildu darbības. Pārbaudiet, divreiz
nospiežot ieprogrammēto pogu, lai
noskaidrotu, vai ieprogrammētais iestatījums darbojas. Ja nedarbojas, veiciet tālāk
aprakstītās darbības.
Lai pārprogrammētu atsevišķu HomeLink® taustiņu, rīkojieties šādi:
4.
Atrodiet garāžas durvju u. tml. uztvērēja programmēšanas pogu17. Parasti tā atrodas tuvu
antenas kronšteinam uz uztvērēja.
5.
Vienreiz nospiediet un atlaidiet uztvērēja programmēšanas pogu. Programmēšana jāveic
30 sekunžu laikā pēc pogas nospiešanas.
6.
Nospiediet un atlaidiet to HomeLink® pogu,
kuru vēlaties ieprogrammēt. Atkārtojiet
nospiešanas/turēšanas/atlaišanas darbības
otro reizi un — atkarībā no uztvērēja modeļa
— arī trešo reizi.
> Tagad programmēšana ir pabeigta un,
nospiežot ieprogrammēto taustiņu, garāžas durvīm, vārtiem u. tml. ir jāaktivizējas.
Ja programmēšanas laikā rodas problēmas, sazinieties ar HomeLink® vietnē www.HomeLink.com
vai zvaniet uz numuru 00 8000 466 354 65 (vai
maksas tālruņa numuru +49 6838 907 277)18.
17
18
1.
Nospiediet vajadzīgo pogu un turiet aptuveni
20 sekundes.
2.
Kad HomeLink® indikators sāk lēni mirgot,
programmēšanu var turpināt kā parasti.
Ņemiet vērā: Ja atkārtoti programmējamajam taustiņam netiek ieprogrammēta jauna
ierīce, tas atjauno iepriekš saglabāto programmēšanu.
HomeLink® taustiņu atiestatīšana
Var atiestatīt tikai visas HomeLink® pogas uzreiz,
nevis katru atsevišķi. Atsevišķas pogas var tikai
pārprogrammēt.
–
Nospiediet un aptuveni 10 sekundes turiet
HomeLink® ārējās pogas (1 un 3).
> Kad indikators vairs nav pastāvīgi iedegts
un sāk mirgot, pogas ir atiestatītas un
gatavas pārprogrammēšanai.
Saistītā informācija
•
•
•
HomeLink®* lietošana (460 lpp.)
HomeLink®* (457 lpp.)
HomeLink®* tipa apstiprinājums (460 lpp.)
Pogas apzīmējums un krāsa atšķiras atkarībā no ražotāja.
Ņemiet vērā, ka atkarībā no operatora bezmaksas numurs var nebūt pieejams.
* Papildaprīkojums/piederums. 459
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
HomeLink®*19 lietošana
BRĪDINĀJUMS
HomeLink®
Kad
ir pilnībā saprogrammēts, to var
izmantot atsevišķu oriģinālo tālvadības pulšu
vietā.
Nospiediet ieprogrammēto taustiņu. Garāžas durvis, vārti, signalizācijas sistēma u. tml. tiek aktivizēti (tas var aizņemt dažas sekundes). Ja pogu
nospiež un tur ilgāk par 20 sekundēm, tiek sākta
pārprogrammēšana. Nospiežot taustiņu, indikatora lampiņa izgaismojas vai mirgo. Protams, vajadzības gadījumā oriģinālās tālvadības pults taustiņus joprojām var lietot paralēli HomeLink®.
PIEZĪME
Kad aizdedze ir izslēgta, HomeLink® darbojas
vismaz 7 minūtes.
PIEZĪME
HomeLink® nevar lietot, ja automašīna ir aizslēgta un signalizācija ir aktivizēta* no ārpuses.
19
20
460
•
•
Ja garāžas durvju vai vārtu vadībai izmantojat HomeLink®, nodrošiniet, lai durvju
vai vārtu kustības laikā neviens neatrastos
tuvumā.
Nelietojiet HomeLink® tālvadības pulti
garāžas durvīm, kas nav aprīkotas ar drošības atduri vai atpakaļkustības funkciju.
Saistītā informācija
•
•
•
HomeLink®* (457 lpp.)
HomeLink®* programmēšana (458 lpp.)
HomeLink®* tipa apstiprinājums (460 lpp.)
HomeLink®*20 tipa apstiprinājums
ES tipa apstiprinājums
Gentex Corporation ar šo paziņo, ka HomeLink®
modelis UAHL5 atbilst radioiekārtu direktīvai
2014/53/ES.
Viļņu garums, kurā radioiekārta darbojas:
•
•
•
•
•
433,05 MHz–434,79 MHz <10 mW E.R.P.
868,00 MHz–868,60 MHz <25 mW E.R.P.
868,70 MHz–868,20 MHz <25 mW E.R.P.
869,40 MHz–869,65 MHz <25 mW E.R.P.
869,70 MHz–870,00 MHz <25 mW E.R.P.
Apliecības turētāja adrese: Gentex Corporation,
600 North Centennial Street, Zeeland MI 49464,
ASV
Plašāku informāciju skatiet vietnē
support.volvocars.com.
Saistītā informācija
•
HomeLink®* (457 lpp.)
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Kompass*
Augšējais labais atpakaļskata spoguļa stūris
vienlaicīgi ir arī integrētais displejs, kas parāda
kompasa virzienu21, kādā vērsta automašīnas
priekšpuse.
Kompasa aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Augšējais labais atpakaļskata spoguļa stūris
vienlaicīgi ir arī integrētais displejs, kas parāda
kompasa virzienu22, kādā vērsta automašīnas
priekšpuse.
Kompasa aktivizēšana un
deaktivizēšana
Iedarbinot automašīnu, kompass tiek aktivizēts
automātiski.
Kompasa kalibrēšana*
Zemeslode ir sadalīta 15 magnētiskajās zonās.
Kompass23 ir jākalibrē, ja automašīna tiek pārvietota pāri vairākām magnētiskajām zonām.
Lai veiktu kalibrēšanu, rīkojieties šādi:
1.
Apturiet automobili plašā no tērauda konstrukcijām un augstsprieguma līnijām brīvā
teritorijā.
2.
Iedarbiniet automašīnu, izslēdziet visas elektriskās ierīces (gaisa kondicionētāju, stiklu
tīrītājus u.c.) un pārliecinieties, ka visas durvis
ir aizvērtas.
Lai manuāli deaktivizētu/aktivizētu kompasu:
–
Izmantojot, piemēram, papīra saspraudīti,
nospiediet taustiņu atpakaļskata spoguļa
apakšpusē.
Saistītā informācija
Atpakaļskata spogulis ar kompasu.
Ar angļu valodas saīsinājumiem tiek parādīti
astoņi dažādi kompasa virzieni: N (ziemeļi), NE
(ziemeļaustrumi), E (austrumi), SE (dienvidaustrumi), S (dienvidi), SW (dienvidrietumi), W (rietumi) un NW (ziemeļrietumi).
•
•
Kompass* (461 lpp.)
Kompasa kalibrēšana* (461 lpp.)
PIEZĪME
Ja elektroierīce nav izslēgta, kalibrēšana var
neizdoties vai vispār nesākties.
3.
Nospiediet un aptuveni 3 sekundes turiet
pogu atpakaļskata spoguļa apakšā (izmantojiet, piemēram, saspraudi). Tiek rādīts pašreizējās magnētiskās zonas numurs.
Saistītā informācija
•
Kompasa aktivizēšana un deaktivizēšana*
(461 lpp.)
•
Kompasa kalibrēšana* (461 lpp.)
21
22
23
Noteiktos tirgos un modeļos kā papildaprīkojums ir pieejams atpakaļskata spogulis ar kompasu.
Noteiktos tirgos un modeļos kā papildaprīkojums ir pieejams atpakaļskata spogulis ar kompasu.
Noteiktos tirgos un modeļos kā papildaprīkojums ir pieejams atpakaļskata spogulis ar kompasu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 461
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
8.
||
Ja nepieciešams, atkārtojiet iepriekšējās darbības.
Saistītā informācija
•
•
Kompass* (461 lpp.)
Kompasa aktivizēšana un deaktivizēšana*
(461 lpp.)
Magnētiskās zonas.
462
4.
Nospiediet šo pogu atkārtoti, līdz tiek parādīta nepieciešamā magnētiskā zona (1–15).
Skatiet magnētisko zonu karti kompasam.
5.
Nogaidiet, līdz displejā atkal ir redzams simbols C vai turiet nospiestu atpakaļskata spoguļa apakšdaļā esošo pogu
apmēram 6 sekundes, līdz tiek parādīts simbols C.
6.
Brauciet lēnām pa apli ar ātrumu, kas nepārsniedz 10 km/h (6 mph), līdz displeja ekrānā
tiek attēlots kompasa virziens, norādot, ka
kalibrēšana ir pabeigta. Pēc tam brauciet vēl
2 apļus precīzai kalibrēšanai.
7.
Automašīnām ar apsildāmo vējstiklu*: ja
laikā, kamēr ir ieslēgta vējstikla apsilde, displejā ir attēlots simbols C, veiciet kalibrēšanu,
kā aprakstīts 6. punktā, atstājot vējstikla
apsildi ieslēgtu.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Skaņa, multivide un internets
Saistītā informācija
Audio un multivides sistēma sastāv no multivides
atskaņotāja un radio. Varat arī pievienot tālruni ar
Bluetooth, lai lietotu brīvroku funkcijas vai atskaņotu automašīnā mūziku, izmantojot bezvadu
savienojumu. Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu, multivides atskaņošanai
varat izmantot arī lietotnes.
•
•
•
•
Audio un multivides pārskats
To funkcijas varat vadīt ar balsi, stūres vadības
tastatūru vai centrālo displeju. Skaļruņu un pastiprinātāju skaits ir atkarīgs no audiosistēmas, ar
kuru automašīna ir aprīkota.
Mediju atskaņotājs (475 lpp.)
Radio (469 lpp.)
Tālrunis (490 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(499 lpp.)
Aplikācijas (466 lpp.)
•
•
•
•
•
Aizdedzes pozīcijas (408 lpp.)
•
Audio un multivides licenču līgums (508 lpp.)
Balss atpazīšana (140 lpp.)
Vadītāja uzmanības novēršana (39 lpp.)
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (567 lpp.)
Audio iestatījumi
Audio sistēma ir iestatīta optimālai skaņas atveidošanai, bet to var arī pielāgot.
Parasti skaļumu regulē ar skaļuma regulēšanas
slēdzi, kas atrodas zem vidējā displeja, vai ar stūres labās puses vadības tastatūru. Tas attiecas,
piemēram, uz mūzikas atskaņošanu, radio, notiekošiem tālruņa zvaniem un aktīviem satiksmes
ziņojumiem.
Optimāla skaņas reprodukcija
Audiosistēma ir kalibrēta optimālai skaņas atveidei, izmantojot digitālu signāla apstrādi. Šajā kalibrācijā ņemti vērā skaļruņi, pastiprinātāji, pasažieru salona akustika, klausītāja atrašanās vieta
utt. katrai automašīnas modeļa un audiosistēmas
kombinācijai. Ir arī dinamiskā kalibrācija, kas ņem
vērā skaļuma regulēšanas iestatījumu un automašīnas ātrumu.
Personiskie režīmi
Atkarībā no automašīnas audio sistēmas dažādi
iestatījumi ir pieejami augšējā skata sadaļā
Iestatījumi Skaņa.
Sistēmas atjaunināšana
Audio un multivides sistēma tiek pastāvīgi pilnveidota. Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar
internetu, varat lejupielādēt sistēmas atjauninājumus optimālai funkcionalitātei, skatiet
support.volvocars.com.
464
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
ram, Balss vadība, Novietoš. palīgsist. un
Tālruņa zvana sign..
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
• Tonis — basa, augsto skaņu frekvenču,
ekvalaizera u.c. iestatījumi.
• Skaņas sadalījums – labā/kreisā skaļruņa
skaņas balanss un priekšējā/aizmugurējā
skaļruņa skaņas balanss.
• Sistēmas skaļuma līmeņi — regulē skaļumu dažādās automašīnas sistēmās, piemēram, Balss vadība, Novietoš. palīgsist. un
Tālruņa zvana sign..
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Ekvalaizers — ekvalaizera iestatījums.
• Skaņas sadalījums – labā/kreisā skaļruņa
skaņas balanss un priekšējā/aizmugurējā
skaļruņa skaņas balanss.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Skaņas pieredze* (465 lpp.)
Mediju atskaņotājs (475 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (144 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (498 lpp.)
Skaņa, multivide un internets (464 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(499 lpp.)
Skaņas pieredze*
Audio pieredze ir lietotne, kas sniedz piekļuvi
papildu audio iestatījumiem.
Skaņas baudījums var atvērt no lietotņu skata
centrālajā displejā. Atkarībā no audio sistēmas,
kāda automašīnā ir uzstādīta, var definēt šādus
iestatījumus:
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
• Studija — skaņu var optimizēt pozīcijām
Vadītājs, Visi un Aizmugurē.
• Individuāla skatuve — ieskaujošās skaņas
režīms ar intensitātes un iekļaušanas iestatījumiem.
• Koncertzāle — atveido Gēteborgas koncertzāles akustiku.
• Sistēmas skaļuma līmeņi — regulē skaļumu dažādās automašīnas sistēmās, piemēram, Balss vadība, Novietoš. palīgsist. un
Tālruņa zvana sign..
High Performance
• Tonis — basa, augsto skaņu frekvenču,
ekvalaizera u.c. iestatījumi.
• Skaņas sadalījums – labā/kreisā skaļruņa
skaņas balanss un priekšējā/aizmugurējā
skaļruņa skaņas balanss.
• Sistēmas skaļuma līmeņi — regulē ska-
Gēteborgas koncertzāles akustikas atveide.
ļumu dažādās automašīnas sistēmās, piemē}}
* Papildaprīkojums/piederums. 465
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Sēdekļa optimizēš. — skaņu var optimizēt
pozīcijām Vadītājs, Visi un Aizmugurē.
• Telpiska skaņa — ieskaujošās skaņas
režīms ar līmeņa iestatījumiem.
• Tonis — basa, augsto skaņu frekvenču,
ekvalaizera u.c. iestatījumi.
Saistītā informācija
•
•
Aplikācijas
Lietotņu skatā ir lietojumprogrammas (lietotnes),
kas sniedz piekļuvi noteiktiem automašīnas
pakalpojumiem.
Velciet pāri centrālā displeja ekrānam no labās
puses uz kreiso1, lai no sākuma skata atvērtu lietotņu skatu. Šeit atrodas lejupielādētās lietotnes
(trešo pušu lietotnes) un iegulto funkciju lietotnes, piemēram, FM radio.
Audio iestatījumi (464 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(110 lpp.)
Lietotņu skats (vispārīgs attēls, pamata lietotnes atšķiras
atkarībā no tirgus un modeļa)
Dažas pamata lietotnes ir pieejamas vienmēr.
Citas lietotnes, piemēram, tīmekļa radio un mūzikas pakalpojumus, var lejupielādēt, kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu.
Noteiktas lietotnes ir pieejamas lietošanai tikai
gadījumā, ja automašīnā ir izveidots savienojums
ar internetu.
1
466
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Lai palaistu lietotni, pieskarieties lietotnei centrālā
displeja lietotņu skatā.
Visas izmantotās lietotnes ir jāatjaunina uz jaunāko versiju.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
•
Lietotņu lejupielāde (467 lpp.)
Lietotņu atjaunināšana (468 lpp.)
Lietotņu dzēšana (468 lpp.)
Apple® CarPlay®* (484 lpp.)
Android Auto* (488 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(499 lpp.)
Krātuves vieta cietajā diskā (507 lpp.)
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un datu
kopīgošana (506 lpp.)
Lietotņu lejupielāde
3.
Pieskarieties lietotņu rindai, lai izvērstu
sarakstu un saņemtu plašāku informāciju par
lietotni.
4.
Atlasiet Instalēt, lai sāktu vajadzīgās lietotnes lejupielādi un instalēšanu.
> Lejupielādes un instalēšanas laikā ir
redzams tās statuss.
Jaunas lietotnes var lejupielādēt, kad automašīnā
ir izveidots savienojums ar internetu.
PIEZĪME
Datu lejupielāde var ietekmēt citus pakalpojumus, kas pārraida datus, piemēram, interneta
radio. Ja ietekme uz citiem pakalpojumiem ir
traucējoša, lejupielādi var pārtraukt. Varat arī
izslēgt citus pakalpojumus vai pārtraukt to lietošanu.
PIEZĪME
Ja lejupielādei izmantojat tālruni, pievērsiet
uzmanību datplūsmas izmaksām.
1.
2.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Lejupielādes
centrs.
Atlasiet Jaunas lietotnes, lai atvērtu to lietotņu sarakstu, kas ir pieejamas, bet nav lejupielādētas automašīnā.
Ja lejupielādi šobrīd nevar sākt, tiek parādīts paziņojums. Lietotne paliek sarakstā,
un to var mēģināt lejupielādēt atkārtoti.
Lejupielādes atcelšana
– Pieskarieties Pārtraukt, lai atceltu notiekošu
lejupielādi.
Ņemiet vērā, ka var atcelt tikai lejupielādi – kad ir
sākta instalēšanas fāze, to nevar atcelt.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Aplikācijas (466 lpp.)
Lietotņu atjaunināšana (468 lpp.)
Lietotņu dzēšana (468 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(499 lpp.)
•
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (567 lpp.)
•
Krātuves vieta cietajā diskā (507 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 467
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Lietotņu atjaunināšana
Lietotnes var atjaunināt, kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu.
PIEZĪME
Datu lejupielāde var ietekmēt citus pakalpojumus, kas pārraida datus, piemēram, interneta
radio. Ja ietekme uz citiem pakalpojumiem ir
traucējoša, lejupielādi var pārtraukt. Varat arī
izslēgt citus pakalpojumus vai pārtraukt to lietošanu.
PIEZĪME
Ja lejupielādei izmantojat tālruni, pievērsiet
uzmanību datplūsmas izmaksām.
Ja lietotne tiek izmantota notiekošas atjaunināšanas laikā, tā tiks restartēta, lai varētu pabeigt
instalēšanu.
Visu lietotņu atjaunināšana
1. Lietotņu skatā atveriet lietotni Lejupielādes
centrs.
2.
Izvēlieties Instalēt visu.
> Atjaunināšana tiek sākta.
Dažu lietotņu atjaunināšana
1. Lietotņu skatā atveriet lietotni Lejupielādes
centrs.
2.
Atlasiet Lietotņu atjauninājumi, lai atvērtu
visu pieejamo atjauninājumu sarakstu.
3.
Atrodiet vajadzīgo lietotni un atlasiet
Instalēt.
> Atjaunināšana tiek sākta.
Lietotņu dzēšana
Lietotnes var atinstalēt, kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu.
Izmantotā lietotne jāaizver, lai varētu pabeigt atinstalēšanu.
1.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Lejupielādes
centrs.
2.
Atlasiet Lietotņu atjauninājumi, lai atvērtu
visu instalēto lietotņu sarakstu.
3.
Atrodiet vajadzīgo lietotni un atlasiet
Atinstalēt, lai sāktu lietotnes atinstalēšanu.
> Kad lietotne ir atinstalēta, tā izzūd no
saraksta.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Aplikācijas (466 lpp.)
Lietotņu lejupielāde (467 lpp.)
Lietotņu dzēšana (468 lpp.)
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (567 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(499 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
468
Aplikācijas (466 lpp.)
Lietotņu lejupielāde (467 lpp.)
Lietotņu atjaunināšana (468 lpp.)
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (567 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(499 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Radio
Var klausīties AM un FM radio frekvenču joslas,
kā arī digitālo radio (DAB)*. Kad automašīna ir
tiešsaistē, var arī klausīties interneta radio.
•
•
RDS radio (473 lpp.)
Radio ieslēgšana
Automašīna ar interneta savienojumu*
(499 lpp.)
Radio ieslēdz centrālā displeja lietotņu skatā.
•
•
Radio un multivides vadība ar balsi (143 lpp.)
1.
Lietotņu skatā atveriet vajadzīgo frekvenču
diapazonu (piemēram, FM).
2.
Atlasiet radio staciju.
Mediju atskaņotājs (475 lpp.)
Radio var vadīt, izmantojot balss
atpazīšanu, vadības taustiņus
uz stūres vai vidējo displeju.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Radio ieslēgšana (469 lpp.)
Radio diapazona un radio stacijas maiņa
(470 lpp.)
Radio izlases iestatīšana (471 lpp.)
Radio iestatījumi (472 lpp.)
Digitālais radio* (474 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Radio (469 lpp.)
Radiostaciju meklēšana (471 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 469
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
•
Radio diapazona un radio stacijas maiņa
(470 lpp.)
Radio diapazona un radio stacijas
maiņa
2.
Atlasiet atskaņošanu no Stacijas, Izlases,
Žanri vai Objektu grupas2.
•
•
•
Radio izlases iestatīšana (471 lpp.)
Šeit sniegti norādījumi, kā mainīt radio diapazonu, radio diapazonā pieejamo staciju sarakstu
un atlasītajā sarakstā saglabāto radio staciju.
3.
Sarakstā pieskarieties vajadzīgajai stacijai.
Radio iestatījumi (472 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi (143 lpp.)
Radio viļņu garuma maiņa
Velciet, lai centrālajā displejā skatītu lietotņu
skatu, un atlasiet vajadzīgo radio diapazonu (piemēram, FM) vai atveriet vadītāja displeja lietotņu
izvēlni, izmantojot stūres labo vadības tastatūru,
un veiciet tajā atlasi.
Izlases — atskaņo tikai atlasītos izlases kanālus.
Žanri — atskaņo tikai tos kanālus, kas pārraida
atlasīto žanru/programmas tipu, piemēram, popmūziku vai klasisko mūziku.
Staciju mainīšana atlasītajā sarakstā
–
Sarakstu mainīšana vienā frekvenču
joslā
Nospiediet
vai
zem centrālā displeja vai stūres labajā vadības tastatūrā.
> Atlasītajā atskaņošanas sarakstā iezīmētais lauks pārvietojas par vienu vietu uz
augšu vai uz leju.
Radio staciju varat mainīt arī atlasītajā sarakstā,
izmantojot centrālo displeju.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
1.
2
470
Radio (469 lpp.)
Radiostaciju meklēšana (471 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi (143 lpp.)
Radio izlases iestatīšana (471 lpp.)
Radio iestatījumi (472 lpp.)
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā (98 lpp.)
Nospiediet Bibliotēka.
Tikai digitālais radio (DAB*)
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Radiostaciju meklēšana
Manuālā meklēšana
Radio izlases iestatīšana
Radio kanālu var pievienot lietotnei Radio izlase
un radio diapazona (piemēram, FM) izlases
sarakstam. Tālāk ir sniegti norādījumi par radio
staciju pievienošanu izlasei un noņemšanu no
tās.
Radio automātiski izveido sarakstu ar tuvumā
esošajām radio stacijām ar visspēcīgāko signālu.
Radio izlase
Radio izlase rāda visās frekvenču joslās saglabātos izlases
vienumus.
Meklējamie parametri ir atkarīgi no atlasītās frekvenču joslas:
•
•
•
AM — stacija un frekvence.
1.
Nospiediet Bibliotēka.
2.
Nospiediet
.
> Tiek atvērts meklēšanas skats ar tastatūru.
3.
Ieslēdzot manuālo meklēšanu, radio frekvences
vairs netiek mainītas automātiski, kad uztveršanas
signāls ir vājš.
–
FM — stacija, žanrs un frekvence.
DAB* — ansambļi un stacijas.
Ievadīt meklējamos vārdus.
> Meklēšana notiek pēc katras rakstzīmes
ievadīšanas, un meklēšanas rezultāti tiek
parādīti pēc kategorijām.
Nospiediet Manuāla regulēš., velciet vadīvai
.
bas slēdzi vai nospiediet
Nospiežot ilgi, meklēšanas funkcija pāriet uz
nākamo pieejamo staciju attiecīgajā frekvenču diapazonā. Varat izmantot arī stūres
labo vadības tastatūru.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Radio (469 lpp.)
Radio ieslēgšana (469 lpp.)
Radio diapazona un radio stacijas maiņa
(470 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi (143 lpp.)
Radio iestatījumi (472 lpp.)
1.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Radio izlase.
2.
Sarakstā pieskarieties vajadzīgajai stacijai, lai
sāktu klausīšanos.
Radio staciju pievienošana izlasei un
noņemšana no tās
–
Pieskarieties
, lai pievienotu kanālu frekvenču joslas izlasei un radio izlasei vai
noņemtu no tās.
Saglabājot izlasē staciju saraksta vienumu, radio
automātiski meklē vislabāko frekvenci. Taču, ja
izlases vienums saglabāts pēc manuālas stacijas
meklēšanas, radio automātiski nepārslēdz staciju
ar spēcīgāku signālu.
Noņemot izlases vienumu, tas tiek noņemts arī no
frekvenču joslas izlases.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 471
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
Radio (469 lpp.)
Radio iestatījumi
Radio ieslēgšana (469 lpp.)
Varat aktivizēt un deaktivizēt dažādas radio funkcijas.
Radiostaciju meklēšana (471 lpp.)
Satiksmes paziņojumu atcelšana
Radio diapazona un radio stacijas maiņa
(470 lpp.)
Satiksmes paziņojumu u.c. pārraidīšanu var īslaicīgi pārtraukt, stūres labās puses vadības tastavai vidējā displejā pieskarotūrā pieskaroties
ties Atcelt.
Radio un multivides vadība ar balsi (143 lpp.)
Radio iestatījumi (472 lpp.)
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā (98 lpp.)
Radio funkciju aktivizēšana un
deaktivizēšana
Velciet uz leju augšējo skatu un atlasiet
Iestatījumi Multivide un vajadzīgo radio diapazonu, lai skatītu pieejamās funkcijas.
AM/FM radio
• Rādīt apraides informāciju: rāda informāciju par programmas saturu, izpildītājiem u.c.
• Fiksēt programmas nosaukumu: atzīmējiet, lai pārtrauktu programmas pakalpojuma
nosaukuma nepārtrauktu ritināšanu. Pēc 20
sekundēm ritināšana tiek pārtraukta.
• Atlasiet paziņojumus:
- Vietēja rakstura traucējumi — pārtrauc
pašreizējās multivides ierīces atskaņošanu un
pārraida informāciju par tuvumā esošiem
satiksmes traucējumiem. Kad paziņojums ir
beidzies, tiek atsākta iepriekšējā multivides
avota atskaņošana. Funkcija Vietēja
rakstura traucējumi ir ģeogrāfiski ierobežota funkcijas Satiksmes paziņojumi ver-
472
sija. Vienlaikus jāaktivizē funkcija Satiksmes
paziņojumi.
- Ziņas — pārtrauc pašreizējās multivides
ierīces atskaņošanu un pārraida ziņas. Kad
ziņu pārraide ir beigusies, tiek atsākta
iepriekšējā multivides avota atskaņošana.
- Signalizācija — pārtrauc pašreizējās multivides atskaņošanu un pārraida brīdinājumus
par lieliem negadījumiem un katastrofām.
Kad paziņojums ir beidzies, tiek atsākta
iepriekšējā multivides avota atskaņošana.
- Satiksmes paziņojumi — pārtrauc pašreizējās multivides atskaņošanu un pārraida
informāciju par satiksmes traucējumiem. Kad
paziņojums ir beidzies, tiek atsākta iepriekšējā multivides avota atskaņošana.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
DAB* (digitālais radio)
• Kārtot pakalpojumus — kanālu kārtošanas
opcija. Vai nu alfabētiski, vai arī pēc raidīšanas frekvences.
Kad paziņojums ir beidzies, tiek atsākta
iepriekšējā multivides avota atskaņošana.
• DAB-DAB saite — sāk sasaistīšanu DAB
- Informatīvs paziņojums — saņem ziņas.
- Ceļu satiksmes informācija — saņem
informāciju par satiksmes traucējumiem.
diapazonā. Ja pazūd radio kanāla signāls, citā
kanālu grupā automātiski tiek meklēts cits
kanāls.
- Īsa informācija par transportu — saņem
informāciju par sabiedrisko transportu, piemēram, prāmju un vilcienu kursēšanas sarakstus.
• DAB-FM saite — sāk sasaistīšanu starp
DAB un FM. Ja pazūd radio kanāla signāls,
automātiski tiek meklēta alternatīva FM frekvence.
- Brīdinājums/pakalpojumi — saņem
informāciju par negadījumiem, kuru svarīgums ir zemāks par trauksmes funkcijas raidīto negadījumu svarīgumu, piemēram, elektroapgādes pārtraukumiem.
• Rādīt apraides informāciju — atzīmējiet,
lai parādītu radio tekstu vai atlasītus radio
teksta tipus, piemēram, izpildītāja informāciju.
• Rādīt ar programmu saistītus attēlus —
atlasiet, vai rādīt ekrānā dažādu programmu
attēlus.
• Atlasiet paziņojumus — atlasiet paziņojumu tipus, ko vēlaties saņemt DAB atskaņošanas laikā. Atlasītie paziņojumi pārtrauks
pašreizējās multivides atskaņošanu, lai atskaņotu paziņojumu. Kad paziņojums ir beidzies,
tiek atsākta iepriekšējā multivides avota
atskaņošana.
- Signalizācija — pārtrauc pašreizējās multivides atskaņošanu un pārraida brīdinājumus
par lieliem negadījumiem un katastrofām.
Saistītā informācija
•
•
•
Radio (469 lpp.)
Digitālais radio* (474 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(119 lpp.)
RDS radio
RDS (Radio Data System) nozīmē, ka radio
automātiski pārslēdzas uz raidītāju ar visspēcīgāko signālu. RDS ļauj uztvert, piemēram, satiksmes informāciju un meklēt noteiktus programmu tipus.
RDS savieno tīklā FM raidītājus. FM raidītājs šādā
tīklā sūta informāciju, kas RDS radio piešķir
šādas funkcijas:
•
Automātiski pārslēdzas uz spēcīgāku raidītāju, ja attiecīgajā teritorijā pasliktinās uztveršanas apstākļi.
•
Meklējiet programmas kategoriju, piemēram,
programmu tipus vai satiksmes informāciju.
•
Saņem teksta informāciju par pašreizējo
radio programmu.
PIEZĪME
Dažas radiostacijas neizmanto RDS vai
izmanto to tikai daļēji.
Kamēr tiek pārraidītas ziņas vai satiksmes paziņojumi, radio var pārslēgt stacijas, pārtraucot pašlaik
lietoto audio avotu. Piemēram, ja tiek izmantots
CD atskaņotājs*, tas tiek pārslēgts pauzes režīmā.
Kad iestatītais programmas tips vairs netiek pārraidīts, radio ieslēdz iepriekšējo audio avotu un
skaļumu. Lai atgrieztos agrāk, stūres labās puses
vai vidējā displejā nospievadības nospiediet
diet Atcelt.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 473
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
Saistītā informācija
•
•
Radio (469 lpp.)
Radio iestatījumi (472 lpp.)
Digitālais radio*
(DAB3)
Digitālais radio
ir radio digitālās apraides
sistēma. Radio atbalsta DAB, DAB+ un DMB4.
Radio var vadīt, izmantojot balss
atpazīšanu, vadības taustiņus
uz stūres vai vidējo displeju.
Digitālā radio lietotni var palaist
vidējā displeja lietotņu skatā.
galvenās programmas tulkojumus citās valodās.
Kanālu sarakstā apakškanāli ir norādīti ar bultiņas
simbolu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Saite starp FM un digitālo radio* (475 lpp.)
Radio diapazona un radio stacijas maiņa
(470 lpp.)
Radiostaciju meklēšana (471 lpp.)
Radio izlases iestatīšana (471 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi (143 lpp.)
Radio iestatījumi (472 lpp.)
Digitālais radio tiek atskaņots tāpat kā pārējie
radio diapazoni, piemēram, FM. Papildus iespējai
atlasīt atskaņošanu no Stacijas, Izlases un
Žanri ir arī iespēja atlasīt atskaņošanu no apakškanāliem un Objektu grupas. Ensemble ir vienas frekvences radiokanālu grupa.
Ja radio kanāls pārsūta savu logotipu, tas tiek
lejupielādēts un rādīts blakus stacijas nosaukumam (lejupielādes laiks atšķiras).
DAB apakškanāls
Sekundārie komponenti parasti tiek dēvēti par
apakškanāliem. Tie ir īslaicīgi un var ietvert, piem.,
3
4
474
Digital Audio Broadcasting
Digital Multimedia Broadcasting
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Saite starp FM un digitālo radio*
Mediju atskaņotājs
Saistītā informācija
Šī funkcija ļauj digitālajam radio (DAB) pāriet no
viena kanāla ar sliktu signālu vai bez signāla uz
to pašu kanālu citā kanālu grupā (ansamblī) ar
labāku signālu starp DAB kanāliem un/vai starp
DAB un FM.
Multivides atskaņotājs var atskaņot audio no CD
atskaņotāja* un ārējiem audio avotiem, kas pievienoti USB portam vai ar Bluetooth savienojumu. Tas var atskaņot arī video formāta failus,
izmantojot USB portu.
•
•
Sasaiste starp DAB un DAB, kā arī starp
DAB un FM
Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu, var klausīties arī tīmekļa radio, audio grāmatas un mūzikas pakalpojumus, izmantojot lietotnes.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Multivide
3.
Atzīmējiet/noņemiet atzīmi DAB-DAB saite
un/vai DAB-FM saite, lai aktivizētu/deaktivizētu attiecīgās funkcijas.
DAB.
•
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (476 lpp.)
Multivides ierīces vadīšana un maiņa
(477 lpp.)
Multivides meklēšana (478 lpp.)
Aplikācijas (466 lpp.)
Radio (469 lpp.)
CD atskaņotājs* (479 lpp.)
Video (480 lpp.)
Multivide ar Bluetooth® (481 lpp.)
Multivides atskaņošana, izmantojot USB
portu (482 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(499 lpp.)
Digitālais radio* (474 lpp.)
Radio (469 lpp.)
Radio iestatījumi (472 lpp.)
Multivides atskaņotāju vada no
centrālā displeja, bet vairākas
funkcijas var vadīt, izmantojot
stūres labo tastatūru vai balss
vadību.
Radio vada multivides atskaņotājā, un tas ir
aprakstīts atsevišķā sadaļā.
* Papildaprīkojums/piederums. 475
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Multivides ierīces atskaņošana
Multivides atskaņotāju vada no vidējā displeja.
Vairākas funkcijas var vadīt, arī izmantojot stūres
labo tastatūru vai balss vadību.
Multivides atskaņotājs vada arī radio — tā
apraksts ir sniegts atsevišķā sadaļā.
Multivides avota palaišana
CD*
1. Ievietojiet CD disku.
Bluetooth pievienota ierīce
1. Multivides avotā aktivizējiet Bluetooth.
2.
Lietotņu skatā atveriet lietotni CD.
2.
Pievienojiet multivides avotu.
3.
Atlasiet, ko vēlaties atskaņot.
> Tiek sākta atskaņošana.
3.
Sāciet pievienotā multivides avota atskaņošanu.
USB atmiņa
1. Ievietojiet USB atmiņas ierīci.
4.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Bluetooth.
> Tiek sākta atskaņošana.
2.
Lietotņu skatā atveriet lietotni USB.
3.
Atlasiet, ko vēlaties atskaņot.
> Tiek sākta atskaņošana.
Multivide ar interneta savienojumu
Atskaņojiet multividi no lietotnēm ar interneta
savienojumu:
Mp3 atskaņotājs un iPod®
PIEZĪME
Lai sāktu atskaņošanu no iPod, izmantojiet
lietotni iPod (nevis USB).
Ja iPod tiek izmantots kā skaņas avots, automašīnas audio un multivides sistēma izmanto
izvēļņu struktūru, kas ir līdzīga paša iPod
atskaņotāja izvēļņu struktūrai.
Lietotņu skats. (Vispārīgs attēls, pamata lietotnes atšķiras atkarībā no tirgus un modeļa.)
476
1.
Pievienojiet multivides avotu.
2.
Sāciet pievienotā multivides avota atskaņošanu.
3.
Atveriet lietotni (iPod, USB) no lietotņu
skata.
> Tiek sākta atskaņošana.
1.
Izveidojiet automašīnā savienojumu ar internetu.
2.
Lietotņu skatā atveriet pašreizējo lietotni.
> Tiek sākta atskaņošana.
Izlasiet atsevišķo sadaļu par to, kā lietotnes tiek
lejupielādētas.
Video
1. Pievienojiet multivides avotu.
2.
Lietotņu skatā atveriet lietotni USB.
3.
Pieskarieties vajadzīgā vienuma nosaukumam, lai to atskaņotu.
> Tiek sākta atskaņošana.
Apple CarPlay
CarPlay ir aprakstīts atsevišķā sadaļā.
Android Auto
Android Auto ir aprakstīts atsevišķā sadaļā.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Saistītā informācija
•
Rīcība ar lietojumprogrammu izvēlni vadītāja
displejā (99 lpp.)
•
•
Radio (469 lpp.)
•
Ierīces pievienošana, izmantojot USB portu
(482 lpp.)
•
Ierīces pievienošana, izmantojot Bluetooth®
(481 lpp.)
•
•
Lietotņu lejupielāde (467 lpp.)
•
•
•
•
•
Video (480 lpp.)
Multivides ierīces vadīšana un maiņa
(477 lpp.)
Multivides ierīces vadīšana un
maiņa
trālā displeja vai stūres labās vadības tastatūras
.
taustiņam
Multivides atskaņošanu var vadīt ar balsi, stūres
tastatūru vai centrālo displeju.
Mainīt ierakstu/dziesmu — centrālajā displejā
pieskarieties vajadzīgajam ierakstam, nospiediet
taustiņu
vai
zem centrālā displeja vai
stūres labajā vadības tastatūrā.
Multivides atskaņotāju var vadīt,
izmantojot balss atpazīšanu,
stūres taustiņus vai vidējo displeju.
Tīt uz priekšu/pārvietoties laikā — centrālajā displejā pieskarieties laika asij un velciet uz sāniem
vai
zem
vai nospiediet un turiet taustiņu
centrālā displeja vai stūres labajā vadības tastatūrā.
Multivides ierīces maiņa — atlasiet no iepriekšējiem avotiem lietotnē, lietotņu skatā, nospiediet
vajadzīgo lietotni vai atlasiet ar stūres labo vadības tastatūru, izmantojot lietotņu izvēlni
.
Automašīna ar interneta savienojumu*
(499 lpp.)
Apple® CarPlay®* (484 lpp.)
Bibliotēka – pieskarieties šim
taustiņam, lai atskaņotu no
bibliotēkas.
Android Auto* (488 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi (143 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (483 lpp.)
Skaļums — lai palielinātu vai samazinātu skaļumu, pagrieziet vadības slēdzi zem centrālā displeja vai nospiediet
uz stūres labās vadības
tastatūras.
Jaukt – pieskarieties šim taustiņam, lai sajauktu atskaņošanas secību.
Atskaņot/pauzēt — pieskarieties atskaņotās
dziesmas attēlam, fiziskajam taustiņam zem cen}}
* Papildaprīkojums/piederums. 477
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Līdzīgs – pieskarieties šim taustiņam, lai izmantotu
Gracenote, lai meklētu līdzīgu
mūziku USB ierīcē un izveidotu
no tās atskaņošanas sarakstu.
Atskaņošanas saraksts var ietvert ne vairāk par 50 dziesmām.
||
Multivides meklēšana
Saistītā informācija
Var meklēt pēc izpildītāja, komponista, dziesmas
(nosaukuma), albuma, video, audiogrāmatas,
atskaņošanas saraksta un, kad automašīnā ir
izveidots savienojums ar internetu, aplādēm
(interneta digitālā multivide).
•
•
Mainīt ierīci – pieskarieties
šim taustiņam, lai pārslēgtos
starp USB ierīcēm, ja ir pievienotas vairākas.
•
•
Mediju atskaņotājs (475 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(499 lpp.)
Multivides ierīces atskaņošana (476 lpp.)
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla ievadīšana centrālajā displejā (124 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Mediju atskaņotājs (475 lpp.)
Multivides meklēšana (478 lpp.)
Audio iestatījumi (464 lpp.)
Aplikācijas (466 lpp.)
Gracenote® (479 lpp.)
1.
Radio un multivides vadība ar balsi (143 lpp.)
.
Nospiediet
> Tiek atvērts meklēšanas skats ar tastatūru.
2.
Ievadīt meklējamos vārdus.
3.
Nospiediet Meklēt.
> Tiek meklētas pievienotās ierīces, un
meklēšanas rezultāti tiek norādīti pēc
kategorijām.
Velciet sāniski pāri ekrānam, lai skatītu katru
kategoriju atsevišķi.
478
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Gracenote®
Gracenote identificē izpildītāju, albuma, dziesmu
nosaukumus un saistītos attēlus, kas tiek rādīti
atskaņošanas laikā.
Gracenote MusicID® ir mūzikas atpazīšanas standarts. Informāciju par mūziku var attēlot, veicot
mūzikas failu metadatu identifikāciju un analīzi.
Dažkārt metadati no dažādiem avotiem var būt
nekonsekventi vai nepietiekami.
Sistēmā Gracenote tiek atbalstīta izpildītāja
nosaukuma, albumu nosaukumu un žanru fonētiska apstrāde, līdz ar to mūzikas atskaņošanu var
aktivizēt ar balsi.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Multivide
3.
Atlasiet Gracenote datu iestatījumus:
Gracenote atjaunināšana
CD atskaņotājs*
Gracenote datubāzes saturs tiek pastāvīgi atjaunināts. Optimālai funkcionalitātei lejupielādējiet
pēdējo atjauninājumu. Lai skatītu informāciju un
to lejupielādētu, apmeklējiet vietni
support.volvocars.com.
Multivides atskaņotājs var atskaņot CD diskus ar
saderīgiem audio failiem.
Saistītā informācija
•
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (476 lpp.)
Audio un multivides licenču līgums (508 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi (143 lpp.)
Disku ievietošanas un izbīdīšanas atvere.
Gracenote®.
• Gracenote® meklēšana tiešsaistē –
meklē Gracenote tiešsaistes datubāzē atskaņojošu multivides ierīci.
• Vairāki Gracenote® rezultāti – atlasiet, kā
rādīt Gracenote datus vairākos meklēšanas
rezultātos.
Diska izbīdīšanas taustiņš.
Saistītā informācija
•
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (476 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi (143 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (483 lpp.)
1 – tiek izmantoti faila oriģinālie dati.
2 – tiek izmantoti Gracenote dati.
3 - var atlasīt Gracenote vai oriģinālos datus.
•
Nevienu – rezultāti netiek attēloti.
* Papildaprīkojums/piederums. 479
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Video
Videoklipa atskaņošana
DivX® atskaņošana
Multivides atskaņotājā var atskaņot pievienotās
USB ierīcēs saglabātus videoklipus.
Videoklipus atskaņo, izmantojot lietotni USB lietotņu skatā.
Ja automašīna uzsāk gaitu, attēls vairs netiek
rādīts, bet tiek atskaņots tikai audio. Attēls atkal
tiek rādīts, kad automašīna stāv.
1.
Multivides avota (USB ierīces) pievienošana.
Šī DivX Certified® ierīce jāreģistrē, lai varētu
atskaņot iegādātās DivX VOD (video pēc pieprasījuma) filmas.
2.
Lietotņu skatā atveriet lietotni USB.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
3.
Nospiediet nosaukumu, kuru vēlaties atskaņot.
> Tiek sākta atskaņošana.
2.
Pieskarieties Video DivX® VOD un saņemiet reģistrācijas kodu.
3.
Lai saņemtu plašāku informāciju un pabeigtu
reģistrāciju, dodieties uz vod.divx.com.
Informācija par saderīgajiem multivides formātiem
ir pieejama atsevišķā sadaļā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
480
Videoklipa atskaņošana (480 lpp.)
DivX® atskaņošana (480 lpp.)
Video iestatījumi (481 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (483 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
•
Video (480 lpp.)
DivX® atskaņošana (480 lpp.)
Video iestatījumi (481 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (483 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
•
Video (480 lpp.)
Videoklipa atskaņošana (480 lpp.)
Video iestatījumi (481 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (483 lpp.)
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Video iestatījumi
Multivide ar Bluetooth®
Var mainīt noteiktus video atskaņošanas iestatījumus, piemēram, valodu.
Automašīnas multivides atskaņotājs ir aprīkots ar
Bluetooth un var bezvadu režīmā atskaņot audio
failus, kas saglabāti ārējās Bluetooth ierīcēs, piemēram, mobilajos tālruņos un planšetdatoros.
Audio valoda, Izslēgts un Subtitru valoda var
regulēt, kad ir ieslēgts video atskaņotāja pilnekrāna režīms vai atvērts augšējais skats un tiek
nospiests Iestatījumi Video.
Saistītā informācija
•
Video (480 lpp.)
Lai multivides atskaņotājs varētu ar bezvadu
savienojumu atskaņot audio failus no ārējas ierīces, ierīce vispirms ir jāsavieno ar automašīnu,
izmantojot Bluetooth.
Saistītā informācija
•
Ierīces pievienošana, izmantojot Bluetooth®
(481 lpp.)
•
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (491 lpp.)
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (476 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (483 lpp.)
Ierīces pievienošana, izmantojot
Bluetooth®
Pievienojiet automašīnai Bluetooth® ierīci, lai
atskaņotu multividi ar bezvadu savienojumu un
nodrošinātu automašīnā interneta savienojumu,
ja iespējams.
Vairāki tirgū esošie mūsdienu tālruņi ir aprīkoti ar
Bluetooth® tehnoloģiju, bet ne visi no tiem ir pilnīgi saderīgi ar automašīnu.
Informāciju par saderību skatiet vietnē
support.volvocars.com.
Multivides ierīces pievienošana notiek tāpat kā
tālruņa pievienošana automašīnai ar Bluetooth®.
Saistītā informācija
•
•
•
Multivide ar Bluetooth® (481 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (491 lpp.)
Multivides ierīces atskaņošana (476 lpp.)
481
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Multivides atskaņošana, izmantojot
USB portu
Ierīces pievienošana, izmantojot
USB portu
•
USB ierīču tehniskās specifikācijas
(483 lpp.)
Audiosistēmai var pievienot ārēju audio avotu,
piemēram, iPod® vai MP3 atskaņotāju, izmantojot automašīnas USB portu.
Audiosistēmai var pievienot ārēju audio avotu,
piemēram, iPod® vai MP3 atskaņotāju, izmantojot vienu no automašīnas USB portiem.
•
•
Apple® CarPlay®* (484 lpp.)
Ierīces ar uzlādējamiem akumulatoriem tiek uzlādētas, kad tās ir pievienotas USB portam un aizdedze atrodas pozīcijā I, II vai darbojas dzinējs.
Lietojot Apple CarPlay* un Android Auto*, tālrunis
ir jāpievieno USB portam ar baltu rāmīti (ja ir divi
USB porti).
Android Auto* (488 lpp.)
Ārējā avota saturu var ielādēt ātrāk, ja tas sastāv
tikai no saderīgiem formātiem. Arī video failus var
atskaņot, izmantojot USB portu.
Noteiktiem MP3 atskaņotājiem ir sava failu sistēma, kuru automašīna neatbalsta.
Saistītā informācija
•
Ierīces pievienošana, izmantojot USB portu
(482 lpp.)
•
•
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (476 lpp.)
•
•
Apple® CarPlay®* (484 lpp.)
Video (480 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (408 lpp.)
USB ierīču tehniskās specifikācijas
(483 lpp.)
Android Auto* (488 lpp.)
USB ieejas (A tips) tuneļkonsolē. Aizvadiet kabeli uz
priekšu, lai tas netiktu iespiests, kad vāks tiks aizvērts.
Saistītā informācija
•
•
•
•
482
Multivides ierīces atskaņošana (476 lpp.)
Multivides atskaņošana, izmantojot USB
portu (482 lpp.)
Mediju atskaņotājs (475 lpp.)
USB ierīču tehniskās specifikācijas
(483 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
USB ierīču tehniskās specifikācijas
Saderīgie multivides formāti
Lai varētu nolasīt USB ierīču saturu, ir jāievēro
tālāk norādītās tehniskās specifikācijas.
Multivides atskaņošanai ir jāizmanto tālāk norādītie failu formāti.
Atskaņošanas laikā vidējā displejā nav redzama
mapju struktūra.
Audio faili
Maks. skaits
Faili
15 000
Mapes
1 000
Mapju līmeņi
8
Atskaņošanas saraksti
100
Kodeks
MP3
.mp3
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro (mp3
saderīgs),
MP3 HD (mp3
saderīgs)
.m4a, .m4b, .aac
AAC LC (MPEG-4
III daļa Audio),
HE-AAC (aacPlus
v1/v2)
WMA
.wma
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
A tipa ligzda
WAV
.wav
LPCM
Versija 2.0
FLAC
.flac
FLAC
1 000
Apakšmapes
Bez ierobežojuma
USB A savienotāja tehniskās
specifikācijas
Sprieguma padeve 5 V
Maks. strāvas padeve 2,1 A
Saistītā informācija
•
Faila paplašinājums
AAC
Atskaņošanas sarakstu
vienumi
•
•
•
•
Formāts
Multivides atskaņošana, izmantojot USB
portu (482 lpp.)
Formāts
Faila paplašinājums
AVI
.avi
AVI (DivX)
.avi, .divx
ASF
.asf, .wmv
MKV
.mkv
Subtitri
Formāts
Faila paplašinājums
SubViewer
.sub
SubRip
.srt
SSA
.ssa
Video faili
Formāts
Faila paplašinājums
MP4
.mp4, .m4v
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
}}
483
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
DivX®
DivX sertificētām ierīcēm ir veikta pārbaude,
atskaņojot augstas kvalitātes DivX (.divx, .avi)
videoklipus. Ja redzat DivX logotipu, varat atskaņot DivX filmas.
Profils
DivX Home Theater
Video kodeks
DivX, MPEG-4
Izšķirtspēja
720x576
Bitu pārraides
ātrums
4.8Mbps
Kadru pārraides
ātrums
30 fps
Faila paplašinājums
.divx, .avi
Maksimālais faila
izmērs
4 GB
Audio kodeks
MP3, AC3
Subtitri
XSUB
Speciālās funkcijas
Vairāki subtitri, vairāki
audio, atskaņošanas
atsākšana
Atsauce
Atbilst visām profila DivX
Home Theater prasībām.
Lai saņemtu plašāku informāciju un iegūtu programmatūras rīkus, kas ļauj pārveidot failus par DivX
Home Theater video,
apmeklējiet divx.com.
Saistītā informācija
•
•
•
Mediju atskaņotājs (475 lpp.)
Video (480 lpp.)
DivX® atskaņošana (480 lpp.)
Apple® CarPlay®*
CarPlay ļauj klausīties mūziku, veikt tālruņa zvanus, saņemt norādes, sūtīt/saņemt īsziņas un lietot Siri, vienlaikus koncentrējot uzmanību uz
braukšanu.
CarPlay darbojas ar atsevišķām
iOS ierīcēm. Ja automašīna
neatbalsta CarPlay, to var instalēt arī pēc automašīnas piegādes klientam. Sazinieties ar
Volvo izplatītāju, lai instalētu
CarPlay.
Informāciju par atbalstītajām lietotnēm un saderīgajām iOS ierīcēm skatiet Apple tīmekļa vietnē
www.apple.com/ios/carplay/. Izmantojot lietotnes,
kas nav saderīgas ar CarPlay, dažkārt savienojums starp ierīci un automašīnu tiek pārtraukts.
Lūdzu, ievērojiet, ka Volvo nav atbildīgs par
CarPlay saturu.
Ja kartes navigāciju lietojat sistēmā CarPlay, vadītāja displejā un vējstikla displejā netiek rādītas
navigācijas norādes — tās ir redzamas tikai centrālajā displejā.
Kad tiek sākta navigācija, izmantojot Apple
CarPlay, notiekošā maršruta vadība ar pakāpeniskām norādēm tiek pārtraukta.
CarPlay lietotnes var vadīt centrālajā displejā, iOS
ierīcē vai ar stūres labo vadības tastatūru (attiecas uz noteiktām funkcijām). Lietotnes var vadīt
arī ar balsi, izmantojot Siri. Nospiežot un turot
484
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
, tiek sākta balss vadība ar Siri; nospiežot īsi,
tiek sākta pašas automašīnas balss vadības
sesija. Ja funkcijas Siri darbība tiek priekšlaicīgi
pārtraukta, nospiediet un turiet stūres taustiņu
5.
Apple® CarPlay®* lietošana
Lietojot Apple CarPlay, jūs apliecināt: Apple
CarPlay ir Apple Inc. pakalpojums, uz kuru
attiecas tā noteikumi un nosacījumi.
Tādējādi Volvo Cars nav atbildīgs par Apple
CarPlay vai tā funkcijām/lietojumpr. Lietojot
Apple CarPlay, noteikta automašīnas
informācija (tostarp tās atrašanās vieta) tiek
pārsūtīta uz jūsu iPhone. Attiecībā uz Volvo
Cars jūs esat pilnībā atbildīgs par Apple
CarPlay lietošanu gan, ja to lietojat jūs, gan
jebkura cita persona.
Pievienojiet iOS ierīci un palaidiet
CarPlay
Saistītā informācija
•
•
•
•
5
Apple® CarPlay®* lietošana (485 lpp.)
Apple® CarPlay®* iestatījumi (486 lpp.)
Izlasiet noteikumus un nosacījumus un pēc
tam pieskarieties Apstiprināt, lai izveidotu
savienojumu.
> Tiek atvērts apakšskats ar CarPlay un
attēlotas saderīgās lietotnes.
5.
Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
Lai lietotu CarPlay, jūsu iOS ierīcē ir jābūt aktivizētai Siri balss vadībai. Ierīcē ir nepieciešams arī
interneta savienojums, izmantojot Wi-Fi vai
mobilo sakaru tīklu.
PIEZĪME
CarPlay var lietot, tikai ja Bluetooth ir deaktivizēts. Tādēļ tālrunis vai multivides atskaņotājs,
kas automašīnai ir pievienots ar Bluetooth
savienojumu, nebūs pieejams, kamēr būs
aktīvs režīms CarPlay. Lai automašīnas lietotnes varētu piekļūt internetam, ir jāizmanto cits
interneta avots. Izmantojiet Wi-Fi vai automašīnas iebūvēto modemu*.
1.
Pievienojiet iOS ierīci USB portam. Ja ir divi
USB porti, ir jāizmanto ports ar baltu rāmīti.
2.
Izlasiet uznirstošā loga informāciju un pēc
tam pieskarieties OK.
3.
Lietotņu skatā pieskarieties Apple CarPlay.
Balss atpazīšana (140 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(129 lpp.)
4.
Apple un CarPlay ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Apple Inc.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 485
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
Iedarbināšana CarPlay
CarPlay var palaist, izpildot tālāk sniegtos norādījumus, kad iOS ierīce ir pievienota.
3.
1.
4.
Atvienojiet iOS ierīci no USB ieejas un vēlreiz
pievienojiet.
5.
Lietotņu skatā atveriet lietotni iPod.
Pievienojiet iOS ierīci USB portam. Ja ir divi
USB porti, ir jāizmanto ports ar baltu rāmīti.
> Ja ir atlasīts automātiskas sākšanas
iestatījums — tiek rādīts ierīces nosaukums.
2.
Pieskarieties ierīces nosaukumam — tiek
atvērts apakšskats ar CarPlay, un tiek rādītas
saderīgās lietotnes.
3.
Ja netiek atvērts apakšskats ar CarPlay, lietotņu skatā pieskarieties Apple CarPlay.
> Tiek atvērts apakšskats ar CarPlay un
attēlotas saderīgās lietotnes.
4.
Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
No iPod uz CarPlay
1. Lietotņu skatā pieskarieties Apple CarPlay.
2.
Izlasiet uznirstošā loga informāciju un pēc
tam pieskarieties OK.
3.
Atvienojiet iOS ierīci no USB ieejas un vēlreiz
pievienojiet.
> Tiek atvērts apakšskats ar Apple CarPlay
un attēlotas saderīgās lietotnes6.
Saistītā informācija
•
Ja tajā pašā apakšskatā tiek palaista cita lietotne,
CarPlay darbojas fonā. Lai apakšskatā atkal attēlotu CarPlay, lietotņu skatā pieskarieties ikonai
CarPlay.
Ierīces pievienošana, izmantojot USB portu
(482 lpp.)
•
•
•
Apple® CarPlay®* (484 lpp.)
Savienojuma pārslēgšana starp CarPlay
un iPod
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot automašīnas modemu (SIM karti)
(502 lpp.)
No CarPlay uz iPod
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
6
486
Noņemiet atzīmi tās iOS ierīces izvēles rūtiņai, pēc kuras pievienošanas ar USB kabeli
vairs netiks automātiski palaists CarPlay.
Atveriet Sakari
Apple CarPlay.
•
Apple® CarPlay®* iestatījumi (486 lpp.)
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni (Wi-Fi) (502 lpp.)
Apple® CarPlay®* iestatījumi
Iestatījumi iOS ierīcei, kas pievienota ar
CarPlay7.
Automātiska palaišana
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Atveriet Sakari
iestatījumu.
Apple CarPlay un atlasiet
•
Atzīmējiet lauku — CarPlay sāk darboties
automātiski, tiklīdz tiek pievienots USB
kabelis.
•
Noņemiet lauka atzīmi — CarPlay nesāk
darboties automātiski, kad tiek pievienots
USB kabelis.
Ja automašīnu lieto daudz cilvēku, piemēram,
automašīnu koplietošanas shēmā, ir jāņem vērā,
ka sarakstā vienlaikus var būt saglabātas ne vairāk kā 20 iOS ierīces. Kad saraksts ir pilns un tiek
pievienota jauna ierīce, visvecākā ierīce tiek
izdzēsta.
Lai dzēstu sarakstu, iestatījumi ir jāatiestata centrālajā displejā (jāveic atiestatīšana uz rūpnīcas
vērtībām).
Sistēmas skaļuma līmeņi
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Balss atpazīšana (140 lpp.)
Apple, CarPlay, iPhone un iPod ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Apple Inc.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
2.
Pieskarieties Skaņa Sistēmas skaļuma
līmeņi un veiciet iestatījumus šiem parametriem:
• Balss vadība
• Navig. balss vadība
• Tālruņa zvana sign.
Saistītā informācija
•
•
•
Apple® CarPlay®* (484 lpp.)
Padomi par Apple® CarPlay®*
lietošanu
Šeit ir sniegti daži noderīgi padomi par CarPlay®
lietošanu.
•
Atjauniniet savu iOS ierīci ar operētājsistēmas iOS jaunāko versiju un pārliecinieties, ka
lietotnes ir atjauninātas.
•
Ja rodas problēma ar CarPlay, atvienojiet iOS
ierīci no USB porta un pievienojiet atpakaļ.
Varat arī mēģināt ierīcē aizvērt lietotni, kas
nedarbojas, un pēc tam to atkal atvērt vai arī
mēģināt aizvērt visas lietotnes un restartēt
ierīci.
Apple® CarPlay®* lietošana (485 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(129 lpp.)
•
7
8
Ja pēc CarPlay palaišanas lietotnes netiek
rādītas (melns ekrāns), mēģiniet minimizēt un
pēc tam atkal izvērst CarPlay apakšskatu.
•
Izmantojot lietotnes, kas nav saderīgas ar
CarPlay, dažkārt savienojums starp iOS ierīci
un automašīnu tiek pārtraukts. Informācija
par atbalstītajām lietotnēm un saderīgajiem
ierīču modeļiem ir atrodama Apple tīmekļa
vietnē. Varat arī meklēt CarPlay veikalā App
Store, lai atrastu informāciju par lietotnēm,
kas jūsu tirgū ir saderīgas ar CarPlay.
•
Siri var lietot, lai rakstītu/diktētu un nolasītu
ziņojumus. Ziņojumi tiek nolasīti un diktēti
valodā, kas ir atlasīta Siri iestatījumos. Kad
rakstīsiet/diktēsiet ziņojumus, teksts netiks
rādīts centrālajā displejā, bet tiks rādīts iOS
ierīcē.
•
Ja ierīce ir pievienota automašīnai, izmantojot
Bluetooth, tad CarPlay lietošanas laikā savienojums tiks pārtraukts. Atjaunojiet interneta
savienojumu automašīnā, izmantojot Wi-Fi
tīklāju ierīcē.
•
CarPlay darbojas tikai ar iPhone8.
PIEZĪME
Pieejamība un funkcionalitāte var atšķirties
atkarībā no tirgus.
Saistītā informācija
•
•
Apple® CarPlay®* (484 lpp.)
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni (Wi-Fi) (502 lpp.)
Apple un CarPlay ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Apple Inc.
Apple, CarPlay un iPhone ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Apple Inc.
* Papildaprīkojums/piederums. 487
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Android Auto*
PIEZĪME
Android Auto sniedz iespēju klausīties mūziku,
veikt tālruņa zvanus, saņemt norādes un lietot
automašīnai pielāgotas lietotnes no Android ierīces. Android Auto darbojas kopā ar noteiktām
Android ierīcēm.
Kad ierīce ir savienota ar Android Auto, audio
var straumēt uz citu multivides atskaņotāju,
izmantojot Bluetooth. Bluetooth ir aktīvs,
kamēr tiek izmantots Android Auto.
Ja lietojat kartes navigāciju, izmantojot
Android Auto, vadītāja displejā un vējstikla displejā netiek rādītas vadības norādes — tās ir
redzamas tikai vidējā displejā.
Android Auto var vadīt centrālajā displejā, izmantojot stūres labo vadības tastatūru vai balss
, tiek
vadību. Nospiežot un turot stūres pogu
palaista funkcija Google Assistant, ko var atkal
izslēgt, vēlreiz īsi nospiežot pogu.
Informāciju par atbalstītajām lietotnēm un saderīgajām Android ierīcēm skatiet tīmekļa vietnē
www.android.com/auto/. Informāciju par trešo
pušu lietotnēm skatiet veikalā Google Play.
Lūdzu, ievērojiet, ka Volvo nav atbildīgs par
Android Auto saturu.
Android Auto var startēt lietotņu skatā. Kad lietotne Android Auto vienreiz ir startēta, nākamajā
ierīces pievienošanas reizē tā tiek startēta automātiski. Automātisku startēšanu var deaktivizēt
iestatījumos.
Lietojot Android Auto, jūs apstiprināt tālāk
norādīto: Android Auto ir pakalpojums, ko
sniedz uzņēmums Google Inc. saskaņā ar
saviem noteikumiem un nosacījumiem.
Uzņēmums Volvo Cars nav atbildīgs par
Android Auto vai tā funkcijām vai
lietojumprogrammām. Kad lietojat Android
Auto, jūsu automašīna pārsūta noteiktu
informāciju (tostarp tās atrašanās vietu) uz
jūsu pievienoto Android tālruni. Jūs esat
pilnībā atbildīgs par to, kā jūs vai citas
personas lietojat Android Auto.
Lai izmantotu lietotni Android Auto, lietotnei ir
jābūt instalētai Android ierīcē un ierīcei ir jābūt
pievienotai automašīnas USB portam.
PIEZĪME
Lai varētu instalēt Android Auto, automašīnai
ir jābūt aprīkotai ar diviem USB portiem (USB
centrmezglu)*. Ja automašīnā ir tikai viens
USB ports, Android Auto nevar lietot.
Pirmo reizi pievienojot Android
1. Pievienojiet savu Android ierīci USB ieejai ar
baltu rāmīti.
2.
Izlasiet uznirstošā loga informāciju un pēc
tam pieskarieties OK.
3.
Lietotņu skatā pieskarieties Android Auto.
4.
Izlasiet noteikumus un nosacījumus un pēc
tam pieskarieties Apstiprināt, lai izveidotu
savienojumu.
> Tiek atvērts apakšskats ar Android Auto
un attēlotas saderīgās lietotnes.
5.
Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
Saistītā informācija
•
•
488
Android Auto* lietošana
Android Auto* lietošana (488 lpp.)
Android Auto* iestatījumi (489 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Iepriekš pievienots Android
1. Pievienojiet savu ierīci USB ieejai ar baltu
rāmīti.
> Ja ir atlasīts automātiskas sākšanas
iestatījums — tiek rādīts ierīces nosaukums.
Android Auto* iestatījumi
Saistītā informācija
Iestatījumi Android ierīcei, kas ir pirmoreiz savienota ar Android Auto.
•
•
•
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Pieskarieties ierīces nosaukumam — tiek
atvērts apakšskats ar Android Auto, un tiek
rādītas saderīgās lietotnes.
2.
Nospiediet Sakari
siet iestatījumu.
3.
Ja nav atlasīts automātiskās palaišanas
iestatījums — lietotņu skatā atveriet lietotni
Android Auto.
> Tiek atvērts apakšskats ar Android Auto
un attēlotas saderīgās lietotnes.
4.
Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
Ja tajā pašā apakšskatā tiek palaista cita lietotne,
Android Auto darbojas fonā. Lai apakšskatā atkal
attēlotu Android Auto, lietotņu skatā pieskarieties
ikonai Android Auto.
Saistītā informācija
Android Auto* (488 lpp.)
•
•
•
Android Auto* iestatījumi (489 lpp.)
•
Balss atpazīšana (140 lpp.)
Ierīces pievienošana, izmantojot USB portu
(482 lpp.)
Automātiska palaišana
Android Auto* (488 lpp.)
Android Auto* lietošana (488 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(129 lpp.)
Android Auto un atla-
•
Atzīmējiet lauku — Android Auto sāk darboties automātiski, tiklīdz tiek pievienots
USB kabelis.
•
Noņemiet lauka atzīmi — Android Auto
nesāk darboties automātiski, kad tiek pievienots USB kabelis.
Sarakstā var saglabāt maksimāli 20 Android ierīces. Kad saraksts ir pilns un tiek pievienota jauna
ierīce, visvecākā ierīce tiek izdzēsta.
Lai notīrītu sarakstu, ir jāveic atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem.
Sistēmas skaļuma līmeņi
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Pieskarieties Skaņa Sistēmas skaļuma
līmeņi un veiciet iestatījumus šiem parametriem:
• Balss vadība
• Navig. balss vadība
• Tālruņa zvana sign.
* Papildaprīkojums/piederums. 489
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Padomi par Android Auto* lietošanu
rāk kā 20 Android ierīces. Kad saraksts ir
pilns un tiek pievienota jauna ierīce, visvecākā ierīce tiek izdzēsta. Lai notīrītu sarakstu,
ir jāveic atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem.
Šeit ir sniegti daži noderīgi padomi par Android
Auto lietošanu.
•
•
490
Pārliecinieties, ka lietotnes ir atjauninātas.
Iedarbinot automašīnu, uzgaidiet, līdz centrālais displejs ir ieslēgts, pievienojiet ierīci un
pēc tam lietotņu skatā atveriet Android Auto.
•
Ja rodas problēmas ar Android Auto, atvienojiet Android ierīci no USB porta un pēc tam
pievienojiet to atpakaļ USB portam. Varat arī
mēģināt aizvērt lietotni ierīcē un pēc tam restartēt lietotni.
•
Kad ar Android Auto ir savienota ierīce, joprojām var atskaņot multividi no cita multivides
atskaņotāja, izmantojot Bluetooth. Kad tiek
lietots Android Auto, Bluetooth funkcija ir
ieslēgta.
•
JA Android Auto ikona ir pelēkota, tas
nozīmē, ka neviena ierīce nav pievienota. Kad
pievienosiet ierīci, ikona tiks izgaismota. Ja
ikona vispār nav redzama, automašīna neatbalsta ierīces pievienošanu šādam mērķim.
•
Ja ierīce ir pievienota automašīnai, izmantojot
Bluetooth, tad Android Auto lietošanas laikā
savienojums tiks pārtraukts. Atjaunojiet interneta savienojumu automašīnā, izmantojot WiFi tīklāju ierīcē.
•
Ja automašīnu lieto daudz cilvēku, piemēram,
automašīnu koplietošanas shēmā, ir jāņem
vērā, ka vienlaikus var būt saglabātas ne vai-
Saistītā informācija
•
•
Android Auto* (488 lpp.)
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni (Wi-Fi) (502 lpp.)
Tālrunis
Mobilo tālruni ar Bluetooth var bezvadu režīmā
pievienot automašīnas iebūvētajai brīvroku sistēmai.
Audio un multivides sistēma darbojas kā brīvroku
sistēma, ļaujot attāli vadīt vairākas tālruņa funkcijas. Tālruni var vadīt arī ar tā taustiņiem, pat ja tālrunis ir pievienots automašīnai.
Kad tālrunis ir tiešsaistē un ir pievienots automašīnai, to var izmantot, lai veiktu zvanus, sūtītu/
saņemtu īsziņas, atskaņotu multividi ar bezvadu
savienojumu un izveidotu savienojumu ar internetu.
Tālruni var vadīt centrālajā displejā, kā arī ar balss
atpazīšanu un lietotņu izvēlni, ko var atvērt ar stūres labo vadības tastatūru.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Pārskats
Mikrofons.
Tālrunis.
Tālruņa vadība vidējā displejā.
Vadītāja displejā redzamo tālruņa funkciju un
balss atpazīšanas vadīšanas tastatūra.
Vadītāja displejs.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Tālruņa zvanu pārvaldīšana (495 lpp.)
Tālruņu kataloga pārvaldība (498 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (496 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (491 lpp.)
Tālruņa automātiska pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (493 lpp.)
•
Tālruņa manuāla pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (494 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana
automašīnai, izmantojot Bluetooth
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana
(494 lpp.)
•
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu
pārslēgšana (495 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(495 lpp.)
Pievienojiet automašīnai tālruni ar aktivizētu
Bluetooth savienojumu, lai veiktu zvanus no automašīnas, sūtītu/saņemtu ziņojumus, atskaņotu
multividi ar bezvadu savienojumu un izveidotu
automašīnā interneta savienojumu.
•
•
•
Tālruņa iestatījumi (498 lpp.)
•
•
Balss atpazīšana (140 lpp.)
Rīcība ar lietojumprogrammu izvēlni vadītāja
displejā (99 lpp.)
Audio iestatījumi (464 lpp.)
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni ar Bluetooth savienojumu
(501 lpp.)
Vienlaikus var pievienot divas Bluetooth ierīces
— tādā gadījumā tikai viena no tām var atskaņot
bezvadu režīmā. Automātiski tiek izveidots savienojums ar pēdējo pievienoto tālruni, lai veiktu zvanus, sūtītu un saņemtu īsziņas, atskaņotu multividi
un nodrošinātu interneta savienojumu. Izmantoto
tālruni var mainīt centrālā displeja augšējā skata
sadaļā Bluetooth ierīces. Mobilajam tālrunim ir
jābūt aprīkotam ar Bluetooth un jāatbalsta datu
saites izveide.
Kad ierīce ir pirmoreiz pievienota/reģistrēta,
izmantojot Bluetooth, tai vairs nav jābūt redzamai/atklājamai, tajā tikai jābūt aktivizētam
Bluetooth. Automašīnā var saglabāt maksimāli 20
pievienotas Bluetooth ierīces.
Ir divas savienojuma izveides iespējas. Var vai nu
meklēt tālruni no automašīnas, vai meklēt automašīnu tālrunī.
1. iespēja — meklēt tālruni no
automašīnas
1.
Padariet tālruni meklējamu/redzamu, izmantojot Bluetooth.
}}
491
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
2.
Atveriet tālruņa apakšskatu centrālajā displejā.
•
2. iespēja — meklēt automašīnu tālrunī
1.
Ja automašīnai nav pievienots neviens tālrunis, pieskarieties Pievienot tālruni.
Ja automašīnai ir pievienots kāds tālrunis,
. Uznirstošajā logā
pieskarieties Mainīt
pieskarieties Pievienot tālruni.
> Tiek parādītas pieejamās Bluetooth ierīces. Nosakot jaunas ierīces, saraksts tiek
atjaunināts.
•
Ja automašīnai nav pievienots neviens tālrunis, pieskarieties Pievienot tālruni
Padarīt automašīnu uztveramu.
•
Ja automašīnai ir pievienots kāds tālrunis,
. Uznirstošajā logā
pieskarieties Mainīt
pieskarieties Pievienot tālruni Padarīt
automašīnu uztveramu.
•
3.
4.
5.
Pieskarieties tā tālruņa nosaukumam, kuram
vēlaties izveidot savienojumu.
Pārliecinieties, ka automašīnas specifiskais
ciparu kods atbilst tālrunim. Ja tā ir, akceptējiet abās vietās.
Tālrunī akceptējiet vai noraidiet tālruņu kontaktu un paziņojumu opcijas.
PIEZĪME
492
•
Dažos tālruņos jābūt aktivizētai paziņojumu funkcijai.
•
Ne visi mobilie tālruņi ir pilnīgi saderīgi un
tādēļ var nerādīt kontaktinformāciju un
īsziņas automašīnā.
PIEZĪME
Atveriet tālruņa apakšskatu centrālajā displejā.
•
Dažos tālruņos jābūt aktivizētai paziņojumu funkcijai.
•
Ne visi mobilie tālruņi ir pilnīgi saderīgi un
tādēļ var nerādīt kontaktinformāciju un
īsziņas automašīnā.
PIEZĪME
Ja ir atjaunināta tālruņa operētājsistēma, tālruņa savienojums var tikt pārtraukts. Tādā
gadījumā izdzēsiet tālruni no automašīnas un
izveidojiet savienojumu vēlreiz.
2.
Tālrunī aktivizējiet Bluetooth.
3.
Meklējiet tālrunī Bluetooth ierīces.
> Tiek parādītas pieejamās Bluetooth ierīces.
4.
Atlasiet automašīnas nosaukumu tālrunī.
5.
Automašīnā tiek rādīts uznirstošs logs par
savienojumu. Apstipriniet savienojumu.
6.
Pārliecinieties, ka automašīnas specifiskais
ciparu kods atbilst ārējā ierīcē rādītajam. Ja
tā ir, akceptējiet abās vietās.
Saistītā informācija
Tālrunī akceptējiet vai noraidiet tālruņu kontaktu un paziņojumu opcijas.
•
•
7.
Saderīgie tālruņi
Vairāki tirgū esošie mūsdienu tālruņi ir aprīkoti ar
Bluetooth tehnoloģiju, bet ne visi no tiem ir pilnīgi
saderīgi ar automašīnu.
Informāciju par saderīgumu skatiet
support.volvocars.com.
Tālrunis (490 lpp.)
Tālruņa automātiska pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (493 lpp.)
•
Tālruņa manuāla pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (494 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana
(494 lpp.)
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
•
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu
pārslēgšana (495 lpp.)
Tālruņa automātiska pievienošana
automašīnai, izmantojot Bluetooth
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(495 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(499 lpp.)
Tālruni var automātiski pievienot automašīnai ar
Bluetooth. Tālrunim ir jābūt vienreiz savienotam
ar automašīnu.
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(499 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni ar Bluetooth savienojumu
(501 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni ar Bluetooth savienojumu
(501 lpp.)
•
Aizdedzes pozīcijas (408 lpp.)
Automātiski pievienot var tikai pēdējos divus pievienotos tālruņus.
1.
Tālrunī aktivizējiet Bluetooth pirms automašīnas iestatīšanas aizdedzes pozīcijā I.
2.
Ieslēdziet aizdedzes pozīciju I vai augstāku.
> Tālrunis izveidos savienojumu.
Saistītā informācija
•
•
Tālrunis (490 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (491 lpp.)
•
Tālruņa manuāla pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (494 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana
(494 lpp.)
•
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu
pārslēgšana (495 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(495 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(499 lpp.)
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(499 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 493
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Tālruņa manuāla pievienošana
automašīnai, izmantojot Bluetooth
Tālruni var manuāli pievienot automašīnai, izmantojot Bluetooth. Tālrunim ir jābūt vienreiz savienotam ar automašīnu.
1.
Tālrunī aktivizējiet Bluetooth.
2.
Atveriet tālruņa apakšskatu.
> Tiek norādīti pievienotie tālruņi.
3.
Pieskarieties tā tālruņa nosaukumam, kuram
vēlaties izveidot savienojumu.
> Tālrunis izveidos savienojumu.
Saistītā informācija
•
•
494
Tālrunis (490 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (491 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni ar Bluetooth savienojumu
(501 lpp.)
Ar Bluetooth pievienota tālruņa
atvienošana
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruni var
atvienot, un tad tas vairs nebūs savienots ar
automašīnu.
•
Ja tālrunis atrodas ārpus automašīnas uztveršanas diapazona, tas tiek automātiski atvienots. Ja atvienošana notiek zvana laikā, zvans
tikts turpināts tālrunī.
•
Tālruni var atvienot, arī manuāli deaktivizējot
Bluetooth.
Saistītā informācija
•
•
•
Tālrunis (490 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (498 lpp.)
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu
pārslēgšana (495 lpp.)
•
Tālruņa automātiska pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (493 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(495 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana
(494 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(499 lpp.)
•
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu
pārslēgšana (495 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(495 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(499 lpp.)
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(499 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Ar Bluetooth savienojumu
pievienotu tālruņu pārslēgšana
Ar Bluetooth pievienotu ierīču
noņemšana
Sistēmu var pārslēgt starp dažādiem ar Bluetooth pievienotiem tālruņiem.
Tālruņus var noņemt, piemēram, no reģistrēto
Bluetooth ierīču saraksta.
1.
Atveriet tālruņa apakšskatu.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
vai velciet augšējo
Pieskarieties Mainīt
skatu uz leju un pieskarieties Iestatījumi
Sakari Bluetooth ierīces Pievienot
ierīci.
> Tiek parādītas pieejamās Bluetooth ierīces.
2.
Nospiediet Sakari Bluetooth ierīces.
> Sarakstā tiek norādītas reģistrētās
Bluetooth ierīces.
3.
Pieskarieties ierīcei, kuru vēlaties noņemt.
4.
Pieskarieties Noņemt ierīci un apstipriniet
savu izvēli.
> Ierīce automašīnā vairs nav reģistrēta.
Pieskarieties tālrunim, kuru vēlaties pievienot.
Saistītā informācija
•
•
3.
Tālrunis (490 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (491 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Tālrunis (490 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (491 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(499 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana
(494 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana
(494 lpp.)
•
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu
pārslēgšana (495 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(495 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(499 lpp.)
Tālruņa zvanu pārvaldīšana
Zvanu apstrāde automašīnā tālrunim ar
Bluetooth savienojumu.
Vispārīga ilustrācija.
Tālruņa zvanu veikšana
1.
Atveriet tālruņa apakšskatu.
2.
Atlasiet zvanu no zvanu vēstures, ievadiet
numuru ar tastatūru vai izmantojiet kontaktpersonu sarakstu. Kontaktu sarakstā var
meklēt, un to var pārlūkot. Kontaktu sarakstā
pieskarieties
, lai pievienotu kontaktu
zem Izlases.
3.
Nospiediet
4.
Pieskarieties
, lai veiktu zvanu.
, lai beigtu zvanu.
}}
495
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
Zvanus var veikt, arī izmantojot lietotņu izvēlnes
zvanu žurnālu, ko var atvērt ar stūres labo vadības
.
tastatūru
Vairāku pušu zvana veikšana
Zvana laikā:
1.
Nospiediet Pievienot zvanu.
2.
Izvēlieties veikt zvanu no zvanu žurnāla, izlases vai kontaktu saraksta.
3.
Pieskarieties zvanu žurnāla ierakstam/rindai
blakus kontaktam kontaktu sarakstā.
vai
4.
1.
Pieskarieties Savienot zvanus, lai apvienotu
vairāku pušu zvanus.
2.
Pieskarieties
, lai beigtu zvanu.
Ienākošie tālruņa zvani
Ienākošie tālruņa zvani tiek parādīti vadītāja displejā un vidējā displejā. Pārvaldiet zvanu ar stūres
labās puses vadības tastatūru vai vidējā displejā.
496
2.
1.
Pieskarieties Atbildēt/Noraidīt.
2.
Pieskarieties
, lai beigtu zvanu.
Pieskarieties
, lai beigtu zvanu.
Privāts zvans
–
Pašreizējā zvana laikā nospiediet Privātums
un atlasiet iestatījumu:
• Pārslēgt uz mobilo tālruni — brīvroku
sistēma tiek atvienota, un zvans turpinās
jūsu mobilajā tālrunī.
•
Pieskarieties Pārslēgt zvanu, lai pārslēgtu
zvanu starp pusēm.
, lai beigtu aktīvo zvanu.
5. Pieskarieties
Konferences zvani
Aktīvu vairāku pušu zvanu laikā:
9
Ienākošs zvans notiekoša zvana laikā
1. Pieskarieties Atbildēt/Noraidīt.
Tikai vadītājs — mikrofons, kas iebūvēts
pasažiera pusē jumtā, tiek izslēgts, un
zvans turpinās automašīnas brīvroku sistēmā.
Īsziņu pārvaldīšana9
Ziņu apstrāde automašīnā tālrunim ar Bluetooth
savienojumu.
Dažos tālruņos ir jāaktivizē īsziņu funkcija. Ne visi
tālruņi ir saderīgi. Šādos gadījumos automašīnā
nevar skatīt kontaktpersonas un īsziņas. Informāciju par saderību skatiet support.volvocars.com.
Īsziņu pārvaldība centrālajā displejā
Īsziņas tiek rādītas centrālajā displejā, tikai ja ir
atlasīts šis iestatījums.
Lietotņu skatā nospiediet
Ziņojumi, lai pārvaldītu īsziņas
centrālajā displejā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Tālrunis (490 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (491 lpp.)
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu (142 lpp.)
Rīcība ar lietojumprogrammu izvēlni vadītāja
displejā (99 lpp.)
•
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla ievadīšana centrālajā displejā (124 lpp.)
•
•
•
Tālruņu kataloga pārvaldība (498 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (496 lpp.)
Audio iestatījumi (464 lpp.)
Spēkā tikai noteiktos tirgos. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Īsziņu lasīšana centrālajā displejā
Nospiediet ikonu, lai īsziņa tiktu nolasīta.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Īsziņu sūtīšana centrālajā displejā10
1. Varat izveidot jaunu īsziņu vai atbildēt uz
īsziņu.
•
•
Lai atbildētu uz īsziņu, pieskarieties kontaktam, uz kura īsziņu vēlaties atbildēt, un
pēc tam pieskarieties Atbilde.
Lai izveidotu jaunu īsziņu, pieskarieties
Izveidot jaunu. Atlasiet kontaktu vai
ierakstiet numuru.
2.
Sastādiet ziņojumu.
3.
Nospiediet Sūtīt.
Īsziņu pārvaldība vadītāja displejā
Īsziņas tiek rādītas vadītāja displejā, tikai ja ir atlasīts šis iestatījums.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Tālrunis (490 lpp.)
Īsziņu iestatījumi (497 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (498 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(499 lpp.)
Pievienotā tālruņa īsziņu iestatījumi
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari
iestatījumus:
paziņojumus par īsziņām vidējā displeja
statusa joslā.
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla ievadīšana centrālajā displejā (124 lpp.)
•
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (491 lpp.)
•
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un datu
kopīgošana (506 lpp.)
Atbildes diktēšana vadītāja displejā
Kad īsziņa ir nolasīta, var nodiktēt tai īsu atbildi, ja
automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu.
Ar stūres vadības tastatūru nospiediet
Atbilde. Tiek sākts diktēšanas dialogs.
Īsziņas un atlasiet
• Paziņojums centrālajā displejā – rāda
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu (142 lpp.)
Jaunas īsziņas lasīšana vadītāja displejā
– Lai nolasītu īsziņu — ar stūres vadības tastatūru atlasiet Nolasīt.
–
Īsziņu iestatījumi
• Paziņojums vadītāja displejā — rāda
paziņojumus vadītāja displejā. Saņemtās
īsziņas var pārvaldīt, izmantojot stūres labo
tastatūru.
• Īsziņas signāls – saņemto īsziņu signāla
atlasīšana.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Tālrunis (490 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (491 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (496 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (498 lpp.)
Paziņojums par īsziņu
Paziņojumus var aktivizēt un deaktivizēt īsziņu
iestatījumos.
10
Ziņojumus no automašīnas var nosūtīt tikai noteikti tālruņi. Informāciju par saderību skatiet vietnē support.volvocars.com.
* Papildaprīkojums/piederums. 497
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Tālruņu kataloga pārvaldība
Kad automašīnai ir pievienots tālrunis ar
Bluetooth savienojumu, kontaktinformāciju var
pārvaldīt tieši centrālajā displejā.
Centrālajā displejā var skatīt līdz 3000 kontaktinformācijas ierakstu no atlasītā tālruņa.
sadaļā
. To var kārtot pēc vārda vai uzvārda,
un šo iestatījumu pielāgo tālruņa iestatījumos.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Pārlūkojiet burtus un
, lai atrastu atbilstošu kontaktu. Atkarībā no tālruņu katalogā
saglabātajiem kontaktiem tiek rādīti tikai
atbilstošie burti.
Meklēt kontaktus — pieskarieties
, lai
meklētu kontaktu sarakstā saglabāta vārda
tālruņa numuru.
Izlases — pieskarieties
, lai pievienotu
kontaktu izlasei vai noņemtu to no izlases.
Kārtošana
Kontaktu saraksts tiek kārtots alfabētiskā secībā,
un speciālās rakstzīmes un cipari tiek kārtoti
498
Tālrunis (490 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (498 lpp.)
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu (142 lpp.)
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla ievadīšana centrālajā displejā (124 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (491 lpp.)
Tālruņa iestatījumi
Kad automašīnai ir pievienots tālrunis, var mainīt
šādus iestatījumus:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
2.
Tālrunis un atlasiet
Ar Bluetooth pievienotu ierīču
iestatījumi
Automašīna ar interneta
savienojumu*
• Zvana signāli — zvana signāla atlasī-
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi.
Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu, tajā var — piemēram — lietot tīmekļa radio
un mūzikas pakalpojumus, izmantojot lietotnes,
lejupielādēt programmatūru un sazināties ar
izplatītāju tieši no automašīnas.
Nospiediet Sakari
iestatījumus:
šana. Var izmantot zvana signālu no tālruņa vai no automašīnas. Daži tālruņi nav
pilnīgi saderīgi, un tādēļ to zvana signāli
var nebūt pieejami lietošanai automašīnā.
11
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari Bluetooth ierīces un
atlasiet iestatījumus:
• Pievienot ierīci – sāk jaunas ierīces savie-
• Kārtošanas secība – kontaktu saraksta
šķirošanas secības atlasīšana.
• Iepriekš pārī savienotās ierīces — norāda
Paziņojumi par zvaniem vējstikla
displejā*
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Displeji
displeja iestatījumi.
3.
Izvēlieties Rādīt tālruni.
nošanu pārī.
reģistrētās/pārī savienotās ierīces.
• Noņemt ierīci – noņem pievienotu ierīci.
• Atļaut pakalpojumus šai ierīcei — iestata
Head-Up
Tālrunis (490 lpp.)
Īsziņu iestatījumi (497 lpp.)
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(499 lpp.)
•
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (491 lpp.)
•
•
Augšējais displejs* (137 lpp.)
11
Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu, automašīnas interneta savienojumu (Wi-Fi
ierīces lietošanas opcijas: zvanīšana, ziņojumu sūtīšana/saņemšana, multivides straumēšana un kā interneta savienojums.
• Interneta savienojums — izveido automašīnā savienojumu ar internetu, izmantojot ierīces Bluetooth savienojumu.
Saistītā informācija
•
•
•
Savienojums ar automašīnu tiek izveidots, izmantojot Bluetooth, Wi-Fi vai automašīnas iebūvēto
modemu* (ar SIM karti).
Saistītā informācija
•
•
•
•
Tālrunis (490 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (498 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(499 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (491 lpp.)
Audio iestatījumi (464 lpp.)
Informāciju par saderību skatiet support.volvocars.com.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 499
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
tīklāju) var kopīgot, lai internetam varētu piekļūt12
arī citās ierīcēs, piemēram, planšetdatoros.
PIEZĪME
Lietojot Apple CarPlay, automašīnā var izveidot interneta savienojumu, tikai izmantojot
Wi-Fi vai automašīnas modemu*.
Simbols centrālā displeja statusa joslā norāda
interneta statusu.
PIEZĪME
Lietojot Android Auto, automašīnā var izveidot
interneta savienojumu, izmantojot Wi-Fi,
Bluetooth vai automašīnas modemu*.
•
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(505 lpp.)
•
Automašīnas interneta savienojuma kopīgošana, izmantojot Wi-Fi tīklāju (504 lpp.)
•
•
•
•
Wi-Fi tīkla noņemšana (505 lpp.)
Wi-Fi tehnoloģija un drošība (506 lpp.)
Volvo ID (26 lpp.)
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un datu
kopīgošana (506 lpp.)
Pirms savienojuma ar internetu izveides automašīnā izlasiet pakalpojumu noteikumus un
nosacījumus un klientu konfidencialitātes
politiku vietnē support.volvocars.com.
PIEZĪME
Dati tiek pārraidīti, izmantojot internetu (datu
plūsma), un tas var būt maksas pakalpojums.
Saistītā informācija
•
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(119 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni ar Bluetooth savienojumu
(501 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni (Wi-Fi) (502 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot automašīnas modemu (SIM karti)
(502 lpp.)
•
Aplikācijas (466 lpp.)
Datu viesabonēšanas aktivizēšana var radīt
papildu izmaksas.
Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiet sava tīkla operatoram.
12
500
Tas neattiecas uz gadījumiem, kad savienojums izveidots Wi-Fi tīklā.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Interneta savienojuma izveide
automašīnā, izmantojot tālruni ar
Bluetooth savienojumu
6.
Izveidojiet interneta savienojumu, izmantojot
Bluetooth un kopīgojot tālruņa interneta piekļuvi,
lai automašīnā piekļūtu dažādiem tiešsaistes
pakalpojumiem.
1.
Lai automašīnā izveidotu savienojumu ar
internetu, izmantojot tālruni ar Bluetooth
savienojumu, tālrunim jau ir jābūt vienreiz pievienotam automašīnai, izmantojot Bluetooth.
2.
Pārliecinieties, ka jūsu tālrunis atbalsta datu
saiti un ka šī funkcija ir aktivizēta. Tālrunī
iPhone šo funkciju sauc par "tethering" (datu
saiti). Android tālruņos šai funkcijai var būt
dažādi nosaukumi, bet to bieži sauc par "hotspot" (tīklāju). Tālruņos iPhone izvēlnes lapai
"tethering" (datu saite) ir jābūt atvērtai, līdz ir
izveidots interneta savienojums.
3.
Ja tālrunis iepriekš ir bijis pievienots, izmantojot Bluetooth, centrālā displeja augšējā
skatā nospiediet Iestatījumi.
4.
Nospiediet Sakari
5.
Sadaļā Interneta savienojums atzīmējiet
rūtiņu Bluetooth Interneta savienojums.
Bluetooth ierīces.
Ja esat izmantojis citu savienojuma izveides
avotu, apstipriniet savienojuma izveides maiņas opciju.
> Tagad automašīnā ir izveidots interneta
savienojums, izmantojot tālruni ar
Bluetooth savienojumu.
•
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(505 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(499 lpp.)
PIEZĪME
Tālrunim un mobilo sakaru tīkla pakalpojumu
sniedzējam ir jāatbalsta datu saite (interneta
savienojuma kopīgošana), un abonementā ir
jābūt iekļautai datu pārraidei.
PIEZĪME
Lietojot Apple CarPlay, automašīnā var izveidot interneta savienojumu, tikai izmantojot
Wi-Fi vai automašīnas modemu*.
Saistītā informācija
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(499 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot automašīnas modemu (SIM karti)
(502 lpp.)
•
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (491 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni (Wi-Fi) (502 lpp.)
•
Apple® CarPlay®* (484 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 501
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Interneta savienojuma izveide
automašīnā, izmantojot tālruni
(Wi-Fi)
Izveidojiet interneta savienojumu, izmantojot WiFi un tālruņa datu saiti, lai automašīnā piekļūtu
tiešsaistes pakalpojumiem.
1.
Pārliecinieties, ka jūsu tālrunis atbalsta datu
saiti un ka šī funkcija ir aktivizēta. Tālrunī
iPhone šo funkciju sauc par "tethering" (datu
saiti). Android tālruņos šai funkcijai var būt
dažādi nosaukumi, bet to bieži sauc par "hotspot" (tīklāju). Tālruņos iPhone izvēlnes lapai
"tethering" (datu saite) ir jābūt atvērtai, līdz ir
izveidots interneta savienojums.
2.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
3.
Atveriet Sakari
4.
Aktivizējiet/deaktivizējiet, atzīmējot/noņemot
atzīmi laukā Wi-Fi.
5.
Ja esat izmantojis citu savienojuma izveides
avotu, apstipriniet savienojuma izveides maiņas opciju.
6.
7.
Kad automašīnai tiek pievienots tālrunis, tas tiek
saglabāts turpmākai lietošanai. Lai skatītu saglabāto tīklu sarakstu vai manuāli dzēstu saglabātos
tīklus, atveriet Iestatījumi Sakari Wi-Fi
Saglabātie tīkli.
PIEZĪME
Tālrunim un mobilo sakaru tīkla pakalpojumu
sniedzējam ir jāatbalsta datu saite (interneta
savienojuma kopīgošana), un abonementā ir
jābūt iekļautai datu pārraidei.
Interneta savienojuma izveide
automašīnā, izmantojot
automašīnas modemu (SIM karti)
Interneta savienojumu var izveidot, izmantojot
automašīnas modemu un personīgu SIM karti
(P-SIM)*.
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar Volvo On Call,
pakalpojumiem tiks izmantots interneta savienojums ar automašīnas modemu.
1.
Wi-Fi.
Pieskarieties tā tīkla nosaukumam, kuram
vēlaties izveidot savienojumu.
Ievadiet tīkla paroli.
> Automašīna izveido savienojumu ar tīklu.
Ņemiet vērā, ka noteikti tālruņi izslēdz piesaisti
pēc tam, kad ir pārtraukts automašīnas savienojums, piemēram, izkāpjot no automašīnas (līdz
502
nākamajai lietošanas reizei). Tādēļ, nākamreiz lietojot tālruni, tā piesaiste jāaktivizē atkārtoti.
Wi-Fi savienojuma tehniskās un drošības prasības ir aprakstītas atsevišķā sadaļā.
Ievietojiet personīgu SIM karti turētājā pie grīdas pasažiera pusē.
Saistītā informācija
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(499 lpp.)
•
•
Wi-Fi tīkla noņemšana (505 lpp.)
•
Wi-Fi tehnoloģija un drošība (506 lpp.)
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(505 lpp.)
Ņemiet vērā, ka automašīnas kartes lasītājā
var ievietot tikai mini SIM formāta karti.
2.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
3.
4.
5.
6.
Nospiediet Sakari Automašīnas
modema Internets.
Aktivizējiet/deaktivizējiet, atzīmējot/noņemot
atzīmi Automašīnas modema Internets
laukā.
Ja esat izmantojis citu savienojuma izveides
avotu, apstipriniet savienojuma izveides maiņas opciju.
Ievadiet SIM kartes PIN kodu
> Automašīna izveido savienojumu ar tīklu.
Saistītā informācija
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(499 lpp.)
•
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(505 lpp.)
•
Automašīnas modema iestatījumi*
(503 lpp.)
Automašīnas modema iestatījumi*
Automašīna ir aprīkota ar modemu, ko var izmantot, lai automašīnā izveidotu interneta pieslēgumu. Interneta pieslēgumu var veikt arī, izmantojot Wi-Fi.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari Automašīnas
modema Internets un atlasiet iestatījumus:
• Automašīnas modema Internets – atlasiet, vai izmantot automašīnas modemu interneta savienojuma izveidei.
• Datu lietojums – pieskaroties Atiestatīt,
tiek atiestatīts saņemto un nosūtīto datu
apjoma skaitītājs.
Mainīt PIN – var ievadīt ne vairāk par 4 cipariem.
Atspējot PIN – atlasiet, vai vaicāt PIN kodu,
lai piekļūtu SIM kartei.
• Sūtīt pieprasījuma kodu — lieto, lai, piemēram, papildinātu priekšapmaksas karti vai
pārbaudītu tās atlikumu. Funkcionalitāte ir
atkarīga no pakalpojumu sniedzēja.
Saistītā informācija
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot automašīnas modemu (SIM karti)
(502 lpp.)
•
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(505 lpp.)
• Tīkls
Izvēlēties operatoru – tīkla operatora automātiska vai manuāla atlasīšana.
Datu viesabonēšana — ja ir atzīmēta šī
izvēles rūtiņa, automašīnas modems mēģina
izveidot savienojumu ar internetu, kad automašīna atrodas ārzemēs un ārpus savas mītnes valsts tīkla. Ņemiet vērā, ka tas var būt
saistīts ar lielām izmaksām. Pie savas valsts
mobilo sakaru operatora noskaidrojiet, kāds ir
jūsu viesabonēšanas līgums par datplūsmu
ārzemēs.
• SIM kartes PIN
* Papildaprīkojums/piederums. 503
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Automašīnas interneta savienojuma
kopīgošana, izmantojot Wi-Fi tīklāju
Tīkla operatoram (SIM kartei) ir jāatbalsta piesaiste (interneta savienojuma kopīgošana).
Kad automašīna ir tiešsaistē, tās interneta savienojumu var kopīgot, lai ļautu arī citām ierīcēm
izmantot tās interneta savienojumu13.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Aktivizējot Wi-Fi piekļuves punktu, var nākties
maksāt papildu maksu tīkla operatoram.
2.
Nospiediet Sakari
tīklājs.
Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiet sava tīkla operatoram.
3.
Pieskarieties Tīkla nosauk. piešķiriet piesaistei nosaukumu.
4.
5.
13
504
PIEZĪME
Automašīnas Wi-Fi
Pieskarieties Parole un atlasiet paroli, kas
jāievada pievienotajās ierīcēs.
Vidējā displeja statusa joslā esošais simbols
norāda savienojuma statusu.
Nospiediet Pievienotās ierīces, lai skatītu pašlaik pievienoto ierīču sarakstu.
Pieskarieties Frekvenču josla un atlasiet,
kurā frekvencē piesaistei pārraidīt datus.
Ņemiet vērā, ka frekvenču joslas atlasīšana
nav pieejama visos tirgos.
Saistītā informācija
•
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(119 lpp.)
6.
Aktivizējiet/deaktivizējiet, atzīmējot/noņemot
atzīmi Automašīnas Wi-Fi tīklājs laukā.
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(499 lpp.)
7.
Ja kā savienojuma avots ir izmantots Wi-Fi,
apstipriniet savienojuma maiņas opciju.
> Tagad ārējām ierīcēm var izveidot savienojumu ar automašīnas piesaisti (Wi-Fi piekļuves punktu).
•
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(505 lpp.)
Neattiecas, kad automašīna ir tiešsaistē, izmantojot Wi-Fi.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Nav interneta savienojuma vai tas ir
vājš
Saistītā informācija
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(499 lpp.)
•
Wi-Fi tehnoloģija un drošība (506 lpp.)
Interneta savienojumu ietekmējošie faktori.
Pārraidīto datu apjoms ir atkarīgs no automašīnā
izmantotajiem pakalpojumiem vai aplikācijām. Piemēram, audio straumēšana var būt saistīta ar lielu
datu apjomu, kam nepieciešams labs savienojums
un spēcīgs signāls.
Wi-Fi tīkla noņemšana
Neizmantotā tīkla noņemšana.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Atveriet Sakari
3.
Pieskarieties Aizmirst blakus tīklam, kuru
vēlaties noņemt.
4.
Apstipriniet savu izvēli.
> Automašīna turpmāk neveidos savienojumu ar šo tīklu automātiski.
Tālruņa savienojums ar automašīnu
Interneta savienojuma ātrums var atšķirties atkarībā no tālruņa atrašanās vietas automašīnā. Pārvietojiet tālruni tuvāk centrālajam displejam, lai
palielinātu signāla stiprumu. Nodrošiniet, lai starp
tām neatrastos nekas, kas var izraisīt traucējumus.
Tālruņa savienojums ar tīkla operatoru
Mobilā tīkla ātrums atšķiras atkarībā no tīkla pārklājuma pašreizējā atrašanās vietā. Slikts tīkla
pārklājums var būt, piemēram, tuneļos, aiz kalniem, dziļās ieplakās vai iekštelpās. Arī datu pārraides ātrums ir atkarīgs no līguma ar jūsu tīkla
operatoru.
PIEZĪME
Ja rodas problēmas ar datu plūsmu, sazinieties ar tīkla operatoru.
Wi-Fi
Saglabātie tīkli.
Visu tīklu noņemšana
Visus tīklus var noņemt vienlaicīgi, atjaunojot rūpnīcas iestatījumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka visiem
lietotāja datiem un sistēmas iestatījumiem tiks
atjaunotas sākotnējās rūpnīcas vērtības.
Saistītā informācija
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(499 lpp.)
•
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(505 lpp.)
•
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(129 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni (Wi-Fi) (502 lpp.)
Tālruņa restartēšana
Ja ir problēmas ar interneta savienojumu, tās dažkārt var atrisināt, restartējot tālruni.
* Papildaprīkojums/piederums. 505
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Wi-Fi tehnoloģija un drošība
Iespējamie tīklu veidi, ar kuriem var izveidot
savienojumu.
Var pievienot tikai šāda tipa tīklus:
•
•
•
Frekvence — 2,4 vai 5 GHz14.
Standarti — 802.11 a/b/g/n.
Drošības tips - WPA2-AES-CCMP.
Automašīnas Wi-Fi sistēmas uzdevums ir darbināt
automašīnā esošās Wi-Fi ierīces.
Ja šajā frekvencē vienlaikus darbojas vairākas
ierīces, veiktspēja var pasliktināties.
Saistītā informācija
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(499 lpp.)
Lietotāja noteikumi un nosacījumi
un datu kopīgošana
Datu kopīgošanas aktivizēšana un
deaktivizēšana
Noteiktu pakalpojumu un lietotņu pirmajā palaišanas reizē var tikt rādīts uznirstošs logs ar virsrakstiem Noteikumi un nosacījumi un Datu
kopīgošana.
Pakalpojumiem un lietotnēm nepieciešamo datu
kopīgošanu var iestatīt centrālā displeja iestatījumu izvēlnē.
Tā mērķis ir informēt par Volvo lietotāja noteikumiem un nosacījumiem un datu kopīgošanas politiku. Piekrītot datu kopīgošanai, lietotājs piekrīt,
ka no automašīnas tiek nosūtīta noteikta informācija. Tas ir nepieciešams, lai noteiktiem pakalpojumiem un lietotnēm būtu pilnīga funkcionalitāte.
Pēc noklusējuma datu kopīgošanas funkcija tiešsaistes pakalpojumiem un lietotnēm ir deaktivizēta. Datu kopīgošana ir jāaktivizē, lai automašīnā
varētu lietot noteiktus tiešsaistes pakalpojumus
un lietotnes. Datu kopīgošanu var iestatīt centrālā
displeja iestatījumu izvēlnē.
PIEZĪME
Konfidencialitātes un datu kopīgošanas iestatījumi ir unikāli katram vadītāja profilam.
Saistītā informācija
•
14
506
Datu kopīgošanas aktivizēšana un deaktivizēšana (506 lpp.)
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
un dati.
3.
Atlasiet datu kopīgošanas aktivizāciju vai
deaktivizāciju atsevišķiem pakalpojumiem un
visām lietotnēm.
Konfidencialitāte
Ja kādam tiešsaistes pakalpojumam vai lejupielādētajām lietotnēm nav aktivizēta datu kopīgošana,
to var izdarīt, kad tās tiek startētas centrālajā displejā. Ja šī ir pakalpojuma pirmā startēšanas reize
vai tas tiek startēts, piemēram, pēc rūpnīcas
iestatījumu atjaunošanas vai noteiktiem programmatūras atjauninājumiem, ir jāapstiprina Volvo
tiešsaistes pakalpojumu noteikumi un nosacījumi.
Ņemiet vērā, ka tādā gadījumā datu kopīgošana
tiks aktivizēta arī citiem pakalpojumiem vai lietotnēm, kurām datu kopīgošana jau ir apstiprināta.
PIEZĪME
Pēc Volvo autoservisa apmeklējuma var būt
atkārtoti jāaktivizē datu kopīgošana, lai atkal
darbotos tiešsaistes pakalpojumi un lietotnes.
Frekvences atlasīšanas opcija nav pieejama visos tirgos.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Saistītā informācija
•
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un datu
kopīgošana (506 lpp.)
Krātuves vieta cietajā diskā
Varat skatīt, cik daudz brīvas vietas ir automašīnas cietajā diskā.
Varat skatīt automašīnas cietā diska krātuves
informāciju, tostarp kopējo ietilpību, pieejamo
ietilpību un vietas daudzumu, ko izmanto instalētās lietotnes. Šī informācija ir pieejama sadaļā
Iestatījumi Sistēma Sistēmas
informācija Krātuve.
Saistītā informācija
•
Aplikācijas (466 lpp.)
507
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Audio un multivides licenču līgums
Dirac Unison®
Licence ir vienošanās par tiesībām veikt noteiktu
darbību vai tiesībām izmantot kāda cita pilnvaras
atbilstoši vienošanās noteikumiem un nosacījumiem. Turpmāk ir redzamas Volvo vienošanās ar
ražotājiem/izstrādātājiem. Vairums no tām ir
angļu valodā.
Šajā DivX Certified® ierīcē var atskaņot DivX®
Home Theater video failus, kuru izšķirtspēja ir līdz
576p (tostarp .avi, .divx). Lejupielādējiet bezmaksas programmatūru vietnē www.divx.com, lai izveidotu, atskaņotu un straumētu digitālu video.
Bowers & Wilkins
Bowers & Wilkins un B&W ir uzņēmuma B&W
Group Ltd preču zīmes. Nautilus ir uzņēmuma
B&W Group Ltd preču zīme. Kevlar ir uzņēmuma
DuPont reģistrēta preču zīme.
508
DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir DivX,
LLC preču zīmes un tiek lietoti saskaņā ar licenci.
Dirac Unison optimizē skaļruņu frekvences, to
darbību laikā un telpā, lai iegūtu labāko iespējamo zemfrekvenču skanējumu un dzidrību. Tas
sniedz iespēju precīzi atveidot konkrētu skaņdarba izpildes telpu akustiskās raksturiezīmes.
Izmantojot komplicētus algoritmus, Dirac Unison
digitāli vada visus skaļruņus, pamatojoties uz precīziem skaņas mērījumiem. Tāpat kā orķestra diriģents, tas garantē, ka skaļruņi darbojas pilnīgi vienoti.
DivX®
PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA: šī DivX
Certified® ierīce ir jāreģistrē, lai varētu atskaņot
iegādātās DivX video pēc pieprasījuma (VOD) filmas. Lai saņemtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Lai
saņemtu plašāku informāciju un pabeigtu reģistrāciju, dodieties uz vod.divx.com.
Patentu numuri
Aizsargāts ar vienu vai vairākiem šādiem ASV
patentiem. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052
Gracenote®
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Daļa satura ir aizsargāta ar © Gracenote vai tā
piegādātāju autortiesībām.
Gracenote, Gracenote logo un logotips "Powered
by Gracenote" un Gracenote MusicID ir vai nu
reģistrētas prečzīmes vai Gracenote, Inc. prečzīme ASV un/vai citās valstīs.
Gracenote® gala lietotāja licences līgums
Šī programma vai ierīce satur Gracenote, Inc. of
Emeryville, California, USA ("Gracenote") izstrādātu programmatūru. Gracenote programmatūra
("Gracenote programmatūra") aktivizē šo programmu, lai veiktu diska un/vai faila identificēšanu un iegūtu ar mūziku saistītu informāciju, tostarp dziesmas nosaukumu, izpildītāja vārdu, celiņu
un albuma nosaukumu ("Gracenote dati") no
tiešsaistes serveriem vai iegultām datubāzēm
(kopā "Gracenote serveri") un lai veiktu citas darbības. Gracenote datus drīkst izmantot tikai šai
programmai vai ierīcei paredzētajām gala lietotāja
funkcijām.
Jūs piekrītat izmantot Gracenote datus, Gracenote programmatūru un Gracenote serverus tikai
savām personīgajām, nekomerciālām vajadzībām.
Jūs piekrītat nepiešķirt, nekopēt, nenodot un
nepārsūtīt šo Gracenote programmatūru un jebkādus Gracenote datus nevienai trešajai pusei.
JŪS PIEKRĪTAT NEIZMANTOT GRACENOTE
DATUS, GRACENOTE PROGRAMMATŪRU VAI
GRACENOTE SERVERUS, IZŅEMOT GADĪJUMOS, KAS SKAIDRI NOTEIKTI ŠAJĀ LĪGUMĀ.
Jūs piekrītat nosacījumam, ka šo ierobežojumu
pārtraukšanas gadījumā jūsu neekskluzīvās tiesības izmantot Gracenote datus, Gracenote programmatūru un Gracenote serverus tiks pārtrauktas. Ja jūsu licence tiek atsaukta, jūs piekrītat
beigt lietot visus Gracenote datus, Gracenote
programmatūru un Gracenote serverus. Gracenote patur ekskluzīvas tiesības uz visiem Gracenote datiem, visām Gracenote programmatūrām
un visiem Gracenote serveriem, tostarp īpašumtiesībām. Gracenote nekādos apstākļos nav pienākuma jums maksāt par jebkādu jūsu sniegto
informāciju. Jūs piekrītat nosacījumam, ka Gracenote, Inc. var savā vārdā piemērot uzņēmuma tiesības pret jums saskaņā ar šo līgumu.
saskaņā ar šo līgumu pakalpojums izmanto unikālu identifikatoru, lai izsekotu vaicājumus statistikas apkopošanas nolūkā. Nejauši piešķirta skaitliskā identifikatora mērķis ir iespējot saskaņā ar šo
līgumu pakalpojumu skaitīt vaicājumus, nezinot
informāciju par to, kas jūs esat. Papildu informācija ir pieejama Gracenote pakalpojuma Gracenote privātuma politikas tīmekļa vietnē.
Gracenote programmatūra un visa Gracenote
datos ietvertā informācija tiek jums piedāvāta,
"kāda tā ir". Gracenote neuzņemas nekādas saistības un nenodrošina garantiju (tiešu vai netiešu)
attiecībā uz Gracenote serveros pieejamo Gracenote datu precizitāti. Gracenote patur tiesības
dzēst datus no Gracenote serveriem vai mainīt
datu kategorijas jebkāda iemesla dēļ, ko Gracenote uzskata par pietiekamu. Netiek nodrošināta
garantija, ka Gracenote programmatūra vai Gracenote serveri darbosies bez kļūmēm vai bez pārtraukuma. Gracenote nav pienākuma jums piedāvāt jaunus, uzlabotus vai papildu datu tipus vai
kategorijas, ko Gracenote var piedāvāt nākotnē,
un uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā pārtraukt savu pakalpojumu sniegšanu.
GRACENOTE ATSAKĀS NO JEBKURĀM
GARANTIJĀM (TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM), TOSTARP, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ PIEMĒROTĪBU TIRDZNIECĪBAI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, NOSAUKUMU UN INTELEKTUĀLO ĪPAŠUMTIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU.
GRACENOTE NEGARANTĒ REZULTĀTUS, KAS
IEGŪTI, IZMANTOJOT GRACENOTE PROGRAMMATŪRU VAI GRACENOTE SERVERI. GRACENOTE NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS
ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM IZRIETOŠIEM
BOJĀJUMIEM VAI JEBKĀDU ZUDUŠU PEĻŅU
VAI IENĀKUMIEM.
© Gracenote, Inc. 2009
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
}}
509
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
510
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
Linux software
This product contains software licensed under
GNU General Public License (GPL) or GNU
Lesser General Public License (LGPL), etc.
You have the right of acquisition, modification,
and distribution of the source code of the GPL/
LGPL software.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As Is"
and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer as
the first lines of this file unmodified.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
and/or sell copies of the Data Files or Software,
and to permit persons to whom the Data Files or
Software are furnished to do so, provided that (a)
the above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files or
Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with the
Data File(s) or Software that the data or software
has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
}}
511
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a
copyright holder shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other
dealings in these Data Files or Software without
prior written authorization of the copyright holder.
512
Atbilstības deklarācija
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Valsts/
reģions
Brazīlija:
Este equipamento opera em caráter secundário isto e, náo tem direito a protecão contra interferéncia prejudicial, mesmo tipo, e não pode
causar interferéncia a sistemas operando em caráter primário.
Para consultas, visite: www.anatel.gov.br
EU:
Ražotājs: Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works 2-3-33, Miwa, Sanda-city. Hyogo, 669-1513, Japan
Mitsubishi Electric Corporation ar šo paziņo, ka šis radio iekārtas veids [audio navigācijas iekārta] atbilst direktīvai 2014/53/ES.
Plašāku informāciju skatiet vietnē support.volvocars.com.
Apvienotie Arābu
Emirāti:
}}
513
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
Valsts/
reģions
Kazahstāna:
Modeļa nosaukums: NR 0V
Ražotājs: Mitsubishi Electric Corporation
Eksportējošā valsts: Japāna
514
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Valsts/
reģions
Ķīna:
1.
■ 使用频率
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
天线增益
天线增益
10dBi 时
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm ①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
■ 载频容限
20 ppm
■ 帯外发射
率(在 2.4-2.4835GHz 頻段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP)
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2.不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3.使用时不得对各种合法的无线电通信业
使用
4.使用微
率无线电设备,必须忍
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
措施消除干扰后方可继续
科学及医疗应用设备的辐射干扰
5.不得在飞机和机场附近使用
}}
515
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
Valsts/
reģions
Koreja:
B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을
적으로 하며,
든
지역에서 사용할 수 있습니다.
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
Malaizija
This device has been certified under the Communications & Multimedia Act of 1998, Communications and Multimedia (Technical Standards)
Regulations 2000. To retrieve your device’s serial number, please visit (support.volvocars.com) and search for “SIRIM Label Verification”.
Device category: Navigation equipment for vehicle (Bluetooth)
Model: NR-0V
Type Approval No.:
RBAY/18A/1015S(15-4067)
516
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Valsts/
reģions
Meksika:
Taivāna:
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司
變更頻率
商號或使用者均不得擅自
加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應
立停用,改善至無干擾時方得繼續使用
電通信
前項合法通信,指依電信法規定作業之無線
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業
科學及醫療用電波輻射性電機設備
之干擾
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Skaņa, multivide un internets (464 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(499 lpp.)
Mediju atskaņotājs (475 lpp.)
Gracenote® (479 lpp.)
Sensus — tiešsaistes savienojums un
izklaide (32 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 517
ECALL
ECALL
eCall1
Automašīna var pati konstatēt negadījumu un
sazināties ar vietējo avārijas dienestu zvanu centru.
Automašīnās bez Volvo On Call* ir pieejama funkcija Pan-European eCall, ko paredz Eiropas tiesību akti un kas nodrošina piekļuvi automātiskai
sadursmes signalizācijai un steidzamai palīdzībai
ārkārtas situācijās.
Saistītā informācija
•
Automātiska sadursmes signalizācija ar eCall
(520 lpp.)
•
•
Ārkārtas palīdzība ar eCall (520 lpp.)
Palīdzība uz ceļa (521 lpp.)
Automātiska sadursmes
signalizācija ar eCall2
Ja rodas sadursme, automašīna par to automātiski paziņo tuvākajam avārijas dienestu zvanu
centram, kas var nosūtīt palīdzību.
Ja ieslēdzas automašīnas drošības sistēma, piemēram, negadījumā, kurā tiek sasniegts drošības
jostu spriegotāju vai drošības gaisa spilvenu aktivizēšanas līmenis, uz tuvāko ārkārtas zvanu centru
automātiski tiek nosūtīts signāls.
1.
No automašīnas uz ārkārtas zvanu centru tiek
automātiski nosūtīts ziņojums, kurā ir automašīnas pozīcija2 utt.
2.
Pēc tam ārkārtas zvanu centrs mutiski sazinās ar automašīnas vadītāju un mēģina konstatēt sadursmes apmēru un palīdzības
nepieciešamību.
3.
Saistītā informācija
1
2
520
Nospiediet SOS pogu, lai sazinātos ar apkalpošanas centru vai tuvāko avārijas dienestu zvanu
centru ārkārtas situācijā.
Lai izsauktu palīdzību, ja kāds ir saslimis vai ir
radies ārējs apdraudējums automašīnai vai tās
pasažieriem, par to var manuāli paziņot tuvākajam
avārijas dienestu zvanu centram, nospiežot un vismaz 2 sekundes turot pogu SOS. Avārijas dienestu zvanu centram tiek paziņota automašīnas
pozīcija3 utt., un tas mēģina mutiski sazināties ar
vadītāju, lai vienotos par to, kāda veida palīdzība ir
nepieciešama.
PIEZĪME
SOS poga ir paredzēta tikai ārkārtas situācijām un ir jāizmanto, tikai ja ir noticis satiksmes
negadījums, kāds ir saslimis vai ir radies ārējs
apdraudējums automašīnai un tās pasažieriem. Ja ir radušās problēmas ar automašīnu,
ir jāizmanto ON CALL poga.
Ārkārtas zvanu centrs nosūta nepieciešamo
palīdzību (policiju, neatliekamo medicīnisko
palīdzību, evakuatoru utt.).
Ja balss savienojumu nevar izveidot, avārijas dienestu zvanu centrs zina automašīnas pozīciju un
var jums palīdzēt, attiecīgi rīkojoties.
•
•
•
Ārkārtas palīdzība ar eCall3
eCall (520 lpp.)
Ārkārtas palīdzība ar eCall (520 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
eCall (520 lpp.)
Automātiska sadursmes signalizācija ar eCall
(520 lpp.)
Palīdzība uz ceļa (521 lpp.)
Palīdzība uz ceļa (521 lpp.)
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
ECALL
Palīdzība uz ceļa4
Izsauciet palīdzību, ja jums ir radušās problēmas
ar automašīnu, nospiežot pogu ON CALL automašīnas jumtā.
Nospiediet ON CALL pogu automašīnas jumtā un
turiet vismaz 2 sekundes, piemēram, ja jums ir plīsusi riepa, beigusies degviela vai izlādējies akumulators. Tiek izveidots balss savienojums ar
uzņēmumu, kas sniedz palīdzību uz ceļa un var
nosūtīt palīdzību uz jūsu automašīnu.
Saistītā informācija
•
•
•
3
4
eCall (520 lpp.)
Automātiska sadursmes signalizācija ar eCall
(520 lpp.)
Ārkārtas palīdzība ar eCall (520 lpp.)
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
521
RITEŅI UN RIEPAS
RITEŅI UN RIEPAS
Riepas
Jaunas riepas
Riepu funkcija cita starpā ir noturēt slodzi,
nodrošināt saķeri ar ceļa virsmu, samazināt vibrācijas un aizsargāt riteņus pret nodilumu.
Riepu ekonomija
•
•
Riepas būtiski ietekmē automobiļa braukšanas
raksturojumu. Riepas veidam, izmēriem, spiedienam riepā un riepas ātruma jaudai ir liela nozīme
automašīnas veiktspējā.
•
•
•
Automašīna ir aprīkota ar riepām saskaņā ar riepu
informācijas uzlīmi, kas atrodas uz vadītāja puses
durvju statņa (starp priekšējām durvīm un aizmugurējām durvīm).
BRĪDINĀJUMS
Bojāta riepa var izraisīt kontroles zaudēšanu
pār automašīnu.
Ieteicamās riepas
Piegādes brīdī automašīna ir aprīkota ar Volvo
oriģinālajām riepām, kuru sānos ir marķējums
VOL1. Šīs riepas ir rūpīgi pielāgotas automašīnai.
Ja riepas tiek mainītas, ieteicams, lai arī jaunajām
riepām būtu šis marķējums, lai saglabātu automašīnas vadāmības, komforta un degvielas patēriņa
raksturīpašības.
1
524
Noteiktiem riepu izmēriem ir iespējamas atšķirības.
lietošanai. Dažas ārējās pazīmes, kas norāda uz
riepas nederīgumu, ir plaisas un krāsas zudums.
Riepas ātri bojājas. Pēc dažiem gadiem tās kļūst
cietākas, vienlaikus pakāpeniski pasliktinoties to
saķeres spējai un īpašībām. Tādēļ, mainot riepas,
centieties iegādāties iespējami jaunas. Tas jo
īpaši attiecas uz ziemas riepām. Pēdējie četri
cipari skaitļu virknē nozīmē izgatavošanas nedēļu
un gadu. Šis ir riepas DOT marķējums
(Department of Transportation), kas ir norādīts ar
četriem cipariem, piemēram, 0717. Šī riepa ir
izgatavota 2017. gada 7. nedēļā.
Riepas vecums
Visas riepas, kas vecākas par 6 gadiem, jāpārbauda ekspertam pat tad, ja tās izskatās nebojātas. Riepas noveco un sadalās, pat ja tās nemaz
vai tikpat kā nemaz nav lietotas. To darbību
ietekmē riepas materiāla sabrukšana. Tas attiecas uz visām riepām, kas tiek noglabātas vēlākai
Uzturiet pareizo gaisa spiedienu riepās.
Izvairieties no straujas gaitas uzsākšanas,
asas bremzēšanas un riteņu buksēšanas.
Lielāks ātrums palielina riepu nodilumu.
Pareiza riteņu savirze ir ļoti svarīga.
Nebalansēti riteņi pasliktina riepu ekonomiju
un gaitas komfortu.
•
Riepām ir jāizmanto viens un tas pats griešanās virziens visu to kalpošanas mūžu.
•
Mainot riepas, aizmugurējiem riteņiem ir jāuzstāda riepas ar vislabāko protektoru, lai
samazinātu pārmērīgas pagriežamības risku
asas bremzēšanas laikā.
•
Braucot pāri apmalēm vai dziļās bedrītēs, var
neatgriezeniski sabojāt riepas un/vai riteņu
diskus.
Riepu rotācija
Automašīnai nav obligāti jāveic riepu rotācija.
Braukšanas stils, gaisa spiediens riepās, klimats
un ceļa stāvoklis nosaka to, cik ātri riepas noveco
un nodilst. Pareizs gaisa spiediens riepās rada
vienmērīgāku nodilumu.
Lai novērstu protektoru dziļuma atšķirības un
riepu nodiluma pazīmju pastiprināšanos, priekšē-
RITEŅI UN RIEPAS
jie un aizmugurējie riteņi ir savstarpēji jāmaina.
Pirmā nomaiņa var notikt pēc aptuveni 5000 km
(aptuveni 3100 jūdzēm) un pēc tam ik pēc
10 000 km (aptuveni 6200 jūdzēm).
•
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu, ja neesat pārliecināts par protektora dziļumu.
Ja riepām ir pamanāmas ievērojamas nodiluma
atšķirības (> 1 mm protektora dziļuma atšķirība),
riepas ar vismazāko nodilumu vienmēr jāuzstāda
automašīnas aizmugurē. Nepietiekamu stūres
vadību parasti ir vienkāršā izlabot nekā pārmērīgu
stūres vadību, un tā izraisa automobiļa braukšanu
uz priekšu pa taisnu līniju, nevis aizmugures izslīdēšanu uz vienu pusi, kas izraisa pilnīgu automobiļa vadāmības zudumu. Tādēļ ir svarīgi, lai aizmugurējie riteņi nekādā gadījumā nezaudētu saķeri,
pirms tā notiek ar priekšējiem riteņiem.
Jūsu Volvo automašīnas riteņu disku un
riepu izmēri ir norādīti, lai panāktu atbilstību stingrām prasībām attiecībā uz stabilitāti un braukšanas raksturīpašībām.
Neapstiprinātas riteņu disku izmēru un
riepu izmēru kombinācijas var negatīvi
ietekmēt automašīnas stabilitāti un braukšanas raksturīpašības.
•
Uz bojājumiem, ko izraisa neapstiprinātas
riteņu disku izmēru un riepu izmēru kombinācijas uzstādīšana, jaunas automašīnas
garantija neattiecas. Volvo neuzņemas
atbildību par nāvi, traumām vai izmaksām,
ko izraisījusi šādu kombināciju uzstādīšana.
Riteņu un riepu uzglabāšana
Uzglabājot riteņu komplektus (riepas, kas uzstādītas uz riteņu diskiem), tās ir jāpakar vai jānovieto
zemē uz sāniem.
Riepas, kas nav uzmontētas uz diskiem, ir jāuzglabā uz sāniem vai vertikāli, bet tās nedrīkst
pakārt.
SVARĪGI
Riepas ir jāuzglabā vēsā, sausā un tumšā
vietā, un tās nedrīkst uzglabāt tuvu šķīdinātājiem, naftai, eļļai utt.
BRĪDINĀJUMS
•
Ieteikumi par bagāžas iekraušanu
(560 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
Riepu spiediena pārbaudīšana (528 lpp.)
Riepu griešanās virziens (527 lpp.)
Riepu protektora nodiluma indikatori
(528 lpp.)
•
Riepu spiediena uzraudzības sistēma*
(531 lpp.)
•
Riepu avārijas remonta komplekts
(545 lpp.)
•
•
Riepu izmēru apzīmējumi (526 lpp.)
Apstiprinātie riteņu un riepu izmēri
(634 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 525
RITEŅI UN RIEPAS
Riepu izmēru apzīmējumi
Ātruma indekss
Riepu izmēru, slodzes indeksa un ātruma kategorijas apzīmējumi.
Katra riepa var izturēt noteiktu maksimālo ātrumu.
Riepu ātruma indeksam SS (Speed Symbol) jāatbilst vismaz automašīnas maksimālajam ātrumam.
Tabulā tālāk ir norādīts katram ātruma indeksam
atļautais maksimālais ātrums (SS). Vienīgais šo
noteikumu izņēmums ir ziemas riepas2, kurām var
tikt izmantots zemāks ātruma indekss. Ja ir izvēlēta šāda riepa, ar automašīnu nedrīkst braukt
ātrāk, nekā norādīts tās ātruma indeksā. Piemēram, ar automašīnām, kurām uzstādītas riepas ar
Q indeksu, nedrīkst braukt ātrāk par 160 km/h
(100 mph). To, cik ātri ar automašīnu var braukt,
nosaka ceļa apstākļi un spēkā esošie ceļu satiksmes noteikumi, nevis riepu ātruma indekss.
Automašīnai ir apstiprinātas noteiktas disku un
riepu kombinācijas.
Izmēru apzīmējumi
Visām riepām ir izmēru apzīmējumi, piemēram:
235/45 R18 98 W.
235
Riepas platums (mm)
45
Riepas šķērsgriezuma sieniņas augstuma un platuma attiecība (%)
R
18
Radiālās kārtas
98
Maksimālās atļautās riepu slodzes kodi,
riepu slodzes indekss (LI)
W
Maksimālā pieļaujamā ātruma indekss,
ātruma indekss (SS). (Šajā gadījumā
270 km/h (168 mph)).
Slodzes indekss
Katrai riepai ir noteikta slodzes nešanas jauda jeb
slodzes indekss (LI). Automobiļa masa nosaka
riepu slodzes indeksu.
2
526
PIEZĪME
Riteņa diska diametrs collās
Tas attiecas gan uz riepām ar metāla radzēm, gan uz riepām bez tām.
Maksimālais atļautais ātrums ir norādīts
tabulā.
Q
160 km/h (100 mph) (lieto tikai ziemas
riepām)
T
190 km/h (118 mph)
H
210 km/h (130 mph)
V
240 km/h (149 mph)
W
270 km/h (168 mph)
Y
300 km/h (186 mph)
BRĪDINĀJUMS
Specifikācijās, kas ir pieejamas drukātajā īpašnieka rokasgrāmatā, ir norādīts viszemākais
atļautais riepu slodzes indekss (LI) un ātruma
indekss (SS) visiem dzinēja variantiem. Lietojot riepu ar pārāk zemu slodzes vai ātruma
indeksu, tā var pārkarst un tikt bojāta.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Riepas (524 lpp.)
Riteņu disku izmēru apzīmējumi (527 lpp.)
Apstiprinātie riteņu un riepu izmēri
(634 lpp.)
Minimālais atļautais riepu slodzes indekss un
ātruma indekss (635 lpp.)
RITEŅI UN RIEPAS
Riteņu disku izmēru apzīmējumi
Riepu griešanās virziens
Riteņu un riteņu disku izmēru apzīmējumu piemēri ir sniegti tabulā tālāk.
Uz tāda protektoru modeļa riepām, kas paredzētas rotēšanai tikai vienā virzienā, rotācijas virziens
ir norādīts ar bultiņu.
Automašīnai ir apstiprinātas noteiktas disku un
riepu kombinācijas.
Saistītā informācija
•
Visiem riteņu diskiem ir izmēru apzīmējumi, piemēram, 8Jx18x42.
8
Diska platums collās
J
Diska uzmalas profils
18
Riteņa diska diametrs collās
42
Attālums mm (attālums no riteņa vidus
līdz riteņa saskares virsmai pret rumbu)
Saistītā informācija
•
•
•
Riepas (524 lpp.)
Riepas (524 lpp.)
Bultiņa norāda riteņa griešanās virzienu.
•
Riepai visā tās ekspluatācijas laikā vienmēr
jārotē vienā un tajā pašā virzienā.
•
Riepas var mainīt tikai priekšējā un aizmugurējā stāvoklī, un tās nekad nedrīkst mainīt no
labās puses uz kreiso un otrādi.
•
Ja riepas ir piestiprinātas nepareizi, tiek
nelabvēlīgi ietekmētas automašīnas bremzēšanas īpašības un braukšanas jauda lietus un
šķīdoņa apstākļos.
•
Riepas ar lielāku protektoru dziļumu vienmēr
jāuzstāda automobiļa aizmugurē (lai samazinātu slīdēšanas risku).
Riepu izmēru apzīmējumi (526 lpp.)
Apstiprinātie riteņu un riepu izmēri
(634 lpp.)
PIEZĪME
Pārliecinieties, ka abi riteņu pāri ir vienāda
tipa un izmēra, kā arī ka tiem ir viens ražotājs.
527
RITEŅI UN RIEPAS
Riepu protektora nodiluma
indikatori
Protektoru nodiluma indikatori rāda riepas protektora dziļuma stāvokli.
Riepu spiediena pārbaudīšana
Aukstas riepas
Pareizs riepu spiediens palīdz uzlabot braukšanas stabilitāti, taupa degvielu un paildzina riepu
kalpošanas mūžu.
Riepu spiediens ir jāpārbauda, kad riepas ir
aukstas. Riepas uzskata par aukstām, kad to temperatūra ir vienāda ar apkārtējā gaisa temperatūru. Šī temperatūra parasti tiek sasniegta, kad
automašīna ir stāvējusi vismaz trīs stundas.
Ar laiku gaisa spiediens riepās samazinās — tas
ir normāli. Gaisa spiediens riepās mainās arī atkarībā no apkārtējās temperatūras. Braucot ar riepām, kurās spiediens ir pārāk zems, riepas var
pārkarst un tikt bojātas. Spiediens riepās ietekmē
braukšanas komfortu, braukšanas troksni un
vadāmības rādītājus.
Protektoru nodiluma indikators ir šaurs paaugstinājums šķērsām gareniskajām rievām riepas protektora rakstā. Riepas sānos ir norādīti burti TWI
(Tread Wear Indicator). Kad riepas protektora dziļums ir mazāks par 1,6 mm (1/16 collas), riepas
protektors ir vienā augstumā ar protektoru nodiluma indikatoriem. Pēc iespējas apmainiet pret
jaunām riepām. Atcerieties, ka riepām ar sekliem
protektoriem ir ļoti vāja saķere lietus un sniega
laikā.
Saistītā informācija
•
528
Riepas (524 lpp.)
Pārbaudiet gaisa spiedienu riepās reizi mēnesī.
Lai sasniegtu optimālu riepu veiktspēju un optimālu dilumu, izmantojiet aukstām riepām ieteicamo riepu spiedienu. Pārāk augsts vai pārāk
zems riepu spiediens var izraisīt nevienmērīgu
riepu dilumu.
BRĪDINĀJUMS
•
Riepu plīšanas biežākais iemesls ir pārāk
zems riepu spiediens, kas var izraisīt
nopietnas plaisas riepā, protektora vaļīgumu vai riepas uzsprāgšanu, negaidīti
zaudējot kontroli pār automašīnu un
paaugstinot traumu risku.
•
Riepas ar pārāk zemu spiedienu samazina
automašīnas kravnesību.
Kad ir nobraukti aptuveni 1,6 km (1 jūdze), riepas
uzskata par siltām. Ja jums ir jābrauc tālāk, lai
varētu piepumpēt riepas, tad vispirms pārbaudiet
un pierakstiet riepu spiedienu un pēc tam piepumpējiet līdz piemērotam spiedienam, kad esat
sasniedzis pumpi.
Kad mainās āra temperatūra, mainās arī riepu
spiediens. Temperatūras samazinājums par 10
grādiem izraisa riepu spiediena samazināšanos
par 1 psi (7 kPa). Regulāri pārbaudiet riepu spiedienu un noregulējiet līdz pareizajam spiedienam,
kas ir norādīts automašīnas riepu informācijas
uzlīmē vai sertifikācijas uzlīmē.
Ja pārbaudāt riepu spiedienu, kad riepas ir siltas,
tad gaisu izlaist nedrīkst. Riepas ir siltas braukšanas dēļ, un ir normāli, ka spiediens palielinās virs
ieteicamā spiediena aukstām riepām. Ja siltām
riepām spiediens ir vienāds ar aukstām riepām
ieteicamo spiedienu vai par to zemāks, riepu spiediens var būt daudz par zemu.
Saistītā informācija
•
•
Riepu spiediena pielāgošana (529 lpp.)
Ieteicamais gaisa spiediens riepās
(530 lpp.)
RITEŅI UN RIEPAS
•
•
Riepu spiediena uzraudzības sistēma*
(531 lpp.)
Riepas (524 lpp.)
Riepu spiediena pielāgošana
3.
Uzlieciet pretputekļu vāciņu atpakaļ.
Ar laiku gaisa spiediens riepās samazinās — tas
ir normāli. Tādēļ riepu spiediens ir dažkārt jānoregulē, lai uzturētu ieteicamo riepu spiedienu.
•
Lai sasniegtu optimālu riepu veiktspēju un optimālu dilumu, izmantojiet aukstām riepām ieteicamo riepu spiedienu.
Pēc riepas piesūknēšanas vienmēr uzlieciet putekļu vāciņu, lai novērstu grants,
netīrumu u.c. radītos ventiļa bojājumus.
•
Izmantojiet tikai plastmasas putekļu vāciņus. Metāla putekļu vāciņi var rūsēt, apgrūtinot atskrūvēšanu.
PIEZĪME
PIEZĪME
Lai nepieļautu nepareizu gaisa spiedienu riepās, spiediens jāpārbauda aukstām riepām.
"Aukstas riepas" nozīmē, ka riepu temperatūra ir tāda pati, ka apkārtējā gaisa temperatūra (apmēram 3 stundas pēc braukšanas).
Pēc dažu kilometru nobraukšanas riepas
sasilst, un spiediens palielinās.
1.
2.
Noņemiet vienas riepas ventilim vāciņu un
pēc tam stingri uzspiediet manometru uz
ventiļa.
Piepumpējiet riepas līdz pareizajam spiedienam, skatiet uzlīmi uz durvju statņa vadītāja
pusē, kurā norādīts ieteicamais spiediens
rūpnīcā uzstādītajām riepām.
4.
Vizuāli pārbaudiet riepas, vai tajās nav iestrēgušu naglu vai citu priekšmetu, kas varētu
pārdurt riepu un izraisīt gaisa noplūdi.
5.
Pārbaudiet sānu sienas, vai tajās nav padziļinājumu, plīsumu, izspiedumu vai citu defektu.
6.
Atkārtojiet visām riepām, arī rezerves riepai*.
PIEZĪME
Ja esat pārsniedzis nepieciešamo spiedienu,
izlaidiet gaisu, piespiežot metāla tapu ventiļa
vidū. Pēc tam pārbaudiet spiedienu vēlreiz,
izmantojot riepu manometru.
Dažām rezerves riepām ir nepieciešams augstāks spiediens nekā citām riepām. Pārbaudiet riepu spiediena tabulā vai riepu spiediena
etiķetē.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 529
RITEŅI UN RIEPAS
||
Saistītā informācija
•
Ieteicamais gaisa spiediens riepās
(530 lpp.)
•
•
Riepu spiediena pārbaudīšana (528 lpp.)
•
Apstiprinātie spiedieni riepās (636 lpp.)
Riepas piepumpēšana ar riepu remonta komplektā iekļauto kompresoru (549 lpp.)
Ieteicamais gaisa spiediens riepās
Saistītā informācija
Riepu spiedienu uzlīme uz vadītāja puses durvju
statņa (starp rāmi un aizmugurējām durvīm)
norāda, kādam jābūt riepu spiedienam pie dažādiem noslogojuma un ātruma nosacījumiem.
•
•
Uzlīmē ir norādīts automašīnai rūpnīcā uzstādīto
riepu apzīmējums, kā arī slodzes ierobežojumi un
riepu spiediens.
Uzlabota degvielas ekonomija ar ECO
spiedienu
Ja automašīna nav noslogota (tajā brauc ne vairāk kā 3 cilvēki) un brauc ar ātrumu līdz
160 km/h (100 mph), var atlasīt ECO spiedienu,
lai panāktu vislabāko degvielas ekonomiju. Ja
tomēr vēlaties sasniegt viszemāko trokšņa līmeni
un vislabākos braukšanas komforta apstākļus,
ieteicams iestatīt zemāku spiedienu.
530
Riepu spiediena pārbaudīšana (528 lpp.)
Apstiprinātie spiedieni riepās (636 lpp.)
RITEŅI UN RIEPAS
Riepu spiediena uzraudzības
sistēma*
Kad gaisa spiediens vienā vai vairākās riepās ir
pārāk zems, riepu spiediena uzraudzības sistēma3 par to brīdina, attēlojot vadītāja displejā
indikatora simbolu.
Simbols
Skaidrojums
Simbols iedegas, lai norādītu uz
zemu spiedienu riepā.
Ja sistēmā ir radusies kļūme, riepu
spiediena brīdinājuma simbols
mirgo aptuveni vienu minūti un pēc
tam paliek iedegts.
Sistēmas apraksts
Riepu spiediena uzraudzības sistēma mēra
dažādu riteņu griešanās ātrumu atšķirības, izmantojot ABS sistēmu, lai varētu noteikt, vai to riepās
ir pareizs spiediens. Ja gaisa spiediens riepā ir
pārāk zems, riepas diametrs mainās, un tā rezultātā mainās arī tās griešanās ātrums. Salīdzinot
riepas savā starpā, sistēma var noteikt, vai vienā
vai vairākās no riepām ir zems gaisa spiediens.
Vispārīga informācija par riepu uzraudzības
sistēmu
Tālāk sniegtajā informācijā riepu uzraudzības sistēma ir saukta par TPMS.
3
Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)
Katra riepa, tostarp rezerves riepa*, ir jāpārbauda
reizi mēnesī. Pārbaudes laikā riepai ir jābūt
aukstai un gaisa spiedienam tajā ir jāatbilst automašīnas ražotāja ieteiktajam gaisa spiedienam,
kas norādīts riepu spiediena uzlīmē vai riepu spiediena tabulā. Ja automašīnas riepu izmēri neatbilst ražotāja ieteiktajiem, noskaidrojiet, kāds ir
pareizais gaisa spiediena līmenis šādām riepām.
Kā papildu drošības funkcija automašīnā ir uzstādīta riepu spiediena uzraudzības sistēma (TPMS),
kas norāda, kad gaisa spiediens vienā vai vairākās
riepās ir pārāk zems. Kad iedegas zema gaisa
spiediena indikatora simbols, iespējami drīz apturiet automašīnu, pārbaudiet riepas un piepumpējiet tās līdz pareizajam spiedienam.
Braucot ar zemu gaisa spiedienu riepās, riepa var
pārkarst, un tas, savukārt, var izraisīt riepas plīšanu. Zems riepu spiediens arī samazina degvielas patēriņa efektivitāti un riepu kalpošanas laiku,
kā arī var ietekmēt automašīnas vadāmību un
bremzēšanas ceļu. Ievērojiet, ka TPMS neaizstāj
regulāru riepu apkopi. Vadītāja pienākums ir uzturēt pareizu gaisa spiedienu riepās, pat ja zema
riepu spiediena robežvērtība vēl nav sasniegta un
indikatora simbols nav iedegts.
Automašīna ir aprīkota arī ar TPMS sistēmas kļūmes indikatoru, kas norāda, kad sistēma nedarbojas pareizi. TPMS sistēmas kļūmes indikators ir
apvienots ar zema riepu spiediena indikatora simbolu. Kad sistēma konstatē kļūmi, simbols vadī-
tāja displejā aptuveni vienu minūti mirgo un pēc
tam paliek iedegts. Šī procedūra tiks atkārtota
katrā automašīnas iedarbināšanas reizē līdz kļūmes novēršanai. Kad ir iedegts šis simbols, var
būt ietekmēta sistēmas spēja noteikt zemu gaisa
spiedienu riepās vai par to brīdināt.
TPMS sistēmas kļūme var rasties vairāku iemeslu
dēļ, piemēram, pēc rezerves riepas uzmontēšanas, riepu vai riteņu maiņas, kas var traucēt TPMS
pareizai darbībai.
Pēc vienas vai vairāku riepu maiņas noteikti pārbaudiet TPMS indikatora simbolu, lai pārliecinātos, ka TPMS pareizi darbojas ar jauno riepu vai
riteni.
Ziņojumi instrumentu panelī
Kad riepu spiediens ir pārāk zems, vadītāja displejā iedegas zema riepu spiediena indikatora
simbols un tiek attēlots ziņojums. Pārbaudiet
riepu spiediena vērtību Automaš. statuss lietotnē centrālajā displejā.
• Zems spiediens riepāsPārbaudiet
riepas, kalibrējiet pēc uzpildes
• Riepu spied. sist. Īslaicīgi nav pieejams
• Riepu spied. sist. Jāveic apkope
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 531
RITEŅI UN RIEPAS
||
Jāpatur prātā
Pēc riteņa maiņas vai riepu spiediena noregulēšanas vienmēr saglabājiet sistēmā jaunu
riepu spiediena vērtību.
•
Ja izmantosiet riepas, kuru izmēri atšķiras no
rūpnīcā uzstādīto riepu izmēriem, sistēma ir
jāatiestata, saglabājot jaunu spiediena vērtību
šīm riepām, lai izvairītos no aplamiem brīdinājumiem.
•
•
Ja tiek lietots rezerves ritenis*, iespējams,
riteņu atšķirību dēļ riepu spiediena uzraudzības sistēma nedarbojas pareizi.
•
Sistēma neaizstāj riepu regulāru apskati un
apkopi.
•
Riepu spiediena uzraudzības sistēmu nevar
izslēgt.
BRĪDINĀJUMS
•
Nepareizs gaisa spiediens riepās var izraisīt riepu kļūmi, kā rezultātā vadītājs var
zaudēt kontroli pār automašīnu.
•
Sistēma nevar laicīgi norādīt pēkšņu riepu
bojājumu.
•
Rīcība zema riepu spiediena brīdinājuma
gadījumā (535 lpp.)
Jaunas riepu spiediena vērtības
saglabāšana uzraudzības sistēmā*
•
Jaunas riepu spiediena vērtības saglabāšana
uzraudzības sistēmā* (532 lpp.)
Lai riepu spiediena uzraudzības sistēma4 darbotos pareizi, jāsaglabā riepu spiediena atsauces
vērtība. Tas ir jādara ikreiz, kad tiek mainītas riepas vai to spiediens, lai sistēma varētu pareizi
brīdināt par zemu spiedienu.
Piemēram, braucot ar smagu kravu vai lielā
ātrumā, kas pārsniedz 160 km/h (100 jūdzes
stundā), riepu spiediens ir jānoregulē saskaņā ar
Volvo ieteicamajām riepu spiediena vērtībām. Pēc
tam sistēmu atiestata, saglabājot jaunu riepu
spiedienu.
Lai sistēmā saglabātu jaunu riepu spiediena vērtību kā atsauces vērtību, izpildiet tālāk aprakstīto
procedūru.
1.
Izslēdziet automašīnu.
2.
Piepumpējiet riepas līdz pareizajam spiedienam, skatiet uzlīmi uz durvju statņa vadītāja
pusē, kurā norādīts ieteicamais spiediens
rūpnīcā uzstādītajām riepām.
3.
Iedarbiniet automašīnu.
Saistītā informācija
•
•
4
532
Ieteicamais gaisa spiediens riepās (530 lpp.)
Riepu spiediena statusa skatīšana centrālajā
displejā* (534 lpp.)
Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)
* Papildaprīkojums/piederums.
RITEŅI UN RIEPAS
4.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Automaš.
statuss.
8.
Brauciet ar automašīnu, līdz jaunā riepu spiediena vērtība ir saglabāta.
•
Riepu spiediena uzraudzības sistēma*
(531 lpp.)
Jaunā riepu spiediena vērtība tiek saglabāta,
kad automašīna brauc ar ātrumu, kas pārsniedz 35 km/h (22 mph).
5.
Ja automašīnas aizdedze tiek izslēgta, pirms
jaunā riepu spiediena vērtība ir saglabāta, tad
procedūra ir jāatkārto. Ļaujiet pabeigt saglabāšanu vienā un tajā pašā braukšanas ciklā,
lai nodrošinātu, ka jaunā riepu spiediena vērtība ir pareizi saglabāta.
> Ja saglabāšana neizdodas, tiek rādīts
šāds ziņojums: Neizdevās saglabāt
spiedienu. Mēģiniet vēlreiz..
Nospiediet TPMS.
BRĪDINĀJUMS
Izplūdes gāzēs ir oglekļa monoksīds — tas ir
neredzams un bez smaržas, bet ļoti indīgs.
Tādēļ jaunas riepu spiediena vērtības saglabāšanas procedūra ir vienmēr jāveic ārpus telpām vai autoservisā ar atgāzu atsūkšanas
iekārtu.
PIEZĪME
Lai poga Kalibrēt būtu atlasāma, automašīnai
ir jāstāv.
6.
Nospiediet Kalibrēt.
7.
Pieskarieties OK, lai apstiprinātu, ka riepu
spiediens visās četrās riepās ir pārbaudīts un
noregulēts.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Ieteicamais gaisa spiediens riepās (530 lpp.)
Riepu spiediena pielāgošana (529 lpp.)
Riepu spiediena statusa skatīšana centrālajā
displejā* (534 lpp.)
Rīcība zema riepu spiediena brīdinājuma
gadījumā (535 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 533
RITEŅI UN RIEPAS
Riepu spiediena statusa skatīšana
centrālajā displejā*
Statusa rādījums
Ar riepu spiediena uzraudzības sistēmu5 centrālajā displejā var skatīt riepu spiediena statusu.
Statusa pārbaude
Lai sistēma kļūtu aktīva, ir vairākas minūtes
jābrauc ar ātrumu, kas pārsniedz 35 km/h
(22 mph).
1.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Automaš.
statuss.
Attēls ir shematisks. Izkārtojums var atšķirties atkarībā
no automašīnas modeļa vai programmatūras atjauninājuma.
Tālāk ir sniegti riepu spiediena statusa ziņojumu
piemēri, kā arī aprakstīta to nozīme.
2.
Pieskarieties TPMS, lai skatītu riepu statusu.
A
B
5
534
Centrālais displejs: Pārb.
priekš. kreiso
riepu, pēc piepump. sagl.
spied.
Gaisa spiediens riepā ir
pārāk zems. Apturiet automašīnu un pārbaudiet/
noregulējiet riepas spiedienu, piepumpējot to,
tiklīdz tas ir iespējamsA.
Centrālais displejs: Pārbaudiet visas riepas, pēc piepump. sagl.
spiedienu
Divās vai vairākās riepās
spiediens ir pārāk zems.
Apturiet automašīnu un
pārbaudiet/noregulējiet
riepu spiedienu, piepumpējot tās, tiklīdz tas ir iespējamsA.
Vadītāja displejs:
Riepu spied.
sist. Īslaicīgi
nav pieejams
Indikatora simbols mirgo
un pēc aptuveni 1 minūtes
paliek pastāvīgi iedegts.
Sistēma pašlaik nav pieejama, un drīz tiks aktivizēta.
Vadītāja displejs:
Riepu spied.
sist. Jāveic
apkope
Indikatora simbols mirgo
un pēc aptuveni 1 minūtes
paliek pastāvīgi iedegts.
Sistēma nedarbojas pareizi,
sazinieties ar autoservisuB.
Pēc spiediena noregulēšanas vienmēr saglabājiet sistēmā jaunu
riepu spiediena vērtību.
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)
* Papildaprīkojums/piederums.
RITEŅI UN RIEPAS
Saistītā informācija
•
Jaunas riepu spiediena vērtības saglabāšana
uzraudzības sistēmā* (532 lpp.)
•
Rīcība zema riepu spiediena brīdinājuma
gadījumā (535 lpp.)
•
Riepu spiediena uzraudzības sistēma*
(531 lpp.)
•
Automašīnas statuss (568 lpp.)
Rīcība zema riepu spiediena
brīdinājuma gadījumā
PIEZĪME
Lai nepieļautu nepareizu gaisa spiedienu riepās, spiediens jāpārbauda aukstām riepām.
"Aukstas riepas" nozīmē, ka riepu temperatūra ir tāda pati, ka apkārtējā gaisa temperatūra (apmēram 3 stundas pēc braukšanas).
Pēc dažu kilometru nobraukšanas riepas
sasilst, un spiediens palielinās.
Kad riepu spiediena sistēma6 brīdina, ka spiediens riepās ir pārāk zems, ir nekavējoties jārīkojas.
Ja iedegas sistēmas indikatora simbols
un tiek parādīts ziņojums Zems
spiediens riepās, pārbaudiet un koriģējiet gaisa spiedienu riepās.
1.
Izslēdziet automašīnu.
2.
Ar manometru pārbaudiet spiedienu visās
četrās riepās.
3.
Piepumpējiet riepas līdz pareizajam spiedienam, skatiet uzlīmi uz durvju statņa vadītāja
pusē, kurā norādīts ieteicamais spiediens
rūpnīcā uzstādītajām riepām.
4.
Pēc spiediena pielāgošanas vienmēr saglabājiet sistēmā jaunu riepu spiediena vērtību,
izmantojot centrālo displeju.
PIEZĪME
•
Pēc riepas piesūknēšanas vienmēr uzlieciet putekļu vāciņu, lai novērstu grants,
netīrumu u.c. radītos ventiļa bojājumus.
•
Izmantojiet tikai plastmasas putekļu vāciņus. Metāla putekļu vāciņi var rūsēt,
apgrūtinot atskrūvēšanu.
BRĪDINĀJUMS
Ņemiet vērā, ka indikatora simbols nenodziest, kamēr zema riepu spiediena stāvoklis
nav novērsts un nav sākta jauna riepu spiediena saglabāšana.
•
Nepareizs gaisa spiediens riepās var izraisīt riepu kļūmi, kā rezultātā vadītājs var
zaudēt kontroli pār automašīnu.
•
Sistēma nevar laicīgi norādīt pēkšņu riepu
bojājumu.
Saistītā informācija
•
•
6
Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)
Ieteicamais gaisa spiediens riepās (530 lpp.)
Riepu spiediena pielāgošana (529 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 535
RITEŅI UN RIEPAS
•
Jaunas riepu spiediena vērtības saglabāšana
uzraudzības sistēmā* (532 lpp.)
•
Riepu spiediena statusa skatīšana centrālajā
displejā* (534 lpp.)
•
Riepu spiediena uzraudzības sistēma*
(531 lpp.)
•
Riepas piepumpēšana ar riepu remonta komplektā iekļauto kompresoru (549 lpp.)
Riteņu maiņa
Instrumentu komplekts
Automašīnas riteņus var nomainīt, piemēram,
pret ziemas riteņiem vai rezerves riteni. Ievērojiet
riteņu noņemšanas un piestiprināšanas instrukcijas.
Automašīnas bagāžas nodalījumā atrodas instrumenti, kas var noderēt, velkot automašīnu, mainot riteni vai veicot līdzīgas darbības.
Mainot uz cita izmēra riepām
Pārbaudiet, vai riepu izmēri ir apstiprināti lietošanai uz šīs automašīnas.
Pēc katras riepu izmēra maiņas sazinieties ar
autorizētu Volvo servisu, lai atjauninātu programmatūru. Gan mainot uz lielāka vai mazāka izmēra
riepām, gan mainot no vasaras riepām uz ziemas
un otrādi, var būt nepieciešama programmatūras
lejupielāde.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
536
Riteņa noņemšana (538 lpp.)
Riteņu uzstādīšana (540 lpp.)
Apstiprinātie riteņu un riepu izmēri
(634 lpp.)
Instrumentu komplekts (536 lpp.)
Ziemas riepas (543 lpp.)
Rezerves ritenis* (541 lpp.)
Riteņu skrūves (537 lpp.)
Putuplasta blokā zem bagāžas nodalījuma grīdas
atrodas automašīnas vilkšanas cilpa, riepu
remonta komplekts, instruments plastmasas
vāciņu izņemšanai no riteņu skrūvēm un slēdzamo riteņu skrūvju ligzda.
Ja automašīna ir aprīkota ar rezerves riteni*, tajā
atrodas domkrats un riteņatslēga.
Saistītā informācija
•
•
Riteņu maiņa (536 lpp.)
Domkrats* (537 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
RITEŅI UN RIEPAS
Domkrats*
SVARĪGI
Domkratu var izmantot automašīnas pacelšanai,
piemēram, lai uzstādītu rezerves riteni.
•
Kad domkrats* netiek lietots, tas vienmēr
ir jānoglabā tā vietā zem bagāžas nodalījuma grīdas.
•
Automašīnas komplektā iekļautais domkrats ir paredzēts tikai neregulārai un
īslaicīgai lietošanai, piemēram, lai nomainītu pārdurtu riteni. Automašīnu drīkst
pacelt tikai ar konkrētajam modelim paredzēto domkratu. Ja gatavojaties automašīnu pacelt ar domkratu biežāk vai ilgāku
laiku, nekā nepieciešams riteņa nomaiņai,
ieteicams izmantot autoservisa domkratu.
Tādā gadījumā ievērojiet konkrētā aprīkojuma komplektā iekļautās lietošanas
instrukcijas.
Riteņu skrūves
Riteņu skrūves lieto, lai piestiprinātu riteņus rumbām.
Izmantojiet tikai tādus riteņu diskus, kurus ir pārbaudījis un apstiprinājis Volvo un kuri ir Volvo oriģinālie piederumi.
Pārbaudiet riteņu skrūvju griezes momentu ar
uzgriežņu atslēgu.
Neizmantojiet smērvielu uz riteņu skrūvju vītnēm.
BRĪDINĀJUMS
Riteņu skrūves var būt jāpievelk ciešāk vairākas dienas pēc nomaiņas. Temperatūras atšķirības un vibrācija var nozīmēt, ka tās nav pievilktas vienlīdz cieši.
Lai pietiktu vietas, domkrats ir jāsaliek atpakaļ
pareizā pozīcijā.
SVARĪGI
Attiecas uz automašīnām ar Līmeņošanas
vadība*: Ja automašīna ir papildus aprīkota ar
pneimatisko balstiekārtu, tad šī funkcija ir jādeaktivizē pirms automašīnas pacelšanas ar domkratu.
Saistītā informācija
•
Instrumentu komplekts (536 lpp.)
Riteņu uzgriežņi jāpievelk līdz 140 Nm
(103 ftlb). Pārvelkot vai nepietiekami pievelkot
var sabojāt uzgriežņus un skrūves.
Riteņa skrūvju nofiksēšana*
Putuplasta blokā zem bagāžas nodalījuma grīdas
ir vieta riteņu skrūvju uzmavām.
Saistītā informācija
•
•
Riteņa noņemšana (538 lpp.)
Riteņu uzstādīšana (540 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 537
RITEŅI UN RIEPAS
Riteņa noņemšana
Riteņu nomaiņa vienmēr ir jāveic pareizi. Tālāk ir
sniegti norādījumi par riteņa noņemšanu un svarīga informācija, kas jāņem vērā.
BRĪDINĀJUMS
•
Ieslēdziet stāvbremzi un pārslēdziet pārnesumu pārslēgu stāvēšanas pozīcijā (P).
•
Riteņus, kas balstās pret zemi, ieķīlējiet ar
nelīmētiem koka klučiem vai lieliem
akmeņiem.
•
Pārliecinieties, ka domkrats nav bojāts un
ka vītnes ir rūpīgi ieeļļotas un tīras.
•
Pārbaudiet, vai domkrats balstās pret stingru, līdzenu virsmu, kas nav slidena un
nav slīpa.
•
Domkrats ir pareizi jāpiestiprina domkrata
stiprinājumam.
•
Nekādā gadījumā nenovietojiet neko
starp zemi un domkratu vai starp domkratu un automobiļa pacelšanas punktu.
•
Pirms pacelt automašīnu ar domkratu, no
tās jāizkāpj pasažieriem.
•
Ja ritenis jāmaina uz ceļa ar intensīvu
satiksmi, pasažieriem jāatrodas drošā
vietā.
•
Mainot riepas, izmantojiet automašīnai
paredzēto domkratu. Izmantojiet balstus,
lai nostiprinātu automašīnu visiem citiem
darbiem.
SVARĪGI
•
Kad domkrats* netiek lietots, tas vienmēr
ir jānoglabā tā vietā zem bagāžas nodalījuma grīdas.
•
Automašīnas komplektā iekļautais domkrats ir paredzēts tikai neregulārai un
īslaicīgai lietošanai, piemēram, lai nomainītu pārdurtu riteni. Automašīnu drīkst
pacelt tikai ar konkrētajam modelim paredzēto domkratu. Ja gatavojaties automašīnu pacelt ar domkratu biežāk vai ilgāku
laiku, nekā nepieciešams riteņa nomaiņai,
ieteicams izmantot autoservisa domkratu.
Tādā gadījumā ievērojiet konkrētā aprīkojuma komplektā iekļautās lietošanas
instrukcijas.
•
538
Nekādā gadījumā nepalieniet zem automašīnas un nesniedzieties zem tās ne ar
vienu ķermeņa daļu, kad tā ir pacelta uz
domkrata.
1.
Ja riepa tiek mainīta vietā, kur notiek
satiksme, uzstādiet avārijas trīsstūri un ieslēdziet avārijas signāllukturus.
2.
Ieslēdziet stāvbremzi un pārnesumu pozīciju
P vai pirmo pārnesumu, ja automašīnai ir
manuāla pārnesumkārba.
Attiecas uz automašīnām ar Līmeņošanas
vadība*: Ja automašīna ir aprīkota ar pneimatisko piekari, tā jādeaktivizē, pirms automašīnu var celt ar domkratu*.
3.
Izņemiet no putuplasta bloka domkratu*,
uzgriežņu atslēgu* un riteņu skrūvju plastmasas uzgaļu noņemšanas instrumentus.
Instruments riteņu skrūvju plastmasas uzgaļu noņemšanai
* Papildaprīkojums/piederums.
RITEŅI UN RIEPAS
4.
Novietojiet ķīļus to riteņu priekšā un aizmugurē, kas paliek uz zemes. Izmantojiet, piemēram, smagus koka klučus vai lielus akmeņus.
5.
Pieskrūvējiet vilkšanas cilpu pie uzgriežņu
atslēgas līdz fiksēšanas pozīcijai, kā minēts
norādījumos.
8.
Paceļot automašīnu, ir svarīgi piestiprināt
domkratu vai celšanas sviras tam paredzētajos punktos zem automašīnas. Trīsstūra marķējumi plastmasas pārsegā norāda pacelšanas punktu atrašanās vietas. Katrā automašīnas pusē ir divi pacelšanas punkti. Katrā no
tiem ir padziļinājums domkratam.
11. Pagrieziet domkratu, lai pacelšanas mehānisms atrastos iespējami tālu no automašīnas
sāniem un domkrata sviras būtu perpendikulāras automašīnas virzienam.
12. Paceliet automašīnu pietiekami augstu, lai
demontējamais ritenis brīvi kustētos. Izņemiet
riteņa skrūves un noceliet riteni.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Līmeņa vadības iestatījumi* (436 lpp.)
Riteņu maiņa (536 lpp.)
Automašīnas pacelšana (571 lpp.)
Domkrats* (537 lpp.)
Instrumentu komplekts (536 lpp.)
Riteņu uzstādīšana (540 lpp.)
SVARĪGI
Vilkšanas cilpa ir jāieskrūvē riteņu atslēgā*
līdz galam.
6.
Noņemiet riteņu skrūvju plastmasas uzgaļus
ar šim nolūkam paredzēto instrumentu.
7.
Kamēr automašīna vēl stāv uz zemes, izmantojiet riteņatslēgu/vilkšanas cilpu, lai atskrūvētu riteņa skrūves par ½-1 apgriezienu,
spiežot uz leju (pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam).
9.
Novietojiet domkratu uz līdzenas, stingras un
neslīdošas pamatnes zem pacelšanas
punkta, kas tiks lietots.
10. Celiet to uz augšu, līdz tas ir pareizi izvietots
un saskaras ar automašīnas pacelšanas
punktu. Pārliecinieties, ka domkrata galva (vai
pacelšanas sviras autoservisā) ir pareizi ievietota pacelšanas punktā tā, lai galvas centrā
esošais izvirzījums iegultu domkratam paredzētās vietas atverē un tā pamatne atrastos
vertikāli zem pacelšanas punkta.
* Papildaprīkojums/piederums. 539
RITEŅI UN RIEPAS
Riteņu uzstādīšana
Riteņa piestiprināšanas instrukcijas riteņu maiņas gadījumā.
PIEZĪME
Automašīnas komplektā iekļautais domkrats ir
paredzēts tikai neregulārai un īslaicīgai lietošanai, piemēram, lai nomainītu pārdurtu riteni.
Automašīnu drīkst pacelt tikai ar konkrētajam
modelim paredzēto domkratu. Ja gatavojaties
automašīnu pacelt ar domkratu biežāk vai
ilgāku laiku, nekā nepieciešams riteņa nomaiņai, ieteicams izmantot autoservisa domkratu.
Tādā gadījumā ievērojiet konkrētā aprīkojuma
komplektā iekļautās lietošanas instrukcijas.
540
vienu ķermeņa daļu, kad tā ir pacelta uz
domkrata.
BRĪDINĀJUMS
•
Ieslēdziet stāvbremzi un pārslēdziet pārnesumu pārslēgu stāvēšanas pozīcijā (P).
•
Riteņus, kas balstās pret zemi, ieķīlējiet ar
nelīmētiem koka klučiem vai lieliem
akmeņiem.
•
Pārliecinieties, ka domkrats nav bojāts un
ka vītnes ir rūpīgi ieeļļotas un tīras.
•
Pārbaudiet, vai domkrats balstās pret stingru, līdzenu virsmu, kas nav slidena un
nav slīpa.
•
Domkrats ir pareizi jāpiestiprina domkrata
stiprinājumam.
•
Nekādā gadījumā nenovietojiet neko
starp zemi un domkratu vai starp domkratu un automobiļa pacelšanas punktu.
•
Pirms pacelt automašīnu ar domkratu, no
tās jāizkāpj pasažieriem.
•
Ja ritenis jāmaina uz ceļa ar intensīvu
satiksmi, pasažieriem jāatrodas drošā
vietā.
•
Mainot riepas, izmantojiet automašīnai
paredzēto domkratu. Izmantojiet balstus,
lai nostiprinātu automašīnu visiem citiem
darbiem.
•
Nekādā gadījumā nepalieniet zem automašīnas un nesniedzieties zem tās ne ar
1.
Notīriet virsmas starp riteni un rumbu.
2.
Uzlieciet riteni. Rūpīgi pievelciet riteņa skrūves.
Neizmantojiet smērvielu uz riteņu skrūvju
vītnēm.
3.
Nolaidiet automašīnu lejā tā, lai riteņi nevarētu brīvi griezties.
4.
Pievelciet riteņa skrūves krustveidīgi. Ir svarīgi, lai riteņa skrūves tiktu pievilktas pareizi.
Pievelciet ar 140 Nm (103 ftlb) momentu.
Pārbaudiet griezes momentu ar uzgriežņu
atslēgu, kas parāda griezes momentu.
RITEŅI UN RIEPAS
5.
6.
Uzlieciet atpakaļ riteņu skrūvju plastmasas
uzgaļus.
Pārbaudiet riepu spiedienu un kalibrējiet
riepu spiediena uzraudzības sistēmu*.
BRĪDINĀJUMS
Riteņu skrūves var būt jāpievelk ciešāk vairākas dienas pēc nomaiņas. Temperatūras atšķirības un vibrācija var nozīmēt, ka tās nav pievilktas vienlīdz cieši.
PIEZĪME
•
•
Pēc riepas piesūknēšanas vienmēr uzlieciet putekļu vāciņu, lai novērstu grants,
netīrumu u.c. radītos ventiļa bojājumus.
Izmantojiet tikai plastmasas putekļu vāciņus. Metāla putekļu vāciņi var rūsēt,
apgrūtinot atskrūvēšanu.
Rezerves ritenis*
BRĪDINĀJUMS
Pārdurta parastā riteņa vietā īslaicīgi var lietot
Temporary Spare tipa rezerves riteni.
•
Rezerves riepa ir paredzēta tikai pagaidu lietošanai. Nomainiet to pret parastu riteni, tiklīdz tas ir
iespējams.
Nekādā gadījumā nebrauciet ātrāk par
80 km/h (50 mph), ja automašīnai ir
uzstādīts rezerves ritenis.
•
Ar automašīnu nekādā gadījumā nedrīkst
braukt, ja ir uzstādīts vairāk nekā viens
"Temporary Spare" ritenis.
•
Braucot ar rezerves riteni, automašīnai var
būt atšķirīgas braukšanas raksturiezīmes.
Rezerves ritenis ir jānomaina pret parastu
riteni, tiklīdz tas ir iespējams.
•
Rezerves ritenis ir mazāks par parasto
riteni, un tas ietekmē automašīnas klīrensu. Uzmanieties no augstām apmalēm
un nemazgājiet automašīnu automātiskajā
mazgātavā.
•
Ievērojiet ražotāja ieteikumus par rezerves
riteņa spiedienu.
•
Pilnpiedziņas automašīnām aizmugurējās
ass piedziņu var atvienot.
•
Ja priekšējai asij ir uzmontēts rezerves
ritenis, tad vienlaikus nevar lietot arī
sniega ķēdes.
•
Rezerves riteni nedrīkst remontēt.
Lietojot rezerves riteni, var mainīties automašīnas
vadības raksturīpašības un samazinās klīrenss. Ja
tiek lietots Temporary Spare, nemazgājiet automašīnu automazgātavā.
Ieteicamais riepu spiediens ir jāuztur neatkarīgi
no pagaidu rezerves riteņa pozīcijas uz automašīnas.
Ja rezerves riepa ir bojāta, jaunu var iegādāties
no Volvo izplatītāja.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
Riteņu maiņa (536 lpp.)
Automašīnas pacelšana (571 lpp.)
Domkrats* (537 lpp.)
Instrumentu komplekts (536 lpp.)
Riteņa noņemšana (538 lpp.)
Jaunas riepu spiediena vērtības saglabāšana
uzraudzības sistēmā* (532 lpp.)
Riepu spiediena pārbaudīšana (528 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 541
RITEŅI UN RIEPAS
||
SVARĪGI
Automašīnai nedrīkst uzstādīt citu izmēru riepas vai citu rezerves riepu, nekā piegādāts
kopā ar automašīnu. Citu izmēru riteņu lietošana var izraisīt nopietnus automašīnas transmisijas bojājumus.
Rīcība ar rezerves riteni
2.
Ievērojiet šos norādījumus par rīcību ar rezerves
riteni.
PIEZĪME
Ja montāžas skrūves apakšējais stiprinājums
pie virsbūves zem rezerves riteņa kļūst vaļīgs,
ievietojiet to atpakaļ urbumā un pagrieziet
pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai piestiprinātu atpakaļ.
Saistītā informācija
•
•
Atskrūvējiet montāžas skrūvi, ar kuru rezerves
ritenis bija nostiprināts vietā.
Riteņu maiņa (536 lpp.)
Ieteicamais gaisa spiediens riepās (530 lpp.)
Rezerves ritenis atrodas rezerves riteņa padziļinājumā ar ārpusi uz leju. Putuplasta blokā ir visi
riteņa nomaiņai nepieciešamie instrumenti.
1.
Paceliet bagāžas nodalījuma grīdu no aizmugures un priekšpuses.
2.
Atskrūvējiet fiksācijas skrūvi.
3.
Izceliet rezerves riteni.
3.
Ievietojiet instrumentus atpakaļ to pareizajās
vietās putu materiāla blokā.
4.
Pēc tam nolokiet bagāžas nodalījuma grīdu
uz leju un novietojiet pārdurto riepu bagāžas
nodalījumā.
Saistītā informācija
•
Rezerves ritenis* (541 lpp.)
Pārdurtās riepas noglabāšana
1.
542
Novietojiet pārdurto riepu atpakaļ rezerves
riteņa vietā.
* Papildaprīkojums/piederums.
RITEŅI UN RIEPAS
Ziemas riepas
Ziemas riepas ir piemērotas braukšanai ziemā.
Volvo iesaka noteiktu izmēru ziemas riepas. Riepu
izmēri ir atkarīgi no dzinēja modeļa. Braucot ar
ziemas riepām, pareizā tipa riepas jāuzliek visiem
četriem riteņiem.
PIEZĪME
Lai saņemtu informāciju par vispiemērotākajiem riteņu diskiem un riepu tipu, sazinieties ar
Volvo izplatītāju.
cībā uz riepām nekā vasaras apstākļi. Šī iemesla
dēļ Volvo neiesaka braukt ar ziemas riepām, kuru
protektoru dziļums ir mazāks par 4 mm
(0,15 collas).
Sniega ķēdes
Sniega ķēžu un/vai ziemas riepu lietošana var
palīdzēt uzlabot vilci ziemas apstākļos.
Saistītā informācija
•
•
•
Riteņu maiņa (536 lpp.)
Braukšana ziemā (438 lpp.)
Riepu protektora nodiluma indikatori
(528 lpp.)
Padomi par ziemas riepu maiņu
Mainot vasaras un ziemas riepas, tās ir jāmarķē,
lai zinātu, kurā automašīnas pusē tās bija uzstādītas, piemēram, K kreisajai un L labajai pusei.
Radžotas riepas
Radžotās ziemas riepas ir uzmanīgi jāiebrauc
500–1000 km (300–600 jūdzes), lai radzes
pareizi iegulst riepā. Tas piešķir riepai un it īpaši
radzēm ilgāku ekspluatācijas laiku.
PIEZĪME
Likumi par radžotu riepu lietošanu dažādās
valstīs atšķiras.
Protektoru dziļums
Ceļa apstākļi ar ledu, šķīdoni un zemu temperatūru izvirza ievērojami augstākas prasības attie}}
543
RITEŅI UN RIEPAS
||
Volvo iesaka neizmantot sniega ķēdes uz riteņiem, kuru izmēri šeit nav norādīti7:
•
•
•
•
SVARĪGI
7x16 ET 37 215/60
Automašīnai var lietot sniega ķēdes ar šādiem
ierobežojumiem:
7x17 ET 40.5 225/50
•
Vienmēr rūpīgi ievērojiet ražotāja sniegtos
montāžas norādījumus. Uzstādiet ķēdes
tik nospriegotas, cik vien iespējams, un
regulāri tās spriegojiet.
•
Sniega ķēdes drīkst lietot tikai uz priekšējiem riteņiem (attiecas arī uz pilnpiedziņas
automašīnām).
•
Dažos gadījumos sniega ķēdes
NEDRĪKST lietot, piemēram, ja ir uzstādītas papildaprīkojuma, cita ražotāja vai
"speciālās" riepas un riteņi, kuru izmēri
atšķiras no oriģinālo riepu un riteņu izmēriem. Ir jānodrošina pietiekams attālums
starp ķēdēm un bremzēm, piekares un
virsbūves komponentiem.
8x18 ET 42 225/45
7.5x18 ET 45 235/45
BRĪDINĀJUMS
Izmantojiet Volvo oriģinālās sniega ķēdes vai
līdzvērtīgas ķēdes, kas paredzētas konkrētajam automobiļa modelim, kā arī riepu un
aploču izmēriem. Drīkst uzstādīt tikai vienpusējās sniega ķēdes.
Ja neesat pārliecināts par sniega ķēžu izvēli,
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu. Nepareizi izvēlētas sniega ķēdes var
radīt nopietnus automašīnas bojājumus un
izraisīt negadījumu.
7
544
Riteņi, ko var uzstādīt automašīnai, var būt atkarīgi no varianta un tirgus.
•
Pirms sniega ķēžu uzstādīšanas iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par
sniega ķēžu lietošanu.
•
Nepārsniedziet ķēžu ražotāja norādīto
maksimālo ātrumu. Nekādā gadījumā
nedrīkst pārsniegt 50 km/h (30 mph).
•
Braucot ar sniega ķēdēm, izvairieties no
grambām, bedrītēm vai asiem pagriezieniem.
•
Izvairieties no braukšanas pa nošķūrētu
ceļu, jo šādi dilst gan sniega ķēdes, gan
riepas.
•
Braukšana ar sniega ķēdēm var negatīvi
ietekmēt automašīnas vadības raksturiezīmes. Izvairieties no straujiem vai asiem
pagriezieniem, kā arī no bremzēšanas ar
bloķētiem riteņiem.
•
Dažu veidu ķēdes, kas ir stingri nospriegotas, ietekmē bremžu komponentus, un
tādēļ tās NEDRĪKST lietot.
Plašāku informāciju par sniega ķēdēm varat
saņemt no Volvo izplatītāja.
Saistītā informācija
•
Braukšana ziemā (438 lpp.)
RITEŅI UN RIEPAS
Riepu avārijas remonta komplekts
Riepu remonta komplekta lietošana
Riepu avārijas remonta komplektu8 lieto, lai hermetizētu plīsumu, kā arī pārbaudītu un noregulētu gaisa spiedienu riepā.
Hermetizējiet caurdūrumu ar riepu avārijas
remonta komplektu Temporary Mobility Kit
(TMK).
Automašīnām, kurām ir rezerves riepa*, nav plīsuma remonta komplekta.
Pārskats
Riepu remonta komplekts sastāv no kompresora
un pudeles ar hermetizējošu šķidrumu. Komplekts darbojas kā pagaidu remonta līdzeklis.
PIEZĪME
Hermetizācijas šķidrums ir efektīvs riepu hermetizēšanai, ja pārdurts ir riepas protektors,
bet tā spēja hermetizēt riepas ir ierobežota, ja
ir pārdurts riepas borts. Nelietojiet plīsuma
ārkārtas remonta komplektu riepām, kurām
redzami gari griezumi, plaisas vai tamlīdzīgi
bojājumi.
Hermetizējošā šķidruma derīguma
termiņš
Hermetizējošā šķidruma pudele ir jānomaina, ja ir
pagājis pudeles derīguma termiņš (skatiet uzlīmi
uz pudeles). Ar veco pudeli apejieties, kā ar
apkārtējai videi bīstamiem atkritumiem.
Elektrības kabelis
Saistītā informācija
Gaisa šļūtene
•
Riepu remonta komplekta lietošana
(545 lpp.)
•
Riepas piepumpēšana ar riepu remonta komplektā iekļauto kompresoru (549 lpp.)
Aizsargājošs vāks
•
Riepas (524 lpp.)
Uzlīme, maksimāli pieļaujamais ātrums
PIEZĪME
Kompresors ir paredzēts plīsuma ārkārtas
pagaidu remontam, un Volvo to ir apstiprinājis.
Atrašanās vieta
Riepu remonta komplekts atrodas putuplasta
blokā zem grīdas bagāžas nodalījumā.
8
Temporary Mobility Kit (TMK)
Spiedienu pazeminošs vārsts
Pudeļu turētājs (oranžs vāks)
Manometrs
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 545
RITEŅI UN RIEPAS
||
Hermētiķa pudele
Slēdzis
Pievienošana
BRĪDINĀJUMS
Lietojot riepu hermetizācijas sistēmu, lūdzu,
ņemiet vērā tālāk minētos apsvērumus:
•
Hermetizējošā šķidruma pudelē ir 1)
dabīgs gumijas latekss un 2) etāndiols. Ja
šīs vielas norij, tās ir kaitīgas.
•
Šīs pudeles saturs var izraisīt alerģiskas
ādas reakcijas vai kā citādi kaitēt elpceļiem, ādai, centrālajai nervu sistēmai un
acīm.
Piesardzības apsvērumi:
•
•
•
PIEZĪME
Pirms lietošanas nesalauziet pudeles plombu.
Plomba tiek automātiski salauzta, ieskrūvējot
pudeli.
546
•
•
Norīšana: NEIZRAISIET vemšanu, ja vien
ārsts nav licis to darīt. Apmeklējiet ārstu.
•
Utilizēšana: Atbrīvojieties no šī materiāla
un tā konteinera bīstamu vai specializētu
atkritumu savākšanas punktā.
BRĪDINĀJUMS
•
Neizņemiet pudeli, kamēr tiek lietots plīsuma remonta komplekts.
•
Nenoņemiet gaisa šļūteni, kamēr tiek lietots plīsuma remonta komplekts.
Glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
Bīstama norīšanas gadījumā.
1.
Izvairieties no ilgstošas vai atkārtotas
saskares ar ādu. Ja hermētiķis ir uzšļakstījies uz drēbēm, novelciet tās.
Ja pārdūrumu izraisījusi nagla vai līdzīgs
priekšmets, atstājiet to riepā. Tas palīdz hermetizēt caurumu.
Pēc aiztikšanas rūpīgi nomazgājiet rokas.
Pirmā palīdzība:
•
Āda: Mazgājiet attiecīgās ādas vietas ar
ziepēm un ūdeni. Ja rodas simptomi,
apmeklējiet ārstu.
•
Acis: Vismaz 15 minūtes skalojiet ar lielu
daudzumu ūdens, periodiski paceļot augšējo un apakšējo plakstiņu. Ja rodas
simptomi, apmeklējiet ārstu.
•
Ieelpošana: Pārvietojiet cietušo svaigā
gaisā. Ja kairinājums nepāriet, apmeklējiet ārstu.
Ja riepa tiek hermetizēta vietā, kur notiek
satiksme, uzstādiet avārijas trīsstūri un ieslēdziet avārijas signāllukturus.
2.
Noņemiet maksimāli pieļaujamā ātruma
uzlīmi, kas piestiprināta vienos kompresora
sānos. Piestipriniet to redzamā vietā pie vējstikla kā atgādinājumu ievērot ātruma ierobežojumu. Ja ir izmantots avārijas riepu remonta
komplekts, braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 80 km/h (50 mph).
3.
Pārliecinieties, ka slēdzis atrodas pozīcijā 0
(Izslēgts), un atrodiet elektrības kabeli un
gaisa šļūteni.
RITEŅI UN RIEPAS
4.
Atskrūvējiet oranžo kompresora vāciņu un
hermētiķa pudeles korķi.
5.
Ieskrūvējiet pudeli pudeles turētāja apakšdaļā.
Pudele un pudeles turētājs ir aprīkoti ar apgirezto fiksatoru, kas ļauj novērst hermetizējošā
šķidruma noplūdi. Kad pudele ir ieskrūvēta, to
vairs nevar atskrūvēt no pudeles turētāja.
Pudele ir jānoņem autoservisā9.
BRĪDINĀJUMS
Neatskrūvējiet pudeli - tā ir aprīkota ar rezerves aizturi, kas novērš noplūdi.
6.
Atskrūvējiet riepas putekļu vāciņu un ieskrūvējiet gaisa šļūtenes ventiļa savienojumu līdz
galam riepas gaisa ventiļa vītnē.
Pārbaudiet, vai spiediena redukcijas vārsts uz
gaisa šļūtenes ir ieskrūvēts līdz galam.
7.
Pievienojiet elektrības kabeli tuvākajai 12 V
kontaktligzdai un iedarbiniet automašīnu.
8.
PIEZĪME
Pārliecinieties, ka kompresora darbības laikā
netiek lietota neviena no pārējām 12 V kontaktligzdām.
BRĪDINĀJUMS
Kad dzinējs ir ieslēgts, neatstājiet bērnus
automašīnā bez uzraudzības.
BRĪDINĀJUMS
Automašīnas izplūdes gāzu ieelpošana var
apdraudēt dzīvību. Nekādā gadījumā neļaujiet
dzinējam darboties slēgtās telpās vai telpās
bez pietiekamas ventilācijas.
Iedarbiniet kompresoru, pārslēdzot slēdzi
pozīcijā I (Ieslēgts).
BRĪDINĀJUMS
Nekad nestāviet blakus riepai, kad darbojas
kompresors. Ja rodas plaisas vai deformācija,
kompresors nekavējoties ir jāizslēdz. Braucienu nedrīkst turpināt. Izsauciet palīdzību uz
ceļa, lai vilktu automašīnu līdz riepu remonta
centram. Volvo iesaka vērsties autorizētā riepu
remonta centrā.
PIEZĪME
Kad kompresors sāk darboties, spiediens var
pieaugt līdz 6 bāriem (88 psi), taču pēc aptuveni 30 sekundēm tas nokrītas.
9.
Iesūknējiet gaisu riepā 7 minūtes.
SVARĪGI
Pārkāršanas riska dēļ kompresoru nedrīkst
lietot ilgāk par 10 minūtēm.
9
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
}}
547
RITEŅI UN RIEPAS
||
10. Izslēdziet kompresoru un pārbaudiet spiedienu manometrā. Minimālais spiediens ir
1,8 bar (22 psi), un maksimālais spiediens ir
3,5 bar (51 psi). Ja spiediens riepā ir pārāk
augsts, izlaidiet gaisu, izmantojot spiediena
pazemināšanas vārstu.
BRĪDINĀJUMS
Ja spiediens ir zem 1,8 bāriem (22 psi), tad
caurums riepā ir pārāk liels. Braucienu
nedrīkst turpināt. Izsauciet palīdzību uz ceļa, lai
vilktu automašīnu līdz riepu remonta centram.
Volvo iesaka vērsties autorizētā riepu remonta
centrā.
11. Izslēdziet kompresoru un atvienojiet elektrības kabeli.
12. Atskrūvējiet gaisa šļūteni no riepas ventiļa un
uzlieciet atpakaļ riepas putekļu vāciņu.
PIEZĪME
548
•
Pēc riepas piesūknēšanas vienmēr uzlieciet putekļu vāciņu, lai novērstu grants,
netīrumu u.c. radītos ventiļa bojājumus.
•
Izmantojiet tikai plastmasas putekļu vāciņus. Metāla putekļu vāciņi var rūsēt, apgrūtinot atskrūvēšanu.
13. Uzlieciet gaisa šļūtenei aizsargvāciņu, lai
novērstu atlikušā hermetizējošā šķidruma
noplūdi. Novietojiet aprīkojumu bagāžas
nodalījumā.
14. Iespējami drīz nobrauciet vismaz 3 km
(2 jūdzes) ne ātrāk par 80 km/h (50 mph),
lai hermetizējošais šķidrums varētu hermetizēt riepu, un pēc tam vēlreiz pārbaudiet to.
BRĪDINĀJUMS
Veicot dažus pirmos apgriezienus, riepa
izspiedīs hermetizējošo šķidrumu pa pārdūruma caurumu. Uzsākot braukšanu, pārliecinieties, ka neviens neatrodas automašīnas
tuvumā un nevienam nevar neuzšļakstīties
hermetizējošais šķidrums. Automašīnai ir jāatrodas vismaz 2 metru (7 pēdu) attālumā.
15. Kontroles pārbaude
Pieskrūvējiet gaisa šļūteni riepas ventilim un
ieskrūvējiet vārsta savienojumu riepas vārsta
vītnes apakšdaļā. Kompresors ir jāizslēdz.
16. Manometrā nolasiet spiedienu riepā.
•
Ja tas ir zemāks par 1,3 bar (19 psi), riepa
nav pietiekami hermētiska. Braucienu
nedrīkst turpināt. Izsauciet palīdzību uz
ceļa.
•
Ja spiediens riepā ir lielāks par 1,3 bar
(19 psi), riepa jāpiepumpē līdz spiedienam, kas norādīts riepu spiediena uzlīmē
uz vadītāja puses durvju statņa (1 bar =
100 kPa = 14.5 psi). Ja spiediens riepā ir
pārāk augsts, izlaidiet gaisu, izmantojot
spiediena pazemināšanas vārstu.
BRĪDINĀJUMS
Regulāri pārbaudiet riepas.
Lai nomainītu vai saremontētu bojāto riepu, Volvo
iesaka doties uz tuvāko autorizēto Volvo servisu.
Dariet zināmu servisam, ka riepa satur blīvējošo
šķidrumu.
Pēc lietošanas hermētiķa pudele un šļūtene ir
jānomaina. Volvo iesaka nomaiņu veikt autorizētā
Volvo servisā.
BRĪDINĀJUMS
Maksimālais attālums, ko drīkst veikt ar riepām, kurās ir hermetizējošais šķidrums, ir
200 km (120 jūdzes).
RITEŅI UN RIEPAS
PIEZĪME
Kompresors ir elektriska ierīce. Ievērojiet vietējos noteikumus par atkritumu pārvaldību.
Saistītā informācija
•
•
•
Ieteicamais gaisa spiediens riepās (530 lpp.)
Riepu avārijas remonta komplekts (545 lpp.)
Riepas piepumpēšana ar riepu remonta komplektā iekļauto kompresoru (549 lpp.)
Riepas piepumpēšana ar riepu
remonta komplektā iekļauto
kompresoru
Automašīnas oriģinālo riepu var piesūknēt,
izmantojot kompresoru, kas iekļauts riepu avārijas remonta komplektā.
1.
2.
Kompresors ir jāizslēdz. Pārbaudiet, vai slēdzis atrodas pozīcijā 0 (Izslēgts), un izņemiet
elektrības kabeli un gaisa šļūteni.
Pievienojiet elektrības kabeli tuvākajai
12 V kontaktligzdai un iedarbiniet automašīnu.
SVARĪGI
5.
Piesūknējiet riepu līdz spiedienam, kāds ir
norādīts riepu spiediena uzlīmē uz vadītāja
puses durvju statņa. Ja spiediens riepā ir
pārāk augsts, izlaidiet gaisu, izmantojot spiediena pazemināšanas vārstu.
6.
Izslēdziet kompresoru. Atvienojiet gaisa šļūteni un elektrības kabeli.
7.
Uzlieciet atpakaļ riepas putekļu vāciņu.
PIEZĪME
•
Pēc riepas piesūknēšanas vienmēr uzlieciet putekļu vāciņu, lai novērstu grants,
netīrumu u.c. radītos ventiļa bojājumus.
•
Izmantojiet tikai plastmasas putekļu vāciņus. Metāla putekļu vāciņi var rūsēt, apgrūtinot atskrūvēšanu.
BRĪDINĀJUMS
Automašīnas izplūdes gāzu ieelpošana var
apdraudēt dzīvību. Nekādā gadījumā neļaujiet
dzinējam darboties slēgtās telpās vai telpās
bez pietiekamas ventilācijas.
Iedarbiniet kompresoru, pārslēdzot slēdzi
pozīcijā I (Ieslēgts).
Pārkaršanas risks. Kompresors nedrīkst darboties ilgāk par 10 minūtēm.
Atskrūvējiet riepas putekļu vāciņu un ieskrūvējiet gaisa šļūtenes ventiļa savienojumu līdz
galam riepas gaisa ventiļa vītnē.
Pārbaudiet, vai spiediena redukcijas vārsts uz
gaisa šļūtenes ir ieskrūvēts līdz galam.
3.
4.
BRĪDINĀJUMS
Kad dzinējs ir ieslēgts, neatstājiet bērnus
automašīnā bez uzraudzības.
PIEZĪME
Kompresors ir elektriska ierīce. Ievērojiet vietējos noteikumus par atkritumu pārvaldību.
}}
549
RITEŅI UN RIEPAS
||
Saistītā informācija
•
•
•
550
Ieteicamais gaisa spiediens riepās (530 lpp.)
Riepu remonta komplekta lietošana
(545 lpp.)
Riepu avārijas remonta komplekts (545 lpp.)
IEKRAUŠANA, SĪKLIETU NOVIETNES UN
PASAŽIERU SALONS
IEKRAUŠANA, SĪKLIETU NOVIETNES UN PASAŽIERU SALONS
Pasažieru salona interjers
Aizmugurējais sēdeklis
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Pasažieru salona interjera un glabāšanas nodalījumu pārskats.
Priekšējais sēdeklis
Elektrības kontaktligzda (554 lpp.)
Cimdu nodalījuma lietošana (558 lpp.)
Saulessargi (559 lpp.)
Tuneļkonsole (553 lpp.)
Ierīces pievienošana, izmantojot USB portu
(482 lpp.)
Glabāšanas nodalījums durvju panelī, glāžu turētājs*
vidējā sēdekļa atzveltnē, glabāšanas kabata* priekšējā
sēdekļa atzveltnē un arī elektrības kontaktligzdas tuneļkonsolē.
Glabāšanas nodalījums durvju panelī, cimdu nodalījumā
un saules aizsargā.
BRĪDINĀJUMS
Glabājiet nenostiprinātus priekšmetus, piemēram, mobilos tālruņus, kameras, piederumu
tālvadības pultis u.c. cimdu nodalījumā vai
citos nodalījumos. Pretējā gadījumā straujas
bremzēšanas vai sadursmes laikā tie var kādu
savainot.
SVARĪGI
Glabāšanas nodalījumi ar glāžu turētāju, elektrības kontaktligzda un USB ports tuneļkonsolē.
552
Ņemiet vērā, ka glancētas virsmas var viegli
saskrāpēt, piemēram, ar metāla priekšmetiem.
Nenovietojiet atslēgas, tālruņus un citus
priekšmetus uz virsmām, kuras var viegli
saskrāpēt.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEKRAUŠANA, SĪKLIETU NOVIETNES UN PASAŽIERU SALONS
Tuneļkonsole
BRĪDINĀJUMS
Tuneļkonsole atrodas starp priekšējiem sēdekļiem.
Glabājiet nenostiprinātus priekšmetus, piemēram, mobilos tālruņus, kameras, piederumu
tālvadības pultis u.c. cimdu nodalījumā vai
citos nodalījumos. Pretējā gadījumā straujas
bremzēšanas vai sadursmes laikā tie var kādu
savainot.
SVARĪGI
Ņemiet vērā, ka glancētas virsmas var viegli
saskrāpēt, piemēram, ar metāla priekšmetiem.
Nenovietojiet atslēgas, tālruņus un citus
priekšmetus uz virsmām, kuras var viegli
saskrāpēt.
Glabāšanas nodalījums ar lūku*. Lūku atver/
aizver, piespiežot rokturi.
PIEZĪME
Viens no signalizācijas detektoriem* atrodas
zem tuneļkonsoles glāžu turētāja. Neatstājiet
glāžu turētājā monētas, atslēgas un citus
metāla priekšmetus, jo tie var izraisīt signalizācijas nostrādāšanu.
Glabāšanas nodalījums ar glāžu turētāju un
12 V kontaktligzdu.
Glabāšanas nodalījums un USB ports zem
elkoņbalsta.
Aizmugurējā sēdekļa klimata funkciju* klimata vadības slēdži vai glabāšanas nodalījums.
Saistītā informācija
•
•
•
Pasažieru salona interjers (552 lpp.)
Elektrības kontaktligzda (554 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces (207 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 553
IEKRAUŠANA, SĪKLIETU NOVIETNES UN PASAŽIERU SALONS
Elektrības kontaktligzda
Augstsprieguma kontaktligzda*
Tuneļkonsolē ir divas 12 V elektrības kontaktligzdas un viena 230 V elektrības kontaktligzda*,
un bagāžas nodalījumā ir viena 12 V elektrības
kontaktligzda*.
Ja rodas problēma ar elektrības kontaktligzdu,
sazinieties ar autoservisu — ieteicams sazināties
ar autorizētu Volvo servisu.
12 V elektrības kontaktligzda
12 V elektrības kontaktligzda tuneļkonsolē, aizmugurējais sēdeklis.
Elektrības kontaktligzda tuneļkonsolē — aizmugurējais
sēdeklis.
Augstsprieguma kontaktligzdu* var izmantot
dažādiem šādam spriegumam paredzētiem piederumiem, piemēram, uzlādes ierīcēm vai klēpjdatoriem.
Statusa rādījums, augstsprieguma
kontaktligzda
LED1 indikators kontaktligzdā norāda kontaktligzdas statusu:
12 V elektrības kontaktligzda tuneļkonsolē, pie priekšējiem sēdekļiem.
12 V kontaktligzdas var izmantot dažādiem piederumiem, piemēram, mūzikas atskaņotājiem, pārnēsājamiem ledusskapjiem un mobilajiem tālruņiem.
1
554
12 V elektrības kontaktligzda bagāžas nodalījumā*.
Gaismas diodes (Light Emitting Diode)
* Papildaprīkojums/piederums.
IEKRAUŠANA, SĪKLIETU NOVIETNES UN PASAŽIERU SALONS
Statusa rādījums
Iemesls
Rīcība
Pastāvīga zaļa gaisma
Kontaktligzda nodrošina strāvu pievienotajai ierīcei.
Nav.
Mirgojoša oranža gaisma
Kontaktligzdas sprieguma pārveidotāja temperatūra ir pārāk augsta
(jo, piemēram, piederums patērē pārāk lielu strāvas daudzumu vai
pasažieru salons ir pārāk silts).
Atvienojiet spraudni un ļaujiet sprieguma pārveidotājam
atdzist, pirms ievietot spraudni atpakaļ.
Pievienotais piederums patērē pārāk lielu strāvas daudzumu (periodiski vai pastāvīgi) vai ir bojāts.
Nav. Piederumu nevar pievienot kontaktligzdai.
Kontaktligzda neuztver, ka ir ievietots spraudnis.
Pārliecinieties, ka spraudnis ir ievietots kontaktligzdā kārtīgi.
Kontaktligzda nav aktīva.
Ieslēdziet automašīnas elektrosistēmu viszemākajā aizdedzes pozīcijā I.
Kontaktligzda ir bijusi aktīva, bet tagad ir deaktivizēta.
Iedarbiniet dzinēju un/vai uzlādējiet akumulatoru.
Indikators ir nodzisis
Saistītā informācija
•
•
Pasažieru salona interjers (552 lpp.)
Elektrības kontaktligzdu lietošana
(556 lpp.)
555
IEKRAUŠANA, SĪKLIETU NOVIETNES UN PASAŽIERU SALONS
Elektrības kontaktligzdu lietošana
12 V kontaktligzdas var izmantot dažādiem piederumiem, piemēram, mūzikas atskaņotājiem,
pārnēsājamiem ledusskapjiem un mobilajiem tālruņiem.
Augstsprieguma kontaktligzdas* var izmantot
dažādiem šādam spriegumam paredzētiem piederumiem, piemēram, uzlādes ierīcēm un portatīvajiem datoriem.
Lai kontaktligzdās būtu strāvas padeve, automašīnas elektrosistēmai jābūt noregulētai vismaz aizdedzes pozīcijā I. Pēc tam kontaktligzdas būs
aktīvas tik ilgi, kamēr startera akumulatora enerģijas līmenis nekļūs pārāk zems.
Izslēdzot dzinēju un aizslēdzot automašīnu, kontaktligzdas tiek deaktivizētas. Ja dzinējs tiek
izslēgts, bet automašīna netiek aizslēgta vai tiek
aizslēgta, bet vispārēja bloķēšana ir īslaicīgi deaktivizēta, kontaktligzdas būs aktīvas vēl septiņas
minūtes.
2
556
PIEZĪME
Atcerieties, ka, lietojot elektrības kontaktligzdu, kad dzinējs ir izslēgts, pastāv risks izlādēt startera akumulatoru, tādējādi ierobežojot
tā funkcionalitāti.
Elektrības kontaktligzdām pievienoti papildpiederumi var tikt aktivizēti, pat ja automašīnas elektrosistēma ir atvienota vai ja tiek lietota sagatavošanas funkcija. Šī iemesla dēļ
atvienojiet savienotājus, kad tie netiek lietoti,
lai izvairītos no startera akumulatora izlādēšanās.
BRĪDINĀJUMS
•
Nelietojiet piederumus ar lieliem vai smagiem savienotājiem — tie var sabojāt kontaktligzdu vai atvienoties braukšanas laikā.
•
Nelietojiet piederumus, kas var izraisīt,
piemēram, automašīnas radio uztvērēja
vai elektrosistēmas traucējumus.
•
Novietojiet piederumus tā, lai tie neradītu
vadītāja vai pasažieru traumēšanas risku
straujas bremzēšanas vai sadursmes
gadījumā.
•
Uzmaniet pievienotos piederumus, jo tie
var sakarst, apdedzinot pasažierus vai
atstājot deguma pēdas salonā.
12 V kontaktligzdu lietošana
1.
Izņemiet aizbāzni (tuneļkonsolē) vai nolokiet
uz leju vāciņu (bagāžas nodalījumā), kas sedz
kontaktligzdu, un pievienojiet piederuma
savienotāju.
2.
Ja kontaktligzda netiek lietota vai ligzda tiek
atstāta bez uzmanības, atvienojiet piederumu
un ievietojiet aizbāzni atpakaļ vietā (tuneļkonsolē) vai uzlokiet uz augšu vāciņu (bagāžas
nodalījumā).
SVARĪGI
Katras kontaktligzdas maksimālā izvades
jauda ir 120 W (10 A).
Augstsprieguma kontaktligzdu
lietošana
1.
Pavelciet uz leju kontaktligzdas vāku un ievietojiet tajā piederuma spraudni.
> LED2 indikators kontaktligzdā norāda statusu.
2.
Pārliecinieties, ka indikators ir pastāvīgi
iedegts zaļā krāsā — tikai tādā gadījumā
kontaktligzdā ir pieejama strāva.
Gaismas diodes (Light Emitting Diode)
* Papildaprīkojums/piederums.
IEKRAUŠANA, SĪKLIETU NOVIETNES UN PASAŽIERU SALONS
3.
Atvienojiet piederumu, izvelkot laukā spraudni
— nevelciet aiz vada.
Ja kontaktligzda netiek lietota vai kontaktligzda tiek atstāta bez uzraudzības, pavelciet
uz augšu tās vāku.
SVARĪGI
BRĪDINĀJUMS
•
Lietojiet tikai nebojātus piederumus, kas
darbojas bez kļūmēm. Piederumiem ir
jābūt CE marķējumam, UL marķējumam
vai ekvivalentam drošības marķējumam.
•
Piederumiem jābūt paredzētiem darbībai
230 V un 50 Hz tīklā ar kontaktligzdai
paredzētajiem savienotājiem.
•
Nekādā gadījumā neļaujiet kontaktligzdām, savienotājiem vai piederumiem
saskarties ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.
Nepieskarieties kontaktligzdai un nelietojiet to, ja izskatās, ka tā ir bojāta vai ir
bijusi saskarē ar ūdeni vai citu šķidrumu.
•
Nepievienojiet kontaktligzdai elektrības
sadalītājus, adapterus vai pagarinātājus, jo
uz tiem var neattiekties kontaktligzdas
drošības funkcijas.
•
Kontaktligzda ir aprīkota ar drošības
vāciņu — pārliecinieties, lai nekas nebūtu
izvirzīts no kontaktligzdas un to nebojātu,
tādējādi neļaujot vāciņam nodrošināt aizsardzību. Kad kontaktligzda ir aktīva, neatstājiet bērnus automašīnā bez uzraudzības.
Kontaktligzdas maksimālā jauda ir 150 W.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet augstsprieguma kontaktligzdu saviem
spēkiem. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu
Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
•
Elektrības kontaktligzda (554 lpp.)
Pasažieru salona interjers (552 lpp.)
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana var
izraisīt spēcīgus vai nāvējošus elektrības triecienus.
557
IEKRAUŠANA, SĪKLIETU NOVIETNES UN PASAŽIERU SALONS
Cimdu nodalījuma lietošana
Cimdu nodalījums atrodas pasažiera pusē.
Cimdu nodalījumā var glabāt, piemēram, drukāto
īpašnieka rokasgrāmatu un kartes. Tajā ir arī vieta
pildspalvai un kartes turētājam.
Atslēgai paredzētā uzglabāšanas vieta. Attēls ir shematisks — konstrukcija var atšķirties.
Cimdu nodalījuma aizslēgšana un
atslēgšana*
Cimdu nodalījumu var aizslēgt, piemēram, atstājot
automašīnu apkopes veikšanai, pie viesnīcas u.c.
Cimdu nodalījumu var aizslēgt/atslēgt tikai ar
atbilstošo atslēgu.
558
Attēls ir shematisks — konstrukcija var atšķirties.
Cimdu nodalījuma aizslēgšana:
Ievietojiet atslēgu cimdu nodalījuma slēdzenes cilindrā.
Pagrieziet atslēgu par 90 grādiem pulksteņrādītāju kustības virzienā.
Izvelciet atslēgu.
–
Lai atslēgtu, veiciet to pretējā secībā.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEKRAUŠANA, SĪKLIETU NOVIETNES UN PASAŽIERU SALONS
Cimdu nodalījuma izmantošana par
dzesēšanas zonu*
Cimdu nodalījumu var izmantot, lai atdzesētu, piemēram, dzērienus vai pārtiku. Dzesēšana darbojas, kad ir aktivizēta klimata kontroles sistēma (t.i.,
kad automašīnas aizdedzei ir iestatīta pozīcija II
vai darbojas dzinējs).
Saulessargi
Bagāžas nodalījums
Vadītāja sēdekļa un priekšējā pasažiera sēdekļa
priekšā jumtā ir saulessargi, kurus var nolocīt uz
leju un pagriezt uz sāniem, ja nepieciešams.
Automašīnas bagāžas nodalījumā kravu var nostiprināt, lai braukšanas laikā tā neizkustētos.
Nolokot* aizmugurējo sēdekļu atzveltnes, var
paplašināt bagāžas zonu. Bagāžas drošai nostiprināšanai ir pieejamas bagāžas stiprinājumu cilpas
un somu turētāji.
Automašīnas vilkšanas cilpa un riepu remonta
komplekts vai rezerves ritenis* ir noglabāts zem
bagāžas nodalījuma grīdas.
Saistītā informācija
Attēls ir shematisks — konstrukcija var atšķirties.
Attēls ir shematisks — konstrukcija var atšķirties.
Dzesēšanas aktivizēšana
Dzesēšanas deaktivizēšana
–
Dzesēšanu var aktivizēt vai deaktivizēt, līdz
galam pārvietojot vadības ierīci pasažieru
salona/cimdu nodalījuma virzienā.
•
Ieteikumi par bagāžas iekraušanu
(560 lpp.)
•
•
Somu āķi (561 lpp.)
Kravas fiksēšanas cilpas (562 lpp.)
Spogulīša apgaismojums* iedegas, paceļot aizsargu.
Spogulīša rāmī atrodas turētājs, ko var izmantot,
piemēram, kartēm vai biļetēm.
Saistītā informācija
•
Pasažieru salona interjers (552 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Pasažieru salona interjers (552 lpp.)
Privātā aizslēgšana (267 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 559
IEKRAUŠANA, SĪKLIETU NOVIETNES UN PASAŽIERU SALONS
Ieteikumi par bagāžas iekraušanu
Iekraujot automašīnā bagāžu, ir svarīgi ņemt vērā
vairākus apsvērumus.
Derīgās kravas svars ir atkarīgs no automobiļa
masas. Pasažieru un visa aprīkojuma kopējais
svars par atbilstošu vērtību samazina automobiļa
derīgās kravas svaru.
BRĪDINĀJUMS
Automašīnas vadāmība mainās atkarībā no
bagāžas svara un izvietojuma.
Bagāžas iekraušana bagāžas
nodalījumā
Ieteicams ņemt vērā, iekraujot bagāžu:
•
Novietojiet bagāžu, to stingri atspiežot pret
aizmugurējā sēdekļa atzveltni.
•
Smagi priekšmeti jānovieto pēc iespējas
zemāk. Nenovietojiet smagas kravas uz
nolaistām atzveltnēm.
•
Nosedziet asus galus ar kaut ko mīkstu, lai
izvairītos no polsterējuma sabojāšanas.
•
Nostipriniet visas kravas ar kravas fiksēšanas
cilpu palīdzību, tās piestiprinot ar saitēm vai
tīklu.
BRĪDINĀJUMS
Braucot ar 50 km/h (30 mph) ātrumu, nenostiprināts priekšmets, kas sver 20 kg
(44 mārciņas), frontālā sadursmē var triekties
ar spēku, kas līdzvērtīgs 1000 kg
(2200 mārciņas) smaga priekšmeta spēkam.
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīnas bagāžas augstums pārsniedz
durvju logu augšmalu, atstājiet 10 cm
(4 collu) atstarpi starp bagāžu un sānu logiem.
Pretējā gadījumā griestu apdarē esošo aizkarveida drošības gaisa spilvenu sniegtā aizsardzība var pasliktināties.
BRĪDINĀJUMS
Vienmēr nostipriniet bagāžu. Pretējā gadījumā
straujas bremzēšana laikā bagāža var pārvietoties, kādu savainojot.
aizmugurējā sēdekļa atzveltnēm ir nolocīta,
nekādi priekšmeti nedrīkst traucēt priekšējo
sēdekļu WHIPS sistēmas darbību.
Lai pārvadātu garus un šaurus priekšmetus, var
nolocīt garu priekšmetu lūku aizmugurējā
sēdeklī*.
Saistītā informācija
•
•
Kravas fiksēšanas cilpas (562 lpp.)
Atzveltņu ielocīšana aizmugurējā sēdeklī*
(188 lpp.)
•
Garu priekšmetu lūka aizmugurējā sēdeklī*
(562 lpp.)
•
Jumta slodze un bagāžas novietošana uz
jumta bagāžnieka (561 lpp.)
•
•
Līmeņa vadība* un amortizācija (434 lpp.)
Svars (623 lpp.)
Apklājiet asās malas un stūrus ar kaut ko
mīkstu.
Iekraujot/izkraujot garus priekšmetus, izslēdziet dzinēju un ieslēdziet stāvbremzi. Pretējā
gadījumā varat ar bagāžu nejauši aizskart
ātrumpārslēga sviru, pārbīdot to braukšanas
pozīcijā, un automobilis var sākt braukt.
Bagāžas nodalījuma vietas palielināšana
Lai paplašinātu bagāžas nodalījumu un vienkāršotu iekraušanu, aizmugurējā sēdekļa atzveltni var
nolocīt*. Ņemiet vērā, ka, gadījumā, ja kāda no
560
* Papildaprīkojums/piederums.
IEKRAUŠANA, SĪKLIETU NOVIETNES UN PASAŽIERU SALONS
Jumta slodze un bagāžas
novietošana uz jumta bagāžnieka
BRĪDINĀJUMS
Automobiļa gravitātes centrs un braukšanas
īpašības mainās atkarībā no jumta slodzes.
Bagāžas novietošanai uz jumta ieteicams izmantot Volvo ražotos jumta šķērsstieņus.
Tas ļaus novērst automašīnas bojājumus un brauciena laikā nodrošināt maksimālo iespējamo drošību. Volvo jumta šķērsstieņus var iegādāties pie
autorizētiem Volvo izplatītājiem.
Rūpīgi ievērojiet no piegādātāja saņemtās montāžas instrukcijas norādījumus.
•
Kravu izlīdziniet vienmērīgi virs jumta šķērsstieņiem. Smagākos priekšmetus novietojiet
apakšā.
•
Periodiski pārbaudiet, vai jumta šķērsstieņi
un krava ir pienācīgi nostiprināta. Droši piestipriniet kravu ar stiprinājuma saitēm.
•
Ja krava ir garāka nekā priekšā braucošā
automašīna, piemēram, ja tiek pārvadāta
kanoe vai kajaks, piestipriniet vilkšanas cilpu
tās priekšējai ligzdai un izmantojiet to elastīgās sakabes piestiprināšanai.
•
Pieaugot kravas izmēriem, pieaug arī platība,
kas pakļauta vēja spiedienam, un tādējādi
palielinās arī degvielas patēriņš.
•
Brauciet uzmanīgi. Izvairieties no strauja paātrinājuma, straujas bremzēšanas un asas
līkumu izbraukšanas.
Ievērojiet automašīnas specifikācijas attiecībā
uz masu un maksimālo pieļaujamo slodzi.
Somu āķi
Somu āķi notur vedamās somas vietā un neļauj
tām apgāzties un saturam izbirt bagāžas nodalījumā.
Gar sāniem
Saistītā informācija
•
•
Ieteikumi par bagāžas iekraušanu (560 lpp.)
Svars (623 lpp.)
Katrā bagāžas nodalījuma pusē sānu panelī ir
somu āķis.
SVARĪGI
Somu āķu slodze nedrīkst pārsniegt 5 kg
(11 mārciņas).
}}
561
IEKRAUŠANA, SĪKLIETU NOVIETNES UN PASAŽIERU SALONS
||
Zem sīklietu nodalīju