Volvo | S80 | Īpašnieka rokasgrāmata | Volvo S80 2007 Īpašnieka rokasgrāmata

Volvo S80 2007 Īpašnieka rokasgrāmata
KDAKDH-%
īPAšNIEKA ROKASGRāMATA
GODĀTAIS VOLVO ĪPAŠNIEK!
PALDIES, KA IZVĒLĒJĀTIES VOLVO!
Mēs ceram, ka braukšana ar Volvo sagādās Jums prieku
daudzus gadus. Automašīna ir izstrādāta Jūsu un Jūsu
pasažieru drošībai un komfortam. Volvo ir viena no
drošākajām automašīnām pasaulē. Jūsu Volvo ir izstrādāta tā,
lai atbilstu visām esošajām drošības un vides aizsardzības
prasībām.
Lai Jūs varētu no automašīnas gūt vēl vairāk prieka, mēs
iesakām Jums iepazīties ar aprīkojumu, instrukcijām un
apkopes informāciju, kas sniegta šajā īpašnieka
rokasgrāmatā.
Satura rāditājs
2
00 Ievads
01 Drošība
02 Atslēgas un signalizācija
Svarīga informācija........................................ 6
Apkārtējā vide ............................................... 8
Drošība pasažieru salonā............................ 12
Drošības režīms ......................................... 25
Bērnu drošība ............................................ 26
Tālvadības pults atslēga/atslēga................. 34
Bezatslēgas piedziņa .................................. 40
Fiksatori ...................................................... 42
Signalizācija* ............................................... 45
Satura rāditājs
03 Vadības iekārtas
Instrumentu panelis un vadības sviras ........50
Aizdedzes stāvokļi .......................................59
Sēdekļi.........................................................60
Stūre ............................................................63
Apgaismojums.............................................64
Vējstikla tīrītāji un vējstikla mazgāšana .......73
Logi un atpakaļskata un sānu spoguļi .........75
Jumta lūka ar elektropievadu* .....................79
Motora iedarbināšana..................................81
Pārnesumkārba .......................................... 84
Kājas bremze ..............................................87
Stāvbremze..................................................89
04 Komforts un braukšanas
prieks
Izvēlnes un paziņojumi ...............................94
Klimata kontrole ..........................................99
Audio sistēma ........................................... 109
Vadītāja infocentrs .................................... 118
Kompass* ................................................. 119
Stabilitātes un vilcējspēka
kontroles sistēma ..................................... 120
Braukšanas īpašību pielāgošana .............. 121
Kruīza kontrole* ........................................ 122
Adaptīvā kruīza kontrole* .......................... 123
Sadursmju brīdinājuma sistēma
ar bremžu atbalsta funkciju* ..................... 127
Novietošanas palīgs* ................................ 130
Aklo punktu informācijas sistēma, BLIS* . 132
Komforts pasažieru salonā ....................... 135
Bluetooth brīvroku aprīkojums* ................ 140
Iebūvētais tālrunis* ................................... 145
05 Ceļojuma laikā
Rekomendācijas braukšanas laikā ............ 152
Degvielas uzpilde ...................................... 155
Degviela..................................................... 156
Bagāžas iekraušana .................................. 158
Braukšana ar piekabi................................. 162
Vilkšana ..................................................... 168
3
Satura rāditājs
06 Apkope un tehniskie
parametri
Dzinēja nodalījums ................................... 172
Lukturi ...................................................... 177
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas
šķīdums .................................................... 184
Akumulators ............................................. 186
Drošinātāji ................................................ 189
Riteņi un riepas ........................................ 194
Automašīnas aprūpe ................................ 210
Tipa apzīmējums ...................................... 214
Tehniskie parametri .................................. 215
4
07 Alfabētiskais satura rādītājs
5
Ievads
Svarīga informācija
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana
Ievads
Labs veids, kā iepazīt savu jauno automašīnu, ir izlasīt īpašnieka rokasgrāmatu,
ideālā gadījumā - pirms pirmā brauciena. Tas
ļaus jums iepazīties ar jaunajām funkcijām,
izprast, kā vislabāk rīkoties ar automašīnu
dažādās situācijās, un vislabākajā veidā
izmantot visas automašīnas iespējas. Lūdzu,
pievērsiet uzmanību rokasgrāmatā esošajiem
norādījumiem par drošību.
Īpašnieka rokasgrāmatā aprakstītais
aprīkojums nav uzstādīts visos modeļos.
Līdztekus standartaprīkojumam šajā rokasgrāmatā aprakstīts arī papildaprīkojums
(rūpnīcā uzstādīts aprīkojums) un daži
piederumi (papildaprīkojums).
Vairāk informācijas lūdziet Volvo izplatītājam.
Īpašie teksti
BRĪDINĀJUMS
Teksti ar atzīmi BRĪDINĀJUMS norāda uz
fizisku traumu risku.
SVARĪGI
Volvo automašīnas ir pielāgotas atšķirīgajām
dažādu valstu tirgu vajadzībām, kā arī
attiecīgās valsts vai vietējiem normatīvajiem
aktiem un noteikumiem.
Teksti ar atzīmi SVARĪGI norāda uz
materiālu bojājumu risku.
Šajā īpašnieka rokasgrāmatā esošās
specifikācijas, konstrukcijas raksturlielumi un
ilustrācijas neuzliek ražotājam pienākumus.
Mēs paturam tiesības veikt pārveidojumus
bez iepriekšēja brīdinājuma.
Teksti ar atzīmi PIEZĪME sniedz
norādījumus vai padomus, kas, piemēram,
atvieglo dažādu iespēju un funkciju
izmantošanu.
© Volvo Car Corporation
6
Papildaprīkojums
Dažas funkcijas un aprīkojumu var iegādāties
kā papildaprīkojumu, pasūtot jaunu automašīnu. Papildaprīkojuma klāsts var būt
pieejams visām automašīnām vai arī, dažos
gadījumos, tikai noteiktām variācijām un/vai
noteiktu valstu tirgu. Visi papildaprīkojuma
veidi šajā īpašnieka rokasgrāmatā apzīmēti ar
zvaigznīti *.
PIEZĪME
Parinde
Īpašnieka rokasgrāmatā ir parindes
informācija, kas atrodas lappuses apakšā vai
tieši zem tabulas. Šī informācija papildina
tekstu, ar kuru to saista numurs.
Ziņojumu teksti
Automašīnā ir displeji, kuros redzami teksta
ziņojumi. Šie teksta ziņojumi īpašnieka
rokasgrāmatā ir izcelti ar mazliet lielākas
drukas tekstu pelēkā krāsā. Piemērs:
BALINĀTS teksts.
Procedūru saraksti
Procedūras, kurās darbības jāveic noteiktā
secībā, īpašnieka rokasgrāmatā ir
numurētas.
Ja pakāpeniskām instrukcijām ir vairākas
ilustrācijas, katrs instrukcijas solis ir
numurēts tāpat kā atbilstošā ilustrācija.
Attēlos ir numurētas un nenumurētas
bultiņas, ko izmanto, lai ilustrētu kustību
vai norādītu uz kādu daļu.
Ja pakāpeniskām instrukcijām nav ilustrāciju,
instrukciju soļi ir numurēti ar parastiem
cipariem.
Ievads
Svarīga informācija
Atrašanās vietu saraksti
Sarkanos apļus ar cipariem izmato
pārskata attēlos, norādot vairākas
detaļas. Cipars ir arī atrašanās vietas
sarakstā, kas dots saistībā ar ilustrāciju,
kurā paskaidrota attiecīgā pozīcija.
Darbības soļu saraksti
Darbības soļu sarakstus izmanto, ja
īpašnieka rokasgrāmatā dota numurēta
secība.
Piemērs:
• Dzesēšanas šķidrums
• Motoreļļa
Datu ierakstīšana
Aksesuāri un papildu aprīkojums
Jūsu Volvo automašīnā ir viens vai vairāki
datori, kas spēj ierakstīt detalizētu
informāciju. Šī informācija ir paredzēta
pētījumiem, lai turpinātu uzlabot drošību un
diagnosticētu kļūmes dažās automašīnas
sistēmās. Dati var saturēt ziņas par vadītāja
un pasažieru drošības jostu lietojumu,
informāciju par dažādu automašīnas sistēmu
un moduļu darbību, kā arī informāciju par
dzinēja, droseles, stūres, bremžu un citu
sistēmu stāvokli. Šie dati var saturēt
informāciju par to, kā automašīna ir vadīta.
Šāda informācija var ietvert konkrētas ziņas
par automašīnas ātrumu, bremžu un gāzes
pedāļu lietojumu un stūres stāvokli, bet var
arī neaprobežoties ar šīm ziņām. Minētie dati
var tikt saglabāti par ierobežotu laika periodu
braucot, sadursmes laikā vai situācijā, kad
automašīna ir tuvu sadursmei. Volvo Car
Corporation neatklās šo saglabāto
informāciju trešajām personām bez Jūsu
piekrišanas. Tomēr Volvo Car Corporation
var nākties atklāt šo informāciju saskaņā ar
attiecīgās valsts likumdošanas prasībām. Ar
šo informāciju var iepazīties un to var
izmantot arī Volvo Car Corporation un
autorizētās Volvo remontdarbnīcas.
Nepareiza papildu ierīču savienošana un
uzstādīšana var negatīvi ietekmēt mašīnas
elektrosistēmu. Daži aksesuāri funkcionē
tikai tad, ja automašīnas datorsistēmā ir
instalēta attiecīga programmatūra. Pirms
tādu aksesuāru uzstādīšanas, kas tiek
pieslēgti elektrosistēmai vai var to iespaidot,
vienmēr sazinieties ar autorizētu Volvo
remontdarbnīcu.
7
Ievads
Apkārtējā vide
Volvo Cars apkārtējās vides
aizsardzības filozofija
Rūpes par apkārtējo vidi, drošību un kvalitāti
ir trīs pamatvērtības, kas nosaka visu Volvo
Car Corporation darbību. Mēs ticam, ka arī
mūsu klientiem tāpat rūp vide.
Jūsu Volvo atbilst stingrām vides prasībām;
tas ir izgatavots vienā no vidi visvairāk
saudzējošām un resursus vispilnīgāk
izmantojošām rūpnīcām pasaulē. Volvo Car
Corporation ir saņēmusi pasaules sertifikātu
atbilstoši ISO 14001 apkārtējās vides
standartam. Šis standarts atbalsta darbību
apkārtējās vides aizsardzības jomā.
EPI (Informācija par produktu ietekmi uz vidi)
attiecas uz visiem Volvo modeļiem. Šeit jūs
varat redzēt, kā automobiļa ekspluatācija
ietekmē apkārtējo vidi.
Vairāk informācijas atradīsiet šādā interneta
adresē: www.volvocars.com/EPI.
Degvielas patēriņš
Volvo automašīnām, salīdzinot ar citām
automašīnām attiecīgajās mašīnu klasēs, ir
konkurētspējīgs degvielas patēriņš. Zemāks
degvielas patēriņš parasti rada zemāku
siltumnīcas efektu izraisošās gāzes - oglekļa
dioksīda - emisiju.
8
Vadītājs var ietekmēt degvielas patēriņu.
Plašāku informāciju lasiet tālāk nodaļā
Samazināta ietekme uz apkārtējo vidi.
Slāpekļa oksīdu, zemes līmeņa ozona un
ogļūdeņražu iekļūšanu salonā novērš ogles
filtrs.
Efektīva izmešu ierobežošana
Jūsu Volvo ir izgatavots, ievērojot koncepciju
"Clean inside and out" (tīrība iekšpusē un
ārpusē) – koncepciju, kas aptver tīru iekšējo
vidi un ļoti efektīvu emisijas kontroli. Daudzos
gadījumos izplūdes emisijas ir stipri zemākas
par attiecīgajiem standartiem.
Automašīnas salonā izmantoto
tekstilizstrādājumu standarts
Volvo automašīnu interjers ir veidots tā, lai
būtu patīkams un ērts, arī cilvēkiem, kam ir
kontaktalerģijas vai astma. Sevišķa uzmanība
ir pievērsta izvēloties apkārtējai videi
draudzīgus materiālus. Tas nozīmē, ka tie arī
pilnībā atbilst Öko-Tex 100 standarta1
prasībām, maksimālo uzmanību pievēršot
veselīgai videi salonā.
Tīrs gaiss automašīnas salonā
Pasažieru salona gaisa filtrs neļauj pa gaisa
ieplūdes kanāliem salonā ieplūst putekļiem
un ziedputekšņiem.
Komplicēta gaisa attīrīšanas sistēma IAQS*
(Interior Air Quality System - salona gaisa
kvalitātes sistēma) nodrošina, ka salonā
ienākošais gaiss ir tīrāks nekā ārpusē
esošais.
Sistēmu veido elektroniskais sensors un
ogles filtrs. Notiek pastāvīga ienākošā gaisa
uzraudzība, un, ja noteiktu neveselīgo gāzu,
tādu kā oglekļa monooksīds, līmenis pieaug,
gaisa ieplūdes atvere tiek aizvērta. Šāda
situācija var rasties, piemēram, sastrēgumos,
rindās un tuneļos.
Öko-Tex sertifikācija aptver, piemēram,
drošības jostas, paklājus, izmantotos
audeklus un audumus. Tapsējuma āda ir
miecēta, neizmantojot hloru, ar dabīgām no
augiem iegūtām vielām un atbilst
sertifikācijas prasībām.
Volvo remontdarbnīcas un apkārtējā
vide
Regulāra apkope rada automašīnas
ilglaicīgas ekspluatācijas iespējas un
nodrošina zemu degvielas patēriņu, kā arī
dod būtisku ieguldījumu tīrākas apkārtējās
vides nodrošināšanā. Kad Volvo
remontdarbnīcām tiek uzticēta Jūsu
1 Papildu
informācija pieejama vietnē
www.oekotex.com.
Ievads
Apkārtējā vide
automašīnas tehniskā apkope un
remontdarbu veikšana, arī tās kļūst par mūsu
sistēmas sastāvdaļu. Mēs izvirzām skaidras
prasības attiecībā uz veidu, kādā mūsu
darbnīcas novērš piesārņojuma nokļūšanu
apkārtējā vidē. Mūsu remontdarbnīcu
apkalpojošajam personālam ir pietiekamas
zināšanas un aprīkojums, lai garantētu
apkārtējai videi nekaitīgu darbību.
Samaziniet ietekmi uz apkārtējo vidi
Jūs varat palīdzēt samazināt ietekmi uz
apkārtējo vidi, braucot ekonomiski,
iegādājoties ekoloģiski marķētus automobiļa
kopšanas līdzekļus un veicot automobiļa
apkopi un uzturēšanu kārtībā saskaņā ar
īpašnieka rokasgrāmatā atrodamajām
instrukcijām.
Turpinājumā doti daži norādījumi, kā
samazināt ietekmi uz apkārtējo vidi:
• Samaziniet degvielas patēriņu, izvēloties
ECO spiedienu riepās, skatīt 207. lpp.
• Krava uz jumta un slēpju turētāji palielina
gaisa pretestību, kas izsauc lielāku
degvielas patēriņu. Šo aprīkojumu
noņemiet tūlīt pēc izmantošanas.
• Izņemiet no automašīnas nevajadzīgās
lietas. Jo lielāka krava, jo lielāks degvielas
patēriņš.
• Ja automašīna ir aprīkota ar dzinēja bloka
sildītāju, vienmēr ieslēdziet to uz dažām
stundām pirms auksta dzinēja
iedarbināšanas. Tas samazina degvielas
patēriņu un izplūdes gāzu emisiju.
• Brauciet vienmērīgi un izvairieties no
straujas bremzēšanas.
• Brauciet ar augstāko iespējamo
pārnesumu. Zemāks dzinēja apgriezienu
skaits nodrošina mazāku degvielas
patēriņu.
• Lai lēnām apstātos, izmantojiet
bremzēšanu ar dzinēju.
• Izvairieties no dzinēja darbināšanas
tukšgaitā. Ievērojiet vietējās likumdošanas
prasības. Izslēdziet dzinēju satiksmes
sastrēgumos.
• No tādiem videi bīstamiem atkritumiem kā
akumulatori un eļļas vienmēr atbrīvojieties
videi nekaitīgā veidā. Ja neesat
pārliecināts, kā tas darāms, konsultējieties
autorizētā Volvo remontdarbnīcā.
• Regulāri veiciet savas automašīnas
apkopi.
• Liels ātrums palielina degvielas patēriņu,
jo būtiski pieaug vēja radītā pretestība.
Ātruma palielināšana divas reizes palielina
vēja pretestību četras reizes.
Šie norādījumi jums palīdzēs samazināt
degvielas patēriņu, nepalielinot brauciena
laiku un nemazinot baudījumu, ko gūstat no
braukšanas. Saudzējiet savu automašīnu,
taupiet naudu un planētas resursus!
9
Drošība pasažieru salonā.......................................................................... 12
Drošības režīms........................................................................................ 25
Bērnu drošība........................................................................................... 26
10
DROŠĪBA
01
01 Drošība
01
Drošība pasažieru salonā
Vienmēr lietojiet drošības jostu!
Drošības jostas atbrīvošana
Nospiediet sarkano pogu drošības jostas
fiksatorā un ļaujiet jostai ietīties. Ja josta
neietinas pilnībā, ievadiet to ar roku uztīšanas
mehānismā, lai tā brīvi nekarātos.
Josta nobloķējas, un to nav iespējams izvilkt:
8803512j
• ja to velk laukā pārāk strauji;
• bremzēšanas un paātrināšanās laikā;
• ja automašīna strauji sasveras.
Ja netiek lietotas drošības jostas, asas
bremzēšanas laikā pastāv risks gūt smagas
traumas. Pārliecinieties, vai visi pasažieri ir
uzlikuši drošības jostas.
Ir svarīgi, lai drošības josta atrastos ap
ķermeni tā, lai nodrošinātu maksimālu
aizsardzību. Neatgāziet atzveltni pārāk tālu
atpakaļ! Drošības jostas ir projektētas tā, lai
sniegtu aizsardzību normālā sēdus stāvoklī.
Drošības jostas uzlikšana
Izvelciet jostu lēnām un nofiksējiet to,
iespiežot metāla mēlīti fiksatorā. Skaļš
"klikšķis" norāda uz to, ka josta ir nofiksēta.
Metāla mēlītes atbilst tikai paredzētajam
fiksatoram aizmugurējā sēdeklī1.
1 Dažās
12
valstīs
Vienmēr atcerieties:
• nelietojiet saspraudes vai jebko citu, kas
var traucēt jostas pareizu nostiepšanos;
• pārliecinieties, vai josta nav sagriezusies
vai aizķērusies aiz kaut kā;
• klēpja jostai jābūt uzliktai zemu (tā nedrīkst
stiepties pār vēderu);
• nostiepiet klēpja jostu, pavelkot diagonālo
pleca jostu, kā parādīts attēlā.
BRĪDINĀJUMS
Drošības jostas un drošības gaisa spilveni
mijiedarbojas. Ja drošības josta netiek
lietota vai tiek lietota nepareizi, sadursmes
gadījumā tas var mazināt drošības gaisa
spilvenu sniegto aizsardzību.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un
nelabojiet drošības jostas saviem spēkiem.
Lai to veiktu, sazinieties ar autorizētu Volvo
remontdarbnīcu.
Ja drošības josta bijusi pakļauta lielām
slodzēm, piemēram, sadursmes gadījumā,
jānomaina visa drošības josta. Dažas
drošības jostas aizsardzības īpašības var
būt zudušas, pat ja tā izskatās nebojāta.
Nomainiet drošības jostu arī tad, ja tā ir
izdilusi vai bojāta. Jaunajai drošības jostai
jābūt tipveida apstiprinājumam, un tai jābūt
paredzētai uzstādīšanai tajā pašā vietā, kur
uzstādīta nomaināmā drošības josta.
BRĪDINĀJUMS
Katra drošības josta ir paredzēta vienam
cilvēkam.
01 Drošība
Drošība pasažieru salonā
Drošības jostu atgādinātājs1
3905547s
Aizmugurējais sēdeklis
Drošības jostu atgādinātājam aizmugurējā
sēdeklī ir divas apakšfunkcijas.
8704370s
Drošības jostas un grūtniecība
Grūtniecības laikā vienmēr jāizmanto
drošības josta. Svarīgi tomēr ir to aplikt
pareizi. Diagonālajai daļai jāgulstas pār
plecu, tad starp krūtīm un uz vēdera sānu
daļas. Jostas klēpja daļai jāguļ plakaniski uz
augšstilbiem, pēc iespējas zemāk zem
vēdera. Nedrīkst tai ļaut slīdēt augšup.
Nostiepiet jostu stingri un raugieties, lai tā
cieši piegulētu augumam. Turklāt pārbaudiet,
vai drošības josta nav sagriezusies.
Ja kāds nav uzlicis drošības jostu, atskan
audio signāls, un iedegas indikatora lampiņa.
Skaņas signāla atgādinājums ir atkarīgs no
braukšanas ātruma. Atgādinātāja indikatora
lampas atrodas jumta konsolē un
kombinētajā instrumentu panelī. Braucot ar
nelielu ātrumu, skaņas signāls skan pirmās
6 sekundes.
Grūtniecībai attīstoties, autovadītājām
grūtniecēm jānoregulē sēdeklis un stūre tā,
lai varētu viegli vadīt automobili (tas ir, ērti
lietot pedāļus un stūri). Šajā sakarā vajadzētu
censties novietot sēdekli tā, lai panāktu
iespējami lielu atstatumu starp vēderu un
stūri.
Bērnu sēdekļi nav apgādāti ar drošības jostu
atgādinātāju.
1
01
• Tas sniedz informāciju par to, kuras
drošības jostas aizmugurējā sēdeklī tiek
izmantotas. Tas tiek parādīts informācijas
displejā. Šis paziņojums tiek automātiski
nodzēsts pēc aptuveni 30 sekundēm, vai
arī to var apstiprināt manuāli, nospiežot
pogu READ.
• Brīdina, ja braukšanas laikā tiek
atsprādzēta kāda aizmugures drošības
josta. Šis brīdinājums parādās ziņojuma
veidā informācijas displejā, un to pavada
skaņas vai vizuāls signāls. Brīdinājums
tiek pārtraukts, no jauna piesprādzējot
drošības jostu, vai arī to var apstiprināt
manuāli, nospiežot pogu READ.
Paziņojums informācijas displejā par to,
kuras drošības jostas tiek lietotas, ir pieejams
vienmēr. Lai aplūkotu saglabātos
paziņojumus, nospiediet pogu READ.
Dažās valstīs
Ja vadītājs nav uzlicis drošības jostu, atskan
audio signāls, un iedegas indikatora lampiņa.
Braucot ar nelielu ātrumu, skaņas signāls
skan pirmās 6 sekundes.
Dažās valstīs
13
01 Drošība
01
Drošība pasažieru salonā
Drošības jostas nospriegotājs
Visas drošības jostas ir aprīkotas ar jostas
spriegotājiem. Jostas spriegotāja mehānisms
savelk drošības jostu pietiekami stipras
sadursmes gadījumā. Tas nodrošina vēl
efektīvāku noturēšanu ar pasažieru drošības
jostas palīdzību.
Brīdinājuma simbols kombinētajā
instrumentu panelī
1
o
3801180s
0
BRĪDINĀJUMS
Ja drošības spilvenu sistēmas brīdinājuma
simbols turpina degt vai iedegas
braukšanas laikā, tas nozīmē, ka drošības
spilvenu sistēma nedarbojas pilnībā.
Simbols norāda uz kļūmi drošības jostas
fiksatorā, SIPS, IC sistēmā vai citu kļūmi
SRS sistēmā. Nekavējoties sazinieties ar
autorizētu Volvo servisu.
Drošības spilvenu sistēmu pastāvīgi uzrauga
sistēmas vadības modulis. Brīdinājuma
simbols kombinētajā kontrolmērinstrumentu
panelī iedegas, aizdedzei esot pozīcijā II
vai III. Šis simbols nodziest pēc aptuveni
6 sekundēm, ja drošības spilvenu sistēmā
nav kļūmju.
14
Papildu brīdinājuma simbolam dažos
gadījumos var parādīties ziņojums
informācijas displejā. Ja brīdinājuma simbols
nedarbojas pareizi, iedegas brīdinājuma
trīsstūris, un uz informācijas displeja parādās
paziņojums SRS Airbag Service required
(Nepieciešama SRS drošības spilvenu
sistēmas apkope) vai SRS Airbag Service
urgent (Steidzami nepieciešama SRS
drošības spilvenu sistēmas apkope).
Nekavējoties sazinieties ar autorizētu Volvo
servisu.
01 Drošība
Drošība pasažieru salonā
Priekšējā pasažiera drošības gaisa
spilvens
Automašīnai ir SRS drošības gaisa spilvens
(papildu noturēšanas sistēma) stūrē, kas
papildina drošību, kuru sniedz drošības josta.
Šis drošības gaisa spilvens ir iebūvēts stūres
vidū. Uz stūres ir marķējums SRS AIRBAG.
BRĪDINĀJUMS
Drošības jostas un drošības gaisa spilveni
mijiedarbojas. Ja drošības josta netiek
lietota vai tiek lietota nepareizi, sadursmes
gadījumā tas var mazināt drošības gaisa
spilvenu sniegto aizsardzību.
8803516j
8803515j
Drošības gaisa spilvens vadītāja pusē
01
Automašīnai ir SRS drošības gaisa spilvens
(papildu noturēšanas sistēma), kas papildina
drošību, kuru sniedz drošības josta.
Pasažiera drošības gaisa spilvens ir uzstādīts
un iepakots virs cimdu nodalījuma. Uz šī
paneļa ir marķējums SRS AIRBAG.
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu ievainojuma risku līdz
minimumam, ja gaisa spilvens piepūšas,
pasažieriem jāsēž pēc iespējas taisnāk, ar
kājām uz grīdas un mugurām pret
atzveltnēm. Drošības jostām jābūt
nofiksētām.
15
01 Drošība
01
Drošība pasažieru salonā
SRS sistēma
BRĪDINĀJUMS
Nenovietojiet nekādus priekšmetus virs
instrumentu paneļa vai tā priekšā, kur
atrodas pasažiera drošības gaisa spilvens.
Atrašanās vieta, stūre kreisajā pusē
8803417d
Stūre kreisajā pusē
Atrašanās vieta, stūre labajā pusē
8803418d
8803561s
Nekad bērnu nelieciet bērnu sēdeklītī vai uz
sēdekļa paliktņa priekšējā sēdeklī, ja ir
aktivizēts drošības gaisa (SRS) spilvens.
Neļaujiet bērniem stāvēt vai sēdēt priekšējā
pasažieru sēdekļa priekšpusē. Neviens,
kurš ir īsāks par 140 cm, nedrīkst sēdēt
priekšējā sēdeklī, ja ir aktivizēts drošības
gaisa spilvens (SRS).
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana
var apdraudēt bērna dzīvību.
8803560s
BRĪDINĀJUMS
Stūre labajā pusē
Šo sistēmu veido drošības gaisa spilveni un
sensori. Pietiekami stipra sadursme atbrīvo
sensorus, un drošības gaisa spilvens (-i) tiek
16
01 Drošība
Drošība pasažieru salonā
piepūsts (-i) ar karstu gaisu. Lai mazinātu
triecienu, drošības gaisa spilvens pēc
saspiešanas nedaudz saplok. Kad tas notiek,
automašīnā izplūst neliels daudzums dūmu.
Tā ir pilnībā normāla drošības gaisa spilvena
darbības procesa fāze. Viss process,
ieskaitot drošības spilvena piepildīšanu un
saplakšanu, norisinās sekundes
desmitdaļās.
Drošības gaisa spilvena (SRS)
aktivēšana/deaktivēšana*
par atslēgas slēdzošo daļu skatīt 38. lpp. (Var
lietot arī citus priekšmetus, kuru forma ir
līdzīga atslēgai.) Iepriekš dotā padoma
neievērošana var apdraudēt dzīvību.
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīna ir aprīkota ar blakussēdētāja
drošības gaisa spilvenu (SRS), bet tai nav
PACOS (blakussēdētāja drošības gaisa
spilvena atslēgšanas slēdzis), gaisa
spilvens vienmēr būs ieslēgts.
PIEZĪME
Sensori reaģē atšķirīgi atkarībā no
sadursmes virziena un no tā, vai ir uzliktas
drošības jostas vadītāja un blakussēdētāja
pusē. Tāpēc ir iespējams, ka sadursmes
brīdī tiek piepūsts tikai viens (vai neviens)
drošības gaisa spilvens. SRS sistēma sajūt
sadursmes spēku uz automašīnu un
attiecīgi pielāgojas, aktivējot vienu vai
vairākus drošības gaisa spilvenus. Drošības
gaisa spilvenu funkcija pielāgo to
piepūšanas tilpumu atbilstoši sadursmes
spēkam, kādam tiek pakļauta automašīna.
3905550s
SVARĪGI
Remontdarbus atļauts veikt vienīgi
autorizētā Volvo remontdarbnīcā. Darbs ar
SRS sistēmu var izraisīt tās nepareizu
darbību un nopietnus ievainojumus.
01
Indikācija jumta konsolē
Priekšējā pasažiera sēdekļa drošības gaisa
spilvenu (SRS) var deaktivizēt. Piemēram, tas
ir nepieciešams, ja šajā vietā jāuzstāda bērnu
sēdeklītis.
Teksta paziņojums jumta panelī norāda uz to,
ka blakussēdētāja drošības gaisa spilvens
(SRS) ir deaktivizēts.
Aktivizēšana/deaktivizēšana
Slēdzis atrodas priekšējā panelī
blakussēdētāja pusē un ir pieejams, kad
blakussēdētāja puses durvis atvērtas.
Pārbaudiet, vai slēdzis ir vajadzīgajā stāvoklī.
Volvo iesaka stāvokļa mainīšanai lietot
atslēgas slēdzošo daļu. Plašāku informāciju
BRĪDINĀJUMS
Aktivēts drošības gaisa spilvens
(pasažiera sēdeklis):
nekad bērnu nelieciet bērnu sēdeklītī vai uz
sēdekļa paliktņa priekšējā sēdeklī, kad ir
aktivizēts drošības gaisa spilvens. Tas
attiecas uz jebkuru, kura augums ir mazāks
par 140 cm.
Dezaktivēts drošības gaisa spilvens
(pasažiera sēdeklis): Neviens, kurš ir garāks
par 140 cm, nedrīkst sēdēt priekšējā
sēdeklī, ja ir dezaktivēts drošības gaisa
spilvens.
17
01 Drošība
01
Drošība pasažieru salonā
Sānu drošības spilveni SIPS spilveni
Slēdža stāvoklis
BRĪDINĀJUMS
8803407j
Ja teksta paziņojums jumta panelī norāda
uz to, ka drošības gaisa spilvens (SRS) ir
deaktivizēts, un kombinētajā instrumentu
panelī deg brīdinājuma simbols, neļaujiet
nevienam sēdēt blakussēdētāja sēdeklī. Tas
norāda uz nopietnu kļūmi sistēmā.
Nekavējoties vērsieties autorizētā Volvo
remontdarbnīcā.
PACOS (pasažiera drošības gaisa spilvena
atslēgšanas slēdzis)
Drošības gaisa spilvens (SRS) ir
aktivizēts. Ja slēdzis atrodas šajā
pozīcijā, blakussēdētāja sēdeklī var sēdēt
pasažieri, kuri ir garāki par 140 cm, bet
nekādā gadījumā bērni īpašajā sēdeklītī
vai uz sēdekļa paliktņa.
Drošības gaisa spilvens (SRS) ir
deaktivizēts. Ja slēdzis atrodas šajā
pozīcijā, blakussēdētāja sēdeklī bērni var
sēdēt bērnu sēdeklītī vai uz sēdekļa
paliktņa, bet nekādā gadījumā nevar
sēdēt cilvēki, kuri ir garāki par 140 cm.
Liela daļa sadursmes spēka tiek novadīta ar
SIPS (Side Impact Protection System - sānu
triecienu aizsardzības sistēma) palīdzību uz
sijām, statņiem, grīdu, jumtu un citām
automašīnas korpusa daļām. Sānu drošības
gaisa spilveni vadītāja un priekšējā pasažiera
sēdekļus aizsargā krūškurvja un iegurņa
rajonā un ir svarīga SIPS sastāvdaļa. Sānu
gaisa spilvenu sistēmu veido divas galvenās
sastāvdaļas - sānu drošības gaisa spilvens
un sensori. Sānu gaisa spilveni ir novietoti
priekšējo sēdekļu atzveltnēs.
BRĪDINĀJUMS
Sānu drošības gaisa spilveni ir SIPS
sistēmas papildinājums. Vienmēr lietojiet
drošības jostu.
BRĪDINĀJUMS
Remontdarbus atļauts veikt vienīgi
autorizētā Volvo remontdarbnīcā.
Remontdarbu veikšana SIPS sistēmā var
izraisīt tās nepareizu darbību, un tā rezultātā
iespējams gūt nopietnus ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS
Nenovietojiet nekādus priekšmetus starp
sēdekli un durvju statni, jo šī vieta
nepieciešama sānu drošības spilveniem.
18
01 Drošība
Drošība pasažieru salonā
BRĪDINĀJUMS
SIPS drošības gaisa spilvenu sistēma
SIPS drošības gaisa spilvenu sistēmu veido
sānu drošības gaisa spilvens un sensori.
Pietiekami stipra sadursme iedarbina
sensorus, un sānu drošības gaisa spilveni
tiek piepūsti. Gaisa spilvens izplešas starp
sēdētāju un durvju paneli un pēc sākotnējās
sadursmes nedaudz saplok, lai mazinātu
triecienu. Sānu drošības gaisa spilvens
izplešas tikai sadursmes pusē.
Izmantojiet tikai Volvo apstiprinātus sēdekļu
pārvalkus. Citi sēdekļu pārvalki varētu
traucēt sānu drošības gaisa spilvenu
darbību.
Vadītāja sēdeklis, stūre kreisajā pusē
8803567s
Bērnu sēdeklīti vai sēdekļa paliktni drīkst
novietot blakussēdētāja sēdeklī, ja
automašīnā nav aktivēts blakussēdētāja
gaisa spilvens.
8803566s
Bērnu sēdeklīši un sānu drošības gaisa
spilveni
Sānu drošības gaisa spilveni nesamazina
aizsardzību bērniem, kuri sēž bērnu sēdeklītī
vai uz sēdekļa paliktņa.
01
Blakussēdētāja sēdeklis, stūre kreisajā pusē
19
01 Drošība
01
Drošība pasažieru salonā
Sānu logu drošības aizsargs (IC)
8803556s
BRĪDINĀJUMS
Sānu logu drošības aizsargs (IC) ir SIPS un
SRS drošības gaisa spilvenu papildinājums.
Tas ir uzstādīts apšuvumā gar abām jumta
malām un aizsargā priekšējā un aizmugurējā
sēdeklī sēdošos pasažierus. Pietiekami stipra
sadursme atbrīvo sensorus, un sānu logu
drošības aizsargs tiek piepūsts. Drošības
aizsargs sadursmes laikā palīdz pasargāt
vadītāja un priekšējā sēdekļa pasažiera galvu
no trieciena pret salona iekšpusi.
BRĪDINĀJUMS
Sānu logu drošības aizkars ir drošības jostu
papildinājums.
Vienmēr lietojiet drošības jostu.
20
Nekad nepiekariet vai nestipriniet smagus
priekšmetus pie rokturiem griestos. Āķis ir
paredzēts tikai vieglām drēbēm (nevis
cietiem priekšmetiem, piemēram,
lietussargiem).
Neskrūvējiet un neuzstādiet neko uz jumta
apšuvuma, durvju statņiem vai sānu
paneļiem. Tas var mazināt aizsardzību.
Izmantojiet tikai Volvo oriģinālās detaļas,
kas ir apstiprinātas uzstādīšanai šajās
vietās.
01 Drošība
Drošība pasažieru salonā
Aizsardzība pret kakla skriemeļu
ievainojumiem – WHIPS
Kakla skriemeļu aizsardzības sistēma
(WHIPS) sastāv no enerģiju absorbējošas
atzveltnes un speciāli izveidotiem galvas
balstiem priekšējos sēdekļos. Sistēmu aktivē
sadursme no mugurpuses, ja sadursmes
leņķis, ātrums un triecienu radījušais
transportalīdzeklis iedarbību rada vienlaikus.
BRĪDINĀJUMS
WHIPS sistēma ir drošības jostu
papildinājums. Vienmēr lietojiet drošības
jostu.
Sēdekļa īpašības
Aktivizējoties WHIPS sistēmai, priekšējo
sēdekļu atzveltnes atkrīt atpakaļ, mainot
vadītāja un priekšējo pasažieru stāvokli. Tas
samazina risku gūt kakla un sprandas
ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS
01
WHIPS sistēma un bērnu sēdeklīši/
sēdekļa paliktņi
WHIPS sistēma nesamazina aizsardzību
bērniem, kuri sēž bērnu sēdeklītī vai uz
sēdekļa paliktņa.
Pareiza sēdēšanas pozīcija
Maksimālas aizsardzības nolūkā vadītājam
un blakussēdētājam jāsēž sēdekļa vidū un tā,
lai starp galvu un galvas balstu būtu pēc
iespējas mazāks attālums.
BRĪDINĀJUMS
Ja sēdeklis ir bijis pakļauts ārkārtīgi lielai
slodzei, piemēram, sadursmē ar triecienu
no aizmugures, jāveic WHIPS sistēmas
pārbaude autorizētā Volvo remontdarbnīcā.
Daļa no WHIPS sistēmas aizsargājošā
potenciāla var būt zaudēta, pat ja sēdekļi
izskatīsies kā nebojāti. Sazinieties ar
autorizētu Volvo remontdarbnīcu, lai veiktu
sistēmas pārbaudi pat pēc nelielas
sadursmes no aizmugures.
8803529j
Nekad pats nepārveidojiet un neremontējiet
sēdekļus vai WHIPS sistēmu. Lai to veiktu,
sazinieties ar autorizētu Volvo
remontdarbnīcu.
21
01 Drošība
01
Drošība pasažieru salonā
BRĪDINĀJUMS
Nenovietojiet cietus priekšmetus tādā
veidā, ka tie tiek iespiesti starp aizmugurējo
sēdekli un priekšējā sēdekļa atzveltni.
Pārliecinieties, vai netiks traucēta WHIPS
sistēmas darbība.
22
8803531j
8803530j
Netraucējiet WHIPS sistēmai
BRĪDINĀJUMS
Ja aizmugurējā sēdekļa atzveltne ir nolocīta
lejup, attiecīgais priekšējais sēdeklis
jāpārvieto uz priekšu tā, lai tas nepieskartos
pie salocītās atzveltnes.
01 Drošība
Drošība pasažieru salonā
01
Kad sistēma nostrādā
Sistēma
Iedarbināta
Drošības jostas nospriegotājs
Frontālas sadursmes gadījumā, negadījumā ar triecienu no sāniem vai aizmugures.
Drošības gaisa spilveni (SRS)
Frontālā sadursmē1.
Sānu gaisa spilveni (SIPS)
Negadījumā ar triecienu no sāniem1.
Sānu logu drošības aizsargs (IC)
Sānu trieciena negadījumā un dažos gadījumos frontālajā sadursmē1.
Kakla skriemeļu aizsardzība WHIPS
Sadursmē ar triecienu no aizmugures.
1
Sadursmē, kuras laikā nepiepūšas gaisa spilveni, mašīnas korpuss var tikt ievērojami deformēts. Mašīnas drošības sistēmu darbību ietekmē vairāki apstākļi,
piemēram, tā objekta cietība un svars, ar kuru notikusi sadursme, automašīnas ātrums, trieciena leņķis utt.
Ja drošības gaisa spilveni ir nostrādājuši,
Volvo iesaka:
• Lieciet automašīnu nogādāt autorizētā
Volvo remontdarbnīcā. Nebrauciet, ja
drošības spilveni ir atvērušies.
• Gādājiet, lai autorizēta Volvo
remontdarbnīca nomaina mašīnas
drošības sistēmas mezglus.
• Noteikti sazinieties ar ārstu.
BRĪDINĀJUMS
Drošības gaisa spilvenu vadības modulis
atrodas viduskonsolē. Ja viduskonsolē
ieplūst ūdens vai cits šķidrums, atvienojiet
akumulatora spailes. Nemēģiniet iedarbināt
automašīnu, jo var atvērties drošības gaisa
spilveni. Lieciet automašīnu nogādāt
autorizētā Volvo remontdarbnīcā.
BRĪDINĀJUMS
Nekad nebrauciet, ja drošības spilveni ir
atvērušies. Tie var apgrūtināt stūrēšanu. Arī
citas drošības sistēmas var būt bojātas.
Intensīvas saskarsmes laikā drošības
spilvenu atvēršanas rezultātā izdalījušies
dūmi un putekļi var izraisīt ādas un acu
iekaisumus. Kairinājuma gadījumā skalojiet
ar aukstu ūdeni. Drošības spilvena
piepūšanās ātrums un tā audums var izraisīt
ādas nobrāzumus un berzes izsauktus
apdegumus.
PIEZĪME
SRS, SIPS, IC un drošības jostas
nospriegotāja sistēma sadursmes laikā
nostrādā tikai vienu reizi.
23
8803557s
THIS CAR USE EQUIPPED WITH SIPSBAG IN EACH FRONT SEAT
DO NOT INSTALL ANY ACCESSORIES ON THE SIDE OR NEAR THE SIPSBAG
DO NOT USE EXCESSIVE FORCE ON THE SIDE OF THE SEAT
DO NOT USE ASSESSOY SEAT COVERS UNLESS THEY MEET VOLVO´S SPECIFICATION
USE OF OTHER SEAT COVERS COULD REDUCE THE EFFECT OF THE SYSTEM
FOR FURTHER INFORMATION SEE OWNER´S MANUAL
01
Gaisa spilvenu uzlīmes
SIPS gaisa spilvena uzlīme atrodas uz durvju
statņa
24
8803558s
8803559s
BAG
01 Drošība
Drošība pasažieru salonā
SRS drošības gaisa spilvena
brīdinājuma uzlīme
SIPS gaisa spilvena uzlīme
SRS drošības gaisa spilvena brīdinājuma
uzlīme ir novietota uz priekšējā paneļa
pasažiera pusē.
SRS drošības gaisa spilvena
brīdinājuma uzlīme (Austrālija)
01 Drošība
Drošības režīms
Drošības režīms
3801152s
Ja viss šķiet kārtībā un esat pārbaudījis, vai
nenoplūst degviela, varat mēģināt iedarbināt
automašīnu.
Ja automašīna ir bijusi iesaistīta sadursmē,
informācijas displejā var parādīties šāds
paziņojums: Safety mode-See manual
(drošības režīms - skatīt rokasgrāmatu). Tas
nozīmē, ka ir samazinājusies automašīnas
funkcionalitāte. Drošības režīms ir
aizsardzības stāvoklis, kad sadursmes
gadījumā var būt bojātas svarīgas
automašīnas funkcijas, piemēram, degvielas
padeves sistēma, kādas drošības sistēmas
sensori vai bremžu sistēma.
Mēģiniet iedarbināt automašīnu
Pirmkārt, pārbaudiet, vai no automašīnas
neiztek degviela. Nedrīkst būt jūtama
degvielas smaka.
Vispirms izņemiet tālvadības pults atslēgu,
tad ielieciet to atpakaļ. Automašīnas
elektroniskā sistēma mēģinās atgriezties
normālā režīmā. Pēc tam mēģiniet iedarbināt
automašīnu. Ja displejā joprojām tiek rādīts
Safety mode, ar mašīnu nedrīkst braukt vai
to vilkt. Pat tad, ja mašīna šķiet braucama,
slēpts defekts braucot var padarīt to
nevadāmu.
01
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nemēģiniet atkārtoti
iedarbināt automašīnu, ja sajūtat degvielas
smaku, pēc tam, kad ekrānā redzams
paziņojums Safety mode (drošības režīms).
Nekavējoties atstājiet automašīnu.
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīna atrodas drošības režīmā, to
nedrīkst vilkt. Tā jāaiztransportē uz
autorizētu Volvo remontdarbnīcu.
Automašīnas pārvietošana
Ja pēc tam, kad Safety mode ir atiestatīts,
displejā parādās Normal mode (normālais
režīms), automašīnu piesardzīgi drīkst
pārvietot uz drošāku vietu. Nepārvietojiet
automašīnu tālāk nekā nepieciešams.
BRĪDINĀJUMS
Nekad nemēģiniet pats izlabot savu
automašīnu vai atiestatīt elektroniku, ja
automašīna atrodas drošības režīmā. Tas
var izraisīt ievainojumus cilvēkiem vai
traucējumus automašīnas darbībā. Pēc
tam, kad automašīnas displejā parādījies
paziņojums Safety mode (drošības režīms),
lieciet autorizētā Volvo remontdarbnīcā
pārbaudīt automašīnu un atjaunot to
normālā režīmā.
25
01 Drošība
01
Bērnu drošība
Vispārējs pārskats
Bērnu sēdeklīši
Bērnu sēdeklīšu novietojums
Bērna novietojumu automobilī un aprīkojuma
izvēli nosaka bērna svars un garums, plašāku
informāciju skatīt 27. lpp.
Volvo ir bērnu drošības izstrādājumi, kas
konstruēti un pārbaudīti lietošanai tieši Volvo
automašīnās.
Jūs drīkstat novietot:
PIEZĪME
Noteikumi par to, kurā vietā automašīnā
drīkst atrasties bērns, dažādās valstīs
atšķiras.
Visu vecumu un augumu bērniem
automašīnā vienmēr jābūt pareizi
nosēdinātiem. Nekādā gadījumā neļaujiet
bērnam sēdēt klēpī pasažierim.
Volvo bērnu drošības aprīkojums ir izstrādāts
tieši Jūsu automašīnai. Lietojiet oriģinālo
Volvo aprīkojumu, lai nodrošinātu, ka
montāžas vietas un stiprinājumi ir novietoti
pareizi un ir pietiekami izturīgi.
Ja tiek izmantoti citi izstrādājumi, kas
nodrošina bērna drošību, ir svarīgi iepazīties
ar tiem pievienotajām uzstādīšanas
instrukcijām.
Nestipriniet bērnu sēdeklīša saites pie
horizontālā regulēšanas roktura, atsperēm,
sliedēm vai balstiem zem sēdekļa. Asas
malas var bojāt piestiprināšanas saites.
Atbalstiet bērnu sēdeklīša aizmuguri pret
priekšējo paneli. Tas attiecas uz
automašīnām bez blakussēdētāja drošības
gaisa spilvena vai arī uz automašīnām ar
deaktivētu drošības gaisa spilvenu.
BRĪDINĀJUMS
Nekad nenovietojiet bērna sēdeklīti
priekšējā sēdeklī, ja automašīna ir apgādāta
ar aktivizētu blakussēdētāja drošības gaisa
spilvenu. Ja rodas problēmas, uzstādot
bērnu sēdeklīti vai sēdekļa paliktni,
sazinieties ar ražotāju, lai iegūtu precīzākas
instrukcijas.
26
• bērnu sēdeklīti vai sēdekļa paliktni
blakussēdētāja sēdeklī, ja blakussēdētāja
drošības gaisa spilvens nav aktivizēts;
• uz aizmuguri vērstu bērnu sēdeklīti
aizmugurējā sēdeklī, atbalstot to pret
priekšējā sēdekļa atzveltni.
Bērnu sēdeklīši un gaisa spilveni nav
savietojami.
Ja pasažiera drošības spilvens ir aktivēts,
vienmēr bērnu novietojiet aizmugures
sēdeklī. Drošības spilvenam izplešoties,
bērns priekšējā pasažiera sēdeklī var gūt
nopietnus ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS
Par 140 cm īsākas personas blakussēdētāja
sēdeklī drīkst sēdēt tikai tad, ja pasažiera
drošības gaisa spilvens ir deaktivizēts.
01 Drošība
Bērnu drošība
01
Bērnu izvietojums automašīnā
Svars/
vecums
Priekšējais sēdeklis
Malējais aizmugurējais sēdeklis
Vidējais aizmugurējais sēdeklis
<10 kg
(0–9 mēneši)
Uz aizmuguri vērsts bērna sēdeklītis,
nostiprināts ar drošības jostu un atsaitēm.
L1: Tipveida apstiprinājuma Nr. E5 03135
Uz aizmuguri vērsts bērna sēdeklītis,
nostiprināts ar drošības jostu, balsta kājām
un atsaitēm.
L1: Tipveida apstiprinājuma Nr. E5 03135
Uz aizmuguri vērsts bērna sēdeklītis,
nostiprināts ar drošības jostu, balsta
kājām un atsaitēm.
L1: Tipveida apstiprinājuma Nr. E5 03135
9–18 kg
(9 mēneši–
3 gadi)
Uz aizmuguri vērsts bērna sēdeklītis,
nostiprināts ar drošības jostu un atsaitēm.
L1: Tipveida apstiprinājuma Nr. E5 03135
Uz aizmuguri vērsts bērna sēdeklītis,
nostiprināts ar drošības jostu, balsta kājām
un atsaitēm.
L1: Tipveida apstiprinājuma Nr. E5 03135
Uz aizmuguri vērsts bērna sēdeklītis,
nostiprināts ar drošības jostu, balsta
kājām un atsaitēm.
L1: Tipveida apstiprinājuma Nr. E5 03135
15–36 kg
(3–12 gadi)
Sēdekļa paliktnis ar atzveltni vai bez tās.
L1: Tipveida apstiprinājuma Nr. E5 03139
Sēdekļa paliktnis ar atzveltni vai bez tās.
L1: Tipveida apstiprinājuma Nr. E5 03139
Varianti:
• Sēdekļa paliktnis ar atzveltni vai bez
tās.
L1: Tipveida apstiprinājuma
Nr. E5 03139
• Integrētais sēdekļa paliktnis.
B2: Tipveida apstiprinājuma
Nr. E5 03140
1
Piemērots noteiktiem bērnu sēdeklīšiem, kas uzskaitīti norādītajā tipveida apstiprinājumā. Bērnu sēdeklīši vai būt paredzēti tikai vienam transportlīdzeklim, ierobežota
lietojuma, pusuniversāli vai universāli.
Iebūvēts un apstiprināts šai vecuma grupai.
2
BRĪDINĀJUMS
Nekad nenovietojiet bērna sēdeklīti
priekšējā sēdeklī, ja automašīna ir apgādāta
ar aktivizētu blakussēdētāja drošības gaisa
spilvenu. Ja rodas problēmas, uzstādot
bērnu sēdeklīti vai sēdekļa paliktni,
sazinieties ar ražotāju, lai iegūtu precīzākas
instrukcijas.
27
01 Drošība
01
Bērnu drošība
ISOFIX stiprinājumu sistēma bērnu
sēdeklīšiem*
Augšējie montāžas punkti bērnu
sēdeklīšiem
BRĪDINĀJUMS
Montāžas punkti ISOFIX stiprinājumiem
bērnu sēdeklīšiem ir paslēpti aiz aizmugurējo
ārējo sēdekļu atzveltnes apakšējās daļas.
Montāžas punktu atrašanās vietas ir
norādītas ar simboliem atzveltņu
polsterējumā (skatīt attēlu augšā).
Piespiediet sēdekļa spilvenu uz leju, lai
piekļūtu montāžas punktiem.
Vienmēr sekojiet ražotāja instrukcijām, veicot
bērna sēdeklīša piestiprināšanu pie ISOFIX
montāžas punktiem.
28
8904139s
8704364s
Bērnu sēdeklīšiem drošības jostas obligāti
jāizvada zem aizmugurējiem galvas
balstiem, pirms tās pievelk stiprinājuma
punktos.
Šī automašīna ir aprīkota ar augšējiem
montāžas punktiem bērnu sēdeklīšiem Šie
montāžas punkti atrodas uz sīklietu plauktiņa
un ir paslēpti zem plastmasas vāciņiem. Lai
piekļūtu vajadzīgajam montāžas punktam,
atlieciet sāņus plastmasas vāciņu.
Automašīnām ar atliecamiem galvas balstiem
uz ārējiem sēdekļiem galvas balsti ir jāatliec,
lai atvieglotu uzstādīšanu.
Plašāku informāciju par to, kā bērnu
sēdeklītis jāpievelk pie augšējiem montāžas
punktiem, skatiet sēdeklīša izgatavotāja
instrukcijās.
01 Drošība
Bērnu drošība
Integrētais sēdekļa paliktnis*
01
Sēdekļa paliktņa nolocīšana
Salokiet sēdekļa paliktni.
Atbrīvojiet klipša stiprinājumu.
1
Paceliet uz aizmuguri augšējo daļu.
2
• drošības josta atrodas saskarē ar bērna
ķermeni un tā nav vaļīga vai sagriezusies,
• drošības josta ir novietota pareizi šķērsām
pāri plecam,
• drošības jostas klēpja daļa ir novietota
zemu pār iegurni, nodrošinot optimālu
aizsardzību,
• josta neatrodas šķērsām pāri bērna
kaklam vai zem pleciem,
• galvas balsts ir noregulēts tā, lai atbilstu
bērna galvai.
8505330s
Volvo integrētais sēdekļa paliktnis
aizmugurējā sēdekļa vidusdaļai ir speciāli
izstrādāts, lai nodrošinātu optimālo
aizsardzību bērniem. Apvienojumā ar pareizu
drošības jostu sēdekļa paliktnis ir paredzēts
bērniem, kuru svars ir starp 15 un 36 kg.
Pirms braukšanas pārliecinieties, vai:
3
8505343s
8803565s
8505333s
BRĪDINĀJUMS
Remontu vai maiņu var veikt tikai autorizētā
Volvo remontdarbnīcā. Sēdekļa paliktni
nemodificējiet un tam neko nepievienojiet.
Ja sēdekļa paliktnis ir ticis pakļauts lielām
slodzēm, piemēram, sadursmes gadījumā,
tas jānomaina. Pat ja sēdekļa paliktnis
izskatās nebojāts, tas var ietekmēt
aizsardzības pakāpi. Sēdekļa paliktnis
jānomaina arī tad, ja tas ir nolietots.
29
01 Drošība
01
Bērnu drošība
Bērnu drošības fiksatori
Sēdekļa paliktņa pacelšana
Nolokiet augšējo daļu.
Nostipriniet klipša stiprinājumu.
1
Ielokiet sēdekļa paliktni sēdekļa atzveltnē.
Aizmugures durvju manuāla
nofiksēšana
8505334s
PIEZĪME
8505344s
8302555s
2
Pārliecinieties, vai abas sēdekļa paliktņa
daļas pirms salocīšanas ir nofiksētas ar
Velcro jostu. Pretējā gadījumā augšējā daļa
var aizķerties aiz aizmugures sēdekļa
atzveltnes, kad sēdekļa paliktnis tiek vēlreiz
salocīts.
3
Bērnu drošības fiksatori atrodas aizmugures
durvju tālākajā malā, un tiem var piekļūt tikai
tad, ja durvis ir atvērtas. Izmantojiet atslēgas
slēdzošo daļu, lai pagrieztu fiksatoru, un
tādējādi aktivizējiet vai deaktivizējiet bērnu
drošības fiksatoru.
Durvis nevar atvērt no iekšpuses.
Durvis var atvērt no iekšpuses.
8505335s
PIEZĪME
30
Automašīnās ar elektriskajiem bērnu
drošības fiksatoriem nav manuālo bērnu
drošības fiksatoru.
01 Drošība
Bērnu drošība
01
Aizmugures durvju elektriska
aizslēgšana* un elektriskie logu pacēlāji
BRĪDINĀJUMS
3603789s
Braucot vienmēr turiet drošības fiksatoru
spiedpogas uzvilktā stāvoklī. Ja nokļūstat
satiksmes negadījumā, tas palīdzēs
glābšanas dienestam ātri iekļūt automašīnā.
Pasažieri aizmugures sēdeklī nevar atvērt
durvis no iekšpuses, ja ir aktivēti bērnu
drošības fiksatori.
Bērnu drošības fiksatorus var aktivēt, ja
aizdedze atrodas stāvoklī I vai II. Ja aktivēti
elektriskie bērnu drošības fiksatori,
aizmugurējos logus var atvērt tikai no
vadītāja durvīs esošā vadības paneļa.
Aizmugures durvis nevar atvērt no iekšpuses.
Nospiediet slēdzi vadītāja durvīs.
Informācijas displejā parādās paziņojums.
Kad fiksatori tiek aktivēti, iedegas spuldzīte
spiedpogā.
31
Tālvadības pults atslēga/atslēga...............................................................34
Bezatslēgas piedziņa ................................................................................40
Fiksatori.....................................................................................................42
Signalizācija* .............................................................................................45
32
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
02
02 Atslēgas un signalizācija
Tālvadības pults atslēga/atslēga
Vispārējs pārskats
02
Automašīnu piegādā ar divām tālvadība pults
atslēgām vai PCC (Personal Car
Communicator) ierīcēm. Iespējams pasūtīt
līdz pat sešām atslēgām. Tās izmanto
automašīnas iedarbināšanai, aizslēgšanai un
atslēgšanai.
Salīdzinājumā ar tālvadības pults atslēgu
PCC ir palielināta funkcionalitāte. Atlikušajā
šīs nodaļas tekstā, kurā tiek aprakstītas
funkcijas, kas pieejamas gan PCC, gan
tālvadības pults atslēgām, minēta tikai
tālvadības pults atslēga.
Vienai atsevišķai automašīnai iespējams
ieprogrammēt un izmantot, augstākais,
sešas tālvadības pults atslēgas.
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīnā ir bērni:
kad vadītājs atstāj automašīnu,
neaizmirstiet atslēgt strāvas padevi
slēdzenēm, elektriskajiem logu pacēlājiem
un jumta lūkai, izņemot tālvadības pulti.
Noņemamās atslēgu slēdzošās daļas
Tālvadības pults atslēga satur noņemamu
metālisku atslēgas slēdzošo daļu, kas
domāta, lai mehāniski aizslēgtu/atslēgtu
vadītāja durvis, bagāžnieka vāku un cimdu
nodalījumu (aizslēgšanai apkopes laikā).
34
Atslēgas slēdzošās daļas funkcijas
aprakstītas 38. lappusē. Aizslēgšana
apkopes laikā aprakstīta 38. lappusē.
Atslēgas slēdzošās daļas unikālais kods ir
pieejams autorizētās Volvo remontdarbnīcās,
kas var izgatavot jaunas atslēgas slēdzošās
daļas.
Tālvadības pults atslēgas nozaudēšana
Ja Jūs esat nozaudējis tālvadības pults
atslēgu, nogādājiet atlikušās tālvadības pults
atslēgas autorizētā Volvo remontdarbnīcā.
Lai novērstu iespējamo zādzību, pazudušās
tālvadības pults atslēgas kods ir jāizdzēš no
sistēmas.
Pašreizējo automašīnai reģistrēto atslēgu
skaitu var pārbaudīt ar šādām funkcijām
Car settings (automašīnas iestatījumi)
Car Key memory (atslēgas atmiņa)
Number of keys (atslēgu skaits). Izvēlnes
sistēmas apraksts atrodams 94. lappusē.
Atslēgas atmiņa – atpakaļskata/sānu
spoguļi un vadītāja sēdeklis*
Iestatījumi tiek automātiski saistīti ar katru
attiecīgo tālvadības pults atslēgas kodu,
skatīt 61. un 77. lpp.
Funkciju var aktivēt/deaktivēt ar Car settings
Car key
(automašīnas iestatījumi)
Seat & mirror
memory (atslēgas atmiņa)
positions (sēdekļa un spoguļa stāvokļi).
Izvēlnes sistēmas detalizēts apraksts
atrodams 94. lappusē.
Informācija par automašīnām ar bezatslēgas
piedziņu atrodama 41. lappusē.
Aizslēgšanas/atslēgšanas indikators
Aizslēdzot vai atslēdzot mašīnu ar tālvadības
pults atslēgu, pagrieziena rādītāji nomirgo,
apstiprinot, ka aizslēgšanas/atslēgšanas
darbība bijusi veiksmīga.
• aizslēgšana: viens zibsnis
• aizslēgšana: divi zibšņi.
Pēc aizslēgšanas indikācija nomirgo tikai tad,
ja visi fiksatori pēc durvju aizvēršanas ir
aktivēti.
Funkciju var aktivēt/deaktivēt ar Car settings
Light settings
(automašīnas iestatījumi)
Lock
(apgaismojuma iestatījumi)
feedback light (aizslēgšanas apstiprinājuma
gaismas signāls) vai Car settings
Light settings
(automašīnas iestatījumi)
Unlock
(apgaismojuma iestatījumi)
feedback light (atslēgšanas apstiprinājuma
gaismas signāls). Izvēlnes sistēmas apraksts
atrodams 94. lappusē.
Imobilaizers
Katrai tālvadības pultij ir savs unikāls kods.
Automašīnu var iedarbināt tikai ar pareizo
tālvadības pults atslēgu ar pareizo kodu.
02 Atslēgas un signalizācija
Tālvadības pults atslēga/atslēga
Key error
Try again
(Taustiņa kļūda
Mēģiniet vēlreiz)
Kļūda palaišanas brīdī,
nolasot tālvadības pults
atslēgu. Mēģiniet
atkārtoti iedarbināt
automašīnu.
Car key
Not found
(Automobiļa
atslēga
Nav atrasta)
Attiecas tikai uz PCC
ierīču bezatslēgas
piedziņas funkciju.
Kļūdas PCC nolasīšanā
mašīnas
iedarbināšanas laikā.
Mēģiniet atkārtoti
iedarbināt automašīnu.
Immobiliser
See manual
(Imobilaizers
Skatīt
rokasgrāmatu)
• iedegas informācijas simbols, un displejā
redzams paziņojums Car key Battery low
(zems automašīnas atslēgas baterijas
spriegums) un/vai
• aizslēgšanas fiksatori atkārtoti nereaģē uz
tālvadības pults atslēgas signāliem
20 metru rādiusā ap automašīnu.
Baterijas maiņa aprakstīta 39. lappusē.
Funkcijas – tālvadības pults atslēga/
PCC
1
3
Informācija par automašīnas iedarbināšanu
atrodama 81. lappusē.
3
4
5
Personal Car Communicator (personiskā
automašīnas sakarierīce)
Aizslēgšana
Atslēgšana
Tuvošanās apgaismojums
Bagāžnieka vāks
Trauksmes funkcija
2
4
5
Tālvadības pults
atslēgas funkcijas
kļūda palaišanas brīdī.
Lai to veiktu, sazinieties
ar autorizētu Volvo
remontdarbnīcu.
02
2
1
3905616s
Paziņojums
Tehniskie
parametri
Zems tālvadības pults atslēgas
baterijas spriegums
Baterijas jānomaina, ja:
3603821s
Turpinājumā norādītie kļūdu paziņojumi
informācijas displejā (kombinētajā
instrumentu panelī) attiecas uz elektronisko
imobilaizeru.
Tālvadības pults atslēga
35
02 Atslēgas un signalizācija
Tālvadības pults atslēga/atslēga
BRĪDINĀJUMS
Ja jumta lūku un logus aizver, izmantojot
tālvadības pults atslēgu, pārbaudiet, vai nav
riska iespiest kāda rokas.
Funkciju var izmantot, lai ātri izvēdinātu
automašīnu, piemēram, lielā karstumā.
Funkciju pogas
Aizslēgšana – Aizslēdz durvis un bagāžnieka
vāku un tad aktivizē signalizāciju.
Atslēgšana – Atslēdz durvis un bagāžnieka
vāku un deaktivizē signalizāciju.
Funkciju iespējams mainīt atslēdzot visas
durvis vienlaicīgi, atverot vadītāja durvis pēc
vienreizēja taustiņa nospiešanas un pārējo
durvju atslēgšanas pēc taustiņa atkārtotas
nospiešanas (10 sekunžu laikā). Funkciju var
mainīt ar Car settings (Automobiļa
Lock settings (Slēgšanas
iestatījumi)
Doors unlock (Durvju
iestatījumi)
atslēgšana). Izvēlnes sistēmas apraksts
atrodams 94. lpp.
Tuvošanās apgaismojums – Tiek izmantots,
lai no attāluma ieslēgtu automašīnas
36
apgaismojumu. Detalizēta informācija
atrodama 69. lappusē.
Bagāžnieka vāks – atslēdz tikai bagāžnieka
vāku (bet neatver to). Detalizēta informācija
atrodama 43. lappusē.
Trauksmes funkcija – Tiek izmantota, lai
ārkārtas situācijā piesaistītu uzmanību.
Nospiediet un turiet sarkano pogu vismaz trīs
sekundes vai arī nospiediet to divreiz trīs
sekunžu laikā, lai ieslēgtu pagriezienu
rādītājus un signāltauri. Funkciju iespējams
izslēgt ar to pašu pogu, ja tā darbojusies
vismaz piecas sekundes. Pretējā gadījumā
funkcija automātiski izslēdzas pēc 2 minūtēm
un 45 sekundēm.
Diapazons
Tālvadības pults atslēga darbojas līdz 20 m
diapazonā no automašīnas.
PIEZĪME
Tālvadības pults atslēgas darbību var
traucēt apkārtējie radioviļņi, ēkas,
topogrāfiskie apstākļi utt. Automobili
vienmēr iespējams aizslēgt/atslēgt,
izmantojot atslēgas slēdzošo daļu,
skatīt 38. lpp.
Unikālās funkcijas – PCC
2
2
1
2
3603840s
02
Pilnīgas gaisa pieplūdes funkcija
(vispārēja atvēršana)
Vienreiz ilgi nospiežot (vismaz 4 sekundes)
pogu
vai
, var atvērt vai aizvērt visus
logus (aizver arī jumta lūku).
Informācijas spiedpoga
Indikatora lampiņas
Informācijas spiedpogas
izmantošana
aktivē pieeju noteiktai informācijai no visas
automašīnas ar indikatora lampiņu
palīdzību
.
Informācijas spiedpogas izmantošana
1. Piespiediet informācijas spiedpogu
.
2. Visas indikatora lampiņas
mirgo
apmēram 7 sekundes, un ap PCC
kustas gaisma. Tas norāda, ka tiek
nolasīta informācija no automašīnas. Ja
šajā laikā tiek nospiesta kāda cita poga,
nolasīšana tiek pārtraukta.
02 Atslēgas un signalizācija
Tālvadības pults atslēga/atslēga
izmantojot HBS (sirdspukstu sensors), ka
kāds varētu atrasties automobilī. Šis
norādījums tiek parādīts tikai tad, ja
iedarbināta signalizācija.
PIEZĪME
Ja neviena no indikatora lampiņām
neiedegas, atkārtoti un dažādās vietās
izmantojot informācijas taustiņu (kā arī
pēc 7 sekundēm un pēc tam, kad gaisma ir
veikusi pilnu ciklu uz PCC), sazinieties ar
autorizētu Volvo servisu.
Diapazons
PCC aizslēgšanas/atslēgšanas funkcijas
darbojas līdz 20 m diapazonā no
automašīnas.
Indikatora lampiņas
sniedz informāciju,
kas parādīta šajā attēlā.
1
Tuvošanās apgaismojums, panikas funkcija
un funkcijas, ko vada ar informācijas pogu,
darbojas līdz pat 100 m diapazonā no
automašīnas.
2
PIEZĪME
4
3603841s
3
Informācijas pogas darbību var traucēt
apkārtējie radioviļņi, ēkas, topogrāfiskie
apstākļi u. tml.
Zaļa nepārtraukta gaisma: mašīna ir
aizslēgta.
Dzeltena nepārtraukta gaisma: mašīna ir
neaizslēgta.
Sarkana nepārtraukta gaisma:
signalizācija ir ieslēgta.
Divās indikācijas lampiņās pārmaiņus
mirgojoša sarkanā gaisma: norāda,
Ārpus PCC ierīces darbības diapazona
Ja PCC ir pārāk tālu no automašīnas, lai
nolasītu informāciju, tiek parādīts stāvoklis,
kādā automašīna pēdējo reizi atstāta,
neparādot gaismas kustību ap PCC.
PIEZĪME
Ja, izmantojot informācijas pogu,
neiedegas neviena indikatora lampiņa,
iespējams, ka pēdējo komunikāciju starp
PCC un automašīnu ir pārtraukuši radioviļņi,
celtnes, topogrāfiskie apstākļi u. tml.
02
Sirdspukstu sensors
Funkcija
darbojas, izmantojot HBS
(sirdspukstu sensors). HBS sistēma ir
papildinājums automobiļa signalizācijas
sistēmai un var no attāluma norādīt, ka
automobilī kāds atrodas. Šis norādījums tiek
parādīts tikai tad, ja iedarbināta signalizācija.
HBS nosaka individuālu sirdspukstu, kas tiek
pārraidīts uz automašīnas korpusu. Šī
iemesla dēļ HBS darbību ietekmē apkārtējās
vides trokšņi un vibrācijas.
Bezatslēgas piedziņa
Skatīt 40. lappusi.
PCC ierīce, kura tika pēdējā izmantota
aizslēgšanai/atslēgšanai, uzrādīs pareizo
statusu.
37
02 Atslēgas un signalizācija
Tālvadības pults atslēga/atslēga
Atslēgšana ar atslēgas slēdzošo daļu
Atslēgas slēdzošo daļu iespējams izmantot,
ja tālvadības pults atslēgas ir traucētas vai ja
tālvadības pults atslēgas baterijas ir
izlādējušās.
Bagāžas nodalījuma pārsega atslēgšana,
skatīt 44. lpp.
Vadītāja durvis tiek atslēgtas (neaktivējot
centrālo atslēgu) ar atslēgas slēdzošo daļu
durvju roktura atslēgas caurumā. Tomēr tas
ieslēdz signalizāciju. Deaktivējiet
signalizāciju, ievietojot tālvadības pults
atslēgu aizdedzes slēdzī.
1
38
Attiecas uz dažām valstīm
8302565s
3603822s
Šī atslēgas slēdzamā daļa tiek izmantota
cimdu nodalījuma aizslēgšanai pirms
automobiļa atstāšanas, piemēram, apkopes
darbiem vai apkalpotāju veiktai novietošanai
stāvvietā, piemēram, viesnīcā (tā saucamā
apkopes aizslēgšana, skatīt 38. lpp.).
Nododiet tālvadības pults atslēgas, bet
paturiet noņemamo atslēgas slēdzošo daļu.
1
2
02
Apkopes aizslēgšana*
Atslēgas slēdzošās daļas noņemšana
Izmantojiet tālvadības pults atslēgas
noņemamo slēdzošo daļu, lai nobloķētu
piekļūšanu cimdu nodalījumam un bagāžas
nodalījumam1. Tas nozīmē, ka tālvadības
pults atslēga bez slēdzošās daļas var tikt
izmantota tikai durvju atvēršanai un
automobiļa vadīšanai.
Pabīdiet sāņus aizslēgu ar atsperi
,
vienlaikus izvelkot ārā atslēgas slēdzošo
daļu
.
Ātra aizslēgšana ar tālvadības pults atslēgu
gadījumos, kad apkopes aizslēgšana nav
aktivizēta.
Atslēgas slēdzošās daļas ievietošana
Uzmanīgi atlieciet atslēgas slēdzošo daļu
vietā tālvadības pults atslēgā, lai to
nesabojātu.
1. Turiet tālvadības pults atslēgu ar šauro
galu vērstu uz leju un ieslidiniet atslēgas
slēdzošo daļu tai paredzētajā atverē.
2. Viegli piespiediet atslēgas slēdzošo
daļu. Kad atslēgas slēdzošā daļa
nofiksējas savā stāvoklī, ir jābūt
dzirdamam "klikšķim".
8302564s
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
Ātra aizslēgšana ar tālvadības pults atslēgu
gadījumos, kad apkopes aizslēgšana ir aktivizēta.
02 Atslēgas un signalizācija
Tālvadības pults atslēga/atslēga
Apkopes aizslēgšana: pagrieziet atslēgas
slēdzošo daļu cimdu nodalījumā
pulksteņrādītāju virzienā par 180 grādiem.
Tas nozīmē arī to, ka bagāžnieka vāks ir
bloķēts pret atvēršanu ar tālvadības pults
atslēgu (informācijas displejā parādās
paziņojums).
Cimdu nodalījuma aizslēgšana, skatīt 43. lpp.
Tālvadības pults atslēgas baterijas
maiņa
Atvēršana
Pabīdiet sāņus aizslēgu ar atsperi
,
vienlaikus izvelkot ārā atslēgas slēdzošo
daļu
.
Ievietojiet skrūvgriezi atverē aiz aizslēga
ar atsperi un viegli noņemiet
tālvadības pults atslēgu.
PIEZĪME
Pagrieziet tālvadības pults atslēgu ar
taustiņiem uz augšu ; tā jūs izsargāsieties
no bateriju izkrišanas, atverot pulti.
1
SVARĪGI
3603816s
2
02
Tālvadības pults atslēga
Uzmanīgi izņemiet bateriju. Uzstādiet
jauno bateriju ar (+) pusi uz leju.
PCC (Personīgais automobiļa
komunikators)
Uzmanīgi izņemiet baterijas. No sākuma
uzstādiet vienu jauno bateriju ar (+) pusi
uz augšu. Novietojiet balto plastmasas
ieliktni starpā un pēc tam uzstādiet otru
jauno bateriju ar (+) pusi uz leju.
Montāža
1. Saspiediet tālvadības pults atslēgu kopā.
2. Turiet tālvadības pults atslēgu ar šauro
galu vērstu uz leju un ieslidiniet atslēgas
slēdzošo daļu tai paredzētajā atverē.
3. Viegli piespiediet atslēgas slēdzošo
daļu. Kad atslēgas slēdzošā daļa
nofiksējas savā stāvoklī, ir jābūt
dzirdamam "klikšķim".
Izvairieties no pieskaršanās ar pirkstiem pie
baterijas un kontaktiem, jo tā jūs varat
sabojāt to darbības spējas.
1
Uzmanīgi izpētiet, kā baterija/baterijas ir
nofiksētas apvalka iekšpusē atbilstoši
to (+) un (–) pusēm.
Baterijas nomaiņa
2
3
SVARĪGI
Baterijas tips: CR2430, 3 V (viena tālvadības
pults atslēgā un divas PCC).
G015518
3603817s
Izlietotās baterijas iznīciniet vidi saudzējošā
veidā.
39
02 Atslēgas un signalizācija
Bezatslēgas piedziņa
Bezatslēgas funkcija (tikai PCC)
02
durvju roktura vai bagāžas nodalījuma vāka.
Tas nozīmē, ka tam, kurš vēlas atslēgt vai
aizslēgt kādas durvis, ir jābūt klāt PCC ierīcei.
Nav iespējams aizslēgt vai atslēgt kādas
durvis, ja PCC ierīce atrodas automašīnas
otrā pusē.
Bezatslēgas slēdzene un aizdedzes
sistēma
8302561s
Sarkanie apļi attēlā norāda uz sistēmas
antenu darbības zonu.
PCC ierīcē esošā bezatslēgas piedziņas
funkcija ļauj atslēgt automašīnu, braukt ar to
un aizslēgt to, nelietojot atslēgu. Jums
vienkārši jānēsā līdzi PCC ierīce. Sistēma
atvieglo un padara ērtāku automašīnas
atvēršanu, ja Jums, piemēram, abas rokas ir
aizņemtas.
Divās automašīnas PCC ierīcēs ir iebūvēta
bezatslēgas funkcija. Iespējams pasūtīt
papildu PCC ierīces.
PCC ierīces darbības diapazons
Lai atvērtu kādas durvis vai bagāžas
nodalījuma vāku, PCC ierīcei jābūt ne tālāk
par apmēram 1,5 metriem no automašīnas
40
Ja visas PCC ierīces ir izņemtas no
automašīnas un ja visas durvis ir aizvērtas,
informācijas displejā tiek parādīts
brīdinājuma paziņojums, un vienlaicīgi atskan
atgādinājuma audiosignāls. Paziņojums
pazūd, tiklīdz PCC ierīce tiek atnesta atpakaļ
automašīnā.
Brīdinājuma paziņojums un atgādinājuma
audiosignāls pazūd, tiklīdz PCC ierīce tiek
atnesta atpakaļ automašīnā pēc tam, kad:
• durvis tikušas atvērtas un aizvērtas,
• PCC ierīce tiek ievietota aizdedzes slēdzī,
• tiek nospiesta spiedpoga READ (LASĪT).
Ar PCC ierīci apejieties uzmanīgi
Ja PCC ierīce ar bezatslēgas piedziņas
funkciju ir atstāta automašīnā, tā uz laiku tiek
padarīta pasīva, kad automašīna tiek
aizslēgta. Tas novērš iespēju nesankcionēti
iekļūt automašīnā.
Tomēr, ja kāds uzlauž automašīnu, atver
durvis un atrod PCC ierīci, to iespējams no
jauna aktivizēt. Tāpēc ir svarīgi ar visām PCC
ierīcēm apieties ļoti uzmanīgi.
SVARĪGI
Nekādā gadījumā neatstājiet PCC
automašīnā.
Traucējumi PCC ierīces darbībā
Elektromagnētiskā ekranēšana un lauki var
traucēt bezatslēgas braukšanas sistēmu. Šī
iemesla dēļ nenovietojiet PCC ierīci mobilo
tālruni vai metāla priekšmetu tuvumā.
Ja traucējumi tomēr parādās, PCC ierīci un
atslēgas slēdzošo daļu izmantojiet parastajā
veidā. Skatīt 35. lpp.
Atslēgšana
Atveriet kādas durvis ar durvju rokturi vai
atveriet bagāžnieka vāku aiz tā roktura.
Atslēgšana ar atslēgas slēdzošo daļu
Ja bezatslēgas vadīšanas funkcija PCC ierīcē
nedarbojas, vadītāja durvis var atslēgt ar
atslēgas slēdzošo daļu. Šajā gadījumā
centrālā atslēga netiek aktivēta.
02 Atslēgas un signalizācija
Bezatslēgas piedziņa
PIEZĪME
Atslēgšana ar atslēgas slēdzošo daļu
iedarbina signalizāciju. Izslēgšana
aprakstīta 46. lappusē.
Atslēgas atmiņa – vadītāja sēdeklis un
sānu spoguļi*
Aizslēgšanas iestatījumi
Bezatslēgas funkciju iespējams pielāgot,
norādot, kuras automašīnas durvis jāatslēdz,
izvēlnē Car settings (automašīnas
Lock settings (slēgšanas
iestatījumi)
Keyless entry (iekāpšana
iestatījumi)
bez atslēgas). Izvēlnes sistēmas aprakstu
skatīt 94. lappusē.
02
PCC ierīces atmiņas funkcija
Ja automašīnai tuvojas vairāki cilvēki ar PCC
ierīcēm, tad tiek īstenoti tā cilvēka iestatījumi,
kas atver vadītāja durvis.
Pēc vadītāja durvju atvēršanas iestatījumi
tiek izmainīti divos veidos:
• no vadītāja sēdekļa pozīcijas: piespiediet
atslēgšanas spiedpogu uz PCC ierīces,
skatīt 35. lappusi,
• piespiediet sēdekļa iestatījumu
spiedpogu, skatīt 61. lappusi.
Aizslēgšana
Aizslēdziet durvis un bagāžas nodalījuma
pārsegu, nospiežot aizslēgšanas taustiņu uz
kāda no durvju rokturiem ārpusē.
Pirms automašīnas aizslēgšanas jāaizver
visas durvis un bagāžnieka vāks. Pretējā
gadījumā automašīnu nevarēs aizslēgt.
41
02 Atslēgas un signalizācija
Fiksatori
Aizslēgšana un atslēgšana
02
No ārpuses
Tālvadības atslēga vienlaikus aizslēdz vai
atslēdz visas durvis un bagāžas nodalījuma
vāku. Durvju aizslēgšanas taustiņi un
iekšpuses durvju rokturi aizslēgšanas laikā ir
deaktivēti1.
Atkārtota automātiskā aizslēgšana
Ja nevienas durvis vai bagāžas nodalījuma
vāks netiek atvērts divu minūšu laikā pēc
atslēgšanas, tie visi tiek atkal automātiski
aizslēgti. Šī funkcija novērš iespēju nejauši
atstāt mašīnu neaizslēgtu. Par automašīnām
ar signalizāciju skatīt 45. lappusē.
PIEZĪME
Automobili iespējams aizslēgt pat, ja durvis
ir atvērtas1. Aizverot durvis, tās arī
aizslēdzas, tādēļ pastāv risks, ka tālvadības
pults tiks ieslēgta.
1
Attiecas tikai uz automašīnām dažās valstīs,
bet ne uz automašīnām ar bezatslēgas piedziņu.
BRĪDINĀJUMS
Ņemiet vērā, ka pastāv risks tikt ieslēgtam
automašīnā, ja tā tiek aizslēgta no ārpuses.
8302562s
Degvielas tvertnes aizvirtni var atvērt, kad
automobilis ir atslēgts. To nevar atvērt, ja
automobilis ir aizslēgts un signalizācija
aktivēta.
Visas durvis un bagāžnieka vāku var
vienlaicīgi aizslēgt vai atslēgt, izmantojot
durvju spiedpogas durvju panelī.
Atslēgšana
Nospiediet durvju atslēgšanas pogu.
Piespiediet un pieturiet, lai atvērtu arī visus
logus.
Aizslēgšana
Pēc priekšējo durvju aizvēršanas piespiediet
durvju aizslēgšanas spiedpogu. Piespiediet
un pieturiet, lai aizvērtu arī visus logus un
jumta lūku, ja tāda ir uzstādīta.
Viss durvis pēc to aizvēršanas var aizslēgt
manuāli ar attiecīgajām to aizvēršanas
spiedpogām. Vienu reizi pavelciet durvju
1
42
rokturi, lai atslēgtu durvis. Divas reizes
pavelciet durvju rokturi, lai atvērtu durvis.
No iekšpuses
Attiecas uz dažām valstīm
Automātiskā aizslēgšana
Kad automašīna uzsāk kustību, durvis un
bagāžas nodalījuma vāku var aizslēgt
automātiski.
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt ar Car
Lock
settings (automašīnas iestatījumi)
Doors
settings (aizslēgšanas iestatījumi)
automatic lock (automātiskā aizslēgšana).
Izvēlnes sistēmas detalizēts apraksts
atrodams 94. lappusē.
02 Atslēgas un signalizācija
Fiksatori
Bagāžnieka vāka atslēgšana/
aizslēgšana
Cimdu nodalījums
A
B
Aizslēgšana ar tālvadības pults atslēgu
Lai aizslēgtu, piespiediet tālvadības pults
atslēgas spiedpogu, skatīt 35. lappusi.
02
Signalizācijas indikators kontrolmērinstrumentu panelī sāk mirgot, norādot, ka
signalizācija ir aktivēta.
8302560s
Ja durvis tiek aizslēgtas, bagāžnieka vākam
esot aizvērtam, tad tas paliek atslēgts, līdz
automašīna tiek aizslēgta ar tālvadības pulti.
Apkopes aizslēgšana, skatīt 38. lpp.
3905612s
Atslēgšana ar tālvadības pults atslēgu
Lai atslēgtu bagāžnieka vāku, nospiediet
tālvadības pults atslēgas spiedpogu.
PIEZĪME
Šī funkcija neatver bagāžas nodalījuma
vāku.
Signalizācijas indikators instrumentu panelī
nodziest, lai parādītu, ka visā automašīnā
signalizācija nav aktivizēta. Signalizācijas
līmeņa un kustības sensori un bagāžnieka
vāka atvēršanas sensori tiek automātiski
atvienoti. Durvis paliek aizslēgtas, un
signalizācija paliek aktivizētā stāvoklī.
1
3603845s
Atslēdziet cimdu nodalījumu, pagriežot
atslēgu pretēji pulksteņa rādītāju
kustības virzienam par ceturto daļu
apgrieziena (90 grādiem). Atslēgtā
stāvoklī slēdzenes atvere atrodas
vertikāli.
Aizslēdziet cimdu nodalījumu, pagriežot
atslēgu pulksteņa rādītāju kustības
virzienā par ceturto daļu apgrieziena
(90 grādiem). Aizslēgtā stāvoklī
slēdzenes atvere atrodas horizontāli.
Cimdu nodalījumu aizslēgt un atslēgt var tikai
ar noņemamo tālvadības pults atslēgas
slēdzošo daļu.
Automašīnas atslēgšana no iekšpuses
Lai atslēgtu bagāžas nodalījuma pārsegu,
nospiediet priekšējo lukturu vadības pults
taustiņu
.
43
02 Atslēgas un signalizācija
Fiksatori
Atslēgšana ar atslēgas slēdzošo daļu
1
3905611s
8302568s
02
1. Izņemiet tālvadības pults atslēgu no
aizdedzes slēdža. Deaktivēšana ir
iespējama, ja kopš dzinēja
apstādināšanas nav pagājis vairāk par
vienu minūti.
2. Nospiediet spiedpogu.
Ja automašīna ir aprīkota ar signalizāciju, tiek
deaktivēti arī kustības un sasvēršanās
detektori*, skatīt 47. lappusi.
Vispārēja bloķēšana1
2
8302569s
Ja veikta vispārējā bloķēšana, durvis, ja tas ir
tikušas aizslēgtas, nevar atvērt no iekšpuses.
Vispārējo bloķēšanu aktivizē ar tālvadības
pults atslēgas palīdzību, un tā ir iestatīta ar
10 sekunžu aizturi pēc durvju aizslēgšanas.
Ja tālvadības pults atslēgas spiedpoga
bagāžnieka vāka atvēršanai nedarbojas, tad
bagāžnieka vāku var atslēgt ar atslēgas
slēdzošo daļu.
Uzmanīgi noņemiet aizbāzni, kas nosedz
atslēgas caurumu.
Atslēdziet bagāžnieka vāku, pagriežot
atslēgas slēdzošo daļu par
puspagriezienu pretēji pulksteņrādītāja
virzienam, kā parādīts attēlā.
44
No vispārējās bloķēšanas stāvokļa
automašīnu var atslēgt tikai ar tālvadības
pults atslēgu. Vadītāja durvis var atslēgt no
ārpuses arī ar atslēgu.
Vispārējās bloķēšanas īslaicīga
deaktivizēšana
Ja kāds vēlas palikt automašīnā, bet Jūs
vēlaties aizslēgt durvis no ārpuses, vispārējo
bloķēšanu iespējams atslēgt.
1
Attiecas uz dažām valstīm
Gaismas diode spiedpogā deg, kamēr
automašīna tiek aizslēgta ar tālvadības pults
atslēgu. Paziņojums saglabājas displejā
10 sekundes vai kamēr automašīna ir
aizslēgta. Detektori un vispārējā bloķēšana
tiek aktivēti no jauna, kad automašīna tiek
nākamo reizi iedarbināta.
BRĪDINĀJUMS
Neļaujiet nevienam palikt automašīnā, ja
vispirms nav deaktivēta vispārējā
bloķēšana, lai nepieļautu risku kādam tikt
ieslēgtam.
02 Atslēgas un signalizācija
Signalizācija*
Signalizācija ieslēdzas, ja:
• kādas durvis, motora pārsegs vai
bagāžnieka vāks tiek atvērts;
• slēdzenes atverē tiek ievietota
neapstiprināta atslēga vai tiek pielietots
pārmērīgs spēks;
• pasažieru salonā konstatēta kustība (ja
salons ir aprīkots ar kustību detektoru);
• automobilis tiek pacelts vai vilkts projām
(ja automobilis aprīkots ar sasvēršanās
detektoru*);
• tiek atvienots akumulatora kabelis;
• kāds mēģina atvienot sirēnu.
Ja signalizācijas sistēmā ir kāds bojājums,
informācijas displejā parādās paziņojums.
Nekavējoties vērsieties autorizētā Volvo
remontdarbnīcā.
PIEZĪME
Kustības detektors aktivē signalizāciju
gadījumā, ja salonā novērojama kāda
pārvietošanās. Šī iemesla dēļ signalizāciju
var aktivēt, ja automobilis ir atstāts ar
atvērtu logu vai tiek izmantots salona
elektriskais sildītājs. Lai no tā izvairītos:
aizveriet logus, ja gatavojaties atstāt
automobili, un novirziet salona sildītāja
gaisa plūsmu tā, lai tas netiktu ievadīts tieši
salonā.
Signalizācijas aktivizēšana
PIEZĪME
Piespiediet tālvadības pults atslēgas
aizslēgšanas spiedpogu. Ilgs, mirgojošs
automašīnas pagriezienu rādītāju signāls
apstiprina to, ka signalizācija ir ieslēgta un
visas durvis ir aizslēgtas.
Nemēģiniet pielāgot vai labot signalizācijas
sistēmas sastāvdaļas. Jebkurš šāds
mēģinājums var ietekmēt apdrošināšanas
noteikumus.
02
Veidu, kādā automašīna apstiprina to, ka
signalizācija ir aktivizēta, var iestatīt ar
Car settings (automašīnas iestatījumi)
Lock settings (aizslēgšanas iestatījumi)
Keyless entry (iekļūšana bez atslēgas).
Izvēlnes sistēmas apraksts atrodams
94. lappusē.
Signalizācijas indikators
8302563s
Vispārējs pārskats
Lampiņa priekšējā panelī norāda uz
signalizācijas sistēmas stāvokli:
• lampa izslēgta – signalizācija nav
aktivizēta
• lampa mirgo reizi sekundē – signalizācija ir
aktivizēta
• lampa ātri mirgo pēc signalizācijas
atsaukšanas (un, kamēr tālvadības pults
atslēga netiek ievietota aizdedzes slēdzī
un aizdedzes atslēga netiek pagriezta
pozīcijā I), signalizācija ir aktivēta.
45
02 Atslēgas un signalizācija
Signalizācija*
02
Signalizācijas deaktivizēšana
Ieslēgušās signalizācijas izslēgšana
Citas signalizācijas funkcijas
Piespiediet tālvadības pults atslēgas
atslēgšanas spiedpogu. Divi īsi automašīnas
pagriezienu rādītāju zibšņi apstiprina to, ka
signalizācija ir deaktivizēta un visas durvis ir
atslēgtas.
Piespiediet tālvadības pults atslēgas
atslēgšanas spiedpogu vai aizdedzes slēdzī
ievietojiet tālvadības pults atslēgu.
Signalizācijas izslēgšanos apstiprina divi īsi,
mirgojoši pagriezienu rādītāju signāli.
Automātiskā signalizācijas aktivizēšana
Šī funkcija novērš iespēju nejauši pamest
automašīnu ar neaktivizētu signalizāciju.
Ja automašīna ir atslēgta ar tālvadības pults
atslēgu (un signalizācija ir deaktivēta) un divu
minūšu laikā netiek atvērtas kādas no durvīm
vai bagāžnieka vāks, signalizācija
automātiski tiek aktivēta no jauna. Tajā
pašā laikā automašīna tiek aizslēgta.
Signalizācijas trauksmes signāli
Kad ir izraisīta signalizācijas trauksme:
• Sirēna skan mazāk par 30 sekundēm.
Sirēna ir apgādāta pati ar savu
akumulatoru, kas darbojas neatkarīgi no
automašīnas akumulatora;
• Pagriezienu rādītāji mirgo piecas minūtes
vai līdz signalizācija tiek dezaktivēta.
Tālvadības pults atslēga nedarbojas
Ja tālvadības pults atslēga nedarbojas,
signalizāciju joprojām var atslēgt un
automašīnu iedarbināt šādā veidā:
1. Atveriet vadītāja durvis ar atslēgas
slēdzošo daļu. Signalizācija tiek
iedarbināta, un sirēna sāk skanēt.
2. Slēdzenes atverē ievietojiet tālvadības
pults atslēgu. Signalizācija tiek
deaktivizēta. Signalizācijas indikators
ātri mirgo, kamēr ir ievietota tālvadības
pults atslēga.
46
02 Atslēgas un signalizācija
Signalizācija*
Signalizācijas sistēmas pārbaude
Detektoru deaktivizēšana
Pasažieru salona kustības detektora
pārbaude
1. Aizveriet visus logus. Izkāpiet no
automobiļa.
2. Aktivizējiet signalizāciju,
skatīt 45. lappusi.
3. Nogaidiet 15 sekundes.
4. Ieslēdziet signalizāciju, kustinot rokas
uz priekšu un atpakaļ atzveltnes
augstumā. Skan sirēna, un mirgo visi
pagriezienu rādītāji.
5. Deaktivizējiet signalizāciju, ar tālvadības
pults atslēgu atslēdzot automašīnu.
3905611s
Īslaicīga signalizācijas atslēgšana
Lai izvairītos no kļūdainas signalizācijas
ieslēgšanās, kāda var notikt, piemēram,
pārceļoties ar prāmi, kustības un
sasvēršanās detektorus uz laiku var
deaktivēt.
Piespiediet izslēgšanas spiedpogu.
Izslēgšana ir iespējama, ja kopš dzinēja
apstādināšanas nav pagājis vairāk par vienu
minūti. Gaisma spiedpogā saglabājas, kamēr
automašīna atrodas aizslēgtā stāvoklī.
Displejā 10 sekunžu laikā vai kamēr
automašīna atrodas aizslēgtā stāvoklī
saglabājas paziņojums.
Detektori tiek aktivizēti no jauna, kad
automašīna nākamo reizi tiek iedarbināta.
Ja automašīna ir apgādāta ar vispārējās
bloķēšanas iespējām, tās tajā pašā laikā tiek
aktivizētas, skatīt 44. lappusi.
Signalizācijas sensoru pārbaude
dzinēja pārsegā
1. Iesēdieties automašīnā un deaktivizējiet
signalizāciju, skatīt 46. lappusi.
2. Aktivējiet signalizāciju, skatīt 45. lpp.
Izkāpiet no automobiļa un aizslēdziet
durvis, izmantojot taustiņu tālvadības
pults atslēgā.
3. Nogaidiet 15 sekundes.
4. Atveriet dzinēja pārsegu ar rokturi, kas
atrodas zem priekšējā paneļa. Skanēs
sirēna un mirgos visi virzienu rādītāji.
5. Deaktivizējiet signalizāciju, ar tālvadības
pults atslēgu atslēdzot automašīnu.
02
Signalizācijas sensoru pārbaude durvīs
1. Aktivizējiet signalizāciju, skatīt 45. lappusi.
2. Nogaidiet 15 sekundes.
3. Atslēdziet vadītāja durvis ar atslēgas
slēdzošo daļu.
4. Atveriet vadītāja durvis. Skanēs sirēna
un mirgos visi virzienu rādītāji.
5. Deaktivizējiet signalizāciju, ar tālvadības
pults atslēgu atslēdzot automašīnu.
47
+
Instrumentu panelis un vadības sviras ...................................................... 50
Aizdedzes stāvokļi..................................................................................... 59
Sēdekļi ......................................................................................................60
Stūre..........................................................................................................63
Apgaismojums ..........................................................................................64
Vējstikla tīrītāji un vējstikla mazgāšana .....................................................73
Logi un atpakaļskata un sānu spoguļi.......................................................75
Jumta lūka ar elektropievadu* ...................................................................79
Motora iedarbināšana ...............................................................................81
Pārnesumkārba ........................................................................................ 84
Kājas bremze ............................................................................................87
Stāvbremze ...............................................................................................89
48
VADĪBAS IEKĀRTAS
03
03 Vadības iekārtas
Instrumentu panelis un vadības sviras
Instrumentu paneļa pārskats
1
2
3
4
5
6
7
8
03
20
9
11
10
12
9
10
13
18
17
16
15
14
8505311s
19
Stūre kreisajā pusē
50
03 Vadības iekārtas
Instrumentu panelis un vadības sviras
Funkcija
Lappuse
Funkcija
Lappuse
Izvēlnes un paziņojumi, pagrieziena rādītāji, tālās/
tuvās gaismas, vadītāja infocentrs
97, 67, 65,
118
Izvēlņu vadība, klimata kontrole un audio sistēma
94, 102,
112
Kruīza kontrole
122, 58
Klimata kontrole, ECC
102
Skaņas signāls, drošības gaisa spilveni
63, 15
Pārnesumu pārslēgs
84
Kombinētais instrumentu panelis
54, 58
Aktīvās šasijas vadība (četri C)
121
Izvēlnes, audio un tālruņa vadības iekārta
94, 109,
140
Vējstikla tīrītāji un vējstikla mazgāšana
73, 74
Aizdedzes slēdzis
81
Stūres pielāgošana
63
Palaišanas/apstādināšanas spiedpoga
59
Stāvbremze
89, 89
Avārijas gaismas signāls
67
Motora pārsega atvērējs
172
Durvju rokturis
–
Sēdekļu regulēšana
60
Vadības panelis
75, 77, 31,
42
Priekšējo lukturu vadības iekārta, degvielas tvertnes
aizvirtņa un bagāžnieka vāka atvērējs
64, 155,
158
03
51
03 Vadības iekārtas
Instrumentu panelis un vadības sviras
1
2
3
4
5
6
7
8
03
9
10
11
10
20
11
19
18
17
16
15
14
13
8505325s
12
Stūre labajā pusē
52
03 Vadības iekārtas
Instrumentu panelis un vadības sviras
Funkcija
Lappuse
Funkcija
Lappuse
Avārijas gaismas signāls
67
Vadības panelis
75, 77, 31,
42
Aizdedzes slēdzis
59
Sēdekļu regulēšana
60
Palaišanas/apstādināšanas spiedpoga
81
Motora pārsega atvērējs
172
Kruīza kontrole
122, 123
Stāvbremze
89, 89
Kombinētais instrumentu panelis
54, 58
Stūres pielāgošana
63
Skaņas signāls, drošības gaisa spilveni
63, 15
Izvēlnes un paziņojumi, pagrieziena rādītāji, tālās/
tuvās gaismas, vadītāja infocentrs
97, 67, 65,
118
Izvēlnes, audio un tālruņa vadības iekārta
94, 109,
140
Aktīvās šasijas vadība (četri C)
121
Vējstikla tīrītāji un vējstikla mazgāšana
73, 74
Pārnesumu pārslēgs
84
Priekšējo lukturu vadības iekārta, degvielas tvertnes
aizvirtņa un bagāžnieka vāka atvērējs
64, 155,
158
Klimata kontrole, ECC
102.
Durvju rokturis
–
Izvēlņu vadība, klimata kontrole un audio sistēma
94, 102,
112
03
53
03 Vadības iekārtas
Instrumentu panelis un vadības sviras
Informācijas displeji
Rādītāji
Indikatora, informācijas un
brīdinājuma simboli
1
2
3
3
03
0
1
T2
1
123456
12.3
3603843s
1
Informācijas displeji
Informācijas displejā
parādās informācija
par dažām automašīnas funkcijām,
piemēram, kruīza kontrole, vadītāja
infocentrs un paziņojumi. Informācija tiek
parādīta ar tekstu un simboliem.
Zem informācijas displejā parādītajām
funkcijām doti plašāki apraksti.
3801154s
0
12:34
1
1
P
1
2
o
_3 C
2
Rādītāji kombinētajā instrumentu panelī
Spidometrs
Degvielas daudzuma rādītājs, skatīt arī
degvielas uzpildi 155. lpp.
Tahometrs
Mērītājs uzrāda dzinēja ātrumu tūkstošos
apgriezienu minūtē (rpm).
Indikatora un brīdinājuma simboli
Indikatora un informācijas simboli
Indikatora un brīdinājuma simboli1
Tālo gaismu un pagrieziena rādītāju
simbols
Funkcionalitātes pārbaude
Visi indikatora un brīdinājuma simboli
iedegas, kad aizdedze atrodas stāvoklī II vai
kad dzinējs tiek palaists. Pēc dzinēja
palaišanas visiem simboliem jāizdziest,
izņemot stāvbremzes simbolu, kas izdziest
tikai tad, kad stāvbremze tiek atbrīvota.
Ja dzinēju neizdodas iedarbināt vai
funkcionalitātes pārbaude tiek izdarīta,
1
54
3603801s
0
Dažiem dzinēja variantiem netiek lietots
simbols, kas ziņo par zemu eļļas spiedienu.
Brīdinājumus rāda teksts displejā, skatīt
173. lpp.
03 Vadības iekārtas
Instrumentu panelis un vadības sviras
aizdedzei atrodoties stāvoklī II, tad visi
simboli izdziest pēc 5 sekundēm, izņemot
simbolu, kas norāda uz kļūmēm automobiļa
izplūdes sistēmā un simbolu par zemu eļļas
spiedienu.
Piekabes virzienu rādītāji
Šis simbols mirgo, ja tiek lietoti
virzienu rādītāji un ir pievienota piekabe. Ja
simbols mirgo daudz ātrāk, tad vienam no
piekabes vai automobiļa lukturiem ir kļūme.
Indikatora un informācijas simboli
Bojājums izplūdes gāžu sistēmā
Lai pārbaudītu sistēmu, brauciet uz
autorizētu Volvo remontdarbnīcu.
Simbols
Tehniskie parametri
Piekabes virzienu rādītāji
Bojājums izplūdes gāžu
sistēmā
ABS sistēmas bojājums
Aizmugurējais miglas
lukturis
Stabilitātes sistēma
Dzinēja iepriekšējās
uzsildīšanas iekārta
(dīzeļdzinējiem)
Zems degvielas līmenis
tvertnē
Informācija, nolasīt tekstu
displejā
Tālās gaismas Iesl.
Kreisā pagrieziena rādītāji
Labā pagrieziena rādītāji
ABS sistēmas bojājums
Ja šis simbols iedegas, sistēma
nedarbojas. Automašīnas parastā bremžu
sistēma turpina darboties, bet bez ABS
funkcijas.
1. Apturiet automašīnu drošā vietā un
izslēdziet motoru.
2. Iedarbiniet motoru no jauna.
3. Ja brīdinājuma simbols joprojām deg,
brauciet uz autorizētu Volvo remontdarbnīcu un lieciet, lai pārbauda ABS
sistēmu.
Aizmugurējais miglas lukturis
Šis simbols iedegas, kad ir ieslēgts
automašīnas aizmugurējais miglas lukturis.
Stabilitātes sistēma
Ja simbols mirgo, tas norāda uz to, ka
stabilitātes sistēma pašlaik darbojas. Ja šis
simbols deg pastāvīgi, sistēmā ir kļūme.
Dzinēja iepriekšējās uzsildīšanas
iekārta (dīzeļdzinējiem)
Šis simbols iedegas dzinēja iepriekšējās
uzsildīšanas laikā. Dzinēja iepriekšēja
uzsildīšana notiek, ja apkārtējā temperatūra ir
zemāka par –2 °C. Automašīnu var iedarbināt
pēc simbola nodzišanas.
03
Zems degvielas līmenis tvertnē
Šis simbols iedegas, ja benzīna
dzinēja degvielas tvertnē ir palikuši apmēram
astoņi litri degvielas vai septiņi litri dīzeļdzinēja degvielas tvertnē.
Informācija, nolasīt tekstu
displejā
Ja kāda no automašīnas sistēmām
nedarbojas, kā paredzēts, informācijas
displejā parādās šis informācijas simbols un
teksts. Paziņojuma tekstu nodzēš, izmantojot
READ (LASĪT) spiedpogu, skatīt 97. lappusi,
vai arī tas automātiski pazūd pēc laika (laiks
atkarīgs no norādītās funkcijas). Informācijas
simbols var parādīties arī kombinācijā ar
citiem simboliem.
PIEZĪME
Kad tiek parādīts apkopes paziņojums,
simbolu un paziņojumu nodzēš, izmantojot
READ (LASĪT) spiedpogu, vai arī tas
automātiski pazūd pēc laika.
55
03 Vadības iekārtas
Instrumentu panelis un vadības sviras
Tālās gaismas iesl
Šis simbols iedegas, kad ir ieslēgtas
tālās gaismas un kad tālās gaismas zibsnī
Kreisā pagrieziena rādītāji
Labā pagrieziena rādītāji
03
Abi pagrieziena rādītāju simboli mirgo, kad
tiek izmantots avārijas gaismu signāls.
Indikatora un brīdinājuma simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Zems eļļas spiediens1
Stāvbremze novilkta
Drošības gaisa spilveni –
SRS
Drošības jostu atgādinātājs
Ģenerators nelādē
Bojājums bremžu sistēmā
Brīdinājums
1 Dažiem
dzinēja variantiem netiek lietots
simbols, kas ziņo par zemu eļļas
spiedienu. Brīdinājumus rāda teksts
displejā, skatīt 173 un 174. lpp.
56
Zems eļļas spiediens
Ja šis simbols iedegas braukšanas
laikā, dzinēja eļļas spiediens ir pārāk zems.
Nekavējoties apstādiniet dzinēju un
pārbaudiet eļļas līmeni dzinējā,
nepieciešamības gadījumā papildiniet eļļu. Ja
simbols iedegas, bet eļļas līmenis ir normāls,
sazinieties ar autorizētu Volvo
remontdarbnīcu.
Stāvbremze novilkta
Šis simbols iedegas ar pastāvīgu
gaismu, ja novilkta stāvbremze. Ja
automašīnā uzstādīta elektriskā stāvbremze,
šis simbols stāvbremzes izmantošanas laikā
mirgo, bet pēc tam turpina spīdēt ar
pastāvīgu spilgtumu.
Simbola mirgošana norāda uz radušos
bojājumu. Izlasiet paziņojumu informācijas
displejā.
PIEZĪME
Šis simbols iedegas arī tad, kad mehāniskā
stāvbremze ir novilkta kaut nedaudz.
Drošības gaisa spilveni – SRS
Ja šis simbols saglabājas vai iedegas
braukšanas laikā, tas nozīmē, ka bojājums ir
noteikts drošības jostas fiksatora, SIPS, SRS
vai IC sistēmā. Lai pārbaudītu sistēmu,
nekavējoties brauciet uz autorizētu Volvo
remontdarbnīcu.
Drošības jostu atgādinātājs
Šis simbols iedegas, ja kāds priekšējā
vai aizmugures sēdeklī nav aplicis savu
drošības jostu.
Ģenerators nelādē
Šis simbols iedegas braukšanas laikā,
ja elektriskajā sistēmā atgadījies bojājums.
Sazinieties ar autorizētu Volvo
remontdarbnīcu.
Bojājums bremžu sistēmā
Ja šīs simbols deg, bremžu šķidruma
līmenis var būt pārāk zems. Apstādiniet
automobili drošā vietā un pārbaudiet līmeni
bremžu šķidruma tvertnē, skatīt 176. lpp.
Ja bremžu un ABS simboli iedegas
vienlaicīgi, iespējams, ka kļūme ir bremžu
spēka sadalījuma sistēmā.
1. Apturiet automašīnu drošā vietā un
izslēdziet motoru.
2. Iedarbiniet motoru no jauna.
• Ja abi simboli nodziest, turpiniet braukt.
• Ja simboli nenodziest, pārbaudiet līmeni
bremžu šķidruma tvertnē. Skatīt 176. lpp.
Ja šķidruma līmenis ir normāls, bet simboli
joprojām deg, ar automobili piesardzīgi
drīkst braukt līdz autorizētam Volvo
servisam, kur jāveic bremžu sistēmas
pārbaude.
03 Vadības iekārtas
Instrumentu panelis un vadības sviras
BRĪDINĀJUMS
Ja līmenis tvertnē atrodas zem MIN,
automašīnu jātransportē uz autorizētu Volvo
remontdarbnīcu, kur jāveic bremžu
sistēmas pārbaude.
BRĪDINĀJUMS
Ja vienlaikus deg bremžu un ABS simboli,
pastāv iespēja, ka straujas bremzēšanas
laikā izslīdēs aizmugurējie riteņi.
Atgādinājums – durvis nav aizvērtas
Ja kādas no durvīm, motora pārsegs1 vai
bagāžnieka vāks nav pareizi aizvērts, tad
kombinētajā instrumentu panelī parādīsies
informācijas vai brīdinājuma simbols kopā ar
paskaidrojošo teksta paziņojumu. Tiklīdz
iespējams, apstādiniet automašīnu drošā
vietā un aizveriet durvis, motora pārsegu vai
bagāžnieka vāku atkarībā no tā, kas ir
izrādījies atvērts.
03
Ja ar automašīnu tiek braukts ar
ātrumu, kas mazāks par 7 km/h,
iedegas informācijas simbols.
Brīdinājums
Sarkanais brīdinājuma simbols
iedegas, ja ir konstatēts bojājums, kas var
ietekmēt drošību un/vai automašīnas
vadāmību. Vienlaikus informācijas displejā
redzams paskaidrojošais teksts. Simbols un
ziņojuma teksts paliek redzams, līdz kļūme ir
novērsta, bet ziņojuma tekstu var nodzēst ar
READ (LASĪT) taustiņu, skatīt 97. lpp.
Brīdinājuma simbols var iedegties arī kopā ar
citiem simboliem.
Ja automašīna pārvietojas ar ātrumu,
kas lielāks par septiņiem kilometriem
stundā, iedegas brīdinājuma simbols.
Darbība:
1. Apstājieties drošā vietā. Neturpiniet vadīt
automašīnu.
2. Izlasiet paziņojumu informācijas
displejā. Rīkojieties saskaņā ar displejā
redzamo paziņojumu. Nodzēsiet
paziņojumu ar READ (LASĪT) spiedpogu.
1
Tikai automašīnām ar signalizāciju
57
03 Vadības iekārtas
Instrumentu panelis un vadības sviras
Brauciena odometrs
Pulkstenis
Brauciena odometra un pulksteņa
vadība
1
T2
0
12.3
1
12:34
P
T2
0
o
_3 C
123456
12.3
12:34
1
o
_3 C
58
3801156s
2
1
3801157s
2
Brauciena odometrs un spiedpoga
Pulksteņa un iestatīšanas poga
Mērītāji tiek izmantoti, lai izmērītu nelielus
attālumus. Īss
piespiediens pārslēdz
starp diviem brauciena odometriem T1
un T2. Ilga spiešana (ilgāk nekā divas
sekundes) atiestata aktīvā brauciena
odometra rādījumu uz nulli. Attālums tiek
parādīts displejā
.
lai iestatītu pareizu laiku, pagrieziet pogu
pulksteņa rādītāju kustības virzienā vai pretēji
tai. Iestatītais laiks ir redzams informācijas
displejā
.
Pulksteņa laiku īslaicīgi var aizvietot simbols,
kas tiek parādīts saistībā ar paziņojumu,
skatīt 97. lappusi.
G016141
03
Vadības ierīču novietojums
03 Vadības iekārtas
Aizdedzes stāvokļi
Funkcijas
PIEZĪME
Bremžu/sajūga pedāli nedrīkst nospiest, ja
nepieciešami aizdedzes stāvokļi I vai II.
Atgriešanās aizdedzes stāvoklī 0
Nospiediet START/STOP, lai no I, II, vai III
atgrieztos aizdedzes stāvoklī 0.
PIEZĪME
PIEZĪME
3905610s
Nepiederīgi priekšmeti aizdedzes atslēgas
slēdzī var pasliktināt tā darbību vai sabojāt
atslēgu.
Aizdedzes slēdzis ar tālvadības pults atslēgu,
palaišanas/apstādināšanas spiedpoga
Tālvadības pults atslēgas ielikšana un
izņemšana
Tālvadības pults atslēgu ievieto aizdedzes
slēdzī. Vienreiz viegli piespiežot, tālvadības
pults atslēga tiek fiksēta vajadzīgajā stāvoklī.
Tālvadības pults atslēgu izņem no aizdedzes
slēdža ar vienu pieskārienu. Atslēga tad tiek
izstumta, un to var izņemt. Automātiskajai
pārnesumkārbai* jābūt stāvoklī P.
Informāciju par audiosistēmas funkcijām ar
izņemtu tālvadības pults atslēgu skatīt
109. lappusi.
Aizdedzes stāvoklis 0
Aizdedzes slēdzī ievietojiet tālvadības pults
atslēgu.
Aizdedzes stāvoklis I
Iespiediet tālvadības pults atslēgu aizdedzes
slēdzī un nospiediet START/STOP.
Aizdedzes stāvoklis II
Iespiediet tālvadības pults atslēgu aizdedzes
slēdzī un nospiediet START/STOP aptuveni
2 sekundes.
Dzinēja iedarbināšana III
Iedarbiniet dzinēju, skatīt 81. lpp.
Vilkšanas laikā jāizmanto aizdedzes slēdža
stāvoklis II, lai varētu ieslēgt
apgaismojumu.
03
StāvoFunkcija
klis
0
Tiek apgaismots odometrs,
pulkstenis un temperatūras
rādītājs. Stūres bloķētājs ir
deaktivēts. Var lietot
audiosistēmu.
I
Var lietot jumta lūku, elektriskos
logu pacēlājus, tālruni, ventilatoru,
ECC, vējstikla tīrītājus.
II
Iedegas priekšējie lukturi.
Brīdinājuma un indikatoru
lampiņas iedegas uz piecām
sekundēm. Darbojas visas
aprīkojuma ierīces, izņemot
sēdekļu apsildi un aizmugures
loga atkausētāju, kas darbojas
tikai tad, kad darbojas dzinējs.
Dzinēja apstādināšana
Nospiediet START/STOP. (Ja dzinējs
darbojas un automašīna pārvietojas, turiet to
nospiestu, līdz dzinējs apstājas.)
59
03 Vadības iekārtas
Sēdekļi
Priekšējie sēdekļi
Elektriski regulējams sēdeklis*
BRĪDINĀJUMS
Vadītāja sēdekļa stāvokli noregulējiet pirms
izbraukšanas, nekad nedariet to
braukšanas laikā. Pārbaudiet, vai sēdeklis
fiksēts vajadzīgajā stāvoklī.
03
6
Jostas vietas atbalsts, pagrieziet ritenīti1.
Uz priekšu/atpakaļ: paceliet rokturi, lai
noregulētu attālumu līdz stūrei un
pedāļiem. Pārbaudiet, vai sēdeklis
nofiksējas pēc stāvokļa izmainīšanas.
Sēdekļa spilvena priekšējās malas
pacelšana un nolaišana, pumpējiet uz
augšu vai uz leju.
Atzveltnes slīpuma regulēšana, pagrieziet
ritenīti.
Sēdekļa pacelšana un nolaišana,
pumpējiet uz augšu vai uz leju.
Vadības panelis elektriski regulējamam
sēdeklim*.
1 Attiecas
60
arī uz elektriski regulējamu sēdekli.
1
2
3
1
3
Blakussēdētāja sēdekļa atzveltni var nolocīt
uz priekšu, lai atbrīvotu vairāk vietas garām
kravām.
Pārvietojiet sēdekli uz priekšu un uz leju,
cik vien tālu iespējams.
Noregulējiet atzveltni vertikāli.
Paceliet fiksatorus no atzveltnes
aizmugures un salokiet to uz priekšu.
Pavelciet sēdekli uz priekšu tā, lai galvas
balsts "nofiksētos" zem cimdu nodalījuma.
2
3
3603820s
3
5
8505326s
2
Priekšējā sēdekļa atzveltnes nolaišana
uz leju
4
8505315s
1
Sēdekļa spilvena priekšējās daļas
pacelšana/nolaišana
Sēdekļa pavirzīšana uz priekšu/atpakaļ,
kā arī pacelšana/nolaišana
Atzveltnes slīpums
Elektriski regulējamie priekšējie sēdekļi ir
aizsargāti pret pārslodzi, kas var rasties, ja
kāds priekšmets bloķē sēdekļu
pārvietošanos. Ja tā atgadās, izslēdziet
aizdedzi, neilgi pagaidiet un vēlreiz atkārtojiet
sēdekļa regulēšanu.
Vienlaicīgi var izmantot tikai vienu elektriskās
piedziņas motoru.
03 Vadības iekārtas
Sēdekļi
Sagatavošana
Sēdekļus kādu laiku var regulēt pēc durvju
atslēgšanas ar tālvadības pults atslēgu,
neievietojot atslēgu aizdedzes slēdzī.
Sēdekļu regulēšana parasti tiek veikta,
aizdedzei esot ieslēgtai, un var tikt veikta
jebkurā laikā, kamēr darbojas dzinējs.
Tālvadības pults atslēgas atmiņas
funkcija*
Kad automobilis tiek aizslēgts ar tālvadības
pults atslēgu, vadītāja sēdekļa un sānu
spoguļu pozīcijas tiek saglabātas atslēgas
atmiņā.
atslēgšanas taustiņu, ja vadītāja durvis ir
atvērtas.
Atslēgas atmiņu var aktivēt/deaktivēt ar
Automobiļa atslēgas atmiņa
Sēdekļa
un spoguļu pozīcijas. Izvēlnes sistēmas
aprakstu skatīt 94. lpp.
2
3
Atslēgas atmiņa divās tālvadības pultīs un
sēdekļa atmiņa ir pilnībā neatkarīgas viena
no otras.
4
8505312s
G014387
1
03
PIEZĪME
Sēdeklis ar atmiņas funkciju*
Iestatījumu saglabāšana
1. Noregulējiet sēdekli un sānu spoguļus.
2. Nospiediet un pieturiet
taustiņu brīdī,
kad nospiests
,
vai
taustiņš.
Saglabāto iestatījumu izmantošana
Nospiediet kādu no atmiņas taustiņiem
– , kamēr sēdeklis un sānu spoguļi
apstājas. Ja jūs atbrīvojat spiedpogu,
sēdekļa pārvietošanās apstāsies.
Kad automobilis tiek atslēgts ar to pašu
tālvadības pulti un tiek atvērtas vadītāja
durvis, vadītāja sēdeklis un arī sānu spoguļi
automātiski pielāgojas atslēgas atmiņā
saglabātajai pozīcijai.
PIEZĪME
Sēdeklis un sānu spoguļi nepārvietojas, ja
tie atrodas iepriekš noteiktajās pozīcijās.
Ir iespējams arī izmantot atslēgas atmiņu, uz
tālvadības pults atslēgas nospiežot
61
03 Vadības iekārtas
Sēdekļi
Ārkārtas apstādināšana
Ja sēdeklis nejauši sāk kustību, nospiediet
kādu no taustiņiem, lai to apstādinātu.
03
Atkārtota atjaunošana, lai sasniegtu atslēgas
atmiņā saglabāto sēdekļa pozīciju, tiek
veikta, nospiežot tālvadības pults atslēgas
atslēgšanas taustiņu. Šajā gadījumā vadītāja
durvīm jābūt atvērtām.
Aizmugures sēdekļi
Malējo galvas balstu nolaišana,
aizmugurējais sēdeklis*
Aizmugures sēdekļa atzveltnes
nolaišana uz leju
Skatīt informāciju 159 lpp.
Galvas balsts, vidējais aizmugurējais
sēdeklis
BRĪDINĀJUMS
8505332s
Sēdekļi ar apsildi/ventilāciju*
Skatīt 102. lappusi.
3801190s
Sadursmes iespējamība! Nodrošiniet, lai
bērni nespēlētos ar vadības iekārtu.
Pārliecinieties, vai regulēšanas laikā pirms,
aiz vai zem sēdekļa neatrodas nekādi
priekšmeti. Pārliecinieties, vai neviens no
aizmugures sēdekļa pasažieriem netiks
iesprostots.
Galvas balstu noregulē vertikālā plaknē
atbilstoši pasažiera augumam. Galvas balsta
augšpusi noregulē pret pakauša vidu.
Nepieciešamības gadījumā pārbīdiet to uz
augšu. Lai galvas balstu vēlreiz nolaistu uz
leju, jānospiež spiedpoga pie kreisā stieņa,
vienlaikus galvas balstu spiežot uz leju.
62
1. Aizdedzei jāatrodas stāvoklī I vai II.
2. Piespiediet spiedpogu, lai aizmugures
sēdekļa galvas balstus nolaistu uz leju,
tādā veidā uzlabojot redzamību.
Nenolaidiet uz leju galvas balstus, ja ārējos
sēdekļos sēž pasažieri. Atpakaļ galvas
balstus jāizvelk manuāli.
PIEZĪME
Pēc pacelšanas galvas atbalstiem jāatrodas
fiksētā stāvoklī.
03 Vadības iekārtas
Stūre
Regulēšana
Tastatūras
Skaņas signāls
1
2
03
Stūres pielāgošana
Ir iespējams pielāgot gan stūres augstumu,
gan arī attālumu līdz stūrei.
1. Pavelciet sviru
savā virzienā, lai
atbloķētu stūri.
2. Noregulējiet stūri stāvoklī
, kas jums
vislabāk piemērots.
3. Atspiediet sviru
, lai nofiksētu stūri
vietā. Ja sviru nevar pakustināt, spiežot
sviru atpakaļ, vienlaicīgi nedaudz
uzspiediet arī stūrei.
Stūres ratā esošās tastatūras
Kruīza kontrole, skatīt 122. lappusi
Adaptīvā kruīza kontrole, skatīt
125. lappusi
Audiosistēmas un tālruņa vadība, skatīt
109. lpp.
3603793s
6401073s
2
3603792s
1
Skaņas signāls
Lai padotu skaņas signālu, piespiediet stūres
centrā.
BRĪDINĀJUMS
Pirms braukšanas noregulējiet un
nofiksējiet stūres ratu.
Ātruma atkarīgajam stūres pastiprinātājam*
stūrēšanas spēka pakāpi var noregulēt,
skatīt 121. lpp.
63
03 Vadības iekārtas
Apgaismojums
Gaismu slēdži
Displeja apgaismojums tumsā tiek
automātiski samazināts, un tā jutību var
iestatīt ar īkšķratu
.
Instrumentu apgaismojuma intensitāti
noregulē ar īkšķratu.
1
2
3
4
5
3501881s
03
Pārskats, gaismu slēdži
Īkšķrats displeja un paneļa
apgaismojuma regulēšanai
Aizmugurējais miglas lukturis
Priekšējie miglas lukturi*
Gaismu slēdži
Priekšējo lukturu stara augstuma
regulēšana
Instrumentu apgaismojums
Atkarībā no aizdedzes atslēgas pozīcijas tiek
ieslēgts atšķirīgs displeja un
kontrolmērinstrumentu apgaismojums.
64
Priekšējo lukturu stara augstuma
regulēšana
Mašīnas noslogojums maina starmešu stara
vertikālo virzienu, radot iespēju apžilbināt
pretimbraucējus. No tā var izvairīties,
noregulējot stara augstumu. Pazeminiet
staru, ja automašīna ir smagi piekrauta.
1. Iedarbiniet dzinēju vai izmantojiet
aizdedzes stāvokli I.
2. Paritiniet īkšķratu
uz augšu vai uz leju,
lai staru paceltu uz augšu vai nolaistu uz
leju.
Automobiļiem ar biksenona priekšējiem
lukturiem un aktīvajiem biksenona
priekšējiem lukturiem* ir automātiska
priekšējo lukturu regulēšana, un tie nav
aprīkoti ar īkšķratu.
03 Vadības iekārtas
Apgaismojums
Tālās/tuvās gaismas
Tuvās gaismas
Kad tiek iedarbināts dzinējs, ja priekšējo
lukturu vadības iekārta ir stāvoklī
, tuvās
gaismas tiek aktivētas automātiski*. Ja
nepieciešams, automātiskās tuvās gaismas
šim stāvoklim iespējams deaktivēt autorizētā
Volvo remontdarbnīcā.
1
2
Aktīvie biksenona lukturi*
03
Priekšējo lukturu vadība un svirslēdzis
Stāvoklis
Tehniskie parametri
Automātiskās*/deaktivētās
tuvās gaismas. Zibsnī tikai
tālās gaismas.
Tālās gaismas
Tālās gaismas iespējams aktivēt, priekšējo
lukturu vadības iekārtai atrodoties
stāvoklī
. Aktivējiet/deaktivējiet tālās
gaismas, pārvietojot svirslēdzi līdz gala
stāvoklim
stūres virzienā un atlaidiet.
Gabarītlukturi/stāvgaismas
Ja tālās gaismas ir aktivizētas, kombinētajā
instrumentu panelī iedegas simbols
.
Automātiskās tuvās
gaismas. Šajā pozīcijā
darbojas tālās gaismas un
zibsnīšana ar tālajām
gaismām.
Tālo gaismu "zibsnīšana"
Uzmanīgi pārvietojiet svirslēdzi stāvoklī
virzienā uz stūri. Tālās gaismas deg, līdz svira
tiek atlaista.
PIEZĪME
Tālās gaismas iespējams aktivēt tikai
pozīcijā
.
3501889s
3501888s
Pozīcijā
tuvās gaismas vienmēr tiek
aktivētas automātiski, kad darbojas dzinējs
vai aizdedze atrodas pozīcijā II.
Priekšējo lukturu darbības modelis attiecīgi ar
ieslēgtu (pa kreisi) un izslēgtu (pa labi) šo funkciju
Ja automobilim uzstādīti aktīvie priekšējie
lukturi (aktīvie biksenona lukturi, ABL),
gaisma no priekšējiem lukturiem seko stūres
pagriešanas kustībai, lai nodrošinātu
maksimālo apgaismojumu līkumos un
krustojumos, tādējādi nodrošinot
paaugstinātu drošību.
Funkcija tiek iedarbināta automātiski, kad
automašīna tiek iedarbināta. Šādi to
iespējams deaktivēt/aktivēt ar
taustiņu
viduskonsolē.
Funkcija darbojas tikai krēslā vai tumsā un
tikai, ja automašīna kustas.
65
03 Vadības iekārtas
Apgaismojums
Gabarītlukturi/stāvgaismas
Bremžu signāls
Priekšējie miglas lukturi*
Bremžu signāls automātiski iedegas
bremzēšanas laikā.
Priekšējo lukturu slēdzis stāvoklī, kas ieslēdz
gabarītlukturus/stāvgaismas
Pagrieziet priekšējo lukturu vadību centrālajā
stāvoklī (tajā pašā laikā iedegas numurzīmes
apgaismojums).
Apgaismojums iedegas, kad tiek atvērts
bagāžnieka vāks, lai informētu jebkuru, kas
atrodas aizmugurē.
66
Sistēma ir aktivēta, ja ABS tiek izmantota
ilgāk par 0,5 sekundēm vai straujas
bremzēšanas gadījumā, tomēr tikai pie
ātruma, kas pārsniedz 50 km/h. Ja
automobiļa ātrums ir mazāks par 30 km/h,
bremžu signāls normāli spīdēs atkal, un
mirgojošais avārijas bremzēšanas gaismas
signāls automātiski ieslēgsies. Mirgojošais
avārijas gaismas signāls saglabāsies, kamēr
automobilis atkal uzsāks kustību, bet to var
deaktivēt ar avārijas gaismas signāla
taustiņu.
3501900s
3603815s
03
Avārijas bremzēšanas gaismas un
automātisks avārijas gaismas signāls,
EBL
Avārijas bremzēšanas gaismas (EBL) tiek
aktivētas, strauji bremzējot vai gadījumā, ja
tiek ieslēgtas ABS bremzes. Šī funkcija
nozīmē to, ka bremžu signāls mirgo, lai uzreiz
brīdinātu aizmugurē braucošās automašīnas.
Spiedpoga priekšējo miglas lukturu ieslēgšanai
Priekšējos miglas lukturus var ieslēgt kopā ar
priekšējiem starmešiem, gabarītu lukturiem
vai stāvgaismām.
Piespiediet spiedpogu ieslēgšanai/
izslēgšanai. Kad miglas lukturi ir ieslēgti,
iedegas spuldzīte spiedpogā.
PIEZĪME
Priekšējo miglas lukturu lietošanas
noteikumi atšķiras dažādās valstīs.
03 Vadības iekārtas
Apgaismojums
Aizmugurējais miglas lukturis
Avārijas gaismas signāls
Pagrieziena rādītāji/gaismas signāli
2
1
03
3603798s
3501909s
3501901s
1
2
Spiedpoga aizmugurējā miglas luktura
ieslēgšanai
Avārijas gaismas signāls
Virzienu rādītāji/gaismas signāli
Aizmugurējais miglas lukturis sastāv no viena
aizmugurējā luktura un to var ieslēgt tikai
kopā ar tālajām/tuvajām gaismām vai
priekšējiem miglas lukturiem.
Nospiediet taustiņu, lai aktivētu mirgojošo
avārijas gaismas signālu Kad tiek izmantoti
avārijas gaismas signāli, mirgo abu virzienu
rādītāji kombinētajā kontrolmērinstrumentu
panelī.
Pastāvīgs mirgojošs signāls
Pārslēdziet svirslēdzi augšup vai lejup līdz
stāvoklim
.
Piespiediet spiedpogu ieslēgšanai/
izslēgšanai. Kad aizmugurējais miglas
lukturis ir ieslēgts, iedegas lampa uz
spiedpogas.
Kad ieslēgts aizmugurējais miglas lukturis,
iedegas tā simbols
kombinētajā
kontrolmērinstrumentu panelī un gaisma
taustiņā.
PIEZĪME
Avārijas gaismas signāls tiek aktivēts
automātiski, kad automobilis bremzē tik
pēkšņi, ka aktivējas avārijas bremžu signāls
(EBL) un ātrums ir zemāks par 30 km/h. Tas
turpina darboties, kad automobilis tiek
apstādināts un automātiski deaktivējas, kad
automobilis no jauna uzsāk kustību vai tiek
nospiests taustiņš.
Svirslēdzis paliek savā stāvoklī, pārslēgšana
atpakaļ notiek manuāli vai automātiski,
pagriežot stūri.
Īslaicīgs mirgojošs signāls
Pārslēdziet svirslēdzi augšup vai lejup
stāvoklī
un atlaidiet. Pagrieziena rādītāji
nomirgo trīs reizes.
Pagrieziena rādītāju simboli
Skatīt 54. lappusi.
Aizmugurējo miglas lukturu lietošanas
noteikumi atšķiras atkarībā no valsts.
67
03 Vadības iekārtas
Apgaismojums
Salona apgaismojums
Automātiskais apgaismojums
Pasažieru salona apgaismojums tiek
ieslēgts/izslēgts automātiski, kad
spiedpoga
atrodas neitrālajā stāvoklī.
Priekšējais griestu apgaismojums
3
• automašīnu no ārpuses atslēdz ar atslēgu
vai tālvadības pulti;
• dzinējs tiek izslēgts un aizdedze ir
stāvoklī 0.
Apgaismojums izslēdzas, ja:
3501882s
03
Apgaismojums ieslēdzas un 30 sekundes
paliek ieslēgts, ja:
2
Lasīšanas lukturu un priekšējā griestu
apgaismojuma vadība
Lasīšanas lukturis, kreisā puse, iesl./izsl.
Lasīšanas lukturis, labā puse, iesl./izsl.
Salona apgaismojums
Priekšējie lasīšanas lukturi tiek vadīti ar
un
taustiņiem griestu konsolē.
Slēdzim
ir trīs stāvokļi visa pasažieru
salona apgaismošanai:
• Izslēgts – labā puse nospiesta,
automātiskais apgaismojums deaktivēts.
• Neitrāla pozīcija – automātiskais
apgaismojums aktivēts.
• Ieslēgts – kreisā puse nospiesta, ieslēgts
pasažieru salona apgaismojums.
68
3501886s
1
Aizmugurējā griestu gaisma
• iedarbina dzinēju;
• automašīnu aizslēdz no ārpuses.
Apgaismojums iedegas un turpina degt
divas minūtes, ja ir atvērtas kādas no durvīm.
Aizmugurējā griestu gaisma
Salona apgaismojumu var ieslēgt un izslēgt
manuāli 30 minūšu laikā no brīža, kad
automašīna tiek atslēgta.
Grīdas apgaismojums/kāpšļu
apgaismojums*
Grīdas apgaismojums/kāpšļu apgaismojums
ieslēdzas un izslēdzas automātiski, kad tiek
atvērtas/aizvērtas kādas no priekšējām
durvīm.
Ja apgaismojums ir ieslēgts manuāli un
automašīna tiek aizslēgta, tas automātiski
izslēdzas pēc vienas minūtes.
Lampas tiek ieslēgtas vai izslēgtas,
piespiežot attiecīgo spiedpogu.
Cimdu nodalījuma apgaismojums
Cimdu nodalījuma apgaismojums ieslēdzas/
izslēdzas automātiski, kad tiek atvērtas/
aizvērtas tā durvis.
03 Vadības iekārtas
Apgaismojums
Tuvošanās apgaismojumu ieslēdz ar
tālvadības pults atslēgu, skatīt 35. lappusi,
un to izmanto, lai no attāluma ieslēgtu
automašīnas apgaismojumu.
1. Izņemiet tālvadības pults atslēgu no
aizdedzes slēdža.
2. Pārvietojiet kreiso svirslēdzi virzienā uz
stūres pusi līdz galējam stāvoklim un
atlaidiet.
3. Izkāpiet no mašīnas un aizslēdziet
durvis.
Laiku, kurā paliks ieslēgts apgaismojums
drošai nokļūšanai mājās, var iestatīt ar
Car settings (automašīnas iestatījumi)
Light settings (apgaismojuma iestatījumi)
Home safe lighting (apgaismojums drošai
nokļūšanai mājās). Izvēlnes sistēmas
apraksts atrodams 94. lappusē.
Ja šo funkciju ieslēdz ar tālvadības pulti,
iedegas stāvgaismas, indikatoru lampiņas,
sānu spoguļu gaismas, numura plāksnīšu
apgaismojums, iekšējais griestu
apgaismojums un kāpšļu apgaismojums.
Laiku, kurā paliks ieslēgts tuvošanās
apgaismojums, var iestatīt ar Car settings
Light settings
(automašīnas iestatījumi)
approach
(apgaismojuma iestatījumi)
lighting (tuvošanās apgaismojums). Izvēlnes
sistēmas apraksts atrodams 94. lappusē.
Priekšējo lukturu gaismas stara
formas noregulēšana
03
3501890s
Tuvošanās apgaismojums
Daļa ārējā apgaismojuma var palikt ieslēgta
un kalpot kā apgaismojums drošai
nokļūšanai mājās pēc tam, kad mašīna ir
aizslēgta.
Priekšējo lukturu gaismas stara forma, kreisās
puses satiksme
3501891s
Mājas gaismas
Priekšējo lukturu gaismas stara forma, labās
puses satiksme
69
03 Vadības iekārtas
Apgaismojums
Priekšējo lukturu gaismas stara forma
jānoregulē, lai izvairītos no pretimbraucošo
apžilbināšanas, un to var iestatīt labās vai
kreisās puses satiksmes kustībai. Pareizā
gaismas stara forma labāk apgaismos arī
ceļa malas.
BRĪDINĀJUMS
Ar priekšējiem lukturiem jāapietas ļoti
uzmanīgi, jo ksenona lukturus veido
augstsprieguma elements.
Valsts, kurā automobilis tiek piegādāts,
nosaka, vai pozīcija
ir paredzēts labās vai
kreisās puses satiksmes kustībai.
03
Biksenona un aktīvie biksenona
priekšējie lukturi*
Piemērs 1
Ja automašīna ir piegādāta Zviedrijā, bet ar
to brauks Apvienotajā Karalistē, tad
priekšējie lukturi jāiestata pielāgotajā
stāvoklī
.
A
3501895s
B
Priekšējo lukturu vadība priekšējo lukturu
gaismas stara formas regulēšanai
Normālā pozīcija – priekšējo lukturu
gaismas stara formai ir atbilstoša valstij,
kurā automobilis piegādāts.
Piemērota pozīcija – paredzēta apgrieztai
priekšējo lukturu gaismas stara formai.
70
Piemērs 2
Apvienotajā Karalistē piegādāts automobilis
ir paredzēts kreisās puses satiksmes
kustībai, un tajā ar to brauc ar priekšējiem
lukturiem normālā pozīcijā
.
Halogēna lukturi
Priekšējo lukturu gaismas stara formas
regulēšanu veic, aizklājot lukturu lēcas.
Priekšējo lukturu gaismas stara forma var
pasliktināties.
Priekšējo lukturu aizklāšana
1. Nokopējiet A un B paraugu kreisās puses
satiksmes automašīnām un C un D
paraugu labās puses satiksmes
automašīnām mērogā 1:2, paraugus skatīt
72. lappusē. Izmantojiet, piemēram,
kserokopētāju ar mērogošanas funkciju.
2. Pārnesiet paraugu uz pašlīmējošu
ūdensdrošu materiālu un izgrieziet to.
Atzīmējiet arī sarkanos punktus.
3. Novietojiet pašlīmējošos šablonus tā, lai
sarkanie punkti atbilstu punktiem uz
lukturu izkliedētājiem, kas veido
piesaistes punktus, skatīt 71. lpp.
03 Vadības iekārtas
Apgaismojums
Halogēna priekšējo lukturu aizklāšana
03
Lukturu aizklāšana automašīnām ar stūri kreisajā pusē
Lukturu aizklāšana automašīnām ar stūri labajā pusē
71
03 Vadības iekārtas
Apgaismojums
Figūras, halogēna lukturi
03
A
B
LHD RIGHT
LHD LEFT
D
RHD LEFT
C
0300430s
RHD RIGHT
72
03 Vadības iekārtas
Vējstikla tīrītāji un vējstikla mazgāšana
Vējstikla tīrītāji
Nepārtrauktā tīrīšana
Tīrītāji darbojas parastā ātrumā.
Tīrītāji darbojas paātrināti.
0
SVARĪGI
2
3603799s
1
Vējstikla tīrītāji un vējstikla apskalotāji
Lietus sensors ieslēgts/izslēgts
Īkšķrata jutība/frekvence
Vējstikla tīrītāji izslēgti
Pārvietojiet svirslēdzi stāvoklī 0,
lai izslēgtu vējstikla tīrītājus.
0
Viens vēziens
Paceliet svirslēdzi un atlaidiet, lai
tiktu izpildīts viens vēziens.
Regulārā tīrīšana
Iestatiet vēzienu skaitu laika
vienībā ar īkšķratu, kad izvēlēta
regulārā tīrīšana.
Izmantojiet lielu daudzumu mazgāšanas
šķidruma, kad slotiņas tīra vējstiklu.
Vējstiklam jābūt mitram, kad darbojas
vējstikla tīrītājs.
Lietus sensors*
Lietus sensors atkarībā no lietus daudzuma,
kas tiek noteikts uz vējstikla, automātiski
aktivizē vējstikla tīrītājus. Lietus sensora
jutību var noregulēt ar īkšķratu.
Ja lietus sensors ir aktivēts, kombinētā
kontrolmērinstrumentu paneļa labās puses
displejā tiek parādīts lietus sensora
simbols
, un taustiņā deg gaisma.
Aktivizēšana un jutības iestatīšana
Lai aktivētu lietus sensoru, automobilim
jābrauc vai aizdedzes atslēgai jāatrodas
stāvoklī I vai II, bet vējstikla tīrītāja
svirslēdzim jāatrodas pozīcijā 0.
Piespiediet svirslēdzi uz augšu, un stikla
tīrītāji veiks vienu papildu vēzienu.
Pagrieziet īkšķratu uz augšu, lai paaugstinātu
jutību, vai uz leju, lai pazeminātu jutību.
(Papildu vēziens tiek izdarīts, ja īkšķrats tiek
pagriezts uz augšu.)
03
Deaktivizēšana
Deaktivējiet lietus sensoru, piespiežot
spiedpogu
vai pārslēdzot svirslēdzi uz
leju, uz citu vējstikla tīrītāja programmu.
Lietus sensors tiek automātiski deaktivizēts,
kad aizdedzes atslēga tiek izņemta no
aizdedzes slēdža vai piecas minūtes pēc
aizdedzes izslēgšanas.
SVARĪGI
Automātiskajā automazgātavā logu tīrītāji
var sākt darboties un tikt sabojāti.
Deaktivējiet lietus sensoru, kamēr
automobilis darbojas vai aizdedzes atslēga
atrodas pozīcijā I vai II. Simbols
kombinētajā kontrolmērinstrumentu panelī
un gaisma taustiņā nodziest.
Aktivizējiet lietus sensoru, piespiežot
spiedpogu
. Vējstikla tīrītājiem jāveic
viens vēziens.
73
03 Vadības iekārtas
Vējstikla tīrītāji un vējstikla mazgāšana
Priekšējo lukturu mazgāšana un
vējstikla mazgāšana
Apsildāmas apskalotāja sprauslas*
Aukstā laikā apskalotāja sprauslas tiek
automātiski apsildītas, lai izvairītos no
mazgāšanas šķidruma sasalšanas.
1
3603805s
03
Apskalošanas funkcija
Darbība
Lai iedarbinātu vējstikla un priekšējo lukturu
mazgātājus, pārvietojiet svirslēdzi uz priekšu
stūres virzienā
.
Pēc tam, kad svirslēdzis ir atlaists, vējstikla
tīrītāji veic vēl vairākus papildu vēzienus.
Priekšējie lukturi tiek skaloti pārmaiņus, lai
nesamazinātu gaismas intensitāti.
PIEZĪME
Vienlaicīgi tiek nomazgāts viens priekšējais
lukturis.
74
Priekšējo lukturu augstspiediena
mazgāšana*
Priekšējo lukturu augstspiediena mazgāšana
patērē lielu daudzumu mazgāšanas
šķidruma. Skalošanas šķidruma taupīšanas
nolūkos priekšējie lukturi automātiski tiek
skaloti ar katru piekto vēzienu.
03 Vadības iekārtas
Logi un atpakaļskata un sānu spoguļi
Daudzslāņainais (tripleksa) stikls
Paaugstinātas izturības stikls
nodrošina labāku aizsardzību pret
ielaušanos un uzlabotu skaņas
izolāciju pasažieru salonā. Vējstikls
un sānu logi* ir izgatavoti no
daudzslāņaina stikla.
Ūdeni un netīrumus atgrūdošs
pārklājums*
Priekšējie logi un/vai sānu spoguļi ir
apstrādāti ar pārklājumu, kas uzlabo
redzamību nelabvēlīgos laika apstākļos.
Apkope, skatīt 210 lpp.
Sānu spoguļi
Noteiktos laika apstākļos netīrumus
necaurlaidīgā pārklājuma funkcionēšanu
uzlabo sānu spoguļu apsildītāja
izmantošana.
Apsildiet sānu spoguļus:
• ja tos ir pārklājis ledus vai sniegs,
• stipra lietus vai netīra ceļa apstākļos,
• ja ir stipra migla vai smidzina.
SVARĪGI
Elektriskie logu pacēlāji
1
2
BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, vai logu aizvēršanas brīdī
nav apdraudētas bērnu vai citu pasažieru
ķermeņa daļas, sevišķi tad, ja tiek izmantota
tālvadības pults atslēga.
3
BRĪDINĀJUMS
3603790s
Vispārējs pārskats
03
Ja automašīnā ir bērni:
vienmēr atcerieties izslēgt strāvas padevi uz
elektriski vadāmiem logiem, paņemot līdzi
tālvadības pults atslēgu, kad vadītājs atstāj
automašīnu.
Vadības panelis vadītāja durvīs
Bērnu drošības elektrisko fiksatoru
slēdzis* un aizmugurējo elektrisko logu
pacēlāju taustiņu deaktivēšana, skatīt
31. lpp.
Aizmugures logu slēdži
Priekšējo logu slēdži
BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, vai, aizverot logus no
vadītāja durvīm, aizmugurējā sēdeklī esošo
pasažieru ķermeņa daļas nav logu zonā un
nepastāv draudi tās iespiest.
Ledus noņemšanai no logiem neizmantojiet
metāla ledus skrāpi. Tādā veidā var sabojāt
ūdeni un netīrumus necaurlaidīgo
pārklājumu. Lai noņemtu ledu no sānu
spoguļiem, izmantojiet apsildes iekārtu.
Ledus skrāpis var saskrāpēt spoguļu stiklu!
75
03 Vadības iekārtas
Logi un atpakaļskata un sānu spoguļi
Ekspluatācija
03
izņemta, tomēr ne pēc tam, kad ir atvērtas
durvis.
2
1
3603813s
1
2
Elektrisko logu pacēlāju darbība
Ekspluatācija, neizmantojot automātisko
darbības režīmu
Ekspluatācija, izmantojot automātisko
darbības režīmu
Visus elektriskos logu pacēlājus var darbināt
no vadības paneļa vadītāja durvīs. Katrs
vadības panelis citās durvīs var vadīt tikai
savu konkrēto elektriski vadāmo logu.
Vienlaicīgi vienu elektrisko logu pacēlāju var
vadīt no viena vadības paneļa.
Lai varētu izmantot logu elektriskos
pacēlājus, automobiļa aizdedzes atslēgai
jāatrodas pozīcijā I vai II. Pēc brauciena logu
elektriskos pacēlājus iespējams darbināt
vairākas minūtes, pat ja tālvadības atslēga ir
76
Logu aizvēršana tiek apturēta un logs tiek
atvērts, ja kaut kas traucē to kustību. Logā
iespiešanas aizsardzību ir iespējams
pārvarēt, ja aizvēršanās tiek apturēta,
piemēram, ledus dēļ, vienlaidus turot taustiņu
uz augšu, līdz logs ir aizvērts. Iespiešanas
aizsardzība tiek no jauna aktivēta pēc īsa
brīža.
Ekspluatācija, neizmantojot
automātisko darbības režīmu
Uzmanīgi pārvietojiet vadību uz augšu/
uz leju. Elektriskie logu pacēlāji logu pārvieto
uz augšu/uz leju, kamēr vadība tiek noturēta
stāvoklī.
Ekspluatācija, izmantojot automātisko
darbības režīmu
Pārvietojiet kādu vadību uz augšu/uz leju līdz
galējam stāvoklim un atbrīvojiet to. Logs
pārvietojas automātiski līdz tā galējam
stāvoklim.
Tālvadības pults un centrālās atslēgas
spiedpogas
Visus sānu logus var automātiski atvērt/
aizvērt ar tālvadības pults vai centrālās
atslēgas spiedpogām:
piespiediet un pieturiet aizslēgšanas
spiedpogu, kamēr logi sāk atvērties/
aizvērties. Lai pārtrauktu atvēršanu vai
aizvēršanu, vēlreiz piespiediet aizslēgšanas
spiedpogu.
Atkārtota iestatīšana
Ja baterija tiek atvienota, tad automātiskās
atvēršanas funkcija jāiestata no jauna, lai tā
varētu darboties pareizi.
1. Uzmanīgi paceliet spiedpogas priekšējo
daļu, lai paceltu logu līdz tā galējam
stāvoklim, un noturiet to šādā stāvoklī
vienu sekundi.
2. Īsi atbrīvojiet spiedpogu.
3. Vēlreiz uz vienu sekundi paceliet
spiedpogas priekšējo daļu.
BRĪDINĀJUMS
Jāveic atkārtota iestatīšana, lai darbotos
aizsardzība pret iespiešanu.
03 Vadības iekārtas
Logi un atpakaļskata un sānu spoguļi
3905556s
Sānu spoguļi
Sānu spoguļu slēdži
Regulēšana
1. Piespiediet L kreiso durvju sānskata
spoguļa spiedpogu vai R labo durvju
sānskata spoguļa spiedpogu. Iedegas
gaisma spiedpogā.
2. Noregulējiet spoguli ar vadības sviru
centrā.
3. Vēlreiz piespiediet L vai R spiedpogu.
Gaismai jānodziest.
BRĪDINĀJUMS
Spoguļi ir platleņķa tipa, kas nodrošina
optimālu apkārtnes pārredzamību. Objekti
var izskatīties tālāk, nekā tie ir īstenībā.
Nolokāmi elektriski vadāmi sānu
spoguļi*
Spoguļus iespējams ievilkt, kad novietojat
automašīnu stāvēšanai vai braucat šaurās
vietās:
novietojot automašīnu stāvēšanai. Ieslēdziet
atpakaļgaitas pārnesumu un piespiediet L
vai R spiedpogu. Sānu spoguļi tiek atiestatīti,
kad automašīna tiek izslēgta no atpakaļgaitas
pārnesuma.
1. Vienlaikus nospiediet spiedpogas L un R.
2. Pēc apmēram vienas sekundes tās
atbrīvojiet. Spoguļi automātiski apstājas
pilnībā ievilktā stāvoklī.
Atlokiet spoguļus, piespiežot vienlaicīgi L
un R spiedpogas. Spoguļi automātiski
apstājas pilnībā izbīdītā stāvoklī.
Automātiskā ievilkšanās, automašīnu
aizslēdzot
Kad automašīna tiek aizslēgta/atslēgta ar
tālvadības pults atslēgu, sānu spoguļi tiek
automātiski ievilkti/izbīdīti.
Stāvokļa saglabāšana*
Kad automašīna ir aizslēgta ar tālvadības
pults atslēgu, spoguļa stāvokļi tiek saglabāti
atslēgas atmiņā. Kad automašīna tiek
atslēgta ar to pašu tālvadības pulti un
vadītāja durvis tiek atvērtas, spoguļi un
vadītāja sēdeklis ieņem saglabātos
stāvokļus.
Funkciju var aktivizēt/deaktivizēt ar Car key
memory (automašīnas atslēgas atmiņa)
Seat & mirror positions (sēdekļu un spoguļu
stāvokļi). Detalizēts izvēlnes sistēmas
apraksts atrodams 94. lappusē.
Sānu spoguļu nolocīšana slīpi,
novietojot automašīnu stāvvietā*
Sānu spoguli var nolocīt uz leju, lai vadītājs
varētu redzēt ceļa malu, piemēram,
03
Funkciju var aktivizēt/deaktivizēt ar Car
settings (automašīnas iestatījumi)
Retract mirrors when locking (ievilkt
spoguļus, aizslēdzot automašīnu). Izvēlnes
sistēmas apraksts atrodams 94. lappusē.
Atiestatīšana neitrālā stāvoklī
Spoguļi, kuri ārējas iedarbības rezultātā ir
izregulēti, elektriski jāieregulē atpakaļ
neitrālajā pozīcijā, lai elektriski varētu veikt to
ievilkšanu/izbīdīšanu.
• Ievelciet spoguļus ar L un R spiedpogām.
• Izbīdiet spoguļus laukā vēlreiz ar L un R
spiedpogām.
Tagad spoguļi ir atiestatīti neitrālā stāvoklī.
Mājas gaismas un tuvošanās
apgaismojums
Ja izvēlēts tuvošanās apgaismojums vai
mājas gaismas, iedegas gaisma sānu
spoguļos, skatīt 69. lappusi.
77
03 Vadības iekārtas
Logi un atpakaļskata un sānu spoguļi
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu
apsildītāji
Salona atpakaļskata spogulis
Automātiskā aptumšošana*
Spilgta gaisma no aizmugures salona
atpakaļskata spogulī tiek automātiski
aptumšota. Slēdzis
nav pieejams
spoguļos ar automātisko aptumšošanu.
03
Izmantojiet apsildi, lai ātri likvidētu
aizsvīdumu un apledojumu uz aizmugurējā
loga un sānu spoguļiem.
Piespiediet spiedpogu vienu reizi, lai uzsāktu
vienlaicīgu aizmugures loga un sānu spoguļa
apsildi. Gaisma spiedpogā norāda, ka
funkcija ir aktīva. Apsildīšana tiek automātiski
deaktivizēta, un tās ilgumu nosaka
temperatūra ārpusē.
Aizmugures loga apsilde apsvīduma vai
apledojuma novēršanai ieslēdzas
automātiski, ja mašīnu iedarbina, kad ārējā
temperatūra ir zemāka par + 7 °C.
Stikla apsilde atrodama izvēlnē Climate
settings (klimata iestatījumi)
Auto. rear
defroster (automātiska aizmugures stikla
apsilde). Izvēlieties vai nu On (ieslēgts) vai
Off (izslēgts).
78
8803553s
3801191s
1
Manuālā aptumšošana
Spilgta gaisma no aizmugures var atspīdēt
atpakaļskata spogulī un apžilbināt vadītāju.
Izmantojiet aptumšošanu, kad traucē no
aizmugures nākošā gaisma.
Aptumšošana
Aptumšošanas vadība
Normāla pozīcija
Aptumšots stāvoklis.
03 Vadības iekārtas
Jumta lūka ar elektropievadu*
Jumta lūkas vadība atrodas griestu panelī.
Jumta lūku var atvērt vertikāli un horizontāli.
Aizdedzes atslēgai jāatrodas pozīcijā I vai II,
lai atvērtu jumta lūku.
Horizontāla atvēršana
Atvēršana
Lai lūku atvērtu maksimāli, piespiediet slēdzi
atpakaļ līdz stāvoklim
un atlaidiet.
Atver manuāli, pavelkot vadību atpakaļ līdz
atdures punktam
. Jumta lūka pārvietojas
līdz maksimāli atvērtajam stāvoklim, kamēr
spiedpoga tiek turēta piespiestā stāvoklī.
Aizvēršana
Aizver manuāli, piespiežot vadību uz priekšu
līdz atdures punktam
. Jumta lūka
pārvietojas līdz aizvērtam stāvoklim, kamēr
spiedpoga tiek turēta piespiestā stāvoklī.
Vertikāla atvēršana
03
5
6
8302559s
Vispārējs pārskats
Vertikāla atvēršana, pacelta aizmugurējā mala
BRĪDINĀJUMS
1
3
4
Horizontāla atvēršana, atpakaļ/uz priekšu
Atvēršana, automātiska
Atvēršana, manuāla
Aizvēršana, manuāla
Aizvēršana, automātiska
8302558s
2
Jumta lūkas iespiešanas aizsardzības
funkcija darbojas tikai automātiskās, bet ne
manuālās aizvēršanas laikā. Aizverot lūku,
pārliecinieties, ka tajā nav kāda pasažiera
roka.
Atvēršana: atveriet, piespiežot slēdža
aizmugurējo daļu uz augšu.
Aizvēršana: aizveriet, piespiežot slēdža
aizmugurējo daļu uz leju.
Aizver automātiski, piespiežot vadību
stāvoklī
un tad atbrīvojot.
Sprieguma padevi uz jumta lūku atslēdz,
izņemot tālvadības pults atslēgu no
aizdedzes slēdža.
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīnā ir bērni:
vienmēr atcerieties izslēgt strāvas padevi
lūkai, paņemot līdzi tālvadības pults
atslēgu, kad vadītājs atstāj automašīnu.
79
03 Vadības iekārtas
Jumta lūka ar elektropievadu*
Aizvēršana, izmantojot tālvadības pults
atslēgu vai centrālās atslēgas
spiedpogu
8302556s
03
Piespiediet un divas sekundes turiet
aizslēgšanas spiedpogu. Jumta lūka un logi
aizveras. Durvis aizveras. Lai pārtrauktu
aizvēršanu, vēlreiz piespiediet aizslēgšanas
spiedpogu.
BRĪDINĀJUMS
Ja jumta lūku aizver, izmantojot tālvadības
pults atslēgu, pārbaudiet, vai nav riska
iespiest kāda pasažiera rokas.
80
Saules aizsargs
Jumta lūka ir apgādāta ar manuāli
darbināmu, slīdošu salona saules aizsargu.
Saules aizsargs automātiski aizslīd atpakaļ,
kad jumta lūka tiek atvērta. Satveriet rokturi
un pavelciet saules aizsargu uz priekšu, lai to
aizvērtu.
Aizsardzība pret iespiešanu
Jumta lūkas aizsardzības pret iespiešanu
funkcija tiek aktivēta, ja jumta lūku bloķē
kāds priekšmets automātiskās aizvēršanās
laikā. Pēc bloķēšanas jumta lūka apstāsies
un automātiski atvērsies līdz sākotnējai
pozīcijai.
03 Vadības iekārtas
Motora iedarbināšana
Benzīna un dīzeļdzinēji
1. Automobiļiem ar tālvadības pults atslēgu
ievietojiet tālvadības pults atslēgu
aizdedzes slēdzī. Uzmanīgi bīdiet to uz
priekšu, kamēr tā tiek ievilkta.
2. Turiet sajūga pedāli pilnībā nospiestu1.
Automašīnās ar automātisko
pārnesumkārbu piespiediet bremžu
pedāli.
3. Nospiediet START/STOP
(IEDARBINĀŠANA/APTURĒŠANA)
taustiņu un atlaidiet to vaļā.
Starteris darbojas, kamēr dzinējs tiek
iedarbināts, bet ne ilgāk par 10 sekundēm
(dīzeļdzinējam līdz pat 60 sekundēm). Ja
dzinējs neiedarbojas pēc 10 sekundēm,
mēģiniet vēlreiz, pieturot START/STOP
(IEDARBINĀŠANA/APTURĒŠANA) taustiņu,
kamēr dzinējs sāk darboties.
BRĪDINĀJUMS
BRĪDINĀJUMS
Nekad tālvadības pults atslēgu neizņemiet
no aizdedzes slēdža braukšanas laikā vai
laikā, kad automašīna tiek vilkta. Stūres
bloķētāju var aktivēt, tādejādi automobili
padarot nevadāmu. Tālvadības pults
atslēgu ar bezatslēgas funkciju* nekādā
gadījumā neizņemiet braukšanas vai
vilkšanas laikā.
n
PIEZĪME
Tukšgaitas ātrums var būt ievērojami
augstāks, salīdzinot ar noteiktu tipu
dzinējiem, tos iedarbinot iepriekš
neuzsildītus. Iemesls ir tāds, ka emisijas
sistēma cenšas sasniegt pareizo darbības
temperatūru iespējami ātri, tādā veidā
samazinot izplūdes izmešus un aizsargājot
apkārtējo vidi.
Bezatslēgas vadība*
Lai palaistu benzīna un dīzeļdzinējus, izpildiet
soļus 2–3.
PIEZĪME
Viens priekšnosacījums mašīnas
iedarbināšanai ir tāds, ka automobiļa
tālvadības pults atslēgai ar bezatslēgas
funkciju* ir jāatrodas salonā vai bagāžas
nodalījumā.
03
Stūres bloķētājs
Stūres bloķētājs ir deaktivizēts, kad
tālvadības pults atslēga tiek ievietota
aizdedzes slēdzī2, bet aktivizēts, kad
tālvadības pults atslēga tiek izņemta no
aizdedzes slēdža.
Aktivējiet stūres bloķētāju, kad atstājat
automobili, lai samazinātu automobiļa
nozagšanas risku.
Kad atstājat automašīnu, vienmēr izņemiet
tālvadības pults atslēgu no aizdedzes
slēdža, sevišķi, ja mašīnā atrodas bērni.
2 Automobiļiem
1
Ja automašīna kustas, pietiek tikai nospiest
START/STOP spiedpogu, lai iedarbinātu
automašīnu.
ar bezatslēgas funkciju* stūres
bloķētāju deaktivē, pirmo reizi nospiežot
iedarbināšanas taustiņu. Stūres bloķētājs tiek
aktivēts, ja tiek iedarbināts dzinējs un ir
atvērtas vadītāju durvis.
81
03 Vadības iekārtas
Motora iedarbināšana
Dīzeļdzinēja daļiņu filtrs (DPF)
03
Dīzeļdzinēji ir apgādāti ar daļiņu filtru, kas
nodrošina daudz efektīvāku emisijas kontroli.
Normālas braukšanas laikā daļiņas no
izplūdes gāzēm tiek savāktas filtrā. Lai
sadedzinātu daļiņas un iztukšotu filtru, tiek
uzsākta tā saucamā "reģenerācija". Tam
nepieciešams, lai dzinējs sasniegtu normālu
darbības temperatūru.
Filtra reģenerācija notiek automātiski
apmēram pēc 300–900 kilometriem atkarībā
no braukšanas apstākļiem. Reģenerācija
parasti notiek 10–20 minūšu laikā. Šajā laikā
var nedaudz palielināties degvielas patēriņš.
Reģenerācija aukstos laika apstākļos
Ja automašīna bieži aukstos laika apstākļos
nobrauc nelielus attālumus, dzinējs nespēj
sasniegt normālu darbības temperatūru. Tas
nozīmē, ka dīzeļdzinēja daļiņu filtra
reģenerācija nevar notikt un filtrs netiek
iztukšots.
Kad filtrs ir par aptuveni 80 % piepildījies ar
daļiņām, instrumentu panelī iedegas dzeltens
brīdinājuma trīsstūris, un tiek parādīts
paziņojums Soot filter full (sodrēju filtrs
pilns). See manual (skatīt rokasgrāmatu) šāds paziņojums redzams instrumentu
paneļa displejā.
82
Uzsāciet filtra reģenerēšanu, braucot ar
automašīnu, kamēr dzinējs sasniedz normālo
darbības temperatūru. Visieteicamāk to
izdarīt uz šosejas vai automaģistrāles.
Automašīna jāvada apmēram 20 minūtes
ilgāk.
Kad reģenerācija ir pabeigta, brīdinājuma
teksts automātiski nodziest.
Aukstā laikā izmantojiet stāvapsildi*, lai
dzinējs ātrāk sasniegtu normālu darbība
temperatūru.
SVARĪGI
Ja filtrs piepildās ar daļiņām, var būt
apgrūtināta dzinēja palaišana, un filtrs
nespēs veikt savas funkcijas. Tādā
gadījumā pastāv risks, ka filtru būs
nepieciešams nomainīt.
03 Vadības iekārtas
Motora iedarbināšana
Iedarbināšanas palīdzība
4
2
1
3
3100230s
+
Ja akumulators ir izlādējies, automašīnu var
iedarbināt, izmantojot strāvu no cita
akumulatora.
Ja automašīna tiek iedarbināta, izmantojot
donora akumulatoru, tad, lai izvairītos no
sprādziena riska:
1. Pagrieziet automašīnas aizdedzes slēdzi
stāvoklī 0, skatīt 59. lappusi.
2. Pārliecinieties, vai arī donora
akumulatora spriegums ir 12 volti.
3. Ja donora akumulators atrodas citā
automašīnā, izslēdziet otras
automašīnas dzinēju un nodrošiniet, lai
automašīnas nesaskartos.
4. Sarkano vadu pievienojiet pie pozitīvās
spailes donora akumulatorā
.
5. Atveriet fiksatorus jūsu automobiļa
akumulatora priekšējā pārsegā un
noņemiet pārsegu, skatīt 187. lpp.
6. Savienojiet startera kabeli ar jūsu
automobiļa pozitīvo spaili
, kas
atrodas zem salocītā plastmasas
pārsega.
7. Pievienojiet vienu melnā vada spaili
donora akumulatora negatīvajam
polam
.
8. Pievienojiet otru spaili zemējuma
punktam, (labais augšējais dzinēja
stiprinājums, ārējās skrūves galviņa)
Pārliecinieties, vai ārējā savienojuma
vada spailes ir droši nostiprinātas, lai
iedarbināšanas laikā nebūtu dzirksteļu.
11.Noņemiet vadus - vispirms melno, pēc
tam sarkano. Nodrošiniet to, lai neviena
melnā vada spaile nenonāktu saskarē ar
akumulatora pozitīvo spaili vai sarkanā
vada spaili.
03
BRĪDINĀJUMS
.
Akumulatorā var rasties skābekļa un
ūdeņraža maisījums, kas ir ļoti
sprādzienbīstams. Pietiek ar dzirksteli, kas
rodas no nepareizi uzstādītiem palaišanas
vadiem, lai akumulators uzsprāgtu.
Akumulators satur sērskābi, kas var izraisīt
nopietnus apdegumus. Ja skābe nokļūst
acīs, uz ādas vai apģērba, skalojiet ar lielu
daudzumu ūdens. Ja skābe nokļūst acīs,
nekavējoties meklējiet ārsta palīdzību.
SVARĪGI
Uzmanīgi pievienojiet palaišanas kabeli, lai
dzinēja nodalījumā izvairītos no īsslēguma
ar citām sastāvdaļām.
9. Iedarbiniet "donora automašīnas"
dzinēju. Ļaujiet dzinējam dažas minūtes
darboties ātrumā, kas nedaudz lielāks
par tukšgaitu (1500 apgriezienu minūtē).
10.Iedarbiniet tās automašīnas, kurai
izlādējies akumulators, dzinēju.
Iedarbināšanas laikā neaiztieciet spailes
un zobotos vadu fiksatorus. Pastāv risks
radīt dzirksteles.
83
03 Vadības iekārtas
Pārnesumkārba
Manuālā pārnesumkārba
Automātiskā pārnesumkārba
Atpakaļgaitas pārnesuma bloķētājs
Pie katras pārnesumu pārslēgšanas pilnībā
izspiediet sajūga pedāli. Pārnesumu maiņas
starplaikos noņemiet kāju no sajūga pedāļa.
Ievērojiet piemērotāko pārslēgšanas režīmu.
Maksimālas degvielas ekonomijas nolūkā
izmantojiet augstāko iespējamo pārnesumu
tik bieži, cik vien iespējams.
Atpakaļgaitas pārnesumu izmantojiet tikai
tad, kad automašīna ir apstājusies.
4304157s
4304160s
4304161s
03
Stāvēšanas pozīcija (P)
Dzinēja iedarbināšanas brīdī vai automašīnai
atrodoties stāvvietā izvēlieties P. Lai izņemtu
pārnesumu pārslēgu no stāvokļa P, bremzes
pedālim jābūt nospiestam. Kad ir tas ir
pārslēgts stāvoklī P, pārnesumkārba tiek
automātiski bloķēta. Novietojot automobili,
vienmēr izmantojiet stāvbremzi vai
nospiediet taustiņu, ja automobilis aprīkots ar
elektrisko stāvbremzi, skatīt 89. lpp.
SVARĪGI
Kad tiek izvēlēts P, automašīnai jāstāv uz
vietas.
84
03 Vadības iekārtas
Pārnesumkārba
Neitrālais stāvoklis (N)
Nav ieslēgts neviens no pārnesumiem, un
dzinēju var iedarbināt. Izmantojiet
stāvbremzi, ja automašīna stāv uz vietas,
pārnesumu pārslēgam esot stāvoklī N.
Piedziņa (D)
D ir parastais braukšanas stāvoklis.
Pārslēgšanās uz augšu un leju notiek
automātiski atkarībā no paātrinājuma un
ātruma līmeņa. Automobilim jāstāv, kad
pārnesumu pārslēgs no pozīcijas R tiek
pārvietots pozīcijā D.
Geartronic–rokas vadības stāvokļi
Lai pārslēgtos no automātiskās braukšanas
stāvokļa D uz manuālo stāvokli, pārvietojiet
pārnesumu pārslēgu stāvoklī M. Lai
pārvietotos no stāvokļa M uz automātisko
braukšanas stāvokli D, pārvietojiet pārslēgu
stāvoklī D.
Manuālo pārnesumu stāvokli M iespējams
izvēlēties jebkurā brīdī braukšanas laikā. Pēc
tam pārvietojiet pārnesumu pārslēgu uz –, lai
pārslēgtu zemāku pārnesumu. Automašīnas
dzinēja bremzes un akseleratora pedālis ir
atlaists. Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu
uz +, lai pārslēgtu augstāku pārnesumu.
Mehāniskais pārnesumu pārslēga
bloķētājs
Izvēlētais pārnesums tiek parādīts
kombinētajā instrumentu panelī (skatiet
54. lappusi).
Drošības funkcijas
Ja ir aktivēta kickdown funkcija, automašīna
var pārslēgt vienu vai vairākus pārnesumus
vienlaicīgi atkarībā no dzinēja apgriezieniem.
Automašīna pārslēdzas pārnesumu uz
augšu, kad dzinējs sasniedz maksimālo
ātrumu, lai nepieļautu bojājumu radīšanu
dzinējā.
Pārnesumu elektronika automātiski pārslēdz
uz leju, ja vadītājs ļauj ātrumam samazināties
zem ieslēgtajam pārnesumam atbilstošā
līmeņa, lai nepieļautu raustīšanos un
apstāšanos.
Geartronic nepieļauj pārslēgšanos uz leju jeb
kick-down funkciju, kā rezultātā dzinēja
ātrums kļūtu tik liels, ka spētu bojāt dzinēju.
Ja vadītājs mēģina šādi pārslēgt pārnesumus
uz leju pie lieliem dzinēja apgriezieniem,
nekas nenotiek. Paliek ieslēgts sākotnējais
pārnesums.
03
4304164s
Atpakaļgaita (R)
Kad tiek izvēlēts R stāvoklis, automašīnai
jāstāv uz vietas.
Pārnesumu pārslēgu brīvi var pārslēgt
starp N un D. Citi stāvokļi ir bloķēti ar
aizslēgu, kuru Jūs varat vadīt ar bloķētāja
pogu uz pārnesumu pārslēga sviras.
Piespiežot bloķētāja spiedpogu, pārnesumu
pārslēgu var pārvietot starp R, N un D.
Automātiskais pārnesumu pārslēga
bloķētājs
Automātiskajai pārnesumkārbai ir speciālas
drošības sistēmas:
Atslēgas bloķētājs
Lai izņemtu tālvadības pults atslēgu no
aizdedzes slēdža, pārnesumu pārslēgam
jābūt P stāvoklī. Visos citos stāvokļos
tālvadības pults atslēga ir bloķēta.
85
03 Vadības iekārtas
Pārnesumkārba
Stāvēšanas pozīcija (P)
Stāvoša automašīna ar ieslēgtu dzinēju:
Automātiskā pārnesumu pārslēga
bloķētāja deaktivizēšana
pārvietojot pārnesumu pārslēgu citā stāvoklī,
turiet kāju uz bremzes pedāļa.
Elektriskais pārnesumu bloķētājs –
Pacēlāja bloķētājs
Stāvēšanas pozīcija (P)
Lai varētu pārvietot pārnesumu pārslēgu
no P stāvokļa citos stāvokļos, bremzes
pedālim jābūt nospiestam un aizdedzei
jābūt II stāvoklī, skatīt 81. lappusi.
Pacēlāja bloķētājs – Neitrālais
stāvoklis (N)
Ja pārnesumu pārslēgs ir N stāvoklī un
automašīna ir stāvējusi vismaz trīs sekundes
(neatkarīgi no tā, vai dzinējs darbojas),
pārnesumu pārslēgs ir bloķēts.
Lai varētu pārvietot pārnesumu pārslēgu no
pozīcijas N citās pozīcijās, bremžu pedālim
jābūt nospiestam un aizdedzei jābūt
stāvoklī II, skatīt 81. lpp.
86
1
2
4900001s
03
Ja automobilis nav braukšanas kārtībā,
piemēram, izlādēta akumulatora gadījumā,
tad pārnesumu pārslēgs jāizslēdz no
P pozīcijas, lai automobilis būtu
pārvietojams.
Paceliet no grīdas gumijas paklājiņu aiz
viduskonsoles un atveriet lūku.
Pilnībā ievietojiet atslēgas slēdzošo daļu.
Nospiediet atslēgas slēdzošo daļu uz leju
un atstājiet to nospiestu. Izslēdziet
pārnesumu pārslēgu no P pozīcijas.
Plašāku informācija par atslēgas
slēdzošo daļu skatīt 34. lpp.
Pilnpiedziņa – AWD (All Wheel Drive)*
Gaisa kondicionēšana vienmēr ir aktivēta.
Pilnpiedziņa nozīmē to, ka visi četri
automašīnas riteņi vienlaikus ir dzenošie.
Jauda tiek automātiski sadalīta starp
priekšējiem un aizmugurējiem riteņiem.
Sajūga sistēma ar elektronisko vadību
novirza vairāk jaudas uz tiem riteņiem, kam ir
labāka saķere ar ceļa virsmu attiecīgajā brīdī.
Tas nodrošina vislabāko vilkmi un novērš
riteņu izslīdēšanu. Parastos braukšanas
apstākļos lielākā jaudas daļa tiek novadīta
uz priekšējiem riteņiem. Pilnpiedziņa
uzlabo braukšanas drošību lietus, sniega
un apledojuša ceļa apstākļos.
03 Vadības iekārtas
Kājas bremze
Vispārējs pārskats
Automašīnai ir divi bremžu kontūri. Ja viens
bremžu kontūrs ir bojāts, tad bremzes
darbojas pie zemāka pedāļa līmeņa un ir
vajadzīgs spēcīgāks spiediens uz pedāli, lai
radītu normālu bremzēšanas efektu.
Vadītāja spiedienu uz bremžu pedāli
pastiprina bremžu pastiprinātājs.
BRĪDINĀJUMS
Bremžu pastiprinātājs strādā tikai tad, kad
darbojas dzinējs.
Ja bremzes lieto tad, kad dzinējs ir izslēgts,
pedālis šķiet ciets, un ir vajadzīgs lielāks
spēks, lai nobremzētu automašīnu.
Braucot ļoti kalnainā apvidū vai ar smagu
kravu, bremzes var atslogot, izmantojot
bremzēšanu ar dzinēju. Braucot lejup no
kalna, bremzēšanai ar dzinēju izmantojiet to
pašu pārnesumu, kādu jūs izmantotu,
braucot kalnā.
Plašāku informāciju par smagu kravu
pārvadāšanu skatīt 218. lpp.
Bremžu pretbloķēšanas sistēma
Automobilis ir aprīkots ar ABS (bremžu
pretbloķēšanas sistēma), kas bremzēšanas
laikā novērš riteņu bloķēšanos. Tas nozīmē,
ka tiek saglabāta vadāmība un ir vieglāk
novirzīties, lai, piemēram, izvairītos no
briesmām. Pēc bremžu pedāļa piespiešanas
tajā var būt sajūtamas vibrācijas. Šāda
parādība ir normāla.
Kad ir iedarbināts dzinējs un automašīna ir
sasniegusi ātrumu 20 km/h, notiek īsa,
automātiska ABS sistēmas pārbaude. Šo
pārbaudi var izjust kā pulsāciju bremžu
pedālī.
tādam līmenim, kad tiek iedarbināta ABS
sistēma. EBA sistēmas darbība tiek
pārtraukta, kad samazina spiedienu uz
bremžu pedāli.
PIEZĪME
Kad tiek aktivēta EBA sistēma, bremžu
pedālis iegrimst mazliet dziļāk nekā parasti,
nospiediet (turiet nospiestu) bremžu pedāli,
cik ilgi nepieciešams. Atlaižot bremžu
pedāli, visa bremzēšana tiek pārtraukta.
03
Bremžu disku notīrīšana
Netīrumi un ūdens uz bremžu diskiem var
izpausties kā aizture pēc bremžu pedāļa
piespiešanas. Šo aizturi var samazināt,
notīrot bremžu uzlikas.
Manuālā tīrīšana ir ieteicama uz mitrām ceļa
virsmām, vēlams pirms paredzētas ilglaicīgas
stāvēšanas un pēc automašīnas
mazgāšanas. To izdara, uzmanīgi un īslaicīgi
atkārtoti bremzējot, automašīnai atrodoties
ceļā.
Ārkārtas bremzēšanas sistēma*
Ārkārtas bremzēšanas sistēma (EBA) palīdz
palielināt bremzēšanas spēku un līdz ar to
samazināt bremzēšanas ceļu. EBA sistēma
nosaka vadītāja bremzēšanas stilu un pēc
vajadzības palielina bremzēšanas spēku.
Bremzēšanas spēks var palielināties līdz
87
03 Vadības iekārtas
Kājas bremze
Simboli kombinētajā
kontrolmērinstrumentu panelī
Simbols
03
Tehniskie parametri
Deg pastāvīgi – Pārbaudiet
bremžu šķidruma līmeni. Ja
līmenis ir zems, pielejiet bremžu
šķidrumu un noskaidrojiet
bremžu šķidruma zuduma
iemeslu.
Pastāvīgi deg divas sekundes,
kad tiek iedarbināts dzinējs –
Bijusi kļūme bremžu sistēmas
ABS funkcijā, kad dzinējs
darbojies iepriekšējo reizi.
BRĪDINĀJUMS
Ja
un
iedegas vienlaicīgi, bremžu
sistēmā var būt radies bojājums.
Ja līmenis bremžu šķidruma tvertnē ir
normāls, uzmanīgi brauciet uz tuvāko
autorizēto Volvo servisu, kur jāpārbauda
bremžu sistēma.
Ja bremžu šķidrums ir zem līmeņa MIN
bremžu šķidruma tvertnē, nebrauciet tālāk,
pirms nav papildināts bremžu šķidrums.
Bremžu šķidruma zuduma cēlonis ir jāatrod.
88
03 Vadības iekārtas
Stāvbremze
Stāvbremze, manuālā
5. Automobili novietojot stāvēšanai,
pārnesumu pārslēgam jābūt stāvoklī 1
(manuālā pārnesumkārba) vai P
(automātiskā pārnesumkārba).
2
Automašīnas novietošana stāvēšanai
uz pakalna
Ja automobilis ir novietots pret kalnu,
pagrieziet riteņus virzienā nost no ietves
malas.
5500134s
1
Stāvbremze atrodas tālāk kreisajā pusē
.
PIEZĪME
Brīdinājuma simbols kombinētajā
kontrolmērinstrumentu panelī iedegas
neatkarīgi no tā, cik spēcīgi ir nospiests
stāvbremzes pedālis.
Kā pievilkt stāvbremzi
1. Uzmanīgi piespiediet kājas bremzi.
2. Stingri nospiediet stāvbremzes
pedāli
, cik vien tālu iespējams.
3. Atbrīvojiet kājas bremzi un
pārliecinieties, vai automašīna
nepārvietojas.
4. Ja transportlīdzeklis pārvietojas,
stāvbremzes pedālis jānospiež vēl tālāk.
Ja automobilis ir novietots lejup no kalna,
pagrieziet riteņus virzienā pret ietves malu.
Kā atlaist stāvbremzi
1. Uzmanīgi piespiediet kājas bremzi.
2. Pavelciet vadības sviru
.
Stāvbremze, elektriskā*
Elektrisko stāvbremzi izmanto tāpat kā
manuālo stāvbremzi, piemēram, uzsākot
braukšanu pret kalnu.
Funkcija
Kad elektriskā stāvbremze tiek ieslēgta,
atskan viegls elektromotora darbības
troksnis. Šis troksnis ir dzirdams arī
automātiskās stāvbremzes darbības
pārbaudīšanas laikā.
03
Ja tad, kad tiek ieslēgta stāvbremze,
automašīna nekustas, tā iedarbojas tikai uz
aizmugurējiem riteņiem. Ja to izmanto, kad
automašīna pārvietojas, tad darbojas
normālā kājas bremze, t. i., bremze darbojas
uz visiem četriem riteņiem. Bremzēšanas
funkcija pārslēdzas uz aizmugurējiem
riteņiem, kad automašīna ir gandrīz
apstājusies.
Zems spriegums akumulatorā
Ja akumulatora spriegums ir pārāk zems,
stāvbremzi nav iespējams nedz atlaist, nedz
arī iedarbināt. Ja akumulatora spriegums ir
pārāk zems, pievienojiet donora
akumulatoru, skatīt 83. lappusi.
89
03 Vadības iekārtas
Stāvbremze
Kā pievilkt stāvbremzi
Automašīnas ar manuālo
pārnesumkārbu
PIEZĪME
Ārkārtas bremzēšanas gadījumā, ja ātrums
pārsniedz 10 km/h, bremzēšanas norises
laikā skanēs skaņas signāls.
Stāvbremzes vadība
1. Uzmanīgi piespiediet kājas bremzi.
2. Nospiediet kontroles slēdzi.
3. Atbrīvojiet kājas bremzi un
pārliecinieties, vai automašīna
nepārvietojas.
4. Automobili novietojot stāvēšanai,
pārnesumu pārslēgam jābūt stāvoklī 1
(manuālā pārnesumkārba) vai P
(automātiskā pārnesumkārba).
Simbols
kombinētajā instrumentu panelī
mirgo, līdz stāvbremze ir ieslēgta līdz galam.
Kad simbols iedegas, stāvbremze ir ieslēgta.
Ārkārtas situācijā stāvbremze iespējams
iedarbināt, kamēr transportlīdzeklis kustas,
turot nospiestu slēdzi. Ja kontroles slēdzis ir
atlaists vai ir nospiests akseleratora pedālis,
bremzēšana tiek pārtraukta.
90
Automašīnas novietošana stāvēšanai uz
pakalna
Ja automobilis ir novietots pret kalnu,
pagrieziet riteņus virzienā nost no ietves
malas.
Ja automobilis ir novietots lejup no kalna,
pagrieziet riteņus virzienā pret ietves malu.
PIEZĪME
Stāvbremzi var atbrīvot arī manuāli, bremžu
pedāļa vietā nospiežot sajūga pedāli. Volvo
iesaka lietot bremžu pedāli.
Automātiskā atlaišana
1. Iedarbiniet dzinēju.
2. Atlaidiet sajūgu un nospiediet
akseleratora pedāli.
Kā atlaist stāvbremzi
SVARĪGI
Stāvbremzi var atbrīvot arī automātiski, ja,
dzinējam darbojoties, pārnesumu pārslēgs
atrodas neitrālajā pozīcijā.
5500132s
5500133s
03
Manuālā atlaišana
1. Ievietojiet tālvadības pults atslēgu
aizdedzes slēdzī.
2. Stingri nospiediet bremžu pedāli.
3. Pavelciet kontroles slēdzi.
Stāvbremzes vadība
03 Vadības iekārtas
Stāvbremze
Automobiļi ar bezatslēgas* funkciju
Atlaidiet manuāli, nospiežot START/STOP
pogu, pēc tam nospiediet bremzes vai sajūga
pedāli un pavelciet kontroles slēdzi.
Simboli
Simbols
(P)!
Ar smagu kravu pret kalnu
Smaga krava, piemēram, piekabe var izraisīt
automašīnas ripošanu atpakaļ, ja stāvā
kāpumā stāvbremze tiek atbrīvota
automātiski. Izvairieties no tā, pieturot
taustiņu, kamēr tiek uzsākta kustība.
Atbrīvojiet vadību, kad dzinējs sasniedz
vilces punktu.
Izlasiet paziņojumu
informācijas displejā.
Mirgojošs simbols norāda, ka ir
iedarbināta stāvbremze.
Ja šis simbols mirgo jebkurā
citā situācijā, tas nozīmē, ka
radies bojājums. Izlasiet
paziņojumu informācijas
displejā.
PIEZĪME
Drošības apsvērumu dēļ stāvbremze
automātiski tiek atbrīvota tikai tad, ja
darbojas dzinējs un vadītājs ir uzlicis
drošības jostu. Automobiļiem ar
automātisko pārnesumkārbu stāvbremze
tiek atbrīvota automātiski, tiklīdz tiek
nospiests akseleratora pedālis un
pārnesumu pārslēgs ir pozīcijā D vai R.
Tehniskie parametri
Parking brake not fully released – bojājums
traucē stāvbremzi pilnībā atbrīvot. Sazinieties
ar autorizētu Volvo remontdarbnīcu. Ja
uzsākat braukšanu ar šo kļūdas paziņojumu,
atskanēs brīdinājuma signāls.
Parking brake not applied – Bojājums traucē
iedarbināt stāvbremzi. Pamēģiniet izmantot
un atbrīvojiet. Ja paziņojums saglabājas,
vērsieties pēc palīdzības Volvo
remontdarbnīcā.
03
Ziņojums arī tiek apgaismots automobiļos ar
manuālajām pārnesumu kārbām, ja
automobilis brauc ar mazu ātrumu un
atvērtām durvīm, lai paziņotu vadītājam, ka
stāvbremze varētu būt netīšām atbrīvota.
Parking brake Service required – Radies
bojājums. Ja bojājums saglabājas, vērsieties
pēc palīdzības Volvo remontdarbnīcā.
Paziņojumi
Ja automobili jānovieto stāvvietā, pirms
kļūme ir novērsta, tad riteņus jāpagriež
līdzīgi tam, kā novietojot stāvēšanai
slīpumā, un pārnesumu pārslēgam
jāatrodas pozīcijā 1 (manuālā pārnesumu
kārba) vai P (automātiskā pārnesumu
kārba).
G016166
Automašīnas ar automātisko
pārnesumkārbu
Manuālā atlaišana
1. Ievietojiet tālvadības pults atslēgu
aizdedzes slēdzī.
2. Stingri nospiediet bremžu pedāli.
3. Pavelciet kontroles slēdzi.
Automātiskā atlaišana
1. Iedarbiniet dzinēju.
2. Uzlieciet drošības jostu.
3. Ieslēdziet pārnesumu pārslēgu
stāvoklī D vai R un nospiediet
akseleratora pedāli.
Bremžu uzliku maiņa
Aizmugurējās bremžu uzlikas jānomaina
autorizētā Volvo remontdarbnīcā elektriskās
stāvbremzes konstrukcijas dēļ.
91
Izvēlnes un paziņojumi .............................................................................94
Klimata kontrole .......................................................................................99
Audio sistēma ........................................................................................ 109
Vadītāja infocentrs .................................................................................. 118
Kompass* ............................................................................................... 119
Stabilitātes un vilcējspēka
kontroles sistēma ................................................................................... 120
Braukšanas īpašību pielāgošana ........................................................... 121
Kruīza kontrole* ...................................................................................... 122
Adaptīvā kruīza kontrole* ....................................................................... 123
Sadursmju brīdinājuma sistēma
ar bremžu atbalsta funkciju* ................................................................... 127
Novietošanas palīgs* .............................................................................. 130
Aklo punktu informācijas sistēma, BLIS* ............................................... 132
Komforts pasažieru salonā .................................................................... 135
Bluetooth brīvroku aprīkojums* .............................................................. 140
Iebūvētais tālrunis* ................................................................................. 145
92
KOMFORTS UN BRAUKŠANAS PRIEKS
04
04 Komforts un braukšanas prieks
Izvēlnes un paziņojumi
Viduskonsole
EXIT – pāriet vienu soli atpakaļ izvēlnes
struktūrā. Ilgstoša nospiešana izslēdz
izvēlnes sistēmu.
Dažas funkcijas tiek vadītas no viduskonsoles ar izvēlnes sistēmas palīdzību vai ar
stūrē esošo tastatūru. Katra funkcija ir
aprakstīta attiecīgajā nodaļā.
Meklēšanas ceļi piekļūšanai izvēlnes
sistēmas funkcijām ir definēti šādi: Car
settings (automašīnas iestatījumi)
Lock
settings (aizslēgšanas iestatījumi), balstoties
uz pieņēmuma, ka pirms tam ir izdarītas
šādas darbības:
Stūres tastatūra
Pašreizējais izvēlnes līmenis ir parādīts
viduskonsoles displeja augšējā labajā pusē.
1
Viduskonsoles slēdži
2
3
3905597s
04
2
4
3905554s
1
3
Viduskonsole ar informācijas displeju un izvēlnes
vadību.
Navigācijas spiedpoga – palīdz ritināt un
izvēlēties vajadzīgo izvēlnes funkciju.
ENTER – izvēlas izvēlnes funkcijas.
MENU – noved uz izvēlnes sistēmu.
94
ENTER*
EXIT*
Navigācijas spiedpogas – uz augšu/
uz leju.
Ja uz stūres tastatūras ir ENTER un EXIT,
tad pogām
līdz
ir tādas pašas
funkcijas kā viduskonsolē.
Meklēšanas ceļi
Pieeja dažām funkcijām tiek nodrošināta tieši
ar funkciju spiedpogām, bet pie dažām var
nokļūt caur izvēlnes sistēmu.
1. Nospiediet taustiņu MENU.
2. Ritiniet līdz Menu (izvēlne) un nospiediet
ENTER (IEIET).
3. Ritiniet līdz Submenu (apakšizvēlne) un
nospiediet ENTER (IEIET).
ENTER (IEIET) un EXIT (IZIET) vietā var
izmantot navigācijas spiedpogas, kad
vēlaties pārvietoties izvēlnes hierarhijā.
Labās puses bultiņa ir analoga ENTER
(IEIET), bet kreisās puses bultiņa - EXIT
(IZIET).
Izvēlnes iespējas ir sanumurētas, un tās var
izvēlēties tieši ar ciparu tastatūru (tikai 1 – 9).
04 Komforts un braukšanas prieks
Izvēlnes un paziņojumi
Izvēlnes pārskats
Tālruņa un audioiekārtas avotiem ir atšķirīgas
galvenās izvēlnes. Turpinājumā uzskaitītās
izvēlnes ir iekļautas visās galvenajās izvēlnēs:
Car key memory
(Automašīnas atslēgas atmiņa)
Seat & mirror positions
(Sēdekļu un spoguļu stāvokļi)*
Car settings (Automašīnas iestatījumi)
Fold mirr. when locking
(Aizslēdzot nolocīt spoguļus)*
Collision warn. settings
(Sadursmes brīdinājuma iestatījumi)*
Information (Informācija)
Light settings
(Apgaismojuma iestatījumi)
Lock settings
(Aizslēgšanas iestatījumi)
Parking camera settings (Novietošanas
kameras iestatījumi)*
Steering force level
(Stūrēšanas spēka līmenis)*
Climate control settings
(Klimata kontroles iestatījumi)
Galvenā izvēlne FM
FM settings (FM iestatījumi)
Automatic blower adjust
(Automātiska ventilatora regulēšana)
News (Ziņas)
TP (SI, satiksmes informācija)
Auto. rear defroster
(Autom. aizmugures stikla apsilde)
Radio text (Radio teksts)
PTY (Programmas veids)
Recirculation timer
(Recirkulācijas taimeris)
Advanced radio settings
(Uzlabotie radio iestatījumi)
Reset climate settings
(Atiestatīt klimata iestatījumus)
Galvenā izvēlne AM
Audio settings (Audio iestatījumi)1
Audio settings (Audio iestatījumi)
04
Galvenā izvēlne CD
Random (Nejauša secība)
Sound stage (Skanēšanas vieta)
Off (Izslēgts)
Equalizer, front
(Ekvalaizers, priekšējais)
Folder (Mape)2
Disc (Disks)2
Equalizer, rear
(Ekvalaizers, aizmugurējais)
Single disc (Atsevišķs disks)3
All discs (Visi diski)3
Auto. volume control
(Automātiska skaļuma kontrol)
CD settings (CD iestatījumi)
Resets all audio settings
(Atiestata visus audio iestatījumus)
Disc text (Diska teksts)*
News (Ziņas)
TP (SI, satiksmes informācija)
Audio settings (Audio iestatījumi)
1 Izvēlnes
papildaprīkojums audio iestatījumiem
ir pieejams visiem skaņas avotiem.
2
Tikai sistēmās, kurās ir iespējams atskaņot
MP3 un WMA formāta audiofailus.
3
Tikai sistēmās ar kompaktdisku mainītāju.
95
04 Komforts un braukšanas prieks
Izvēlnes un paziņojumi
Galvenā izvēlne AUX
Volume, AUX input
(Skaļums, avots – AUX)
Audio settings (Audio iestatījumi)
04
96
Bluetooth galvenā izvēlne
Last 10 missed calls
(Pēdējie 10 neatbildētie zvani)
Last 10 received calls
(Pēdējie 10 saņemtie zvani)
Last 10 dialled calls
(Pēdējie 10 sastādītie numuri)
Phone book (Telefonu grāmatiņa)
Search (Meklēt)
Copy fr. mobile phone (Kopēt bieži
lietotos mobilo tālruņu numurus)
Bluetooth*
Connect the phone
(Pievienojiet tālruni)
Change phone (Nomainīt tālruni)
Remove phone (Izņemt tālruni)
Phone settings (Tālruņa iestatījumi)
Call options (Zvanu iespējas)
Sounds and volume
(Skaņa un skaļums)
Synchronize phone book
(Sinhronizēt telefonu grāmatiņu)
Iebūvētā tālruņa galvenā izvēlne
Call list (Zvanu saraksts)
Last 10 missed calls
(Pēdējie 10 neatbildētie zvani)
Call options (Zvanu iespējas)
Send my number
(Nosūtīt manu numuru)
Call waiting (Zvana gaidīšana)
Last 10 received calls
(Pēdējie 10 saņemtie zvani)
Automatic answer
(Automātiska atbilde)
Last 10 dialled calls
(Pēdējie 10 sastādītie numuri)
Voice mail number
(Balss pasta numurs)
Erase list (Dzēst sarakstu)
Call duration (Zvana ilgums)
Phone book (Telefonu gramata)
Diversion (Zvanu pāradresēšana)
Phone settings (Tālruņa iestatījumi)
New contact (Jauns savienojums)
Network selection
(Tīkla izvēlēšanās)
Search (Meklēt)
SIM security (SIM drošība)
Copy all (Kopēt visus)
Edit PIN code (Rediģēt PIN kodu)
Erase SIM (Iztīrīt SIM)
Sounds and volume
(Skaņa un skaļums)
Erase phone (Iztīrīt tālruņa atmiņu)
Memory status (Atmiņas stāvoklis)
Messages (Paziņojumi)
Read (Lasīt)
Write new (Ierakstīt jaunu)
Message settings
(Paziņojuma iestatījumi)
IDIS
Reset Phone settings
(Atiestatīt tālruņa iestatījumus)
04 Komforts un braukšanas prieks
Izvēlnes un paziņojumi
2
3
3603794s
1
Izvēlnes pārskats1
Informācijas displejs un izvēlņu vadība.
READ (LASĪT) – piekļūst paziņojumu
sarakstam un paziņojumu
apstiprinājumiem.
Īkšķrats – ritiniet starp izvēlņu iespējām.
RESET (ATIESTATĪT) – atiestata aktīvo
funkciju Izmanto dažos gadījumos, lai
izvēlētos/aktivizētu funkciju, skatīt
paskaidrojumu zem katras attiecīgās
spiedpogas.
Kombinētā instrumentu paneļa informācijas
displejā parādīto izvēlni vada ar kreisās
puses svirslēdzi. Parādītās izvēlnes ir
atkarīgas no aizdedzes stāvokļa. Ja parādās
paziņojums, tas jāapstiprina ar READ, lai
tiktu parādītas izvēlnes.
To empty fuel tank (Ar atlikušo degvielu
nobraucamais attālums)
Average (Vidējais)
Current consumption (Patēriņš pašlaik)
Average speed (Vidējais ātrums)
Lane departure warning (Brīdinājums par
rindas izkustēšanos)
Tyre pressure Calibration (Riepu spiediena
kalibrēšana)
Current speed (Pašreizējais ātrums)
Park heat timer (Autonomās apsildes
taimeris) AM/PM
Park vent timer (Autonomās ventilācijas
taimeris) AM/PM
Park timer mode (Stāvēšanas taimera
režīms)
Direct start Park heat (Autonomās apsildes
tūlītēja sākšana)
Direct start Park el.heat (Elektriskās
autonomās apsildes tūlītēja sākšana)
Direct start Park vent (Stāvēšanas
ventilācijas tūlītēja sākšana)
Additional heat auto (Papildu apsildes
automātika)
Rest heat start (Miera apsildes sākšana)
DSTC
Paziņojums
P
o
_3 C
3801153s
Kombinētais instrumentu panelis
04
Teksta paziņojumi informācijas displejā.
Ja iedegas brīdinājuma, informācijas vai
indikatora simbols, informācijas displejā
parādās attiecīgais paziņojums. Kļūdas
paziņojums tiek saglabāts atmiņas sarakstā,
kamēr bojājums netiek novērsts.
Piespiediet READ (LASĪT), lai apstiprinātu un
pārlūkotu paziņojumus.
PIEZĪME
Ja brīdinājuma paziņojums parādās laikā,
kad Jūs lietojat vadītāja infocentru,
paziņojums ir jāizlasa (nospiediet pogu
READ (LASĪT)), pirms Jūs varat turpināt
iepriekšējo darbību.
1 Dažas
izvēlnes funkcijas ir paredzētas kā
papildaprīkojums
97
04 Komforts un braukšanas prieks
Izvēlnes un paziņojumi
04
98
Paziņojums
Tehniskie parametri
Paziņojums
Tehniskie parametri
Stop safely
(Uzmanīgi
apstājieties)
Apstājieties un izslēdziet
dzinēju. Nopietns
bojājuma risks.
Sazinieties ar autorizētu
Volvo remontdarbnīcu.
Time for regular
service
(Laiks
periodiskajai
apkopei)
Stopping the
engine
(Dzinēja
apstādināšana)
Apstājieties un izslēdziet
dzinēju. Nopietns
bojājuma risks.
Sazinieties ar autorizētu
Volvo remontdarbnīcu.
Laiks periodiskajai
apkopei autorizētā Volvo
remontdarbnīcā. Laiku
nosaka nobraukto
kilometru skaits, kopš
pēdējās apkopes
pagājušais mēnešu
skaits, dzinēja
kalpošanas laiks un
eļļas kvalitāte.
Service urgent
(Nepieciešama
tehniskā
apkope)
Automašīnu
nekavējoties jāpārbauda
autorizētā Volvo
remontdarbnīcā.
Maintenance
overdue
(Nokavēts
periodiskās
apkopes
veikšanas laiks)
Service required
(Nepieciešama
apkope)
Iespējami ātri mašīna
jāpārbauda autorizētā
Volvo remontdarbnīcā.
Ja periodiskās apkopes
intervāli nav ievēroti,
garantija uz sabojātajām
detaļām neattiecas.
Sazinieties ar autorizētu
Volvo remontdarbnīcu
par iespējām veikt
apkopi.
See manual
(Skatīt
rokasgrāmatu)
Skatīt īpašnieka
rokasgrāmatu.
Temporarily OFF
(Pagaidām
IZSLĒGTS)
Funkcija ir pagaidām
izslēgta un automātiski
tiks atiestatīta
braukšanas laikā vai
pēc atkārtotas
iedarbināšanas.
Power save
mode
(Jaudas
taupīšanas
režīms)
Audio sistēma ir
izslēgta, lai taupītu
enerģiju. Uzlādējiet
akumulatoru.
04 Komforts un braukšanas prieks
Klimata kontrole
Vispārējs pārskats
Gaisa kondicionēšana
Automašīna ir aprīkota ar elektronisko
klimata kontroli (ECC) Klimata vadības
sistēma atdzesē vai apsilda, kā arī sausina
gaisu salonā.
PIEZĪME
Gaisa kondicionētāju var izslēgt, bet, lai
nodrošinātu optimālu klimata komfortu
salonā un novērstu logu aizsvīšanu, tai
vajadzētu darboties pastāvīgi.
Pašreizējā temperatūra
Temperatūra, ko jūs izvēlaties, atbilst
fiziskajām sajūtām, ņemot vērā tādus
faktorus kā gaisa ātrums, mitrums, saules
iedarbība salonā un automašīnas ārpusē.
Sensoru atrašanās vieta
• Saules sensors ir novietots priekšējā
paneļa augšpusē.
• Pasažieru salona temperatūras sensors
atrodas zem klimata kontroles paneļa.
• Āra temperatūras sensors atrodas uz sānu
spoguļa.
• Mitruma sensors* atrodas salona
atpakaļskata spogulī.
PIEZĪME
Neaizklājiet un nebloķējiet sensorus ar
apģērbu vai citiem priekšmetiem.
Sānu logi un jumta lūka
Lai nodrošinātu, ka gaisa kondicionēšana
darbojas optimāli, ja iespējams, jāaizver sānu
logi un jumta lūka.
Logu aizsvīšana
Novērsiet aizsvīšanu no logu iekšpuses,
vispirms izmantojot atkausēšanas funkciju.
Lai samazinātu aizsvīšanas iespēju, notīriet
logus ar parastu logu tīrīšanas līdzekli.
Ventilācijas atveres bagāžas nodalījumā
PIEZĪME
Lai nepieļautu aizsvīšanu, nenosprostojiet
ventilācijas atveres, kas atrodas vistālāk uz
aizmuguri sīklietu plauktā, ar apģērbu vai
citiem priekšmetiem.
Gaisa kondicionēšanas sistēmas
īslaicīga atslēgšanās
Ja dzinējam nepieciešama pilna jauda,
piemēram, pilnam paātrinājumam vai braucot
kalnup ar piekabi, gaisa kondicionēšana tiek
uz laiku izslēgta. Var notikt īslaicīga
temperatūras paaugstināšanās.
Kondensēšanās
Siltos laika apstākļos zem automašīnas no
kondicionēšanas sistēmas var pilēt
kondensāts. Tas ir normāli.
Ledus un sniegs
Notīriet ledu un sniegu no klimata kontroles
gaisa ieplūdes atveres (restes starp dzinēja
pārsegu un vējstiklu).
04
Kļūmju atrašana un novēršana
Klimata vadības sistēmas kļūmju atrašanu un
novēršanu uzticiet tikai autorizētai Volvo
remontdarbnīcai.
Dzesētājs
Gaisa kondicionēšanas sistēmā ir uzpildīts
dzesētājs R134a. Tas nesatur hloru, tāpēc
nekaitē ozona slānim. Uzticiet dzesētāja
uzpildīšanas/maiņas darbu veikšanu
autorizētai Volvo remontdarbnīcai.
Pilnīgas gaisa padeves funkcija
Šī funkcija vienlaikus atver/aizver visus sānu
logus, un to var izmantot, piemēram, lai ātri
izvēdinātu automašīnu karstā laikā, skatīt
36. lappusi.
99
04 Komforts un braukšanas prieks
Klimata kontrole
Pasažieru salona gaisa filtrs
Viss automašīnas pasažieru salonā
ienākošais gaiss tiek attīrīts filtrā. Tas
periodiski jānomaina. Ieteicamie maiņas
intervāli atrodami Volvo apkopes
programmā. Ja automašīna tiek ekspluatēta
nopietni piesārņotā apkārtējā vidē, var būt
nepieciešams filtru nomainīt daudz biežāk.
PIEZĪME
04
Ir vairāki atšķirīgi pasažieru salona filtra
veidi. Pārliecinieties, vai ir uzstādīts
pareizais filtrs.
Tīrās zonas salona komplekts
(Clean Zone Interior Package, CZIP)*
Šī funkcija uztur pasažieru salonu tīrāku no
alerģiju un astmu izraisošām vielām. Plašāka
informācija atrodama salona tīrās zonas
brošūrā, kas tiek pievienota automašīnas
pirkuma brīdī. Komplektā ietverts:
• Pastiprināta ventilatora darbība, kas
nozīmē, ka ventilators sāk darboties pēc
automobiļa atvēršanas ar tālvadības pults
atslēgu. Ventilators piepilda pasažieru
salonu ar svaigu gaisu. Nepieciešamības
gadījumā funkcija sāk darboties un
automātiski tiek pārtraukta pēc laika vai,
kad kādas salona durvis tiek atvērtas.
Ventilatora darbības laika intervāls
100
pakāpeniski samazinās, kamēr
automobilis kļūst četrus gadus vecs. Tad
pastiprinātā ventilatora funkcija tiek pilnībā
deaktivēta, jo ventilators ilgāk vairs
nedrīkst darboties saskaņā ar prasībām
pret gaisa tīrību salonā.
• Iekšējā gaisa kvalitātes sistēma (IAQS).
Pilnībā automatizēta sistēma, kas attīra
gaisu salonā no tādiem piemaisījumiem kā
daļiņas, ogļūdeņraži, slāpekļa oksīdi un
zemes līmeņa ozons.
• Salona iekārtojumā izmantojiet tikai
pārbaudītus materiālus. Materiāli ir
izstrādāti, lai samazinātu putekļu
daudzumu pasažieru salonā, un tie
atvieglo pasažieru salona uzturēšanu
tīrībā. Paklāji gan salonā, gan bagāžas
nodalījumā ir izņemami, tos ir viegli izņemt
un iztīrīt. Izmantojiet Volvo ieteiktos
tīrīšanas līdzekļus un autoapkopes
līdzekļus, skatīt 211. lappusi.
PIEZĪME
Automašīnās ar tīrās zonas salona
komplektu (Clean Zone Interior Package)
IAQS gaisa filtrs jāmaina pēc katriem
15000 km vai reizi gadā. Automašīnās bez
tīrās zonas salona komplekta IAQS gaisa
filtrs jāmaina parastos apkopes intervālos.
Izvēlnes iestatījumi
Ir iespējams mainīt triju klimata kontroles
funkciju noklusējuma vērtības, izmantojot
viduskonsoli, skatīt 94. lappusi:
• Ventilatora ātrums automātiskā režīmā,
skatīt 103. lappusi.
• Salona gaisa recirkulācijas taimeris, skatīt
104. lappusi.
• Automātiskā aizmugurējā loga
atkausēšana, skatīt 78. lappusi.
Visas pastāvīgas temperatūras uzturēšanas
sistēmas funkcijas iestata uz sākotnējo
pozīciju, izvēloties RESET (ATIESTATĪT)
displejā.
04 Komforts un braukšanas prieks
Klimata kontrole
Gaisa plūsmas sadalījums
Gaisa kanāli instrumentu panelī
Gaisa kanāli durvju statnēs
D
A
D
C
C
C
C
D
Gaisa plūsmas sadalījums ir pilnīgi
automātisks AUTO režīmā.
Vajadzības gadījumā iespējama manuāla
vadība, skatīt 105. lappusi.
B
Atvērtas
Atvērtas
Aizvērtas
Aizvērtas
Gaisa plūsma uz sāniem
Gaisa plūsma uz sāniem
Gaisa plūsma uz augšu/leju.
Novadiet sānu kanālus uz sānu logiem, lai
likvidētu aizsvīdumu.
Gaisa plūsma uz augšu/leju.
Virziet kanālus uz logiem, lai likvidētu
aizsvīdumu.
Noteikta gaisa plūsma no atverēm nāk
vienmēr, lai nodrošinātu pasažieru salonā
labu klimatu. Atveres, kas atrodas blakus
stūrei, iespējams izmantot roku sildīšanai
aukstā laikā.
Virziet kanālus uz salonu, lai uzturētu
patīkamu klimatu aizmugures sēdeklī.
8704365s
8704363s
Ieplūstošais gaiss tiek sadalīts uz
20 dažādiem kanāliem salonā.
A
8704343s
D
B
04
Atcerieties, ka mazi bērni var būt jutīgi pret
gaisa plūsmām un caurvēju.
101
04 Komforts un braukšanas prieks
Klimata kontrole
2
3
4
5
6
Priekšējie sēdekļi ar ventilāciju*
Ventilācijas sistēmu veido ventilatori
sēdekļos un to atzveltnēs, kas sūknē gaisu
cauri sēdekļu polsterējumam. Jo vēsāks kļūst
salons, jo lielāks ir vēsinošais efekts.
8
13
04
7
12
11 10
9
8704366s
1
Gaisa recirkulācija/gaisa kvalitātes
sistēma
Temperatūras kontrole, kreisajā pusē
Ventilējamie priekšējie sēdekļi*, kreisā
puse
Ventilators
Priekšējie sēdekļi ar apsildi, kreisā puse
Gaisa plūsmas sadalījums
Priekšējie sēdekļi ar apsildi, labā puse
AUTO
Ventilējamie priekšējie sēdekļi*, labā
puse
Temperatūras kontrole, labajā pusē
A/C – Iesl./Izsl.
Priekšējā loga un sānu spoguļu apsildes
iekārtas, skatīt 78. lappusi.
Apsildītājs
102
Ventilāciju vada ECC, kas ņem vērā sēdekļa
temperatūru, saules starojumu un āra
temperatūru.
Ventilāciju var izmantot vienlaikus ar sēdekļu
apsildi. Piemēram, šo funkciju var izmantot,
lai izžāvētu mitras drēbes.
Ventilācijas sistēmu var ieslēgt, kad darbojas
dzinējs. Ir trīs komforta līmeņi, kas rada
atšķirīgu dzesēšanas un sausināšanas
efektu.
• Trešais komforta līmenis: nospiediet
taustiņu vienreiz, lai iegūtu maksimālo
jaudu – deg trīs signāllampiņas.
• Otrais komforta līmenis: nospiediet
taustiņu divreiz, lai iegūtu mazāku jaudu –
deg divas signāllampiņas.
• Pirmais komforta līmenis: nospiediet
taustiņu trīsreiz, lai iegūtu vismazāko
jaudu – deg viena signāllampiņa.
Nospiediet taustiņu četras reizes, lai izslēgtu
šo funkciju – nedeg neviena lampiņa.
PIEZĪME
Ja pasažieri ir jutīgi pret caurvēju, sēdekļa
ventilāciju jālieto ļoti uzmanīgi. Ilglaicīgai
lietošanai ieteicams pirmais komforta
līmenis.
SVARĪGI
Sēdekļa ventilāciju nevar uzsākt, ja
temperatūra pasažieru salonā ir zemāka
par 5 °C. Tādejādi novērš sēdeklī sēdošo
no pārmērīgas atdzesēšanas.
Ventilators
8704352s
Elektroniskā klimata kontrole, ECC
Pagrieziet pogu, lai
palielinātu vai samazinātu
ventilatora darbības
ātrumu. Ja ir izvēlēts AUTO,
tad ventilatora darbības
ātrumu regulē automātiski.
Iepriekš iestatītais
ventilatora darbības ātrums
ir atcelts.
PIEZĪME
Ja ventilators ir pilnībā izslēgts, gaisa
kondicionēšana netiek atslēgta.
04 Komforts un braukšanas prieks
Klimata kontrole
Apsildes vadība ir tāda pati kā priekšējiem
sēdekļiem.
Funkcija automātiski regulē
temperatūru, gaisa
kondicionēšanu, ventilatora
darbības ātrumu,
recirkulāciju un gaisa sadali.
Ja jūs izvēlaties vienu vai
vairākas manuālās
funkcijas, citas funkcijas turpina kontrolēt
automātiski. Ja tiek nospiesta poga AUTO, ir
ieslēgts gaisa kvalitātes sensors, un
manuālie iestatījumi ir izslēgti. Displejā
redzams AUTO CLIMATE.
Ventilatora ātrumu automātiskajā režīmā var
iestatīt sadaļā Climate settings (klimata
Automatic blower adjust
iestatījumi)
(automātiska ventilatora regulēšana).
Izvēlieties Low (mazs), Normal (normāls) vai
High (liels).
Izvēlņu sistēmas aprakstu skatiet
94. lappusē.
Temperatūras kontrole
Temperatūru vadītāja un
pasažiera pusē var iestatīt
atsevišķi. Iedarbinot
dzinēju, tiek atjaunoti
pēdējie iestatījumi.
04
8704362s
Auto
PIEZĪME
Mazākā ventilatora ātruma izvēle mazliet
palielina logu aizsvīšanas risku.
PIEZĪME
Apsildi vai dzesēšanu nevar paātrināt,
izvēloties augstāku/zemāku temperatūru
par vēlamo.
A/C – ON/OFF (ieslēgts/izslēgts)
Gaisa kondicionēšanu
automātiski vada sistēma,
ja deg lampiņa ON
(ieslēgts). Šādā veidā
ienākošais gaiss tiek
pietiekami atdzesēts un
sausināts. Ja deg lampiņa
OFF (izslēgts), gaisa kondicionēšanas
sistēma vienmēr ir izslēgta. Citas funkcijas
8704344s
3603819s
8704369s
• Nospiediet taustiņu
vienreiz, lai iegūtu
augstāko siltuma līmeni –
deg trīs signāllampiņas.
• Nospiediet taustiņu
divreiz, lai iegūtu zemāku
siltuma līmeni – deg
divas signāllampiņas.
• Nospiediet taustiņu trīsreiz, lai iegūtu
viszemāko siltuma līmeni – deg viena
signāllampiņa.
• Nospiediet taustiņu četras reizes, lai
izslēgtu funkciju – nedeg neviena lampiņa.
Aizmugures sēdekļi
Gaisa plūsmas sadalījums
Attēlā parādītas trīs
spiedpogas. Kad ir
nospiesti taustiņi, iedegas
lampiņa attēla attiecīgās
daļas priekšā, norādot, kur
novirzīta gaisa plūsma,
skatīt 105. lpp.
8704361s
Priekšējie sēdekļi
8704348s
Apsildāmie sēdekļi*
103
04 Komforts un braukšanas prieks
Klimata kontrole
04
8704354s
Apsildītājs ātri likvidē
aizsvīdumu un ledu no
vējstikla un sānu logiem.
Gaiss plūst uz logiem ar
lielu ventilatora ātrumu.
Gaisma atkausētāja
taustiņā deg, kad šī funkcija
ir aktivēta.
Lai nodrošinātu maksimālu salona gaisa
sausināšanu, notiek arī turpmāk uzskaitītais:
• gaisa kondicionēšana (A/C) tiek ieslēgta
automātiski,
• recirkulācija tiek automātiski atslēgta.
Atslēdzot apsildītāja funkciju, klimata
kontroles sistēma atgriežas pie iepriekšējiem
iestatījumiem.
8704347s
Gaisa recirkulācija/gaisa kvalitātes
sistēma
Gaisa recirkulācija
Ja ir ieslēgta gaisa
recirkulācija, iedegas
oranža lampiņa pogas
labajā pusē. Šo funkciju
izvēlas tad, ja jānovērš
smaku, izplūdes gāzu utt.
104
Taimeris
Ar aktivētu taimera funkciju sistēma izies no
manuāli aktivēta recirkulācijas režīma pēc
laika, kas atkarīgs no ārējās temperatūras.
Tas samazina ledus, aizsvīšanas un smaku
veidošanās iespēju. Ieslēdziet un izslēdziet
šo funkciju šādi: Climate control settings
(klimata kontroles iestatījumi)
Recirculation timer (recirkulācijas taimeris).
Izvēlņu sistēmas apraksts dots 94. lappusē.
PIEZĪME
Ja ir ieslēgts apsildītājs, gaisa recirkulācija
vienmēr ir dezaktivēta.
Gaisa kvalitātes sistēma*
Gaisa kvalitātes sistēma
atdala gāzes un daļiņas, lai
samazinātu smaržu un
piesārņojuma līmeņus
pasažieru salonā. Ja āra
gaiss ir piesārņots, gaisa
ieplūde tiek aizvērta, un
gaiss tiek recirkulēts. Ja ir nospiesta
poga AUTO, gaisa kvalitātes sensors
pastāvīgi ir ieslēgts.
Gaisa kvalitātes sensora aktivizēšana
Atkārtoti piespiediet
spiedpogu, lai pārslēgtos
starp šīm trim funkcijām.
8704346s
Atkausētājs
iekļūšana salonā. Gaiss salonā tiek
recirkulēts, t. i., ja šī funkcija ir aktivēta, no
ārpuses gaiss netiek ievadīts automobilī. Ja
gaiss automobilī recirkulē pārāk ilgi, pastāv
risks logu aizsvīšanai no iekšpuses.
8704345s
joprojām tiek kontrolētas automātiskajā
režīmā. Ja izvēlēts apsildītājs, gaisa
kondicionēšanas sistēma ir iestatīta uz
maksimālo gaisa sausināšanu.
• Deg oranžā lampiņa kreisajā pusē – gaisa
kvalitātes sensors ir atslēgts.
• Centrālā zaļā lampa iedegas – recirkulācija
nav ieslēgta, jo karstā laikā tā nav
nepieciešama dzesēšanas
nodrošināšanai.
• Deg oranžā lampiņa labajā pusē –
recirkulācija ir ieslēgta.
PIEZĪME
Lai pasažieru salonā iegūtu vislabāko gaisu,
vienmēr jāaktivē gaisa kvalitātes sensors.
Lai izvairītos no logu aizsvīšanas, aukstā
laikā tiek ierobežota gaisa recirkulācijas
iespēja.
Ja logu iekšpuse sāk aizsvīst, atslēdziet
gaisa kvalitātes sensoru, un iespējams
izmantot apsildītāju, lai likvidētu aizsvīdumu
uz priekšējā, sānu un aizmugurēja stikla.
04 Komforts un braukšanas prieks
Klimata kontrole
Gaisa plūsmas sadalījuma tabula
Gaisa plūsma uz vējstiklu
un sānu logiem. Zināma
gaisa daļa plūst no gaisa
ventilācijas atverēm.
Lai novērstu aizsvīšanu
un aizsalšanu aukstā un
mitrā klimatā (lai to
aktivētu, ventilatora
darbības ātrums nedrīkst
būt pārāk mazs.)
Gaisa plūsma uz logiem
un no priekšējā paneļa
ventilācijas atverēm.
Lai nodrošinātu labu
komfortu siltos, sausos
laika apstākļos.
Gaisa plūsma uz salona
augšdaļu no ventilācijas
atverēm priekšējā panelī.
Lai nodrošinātu efektīvu
dzesēšanu siltos laika
apstākļos.
Lietošana
Gaisa plūsma uz salona
lejasdaļu un logiem.
Zināma gaisa plūsmas
daļa plūst no priekšējā
paneļa gaisa ventilācijas
atverēm.
Lai nodrošinātu
komfortablus apstākļus
un ātru aizsvīduma
likvidēšanu aukstos un
mitros laika apstākļos.
Gaisa plūsma uz salona
lejasdaļu un no priekšējā
paneļa ventilācijas
atverēm.
Saulainā laikā ar vēsu āra
temperatūru.
Gaisa plūsma uz salona
lejasdaļu. Neliela gaisa
plūsma uz ventilācijas
atverēm priekšējā panelī
un uz logiem.
Lai apsildītu vai
atvēsinātu kājas.
Gaisa plūsma uz logiem,
no ventilācijas atverēm
priekšējā panelī un uz
salona lejasdaļu.
Lai atdzesētu kājas vai
nodrošinātu siltāku gaisu
ķermeņa augšdaļai
aukstā laikā vai karstā
sausā laikā.
04
8704353s
8704360s
8704359s
8704358s
Lai ātri likvidētu
aizsvīdumu un
apledojumu.
8704356s
8704358s
Gaisa plūsmas
sadalījums
Lietošana
Gaisa plūsma uz logiem.
Zināma gaisa daļa plūst
no gaisa ventilācijas
atverēm. Netiek veikta
gaisa recirkulācija. Gaisa
kondicionēšana vienmēr
ir aktivēta.
8704355s
8704354s
Gaisa plūsmas
sadalījums
105
04 Komforts un braukšanas prieks
Klimata kontrole
04
Vispārīga informācija par dzinēja
sildītāju
Dzinēja sildītāju var iedarbināt uzreiz vai
iestatīt, izmantojot taimeri. Šajā gadījumā
sākuma laiks nozīmē laiku, kad automašīna ir
uzsildīta un gatava lietošanai. Automašīnas
elektronika pēc āra temperatūras aprēķina,
kad vajadzētu sākt apsildi. Ja ārējā
temperatūra pārsniedz 15 °C, sildīšana
nenotiek. Pie apkārtējā gaisa temperatūras
no –10 °C un zemākas, maksimālais
stāvapsildes darbības laiks ir 50 minūtes. Ja
stāvapsilde ieslēgta, informācijas displejā
redzams Park heat ON.
Akumulators un degviela
Ja akumulatora uzlādes līmenis vai degvielas
līmenis ir nepietiekams, programmējamā
dzinēja apsilde tiek automātiski izslēgta.
Informācijas displejā parādās paziņojums
Confirm the message by pressing the READ
(Apstipriniet ziņojumu, nospiežot taustiņu
READ), skatīt 107. lpp.
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
2303544s
Dzinēja sildītājs, kas darbojas ar
degvielu*
BRĪDINĀJUMS
Izšļakstītā degviela var aizdegties. Pirms
degvielas uzpildīšanas izslēdziet
stāvapsildi. Pārbaudiet informācijas
displeju, lai redzētu, vai dzinēja sildītājs ir
izslēgts.
BRĪDINĀJUMS
Lietojot dzinēja sildītāju, automašīnai
jāatrodas ārā.
PIEZĪME
Kad darbojas autonomais sildītājs, no labās
puses riteņa arkas var plūst dūmi, tas ir
pilnīgi normāli.
106
Automašīnas novietošana stāvēšanai uz
pakalna
Ja novietojat automašīnu stāvā nogāzē,
automašīnas priekšpusei jābūt vērstai uz leju,
lai nodrošinātu, ka programmējamajai dzinēja
apsildei tiek pievadīta degviela.
SVARĪGI
Programmējamās dzinēja apsildes atkārtota
lietošana īsos braucienos var izlādēt
akumulatoru un traucēt dzinēja
iedarbināšanu. Ja dzinēja sildītāju lieto
bieži, tad ar automašīnu jābrauc vismaz
tikpat ilgi, cik lieto dzinēja sildītāju, lai
nodrošinātu to, ka ģeneratoram ir
pietiekami laika, lai atbilstīgi uzlādētu
akumulatoru.
04 Komforts un braukšanas prieks
Klimata kontrole
Darbība
2
3
8904102s
1
Pulkstenis/taimeris
Ja automašīnas pulkstenis tiek no jauna
iestatīts, taimera iestatītās vērtības tiek
izdzēstas.
Spiedpoga READ (LASĪT)
Īkšķrats
Spiedpoga RESET (ATIESTATĪT)
Plašākas ziņas par informācijas displeju un
funkciju READ meklējiet 97. lappusē.
Paziņojums informācijas displejā
Kad ir ieslēgts taimeris vai tūlītēja
iedarbināšana, kombinētajā instrumentu
panelī iedegas informācijas simbols, un
informācijas displejā parādās paskaidrojuma
teksts. Displejā tiek norādīts arī tas, kurš
taimeris ir ieslēgts, kad vadītājs izņem
tālvadības pults atslēgu no atslēgas
cauruma, atstājot automašīnu.
Tūlītēja iedarbināšana/izslēgšana
1. Izmantojiet īkšķratu
, lai pārritinātu uz
Direct start Parks heat (tūlītēja dzinēja
sildītāja ieslēgšana).
2. Nospiediet RESET, lai pārslēgtu
starp ON (ieslēgts) un OFF (izslēgts).
Ar tūlītējās iedarbināšanas funkciju
stāvapsilde ieslēdzas uz 50 minūtēm. Salona
sildīšana sāksies, kad dzinēja dzesēšanas
šķidruma temperatūra sasniegs 38 ºC.
3. Ritiniet ar īkšķratu
līdz vēlamajai
stundai.
4. Nospiediet RESET, lai piekļūtu minūšu
iestatīšanai.
5. Ritiniet ar īkšķratu
līdz vēlamajām
minūtēm.
6. Nospiediet RESET, lai apstiprinātu
iestatījumus.
7. Lai aktivizētu taimeri, piespiediet RESET
(ATIESTATĪT). Kad iestatīts laiks
pēcpusdienā ( PM), iespējams
ieprogrammēt otru laiku priekšpusdienā
. Otru
(AM). Tam piekļūst ar īkšķratu
ieslēgšanās laiku iestatiet tāpat kā
priekšpusdienai (AM).
04
PIEZĪME
Mašīnu var iedarbināt un braukt,
programmējamajai dzinēja apsildei
joprojām darbojoties.
Taimera iestatīšana
Laiku iespējams iestatīt tikai nākamajām
24 stundām.
1. Ritiniet ar īkšķratu
uz Park heat timer
(dzinēja sildītāja taimeris).
2. Nospiediet RESET, lai piekļūtu stundu
iestatīšanai.
107
04 Komforts un braukšanas prieks
Klimata kontrole
Papildu sildītājs (dīzeļdzinējiem)*
1
2
Automātisks režīms vai atslēgšana
Autonomo sildītāju iespējams izslēgt īsos
braucienos, lai nepieļautu akumulatora
izlādēšanos.
1. Ar īkšķratu
ritiniet līdz Additional heat
auto (papildu sildītājs automātiski).
2. Nospiediet RESET, lai pārslēgtu starp
ON (ieslēgts) un OFF (izslēgts).
3
8904102s
04
Spiedpoga READ (LASĪT)
Īkšķrats
Spiedpoga RESET (ATIESTATĪT)
Papildu sildītājs var būt vajadzīgs, lai aukstā
laikā salonā sasniegtu vajadzīgo
temperatūru.
Papildu sildītājs darbību uzsāk automātiski,
darbojoties dzinējam, kad nepieciešams
lielāks siltums. Tas izslēdzas automātiski,
kad ir sasniegta pareizā temperatūra vai
dzinējs ir ticis izslēgts.
PIEZĪME
Kad darbojas papildu sildītājs, no labās
puses riteņa arkas var plūst dūmi, tas ir
pilnīgi normāli.
108
04 Komforts un braukšanas prieks
Audio sistēma
Dolby Surround Pro Logic II un simbols
ir Dolby Laboratories Licensing Corporation
preču zīmes. Dolby Surround Pro Logic II
sistēmu izgatavo pēc Dolby Laboratories
Licensing Corporation licences.
Tālvadības pults atslēga un aizdedzes
stāvokļi
Audiosistēmu iespējams izmantot bez
tālvadības pults atslēgas aizdedzes slēdzī vēl
15 minūtes.
PIEZĪME
Izņemiet tālvadības pults atslēgu no
aizdedzes slēdža, ja, dzinējam esot
izslēgtam, tiek izmantota audiosistēma. Tas
nepieciešams, lai nepieļautu akumulatora
nevajadzīgu izlādēšanos.
Ja audio sistēma darbojas, kad dzinējs tiek
izslēgts, tad tā automātiski ieslēdzas, kad
dzinējs nākošo reizi tiek ieslēgts.
Pārskats
Stūres tastatūra
2
3
1
1
4
4
Ievads ārējam audio avotam (AUX)
Stūres tastatūra
Viduskonsoles vadības panelis
Vadības panelis ar radioaustiņu ligzdu*
2
3
3905555s
Audio sistēmai var būt dažādas funkcijas un
dažādi izpildījumi. Ir trīs sistēmas varianti:
Performance, High Performance un Premium
Sound. Sistēmas variants ir redzams
displejā, kad audio sistēma tiek palaista.
3905596s
Vispārējs pārskats
04
Izvēles apstiprināšana izvēlnes sistēmā,
zvana pieņemšana.
Izeja vienu līmeni uz augšu izvēlnes
sistēmā. Pašreizējās funkcijas
pārtraukšana. Zvana beigšana/
atteikšana, ievadīto rakstzīmju dzēšana.
Skaņas stiprums
Ar īsu piespiešanu notiek pārvietošanās
starp kompaktdiska ierakstiem vai
iepriekš iestatītajām radiostacijām. Ilga
piespiešana nodrošina ātru
pārvietošanos uz priekšu vai atpakaļ pa
CD ierakstiem vai automātisku
radiostaciju meklēšanu.
109
04 Komforts un braukšanas prieks
Audio sistēma
Vislabākai skaņas atskaņojamībai tiek
ieteiktas radioaustiņas ar 16–32 omu pilno
pretestību un 102 dB vai lielāku jutību.
1
2
1
3
4
3
3905594s
04
Skaņas stiprums
Ritināt/meklēt uz priekšu un atpakaļ
Audio avots, aktivēšana
Radioaustiņu ligzdas (3,5 mm)
Aktivizēšana/deaktivizēšana
Vadības pulti aktivē ar MODE, ja
audiosistēma ir aktīva. Deaktivēšana notiek
automātiski, ja audiosistēma ir deaktivēta vai
ilgi nospiežot uz MODE.
110
Ritināt/meklēt uz priekšu un atpakaļ
Ar īsiem piespiedieniem uz
šķirsta CD
skaņdarbus vai atmiņā saglabātās
radiostacijas. Ar ilgiem piespiedieniem ātri
pārvietojas uz priekšu vai atpakaļ pa CD
ierakstiem vai automātiski meklē
radiostacijas.
Izvēlnes un MANI TAUSTIŅI
Ierobežojumi
• Audio avotu (FM, AM, CD utt.), kas tiek
atskaņots skaļruņos, nevar vadīt no
aizmugurējā vadības paneļa.
• RDS paziņojumi var neparādīties, ja radio
tiek atskaņots radioaustiņās, kamēr
skaļruņos tiek atskaņots cits skaņas avots.
Saglabājiet izvēlētās funkcijas ar opciju
MANI TAUSTIŅI
Vairākas funkcijas tiek vadītas no centrālās
konsoles izvēlnes sistēmas. Plašāku
informāciju par izvēlnēm meklējiet
94. lappusē. Informāciju par audiosistēmas
funkcijām kopā ar Bluetooth™ brīvroku ierīci
vai tālruni meklējiet 142. lappusē.
G010272
Aizmugurējais vadības panelis ar
austiņu ligzdu*
1. Izvēlnē izvēlieties saglabājamo funkciju.
Saglabāt var tikai vienu izvēlēto funkciju.
2. Turiet MY KEY (MANI TAUSTIŅI)
nospiestu ilgāk par divām sekundēm.
3. Aktivējiet saglabāto funkciju īsi
nospiežot uz MY KEY (MANI TAUSTIŅI).
04 Komforts un braukšanas prieks
Audio sistēma
Ar opciju MANI TAUSTIŅI var saglabāt
šādas funkcijas:
CD/Kompaktdisku mainītājs
AUDIO IESTATĪJUMI
• Sound setting (Skaņas iestatījums)
• Auto. volume control
(Auto. skaņas stipruma vadība)
• Random (Nejauša izvēle)
(Kompaktdisku mainītājs)
• News (Zinas)
• TP
• Disc text (Diska teksts)
04
FM
•
•
•
•
•
News (Zinas)
TP
Radio text (Radio teksts)
Search PTY (Meklēt PTY)
Show PTY text (Parādīt PTY tekstu)
SIRIUS
• Add music track to music track memory
(Mūzikas ierakstu atmiņai pievienot
mūzikas ierakstu)
• Direct to channel shortcut
(Norādīt uz kanāla īsceļu)
• Music track search (Mūzikas ierakstu
meklēšana)
111
04 Komforts un braukšanas prieks
Audio sistēma
Audio funkcijas
izvēlieties šādi: Audio settings (audio
Auto volume control
iestatījumi)
(automātiskā skaļuma kontrole).
Ārējā audio avota skaņas skaļums
AUX ieeju iespējams izmantot, piemēram,
MP3 atskaņotāja pieslēgšanai, skatīt
109. lappusi.
1
2
5
04
4
3
G010266
PIEZĪME
Viduskonsole, audio funkciju vadība
Iekšējie audio avoti: AM, FM un CD
Ārējais audio avots. Pieslēgšana
aprakstīta 109. lappusē
Spiedpogu un pogu vadība skaņas
frekvenču sadalījuma noregulēšanai
Navigācijas spiedpoga AUX skaļuma
iestatīšanai un ekvalaizeram
Skaļums un ieslēgšana/izslēgšana
Audio skaņas stipruma un automātiskā
skaņas stipruma kontrole
Audio sistēma kompensē traucējošos
trokšņus pasažieru salonā, palielinot skaļumu
vienlaicīgi ar automašīnas ātruma
palielināšanos. Kompensācijas līmeni var
uzstādīt kā zemu, vidēju vai augstu. Līmeni
112
Skaņas kvalitāte var būt traucēta, ja
atskaņotājs tiek lādēts, audiosistēmai esot
AUX režīmā. Šajā gadījumā izvairieties lādēt
atskaņotāju.
Dažreiz AUX ārējo audio avotu var dzirdēt
dažādos skaļumos, salīdzinot ar iekšējiem
audio avotiem. Ja ārējā skaņas avota
skaļums ir pārāk liels, var pasliktināties
skaņas kvalitāte. Novērsiet to, regulējot AUX
ieejas ienākošo skaļumu:
1. Iestatiet audio sistēmu AUX režīmā,
izmantojot MODE (režīms) un pārejot uz
Volume, AUX input (AUX avota skaļums).
2. Pagrieziet slēdzi
vai piespiediet
/
navigācijas spiedpogu.
Skaņas frekvenču sadalījums
Atkārtoti piespiediet slēdzi
, lai pārlūkotu
šādas funkcijas. Regulēšanu veic, pagriežot
slēdzi
.
• Bass – basu līmenis.
• Treble – augsto toņu līmenis.
• Fader – balanss starp priekšējiem un
aizmugurējiem skaļruņiem.
• Balance – balanss starp kreisās un labās
puses skaļruņiem.
• Surround* – telpiskas skaņas iestatījumi.
Sadaļā Surround iespējams aktivēt 3 kanālu
stereoskaņu vai Dolby pro logic II, izvēloties
attiecīgi 3-ch vai Dpl2. Tas ļauj aktivēt šādas
funkcijas:
• Centre level1 – vidējā skaļruņa līmenis.
• Surround level1 – telpiskais skaņas
līmenis.
Ekvalaizers
Dažādu frekvenču skaņas līmeņus var
noregulēt atsevišķi, izmantojot ekvalaizeru2.
1. Pārejiet uz Audio settings (audio
iestatījumi) un izvēlieties Equalizer Front
(ekvalaizers priekšpusē) vai
Equalizer Rear (ekvalaizers aizmugurē).
Attiecīgās frekvences skaņas līmeni regulē
ar
/
uz navigācijas pogas.
Nospiediet
/
, lai izvēlēts citu frekvenci.
2. Izmantojiet ENTER, lai saglabātu, vai
EXIT, lai aizvērtu.
1 Premium
2
Sound
Dažas audio sistēmas
04 Komforts un braukšanas prieks
Audio sistēma
Skanēšanas vieta1
Skaņas baudījumu var optimizēt vadītāja
sēdeklim, abiem priekšējiem sēdekļiem vai
aizmugures sēdeklim. Izvēlieties kādu no
iespējām šādi: Audio settings (audio
Soundstage (skanēšanas
iestatījumi)
vieta).
Atskaņošanas uzsākšana
(kompaktdisku atskaņotājs)
Ja mūzikas kompaktdisks jau ir ievietots
atskaņotājā, kad CD tiek piespiests,
automātiski sākas atskaņošana. Pretējā
gadījumā ievietojiet disku un piespiediet CD.
CD atskaņotāja funkcijas
Uzsāciet atskaņošanu (kompaktdisku
mainītājs)
Ja CD pozīcija ar mūzikas kompaktdisku jau
izvēlēta, kad CD ir nospiests, atskaņošana
sākas automātiski. Pretējā gadījumā
izvēlieties kompaktdisku ar numuru
/
ar navigācijas
taustiņiem 1-6 vai
taustiņu.
2
3
5
4
6
Viduskonsole, vadība CD funkciju izpildei
CD izņemšana
Kompaktdisku ievietošanas un
izbīdīšanas sprauga
Navigācijas spiedpoga kompaktdiska
ierakstu maiņai
Ātrā pārvietošanās un kompaktdiska
ieraksta maiņa
Kompaktdisku mainītāja novietojuma
izvēle*
Skenējiet kompaktdiska saturu
G010267
1
Ievietojiet kompaktdisku (kompaktdisku
mainītājs)
1. Izvēlieties tukšu pozīciju ar ciparu
spiedpogām 1-6 vai
/
ar navigācijas
spiedpogu.
Displejā tiek parādīta tukšā vieta. Teksts
Insert disc (ievietot disku) norāda, ka var
ievietot jaunu disku. Kompaktdisku mainītājā
var ievietot līdz sešiem diskiem.
ievilkts atskaņotājā, un turpināsies
atskaņošana.
Izbīdiet atsevišķus diskus, piespiežot
izbīdīšanas pogu.
Izbīdiet visus diskus, ilgi piespiežot
izbīdīšanas pogu. Visa aptvere tiek iztukšota
disku pēc diska.
Pauze
Ja skaļums tiek pilnībā izslēgts, CD
atskaņošana tiek apturēta. Atskaņotājs tiek
no jauna aktivēts, kad palielina skaļumu.
04
Skaņas faili1
Kompaktdisku atskaņotājs atbalsta MP3 un
WMA formāta audiofailus.
PIEZĪME
Iespējams, atskaņotājs nespēj nolasīt dažus
skaņu failus ar kopēšanas aizsardzību.
2. Kompaktdisku mainītāja atverē
ievietojiet kompaktdisku.
Kad skaņu failus saturošs kompaktdisks tiek
ievietots atskaņotājā, tiek nolasīta diska
direktoriju struktūra. Atkarībā no diska
kvalitātes, iespējams, paies neliels brīdis,
pirms sākas atskaņošana.
Diska izņemšana
Kompaktdisks paliks izbīdītā stāvoklī
aptuveni 12 sekundes. Pēc tam tas tiks
1
High Performance un Premium Sound
113
04 Komforts un braukšanas prieks
Audio sistēma
Navigācija un atskaņošana
Ja skaņas failus saturošs disks atrodas
kompaktdisku atskaņotājā, tad, nospiežot
ENTER (IEIET), nokļūsiet pie diska direktoriju
struktūras. Navigāciju pa diska direktoriju
struktūru veic tādā pašā veidā kā pa audio
sistēmas izvēlnes struktūru. Skaņas failiem ir
simbols , bet direktorijiem ir simbols
.
Sāciet skaņas faila atskaņošanu ar
ENTER (IEIET).
04
Ja faila atskaņošana ir pabeigta, turpinās citu
tā paša direktorija failu atskaņošana.
Direktoriju maiņa notiek automātiski, kad visi
pašreizējā direktorija faili ir atskaņoti.
Ātra pārvietošanās/CD skaņdarbu un
skaņas failu maiņa
Īsi piespiežot
/
ar navigācijas pogu,
notiek kompaktdiska skaņdarbu / skaņas
failu pārlūkošana. Ilgāk nospiežot, notiek ātra
pārvietošanās CD skaņu ierakstos/audio
failos. Šim nolūkam var izmantot arī stūres
tastatūru. Skaņu ierakstu nomaiņu var panākt
arī pagriežot pogu TUNING.
Skenējiet kompaktdiska saturu
Šī funkcija no katra ieraksta vai skaņas faila
atskaņo pirmās desmit sekundes. Nospiediet
SCAN (SKENĒT), lai ieslēgtu. Lai turpinātu
pašreizējā ieraksta vai skaņas faila
114
atskaņošanu, pārtrauciet skenēšanas režīmu
ar EXIT (iziet) vai SCAN (skenēt).
Nejauša izvēle
Šī funkcija ierakstus atskaņo nejaušā secībā.
Nejaušās secības izkārtojuma ierakstus vai
skaņu failus var ritināt normālā veidā.
PIEZĪME
Iespējams pārvietoties starp nejauši
izvēlētiem skaņdarbiem tikai izvēlētā diska
ietvaros.
Atkarībā no tā, kura nejaušās secības
funkcija izraudzīta, parādās atšķirīgi
paziņojumi.
• RANDOM (nejaušā secībā) nozīmē, ka tiks
atskaņoti tikai viena mūzikas
kompaktdiska ieraksti.
• RND ALL (nejaušā secībā visi) nozīmē, ka
tiks atskaņoti visi ieraksti no visiem
kompaktdiskiem, kas atrodas
kompaktdisku mainītājā.
• RANDOM FOLDER (nejaušā secībā mape) nozīmē, ka tiks atskaņoti pašreiz
ievietotajā kompaktdiskā esošā direktorija
skaņas faili.
Kompaktdisku atskaņotājs
Ja tiek atskaņots parasts mūzikas
kompaktdisks, aktivē un deaktivē šādi:
Random (nejauša secība).
Ja tiek atskaņots kompaktdisks ar skaņas
failiem, aktivē un deaktivē šādi: Random
(nejaušā secībā)
Folder (mape).
Kompaktdisku mainītājs
Ja tiek atskaņots parasts mūzikas
kompaktdisks, aktivē un deaktivē
kompaktdisku režīmā šādi: Random (nejaušā
Single disc (atsevišķs disks) vai
secībā)
Random (nejaušā secībā)
All discs (visi
diski). Opcija All discs attiecas tikai uz
mūzikas kompaktdiskiem kompaktdisku
mainītājā.
Turpretī, ja tiek atskaņots kompaktdisks ar
skaņas failiem, aktivē un deaktivē šādi:
Random (nejauša secība)
Folder (mape).
Izvēloties citu kompaktdisku, šī funkcija tiek
deaktivēta.
Disc text (diska teksts)
Ja mūzikas kompaktdiskā ir saglabāti skaņu
ierakstu nosaukumi, tie var parādīties
displejā. Tas attiecas arī uz MP3 un WMA
failiem Premium Sound un High Performance
sistēmās. Aktivējiet/deaktivējiet
kompaktdisku atskaņošanas režīmā ar CD
Disc text.
settings
04 Komforts un braukšanas prieks
Audio sistēma
Radio funkcijas
Staciju meklēšana, manuāla
1. Izvēlieties viļņu garumu, izmantojot FM
vai AM.
2. Pagrieziet TUNING (STACIJU
MEKLĒŠANA).
7
1
2
3
5
4
G010268
6
Viduskonsole, radio funkciju vadība
Navigācijas spiedpoga staciju
meklēšanai, automātiska
Atcelt notiekošo funkciju
Staciju meklēšana, manuāla
Skenējiet viļņa garumu
Iepriekšējo iestatījumu saglabāšana,
automātiska
Iepriekšējās iestatīšanas spiedpogas un
iepriekšējo iestatījumu saglabāšana,
manuāla
Izvēlieties viļņa garumu AM un FM (FM1
un FM2)
Stacijas meklēšana, automātiska
1. Izvēlieties viļņu garumu, izmantojot FM
vai AM.
2. Navigācijas spiedpogā
piespiediet
/
.
Iepriekš iestatītās vērtības
Uz vienu viļņa garumu var iestatīt desmit
radiostacijas. FM diapazonā ir paredzētas
divas atmiņas iepriekš iestatītajām vērtībām:
FM1 un FM2. Kā iepriekš iestatītās vērtības
var iestatīt tikai tās radiostacijas, kas tiek
atskaņotas caur automašīnas skaļruņiem.
Iepriekš iestatītās vērtības tiek izvēlētas,
izmantojot iepriekš iestatīto vērtību
spiedpogas.
Iepriekš iestatīto vērtību saglabāšanu var
veikt manuāli vai automātiski.
Iepriekš iestatīto vērtību saglabāšana,
manuāla
1. Noregulējiet radio uz staciju.
2. Turiet nospiestu stacijas atmiņas
spiedpogu, līdz displejā parādās
paziņojums Channel stored (stacija
saglabāta).
Iepriekšējo iestatījumu saglabāšana,
automātiska
Šī funkcija tiek izmantota vietās, kur nav
zināmas radiostacijas un to skanēšanas
frekvences. Atsevišķā atmiņā automātiski
tiek saglabātas desmit spēcīgākās
radiostacijas.
1. Izvēlieties viļņu garumu, izmantojot FM
vai AM.
2. Pieturiet AUTO, kamēr displejā parādās
Autostoring... (automātiska
saglabāšana).
Kad no displeja pazūd Autostoring...
(automātiska saglabāšana), stacijas ir
saglabātas. Radio turpina skanēt
automātiskā režīmā, un displejā parādās
Auto. Tagad ar radiostaciju atmiņas
spiedpogām var izvēlēties automātiski
saglabātās radiostacijas. Automātisko
iepriekš iestatīto staciju saglabāšanu var
atcelt ar EXIT (IZIET).
04
Automātiskais režīms tiek atcelts, piespiežot,
piemēram, AUTO vai FM.
Atgriešanās automātiskajā režīmā nodrošina
pieeju automātiski saglabātajām
radiostacijām.
1. Nospiediet AUTO.
Ekrānā parādās Auto.
2. Nospiediet stacijas taustiņu.
Skenējiet viļņa garumu
Šī funkcija automātiski meklē spēcīgākās
radiostacijas šajos viļņu garumos. Kad
radiostacija ir atrasta, tā skan apmēram
astoņas sekundes, pirms skenēšana tiek
atjaunota. Kamēr tiek atskaņota kāda
radiostacija, to iespējams saglabāt kā
iepriekš iestatītu staciju parastajā veidā.
115
04 Komforts un braukšanas prieks
Audio sistēma
RDS funkcijas
Radio Data System (radio datu sistēma) –
RDS savieno FM raidītājus kopējā tīklā. FM
raidītājs šādā tīklā sūta informāciju, kas RDS
radio piešķir šādas funkcijas:
Programmējamās funkcijas – trauksme
(ALARM), satiksmes informācija (TP),
ziņas (NEWS) un programmu veidi (PTY) –
pārtrauc cits citu prioritāšu secībā, turklāt
trauksmei ir augstākā prioritāte un
programmu tipiem - zemākā. Plašāk
programmu pārtraukšanas iestatīšana
aprakstīta pie funkcijām EON un REG
117. lappusē. Piespiediet EXIT (iziet), lai
atgrieztos pie pārtrauktā skaņas avota
atskaņošanas.
• automātiski pārslēdzas uz spēcīgāku
raidītāju, ja attiecīgajā teritorijā pasliktinās
uztveršanas apstākļi;
• meklē programmas veidu, piemēram,
satiksmes informāciju vai ziņas;
• saņem teksta informāciju par pašreizējo
radio programmu.
Trauksme
Šī funkcija tiek izmantota, lai brīdinātu par
nopietniem negadījumiem vai katastrofām.
Trauksmi nav iespējams īslaicīgi pārtraukt vai
izslēgt. Paziņojums ALARM! (TRAUKSME!)
parādās displejā, kad tiek pārraidīts
trauksmes paziņojums.
1. Izvēlieties viļņu garumu ar AM vai FM.
2. Nospiediet SCAN.
Displejā parādās SCAN (SKENĒŠANA).
Aizveriet, izmantojot SCAN (SKENĒT) vai
EXIT (IZIET).
04
PIEZĪME
Dažas radiostacijas neizmanto RDS vai
izmanto tikai dažas funkcijas.
Ja vēlamais programmas veids ir atrasts,
radio var pārslēgt stacijas, pārtraucot pašreiz
skanošo audio avotu. Piemēram, ja tiek
izmantots CD atskaņotājs, tas tiek pārslēgts
pauzes režīmā. Pārraidi, uz kuru radio
pārslēdzas, atskaņo attiecīgajā brīdī
izvēlētajā skaļumā; skatiet 117. lappusi.
Radio pārslēdzas uz iepriekšējo skaņas
avotu un skaļumu, kad iestatītais
programmas veids netiek vairs pārraidīts.
116
Satiksmes informācija – TP
Šī funkcija ļauj parādīties izvēlētas stacijas
RDS tīklā noraidītajai satiksmes informācijai.
Simbols TP norāda, ka šī funkcija ir aktivēta.
Ja izvēlētā stacija var noraidīt satiksmes
informāciju, displejā parādās TP .
Aktivējiet un deaktivējiet šādi: FM settings
(FM iestatījumi)
TP.
TP no izvēlētās vai visām stacijām
Radio var iestarpināt satiksmes informāciju
tikai no izvēlētās (pašreizējās) stacijas vai
visām stacijām.
Lai mainītu, atveriet FM settings (FM
iestatījumi)
Advanced radio settings
(papildu radio iestatījumi)
TP (satiksmes
TP Station (satiksmes
informācija)
informācijas radiostacija).
News (ziņas)
Šī funkcija ļauj parādīties izvēlētās stacijas
RDS tīklā noraidītajai ziņu informācijai.
Simbols NEWS (ziņas) norāda, ka šī funkcija
ir aktivēta.
Aktivējiet un deaktivējiet šādi: FM settings
(FM iestatījumi)
News (ziņas).
Ziņas no izvēlētās stacijas vai visām
stacijām
Radio var iestarpināt ziņas tikai no izvēlētās
(pašreizējās) stacijas vai visām stacijām. Lai
mainītu, atveriet FM settings (FM iestatījumi)
Advanced radio settings (papildu radio
News station (ziņu
iestatījumi)
radiostacija).
Programmu veidi – PTY
Programmas veida funkciju var izmantot, lai
izvēlētos atšķirīgus programmas veidus,
tādus kā popmūzika un nopietna klasiskā
mūzika. PTY simbols norāda, ka šī funkcija ir
aktivēta. Šī funkcija ļauj parādīties izvēlētas
stacijas RDS tīklā noraidītajam programmas
veidam.
Aktivējiet FM diapazonā, izvēloties
programmas veidu šādi: FM settings (FM
PTY (programmas veids)
iestatījumi)
04 Komforts un braukšanas prieks
Audio sistēma
Select PTY (izvēlēties programmas veidu).
Deaktivējiet, nodzēšot programmas veidus
Clear
šādi: FM settings (FM iestatījumi)
all PTYs (nodzēst visus programmas veidus).
Programmas veida meklēšana
Šī funkcija izvēlēto programmas veidu meklē
visā viļņu garuma diapazonā.
1. Izvēlieties programmas veidu šādi:
FM settings (FM iestatījumi)
PTY
(programmas veids) Select PTY
(izvēlēties programmas veidu).
2. Pārejiet pie FM settings (FM iestatījumi)
PTY (programmas veids) Search
PTY (meklēt programmas veidu).
Ja radioaparāts atrod kādu no izvēlētajiem
programmas tipiem, displejā parādās
>| To seek (meklēt). Nospiediet
uz
navigācijas spiedpogas, lai turpinātu meklēt
citu izvēlētā programmas veida raidījumu.
Programmas veida rādījums
Izvēlētās stacijas programmas veids
redzams ekrānā.
Aktivējiet un deaktivējiet FM diapazonā šādi:
FM settings (FM iestatījumi)
PTY
(programmas veids) Show PTY (parādīt
programmas veidu)
PIEZĪME
Programmas veida parādīšanu neatbalsta
visas radiostacijas.
Radio teksts
Dažas RDS stacijas pārraida informāciju
par programmas saturu, māksliniekiem utt.
Šo informāciju var parādīt ekrānā.
Aktivizējiet/deaktivizējiet FM diapazonā šādi:
Radio text (radio teksts).
Automātiskā frekvences
atjaunināšana – AF
Šī funkcija izvēlas kādu no spēcīgākajiem
raidītājiem, uz kuru noskaņo radio. Šī funkcija
var būt nepieciešama, lai spēcīgākā raidītāja
atrašanai meklētu visā FM viļņu garumu
diapazonā. Ja tas notiek, radio apklust, un
displejā parādās PI Seek Press Exit to
cancel (meklēšana piespiest Exit, lai atceltu).
Aktivējiet un deaktivējiet FM diapazonā šādi:
FM settings (FM iestatījumi)
Advanced
radio settings (uzlabotie radio iestatījumi)
AF.
Reģionālās radio programmas – REG
Šī funkcija liek radio turpināt uztvert
reģionālo raidītāju, pat ja tā signāla stiprums
ir mazs. Simbols REG norāda, ka šī funkcija ir
aktivēta.
Aktivējiet un deaktivējiet FM diapazonā šādi:
FM settings (FM iestatījumi)
Advanced
radio settings (uzlabotie radio iestatījumi)
Regional (reģionālais raidītājs).
Enhanced Other Networks (uzlaboti
citi tīkli) – EON
Šī funkcija ir noderīga urbanizētā vidē ar
daudzām vietējām radiostacijām. Tā novērtē
attālumu starp automašīnu un radiostaciju,
lai noteiktu, kad programmas funkcijām
jāpārtrauc pašreizējais skaņas avots.
Aktivējiet un deaktivējiet FM diapazonā,
izvēloties vienu no iespējām izvēlnēs: FM
settings (FM iestatījumi) Advanced radio
settings (uzlabotie radio iestatījumi)
EON
(uzlaboti citi tīkli):
• Local (vietējais) – iestarpinās tikai tad, ja
radiostacijas raidītājs ir tuvu.
• Distant (attāls)1 – iestarpinās, ja
radiostacijas raidītājs ir tālu, pat ja
raidījumā ir daudz trokšņu.
• Off – citu raidītāju programmu
iestarpināšana izslēgta.
04
RDS funkciju atiestatīšana
Visus radio iestatījumus var atiestatīt uz
sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.
Atiestatīšanu veic FM diapazonā izvēlnēs:
FM settings (FM iestatījumi)
Advanced radio settings (uzlabotie radio
Reset all (atiestatīt visus).
iestatījumi)
Skaļuma regulēšana, programmu veidi
Pārtraucošie programmu veidi, piemēram,
ZIŅAS vai SATIKSMES INFORMĀCIJA, ir
dzirdamas tajā skaļumā, kāds uzstādīts
katram atbilstošajam programmas veidam.
Ja skaļuma līmenis ir noregulēts programmas
pārtraukuma laikā, jaunais līmenis tiks
saglabāts, līdzko tiks pārtraukta jaunā
programma.
1
Noklusētie/rūpnīcas iestatījumi.
117
04 Komforts un braukšanas prieks
Vadītāja infocentrs
Vispārējs pārskats
Funkcijas
PIEZĪME
1
2
Ja brīdinājuma paziņojums parādās laikā,
kamēr Jūs lietojat vadītāja infocentru, šis
paziņojums ir jāizlasa un jāapstiprina, pirms
Jūs varat turpināt iepriekšējo darbību.
Apstiprināšana piespiežot READ (LASĪT).
3
3603794s
04
Informācijas displejs un vadība
READ (LASĪT) – apstiprina
Īkšķrats – sasaista izvēlni un funkcijas
vadītāja infocentra sarakstā
RESET – atiestata
Lai ritinātu caur informāciju vadītāja
infocentrā, pa solim pagrieziet īkšķratu uz
augšu vai uz leju. Turpiniet griešanu, lai
atgrieztos sākuma punktā.
Lai mainītu ierīci, kas nosaka attālumu un
ātrumu, sazinieties ar autorizētu Volvo
remontdarbnīcu.
Pašreizējais ātrums*
Pašreizējais ātrums tiek parādīts jūdzēs
stundā, mph.
Average speed
Automašīna aprēķina vidējo ātrumu kopš
pēdējās atiestatīšanas reizes. Atiestatīšana,
izmantojot RESET (ATIESTATĪT).
Current consumption
Pašreizējais degvielas patēriņš tiek
aprēķināts katru sekundi. Informācija displejā
tiek atjaunota ik pēc pāris sekundēm. Ja
automašīna stāv, ekrānā redzams "----".
Average
Vidējais degvielas patēriņš kopš pēdējās
atiestatīšanas reizes. Atiestatīšana,
izmantojot RESET (ATIESTATĪT).
118
PIEZĪME
Rādījums var būt nedaudz neprecīzs, ja
izmantots ar degvielu darbināmais dzinēja
sildītājs*.
Km ar atlikušo degvielas daudzumu
Aprēķins pamatojas uz vidējo degvielas
patēriņu pēdējos 30 kilometros un atlikušās
degvielas tilpumu. Tas parāda aptuveno
attālumu, kādu var nobraukt ar degvielas
daudzumu, kāds palicis degvielas tvertnē. Ja
km ar atlikušo degvielas daudzumu
nobraucamais attālums ir mazāks par 20 km,
tad displejā tiek parādīts "----".
PIEZĪME
Rādījums var būt nedaudz neprecīzs, ja
izmantots ar degvielu darbināmais dzinēja
sildītājs*.
Atiestatīšana
1. Izvēlieties Average speed (Vidējais
ātrums) vai Average (Vidējais).
2. Lai atiestatītu izvēlēto funkciju,
piespiediet un apmēram vienu sekundi
pieturiet RESET (atiestatīt). Ja RESET
(ATIESTATĪT) tur nospiestu vismaz 3 trīs
sekundes, vidējais ātrums un Average
(Pidējais) tiek atiestatīti vienlaicīgi.
04 Komforts un braukšanas prieks
Kompass*
Darbība
Kalibrēšana
Zonas izvēle
9
6
8
10
7
9
8
7
11
6
12
8803554s
8803562s
13
14
15
4
3
2
1
3905558s
5
Atpakaļskata spogulis ar kompasu.
Kompasa kalibrēšana.
Magnētiskās zonas.
Augšējais labais atpakaļskata spoguļa stūris
vienlaicīgi ir arī integrētais displejs, kas
parāda kompasa virzienu, kādā vērsta
automašīnas priekšpuse. Ar angļu
saīsinājumiem tiek parādīti astoņi dažādi
virzieni: N (ziemeļi), NE (ziemeļaustrumi),
E (austrumi), SE (dienvidaustrumi),
S (dienvidi), SW (dienvidrietumi), W (rietumi)
un NW (ziemeļrietumi).
Lai pareizi darbotos, kompasu nepieciešams
kalibrēt. Ja kompasu nepieciešams kalibrēt,
spoguļa displejā redzams CAL.
Zemeslode ir sadalīta 15 magnētiskajās
zonās. Lai kompass darbotos pareizi,
jāizvēlas pareizā zona.
1. Apturiet automašīnu plašā, klajā vietā.
2. Iedarbiniet automašīnu.
3. Piespiediet un pieturiet spiedpogu
atpakaļskata spoguļa aizmugurē
(izmantojot papīra saspraudi vai līdzīgu
priekšmetu), kamēr vēlreiz parādās CAL
(pēc apmēram sešām sekundēm).
4. Atlaidiet vaļā, kā parasti. CAL pazūd no
displeja, kad kalibrēšana ir pabeigta.
Alternatīvā kalibrēšanas metode:
Brauciet lēnām pa apli ar ātrumu, kas
nepārsniedz astoņus km/h, kamēr pēc
kalibrēšanas pabeigšanas CAL pazūd
no displeja.
1. Aizdedzes stāvoklis II.
2. Piespiediet un pieturiet spiedpogu
atpakaļskata spoguļa aizmugurē
(izmantojot papīra saspraudi vai līdzīgu
priekšmetu) vismaz trīs sekundes. Tiek
parādīts pašreizējais zonas numurs.
3. Atkārtoti spiediet spiedpogu, līdz tiek
parādīts vēlamās ģeogrāfiskās zonas
numurs (1–15).
4. Displejs atgriezīsies kompasa rādīšanas
režīmā pēc dažām sekundēm.
Kompass tiek aktivēts automātiski, ja
automobilis tiek iedarbināts vai aizdedzes
atslēga atrodas pozīcijā II. Lai deaktivētu/
aktivētu kompasu, izmantojiet, piemēram,
papīra saspraudi spoguļa otrajā pusē.
04
119
04 Komforts un braukšanas prieks
Stabilitātes un vilcējspēka kontroles sistēma
Stabilitātes un vilcējspēka kontroles sistēma,
DSTC (Dynamic stability and traction Control)
palīdz vadītājam izvairīties no slīdēšanas un
uzlabo automašīnas vilcējspēku.
04
Sistēma individuāli ierobežo braukšanu un
bremzēšanas spēku uz riteņiem tā, lai
izvairītos no izslīdēšanas. Tas palielina
automašīnas manevrējamību un attiecīgi arī
drošību pēkšņas kustības gadījumā.
Vilkšana tiek uzlabota ar speciālas sistēmas
palīdzību, kas vilcējspēku sadala starp visiem
riteņiem. Sistēma galvenokārt tiek aktivēta,
braucot ar mazu ātrumu uz sliktas ceļa
virsmas.
Sistēmas aktivizēšana bremzēšanas laikā ir
sajūtama kā pulsējoša skaņa. Automašīnu
paātrināt var lēnāk, nekā sagaidāms pēc
gāzes pedāļa piespiešanas.
Ziņojumi informācijas displejā
DSTC Temporarily OFF – ( DSTC īslaicīgi
izsl.) Sistēmas darbspēja ir īslaicīgi
pavājināta pārāk lielas bremžu disku
temperatūras dēļ. Funkcija automātiski
aktivējas no jauna, kad bremzes atdziest.
DSTC Service required – (Nepieciešama
DSTC apkope) Sistēma kļūmes dēļ ir
atslēgta.
120
Apturiet automašīnu drošā vietā un izslēdziet
motoru. Ja paziņojums joprojām ir redzams
arī pēc dzinēja iedarbināšanas no jauna,
brauciet uz autorizētu Volvo remontdarbnīcu.
Darbība
Simboli kombinētajā instrumentu
panelī
Ja simboli
un
tiek parādīti
vienlaicīgi, izlasiet paziņojumu informācijas
displejā.
1
2
Ja simbols
parādās viens pats, tas var
parādīties šādi:
• Mirgojoša gaisma norāda, ka sistēma tiek
aktivēta.
• Pastāvīga gaisma divu sekunžu garumā
norāda uz sistēmas pārbaudi pēc dzinēja
iedarbināšanas.
• Nepārtraukta degšana pēc dzinēja
iedarbināšanas vai braukšanas laikā
norāda, ka sistēmā ir kļūme.
Pavājināta darbība
Sistēmas darbība slīdēšanas un
paātrināšanas laikā var būt pavājināta.
Darbība slīdēšanas laikā tiek aizkavēta un
tādējādi pieļauj lielāku slīdēšanu, kas dod
iespējas dinamiskākai braukšanai. Vilkme
dziļā sniegā vai smiltīs ir uzlabota, jo
vilcējspēks vairs netiek ierobežots.
3603905s
Vispārējs pārskats
1. Pagrieziet īkšķratu
, kamēr redzama
DSTC izvēlne.
DSTC ON nozīmē, ka sistēmas funkcija nav
mainīta.
DSTC spin control OFF nozīmē, ka sistēmas
darbība ir pavājināta.
2. Piespiediet un turiet RESET
(ATIESTATĪT)
, kamēr izmainās DSTC
izvēlne.
Sistēma paliek reducētā stāvoklī, līdz dzinējs
tiek iedarbināts nākamo reizi.
BRĪDINĀJUMS
Automašīnas vadīšanas īpašības var
pasliktināties, ja šīs funkcijas prasības tiek
atvieglotas.
04 Komforts un braukšanas prieks
Braukšanas īpašību pielāgošana
Aktīvā piekare (Four C)*
Ātrumatkarīgs stūrēšanas spēks*
Darbība
Stūrēšanas spēks palielinās līdz ar
automašīnas ātrumu, vadītājam piešķirot
uzlabotu automašīnas jutību. Pie maza
ātruma automašīnu ir vieglāk vadīt, tādā
veidā atvieglojot, piemēram, automašīnas
novietošanu stāvvietā.
Komforts
Šis iestatījums nozīmē, ka automašīna tiek
uzskatīta par komfortablāku, un šis režīms
tiek ieteikts tālākiem ceļojumiem. Trieciena
absorbcija ir mīksta, un visas korpusa
pārvietošanās ir gludas un lēnas.
Sports
Šis iestatījums nozīmē, ka automašīna tiek
uzskatīta par sportiskāku, un šis režīms tiek
ieteikts aktīvākai braukšanai. Atbilde uz
stūres pagriešanu ir straujāka nekā komforta
režīmā. Trieciena absorbcija ir cietāka, un
mašīnas korpuss seko ceļam, lai samazinātu
sānsveri, strauji izbraucot līkumus.
3801181s
Aktīvā šasija, četri C (pastāvīgi kontrolētās
šasijas koncepcija), regulē trieciena
absorbētāju raksturlielumus tā, lai
automašīnas braukšanas raksturlielumus
varētu regulēt. Ir trīs iestatījumi: komforta
(Comfort), sporta (Sport) un uzlabotais
(Advanced).
Šasijas iestatījumi
Stūrēšanas spēku var izmainīt izvēlnē
Car settings (Automobiļa iestatījumi)
Steering force level (Stūrēšanai pieliktā
spēka pakāpe). Izvēlnes sistēmas aprakstu
skatīt 94. lpp. Šai izvēlnei nevar piekļūt, ja
automobilis atrodas kustībā.
04
Lai izmainītu iestatījumus, izmantojiet
spiedpogas viduskonsolē. Iestatījums, kas ir
izmantots pirms dzinēja izslēgšanas, tiks
aktivizēts nākamajā reizē pēc dzinēja
iedarbināšanas.
Uzlabotais
Šis iestatījums tiek ieteikts tikai uz ļoti gludas
un līdzenas ceļa virsmas.
Trieciena absorbētāji ir optimizēti maksimālai
saķerei ar ceļu, un sānsvere līkumos ir vēl
vairāk samazināta.
121
04 Komforts un braukšanas prieks
Kruīza kontrole*
Darbība
PIEZĪME
Pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu
nevar ieslēgt, ja ātrums ir mazāks par
30 km/h.
1
2
3
4
___
0
1
2700812s
04
Iestatītā ātruma regulēšana
Aktīvajā režīmā ātrumu regulē, ilgi vai īsi
nospiežot uz
vai .
5
Displejs un vadība
Gaidīšanas režīms
Atjaunināt iestatīto ātrumu
Deaktivizēšana
Aktivizēt/iestatīt ātrumu
Ātrums, iestatītais
Aktivēšana un ātruma iestatīšana
Lai varētu aktivēt kruīza kontroli, vispirms tā
jāieslēdz gaidīšanas režīmā ar CRUISE.
Iedegas simbols
, un teksts (---) km/h
norāda, ka kruīza kontrole ir gaidīšanas
režīmā. Pastāvīga ātruma uzturēšanas
sistēmu tad aktivē ar
vai , pēc tam tiek
saglabāts pašreizējais ātrums un izmantots
kā iestatītais ātrums. Iestatītais ātrums tiek
parādīts displejā.
122
Īslaicīgs ātruma palielinājums, piemēram,
apdzīšanas laikā, neietekmē pastāvīga
ātruma uzturēšanas sistēmas iestatījumu.
Atlaižot akseleratora pedāli, automašīna
atgriežas pie iestatītā ātruma.
PIEZĪME
Ja kāds no pastāvīga ātruma uzturēšanas
sistēmas taustiņiem tiek noturēts nospiestā
stāvoklī ilgāk par apmēram vienu minūti,
sistēma tiek deaktivēta. Tādā gadījumā, lai
atiestatītu pastāvīga ātruma uzturēšanas
sistēmu, ir jāizslēdz dzinējs.
Automātiska īslaicīga deaktivācija
Kruīza kontrole tiek uzreiz deaktivēta, ja
dzenošie riteņi izslīd vai ja mašīnas ātrums
samazinās zem aptuveni 30 km/h. Kruīza
kontrole tiek deaktivēta arī tad, ja lieto
bremzes, ja pārnesumu pārslēgu pārvieto
neitrālā stāvoklī vai ja akseleratora pedālis ir
nospiests ilgāku laiku (aptuveni
60 sekundes). Kruīza kontrole tad pārslēdzas
gaidstāves režīmā, un iestatītais ātrums tiek
saglabāts.
Īslaicīga deaktivēšana
Lai īslaicīgi atslēgtu pastāvīga ātruma
uzturēšanas sistēmu, nospiediet 0.
Saglabātais ātrums tiek parādīts iekavās
informācijas displejā.
Atjaunināt iestatīto ātrumu
Ja kruīza kontrole ir bijusi īslaicīgi deaktivēta,
to var no jauna aktivēt, nospiežot .
Automašīna tad uzņem iepriekš iestatīto
ātrumu.
PIEZĪME
Būtisks ātruma palielinājums var rasties pēc
ātruma atjaunošanas ar
.
Deaktivēšana
Pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmu
deaktivē ar CRUISE vai izslēdzot dzinēju.
Iestatītais ātrums tiek nodzēsts.
04 Komforts un braukšanas prieks
Adaptīvā kruīza kontrole*
Vispārējs pārskats
Adaptīvā kruīza kontrole (ACC) ir paredzēta,
lai palīdzētu vadītājam, braucot pa gariem,
taisniem autoceļiem ar pastāvīgu satiksmi,
piemēram, pa autostrādēm un maģistrālēm.
Kruīza kontroles sistēmas sastāvdaļu
apkopi drīkst veikt tikai autorizētā Volvo
remontdarbnīcā.
Funkcija
BRĪDINĀJUMS
1
2
3
3905615s
BRĪDINĀJUMS
Adaptīvā pastāvīga ātruma uzturēšanas
sistēma nevar aptvert visas braukšanas
situācijas, satiksmes, laika un ceļa
apstākļus.
Nodaļā "Funkcijas" 123. lappusē un
turpmākajās lappusēs izklāstīti tie
ierobežojumi, kas vadītājam jāņem vērā,
pirms izmanto adaptīvo pastāvīga ātruma
uzturēšanas sistēmu.
Braukšanas laikā jūs esat atbildīgs par
pareizā attāluma un ātruma saglabāšanu
pat tad, ja tiek izmantota adaptīvā kruīza
kontrole. Jums vienmēr jāpievērš uzmanība
satiksmes apstākļiem un jāiejaucas, ja
adaptīvā kruīza kontrole nesaglabā
piemērotu ātrumu vai piemērotu distanci.
Funkciju pārskats
Brīdinājuma lampa, nepieciešama
vadītāja izdarīta bremzēšana
Vadības
Radiolokācijas sensors
Adaptīvo pastāvīga ātruma uzturēšanas
sistēmu veido pastāvīga ātruma uzturēšanas
sistēma un saskaņota atstarpju sistēma.
Adaptīvā pastāvīga ātruma uzturēšanas
sistēma nav sadursmju izvairīšanās
sistēma. Vadītājam jāiejaucas, ja sistēma
nespēj noteikt priekšā braucošo
transportlīdzekli.
Adaptīvā pastāvīga ātruma uzturēšanas
sistēma nebremzē pirms lēni braucošiem
vai stāvošiem transportlīdzekļiem.
Neizmantojiet adaptīvo pastāvīga ātruma
uzturēšanas sistēmu, piemēram, pilsētas
satiksmē, blīvā satiksmē, krustojumos, uz
slidena ceļa seguma, apstākļos, kad uz ceļa
virsmas ir liels ūdens daudzums, intensīvi
līst/snieg, ir slikta redzamība, uz vējainiem
vai slideniem ceļiem.
04
Attālumu līdz priekšējam transportlīdzeklim
mēra radiolokācijas sensors. Ātrumu regulē
ar paātrināšanu un bremzēšanu. Ir normāli, ja
bremzes izdod klusu skaņu, kad tās lieto
pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas
darbības laikā.
BRĪDINĀJUMS
Bremžu pedālis pārvietojas, kad kruīza
kontrole veic bremzēšanu. Nelieciet kāju
zem bremžu pedāļa, jo tā var tikt iespiesta.
Pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēmas
mērķis ir sekot priekšā braucošajam
transportlīdzeklim tajā pašā braukšanas
123
04 Komforts un braukšanas prieks
Adaptīvā kruīza kontrole*
joslā, ievērojot iestatīto distanci. Ja radara
sensors nav uztvēris priekšā braucošu
transportlīdzekli, tad vienīgais rādītājs ir
iestatītais ātrums. Tas pats notiek gadījumā,
ja priekšā braucošā transportlīdzekļa ātrums
pārsniedz pastāvīgā ātruma uzturēšanas
sistēmas iestatīto ātrumu.
04
Adaptīvās patāvīga ātruma uzturēšanas
sistēmas mērķis ir uzturēt vienmērīgu
ātrumu. Situācijās, kad nepieciešams strauji
bremzēt, tas jums jādara pašam. Tas notiek
tādos gadījumos, kad ir lielas ātruma
atšķirības vai arī priekšējais transportlīdzeklis
strauji bremzē. Radara sensora darbības
ierobežojumu dēļ bremzēšana var notikt
negaidīti vai nenotikt nemaz, skatīt 124. lpp.
Adaptīvo pastāvīga ātruma uzturēšanas
sistēmu var aktivēt tikai tad, ja
transportlīdzekļa ātrums ir virs 30 km/h. Ja
ātrums nokrīt zem 30 km/h vai dzinēja
apgriezieni kļūst pārāk zemi, adaptīvā
pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma
atslēdzas un pārtrauc bremzēšanu. Šādā
gadījumā vadītājam nekavējoties jāpārņem
vadība un jāsaglabā attālums līdz priekšā
esošajiem transportlīdzekļiem. Augstākais
iestatītais ātrums ir 200 km/h. Dažos
gadījumos, kad sistēmu nevar aktivēt,
displejā parādās paziņojums Cruise
Unavailable (Pastāvīga ātruma uzturēšanas
sistēma nav iespējama), skatīt 126. lpp.
124
Brīdinājuma lampa, nepieciešama
vadītāja izdarīta bremzēšana
Adaptīvās pastāvīga ātruma uzturēšanas
sistēmas bremzēšanas spēja ir ekvivalenta
apmēram 30 % no automobiļa bremzēšanas
spējas. Ja automašīnai jābremzē straujāk,
nekā kruīza kontrole to spēj, bet vadītājs
nebremzē, atskan signāls un vējstiklā
iedegas sarkana brīdinājuma lampiņa.
Sarkano brīdinājuma signāllampiņu var būt
grūti pamanīt spēcīgā saules gaismā vai kad
tiek nēsātas saules brilles.
BRĪDINĀJUMS
Kruīza kontrole brīdina tikai par
transportlīdzekļiem, kurus uztvēris
radiolokācijas sensors. Attiecīgi var nebūt
brīdinājuma vai tas var tikt padots ar aizturi.
Negaidiet brīdinājumu, bet bremzējiet, kad
tas ir nepieciešams.
Automātiskā deaktivizēšana
Adaptīvā pastāvīga ātruma uzturēšanas
sistēma ir atkarīga no citām sistēmām,
piemēram, no dinamiskās stabilitātes un
vilces kontroles sistēmas (DSTC). Ja kāda no
šīm sistēmām pārtrauc darbību, adaptīvā
pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma
automātiski tiek deaktivēta.
Automātiskās deaktivēšanas gadījumā
atskan skaņas signāls, un displejā parādās
paziņojums Cruise Cancelled (kruīza
kontrole atcelta). Tad vadītājam ir jāiejaucas
un jāpieskaņo vadīšana un ātrums priekšā
braucošajiem transportlīdzekļiem.
Automātiskā deaktivizēšana var notikt šādu
iemeslu dēļ:
•
•
•
•
•
ātrums pazeminās zem 30 km/h
riteņi zaudējuši saķeri
bremžu temperatūra ir pārāk augsta
dzinēja ātrums ir pārāk mazs
radara sensors ir bloķēts, piemēram, ar
slapju sniegu vai lietu
Radiolokācijas sensors un tā
ierobežojumi
Radiolokācijas sensoru izmanto gan kruīza
kontrole, gan sadursmju brīdinājuma
sistēma. Tā ir paredzēta tajā pašā virzienā
braucošu automobiļu vai lielāku
transportlīdzekļu uztveršanai. Radara
sensors neuztver gājējus vai
pretimbraucošus, lēni braucošus vai
stāvošus transportlīdzekļus un objektus.
Šādos gadījumos brīdinājumi netiek doti un
bremzēšana netiek ieslēgta.
Radiolokācijas sensora modificēšana var to
padarīt par neizmantojamu.
BRĪDINĀJUMS
Radiatora dzesēšanas restīšu priekšā
nedrīkst uzstādīt nekādus piederumus vai
citus priekšmetus.
04 Komforts un braukšanas prieks
Adaptīvā kruīza kontrole*
Radara sensora spēja uztvert priekšā esošos
transportlīdzekļus tiek būtiski pavājināta
šādos apstākļos:
• ja radara sensors tiek nobloķēts un nevar
noteikt citus transportlīdzekļus, piemēram,
intensīvā lietū vai slapjdraņķī vai, ja radara
sensora priekšā atrodas citi objekti;
PIEZĪME
Turiet tīru virsmu radara sensora priekšpusē.
• priekšā esošo transportlīdzekļu ātrums
ievērojami atšķiras no jūsu braukšanas
ātruma.
Radara sensora redzes lauks ir ierobežots.
Dažās situācijās tas var uztvert citu, nevis
gaidīto transportlīdzekli, vai vispār neuztvert
nevienu transportlīdzekli.
Dažreiz radiolokācijas sensors nevar
noteikt transportlīdzekļus tiešā tuvumā,
piemēram, transportlīdzekli, kas iebrauc
starp Jūsu vadīto automašīnu un priekšā
esošo transportlīdzekli.
Neuztverti var palikt mazi
transportlīdzekļi, tādi kā motocikli vai
transportlīdzekļi, kas nebrauc
radiolokācijas sensora ass līnijas centrā.
Līkumos radiolokācijas sensors var
uztvert citu transportlīdzekli vai pazaudēt
uztverta transportīdzekļa signālu.
1
2
3
2
0
1/2
1
3
Displejs un vadība
Aktivizēt un atjaunot iestatījumus,
palielināt ātrumu
Gaidīšanas režīms, ieslēgts/izslēgts
Iestatīt attālumu
Aktivizēšana un ātruma iestatīšana
2700813s
4
3905614s
04
Darbība
1
Radara sensora redzes lauks (pelēks)
Vadītāja darbība
Kruīza kontrole ir deaktivizēta, ja tiek
izmantotas bremzes, pārnesumu pārslēgs
tiek pārvietots neitrālā stāvoklī vai ilgāku laiku
tiek piespiests gāzes pedālis. Tad kruīza
kontrole pārslēdzas uz gaidīšanas režīmu, un
vadītājs pilnībā kontrolē automašīnu. Ja
gāzes pedālis ir ticis piespiests īsāku laika
periodu, piemēram, apdzīšanas laikā, kruīza
kontrole tiek īslaicīgi deaktivizēta un pēc tam
no jauna aktivizēta, kad gāzes pedālis atkal
atbrīvots.
Aktivizēšana un ātruma iestatīšana
Lai ieslēgtu kruīza kontroles aktivizēšanu,
vispirms tā jāaktivizē gaidīšanas režīmā
ar
. Iestatītais laika intervāls tiek neilgi
parādīts displejā. Kruīza kontroli aktivē ar
vai , pēc tam tiek saglabāts pašreizējais
ātrums un izmantots kā iestatītais ātrums.
Iestatītais ātrums tiek parādīts displejā.
Aktīvajā režīmā ātrumu regulē, īsi vai ilgi
piespiežot ,
vai . Spiedpogai
ir
tāda pati funkcija kā +, bet ātruma
pieaugums ir lēnāks.
PIEZĪME
Ja šķiet, ka kruīza kontrole nereaģē uz
aktivizēšanu, iemesls var būt tāds, ka laika
intervāls līdz tuvākajam transportlīdzeklim
neatļauj palielināt ātrumu.
125
04 Komforts un braukšanas prieks
Adaptīvā kruīza kontrole*
PIEZĪME
Dažos gadījumos kruīza kontroli nevar
aktivizēt. Šādā gadījumā displejā redzams
Cruise Unavailable (kruīza kontrole nav
iespējama), skatīt 126. lappusi.
04
Iestatīt laika intervālu
Iestatīto laika intervālu līdz priekšā esošajiem
transportlīdzekļiem palielina ar
un
samazina ar
. Pašreizējais laika intervāls
pēc iestatīšanas tiek neilgi parādīts displejā.
Var izvēlēties piecus atšķirīgus laika
intervālus. Garāki laika intervāli dos
vienmērīgāku ātruma vadību. Ieteicamie laika
intervāli ir no trīs līdz pieci. Laika intervāli
viens un divi galvenokārt paredzēti
braukšanai rindās apgrūtinātā satiksmē, kad
ir biežāk jāiejaucas pašam.
PIEZĪME
Pēc ātruma atjaunošanas ar
būtisks ātruma palielinājums.
Īss piespiediens uz
gaidīšanas režīmā
vai garš piespiediens aktīvajā režīmā
deaktivizē kruīza kontroli. Iestatītais ātrums
tiek izdzēsts, un to nevar atjaunināt.
Simboli displejā
Simbols
Deaktivizēšana un iestatījumu
atjaunināšana
Kruīza kontrole ir deaktivēta vai nu īsi
nospiežot
, vai iejaucoties vadītājam,
piemēram, bremzējot. Iestatītais ātrums ir
redzams iekavās. Ātrums un laika intervāls
tiek atjaunināti, īsi nospiežot .
126
Tehniskie parametri
Gaidīšanas režīms vai
aktīvais režīms bez uztverta
transportlīdzekļa.
Aktīvais režīms ar uztvertu
transportlīdzekli, attiecībā
pret kuru pastāvīga ātruma
uzturēšanas sistēma
piemēro ātrumu.
Informācija par attālumu.
PIEZĪME
Izmantojiet tikai tādu laika intervālu, kas ir
atļauts saskaņā ar vietējiem satiksmes
noteikumiem.
var būt
Paziņojumi displejā
Paziņojums
Tehniskie parametri
Radar blocked
See manual
(radars
nobloķēts,
skatīt
rokasgrāmatu)
Kruīza kontrole īslaicīgi
izslēgta. Ziņojums tiek
parādīts, ja radara sensors
ir nobloķēts un nevar
noteikt citus transportlīdzekļus, piemēram,
intensīvā lietū vai
slapjdraņķī vai, ja radara
sensora priekšā atrodas
citi objekti.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Cruise
Cancelled
(kruīza
kontrole
atcelta)
Pastāvīga ātruma
uzturēšanas sistēma ir
bijusi izslēgta. Vadītājam
pašam jāregulē
automobiļa ātrums.
Cruise Service
required
(nepieciešama
kruīza
kontroles
apkope)
Kruīza kontrole
nedarbojas. Sazinieties ar
autorizētu Volvo
remontdarbnīcu.
Cruise
Unavailable
(Kruīza
kontrole nav
iespējama)
Kruīza kontroli nevar
aktivēt. Tas var notikt
šādu iemeslu dēļ:
• vilces kontroles un
stabilitātes funkcija
(DSTC) ir pavājināta,
skatīt 120. lpp.;
• bremžu temperatūra ir
pārāk augsta;
• radara sensors ir
bloķēts, piemēram, ar
slapju sniegu vai lietu.
04 Komforts un braukšanas prieks
Sadursmju brīdinājuma sistēma ar bremžu atbalsta funkciju*
Sadursmju brīdinājuma sistēma (sadursmju
brīdinājuma sistēma ar bremžu palīgsistēmu,
CW) ir palīglīdzeklis, kas izstrādāts, lai
brīdinātu vadītāju no riska sadurties ar priekšā
tajā pašā virzienā braucošu transportlīdzekli.
Bremžu atbalsts samazina sadursmes
ātrumu.
Sadursmes brīdinājuma sistēmas sastāvdaļu
apkopi drīkst veikt tikai autorizētā Volvo
remontdarbnīcā.
Funkcija
1
Ierobežojumi
Vizuālo brīdinājuma signālu var būt grūti
pamanīt spēcīgā saules gaismā vai kad uz
acīm ir saules brilles. Šī iemesla dēļ vienmēr
šādos apstākļos aktivizējiet brīdinājuma
skaņas signālu.
2
BRĪDINĀJUMS
Sadursmes brīdinājuma sistēma nedarbojas
visās braukšanas situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
Sadursmes brīdinājuma sistēma nereaģē uz
lēni braucošiem transportlīdzekļiem,
stāvošiem transportlīdzekļiem vai
transportlīdzekļiem, kas brauc citā virzienā,
nekā jūsu vadītais transportlīdzeklis.
Brīdinājumi augstā sadursmes
iespējamības gadījumā tiek doti vistuvākajā
laikā. Nodaļa Funkcija un tai sekojošās
nodaļas informē par ierobežojumiem, par
kuriem vadītājam jābūt zinošam pirms
lietošanas.
Sadursmes brīdinājuma sistēma satur
bremžu paliktni, kas tikai samazina
sadursmes ātrumu, ja vadītājs bremzē.
Nekad negaidiet sadursmes brīdinājumu.
Braukšanas laikā Jūs esat atbildīgs par
pareizā attāluma un ātruma saglabāšanu
pat tad, ja tiek izmantota sadursmes
brīdinājuma sistēma.
pedāli ir neliels. Sadursmju brīdināšanas
sistēma ir aktīva ātrumā no 7 km/h līdz
180 km/h.
3905613s
Vispārējs pārskats
Funkciju pārskats
Vizuāls brīdinājuma signāls, sadursmes
risks
Sensors
Radara sensors uztver transportlīdzekļus
priekšā, kas brauc tādā pašā virzienā kā jūs.
Gadījumā, ja pastāv sadursmes risks ar šādu
transportlīdzekli, jūsu uzmanību pievērš ar
sarkanu brīdinājuma lampiņu un brīdinājuma
skaņas signālu.
Ja pēc brīdinājuma parādīšanas sadursmes
risks turpina pieaugt, tiek aktivizēts bremžu
palīgsistēma. Bremžu palīgsistēma sagatavo
bremžu sistēmu straujai bremzēšanai, un
bremzes tiek lietotas vienmērīgi, par ko tiek
brīdināts ar vieglu grūdienu. Ja bremžu
pedāli nospiež pietiekami ātri, bremzēšana
notiek ar pilnu spēku, pat ja spiediens uz
PIEZĪME
04
Vizuālais brīdinājuma signāls var īslaicīgi tikt
izslēgts gadījumā, ja salonā ir augsta
temperatūra, ko, piemēram, izraisa spēcīga
saules gaisma. Ja tā notiek, atskan
brīdinājuma skaņas signāls pat tad, ja tas ir
deaktivēts izvēlnes sistēmā.
Brīdinājumi var neparādīties, ja distance līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim ir ļoti
maza vai ja stūres rata un pedāļu kustības ir
ļoti lielas, t. i., vadīšanas stils ir ļoti aktīvs.
Brīdinājumi var pienākt par vēlu, iztrūkt vai
pienākt kā nevajadzīgi, ja satiksmes situācija
norāda, ka radiolokācijas sensors nevar
precīzi uztvert priekšā esošo
transportlīdzekli. Brīdinājuma sistēma par
sadursmēm izmanto to pašu radiolokācijas
sensoru, kuru izmanto adaptīvā kruīza
kontrole. Plašāku informācija par
127
04 Komforts un braukšanas prieks
Sadursmju brīdinājuma sistēma ar bremžu atbalsta funkciju*
radiolokācijas sensoru un tā lietošanas
ierobežojumiem skatīt 124. lpp.
Neesošs vai novēlots brīdinājums nozīmē, ka
nav bremžu atbalsta vai tas novēlots.
Kļūdains brīdinājums var tikt dots gan ar
audio, gan vizuālajiem signāliem. Viens no
veidiem, kā samazināt kļūdainos
brīdinājumus, ir samazināt brīdinājuma
attālumu.
Darbība
Dažus iestatījumus vada ar izvēlnes sistēmas
palīdzību no viduskonsoles. Informācija par
to, kā izmantojama izvēlnes sistēma, ir
atrodama 94. lappusē.
Brīdinājuma skaņu iespējams atsevišķi
aktivēt un deaktivēt šādi: Car settings
Collision
(automašīnas iestatījumi)
warn. settings (sadursmju brīdinājuma
Warning sound (brīdinājuma
iestatījumi)
skaņa).
3603839s
04
Spiedpoga brīdinājuma signālu aktivizēšanai/
deaktivizēšanai.
PIEZĪME
Šeit aprakstītie iestatījumi neietekmē
bremžu paliktņa darbību.
Brīdinājuma signālu aktivizēšana/
deaktivēšana
Sadursmes brīdinājuma sistēmas audio un
vizuālos signālus var aktivizēt/deaktivizēt,
izmantojot
. Gaisma spiedpogā norāda,
ka brīdinājuma signāli ir aktivizēti.
128
Brīdinājuma skaņa un brīdinājuma lampa
tiek automātiski aktivizētas pēc automašīnas
iedarbināšanas. Automātisko aktivāciju
iespējams atcelt šādi: Car settings
Collision
(automašīnas iestatījumi)
warn. settings (sadursmju brīdinājuma
On at start up (ieslēgts
iestatījumi)
startējot).
BRĪDINĀJUMS
Ja tiek izmantota adaptīvā pastāvīga
ātruma uzturēšanas sistēma, tiek izmantota
arī brīdinājuma signāllampiņa un
brīdinājuma skaņas signāls, pat ja vadītājs ir
deaktivējis pastāvīga ātruma uzturēšanas
sistēmu.
Brīdinājuma distances iestatīšana
Jutība nosaka, cik savlaicīgi tiek ieslēgts
vizuālais un jebkurš dzirdamais brīdinājums.
Vienu no iespējām izvēlieties šādi: Car
settings (automašīnas iestatījumi)
Collision warn. settings (sadursmju
Warning
brīdinājuma iestatījumi)
distance (brīdinājuma distance).
04 Komforts un braukšanas prieks
Sadursmju brīdinājuma sistēma ar bremžu atbalsta funkciju*
PIEZĪME
Dažās situācijās brīdinājumi var šķist
novēloti, kaut arī brīdinājuma distance ir
iestatīta Gara.
Iestatījumu pārbaude
Pašreizējos iestatījumus visvieglāk pārbaudīt,
ātri un secīgi divas reizes piespiežot
uz
. Iestatījumi tiek parādīti displejā.
Paziņojumi displejā
04
Radar blocked See manual (Radars bloķēts,
skatīt rokasgrāmatu) – Sadursmju
brīdinājuma sistēma ir īslaicīgi deaktivēta.
Ziņojums tiek parādīts,piemēram, intensīva
lietus gadījumā vai gadījumā, ja radara
sensora priekšā sakrājies slapjš sniegs.
Skatīt nodaļu par radara sensora darbības
ierobežojumiem 124. lpp.
Collision warn. Service required (Sadursmju
brīd., radara sensoram nepieciešama
apkope) – Sadursmju brīdinājuma sistēma ir
deaktivēta. Ja paziņojums saglabājas,
vērsieties pēc palīdzības autorizētā Volvo
remontdarbnīcā.
129
04 Komforts un braukšanas prieks
Novietošanas palīgs*
BRĪDINĀJUMS
Automašīnas novietošanas sensors
neatbrīvo vadītāju no atbildības mašīnas
novietošanas laikā. Sensoriem ir "aklās
zonas", kurās priekšmetus nevar noteikt.
Uzmanieties no bērniem un dzīvniekiem,
kas atrodas tiešā mašīnas tuvumā.
04
Funkcija1
Pēc automašīnas iedarbināšanas sistēma tiek
automātiski aktivizēta. Iedegas signāllampiņa
slēdzī, kas atrodas slēdžu panelī. Teksts Park
Assist ON (Palīdzības sistēma novietošanai
stāvvietā iesl.) parādās viduskonsoles
displejā, ja ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums
vai priekšējie sensori atklājuši kādu objektu.
Priekšējais novietošanas palīgs darbojas, ja
ātrums ir mazāks par 15 km/h, arī braucot
atpakaļgaitā. Lielākā ātrumā šī sistēma tiek
dezaktivēta. Tomēr signāllampiņa taustiņā
paliek degot, norādot, ka šī sistēma ir aktīva
nākamajai reizei, kad vadītājs novietos
1
130
Atkarībā no tirgus stāvvietā novietošanas
palīdzības sistēma var būt gan kā standarta
aprīkojums, gan kā papildaprīkojums.
automobili stāvēšanai. Kad ātrums ir mazāks
par 10 km/h, šī sistēma tiek aktivēta no jauna.
Signāla biežums palielinās, tuvojoties kādam
priekšmetam automobiļa priekšā vai
aizmugurē. Ja kāda cita skaņas avota
skaļums audiosistēmā ir liels, tas tiek
automātiski samazināts.
Skaņas tonis kļūst nemainīgs apmēram
30 cm attālumā. Ja šajā attālumā
automašīnas priekšā vai aizmugurē ir
priekšmeti, signāls mainās starp priekšējiem
un aizmugures skaļruņiem.
Sistēma jādeaktivē, ja atpakaļgaitā tiek
vadīta automašīna ar piekabi, uz piekabes
āķa stiprināmu velosipēdu statīvu utt. Pretējā
gadījumā šie priekšmeti var aktivēt sensorus.
Aizmugurējais automobiļa palīdzības
sistēmas novietošanai stāvvietā sensors
automātiski tiek deaktivēts, ja, velkot piekabi,
izmantojat oriģinālo Volvo piekabes vadu.
Priekšējais automašīnas novietošanas
sensors
Aizmugurējais automašīnas
novietošanas sensors
Attālums, ko novietošanas palīgs aptver
automašīnas aizmugurē, ir apmēram
1,5 metri. Aizmugurējais automašīnas
novietošanas palīgs tiek aktivēts vienlaikus ar
atpakaļgaitas pārnesuma ieslēgšanu. Signāls
atskan no aizmugures skaļruņiem.
3603803s
Automašīnas novietošanas sensors tiek
izmantots, lai palīdzētu mašīnu novietot
stāvvietā. Signāls norāda attālumu līdz
noteiktajam priekšmetam.
3603802s
Vispārējs pārskats
Automašīnas priekšējā sensora darbības
zona ir apmēram 0,8 metri. Signāls nāk no
priekšējiem skaļruņiem.
04 Komforts un braukšanas prieks
Novietošanas palīgs*
Priekšējā automašīnas novietošanas sensora
darbību nevar apvienot ar papildu gaismām,
jo papildu gaismas iedarbojas uz sensoriem.
Aktivizēšana/deaktivizēšana
Sensoru tīrīšana
SVARĪGI
Noteiktos apstākļos automašīnas
novietošanas sensora sistēma var dot
nepareizus brīdinājuma signālus, kurus rada
ārējie skaņas avoti, kas izstaro tādas pašas
frekvences ultraskaņu, ar kādu darbojas
sistēma. Šādi avoti ir auto taures, slapjas
riepas uz asfalta, pneimatiskās bremzes un
motociklu izpūtēji.
Palīdzības sistēmu novietošanai stāvvietā var
deaktivēt ar taustiņu slēdžu panelī, tad
signāllampiņa slēdzī nodziest. Palīdzības
sistēma novietošanai stāvvietā tiek no jauna
aktivēta, ieslēdzot slēdzi, un signāllampiņa
iedegas.
3603804s
3501920s
Bojājuma indikators
Ja informācijas simbols deg pastāvīgi un
informācijas displejā redzams uzraksts Park
Assist syst Service required (novietošanas
palīga sistēmai vajadzīga apkope), tad
novietošanas palīgs ir izslēgts.
04
Lai nodrošinātu sensoru pareizu darbību, tie
regulāri jānotīra. Tīrīšanai izmantojiet ūdeni
un auto šampūnu.
Ja sniegs un ledus klāj sensorus, tas var
izraisīt nepareizus brīdinājuma signālus.
PIEZĪME
Priekšējais novietošanas sensors tiek
izslēgts automātiski, iedarbinot stāvbremzi.
131
04 Komforts un braukšanas prieks
Aklo punktu informācijas sistēma, BLIS*
Vispārējs pārskats
Sistēma ir paredzēta darbam visefektīvāk,
braucot intensīvā satiksmē pa daudzjoslu
automaģistrālēm.
Kad kamera
ir uztvērusi transportslīdzekli
aklajā zonā, indikatora lampiņa
deg
pastāvīgi.
B
A
PIEZĪME
BLIS kamera
Indikatora lampa
BLIS simbols
BLIS ir informācijas sistēma, kuras pamatā ir
digitālo kameru tehnoloģija, kas noteiktos
apstākļos var palīdzēt pievērst vadītāja
uzmanību transportlīdzekļiem, kas brauc tajā
pašā virzienā tā saucamajā "aklajā zonā".
BRĪDINĀJUMS
Sistēma ir droša braukšanas stila un
atpakaļskata spoguļu izmantošanas
papildinājums, taču to neaizvieto. Tā nekad
nevar aizvietot vadītāja uzmanību un
atbildību. Atbildība par drošu braukšanas
joslu maiņu vienmēr gulstas uz vadītāju.
132
Lampa iedegas tajā automobiļa pusē, kurā
sistēma ir noteikusi transportlīdzekli. Ja
automašīna apdzen vienlaicīgi abās pusēs,
iedegas abas lampas.
Ja sistēmā ir bojājums, BLIS par to paziņo
vadītājam ar paziņojuma palīdzību. Ja
sistēmas kameras, piemēram, ir aizsegtas,
BLIS indikatora lampiņa mirgo, un
informācijas displejā parādās paziņojums.
Šādos gadījumos pārbaudiet un notīriet
objektīvus. Nepieciešamības gadījumā
sistēmu var īslaicīgi izslēgt, piespiežot BLIS
spiedpogu, skatīt 133. lappusi.
3603842s
8401361s
04
BLIS kameras aklās zonas pārklājums.
A = apmēram 9,5 m un B = apmēram 3 m.
Tīrīšana
Lai sistēma strādātu maksimāli efektīvi, BLIS
kameras lēcām jābūt tīrām. Lēcas var notīrīt
ar mīkstu audumu vai mitru sūkli. Rūpīgi
notīriet lēcas tā, lai tās netiktu saskrāpētas.
SVARĪGI
Lēcas tiek elektriski apsildītas, lai izkausētu
ledu vai sniegu. Nepieciešamības gadījumā
no lēcām noslaukiet sniegu.
04 Komforts un braukšanas prieks
Aklo punktu informācijas sistēma, BLIS*
Sistēma darbojas, ja automašīnas
braukšanas ātrums ir lielāks par 10 km/h.
Apdzīšana
Sistēmai paredzēts reaģēt, ja:
• jūs apdzenat citu transportlīdzekli ar
ātrumu, kas lielāks par 10 km/h par
apdzenamā transportlīdzekļa ātrumu;
• jūs apdzen transportlīdzeklis, kurš brauc
līdz 70 km/h ātrāk par jūsu braukšanas
ātrumu.
BRĪDINĀJUMS
BLIS nedarbojas asos līkumos.
BLIS nedarbojas, ja automašīna brauc
atpakaļgaitā.
Plata piekabe, kas pievienota automašīnai
var noslēpt citus transportlīdzekļus blakus
esošajās ceļa joslās. Šī iemesla dēļ
pārlūkojamajā zonā BLIS var nenoteikt citus
transportlīdzekļus.
Dienasgaisma un tumsa
Dienasgaismā sistēma reaģē uz apkārtējo
transportlīdzekļu kontūrām. Sistēma ir
izstrādāta, lai tā noteiktu motorizētus
transportlīdzekļus, tādus kā automašīnas,
kravas automobiļi, autobusi un motocikli.
Tumsā sistēma reaģē uz apkārtējo
transportlīdzekļu priekšējiem lukturiem. Ja
apkārtējo transportlīdzekļu priekšējie lukturi
nav ieslēgti, sistēma nespēj šos
transportlīdzekļus noteikt. Tas nozīmē, ka
sistēma nereaģē, piemēram, uz piekabi bez
priekšējiem lukturiem, kas tiek vilkta aiz
automašīnas vai vilcēja.
Aktivizēšana/deaktivizēšana
BRĪDINĀJUMS
Sistēma nenosaka divriteņus un mopēdus.
BLIS kameras darbību var sabojāt intensīva
gaisma vai braukšana tumsā, kur nav
gaismas avotu (piemēram, ielas
apgaismojums vai citi transportlīdzekļi).
Sistēma pēc tam var interpretēt gaismas
trūkumu kā, ja kameras būtu tikušas
bloķētas.
Abos gadījumos ziņojums tiek parādīts
informācijas displejā.
Braucot šādos apstākļos, sistēmas
veiktspēja var īslaicīgi pasliktināties un tiek
parādīts teksta ziņojums, skatīt 134. lpp. Ja
ziņojums automātiski pazūd, BLIS atsākusi
normālu darbību.
BLIS kamerām ir tādi paši ierobežojumi kā
cilvēka acij, t. i., stiprā sniegputenī vai biezā
miglā tās redz "sliktāk".
3905609s
Kad BLIS darbojas
04
Spiedpoga aktivēšanai un deaktivēšanai
BLIS tiek aktivizēta ar dzinēja iedarbināšanu.
Kad BLIS ir aktivizēta, indikatora lampas
durvju paneļos trīs reizes iemirgojas.
Sistēmu iespējams deaktivēt/aktivēt, kad ir
iedarbināts dzinējs, nospiežot BLIS.
Kad BLIS ir deaktivēta, izdziest diode
taustiņā un priekšējā paneļa displejā parādās
teksta paziņojums.
Kad BLIS tiek aktivizēta, iedegas gaisma
spiedpogā, displejā redzams jauns teksta
paziņojums, un indikatora lampas durvju
paneļos trīs reizes nomirgo. Lai izdzēstu
teksta paziņojumu, piespiediet READ (LASĪT)
spiedpogu. Detalizēta informācija par
ziņojumiem atrodama 97. lappusē.
133
04 Komforts un braukšanas prieks
Aklo punktu informācijas sistēma, BLIS*
BLIS sistēmas paziņojumi
Teksts
displejā
04
134
Sistēmas stāvoklis
Blind spot syst.
Service
required
Aklās zonas sistēma
deaktivēta. Nekavējoties
sazinieties ar autorizētu
Volvo servisu.
Blind spot syst
camera blocked
BLIS kamera bloķēta.
Notīriet objektīvus.
Blind spot syst.
ON
BLIS sistēma ir ieslēgta
Blind spot syst.
OFF
BLIS sistēma ir izslēgta
BLIS function
reduced
BLIS funkcijas darbība ir
pavājināta
04 Komforts un braukšanas prieks
Komforts pasažieru salonā
Glabāšanas nodalījumi
1
2
3
04
4
7
6
5
8505323s
8
135
04 Komforts un braukšanas prieks
Komforts pasažieru salonā
Tuneļkonsole
Cimdu nodalījums
A
2
Žaketes turētājs
Žaketes turētājs ir paredzēts tikai vieglam
apģērbam.
Glabāšanas nodalījums (piemēram,
kompaktdiskiem) un AUX ieeja zem
elkoņbalsta.
Ietver glāžu turētāju vadītājam un
pasažierim un 12 V kontaktligzdu un
mazu nodalījumu. (Ja uzstādīts pelnu
trauks un cigarešu piesmēķētājs, tad
12 V kontaktligzdas vietā atrodas
cigarešu piesmēķētājs, bet mazā
nodalījuma vietā atrodas izņemams pelnu
trauks.)
Cigarešu piesmēķētājs un pelnu trauks*
Pelnu trauku tuneļkonsolē iztukšo, to paceļot
tieši uz augšu.
Cigarešu piesmēķētāju aktivizē, piespiežot
spiedpogu. Kad cigarešu piesmēķētājs ir
uzkarsis, spiedpoga ar plaukšķi izlec laukā.
Izvelciet cigarešu piesmēķētāju un pie
sakarsētās spirāles aizdedziniet cigareti.
136
8302560s
1
B
8505331s
04
Glabāšanas nodalījums durvju panelī
Novietošanas kabata priekšējā sēdekļa
spilvenu priekšpusē
Čeku piespraude
Cimdu nodalījums
Glabāšanas nodalījums, glāžu turētājs
Žaketes turētājs
Glāžu turētājs elkoņbalstā, aizmugures
sēdeklis
Novietošanas kabata
Šeit var uzglabāt īpašnieka rokasgrāmatu un
kartes. Šeit ir arī turētāji pildspalvām un
degvielas kartēm. Cimdu nodalījumu var
aizslēgt manuāli ar atslēgas slēdzošo daļu,
skatīt 38. lappusi.
Grīdas paklāji*
Volvo piegādā speciāli izgatavotus grīdas
paklājus.
BRĪDINĀJUMS
Grīdas paklājiņam pie vadītāja sēdekļa jābūt
stingri pielāgotam un nostiprinātam
stiprinājuma skavās, lai nepieļautu tā
izkustēšanos un iespiešanu zem pedāļiem.
04 Komforts un braukšanas prieks
Komforts pasažieru salonā
Pasažiera spogulis
12 V ligzda
strāvas stiprums ir 10 A. Lai kontaktligzdā
būtu strāva, aizdedzei jābūt vismaz stāvoklī I,
skatīt 59. lappusi.
BRĪDINĀJUMS
3501887s
3100219s
Vienmēr atstājiet aizbāzni ligzdā, kad ligzda
netiek izmantota.
Gaisma ieslēdzas automātiski, kad tiek
pacelts pārsegs.
12 V ligzda tuneļkonsolē, priekšējais sēdeklis.
.
3100218s
Pasažiera spogulis ar apgaismojumu.
04
12 V ligzda tuneļkonsolē, aizmugurējais sēdeklis.
Elektrisko kontaktligzdu var izmantot 12 V
sprieguma piederumiem, tādiem kā mobilo
tālruņu lādētāji un ledusskapji. Maksimālais
137
04 Komforts un braukšanas prieks
Komforts pasažieru salonā
Pirmās palīdzības aprīkojums*
Elektrības kontaktligzda bagāžas
nodalījumā*
Šis aprīkojums atrodas bagāžas nodalījumā.
Somai ir Velcro (līplentas) siksnas, tāpēc to
var piestiprināt pie bagāžas nodalījuma
sienas.
3603814s
04
Lai piekļūtu elektriskajai kontaktligzdai,
nolokiet uz leju vāciņu. Tā darbojas neatkarīgi
no tā, vai aizdedze ir ieslēgta vai nav. Lai
izvairītos no akumulatora izlādēšanās,
izmantojiet elektriskās kontaktligzdas, kad
dzinējs darbojas.
138
04 Komforts un braukšanas prieks
Komforts pasažieru salonā
Ledusskapis*
Glāzes*
Bagāžas nodalījuma paklājs*
04
Ledusskapis atrodas aizmugurējā sēdeklī aiz
elkoņbalsta. Ledusskapis vienmēr darbojas,
ja darbojas dzinējs vai aizdedze atrodas
stāvoklī II, un ir izslēgts, kad tiek izslēgts
dzinējs. Ledusskapja ietilpība ir 11,5 litri.
BRĪDINĀJUMS
Pudeles uzglabājiet ledusskapī cieši
aiztaisītas un pārliecinieties, ka ceļojuma
laikā ledusskapja durvis ir aizvērtas.
Zem elkoņbalsta pārsega ir glabāšanas
nodalījums divām glāzēm un pudeļu
atveramajam.
BRĪDINĀJUMS
Glāzes uzglabājiet glabāšanas nodalījumā
vai tasīšu turētājos un pārliecinieties, ka
ceļojuma laikā elkoņbalsta pārsegs ir
aizvērts.
Pirms bagāžas nodalījuma paklāja
izņemšanas, automobiļos ar ledusskapi
aizmugurējo sēdekli jāsaloka nedaudz uz
priekšu. Salokiet atzveltni uz priekšu,
pavelkot aiz roktura, skatīt 159. lpp.
Lai ledusskapis darbotos pietiekami efektīvi,
ap to nepieciešams nodrošināt brīvu gaisa
cirkulāciju. Tāpēc bagāžas nodalījumā
atstājiet vismaz 5 cm brīvu telpu ap
ledusskapja gaisa ieplūdi.
139
04 Komforts un braukšanas prieks
Bluetooth brīvroku aprīkojums*
Vispārējs pārskats
PIEZĪME
Tikai daļa mobilo tālruņu ir pilnīgi saderīgi ar
brīvroku funkciju. Informācija par
saderīgiem tālruņiem ir pieejama pie Volvo
pārstāvjiem un šādā interneta adresē:
www.volvocars.com.
2
2
3
4
4
6
5
Sistēmas pārskats
Mobilais tālrunis
Mikrofons
Stūres tastatūra
Viduskonsole
Bluetooth™
Ar Bluetooth™ aprīkotu mobilo tālruni var
pievienot pie audiosistēmas kā radiotālruni.
Tad audio sistēma darbojas brīvroku režīmā
ar funkciju no attāluma kontrolēt virkni mobilā
tālruņa funkciju. Mobilo tālruni vienmēr var
lietot ar tā klaviatūru, neatkarīgi no tā, vai
tālrunis ir pievienots vai ne.
3905557s
04
140
1
3
3801194s
1
Tālruņa funkcijas, pārskats par vadību
Viduskonsoles vadības panelis
Skaļums. Šādas pat funkcijas ir
pieejamas arī no stūres tastatūras.
Ciparu un burtu taustiņi
Ieslēgts/Izslēgts
Navigācijas spiedpoga
Zvanu beigšana/atteikšana, ievadīto
rakstzīmju dzēšana, pašreizējās funkcijas
pārtraukšana. Šādas pat funkcijas ir
pieejamas arī no stūres tastatūras.
Pieņemt izsaukumus. Šādas pat
funkcijas ir pieejamas arī no stūres
tastatūras.
04 Komforts un braukšanas prieks
Bluetooth brīvroku aprīkojums*
Atcerieties
Izvēlnes vada no viduskonsoles un stūres
tastatūras. Vispārīga informācija par izvēlnēm
atrodama 94. lappusē.
Aktivizēšana/deaktivizēšana
Īsi piespiežot PHONE, tiek aktivēta brīvroku
funkcija. Teksts PHONE displeja augšpusē
norāda, ka tas ir tālruņa režīmā.
Simbols
rāda, ka ir aktīva brīvroku
funkcija.
Ilgi piespiežot PHONE, tiek dezaktivēta
brīvroku funkcija un atvienots pieslēgtais
tālrunis.
Mobilā tālruņa pievienošana
Mobilo tālruni var pieslēgt dažādos veidos
atkarībā no tā, vai tas iepriekš jau ir bijis
pieslēgts. Lai pirmo reizi pieslēgtu mobilo
tālruni, sekojiet turpmāk dotajām
instrukcijām.
1. Ar Bluetooth™ tehnoloģijas palīdzību
padariet mobilo tālruni nosakāmu/
redzamu, skatīt mobilā tālruņa
rokasgrāmatu vai www.volvocars.com.
2. Aktivējiet brīvroku funkciju ar PHONE.
Displejā tiek parādīta izvēlnes iespēja
Add phone (pievienot tālruni). Ja jau ir
reģistrēts viens vai vairāki mobilie tālruņi, tiek
parādīti arī tie.
3. Izvēlieties Add phone (pievienot tālruni).
Audio sistēma meklēs tuvumā esošos
mobilos tālruņus. Meklēšana aizņems
apmēram 30 sekundes. Konstatētie mobilie
tālruņi displejā tiek parādīti ar attiecīgajiem
to Bluetooth™ nosaukumiem. Brīvroku
funkcijas Bluetooth™ nosaukums ir redzams
mobilajā tālrunī, piemēram, My car.
4. Izvēlieties vienu no audiosistēmas
displejā redzamajiem mobilajiem
tālruņiem.
5. Ievadiet audiosistēmas displejā
redzamās skaitļu rindas, izmantojot
mobilā tālruņa tastatūru.
Mobilais tālrunis tiek automātiski reģistrēts
un pievienots audiosistēmai, un tikmēr
displejā redzams teksts Synchronizing
(sinhronizēšana). Plašāku informāciju par to,
kā notiek mobilo tālruņa reģistrēšana,
meklējiet 143. lappusē.
Lai zvanītu
1. Pārliecinieties, vai displeja augšpusē ir
uzraksts PHONE un vai ir redzams
simbols
.
2. Sastādiet numuru vai izmantojiet tālruņa
grāmatu; skatīt 143. lpp.
3. Nospiediet ENTER (IEIET).
Zvanu pārtrauc ar EXIT.
Mobilā tālruņa atvienošana
Automātiska atvienošana notiek tad, ja
mobilais tālrunis iziet ārpus audiosistēmas
sniedzamības diapazona. Plašāka
informācija par savienojumu atrodama
143. lappusē.
04
Manuāla atvienošana notiek, deaktivējot
brīvroku funkciju, vienreiz ilgi nospiežot
PHONE. Brīvroku funkcija tiek deaktivēta, arī
izslēdzot dzinēju vai atverot durvis1.
Kad mobilais tālrunis tiek atvienots,
notiekošu sarunu var turpināt, izmantojot
tālrunī iebūvēto mikrofonu un skaļruni.
Kad savienojums ir izveidots, displejā tiek
parādīts simbols
un mobilā tālruņa
Bluetooth™ nosaukums. Tagad mobilo
tālruni var vadīt no audiosistēmas.
PIEZĪME
Daži mobilie tālruņi pieprasa, lai
pārslēgšanu no brīvroku režīma apstiprinātu
uz tālruņa tastatūras.
1
Tikai bezatslēgas vadībai
141
04 Komforts un braukšanas prieks
Bluetooth brīvroku aprīkojums*
Zvanīšana un zvanu saņemšana
Ienākošie zvani
Zvanus pieņem ar ENTER, pat ja
audiosistēma ir, piemēram, CD vai FM
režīmā. Atsaka vai beidz ar EXIT.
04
Automātiska atbilde
Automātiskās atbildes funkcija nozīmē
to, ka zvani tiek pieņemti automātiski.
To aktivē un deaktivē šādi: Phone settings
(tālruņa iestatījumi)
Call options (zvanu
Automatic answer
iespējas)
(automātiska atbilde).
Izsaukt izvēlni
Notiekošās sarunas laikā piespiediet MENU
(IZVĒLNE) vai ENTER (IEIET), lai piekļūtu
šādām funkcijām:
• Mute (apklusināt) – audiosistēmas
mikrofons ir apklusināts.
• Secrecy (noslēgtība) – saruna tiek
pārslēgta uz mobilo tālruni.
PIEZĪME
Dažiem mobilo tālruņu modeļiem
savienojums tiek pārtraukts, ja izmanto
privātuma funkciju. Tas ir normāli. Brīvroku
funkcija jautā, vai vēlaties no jauna
pieslēgties.
142
• Phone book (Tālruņa grāmata) –
meklēšana tālruņa grāmatā.
PIEZĪME
Jaunu zvanu nevar sākt, kamēr notiek
saruna.
Audio iestatījumi
Zvana skaļums
Zvana skaļumu var regulēt, kad brīvroku
funkcija ir tālruņa režīmā. Izmantojiet stūres
tastatūru vai VOLUME.
Audio sistēmas skaļums
Ja vien pašlaik nenotiek telefona saruna,
audiosistēmas skaļumu vada kā parasti, ar
VOLUME. Lai vadītu audiosistēmas skaļumu
notiekošas sarunas laikā, jāpārslēdz uz kādu
no skaņas avotiem.
Skaņas avotu ienākošo zvanu laikā
iespējams automātiski apklusināt ar Phone
Sounds and
settings (Tālruņa iestatījumi)
Mute
volume (Signāli un skaņas stiprums)
radio (Apklusināt radio).
Ring volume (zvana skaļums)
Atveriet ar Phone settings (Tālruņa
Sounds and volume (Skaņas
iestatījumi)
Ring volume (Zvana
un skaņas stiprums)
skaļums) un noregulējiet ar
/
uz
navigācijas taustiņa.
Zvana signāli
Brīvroku funkcijai ir iebūvēti zvana signāli, ko
var izvēlēties šādi: Phone settings (Tālruņa
Sounds and volume (Skaņas
iestatījumi)
04 Komforts un braukšanas prieks
Bluetooth brīvroku aprīkojums*
un skaņas stiprums)
Ring signals (Zvana
Ring signal 1, 2, 3 (Zvana signāls
signāli)
1, 2, 3) utt.
PIEZĪME
Pieslēgtā mobilā tālruņa zvana signāls
netiek deaktivēts, ja izmanto kādu no
brīvroku sistēmas iebūvētajiem signāliem.
Lai izvēlētos pieslēgtā tālruņa zvana signālu1,
atveriet Phone settings (Tālruņa
Sounds and volume (skaņas
iestatījumi)
Ring signals (Zvana
un skaņas stiprums)
signāli) Use mobile phone signal
(Izmantot mobilā tālruņa signālu).
Vēl par reģistrēšanu un pievienošanu
Tālruņa grāmata
Maksimālais reģistrēto tālruņu skaits ir pieci.
Katra tālruņa reģistrācija jāveic tikai vienu
reizi. Tālruņa reģistrāciju var atcelt šādi:
Bluetooth
Remove phone (Izdzēst
tālruni). Pēc reģistrācijas šim tālrunim vairs
nevajadzētu būt redzamam/nosakāmam.
Vienlaicīgi pie sistēmas var būt pievienots
viens mobilais tālrunis.
Jebkāda tālruņa grāmatas lietošana
iespējama tikai tad, ja displeja augšdaļā ir
teksts PHONE (Tālrunis) un ir redzams
simbols .
Automātiska pievienošana
Ja brīvroku funkcija ir aktivizēta un pēdējais
pievienotais mobilais tālrunis ir sasniedzams,
tas tiek pievienots automātiski. Kad audio
sistēma meklē pēdējo pievienoto tālruni,
displejā redzams tā nosaukums. Lai izmainītu
uz cita tālruņa manuālu pieslēgšanu,
piespiediet EXIT (IZIET).
Manuāla pievienošana
Ja vēlaties pievienot mobilo tālruni, kas nav
pēdējais pievienotais tālrunis, vai vēlaties
mainīt pievienoto mobilo tālruni, rīkojieties
šādi:
1 Nav
izmantojams ar visiem mobilajiem
tālruņiem.
1. Iestatiet audiosistēmu tālruņa režīmā.
2. Nospiediet PHONE un izvēlieties kādu
tālruni no saraksta.
Pievienošanu var izdarīt arī ar izvēlnes
sistēmu šādi: Bluetooth
Connect phone
(pievienot tālruni) vai Change phone (mainīt
tālruni).
Audiosistēma saglabā katra reģistrētā mobilā
tālruņa telefona grāmatas kopiju. Tālruņa
grāmata automātiski tiek kopēta audio
sistēmā katra savienojuma laikā. Šo funkciju
deaktivē šādi: Phone settings (Tālruņa
Synchronize phone book
iestatījumi)
(Sinhronizēt tālruņa grāmatu). Kontaktu
meklēšana tālruņa grāmatā notiek tikai tad, ja
mobilais tālrunis ir pievienots.
04
PIEZĪME
Ja mobilais tālrunis neuztur tālruņa
grāmatas kopēšanu, tad redzams List is
empty (Saraksts ir tukšs) līdz kopēšana
pabeigta.
Ja tālruņa grāmatā atrodas informācija arī par
izsaucamajiem abonentiem, tā parādās
displejā.
Kontaktu meklēšana
Vienkāršākais veids, kā meklēt tālruņa
grāmatā, ir ilgstoši nospiest taustiņus
no 2 līdz 9. Tas sāk meklēšanu tālruņa
grāmatā, vadoties no attiecīgā taustiņa pirmā
burta.
143
04 Komforts un braukšanas prieks
Bluetooth brīvroku aprīkojums*
Tālruņa grāmatai var piekļūt arī ar
uz navigācijas taustiņa vai ar
/
stūres tastatūras.
/
uz
Meklēšanu var veikt arī no tālruņa grāmatas
meklēšanas izvēlnes šādi: Phone book
Search (Meklēšana):
(Tālruņa grāmata)
04
1. Ievadiet kontakta dažus pirmos burtus un
nospiediet ENTER, vai vienkārši
nospiediet ENTER.
2. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet
ENTER (IEIET), lai izdarītu izsaukumu.
Balss atpazīšana
Mobilā tālruņa balss atpazīšanas funkciju
zvanīšanai var izmantot, turot nospiestu
ENTER.
Balss pasta numurs
Balss pasta iestatījumus iespējams mainīt
šādi: Phone settings (Tālruņa iestatījumi)
Voice mail
Call options (Zvanu iespējas)
number (Balss pasta numurs). Ja neviens
numurs nav saglabāts, šo izvēlni iespējams
atrast, vienreiz ilgāk turot nospiestu
taustiņu 1. Ilgāk turiet nospiestu taustiņu 1,
lai izmantotu saglabāto numuru.
Zvanu saraksti
Zvanu saraksti tiek nokopēti brīvroku funkcijā
katrā jaunas pievienošanās reizē un tad tiek
144
atjaunoti savienojuma laikā. Nospiediet
ENTER, lai parādītu pēdējos izsauktos
numurus. Pārējie zvanu saraksti pieejami
sadaļā Call list (zvanu saraksti).
PIEZĪME
Daži mobilo tālruņu modeļi parāda pēdējo
izsaukto numuru sarakstu apgrieztā secībā.
Teksta ievadīšana
Ievadiet tekstu, izmantojot tastatūru
viduskonsolē. Piespiediet vienu reizi, ja
vēlaties ievadīt taustiņa pirmo burtu, divas
reizes, ja vēlaties ievadīt otro utt. Šeit dotajā
tabulā parādīta citu simbolu ievadīšanas
shēma.
Īss piespiediens uz EXIT (IZIET) izdzēsīs
ievadīto simbolu. Vienreiz ilgāk nospiežot
EXIT, var nodzēst visas ievadītās rakstu
zīmes. Spiežot
/
uz navigācijas
taustiņa, ritina pa rakstzīmēm.
Taustiņš
1
2
ABC
Funkcija
atstarpe 1-? !, . : " ' ( )
ABC2ÄÅÀÆÇ
Taustiņš
Funkcija
3
DEF
DEF3ÈÉ
4
GHI
GHI4Ì
5
JKL
JKL5
6
MNO
MNO6ÑÖÒØ
7
PQRS
PQRS7ß
TUV8ÜÙ
8
TUV
9
WXYZ
AUTO
*
0
+
SCAN
#
WXYZ9
Nospiežot īsi, ja viens pēc otra
jāievada divas rakstzīmes ar
vienu un to pašu taustiņu.
+0@*#&$£/%
#
04 Komforts un braukšanas prieks
Iebūvētais tālrunis*
Vispārējs pārskats
5
3
3
4
4
5
G010540
3905635s
2
1
Sistēmas pārskats
Mikrofons
SIM kartes nolasītājs
Tastatūra, skatīt 109. lappusi.
Vadības panelis
Papildu klausule
Drošība
Uzticiet tālruņa apkopi tikai autorizētam
Volvo servisam. Degvielas uzpildīšanas laikā
vai spridzināšanas darbu tuvumā iebūvētais
tālrunis ir jāizslēdz. IDIS ierobežo izvēlnes
sistēmu atkarībā no automobiļa ātruma,
skatīt 148. lpp.
Atcerieties
Zvanīšana un zvanu saņemšana
SIM karte
Tālruni iespējams izmantot tikai ar derīgu
SIM (abonenta identitātes modulis) karti.
Par uzstādīšanu skatīt 149. lappusi. Ārkārtas
zvanus uz ārkārtas situāciju novēršanas
dienestu numuriem var veikt bez SIM kartes.
Zvanīšana
1. Ieslēdziet tālruni.
2. Ja displejā neparādās PHONE
(TĀLRUNIS), īsi nospiediet taustiņu
PHONE.
3. Sastādiet numuru vai izmantojiet tālruņa
grāmatu; skatīt 143. lpp.
4. Nospiediet ENTER brīvroku sistēmas
zvaniem vai paceliet papildus klausuli.
Atbrīvojiet klausuli, to pavelkot uz leju.
Izvēlnes un vadības līdzekļi
Navigācija pa izvēlnēm notiek, izmantojot
vadības paneli
un stūres
tastatūru.
Vispārīgu informāciju par izvēlnēm skatīt
94. lpp. Informāciju par tālruņa vadības
līdzekļiem skatīt 140. lpp.
Ieslēgšana/izslēgšana
Ieslēdziet tālruni, īsi nospiežot taustiņu
PHONE. Ja nepieciešams, ievadiet PIN
kodu. Simbols
norāda, ka tālrunis ir
ieslēgts. Kad parādās šis simbols, zvanus
iespējams saņemt pat, ja displejā redzamas,
piemēram, CD izvēlnes. Īsi nospiediet
PHONE, lai izmantotu tālruņa izvēlnes un
zvanītu. Teksts PHONE (TĀLRUNIS) norāda,
ka tālruņa izvēlne ir aktivēta.
Izslēdziet tālruni, vienreiz ilgāk nospiežot
taustiņu PHONE.
04
Zvana beigšana
Beidziet zvanu, nospiežot taustiņu EXIT vai
noliekot papildu klausuli.
Ienākošie zvani
Nospiediet ENTER brīvroku zvaniem vai
paceliet papildu klausuli. Atbrīvojiet klausuli,
nospiežot to uz leju. Ja tālrunis zvana, kad
papildu klausule ir noņemta no āķa, zvani
jāsaņem, izmantojot taustiņu ENTER.
Beidziet zvanu, nospiežot taustiņu EXIT vai
noliekot papildu klausuli. Zvanu atteikšana
izmantojot EXIT.
Automātiska atbilde
Skatīt 142. lappusi.
145
04 Komforts un braukšanas prieks
Iebūvētais tālrunis*
Zvana gaidīšana
Funkcija ļauj atbildēt uz jaunu zvanu jau
notiekošas sarunas laikā. Uz jauno zvanu tiek
atbildēts kā parasti, un iepriekšējais zvans
tiek aizturēts. Aktivējiet/deaktivējiet šādi:
Phone settings (Tālruņa iestatījumi)
Call
Call waiting
options (Zvanu iespējas)
(Zvana gaidīšana).
04
Automātiskā pāradresācija
Ienākošos zvanus iespējams automātiski
pāradresēt atkarībā no zvana veida un
situācijas. Aktivējiet/deaktivējiet šādi: Call
Diversions
options (zvanu iespējas)
(pāradresācija).
Zvana laikā
Zvana laikā nospiediet MENU vai ENTER, lai
piekļūtu izvēlnei, kas pieejama zvana laikā.
Lai zvanītu
1. Aizturiet zvanu, izmantojot iespēju Hold
(aizturēt).
2. Sastādiet trešās puses numuru vai
izmantojiet izvēlnes iespēju Phonebook
(Tālruņa grāmata).
Pārslēdzieties starp zvaniem, izmantojot
izvēlnes iespēju Change (mainīt).
Konferences zvani
Konferences zvanu veido vairākas puses. To
var uzsākt, kad notiek saruna un cits zvans ir
aizturēts. Connect izvēlnes iespēja uzsāk
konferences zvanu.
Pārtraucot konferences zvanu, visi aktīvie
zvani tiek atvienoti.
Pārslēgšanās starp papildu klausuli un
brīvroku sistēmu
Pārslēdzieties no brīvroku sistēmas uz
papildu klausuli, paņemot papildu klausuli vai
izvēlnē izvēloties iespēju Handset (klausule).
Pārslēdzieties no papildu klausules,
izmantojot izvēlnes iespēju Handsfree
(Brīvroku sistēma).
146
Klusuma režīms
Klusuma režīmā tiek deaktivēts mikrofons,
skatīt 145. lpp. Aktivējiet/deaktivējiet
mikrofonu, izmantojot izvēlnes iespēju
Microphone On/Off (Mikrofons iesl./izsl.).
04 Komforts un braukšanas prieks
Iebūvētais tālrunis*
Audio iestatījumi
Zvana skaļums
Tālrunis izmanto priekšējo durvju skaļruņus.
Zvana skaļumu var regulēt, ja displejā ir
redzams teksts PHONE (tālrunis). Izmantojiet
stūres tastatūru vai VOLUME.
Audio sistēmas skaļums
Skatīt 147. lappusi.
Signāli un skaļums
Mainiet zvana signālu šādi: Phone settings
(Tālruņa iestatījumi)
Sounds and volume
(Skaņa un skaņas stiprums)
Ring signals
(Zvana signāli).
Aktivējiet/deaktivējiet ziņojumu skaņas
signālu šādi: Phone settings (Tālruņa
Sounds and volume (Skaņa
iestatījumi)
un skaņas stiprums)
Message beep
(Ziņojumu skaņas signāls).
Vadiet zvana skaļumu šādi: Phone
settings
(Tālruņa iestatījumi) Sounds and
Ring
volume (Skaņa un skaņas stiprums)
volume (Zvana skaļums). Regulējiet,
izmantojot
/
uz navigācijas taustiņa.
Tālruņa grāmata
Kontaktinformāciju iespējams saglabāt
SIM kartē vai tālrunī.
Kontaktu saglabāšana tālruņa grāmatā
1. Nospiediet taustiņu MENU un ritiniet līdz
Phonebook (Tālruņa grāmata)
New
contact (Jauns kontakts).
2. Ievadiet vārdu un nospiediet taustiņu
ENTER (ievadīt). Informāciju par teksta
ievadīšanu skatīt 143. lappusē.
3. Ievadiet numuru un nospiediet taustiņu
ENTER (ievadīt).
4. Ritiniet līdz SIM card (SIM karte) vai
Phone memory (Tālruņa atmiņa) un
nospiediet ENTER.
Ierakstu kopēšana no SIM kartes uz
tālruņa grāmatu
Ritiniet līdz Phonebook (Tālruņa grāmata)
Copy all (Kopēt visu)
SIM to phone (No
SIM uz tālruni) vai Phone to SIM (No tālruņa
uz SIM) un nospiediet taustiņu ENTER.
Balss pasta numurs
Skatīt 144. lappusi.
04
Kontaktu meklēšana
Skatīt 143. lappusi.
Kontaktu dzēšana
Izdzēsiet kontaktu tālruņa grāmatā, izvēloties
to un nospiežot taustiņu ENTER. Pēc tam
ritiniet līdz Erase (Izdzēst) un nospiediet
ENTER.
Izdzēsiet visus kontaktus šādi: Phonebook
(Tālruņa grāmata)
Erase SIM (Izdzēst SIM)
vai Erase phone (Izdzēst tālruņa atmiņu).
147
04 Komforts un braukšanas prieks
Iebūvētais tālrunis*
Citas funkcijas un iestatījumi
IDIS
IDIS (Intelligent Driver Information System vadītāja inteliģentā informēšanas sistēma)
aktīvās vadīšanas situācijās dod iespēju
aizturēt vai atteikt ienākošos tālruņa zvanus.
Šādā veidā vairāk uzmanības var pievērst
automobiļa vadīšanai. IDIS deaktivē šādi:
Phone settings (Tālruņa iestatījumi)
IDIS.
04
Paziņojumu lasīšana
1. Ritiniet līdz Messages (paziņojumi)
Read (lasīt) un nospiediet taustiņu
ENTER.
2. Ritiniet līdz paziņojumam un nospiediet
ENTER.
3. Paziņojuma teksts ir redzams displejā.
Lai piekļūtu tālākajām iespējām,
jānospiež ENTER.
Paziņojumu rakstīšana un sūtīšana
1. Ritiniet līdz Messages (paziņojumi)
Write new (rakstīt jaunu) un nospiediet
taustiņu ENTER.
2. Ievadiet tekstu un nospiediet taustiņu
ENTER. Informāciju par teksta
ievadīšanu skatīt 144. lappusē.
3. Ritiniet līdz Send (sūtīt) un nospiediet
ENTER.
4. Ievadiet tālruņa numuru un nospiediet
taustiņu ENTER.
148
Paziņojuma iestatījumi
Paziņojuma iestatījumi parasti netiek mainīti.
Papildu informācija par šiem iestatījumiem ir
pieejama pie tīkla operatora. Izvēlnēs
Messages (paziņojumi)
Message
settings (paziņojumu iestatījumi) ir pieejamas
trīs iespējas:
• SMSC number (SMSC numurs), kas
nosaka paziņojumu centru, kas pārsūtīs
paziņojumus;
• Validity time (derīguma laiks), kas nosaka,
cik ilgi paziņojumam jātiek saglabātam
paziņojumu centrā;
• Message type (paziņojuma veids).
Zvanu saraksti
Saņemto, zvanīto un neatbildēto zvanu
saraksti glabājas izvēlnē Call list (zvanu
saraksts). Zvanītie numuri parādās arī,
nospiežot ENTER. Sarakstos esošos tālruņa
numurus iespējams saglabāt tālruņa
grāmatā.
Zvana ilgums
Zvana ilgums tiek saglabāts šādi: Call list
(zvanu saraksti)
Call duration (zvana
ilgums). Atiestatiet vērtības šādi: Call list
(zvanu saraksti)
Call duration (zvana
Reset timers (atiestatīt taimeri).
ilgums)
Parādīt/slēpt trešās puses numuru
Tālruņa numuru iespējams uz laiku noslēpt
Send
šādi: Call options (Zvana iespējas)
my number (Nosūtīt manu numuru).
IMEI numurs
Lai nobloķētu tālruni, tīkla operatoram jādod
tālruņa IMEI numurs. Nospiediet *#06#, lai
displejā parādītos teksts. Pierakstiet to un
glabājiet drošā vietā.
Tīkla izvēlēšanās
Tīklu iespējams izvēlēties vai nu automātiski,
vai manuāli šādi: Phone settings (Tālruņa
Network selection (Tīkla
iestatījumi)
izvēlēšanās).
SIM kods un drošība
PIN kods var aizsargāt SIM kartes pret
neatļautu lietošanu. Kodu iespējams mainīt
šādi: Phone settings (Tālruņa iestatījumi)
Edit PIN code (Mainīt PIN kodu).
Mainiet drošības līmeni šādi: Phone settings
(Tālruņa iestatījumi)
SIM security (SIM
drošība). Izvēlieties maksimālo drošību ar
opciju On (Iesl.). Kodu pēc tam nāksies
ievadīt katru reizi pēc telefona ieslēgšanas.
Izvēlieties nākamo augstāko drošības līmeni
ar iespēju Automatic (Automātiski.). Pēc tam
tālrunis saglabā kodu un automātiski norāda
04 Komforts un braukšanas prieks
Iebūvētais tālrunis*
to, kad tālrunis tiek ieslēgts. Ja SIM karte tiek
izmantota ar citu tālruni, kods jāievada
manuāli. Izvēlieties minimālo drošību ar
opciju Off (Izsl.). Pēc tam SIM card (SIM
karte) var lietot vispār bez koda.
SIM kartes uzstādīšana
1
3905628s
Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana
Tālruņa iestatījumi tiek pilnībā atiestatīti šādi:
Phone settings (Tālruņa iestatījumi)
Reset Phone settings (Tālruņa iestatījumu
atiestatīšana).
04
3905629s
2
Pārliecinieties, vai tālrunis ir deaktivēts,
un izņemiet SIM kartes turētāju.
Ievietojiet SIM karti tā, lai metāla virsma
būtu redzama
, un uzlieciet uz SIM
kartes turētāja
vāciņu. Ielieciet SIM
kartes turētāju vietā.
149
Rekomendācijas braukšanas laikā.......................................................... 152
Degvielas uzpilde .................................................................................... 155
Degviela .................................................................................................. 156
Bagāžas iekraušana ................................................................................ 158
Braukšana ar piekabi .............................................................................. 162
Vilkšana ................................................................................................... 168
150
CEĻOJUMA LAIKĀ
05
05 Ceļojuma laikā
Rekomendācijas braukšanas laikā
Vispārējs pārskats
Ekonomiska braukšana
Ekonomiska braukšana nozīmē vienmērīgu
automašīnas vadīšanu, vienlaikus domājot uz
priekšu un pielāgojot savu braukšanas
manieri un ātrumu pastāvošajiem apstākļiem.
05
• Iesildiet dzinēju tik ātri, cik vien iespējams.
• Nelieciet dzinējam darboties tukšgaitā un
pēc iespējas ātrāk uzsāciet braukšanu ar
vieglu slodzi.
• Auksts dzinējs patērē vairāk degvielas
nekā iesildīts dzinējs.
• Nenoslogojiet braukšanu, pārvadājot
automašīnā nevajadzīgu kravu.
• Nebrauciet ar ziemas riepām, kad ceļi ir
sausi.
• Noņemiet jumta šķērsstieņus, ja tie netiek
izmantoti.
• Izvairieties no braukšanas ar atvērtiem
logiem.
• Aukstā laikā izmantojiet dzinēja sildītāju*,
lai dzinējs ātrāk sasniegtu normālo
darbības temperatūru.
Slideni braukšanas apstākļi
Izmēģiniet braukšanu pa slidenām virsmām
kontrolējamos apstākļos, lai uzzinātu, kā
mašīna reaģē.
152
Ūdens šķērsošana
Ar automobili var braukt cauri ūdenim, kas
nav dziļāks par 25 cm, nepārsniedzot
ātrumu 10 km/h. Braucot pa plūstošu ūdeni,
jāievēro īpaša piesardzība.
Ūdens šķērsošanas laikā saglabājiet nelielu
ātrumu un neapturiet automašīnu. Kad ūdens
ir šķērsots, viegli nospiediet bremžu pedāli
un pārliecinieties, vai ir sasniegta pilna
bremžu funkcija. Piemēram, ūdens un dubļi
var saslapināt bremžu uzlikas, un tas var
izraisīt novēlotu bremžu darbību.
Pēc braukšanas pa ūdeni un dubļiem notīriet
elektriskā dzinēja bloka sildītāja un piekabes
elektrības savienojuma kontaktus.
Neļaujiet automašīnai ilgi atrasties ūdenī,
kas sniedzas pāri sliekšņiem. Tas var radīt
elektriskus bojājumus.
PIEZĪME
Ja ūdens iekļūst gaisa filtrā, var rasties
dzinēja bojājumi.
PIEZĪME
Lielākā dziļumā transmisijā var iekļūt ūdens.
Tas samazina smērvielu eļļošanas spēju un
saīsina šo sistēmu kalpošanas laiku.
SVARĪGI
Ja dzinējs apstājas ūdenī, nemēģiniet
iedarbināt nu jauna. Izvelciet automašīnu no
ūdens.
Dzinējs un dzesēšanas sistēma
Īpašos apstākļos, piemēram, braucot pa
kalnainu apvidu, ārkārtējā karstumā vai ar
smagu kravu, pastāv dzinēja un dzesēšanas
sistēmas pārkaršanas risks. Lai izvairītos no
dzinēja pārkarsēšanas, rīkojieties šādi:
• Kad vadāt automašīnu ar piekabi pa garu,
stāvu kāpumu, brauciet nelielā ātrumā.
• Pēc smaga brauciena tūlīt neizslēdziet
dzinēju.
• Noņemiet papildu lampas no radiatora
restīšu priekšpuses, ja braucat ļoti karstos
laika apstākļos.
• Dzinēja apgriezieni nedrīkst pārsniegt
4500 apgr./min (3500 apgr./min
dīzeļdzinējiem), ja kalnainā apvidū braucat
ar piekabi vai velkat treileri. Eļļas
temperatūra var kļūt pārāk augsta.
Atvērts bagāžnieka vāks
Izvairieties no braukšanas ar atvērtu
bagāžnieka vāku Ja tas tomēr ir
nepieciešams, brauciet tikai nelielus
attālumus. Aizveriet visus logus, iestatiet
gaisa sadalījumu uz vējstiklu un grīdu un
darbiniet ventilatoru ar maksimālo ātrumu.
05 Ceļojuma laikā
Rekomendācijas braukšanas laikā
BRĪDINĀJUMS
Nebrauciet ar atvērtu bagāžnieka vāku.
Caur bagāžas nodalījumu automašīnā var
iekļūt toksiskās izplūdes gāzes.
Nepārslogojiet akumulatoru
Automašīnas elektriskās funkcijas dažādi
noslogo akumulatoru. Izvairieties izmantot
aizdedzes stāvokli II, kad dzinējs ir izslēgts.
Tā vietā izmantojiet aizdedzes stāvokli I, kas
patērē mazāk jaudas.
Izvairieties arī no atšķirīgām papildierīcēm,
kas noslogo elektrisko sistēmu.
Neizmantojiet lielu enerģijas daudzumu
tērējošas funkcijas brīžos, kad dzinējs ir
izslēgts. To funkciju piemēri, kad tiek
patērēts daudz enerģijas:
• ventilators
• vējstikla tīrītāji
• audio sistēma (darbināta lielā skaļumā)
• stāvgaismas
Ja akumulatora spriegums ir zems,
informācijas displejā parādās paziņojums.
Enerģijas taupīšanas funkcija izslēdz
noteiktas funkcijas vai samazina baterijas
noslogojumu, piemēram, samazinot
ventilatora griešanās ātrumu un izslēdzot
audio sistēmu. Uzlādējiet akumulatoru,
iedarbinot dzinēju.
Pirms tāla brauciena
• Pārliecinieties, vai dzinējs darbojas kā
parasti un degvielas patēriņš ir normāls.
• Pārliecinieties, vai nav nekādu noplūžu
(degviela, eļļa vai citi šķidrumi).
• Pārbaudiet visas lampas un riepu
protektoru dziļumu.
• Atsevišķās valstīs automašīnā jāatrodas
brīdinājuma trijstūrim.
Braukšana ziemā
Pirms aukstā gadalaika iestāšanās
pārbaudiet:
• Dzinēja dzesēšanas šķidrumam jāsatur
vismaz 50 % glikola. Šis maisījums
aizsargās dzinēju līdz apmēram –35 °C.
Lai sasniegtu optimālu pretaizsalšanas
aizsardzību, nedrīkst maisīt dažādu tipu
glikolus.
• Lai izvairītos no kondensācijas, degvielas
tvertne jātur piepildīta.
• Svarīgs parametrs ir dzinēja eļļas
viskozitāte. Eļļas ar zemāku viskozitāti
(šķidrākas eļļas) atvieglo dzinēja palaišanu
aukstā laikā un arī pazemina degvielas
patēriņu, kamēr dzinējs ir auksts.
Detalizēta informācija par piemērotām
eļļām atrodama 218. lappusē.
05
SVARĪGI
Enerģiski braucot vai karstā laikā
nevajadzētu lietot zemas viskozitātes eļļu.
• Jāpārbauda akumulatora stāvoklis un
uzlādes pakāpe. Aukstā laikā pieaug
prasības pret akumulatoru, bet tā
kapacitāte aukstā laikā samazinās.
• Izmantojiet mazgāšanas šķīdumu, lai
izvairītos no ledus veidošanās
mazgāšanas šķīduma tvertnē.
153
05 Ceļojuma laikā
Rekomendācijas braukšanas laikā
Lai nodrošinātu optimālu saķeri ar ceļu, Volvo
iesaka izmantot ziemas riepas uz visiem
četriem riteņiem, ja pastāv iespēja, ka uz ceļa
būs sniegs vai ledus.
PIEZĪME
Atsevišķās valstīs ziemas riepu
izmantošana ir obligāta prasība. Atsevišķās
valstīs nav atļauta radžoto riepu
izmantošana.
05
154
05 Ceļojuma laikā
Degvielas uzpilde
Degvielas tvertnes vāciņa atvēršana/
aizvēršana
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
3603844s
2303544s
Degvielas tvertnes aizvirtņa atvēršana/
aizvēršana
Degvielas tvertnes aizvirtņa manuālā
atvēršana
2303554s
Degvielas uzpilde
Pirms degvielas tvertnes aizvirtņa atvēršanas
dzinējs ir jāizslēdz. Atveriet, izmantojot pogu
apgaismojuma panelī. Degvielas tvertnes
aizvirtnis atrodas labās puses aizmugurējā
spārnā, kā norāda
simbola bultiņa
informācijas displejā.
Aizveriet degvielas tvertnes aizvirtni,
piespiežot to, kamēr klikšķis apstiprinās, ka
aizvirtnis ir aizvērts.
Ja āra temperatūra ir augsta, degvielas
tvertnē var rasties paaugstināts spiediens.
Atveriet vāciņu lēnām.
Pēc degvielas uzpildīšanas atlieciet vāciņu
vietā un pieskrūvējiet, līdz atskan viens vai
vairāki klikšķi.
Piepildīšana ar degvielu
Nepārpildiet tvertni, bet gan piepildiet to, līdz
sūkņa sprausla pati nāk ārā.
Ja degvielas tvertnes aizvirtni nav iespējams
atvērt no pasažieru salona, to iespējams
atvērt ar roku.
05
Noņemiet pārsegu, kas sedz aizmugures
lukturus bagāžas nodalījuma labajā pusē.
Pasniedzieties un satveriet leņķī
atrodošos metāla skavu. Tā atrodas tieši
pie degvielas tvertnes aizvirtņa no
iekšpuses.
Velciet skavu taisni uz āru, un degvielas
tvertnes aizvirtnis atvērsies.
PIEZĪME
Karstā laikā virsnormas degviela var
pārplūst.
BRĪDINĀJUMS
Aiz paneļa ir asas malas, tādēļ virziet rokas
lēnām un uzmanīgi.
155
05 Ceļojuma laikā
Degviela
Vispārējs pārskats
Dīzeļdzinējs
Nedrīkst izmantot zemākas kvalitātes
degvielu par Volvo ieteikto, jo tas var negatīvi
ietekmēt dzinēja jaudu un degvielas patēriņu.
Dīzeļdegvielai jāatbilst EN 590 vai JIS K2204
standartiem. Dīzeļdzinēji ir jutīgi pret
piemaisījumiem, piemēram, tādiem kā liels
daudzums sēra daļiņu. Izmantojiet tikai labi
zināmu ražotāju piedāvāto dīzeļdegvielu.
Nekādā gadījumā neizmantojiet apšaubāmas
kvalitātes dīzeļdegvielu.
BRĪDINĀJUMS
Zemē izlijusī degviela var aizdegties.
Pirms degvielas uzpildes izslēdziet ar
degvielu darbināmo sildītāju.
Nekad nenēsājiet līdzi aktivizētu mobilo
tālruni, kad veicat degvielas uzpildīšanu.
Zvana signāls var radīt dzirksteli, kas var
aizdedzināt benzīna tvaikus, izraisot
ugunsgrēku un traumas.
05
Zemā temperatūrā (–40 °C līdz –6 °C)
dīzeļdegvielā var veidoties parafīna
nogulsnes, kas rada aizdedzes problēmas.
Lielākās firmas piedāvā īpašu dīzeļdegvielu,
kas paredzēta izmantošanai temperatūrā,
kas tuva sasalšanas punktam. Šī degviela
aukstumā ir mazāk viskoza un samazina
parafīna nosēdumu veidošanās iespēju
degvielas sistēmā.
Kondensāta veidošanās iespēja degvielas
tvertnē samazinās, ja tvertne tiek turēta
piepildīta. Uzpildot degvielu, nodrošiniet, lai
laukums ap iepildīšanas vietu būtu tīrs.
Sekojiet, lai degviela nenonāktu uz
krāsojuma. Ja tas ir noticis, nomazgājiet
degvielu ar šķīdinātāju un ūdeni.
156
SVARĪGI
Dīzeļdegvielas, kuras nedrīkst lietot:
speciālas piedevas, kuģu dīzeļ degviela
šķidrā kurināmā degviela, RME (rapšu
metilesteris) un augu eļļa. Šie degvielas
veidi neatbilst Volvo ieteiktajām prasībām
un palielina dzinēja nodilumu un bojājumus,
uz ko Volvo garantija neattiecas.
SVARĪGI
2006. gada un jaunākiem modeļiem sēra
saturs nedrīkst pārsniegt 50 ppm.
Tukša degvielas tvertne
Ja tvertne iztukšojusies, nav jāveic nekādi
īpaši pasākumi. Degvielas sistēma tiek
automātiski atgaisota, ja aizdedzes atslēga
tiek turēta stāvoklī II apmēram 60 sekundes
pirms iedarbināšanas mēģinājuma.
05 Ceļojuma laikā
Degviela
Kondensāta novadīšana no degvielas
filtra
Degvielas filtrs atdala kondensātu no
degvielas. Kondensēšanās var izraisīt motora
darbības traucējumus.
Benzīndzinējs
Degvielas filtrs jāiztukšo pēc apkopes un
garantijas grāmatiņā norādītajiem laika
intervāliem, kā arī tad, ja Jums rodas
aizdomas, ka mašīna uzpildīta ar piesārņotu
degvielu.
• Parastai braukšanai var izmantot 95 RON
markas benzīnu.
• Maksimālai efektivitātei un minimālam
degvielas patēriņam ieteicams 98 RON
markas benzīns.
Ja braucat apvidū, kur gaisa temperatūra ir
virs +38 ºC, ir ieteicams izmantot degvielu
ar augstāko pieejamo oktānskaitli, lai
nodrošinātu maksimālu automašīnas jaudu
un degvielas ekonomiju.
SVARĪGI
Dažas speciālās piedevas likvidē ūdens
atdalīšanu degvielas filtros.
Benzīnam jāatbilst EN 228 standartam.
Vairums dzinēju var darboties ar degvielu,
kuras oktānskaitlis ir 95 vai 98 RON. 91 RON
var izmantot tikai izņēmuma gadījumos.
SVARĪGI
Vienmēr jāiepilda bezsvina benzīns, lai
nesabojātu katalītisko neitralizatoru. Lai
Volvo garantija paliktu spēkā, nekādā
gadījumā nejauciet kopā spirtu ar benzīnu,
jo tas var bojāt degvielas padeves sistēmu.
Neizmantojiet piedevas, kuras neiesaka
Volvo.
Katalizators
Katalizators ir paredzēts izplūdes gāzu
attīrīšanai. Tas atrodas tuvu pie dzinēja, līdz
ar to ātri sasniedz darba temperatūru.
Katalizatoru veido monolīts (keramikas vai
metāla) korpuss ar kanāliem. Kanālu sienas ir
noklātas ar plānu platīna, rodija un pallādija
kārtiņu. Šie metāli kalpo par katalizatoriem,
t. i., tie piedalās ķīmiskajā reakcijā un
paātrina to, paši neizlietojoties.
Lambda zondeTM skābekļa sensors
Lambda zonde ir izplūdes gāzu
samazināšanai un degvielas ekonomijas
uzlabošanai paredzēta vadības sistēmas
sastāvdaļa.
05
Skābekļa sensors pārrauga skābekļa saturu
dzinēja izplūdes gāzēs. Šīs vērtības tiek
ievadītas elektroniskajā sistēmā, kas
nepārtraukti vada iesmidzi. Gaisa un
degvielas attiecības tiek nepārtraukti
pielāgotas. Šī regulēšana rada efektīvai
sadegšanai optimālus apstākļus un kopā ar
triju pakāpju katalizatoru samazina kaitīgās
vielas izplūdes gāzēs (ogļūdenražus, oglekļa
monooksīdu un slāpekļa oksīdus).
157
05 Ceļojuma laikā
Bagāžas iekraušana
Kravas ietilpību ietekmē automašīnā
uzstādītie papildu aksesuāri, tādi kā piekabes
āķis, jumta šķērsstieņi un jumta bagāžas
kaste. Kravas ietilpību samazina arī pasažieru
skaits un to svars.
BRĪDINĀJUMS
Automašīnas braukšanas īpašību maiņa ir
atkarīga no kravas svara un sadalījuma.
05
Kravas ievietošana bagāžas
nodalījumā
Kad iekraujiet vai izkraujiet garus
priekšmetus, izslēdziet dzinēju un pievelciet
stāvbremzi. Pārnesumu pārslēga sviru/
pārslēgu var izgrūst no pozīcijas ar gariem
priekšmetiem, un automobilis var sākt
kustību.
Bagāžas nodalījuma pārsegu
var atvērt ar taustiņu uz
apgaismojuma paneļa vai
tālvadības pults atslēgā, skatīt 43. lpp.
• Novietojiet kravu cieši pret atzveltni
priekšpusē.
• Platus priekšmetus lieciet vidū.
• Smagi priekšmeti jānovieto pēc iespējas
zemāk. Izvairieties no smagu kravu
uzlikšanas uz zemē nolaistās atzveltnes.
158
• Nosedziet asus galus ar kaut ko mīkstu, lai
izvairītos no polsterējuma sabojāšanas.
• Nostipriniet visas kravas ar kravas
fiksēšanas cilpu palīdzību, tās piestiprinot
ar saitēm vai tīklu.
Kravas fiksēšanas cilpas
BRĪDINĀJUMS
Nenostiprināts 20 kg smags priekšmets
frontālā sadursmē 50 km/h ātrumā var
iedarboties kā priekšmets, kas sver
1000 kg.
Vienmēr nostipriniet kravu.
BRĪDINĀJUMS
Ja krava ir pārāk smaga, apšuvumā
iemontētā sānu logu drošības aizkara
nodrošinātā aizsardzība var tikt traucēta vai
pat pazust pilnībā. Nekad nekraujiet kravu
virs atzveltnēm. Straujas bremzēšanas laikā
krava citādi var pārvietoties un ievainot
automobilī esošos cilvēkus.
8505313s
Vispārējs pārskats
Lai ar siksnām nostiprinātu priekšmetus
bagāžas nodalījumā, tiek izmantotas
atlokāmās kravas fiksēšanas cilpas.
BRĪDINĀJUMS
Parūpējieties, lai cieti, asi un/vai smagi
priekšmeti nebūtu novietoti vai neizspiestos
tādā veidā, ka straujas bremzēšanas
rezultātā varētu radīt savainojumus.
Vienmēr nostipriniet lielus un smagus
priekšmetus ar drošības jostu vai kravas
stiprinājuma saitēm.
05 Ceļojuma laikā
Bagāžas iekraušana
Somu turētājs*
Slēpju lūka
Aizmugurējā sēdekļa atzveltnes
nolaišana uz leju
Lai pārvadātu garus un tievus priekšmetus,
iespējams atvērt lūku atzveltnē.
8505314s
8904104s
1
1. Atveriet lūku, kura ir daļa no grīdas
bagāžas nodalījumā.
2. Nostipriniet iepirkumu somas.
Aizmugures sēdekļu atzveltnes var noliekt uz
priekšu sasaistītā veidā vai atsevišķi, tādā
veidā atvieglojot garu priekšmetu
transportēšanu.
1. Pavelciet rokturi (-us). Vispirms paceliet
galvas balstus, ja tie ir nolaisti, skatīt
62. lappusi.
2. Nolokiet atzveltni uz priekšu. Ja
nepieciešams, pielāgojiet vidējā sēdekļa
galvas balstu, skatīt 62. lpp.
2
05
8505328s
Somu turētājs vietā notur iepirkumu somas.
BRĪDINĀJUMS
Pēc sēdekļu atzveltņu pacelšanas
pārbaudiet, vai tās ir droši fiksētas.
159
05 Ceļojuma laikā
Bagāžas iekraušana
Lūka aiz iebūvētā sēdekļa paliktņa*
Lūkas ieliktnis nav piestiprināts pie atzveltnes
ar eņģēm, bet ir izņemams.
8505329s
3
05
Salokiet uz priekšu labās puses atzveltni.
Atbrīvojiet lūku aizmugurējā sēdekļa
atzveltnē, pavelkot aizbīdni uz augšu,
vienlaicīgi spiežot lūku uz leju/uz priekšu.
Salokiet atzveltni atpakaļ ar atvērtu lūku.
PIEZĪME
Ja automobilis ir aprīkots ar iebūvētu
sēdekļa paliktni*, vispirms atlokiet to.
Izmantojiet drošības jostu, lai izvairītos no
kravas pārvietošanās.
BRĪDINĀJUMS
Kravas iekraušanas un izkraušanas laikā
izslēdziet dzinēju un lietojiet stāvbremzi.
Pretējā gadījumā pārnesumu pārslēga
sviru/pārslēgu var nejauši izgrūst no vietas
un iebīdīt braukšanas pozīcijā.
160
Lūkas izņemšana
Pēc tam, kad lūka ir atbrīvota un atzveltne
atliekta atpakaļ, atveriet lūku par aptuveni
30 grādiem un velciet to taisni uz augšu.
Lūkas uzstādīšana
Ielieciet lūku gropēs, kas atrodas aiz
polsterējuma un aizveriet lūku ieliktni.
Priekšējais sēdeklis
Sevišķi garām kravām iespējams nolocīt arī
pasažieru sēdekļa atzveltni, skatīt 60. lpp.
05 Ceļojuma laikā
Bagāžas iekraušana
Bagāža uz jumta
Jumta šķērsstieņu izmantošana
Lai izvairītos no automašīnas sabojāšanas un
braukšanas laikā nodrošinātu maksimālo
drošību, Volvo iesaka izmantot savus
izstrādātos jumta šķērsstieņus.
Brīdinājuma trijstūris
1
G015351
Rūpīgi ievērojiet no piegādātāja saņemtās
montāžas instrukcijas norādījumus.
2
Noņemiet brīdinājuma trīsstūra korpusu,
pavelkot abas aiztures uz ārpusi.
Paņemiet brīdinājuma trīsstūri no
korpusa, salokiet un samontējiet divas
brīvās malas.
Salokiet brīdinājuma trīsstūra atbalsta
kājas.
Ievērojiet brīdinājuma trīsstūra lietošanas
noteikumus. Novietojiet brīdinājuma trīsstūri,
ievērojot satiksmes prasības.
Pārliecinieties, vai avārijas trijstūris un tā
soma pēc lietošanas ir kārtīgi nostiprināti
rezerves riteņa padziļinājumā.
05
G015352
• Periodiski pārbaudiet, vai jumta
šķērsstieņi un krava ir pienācīgi
nostiprināta. Droši piestipriniet kravu ar
stiprinājuma saitēm.
• Kravu izlīdziniet vienmērīgi virs jumta
šķērsstieņiem. Smagākos priekšmetus
novietojiet apakšā.
• Pieaugot kravas izmēriem, pieaug arī
platība, kas pakļauta vēja spiedienam, un
tādējādi palielinās arī degvielas patēriņš.
• Brauciet uzmanīgi. Izvairieties no strauja
paātrinājuma, asas bremzēšanas un asas
līkumu izbraukšanas.
Brīdinājuma trīsstūris ir uzstādīts bagāžnieka
pārsega iekšpusē ar divām spailēm.
3
G015353
BRĪDINĀJUMS
Kravu novietošana uz jumta maina
automašīnas smaguma centru un
vadīšanas īpašības.
Uz jumta nelieciet vairāk par 100 kg smagu
kravu, ieskaitot jumta šķērsstieņus un jumta
bagāžas kasti.
161
05 Ceļojuma laikā
Braukšana ar piekabi
Vispārējs pārskats
Ja piekabes āķis ir uzstādīts Volvo rūpnīcā,
automašīna tiek piegādāta ar visu piekabes
vilkšanai nepieciešamo aprīkojumu.
05
162
• Automašīnas piekabes āķa tipam jābūt
apstiprinātam.
• Ja piekabes āķis ir modificēts, sazinieties
ar pilnvaroto Volvo pārstāvi, lai tiktu veikta
automašīnas pārbaude, vai automašīna ir
pilnībā apgādāta piekabes vilkšanai.
• Izvietojiet kravu piekabē tā, lai svars uz
piekabes āķi atbilstu maksimālajam
pieļaujamajam spiedienam uz sakabes
lodi.
• Automašīnai ar pilnu kravu palieliniet gaisa
spiedienu riepās līdz ieteiktajam.
Detalizēta informācija par spiediena
marķējuma atrašanās vietu atrodama
207. lappusē.
• Regulāri tīriet piekabes āķi un ieeļļojiet
sakabes lodi.
• Nevelciet smagu piekabi, kamēr
automašīna ir pilnīgi jauna. Pagaidiet, līdz
ar to būs nobraukti vismaz 1000 km.
• Braucot pa garām un stāvām nogāzēm,
bremzes tiek noslogotas daudz vairāk
nekā parasti. Pārslēdziet zemāku
pārnesumu un pielāgojiet automašīnas
ātrumu.
• Braucot ar piekabi, dzinējs tiek noslogots
vairāk nekā parasti.
• Dzinējs var pārkarst, ja ar automobili
karstā laikā brauc ar smagu kravu. Ja
dzinēja dzesēšanas sistēmas temperatūra
ir pārāk augsta, iedegas brīdinājuma
simbols, un informācijas displejs parāda
High engine temp Stop safely (Augsta
dzinēja temp., apstājieties uzmanīgi).
Uzmanīgi apstādiniet automobili un ļaujiet
dzinējam dažas minūtes darboties
tukšgaitā un atdzist.
Ja parādās ziņojumi High engine temp
Stop engine (Augsta dzinēja temp.,
izslēdziet dzinēju) vai Coolant level low,
Stop engine (Zems dzesēšanas šķidruma
līmenis, izslēdziet dzinēju), tad dzinējs
jāizslēdz pēc automobiļa apturēšanas.
• Automātiskajai pārnesumkārbai ir iebūvēta
aizsardzības sistēma, kas novērš
pārkaršanas iespēju. Ja temperatūra
pārnesumu kārbā ir pārāk augsta, iedegas
brīdinājuma simbols, un informatīvajā
displejā parādās Transmission hot
Reduce speed (Karsta transmisija,
samaziniet ātrumu) vai Transmission hot
Stop safely (Karsta transmisija,
apstājieties uzmanīgi).
Ievērojiet instrukcijas un samaziniet
ātrumu vai uzmanīgi apstādiniet
automobili un ļaujiet dzinējam vairākas
minūtes darboties tukšgaitā, lai atdzesētu
pārnesumu kārbu.
Pārkaršanas gadījumā automobiļa gaisa
kondicionēšanas sistēma var tikt īslaicīgi
atslēgta.
• Drošības apsvērumu dēļ ātrumu
jāierobežo līdz 80 km/h, pat ja atsevišķās
valstīs likumdošana pieļauj lielāku ātrumu.
• Pārslēdziet pārnesumu pārslēgu
pozīcijā P, ja novietojiet stāvēšanai
automašīnu ar automātisko
pārnesumkārbu un piekabinātu piekabi.
Vienmēr izmantojiet stāvbremzi.
Novietojot automašīnu ar piekabi stāvā
nogāzē, palieciet zem riteņiem ķīļus.
Piekabes trose
Ja automašīnas piekabes āķim ir 13
elektriskie kontakti, bet piekabei - 7,
nepieciešams adapteris. Lietojiet Volvo
apstiprinātu adaptera kabeli. Pārbaudiet, vai
kabelis nevelkas pa zemi.
Piekabes virzienu rādītāji
Simbols kombinētajā kontrolmērinstrumentu
panelī mirgo, ja tiek lietoti virzienu rādītāji un
piekabe ir pievienota. Ja simbols mirgo
daudz ātrāk, tad kāda automobiļa vai
piekabes lampa ir saplīsusi, skatīt 55. lpp.
05 Ceļojuma laikā
Braukšana ar piekabi
Automātiskā pārnesumkārba
Automašīnas novietošana stāvēšanai uz
pakalna
1. Izmantojiet automašīnas stāvbremzi
(rokas bremzi).
2. Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu
stāvoklī P.
Automašīnas iedarbināšana uz pakalna
1. Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu
stāvoklī D.
2. Atlaidiet stāvbremzi (rokas bremzi).
Stāvas nogāzes
• Izvēlieties atbilstošu manuālā pārnesuma
stāvokli, braucot augšup pa stāvām
nogāzēm vai arī ar mazu ātrumu. Tas
novērš pārnesumkārbas ātrumu maiņu un
uztur pārnesumkārbas eļļu vēsāku.
• Nelietojiet lielāku manuālo pārnesumu,
nekā dzinējs spēj "izturēt". Ne vienmēr ir
ekonomiski braukt ar augstu pārnesumu.
• Izvairieties no braukšanas ar piekabi pa
nogāzēm, kas stāvākas par 15 %.
Piekabes svars
Valsts satiksmes noteikumi var ierobežot
piekabes svaru un maksimāli atļauto ātrumu.
Sakabes ierīces var būt sertificētas arī
lielākas masas vilkšanai, kā pieļaujams
noteiktajam automobilim. Volvo pieļaujamās
piekabes masas skatīt 215. lpp.
BRĪDINĀJUMS
Ievērojiet noteiktos piekabju svarus.
Pretējā gadījumā pēkšņas kustības un
bremzēšanas gadījumā var būt grūtības
vadīt automašīnu un piekabi.
Piekabes āķis
Ja automašīna ir aprīkota ar noņemamo
piekabes āķi, rūpīgi jāievēro sakabes lodes
uzstādīšanas instrukcijas, skatīt 165. lappusi.
BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, vai piekabes drošības
kabelis pievienots pareizajā vietā.
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīna ir aprīkota ar Volvo
noņemamo piekabes āķi. Rūpīgi ievērojiet
piekabes āķa lodes montāžas norādījumus.
Sakabes lodes daļa ir jāaizslēdz, pirms Jūs
dodaties ceļā. Pārliecinieties, vai indikatora
lodziņš ir zaļā krāsā.
05
PIEZĪME
Pēc lietošanas vienmēr noņemiet sakabes
lodes daļu. Uzglabājiet to bagāžas
nodalījumā.
Līmeņa kontrole*
Aizmugurējie amortizatori saglabā nemainīgu
augstumu neatkarīgi no automašīnas
noslogojuma (nepārsniedzot maksimāli
pieļaujamo svaru). Kad automašīna stāv, tās
aizmugure mazliet nolaižas, tas ir normāli.
163
05 Ceļojuma laikā
Braukšana ar piekabi
Tehniskie parametri
Svarīgas pārbaudes
• Sakabes lode regulāri jātīra un jāieziež ar
smērvielu.
2
PIEZĪME
8601532s
8601534s
Ja izmanto piekabes āķa sakabi ar
vibrācijas slāpētāju, piekabes āķa lode nav
jāeļļo.
1
Montāžas punktu izmēri
05
(mm)
8
4
1127
951
855
428
Sānu garensija
3
7
164
5
6
8601533s
Lodes centrs
1
Ar Nivomat dimensija ir 97 mm.
112
360
05 Ceļojuma laikā
Braukšana ar piekabi
Sakabes lodes uzstādīšana
8904095s
8904091s
Noņemiet aizsargājošo spraudkontakta
vāku
5
8904093s
3
1
Indikatora logam jābūt zaļam.
Indikatora logam jābūt sarkanam.
6
4
2
Pārliecinieties, vai mehānisms ir
nenobloķētā stāvoklī, pagriežot atslēgu
pulksteņa rādītāju kustības virzienā.
8904096s
8904094s
8904092s
05
Ievietojiet sakabes lodes daļu, līdz
dzirdat klikšķi.
Pagrieziet atslēgu pretēji pulksteņa
rādītāju kustības virzienam bloķētā
stāvoklī. Izņemiet atslēgu no slēdzenes.
165
05 Ceļojuma laikā
Braukšana ar piekabi
8904103s
7
Pārbaudiet, vai sakabes lodes daļa ir
droša, pavelkot to augšup, lejup un
atpakaļ. Ja sakabes lodes daļa nav
uzmontēta pareizi, tā jānoņem un
jāuzmontē no jauna, kā iepriekš norādīts.
05
8904097s
8
Piekabes drošības trose jānostiprina pie
vilkšanas kronšteina stiprinājuma vietas.
166
05 Ceļojuma laikā
Braukšana ar piekabi
Sakabes lodes noņemšana
8904098s
8904100s
3
1
Pagrieziet bloķējošo riteni līdz galam,
kamēr tas nonāk līdz atdurei. Turiet to
šajā stāvoklī, vienlaikus velkot sakabes
lodgalvu atpakaļ un uz augšu.
Ievietojiet atslēgu un pagrieziet to
pulksteņa rādītāju kustības virzienā līdz
atbloķētam stāvoklim.
2
05
4
Iestumiet uz iekšu bloķējošo kloķi un
pagrieziet to pretēji pulksteņa rādītāju
kustības virzienam, līdz dzirdat klikšķi.
8904101s
8904099s
1
2
Ielieciet vāku.
167
05 Ceļojuma laikā
Vilkšana
Vispārējs pārskats
Nekad neievelciet automašīnu, lai to
iedarbinātu ar rāvienu. Izmantojiet donora
akumulatoru, ja automašīnas akumulators ir
izlādējies un dzinēju nevar iedarbināt.
SVARĪGI
Automašīnas iedarbināšana ar rāvienu var
bojāt katalizatoru.
Automātiskā pārnesumkārba
Pārvietojiet pārnesuma pārslēgu stāvoklī N.
05
SVARĪGI
Automašīnas ar automātiskajām
pārnesumkārbām nedrīkst vilkt ar ātrumu,
kas lielāks par 80 km/h, vai tālāk par 80 km.
Automašīna vienmēr jāvelk ar priekšgalu pa
priekšu.
Ja automašīna ar automātisko
pārnesumkārbu ir pacelta tikai daļēji, to
nedrīkst transportēt ātrāk par 80 km/h vai
tālāk par 80 km. Automašīna vienmēr jāvelk,
riteņiem griežoties uz priekšu.
Manuālā pārnesumkārba
Pārvietojiet pārnesuma sviru neitrālā stāvoklī.
Vilkšanas trosei vienmēr jābūt nostieptai, lai
varētu izvairīties no spējiem rāvieniem. Esiet
gatavībā spiest bremžu pedāli.
168
BRĪDINĀJUMS
Stūres bloķētājam jāatrodas stāvoklī, kādā
tas atradās sprieguma atslēgšanas brīdī.
Pirms vilkšanas stūres bloķētāju
nepieciešams atslēgt. Aizdedzei jābūt
stāvoklī II. Nekādā gadījumā neizņemiet
tālvadības pults atslēgu no aizdedzes
slēdža, kamēr braucat vai automobilis tiek
vilkts.
BRĪDINĀJUMS
Bremžu un stūres pastiprinātāji nedarbojas,
ja dzinējs ir izslēgts. Bremzes pedālis
jāspiež aptuveni piecas reizes spēcīgāk
nekā parasti, un stūrēšana būs ievērojami
smagāka nekā parasti.
Vilkšanas cilpa
Lietojiet vilkšanas cilpu, kad automašīna
jāvelk pa ceļu. Vilkšanas cilpu piestiprina
priekšējā vai aizmugurējā triecienstieņa labās
puses atverē.
Pēc lietošanas izskrūvējiet vilkšanas cilpu un
nolieciet atpakaļ bagāžas nodalījumā.
Uzlieciet atpakaļ vāciņu triecienstieņa atverē.
BRĪDINĀJUMS
Vilkšanas cilpa paredzēta automašīnu
vilkšanai pa ceļu, nevis iestigušu vai grāvī
iebraukušu automašīnu izvilkšanai.
Izsauciet evakuācijas dienestu, lai tas Jums
palīdzētu.
Pirms automašīnas vilkšanas noskaidrojiet,
kāds ir lielākais atļautais ātrums, velkot
automašīnu.
BRĪDINĀJUMS
Pirms vilkšanas ievietojiet tālvadības pults
atslēgu aizdedzes slēdzī, lai atslēgtu stūres
bloķētāju (tā, lai automašīnu varētu stūrēt).
05 Ceļojuma laikā
Vilkšana
Vilkšanas cilpas uzstādīšana
8601528s
1
2
8601529s
05
Izņemiet laukā vilkšanas cilpu, kas ir
novietota bagāžas nodalījumā zem grīdas
lūkas.
Ar skrūvgriezi vai monētu atskrūvējiet
triecienstieņa pārsega apakšējo malu.
Uzmanīgi ieskrūvējiet vilkšanas cilpu, pa
labi līdz atlokam. Izmantojiet riteņu
uzgriežņu atslēgu, lai pievilktu vilkšanas
cilpu.
169
Dzinēja nodalījums ................................................................................. 172
Lukturi .................................................................................................... 177
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas
šķīdums .................................................................................................. 184
Akumulators ........................................................................................... 186
Drošinātāji .............................................................................................. 189
Riteņi un riepas ...................................................................................... 194
Automašīnas aprūpe .............................................................................. 210
Tipa apzīmējums .................................................................................... 214
Tehniskie parametri ................................................................................ 215
170
APKOPE UN TEHNISKIE PARAMETRI
06
06 Apkope un tehniskie parametri
Dzinēja nodalījums
Vispārējs pārskats
BRĪDINĀJUMS
SVARĪGI
Atcerieties, ka radiatora ventilators var
iedarboties automātiski pēc tam, kad
dzinējs ir izslēgts.
Dzinēju vienmēr tīriet remontdarbnīcā. Ja
dzinējs ir karsts, pastāv aizdegšanās risks.
1
SVARĪGI
Smagas traumas iespējamība! Pirms
motora pārsega atvēršanas jānovelk
stāvbremze. (Tas attiecas uz manuālo
stāvbremzi.)
200268s
Volvo apkopes programma
Lai uzturētu automašīnu pēc iespējas drošu,
ievērojiet Volvo apkopes programmu, kā
norādīts apkopes un garantijas grāmatiņā.
Lieciet, lai apkopi un remontdarbus veic
autorizētā Volvo remontdarbnīcā. Volvo
remontdarbnīcās ir atbilstošs personāls,
speciālie darba rīki un apkopes literatūra, kas
garantē visaugstāko apkopes kvalitāti.
Motora pārsega atvēršana un
aizvēršana
2
06
Regulāri pārbaudiet
Regulāri pārbaudiet šīs eļļas un šķidrumus,
piemēram, uzpildot degvielu:
•
•
•
•
Dzesēšanas šķidrums
Motoreļļa
Stūres pastiprinātāja šķidrums
Mazgāšanas šķīdums
G010951
Lai būtu spēkā Volvo garantija, izlasiet un
ievērojiet instrukcijas apkopes un garantijas
grāmatiņā.
Pavelciet rokturi pie pedāļiem. Jūs
dzirdēsiet, kad aizslēgs atbrīvosies.
Virziet aizslēgu pa kreisi un atveriet
motora pārsegu. (Motora aizslēga āķis
atrodas starp priekšējo lukturi un sietu pa
kreisi no vidus.)
BRĪDINĀJUMS
Pārbaudiet, vai motora pārsegs ir kārtīgi
nofiksējies, kad to aizverat.
172
06 Apkope un tehniskie parametri
Dzinēja nodalījums
Dzinēja nodalījums, pārskats
BRĪDINĀJUMS
6
7
2
8
3
9
4
10
Automašīnas aizdedzes sistēmā ir ļoti
augsts spriegums. Aizdedzes sistēmas
spriegums ir ļoti bīstams. Veicot darbus
dzinēja nodalījumā, aizdedzei vienmēr
jāatrodas stāvoklī 0.
Nepieskarieties aizdedzes svecēm vai
indukcijas spolei, ja aizdedze atrodas
stāvoklī II vai dzinējs ir karsts.
2000480s
5
Dzinēja nodalījuma izskats var būt atšķirīgs
atkarībā no dzinēja varianta.
Dzesēšanas šķidruma izplešanās
tvertne
Stūres pastiprinātāja šķidruma tvertne
Motoreļļas mērstienis
Radiators
Gaisa filtrs
Motoreļļas iepildes atvere
Bremžu un sajūga šķidruma tvertne
(stūre kreisajā pusē)
Akumulators
Releju un drošinātāju bloks
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
2000481s
1
Dzinēja eļļas līmeņa pārbaude
Eļļas kategorijas uzlīme
Volvo iesaka
eļļu izstrādājumus
Ja automobilis tiek ekspluatēts nelabvēlīgos
apstākļos, Volvo rekomendācijas skatīt
218. lpp.
06
173
06 Apkope un tehniskie parametri
Dzinēja nodalījums
174
Volvo izmanto dažādas brīdināšanas
sistēmas, kas ziņo par zemu eļļas līmeni vai
zemu eļļas spiedienu. Dažiem variantiem ir
eļļas spiediena sensors un tādā gadījumā tiek
izmantota eļļas spiediena lampiņa. Citiem
variantiem ir eļļas līmeņa sensors, un tad
vadītājs tiek informēts ar brīdinājuma simbolu
kontrolmērinstrumentu paneļa centrā kā arī
ar tekstu displejā. Dažiem modeļiem ir abi
varianti. Sazinieties ar autorizētu Volvo
izplatītāju, lai iegūtu sīkāku informāciju.
SVARĪGI
Ja tiek veikta eļļas papildināšana, jāizmanto
tās pašas kategorijas eļļa, skatīt 218. lpp.
Benzīna dzinējs
Eļļas līmeņa pārbaude jaunai automašīnai ir
īpaši svarīga pirms pirmās laika grafikā
paredzētās eļļas maiņas.
Visprecīzāk mērījumus var veikt ar aukstu
dzinēju pirms tā iedarbināšanas. Mērījums
būs nepareizs, ja to veiks uzreiz pēc dzinēja
izslēgšanas. Mērstienis norādīs, ka līmenis ir
pārāk zems, jo eļļa vēl nav paguvusi aiztecēt
atpakaļ uz karteri.
MIN
MAX
2200330s
06
Mainiet saskaņā ar grāmatiņā "Apkope un
garantija" norādītajiem intervāliem.
2200328s
Lai izpildītu dzinēja apkopes intervālu
prasības, visi dzinēji rūpnīcā tiek uzpildīti ar
speciāli piemērotu sintētisko dzinēju eļļu.
Eļļas izvēle jāveic ļoti rūpīgi attiecībā uz
dzinēja kalpošanas ilgumu, iedarbināšanas
raksturlielumiem, degvielas patēriņu un
ietekmi uz apkārtējo vidi. Jālieto
apstiprināta dzinēja eļļa noteikto apkopes
intervālu kārtībā. Izmantojiet tikai noteiktas
kategorijas eļļu (skatīt uzlīmi dzinēja
nodalījumā), gan papildināšanas, gan eļļas
nomaiņas gadījumā, savādāk jūs riskējat
ietekmēt dzinēja kalpošanas ilgumu,
iedarbināšanas raksturlielumus, degvielas
patēriņu un ietekmi uz apkārtējo vidi. Volvo
Car Corporation noraidīs jebkuras
garantijas prasības, ja nebūs lietota
noteiktās kategorijas un viskozitātes eļļa.
Iepildīšana un mērstienis
2200327s
SVARĪGI
Dīzeļdzinējs
Eļļas līmenim ir jābūt uz mērstieņa atzīmētajā
zonā.
06 Apkope un tehniskie parametri
Dzinēja nodalījums
Pārbaude aukstā dzinējā
1. Noslaukiet mērstieni tīru.
2. Pārbaudiet līmeni, izmantojot mērstieni.
Tam jāatrodas starp atzīmēm MIN
un MAX.
3. Ja līmenis ir tuvu atzīmei MIN,
papildiniet ar 0,5 litriem eļļas. Piepildiet,
līdz līmenis uz mērstieņa ir tuvāk atzīmei
MAX nekā MIN.
SVARĪGI
Nekad nepiepildiet virs MAX atzīmes. Eļļas
patēriņš var palielināties, ja dzinējā ieliets
pārāk daudz eļļas.
BRĪDINĀJUMS
Neuzšļakstiet eļļu uz karstas izpūtēja
caurules, jo pastāv aizdegšanās risks.
Pārbaude siltā dzinējā
1. Noslaukiet mērstieni tīru.
2. Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot
mērstieni.
3. Ja līmenis ir tuvu atzīmei MIN,
papildiniet ar 0,5 litriem eļļas. Piepildiet,
līdz līmenis uz mērstieņa ir tuvāk atzīmei
MAX nekā MIN.
Dzesēšanas šķidrums
SVARĪGI
Dzesēšanas šķidruma līmeņa pārbaude
un papildināšana
2600518s
Novietojiet automobili uz līdzenas virsmas,
izslēdziet dzinēju un pagaidiet 10-15 minūtes, lai dotu laiku eļļai satecēt atpakaļ eļļas
karterī. Informāciju par tilpumiem skatīt
219. lpp.
Kad veicat dzesēšanas šķidruma
papildināšanu, ievērojiet norādījumus uz
iepakojuma. Lai optimizētu dzesēšanu un
pretkorozijas aizsardzību, pārliecinieties, vai
dzesēšanas šķidrumu veido 50% ūdens
un 50% dzesēšanas līdzekļa. Nekad
nepapildiniet tikai ar ūdeni. Sasalšanas risks
palielinās, ja dzesēšanas šķidruma
koncentrāta daudzums ir pārāk liels vai pārāk
mazs. Detalizēta informācija par ietilpību
atrodama 220. lappusē.
Vienmēr lietojiet Volvo ieteikto dzesēšanas
šķidrumu ar pretkorozijas līdzekli. Jaunajās
automašīnās ir iepildīts dzesēšanas
šķidrums, kuru var lietot līdz pat aptuveni
–35 °C temperatūrā.
Regulāri pārbaudiet dzesēšanas
šķidrumu
Dzesēšanas šķidruma līmenim jābūt starp
atzīmēm MIN un MAX uz izplešanās
tvertnes. Ja sistēma nav pietiekami piepildīta,
var rasties augsta temperatūra, kas rada
dzinēja bojājuma risku.
BRĪDINĀJUMS
Dzesēšanas šķidrums var būt ļoti karsts. Ja
nepieciešams papildināt dzesēšanas
šķidrumu ar dzinēju darba temperatūrā,
atskrūvējiet izplešanās tvertnes vāciņu
lēnām, lai pakāpeniski mazinātu
pārspiedienu.
06
175
06 Apkope un tehniskie parametri
Dzinēja nodalījums
Līmeņa pārbaudīšana
Bremžu un sajūga šķidrumam ir kopēja
tvertne Līmenim jābūt starp atzīmēm MIN
un MAX, kas redzamas tvertnes iekšpusē.
Regulāri pārbaudiet līmeni.
1
Max
Min
2
06
BRĪDINĀJUMS
Ja bremžu šķidrums atrodas zem MIN
līmeņa atzīmes bremžu šķidruma tvertnē,
nebrauciet tālāk bez bremžu šķidruma
papildināšanas. Bremžu šķidruma zuduma
iemesls jāizpēta autorizētā Volvo darbnīcā.
5200696s
Nomainiet bremžu šķidrumu ik pēc diviem
gadiem vai katrā otrajā kārtējās apkopes
reizē.
Informāciju par tilpumu un ieteicamo
šķidruma kategoriju skatiet 220. lappusē.
Šķidrums katru gadu jāmaina tādām
automašīnām, kas brauc apstākļos, kuros
nepieciešama asa, bieža bremzēšana,
braucot kalnos vai tropiskā klimatā ar augstu
mitruma līmeni.
Šķidruma tvertne atrodas vadītāja pusē.
Šķidruma tvertne ir aizsargāta zem pārvalka
dzinēja nodalījumā virs aukstās daļas.
Vispirms jānoņem apaļais pārsegs, un tikai
tad var piekļūt tvertnes vākam.
Pagrieziet un atveriet vāku, kas atrodas
uz pārsega.
Atskrūvējiet tvertnes vāciņu un
papildiniet šķidrumu. Līmenim jāatrodas
starp atzīmēm MIN un MAX.
SVARĪGI
Neaizmirstiet aizvērt vāciņu.
176
Stūres pastiprinātāja šķidrums
Iepildīšana
5200697s
Bremžu un sajūga šķidrums
SVARĪGI
Ap stūres pastiprinātāja šķidruma tvertni
turiet tīru zonu, kad veicat pārbaudi.
Katrā apkopes laikā pārbaudiet līmeni.
Šķidrumu nav nepieciešams mainīt.
Šķidruma līmenim jāatrodas starp atzīmēm
MIN un MAX. Ietilpība un ieteicamā šķidruma
kategorija atrodama 220. lappusē.
PIEZĪME
Ja stūres pastiprinātāja sistēmā rodas
kļūme vai ja dzinējs ir izslēgts un
automašīna ir jāvelk, to tik un tā var stūrēt.
06 Apkope un tehniskie parametri
Lukturi
Vispārējs pārskats
priekšējā luktura korpuss
Visi spuldžu tehniskie parametri
atrodami 183. lappusē. Šajā sarakstā
uzskaitītas speciālās spuldzes un lukturi,
kuru maiņu iespējams veikt tikai
remontdarbnīcā:
G010479
Vispārējais salona apgaismojums griestos
Lasāmlampas
Cimdu nodalījuma apgaismojums
Pagrieziena rādītājs sānu spoguļos
Tuvošanās apgaismojums sānu spoguļos
Bremžu signāls
Aktīvās biksenona, biksenona un gaismas
diožu spuldzes
fiksatoru,
laukā
SVARĪGI
BRĪDINĀJUMS
Automašīnām ar biksenona un aktīvajiem
biksenona priekšējiem lukturiem ksenona
lukturu nomainīšanas darbus jāveic
autorizētā Volvo remontdarbnīcā. Ar
priekšējiem lukturiem jāapietas ārkārtīgi
uzmanīgi ksenona luktura augstsprieguma
elementa dēļ.
SVARĪGI
Nekādā gadījumā nepieskarieties spuldzes
stikla daļai ar pirkstiem. Netīrumi un tauki no
Jūsu pirkstiem iztvaikos, kad spuldze būs
karsta, pārklājot un sabojājot reflektoru.
un vienlaicīgi izvelkot
savienotāju ar otru roku.
Nevelciet elektrisko kabeli, tikai savienotāju.
G010325
•
•
•
•
•
•
•
Priekšējā luktura noņemšana
1. Izslēdziet aizdedzi, ātri nospiežot
iedarbināšanas/izslēgšanas taustiņu un
izņemot laukā tālvadības pults atslēgu.
2. Izvelciet luktura korpusa fiksatorus
.
3. Pavelciet luktura korpusu taisni uz
priekšu
.
4. Atvienojiet spuldzes korpusa
savienotāju, ar īkšķi nospiežot uz leju
Visas priekšējo lukturu (izņemot miglas
lukturu) spuldzes nomaina, vispirms
atvienojot un noņemot luktura korpusu no
dzinēja nodalījuma.
BRĪDINĀJUMS
Vienmēr izslēdziet aizdedzi un izņemiet
tālvadības pults atslēgu pirms sākat
spuldzes nomaiņu.
5. Izceliet luktura korpusu un novietojiet to
uz mīkstas virsmas, lai nesabojātu lēcu.
6. Nomainiet šaubīgo spuldzi, skatīt
183. lappusi.
06
Priekšējā luktura uzstādīšana
1. Iespraudiet savienotāju, jābūt
sadzirdamam klikšķim.
2. Ievietojiet atpakaļ vietā luktura korpusu
un ievietojiet vietā korpusa fiksatorus.
Pārbaudiet, vai tie ir pareizi ievietoti.
3. Pārbaudiet gaismas.
Pirms tiek ieslēgts apgaismojums vai
tālvadības pults atslēga tiek ielikta aizdedzes
slēdzī, luktura korpusam jābūt iespraustam
un uzstādītam.
177
06 Apkope un tehniskie parametri
Lukturi
Pirms spuldzes maiņas sākšanas skatiet
177. lappusi.
06
178
1. Atveriet fiksēšanas spaili, spiežot to uz
augšu un uz āru.
2. Piespiediet fiksatorus uz vāciņa un
izņemiet to laukā.
Pārsegu ievietojiet atpakaļ pretējā secībā.
3501877s
PIEZĪME
Tālās gaismas, Halogēna gaismas
3501875s
Tuvās gaismas, halogēnlukturu
3501876s
Vāciņa noņemšana
1. Atvienojiet priekšējo lukturi.
2. Noņemiet vāciņu.
3. Atvienojiet spuldzi, nospiežot turētāju uz
leju.
4. Atvienojiet savienotāju no spuldzes.
5. Ievietojiet jaunu spuldzi kontaktligzdā
un nofiksējiet to. To var ievietot tikai
vienā stāvoklī.
Detaļas ievietojiet atpakaļ pretējā secībā.
1. Atvienojiet priekšējo lukturi.
2. Noņemiet vāciņu.
3. Atvienojiet spuldzi, pagriežot to pretēji
pulksteņa rādītāja kustības virzienam.
4. Atvienojiet savienotāju no spuldzes.
5. Nomainiet spuldzi un noregulējiet to
ligzdā, un pagrieziet pulksteņrādītāja
kustības virzienā, lai to nofiksētu. To var
ievietot tikai vienā stāvoklī.
Detaļas ievietojiet atpakaļ pretējā secībā.
06 Apkope un tehniskie parametri
Lukturi
Gabarītlukturi/stāvgaismas
1. Atvienojiet priekšējo lukturi.
2. Noņemiet vāciņu.
3. Atvienojiet spuldzi, nospiežot turētāju uz
leju.
4. Atvienojiet savienotāju no spuldzes.
5. Ievietojiet jaunu spuldzi kontaktligzdā
un nofiksējiet to. To var ievietot tikai
vienā stāvoklī.
Detaļas ievietojiet atpakaļ pretējā secībā.
Virzienu rādītāji/mirgojoši gaismas
signāli
1. Atvienojiet priekšējo lukturi.
2. Noņemiet vāciņu, skatīt 178. lappusi.
3. Lai atvieglotu piekļuvi, vispirms
atvienojiet tālo gaismu spuldzi.
4. Pavelciet kabeli, lai izvilktu spuldzes
turētāju.
5. Izvelciet laukā bojāto spuldzi un
uzstādiet jauno. To var ievietot tikai
vienā stāvoklī.
6. Uzstādiet spuldzes turētāju ligzdā un
piespiediet, kamēr atskan klikšķis.
Detaļas ievietojiet atpakaļ pretējā secībā.
3501872s
3501879s
3501897s
Aktīvā biksenona un biksenona*
papildu tālās gaismas
1. Atvienojiet priekšējo lukturi.
2. Noņemiet mazo apaļo pārsegu.
3. Pavelciet spuldzes turētāju, lai izņemtu
spuldzi.
4. Izvelciet laukā bojāto spuldzi un
uzstādiet jauno. To var ievietot tikai
vienā stāvoklī.
5. Uzstādiet spuldzes turētāju ligzdā un
piespiediet, kamēr atskan klikšķis.
6. Ievietojiet vāciņu atpakaļ vietā. Tā
jāievieto atpakaļ un jāpiespiež, kamēr
atskan klikšķis.
Detaļas ievietojiet atpakaļ pretējā secībā.
06
179
06 Apkope un tehniskie parametri
Lukturi
PIEZĪME
Pirms spuldzes maiņas sākšanas skatiet
177. lappusi.
06
180
1. Atvienojiet priekšējo lukturi.
2. Noņemiet mazo apaļo pārsegu.
3. Pavelciet kabeli, lai izvilktu spuldzes
turētāju.
4. Izvelciet laukā bojāto spuldzi un
uzstādiet jauno. To var ievietot tikai
vienā stāvoklī.
5. Uzstādiet spuldzes turētāju ligzdā un
piespiediet, kamēr atskan klikšķis.
6. Ievietojiet vāciņu atpakaļ vietā. Tā
jāievieto atpakaļ un jāpiespiež, kamēr
atskan klikšķis.
Detaļas ievietojiet atpakaļ pretējā secībā.
1. Noņemiet vāciņu, piespiežot uz
fiksatoriem un pavelkot taisni laukā.
2. Atskrūvējiet luktura korpusa skrūvi un
izvelciet to ārā.
3. Pagrieziet spuldzi pretēji pulksteņa
rādītāju virzienam un izņemiet to laukā.
4. Uzstādiet jaunu spuldzi, pagriežot to
pulksteņa rādītāju kustības virzienā.
5. Ielieciet atpakaļ spuldzi. (Spuldzes
turētāja profils atbilst spuldzes
pamatnes profilam.)
6. Ievietojiet spuldzes turētāju atpakaļ
vietā. Marķējumam TOP uz spuldzes
turētāja vienmēr jāatrodas uz augšu.
3501878s
Lampas korpuss, aizmugurējais
3501874s
Miglas lukturi
3501880s
Sānu gabarītlukturi
Spuldzes aizmugurējā lukturu blokā tiek
nomainītas no bagāžas nodalījuma iekšpuses
(bet ne gaismas diožu lampiņas).
1. Lai piekļūtu spuldzēm, noņemiet pārvalkus
no kreisās/labās puses paneļiem.
Spuldzes ir novietotas atsevišķos spuldžu
turētājos.
2. Saspiediet kopā fiksatorus un izvelciet
laukā spuldžu turētājus.
3. Nomainiet spuldzi.
4. Iespraudiet savienotāju.
5. Iespiediet spuldzes turētāju vietā un
uzstādiet atpakaļ pārvalku.
06 Apkope un tehniskie parametri
Lukturi
Aizmugures spuldžu atrašanās vieta
Numura zīmes apgaismojums
1
6
2
2
5
4
4
3501894s
5
Luktura stikls, labajā pusē
Gabarītlukturi/stāvgaismas (LED)
Pagrieziena rādītāji
Sānu gabarītlukturi, SML (LED)
Bremžu signāls
Aizmugurējais miglas lukturis (vienā
pusē)
Atpakaļgaitas lukturis
Aizmugurējā luktura spuldzes turētājs
Pagrieziena rādītāji
Bremžu signāls
Aizmugurējais miglas lukturis (vienā
pusē)
Atpakaļgaitas lukturis
3501910s
3
G015418
6
1. Ar skrūvgrieža palīdzību izskrūvējiet
skrūves.
2. Uzmanīgi izņemiet visu lampas korpusu
un atvienojiet to.
3. Nomainiet spuldzi.
4. Ielieciet atpakaļ visu luktura korpusu un
ieskrūvējiet to vietā.
06
PIEZĪME
Ja pēc bojātās spuldzes nomainīšanas
kļūmes paziņojums nepazūd, sazinieties ar
autorizētu Volvo servisu.
181
06 Apkope un tehniskie parametri
Lukturi
Salona apgaismojums
Bagāžas nodalījuma apgaismojums
Pasažiera spoguļa apgaismojums
PIEZĪME
Pirms spuldzes maiņas sākšanas skatiet
177. lappusi.
06
182
1. Ielieciet skrūvgriezi izkliedētāja īsajā galā,
kas atrodas tuvāk tuneļkonsolei un viegli
pagrieziet, lai atbrīvotu izkliedētāju.
(Attiecas uz abiem lukturiem).
2. Pagrieziet uzmanīgi, kamēr stikls
atbrīvojas.
3. Nomainiet spuldzi.
4. Uzlieciet atpakaļ lēcu.
1. Ielieciet skrūvgriezi un uzmanīgi pagrieziet
to, lai luktura korpuss atbrīvotos.
2. Nomainiet spuldzi.
3. Pārliecinieties, vai spuldze iedegas, un
iespiediet vietā lampas korpusu.
3501883s
3501903s
3501902s
Spoguļa stikla izņemšana
1. Ielieciet skrūvgriezi zem apakšējās malas,
centrā pagrieziet un uzmanīgi paspiediet
uz augšu malā esošo austiņu.
2. Ielieciet skrūvgriezi zem malas kreisajā
un labajā pusē (melnās gumijas
posmos), un uzmanīgi paspiediet uz
augšu tā, lai stikls atbrīvotos no
apakšējās malas.
3. Uzmanīgi atdaliet un izceliet visu
spoguļa stiklu un vāciņu.
4. Nomainiet spuldzi.
Spoguļa stikla ievietošana vietā
1. Piespiediet atpakaļ sākotnējā stāvoklī trīs
austiņas spoguļa stikla augšējā malā.
2. Pēc tam iespiediet atpakaļ vietā trīs
apakšējās austiņas.
06 Apkope un tehniskie parametri
Lukturi
Tehniskie parametri, spuldzes
Apgaismojums
Jauda/
Tips/
spriegums kontakt(W/V)
ligzda
Biksenona
spuldzes, tālās
un tuvās
gaismas
35/12
D1S/
PK32d-2
Papildu tālās
gaismas,
biksenona
lukturi
55/12
H7 LL/
PX26d
Tuvās gaismas, 55/12
halogēnlukturu
H7 LL/
PX26d
Tālās gaismas,
Halogēna
gaismas
H9/
PGJ19-5
65/12
Bremžu signāls 21/12
P21W LL/
BA15s
Atpakaļgaitas
lukturis
21/12
P21W LL/
BA15s
Aizmugurējais
miglas lukturis
21/12
P21W LL/
BA15s
Apgaismojums
Jauda/
Tips/
spriegums kontakt(W/V)
ligzda
Apgaismojums
Jauda/
Tips/
spriegums kontakt(W/V)
ligzda
Virzienu
rādītāji,
aizmugurējie
(dzelteni)
21/12
P21W LL/
BAU15s
Priekšējie
5/12
gabarītu lukturi
un
stāvgaismas
W5W LL/
W2,1x9,5d
Priekšējie
pagrieziena
rādītāji
21/12
H21W LL/
BAY9s
Priekšējie sānu 5/12
gabarītu lukturi
W5W LL/
W2,1x9,5d
Pagrieziena
rādītāji sānu
spoguļos
(dzeltena)
5/12
WY5W LL/
W2,1x9,5d
Miglas lukturi
35/12
H8/PGJ19-1
Cimdu
nodalījuma
apgaismojums
5/12
-/BA9
Aizmugurējie
–
gabarītu
lukturi/
stāvgaismas
un sānu
gabarītu lukturi
LED/(gaismu
emitējošās
diodes)
Salona
apgaismojum,
bagāžas
nodalījuma
apgaismojum,
numura zīmes
apgaismojums
5/12
-/SV8,5
Pasažiera
spogulis
1,2/12
-/SV5,5
06
183
06 Apkope un tehniskie parametri
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums
1. Pagrieziet aizdedzi stāvoklī 0 un turiet
tālvadības pults atslēgu aizdedzes slēdzī.
2. Pārvietojiet labās puses svirslēdzi uz
augšu apmēram 1 sekundi. Logu tīrītāju
slotiņas pārvietojas pozīcijā taisni uz
augšu.
Pēc automašīnas iedarbināšanas logu tīrītāja
slotiņas atgriezīsies izejas stāvoklī.
Atlokiet logu tīrītāja sviru. Piespiediet
spiedpogu, kas atrodas uz logu tīrītāja
slotiņas pamatnes un pavelciet to ārā
paralēli logu tīrītāja svirai.
Iebīdiet iekšā jauno logu tīrītāja slotiņu,
kamēr sadzirdams "klikšķis".
Pārliecinieties, vai logu tīrītāja slotiņa ir
pareizi uzstādīta.
1
3603785s
Apkopes stāvoklis
Logu tīrītāja slotiņām jābūt apkopes stāvoklī,
lai atvieglotu maiņu vai mazgāšanu.
Logu tīrītāja slotiņu maiņa
2
03786s
Logu tīrītāja slotiņas
06
3603787s
3
184
06 Apkope un tehniskie parametri
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums
3603784s
3603783s
Apskalošanas šķidruma iepildīšana
Tīrīšana
PIEZĪME
Logu tīrītāja slotiņas ir dažāda garuma.
Slotiņa vadītāja pusē ir garāka par slotiņu
pasažiera pusē.
Logu tīrītāju slotiņas notīriet ar remdenu
ziepjūdeni vai auto šampūnu.
Vējstikla un lukturu apskalotāji izmanto vienu
šķidruma tvertni.
SVARĪGI
Ziemas laikā mazgāšanas šķidrumam
pievienojiet pretsasalšanas piedevas, lai
šķidrums sūknī, tvertnē un šļūtenēs
neaizsaltu. Ietilpība atrodama 220. lappusē.
06
185
06 Apkope un tehniskie parametri
Akumulators
Brīdinājuma simboli uz akumulatora
Lietojiet aizsargbrilles.
Glabājiet akumulatoru
bērniem nepieejamā vietā.
Izvairieties no dzirkstelēm
un atklātas liesmas
akumulatora tuvumā.
i
Izlasiet īpašnieka
rokasgrāmatu.
Satur kodīgu skābi.
06
Sprādzienbīstams.
Rīkošanās
• Pārliecinieties, vai akumulatora vadi ir
pareizi pievienoti un nostiprināti.
• Nekādā gadījumā neatvienojiet
akumulatoru, kamēr darbojas dzinējs.
Akumulatora darbmūžu un darbību ietekmē
tādi faktori kā iedarbināšanas reižu skaits,
izlādēšanās, braukšanas stils, braukšanas
apstākļi, klimata apstākļi utt.
Nekad akumulatora uzlādēšanai nelietojiet
ātrās uzlādēšanas ierīci.
BRĪDINĀJUMS
Akumulatorā var rasties skābekļa un
ūdeņraža maisījums, kurš ir ļoti
sprādzienbīstams. Pietiek ar dzirksteli, kas
rodas no nepareizi uzstādītiem palaišanas
vadiem, lai akumulators uzsprāgtu.
Akumulators satur sērskābi, kas var izraisīt
nopietnus apdegumus. Ja skābe nokļūst
acīs, uz ādas vai apģērba, skalojiet ar lielu
daudzumu ūdens. Ja skābe nokļūst acīs,
nekavējoties meklējiet ārsta palīdzību.
PIEZĪME
PIEZĪME
Izlietots akumulators jānodod pārstrādei
videi nekaitīgā veidā, jo tas satur svinu.
186
Atkārtota izlādēšanās saīsina akumulatora
darbmūžu.
06 Apkope un tehniskie parametri
Akumulators
Drošinātāju maiņa
4
Noņemšana
Atvienojiet melno negatīvo kabeli
.
Atvienojiet sarkano pozitīvo kabeli
,
atvienojiet ventilācijas šļūteni
no
akumulatora un atskrūvējiet skrūvi, kas
satur akumulatora fiksācijas skavu
.
2
1
4
Pabīdiet akumulatoru uz sāniem un
paceliet to uz augšu.
1
0223s
3
00220s
5
2
2
00225s
1
0221s
Izslēdziet aizdedzi un pagaidiet 5 minūtes.
G013020
3
Atveriet fiksatorus uz priekšējā vāka un
noņemiet vāku.
Noņemiet gumijas lējumu, atbrīvojot
aizmugurējo vāku.
Noņemiet aizmugurējo vāciņu,
atskrūvējot par 1/4 apgriezienu un
paceļot to projām.
06
BRĪDINĀJUMS
Pozitīvo un negatīvo vadu pievienojiet un
atvienojiet pareizā secībā.
187
06 Apkope un tehniskie parametri
Akumulators
Uzstādīšana
1. Nolaidiet akumulatoru akumulatora kārbā.
Apkope
• Regulāri pārbaudiet, vai līmenis ir pareizs.
A
SVARĪGI
3100224s
3100217s
Nekad nepiepildiet virs atzīmes
188
• Pārbaudiet visus akumulatora nodalījumus
(šūnas). Izmantojiet lielu skrūvgriezi vai
monētu, lai noņemtu sekciju vāciņus (vai
vāku).
• Piepildiet līdz akumulatora maks. līmeņa
atzīmei. (Katrai sekcijai ir sava min. un
maks. līmeņa atzīme.)
• Cieši pievelciet pievelciet vāciņus (vai
vāku).
SVARĪGI
Vienmēr lietojiet destilētu vai dejonizētu
ūdeni (akumulatora ūdeni).
A
3100229s
06
2. Iebīdiet akumulatoru iekšā un uz
sāniem, kamēr tas sasniedz kārbas
aizmugurējo malu.
3. Pieskrūvējiet akumulatoru ar tā saturošo
skavu.
4. Pievienojiet ventilācijas šļūteni.
5. Pievienojiet sarkano pozitīvo kabeli.
6. Pievienojiet melno negatīvo kabeli.
7. Iespiediet vietā aizmugurējo vāku.
(Skatīt izņemšanu.)
8. Uzstādiet vietā aukstās daļas atlējumu.
(Skatīt Izņemšana.)
9. Uzstādiet vietā priekšējo vāku un
nostipriniet to ar fiksatoriem. (Skatīt
Izņemšana.)
.
Var būt divi akumulatoru veidi. Tie ir savstarpēji
pilnībā apmaināmi.
06 Apkope un tehniskie parametri
Drošinātāji
Visas daudzveidīgās elektriskās daļas un
funkcijas ir aizsargātas ar daudziem
drošinātājiem, lai nepieļautu to, ka
automašīnas elektrosistēmā īsslēgumu vai
pārslodžu dēļ rodas bojājumi. Ja kāda
elektriskā daļa vai funkcija nedarbojas, tas
var būt tāpēc, ka šīs daļas drošinātājs ir ticis
īslaicīgi pārslogots un ir pārdedzis. Ja tas
pats drošinātājs pārdeg atkārtoti, bojājums ir
elektriskajā ierīcē. Šādā gadījumā vērsieties
autorizētā Volvo darbnīcā, lai pārbaudītu
sistēmu.
Drošinātāju maiņa
1. Skatiet drošinātāju shēmu, lai atrastu
attiecīgo drošinātāju.
2. Izņemiet drošinātāju un apskatiet to no
sāniem, lai redzētu, vai liektais vads ir
pārdedzis.
3. Ja tā ir noticis, nomainiet to ar jaunu
tādas pašas krāsas un strāvas stipruma
drošinātāju.
Drošinātāju bloku atrašanās vieta
1
2
3
3703828s
Vispārējs pārskats
Drošinātāju bloka atrašanās vieta, automašīnām
ar stūri kreisajā pusē
Ja automašīnai stūre ir labajā pusē,
nomainiet drošinātāju bloka
pusi.
Zem cimdu nodalījuma
Dzinēja nodalījums
Bagāžas nodalījums
06
189
06 Apkope un tehniskie parametri
Drošinātāji
Dzinēja nodalījums
Stāvokļi
1
1
2
4
39 36
5
40 37
6
41 38
3703833d
3703824s
3
34
32
30
35
33
31
7
44
3
1
Visi šie drošinātāji atrodas dzinēja nodalījuma
blokā. Drošinātāji, kas attēloti
, atrodas
zem
.
2
06
20
15
16
2
G010503
27
Vāka iekšpusē atrodas knaibles, ar kuru
palīdzību iespējams izņemt un ievietot
drošinātājus.
190
42
43
28
29
21
24
25
26
22
23
17
18
19
Dzinēja nodalījums, augšdaļa
Dzinēja nodalījums, priekšdaļa
Dzinēja nodalījums, lejasdaļa
• 16–33 ir 35–41 ir "MiniFuse"
(minidrošinātāju) tipa drošinātāji.
• Drošinātāji 8–15 un 34 ir "JCASE" " tipa
drošinātāji, un tos drīkst mainīt tikai
autorizētā Volvo servisā.
• Drošinātāji 1–7 un 42–44 ir "Midi Fuse"
tipa drošinātāji, un tos drīkst mainīt tikai
autorizētā Volvo remontdarbnīcā.
06 Apkope un tehniskie parametri
Drošinātāji
Funkcija
A
Funkcija
A
Ātruma atkarīgais stūres
pastiprinātājs
Dzinēja vadības modulis (ECM),
transm. SRS
Apsildāmas apskalotāja
sprauslas
Vakuumsūknis I5T
5
Dzinēja vadības modulis (ECM)
benzīna dzinējam/dīzeļdzinējam
Iesmidzes sistēma
10/15
Dzinēja vārsti
10
15/10
Paneļa apgaismojums
5
50
Priekšējo lukturu apskalošana
15
15
100
12 V kontaktligzda, priekšējiem
un aizmugurējiem sēdekļiem
Jumta lūka*, jumta konsole /
ECC*
Releji, dzinēja nodalījuma bloks
EVAP, Lambda zonde,
Izsmidzināšana (benzīna dzinējs/
dīzeļdzinējs)
Ūdens sūknis (V8)
Kartera ventilācijas sildītājs
(5 cilindru benzīna dzinējs)
Dīzeļdzinēja filtra sildītājs,
kartera ventilācijas sildītājs
(5 cilindru dīzeļdzinējs)
Sūces diagnostika*
5
Kvēlsveces dīzeļdzinējs
70
Papildu lukturi*
20
Dzesēšanas ventilators
50
Skaņas signāls
15
Dzesēšanas ventilators
60
Dzinēja vadības modulis (ECM)
10
Vadības modulis, automātiskā
pārnesumkārba*
Gaisa kondicionētāja
kompresors
Releju spoles
15
30
20/10
Funkcija
A
Galvenais drošinātājs
CEM KL30A
Galvenais drošinātājs
CEM KL30B
Galvenais drošinātājs
RJBA KL30
Galvenais drošinātājs
RJBB KL30
Galvenais drošinātājs
RJBD KL30
Rezerves
60
PTC gaisa priekšsilde*
60
60
60
Rezerves
Vējstikla tīrītāji
Programmējamais dzinēja
sildītājs*
Ventilators
30
25
40
Rezerves
ABS sūknis
30
ABS vārsti
20
Rezerves
Priekšējo regulēšana* (aktīvā
biksenona, biksenona lukturi)
Galvenais drošinātājs CEM
10
Startera relejs
20
Indukcijas spoles/Dīzeļdzinēja
kvēlsveču sistēma
Radars. ACC vadības modulis*
5
10
10
20
10
15
10/
20/
20
5
06
15
5
191
06 Apkope un tehniskie parametri
Drošinātāji
Zem cimdu nodalījuma
Stāvokļi
1
Funkcija
A
Atpakaļgaitas lukturi
7,5
Rezerves
1 2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
3501898s
3501899s
Atlokiet nost iekšējo apšuvumu, kas nosedz
drošinātāju bloku.
Nospiediet vāka fiksatoru un uzlokiet uz
augšu.
Tagad var piekļūt drošinātājiem.
Funkcija
A
Lietus sensors
5
SRS sistēma
10
ABS bremzes Elektriskā
stāvbremze
Akseleratora pedālis*, gaisa
sildītājs (PTC) Sēdekļu apsilde*
Rezerves
5
ICM displejs, Kompaktdisku
atskaņotājs un radio, RSE sistēma*
Stūres rata modulis
7,5
15
7,5
Rezerves
192
15
Vējstikla apskalotāji
15
Adaptīvā kruīza kontrole (ACC)*
10
Rezerves
2
06
Priekšējie miglas lukturi*
Tālās gaismas
15
Jumta lūka*
20
Griestu apgaismojums Vadības
panelis vadītāja durvīs/
Eletriski regulējams pasažiera
sēdeklis*
Informācijas displejs
7,5
Mehāniski regulējams vadītāja
sēdeklis*
Nolokāmi galvas balsti,
aizmugurējie*
Tālvadības pults atslēgas uztvērējs
Signalizācijas sensori
Degvielas sūknis
5
Elektriskais stūres bloķētājs
20
Rezerves
15
Degvielas tvertnes/bagāžnieka
vāka atslēga
Signalizācijas sirēna. ECC
10
Palaišanas/apstādināšanas
spiedpoga
Bremžu signāla slēdzis
5
5
15
5
20
5
5
06 Apkope un tehniskie parametri
Drošinātāji
Bagāžas nodalījums
D
A
Pozīcijas
B
A modulis (melns) Funkcija
A
Vadības panelis vadītāja durvis
25
Vadības panelis pasažiera durvis
25
Vadības panelis, aizmugurējās
durvis, kreisā puse
Vadības panelis, aizmugurējās
durvis, labā puse
Rezerves
25
12 V kontaktligzda bagāžas
nodalījumā, ledusskapis*
Aizmugures loga atkausētājs
15
25
3
2
1
30
Piekabes kontaktligzda 2*
15
Elektriski regulējams sēdeklis
vadītāja pusē
Piekabes kontaktligzda 1*
25
40
7
6
5
12
10
9
11
Drošinātāju bloks atrodas aiz polsterējuma
kreisajā pusē.
10
Sēdekļa apsilde, kreisā puse
aizmugure*
Rezerves
15
Elektriski regulējams sēdeklis
pasažiera pusē
Bezatslēgas vadība*
25
20
Elektriskā stāvbremze*, labā puse
30
D modulis (zils) Funkcija
A
Displejs RTI*, stāvvietā
novietošanas kamera*
Rezerves
10
Rezerves
06
Rezerves
Rezerves
8
A
Pilnpiedziņas vadības modulis
Elektriskā stāvbremze*, kreisā puse 30
Rezerves
4
B modulis (balts) Funkcija
Audio pastiprinātājs
25
B modulis (balts) Funkcija
A
Audiosistēma
15
Novietošanas palīgs*
5
Tālrunis Bluetooth
5
Vadības modulis Four C*
15
Rezerves
Sēdekļa apsilde, vadītāja sēdeklis*
15
Sēdekļa apsilde, priekšējais
pasažiera sēdeklis*
Sēdekļa apsilde, labā puse
aizmugure*
15
-
15
193
06 Apkope un tehniskie parametri
Riteņi un riepas
Vispārējs pārskats
Riteņu maiņa
Riepas būtiski ietekmē automašīnas
braukšanas īpašības. Riepas veidam,
izmēriem, spiedienam riepā un riepas ātruma
jaudai ir liela nozīme automašīnas veiktspējā.
PIEZĪME
Noņemšana
Raugieties, lai visiem riteņiem tiktu
uzstādītas viena un tā paša tipa, izmēru, kā
arī modeļa riepas.
Griešanās virziens
7700602s
Ievērojiet ieteikto riepu spiedienu, kāds
norādīts riepu spiediena tabulā, skatīt
208. lappusi.
7700600s
Montāžas punkti
06
Bultiņa norāda riteņa griešanās virzienu
Uz tāda protektoru modeļa riepām, kas
paredzētas rotēšanai tikai vienā virzienā,
rotācijas virziens ir norādīts ar bultiņu. Riepai
visā tās ekspluatācijas laikā vienmēr jārotē
vienā un tajā pašā virzienā. Riepas var mainīt
tikai priekšējā un aizmugurējā stāvoklī, un tās
nekad nedrīkst mainīt no labās puses uz
kreiso un otrādi. Ja riepa ir uzlikta nepareizi,
tiek nelabvēlīgi ietekmētas automašīnas
bremzēšanas īpašības un braukšanas jauda
lietus, sniega un šķīdoņa apstākļos.
194
Uzstādiet brīdinājuma trīsstūri, ja ritenis
jānomaina vietā, kur ir dzīva satiksme.
Automašīnai un domkratam jāatrodas uz
stingras horizontālas virsmas.
1. Iedarbiniet stāvbremzi un ieslēdziet pirmo
pārnesumu vai P stāvokli, ja automašīnai ir
automātiskā pārnesumkārba.
2. Izņemiet rezerves riteni, domkratu un
riteņatslēgu, kas atrodas bagāžas
nodalījumā zem paklāja.
PIEZĪME
Izmantojiet automobiļa domkratu.
06 Apkope un tehniskie parametri
Riteņi un riepas
3. Novietojiet bremzes klučus to riteņu
priekšā un aizmugurē, kuri paliks uz
zemes. Izmantojiet smagus koka klučus
vai lielus akmeņus.
vai domkrata pēda atrodas vertikāli zem
balsta.
7. Paceliet automašīnu tā, lai ritenis tiktu
atbrīvots. Izņemiet riteņa skrūves un
noceliet riteni.
Uzstādīšana
1. Notīriet riteņa un rumbas saskares
virsmas.
2. Uzlieciet riteni. Ieskrūvējiet riteņa
skrūves.
3. Nolaidiet automašīnu lejā tā, lai riteņi
nevarētu brīvi griezties.
PIEZĪME
Uzstādīšanas brīdī gaisa ventiļa dekoratīvā
diska atverei jāatrodas virs ventiļa uz diska
apmales.
BRĪDINĀJUMS
Nekad nelieniet zem automašīnas, kad tā ir
pacelta ar domkratu.
Pasažieri nedrīkst palikt automašīnā, kad tā
tiek celta ar domkratu.
Novietojiet automašīnu tā, lai starp
pasažieriem un ceļu atrastos automašīna
vai, vēl labāk, avārijas barjera.
7700603s
06
7700605s
4. (Automašīnām ar tērauda rāmjiem.)
Atlauziet riteņa uzliku ar riteņu uzgriežņu
atslēgas galu kā ar sviru vai novelciet ar
roku.
5. Atskrūvējiet riteņa uzgriežņus ½ –1,
griežot pretēji pulksteņa rādītāju
kustības virzienam ar riteņu uzgriežņu
atslēgu.
6. Katrā automašīnas pusē atrodas divas
domkrata pielikšanas vietas. Pagrieziet
domkrata pēdu uz leju tā, lai tā ar visu
plakni precīzi piegulētu zemei.
Pārbaudiet, vai domkrats atrodas
precīzi balstā, kā tas parādīts attēlā, un
5. Uzlieciet atpakaļ riteņa uzliku
(automašīnām ar tērauda diskiem).
4. Pievelciet riteņa skrūves krustveidīgi. Ir
svarīgi, lai riteņa skrūves tiktu pievilktas
pareizi. Pievelciet līdz 140 Nm.
Pārbaudiet griezes momentu ar
uzgriežņu atslēgu, kas parāda griezes
momentu.
195
06 Apkope un tehniskie parametri
Riteņi un riepas
Riepas vecums
Visas riepas, kas vecākas par sešiem
gadiem, jāpārbauda ekspertam pat tad, ja tās
izskatās nebojātas. Riepas noveco un
sadalās, pat ja tās nemaz vai tikpat kā nemaz
nav lietotas. To darbību ietekmē riepas
materiāla sabrukšana. Tas attiecas arī uz
rezerves riepām, ziemas riepām un
turpmākai lietošanai sagādātām riepām.
Dažas ārējās pazīmes, kas norāda uz riepas
nederīgumu, ir plaisas un krāsas zudums.
Jaunas riepas
1502
7700607s
06
Riepas ātri bojājas. Pēc dažiem gadiem tās
kļūst cietākas, vienlaikus pakāpeniski
pasliktinoties to saķeres spējai un īpašībām.
Tādēļ, mainot riepas, centieties iegādāties
iespējami jaunas. Tas ir sevišķi svarīgi
196
attiecībā uz ziemas riepām. Izgatavošanas
nedēļa un gads, riepas DOT (Department
of Transportation) marķējums, sastāv no
četriem cipariem, piemēram, 1502. Tas
nozīmē, ka šī riepa izgatavota 2002.
gada 15. nedēļā.
BRĪDINĀJUMS
Bojāta riepa var likt zaudēt kontroli pār
automašīnu.
Riepas ar protektora nodiluma
indikatoriem
Vasaras un ziemas riepas
Kad vasaras riteņi tiek nomainīti ar ziemas
riteņiem un otrādi, tie jāiezīmē, lai zinātu, kurā
automašīnas pusē tie bijuši uzmontēti,
piemēram, K kreisās puses riteņiem un
L labās puses riteņiem.
Nodilums un apkope
Pareizs spiediens riepās nodrošina
vienmērīgāku nodilšanu, skatīt 208. lappusi.
Lai sasniegtu labāko saskari un vienmērīgāku
riepu nodilšanu, ieteicams regulāri
savstarpēji apmainīt priekšējās un
aizmugurējās riepas. Pirmo maiņu jāveic pēc
5000 km un pēc tam ar intervāliem
10000 km, lai novērstu protektora dziļuma
atšķirības. Riepas ar lielāku protektoru
dziļumu vienmēr jāuzstāda uz aizmugurējiem
riteņiem, lai samazinātu slīdēšanas risku.
Sazinieties ar autorizētu Volvo
remontdarbnīcu, ja jums ir šaubas par
protektoru dziļumu.
Riteņus vajadzētu glabāt guļus vai pakarinātā
stāvoklī, nevis novietotas stāvus.
7700601s
Riepu apkope
Protektora nodiluma indikatori ir šauras
bezprotektora lentes, kas stiepjas pāri
protektoru platumam. Uz riepas sāniem
redzami uzraksti TWI (Protektora nodiluma
indikators). Kad riepas protektora dziļums
sasniedz 1,6 mm, protektora dziļums būs
vienā līmenī ar riepas nodiluma indikatoriem.
Pēc iespējas apmainiet pret jaunām riepām.
Atcerieties, ka riepām ar sekliem
protektoriem ir ļoti vāja saķere lietus un
sniega laikā.
06 Apkope un tehniskie parametri
Riteņi un riepas
Disku apmales un riteņu skrūves
SVARĪGI
Riteņu skrūves jāpievelk līdz 140 Nm.
Pārmērīga pievilkšana var bojāt uzgriežņus
un skrūves.
Izmantojiet tikai tādas disku apmales, kuras ir
pārbaudījis un apstiprinājis Volvo un kuras ir
Volvo oriģinālie piederumi. Pārbaudiet
griezes momentu ar uzgriežņu atslēgu, kas
parāda griezes momentu.
Riteņa skrūvju nofiksēšana
Nofiksējamās riteņa skrūves var izmantot
alumīnija un tērauda disku apmalēm.
Ziemas riepas
Sniega ķēžu izmantošana
Volvo iesaka noteiktu izmēru ziemas riepas.
Šie izmēri norādīti riepu spiediena tabulā,
skatīt 207. lappusi. Riepu izmēri ir atkarīgi no
dzinēja modifikācijas. Braucot ar ziemas
riepām, tās jāuzliek visiem četriem riteņiem.
Sniega ķēdes var izmantot tikai uz
priekšējiem riteņiem (tas attiecas arī uz
pilnpiedziņas automašīnām).
PIEZĪME
Jautājiet Volvo izplatītājam, kādi disku
apmaļu un riepu tipi ir vissaderīgākie.
Radžotas riepas
Radžotās ziemas riepas ir uzmanīgi jāiebrauc
500-1000 km tā, lai radzes pienācīgi iegulst
riepā. Tas piešķir riepai un it īpaši radzēm
ilgāku ekspluatācijas laiku.
PIEZĪME
Ar sniega ķēdēm nekad nebrauciet ātrāk
par 50 km/h. Izvairieties no braukšanas pa
kailu zemi, jo tas veicina kā sniega ķēžu, tā
riepu nodilumu. Nekad nelietojiet ātri
pielāgojamās sniega ķēdes, jo attālums starp
bremžu diskiem un riteņiem ir pārāk mazs.
SVARĪGI
Izmantojiet Volvo ražotās sniega ķēdes vai
līdzvērtīgas ķēdes, kas ražotas attiecīgajam
automašīnas modelim un tā riepu un disku
apmaļu izmēriem. Konsultējieties autorizētā
Volvo remontdarbnīcā.
06
Katrā valstī ir atšķirīgi tiesiskie nosacījumi
attiecībā uz radžotajām riepām.
Protektoru dziļums
Ceļa apstākļi ar ledu, šķīdoni un zemu
temperatūru izvirza ievērojami augstākas
prasības attiecībā uz riepām nekā vasaras
apstākļi. Šī iemesla dēļ Volvo neiesaka braukt
ar ziemas riepām, kuru protektoru dziļums ir
mazāks par četriem milimetriem.
197
06 Apkope un tehniskie parametri
Riteņi un riepas
Darba rīki
Rezerves ritenis*
Rezerves ritenis (pagaidu rezerves ritenis) ir
paredzēts tikai īslaicīgai lietošanai. Nomainiet
rezerves riteni ar parasto riteni iespējami
ātrāk. Automašīnas darbību ietekmē rezerves
riteņa izmantošana. Pareizais spiediens
rezerves riteņa riepā ir norādīts riepu
spiedienu tabulā, skatīt 208. lappusi.
SVARĪGI
Ja automašīnai uzlikts rezerves ritenis,
nekad nebrauciet ātrāk par 80 km/h.
SVARĪGI
06
Putuplasta klucī, kas atrodas rezerves riteņa
diskā, ir visi instrumenti. Ar šeit ievietotajiem
darba rīkiem saprot vilkšanas cilpu,
domkratu un riteņu uzgriežņu atslēgu.
Putuplasta klucis ir ieskrūvēts skavā rezerves
riteņa padziļinājuma pamatnē.
Domkrats
Oriģinālo domkratu drīkst izmantot tikai
riteņu maiņai. Domkrata vītne jāizmanto tikai
labi ieeļļota.
Saskrūvējiet domkratu kopā.
198
Nekad nedrīkst braukt ar automašīnu, kurai
uzlikts vairāk par vienu "pagaidu rezerves
riteni".
Rezerves ritenis atrodas rezerves riteņa
padziļinājumā ar diska pusi uz leju. Trīs
putuplasta bloki, divi zem rezerves riteņa
un viens virs/iekšpusē, lai rezerves riteni
nofiksētu vajadzīgajā pozīcijā. Augšējā
blokā ievietoti visi instrumenti.
Tā pati skrūve nofiksē rezerves riteni un
putuplasta kluci.
Rezerves riteņa izņemšana
1. Salokiet grīdas paklāja aizmugurējo malu
uz priekšu.
2. Atskrūvējiet fiksācijas skrūvi.
3. Izceliet putuplasta bloku ar tajā
esošajiem instrumentiem.
4. Izceliet rezerves riteni.
Apakšējais bloks nav jāceļ ārā.
Pēc lietošanas
Putuplasta klucis un rezerves ritenis jāatliek
vietā pretējā secībā, nekā tie tika izņemti.
06 Apkope un tehniskie parametri
Riteņi un riepas
Vispārējs pārskats
Avārijas caurdures remonta komplektu var
izmantot gan lai hermetizētu pārdūrumu, gan
lai pārbaudītu un noregulētu spiedienu
riepās. Tas sastāv no kompresora un pudeles
ar blīvējošu šķidrumu. Komplekts darbojas
kā pagaidu remonta līdzeklis. Blīvējošā
šķidruma pudele jānomaina pirms derīguma
termiņa beigām un pēc lietošanas.
Informāciju par nomaiņu skatiet 202. lpp.
1. veidam vai 206. lpp. 2. veidam.
Blīvējošais šķidrums efektīvi hermetizē
riepas, kuras pārdurtas protektorā.
PIEZĪME
Avārijas plīsumu labošanas komplekts ir
paredzēts tikai tādu riepu lāpīšanai, kur
plīsums atrodas protektorā.
Riepu remonta komplektam ir ierobežotas
iespējas salāpīt riepas, ja plīsums atrodas
riepas sieniņā. Neremontējiet riepas ar
avārijas caurdures remonta komplektu, ja
Caurdures remonta komplektu veidi
12 V kontaktligzdas kompresoram atrodas
viduskonsolē priekšpusē, pie aizmugurējā
sēdekļa un bagāžas nodalījumā. Izvēlieties
elektrisko kontaktligzdu, kas atrodas
vistuvāk sadurtajai riepai.
Avārijas plīsumu labošanas komplekta
izņemšana
Uzstādiet brīdinājuma trīsstūri blakus
transporta plūsmai. Avārijas plīsumu
labošanas komplekts atrodas zem grīdas
bagāžas nodalījumā.
7700608s
PIEZĪME
Automobilis var būt apgādāts ar divu veidu
atšķirīgiem avārijas caurdures remonta
komplektiem. Tie ir aprakstīti atsevišķi un
nosaukti kā 1. variants un 2. variants
riepām ir lielāki šķēlumi, plīsumi vai tamlīdzīgi
bojājumi.
Avārijas caurdures remonta komplekts, 1. veids,
skatīt 200. lpp.
1. Salokiet grīdas paklāja aizmugurējo malu
uz priekšu.
2. Atskrūvējiet fiksācijas skrūvi.
3. Paceliet putuplasta bloku, kurā atrodas
domkrats un riteņatslēga.
4. Paceliet avārijas plīsumu labošanas
komplektu.
Pēc lietošanas nolieciet vietā detaļas.
06
BRĪDINĀJUMS
Pēc avārijas riepu remonta komplekta
izmantošanas Jums nevajadzētu braukt
ātrāk par 80 km/h. Uz laiku salabotā riepa ir
jānomaina pēc iespējas ātrāk (maksimālais
brauciena attālums: 200 km).
G014340
Avārijas plīsumu labošana
Avārijas caurdures remonta komplekts, 2. veids,
skatīt 204. lpp.
199
06 Apkope un tehniskie parametri
Riteņi un riepas
1. variants
savienojumu līdz galam riepas gaisa
ventiļa vītnē.
3. Pievienojiet kabeli
vienai no
automašīnas 12 V kontaktligzdām.
4. Iedarbiniet dzinēju. Automašīnai
jāatrodas labi ventilējamā vietā.
Riepu piesūknēšana
3
1. Gādājiet, lai oranžās krāsas slēdzis
atrastos stāvoklī 0, un no sānu
nodalījuma
izņemiet kabeli
un gaisa
šļūteni
.
2. Atskrūvējiet ventiļa pretputekļu uzgali un
ieskrūvējiet gaisa šļūtenes ventiļa
5. Iedarbiniet kompresoru, pārslēdzot
slēdzi
stāvoklī I.
6. Piesūknējiet riepu atbilstoši tādam
spiedienam, kāds norādīts riepu
spiediena tabulā.
7. Izslēdziet kompresoru, slēdzim
jāatrodas stāvoklī 0. Atvienojiet gaisa
šļūteni un kabeli. Uzstādiet pretputekļu
uzgali atpakaļ vietā.
8. Atlieciet kabeli
un gaisa šļūteni
atpakaļ sānu nodalījumā
.
9. Atlieciet atpakaļ plīsumu labošanas
komplektu bagāžas nodalījumā zem
grīdas.
Kompresors nedrīkst darboties ilgāk par
10 minūtēm. Pēc tam ļaujiet tam atdzist, jo
pastāv pārkaršanas risks.
Ar kompresoru var piepildīt objektus, kuru
tilpums nepārsniedz 50 litrus.
2
7700609s
Automašīnas izplūdes gāzu ieelpošana var
apdraudēt cilvēka dzīvību. Nekad
neatstājiet ieslēgtu dzinēju noslēgtās vietās
vai arī tādās vietās, kur nav pietiekamas
ventilācijas.
1
6
7700610s
7700609s
8
6000034s
5
4
200
3
BRĪDINĀJUMS
2
06
Sadurtu riepu lāpīšana
1. No avārijas plīsumu labošanas komplekta
izņemiet uzlīmi
, kas attiecas uz
augstāko pieļaujamo ātrumu, un uzlīmējiet
to uz automašīnas stūres, kur vadītājs to
var labi redzēt.
2. Gādājiet, lai oranžās krāsas slēdzis
atrastos stāvoklī 0, un no sānu
06 Apkope un tehniskie parametri
Riteņi un riepas
3.
4.
5.
6.
nodalījuma
izņemiet kabeli
un
gaisa šļūteni
.
Ieskrūvējiet gaisa šļūtenes ventiļa
savienojumu riepas gaisa ventiļa vītnes
apakšā.
Pievienojiet kabeli
pie automašīnas
12 V kontaktligzdas.
Atbrīvojiet drošības bloķētāju
un
pagrieziet oranžās krāsas daļu
par
90 grādiem līdz vertikālam stāvoklim,
līdz sadzirdams klikšķis.
Iedarbiniet dzinēju. Automašīnai
jāatrodas labi ventilējamā vietā.
7
4
8
7700611s
5
7. Iedarbiniet kompresoru, pārslēdzot
slēdzi
stāvoklī I. Spiediens īslaicīgi
pieaugs līdz, augstākais, 4 bāriem,
kamēr tiek iesūknēts līmes šķidrums.
Pēc apmēram vienas minūtes spiediens
samazināsies, un manometrs uzrādīs
pareizu riepas spiedienu.
8. Piesūknējiet riepu līdz spiedienam no
1,8 bāriem līdz 3,5 bāriem. Ja spiediens
pēc 10 minūšu ilgas sūknēšanas
nesasniedz 1,8 bārus, kompresors
jāizslēdz, lai tas nepārkarstu.
Beigu pārbaude
BRĪDINĀJUMS
Pēc avārijas riepu remonta komplekta
izmantošanas Jums nevajadzētu braukt
ātrāk par 80 km/h. Uz laiku salabotā riepa ir
jānomaina pēc iespējas ātrāk (maksimālais
brauciena attālums: 200 km).
BRĪDINĀJUMS
Nekad nestāviet blakus riepai, kad darbojas
kompresors. Īpašu vērību pievērsiet riepu
sieniņām. Ja parādās plaisas, nelīdzenumi
vai citas bojājuma pazīmes, nekavējoties
izslēdziet kompresoru. Šādos apstākļos
Jums braukšana būtu jāpārtrauc.
Sazinieties ar autorizētu riepu
remontdarbnīcu.
9. Atvienojiet gaisa šļūteni
no riepas
gaisa ventiļa un uzlieciet pretputekļu
aizsargvāciņu. Atvienojiet kabeli
no
12 voltu elektrības kontaktligzdas.
Atlokiet oranžās krāsas daļu
atpakaļ
tās sākotnējā stāvoklī un nostipriniet
bloķētāju
. Noglabājiet avārijas
labošanas komplektu drošā vietā
automašīnā.
10.Nekavējoties nobrauciet aptuveni
trīs km ar maksimālo ātrumu 80 km/h,
lai līmējošais šķidrums varētu riepas
plīsuma vietu labi aizblīvēt.
PIEZĪME
Ja piepumpēšanai paredzēts izmantot
vienīgi kompresoru, oranžās krāsas daļu (7)
nevajag pacelt.
1. Atskrūvējiet pretputekļu uzgali un
pievienojiet gaisa šļūteni
pie riepas
gaisa ventiļa. Pievienojiet kabeli
pie
12 V kontaktligzdas. Nolasiet spiedienu uz
kompresora. Ja spiediens riepā ir zem
1,3 bāriem, riepa nav pietiekoši labi
aizlīmēta. Šādos apstākļos Jums
braukšana būtu jāpārtrauc. Sazinieties ar
riepu remonta darbnīcu.
2. Ja spiediens riepā ir lielāks par
1,3 bāriem, riepa jāpiesūknē līdz riepu
spiediena tabulā norādītajam
spiedienam. Ja spiediens riepā ir
pārlieku augsts, samaziniet to ar
spiediena pazemināšanas vārsta
palīdzību, skatīt 208. lappusi.
06
201
06 Apkope un tehniskie parametri
Riteņi un riepas
Tvertne ar hermetizējošo līdzekli un šļūtene
pēc lietošanas jānomaina.
06
1
2
6
8
5
3
7700614s
4
9
Līmes šķidruma tvertne jānomaina pirms tās
derīguma termiņa beigām (skatīt
marķējumu
) vai pēc plīsumu salabošanas.
Pēc izmantošanas jānomaina līmes
tvertne
ar turētāju
un gaisa šļūteni
.
10
Šo maiņu var veikt autorizēta Volvo
remontdarbnīca, vai tas jādara, ievērojot šos
norādījumus.
7700615s
PIEZĪME
Līmējošā šķidruma tvertnes maiņa
7700616s
3. Izslēdziet kompresoru, slēdzim
jāatrodas stāvoklī 0. Atvienojiet gaisa
šļūteni un kabeli. Uzstādiet pretputekļu
uzgali atpakaļ vietā.
4. Atlieciet kabeli
un gaisa šļūteni
atpakaļ sānu nodalījumā
.
5. Atlieciet atpakaļ plīsumu labošanas
komplektu bagāžas nodalījumā zem
grīdas.
Kompresors nedrīkst darboties ilgāk par
10 minūtēm. Pēc tam ļaujiet tam atdzist, jo
pastāv pārkaršanas risks.
SVARĪGI
Izlasiet instrukcijas attiecībā uz drošību
kārbas apakšpusē.
BRĪDINĀJUMS
Nodrošiniet, lai kompresors nebūtu
pievienots pie 12 V kontaktligzdas, kad tiek
izdarīta līmes tvertnes maiņa, jo tvertnē
palikušais gaisa spiediens var radīt
apdraudējumu.
202
06 Apkope un tehniskie parametri
Riteņi un riepas
Nomainiet līmes tvertni, pirms beidzies
tās lietošanas termiņš
drošības slēdzi
. Atskrūvējiet
turētāju
un noņemiet to nost.
3. Atskrūvējiet un izņemiet tvertni
.
4. Pārbaudiet, vai jaunās tvertnes
aizslēgs
nav bojāts. Pieskrūvējiet
tvertni.
1
2
5
5. Nolieciet turētāju
atpakaļ.
Pārbaudiet, vai turētājs pareizi
uzstādīts, pieskrūvējiet to ar
skrūvēm
.
3
7700616s
4
1. Atskrūvējiet divas skrūves
oranžās
krāsas turētājā
.
2. Noņemiet ātrumu marķējumu
un
datumu marķējumu
un atveriet
drošības slēdzi
. Atskrūvējiet
turētāju
un noņemiet to nost.
3. Nospiediet uz leju spiedpogu
,
vienlaicīgi griežot tvertni
un
turētāju
pulksteņa rādītāja virzienā.
Izņemiet tos.
4. Izvelciet gaisa šļūteni
, skatīt
202. lappusi
6
7
6. Atlieciet atpakaļ ātrumu marķējumu
un jaunā datuma marķējumu
riepu
remonta komplektā.
Veco nomainīto kārbu likvidējiet kā bīstamu
atkritumu.
Līmējošā šķidruma tvertnes un šļūtenes
maiņa
6
1. Atskrūvējiet divas skrūves
oranžās
krāsas turētājā
.
2. Noņemiet ātrumu marķējumu
un
datumu marķējumu
un atveriet
10
7700615s
9
7700617s
8
5. Noslaukiet atlikušo līmējošo šķidrumu ar
lupatu vai arī nokasiet, ja tas jau sakaltis.
6. Uzlieciet jaunu gaisa šļūteni
un
pārbaudiet, vai tā uzstādīta pareizi.
7. Pārbaudiet, vai jaunās tvertnes
aizslēgs
nav bojāts. Uzskrūvējiet
turētāju
tvertnei
un grieziet to
pretēji pulksteņa rādītāju kustības
virzienam, līdz sadzirdams klikšķis.
06
8. Nolieciet turētāju
atpakaļ.
Pārbaudiet, vai turētājs pareizi
uzstādīts, pieskrūvējiet to ar
skrūvēm
.
9. Atlieciet atpakaļ ātrumu marķējumu
un jaunā datuma marķējumu
riepu
remonta komplektā.
Tukšo kārbu un gaisa šļūteni var izmest kā
parastus atkritumus.
203
06 Apkope un tehniskie parametri
Riteņi un riepas
2. variants
Gaisa šļūtene
Pudele ar blīvējošu šķidrumu
Manometrs
Pārskats
Cimdi
Riepu piesūknēšana
Automobiļa oriģinālās riepas var piesūknēt ar
kompresoru.
1. Kompresoru jāizslēdz. Pārliecinieties, ka
slēdzis atrodas pozīcijā 0 un novietojiet
kabeli un gaisa šļūteni.
2. Atskrūvējiet ventiļa pretputekļu uzgali un
ieskrūvējiet gaisa šļūtenes ventiļa
savienojumu līdz galam riepas gaisa
ventiļa vītnē.
3. Pievienojiet kabeli pie vienas no
automobiļa 12 V kontaktligzdām un
iedarbiniet automobili.
06
10
G014337
BRĪDINĀJUMS
Uzlīme, maksimāli pieļaujamais ātrums
Slēdzis
Kabelis
Pudeļu turētājs (oranžs vāks)
Aizsargājošs vāks
Spiedienu pazeminošs vārsts
204
Automašīnas izplūdes gāzu ieelpošana var
apdraudēt cilvēka dzīvību. Nekad
neatstājiet dzinēju darbojoties slēgtās
vietās vai arī vietās, kur nav pietiekamas
ventilācijas.
4. Iedarbiniet kompresoru, pārslēdzot
slēdzi pozīcijā I.
5. Piesūknējiet riepu līdz spiedienam, kāds
norādīts spiediena uzlīmē. (Pazeminiet
gaisa spiedienu, izmantojot spiedienu
pazeminošu vārstu, ja gaisa spiediens
riepās ir pārāk augsts.)
SVARĪGI
Pārkaršanas risks. Kompresors nedrīkst
darboties ilgāk par 10 minūtēm.
6. Izslēdziet kompresoru. Atvienojiet gaisa
šļūteni un kabeli.
7. Uzstādiet pretputekļu uzgali atpakaļ
vietā.
06 Apkope un tehniskie parametri
Riteņi un riepas
Sadurtu riepu lāpīšana
BRĪDINĀJUMS
Blīvējošais šķidrums var kairināt ādu.
Gadījumā, ja tāda saskare ar ādu ir notikusi,
nomazgājiet līmes šķīdumu ar ziepēm un
ūdeni.
5. Atskrūvējiet oranžo vāciņu un
atskrūvējiet pudeles aizbāzni.
PIEZĪME
Nesabojājiet pudeles blīvējumu. Blīvējums ir
sabojāts, ja pudele tiek ieskrūvēta.
6. Ieskrūvējiet pudeli tās turētājā.
G014338
SVARĪGI
Informāciju par detaļu darbību meklējiet attēlā
204. lpp.
1. Atveriet avārijas caurdures remonta
komplekta vāku.
2. Izņemiet maksimāli pieļaujamā ātruma
uzlīmi un piestipriniet to pie stūres.
3. Pārbaudiet, vai slēdzis atrodas
pozīcijā 0, un novietojiet kabeli un gaisa
šļūteni.
4. Uzvelciet cimdus.
Neizskrūvējiet pudeli laukā no tās turētāja
pēc lietošanas, jo palikušais blīvējošais
šķidrums var iztecēt.
7. Atskrūvējiet ventiļa pretputekļu vāciņu
un ieskrūvējiet gaisa šļūtenes ventiļa
savienojumu līdz galam riepas gaisa
ventiļa vītnē.
8. Ievietojiet kabeli 12 V kontaktligzdā un
iedarbiniet automobili.
9. Pārslēdziet slēdzi pozīcijā I.
BRĪDINĀJUMS
Nekad nestāviet blakus riepai, kad darbojas
kompresors. Ja atskan krakšķi vai
novērojama nevienmērīga darbība,
kompresoru nepieciešams nekavējoties
izslēgt. Braucienu nevajadzētu turpināt.
Sazinieties ar autorizētu riepu
remontdarbnīcu.
PIEZĪME
Pēc kompresora darbības uzsākšanas
spiediens var pacelties līdz 6 bāriem, bet
spiediens krītas pēc
apmēram 30 sekundēm.
10.Iesūknējiet gaisu riepā 7 minūtes.
SVARĪGI
Pārkaršanas risks. Kompresors nedrīkst
darboties ilgāk par 10 minūtēm.
06
11.Izslēdziet kompresoru un pārbaudiet
spiedienu manometrā. Minimālais
spiediens ir 1,8 bāri un maksimālais
ir 3,5 bāri.
BRĪDINĀJUMS
Ja spiediens ir zemāks par 1,8 bāriem,
caurums riepā ir pārāk liels. Braucienu
nevajadzētu turpināt. Sazinieties ar
autorizētu riepu remontdarbnīcu.
205
06 Apkope un tehniskie parametri
Riteņi un riepas
06
12.Izslēdziet kompresoru un izņemiet
kabeli no 12 V kontaktligzdas.
13.Atvienojiet šļūteni no riepas ventiļa un
uzskrūvējiet ventiļa vāciņu.
14.Tiklīdz iespējams, nobrauciet
apmēram 3 km, nepārsniedzot
maksimālo ātrumu 80 km/h, lai
blīvējošais šķidrums varētu hermetizēt
riepu.
Veikto remontdarbu un spiediena
atkārtota pārbaude
1. No jauna pievienojiet aprīkojumu.
2. Manometrā nolasiet spiedienu riepā.
• Ja tas ir zemāks par 1,3 bāriem, riepa ir
nepietiekoši piesūknēta. Braucienu
nevajadzētu turpināt. Sazinieties ar riepu
remonta darbnīcu.
• Ja spiediens riepā ir lielāks par 1,3 bāriem,
riepa jāpiesūknē līdz riepu spiediena
tabulā norādītajam spiedienam. Ja
spiediens riepā ir pārāk augsts, izlaidiet
gaisu, izmantojot spiediena
pazemināšanas vārstu.
3. Izslēdziet kompresoru. Atvienojiet gaisa
šļūteni un kabeli. Uzstādiet pretputekļu
uzgali atpakaļ vietā.
PIEZĪME
Lai izsargātos no šķidruma izšlakstīšanās,
atstājiet pudeli tās turētājā.
206
4. Novietojiet avārijas caurdures remonta
komplektu atpakaļ bagāžas nodalījumā.
PIEZĪME
Pudele ar blīvējošo šķidrumu un šļūtene pēc
lietošanas jānomaina. Nomaiņu jāveic
autorizētā Volvo servisā.
BRĪDINĀJUMS
Regulāri pārbaudiet spiedienu riepās.
Brauciet līdz tuvākajam autorizētajam Volvo
servisam, lai nomainītu sabojāto riepu. Dariet
zināmu servisam, ka riepa satur blīvējošo
šķidrumu.
BRĪDINĀJUMS
Pēc avārijas caurdures komplekta
lietošanas jums nevajadzētu braukt ātrāk
par 80 km/h. Uz laiku salabotā riepa ir
jānomaina pēc iespējas ātrāk (maksimālais
brauciena attālums: 200 km).
Līmējošā šķidruma tvertnes maiņa
5. Nomainiet blīvējošā šķidruma pudeli, kad
tās derīguma termiņš ir beidzies. Ar veco
pudeli apejieties, kā ar apkārtējai videi
bīstamiem atkritumiem.
SVARĪGI
Izlasiet drošības instrukcijas pudeles
apakšdaļā.
06 Apkope un tehniskie parametri
Riteņi un riepas
Izmēru apzīmējumi
Izmēri norādīti uz visu automašīnu riepām.
Apzīmējuma piemērs: 225/50R17 94 W.
225
Šķērsgriezuma
platums (mm)
riepas ātruma grupa (piemēram, ar
Q kategorijas riepu drīkst braukt ne ātrāk
kā ar 160 km/h).
To, cik ātri drīkst braukt ar automašīnu,
nosaka satiksmes noteikumi, nevis riepu
ātruma grupa.
Q
160 km/h (lieto vienīgi uz
ziemas riepām)
Šķērsgriezuma augstuma
un platuma attiecība (%)
T
190 km/h
R
Radiālās kārtas
H
210 km/h
17
Riteņa diska diametrs
collās (")
V
240 km/h
94
Riepu slodzes rādītājs
W
270 km/h
W
Ātruma jauda (šajā gadījumā
270 km/h).
Y
300 km/h
50
Ātruma grupas
Automašīna ir apstiprināta kā viena vienība,
kas nozīmē, ka riepas izmēri un ātruma jauda
nedrīkst atšķirties no tās, kas norādīta
transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentā.
Vienīgais izņēmums no šī nosacījuma ir
ziemas riepas (gan ar metāla radzēm, gan
bez tām). Ja izvēlas šādu riepu, ar
automašīnu nedrīkst braukt ātrāk, ko norāda
Spiediens riepās
7700650s
Tehniskie parametri
• Spiediens riepās automašīnai ieteiktajiem
riteņu izmēriem
• ECO spiediens
• Rezerves riteņa spiediens (pagaidu
rezerves ritenis)
PIEZĪME
PIEZĪME
Tabulā ir norādīts maksimāli pieļaujamais
ātrums.
06
Temperatūras atšķirības izmaina spiedienu
riepās.
Riepu spiediena uzlīme uz vadītāja puses
durvju statņa (starp karkasu un
aizmugurējām durvīm) norāda, kādam jābūt
riepu spiedienam pie dažādiem noslogojuma
un ātruma nosacījumiem, skatīt 208. lpp.
207
06 Apkope un tehniskie parametri
Riteņi un riepas
Ieteicamais gaisa spiediens riepās
Variācija
Riepu izmērs
8 cil.
225/50 R 17
245/45 R 17
245/40 R 18
6 cil.
225/55 R 16, 225/50 R 17,
245/45 R 17
245/40 R 18
5 cilindru
dīzeļdzinēj,
185 ZS
225/55 R 16,
225/50 R 17,
245/45 R 17
245/40 R 18
06
5 cilindru
dīzeļdzinēj,
163 ZS
5 cilindru
benzīna
dzinējs
Visi
Rezerves
ritenis2
1
205/60 R 16, 245/40 R 18
Visi1
T 125/80 R 17
ECO spiediens, ekonomiskas braukšanas
2Pagaidu
208
225/55 R 16,
225/50 R 17,
245/45 R 17
rezerves ritenis
Ātrums
(km/h)
Slodze, 1-3 cilvēki
Maks. slodze
Priekšā (kPa)
Aizmugurē (kPa) Priekšā (kPa) Aizmugurē (kPa)
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
230
290
220
280
240
270
220
270
230
270
220
210
290
210
280
220
270
210
270
210
270
210
260
300
260
300
260
290
260
290
260
290
260
260
300
260
300
260
290
260
290
260
290
260
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
260
230
260
220
260
210
260
210
270
260
270
260
270
260
270
260
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
maks. 80
260
230
260
2601
420
260
210
260
2601
420
270
260
270
2601
420
270
260
270
2601
420
06 Apkope un tehniskie parametri
Riteņi un riepas
Degvielas ekonomija, ECO spiediens
Lai panāktu optimālu degvielas ekonomiju
ātrumā zem 160 km/h, ar pilnai noslodzi,
ieteicams izmantot vispārpieņemto riepu
spiedienu.
Riepu spiediena pārbaude
Spiediens riepās jāpārbauda katru mēnesi.
Tas attiecas arī uz automašīnas rezerves
riteni. Pēc dažu kilometru nobraukšanas
riepas sasilst, un spiediens palielinās.
Pārbaudiet spiedienu riepās, pārbaudot
aukstas riepas. "Aukstas riepas" nozīmē
riepas, kurām ir tāda pat temperatūra, kāda ir
apkārtējā vidē.
Neatbilstoši piesūknētas riepas palielina
degvielas patēriņu, saīsina riepas kalpošanas
ilgumu un pasliktina automobiļa turēšanos uz
ceļa. Braucot ar riepām, kurās spiediens ir
pārāk zems, var rasties riepu pārkaršana un
sadalīšanās. Riepu spiediens ietekmē
braukšanas komfortu, braukšanas troksni un
stūrēšanas rādītājus.
06
PIEZĪME
Riepu spiediens ar laiku samazinās, tā ir
parasta parādība. Tāpat spiediens riepās
mainās atkarībā no apkārtējās
temperatūras.
209
06 Apkope un tehniskie parametri
Automašīnas aprūpe
Automašīnas mazgāšana
Nomazgājiet automašīnu, tiklīdz tā kļūst
netīra. Mazgājiet mašīnu automazgātavā ar
notekūdeņu separatoru. Lietojiet auto
šampūnu.
06
210
• Putnu izkārnījumus no krāsojuma notīriet
pēc iespējas ātrāk. Putnu izkārnījumi satur
ķimikālijas, kas ietekmē krāsojumu un ļoti
ātri to izbalina. Šādi radušos izbalējušos
traipus var likvidēt tikai speciālists
autorizētā Volvo remontdarbnīcā..
• Skalojiet automašīnas apakšu. Lietojot
augstspiediena mazgāšanas iekārtu, turiet
sprauslu vismaz 30 cm attālumā no
automašīnas virsmas.
• Apskalojiet visu automašīnu, līdz netīrumi
ir atmiekšķējušies. Lietojot augstspiediena
mazgāšanas iekārtu, turiet sprauslu
vismaz 30 cm attālumā no krāsotās
virsmas. Nevērsiet augstspiediena strūklu
tieši pret slēdzenēm.
• Mazgāšanai lietojiet sūkli, auto šampūnu
un lielu daudzumu remdena ūdens.
• Logu tīrītāju slotiņas notīriet ar remdenu
ziepjūdeni vai auto šampūnu.
• Ja virsmas ir ļoti netīras, mazgājiet
automašīnu ar aukstu attaukojošu līdzekli.
• Nosusiniet automašīnu ar tīru, sausu
zamšādu vai ūdens skrāpi.
BRĪDINĀJUMS
Dzinēju vienmēr tīriet remontdarbnīcā. Ja
dzinējs ir karsts, pastāv aizdegšanās risks.
PIEZĪME
Ārējam apgaismojumam, kā priekšējie
lukturi, miglas lukturi un aizmugurējie
lukturi, lēcu iekšpusē uz laiku var izveidoties
kondensāts. Tā ir dabiska parādība, visi
ārējā apgaismojuma ķermeņi pret to ir
noturīgi. Kondensāts parasti tiek izvēdināts
no luktura, kad tas kādu laiku ir ieslēgts.
Automātiskā automazgātava
Automātiskā mašīnas mazgāšana ir
vienkāršs un ātrs automašīnas mazgāšanas
veids, bet ar to nekad nevar aizvietot rūpīgu
mazgāšanu ar roku. Optimālo rezultātu
sasniegšanai tiek ieteikta automašīnas
mazgāšana ar roku.
PIEZĪME
Dažu pirmo mēnešu laikā jaunu automašīnu
drīkst mazgāt tikai ar rokām. Krāsojums ir
daudz jutīgāks, kamēr tas ir jauns.
BRĪDINĀJUMS
Pēc mazgāšanas vienmēr pārbaudiet
bremzes, lai mitrums un korozija
neietekmētu bremžu uzlikas un nesabojātu
bremzes.
Viegli piespiediet bremzes pedāli tagad un
atkārtojiet šo darbību pēc lielu attālumu
nobraukšanas lietū vai slapjā sniegā. Berzes
izraisītais siltums izraisīs bremžu uzliku
sasilšanu un izžūšanu. To pašu izdariet pēc
mašīnas iedarbināšanas ļoti mitrā un aukstā
laikā.
Virsbūves ārējās plastmasas detaļas.
Volvo pārstāvju piedāvātais speciālais
tīrīšanas līdzeklis tiek ieteikts ārējo
plastmasas daļu tīrīšanai. Nekad
neizmantojiet spēcīgus traipu tīrītājus.
Disku apmales
Izmantojiet tikai Volvo ieteiktos tīrīšanas
līdzekļus. Stipri disku apmaļu tīrīšanas
līdzekļi var sabojāt virsmu un radīt traipus uz
alumīnija disku apmalēm, kas pārklātas ar
hromu.
06 Apkope un tehniskie parametri
Automašīnas aprūpe
Pulēšana un vaskošana
Nopulējiet un ievaskojiet mašīnu, ja krāsa ir
kļuvusi matēta un ja vēlaties krāsu papildus
aizsargāt.
Automašīnai pulēšana nav nepieciešama,
kamēr tā nav vismaz vienu gadu veca. Tomēr
šajā laikā automašīnu var ievaskot. Neveiciet
automašīnas vaskošanu un pulēšanu tiešu
saules staru iedarbībā.
Pretkorozijas aizsardzības – pārbaude
un apkope
Automašīnai rūpnīcā ir veikta pamatīga un
pilnīga pretkorozijas aizsardzība. Virsbūves
daļas izgatavotas no galvanizēta lokšņu
metāla. Automašīnas apakšu aizsargā
nedilstošs pretkorozijas slānis. Balsti, sānu
durvis, iekšējie padziļinājumi un noslēgtās
vietas ir noklātas ar zemas viskozitātes
pretkorozijas līdzekli.
Pirms pulēšanas vai vaskošanas uzsākšanas
kārtīgi nomazgājiet un nožāvējiet
automašīnu. Asfalta un darvas traipus notīriet
ar Volvo darvas traipu tīrītāju vai lakbenzīnu.
Grūtāk notīrāmus traipus var notīrīt ar
automašīnas krāsojumam speciāli ražotu
smalku pulēšanas pastu.
Normālos apstākļos pretkorozijas
aizsardzību nav jāatjauno apmēram
12 gadus. Pēc šī perioda tā jāatjauno ar triju
gadu intervālu. Sazinieties ar autorizētu Volvo
remontdarbnīcu, ja automašīnai
nepieciešams veikt turpmāku apstrādi.
Vispirms nopulējiet ar pulēšanas līdzekli un
tad ievaskojiet ar šķidru vai cietu vasku.
Rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju uz
iesaiņojuma. Daudzi līdzekļi satur gan
pulēšanas līdzekli, gan vasku.
Netīrumi un ceļa kaisīšanā izmantotā sāls var
izsaukt koroziju, tāpēc ir svarīgi automašīnu
turēt tīru. Automašīnas pretkorozijas
apstrāde regulāri jāpārbauda un
nepieciešamības gadījumā jāveic neliels
remonts.
SVARĪGI
Krāsojuma apstrāde, tāda kā konservācija,
hermetizēšana, aizsargāšana, pulēšana vai
līdzīgas procedūras var sabojāt krāsojumu.
Uz šādas apstrādes līdzekļu radītajiem
krāsojuma bojājumiem neattiecas Volvo
garantija.
Salona tīrīšana
Izmantojiet tikai Volvo ieteiktos tīrīšanas
līdzekļus un auto apkopes izstrādājumus.
Tīriet regulāri un ievērojiet instrukcijas, kas
pievienotas auto apkopes produktiem.
Traipu tīrīšana no auduma polsterējuma
un jumta polsterējuma
Tīrot auduma polsterējumu, ieteicams īpašs
tīrīšanas līdzeklis, kas nopērkams pie
pilnvarotiem Volvo izplatītājiem. Citi līdzekļi
var pasliktināt polsterējuma ugunsdrošības
īpašības.
Drošības jostu tīrīšanai izmantojiet ūdeni un
sintētisko mazgāšanas līdzekli.
Pārliecinieties, vai drošības josta ir izžuvusi,
pirms tā tiek ietīta atpakaļ spolē.
SVARĪGI
06
Asi priekšmeti un Velcro fiksatori var bojāt
auduma polsterējumu.
Traipu apstrāde uz ādas tapsējuma
Volvo ādas polsterējums ir nodrošināts ar
virsmas aizsardzību pret netīrumiem. Tīrīšana
pastiprināti aizsargā ādu, bet āda un netīrumi
šķīdina virsmas aizsardzību. Pastāv
visaptveroša ādas polsterējuma kopšanas un
uzturēšanas programma. Volvo piedāvā ādas
211
06 Apkope un tehniskie parametri
Automašīnas aprūpe
SVARĪGI
Nekad neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus.
Šādi produkti var sabojāt auduma, vinila un
ādas polsterējumu.
SVARĪGI
Ņemiet vērā, ka sausi krāsojoši materiāli
(jauns džinss, zamša apģērbi utt.) var bojāt
polsterējuma materiālu.
06
Lai sasniegtu labākos rezultātus, Volvo
iesaka tīrīšanu un aizsargkrēma uzklāšanu
divas līdz četras reizes gadā. Vaicājiet pēc
Volvo ādas kopšanas izstrādājumiem savam
Volvo izplatītājam.
Ādas polsterējuma mazgāšanas
instrukcijas
1. Uzlejiet ādas tīrītāju samitrinātam sūklim
un pamatīgi izspiediet putas.
2. Ar saudzīgām apļveida kustībām notīriet
netīrumus.
3. Uzmanīgi piespiediet sūkli traipiem.
Ļaujiet sūklim uzsūkt traipu.
Neberzējiet.
4. Noslaukiet ar mīkstu papīru vai audumu
un ļaujiet ādai pilnībā nožūt.
212
Ādas polsterējumu aizsargājošā
apstrāde
1. Uzlejiet nelielu daudzumu aizsargkrēma uz
salocīta auduma un ieberzējiet plānu kārtu
krēma ādā ar saudzīgām apļveida
kustībām.
2. Pirms lietošanas ļaujiet ādai nožūt
20 minūtes.
Līdz ar to ādas aizsardzība pret traipiem un
ultravioleto staru filtrs tiek uzlaboti.
Traipi uz iekšējām plastmasas detaļām
un virsmām
Iekšējo plastmasas detaļu un virsmu tīrīšanā
iesaka lietot nedaudz ar ūdeni samitrinātu
speciālu materiālu, kas iegādājams pie
autorizēta Volvo pārstāvja.
Krāsojuma pielabošana
Krāsa ir būtiska daļa automašīnas
nodrošinājumā pret koroziju, un tādēļ to
vajadzētu regulāri pārbaudīt. Lai novērstu
rūsas rašanos, bojātais krāsojums
nekavējoties jāsalabo. Parastākie krāsojuma
bojājumi ir akmeņu izraisīti bojājumi,
skrāpējumi un traipi, piemēram, uz spārnu
malām un durvīm.
Materiāli
• Grunts krāsa bundžā
• Krāsa bundžā vai speciālā pielabošanas
zīmulī
• Ota
• Līmlente
Krāsas kods
Neskrāpējiet un neberziet traipus.
Neizmantojiet spēcīgus traipu tīrītājus.
Nopietnākai tīrīšanai izmantojiet speciālu
tīrīšanas līdzekli, kas iegādājams pie Volvo
pārstāvjiem.
Paklāji un bagāžas nodalījums
Izņemiet ieklātos paklājus, lai tos varētu iztīrīt
atsevišķi. Izmantojiet putekļu tīrītāju, lai
aizvāktu putekļus un netīrumus.
0300443s
polsterējuma tīrīšanas un kopšanas līdzekli,
kuru izmantojot āda saglabā savus
aizsargslāņus.
Ir svarīgi, lai tiktu izmantots pareizais krāsas
kods. Produkta uzlīmē norādīts automašīnas
krāsas kods, skatīt 214. lappusi.
06 Apkope un tehniskie parametri
Automašīnas aprūpe
Akmens izraisīto bojājumu salabošana
4. Pēc pāris dienām nopulējiet piekrāsotās
vietas. Lietojiet mīkstu lupatiņu un
nedaudz pulēšanas pastas.
PIEZĪME
1700382s
Ja akmens izraisītais bojājums nesniedzas
līdz metālam un ir palikusi neskartas krāsas
kārtiņa, krāsu var uzklāt uzreiz pēc tam, kad
virsma ir notīrīta.
Pirms darba uzsākšanas automašīnai jābūt
tīrai un sausai, un temperatūrai jābūt
virs 15 °C.
1. Uzlīmējiet līmlentes gabalu uz bojājuma
vietas. Tad noņemiet līmlenti, lai notīrītu
visas mazākās krāsas daļiņas.
2. Kārtīgi izmaisiet grunts krāsu un
uzklājiet to, izmantojot smalku otiņu vai
sērkociņu. Kad grunts krāsa ir nožuvusi,
ar otu uzklājiet krāsu.
3. Ar skrāpējumiem rīkojieties tāpat, kā
aprakstīts iepriekš, bet virsmu ap bojāto
vietu nosedziet ar līmlenti, lai aizsargātu
neskarto krāsojumu.
06
213
06 Apkope un tehniskie parametri
Tipa apzīmējums
Uzlīmju atrašanās vietas
Zinot automašīnas tipa apzīmējumu,
transportlīdzekļa identifikācijas un dzinēja
numurus, īpašniekam būs vieglāk sazināties
ar pilnvarotajiem Volvo pārstāvjiem
gadījumos, kad būs nepieciešams pasūtīt
rezerves daļas un piederumus.
1
2
Tipa apzīmējums, automobiļa
identifikācijas numurs, maksimālais
pieļaujamais svars, krāsas un
polsterējuma kodi un tipa apstiprinājuma
numurs.
Dzinēja sildītāja uzlīme.
Motoreļļas uzlīme nosaka eļļas kategoriju
un viskozitāti.
Dzinēja tipa apzīmējums, mezgla un
sērijas numurs.
HFGDOIHV
HFGJJFFOI
BFDRYOIHV
Gfdr_urtvb
Seyj_tu
Fkfu
Ohtk_jdtr
Mgdh_ ytegf
Seyj_tu
Fkfu
Ehdfjljl_ncy
3
Pārnesumkārbas tipa apzīmējums un
sērijas numurs.
Manuālā pārnesumkārba
Automātiskā pārnesumkārba
Automašīnas identifikācijas numurs. (VIN
transportlīdzekļa identifikācijas numurs)
6
5
A
B
P 1208632
3,77
T 100001
M56L
AISIN AW
SERIAL NO
214
CO
LTD
MADE IN JAPAN
TF-80SC
3YYYYYYY
0300444s
4
30748043
06
06 Apkope un tehniskie parametri
Tehniskie parametri
Izmēri un masas
Garums
485
Augstums
150
Platums
189
Riteņu bāze
284
Aizmugurējo riteņu bāze
158 – 159
Aizmugurējo riteņu bāze
158 – 159
Svars
Pašmasa ietver vadītāju, par 90 % piepildītu
degvielas tvertni un visu šķidrumu tvertnes.
Pasažieru un piederumu, tādu kā piekabes
vilkšanas ierīces, jumta šķērsstieņu, jumta
transportkastes utt. masa un slodze uz
sakabes lodgalvu (kad piekabe ir pieāķēta,
skatīt tabulu) ietekmē derīgo kravu, un to
nevar iekļaut pašmasā.
Pieļaujamā masa (iekaitot vadītāju) =
transportlīdzekļa pilna masa – pašmasa.
BRĪDINĀJUMS
Automašīnas braukšanas īpašības mainās
atkarībā no tā, cik smagi piekrauta tā ir un
kā krava ir sadalīta.
1
1
2
Tikai Ķīnā
Maksimālais kopējais svars
Maksimālais piekabes svars
3
4
2
0300446s
Cm
0300445s
Izmēri
Informāciju par uzlīmju atrašanās vietām skatīt
214. lappusē.
Maks. slodze: Skatīt reģistrācijas
dokumentu.
Maksimālā slodze uz jumta: 100 kg.
06
Maksimālais kopējais svars
Maksimālais priekšējās ass noslogojums
Maksimālais aizmugurējās ass
noslogojums
Maksimālais braukšanas svars
(mašīna+piekabe)
215
06 Apkope un tehniskie parametri
Tehniskie parametri
Vilkšanas jauda un slodze uz piekabes āķi
Modelis
Pārnesumkārba
Ar bremzēm aprīkotas piekabes
masa (kg)
Slodze uz
sakabes
lodgalvu (kg)
Visi
Visi
0 – 1200
50
2.5T
Manuāls (M66)
maks. 1800
75
Automātisks (TF–80SC)
maks. 1800
75
3.2
Automātisks (TF–80SC)
maks. 1800
75
V8
Automātisks (TF–80SC)
maks. 2000
90
2.4D
Manuāls (M66)
maks. 1600
75
Automātisks (TF–80SC)
maks. 1800
75
Manuāls (M66)
maks. 1600
75
Automātisks (TF–80SC)
maks. 2000
90
D5
06
Ar bremzēm neaprīkotas piekabes masa (kg)
Slodze uz sakabes lodgalvu (kg)
maks. 750
50
PIEZĪME
Stabilizējošo ierīču lietošana ieteicama
piekabēm, kas smagākas par 1800 kg.
216
06 Apkope un tehniskie parametri
Tehniskie parametri
Dzinēja tehniskie parametri
Tehniskie parametri/
modelis
2.5T
3.2
V8
D5
2.4D
Dzinēja apzīmējums
B5254T6
B6324S
B8444S
D5244T4
D5244T5
Jauda (kW/apgr./min.)
147/4500
175/6200
232/5950
136/4000
120/4000
Jauda (hp/rpm)
200/4800
238/6200
315/5950
185/4000
163/4000
Griezes moments
(Nm/apgr./min.)
300/1500-4500
320/3200
440/ 3950
400/2000-2750
340/1750-2750
Cilindru skaits
5
6
8
5
5
Cilindra diametrs (mm)
83
84
94
81
81
Virzuļa gājiens (mm)
93,2
96
79,5
93,1
93,1
Dzinēja tilpums (litri)
2,521
3,192
4,414
2,400
2,400
Kompresijas pakāpe
9,0:1
10,8:1
10,4:1
17,0:1
17,0:1
06
217
06 Apkope un tehniskie parametri
Tehniskie parametri
Nelabvēlīgi braukšanas apstākļi
Nelabvēlīgi braukšanas apstākļi var radīt
nenormāli augstu eļļas temperatūru vai eļļas
patēriņu.
Garos braucienos pārbaudiet eļļas līmeni
biežāk:
•
•
•
•
06
218
ar autofurgonu vai piekabi
kalnainā apvidū
lielā ātrumā
ja gaisa temperatūra ir zemāka par –30 °C
vai augstāka par +40 °C
• īsos braucienos (īsākos par 10 km) zemā
temperatūrā (zem 5 °C).
Nelabvēlīgos braukšanas apstākļos
izvēlieties sintētisko eļļu. Tā nodrošina
dzinējam papildu aizsardzību.
Volvo iesaka
eļļu izstrādājumus.
SVARĪGI
Lai izpildītu dzinēja apkopes intervālu
prasības, visi dzinēji rūpnīcā tiek uzpildīti ar
speciāli piemērotu sintētisko dzinēju eļļu.
Eļļas izvēle jāveic ļoti rūpīgi attiecībā uz
dzinēja kalpošanas ilgumu, iedarbināšanas
raksturlielumiem, degvielas patēriņu un
ietekmi uz apkārtējo vidi. Jālieto
apstiprināta dzinēja eļļa noteikto apkopes
intervālu kārtībā. Izmantojiet tikai noteiktas
kategorijas eļļu (skatīt uzlīmi dzinēja
nodalījumā), gan papildināšanas, gan eļļas
nomaiņas gadījumā, savādāk jūs riskējat
ietekmēt dzinēja kalpošanas ilgumu,
iedarbināšanas raksturlielumus, degvielas
patēriņu un ietekmi uz apkārtējo vidi. Volvo
Car Corporation noraidīs jebkuras
garantijas prasības, ja nebūs lietota
noteiktās kategorijas un viskozitātes eļļa.
2200331s
Motoreļļa
Viskozitātes tabula
06 Apkope un tehniskie parametri
Tehniskie parametri
Ja automašīnas dzinēja nodalījumā blakus
ir uzstādīta uzlīme, jāievēro turpmākais.
Informāciju par uzlīmju atrašanās vietām
skatīt 214. lappusē.
ATTENTION!
Engine oil quality ACEA A5/B5
Viscosity SAE 0W-30
Eļļas kategorija: ACEA A5/B5
2200329s
Viskozitāte: SAE 0W–30
Dzinēja variants
Tilpums starp
MIN un MAX (litri)
Tilpums (litri)
2.5T
B5254T6
1,3
5,5
3.2
B6324S
0,8
7,3
V8
B8444S
1,1
7,0
D5
D5244T4
1,5
6,0
2.4D
D5244T5
1,5
6,0
06
219
06 Apkope un tehniskie parametri
Tehniskie parametri
Citi šķidrumi un smērvielas
Šķidrums
Sistēma
Tilpums (litri)
Norādītā kvalitāte
Pārnesumkārbas eļļa
Manuāls (M66)
2,0
Transmisijas šķidrums MTF 97309
Automātisks (TF–80SC)
7,0
Transmisijas šķidrums JWS 3309
Benzīna dzinējs 3.2
8,9
Benzīndzinējs 2.5T
9,0
Dzesēšanas šķidrums ar korozijas inhibitoru,
sajaukts ar ūdeni, skatīt iepakojumu.
Benzīndzinējs V8
10,2
Dīzeļdzinējs
12,5
-
-
Eļļa: PAG
Dzesētājs: R134a (HFC134a)
Bremžu šķidrums
0,6
DOT 4+
Stūres pastiprinātājs
1,2
Stūres pastiprinātāja šķidrums
WSS M2C204-A2 vai līdzvērtīgs šķidrums.
Mazgāšanas šķīdums
6,5
4,52
Lietojiet Volvo ieteikto nesasalstošu
mazgāšanas līdzekli, kas sajaukts ar ūdeni.
Dzesēšanas šķidrums
Gaisa
kondicionēšana1
06
1
Atkarībā no dzinēja veida svars var atšķirties. Sazinieties ar autorizētu Volvo remontdarbnīcu, lai iegūtu pareizu informāciju.
2Automašīnas
bez priekšējo lukturu apskalošanas funkcijas
PIEZĪME
Normālos braukšanas apstākļos
pārnesumkārbas eļļa nav jāmaina visu tās
kalpošanas laiku. Tomēr tas var būt
nepieciešams nelabvēlīgos braukšanas
apstākļos, skatīt 218. lpp.
220
06 Apkope un tehniskie parametri
Tehniskie parametri
Patēriņš, emisija un tilpums
Modelis
Dzinējs
Pārnesumkārba
Patēriņš
litri/100 km
Oglekļa dioksīda
emisija
(CO2) (g/km)
Tvertnes
tilpums
(litri)
2.5T
B5254T6
Manuāls (M66)
9,4
224
70
Automātisks (TF–80SC)
10,2
244
Automātisks (TF–80SC)
9,8
234
Automātisks (TF–80SC)
10,7
255
3.2
B6324S
AWD
V8
B8444S
Automātisks (TF–80SC)
11,9
284
D5
D5244T4
Manuāls (M66)
6,4
169
Automātisks (TF–80SC)
7,3
193
Manuāls (M66)
6,3
167
Automātisks (TF–80SC)
7,2
189
2.4D
D5244T5
Degvielas patēriņš un oglekļa dioksīda
emisija
Oficiālie degvielas patēriņa aprēķini
pamatojas uz standarta braukšanas ciklu
saskaņā ar ES direktīvu 80/1268. Degvielas
patēriņa skaitļi var mainīties, ja automobilis ir
06
aprīkots ar papildaprīkojumu, kas ietekmē
automobiļa masu. Automobiļa vadīšanas stils
un citi netehniskie faktori arī var ietekmēt
degvielas patēriņu. Plašāku informāciju
skatīt 9. lpp.
221
06 Apkope un tehniskie parametri
Tehniskie parametri
Elektrosistēma
Apstiprināta tipa tālvadības sistēma
Vispārējs pārskats
12 voltu sistēma ar regulētas voltāžas
ģeneratoru. Viena pola sistēma, kurā šasiju
un dzinēja bloku izmanto par vadītāju.
Negatīvais kontakts tiek pievienots pie
šasijas.
Akumulatora veiktspēja
Valsts
A, B, CY, CZ,
D, DK, E, EST,
F, FIN, GB, GR,
H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P,
PL, S, SK, SLO
2Uz iespiešanas brīdi informācija nebija
pieejama.
1
IS, LI, N, CH
Dzinējs
2.5T
V8
D5
Spriegums (V)
12
12
12
Auksta dzinēja
iedarbināšanas
kapacitāte (A)
520 –
800
600 –
800
700
Rezerves
kapacitāte
(min)
100 –
150
HR
ROK
06
BR
120 –
150
Delphi 2003-07-15,
Germany R-LPD1-03-0151
2
135
SVARĪGI
Ja jāmaina akumulators, mainiet to pret
tādu akumulatoru, kuram ir tāda pati
aukstās palaišanas kapacitāte un rezerves
kapacitāte kā oriģinālajam akumulatoram
(skatīt uzlīmi uz akumulatora).
222
1
Delphi VDO ar šo apstiprina, ka šī tālvadības
sistēma atbilst svarīgākajām raksturlielumu
prasībām un citiem direktīvas 1999/5/ES
būtiskiem noteikumiem.
RC
CCAB06LP1940T4
06 Apkope un tehniskie parametri
06
223
Alfabētiskais satura rādītājs
A
07
224
A/C ............................................................103
ABL – Aktīvie biksenona lukturi ...................65
ABS .............................................................87
ACC – Adaptīvā pastāvīga ātruma
uzturēšanas sistēma .................................123
Adaptīvā pastāvīga ātruma uzturēšanas
sistēma ......................................................123
radara sensors .....................................124
AF – automātiska frekvences
atjaunošana ...............................................117
Aizdedzes slēdzis ........................................59
Aizdedzes stāvokļi ......................................59
Aizmiglošanās
kondensēšanās priekšējos lukturos .....210
Aizmugurējās spuldzes
novietojums ..........................................181
Aizsvīdums
uzmanību pievēršot logiem ....................99
Aizsvīšana
likvidēšana ar gaisa ventilāciju .............105
novēršana ar atkausētāja funkciju .......104
taimera funkcija ....................................104
Aklais punkts .............................................132
Aklās zonas informācijas sistēma, BLIS ...132
Akmentiņi un skrāpējumi ...........................212
Akumulators ........................................83, 186
apiešanās .............................................186
apkope .................................................186
brīdinājuma simboli ............................. 186
maiņa ................................................... 187
tehniskie parametri .............................. 222
Apgaismojums
Aktīvie biksenona lukturi, ABL ............... 65
automātisks ........................................... 68
gabarītlukturi/stāvgaismas .................... 66
instrumentu apgaismojums ................... 64
mājupceļa apgaismojums ..................... 69
miglas lukturis, aizmugurējais ............... 67
priekšējie miglas lukturi ......................... 66
priekšējo lukturu gaismas stara
formas regulēšana ................................. 70
priekšējo lukturu stara augstuma
regulēšana ............................................. 64
spuldžu nomaiņa, skatīt arī
"Spuldzes" ........................................... 177
tālās / tuvās gaismas ............................. 65
tuvošanās apgaismojums ...................... 69
vadība .................................................... 68
Apgaismojums salonā ................................ 68
Apkārtējā vide
degvielas patēriņš ................................... 8
efektīva izmešu kontrole .......................... 8
samazināta ietekme uz apkārtējo vidi ..... 8
tekstilizstrādājumu standarts .................. 8
tīrs gaiss salonā ....................................... 8
Volvo Cars apkārtējās vides
aizsardzības filozofija .............................. 8
Volvo servisi un apkārtējā vide ................ 8
Apkope
pretkorozijas aizsardzības ................... 211
Apkopes aizslēgšana .................................. 38
Apkopes programma ................................ 172
Apsildāmas apskalotāja sprauslas .............. 74
Apsilde ...................................................... 103
aizmugurējā loga .................................... 78
sēdekļi .................................................. 103
Apskalotāja sprauslas, apsildāmas ............. 74
Apskalotāji
apskalošanas šķidrums, iepildīšana .... 185
Apstiprināta tipa, tālvadības sistēma ........ 222
Ārējais audio avots
AUX signāls .......................................... 109
Ārējais skaņas avots
skaņas stiprums ................................... 112
Ārkārtas zvani ........................................... 149
Astmu un alerģiskās reakcijas izraisošas
vielas ......................................................... 100
Atkārtota automātiskā aizslēgšana ............. 42
Atkausētājs ............................................... 104
Atmiņas funkcija sēdekļos .......................... 61
Atpakaļgaitas pārnesuma bloķētājs ............ 84
Ātrā pārvietošanās kompaktdiskā ............ 114
Atslēga ........................................................ 34
bezatslēgas slēgšanas un aizdedzes
sistēma .................................................. 40
PCC ....................................................... 34
tālvadības pults atslēga ......................... 34
Atslēgas
aizslēgšana ............................................ 42
Alfabētiskais satura rādītājs
aizslēgšanas poga iekšpusē ..................42
atslēgšana ..............................................42
automātiska aizslēgšana ........................42
bagāžas nodalījuma vāks .......................42
cimdu nodalījums ...................................42
Atslēgas bloķētājs .......................................85
Atslēgas slēdzošā daļa ...............................38
Atslēgšana
bagāžas nodalījuma vāks .......................42
bez atslēgas ...........................................42
no ārpuses .............................................42
no iekšpuses ..........................................42
Atzveltne
aizmugures sēdeklis, nolaišana ...........159
priekšējais sēdeklis, nolaišana ...............60
AUX ...................................................109, 112
skaļums ................................................112
Audio
audio sistēma .......................................109
austiņu ligzda .......................................110
avots ....................................................112
iestatījumi .............................................112
profils sēdekļiem ..................................113
skaļums, automātiskā skaļuma
kontrole ................................................112
skaļums, programmu veidi ...................117
skaņas stiprums ...................................112
skaņas stiprums, ārējais skaņas avots ..112
telpiska skaņa ......................................112
Audio faili ..................................................113
Audio sistēma ...........................................109
Audio skaņas stiprums
audio atskaņotājs ................................ 142
tālrunis ................................................. 142
tālrunis/multivides atskaņotājs ............ 147
zvana skaļums, tālrunis ....................... 142
Augsta dzinēja temperatūra ..................... 162
Austiņu ligzda ........................................... 110
AUTO
klimata kontroles iestatījumi ................ 103
radiostaciju saglabāšana atmiņā ......... 115
Automašīnas pilna masa .......................... 215
Automašīnas polsterējums ....................... 211
Automātiskā aizslēgšana ............................ 42
Automātiskā aptumšošana ......................... 78
Automātiskā automazgātava .................... 210
Automātiskā pārnesumkārba ..................... 84
manuālie pārnesumu stāvokļi
(Geartronic) ............................................ 85
Automātiskā skaļuma kontrole ................. 112
Automobiļa kopšana ................................. 210
Automobiļa mazgāšana ............................ 210
Avārijas aprīkojums
brīdinājuma trijstūris ............................ 161
pirmās palīdzības komplekts ............... 138
Avārijas gaismas signāls ............................ 67
B
Bagāžas iekraušana ................................. 158
bagāža uz jumta .................................. 161
kravas fiksēšanas cilpas ...................... 158
Bagāžas nodalījuma paklājs ..................... 139
Bagāžnieka vāks
aizslēgšana ...................................... 35, 43
Basa skaļrunis ........................................... 112
Baterija
tālvadības pults atslēga/PCC ................ 39
Bērna sēdeklītis
bērnu sēdeklīši un drošības gaisa
spilveni ................................................... 17
Bērns
atrašanās vieta automašīnā ............. 26, 28
Bērnu drošība ............................................. 25
Bērnu drošības izstrādājumi ....................... 26
Bērnu drošības slēdži ................................. 30
Bērnu sēdeklīši ............................................ 26
Bērnu sēdeklīšu novietojums ...................... 26
Bērnu sēdeklītis
stiprinājuma sistēma .............................. 28
Bezatslēgas dzinēja palaišana
(bezatslēgas piedziņa) ................................ 81
Bezatslēgas piedziņa ............................ 40, 81
BLIS .......................................................... 132
Bluetooth
brīvroku sistēma .................................. 140
"Bluetooth" tehnoloģija
noslēgtība ............................................ 142
Brauciena odometrs ................................... 58
07
225
Alfabētiskais satura rādītājs
07
226
Braukšana
nelabvēlīgos braukšanas apstākļos .....218
Braukšana ar piekabi ................................162
piekabes masa .....................................215
slodze uz sakabes lodgalvu .................216
vilkšanas noslogojums .........................216
Braukšanas īpašību pielāgošana ..............121
Bremzes ......................................................87
ārkārtas bremzēšanas palīgsistēma ......87
ārkārtas bremzēšanas palīgsistēma,
EBA ........................................................87
avārijas bremzēšanas signāls, EBL ........66
bremžu pretbloķēšanas sistēma, ABS ...87
bremžu signāls .......................................66
bremžu sistēma ......................................87
bremžu šķidruma iepildīšana ...............176
bremžu šķidrums, tilpums un kvalitāte ..221
elektriskā stāvbremze ............................89
simboli kombinētajā
kontrolmērinstrumentu panelī ................88
stāvbremze, vispārējs pārskats .............89
Bremžu signāls ............................................66
Bremžu un sajūga šķidrums ......................176
Brīdinājuma lampiņa
stabilitātes un vilcējspēka kontroles
sistēma .................................................120
Brīdinājuma lampiņas ..................................54
Brīdinājuma signāllampiņa
adaptīvā pastāvīga ātruma
uzturēšanas sistēma ............................123
sadursmju brīdinājuma sistēma ...........128
Brīdinājuma signāllampiņas
brīdinājums ............................................ 56
drošības jostu atgādinātājs ................... 56
drošības spilveni SRS ........................... 56
ģenerators nelādē ................................. 56
iedarbināta stāvbremze ......................... 56
kļūme bremžu sistēmā .......................... 56
zems eļļas spiediens ............................. 56
Brīdinājuma simbols, DROŠĪBAS
GAISA SPILVENU sistēma ......................... 14
Brīdinājuma skaņa signāls
sadursmju brīdinājuma sistēma .......... 128
Brīdinājuma skaņas signāls
adaptīvā pastāvīga ātruma
uzturēšanas sistēma ............................ 123
Brīdinājuma trijstūris ................................. 161
C
CD
funkcijas .............................................. 113
kompaktdisku mainītājs ....................... 113
Cigarešu piesmēķētāja ligzda
priekšējais sēdeklis ............................. 136
Cigarešu piesmēķētājs
aizmugurējais sēdeklis ........................ 137
Cimdu nodalījums ..................................... 136
aizslēgšana ............................................ 43
Č
Četri C ...................................................... 121
D
Degviela .................................................... 156
degvielas ekonomija ............................ 209
degvielas filtrs ...................................... 156
degvielas patēriņš .................................... 8
patēriņš ................................................ 221
Degvielas uzpilde
degvielas tvertnes vāciņš .................... 155
Degvielas uzpildīšana
degvielas tvertnes aizvirtnis,
elektriskā atvēršana ............................. 155
degvielas tvertnes aizvirtnis,
manuālā atvēršana ............................... 155
Diska teksts .............................................. 114
Disku apmales
tīrīšana ................................................. 210
Displeja apgaismojums ............................... 64
Dīzeļa filtrs ................................................ 156
Dīzeļdzinēja daļiņu filtrs .............................. 82
Dolby Surround Pro Logic II ............. 109, 112
Drošība ........................................................ 12
Drošība pasažieru salonā ............................ 12
Drošības aizkari .......................................... 20
Drošības gaisa spilveni
aktivēšana/deaktivēšana, PACOS ......... 18
Drošības gaisa spilvens .............................. 15
DROŠĪBAS GAISA SPILVENU sistēma ....... 14
Alfabētiskais satura rādītājs
Drošības jostas ...........................................12
drošības jostu nospriegotājs ..................14
Drošības jostu atgādinātājs .........................13
Drošības jostu nospriegotājs ......................14
Drošības režīms ..........................................25
Drošinātāji .................................................189
Drošinātāju bloks
atrašanās vieta .....................................189
bagāžas nodalījums .............................193
cimdu nodalījums .................................192
dzinēja nodalījums ...............................190
DSTC, skatīt arī Stabilitātes sistēma
darbība .................................................120
deaktivēšana/aktivēšana ......................120
Dzesēšanas šķidruma līmenis ...................175
Dzesētājs .....................................................99
Dziļš ūdens ................................................152
Dzinēja nodalījums
dzesēšanas šķidrums ..........................175
dzinēja pārsegs ....................................172
eļļa ........................................................174
pārskats ...............................................173
stūres pastiprinātāja šķidrums .............176
vispārīga informācija ............................172
Dzinēja specifikācijas ................................217
Dzinējs
palaišana ................................................81
pārkaršana ...........................................162
E
ECC – elektroniskā pastāvīgas
temperatūras uzturēšanas sistēma .......... 102
Ekonomiska braukšana ............................ 152
Ekvalaizers ................................................ 112
Elektrības kontaktligzda
aizmugurējais sēdeklis ........................ 137
priekšējais sēdeklis ............................. 137
Elektriska jumta lūka ................................... 79
Elektriskā kontaktligzda
bagāžas nodalījums ............................. 138
Elektriskā sistēma ..................................... 222
Elektriskā stāvbremze
automātiska atbrīvošana ....................... 89
manuāla atbrīvošana ............................. 89
zems spriegums akumulatorā ............... 89
Elektriskie logu pacēlāji .............................. 75
Elektrisko logu pacēlāju atiestatīšana ........ 76
Elektroniskais imobilaizers ......................... 34
Eļļa
dzinēja eļļa ........................................... 218
eļļas kategorija .................................... 218
filtrs ...................................................... 174
ietilpība ................................................ 219
nelabvēlīgi braukšanas apstākļi ........... 218
pārnesumkārbas eļļa ........................... 220
stūres pastiprinātāja šķidrums ............ 220
Eļļas līmenis .............................................. 174
EON – uzlaboti citi tīkli .............................. 117
Evakuācija ................................................. 169
F
Frekvences atjaunošana, automātiska ..... 117
G
Gabarītlukturi/stāvgaismas ......................... 66
Gaidīšanas režīms, tālrunis ....................... 145
Gaisa kondicionēšana
vispārējs pārskats .................................. 99
Gaisa kondicionēšana, A/C ...................... 103
Gaisa kvalitātes sistēma ........................... 104
Gaisa plūsmas sadale ............................... 105
Gaisa plūsmas sadalījums ........................ 101
Gaisa recirkulācija ..................................... 104
Gaismu slēdži ............................................. 64
Galvas balsts, vidējais sēdeklis .................. 62
Geartronic ................................................... 85
Glabāšanas nodalījumi salonā .................. 135
Grīdas paklāji ............................................ 136
Grūtniecība ................................................. 13
07
H
HBS – sirdspukstu sensors (Heart Beat
Sensor) ........................................................ 37
227
Alfabētiskais satura rādītājs
I
07
228
IAQS – salona gaisa kvalitātes sistēma ....100
IC – Drošības aizkari ...................................20
IDIS – Vadītāja inteliģentā informēšanas
sistēma ......................................................148
Iebūvētais tālrunis .....................................145
vispārēja informācija ............................145
Iedarbināšana no ārēja strāvas avota .........83
Iekraušana
bagāžas nodalījums .............................158
Iekšējais apgaismojums ..............................68
Ienākošie zvani ..................................141, 145
Ievelkamie elektriski vadāmie sānu
spoguļi .........................................................77
Ievelkamie sānu spoguļi ..............................77
IMEI numurs ..............................................148
Imobilaizers .................................................34
Indikatora simboli ........................................54
Indikatori .....................................................67
Informācijas displeji ....................................54
Informācijas poga .......................................36
Informācijas un brīdinājuma simboli ...........54
Instrumentu apgaismojums .........................64
Instrumentu panelis un vadības sviras ........50
Instrumentu pārskats ..................................50
Integrētais sēdekļa paliktnis ........................29
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana ............... 6
"Brīdinājuma" dialoga logi ....................... 6
papildaprīkojums ..................................... 6
"Piezīmes" dialoga logi ............................ 6
pozīciju saraksti ....................................... 6
punktu saraksti ........................................ 6
"Svarīgi" dialoga logi ............................... 6
veicamo darbību saraksti ........................ 6
ziņojumu teksti ........................................ 6
ISOFIX stiprinājumu sistēma bērnu
sēdeklīšiem ................................................. 28
Izmēri ........................................................ 215
Izvēlnes un paziņojumi ............................... 94
J
Jumta lūka
atvēršana un aizvēršana ........................ 79
bloķēšana automātiskās
aizvēršanas laikā ............................. 79, 80
saules aizsargs ...................................... 80
ventilācijas stāvoklis .............................. 79
K
Kājas bremze .............................................. 87
kakla skriemeļu ievainojumi WHIPS ........... 21
Katalizators ............................................... 157
Klimata kontrole ......................................... 99
sensori ................................................... 99
vispārējs pārskats ................................. 99
Komforts salonā ....................................... 135
Kompass ................................................... 119
kalibrēšana ........................................... 119
zonas regulēšana ................................. 119
Kondensācija ............................................ 156
Kondensēšanās priekšējos lukturos ......... 210
Krāsas kods, krāsojums ............................ 212
Krāsojums
akmentiņi un skrāpējumi ...................... 212
bojājumi un pielabošana ...................... 212
krāsas kods ......................................... 212
Kruīza kontrole .......................................... 122
L
Ledusskapis .............................................. 139
Lietus sensors ............................................. 73
Logi un atpakaļskata un sānu spoguļi ........ 75
Logu tīrītāja slotiņas
apkopes stāvoklis ................................ 184
maiņa ................................................... 184
tīrīšana ................................................. 184
Lukturi
aizmugures lukturi ................................ 180
bagāžas nodalījuma apgaismojums .... 182
gabarītlukturi ........................................ 179
grīdas apgaismojums .......................... 182
numura plāksnītes apgaismojums ....... 181
pagrieziena rādītāji ............................... 179
papildu tālās gaismas .......................... 179
pasažiera spogulis ............................... 182
priekšējie lukturi ................................... 177
Alfabētiskais satura rādītājs
M
priekšējie miglas lukturi ........................180
sānu marķieri ........................................180
stāvgaismas .........................................179
tālās gaismas .......................................178
tehniskie parametri ...............................183
tuvās gaismas ......................................178
vispārīga informācija ............................177
Mājupceļa apgaismojums ...........................69
MANI TAUSTIŅI ........................................110
Manuālā pārnesumkārba ............................84
Masa
jumta noslogojums ...............................215
pašmasa ...............................................215
piekabes masa .....................................215
slodze uz aizmugurējo asi ....................215
slodze uz priekšējo asi .........................215
slodze uz sakabes lodgalvu .................215
transportlīdzekļa pilna masa ................215
transportlīdzekļa savienojuma ar
piekabi maksimālā masa ......................215
Mazgāt automobili ....................................210
Miglas lukturi, priekšējie ..............................66
Miglas lukturis
aizmugurējais .........................................67
Mobilais tālrunis
brīvroku sistēma ...................................140
pievienošana ........................................143
reģistrēt tālruni .....................................141
Motora iedarbināšana .................................81
MP3 funkcijas ........................................... 113
Multivides atskaņotājs .............................. 112
N
Nejauša rakstura, kompaktdiski un
audio faili .................................................. 114
Nelabvēlīgi braukšanas apstākļi ............... 218
NEWS ....................................................... 116
Novietošanas palīgs ................................. 130
O
Oglekļa dioksīda emisija ........................... 221
P
PACOS ....................................................... 18
Pagrieziena rādītāji ..................................... 67
Paneļa apgaismojums ................................ 64
Papildu sildītājs ........................................ 108
Papildu tālās gaismas .............................. 179
Pārkaršana ............................................... 162
Pārnesumkārba .......................................... 84
automātiskā ........................................... 84
manuālā ................................................. 84
Pārnesumu pārslēga bloķētāja izslēgšana ... 86
Pārnesumu pārslēga bloķētājs ................... 86
Pārnesumu pārslēga bloķētājs,
mehāniska izslēgšana ................................ 86
Pasažiera spogulis .................................... 182
Pasažieru salona gaisa filtrs ..................... 100
Pastāvīgas temperatūras uzturēšanas
sistēma elektroniskā ................................. 102
Pašmasa ................................................... 215
Paziņojumi kombinētajā instrumentu
panelī .......................................................... 97
PCC indikatora lampiņas ............................ 36
PCC – Personal Car Communicator
(personiskā automašīnas sakarierīce)
diapazons .............................................. 37
funkcijas ................................................. 35
PI meklēšana ............................................ 117
Piekabe
braukšana ar piekabi ........................... 162
piekabes masa ..................................... 215
Piekabes āķis ............................................ 163
Piekabes kronšteins .................................. 163
Pilnīgas gaisa pieplūdes funkcija .......... 36, 99
Pilnpiedziņa ................................................. 86
Pilnpiedziņa (AWD) ...................................... 86
Pretizslīdēšanas sistēma .......................... 120
Pretkorozijas aizsardzība .......................... 211
Priekšējie lukturi .................................. 65, 177
skalošana ............................................... 74
Priekšējie miglas lukturi .............................. 66
Priekšējo lukturu augstspiediena
mazgāšana .................................................. 74
Priekšējo lukturu gaismas stara forma,
regulēšana ............................................ 69, 70
07
229
Alfabētiskais satura rādītājs
Priekšējo lukturu gaismas stara formas
regulēšana ...................................................69
aktīvie biksenona priekšējie lukturi ....69, 70
biksenona priekšējie lukturi ..............69, 70
halogēna priekšējie lukturi .....................70
Priekšējo lukturu skalošana ........................74
Priekšējo lukturu stara augstuma
regulēšana ...................................................64
Aktīvie biksenona priekšējie lukturi ........64
biksenona priekšējie lukturi ....................64
Programmas veids ....................................116
Programmējamais dzinēja sildītājs ............106
automašīnas novietošana
stāvēšanai uz pakalna ..........................106
laika iestatīšana ....................................107
Programmu funkcijas ................................116
PTY – programmas veids ..........................116
Pulēšana ...................................................211
Pulkstenis ....................................................58
R
07
230
Radara sensors .........................................124
Radio
AF .........................................................117
EON ......................................................117
frekvences atjaunošana .......................117
iestatījumi .............................................115
PTY ......................................................116
radio teksts ..........................................117
radiostaciju saglabāšana atmiņā ......... 115
REG ..................................................... 117
stacijas ................................................ 115
Radiostaciju meklēšana ............................ 115
Radiostaciju saglabāšana atmiņā ............. 115
Rādītāji kombinētajā instrumentu panelī .... 54
RDS funkcijas ........................................... 116
atiestatīšana ........................................ 117
REG – Reģionālās radio programmas ...... 117
Rekomendācijas braukšanas laikā ........... 152
Rezerves ritenis ........................................ 198
Riepas
apkope ................................................ 196
ātruma grupas ..................................... 207
griešanās virziens ................................ 194
pārduršana .......................................... 198
protektora nodiluma indikatori ............ 196
spiediens ............................................. 208
tehniskie parametri .............................. 207
ziemas riepas ...................................... 197
Riteņi
disku apmales ..................................... 197
maiņa ................................................... 194
rezerves ritenis .................................... 198
sniega ķēdes ....................................... 197
uzlikšana .............................................. 195
Riteņi un riepas ......................................... 194
RND – Nejauša rakstura ........................... 114
Rokas vadības stāvokļi (Geartronic) ........... 85
S
Sadursme .................................................... 25
Sadursmes brīdinājuma sistēma
radara sensors ..................................... 124
Sadursmju brīdinājuma sistēma ............... 127
Sadursmju brīdinājuma sistēma ar
bremžu atbalsta funkciju* ......................... 127
Salona atpakaļskata spogulis ..................... 78
Sānu drošības spilveni ................................ 18
Sānu spoguļi ............................................... 77
Sānu spoguļu atiestatīšana ......................... 77
Satiksmes informācija ............................... 116
SCAN
CD un skaņas faili ................................ 114
radiostacijas ......................................... 115
Sēdekļi ........................................................ 60
aizmugures sēdekļu atzveltņu
nolaišana .............................................. 159
apsilde ................................................. 103
atmiņas funkcija ..................................... 61
atslēgas atmiņa ...................................... 61
elektriski regulējami sēdekļi ................... 60
elektriski regulējams sēdeklis ................ 60
galvas balsti, aizmugurējie ..................... 62
manuāla iestatīšana ............................... 60
priekšējā sēdekļa atzveltnes nolaišana .. 60
priekšējie sēdekļi ar ventilāciju ............ 102
Signāla avots, ārējais ................................ 109
Alfabētiskais satura rādītājs
Signalizācija ................................................45
aktivizēšana ...........................................45
citas funkcijas ........................................46
deaktivizēšana .......................................46
ieslēgušās signalizācijas izslēgšana ......46
īslaicīga deaktivizēšana ..........................47
signalizācijas indikators .........................45
signalizācijas pārbaudīšana ...................36
signalizācijas signāli ...............................46
signalizācijas sistēmas pārbaude ..........47
Signalizācijas sistēmas pārbaude ...............47
SIM karte ...................................................149
Simboli ......................................................120
brīdinājuma simboli ................................54
indikatora simboli ...................................54
informācijas simboli ...............................54
SIPS spilveni ...............................................18
Skalošana
priekšējie lukturi .....................................74
Skalotājs
vējstikls ..................................................74
Skaņas signāls ............................................63
Skaņas stiprums, audio ............................112
Skaņas stiprums, sk. arī Audio
skaņas stiprums ........................................112
Slāņainais stikls ...........................................75
Slēpju lūka .................................................159
Slodze uz piekabes āķi .............................216
Smērvielas .................................................220
Sodrēju filtrs pilns .......................................82
Spogulis
apsildāmais ........................................... 78
salona .................................................... 78
Spoguļi
sānu ....................................................... 77
Spolēšanas kontrole ................................. 120
Spuldzes, nomaiņa ................................... 177
Spuldžu maiņa
aizmugures lukturi ............................... 180
bagāžas nodalījuma apgaismojums .... 182
gabarītlukturi ....................................... 179
grīdas apgaismojums .......................... 182
pagrieziena rādītāji .............................. 179
papildu tālās gaismas .......................... 179
pasažiera spogulis ............................... 182
priekšējie miglas lukturi ....................... 180
sānu marķieri ....................................... 180
stāvgaismas ........................................ 179
tālās gaismas, halogēnu ...................... 178
tuvās gaismas, halogēnu ..................... 178
SRS AIRBAG .............................................. 15
SRS sistēma
vispārēja informācija .............................. 16
Stabilitātes sistēma .................................. 120
Stabilitātes un vilcējspēka
kontroles sistēma ..................................... 120
Stāvbremze ................................................ 89
elektriskā ............................................... 89
zems spriegums akumulatorā ............... 89
Stikls
apstrādāta virsma .................................. 75
pārklājums ............................................. 75
slāņains/paaugstinātas izturības ............ 75
Stūre
labās rokas tastatūra ........................... 109
tastatūra ............................................... 145
tastatūra, adaptīvās kruīza kontroles ... 125
tastatūra, kreisā puse .......................... 122
Stūres bloķētājs .......................................... 81
Stūres pastiprinājuma līmenis, ar
ātrumu saskaņots ..................................... 121
Stūres pastiprinātāja šķidrums ................. 176
Stūres pielāgošana ..................................... 63
Stūres ratā esošā tastatūra ......................... 63
Stūres rats
stūres rata regulēšana ........................... 63
Stūres tastatūras kreisā puse
pastāvīga ātruma uzturēšanas
sistēma ................................................ 122
Svarīga informācija ....................................... 6
Š
Šasijas iestatījumi ..................................... 121
Šķidrumi
ietilpība ................................................ 220
07
T
Taimeris .................................................... 104
Tālās/tuvās gaismas ................................... 65
Tālrunis ..................................................... 145
brīvroku sistēma .................................. 140
231
Alfabētiskais satura rādītājs
07
232
gaidīšanas režīms ................................145
ienākošie zvani .....................................141
pievienošana ........................................143
reģistrēt tālruni .....................................141
tālruņa grāmata, īsceļi ..........................143
zvana saņemšana ........................142, 145
zvanīšana .............................................141
zvanīšana no tālruņa grāmatas ............147
Tālruņa grāmata
numuru lietošana .................................147
Tālvadības pults atslēga .......................34, 35
baterija ...................................................35
baterijas maiņa .......................................39
diapazons ...............................................36
noņemama atslēgas slēdzošā daļa ........34
Tālvadības pults, skatīt Tālvadības pults
atslēga .........................................................34
Tālvadības sistēma, apstiprināta tipa .......222
Tastatūra stūres ratā
labā puse .............................................109
Taurēšana ...................................................63
Tehniskie parametri ...................................215
Telpiska skaņa ..................................109, 112
Temperatūra
pašreizējā temperatūra ..........................99
Temperatūras kontrole ..............................103
Tipa apzīmējums .......................................214
Tīrā zona salonā ........................................100
Tīrīšana
automātiskā automazgātava ................210
automobiļa mazgāšana ....................... 210
disku apmales ..................................... 210
drošības jostas .................................... 211
polsterējums ........................................ 211
Tīrītāji un vējstikla skalošana ...................... 73
Tīrītāju slotiņas
tīrīšana ................................................. 185
TP – satiksmes informācija ....................... 116
Traipi ......................................................... 211
Transmisija ................................................. 84
Trauksme
RDS satiksmes brīdinājums ................ 116
Trauksmes funkcija ..................................... 36
Turētājs glāzēm un pudeļu atveramais ..... 139
Tuvās gaismas .......................................... 178
Tuvošanās apgaismojums .......................... 69
Tvertnes tilpums ....................................... 221
U
Ūdeni un netīrumus atgrūdošs
pārklājums .................................................. 75
Ūdens šķērsošana .................................... 152
V
Vadītāja infocentrs .................................... 118
Vaskošana ................................................ 211
Vējstikla skalošana ..................................... 74
Vējstikla tīrītāji ............................................. 73
Ventilācija ................................................. 101
Ventilācijas atveres ................................... 101
Ventilators ................................................. 102
Vibrācijas slāpētājs ................................... 164
Vilcējspēka kontrole .................................. 120
Vilkšana ..................................................... 169
vilkšanas cilpa ...................................... 169
Vilkšanas noslogojums ............................. 216
Vispārēja atvēršana ............................... 36, 99
Vispārēja bloķēšana .................................... 44
deaktivizēšana ....................................... 44
Z
Zems eļļas līmenis ..................................... 174
Ziemas riepas ........................................... 197
Ziņu pārraides ........................................... 116
Zvana gaidīšana ........................................ 145
Zvani
funkcijas zvana laikā ............................ 145
zvanīšana un saņemšana ............. 141, 145
Zvanīšana .......................................... 141, 145
Zvanu aizturēšana ..................................... 145
Zvanu atteikšana ............................... 141, 145
W
WHIPS ........................................................ 21
kakla skriemeļu aizsardzības sistēma .... 21
Volvo Car Corporation TP 8870 (Latvian), AT 0640, Printed in Sweden, Göteborg 2006, Copyright © 2000-2006 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising