Volvo S60 2016 Early Sensus Connect Infotainment

Volvo S60 2016 Early Sensus Connect Infotainment
WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT
GODĀTAIS VOLVO ĪPAŠNIEK!
PALDIES, KA IZVĒLĒJĀTIES VOLVO!
Mēs ceram, ka braukšana ar Volvo sagādās Jums
prieku daudzus gadus. Automašīna ir izstrādāta
Jūsu un Jūsu pasažieru drošībai un komfortam.
Volvo ir viena no drošākajām automašīnām
pasaulē. Jūsu Volvo ir izstrādāta tā, lai atbilstu
visām esošajām drošības un vides aizsardzības
prasībām.
Lai varētu no automašīnas gūt maksimālu baudījumu, mēs iesakām Jums iepazīties ar aprīkojumu,
instrukcijām un apkopes informāciju, kas sniegta
šajā īpašnieka rokasgrāmatā.
Satura rādītājs
01 IEVADS
02 MY CAR
Ievads.......................................................... 7
Volvo Sensus.............................................. 7
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata automašīnā.............................................................. 8
Īpašnieka maiņa........................................ 11
Atbalsts un informācija par automašīnu
internetā.................................................... 12
Volvo ID..................................................... 13
MY CAR....................................................
MY CAR - meklēšanas ceļi.......................
MY CAR - izvēlnes funkcijas.....................
MY CAR − automašīnas iestatījumi..........
MY CAR - vadītāja atbalsta sistēma.........
MY CAR − sistēmas funkcijas...................
MY CAR − balss iestatījumi......................
MY CAR − klimata kontroles iestatījumi....
MY CAR − interneta iestatījumi.................
MY CAR informācija..................................
03 AUDIO UN MULTIVIDE
15
16
16
18
20
22
23
23
24
25
Audio un multivide....................................
Audio un multivide - pārskats...................
Audio un multivide - sistēmas darbināšana..........................................................
Ekrānā redzamie simboli...........................
Izlases.......................................................
Audio un multivide - audio iestatījumi.......
Audio un multivide - vispārīgi audio iestatījumi.........................................................
Audio un multivide — uzlabotie audio
iestatījumi*.................................................
Ekvalaizera iestatīšana..............................
Audio skaļuma un automātiskās skaļuma
kontroles iestatīšana.................................
Radio.........................................................
Radio meklēšana......................................
Automātiska radio regulēšana..................
Radiostaciju saraksts................................
Manuāla radio regulēšana.........................
Radiostaciju saglabāšana atmiņā.............
RDS funkcijas............................................
Ja notiek negadījumi vai nelaimes, atskan
signalizācija...............................................
Satiksmes informācija (TP)........................
Radio programmu tipi (PTY)......................
01 02 03
2
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
27
28
29
33
34
34
35
36
37
37
37
38
38
39
39
39
40
41
41
42
Satura rādītājs
Skaļuma regulēšana RDS, kuri pārtrauc
cita avota atskaņošanu − funkcijas...........
Radio teksts..............................................
Automātiska radio frekvenču atjaunināšana (AF)...................................................
Digitālais radio (DAB)*...............................
Digitālais radio (DAB)* - apakškanāls........
Saite DAB - DAB*......................................
Mediju atskaņotājs....................................
CD/DVD.....................................................
Patīšana uz priekšu/atpakaļ......................
Diska ierakstu vai audio failu nejauša
atlasīšana..................................................
Meklēšana datu nesējā.............................
DVD video disku atskaņošana un navigācija.............................................................
Kameras leņķis DVD video disku atskaņošanai......................................................
Attēla iestatījumi........................................
Cietā diska dzinis (HDD)...........................
Multivides atskaņotājs - saderīgie failu
formāti.......................................................
Ārējais skaņas avots, kas pievienots
AUX/USB ieejai.........................................
Ārējā audio avota pievienošana
AUX/USB pieslēgvietai..............................
42
42
Skaņas skaļuma iestatīšana ārējiem
audio avotiem........................................... 53
Balss atpazīšana − balss komandas.........
Balss atpazīšana − ātrās komandas.........
Balss atpazīšana − mobilais tālrunis.........
Balss atpazīšana − radio...........................
Balss atpazīšana − multivide....................
automašīna ar interneta pieslēgumu.........
Automašīnas modems*.............................
Aplikācijas.................................................
Tīmekļa pārlūks.........................................
TV*.............................................................
TV* kanālu / atmiņā saglabāto staciju
saraksts.....................................................
TV* - atskaņošanas opcijas.......................
Informācija par pašreizējo TV* programmu.....................................................
Teleteksts*................................................
Izzudis TV* kanāla signāls.........................
Tālvadības pults*.......................................
Tālvadības pults* - funkcijas.....................
Tālvadības pults* - bateriju nomaiņa.........
Audio un multivide - izvēlnes pārskats.....
Izvēlnes pārskats - AM..............................
Izvēlnes pārskats - FM..............................
03 03 03
43
43
43
44
44
45
46
46
46
48
49
49
49
50
51
53
Mediji Bluetooth®...................................... 54
Bluetooth® ierīces pievienošana un atvienošana...................................................... 54
Bluetooth® ierīces reģistrēšana................. 55
Automātiska Bluetooth® ierīces pievienošana.......................................................... 56
Nomaiņa uz citu Bluetooth® ierīci............. 57
Bluetooth® ierīces atvienošana................. 57
Bluetooth® ierīces atvienošana................. 58
Bluetooth® brīvroku tālrunis...................... 58
Bluetooth® brīvroku tālrunis - pārskats..... 59
Zvanīšana un zvanu saņemšana............... 60
Bluetooth® brīvroku tālrunis - audio iestatījumi.........................................................
Phone book...............................................
Tālruņu katalogs - ātrā kontaktu meklēšana..........................................................
Tālruņu katalogs - kontaktu meklēšana....
Balss atpazīšana.......................................
Balss atpazīšanas valodas opcijas...........
Balss atpazīšanas palīdzības funkcijas.....
Balss atpazīšana − iestatījumi...................
60
61
61
62
63
64
64
65
65
66
66
67
68
68
71
74
75
78
79
79
80
80
80
81
82
83
83
84
84
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
3
Satura rādītājs
Izvēlnes pārskats − digitālais radio
(DAB)*........................................................
Izvēlnes pārskats - CD/DVD audio...........
Izvēlnes pārskats - DVD video..................
Izvēlnes pārskats - cietā diska dzinis
(HDD).........................................................
85
86
86
04 Interneta karte
05 Alfabētiskais rādītājs
Interneta karte........................................... 98
Interneta karte — darbība......................... 98
Interneta karte — ritentiņš un tastatūra.... 99
Interneta karte - teksts un simboli
ekrānā..................................................... 100
Interneta karte - ritiniet izvēlni................. 101
Interneta karte — ievadiet galamērķi...... 102
Interneta karte — objektu (POI) simboli.. 104
Interneta karte — detalizēta maršruta
informācija............................................... 105
Interneta karte — maršruta pārskats...... 106
Interneta karte — maršruta opcijas......... 106
Interneta karte — kartes opcijas............. 107
Alfabētiskais rādītājs............................... 110
03 04 05
87
Izvēlnes pārskats - iPod®.......................... 88
Izvēlnes pārskats - USB............................ 88
Izvēlnes pārskats − Media Bluetooth®...... 88
Izvēlnes pārskats - AUX............................ 89
Izvēlnes pārskats − Bluetooth® brīvroku
sistēma......................................................
Izvēlnes pārskats − tīmekļa pārlūks..........
Izvēlnes pārskats — TV*...........................
Licences - audio un multivide...................
Tipa apstiprinājums — audio un multivide...........................................................
4
89
90
91
92
95
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
Satura rādītājs
5
IEVADS
01 IEVADS
Ievads
Šis pielikums ir parastās automašīnas īpašnieka rokasgrāmatas pielikums.
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo sakaru
ierīcēs
Ja rodas neskaidrības par kādu no automašīnas funkcijām, vispirms izlasiet īpašnieka
rokasgrāmatu. Lai saņemtu atbildes uz
papildu jautājumiem, ieteicams sazināties ar
izplatītāju vai Volvo Car Corporation pārstāvi.
01
Volvo Sensus
Volvo Sensus ļauj gūt personisku Volvo pieredzi un izveidot saikni starp automašīnu un
ārpasauli. Sensus sniedz informāciju, izklaidi
un palīdzību, kad tā nepieciešama. Sensus
sastāv no intuitīvām funkcijām, kas gan
pastiprina braukšanas izjūtas, gan atvieglo
automašīnas izmantošanu.
Šī pielikuma specifikācijas, dizains un attēli
nav saistoši. Paturam tiesības veikt izmaiņas
bez iepriekšēja brīdinājuma.
© Volvo Car Corporation
Papildu aprīkojums/piederumi
Visa veida papildu aprīkojums/piederumi ir
atzīmēti ar zvaigznīti *.
Papildus informācijai par standarta aprīkojumu, šajā pielikumā ir aprakstīts arī papildu
aprīkojums (rūpnīcā uzstādīts aprīkojums) un
dažādi piederumi (papildu uzlabojumu komplekti).
Pielikumā aprakstītais aprīkojums nav pieejams visās automašīnās — to aprīkojums
atšķiras atkarībā no pielāgošanas dažādu
valstu tirgu vajadzībām, kā arī nacionālajiem
vai vietējiem likumiem un noteikumiem.
Ja rodas neskaidrības par standarta vai
papildu aprīkojumu, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
PIEZĪME
Īpašnieka rokasgrāmatu var lejupielādēt kā
mobilo lietotni (attiecas uz dažiem automašīnu modeļiem un mobilajām ierīcēm), skatiet www.volvocars.com.
Mobilā aplikācija ietver video un meklējamu saturu, un tā ļauj vienkārši pārvietoties starp dažādām sadaļām.
Intuitīva navigācijas struktūra ļauj saņemt
vajadzīgo atbalstu, informāciju un izklaidi, kad
tas ir nepieciešams, nenovēršot vadītāja
uzmanību.
Sensus piedāvā visus automašīnas risinājumus, kas ļauj izveidot saikni* ar ārpasauli, ļaujot intuitīvi vadīt visas automašīnas funkcijas.
Viduskonsoles rādījumu ekrānā Volvo Sensus
apvieno un piedāvā vairāku automašīnas sistēmu funkcijas. Ar Volvo Sensus automobili
var personalizēt, izmantojot nepārprotamu lietotāja interfeisu. Iestatījumus var veikt laukos
Automašīnas iestatījumi, Audio un multivide,
Klimata kontrole u.c.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
7
01 IEVADS
||
Ar viduskonsoles taustiņiem un vadības slēdžiem vai stūres vadības tastatūru* var aktivēt
vai deaktivēt funkcijas un veikt vairākus dažādus iestatījumus.
01
Pārskats
Īpašnieka rokasgrāmatu var lasīt automašīnas
ekrānā2. Saturā var veikt meklēšanu, ir pārvietošanās starp sadaļām ir vienkārša.
Nospiežot MY CAR, parādās visi ar braukšanu un automašīnas vadību saistītie iestatījumi, piemēram, City Safety, slēdzenes un
signalizācija, automātiska ventilatora ātruma
regulēšana, pulksteņa uzstādīšana u.c.
Nospiežot attiecīgo funkciju: RADIO, MEDIA,
*, NAV* un CAM*, var aktivizēt citus
TEL,
avotus, sistēmas un funkcijas, piemēram, AM,
FM, CD, DVD* , TV*, Bluetooth®*, navigāciju*
un stāvvietā novietošanas palīgsistēmas
kameru*.
Plašāku informāciju par visām funkcijām/
sistēmām skatiet īpašnieka rokasgrāmatas vai
tās pielikuma attiecīgajā sadaļā.
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata
automašīnā
Atveriet digitālo īpašnieka rokasgrāmatu −
nospiediet viduskonsoles taustiņu MY CAR,
nospiediet OK/MENU un atlasiet Owner's
manual.
Viduskonsoles vadības panelis. Attēls ir shematisks - funkciju skaits un taustiņu izvietojums var
atšķirties atkarībā no izvēlētā aprīkojuma un tirgus.
Pamata informāciju par navigāciju skatiet
sadaļā Sistēmas darbināšana un Izvēļņu navigācija. Plašāku aprakstu skatiet tālāk.
Navigācija* - NAV, skatiet atsevišķu pielikumu (Sensus Navigation).
Audio un multivide - RADIO, MEDIA,
TEL*, skatiet šī pielikuma attiecīgo
sadaļu.
Funkciju iestatījumi - MY CAR, skatiet MY
CAR (15 lpp.).
Automašīna ar interneta pieslēgumu *, skatiet attiecīgo šī pielikuma sadaļu1.
Īpašnieka rokasgrāmata, sākuma lapa.
Klimata kontroles sistēma, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.
Digitālajā īpašnieka rokasgrāmatā var meklēt
informāciju četros veidos:
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas
kamera - CAM*, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.
1
8
Informācija ir pieejama tikai gadījumā, ja automašīna ir aprīkota ar šo funkciju.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
01 IEVADS
• Meklēt − rakstu meklēšanas funkcija.
• Kategorijas − visi raksti sašķiroti katego-
Meklēšana
rijās.
• Izlase − ātra piekļuve rakstiem, kas atzīmēti ar izlases grāmatzīmi.
• Quick Guide − bieži izmantoto funkciju
rakstu atlase.
Lai saņemtu informāciju par digitālo īpašnieka
rokasgrāmatu, atlasiet apakšējā labās puses
stūrī esošo informācijas simbolu.
PIEZĪME
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata nav pieejama braukšanas laikā.
123/AB
C
Pārslēdzieties starp burtu un
ciparu režīmu, nospiežot OK/
MENU.
MORE
Mainiet uz speciālajām rakstzīmēm, nospiežot OK/MENU.
OK
Veiciet meklēšanu. Pagrieziet
TUNE, lai atlasītu meklēšanas
rezultātos redzamo rakstu un
nospiediet OK/MENU, lai dotos
uz šo rakstu.
Meklēšana, izmantojot ritentiņu.
Rakstzīmju saraksts.
Ievades režīma maiņa (skatiet tabulu
tālāk).
Izmantojiet ritentiņu, lai ievadītu meklējamo
vārdu, piemēram, "drošības josta".
01
3. Lai mainītu ievadīšanas režīmu uz cipariem vai speciālajām rakstzīmēm vai
veiktu meklēšanu, pagrieziet TUNE līdz
kādai no opcijām (skatiet skaidrojumu
tabulā tālāk) ievadīšanas režīma mainīšanas sarakstā (2) un nospiediet OK/
MENU.
1. Pagrieziet TUNE līdz vajadzīgajam burtam, nospiediet OK/MENU, lai apstiprinātu. Var izmantot arī viduskonsoles vadības paneļa ciparu un burtu taustiņus.
2. Turpiniet ar nākamo burtu utt.
2
Attiecas uz noteiktiem automašīnu modeļiem.
}}
9
01 IEVADS
01
||
a|A
|│}
Nospiežot OK/MENU, pārslēdzas starp mazajiem un lielajiem burtiem.
Pārslēdzas no ritentiņa uz
meklēšanas lauku. Pārvietojiet
kursoru ar TUNE. Izdzēsiet
nepareizi ievadītu rakstzīmi,
izmantojot EXIT. Lai atgrieztos
pie ritentiņa, nospiediet OK/
MENU.
Ņemiet vērā, ka ciparu un burtu
taustiņus vadības panelī var
izmantot meklēšanas lauka
rediģēšanai.
Ievadīšana, izmantojot ciparu tastatūru
Rakstzīmes var ievadīt arī, izmantojot viduskonsoles taustiņus 0-9, * un #.
Nospiežot, piemēram, 9, zem taustiņa tiek
parādīta josla ar visām rakstzīmēm3, piemēram, W, x, y, z un 9. Ātri nospiežot taustiņu,
kursors pārvietojas starp šīm rakstzīmēm.
•
Apturiet kursoru virs vajadzīgās rakstzīmes, lai to atlasītu — ievadīšanas ailē tiek
parādīta šī rakstzīme.
•
Dzēsiet/atceliet darbību, nospiežot EXIT.
Lai ievadītu numuru, turiet nospiestu attiecīgā
cipara taustiņu.
Kategorijas
Īpašnieka rokasgrāmatas raksti iedalās galvenajās kategorijās un apakškategorijās. Viens
un tas pats raksts var būt ievietots vairākās
atbilstošās kategorijās, lai atvieglotu tā atrašanu.
Pagrieziet TUNE, lai pārvietotos pa kategoriju
koku, un nospiediet OK/MENU, lai atvērtu
vai rakstu un atlasiet
kategoriju − atlasiet
. Nospiediet EXIT, lai dotos atpakaļ uz
iepriekšējo skatu.
Izlases
Ciparu tastatūra
3
10
Šeit atrodas raksti, kas saglabāti kā izlases.
Informāciju par raksta atlasīšanu kā izlasi skatiet sadaļu "Pārvietošanās pa rakstu" tālāk.
Katra taustiņa rakstzīmes var atšķirties atkarībā no tirgus/valsts/valodas.
Pagrieziet TUNE, lai pārvietotos pa izlašu
sarakstu, un nospiediet OK/MENU, lai atvērtu
rakstu. Nospiediet EXIT, lai dotos atpakaļ uz
iepriekšējo skatu.
Quick Guide
Šeit atrodas rakstu izlase, kas ļauj iepazīt
automašīnas visbiežāk izmantotās funkcijas.
Rakstiem var piekļūt arī, izmantojot kategorijas, bet tie ir apkopoti šeit, lai tiem varētu āri
piekļūt.
Pagrieziet TUNE, lai pārvietotos pa Quick
Guide, un nospiediet OK/MENU, lai atvērtu
rakstu. Nospiediet EXIT, lai dotos atpakaļ uz
iepriekšējo skatu.
01 IEVADS
Pārvietošanās pa rakstu
Saistītā informācija
•
Atbalsts un informācija par automašīnu
internetā (12 lpp.)
Īpašnieka maiņa
01
Mainoties īpašniekiem, ir svarīgi atiestatīt
visus lietotāja datus un sistēmas iestatījumus
uz oriģinālajiem rūpnīcas iestatījumiem.
Lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus, viduskonsolē nospiediet MY CAR, OK/MENU un atlasiet Settings Reset to factory settings.
Sākums − ļauj doties uz īpašnieka rokasgrāmatas sākuma lapu.
Izlase − pievieno/noņem rakstu kā izlasi.
Varat arī nospiest taustiņu FAV viduskonsolē, lai pievienotu/noņemtu rakstu kā
izlasi.
Izcelta saite − ļauj doties uz saistītu
rakstu.
Speciālie teksti − ja raksts satur brīdinājumus, svarīgus tekstus vai piezīmes, šeit
tiek attēlots saistītais simbols, kā arī šādu
tekstu numurs rakstā.
Pagrieziet TUNE, lai pārvietotos starp saitēm
vai ritinātu cauri rakstam. Kad ekrānā ir aizritināts raksta sākums/beigas, sākuma un izlases funkcijām var piekļūt, ritinot vēl vienu soli
uz augšu/uz leju. Nospiediet OK/MENU, lai
aktivizētu atlasi/iezīmēto saiti. Nospiediet
EXIT, lai dotos atpakaļ uz iepriekšējo skatu.
Tiek atiestatīti lietotāja dati (piemēram, aplikāciju un tīmekļa pārlūka dati) un personīgajiem
izvēļņu iestatījumiem (piemēram, klimata
iestatījumiem, automašīnas iestatījumiem) tiek
noregulēti oriģinālie rūpnīcas iestatījumi.
Automašīnās, kas aprīkotas ar funkciju Volvo
On Call, VOC*, tiek izdzēsti automašīnā
saglabātie personīgie iestatījumi. Informāciju
par atteikšanos no VOC abonementa skatiet
Īpašnieka maiņa automašīnām ar Volvo On
Call.
Saistītā informācija
•
•
MY CAR - izvēlnes funkcijas (16 lpp.)
Volvo ID (13 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
11
01 IEVADS
01
Atbalsts un informācija par
automašīnu internetā
Atbalsta lapā lejupielādējamā
informācija
Volvo Cars tīmekļa vietnē un atbalsta lapā ir
sniegta papildu informācija par jūsu automašīnu. Šajā tīmekļa vietnē var arī pārlūkot My
Volvo — jūsu un jūsu automašīnas personīgo
tīmekļa vietni.
Kartes
Atbalsts internetā
Mobilās lietotnes
Noteiktiem 2014. un 2015. gada izlaiduma
Volvo modeļiem īpašnieka rokasgrāmata ir
pieejama lietotnes formā. Šeit var piekļūt arī
lietotnei VOC*.
Lai apmeklētu lapu, dodieties uz
support.volvocars.com vai izmantojiet QR
kodu. Atbalsta lapa ir pieejama lielākajā daļā
tirgu.
Īpašnieka rokasgrāmatas agrāka
izlaiduma modeļiem
QR kods, kas ļauj atvērt atbalsta lapu.
Kontaktinformācija
Atbalsta lapas informāciju var meklēt, un to
var iedalīt dažādās kategorijās. Šeit ir pieejams atbalsts opcijām, kas ir saistītas ar,
piemēram, pakalpojumiem un funkcijām, kuru
darbībai nepieciešams internets, Volvo On
Call (VOC)*, navigācijas sistēmu* un lietotnēm. Videoklipi un instrukcijas soli pa solim
izskaidro dažādas procedūras, piemēram, kā
automašīnā izveidot interneta savienojumu,
izmantojot mobilo tālruni.
Atbalsta vietnē ir sniegta klientu atbalsta un
tuvākā Volvo izplatītāja kontaktinformācija.
4
12
Automašīnām, kas aprīkotas ar Sensus Navigation*, atbalsta lapā var lejupielādēt kartes.
Īpašnieka rokasgrāmatas agrāka izlaiduma
modeļiem ir pieejamas šeit PDF formātā.
Ātrās darba sākšanas rokasgrāmata un pielikums ir pieejams arī atbalsta vietnē. Atlasiet
automašīnas modeli un modeļa gadu, lai lejupielādētu vajadzīgo publikāciju.
My Volvo internetā4
No vietnes www.volvocars.com var doties uz
vietni My Volvo, kas ir jūsu un jūsu automašīnas personīgā tīmekļa vietne.
Izveidojiet personīgo Volvo ID, piesakieties
vietnē My Volvo un saņemiet apkopes,
līgumu, garantiju u.c. pārskatus. Vietnē My
Volvo ir sniegta informācija par jūsu automa-
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
šīnai pielāgotiem piederumiem un programmatūru.
01 IEVADS
Volvo ID
Volvo ID ir jūsu personīgais ID, kas nodrošina
piekļuvi dažādiem pakalpojumiem5.
Pakalpojumu piemēri:
•
My Volvo - jūsu un jūsu automašīnas personīgā tīmekļa vietne.
•
Automašīna ar interneta pieslēgumu* − lai
lietotu noteiktas funkcijas un pakalpojumus, automašīna jāpiereģistrē personīgajā Volvo ID, piemēram, lai sūtītu jaunu
adresi no kartes pakalpojuma internetā
tieši uz automašīnu.
•
jumā norādīto adresi. Volvo ID var izveidot,
izmantojot vienu no šiem pakalpojumiem:
•
My Volvo — ievadiet savu e-pasta adresi
un ievērojiet instrukcijas.
•
Automašīnai ar interneta pieslēgumu* −
ievadiet savu e-pasta adresi aplikācijā,
kas pieprasa Volvo ID, un ievērojiet
instrukcijas. Tā vietā varat divreiz
nospiest viduskonsolē esošo savienojuma
taustiņu
, atlasīt Apps Settings un
ievērot instrukcijas.
•
Volvo On Call, VOC* - lejupielādējiet visjaunāko VOC lietotnes versiju. Sākumlapā
izvēlieties iespēju izveidot Volvo ID, ievadiet e-pasta adresi un ievērojiet instrukcijas.
Volvo On Call, VOC* - Volvo ID lieto, piesakoties Volvo On Call mobilajā lietotnē.
Volvo ID priekšrocības
•
Viens lietotājvārds un viena parole, lai piekļūtu tiešsaistes pakalpojumiem, t.i., jāatceras tikai viens lietotājvārds un viena
parole.
•
Mainot lietotājvārdu/paroli vienam pakalpojumam (piemēram, VOC), tie tiks automātiski nomainīti arī pārējiem pakalpojumiem (piemēram, My Volvo)
01
Saistītā informācija
•
Atbalsts un informācija par automašīnu
internetā (12 lpp.)
•
•
Aplikācijas (74 lpp.)
•
Īpašnieka maiņa (11 lpp.)
automašīna ar interneta pieslēgumu
(68 lpp.)
Izveidojiet Volvo ID
Lai izveidotu Volvo ID, jāievada personīgā epasta adrese. Lai pabeigtu reģistrāciju, ievērojiet norādījumus, kas sniegti e-pasta ziņojumā, kas tiek automātiski nosūtīts uz pasūtī-
5
Pieejamie pakalpojumi var laika gaitā mainīties, un tie atšķiras atkarībā no aprīkojuma līmeņa un tirgus.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
13
MY CAR
02 MY CAR
MY CAR
skaits un taustiņu izvietojums var atšķirties atkarībā no izvēlētā aprīkojuma un tirgus.
MY CAR ir izvēļņu avots, kurā var kontrolēt
vairākas automašīnas funkcijas, piemēram,
City Safety™, slēdzenes un signalizāciju,
automātisko ventilatora ātrumu, pulksteņa
regulēšanu u.c.
MY CAR − atver izvēļņu sistēma MY
CAR.
OK/MENU − nospiediet viduskonsoles
taustiņu vai īkšķratu uz stūres, lai atlasītu/
atzīmētu izcelto izvēlnes funkciju vai
saglabātu atlasīto funkciju atmiņā.
Dažas no funkcijām ir iekļautas standarta
komplektācijā, bet citas ir pieejamas kā
papildaprīkojums - to klāsts ir atkarīgs arī no
tirgus.
02
TUNE − pagrieziet viduskonsoles slēdzi
vai īkšķratu uz stūres, lai ritinātu uz
augšu/uz leju cauri izvēlnes funkcijām.
Ekspluatācija
EXIT
Navigāciju pa izvēlnēm var veikt, izmantojot
viduskonsoles taustiņus vai stūres labās
puses vadības tastatūru*.
EXIT funkcijas
Atkarībā no funkcijas, uz kuras atrodas kursors laikā, kad tiek īsi nospiests EXIT, un no
izvēlnes līmeņa, var rasties kāda no šīm situācijām:
•
•
•
•
•
Viduskonsoles vadības panelis un vadības taustiņi uz stūres. Attēls ir shematisks − funkciju
tālruņa zvans tiek noraidīts;
pašreizējā funkcija tiek pārtraukta;
ievadītās rakstzīmes tiek nodzēstas;
pēdējās atlases tiek atceltas;
ļauj doties uz augšu izvēļņu sistēmā.
Turot nospiestu EXIT, tiek atvērts parastais
MY CAR skats. Ja parastais skats jau ir
atvērts, tiek atvērts visaugstākais izvēļņu
līmenis (galvenā avota skats).
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
15
02 MY CAR
MY CAR - meklēšanas ceļi
02
MY CAR ir izvēlnes avots, kurā var vadīt vairākas no automašīnas funkcijām, piemēram,
pulksteņa, sānu spoguļu un slēdzeņu regulēšanu.
Pašreizējais izvēlnes līmenis tiek rādīts viduskonsoles displeja augšpusē. Meklēšanas ceļi
uz izvēļņu sistēmas funkcijām ir norādīti:
Settings
settings
then all.
Vehicle settings Lock
Doors unlock Driver door,
Tālāk ir sniegts piemērs, kā piekļūt kādai no
funkcijām un noregulēt to, izmantojot stūres
vadības tastatūru:
1. Nospiediet viduskonsoles taustiņu MY
CAR.
6. Ritiniet līdz Doors unlock un nospiediet
īkšķratu − atveras nolaižamā apakšizvēlne
ar funkcijām, no kurām izvēlēties.
7. Ar īkšķratu ritiniet starp opcijām All doors
un Driver door, then all un nospiediet
īkšķratu − funkcija tiek atlasīta.
8. Izejiet no programmas, pakāpeniski izejot
no izvēlnēm, īsi nospiežot EXIT vai turot
to ilgāk nospiestu.
Tāda pati procedūra jāizmanto viduskonsoles
vadības slēdžiem (15 lpp.): OK/MENU, EXIT
un pogai TUNE.
Saistītā informācija
•
•
MY CAR (15 lpp.)
MY CAR - izvēlnes funkcijas (16 lpp.)
2. Nospiediet īkšķratu.
MY CAR parastā skata piemērs.
3. Ar īkšķratu ritiniet līdz vajadzīgajai izvēlnei, piemēram, Settings , un pēc tam
nospiediet īkšķratu − atveras apakšizvēlne.
Viduskonsolē nospiediet MY CAR, lai dotos
uz MY CAR parasto skatu. Parastajā skatā
ekrāna augšējā daļā ir redzams dažu automašīnas atbalsta sistēmu statuss, bet ekrāna
apakšējā daļā − Start/Stop* funkcijas statuss.
4. Ritiniet līdz vajadzīgajai izvēlnei,
piem.Vehicle settings , un nospiediet
īkšķratu - atveras apakšizvēlne.
Nospiežot OK/MENU, var piekļūt izvēļņu avotam My Car , kur ir pieejamas šādas funkcijas:
5. Ritiniet līdz Lock settings un nospiediet
īkšķratu - atveras jauna apakšizvēlne.
• My S601
• Trip statistics
1
16
MY CAR - izvēlnes funkcijas
MY CAR ir izvēlnes avots, kurā var vadīt vairākas no automašīnas funkcijām, piemēram,
pulksteņa, sānu spoguļu un slēdzeņu regulēšanu.
Atkarībā no automašīnas modeļa.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
02 MY CAR
•
•
•
•
•
Drive-E2/Hybrid3
Tyre pressure
Settings
Šeit ir sniegti ieteikumi un padomi par
ekonomisku braukšanu, kā arī tās
apraksts.
Service & repair
Hibrīds3
Owner's manual
My Car
My S601
My Car
My S601
Hybrid
• Power flow
Brauciena statistika
• Driving modes
Trip statistics
Ekrānā ir redzama vēsture ar vidējā elektrības3 un degvielas patēriņa joslu diagrammu.
Drive-E2
My Car
Drive-E
Ekrānā ir redzams, kurš dzinējs darbina
automašīnu un kā plūst dzinējspēks.
Ir izskaidroti dažādie automašīnas braukšanas režīmi.
• ECO driving guide
Šeit ir sniegti ieteikumi un padomi par
ekonomisku braukšanu, kā arī tās
apraksts.
Šeit cita starpā ir aprakstītas Volvo Drive-E
koncepcijas daļas. Atlasiet kādu no šiem virsrakstiem:
Spiediens riepās
• Start/Stop
Ekrānā ir redzama automašīnas riepu gaisa
spiediena uzraudzības informācija − šeit sistēmu var aktivizēt vai deaktivizēt.
Šeit ir sniegta informācijas par iedarbināšanas/izslēgšanas funkciju.
• ECO driving guide
2
3
1
Menu level 1
Menu level 2
My Car
02
Menu level 3
Šeit ir sniegta informācija par automašīnas
piedziņas sistēmu. Atlasiet kādu no šiem virsrakstiem:
Displeja ekrānā redzams visu automašīnas
vadītāja atbalsta sistēmu saraksts - šeit tās
var aktivēt vai deaktivēt.
My Car
Izvēļņu struktūra ir šāda:
Menu level 4
Šeit ir redzami pirmie 4 izvēļņu līmeņi zem
Settings. Dažas no funkcijām ir iekļautas
standarta komplektācijā, bet citas ir pieejamas kā papildaprīkojums - to klāsts ir atkarīgs
arī no tirgus.
Atlasot, vai aktivēt/On vai deaktivēt/Off funkciju, parādās kvadrāts:
On: atlasīts kvadrāts.
Off: tukšs kvadrāts.
•
Atlasiet OnOff, nospiežot OK un pēc tam
dodieties ārā no izvēlnes, nospiežot EXIT.
Tyre pressure
Iestatījumi
My Car
Settings
Attiecas uz V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60, V60 Cross Country, XC60, S80 un V70/XC70.
Attiecas uz V60 Plug-in Hybrid un S60L Twin Engine.
Atkarībā no automašīnas modeļa.
}}
17
02 MY CAR
||
Izvēlnes zem iestatījumiem
• Vehicle settings, skatiet MY CAR −
automašīnas iestatījumi (18 lpp.)
02
Īpašnieka rokasgrāmata
MY CAR − automašīnas iestatījumi
My Car
Automašīnas iestatījumu izvēlnes funkcija
izvēlnes avotā MY CAR ļauj regulēt vairākas
automašīnas funkcijas, piemēram, automašīnas atslēgas atmiņas funkciju un durvju slēdzeņu iestatījumus.
Owner's manual
• Driver support system, skatiet MY CAR
Ekrānā ir redzama digitālā īpašnieka rokasgrāmata (8 lpp.).
• System options, skatiet MY CAR − sis-
Saistītā informācija
- vadītāja atbalsta sistēma (20 lpp.)
tēmas funkcijas (22 lpp.)
• Voice control settings, skatiet MY CAR
− balss iestatījumi (23 lpp.)
• Climate settings, skatiet MY CAR − kli-
•
•
MY CAR (15 lpp.)
MY CAR - meklēšanas ceļi (16 lpp.)
Vehicle settings
Car key memory
mata kontroles iestatījumi (23 lpp.)
On
• Internet settings, skatiet MY CAR −
Off
interneta iestatījumi (24 lpp.)
• Volvo On Call, skatiet digitālo īpašnieka
Lock settings
rokasgrāmatu.
• FAV key options − piesaistīt parasti
izmantotu funkciju izvēlnē MY CAR taustiņam FAV, skatiet Izlases (34 lpp.).
• Information, skatiet MY CAR informācija
Automatic door locking
On
Off
(25 lpp.)
• Reset to factory settings − visi lietotāja
dati visās izvēlnēs tiek atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem.
Apkope un remonts
My Car
Service & repair
Šeit ir sniegta automašīnas apkopes un autoservisu informācija, kā arī informācija par pieteiktajiem autoservisa apmeklējumiem.
18
Doors unlock
All doors
Driver door, then all
02 MY CAR
Keyless entry unlock
Ask when exiting
Approach light duration
All doors unlock
On
Off
Any door
Off
30 sec
Doors on same side
Both front doors
Audible confirmation
On
Off
Door lock confirmation light
On
Off
Unlock confirmation light
On
Off
Reduced Guard
Activate reduced guard
On
Off
Side mirror settings
Fold mirrors when locking
On
Off
Tilt left mirror on reverse gear
On
Off
Tilt right mirror on reverse gear
On
Off
Light settings
60 sec
02
90 sec
Home safe light duration
Off
30 sec
60 sec
90 sec
Triple indicator
On
Off
Daytime running lights
On
Off
Interior light
Floor lights
Ambiance lights
Ambiance colours
}}
19
02 MY CAR
||
Temporary LH traffic
Tyre pressure
On
02
Calibrate tyre pressure
Off
vai
Tyre monitoring
On
Temporary RH traffic
Off
On
Off
Steering force level
Low
Active bending lights
Medium
On
High
Off
Auxiliary Lights
Speed in infotainment display
On
On
Off
Off
MY CAR - vadītāja atbalsta sistēma
Izvēļņu avota MY CAR braukšanas atbalsta
sistēmas izvēlnes funkcija ļauj regulēt, piemēram, sadursmes brīdinājuma sistēmu un joslas
saglabāšanas palīgfunkciju.
Driver support system
Collision warning
Collision warning
On
Off
Warning distance
Short
Normal
Long
Reset vehicle settings
Active main beam
On
Off
Cornering lights
On
Off
20
Visām Vehicle settings izvēlnēm ir
norādīti sākotnējie rūpnīcas iestatījumi.
Saistītā informācija
•
•
MY CAR (15 lpp.)
MY CAR - izvēlnes funkcijas (16 lpp.)
Warning sound
On
Off
Lane Departure Warning
02 MY CAR
Lane Departure Warning
Road sign information
On
On
Off
Off
On at startup
Speed alert
On
On
Off
Off
Increased sensitivity
On
Off
Lane Keeping Aid
ESC OFF
On
Off
Distance alert
On
Off
02
Driver Alert
On
Off
Saistītā informācija
•
•
MY CAR (15 lpp.)
MY CAR - izvēlnes funkcijas (16 lpp.)
City Safety
On
Lane Keeping Aid
On
Off
Assistance mode
Off
BLIS
On
Off
Full function
Steering assist only
Vibration only
Road sign information
21
02 MY CAR
MY CAR − sistēmas funkcijas
02
Izvēļņu avota MY CAR sistēmas iestatījumu
izvēlnes funkcija ļauj regulēt, piemēram, laiku
un valodas.
System options
Time settings
Šeit var regulēt kombinētā instrumentu
paneļa pulksteni.
24 hour clock
On
Off
Summer time
Auto
On
Off
Auto time
On
Off
Location
22
Language
Screen saver
Atlasa valodu tekstiem ekrānā un kombinētajā instrumentu panelī.
Language: Driver display
Atlasa valodu tekstiem kombinētajā
instrumentu panelī.
Distance and fuel units
On
Off
Rādījumu ekrāna pašreizējais saturs
nodziest pēc bezdarbības perioda, un to
nomaina tukšs ekrāns, ja šāda opcija ir
izvēlēta.
MPG(UK)
Pašreizējais ekrāna saturs parādās vēlreiz, ja tiek aktivizēts kāds no rādījumu
ekrāna taustiņiem vai vadības slēdžiem.
km/l
Show help text
MPG(US)
On
l/100km
Temperature unit
Celsius
Fahrenheit
Tiek izvēlēta āra temperatūras rādījumu
mērvienība un klimata kontroles sistēmas iestatījumi.
Off
Displeja ekrāna pašreizējā rādījuma
skaidrojošais teksts ir redzams tad, ja ir
atlasīta šāda funkcija.
Reset system options
Visām System options izvēlnēm ir
norādīti sākotnējie rūpnīcas iestatījumi.
Saistītā informācija
•
•
MY CAR (15 lpp.)
MY CAR - izvēlnes funkcijas (16 lpp.)
02 MY CAR
MY CAR − balss iestatījumi
Izvēļņu avota MY CAR balss iestatījumu
izvēlnē var pārvaldīt funkcijas, piemēram,
balss konsultāciju un balss atpazīšanas
komandu sarakstu.
Voice control settings
Skatiet
Tutorial
(64 lpp.)
Command list
(66 lpp.)
Global commands
Speaker adaptation
(64 lpp.)
Read out speed
(65 lpp.)
Fast
Medium
Izvēļņu avota MY CAR sistēmas iestatījumu
izvēlnes funkcija ļauj regulēt, piemēram, ventilatoru un recirkulāciju.
Saistītā informācija
MY CAR (15 lpp.)
MY CAR - izvēlnes funkcijas (16 lpp.)
Auto fan
Normal
High
Low
Navigation commands
Radio commands
Recirculation timeout
Media commands
On
Phone commands
Off
Navigation commands Attiecas tikai uz gadījumiem, kad ir
uzstādīta Volvo navigācijas
sistēma*.
User setting
Default
Trained user
02
Climate settings
Slow
•
•
MY CAR − klimata kontroles
iestatījumi
Auto rear defrost
On
Off
(65 lpp.)
Auto driver seat heater
On
Off
Auto steering wheel heater
On
Off
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
23
02 MY CAR
||
Interior air quality system
On
Off
02
MY CAR − interneta iestatījumi
Reset climate settings
Internet settings
Skatiet
Visām Climate settings izvēlnēm ir
norādīti sākotnējie rūpnīcas iestatījumi.
Connect through
(68 lpp.),
(71 lpp.),
(55 lpp.) un
(68 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
MY CAR (15 lpp.)
MY CAR - izvēlnes funkcijas (16 lpp.)
Car modem
Bluetooth
Wi-Fi
On
Off
Name
Password
Saistītā informācija
None
Car modem
(71 lpp.)
Data usage
Network operator
Data roaming
Lock SIM card
Change SIM card PIN
Access Point Name
24
Car Wi-Fi hotspot
Izvēļņu avota MY CAR interneta iestatījumu
izvēlnes funkcija ļauj regulēt, piemēram,
Bluetooth® un Wi-Fi.
Bluetooth
(55 lpp.)
Wi-Fi
(68 lpp.)
Car Wi-Fi hotspot
(71 lpp.)
•
•
MY CAR (15 lpp.)
MY CAR - izvēlnes funkcijas (16 lpp.)
02 MY CAR
MY CAR informācija
Izvēlnes avota MY CAR informācijas izvēlnes
funkcija ļauj regulēt atslēgu skaita un VIN
numura funkcijas.
02
Information
Number of keys
VIN number
Saistītā informācija
•
•
MY CAR (15 lpp.)
MY CAR - izvēlnes funkcijas (16 lpp.)
25
AUDIO UN MULTIVIDE
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Audio un multivide
Audio un multivides sistēma sastāv no radio
(37 lpp.), multivides atskaņotāja (44 lpp.),
TV* (78 lpp.) un iespējas sazināties ar mobilo
tālruni (58 lpp.), ko dažos gadījumos var
vadīt ar balss atpazīšanas funkciju (63 lpp.).
Automašīnai var izveidot interneta pieslēgumu
(68 lpp.), lai, piemēram, straumētu audio,
izmantojot lietotnes (74 lpp.).
Informācija tiek rādīta 7 collu krāsu ekrānā
viduskonsoles augšējā daļā. Funkcijas var
vadīt ar stūres taustiņiem, viduskonsoles taustiņiem, kas atrodas zem ekrāna, vai tālvadības pulti* (81 lpp.).
bezatslēgas vadības sistēmām* jābūt aizvērtām vadītāja durvīm).
Dolby Digital, Dolby Pro Logic*
Ja tālvadības pults atslēga nav ievietota aizdedzē, tad, nospiežot iedarbināšanas / izslēgšanas taustiņu, audio un multivides sistēmu
vienā reizē var lietot 15 minūtes.
Automašīnas iedarbināšanas laikā audio un
multivides sistēma īslaicīgi tiek izslēgta, un
pēc dzinēja iedarbināšanas turpina darboties.
PIEZĪME
Ja izmantojat audio un multivides sistēmu,
kamēr dzinējs ir izslēgts, izņemiet tālvadības pults atslēgu no aizdedzes slēdža. Tas
nepieciešams, lai nevajadzīgi neizlādētu
akumulatoru.
03
Izgatavots saskaņā ar Dolby Laboratories
licenci. Dolby, Pro Logic, MLP Lossless un
dubultā D simbols ir Dolby Laboratories preču
zīmes.
Dirac Live
Gracenote®
Ja, izslēdzot dzinēju, audio un multivides sistēma ir aktīva, tad, nākamreiz ievietojot
atslēgu pozīcijā I vai augstākā, tā tiek automātiski ieslēgta un turpina atskaņot to pašu
skaņas avotu (piemēram, radio), kas skanēja
pirms dzinēja izslēgšanas (automašīnām ar
Gracenote,Gracenote logo un logotips
"Powered by Gracenote" un Gracenote
MusicID ir vai nu reģistrētas prečzīmes vai
Gracenote, Inc. prečzīme ASV un/vai citās
valstīs.
Skaņas izstrādē un noskaņošanā ir izmantota
tehnoloģija Dirac Live, lai nodrošinātu pasaules klases skaņas baudījumu. Dirac Live un
simbols D ir reģistrētas Dirac Research AB
prečzīmes.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
27
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Audio un multivide - pārskats
Audio un multivides sistēmas dažādo daļu
pārskats.
03
Stūres tastatūra.
7 collu ekrāns. Ekrāna izskatu var mainīt,
un tas ir saistīts ar kombinētā instrumentu
paneļa iestatījumiem, skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu.
Viduskonsoles vadības panelis.
Ārējo audio avotu (51 lpp.) AUX un USB
ieejas (piemēram, iPod®).
A/V-AUX ieeja.
28
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Audio un multivide - sistēmas
darbināšana
jām1 vai sadaļām2. Turot nospiestu
ilgāk, tiek ātri pārtīti diska ieraksti vai
meklēta nākamā pieejamā radiostacija.
Audio un multivides sistēmu var vadīt viduskonsolē ar stūres taustiņiem, balss atpazīšanu
(63 lpp.) vai tālvadības pulti*(81 lpp.).
Informācija tiek attēlota ekrānā viduskonsoles
augšējā daļā.
SOUND - nospiediet, lai piekļūtu audio
iestatījumiem (zemās, augstās frekvences
skaņas u.c.). Plašāku informāciju skatiet
Vispārīgi audio iestatījumi (35 lpp.).
VOL - skaļuma palielināšana vai samazināšana.
03
ON/OFF/MUTE — īsi nospiežot, sistēma sāk darboties, bet, turot to
nospiestu ilgāk (līdz ekrāns nodziest),
sistēma izslēdzas. Ņemiet vērā, ka visa
Sensus sistēma (arī navigācija* un tālruņa
funkcijas) sāk/beidz darboties vienlaicīgi.
Īsi nospiediet, lai izslēgtu skaņu (MUTE)
vai ieslēgtu skaņu, ja tā ir bijusi izslēgta.
Disku ievietošanas un izbīdīšanas atvere.
Galvenie avoti - nospiediet, lai atlasītu
galveno avotu (piemēram, RADIO,
MEDIA). Tiek parādīts pēdējais aktīvais
avots (piemēram, FM radio). Atrodoties
avotā un nospiežot galvenā avota taustiņu, tiek parādīta saīšņu izvēlne.
Ritināt/tīt uz priekšu/meklēt - īsi
nospiežot, ritina starp diska skaņu ierakstiem, atmiņā saglabātajām radiostaci1
2
— diska izbīdīšana. Disks paliek izbīdīts apmēram 12 sekundes , pēc tam tas
drošības apsvērumu dēļ tiek iebīdīts atpakaļ atskaņotājā.
Neattiecas uz DAB.
Attiecas tikai uz DVD diskiem.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
29
03 AUDIO UN MULTIVIDE
||
OK/MENU - nospiediet stūres īkšķratu
vai viduskonsoles taustiņu, lai apstiprinātu izvēļņu atlases. Atrodoties parastajā
skatā un nospiežot OK/MENU, tiek parādīta atlasītā avota izvēlne (piemēram,
RADIO vai MEDIA). Ja ir pieejamas
apakšizvēlnes, ekrāna labajā pusē ir
redzama bultiņa.
03
30
TUNE - pagrieziet stūres īkšķratu vai
viduskonsoles slēdzi, lai ritinātu starp
diska skaņu ierakstiem/mapēm, radio un
TV* stacijām vai tālruņa kontaktiem vai
pārvietotos starp rādījumu ekrāna funkcijām.
EXIT - īsi nospiežot var pārvietoties uz
augšu izvēļņu sistēmā, pārtraukt pašreizējo funkciju, pārtraukt/noraidīt tālruņa
zvanus vai izdzēst ievadītās rakstzīmes.
Turot ilgāk nospiestu, var atvērt parasto
skatu vai, ja jau atrodaties parastajā skatā
- visaugstāko izvēlnes līmeni (galveno
avota izvēlni), no kurienes varat piekļūt
tiem pašiem avota taustiņiem, kas atrodas viduskonsolē (6).
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
INFO - ja ir pieejams vairāk informācijas
nekā var parādīt ekrānā, nospiediet taustiņu INFO, lai redzētu atlikušo informāciju.
Iestatījumu taustiņi, ciparu un burtu
ievade.
FAV - dažu avotu funkcijas var piesaistīt
taustiņam FAV. Pēc tam piesaistītu funkciju var aktivizēt, vienkārši nospiežot
taustiņu FAV, skatiet Izlases (34 lpp.).
Balss atpazīšana - nospiediet, lai aktivizētu balss atpazīšanu.
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Izvēlnes
03
Piemērā ir redzama pārvietošanās uz dažādām funkcijām laikā, kad datu nesējs tiek atskaņots no cietā diska dziņa.
}}
31
03 AUDIO UN MULTIVIDE
||
Galvenā avota taustiņš - nospiediet, lai
mainītu galveno avotu vai aktīvajā avotā
parādītu saīšņu izvēlni.
Parastais skats – parastais skaņas avota
režīms.
Saīšņu izvēlne - rāda bieži izmantotās
izvēlnes atlases.
Ātrā skata izvēlne - ātrais režīms, kad
tiek pagriezts TUNE taustiņš, piemēram,
mainot diska ierakstus, radiostacijas u.c.
03
Avota izvēlne - aktīvā avota funkcijas un
iestatījumi.
Avota atlases izvēlne3 - rāda avotus,
kurus var atlasīt.
galvenā avota izvēlne - rāda galvenos
avotus, kurus var atlasīt ar galvenā avota
tastatūru (1).
Izskats ir atkarīgs no avota, automašīnas aprīkojuma, iestatījumiem u.c.
Atlasiet galveno avotu, nospiežot galvenā
avota taustiņu (1) (piemēram, RADIO,
MEDIA). Pārvietojieties pa avota izvēlnēm,
izmantojot TUNE, OK/MENU, EXIT vai galvenā avota taustiņu (1).
Ja izvēlnes joslas teksts ir pelēkā krāsā, šo
opciju nevar atlasīt. Tā var būt tādēļ, ka šī
funkcija automašīnā nav pieejama, avots nav
aktīvs vai pievienots vai tajā nav satura.
3
32
Pieejams tikai tajos galvenajos avotos, kuriem ir vairāki avoti.
Informāciju par pieejamajām funkcijām skatiet
Audio un multivide - izvēlnes pārskats
(83 lpp.).
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Ekrānā redzamie simboli
Ekrāna aktivitātes/statusa laukā redzamo simbolu pārskats.
Aktivitātes/statusa lauks.
Aktivitātes/statusa lauks rāda notiekošās aktivitātes un dažos gadījumos - to statusu.
Lauka ierobežotās vietas dēļ visi aktivitātes/
statusa simboli netiek rādīti visu laiku.
Simbols
Tehniskie parametri
Izveido interneta pieslēgumu,
izmantojot Bluetooth®.
Izveidots interneta pieslēgums,
izmantojot Bluetooth®.
Nav izveidots interneta pieslēgums, izmantojot Bluetooth®.
Simbols
Tehniskie parametri
Simbols
Tehniskie parametri
Izveido interneta pieslēgumu,
izmantojot Wi-Fi.
Tālrunis pievienots automašīnai.
Izveidots interneta pieslēgums,
izmantojot Wi-Fi.
Neatbildēts zvans.
Nav izveidots interneta pieslēgums, izmantojot Wi-Fi.
Notiekošs zvans.
Izveido interneta pieslēgumu,
izmantojot automašīnas
modemu*A.
Nelasīta īsziņa.
03
Mikrofons izslēgts.
Joslas rāda mobilā tālruņa tīkla
signāla stiprumu, bet savienojuma veids ir redzams zem
joslām.
Skaņa izslēgta (MUTE).
SOS pakalpojums*A ir aktīvs.
Izveido interneta pieslēgumu,
izmantojot automašīnas
modemu*A.
Nav izveidots interneta pieslēgums, izmantojot automašīnas
modemu*A.
Automašīnas modems*A pievienots internetam, izmantojot
viesabonēšanu (lietošanai
ārvalstu tīklos).
ON CALL pakalpojums*A ir
aktīvs.
A
Tikai automašīnām ar Volvo On Call.
Saistītā informācija
•
automašīna ar interneta pieslēgumu
(68 lpp.)
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis (58 lpp.)
Pārraidot automašīnas atrašanās vietu, tiek rādīts šis simbols.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
33
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Izlases
Piesaistiet bieži izmantotu funkciju taustiņam
FAV. Funkciju var piesaistīt attiecīgajā galvenajā avotā − radio, multividē, MY CAR un
tīmekļa pārlūkā, ja automašīnā ir izveidots
interneta pieslēgums. Pēc tam piesaistīto funkciju var vienkārši aktivizēt, nospiežot FAV.
03
Izlases piesaistīšana
4. Izvēlnē atlasiet funkciju, kuru vēlaties piesaistīt FAV.
> Kad ir aktīvs skaņas avots (piemēram,
AM, Bluetooth®), saglabātajai funkcijai
var piekļūt, īsi nospiežot FAV.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Audio un multivide (27 lpp.)
MY CAR (15 lpp.)
Radio (37 lpp.)
Mediju atskaņotājs (44 lpp.)
automašīna ar interneta pieslēgumu
(68 lpp.)
Audio un multivide - audio iestatījumi
Audiosistēma ir kalibrēta optimālai skaņas
atveidei, taču to var pielāgot jūsu vajadzībām.
Optimālas skaņas atveides iestatījums
Audiosistēma ir iepriekš kalibrēta tā, lai
nodrošinātu optimālu skaņas atveidi, izmantojot signāla ciparu apstrādi.
Šajā kalibrācijā ņemti vērā skaļruņi, pastiprinātāji, salona akustika, klausītāja atrašanās
vieta utt. katrai automobiļa modeļa un audiosistēmas kombinācijai.
Ir arī dinamiskā kalibrācija, kas ņem vērā skaļuma regulēšanas taustiņa pozīciju, radio
uztveršanas līmeni un automobiļa ātrumu.
Slēdži, par kuriem skaidrots šajā īpašnieka
rokasgrāmatā, piemēram, Bass, Treble un
Equalizer, ir paredzēti tikai, lai lietotājs varētu
pielāgot skaņu savai personīgajai gaumei.
1. Atlasiet galveno avotu (piemēram,
RADIO, MEDIA).
Skaņas kvalitāte, straumējot audio no
interneta
2. Atlasiet avotu (piemēram, AM,
Bluetooth).
Pārraidīto datu apjoms ir atkarīgs no automašīnā izmantotajiem pakalpojumiem vai aplikācijām. Piemēram, audio straumēšana var būt
saistīta ar lielu datu apjomu, kam nepieciešams labs savienojums un spēcīgs signāls.
Dažās lietotnēs var iestatīt skaņas kvalitāti.
Atlasot augstu skaņas kvalitāti, var palielināties ielādēšanas laiks un rasties skaņas pārrāvumi. Lai nodrošinātu nepārtrauktu skaņu,
ieteicams atlasīt zemāku skaņas kvalitāti.
3. Parastajā avota skatā nospiediet OK/
MENU un atlasiet izvēlni FAV.
Tā vietā varat turēt nospiestu FAV, līdz
tiek parādīta izvēlne.
34
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Saistītā informācija
•
automašīna ar interneta pieslēgumu
(68 lpp.)
Audio un multivide - vispārīgi audio
iestatījumi
• Voice control volume - balss atpazīšanas (63 lpp.) sistēmas balss skaļums.
Vispārīgi audio un multivides sistēmas audio
iestatījumi.
• Ringtone volume - automašīnai pievie-
Nospiediet SOUND, lai piekļūtu audio iestatījumu izvēlnei (Bass, Treble, u.c.). Pagrieziet
TUNE, lai ritinātu līdz vajadzīgajai atlasei (piemēram, Treble), un nospiediet OK/MENU, lai
to atlasītu.
• Park assist volume - automašīnas
Noregulējiet iestatījumu, pagriežot TUNE, un
saglabājiet iestatījumu, nospiežot OK/MENU.
Ņemiet vērā, ka audio skaļumu var regulēt
tikai noteiktā diapazonā. Kad kāda no funkcijām (piemēram, navigācijas sistēma) ir aktīva,
audio skaļumu var regulēt, pagriežot slēdzi
VOL min./maks. pozīcijā.
Turpiniet griezt TUNE, lai piekļūtu citām opcijām:
nota mobilā tālruņa (58 lpp.) zvana signāla skaļums.
novietošanas sensora signāla skaļums*.
• Cross Traffic Alert-vol. - CTA sistēmas
signāla skaļums*.
03
• Volume compensation - Skaņas kompensācija pārmērīgiem trokšņiem pasažieru salonā (37 lpp.).
• Reset audio settings - atjauno skaņas
iestatījumiem rūpnīcas iestatījumus.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
• Premium sound* - Uzlaboti audio iestatījumi (36 lpp.).
• Bass - Basa līmenis.
• Treble - Augsto toņu līmenis.
• Fader – Līdzsvars starp priekšējiem un
aizmugurējiem skaļruņiem.
• Balance – Līdzsvars starp labās un kreisās puses skaļruņiem.
• Equalizer - Skaļuma līmenis dažādiem
viļņu garumiem (37 lpp.).
• Navigation volume - navigācijas sistēmas* balss skaļums.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
35
03 AUDIO UN MULTIVIDE
03
Audio un multivide — uzlabotie audio
iestatījumi*
1. Pagrieziet TUNE, lai ritinātu līdz
Surround, un nospiediet OK/MENU.
Noregulējiet radio un multivides audio iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.
2. Telpisko skaņu var ieslēgt / izslēgt,
nospiežot OK/MENU.
Visiem uzlabotajiem audio iestatījumiem var
piekļūt, nospiežot SOUND, lai atvērtu audio
iestatījumu izvēlni. Pagrieziet TUNE, lai ritinātu
līdz Premium sound*, un nospiediet OK/
MENU.
Ja ir izvēlēts režīms Ieslēgta, telpiskās skaņas
līmeni var iestatīt atsevišķi.
Skaņas baudījums
2. Izvēlieties telpiskās skaņas līmeni, pagriežot TUNE, un apstipriniet, nospiežot OK/
MENU.
Skaņas baudījumu var optimizēt dažādām
automašīnas daļām. Skaņas profilu var iestatīt
Driver seat, Rear seats vai Whole car.
1. Pagrieziet TUNE, lai ritinātu līdz Sound
stage, un nospiediet OK/MENU.
2. Izvēlieties skaņas profilu, pagriežot
TUNE, un apstipriniet, nospiežot OK/
MENU.
Telpiskā skaņa
telpiskās skaņas sistēmu var iestatīt ieslēgtā /
izslēgtā pozīcijā. Ja ir izvēlēta pozīcija
Ieslēgta, tad sistēma izvēlas iestatījumu optimālai skaņas atveidei. Pēc tam parasti ekrānā
. Ja ierakstot ir
parādās DPL II un
izmantota Dolby Digital tehnoloģija, tad
atskaņošana notiek, kad izvēlēts šis iestatījums. Pēc tam ekrānā parādās
. Ja ir
izvēlēta pozīcija Izslēgts, tad ir pieejams 3
kanālu stereo.
36
1. Pagrieziet TUNE, lai ritinātu līdz līmeņa
iestatījumam, un apstipriniet, nospiežot
OK/MENU.
Zemfrekvenču akustiskā sistēma
Zemfrekvenču akustiskās sistēmas skaļuma
līmeni var noregulēt atsevišķi.
1. Pagrieziet TUNE, lai ritinātu līdz
Subwoofer, un nospiediet OK/MENU.
2. Izvēlieties skaļuma līmeni, pagriežot
TUNE, un apstipriniet, nospiežot OK/
MENU.
Vidējais skaļrunis
Vidējā skaļruņa skaļuma līmeni var noregulēt
atsevišķi. Ja ir ieslēgta telpiskā skaņa, ir
iestatīts DPL II centre level; pretējā gadījumā ir iestatīts 3 channel centre level.
1. Pagrieziet TUNE, lai ritinātu līdz Centre,
un nospiediet OK/MENU.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
2. Izvēlieties skaļuma līmeni, pagriežot
TUNE, un apstipriniet, nospiežot OK/
MENU.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
•
•
Ekvalaizera iestatīšana (37 lpp.)
•
Skaņas skaļuma iestatīšana ārējiem audio
avotiem (53 lpp.)
Audio skaļuma un automātiskās skaļuma
kontroles iestatīšana (37 lpp.)
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Ekvalaizera iestatīšana
Iestatiet ekvalaizeru un noregulējiet dažādu
radio frekvenču vai TV skaļumu atsevišķi.
1. Nospiediet SOUND, lai piekļūtu audio
iestatījumu izvēlnei. Pagrieziet TUNE, lai
ritinātu līdz Equalizer, un nospiediet OK/
MENU.
2. Izvēlieties viļņu garumu, pagriežot TUNE,
un apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
3. Noregulējiet audio iestatījumus, pagriežot
TUNE, un apstipriniet, nospiežot OK/
MENU, vai atceliet komandu, izmantojot
EXIT. Tāpat turpiniet ar citiem viļņu garumiem, kurus vēlaties mainīt.
Audio skaļuma un automātiskās
skaļuma kontroles iestatīšana
Iestatiet skaņas kompensāciju pārmērīgiem
trokšņiem pasažieru salonā.
Audiosistēma kompensē traucējošos trokšņus, palielinot skaļumu atkarībā no automašīnas ātruma. Kompensācijas līmeni var iestatīt
Low, Medium, High vai Off.
•
Audio un multivide — uzlabotie audio
iestatījumi* (36 lpp.)
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
Automašīnā ar interneta pieslēgumu
(68 lpp.) var klausīties interneta radio, skatiet
Aplikācijas (74 lpp.).
03
2. Izvēlieties līmeni, pagriežot TUNE, un
apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
Saistītā informācija
Audio un multivide — uzlabotie audio
iestatījumi* (36 lpp.)
Var klausīties AM4 un FM radio frekvences.
Dažos gadījumos arī digitālo radio (DAB)*
(43 lpp.).
1. Nospiediet SOUND, lai piekļūtu audio
iestatījumu izvēlnei. Pagrieziet TUNE līdz
Volume compensation un nospiediet
OK/MENU.
4. Kad audio iestatījumi ir veikti, nospiediet
taustiņu EXIT, lai apstiprinātu un atgrieztos parastajā skatā.
•
Radio
Radio funkciju vadība.
Pamata informāciju par radio vadību skatiet
Sistēmas pārvaldība un izvēļņu navigācija
(29 lpp.).
Noteiktas funkcijas var piesaistīt taustiņam
FAV. Pēc tam piesaistītu funkciju var aktivizēt, vienkārši nospiežot taustiņu FAV, skatiet
Izlases (34 lpp.).
4
Neattiecas uz V60 Plug-in Hybrid un S60L Twin Engine.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
37
03 AUDIO UN MULTIVIDE
||
AM4/FM radio
•
•
•
Radio meklēšana (38 lpp.)
Radiostaciju saglabāšana atmiņā
(39 lpp.)
RDS funkcijas (40 lpp.)
Digitālais radio (DAB)*
03
•
•
•
•
•
Digitālais radio (DAB)* (43 lpp.)
Digitālais radio (DAB)* - apakškanāls
(43 lpp.)
Saite DAB - DAB* (44 lpp.)
Radio automātiski izveido automātiskajā radio
meklēšanā izmantoto radiostaciju sarakstu
(39 lpp.).
Automātiskā radio noskaņošana (38 lpp.)
izmanto radio izveidoto staciju sarakstu. Var
veikt arī manuālu radio noskaņošanu
(39 lpp.).
Ja ir iestatīta (38 lpp.) automātiska radio
meklēšana, to var veikt parastajā skatā un
staciju sarakstā.
Veicot noskaņošanu, var iestatīt, lai tā tiktu
veikta automātiski vai manuāli.
1. Īsi nospiežot − FM avota parastajā skatā
/
viduskonsolē (vai izmantojot
vadības taustiņus uz stūres).
> Radio ieslēdz iepriekšējo/nākamo
saglabāto staciju.
1. FM avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Tune station by.
RDS funkcijas (40 lpp.)
2. Pagrieziet TUNE līdz Station list vai
Manual tuning un atlasiet, nospiežot
OK/MENU.
Aplikācijas (74 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
Automātiska radio regulēšana
Radio automātiski sastāda to pašreiz uztveramo FM radiostaciju sarakstu (39 lpp.) ,
kuru signāls ir visspēcīgākais.
Radiostaciju saglabāšana atmiņā
(39 lpp.)
Interneta radio
•
Radio meklēšana
Izvēlnes pārskats - AM (84 lpp.)
Izvēlnes pārskats - FM (84 lpp.)
Izvēlnes pārskats − digitālais radio (DAB)*
(85 lpp.)
PIEZĪME
Uztveršana ir atkarīga gan no signāla stipruma, gan kvalitātes. Translāciju var traucēt vairāki faktori, piemēram, augstas ēkas
vai tālu esošs raidītājs. Arī pārklājuma
līmenis var atšķirties atkarībā no vietas, kur
atrodaties.
Radio regulēšana parastajā skatā
2. Turot nospiestu − FM avota parastajā
skatā
/
viduskonsolē (vai izmantojot vadības taustiņus uz stūres).
> Radio ieslēdz iepriekšējo/nākamo pieejamo staciju.
Radio regulēšana staciju sarakstā
1. FM avota parastajā skatā pagrieziet
TUNE - tiks attēlots FM station list.
2. Pagrieziet TUNE, līdz ir sasniegta vajadzīgā stacija, un atlasiet, nospiežot OK/
MENU.
Staciju sarakstā pārslēdzieties starp automātisko un manuālo radio regulēšanu (39 lpp.),
viduskonsolē nospiežot INFO.
4
38
Neattiecas uz V60 Plug-in Hybrid un S60L Twin Engine.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Radiostaciju saraksts
Manuāla radio regulēšana
Radiostaciju saglabāšana atmiņā
Radio automātiski sastāda to pašreiz uztveramo FM radiostaciju sarakstu , kuru signāls ir
visspēcīgākais. Tas ļauj atrast radiostaciju, ja
braucat svešā vietā un nezināt radiostacijas un
to frekvences.
Radio automātiski izveido radiostaciju
sarakstu (39 lpp.), bet radio regulēšanu var
veikt manuāli.
Ieteicams bieži izmantotās radiostacijas saglabāt atmiņā, lai atvieglotu to ieslēgšanu.
Automātiskā radio regulēšana (38 lpp.)
izmanto izveidoto staciju sarakstu.
PIEZĪME
Tiek rādīts tikai tobrīd uztverto radiostaciju
frekvenču saraksts, nevis visu izvēlētā
viļņu garuma radio frekvenču pilnīgs
saraksts.
Ja ir iestatīta (38 lpp.) manuāla radio meklēšana, to var veikt parastajā skatā un frekvenču sarakstā.
Radio regulēšana parastajā skatā
2. Turot nospiestu − FM avota parastajā
skatā
/
viduskonsolē (vai izmantojot vadības taustiņus uz stūres).
> Radio ieslēdz iepriekšējo/nākamo pieejamo staciju.
Radio regulēšana frekvenču sarakstā
1. FM avota parastajā skatā pagrieziet
TUNE - tiks attēlots FM tuning.
2. Pagrieziet TUNE, līdz ir sasniegta vajadzīgā frekvence, un atlasiet, nospiežot
OK/MENU.
Frekvenču sarakstā pārslēdzieties starp
manuālu un automātisku radio regulēšanu
(38 lpp.), viduskonsolē nospiežot INFO.
5
Neattiecas uz V60 Plug-in Hybrid un S60L Twin Engine.
03
1. Īsi nospiežot − FM avota parastajā skatā
/
viduskonsolē (vai izmantojot
vadības taustiņus uz stūres).
> Radio ieslēdz iepriekšējo/nākamo
saglabāto staciju.
Iepriekš saglabātas stacijas.
AM5/FM radio
Katram viļņu garumam var veikt 10 iestatījumus (piemēram, AM).
Iepriekš iestatītās vērtības tiek izvēlētas,
izmantojot iepriekš iestatīto vērtību spiedpogas.
1. Noregulējiet radiostaciju (skatiet Radio
meklēšana (38 lpp.)).
2. Dažas sekundes turiet nospiestu vienu no
atmiņas taustiņiem. Tagad var lietot iestatījumu taustiņu.
Rādījumu ekrānā var aplūkot iepriekš izvēlēto
kanālu sarakstu.
}}
39
03 AUDIO UN MULTIVIDE
||
– Lai aktivizētu/deaktivizētu, AM/FM avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet Show Presets.
Digitālais radio (DAB)*
03
Katram viļņu garumam var saglabāt 10 radiostacijas. Atmiņā var saglabāt, ilgāk turot
nospiestu vajadzīgo atmiņas taustiņu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā AM/FM radio
iepriekš. Iepriekš iestatītās vērtības tiek izvēlētas, izmantojot iepriekš iestatīto vērtību
spiedpogas.
Iepriekšējais iestatījums satur vienu kanālu,
bet ne apakškanālu. Ja tiek atskaņots apakškanāls un saglabāts iepriekšējais iestatījums,
tad sistēma reģistrē tikai galveno kanālu. Tas
ir tādēļ, ka apakškanāli ir īslaicīgi. Nākamajā
mēģinājumā izgūt iepriekšējo iestatījumu, tiks
atskaņots kanāls, kas saturēja apakškanālu.
Iepriekšējais iestatījums nav atkarīgs no
kanālu saraksta.
RDS funkcijas
RDS (Radio Data System) savieno tīklā FM
raidītājus. FM raidītājs šādā tīklā sūta informāciju, kas RDS radio piešķir šādas funkcijas:
•
Automātiski pārslēdzas uz spēcīgāku raidītāju, ja attiecīgajā teritorijā pasliktinās
uztveršanas apstākļi6.
•
Meklējiet programmas kategoriju, piemēram, programmu tipus7 vai satiksmes
informāciju.
Rādījumu ekrānā var aplūkot iepriekš izvēlēto
kanālu sarakstu.
–
Lai aktivizētu/deaktivizētu, DAB avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet Show Presets.
PIEZĪME
Skaņu sistēmas DAB sistēma neatbalsta
visas DAB standarta funkcijas.
6
7
40
•
Pateicoties RDS, radio var automātiski pārslēgties uz raidītāju ar visspēcīgāko signālu.
RDS ļauj uztvert, piemēram, satiksmes informāciju (TP) un meklēt noteiktus programmu
tipus (PTY).
Attiecas uz FM radio.
Attiecas uz DAB* radio.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
Saņem teksta informāciju par pašreizējo
radio programmu8.
PIEZĪME
Dažas radiostacijas neizmanto RDS vai
izmanto to tikai daļēji.
Ja vēlamais programmas veids ir atrasts,
radio var pārslēgt stacijas, pārtraucot pašreiz
skanošo audio avotu. Piemēram, ja tiek
izmantots CD atskaņotājs, tas tiek pārslēgts
pauzes režīmā. Prioritārā pārraide, kas pārtrauc citas, tiek atskaņota ieprogrammētā
skaļumā (42 lpp.). Kad iestatītais programmas tips vairs netiek pārraidīts, radio ieslēdz
iepriekšējo audio avotu un skaļumu.
Programmējamās funkcijas: trauksme, satiksmes informācija (TP) un programmu tipi
(PTY) pārtrauc cita citu prioritāšu secībā, turklāt trauksmei ir visaugstākā prioritāte un programmu tipiem − viszemākā. Nospiediet OK/
MENU, lai atkal ieslēgtu pārtraukto audio
avotu un vienlaikus noklausītos paziņojumu.
Nospiediet EXIT, lai atceltu paziņojumu un
atkal ieslēgtu pārtraukto audio avotu.
Saistītā informācija
•
Ja notiek negadījumi vai nelaimes, atskan
signalizācija. (41 lpp.)
•
Satiksmes informācija (TP) (41 lpp.)
03 AUDIO UN MULTIVIDE
•
•
Radio programmu tipi (PTY) (42 lpp.)
Radio teksts (42 lpp.)
Ja notiek negadījumi vai nelaimes,
atskan signalizācija.
Radio funkciju lieto, lai brīdinātu par nopietniem negadījumiem vai katastrofām. Ziņojums
ALARM! parādās rādījumu ekrānā, kad tiek
pārraidīts trauksmes ziņojums.
Signalizāciju var īslaicīgi pārtraukt, bet to
nevar deaktivizēt.
Saistītā informācija
•
Satiksmes informācija (TP)
Šī funkcija ļauj klausīties iestatītās radiostacijas RDS tīkla satiksmes informāciju.
Simbols TP norāda, ka funkcija ir aktīva. Ja
jebkurā sarakstā esošā stacija spēj pārraidīt
satiksmes informāciju, to norāda TP , kas
spoži izgaismojas ekrānā. Pretējā gadījumā
TP ir pelēkā krāsā.
–
RDS funkcijas (40 lpp.)
Lai aktivizētu/deaktivizētu, FM avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet TP.
03
Saistītā informācija
•
8
RDS funkcijas (40 lpp.)
Attiecas uz FM un DAB* radio.
41
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Radio programmu tipi (PTY)
DAB* radio var atlasīt vienu vai vairākus programmu tipus, piemēram, popmūziku un klasisko mūziku. Kad programmas tips ir atlasīts,
notiek pārslēgšanās tikai starp tiem kanāliem,
kuros pārraida attiecīgā tipa programmas.
03
1. Lai atlasītu programmas tipu, DAB avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet Programme type (PTY) filtering.
2. Pagrieziet TUNE līdz programmas tipam,
kuru vēlaties iezīmēt vai kuram vēlaties
noņemt atzīmi.
3. Iezīmējiet programmas tipu/noņemiet tā
atzīmi ar OK/MENU.
4. Kad ir atlasīti vēlamie programmu tipi,
izejiet no izvēlnes sistēmas, nospiežot
EXIT.
Skaļuma regulēšana RDS, kuri
pārtrauc cita avota atskaņošanu −
funkcijas
Pārtraucošās RDS funkcijas, piemēram,
trauksme vai satiksmes informācija (TP), ir
dzirdami tajā skaļumā, kāds uzstādīts katram
atbilstošajam programmas tipam. Ja skaļuma
līmenis ir noregulēts programmas pārtraukuma laikā, jaunais līmenis tiks saglabāts,
līdzko tiks pārtraukta jaunā programma.
Saistītā informācija
•
•
•
RDS funkcijas (40 lpp.)
Ja notiek negadījumi vai nelaimes, atskan
signalizācija. (41 lpp.)
Satiksmes informācija (TP) (41 lpp.)
Kad šī funkcija ir aktīva, ekrānā redzams simbols PTY.
Dažos gadījumos DAB radio iziet no PTY
režīma, skatiet Saite DAB - DAB* (44 lpp.).
Saistītā informācija
•
42
RDS funkcijas (40 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
Radio teksts
Dažas RDS stacijas pārraida informāciju par
programmas saturu, izpildītājiem u.c. Šo informāciju var parādīt rādījumu ekrānā. Radio
tekstu var parādīt FM un DAB* radio.
–
Lai aktivizētu/deaktivizētu, FM/DAB avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet Show.
Saistītā informācija
•
•
RDS funkcijas (40 lpp.)
Digitālais radio (DAB)* (43 lpp.)
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Automātiska radio frekvenču
atjaunināšana (AF)
Šī funkcija automātiski atlasa visspēcīgāko
iestatītās radiostacijas raidītāju, un to var aktivizēt FM radio.
Digitālais radio (DAB)*
Digitālais radio (DAB)* - apakškanāls
DAB (Digital Audio Broadcasting) ir radio
(37 lpp.) digitālās apraides sistēma. Automašīna atbalsta DAB, DAB+ un DMB.
Sekundārie komponenti parasti tiek dēvēti par
apakškanāliem. Tie ir īslaicīgi un var ietvert,
piem., galvenās programmas tulkojumus citās
valodās.
PIEZĪME
Lai atrastu raidītāju ar visspēcīgāko signālu,
funkcija var izņēmuma gadījumos meklēt visā
FM diapazonā.
Ja iestatītā radiostacija saglabāta atmiņā
(39 lpp.), šī funkcija nemaina raidītāju pat, ja
tiek aktivizēta automātiska radio frekvenču
atjaunināšana.
–
Lai aktivizētu/deaktivizētu, FM avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet Alternative frequency.
DAB pārklājums nav pieejams visur. Ja nav
pārklājuma, displeja ekrānā parādās ziņojums No reception.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Radiostaciju saglabāšana atmiņā (39 lpp.)
Radio programmu tipi (PTY) (42 lpp.)
Radio teksts (42 lpp.)
Digitālais radio (DAB)* - apakškanāls
(43 lpp.)
Ja tiek pārraidīts viens vai vairāki apakškanāli,
tad rādījumu ekrānā pa kreisi no kanāla
. Apakšnosaukuma tiek parādīts simbols
kanāls tiek parādīts ar simbolu -, kas rādījumu ekrānā parādās pa kreisi no kanāla
nosaukuma.
03
Pagrieziet TUNE, lai piekļūtu apakškanāliem.
Apakškanāliem var piekļūt tikai no galvenā
kanāla. Lai piekļūtu citiem apakškanāliem,
atlasiet citu galveno kanālu.
Saite DAB - DAB* (44 lpp.)
Izvēlnes pārskats − digitālais radio (DAB)*
(85 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
43
03 AUDIO UN MULTIVIDE
03
Saite DAB - DAB*
Mediju atskaņotājs
DAB - DAB savienojums nozīmē, ka DAB
radio var pāriet no viena kanāla ar sliktu signālu vai bez signāla uz citā kanālu grupā
esošu to pašu kanālu ar labāku signālu.
Multivides atskaņotājā var atskaņot audio un
video signālu no CD/DVD diskiem un ārēji pievienotiem audio avotiem, izmantojot
AUX/USB* ieeju, vai bezvadu režīmā straumēt
audio failus (54 lpp.) no ārējām ierīcēm,
izmantojot Bluetooth®. Noteikti multivides
atskaņotāji ir aprīkoti ar TV uztvērēju* un var
sazināties ar mobilo tālruni (58 lpp.), izmantojot Bluetooth®.
Mainot kanāla grupu, var būt aizkave. Laikā
starp pašreizējā kanāla izslēgšanu un pāreju
uz jauno kanālu var būt īslaicīgs klusums.
–
Lai aktivizētu/deaktivizētu, DAB avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet DAB-DAB linking.
Mūziku var pārkopēt no diska/USB9 uz automašīnas cietā diska dzini (HDD) (49 lpp.).
Automašīnā ar interneta pieslēgumu
(68 lpp.) var klausīties interneta radio, audiogrāmatas un izmantot mūzikas pakalpojumu,
skatiet Aplikācijas (74 lpp.).
Mediju atskaņotāja vadības slēdži
9
44
Atkarībā no tirgus.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
Pamata informāciju par atskaņošanu un navigāciju skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēļņu
navigācija (29 lpp.).
Noteiktas funkcijas var piesaistīt taustiņam
FAV. Pēc tam piesaistītu funkciju var aktivizēt, vienkārši nospiežot taustiņu FAV, skatiet
Izlases (34 lpp.).
Gracenote MusicID®
Gracenote MusicID® ir nozares standarts
mūzikas atpazīšanā. Šo tehnoloģiju izmanto,
lai identificētu un sniegtu kompaktdisku, datu
nesēju digitālo mūzikas failu un interneta
mūzikas pakalpojumu un mūzikas informāciju.
Saistītā informācija
•
•
Audio un multivide (27 lpp.)
•
•
Tālvadības pults* (81 lpp.)
Balss atpazīšana − mobilais tālrunis
(66 lpp.)
Multivides atskaņotājs - saderīgie failu
formāti (50 lpp.)
03 AUDIO UN MULTIVIDE
CD/DVD
Multivides atskaņotājs (44 lpp.) var atskaņot
iepriekš ierakstītus CD/DVD diskus.
Mediju atskaņotājs atbalsta un var atskaņot
šādu tipu disku un failus:
•
Iepriekš ierakstīti CD/DVD diski (CD/DVD/
audio).
•
Iepriekš ierakstīti DVD video diski (DVD
video).
•
Ierakstīti CD-/DVD diski ar audio failiem.
Plašāku informāciju par atbalstītajiem formātiem skatiet saderīgie faili formāti (50 lpp.).
Lai disku varētu atskaņot, tas drīkst saturēt
maksimāli 5000 failu (tostarp atskaņošanas
sarakstus).
PIEZĪME
Atskaņotājs var neatskaņot dažus audio
failus, kurus ierakstu kompānijas ir aizsargājušas pret kopēšanu, vai privāti pārrakstītos audio failus.
Mūziku var pārkopēt no diska10 uz automašīnas cietā diska dzini (HDD) (49 lpp.) un pēc
tam atskaņot no turienes.
Noteiktas funkcijas var piesaistīt taustiņam
FAV. Pēc tam piesaistītu funkciju var aktivizēt, vienkārši nospiežot taustiņu FAV, skatiet
Izlases (34 lpp.).
10
Pamata informāciju par atskaņošanu un navigāciju skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēļņu
navigācija (29 lpp.). Plašāku aprakstu skatiet
tālāk.
Kad faila atskaņošana ir pabeigta, turpinās
citu tās pašas mapes failu atskaņošana.
Mapju maiņa notiek automātiski, kad visi pašreizējās mapes faili ir atskaņoti.
CD/DVD audio disku atskaņošana un
pārvietošanās pa tiem
DVD video disku atskaņošana un
pārvietošanās pa tiem
Diska avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un pagrieziet TUNE, lai piekļūtu
diska ierakstu struktūrai. Pārvietojieties pa
struktūru, pagriežot TUNE.
Informāciju par DVD video disku pārvaldību
skatiet DVD video disku atskaņošana un navigācija (48 lpp.).
Sāciet skaņu ieraksta atskaņošanu, nospiežot
OK/MENU.
Varat meklēt mūziku savās ierīcēs. Meklēšanas funkcija skenē USB, disku un cietā diska
dzini. Skatiet plašāku informāciju par meklēšanas funkciju (46 lpp.).
Ierakstītu CD/DVD disku atskaņošana
un pārvietošanās pa tiem
Ja atskaņotājā tiek ievietots disks ar audio /
video failiem, tad ir jāielādē diska mapes
struktūra. Atkarībā no diska kvalitātes un
informācijas daudzuma, iespējams, paies
neliels brīdis, pirms sāksies atskaņošana.
Diska avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un pagrieziet TUNE, lai piekļūtu
diska mapju struktūrai vai pārlūkotu kategorijas. Pārvietojieties pa struktūru, pagriežot
TUNE, atlasiet mapi, izmantojot OK/MENU,
un dodieties atpakaļ struktūrā, nospiežot
EXIT.
03
Meklēšana datu nesējā
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
•
•
Patīšana uz priekšu/atpakaļ (46 lpp.)
•
Izvēlnes pārskats - CD/DVD audio
(86 lpp.)
•
Izvēlnes pārskats - DVD video (86 lpp.)
Diska ierakstu vai audio failu nejauša atlasīšana (46 lpp.)
Sāciet faila atskaņošanu, nospiežot OK/
MENU.
Dažos tirgos.
45
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Patīšana uz priekšu/atpakaļ
Audio un video failus var tīt uz priekšu/attīt
atpakaļ11.
/
taustiņu, lai tītu uz
Turiet nospiestu
priekšu/attītu atpakaļ audio vai video failus.
03
Audio faili tiek tīti uz priekšu/atpakaļ vienā
ātrumā, bet video failus var tīt uz priekšu/
atpakaļ vairākos dažādos ātrumos. Atkārtoti
/
, lai palielinātu
nospiediet taustiņus
ātrumu video failu tīšanai uz priekšu/attīšanai
atpakaļ. Atlaidiet taustiņu, lai atsāktu skatīšanos parastajā ātrumā.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
Diska ierakstu vai audio failu nejauša
atlasīšana
Meklēšana datu nesējā
Šī funkcija ierakstus/audio failus atskaņo
nejaušā secībā12.
Varat meklēt mūziku savās ierīcēs. Meklēšana
tiek veikta USB (51 lpp.), diskā (45 lpp.) un
cietā diska dzinī (49 lpp.).
Lai klausītos atlasītā avota ierakstus/audio
failus nejaušā secībā:
Meklēšanu datu nesējā var veikt avotu Disc,
USB un HDD parastajā skatā.
1. Atlasītā avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU
Lai sāktu meklēšanu, avota parastajā skatā
nospiediet OK/MENU un atlasiet Media
search.
2. Pagrieziet TUNE līdz Shuffle
3. Lai aktivētu/deaktivētu šo funkciju,
nospiediet OK/MENU.
Meklēšanas funkcija
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
•
Mediji Bluetooth® (54 lpp.)
Meklēšana, izmantojot ritentiņu.
Rakstzīmju saraksts.
Ievades režīma maiņa (skatiet tabulu
tālāk).
Izmantojot ritentiņu, ievadiet meklējamos vārdus.
11
12
46
Attiecas tikai uz CD/DVD* diskiem, USB un iPod®.
Neattiecas uz DVD video diskiem. Attiecībā uz ārējiem audio avotiem, kas pievienoti, izmantojot AUX/USB pieslēgvietu, tas attiecas tikai uz USB un iPod®. Neatbalsta visi mobilie tālruņi.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
03 AUDIO UN MULTIVIDE
1. Pagrieziet TUNE līdz vajadzīgajam burtam, nospiediet OK/MENU, lai apstiprinātu. Var izmantot arī viduskonsoles vadības paneļa ciparu un burtu taustiņus.
Lai mainītu ievadīšanas režīmu uz cipariem vai speciālajām rakstzīmēm vai
dotos uz rezultātu sarakstu, pagrieziet
TUNE līdz kādai no opcijām (skatiet skaidrojumu tabulā tālāk) ievadīšanas režīma
mainīšanas sarakstā (2) un nospiediet
OK/MENU.
123/AB
C
Pārslēdzieties starp burtu un
ciparu režīmu, nospiežot OK/
MENU.
MORE
Mainiet uz speciālajām rakstzīmēm, nospiežot OK/MENU.
Search
Veiciet meklēšanu datu nesējā.
||}
2. Turpiniet ar nākamo burtu utt.
3. Kad esat apmierināts ar meklējamo
vārdu, atlasiet Search.
> Tiek veikta meklēšana. Rezultāts tiek
parādīts un sagrupēts šādās kategorijās: izpildītājs, albums, skaņu ieraksts,
žanrs, gads un komponists.
4. Pagrieziet TUNE līdz vajadzīgajai kategorijai un nospiediet OK/MENU.
5. Pagrieziet TUNE, lai atlasītu multividi,
nospiediet OK/MENU, lai sāktu atskaņošanu.
Pārslēdzas no ritentiņa uz
Keyword: lauku. Pārvietojiet
kursoru, izmantojot TUNE.
Izdzēsiet nepareizi ievadītu
rakstzīmi, izmantojot EXIT. Lai
atgrieztos pie ritentiņa, nospiediet OK/MENU.
Ņemiet vērā, ka ciparu un
burtu taustiņus vadības panelī
var izmantot Keyword: lauka
rediģēšanai.
Īss piespiediens uz EXIT (IZIET) izdzēsīs ievadīto simbolu. Ilgāk piespiežot EXIT izdzēsīs
ievadītos simbolus.
Ievadīšana, izmantojot ciparu tastatūru
03
Ciparu tastatūra.
Rakstzīmes var ievadīt arī, izmantojot viduskonsoles taustiņus 0-9, * un #.
Ja, piemēram, ir nospiests 9, zem taustiņiem
tiek parādīta josla ar visām rakstzīmēm13, piemēram, W, x, y, z un 9. Ātri nospiežot taustiņu, kursors pārvietojas starp šīm rakstzīmēm.
•
Apturiet kursoru uz vēlamās rakstzīmes,
lai to atlasītu - ievadīšanas rindiņā tiek
parādīta rakstzīme.
•
Dzēšana/maiņa, izmantojot EXIT.
Lai ievadītu numuru, turiet nospiestu attiecīgā
cipara taustiņu.
13
Katra taustiņa rakstzīme var atšķirties atkarībā no tirgus/valsts/valodas.
47
03 AUDIO UN MULTIVIDE
DVD video disku atskaņošana un
navigācija
Pārvietošanās pa DVD video diska
izvēlni
Atskaņojot DVD video disku, displejā var parādīties diska izvēlne. Diska izvēlne ļauj piekļūt
papildu funkcijām un iestatījumiem, piemēram, subtitru, valodas un ainas izvēlei.
03
Saistītā informācija
Pamata informāciju par atskaņošanu un navigāciju skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēļņu
navigācija (29 lpp.). Plašāku aprakstu skatiet
tālāk.
PIEZĪME
Video filma tiek rādīta tikai, kamēr automobilis stāv. Tiklīdz automobiļa ātrums pārsniedz apmēram 8 km/h, attēls izzūd un
displeja ekrānā parādās Video
unavailable at this speed, taču skaņu
joprojām var dzirdēt. Attēls tiek atkal
rādīts, tiklīdz automobiļa ātrums samazinās līdz apmēram 6 km/h.
Pārvietošanās pa DVD video diska izvēlni
notiek, izmantojot viduskonsoles ciparu taustiņus, kā redzams attēlā iepriekš.
Sadaļas vai nosaukuma maiņa
Pagrieziet TUNE, lai piekļūtu sadaļu sarakstam un pārvietotos pa tām (ja tobrīd tiek
atskaņota filma, tā tiek pauzēta). Nospiediet
OK/MENU, lai izvēlētos sadaļu un dotos
atpakaļ uz sākumu (ja iepriekš tika atskaņota
filma, tās atskaņošana turpinās). Nospiediet
EXIT, lai piekļūtu nosaukumu sarakstam.
Nosaukumus var izvēlēties nosaukumu sarakstā, pagriežot TUNE un apstiprinot izvēli ar
OK/MENU. Tādējādi arī nokļūsiet atpakaļ
sadaļu sarakstā. Nospiediet OK/MENU, lai
aktivētu izvēli un atgrieztos sākuma pozīcijā.
Nospiediet EXIT, lai atceltu izvēli un dotos
atpakaļ uz sākumu (neveicot nekādu izvēli).
48
Sadaļu var mainīt arī, nospiežot viduskonsoles taustiņu
/
/ vai vadības taustiņu
uz stūres.
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
•
Kameras leņķis DVD video disku atskaņošanai (49 lpp.)
•
•
Patīšana uz priekšu/atpakaļ (46 lpp.)
•
Multivides atskaņotājs - saderīgie failu
formāti (50 lpp.)
Diska ierakstu vai audio failu nejauša atlasīšana (46 lpp.)
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Kameras leņķis DVD video disku
atskaņošanai
Ja DVD video disks atbalsta šādu funkciju, tad
to var izmantot, lai izvēlētos kameras leņķi, no
kura skatīt konkrētu ainu.
–
Disku avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Advanced
settings Angles.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
Attēla iestatījumi
Cietā diska dzinis (HDD)
Displeja spilgtuma un kontrasta iestatījumus
var noregulēt, kad automašīna stāv.
Mūziku var pārkopēt no diska14 uz automašīnas cietā diska dzini (HDD) un pēc tam atskaņot no turienes.
1. Atskaņošanas režīmā nospiediet
OK/MENU un izvēlieties Image settings,
apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
2. Pagrieziet TUNE līdz noregulēšanas opcijai un apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
Informāciju par atbalstītajiem formātiem skatiet saderīgie faili formāti (50 lpp.).
3. Noregulējiet iestatījumu, pagriežot TUNE,
un apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
Pamata informāciju par atskaņošanu un navigāciju skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēļņu
navigācija (29 lpp.). Plašāku aprakstu skatiet
tālāk.
Lai atgrieztos iestatījumu sarakstā, nospiediet
OK/MENU vai EXIT.
Mūzikas pārkopēšana uz cietā diska
dzini
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
•
Audio un multivide (27 lpp.)
Mapes ir apzīmētas ar simbolu
03
.
1. Cietā diska dziņa avota parastajā skatā
nospiediet OK/MENU un atlasiet, lai
kopētu no disks/USB.
2. Atlasiet, ko vēlaties kopēt, un pēc tam Continue.
3. Select destination kopētās mūzikas
atrašanās vietai.
> Importing music from disc/
Importing music from USB
Neizņemiet disku/USB atmiņas ierīci,
līdz datu pārraide nav apstiprināta Music files imported.
14
Atkarībā no tirgus.
}}
49
03 AUDIO UN MULTIVIDE
||
PIEZĪME
Kopējot no USB, mūzikas faili, kas neatrodas mapēs, netiks parādīti, t.i., ja tie atrodas saknes direktorijā. Šos skaņu celiņus
var importēt, atlasot importēt All tracks
vai lejupielādējot failus mapēs.
Sistēma var kopēt mūziku, kas atrodas līdz
8 līmeņus dziļi apakšmapēs.
03
Failu formāti, kurus var pārkopēt uz cietā
diska dzini
CD-/DVD diski: mp3, wma, aac.
USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b.
Mapes vai faila pārdēvēšana/dzēšana
1. Cietā diska dziņa avota parastajā skatā
nospiediet OK/MENU un atlasiet
Rename/delete files.
2. Atlasiet mapi vai failu, nospiediet OK/
MENU un atlasiet Rename vai Delete.
3. Izmantojot ritentiņu, ievadiet jauno nosaukumu un pēc tam — Save.
Failu nevar pārdēvēt tāpat kā citu failu. Tādā
gadījumā sistēma paturēs iepriekšējo nosaukumu.
Atskaņošana un navigācija
Noteiktas funkcijas var piesaistīt taustiņam
FAV. Pēc tam piesaistītu funkciju var aktivizēt, vienkārši nospiežot taustiņu FAV, skatiet
Izlases (34 lpp.).
50
Atskaņošanas secība
Multivides atskaņotājs - saderīgie
failu formāti
Atskaņošana notiek atbilstoši saraksta secībai. Lai sajauktu atskaņošanas secību, cietā
diska dziņa avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Shuffle.
Multivides atskaņotājs var atskaņot dažādus
failu tipus, un tas ir saderīgs ar tālāk tabulā
norādītajiem formātiem.
Meklēšana datu nesējā
CD/DVD disku saderīgie failu formāti
Varat meklēt mūziku savās ierīcēs. Meklēšanas funkcija skenē USB, disku un cietā diska
dzini. Skatiet plašāku informāciju par meklēšanas funkciju (46 lpp.).
Saglabāšanas informācija
Lai skatītu cietā diska dziņa kapacitāti un
izmantošanu, cietā diska dziņa avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
Storage information.
Saistītā informācija
•
•
PIEZĪME
Divkāršā formāta abpusējie diski (DVD
Plus, CD-DVD formāts) ir biezāki, nekā
parastie CD diski, tādēļ to atskaņošanu
nevar garantēt, un var rasties darbības
kļūme.
Ja CD ietver gan MP3, gan CDDA ierakstus, visi MP3 faili tiek ignorēti.
Audio formāts
CD audio, mp3, wma, aac,
m4a
Video formāts
DVD video
Mediju atskaņotājs (44 lpp.)
Izvēlnes pārskats - cietā diska dzinis
(HDD) (87 lpp.)
Saderīgie failu formāti, izmantojot USB
savienojumu
Tālāk esošajā tabulā ir norādīti audio un video
faili, kuru atskaņošanu sistēma atbalsta,
izmantojot USB savienojumu.
Audio formāts
mp3, mp4, wma, aac,
m4a, m4b
Video formāts
–
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Audio specifikācijas MP3 failu
formātam
Audio formāts
MPEG-2 un
MPEG-4
8-96 kHz
1ch un 2ch
Formāts
kHz
kbps
MPEG-1/Audio
32
32–320A
Audio iztveršanas
ātrums
44.1
32–320A
Audio kanāli (ch)
48
32–320A
16
8–160
22.05
8–160
24
8–160
Audio iztveršanas ātrums
Līdz 44,1 kHz
8
8-64
Audio kanāli (ch)
1ch un 2ch
11.025
8-64
16 kbps uz 1ch
12
8-64
Audio bitu pārraides
ātrums
MPEG-2/Audio
MPEG-2.5/Audio
Audio specifikācijas .wma failu
formātam
Lai failu varētu atskaņot, jābūt ievērotiem
šādiem nosacījumiem:
WMA versija
8.x, 9.x, 10.x, Pro
Audio specifikācijas .aac failu formātam
Lai failu varētu atskaņot, jābūt ievērotiem
šādiem nosacījumiem:
15
Dažos tirgos.
Audiosistēmai var pievienot (53 lpp.) ārēju
audio avotu, piemēram, iPod® vai MP3 atskaņotāju.
Audio specifikācijas .wav failu
formātam
03
Lai failu varētu atskaņot, jābūt ievērotiem
šādiem nosacījumiem:
Failu formāts .wav atbalsta arī PCM formātu.
Neattiecas uz 144 kbps.
A
Ārējais skaņas avots, kas pievienots
AUX/USB ieejai
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
•
•
CD/DVD (45 lpp.)
•
Cietā diska dzinis (HDD) (49 lpp.)
Ārējais skaņas avots, kas pievienots
AUX/USB ieejai (51 lpp.)
iPod® vai MP3 atskaņotājs ar atkārtoti uzlādējamām baterijām tiek uzlādēts (ja aizdedze ir
ieslēgta vai dzinējs darbojas) tādā gadījumā,
ja šī ierīce ir pievienota USB pieslēgvietai.
Mūziku var pārkopēt no USB15 uz automašīnas cietā diska dzini (HDD) (49 lpp.) un pēc
tam atskaņot no turienes.
Pamata informāciju par atskaņošanu un navigāciju skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēļņu
navigācija (29 lpp.). Plašāku aprakstu skatiet
tālāk.
}}
51
03 AUDIO UN MULTIVIDE
||
Noteiktas funkcijas var piesaistīt taustiņam
FAV. Pēc tam piesaistītu funkciju var aktivizēt, vienkārši nospiežot taustiņu FAV, skatiet
Izlases (34 lpp.).
Atskaņošana un navigācija
03
PIEZĪME
USB pieslēgvietai pievienotu skaņas avotu
var pēc tam darbināt , izmantojot automašīnas skaņas vadības slēdžus. Ierīci, kas pievienota AUX ieejai, nevar vadīt, izmantojot automobiļa vadības slēdžus.
Sistēma atbalsta mobilos datu nesējus,
kas ir saderīgi ar USB 2.0 un FAT32 failu
sistēmu.
Audio avota parastajā skatā pagrieziet TUNE,
lai atvērtu mapes failu struktūru vai meklētu
kategorijās. Pārvietojieties pa struktūru,
pagriežot TUNE, atlasiet mapi, izmantojot
OK/MENU, un dodieties atpakaļ struktūrā,
nospiežot EXIT.
Lietojot garāka modeļa USB zibatmiņu,
ieteicams izmantot USB adaptera kabeli.
Tas ir tāpēc, lai novērstu USB ieejas un
pievienotās USB zibatmiņas mehānisku
nolietošanos.
Sāciet faila atskaņošanu, nospiežot OK/
MENU.
iPod®
Sistēma atbalsta tikai iPod® audio failu
atskaņošanu.
PIEZĪME
Lai sāktu atskaņošanu, jāizmanto avots
iPod® (nevis USB).
Tehniskās specifikācijas
Kad faila atskaņošana ir pabeigta, turpinās
citu tās pašas mapes failu atskaņošana.
Mapju maiņa notiek automātiski, kad visi pašreizējās mapes faili ir atskaņoti.
Maksimālais mapju skaits
1000
Maksimālais mapju līmeņu
skaits
8
Meklēšana datu nesējā
Maksimālais atskaņošanas
sarakstu skaits
100
Maksimālais atskaņošanas
saraksta vienumu skaits
1000
Apakšmapes
Bez ierobežojuma
USB atmiņa
Daudziem MP3 atskaņotājiem ir pašiem savas
datņu sistēmas, kuras audiosistēma neatbalsta. Lai sistēmā varētu izmantot MP3 atskaņotāju, tas jāiestata režīmā USB Removable
device/Mass Storage Device.
PIEZĪME
15000
Lai atvieglotu USB atmiņas kartes izmantošanu, saglabājiet tajā tikai mūzikas failus. Sis-
MP3 atskaņotājs
PIEZĪME
Maksimālais failu skaits
Varat meklēt mūziku savās ierīcēs. Meklēšanas funkcija skenē USB, disku un cietā diska
dzini. Skatiet plašāku informāciju par meklēšanas funkciju (46 lpp.).
52
tēmai vajag daudz vairāk laika, lai ielādētu
atmiņas vidi, kur ir informācija, kas atšķiras
no saderīgiem mūzikas failiem.
Ja iPod® tiek izmantots kā skaņas avots,
automašīnas audio un multivides sistēma
izmanto izvēļņu struktūru, kas ir līdzīga
paša iPod® atskaņotāja izvēļņu struktūrai.
Saistītā informācija
•
Skaņas skaļuma iestatīšana ārējiem audio
avotiem (53 lpp.)
•
Multivides atskaņotājs - saderīgie failu
formāti (50 lpp.)
•
Audio un multivide - izvēlnes pārskats
(83 lpp.)
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Ārējā audio avota pievienošana
AUX/USB pieslēgvietai
PIEZĪME
Sistēma atbalsta lielāko daļu iPod®
modeļu, kas izgatavoti 2005. gadā vai
vēlāk.
Ārēju skaņas avotu, piem., iPod® vai MP3
atskaņotāju, var pievienot audiosistēmai,
izmantojot jebkuru viduskonsoles pieslēgvietu.
PIEZĪME
Lai novērstu USB savienojuma bojājumus,
tas tiek izslēgts, ja USB savienojumā
notiek īsslēgums vai ja pievienotā USB
ierīce patērē pārāk daudz jaudas (tā var
notikt, ja pievienotā ierīce neatbilst USB
standartam). Nākamreiz ieslēdzot aizdedzi,
USB savienojums tiek automātiski vēlreiz
aktivēts, ja sistēmā nav radusies kļūme.
Skaņas skaļuma iestatīšana ārējiem
audio avotiem
Iestatiet ārējā audio avota (51 lpp.) skaļumu.
Ja skaļums ir pārāk liels vai mazs, tad skaņas
kvalitāte var pasliktināties.
Ja AUX ieejai ir pievienots ārējs skaņas avots
(piem., MP3 atskaņotājs vai iPod®), tad pievienotā skaņas avota skaļums var atšķirties
no sistēmas iekšējā skaļuma (piem., radio).
Novērsiet to, regulējot ieejas skaļumu: AUX
avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU,
atlasiet AUX input un pēc tam atlasiet skaļuma iestatījumu Standard vai Boost.
PIEZĪME
Saistītā informācija
Ārēju skaņas avotu pievienošanas vietas.
•
Ja ārējā skaņas avota skaļums ir pārāk liels
vai mazs, tad skaņas kvalitāte var pasliktināties. Skaņas kvalitāte var pasliktināties
arī tad, ja atskaņotājs tiek uzlādēts laikā,
kamēr audio un multivides sistēma atrodas
AUX režīmā. Tādā gadījumā neuzlādējiet
atskaņotāju, izmantojot 12 V kontaktligzdu.
Ārējais skaņas avots, kas pievienots
AUX/USB ieejai (51 lpp.)
Lai pievienotu skaņas avotu:
1. Pievienojiet skaņas avotu kādai no pieslēgvietām viduskonsoles glabāšanas
nodalījumā (skatiet attēlu).
2. Multivides avota parastajā skatā nospiediet MEDIA, pagrieziet TUNE līdz vēlamajam audio avotam USB, iPod vai AUX
un nospiediet OK/MENU.
Rādījumu ekrānā parādās teksts Reading
USB, kamēr sistēma ielādē failus no atmiņas
vides. Atkarībā no faila struktūras un failu
skaita, ielāde var ieilgt.
03
Saistītā informācija
•
Audio un multivide — uzlabotie audio
iestatījumi* (36 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
53
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Mediji Bluetooth®
PIEZĪME
Automobiļa mediju atskaņotājs ir aprīkots ar
Bluetooth® un var bezvadu režīmā atskaņot
audio failus, kas saglabāti ārējās ierīcēs ar
Bluetooth® funkciju, piemēram, mobilajos tālruņos un PDA.
03
Bluetooth® mediju atskaņotājam jāatbalsta
audio/video tālvadības pults profils
(AVRCP) un uzlabotais audio klasificēšanas profils (A2DP). Atskaņotājam jāizmanto
AVRCP versija 1.3, A2DP 1.2. Pretējā gadījumā dažas no funkcijām var nedarboties.
Ierīce vispirms jāreģistrē un jāpievieno automašīnai (55 lpp.).
Ne visi tirgū pieejamie ārējie mediju atskaņotāji ir pilnībā savietojami ar automobiļa
mediju atskaņotāja Bluetooth® funkciju.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
izplatītāju, lai saņemtu informāciju par
savietojamajiem tālruņiem un ārējiem multivides atskaņotājiem.
Pamata informāciju par atskaņošanu un navigāciju skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēļņu
navigācija (29 lpp.). Plašāku aprakstu skatiet
tālāk.
Noteiktas funkcijas var piesaistīt taustiņam
FAV. Pēc tam piesaistītu funkciju var aktivizēt, vienkārši nospiežot taustiņu FAV, skatiet
Izlases (34 lpp.).
PIEZĪME
Automobiļa mediju atskaņotājs var atskaņot audio failus tikai, izmantojot Bluetooth®
funkciju.
Atskaņošana un navigācija
Navigāciju un skaņas regulēšanu var veikt ar
viduskonsoles taustiņiem vai vadības taustiņiem uz stūres. Dažas ārējās ierīces ļauj mainīt ierakstus pašā ierīcē.
Ja automašīnai ir pievienots mobilais tālrunis,
vairākas mobilā tālruņa funkcijas var vadīt no
attāluma, skatiet Bluetooth® brīvroku tālrunis
(58 lpp.). Pārslēdzieties starp galvenajiem
avotiem TEL un MEDIA, lai pārvaldītu katra
avota funkcijas.
54
Saistītā informācija
•
Diska ierakstu vai audio failu nejauša atlasīšana (46 lpp.)
•
Izvēlnes pārskats − Media Bluetooth®
(88 lpp.)
Bluetooth® ierīces pievienošana un
atvienošana
Automašīna ir aprīkota ar Bluetooth® un var
sazināties ar citām Bluetooth® ierīcēm bezvadu režīmā pēc tam, kad ir reģistrēta un pievienota (55 lpp.).
Var reģistrēt maksimāli 15 Bluetooth® ierīces.
Katras ierīces reģistrācija jāveic tikai vienu
reizi. Pēc reģistrēšanas ierīcei vairs nav jābūt
redzamai/meklējamai − jābūt aktivizētai tikai
Bluetooth® funkcijai.
Ja Bluetooth® funkcija ir aktivizēta un pēdējā
pievienotā ārējā ierīce ir sasniedzama, to
ieslēdzot, tā tiek pievienota automātiski.
Avota parastajā skatā ir redzams pievienotās
ierīces nosaukums. Lai pievienotu citu ierīci,
nospiediet OK/MENU un atlasiet mainīt ierīci,
(57 lpp.).
Ja Bluetooth® ierīce atrodas ārpus automašīnas uztveršanas diapazona, tā tiek automātiski atvienota. Lai ierīci atvienotu manuāli,
deaktivizējiet ierīces funkciju Bluetooth. Ja
vēlaties atcelt Bluetooth® ierīces reģistrāciju
automašīnā, atlasiet Bluetooth® ierīces atvienošana (58 lpp.). Tādā gadījumā automašīna nemeklēs ierīci automātiski.
Vienlaikus var pievienot divas Bluetooth® ierīces. Var pievienot vienu tālruni
un vienu
multivides ierīci
, starp kurām var pārslēgties (57 lpp.).
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Bluetooth® ierīces reģistrēšana
Bluetooth®
Vienlaikus var pievienot divas
ierīces. Var pievienot vienu tālruni un vienu multivides ierīci, starp kurām var pārslēgties. Vienlaicīgi var zvanīt pa tālruni un straumēt audio
failus. Automašīnai var izveidot interneta pieslēgumu (68 lpp.), izmantojot mobilā tālruņa
interneta savienojumu.
Tālrunis pievienots gan kā tālrunis, gan kā datu
nesējs.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
•
•
Mediji Bluetooth® (54 lpp.)
Bluetooth® brīvroku tālrunis (58 lpp.)
Ierīces var pievienot divos veidos - vai nu
meklējot ārēju ierīci no automašīnas, vai
meklējot automašīnu no ārējas ierīces. Ja
kāda no opcijām nedarbojas, mēģiniet otru.
Ja vēl neatrodaties parastajā tālruņa skatā,
viduskonsolē nospiediet TEL.
03
Var reģistrēt maksimāli 15 Bluetooth® ierīces.
Katras ierīces reģistrācija jāveic tikai vienu
reizi. Pēc reģistrēšanas ierīcei vairs nav jābūt
redzamai/meklējamai − jābūt aktivizētai tikai
Bluetooth® funkcijai.
PIEZĪME
Ja ir atjaunināta tālruņa operētājsistēma,
iespējams, tālruņa reģistrācija tiek pārtraukta. Tādā gadījumā atvienojiet tālruni,
skatiet Bluetooth® ierīces atvienošana
(58 lpp.), un pēc tam pievienojiet to atpakaļ.
Ārējo ierīci var pieslēgt dažādos veidos atkarībā no tā, vai tā iepriekš jau ir bijusi pieslēgta.
Turpmāk esošās savienojuma iespējas ir
aprakstītas, pieņemot, ka šī ir pirmā reize, kad
ierīcei tiks veikts savienojums (reģistrēšana),
un ka nav pievienota neviena cita ierīce.
Savienojuma opcijas rāda tālruņa pievienošanu. Multivides ierīci (54 lpp.) var pievienot
tādā pašā veidā, bet jāsāk no galvenā avota
MEDIA skata.
Tālruņa parastā skata piemērs.
1. alternatīva - ārējas ierīces
meklēšana, izmantojot automašīnas
izvēļņu sistēmu
1. Padariet mobilo tālruni meklējamu/
redzamu, izmantojot Bluetooth®, skatiet
ārējās ierīces rokasgrāmatu vai
www.volvocars.com.
}}
55
03 AUDIO UN MULTIVIDE
||
2. Tālruņa avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Search new
phone (multivides ierīcei Search new
device).
> Tagad automašīna meklē pieejamās
Bluetooth® ierīces, un tas var aizņemt
apmēram vienu minūti.
03
3. Sarakstā atlasiet Bluetooth® ierīci, kuru
vēlaties pievienot, un nospiediet OK/
MENU.
4. Pārliecinieties, ka automašīnas specifiskais ciparu kods atbilst ārējai ierīcei. Ja
tā ir, akceptējiet abās vietās.
5. Akceptējiet vai noraidiet kontaktu un paziņojumu opcijas tālrunī.
> Tagad ārējā ierīce ir pievienota.
Ja pievienošana neizdevās, nospiediet taustiņu EXIT un pievienojiet, kā aprakstīts 2.
alternatīvā.
2. alternatīva - atrodiet automašīnu ar
ārējās ierīces Bluetooth® funkciju.
1. Tālruņa avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU, atlasiet Make car
discoverable un apstipriniet, nospiežot
OK/MENU.
56
2. Meklējiet, izmantojot Bluetooth® ierīču
ārējo ierīci.
> Tagad ierīce meklē pieejamās
Bluetooth® ierīces, un tas var aizņemt
apmēram vienu minūti.
3. Ārējās ierīces ekrānā atlasiet automašīnas
nosaukumu.
4. Pārliecinieties, ka automašīnas specifiskais ciparu kods atbilst ārējai ierīcei. Ja
tā ir, akceptējiet abās vietās.
5. Tālrunī akceptējiet vai noraidiet tālruņu
kontaktu un paziņojumu opcijas.
> Tagad ārējā ierīce ir pievienota.
Kad ārējā ierīce ir pievienota, automašīnas
rādījumu ekrānā tiek parādīts ārējās ierīces
Bluetooth® nosaukums, un šo ierīci var vadīt
no automašīnas.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
•
Bluetooth® ierīces pievienošana un atvienošana (54 lpp.)
Automātiska Bluetooth® ierīces
pievienošana
Kad Bluetooth® ierīce ir reģistrēta (55 lpp.)
automašīnā, pēdējā pievienotā ārējā ierīce tiek
pievienota automātiski, tiklīdz automašīna tiek
iedarbināta.
Ja Bluetooth® funkcija ir aktivizēta un pēdējā
pievienotā ārējā ierīce ir sasniedzama, tā tiek
pievienota automātiski. Ja pēdējā pievienotā
ierīce nav pieejama, sistēma mēģina pievienot
ierīci, kas bijusi pievienota iepriekš.
Lai pievienotu citu ierīci, nospiediet EXIT,
atlasiet, lai pievienotu jaunu ierīci (55 lpp.) vai
izvēlētos citu, jau reģistrētu ierīci (57 lpp.).
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
•
Bluetooth® ierīces pievienošana un atvienošana (54 lpp.)
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Nomaiņa uz citu Bluetooth® ierīci
Ja automašīnā ir vairākas ierīces, varat nomainīt pievienoto ierīci pret citu. Ierīcei jābūt
reģistrētai (55 lpp.) automašīnā.
Multivides ierīces maiņa
1. Pārliecinieties, ka ir aktivizēts ārējās ierīces Bluetooth® savienojums; skatiet ārējās ierīces rokasgrāmatu.
2. Bluetooth® multivides avota parastajā
skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
Change device.
> Automašīna meklē iepriekš pievienotās
ierīces. Uztvertās ārējās ierīces rādījumu ekrānā tiek parādītas ar attiecīgajiem to Bluetooth® nosaukumiem.
3. Atlasiet ierīci, kuru vēlaties pievienot.
> Notiek ārējās ierīces pievienošana.
Tālruņa maiņa
1. Pārliecinieties, ka ir aktivizēts ārējās ierīces Bluetooth® savienojums; skatiet ārējās ierīces rokasgrāmatu.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
•
Bluetooth® ierīces pievienošana un atvienošana (54 lpp.)
Bluetooth® ierīces atvienošana
Ja Bluetooth® ierīce atrodas ārpus automašīnas uztveršanas diapazona, tā tiek automātiski
atvienota.
Kad mobilais tālrunis tiek atvienots, notiekošu
sarunu var turpināt, izmantojot tālrunī iebūvēto mikrofonu un skaļruni.
Brīvroku funkcija tiek deaktivizēta, izslēdzot
dzinēju un atverot durvis16.
03
Lai atceltu Bluetooth® ierīces reģistrāciju
automašīnā, skatiet Bluetooth® ierīces atvienošana (58 lpp.). Tādā gadījumā automašīna nemeklēs ierīci automātiski.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
•
Bluetooth® ierīces pievienošana un atvienošana (54 lpp.)
•
•
Mediji Bluetooth® (54 lpp.)
Bluetooth® brīvroku tālrunis (58 lpp.)
2. Tālruņa avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Change phone.
> Automašīna meklē iepriekš pievienotās
ierīces. Uztvertās ārējās ierīces rādījumu ekrānā tiek parādītas ar attiecīgajiem to Bluetooth® nosaukumiem.
3. Atlasiet ierīci, kuru vēlaties pievienot.
> Notiek ārējās ierīces pievienošana.
57
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Bluetooth® ierīces atvienošana
Bluetooth®
ierīci var noņemt no automašīnas
(atcelt reģistrāciju). Tagad automašīna nemeklēs ierīci automātiski.
Bluetooth® brīvroku tālrunis
Bluetooth®
Ar
aprīkotam mobilajam tālrunim
var veikt bezvadu pieslēgumu automašīnai.
Bluetooth® multivides avota parastajā skatā
nospiediet OK/MENU un atlasiet Change
device Delete device.
Aktivizēšana
Tālruņa atvienošana
Īsi nospiežot TEL, tiek aktivizēts pēdējais pievienotais tālrunis. Ja tālrunis ir jau pievienots
un TEL ir nospiests, parādās saīšņu izvēlne ar
bieži lietotajām tālruņa izvēlnes opcijām. Simbols
norāda, ka tālrunis ir pievienots.
Tālruņa avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Change phone
Delete device.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
•
Bluetooth® ierīces pievienošana un atvienošana (54 lpp.)
•
•
Mediji Bluetooth® (54 lpp.)
Bluetooth® brīvroku tālrunis (58 lpp.)
PIEZĪME
Tikai daļa mobilo tālruņu ir pilnībā saderīgi
ar brīvroku funkciju. Volvo iesaka vērsties
pie Volvo pilnvarota izplatītāja, lai saņemtu
informāciju par saderīgajiem tālruņiem.
Multivides ierīces atvienošana
03
un MEDIA, lai pārvaldītu katra avota funkcijas.
Tālruņa funkcijas, pārskats par vadību.
Ierīce vispirms jāreģistrē un jāpievieno automašīnai (55 lpp.).
Audio un multivides sistēma darbojas kā brīvroku sistēma, ļaujot attāli vadīt vairākas
mobilā tālruņa funkcijas. Ja mobilais tālrunis ir
pievienots automašīnai, to joprojām var darbināt ar tā taustiņiem.
Ja automašīnai ir pievienots mobilais tālrunis,
vienlaikus var arī straumēt audio failus no tālruņa vai citas Bluetooth® pievienotas multivides ierīces, skatiet Mediji Bluetooth® (54 lpp.).
Pārslēdzieties starp galvenajiem avotiem TEL
Lai zvanītu
1. Pārliecinieties, ka rādījumu ekrāna augšdaļā parādās
simbols un brīvroku
sistēmas funkcijai ir iestatīts tālruņa
režīms.
2. Sastādiet vajadzīgo numuru vai parastajā
skatā pagrieziet TUNE pa labi, lai piekļūtu
tālruņu katalogam (61 lpp.), vai pa
kreisi, lai piekļūtu visiem zvanu reģistra
(60 lpp.) zvaniem.
3. Nospiediet OK/MENU, lai zvanītu zvanu
reģistrā saglabātam kontaktam vai numuram.
Zvanu pārtrauc ar EXIT.
16
58
Tikai bezatslēgas vadība.
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Īsziņu lasīšana17
PIEZĪME
Pievienotā mobilā tālruņa īsziņas tiek attēlotas arī automašīnā.
Lai automašīnā parādītu pievienota mobilā
tālruņa īsziņas, mobilajā tālrunī jāapstiprina
spoguļošana, kad tas ir pievienots. Atkarībā no mobilā tālruņa to var aktivizēt šādi:
Ja pievienotais tālrunis saņem īsziņu, ekrāna
.
augšdaļā parādās simbols
•
1. Nospiediet TEL un pēc tam nospiediet
OK/MENU, lai piekļūtu Phone menu.
4. Nospiežot OK/MENU, varat piekļūt īsziņu
izvēlnei ar opcijām, lai, piemēram, ļautu
sistēmai skaļi nolasīt īsziņu18, piezvanītu
īsziņas sūtītājam vai izdzēstu īsziņu.
Ja galvenais avots TEL jau ir aktīvs, ekrānā
parādās uznirstošā izvēlne ar jaunajām īsziņām. Nospiežot OK/MENU, tiek parādīta
atlasītā īsziņa, un sistēma vienlaikus to skaļi
nolasa19. Lasīšanu var pārtraukt, nospiežot
EXIT.
Uznirstošās izvēlnes un paziņojuma skaņu var
izslēgt zem Phone menu Message
notifications.
17
18
19
Bluetooth® brīvroku tālruņa sistēmas pārskats.
tālrunī parādās un tiek apstiprināts
uznirstošs lauks vai paziņojums;
•
Bluetooth® automašīnas savienojuma
tālruņa iestatījumos tiek apstiprināta
dalīšanās ar informāciju;
Dažos gadījumos mobilais tālrunis jāatvieno un vēlreiz jāpievieno automašīnā, lai
aktivizētu spoguļošanu.
2. Pagrieziet TUNE līdz Messages un
nospiediet OK/MENU.
3. Pagrieziet TUNE, līdz sasniedzat īsziņu,
kuru vēlaties izlasīt, un nospiediet OK/
MENU.
> Īsziņa parādās ekrānā.
Bluetooth® brīvroku tālrunis pārskats
Saistītā informācija
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis - audio iestatījumi (60 lpp.)
•
Izvēlnes pārskats − Bluetooth® brīvroku
sistēma (89 lpp.)
03
Sistēmas pārskats
Mobilais tālrunis
Mikrofons
Stūres tastatūra
Viduskonsoles vadības panelis
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
•
Bluetooth® ierīces pievienošana un atvienošana (54 lpp.)
Neatbalsta visi mobilie tālruņi.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
59
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Zvanīšana un zvanu saņemšana
Tālruņa zvanu vadības funkcijas
Ienākošie zvani
–
03
Tālruņa avota parastajā skatā pievienotā tālruņa zvanu reģistru var skatīt, nospiežot
OK/MENU un pēc tam atlasot Call list.
Nospiediet OK/MENU, lai atbildētu uz
ienākošu zvanu. Šī funkcija ir aktīva pat
tad, ja audiosistēmai ir ieslēgts režīms
RADIO vai MEDIA.
PIEZĪME
Lai automašīnā parādītu pievienota mobilā
tālruņa zvanu reģistru, mobilajā tālrunī
jāapstiprina spoguļošana, kad tas ir pievienots. Atkarībā no mobilā tālruņa to var
aktivizēt šādi:
Noraidiet vai pārtrauciet, nospiežot EXIT.
Izsaukt izvēlni
•
Notiekoša zvana laikā vienreiz nospiežot
OK/MENU tālruņa avota parastajā skatā, var
piekļūt šādām funkcijām:
•
Bluetooth® automašīnas savienojuma
tālruņa iestatījumos tiek apstiprināta
dalīšanās ar informāciju;
Dažos gadījumos mobilais tālrunis jāatvieno un vēlreiz jāpievieno automašīnā, lai
aktivizētu spoguļošanu.
• Mobile phone - zvans tiek pārcelts no
brīvroku sistēmas uz mobilo tālruni.
Dažiem mobilajiem tālruņiem savienojums
tiek pārtraukts. Tas ir normāli. Brīvroku
sistēma vaicās, vai vēlaties atjaunot
savienojumu.
• Mute microphone - audiosistēmas
mikrofons ir izslēgts.
• Dial number - iespēja piezvanīt trešajai
pusei, izmantojot ciparu taustiņus (pašreizējam zvanam tiek iestatīts gaidīšanas
režīms).
Zvanu reģistrs
Zvanu reģistrs tiek nokopēts brīvroku funkcijā
katrā jaunas pievienošanās reizē un tad tiek
atjaunots savienojuma laikā. Tālruņa avota
parastajā skatā pagrieziet TUNE pa kreisi, lai
skatītu zvanu reģistru.
60
tālrunī parādās un tiek apstiprināts
uznirstošs lauks vai paziņojums;
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
•
Balss atpazīšana − mobilais tālrunis
(66 lpp.)
•
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis (58 lpp.)
•
Phone book (61 lpp.)
Bluetooth® brīvroku tālrunis - audio iestatījumi (60 lpp.)
Bluetooth® brīvroku tālrunis - audio
iestatījumi
Var regulēt zvana skaļumu, audiosistēmas
skaļumu un zvana signāla skaļumu.
Zvana skaļums
Tālruņa zvanu skaļumu var mainīt tikai zvana
laikā. Izmantojiet stūres vadības tastatūru vai
pagrieziet VOL slēdzi.
Audio sistēmas skaļums
Ja vien pašlaik nenotiek telefona saruna,
audiosistēmas skaļumu var regulēt kā parasti,
pagriežot VOL.
Ja ienākoša zvana laikā ir ieslēgts skaņas
avots, tas tiek automātiski apklusināts.
Zvana signāla skaļums
Zvana signāla skaļumu var mainīt, nospiežot
taustiņu SOUND, pagriežot TUNE līdz
Ringtone volume, un nospiežot OK/MENU.
Noregulējiet zvana signāla skaļumu, pagriežot
TUNE, un saglabājiet iestatījumu, nospiežot
OK/MENU.
Zvana signāli
Brīvroku funkcijas iebūvēto zvana signālu
izmanto ienākošajiem zvaniem.
PIEZĪME
Dažiem mobilajiem tālruņiem netiek
izslēgts pievienotā mobilā tālruņa zvana
signāls, un tas tiek izmantots vienlaicīgi ar
brīvroku sistēmas iebūvēto signālu.
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis (58 lpp.)
Phone book
Automašīnas tālruņu katalogs ir identisks
mobilā tālruņa katalogam, un tas tiek rādīts
tikai tad, kad ir pievienots mobilais tālrunis.
Lai lietotu tālruņa režīmu, rādījumu ekrāna
simbolam un brīvaugšdaļā jāparādās
roku sistēmas funkcijai jābūt iestatītam tālruņa režīmam.
Ja tālruņa grāmatā ir informācija par izsaucamajiem abonentiem, tad tā parādās rādījumu
ekrānā.
PIEZĪME
Lai automašīnā parādītu pievienota mobilā
tālruņa tālruņu katalogu, mobilajā tālrunī
jāapstiprina spoguļošana, kad tas ir pievienots. Atkarībā no mobilā tālruņa to var
aktivizēt šādi:
•
tālrunī parādās un tiek apstiprināts
uznirstošs lauks vai paziņojums;
•
Bluetooth® automašīnas savienojuma
tālruņa iestatījumos tiek apstiprināta
dalīšanās ar informāciju;
Dažos gadījumos mobilais tālrunis jāatvieno un vēlreiz jāpievieno automašīnā, lai
aktivizētu spoguļošanu.
Tālruņu katalogs - ātrā kontaktu
meklēšana
Tālruņa avota parastajā skatā pagrieziet TUNE
pa labi, lai skatītu kontaktu sarakstu.
Pagrieziet TUNE, lai izvēlētos un OK/MENU,
lai zvanītu.
Zem kontakta vārda ir norādīts pēc noklusējuma izvēlēts tālruņa numurs. Ja pa labi no
kontakta parādās simbols ▼, tas nozīmē, ka
šim kontaktam ir saglabāti vairāki tālruņa
numuri. Nospiediet OK/MENU, lai parādītu
numurus. Mainīt numuru un sastādīt citu,
nevis pēc noklusējuma izvēlēto numuru var
pagriežot TUNE. Nospiediet OK/MENU, lai
izsauktu.
03
Kontaktu sarakstā var meklēt, izmantojot
viduskonsoles tastatūru, lai atzīmētu kontakta
vārda sākumu. Informāciju par taustiņu funkcijām skatiet Tālruņu katalogs - kontaktu
meklēšana (62 lpp.).
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis (58 lpp.)
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis (58 lpp.)
61
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Tālruņu katalogs - kontaktu
meklēšana
2. Turpiniet ar nākamo burtu. Meklēšanas
rezultāts parādās tālruņa grāmatā (3).
Kontaktu meklēšana tālruņu katalogā (61 lpp.).
3. Lai mainītu ievadīšanas režīmu uz cipariem vai speciālajām rakstzīmēm vai
dotos uz tālruņa grāmatu, pagrieziet
TUNE līdz kādai no opcijām (skatiet skaidrojumu tabulā tālāk) ievadīšanas režīma
mainīšanas sarakstā (2) un nospiediet
OK/MENU.
03
Meklēšana, izmantojot ritentiņu.
Rakstzīmju saraksts
123/ABC
Pārslēdzieties starp burtu un
ciparu režīmu, nospiežot OK/
MENU.
MORE
Mainiet uz speciālajām rakstzīmēm, nospiežot OK/MENU.
Rakstzīmes var ievadīt arī, izmantojot viduskonsoles taustiņus 0-9, * un #.
=>
Ļauj doties uz tālruņa grāmatu
(3). Pagrieziet TUNE, lai izvēlētos kontaktu, un nospiediet
OK/MENU, lai aplūkotu saglabātos numurus un citu informāciju.
Ja, piemēram, ir nospiests 9, zem taustiņiem
tiek parādīta josla ar visām rakstzīmēm20, piemēram, W, x, y, z un 9. Ātri nospiežot taustiņu, kursors pārvietojas starp šīm rakstzīmēm.
First
name/
Last
name
Maina tālruņa kataloga kārtošanas secību.
Ievades režīma maiņa (skatiet tabulu
tālāk)
Phone book
Lai meklētu kontaktu, tālruņa avota parastajā
skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
Contacts.
1. Pagrieziet TUNE līdz vajadzīgajam burtam
un nospiediet OK/MENU. Var izmantot arī
viduskonsoles vadības paneļa ciparu un
burtu taustiņus.
20
62
Ievadīšana, izmantojot ciparu tastatūru
Īss piespiediens uz EXIT (IZIET) izdzēsīs ievadīto simbolu. Ilgāk piespiežot EXIT izdzēsīs
ievadītos simbolus.
Katra taustiņa rakstzīme var atšķirties atkarībā no tirgus/valsts/valodas.
Ciparu tastatūra.
•
Apturiet kursoru uz vēlamās rakstzīmes,
lai to atlasītu - ievadīšanas rindiņā tiek
parādīta rakstzīme.
•
Dzēšana/maiņa, izmantojot EXIT.
Lai ievadītu numuru, turiet nospiestu attiecīgā
cipara taustiņu.
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
•
Bluetooth® brīvroku tālrunis (58 lpp.)
Balss atpazīšana
Balss atpazīšana ļauj vadītājam ar balsi aktivizēt noteiktas funkcijas multivides sistēmā,
radio, Bluetooth® pievienotā mobilajā tālrunī
vai Volvo navigācijas sistēmā*.
Balss atpazīšanas funkcijas darba
sākšana
Balss komandas ļauj vadītājam koncentrēties
uz braukšanu un pievērst uzmanību ceļam un
satiksmes situācijai.
03
BRĪDINĀJUMS
Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par drošu
automobiļa vadīšanu un visu spēkā esošo
ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.
Stūres tastatūra.
Balss atpazīšanas sistēma ļauj vadītājam ar
balsi aktivizēt noteiktas multivides sistēmas,
radio, Bluetooth® pievienota mobilā tālruņa
vai Volvo navigācijas sistēmas* funkcijas,
vienlaikus turot rokas uz stūres. Balss atpazīšanas vadība notiek dialoga formā ar lietotāja
izrunātām komandām un sistēmas izrunātām
atbildēm. Balss atpazīšanas sistēma izmanto
to pašu mikrofonu, kuru lieto Bluetooth® brīvroku sistēma (skatiet Bluetooth® brīvroku tālrunis - pārskats (59 lpp.)), un balss atpazīšanas sistēmas atbildes tiek atskaņotas caur
automašīnas skaļruņiem.
Balss atpazīšanas taustiņš
•
Nospiediet balss atpazīšanas taustiņu (1),
lai aktivētu sistēmu un sāktu dialogu,
izmantojot balss komandas. Sistēma
parādīs bieži lietotās komandas viduskonsoles rādījumu ekrānā.
Lietojot balss atpazīšanas sistēmu, paturiet
prātā:
•
Lai sniegtu komandu - runājiet pēc signāla normālā balsī, normālā ātrumā.
•
Nerunājiet, kamēr sistēma atbild (šajā
laikā sistēma nesaprot komandas).
•
Novērsiet fona troksni pasažieru salonā,
aizverot visas durvis, logus un jumta
lūku*.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
63
03 AUDIO UN MULTIVIDE
||
PIEZĪME
Ja vadītājs nezina, kuru komandu lietot,
viņš var sacīt: "Palīdzība", un sistēma reaģēs, piedāvājot vairākas atšķirīgas komandas, ko var lietot pašreizējā situācijā.
Balss atpazīšanas valodas opcijas
Mobilā tālruņa balss atpazīšanas (63 lpp.)
iespējamās valodas var atlasīt izvēļņu sistēmā
MY CAR.
Balss atpazīšanu var deaktivizēt:
03
•
•
sakot "Atcelt"
Nospiediet EXIT vai kādu citu galvenā
skaņas avota taustiņu (piemēram,
MEDIA).
Skaļums
Balss atpazīšanas sistēmas skaļumu var
regulēt ar viduskonsoles taustiņu VOL sistēmas runas laikā.
Mobilā tālruņa pievienošana
Lai varētu izmantot balss komandas mobilajam tālrunim, tam ir jābūt reģistrētam un pieslēgtam, izmantojot Bluetooth® brīvroku sistēmu. Ja tiek sniegta tālruņa komanda, bet
neviens mobilais tālrunis nav pievienots, sistēma par to informē. Informāciju par mobilā
tālruņa reģistrēšanu un pievienošanu skatiet
Bluetooth® ierīces reģistrēšana (55 lpp.).
Valodu saraksts.
Balss atpazīšanas funkcija nav pieejama visās
valodās. Valodas, kurās ir pieejama balss
atpazīšanas funkcija, valodu sarakstā ir apzī. Valodas maiņu var veikt
mētas ar ikonu izvēļņu sistēmā MY CAR (15 lpp.).
PIEZĪME
Balss atpazīšanas valodu nevar nomainīt,
nemainot visas izvēļņu sistēmas valodu.
Balss atpazīšanas palīdzības
funkcijas
Palīdzības funkcijas palīdz iepazīt balss atpazīšanas sistēmu (63 lpp.) un apmācīt sistēmu
atpazīt jūsu balsi un akcentu.
•
Balss norādes: Funkcija, kas palīdz iepazīties ar sistēmu un komandu sniegšanas
procedūru.
•
Balss treniņš: Funkcija, kas ļauj balss
atpazīšanas sistēmai iepazīt jūsu balsi un
akcentu. Šī funkcija ļauj veikt balss treniņu vienam lietotāja profilam.
•
īsas instrukcijas: Funkcija, kas nolasa
īsas instrukcijas par to, kā darbojas sistēma.
PIEZĪME
Balss atpazīšanas instrukcijas var klausīties un balss treniņu var veikt tikai tad, ja
automašīna ir novietota stāvēšanai.
Balss norādes
Instrukcijas var palaist, MY CAR (15 lpp.)
parastajā skatā nospiežot OK/MENU un pēc
tam atlasot Settings Voice control
settings Tutorial.
Instrukcijas ir sadalītas 3 nodarbībās, kas
kopā aizņem apmēram 5 minūtes. Sistēma
sāk ar pirmo nodarbību. Lai izlaistu kādu
nodarbību un pārietu pie nākamās, nospiediet
64
03 AUDIO UN MULTIVIDE
. Uz iepriekšējo nodarbību var doties,
.
nospiežot
Instrukciju klausīšanos var beigt, nospiežot
EXIT.
Balss atpazīšana − iestatījumi
Balss atpazīšana − balss komandas
Balss atpazīšanas sistēmai (63 lpp.) var veikt
vairākus iestatījumus.
Balss vadību (63 lpp.) var izmantot noteiktām
multivides sistēmas funkcijām un Bluetooth®
pievienotiem tālruņiem, izmantojot iepriekš
izveidotas balss komandas.
•
Balss pielāgošana
Sistēma parāda vairākas frāzes, ko var izrunāt. Balss pielāgošanu var palaist, MY CAR
parastajā skatā nospiežot OK/MENU un pēc
tam atlasot Settings Voice control
settings Speaker adaptation.
Kad balss pielāgošana ir pabeigta, atcerieties
atlasīt profilu (65 lpp.) Trained user zem
User setting.
•
Ņemiet vērā, ka, atlasot citu balss atpazīšanas valodas opciju (64 lpp.), jāveic jauna
balss apmācība.
Īsas instrukcijas
Sistēma nolasa īsas balss atpazīšanas
instrukcijas. Instrukcijas var palaist, nospiežot
balss atpazīšanas taustiņu (63 lpp.) un sakot:
"Īsas instrukcijas".
•
Lietotāja iestatījums - balss profilu var
iestatīt, MY CAR (15 lpp.) parastajā skatā
nospiežot OK/MENU un pēc tam atlasot
Settings Voice control settings
User setting. Izvēlieties Default vai
Trained user. Trained user var atlasīt
tikai tādā gadījumā, ja ir veikts balss treniņš (64 lpp.).
Sintētiskās balss ātrums - sistēmas
dinamiskās (nevis iepriekš ierakstītās)
balss lasīšanas ātrumu var mainīt, MY
CAR parastajā skatā nospiežot
OK/MENU un pēc tam atlasot Settings
Voice control settings Read out
speed. Izvēlieties starp Fast, Medium un
Slow.
Balss atpazīšanas skaļums − sistēmas
balss skaļumu var mainīt, nospiežot taustiņu SOUND, pagriežot TUNE līdz Voice
control volume un nospiežot OK/
MENU. Noregulējiet balss skaļumu,
pagriežot TUNE, un saglabājiet iestatījumu, nospiežot OK/MENU.
Vadītājs sāk dialogu ar balss komandām,
nospiežot balss atpazīšanas taustiņu
(63 lpp.).
Kad dialogs ir sākts, rādījumu ekrānā parādās
bieži izmantotās komandas.
03
Kad vadītājs ir iepazinies ar sistēmu, var paātrināt komandu dialoga tempu un izlaist sistēmas lūgumus, īsi nospiežot balss atpazīšanas
taustiņu.
Komandas var sniegt dažādos veidos
Komandu audio ieraksta meklēšanai multivides atskaņotājā var sniegt vairākos etapos
vai kā īsu komandu:
•
Sakiet: "Media search", sagaidiet, līdz
sistēma atbild, un pēc tam sakiet, piemēram : "Track".
vai
•
Secīgi sakiet: "Search for a track".
Saistītā informācija
•
Balss atpazīšana − ātrās komandas
(66 lpp.)
•
Balss atpazīšana − mobilais tālrunis
(66 lpp.)
}}
65
03 AUDIO UN MULTIVIDE
•
•
03
Balss atpazīšana − radio (67 lpp.)
Balss atpazīšana − ātrās komandas
Balss atpazīšana − mobilais tālrunis
Balss atpazīšana − multivide (68 lpp.)
Mobilā tālruņa Balss atpazīšanas (63 lpp.)
vadību var veikt, izmantojot vairākas iepriekš
iestatītas ātrās komandas.
Balss vadība (63 lpp.) Bluetooth® pievienotam
tālrunim, lai, piemēram, piezvanītu kontaktam
vai sastādītu numuru.
Multivides sistēmas un tālruņa ātrās komandas var atrast MY CAR (15 lpp.) parastajā
skatā, nospiežot OK/MENU un pēc tam atlasot Settings Voice control settings
Command list Global commands, Phone
commands, Media commands, Radio
commands un Navigation commands*.
Tālāk redzamie dialogi ir tikai piemēri; sistēmas atbilde var mainīties atkarībā no situācijas.
Katras komandas palīdzības teksts paskaidro,
vai komandu var lietot visos avotos vai tikai
vienā avotā.
Numura sastādīšana
Sistēma saprot ciparus no 0 (nulles) līdz 9
(deviņi). Šos ciparus var nosaukt atsevišķi, pa
grupām vai visu numuru uzreiz. Sistēma
nesaprot skaitļus, kas ir lielāki par 9 (deviņi),
piemēram, 10 (desmit) vai 11 (vienpadsmit).
Turpmākais dialogs ar balss komandām ļauj
sastādīt numuru.
1. Lietotājs sāk dialogu, sakot: "Sastādiet
numuru".
> Sistēma atbild, sakot: "Nosauciet
numuru".
2. Sāciet nosaukt tālruņa numura ciparus
(kā atsevišķas vienības, t.i., "Seši, astoņi,
septiņi" u.c.).
> Pauzes laikā sistēma atkārtos pēdējo
nosaukto ciparu grupu.
3. Turpiniet nosaukt ciparus. Kad ir
nosaukts viss numurs, sakiet: "Labi".
> Sistēma sastāda numuru.
Numuru var mainīt, sakot: "Correct" (izdzēš
pēdējo nosaukto ciparu grupu) vai "Erase"
(izdzēš visus nosaukto tālruņa numuru).
66
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Sakot: "Repeat", sistēma nolasīs visu
nosaukto numuru.
Zvanīšana kontaktam
Turpmākais dialogs ar balss komandām ļauj
zvanīt tālruņu katalogā esošam kontaktam.
1. Lietotājs sāk dialogu, sakot: "Zvanīt
kontaktam".
> Sistēma atbild, sakot: "Nosauciet
vārdu".
2. Nosauciet kontakta vārdu.
> Ja tiek atrasts tikai viens kontakts, sistēma zvana šim kontaktam. Ja tiek
atrasti vairāki kontakti, sistēma turpina
sniegt norādījumus par pareizā kontakta atrašanu.
Ja vienam kontaktam tālruņu katalogā ir ievadīti vairāki numuri, pēc vārda var sacīt, piemēram: "Mobile" vai "Work", lai palīdzētu
sistēmai.
Vairāk komandu
Balss atpazīšana − radio
Vairāk komandu
Balss vadība (63 lpp.) radio, lai, piemēram,
mainītu radiostaciju.
Papildu radio balss atpazīšanas vadības
komandas var skatīt, MY CAR (15 lpp.) parastajā skatā nospiežot OK/MENU un pēc tam
atlasot Settings Voice control settings
Command list Radio commands.
Tālāk redzamie dialogi ir tikai piemēri; sistēmas atbilde var mainīties atkarībā no situācijas.
Radiostacijas maiņa
Turpmākais dialogs ar balss komandām ļauj
mainīt radiostaciju.
Radio (37 lpp.)
03
2. Nosauciet radiostacijas nosaukumu.
> Sistēma ieslēdz radiostacijas pārraidi.
Frekvences maiņa
Sistēma saprot skaitļus no 87,5 (astoņdesmit
septiņi komats pieci) līdz 108,0 (simtu astoņi
komats nulle).
Turpmākais dialogs ar balss komandām ļauj
mainīt radio frekvenci.
Saistītā informācija
2. Nosauciet frekvenci no 87,5 līdz 108,0
megaherciem.
> Sistēma noregulē radio frekvenci.
Bluetooth® brīvroku tālrunis (58 lpp.)
•
1. Lietotājs sāk dialogu, sakot: "Atlasīt
radiostaciju".
> Sistēma atbild, sakot: "Nosauciet
radiostacijas nosaukumu".
Papildu mobilā tālruņa balss atpazīšanas
vadības komandas var skatīt, MY CAR
(15 lpp.) parastajā skatā nospiežot OK/MENU
un pēc tam atlasot Settings Voice control
settings Command list Phone
commands.
•
Saistītā informācija
1. Lietotājs sāk dialogu, sakot:
"Frekvence".
> Sistēma atbild, sakot: "Nosauciet
frekvenci".
67
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Balss atpazīšana − multivide
Balss vadība (63 lpp.) ir multivides sistēma,
kas ļauj, piemēram, mainīt avotu vai skaņu
ierakstu.
Tālāk redzamie dialogi ir tikai piemēri; sistēmas atbilde var mainīties atkarībā no situācijas.
03
Avota maiņa
Turpmākais dialogs ar balss komandām ļauj
mainīt multivides avotu.
–
Lietotājs sāk dialogu, sakot: "Disc".
> Sistēma ieslēdz CD/DVD atskaņotāju.
Citiem avotiem var piekļūt, sakot, piemēram:
"Bluetooth", "TV" vai "USB". Avotus var
mainīt atkarībā no tā, kas tobrīd ir pievienots
un tā, vai avotā ir ievietota atskaņojama multivides ierīce. Ja multivides avots nav pieejams, sistēma paskaidro, kādēļ.
Skaņu ieraksta maiņa
Sistēma saprot skaitļus no 0 (nulle) līdz 99
(deviņdesmit deviņi). Sistēma nesaprot skaitļus, kas pārsniedz 99 (deviņdesmit deviņi),
piemēram, 100 (simts) vai 101 (simtu viens).
Turpmākais dialogs ar balss komandām ļauj
mainīt skaņu ierakstu.
1. Lietotājs sāk dialogu, sakot: "Atlasīt
skaņu ierakstu".
> Sistēma atbild, sakot: "Nosauciet
skaņu ieraksta numuru".
68
2. Nosauciet skaņu ieraksta numuru (kā
vienu skaitli, piemēram, "Divdesmit trīs",
nevis "Divi, trīs").
> Sistēma maina aktīvā multivides avota
skaņu ieraksta numuru.
automašīna ar interneta pieslēgumu
Izveidojot automašīnā interneta pieslēgumu,
var lietot, piemēram, navigācijas pakalpojumus, tīmekļa radio un mūzikas pakalpojumus,
izmantojot aplikācijas (74 lpp.) un automašīnas iebūvēto tīmekļa pārlūku (75 lpp.).
Multivides meklēšana
Turpmākais dialogs ar bass komandām ļauj
meklēt multividi.
1. Lietotājs sāk dialogu, sakot: "Media
search".
> Sistēma parāda sanumurētu iespējamo
meklēšanas kategoriju sarakstu un
atbild, sakot: "Atlasiet līnijas numuru
vai nosauciet multivides
meklēšanas kategoriju".
2. Nosauciet līnijas numuru vai meklēšanas
kategoriju.
> Sistēma sniedz turpmākus norādījumus par vēlamās multivides atrašanu.
Vairāk komandu
Papildu multivides sistēmas balss atpazīšanas vadības komandas var skatīt, MY CAR
(15 lpp.) parastajā skatā nospiežot OK/MENU
un pēc tam atlasot Settings Voice control
settings Command list Media
commands.
Saistītā informācija
•
Mediju atskaņotājs (44 lpp.)
Kad automašīnā ir izveidots interneta pieslēgums, var lietot papildu programmas (aplikācijas). Pieejamās aplikācijas var atšķirties, bet
aplikāciju tipi ietver, piemēram, navigācijas
pakalpojumus, sociālos tīklus, interneta radio
un mūzikas pakalpojumus. Automašīnai ir
vienkāršs tīmekļa pārlūks, kas ļauj meklēt
informāciju internetā un to parādīt.
Ja interneta pieslēgums ir izveidots, izmantojot mobilo tālruni, var lietot arī citas mobilā
tālruņa funkcijas, piemēram, lasīt īsziņas un
zvanīt, skatiet Bluetooth® brīvroku tālrunis
(58 lpp.).
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Mobilajam tālrunim un tīkla operatoram jāatbalsta dalīšanās ar interneta pieslēgumu, un
abonēšanas pakalpojumam jāietver datu
plūsma.
Interneta pieslēguma izveidošana
automašīnā
Automašīnas modems*21
Ja interneta savienojums tiek izveidots,
izmantojot automašīnas modemu, Volvo On
Call pakalpojumi izmantos šo savienojumu.
Lai veiktu pieslēgumu, izmantojot automašīnas modemu, skatiet Automašīnas modems*
(71 lpp.).
PIEZĪME
Dati tiek pārraidīti, izmantojot internetu
(datu plūsma), un tas var būt maksas
pakalpojums.
03
Datu viesabonēšanas aktivizēšana var radīt
papildu izmaksas.
Informāciju par datu plūsmas izmaksām
vaicājiet sava tīkla operatoram.
Pamata informāciju par vadību skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēļņu navigācija (29 lpp.).
Interneta savienojuma iestatījumi.
Interneta savienojuma noklusējuma iestatījums ir nepieslēgties internetam. Kad ir atlasīta savienojuma izveides opcija, tā tiks
saglabāta un automašīna automātiski veidos
savienojumu, kad būs pieejams tīkla pārklājums. Lai mainītu interneta savienojuma izveides metodi, izvēlieties citu savienojuma
opciju. Lai automātiski neveidotu savienojumu ar internetu, izvēlieties atcelt tīkla savienojumu.
Atlasiet savienojuma izveides opciju:
Bluetooth®, Wi-Fi vai automašīnas modemu*:
21
Tikai automašīnām ar Volvo On Call
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
69
03 AUDIO UN MULTIVIDE
||
Bluetooth®
Wi-Fi
1. Mobilais tālrunis vispirms jāreģistrē un
jāpievieno automašīnai (55 lpp.).
2. Aktivizējiet mobilajā tālrunī dalīšanos ar
interneta pieslēgumu (pārnēsājams/
personīgs piekļuves punkts).
03
3. Nospiediet MY CAR, lai atvērtu avota
parasto skatu. Pēc tam nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings
Internet settings Connect through
Bluetooth.
> Tagad automašīnā ir izveidots savienojums.
Turpmāk automašīna veiks automātisku pieslēgumu pieejamajam tīklam, izmantojot
Bluetooth®.
Ekrāna simbols (33 lpp.) rāda pašreizējo
savienojuma statusu.
Lai atceltu tīkla savienojumu, skatiet sadaļu
Tīkla savienojuma atcelšana.
Automašīna var atcerēties maksimāli 10
Bluetooth® tīklus. Ja tiek pievienots vēl viens
tīkls, visvecākais tīkls un tā parole tiek
izdzēsti no atmiņā saglabāto tīklu saraksta.
Saglabātā Wi-Fi tīkla noņemšana
1. Aktivizējiet mobilajā tālrunī dalīšanos ar
interneta pieslēgumu (pārnēsājams/
personīgs piekļuves punkts).
2. Nospiediet MY CAR, lai atvērtu avota
parasto skatu. Pēc tam nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings
Internet settings Connect through
Wi-Fi.
> Tiek sākta pieejamo Wi-Fi tīklu meklēšana.
3. Atlasiet tīklu.
4. Izvēlieties Connect.
5. Ievadiet tīkla paroli.
> Tagad automašīna mēģina izveidot
savienojumu ar tīklu.
Turpmāk automašīna veiks automātisku pieslēgumu pieejamajam tīklam, izmantojot
Wi-Fi.
Ekrāna simbols (33 lpp.) rāda pašreizējo
savienojuma statusu.
Lai atceltu tīkla savienojumu, skatiet sadaļu
Tīkla savienojuma atcelšana.
70
Automašīna var atcerēties maksimāli 10 Wi-Fi
tīklus. Ja tiek pievienots vēl viens tīkls, visvecākais tīkls un tā parole tiek izdzēsti no
atmiņā saglabāto tīklu saraksta.
1. Nospiediet MY CAR, lai atvērtu avota
parasto skatu.
2. Pēc tam nospiediet OK/MENU un atlasiet
Settings Internet settings.
3. Izvēlieties Wi-Fi.
> Tiek parādīts pieejamo tīklu saraksts.
4. Atlasiet tīklu, kuru vēlaties noņemt.
5. Izvēlieties Forget.
> Automašīna vairs neveidos savienojumu ar šo tīklu automātiski.
Visu tīklu noņemšana
Visus tīklus var noņemt vienlaicīgi. Lūdzu,
ņemiet vērā, ka visiem lietotāja datiem un sistēmas iestatījumiem tiks atjaunotas rūpnīcas
vērtības.
Lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus, viduskonsolē nospiediet MY CAR, pēc tam OK/MENU un atlasiet Settings Reset to
factory settings.
Wi-Fi tehnoloģija un drošība
Var pievienot tikai šāda tipa tīklus:
03 AUDIO UN MULTIVIDE
•
•
•
Frekvence - 2.4 GHz.
No mobilā tālruņa uz automašīnu
Standarti - 802,11 b/g/n.
Savienojuma ātrums var atšķirties atkarībā no
mobilā tālruņa atrašanās vietas automašīnā.
Lai palielinātu signāla stiprumu, pārvietojiet
mobilo tālruni tuvāk automašīnas audio un
multivides sistēmai. Nodrošiniet, lai starp tām
neatrastos nekas, kas var izraisīt traucējumus.
Drošības tips - WPA2-AES-CCMP.
Ja šajā frekvencē vienlaikus darbojas vairākas
ierīces, veiktspēja var pasliktināties.
Tīkla savienojuma atcelšana
Automašīnas modems*22
Automašīna ir aprīkota ar modemu, ko var
izmantot, lai automašīnā izveidotu interneta
pieslēgumu. Interneta pieslēgumu var veikt
arī, izmantojot Wi-Fi.
Interneta pieslēgums
No mobilā tālruņa uz tīklu
Mobilā tīkla ātrums atšķiras atkarībā no tīkla
pārklājuma pašreizējā atrašanās vietā. Slikts
tīkla pārklājums var būt, piemēram, tuneļos,
aiz kalniem, dziļās ieplakās vai iekštelpās. Arī
datu pārraides ātrums ir atkarīgs no līguma ar
jūsu tīkla operatoru.
03
PIEZĪME
Ja rodas problēmas ar datu plūsmu, sazinieties ar tīkla operatoru.
Nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Internet settings Connect through
None. Automašīna neveidos interneta pieslēgumu.
Saistītā informācija
•
•
Ekrānā redzamie simboli (33 lpp.)
Īpašnieka maiņa (11 lpp.)
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
Pārraidīto datu apjoms ir atkarīgs no automašīnā izmantotajiem pakalpojumiem vai aplikācijām. Piemēram, audio straumēšana var būt
saistīta ar lielu datu apjomu, kam nepieciešams labs savienojums un spēcīgs signāls.
22
Tikai automašīnām ar Volvo On Call.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
71
03 AUDIO UN MULTIVIDE
||
PIEZĪME
Dalīšanās ar Wi-Fi piekļuves punktu
Lai PIN kods nebūtu jāievada ikreiz, kad
automašīna tiek iedarbināta, ieteicams
izslēgt PIN koda bloķēšanas funkciju.
Nospiediet MY CAR, lai atvērtu avota
parasto skatu. Pēc tam nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings
Internet
Car modem. Noņemiet izvēles
settings
rūtiņas Lock SIM card atzīmi.
03
PIEZĪME
SIM kartes turētājs cimdu nodalījumā.
1. Ievietojiet savu SIM karti cimdu nodalījumā esošajā turētājā.
2. Nospiediet MY CAR, lai atvērtu avota
parasto skatu. Pēc tam nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings
Internet settings Car modem.
3. Ievadiet SIM kartes PIN kodu
> Automašīnā tiek izveidots interneta
pieslēgums, un var lietot interneta funkcijas, skatiet automašīna ar interneta
pieslēgumu (68 lpp.).
Dati tiek pārraidīti, izmantojot internetu
(datu plūsma), un tas var būt maksas
pakalpojums.
Datu viesabonēšanas aktivizēšana var radīt
papildu izmaksas.
Informāciju par datu plūsmas izmaksām
vaicājiet sava tīkla operatoram.
Lai deaktivizētu interneta pieslēgumu, nospiediet MY CAR, lai atvērtu avota parasto skatu.
Pēc tam nospiediet OK/MENU un atlasiet
Settings Internet settings None.
Ja automašīnā ir izveidots interneta pieslēgums, izmantojot automašīnas modemu,
varat dalīties interneta pieslēgumā (Wi-Fi), lai
arī citas ierīces varētu lietot automašīnas
modemu.
Tīkla operatoram (SIM kartei) jāatbalsta dalīšanās ar interneta pieslēgumu (dalīšanās ar
interneta pieslēgumu).
1. Nospiediet MY CAR, lai atvērtu avota
parasto skatu. Pēc tam nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings
Internet settings Car Wi-Fi hotspot
Ievadiet Wi-Fi tīkla nosaukumu (SSID) un
paroli. Nosaukumam jāsastāv no 6-32
rakstzīmēm, un parolei − no 10-63 rakstzīmēm. Vēlāk nosaukumu un paroli var
mainīt.
72
03 AUDIO UN MULTIVIDE
2. Aktivizējiet automašīnas Wi-Fi piekļuves
punktu, atzīmējot izvēles rūtiņu.
> Tagad ārējās ierīces var pievienoties
automašīnas Wi-Fi piekļuves punktam.
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
Lai deaktivizētu dalīšanos ar interneta pieslēgumu, izdzēsiet rūtiņas atzīmi.
•
automašīna ar interneta pieslēgumu
(68 lpp.)
•
Ekrānā redzamie simboli (33 lpp.)
Skatiet automašīna ar interneta pieslēgumu
(68 lpp.).
Saistītā informācija
PIEZĪME
03
Aktivizējot Wi-Fi piekļuves punktu, var nākties maksāt papildu maksu tīkla operatoram.
Informāciju par datu plūsmas izmaksām
vaicājiet sava tīkla operatoram.
Automašīnas Wi-Fi piekļuves punktam var
pievienot līdz 8 ierīcēm. Pievienoto ierīču
skaitu var redzēt, nospiežot MY CAR, lai
atvērtu avota parasto skatu. Pēc tam nospiediet OK/MENU un atlasiet Settings
Internet settings.
Automašīnas Wi-Fi piekļuves punktam pievienoto
ierīču skaits.
Lai skatītu, kuras ierīces ir pievienotas automašīnas Wi-Fi piekļuves punktam, nospiediet
MY CAR, lai atvērtu avota parasto skatu. Pēc
tam nospiediet OK/MENU un atlasiet
Settings Internet settings Car Wi-Fi
hotspot.
Wi-Fi piekļuves punkta tehnoloģija un drošība
2,4 GHz frekvenci izmanto Wi-Fi piekļuves
punktam. Ja šajā frekvencē vienlaikus darbojas vairākas ierīces, veiktspēja var pasliktināties.
•
•
•
•
Frekvence − 2,4 GHz.
Standarti − 802,11 b/g/n.
Drošības tips − WPA2-AES-CCMP.
Automašīnas modema antena ir uzstādīta
uz automašīnas jumta.
73
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Aplikācijas
jiem. Šie pakalpojumu sniedzēji strādā Volvo
labā un drīkst apstrādāt atrašanās vietas
informāciju tikai tādā mērā, cik tas nepieciešams, lai nodrošinātu pakalpojumu. Visiem
apakšuzņēmējiem ir saistoši līgumi, kas
nosaka konfidencialitātes ievērošanu un atrašanās vietas informācijas apstrādi atbilstoši
spēkā esošajām likumdošanas normām.
Aplikācijas ir aplikācijas, ko var lietot, ja automašīnā ir izveidots interneta pieslēgums. Lietotņu tipi var būt, piemēram, navigācijas
pakalpojumi, sociālie tīkli, interneta radio un
mūzikas pakalpojumi.
03
Pamata informāciju par lietošanu un navigāciju skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēļņu
navigācija (29 lpp.).
Pieteikšanās
Dažām aplikācijām/pakalpojumiem ir nepieciešama pieteikšanās. Ir divi veidi:
Lai lietotu aplikācijas, automašīnai vispirms
jāizveido interneta pieslēgums (68 lpp.).
Kad automašīnai ir izveidots interneta pieslēgums, ekrāna augšējā labās puses stūrī ir
redzams simbols (33 lpp.). Ja interneta savienojums nav pieejams, ekrānā parādās attiecīgs paziņojums.
PIEZĪME
Dati tiek pārraidīti, izmantojot internetu
(datu plūsma), un tas var būt maksas
pakalpojums.
Datu viesabonēšanas aktivizēšana var radīt
papildu izmaksas.
Informāciju par datu plūsmas izmaksām
vaicājiet sava tīkla operatoram.
23
24
74
Viduskonsolē nospiediet
un atlasiet Apps,
lai parādītu pieejamās lietotnes23. Atlasiet
aplikāciju sarakstā un palaidiet, nospiežot
OK/MENU.
Aplikācijas tiek lejupielādētas automašīnā no
interneta un tiek palaistas no automašīnas.
Aplikācijas tiek ielādētas (atjauninātas) ikreiz,
kad tās palaižat − tas nozīmē, ka interneta
pieslēgums ir nepieciešams ikreiz, kad lietojat
aplikāciju.
Lietotnes kopīgo automašīnas
atrašanās vietas informāciju
Dažām aplikācijām ir nepieciešama atrašanās
vietas informācija. Lai noteiktu automašīnas
atrašanās vietu, lietotnes izmanto GNSS (globālo navigācijas satelītu sistēmu) — tas
nozīmē, ka automašīnas atrašanās vieta var
tikt nosūtīta arī Volvo pakalpojumu sniedzē-
Pieejamās aplikācijas var laika gaitā mainīties, un tās atšķiras atkarībā no aprīkojuma līmeņa un tirgus.
Sensus Navigation.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
•
Dažām aplikācijām var būt nepieciešama
reģistrēšanās pie aplikācijas/pakalpojuma
sniedzēja. Kad aplikācija tiek palaista, jūs
tiekat informēts par nepieciešamību pieteikties. Lai reģistrētos, ievērojiet ekrānā
sniegtās instrukcijas, vai izmantojiet
esošu kontu, lai tajā pieteiktos.
•
Dažām aplikācijām/pakalpojumiem ir
nepieciešama pieteikšanās ar personīgo
Volvo ID. Reģistrējieties vai izmantojiet
esošu kontu un saņemiet piekļuvi pakalpojumiem, piemēram, adreses sūtīšanai
no kartes pakalpojuma internetā tieši uz
navigācijas lietotni vai Volvo navigācijas
sistēmu*24. Plašāku informāciju un informāciju par konta izveidi skatiet Volvo ID
(13 lpp.).
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Navigācijas pakalpojumi
Tīmekļa pārlūks
Navigācijas pakalpojumi sniedz ceļu informāciju, kas ļauj sasniegt iepriekš iestatītu galamērķi. Taču mēs nevaram garantēt, ka
ieteiktā vadība vienmēr būs uzticama, jo var
rasties situācijas, kas ir ārpus sistēmas kompetences, piemēram, pēkšņas laika apstākļu
izmaiņas.
Automašīnai ir iebūvēts tīmekļa pārlūks, kas
ļauj meklēt informāciju internetā un to parādīt.
Kad ir izveidots interneta pieslēgums, izmantojot Bluetooth®, ekrāna augšējā labās puses
stūrī ir redzams simbols (33 lpp.) Bluetooth®.
Pamata informāciju par vadību skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēļņu navigācija (29 lpp.).
Ja interneta savienojums nav pieejams,
ekrānā parādās attiecīgs paziņojums.
Tīmekļa pārlūks ir vienkāršs, un tas atbalsta
teksta un attēlu standartu HTML 4. Tīmekļa
pārlūks neatbalsta kustīgus attēlus, video un
audio. Nevar lejupielādēt un saglabāt failus.
Meklēšanas funkcija
BRĪDINĀJUMS
Ievērojiet turpmāko.
•
Veltiet visu uzmanību situācijai uz ceļa
un koncentrējieties tikai uz braukšanu.
•
Ievērojiet spēkā esošos satiksmes
noteikumus un brauciet saprātīgi.
•
Noteiktos laika apstākļos vai gadalaikos daži ieteikumi var būt mazāk uzticami.
PIEZĪME
Var atjaunināt uz Sensus Navigation, kas
ietver vairāk funkciju un kartes datu jauninājumu. Sazinieties ar izplatītāju.
Saistītā informācija
•
•
Lai lietotu tīmekļa pārlūku, automašīnai vispirms jāizveido interneta pieslēgums (68 lpp.).
PIEZĪME
Dati tiek pārraidīti, izmantojot internetu
(datu plūsma), un tas var būt maksas
pakalpojums.
Datu viesabonēšanas aktivizēšana var radīt
papildu izmaksas.
Informāciju par datu plūsmas izmaksām
vaicājiet sava tīkla operatoram.
PIEZĪME
Tīmekļa pārlūks nav pieejams braukšanas
laikā.
Ekrānā redzamie simboli (33 lpp.)
Īpašnieka maiņa (11 lpp.)
03
Nospiediet viduskonsoles savienojuma taustiņu
un atlasiet Tīmekļa pārlūks.
Meklēšana, izmantojot ritentiņu.
Rakstzīmju saraksts.
Ievades režīma maiņa (skatiet tabulu
tālāk).
Nesen apmeklētās tīmekļa lapas (vēsture).
Izmantojiet ritentiņu, lai ievadītu tīmekļa adreses URL, piemēram, www.volvocars.com.
1. Pagrieziet TUNE līdz vajadzīgajam burtam, nospiediet OK/MENU, lai apstiprinātu. Var izmantot arī viduskonsoles vadības paneļa ciparu un burtu taustiņus.
}}
75
03 AUDIO UN MULTIVIDE
||
2. Turpiniet ar nākamo burtu.
3. Lai mainītu ievadīšanas režīmu uz cipariem vai speciālajām rakstzīmēm, ielādētu
ievadīto adresi vai dotos uz vēsturi,
pagrieziet TUNE līdz kādai no opcijām
(skatiet skaidrojumu tabulā tālāk) ievadīšanas režīma mainīšanas sarakstā (2) un
nospiediet OK/MENU.
a|A
|│}
03
123/A
BC
Pārslēdzieties starp burtu un
ciparu režīmu, nospiežot OK/
MENU.
=>
Ļauj doties uz vēsturi (3). Pagrieziet TUNE, lai atlasītu tīmekļa
adreses URL, nospiediet OK/
MENU, lai dotos uz adresi.
Go
Nospiežot OK/MENU, ielādē
ievadītās tīmekļa vietnes adreses
URL.
Nospiežot OK/MENU, pārslēdzas
starp mazajiem un lielajiem burtiem.
Ievadīšana, izmantojot ciparu tastatūru
Pārslēdzas no ritentiņa uz
Address: lauku. Pārvietojiet kursoru, izmantojot TUNE. Izdzēsiet
nepareizi ievadītu rakstzīmi,
izmantojot EXIT. Lai atgrieztos
pie ritentiņa, nospiediet OK/
MENU.
Ņemiet vērā, ka ciparu un burtu
taustiņus vadības panelī var
izmantot Address: lauka rediģēšanai.
Īss piespiediens uz EXIT (IZIET) izdzēsīs ievadīto simbolu. Ilgāk piespiežot EXIT izdzēsīs
ievadītos simbolus.
Ciparu tastatūra.
Rakstzīmes var ievadīt arī, izmantojot viduskonsoles taustiņus 0-9, * un #.
Ja, piemēram, ir nospiests 9, zem taustiņiem
tiek parādīta josla ar visām rakstzīmēm25, piemēram, W, x, y, z un 9. Ātri nospiežot taustiņu, kursors pārvietojas starp šīm rakstzīmēm.
•
Apturiet kursoru uz vēlamās rakstzīmes,
lai to atlasītu - ievadīšanas rindiņā tiek
parādīta rakstzīme.
•
Dzēšana/maiņa, izmantojot EXIT.
Lai ievadītu numuru, turiet nospiestu attiecīgā
cipara taustiņu.
25
76
Katra taustiņa rakstzīme var atšķirties atkarībā no tirgus/valsts/valodas.
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Pārvietošanās tīmekļa pārlūkā
Pagrieziet TUNE, lai pārvietotos starp saitēm
vai ritinātu tīmekļa lapā. Nospiediet OK/
MENU, lai aktivizētu atlasi/iezīmēto saiti.
• Back − dodas atpakaļ uz iepriekšējo
ļauj tīmekļa vietnes īpašniekam izveidot
statistiku, piemēram, par lapām, kurās
viesojušies apmeklētāji.
lapu.
• Forward — ja iepriekš esat devies atpakaļ, var atkal doties uz priekšu — uz šo
lapu.
• Text size − atlasiet izmantojamo rakst-
zīmju izmēru: Large, Medium vai Small.
•
• Stop − aptur lapas ielādi un dodas atpa-
• Clear browsing data – Cookies,
• New tab − izveido jaunu cilni/lapu. Vien-
• FAV key options − noteiktas funkcijas
• Close tab − aizver cilni/lapu.
• Zoom in/Zoom out − tuvina/tālina lapu.
• Add bookmark/Delete bookmark − tā
Saistītā informācija
Reload − atjaunina lapu.
kaļ.
browsing history and cache will be
cleared.
Kursora pārvietošana tīmekļa lapā.
Kursoru var brīvi pārvietot pa lapu, izmantojot
viduskonsoles vadības tastatūru. Nospiediet
taustiņu INFO, lai lapas augšā mainītu izvēļņu
joslu.
Uznirstošajai izvēlnei var piekļūt, nospiežot
viduskonsoles taustiņu 5. Tā vietā varat arī
pārvietot kursoru uz brīvu vietu un nospiest
OK/MENU.
Funkcijas
Pieejamajām funkcijām var piekļūt, izmantojot
uznirstošās izvēlnes taustiņu 5. Tā vietā varat
arī pārvietot kursoru uz brīvu vietu un
nospiest OK/MENU.
vietā, lai, ikreiz apmeklējot lapu, rakstītu
tīmekļa vietnes adresi, var saglabāt ātro
saiti (grāmatzīmi) uz lapu. Var saglabāt
maks. 20 grāmatzīmes.
• Settings − pielāgo tīmekļa pārlūka dis-
03
var piesaistīt taustiņam FAV. Pēc tam piesaistītu funkciju var aktivizēt, vienkārši
nospiežot taustiņu FAV, skatiet Izlases
(34 lpp.).
laicīgi var atvērt līdz četrām cilnēm.
•
•
•
Ekrānā redzamie simboli (33 lpp.)
Īpašnieka maiņa (11 lpp.)
Izvēlnes pārskats − tīmekļa pārlūks
(90 lpp.)
pleja un informācijas pārvaldību; plašāku
informāciju skatiet turpmāk.
Iestatījumi
• Bookmarks − Rename, Reorder vai
Delete.
• Content filtering − var veikt noteiktas
pielāgošanas darbības, lai attēlotu tīmekļa
lapas vēlamajā veidā. Var aktivizēt/deaktivizēt šādas funkcijas: Show images,
Block pop-ups un Enable JavaScript.
• Accept cookies − sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas tiek saglabāti. Tie ļauj izmantot noteiktas tīmekļa vietņu funkcijas un
77
03 AUDIO UN MULTIVIDE
TV*
PIEZĪME
TV attēls tiek rādīts tikai, kamēr automobilis
stāv. Tiklīdz automašīnas ātrums pārsniedz
apmēram 6 km/h, attēls izzūd, taču skaņu
joprojām var dzirdēt. Apturot automobili,
attēls atkal parādās.
Šī sistēma atbalsta TV pārraides tikai tajās
valstīs, kas pārraida MPEG-2 vai MPEG-4
formātā un ievēro DVB-T standartu. Sistēma neatbalsta analogās pārraides.
Kanālu maiņa
Kanālus var mainīt šādi:
•
Pagrieziet TUNE, un tiks parādīts visu
šajā vietā pieejamo kanālu saraksts. Ja
kāds no šiem kanāliem jau ir saglabāts
atmiņā (79 lpp.), tad tā iestatījuma
numurs parādās kanāla nosaukuma
labajā pusē. Pagrieziet TUNE līdz vajadzīgajam kanālam un nospiediet OK/MENU.
•
•
Nospiežot iestatījumu taustiņus (0-9).
PIEZĪME
TV attēls tiek rādīts tikai, kamēr automobilis stāv. Tiklīdz automašīnas ātrums pārsniedz apmēram 6 km/h, attēls izzūd, taču
skaņu joprojām var dzirdēt. Apturot automobili, attēls atkal parādās.
03
PIEZĪME
Pamata informāciju par atskaņošanu un navigāciju skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēļņu
navigācija (29 lpp.). Plašāku aprakstu skatiet
tālāk.
Noteiktas funkcijas var piesaistīt taustiņam
FAV. Pēc tam piesaistītu funkciju var aktivizēt, vienkārši nospiežot taustiņu FAV, skatiet
Izlases (34 lpp.).
78
PIEZĪME
Uztveršana ir atkarīga gan no signāla stipruma, gan kvalitātes. Translāciju var traucēt vairāki faktori, piemēram, augstas ēkas
vai tālu esošs TV raidītājs. Arī pārklājuma
līmenis var atšķirties atkarībā no vietas, kur
atrodaties.
TV funkcijas, vadības slēdžu pārskats.
SVARĪGI
Lai lietotu šo produktu, dažās valstīs ir
nepieciešama TV licence.
TV skatīšanās
–
Multivides avota parastajā skatā nospiediet MEDIA, pagrieziet TUNE līdz TV un
pēc tam nospiediet OK/MENU.
> Sākas meklēšana un pēc brīža parādās
pēdējais skatītais kanāls.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
Īsi nospiežot
/
taustiņus, parādās nākamais šajā vietā pieejamais
kanāls.
Ja, atlasot atmiņā saglabātu kanālu, to
nevar uztvert, iespējams, tas ir tādēļ, ka
automašīna atrodas citā vietā, nekā tad,
kad tika veikta pēdējā kanālu meklēšana
un tika saglabāts kanālu saraksts.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Teleteksts* (80 lpp.)
Attēla iestatījumi (49 lpp.)
Izzudis TV* kanāla signāls (80 lpp.)
Izvēlnes pārskats — TV* (91 lpp.)
03 AUDIO UN MULTIVIDE
TV* kanālu / atmiņā saglabāto staciju
saraksts
Automašīnā TV kanālu meklēšana notiek automātiski un nepārtraukti. Pieejamie kanāli tiek
saglabāti kanālu sarakstā. Var mainīt kanālu
saraksta meklēšanas kritērijus, bet ne to
secību. Var mainīt atmiņā saglabāto staciju
sarakstā esošo staciju secību.
Iestatījumu saraksta izmaiņas
Varat mainīt iestatījumu sarakstā redzamo
kanālu secību. TV kanālam var būt vairāk par
vienu vietu iestatījumu sarakstā. TV kanālu
atrašanās vietas iestatījumu sarakstā var arī
mainīties.
1. Lai mainītu iestatījumu saraksta secību,
TV avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Presets.
2. Pagrieziet TUNE, līdz sasniedzat kanālu,
kuru vēlaties pārvietot sarakstā, un apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
> Izvēlētais kanāls tiek iezīmēts.
3. Pagrieziet TUNE, līdz sasniedzat vēlamo
atrašanās vietu sarakstā, un apstipriniet,
nospiežot OK/MENU.
> Kanāli samainās vietām savā starpā.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
TV* - atskaņošanas opcijas
TV funkcijas var rediģēt.
Subtitru maiņa
1. Lai mainītu subtitrus, TV avota parastajā
skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
Subtitles.
2. Pagrieziet TUNE līdz vēlamajiem subtitriem un nospiediet OK/MENU.
> Tagad tiks izmantoti atlasītie subtitri.
03
Audio valodas maiņa
1. Lai mainītu audio valodu, TV avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Audio tracks.
2. Pagrieziet TUNE līdz vēlamajam skaņu
celiņam un nospiediet OK/MENU.
> Tagad tiks izmantots atlasītais skaņu
celiņš.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
•
Izlases (34 lpp.)
Aiz atmiņā saglabātajiem iestatījumu kanāliem
(maks. 30) nāk visi pārējie šajā vietā pieejamie
kanāli. Kanālu var pārvietot uz augšu iestatījumu sarakstā.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
79
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Informācija par pašreizējo TV*
programmu
Nospiediet INFO taustiņu (29 lpp.), lai
saņemtu informāciju par pašreizējo programmu, nākamo programmu un tās sākuma
laiku.
03
Vēlreiz nospiežot INFO taustiņu, dažreiz var
saņemt papildu informāciju par pašreizējo
programmu, piemēram, sākuma un beigu
laiku, kā arī īsu pašreizējās programmas
aprakstu.
Lai atgrieztos pie TV attēla, nogaidiet dažas
sekundes vai nospiediet EXIT.
Saistītā informācija
•
80
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
Teleteksts*
Izzudis TV* kanāla signāls
Var lasīt teletekstu.
Ja pazūd pašreizējā TV kanāla uztveršana,
attēls sastingst. Kad signāls atjaunojas, rādīšana atsākas.
Dariet šādi:
1. Lai skatītu teletekstu, TV režīmā dodieties
uz TV menu Teletext.
2. Lai izvēlētos lappusi, ar ciparu taustiņiem
(9-0) ievadiet lappuses numuru (3 cipari).
> Lappuse parādās automātiski.
Ievadiet jaunu lapas numuru vai pagrieziet
TUNE, lai dotos uz nākamo lapu.
TV ekrānā var atgriezties, nospiežot EXIT.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
•
•
TV* (78 lpp.)
Tālvadības pults* (81 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
Ja pazūd pašreizējā TV kanāla uztveršana,
attēls sastingst. Drīz pēc tam parādās ziņojums, informējot, ka ir zudusi pašreiz izvēlētā
TV kanāla uztvere, un tiek veikta cita kanāla
meklēšana. Tiklīdz uztvere atjaunojas, šis TV
kanāls nekavējoties sāk rādīt. Kanālu var mainīt jebkurā laikā, kamēr ir redzams ziņojums.
Ja tiek parādīts paziņojums No reception,
tas norāda, ka sistēma ir konstatējusi, ka
visiem TV kanāliem nav spēcīga uztveršanas
signāla.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
•
•
TV* (78 lpp.)
TV* kanālu / atmiņā saglabāto staciju
saraksts (79 lpp.)
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Tālvadības pults*
rēju, kas atrodas pa labi no viduskonsoles
taustiņa (29 lpp.) INFO.
Tālvadības pulti nevar lietot visām audio un
multivides sistēmas funkcijām. Tālvadības
pults taustiņiem ir tādas pašas funkcijas, kā
viduskonsoles taustiņiem vai stūres vadības
tastatūrai.
BRĪDINĀJUMS
Glabājiet nenostiprinātus priekšmetus, piemēram, mobilos tālruņus, kameras, piederumu tālvadības pultis u.c. cimdu nodalījumā vai citos nodalījumos. Pretējā gadījumā straujas bremzēšanas vai sadursmes
laikā tie var kādu savainot.
03
PIEZĪME
Nepakļaujiet tālvadības pulti tiešai saules
gaismai (piemēram, uz kontrolmērinstrumentu paneļa), pretējā gadījumā bateriju
darbībā var rasties kļūmes.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
Atbilst TUNE taustiņam viduskonsolē.
Lietojot tālvadības pulti, vispirms nospiediet
tālvadības pults taustiņu
pozīcijā F. Pēc
tam pavērsiet tālvadības pulti pret IR uztvē-
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
81
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Tālvadības pults* - funkcijas
Iespējamās funkcijas, kuras var kontrolēt ar
tālvadības pulti.
Taustiņš
03
Taustiņš
Funkcija
Doties uz iepriekšējo, atcelt
funkciju, izdzēst ievadītās
rakstzīmes
Funkcija
F = priekšējais rādījumu
ekrāns
Pārvietoties uz augšu/uz leju
L un R = neiespējamas opcijas.
Pārvietoties pa labi/pa kreisi
Mainīt uz navigāciju*
Apstiprināt izvēli vai doties uz
izvēlņu sistēmu, lai izvēlētos
skaņas avotu
Mainīt uz radio avotu (piemēram, AM)
Skaļums, samazināt
Mainīt uz multivides avotu
(piemēram, Disc, TV*)
Skaļums, palielināt
Mainīt uz Bluetooth® brīvroku
sistēmu
Ritināt/tīt atpakaļ, mainīt
skaņu ierakstu/dziesmu
Atskaņot / pauzēt
Apturēt
Ritināt/tīt uz priekšu, mainīt
skaņu ierakstu/dziesmu
0-9
Atmiņā saglabātie kanāli,
ciparu un burtu ievade
Iemīļoto iestatījumu saīsnes
Informācija par pašreizējo
programmu, dziesmu u.c.
Lieto arī gadījumos, kad pieejamās informācijas ir vairāk,
nekā var parādīt rādījumu
ekrānā
Skaņas celiņa valodas izvēle
Izvēlne
82
Taustiņš
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
Funkcija
Subtitri, teksta valodas izvēle
Teleteksts*, ieslēgts / izslēgts
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Tālvadības pults* - bateriju nomaiņa
Kā nomainīt audio un multivides sistēmas tālvadības pults baterijas.
PIEZĪME
Parasti baterijas darbmūžs ilgst 1-4 gadus
un ir atkarīgs no tālvadības pults lietošanas
biežuma.
Audio un multivide - izvēlnes pārskats
PIEZĪME
Noteikti atbrīvojieties no izlietotajām baterijām videi draudzīgā veidā.
Audio un multivides sistēmas izvēļņu pieejamo funkciju un iestatījumu pārskats.
Ja izvēlnes joslas teksts ir pelēkā krāsā, šo
opciju nevar atlasīt. Tā var būt tādēļ, ka šī
funkcija automašīnā nav pieejama, avots nav
aktīvs vai pievienots vai tajā nav satura.
03
Tālvadības pults darbojas ar četrām AA/LR6
tipa baterijām.
Tālā ceļojumā ņemiet līdzi rezerves baterijas.
1. Nospiediet uz leju bateriju nodalījuma
vāciņa atduri un bīdiet vāciņu infrasarkanās lēcas virzienā.
2. Izņemiet nolietotās baterijas, pagrieziet
jaunās baterijas atbilstoši simboliem baterijas nodalījumā un ievietojiet tās.
3. Uzlieciet vāciņu atpakaļ.
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
83
03 AUDIO UN MULTIVIDE
||
RADIO
•
•
•
AM (84 lpp.)26
FM (84 lpp.)
Izvēlnes pārskats - AM
Izvēlnes pārskats - FM
AM radio iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
FM radio iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
DAB *(85 lpp.)
MEDIJI
03
•
•
•
•
•
•
•
•
CD/DVD audio (86 lpp.)
DVD video (86 lpp.)
Cietā diska dzinis (HDD) (87 lpp.)
AM menuA
Skatiet
FM menu
Skatiet
Show presets
(39 lpp.)
TP
(41 lpp.)
FAV key options
(34 lpp.)
Alternative frequency
iPod (88 lpp.)
Media Bluetooth® (88 lpp.)
Show presets
AUX (89 lpp.)
TV* (91 lpp.)
TĀLRUNIS
•
Bluetooth® brīvroku sistēma (89 lpp.)
•
Tīmekļa pārlūks (90 lpp.)
A
(39 lpp.)
Neattiecas uz V60 Plug-in Hybrid un S60L Twin Engine.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
Saistītā informācija
•
Show
No function
USB (88 lpp.)
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
Radio text
(42 lpp.)
Presets
(39 lpp.)
None
Tune station by
Station list
(39 lpp.)
Manual tuning
(39 lpp.)
FAV key options
26
84
Neattiecas uz V60 Plug-in Hybrid un S60L Twin Engine.
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
(38 lpp.)
(34 lpp.)
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Izvēlnes pārskats − digitālais radio
(DAB)*
No function
Toggle radio text
or presets
(42 lpp.) un
(39 lpp.)
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
DAB radio iespējamo opciju un iestatījumu
pārskats.
DAB menu*
Skatiet
Programme type
(PTY) filtering
(42 lpp.)
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
03
Show
Artist/Title
Radio text
(42 lpp.)
Presets
(39 lpp.)
None
DAB-DAB linking
(44 lpp.)
FAV key options
(34 lpp.)
No function
Toggle show information
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
85
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Izvēlnes pārskats - CD/DVD audio
CD/DVD audio iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
Izvēlnes pārskats - DVD video
DVD video iespējamo opciju un iestatījumu
pārskats.
Disc menu
Skatiet
DVD video menu
Skatiet
Play/Pause
(45 lpp.)
Play/Pause
(48 lpp.)
DVD disc menu
(48 lpp.)
Stop
(48 lpp.)
Subtitles
(48 lpp.)
Audio tracks
(48 lpp.)
Stop
03
Saistītā informācija
A
Media search
(46 lpp.)
Shuffle
(46 lpp.)
Gracenote® options
Advanced settings
Gracenote® database
Angles
(49 lpp.)
Gracenote® results
Screen ratios
FAV key options
(34 lpp.)
FAV key options
(34 lpp.)
No function
No function
Play/Pause
(45 lpp.)
Play/Pause
Shuffle
A
86
Attiecas tikai uz DVD diskiem.
(46 lpp.)
(48 lpp.)
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Next subtitle
(48 lpp.)
Izvēlnes pārskats - cietā diska dzinis
(HDD)
Storage information
Next audio track
(48 lpp.)
Cietā diska dziņa (HDD) iespējamo opciju un
iestatījumu pārskats.
Used space:
Uznirstošā izvēlne, DVD video
Lai piekļūtu uznirstošajai izvēlnei, nospiediet OK/MENU, kad tiek atskaņots video
fails.
Image settings
(49 lpp.)
Video DVD menu
(29 lpp.)
DVD disc menu
(48 lpp.)
HDD menu
Skatiet
lpp.
Free space:
Play/Pause
(49 lpp.)
Capacity:
Media search
(46 lpp.)
Tracks:
Shuffle
(46 lpp.)
Import music
(49 lpp.)
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
FAV key options
A
Enter
Rename
(49 lpp.)
No function
From USB
Rename/delete files
03
Folders:
From disc
Saistītā informācija
(49 lpp.)
(49 lpp.)
A
Play/Pause
(49 lpp.)
Shuffle
(46 lpp.)
Atkarībā no tirgus.
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
Delete
Delete all
87
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Izvēlnes pārskats - iPod®
Izvēlnes pārskats - USB
Izvēlnes pārskats − Media Bluetooth®
iPod®
USB iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
Multivides Bluetooth® iespējamo opciju un
iestatījumu pārskats.
skats.
03
iespējamo opciju un iestatījumu pār-
iPod menu
Skatiet
USB menu
Skatiet
Bluetooth menu
Skatiet
Play/Pause
(51 lpp.)
Play/Pause
(51 lpp.)
Play/Pause
(54 lpp.)
Shuffle
(46 lpp.)
Media search
(46 lpp.)
Shuffle
(46 lpp.)
FAV key options
(34 lpp.)
Shuffle
(46 lpp.)
Change device
(57 lpp.)
Select USB partition
No function
FAV key options
Play/Pause
(51 lpp.)
Search new device
(34 lpp.)
No function
Shuffle
•
FAV key options
(46 lpp.)
Saistītā informācija
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
Play/Pause
(51 lpp.)
Shuffle
(46 lpp.)
Saistītā informācija
•
Make car discoverable
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
No function
Play/Pause
(54 lpp.)
Shuffle
(46 lpp.)
Device 1
Device 2
etc.
88
(34 lpp.)
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Connect for media
Delete device
(54 lpp.)
(58 lpp.)
Izvēlnes pārskats - AUX
AUX iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
AUX menu
Skatiet
AUX input
(53 lpp.)
Saistītā informācija
•
Standard
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
Boost
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
Izvēlnes pārskats − Bluetooth®
brīvroku sistēma
Bluetooth® brīvroku sistēmas iespējamo
opciju un iestatījumu pārskats.
Phone menu
Skatiet
Call list
(60 lpp.)
Contacts
(61 lpp.)
Messages
(58 lpp.)
Message notifications
(58 lpp.)
Change phone
(57 lpp.)
03
Search new phone
Make car discoverable
Device 1
Device 2
etc.
Connect for phone
(58 lpp.)
Delete device
(58 lpp.)
}}
89
03 AUDIO UN MULTIVIDE
||
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
Izvēlnes pārskats − tīmekļa pārlūks
Tīmekļa pārlūka iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
Web browser
03
Skatiet
Ja nav atvērta neviena cilne,
izvēlne tiek rādīta tīmekļa pārlūka parastajā skatā.
Enter address
(75 lpp.)
(75 lpp.)
Stop
(75 lpp.)
New tab
(75 lpp.)
Close tab
(75 lpp.)
Zoom in
vai
Settings
Zoom out
Rāda "Iestatījumu izvēlne,
tīmekļa pārlūks", skatiet turpmāk.
Add bookmark
Bookmark 1
Delete bookmark
Bookmark 2
vai
(75 lpp.)
etc.
Uznirstošā izvēlne, tīmekļa
pārlūks
Skatiet
Back
(75 lpp.)
Forward
(75 lpp.)
(75 lpp.)
(75 lpp.)
Settings
Rāda "Iestatījumu izvēlne,
tīmekļa pārlūks", skatiet turpmāk.
Iestatījumu izvēlne, tīmekļa
pārlūks
Kad tīmekļa pārlūkā ir attēlota
lapa, nospiediet viduskonsoles
taustiņu nr. 5, lai piekļūtu uznirstošajai izvēlnei.
90
Reload
Skatiet
Lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei,
vienā no abām iepriekš minētajām izvēlnēm nospiediet Settings.
Bookmarks
(75 lpp.)
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Bookmark 1
Bookmark 2
etc.
TV iespējamo opciju un iestatījumu pārskats.
Clear browsing data
(75 lpp.)
TV menu
Skatiet
FAV key options
(34 lpp.)
Presets
(79 lpp.)
Audio tracks
(79 lpp.)
Subtitles
(79 lpp.)
Teletext
(80 lpp.)
FAV key options
(79 lpp.)
Rename
No function
Reorder
Delete
Content filtering
(75 lpp.)
Accept cookies
(75 lpp.)
Show images
Block pop-ups
Enable JavaScript
Text size
Izvēlnes pārskats — TV*
Small
Add/delete bookmark
(75 lpp.)
New tab
(75 lpp.)
Close tab
(75 lpp.)
Saistītā informācija
•
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
•
Audio un multivide - izvēlnes pārskats
(83 lpp.)
03
No function
Teletext
Uznirstošā TV izvēlne
Lai piekļūtu uznirstošajai izvēlnei, nospiediet OK/MENU, kad
tiek rādīts TV.
Skatiet
Image settings
(49 lpp.)
(75 lpp.)
Large
Medium
}}
* Papildaprīkojums/piederums; lai iegūtu plašāku informāciju, skatīt nodaļu "Ievads".
91
03 AUDIO UN MULTIVIDE
||
Brightness:
Contrast:
Colour:
TV menu
03
Rāda "TV menu" (TV izvēlne);
skatiet iepriekš.
Saistītā informācija
•
92
Audio un multivide - sistēmas darbināšana (29 lpp.)
Licences - audio un multivide
Licence ir vienošanās par tiesībām veikt
noteiktu darbību vai tiesībām izmantot kāda
cita pilnvaras atbilstoši vienošanās noteikumiem un nosacījumiem. Turpmāk ir redzamas
Volvo vienošanās ar ražotāju/izstrādātāju
angļu valodā.
Sensus software
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
Linux software
This product contains software licensed
under GNU General Public License (GPL) or
GNU Lesser General Public License (LGPL),
etc.
You have the right of acquisition,
modification, and distribution of the source
code of the GPL/LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As
Is" and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
Gracenote® gala lietotāja licences
līgums
Šī programma vai ierīce satur Gracenote, Inc.
of Emeryville, California, USA ("Gracenote")
izstrādātu programmatūru. Gracenote programmatūra ("Gracenote programmatūra")
aktivizē šo programmu, lai veiktu diska un/vai
faila identificēšanu un iegūtu ar mūziku saistītu informāciju, tostarp izpildītāja vārdu,
skaņu ierakstu nosaukumu un diska/faila
nosaukumu ("Gracenote dati") no tiešsaistes
serveriem vai iegultām datubāzēm (kopā
dēvētiem par "Gracenote serveriem") un lai
veiktu citas darbības. Gracenote datus drīkst
izmantot tikai šai programmai vai ierīcei paredzētajām gala lietotāja funkcijām.
03
Jūs piekrītat izmantot Gracenote datus, Gracenote programmatūru un Gracenote serverus tikai savām personīgajām, nekomerciālām
vajadzībām. Jūs piekrītat nepiešķirt, nekopēt,
nenodot un nepārsūtīt šo Gracenote programmatūru un jebkādus Gracenote datus
nevienai trešajai pusei. JŪS PIEKRĪTAT NEIZMANTOT GRACENOTE DATUS, GRACENOTE PROGRAMMATŪRU VAI GRACENOTE
SERVERUS, IZŅEMOT GADĪJUMOS, KAS
SKAIDRI NOTEIKTI ŠAJĀ LĪGUMĀ.
Jūs piekrītat nosacījumam, ka šo ierobežojumu pārtraukšanas gadījumā jūsu neekskluzīvās tiesības izmantot Gracenote datus, Gra}}
93
03 AUDIO UN MULTIVIDE
03
||
cenote programmatūru un Gracenote serverus tiks pārtrauktas. Ja jūsu licence tiek
atsaukta, jūs piekrītat beigt lietot visus Gracenote datus, Gracenote programmatūru un
Gracenote serverus. Gracenote patur ekskluzīvas tiesības uz visiem Gracenote datiem,
visām Gracenote programmatūrām un visiem
Gracenote serveriem, tostarp īpašumtiesībām. Gracenote nekādos apstākļos nav pienākuma jums maksāt par jebkādu jūsu
sniegto informāciju. Jūs piekrītat nosacījumam, ka Gracenote, Inc. var savā vārdā piemērot uzņēmuma tiesības pret jums saskaņā
ar šo līgumu.
saskaņā ar šo līgumu pakalpojums izmanto
unikālu identifikatoru, lai izsekotu vaicājumus
statistikas apkopošanas nolūkā. Nejauši piešķirta skaitliskā identifikatora mērķis ir iespējot
saskaņā ar šo līgumu pakalpojumu skaitīt vaicājumus, nezinot informāciju par to, kas jūs
esat. Papildu informācija ir pieejama Gracenote pakalpojuma Gracenote privātuma politikas tīmekļa vietnē.
Gracenote programmatūra un visa Gracenote
datos ietvertā informācija tiek jums piedāvāta,
kāda tā ir. Gracenote neuzņemas nekādas
saistības un nenodrošina garantiju (tiešu vai
netiešu) attiecībā uz Gracenote serveros
esošo Gracenote datu precizitāti. Gracenote
patur tiesības dzēst datus no Gracenote serveriem vai mainīt datu kategorijas jebkāda
iemesla dēļ, ko Gracenote uzskata par pietiekamu. Netiek nodrošināta garantija, ka Grace-
94
note programmatūra vai Gracenote serveri
darbosies bez kļūmēm vai bez pārtraukuma.
Gracenote nav pienākuma jums piedāvāt jaunus, uzlabotus vai papildu datu tipus vai kategorijas, ko Gracenote var piedāvāt nākotnē,
un uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā
pārtraukt savu pakalpojumu sniegšanu.
GRACENOTE ATSAKĀS NO JEBKURĀM
GARANTIJĀM (TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM),
TOSTARP, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR
NETIEŠĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ
PIEMĒROTĪBU TIRDZNIECĪBAI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, NOSAUKUMU
UN INTELEKTUĀLO ĪPAŠUMTIESĪBU
NEPĀRKĀPŠANU. GRACENOTE NEGARANTĒ REZULTĀTUS, KAS IEGŪTI, IZMANTOJOT GRACENOTE PROGRAMMATŪRU
VAI GRACENOTE SERVERI. GRACENOTE
NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM VAI JEBKĀDU ZUDUŠU PEĻŅU VAI
IENĀKUMIEM.
© Gracenote, Inc. 2009
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must
retain the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer
as the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
03 AUDIO UN MULTIVIDE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All
rights reserved. Distributed under the Terms
of Use in http://www.unicode.org/
copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of the
Unicode data files and any associated
documentation (the "Data Files") or Unicode
software and any associated documentation
(the "Software") to deal in the Data Files or
Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, and/or sell copies
of the Data Files or Software, and to permit
persons to whom the Data Files or Software
are furnished to do so, provided that (a) the
above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files
or Software, (b) both the above copyright
notice(s) and this permission notice appear in
associated documentation, and (c) there is
clear notice in each modified Data File or in
the Software as well as in the documentation
associated with the Data File(s) or Software
that the data or software has been modified.
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Tipa apstiprinājums — audio un
multivide
Radio, telekoma un datora aprīkojuma tipa
apstiprinājums.
Wi-Fi
03
Except as contained in this notice, the name
of a copyright holder shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in these Data Files or
Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Saistītā informācija
•
Volvo Sensus (7 lpp.)
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
}}
95
03 AUDIO UN MULTIVIDE
||
Audio un navigācijas iekārtas
atbilstības deklarācija
03
96
Saistītā informācija
•
•
Audio un multivide (27 lpp.)
automašīna ar interneta pieslēgumu
(68 lpp.)
INTERNETA KARTE
04 Interneta karte
Interneta karte1
Interneta kartes funkcija ļauj attēlot internetā
esošu karti.
Sistēma var izskaitļot piemērotu maršrutu un
kartē parādīt automašīnas atrašanās vietu
maršrutā. Ja rodas novirze no plānotā maršruta, sistēma automātiski pielāgo maršrutu un
turpina vadību uz galamērķi. Papildus parastajiem datiem kartē ir attēlota arī satiksmes
informācija (107 lpp.) un atlasīto objektu (POI)
(104 lpp.) simboli.
04
informāciju, interneta meklēšanas rezultātus
un vairāku maršruta punktu opcijas. Lai atjauninātu Sensus Navigation, sazinieties ar izplatītāju. Atjaunināšanas laikā interneta karte tiek
nomainīta.
Interneta karte sniedz ceļu informāciju, kas
ļauj sasniegt iepriekš atlasītu galamērķi. Taču
ne visi ieteiktie maršruti ir uzticami, jo var
rasties situācijas, kas ir ārpus sistēmas kompetences, piemēram, pēkšņas laika apstākļu
izmaiņas.
Ja interneta savienojumam ir nepietiekams
pārklājums vai vājš signāls, maršruta izskaitļošana tiek pārtraukta. Atkarībā no lejupielādēto kartes datu apjoma var trūkst daži kartes
mērogi.
BRĪDINĀJUMS
Ievērojiet turpmāko.
PIEZĪME
Dati tiek pārraidīti, izmantojot internetu
(datu plūsma), un tas var būt maksas
pakalpojums.
Datu viesabonēšanas aktivizēšana var radīt
papildu izmaksas.
Informāciju par datu plūsmas izmaksām
vaicājiet sava tīkla operatoram.
Volvo piedāvā pilnu navigācijas sistēmu (Sensus Navigation), kas izmanto cietajā diskā
saglabātas kartes, balss vadību un uzlabotu
maršruta izskaitļošanu, ņemot vērā satiksmes
1
98
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
•
Veltiet visu uzmanību situācijai uz ceļa
un koncentrējieties tikai uz braukšanu.
•
Ievērojiet spēkā esošos satiksmes
noteikumus un brauciet saprātīgi.
•
Noteiktos laika apstākļos vai gadalaikos daži ieteikumi var būt mazāk uzticami.
Saistītā informācija
•
Interneta karte - teksts un simboli ekrānā
(100 lpp.)
Interneta karte3 — darbība
Lai palaistu interneta karti, sāktu plānot braucienu un saņemtu vadību uz noteiktu galamērķi, rīkojieties šādi.
Pamata informāciju par vadību skatiet Sistēmas pārvaldība un izvēļņu navigācija (29 lpp.).
Plašāks apraksts ir sniegts attiecīgajās sadaļās. Lai atvērtu interneta karti un meklētu tajā,
izmantojiet ritentiņu un ciparu tastatūru
(99 lpp.).
1. Lai lietotu interneta karti, automašīnai vispirms jāizveido interneta pieslēgums
(68 lpp.).
2. Palaidiet interneta karti, nospiežot viduskonsoles taustiņu NAV.
3. Atļaujiet koplietot informāciju par automašīnas atrašanās vietu.
PIEZĪME
Interneta karte nedarbojas bez apstiprināšanas.
Lai deaktivizētu koplietošanu, avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU, atlasiet
Settings un noņemiet opcijas Atrašanās
vietas koplietošana atzīmi.
4. Ievadiet galamērķi (102 lpp.).
04 Interneta karte
5. Atlasiet maršruta opcijas (106 lpp.) (piemēram, ceļa tipu, tuneļus, prāmjus).
Interneta karte4 — ritentiņš un
tastatūra
6. Atlasiet kartes opcijas (107 lpp.) (piemēram, pilnekrāns, kartes tips, atrašanās
vietas informācija).
> Interneta kartē tiek rādīta automašīnas
atrašanās vieta, satiksmes informācija
un atlasītie objekti (POI).
Izmantojiet ritentiņu vai viduskonsoles tastatūru, lai atvērtu un atlasītu opcijas. Piemēram,
ievadiet informāciju par adresi vai iestādi.
Teksta ievadīšana ar ritentiņu
Maršruta rādīšana
Parādiet maršruta pārskata karti, avota parastajā skatā nospiežot OK/MENU un atlasiet
Route Map of remaining route.
Parādiet detalizētu maršruta informāciju
(105 lpp.).
Galamērķa maiņa
Lai mainītu galamērķi: ievadiet galamērķi
(102 lpp.).
Vadības atcelšana/atsākšana
Avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU
un atlasiet Cancel/Resume guidance.
Automašīnas īpašnieka maiņa
Mainoties īpašniekiem, ir svarīgi atiestatīt
visus lietotāja datus un sistēmas iestatījumus
uz oriģinālajiem rūpnīcas iestatījumiem, skatiet Īpašnieka maiņa (11 lpp.).
3
4
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
ritentiņš.
1. Iezīmējiet teksta lauku.
2. Nospiediet OK, lai parādītu ritentiņu.
Ekrāna skats ar teksta lauku.
Izmantojot "ritentiņu", šajā sistēmā var ievadīt
specifisku informāciju, piemēram, objekta
tipu, pilsētu, teritoriju/valsti, adresi, ielu vai
pasta indeksu.
04
3. Atlasiet rakstzīmes, izmantojot īkšķratu/
slēdzi TUNE un ievadiet tās, vienreiz
nospiežot īkšķratu OK.
Opcijas aktivizēšana
Kad vajadzīgā funkcija/izvēlnes josla ir iezīmēta, izmantojot īkšķratu vai slēdzi TUNE,
nospiediet īkšķratu/OK, lai skatītu nākamo
funkciju/opciju līmeni.
}}
99
04 Interneta karte
||
Ievadīšana, izmantojot ciparu tastatūru
Papildu opcijas
Ritentiņa izvēlnē ir pieejamas papildu opcijas,
kas cita starpā ļauj izvēlēties vēl citas rakstzīmes un ciparus:
• 123/ABC + OK — ritentiņš pārslēdzas
Interneta karte6 - teksts un simboli
ekrānā
Kartē var parādīt teksta un simbolu skaidrojumu.
starp cipariem un rakstzīmēm.
• MORE + OK - ritentiņā tiek parādītas
alternatīvas rakstzīmes.
• => + OK - kursors tiek pārvietots uz
ekrāna labajā pusē esošo sarakstu, kurā
var veikt atlasīšanu, izmantojot OK.
04
Ciparu tastatūra.
Saraksts ar opcijām
Rakstzīmes var ievadīt arī, izmantojot viduskonsoles taustiņus 0-9, * un #.
Ja, piemēram, ir nospiests 9, zem taustiņiem
tiek parādīta josla ar visām rakstzīmēm5, piemēram, W, x, y, z un 9. Ātri nospiežot taustiņu, kursors pārvietojas starp šīm rakstzīmēm.
•
•
Apturiet kursoru uz vēlamās rakstzīmes,
lai to atlasītu - ievadīšanas rindiņā tiek
parādīta rakstzīme.
Dzēšana/maiņa, izmantojot EXIT.
Lai ievadītu numuru, turiet nospiestu attiecīgā
cipara taustiņu.
Ceļu tipi - izmērs un krāsa atšķiras atkarībā no ceļa izmēra, kā arī atlasītā kartes
mēroga un kartes krāsas
Satiksmes informācija (107 lpp.) - iezīmēta ar līniju ceļa malā.
Ievadītajām rakstzīmēm atbilstošais saraksts
Objekti (104 lpp.)
Meklējot valstis, pieejamās opcijas tiek balstītas uz ievadītajiem burtiem. Citos meklēšanas
laukos saraksts netiek rādīts, bet meklēšana
tiek veikta, kad tā ir aktivizēta.
Galamērķa/pēdējā galamērķa simbols
Plānotais maršruts - zils
Automašīnas pašreizējā atrašanās vieta
Dzelzceļš
5
6
100
Katra taustiņa rakstzīme var atšķirties atkarībā no tirgus/valsts/valodas.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
04 Interneta karte
Ritina/pārvieto karti bultiņas virzienā,
izmantojot atbilstošo ciparu tastatūras(99 lpp.) ciparu
Kartes mērogs
Interneta karte7 - ritiniet izvēlni
Ciparu taustiņš "5"
Ritināšanas režīmā nospiežot ciparu
5, karte tiek centrēta ap automašīnas atrašanās vietu.
Ritināšanas režīmā kartes attēlu var pārvietot
ar viduskonsoles (98 lpp.) ciparu taustiņiem.
Fokusa lauks ar krustiņu centrā
Lai izietu no ritināšanas režīma
Pašreizējās ceļa/ielas nosaukums vai
koordinātas vai informācija par objektu
(POI)
Krustiņš
•
Nospiediet EXIT vai NAV.
Kompass (107 lpp.)
04
Ritināšanas režīms ar krustiņu8.
Ritināšanas režīma aktivizēšana
parastajā kartes režīmā
•
Nospiediet vienu no ciparu taustiņiem
0-9.
Lai ritinātu
•
Nospiediet vienu no ciparu taustiņiem
1-2-3-4-6-7-8-9- malās tiek attēlota virziena bultiņa un cipars, kurš jāizmanto, lai
pārvietotu karti vēlamajā virzienā.
Lai veiktu tālummaiņu
•
7
8
Pagrieziet slēdzi TUNE.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Atlasiet, vai krustiņa/kursora atrašanās vietai jārāda nosaukums vai GPS koordinātas. Skatiet kartes opcijas (107 lpp.).
Vienreiz nospiediet OK, lai parādītu tās kartes
punkta izvēlni, uz kuru norāda krustiņa centrs:
• Set single destination - izdzēš visus
iepriekšējos maršruta galamērķus un sāk
vadību kartē.
• POI information - ekrānā rāda krustiņam
vistuvāk esošā objekta nosaukumu un
adresi. Plašāku informāciju par objektiem
skatiet (104 lpp.).
}}
101
04 Interneta karte
• Information - rāda par atlasīto atrašanās
vietu pieejamo informāciju.
• Save - ļauj saglabāt atlasīto atrašanās
vietu atmiņā.
Interneta karte9 — ievadiet galamērķi
PIEZĪME
Plānojiet braucienu, ievadot galamērķi.
Dažādās valstīs un pat vienas valsts robežās var atšķirties pilsētas vai reģiona definīcija. Dažos gadījumos tā attiecas uz pašvaldību, bet citos - uz rajonu.
Lai piekļūtu šīm opcijām, avota parastajā
skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Set
destination.
Lai meklētu galamērķi pēc adreses, var
izmantot šādus meklēšanas kritērijus:
•
•
•
•
04
Country: - ievadiet valsti.
City: - ievadiet pilsētu.
Street: - ievadiet ielu.
Number: - atlasiet kādu no attiecīgās
ielas māju numuriem.
Objekti (POI)
Sākums
Zem izvēlnes opcijas Home sistēma var
saglabāt jebkuru atrašanās vietu. Šī funkcija
tiek parādīta ikreiz, kad jāsaglabā atrašanās
vieta:
• Save location as home + OK.
Lai aktivizētu vadību ar galamērķi Home:
•
Iezīmējiet Home + OK.
Adrese
Lai parādītu brauciena plānu ar vadību, pietiek tikai ievadīt pilsētu - sistēma jūs vedīs uz
pilsētas centru.
9
102
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Objektu opcijas var meklēt, atverot kādu no
šīm izvēlnes opcijām:
•
•
•
•
•
Ar nosaukumu
By category
Ap automašīnu
Netālu no galamērķa
Ap punktu kartē
Lai neapgrūtinātu kartes lasīšanu, ekrānā
vienlaicīgi skatāmo POI opciju skaits ir ierobežots - tuvinot teritoriju, var skatīt vairākas
POI opcijas.
Informāciju par POI rādīšanas opcijām skatiet
kartes opcijas (107 lpp.).
04 Interneta karte
Dažādu POI opciju simbolu piemērus skatiet
(104 lpp.).
Saglabātās atrašanās vietas
Šeit ir apkopoti galamērķi un atrašanās vietas, kas saglabātas, izmantojot izvēlnes
opciju "Saglabāt".
Saglabāto galamērķi un atrašanās vietu var
pielāgot:
•
•
•
•
Set single destination
Edit
Delete
Delete all.
Iepriekšējie galamērķi
Šeit tiek saglabāti iepriekš izmantotie galamērķi. Iezīmējiet vienu no tiem + OK un izvēlieties vienu no:
•
•
•
•
•
Set single destination
Information
Save
Delete
Delete all.
Pasta indekss
Platums un garums
Ievadiet galamērķi, izmantojot GPS koordinātas.
Vispirms izlemiet, kuru GPS koordinātu ievadīšanas metodi izmantot, iezīmējot Format: +
OK. Pēc tam iezīmējiet vienu no šīm opcijām
+ OK.
• DD°MM'SS'' - atrašanās vieta grādos,
minūtēs un sekundēs.
• Decimal - atrašanās vieta decimāldaļ-
Kursora atrašanās vieta ir apzīmēta ar nosaukumu.
Pēc tam ievadiet GPS koordinātas un atlasiet
vienu no šīm opcijām:
Pēc tam izvēlieties kādu no opcijām un aktivizējiet, nospiežot OK:
• Set single destination
• Save
• Set single destination
• Save
Punkts kartē
Saistītā informācija
skaitļos
Norāda pašreizējo atrašanās vietu kartē ar
kursoru
•
04
Interneta karte — darbība (98 lpp.)
Pagrieziet TUNE, lai mainītu kartes mērogu.
1. Pārvietojiet (ritiniet) karti, izmantojot
ciparu taustiņus; skatiet (101 lpp.).
2. Kad ir atrasta vajadzīgā atrašanās vieta,
nospiediet OK.
Meklēt galamērķi pēc pasta indeksa.
PIEZĪME
Pasta indeksa formāts dažādos tirgos/
reģionos var atšķirties.
103
04 Interneta karte
Interneta karte11 — objektu (POI)
simboli
Šeit ir redzami dažādu iestāžu simbolu attēlošanas piemēri.
Restorāns
Dramaturģija
Dejas
Naktsklubs
04
Naktsmītne
Iepirkšanās centrs
Uzņēmējdarbības aktivitātes
Pakalpojumi
Bankomāts
Banka
Tūristu galamērķis
104
Atpūtas aktivitātes
Izglītība
Universitāte
Bārs
Autonoma
Krogs
Valdības ēka
Kalns
Pilsētas/apdzīvotas vietas centrs
Kalna kore
Izstāžu centrs
Aptieka
Konferenču zāle
Slimnīca
Medicīnas iestāde
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Sporta laukums
Pludmale
Degvielas uzpildes stacija
11
Sporta zāle
Peldbaseini
Muzejs
Taksometru novietne
Atpūtas telpa
Pasts
Tūrisma informācija
Prāmju terminālis
Sabiedriskās tualetes
Relaksācija
Kazino
Dzelzceļa stacija
Autostāvvieta
Policija
Kino
Lidosta
Bibliotēka
Viesnīca
Kempings
04 Interneta karte
Saistītā informācija
•
Interneta karte — ievadiet galamērķi
(102 lpp.)
Interneta karte13 — detalizēta
maršruta informācija
Šeit it attēloti pagrieziena punkti, kas ir ietverti
katrā maršruta posmā, piemēram, izbrauktuves un krustojumi.
Saistītā informācija
•
Interneta karte — maršruta opcijas
(106 lpp.)
•
Interneta karte — objektu (POI) simboli
(104 lpp.)
Lai skatītu detalizētu satiksmes informāciju,
avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU
un atlasiet Route Detailed route
information.
04
Detalizēta maršruta informācija.
Maršruts uz galamērķi sastāv no vairākiem
posmiem, kas ietver dažādus pagrieziena
punktus, piemēram, taisni ceļa posmi,
izbrauktuves, krustojumi, slideni ceļu u.c. Ritiniet cauri posmiem ar Next/Previous. Tiek
parādīta atrašanās vieta kartē, apzīmējums,
attālums un objekti. Redzamais attālums
norāda distanci starp diviem pagrieziena
punktiem, tādēļ tas nesamazinās, transportlīdzeklim tuvojoties šim pagrieziena punktam.
13
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
105
04 Interneta karte
Interneta karte16 — maršruta pārskats
Interneta karte18 — maršruta opcijas
Parādiet maršruta pārskata karti.
Maršruta opcijas ietver maršruta tipa iestatījumus un maršruta pielāgošanas opcijas.
Lai parādītu maršruta pārskata karti, avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet Route Map of remaining route.
Maršruta tips
Maršruta pielāgošana
Lai pielāgotu maršrutu, navigācijas avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet Settings Route options.
Lai izvairītos no viena vai vairākiem ekrānā
redzamajiem maršruta elementiem, iezīmējiet
attiecīgo elementu + OK.
•
•
•
•
•
04
Pretējā gadījumā izmantojiet tās pašas funkcijas, kādas ir ritināšanas izvēlnē (101 lpp.).
Saistītā informācija
•
Interneta karte — ievadiet galamērķi
(102 lpp.)
Avoid ferries
Avoid car trains
•
Šeit var atlasīt dažādus maršruta tipus. Aktivizējiet vēlamo opciju, nospiežot OK.
Ja maršruts tiek ievadīts, kad šīs atlases ir veiktas, opcijas atzīmēšana/atzīmes nodzēšana var aizņemt kādu
brīdi, jo maršruts ir jāpārrēķina.
•
Ja tuneļi, maksas ceļi un automaģistrāles nav atlasīti, sistēma no tiem izvairās, cik vien tas ir iespējams, un
izmanto tos tikai gadījumos, kad nav
pieejamas citas saprātīgas alternatīvas.
• Fast with traffic adaption - īss braukšašanas laikam.
• Short - prioritāte tiek piešķirta īsam
maršruta garumam. Maršrutu var izbraukt
arī pa mazākas nozīmes ceļiem.
106
Avoid tunnels
PIEZĪME
• Fast - prioritāte tiek piešķirta īsam brauk-
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Avoid toll roads
Lai piekļūtu maršruta tipam, navigācijas avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet Settings Route options Route
type.
nas laiks ar minimāliem sastrēgumiem.
16
18
Avoid motorways
Saistītā informācija
•
Interneta karte — ievadiet galamērķi
(102 lpp.)
04 Interneta karte
Interneta karte20 — kartes opcijas
Dažādu kartes opciju iestatījumi.
mašīnas simbols ekrānā pārvietojas pašreizējā kompasa virzienā.
• Map heading up - automašīnas simbols
atrodas centrā un ir vienmēr vērsts uz
ekrāna augšpusi. Kartes attēls griežas
zem automašīnas simbola atbilstoši ceļa
pagriezieniem.
• 3D ar kustības virzienu augšpusē - tas
pats, kas Map heading up, bet 3D karte.
Rādījums mainās atkarībā no tālummaiņas pakāpes.
Pilnekrāna karte
Lai parādītu pilnekrāna maršruta karti, avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet Settings Map options Show
full-screen map. Iezīmējot opciju + OK, pa
visu ekrānu tiek parādīta karte bez citas ar
automašīnu saistītas informācijas, piemēram,
salona temperatūras vai aktīvās radio raidstacijas ekrāna apakšējā un augšējā stūrī.
Kartes režīma kompasa virziens
Lai iestatītu kompasa virzienu, avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
Settings Map options Map type.
Šeit var atlasīt, kā attēlot karti ekrānā. Aktivizējiet vēlamo opciju, nospiežot OK.
• North up - karte vienmēr tiek attēlota,
rādot ziemeļus ekrāna augšpusē. Auto-
20
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Informācija par pašreizējo atrašanās
vietu
Lai iestatītu informāciju par pašreizējo atrašanās vietu, avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings Map
options Position information.
Aktivizējiet vēlamo opciju, nospiežot OK.
• Current road - ekrānā tiek attēlots tās
ielas nosaukums, kurā atrodas automašīna/kursors.
Objekts (POI) kartē
Lai iestatītu, kuras POI opcijas rādīt kartē,
avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU
un atlasiet Settings Map options POI
symbols.
Šeit var norādīt, kuras POI opcijas rādīt kartē.
Aktivizējiet vēlamo opciju, nospiežot OK.
• Default - tiek attēlotas POI opcijas, kas
norādītas ar funkciju Selected.
• Selected - atlasiet ar slēdzi TUNE + OK
katrai POI opcijai, kuru vēlaties attēlot
ekrānā.
• None - POI opcijas netiek rādītas.
POI piemērus skatiet Interneta karte —
objektu (POI) simboli (104 lpp.).
Kartes krāsas
Lai iestatītu kartes krāsas, avota parastajā
skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet
Settings Map options Map colours.
Aktivizējiet vēlamo opciju, nospiežot OK.
• Lat/Long - ekrānā tiek attēlotas automa-
• Automatic - gaismas sensors nosaka,
• None - ekrānā netiek attēlota informācija
• Day - ekrāna krāsas un kontrasts kļūst
šīnas/kursora atrašanās vietas koordinātas.
par automašīnas/kursora atrašanās vietu.
04
vai ārā ir diena vai nakts, un automātiski
pielāgo ekrāna iestatījumus.
skaidri un asi.
• Night - ekrāna krāsas un kontrasts tiek
pielāgots, nodrošinot vadītājam optimālu
nakts redzamību.
}}
107
04 Interneta karte
||
Satiksmes informācija kartē
Ceļi, par kuriem ir pieejama satiksmes informācija, kartē ir iekrāsoti zaļā, dzeltenā vai sarkanā krāsā. Zaļā krāsa nozīmē, ka nav satiksmes traucējumu, dzeltenā krāsa apzīmē lēnu
satiksmes plūsmu, bet sarkanā - sastrēgumu/
negadījumu.
PIEZĪME
Satiksmes informācija nav pieejama visos
reģionos/valstīs.
Satiksmes informācijas pārraides zonas
tiek nepārtraukti paplašinātas.
04
Lai parādītu satiksmes informāciju, avota
parastajā skatā nospiediet OK/MENU un
atlasiet Settings Map options Traffic
on map.
Saistītā informācija
•
108
Interneta karte - teksts un simboli ekrānā
(100 lpp.)
04 Interneta karte
04
109
05 Alfabētiskais rādītājs
A
B
G
Attēla iestatījumi........................................ 49
Balss atpazīšana........................................ 63
Galamērķis............................................... 102
Audio
Iestatījumi............................................. 34
telpiskā skaņa....................................... 36
Baterija
tālvadības pults..................................... 83
audio sistēma............................................ 27
58
54
60
60
54
Audio skaļums...........................................
ārējais audio avots................................
ātruma/trokšņa kompensācija..............
Tālrunis.................................................
tālrunis/multivides atskaņotājs.............
zvana signāls, tālruņa...........................
05
29
53
37
60
60
60
Bluetooth®
brīvroku sistēma...................................
mediji....................................................
mikrofons izslēgts.................................
pārraidīt zvanu uz mobilo tālruni...........
straumējošā skaņa................................
Informācijas un izklaides sistēma (Audio
un multivide).............................................. 27
Interneta karte............................................ 98
Interneta radio............................................ 74
iPod®®, pievienošana................................. 53
C
Audio un multivide
ievads...................................................
izvēlnes.................................................
izvēlnes pārskats..................................
pārskats................................................
sistēmas pārvaldība..............................
27
29
83
28
29
automašīna ar interneta pieslēgumu..........
automašīnas modems..........................
Interneta iestatījumi..............................
Interneta karte.......................................
izvēlnes pārskats..................................
lietotnes (aplikācijas).............................
tīmekļa pārlūks......................................
68
71
24
98
90
74
75
D
AUX ieeja............................................. 28, 51
E
Izvēlnes navigācijas audio un multivide..... 29
Izvēlnes ritināšana (kartes izvēlne)........... 101
CD.............................................................. 45
Cietā diska dzinis (HDD)............................ 49
DAB radio............................................ 37, 43
Digitālais radio (DAB)................................. 43
DVD............................................................ 45
Ekvalaizers................................................. 37
110
I
Ī
Īpašnieka maiņa......................................... 11
J
Ja notiek negadījumi vai nelaimes, atskan
signalizācija................................................ 41
05 Alfabētiskais rādītājs
Sistēmas iestatījumi.............................. 22
Vadītāja atbalsta sistēma...................... 20
Sensus......................................................... 7
Mobilais tālrunis, skatiet Tālrunis............... 55
Simboli
ekrānā................................................... 33
K
Karte (interneta karte)................................ 98
Kartes opcijas.......................................... 107
O
L
Objekti (POI)............................................. 104
P
parastais skats........................................... 29
Maršruts
detalizēta maršruta informācija.......... 105
Mediji, Bluetooth®...................................... 54
mediju atskaņotājs..................................... 44
saderīgie failu formāti........................... 50
Meklēšana datu nesējā.............................. 46
Mikrofons................................................... 59
MY CAR.....................................................
Automašīnas iestatījumi........................
Balss iestatījumi....................................
Information............................................
Interneta iestatījumi..............................
izvēlnes funkcijas..................................
Klimata kontroles iestatījumi.................
meklēšanas ceļi....................................
15
18
23
25
24
16
23
16
Skaņas baudījums..................................... 36
Stūre
Vadības tastatūra.................................. 29
Stūres ratā esošā tastatūra........................ 29
lietotnes (aplikācijas).................................. 74
M
Signāla ievade, ārējā............................ 28, 51
R
Radio......................................................... 37
DAB................................................ 37, 43
Radio programmu tipi (PTY)...................... 42
RDS............................................................ 40
Ritināšana (kartes pārvietošana).............. 101
T
Tālrunis
brīvroku sistēma...................................
ienākošie zvani.....................................
pievienot...............................................
tālruņu katalogs....................................
tālruņu katalogs, īsinājumikona............
zvana saņemšana.................................
zvanīšana..............................................
58
58
55
61
61
60
58
05
Tālvadības pults......................................... 81
bateriju nomaiņa................................... 83
Tastatūra.................................................... 99
S
Telpiskā skaņa........................................... 36
Satiksmes informācija (interneta karte).... 107
TV............................................................... 78
Tīmekļa pārlūks.......................................... 75
Satiksmes informācija (TP) ....................... 41
111
05 Alfabētiskais rādītājs
U
USB, savienojums..................................... 53
USB ieeja................................................... 51
V
Vadības opcijas....................................... 106
Vadības slēdži
viduskonsole, stūre............................... 29
Volvo ID..................................................... 13
Volvo Sensus............................................... 7
05
W
WiFi............................................................ 71
Z
Zvani
darbība.................................................. 58
ienākošie............................................... 58
Zvanīšana.................................................. 58
112
TP 19212 (Latvian), AT 1517, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement