Volvo S90 2020 Late Īpašnieka rokasgrāmata

Volvo S90 2020 Late Īpašnieka rokasgrāmata
S90
ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀM ATA
VÄLKOMMEN!
Mēs ceram, ka braukšana ar Volvo sagādās Jums prieku daudzus
gadus. Automašīna ir izstrādāta Jūsu un Jūsu pasažieru drošībai un
komfortam. Uzņēmums Volvo cenšas izstrādāt visdrošākās automašīnas pasaulē. Jūsu Volvo ir izstrādāta tā, lai atbilstu visām esošajām
drošības un vides aizsardzības prasībām.
Lai jūsu Volvo jums sagādātu vēl vairāk prieka, iesakām izlasīt šajā
īpašnieka rokasgrāmatā sniegtos norādījumus un apkopes informā-
ciju. Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama arī kā mobilo ierīču lietotne
(Volvo Manual) un Volvo Cars atbalsta vietnē
(support.volvocars.com).
Mēs aicinām ikvienu vienmēr piesprādzēties ar drošības jostu gan
šajā automašīnā, gan citās. Lūdzu, nebrauciet, ja atrodaties alkohola
vai medikamentu ietekmē — vai ja jūsu spējas vadīt automašīnu ir kā
citādi ierobežotas.
SATURA RĀDĪTĀJS
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
JŪSU VOLVO
18
Volvo ID
28
Drošība
44
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā
displejā
19
Volvo ID izveide un reģistrēšana
28
Drošība grūtniecības laikā
45
Navigācija īpašnieka rokasgrāmatā centrālajā displejā
20
Drive-E — tīrāks braukšanas baudījums
30
Whiplash Protection System
45
22
33
47
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo
sakaru ierīcēs
IntelliSafe — vadītāja atbalsts un
drošība
Pedestrian Protection System
Volvo Cars atbalsta vietne
23
Sensus — tiešsaistes savienojums
un izklaide
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana
23
Programmatūras atjauninājumi
Drošības jostas
47
34
Drošības jostu piesprādzēšana un
atsprādzēšana
48
37
Drošības jostu spriegotājs
50
Elektriskā drošības jostu spriegotāja atiestatīšana
51
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas atgādinājums
51
Drošības spilveni
52
Vadītāja drošības spilveni
53
Pasažiera drošības gaisa spilvens
54
55
Datu ierakstīšana
37
Pakalpojumu sniegšanas noteikumi un nosacījumi
38
Klientu konfidencialitātes politika
39
Svarīga informācija par piederumiem un papildaprīkojumu
39
Papildpiederumu uzstādīšana
2
DROŠĪBA
Īpašnieka informācija
40
Aprīkojuma pievienošana automašīnas diagnostikas ligzdai
40
Pasažiera drošības gaisa spilvena
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Automašīnas identifikācijas
numura skatīšana
41
Sānu drošības gaisa spilveni
58
Sānu drošības aizkari
58
Vadītāja uzmanības novēršana
42
Safety mode
59
Automašīnas iedarbināšana un
pārvietošana pēc drošības režīma
ieslēgšanas
60
Bērnu drošība
61
Bērnu sēdekļi
61
Augšējie stiprinājuma punkti
bērnu sēdekļiem
62
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Apakšējie stiprinājuma punkti
bērnu sēdekļiem
63
Vadītāja displeji un vadības slēdži
automašīnā ar stūri kreisajā pusē
78
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti
bērnu sēdeklīšiem
63
Vadītāja displeji un vadības slēdži
automašīnā ar stūri labajā pusē
79
Bērnu sēdeklīša izvietošana
64
Vadītāja displejs
82
Bērnu drošības stiprinājumi
65
Vadītāja displeja iestatījumi
86
Tabula, kurā norādītas bērnu
sēdekļu piestiprināšanas vietas,
izmantojot automašīnas drošības
jostas
67
Degvielas daudzuma rādītājs
87
Borta dators
87
Brauciena datu attēlošana vadītāja
displejā
89
Brauciena odometra atiestatīšana
90
Brauciena statistikas attēlošana
vidējā displejā
90
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās
vietu tabula
69
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās
vietu tabula
70
Iebūvētais bērnu sēdeklītis*
73
Brauciena statistikas iestatījumi
91
Sēdekļa sēdvirsmas atlocīšana
iebūvētajā bērnu sēdeklītī*
74
Datums un laiks
92
Sēdekļa sēdvirsmas salocīšana
iebūvētajā bērnu sēdeklītī*
75
Āra temperatūras mērierīce
Centrālā displeja pārskats
109
Centrālā displeja pārvaldība
112
Centrālā displeja aktivizēšana un
deaktivizēšana
115
Pārvietošanās pa vidējā displeja
skatiem
115
Apakšskatu pārvaldība centrālajā
displejā
119
Funkciju skats centrālajā displejā
122
Lietotņu un pogu pārvietošana
centrālajā displejā
124
Vidējā displeja statusa joslas simboli
124
Tastatūra centrālajā displejā
126
Tastatūras valodas maiņa centrālajā displejā
129
92
Rakstzīmju, burtu un vārdu
manuāla ievadīšana centrālajā displejā
129
Indikatora simboli vadītāja displejā
93
Centrālā displeja izskata mainīšana
Brīdinājuma simboli vadītāja displejā
131
95
Vadītāja displeja licences līgums
131
97
Sistēmas skaņas izslēgšana un
skaļuma mainīšana centrālajā displejā
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā
103
Sistēmas mērvienību maiņa
132
Lietotņu izvēlnes pārvaldība vadītāja displejā
104
Sistēmas valodas maiņa
132
Paziņojumi vadītāja displejā
132
105
Citi iestatījumi centrālā displeja
augšējā skatā
Ziņojumu pārvaldība vadītāja displejā
106
107
Kontekstuālas iestatīšanas atvēršana centrālajā displejā
133
Rīcība ar vadītāja displejā saglabātu ziņojumu
Lietotāja datu atiestatīšana īpašnieka maiņas gadījumā
134
3
APGAISMOJUMS
4
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
134
Gaismu slēdži
152
Logi, stikli un spoguļi
168
Centrālā displeja iestatījumu tabula
135
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā displejā
153
Logu un saulessargu aizsardzība
pret iespiešanu
168
Vadītāju profili
136
Priekšējo lukturu līmeņa regulēšana
154
169
Vadītāja profila atlasīšana
137
Gabarītlukturi
155
Aizsardzības pret iespiešanu
atiestatīšanas darbības
Vadītāja profila pārdēvēšana
137
Dienas gaismas lukturi
155
Elektriskie logu pacēlāji
170
Vadītāja profila aizsardzība
138
Tuvās gaismas
156
Elektrisko logu pacēlāju darbināšana
170
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana vadītāja profilam
138
Tālo gaismu lietošana
157
Saulessargu lietošana*
172
139
157
173
Vadītāju profilu iestatījumu atiestatīšana
Aktīvās tālās gaismas
Atpakaļskata spoguļi
Pagrieziena rādītāju izmantošana
159
Atpakaļskata spoguļa aptumšošanas pielāgošana
173
Ziņojums centrālajā displejā
140
Aktīvie pagrieziena lukturi*
159
Sānu spoguļu sasvēršanas regulēšana
174
160
Jumta lūka*
176
Ziņojumu pārvaldība centrālajā
displejā
140
Priekšējie miglas lukturi/līkumu
izgaismošanas gaismas*
Rīcība ar centrālajā displejā saglabātu ziņojumu
141
Aizmugurējais miglas lukturis
161
Bremžu signāls
Augšējais displejs*
142
Avārijas bremžu signāli
Vējstikla displeja aktivizēšana un
deaktivizēšana*
143
Avārijas gaismas signalizācija
Vējstikla displeja iestatījumi*
144
Balss atpazīšana
Balss atpazīšanas lietošana
Jumta lūkas vadība*
177
162
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums
179
162
Vējstikla tīrītāju lietošana
179
162
Lietus sensora lietošana
Mājās nokļūšanas apgaismojuma
lietošana
180
163
181
145
Lietus sensora atmiņas funkcijas
lietošana
Approach light duration
163
146
Salona apgaismojums
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana
182
164
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu
148
Salona apgaismojuma pielāgošana
165
Radio un multivides vadība ar balsi
149
Balss atpazīšanas iestatījumi
150
SĒDEKĻI UN STŪRE
KLIMATA KONTROLE
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
184
Klimata kontrole
202
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
185
Klimata zonas
202
Priekšējā sēdekļa ventilācijas aktivizēšana un deaktivizēšana*
218
Elektriski vadāmā priekšējā
sēdekļa regulēšana*
185
Klimata kontrole — sensori
203
Stūres apsildes* aktivizēšana un
deaktivizēšana
218
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla
displeja pozīcijas saglabāšana*
186
Noteiktā temperatūra
203
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu
un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
187
Klimata kontroles vadība ar balss
atpazīšanu
Stūres apsildes automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana un deaktivizēšana*
219
204
Gaisa kvalitāte
205
Automātiskas klimata kontroles
aktivizēšana
219
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana
un deaktivizēšana
220
Gaisa recirkulācijas laika iestatījuma aktivizēšana un deaktivizēšana
220
Maks. atkausētāja aktivizēšana un
deaktivizēšana
221
Vējstikla apsildes* aktivizēšana un
deaktivizēšana
222
Vējstikla apsildes automātiskas
ieslēgšanas aktivizēšana un deaktivizēšana*
223
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana
223
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes automātiskas ieslēgšanas aktivizēšana un deaktivizēšana
224
Priekšējo sēdekļu ventilatora
līmeņa regulēšana
224
Aizmugurējo sēdekļu ventilatora
līmeņa regulēšana*
225
Clean Zone*
205
188
Clean Zone Interior Package*
206
Masāžas iestatījumu regulēšana*
priekšējam sēdeklim
189
Interior Air Quality System*
206
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas
garuma regulēšana*
190
Gaisa kvalitātes sensora aktivizēšana un deaktivizēšana*
207
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta
regulēšana*
191
Pasažieru salona gaisa filtrs
207
Gaisa plūsmas sadalījums
207
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta
regulēšana*
192
Gaisa plūsmas sadalījuma mainīšana
208
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī*
209
194
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/
aizvēršana un pagriešana
Gaisa sadales opciju tabula
Atzveltņu ielocīšana aizmugurējā
sēdeklī*
210
195
Klimata kontroles vadības ierīces
213
Aizmugurējā sēdekļa galvas balstu
regulēšana
196
Priekšējā sēdekļa apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana*
215
Vadības taustiņi uz stūres un skaņas signāls
198
Priekšējā sēdekļa apsildes automātiskās ieslēgšanās aktivizēšana
un deaktivizēšana*
216
Stūres bloķētājs
198
Stūres regulēšana
Aizmugurējā sēdekļa apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana*
216
199
5
6
Priekšējo sēdekļu temperatūras
regulēšana
226
Aizmugurējo sēdekļu temperatūras regulēšana*
227
Temperatūras sinhronizēšana
228
Gaisa kondicionētāja aktivizēšana
un deaktivizēšana
Papildu sildītāja automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana un deaktivizēšana*
239
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN
SIGNALIZĀCIJA
Aizslēgšanas apstiprinājums
242
Aizslēgšanas rādījuma iestatījums
243
Tālvadības pults atslēgu;
243
229
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības atslēgu
246
Klimats stāvēšanas laikā*
229
Iestatījumi attālinātai atslēgšanai
un atslēgšanai no salona
247
Sagatavošana*
230
230
Tālvadības pults atslēgas darbības
rādiuss
247
Sagatavošanas ieslēgšana un
izslēgšana*
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
248
Sagatavošanas laika iestatīšana*
231
Papildu tālvadības atslēgu pasūtīšana
252
Sagatavošanas laika iestatījuma
pievienošana un rediģēšana*
231
Red Key — ierobežotas darbības
tālvadības atslēga*
253
Sagatavošanas laika iestatījuma
aktivizēšana un deaktivizēšana*
233
Sagatavošanas laika iestatījuma
noņemšana*
233
Klimata komforts stāvēšanas laikā*
234
Klimata komforta ieslēgšana un
izslēgšana, novietojot automašīnu*
235
Stāvēšanas klimata kontroles*
simboli un paziņojumi
236
Red Key* iestatījumi
253
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
254
Aizslēgšana un atslēgšana ar
noņemamo atslēgas slēdzošo daļu
255
Imobilaizers
257
Tālvadības pults atslēgas sistēmas tipa apstiprinājums
258
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas*
271
Sildītājs*
237
Stāvapsilde*
238
Bezatslēgas aizslēgšana un
atslēgšana*
272
Papildu sildītājs*
239
Bezatslēgas iekāpšanas iestatījumi*
273
Iedarbināšanas un aizslēgšanas
sistēmu antenu atrašanās vietas
273
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Aizslēgšana un atslēgšana no
automašīnas salona
274
Bagāžas nodalījuma pārsega
atslēgšana no automašīnas salona
275
Vadītāja atbalsta sistēma
290
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
290
Elektroniskā stabilitātes kontrole
291
276
Elektroniskā stabilitātes kontrole
sporta režīmā
292
Automātiska aizslēgšana braucot
277
293
Elektriski vadāmā bagāžas nodalījuma pārsega atvēršana un aizvēršana*
278
Sporta režīma aktivizēšana vai
deaktivizēšana elektroniskās stabilitātes kontroles sistēmā
Bagāžas nodalījuma pārsega
vadība ar kājas kustību*
280
Elektroniskās stabilitātes kontroles simboli un ziņojumi
Bērnu drošības slēdžu aktivizēšana un deaktivizēšana
Privātā aizslēgšana
282
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana
un deaktivizēšana
282
Signalizācija*
284
Signalizācijas aktivizēšana un
deaktivizēšana*
285
Samazināts signalizācijas līmenis*
286
Vispārējā bloķēšana*
287
Vispārējās bloķēšanas funkcijas
īslaicīga* deaktivizēšana
287
Automātiska bremzēšana, ja ir bloķēts izvairīšanās manevrs ar City
Safety
307
City Safety bremzē, konstatējot
pretimbraucošus transportlīdzekļus
307
City Safety ierobežojumi
308
City Safety paziņojumi
311
Ceļazīmju informācija*
312
294
Ceļazīmju informācijas funkcijas*
aktivizēšana vai deaktivizēšana
313
Connected Safety
295
314
Connected Safety aktivizēšana vai
deaktivizēšana
296
Ceļazīmju informācijas* attēlojuma
režīms
297
Ceļazīmju informācija un Sensus
Navigation*
316
Connected Safety ierobežojumi
City Safety™
297
316
City Safety apakšfunkcijas
299
Brīdinājums par ātruma ierobežojumu un fotoradaru no ceļazīmju
informācijas sistēmas*
Sistēmas City Safety brīdinājuma
attāluma iestatīšana
301
Ceļazīmju informācijas funkcijas*
brīdinājumu aktivizēšana vai deaktivizēšana
317
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
318
Šķēršļu uztveršana ar City Safety
302
City Safety šķērsvirziena satiksmē
304
City Safety ierobežojumi šķērsvirziena satiksmē
305
City Safety — stūrēšanas palīdzība izvairīšanās manevra veikšanai
306
City Safety stūrēšanas palīdzības
ierobežojumi, veicot izvairīšanās
darbības
306
Ātruma ierobežotājs
319
Ātruma ierobežotāja atlasīšana un
aktivizēšana
320
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana
321
Ātruma ierobežotāja pagaidu
deaktivizēšana
321
Ātruma ierobežotāja ierobežojumi
322
Automātiskais ātruma ierobežotājs
322
7
8
Automātiskā ātruma ierobežotāja
aktivizēšana vai deaktivizēšana
323
Pilot Assist*
338
Automātiskā ātruma ierobežotāja
pielaides maiņa
324
340
Braukšanas režīmi, lietojot laika
intervālu līdz priekšā braucošajiem
transportlīdzekļiem
356
Sistēmas Pilot Assist* vadības elementi
325
Pilot Assist* attēlojuma režīms
341
Automātiska bremzēšana ar vadītāja atbalsta funkciju
357
Automātiskā ātruma ierobežotāja
ierobežojumi
Pilot Assist* atlasīšana un aktivizēšana
342
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
358
343
360
Kruīzkontrole
325
Pilot Assist* deaktivizēšana
Kruīza kontroles atlasīšana un
aktivizēšana
327
Pilot Assist* gaidīšanas režīms
344
Joslu palīdzības funkcijas aktivizēšana vai deaktivizēšana
345
Joslu palīdzības opcijas atlasīšana
360
Kruīza kontroles deaktivizēšana
327
Stūrēšanas palīdzības ar Pilot
Assist* īslaicīga deaktivizācija
360
Kruīza kontroles gaidīšanas režīms
328
Pilot Assist* ierobežojumi
345
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas ierobežojumi
Adaptīvā kruīza kontrole*
329
Pilot Assist* simboli un ziņojumi
348
362
Adaptīvās kruīza kontroles vadības
elementi*
330
Atbalsts braukšanai pagriezienos*
349
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas simboli un paziņojumi
350
Joslas ievērošanas palīgfunkcijas
attēlojuma režīms
364
Adaptīvās kruīza kontroles attēlojuma režīms*
331
Pagriezienu atbalsta funkcijas*
aktivizēšana vai deaktivizēšana
350
Stūrēšanas palīdzība sadursmes
riska gadījumā
365
Adaptīvās kruīza kontroles atlasīšana un aktivizēšana*
332
Pagriezienu atbalsta funkcijas
ierobežojumi*
Apdzīšanas palīdzība*
351
366
Adaptīvās kruīza kontroles deaktivizēšana*
333
Apdzīšanas palīdzības lietošana
351
Stūrēšanas palīdzības funkcijas
sadursmes riska gadījumā aktivizēšana vai deaktivizēšana
333
352
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks
izbraukt no joslas
366
Adaptīvās kruīza kontroles gaidīšanas režīms*
Vadītāja atbalsta funkcijas brīdinājums sadursmes riska gadījumā
335
Mērķa maiņa ar vadītāja atbalsta
funkciju
353
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas sadursmes risks
367
Adaptīvās kruīza kontroles ierobežojumi*
336
Vadītāja atbalsta saglabātā ātruma
iestatīšana
354
Stūrēšanas palīdzība, ja ir aizmugurējas sadursmes risks*
368
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli
un adaptīvo kruīza kontroli* centrālajā displejā
355
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi sadursmes riska gadījumā
369
Adaptīvās kruīza kontroles simboli
un ziņojumi*
337
Laika intervāla iestatīšana līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim
Simboli un ziņojumi stūrēšanas
palīdzībai sadursmes riska gadījumā
370
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas ierobežojumi
388
Kameras un radara bloka ierobežojumi
419
Automašīnas novietošanas sensoru simboli un paziņojumi
390
422
372
Kameras un radara bloka ieteicamā apkope
BLIS aktivizēšana vai deaktivizēšana
373
Stāvvietā novietošanas kamera*
Simboli un ziņojumi par kameru
un radara bloku
424
BLIS ierobežojumi
391
374
BLIS paziņojumi
Driver Alert Control
376
Novietošanas palīdzības kameru
atrašanās vietas un uzraudzības
zonas*
392
375
Driver Alert Control aktivizēšana
vai deaktivizēšana
377
Novietošanas palīglīnijas novietošanas palīdzības kamerai*
394
Atpūtas vietu norāžu atlasīšana, ja
ir saņemts brīdinājums no Driver
Alert Control
378
Novietošanas palīgsistēmas sensoru lauki
396
398
Driver Alert Control ierobežojumi
378
Novietošanas palīdzības kameras
aktivizēšana
Distances brīdinājums*
378
Novietošanas palīgsistēmas
kameras simboli un ziņojumi
399
Distances brīdinājuma funkcijas
aktivizēšana vai deaktivizēšana
380
Aktīvā stāvvietā novietošanas
palīgsistēma*
401
Distances brīdinājuma ierobežojumi
380
381
Novietošanas varianti ar Park
Assist Pilot*
402
Cross Traffic Alert*
Cross Traffic Alert* aktivizēšana
vai deaktivizēšana
382
Park Assist Pilot* lietošana
403
406
Cross Traffic Alert* ierobežojumi
382
Izbraukšana no paralēlās stāvvietas ar Park Assist Pilot*
Cross Traffic Alert* ziņojumi
384
Aktīvās stāvvietā novietošanas
palīgsistēmas* ierobežojumi
406
Rear Collision Warning*
371
Rear Collision Warning* ierobežojumi
371
BLIS*
Stāvvietā novietošanas sistēma*
385
Park Assist Pilot priekšā, aizmugurē un sānos*
Park Assist Pilot* paziņojumi
386
409
Radiolokācijas bloks
410
Novietošanas palīdzības sistēmas
aktivizēšana vai deaktivizēšana*
388
Radara ierīces tipa apstiprinājums
411
Kameras bloks
419
9
IEDARBINĀŠANA UN
BRAUKŠANA
10
Automātiskās bremzes aktivizēšana un deaktivizēšana stāvot
440
Automašīnas iedarbināšana
428
Automašīnas izslēgšana
429
Palīdzība braukšanas uzsākšanai kalnā 440
Aizdedzes pozīcijas
430
441
Aizdedzes režīma atlasīšana
431
Automātiska bremzēšana pēc
sadursmes.
Reģeneratīvā bremzēšana*
441
Alkometrs*
432
Alkometra apiešana*
432
Pārnesumkārba
441
Manuālā pārnesumkārba
442
Automātiskā pārnesumkārba
442
Pārnesuma pārslēgšana ar automātisko pārnesumkārbu
443
Braukšana ar funkciju Start/Stop
458
Funkcijas Start/Stop deaktivizēšana
459
Funkcijas Start/Stop darbības
nosacījumi
459
Līmeņa vadība* un amortizācija
461
Līmeņa vadības iestatījumi*
464
Ekonomiska braukšana
464
Sagatavošanās ilgam braucienam
465
Braukšana ziemā
466
Ūdens šķērsošana
466
467
Pirms dzinēja iedarbināšanas ar
alkometru*
432
Bremžu funkcijas
433
Kājas bremze
433
Bremžu spēka palielināšana
434
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres
vadības svirām*
446
Degvielas tvertnes durtiņu atvēršana un aizvēršana
Bremzēšana uz slapjiem ceļiem
434
Pārnesumu pārslēga bloķētājs
448
Degvielas uzpildīšana
467
Bremzēšana uz ceļiem, kas nokaisīti ar smiltīm
435
Deaktivējiet automātisko pārnesumu pārslēga bloķētāju
448
Rīkošanās ar degvielu
469
Benzīndzinējs
469
Bremžu sistēmas apkope
435
Strauja paātrinājuma funkcija
449
Benzīna daļiņu filtrs
470
Stāvbremze
435
450
Dīzeļdzinējs
471
Stāvbremzes aktivizēšana un
deaktivizēšana
436
Simboli un ziņojumi par automātisko pārnesumkārbu
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
450
Automātiskas stāvbremzes aktivizēšanas iestatījums
438
Pilnpiedziņa*
452
Piedziņas režīmi*
452
Piedziņas režīma maiņa*
454
Automašīnas novietošana stāvēšanai kalnā
438
Ja stāvbremzes darbībā radusies
kļūme
438
Braukšanas pozīcija Eco
455
457
Automātiskā bremzēšana, kad
automašīna stāv uz vietas
439
Piedziņas režīma Eco aktivizēšana
un deaktivizēšana ar funkciju pogu
Funkcija Start/Stop
457
Tukša tvertne un dīzeļdzinējs
472
Dīzeļdaļiņu filtrs
473
Izmešu vadība ar AdBlue®
474
AdBlue®
474
lietošana
AdBlue® līmeņa pārbaude un uzpilde
475
AdBlue® simboli un ziņojumi
477
Dzinēja un piedziņas sistēmas pārkaršana
479
Startera akumulatora pārmērīga uzlāde 480
SKAŅA, MULTIVIDE UN
INTERNETS
Video
518
Skaņa, multivide un internets
502
Videoklipa atskaņošana
519
Audio iestatījumi
502
483
DivX®
519
Skaņas pieredze*
503
Piekabes āķa specifikācijas*
483
Video iestatījumi
519
Aplikācijas
Izvirzāmi/ievelkami vilkšanas
kronšteini*
504
484
Multivide ar Bluetooth®
520
Lietotņu lejupielāde
505
486
506
Ierīces pievienošana, izmantojot
Bluetooth®
520
Braukšana ar piekabi
Lietotņu atjaunināšana
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
488
Lietotņu dzēšana
506
Piekabes lukturu pārbaude
489
507
Multivides atskaņošana, izmantojot
USB portu
520
Radio
490
507
Ierīces pievienošana, izmantojot
USB portu
521
Uz vilkšanas āķa uzstādīts velosipēda bagāžnieks*
Radio ieslēgšana
USB ierīču tehniskās specifikācijas
521
491
Radio diapazona un radio stacijas
maiņa
508
Vilkšana
492
509
522
Vilkšanas cilpas uzstādīšana un
noņemšana
Radiostaciju meklēšana
Saderīgie multivides formāti
510
Apple® CarPlay®*
523
Evakuācija
494
Radio kanālu saglabāšana lietotnē
Radio izlase
Apple® CarPlay®* lietošana
523
HomeLink®*
494
525
HomeLink®* programmēšana
495
HomeLink®*
497
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un citu akumulatoru
480
Piekabes āķis*
lietošana
HomeLink®* tipa apstiprinājums
498
Kompass*
498
Kompasa aktivizēšana un deaktivizēšana*
498
Kompasa kalibrēšana*
499
atskaņošana
Radio iestatījumi
510
Apple®
CarPlay®*
RDS radio
512
Padomi par Apple® CarPlay®* lietošanu 525
iestatījumi
Digitālais radio*
513
Android Auto*
Saite starp FM un digitālo radio*
513
Android Auto* lietošana
527
Mediju atskaņotājs
514
Android Auto* iestatījumi
528
Multivides ierīces atskaņošana
514
Padomi par Android Auto* lietošanu
528
Multivides ierīces vadīšana un maiņa
516
Tālrunis
529
Multivides meklēšana
517
Tālruņa sākotnējā pievienošana
automašīnai, izmantojot Bluetooth
530
Tālruņa automātiska pievienošana
automašīnai, izmantojot Bluetooth
532
Gracenote®
517
CD atskaņotājs*
518
526
11
RITEŅI UN RIEPAS
12
Tālruņa manuāla pievienošana
automašīnai, izmantojot Bluetooth
532
Ar Bluetooth pievienota tālruņa
atvienošana
533
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu pārslēgšana
533
Ar Bluetooth pievienotu ierīču
noņemšana
534
Tālruņa zvanu pārvaldīšana
534
Īsziņu pārvaldīšana
535
Īsziņu iestatījumi
536
Tālruņu kataloga pārvaldība
536
Nav interneta savienojuma vai tas ir
vājš
544
Wi-Fi tīkla noņemšana
545
Wi-Fi tehnoloģija un drošība
545
Lietotāja noteikumi un nosacījumi
un datu kopīgošana
545
Riepas
560
Riepu izmēru apzīmējumi
562
Riteņu disku izmēru apzīmējumi
563
Riepu griešanās virziens
563
Riepu protektora nodiluma indikatori
564
564
Datu kopīgošanas aktivizēšana un
deaktivizēšana
546
Riepu spiediena pārbaudīšana
Riepu spiediena pielāgošana
565
Datu kopīgošana pakalpojumiem
547
Ieteicamais gaisa spiediens riepās
566
Krātuves vieta cietajā diskā
548
Riepu spiediena uzraudzības sistēma*
567
Audio un multivides licenču līgums
549
Jaunas riepu spiediena vērtības
saglabāšana uzraudzības sistēmā*
568
Riepu spiediena statusa skatīšana
centrālajā displejā*
569
Tālruņa iestatījumi
537
Ar Bluetooth pievienotu ierīču
iestatījumi
538
538
Rīcība zema riepu spiediena brīdinājuma gadījumā
570
Automašīna ar interneta savienojumu*
Interneta savienojuma izveide
automašīnā, izmantojot tālruni ar
Bluetooth savienojumu
539
Riepu spiediena uzraudzības ziņojumi*
571
Interneta savienojuma izveide
automašīnā, izmantojot tālruni (Wi-Fi)
540
Interneta savienojuma izveide
automašīnā, izmantojot automašīnas modemu (SIM karti)
541
Automašīnas modema iestatījumi*
542
Automašīnas interneta savienojuma kopīgošana, izmantojot Wi-Fi
tīklāju
543
Riteņa maiņa
571
Instrumentu komplekts
573
Domkrats*
574
Riteņu skrūves
574
Rezerves ritenis*
575
Rīcība ar rezerves riteni*
576
Ziemas riepas
577
Sniega ķēdes
577
Riepu avārijas remonta komplekts
578
Riepu remonta komplekta lietošana
579
Riepas piepumpēšana ar riepu
remonta komplektā iekļauto kompresoru
583
IEKRAUŠANA, SĪKLIETU
NOVIETNES UN PASAŽIERU
SALONS
TEHNISKĀ APKOPE UN
SERVISS
Pasažieru salona interjers
586
Tuneļkonsole
587
Elektrības kontaktligzda
588
Elektrības kontaktligzdu lietošana
590
Cimdu nodalījuma lietošana
592
Saulessargi
593
Bagāžas nodalījums
593
Ieteikumi par bagāžas iekraušanu
Volvo apkopes programma
600
Datu pārsūtīšana starp automašīnu
un autoservisu, izmantojot Wi-Fi
600
Lejupielādes centrs
601
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība
Lejupielādes centrā
601
Automašīnas statuss
602
Apkopes un remonta rezervēšana
603
594
Automašīnas informācijas sūtīšana
uz autoservisu
604
Jumta slodze un bagāžas novietošana uz jumta bagāžnieka
595
Automašīnas pacelšana
606
Somu āķi
595
Klimata kontroles sistēmas apkopes veikšana
609
Kravas fiksēšanas cilpas
596
Vējstikla displejs pēc vējstikla maiņas*
609
Garu priekšmetu lūka aizmugurējā
sēdeklī*
596
Dzinēja pārsega atvēršana un aizvēršana
610
Pirmās palīdzības aptieciņa*
596
Dzinēja nodalījuma pārskats
611
Brīdinājuma trijstūris
597
Dzinēja eļļa
612
Dzinēja eļļas pārbaude un iepildīšana
614
Dzesēšanas šķidruma iepildīšana
615
Akumulators
617
Atbalsta akumulators
619
Simboli uz akumulatoriem
620
Akumulatora pārstrādāšana
621
Drošinātāji un galvenās elektroierīces
621
13
TEHNISKIE PARAMETRI
14
Drošinātāja nomaiņa
622
Drošinātāji dzinēja nodalījumā
624
Drošinātāji zem cimdu nodalījuma
629
Drošinātāji kravas nodalījumā
634
Spuldžu nomaiņa
638
Plastmasas vāciņa noņemšana
spuldžu nomaiņai
639
Ārējo lukturu pozīcijas
Salona plastmasas, metāla un
koka detaļu tīrīšana
652
Automašīnas ārpuses tīrīšana
653
Pulēšana un vaskošana
653
Tipa apzīmējums
666
Izmēri
669
Svars
671
672
Roku mazgāšana
654
Vilktspēja un piekabes āķa lodes
slodze
Automātiskā automazgāšana
656
Dzinēja specifikācijas
674
Mazgāšana ar augstspiediena strūklu
657
Dzinēja eļļa – specifikācijas
676
639
Stikla tīrītāja slotiņu tīrīšana
657
678
Tuvo gaismu luktura nomaiņa
640
658
Tālo gaismu luktura nomaiņa
641
Ārējo plastmasas, gumijas un
dekoratīvo daļu tīrīšana
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi
dzinēja eļļai
Dzesēšanas šķidrums – specifikācijas
679
Priekšējā avārijas signālluktura/
gabarītluktura spuldzes nomaiņa
642
Riteņu disku tīrīšana
659
Transmisijas šķidrums – specifikācijas
679
Pretkorozijas aizsardzība
659
Bremžu šķidrums – specifikācijas
679
680
Priekšējā pagrieziena rādītāja spuldzes nomaiņa
643
Automašīnas krāsojums
660
Degvielas tvertne - tilpums
Aizmugurējā miglas luktura nomaiņa
643
Nelielu krāsojuma bojājumu pielabošana
660
AdBlue® tvertnes ietilpība
680
Spuldžu specifikācijas
647
Krāsu kodi
661
Gaisa kondicionētājs – specifikācijas
680
Salona tīrīšana
647
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa
662
Degvielas patēriņš un CO2 izmeši
683
Vidējā displeja tīrīšana
648
663
Vējstikla displeja tīrīšana*
649
Tīrītāja slotiņu iestatīšana apkopes
pozīcijā
Auduma polsterējuma un griestu
apšuvuma tīrīšana
649
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
664
Drošības jostu tīrīšana
650
Grīdas paklājiņu un paklājiņu ar
logotipu tīrīšana
651
Ādas apšuvuma tīrīšana*
651
Ādas stūres tīrīšana
652
Apstiprinātie riteņu un riepu izmēri
687
Minimālais atļautais riepu slodzes
indekss un ātruma indekss
688
Apstiprinātie spiedieni riepās
690
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
Alfabētiskais rādītājs
691
15
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
Īpašnieka informācija
Automašīnas vidējais displejs1
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama vairākos
dažādos produktu formātos — gan digitālos,
gan drukātos. Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama automašīnas vidējā displejā, kā mobilā
lietotne un Volvo Cars atbalsta vietnē. Cimdu
nodalījumā ir pieejama Quick Guide un īpašnieka rokasgrāmatas pielikums, kurā ir norādītas specifikācijas un drošinātāju informācija, kā arī citi dati. Var pasūtīt drukātu īpašnieka rokasgrāmatas versiju.
Vidējā displeja augšējā skatā
velciet uz leju un pieskarieties
Īpašnieka rokasgr.. Šeit ir
pieejamas vizuālās navigācijas opcijas ar automašīnas
eksterjera un interjera attēliem. Informāciju var meklēt,
un tā arī ir iedalīta kategorijās.
Mobilā lietotne
Veikalā App Store vai Google
Play meklējiet "Volvo
Manual" (Volvo rokasgrāmata), lejupielādējiet lietotni
viedtālrunī vai planšetdatorā
un atlasiet automašīnu. Lietotnē ir pieejamas video
pamācības, kā arī vizuālās navigācijas opcijas
ar automašīnas eksterjera un interjera attēliem. Saturā var meklēt, un dažādās sadaļas ir
izstrādātas tā, lai vienkāršotu navigāciju
Volvo Cars atbalsta vietne
Atveriet sadaļu https://
www.volvocars.com/intl/
support un izvēlieties valsti.
Šeit varat atrast īpašnieka
rokasgrāmatas: gan tiešsaistē, gan PDF formātā.
Volvo Cars atbalsta vietnē ir
pieejamas arī video pamācības un plašāka
informācija un palīdzība par jūsu Volvo un tā
lietošanu. Lapa ir pieejama lielākajā daļā tirgu.
Drukāta informācija
Cimdu nodalījumā atrodas
īpašnieka rokasgrāmatas pielikums1, kurā ir ietverta informācija par drošinātājiem un
specifikācijām, kā arī svarīgas
un praktiskas informācijas
kopsavilkums.
Arī Quick Guide ir pieejama drukātā formātā —
tā palīdz sākt darbu, izmantojot visbiežāk lietotās automašīnas funkcijas.
Atkarībā no izvēlētā aprīkojuma līmeņa, tirgus,
u.c., automašīnā var būt pieejama papildu
īpašnieka informācija drukātā formātā.
Var pasūtīt drukātu īpašnieka rokasgrāmatu un
tās pielikumu. Lai to pasūtītu, sazinieties ar
Volvo izplatītāju.
1
18
Valstīs, kurās īpašnieka rokasgrāmata nav pieejama vidējā displejā, automašīnas komplektā ir iekļauta pilna drukātās īpašnieka rokasgrāmatas versija.
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
SVARĪGI
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu
automašīnas vadīšanu un spēkā esošo
likumu un noteikumu ievērošanu. Ir svarīgi
arī, lai automašīna tiktu uzturēta un lietota
atbilstošo īpašnieka rokasgrāmatā sniegtajiem Volvo ieteikumiem.
Ja ir neatbilstība starp centrālajā displejā
redzamo informāciju un drukāto informāciju, vienmēr spēkā ir drukātā informācija.
PIEZĪME
Mainot centrālā displeja valodu, daļa īpašnieka informācijas var būt pretrunā ar
valsts vai vietējiem tiesību aktiem vai noteikumiem. Neieslēdziet valodu, ko jums ir
grūti saprast, jo pretējā gadījumā jums var
būt grūti vēlreiz atrast šo izvēlni.
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā
displejā
Īpašnieka rokasgrāmatas digitālā2 versija ir
pieejama automašīnas vidējā displejā.
Digitālajai īpašnieka rokasgrāmatai var piekļūt
augšējā skatā, un dažos gadījumos arī kontekstuālajai īpašnieka rokasgrāmatai var piekļūt
augšējā skatā.
Lai atvērtu īpašnieka rokasgrāmatu — velciet
uz leju centrālā displeja augšējo skatu un pieskarieties Īpašnieka rokasgr..
Informācijai īpašnieka rokasgrāmatā var piekļūt tieši īpašnieka rokasgrāmatas sākumlapā
vai augšējā izvēlnē.
PIEZĪME
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata nav pieejama braukšanas laikā.
Īpašnieka rokasgrāmata
Saistītā informācija
•
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā displejā
(19 lpp.)
•
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo sakaru
ierīcēs (22 lpp.)
•
•
Volvo Cars atbalsta vietne (23 lpp.)
Augšējais skats ar īpašnieka rokasgrāmatas pogu.
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana
(23 lpp.)
2 Attiecas
uz lielāko daļu tirgu.
}}
19
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
||
Kontekstuālā īpašnieka rokasgrāmata
Saistītā informācija
•
Navigācija īpašnieka rokasgrāmatā centrālajā displejā (20 lpp.)
•
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(115 lpp.)
•
Lietotņu lejupielāde (505 lpp.)
Navigācija īpašnieka rokasgrāmatā
centrālajā displejā
Digitālajai īpašnieka rokasgrāmatai var piekļūt
automašīnas centrālā displeja augšējā skatā.
Saturā var meklēt, un dažādās sadaļas ir
izstrādātas tā, lai vienkāršotu navigāciju.
Augšējais skats ar kontekstuālās īpašnieka rokasgrāmatas pogu.
Kontekstuālā īpašnieka rokasgrāmata ir saīsne
uz rakstu īpašnieka rokasgrāmatā, kurā aprakstīta aktīvā funkcija, kas redzama ekrānā. Kad
ir pieejama kontekstuālā īpašnieka rokasgrāmata, tā tiek rādīta augšējā skatā pa labi no
Īpašnieka rokasgr..
Pieskaroties kontekstuālās īpašnieka rokasgrāmatas opcijai, tiek atvērts ar ekrānā rādīto
saturu saistīts īpašnieka rokasgrāmatas raksts.
Piemēram, pieskarieties Navigācijas
rokasgrāmata — tiek atvērts ar navigāciju
saistīts raksts.
Tas attiecas tikai uz dažām automašīnas lietotnēm. Lejupielādētajām trešo pušu lietotnēm,
piemēram, nevar piekļūt ar lietotni saistītajiem
rakstiem.
20
Īpašnieka rokasgrāmatu var atvērt no augšējā skata.
–
Lai atvērtu īpašnieka rokasgrāmatu — velciet uz leju centrālā displeja augšējo skatu
un pieskarieties Īpašnieka rokasgr..
Ir vairāki dažādi veidi, kā īpašnieka rokasgrāmatā atrast informāciju. Šīm opcijām var piekļūt no īpašnieka rokasgrāmatas sākumlapas
un augšējās izvēlnes.
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
Izvēlnes atvēršana augšējā izvēlnē
–
Īpašnieka rokasgrāmatas augšējā sarakstā
.
nospiediet
> Tiek atvērta izvēlne ar dažādām opcijām
informācijas atrašanai:
Sākumlapa
Pieskarieties simbolam, lai
pārietu atpakaļ uz īpašnieka
rokasgrāmatas sākuma lapu.
Kategorijas
Īpašnieka rokasgrāmatas raksti iedalās galvenajās kategorijās un apakškategorijās.
Viens un tas pats raksts var
būt vairākās piemērotās kategorijās, lai to varētu vieglāk
atrast.
1.
Nospiediet Kategorijas.
> Tiek parādīts galveno kategoriju
saraksts.
2. Pieskarieties galvenajai kategorijai ( ).
> Tiek parādīts apakškategoriju ( ) un
rakstu ( ) saraksts.
3. Pieskarieties rakstam, lai to atvērtu.
Lai dotos atpakaļ, nospiediet atpakaļ vērsto
bultiņu.
Piedāvātie raksti
Nospiediet simbolu, lai piekļūtu lapai ar saitēm uz rakstiem, kas var būt noderīgi, lai
iepazītu biežāk lietotās automašīnas funkcijas. Rakstiem
var piekļūt, arī izmantojot
kategorijas, bet tie ir apkopoti
šeit, lai tiem varētu ātri piekļūt. Pieskarieties
sadaļai, lai izlasītu to pilnībā.
Eksterjera un interjera karstvietas
Automašīnas salona un
eksterjera pārskata attēli.
Dažādas daļas ir apzīmētas ar
piekļuves vietām, kas ļauj
atvērt sadaļas par attiecīgajām automašīnas daļām.
1.
Nospiediet Exterior vai Interior.
> Eksterjera vai salona attēli tiek parādīti
ar tā saucamajām karstvietām. Karstvietas ļauj atvērt sadaļas par attiecīgajām automašīnas daļām. Pārvelciet
horizontāli pāri ekrānam, lai pārlūkotu
attēlus.
2. Pieskarieties karstvietai.
> Tiek parādīts virsraksts sadaļai par šo
zonu.
3. Pieskarieties virsrakstam, lai atvērtu
sadaļu.
Lai dotos atpakaļ, nospiediet atpakaļ vērsto
bultiņu.
Izlases
Nospiediet šo simbolu, lai
piekļūtu izlasē saglabātajiem
rakstiem. Pieskarieties sadaļai, lai izlasītu to pilnībā.
Rakstu saglabāšana izlasē vai dzēšana no
tās
Saglabājiet rakstu izlasē, tā augšējā labajā
stūrī nospiežot , kad raksts ir atvērts. Ja
raksts ir saglabāts izlasē, zvaigznīte ir aizpildīta: .
Lai noņemtu sadaļu no izlases, vēlreiz nospiediet pašreizējās sadaļas zvaigznīti.
Video
Nospiediet šo simbolu, lai
skatītu īsus norādījumu
videoklipus par dažādām
automašīnas funkcijām.
}}
21
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
||
Information
Pieskarieties simbolam, lai
iegūtu informāciju par to,
kura īpašnieka rokasgrāmatas
versija automašīnā ir pieejama, kā arī citu noderīgu
informāciju.
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo
sakaru ierīcēs
meklēt, un dažādās sadaļas ir izstrādātas tā,
lai vienkāršotu navigāciju.
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama kā mobilo
ierīču lietotne3 gan veikalā App Store, gan
Google Play. Lietotne ir pielāgota izmantošanai viedtālruņos un planšetdatoros.
Meklēšanas funkcijas lietošana
augšējā izvēlnē
1.
Īpašnieka rokasgrāmatas augšējā izvēlnē
pieskarieties
. Ekrāna apakšējā daļā
tiek parādīta tastatūra.
2. Ierakstiet atslēgas vārdu, piemēram, "drošības josta".
> Ievadot burtus, tiek rādīti rakstu un
kategoriju ieteikumi.
3. Pieskarieties rakstam vai kategorijai, lai tai
piekļūtu.
Saistītā informācija
•
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā displejā
(19 lpp.)
•
•
Tastatūra centrālajā displejā (126 lpp.)
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana
(23 lpp.)
3 Noteiktām
22
mobilajām ierīcēm.
Īpašnieka rokasgrāmatu var
lejupielādēt kā mobilo lietotni
vietnē App Store vai Google
Play. Šeit redzamais QR kods
ļauj uzreiz atvērt šo lietotni.
Tā vietā varat arī meklēt
"Volvo manual" vietnē App
Store vai Google Play.
Lietotne ietver videoklipus, kā arī eksterjera un
interjera attēlus, kuros dažādas automašīnas
daļas ir iezīmētas kā karstvietas, kas ļauj atvērt
sadaļas par attiecīgajām zonām. Saturā var
Mobilā lietotne ir pieejama gan vietnē App Store, gan
Google Play.
Saistītā informācija
•
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana
(23 lpp.)
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
Volvo Cars atbalsta vietne
Pieteikšanās Volvo Cars vietnē
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana
Plašāka informācija par automašīnu ir pieejama Volvo Cars tīmekļa vietnē un atbalsta
vietnē.
Izveidojiet personīgu Volvo ID un piesakieties
vietnē www.volvocars.com. Kad esat pieteicies, varat skatīt kopsavilkumu par apkopēm,
līgumiem un garantijām, kā arī
citu informāciju. Šeit ir sniegta arī informācija
par jūsu automašīnai pielāgotiem papildpiederumiem un programmatūru.
Lai labāk iepazītu savu jauno automašīnu,
pirms pirmās braukšanas reizes izlasiet īpašnieka rokasgrāmatu.
Īpašnieka rokasgrāmata ļaus iepazīties ar jaunajām funkcijām, izprast, kā rīkoties ar automašīnu dažādās situācijās, un uzzināt, kā
izmantot visas automašīnas iespējas. Lūdzu,
pievērsiet uzmanību rokasgrāmatā esošajiem
norādījumiem par drošību.
Atbalsts internetā
Lai piekļūtu atbalsta lapai, apmeklējiet vietni
https://www.volvocars.com/intl/support.
Atbalsta vietne ir pieejama lielākajā daļā tirgu.
Tā ietver atbalstu funkcijām, piemēram,
tīmekļa platformas pakalpojumiem un funkcijām, Volvo On Call*, navigācijas sistēmai* un
lietotnēm. Videoklipi un norādījumi soli pa
solim izskaidro dažādas procedūras,
piemēram, kā automašīnā izveidot interneta
savienojumu, izmantojot mobilo tālruni.
Lejupielādējama informācija
Kartes
Automašīnām kas aprīkotas ar Sensus Navigation atbalsta lapā var lejupielādēt kartes.
Īpašnieka rokasgrāmatas PDF formātā
Īpašnieka rokasgrāmatas ir pieejamas lejupielādēšanai PDF formātā. Atlasiet automašīnas
modeli un modeļa gadu, lai lejupielādētu vajadzīgo rokasgrāmatu.
Kontaktinformācija
Atbalsta vietne ietver klientu atbalsta un
tuvākā Volvo izplatītāja kontaktinformāciju.
Saistītā informācija
•
Volvo ID (28 lpp.)
Šīs īpašnieka informācijas nolūks ir paskaidrot
visas iespējamās funkcijas, papildaprīkojuma
veidus un piederumus, kas pieejami Volvo
automašīnā. Tā nenorāda un negarantē, ka
visas šīs funkcijas vai papildaprīkojuma veidi
būtu pieejami ikvienā automašīnā. Iespējams,
lietotā terminoloģija precīzi neatbilst pārdošanas, mārketinga un reklāmas materiālos
izmantotajai terminoloģijai.
Notiek nepārtraukts izstrādes darbs, lai uzlabotu mūsu produktu. Pārveidojumi var nozīmēt, ka īpašnieka rokasgrāmatā iekļautā informācija, apraksti un attēli var atšķirties no automašīnas faktiskā aprīkojuma. Paturam tiesības
veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Neizņemiet šo rokasgrāmatu no automašīnas
— ka radīsies problēmas, nebūs pieejama svarīga informācija par to, kur un kā meklēt profesionālu palīdzību.
© Volvo Car Corporation
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
23
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
||
Papildu aprīkojums/piederumi
Papildus informācijai par standarta aprīkojumu, šajā īpašnieka rokasgrāmatā aprakstīts
arī papildu aprīkojums (rūpnīcā uzstādīts aprīkojums) un dažādi piederumi (papildu uzlabojumu komplekti).
Publicēšanas brīdī visi zināmie papildaprīkojuma un piederumu veidi ir atzīmēti ar zvaigznīti: *.
Īpašnieka rokasgrāmatā aprakstītais aprīkojums nav pieejams visās automašīnās - to aprīkojums atšķiras atkarībā no pielāgošanas
dažādu valstu tirgu vajadzībām, kā arī nacionālajiem vai vietējiem likumiem un noteikumiem.
PIEZĪME
Īpašuma bojājuma risks
Tekstos “Piezīme” ir sniegti ieteikumi vai
padomi, kas atvieglo, piemēram, funkciju
lietošanu.
Uzlīmes
Automašīnai ir dažādu veidu uzlīmes, kas ir
paredzētas, lai skaidri paziņotu svarīgu informāciju. Uzlīmes automobilī atbilst turpmākās
brīdinājuma/informācijas svarīguma pakāpēm
pēc nozīmes lejupejošā secībā.
Brīdinājums par iespējamām traumām
Balti ISO simboli un balts teksts/attēls uz
melna vai zila brīdinājuma lauka un ziņojuma
lauka. Izmanto, lai informētu par bīstamību,
kas brīdinājuma neievērošanas gadījumā var
izraisīt īpašuma bojājumus.
Ja rodas neskaidrības par standarta vai
papildu aprīkojumu, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Īpašie teksti
BRĪDINĀJUMS
Teksti “Brīdinājums” ir norādīti, ja ir traumu
risks.
SVARĪGI
Teksti “Svarīgi” ir norādīti, ja ir bojājumu
risks.
24
Melni ISO simboli uz dzeltena brīdinājumu
lauka, balts teksts/attēls uz melna ziņojuma
lauka. Izmanto, lai informētu par bīstamību,
kas brīdinājuma neievērošanas gadījumā var
izraisīt ievainojumus vai nāvi.
* Papildaprīkojums/piederums.
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
Information
šīnas izskata atkarībā no aprīkojuma līmeņa un
tirgus.
Saistītā informācija
•
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā displejā
(19 lpp.)
•
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo sakaru
ierīcēs (22 lpp.)
•
Volvo Cars atbalsta vietne (23 lpp.)
Balti ISO simboli un balts teksts/attēls uz
melna ziņojuma lauka.
PIEZĪME
Īpašnieka rokasgrāmatas attēlos redzamās
uzlīmes ne vienmēr precīzi atbilst automašīnā esošajām. Attēlu mērķis ir parādīt
uzlīmju aptuveno izskatu un atrašanās
vietu automašīnā. Informācija, kas attiecas
tieši uz jūsu automašīnu, ir sniegta jūsu
automašīnas attiecīgajās uzlīmēs.
Ilustrācijas un videoklipi
Īpašnieka rokasgrāmatā lietotās ilustrācijas un
videoklipi dažkārt ir shematiski un ir paredzēti
vispārīga priekšstata vai kādas funkcijas piemēra sniegšanai. Tie var atšķirties no automa-
25
JŪSU VOLVO
JŪSU VOLVO
Volvo ID
Volvo ID ir personīgs ID, kas sniedz piekļuvi
plašam pakalpojumu klāstam, izmantojot
vienu lietotājvārdu un paroli.
PIEZĪME
Pieejamie pakalpojumi var atšķirties laika
gaitā un atkarībā no aprīkojuma līmeņa un
tirgus.
Volvo ID var izveidot automašīnā, vietnē
volvocars.com vai Volvo On Call lietotnē1.
Kad automašīnā ir reģistrēts Volvo ID, kļūst
pieejami vairāki pakalpojumi. Vienā un tajā
pašā automašīnā var lietot vairākus Volvo ID,
un vairākas automašīnas var būt saistītas ar
vienu un to pašu Volvo ID.
Saistītā informācija
•
Volvo ID izveide un reģistrēšana
(28 lpp.)
•
Apkopes un remonta rezervēšana
(603 lpp.)
Pakalpojumu piemēri:
•
Volvo On Call lietotne* — noskaidrojiet
automašīnas stāvokli ar savu tālruni. Piemēram, varat noskaidrot degvielas līmeni,
skatīt tuvāko degvielas uzpildes staciju un
attālināti aizslēgt automašīnu.
•
Sūtīt uz automašīnu — sūtiet adreses no
tīmekļa karšu pakalpojumiem tieši uz
automašīnu.
•
Rezervēt apkopi un remontu — reģistrējiet
servisu/izplatītāju vietnē volvocars.com un
piesakiet apkopi tieši no automašīnas.
PIEZĪME
Ja tiek mainīts kāda pakalpojuma (piemēram, Volvo On Call) lietotājvārds/parole, tas
tiek automātiski mainīts arī citiem pakalpojumiem.
1
28
Volvo ID izveide un reģistrēšana
Volvo ID var izveidot vairākos veidos. Ja
Volvo ID ir izveidots vietnē volvocars.com vai
ar lietotni Volvo On Call2, Volvo ID jāreģistrē
arī automašīnā, lai varētu lietot dažādus
Volvo ID pakalpojumus.
Volvo ID izveide ar lietotni Volvo ID
1. Lejupielādējiet lietotni Volvo ID no
Lejupielādes centrs vidējā displeja lietotņu skatā.
2. Palaidiet lietotni un piereģistrējiet personīgo e-pasta adresi.
3. Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz norādīto e-pasta adresi.
> Tagad ir izveidots Volvo ID un automātiski piereģistrēts automašīnai. Tagad
var lietot Volvo ID pakalpojumus.
Volvo ID izveide Volvo Cars vietnē
1. Apmeklējiet vietni www.volvocars.com un
piesakieties3, izmantojot ikonu augšējā
labajā stūrī. Atlasiet Create Volvo ID (Izveidot Volvo ID).
2. Ievadiet savu e-pasta adresi.
3. Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz norādīto e-pasta adresi.
> Tagad ir izveidots Volvo ID. Informāciju
par to, kā piereģistrēt ID automašīnai,
skatiet turpmāk.
Ja jums ir Volvo On Call*.
* Papildaprīkojums/piederums.
JŪSU VOLVO
Volvo ID izveide ar lietotni Volvo On Call4
1. Tālrunī lejupielādējiet jaunāko Volvo On
Call lietotnes versiju5.
2. Atlasiet Volvo ID izveides opciju.
3. Tiek atvērta tīmekļa vietne Volvo ID izveidei. Ievadiet prasīto informāciju.
Volvo ID reģistrēšana automašīnai
Ja esat izveidojis Volvo ID tīmekļa vietnē vai
lietotnē Volvo On Call, piereģistrējiet to automašīnai šādi:
1.
4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai piekristu
noteikumiem un nosacījumiem.
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
Ja tas vēl nav izdarīts, lejupielādējiet lietotni Volvo ID no Lejupielādes centrs
centrālā displeja lietotņu skatā.
PIEZĪME
5. Nospiediet pogu, lai izveidotu Volvo ID.
6. Uz norādīto adresi tiek nosūtīts e-pasta
ziņojums. Lai aktivizētu Volvo ID, e-pasta
ziņojumā noklikšķiniet uz saites.
> Tagad Volvo ID ir gatavs lietošanai.
•
Lai lejupielādētu lietotnes, automašīnā
jābūt izveidotam interneta savienojumam.
2. Palaidiet lietotni un ievadiet savu
Volvo ID/e-pasta adresi.
3. Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz jūsu Volvo ID piesaistīto epasta adresi.
> Tagad jūsu Volvo ID ir piereģistrēts
automašīnai. Tagad var lietot Volvo ID
pakalpojumus.
Saistītā informācija
•
•
•
2 Attiecas tikai uz dažu valstu tirgiem.
3 Pieejams noteiktos tirgos.
4 Automašīnas ar Volvo On Call*.
5 Tā ir pieejama, piemēram, veikalā Apple
Volvo ID (28 lpp.)
Lietotņu lejupielāde (505 lpp.)
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (601 lpp.)
App Store vai Google Play.
* Papildaprīkojums/piederums.
29
JŪSU VOLVO
Drive-E — tīrāks braukšanas
baudījums
jumus, lai samazināto to negatīvo ietekmi uz
vidi.
Volvo Car Corporation nepārtraukti izstrādā
drošākus un efektīvākus produktus un risinā-
Saudzīga attieksme pret vidi ir viena no Volvo
Car pamatvērtībām, kas ietekmē visas darbības. Vides aizsardzības darbs ir balstīts uz visu
automašīnas ekspluatācijas ciklu, un tiek
ņemta vērā ietekme uz vidi, kas radīta visa
procesa laikā — sākot ar automašīnas dizaina
izstrādi un beidzot ar tās nodošanu metāllūžņos un pārstrādi. Volvo Cars pamatprincips
nosaka, ka katra jaunā izstrādātā produkta
ietekmei uz vidi jābūt mazākai, nekā produktam, ko tas aizstāj.
30
Volvo vides pārvaldības darbs ir ļāvis izstrādāt
transmisijas Drive-E, kas ir efektīvākas un ar
zemāku piesārņojuma līmeni. Volvo ir svarīga
arī personīgā vide — piemēram, pateicoties
klimata kontroles sistēmai, gaiss Volvo salonā
ir tīrāks, nekā ārpusē.
Jūsu Volvo automašīna atbilst stingriem vides
standartiem. Visām Volvo ražotnēm jābūt sertificētām saskaņā ar ISO 14001 – šis uzstādījums nosaka sistemātisku pieeju darbību vides
jautājumiem, kā rezultātā tiek veikti nepārtraukti uzlabojumi, kas samazina ietekmi uz
vidi. ISO sertifikāta iegūšana nozīmē arī to, ka
ir ievēroti spēkā esošie likumi un noteikumi
attiecībā uz vidi. Volvo arī prasa, lai tā partneri
ievērotu šīs prasības.
Degvielas patēriņš
Tā kā lielu daļu no automašīnas kopējās ietekmes uz vidi rada tās lietošana, Volvo Cars
vides aizsardzības darba uzsvars tiek likts uz
degvielas patēriņa, oglekļa dioksīda izmešu un
citu gaisa piesārņotāju daudzuma samazināšanu. Volvo automašīnām, salīdzinot ar citām
automašīnām attiecīgajās mašīnu klasēs, ir
konkurētspējīgs degvielas patēriņš. Zemāks
JŪSU VOLVO
degvielas patēriņš parasti rada zemāku siltumnīcas efektu izraisošās gāzes - oglekļa dioksīda - emisiju.
Ieguldījums rūpēs par vidi
Energoefektīva un ekonomiska automašīna var
palīdzēt samazināt ietekmi uz vidi un arī samazināt izmaksas automašīnas īpašniekam. Vadītājs var vienkārši samazināt degvielas patēriņu, tādējādi ietaupot naudu un rūpējoties par
vidi, ievērojot šos padomus.
•
Plānojiet braukt ar efektīvu vidējo ātrumu.
Ātrums, kas ir lielāks par aptuveni
80 km/h (aptuveni 50 mph) vai mazāks
par 50 km/h (aptuveni 30 mph), palielina
enerģijas patēriņu.
•
Ievērojiet apkopes un garantijas grāmatiņā
ieteiktos automašīnas apkopes intervālus.
•
Neļaujiet dzinējam darboties tukšgaitā izslēdziet dzinēju, ilgāku laiku stāvot. Ievērojiet vietējos noteikumus.
•
Plānojiet braucienus — daudz nevajadzīgu
pieturu un nevienmērīgs ātrums palielina
degvielas patēriņu.
•
Pirms automašīnas iedarbināšanas aukstā
laikā izmantojiet sagatavošanas darbus* –
tie uzlabo iedarbināšanas spēju un samazina nolietojumu aukstā laikā. Dzinējs sasniedz normālu darba temperatūru ātrāk,
tādējādi samazinot patēriņu un izmešu
daudzumu.
Tāpat atcerieties vienmēr likvidēt videi bīstamus atkritumus, piemēram, akumulatorus un
eļļu, nekaitējot videi. Ja nezināt, kā jāatbrīvojas
no šāda tipa atkritumiem, sazinieties ar servisu
- ieteicams autorizētu Volvo servisu.
Efektīva izmešu ierobežošana
Jūsu Volvo ir izgatavots, ievērojot "Clean
inside and out" (tīrība iekšpusē un ārpusē) –
koncepciju, kas ietver tīru iekšējo vidi un ļoti
efektīvu emisijas kontroli. Daudzos gadījumos
izmešu daudzums ir ievērojami zemāks par
attiecīgo standartu prasībām.
Tīrs gaiss automašīnas salonā
Gaisa filtrs palīdz novērst putekļu un putekšņu
iekļūšanu pasažieru salonā pa gaisa ieplūdes
atverēm.
Interior Air Quality System (IAQS)* (salona
gaisa kvalitātes sistēma) — nodrošina, ka
salonā ienākošais gaiss ir tīrāks nekā ārpusē
esošais.
Sistēma attīra gaisu salonā no tādiem piemaisījumiem kā daļiņas, ogļūdeņraži, slāpekļa
oksīdi un zemes līmeņa ozons. Ja āra gaiss ir
piesārņots, gaisa ieplūde tiek aizvērta, un
gaiss tiek recirkulēts. Šāda situācija var
rasties, piemēram, sastrēgumos, rindās un
tuneļos.
IAQS ir daļa no tīrās zonas salona pakotnes
(CZIP)*, kas ietver arī funkciju, kas ļauj iedarbi-
nāt ventilatoru, kad automašīna ir atslēgta ar
tālvadības pults atslēgu.
Salons
Volvo salonā izmantotie materiāli ir rūpīgi izvēlēti un pārbaudīti, lai būtu patīkami un ērti.
Dažas detaļas ir roku darbs, piemēram, stūres
rata šuves ir šūtas ar rokām. Tiek veikta salona
uzraudzība, lai nepieļautu spēcīgu, diskomfortu izraisošu smaku vai vielu rašanos, piemēram, liela karstuma vai spilgtas gaismas rezultātā.
Volvo remontdarbnīcas un apkārtējā
vide
Regulāra apkope nodrošina priekšnoteikumus
ilgam automobiļa kalpošanas laikam un
zemam degvielas patēriņam. Šādi jūs arī veicināt tīrākas vides nodrošināšanu. Ja Volvo servisam tiek uzticēts veikt remontu un apkopi
jūsu automašīnai, tas kļūst par Volvo sistēmas
daļu. Volvo izvirza skaidras prasības attiecībā
uz veidu, kādā mūsu servisi novērš piesārņojuma nokļūšanu apkārtējā vidē. Mūsu servisu
apkalpojošajam personālam ir pietiekamas
zināšanas un aprīkojums, lai garantētu apkārtējai videi nekaitīgu darbību.
Otrreizēja pārstrāde
Tā kā Volvo darbība balstās uz ekspluatācijas
cikla perspektīvu, ir svarīgi arī pārstrādāt automašīnu videi draudzīgā veidā. Pārstrādāt
iespējams gandrīz visu automobili. Tādēļ
pēdējam automobiļa īpašniekam vajadzētu
* Papildaprīkojums/piederums.
}}
31
JŪSU VOLVO
||
sazināties ar izplatītāju, lai saņemtu informāciju par sertificētu/apstiprinātu pārstrādes
vietu.
Saistītā informācija
32
•
Degvielas patēriņš un CO2 izmeši
(683 lpp.)
•
•
Ekonomiska braukšana (464 lpp.)
•
Gaisa kvalitāte (205 lpp.)
Sagatavošanas ieslēgšana un izslēgšana*
(230 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
JŪSU VOLVO
IntelliSafe — vadītāja atbalsts un
drošība
IntelliSafe ir Volvo Cars automašīnu drošības
koncepcija. IntelliSafe ietver vairākas sistēmas6, kuru mērķis ir gādāt par jūsu brauciena
drošību, novērst traumas un aizsargāt pasažierus un citus ceļu satiksmes dalībniekus.
BRĪDINĀJUMS
Funkcijas ir palīglīdzekļi — tās nevar pārvarēt visas situācijas visos apstākļos.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu un spēkā esošo ceļu
satiksmes noteikumu ievērošanu.
Atbalsts
IntelliSafe ir tālāk norādītās funkcijas, kuru
mērķis ir palīdzēt vadītājam braukt drošākā
veidā.
•
•
•
•
•
•
•
Aktīvās tālās gaismas
Tuneļa uztveršana
Pilot Assist
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stāvvietā novietošanas kamera*
Ceļazīmju informācija*
Elektroniskā stabilitātes kontrole
PIEZĪME
Driver Alert Control
Pilnpiedziņa7
Novēršana
IntelliSafe ir tālāk norādītās funkcijas, kuru
mērķis ir palīdzēt vadītājam izvairīties no negadījuma.
Drošības jostas ar drošības jostu spriegotājiem
Izlasiet atsevišķās sadaļas par katru sistēmu, lai pilnībā izprastu tās funkcijas un
uzzinātu par svarīgiem brīdinājumiem.
Rear Collision Warning
Saistītā informācija
•
•
•
Aktīvās tālās gaismas (157 lpp.)
Drošība (44 lpp.)
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
• City Safety
• Distances brīdinājums*
• Joslas saglabāšanas palīgfunkcija
• Sadursmes novērš. palīdzība
Aizsardzība
Blind Spot Information*
6 Dažas no šīm sistēmām
7 All Wheel Drive
Drošības spilveni
Kruīzkontrole
IntelliSafe ir tālāk norādītās sadarbības funkcijas, kuru mērķis ir aizsargāt vadītāju un pasažierus noteiktās situācijās, ja ir noticis negadījums.
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
•
Adaptīvā kruīza kontrole*
Cross Traffic Alert*
Stāvvietā novietošanas sistēma*
Pedestrian Protection System
Roll Stability Control
Ātruma ierobežotājs*
Whiplash Protection System
•
•
•
tiek uzstādītas standarta aprīkojumā, citas ir papildaprīkojums. Tas var atšķirties atkarībā no tirgus, modeļu gada un automašīnas modeļa.
* Papildaprīkojums/piederums.
33
JŪSU VOLVO
Sensus — tiešsaistes savienojums
un izklaide
Sensus sniedz iespēju izmantot dažādas lietotnes un automašīnā aktivizēt Wi-Fi tīklāju.
Tas ir Sensus
Sensus piedāvā inteliģentu saskarni un tiešsaistes savienojumu ar digitālo pasauli. Intuitīva
navigācijas struktūra sniedz iespēju saņemt
atbalstu, informāciju un izklaidi, kad tā ir
nepieciešama, nenovēršot vadītāja uzmanību.
dās vietās, pamatojoties uz tās prioritāti vadītājam.
Sistēmā Sensus ir ietverti visi automašīnas
risinājumi, kas ir saistīti ar izklaidi, tiešsaistes
savienojumu, navigāciju* un lietotāja saskarni
starp vadītāju un automašīnu. Sensus padara
iespējamu saziņu starp jums, automašīnu un
ārējo pasauli.
Informācija īstajā laikā un vietā
Dažādie automašīnas displeji nodrošina informāciju īstajā laikā. Informācija tiek rādīta dažā-
34
* Papildaprīkojums/piederums.
JŪSU VOLVO
Dažādu veidu informācija tiek rādīta dažādos displejos atkarībā no tās prioritātes.
Augšējais displejs*
Augšējā displejā tiek rādīta informācija, kurai
vadītājam jāpievērš uzmanība, tiklīdz tas ir
iespējams. Šāda informācija var ietvert,
piemēram, satiksmes brīdinājumus, informāciju par ātrumu un navigāciju*. Augšējā displejā tiek rādīta arī ceļa zīmju informācija un
ienākošie tālruņa zvani.
Vadītāja displejs
12 collu vadītāja displejs*.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
35
JŪSU VOLVO
||
Daudzas no automašīnas galvenajām funkcijām vada vidējā displejā — tas ir skārienekrāns, kas reaģē uz pieskārieniem. Līdz ar to
fizisko taustiņu un vadības elementu skaits
automašīnā ir minimāls. Ekrānu var lietot pat
ar cimdiem.
•
Automašīnas interneta savienojuma kopīgošana, izmantojot Wi-Fi tīklāju
(543 lpp.)
Šeit vada, piemēram, klimata kontroles sistēmu, izklaides sistēmu un sēdekļa pozīciju*.
Vidējā displejā rādīto informāciju var izmantot
vadītājs vai kāds no automašīnas pasažieriem,
kad tas ir iespējams.
8 collu vadītāja displejs.
Vadītāja displejā tiek rādīta informācija par
ātrumu un, piemēram, ienākošajiem zvaniem
vai atskaņotajiem dziesmu celiņiem. Displeju
vada ar abām stūres vadības tastatūrām.
Centrālais displejs
Balss atpazīšanas sistēma
Lietojot balss atpazīšanas sistēmu, vadītājam nav jānoņem
rokas no stūres. Sistēma var
saprast dabisku runu. Balss
atpazīšanas sistēmu varat
izmantot, piemēram, lai
atskaņotu kādu dziesmu,
kādam piezvanītu, palielinātu temperatūru vai
nolasītu īsziņu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
36
Augšējais displejs* (142 lpp.)
Vadītāja displejs (82 lpp.)
Centrālā displeja pārskats (109 lpp.)
Balss atpazīšana (145 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
JŪSU VOLVO
Programmatūras atjauninājumi
Datu ierakstīšana
Lai jūs kā Volvo klients iegūtu vislabāko automašīnas lietošanas pieredzi, Volvo pastāvīgi
pilnveido automašīnu sistēmas un jums piedāvātos pakalpojumus.
Sava Volvo programmatūru uz jaunāko versiju
varat atjaunināt, kad tiek veikta automašīnas
apkope pie pilnvarota Volvo pārstāvja. Jaunākais programmatūras atjauninājums jums
sniedz iespēju izmantot jaunākos pilnveidojumus, tostarp pilnveidojumus no agrākiem programmatūras atjauninājumiem.
Volvo drošības un kvalitātes kontroles procesa ietvaros automašīnā tiek reģistrēta
noteikta informācija par transportlīdzekļa darbību, funkcionalitāti un incidentiem.
Automašīnas, kas aprīkotas ar VCM High8, var
vākt datus par automašīnas drošības funkcijām, kā arī citām funkcijām. Dati tiek vākti produktu pilnveidošanai, kvalitātes kontrolei un
drošības pilnveidošanas darbiem, kā arī automašīnas kvalitātes un tās drošības funkciju
uzlabošanai un uzraudzībai. Datu vākšanas
mērķis ir arī pārvaldīt Volvo Car Corporation
garantijas pasākumus, kā arī panākt atbilstību
tiesību aktu prasībām par dzinēja izmešu
datiem.
Lai saņemtu plašāku informāciju par izlaistajiem atjauninājumiem un atbildes uz bieži
uzdotajiem jautājumiem, lūdzu, apmeklējiet
vietni https://www.volvocars.com/intl/
support.
PIEZĪME
Funkcionalitāte pēc atjaunināšanas var atšķirties atkarībā no tirgus, modeļa, modeļu
gada un papildaprīkojuma.
Saistītā informācija
•
Sensus — tiešsaistes savienojums un
izklaide (34 lpp.)
•
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (601 lpp.)
8 Vehicle
Connectivity Module
PIEZĪME
Saistībā ar datu vākšanu Volvo var izmantot mazu automašīnas datu plāna daļu —
līdz 10 MB mēnesī.
Šī automašīna ir aprīkota ar sistēmu Event
Data Recorder (EDR). Tā galvenais mērķis ir
reģistrēt un ierakstīt datus, kas ir saistīti ar
satiksmes negadījumiem vai sadursmēm līdzīgām situācijām, piemēram, gadījumos, kad
izplešas drošības gaisa spilveni vai transportlīdzeklis saduras ar šķērsli uz ceļa. Dati tiek
reģistrēti, lai labāk izprastu, kā šādās situācijās
darbojas automašīnas sistēmas. EDR uzdevums ir īslaicīgi reģistrēt datus, kas ir saistīti ar
automašīnas dinamiku un drošības sistēmām
(parasti 30 sekundes vai mazāk).
Šīs automašīnas sistēmas EDR mērķis ir reģistrēt datus satiksmes negadījumos vai sadursmēm līdzīgās situācijās, lai uzzinātu:
•
to, kā darbojas dažādas automašīnas sistēmas;
•
vai vadītāja un blakussēdētāja drošības
jostas bijušas piesprādzētas/nospriegotas;
•
kā vadītājs ir izmantojis gāzes vai bremžu
pedāli;
•
kāds ir bijis automašīnas braukšanas
ātrums.
Šī informācija var palīdzēt mums izprast
apstākļus, kādos notiek satiksmes negadījumi,
tiek gūtas traumas un bojājumi. EDR reģistrē
datus tikai neparastās situācijās. EDR nereģistrē datus parastas braukšanas apstākļos.
Tāpat sistēma nekad nereģistrē, kurš vada
automašīnu, kā arī negadījuma vai gandrīz
notikuša negadījuma ģeogrāfisko atrašanās
vietu. Taču citas puses, piemēram, policija, var
izmantot reģistrētos datus kopā ar identificējamu personas informāciju, kas parasti tiek
iegūta pēc satiksmes negadījuma. Lai varētu
nolasīt reģistrētos datus, nepieciešams īpašs
}}
37
JŪSU VOLVO
aprīkojums un piekļuve vai nu transportlīdzeklim, vai EDR.
Papildus EDR automašīna ir aprīkota arī ar vairākiem datoriem, kas nepārtraukti pārbauda un
uzrauga automašīnas funkcijas. Tās var ierakstīt datus parastas braukšanas laikā, bet tās jo
īpaši reģistrē kļūmes, kas ietekmē automašīnas darbu un funkcionalitāti vai kas rodas pēc
automašīnas vadītāja atbalsta funkcijas
(piemēram, City Safety) un automātiskās
bremzēšanas funkcijas aktivizēšanas.
Daļa reģistrēto datu ir nepieciešami, lai apkopes mehāniķi varētu diagnosticēt un novērst
kļūmes, kas radušās automašīnas darbībā.
Reģistrētā informācija ir nepieciešama arī
tādēļ, lai Volvo varētu ievērot likumos noteiktās un varas iestāžu izdotās juridiskās prasības. Automašīnā reģistrētā informācija tiek
saglabāta tās datorā līdz automašīnas apkopei
vai remontam.
Papildus iepriekš minētajam reģistrēto informāciju var izmantot apkopotā formā izpētēm
un produktu izstrādes vajadzībām ar mērķi
nepārtraukti uzlabot Volvo automašīnu drošību
un kvalitāti.
Volvo neizpaudīs iepriekš aprakstīto informāciju trešajām pusēm bez automašīnas īpašnieka piekrišanas. Lai ievērotu valsts normatīvo aktu un noteikumu prasības, Volvo var būt
spiests izpaust šāda veida informāciju policijai
vai citām varas iestādēm, kam var būt juridi-
38
skas tiesības tai piekļūt. Lai varētu nolasīt un
izprast ierakstītos datus, ir nepieciešams īpašs
tehniskais aprīkojums, kurš ir Volvo un to servisu rīcībā, kuri noslēguši līgumu ar Volvo.
Volvo ir atbildīgs par to, lai informācija, kas
nodota Volvo tehniskās apkopes un uzturēšanas laikā, tiktu saglabāta un apstrādāta droši
un rīkošanās ar to atbilstu spēkā esošajām
juridiskajām prasībām. Lai saņemtu plašāku
informāciju, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Pakalpojumu sniegšanas
noteikumi un nosacījumi
Volvo piedāvā pakalpojumus, kas var palīdzēt
uzlabot drošību un komfortu automašīnā.
Šie pakalpojumi ietver visu no palīdzības
ārkārtas situācijā līdz navigācijai un dažādiem
apkopes pakalpojumiem.
Pirms pakalpojumu lietošanas ir svarīgi izlasīt
atbalsta informāciju par pakalpojumu noteikumiem un nosacījumiem vietnē
www.volvocars.com.
Saistītā informācija
•
Klientu konfidencialitātes politika
(39 lpp.)
JŪSU VOLVO
Klientu konfidencialitātes politika
Volvo ciena ikviena mūsu vietnes apmeklētāja
privātumu.
Šī politika attiecas uz klienta datu un personas
informācijas apstrādi. Tās mērķis ir sniegt pašreizējiem, bijušiem un potenciāliem klientiem
vispārīgu izpratni par šādām tēmām:
•
Apstākļi, kuros mēs apkopojam un apstrādājam jūsu personas datus.
•
•
Apkopoto personas datu veidi.
•
Kā mēs rīkojamies ar jūsu personas
datiem.
Iemesls, kādēļ mēs apkopojam jūsu personas datus.
Lai skatītu plašāku informāciju par politiku,
meklējiet atbalsta informāciju vietnē
www.volvocars.com.
Saistītā informācija
•
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un datu
kopīgošana (545 lpp.)
•
Pakalpojumu sniegšanas noteikumi un
nosacījumi (38 lpp.)
•
Datu ierakstīšana (37 lpp.)
Svarīga informācija par
piederumiem un papildaprīkojumu
BRĪDINĀJUMS
Vadītājs vienmēr ir pilnīgi atbildīgs par
drošu automašīnas vadīšanu un spēkā
esošo likumu un ceļu satiksmes noteikumu
ievērošanu.
Nepareiza piederumu un papildu aprīkojuma
savienošana un uzstādīšana var negatīvi
ietekmēt automašīnas elektrosistēmu.
Mēs iesakām Volvo īpašniekiem uzstādīt tikai
Volvo apstiprinātus oriģinālos piederumus un
piederumu uzstādīšanu uzticēt apmācītiem un
kvalificētiem Volvo servisa tehniķiem. Noteikti
piederumi darbojas tikai tad, ja automašīnas
datorsistēmā ir instalēta saistītā programmatūra.
Īpašnieka rokasgrāmatā aprakstītais aprīkojums nav pieejams visās automašīnās - to aprīkojums atšķiras atkarībā no pielāgošanas
dažādu valstu tirgu vajadzībām, kā arī nacionālajiem vai vietējiem likumiem un noteikumiem.
Šajā rokasgrāmatā aprakstītais papildaprīkojums vai papildpiederumi ir atzīmēti ar zvaigznīti. Ja rodas neskaidrības par standarta vai
papildu aprīkojumu, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Ir arī svarīgi, lai automašīnas tehniskā
apkope tiktu veikta saskaņā ar Volvo ieteikumiem, īpašnieka informāciju un apkopes
un garantijas grāmatiņu.
Ja borta datorā pieejamā informācija atšķiras no iespiestās īpašnieka rokasgrāmatas,
tad iespiestajai informācijai vienmēr ir augstāks spēks.
Saistītā informācija
•
•
•
Papildpiederumu uzstādīšana (40 lpp.)
Aprīkojuma pievienošana automašīnas
diagnostikas ligzdai (40 lpp.)
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana (23 lpp.)
39
JŪSU VOLVO
Papildpiederumu uzstādīšana
Mēs iesakām Volvo īpašniekiem uzstādīt tikai
Volvo apstiprinātus oriģinālos piederumus un
piederumu uzstādīšanu uzticēt apmācītiem
un kvalificētiem Volvo servisa tehniķiem.
Noteikti piederumi darbojas tikai tad, ja automašīnas datorsistēmā ir instalēta saistītā programmatūra.
• Volvo oriģinālie papildpiederumi ir pārbaudīti, lai nodrošinātu, ka tie pareizi darbojas
kopā ar automašīnas veiktspējas, drošības
un izmešu kontroles sistēmām. Turklāt
apmācīti un kvalificēti Volvo servisa tehniķi
zina, kurus papildpiederumus var vai nevar
droši uzstādīt jūsu Volvo automašīnā.
Pirms papildpiederumu uzstādīšanas
automašīnā vienmēr lūdziet apmācīta un
kvalificēta Volvo servisa tehniķa padomu.
•
Papildpiederumi, kurus Volvo nav apstiprinājis, var nebūt pārbaudīti, vai tos var lietot
jūsu automašīnā.
•
Uzstādot papildpiederumus, ko Volvo nav
pārbaudījis, vai ļaujot tos uzstādīt personai, kurai nav pieredzes ar šādu automašīnu, varat negatīvi ietekmēt dažas no
automašīnas veiktspējas vai drošības sistēmām.
•
40
Jaunas automašīnas garantija neattiecas
uz bojājumiem, kurus izraisījusi papildpiederumu uzstādīšana neapstiprinātā vai
nepareizā veidā. Plašāka informācija par
garantiju ir pieejama apkopes un garanti-
jas grāmatiņā. Volvo neuzņemas atbildību
par nāvi, traumām vai izmaksām, kas
rodas neoriģinālu papildpiederumu uzstādīšanas dēļ.
Saistītā informācija
•
Svarīga informācija par piederumiem un
papildaprīkojumu (39 lpp.)
Aprīkojuma pievienošana
automašīnas diagnostikas ligzdai
Nepareiza programmatūras vai diagnostikas
rīku pievienošana un uzstādīšana var negatīvi
ietekmēt automašīnas elektrosistēmu.
Mēs iesakām Volvo īpašniekiem uzstādīt tikai
Volvo apstiprinātus oriģinālos piederumus un
piederumu uzstādīšanu uzticēt apmācītiem un
kvalificētiem Volvo servisa tehniķiem. Noteikti
piederumi darbojas tikai tad, ja automašīnas
datorsistēmā ir instalēta saistītā programmatūra.
Datu saites savienotājs (On-board Diagnostic,
OBDII) atrodas zem instrumentu paneļa vadītāja
pusē.
JŪSU VOLVO
PIEZĪME
Volvo Cars neuzņemas atbildību par
sekām, ja On-board Diagnostic kontaktligzdai (OBDII) tiek pievienotas neatļautas
iekārtas. Šo kontaktligzdu drīkst izmantot
tikai apmācīti un kvalificēti Volvo servisa
tehniķi.
Saistītā informācija
•
Svarīga informācija par piederumiem un
papildaprīkojumu (39 lpp.)
Automašīnas identifikācijas
numura skatīšana
Sazinoties ar Volvo izplatītāju, piemēram, par
Volvo On Call abonementu, jums būs nepieciešams automašīnas identifikācijas numurs
(VIN9).
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Atveriet Sistēma Sistēmas
informācija Transportlīdz. identif.
numurs.
> Tiek parādīts automašīnas identifikācijas numurs.
VIN visos modeļos atrodas līdzīgā vietā.
Vēl viens VIN atrašanas veids ir šāds:
9 Vehicle
•
apkopes un garantijas grāmatiņas pirmajā
lappusē
•
•
automašīnas reģistrācijas dokumentā
skatieties uz priekšējo paneli caur automašīnas vējstiklu
Identification Number
41
JŪSU VOLVO
Vadītāja uzmanības novēršana
BRĪDINĀJUMS
Vadītāja pienākums ir darīt visu iespējamo, lai
panāktu savu, savu pasažieru un citu ceļu
satiksmes dalībnieku drošību. Daļa no šī pienākuma ir izvairīšanās no darbībām, kas
novērš uzmanību un nav saistītas ar automašīnas vadīšanu braucot.
Jūsu jaunais Volvo ir vai var būt aprīkots ar
izklaides un sakaru sistēmām, kurās ir pieejams bagātīgs satura klāsts. Tās varētu būt
mobilie tālruņi ar brīvroku sistēmu, navigācijas
sistēmas un audio sistēmas ar dažādām funkcijām. Jums var būt arī citas portatīvas elektroniskas ierīces jūsu ērtībām. Ja tās lieto pareizi
un drošā veidā, tās var bagātināt braukšanas
pieredzi. Ja tās lieto nepareizā veidā, tās var
novērst jūsu uzmanību.
Mēs vēlētos jums sniegt tālāk izklāstītos brīdinājumus par šādām sistēmām, uzsverot Volvo
rūpes par jūsu drošību. Nekādā gadījumā
automašīnā neizmantojiet ierīci vai funkciju,
kas novērsīs jūsu uzmanību no automašīnas
drošas vadīšanas. Uzmanības novēršana var
izraisīt smagus negadījumus. Papildus šiem
vispārīgajiem brīdinājumiem mēs piedāvājam
tālāk sniegtos ieteikumus par jaunajām funkcijām, kas automašīnā var būt pieejamas:
42
•
Braukšanas laikā nekādā gadījumā
nelietojiet mobilo tālruni, turot to rokās.
Dažos reģionos vadītājam ir aizliegts
lietot mobilo tālruni, kamēr automašīna
atrodas kustībā.
•
Ja automašīna ir aprīkota ar navigācijas
sistēmu, brauciena plānu drīkst iestatīt
un mainīt, tikai kad automašīna ir
novietota stāvvietā.
•
Nekādā gadījumā neprogrammējiet
audiosistēmu, kamēr automašīna atrodas kustībā. Ieprogrammējiet radio stacijas, kamēr automašīna ir novietota
stāvvietā, un pēc tam izmantojiet ieprogrammētās stacijas, lai radio lietošana
būtu ātrāka un vienkāršāka.
•
Nekādā gadījumā neizmantojiet klēpjdatorus vai plaukstdatorus, kamēr
automašīna atrodas kustībā.
Saistītā informācija
•
Skaņa, multivide un internets (502 lpp.)
DROŠĪBA
DROŠĪBA
Drošība
BRĪDINĀJUMS
Transportlīdzeklis ir aprīkots ar vairākām drošības sistēmām, kas kopīgi darbojas, lai
pasargātu vadītāju un pasažierus, ja notiek
negadījums.
Automašīna ir aprīkota ar vairākiem sensoriem,
kas reaģē negadījumā un atkarībā no konkrētā
negadījuma aktivizē dažādus drošības gaisa
spilvenus un drošības jostu spriegotājus. Lai
nodrošinātu labu aizsardzību, sistēmas reaģē
atšķirīgi atkarībā no konkrētā negadījuma, piemēram, sadursme dažādos leņķos, apgāšanās
vai nobraukšana no ceļa.
Ja brīdinājuma simbols paliek izgaismots
vai ieslēdzas braukšanas laikā un vadītāja
displejā tiek attēlots paziņojums SRS
drošības spilvens Steidzami jāveic
apkope Brauciet uz autoservisu, tas
nozīmē, ka daļa no vienas drošības sistēmas nedarbojas pilnībā. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu, tiklīdz
tas ir iespējams.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet automašīnas dažādās drošības
sistēmas saviem spēkiem. Nepilnīgs kādas
sistēmas remonts var izraisīt darbības kļūmes un smagas traumas. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Ir pieejamas arī mehāniskas drošības sistēmas, piemēram, Whiplash Protection System.
Automašīnas konstrukcija ir tāda, lai liela
sadursmes spēka daļa tiktu sadalīta uz stieņiem, balstiem, grīdu, jumtu un citām virsbūves daļām.
Ja specifiskais brīdinājuma simbols
nedarbojas, tā vietā izgaismojas vispārīgais brīdinājuma simbols un
vadītāja displejā tiek attēlots paziņo-
Ja sadursmē ir bojāta kāda no svarīgajām
funkcijām, var aktivizēt automašīnas drošības
režīmu.
44
Brīdinājuma simbols vadītāja displejā
jums.
Iestatot automašīnas elektrosistēmu
aizdedzes pozīcijā II, vadītāja displejā izgaismojas brīdinājuma simbols. Ja drošības sistēmas darbībā
nav kļūmju, simbols nodziest aptuveni pēc 6
sekundēm.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Drošība grūtniecības laikā (45 lpp.)
Drošības jostas (47 lpp.)
Drošības spilveni (52 lpp.)
Whiplash Protection System (45 lpp.)
Pedestrian Protection System (47 lpp.)
•
•
Safety mode (59 lpp.)
Bērnu drošība (61 lpp.)
DROŠĪBA
Drošība grūtniecības laikā
Grūtniecības laikā ir svarīgi pareizi piesprādzēt drošības jostu un noregulēt sēdekli.
Drošības josta
sēdekli tā, lai panāktu iespējami lielu atstatumu starp vēderu un stūri.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Drošība (44 lpp.)
Drošības jostas (47 lpp.)
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(184 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(185 lpp.)
Whiplash Protection System
Whiplash Protection System (WHIPS) samazina kakla traumu risku. Šo sistēmu veido
enerģiju absorbējošas atzveltnes un sēdekļa
sēdvirsmas, kā arī speciāli konstruēti priekšējo sēdekļu galvas balsti.
Sistēmu WHIPS aktivizē sadursme no aizmugures; ietekme ir sadursmes leņķim un ātrumam, kā arī sadursmē iesaistītā transportlīdzekļa veidam.
Aktivizējoties sistēmai WHIPS, priekšējo
sēdekļu atzveltnes atkrīt uz aizmuguri un
sēdekļu polsterējumi pārvietojas uz leju, mainot vadītāja un blakussēdētāja stāvokli. Tās
kustība palīdz absorbēt daļu spēku, kas var
rasties un izraisīt kakla traumas.
Diagonālajai daļai jāgulstas pār plecu, tad
starp krūtīm un uz vēdera sānu daļas.
Jostas klēpja daļai jāguļ plakaniski uz augšstilbiem, pēc iespējas zemāk zem vēdera. –
Nedrīkst tai ļaut slīdēt augšup. Nostiepiet
jostu stingri un raugieties, lai tā piegulētu
augumam pēc iespējas ciešāk. Turklāt pārbaudiet, vai drošības josta nav sagriezusies.
BRĪDINĀJUMS
WHIPS papildina drošības jostu sniegto
aizsardzību. Vienmēr piesprādzējiet drošības jostu.
Sēdēšanas pozīcija
Grūtniecībai attīstoties, autovadītājām grūtniecēm jānoregulē sēdeklis un stūre tā, lai varētu
viegli vadīt automašīnu (t. i., ērti lietot pedāļus
un stūri). Tādēļ vajadzētu censties novietot
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
45
DROŠĪBA
||
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet sēdekli vai WHIPS saviem spēkiem. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu
Volvo servisu.
Ja priekšējie sēdekļi ir bijuši pakļauti lielai
slodzei, piemēram, sadursmē, tie ir jānomaina. Dažas no sēdekļu aizsargājošajām
īpašībām var būt zudušas pat, ja nešķiet, ka
tie ir bojāti.
BRĪDINĀJUMS
Neiespiediet cietus priekšmetus starp aizmugurējā sēdekļa polsterējumu un priekšējā sēdekļa atzveltni.
Ja kāda no aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm tiek nolaista, tad krava ir jānostiprina,
lai novērstu tās slīdēšanu līdz priekšējā
sēdekļa atzveltnei sadursmes gadījumā.
BRĪDINĀJUMS
Ja aizmugurējā sēdekļa atzveltne ir nolaista
vai aizmugurējā sēdeklī tiek lietots uz aizmuguri vērsts bērnu sēdeklītis, attiecīgais
priekšējais sēdeklis ir jāpārvieto uz priekšu,
lai tas nesaskartos ar nolaisto atzveltni vai
bērnu sēdeklīti.
WHIPS un bērnu sēdekļi
WHIPS nemazina automašīnas aizsardzību
bērniem, kuri sēž bērnu sēdeklī vai uz sēdekļa
paliktņa.
Saistītā informācija
•
•
Drošība (44 lpp.)
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(184 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(185 lpp.)
•
Rear Collision Warning* (371 lpp.)
Sēdēšanas pozīcija
Lai WHIPS varētu nodrošināt labu aizsardzību,
vadītāja un blakussēdētāja sēdekļa pozīcijai
jābūt pareizi noregulētai un jānodrošina, lai
sistēmas darbība netiktu traucēta.
Neatstājiet nekādus priekšmetus uz grīdas aiz priekšējiem sēdekļiem vai zem tiem, kā arī aizmugurējā
sēdeklī, jo pretējā gadījumā var tikt kavēta sistēmas
WHIPS darbība.
46
Pirms braukšanas noregulējiet pareizu priekšējā sēdekļa pozīciju.
Maksimālas aizsardzības nolūkā vadītājam un
blakussēdētājam jāsēž sēdekļa vidū tā, lai
starp galvu un galvas balstu būtu pēc iespējas
mazāks attālums.
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
Pedestrian Protection System
BRĪDINĀJUMS
Pedestrian Protection System (PPS) ir sistēma, kura noteiktās frontālās sadursmēs
mazina gājēja triecienu pret automašīnu.
Noteiktās frontālās sadursmēs ar gājēju reaģē
automašīnas priekšdaļā iebūvētie sensori un
sistēma tiek aktivizēta.
Neuzstādiet piederumus un nemainiet
neko priekšpusē. Nepareiza iejaukšanās
priekšpusē var izraisīt nepareizu sistēmas
darbību, kā arī nopietnus savainojumus un
automašīnas bojājumus.
Volvo iesaka lietot oriģinālās tīrītāju sviras
un oriģinālās to detaļas.
Kad tiek aktivizēta PPS, notiek tālāk norādītais:
•
•
BRĪDINĀJUMS
Tiek pacelta dzinēja pārsega aizmugurējā
daļa.
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet sistēmu saviem spēkiem. Volvo
iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu. Nepareizs sistēmas remonts var izraisīt darbības kļūmes un smagas traumas.
Tiek nosūtīts automātisks signāls, izmantojot Volvo On Call*.
Sensori ir aktīvi aptuveni 25–50 km/h (15–30
mph) ātrumā.
BRĪDINĀJUMS
Atcerieties nepiespraust un neaizāķēt drošības jostu aiz āķiem vai citiem salona elementiem, jo tie neļauj jostu stingri nofiksēt.
BRĪDINĀJUMS
Sensoru mērķis ir noteikt sadursmi ar objektu,
kura īpašības līdzinās cilvēka kājas īpašībām.
BRĪDINĀJUMS
Ja ir bojāta automašīnas priekšdaļa, Volvo
iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu, lai pārbaudītu, vai sistēma ir neskarta.
PIEZĪME
Uz ceļa var būt objekti, kas raida uz sensoriem signālu, kas ir līdzīgs signālam, kas
rodas sadursmē ar gājēju. Saduroties ar
šādu objektu, iespējams, sistēma tiks aktivizēta.
Drošības jostas
Ja netiek lietotas drošības jostas, asas bremzēšanas laikā pastāv risks gūt smagas traumas.
Ir svarīgi, lai drošības josta atrastos ap ķermeni, lai nodrošinātu labu aizsardzību. Neatgāziet atzveltni pārāk tālu atpakaļ. Drošības
josta ir konstruēta tā, lai pasargātu pasažieri
normālā sēdēšanas stāvoklī.
Drošības jostas un drošības gaisa spilveni
viens otru papildina. Ja drošības josta
netiek lietota vai tiek lietota nepareizi, var
samazināties drošības gaisa spilvena
sniegtā aizsardzība sadursmes gadījumā.
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Ir aktivizēts PPS vai sistēmā ir
radusies kļūda. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Saistītā informācija
•
Drošība (44 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
47
DROŠĪBA
||
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet drošības jostas saviem spēkiem.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu.
Ja drošības josta ir bijusi pakļauta lielai slodzei, piemēram, sadursmē, ir jānomaina
visa drošības josta. Dažas no drošības jostas aizsargājošajām īpašībām var būt zudušas pat, ja nešķiet, ka tā ir bojāta. Drošības
josta jānomaina arī gadījumā, ja ir redzamas nodiluma vai bojājumu pēdas. Jaunajai
drošības jostai jābūt saņemtam tipa apstiprinājumam, un tai jābūt paredzētai uzstādīšanai tajā pašā vietā, kur atradās iepriekšējā drošības josta.
Saistītā informācija
•
•
•
•
48
Drošība (44 lpp.)
Drošības jostu spriegotājs (50 lpp.)
Drošības jostu piesprādzēšana un atsprādzēšana (48 lpp.)
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums (51 lpp.)
Drošības jostu piesprādzēšana un
atsprādzēšana
Pirms sākt braukšanu, pārliecinieties, vai visi
pasažieri ir piesprādzējušies.
Drošības jostu piesprādzēšana
1.
Lēnām izvelciet drošības jostu un pārliecinieties, ka tā nav sagriezusies vai bojāta.
PIEZĪME
Katra drošības josta ir aprīkota ar inerces
spoli, kas tiek bloķēta šādās situācijās:
•
ja drošības josta tiek pārāk strauji
izvilkta;
•
•
•
bremzēšanas un paātrināšanās laikā.
ja automašīna strauji sasveras.
braucot līkumos;
2. Nofiksējiet drošības jostu, ievietojot fiksācijas mēlīti tai paredzētajā sprādzē.
> Skaļš "klikšķis" norāda, ka josta ir nofiksēta.
BRĪDINĀJUMS
Vienmēr ievietojiet drošības jostas plāksnes mēlīti pareizās puses sprādzē. Pretējā
gadījumā sadursmes laikā drošības jostas
un sprādzes var nedarboties kā paredzēts.
Pastāv nopietnu savainojumu risks.
DROŠĪBA
3. Priekšējos sēdekļos var regulēt drošības
jostu augstumu.
BRĪDINĀJUMS
Katra drošības josta ir paredzēta tikai vienai
personai.
BRĪDINĀJUMS
Atcerieties nepiespraust un neaizāķēt drošības jostu aiz āķiem vai citiem salona elementiem, jo tie neļauj jostu stingri nofiksēt.
BRĪDINĀJUMS
Drošības jostai jāatrodas uz pleca (nevis uz augšdelma).
Saspiediet kopā sēdekļa stiprinājumu un
pārvietojiet drošības jostu uz augšu vai uz
leju.
Nekādā gadījumā nebojājiet drošības jostas un neievietojiet sprādzēs svešķermeņus. Pretējā gadījumā sadursmes laikā drošības jostas un sprādzes var nedarboties kā
paredzēts. Pastāv nopietnu savainojumu
risks.
4. Nostiepiet jostas gurnu daļu pār klēpi,
pavelkot diagonālo plecu jostu uz augšu
pleca virzienā.
Drošības jostu atsprādzēšana
Novietojiet jostu pēc iespējas augstāk tā,
lai josta neskartu kaklu.
1.
Nospiediet sarkano pogu drošības jostas
fiksatorā un ļaujiet jostai ietīties.
2. Ja josta neietinas pilnībā, ievadiet to ar
roku uztīšanas mehānismā, lai tā brīvi
nekarātos.
Saistītā informācija
Klēpja jostai jābūt uzliktai zemu (tā nedrīkst stiepties
pār vēderu).
•
•
•
Drošības jostas (47 lpp.)
Drošības jostu spriegotājs (50 lpp.)
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums (51 lpp.)
49
DROŠĪBA
Drošības jostu spriegotājs
Automašīna ir aprīkota ar standarta drošības
jostu spriegotājiem un elektriskiem drošības
jostu spriegotājiem, kas var nospriegot drošības jostas kritiskās situācijās un sadursmēs.
Standarta drošības jostas spriegotājs
Visas drošības jostas ir aprīkotas ar standarta
drošības jostu spriegotājiem.
Drošības jostas spriegotājs sadursmē
nospriego drošības jostu ar pietiekamu spēku,
lai efektīvāk noturētu pasažierus vietā.
Elektriskais drošības jostas
spriegotājs
Vadītāja un blakussēdētāja drošības jostas ir
aprīkotas ar elektrisku drošības jostas spriegotāju.
Drošības jostu spriegotāji darbojas kopā, un
tos var aktivizēt kopā ar vadītāja atbalsta sistēmām City Safety un Rear Collision Warning.
Kritiskās situācijās, piemēram, ja automašīna
strauji bremzē, nobrauc no ceļa (piemēram,
ieripo grāvī, tiek pacelta virs zemes vai ietriecas kādā objektā), izslīd vai gadījumos, kad
pastāv sadursmes risks, drošības jostas spriegotāja elektromotors var nospriegot drošības
jostu.
jot drošības sistēmu, piemēram, drošības
gaisa spilvenu, darbību.
Kad kritiskā situācija ir beigusies, drošības
jostu un elektriskā drošības jostu spriegotāja
darbība tiek automātiski atjaunota, bet to var
atjaunot arī manuāli.
SVARĪGI
Atspējojot blakussēdētāja drošības spilvenu, tiek atspējots arī blakussēdētāja
elektriskais drošības jostu spriegotājs.
Saistītā informācija
•
•
Drošības jostas (47 lpp.)
Drošības jostu piesprādzēšana un atsprādzēšana (48 lpp.)
•
Elektriskā drošības jostu spriegotāja atiestatīšana (51 lpp.)
•
Pasažiera drošības gaisa spilvena aktivizēšana un deaktivizēšana* (55 lpp.)
•
•
City Safety™ (297 lpp.)
Rear Collision Warning* (371 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet drošības jostas saviem spēkiem.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu.
Ja drošības josta ir bijusi pakļauta lielai slodzei, piemēram, sadursmē, ir jānomaina
visa drošības josta. Dažas no drošības jostas aizsargājošajām īpašībām var būt zudušas pat, ja nešķiet, ka tā ir bojāta. Drošības
josta jānomaina arī gadījumā, ja ir redzamas nodiluma vai bojājumu pēdas. Jaunajai
drošības jostai jābūt saņemtam tipa apstiprinājumam, un tai jābūt paredzētai uzstādīšanai tajā pašā vietā, kur atradās iepriekšējā drošības josta.
Elektriskais drošības jostas spriegotājs palīdz
noturēt pasažieri labākā pozīcijā, samazinot
risku ietriekties automašīnas salonā un uzlabo-
50
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
Elektriskā drošības jostu
spriegotāja atiestatīšana
Durvis un drošības jostu
piesprādzēšanas atgādinājums
Elektrisko drošības jostu spriegotāji ir paredzēts atiestatīt automātiski, bet to var atiestatīt arī manuāli, ja drošības josta paliek izvirzīta.
1. Apturiet automašīnu drošā vietā.
Sistēma atgādina piesprādzēt drošības jostas, ja tas vēl nav izdarīts, un arī brīdina par
neaizvērtām durvīm, dzinēja pārsegu vai degvielas tvertnes durtiņām.
2. Atsprādzējiet drošības jostu un vēlreiz piesprādzējiet.
> Drošības jostas un elektriskie drošības
jostu spriegotāji tiek atiestatīti.
Vadītāja displeja attēli
BRĪDINĀJUMS
Vizuāls atgādinājums jumta konsolē.
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet drošības jostas saviem spēkiem.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu.
Ja drošības josta ir bijusi pakļauta lielai slodzei, piemēram, sadursmē, ir jānomaina
visa drošības josta. Dažas no drošības jostas aizsargājošajām īpašībām var būt zudušas pat, ja nešķiet, ka tā ir bojāta. Drošības
josta jānomaina arī gadījumā, ja ir redzamas nodiluma vai bojājumu pēdas. Jaunajai
drošības jostai jābūt saņemtam tipa apstiprinājumam, un tai jābūt paredzētai uzstādīšanai tajā pašā vietā, kur atradās iepriekšējā drošības josta.
Saistītā informācija
•
•
Drošības jostu spriegotājs (50 lpp.)
Drošības jostas (47 lpp.)
Drošības jostu atgādinātājs
Jumta konsolē tiek parādīts vizuāls atgādinājums, bet vadītāja displejā — brīdinājuma simbols.
Skaņas atgādinājums ir atkarīgs no ātrums,
braukšanas laika un attāluma.
Grafiskie attēli vidējā displejā ar dažāda veida brīdinājumiem. Durvju un bagāžas nodalījuma pārsega
brīdinājuma krāsa ir atkarīga no automašīnas ātruma.
Vadītāja displeja grafiskie attēli rāda, kuros
sēdekļos sēž piesprādzējušies un nepiesprādzējušies automašīnas pasažieri.
Tie paši grafiskie attēli rāda, vai nav atvērts
dzinēja pārsegs, bagāžas nodalījuma pārsegs
vai kādas no salona durvīm.
Grafisko attēlu var apstiprināt, nospiežot stūres labās tastatūras pogu O.
Piesprādzējot vai atsprādzējot vadītāja un
pasažieru drošības jostas, to statuss tiek attēlots vadītāja displejā ar grafisku attēlu.
Bērnu sēdekļi nav apgādāti ar drošības jostu
atgādinātāju.
Priekšējais sēdeklis
Vizuāls atgādinājums un skaņas signāls atgādina vadītājam un blakussēdētājam piesprādzēt drošības jostu, ja kāds no viņiem to nav
izdarījis.
}}
51
DROŠĪBA
||
Aizmugurējais sēdeklis
Drošības jostu atgādinātājam aizmugurējā
sēdeklī ir divas apakšfunkcijas:
•
•
Tas sniedz informāciju par to, kuras drošības jostas aizmugurējā sēdeklī tiek izmantotas. Vadītāja displeja attēls tiek rādīts,
kad drošības jostas ir piesprādzētas.
Saistītā informācija
•
•
Drošības jostas (47 lpp.)
Drošības jostu piesprādzēšana un atsprādzēšana (48 lpp.)
Drošības spilveni
Automašīna ir aprīkota ar vadītāja un pasažieru drošības spilveniem un sānu logu drošības (piepūšamajiem) aizkariem.
PIEZĪME
Detektori reaģē atšķirīgi atkarībā no sadursmes veida un tā, vai ir piesprādzētas drošības jostas. Attiecas uz visām siksnas
pozīcijām.
Atgādina, ka brauciena laikā nav piesprādzēta aizmugurējā sēdekļa drošības josta,
izmantojot vizuālu atgādinājumu un skaņas signālu. Kad tiks piesprādzēta drošības josta, atgādinājums tiks izslēgts.
Tādēļ ir iespējams, ka sadursmē izplešas
tikai viens (vai neviens) no drošības gaisa
spilveniem. Detektori nosaka sadursmes
spēku uz automašīnu un attiecīgi pielāgojas, neizplešot nevienu vai izplešot vienu
vai vairākus drošības gaisa spilvenus.
Neaizvērtu durvju, dzinēja pārsega,
bagāžas nodalījuma pārsega un
degvielas tvertnes aizvirtņa
atgādinājums
Ja dzinēja pārsegs, bagāžas nodalījuma pārsegs, degvielas tvertnes aizvirtnis vai kādas
durvis nav kārtīgi aizvērtas, grafisks attēls
vadītāja displejā parāda, kas ir atvērts. Tiklīdz
iespējams, apturiet automašīnu drošā vietā un
aizveriet brīdinājuma avotu.
Ja automašīna brauc ar ātrumu, kas
mazāks par aptuveni 10 km/h (6
mph), vadītāja displejā izgaismojas
informācijas simbols.
Ja automašīna brauc ar ātrumu, kas
lielāks par aptuveni 10 km/h (6
mph), vadītāja displejā izgaismojas
brīdinājuma simbols.
52
BRĪDINĀJUMS
Drošības spilvenu sistēmas vadības modulis atrodas viduskonsolē. Ja viduskonsolē ir
iekļuvis ūdens vai cits šķidrums, atvienojiet
startera akumulatora kabeļus. Nemēģiniet
iedarbināt automobili, jo var nostrādāt drošības spilveni. Automobiļa evakuācija.
Volvo iesaka transportēt automašīnu uz
Volvo pilnvarotu servisu.
Izplestie drošības spilveni
Ja kāds no drošības spilveniem ir izpleties,
ievērojiet šādus ieteikumus:
•
Automobiļa evakuēšana. Volvo iesaka to
transportēt uz Volvo pilnvarotu servisu.
DROŠĪBA
Nebrauciet, ja drošības spilveni ir atvērušies.
•
•
Automašīnas drošības sistēmu komponentu maiņas veikšanu Volvo iesaka uzticēt autorizētam Volvo servisam.
Vadītāja drošības spilveni
Papildus drošības jostām automašīna ir aprīkota arī ar stūres drošības gaisa spilvenu un
ceļu drošības gaisa spilvenu1 vadītāja pusē.
BRĪDINĀJUMS
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
1
Drošība (44 lpp.)
Vadītāja drošības spilveni (53 lpp.)
Pasažiera drošības gaisa spilvens
(54 lpp.)
Sānu drošības gaisa spilveni (58 lpp.)
Sānu drošības aizkari (58 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Drošības jostas un drošības gaisa spilveni
viens otru papildina. Ja drošības josta
netiek lietota vai tiek lietota nepareizi, var
samazināties drošības gaisa spilvena
sniegtā aizsardzība sadursmes gadījumā.
Noteikti sazinieties ar ārstu.
Nekādā gadījumā nebrauciet, ja drošības
gaisa spilveni ir izpletušies. Tie var apgrūtināt stūrēšanu. Var tikt bojātas arī citas drošības sistēmas. Ilgstoša atrašanās dūmos
un putekļos, kas radušies drošības gaisa
spilvenu izplešanās laikā, var izraisīt ādas
un acu kairinājumu/savainojumus. Ja rodas
kairinājums, izskalojiet acis ar aukstu ūdeni.
Ātrā drošības gaisa spilvenu izplešanās un
to audums var izraisīt berzi un ādas apdegumus.
drošības spilvena piepildīšanu un saplakšanu,
norisinās sekundes desmitdaļās.
Lai samazinātu savainojumu gūšanas risku
gadījumā, ja izplešas drošības gaisa spilveni, pasažieriem jāsēž vertikāli, atbalstot
abas kājas pret grīdu, bet muguras - pret
atzveltni.
Stūres drošības gaisa spilvens un ceļu drošības gaisa
spilvens1 priekšējā sēdeklī vadītāja pusē.
Frontālas sadursmes gadījumā drošības gaisa
spilveni palīdz pasargāt vadītāju no galvas,
kakla, sejas un krūškurvja traumām, kā arī ceļgalu un kāju traumām.
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus, un drošības spilvens/spilveni tiek izplesti.
Drošības spilvens amortizē vadītāja vai pasažiera sākotnējo sadursmes triecienu. Kad drošības spilveni sadursmē tiek saspiesti, tie
saplok. Kad tas notiek, salonā izplatās dūmi.
Tas ir pilnīgi normāli. Viss process, ieskaitot
Ar ceļu drošības gaisa spilvenu automašīna tiek aprīkota tikai dažos tirgos.
BRĪDINĀJUMS
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu, lai veiktu remontu. Nepilnīgs drošības gaisa spilvenu sistēmas remonts var
izraisīt darbības kļūmes un nopietnus savainojumus.
Stūres drošības gaisa spilvena
atrašanās vieta
Šis drošības spilvens ir uzstādīts stūres centrā.
Uz stūres ir marķējums AIRBAG.
}}
53
DROŠĪBA
||
Ceļu drošības gaisa spilvena1
atrašanās vieta
Drošības spilvens ir salocīts instrumentu
paneļa apakšdaļā vadītāja pusē. Uz tā pārsega
paneļa ir marķējums AIRBAG.
Pasažiera drošības gaisa spilvens
Papildus drošības jostām transportlīdzeklis ir
aprīkots arī ar drošības gaisa spilvenu priekšējā sēdeklī pasažiera pusē.
BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu savainojumu gūšanas risku
gadījumā, ja izplešas drošības gaisa spilveni, pasažieriem jāsēž vertikāli, atbalstot
abas kājas pret grīdu, bet muguras - pret
atzveltni.
Saistītā informācija
Drošības spilveni (52 lpp.)
Pasažiera drošības gaisa spilvens
(54 lpp.)
Priekšējā pasažiera drošības gaisa spilvens priekšējā
sēdeklī.
Frontālas sadursmes gadījumā drošības gaisa
spilvens palīdz pasargāt pasažieri no galvas,
kakla, sejas un krūškurvja traumām, kā arī ceļgalu un kāju traumām.
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus, un drošības spilvens tiek izplests. Drošības spilvens amortizē vadītāja vai pasažiera
sākotnējo sadursmes triecienu. Kad drošības
spilveni sadursmē tiek saspiesti, tie saplok.
Kad tas notiek, salonā izplatās dūmi. Tas ir pilnīgi normāli. Viss process, ieskaitot drošības
1
54
BRĪDINĀJUMS
Drošības jostas un drošības gaisa spilveni
viens otru papildina. Ja drošības josta
netiek lietota vai tiek lietota nepareizi, var
samazināties drošības gaisa spilvena
sniegtā aizsardzība sadursmes gadījumā.
Nenovietojiet un nepiestipriniet nekādus
priekšmetus uz paneļa, kurā atrodas ceļgalu drošības spilvens, vai tā priekšā.
•
•
spilvena piepildīšanu un saplakšanu, norisinās
sekundes desmitdaļās.
Ar ceļu drošības gaisa spilvenu automašīna tiek aprīkota tikai dažos tirgos.
BRĪDINĀJUMS
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu, lai veiktu remontu. Nepilnīgs drošības gaisa spilvenu sistēmas remonts var
izraisīt darbības kļūmes un nopietnus savainojumus.
Pasažiera drošības gaisa spilvena
atrašanās vieta
Drošības gaisa spilvens ir uzstādīts vietā virs
cimdu nodalījuma. Uz tā pārsega paneļa ir
marķējums AIRBAG.
DROŠĪBA
BRĪDINĀJUMS
BRĪDINĀJUMS
Nenovietojiet nekādus priekšmetus instrumentu paneļa priekšpusē vai virs tā vietā,
kur atrodas pasažiera drošības gaisa spilvens.
Nekādā gadījumā neļaujiet nevienam stāvēt
vai sēdēt priekšējā pasažiera sēdekļa
priekšā.
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā neizmantojiet uz aizmuguri vērstu
bērna sēdekli, ja ir aktivizēts gaisa drošības
spilvens.
Blakussēdētāja drošības spilvena
uzlīme
Priekšējā pasažiera sēdeklī ar seju uz
priekšu nedrīkst sēdēt pasažieri (ne bērni,
ne pieaugušie), ja pasažiera gaisa drošības
spilvens ir deaktivizēts.
Pasažiera drošības gaisa spilvena
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Blakussēdētāja drošības spilvenu var deaktivizēt, ja automašīna aprīkota ar slēdzi
Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS).
Blakussēdētāja drošības gaisa spilvena izslēgšanas slēdzis atrodas instrumentu paneļa galā
blakussēdētāja pusē, un tas ir pieejams, kad
blakussēdētāja durvis ir atvērtas.
Pārbaudiet, vai slēdzis ir vajadzīgajā pozīcijā.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana
var apdraudēt dzīvību vai izraisīt nopietnas
traumas.
Saistītā informācija
Uzlīme uz blakussēdētāja puses saulessarga.
Blakussēdētāja drošības spilvena atrašanās
vietas brīdinājuma uzlīme ir novietota, kā parādīts attēlā iepriekš.
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīna nav aprīkota ar blakussēdētāja drošības spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi, drošības slēdzis vienmēr
ir aktivizēts.
•
•
•
Drošības spilveni (52 lpp.)
Vadītāja drošības spilveni (53 lpp.)
Pasažiera drošības gaisa spilvena aktivizēšana un deaktivizēšana* (55 lpp.)
ON — drošības gaisa spilvens ir aktivizēts,
un visi pasažieri (bērni un pieaugušie) var
droši sēdēt pasažiera sēdeklī ar seju uz
priekšu.
OFF — drošības gaisa spilvens ir deaktivizēts, un bērni var droši sēdēt uz aizmuguri
vērstā bērnu drošības sēdeklītī, kas novietots pasažiera sēdeklī.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
55
DROŠĪBA
||
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīna nav aprīkota ar blakussēdētāja drošības spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi, drošības slēdzis vienmēr
ir aktivizēts.
Pasažiera drošības gaisa spilvena
aktivizēšana
Pavelciet slēdzi uz āru un pagrieziet no
pozīcijas OFF pozīcijā ON.
> Vadītāja displejā ir redzams paziņojums
Pasaž. droš. spilv. iesl. Lūdzu,
apstipriniet.
PIEZĪME
Ja blakussēdētāja drošības gaisa spilvens
tiek aktivizēts/deaktivizēts, kad automašīnas aizdedzei ir ieslēgta pozīcija I vai
zemāka, aptuveni 6 sekundes pēc automašīnas elektrosistēmas ieslēgšanas aizdedzes pozīcijā II vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums un jumta konsolē ir
redzams šāds indikators.
2. Apstipriniet paziņojumu, nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras taustiņu O.
> Teksta paziņojums un brīdinājuma simbols jumta konsolē norāda, ka blakussēdētāja sēdekļa drošības spilvens ir aktivizēts.
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā neizmantojiet uz aizmuguri vērstu
bērna sēdekli, ja ir aktivizēts gaisa drošības
spilvens.
Kad priekšējā pasažiera sēdeklī pasažieri
(bērni un pieaugušie) sēž ar seju uz priekšu,
vienmēr ir jābūt aktivizētam pasažiera gaisa
drošības spilvenam.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana
var apdraudēt dzīvību vai izraisīt nopietnas
traumas.
56
DROŠĪBA
Pasažiera drošības gaisa spilvena
deaktivizēšana
2. Apstipriniet paziņojumu, nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras taustiņu O.
SVARĪGI
Atspējojot blakussēdētāja drošības spilvenu, tiek atspējots arī blakussēdētāja
elektriskais drošības jostu spriegotājs.
Saistītā informācija
•
•
Pavelciet slēdzi uz āru un pagrieziet no
pozīcijas ON pozīcijā OFF.
> Vadītāja displejā ir redzams paziņojums
Pasaž. droš. spilv. izsl. Lūdzu,
apstipriniet.
PIEZĪME
Ja blakussēdētāja drošības gaisa spilvens
tiek aktivizēts/deaktivizēts, kad automašīnas aizdedzei ir ieslēgta pozīcija I vai
zemāka, aptuveni 6 sekundes pēc automašīnas elektrosistēmas ieslēgšanas aizdedzes pozīcijā II vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums un jumta konsolē ir
redzams šāds indikators.
Drošības jostu spriegotājs (50 lpp.)
Bērnu sēdekļi (61 lpp.)
> Teksta paziņojums un simbols jumta
konsolē norāda, ka blakussēdētāja
sēdekļa drošības spilvens ir deaktivizēts.
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā sēdeklī ar seju uz priekšu nedrīkst
sēdēt pasažieri (ne bērni, ne pieaugušie), ja
gaisa drošības spilvens ir deaktivizēts.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana
var apdraudēt dzīvību vai izraisīt smagas
traumas.
57
DROŠĪBA
Sānu drošības gaisa spilveni
BRĪDINĀJUMS
Vadītāja un pasažiera sēdekļa sānu drošības
gaisa spilveni sadursmes gadījumā palīdz aizsargāt krūtis un gurnus.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu, lai veiktu remontu. Nepilnīgs sānu
drošības spilvenu sistēmas remonts var
izraisīt darbības kļūmes un nopietnus savainojumus.
Sānu drošības aizkari
Sānu logu drošības (piepūšamie) aizkari
Inflatable Curtain (IC) sadursmes laikā palīdz
pasargāt vadītāja un blakussēdētāja galvu no
trieciena pret salona iekšpusi.
BRĪDINĀJUMS
Nenovietojiet nekādus priekšmetus vietā
starp sēdekļa ārmalu un durvju paneli, jo šī
vieta ir nepieciešama, lai varētu izplesties
sānu drošības gaisa spilvens.
Volvo iesaka lietot tikai Volvo apstiprinātus
sēdekļu pārvalkus. Citi sēdekļu pārvalki var
traucēt sānu drošības gaisa spilvenu darbību.
Sānu drošības gaisa spilveni ir uzstādīti priekšējo sēdekļu ārējos atzveltņu karkasos un
palīdz pasargāt vadītāju un blakussēdētāju.
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus, un sānu drošības spilveni tiek piepūsti.
Drošības spilvens piepūšas starp braucēju un
durvju paneli, tādējādi amortizējot sākotnējo
triecienu. Kad drošības spilveni sadursmē tiek
saspiesti, tie saplok. Sānu drošības spilvens
parasti tiek piepūsts trieciena pusē.
BRĪDINĀJUMS
Sānu drošības gaisa spilveni papildina drošības jostu sniegto aizsardzību. Vienmēr
piesprādzējiet drošības jostu.
Sānu drošības gaisa spilveni un bērnu
sēdeklīši
Sānu drošības spilveni nemazina automobiļa
aizsardzību bērniem, kuri sēž bērnu sēdeklītī
vai uz sēdekļa paliktņa.
Saistītā informācija
•
58
Drošības spilveni (52 lpp.)
Sānu logu drošības aizkari ir uzstādīti abās
jumta apdares pusēs un palīdz aizsargāt automašīnas vadītāju un ārējo sēdekļu pasažierus.
Uz paneļiem atrodas uzlīmes IC AIRBAG.
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus un drošības aizkari tiek piepūsti.
BRĪDINĀJUMS
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu, lai veiktu remontu. Nepilnīgs sānu
logu drošības aizkaru sistēmas remonts var
izraisīt darbības kļūmes un smagas traumas.
DROŠĪBA
BRĪDINĀJUMS
Nekad nepakariniet vai nepiestipriniet smagus priekšmetus pie griestu rokturiem. Āķi
ir paredzēti tikai vieglu mēteļu un jaku
(nevis cietu priekšmetu, piemēram, lietussargu) pakarināšanai.
Neko nepieskrūvējiet vai neuzstādiet pie
automobiļa griestiem, durvju statņiem vai
sānu paneļiem. Tas var mazināt paredzēto
aizsardzību. Volvo iesaka vienmēr izmantot
tikai Volvo oriģinālās rezerves daļas, kas ir
apstiprinātas uzstādīšanai šajās zonās.
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīnas bagāžas augstums pārsniedz durvju logu augšmalu, atstājiet
10 cm (4 collu) atstarpi starp bagāžu un
sānu logiem. Pretējā gadījumā griestu
apdarē esošo aizkarveida drošības gaisa
spilvenu sniegtā aizsardzība var pasliktināties.
BRĪDINĀJUMS
Aizkarveida drošības gaisa spilveni papildina drošības jostu sniegto aizsardzību.
Vienmēr piesprādzējiet drošības jostu.
Saistītā informācija
•
Safety mode
BRĪDINĀJUMS
Drošības režīms ir aizsardzības stāvoklis, kas
tiek ieslēgts, ja sadursmes gadījumā var būt
bojātas svarīgas automašīnas funkcijas, piemēram, degvielas padeves sistēma, kādas
drošības sistēmas sensori vai bremžu sistēma.
Ja automašīna ir iekļuvusi sadursmē, vadītāja
displejā var būt redzams ziņojums Safety
mode Skatiet īpašnieka rokasgrāmatu ar
brīdinājuma simbolu, ja vien displejs nav
bojāts un automašīnas elektrosistēma ir darba
kārtībā. Šis ziņojums nozīmē, ka ir samazinājusies automašīnas funkcionalitāte.
Nekad nemēģiniet saremontēt savu automobili vai atiestatīt elektroniku pats, ja
automobilis ir bijis drošības režīmā. Tas var
izraisīt ievainojumus vai neatbilstošu automobiļa sistēmu darbību. Volvo iesaka sazināties ar pilnvarotu Volvo autoservisu, lai
pārbaudītu automašīnu un to atjaunotu
normālā stāvoklī pēc tam, kad ir parādīts
ziņojums Safety mode Skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu.
BRĪDINĀJUMS
Ja automobilis atrodas drošības režīmā, to
nedrīkst vilkt. Tas ir jātransportē. Volvo
iesaka to transportēt uz Volvo pilnvarotu
servisu.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā un nekādos apstākļos
nemēģiniet iedarbināt automašīnu atkārtoti, ja vadītāja displejā ir attēlots paziņojums Safety mode Skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu un ir jūtama degvielas
smaka. Nekavējoties izkāpiet no automobiļa.
Ja automašīna darbojas drošības režīmā, var
mēģināt sistēmu atiestatīt, lai automašīnu
varētu iedarbināt un pārvietot nelielā attālumā,
piemēram, bīstamā satiksmes situācijā.
Saistītā informācija
•
•
•
Drošība (44 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana un pārvietošana pēc drošības režīma ieslēgšanas
(60 lpp.)
Evakuācija (494 lpp.)
Drošības spilveni (52 lpp.)
59
DROŠĪBA
Automašīnas iedarbināšana un
pārvietošana pēc drošības režīma
ieslēgšanas
Ja automašīna darbojas drošības režīmā, var
mēģināt sistēmu atiestatīt, lai automašīnu
varētu iedarbināt un pārvietot nelielā attālumā, piemēram, bīstamā satiksmes situācijā.
3. Pēc tam mēģiniet iedarbināt automašīnu.
> Automašīnas elektronika veic sistēmu
pārbaudi un pēc tam mēģina atjaunot
parasto statusu.
SVARĪGI
Ja displejā joprojām ir attēlots paziņojums
Safety mode Skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu, ar automašīnu nedrīkst
braukt vai to vilkt - tā vietā jāizmanto tehniskās palīdzības dienesta pakalpojums. Pat
tad, ja mašīna šķiet braucama, slēpts
defekts braucot var padarīt to nevadāmu.
Automašīnas iedarbināšana pēc
drošības režīma ieslēgšanas
1.
Novērtējiet automašīnas bojājumus un
pārbaudiet, vai nav tecējusi degviela.
Nedrīkst būt jūtama degvielas smaka.
Ja ir tikai nelieli bojājumi un degvielas
noplūdes nav atrastas, var mēģināt automašīnu iedarbināt.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā un nekādos apstākļos
nemēģiniet iedarbināt automašīnu atkārtoti, ja vadītāja displejā ir attēlots paziņojums Safety mode Skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu un ir jūtama degvielas
smaka. Nekavējoties izkāpiet no automobiļa.
2. Izslēdziet automašīnu.
Automašīnas pārvietošana pēc
drošības režīma ieslēgšanas
1.
Ja pēc iedarbināšanas mēģinājuma vadītāja displejā tiek rādīts ziņojums Normal
mode The car is now in normal mode,
automašīnu var uzmanīgi pārvietot, ja tā
stāv bīstamā pozīcijā.
2. Nepārvietojiet automašīnu tālāk nekā
nepieciešams.
BRĪDINĀJUMS
Ja automobilis atrodas drošības režīmā, to
nedrīkst vilkt. Tas ir jātransportē. Volvo
iesaka to transportēt uz Volvo pilnvarotu
servisu.
60
Saistītā informācija
•
•
•
Safety mode (59 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (428 lpp.)
Evakuācija (494 lpp.)
DROŠĪBA
Bērnu drošība
Braucot automašīnā, bērniem ir vienmēr jābūt
pareizi nosēdinātiem un piesprādzētiem.
Volvo ir konkrēti jūsu automašīnai paredzēts
bērnu drošības aprīkojums (bērnu sēdeklīši un
stiprināšanas ierīces). Izmantojot Volvo bērnu
drošības aprīkojumu, jūs iegūstat labus
apstākļus bērna drošībai automašīnā. Turklāt
bērnu drošības aprīkojums ir labi pielāgots un
vienkārši lietojams.
Lietojamo aprīkojumu izvēlas atkarībā no
bērna auguma un svara.
Volvo iesaka bērnu pārvadāt bērnu sēdeklītī ar
skatu uz aizmuguri, cik vien ilgi iespējams, vismaz līdz 3–4 gadu vecumam, un pēc tam
izmantot uz priekšu vērstu bērnu sēdeklīti, līdz
bērna augums sasniedz 140 cm (4 pēdas
7 collas).
PIEZĪME
Juridiskie noteikumi par bērnu sēdeklīšiem,
kas jāizmanto dažāda vecuma un auguma
bērniem, katrā valstī atšķiras. Pārbaudiet,
kuri noteikumi ir spēkā jūsu valstī.
PIEZĪME
Lietojot bērnu drošības aprīkojumu, ir svarīgi izlasīt komplektā iekļautos uzstādīšanas norādījumus.
Ja rodas jautājumi, uzstādot bērnu drošības aprīkojumu, sazinieties ar ražotāju, lai
saņemtu skaidrākus norādījumus.
Visu vecumu un augumu bērniem automašīnā
vienmēr jābūt pareizi nosēdinātiem. Nekādā
gadījumā neļaujiet bērnam sēdēt klēpī pasažierim.
Saistītā informācija
•
•
•
Drošība (44 lpp.)
Bērnu sēdekļi (61 lpp.)
Bērnu drošības slēdžu aktivizēšana un
deaktivizēšana (276 lpp.)
Bērnu sēdekļi
Ja automašīnā brauc bērni, vienmēr jāizmanto piemēroti bērnu sēdeklīši.
Bērnam jāsēž ērti un droši. Pārliecinieties, ka
bērnu sēdeklītis ir izvietots, uzstādīts un tiek
lietots pareizi.
Lai pareizi uzstādītu bērna sēdeklīti, izlasiet
uzstādīšanas instrukciju.
PIEZĪME
Lietojot bērnu drošības aprīkojumu, ir svarīgi izlasīt komplektā iekļautos uzstādīšanas norādījumus.
Ja rodas jautājumi, uzstādot bērnu drošības aprīkojumu, sazinieties ar ražotāju, lai
saņemtu skaidrākus norādījumus.
PIEZĪME
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā
nenostiprinātu bērnu sēdeklīti. Vienmēr to
nostipriniet saskaņā ar tā lietošanas
instrukciju, pat ja tas netiek lietots.
PIEZĪME
Bērnu sēdeklīšu uzstādīšana un lietošana
ilgtermiņā var izraisīt automašīnas apšuvuma nodilumu. Volvo iesaka lietot sēdekļa
aizsardzības piederumu, lai aizsargātu
automašīnas apšuvumu.
}}
61
DROŠĪBA
||
Saistītā informācija
•
•
•
Bērnu drošība (61 lpp.)
Iebūvētais bērnu sēdeklītis* (73 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (62 lpp.)
•
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem (63 lpp.)
•
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu
sēdeklīšiem (63 lpp.)
•
•
Bērnu sēdeklīša izvietošana (64 lpp.)
Pasažiera drošības gaisa spilvena aktivizēšana un deaktivizēšana* (55 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem
BRĪDINĀJUMS
Pirms nospriegot bērnu sēdekļa augšējo
siksnu stiprināšanas vietā, tās jāizvelk cauri
galvas balsta kāju atvērumam. Ja tas nav
iespējams, ievērojiet bērna sēdekļa ražotāja
ieteikumus.
Automašīnas aizmugurējā sēdekļa ārējās sēdvietas ir aprīkotas ar augšējiem bērnu sēdekļu
stiprinājuma punktiem.
Augšējie stiprinājuma punkti galvenokārt ir
paredzēti izmantošanai uz priekšu vērstiem
bērnu sēdeklīšiem.
PIEZĪME
Pievienojot bērnu sēdekli augšējiem stiprinājuma punktiem, vienmēr ievērojiet ražotāja
sniegtās uzstādīšanas instrukcijas.
Nolokiet galvas balstus, lai atvieglotu šāda
veida bērnu sēdeklīša uzstādīšanu automašīnās, kuru ārmalu sēdekļiem iespējams
nolocīt galvas balstus.
Stiprinājuma punktu atrašanās vieta
Saistītā informācija
•
•
Bērnu sēdekļi (61 lpp.)
•
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu
sēdeklīšiem (63 lpp.)
•
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas drošības jostas (67 lpp.)
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem (63 lpp.)
Uz stiprinājuma punktu atrašanās vietu norāda simboli uz sīklietu plaukta aiz aizmugurējā sēdekļa.
Stiprinājuma punkti atrodas uz sīklietu plaukta
aiz aizmugurējā sēdekļa ārējām sēdvietām.
62
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
Apakšējie stiprinājuma punkti
bērnu sēdekļiem
aprīkota ar blakussēdētāja drošības gaisa spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi*.
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti
bērnu sēdeklīšiem
Šī automašīna ir aprīkota ar bērnu sēdekļu
apakšējiem stiprinājuma punktiem priekšējā
sēdeklī* un aizmugurējos sēdekļos.
Apakšējos stiprinājuma punktus ir paredzēts
izmantot kopā ar noteiktiem uz aizmuguri vērstiem bērnu sēdekļiem.
Šī automašīna ir aprīkota ar bērnu sēdekļu iSize/ISOFIX stiprinājuma punktiem aizmugurējā sēdeklī.
i-Size/ISOFIX2 ir automašīnas bērnu sēdekļu
stiprinājumu sistēma, kas ir balstīta uz starptautiskiem standartiem.
Pievienojot bērnu sēdekli apakšējiem stiprinājuma punktiem, vienmēr ievērojiet ražotāja
sniegtās uzstādīšanas instrukcijas.
Pievienojot bērnu sēdekli i-Size/ISOFIX stiprinājuma punktiem, vienmēr ievērojiet ražotāja
sniegtās uzstādīšanas instrukcijas.
Stiprinājuma punktu atrašanās vieta
Stiprinājuma punktu atrašanās vieta
Uzstādīšanas punktu atrašanās vietas aizmugurējā
sēdeklī.
Aizmugurējā sēdekļa stiprinājuma punkti atrodas priekšējā sēdekļa grīdas sliežu aizmugurē.
Saistītā informācija
Uzstādīšanas punktu atrašanās vietas priekšējā
sēdeklī.
Priekšējā sēdekļa stiprinājuma punkti atrodas
blakussēdētāja sēdekļa kāju zonas sānos.
Priekšējā sēdekļa stiprinājuma punkti ir pieejami automašīnā tikai tādā gadījumā, ja tā ir
•
•
Bērnu sēdekļi (61 lpp.)
•
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu
sēdeklīšiem (63 lpp.)
•
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas drošības jostas (67 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (62 lpp.)
Stiprinājumu punktu atrašanās vietas ir apzīmētas ar
simboliem2 atzveltnes polsterējumā.
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti atrodas aiz
pārsegiem aizmugurējos ārējos sēdekļos atzveltnes apakšdaļā.
Lai piekļūtu stiprinājuma punktiem, paceliet
pārsegus.
* Papildaprīkojums/piederums.
}}
63
DROŠĪBA
||
Saistītā informācija
•
•
Bērnu sēdekļi (61 lpp.)
•
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem (63 lpp.)
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(69 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu
tabula (70 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (62 lpp.)
Bērnu sēdeklīša izvietošana
Ir svarīgi bērnu sēdeklīti novietot pareizajā
vietā automašīnā. Vieta ir atkarīga arī no
bērnu sēdeklīša veida un tā, vai ir aktivizēts
pasažiera drošības gaisa spilvens.
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā neizmantojiet uz aizmuguri vērstu
bērna sēdekli, ja ir aktivizēts gaisa drošības
spilvens.
Ja ir aktivizēts pasažiera drošības gaisa spilvens, uz aizmuguri vērsts bērnu drošības
sēdeklītis ir noteikti jāuzstāda aizmugurējā
sēdeklī. Ja bērns sēž priekšējā pasažiera
sēdeklī, viņš var gūt smagas traumas, drošības
spilvenam izplešoties.
Ja pasažiera drošības gaisa spilvens ir deaktivizēts, tad priekšējā pasažiera sēdeklī var
uzstādīt uz aizmuguri vērstus bērnu drošības
sēdeklīšus.
64
un simboli var mainīties atkarībā no tirgus.
Dažādu valstu noteikumi par bērnu izvietojumu automašīnās atšķiras. Pārbaudiet,
kuri noteikumi ir spēkā jūsu valstī.
Nekādā gadījumā neļaujiet nevienam stāvēt
vai sēdēt priekšējā pasažiera sēdekļa
priekšā.
Uz aizmuguri vērsti bērnu sēdeklīši un drošības gaisa
spilveni nav saderīgi.
2 Nosaukumi
PIEZĪME
Priekšējā pasažiera sēdeklī ar seju uz
priekšu nedrīkst sēdēt pasažieri (ne bērni,
ne pieaugušie), ja pasažiera gaisa drošības
spilvens ir deaktivizēts.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana
var apdraudēt dzīvību vai izraisīt nopietnas
traumas.
DROŠĪBA
Blakussēdētāja drošības spilvena
uzlīme
Bērnu drošības stiprinājumi
PIEZĪME
Uzstādot un lietojot bērnu drošības sistēmu,
ir svarīgi atcerēties vairākas lietas, kas ir atkarīgas no bērnu drošības sistēmas izvietojuma.
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā
nenostiprinātu bērnu sēdeklīti. Vienmēr to
nostipriniet saskaņā ar tā lietošanas
instrukciju, pat ja tas netiek lietots.
BRĪDINĀJUMS
Nedrīkst lietot sēdekļa paliktņus/bērnu
sēdekļus ar tērauda stiprinājumiem vai
citiem piederumiem, kas var atbalstīties
pret drošības jostas sprādzes atvēršanas
pogu, pretējā gadījumā drošības jostas
sprādze var nejauši atsprādzēties.
Uzlīme uz blakussēdētāja puses saulessarga.
Blakussēdētāja drošības spilvena atrašanās
vietas brīdinājuma uzlīme ir novietota, kā parādīts attēlā iepriekš.
Saistītā informācija
•
•
•
Bērnu sēdekļi (61 lpp.)
Bērnu drošības stiprinājumi (65 lpp.)
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas drošības jostas (67 lpp.)
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(69 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu
tabula (70 lpp.)
3 Piederumu
klāsts dažādos tirgos atšķiras.
Nepiestipriniet bērnu sēdekļa siksnas
sēdekļa horizontālajam regulēšanas stienim, atsperēm vai sliedēm vai balstiem, kas
atrodas zem sēdekļa. Asas malas var sabojāt siksnas.
Neļaujiet bērnu sēdekļa augšdaļai atbalstīties pret vējstiklu.
PIEZĪME
Lietojot bērnu drošības aprīkojumu, ir svarīgi izlasīt komplektā iekļautos uzstādīšanas norādījumus.
PIEZĪME
Bērnu sēdeklīšu uzstādīšana un lietošana
ilgtermiņā var izraisīt automašīnas apšuvuma nodilumu. Volvo iesaka lietot sēdekļa
aizsardzības piederumu, lai aizsargātu
automašīnas apšuvumu.
Uzstādīšana priekšējā sēdeklī
•
Uzstādot uz aizmuguri vērstus bērnu
sēdekļus, pārbaudiet, vai pasažiera drošības gaisa spilvens ir deaktivizēts.
•
Uzstādot uz priekšu vērstus bērnu sēdekļus, pārbaudiet, vai pasažiera drošības
gaisa spilvens ir aktivizēts.
•
Lietojiet tikai Volvo ieteiktos, universāli
apstiprinātos vai daļēji ierobežotas kategorijas bērnu sēdekļus, kuru ražotāju
izstrādātajā transportlīdzekļu sarakstā ir
iekļauts jūsu automašīnas modelis.
•
ISOFIX bērnu sēdekļus var uzstādīt tikai
gadījumā, ja automašīna ir aprīkota ar
ISOFIX konsoles3 piederumu.
Ja rodas jautājumi, uzstādot bērnu drošības aprīkojumu, sazinieties ar ražotāju, lai
saņemtu skaidrākus norādījumus.
}}
65
DROŠĪBA
||
•
•
•
Ja bērnu sēdeklis ir aprīkots ar apakšējām
siksnām, Volvo iesaka tās lietot kopā ar
apakšējiem stiprinājuma punktiem3.
Ja bērnu sēdeklītis ir aprīkots ar atbalsta
kājām, vienmēr uzstādiet atbalsta kāju/
atbalsta kājas tieši pret zemi. Nekādā
gadījumā neuzstādiet atbalsta kāju uz kāju
paliktņa vai cita priekšmeta.
Var lietot ISOFIX vadotni, lai atvieglotu
bērnu sēdekļa uzstādīšanu.
Uzstādīšana aizmugurējā sēdeklī
•
Lietojiet tikai Volvo ieteiktos, universāli
apstiprinātos vai daļēji ierobežotas kategorijas bērnu sēdekļus, kuru ražotāju
izstrādātajā transportlīdzekļu sarakstā ir
iekļauts jūsu automašīnas modelis.
•
Bērnu sēdekli ar atbalsta kājām nedrīkst
uzstādīt vidējā sēdeklī.
•
Ārējās sēdvietas ir aprīkotas ar ISOFIX
stiprinājumu sistēmu, un tās ir piemērotas
i-Size4.
•
Ārējie sēdekļi ir aprīkoti ar augšējiem stiprinājuma punktiem. Volvo iesaka izvilkt
bērnu sēdekļa augšējās siksnas cauri galvas balsta atverei un tikai pēc tam nospriegot stiprinājuma punktā. Ja tas nav iespējams, ievērojiet bērnu sēdekļa ražotāja
ieteikumu.
3 Piederumu klāsts dažādos tirgos
4 Atšķiras atkarībā no tirgus.
66
atšķiras.
•
•
Ja bērnu sēdeklis ir aprīkots ar apakšējām
siksnām, nekādā gadījumā neregulējiet
priekšā esošā sēdekļa pozīciju pēc tam,
kad siksnas ir iestiprinātas apakšējos stiprinājuma punktos. Vienmēr atcerieties
noņemt apakšējās siksnas, kad bērnu
sēdeklis nav uzstādīts.
Ja bērnu sēdeklītis ir aprīkots ar atbalsta
kājām, vienmēr uzstādiet atbalsta kāju/
atbalsta kājas tieši pret zemi. Nekādā
gadījumā neuzstādiet atbalsta kāju uz kāju
paliktņa vai cita priekšmeta.
Uzstādot aizmugurējā sēdeklī zīdaiņu sēdeklīti, Volvo
iesaka atstāt vismaz 50 mm (2 collu) attālumu starp
zīdaiņu sēdeklīša priekšmalu un priekšējā sēdekļa
aizmuguri.
Saistītā informācija
•
•
Bērnu sēdeklīša izvietošana (64 lpp.)
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas drošības jostas (67 lpp.)
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(69 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu
tabula (70 lpp.)
DROŠĪBA
Tabula, kurā norādītas bērnu
sēdekļu piestiprināšanas vietas,
izmantojot automašīnas drošības
jostas
Tabulā ir sniegti ieteikumi par bērnu sēdekļu
uzstādīšanas vietu un piemērotajiem bērnu
augumiem.
Masa
0 grupa
maks. 10 kg
0+ grupa
maks. 13 kg
1 grupa
9–18 kg
2. grupa
15-25 kg
PIEZĪME
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas automašīnā noteikti izlasiet īpašnieka rokasgrāmatas sadaļu par bērnu sēdeklīša uzstādīšanu.
Malējais aizmugurējais
sēdeklis
Vidējais aizmugurējais
sēdeklis
Priekšējais sēdeklis (ar deaktivizētu drošības gaisa spilvenu,
tikai uz aizmuguri vērsti bērnu
sēdekļi)A
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu drošības gaisa spilvenu,
tikai uz priekšu vērsti bērnu
sēdekļi)A
UB, C
X
UC
UC
UB, C
X
UC
UC
LD
UFB, E
U, LD
U
LD
UFB
UF, G, B*, H, LD
UF
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
67
DROŠĪBA
||
Masa
Priekšējais sēdeklis (ar deaktivizētu drošības gaisa spilvenu,
tikai uz aizmuguri vērsti bērnu
sēdekļi)A
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu drošības gaisa spilvenu,
tikai uz priekšu vērsti bērnu
sēdekļi)A
X
UFB
3. grupa
22-36 kg
Malējais aizmugurējais
sēdeklis
Vidējais aizmugurējais
sēdeklis
UG, I, B*, H
UI
U: piemērots universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
UF: piemērots uz priekšu vērstiem universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
L: piemērots specifiskiem bērnu sēdekļiem. Šie bērnu sēdekļi var būt paredzēti lietošanai noteiktā automašīnas modelī, ierobežotās vai daļēji ierobežotās kategorijās.
B: iebūvēts bērnu sēdeklis, kas apstiprināts lietošanai šajā svara kategorijā.
X: sēdeklis nav piemērots bērniem šajā svara grupā.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas ir vienmēr jāievelk sēdekļa sēdvirsmas pagarinājums.
Noregulējiet atzveltni vairāk uz augšu.
Volvo iesaka: Volvo bērnu sēdeklis (tipa apstiprinājums E1 04301146).
Volvo iesaka: Divpusējais Volvo sēdeklis pozīcijā ar skatu uz aizmuguri (tipa apstiprinājums E5 04192); Volvo sēdeklis pozīcijā ar skatu uz aizmuguri (tipa apstiprinājums E5 04212).
Šajā svara grupā Volvo iesaka lietot uz aizmuguri vērstu bērna sēdekli.
Volvo iesaka: divpusējais Volvo sēdeklis pozīcijā ar skatu uz priekšu (tipa apstiprinājums E5 04191), sēdekļa paliktnis ar atzveltni un bez tās (tipa apstiprinājums E5 04216), Volvo sēdekļa paliktnis ar
atzveltni (tipa apstiprinājums E1 04301169), Volvo paaugstinošais sēdeklis (tipa apstiprinājums E1 04301312).
Volvo iesaka: Römer KidFix XP (tipa apstiprinājums E1 04301312).
Volvo iesaka: iebūvētais bērnu sēdeklītis (tipa apstiprinājums E5 04220).
Volvo iesaka: sēdekļa paliktnis ar atzveltni un bez tās (tipa apstiprinājums E5 04216), Volvo sēdekļa paliktnis ar atzveltni (tipa apstiprinājums E1 04301169).
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā neizmantojiet uz aizmuguri vērstu
bērnu sēdeklīti, ja ir aktivizēts pasažiera
gaisa drošības spilvens.
Saistītā informācija
•
•
•
•
68
•
Drošības jostas (47 lpp.)
Bērnu sēdeklīša izvietošana (64 lpp.)
Bērnu drošības stiprinājumi (65 lpp.)
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(69 lpp.)
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu
tabula (70 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās
vietu tabula
Bērni sēdeklim jābūt apstiprinātam saskaņā ar
UN Reg R129.
Tabulā ir sniegti ieteikumi par i-Size bērnu
sēdekļu uzstādīšanas vietu un piemērotajiem
bērnu augumiem.
Bērnu sēdeklīša veids
PIEZĪME
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas automašīnā noteikti izlasiet īpašnieka rokasgrāmatas sadaļu par bērnu sēdeklīša uzstādīšanu.
Priekšējais sēdeklis (ar
deaktivizētu drošības gaisa
spilvenu, tikai uz aizmuguri
vērsti bērnu sēdekļi)
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu drošības gaisa spilvenu, tikai uz priekšu vērsti
bērnu sēdekļi)
Malējais aizmugurējais
sēdeklis
Vidējais aizmugurējais
sēdeklis
X
X
i-UA
X
i-Size bērnu sēdekļi
i-U: piemērots uz priekšu un uz aizmuguri vērstiem i-Size "universālās" kategorijas bērnu sēdekļiem.
X: nav piemērots universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
A
Volvo iesaka bērnus iespējami ilgi sēdināt uz aizmuguri vērstos bērnu sēdeklīšos, vismaz līdz 3–4 gadu vecumam.
Saistītā informācija
•
•
•
Bērnu sēdeklīša izvietošana (64 lpp.)
Bērnu drošības stiprinājumi (65 lpp.)
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas drošības jostas (67 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu
tabula (70 lpp.)
•
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu
sēdeklīšiem (63 lpp.)
69
DROŠĪBA
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās
vietu tabula
jābūt iekļautam ražotāja izstrādātajā transportlīdzekļu sarakstā.
Tabulā ir sniegti ieteikumi par ISOFIX bērnu
sēdekļu uzstādīšanas vietu un piemērotajiem
bērnu augumiem.
Bērnu sēdeklim jābūt apstiprinātam saskaņā
ar UN Reg R44, un automašīnas modelim
Masa
0 grupa
maks. 10 kg
0+ grupa
maks. 13 kg
70
Izmēra klaseA
Bērnu sēdeklīša veids
E
Uz aizmuguri vērsts
zīdaiņa sēdeklītis
E
Uz aizmuguri vērsts
zīdaiņa sēdeklītis
C
Uz aizmuguri vērsts
bērnu sēdeklis
D
Uz aizmuguri vērsts
bērnu sēdeklis
PIEZĪME
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas automašīnā noteikti izlasiet īpašnieka rokasgrāmatas sadaļu par bērnu sēdeklīša uzstādīšanu.
Priekšējais sēdeklis
(ar deaktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz aizmuguri vērsti bērnu
sēdeklīši)B, C
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti
bērnu sēdeklīši)B, C
Malējais aizmugurējais sēdeklis
Vidējais aizmugurējais sēdeklis
ILB, D, XE
X
ILD
X
ILB, D, F, XE
X
ILD
X
DROŠĪBA
Masa
1 grupa
9–18 kg
Izmēra klaseA
Bērnu sēdeklīša veids
A
Uz priekšu vērsts bērnu
sēdeklis
B
Uz priekšu vērsts bērnu
sēdeklis
B1
Uz priekšu vērsts bērnu
sēdeklis
C
Uz aizmuguri vērsts
bērnu sēdeklis
D
Uz aizmuguri vērsts
bērnu sēdeklis
Priekšējais sēdeklis
(ar deaktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz aizmuguri vērsti bērnu
sēdeklīši)B, C
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti
bērnu sēdeklīši)B, C
Malējais aizmugurējais sēdeklis
Vidējais aizmugurējais sēdeklis
X
ILB, F, G, XE
ILG, IUFG
X
ILB, F, XE
X
ILH
X
IL: piemērots specifiskiem ISOFIX bērnu sēdekļiem. Šie bērnu sēdekļi var būt paredzēti noteiktam automašīnas modelim, ierobežotās vai daļēji ierobežotās kategorijās.
IUF: piemērots uz priekšu vērstām universālas kategorijas ISOFIX bērnu drošības sistēmām, kas apstiprinātas lietošanai šajā svara kategorijā.
X: nav piemērots ISOFIX bērnu sēdekļiem.
A
B
C
D
E
F
G
H
Bērnu sēdekļiem ar ISOFIX stiprinājumu sistēmu ir izmēru klasifikācija, kas atvieglo pareizā bērnu sēdekļa veida izvēli. Izmēra kategorija ir norādīta bērnu sēdekļa uzlīmē.
Attiecas uz daļēji ierobežotas kategorijas ISOFIX bērnu sēdekļu uzstādīšanu (IL), ja automašīna ir aprīkota ar ISOFIX konsoles piederumu (piederumu klāsts atšķiras atkarībā no tirgus). Bērnu sēdeklīšu augšējie stiprinājuma punkti šeit nav pieejami.
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas ir vienmēr jāievelk sēdekļa sēdvirsmas pagarinājums.
Volvo iesaka: Volvo zīdaiņu sēdeklītis, kas nostiprināts, izmantojot ISOFIX stiprinājumu sistēmu (tipa apstiprinājums E1 04301146).
Ir spēkā, ja automašīna nav aprīkota ar ISOFIX kronšteinu.
Noregulējiet atzveltni tā, lai galvas balsts neskartos pie bērnu sēdeklīša.
Šajā svara grupā Volvo iesaka lietot uz aizmuguri vērstu bērna sēdekli.
Volvo iesaka: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (tipa apstiprinājums E5 04200).
}}
71
DROŠĪBA
||
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā neizmantojiet uz aizmuguri vērstu
bērnu sēdeklīti, ja ir aktivizēts pasažiera
gaisa drošības spilvens.
PIEZĪME
Ja i-Size/ISOFIX bērnu sēdeklim nav
izmēru klasifikācijas, automašīnas modelim
jābūt norādītam bērnu sēdekļa ražotāja
izveidotajā automašīnu sarakstā.
PIEZĪME
Lai saņemtu informāciju par to, kurus iSize/ISOFIX bērnu sēdekļus Volvo iesaka
izmantot, sazinieties ar pilnvarotu Volvo
pārstāvi.
Saistītā informācija
•
•
•
72
Bērnu sēdeklīša izvietošana (64 lpp.)
Bērnu drošības stiprinājumi (65 lpp.)
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas drošības jostas (67 lpp.)
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(69 lpp.)
•
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu
sēdeklīšiem (63 lpp.)
DROŠĪBA
Iebūvētais bērnu sēdeklītis*
Aizmugurējos ārējos sēdekļos iebūvētie
bērnu sēdeklīši ļauj bērniem sēdēt ērti un
droši.
Bērnu sēdeklīši ir speciāli izstrādāti, lai kopā ar
automašīnas drošības jostu sniegtu bērniem
labu drošības līmeni. Sēdekļa paliktni var
pacelt divās pozīcijās atkarībā no bērna svara.
Bērnu sēdeklītis ir apstiprināts bērniem, kuru
svars ir 15–36 kg (33–80 lbs) un kuru
augums ir vismaz 95 cm (37 collas).
Pareiza pozīcija, drošības jostai jābūt pārvilktai pār
plecu.
Pirms braukšanas pārliecinieties, vai:
•
sēdekļa paliktnis ir pacelts bērna svaram
atbilstošā pozīcijā;
•
sēdekļa paliktnis ir bloķēts vajadzīgajā
pozīcijā;
•
drošības josta atrodas saskarē ar bērna
ķermeni un tā nav vaļīga vai sagriezusies
•
drošības josta neguļas pār bērna kaklu un
nav zem padusēm
•
drošības jostas klēpja daļa ir novietota
zemu pāri iegurnim, nodrošinot optimālu
aizsardzību.
Saistītā informācija
•
•
Bērnu sēdekļi (61 lpp.)
•
Sēdekļa sēdvirsmas salocīšana iebūvētajā
bērnu sēdeklītī* (75 lpp.)
Sēdekļa sēdvirsmas atlocīšana iebūvētajā
bērnu sēdeklītī* (74 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Volvo iesaka iebūvētā bērnu sēdeklīša
remontu vai nomaiņu uzticēt tikai pilnvarotam Volvo autoservisam. Neveiciet bērnu
sēdeklīša modifikācijas un nepapildiniet to.
Ja iebūvētais bērnu sēdeklītis ir ticis
pakļauts lielai slodzei, piemēram, saistībā
ar sadursmi, tad sēdekļa paliktnis, drošības
josta un atzveltne vai, iespējams, viss
sēdeklītis ir jānomaina. Pat ja izskatās, ka
bērnu sēdeklītis nav bojāts, iespējams, tas
vairs nevarēs sniegt to pašu aizsardzības
līmeni. Tas ir jāņem vērā, arī ja sadursmes
vai tamlīdzīga notikuma laikā sēdekļa
paliktnis ir bijis nolaistā stāvoklī. Sēdekļa
paliktnis ir jānomaina, arī ja tas ir stipri
nodilis.
BRĪDINĀJUMS
Neievērojot iebūvētā bērnu sēdeklīša lietošanas norādījumus, negadījuma laikā bērns
var gūt smagas traumas.
* Papildaprīkojums/piederums.
73
DROŠĪBA
Sēdekļa sēdvirsmas atlocīšana
iebūvētajā bērnu sēdeklītī*
Kad tiek lietots iebūvētais bērnu sēdeklītis,
sēdekļa paliktnim vienmēr ir jābūt atlocītam
uz augšu.
Iebūvēto sēdekļa paliktni var atlocīt divos stāvokļos. Izmantojamā pozīcija ir atkarīga no
bērna svara.
Masa
Apakšējā pozīcija
Augšējā pozīcija
22–36 kg (50–
80 lbs)
15–25 kg (33–
55 lbs)
Apakšējā pozīcija:
Piespiediet sēdekļa paliktni atpakaļ, līdz
tas nofiksējas.
Augšējā pozīcija, sākot no apakšējās pozīcijas:
Paceliet sēdekļa paliktni aiz priekšējās
malas un piespiediet to atpakaļ pret
atzveltni, lai tas fiksētos.
BRĪDINĀJUMS
Neievērojot iebūvētā bērnu sēdeklīša lietošanas norādījumus, negadījuma laikā bērns
var gūt smagas traumas.
PIEZĪME
Sēdekļa paliktni nevar noregulēt no augšējās pozīcijas apakšējā pozīcijā. No augšējās
pozīcijas sēdekļa paliktnis ir jānoloka līdz
galam aizmugurējā sēdeklī un pēc tam
jāatloka uz augšu apakšējā pozīcijā.
Lai atbrīvotu sēdekļa paliktni, pavelciet
rokturi uz priekšu un uz augšu.
74
Nospiediet pogu, lai atbrīvotu sēdekļa
paliktni.
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
Saistītā informācija
•
•
Iebūvētais bērnu sēdeklītis* (73 lpp.)
Sēdekļa sēdvirsmas salocīšana iebūvētajā
bērnu sēdeklītī* (75 lpp.)
Sēdekļa sēdvirsmas salocīšana
iebūvētajā bērnu sēdeklītī*
Kad iebūvētais bērnu sēdeklītis netiek lietots,
sēdekļa paliktnis ir jānoloka aizmugurējā
sēdeklī.
PIEZĪME
Sēdekļa paliktni nevar noregulēt no augšējās pozīcijas apakšējā pozīcijā. No augšējās
pozīcijas sēdekļa paliktnis ir jānoloka līdz
galam aizmugurējā sēdeklī un pēc tam
jāatloka uz augšu apakšējā pozīcijā.
Nospiediet ar roku uz leju sēdekļa paliktņa
vidusdaļu, lai to nofiksētu.
SVARĪGI
Pirms bērnu sēdekļa paliktņa nolaišanas
pārbaudiet, vai zem tā nav palikuši nekādi
priekšmeti (piemēram, rotaļlietas).
PIEZĪME
Pirms aizmugurējās atzveltnes nolaišanas
ir jānolaiž bērnu sēdeklīša paliktnis.
Lai atbrīvotu sēdekļa paliktni, pavelciet
rokturi uz priekšu.
Saistītā informācija
•
•
Iebūvētais bērnu sēdeklītis* (73 lpp.)
Sēdekļa sēdvirsmas atlocīšana iebūvētajā
bērnu sēdeklītī* (74 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
75
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja displeji un vadības slēdži
automašīnā ar stūri kreisajā pusē
Pārskatos ir redzamas vadītāja tuvumā esošo
displeju un vadības ierīču atrašanās vietas.
Stūre un instrumentu panelis
Stūres pielāgošana
Viduskonsole un tuneļkonsole
Skaņas signāls
Stūres kreisās puses vadības tastatūra
Dzinēja pārsega atvēršana
Displeja apgaismojums, bagāžas nodalījuma pārsega atslēgšana/atvēršana*/
aizvēršana*, halogēna priekšējo lukturu
stara augstuma regulēšana
Jumta konsole
Centrālais displejs
Avārijas gaismas signalizācija, atkausēšana, multivide
Pārnesumu pārslēgs
Gabarītlukturi, dienas gaitas lukturi, tuvās
gaismas, tālās gaismas, pagrieziena rādītāji, priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas gaismas*, aizmugures miglas
lukturi, brauciena odometra atiestatīšana
Stūres lāpstiņas manuālai pārnesumu pārslēgšanai ar automātisko pārnesumkārbu*
Augšējais displejs*
Vadītāja displejs
Stiklu tīrītāji un mazgāšana, lietus sensors*
Stūres labās puses vadības tastatūra
78
Iedarbināšanas slēdzis
Piedziņas režīma vadības slēdzis*
Stāvbremze
Priekšējās lampas lasīšanai un salona
apgaismojums
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas
Jumta lūka
Displejs jumta konsolē, ON CALL poga*
Salona atpakaļskata spoguļa manuāla
aptumšošana
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja durvis
•
•
•
Vadītāja displejs (82 lpp.)
Centrālā displeja pārskats (109 lpp.)
Pārnesumkārba (441 lpp.)
Vadītāja displeji un vadības slēdži
automašīnā ar stūri labajā pusē
Pārskatos ir redzamas vadītāja tuvumā esošo
displeju un vadības ierīču atrašanās vietas.
Priekšējā sēdekļa elektriskās regulēšanas
atmiņas funkcija*, sānu spoguļu un vējstikla displeja* iestatījumi
Centrālā aizslēgšana
Logu elektriskie pacēlāji, sānu spoguļi,
elektriskais bērnu drošības bloķētājs*
Priekšējo sēdekļu regulēšana
Saistītā informācija
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(184 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (185 lpp.)
•
•
•
Stūres regulēšana (199 lpp.)
Gaismu slēdži (152 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (428 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
79
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Stūre un instrumentu panelis
Dzinēja pārsega atvēršana
Viduskonsole un tuneļkonsole
Skaņas signāls
Stūres pielāgošana
Stūres kreisās puses vadības tastatūra
Jumta konsole
Gabarītlukturi, dienas gaitas lukturi, tuvās
gaismas, tālās gaismas, pagrieziena rādītāji, priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas gaismas*, aizmugures miglas
lukturi, brauciena odometra atiestatīšana
Stūres lāpstiņas manuālai pārnesumu pārslēgšanai ar automātisko pārnesumkārbu*
Avārijas gaismas signalizācija, atkausēšana, multivide
Pārnesumu pārslēgs
Iedarbināšanas slēdzis
Augšējais displejs*
Priekšējās lampas lasīšanai un salona
apgaismojums
Vadītāja displejs
Jumta lūka
Stāvbremze
Stiklu tīrītāji un mazgāšana, lietus sensors*
Displejs jumta konsolē, ON CALL poga*
Stūres labās puses vadības tastatūra
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas
Salona atpakaļskata spoguļa manuāla
aptumšošana
Displeja apgaismojums, bagāžas nodalījuma pārsega atslēgšana/atvēršana*/
aizvēršana*, halogēna priekšējo lukturu
stara augstuma regulēšana
80
Centrālais displejs
Piedziņas režīma vadības slēdzis*
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja durvis
•
•
•
Vadītāja displejs (82 lpp.)
Centrālā displeja pārskats (109 lpp.)
Pārnesumkārba (441 lpp.)
Priekšējā sēdekļa elektriskās regulēšanas
atmiņas funkcija*, sānu spoguļu un vējstikla displeja* iestatījumi
Centrālā aizslēgšana
Logu elektriskie pacēlāji, sānu spoguļi,
elektriskais bērnu drošības bloķētājs*
Priekšējo sēdekļu regulēšana
Saistītā informācija
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(184 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (185 lpp.)
•
•
•
Stūres regulēšana (199 lpp.)
Gaismu slēdži (152 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (428 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
81
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja displejs
Vadītāja displejā ir attēlota informācija par
automašīnu un braukšanu.
Vadītāja displejā ir redzamas mērierīces, indikatori, kā arī indikatoru un brīdinājumu simboli.
Vadītāja displeja saturs ir atkarīgs no automašīnas aprīkojums, iestatījumiem un tobrīd aktīvajām funkcijām.
Vadītāja displejs tiek aktivizēts uzreiz pēc
durvju atvēršanas, t.i., aizdedzes pozīcijā 0. Ja
vadītāja displejs netiek izmantots, pēc brīža
tas nodziest. Lai to vēlreiz aktivizētu, veiciet
vienu no šīm darbībām:
•
•
•
Nospiediet bremžu pedāli.
Aktivizējiet aizdedzes pozīciju I.
atveriet kādas no durvīm.
Vadītāja displejs ir pieejams divās versijās: 8
collu un 12 collu*.
Vadītāja displejs, 8 collu
BRĪDINĀJUMS
Ja vadītāja displejs nodziest, neizgaismojas
aktivizēšanās/ieslēgšanās laikā vai tajā
attēlotā informācija ir pilnīgi vai daļēji nesalasāma, automašīnu lietot nedrīkst. Nekavējoties dodieties uz servisu. Volvo iesaka
vērsties autorizētā Volvo servisā.
BRĪDINĀJUMS
Kļūmes gadījumā vadītāja displejā var
netikt attēlota informācija par, piemēram,
bremzēm, drošības gaisa spilveniem vai
citām drošības sistēmām. Tādā gadījumā
vadītājs nevar pārbaudīt automašīnas sistēmu statusu un saņemt aktuālos brīdinājumus un informāciju.
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā
no automašīnas modeļa.
Atrašanās vieta vadītāja displejā:
82
Pa kreisi
Vidū
Pa labi
Degvielas daudzuma rādītājs
Spidometrs
Mediju atskaņotājs
Piedziņas režīms
Ceļazīmju informācija*
Tālrunis
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
Kruīza kontrole un ātruma ierobežotāja informācija
Navigācijas informācija*
Tahometrs/ECO skalaA
Durvju un drošības jostu informācija
Pulkstenis
Attālums līdz tukšai tvertnei
Funkcijas Start/Stop statuss
Lietotņu izvēlne (var aktivizēt ar stūres vadības tastatūru)
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
A
B
Pa kreisi
Vidū
Pa labi
Āra temperatūras mērierīce
–
Pašreizējais degvielas patēriņš
Indikatora un brīdinājuma simboli
–
Brauciena odometrsB
–
–
Brauciena odometrs
–
–
Indikatora un brīdinājuma simboli
–
–
Balss atpazīšana
–
–
Dzinēja temperatūras mērierīce
–
–
Paziņojumi, dažos gadījumos ar — grafiskiem attēliem
Atkarībā no atlasītā piedziņas režīma.
Kopējais nobraukums.
Vadītāja displejs, 12 collu*
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā
no automašīnas modeļa.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
83
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Atrašanās vieta vadītāja displejā:
Pa kreisi
Vidū
Pa labi
Spidometrs
Indikatora un brīdinājuma simboli
Tahometrs/ECO skalaA
Brauciena odometrs
Āra temperatūras mērierīce
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
Pulkstenis
Piedziņas režīms
Kruīza kontrole un ātruma ierobežotāja informācija
Paziņojumi, dažos gadījumos ar — grafiskiem
attēliem
Degvielas daudzuma rādītājs
Ceļazīmju informācija*
Durvju un drošības jostu informācija
Funkcijas Start/Stop statuss
–
Mediju atskaņotājs
Attālums līdz tukšai tvertnei
–
Navigācijas karte*
Pašreizējais degvielas patēriņš
–
Tālrunis
Lietotņu izvēlne (var aktivizēt ar stūres vadības tastatūru)
–
Balss atpazīšana
–
Brauciena
A
B
odometrsB
Atkarībā no atlasītā piedziņas režīma.
Kopējais nobraukums.
Dinamiskais simbols
Dinamiskais simbols tā
pamatformā.
simbolu norāda vadības vai brīdinājuma ziņojuma nopietnības pakāpi.
Vadītāja displeja centrā ir dinamisks simbols,
kas maina izskatu atkarībā no dažādiem ziņojumu veidiem. Dzeltena vai sarkana atzīme ap
84
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Indikatora simbola piemēri.
Ar animāciju pamata formu var pārvērst par
grafisku attēlu, kurā norādīta problēmas atrašanās vieta, vai paskaidrot informāciju.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja displeja iestatījumi (86 lpp.)
Brīdinājuma simboli vadītāja displejā
(95 lpp.)
•
Indikatora simboli vadītāja displejā
(93 lpp.)
•
•
•
Borta dators (87 lpp.)
Paziņojumi vadītāja displejā (105 lpp.)
•
Piedziņas režīmi* (452 lpp.)
Lietotņu izvēlnes pārvaldība vadītāja displejā (104 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
85
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja displeja iestatījumi
Vadītāja displeja attēlojuma opciju iestatījumus var veikt vadītāja displeja lietojumprogrammu izvēlnē un centrālā displeja iestatījumu izvēlnē.
Iestatījumi vadītāja displeja lietotņu
izvēlnē
•
•
Tālrunis
Navigācijas sistēma*
Iestatījumi centrālajā displejā
Informācijas veida atlasīšana
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car Vadītāja displejs
Vadītāja displeja informācija.
3. Atlasiet, kas ir jārāda fonā:
• Nerādīt fonā informāciju
• Rādīt pašreiz atskaņotās multivides
inform.
• Rādīt navigāciju pat, ja nav iestatīts
maršruts1
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā
no automašīnas modeļa.
Lietotņu izvēlni atver un vada ar labo vadības
tastatūru uz stūres.
Lietotņu izvēlnē var izvēlēties, kāda informācija
vadītāja displejā tiek attēlota no šādiem avotiem
•
•
1
86
Borta dators
Multivides atskaņotājs
Motīva atlasīšana
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Pieskarieties My Car
Rādīt motīvus.
Valodas atlasīšana
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Lai atlasītu valodu, pieskarieties Sistēma
Sistēmas valodas un mērvienības
Sistēmas valoda.
> Izmaiņas ietekmēs valodu visos displejos.
Šie iestatījumi ir personīgi un tiek automātiski
saglabāti aktīvajā vadītāja profilā.
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītāja displejs (82 lpp.)
Lietotņu izvēlnes pārvaldība vadītāja displejā (104 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (132 lpp.)
Vadītāja displejs
3. Atlasiet vadītāja displeja motīvu (izskatu):
•
•
•
•
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings
12 collu* vadītāja displejā tiek rādīta karte, 8 collu vadītāja displejā tiek rādītas tikai norādes.
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Degvielas daudzuma rādītājs
Borta dators
Degvielas skala vadītāja displejā rāda degvielas līmeni tvertnē.
Automašīnas borta dators braukšanas laikā
reģistrē dažādas vērtības, piemēram, attālumu, degvielas patēriņu un vidējo ātrumu.
Lai atvieglotu degvielas ekonomiju, tiek reģistrēta informācija gan par pašreizējo, gan vidējo
degvielas patēriņu. Borta datora informāciju
var attēlot vadītāja displejā.
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā
no automašīnas modeļa.
Degvielas skala 8 collu vadītāja displejā:
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā
no automašīnas modeļa.
Degvielas skala 12 collu vadītāja displejā:
Degvielas skalas bēšā zona norāda degvielas
daudzumu degvielas tvertnē.
Kad degvielas līmenis ir zems, degvielas sūkņa
simbols iedegas dzeltenā krāsā. Borta dators
arī rāda attālumu līdz tukšai tvertnei.
Degvielas skalas joslas norāda degvielas daudzumu tvertnē.
Kad degvielas līmenis ir zems, degvielas sūkņa
simbols iedegas dzeltenā krāsā. Borta dators
arī rāda attālumu līdz tukšai tvertnei.
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītāja displejs (82 lpp.)
Degvielas uzpildīšana (467 lpp.)
Degvielas tvertne - tilpums (680 lpp.)
}}
87
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
•
•
•
•
•
Brauciena odometrs
Pašreizējais degvielas patēriņš
Brauciena odometrs
Šī mērierīce rāda automašīnas pašreizējo degvielas patēriņu. Vērtība tiek atjaunināta aptuveni reizi sekundē.
Pašreizējais degvielas patēriņš
Attālums līdz tukšai tvertnei
Tūrists — spidometra alternatīva
Attāluma, ātruma utt. mērvienības var mainīt
ar sistēmas iestatījumiem centrālajā displejā.
Brauciena odometrs
Ir pieejami divi brauciena odometri: TM un TA.
12 collu vadītāja displejā* rādītās borta datora informācijas piemēri. Attēls ir shematisks — detaļas var
atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
TM var atiestatīt manuāli, bet TA tiek atiestatīts automātiski, ja automašīna nav izmantota
vismaz četras stundas.
Braukšanas laikā tiek reģistrēta šāda informācija:
•
•
•
•
Nobraukums
Braukšanas ilgums
Vidējais ātrums
Vidējais degvielas patēriņš
Tiek rādītas vērtības kopš pēdējās brauciena
odometra atiestatīšanas reizes.
Brauciena odometrs
8 collu vadītāja displejā rādītās borta datora informācijas piemēri. Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
Borta datorā ir ietverti šādi rādītāji:
Brauciena odometrs reģistrē automašīnas
kopējo nobraukumu. Šo vērtību nevar atiestatīt
uz nulli.
Attālums līdz tukšai tvertnei
Borta dators aprēķina attālumu, ko
var nobraukt ar tvertnē atlikušo degvielas daudzumu.
Aprēķinos tiek izmantots vidējais degvielas
patēriņš pēdējos 30 km (20 jūdzes) un atlikušais braukšanai izmantojamais degvielas
daudzums.
Kad skala rāda "----", nepietiek degvielas, lai
aprēķinātu atlikušo nobraukumu. Uzpildiet
degvielu, tiklīdz tas ir iespējams.
PIEZĪME
Ja esat mainījis braukšanas stilu, var
rasties neliela nobīde.
Ekonomiskam braukšanas stilam galvenie
rezultāti ir lielos braukšanas attālumos.
Tūrists — spidometra alternatīva
Alternatīvais digitālais spidometrs atvieglo
braukšanu valstīs, kur ātruma ierobežojuma
ceļazīmēs ir izmantota cita mērvienība, nevis
automašīnas instrumentu panelī redzamā.
Tādā gadījumā digitālais ātrums tiek attēlots
pretējā mērvienībā (attiecībā uz analogo spi-
88
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
dometru). Ja analogais spidometrs ir graduēts
mph (jūdzēs stundā), digitālais spidometrs
rāda attiecīgo ātrumu km/h un otrādi.
Saistītā informācija
•
Brauciena datu attēlošana vadītāja displejā
(89 lpp.)
•
Brauciena odometra atiestatīšana
(90 lpp.)
•
Brauciena statistikas attēlošana vidējā displejā (90 lpp.)
•
•
Vadītāja displejs (82 lpp.)
Brauciena datu attēlošana vadītāja
displejā
Vadītāja displejā var skatīt borta datora reģistrētās un aprēķinātās vērtības.
Šīs vērtības tiek saglabātas borta datora lietotnē. Lietotņu izvēlnē var izvēlēties, kādu
informāciju attēlot vadītāja displejā.
1.
Vadītāja displejā atveriet lietotņu izvēlni,
nospiežot (1).
(Lietotņu izvēlni nevar atvērt, kamēr vadītāja displejā ir kāds neapstiprināts ziņojums. Pirms var atvērt lietotņu izvēlni, ir
jāapstiprina ziņojums, nospiežot pogu O
(4).)
2. Dodieties uz borta datora lietotni pa kreisi
vai pa labi, izmantojot (2).
> Četrās augšējās izvēlnes rindās ir
redzamas izmērītās brauciena odometra TM vērtības. Nākamajās četrās
izvēlnes rindās ir redzamas izmērītās
brauciena odometra TA vērtības. Sarakstā var ritināt uz augšu vai uz leju ar (3).
Sistēmas mērvienību maiņa (132 lpp.)
Atveriet lietotņu izvēlni2 un pārvietojieties pa to,
izmantojot stūres labās puses vadības tastatūru.
Lietotņu izvēlne
Pa kreisi/pa labi
Uz augšu/uz leju
Apstipriniet
2 Attēls
ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
}}
89
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
3. Ritiniet uz leju līdz opciju taustiņiem, lai
atlasītu, kādu informāciju attēlot vadītāja
displejā:
•
•
•
•
•
Brauciena odometra atiestatīšana
Brauciena odometru var atiestatīt ar kreiso
svirslēdzi.
Brauciena odometrs
Attālums līdz tukšai tvertnei
Tūrists (spidometra alternatīva)
Brauciena odometra TM nobraukums,
brauciena odometra TA nobraukums vai
bez nobraukuma rādījuma
–
Saistītā informācija
•
•
Borta dators (87 lpp.)
Brauciena odometra atiestatīšana
(90 lpp.)
Lai atiestatītu visu informāciju brauciena
odometrā TM (tas ir, nobraukumu, vidējo
patēriņu, vidējo ātrumu un braukšanas
laiku), nospiediet un turiet pogu RESET uz
kreisā svirslēdža.
Nospiežot pogu RESET, tiek atiestatīts
tikai nobraukums.
Brauciena odometru TA var atiestatīt automātiski, tikai ja automašīna nav lietota četras
stundas vai vairāk.
Saistītā informācija
•
90
Borta datora brauciena statistiku var grafiski
attēlot vidējā displejā, parādot pārskatu, kas
atvieglo ekonomiskāku braukšanu.
Lietotņu skatā atveriet lietotni
Vadītāja efektivitāte, lai
parādītu brauciena statistiku.
Katra diagrammas josla simbolizē 1, 10 vai 100 km
(jūdžu) nobraukumu. Brauciena laikā joslas tiek aizpildītas no labās
puses. Pašā labajā malā esošā josla rāda pašreizējā attāluma vērtību.
Pašreizējais degvielas patēriņš, TM vai
TA vidējais patēriņš vai arī degvielas
patēriņš netiek rādīts
Atlasiet opciju vai notīriet tās atlasi ar
taustiņu O (4). Izmaiņas tiek veiktas nekavējoties.
Brauciena statistikas attēlošana
vidējā displejā
Borta dators (87 lpp.)
Vidējais degvielas patēriņš un kopējais braukšanas laiks ir aprēķināts kopš pēdējās brauciena statistikas atiestatīšanas reizes.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Brauciena statistikas iestatījumi
Saistītā informācija
Atiestatiet vai pielāgojiet brauciena statistikas
iestatījumus.
1. Lietotņu skatā atveriet lietotni Vadītāja
efektivitāte, lai parādītu brauciena statistiku.
•
Brauciena statistikas attēlošana vidējā displejā (90 lpp.)
•
•
Borta dators (87 lpp.)
Brauciena odometra atiestatīšana
(90 lpp.)
Brauciena statistika no borta datora3.
Saistītā informācija
•
•
Brauciena statistikas iestatījumi (91 lpp.)
2. Nospiediet Preferences, lai
•
Mainītu diagrammas mērogu. Atlasiet
joslas izšķirtspēju 1, 10 vai
100 km/jūdzes.
•
Atiestatītu datus pēc katra brauciena.
To veic pēc tam, kad automašīna ir stāvējusi uz vietas ilgāk par 4 stundām.
•
Atiestatītu pašreizējā brauciena datus.
Borta dators (87 lpp.)
Brauciena statistika, aprēķināts vidējais
patēriņš un kopējais braukšanas laiks vienmēr tiek atiestatīti vienlaikus.
Attāluma, ātruma utt. mērvienības var mainīt
ar sistēmas iestatījumiem centrālajā displejā.
3 Attēls
ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
91
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Datums un laiks
Datuma un laika iestatījumi
Pulkstenis ir redzams gan vadītāja displejā,
gan centrālajā displejā.
–
Pulksteņa atrašanās vieta
Vidējā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi Sistēma Datums un
laiks, lai mainītu laika un datuma formāta
iestatījumus.
Āra temperatūras mērierīce
Vadītāja displejā ir attēlota āra gaisa temperatūra.
Sensors nosaka temperatūru ārpus automašīnas.
Datumu un laiku var noregulēt, skārienekrānā nospiežot bultiņu uz augšu vai uz
leju.
Pulksteņa atrašanās vieta 12 collu* un 8 collu vadītāja
displejā. Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties
atkarībā no automašīnas modeļa.
Dažās situācijās paziņojumi un informācija var
aizklāt vadītāja displejā redzamo pulksteni.
Centrālajā displejā pulkstenis atrodas statusa
joslas augšējā labajā stūrī.
Automātiska laika regulēšana automašīnām
ar GPS
Ja automašīna ir aprīkota ar navigācijas sistēmu, var atlasīt Automātiski iestatīt laiku.
Tādā gadījumā laika zona tiks noregulēta automātiski, balstoties uz automašīnas atrašanās
vietu. Noteikta veida navigācijas sistēmām
jāiestata arī pašreizējā atrašanās vieta (valsts),
lai noregulētu pareizu laika zonu. Ja
Automātiski iestatīt laiku nav atlasīts, laiku
un datumu var noregulēt, izmantojot skārienekrāna bultiņu uz augšu vai uz leju.
Vasaras laiks
Dažās valstīs var atlasīt automātisku vasaras
laika iestatīšanu Automātiski iestatīt vasaras
laiku. Citās valstīs var manuāli atlasīt iestatījumu Vasaras laiks.
Saistītā informācija
•
•
92
Vadītāja displejs (82 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (132 lpp.)
Āra temperatūras skalas atrašanās vieta 12 collu* un
8 collu vadītāja displejā. Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
Ja automašīna stāv, mērierīce var rādīt augstāku temperatūru, nekā tā ir patiesībā.
Kad āra temperatūra ir no –5°C līdz
+2°C (no 23°F līdz 36°F), iedegas
sniegpārslas simbols, kas brīdina par
potenciāli slideniem apstākļiem.
Ja automašīna ir aprīkota ar vējstikla displeju*,
simbols īsi iedegas arī tajā.
Mainiet temperatūras skalas utt. mērvienības,
izmantojot sistēmas iestatījumus centrālā displeja augšējā skatā.
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja displejs (82 lpp.)
Sistēmas mērvienību maiņa (132 lpp.)
Indikatora simboli vadītāja displejā
Indikatoru simboli brīdina vadītāju par to, ka
funkcija ir aktivizēta, sistēma darbojas vai ir
radusies kļūda vai atteice.
Simbols
Tehniskie parametri
Informācija, nolasīt tekstu displejā
Ja kāda no automašīnas sistēmām nedarbojas, kā paredzēts,
vadītāja displejā tiek parādīts šis
informācijas simbols un teksts.
Informācijas simbols var izgaismoties arī saistībā ar citiem
simboliem.
Bojājums bremžu sistēmā
Simbols izgaismojas, ja stāvbremzes darbībā ir radusies
kļūme.
ABS sistēmas bojājums
Ja šis simbols iedegas, sistēma
nedarbojas. Automašīnas parastā bremžu sistēma turpina darboties, bet bez ABS funkcijas.
Simbols
Tehniskie parametri
Ieslēgta automātiskā bremzēšana
Šis simbols izgaismojas, kad ir
aktivizēta funkcija un darbojas
kājas bremze vai stāvbremze.
Bremzes notur automašīnu
vietā, kad tā ir apstājusies.
Riepu gaisa spiediena sistēma
Simbols izgaismojas, ja riepās ir
zems gaisa spiediens. Ja riepu
spiediena sistēmā ir radusies
kļūme, simbols vispirms mirgo
aptuveni 1 minūti un pēc tam
pastāvīgi izgaismojas. Iespējams, tā noticis tādēļ, ka sistēma
nevar noteikt zemu gaisa spiedienu riepās vai brīdināt par to,
kā paredzēts.
Emisijas sistēma
Ja simbols izgaismojas pēc dzinēja iedarbināšanas, tas var
norādīt, ka radusies kļūme automašīnas emisijas sistēmā. Brauciet uz servisu, lai veiktu pārbaudi. Volvo iesaka sazināties ar
Volvo pilnvarotu servisu.
}}
93
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Simbols
Tehniskie parametri
Labās un kreisās puses pagrieziena rādītājs
Kad tiek lietoti pagrieziena rādītāji, šis simbols mirgo.
Simbols
Tehniskie parametri
Tālās gaismas iesl
Šis simbols iedegas, kad ir
ieslēgtas tālās gaismas un kad
tālās gaismas zibsnī.
Aktīvās tālās gaismas ieslēgtas
Gabarītlukturi
Simbols iedegas, ja tiek ieslēgti
gabarītlukturi.
Kļūme priekšējo lukturu sistēmā
Šis simbols iedegas, ja ABL
funkcijā (aktīvie pagriezienu lukturi, Active Bending Lights) ir
radusies kļūme vai ja priekšējo
lukturu sistēmā ir radusies kāda
cita kļūme.
Aktīvās tālās gaismas izslēgtas
Aizmugurējais miglas lukturis
ieslēgts
Šis simbols iedegas, kad ir
ieslēgts automašīnas aizmugurējais miglas lukturis.
Lietus sensors ieslēgts
Šis simbols izgaismojas, kad ir
ieslēgts lietus sensors.
Sagatavošanas darbi ieslēgti
Šis simbols izgaismojas, kad
dzinēja nodalījuma un salona sildītājs/gaisa kondicionētājs sagatavo automašīnu braukšanai.
Tālās gaismas iesl
Stabilitātes sistēma
Simbols iedegas, ja tiek ieslēgti
tālās gaismas lukturi un gabarītlukturi.
Ja simbols mirgo, tas norāda uz
to, ka stabilitātes sistēma pašlaik darbojas. Ja šis simbols deg
pastāvīgi, sistēmā ir kļūme.
Priekšējie miglas lukturi
ieslēgti
Simbols izgaismojas zilā krāsā,
ja ir ieslēgtas tālās gaismas.
Šis simbols izgaismojas, kad ir
ieslēgts automašīnas priekšējais
miglas lukturis.
Simbols izgaismojas baltā krāsā,
ja ir izslēgtas tālās gaismas.
Tehniskie parametri
Simbols izgaismojas baltā krāsā,
ja ir izslēgtas tālās gaismas. Tiek
ieslēgti gabarītlukturi.
Aktīvās tālās gaismas ieslēgtas
Aktīvās tālās gaismas izslēgtas
94
Simbols izgaismojas zilā krāsā,
ja ir ieslēgtas tālās gaismas. Tiek
ieslēgti gabarītlukturi.
Simbols
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Simbols
Tehniskie parametri
Simbols
Tehniskie parametri
Stabilitātes sistēma, sporta
režīms
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija un lietus sensors
Šis simbols izgaismojas, kad ir
aktivizēts sporta režīms. Sporta
režīms nodrošina aktīvākas
braukšanas baudījumu. Šī sistēma konstatē, vai akseleratora
pedāļa un stūres kustības un
pagriezienu veikšana notiek aktīvāk nekā parasti, un atļauj veikt
kontrolētu aizmugurējās daļas
buksēšanu līdz noteiktam brīdim, pirms tā iejaucas un stabilizē automobili.
Balts simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma ir ieslēgta, un
ceļa marķējumi tiek uztverti. Lietus sensors ir ieslēgts.
Pelēks simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma ir ieslēgta,
bet ceļa marķējumi netiek
uztverti. Lietus sensors ir
ieslēgts.
AdBlue sistēma (dīzeļdegviela)
Šis simbols ir iedegts, kad ir
zems AdBlue līmenis vai ja
AdBlue sistēmā ir radusies
kļūme.
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
Balts simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma ir ieslēgta, un
ceļa marķējumi tiek uztverti.
Pelēks simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma ir ieslēgta,
bet ceļa marķējumi netiek
uztverti.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja displejs (82 lpp.)
Brīdinājuma simboli vadītāja displejā
(95 lpp.)
Brīdinājuma simboli vadītāja
displejā
Brīdinājuma simboli brīdina vadītāju par to, ka
visas svarīgās funkcijas ir aktivizētas vai ir
radusies nopietna kļūda vai atteice.
Simbols
Tehniskie parametri
Brīdinājums
Sarkanais brīdinājuma simbols
iedegas, ja ir konstatēts bojājums, kas var ietekmēt drošību
vai automašīnas vadāmību.
Vienlaikus vadītāja displejā
redzams paskaidrojošs teksts.
Brīdinājuma simbols var izgaismoties arī saistībā ar citiem
simboliem.
Drošības jostu atgādinātājs
Šis simbols iedegas vai mirgo, ja
kāds no priekšējos sēdekļos
sēdošajiem nav piesprādzējis
savu drošības jostu vai ja kāds
no aizmugurējos sēdekļos sēdošajiem ir atsprādzējis drošības
jostu.
Dzeltens simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma brīdina/
iejaucas.
}}
95
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Simbols
Tehniskie parametri
Tehniskie parametri
Simbols
Tehniskie parametri
Drošības spilveni
Zems eļļas spiediens
Sadursmes risks
Ja simbols turpina izgaismoties
vai iedegas braukšanas laikā,
kādā automašīnas drošības sistēmā ir radusies kļūme. Izlasiet
paziņojumu vadītāja displejā.
Volvo iesaka sazināties ar Volvo
pilnvarotu servisu.
Ja šis simbols iedegas braukšanas laikā, kad dzinēja eļļas spiediens ir pārāk zems. Nekavējoties apstādiniet dzinēju un pārbaudiet eļļas līmeni dzinējā,
nepieciešamības gadījumā papildiniet eļļu. Ja simbols izgaismojas, bet eļļas līmenis ir normāls,
sazinieties ar servisu. Volvo
iesaka sazināties ar Volvo pilnvarotu servisu.
City Safety brīdina par sadursmes risku ar citiem transportlīdzekļiem, gājējiem, riteņbraucējiem vai lieliem dzīvniekiem.
Bojājums bremžu sistēmā
Ja šīs simbols deg, bremžu šķidruma līmenis var būt pārāk
zems. Dodieties uz tuvāko autorizēto servisu, lai pārbaudītu
bremžu šķidruma līmeni un vajadzības gadījumā papildinātu.
Ieslēgta stāvbremze
Šis simbols iedegas ar pastāvīgu
gaismu, ja novilkta stāvbremze.
Simbola mirgošana norāda uz
radušos bojājumu. Izlasiet paziņojumu vadītāja displejā.
96
Simbols
Ģenerators nelādē
Šis simbols iedegas braukšanas
laikā, ja elektriskajā sistēmā
atgadījies bojājums. Dodieties
uz servisu. Volvo iesaka sazināties ar Volvo pilnvarotu servisu.
Augsta dzinēja temperatūra
Šis simbols iedegas braukšanas
laikā, kad dzinēja temperatūra ir
pārāk augsta. Vienlaikus vadītāja
displejā redzams paskaidrojošs
teksts.
Saistītā informācija
•
Indikatora simboli vadītāja displejā
(93 lpp.)
•
Vadītāja displejs (82 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja displeja licences līgums
Licence ir vienošanās par tiesībām veikt
noteiktu darbību vai tiesībām izmantot kāda
cita pilnvaras atbilstoši vienošanās noteikumiem un nosacījumiem. Turpmākais teksts ir
Volvo vienošanās ar ražotāju vai izstrādātāju
angļu valodā.
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person or organization obtaining a copy
of the software and accompanying
documentation covered by this license (the
"Software") to use, reproduce, display,
distribute, execute, and transmit the Software,
and to prepare derivative works of the
Software, and to permit third-parties to whom
the Software is furnished to do so, all subject
to the following: The copyright notices in the
Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and
the following disclaimer, must be included in
all copies of the Software, in whole or in part,
and all derivative works of the Software,
unless such copies or derivative works are
solely in the form of machine-executable
object code generated by a source language
processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
3. All advertising materials mentioning
features or use of this software must
display the following acknowledgement:
This product includes software developed
by the University of California, Berkeley
and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
}}
97
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
3. Neither the name of the organisation nor
the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derive
from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
98
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed
or implied, of the FreeBSD Project.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages;
some of them may contain, in addition to
the FreeType font engine, various tools
and contributions which rely on, or relate
to, the FreeType Project. This license
applies to all files found in such packages,
and which do not fall under their own
explicit license. The license affects thus
the FreeType font engine, the test
programs, documentation and makefiles,
at the very least. This license was inspired
by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses,
which all encourage inclusion and use of
free software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that
this software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as
is' distribution) o You can use this
software for whatever you want, in parts
or full form, without having to pay us.
(`royalty-free' usage) o You may not
pretend that you wrote this software. If
you use it, or only parts of it, in a program,
you must acknowledge somewhere in
your documentation that you've used the
FreeType code. (`credits') We specifically
permit and encourage the inclusion of this
software, with or without modifications, in
commercial products, provided that all
warranty or liability claims are assumed by
the product vendor. Legal Terms 0.
Definitions Throughout this license, the
terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be
they named as alpha, beta or final release.
`You' refers to the licensee, or person
using the project, where `using' is a
generic term including compiling the
project's source code as well as linking it
to form a `program' or `executable'. This
program is referred to as `a program using
the FreeType engine'. This license applies
to all files distributed in the original
FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the
original archive. If you are unsure whether
or not a particular file is covered by this
license, you must contact us to verify this.
The FreeType project is copyright (C)
1996-1999 by David Turner, Robert
Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights
reserved except as specified below. 1. No
Warranty THE FREETYPE ARCHIVE IS
PROVIDED `AS IS' WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT
WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE
OR THE INABILITY TO USE, OF THE
FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType
project is copyrighted material, only this
license, or another one contracted with
the authors, grants you the right to use,
distribute, and modify it. Therefore, by
using, distributing, or modifying the
FreeType project, you indicate that you
understand and accept all the terms of
this license.
2. Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that
the following conditions are met: o
Redistribution of source code must retain
this license file (`licence.txt') unaltered;
any additions, deletions or changes to the
original files must be clearly indicated in
accompanying documentation. The
copyright notices of the unaltered, original
files must be preserved in all copies of
source files. o Redistribution in binary
form must provide a disclaimer that states
that the software is based in part of the
}}
99
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your
documentation, though this isn't
mandatory. These conditions apply to any
software derived from or based on the
FreeType code, not just the unmodified
files. If you use our work, you must
acknowledge us. However, no fee need be
paid to us.
3. Advertising The names of FreeType's
authors and contributors may not be used
to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. We suggest, but do
not require, that you use one or more of
the following phrases to refer to this
software in your documentation or
advertising materials: `FreeType Project',
`FreeType Engine', `FreeType library', or
`FreeType Distribution'.
4. Contacts There are two mailing lists
related to FreeType: o
[email protected] Discusses general
use and applications of FreeType, as well
as future and wanted additions to the
library and distribution. If you are looking
for support, start in this list if you haven't
found anything to help you in the
documentation. o [email protected]
Discusses bugs, as well as engine
internals, design issues, specific licenses,
100
porting, etc. o http://www.freetype.org
Holds the current FreeType web page,
which will allow you to download our
latest development version and read
online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<[email protected]> Robert
Wilhelm <[email protected]>
Werner Lemberg
<[email protected]>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng
distribution, the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
and with the following additions to the
disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our
efforts or the library will fulfill any of your
particular purposes or needs. This library is
provided with all faults, and the entire risk of
satisfactory quality, performance, accuracy,
and effort is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c)
1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Glenn Randers-Pehrson
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through
0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the
same disclaimer and license as libpng-0.88,
with the following individuals added to the list
of Contributing Authors:
Willem van Schaik
Simon-Pierre Cadieux
John Bowler
Eric S. Raymond
Kevin Bracey
Gilles Vollant
Sam Bushell
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996
Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked
as such and must not be misrepresented
as being the original source.
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the
following set of individuals:
3. This Copyright notice may not be removed
or altered from any source or altered
source distribution.
Andreas Dilger
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a
product, acknowledgment is not required but
would be appreciated.
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS
IS". The Contributing Authors and Group 42,
Inc. disclaim all warranties, expressed or
implied, including, without limitation, the
warranties of merchantability and of fitness for
any purpose. The Contributing Authors and
Group 42, Inc. assume no liability for direct,
indirect, incidental, special, exemplary, or
consequential damages, which may result
from the use of the PNG Reference Library,
even if advised of the possibility of such
damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
Glenn Randers-Pehrson [email protected]
April 15, 2002
A "png_get_copyright" function is available,
for convenient use in "about" boxes and the
like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course)
is supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png"
(98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source
Software. OSI Certified Open Source is a
certification mark of the Open Source
Initiative.
}}
101
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this
permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
102
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will
the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and
redistribute it freely, subject to the following
restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use
this software in a product, an
acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but
is not required.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version
2.0, Sept. 18, 2008)
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Copyright (C) [dates of first publication]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
2. Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3. This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in this Software without
prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā ļauj ātri piekļūt noteiktu lietotņu bieži izmantotajām
funkcijām.
Lietotne
Funkcijas
Borta
dators
Brauciena odometra atlasīšana, vadītāja displejā attēlojamās informācijas atlasīšana
u.c.
Mediju
atskaņotājs
Multivides atskaņotāja aktīvā
avota atlasīšana.
Tālrunis
Zvanīšana kontaktu sarakstā
esošam kontaktam.
Navigācija
Norādes uz galamērķi utt.
Saistītā informācija
•
Vadītāja displejs (82 lpp.)
Saistītā informācija
Attēls ir shematisks.
Centrālā displeja vietā var izmantot lietotņu
izvēlni vadītāja displejā, ko vada ar stūres labo
tastatūru. Lietotņu izvēlne atvieglo pārslēgšanos starp dažādām lietotnēm vai lietotņu funkcijām, neatlaižot stūri.
•
•
•
Vadītāja displejs (82 lpp.)
Centrālā displeja pārskats (109 lpp.)
Lietotņu izvēlnes pārvaldība vadītāja displejā (104 lpp.)
Lietotņu izvēlnes funkcijas
Dažādas lietotnes ļauj piekļūt dažāda veida
funkcijām. Lietotņu izvēlnē var vadīt šādas lietotnes un to funkcijas:
103
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Lietotņu izvēlnes pārvaldība
vadītāja displejā
Lietotņu izvēlnes atvēršana/
aizvēršana
Vadītāja displeja lietotņu izvēlni var vadīt ar
stūres labo vadības tastatūru.
–
Nospiediet atvēršanas/aizvēršanas taustiņu (1).
> Lietotņu izvēlne tiek atvērta/aizvērta.
PIEZĪME
Lietotņu izvēlni nevar atvērt, kamēr vadītāja
displejā ir kāds neapstiprināts ziņojums.
Pirms var atvērt lietotņu izvēlni, ir jāapstiprina ziņojums.
Lietotņu izvēlne un stūres labās puses vadības tastatūra. Attēls ir shematisks.
Atvēršana/aizvēršana
Pa kreisi/pa labi
Uz augšu/uz leju
Apstipriniet
Pēc noteikta neaktivitātes laika vai konkrētu
opciju atlasīšanas lietotņu izvēlne aizveras
automātiski.
Pārvietošanās pa lietotņu izvēlni un
atlasīšana
1.
Pārvietojieties starp lietotnēm, spiežot pa
kreisi vai pa labi (2).
> Lietotņu izvēlnē ir redzamas iepriekšējās/nākamās lietotnes funkcijas.
2. Pārlūkojiet atlasītās lietotnes funkcijas,
pieskaroties uz augšu vai uz leju (3).
3. Apstipriniet vai iezīmējiet funkcijas opciju,
nospiežot apstiprināšanas taustiņu (4).
> Funkcija tiek aktivizēta, un dažas lietotņu izvēlnes opcijas tiek aizvērtas.
Vēlreiz atverot lietotņu izvēlni, tā atver pēdējās
atlasītās lietotnes funkcijas.
104
Saistītā informācija
•
•
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā (103 lpp.)
Paziņojumi vadītāja displejā (105 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Paziņojumi vadītāja displejā
Apkopes paziņojumi
Tālāk ir attēloti svarīgi apkopes paziņojumi un
to nozīme.
Vadītāja displejā var attēlot ziņojumus, lai
informētu vadītāju vai palīdzētu dažādās
situācijās.
Vadītāja displejā rādīto ziņojumu piemēri. Attēls ir
shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
Ziņojuma piemērs 8 collu vadītāja displejā. Attēls ir
shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
Vadītāja displejā ir redzami paziņojumi, kam
piešķirta augsta prioritāte.
Atkarībā no pašreiz attēlotās informācijas
ziņojumi var tikt rādīti dažādās vadītāja displeja vietās. Pēc brīža vai, kad paziņojums ir
apstiprināts/veikta darbība, vadītāja displejā
redzamais paziņojums nodziest. Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek ievietots lietotnē
Automaš. statuss, ko var atvērt vidējā displeja lietotņu skatā.
Paziņojumu izskats var atšķirties, un tie var tikt
attēloti, piemēram, kopā ar attēliem, simboliem vai paziņojuma vai pieprasījuma apstiprināšanas taustiņiem.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Apturiet
drošā vietāA
Apstājieties un izslēdziet
dzinēju. Nopietns bojājumu risks - sazinieties ar
remontdarbnīcuB.
Izslēdziet
dzinējuA
Apstājieties un izslēdziet
dzinēju. Nopietns bojājumu risks - sazinieties ar
remontdarbnīcuB.
Steidzami
jāveic
apkope
Brauciet uz
autoservisuA
Sazinieties ar remontdarbnīcuB, lai nekavējoties
veiktu automobilim pārbaudi.
Jāveic
apkopeA
Sazinieties ar remontdarbnīcuB, lai veiktu automobilim pārbaudi pēc iespējas
ātrāk.
Regulārā
apkope
Laiks veikt periodisko
apkopi - sazinieties ar
remontdarbnīcuB. Rāda
pirms nākamā apkopes
datuma.
Piesakiet
apkopi
}}
105
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Paziņojums
Tehniskie parametri
Regulārā
apkope
Laiks veikt periodisko
apkopi - sazinieties ar
remontdarbnīcuB. Rāda
nākamās apkopes datumā.
Laiks veikt
apkopi
Regulārā
apkope
Apkope tiek
kavēta
Īslaicīgi
izslēgtsA
A
B
Vadītāja displeja ziņojumus var vadīt ar stūres
labās puses vadības tastatūru.
Laiks veikt periodisko
apkopi - sazinieties ar
remontdarbnīcuB. Rāda,
kad apkopes datums ir
pagājis.
Funkcija ir pagaidām
izslēgta un automātiski tiks
atiestatīta braukšanas laikā
vai pēc atkārtotas iedarbināšanas.
Ziņojuma daļa, kas ir redzama kopā ar informāciju par problēmas atrašanās vietu.
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
Ziņojumu pārvaldība vadītāja displejā
(106 lpp.)
•
Rīcība ar vadītāja displejā saglabātu ziņojumu (107 lpp.)
•
Ziņojums centrālajā displejā (140 lpp.)
4 8 collu vadītāja displejā.
5 12 collu vadītāja displejā.
106
Ziņojumu pārvaldība vadītāja
displejā
Vadītāja displeja ziņojumu piemēri5 un stūres labā
tastatūra. Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
Pa kreisi/pa labi
Vadītāja displeja ziņojumu piemēri4 un stūres labā
tastatūra.
Apstipriniet
Daži vadītāja displejā attēlotie paziņojumi var
ietvert, piemēram, vienu vai vairākus paziņojuma vai pieprasījuma apstiprināšanas taustiņus.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Jauna paziņojuma pārvaldība
Paziņojumi ar taustiņiem:
Rīcība ar vadītāja displejā
saglabātu ziņojumu
1.
Neatkarīgi no tā, vai paziņojumi ir saglabāti
vadītāja displejā vai vidējā displejā, ziņojumus
var pārvaldīt vidējā displejā.
Pārvietojieties starp pogām, spiežot pa
kreisi vai pa labi (1).
2. Apstipriniet savu izvēli, nospiežot apstiprināšanas taustiņu (2).
> Vadītāja displejā redzamais paziņojums
nodziest.
Saistītā informācija
•
•
•
1.
Aizveriet paziņojumu, nospiežot apstiprināšanas taustiņu (2), vai ļaujiet paziņojumam pēc brīža aizvērties automātiski.
> Vadītāja displejā redzamais paziņojums
nodziest.
Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek ievietots
lietotnē Automaš. statuss, ko var atvērt
vidējā displeja lietotņu skatā. Šādā situācijā
vidējā displejā tiek parādīts paziņojums
Paziņojums saglabāts autom. statusa
lietotnē.
Paziņojumi vadītāja displejā (105 lpp.)
Rīcība ar vadītāja displejā saglabātu ziņojumu (107 lpp.)
–
Nospiediet taustiņu pa labi no paziņojuma
Paziņojums saglabāts autom. statusa
lietotnē vidējā displejā.
> Saglabātais paziņojums tiek attēlots lietotnē Automaš. statuss.
Lai izlasītu saglabātu paziņojumu vēlāk:
Paziņojumi bez taustiņiem:
–
Saglabāta paziņojuma lasīšana
Lai uzreiz izlasītu saglabātu paziņojumu:
Centrālā displeja lietotņu skatā atveriet lietotni Automaš. statuss.
> Lietotne tiek atvērta sākuma skata
apakšējā apakšskatā.
2. Lietotnē atlasiet cilni Ziņojumi.
> Tiek parādīts saglabāto paziņojumu
saraksts.
Saglabātos ziņojumus var skatīt lietotnē Automaš.
statuss.
Paziņojumi, kas tiek attēloti
vadītāja displejā un ir jāsaglabā, atrodas vidējā displeja
lietotnē Automaš. statuss.
Šādā situācijā vidējā displejā
tiek parādīts paziņojums
Paziņojums saglabāts
autom. statusa lietotnē.
3. Pieskarieties ziņojumam, lai to izvērstu/
samazinātu.
> Plašāka informācija par paziņojumu ir
sniegta sarakstā, bet lietotnes kreisās
puses attēlā ir sniegta grafiska informācija par paziņojumu.
Ziņojums centrālajā displejā (140 lpp.)
}}
107
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Saglabāta paziņojuma pārvaldīšana
Izvērstā režīmā dažiem paziņojumiem ir pieejami divi taustiņi, kas ļauj pieteikt apkopi vai
lasīt īpašnieka rokasgrāmatu.
Lai pieteiktu apkopi saistībā ar saglabātu paziņojumu:
–
Izvērstajā paziņojuma režīmā nospiediet
Pieprasīt rezervācijuZvanīt, lai veiktu
rezervāc.6, lai saņemtu apkopes pieteikšanas palīdzību.
> Izmantojot Pieprasīt rezervāciju. Lietotnē tiek atvērta cilne Rezervācijas un
izveidots apkopes un remonta pieteikuma pieprasījums.
Ikreiz iedarbinot dzinēju, lietotnē saglabātie
paziņojumi tiek automātiski izdzēsti.
Saistītā informācija
•
•
•
Izmantojot Zvanīt, lai veiktu
rezervāc.. Tiek palaista tālruņa lietotne
un veikts zvans uz apkopes centru, lai
pieteiktu apkopes un remonta veikšanu.
Lai lasītu īpašnieka rokasgrāmatu saistībā ar
saglabātu paziņojumu:
–
Izvērstajā paziņojuma režīmā nospiediet
Īpašnieka rokasgrāmata, lai izlasītu
informāciju par paziņojumu īpašnieka
rokasgrāmatā.
> Vidējā displejā tiek atvērta īpašnieka
rokasgrāmata un parādīta informācija
saistībā ar šo paziņojumu.
6 Atkarīgs
108
no tirgus. Ir jāreģistrē arī Volvo ID un izvēlētais autoserviss.
Paziņojumi vadītāja displejā (105 lpp.)
Ziņojumu pārvaldība vadītāja displejā
(106 lpp.)
Ziņojums centrālajā displejā (140 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Centrālā displeja pārskats
Vairākas automašīnas funkcijas var vadīt
vidējā displejā. Šeit ir redzams centrālais displejs un tā varianti.
}}
109
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Trīs no vidējā displeja pamata skatiem. Pārvelciet pa labi vai pa kreisi, lai atvērtu attiecīgi funkciju skatu vai lietotņu skatu.7.
Funkciju skats — šeit nospiežot, var aktivizēt vai deaktivizēt automašīnas funkcijas.
7
110
Dažas funkcijas ir arī palaišanas funkcijas
— tas nozīmē, ka tās atver logu ar iestatī-
jumu opcijām. Piemēri ir šādi Kamera. Arī
vējstikla displeja iestatījumus* veic fun-
Automašīnās ar stūri labajā pusē skati ir pieejami apgrieztā veidā.
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
kciju skatā, bet tos pielāgo ar stūres labo
vadības tastatūru.
Sākuma skats — pirmais skats, kas tiek
parādīts, ieslēdzot ekrānu.
Lietotņu skats — lejupielādētās lietotnes
(trešo pušu lietotnes) un iegulto funkciju
lietotnes, piemēram, FM radio. Pieskarieties lietotnes ikonai, lai atvērtu lietotni.
Statusa josla – automašīnas aktivitātes ir
redzamas ekrāna augšdaļā. Tīkla un savienojuma informācija tiek rādīta statusa
joslas kreisajā pusē, bet multivides informācija, pulkstenis un notiekošas fona aktivitātes rādījums tiek rādīts labajā pusē.
Augšējais skats — velciet uz leju cilni, lai
piekļūtu augšējam skatam. Šeit var piekļūt
Iestatījumi, Īpašnieka rokasgr., Profils
un automašīnā saglabātajiem ziņojumiem.
Dažos gadījumos augšējā skatā var piekļūt
arī kontekstuālajiem iestatījumiem (piemēram, Navigācijas iestatījumi) un kontekstuālajai īpašnieka rokasgrāmatai (piemēram, Navigācijas rokasgrāmata).
Navigācija — ved uz kartes navigāciju, piemēram, ar Sensus Navigation*. Pieskarieties apakšskatam, lai to izvērstu.
Multivide — nesen izmantotās ar multividi
saistītās lietotnes. Pieskarieties apakšskatam, lai to izvērstu.
Tālrunis – no šejienes var piekļūt tālruņa
funkcijai. Pieskarieties apakšskatam, lai to
izvērstu.
•
•
Tālrunis (529 lpp.)
Papildu apakšskats — nesen izmantotās
lietotnes vai automašīnas funkcijas, kas
neietilpst nevienā citā apakšskatā. Pieskarieties apakšskatam, lai to izvērstu.
•
Sistēmas skaņas izslēgšana un skaļuma
mainīšana centrālajā displejā (131 lpp.)
•
Centrālā displeja izskata mainīšana
(131 lpp.)
•
•
•
•
Sistēmas valodas maiņa (132 lpp.)
Klimata rinda — informācija un tieša mijiedarbība, piemēram, lai iestatītu temperatūru un sēdekļu apsildi*. Pieskarieties klimata joslas centrā esošajam simbolam, lai
atvērtu klimata skatu ar vairāk iestatījumu
opcijām.
Klimata kontroles vadības ierīces
(213 lpp.)
Sistēmas mērvienību maiņa (132 lpp.)
Vidējā displeja tīrīšana (648 lpp.)
Ziņojums centrālajā displejā (140 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Centrālā displeja pārvaldība (112 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(115 lpp.)
•
Funkciju skats centrālajā displejā
(122 lpp.)
•
•
Aplikācijas (504 lpp.)
•
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (132 lpp.)
•
Kontekstuālas iestatīšanas atvēršana centrālajā displejā (133 lpp.)
•
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā displejā
(19 lpp.)
•
Mediju atskaņotājs (514 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(124 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
111
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Centrālā displeja pārvaldība
Vairākas automašīnas funkcijas var vadīt un
regulēt vidējā displejā. Vidējais displejs ir skārienekrāns, kas reaģē uz pieskārieniem.
Skārienekrāna funkcionalitātes
izmantošana vidējā displejā
Ekrāns reaģē atšķirīgi atkarībā no tā, vai
nospiežat, velkat vai pārvelkat pāri tam. Pieskaroties ekrānam dažādos veidos, var veikt
noteiktas darbības, piemēram, pārlūkot dažāProcedūra
112
dus skatus, atzīmēt objektus un ritināt
sarakstu.
Infrasarkanās gaismas kārta tieši virs ekrāna
virsmas nodrošina, ka ekrāns var noteikt
pirkstu, kas ir novietots tieši ekrāna priekšā. Šī
tehnoloģija ļauj lietot ekrānu pat tad, ja rokās ir
uzvilkti cimdi.
Vienlaikus ar ekrānu var mijiedarboties divas
personas, piemēram, regulēt klimatu attiecīgi
vadītāja un blakussēdētāja pusē.
SVARĪGI
Nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem, jo tie var saskrāpēt ekrānu.
Tabulā tālāk ir norādītas dažādas ekrāna darbināšanas procedūras:
Izpildīšana
Rezultāts
Nospiediet vienreiz.
Iezīmē objektu, apstiprina atlasi vai aktivizē funkciju.
Nospiediet divreiz ātri pēc kārtas.
Tuvina digitālu objektu, piemēram, karti.
Nospiediet un turiet.
Satver objektu. Var lietot, lai pārvietotu lietotnes vai kartes punktus kartē. Nospiediet un turiet
pirkstu pie ekrāna un vienlaikus velciet objektu uz vajadzīgo atrašanās vietu.
Vienreiz pieskarieties ar diviem
pirkstiem.
Tālina digitālu objektu, piemēram, karti.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Procedūra
Izpildīšana
Rezultāts
Vilkšana
Pārslēdz starp dažādiem skatiem, ritina sarakstu, tekstu vai skatu. Turiet nospiestu un velciet,
lai pārvietotu lietotnes vai kartes objektus kartē. Velciet horizontāli vai vertikāli pāri ekrānam.
Ātra pārvilkšana/vilkšana
Pārslēdz starp dažādiem skatiem, ritina sarakstu, tekstu vai skatu. Velciet horizontāli vai vertikāli pāri ekrānam.
Ņemiet vērā: pieskaroties ekrāna augšdaļai, var tikt atvērts augšējais skats.
Vilkšana attālinot
Tuvina.
Vilkšana tuvinot
Tālina.
}}
113
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Atgriešanās sākuma skatā no cita
skata
•
velciet vadības ierīci līdz vajadzīgajai temperatūrai,
1.
•
pieskarieties + vai −, lai pakāpeniski palielinātu/samazinātu temperatūru, vai
•
pieskarieties vēlamajai temperatūrai uz
vadības ierīces.
Īsi nospiediet centrālā displeja sākuma
pogu.
> Tiek attēlota sākuma skata pēdējā pozīcija.
2. Vēlreiz īsi nospiediet.
> Visiem sākuma skata apakšskatiem tiek
noregulētas noklusējuma vērtības.
PIEZĪME
Sākuma skata standarta režīmā īsi nospiediet sākuma tautiņu. Ekrānā tiek parādīta
animācija, kas apraksta piekļuvi dažādiem
skatiem.
Saistītā informācija
Kad skatā var ritināt, centrālajā displejā tiek rādīts
ritināšanas indikators.
Vadīklu lietošana vidējā displejā
Saraksta, sadaļas vai skata ritināšana
Tiklīdz ekrānā tiek parādīts ritināšanas indikators, skatā var ritināt uz leju vai uz augšu. Pārvelciet uz leju/uz augšu jebkurā skata vietā.
Temperatūras vadības ierīce.
Šo vadības ierīci lieto vairākām automašīnas
funkcijām. Regulējiet, piemēram, temperatūru,
vienā no šiem veidiem:
114
•
Centrālā displeja aktivizēšana un deaktivizēšana (115 lpp.)
•
Lietotņu un pogu pārvietošana centrālajā
displejā (124 lpp.)
•
Tastatūra centrālajā displejā (126 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Centrālā displeja aktivizēšana un
deaktivizēšana
1.
Centrālo displeju var aptumšot un atkal aktivizēt, izmantojot sākuma pogu zem ekrāna.
Turiet nospiestu fizisko sākuma taustiņu,
kas atrodas zem ekrāna.
> Ekrāns tiek aptumšots, izņemot klimata
rindu, kas joprojām ir redzama. Visas ar
ekrānu saistītās funkcijas joprojām darbojas.
2. Vēlreiz aktivizējiet ekrānu – īsi nospiediet
sākuma taustiņu.
> Tiek atkal rādīts skats, kas bija redzams
pirms ekrāna izslēgšanas.
PIEZĪME
Kad ekrānā ir redzama darbības veikšanas
uzvedne, ekrānu nevar deaktivizēt.
Centrālā displeja sākuma poga.
Sākuma pogas lietošanas rezultātā ekrāns
paliek tumšs un skārienekrāns vairs nereaģē
uz pieskārieniem. Klimata josla joprojām tiek
rādīta. Joprojām darbojas visas ar ekrānu saistītās funkcijas, piemēram, klimata kontrole,
audio, norādes* un lietotnes. Kad centrālais
displejs ir aptumšots, tā ir laba iespēja notīrīt
ekrānu. Aptumšošanas funkciju var arī lietot,
lai ekrānu padarītu blāvāku un tas netraucētu
braukšanas laikā.
PIEZĪME
Izslēdzot dzinēju un atverot vadītāja durvis,
vidējais displejs tiek deaktivizēts automātiski.
Saistītā informācija
•
•
•
Vidējā displeja tīrīšana (648 lpp.)
Centrālā displeja izskata mainīšana
(131 lpp.)
Centrālā displeja pārskats (109 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja
skatiem
Centrālajā displejā ir pieci dažādi pamata
skati: sākuma skats, augšējais skats, klimata
skats, lietotņu skats un funkciju skats. Atverot vadītāja durvis, ekrāns ieslēdzas automātiski.
Sākuma skats
Sākuma skats ir skats, kas tiek parādīts, ieslēdzot ekrānu. Tas sastāv no četriem apakšskatiem: Navigācija, Multivide, Tālrunis un
papildu apakšskata.
Lietotņu vai funkciju skatā atlasītā lietotne vai
automašīnas funkcija tiek palaista attiecīgajā
sākuma skata apakšskatā. Piemēram, lietotne
FM radio tiek palaista apakšskatā Multivide.
Papildu apakšskatā tiek rādīta pēdējā izmantotā lietotne vai automašīnas funkcija, kas nav
saistīta ne ar vienu no pārējām trīs tēmām.
Apakšskati rāda īsu informāciju par katru no
lietotnēm.
PIEZĪME
Kad automašīna tiek iedarbināta, sākuma
skata dažādajos apakšskatos tiek rādīta
informācija par lietotņu pašreizējo statusu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
115
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
PIEZĪME
Sākuma skata standarta režīmā īsi nospiediet sākuma tautiņu. Ekrānā tiek parādīta
animācija, kas apraksta piekļuvi dažādiem
skatiem.
Statusa josla
Automašīnas aktivitātes ir redzamas ekrāna
augšdaļā. Tīkla un savienojuma informācija
tiek rādīta statusa lauka kreisajā pusē, bet
multivides informācija, pulkstenis un notiekošas fona aktivitātes rādījums tiek rādīts labajā
pusē.
Augšējais skats
žot cilni vai velkot no augšas uz leju pāri ekrānam.
Augšējā skatā vienmēr ir pieejami:
• Iestatījumi
• Īpašnieka rokasgr.
• Profils
• Automašīnā saglabātie ziņojumi.
Augšējā skatā dažos gadījumos var piekļūt:
•
Kontekstuāliem iestatījumiem (piemēram,
Navigācijas iestatījumi). Iestatījumus var
mainīt tieši augšējā skatā, kad darbojas
lietotne (piemēram, navigācija).
•
Īpašnieka rokasgrāmatai (piemēram,
Navigācijas rokasgrāmata). Augšējā
skatā varat tieši piekļūt digitālās īpašnieka
rokasgrāmatas rakstiem, kas ir saistīti ar
ekrānā attēloto saturu.
Klimata skats
Klimata josla ir vienmēr redzama ekrāna
apakšā. Tajā var veikt visbiežāk izmantotos klimata iestatījumus, piemēram, noregulēt temperatūru un sēdekļu apsildi*.
Nospiediet klimata rindas centrā
esošo simbolu, lai atvērtu klimata
skatu un varētu piekļūt citiem klimata iestatījumiem.
Nospiediet simbolu, lai aizvērtu klimata skatu un atgrieztos iepriekšējā
skatā.
Izejiet no augšējā skata, nospiežot ārpus augšējā skata, nospiežot sākuma pogu vai nospiežot augšējā skata apakšdaļā un velkot uz
augšu. Tiek parādīts paslēptais skats, un to
atkal var izmantot.
PIEZĪME
Augšējais skats novilkts lejā.
Ekrāna augšdaļā esošās statusa joslas centrā
atrodas cilne. Atveriet augšējo skatu, nospie-
116
Augšējais skats nav pieejams iedarbināšanas/izslēgšanas laikā vai kad ekrānā tiek
rādīts paziņojums. Tas nav pieejams arī
tad, ja ir attēlota klimata informācija.
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Lietotņu skats
mācija, piemēram, nelasīto Ziņojumi īsziņu
skaits.
Funkciju skats
Pieskarieties lietotnei, lai to atvērtu. Pēc tam
lietotne atver apakšskatu, kuram tā pieder,
piemēram, Multivide.
Atkarībā no lietotņu skaita lietotņu skatā var
ritināt uz leju. To var darīt, velkot no apakšas
uz augšu.
Atgriezieties sākuma skatā, atkal velkot pāri
ekrānam no kreisās puses uz labo8 vai nospiežot sākuma taustiņu.
Lietotņu skats ar automašīnas lietotnēm.
Atrodoties sākuma skatā, pārvelciet pāri ekrānam no labās puses uz kreiso8, lai atvērtu lietotņu skatu. Šeit atrodas lejupielādētās lietotnes (trešo pušu lietotnes) un iegulto funkciju
lietotnes, piemēram, FM radio. Dažām lietotnēm tieši lietotņu skatā ir redzama īsa infor-
8 Attiecas
Funkciju skats ar dažādu automašīnas funkciju taustiņiem.
Atrodoties sākuma skatā, velciet pāri ekrānam
no kreisās puses uz labo8, lai atvērtu funkciju
skatu. Šeit var aktivizēt vai deaktivizēt automašīnas funkcijas, piemēram, BLIS*, Lane
Keeping Aid* un Novietošanas
palīgsistēma*.
}}
uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
* Papildaprīkojums/piederums.
117
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Atkarībā no funkciju skaita šeit var arī ritināt uz
leju skatā. To var darīt, velkot no apakšas uz
augšu.
•
Funkciju skats centrālajā displejā
(122 lpp.)
•
Centrālā displeja pārskats (109 lpp.)
Atšķirībā no lietotņu skata, kur lietotni var
atvērt, to nospiežot, šeit funkciju var aktivizēt
vai deaktivizēt, nospiežot attiecīgās funkcijas
taustiņu. Dažas funkcijas (palaišanas funkcijas) atver jaunu logu, kad tās tiek nospiestas.
Atgriezieties sākuma skatā, atkal velkot pāri
ekrānam no labās puses uz kreiso8 vai nospiežot sākuma pogu.
Saistītā informācija
•
Apakšskatu pārvaldība centrālajā displejā
(119 lpp.)
•
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(124 lpp.)
•
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (132 lpp.)
•
Kontekstuālas iestatīšanas atvēršana centrālajā displejā (133 lpp.)
•
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā displejā
(19 lpp.)
•
•
Vadītāju profili (136 lpp.)
•
Aplikācijas (504 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces
(213 lpp.)
8 Attiecas
118
uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Apakšskatu pārvaldība centrālajā
displejā
Sākuma skats sastāv no četriem apakšskatiem: Navigācija, Multivide, Tālrunis un
papildu apakšskata. Šos skatus var izvērst.
}}
119
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Apakšskata izvēršana noklusējuma režīmā
Apakšskata standarta režīms un izvērstais režīms vidējā displejā.
120
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Apakšskata izvēršana:
–
Apakšskatiem Navigācija, Multivide un
Tālrunis: Nospiediet jebkurā apakšskata
vietā. Izvēršot apakšskatu, sākuma skata
papildu apakšskats tiek īslaicīgi noņemts.
Abi pārējie apakšskati tiek minimizēti, un
tiek attēlota tikai noteikta informācija. Pieskaroties papildu apakšskatam, pārējie trīs
apakšskati tiek minimizēti un tiek rādīta
tikai noteikta informācija.
Izvērstais skats ļauj piekļūt lietotnes
pamata funkcijām.
Atverot jaunu apakšskatu pilnekrāna režīmā,
netiek rādīta pārējo apakšskatu informācija.
Izvērstajā režīmā atveriet lietotni pilnekrāna režīmā —
nospiediet simbolu.
skata standarta skatā no pilnekrāna režīma,
divreiz nospiediet sākuma taustiņu.
Saistītā informācija
•
•
•
Nospiediet simbolu, lai dotos
atpakaļ uz izvērsto režīmu,
vai nospiediet sākuma taustiņu ekrāna apakšdaļā.
Centrālā displeja pārvaldība (112 lpp.)
Centrālā displeja aktivizēšana un deaktivizēšana (115 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(115 lpp.)
Izvērta apakšskata aizvēršana:
–
Apakšskatu var aizvērt trīs dažādos veidos.
•
Pieskarieties izvērstā apakšskata augšdaļai.
•
Pieskarieties citam apakšskatam (šis
apakšskats tiks atvērts izvērstā režīmā).
•
Īsi nospiediet vidējā displeja fizisko
sākuma taustiņu.
Apakšskata atvēršana vai aizvēršana
pilnekrāna režīmā
Papildu apakšskatu9 un Navigācija apakšskatu var atvērt pilnekrāna režīmā ar vēl vairāk
informācijas un papildu iestatījumu opcijām.
9 Neattiecas
Vidējā displeja sākuma taustiņš.
Vienmēr var atgriezties sākuma skatā, nospiežot sākuma taustiņu. Lai atgrieztos sākuma
uz visām lietotnēm vai automašīnas funkcijām, kas atvērtas, izmantojot papildu apakšskatu.
121
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Funkciju skats centrālajā displejā
Visi automašīnas funkciju taustiņi atrodas
funkciju skatā, kas ir viens no vidējā displeja
pamata skatiem. Funkciju skatam var piekļūt,
sākuma skatā pārvelkot pāri ekrānam no kreisās puses uz labo10.
Ir trīs dažādu veidu automašīnas funkciju taustiņi; skatiet turpmāk:
Taustiņa veids
Īpašības
Ietekmētās automašīnas funkcijas
Funkciju pogas
Ir ieslēgšanas/izslēgšanas pozīcijas.
Lielākā daļa no funkciju skatā pieejamajiem
taustiņiem ir funkciju taustiņi.
Kad funkcija darbojas, pa kreisi no taustiņa ikonas izgaismojas gaismas diodes
indikators. Nospiediet taustiņu, lai aktivizētu/deaktivizētu funkciju.
Palaišanas taustiņi
Nav ieslēgšanas/izslēgšanas pozīciju.
Stāvvietā novietošanas taustiņi
Ir ieslēgšanas, izslēgšanas un stāvvietas izmēru noteikšanas pozīcijas.
10
122
Dažādi taustiņu veidi
Kad nospiež palaišanas taustiņu, tiek atvērts attiecīgās funkcijas logs. Piemēram, tas var būt sēdekļa pozīcijas maiņas logs.
Līdzīgi funkciju taustiņiem, bet ar papildu pozīciju stāvvietas izmēru noteikšanai.
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
• Kamera
• Nolocīt galvas balstu
• Head-Up displeja regul.
• Iebraukšana stāvvietā
• Izbraukšana no stāvvietas
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Dažādie taustiņu režīmi
Kad stāvvietā novietošanas gaismas diodes
indikators ir izgaismots zaļā krāsā, funkcija ir
aktivizēta. Aktivizējot noteiktas funkcijas, tiek
parādīts papildu teksts ar skaidrojumu. Šī
informācija tiek rādīta dažas sekundes, pēc
tam taustiņā izgaismojas gaismas diodes indikators.
Funkcija ir deaktivizēta, kad gaismas diodes
indikators nodziest.
Piemēram, nospiežot funkcijas Lane Keeping
Aid pogu, tiek rādīts teksts Darbojas tikai
noteiktā ātrumā.
Vienreiz īsi nospiediet šo pogu, lai aktivizētu
vai deaktivizētu funkciju.
Ja taustiņa labajā pusē ir redzams brīdinājuma
trīsstūris, darbībā ir radusies kļūme.
Saistītā informācija
•
•
Centrālā displeja pārvaldība (112 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(115 lpp.)
123
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Lietotņu un pogu pārvietošana
centrālajā displejā
PIEZĪME
Paslēpiet lietotnes, ko izmantojat reti vai
nekad, pārvietojot tās uz leju, prom no
redzamā ekrāna. Tādējādi atvieglosiet bieži
izmantoto lietotņu atrašanu.
Automašīnas funkciju lietotnes un taustiņus,
kas atrodas attiecīgi lietotņu skatā un funkciju
skatā, var pārvietot un sakārtot pēc vēlēšanās.
1. Velciet no labās puses uz kreiso11, lai piekļūtu lietotņu skatam, vai velciet no kreisās
puses uz labo11, lai piekļūtu funkciju skatam.
2. Pieskarieties lietotnei vai pogai un turiet.
> Lietotne vai poga maina izmērus un
kļūst mazliet caurspīdīga. Tagad to var
pārvietot.
3. Velciet lietotni vai pogu uz brīvu vietu
skatā.
Maksimālais rindu skaits, kurās var izvietot lietotnes vai pogas, ir 48. Lai pārvietotu lietotni
vai pogu ārpus redzamā skata, velciet to uz
skata apakšdaļu. Tiks pievienotas jaunas rindas, kurās izvietot lietotni vai pogu.
PIEZĪME
Lietotnes un automašīnas funkciju taustiņus nevar izvietot vietās, kas jau ir aizņemtas.
Saistītā informācija
•
Funkciju skats centrālajā displejā
(122 lpp.)
•
•
Aplikācijas (504 lpp.)
Centrālā displeja pārvaldība (112 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslas
simboli
Vidējā displeja/statusa joslas simbolu pārskats.
Statusa josla rāda notiekošās aktivitātes un
dažos gadījumos arī to statusu. Lauka ierobežotās vietas dēļ visi simboli netiek rādīti visu
laiku.
Simbols
Tehniskie parametri
Izveidots savienojums ar internetu.
Viesabonēšana aktivizēta.
Mobilo tālruņu tīkla signāla stiprums.
Pievienota Bluetooth ierīce.
Bluetooth aktivizēta, bet neviena
ierīce nav pievienota.
Tādējādi lietotni vai pogu var izvietot zemāk,
kur tā nav redzama skata parastajā režīmā.
Tiek sūtīta informācija uz un no
GPS.
Velciet pāri ekrānam, lai skatā ritinātu uz
augšu vai uz leju.
Izveidots savienojums ar Wi-Fi
tīklu.
Piesaiste aktivizēta (Wi-Fi).
Automašīna koplieto pieejamo
savienojumu.
11
124
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Simbols
Tehniskie parametri
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
Automašīnas modems aktivizēts.
•
Ierīces pievienošana, izmantojot USB
portu (521 lpp.)
•
•
Tālrunis (529 lpp.)
USB kopīgošana ir aktīva.
Notiek process.
Datums un laiks (92 lpp.)
Sagatavošanas taimeris ir aktīvs.
Tiek atskaņots audio avots.
Audio avots apturēts.
Notiekošs tālruņa zvans.
Izslēgta audio avota skaņa
No radio kanāla ir saņemtas
ziņas.
Ir saņemta satiksmes informācija.
Pulkstenis.
Saistītā informācija
•
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(115 lpp.)
•
Ziņojums centrālajā displejā (140 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 125
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Tastatūra centrālajā displejā
Centrālā displeja tastatūra ļauj veikt ierakstus, izmantojot taustiņus. Burtus un rakstzīmes var arī "ierakstīt" ekrānā ar roku.
Tastatūru var izmantot, lai ievadītu rakstzīmes,
burtus un ciparus, piemēram, lai automašīnā
rakstītu īsziņas, ievadītu paroles vai meklētu
digitālās īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas.
Tastatūra ir redzama tikai tad, kad ekrānā var
veikt ierakstus.
126
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Attēlā ir redzams dažu taustiņu pārskats, kas var tikt attēloti tastatūrā. Izskats var atšķirties atkarībā no valodas iestatījumiem un konteksta, kādā tiek izmantota tastatūra.
Ieteicamo vārdu vai rakstzīmju12 rinda.
Ievadot jaunus burtus, ieteiktie vārdi tiek
12
Attiecas uz Āzijas valodām.
tiem pielāgoti. Pārlūkojiet ieteikumus,
nospiežot labās un kreisās puses bultiņas.
Lai atlasītu ieteikumu, pieskarieties tam.
Ievērojiet, ka šī funkcija netiek atbalstīta
}}
127
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
visos valodu variantos. Ja tā nav pieejama,
rinda netiek rādīta tastatūrā.
Tastatūrā pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no atlasītās valodas (skatiet 7.
punktu). Lai ievadītu rakstzīmi, pieskarieties tai.
Šis taustiņš darbojas dažādos veidos atkarībā no konteksta, kurā tastatūra tiek lietota, — lai ievadītu @ (ievadot e-pasta
adresi) vai izveidotu jaunu rindu (parastai
teksta ievadīšanai).
Paslēpj tastatūru. Ja tas nav iespējams,
taustiņš nav redzams.
Lieto, lai rakstītu ar lielajiem burtiem.
Nospiediet vēlreiz, lai ierakstītu vienu lielo
burtu un turpinātu rakstīt ar mazajiem burtiem. Nospiežot vēlreiz, visi burti tiek rakstīti kā lielie. Nospiežot vēlreiz, visi burti
tiek atkal rakstīti kā mazie. Šajā režīmā pirmais burts pēc punkta, izsaukuma vai jautājuma zīmes ir lielais burts. Arī pirmais
burts teksta laukā ir lielais burts. Vārdiem
un adresēm paredzētajos teksta laukos
katrs vārds automātiski sākas ar lielo
burtu. Parolēm, tīmekļa adresēm vai epasta adresēm paredzētajos teksta laukos
visi burti tiek automātiski rakstīti kā mazie,
ja vien lietotājs neiestata citādi, nospiežot
taustiņu.
Ciparu ievadīšana. Tastatūra (2) tiek parādīta ar cipariem. Nospiediet
, kas
128
ciparu režīmā tiek attēlots
vietā, lai
, lai
atgrieztos burtu tastatūrā, vai
atvērtu tastatūru ar speciālajām rakstzīmēm.
Burta vai rakstzīmes varianti
Maina teksta ievadīšanas valodu, piemēram, EN. Pieejamās rakstzīmes un vārdu
ieteikumi (1) atšķiras atkarībā no atlasītās
valodas. Lai varētu mainīt tastatūras valodas, valodas vispirms jāpievieno sadaļā
Iestatījumi.
Atstarpe.
Dzēš ievadīto tekstu. Nospiežot īsi, rakstzīmes tiek dzēstas pa vienai. Nospiediet
un turiet, lai rakstzīmes dzēstu ātrāk.
Maina tastatūras režīmu uz burtu un rakstzīmju rakstīšanu ar roku.
Nospiežot apstiprināšanas taustiņu virs tastatūras (ilustrācijā nav redzams), ievadītais
teksts tiek apstiprināts. Taustiņa izskats atšķiras atkarībā no konteksta.
Dažādus burta vai rakstzīmes variantus,
piemēram, é vai è, var ievadīt, nospiežot un
turot burtu vai rakstzīmi. Tiek parādīts lodziņš
ar dažādiem burtu vai rakstzīmju variantiem.
Nospiediet vajadzīgo variantu. Ja nevienu
variantu neatlasa, tiek ievadīts sākotnējais
burts/rakstzīme.
Saistītā informācija
•
Tastatūras valodas maiņa centrālajā displejā (129 lpp.)
•
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla ievadīšana centrālajā displejā (129 lpp.)
•
•
Centrālā displeja pārvaldība (112 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (535 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Tastatūras valodas maiņa
centrālajā displejā
Dažādu valodu pārslēgšana tastatūrā
Ja sadaļā Iestatījumi ir atlasītas vairākas valodas, ar šo
tastatūras taustiņu varat tās
pārslēgt.
Lai varētu pārslēgt dažādas tastatūras valodas, valoda vispirms jāpievieno sadaļā
Iestatījumi.
Valodu pievienošana vai dzēšana
iestatījumos
Tastatūra tiek automātiski iestatīta uz to pašu
valodu kā sistēmas valoda. Tastatūras valodu
var manuāli pielāgot, neietekmējot sistēmas
valodu.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet Sistēma Sistēmas valodas
un mērvienības Tastatūras
izkārtojumi.
3. Sarakstā atlasiet vienu vai vairākas valodas.
> Tagad varat pārslēgt atlasītās valodas
tieši teksta ievadīšanas tastatūrā.
Ja sadaļā Iestatījumi nav aktīvi atlasīta
neviena valoda, tastatūras valoda paliek tāda
pati kā automašīnas sistēmas valoda.
Lai mainītu tastatūras valodu ar sarakstu:
1.
Attiecas uz noteiktām sistēmas valodām.
Centrālā displeja tastatūra sniedz iespēju
ievadīt ekrānā rakstzīmes un vārdus, "rakstot" ar roku.
Nospiediet tastatūras pogu,
lai pārslēgtu režīmu no ievades ar taustiņiem uz burtu un
rakstzīmju rakstīšanu ar roku.
2. Atlasiet vajadzīgo valodu. Ja zem
Iestatījumi ir atlasītas vairāk par četrām
valodām, sarakstā var ritināt, izmantojot
tastatūru.
> Tastatūra tiek pielāgota atlasītajai valodai, un tiek sniegti citi vārdu ieteikumi.
Lai mainītu tastatūras valodu, neatverot
sarakstu:
–
Vienreiz īsi nospiediet pogu.
> Tastatūra tiek pielāgota saraksta nākamajai valodai, neatverot pašu sarakstu.
Saistītā informācija
•
•
13
Nospiediet un turiet taustiņu.
> Tiek atvērts saraksts.
Rakstzīmju, burtu un vārdu
manuāla ievadīšana centrālajā
displejā
Sistēmas valodas maiņa (132 lpp.)
Tastatūra centrālajā displejā (126 lpp.)
Zona rakstzīmju/burtu/vārdu/vārdu daļu
rakstīšanai.
Teksta lauks, kurā parādās rakstzīme vai
vārda ieteikums13, kad tas tiek rakstīts
ekrānā (1).
}}
129
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Rakstzīmju/burtu/vārdu/vārdu daļu ieteikumi. Sarakstu var ritināt.
Atstarpe. Atstarpi var ievadīt, rokraksta
burtu zonā (1) ievelkot domuzīmi (—). Skatiet tālāk tēmu "Atstarpes ievadīšana brīva
teksta laukā ar rokraksta atpazīšanu".
Dzēst ievadīto tekstu. Īsi nospiediet, lai
vienā reizē izdzēstu vienu rakstzīmi/vienu
burtu. Brīdi nogaidiet un tad nospiediet
vēlreiz, lai izdzēstu nākamo rakstzīmi/
burtu utt.
Atgriezties tastatūrā ar parasto rakstzīmju
ievadi.
Ievadīšanas laikā ieslēgt/izslēgt skaņu.
Paslēpt tastatūru. Ja tas nav iespējams,
taustiņš nav redzams.
Mainīt teksta ievadīšanas valodu.
14
130
Rakstzīmju/burtu/vārdu rakstīšana ar roku
1. Ierakstiet rakstzīmi, burtu, vārdu vai vārda
daļas zonā, kas paredzēta rokraksta atpazīšanai (1). Rakstiet vārdu vai vārda daļas
citu virs cita vai rindā.
> Tiek parādītas vairākas ieteiktās rakstzīmes, burti vai vārdi (3). Visticamākā
izvēle atrodas saraksta augšgalā.
Ar roku rakstīto rakstzīmju/burtu dzēšana/
mainīšana
SVARĪGI
Nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem, jo tie var saskrāpēt ekrānu.
2. Ievadiet rakstzīmi/burtus/vārdu, brīdi
nogaidot.
> Tiek ievadīta saraksta augšgalā esošā
rakstzīme/burts/vārds. Var atlasīt arī
citu rakstzīmi, sarakstā nospiežot vajadzīgo rakstzīmi, burtu vai vārdu.
Lai lietotu arābu valodas tastatūru, velciet pretējā virzienā. Velkot no labās puses uz kreiso, tiek izveidota atstarpe.
Visas teksta laukā (2) ievadītās rakstzīmes var
izdzēst, pārvelkot pāri laukam, kas paredzēts rakstīšanai ar roku (1).
–
Rakstzīmes/burtus var izdzēst/mainīt vairākos veidos.
•
Sarakstā nospiediet vajadzīgo burtu vai
vārdu (3).
•
Nospiediet teksta dzēšanas taustiņu
(5), lai izdzēstu burtu un sāktu no jauna.
•
Horizontāli velciet no labās puses uz
kreiso14 pāri rokraksta burtu laukam (1).
Vairākus burtus varat dzēst, vairākkārt
velkot pāri šim laukam.
•
Teksta laukā (2) nospiežot X, tiek
izdzēsts viss ievadītais teksts.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Rindas mainīšana brīvā teksta laukā, kas
paredzēta rakstīšanai ar roku
Centrālā displeja izskata mainīšana
Centrālā displeja ekrāna izskatu var mainīt,
atlasot motīvu.
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Rādīt motīvus.
Vadītāja displejs
3. Pēc tam atlasiet motīvu, piemēram,
Minimalistic vai Chrome Rings.
Mainiet rindu, ar roku velkot iepriekš norādīto rakstzīmi rokraksta laukā15.
Atstarpes ievadīšana brīva teksta laukā ar
rokraksta atpazīšanu
Papildinot šos motīvus, varat izvēlēties režīmu
Normāls vai Spilgts. Režīmā Normāls ekrāna
fons ir tumšs un teksts ir gaišs. Šis variants ir
noklusējums visiem motīviem. Var atlasīt arī
gaišo variantu, kurā fons ir gaišs un teksts ir
tumšs. Šis variants var noderēt, piemēram,
spēcīgā dienas gaismā.
Šis variants vienmēr ir pieejams lietotājam, un
to neietekmē apkārtējā apgaismojuma līmenis.
Saistītā informācija
Ievadiet atstarpi, velkot domuzīmi no kreisās puses
uz labo16.
•
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (132 lpp.)
•
Centrālā displeja aktivizēšana un deaktivizēšana (115 lpp.)
•
Vidējā displeja tīrīšana (648 lpp.)
Sistēmas skaņas izslēgšana un
skaļuma mainīšana centrālajā
displejā
Centrālo displeju var izmantot, lai mainītu sistēmas skaņas skaļumu vai pavisam izslēgtu
sistēmu.
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet Skaņa
līmeņi.
Sistēmas skaļuma
3. Sadaļā Pieskārienu skaņas velciet vadīklu, lai mainītu ekrāna pieskārienu skaņu
skaļumu/tās izslēgtu. Velciet vadības elementu līdz vajadzīgajam skaļuma līmenim.
Saistītā informācija
•
•
•
Centrālā displeja pārskats (109 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (132 lpp.)
Audio iestatījumi (502 lpp.)
Saistītā informācija
•
15
16
Tastatūra centrālajā displejā (126 lpp.)
Arābu tastatūrām — velciet to pašu rakstzīmi, bet otrādi.
Arābu tastatūrā — velciet domuzīmi no labās puses uz kreiso.
131
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Sistēmas mērvienību maiņa
Sistēmas valodas maiņa
Mērvienību iestatījumus definē centrālā displeja izvēlnē Iestatījumi.
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Valodas iestatījumus definē centrālā displeja
izvēlnē Iestatījumi.
PIEZĪME
Mainot centrālā displeja valodu, daļa īpašnieka informācijas var būt pretrunā ar
valsts vai vietējiem tiesību aktiem vai noteikumiem. Neieslēdziet valodu, ko jums ir
grūti saprast, jo pretējā gadījumā jums var
būt grūti vēlreiz atrast šo izvēlni.
2. Atveriet Sistēma Sistēmas valodas un
mērvienības Mērvienības.
3. Atlasiet mērvienību standartu:
• Metriskā — kilometri, litri un grādi pēc
Citi iestatījumi centrālā displeja
augšējā skatā
Daudzu automašīnas funkciju iestatījumus un
informāciju varat mainīt centrālajā displejā.
1.
Atveriet augšējo skatu, nospiežot cilni
augšā vai velkot no augšas uz leju pāri
ekrānam.
2. Nospiediet Iestatījumi, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
Celsija.
• Standarta — jūdzes, galoni un grādi
1.
pēc Celsija.
• ASV — jūdzes, galoni un grādi pēc
Fārenheita.
> Tiek mainītas vadītāja displejā, vidējā
displejā un augšējā displejā izmantotās
mērvienības.
2. Atveriet Sistēma
mērvienības.
Valodām, kas atbalsta balss vadību, ir
balss valodas simbols.
> Tiek mainīta vadītāja displejā, vidējā
displejā un augšējā displejā izmantotā
valoda.
•
Centrālā displeja pārskats (109 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (132 lpp.)
Sistēmas valodas maiņa (132 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
132
Sistēmas valodas un
3. Izvēlieties Sistēmas valoda.
Saistītā informācija
•
•
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Centrālā displeja pārskats (109 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (132 lpp.)
Sistēmas mērvienību maiņa (132 lpp.)
Augšējais skats, nospiežot taustiņu Iestatījumi.
3. Nospiediet vienu no kategorijām un
apakškategorijām, lai atvērtu vajadzīgo
iestatījumu.
4. Mainiet vienu vai vairākus iestatījumus.
Dažādu veidu iestatījumus var mainīt
dažādos veidos.
> Izmaiņas tiek nekavējoties saglabātas.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Kontekstuālas iestatīšanas
atvēršana centrālajā displejā
Kontekstuālo iestatīšanu var lietot lielākajā
daļā automašīnas galveno lietotņu, lai jūs
varētu mainīt iestatījumus tieši centrālā displeja augšējā skatā.
2. Nospiediet Navigācijas iestatījumi.
> Tiek atvērta navigācijas iestatījumu
lapa.
3. Mainiet iestatījumus pēc vēlēšanās un
apstipriniet atlases.
Nospiediet Aizvērt vai fizisko sākuma pogu
zem centrālā displeja, lai aizvērtu iestatīšanas
skatu.
Vairumam automašīnas pamata lietotņu ir šī
konteksta iestatījuma opcija, bet ne visām.
Iestatījumu izvēlnes apakškategorija ar dažādu veidu
iestatījumiem (šeit attēlots vairākopciju taustiņš un
radio taustiņi).
Trešās puses lietotnes
Trešās puses lietotnes nav iekļautas automašīnas sistēmā kopš tās iegādes brīža, bet tās var
lejupielādēt, piemēram, Volvo ID. Šeit iestatījumi vienmēr tiek veikti pašā lietotnē, nevis
augšējā skatā.
Saistītā informācija
•
•
•
Centrālā displeja pārskats (109 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(134 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu tabula
(135 lpp.)
Augšējais skats ar pogu kontekstuālai iestatīšanai.
Kontekstuālā iestatīšana ir saīsne, ar kuru var
piekļūt konkrētam ar ekrānā rādīto aktīvo funkciju saistītam iestatījumam. Automašīnā
sākotnēji instalētās lietotnes, piemēram, FM
radio un USB, ir daļa no Sensus un daļa no
automašīnas iegultajām funkcijām. Šo lietotņu
iestatījumus var mainīt tieši ar kontekstuālās
iestatīšanas funkciju augšējā skatā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (132 lpp.)
Centrālā displeja pārskats (109 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(134 lpp.)
Lietotņu lejupielāde (505 lpp.)
Kad ir pieejama kontekstuālā iestatīšana:
1.
Velciet augšējo skatu uz leju, kad lietotne
ir izvērstā režīmā, piemēram, Navigācija.
133
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Lietotāja datu atiestatīšana
īpašnieka maiņas gadījumā
Centrālā displeja iestatījumu
atiestatīšana
3. Atlasiet vajadzīgo atiestatīšanas veidu.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
Īpašnieka maiņa gadījumā lietotāja datiem un
sistēmas iestatījumiem jāatjauno noklusējuma vērtības.
Automašīnā iestatījumus var atiestatīt dažādos
līmeņos. Īpašnieka maiņas gadījumā atjaunojiet visiem lietotāja datiem un sistēmas iestatījumiem sākotnējās rūpnīcas vērtības. Īpašnieka maiņas gadījumā ir svarīgi arī mainīt
pakalpojuma Volvo On Call* īpašnieku.
Visus centrālā displeja iestatījumu izvēlnes
iestatījumus var atiestatīt uz noklusējuma
vērtībām.
4. Nospiediet OK, lai apstiprinātu atiestatīšanu.
Iestatījumu izvēlnē ir divi dažādi atjaunošanas
darbību veidi:
• Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem —
notīra visus datus un failus, kā arī atiestata
visiem iestatījumiem to noklusējuma vērtības.
Saistītā informācija
•
•
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(134 lpp.)
Lai veiktu atiestatīšanu Atiestatīt
personīgos iestatījumus, atiestatīšana
jāapstiprina, nospiežot Atiestatīt
aktīvajam profilam vai Atiestatīt visiem
profiliem.
> Tiek atiestatīti izvēlētie iestatījumi.
Divi atiestatīšanas veidi
• Atiestatīt personīgos iestatījumus —
notīra personīgos datus un atiestata personīgajiem iestatījumiem to noklusējuma
vērtības.
Vadītāju profilu iestatījumu atiestatīšana
(139 lpp.)
Iestatījumu atiestatīšana
Saistītā informācija
•
•
•
Centrālā displeja pārskats (109 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (132 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu tabula
(135 lpp.)
Ievērojiet šos norādījumus, lai atiestatītu savus
iestatījumus.
PIEZĪME
Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem ir
iespējama, tikai ja automašīna stāv.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Atveriet Sistēma Atiestatīt uz
rūpnīcas iestatījumiem.
134
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Centrālā displeja iestatījumu
tabula
Centrālā displeja iestatījumu izvēlnē ir vairākas galvenās kategorijas un apakškategorijas,
kurās apkopoti vairāku automašīnas funkciju
iestatījumi un informācija.
Septiņas galvenās kategorijas ir šādas: My
Car, Skaņa, Navigācija, Multivide, Sakari,
Klimats un Sistēma.
Katra kategorija ietver vairākas apakškategorijas un iestatījumu opcijas. Tabulās tālāk ir
norādīts pirmais apakškategoriju līmenis. Funkcijas vai zonas iestatījumu opcijas ir plašāk
aprakstītas īpašnieka rokasgrāmatas saistītajā
sadaļā.
Daži iestatījumi ir personiski — tas nozīmē, ka
tos var saglabāt sadaļā Vadītāju profili. Citi
iestatījumi ir vispārēji — tas nozīmē, ka tie nav
piesaistīti vadītāja profilam.
My Car
Apakškategorijas
Displeji
Apakškategorijas
Apakškategorijas
Aizslēgšana
TV*
Stāvbremze un piekare
Video
Vējstikla tīrītājs
Audio
Saziņa
Apakškategorijas
Apakškategorijas
Tālrunis
Tonis
Īsziņas
Skaņas sadalījums
Android Auto*
Sistēmas skaļuma līmeņi
Apple CarPlay*
Navigācija
Bluetooth ierīces
Apakškategorijas
Wi-Fi
Karte
Automašīnas Wi-Fi tīklājs
Maršruts un vadība
Automašīnas modema Internets*
Satiksme
Volvo On Call*
Multivide
Volvo apkopes tīkli
IntelliSafe
Apakškategorijas
Klimata kontrole
Braukšanas preferences/Individuāls
braukšanas režīms*
AM/FM radio
Galvenajai kategorijai Klimats nav apakškategoriju.
Lukturi un apgaismojums
Gracenote®
Spoguļi un ērtības
DAB*
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 135
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Sistēma
Apakškategorijas
Vadītāja profils
Datums un laiks
Sistēmas valodas un mērvienības
Konfidencialitāte un dati
Tastatūras izkārtojumi
Balss vadība*
Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem
Sistēmas informācija
Saistītā informācija
•
•
•
Centrālā displeja pārskats (109 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (132 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(134 lpp.)
Vadītāju profili
Vairākus automašīnā veiktos iestatījumus var
pielāgot vadītāja personīgajām preferencēm
un saglabāt vienā vai vairākos vadītāju profilos.
Personīgie iestatījumi tiek automātiski saglabāti aktīvajā vadītāja profilā. Katru atslēgu var
piesaistīt vadītāja profilam. Lietojot piesaistītu
atslēgu, automašīnā tiek aktivizēti attiecīgā
vadītāja profila iestatījumi.
Kuri iestatījumi tiek saglabāti vadītāju
profilos?
Daudzi automašīnā definētie iestatījumi tiek
automātiski saglabāti aktīvajā vadītāja profilā,
ja vien profils nav aizsargāts. Automašīnā definētie iestatījumi ir vai nu personīgi, vai arī globāli. Vadītāju profilos tiek saglabāti tikai personiskie iestatījumi.
Vadītāja profilā var saglabāt šādus iestatījumus: ekrāni, spoguļi, priekšējie sēdekļi, navigācija*, audio un multivides sistēma, valoda,
balss vadība u.c.
Dažus vispārējos iestatījumus var mainīt, bet
tie netiek saglabāti konkrētā vadītāja profilā.
Vispārējo iestatījumu izmaiņas ietekmē visus
profilus.
paliek tādi paši neatkarīgi no aktīvā vadītāja
profila.
Tastatūras izkārtojuma iestatījumi ir vispārējo
iestatījumu piemērs. Ja vadītāja profila X tastatūrā tiek pievienotas papildu valodas, tās var
lietot arī tad, ja tiek izmantots vadītāja profils
Y. Tastatūras izkārtojuma iestatījumi netiek
saglabāti konkrētam vadītāja profilam — šie
iestatījumi ir vispārēji.
Personiskie režīmi
Ja vidējā displeja spilgtuma iestatīšanai tiek
izmantots vadītāja profils X, šis iestatījums
neietekmē vadītāja profilu Y. Tas ir saglabāts
vadītāja profilā X — spilgtuma iestatījums ir
personisks iestatījums.
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītāja profila atlasīšana (137 lpp.)
Vadītāja profila pārdēvēšana (137 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana
vadītāja profilam (138 lpp.)
•
•
Vadītāja profila aizsardzība (138 lpp.)
•
Centrālā displeja iestatījumu tabula
(135 lpp.)
Vadītāju profilu iestatījumu atiestatīšana
(139 lpp.)
Vispārējie iestatījumi
Pārslēdzoties starp vadītāju profiliem, vispārējie iestatījumi un parametri nemainās. Tie
136
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja profila atlasīšana
Kad ir ieslēgts centrālais displejs, atlasītais
vadītāja profils tiek rādīts ekrāna augšdaļā.
Pēdējais izmantotais vadītāja profils būs
aktīvs arī nākamajā automašīnas atslēgšanas
reizē. Pēc automašīnas atslēgšanas to var
mainīt uz citu vadītāja profilu. Tomēr, ja tālvadības atslēga ir saistīta ar vadītāja profilu, tad
pēc automašīnas iedarbināšanas tiek atlasīts
šis profils.
Citu vadītāja profilu var atlasīt divos veidos.
1. variants
1.
Pieskarieties vadītāja profila nosaukumam,
kas pēc displeja ieslēgšanas tiek rādīts
centrālā displeja augšdaļā.
> Ir attēlots atlasāmu vadītāja profilu
saraksts.
2. Atlasiet vajadzīgo vadītāja profilu.
3. Nospiediet Apstiprināt.
> Vadītāja profils tiek atlasīts, un sistēma
ielādē jaunā vadītāja profila iestatījumus.
3. Atlasiet vajadzīgo vadītāja profilu.
Vadītāja profila pārdēvēšana
4. Nospiediet Apstiprināt.
> Vadītāja profils tiek atlasīts, un sistēma
ielādē jaunā vadītāja profila iestatījumus.
Varat mainīt dažādo automašīnā izmantoto
vadītāja profilu nosaukumus.
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
3. variants:
2. Nospiediet Sistēma
1.
3. Izvēlieties Rediģēt profilu.
> Tiek atvērta izvēlne, kurā var rediģēt
profilu.
2. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
3. Nospiediet Sistēma Vadītāju profili.
> Ir attēlots atlasāmu vadītāja profilu
saraksts.
4. Atlasiet vajadzīgo vadītāja profilu.
> Vadītāja profils tiek atlasīts, un sistēma
ielādē jaunā vadītāja profila iestatījumus.
Vidējā displejā velciet augšējo skatu uz
leju.
2. Nospiediet Profils.
> Tiek rādīts tas pats saraksts kā 1.
variantā.
4. Pieskarieties laukam Profila nosaukums.
> Tiek parādīta tastatūra, un var mainīt
, lai aiznosaukumu. Pieskarieties
vērtu tastatūru.
5. Saglabājiet nosaukuma izmaiņas, nospiežot Atpakaļ vai Aizvērt.
> Tagad nosaukums ir mainīts.
PIEZĪME
Saistītā informācija
•
•
2. variants
1.
Vidējā displejā velciet augšējo skatu uz
leju.
•
•
Profila nosaukums nevar sākties ar atstarpi,
jo tad profila nosaukums netiks saglabāts.
Vadītāju profili (136 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(115 lpp.)
Vadītāja profila pārdēvēšana (137 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana
vadītāja profilam (138 lpp.)
Vadītāju profili.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja profila atlasīšana (137 lpp.)
Tastatūra centrālajā displejā (126 lpp.)
137
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja profila aizsardzība
Dažos gadījumos nav vēlams dažādos automašīnā definētos iestatījumus saglabāt aktīvajā vadītāja profilā. Šajā gadījumā vadītāja
profilu var aizsargāt.
PIEZĪME
Vadītāja profilu var aizsargāt, tikai kamēr
automašīna stāv.
Lai aizsargātu vadītāja profilu:
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet Sistēma
Vadītāju profili.
3. Izvēlieties Rediģēt profilu.
> Tiek atvērta izvēlne, kurā var rediģēt
profilu.
5. Saglabājiet profila aizsardzības opciju,
nospiežot Atpakaļ/Aizvērt.
> Kad profils ir aizsargāts, automašīnā
definētie iestatījumi netiek automātiski
saglabāti profilā. Izmaiņas ir jāsaglabā
manuāli, sadaļā Iestatījumi Sistēma
Vadītāju profili Rediģēt profilu
nospiežot Saglabāt pašreizējos
iestatījumus profilā. Savukārt, kad
profils ir neaizsargāts, iestatījumi tiek
automātiski saglabāti profilā.
Saistītā informācija
•
Vadītāju profili (136 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas
piesaistīšana vadītāja profilam
Atslēgu var piesaistīt vadītāja profilam. Pēc
tam ikreiz, kad automašīnā tiks izmantota šī
konkrētā tālvadības pults atslēga, automātiski
tiks atlasīts vajadzīgais vadītāja profils un visi
tā iestatījumi.
Pirmo reizi lietojot tālvadības pults atslēgu, tā
nav piesaistīta nevienam vadītāja profilam.
Iedarbinot automašīnu, automātiski tiek aktivizēts profils Viesis.
Vadītāja profilu var atlasīt manuāli, nepiesaistot to atslēgai. Kad automašīna tiek atslēgta,
tiek aktivizēts pēdējais aktīvais vadītāja profils.
Kad atslēga ir piesaistīta vadītāja profilam, tas
nav jāatlasa, ja tiek lietota tieši šī atslēga.
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana
vadītāja profilam
4. Atlasiet Aizsargāt profilu, lai aizsargātu
profilu.
PIEZĪME
Tālvadības atslēgu vadītāja profilam var
pievienot, tikai kamēr automašīna stāv.
Vispirms atlasiet profilu, kas ir jāsaista ar
atslēgu, ja saistāmais profils nav jau aktīvs.
Pēc tam aktīvo profilu var saistīt ar atslēgu.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet Sistēma
138
Vadītāju profili.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
3. Atlasiet vajadzīgo profilu. Displejā tiek
atjaunots sākuma skats. Profilu Viesis
nevar piesaistīt atslēgai.
4. Vēlreiz velciet augšējo skatu uz leju un pieskarieties Iestatījumi Sistēma
Vadītāju profili Rediģēt profilu.
5. Atlasiet Pievienojiet atslēgu, lai saistītu
profilu ar atslēgu. Vadītāja profilu nevar
piesaistīt citai atslēgai, kas šobrīd netiek
lietota automašīnā. Ja automašīnā atrodas
vairākas atslēgas, tiek parādīts paziņojums
Ir atrastas vairākas atslēgas −
novietojiet atslēgu, ar kuru vēlaties
izveidot savienojumu, uz rezerves
lasītāja.
6. Nospiediet OK.
> Tagad šī atslēga ir piesaistīta vadītāja
profilam un paliks piesaistīta tik ilgi,
kamēr laukā Pievienojiet atslēgu
netiks noņemta atzīme.
Vadītāju profilu iestatījumu
atiestatīšana
Iestatījumus, kas ir saglabāti vienā vai vairākos vadītāja profilos, var atiestatīt, ja automašīna stāv.
PIEZĪME
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītāju profili (136 lpp.)
Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem ir
iespējama, tikai ja automašīna stāv.
Vadītāja profila pārdēvēšana (137 lpp.)
Tālvadības pults atslēgu; (243 lpp.)
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet Sistēma Atiestatīt uz
rūpnīcas iestatījumiem Atiestatīt
personīgos iestatījumus.
3. Atlasiet opciju Atiestatīt aktīvajam
profilam, Atiestatīt visiem profiliem vai
Atcelt.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāju profili (136 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(134 lpp.)
Rezerves lasītāja atrašanās vieta tuneļkonsolē.
> Kad tiek parādīts paziņojums Profilam
izveidots savienojums ar atslēgu,
atslēga tiek piesaistīta vadītāja profilam.
139
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Ziņojums centrālajā displejā
Centrālajā displejā var attēlot ziņojumus, lai
informētu vadītāju vai palīdzētu dažādās
situācijās.
Uznirstošie paziņojumi
Dažos gadījumos paziņojums tiek attēlots
uznirstoša loga veidā. Uznirstošajiem paziņojumiem ir augstāka prioritāte, nekā statusa
joslā attēlotajiem paziņojumiem, un, lai šie
paziņojumi nodzistu, tie jāapstiprina/jāveic
attiecīgā darbība.
Ziņojumu pārvaldība centrālajā
displejā
Ziņojumus centrālajā displejā pārvalda centrālā displeja skatos.
Saistītā informācija
Ziņojumu pārvaldība centrālajā displejā
(140 lpp.)
•
Rīcība ar centrālajā displejā saglabātu
ziņojumu (141 lpp.)
•
Paziņojumi vadītāja displejā (105 lpp.)
Ziņojuma piemērs centrālā displeja augšējā skatā.
Ziņojuma piemērs centrālā displeja augšējā skatā.
Vidējā displejā ir redzami paziņojumi, kam
piešķirta zemāka prioritāte.
Dažiem centrālajā displejā redzamajiem ziņojumiem ir taustiņš (vai vairāki taustiņi uznirstošajos ziņojumos), kas ļauj, piemēram, aktivizēt/deaktivizēt ar ziņojumu saistītu funkciju.
Lielākā daļa paziņojumu tiek attēloti virs vidējā
displeja statusa joslas. Pēc brīža vai, kad ir
veikta jebkura prasīta, ar paziņojumu saistīta
darbība, paziņojums izzūd no statusa joslas.
Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek ievietots
vidējā displeja augšējā skatā.
Paziņojumu kompozīcija var atšķirties, un tie
var tikt parādīti kopā ar grafiskiem attēliem,
simboliem vai ar paziņojumu saistītas funkcijas aktivizēšanai/deaktivizēšanai paredzētu
taustiņu.
140
•
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Jauna paziņojuma pārvaldība
Paziņojumi ar taustiņiem:
–
Nospiediet taustiņu, lai veiktu darbību, vai
ļaujiet paziņojumam pēc brīža automātiski
aizvērties.
> Statusa joslā redzamais paziņojums
nodziest.
Rīcība ar centrālajā displejā
saglabātu ziņojumu
Neatkarīgi no tā, vai paziņojumi ir saglabāti
vadītāja displejā vai vidējā displejā, ziņojumus
var pārvaldīt vidējā displejā.
Saglabāta paziņojuma pārvaldīšana
Dažiem paziņojumiem ir taustiņš, kas ļauj, piemēram, aktivizēt/deaktivizēt ar šo paziņojumu
saistīto funkciju.
Paziņojumi bez taustiņiem:
–
Aizveriet paziņojumu, pieskaroties tam, vai
ļaujiet paziņojumam pēc brīža aizvērties
automātiski.
> Statusa joslā redzamais paziņojums
nodziest.
–
•
•
Ziņojums centrālajā displejā (140 lpp.)
•
Paziņojumi vadītāja displejā (105 lpp.)
Rīcība ar centrālajā displejā saglabātu
ziņojumu (141 lpp.)
Nospiediet taustiņu, lai veiktu darbību.
Izslēdzot automašīnu, augšējā skatā saglabātie paziņojumi tiek automātiski izdzēsti.
Saistītā informācija
Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek ievietots
vidējā displeja augšējā skatā.
Saistītā informācija
2. Pieskarieties ziņojumam, lai to izvērstu/
samazinātu.
> Plašāka informācija par paziņojumu ir
sniegta sarakstā, bet lietotnes kreisās
puses attēlā ir sniegta grafiska informācija par paziņojumu.
Saglabāto ziņojumu piemēri un augšējā skatā pieejamās opcijas.
Paziņojumi, kas tiek attēloti vidējā displejā un
ir jāsaglabā, atrodas vidējā displeja augšējā
skatā.
•
•
Ziņojums centrālajā displejā (140 lpp.)
•
Paziņojumi vadītāja displejā (105 lpp.)
Ziņojumu pārvaldība centrālajā displejā
(140 lpp.)
Saglabāta paziņojuma lasīšana
1. Atveriet vidējā displeja augšējo skatu.
> Tiek parādīts saglabāto paziņojumu
saraksts. Paziņojumus ar bultiņu labajā
pusē var izvērst.
141
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Augšējais displejs*
Vējstikla displejs papildina automašīnas vadītāja displeju un projicē informāciju no vadītāja
displeja uz vējstikla. Projicēto attēlu var
redzēt tikai no vadītāja sēdvietas.
PIEZĪME
Vadītājs spēju redzēt informāciju augšējā
displejā var pasliktināt šādi faktori
•
•
polarizējošo saulesbriļļu lietošana;
•
priekšmeti uz displeja bloka pārsega
stikla;
•
nelabvēlīgi gaismas apstākļi.
braukšanas pozīcija, kuras laikā vadītājs nesēž sēdekļa centrā;
SVARĪGI
Augšējā displejā vadītāja redzamības laukā ir
redzami brīdinājumi un informācija par ātrumu,
kruīza kontroles funkcijām, navigāciju u.c. Vējstikla displejā var attēlot arī ceļazīmju informāciju un ienākošos tālruņa zvanus.
Displeja bloks, no kura tiek projicēta informācija, atrodas instrumentu panelī. Lai
nesabojātu displeja bloka pārsega stiklu,
neglabājiet uz tā nekādus priekšmetus un
nodrošiniet, lai uz tā neuzkristu nekādi
priekšmeti.
Displejā redzamās informācijas piemēri.
Ātrums
Kruīza kontrole
Navigācija
Ceļazīmes
Vējstikla displejā var tikt īslaicīgi rādīti vairāki
simboli piemēram:
Ja izgaismojas brīdinājuma simbols,
izlasiet vadītāja displejā esošo brīdinājuma paziņojumu.
Ja izgaismojas informācijas simbols,
izlasiet vadītāja displejā esošo brīdinājuma paziņojumu.
142
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Sniegpārslas simbols iedegas apledojuma apstākļu riska gadījumā.
PIEZĪME
Noteikti vizuālie defekti augšējā displeja
lietošanas laikā var izraisīt galvassāpes un
stresa sajūtu.
City Safety vējstikla displejā
Ja tiek aktivizēts sadursmes brīdinājums, vējstikla displeja informācija tiek aizstāta ar City
Safety brīdinājuma simbolu. Šis attēls ir izgaismots pat tad, kad augšējais displejs ir
izslēgts.
Saistītā informācija
•
Vējstikla displeja aktivizēšana un deaktivizēšana* (143 lpp.)
•
•
Vējstikla displeja tīrīšana* (649 lpp.)
Vējstikla displejs pēc vējstikla maiņas*
(609 lpp.)
Vējstikla displeja aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Vējstikla displeju var aktivizēt un deaktivizēt,
kad automašīna ir iedarbināta.
Centrālā displeja funkciju
skatā nospiediet pogu HeadUp displejs. Taustiņā esošais
indikators izgaismojas, kad
funkcija ir aktivizēta.
Saistītā informācija
•
•
Vējstikla displeja iestatījumi* (144 lpp.)
Augšējais displejs* (142 lpp.)
City Safety brīdinājuma simbols mirgo, lai pievērstu
vadītāja uzmanību, ja ir sadursmes risks.
* Papildaprīkojums/piederums. 143
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vējstikla displeja iestatījumi*
Pielāgojiet iestatījumus vējstikla displeja projicēšanai uz vējstikla.
Iestatījumus var definēt, kad automašīna ir
iedarbināta un vējstiklā ir redzams projicētais
attēls.
Spilgtuma un vertikālās pozīcijas
regulēšana
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car Displeji
Up displeja iestatījumi.
Head-
Apstipriniet
Attēlu spilgtums tiek automātiski pielāgots
fona apgaismojuma apstākļiem. Šo spilgtumu
ietekmē arī citu automašīnas displeju spilgtuma regulēšana.
Displeja opciju atlasīšana
Atlasiet funkcijas, kuras jārāda vējstikla displejā.
Pozīcijas nolaišana
1.
Centrālā displeja funkciju skatā nospiediet
pogu Head-Up displeja regul..
Augstuma pozīciju var saglabāt elektriski regulējamā* priekšējā sēdekļa atmiņas funkcijā,
izmantojot vadības tastatūru vadītāja durvīs.
2. Noregulējiet vadītāja redzamības laukā
projicētā attēla spilgtumu un vertikālo
pozīciju, izmantojot stūres labās puses
vadības tastatūru.
3. Atlasiet vienu vai vairākas funkcijas:
•
•
•
•
Rādīt navigāciju
Rādīt Road Sign Information
Rādīt vadītāja atbalstu
Rādīt tālruni
Šis iestatījums tiek saglabāts vadītāja profilā
kā personīgs iestatījums.
Spilgtuma samazināšana
Spilgtuma palielināšana
Pozīcijas pacelšana
144
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Horizontālās pozīcijas kalibrēšana
Balss atpazīšana
Mainot vējstiklu vai displeja bloku, iespējams,
būs jākalibrē augšējā displeja vertikālā pozīcija. Kalibrēšana nozīmē projicētā attēla
pagriešanu pulksteņrādītāju kustības virzienā
vai pretēji tam.
Balss vadība17 sniedz iespēju vadīt automašīnas funkcijas, piemēram, klimata sistēmu,
radio vai tālruni ar Bluetooth savienojumu,
izrunājot komandas. Automašīnās, kas ir aprīkotas ar Sensus Navigation*, ar balss atpazīšanas funkciju var vadīt arī navigācijas sistēmu.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
Kas ir balss vadība?
2. Atlasiet My Car Vadītāja displejs
Head-Up displeja iestatījumi HeadUp displeja kalibrēšana.
Pagriešana pulksteņrādītāju kustības virzienā
3. Kalibrējiet attēla horizontālo pozīciju ar
stūres labās puses vadības tastatūru.
Pagriešana pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam
Apstipriniet
Saistītā informācija
•
•
•
•
Augšējais displejs* (142 lpp.)
Vējstikla displeja aktivizēšana un deaktivizēšana* (143 lpp.)
Vadītāju profili (136 lpp.)
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (186 lpp.)
Balss vadība ir palīglīdzeklis, kas var sniegt
iespēju automašīnā izmantot dažādas komandas. Tā darbojas kā parasta lietojumprogramma, kurā jūs ievadāt informāciju noteiktā
secībā, lai veiktu uzdevumu, bet šajā gadījumā
tastatūras vietā jūs izmantojat balss komandas. Tādēļ var būt ieteicams uzzināt, kā un
kādā secībā ir jāizrunā balss komanda, lai
sasniegtu vajadzīgo rezultātu.
Balss vadības sistēma sniedz iespēju vadīt
noteiktas informācijas un izklaides sistēmas
un klimata funkcijas, izmantojot balss komandas. Sistēma var atbildēt ar runu un informācijas rādījumiem vadītāja displejā.
BRĪDINĀJUMS
Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par drošu automobiļa vadīšanu un visu spēkā esošo ceļu
satiksmes noteikumu ievērošanu.
17
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 145
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Saistītā informācija
•
•
Balss vadības sistēmas mikrofons
Sistēmas atjaunināšana
Balss atpazīšanas sistēma tiek nepārtraukti
uzlabota. Ieteicams gādāt, lai vienmēr būtu
instalēta jaunākā versija.
Lejupielādējiet atjauninājumus vietnē
www.volvocars.com/intl/support.
PIEZĪME
Balss atpazīšana netiek atbalstīta visās sistēmas valodās. Valodas, kurās tā tiek atbalstīta, sistēmas valodu sarakstā ir izceltas ar
simbolu
. Plašāka informācija ir pieejama sadaļā par balss atpazīšanas iestatījumiem.
18
146
Balss atpazīšanas lietošana (146 lpp.)
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu
(148 lpp.)
•
Radio un multivides vadība ar balsi
(149 lpp.)
•
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu (204 lpp.)
•
Balss atpazīšanas iestatījumi (150 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana
Balss vadības sākšana18
Lai balss vadības sistēmai
sniegtu komandas, jums ir
"dialogs" ar sistēmu. Nospiediet balss atpazīšanas taustiņu
uz stūres, lai aktivizētu sistēmu un sāktu dialogu, izmantojot balss
komandas. Kad esat nospiedis pogu, atskan
pīkstiens un vadītāja displejā tiek rādīts balss
vadības simbols.
Tas norāda, ka sistēma ir sākusi klausīties un
jūs varat sākt izrunāt komandas. Tiklīdz sāksiet
runāt, sistēma tiks apmācīta atpazīt un saprast
jūsu balsi. Tas aizņem vairākas sekundes un
notiek automātiski, kas nozīmē, ka jums balss
apmācība nav jāsāk manuāli.
Atcerieties:
•
runājiet pēc signāla normālā balsī un normālā tempā.
•
Nerunājiet, kamēr sistēma atbild (šajā
laikā sistēma nesaprot komandas).
•
Fona troksni pasažieru salonā var novērst,
aizverot durvis, logus un jumta lūku*.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
PIEZĪME
Balss atpazīšana netiek atbalstīta visās sistēmas valodās. Valodas, kurās tā tiek atbalstīta, sistēmas valodu sarakstā ir izceltas ar
. Plašāka informācija ir piesimbolu
ejama sadaļā par balss atpazīšanas iestatījumiem.
Parasti sistēma gaida pamata komandu, pēc
kuras ir jāizrunā detalizētākas komandas, ar
kurām tiek precīzi norādīts, kas sistēmai ir
jādara.
Lai mainītu sistēmas audio skaļumu, pagrieziet
skaļuma regulēšanas pogu, kad balss runā.
Balss vadības laikā var lietot citas pogas.
Tomēr sistēmas dialoga laikā citas skaņas tiek
izslēgtas, kas nozīmē, ka ar pogām nevar
izmantot funkcijas, kas ir saistītas ar audio.
Balss vadības atcelšana
Balss vadību var atcelt dažādos veidos:
•
Īslaicīgi pieskarieties
"Cancel".
•
Nospiediet balss vadības pogu uz stūres
un turiet, līdz atskan divi pīkstieni. Tā
aptur balss atpazīšanu, pat kad sistēma
runā.
19
un sakiet
Balss vadība tiek atcelta, arī ja jūs neatbildat
dialoga laikā. Sistēma trīs reizes lūdz atbildēt,
un, ja atbildes joprojām nav, balss vadība tiek
automātiski atcelta.
Lai paātrinātu saziņu un izlaistu sistēmas
uzvednes, nospiediet balss vadības pogu uz
. Sistēmas balss tiek atcelta, un jūs
stūres
varat izrunāt nākamo komandu.
Komandas specifiskām funkcijām, piemēram,
tālrunim un radio, ir aprakstītas atsevišķās
sadaļās.
Cipari
Ciparu komandas jāizrunā atšķirīgi atkarībā no
kontrolējamās funkcijas:
•
Tālruņi un pasta indeksi jāizrunā atsevišķi
— ciparu pēc cipara, piemēram, "nulle,
trīs, viens, divi, divi, četri, četri, trīs"
(03122443).
•
Māju numurus var izrunāt atsevišķi vai
grupās, piemēram, "divi, divi" vai "divdesmit divi" (22). Angļu un holandiešu
valodā secīgi var nosaukt vairākas grupas,
piemēram, "divdesmit divi, divdesmit divi"
(22 22). Angļu valodā var nosaukt divus
vai trīs vienādus ciparus, piemēram, "divas
nulles" (00). Ciparus un skaitļus var
nosaukt amplitūdā no 0-2300.
•
Frekvences var izrunāt kā "deviņdesmit
astoņi komats astoņi" (98,8), "simts un
četri komats divi" vai "simtu četri komats
divi" (104,2).
Balss atpazīšanas vadības piemērs
1.
Nospiediet
.
2. Sakiet "Call [Forename] [Surname]
[number category]", piemēram, "Call
Robin Smith Mobile".
> Sistēma zvana atlasītajai kontaktpersonai no tālruņu kataloga. Ja kontaktpersonai ir vairāki tālruņa numuri (piemēram, mājās, mobilais, darbā), ir jānorāda
pareizā kategorija.
Komandas/frāzes
Parasti tālāk norādītās komandas var lietot
neatkarīgi no situācijas:
•
"Repeat" — atkārto pēdējo notiekošā dialoga balss norādi.
•
•
"Cancel" — pārtraukt dialogu19
"Help" — sāk palīdzības dialogu. Sistēma
atbild ar pašreizējā situācijā pieejamajām
komandām, uzvedni vai piemēru.
Ņemiet vērā, ka šādi dialogs tiek apturēts, tikai kad sistēma nerunā. Lai to darītu, nospiediet un turiet
, līdz atskan divi pīkstieni.
}}
147
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Ātrums un atkārtošanas režīms
Ja sistēma runā pārāk ātri, var pielāgot tās
ātrumu.
Var iespējot atkārtošanas režīmu, lai sistēma
atkārtotu, ko jūs esat pateicis.
Lai mainītu ātrumu vai aktivizētu/deaktivizētu
atkārtošanas režīmu:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet Sistēma
atlasiet iestatījumus.
Balss vadība un
• Atkārtot balss komandu
• Runas ātrums
Saistītā informācija
•
•
•
148
Zvaniet kontaktpersonai, lieciet nolasīt īsziņas vai diktējiet īsas atbildes, sniedzot balss
vadības komandas tālrunim ar Bluetooth
savienojumu.
Lai norādītu kontaktu tālruņu katalogā, balss
atpazīšanas komandai jāietver tālruņu katalogā saglabātā kontaktinformācija. Ja kontaktam, piemēram, Robyn Smith, ir vairāki tālruņa numuri, var norādīt arī numura kategoriju,
piemēram, Home vai Mobile: "Call Robin
Smith Mobile".
Nospiediet
komandām:
un izrunājiet vienu no šīm
Balss atpazīšana (145 lpp.)
•
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu
(148 lpp.)
"Call [contact]" — zvana tālruņu katalogā
atlasītajam kontaktam.
•
"Call [telefona numurs]" — zvana uz
telefona numuru.
•
•
"Recent calls" — parāda zvanu sarakstu.
•
"Message to [contact]" — lietotājam
tiek lūgts ierunāt īsu ziņojumu. Ziņojums
pēc tam tiek atkārtots, un lietotājs var
izvēlēties to nosūtīt21 vai pārskatīt. Lai šī
Radio un multivides vadība ar balsi
(149 lpp.)
•
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu (204 lpp.)
•
Balss atpazīšanas iestatījumi (150 lpp.)
20
21
Tālruņa vadība ar balss
atpazīšanu20
"Read message" — ziņojums tiek nolasīts. Ja ir attēloti vairāki paziņojumi, atlasiet, kuru paziņojumu nolasīt.
funkcija darbotos, automašīnā ir jābūt
izveidotam savienojumam ar internetu.
PIEZĪME
Balss atpazīšana netiek atbalstīta visās sistēmas valodās. Valodas, kurās tā tiek atbalstīta, sistēmas valodu sarakstā ir izceltas ar
simbolu
. Plašāka informācija ir pieejama sadaļā par balss atpazīšanas iestatījumiem.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Balss atpazīšana (145 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (146 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi
(149 lpp.)
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu (204 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (150 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Tikai noteikti tālruņi var sūtīt ziņojumus no automašīnas. Plašāku informāciju par to, kuri tālruņi ir saderīgi, skatiet vietnē www.volvocars.com/intl/support.
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Radio un multivides vadība ar
balsi22
Tālāk ir norādītas komandas radio un multivides atskaņotāja ierīces vadībai.
Pieskarieties
un izrunājiet vienu no šīm
komandām:
•
"Media" — sāk dialogu par multividi un
radio un rāda komandu piemērus.
•
"Play [izpildītājs]" — atskaņo atlasītā
izpildītāja mūziku.
•
"Play [dziesmas nosaukums]" —
atskaņo atlasīto dziesmu.
•
"Play [dziesmas nosaukums] no
[albums]" — atskaņo atlasīto dziesmu no
atlasītā albuma.
•
"Play [radio stacija]" — sāk atskaņot
atlasīto radio kanālu.
•
"Tune to [frekvence]" — sāk atskaņot
atlasīto radio frekvenci pašreizējā frekvenču diapazonā. Ja neviens radio avots
nav aktīvs, pēc noklusējuma tiek sākta FM
viļņu garuma atskaņošana.
•
•
•
22
23
"Tune to [frekvence] [viļņu diapazons]"
— sāk atskaņot atlasīto radio frekvenci
atlasītajā frekvenču diapazonā.
"Radio" — sāk atskaņot FM radio.
"Radio FM" — sāk atskaņot FM radio.
•
•
•
•
•
•
•
"Radio AM" — sāk atskaņot AM radio.23
•
Balss atpazīšanas iestatījumi (150 lpp.)
"DAB " — sāk atskaņot DAB radio*.
"CD" — sāk atskaņot CD*.
"USB" — sāk atskaņot no USB.
"iPod" — sāk atskaņot no iPod.
"Bluetooth" — sāk atskaņot Bluetooth
pievienotu multivides avotu.
"Similar music" — atskaņo mūziku, kas ir
līdzīga pašlaik atskaņotajai USB ierīces
mūzikai.
PIEZĪME
Balss atpazīšana netiek atbalstīta visās sistēmas valodās. Valodas, kurās tā tiek atbalstīta, sistēmas valodu sarakstā ir izceltas ar
simbolu
. Plašāka informācija ir pieejama sadaļā par balss atpazīšanas iestatījumiem.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Balss atpazīšana (145 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (146 lpp.)
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu
(148 lpp.)
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu (204 lpp.)
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Pieejamība ir atkarīga no modeļa un/vai tirgus.
* Papildaprīkojums/piederums. 149
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Balss atpazīšanas iestatījumi24
Saistītā informācija
Balss vadības iestatījumus atlasa šeit.
•
•
•
Iestatījumi
Sistēma
Balss vadība
Var veikt šādus iestatījumus:
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu
(148 lpp.)
• Atkārtot balss komandu
• Dzimums
• Runas ātrums
•
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu (204 lpp.)
•
Radio un multivides vadība ar balsi
(149 lpp.)
Audio iestatījumi
•
•
Audio iestatījumi (502 lpp.)
Audio iestatījumus atlasiet sadaļā:
Iestatījumi Skaņa Sistēmas skaļuma
līmeņi Balss vadība
Valodas iestatījumi
Balss atpazīšanas funkcija nav pieejama visās
valodās. Valodas, kurās ir pieejama balss atpazīšanas funkcija, valodu sarakstā ir apzīmētas
.
ar ikonu Valodas maiņa ietekmē arī izvēlnes, paziņojumu un palīdzības tekstus.
Iestatījumi Sistēma Sistēmas
valodas un mērvienības Sistēmas
valoda
24
150
Balss atpazīšana (145 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (146 lpp.)
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Sistēmas valodas maiņa (132 lpp.)
APGAISMOJUMS
APGAISMOJUMS
Gaismu slēdži
Dažādos apgaismes ierīču vadības slēdžus
izmanto ārējo un iekšējo apgaismes ierīču
vadībai. Ar kreiso svirslēdzi var aktivizēt un
regulēt ārējās apgaismes ierīces. Salona
apgaismojuma spilgtumu regulē, izmantojot
ritenīti instrumentu panelī.
Arī priekšējo lukturu stara augstumu1 regulē,
izmantojot ritenīti instrumentu panelī.
Ārējās apgaismes ierīces
Stāvoklis
Tehniskie parametri
Stāvoklis
Dienas gaismas lukturi.
Tehniskie parametri
Dienas gaitas lukturi un gabarītlukturi dienasgaismā.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Tuvās gaismas un gabarītlukturi
vājā dienasgaismā, tumsā vai
laikā, kad ir ieslēgts priekšējais
miglas lukturis* un/vai aizmugurējais miglas lukturis.
Dienas gaitas lukturi un gabarītlukturi.
Gabarītlukturi, kad automašīna
ir novietota stāvēšanai.A
Var aktivizēt funkciju Aktīvās
tālās gaismas.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Tālās gaismas var aktivizēt, kad
ir ieslēgtas tuvās gaismas.
Tuvās gaismas un gabarītlukturi.
Var ieslēgt tālās gaismas.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Aktīvās tālās gaismas ieslēgtas/
izslēgtas.
A
Ja automašīna stāv, bet darbojas, grozāmo gredzenu var
pagriezt
pozīcijā no citas pozīcijas, lai ieslēgtu tikai
gabarītlukturus, nevis citas apgaismes ierīces.
Kreisā svirslēdža grozāmais gredzens.
Kad automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes pozīcijā II, pagriežamā gredzena dažādajās pozīcijās ir pieejamas šādas funkcijas:
1
152
Volvo iesaka braukšana slaikā izmantot režīmu
.
Attiecas uz transportlīdzekļiem ar halogēna priekšējiem lukturiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
APGAISMOJUMS
regulēšanas funkcija, un tādēļ tie nav aprīkoti ar
priekšējo lukturu augstuma regulēšanas īkšķratu.
BRĪDINĀJUMS
Automašīnas apgaismojuma sistēma
nespēj noteikt, kad dienas gaisma ir pārāk
vāja vai pietiekoši spēcīga, piemēram,
miglā un lietū.
Vadītājam vienmēr jānodrošina, lai automašīna tiktu vadīta ar satiksmes apstākļiem
atbilstoši noregulētiem lukturiem un ievērojot visus spēkā esošos satiksmes noteikumus.
Instrumentu paneļa ritenītis
Automašīnām ar gaismas diožu2 priekšējiem lukturiem* ir automātiska priekšējo lukturu stara augstuma
2 Gaismas diodes (Light Emitting Diode)
1 Attiecas uz transportlīdzekļiem ar halogēna
Salona spilgtuma regulēšanas ritenītis
Priekšējo lukturu stara augstuma regulēšanas ritenītis1
Saistītā informācija
Apgaismojuma funkciju regulēšana
centrālajā displejā
Vairākas lukturu funkcijas var regulēt un aktivizēt centrālajā displejā. Tas attiecas, piemēram, uz aktīvajiem tālās gaismas lukturiem,
mājās nokļūšanas apgaismojumu un pietuvošanās apgaismojumu.
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
•
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā displejā (153 lpp.)
•
•
•
Salona apgaismojums (164 lpp.)
•
•
•
Tālo gaismu lietošana (157 lpp.)
3. Atlasiet Ārējie lukturi vai Salona
gaismas un pēc tam funkciju, kas ir jānoregulē.
Tuvās gaismas (156 lpp.)
Saistītā informācija
Priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas gaismas* (160 lpp.)
•
•
•
•
•
•
•
•
Gabarītlukturi (155 lpp.)
Pagrieziena rādītāju izmantošana
(159 lpp.)
Aizmugurējais miglas lukturis (161 lpp.)
2. Nospiediet My Car
apgaismojums.
Aktīvie pagrieziena lukturi* (159 lpp.)
Bremžu signāls (162 lpp.)
Avārijas bremžu signāli (162 lpp.)
Avārijas gaismas signalizācija (162 lpp.)
•
•
Lukturi un
Gaismu slēdži (152 lpp.)
Aktīvās tālās gaismas (157 lpp.)
Mājās nokļūšanas apgaismojuma lietošana (163 lpp.)
Approach light duration (163 lpp.)
Pagrieziena rādītāju izmantošana
(159 lpp.)
•
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (132 lpp.)
•
Funkciju skats centrālajā displejā
(122 lpp.)
priekšējiem lukturiem.
* Papildaprīkojums/piederums. 153
APGAISMOJUMS
Priekšējo lukturu līmeņa
regulēšana
Priekšējo lukturu stara augstumu3 maina,
izmantojot vienu no instrumentu paneļa īkšķratiem.
Automašīnas noslodze maina priekšējo lukturu
stara vertikālo regulējumu, kas var apžilbināt
pretimbraucošos ceļu satiksmes dalībniekus.
Lai no tā izvairītos, noregulējiet priekšējo lukturu līmeni. Pazeminiet staru, ja automašīna ir
smagi piekrauta.
1.
Ļaujiet dzinējam darboties vai atstājiet
automašīnas elektrosistēmu aizdedzes
pozīcijā I.
2. Ritiniet ritenīti uz augšu/uz leju, lai paceltu
priekšējo lukturu līmeni augstāk/nolaistu
to zemāk.
154
Vadītājs un pasažieris priekšējā
pasažiera sēdeklī.
2
220 kg smaga krava bagāžas
nodalījumā.
Vadītājs un maksimālā krava
bagāžas nodalījumā.
Īkšķrata pozīcijas piemēri.
Īkšķrats pozīcijā 0
Saistītā informācija
Īkšķrats pozīcijā 1
•
Noslodzes gadījumi
Īkšķrata
pozīcija
Tikai vadītājs.
0
Vadītājs un pasažieris priekšējā
pasažiera sēdeklī.
0
Vadītājs un pasažieris priekšējā
pasažiera sēdeklī.
1
Aizmugurējā sēdeklī sēž trīs
pasažieri.
uz transportlīdzekļiem ar halogēna priekšējiem lukturiem.
Īkšķrata
pozīcija
Aizmugurējā sēdeklī sēž trīs
pasažieri.
Tālāk ir parādīta īkšķrata pozīcija, kas jāizmanto dažādos noslodzes gadījumos.
3 Attiecas
Noslodzes gadījumi
Gaismu slēdži (152 lpp.)
2
APGAISMOJUMS
Gabarītlukturi
Gabarītlukturus var izmantot, lai citi ceļu
satiksmes dalībnieki redzētu automašīnu, ja
tā tiek apturēta vai novietota stāvēšanai.
Gabarītlukturus ieslēdz ar stūres svirslēdža
grozāmo gredzenu.
pozīcijā no citas pozīcijas, lai ieslēgtu tikai
gabarītlukturus, nevis citas apgaismes ierīces.
Braucot vairāk nekā 30 sekundes ar maks.
10 km/h (aptuveni 6 mph) vai ja ātrums pārsniedz 10 km/h (aptuveni 6 mph), tiek ieslēgti
dienas gaitas lukturi. Šajā gadījumā vadītājam
slēdzis jāpagriež kādā citā pozīcijā, nevis
.
Ja bagāžas nodalījuma pārsegs tiek atvērts
tumšā laikā, tiek ieslēgti aizmugures gabarītlukturi (ja tie vēl nedeg), lai brīdinātu aizmugurē esošos satiksmes dalībniekus. Tas notiek
neatkarīgi no rotējošā gredzena pozīcijas un
automašīnas elektrosistēmas aizdedzes pozīcijas.
Dienas gaismas lukturi
Automašīnā ir sensori, kas nosaka gaismas
apstākļus apkārtējā vidē. Dienas gaitas lukturi
iedegas, kad stūres svirslēdža pagriežamais
,
gredzens tiek pagriezts pozīcijā
vai
un automašīnas elektrosistēma
atrodas aizdedzes pozīcijā II. Pozīcijā
priekšējie lukturi tiek automātiski pārslēgti uz
tuvajām gaismām, ja dienasgaisma ir vāja vai
ir iestājusies tumsa.
Saistītā informācija
Svirslēdža rotējošais gredzens gabarītlukturu pozīcijā.
Pagrieziet pagriežamo gredzenu pozīcijā
— tiek ieslēgti gabarītlukturi (vienlaikus ieslēdzas numura zīmes apgaismojums).
Ja automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes pozīcijā II, tiek ieslēgti dienas gaitas lukturi, nevis priekšējie gabarītlukturi. Kad pagriežamais gredzens atrodas šajā pozīcijā, gabarītlukturi ir ieslēgti neatkarīgi no automašīnas
elektrosistēmas aizdedzes pozīcijas.
Ja automašīna stāv, bet darbojas, grozāmo
gredzenu var pagriezt gabarītlukturu
•
•
•
Gaismu slēdži (152 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (430 lpp.)
Priekšējā avārijas signālluktura/gabarītluktura spuldzes nomaiņa (642 lpp.)
Svirslēdža rotējošais gredzens pozīcijā AUTO.
Ja svirslēdža grozāmais gredzens atrodas
pozīcijā
, braucot dienas laikā, ir iedegti
dienas gaitas lukturi (DRL4). Vājā dienasgaismā vai tumsā automašīna automātiski pārslēdz priekšējos lukturus no dienas gaitas lukturiem uz tuvās gaismas lukturiem. Pārslēgšana uz tuvās gaismas lukturiem notiek arī tad,
}}
155
APGAISMOJUMS
||
ja tiek aktivizēti priekšējie miglas lukturi*
un/vai aizmugurējais miglas lukturis.
BRĪDINĀJUMS
Šī sistēma palīdz taupīt enerģiju - tā nespēj
visās situācijās, piemēram, miglā un lietū,
noteikt, kad dienas gaisma ir pārāk vāja vai
pietiekoši spēcīga.
Tuvās gaismas
Braucot ar svirslēdža pagriežamo gredzenu
, tuvās gaismas lukturi tiek
pozīcijā
automātiski aktivizēti vājā dienasgaismā vai
tumsā vai kad automašīnas elektrosistēma
atrodas aizdedzes pozīcijā II.
Vadītājam vienmēr jānodrošina, lai automašīna tiktu vadīta ar atbilstoši satiksmes
situācijai noregulētiem lukturiem un ievērojot visus spēkā esošos satiksmes noteikumus.
Saistītā informācija
Gaismu slēdži (152 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (430 lpp.)
Tuvās gaismas (156 lpp.)
Priekšējā avārijas signālluktura/gabarītluktura spuldzes nomaiņa (642 lpp.)
Svirslēdža rotējošais gredzens pozīcijā AUTO.
•
156
•
•
•
•
Gaismu slēdži (152 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (430 lpp.)
Dienas gaismas lukturi (155 lpp.)
Tuvo gaismu luktura nomaiņa (640 lpp.)
Kamēr svirslēdža pagriežamais gredzens atrodas pozīcijā
, tuvās gaismas tiek aktivizētas automātiski, ja:
•
•
4 Daytime
Tuneļa uztveršana
Automašīna uztver iebraukšanu tunelī un pārslēdz dienas gaitas lukturus uz tuvajām gaismām.
ņemiet vērā, ka, lai darbotos tuneļu uztveršanas funkcija, kreisās puses svirslēdža rotējoša.
jam gredzenam jāatrodas režīmā
Saistītā informācija
•
•
•
•
Kad svirslēdža pagriežamais gredzens atrodas
, tuvās gaismas lukturi ir vienmēr
pozīcijā
aktivizēti, kad automašīnas elektrosistēma
atrodas aizdedzes pozīcijā II.
tiek aktivizēti priekšējie miglas lukturi*;
tiek aktivizēts aizmugurējais miglas lukturis;
tiek aktivizēti priekšējie un aizmugurējie
miglas lukturi;
Running Lights
* Papildaprīkojums/piederums.
APGAISMOJUMS
Tālo gaismu lietošana
Tālās gaismas vada ar kreiso svirslēdzi. Tālās
gaismas lukturi ir automašīnas spēcīgākā
apgaismes ierīce, kas ir jāizmanto labākas
redzamības panākšanai, braucot tumsā, ja
vien netiek apžilbināti citi ceļu satiksmes
dalībnieki.
5 vai
. Aktivizējiet tālās
cijā
gaismas, pārvietojot svirslēdzi uz priekšu.
Deaktivizējiet, pārvietojot svirslēdzi atpakaļ.
Ja tālās gaismas ir aktivizētas, vadītāja displejā izgaismojas simbols
.
Saistītā informācija
•
•
•
Aktīvās tālās gaismas
Aktīvās tālās gaismas ir funkcija, kas izmanto
vējstikla augšpusē esošo kameras sensoru,
lai uztvertu pretī braucošo transportlīdzekļu
priekšējo lukturu gaismas vai priekšā esošo
transportlīdzekļu aizmugurējo lukturu gaismas, un pēc tam pārslēdz tālās gaismas uz
tuvajām gaismām.
Gaismu slēdži (152 lpp.)
Aktīvās tālās gaismas (157 lpp.)
Tālo gaismu luktura nomaiņa (641 lpp.)
Stūres svirslēdzis ar rotējošu gredzenu.
Tālo gaismu "zibsnīšana"
Pārvietojiet svirslēdzi mazliet uz aizmuguri
tālo gaismu signāla pozīcijā. Tiklīdz svirslēdzis tiks atlaists, iedegsies tālās gaismas.
Tālās gaismas
Tālās gaismas var aktivizēt, ja stūres svirslēdža rotējošais gredzens atrodas pozī-
5 Ja
ir aktivizēti tuvās gaismas lukturi.
Simbols
apzīmē aktīvās tālās gaismas.
Funkcija var ieslēgties, braucot tumsā ar aptuveni 20 km/h (aptuveni 12 mph) vai lielāku
ātrumu. Šī funkcija var ņemt vērā arī ielas
apgaismojumu. Kad kameras sensors vairs
nenosaka nevienu pretimbraucošu vai priekšā
braucošu automašīnu, aptuveni pēc sekundes
tiek atkal ieslēgtas tālās gaismas.
}}
157
APGAISMOJUMS
||
Aktīvo tālo gaismu aktivizēšana
Tas pats attiecas uz gadījumiem, kas
šis simbols tiek attēlots kopā ar paziņojumu Vējstikla sensors Sensors
bloķēts, skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu.
Aktīvās tālās gaismas aktivizē un deaktivizē,
. Pēc
pagriežot kreiso svirslēdzi pozīcijā
tam gredzens atgriežas pozīcijā
. Kad ir
aktivizētas tālās gaismas, vadītāja displejā ar
. Kad
baltu gaismu izgaismojas simbols
ir ieslēgtas tālās gaismas, simbols izgaismojas
zilā krāsā.
Aktīvās tālās gaismas var būt īslaicīgi nepieejamas, piemēram, situācijā, kad ir bieza migla
vai spēcīgs lietus. Kad atkal ir pieejamas aktīvās tālās gaismas vai vējstikla sensori vairs nav
aizsegti, paziņojums nodziest un izgaismojas
simbols
.
Ja aktīvās tālās gaismas tiek izslēgtas, kamēr
deg tālās gaismas, nekavējoties tiek ieslēgtas
tuvās gaismas.
Aktīvās tālās gaismas nav jāaktivizē atkārtoti
katrā automašīnas iedarbināšanas reizē.
Adaptīva funkcija: Tuvās gaismas tieši pret pretī
braucošajiem transportlīdzekļiem, bet pastāvīgas
tālās gaismas abās transportlīdzekļa pusēs.
Adaptīva funkcija
Tālās gaismas tiek daļēji aptumšotas, tas ir, ja
gaismas ir nedaudz spožākas par tuvajām
vadītāja displejā ir
gaismām, simbols
zilā krāsā.
Automašīnām ar LED6 priekšējiem lukturiem*
aktīvajām tālajām gaismām ir adaptīva funkcionalitāte7. Šajā gadījumā atšķirībā no parastās aptumšošanas funkcijas tālās gaismas
paliek iedegtas abās pretimbraucošo vai
priekšā braucošo transportlīdzekļu pusēs —
tiek aptumšota tikai tā gaismas stara daļa,
kura ir vērsta tieši uz transportlīdzekli.
BRĪDINĀJUMS
Aktīvās tālās gaismas ir optimāla gaismas
stara izmantošanas palīglīdzeklis piemērotos apstākļos.
Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par manuālo
pārslēgšanos starp tālajām un tuvajām
gaismām, kad to prasa satiksmes situācijas
vai laika apstākļi.
Aktīvo tālo gaismu ierobežojumi
Kameras sensoram, uz kuru pamatojas funkcijas darbība, ir noteikti ierobežojumi.
Ja šis simbols tiek attēlots vadītāja
displejā kopā ar paziņojumu Aktīvās
tālās gaismas Īslaicīgi nav
pieejams, tuvās un tālās gaismas
jāpārslēdz manuāli. Kad parādās šie paziņonodziest.
jumi, simbols
Saistītā informācija
•
•
•
Gaismu slēdži (152 lpp.)
Tālo gaismu lietošana (157 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(419 lpp.)
6 Gaismas diodes (Light Emitting Diode)
7 Atkarībā no automašīnas aprīkojuma līmeņa.
158
* Papildaprīkojums/piederums.
APGAISMOJUMS
Pagrieziena rādītāju izmantošana
PIEZĪME
Automašīnas pagrieziena rādītājus var darbināt ar kreisās puses svirslēdzi. Pagrieziena
rādītāju lukturi iemirgojas trīs reizes vai mirgo
nepārtraukti atkarībā no tā, cik tālu augšā vai
lejā ir pārvietots svirslēdzis.
•
Šo automātisko mirgošanu var pārtraukt, nekavējoties pārslēdzot svirslēdzi pretējā virzienā.
•
Ja pagrieziena rādītāju simbols vadītāja
displejā mirgo straujāk nekā parasti,
skatiet ziņojumu vadītāja displejā.
Aktīvie pagrieziena lukturi*
Aktīvie pagrieziena lukturi ir izstrādāti tā, lai
nodrošinātu papildu apgaismojumu līkumos
un krustojumos. Automašīnām ar LED8 priekšējiem lukturiem* var būt aktīvie pagrieziena
lukturi — atkarībā no automašīnas aprīkojuma
līmeņa.
Pastāvīgs mirgojošs signāls
Pārvietojiet svirslēdzi uz augšu vai uz leju
līdz gala pozīcijai.
Svirslēdzis paliek savā stāvoklī, pārslēgšana
atpakaļ notiek manuāli vai automātiski, pagriežot stūri.
Saistītā informācija
Pagrieziena rādītāji.
•
•
Īslaicīgs mirgojošs signāls
Pārvietojiet svirslēdzi uz augšu vai uz leju
līdz pirmajai pozīcijai un atlaidiet. Pagrieziena rādītāju lukturi iemirgojas trīs reizes.
Ja funkcija ir deaktivizēta centrālajā displejā, lukturi iemirgojas vienreiz.
•
Avārijas gaismas signalizācija (162 lpp.)
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā displejā (153 lpp.)
Priekšējā pagrieziena rādītāja spuldzes
nomaiņa (643 lpp.)
Priekšējo lukturu gaismas staru trajektorija, kad šī
funkcija ir attiecīgi izslēgta (pa kreisi) un ieslēgta (pa
labi).
Aktīvie pagrieziena lukturi seko stūres kustībai,
papildus izgaismojot ceļu līkumos un krustojumos un tādējādi var nodrošināt vadītājam
labāku redzamību.
Funkcija tiek aktivēta automātiski, iedarbinot
automobili. Funkcijas traucējumu gadījumā
vadītāja displejā izgaismojas simbols
, un
8 Gaismas
diodes (Light Emitting Diode)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 159
APGAISMOJUMS
||
vienlaikus vadītāja displejā tiek parādīts skaidrojošs teksts.
Priekšējie miglas lukturi/līkumu
izgaismošanas gaismas*
Šī funkcija ir aktīva tikai vājā dienasgaismā vai
tumsā un tikai tad, ja automašīna atrodas
kustībā un ir ieslēgtas tuvās gaismas.
Miglas lukturus aktivizē manuāli, braucot
miglā, un automātiski, braucot atpakaļgaitā,
lai papildinātu atpakaļgaitas lukturus.
Funkcijas deaktivizēšana/aktivizēšana
Ja automašīna ir aprīkota ar līkumu izgaismošanas lukturiem*, miglas lukturi tiek automātiski ieslēgti blāvā dienas gaismā vai tumsā,
lai izgaismotu zonu automašīnas priekšā pa
diagonāli.
Šī funkcija ir aktivizēta, kad automašīna tiek
piegādāta no rūpnīcas, un to var deaktivizēt/
aktivizēt centrālā displeja funkciju skatā.
Nospiediet taustiņu Aktīvie
līkumu izgaism. lukturi.
Nospiediet pogu, lai aktivizētu un deaktivizētu.
Kad tiek ieslēgti priekšējie miglas lukturi, vadīsimbols.
tāja displejā iedegas
Priekšējie miglas lukturi tiek automātiski
izslēgti, kad tiek izslēgta automašīna vai kad
pagriežamais gredzens uz svirslēdža tiek
pagriezts pozīcijā
.
PIEZĪME
Dažādās valstīs noteikumi par aizmugurējo
miglas lukturu izmantošanu atšķiras.
Līkumu izgaismošanas gaismas*
Priekšējie miglas lukturi var ietvert līkumu
izgaismošanas gaismu funkciju, kas īslaicīgi
izgaismo diagonāli pretī automašīnas priekšpusei esošo zonu stūres pagriešanas virzienā
asos līkumos vai tajā virzienā, kura pagrieziena
rādītāji ir ieslēgti.
Saistītā informācija
•
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā displejā (153 lpp.)
•
Priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas gaismas* (160 lpp.)
Spiedpoga priekšējo miglas lukturu ieslēgšanai.
Aizmugurējos miglas lukturus var ieslēgt, tikai
kad automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes pozīcijā II un pagriežamais gredzens
uz svirslēdža atrodas pozīcijā
,
vai
.
Šī funkcija tiek aktivizēta vājā dienasgaismā
vai tumsā, kad svirslēdža pagriežamais gredzens atrodas pozīcijā
vai
un
automašīnas ātrums ir mazāks par aptuveni
30 km/h (aptuveni 20 mph).
Turklāt, braucot atpakaļgaitā, papildus atpakaļgaitas lukturiem tiek ieslēgti abi līkumu
izgaismošanas lukturi.
Šī funkcija ir aktivizēta, kad automašīna tiek
piegādāta no rūpnīcas, un to var aktivizēt un
deaktivizēt centrālajā displejā.
160
* Papildaprīkojums/piederums.
APGAISMOJUMS
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Gaismu slēdži (152 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (430 lpp.)
Aizmugurējais miglas lukturis (161 lpp.)
Aktīvie pagrieziena lukturi* (159 lpp.)
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā displejā (153 lpp.)
Aizmugurējais miglas lukturis
Aizmugurējā luktura gaisma ir ievērojami spēcīgāka par parastajiem aizmugurējiem lukturiem, un to var lietot tikai pasliktinātas redzamības apstākļos, ko izraisa migla, sniegs,
dūmi vai putekļi, lai citi ceļu satiksmes dalībnieki tiktu laicīgi brīdināti par priekšā braucošo transportlīdzekli.
Nospiediet pogu lai ieslēgtu/izslēgtu lukturus.
Ieslēdzot aizmugurējo miglas lukturi, vadītāja
.
displejā iedegas simbols
Aizmugurējais miglas lukturis izslēdzas automātiski, kad:
•
kad tiek izslēgta automašīna vai kad svirslēdža pagriežamais gredzens tiek
pagriezts pozīcijā
;
•
svirslēdža pagriežamais gredzens atrodas
un tiek izslēgti priekšējie
pozīcijā
miglas lukturi.
PIEZĪME
Dažādās valstīs atšķiras noteikumi par aizmugurējo miglas lukturu izmantošanu.
Saistītā informācija
Spiedpoga aizmugurējā miglas luktura ieslēgšanai.
Aizmugurējais miglas lukturis ir lukturis automašīnas aizmugurē vadītāja pusē.
Aizmugurējo miglas lukturi var ieslēgt tikai
gadījumā, ja:
•
ir aktīva aizdedzes pozīcija II un svirslēdža
pagriežamais gredzens atrodas pozīcijā
vai
;
•
svirslēdža pagriežamais gredzens atrodas
un ir ieslēgti priekšējie
pozīcijā
miglas lukturi.
•
•
•
•
Gaismu slēdži (152 lpp.)
Priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas gaismas* (160 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (430 lpp.)
Aizmugurējā miglas luktura nomaiņa
(643 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 161
APGAISMOJUMS
Bremžu signāls
Avārijas bremžu signāli
Avārijas gaismas signalizācija
Bremžu signāls automātiski iedegas bremzēšanas laikā.
Bremžu lukturis iedegas, kad tiek nospiests
bremžu pedālis un kad automašīna tiek automātiski bremzēta ar vienu no vadītāja atbalsta
sistēmām.
Avārijas bremžu signāli tiek ieslēgti, lai brīdinātu aizmugurē esošās automašīnas par
strauju bremzēšanu.
Avārijas gaismas signalizācija brīdina citus
ceļu satiksmes dalībniekus, vienlaikus aktivizējot visus automašīnas pagrieziena rādītājus.
Šo funkciju var izmantot, lai brīdinātu citus
vadītājus par bīstamu satiksmes situāciju.
Saistītā informācija
•
•
•
Avārijas bremžu signāli (162 lpp.)
Bremžu funkcijas (433 lpp.)
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
Šī funkcija nozīmē, ka bremžu lukturi mirgo,
nevis vienmērīgi izgaismojas kā parastas
bremzēšanas laikā.
Avārijas bremžu signāli ieslēdzas straujas
bremzēšanas laikā vai gadījumos, kad sistēma
ABS tiek aktivizēta lielā ātrumā.
Kad vadītājs bremzē līdz nelielam ātrumam un
pēc tam atlaiž bremzes, bremžu lukturis paliek
iedegts kā parasti.
Vienlaikus tiek aktivizēta automašīnas avārijas
gaismas signalizācija. Tas mirgo, līdz vadītājs
atkal palielina automašīnas ātrumu vai izslēdz
automašīnas avārijas gaismas signālu.
Saistītā informācija
•
•
•
162
Bremžu signāls (162 lpp.)
Kājas bremze (433 lpp.)
Avārijas gaismas signalizācija (162 lpp.)
Avārijas gaismas signālu taustiņš.
Nospiediet taustiņu, lai aktivētu mirgojošo
avārijas gaismas signālu.
Ja automašīna bremzē tik spēcīgi, ka tiek
ieslēgti avārijas bremžu signāllukturi, un
ātrums ir neliels, automātiski tiek ieslēgts avārijas gaismas signāls. Kad ārkārtas bremzēšanas lukturi ir beiguši mirgot, sāk mirgot avārijas gaismas signāls, un tas tiek automātiski
deaktivizēts, kad automašīna uzsāk gaitu, un
to var arī deaktivizēt, nospiežot pogu.
APGAISMOJUMS
PIEZĪME
Noteikumi par avārijas brīdinājuma lukturu
lietošanu dažādās valstīs atšķiras.
Saistītā informācija
•
•
Avārijas bremžu signāli (162 lpp.)
Pagrieziena rādītāju izmantošana
(159 lpp.)
Mājās nokļūšanas apgaismojuma
lietošana
Daļa ārējā apgaismojuma var palikt ieslēgta
un kalpot par apgaismojumu drošai nokļūšanai mājās pēc tam, kad automobilis ir aizslēgts.
Lai aktivētu šo funkciju:
1.
Izslēdziet automašīnu.
2. Pārvietojiet kreisās puses svirslēdzi uz
instrumentu paneļa pusi un atlaidiet.
3. Izkāpiet no mašīnas un aizslēdziet durvis.
> Iedegas simbols vadītāja displejā, lai
norādītu, ka funkcija ir aktivizēta un ārējais apgaismojums ir ieslēgts: Gabarītlukturi, priekšējie lukturi, numura zīmes
apgaismojums un apgaismojums ārējos
rokturos*.
Approach light duration
Pietuvošanās apgaismojums tiek ieslēgts,
atslēdzot automašīnu, un to izmanto, lai no
attāluma ieslēgtu automašīnas apgaismojumu.
Šī funkcija tiek aktivizēta, kad atslēgšanai tiek
izmantota tālvadības atslēga. Dienas gaismā
tiek aktivizēti gabarītlukturi, iekšējie jumta lukturi, grīdas lukturi un bagāžas zonas apgaismojums. Vājā dienas gaismā vai tumsā tiek
aktivizēts arī numura zīmes apgaismojums un
apgaismojums ārējos rokturos* ar to gaismas
avotu pret zemi.
Apgaismojums paliek ieslēgts aptuveni 2
minūtes, ja nevienas durvis netiek atvērtas. Ja
aktivizācijas laikā tiek atvērtas kādas durvis,
iekšējā apgaismojuma un ārējo rokturu apgaismojuma* laiks tiek paildzināts.
Mājupceļa apgaismojuma degšanas ilgumu
var iestatīt vidējā displejā.
Šo funkciju var aktivizēt un deaktivizēt centrālajā displejā.
Saistītā informācija
Saistītā informācija
•
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā displejā (153 lpp.)
•
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā displejā (153 lpp.)
•
Approach light duration (163 lpp.)
•
Mājās nokļūšanas apgaismojuma lietošana (163 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgu; (243 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 163
APGAISMOJUMS
Salona apgaismojums
Pasažieru salons ir aprīkots ar vairāku veidu
apgaismojumu, piemēram, galveno salona
apgaismojumu, pielāgojamu dekoratīvo
apgaismojumu un lasīšanas apgaismojumu.
Visu salona apgaismojumu var ieslēgt un
izslēgt manuāli vismaz 5 minūšu laikā pēc:
•
automašīnas izslēgšanas un tās elektrosistēmas ieslēgšanas aizdedzes pozīcijā 0
•
automašīnas atslēgšanas ja tā vēl nav
iedarbināta.
Priekšējais jumta apgaismojums
Pasažieru salona apgaismojuma automātiskās darbības funkcija
Lasāmlampa, labā puse
Lasīšanas apgaismojums
Labajā un kreisajā pusē esošās lampas lasīšanai var ieslēgt un izslēgt, īsi nospiežot taustiņus jumta konsolē. Spilgtumu regulē, turot
iespiestu taustiņu.
Lasāmlampa, kreisā puse
Salona apgaismojums
164
sānu durvis ir bijušas atvērtas vairāk nekā
2 minūtes.
Aizmugurējais jumta apgaismojums
Automašīnas aizmugurē atrodas lasīšanas
apgaismojums, ko var lietot arī kā pasažieru
salona apgaismojumu.
Salona apgaismojums
Grīdas un salona jumta apgaismojumu var
ieslēgt un uzslēgt, īsi nospiežot jumta konsolē
esošo taustiņu.
Pasažieru salona apgaismojuma
automātiskās darbības funkcija
Automātisko funkciju var aktivizēt, īsi nospiežot jumta konsolē esošo taustiņu AUTO. Kad
automātiskā sistēma ir aktivizēta, gaismas
indikators pogā iedegas un pasažieru salona
apgaismojums tiek ieslēgts un izslēgts
saskaņā ar tālāk norādītajiem principiem.
Pasažieru salona apgaismojums iedegas, kad:
Priekšējo lasāmlampu un salona apgaismojuma slēdži jumta konsolē.
•
•
•
•
automašīna tiek atslēgta;
automašīna tiek izslēgta;
tiek atvērtas sānu durvis.
Pasažieru salona apgaismojums nodziest, kad:
•
•
•
Lampas lasīšanai virs aizmugurējā sēdekļa.
Lampas lasīšanai var ieslēgt un izslēgt, īsi
nospiežot lampas taustiņu. Spilgtumu regulē,
turot iespiestu taustiņu.
Cimdu nodalījuma apgaismojums
Cimdu nodalījuma apgaismojums ieslēdzas un
izslēdzas, kad nodalījuma vāks attiecīgi tiek
atvērts vai aizvērts.
automašīna tiek aizslēgta;
Saulessarga spogulīša apgaismojums*
automašīna tiek iedarbināta;
Saulessarga spogulīša apgaismojums ieslēdzas un izslēdzas, attiecīgi atverot vai aizverot
vāciņu.
tiek aizvērtas sānu durvis;
* Papildaprīkojums/piederums.
APGAISMOJUMS
Zemes apgaismojums*
Zemes apgaismojums tiek ieslēgts vai
izslēgts, atverot vai aizverot attiecīgās durvis.
Apgaismojums tuneļkonsoles
priekšējā glāžu turētājā
Sliekšņu apgaismojums tiek ieslēgts vai
izslēgts, atverot vai aizverot durvis.
Apgaismojums tuneļkonsoles priekšējos glāžu
turētājos tiek ieslēgts, kad automašīna tiek
atslēgta, un tiek izslēgts, kad automašīna tiek
aizslēgta. Spilgtumu var precīzi regulēt,
izmantojot ritenīti instrumentu panelī.
Bagāžas nodalījuma apgaismojums
Saistītā informācija
Sliekšņu apgaismojums
Apgaismojums bagāžas nodalījumā tiek
ieslēgts vai izslēgts, kad tiek atvērts vai aizvērts bagāžas nodalījuma pārsegs.
Dekoratīvais apgaismojums
Apkārtējais apgaismojums tiek ieslēgts, atverot durvis, un izslēgts, kad automašīnu aizslēdz. Dekoratīvā apgaismojuma intensitāti var
pielāgot centrālajā displejā un arī precīzi noregulēt ar ritenīti instrumentu panelī.
Noskaņas apgaismojums*
Automašīna ir aprīkota ar gaismas diodēm, kas
ļauj mainīt apgaismojuma krāsu. Šis apgaismojums deg, kad automašīna darbojas.
Noskaņas apgaismojuma intensitāti var pielāgot centrālajā displejā un arī precīzi noregulēt
ar ritenīti instrumentu panelī.
Apgaismojums durvju glabāšanas
nodalījumos
Apgaismojums durvju glabāšanas nodalījumos
tiek ieslēgts, atverot durvis, un izslēgts, kad
automašīnu aizslēdz. Spilgtumu var precīzi
regulēt, izmantojot ritenīti instrumentu panelī.
•
Salona apgaismojuma pielāgošana
(165 lpp.)
•
•
•
Gaismu slēdži (152 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (430 lpp.)
Pasažieru salona interjers (586 lpp.)
Salona apgaismojuma pielāgošana
Salona apgaismojuma ieslēgšanās mainās
atkarībā no izvēlētās aizdedzes pozīcijas.
Salona apgaismojumu var noregulēt ar ritenīti
instrumentu panelī, un noteiktas apgaismojuma funkcijas var regulēt arī centrālajā displejā.
Ritenīti instrumentu panelī pa
kreisi no stūres izmanto, lai
pielāgotu displeja apgaismojuma, vadības elementu
apgaismojuma, apkārtējā
dekoratīvā apgaismojuma un
noskaņas apgaismojuma
spilgtumu*
Apkārtējā dekoratīvā apgaismojuma
regulēšana
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car Lukturi un
apgaismojums Salona gaismas.
3. Izvēlieties kādu no šiem iestatījumiem:
•
Zem Apkārtējā apgaismojuma
intensitāte atlasiet Izslēgts, Zems un
Augsts.
•
Zem Apkārtējā apgaismojuma
līmenis atlasiet Samazināts un Pilns.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 165
APGAISMOJUMS
||
Noskaņas apgaismojuma regulēšana*
Saistītā informācija
Automašīna ir aprīkota ar vairākām gaismas
diodēm, kas ļauj mainīt apgaismojuma krāsu.
Šis apgaismojums deg, kad automašīna darbojas.
•
•
Salona apgaismojums (164 lpp.)
•
Aizdedzes pozīcijas (430 lpp.)
Apgaismojuma spilgtuma maiņa
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā displejā (153 lpp.)
2. Nospiediet My Car Lukturi un
apgaismojums Salona gaismas
Salona noskaņas apgaismojums.
3. Zem Salona noskaņas apgaism.
intensitāte atlasiet Izslēgts, Zems un
Augsts.
Apgaismojuma krāsas maiņa
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car Lukturi un
apgaismojums Salona gaismas
Salona noskaņas apgaismojums.
3. Lai mainītu apgaismojuma krāsu, izvēlieties Pēc temperatūras vai Pēc krāsas.
Izmantojot opciju Pēc temperatūras,
apgaismojums mainās atbilstoši iestatītajai pasažieru salona temperatūrai.
Ar opciju Pēc krāsas var izmantot apakškategoriju Motīva krāsas turpmākai pielāgošanai.
166
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Logi, stikli un spoguļi
Automašīnā ir vairāki dažādi logi, stikla paneļi
un spoguļi. Daži automašīnas logi ir laminēti.
Vējstikls ir no laminēta stikls, un laminēts
stikls ir pieejams kā papildaprīkojums arī
noteiktās citās stikla zonās. Laminētais stikls ir
rūdīts, un tas nodrošina labāku aizsardzību
pret ielaušanos, kā arī labāku skaņas izolāciju
pasažieru nodalījumā.
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana
(223 lpp.)
Uz logiem, kuros iestiklots daudzslāņainais stikls, ir
norādīts simbols1
Saistītā informācija
•
Logu un saulessargu aizsardzība pret
iespiešanu (168 lpp.)
•
•
•
•
•
•
•
Jumta lūka* (176 lpp.)
•
1
168
Logu un saulessargu aizsardzība
pret iespiešanu
Visiem elektriski vadāmiem logiem un saulessargiem* ir aizsardzība pret iespiešanu, kas
nostrādā, ja to atvēršanu vai aizvēršanu bloķē
kāds objekts.
Ja kustība tiek bloķēta, tā tiek apturēta un
automātiski notiek kustība pretējā virzienā līdz
aptuveni 50 mm (aptuveni 2 collu) no bloķēšanas pozīcijas (vai pilnas ventilācijas stāvoklī).
Aizsardzību pret iespiešanu var ignorēt, kad
aizvēršana ir atcelta, piemēram, ja ir izveidojies
apledojums, turpinot spiest vadības slēdzi
vienā un tajā pašā virzienā.
Ja ir radusies kļūme ar aizsardzību pret iespiešanu, to var atiestatīt.
BRĪDINĀJUMS
Ja ir ticis atvienots startera akumulators,
automātiskas atvēršanas un aizvēršanas
funkcija ir jāatiestata, lai tā darbotos
pareizi. Lai darbotos aizsardzība pret
iespiešanu, jāveic atiestatīšana.
Elektriskie logu pacēlāji (170 lpp.)
Atpakaļskata spoguļi (173 lpp.)
Saulessargu lietošana* (172 lpp.)
Augšējais displejs* (142 lpp.)
Vējstikla tīrītāju lietošana (179 lpp.)
Saistītā informācija
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (182 lpp.)
•
Aizsardzības pret iespiešanu atiestatīšanas darbības (169 lpp.)
Vējstikla apsildes* aktivizēšana un deaktivizēšana (222 lpp.)
•
Elektrisko logu pacēlāju darbināšana
(170 lpp.)
Neattiecas uz vējstiklu, kam vienmēr ir izmantots laminēts stikls, tādēļ tam nav šī simbola.
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
•
•
Saulessargu lietošana* (172 lpp.)
Jumta lūkas vadība* (177 lpp.)
Aizsardzības pret iespiešanu
atiestatīšanas darbības
Ja rodas problēma ar elektrisko logu pacēlāju
elektriskajām funkcijām, var pārbaudīt atiestatīšanas darbību virkni.
Elektriski vadāmajiem saulessargiem* ir atiestatīšanas darbību virkne, ko var pārbaudīt, ja
nepieciešams.
Saistītā informācija
•
Logu un saulessargu aizsardzība pret
iespiešanu (168 lpp.)
•
Elektrisko logu pacēlāju darbināšana
(170 lpp.)
•
Saulessargu lietošana* (172 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Ja ir ticis atvienots startera akumulators,
automātiskas atvēršanas un aizvēršanas
funkcija ir jāatiestata, lai tā darbotos
pareizi. Lai darbotos aizsardzība pret
iespiešanu, jāveic atiestatīšana.
Ja problēma atkārtojas vai ir saistīta ar jumta
lūku, sazinieties ar autoservisu2.
Elektriski vadāmo logu atiestatīšana
1. Sāciet ar logu aizvērtā pozīcijā.
2. Pēc tam manuālā pozīcijā to ar vadības
slēdžiem 3 reizes pilnīgi aizveriet.
> Sistēma tiek automātiski inicializēta.
Saulessarga atiestatīšana*
1. Sāciet ar saulessargu ievilktā stāvoklī.
2. Nospiediet vadības slēdzi pret ievilkšanas
režīmu un turiet aptuveni 15 sekundes.
> Sistēma tiek automātiski inicializēta.
2 Ieteicams
sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
* Papildaprīkojums/piederums. 169
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Elektriskie logu pacēlāji
BRĪDINĀJUMS
Katrās durvīs ir elektrisko logu pacēlāju vadības panelis. Vadītāja durvīs ir vadības slēdži
visu logu vadībai, kā arī bērnu drošības funkcijas aktivizēšanai.
Kustīgās detaļas vai iespiest bērnus, citus
pasažierus vai priekšmetus.
•
•
Logi vienmēr jālieto piesardzīgi.
•
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā bērnus bez uzraudzības.
•
Atcerieties vienmēr izslēgt logu pacēlāju strāvas padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā
0, un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet
atslēgu sev līdzi.
•
Vadības panelis vadītāja durvīs.
Elektriskie slēdži bērnu drošībai*, kas
deaktivizē vadības slēdžus aizmugurējās
durvīs, lai novērstu durvju vai logu atvēršanu no salona.
170
Nekādā gadījumā nenovietojiet nevienu
priekšmetu vai ķermeņa daļu loga atvērumā, pat ja automašīnas elektrosistēma ir pilnīgi atvienota.
Saistītā informācija
•
Elektrisko logu pacēlāju darbināšana
(170 lpp.)
•
Logu un saulessargu aizsardzība pret
iespiešanu (168 lpp.)
•
Aizsardzības pret iespiešanu atiestatīšanas darbības (169 lpp.)
Aizmugures logu vadības slēdži.
Priekšējo logu vadības slēdži.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar vadības
slēdžiem.
Elektrisko logu pacēlāju
darbināšana
Izmantojot vadītāja durvju vadības paneli, var
vadīt visus elektriskos logu pacēlājus —
izmantojot citu durvju vadības paneļus, var
vadīt tikai attiecīgo durvju elektrisko logu
pacēlāju.
Elektriskie stiklu pacēlāji ir aprīkoti ar aizsardzību pret iespiešanu. Ja ir radusies kļūme ar
aizsardzību pret iespiešanu, to var atiestatīt.
BRĪDINĀJUMS
Kustīgās detaļas vai iespiest bērnus, citus
pasažierus vai priekšmetus.
•
•
Logi vienmēr jālieto piesardzīgi.
•
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā bērnus bez uzraudzības.
•
Atcerieties vienmēr izslēgt logu pacēlāju strāvas padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā
0, un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet
atslēgu sev līdzi.
•
Nekādā gadījumā nenovietojiet nevienu
priekšmetu vai ķermeņa daļu loga atvērumā, pat ja automašīnas elektrosistēma ir pilnīgi atvienota.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar vadības
slēdžiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Tā vadībai var izmantot arī tālvadības atslēgu
vai bezatslēgas atvēršanu* ar durvju rokturi.
BRĪDINĀJUMS
Pārbaudiet, vai nepastāv risks iespiest bērnus vai citus pasažierus, ja visi logi tiek aizvērti ar tālvadības atslēgu vai bezatslēgas
atvēršanas funkciju*, izmantojot durvju rokturi.
PIEZĪME
Elektrisko logu pacēlāju darbība.
Ekspluatācija, neizmantojot automātisko
darbības režīmu. Uzmanīgi pārslēdziet jebkuru no vadības slēdžiem uz augšu vai uz
leju. Elektriski paceļamie stikli pārvietojas
uz augšu vai uz leju, kamēr vien vadības
slēdzi tur attiecīgajā pozīcijā.
Ekspluatācija, izmantojot automātisko
darbības režīmu. Pārvietojiet kādu no vadības slēdžiem līdz galam uz augšu vai uz
leju un atlaidiet. Logs pārvietojas automātiski līdz tā galējam stāvoklim.
Lai varētu lietot elektriskos stiklu pacēlājus,
aizdedzes pozīcijai jābūt I vai II. Elektrisko
logu pacēlājus var regulēt dažas minūtes pēc
automašīnas un aizdedzes izslēgšanas, bet ne
pēc tam, kad ir atvērtas kādas no durvīm.
Vienlaikus var lietot tikai vienu vadības slēdzi.
Saistītā informācija
•
•
Elektriskie logu pacēlāji (170 lpp.)
Logu un saulessargu aizsardzība pret
iespiešanu (168 lpp.)
•
Aizsardzības pret iespiešanu atiestatīšanas darbības (169 lpp.)
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(272 lpp.)
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (246 lpp.)
Viens no veidiem, kā samazināt pulsējošo
vēja troksni, kas rodas, kad aizmugures logi
ir atvērti, ir nedaudz pavērt arī priekšējos
logus.
PIEZĪME
Logus nevar atvērt ātrumā, kas pārsniedz
aptuveni 180 km/h (aptuveni 112 mph), bet
tos var aizvērt.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par spēkā
esošo ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.
PIEZĪME
Kad salonā ir zema temperatūra, logus var
nebūt iespējams vadīt.
* Papildaprīkojums/piederums.
171
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Saulessargu lietošana*
Aizmugurējā loga sīklietu plaukts
Saulessargi ir iebūvēti katrās aizmugurējās
durvīs un aizmugurējā sīklietu plauktā.
Aizmugurējās durvīs — manuāli
vadāms
Saistītā informācija
•
Logu un saulessargu aizsardzība pret
iespiešanu (168 lpp.)
•
Aizsardzības pret iespiešanu atiestatīšanas darbības (169 lpp.)
•
Elektriskie logu pacēlāji (170 lpp.)
Uz aizmugurējā loga plauktiņa ir elektriski
vadāms saulessargs.
Lai varētu lietot saulessargu, automašīnas
elektrosistēmai jāatrodas aizdedzes pozīcijā II.
Attēls ir shematisks — versija var atšķirties.
Āķis ar saistītu aizturi
–
Pavelciet uz augšu saules aizsargu un aizāķējiet to pie āķa augšējā durvju rāmī.
Logu var atvērt un aizvērt arī tad, ja saules aizsargs ir pavilkts uz augšu.
172
PIEZĪME
Zemā temperatūrā saulessarga vadība var
būt neiespējama.
Vadība centrālajā displejā
Īsi pieskarieties taustiņam
Aizmugures saulessargs
vidējā displeja funkciju skatā
— saulessargs tiek automātiski pārvietots galējā pozīcijā
virzienā uz augšu vai uz leju.
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Atpakaļskata spoguļi
•
Atpakaļskata spoguļus un sānu spoguļus var
izmantot, lai vadītājam nodrošinātu labāku
redzamību uz aizmuguri.
Sānu spoguļu sasvēršanas regulēšana
(174 lpp.)
Atpakaļskata spoguļa
aptumšošanas pielāgošana
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (186 lpp.)
Salona atpakaļskata spogulis
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana
(223 lpp.)
Spilgta gaisma no aizmugures var atspīdēt
atpakaļskata spoguļos un apžilbināt vadītāju.
Ja jums traucē gaisma no aizmugures,
izmantojiet aptumšošanu.
Salona atpakaļskata spogulis ir aprīkots ar
HomeLink*, automātisko aptumšošanu* un
kompasu*.
Salona atpakaļskata spoguli var regulēt, to
manuāli sasverot.
Manuālā aptumšošana
Salona atpakaļskata spoguli var aptumšot ar
spoguļa apakšdaļā esošo vadības slēdzi.
Sānu spoguļi
BRĪDINĀJUMS
Abi spoguļi ir ieliekti, lai nodrošinātu optimālu redzamību. Var šķist, ka priekšmeti
atrodas tālāk, nekā tie ir patiesībā.
Sānu spoguļu pozīcijas var regulēt ar vadības
sviru, kas atrodas vadītāja durvju vadības
panelī.
Ir arī pieejami vairāki automātiski iestatījumi,
kurus var saistīt ar sēdekļa elektriskās regulēšanas atmiņas funkcijas pogām*.
Saistītā informācija
•
•
•
HomeLink®* (494 lpp.)
Kompass* (498 lpp.)
Atpakaļskata spoguļa aptumšošanas pielāgošana (173 lpp.)
Manuālas aptumšošanas vadības slēdzis.
1.
Izmantojiet aptumšošanas funkciju, pārvietojot slēdzi salona virzienā.
2. Atiestatiet parastā pozīcijā, pārvietojot slēdzi vējstikla virzienā.
Manuālās aptumšošanas slēdzis nav pieejams
spoguļiem ar automātisko aptumšošanas funkciju.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 173
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
||
Automātiskā aptumšošana*
Salona atpakaļskata spogulis un sānu spoguļi
automātiski aptumšo spilgtu gaismu no aizmugures. Braukšanas laikā vienmēr darbojas
automātiskā aptumšošana, izņemot gadījumus, kad ir ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
Lai sānu spoguļus varētu aprīkot ar automātisko aptumšošanas funkciju, arī salona atpakaļskata spogulis ir jāaprīko ar automātisko
aptumšošanas funkciju.
PIEZĪME
Ja sensorus aizklāj, piemēram, stāvēšanas
atļaujas, raidītāji, saulessargi vai sēdekļos
vai plauktā esošie priekšmeti tā, ka gaisma
nesasniedz sensorus, atpakaļskata spoguļa
aptumšošanas funkcija ir samazināta.
PIEZĪME
Kad tiek mainīts jutīgums, nav manāmu
aptumšošanas izmaiņu, bet izmaiņas
notiek pakāpeniski.
Aptumšošanas jutīgums ietekmē gan salona
atpakaļskata spoguli, gan sānu spoguļus.
Lai mainītu aptumšošanas jutību:
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Lai nodrošinātu labāku redzamību uz aizmuguri, sānu spoguļi ir jāiestata atbilstoši vadītāja vēlmēm.
Ir pieejami vairāki automātiski iestatījumi,
kurus arī var saistīt ar sēdekļa elektriskās
regulēšanas atmiņas funkcijas pogām*.
Sānu spoguļu slēdžu lietošana
Saistītā informācija
•
•
Atpakaļskata spoguļi (173 lpp.)
Sānu spoguļu sasvēršanas regulēšana
(174 lpp.)
Spoguļi un ērtības.
3. Zem Atpakaļskata spoguļu autom.
aptumšošana atlasiet Normāls, Tumša
vai Gaiša.
Salona atpakaļskata spogulim ir divi sensori —
viens pavērsts uz priekšu, bet otrs — atpakaļ;
tie kopā palīdz identificēt un samazināt žilbinošo gaismu. Turpgaitas virzienā vērstais sensors uztver apkārtējo gaismu, bet atpakaļgaitā
vērstais sensors - aizmugurē braucošā transportlīdzekļa priekšējo lukturu gaismu.
174
Sānu spoguļu sasvēršanas
regulēšana
Sānu spoguļu slēdži.
Sānu spoguļu pozīcijas var regulēt ar vadības
sviru, kas atrodas vadītāja durvju vadības
panelī. Aizdedzes pozīcijai ir jābūt vismaz I.
1.
Nospiediet L kreisās puses sānu spoguļa
taustiņu vai R labās puses sānu spoguļa
taustiņu. Iedegas gaisma spiedpogā.
2. Noregulējiet spoguli ar vadības sviru centrā.
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
3. Vēlreiz nospiediet L vai R taustiņu. Gaismai jānodziest.
Atpakaļskata spoguļu elektriska
salocīšana*
Spoguļus iespējams ievilkt, kad novietojat
automašīnu stāvēšanai vai braucat šaurās vietās.
1.
Vienlaikus nospiediet pogas L un R.
2. Atlaidiet tos pēc apmēram 1 sekundes.
Spoguļi automātiski apstājas pilnībā
ievilktā stāvoklī.
Atlokiet spoguļus, vienlaikus nospiežot L un R
taustiņus. Spoguļi tiek automātiski apturēti
izvērstā pozīcijā ar iepriekšējo iestatījumu.
Atiestatīšana neitrālā pozīcijā
Spoguļi, kuri ārējas iedarbības dēļ ir izregulēti,
ir jānoregulē atpakaļ sākotnējā pozīcijā ar elektropievadu, lai to nolocīšanas/atlocīšanas
funkcija* darbotos pareizi.
1.
Nolokiet durvju spoguļus, vienlaikus
nospiežot pogas L un R.
2. Varat tos atkal atlocīt, vienlaikus nospiežot
pogas L un R.
3. Ja nepieciešams, atkārtojiet iepriekšējās
darbības.
Spoguļi tiek novietoti atpakaļ to sākotnējā
pozīcijā.
3 Tikai
Sasvēršana, novietojot stāvvietā3
Sānu spoguļus var pagriezt uz leju, lai vadītājs
varētu redzēt ceļa malu, piemēram, novietojot
automašīnu stāvvietā.
–
Ieslēdziet atpakaļgaitas pārnesumu un
nospiediet L vai R taustiņu.
Ņemiet vērā, ka poga var būt jānospiež divreiz
atkarībā no tā, vai tā jau ir atlasīta. Kad durvju
spogulis tiek pagriezts uz leju, poga mirgo.
Kad atpakaļgaitas pārnesums tiek izslēgts,
pēc aptuveni 3 sekundēm durvju spogulis
automātiski sāk atgriezties sākotnējā pozīcijā
un pēc aptuveni 8 sekundēm to sasniedz.
Automātiska sasvēršana, novietojot
stāvvietā3
Ar šo iestatījumu durvju spogulis tiek automātiski pagriezts uz leju, kad tiek izvēlēts atpakaļgaitas pārnesums. Nolocītā pozīcija ir iestatīta
iepriekš, un to nevar regulēt.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Spoguļi un ērtības.
3. Zem Ārējo spoguļu sasvēršana, braucot
atpakaļgaitā atlasiet Izslēgts, Vadītāja,
Pasažiera vai Abi, lai aktivizētu/deaktivizētu un atlasītu, kuru atpakaļskata spoguli
sasvērt.
Varat panākt, lai durvju spogulis atgriežas tā
sākotnējā pozīcijā, divreiz nospiežot pogu L
vai R.
Automātiskā pielocīšana, automobili
aizslēdzot*
Centrālajā displejā varat iestatīt, lai visi atpakaļskata un durvju spoguļi tiktu automātiski
nolocīti/atlocīti, kad automašīna tiek aizslēgta/
atslēgta ar atslēgu.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Spoguļi un ērtības.
3. Atlasiet Pēc aizslēgšanas nolocīt
spoguļus, lai aktivizētu/deaktivizētu.
Tomēr, ja spoguļi ir nolocīti, izmantojot pogas
L un R, tie ir arī manuāli jāatloka.
Saistītā informācija
•
•
Atpakaļskata spoguļi (173 lpp.)
Atpakaļskata spoguļa aptumšošanas pielāgošana (173 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (186 lpp.)
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana
(223 lpp.)
kombinācijā ar elektriski vadāmo sēdekļu atmiņas funkcijas pogām*.
* Papildaprīkojums/piederums. 175
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Jumta lūka*
Jumta lūku var atvērt vertikāli (aizmugurējā
mala ventilācijas pozīcijā) vai horizontāli
(atvērtā pozīcija).
Jumta lūkai ir vēja deflektors. Tai ir arī iekšējs
saulessargs, ko aizver manuāli.
Jumta lūku vada ar griestos izvietotu vadības
slēdzi. Slēdzi var aktivizēt, kad automašīnas
elektrosistēma atrodas aizdedzes pozīcijā I vai
II.
BRĪDINĀJUMS
SVARĪGI
Kustīgās detaļas vai iespiest bērnus, citus
pasažierus vai priekšmetus.
•
•
Pirms jumta lūkas atvēršanas notīriet
ledu un sniegu. Rīkojieties piesardzīgi,
lai nesaskrāpētu virsmas un nesabojātu
joslas.
•
Nelietojiet jumta lūku, ja tā ir aizsalusi.
Logi vienmēr jālieto piesardzīgi.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar vadības
slēdžiem.
•
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā bērnus bez uzraudzības.
•
Atcerieties vienmēr izslēgt logu pacēlāju strāvas padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā
0, un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet
atslēgu sev līdzi.
•
Nekādā gadījumā nenovietojiet nevienu
priekšmetu vai ķermeņa daļu loga atvērumā, pat ja automašīnas elektrosistēma ir pilnīgi atvienota.
Vēja aizsargs
SVARĪGI
•
Neatveriet jumta lūku, kad ir uzstādīts
jumta bagāžnieks.
•
Nenovietojiet smagus priekšmetus uz
jumta lūkas.
Jumta lūka ir aprīkota ar vēja aizsargu, kas tiek
uzlocīts uz augšu, kas jumta lūka ir atvērtā
pozīcijā.
Saistītā informācija
•
•
176
•
Jumta lūkas vadība* (177 lpp.)
Logu un saulessargu aizsardzība pret
iespiešanu (168 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
•
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(272 lpp.)
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (246 lpp.)
Jumta lūkas vadība*
Vadot ar jumtā izvietoto vadības slēdzi, jumta
lūka vispirms tiek atvērta horizontāli komforta
pozīcijā.
Ventilācijas pozīcijā tiek pacelta jumta lūkas
aizmugurējā mala.
SVARĪGI
•
Neatveriet jumta lūku, kad ir uzstādīts
jumta bagāžnieks.
•
Nenovietojiet smagus priekšmetus uz
jumta lūkas.
BRĪDINĀJUMS
Kustīgās detaļas vai iespiest bērnus, citus
pasažierus vai priekšmetus.
•
•
Logi vienmēr jālieto piesardzīgi.
•
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā bērnus bez uzraudzības.
•
Atcerieties vienmēr izslēgt logu pacēlāju strāvas padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā
0, un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet
atslēgu sev līdzi.
•
Nekādā gadījumā nenovietojiet nevienu
priekšmetu vai ķermeņa daļu loga atvērumā, pat ja automašīnas elektrosistēma ir pilnīgi atvienota.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar vadības
slēdžiem.
SVARĪGI
•
Pirms jumta lūkas atvēršanas notīriet
ledu un sniegu. Rīkojieties piesardzīgi,
lai nesaskrāpētu virsmas un nesabojātu
joslas.
•
Nelietojiet jumta lūku, ja tā ir aizsalusi.
Atvēršana, manuāla
Atvēršana, automātiska
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 177
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
||
Aizvēršana, manuāla
Aizvēršana, automātiska
Jumta lūkas kustība apstājas, ja manuālas
vadības laikā vadības slēdzis tiek atlaists vai
jumta lūka sasniedz komforta, maksimāli
atvērtu vai aizvērtu pozīciju. Kustība tiek arī
apturēta, ja lūkas kustības laikā slēdzi nospiež
vēlreiz.
Lai varētu lietot jumta lūku, automašīnas elektrosistēmai jāatrodas aizdedzes pozīcijā I vai
II.
Tā vadībai var izmantot arī tālvadības atslēgu
vai bezatslēgas atvēršanu* ar durvju rokturi.
BRĪDINĀJUMS
Pārbaudiet, vai nepastāv risks iespiest bērnus vai citus pasažierus, ja visi logi tiek aizvērti ar tālvadības atslēgu vai bezatslēgas
atvēršanas funkciju*, izmantojot durvju rokturi.
SVARĪGI
Pēc aizvēršanas pārliecinieties, ka jumta
lūka ir kārtīgi aizvērta.
Manuālā darbība
–
Ventilācijas pozīcija
Lai atvērtu jumta lūku, nospiediet slēdzi uz
aizmuguri manuālās atvēršanas pozīcijā.
Jumta lūka vispirms sasniedz komforta
pozīciju4. Lai atvērtu maksimāli atvērtā
pozīcijā, otrreiz nospiediet slēdzi uz aizmuguri.
Aizveriet jumta lūku, atkārtojot iepriekšējās
darbības pretējā secībā — nospiediet slēdzi uz
priekšu/uz leju manuālās aizvēršanas pozīcijā.
Automātiskā darbība
–
Lai atvērtu jumta lūku, nospiediet slēdzi uz
aizmuguri automātiskas atvēršanas pozīcijā un atlaidiet. Jumta lūka vispirms sasniedz komforta pozīciju4. Lai atvērtu maksimāli atvērtā pozīcijā, vēlreiz nospiediet
slēdzi uz aizmuguri automātiskās atvēršanas pozīcijā un atlaidiet.
Aizveriet jumta lūku, atkārtojot iepriekšējās
darbības pretējā secībā — nospiediet slēdzi uz
priekšu/uz leju automātiskas aizvēršanas pozīcijā.
Aizvēršanas laikā jumta lūka netiek apturēta
komforta pozīcijā.
PIEZĪME
Ventilācijas pozīcija, vertikāla pie aizmugurējās
malas.
Atveriet, nospiežot slēdzi uz augšu.
Aizveriet, nospiežot slēdzi virzienā uz
priekšu/uz leju.
Atlasot ventilācijas pozīciju, tiek pacelta jumta
lūkas aizmugurējā mala.
Saules aizsargs
Jumta lūka ir aprīkota ar manuāli darbināmu,
slīdošu saules aizsargu. Saules aizsargs automātiski aizslīd atpakaļ, kad jumta lūka tiek
atvērta. Satveriet rokturi un pavelciet saulessargu uz priekšu, lai to aizvērtu.
Kad salonā ir zema temperatūra, logus var
nebūt iespējams vadīt.
4 Jumta
178
lūkas komforta pozīcija ir atvērta pozīcija, kas braukšanas laikā nodrošina komfortabli zemu vēja un rezonanses trokšņa līmeni.
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Saistītā informācija
•
•
Jumta lūka* (176 lpp.)
Logu un saulessargu aizsardzība pret
iespiešanu (168 lpp.)
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(272 lpp.)
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (246 lpp.)
Logu tīrītāja slotiņas un
mazgāšanas šķīdums
Tīrītāju un mazgāšanas šķidruma izsmidzinātāju mērķis ir uzlabot redzamību, kā arī priekšējo lukturu gaismas stara formu.
Aukstā laikā mazgātāja sprauslas tiek automātiski apsildītas*, lai izvairītos no mazgāšanas
šķidruma sasalšanas.
Vējstikla tīrītāju lietošana
Vējstikla tīrītāji ir paredzēti vējstikla tīrīšanai.
Ar stūres labo svirslēdzi var veikt dažādus vējstikla tīrītāju iestatījumus.
Informācija par to, ka ir jāuzpilda apskalošanas
šķidrums, vadītāja displejā tiek rādīta, kad ir
atlicis aptuveni 1 litrs (1 kvarta) apskalošanas
šķidruma.
Saistītā informācija
•
•
Lietus sensora lietošana (180 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (182 lpp.)
•
Lietus sensora atmiņas funkcijas lietošana
(181 lpp.)
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(664 lpp.)
•
Tīrītāja slotiņu iestatīšana apkopes pozīcijā
(663 lpp.)
•
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa
(662 lpp.)
•
Vējstikla tīrītāju lietošana (179 lpp.)
Labās puses svirslēdzis.
Ritenītis, ko izmanto lietus sensora jutības
un tīrīšanas biežuma iestatīšanai.
Viens vēziens
Nolaidiet svirslēdzi un atbrīvojiet, lai
tiktu izpildīts viens vēziens.
Vējstikla tīrītāji izslēgti
Pārvietojiet svirslēdzi pozīcijā 0, lai
izslēgtu vējstikla tīrītājus.
Regulārā tīrīšana
Pārslēdziet sviru uz augšu, lai pārslēgtu
tīrītājus regulāras tīrīšanas režīmā. Iestatiet vēzienu skaitu laika vienībā ar īkšķratu,
kad izvēlēta regulārā tīrīšana.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 179
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
||
Nepārtrauktā tīrīšana
Paceliet svirslēdzi, lai tīrītāji darbotos
normālā ātrumā.
Paceliet svirslēdzi vēl tālāk, lai tīrītāji
darbotos lielā ātrumā.
•
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa
(662 lpp.)
Lietus sensora lietošana
Lietus sensors atkarībā no lietus daudzuma,
kas tiek noteikts uz vējstikla, automātiski
aktivizē vējstikla tīrītājus. Lietus sensora
jutību var regulēt ar labās puses svirslēdža
īkšķratu.
SVARĪGI
Pirms ieslēdzat stiklu tīrītājus, pārliecinieties, ka tīrītāju slotiņas nav piesalušas, un
notīriet no vējstikla sniegu un ledu.
SVARĪGI
Kad stiklu tīrītāji tīra vējstiklu, izsmidziniet
lielu daudzumu stiklu skalošanas šķidruma.
Kad vējstikla tīrītāji darbojas, vējstiklam
jābūt slapjam.
Labās puses svirslēdzis.
Saistītā informācija
•
•
180
Lietus sensora lietošana (180 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (182 lpp.)
•
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums (179 lpp.)
•
Lietus sensora atmiņas funkcijas lietošana
(181 lpp.)
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(664 lpp.)
•
Tīrītāja slotiņu iestatīšana apkopes pozīcijā
(663 lpp.)
Lietus sensora taustiņš
Īkšķrata jutība/frekvence
Kad lietus sensors ir aktivizēts, vadītāja dis.
plejā ir redzams lietus sensora simbols
Lietus sensora aktivizēšana
Aktivizējot lietus sensoru, automašīnai jābrauc
vai jābūt aizdedzes pozīcijā I vai II, bet vējstikla tīrītāju svirslēdzim jābūt pozīcijā 0 vai
viena vēziena pozīcijā.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Aktivējiet lietus sensoru, nospiežot lietus sen.
sora taustiņu
Pārvietojiet sviru uz leju, lai tīrītāji kustētos.
Pagrieziet īkšķratu uz augšu, lai paaugstinātu
jutību, vai uz leju, lai pazeminātu jutību.
Papildu vēziens tiek izdarīts, ja īkšķrats tiek
pagriezts uz augšu.
Lietus sensora deaktivizēšana
Deaktivizējiet lietus sensoru, nospiežot lietus
sensora taustiņu
vai pārslēdzot svirslēdzi uz augšu — uz citu stiklu tīrītāja programmu.
Lietus sensors tiek deaktivizēts automātiski
aizdedzes pozīcijā 0 vai tad, kad tiek izslēgts
dzinējs.
Lietus sensors tiek deaktivizēts automātiski,
kad tīrītāju slotiņas tiek iestatītas apkopes
pozīcijā. Izslēdzot apkopes pozīciju, lietus sensors tiek atkal aktivizēts.
Saistītā informācija
•
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (182 lpp.)
•
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums (179 lpp.)
•
Lietus sensora atmiņas funkcijas lietošana
(181 lpp.)
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(664 lpp.)
•
Tīrītāja slotiņu iestatīšana apkopes pozīcijā
(663 lpp.)
•
•
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa (662 lpp.)
Vējstikla tīrītāju lietošana (179 lpp.)
Lietus sensora atmiņas funkcijas
lietošana
Lietus sensors atkarībā no lietus daudzuma,
kas tiek noteikts uz vējstikla, automātiski
aktivizē vējstikla tīrītājus.
Atmiņas funkcijas aktivizēšana/
deaktivizēšana
Lietus sensora atmiņas funkciju var aktivizēt
tā, lai lietus sensora taustiņš nebūtu jānospiež,
ikreiz iedarbinot automašīnu:
1.
2. Nospiediet My Car
Vējstikla tīrītājs.
3. Atlasiet Lietus sensora atmiņas
funkcija, lai aktivizētu/deaktivizētu atmiņas funkciju.
Saistītā informācija
•
•
SVARĪGI
Automātiskajā automazgātavā vējstikla tīrītāji var sākt darboties un tikt sabojāti.
Deaktivizējiet lietus sensoru, kamēr automašīna darbojas vai kad automašīnas elektrosistēmai ir ieslēgta aizdedzes pozīcija I
vai II. Vadītāja displejā redzamais simbols
nodziest.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Lietus sensora lietošana (180 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (182 lpp.)
•
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums (179 lpp.)
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(664 lpp.)
•
Tīrītāja slotiņu iestatīšana apkopes pozīcijā
(663 lpp.)
•
•
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa (662 lpp.)
Vējstikla tīrītāju lietošana (179 lpp.)
181
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Vējstikla un priekšējo lukturu
skalotāju lietošana
SVARĪGI
Neaktivizējiet skalotāja sistēmu, kad tā ir
sasalusi vai skalotāja tvertne ir tukša, pretējā gadījumā pastāv sūkņa sabojāšanas
risks.
Vējstikla un priekšējo lukturu apskalotāji ir
paredzēti vējstikla un priekšējo lukturu tīrīšanai. Vējstikla un priekšējo lukturu apskalotājus ieslēdz, izmantojot labo svirslēdzi.
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju
ieslēgšana
•
Tīrītāja slotiņu iestatīšana apkopes pozīcijā
(663 lpp.)
•
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa
(662 lpp.)
•
Vējstikla tīrītāju lietošana (179 lpp.)
Priekšējo lukturu mazgāšana*
Lai taupītu mazgāšanas šķidrumu, priekšējie
lukturi tiek automātiski apskaloti pēc iepriekšnoteikta laika intervāla, kad priekšējie lukturi ir
ieslēgti.
Samazināta apskalošana
Mazgāšanas funkcija, labās puses svirslēdzis.
–
182
Lai iedarbinātu vējstikla un priekšējo lukturu mazgātājus, pārvietojiet labās puses
svirslēdzi uz priekšu stūres virzienā.
> Vējstikla tīrītāji veiks vēl vairākus vēzienus pēc sviras atbrīvošanas.
Ja tvertnē ir atlicis tikai aptuveni 1 litrs (1 qt)
mazgāšanas šķidruma un vadītāja displejā tiek
rādīts ziņojums Stiklu skaloš. šķidr. Zems
, tad
līmenis, uzpildiet kopā ar simbolu
mazgāšanas šķidruma padeve priekšējiem lukturiem tiek izslēgta. Tas tiek darīts, jo vējstikla
tīrīšanai un redzamībai pa to ir augstāka prioritāte. Priekšējie lukturi tiek mazgāti, tikai ja ir
ieslēgti tālās vai tuvās gaismas lukturi.
Saistītā informācija
•
•
Lietus sensora lietošana (180 lpp.)
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums (179 lpp.)
•
Lietus sensora atmiņas funkcijas lietošana
(181 lpp.)
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(664 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
SĒDEKĻI UN STŪRE
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
Gurnu atbalstu* var mainīt, nospiežot taustiņu virzienā uz augšu/uz leju/uz priekšu/
atpakaļ2.
Automašīnas priekšējiem sēdekļiem ir dažādas iestatījumu opcijas, lai uzlabotu komfortu.
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(188 lpp.)
•
Atzveltnes slīpumu var mainīt, pagriežot
vadības slēdzi.
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (191 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (192 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (194 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Mainiet sēdekļa sēdvirsmas garumu*,
pavelkot sviru uz augšu un ar roku pārvietojot sēdekļa sēdvirsmu uz priekšu/atpakaļ.
Sēdekļus var pārvietot uz priekšu/atpakaļ,
paceļot rokturi un noregulējot attālumu
līdz stūrei un pedāļiem. Pārbaudiet, vai
sēdeklis ir nofiksējies pēc pozīcijas izmainīšanas.
1 Attiecas
2 Attiecas
184
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (190 lpp.)
Sēdekli var pacelt/nolaist, regulējot vadības ierīci uz augšu/uz leju.
Noregulējiet vadītāja sēdekli, pirms sākt
braukšanu - nekādā gadījumā nedariet to
braukšanas laikā. Pārliecinieties, ka sēdeklis ir nofiksēts, lai nesavainotos straujas
bremzēšanas vai negadījuma laikā.
Sēdekļa polsterējuma priekšējo malu var
pacelt/nolaist*, veicot sūknējošas kustības
uz augšu/uz leju.1
•
Saistītā informācija
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(185 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (185 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (186 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(187 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (189 lpp.)
tikai uz vadītāja sēdekli.
uz četrvirzienu gurnu atbalstiem*. Divvirzienu gurnu atbalstus* var regulēt uz priekšu/atpakaļ.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
Elektriski vadāmi priekšējie
sēdekļi*
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (186 lpp.)
Elektriski vadāmā priekšējā
sēdekļa regulēšana*
Automašīnas priekšējiem sēdekļiem ir dažādas iestatījumu opcijas, lai uzlabotu komfortu. Elektriski vadāmo sēdekli var pārvietot
uz priekšu/atpakaļ un uz augšu/uz leju.
Sēdekļa sēdvirsmas priekšējo malu var
pacelt/nolaist, kā arī noregulēt tās garumu*.
Var mainīt atzveltnes leņķi. Gurnu atbalstu*
var regulēt uz augšu/uz leju/uz priekšu/atpakaļ.3
Sēdekļus var iestatīt, kad dzinējs darbojas, un
noteiktu laiku pēc durvju atslēgšanas, kad dzinējs nedarbojas. Regulēšanu var veikt arī kādu
laiku pēc dzinēja izslēgšanas.
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(187 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (189 lpp.)
Iestatiet vēlamo sēdēšanas pozīciju, izmantojot vadības slēdzi uz priekšējā sēdekļa sēdvirsmas. Lai iestatītu dažādās komforta funkcijas, pagrieziet daudzfunkcionālo vadības slēdzi4 uz augšu/uz leju.
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (190 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(188 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (191 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (192 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (194 lpp.)
SVARĪGI
Elektriski regulējamiem sēdekļiem ir aizsardzība pret pārslodzi, kas nostrādā, ja kāda
sēdekļa kustību bloķē kāds objekts. Ja tā
notiek, noņemiet objektu un vēlreiz mēģiniet pārvietot sēdekli.
Ilustrācijā redzami vadības slēdži automašīnai ar četrvirzienu gurnu atbalstu*. Automašīnās ar divvirzienu
gurnu atbalstu* nav pagriežama daudzfunkcionāla
vadības slēdža.
Automašīnās ar četrvirzienu gurnu
atbalstu* pagrieziet daudzfunkcionālo
vadības slēdzi4 uz augšu/uz leju, lai iestatītu dažādas komforta funkcijas. Automašīnās ar divvirzienu gurnu atbalstu* izman-
Saistītā informācija
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(184 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (185 lpp.)
3 Attiecas uz četrvirzienu gurnu atbalstiem*. Divvirzienu gurnu
4 Nav pieejams automašīnās ar divvirzienu gurnu atbalstu*.
atbalstus* var regulēt uz priekšu/atpakaļ.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 185
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
tojiet apaļo pogu, lai noregulētu gurnu
atbalstu uz priekšu/atpakaļ.
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(188 lpp.)
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla
displeja pozīcijas saglabāšana*
Sēdekļa polsterējuma priekšējo malu var
pacelt/nolaist, pārvietojot vadības ierīci uz
augšu/uz leju.
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (191 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (192 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (194 lpp.)
Elektriski regulējamā sēdekļa*, sānu spoguļu
un vējstikla displeja* pozīciju var saglabāt
atmiņas taustiņos.
Saglabājiet elektriski regulējamā sēdekļa*,
sānu spoguļu un vējstikla displeja* divas dažādas pozīcijas, izmantojot atmiņas taustiņus.
Taustiņi atrodas vienu vai abu priekšējo durvju
iekšpusē*.
Sēdekli var pacelt/nolaist, regulējot vadības ierīci uz augšu/uz leju.
Sēdekli var pārvietot uz priekšu/atpakaļ,
regulējot vadības ierīci uz priekšu/atpakaļ.
Atzveltnes slīpumu var mainīt, regulējot
vadības ierīci uz priekšu/atpakaļ.
Vienlaikus var veikt tikai vienu kustību (uz
priekšu/atpakaļ/uz augšu/uz leju).
Priekšējo sēdekļu atzveltnes nevar pieliekt pilnīgi uz priekšu.
Saistītā informācija
186
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(184 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(185 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (186 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(187 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (189 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (190 lpp.)
Taustiņš M iestatījumu saglabāšanai.
Atmiņas taustiņš.
Atmiņas taustiņš.
Pozīcijas saglabāšana
1.
Noregulējiet sēdekli, sānu spoguļus un
augšējo displeju vēlamajā pozīcijā.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
2. Nospiediet un turiet pogu M. Pogā iedegas indikators.
3. Trīs sekunžu laikā nospiediet un turiet
taustiņu 1 vai 2.
> Kad pozīcija ir saglabāta izvēlētajā
atmiņas taustiņā, ir dzirdams skaņas
signāls un nodziest taustiņa M gaismas
indikators.
Ja trīs sekunžu laikā netiek nospiests neviens
no atmiņas taustiņiem, taustiņš M nodziest un
iestatījumi netiek saglabāti.
Pirms var iestatīt jaunu atmiņas pozīciju, ir
jānoregulē sēdeklis, sānu spoguļi vai vējstikla
displejs.
PIEZĪME
Lai saglabātās pozīcijas darbotos, visi vadītāju profili ir jāiestata režīmā Aizsargāt
profilu.
Saistītā informācija
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(184 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(185 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (185 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(187 lpp.)
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu
un vējstikla displeja pozīcijas
lietošana*
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (189 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (190 lpp.)
Ja ir saglabātas elektriski regulējamā
sēdekļa*, sānu spoguļu un vējstikla displeja*
pozīcijas, tās var aktivizēt, izmantojot atmiņas taustiņus.
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(188 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (191 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (192 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (194 lpp.)
•
Sānu spoguļu sasvēršanas regulēšana
(174 lpp.)
•
•
Vējstikla displeja iestatījumi* (144 lpp.)
Saglabāto iestatījumu izmantošana
Vadītāja profila aizsardzība (138 lpp.)
Saglabāto iestatījumu var lietot, gan tad, kad
priekšējās durvis ir atvērtas, gan tad, kad tās ir
aizvērtas:
Atvērtas priekšējās durvis
– Īsi nospiediet vienu no atmiņas taustiņiem
1 ( ) vai 2 ( ). Elektriski regulējamais
sēdeklis, sānu spoguļi un vējstikla displejs
pārvietojas un apstājas pozīcijās, kas
saglabātas izvēlētajā atmiņas taustiņā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 187
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
Aizvērtas priekšējās durvis
– Nospiediet un turiet vienu no atmiņas taustiņiem 1 ( ) vai 2 ( ), līdz sēdeklis,
sānu spoguļi un vējstikla displejs apstājas
pozīcijās, kas saglabātas izvēlētajā atmiņas taustiņā.
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(184 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(185 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (185 lpp.)
•
BRĪDINĀJUMS
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (186 lpp.)
•
Tā kā vadītāja sēdekli var regulēt,
kamēr aizdedze ir izslēgta, automašīnā
nedrīkst atrasties nepieskatīti bērni.
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (189 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (190 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(188 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (191 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (192 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (194 lpp.)
•
Sānu spoguļu sasvēršanas regulēšana
(174 lpp.)
•
Vējstikla displeja iestatījumi* (144 lpp.)
Atlaižot atmiņas taustiņu, sēdekļa, sānu spoguļu un augšējā displeja kustība apstājas.
•
Saistītā informācija
•
Sēdekļa kustību var jebkurā laikā
APTURĒT, nospiežot jebkuru sēdekļa
elektriskās vadības paneļa taustiņu.
•
•
Neregulējiet sēdekli braukšanas laikā.
Pārliecinieties, ka sēdekļu regulēšanas
laikā zem tiem nekas neatrodas.
PIEZĪME
Lai saglabātās pozīcijas darbotos, visi vadītāju profili ir jāiestata režīmā Aizsargāt
profilu.
Priekšējā sēdekļa masāžas
iestatījumi*
Iestatījumus var mainīt gan ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi sēdekļa sānos, gan centrālajā displejā. Dažādie iestatījumi ir redzami
vidējā displejā.
Daudzfunkcionālais vadības slēdzis, atrodas sēdvietas sānos.
Masāžas iestatījumi
Ir pieejamas šādas masāžas iestatījumu opcijas:
• Ieslēgt/Izslēgts: atlasiet Ieslēgt/
Izslēgts, lai ieslēgtu/izslēgtu masāžas
funkciju.
• Programs 1-5: ir pieejamas 5 iepriekš iestatītas masāžas programmas. Izvēlieties
Viļņojoša, Soļojoša, Papildu, Gurnu vai
Plecu.
188
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
• Intensitāte: atlasiet Zems, Normāls vai
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (190 lpp.)
Masāžas iestatījumu regulēšana*
priekšējam sēdeklim
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (191 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (192 lpp.)
Iestatījumus var mainīt gan ar sēdekļa daudzfunkcionālo vadības slēdzi, gan vidējā displejā. Dažādie iestatījumi ir redzami vidējā
displejā.
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (194 lpp.)
Masāžas iestatījumu regulēšana
priekšējam sēdeklim
Augsts.
• Ātrums: atlasiet Lēni, Normāls vai Ātri.
Masāžas atsākšana
Masāžas funkcija tiek automātiski deaktivizēta
pēc 20 minūtēm. Funkciju var atkārtoti aktivizēt manuāli.
–
Centrālajā displejā pieskarieties
Restartēt, lai atsāktu atlasīto masāžas
programmu.
> Masāžas programma tiek sākta no
sākuma. Ja nekāda darbība netiek
veikta, ziņojums joprojām tiek rādīts
augšējā skatā.
Priekšējo sēdekļu atzveltnē ir masāžas funkcija. Masāžu veic gaisa polsterējums, un ir pieejami dažādi masāžas iestatījumi.
Masāžas funkciju var aktivizēt, tikai kad darbojas automašīnas dzinējs.
Saistītā informācija
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(184 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(185 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (185 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (186 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(187 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (189 lpp.)
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēuz
dzi, pagriežot vadības slēdzi
augšu/uz leju. Centrālajā displejā būs
redzams sēdekļa iestatījumu skats.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 189
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
2. Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet
Masāža.
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (192 lpp.)
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas
garuma regulēšana*
3. Lai izvēlētos kādu no dažādajām masāžas
funkcijām, atlasiet tās vai nu tieši centrālajā displejā, vai arī pārvietojot kursoru uz
augšu/uz leju, izmantojot daudzfunkciotausnālā slēdža augšējo /apakšējo
tiņu. Atlasītās funkcijas iestatījumu var
mainīt tieši centrālajā displejā, nospiežot
bultiņas, vai ar daudzfunkcionālā slēdža
taustiņu.
priekšējo /aizmugurējo
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (194 lpp.)
Atkarībā no izvēlētā aprīkojuma līmeņa
sēdekļa sēdvirsmas garumu regulē, izmantojot daudzfunkcionālo vadības slēdzi* sēdekļa
sēdvirsmas sānos vai arī izmantojot manuālo
vadības ierīci sēdekļa sēdvirsmas priekšdaļā.
Sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana, izmantojot
daudzfunkcionālo vadības slēdzi
Saistītā informācija
190
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(184 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(185 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (185 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (186 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(187 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (190 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(188 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (191 lpp.)
Daudzfunkcionālais vadības slēdzis, kas atrodas
sēdekļa sēdvirsmas sānos.
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēuz
dzi, pagriežot vadības slēdzi
augšu/uz leju. Centrālajā displejā būs
redzams sēdekļa iestatījumu skats.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
2. Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Sēdv.
pagarināš..
•
Nospiediet četrvirzienu pogas
priekšdaļu, lai pagarinātu sēdekļa sēdvirsmu.
•
Nospiediet četrvirzienu pogas
aizmugurējo daļu, lai ievilktu sēdekļa sēdvirsmu.
Sēdekļa sēdvirsmas garuma manuāla
regulēšana
Vadības slēdzis sēdekļa sēdvirsmas regulēšanai.
1.
Satveriet rokturi
velciet uz augšu.
sēdekļa priekšpusē un
2. Noregulējiet sēdekļa sēdvirsmas garumu.
3. Atlaidiet rokturi un pārliecinieties, ka
sēdekļa sēdvirsma ir sasniegusi pareizo
pozīciju.
Saistītā informācija
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(184 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(185 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (185 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (186 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(187 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (189 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(188 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (191 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (192 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (194 lpp.)
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta
regulēšana*
Uzlabojiet komfortu priekšējā sēdeklī, noregulējot atzveltnes sānus.
Daudzfunkcionālais vadības slēdzis, atrodas sēdvietas sānos.
Atzveltnes sānus var regulēt, lai nodrošinātu
sānu atbalstu. Iestatījumus var mainīt gan ar
sēdekļa daudzfunkcionālo vadības slēdzi, gan
vidējā displejā. Dažādie iestatījumi ir redzami
vidējā displejā.
Lai regulētu sānu atbalstu:
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēdzi, pagriežot to uz augšu/uz leju . Centrālajā displejā būs redzams sēdekļa iestatījumu skats.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 191
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
2. Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Sānu
paliktņi.
•
Nospiediet četrvirzienu pogas priekšdaļu, lai palielinātu sānu atbalstu .
•
Nospiediet četrvirzienu pogas aizmugurējo daļu, lai samazinātu sānu atbalstu
.
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (194 lpp.)
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta
regulēšana*
Gurnu atbalstu regulē ar vadības slēdzi
sēdekļa sēdvirsmas sānos.
Saistītā informācija
192
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(184 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(185 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (185 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (186 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(187 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (189 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (190 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(188 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (192 lpp.)
Daudzfunkcionāls vadības slēdzis automašīnās ar
četrvirzienu gurnu atbalstu*.
Vadības slēdzis automašīnās ar divvirzienu gurnu
atbalstu*.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
Automašīnās ar četrvirzienu gurnu atbalstu* tā
regulēšanai izmanto daudzfunkcionālo vadības
slēdzi, savukārt automašīnās ar divvirzienu
gurnu atbalstu* to regulē ar apaļo pogu. Vadības slēdzis atrodas sēdvirsmas sānos. Atkarībā no izvēlētā aprīkojuma līmeņa gurnu
atbalstu var regulēt uz priekšu/atpakaļ un uz
augšu/uz leju (četrvirzienu gurnu atbalsts) vai
uz priekšu/atpakaļ (divvirzienu gurnu atbalsts).
Gurnu atbalsta regulēšana
automašīnā, izmantojot četrvirzienu
gurnu atbalstu
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēuz
dzi, pagriežot vadības slēdzi
augšu/uz leju. Centrālajā displejā būs
redzams sēdekļa iestatījumu skats.
Saistītā informācija
2. Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Gurnu.
•
Nospiediet apaļo pogu uz augšu /uz
leju , lai pārvietotu gurnu atbalstu uz
augšu/uz leju.
•
Nospiediet pogas priekšdaļu
palielinātu gurnu atbalstu.
•
Nospiediet pogas aizmugurējo daļu
lai samazinātu gurnu atbalstu.
, lai
,
Gurnu atbalsta regulēšana
automašīnā, izmantojot divvirzienu
gurnu atbalstu
1.
Nospiediet apaļās pogas priekšdaļu
palielinātu gurnu atbalstu.
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(184 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(185 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (185 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (186 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(187 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (189 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (190 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(188 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (191 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (194 lpp.)
, lai
2. Nospiediet apaļās pogas aizmugurējo daļu
, lai samazinātu gurnu atbalstu.
* Papildaprīkojums/piederums. 193
SĒDEKĻI UN STŪRE
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana
vadītāja sēdeklī*
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (189 lpp.)
Priekšējā pasažiera sēdekli var regulēt no
vadītāja sēdekļa.
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (190 lpp.)
Funkcijas aktivizēšana
•
Šo funkciju aktivizē, izmantojot funkciju skatu
centrālajā displejā:
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(188 lpp.)
•
Nospiediet taustiņu Pielāgot
pasaž. sēdekli, lai aktivizētu.
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (191 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (192 lpp.)
Blakussēdētāja sēdekli var pārvietot uz
priekšu/atpakaļ, regulējot vadības ierīci uz
priekšu/atpakaļ.
Regulēt blakussēdētāja sēdekli
Vadītājam jānoregulē blakussēdētāja sēdeklis
10 sekunžu laikā pēc funkcijas aktivizēšanas.
Ja šajā laika posmā netiek veikta regulēšana,
funkcija tiek deaktivizēta.
Vadītājs regulē blakussēdētāja sēdekli, izmantojot vadītāja sēdekļa vadības ierīces:
194
Blakussēdētāja sēdekļa atzveltnes slīpumu var mainīt, regulējot vadības ierīci uz
priekšu/atpakaļ.
Saistītā informācija
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(184 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(185 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (185 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (186 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(187 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
Atzveltņu ielocīšana aizmugurējā
sēdeklī*
Aizmugurējā sēdekļa atzveltne ir sadalīta
divās daļās. Abas daļas var atsevišķi nolocīt
uz priekšu.
BRĪDINĀJUMS
•
•
Pirms braukšanas sākšanas noregulējiet un nofiksējiet sēdekli. Regulējot
sēdeklis, ievērojiet piesardzību. Regulējot nekontrolēti vai nevērīgi, varat
iespiest ādu.
Iekraujot garus priekšmetus, tie vienmēr ir stingri jānostiprina, lai izvairītos
no traumām un bojājumiem, strauji
bremzējot.
•
Iekraujot automašīnā bagāžu un to
izkraujot, vienmēr izslēdziet dzinēju un
ieslēdziet stāvbremzi.
•
Automašīnai ar automātisko pārnesumkārbu iestatiet pārnesumu pārslēgu
pozīcijā P, lai novērstu tās nejaušu
izkustēšanos.
SVARĪGI
PIEZĪME
Pirms noliekt uz leju atzveltni, pārliecinieties, ka uz aizmugures sēdekļa neatrodas
nekādi priekšmeti. Arī drošības jostas
nedrīkst būt piesprādzētas. Pretējā gadījumā pastāv risks sabojāt aizmugures
sēdekļa polsterējumu.
Lai līdz galam uz priekšu varētu nolocīt aizmugurējā sēdekļa atzveltnes, var nākties
pabīdīt uz priekšu priekšējos sēdekļus
un/vai noregulēt augstāk sēdekļu atzveltnes.
Atzveltnes nolocīšana
SVARĪGI
Pirms aizmugurējā sēdekļa atzveltnes nolocīšanas iebūvētā bērnu sēdeklīša* sēdvirsmai ir jābūt nolocītai sēdeklī.
Lai varētu nolocīt aizmugurējo sēdekli, automašīnai ir jāstāv un jābūt atvērtām vismaz vienām aizmugurējām durvīm.
Pirms nolaist sēdekli, jāpaceļ vidējā
sēdekļa elkoņbalsts*.
Pirms nolocīšanas ir jāaizver gariem priekšmetiem paredzētā lūka* aizmugurējā
sēdeklī.
PIEZĪME
Aktivizējot privāto aizslēgšanu, aizmugurējam sēdeklim ir jāatrodas vertikālā stāvoklī,
lai aizslēgšana darbotos. Kad aizmugurējais sēdeklis ir nolaists, aizslēgšana nedarbojas.
Sēdekļa nolocīšanas pogas, kas atrodas aizmugurējā
sēdekļa augšdaļā.
1.
Pārliecinieties, ka aizmugurējā sēdeklī nav
pasažieru vai priekšmetu.
2. Manuāli nolaidiet vidējā sēdekļa galvas
balstu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 195
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
3. Nospiediet un turiet vienu no pogām kas
atrodas sīklietu plauktā automašīnas kreisajā pusē.
Saistītā informācija
•
Aizmugurējā sēdekļa galvas balstu regulēšana (196 lpp.)
4. Sēdeklis tiek atbrīvots no fiksatora, bet
paliek tajā pašā pozīcijā. Galvas balsti tiek
nolaisti automātiski.
•
•
Privātā aizslēgšana (282 lpp.)
5. Manuāli nolaidiet galvas balstu horizontālā
pozīcijā.
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana un
deaktivizēšana (282 lpp.)
Aizmugurējā sēdekļa galvas balstu
regulēšana
Noregulējiet vidējā sēdekļa galvas balstu
atbilstoši pasažiera augumam. Nolokiet ārējo
sēdekļu galvas balstus*, lai uzlabotu redzamību uz aizmuguri.
Vidējā sēdekļa galvas balsta
regulēšana
Atzveltnes pacelšana
Atzveltnes pacelšana vertikālā stāvoklī ir jāveic
manuāli:
1.
Pārvietojiet atzveltni uz augšu/atpakaļ.
2. Spiediet atzveltni, līdz nostrādā fiksators.
3. Manuāli paceliet galvas balstus.
4. Vajadzības gadījumā paceliet vidējā
sēdekļa galvas balstu.
BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, ka pēc atliekšanas aizmugurējā sēdekļa atzveltne un galvas balsti un
kārtīgi nofiksēti.
Ārējo sēdekļu galvas balstiem vienmēr ir
jābūt paceltiem, kad kādā no ārējiem
sēdekļiem sēž pasažieri.
196
Vidējās sēdvietas galvas balsts jānoregulē
atbilstoši pasažiera augumam tā, lai atbalstītu
visu muguru un galvu, ja tas ir iespējams.
Nepieciešamības gadījumā pārbīdiet to uz
augšu manuāli.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
Saistītā informācija
•
Lai nolaistu galvas balstu, jānospiež taustiņš
(skatiet attēlu), vienlaikus uzmanīgi spiežot
galvas balstu uz leju.
BRĪDINĀJUMS
Ja vidējās sēdvieta netiek lietota, tās galvas
balstam jāatrodas viszemākajā pozīcijā. Ja
vidējā sēdvieta tiek lietota, galvas balsts
pareizi jānoregulē pasažiera augumā, lai tas
atbalstītu visu pakausi, ja tas ir iespējams.
Atzveltņu ielocīšana aizmugurējā sēdeklī*
(195 lpp.)
Nospiediet taustiņu Nolocīt
galvas balstu, lai aktivizētu/
deaktivizētu nolaišanas funkciju.
Manuāli bīdiet galvas balstu uz aizmuguri, līdz
atskan klikšķis.
BRĪDINĀJUMS
Aizmugurējo ārējo sēdekļu galvas
balstu nolocīšana centrālajā displejā*
Ārējos galvas balstus var ievilkt, izmantojot
centrālā displeja funkciju skatu. Galvas balstus
var nolaist aizdedzes pozīcijā 0.
Nenolaidiet ārējos galvas balstus, ja kādā
no ārējām aizmugurējām sēdvietām atrodas pasažieri.
BRĪDINĀJUMS
Pēc galvas balsta atliekšanas tas jānofiksē
vietā.
* Papildaprīkojums/piederums. 197
SĒDEKĻI UN STŪRE
Vadības taustiņi uz stūres un
skaņas signāls
Skaņas signāls
Stūres bloķētājs
Stūres bloķētājs apgrūtina automašīnas stūrēšanu, piemēram, ja tā ir nozagta. Kad stūre
tiek bloķēta vai atbloķēta, var būt dzirdams
mehānisks troksnis.
Uz stūres atrodas skaņas signāla un,
piemēram, vadītāja atbalsta sistēmu un balss
atpazīšanas vadības slēdži.
Stūres bloķēšanas mehānisma
aktivizēšana
Stūres bloķēšanas mehānisms tiek aktivizēts,
aizslēdzot automašīnu no ārpuses un izslēdzot
dzinēju. Ja automašīna netiek aizslēgta, stūres
bloķēšanas mehānisms pēc brīža tiek automātiski aktivizēts.
Skaņas signāls atrodas stūres centrā.
Saistītā informācija
Stūres vadības tastatūra un vadības sviras*.
•
•
Stūres bloķētājs (198 lpp.)
Stūres regulēšana (199 lpp.)
Vadītāja atbalsta sistēmu vadības ierīces5
Vadības svira* manuālai automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu pārslēgšanai.
Vadības ierīces balss atpazīšanai un izvēlnei, ziņojumu un tālruņa pārvaldībai.
5 Ātruma
198
Stūres bloķēšanas mehānisma
deaktivizēšana
Stūres bloķēšanas mehānismu var deaktivizēt,
atslēdzot automašīnu no ārpuses. Ja automašīna nav aizslēgta, stūres bloķētājs tiek deaktivizēts, ja pasažieru salonā atrodas tālvadības
atslēga un automašīna tiek iedarbināta.
Saistītā informācija
•
Vadības taustiņi uz stūres un skaņas signāls (198 lpp.)
•
Stūres regulēšana (199 lpp.)
ierobežotājs, kruīza kontrole, adaptīvā kruīza kontrole*, distances brīdinājums* un Pilot Assist.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
Stūres regulēšana
Stūri var noregulēt dažādās pozīcijās.
Stūres regulēšana automašīnā ar ceļu
drošības gaisa spilvenu
Stūres regulēšana automašīnā bez ceļu
drošības gaisa spilvena
Stūrei var regulēt augstumu un dziļumu.
Stūres regulēšanas svira.
Stūres regulēšanas svira.
Stūri var regulēt dažādos veidos atkarībā no
tā, vai automašīna ir aprīkota ar ceļu drošības
gaisa spilvenu6.
1.
1.
BRĪDINĀJUMS
Pirms braukšanas sākšanas noregulējiet un
nofiksējiet stūri. Stūri nedrīkst regulēt
braukšanas laikā.
Pabīdiet sviru uz priekšu, lai atbrīvotu
stūri.
2. Noregulējiet stūri stāvoklī, kas jums vislabāk piemērots.
3. Pavelciet sviru atpakaļ, lai nofiksētu stūri
vietā. Ja sviru nevar pakustināt, spiežot
sviru atpakaļ, vienlaicīgi nedaudz uzspiediet arī stūrei.
Izmantojot no ātruma atkarīgo stūres pastiprinātāju, var regulēt stūrēšanas spēka līmeni.
Stūres spēks tiek regulēts atbilstoši automašīnas ātrumam, lai nodrošinātu vadītājam labāku
reakciju uz ceļa.
6 Ar
Pavelciet sviru atpakaļ, lai atbrīvotu stūri.
2. Noregulējiet stūri stāvoklī, kas jums vislabāk piemērots.
3. Pabīdiet sviru uz priekšu, lai nostiprinātu
stūri. Ja sviru nevar pakustināt, spiežot
sviru atpakaļ, vienlaicīgi nedaudz uzspiediet arī stūrei.
Saistītā informācija
•
•
Stūres bloķētājs (198 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (185 lpp.)
Vadības taustiņi uz stūres un skaņas signāls (198 lpp.)
ceļu drošības gaisa spilvenu automašīna tiek aprīkota tikai dažos tirgos.
* Papildaprīkojums/piederums. 199
KLIMATA KONTROLE
KLIMATA KONTROLE
Klimata kontrole
Klimata zonas
Šis automobilis ir aprīkots ar elektronisko klimata kontroli. Klimatkontroles sistēma sistēma dzesē vai silda, kā arī sausina gaisu
salonā.
Visas klimata kontroles funkcijas var vadīt
vidējā displejā un izmantojot viduskonsoles
taustiņus.
Klimata zonu skaits, kurās automašīna ir
sadalīta, nosaka opcijas dažādas temperatūras iestatīšanai dažādām pasažieru salona
daļām.
4 zonu klimata sistēma*
2 zonu klimata sistēma
Dažas aizmugurējā sēdekļa funkcijas var vadīt
arī ar klimata kontroles slēdžiem* tuneļkonsoles aizmugurē.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
202
Klimata zonas (202 lpp.)
Klimata zonas ar 4 zonu klimata sistēmu.
Klimata kontrole — sensori (203 lpp.)
4 zonu klimata sistēmā pasažieru salona temperatūru var iestatīt atsevišķi automašīnas
kreisajai un labajai pusei gan priekšējiem, gan
aizmugurējiem sēdekļiem.
Noteiktā temperatūra (203 lpp.)
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu (204 lpp.)
Klimats stāvēšanas laikā* (229 lpp.)
Sildītājs* (237 lpp.)
Gaisa kvalitāte (205 lpp.)
Klimata zonas ar 2 zonu klimata sistēmu.
Saistītā informācija
2 zonu klimata sistēmā pasažieru salona temperatūru var iestatīt atsevišķi automašīnas
kreisajai un labajai pusei.
•
Klimata kontrole (202 lpp.)
Gaisa plūsmas sadalījums (207 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces
(213 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Klimata kontrole — sensori
Klimata kontroles sistēmai ir vairāki sensori,
kas palīdz kontrolēt automašīnas klimatu.
Sensoru atrašanās vieta
Ja automašīna ir aprīkota ar Interior Air Quality
System*, tās klimata kontroles sistēmas gaisa
ieplūdes atverē ir uzstādīts arī gaisa kvalitātes
sensors.
Saistītā informācija
•
•
Klimata kontrole (202 lpp.)
Interior Air Quality System* (206 lpp.)
Noteiktā temperatūra
Klimata kontroles sistēma regulē pasažieru
salona klimatu, balstoties uz noteikto temperatūru, nevis faktisko temperatūru.
Pasažieru salonam izvēlētā temperatūra atbilst
fiziskajām sajūtām, ko ietekmē pašreizējā
apkārtējā gaisa temperatūra, gaisa ātrums,
mitrums, saules iedarbība salonā un automašīnas ārpusē u.c.
Sistēmā iekļauts saules sensors, kas nosaka,
no kuras puses salonā spīd saule. Tas nozīmē,
ka temperatūra starp labās un kreisās puses
gaisa ieplūdes atverēm var atšķirties, neskatoties uz to, ka abām pusēm iestatīta vienāda
temperatūra.
Saistītā informācija
Saules sensors — instrumentu paneļa
augšpusē.
•
Klimata kontrole (202 lpp.)
Mitruma sensors — ietvarā pie salona
atpakaļskata spoguļa.
Āra gaisa temperatūras sensors — labās
puses sānu spogulī.
Pasažieru salona temperatūras salons —
viduskonsolē pie fiziskajiem taustiņiem.
PIEZĪME
Neapklājiet un nenobloķējiet sensorus ar
apģērbu vai citiem priekšmetiem.
* Papildaprīkojums/piederums. 203
KLIMATA KONTROLE
Klimata kontroles vadība ar balss
atpazīšanu1
•
"Turn on auto" — aktivizē automātisko
klimata regulēšanu.
Klimata kontroles sistēmas balss vadības
komandas ļauj, piemēram, mainīt temperatūru, aktivizēt sēdekļu apsildi* vai mainīt ventilatora darbības līmeni.
Nospiediet
un izrunājiet vienu no šīm
komandām:
•
"Air condition on/Air condition off" —
aktivizē/deaktivizē gaisa kondicionētāju.
•
"Climate" — sāk dialogu par klimata kontroli un rāda komandu piemērus.
•
"Set temperature to X degrees" — iestata vēlamo temperatūru.
"Recirculation on/Recirculation off" —
aktivizē/deaktivizē gaisa cirkulāciju.
•
"Turn on defroster /Turn off defroster"
— aktivizē/deaktivizē logu un sānu spoguļu atkausēšanu.
•
"Turn on max defroster/Turn max
defroster off" — aktivizē/deaktivizē
atkausētāju maksimālas darbības līmeni.
•
"Raise temperature/Lower
temperature" — paaugstināt/pazemināt
temperatūras iestatījumu par vienu soli.
•
"Turn on electric defroster/Turn off
electric defroster" — aktivizē/deaktivizē
vējstikla apsildi*.
•
"Sync temperature" — sinhronizē visu
automašīnas klimata zonu temperatūru ar
vadītāja pusē iestatīto temperatūru.
•
"Turn on rear defroster/Turn off rear
defroster" — aktivizē/deaktivizē aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsildi.
•
"Air on feet"/"Air on body" — atver
vēlamo gaisa plūsmas atveri.
•
•
"Air on feet off"/"Air on body off" — aizver vēlamo gaisa plūsmas atveri.
"Turn steering wheel heat on/Turn
steering wheel heat off" — aktivizē/
deaktivizē stūres apsildi*.
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" — maina
gaisa plūsmu uz Max/Off.
•
"Raise fan speed/Lower fan speed" —
paaugstina/pazemina ventilatora darbības
līmeni par vienu soli.
1
204
•
•
•
"Raise steering wheel heat/Lower
steering wheel heat" — paaugstina/
samazina stūres apsildes* iestatījumu par
vienu soli.
•
"Raise seat heat/Lower seat heat" —
paaugstina/samazina sēdekļa apsildes*
iestatījumu par vienu soli.
•
"Turn on seat ventilation/Turn off seat
ventilation" — aktivizē/deaktivizē sēdekļu
ventilāciju*.
•
"Raise seat ventilation/Lower seat
ventilation" — paaugstina/samazina
sēdekļa ventilācijas* iestatījumu par vienu
soli.
PIEZĪME
Balss atpazīšana netiek atbalstīta visās sistēmas valodās. Valodas, kurās tā tiek atbalstīta, sistēmas valodu sarakstā ir izceltas ar
simbolu
. Plašāka informācija ir pieejama sadaļā par balss atpazīšanas iestatījumiem.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Klimata kontrole (202 lpp.)
Balss atpazīšana (145 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (146 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (150 lpp.)
"Turn on seat heat/Turn off seat heat"
— aktivizē/deaktivizē sēdekļa apsildi*.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Gaisa kvalitāte
Clean Zone*
Pasažieru salona izvēlētie materiāli un gaisa
attīrīšanas sistēma nodrošina augstu salona
gaisa kvalitāti.
Funkcija Clean Zone pārbauda un norāda, vai
ir piepildījušies visi nosacījumi labai gaisa
kvalitātei pasažieru salonā.
•
PIEZĪME
Clean Zone nenorāda, ka gaisa kvalitāte ir
laba. Tas tikai norāda, ka ir sasniegti nosacījumi labai gaisa kvalitātei.
Pasažieru salonā izmantotie materiāli
Volvo pasažieru salona interjers ir veidots tā,
lai būtu patīkams un ērts, arī cilvēkiem, kam ir
kontaktalerģijas vai astma.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Ir izstrādāti pārbaudīti materiāli, lai samazinātu
putekļu daudzumu pasažieru salonā, un tie
atvieglo pasažieru salona tīrības uzturēšanu.
Paklāji gan salonā, gan bagāžas nodalījumā ir
izņemami, tos ir viegli izņemt un iztīrīt.
Salona tīrīšanai lietojiet Volvo ieteiktos tīrīšanas līdzekļus un automašīnas kopšanas produktus.
Gaisa attīrīšanas sistēma
Papildus pasažieru salona filtram automašīna
ir aprīkota ar gaisa attīrīšanas sistēmu, kas
palīdz pasažieru salonā uzturēt augstu gaisa
kvalitāti.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Klimata kontrole (202 lpp.)
Interior Air Quality System* (206 lpp.)
Gaisa kvalitāte (205 lpp.)
Clean Zone Interior Package* (206 lpp.)
Interior Air Quality System* (206 lpp.)
Pasažieru salona gaisa filtrs (207 lpp.)
Šis indikators ir redzams vidējā displeja
klimata skatā.
Šis indikators ir redzams klimata rindā,
kad klimata skats nav atvērts.
Ja nosacījumi nav piepildījušies, teksts Clean
Zone ir baltā krāsā. Ja visi nosacījumi ir piepildījušies, teksta krāsa mainās uz zilu.
Nosacījumi, kuriem ir jāpiepildās:
•
Visas durvis un bagāžas nodalījuma pārsegs ir aizvērts.
•
•
Visi sānu logi un jumta lūka* ir aizvērti.
•
Ir aktivizēts ventilators.
Clean Zone* (205 lpp.)
Clean Zone Interior Package* (206 lpp.)
Ir deaktivizēta gaisa recirkulācija.
Pasažieru salona gaisa filtrs (207 lpp.)
Ir aktivizēta gaisa kvalitātes sistēma
Interior Air Quality System*.
* Papildaprīkojums/piederums. 205
KLIMATA KONTROLE
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
Clean Zone Interior Package (CZIP) ietver vairākas modifikācijas, kas nodrošina vēl lielāku
pasažieru salona tīrību, piemēram, attiecībā
uz alerģijas un astmu izraisošām vielām.
Komplektā ietverts:
Interior Air Quality System (IAQS) ir pilnīgi
automātiska gaisa kvalitātes sistēma, kas
atdala gāzes un daļiņas, lai samazinātu aromātu un piesārņojuma līmeņus pasažieru
salonā.
IAQS ir daļa no Clean Zone Interior Package
(CZIP), un tā attīra pasažieru salona gaisu no
tādiem piemaisījumiem kā daļiņas, ogļūdeņraži, slāpekļa oksīdi un zemes līmeņa ozons.
•
•
Pastiprināta ventilatora darbība, kas
nozīmē, ka ventilators sāk darboties pēc
automašīnas atslēgšanas ar tālvadības
pults atslēgu. Ventilators piepilda pasažieru salonu ar svaigu gaisu. Šī funkcija
sāk darboties pēc vajadzības un tiek
izslēgta automātiski pēc kāda laika, kad
tiek atvērtas kādas no salona durvīm. Ventilatora darbības laiks tiek pakāpeniski
samazināts, samazinoties nepieciešamībai, līdz automobilis kļūst 4 gadus vecs.
Clean Zone Interior Package* (206 lpp.)
Pasažieru salona gaisa filtrs (207 lpp.)
Ja gaisa kvalitātes sensors konstatē, ka āra
gaiss ir piesārņots, tiek aizvērta gaisa ieplūdes
atvere un aktivizēta gaisa recirkulācija.
PIEZĪME
Gaisa kvalitātes sensoram vienmēr jābūt
iespējotam, lai nodrošinātu pasažieru
salonā vislabāko gaisa kvalitāti.
Pilnībā automātiska gaisa kvalitātes sistēma Interior Air Quality System (IAQS).
Auksta klimata zonās recirkulācijas funkcija
ir ierobežota, lai novērstu aizsvīduma veidošanos.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Gaisa kvalitāte (205 lpp.)
Clean Zone* (205 lpp.)
Smidzināšanas laikā jāizmanto vējstikla,
sānu logu un aizmugures loga atkausēšanas funkcija.
Interior Air Quality System* (206 lpp.)
Pasažieru salona gaisa filtrs (207 lpp.)
Saistītā informācija
206
•
Gaisa kvalitātes sensora aktivizēšana un
deaktivizēšana* (207 lpp.)
•
•
Gaisa kvalitāte (205 lpp.)
Clean Zone* (205 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Gaisa kvalitātes sensora
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Gaisa kvalitātes sensors ir daļa no pilnīgi
automātiskās gaisa kvalitātes sistēmas
Interior Air Quality System (IAQS).
Var iestatīt, vai gaisa kvalitātes sensoram jābūt
aktivizētam/deaktivizētam
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet Klimats.
3. Atlasiet Gaisa kvalitātes sensors, lai aktivizētu/deaktivizētu gaisa kvalitātes sensoru.
Pasažieru salona gaisa filtrs
Gaisa plūsmas sadalījums
Viss automašīnas pasažieru salonā ienākošais
gaiss tiek attīrīts filtrā.
Klimata kontroles sistēma sadala ieplūstošo
gaisu uz vairākām dažādām ventilācijas atverēm salonā.
Pasažieru salona filtra nomaiņa
Lai klimata kontroles sistēma darbotos efektīvi, ir pēc regulāriem intervāliem jāmaina tās
filtrs. Ieteicamie maiņas intervāli atrodami
Volvo apkopes programmā. Ja automobilis
tiek ekspluatēts nopietni piesārņotā apkārtējā
vidē, var būt nepieciešams filtru nomainīt
daudz biežāk.
PIEZĪME
Ir dažādu veidu pasažieru salona filtri. Pārliecinieties, ka ir uzstādīts pareizais filtrs.
Saistītā informācija
•
Interior Air Quality System* (206 lpp.)
Automātiska un manuāla gaisa sadale
Kad darbojas automātiski regulējamā klimata
kontrole, gaisa plūsmas sadale notiek automātiski. Vajadzības gadījumā gaisa sadali var
regulēt manuāli.
Regulējamas ventilācijas atveres
Dažas no automašīnas ventilācijas atverēm ir
regulējamas, kas nozīmē, ka varat atvērt/
aizvērt ventilācijas atveri, lai orientētu gaisa
plūsmu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Gaisa kvalitāte (205 lpp.)
Clean Zone* (205 lpp.)
Clean Zone Interior Package* (206 lpp.)
Interior Air Quality System* (206 lpp.)
Regulējamo gaisa ieplūdes atveru atrašanās vieta
pasažieru salonā.
Automašīnās ar 2 klimata zonām: četras
gaisa ieplūdes atveres atrodas instrumentu panelī un vēl pa vienai – uz katra
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 207
KLIMATA KONTROLE
||
durvju statņa starp priekšējām un aizmugurējām durvīm.
Gaisa plūsmas sadalījuma
mainīšana
Automašīnās ar 4 klimata zonām*: vēl
divas atrodas tuneļkonsoles aizmugurē.
Vajadzības gadījuma gaisa sadali var mainīt
manuāli.
Saistītā informācija
•
•
Klimata kontrole (202 lpp.)
•
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/aizvēršana un pagriešana (209 lpp.)
•
Gaisa sadales opciju tabula (210 lpp.)
Gaisa plūsmas sadalījuma mainīšana
(208 lpp.)
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
Gaisa sadales taustiņi klimata skatā.
Gaisa plūsmas sadale — vējstikla atkausētāja gaisa ieplūdes atveres
Gaisa sadale — gaisa ieplūdes atveres
instrumentu panelī un viduskonsolē
Gaisa sadale — gaisa ieplūdes atveres
grīdā
2. Nospiediet vienu vai vairākus gaisa sadales taustiņus, lai atvērtu/aizvērtu attiecīgo
gaisa ieplūdes atveri.
> Gaisa sadale mainās, un taustiņi izgaismojas/nodziest.
Saistītā informācija
•
•
•
208
Gaisa plūsmas sadalījums (207 lpp.)
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/aizvēršana un pagriešana (209 lpp.)
Gaisa sadales opciju tabula (210 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/
aizvēršana un pagriešana
Dažas pasažieru salona gaisa ieplūdes atveres var atvērt, aizvērt un pagriezt atsevišķi.
Pavēršot automašīnas ārējās ventilācijas atveres pret sānu logiem, var mazināt aizsvīdumu.
Saistītā informācija
•
•
•
Gaisa plūsmas sadalījums (207 lpp.)
Gaisa plūsmas sadalījuma mainīšana
(208 lpp.)
Gaisa sadales opciju tabula (210 lpp.)
Pavēršot automašīnas ārējās ventilācijas atveres uz iekšu, karstā laikā pasažieru salonā var
panākt komfortablu vidi.
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana un
aizvēršana
Ventilācijas atveres instrumentu panelī:
–
Pagrieziet slēdzi ventilācijas atveres vidū,
lai atvērtu/aizvērtu gaisa plūsmu no šīs
ventilācijas atveres.
Gaisa plūsma ir maksimāla, kad marķējums uz slēdža ir vertikālā pozīcijā.
Ventilācijas atveres durvju balstos un tuneļkonsoles aizmugurē*:
–
Ritiniet īkšķratu zem ventilācijas atveres,
lai atvērtu/aizvērtu gaisa plūsmu no ventilācijas atveres.
Jo garākas ir uz īkšķrata redzamās baltās
līnijas, jo lielāka ir gaisa plūsma.
Gaisa ieplūdes atveru pagriešana
–
Horizontāli/vertikāli pārvietojiet sviru ventilācijas atveres vidū, lai virzītu gaisa
plūsmu no ventilācijas atveres.
* Papildaprīkojums/piederums. 209
KLIMATA KONTROLE
Gaisa sadales opciju tabula
Vajadzības gadījuma gaisa sadali var mainīt
manuāli. Iestatījumus var veikt šīm opcijām.
Gaisa plūsmas sadalījums
Mērķis
Ja visu gaisa sadales taustiņu atlase tiek atcelta manuālajā režīmā, klimata kontroles sistēma ieslēdz automātiski regulējamu klimata kontroli.
210
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja gaisa ieplūdes atverēm. Zināma gaisa
daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Novērš aizsvīšanu un apledojumu aukstā un
mitrā laikā (lai to panāktu, ventilatora darbības
līmenis nedrīkst būt zems).
Galvenā gaisa plūsma no gaisa ieplūdes atverēm instrumentu panelī. Zināma
gaisa daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina efektīvu dzesēšanu karstā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no gaisa ieplūdes atverēm pie grīdas. Zināma gaisa daļa
plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina karstā vai vēsā gaisa plūsmu uz
grīdu.
KLIMATA KONTROLE
Gaisa plūsmas sadalījums
Mērķis
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja un instrumentu paneļa gaisa ieplūdes
atverēm. Zināma gaisa daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina komfortu karstā un sausā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja atverēm un gaisa ieplūdes atverēm pie
grīdas. Zināma gaisa daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina komfortu un atkausēšanu aukstā un
mitrā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no gaisa ieplūdes atverēm instrumentu panelī un pie grīdas. Zināma gaisa daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina komfortu saulainā, vēsā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja gaisa ieplūdes atverēm instrumentu
panelī un pie grīdas.
Sniedz līdzsvarotu komfortu pasažieru salonā.
}}
211
KLIMATA KONTROLE
||
Saistītā informācija
•
•
•
212
Gaisa plūsmas sadalījums (207 lpp.)
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/aizvēršana un pagriešana (209 lpp.)
Gaisa plūsmas sadalījuma mainīšana
(208 lpp.)
KLIMATA KONTROLE
Klimata kontroles vadības ierīces
Galvenās klimata kontroles funkcijas
Papildus klimata joslas funkcijām cilnē
Galvenais klimats var regulēt arī citas galvenās klimata funkcijas.
Klimata kontroles sistēmas funkcijas var
vadīt, izmantojot viduskonsoles fiziskos taustiņus, centrālo displeju un klimata paneli
tuneļkonsoles aizmugurē*.
Fiziskie taustiņi viduskonsolē
Temperatūras vadības ierīces vadītāja un
pasažiera pusē.
Vadītāja un blakussēdētāja sēdekļa apsildes* un ventilācijas*, kā arī stūres apsildes* vadības ierīces.
Vējstikla apsildes* un maks. atkausētāja
funkcijas taustiņš.
Aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsildes taustiņš.
Klimata rinda centrālajā displejā
Visbiežāk lietotās klimata funkcijas var regulēt
klimata joslā.
Taustiņš, kas ļauj atvērt klimata skatu.
Taustiņa attēls norāda aktivizētos klimata
iestatījumus.
Klimata skats centrālajā displejā
Atveriet klimata skatu, nospiežot
simbolu klimata rindas vidū.
Atkarībā no aprīkojuma līmeņa klimata skats var būt sadalīts vairākās
cilnēs. Starp cilnēm var pārslēgties, pārvelkot
pa kreisi/pa labi vai nospiežot attiecīgo virsrakstu.
Max, Elektrisks, Aizmugurē — logu un
sānu spoguļu atkausēšanas vadības ierīces.
Kondic. — gaisa kondicionētāja vadības
ierīces.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 213
KLIMATA KONTROLE
||
Recirkul. — gaisa recirkulācijas vadības
ierīces.
Gaisa sadales vadības ierīces.
Klimats stāvēšanas laikā*
Automašīnas stāvēšanas klimata kontroli var
regulēt cilnē Stāvēšanas klimats.
Priekšējā sēdekļa ventilatora vadības slēdži2.
Klimata kontroles vadības ierīces
tuneļkonsoles aizmugurē*
AUTO — automātiska klimata regulēšana.
Aizmugurējā klimata kontrole*
Visas aizmugurējā sēdekļa klimata funkcijas
var regulēt cilnē Aizmugures klimats.
Aizmugurējā sēdekļa apsildes vadības ierīces*.
Otrās rindas klimats — vadīklas klimata
funkcionalitātei aizmugurējā sēdeklī. Aizmugurējā sēdekļa ventilatora vadības ierīces.
Aizmugurējā sēdekļa temperatūras vadības ierīces.
Aizmugurējā sēdekļa apsildes vadības ierīces*.
2 Ar
214
Aizmugurējā sēdekļa ventilatora vadības
ierīces.
Aizmugurējā sēdekļa temperatūras vadības ierīces.
Aizslēgšanas/atslēgšanas poga klimata
panelī.
Ja automašīna nav aprīkota ar klimata paneli
tuneļkonsoles aizmugurē, bet ir aprīkota ar aiz-
2 zonu klimata kontroli vadības slēdži ir kopīgi ar aizmugurējo sēdekli.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
mugurējo sēdekļu apsildi*, tuneļkonsoles aizmugurē ir fiziski taustiņi šīs funkcijas vadībai.
•
Vējstikla apsildes* aktivizēšana un deaktivizēšana (222 lpp.)
Priekšējā sēdekļa apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Klimata panelim ir ekrāna bloķētājs, lai
novērstu ventilatora ātruma un temperatūras
nejaušu maiņu. Kad ekrāns ir bloķēts, tiek
rādīti tikai sēdekļu vadības slēdži* un atbloķēšanas poga.
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana
(223 lpp.)
Var ieslēgt sēdekļu apsildi, lai palielinātu vadītāja un pasažieru komfortu aukstā laikā.
•
Priekšējo sēdekļu ventilatora līmeņa regulēšana (224 lpp.)
•
Aizmugurējo sēdekļu ventilatora līmeņa
regulēšana* (225 lpp.)
Pēc atbloķēšanas klimata panelī var mainīt
ventilatora ātrumu un temperatūru un tiek
rādīti visi atlasītie klimata iestatījumi. Pēc
noteikta neaktivitātes perioda ekrāns tiek
automātiski bloķēts.
Saistītā informācija
•
•
Klimata kontrole (202 lpp.)
•
Aizmugurējā sēdekļa apsildes aktivizēšana
un deaktivizēšana* (216 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa ventilācijas aktivizēšana
un deaktivizēšana* (218 lpp.)
•
Stūres apsildes* aktivizēšana un deaktivizēšana (218 lpp.)
•
Automātiskas klimata kontroles aktivizēšana (219 lpp.)
•
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana un deaktivizēšana (220 lpp.)
•
Maks. atkausētāja aktivizēšana un deaktivizēšana (221 lpp.)
Priekšējā sēdekļa apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana* (215 lpp.)
•
•
Temperatūras sinhronizēšana (228 lpp.)
Gaisa kondicionētāja aktivizēšana un
deaktivizēšana (229 lpp.)
1.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet
kreisās vai labās puses stūres un sēdekļa
taustiņu, lai atklātu sēdekļu un stūres vadības ierīces.
Ja automašīna nav aprīkota ar ventilētiem
sēdekļiem vai stūres apsildi (vadītāja
pusē), sēdekļu apsildes taustiņš atrodas
tieši klimata rindā.
2. Vairākas reizes nospiediet sēdekļu apsildes taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem
līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidēja un
Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto līmeni.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 215
KLIMATA KONTROLE
||
BRĪDINĀJUMS
Apsildāmos sēdekļus nedrīkst lietot cilvēki,
kuriem ir apgrūtināta spēja sajust temperatūras paaugstināšanos samazinātas jutības
dēļ vai kuriem ir apgrūtināta apsildāmo
sēdekļu vadības slēdžu regulēšana. Pretējā
gadījumā var gūt apdegumus.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces
(213 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa apsildes automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana un deaktivizēšana* (216 lpp.)
Priekšējā sēdekļa apsildes
automātiskās ieslēgšanās
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Var ieslēgt sēdekļu apsildi, lai palielinātu vadītāja un pasažieru komfortu aukstā laikā.
Var iestatīt, lai, iedarbinot dzinēju, sēdekļu
apsildes automātiskā ieslēgšanās tiktu aktivizēta/deaktivizēta. Ja ir aktivizēta automātiskā
iedarbināšana, apsilde sāk darboties zemas
apkārtējās temperatūras gadījumā.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet Klimats.
3. Atlasiet Vadītāja sēdekļa autom.
apsildes līmenis un Pasaž. sēdekļa
automātiskās apsildes līmenis, lai aktivizētu/deaktivizētu vadītāja un pasažiera
sēdekļa automātisku apsildes sākšanu.
> Kad ir aktivizēta automātiska ieslēgšana, klimata rindā pie katras priekšējo
sēdekļu apsildes pogas tiek rādīts burts
"A".
4. Atlasiet Zems, Vidēja vai Augsts, lai atlasītu līmeni, pēc kura funkcija tiek aktivizēta.
Aizmugurējā sēdekļa apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Var ieslēgt sēdekļu apsildi, lai palielinātu vadītāja un pasažieru komfortu aukstā laikā.
Aizmugurējā sēdekļa apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana no
priekšējā sēdekļa*
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2. Atlasiet cilni Aizmugures klimats.
3. Vairākas reizes nospiediet sēdekļu apsildes taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem
līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidēja un
Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto līmeni.
Saistītā informācija
216
•
Klimata kontroles vadības ierīces
(213 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana* (215 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Aizmugurējā sēdekļa apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana no
aizmugurējā sēdekļa
Ar 4 zonu klimatu*:
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces
(213 lpp.)
Ar 2 zonu klimatu:
Sēdekļu apsildes rādījums un vadības slēdži klimata
panelī tuneļkonsoles aizmugurē.
–
Sēdekļu apsildes taustiņi tuneļkonsoles aizmugurē.
–
Vairākas reizes nospiediet kreisās vai labās
puses fiziskos sēdekļu apsildes taustiņus,
kas atrodas tuneļkonsoles aizmugurē, lai
pārslēgtos starp četriem līmeņiem:
Izslēgts, Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņa gaismas
diodes rāda iestatīto līmeni.
Vairākas reizes nospiediet kreisās vai labās
puses sēdekļu apsildes taustiņus, kas
atrodas tuneļkonsoles klimata panelī, lai
pārslēgtos starp četriem līmeņiem:
Izslēgts, Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un klimata paneļa
ekrānā tiek parādīts iestatītais līmenis.
BRĪDINĀJUMS
Apsildāmos sēdekļus nedrīkst lietot cilvēki,
kuriem ir apgrūtināta spēja sajust temperatūras paaugstināšanos samazinātas jutības
dēļ vai kuriem ir apgrūtināta apsildāmo
sēdekļu vadības slēdžu regulēšana. Pretējā
gadījumā var gūt apdegumus.
* Papildaprīkojums/piederums. 217
KLIMATA KONTROLE
Priekšējā sēdekļa ventilācijas
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Stūres apsildes* aktivizēšana un
deaktivizēšana
Sēdekļus var ventilēt, piemēram, lai karstos
klimatiskajos apstākļos sasniegtu augstāku
komforta līmeni.
Ventilācijas sistēmu veido ventilatori sēdekļos
un to atzveltnēs, kas sūknē gaisu cauri sēdekļu
polsterējumam. Jo vēsāks kļūst salons, jo lielāks ir vēsinošais efekts. Sistēmu var ieslēgt,
kad darbojas dzinējs.
Var ieslēgt stūres apsildi, lai palielinātu vadītāja komfortu aukstā laikā.
2. Vairākas reizes nospiediet sēdekļu ventilācijas taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem
līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidēja un
Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto līmeni.
1.
Saistītā informācija
•
1.
Klimata kontroles vadības ierīces
(213 lpp.)
Ja automašīna nav aprīkota ar sēdekļu
apsildi vai ventilāciju, stūres apsildes taustiņi atrodas tieši klimata rindā.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet
kreisās vai labās puses stūres un sēdekļa
taustiņu, lai atklātu sēdekļu un stūres vadības ierīces.
Ja automašīna nav aprīkota ar sēdekļu
apsildi vai stūres apsildi (vadītāja pusē),
sēdekļu ventilācijas taustiņš atrodas tieši
klimata rindā.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet
vadītāja puses stūres un sēdekļa taustiņu,
lai atklātu sēdekļu un stūres vadības ierīces.
2. Vairākas reizes nospiediet stūres apsildes
taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto līmeni.
Saistītā informācija
218
•
Klimata kontroles vadības ierīces
(213 lpp.)
•
Stūres apsildes automātiskās ieslēgšanās
aktivizēšana un deaktivizēšana* (219 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Stūres apsildes automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Var ieslēgt stūres apsildi, lai palielinātu vadītāja komfortu aukstā laikā.
Var iestatīt, lai stūres apsildes automātiskā
ieslēgšana būtu aktivizēta/deaktivizēta, iedarbinot dzinēju. Ja ir aktivizēta automātiskā
iedarbināšana, apsilde sāk darboties zemas
apkārtējās temperatūras gadījumā.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet Klimats.
3. Atlasiet Stūres automātiskas apsildes
līmenis, lai aktivizētu/deaktivizētu stūres
apsildes automātisko ieslēgšanos.
> Kad ir aktivizēta automātiska ieslēgšana, klimata rindā pie stūres apsildes
pogas tiek rādīts burts "A".
4. Atlasiet Zems, Vidēja vai Augsts, lai atlasītu līmeni, pēc kura funkcija tiek aktivizēta.
Saistītā informācija
•
Stūres apsildes* aktivizēšana un deaktivizēšana (218 lpp.)
3 Automašīnās
Automātiskas klimata kontroles
aktivizēšana
PIEZĪME
Temperatūru un ventilatora ātrumu var
mainīt, nedeaktivizējot automātiski regulēto klimata kontroles sistēmu. Automātiski
regulētā klimata kontroles sistēma tiek
deaktivizēta, kad tiek manuāli mainīta gaisa
sadale vai tiek aktivizēts maksimālas
atkausēšanas režīms.
Kad ir aktivizēta automātiska klimata kontrole, vairākas klimata funkcijas tiek kontrolētas automātiski.
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2. Īsi nospiediet vai turiet nospiestu AUTO
Klimats/>
•
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces
(213 lpp.)
Nospiežot īsi — gaisa recirkulācija,
gaisa kondicionēšana un gaisa sadale
tiek vadīta automātiski.
Nospiežot un turot — gaisa recirkulācija, gaisa kondicionēšana un gaisa
sadale tiek vadīta automātiski, temperatūras un ventilatora līmenis tiek mainīts uz standarta iestatījumiem: 22°C
(72°F) un līmenis 3 (līmenis 2 aizmugurējā sēdeklī3).
> Klimata automātiskā regulēšana tiek
aktivizēta, un taustiņš iedegas.
•
ar 4 mikroklimata zonām*.
* Papildaprīkojums/piederums. 219
KLIMATA KONTROLE
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana
un deaktivizēšana
Gaisa recirkulācija bloķē slikta gaisa, izplūdes
gāzu un citu sārņu ieplūšanu no automašīnas
ārpuses, liekot klimata kontroles sistēmai
atkārtoti izmantot pasažieru salona gaisu.
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces
(213 lpp.)
•
Gaisa recirkulācijas laika iestatījuma aktivizēšana un deaktivizēšana (220 lpp.)
Gaisa recirkulācijas laika
iestatījuma aktivizēšana un
deaktivizēšana
Gaisa recirkulācija bloķē slikta gaisa, izplūdes
gāzu un citu sārņu ieplūšanu no automašīnas
ārpuses, liekot klimata kontroles sistēmai
atkārtoti izmantot pasažieru salona gaisu.
Var iestatīt gaisa recirkulācijas taimera aktivizēšanu/deaktivizēšanu. Kad taimeris ir aktivizēts, gaisa recirkulācija automātiski izslēdzas
pēc 20 minūtēm.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet Klimats.
2. Nospiediet Recirkul..
> Gaisa recirkulācija tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/
nodziest.
SVARĪGI
Ja gaiss salonā cirkulē pārāk ilgi, pastāv
risks, ka logi automašīnas iekšpusē var aizsvīst.
PIEZĪME
Kad ir aktivizēts maksimālas atkausētāja
darbības režīms, nevar aktivizēt gaisa recirkulāciju.
220
3. Atlasiet Recirkulācijas taimeris, lai aktivizētu/deaktivizētu gaisa recirkulācijas taimeri.
Saistītā informācija
•
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana un deaktivizēšana (220 lpp.)
KLIMATA KONTROLE
Maks. atkausētāja aktivizēšana un
deaktivizēšana
PIEZĪME
Maks. atkausētāja iestatījums sāk darboties ar noteiktu nobīdi, lai novērstu īslaicīgu
ventilatora līmeņa pieaugumu, ja vējstikla
apsilde tiek deaktivizēta, divreiz ātri
nospiežot taustiņu.
Maks. atkausētāja funkciju lieto, lai ātri likvidētu aizsvīdumu un apledojumu no logiem.
Maks. atkausētāja funkcija deaktivizē klimata
un gaisa recirkulācijas automātisko regulēšanu, aktivizē gaisa kondicionēšanu un maina
ventilatora darbības līmeni uz 5, bet temperatūru — uz HI.
Maks. atkausētāja aktivizēšana un
deaktivizēšana no centrālā displeja
PIEZĪME
Mainot ventilatora līmeni uz 5, palielinās
trokšņu līmenis.
Kad maks. atkausētājs ir deaktivizēts, klimata
kontroles sistēma atjauno iepriekšējos iestatījumus.
Maks. atkausētāja aktivizēšana un
deaktivizēšana no viduskonsoles
Viduskonsolē ir fiziska poga, ar kuru var ātri
piekļūt maks. atkausētājam.
Ja automašīna aprīkota ar vējstikla apsildi*,
vidējā displeja klimata skatā var aktivizēt tikai
maksimālā atkausētāja darbības līmeņa funkciju.
Fiziska poga viduskonsolē.
Automašīnām bez vējstikla apsildes:
–
Nospiediet taustiņu.
> Maks. atkausētāja funkcija tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
Automašīnām ar vējstikla apsildi:
–
Aktivizēta vējstikla apsilde
Aktivizēta vējstikla apsilde un maks.
atkausētāja funkcija
Saistītā informācija
Deaktivizēts.
> Vējstikla apsilde un maks. atkausētāja
funkcija tiek aktivizēta/deaktivizēta, un
taustiņš izgaismojas/nodziest.
•
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2. Nospiediet Max.
> Maks. atkausētāja funkcija tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
Vairākas reizes nospiediet šo pogu, lai pārslēgtu trīs līmeņus:
•
•
1.
•
Klimata kontroles vadības ierīces
(213 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 221
KLIMATA KONTROLE
Vējstikla apsildes* aktivizēšana un
deaktivizēšana
Vējstikla apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana no centrālā displeja
Vējstikla apsildi izmanto, lai ātri likvidētu vējstikla aizsvīdumu un apledojumu.
Vējstikla apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana no viduskonsoles
Viduskonsolē atrodas fiziska poga, ar kuru var
ātri piekļūt vējstikla apsildes funkcijai.
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces
(213 lpp.)
•
Vējstikla apsildes automātiskas ieslēgšanas aktivizēšana un deaktivizēšana*
(223 lpp.)
2. Nospiediet Elektrisks.
> Vējstikla apsilde tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
PIEZĪME
Trīsstūra zona katrā vējstikla galā netiek
apsildīta elektriski, tādēļ tā atkausēšana vai
aizņemt ilgāku laiku.
Fiziska poga viduskonsolē.
–
Vairākas reizes nospiediet šo pogu, lai pārslēgtu trīs līmeņus:
•
•
Aktivizēta vējstikla apsilde
Aktivizēta vējstikla apsilde un maks.
atkausētāja funkcija
Deaktivizēts.
> Vējstikla apsilde un maks. atkausētāja
funkcija tiek aktivizēta/deaktivizēta, un
taustiņš izgaismojas/nodziest.
•
222
PIEZĪME
Apsildāmais vējstikls var ietekmēt raidītāju
un citu sakaru ierīču darbību.
PIEZĪME
Ja laikā, kad funkcija Start/Stop ir automātiski izslēgusi dzinēju, tiek aktivizēta vējstikla apsilde, dzinējs atkal tiek iedarbināts.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Vējstikla apsildes automātiskas
ieslēgšanas aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Aizmugurējā stikla un sānu
spoguļu apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana
Vējstikla apsildi izmanto, lai ātri likvidētu vējstikla aizsvīdumu un apledojumu.
Var iestatīt, lai, iedarbinot dzinēju, vējstikla
apsildes automātiskā ieslēgšana tiktu aktivizēta/deaktivizēta. Ja automātiskā ieslēgšanās
ir aktivizēta, apsilde sāk darboties, kad pastāv
vējstikla/logu apledošanas vai aizsvīduma
risks. Apsilde izslēdzas automātiski, tiklīdz vējstikls/logs ir pietiekami silts un apledojums ir
izkusis vai aizsvīdums ir novērsts.
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildi
izmanto, lai ātri likvidētu aizsvīdumu un apledojumu no logiem un spoguļiem.
1.
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu
apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana no viduskonsoles
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
Viduskonsolē atrodas fiziska poga, ar kuru var
ātri piekļūt aizmugurējā stikla un sānu spoguļu
apsildes funkcijai.
2. Nospiediet Aizmugurē.
> Aizmugurējā loga un sānu spoguļu
apsilde tiek aktivizēta/deaktivizēta, un
taustiņš izgaismojas/nodziest.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet Klimats.
3. Atlasiet Automātisks priekšējais
atkausētājs, lai aktivizētu/deaktivizētu
vējstikla apsildes automātisko ieslēgšanos.
Saistītā informācija
Saistītā informācija
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu
apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana no centrālā displeja
Vējstikla apsildes* aktivizēšana un deaktivizēšana (222 lpp.)
•
Klimata kontroles vadības ierīces
(213 lpp.)
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes automātiskas ieslēgšanas aktivizēšana
un deaktivizēšana (224 lpp.)
Fiziska poga viduskonsolē.
–
Nospiediet taustiņu.
> Aizmugurējā loga un sānu spoguļu
apsilde tiek aktivizēta/deaktivizēta, un
taustiņš izgaismojas/nodziest.
* Papildaprīkojums/piederums. 223
KLIMATA KONTROLE
Aizmugurējā stikla un sānu
spoguļu apsildes automātiskas
ieslēgšanas aktivizēšana un
deaktivizēšana
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildi
izmanto, lai ātri likvidētu aizsvīdumu un apledojumu no logiem un spoguļiem.
Var iestatīt, lai, iedarbinot dzinēju, aizmugurējā
stikla un sānu spoguļu apsildes automātiskā
ieslēgšana tiktu aktivizēta/deaktivizēta. Ja
automātiskā ieslēgšanās ir aktivizēta, apsilde
sāk darboties, kad pastāv vējstikla/logu apledošanas vai aizsvīduma risks. Apsilde izslēdzas automātiski, tiklīdz vējstikls/logs ir pietiekami silts un apledojums ir izkusis vai aizsvīdums ir novērsts.
1.
Priekšējo sēdekļu ventilatora
līmeņa regulēšana4
PIEZĪME
1.
224
Klimata kontroles sistēma automātiski pielāgo gaisa plūsmu atlasītajam ventilatora
darbības līmenim, balstoties uz prasībām
— tas nozīmē, ka ventilatora ātrums var
mainīties, lai gan ventilatora darbības līmenis ir nemainīgs.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
Saistītā informācija
•
2. Nospiediet Klimats.
Saistītā informācija
Ja ventilators ir pilnīgi izslēgts, tad gaisa
kondicionētājs nedarbojas, un tas var izraisīt logu aizsvīšanu automašīnas iekšpusē.
Ventilatoram var iestatīt vairākus dažādus
automātiski vadāmus ātrumus priekšējam
sēdeklim.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
3. Atlasiet Automātisks aizmugurējais
atkausētājs, lai aktivizētu/deaktivizētu
logu un sānu spoguļu apsildes automātisko ieslēgšanos.
SVARĪGI
Ventilatora vadības taustiņi klimata skatā.
2. Pieskarieties ventilatora līmenim, Off, 1-5
vai Max.
> Ventilatora līmenis mainās, un atlasītā
līmeņa taustiņi izgaismojas.
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana
(223 lpp.)
4 Arī
aizmugurējiem sēdekļiem, ja automašīnā ir 2 zonu klimata sistēma.
Klimata kontroles vadības ierīces
(213 lpp.)
KLIMATA KONTROLE
Aizmugurējo sēdekļu ventilatora
līmeņa regulēšana*
Ventilatoram var iestatīt vairākus dažādus
automātiski vadāmus ātrumus aizmugurējam
sēdeklim.
Aizmugurējā sēdekļa ventilatora
līmeņa regulēšana no priekšējā
sēdekļa
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
Ventilatora vadības taustiņi klimata skata cilnē
Aizmugures klimats.
Klimata paneļa ventilatora vadības slēdži tuneļkonsoles aizmugurē.
3. Pieskarieties ventilatora līmenim, 1-5.
2. Pieskarieties ventilatora līmenim, 1-5.
> Ventilatora līmenis mainās, un atlasītā
līmeņa taustiņi izgaismojas.
Aizmugurējā sēdekļa ventilatoru var
izslēgt, pieskaroties Otrās rindas
klimats.
> Ventilatora līmenis mainās, un atlasītā
līmeņa taustiņi izgaismojas.
2. Atlasiet cilni Aizmugures klimats.
Aizmugurējā sēdekļa ventilatora
līmeņa regulēšana no aizmugurējā
sēdekļa
1.
Nospiediet atbloķēšanas pogu tuneļkonsoles klimata panelī, lai piekļūtu vadības
slēdžiem.
PIEZĪME
Aizmugurējā sēdekļa ventilatora līmeni
nevar iestatīt, ja priekšējo sēdekļu ventilatora līmenis ir noregulēts pozīcijā Off.
Aizmugurējā sēdekļa ventilatoru var izslēgt
tikai no klimata skata centrālajā displejā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 225
KLIMATA KONTROLE
||
PIEZĪME
Klimata kontroles sistēma automātiski pielāgo gaisa plūsmu atlasītajam ventilatora
darbības līmenim, balstoties uz prasībām
— tas nozīmē, ka ventilatora ātrums var
mainīties, lai gan ventilatora darbības līmenis ir nemainīgs.
Priekšējo sēdekļu temperatūras
regulēšana5
Priekšējā sēdekļa klimata zonām var iestatīt
vajadzīgo temperatūru.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces
(213 lpp.)
Temperatūras vadības ierīce.
2. Regulējiet temperatūru vienā no šiem veidiem:
Temperatūras taustiņi klimata rindā.
1.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet
kreisās vai labās puses temperatūras taustiņu, lai atklātu vadības ierīces.
•
velciet vadīklu līdz vajadzīgajai temperatūrai vai
nospiediet +/−, lai pakāpeniski palielinātu/samazinātu temperatūru.
> Temperatūra mainās, un poga rāda iestatīto temperatūru.
•
PIEZĪME
Apsildi vai atdzesēšanu nevar paātrināt,
izvēloties augstāku vai zemāku temperatūru nekā nepieciešams.
5 Arī
226
aizmugurējiem sēdekļiem, ja automašīnā ir 2 zonu klimata sistēma.
KLIMATA KONTROLE
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces
(213 lpp.)
Aizmugurējo sēdekļu temperatūras
regulēšana*
Aizmugurējā sēdekļa klimata zonām var iestatīt vajadzīgo temperatūru.
Aizmugurējā sēdekļa temperatūras
regulēšana no priekšējā sēdekļa
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2. Atlasiet cilni Aizmugures klimats.
Temperatūras vadības ierīce.
4. Regulējiet temperatūru vienā no šiem veidiem:
•
velciet vadīklu līdz vajadzīgajai temperatūrai vai
nospiediet +/−, lai pakāpeniski palielinātu/samazinātu temperatūru.
> Temperatūra mainās, un taustiņš rāda
iestatīto temperatūru.
•
Aizmugurējā sēdekļa temperatūras
regulēšana no aizmugurējā sēdekļa
1.
Temperatūras taustiņi klimata skata cilnē
Aizmugures klimats.
Nospiediet atbloķēšanas pogu tuneļkonsoles klimata panelī, lai piekļūtu vadības
slēdžiem.
3. Nospiediet kreisās vai labās puses temperatūras taustiņu, lai atklātu vadības ierīci.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 227
KLIMATA KONTROLE
||
Temperatūras sinhronizēšana
Saistītā informācija
Temperatūru dažādajās automašīnas klimata
zonās var sinhronizēt ar vadītāja pusē iestatīto temperatūru.
•
Klimata paneļa temperatūras vadības slēdži tuneļkonsoles aizmugurē.
2. Tuneļkonsoles klimata panelī nospiediet
kreisās vai labās puses </> taustiņus, lai
pakāpeniski samazinātu/palielinātu temperatūru.
> Temperatūra mainās, un klimata paneļa
ekrānā tiek parādīta iestatītā temperatūra.
PIEZĪME
Apsildi vai atdzesēšanu nevar paātrināt,
izvēloties augstāku vai zemāku temperatūru nekā nepieciešams.
Saistītā informācija
•
228
Klimata kontroles vadības ierīces
(213 lpp.)
Pie vadītāja puses temperatūras vadības ierīcēm esošais sinhronizācijas taustiņš.
1.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet
vadītāja puses temperatūras taustiņu, lai
atklātu vadības ierīces.
2. Nospiediet Sinhronizēt temperatūru .
> Visu automašīnas zonu temperatūru var
sinhronizēt ar vadītāja pusē iestatīto
temperatūru — blakus temperatūras
taustiņam tiek attēlots sinhronizācijas
simbols.
Sinhronizāciju aptur, vēlreiz nospiežot
Sinhronizēt temperatūru vai mainot temperatūras iestatījumus kādai citai klimata zonai.
Klimata kontroles vadības ierīces
(213 lpp.)
KLIMATA KONTROLE
Gaisa kondicionētāja aktivizēšana
un deaktivizēšana
Gaisa kondicionētājs pēc vajadzības atdzesē
ienākošo gaisu un samazina gaisa mitrumu.
Kad ir aktivizēts gaisa kondicionētājs, klimata
kontroles sistēma pēc vajadzības to automātiski ieslēdz un izslēdz.
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces
(213 lpp.)
Klimats stāvēšanas laikā*
Stāvēšanas klimata kontrole ir vispārīgs termins, ar ko apzīmē dažādās funkcijas, kas
uzlabo pasažieru salona mikroklimatu automašīnas stāvēšanas laikā, piemēram, veicot
salona sagatavošanu.
Funkcijas, kas attiecas uz stāvēšanas
klimata kontroli, vada no centrālā
displeja klimata skata sadaļas
Stāvēšanas klimats. Atveriet klimata skatu, nospiežot simbolu klimata rindas
vidū.
Saistītā informācija
•
•
•
2. Nospiediet Kondic..
> Gaisa kondicionētājs tiek aktivizēts/
deaktivizēts, un taustiņš izgaismojas/
nodziest.
•
Klimata kontrole (202 lpp.)
Sagatavošana* (230 lpp.)
Klimata komforts stāvēšanas laikā*
(234 lpp.)
Stāvēšanas klimata kontroles* simboli un
paziņojumi (236 lpp.)
PIEZĪME
Lai gaisa kondicionētājs darbotos iespējami efektīvi, aizveriet visus sānu logus un
jumta lūku*.
PIEZĪME
Gaisa kondicionētāju nevar aktivizēt, kad
ventilatora vadība atrodas Off pozīcijā.
* Papildaprīkojums/piederums. 229
KLIMATA KONTROLE
Sagatavošana*
Sagatavošana ir klimata kontroles funkcija,
kas, ja iespējams, mēģina pirms došanās ceļā
sasniegt komfortablu temperatūru pasažieru
salonā.
Sagatavošanas darbus var ieslēgt, izmantojot
tiešo iedarbināšanu vai taimera iestatījumu.
Šī funkcija dažādos gadījumos izmanto vairākas sistēmas:
•
Aukstā laikā stāvapsilde* sasilda pasažieru
salonu līdz komfortablai temperatūrai.
•
Kad ir silts, klimata kontrole vēdina pasažieru salonu, pūšot tajā āra gaisu.
PIEZĪME
Veicot automašīnas pasažieru salona
iepriekšēju sagatavošanu, automašīnas
mērķis ir sasniegt komfortablu temperatūru, nevis klimata kontroles sistēmā iestatīto temperatūru.
Saistītā informācija
•
•
•
Klimats stāvēšanas laikā* (229 lpp.)
Sagatavošanas ieslēgšana un izslēgšana*
(230 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatīšana*
(231 lpp.)
6 Dažos
230
Sagatavošanas ieslēgšana un
izslēgšana*
Sagatavošanas funkcija pirms braukšanas
uzsilda* vai izvēdina pasažieru salonu, ja tas ir
iespējams. Šo funkciju var ieslēgt tieši vidējā
displejā vai mobilajā tālrunī.
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus, ja
automašīna ir aprīkota ar sildītāju*:
•
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli
uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela, gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c.
var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes
līnija var būt bloķēta. Piemēram, dziļš
sniegs priekšējā labās puses riteņa korpusā var bloķēt sildītāja ventilāciju.
Ieslēgšana un izslēgšana no
automašīnas
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2. Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3. Nospiediet Sagatavošanas darbi.
> Sagatavošanas darbi tiek sākti/izslēgti,
un taustiņš izgaismojas/nodziest.
PIEZĪME
Pasažieru salona sagatavošanas darbu
laikā automašīnas durvīm un logiem ir jābūt
aizvērtiem.
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var
sākt, izmantojot taimeri, kas iestatīts jau
ilgu laiku iepriekš.
Ieslēgšana no lietotnes*
Izmantojot ierīci, kurā ir lietotne Volvo On
Call*, var ieslēgt sagatavošanu un pārvaldīt
informāciju par atlasītajiem iestatījumiem. Veicot sagatavošanu, pasažieru salons tiek apsildīts* līdz komfortablai temperatūrai vai izvēdināts, iepūšot āra gaisu.
Pasažieru salonu var sagatavot, arī izmantojot
automašīnas attālās iedarbināšanas funkciju
(Engine Remote Start — ERS)6 lietotnē Volvo
On Call*.
tirgos.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Saistītā informācija
•
•
•
Klimats stāvēšanas laikā* (229 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatīšana*
Sagatavošana* (230 lpp.)
Taimeri var iestatīt tā, lai sagatavošanas darbi
tiktu beigti iepriekš noteiktā laikā.
Sagatavošanas laika iestatīšana*
(231 lpp.)
Taimeris ļauj saglabāt līdz 8 dažādiem šādiem
iestatījumiem:
•
•
Laiks noteiktā datumā
Sagatavošanas laika iestatījuma
pievienošana un rediģēšana*
Sagatavošanas darbu taimerim var veikt līdz
8 iestatījumiem.
Laika iestatījuma pievienošana
Laiks vienā vai vairākās nedēļas dienās ar
atkārtojumu vai bez tā.
Saistītā informācija
•
•
Sagatavošana* (230 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma pievienošana un rediģēšana* (231 lpp.)
•
Sagatavošanas laika iestatījuma aktivizēšana un deaktivizēšana* (233 lpp.)
•
Sagatavošanas laika iestatījuma noņemšana* (233 lpp.)
Taustiņš laika iestatījuma pievienošanai klimata skata
cilnē Stāvēšanas klimats.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2. Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 231
KLIMATA KONTROLE
||
3. Nospiediet Pievienot taimeri.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus, ja
automašīna ir aprīkota ar sildītāju*:
PIEZĪME
Ja taimerim ir ievadīti 8 iestatījumi, vairāk
laika iestatījumu pievienot nevar. Lai pievienotu jaunu laika iestatījumu, izdzēsiet kādu
no iepriekšējiem.
4. Pieskarieties Datums, lai iestatītu laiku
konkrētam datumam.
Pieskarieties Dienas, lai iestatītu laiku vienai vai vairākām nedēļas dienām.
Izmantojot Dienas. Atlasiet nedēļas dienas, kurās veikt sagatavošanas darbus,
pieskaroties nedēļas dienu taustiņiem.
6. Iestatiet sagatavošanas darbu beigšanas
laiku, ritinot ar bultiņām.
7. Pieskarieties Apstiprināt, lai pievienotu
laika iestatījumu.
> Laika iestatījums tiek pievienots sarakstam un aktivizēts.
232
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli
uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela, gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c.
var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes
līnija var būt bloķēta. Piemēram, dziļš
sniegs priekšējā labās puses riteņa korpusā var bloķēt sildītāja ventilāciju.
•
•
•
•
Sagatavošana* (230 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatīšana* (231 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma aktivizēšana un deaktivizēšana* (233 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma noņemšana* (233 lpp.)
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var
sākt, izmantojot taimeri, kas iestatīts jau
ilgu laiku iepriekš.
Izmantojot Dienas. aktivizējiet/deaktivizējiet atkārtošanu, atzīmējot/noņemot atzīmi
laukā Atk.katru nedēļu.
5. Izmantojot Datums. Atlasiet sagatavošanas darbu datumu, ritinot datumu sarakstu
ar bultiņām.
•
Saistītā informācija
Laika iestatījuma rediģēšana
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2. Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3. Nospiediet laika iestatījumu, kuru vēlaties
rediģēt.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
4. Rediģējiet laika iestatījumu tāpat, kā
aprakstīts sadaļā "Laika iestatījuma pievienošana" iepriekš.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Sagatavošanas laika iestatījuma
aktivizēšana un deaktivizēšana*
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus, ja
automašīna ir aprīkota ar sildītāju*:
Sagatavošanas darbu taimera laika iestatījumu var aktivizēt vai deaktivizēt pēc vajadzības.
•
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli
uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela, gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c.
var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes
līnija var būt bloķēta. Piemēram, dziļš
sniegs priekšējā labās puses riteņa korpusā var bloķēt sildītāja ventilāciju.
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var
sākt, izmantojot taimeri, kas iestatīts jau
ilgu laiku iepriekš.
Taimera taustiņi klimata skata cilnē Stāvēšanas
klimats.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2. Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3. Aktivizējiet/deaktivizējiet laika iestatījumu,
pieskaroties taimera taustiņam pa labi no
iestatījuma.
> Laika iestatījums tiek aktivizēts/deaktivizēts, un taustiņš izgaismojas/
nodziest.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Sagatavošana* (230 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatīšana* (231 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma pievienošana un rediģēšana* (231 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma noņemšana* (233 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma
noņemšana*
Sagatavošanas laika iestatījumu, kas vairs
nav nepieciešams, var dzēst.
Taustiņš saraksta rediģēšanai/laika iestatījuma dzēšanai klimata skata cilnē Stāvēšanas klimats.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2. Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3. Nospiediet Rediģēt sarakstu.
4. Nospiediet, lai izdzēstu saraksta labajā
pusē esošo ikonu.
> Ikona izzūd, un tiek parādīts teksts
Dzēst.
5. Nospiediet Dzēst, lai apstiprinātu.
> Laika iestatījums ir noņemts no saraksta.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 233
KLIMATA KONTROLE
||
Saistītā informācija
•
•
•
•
Sagatavošana* (230 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatīšana* (231 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma pievienošana un rediģēšana* (231 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma aktivizēšana un deaktivizēšana* (233 lpp.)
Klimata komforts stāvēšanas laikā*
Saistītā informācija
Laikā, kad automašīna ir novietota stāvēšanai,
pasažieru salona klimatu var uzturēt nemainīgu gadījumos, kad, piemēram, dzinējs jāizslēdz, bet vadītājs vai pasažieri(-s) vēlas palikt
automašīnā un saglabāt klimata komforta
līmeni.
•
•
Klimats stāvēšanas laikā* (229 lpp.)
Klimata komforta ieslēgšana un izslēgšana, novietojot automašīnu* (235 lpp.)
Iedarbināšanas klimata komforta uzturēšanu
nodrošina tikai tiešā iedarbināšana.
Šī funkcija dažādos gadījumos izmanto vairākas sistēmas:
•
Aukstā laikā dzinēja siltums sasilda pasažieru salonu līdz komfortablai temperatūrai.
•
Kad ir silts, ventilācija dzesē pasažieru
salonu, pūšot tajā āra gaisu.
PIEZĪME
Aizslēdzot automašīnu no ārpuses, tiek
izslēgta klimata komforta uzturēšanas
funkcija, lai nevajadzīgi neizmantotu pārpalikušo karstumu. Šīs funkcijas mērķis ir
saglabāt vienmērīgu klimata komfortu
laikā, kad vadītājs un pasažieri paliek automašīnā.
Ir zināms ierobežojums, cik ilgi aukstos klimatiskajos apstākļos var uzturēt komfortablu mikroklimatu, un tas ir atkarīgs no atlikušā siltuma daudzuma.
234
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Klimata komforta ieslēgšana un
izslēgšana, novietojot automašīnu*
PIEZĪME
Aizslēdzot automašīnu no ārpuses, tiek
izslēgta klimata komforta uzturēšanas
funkcija, lai nevajadzīgi neizmantotu pārpalikušo karstumu. Šīs funkcijas mērķis ir
saglabāt vienmērīgu klimata komfortu
laikā, kad vadītājs un pasažieri paliek automašīnā.
Klimata kontroles uzturēšanas funkcija
saglabā klimatu pasažieru salonā pēc braukšanas. Šo funkciju var ieslēgt tieši vidējā displejā.
1.
Ir zināms ierobežojums, cik ilgi aukstos klimatiskajos apstākļos var uzturēt komfortablu mikroklimatu, un tas ir atkarīgs no atlikušā siltuma daudzuma.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2. Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3. Nospiediet Saglabāt klimata komfortu.
> Klimata kontroles uzturēšanas funkcija
tiek ieslēgta/izslēgta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
Saistītā informācija
•
Klimata komforts stāvēšanas laikā*
(234 lpp.)
PIEZĪME
Klimata komforta saglabāšanu nevar sākt,
ja dzinējā nav atlicis pietiekams siltuma
daudzums, lai uzturētu pasažieru salona
klimatu, vai arī ja āra temperatūra pārsniedz aptuveni 20°C (68°F).
* Papildaprīkojums/piederums. 235
KLIMATA KONTROLE
Stāvēšanas klimata kontroles*
simboli un paziņojumi
Ziņojumus par stāvēšanas klimata kontroli var
skatīt arī ierīcē, kurā ir lietotne Volvo On Call*.
Šis simbols vadītāja displejā iedegas,
kad ir aktīva stāvapsilde.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un paziņojumi saistībā ar stāvēšanas klimata kontroli.
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Stāvēšanas klimats
Stāvēšanas klimata kontrole ir deaktivizēta. Sazinieties ar servisuA, lai pārbaudītu funkciju
pēc iespējas ātrāk.
Jāveic apkope
Stāvēšanas klimats
Īslaicīgi nav pieejams
Stāvēšanas klimats
Nav pieejams, degvielas līmenis pārāk
zems
Stāvēšanas klimats
Nav pieejams, uzlādes līmenis ir pārāk
zems
Stāvēšanas klimats
Ierobežots, uzlādes līmenis ir pārāk
zems
A
Stāvēšanas klimata kontrole ir īslaicīgi deaktivizēta. Ja problēma kādu laiku atkārtojas,
sazinieties ar autoservisuA, lai pārbaudītu darbību.
Stāvēšanas klimata kontroli nevar aktivizēt, ja degvielas līmenis ir pārāk zems, lai iedarbinātu stāvapsildi*. Uzpildiet automašīnas degvielas tvertni.
Stāvēšanas klimata kontroli nevar aktivizēt, ja startera akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk
zems, lai iedarbinātu stāvapsildi*. Iedarbiniet automašīnu.
Stāvēšanas klimata kontroles darbības laiks ir ierobežots, kad ir zems startera akumulatora
uzlādes līmenis. Iedarbiniet automašīnu.
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
236
Klimats stāvēšanas laikā* (229 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Sildītājs*
Sildītājam ir divas apakšfunkcijas, kas dažādās situācijās palīdz uzsildīt pasažieru salonu
vai dzinēju.
Sildītājam ir divas apakšfunkcijas:
•
•
Stāvapsilde – vajadzības gadījumā silda
pasažieru salonu, ja ir aktivizēti klimata
kontroles sagatavošanas darbi.
PIEZĪME
PIEZĪME
Ja jāizmanto sildītājs, pārliecinieties, ka
akumulatora uzlādes līmenis ir pietiekams.
Ja ir jāizmanto apsilde, pārliecinieties, ka
automašīnas degvielas tvertnē ir pietiekams degvielas daudzums.
Degviela un degvielas iepildīšana
BRĪDINĀJUMS
Izlijusi degviela var aizdegties. Pirms degvielas uzpildes sākšanas izslēdziet ar degvielu darbināmo papildu sildītāju.
Papildu sildītājs — vajadzības gadījumā
silda pasažieru salonu un dzinēju braukšanas laikā.
Pārbaudiet vadītāja displejā, vai
sildītājs ir izslēgts. Šis simbols ir
iedegts, kad tas darbojas kā stāvapsilde.
Sildītāju darbina degviela, un tas atrodas
priekšējā labās puses riteņa korpusā.
Saistītā informācija
PIEZĪME
Kad darbojas sildītājs, no priekšējā labā
riteņa korpusa var nākt dūmi un var atskanēt zema dūkoņa. No degvielas sūkņa
automašīnas aizmugurē var atskanēt tikšķēšana. Tas ir pilnīgi normāli.
Akumulators un uzlāde
Sildītāju darbina automašīnas startera akumulators. Ja startera akumulatora uzlādes līmenis
ir pārāk zems, sildītājs automātiski izslēdzas
un vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums.
Brīdinājuma uzlīme uz degvielas tvertnes aizvirtņa.
Sildītājs izmanto degvielu, kas ir iepildīta automašīnas parastajā degvielas tvertnē.
•
•
•
Klimata kontrole (202 lpp.)
Stāvapsilde* (238 lpp.)
Papildu sildītājs* (239 lpp.)
Novietojot automašīnu stāvā nogāzē, automašīnas priekšpusei jābūt vērstai uz leju, lai
nodrošinātu degvielas padevi sildītājam.
Ja degvielas tvertnē esošais līmenis ir pārāk
zems, sildītājs automātiski izslēdzas un vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums.
* Papildaprīkojums/piederums. 237
KLIMATA KONTROLE
Stāvapsilde*
Stāvapsilde pirms braukšanas apsilda pasažieru salonu, ja tas ir nepieciešams un ir aktivizēta automašīnas sagatavošana.
Stāvapsilde ir viena no divām automašīnas sildītāja apakšfunkcijām. Sildītājs atrodas priekšējā labās puses riteņa korpusā.
Kad vadītāja displejā ir iedegts šis
simbols, var būt aktīva stāvapsilde.
PIEZĪME
Kad darbojas sildītājs, no priekšējā labā
riteņa korpusa var nākt dūmi un var atskanēt zema dūkoņa. No degvielas sūkņa
automašīnas aizmugurē var atskanēt tikšķēšana. Tas ir pilnīgi normāli.
Stāvapsilde tiek automātiski ieslēgta, ja tiek
aktivizēta stāvēšanas klimata sagatavošana*
un ir jāuzsilda pasažieru salons.
Sildītāja darbības laiks var atšķirties atkarībā
no tādiem faktoriem kā degvielas pieejamība,
akumulatora uzlādes līmenis, pasažieru salona
temperatūra un apkārtējā temperatūra, bet tas
nekad nepārsniedz 30 minūtes.
PIEZĪME
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus, ja
automašīna ir aprīkota ar sildītāju*:
Ja ir jāizmanto stāvapsilde, pārliecinieties,
ka automašīnas degvielas tvertnē ir pietiekams degvielas daudzums.
Ja ir jāizmanto stāvapsilde, pārliecinieties,
ka startera akumulatora uzlādes līmenis ir
pietiekams.
SVARĪGI
Atkārtoti lietojot stāvapsildi, kad tiek veikti
īsi pārbraucieni, akumulators var izlādēties
un iedarbināšana - tikt apgrūtināta.
Ja sildītājs tiek lietots regulāri, automašīnai
jābrauc tikpat ilgi, cik ilgi tiek darbināta
stāvapsilde, lai nodrošinātu, ka automašīnas akumulators tiek pietiekoši uzlādēts un
varētu aizstāt stāvapsildes izmantošanas
laikā patērēto enerģiju.
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli
uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela, gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c.
var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes
līnija var būt bloķēta. Piemēram, dziļš
sniegs priekšējā labās puses riteņa korpusā var bloķēt sildītāja ventilāciju.
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var
sākt, izmantojot taimeri, kas iestatīts jau
ilgu laiku iepriekš.
BRĪDINĀJUMS
Ja ir jūtama degvielas smaka, redzams
neparasti daudz dūmu, melni dūmi vai dzirdamas neparastas skaņas, ko rada stāvapsilde, izslēdziet sildītāju un, ja iespējams,
izvelciet tā drošinātāju. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu, lai veiktu
remontu.
Saistītā informācija
•
•
238
•
Sildītājs* (237 lpp.)
Papildu sildītājs* (239 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Papildu sildītājs*
Papildu sildītājs palīdz braukšanas laikā apsildīt pasažieru salonu un dzinēju.
Papildu sildītājs ir viena no divām automašīnas
sildītāja apakšfunkcijām. Sildītājs atrodas
priekšējā labās puses riteņa korpusā.
PIEZĪME
Kad darbojas sildītājs, no priekšējā labā
riteņa korpusa var nākt dūmi un var atskanēt zema dūkoņa. No degvielas sūkņa
automašīnas aizmugurē var atskanēt tikšķēšana. Tas ir pilnīgi normāli.
Papildu sildītāja automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Papildu sildītājs palīdz braukšanas laikā apsildīt pasažieru salonu un dzinēju.
Var iestatīt, lai papildu sildītāja automātiskā
ieslēgšanās tiktu aktivizēta/deaktivizēta.
1.
2. Nospiediet Klimats.
3. Atlasiet Papildu sildītājs, lai aktivizētu/
deaktivizētu papildu sildītāja automātisko
ieslēgšanos.
Ja apsilde ir nepieciešama braukšanas laikā,
papildu sildītājs sāk darboties un tiek vadīts
automātiski.
PIEZĪME
Volvo iesaka īsu pārbraucienu laikā izslēgt
papildu sildītāja automātisko iedarbināšanu.
Izslēdzot automašīnu, tas izslēdzas automātiski.
PIEZĪME
Ja ir jāizmanto papildu apsilde, pārliecinieties, ka automašīnas degvielas tvertnē ir
pietiekams degvielas daudzums.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Saistītā informācija
•
Papildu sildītājs* (239 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
Sildītājs* (237 lpp.)
Stāvapsilde* (238 lpp.)
Papildu sildītāja automātiskās ieslēgšanās
aktivizēšana un deaktivizēšana* (239 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 239
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Aizslēgšanas apstiprinājums
Kad automašīna tiek aizslēgta vai atslēgta,
iemirgojas visi pagriezienu rādītāju lukturi.
Aizslēgšanas un signalizācijas
indikators instrumentu panelī
Rādījumi aizslēgšanas taustiņos
Aizslēgšanas un signalizācijas indikators rāda
aizslēgšanas sistēmas statusu:
Aizslēgšanas taustiņi ar indikatora lampiņu priekšējās
durvīs.
Priekšējās durvis
Ārējs signāls
Aizslēgšana
•
Par aizslēgšanu liecina automašīnas avārijas gaismas signāla iemirgošanās un sānu
spoguļu ievilkšana1.
Atslēgšana
•
Par atslēgšanu liecina automašīnas avārijas gaismas signāla iemirgošanās divas
reizes un sānu spoguļu izvēršana1.
Lai automašīna norādītu, ka tā ir aizslēgta, ir
jābūt aizvērtām visām durvīm, bagāžas nodalījuma pārsegam un dzinēja pārsegam. Ja aizslēgšana notiek, kad ir aizvērtas tikai vadītāja
durvis2, aizslēgšana notiks, bet pagriezienu
rādītāji iemirgosies, tikai kad būs aizvērtas
visas durvis, bagāžas nodalījuma pārsegs un
dzinēja pārsegs.
•
•
•
Ilga iedegšanās norāda uz aizslēgšanu.
Īsa mirgošana norāda, ka automašīna ir
aizslēgta.
Strauja mirgošana pēc signalizācijas deaktivizēšanas* norāda, ka ir nostrādājusi signalizācija.
1 Tikai automašīnām ar elektriski nolokāmiem sānu spoguļiem.
2 Neattiecas uz automašīnām, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanu/atslēgšanu
242
Ja deg kādu priekšējo durvju aizslēgšanas taustiņa indikatora lampiņa, tas norāda, ka visas
durvis ir aizslēgtas. Ja tiek atvērtas kādas no
durvīm, lampiņa nodzisīs abās durvīs.
(*).
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Aizmugurējās durvis*
Aizslēgšanas rādījuma iestatījums
Tālvadības pults atslēgu;
Centrālajā displejā iestatījumu izvēlnē var
atlasīt dažādas opcijas, kā automašīna
apstiprina aizslēgšanu un atslēgšanu.
Lai mainītu aizslēgšanas reakcijas iestatījumu:
Ar tālvadības atslēgu aizslēdz un atslēdz
salona durvis, bagāžas nodalījuma pārsegu
un degvielas uzpildes durtiņas. Lai automašīnu varētu iedarbināt, tālvadības atslēgai ir
jāatrodas automašīnā.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Aizslēgšana.
3. Nospiediet Vizuāls aizslēgšanas signāls,
lai atlasītu, kad automašīnai ir jāsniedz
vizuāla atbilde:
• Aizslēgt
• Atslēgt
• Abi
Aizslēgšanas taustiņš ar indikatora lampiņu aizmugurējās durvīs.
Ja deg kādu durvju aizslēgšanas taustiņa indikatora lampiņa, tas norāda, ka durvis ir aizslēgtas. Ja kādas no durvīm tiek atslēgtas,
tajās esošā lampiņa nodziest, kamēr pārējās
paliek iedegtas.
Citi rādījumi
Aizslēdzot un atslēdzot automašīnu, var aktivizēt arī mājās nokļūšanas apgaismojuma un
pietuvošanās apgaismojuma funkcijas.
Saistītā informācija
•
•
•
Aizslēgšanas rādījuma iestatījums
(243 lpp.)
Vai arī izslēdziet funkciju, atlasot Izsl..
Lai mainītu nolokāmo atpakaļgaitas spoguļu*
iestatījumu:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Spoguļi un ērtības.
3. Atlasiet Pēc aizslēgšanas nolocīt
spoguļus, lai aktivizētu vai deaktivizētu šo
funkciju.
Approach light duration (163 lpp.)
Saistītā informācija
Mājās nokļūšanas apgaismojuma lietošana (163 lpp.)
•
Aizslēgšanas apstiprinājums (242 lpp.)
Tālvadības atslēga3 vai atslēgas piekariņš (Key Tag)*.
Iedarbināšanas laikā tālvadības pults atslēga
netiek lietota fiziski, jo automašīnas standarta
aprīkojumā ir iekļauts bezatslēgas iedarbināšanas atbalsts (Passive Start). Atslēgai ir vienkārši jāatrodas pasažieru salona priekšdaļā.
Ar bezatslēgas aizslēgšanu un atslēgšanu
(Passive Entry)* aprīkotām automašīnām
atslēga var atrasties jebkur automašīnā, lai
automašīnu varētu iedarbināt. Šajā gadījumā
tiek piegādāta arī otra, nedaudz mazāka
atslēga (Key Tag).
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 243
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Tālvadības atslēgas var saistīt ar dažādiem
vadītāja profiliem, lai automašīnā saglabātu
personīgas preferences.
Tālvadības pults atslēgas taustiņi
Bagāžas nodalījuma pārsegs – atslēdz
tikai bagāžas nodalījumu un deaktivē signalizāciju tikai bagāžas nodalījumam.
Automašīnām, kas aprīkotas ar elektriski
darbināmu bagāžas nodalījuma pārsegu*,
tas tiek automātiski atvērts pēc taustiņa
nospiešanas un turēšanas. Bagāžas nodalījuma pārsegu var atvērt, arī nospiežot un
turot taustiņu — atskan skaņas signāls.
Automašīnās bez elektriski vadāma bagāžas nodalījuma pārsega bagāžas nodalījuma pārsegs tiek atvērts mehāniski ar
atsperes spiedienu, ilgi uzspiežot.
Tālvadības pults atslēgai ir četri taustiņi — viens kreisajā pusē un trīs labajā pusē.
Trauksmes funkcija – lieto, lai ārkārtas
situācijā piesaistītu uzmanību. Nospiediet
un turiet taustiņu vismaz 3 sekundes vai
arī nospiediet to divreiz 3 sekunžu laikā, lai
ieslēgtu pagrieziena rādītājus un signāltauri. Funkciju, ja tā bijusi aktīva vismaz
5 sekundes, iespējams izslēgt ar to pašu
taustiņu. Pretējā gadījumā funkcija automātiski izslēdzas aptuveni pēc 3 minūtēm.
BRĪDINĀJUMS
Tālvadības atslēgā ir baterija. Glabājiet jaunas un lietotas baterijas vietā, kur tām
nevar piekļūt bērni. Ja baterija tiek norīta,
tā var izraisīt smagas traumas.
Ja tiek konstatēts bojājums, piemēram,
baterijas vāciņu nevar pareizi aizvērt, tad
izstrādājumu nedrīkst lietot. Glabājiet
defektīvus izstrādājumus vietā, kur tiem
nevar piekļūt bērni.
Aizslēgšana — nospiežot taustiņu, tiek
aizslēgtas durvis, bagāžas nodalījuma pārsegs un degvielas uzpildes durtiņas, kā arī
aktivizēta signalizācija*.
Nospiediet un turiet, lai vienlaikus aizvērtu
visus logus un jumta lūku*.
Atslēgšana — nospiežot taustiņu, tiek
atslēgtas durvis, bagāžas nodalījuma pārsegs un degvielas uzpildes durtiņas, kā arī
deaktivizēta signalizācija.
Nospiežot ilgāk, tiek vienlaikus atvērti visi
logi. Šo pilnīgas vēdināšanas funkciju var
izmantot, piemēram, lai ātri izvēdinātu
automašīnu karstos laika apstākļos.
3 Attēls
244
BRĪDINĀJUMS
Ja kāds ir palicis automašīnā, nodrošiniet,
lai elektriskos logu pacēlājus un elektriski
vadāmo jumta lūku* nevarētu regulēt, vienmēr ņemot tālvadības atslēgu sev līdzi, kad
izkāpjat no automašīnas
ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka pastāv risks ieslēgt tālvadības pults atslēgu automobilī.
•
•
Automašīnā atstāta tālvadības atslēga
vai atslēgas piekariņš tiek deaktivizēts,
kad automašīna tiek aizslēgta un signalizācija tiek aktivizēta, izmantojot
citu derīgu atslēgu. Tiek deaktivizēta
arī vispārējas bloķēšanas funkcija.
Atstātā atslēga atkal tiek aktivizēta,
kad automašīna tiek atslēgta.
Automašīnā atstāta Red Key tiek deaktivizēta, kad automašīna tiek aizslēgta,
izmantojot Volvo On Call, un atkal aktivizēta, kad automašīna tiek atslēgta,
izmantojot Volvo On Call vai citu
derīgu atslēgu.
Atslēga bez taustiņiem (Key Tag)*
Kopā ar bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas funkciju piegādātais atslēgas piekariņš
darbojas tāpat kā standarta tālvadības atslēga,
un ar to var bezatslēgas režīmā iedarbināt
automašīnu, to aizslēgt un atslēgt. Atslēga ir
ūdensdroša līdz aptuveni 10 metru (30 pēdu)
dziļumam līdz 60 minūtēm. Tai nav noņemamas atslēgas slēdzošās daļas, un tās bateriju
nevar nomainīt.
Red Key ierobežotas darbības
tālvadības atslēga*
PIEZĪME
Ievietojot tālvadības atslēgu glāžu turētājā,
pārliecinieties, ka tajā neatrodas citas automašīnas atslēgas, metāla priekšmeti vai
elektroniskas ierīces (piemēram, mobilie
tālruņi, planšetdatori, klēpjdatori vai lādētāji). Ja glāžu turētājā tuvu cita citai atrodas vairākas atslēgas, to darbībā var rasties
traucējumi.
Red Key ir atslēga kas sniedz iespēju iestatīt
ierobežojumus dažiem automašīnas rekvizītiem piemēram automašīnas maksimālajam
ātrumam un skaļruņu sistēmas maksimālajam
skaļumam. Tā ir atslēga automašīnas īpašniekam, kas vēlas, lai ar viņa automašīnu brauktu
atbildīgi, pat ja ar to brauc kāds cits.
Traucējumi
Tālvadības atslēgas darbībai bezatslēgas
iedarbināšanas un bezatslēgas aizslēgšanas
un atslēgšanas* režīmā var traucēt elektromagnētiskie lauki un ekranēšana.
PIEZĪME
Neglabājiet tālvadības pulti blakus metāla
priekšmetiem vai elektroniskām ierīcēm,
piemēram, mobilajiem tālruņiem, planšetdatoriem, klēpjdatoriem vai lādētājiem —
ieteicams ievērot 10–15 cm (4–6 collu)
attālumu.
Ja joprojām ir traucējumi, izmantojiet tālvadības atslēgas noņemamo slēdzošo daļu, lai
atslēgtu, un pēc tam ievietojiet atslēgu rezerves lasītājā, kas atrodas glāžu turētājā, lai
deaktivizētu automašīnas signalizāciju un
automašīnu varētu iedarbināt.
Saistītā informācija
•
•
Automašīnas iedarbināšana (428 lpp.)
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (246 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(247 lpp.)
•
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
(248 lpp.)
•
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
(254 lpp.)
•
•
Imobilaizers (257 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana
vadītāja profilam (138 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 245
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Aizslēgšana un atslēgšana ar
tālvadības atslēgu
Izmantojot tālvadības atslēgas pogas, var
vienlaikus aizslēgt un atslēgt visas salona
durvis, bagāžas nodalījuma pārsegu un degvielas uzpildes durtiņas.
Aizslēgšana ar tālvadības pults atslēgu
vērtas. Signalizācijas kustības detektori* tiek
aktivizēti, kad bagāžas nodalījuma pārsegs un
visas salona durvis ir aizvērtas un aizslēgtas.
–
Lai aizslēgtu automašīnu, nospiediet tālvadības atslēgas pogu .
Lai aktivizētu aizslēgšanas darbību virkni, vadītāja durvīm ir jābūt aizvērtām4. Ja ir atvērtas
kādas no pārējām salona durvīm vai bagāžas
nodalījuma pārsegs, tās tiek aizslēgtas un signalizācija tiek aktivizēta*, tikai kad tās tiek aiz4 Ja
5 Ja
246
PIEZĪME
PIEZĪME
Ja automašīna ir aizslēgta, kamēr bagāžas
nodalījuma pārsegs ir bijis atvērts, piesargieties, lai neatstātu tālvadības atslēgu
bagāžas nodalījumā, kad tas tiek aizvērts
un automašīna tiek pilnīgi aizslēgta5.
Ņemiet vērā, ka pastāv risks ieslēgt tālvadības pults atslēgu automobilī.
•
•
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā
no automašīnas modeļa.
Aizslēgšana, kad bagāžas nodalījuma
pārsegs ir atvērts
Automašīnā atstāta tālvadības atslēga
vai atslēgas piekariņš tiek deaktivizēts,
kad automašīna tiek aizslēgta un signalizācija tiek aktivizēta, izmantojot
citu derīgu atslēgu. Tiek deaktivizēta
arī vispārējas bloķēšanas funkcija.
Atstātā atslēga atkal tiek aktivizēta,
kad automašīna tiek atslēgta.
Automašīnā atstāta Red Key tiek deaktivizēta, kad automašīna tiek aizslēgta,
izmantojot Volvo On Call, un atkal aktivizēta, kad automašīna tiek atslēgta,
izmantojot Volvo On Call vai citu
derīgu atslēgu.
Atslēgšana ar tālvadības pults atslēgu
–
Lai atslēgtu automašīnu, nospiediet tālvadības atslēgas pogu .
Atkārtota automātiskā aizslēgšana
Ja nevienas salona durvis vai bagāžas nodalījuma pārsegs netiek atvērts 2 minūšu laikā
pēc atslēgšanas, tās tiek automātiski aizslēgtas. Šī funkcija neļauj automobili nejauši atstāt
neaizslēgtu.
Kad tālvadības atslēga nedarbojas
PIEZĪME
Vienmēr pieejiet tuvāk automašīnai un
mēģiniet to atslēgt vēlreiz.
automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas aizslēgšanu/atslēgšanu*, visām sānu durvīm ir jābūt aizvērtām.
automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas atslēgšanu/aizslēgšanu un automašīnā ir noteikta atslēga, bagāžas nodalījuma pārsegs netiek aizslēgts, kad tas tiek aizvērts.*
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Ja automašīnu nevar aizslēgt vai atslēgt ar tālvadības atslēgu, iespējams baterija ir izlādējusies — tādā gadījumā aizslēdziet vai atslēdziet
vadītāja durvis ar noņemamo atslēgas slēdzošo daļu.
Iestatījumi attālinātai atslēgšanai
un atslēgšanai no salona
Tālvadības pults atslēgas darbības
rādiuss
Varat atlasīt dažādu darbību secību attālinātai
atslēgšanai.
Lai mainītu šo iestatījumu:
Lai tālvadības pults atslēga darbotos pareizi,
tai jāatrodas noteiktā attālumā no automašīnas.
Saistītā informācija
1.
Manuālai lietošanai
•
•
•
•
Iestatījumi attālinātai atslēgšanai un
atslēgšanai no salona (247 lpp.)
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
Tālvadības pults atslēgu; (243 lpp.)
2. Nospiediet My Car Aizslēgšana
Atslēgšana ar tālvadību un no salona.
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
(248 lpp.)
3. Atlasiet variantu:
• Visas durvis — atslēdz visas durvis
Aizslēgšana un atslēgšana ar noņemamo
atslēgas slēdzošo daļu (255 lpp.)
uzreiz.
• Jebkuras durvis — atslēdz vadītāja
durvis. Lai atslēgtu visas durvis, ir divreiz jānospiež tālvadības atslēgas
atslēgšanas taustiņš.
Darbības diapazons tālvadības pults atslēgas
funkcijām, piemēram, aizslēgšanas/atslēgšavai
nas funkcijai, ko var aktivizēt, nospiežot
, sniedzas aptuveni 20 metru (65 pēdu)
rādiusā ap automašīnu.
Ja automobilis nereaģē uz taustiņa nospiešanu, pieejiet tuvāk un mēģiniet vēlreiz.
Bezatslēgas* lietošanai
Šeit veiktie iestatījumi ietekmē arī centrālu
atslēgšanu, izmantojot atvēršanas rokturus no
salona.
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (246 lpp.)
•
Aizslēgšana un atslēgšana no automašīnas salona (274 lpp.)
Attēlā atzīmētā zona norāda vietas, kurās ir sistēmas
antenas pārklājums.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 247
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Lai lietotu bezatslēgas režīmā, tālvadības
atslēgai vai atslēgai bez taustiņiem (Key Tag) ir
jāatrodas aptuveni 1,5 metru (5 pēdu) rādiusā
no abiem garajiem sāniem un aptuveni 1 metra
(3 pēdu) attālumā no bagāžas nodalījuma pārsega.
•
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas* (271 lpp.)
Tālvadības atslēgas baterijas
maiņa
Kad tālvadības pults baterija ir izlādējusies, tā
jānomaina.
PIEZĪME
Visu akumulatoru ekspluatācijas laiks ir
ierobežots, un tie periodiski jāmaina (neattiecas uz Key Tag). Akumulatora ekspluatācijas ilgums ir atkarīgs no transportlīdzekļa/atslēgas lietošanas biežuma.
PIEZĪME
Tālvadības pults atslēgas funkcijas var
traucēt apkārt esošie radio viļņi, ēkas,
topogrāfiskais novietojums u.c. Automašīnu vienmēr var aizslēgt/atslēgt ar atslēgas slēdzošo daļu.
Ja tālvadības pults atslēga tiek
izņemta no automašīnas
Izņemot tālvadības atslēgu no automašīnas, kamēr darbojas dzinējs,
vadītāja displejā tiek attēlots brīdinājuma paziņojums Atslēga nav
atrasta Izņemts no autom. un, aizverot
pēdējās durvis, atskan skaņas signāls.
Paziņojums nodziest, tiklīdz atslēga atkal tiek
novietota automašīnā un tiek nospiests labās
puses tastatūras taustiņš O vai tiek aizvērtas
pēdējās durvis.
Saistītā informācija
•
•
248
Tālvadības pults atslēgas baterija jāmaina, ja
•
vadītāja displejā izgaismojas informācijas
simbols un tiek parādīts paziņojums Zems
atslēgas bat. līm
•
slēdži atkārtoti nereaģē uz tālvadības pults
atslēgas signāliem 20 metru (65 pēdu)
rādiusā ap automašīnu.
PIEZĪME
Vienmēr pieejiet tuvāk automašīnai un
mēģiniet to atslēgt vēlreiz.
Tālvadības pults atslēgu; (243 lpp.)
Iedarbināšanas un aizslēgšanas sistēmu
antenu atrašanās vietas (273 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Atslēgai bez taustiņiem6 (Key Tag) nevar
nomainīt bateriju — autorizētā Volvo servisā
jāpasūta jauna atslēga.
Atslēgas atvēršana un baterijas
nomaiņa
SVARĪGI
Izlādējusies Key Tag jānodod autorizēta
Volvo servisa darbiniekam. Atslēga jāizdzēš
no automašīnas informācijas, jo to joprojām var izmantot, lai iedarbināt automašīnu, izmantojot rezerves iedarbināšanas
funkciju.
Turiet tālvadības atslēgu tā, lai būtu
redzama tās priekšpuse un Volvo logotips
būtu vērsts pareizā virzienā, un bīdiet
apakšā pie atslēgas gredzena esošo taustiņu pa labi. Pavirziet priekšpuses apvalku
dažus milimetrus uz augšu.
Pagrieziet atslēgu, pārvietojiet taustiņu
uz sāniem un pavirziet aizmugurējo
apvalku dažus milimetrus uz augšu.
Apvalks tiks atbrīvots, un to varēs
noņemt no atslēgas.
Apvalks tiks atbrīvots, un to varēs
noņemt no atslēgas.
6 Tiek
piegādāts kopā ar automašīnām, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanu/atslēgšanu (*).
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 249
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Izmantojot skrūvgriezi vai līdzīgu priekšmetu, pagrieziet baterijas nodalījuma
vāciņu pulksteņrādītāju kustības virzienā,
līdz atzīmes saskaras ar tekstu OPEN.
Uzmanīgi noņemiet baterijas vāciņu,
iespiežot padziļinājumā, piemēram, ar
nagu.
Pēc tam paceliet baterijas vāciņu uz
augšu.
Baterijas (+) puse ir vērsta uz augšu. Pēc
tam uzmanīgi izņemiet bateriju, kā parādīts attēlā.
SVARĪGI
Nepieskarieties ar pirktiem jauniem akumulatoriem un to saskares virsmām, pretējā gadījumā to funkcionēšana var pasliktināties.
Ievietojiet jaunu bateriju, pavēršot (+) pusi
uz augšu. Nepieskarieties tālvadības pults
atslēgas kontaktiem ar pirkstiem.
Ievietojiet bateriju turētājā ar malu uz
leju. Pēc tam bīdiet bateriju uz priekšu, lai
tā nofiksētos zem abiem plastmasas fiksatoriem.
Nospiediet bateriju uz leju, lai tā nofiksētos zem augšējā melnā plastmasas fiksatora.
PIEZĪME
Izmantojiet akumulatorus ar apzīmējumu
CR2032, 3 V.
250
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
PIEZĪME
Volvo iesaka nodrošināt, lai tālvadības pults
atslēgas baterijas atbilstu UN Manual of
Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3
prasībām. Rūpnīcā uzstādītās vai autorizētā Volvo autoservisā nomainītās baterijas
atbilst šiem kritērijiem.
Novietojiet atpakaļ vietā aizmugures
apvalku un nospiediet uz leju, līdz atskan
klikšķis.
Pēc tam aizbīdiet apvalku atpakaļ.
> Atskan vēl viens klikšķis, norādot, ka
apvalks ir pareizi novietots un droši
piestiprināts.
Apgrieziet tālvadības atslēgu otrādi un
uzlieciet atpakaļ vietā priekšpuses
apvalku, nospiežot to uz leju, līdz atskan
klikšķis.
Pēc tam aizbīdiet apvalku atpakaļ.
> Atskan vēl viens klikšķis, norādot, ka
apvalks ir droši nofiksēts.
Uzlieciet baterijas vāciņu atpakaļ un
pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz atzīme ir vērsta pret tekstu
CLOSE.
}}
251
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
BRĪDINĀJUMS
Pārbaudiet, vai baterija ir ievietota pareizi
un ar pareizo polaritāti. Ja tālvadības
atslēga ilgstoši netiks lietota, izņemiet
bateriju, lai tā nesāktu tecēt un neizraisītu
bojājumus. Baterijas, kas ir bojātas vai
kurām ir noplūdes, ir kodīgas un saskarē ar
ādu var izraisīt traumas. Tāpēc, rīkojoties ar
bojātām baterijām, lietojiet cimdus.
•
Glabājiet baterijas vietā, kur tām nevar
piekļūt bērni.
•
Neatstājiet baterijas viegli pieejamā
vietā, jo bērni vai mājdzīvnieki var tās
norīt.
•
Baterijas nedrīkst: izjaukt, saslēgt īsslēgumā vai iemest atklātā liesmā.
•
Nemēģiniet uzlādēt neuzlādējamas
baterijas, jo šādi var izraisīt sprādzienu.
Pirms tālvadības pults lietošanas tā ir jāpārbauda, lai neizraisītu bojājumus. Ja tiek
konstatēts bojājums, piemēram, baterijas
vāciņu nevar pareizi aizvērt, tad izstrādājumu nedrīkst lietot. Glabājiet defektīvus
izstrādājumus vietā, kur tiem nevar piekļūt
bērni.
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar noņemamo
atslēgas slēdzošo daļu (255 lpp.)
•
•
Automašīnas iedarbināšana (428 lpp.)
Tālvadības pults atslēgu; (243 lpp.)
Papildu tālvadības atslēgu
pasūtīšana
Automobilis tiek piegādātas ar divām tālvadības pults atslēgām. Ja automašīna ir aprīkota
ar bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas
funkciju, tiek nodrošināta atslēga bez
pogām*. Var pasūtīt arī papildu atslēgas.
Vienai automašīnai var ieprogrammēt un lietot
līdz divpadsmit atslēgām. Pasūtot papildu
atslēgas, tiek pievienoti papildu vadītāju profili
— pa vienam katrai tālvadības atslēgai. Tas
attiecas arī uz atslēgas tagu.
Tālvadības pults atslēgas nozaudēšana
Ja esat nozaudējis tālvadības pults atslēgu,
tad jaunu varat pasūtīt servisā, ieteicams autorizētā Volvo servisā. Atlikušās tālvadības pults
atslēgas ir jānogādā servisā. Pazaudētas atslēgas kods ir jāizdzēš no sistēmas pretaizdzīšanas aizsardzības nolūkā.
Pašreizējo automašīnai reģistrēto atslēgu
skaitu var pārbaudīt centrālā displeja augšējā
skatā vadītāju profilu sadaļā, atlasiet
Iestatījumi Sistēma Vadītāju profili.
Saistītā informācija
•
SVARĪGI
Tālvadības pults atslēgu; (243 lpp.)
Noteikti atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem videi draudzīgā veidā.
252
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Red Key — ierobežotas darbības
tālvadības atslēga*
Red Key sniedz automašīnas īpašniekam
iespēju iestatīt ierobežojumus noteiktām
automašīnas raksturiezīmēm. Ierobežojumi ir
paredzēti, lai veicinātu automašīnas vadīšanu
drošā veidā, piemēram, ja automašīna tiek
kādam aizdota.
jiem, darbiniekiem, kas novieto automašīnu
jūsu vietā vai servisa darbiniekiem.
Vadītāja profils atslēgai Red Key
Red Key atslēga ir savienota ar speciālu Red
Key vadītāja profilu. Kad tas ir aktīvs, atslēgas
iestatījumus nevar mainīt. Nevar arī ieslēgt cita
vadītāja profilu; tam ir nepieciešama parasta
tālvadības atslēga.
Red Key vadītāja profils tiek aktivizēts, kad
automašīna tiek atslēgta ar Red Key un
tuvumā nav parastās tālvadības atslēgas.
PIEZĪME
Vadītāja maiņas gadījumā automašīna ir
jāaizslēdz un jāatslēdz, lai aktivizētu jaunu
vadītāja profilu.
Red Key pasūtīšana
Red Key atslēgai var noteikt maksimālo braukšanas ātrumu, iestatīt ātruma atgādinājumus
un skaļruņu sistēmas maksimālo skaļumu. Turklāt dažas automašīnas vadītāja atbalsta sistēmas vienmēr būs aktīvas. Pārējās atslēgas funkcijas ir tādas pašas, kā parastai tālvadības
pults atslēgai.
Ierobežojumu mērķis ir samazināt negadījumu
risku, tādējādi padarot drošāku automašīnas
nodošanu, piemēram, gados jauniem vadītā-
Pie Volvo izplatītāja var pasūtīt vienu vai vairākas Red Key. Vienai automašīnai var ieprogrammēt un lietot vienpadsmit atslēgas ar
ierobežojumiem, bet vismaz vienai jābūt parastajai tālvadības pults atslēgai.
Lai mainītu šo iestatījumu:
1.
Atslēdziet automašīnu ar parasto tālvadības atslēgu.
2. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
3. Nospiediet Sistēma Vadītāju profili
Sarkanā atslēga.
> Var definēt šādus iestatījumus:
• Iestatīt Adaptive Cruise Control
laika intervālu*
• Samazināts maksimālais skaļums
• Maks. ātruma ierobežojums
• Ātruma ierobežojuma brīdinājums
Detalizēta informācija par
iestatījumiem pirmajā lietošanas reizē
Red Key* iestatījumi (253 lpp.)
Iestatīt Adaptive Cruise Control laika
intervālu
Iestatīt laika intervālu (1 ir īsākais, un 5 ir
garākais intervāls).
Tālvadības pults atslēgu; (243 lpp.)
Pirmajā lietošanas reizē šis iestatījums ir 5.0.
Saistītā informācija
•
•
Red Key* iestatījumi
Parastas tālvadības atslēgas īpašnieks var
mainīt Red Key iestatījumus. Tomēr noteiktas
vadītāja atbalsta funkcijas vienmēr ir aktīvas.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 253
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Samazināts maksimālais skaļums
Samazināt multivides avotu maks.
skaļumu.
Vadītāja atbalsta funkcijas
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
Red Key lietotājam vienmēr ir aktīvas šādas
vadītāja atbalsta funkcijas:
Pirmajā lietošanas reizē funkcija ir ieslēgta.
•
•
•
•
•
•
Tālvadības pults atslēgai ir noņemama metāla
slēdzošā daļa, ar kuru var aktivizēt vairākas
funkcijas un veikt dažas darbības.
Atslēgas slēdzošās daļas unikālo kodu apstiprina Volvo pilnvaroti servisi, kuros ieteicams
vērsties arī, pasūtot jaunas atslēgas slēdzošās
daļas.
Maks. ātruma ierobežojums
Iestatīt maksimālo ātrumu šai atslēgai.
Pirmajā lietošanas reizē funkcija ir ieslēgta un
ātrums ir 120 km/h (75 mph).
•
Iestatījuma intervāls: 50-250 km/h
(30-160 mph)
•
Intervāli: 1 km/h (1 mph)
Ātruma ierobežojuma simbols.
Blind Spot Information (BLIS)*
Joslas palīdzības funkcija (LKA)*
Distances brīdinājums*
City Safety
Driver Alert Control (DAC)*
Atslēgas slēdzošās daļas izmantošana
Ceļazīmju informācija*
Izmantojot tālvadības pults atslēgas noņemamo atslēgas slēdzošo daļu
Saistītā informācija
•
Red Key — ierobežotas darbības tālvadības atslēga* (253 lpp.)
Ātruma ierobežojuma brīdinājums
Brīdina, ja ir pārsniegtas iestatītās
vērtības.
Pirmajā lietošanas reizē funkcija ir ieslēgta un
vērtības ir 50, 70 un 90 km/h (30, 45 un
55 mph).
•
Iestatījuma intervāls: 0-250 km/h
(0-160 mph)
•
•
Intervāli: 1 km/h (1 mph)
•
var manuāli atvērt priekšējās kreisās puses
durvis7, ja centrālās aizslēgšanas funkciju
nevar aktivizēt ar tālvadības atslēgu
•
•
notiek visu durvju ārkārtas aizslēgšana
var aktivizēt un deaktivizēt aizmugurējo
durvju mehāniskos slēdžus bērnu drošībai.
Atslēgai bez taustiņiem8 nav noņemamas
atslēgas slēdzošās daļas. Vajadzības gadījumā
lietojiet parastās tālvadības pults atslēgas
noņemamo slēdzošo daļu.
Maksimālais vienlaicīgu atgādinājumu
skaits: 6
7 Tas attiecas gan uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē, gan uz automašīnām ar stūri labajā pusē.
8 Tiek piegādāts kopā ar automašīnām, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanu/atslēgšanu (*).
254
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Aizslēgšana un atslēgšana ar
noņemamo atslēgas slēdzošo daļu
Noņemamā atslēgas slēdzošā daļa
Noņemamo atslēgas slēdzošo daļu var cita
starpā izmantot, lai atslēgtu automašīnu no
ārpuses, piemēram, ja izlādējusies tālvadības
pults atslēgas baterija.
Atslēgšana
Pēc lietošanas ievietojiet atslēgas slēdzošo daļu atpakaļ tai paredzētajā vietā
tālvadības pults atslēgā.
Turiet tālvadības pults atslēgu tā, lai
būtu redzama tās priekšpuse, un Volvo
logotips būtu vērsts pareizā virzienā un
bīdiet apakšā pie atslēgas gredzena esošo
taustiņu pa labi. Pavirziet priekšpuses
apvalku dažus milimetrus uz augšu.
Uzlieciet apvalku atpakaļ un spiediet to
uz leju, līdz atskan klikšķis.
Pēc tam aizbīdiet apvalku atpakaļ.
> Atskan vēl viens klikšķis, norādot, ka
apvalks ir droši nofiksēts.
Apvalks tiks atbrīvots, un to varēs
noņemt no atslēgas.
Saistītā informācija
Noņemiet atslēgas slēdzošo daļu, to
pagriežot uz augšu.
Izvelciet priekšējo kreisās puses9 durvju
rokturi līdz galam uz āru, lai atsegtu slēdzenes cilindru.
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar noņemamo
atslēgas slēdzošo daļu (255 lpp.)
Ievietojiet atslēgu slēdzenes cilindrā.
•
Tālvadības pults atslēgu; (243 lpp.)
Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā par
45 grādiem, lai atslēgas slēdzošā daļa
būtu vērsta tieši uz aizmuguri.
Pagrieziet atslēgu atpakaļ par 45 grādiem
tās sākuma pozīcijā. Izņemiet atslēgu no
slēdzenes cilindra un atlaidiet rokturi, lai
roktura aizmugures daļa atkal atbalstītos
pret automašīnu.
}}
255
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
5. Izvelciet rokturi.
> Durvis tiek atvērtas.
Aizslēgšanu veic tāpat, tikai 3. darbībā pagriežot atslēgu par 45 grādiem pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
Signalizācijas izslēgšana un automašīnas
iedarbināšana*
PIEZĪME
Ja durvis tiek atslēgtas un pēc tam atvērtas, izmantojot atslēgas slēdzošo daļu, tiek
iedarbināta signalizācija.
2. Pēc tam pagrieziet aizdedzes slēdzi un
atlaidiet.
> Signalizācijas skaņa beidz skanēt, un
signalizācija tiek izslēgta.
Aizslēgšana
Automašīnu var aizslēgt arī ar tālvadības pults
atslēgas noņemamo atslēgas slēdzošo daļu,
piemēram, gadījumā, kad nav strāvas padeves
un automašīnas akumulators ir izlādējies.
Priekšējās kreisās puses durvis var aizslēgt,
izmantojot slēdzenes cilindru un atslēgas
noņemamo slēdzošo daļu.
Citām durvīm nav slēdzeņu cilindru - tā vietā
katru durvju malā atrodas aizslēgs, kas jānospiež, izmantojot atslēgas slēdzošo daļu, tad
durvis tiks mehāniski aizslēgtas/bloķētas, lai
neļautu tās atvērt no ārpuses.
Durvis joprojām varēs atvērt no iekšpuses.
Rezerves lasītāja atrašanās vieta glāžu turētājā.
Deaktivizējiet signalizāciju šādi:
256
1.
Novietojiet tālvadības atslēgu uz atslēgas
simbola rezerves lasītājā, kas atrodas
tuneļkonsoles glāžu turētāja apakšā.
9 Tas
attiecas gan uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē, gan uz automašīnām ar stūri labajā pusē.
Manuāla durvju aizslēgšana. Nejauciet ar slēdžiem
bērnu drošībai.
–
Izņemiet atslēgas slēdzošo daļu no tālvadības pults atslēgas. Ievietojiet atslēgas
slēdzošo daļu slēdzenes atverē un iespiediet atslēgu uz iekšu līdz galam, aptuveni
12 mm (0,5 collas).
Durvis var atvērt gan no ārpuses, gan iekšpuses.
Durvis tiek bloķētas, lai tās nevarētu atvērt
no ārpuses. Lai vēlreiz noregulētu
A pozīciju, jāatver iekšējais durvju rokturis.
Durvis var atslēgt arī ar tālvadības pults atslēgas atslēgšanas pogu vai ar vadītāja durvju
centrālās aizslēgšanas pogu.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
PIEZĪME
•
Durvju aizslēga atiestatīšana aizslēdz
tikai attiecīgās durvis, nevis visas durvis vienlaicīgi.
•
Manuāli aizslēgtas aizmugurējās durvis
ar aktivizētiem manuāliem vai elektriskiem slēdžiem bērnu drošībai nevar
atvērt ne no ārpuses, ne no iekšpuses.
Šādi aizslēgtas aizmugurējās durvis var
atslēgt tikai ar tālvadības atslēgu, centrālās atslēgas taustiņu vai Volvo On
Call*.
Imobilaizers
Elektroniskais imobilaizers ir pretaizdzīšanas
sistēma, kas neļauj nepiederošām personām
iedarbināt automašīnu.
Automašīnu var iedarbināt tikai ar īsto tālvadības pults atslēgu.
Šis vadītāja displeja kļūdas paziņojums ir saistīts ar elektronisko imobilaizeru:
Simbols
Saistītā informācija
•
•
Automašīnas iedarbināšana (428 lpp.)
Signalizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana* (285 lpp.)
•
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
(248 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgu; (243 lpp.)
Tehniskie parametri
Autom.
atsl. nav
atr.
Kļūda, nolasot
tālvadības pults
atslēgu iedarbināšanas laikā —
novietojiet
atslēgu uz atslēgas simbola
glāžu turētājā un
mēģiniet vēlreiz.
Skatiet
īpašnieka
rokasgrāmatu
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
(254 lpp.)
•
Paziņojums
Saistītā informācija
•
•
Tālvadības pults atslēgu; (243 lpp.)
Papildu tālvadības atslēgu pasūtīšana
(252 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 257
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Tālvadības pults atslēgas sistēmas
tipa apstiprinājums
Automašīnas tālvadības sistēmas tipa apstiprinājums ir norādīts tālāk tabulās.
Aizslēgšanas sistēmas bezatslēgas
iedarbināšana (pasīvā iedarbināšana)
un bezatslēgas aizslēgšana/
atslēgšana (pasīvā iekāpšana*)
Lai skatītu detalizētu informāciju par tipa
apstiprinājumu, apmeklējiet vietni
www.volvocars.com/intl/support.
Tālvadības atslēgas sistēmas CEM marķējums.
Papildu tipa apstiprinājumu numurus skatiet tālāk
tabulās.
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Eiropa
Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal ar šo paziņo, ka šis
VO3-134TRX atbilst direktīvas 2014/53/EU (RED) pamatprasībām un
citiem attiecīgajiem noteikumiem.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir atrodams vietnē
www.volvocars.com/intl/support
258
Jordāna
TRC/LPD/2014/250
Serbija
P1614120100
Argentīna
CNC ID: C-14771
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Brazīlija
MT-3245/2015
Indonēzija
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malaizija
RDBV/30A/1118/S(18-4232)
Meksika
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Krievija
Apvienotie Arābu Emirāti
ER37847/15
DA0062437/11
}}
259
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
260
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Namībija
TA-2016-02
Dienvidāfrika
TA-2014-1868
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Tālvadības pults atslēgu;
Valsts/
reģions
Tipa apstiprinājums
Eiropa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG ar šo paziņo, ka šis radioiekārtas veids
HUF8423 atbilst direktīvai 2014/53/EU.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir atrodams vietnē www.volvocars.com/
intl/support
Viļņa garums: 433,92 MHz
Maksimālā raidīšanas jauda: 10 mW
Ražotājs: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Vācija
Argentīna
H-15532
Brazīlija
Anatel: 05568-16-06643
Modelo: HUF8423
Este equipomento opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção
contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode
causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
}}
261
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Valsts/
reģions
Tipa apstiprinājums
CU
(Customs
Union)
Baltkrievija,
Kazahstāna,
Krievija
Indonēzija
[41005/SDPPI/2015]
[5149]
Jordāna
Maroka
TRC/LPD/2015/104
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Moldova
262
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Valsts/
reģions
Meksika
Tipa apstiprinājums
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Nigērija
Connection and use of this communication equipment is permitted by the
Nigerian Communications Commission
Omāna
}}
263
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Valsts/
reģions
Tipa apstiprinājums
Filipīnas
Serbija
Singapūra
Complies with IMDA Standards
DA103787
Dienvidāfrika
264
TA-2015-432
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Valsts/
reģions
Tipa apstiprinājums
Taivāna
本產品符合低 率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 第十四條等條文規定 1. 經
型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更
頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 2. 低 率射頻電機之使用不得影響
飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時
方得繼續使用 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信 低 率射頻
電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾
Apvienotie
Arābu Emirāti
}}
265
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Atslēgas tags
Valsts/
reģions
Tipa apstiprinājums
Eiropa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG ar šo paziņo, ka šis radioiekārtas veids
HUF8432 atbilst direktīvai 2014/53/EU.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir atrodams vietnē www.volvocars.com/
intl/support.
Viļņa garums: 433,92 MHz
Maksimālā raidīšanas jauda: 10 mW
Ražotājs: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Vācija
Argentīna
H-15029
Brazīlija
Anatel: 04362-16-06643
Modelo: HUF8432
Este equipo opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
266
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Valsts/
reģions
Tipa apstiprinājums
CU
(Customs
Union)
Baltkrievija,
Kazahstāna,
Krievija
Indonēzija
[41006/SDPPI/2015]
[5149]
Jordāna
TRC/LPD/2015/107
Maroka
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksika
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
IFT: RLVHUHU15-0972
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
}}
267
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Valsts/
reģions
Tipa apstiprinājums
Moldova
Nigērija
Connection and use of this communications equipment is permitted by the
Nigerian Communications Commission
Omāna
Filipīnas
268
ESD-1511501C
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Valsts/
reģions
Tipa apstiprinājums
Serbija
Singapūra
Complies with IMDA Standards
DA103787
Dienvidāfrika
TA-2015-414
}}
269
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Valsts/
reģions
Tipa apstiprinājums
Taivāna
本產品符合低 率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 第十四條等條文規定 1. 經
型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更
頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 2. 低 率射頻電機之使用不得影響
飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時
方得繼續使用 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信 低 率射頻
電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾
Apvienotie
Arābu Emirāti
Saistītā informācija
•
270
Tālvadības pults atslēgu; (243 lpp.)
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Bezatslēgas piekļuve un
skārienjutīgās virsmas*
Ar bezatslēgas atslēgšanas un aizslēgšanas
funkciju pietiek turēt tālvadības atslēgu
kabatā vai somā. Automašīnu aizslēdz un
atslēdz, izmantojot skārienjutīgu virsmu uz
durvju roktura.
Skārienjutīgas virsmas
Durvju rokturis
Durvju rokturu ārpusē atrodas padziļinājums
aizslēgšanai, bet iekšpusē — skārienjutīga
virsma atslēgšanai.
Skārienjutīgs padziļinājums aizslēgšanai
Skārienjutīga virsma atslēgšanai
PIEZĪME
Ir svarīgi vienlaikus aktivizēt tikai vienu skārienjutīgu virsmu. Satverot rokturi un vienlaikus pieskaroties aizslēgšanas virsmai,
pastāv risks dot dubultkomandas. Tas
nozīmē, ka pieprasītā darbība (aizslēgšana/
atslēgšana) netiks veikta vai tiks veikta ar
nokavēšanos.
Saistītā informācija
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(272 lpp.)
Bagāžas nodalījuma pārsega rokturis
Bagāžas nodalījuma pārsega rokturim ir gumijas spiedplāksne, ko lieto tikai atslēgšanai.
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka šī sistēma var tikt aktivizēta saistībā ar automašīnas mazgāšanu, ja
tālvadības atslēga atrodas uztveršanas diapazonā.
* Papildaprīkojums/piederums. 271
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Bezatslēgas aizslēgšana un
atslēgšana*
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka šī sistēma var tikt aktivizēta saistībā ar automašīnas mazgāšanu, ja
tālvadības atslēga atrodas uztveršanas diapazonā.
Ar bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas
funkciju pietiek pieskarties durvju rokturu
skārienjutīgajai virsmai, lai atslēgtu vai aizslēgtu automašīnu.
PIEZĪME
Lai darbotos aizslēgšana un atslēgšana,
vienai no automašīnas tālvadības atslēgām
ir jāatrodas uztveršanas diapazonā.
PIEZĪME
Bezatslēgas aizslēgšana
Lai automašīnu varētu aizslēgt, visām sānu
durvīm jābūt aizvērtām. Taču bagāžas nodalījuma pārsegs var būt atvērts, ja aizslēgšana
tiek veikta ar sānu durvju rokturi.
–
Kad durvis ir aizvērtas, pieskarieties durvju
roktura ārpusē atzīmētajai virsmai. Vai arī
nospiediet pogu
bagāžas nodalījuma
pārsega apakšā, pirms tas tiek aizvērts.
> Instrumentu panelī sāk mirgot aizslēgšanas indikators, norādot, ka automašīna ir aizslēgta.
Ja automašīnā ir noteikta atslēga, bagāžas
nodalījuma pārsegs netiek aizslēgts, kad
tas tiek aizvērts.
Bezatslēgas atslēgšana
–
Lai atslēgtu automašīnu, satveriet durvju
rokturi vai viegli piespiediet gumijas spiedplāksni zem bagāžas nodalījuma pārsega
roktura.
> Aizslēgšanas indikators instrumentu
panelī beidz mirgot, norādot, ka automašīna ir atslēgta.
Lai vienlaikus aizvērtu visus sānu logus un
jumta lūku*, turiet pirkstu uz durvju roktura
ārpuses skārienjutīgā padziļinājuma, līdz visi
sānu logi un jumta lūka ir aizvērti.
Skārienjutīgs padziļinājums aizslēgšanai
Skārienjutīga virsma atslēgšanai
272
Aizslēgšana, kad bagāžas nodalījuma
pārsegs ir atvērts
Ja automašīna ir aizslēgta un bagāžas nodalījuma pārsegs joprojām ir atvērts, pievērsiet
uzmanību, lai neatstātu tālvadības atslēgu
bagāžas nodalījumā, kad aizvērsiet bagāžas
nodalījuma pārsegu.
Bagāžas nodalījuma pārsega gumijas spiedplāksni
var lietot tikai atslēgšanai.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Atkārtota automātiskā aizslēgšana
Ja nevienas salona durvis vai bagāžas nodalījuma pārsegs netiek atvērts 2 minūšu laikā
pēc atslēgšanas, tās tiek automātiski aizslēgtas. Šī funkcija neļauj automobili nejauši atstāt
neaizslēgtu.
Bezatslēgas iekāpšanas
iestatījumi*
Iedarbināšanas un aizslēgšanas
sistēmu antenu atrašanās vietas
Varat atlasīt dažādu darbību secību bezatslēgas atslēgšanai.
Lai mainītu šo iestatījumu:
Automašīnā ir iebūvēta bezatslēgas iedarbināšanas sistēmas antena un bezatslēgas aizslēgšanas sistēmas* antenas.
1.
Saistītā informācija
•
Bezatslēgas iekāpšanas iestatījumi*
(273 lpp.)
•
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas* (271 lpp.)
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Pieskarieties My Car Aizslēgšana
Bezatslēgas atslēgšana.
3. Atlasiet variantu:
• Visas durvis — atslēdz visas durvis
uzreiz.
• Jebkuras durvis — atslēdz atlasītās
durvis.
Saistītā informācija
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(272 lpp.)
•
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas* (271 lpp.)
Antenu atrašanās vietas:
Zem glāžu turētāja tuneļkonsoles priekšdaļā
Kreisās puses aizmugurējo durvju priekšdaļas augšpusē10
Labās puses aizmugurējo durvju priekšdaļas augšpusē10
Bagāžas nodalījumā10
10
Tikai automašīnās, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanu un atslēgšanu*.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 273
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
BRĪDINĀJUMS
Cilvēki, kuriem ir implantēts elektrokardiostimulators, nedrīkst atrasties tuvāk par
22 cm (9 collām) no bezatslēgas sistēmas
antenām. Tādējādi tiks novērsti elektrokardiostimulatora un bezatslēgas sistēmas
traucējumi.
Aizslēgšana un atslēgšana no
automašīnas salona
Alternatīva atslēgšanas metode
Durvis un bagāžas nodalījuma pārsegu var
aizslēgt un atslēgt no salona, izmantojot centrālās aizslēgšanas vadības taustiņus priekšējās durvīs.
Centrālā aizslēgšana
Saistītā informācija
•
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas* (271 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(247 lpp.)
Alternatīvā atslēgšanas mehānisma atvēršanas rokturis sānu durvīs11.
–
Aizslēgšanas un atslēgšanas taustiņš ar indikatoru
priekšējās durvīs.
Atslēgšana, izmantojot pogu
priekšējās durvīs
–
11
274
Nospiediet taustiņu , lai atslēgtu visas
sānu durvis un bagāžas nodalījuma pārsegu.
Pavelciet kādu sānu durvju atvēršanas rokturi un atlaidiet.
> Atkarībā no tālvadības atslēgas iestatījumiem vai nu tiks atslēgtas visas durvis, vai arī tiks atslēgtas un atvērtas
izvēlētās durvis.
Lai mainītu šo iestatījumu, centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi My Car Aizslēgšana
Atslēgšana ar tālvadību un no
salona.
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Aizslēgšana, izmantojot pogu
priekšējās durvīs
–
Nospiediet taustiņu
— abām priekšējām durvīm jābūt aizvērtām.
> Visas durvis un bagāžas nodalījuma
pārsegs tiek aizslēgts.
Aizslēgšana, izmantojot pogu
aizmugurējās durvīs*
Saistītā informācija
•
Iestatījumi attālinātai atslēgšanai un
atslēgšanai no salona (247 lpp.)
•
Bagāžas nodalījuma pārsega atslēgšana
no automašīnas salona (275 lpp.)
•
Bērnu drošības slēdžu aktivizēšana un
deaktivizēšana (276 lpp.)
Bagāžas nodalījuma pārsega
atslēgšana no automašīnas salona
Bagāžas nodalījuma pārsegu var atslēgt no
salona, nospiežot pogu instrumentu panelī.
–
Aizslēgšanas taustiņš ar indikatora lampiņu aizmugurējās durvīs.
Ar aizmugurējo durvju aizslēgšanas pogām var
aizslēgt attiecīgās durvis.
Aizmugurējo durvju atslēgšana
–
12
Pavelciet atvēršanas rokturi.
> Aizmugurējās durvis tiek atslēgtas un
atvērtas12.
Ja vien nav aktivizēti slēdži bērnu drošībai.
Īsi nospiediet taustiņu
instrumentu
panelī.
> Bagāžas nodalījuma pārsegu var atslēgt
un atvērt no ārpuses, satverot gumijas
spiedplāksni.
Ar elektriski vadāmu bagāžas nodalījuma pārsegu*:
–
Turiet nospiestu taustiņu
instrumentu
panelī.
> Bagāžas nodalījuma pārsegs tiek
atvērts.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 275
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana un atslēgšana no automašīnas salona (274 lpp.)
Bērnu drošības slēdžu aktivizēšana
un deaktivizēšana
Bērnu drošības slēdži neļauj atvērt aizmugurējās durvis no salona.
Bērnu drošības slēdži var būt manuāli vai elektriski*.
Manuālu bērnu drošības slēdžu
aktivizēšana un deaktivizēšana
PIEZĪME
•
Durvju slēdzis bloķē tikai attiecīgās
durvis, nevis abas aizmugurējās durvis
vienlaicīgi.
•
Automobiļiem, kas aprīkoti ar elektrisko bērnu drošības slēdzi, nav manuāla
bērnu drošības slēdža.
Elektrisku* bērnu drošības slēdžu
aktivizēšana un deaktivizēšana
Elektriskos slēdžus bērnu drošībai var aktivizēt
un deaktivizēt visās aizdedzes pozīcijās, kas
pārsniedz 0. Aktivizēšanu un deaktivizēšanu
var veikt līdz 2 minūtēm pēc automašīnas
izslēgšanas, ja nav atvērtas nevienas no durvīm.
Ar slēdžiem bērnu drošībai. Nejauciet ar manuālajiem
durvju slēdžiem.
–
Pagrieziet slēdzi, izmantojot tālvadības
pults atslēgas noņemamo slēdzošo daļu.
Durvis tiek bloķētas, lai tās nevarētu atvērt
no iekšpuses.
Durvis var atvērt gan no ārpuses, gan iekšpuses.
Elektriskās aktivizēšanas un deaktivizēšanas taustiņš.
276
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
1.
Iedarbiniet automašīnu vai pagrieziet aizdedzi pozīcijā, kas pārsniedz 0.
Simbols
2. Nospiediet taustiņu vadītāja durvju panelī.
> Vadītāja displejā tiek parādīts paziņojums Bērnu drošības slēdzis
Aktivizēts, un taustiņā esošā lampiņa
izgaismojas — slēdzenes ir aktivizētas.
Kad elektriskais bērnu drošības slēdzis ir aktivēts, tad aizmugurējos
Paziņojums
Tehniskie
parametri
Bērnu drošības slēdzis
Aktivizēts
Ir aktivizēti slēdži bērnu drošībai.
Bērnu drošības slēdzis
Deaktivizēts
Bērnu drošības slēdži ir
deaktivizēti.
•
logus var atvērt tikai ar slēdžiem vadītāja
durvju panelī
Saistītā informācija
•
durvis nevar atvērt no iekšpuses.
•
Aizslēgšana un atslēgšana no automašīnas salona (274 lpp.)
•
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
(254 lpp.)
Lai deaktivizētu slēdzenes:
–
Nospiediet taustiņu vadītāja durvju panelī.
> Vadītāja displejā tiek parādīts paziņojums Bērnu drošības slēdzis
Deaktivizēts, un taustiņā esošā lampiņa nodziest — slēdzenes ir deaktivizētas.
Automātiska aizslēgšana braucot
Durvis un bagāžnieka vāks tiek automātiski
aizslēgts, kad automobilis sāk braukt.
Lai mainītu šo iestatījumu:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Aizslēgšana.
3. Atlasiet Braukšanas laikā automātiski
aizslēgt durvis, lai deaktivizētu vai aktivizētu šo funkciju.
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana un atslēgšana no automašīnas salona (274 lpp.)
Kad automašīna tiek izslēgta, tiek saglabāts
pašreizējais iestatījums — ja bērnu drošības
slēdzenes ir aktivizētas, kad automašīna tiek
izslēgta, tad tās būs aktivizētas arī automašīnas nākamajā iedarbināšanas reizē.
277
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Elektriski vadāmā bagāžas
nodalījuma pārsega atvēršana un
aizvēršana*
Funkcija, kas sniedz iespēju atvērt un aizvērt
bagāžas nodalījuma pārsegu, pieskaroties
taustiņam.
Atvēršana
Atveriet elektriski vadāmo bagāžas nodalījuma
pārsegu vienā no šiem veidiem:
–
Nospiediet un turiet instrumentu paneļa
taustiņu
, līdz tiek sākta bagāžas
nodalījuma pārsega atvēršana.
–
Veiciet kājas kustību* zem aizmugurējā
bufera.
Aizvēršana
Aizveriet elektriski vadāmo bagāžas nodalījuma pārsegu vienā no šiem veidiem:
–
Nospiediet un turiet tālvadības pults taustiņu
, līdz tiek sākta bagāžas nodalījuma pārsega atvēršana.
–
278
Viegli nospiediet bagāžas nodalījuma pārsega rokturi.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Lai aizvērtu, nospiediet
taustiņu bagāžas nodalījuma pārsega apakšā13.
> Bagāžas nodalījuma pārsegs tiek automātiski aizvērts un paliek atslēgts.
–
PIEZĪME
13
•
Taustiņš ir aktīvs 24 stundas pēc lūkas
atstāšanas vaļā. Pēc tam tā jāaizver
manuāli.
•
Ja durtiņas ir bijušas atvērtas vairāk
nekā 30 minūtes, tās tiek lēni aizvērtas.
–
Nospiediet un turiet tālvadības atslēgas
.
taustiņu
> Bagāžas nodalījuma pārsegs tiek automātiski aizvērts, un atskan skaņas signāli — bagāžas nodalījuma pārsegs
paliek atslēgts.
–
Turiet nospiestu taustiņu
instrumentu
panelī.
> Bagāžas nodalījuma pārsegs tiek automātiski aizvērts, un atskan skaņas signāli — bagāžas nodalījuma pārsegs
paliek atslēgts.
–
Veiciet kājas kustību* zem aizmugurējā
bufera.
> Bagāžas nodalījuma pārsegs tiek automātiski aizvērts, un atskan skaņas signāli — bagāžas nodalījuma pārsegs
paliek atslēgts.
Automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanu un atslēgšanu* ir viens aizvēršanas taustiņš un viens aizvēršanas un aizslēgšanas taustiņš.
Aizvēršana un aizslēgšana
–
Nospiediet taustiņu
bagāžas nodalījuma pārsega apakšā, lai to aizvērtu un
vienlaikus aizslēgtu13 bagāžas nodalījuma
pārsegu un durvis (lai varētu aizslēgt,
visām durvīm jābūt aizvērtām).
> Bagāžas nodalījuma pārsegs tiek automātiski aizvērts — bagāžas nodalījuma
pārsegs un salona durvis tiek aizslēgtas, un tiek aktivizēta signalizācija*.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 279
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
PIEZĪME
•
Lai darbotos aizslēgšana un atslēgšana,
vienai no automašīnas tālvadības atslēgām ir jāatrodas uztveršanas diapazonā.
•
Ja, izmantojot bezatslēgas funkciju* aizslēgšanai vai aizvēršanai, atslēga neatrodas pietiekami tuvu bagāžas nodalījuma
durvīm, atskan trīs skaņas signāli.
Bagāžas nodalījuma pārsega kustība tiek
apturēta, un tas atgriežas pilnīgi atvērtā stāvoklī. Pēc tam bagāžas nodalījuma pārsegu var
vadīt manuāli.
Aizsardzība pret iespiešanu
Ja kaut kas ar pietiekamu pretestību neļauj
aizvērt bagāžas nodalījuma pārsegu, iedarbojas aizsardzība pret iespiešanu.
•
SVARĪGI
Darbinot bagāžas nodalījuma pārsegu
manuāli, atveriet vai aizveriet to lēnām.
Nelietojiet spēku, lai atvērtu/aizvērtu, ja ir
jūtama pretestība. Tās var sabojāties un
beigt darboties pareizi.
BRĪDINĀJUMS
Aizvēršanas laikā pievērsiet uzmanību
iespiešanas riskam.
Pirms atvēršanas vai aizvēršanas sākšanas
pārbaudiet, vai neviens neatrodas bagāžas
nodalījuma pārsega tuvumā, jo saspiešanas
traumai var būt smagas sekas.
Aizvēršanas atcelšana
Aizvēršanu var atcelt vienā no tālāk norādītajiem veidiem:
280
•
•
Nospiediet taustiņu instrumentu panelī.
•
Nospiediet aizvēršanas pogu bagāžas
nodalījuma pārsega apakšpusē.
Nospiediet tālvadības pults atslēgas taustiņu.
•
Nospiediet gumijoto spiedplāksni zem
ārējā roktura.
•
Kājas kustības lietošana*.
Kustība tiek apturēta, bagāžas nodalījuma
pārsegs atgriežas pilnīgi atvērtā stāvoklī,
un atskan ilgs signāls.
Bagāžas nodalījuma pārsegs vienmēr
jālieto piesardzīgi.
Saistītā informācija
•
Bagāžas nodalījuma pārsega vadība ar
kājas kustību* (280 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(247 lpp.)
Bagāžas nodalījuma pārsega
vadība ar kājas kustību*
Funkcija, kas atļauj atvērt un aizvērt bagāžas
nodalījuma pārsegu, pakustinot kāju zem aizmugurējā bufera, atvieglo dzīvi, kad jums ir
pilnas rokas.
Ja automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas
atslēgšanu un aizslēgšanu*, tad bagāžas nodalījuma pārsegu varat atvērt ar kājas kustību.
Bagāžas nodalījuma pārsega atvēršanas un
aizvēršanas funkcija ir arī pieejama, ja automašīna ir aprīkota ar elektriski vadāmu bagāžas
nodalījuma pārsegu*.
PIEZĪME
Ar kāju vadāmā bagāžas nodalījuma pārsega funkcija ir pieejama divās versijās:
•
•
Tikai atvēršana ar kājas kustību.
Gan atvēršana, gan aizvēršana ar kājas
kustību.
Ņemiet vērā, ka aizvēršanai ar kājas
kustību ir nepieciešams elektriski vadāms
bagāžas nodalījuma pārsegs*.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Atvēršana un aizvēršana ar kājas
kustību
Aizvēršanas atcelšana ar kājas kustību
– Lai apturētu bagāžas nodalījuma durvju
kustību aizvēršanas laikā, veiciet vienu
spērienam līdzīgu kājas kustību automašīnas bagāžas nodalījuma pārsega virzienā.
> Bagāžas nodalījuma pārsega kustība
tiek apturēta, un tas atgriežas pilnīgi
atvērtā stāvoklī. Pēc tam bagāžas nodalījuma pārsegu var lietot manuāli.
Sensors atrodas pa kreisi no bufera centra.
Lai būtu iespējama atvēršana un aizvēršana,
vienai no automašīnas tālvadības pultīm ir
jāatrodas uztveršanas diapazonā aiz automašīnas (aptuveni 1 metra (3 pēdu) attālumā). Tas
attiecas arī uz jau atslēgtu automašīnu, un ļauj
novērst nejaušu atvēršanu, piemēram, automazgātavā.
Veicot spērienam līdzīgu kustību, neatstājiet
kāju zem automašīnas, pretējā gadījumā aktivizēšana var nedarboties.
Spērienam līdzīga kustība detektora aktivizācijas
zonā.
–
Veiciet vienu spērienam līdzīgu kustību
virzienā uz priekšu zem aizmugures bufera
kreisās puses. Pēc tam atkāpieties vienu
soli atpakaļ. Triecienstienim nav jāpieskaras.
> Aktivizējot atvēršanu un aizvēršanu,
atskan īss skaņas signāls — bagāžas
nodalījuma pārsegs tiek atvērts/
aizvērts.
Ja tiek veiktas vairākas spērienam līdzīgas
kājas kustības un aiz automašīnas neatrodas
apstiprināta tālvadības atslēga, atvēršana vai
aizvēršana būs iespējama tikai pēc noteikta
laika.
Lai atceltu aizvēršanu, tālvadības atslēgai nav
jāatrodas automašīnas tuvumā.
PIEZĪME
Ja aizmugures buferi klāj liels daudzums
ledus, sniega, netīrumu u.tml., pastāv risks,
ka funkcija var darboties nepilnīgi vai
nedarboties nemaz. Tādēļ nodrošiniet, lai
tas būtu tīrs.
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka sistēma var tikt aktivizēta
automazgātavā vai līdzīgā vietā, ja tālvadības atslēga atrodas darbības zonā.
}}
281
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Saistītā informācija
•
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas* (271 lpp.)
•
Elektriski vadāmā bagāžas nodalījuma
pārsega atvēršana un aizvēršana*
(278 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(247 lpp.)
Privātā aizslēgšana
Bagāžas nodalījuma pārsegu un aizmugurējā
sēdekļa atzveltni var bloķēt ar privātās aizslēgšanas funkciju, piemēram, atstājot automašīnu apkopes veikšanai, pie viesnīcas vai
tamlīdzīgi. Šī funkcija neatļauj atvērt bagāžas
nodalījuma pārsegu un bloķē aizmugurējā
sēdekļa atzveltni paceltā pozīcijā.
Privātās aizslēgšanas funkcijas taustiņš atrodas centrālā
displeja funkciju skatā. Atkarībā no aizslēgšanas pašreizējā statusa tiek rādīts Indiv.
aizslēgš. atbloķēta vai
Indiv. aizslēgš. bloķēta.
Saistītā informācija
•
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana un
deaktivizēšana (282 lpp.)
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana
un deaktivizēšana
Privāto aizslēgšanu aktivizē ar funkcijas pogu
centrālajā displejā un papildu PIN kodu.
PIEZĪME
Lai varētu aktivizēt privātās aizslēgšanas
funkciju, jābūt ieslēgtam vismaz aizdedzes
režīmam I.
Privātajai aizslēgšanai ir divi kodi:
•
Funkcijas pirmajā lietošanas reizē tiek
izveidots drošības kods.
•
Katrā funkcijas aktivizēšanas reizē tiek
atlasīts jauns PIN kods.
Drošības koda ievadīšana pirms
pirmās lietošanas reizes
Funkcijas pirmajā lietošanas reizē ir jāatlasa
drošības kods. Pēc tam to var izmantot privātās aizslēgšanas deaktivizēšanai, ja atlasītais
PIN kods ir aizmirsts vai pazaudēts. Šis drošības kods darbojas kā PUK kods visiem turpmākajiem PIN kodiem, kas tiek iestatīti privātās aizslēgšanas funkcijai.
Noglabājiet drošības kodu drošā vietā.
282
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Lai izveidotu drošības kodu:
1.
1.
Funkciju skatā nospiediet privātās aizslēgšanas pogu.
Funkciju skatā nospiediet privātās aizslēgšanas pogu.
2. Ievadiet kodu, ko izmantojāt aizslēgšanai,
un pieskarieties Apstiprināt.
> Bagāžas nodalījuma pārsegs un aizmugurējais sēdeklis tiek atslēgts. Apstiprinot atslēgšanu, zaļais indikators funkciju skatā pie pogas nodziest.
Aizmirsts PIN kods
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
2. Ievadiet vēlamo drošības kodu un nospiediet Apstiprināt.
> Drošības kods tiek saglabāts. Privātās
aizslēgšanas funkcija tagad ir gatava
aktivizēšanai.
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana
PIEZĪME
Aktivizējot privāto aizslēgšanu, aizmugurējam sēdeklim ir jāatrodas vertikālā stāvoklī,
lai aizslēgšana darbotos.
2. Ievadiet kodu, kas jāizmanto, lai pēc aizslēgšanas atslēgtu bagāžas nodalījuma
pārsegu un aizmugurējo sēdekli, un pieskarieties Apstiprināt.
> Bagāžas nodalījuma pārsegs un aizmugurējais sēdeklis tiek aizslēgts. Aizslēgšana tiek apstiprināta ar zaļu indikatoru
funkciju skatā pie pogas.
Privātās aizslēgšanas deaktivizēšana
1.
Funkciju skatā nospiediet privātās aizslēgšanas pogu.
Ja PIN kods ir aizmirsts vai vairāk nekā trīs reizes ir ievadīts nepareizs PIN kods, privāto aizslēgšanu var deaktivizēt, izmantojot drošības
kodu.
Ja automašīna tiek atslēgta, izmantojot Volvo
On Call* vai Volvo On Call lietotni, privātā aizslēgšana tiek automātiski deaktivizēta.
Aizmirsts drošības kods
Ja ir aizmirsts arī drošības kods, sazinieties ar
pilnvarotu Volvo izplatītāju, kas palīdzēs deaktivizēt privāto aizslēgšanu.
Saistītā informācija
•
Privātā aizslēgšana (282 lpp.)
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
* Papildaprīkojums/piederums. 283
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Signalizācija*
Signalizācijas indikators
Signalizācija nodrošina skaņas un vizuālus
brīdinājumus, ja kāds iekāpj automašīnā bez
derīgas tālvadības atslēgas vai veic kādas
manipulācijas ar startera akumulatoru vai signalizācijas sirēnu.
Aktivēta signalizācija atskan, ja:
Lai tā nenotiktu:
•
tiek atvērtas durvis, dzinēja pārsegs vai
bagāžas nodalījuma pārsegs14
•
Izkāpjot no automašīnas, aizveriet logu un
jumta lūku.
•
salonā konstatēta kustība (ja salons ir aprīkots ar kustību detektoru*)
•
•
automobilis tiek pacelts vai vilkts projām
(ja automobilis ir aprīkots ar sasvēršanās
detektoru*)
Ja izmantojat pasažieru salona sildītāju vai
stāvapsildi — pavērsiet gaisa plūsmu no
gaisa izplūdes atverēm tā, lai tās nebūtu
vērstas pasažieru salonā uz augšu.
•
•
tiek atvienots akumulatora kabelis
sirēna tiek atslēgta.
Signalizācijas trauksmes signāli
Sarkana gaisma diode kontrolmērinstrumentu
panelī norāda signalizācijas sistēmas statusu:
•
Gaismas diode nedeg — signalizācija nav
ieslēgta.
•
Gaismas diode mirgo reizi divās sekundēs
— signalizācija ir ieslēgta
•
Kad signalizācija ir deaktivizēta, LED
strauji mirgo aptuveni 30 sekundes vai
līdz aizdedzes pozīcijas I aktivizēšanai — ir
nostrādājusi signalizācija.
Kad ir izraisīta signalizācijas trauksme:
•
Sirēna skan 30 sekundes vai kamēr signalizācija tiek izslēgta.
•
Pagriezienu rādītāji mirgo 5 minūtes vai
līdz signalizācija tiek izslēgta.
Ja signalizācijas aktivizēšanas cēlonis netiek
novērsts, signalizācijas cikls tiek atkārtots
maks. 10 reizes14.
14
284
Ja salonā tiek konstatēta kustība, tajā skaitā
gaisa plūsmas izmaiņas, tad kustības sensors
iedarbina signalizāciju. Tādēļ, ja automašīnai ir
atstāts atvērts logs vai jumta lūka* vai pasažieru salonā tiek izmantots sildītājs, var ieslēgties signalizācija.
Kustības un slīpuma sensori*
Kustības un slīpuma sensori reaģē uz kustībām automašīnā, loga izsišanu vai mēģinājumiem nozagt riteņus vai vilkt automašīnu.
Vai arī izmantojiet samazinātu signalizācijas
līmeni, lai īslaicīgi deaktivizētu kustības un slīpuma sensorus.
Tāpat arī izslēdziet kustības un slīpuma sensorus, kad automašīna tiek transportēta ar prāmi
vai vilcienu, jo šīs kustības var ietekmēt automašīnu un izraisīt signalizācijas nostrādāšanu.
Signalizācijas sistēmas kļūdas
gadījumā
Ja signalizācijas sistēmā ir kļūme,
vadītāja displejā tiek parādīts simbols un paziņojums Signaliz. sist.
atteice Jāveic apkope. Šajā gadījumā sazinieties ar servisu, ieteicams Volvo
pilnvarotu servisu.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
PIEZĪME
Nemēģiniet saviem spēkiem salabot vai
mainīt signalizācijas sistēmas komponentus. Jebkurš šāds mēģinājums var ietekmēt
apdrošināšanas nosacījumus.
Saistītā informācija
Signalizācijas aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Signalizācija tiek aktivizēta, kad automašīna
tiek aizslēgta.
Signalizācijas aktivizēšana
Aizslēdziet automašīnu un aktivizējiet signalizāciju šādi
•
Signalizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana* (285 lpp.)
•
•
Samazināts signalizācijas līmenis*
(286 lpp.)
nospiediet tālvadības pults atslēgas aizslēgšanas taustiņu;
•
•
Vispārējā bloķēšana* (287 lpp.)
pieskarieties atzīmētajai virsmai durvju
rokturu ārpusē vai bagāžas nodalījuma
pārsega gumijotajai spiediena plāksnītei15.
Ja automašīna ir aprīkota gan ar bezatslēgas
aizslēgšanu/atslēgšanu*, gan ar elektriski
vadāmu bagāžas nodalījuma pārsegu, pogu
bagāžas nodalījuma pārsega apakšā var
izmantot, arī lai aizslēgtu automašīnu un aktivizētu automašīnas signalizāciju.
15
Attiecas uz automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas* funkciju.
Kad automašīna ir aizslēgta un signalizācija ir aktivizēta, instrumentu panelī ik pēc divām sekundēm īsi
iedegas sarkana LED.
Deaktivējiet signalizāciju
Atslēdziet automašīnu un deaktivizējiet signalizāciju šādi
•
nospiediet tālvadības pults atslēgas
atslēgšanas taustiņu;
•
satveriet vienu no durvju rokturiem vai
viegli nospiediet bagāžas nodalījuma pārsega gumijoto spiediena plāksnīti15.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 285
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Signalizācijas deaktivizēšana, nelietojot
tālvadības atslēgu
Automašīnu var atslēgt un tās signalizāciju var
deaktivizēt pat ja tālvadības atslēga nedarbojas piemēram ja tālvadības atslēgas baterija ir
izlādējusies.
Ieslēgušās signalizācijas izslēgšana
1.
Automātiska signalizācijas
aktivizēšana un atkārtota aktivizēšana
Atveriet vadītāja durvis ar nenoņemamo
atslēgas slēdzošo daļu.
> Signalizācija ieslēdzas.
–
Nospiediet tālvadības atslēgas atslēgšanas taustiņu vai ieslēdziet automašīnai aizdedzes pozīciju I, pagriežot aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un
atlaižot.
Automātiskā atkārtota signalizācijas aktivizēšana novērš iespēju nejauši pamest automašīnu ar neaktivizētu signalizāciju.
Ja automašīnu atslēdz ar tālvadības pults
atslēgu (signalizācija tiek izslēgta), bet nevienas sānu durvis vai bagāžas nodalījuma pārsegs netiek atvērts divu minūšu laikā, signalizācija automātiski tiek ieslēgta no jauna. Vienlaikus automobilis tiek aizslēgts no jauna.
Rezerves lasītāja atrašanās vieta glāžu turētājā.
2. Novietojiet tālvadības atslēgu uz atslēgas
simbola rezerves lasītājā, kas atrodas
tuneļkonsoles glāžu turētājā.
3. Pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un atlaidiet.
> Signalizācija ir deaktivēta.
Dažs tirgos signalizācija tiek automātiski aktivizēta kādu laiku pēc tam, kad vadītāja durvis
tiek atvērtas un aizvērtas, bet netiek aizslēgtas.
Samazināts signalizācijas līmenis*
Samazināts signalizācijas līmenis nozīmē, ka
kustības un slīpuma sensori ir īslaicīgi
izslēgti.
Izslēdziet kustības un slīpuma detektorus, lai
izvairītos no signalizācijas nejaušas nostrādāšanas — piemēram, atstājot aizslēgtā automašīnā suni vai transportējot ar autovilcienu vai
prāmi.
Centrālā displeja funkciju
skatā nospiediet pogu
Samazināta aizsardzība, lai
pēc automašīnas aizslēgšanas izslēgtu kustības un slīpuma sensorus.
Vienlaikus tiek deaktivizēta vispārējas bloķēšanas funkcija, tas ir, atslēgšana no salona ir
iespējama.
Ja automašīna tiek atslēgta un pēc tam atkal
aizslēgta, pazeminātais signalizācijas līmenis ir
jāaktivizē vēlreiz.
Lai mainītu šo iestatījumu:
Saistītā informācija
1.
•
•
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Signalizācija* (284 lpp.)
Vispārējā bloķēšana* (287 lpp.)
Aizslēgšana.
3. Atlasiet Pasīvā signaliz. deaktivizēšana,
lai īslaicīgi deaktivizētu šo funkciju.
Saistītā informācija
•
286
Signalizācija* (284 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Vispārējā bloķēšana*
Saistītā informācija
Vispārējā bloķēšana nozīmē, ka visi atvēršanas rokturi tiek mehāniski atvienoti, kad automašīna tiek aizslēgta no ārpuses, līdz ar to no
automašīnas salona durvis nevar atvērt.
Vispārējā bloķēšana tiek aktivizēta, aizslēdzot
ar tālvadības atslēgu vai bezatslēgas aizslēgšanas funkciju*, un tā notiek ar aptuveni
10 sekunžu aizkavi pēc durvju aizslēgšanas. Ja
aizkaves laikā tiek atvērtas durvis, tad secība
tek pārtraukta un signalizācija - deaktivēta.
•
Vispārējās bloķēšanas funkcijas īslaicīga*
deaktivizēšana (287 lpp.)
•
Signalizācija* (284 lpp.)
Kad ir aktivizēta vispārējā bloķēšana, automašīnu var atslēgt tikai ar tālvadības atslēgu, bezatslēgas atslēgšanas funkciju* vai lietotni
Volvo On Call*.
Priekšējās kreisās puses durvis var atslēgt arī
ar noņemamo atslēgas slēdzošo daļu. Ja automašīnu atslēdz ar noņemamo atslēgas slēdzošo daļu, nostrādā signalizācija.
PIEZĪME
•
Atcerieties, ka signalizācija tiek
ieslēgta, kad automobilis tiek aizslēgts.
•
Signalizācija nostrādā, ja kāds mēģina
atvērt durvis no iekšpuses.
BRĪDINĀJUMS
Lai novērstu iespēju kādu ieslēgt automobilī, neļaujiet nevienam tajā atrasties, ja
funkcija nav izslēgta.
Vispārējās bloķēšanas funkcijas
īslaicīga* deaktivizēšana
Ja kāds paliek automašīnā, bet durvis nepieciešams aizslēgt no ārpuses, vispārējā bloķēšana ir īslaicīgi jādeaktivizē, lai būtu iespējama atslēgšana no salona.
BRĪDINĀJUMS
Lai novērstu iespēju kādu ieslēgt automobilī, neļaujiet nevienam tajā atrasties, ja
funkcija nav izslēgta.
Lai īslaicīgi deaktivizētu vispārējas bloķēšanas funkciju,
centrālā displeja funkciju
skatā nospiediet taustiņu
Samazināta aizsardzība.
Tas arī nozīmē, ka signalizācijas kustības un
slīpuma detektori* tiek izslēgti.
Pēc tam centrālajā displejā ir redzams teksts
Samazināta signalizācijas aizsardzība un
automašīnas aizslēgšanas gaitā vispārēja bloķēšana tiek īslaicīgi deaktivizēta.
Parastas aizslēgšanas režīmā elektrības kontaktligzdas tiek deaktivizētas nekavējoties; kad
vispārēja bloķēšana tiek īslaicīgi deaktivizēta,
tās ir aktīvas maksimāli 10 minūtes pēc aizslēgšanas.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 287
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Ja automašīna tiek atslēgta un pēc tam atkal
aizslēgta, vispārējas bloķēšanas funkciju
nepieciešams deaktivizēt vēlreiz.
Nākamreiz iedarbinot dzinēju, sistēma tiek
atiestatīta.
Saistītā informācija
•
•
288
Vispārējā bloķēšana* (287 lpp.)
Signalizācija* (284 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Vadītāja atbalsta sistēma
Automašīna ir aprīkota ar dažādām vadītāja
atbalsta sistēmām, kas var palīdzēt vadītājam
dažādās situācijās vai nu aktīvā, vai pasīvā
veidā.
Piemēram, sistēmas var palīdzēt vadītājam:
•
•
uzturēt iestatīto ātrumu;
•
novērst sadursmi, brīdinot par to vadītāju
un bremzējot automašīnu;
•
uzturēt noteiktu laika intervālu līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim;
palīdzēt vadītājam novietot automašīnu
stāvvietā.
Automātiskais ātruma ierobežotājs
(322 lpp.)
No ātruma atkarīgs stūrēšanas
spēks
•
•
•
•
Kruīzkontrole (325 lpp.)
•
•
Apdzīšanas palīdzība* (351 lpp.)
No ātruma atkarīgais stūres pastiprinātājs
izraisa stūrēšanas spēka palielināšanos līdz ar
automašīnas ātrumu, lai varētu uzlabot jutību.
Uz automaģistrālēm stūres kustība ir stingrāka. Novietojot automašīnu stāvēšanai un
braucot nelielā ātrumā, stūrēšana ir viegla un
prasa mazāku piepūli.
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska
gadījumā (365 lpp.)
Rear Collision Warning* (371 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (329 lpp.)
Pilot Assist* (338 lpp.)
Atbalsts braukšanai pagriezienos*
(349 lpp.)
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
(358 lpp.)
•
IntelliSafe — vadītāja atbalsts un drošība
(33 lpp.)
•
•
•
•
•
•
•
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(290 lpp.)
•
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole
(291 lpp.)
Stāvvietā novietošanas kamera*
(391 lpp.)
•
•
Radiolokācijas bloks (410 lpp.)
Dažas no šīm sistēmām ir uzstādītas standarta
aprīkojumā, savukārt citas ir papildaprīkojums
— tas ir atkarīgs no tirgus.
Saistītā informācija
•
•
•
•
290
•
Connected Safety (295 lpp.)
City Safety™ (297 lpp.)
BLIS* (372 lpp.)
Driver Alert Control (376 lpp.)
Distances brīdinājums* (378 lpp.)
Cross Traffic Alert* (381 lpp.)
Stāvvietā novietošanas sistēma*
(385 lpp.)
Kameras bloks (419 lpp.)
Samazināts spēks
Retās situācijās stūres pastiprinātājam ir
jādarbojas ar samazinātu spēku, un šajā gadījumā stūres pagriešana var šķist grūtāka. Tā
var notikt, ja stūres pastiprinātājs kļūst pārāk
karsts un pēc tam ir īslaicīgi jādzesē. Tā var arī
notikt, ja tiek pārtraukta strāvas padeve.
Samazināta spēka gadījumā
vadītāja displejā tiek rādīts
ziņojums Stūres
pastiprinātājs Palīgsist.
funkcija īslaicīgi
samazināta, kā arī šis simbols.
Kamēr stūres pastiprinātājs darbojas ar samazinātu spēku, vadītāja atbalsta funkcijas un
stūrēšanas palīdzības sistēmas nav pieejamas.
Ceļazīmju informācija* (312 lpp.)
Ātruma ierobežotājs (319 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Elektroniskā stabilitātes kontrole
BRĪDINĀJUMS
Ja temperatūra kļūst pārāk augsta, servomehānisms var būt jāizslēdz pavisam. Šādā
situācijā vadītāja displejā tiek rādīts ziņojums Stūres pastipr. atteice Apturiet
drošā vietā kombinācijā ar simbolu.
Stūrēšanas spēka mainīšana*
Lietojot piedziņas režīmu INDIVIDUAL, var
pielāgot stūres pretestību.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Atlasiet My Car Braukšanas režīmi
Stūrēšanas spēks.
Stūres pretestības atlasīšanas iestatījumam
var piekļūt, tikai ja automašīna stāv vai lēni
brauc taisni.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
Piedziņas režīmi* (452 lpp.)
Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC1)
palīdz vadītājam izvairīties no riteņu buksēšanas un uzlabo automašīnas vilkmi.
Vadītāja displejā šis simbols
tiek rādīts, kad sistēma ir
aktivizēta.
Sistēmas bremzēšana var būt
dzirdama kā pulsējoša skaņa,
un pēc gāzes pedāļa nospiešanas automašīnas paātrinājums var būt
lēnāks nekā gaidīts.
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Sistēmai ir šādas apakšfunkcijas:
•
•
Stabilitātes funkcija2
•
•
Dzinēja vilkmes kontrole
Buksēšanas vadības un vilces vadības sistēma
Piekabes stabilitātes palīgsistēma
Stabilitātes funkcija2
Funkcija pārbauda katra atsevišķā riteņa
braukšanas un bremzēšanas spēku, lai stabilizētu automašīnu.
1 Electronic Stability Control
2 To sauc arī par aktīvo sasvēruma
vadību.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 291
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Buksēšanas vadības un vilces vadības
sistēma
PIEZĪME
Piekabes stabilitātes palīdzības funkcija
tiek deaktivizēta, ja aktivizē ESC sporta
režīms.
Šī funkcija ir aktīva nelielā ātrumā un bremzē
dzenošos riteņus, kas buksē, lai papildu vilcējspēks tiktu pievadīts dzenošajiem riteņiem,
kas nebuksē.
Šī funkcija var arī novērst dzenošo riteņu spolēšanu pa ceļa virsmu ātruma uzņemšanas
laikā.
Saistītā informācija
•
•
Dzinēja vilkmes kontrole
Dzinēja vilkmes kontrole (EDC3) var novērst
neparedzētu riteņu bloķēšanos, piemēram,
pēc zemāka pārnesuma ieslēgšanas vai bremzēšanas ar dzinēju, braucot ar zemu pārnesumu pa slidenām brauktuvēm.
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
Sporta režīma aktivizēšana vai deaktivizēšana elektroniskās stabilitātes kontroles
sistēmā (293 lpp.)
•
Elektroniskās stabilitātes kontroles simboli
un ziņojumi (294 lpp.)
•
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
(488 lpp.)
Nejauša riteņu bloķēšanās braukšanas laikā
var cita starpā negatīvi ietekmēt vadītāja spēju
stūrēt automobili.
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*4
Piekabes stabilitātes palīgsistēmas funkcijas
(TSA5) mērķis ir stabilizēt automašīnu, velkot
piekabi, ja sākas lokveida kustība.
3 Engine Drag Control
4 Piekabes stabilitātes palīgsistēma
5 Trailer Stability Assist
6 Electronic Stability Control
7 Trailer Stability Assist
292
Elektroniskā stabilitātes kontrole
sporta režīmā
Stabilitātes sistēma (ESC6) vienmēr ir aktivizēta — to nevar izslēgt. Taču vadītājs var
izvēlēties režīmu ESC sporta režīms, kas
sniedz aktīvākas braukšanas izjūtas.
Kad ir atlasīta apakšfunkcija ESC sporta
režīms, sistēmas iejaukšanās tiek samazināta
un automašīnai tiek atļauts vairāk izslīdēt nekā
parasti, līdz ar to vairāk kontroles tiek nodots
vadītājam.
Kad ir atlasīta funkcija ESC sporta režīms,
var uzskatīt, ka sistēma ir deaktivizēta, lai gan
daudzos gadījumos tā turpina palīdzēt vadītājam.
PIEZĪME
Kad ir atlasīta funkcija ESC sporta režīms,
piekabes stabilitātes palīdzības funkcija
(TSA7) ir deaktivizēta.
ESC sporta režīms nodrošina lielāku vilkmi
pat gadījumos, kad automašīna ir iestigusi vai
brauc pa nestabilu virsmu, piemēram, smiltīm
vai dziļu sniegu.
ir iekļauta Volvo oriģinālā vilkšanas āķa uzstādīšanas komplektā.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Saistītā informācija
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole
(291 lpp.)
•
Sporta režīma aktivizēšana vai deaktivizēšana elektroniskās stabilitātes kontroles
sistēmā (293 lpp.)
•
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
(488 lpp.)
Sporta režīma aktivizēšana vai
deaktivizēšana elektroniskās
stabilitātes kontroles sistēmā
Stabilitātes sistēma (ESC8) vienmēr ir aktivizēta — to nevar izslēgt. Taču vadītājs var
izvēlēties sporta režīmu, kas sniedz aktīvākas
braukšanas izjūtas.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
•
•
•
•
Ātruma ierobežotājs
Kruīzkontrole
Adaptīvā kruīza kontrole*
Pilot Assist*
Saistītā informācija
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole sporta
režīmā (292 lpp.)
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole
(291 lpp.)
Par režīma ESC sporta
režīms darbību liecina pastāvīgi iedegts simbols vadītāja
displejā. Tas ir iedegts, līdz šī
funkcija tiek deaktivizēta vai
tiek izslēgts dzinējs. Nākamajā dzinēja iedarbināšanas
reizē sistēma atsāk darboties parastajā režīmā.
Funkciju ESC sporta režīms nevar atlasīt, kad
ir aktivizēta viena no tālāk norādītajām funkcijām:
8 Electronic
Stability Control
* Papildaprīkojums/piederums. 293
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Elektroniskās stabilitātes kontroles
simboli un ziņojumi
stabilitātes kontroli (ESC9). Tālāk ir sniegti
daži piemēri.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un paziņojumi saistībā ar elektronisko
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Nepārtraukti iedegts
aptuveni 2 sekundes
Iedarbinot dzinēju, tiek veikta sistēmas pārbaude.
Mirgo
Sistēma tiek aktivizēta.
Deg nepārtraukti
Sporta režīms ir aktivizēts. PIEZĪME: sistēma šajā režīmā nav deaktivizēta — tās darbība ir tikai
daļēji ierobežota.
ESC
Sistēma uz laiku darbojas ierobežotā režīmā bremžu pārmērīgas sakaršanas dēļ. Šī funkcija atkal
automātiski ieslēgsies, tiklīdz bremzes būs atdzisušas.
Īslaicīgi izslēgts
ESC
Sistēma ir deaktivizēta. Apturiet automašīnu drošā vietā, izslēdziet dzinēju un vēlreiz iedarbiniet.
Jāveic apkope
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
.
esošo taustiņu
9 Electronic
294
Stability Control
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo
servisu.
Saistītā informācija
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole
(291 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Connected Safety10
Connected Safety internetā pārsūta informāciju starp jūsu automašīnu un citiem transportlīdzekļiem11. Šī funkcija ir izstrādāta, lai
vadītāju informētu par potenciāli bīstamām
satiksmes situācijām tālāk uz tā paša ceļa.
Funkcija var informēt vadītāju par to, vai
kādam citam transportlīdzeklim tālāk uz tā
paša ceļa ir aktivizēti avārijas gaismas signāli
vai ir konstatēti slideni braukšanas apstākļi.
Informācija par slideniem braukšanas apstākļiem tiek sniegta, arī ja jūsu automašīna
nosaka slidenu brauktuves virsmu.
Connected Safety var palīdzēt vadītājam ar
šādām funkcijām:
•
Brīdinājums par avārijas gaismas signāliem
•
Brīdinājums par slideniem braukšanas
apstākļiem
Connected Safety sakari ir iespējami tikai
starp transportlīdzekļiem, kas ar šo funkciju ir
aprīkoti un kuros tā ir aktivizēta.
Brīdinājums par avārijas gaismas
signāliem
Ja ir aktivizēti jūsu automašīnas avārijas gaismas signāli, informāciju par to var nosūtīt
transportlīdzekļiem, kas tuvojas jūsu automašīnas pozīcijai.
10
11
Kad jūsu automašīna pietuvojas transportlīdzeklim ar mirgojošiem avārijas gaismas
signāliem, šis simbols tiek
rādīts vadītāja displejā.
Kad jūsu automašīna ir tuvu transportlīdzeklim
ar mirgojošiem avārijas gaismas signāliem, šis
simbols kļūst divreiz lielāks.
Kad transportlīdzeklis, kas tuvojas, atrodas
tuvu slidenajai ceļa daļai, šis simbols kļūst divreiz lielāks.
Transportlīdzekļos ar vējstikla displeju tajā tiek
rādīti arī Connected Safety brīdinājuma simboli.
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Transportlīdzekļos ar vējstikla displeju tajā tiek
rādīti arī Connected Safety brīdinājuma simboli.
Brīdinājums par slideniem braukšanas
apstākļiem
Ja jūsu automašīna nosaka samazinātu berzi
starp tās riepām un ceļu, informācija par to var
tikt nosūtīta uz transportlīdzekļiem, kas tuvojas jūsu automašīnas pozīcijai.
Ja ir aktivizēts brīdinājums
par apledojumu, vadītāja displejā tiek rādīts šis simbols,
kad automašīna tuvojas apledojušajam ceļa posmam, —
gan jūsu automašīnā, gan
citos transportlīdzekļos, kas ir
saņēmuši šo informāciju, izmantojot
Connected Safety.
Nav pieejams visos tirgos.
Lietojot internetu, tiek pārsūtīti dati (datplūsma), un par to var būt jāmaksā.
}}
295
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Saistītā informācija
•
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
Connected Safety aktivizēšana vai deaktivizēšana (296 lpp.)
Connected Safety ierobežojumi (297 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
Connected Safety aktivizēšana vai
deaktivizēšana
Lai Connected Safety varētu kopīgot informāciju par ceļa apstākļiem ar citiem transportlīdzekļiem, šī funkcija ir jāaktivizē. Šo funkciju
var deaktivizēt, ja nevēlaties kopīgot informāciju.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Saistītā informācija
•
•
Connected Safety (295 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
•
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un datu
kopīgošana (545 lpp.)
•
Connected Safety ierobežojumi (297 lpp.)
Kad tā tiek aktivizēta, vadītājam ir jāapstiprina
displejā redzamie speciālie noteikumi un nosacījumi, pirms var izveidot savienojumu ar internetu12. Piemēram, vadītājam var būt jāpiekrīt,
ka no automašīnas tiek nosūtīti dati, izmantojot viņa/viņas mobilo tālruni.
Ja nav interneta savienojuma, automašīna
tomēr informē vadītāju, ka tā ir konstatējusi
slidenus braukšanas apstākļus. Lai Connected
Safety darbotos pilnībā, automašīnā ir jābūt
izveidotam savienojumam ar internetu.
12
296
Lietojot internetu, tiek pārsūtīti dati (datplūsma), un par to var būt jāmaksā.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Connected Safety ierobežojumi
BRĪDINĀJUMS
Informācija par transportlīdzekļiem, kuros ir
aktivizēts avārijas gaismas signāls vai konstatēti slideni braukšanas apstākļi, ne vienmēr
tiek pārsūtīta visiem citiem transportlīdzekļiem tajā pašā apgabalā.
Tā var notikt, piemēram, šādu iemeslu dēļ:
•
Vājš savienojums ar internetu vai savienojuma nav.
•
Transportlīdzekļi uz slidenas virsmas veic
manevrus, kas ir pārāk vāji, lai būtu nosakāma berze starp riepām un ceļa brauktuvi, piemēram, stūres kustības, paātrinājums vai bremzēšana.
•
Transportlīdzekļos, kuros ir konstatēta slidena brauktuve vai aktivizēts avārijas gaismas signāls, šī funkcija nav aktivizēta.
•
Transportlīdzekļi, kuros ir konstatēta slidena brauktuve vai aktivizēts avārijas gaismas signāls, nav aprīkoti ar šo funkciju.
•
Brīdinājums var netikt aktivizēts, ja pozīcijas noteikšanas/satelīta navigācijas sistēmas trūkst vai tā ir defektīva.
•
Slidenu virsmu noteikšana vai avārijas
gaismas signāla aktivizēšana ir notikusi uz
neliela ceļa, kura nav Volvo Cars datubāzē.
•
Funkcija Connected Safety nav pieejama
visos tirgos un nedarbojas visos reģionos
— Volvo izplatītājam ir informācija par
pašreizējiem reģioniem.
•
Noteiktās situācijās šī funkcija var
sniegt nepareizus brīdinājumus par slideniem braukšanas apstākļiem.
•
Šī funkcija nevar vienmēr noteikt citus
transportlīdzekļus ar aktivizētu avārijas
gaismas signalizāciju vai noteikt visas
ceļa daļas ar slidenām virsmām.
City Safety™
City Safety13 var izmantot lukturus, skaņas
signālus un bremžu impulsu brīdinājumu, lai
vadītāju brīdinātu par gājējiem, riteņbraucējiem, lieliem dzīvniekiem un transportlīdzekļiem.
Saistītā informācija
•
•
Connected Safety (295 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
Funkciju pārskats
Skaņas signāls, ja ir sadursmes risks
Brīdinājuma signāls sadursmes riska gadījumā
Kameras un radiolokācijas bloka veikts
attāluma mērījums
Šī funkcija var palīdzēt vadītājam izvairīties no
sadursmes, piemēram, braucot intensīvā
satiksmē, kad satiksmes situācijas izmaiņas
kombinācijā ar vadītāja neuzmanību var izraisīt
satiksmes negadījumu. Šajā gadījumā City
Safety īslaicīgi strauji bremzē, un parasti auto}}
* Papildaprīkojums/piederums. 297
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
mašīna tiek apturēta tieši aiz priekšā braucošā
transportlīdzekļa.
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija palīdz vadītājam, automātiski bremzējot draudošas sadursmes gadījumā, ja vadītājs laicīgi nereaģē, bremzējot un/vai pagriežot
stūri.
Sistēma City Safety tiek aktivēta situācijās,
kad autovadītājam jāsāk bremzēt agrāk, un
tāpēc tā nevar palīdzēt autovadītājam jebkurā
situācijā. Šo funkciju ir paredzēts aktivizēt
iespējami vēlu, lai novērstu nevajadzīgu iejaukšanos. Automātiska bremzēšana notiek tikai
pēc sadursmes brīdinājuma vai kopā ar to.
•
Autovadītājs vai pasažieri parasti neievēro sistēmu City Safety, izņemot gadījumus, kad
automašīna ir ļoti tuvu tam, lai nokļūtu
sadursmē.
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Saistītā informācija
•
•
•
13
298
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
City Safety apakšfunkcijas (299 lpp.)
Sistēmas City Safety brīdinājuma attāluma
iestatīšana (301 lpp.)
•
Šķēršļu uztveršana ar City Safety
(302 lpp.)
•
City Safety bremzē, konstatējot pretimbraucošus transportlīdzekļus (307 lpp.)
•
Automātiska bremzēšana, ja ir bloķēts
izvairīšanās manevrs ar City Safety
(307 lpp.)
•
City Safety šķērsvirziena satiksmē
(304 lpp.)
•
City Safety — stūrēšanas palīdzība izvairīšanās manevra veikšanai (306 lpp.)
•
•
City Safety ierobežojumi (308 lpp.)
City Safety paziņojumi (311 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
City Safety apakšfunkcijas
Safety14
City
var palīdzēt novērst sadursmi
vai samazināt ātrumu sadursmes brīdī. Funkcija sastāv no vairākām apakšfunkcijām.
vāk darbojas ātrumā, kas pārsniedz 70 km/h
(43 mph), bet mazākā ātrumā ir mazāk efektīva.
City Safety darbības
Spēja samazināt ātrumu
City Safety veic trīs darbības šādā secībā:
Ja ātruma atšķirība starp vadītāja automašīnu
un šķērsli ir lielāka, nekā norādīts sekošanas
funkcijas specifikācijās, City Safety automātiskās bremzēšanas funkcija nevar novērst
sadursmi, bet var mazināt tās sekas.
1.
Transportlīdzekļi
Reaģējot uz priekšā braucošu transportlīdzekli,
City Safety var samazināt ātrumu par maks.
60 km/h (37 mph).
riteņbraucējus;
Reaģējot uz priekšā braucošu riteņbraucēju,
City Safety var samazināt ātrumu par maks.
50 km/h (30 mph).
Sadursmes brīdinājums
2. Bremžu atbalstsistēma
3. Automātiskā bremzēšana
1 - Sadursmes brīdinājums
Vispirms vadītājs tiek brīdināts par draudošu
sadursmi.
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar vējstikla displeju*, brīdinājums tiek attēlots vējstiklā ar
mirgojošu simbolu.
Gājēji
Reaģējot uz gājēju, City Safety var samazināt
ātrumu par maks. 45 km/h (28 mph).
Lieli dzīvnieki
Ja pastāv risks nokļūt sadursmē ar lielu dzīvnieku, City Safety var samazināt automašīnas
ātrumu par 15 km/h (9 mph).
Bremzēšanas funkcija, reaģējot uz lieliem dzīvniekiem, galvenokārt ir paredzēta trieciena
spēka samazināšanai lielā ātrumā un visefektī14
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
PIEZĪME
Intensīvas saules gaismas, atspulgu,
ekstremālu gaismas kontrastu vai saulesbriļļu lietošanas dēļ, kā arī tad, ja autovadītājs neskatās tieši uz priekšu, vizuālo brīdinājuma signālu vējstiklā var būt grūti atpazīt.
City Safety var noteikt gājējus, riteņbraucējus
vai transportlīdzekļus, kas stāv vai pārvietojas
tajā pašā virzienā kā automašīna un atrodas
tās priekšā. City Safety var arī noteikt gājējus,
riteņbraucējus vai lielus dzīvniekus, kas šķērso
ceļu automašīnas priekšā.
Ja ir sadursmes risks ar gājēju, lielu dzīvnieku,
riteņbraucēju vai transportlīdzekli, vadītājam
par to tiek paziņots ar vizuāliem, skaņas un
bremžu impulsu brīdinājumiem. Bremžu
impulsa brīdinājums netiek aktivizēts, ja automašīna brauc nelielā ātrumā, vadītājs pēkšņi
bremzē vai paātrina gaitu. Bremžu pulsācijas
biežums mainās atkarībā no automašīnas
ātruma.
Simbols par sadursmes brīdinājumu vējstiklā
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 299
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
2 - Bremžu atbalstsistēma
Ja pēc sadursmes brīdinājuma aktivēšanas
sadursmes risks ir vēl vairāk palielinājies, tiek
aktivēta bremžu atbalstsistēma.
pašam līmenim, kā priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Bremžu atbalsts papildina vadītāja veiktu
bremzēšanu, ja sistēma uzskata, ka bremzēšana nav pietiekoša, lai spētu izvairīties no
sadursmes.
Automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu
dzinēja darbība tiek pārtraukta, kad automātiskā bremžu funkcija ir apstādinājusi
automašīnu, ja vien vadītājs pirms tam nav
nospiedis sajūga pedāli.
3 - Automātiskā bremzēšana
Automātiskā bremzēšanas funkcija tiek aktivēta pēdējā.
Ja šādā situācijā vadītājs vēl nav sācis veikt
darbības, kas ļautu izvairīties no sadursmes,
un sadursmes risks ir nenovēršams, tiek
izmantota automātiskās bremzēšanas funkcija
neatkarīgi no tā, vai vadītājs bremzē. Tādā
gadījumā bremzēšana notiek ar ierobežotu
bremzēšanas spēku, lai samazinātu sadursmes ātrumu vai ar tādu bremzēšanas spēku,
kas ir pietiekošs, lai izvairītos no sadursmes.
Saistībā ar automātiskās bremzēšanas funkcijas nostrādāšanu var tikt aktivizēts drošības
jostu spriegotājs.
Dažās situācijās automātiskā bremzēšana
sākumā var būt neliela, bet vēlāk — spēcīga.
Kad City Safety ir novērsusi sadursmi ar stāvošu objektu, automašīna paliek stāvot, gaidot
pozitīvu vadītāja rīcību. Ja automašīna tiek
bremzēta priekšā braucoša lēnāka transportlīdzekļa dēļ, ātrums tiek samazināts līdz tādam
300
PIEZĪME
Saistītā informācija
•
•
City Safety™ (297 lpp.)
City Safety šķērsvirziena satiksmē
(304 lpp.)
•
City Safety bremzē, konstatējot pretimbraucošus transportlīdzekļus (307 lpp.)
•
•
•
City Safety ierobežojumi (308 lpp.)
Augšējais displejs* (142 lpp.)
Drošības jostu spriegotājs (50 lpp.)
Vadītājs var vienmēr pārtraukt bremzēšanas
iejaukšanos, līdz galam nospiežot gāzes
pedāli.
PIEZĪME
Kad City Safety™ bremzē, iedegas bremžu
signāllukturi.
Kad funkcija City Safety ir aktivizēta un veic
bremzēšanu, vadītāja displejā ir redzams teksta paziņojums, kas norāda, ka funkcija ir/bija
aktīva.
BRĪDINĀJUMS
Vadītājs nedrīkst izmantot City Safety, lai
mainītu savu autovadīšanas stilu — vadītājs
nedrīkst paļauties tikai uz funkciju City
Safety un uzticēt tai bremzēšanu.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Sistēmas City Safety brīdinājuma
attāluma iestatīšana
skaitu, un līdz ar to sistēma City Safety brīdinājumu aktivizē vēlāk.
City Safety15 vienmēr ir aktivizēta, bet vadītājam ir iespēja atlasīt funkcijas brīdinājuma
attālumu.
Brīdinājuma attālums Novēlota tādēļ jāizmanto tikai izņēmuma gadījumos, piemēram,
dinamiskas braukšanas laikā.
BRĪDINĀJUMS
•
Neviena automātiskā sistēma nevar
garantēt 100 % pareizu darbību visās
situācijās. Tādēļ nekādā gadījumā
nepārbaudiet City Safety, braucot virsū
cilvēkiem, dzīvniekiem vai transportlīdzekļiem — varat izraisīt nopietnus
bojājumus un traumas, kā arī apdraudēt kāda dzīvību.
•
City Safety brīdina vadītāju, ja rodas
sadursmes risks, taču šī funkcija nevar
samazināt vadītāja reakcijas laiku.
•
Pat ja brīdinājuma attālums ir iestatīts
uz Agra, dažās situācijās brīdinājumi
var tikt saņemti ar nokavēšanos, piemēram, ja automašīnu ātrumi ir ļoti atšķirīgi vai priekšā braucošie transportlīdzekļi strauji bremzē.
•
Kad brīdinājuma attālums ir iestatīts
līmenī Agra, brīdinājumi tiek aktivizēti
agrāk. Tas var nozīmēt, ka brīdinājumi
tiek aktivizēti biežāk nekā brīdinājuma
attālumā Normāls, bet tas ir ieteicams,
jo šajā gadījumā funkcija City Safety
var darboties efektīvāk.
PIEZĪME
Funkciju City Safety nevar deaktivizēt.
Iedarbinot dzinēju/elektrodzinēju, tā tiek
aktivizēta automātiski un paliek ieslēgta,
līdz dzinējs/elektrodzinējs tiek izslēgts.
Brīdinājuma attālums nosaka sistēmas jutību
un regulē attālumu, kurā ir jāaktivizē vizuāls,
skaņas un bremžu impulsa brīdinājums.
Lai atlasītu brīdinājuma attālumu:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe.
2. Sadaļā City Safety brīdinājums atlasiet
Novēlota, Normāls vai Agra, lai iestatītu
vajadzīgo brīdinājuma attālumu.
Ja iestatījums Agra aktivizē pārāk daudz brīdinājumu, kas noteiktās situācijās var traucēt,
var atlasīt brīdinājuma attālumu Normāls vai
Novēlota.
Ja šķiet, ka brīdinājumi tiek aktivizēti pārāk
bieži vai traucē, brīdinājuma attālumu var
samazināt, kas samazina brīdinājumu kopējo
15
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
}}
301
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
PIEZĪME
Sistēmas Rear Collision Warning* brīdinājums ar pagrieziena rādītājiem tiek deaktivizēts, ja sadursmes brīdinājuma attālums
funkcijai City Safety tiek iestatīts uz viszemāko līmeni "Novēlota".
Taču drošības jostu spriegošanas un bremzēšanas funkcijas joprojām darbojas.
Saistītā informācija
•
•
•
City Safety™ (297 lpp.)
City Safety ierobežojumi (308 lpp.)
Rear Collision Warning* (371 lpp.)
Šķēršļu uztveršana ar City Safety
Safety16
City
var palīdzēt vadītājam ievērot
transportlīdzekļus, riteņbraucējus, lielus dzīvniekus un gājējus.
Transportlīdzekļi
City Safety nosaka lielāko daļu transportlīdzekļu, kas stāv vai pārvietojas tajā pašā virzienā
kā vadītāja automašīna. Šī funkcija noteiktos
gadījumos var noteikt arī pretimbraucošus
transportlīdzekļus un šķērsvirziena satiksmi.
Lai City Safety varētu uztvert transportlīdzekli
tumsā, tā priekšējiem un aizmugures lukturiem
jādarbojas un skaidri jādeg.
Lai sistēma darbotos labi, funkcijai, kas uztver
velosipēdistus, ir jāsaņem pēc iespējas skaidrāka informācija par ķermeņa aprisēm un
velosipēda kontūrām — tai jāspēj identificēt
velosipēdu, galvu, rokas, plecus, kājas, ķermeņa augšdaļu un apakšdaļu, kā arī jāspēj
atpazīt normālas cilvēka kustības pazīmes.
Ja šīs funkcijas kamera neredz lielu daļu velosipēdista auguma vai velosipēda, sistēma
nespēj uztvert velosipēdistu.
Lai funkcija spētu uztvert velosipēdistu, viņam
jābūt pieaugušajam un jābrauc ar pieaugušajiem paredzētu velosipēdu.
Velosipēdisti
Piemēri tam, ko City Safety uztver kā velosipēdistu —
ar skaidrām auguma aprisēm un velosipēda kontūru.
16
302
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BRĪDINĀJUMS
Gājēji
Funkcija City Safety ir vadītāja papildu
atbalsta funkcija, un tā nevar uztvert riteņbraucējus visās situācijās un, piemēram,
nevar noteikt:
•
•
daļēji aizsegtus velosipēdistus.
•
•
BRĪDINĀJUMS
Funkcija City Safety ir vadītāja papildu
atbalsta funkcija, un tā nevar uztvert gājējus visās situācijās un, piemēram, nevar
noteikt:
•
daļēji aizsegtus gājējus, cilvēkus brīvi
krītošā apģērbā vai gājējus, kuru
augums ir mazāks par 80 cm (32 in.).
velosipēdistus ar apģērbu, kas noslēpj
auguma aprises.
•
•
gājējus, ja to fona kontrasts ir vājš.
velosipēdus, kuriem ir piestiprināti lieli
priekšmeti.
Brīdinājumi un bremžu darbība var būt
novēlota vai nenotikt nemaz. Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par to, lai automašīna tiktu
vadīta pareizi, ievērojot drošu attālumu
atkarībā no ātruma.
velosipēdistus, ja to fona kontrasts ir
vājš.
Brīdinājumi un bremžu darbība var būt
novēlota vai nenotikt nemaz. Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par to, lai automašīna tiktu
vadīta pareizi, ievērojot drošu attālumu
atkarībā no ātruma.
Piemēri tam, ko sistēma uzskata par gājējiem ar skaidrām ķermeņa kontūrām.
Lai sistēma darbotos labi, funkcijai, kas uztver
gājējus, ir jāsaņem pēc iespējas skaidrāka
informācija par ķermeņa aprisēm — tai jāspēj
identificēt galvu, rokas, plecus, kājas, ķermeņa
augšdaļu un apakšdaļu, kā arī jāspēj atpazīt
normālas cilvēka kustības pazīmes.
gājējus, kas nes lielus priekšmetus.
Lai varētu uztvert gājēju, nepieciešams kontrasts ar fonu, un to nodrošina, piemēram,
apģērbs, fons un laika apstākļi. Vāja kontrasta
gadījumā sistēma var vai nu uztvert gājēju
vēlu, vai neuztvert vispār — tas nozīmē, ka visi
brīdinājumi un bremzēšana aizkavējas vai
netiek aktivizēti vispār.
City Safety var noteikt gājējus arī tumsā, ja tos
izgaismo automašīnas priekšējie lukturi.
}}
303
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Lieli dzīvnieki
BRĪDINĀJUMS
Funkcija City Safety ir vadītāja papildu
atbalsta funkcija, un tā nevar uztvert lielus
dzīvniekus visās situācijās un, piemēram,
nevar noteikt:
Piemēri tam, ko City Safety uzskata par lieliem dzīvniekiem — stāvoši vai lēni ejoši un ar skaidrām aprisēm.
Lai sistēma labi darbotos, funkcijai, kas nosaka
lielu dzīvnieku (piemēram, alni un zirgu), ir
jāsaņem iespējami skaidra informācija par ķermeņa kontūrām, lai varētu identificēt dzīvnieku
tieši no sāniem, kā arī tā normālas kustības
veidu.
Ja dzīvnieka ķermeņa daļas nav redzamas funkcijas kamerai, tad sistēma nevar noteikt dzīvnieku.
City Safety var noteikt lielus dzīvniekus arī
tumsā, ja tos izgaismo automašīnas priekšējie
lukturi.
17
304
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
•
•
daļēji aizsegtus lielus dzīvniekus.
•
lielus dzīvniekus, kas skrien vai ātri pārvietojas.
•
lielus dzīvniekus, ja to fona kontrasts ir
vājš.
•
nelielus dzīvniekus, piemēram, suņus
un kaķus.
City Safety17 var palīdzēt vadītājam, krustojumā veicot pagriezienu un šķērsojot pretī
braucošā transportlīdzekļa trajektoriju.
lielākus dzīvniekus, kas tuvojas no
priekšpuses vai aizmugures.
Brīdinājumi un bremžu darbība var būt
novēlota vai nenotikt nemaz. Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par to, lai automašīna tiktu
vadīta pareizi, ievērojot drošu attālumu
atkarībā no ātruma.
Saistītā informācija
•
•
City Safety šķērsvirziena satiksmē
City Safety™ (297 lpp.)
City Safety ierobežojumi (308 lpp.)
Sektors, kurā City Safety var uztvert pretī
braucošos ceļu šķērsojošos transportlīdzekļus.
Lai City Safety varētu uztvert pretī braucošu
transportlīdzekli, kas var izraisīt sadursmi, tam
vispirms jāiebrauc sektorā, kurā City Safety var
analizēt situāciju.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Jāievēro arī šādi kritēriji:
•
jūsu automašīnas braukšanas ātrumam
jābūt vismaz 4 km/h (3 mph);
•
jūsu automašīnai ir jānogriežas pa kreisi
valstīs ar satiksmi pa labo ceļa pusi (vai pa
labi valstīs ar satiksmi pa kreiso ceļa pusi);
•
pretī braucošo transportlīdzekļu priekšējiem lukturiem jābūt ieslēgtiem.
City Safety ierobežojumi
šķērsvirziena satiksmē
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Dažos gadījumos City Safety var nespēt palīdzēt vadītājam tikt galā ar risku, ko rada pretī
braucošie ceļu šķērsojošie transportlīdzekļi.
Saistītā informācija
Saistītā informācija
•
•
PIEZĪME
City Safety™ (297 lpp.)
City Safety ierobežojumi (308 lpp.)
•
City Safety šķērsvirziena satiksmē
(304 lpp.)
•
•
City Safety ierobežojumi (308 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(419 lpp.)
Piemēri:
•
Stabilitātes kontroles sistēma ESC iejaucas slidenu braukšanas apstākļu gadījumā.
•
Ja pretī braucošais transportlīdzeklis tiek
noteikts pārāk vēlu.
•
Ja pretī braucošo transportlīdzekli kaut
kas aizsedz.
•
Ja pretī braucošajam transportlīdzeklim ir
izslēgti priekšējie lukturi.
•
Ja pretī braucošais transportlīdzeklis
brauc neprognozējami, piemēram, pēdējā
brīdī strauji maina joslas.
305
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
City Safety — stūrēšanas palīdzība
izvairīšanās manevra veikšanai
City Safety stūrēšanas palīdzība var palīdzēt
vadītājam stūrēt prom no transportlīdzekļa/
šķēršļa, kad no sadursmes nevar izvairīties,
tikai bremzējot. City Safety stūrēšanas palīdzību nevar izslēgt, tā ir vienmēr aktivizēta.
City Safety stūrēšanas palīdzība var noteikt:
•
•
•
•
transportlīdzekļus;
riteņbraucējus;
City Safety stūrēšanas palīdzības
ierobežojumi, veicot izvairīšanās
darbības
gājējus;
Funkcijai City Safety var būt ierobežota funkcionalitāte vai tā var neiejaukties, piemēram:
lielus dzīvniekus.
•
Saistītā informācija
•
•
City Safety™ (297 lpp.)
City Safety ierobežojumi (308 lpp.)
•
•
ja automašīnas ātrums neatbilst diapazonam 50–100 km/h (30–62 mph);
ja vadītājs uzsāk izvairīšanās manevru.
ja no ātruma atkarīgais stūres pastiprinātājs darbojas ar samazinātu jaudu — piemēram, ja tas tiek dzesēts pārkaršanas
dēļ.
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Jūsu automašīna stūrē sāņus
Lēni braucoši/stāvoši transportlīdzekļi vai
šķēršļi.
City Safety tiek aktivizēta, pastiprinot vadītāja
stūrēšanas darbības, — tas notiek tikai tad, ja
vadītājs ir sācis izvairīšanās manevru, bet
nestūrē pietiekami, lai izvairītos no sadursmes.
Paralēli stūrēšanas darbības pastiprināšanai
tiek lietota arī bremžu sistēma, lai vēl vairāk
pastiprinātu stūrēšanas darbību. Pēc pabraukšanas garām šķērslim šī funkcija arī palīdz
iztaisnot automašīnu.
306
Saistītā informācija
•
City Safety — stūrēšanas palīdzība izvairīšanās manevra veikšanai (306 lpp.)
•
•
City Safety ierobežojumi (308 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(419 lpp.)
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(290 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Automātiska bremzēšana, ja ir
bloķēts izvairīšanās manevrs ar
City Safety
Sistēma City Safety18 var palīdzēt vadītājam,
automātiski bremzējot automašīnu agrāk, ja
no sadursmes nevar izvairīties, tikai stūrējot.
Sistēma City Safety palīdz vadītājam, pastāvīgi
mēģinot paredzēt, vai sānos ir pieejama "izvairīšanās trajektorija", ja lēni braucošs vai stāvošs transportlīdzeklis priekšā tiek noteikts
novēloti.
Automašīna (1) "neredz" iespējas izvairīties no
priekšā braucošā transportlīdzekļa (2) un līdz ar to
var bremzēt agrāk.
Jūsu automašīna
City Safety neiejaucas ar automātiskas bremzēšanas funkciju, kamēr vien vadītājam ir
iespēja izvairīties no sadursmes, veicot stūrēšanas manevru.
Tomēr, ja City Safety paredz, ka izvairīšanās
manevrs nav iespējams blakusjoslas satiksmes situācijas dēļ, šī funkcija var palīdzēt
vadītājam, automātiski sākot bremzēt agrāk.
Saistītā informācija
•
•
City Safety™ (297 lpp.)
City Safety bremzē, konstatējot
pretimbraucošus
transportlīdzekļus
City Safety var palīdzēt vadītājam bremzēt
avārijas situācijā, ja pretimbraucošs transportlīdzeklis iebrauc jūsu automašīnas joslā.
Ja pretimbraucošs transportlīdzeklis iebrauc
jūsu automašīnas joslā un no sadursmes nevar
izvairīties, City Safety var samazināt automašīnas ātrumu ar mērķi samazināt trieciena
spēku.
City Safety ierobežojumi (308 lpp.)
Jūsu automašīna
Pretimbraucoši transportlīdzekļi
Lēni braucošs/stāvošs transportlīdzeklis
18
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
}}
307
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Lai šī funkcija darbotos, ir jāpiepildās šādiem
kritērijiem:
•
jūsu automašīnas braukšanas ātrumam
jābūt lielākam par 4 km/h (3 mph);
•
•
ceļa posmam ir jābūt taisnam;
jūsu automašīnas joslai ir jābūt skaidriem
joslas horizontālajiem apzīmējumiem;
•
jūsu automašīnai ir jābūt izvietotai taisni
savā joslā;
•
pretimbraucošajam transportlīdzeklim ir
jāatrodas starp jūsu automašīnas joslas
horizontālajiem apzīmējumiem;
•
pretimbraucošā transportlīdzekļa priekšējiem lukturiem jābūt ieslēgtiem;
•
šī funkcija darbojas tikai frontālas sadursmes gadījumā;
•
šī funkcija var noteikt tikai transportlīdzekļus ar četriem riteņiem.
BRĪDINĀJUMS
Brīdinājumi un automātiskā bremzēšana,
ko izraisa tūlīt gaidāma sadursme ar pretī
braucošu transportlīdzekli, vienmēr tiek
aktivizēti ļoti novēloti.
Saistītā informācija
•
•
19
308
City Safety™ (297 lpp.)
City Safety ierobežojumi (308 lpp.)
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
City Safety ierobežojumi
Noteiktās situācijās funkcija City
būt ierobežota.
Safety19
var
Apkārtne
Zemi objekti
Darbību ierobežo arī piekārti priekšmeti, piemēram, karodziņš pie pagarinātas kravas uz
jumta, vai arī tādi piederumi kā papildu lukturi
un triecienstieņi, kas ir augstāki par dzinēja
pārsegu.
Buksēšana
Uz slidenām ceļa virsmām bremzēšanas attālums palielinās, un tas var samazināt City
Safety spēju novērst sadursmi. Bremžu pretbloķēšanas sistēma un stabilitātes kontrole
ESC20 ir izstrādāta tā, lai šādās situācijās
nodrošinātu vislabāko iespējamo bremzēšanas
spēku un saglabātu stabilitāti.
Pretimnākoša gaisma
Spēcīgas saules gaismas un atspīduma gadījumā var būt grūti pamanīt vējstiklā esošo
vizuālo brīdinājuma signālu, ja tiek lietotas
saulesbrilles, kā arī ja vadītājs neskatās taisni
uz priekšu.
Karstums
Ja pasažieru salona temperatūra ir augsta, piemēram, spēcīgas saules gaismas dēļ, vizuālo
brīdinājuma signālu vējstiklā var īslaicīgi
izslēgt.
Kameras un radiolokācijas bloka
redzamības lauks
Kameras redzamības lauks ir ierobežots, tādēļ
tā dažās situācijās nespēj noteikt gājējus, lielus dzīvniekus, velosipēdistus un transportlīdzekļus vai arī tie tiek uztverti vēlāk, nekā
prognozēts.
Netīri transportlīdzekļi var tikt uztverti vēlāk
par tīriem transportlīdzekļiem. Tumšajā diennakts laikā motocikli var tikt uztverti vēlu vai
netikt uztverti vispār.
Ja vadītāja displejā tiek parādīts teksta ziņojums par to, ka kameras vai radara bloks ir bloķēts, iespējams, City Safety nevarēs noteikt
gājējus, lielus dzīvniekus, velosipēdistus,
transportlīdzekļus vai joslu marķējumus automašīnas priekšā. Tas nozīmē, ka funkcijas City
Safety darbība var būt ierobežota.
Taču kļūdas paziņojums netiek rādīts visās
situācijās, kad vējstikla sensori ir bloķēti, tādēļ
vadītājam jāpievērš uzmanība tam, lai vējstikls
un zona kameras un radiolokācijas bloka
priekšā būtu tīra.
SVARĪGI
Vadītāja atbalsta komponentu apkopi
drīkst veikt tikai servisā — ieteicams autorizētā Volvo servisā.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Vadītāja iejaukšanās
Braukšana atpakaļgaitā
Braucot atpakaļgaitā, City Safety tiek īslaicīgi
deaktivizēta.
Zems ātrums
City Safety netiek aktivizēta ļoti zemā ātrumā
— zem 4 km/h (3 mph), tādēļ sistēma neiejaucas situācijās, kad automašīna tuvojas priekšā
esošam transportlīdzeklim ļoti lēni, piemēram,
novietojot stāvēšanai.
Aktīvs vadītājs
Vadītāja komandām vienmēr tiek dota priekšroka, tādēļ City Safety neiejaucas situācijās un
atliek brīdinājumu/iejaukšanos, kad vadītājs
izlēmīgi stūrē un palielina ātrumu pat tad, ja
sadursme nav novēršama.
Aktīvs un apzināts braukšanas stils tādēļ var
aizkavēt sadursmes brīdinājuma raidīšanu un
iejaukšanos, lai samazinātu nevajadzīgus brīdinājumus.
20
Electronic Stability Control
Svarīgi brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS
BRĪDINĀJUMS
•
Brīdinājumu sniegšana un bremžu
iedarbināšana var notikt vēlāk vai nenotikt vispār, ja situācija uz ceļa vai kāda
ārēja ietekme nozīmē to, ka kameras
un radiolokācijas bloks nevar pareizi
uztvert priekšā esošus gājējus, velosipēdistus, lielus dzīvniekus vai transportlīdzekļus.
•
Lai transportlīdzekļus varētu uztvert
naktī, to priekšējiem lukturiem un aizmugurējo lukturu blokam jābūt ieslēgtiem un spoži jāizgaismojas.
•
Kameras un radara bloka spēja uztvert
gājējus un velosipēdistus ir ierobežota.
Sistēma var sniegt brīdinājumus un
bremzēt, ja relatīvais ātrums nepārsniedz 50 km/h (30 mph). Brīdinājumi
un bremžu iedarbināšana gadījumos,
kad tiek konstatēti stāvoši vai lēni braucoši transportlīdzekļi, ir aktīva, ja braukšanas ātrums nepārsniedz 70 km/h
(43 mph). Ātruma samazinājums lieliem dzīvniekiem ir mazāks par 15 km/h
(9 mph), un to var sasniegt braukšanas
ātrumā, kas pārsniedz 70 km/h
(43 mph). Brīdinājums un bremžu aktivizēšana, konstatējot lielus dzīvniekus,
mazākā ātrumā ir mazāk efektīva.
Vadītāja atbalsta sistēmas brīdina tikai par
tiem šķēršļiem, kurus noteicis tās radara
bloks — tādēļ brīdinājums var netikt
sniegts vai var tikt sniegts ar aizkavēšanos.
•
Negaidiet brīdinājumu vai iejaukšanos.
Bremzējiet atbilstoši situācijai.
}}
309
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
•
•
•
•
Brīdinājumi par stāvošām vai lēni braucošām automašīnām un lieliem dzīvniekiem var tikt izslēgti tumsas vai sliktas
redzamības dēļ.
BRĪDINĀJUMS
•
Brīdinājumi un bremžu iedarbināšana
gadījumos, kad tiek uztverti gājēji un
velosipēdisti, izslēdzas, ja automašīnas
ātrums pārsniedz 80 km/h (50 mph).
Nenovietojiet, nepielīmējiet un nepiestipriniet neko vējstikla ārpusē vai iekšpusē priekšā kameras un radiolokācijas
blokam vai blakus tam, pretējā gadījumā var tikt traucētas no kameras darbības atkarīgās funkcijas.
Objekti, sniegs, ledus vai netīrumi
kameras sensora uztveršanas zonā var
samazināt tā funkcionalitāti, to pilnīgi
deaktivizēt vai arī sniegt nepareizus
funkciju rādījumus.
•
City Safety automātiskās bremzēšanas
funkcija var novērst sadursmi vai samazināt sadursmes ātrumu, bet, lai nodrošinātu pilnīgu bremžu veiktspēju, vadītājam vienmēr ir jāspiež bremžu pedālis
— pat ja automašīna bremzē automātiski.
Brīdinājums un stūrēšanas palīdzība
tiek aktivizēta, tikai ja ir augsts sadursmes risks, — tādēļ jūs nedrīkstat gaidīt, kad tiks aktivizēts sadursmes brīdinājums vai City Safety iejauksies.
•
Brīdinājums un bremzēšana gadījumos, kad tiek noteikti gājēji un velosipēdisti, tiek deaktivizēta, ja automašīnas ātrums pārsniedz 80 km/h
(50 mph).
•
Strauji palielinot ātrumu, City Safety
neaktivizē automātiskās bremzēšanas
funkciju.
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
310
Tirgus ierobežojumi
City Safety nav pieejama visās valstīs. Ja City
Safety nav redzama vidējā displeja izvēlnē
Iestatījumi, automašīna nav aprīkota ar šo
funkciju.
Meklēšanas ceļš centrālā displeja augšējā
skatā:
•
Iestatījumi
My Car
IntelliSafe
Saistītā informācija
•
•
City Safety™ (297 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(419 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
City Safety paziņojumi
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki paziņojumi saistībā ar sistēmu City Safety. Tālāk
ir sniegti daži piemēri.
Paziņojums
Tehniskie parametri
City Safety
Kad City Safety bremzē vai ir veikusi automātisko bremzēšanu, vairāki vadītāja displeja simboli var
izgaismoties saistībā ar teksta paziņojuma attēlošanu.
Autom. iejaukšanās
City Safety
Sistēma nedarbojas pareizi. Ir jāsazinās ar servisuA.
Samaz. funkcionalitāte. Jāveic apkope
A
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
esošo taustiņu
.
Ja ziņojums tiek parādīts atkal, sazinieties ar
servisuA.
Saistītā informācija
•
City Safety™ (297 lpp.)
311
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ceļazīmju informācija*
(RSI21)
Ceļazīmju informācijas funkcija
var
palīdzēt vadītājam ievērot ar ātrumu saistītas
ceļazīmes un noteiktas aizlieguma zīmes.
ir pārsniegts ātruma ierobežojums vai darbojas
fotoradari.
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
PIEZĪME
Noteiktos tirgos ceļazīmju informācijas
funkcija* ir pieejama tikai kombinācijā ar
Sensus Navigation*.
Nolasāmu zīmju piemēri22.
RSI var sniegt informāciju par pašreiz atļauto
ātrumu, automaģistrāles vai ceļa sākumu/
beigām, apdzīšanas aizliegumu, vienvirziena
ceļu u.c.
Ja automašīna pabrauc garām ātruma ierobežojuma zīmei, tā tiek rādīta vadītāja displejā un
vējstikla displejā*.
Ceļazīmju informācijas sistēma (RSI23) ietver
arī apakšfunkcijas, kas var brīdināt vadītāju, ja
21
22
23
312
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
Ceļazīmju informācijas funkcijas* aktivizēšana vai deaktivizēšana (313 lpp.)
Road Sign Information
Ceļazīmes atšķiras atkarībā no tirgus – šo instrukciju attēlos ir redzami tikai daži piemēri.
Road Sign Information
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
•
Ceļazīmju informācijas* attēlojuma režīms
(314 lpp.)
Ceļazīmju informācijas funkcijas*
aktivizēšana vai deaktivizēšana
•
Ceļazīmju informācija un Sensus
Navigation* (316 lpp.)
•
Brīdinājums par ātruma ierobežojumu un
fotoradaru no ceļazīmju informācijas sistēmas* (316 lpp.)
•
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
(318 lpp.)
Ceļazīmju informācijas funkcija (RSI24) ir
neobligāta — vadītājs var izvēlēties šo funkciju aktivizēt vai deaktivizēt.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
PIEZĪME
•
Ja ir aktivizēta automātiskā ātruma
ierobežotāja funkcija, ceļazīmju informācija vadītāja displejā tiek rādīta, pat
ja ceļazīmju informācijas funkcija nav
aktivizēta.
•
Lai noņemtu ceļazīmju informāciju no
vadītāja displeja, ir jādeaktivizē gan
automātiskais ātruma ierobežotājs, gan
ceļazīmju informācijas funkcija.
•
Kad automātiskā ātruma ierobežotāja
funkcija ir aktivizēta, bet ceļazīmju
informācijas funkcija ir deaktivizēta,
ceļazīmju informācijas brīdinājumi
netiek rādīti. Lai saņemtu brīdinājumus,
ir jāaktivizē arī ceļazīmju informācijas
funkcija.
Saistītā informācija
24
•
•
Ceļazīmju informācija* (312 lpp.)
•
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
(318 lpp.)
Automātiskais ātruma ierobežotājs
(322 lpp.)
RSI: Road Sign Information.
* Papildaprīkojums/piederums. 313
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ceļazīmju informācijas* attēlojuma
režīms
Ceļazīmju informācijas funkcija (RSI25) attēlo
ceļazīmes dažādos veidos (atkarībā no zīmes
un situācijas).
Papildus ātruma ierobežojuma simbolam var tikt attēlota arī vēl cita zīme, piemēram, apdzīšanas aizlieguma
zīme.
Ja automašīna ir aprīkota ar sistēmu Sensus
Navigation*, parasti tiek rādītas tiešas ātruma
ierobežojuma zīmes — netiešas ātruma ierobežojuma zīmes tiek rādītas tikai tad, ja kartes
datos nav informācijas par ātruma ierobežojumu attiecīgajai ceļa daļai.
Ja vadītājs uzbrauc uz ceļa,
kam ceļa malā uzstādīta
iebraukšanas aizlieguma
zīme, šīs zīmes simbols
mirgo vadītāja displejā kā brīdinājums.
Netieša ātruma ierobežojuma zīmes piemērs:
Ja automašīna ir aprīkota ar sistēmu Sensus
Navigation*, kartes dati tiek izmantoti, lai
noteiktu, vai automašīna nebrauc nepareizajā
virzienā.
Reģistrētās ātruma informācijas piemērs26.
Kad funkcija nosaka ceļazīmi ar ātruma ierobežojumu, vadītāja displejā šī zīme tiek attēlota
kā simbols kombinācijā ar krāsainu rādījumu
spidometrā.
Ja automašīna ir aprīkota ar sistēmu Sensus
Navigation*, ar ātrumu saistītā informācija tiek
iegūta arī no kartes datiem, kas nozīmē, ka
informācija par ātruma ierobežojumu vadītāja
displejā var tikt rādīta vai mainīta, nepabraucot
garām ar ātrumu saistītai zīmei.
25
26
314
Vadītājs var aktivizēt arī skaņas brīdinājumu,
kas tiek aktivizēts, braucot pret ceļu, kas ir
atzīmēts ar iebraukšanas aizlieguma zīmi, ja ir
aktivizēta funkcija Audio brīdinājums par
ceļa zīmi.
Ātruma ierobežojums vai
automaģistrāles beigas
Kad funkcija nosaka "netiešu ātruma ierobežojuma zīmi", kas norāda pašreizējā ātruma ierobežojuma beigas, — piemēram, automaģistrāles beigās — vadītāja displejā ir redzams simbols ar attiecīgo ceļazīmi.
Visu ierobežojumu beigas.
Automaģistrāles beigas.
Vadītāja displeja simbols nodziest pēc
10–30 sekundēm un neiedegas, kamēr automašīna nepabrauc garām nākamajai ar ātruma
ierobežojumu saistītajai zīmei.
Mainīts ātruma ierobežojums
Pabraucot garām tiešai ātruma ierobežojuma
zīmei, kad mainās ātruma ierobežojums, vadī-
Road Sign Information
Ceļazīmes atšķiras atkarībā no tirgus — šo norādījumu ilustrācijās ir attēloti tikai piemēri.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
tāja displejā ir redzams simbols ar attiecīgo
ceļazīmi.
Papildu zīmes
Tiešas ātruma ierobežojuma
zīmes piemērs.
Daži ātruma ierobežojumi ir
spēkā, piemēram, tikai pēc
noteikta attāluma vai noteiktā
diennakts laikā. Vadītājs tiek
informēts par šādu informāciju, zem ātruma ierobežojuma simbola attēlojot
papildu zīmes simbolu. Vadītāja displejā tiks
attēlots papildu simbols DIST vai TIME.
Vadītāja displeja simbols nodziest pēc
aptuveni 5 minūtēm un neiedegas, kamēr
automašīna nepabrauc garām nākamajai ar
ātruma ierobežojumu saistītajai zīmei.
Ja automašīna ir aprīkota ar sistēmu Sensus
Navigation*, ātruma ierobežojuma zīmes vadītāja displejā tiek rādītas, kad kartes datos ir
informācija par ātruma ierobežojumu attiecīgajai ceļa daļai, pat ja nav pabraukts garām
tiešai zīmei. Ja kartes datos nav informācijas,
zīme nodziest, kad ir pagājušas
aptuveni 3 minūtes kopš pabraukšanas garām
ātruma ierobežojuma zīmei.
Vadītāja displejā zem ātruma
simbola26 izvietots papildu
zīmes simbols tukša rāmja
veidolā nozīmē, ka funkcija ir
noteikusi papildu zīmi ar
informāciju, kura papildina
pašreizējo ātruma ierobežo-
Papildu zīmju piemēri.
Dažreiz vienam un tam pašam ceļam ir noteikti
atšķirīgi ātruma ierobežojumi - tādā gadījumā
papildu zīme norāda apstākļus, kādos ir spēkā
atšķirīgie braukšanas ātrumi. Konkrētais ceļa
posms var, piemēram, būt īpaši bīstams satiksmei lietū un/vai miglā.
jumu.
Zīme "Skola" un "Bērni"
Ja satelītnavigācijas kartes
datos27 ir ietverta brīdinājuma
zīme "Skola" vai "Bērni",
vadītāja displejā tiek rādīta šā
tipa zīme.
Papildu zīme ar informāciju par lietu tiek rādīta
tikai gadījumā, ja tiek lietoti vējstikla tīrītāji.
Ja automašīnas elektrosistēmai ir pievienota
piekabe un jūs pabraucat garām ceļazīmei ar
papildzīmi "piekabe", norādītais ātrums tiek
attēlots vadītāja displejā.
Saistītā informācija
•
•
26
27
Ceļazīmju informācija* (312 lpp.)
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
(318 lpp.)
Ceļazīmes atšķiras atkarībā no tirgus — šo norādījumu ilustrācijās ir attēloti tikai piemēri.
Tikai automašīnās ar Sensus Navigation*.
* Papildaprīkojums/piederums. 315
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ceļazīmju informācija un Sensus
Navigation*
Ja automašīna ir aprīkota ar Sensus
Navigation*, ātruma informācija tiek nolasīta
no navigācijas ierīces šādos gadījumos:
•
Nosakot zīmes, kas netieši norāda uz
ātruma ierobežojumu, piemēram, autostrādes, šosejas ar nodalītām brauktuvēm
un pilsētas ierobežojuma zīmes.
•
Ja sistēmai šķiet, ka iepriekš uztvertā
ātruma ierobežojuma zīme vairs nav
spēkā, bet jauna zīme nav uztverta.
Brīdinājums par ātruma
ierobežojumu un fotoradaru no
ceļazīmju informācijas sistēmas*
Ja tiek pārsniegts fotoradara informācijas
norādītais ātruma ierobežojums, vienmēr tiek
raidīts ātruma pārsniegšanas brīdinājums.
Ceļazīmju informācijas sistēma (RSI28) ietver
apakšfunkcijas, kas var brīdināt vadītāju, ja ir
pārsniegts ātruma ierobežojums vai darbojas
fotoradari.
Ātruma ierobežojuma brīdinājums brīdina
vadītāju, ja tiek pārsniegts spēkā esošais
ātruma ierobežojums vai saglabātais maksimālais ātrums — šis brīdinājums tiek vienreiz
atkārtots pēc aptuveni 1 minūtes vienā un tajā
pašā ātruma ierobežojuma zonā, ja vien vadītājs nesamazina ātrumu.
Jauns brīdinājums par ātruma ierobežojuma
pārsniegšanu ar atgādinājumu tiks aktivizēts,
tikai kad automašīna sasniegs citu/jaunu
ātruma ierobežojuma zonu.
PIEZĪME
PIEZĪME
Noteiktos tirgos ceļazīmju informācijas
funkcija* ir pieejama tikai kombinācijā ar
Sensus Navigation*.
PIEZĪME
Izmantojot lejupielādētu trešās puses lietotni navigācijai, nav pieejams atbalsts ar
ātrumu saistītajai informācijai.
Informācijas piemēri par fotoradaru un ātruma ierobežojumu vadītāja displejā
Brīdinājums par ātruma ierobežojumu
Saistītā informācija
•
28
29
316
Ceļazīmju informācija* (312 lpp.)
Ātruma brīdinājums tiek
sniegts vadītāja displejā,
ātruma pārsniegšanas laikā
īslaicīgi mirgojot simbolam29,
kas norāda spēkā esošo
atļauto maksimālo ātrumu.
Lai atskaņotu brīdinājuma skaņu, ja tiek
pārsniegts vajadzīgais ātrums, Ātruma
ierobežojuma brīdinājums funkcijai ir
jābūt aktivizētai un Audio brīdinājums par
ceļa zīmi apakšfunkcijai ir jābūt iestatītai
uz Ieslēgta. Brīdinājuma skaņa tiek atskaņota, ja automašīnas ātrums pārsniedz ceļa
zīmju informācijas funkcijas rādīto ātrumu
vadītāja displejā.
Road Sign Information
Ceļazīmes ir pielāgotas katram tirgum — šeit norādītā zīme ir tikai piemērs.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Brīdinājums par fotoradaru
Ar ceļazīmju informācijas funkciju un Sensus Navigation
aprīkota automašīna var
sniegt vadītāja displejā informāciju par gaidāmu fotoradaru30
Ja automašīna pārsniedz noteikto ātruma ierobežojumu un ir aktivizēta funkcija Ātruma
ierobežojuma brīdinājums, tiek sniegts
ātruma brīdinājums, kad automašīna tuvojas
fotoradaram, ar nosacījumu, ka attiecīgā
reģiona navigācijas kartē ir informācija par
fotoradariem.
PIEZĪME
Ir pieejama iespēja aktivizēt skaņas brīdinājumu par fotoradariem neatkarīgi no automašīnas ātruma un pārsniegtā ātruma ierobežojuma, pat ja funkcija Audio
brīdinājums par ceļa zīmi ir deaktivizēta.
Saistītā informācija
•
•
Ceļazīmju informācija* (312 lpp.)
•
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
(318 lpp.)
30
Ceļazīmju informācijas funkcijas* brīdinājumu aktivizēšana vai deaktivizēšana
(317 lpp.)
Ceļazīmju informācijas funkcijas*
brīdinājumu aktivizēšana vai
deaktivizēšana
3. Noregulējiet ātruma brīdinājuma ierobežojumu, ekrānā spiežot augšup/lejup vērsto
bultiņu.
Ceļazīmju informācijas (RSI31) apakšfunkcija
Ātruma ierobežojuma brīdinājums ir neobligāta — vadītājs var izvēlēties šo apakšfunkciju aktivizēt vai deaktivizēt.
(Ievērojiet: kad vadītāja displejā ir redzams fotoradara
simbols, funkcija neņem vērā
atlasīto ierobežojuma pielāgojumu.)
Ātruma brīdinājuma aktivizēšana
1.
Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2. Atlasiet Ātruma ierobežojuma
brīdinājums.
> Funkcija tiek aktivizēta, un parādās
ātruma ierobežojuma atlasītājs.
Ātruma brīdinājuma ierobežojuma
pielāgošana
Vadītājs var izvēlēties saņemt brīdinājumu lielākā ātrumā, nekā norādīts ceļazīmē.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2. Atlasiet Ātruma ierobežojuma
brīdinājums.
> Funkcija tiek aktivizēta, un parādās
ātruma ierobežojuma atlasītājs.
Informācija par fotoradariem navigācijas kartē nav pieejama visos tirgos/reģionos.
Skaņas brīdinājuma aktivizēšana
saistībā ar ātruma brīdinājumu
1.
Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2. Atlasiet/noņemiet atlasi Audio
brīdinājums par ceļa zīmi, lai aktivizētu/
izslēgtu skaņas brīdinājumu.
Ja ir aktivizēta funkcija Audio brīdinājums
par ceļa zīmi, vadītājs tiek brīdināts, arī braucot pretēja virziena satiksmes ceļa/iebraukšanas aizlieguma zīmes virzienā.
Fotoradara brīdinājuma aktivizēšana
Ja automašīna ir aprīkota ar sistēmu Sensus
Navigation* un kartes datos ir ietverta informācija par fotoradariem, vadītājs var izvēlēties, lai
tiktu aktivizēts skaņas brīdinājums, kad automašīna tuvojas fotoradaram.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 317
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
1.
Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2. Atlasiet/noņemiet atlasi Audio
brīdinājums par fotoradaru, lai aktivizētu/izslēgtu skaņas brīdinājumu par fotoradaru.
Saistītā informācija
•
•
Ceļazīmju informācija* (312 lpp.)
•
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
(318 lpp.)
Brīdinājums par ātruma ierobežojumu un
fotoradaru no ceļazīmju informācijas sistēmas* (316 lpp.)
Ceļazīmju informācijas
ierobežojumi*
PIEZĪME
Funkcija RSI var sajaukt dažu veidu velosipēdu turētājus, kas paredzēti pievienošanai
piekabju elektrības kontaktligzdai, ar pievienotām piekabēm. Šādos gadījumos
vadītāja displejā var tikt rādīta nepareiza
informācija par ātrumu.
Noteiktās situācijās funkcija ceļazīmju informācijas funkcija (RSI32) var būt ierobežota.
Funkcijas darbību ierobežojošu faktoru piemēri:
•
•
•
•
izbalējušas zīmes
•
Pilnīgi/daļēji aizsegtas vai slikti novietotas
zīmes
•
Ar salnu, sniegu un/vai dubļiem pilnīgi vai
daļēji noklātas zīmes
•
Digitālās ceļu kartes33 ir novecojušas vai
neprecīzas vai tajās nav informācijas par
ātrumu34
Ceļa līkumos izvietotas zīmes
PIEZĪME
Pagrieztas vai bojātas zīmes
Zīmes, kas izvietotas augstu virs brauktuves
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Saistītā informācija
•
•
Ceļazīmju informācija* (312 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(419 lpp.)
PIEZĪME
Noteiktos tirgos ceļazīmju informācijas
funkcija* ir pieejama tikai kombinācijā ar
Sensus Navigation*.
31
32
33
34
318
Road Sign Information
Road Sign Information
Automašīnās, kas aprīkotas ar Sensus Navigation*.
Kartes dati ar ātruma informāciju nav pieejami par visiem reģioniem.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ātruma ierobežotājs
Ātruma ierobežotāju (SL35) var salīdzināt ar
kruīza kontroli, kas darbojas pretēji — vadītājs regulē ātrumu ar gāzes pedāli, bet
ātruma ierobežotājs neļauj viņam pārsniegt
iepriekš izvēlētu/iestatītu maksimālo ātrumu.
: aktīvajā režīmā — deaktivizē/
pārslēdz ātruma ierobežotāju gaidīšanas
režīmā
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
: samazina saglabāto maksimālo
ātrumu
Saglabātā maksimālā ātruma marķieris
Pašreizējais braukšanas ātrums
Saglabātais maksimālais ātrums
Funkcijas taustiņi un simboli
: gaidīšanas režīmā aktivizē ātruma
ierobežotāju un atjauno saglabāto maksimālo ātrumu
: palielina saglabāto maksimālo
ātrumu
: gaidīšanas režīmā — aktivizē
ātruma ierobežotāju un saglabā pašreizējo
ātrumu
35
Speed Limiter
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
Ātruma ierobežotāja ierobežojumi
(322 lpp.)
Ātruma ierobežotāja atlasīšana un aktivizēšana (320 lpp.)
}}
319
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
•
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana
(321 lpp.)
Ātruma ierobežotāja atlasīšana un
aktivizēšana
•
Ātruma ierobežotāja pagaidu deaktivizēšana (321 lpp.)
•
Vadītāja atbalsta saglabātā ātruma iestatīšana (354 lpp.)
Lai varētu regulēt ātrumu, vispirms jāatlasa
un jāaktivizē ātruma ierobežotāja funkcija
(SL36).
•
Automātiskais ātruma ierobežotājs
(322 lpp.)
Saistītā informācija
Ātruma ierobežotāju nevar aktivizēt, kamēr
nav iedarbināts dzinējs. Viszemākais maksimālais ātrums, ko var saglabāt, ir 30 km/h
(20 mph).
1.
Nospiediet ◀ (1) vai ▶ (3), lai ritinātu līdz
ātruma ierobežotāja simbolam
(4).
> Simbols ir pelēkā krāsā — ātruma ierobežotājs ir gaidīšanas režīmā.
36
320
Speed Limiter
2. Kad ir atlasīts ātruma ierobežotājs —
(2), lai aktinospiediet pogu uz stūres
vizētu.
> Simbols ir baltā krāsā — tiek iedarbināts ātruma ierobežotājs, un pašreizējais ātrums tiek saglabāts kā maksimālais ātrums.
•
•
Ātruma ierobežotājs (319 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja pagaidu deaktivizēšana (321 lpp.)
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana
(321 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ātruma ierobežotāja
deaktivizēšana
Ātruma ierobežotāju (SL37) var deaktivizēt un
izslēgt.
Saistītā informācija
•
•
Ātruma ierobežotājs (319 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja pagaidu deaktivizēšana (321 lpp.)
Ātruma ierobežotāja atlasīšana un aktivizēšana (320 lpp.)
Ātruma ierobežotāja pagaidu
deaktivizēšana
Ātruma ierobežotāju (SL38) var īslaicīgi deaktivizēt un iestatīt gaidīšanas režīmā.
Ātruma ierobežotāju arī var īslaicīgi deaktivizēt
un ignorēt, nospiežot gāzes pedāli, lai ātruma
ierobežotājs nebūtu vispirms jāpārslēdz gaidīšanas režīmā, piemēram, lai varētu strauji
palielināt ātrumu, kad tas ir nepieciešams.
Tādā gadījumā rīkojieties šādi:
1.
1.
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Simbols un indikatori kļūst pelēki —
ātruma ierobežotājs tiek iestatīts gaidīšanas režīmā, un vadītājs var pārsniegt
iestatīto ātruma ierobežojumu.
2. Nospiediet vadības taustiņu uz stūres ◀ (1)
vai ▶ (3), lai ieslēgtu citu funkciju.
> Vadītāja displeja simbols nodziest un
tiek izslēgts ātruma ierobežotāja (4)
indikators, tādējādi izdzēšot saglabāto
maksimālo ātrumu.
37
38
Līdz galam nospiediet gāzes pedāli un
atlaidiet, lai pārtrauktu ātruma palielināšanu, kad ir sasniegts vajadzīgais ātrums.
> Šajā režīmā ātruma ierobežotājs joprojām darbojas, tādēļ vadītāja displejā
redzamais simbols ir BALTĀ krāsā.
2. Kad ir pabeigta īslaicīgā ātruma palielināšana, pilnībā atlaidiet gāzes pedāli.
> Automašīnas ātrums tiek ar dzinēju
samazināts zem pēdējā saglabātā maksimālā ātruma.
Saistītā informācija
•
•
Ātruma ierobežotājs (319 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana
(321 lpp.)
Ātruma ierobežotāja atlasīšana un aktivizēšana (320 lpp.)
Speed Limiter
Speed Limiter
321
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ātruma ierobežotāja ierobežojumi
(SL39)
Ātruma ierobežotājam
ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Braucot no kalna stāvā slīpumā, ātruma ierobežotāja bremzēšanas ietekme var būt nepietiekama, tāpēc var tikt pārsniegts saglabātais
maksimālais ātrums. Tādā gadījumā vadītājs
tiek brīdināts, vadītāja displejā attēlojot paziņojumu Pārsniegts ātruma ierobežoj.
PIEZĪME
Ja maksimālais ātrums tiek pārsniegts vismaz par 3 km/h (aptuveni 2 mph), tiek
aktivizēts paziņojums par maksimālā
ātruma pārsniegšanu.
Saistītā informācija
•
39
40
41
42
322
Ātruma ierobežotājs (319 lpp.)
Automātiskais ātruma ierobežotājs
Automātiskā ātruma ierobežotāja (ASL40)
funkcija palīdz vadītājam pielāgot automašīnas maksimālo ātrumu ceļazīmēs norādītajam
ātrumam.
Ātruma ierobežotāja funkciju (SL41) var pārslēgt uz automātiskā ātruma ierobežotāja funkciju (ASL).
Automātiskais ātruma ierobežotājs izmanto
informāciju no ceļazīmju informācijas* (RSI42)
funkcijas, lai automātiski pielāgotu automašīnas maksimālo ātrumu.
BRĪDINĀJUMS
Pat ja vadītājs skaidri redz ātruma ierobežojuma ceļazīmi, informācija par ātrumu, ko
ceļazīmju informācijas* (RSI) funkcija
sniedz ASL, var būt nepareiza — šādos
gadījumos vadītājam pašam/pašai ir
ātrums jāsamazina/jāpalielina līdz piemērotam ātrumam.
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Speed Limiter
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Automātiskā ātruma ierobežotāja
simbols
Simbols
Zīmes simbolu (redzams blakus
saglabātajam ātrumam "70" spidometra centrā) var attēlot trīs krāsās.
Katrai no tām ir sava nozīme:
Zīmes
simbola
krāsa
Nozīme
Zaļgani
dzeltena
Automātiskais ātruma ierobežotājs ir aktīvs
Pelēka
Automātiskais ātruma ierobežotājs ir iestatīts gaidīšanas
režīmā
Oranža
BALTS simbols: Funkcija aktīva,
PELĒKS simbols: Gaidīšanas
režīms.
SL
✓
ASL
✓
✓
Automātiskais ātruma ierobežotājs ir pagaidu gaidīšanas
režīmā — piemēram, jo no
nav nolasīta ceļazīme.
Zīmes simbols pēc "70" — automātiskais ātruma ierobežotājs ir aktivizēts.
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
Automātiskā ātruma ierobežotāja aktivizēšana vai deaktivizēšana (323 lpp.)
Automātiskā ātruma ierobežotāja pielaides
maiņa (324 lpp.)
Aktīvās ātruma ierobežotāja funkcijas
simbols
•
Automātiskā ātruma ierobežotāja ierobežojumi (325 lpp.)
Simbola attēlojums vadītāja displejā mainās
atkarībā no tā, vai ir aktīva kruīza kontrole vai
automātiskā kruīza kontrole.
•
•
Ātruma ierobežotājs (319 lpp.)
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Automātiskā ātruma ierobežotāja funkciju
(ASL43) var aktivizēt/deaktivizēt kā ātruma
ierobežotāja (SL44) palīgfunkciju.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta. Lai ieslēgtu automātisko ātruma
ierobežotāju ar pašreizējo ātrumu, nospiediet stūres pogu
.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta. Tās vietā tiek aktivizēts parastais ātruma ierobežotājs.
Saistītā informācija
•
43
44
Automātiskā ātruma ierobežotāja
aktivizēšana vai deaktivizēšana
Ceļazīmju informācija* (312 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 323
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
PIEZĪME
•
•
•
45
46
324
Ja ir aktivizēta automātiskā ātruma
ierobežotāja funkcija, ceļazīmju informācija (RSI45) vadītāja displejā tiek
rādīta pat tad, ja ceļazīmju informācijas
funkcija nav aktivizēta.
Automātiskā ātruma ierobežotāja
deaktivizēšana
Automātiskā ātruma ierobežotāja
pielaides maiņa
Lai deaktivizētu automātisko ātruma ierobežotāju:
Ātruma ierobežotāja funkcijai (ASL46) var iestatīt dažādus pielaides līmeņus. Pielaidi
regulē tāpat, kā maina ātruma ierobežotāja
ātruma iestatījumu.
Piemēram, ja automašīna ievēro zīmē norādītu
ātruma ierobežojumu 70 km/h (43 mph), vadītājs var izvēlēties atļaut automašīnai uzturēt
ātrumu 75 km/h (47 mph).
–
Lai noņemtu ceļazīmju informāciju no
vadītāja displeja, ir jādeaktivizē gan
automātiskais ātruma ierobežotājs, gan
ceļazīmju informācijas funkcija.
Kad automātiskā ātruma ierobežotāja
funkcija ir aktivizēta, bet ceļazīmju
informācijas funkcija ir deaktivizēta,
ceļazīmju informācijas brīdinājumi
netiek rādīti. Lai saņemtu brīdinājumus,
ir jāaktivizē arī ceļazīmju informācijas
funkcija.
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam.
> PELĒKS pogas rādījums — ASL tiek
izslēgta, un tās vietā tiek aktivizēta SL.
BRĪDINĀJUMS
Pēc pārslēgšanas no ASL uz SL automašīna vairs neievēro ceļazīmēs norādīto
ātruma ierobežojumu, bet ievēro maksimālo saglabāto ātrumu.
Saistītā informācija
•
•
Ātruma ierobežotājs (319 lpp.)
•
Automātiskā ātruma ierobežotāja ierobežojumi (325 lpp.)
•
Ceļazīmju informācija* (312 lpp.)
Automātiskais ātruma ierobežotājs
(322 lpp.)
Funkcijas taustiņi un simboli
Road Sign Information
Automatic Speed Limiter
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Nospiediet stūres taustiņu
(1), līdz
spidometra centrā (2) ātrums 70 km/h
(43 mph) mainās uz 75 km/h (47 mph).
> Pēc tam automašīna izmanto atlasīto
pielaidi 5 km/h (4 mph), kamēr vien
ceļazīmēs, kurām automašīna brauc
garām, ir norādīts ātrums 70 km/h
(43 mph).
–
Pielaide tiek ievērota tik ilgi, līdz automašīna
pabrauc garām ceļazīmei ar zemāku vai augstāku ātruma ierobežojumu — pēc tam automašīna ievēro jauno ceļazīmē norādīto ātruma
ierobežojumu un pielaide tiek izdzēsta no
atmiņas.
PIEZĪME
Maksimālā atlasāmā pielaide ir
+/- 10 km/h (5 mph).
Automātiskā ātruma ierobežotāja
ierobežojumi
Automātiska ātruma ierobežošana (ASL47)
notiek, izmantojot ātruma informāciju no
ceļazīmju informācijas funkcijas* (RSI48) —
nevis no ātruma ierobežojuma ceļazīmēm,
kurām automašīna pabrauc garām.
Ja ceļa zīmju informācijas sistēma nevar interpretēt un nodrošināt ātruma informāciju vadītāja atbalsta sistēmām, automātiskais ātruma
ierobežotājs tiek iestatīts gaidīšanas režīmā un
pārslēgts uz parasto ātruma ierobežotāju.
Tādos gadījumos vadītājam jāiejaucas un
jābremzē, līdz ir sasniegts atļautais ātrums.
Automātiskais ātruma ierobežotājs atkal tiks
aktivizēts, kad ceļazīmju informācijas sistēma
atkal varēs interpretēt un nodrošināt ātruma
informāciju.
Saistītā informācija
Saistītā informācija
•
Automātiskais ātruma ierobežotājs
(322 lpp.)
•
Automātiskā ātruma ierobežotāja ierobežojumi (325 lpp.)
•
Ceļazīmju informācija* (312 lpp.)
47
48
49
Automatic Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
Cruise Control
•
•
Ātruma ierobežotājs (319 lpp.)
•
Ceļazīmju informācija* (312 lpp.)
Automātiskais ātruma ierobežotājs
(322 lpp.)
Kruīzkontrole
Kruīza kontrole (CC49) palīdz vadītājam uzturēt nemainīgu ātrumu, ļaujot relaksēti veikt
garus braucienus pa ātrgaitas ceļiem un taisniem galvenajiem ceļiem ar vienmērīgu satiksmes plūsmu.
Funkcijas taustiņi un simboli
: gaidīšanas režīmā aktivizē kruīza
kontroli un atjauno saglabāto ātrumu
: palielina saglabāto ātrumu
: gaidīšanas režīmā — aktivizē kruīza
kontroli un saglabā pašreizējo ātrumu
: aktīvajā režīmā — deaktivizē/
pārslēdz kruīza kontroli gaidīšanas režīmā
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 325
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
: samazina saglabāto ātrumu
Saglabātā ātruma marķieris
BRĪDINĀJUMS
•
Pašreizējais braukšanas ātrums
Saglabātais ātrums
PIEZĪME
•
Automašīnās, kas aprīkotas ar adaptīvo
kruīza kontroli* (ACC50), kruīza kontroli un
adaptīvo kruīza kontroli var pārslēgt.
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
ar dzinēju. Tādā gadījumā vadītājs var īslaicīgi
neļaut kruīza kontrolei izmantot kājas bremzi.
Lai to darītu, rīkojieties šādi:
–
Nospiediet gāzes pedāli apmēram līdz
pusei un atlaidiet.
> Kruīza kontrole pārtrauc automātisko
kājas bremzes izmantošanu un pēc tam
bremzē tikai ar dzinēju.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
Kruīza kontroles atlasīšana un aktivizēšana
(327 lpp.)
Kruīza kontroles deaktivizēšana (327 lpp.)
Kruīza kontroles gaidīšanas režīms
(328 lpp.)
•
Vadītāja atbalsta saglabātā ātruma iestatīšana (354 lpp.)
•
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un
adaptīvo kruīza kontroli* centrālajā displejā
(336 lpp.)
Dzinēja bremzēšanas izmantošana
kājas bremzes vietā
Ja ir ieslēgta kruīza kontrole, ātrums tiek regulēts, retāk izmantojot kājas bremzi. Kalna kritumā reizēm var būt vēlams paātrināt kustību
un ierobežot ātruma palielināšanos, bremzējot
50
326
Adaptive Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Kruīza kontroles atlasīšana un
aktivizēšana
Lai varētu regulēt ātrumu, vispirms jāatlasa
un jāaktivizē kruīza kontroles funkcija (CC51).
2. Kad ir atlasīta kruīza kontrole — nospiediet pogu uz stūres
(2), lai aktivizētu.
> Simbols ir baltā krāsā — tiek iedarbināta kruīza kontrole, un pašreizējais
ātrums tiek saglabāts kā maksimālais
ātrums. Viszemākais ātrums, ko var
saglabāt, ir 30 km/h (20 mph).
Kruīza kontroles deaktivizēšana
Kruīza kontroli (CC52) var deaktivizēt un
izslēgt.
Kruīza kontroles atkārtota aktivizācija
ar pēdējo saglabāto ātrumu
–
1.
Lai ieslēgtu kruīza kontroli gaidīšanas režīmā,
automašīnas ātrumam jābūt 30 km/h
(20 mph) vai lielākam.
1.
51
52
BRĪDINĀJUMS
Kad ātrums tiek atjaunots ar stūres taus, ir iespējams būtisks ātruma palietiņu
linājums.
Nospiediet ◀ (1) vai ▶ (3), lai ritinātu līdz
(4).
kruīza kontrolei
> Simbols ir pelēkā krāsā — kruīza kontrole ir gaidīšanas režīmā.
Cruise Control
Cruise Control
Kad ir atlasīta kruīza kontrole — nospie, lai aktivizētu.
diet pogu uz stūres
> Vadītāja displejā esošie kruīza kontroles
apzīmējumi un simboli maina krāsu no
PELĒKAS uz BALTU − automašīna
atkal brauc ar pēdējo saglabāto ātrumu.
Saistītā informācija
•
•
•
Kruīzkontrole (325 lpp.)
Kruīza kontroles deaktivizēšana (327 lpp.)
Kruīza kontroles gaidīšanas režīms
(328 lpp.)
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Simbols un indikatori kļūst pelēki —
kruīza kontrole tiek iestatīta gaidīšanas
režīmā.
2. Nospiediet vadības taustiņu uz stūres ◀ (1)
vai ▶ (3), lai ieslēgtu citu funkciju.
> Vadītāja displeja simbols nodziest un
tiek izslēgts kruīza kontroles (4) indikators, tādējādi izdzēšot saglabāto maksimālo ātrumu.
}}
327
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Saistītā informācija
•
•
Kruīzkontrole (325 lpp.)
Kruīza kontroles gaidīšanas režīms
(CC53)
•
Kruīza kontroles atlasīšana un aktivizēšana
(327 lpp.)
Kruīza kontroli
var īslaicīgi deaktivizēt
un iestatīt gaidīšanas režīmā. Tas var notikt,
vadītājam iejaucoties, vai automātiski.
Gaidīšanas režīms nozīmē, ka funkcija ir atlasīta vadītāja displejā, bet nav aktivizēta. Šajā
gadījumā kruīza kontrole neregulē ātrumu.
•
Kruīza kontroles gaidīšanas režīms
(328 lpp.)
Vadītāja iejaukšanās gaidīšanas
režīms
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un
adaptīvo kruīza kontroli* centrālajā displejā
(336 lpp.)
Kruīza kontrole tiek deaktivizēta un iestatīta
gaidīšanas režīmā, ja tiek veikta kāda no tālāk
aprakstītajām darbībām:
•
•
Tiek nospiests bremžu pedālis.
•
Sajūga pedālis tiek nospiests un turēts
ilgāk par 1 minūti.
•
Vadītājs saglabā ātrumu, kas ir lielāks par
saglabāto ātrumu ilgāk par 1 minūti.
Pārnesumu pārslēgs tiek pārvietots pozīcijā N.
Automātisks gaidīšanas režīms
Automātiskais gaidīšanas režīms var tikt aktivizēts tālāk norādītajās situācijās:
•
•
•
•
Riteņi zaudē saķeri.
Dzinēja apgriezieni ir pārāk lieli/mazi.
Bremžu temperatūra ir pārāk augsta.
Ātrums samazinās zem 30 km/h
(20 mph).
Tādā gadījumā vadītājam pašam jāregulē automobiļa ātrums.
Saistītā informācija
•
•
Kruīzkontrole (325 lpp.)
•
Kruīza kontroles deaktivizēšana (327 lpp.)
Kruīza kontroles atlasīšana un aktivizēšana
(327 lpp.)
Tādā gadījumā vadītājam pašam jāregulē automobiļa ātrums.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu
− atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno
pēdējo atmiņā saglabāto ātrumu.
53
328
Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Adaptīvā kruīza kontrole*54
(ACC55)
Adaptīvā kruīza kontrole
var palīdzēt
vadītājam uzturēt nemainīgu ātrumu, kā arī
iepriekš iestatītu laika intervālu līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim.
transportlīdzeklim. Kad ceļš atkal ir brīvs,
automobilis atjauno izvēlēto ātrumu.
Ja ir aktivizēta pagriezienu atbalsta funkcija*,
tā var ietekmēt arī automašīnas ātrumu.
•
Adaptīvā kruīza kontrole ļauj relaksēti veikt
garus braucienus pa ātrgaitas ceļiem un taisniem galvenajiem ceļiem ar vienmērīgu satiksmes plūsmu.
vienmērīgi regulēt ātrumu. Situācijās, kad
nepieciešams strauji bremzēt, tas vadītājam jādara pašam. Tas jādara, ja ir lielas
ātruma atšķirības vai arī priekšējais transportlīdzeklis strauji bremzē. Radiolokācijas
bloka darbības ierobežojumu dēļ bremzēšana var notikt negaidīti vai nenotikt
nemaz.
braukt aiz priekšā braucošā transportlīdzekļa pa to pašu joslu, ievērojot vadītāja
iestatīto laika intervālu. Ja radiolokācijas
bloks priekšā neuztver nevienu transportlīdzekli, automašīna uztur vadītāja iestatīto
un saglabāto ātrumu. Tā notiek arī tad, ja
priekšā braucošā transportlīdzekļa ātrums
palielinās un pārsniedz saglabāto ātrumu.
Vadītājs atlasa vajadzīgo ātrumu un laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Ja kameras un radara iekārta automašīnas
priekšā nosaka lēnāk braucošu transportlīdzekli, ātrums tiek automātiski pielāgots,
izmantojot iepriekšnoteikto laika intervālu līdz
54
55
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Adaptīvās kruīza kontroles mērķis ir:
•
Kamera un radiolokācijas bloks mēra attālumu līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
BRĪDINĀJUMS
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Adaptive Cruise Control
SVARĪGI
Vadītāja atbalsta komponentu apkopi
drīkst veikt tikai servisā — ieteicams autorizētā Volvo servisā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 329
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles vadības elementi* (330 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles attēlojuma
režīms* (331 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles atlasīšana un
aktivizēšana* (332 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles ierobežojumi*
(335 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles simboli un
ziņojumi* (337 lpp.)
•
Vadītāja atbalsta funkcijas brīdinājums
sadursmes riska gadījumā (352 lpp.)
•
Laika intervāla iestatīšana līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim
(355 lpp.)
•
Vadītāja atbalsta saglabātā ātruma iestatīšana (354 lpp.)
•
Automātiska bremzēšana ar vadītāja atbalsta funkciju (357 lpp.)
•
Mērķa maiņa ar vadītāja atbalsta funkciju
(353 lpp.)
•
Apdzīšanas palīdzība* (351 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles vadības
elementi*56
Palielina laika intervālu līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem
Kopsavilkums par to, kā adaptīvo kruīza kontroli (ACC57) vada, izmantojot kreiso tastatūru
uz stūres, un kā funkcija tiek attēlota displejā.
Samazina laika intervālu līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem
Mērķa transportlīdzekļa indikators: funkcija ir noteikusi mērķa transportlīdzekli un
seko tam, ievērojot iepriekš iestatītu laika
intervālu.
Laika intervāla un priekšā braucošo transportlīdzekļu simbols
Saistītā informācija
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (329 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles ierobežojumi*
(335 lpp.)
: gaidīšanas režīmā — aktivizē un
saglabā pašreizējo ātrumu
: aktīvajā režīmā — deaktivizē/
pārslēdz gaidīšanas režīmā
: gaidīšanas režīmā aktivizē funkciju
un atjauno saglabāto ātrumu
: palielina saglabāto ātrumu
: samazina saglabāto ātrumu
56
57
330
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Adaptive Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Adaptīvās kruīza kontroles
attēlojuma režīms*58
Turpmāk attēlā ir redzams, kā adaptīvā kruīza
kontrole (ACC59) var tikt attēlota displejā
dažādos kontekstos.
Ātrums
Laika intervāls
Kad distances simbols rāda
divus transportlīdzekļus,
adaptīvā kruīza kontrole
regulē laika intervālu tikai līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Vienlaikus tiek
norādīts ātruma diapazons.
(68 mph) ātrumu un ka priekšā nebrauc
neviens transportlīdzeklis, kuram varētu sekot.
Braukšanas laikā
Tālāk sniegtajā ilustratīvajā piemērā ceļa zīmju
informācijas funkcija* (RSI60) informē vadītāju,
ka maksimālais pieļaujamais ātrums ir
130 km/h (80 mph).
Iepriekšējā ilustrācijā ir attēlots, ka adaptīvā
kruīza kontrole ir iestatīta uzturēt 110 km/h
(68 mph) ātrumu un vienlaikus sekot priekšā
braucošajam transportlīdzeklim, kas brauc ar
tādu pašu ātrumu.
Ātruma rādījums
Saglabātais ātrums
Saistītā informācija
Priekšā esošā transportlīdzekļa ātrums
•
•
Jūsu automašīnas pašreizējais ātrums
Adaptīvā kruīza kontrole* (329 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles ierobežojumi*
(335 lpp.)
Iepriekšējā ilustrācijā ir attēlots, ka adaptīvā
kruīza kontrole ir iestatīta uzturēt 110 km/h
58
59
60
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Adaptive Cruise Control
Road Sign Information
* Papildaprīkojums/piederums. 331
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Adaptīvās kruīza kontroles
atlasīšana un aktivizēšana*61
Lai kontrolētu ātrumu un distanci, adaptīvā
kruīza kontrole (ACC62) ir vispirms jāatlasa un
pēc tam jāaktivizē.
•
1.
Automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu.
Braukšanas ātrumam jābūt vismaz
30 km/h (20 mph).
Nospiediet uz stūres pogu ◀ (2) vai ▶ (3),
lai ritinātu līdz adaptīvās kruīza kontroles
simbolam
(4).
> Simbols ir pelēkā krāsā — adaptīvā
kruīza kontrole ir gaidīšanas režīmā.
2. Kad ir atlasīts ātruma ierobežotājs —
(1), lai aktinospiediet pogu uz stūres
vizētu.
> Simbols ir baltā krāsā — tiek iedarbināts ātruma ierobežotājs, un pašreizējais ātrums tiek saglabāts kā maksimālais ātrums.
Lai varētu ieslēgt šo funkciju, jāievēro šādi
priekšnoteikumi:
•
Vadītāja drošības jostai jābūt piesprādzētai, un vadītāja durvīm — aizvērtām.
•
Automašīnai priekšā piemērotā attālumā
jāatrodas transportlīdzeklim ("mērķa
transportlīdzeklim") vai pašreizējam ātrumam jābūt vismaz 15 km/h (9 mph).
61
62
332
BRĪDINĀJUMS
Kad ātrums tiek atjaunots ar stūres taustiņu
, ir iespējams būtisks ātruma palielinājums.
Saistītā informācija
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (329 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles deaktivizēšana*
(333 lpp.)
•
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un
adaptīvo kruīza kontroli* centrālajā displejā
(336 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles ierobežojumi*
(335 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles atkārtota
aktivizācija ar pēdējo saglabāto
ātrumu
–
Kad ir atlasīta adaptīvā kruīza kontrole —
, lai aktivinospiediet pogu uz stūres
zētu.
> Vadītāja displejā esošie kruīza kontroles
apzīmējumi un simboli maina krāsu no
PELĒKAS uz BALTU − automašīna
atkal brauc ar pēdējo saglabāto ātrumu.
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Adaptive Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Adaptīvās kruīza kontroles
deaktivizēšana*63
Adaptīvo kruīza kontroli (ACC64) var deaktivizēt un izslēgt.
2. Nospiediet vadības taustiņu uz stūres ◀ (1)
vai ▶ (3), lai ieslēgtu citu funkciju.
> Vadītāja displeja simbols nodziest un
tiek izslēgts adaptīvās kruīza kontroles
(4) indikators, tādējādi izdzēšot saglabāto maksimālo ātrumu.
BRĪDINĀJUMS
•
•
1.
63
64
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Simbols un indikatori kļūst pelēki —
adaptīvā kruīza kontrole tiek iestatīta
gaidīšanas režīmā. Laika intervāla indikators un mērķa transportlīdzekļa simbols, ja tas ir aktivizēts, arī tiek izslēgts.
Kad adaptīvā kruīza kontrole atrodas
gaidīšanas režīmā, vadītājam ir jāiejaucas un jāregulē ātrums un distance līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Kad adaptīvā kruīza kontrole atrodas
gaidīšanas režīmā un automašīna pārāk
pietuvojas priekšā braucošajam transportlīdzeklim, vadītāju par to var brīdināt distances brīdinājuma funkcija*.
Saistītā informācija
•
•
Adaptīvās kruīza kontroles
gaidīšanas režīms*65
Adaptīvo kruīza kontroli (ACC66) var deaktivizēt un iestatīt gaidīšanas režīmā. Tas var
notikt, vadītājam iejaucoties, vai automātiski.
Gaidīšanas režīms nozīmē, ka funkcija ir atlasīta vadītāja displejā, bet nav aktivizēta. Tad
adaptīvā kruīza kontrole neregulē ātrumu vai
distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Vadītāja iejaukšanās gaidīšanas
režīms
Adaptīvā kruīza kontrole tiek deaktivizēta un
iestatīta gaidīšanas režīmā, ja tiek veikta kāda
no tālāk aprakstītajām darbībām:
•
•
Tiek nospiests bremžu pedālis.
•
Vadītājs saglabā ātrumu, kas ir lielāks par
saglabāto ātrumu ilgāk par 1 minūti.
•
Sajūga pedālis ir nospiests aptuveni 1
minūti — attiecas uz automašīnām ar
manuālo pārnesumkārbu.
Adaptīvā kruīza kontrole* (329 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles atlasīšana un
aktivizēšana* (332 lpp.)
•
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un
adaptīvo kruīza kontroli* centrālajā displejā
(336 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles ierobežojumi*
(335 lpp.)
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Adaptive Cruise Control
Pārnesumu pārslēgs tiek pārvietots pozīcijā N.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu
− atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno
pēdējo atmiņā saglabāto ātrumu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 333
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
BRĪDINĀJUMS
•
•
Kad adaptīvā kruīza kontrole atrodas
gaidīšanas režīmā, vadītājam ir jāiejaucas un jāregulē ātrums un distance līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Kad adaptīvā kruīza kontrole atrodas
gaidīšanas režīmā un automašīna pārāk
pietuvojas priekšā braucošajam transportlīdzeklim, vadītāju par to var brīdināt distances brīdinājuma funkcija*.
Automātisks gaidīšanas režīms
Automātiskais gaidīšanas režīms var tikt aktivizēts tālāk norādītajās situācijās:
•
•
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS
Automātiskas gaidīšanas režīmā vadītājs
tiek brīdināts ar skaņas signālu un ziņojumu vadītāja displejā.
•
65
66
67
334
Tad vadītājam ir jāregulē automašīnas
ātrums, pēc nepieciešamības jālieto
bremzes un jāievēro droša distance un
intervāls līdz citiem transportlīdzekļiem.
Pārstāj darboties kāda no sistēmām, no
kurām ir atkarīga adaptīvā kruīza kontrole,
piemēram, stabilitātes kontroles/slīdes
novēršanas sistēma (ESC67).
Vadītājs atver durvis.
Vadītājs atsprādzē drošības jostu.
•
Saistītā informācija
•
•
Bremžu temperatūra ir pārāk augsta.
Adaptīvā kruīza kontrole* (329 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles atlasīšana un
aktivizēšana* (332 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles deaktivizēšana*
(333 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles ierobežojumi*
(335 lpp.)
Dzinēja apgriezieni ir pārāk mazi/lieli.
Viens vai vairāki riteņi zaudē saķeri.
ātrums tiek samazināts zem 30 km/h
(20 mph) — attiecas tikai uz automašīnām
ar manuālo pārnesumkārbu;
Ir ieslēgta stāvbremze.
Kameras un radara bloku klāj, piemēram,
sniegs vai tā darbību traucē spēcīgs lietus
(kameras objektīvs/radio viļņi ir bloķēti).
•
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
ACC nevar noteikt, vai priekšā esošais
transportlīdzeklis ir stāvošs transportlīdzeklis vai cits objekts, piemēram, ātrumvalnis;
•
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
priekšā esošais transportlīdzeklis nogriežas, tādējādi sistēmai ACC vairs nav transportlīdzekļa, kuram sekot;
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Adaptive Cruise Control
Electronic Stability Control
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Adaptīvās kruīza kontroles
ierobežojumi*68
Noteiktās situācijās adaptīvā kruīza kontrole
(ACC69) var būt ierobežota.
Stāvi ceļi un / vai smaga bagāža
Paturiet prātā, ka adaptīvo kruīza kontroli galvenokārt ir paredzēts izmantot braukšanai pa
līdzeniem ceļiem. Braucot lejup stāvā nogāzē,
šai funkcijai var būt grūtības ievērot pareizu
distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim — tādā gadījumā brauciet īpaši piesardzīgi un esiet gatavs bremzēt.
Neizmantojiet adaptīvo kruīza kontroli, ja ar
automašīnu vedat smagu kravu vai ja automašīnai ir pievienota piekabe.
Piedziņas režīms nav pieejams
Piedziņas režīmu Off Road nevar atlasīt, ja ir
aktivizēta adaptīvā kruīza kontrole.
BRĪDINĀJUMS
•
Tā nav sadursmes novēršanas sistēma.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs, un viņam
ir jāiejaucas, ja sistēma nenosaka
priekšā braucošo transportlīdzekli.
•
Funkcija nebremzē, ja priekšā ir cilvēki
vai dzīvnieki, kā arī mazi transportlīdzekļi, piemēram, velosipēdi un motocikli. Tāpat tā nebremzē, ja tiek uztvertas zemas piekabes, pretī braucoši, lēni
vai stāvoši transportlīdzekļi un objekti.
•
Neizmantojiet funkciju prasīgās situācijās, piemēram, pilsētas satiksmē, krustojumos, uz slideniem vai applūdušiem ceļiem, šļūdonī, stiprā lietū/
sniegā, sliktas redzamības apstākļos,
uz līkumotiem ceļiem, paātrinājuma vai
bremzēšanas joslām.
Saistītā informācija
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (329 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(419 lpp.)
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
68
69
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Adaptive Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums. 335
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli
un adaptīvo kruīza kontroli*70
centrālajā displejā
Saistītā informācija
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (329 lpp.)
Kruīzkontrole (325 lpp.)
Kad vadītāja displejā ir atlasīta parastā kruīza
kontrole (CC71), to var pārslēgt uz adaptīvo
kruīza kontroli (ACC72), izmantojot centrālā
displeja funkciju skatu.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
•
ZAĻŠ pogas rādījums — adaptīvā kruīza
kontrole ir deaktivizēta, un parastā kruīza
kontrole ir iestatīta gaidīšanas režīmā.
•
PELĒKS pogas rādījums — parastā kruīza
kontrole ir deaktivizēta, un adaptīvā kruīza
kontrole ir iestatīta gaidīšanas režīmā.
Simbols vadītāja displejā norāda, ka ir aktīva
kruīza kontrole:
Kruīza kontrole
(CC)
A
A
A
BALTS simbols: Funkcija aktīva, PELĒKS simbols: Gaidīšanas režīms
70
71
72
336
Adaptīvā kruīza kontrole (ACC)
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Adaptīvās kruīza kontroles simboli
un ziņojumi*73
Vadītāja displejā un/vai vējstikla displejā* var
tikt rādīti vairāki simboli un paziņojumi par
adaptīvo kruīza kontroli (ACC74).
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Simbols ir BALTĀ krāsā
Automašīna uztur atmiņā saglabāto ātrumu.
Adaptive Cruise Contr.
Adaptīvajai kruīza kontrolei ir iestatīts gaidīšanas režīms.
Nav pieejams
Simbols ir PELĒKĀ krāsā
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Adaptive Cruise Contr.
Jāveic apkope
Simbols ir PELĒKĀ krāsā
Notīriet vējstiklu kameras un radiolokācijas bloka sensoru priekšā.
Vējstikla sensors
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
esošo taustiņu
.
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo
servisu.
Saistītā informācija
•
73
74
Adaptīvā kruīza kontrole* (329 lpp.)
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Adaptive Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums. 337
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Pilot Assist*75
Pilot Assist var palīdzēt vadītājam vadīt automašīnu starp joslas atdalošajām līnijām, kā arī
uzturēt vienmērīgu ātrumu un iepriekš atlasītu laika intervālu līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim.
Pilot Assist iepazīšana
Funkciju Pilot Assist galvenokārt paredzēts
izmantot uz ātrgaitas šosejām un tamlīdzīgiem
nozīmīgiem ceļiem, kur tā var nodrošināt komfortablāku braukšanu un relaksētāku autovadīšanas pieredzi.
Vadītājs atlasa vajadzīgo ātrumu un laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Pilot Assist skenē attālumu līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim un joslas atdalošajām līnijām uz ceļa virsmas, izmantojot
kameras bloku. Iepriekš iestatītais laika intervāls tiek saglabāts, automātiski regulējot
ātrumu, bet stūrēšanas palīgsistēma palīdz
noturēt automašīnu savā joslā.
Ja ir aktivizēta pagriezienu atbalsta funkcija*,
tā var ietekmēt arī automašīnas ātrumu.
Kamera un radiolokācijas bloks mēra attālumu līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim un nosaka
sānu marķējumus.
Kameras un radiolokācijas bloks
75
338
Pilot Assist regulē ātrumu, paātrinot automašīnas gaitu un bremzējot. Ir normāli, ja no bremzēm atskan zema skaņa, kad tās tiek izmantotas ātruma regulēšanai.
Attāluma nolasītāji
Pilot Assist cenšas:
Lasītāji, sānu marķējumi
•
Pilot Assist palīdz vadīt automašīnu, un jums
var būt jānobrauc daži kilometri ar Pilot Assist,
pirms būsiet pie tās pilnīgi pieradis. Ir svarīgi
cijas bloka darbības ierobežojumu dēļ
bremzēšana var notikt negaidīti vai nenotikt nemaz.
zināt par visiem funkcijas lietošanas veidiem
un ierobežojumiem, lai varētu droši lietot visas
tās priekšrocības.
•
braukt aiz priekšā braucošā transportlīdzekļa pa to pašu joslu, ievērojot vadītāja
iestatīto laika intervālu. Ja radiolokācijas
bloks priekšā neuztver nevienu transportlīdzekli, automašīna uztur vadītāja iestatīto
un saglabāto ātrumu. Tā notiek arī tad, ja
priekšā braucošā transportlīdzekļa ātrums
palielinās un pārsniedz saglabāto ātrumu.
Automašīnas pozīcija joslā
Kad funkcija Pilot Assist palīdz stūrēt, tā cenšas novietot automašīnu centrā starp redzamajiem ceļa apzīmējumiem. Lai braukšana
būtu plūstošāka, ieteicams automašīnai ļaut
atrast labu pozīciju. Vadītājs vienmēr var pielāgot pozīciju, vairāk stūrējot pats. Ir svarīgi, lai
vadītājs pārbaudītu, vai automašīna joslā ir
izvietota droši.
Ja Pilot Assist nenovieto automašīnu joslā piemērotā veidā, ieteicams Pilot Assist izslēgt vai
pārslēgt uz adaptīvo kruīza kontroli*.
vienmērīgi regulēt ātrumu. Situācijās, kad
nepieciešams strauji bremzēt, tas vadītājam jādara pašam. Tas jādara, ja ir lielas
ātruma atšķirības vai arī priekšējā automašīna strauji bremzē. Kameras un radiolokā-
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stūrēšanas palīdzība
Stūrēšanas palīdzības pašreizējo statusu norāda stūres
simbola krāsa:
• ZAĻA stūre norāda uz aktīvu
stūrēšanas palīdzības funkciju
• PELĒKA stūre (kā ilustrācijā) norāda uz
deaktivizētu stūrēšanas palīdzības funkciju.
Stūrēšanas palīgsistēma Pilot Assist ņem vērā
priekšā braucošā transportlīdzekļa ātrumu un
joslu marķējumus. Vadītājs var jebkurā laikā
ignorēt Pilot Assist ieteikumus par stūrēšanu
un stūrēt citā virzienā, piemēram, lai mainītu
joslu vai apbrauktu uz ceļa esošu šķērsli.
Ja Pilot Assist nevar viennozīmīgi interpretēt
joslu, piemēram, ja kameras un radiolokācijas
bloks neredz joslas sānu apzīmējumus, Pilot
Assist īslaicīgi deaktivizē stūrēšanas palīdzību,
bet to atsāk, ja joslu atkal var interpretēt, — lai
gan ātruma un distances kontroles funkcijas
paliek aktīvas. Kad funkcija tiek īslaicīgi deaktivizēta, stūre viegli ievibrējas, lai paziņotu vadītājam par šīm izmaiņām.
BRĪDINĀJUMS
Pilot Assist stūrēšanas palīdzība tiek automātiski deaktivizēta un atsākta bez iepriekšēja brīdinājuma.
Apaļi līkumi un ceļa sadalīšanās
Pilot Assist mijiedarbojas ar vadītāju, kuram
nav jāgaida stūrēšanas palīdzība no Pilot
Assist, bet gan vienmēr jābūt gatavam pašam
stūrēt vairāk, it sevišķi līkumos.
tiek deaktivizēta. Pēc tam Pilot Assist atkal ir
.
jāieslēdz, izmantojot stūres taustiņu
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
Lai Pilot Assist darbotos, vadītāja rokām jāatrodas uz stūres. Ir svarīgi, lai vadītājs braukšanas laikā vienmēr būtu aktīvs un uzmanīgs, jo
funkcija Pilot Assist nevar nolasīt visas situācijas un var tikt izslēgta un ieslēgta bez iepriekšēja brīdinājuma.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
Ja Pilot Assist nosaka, ka
vadītājs netur rokas uz stūres,
sistēma brīdina ar simbolu un
teksta ziņojumu vadītāja displejā, lai aicinātu vadītāju
aktīvi stūrēt automašīnu.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Kad automašīna tuvojas izbrauktuvei vai josla
sadalās, vadītājam ir jāstūrē uz vajadzīgo joslu,
lai Pilot Assist varētu noteikt vajadzīgo virzienu.
Rokas uz stūres
Ja pēc dažām sekundēm vadītāja rokas joprojām nav uz stūres, aicinājums aktīvi stūrēt
automašīnu tiek atkārtots un atskan skaņas
signāls.
Ja vēl pēc dažām sekundēm Pilot Assist nevar
noteikt vadītāja rokas uz stūres, brīdinājuma
signāls kļūst intensīvs un stūrēšanas funkcija
SVARĪGI
Vadītāja atbalsta komponentu apkopi
drīkst veikt tikai servisā — ieteicams autorizētā Volvo servisā.
}}
339
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
Pilot Assist* atlasīšana un aktivizēšana
(342 lpp.)
Sistēmas Pilot Assist*76 vadības
elementi
: samazina saglabāto ātrumu
Palielina laika intervālu līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem
Kopsavilkums par to, kā funkciju Pilot Assist
vada, izmantojot kreiso tastatūru uz stūres,
un kā funkcija tiek attēlota displejā.
Samazina laika intervālu līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem
•
•
•
Pilot Assist* attēlojuma režīms (341 lpp.)
•
Sistēmas Pilot Assist* vadības elementi
(340 lpp.)
Mērķa automašīnas simboli
•
Vadītāja atbalsta funkcijas brīdinājums
sadursmes riska gadījumā (352 lpp.)
Laika intervāla un priekšā braucošo transportlīdzekļu simbols
•
Mērķa maiņa ar vadītāja atbalsta funkciju
(353 lpp.)
Aktivizētas/deaktivizētas stūrēšanas palīdzības simbols
•
Laika intervāla iestatīšana līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim
(355 lpp.)
Pilot Assist* ierobežojumi (345 lpp.)
◀: pārslēdz no Pilot Assist uz adaptīvo
kruīza kontroli
Pilot Assist* simboli un ziņojumi
(348 lpp.)
•
Vadītāja atbalsta saglabātā ātruma iestatīšana (354 lpp.)
•
Automātiska bremzēšana ar vadītāja atbalsta funkciju (357 lpp.)
•
Apdzīšanas palīdzība* (351 lpp.)
Funkcijas simbols
Funkcijas taustiņi un simboli
▶: pārslēdz no adaptīvās kruīza kontroles*
uz Pilot Assist
Saistītā informācija
•
Pilot Assist* (338 lpp.)
: gaidīšanas režīmā — aktivizē Pilot
Assist un saglabā pašreizējo ātrumu
: aktīvajā režīmā — deaktivizē/
pārslēdz Pilot Assist gaidīšanas režīmā
: gaidīšanas režīmā aktivizē Pilot
Assist un atjauno saglabāto ātrumu un
laika intervālu
: palielina saglabāto ātrumu
76
340
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Pilot Assist*77 attēlojuma režīms
Turpmāk attēlā ir redzams, kā Pilot Assist var
tikt attēlots displejā dažādos kontekstos.
Ātrums
Laika intervāls
Sistēma Pilot Assist regulē
laika intervālu līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim, tikai ja distances attēlā
virs stūres simbola ir attēlots
transportlīdzekļa (1) simbols.
Iepriekšējā ilustrācijā ir attēlots, ka sistēma
Pilot Assist ir iestatīta uzturēt 110 km/h
(68 mph) ātrumu un ka priekšā nebrauc
neviens transportlīdzeklis, kuram varētu sekot.
Pilot Assist nenodrošina stūrēšanas palīdzību,
jo joslu atdalošās līnijas nevar noteikt.
Sistēmas Pilot Assist stūrēšanas palīdzības
funkcija ir aktīva, tikai ja stūres simbola (2)
krāsa ir mainījusies no PELĒKAS uz ZAĻU.
Braukšanas laikā
Tālāk sniegtajā ilustratīvajā piemērā ceļazīmju
informācijas funkcija (RSI78) informē vadītāju,
ka maksimālais pieļaujamais ātrums ir
130 km/h (80 mph).
Ātruma rādījums.
Saglabātais ātrums
Priekšā esošā transportlīdzekļa ātrums
Jūsu automašīnas pašreizējais ātrums
Iepriekšējā ilustrācijā ir attēlots, ka sistēma
Pilot Assist ir iestatīta uzturēt 110 km/h
(68 mph) ātrumu un vienlaikus sekot priekšā
braucošajam transportlīdzeklim, kas brauc ar
tādu pašu ātrumu.
Pilot Assist nenodrošina stūrēšanas palīdzību,
jo joslu atdalošās līnijas nevar noteikt.
77
78
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Road Sign Information
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 341
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Iepriekšējā ilustrācijā ir attēlots, ka sistēma
Pilot Assist ir iestatīta uzturēt 110 km/h
(68 mph) ātrumu un ka priekšā nebrauc
neviens transportlīdzeklis, kuram varētu sekot.
Pilot Assist nodrošina stūrēšanas palīdzību, jo
joslu atdalošās līnijas var noteikt.
Pilot Assist*79 atlasīšana un
aktivizēšana
Sistēma Pilot Assist ir vispirms jāatlasa un
pēc tam jāaktivizē, lai tā varētu kontrolēt
ātrumu un distanci un sniegt stūrēšanas palīdzību.
Saistītā informācija
•
•
Pilot Assist* (338 lpp.)
Pilot Assist* ierobežojumi (345 lpp.)
Iepriekšējā ilustrācijā ir attēlots, ka sistēma
Pilot Assist ir iestatīta uzturēt 110 km/h
(68 mph) ātrumu un vienlaikus sekot priekšā
braucošajam transportlīdzeklim, kas brauc ar
tādu pašu ātrumu.
Šeit Pilot Assist nodrošina arī stūrēšanas palīdzību, jo joslas atdalošās līnijas var noteikt.
Zaļas stūres simbols norāda, ka Pilot Assist sniedz
stūrēšanas palīdzību.
Lai varētu ieslēgt sistēmu Pilot Assist, jāievēro
šādi priekšnoteikumi.
342
•
Vadītāja drošības jostai jābūt piesprādzētai, un vadītāja durvīm — aizvērtām.
•
Joslu atdalošajām līnijām ir jābūt skaidrām, un automašīnai tās ir jānosaka.
•
Automašīnai priekšā piemērotā attālumā
jāatrodas transportlīdzeklim ("mērķa
transportlīdzeklim") vai pašreizējam ātrumam jābūt vismaz 15 km/h (9 mph).
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
•
Ātrums nedrīkst pārsniegt 140 km/h (87
mph).
Pilot Assist atkārtota aktivizēšana ar
pēdējo saglabāto ātrumu
•
•
Vadītājam ir jātur rokas uz stūres.
–
Automašīnai priekšā piemērotā attālumā
jāatrodas transportlīdzeklim ("mērķa
transportlīdzeklim") vai pašreizējam ātrumam jābūt vismaz 15 km/h (9 mph).
•
Automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu.
Braukšanas ātrumam jābūt vismaz
30 km/h (20 mph).
1.
Nospiediet ◀ (1) vai ▶ (3), lai ritinātu līdz
Pilot Assist
(4) simbolam.
> Simbols ir pelēkā krāsā — Pilot Assist ir
gaidīšanas režīmā.
2. Kad ir atlasīta sistēma Pilot Assist —
nospiediet pogu uz stūres
(2), lai aktivizētu.
> Simbols ir baltā krāsā — tiek iedarbināta sistēma Pilot Assist, un pašreizējais ātrums tiek saglabāts kā maksimālais ātrums.
79
80
Kad ir atlasīta sistēma Pilot Assist —
, lai aktivinospiediet pogu uz stūres
zētu.
> Vadītāja displejā esošie kruīza kontroles
apzīmējumi un simboli maina krāsu no
PELĒKAS uz BALTU − automašīna
atkal brauc ar pēdējo saglabāto ātrumu.
Pilot Assist*80 deaktivizēšana
Pilot Assist var deaktivizēt un izslēgt.
BRĪDINĀJUMS
Kad ātrums tiek atjaunots ar stūres taustiņu
, ir iespējams būtisks ātruma palielinājums.
1.
Saistītā informācija
•
•
•
Pilot Assist* (338 lpp.)
Pilot Assist* deaktivizēšana (343 lpp.)
Pilot Assist* ierobežojumi (345 lpp.)
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Simbols un indikatori kļūst pelēki —
Pilot Assist tiek iestatīta gaidīšanas
režīmā. Laika intervāla indikators un
mērķa transportlīdzekļa simbols, ja tas
ir aktivizēts, arī tiek izslēgts.
2. Nospiediet vadības taustiņu uz stūres ◀ (1)
vai ▶ (3), lai ieslēgtu citu funkciju.
> Vadītāja displeja simbols nodziest un
tiek izslēgts Pilot Assist (4) indikators,
tādējādi izdzēšot saglabāto maksimālo
ātrumu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 343
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
BRĪDINĀJUMS
•
•
Kad funkcija Pilot Assist atrodas gaidīšanas režīmā, vadītājam ir jāiejaucas un
jāstūrē automašīna, regulējot gan
ātrumu, gan distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Kad funkcija Pilot Assist atrodas gaidīšanas režīmā un automašīna pārāk pietuvojas priekšā braucošajam transportlīdzeklim, vadītāju par to brīdina distances brīdinājuma* funkcija.
Adaptīvās kruīza kontroles atlasīšana un
aktivizēšana* (332 lpp.)
•
•
Tiek nospiests bremžu pedālis.
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un
adaptīvo kruīza kontroli* centrālajā displejā
(336 lpp.)
•
Pagrieziena rādītāji tiek lietoti ilgāk par
1 minūti.
•
Adaptīvās kruīza kontroles ierobežojumi*
(335 lpp.)
•
Vadītājs saglabā ātrumu, kas ir lielāks par
saglabāto ātrumu ilgāk par 1 minūti.
•
Stūrēšanas palīdzības ar Pilot Assist* īslaicīga deaktivizācija (345 lpp.)
•
Sajūga pedālis ir nospiests
aptuveni 1 minūti — attiecas uz automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu.
•
81
82
BRĪDINĀJUMS
Automātiskas gaidīšanas režīmā vadītājs
tiek brīdināts ar skaņas signālu un ziņojumu vadītāja displejā.
•
Vadītāja iejaukšanās gaidīšanas
režīms
Adaptīvā kruīza kontrole* (329 lpp.)
•
•
Automātisks gaidīšanas režīms
Pilot Assist var īslaicīgi deaktivizēt un iestatīt
gaidīšanas režīmā. Tas var notikt, vadītājam
iejaucoties, vai automātiski.
Gaidīšanas režīms nozīmē, ka funkcija ir atlasīta vadītāja displejā, bet nav aktivizēta. Šajā
gadījumā Pilot Assist neregulē ātrumu vai distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kā arī nesniedz stūrēšanas palīdzību.
Pilot Assist tiek deaktivizēts un iestatīts gaidīšanas režīmā, ja tiek veikta kāda no tālāk
aprakstītajām darbībām.
Saistītā informācija
344
Pilot Assist*81 gaidīšanas režīms
Tad vadītājam ir jāregulē automašīnas
ātrums, pēc nepieciešamības jālieto
bremzes un jāievēro droša distance un
intervāls līdz citiem transportlīdzekļiem.
Automātiskais gaidīšanas režīms var tikt aktivizēts tālāk norādītajās situācijās.
•
Pārstāj darboties kāda no sistēmām, no
kurām ir atkarīga funkcija Pilot Assist, piemēram, stabilitātes kontroles/slīdes novēršanas sistēma 82.
•
•
•
•
•
•
•
Rokas nav uz stūres.
Pārnesumu pārslēgs tiek pārvietots pozīcijā N.
Vadītājs atver durvis.
Vadītājs atsprādzē drošības jostu.
Dzinēja apgriezieni ir pārāk mazi/lieli.
Viens vai vairāki riteņi zaudē saķeri.
Bremžu temperatūra ir pārāk augsta.
Ir ieslēgta stāvbremze.
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Electronic Stability Control
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
•
Kameras un radara bloku klāj, piemēram,
sniegs vai tā darbību traucē spēcīgs lietus
(kameras objektīvs/radio viļņi ir bloķēti).
•
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
Pilot Assist nevar noteikt, vai priekšā esošais transportlīdzeklis ir stāvošs transportlīdzeklis vai cits objekts, piemēram, ātrumvalnis;
•
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
priekšā esošais transportlīdzeklis nogriežas, tādējādi sistēmai Pilot Assist vairs nav
transportlīdzekļa, kuram sekot;
•
ātrums tiek samazināts zem 30 km/h
(20 mph) — attiecas tikai uz automašīnām
ar manuālo pārnesumkārbu;
Saistītā informācija
•
•
•
•
Pilot Assist* (338 lpp.)
Pilot Assist* atlasīšana un aktivizēšana
(342 lpp.)
Pilot Assist* deaktivizēšana (343 lpp.)
Pilot Assist* ierobežojumi (345 lpp.)
Stūrēšanas palīdzības ar Pilot
Assist*83 īslaicīga deaktivizācija
Pilot Assist stūrēšanas palīdzība var tikt īslaicīgi deaktivizēta un atsākta bez iepriekšēja
brīdinājuma.
Kad tiek lietoti pagrieziena rādītāji, Pilot Assist
stūrēšanas palīdzība tiek īslaicīgi deaktivizēta.
Kad pagrieziena rādītājs tiek izslēgts, stūrēšanas palīdzība tiek automātiski atkārtoti aktivizēta, ja joslas marķējumus vēl var noteikt.
Noteiktās situācijās funkcija Pilot Assist var
būt ierobežota.
Funkcija Pilot Assist ir palīglīdzeklis, kas var
palīdzēt vadītājam daudzās situācijās. Taču
vadītājs ir vienmēr atbildīgs par droša attāluma
ievērošanu līdz objektiem, kā arī noturēšanos
savā joslā.
Ja Pilot Assist nevar skaidri interpretēt joslu,
piemēram, ja kamera vai radara bloks nevar
saskatīt joslas malu līnijas, Pilot Assist īslaicīgi
deaktivizē stūrēšanas palīdzību — ātruma un
distances regulēšanas funkcijas paliek aktīvas.
Stūrēšanas palīdzība tiek atsākta, kad joslu
atkal var interpretēt. Šajās situācijās viegla
stūres ievibrēšanās var brīdināt vadītāju, ka
stūrēšanas palīdzība ir īslaicīgi deaktivizēta.
Saistītā informācija
•
•
•
•
83
84
Pilot Assist*84 ierobežojumi
Pilot Assist* (338 lpp.)
Pilot Assist* atlasīšana un aktivizēšana
(342 lpp.)
Pilot Assist* deaktivizēšana (343 lpp.)
Pilot Assist* ierobežojumi (345 lpp.)
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 345
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Noteiktās situācijās Pilot Assist stūrēšanas
palīdzības funkcijai var būt grūtības palīdzēt vadītājam pareizajā veidā vai tā var tikt
automātiski deaktivizēta — šajā gadījumā
nav ieteicams lietot Pilot Assist. Šādu
situāciju piemēri:
•
Vadītājam jāņem vērā arī šādi Pilot Assist
ierobežojumi:
•
joslu apzīmējumi ir neskaidri, nodiluši,
to trūkst, vai tie šķērso cits citu, vai ir
vairāki joslu apzīmējumu komplekti;
•
joslu dalījums mainās, piemēram,
joslas sadalās vai saplūst, ceļš piekļaujas vai sazarojas;
•
uz ceļa notiek remontdarbi un pēkšņas
izmaiņas, piemēram, joslas vairs neapzīmē pareizo maršrutu;
•
uz ceļa vai blakus tam atrodas malas
vai citas līnijas, kas nav joslu marķējumi, piemēram, ietves, ceļa virsmas
šuves vai remonta laukumi, barjeru
malas, ceļa apmales vai tumšas ēnas;
•
•
•
346
jums, fona apgaismojums, slapja
brauktuve u.c.
BRĪDINĀJUMS
josla ir šaura vai līkumota;
joslā ir risas vai bedrītes;
laika apstākļi ir slikti, piemēram, līst, lietus, snieg, ir migla vai slapjdraņķis vai
redzamību apgrūtina slikts apgaismo-
Nav uztvertas augstas ietves malas,
ceļus norobežojošās barjeras, īslaicīgi
šķēršļi (satiksmes ierobežošanas
konusi, drošības norobežojumi u.c.). Tie
var arī tikt uztverti nepareizi kā joslu
marķējumi, radot izrietošu risku automašīnai sadurties ar šādiem šķēršļiem.
Vadītājam jānodrošina, lai automašīna
atrastos pienācīgā attālumā no šādiem
šķēršļiem.
•
Kameras un radiolokācijas sensors
nespēj uztvert visus pretī braucošos
objektus un šķēršļus uz ceļa, piemēram, bedres, stāvošus šķēršļus vai
objektus, kas bloķē maršrutu pilnīgi vai
daļēji.
•
Sistēma Pilot Assist "neredz" gājējus,
dzīvniekus u.c.
•
Ieteicamais stūrēšanas spēks ir ierobežots — tas nozīmē, ka Pilot Assist
nevar vienmēr palīdzēt vadītājam stūrēt
un noturēt automašīnu savā joslā.
•
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar sistēmu Sensus Navigation*, šī funkcija
var izmantot informāciju no kartes
datiem, tādēļ tās darbības rezultāti var
būt atšķirīgi.
•
Sistēma Pilot Assist tiek izslēgta, ja no
ātruma atkarīgais stūres pastiprinātājs
darbojas ar samazinātu jaudu — piemēram, ja tas tiek dzesēts pārkaršanas
dēļ.
BRĪDINĀJUMS
Pilot Assist drīkst lietot, tikai ja abās joslas
malās ir uzkrāsotas skaidri redzamas joslas
sadalošās līnijas. Lietojot visos citos gadījumos, ir risks izraisīt sadursmi ar šķēršļiem,
ko funkcija nevar noteikt.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BRĪDINĀJUMS
•
•
•
Tā nav sadursmes novēršanas sistēma.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs, un viņam
ir jāiejaucas, ja sistēma nenosaka
priekšā braucošo transportlīdzekli.
Funkcija nebremzē, ja priekšā ir cilvēki
vai dzīvnieki, kā arī mazi transportlīdzekļi, piemēram, velosipēdi un motocikli. Tāpat tā nebremzē, ja tiek uztvertas zemas piekabes, pretī braucoši, lēni
vai stāvoši transportlīdzekļi un objekti.
Neizmantojiet funkciju prasīgās situācijās, piemēram, pilsētas satiksmē, krustojumos, uz slideniem vai applūdušiem ceļiem, šļūdonī, stiprā lietū/
sniegā, sliktas redzamības apstākļos,
uz līkumotiem ceļiem, paātrinājuma vai
bremzēšanas joslām.
Neizmantojiet Pilot Assist, ja ar automašīnu
vedat smagu kravu vai ja automašīnai ir pievienota piekabe.
PIEZĪME
Pilot Assist nevar aktivizēt, ja automašīnas
elektrosistēmai ir pievienota piekabe, velosipēdu bagāžnieks vai tamlīdzīga ierīce.
Piedziņas režīms nav pieejams
Off Road piedziņas režīmu nevar atlasīt, ja ir
aktivizēta funkcija Pilot Assist.
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Saistītā informācija
Vadītājam vienmēr ir iespēja labot vai pielāgot
Pilot Assist stūrēšanu, un viņš var pagriezt
stūri vajadzīgajā leņķī.
•
•
Stāvi ceļi un / vai smaga bagāža
•
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(290 lpp.)
•
Piedziņas režīmi* (452 lpp.)
Paturiet prātā, ka Pilot Assist galvenokārt ir
paredzēts izmantot braukšanai pa līdzeniem
ceļiem. Braucot lejup stāvā nogāzē, šai funkcijai var būt grūtības ievērot pareizu distanci līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim —
tādā gadījumā brauciet īpaši piesardzīgi un
esiet gatavs bremzēt.
Pilot Assist* (338 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(419 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 347
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Pilot Assist*85 simboli un ziņojumi
Vadītāja displejā un/vai vējstikla displejā* var
tikt rādīti vairāki simboli un paziņojumi par
Pilot Assist.
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Pelēkas stūres simbols
Norāda, ka stūrēšanas palīdzība ir deaktivizēta. Kad Pilot Assist sniedz stūrēšanas
palīdzību, stūres simbols ir zaļā krāsā.
Simbols, kas norāda, ka rokas jātur uz stūres
Sistēma nevar noteikt, vai vadītājs tur rokas uz stūres. Novietojiet rokas uz stūres
un aktīvi stūrējiet automašīnu.
Vējstikla sensors
Notīriet vējstiklu kameras un radiolokācijas bloka sensoru priekšā.
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
esošo taustiņu
.
Saistītā informācija
•
•
Pilot Assist* (338 lpp.)
Pilot Assist* ierobežojumi (345 lpp.)
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo
servisu.
85
348
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Atbalsts braukšanai
pagriezienos*86
Palīgsist. ātrai braukš. līkumos var palīdzēt
vadītājam samazināt ātrumu pirms asākiem
pagriezieniem, ja tiek aprēķināts, ka vadītāja
atbalsta funkcijā, piemēram, adaptīvajā kruīza
kontrolē* vai Pilot Assist* iestatītais ātrums ir
pārāk liels.
Kamēr funkcija samazina
automašīnas ātrumu, vadītāja
displejā tiek rādīts šis simbols.
Šis aprēķins tiek veikts, izmantojot informāciju
no kartes datiem automašīnas satelītnavigācijas sistēmā Sensus Navigation*. Kad pagrieziens ir izbraukts, automašīna atjauno iepriekš
iestatīto ātrumu.
Vadītājs var jebkurā laikā apturēt funkcijas darbību, izvēloties bremzēt vai izmantojot akseleratora pedāli.
BRĪDINĀJUMS
•
•
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
Saistītā informācija
•
Pagriezienu atbalsta funkcijas* aktivizēšana vai deaktivizēšana (350 lpp.)
•
Pagriezienu atbalsta funkcijas ierobežojumi* (350 lpp.)
•
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (329 lpp.)
Pilot Assist* (338 lpp.)
Piedziņas režīmi* (452 lpp.)
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Piedziņas režīmi
Atbalsts braukšanai pagriezienos ir atkarīgs no
iestatītā piedziņas režīma. Ja piedziņas režīma
atlasīšana nav pieejama, funkcija atlasa opciju
Komforts. Izmantojot opciju Dinamisks,
automašīna līkumus izbrauc ar sportiskām raksturiezīmēm un nedaudz spēcīgāku paātrinājumu, izbraucot no līkumiem.
86
Šī funkcija ir pieejama tikai noteiktos tirgos.
* Papildaprīkojums/piederums. 349
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Pagriezienu atbalsta funkcijas*
aktivizēšana vai deaktivizēšana
Pagriezienu atbalsta funkcijas
ierobežojumi*88
Pagriezienu atbalsta funkciju var aktivizēt kā
papildinājumu adaptīvajai kruīza kontrolei* vai
Pilot Assist*. Vadītājs var arī izvēlēties deaktivizēt šo funkciju.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
Noteiktās situācijās pagriezienu atbalsta
funkcija var būt ierobežota. Vadītājam ir
jāzina par tālāk aprakstītajiem ierobežojumiem.
• Pagriezienu atbalsta funkcijai var būt ierobežota veiktspēja uz mazākiem ceļiem un
vietās ar ciešu apbūvi.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Turpmākajās dzinēja iedarbināšanas reizēs
tiek atkārtoti aktivizēts pēdējais lietotais iestatījums vai arī tiek izmantoti iestatījumi, kas ir
veikti ar izmantoto atslēgu87 saistītajā vadītāja
profilā.
Saistītā informācija
•
Atbalsts braukšanai pagriezienos*
(349 lpp.)
•
Pagriezienu atbalsta funkcijas ierobežojumi* (350 lpp.)
87
88
89
350
•
Uz ceļiem, kas piekļaujas citam ceļam, un
krustojumos pagriezienu atbalsta funkcija
var tikt īslaicīgi izslēgta.
•
Ja satelītnavigācijas89 kartes dati nav
atjaunināti, pagriezienu atbalsta funkcijai
var būt ierobežota funkcionalitāte.
•
Ja satelītnavigācijas sistēmai89 nav sakaru
ar satelīta sistēmu, pagriezienu atbalsta
funkcijai var būt ierobežota funkcionalitāte.
•
Uz jauniem vai pārbūvētiem ceļiem kartes
dati var būt nepareizi.
•
Aprēķinot piemērotu ātrumu pagrieziena
izbraukšanai, netiek ņemts vērā samazinātas saķeres risks nelabvēlīgu laikapstākļu
vai ceļa stāvokļa dēļ.
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Saistītā informācija
•
Atbalsts braukšanai pagriezienos*
(349 lpp.)
•
Pagriezienu atbalsta funkcijas* aktivizēšana vai deaktivizēšana (350 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(419 lpp.)
Šīs opcijas ir atkarīgas no tirgus.
Šī funkcija ir pieejama tikai noteiktos tirgos.
Tikai ja ir instalēta Volvo satelītnavigācijas sistēma Sensus Navigation*.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Apdzīšanas palīdzība*
BRĪDINĀJUMS
Apdzīšanas palīdzība var palīdzēt autovadītājam, apdzenot citus transportlīdzekļus. Šo
funkciju var lietot ar adaptīvo kruīza kontroli*
vai Pilot Assist*.
Kad adaptīvā kruīza kontrole vai Pilot Assist
seko citam transportlīdzeklim un vadītājs
izrāda apdzīšanas nolūku, ieslēdzot pagrieziena rādītāju90, sistēmas palīdz, palielinot
ātrumu, pirms automašīna ir sasniegusi apdzīšanas joslu.
Pēc tam funkcija vēl nesamazina ātrumu, lai
izvairītos no pāragras bremzēšanas gadījumos, kad automašīna tuvojas lēnāk braucošam
transportlīdzeklim.
BRĪDINĀJUMS
90
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Funkcija paliek aktīva, līdz automašīna ir pilnībā apdzinusi otru transportlīdzekli.
Ņemiet vērā, ka šī funkcija var ieslēgties ne
tikai apdzīšanas laikā, bet arī citās situācijās, piemēram, ja ir ieslēgts pagrieziena
rādītājs, lai signalizētu par joslas maiņu vai
izbraukšanu uz cita ceļa — tādā gadījumā
automašīna īsu brīdi palielina ātrumu.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Apdzīšanas palīdzības lietošana
Apdzīšanas palīdzību var lietot ar adaptīvo
kruīza kontroli* vai Pilot Assist*. Lai varētu lietot apdzīšanas palīdzību, jāpiepildās vairākiem nosacījumiem.
Lai apdzīšanas palīgfunkciju varētu aktivizēt,
jāievēro šie priekšnosacījumi:
•
priekšā jāatrodas transportlīdzeklim
("mērķa transportlīdzeklim");
•
jūsu automašīnas pašreizējam ātrumam
ir jābūt vismaz 70 km/h (43 mph);
•
saglabātajam ātrumam jābūt pietiekami
lielam, lai apdzīšanas manevrs būtu drošs.
Lai ieslēgtu apdzīšanas palīdzību:
–
Ieslēdziet pagrieziena rādītāju.
Izmantojiet kreiso pagrieziena rādītāju
automašīnā ar stūri kreisajā pusē vai labo
pagrieziena rādītāju automašīnā ar stūri
labajā pusē.
> Tiek sākta apdzīšanas palīdzība.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
Apdzīšanas palīdzības lietošana (351 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (329 lpp.)
Pilot Assist* (338 lpp.)
Kreisā pagrieziena rādītāja pamirkšķināšana automobiļiem ar stūri kreisajā pusē vai labā pagrieziena rādītāja pamirkšķināšana automobiļiem ar stūri labajā pusē.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 351
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
BRĪDINĀJUMS
Lietojot apdzīšanas palīdzības sistēmu,
vadītājam ir jāņem vērā, ka apstākļu pēkšņas maiņas gadījumā ir iespējams nevēlams paātrinājums.
Tādēļ no dažām situācijām ir jāizvairās, piemēram:
•
automašīna tuvojas bremzēšanas
joslai, kas atrodas tajā pašā virzienā,
kurā parasti notiktu apdzīšana;
•
priekšā braucošais transportlīdzeklis
samazina ātrumu, pirms vadītāja automašīna ir iebraukusi apdzīšanas joslā;
•
apdzīšanas joslā ir lēna satiksmes
plūsma;
•
automašīnu ar stūri kreisajā pusē lieto
valstī, kurā kustība notiek pa ceļa
kreiso pusi (vai otrādi).
No šādām situācijām var izvairīties, īslaicīgi
iestatot adaptīvo kruīza kontroli vai Pilot
Assist gaidīšanas režīmā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
352
Apdzīšanas palīdzība* (351 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (329 lpp.)
Pilot Assist* (338 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles gaidīšanas
režīms* (333 lpp.)
Pilot Assist* gaidīšanas režīms (344 lpp.)
Vadītāja atbalsta funkcijas
brīdinājums sadursmes riska
gadījumā
Vadītāja atbalsta sistēmas adaptīvā kruīza
kontrole* un Pilot Assist* var brīdināt vadītāju,
ja distance līdz priekšā braucošajai automašīnai pēkšņi ir pārāk maza.
piņa un skaņas signāls, lai brīdinātu vadītāju,
ka nepieciešama tūlītēja iejaukšanās.
BRĪDINĀJUMS
Vadītāja atbalsta sistēmas brīdina tikai par
tiem transportlīdzekļiem, kurus noteicis tās
radara bloks — tādēļ brīdinājums var netikt
sniegts vai var tikt sniegts ar aizkavēšanos.
Negaidiet brīdinājumu. Bremzējiet atbilstoši situācijai.
Sadursmes brīdinājuma audio signāls un simbols
Skaņas signāls, ja ir sadursmes risks
Brīdinājuma signāls sadursmes riska gadījumā
Kameras un radiolokācijas bloka veikts
attāluma mērījums
Adaptīvā kruīza kontrole un Pilot Assist
izmanto aptuveni 40% no kājas bremžu
spēka. Ja automašīna jābremzē spēcīgāk,
nekā to spēj vadītāja atbalsta funkcija, un vadītājs nebremzē, tiek aktivizēta brīdinājuma lam-
Simbols par sadursmes brīdinājumu vējstiklā
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar vējstikla displeju*, brīdinājums tiek attēlots vējstiklā ar
mirgojošu simbolu.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
PIEZĪME
Intensīvas saules gaismas, atspulgu,
ekstremālu gaismas kontrastu vai saulesbriļļu lietošanas dēļ, kā arī tad, ja autovadītājs neskatās tieši uz priekšu, vizuālo brīdinājuma signālu vējstiklā var būt grūti atpazīt.
Mērķa maiņa ar vadītāja atbalsta
funkciju
BRĪDINĀJUMS
Ja vadītāja atbalsta funkcijas seko citam
transportlīdzeklim ar ātrumu, kas pārsniedz aptuveni 30 km/h (20 mph) un
mērķis tiek mainīts no braucoša transportlīdzekļa uz stāvošu, vadītāja atbalsta funkcijas ignorē stāvošo transportlīdzekli, tā
vietā palielinot ātrumu līdz saglabātajam.
Vadītāja atbalsta funkcijai Pilot Assist* un
adaptīvajai kruīza kontrolei* kombinācijā ar
automātisko pārnesumkārbu noteiktā ātrumā
ir pieejama mērķa maiņas funkcija.
Mērķa maiņa
•
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (329 lpp.)
Pēc tam vadītājam ir pašam jāiejaucas
un jābremzē.
Automātisks gaidīšanas režīms ar mērķa
maiņu
Vadītāja atbalsta funkcijas tiek atslēgtas un
iestatītas gaidīšanas režīmā:
Pilot Assist* (338 lpp.)
Distances brīdinājums* (378 lpp.)
Augšējais displejs* (142 lpp.)
•
kad ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph)
un vadītāja atbalsta funkcijas nevar
noteikt, vai mērķa objekts ir stāvošs transportlīdzeklis vai cits objekts, piemēram,
ātrumvalnis;
•
kad ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph)
un priekšā esošais transportlīdzeklis
nogriežas, tādējādi vadītāja atbalsta funkcijām vairs nav transportlīdzekļa, kuram
sekot.
Ja priekšā esošais mērķa transportlīdzeklis pēkšņi
veic pagriezienu, iespējams, ka priekšā atrodas stāvoši transportlīdzekļi.
Ja vadītāja atbalsta funkcijas seko citam transportlīdzeklim ar ātrumu, kas ir mazāks par
30 km/h (20 mph) un maina mērķi no kustīga
transportlīdzekļa uz stāvošu, vadītāja atbalsta
funkcijas sāk samazināt ātrumu, pielāgojoties
stāvošajam transportlīdzeklim.
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (329 lpp.)
Pilot Assist* (338 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 353
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Vadītāja atbalsta saglabātā ātruma
iestatīšana
Ātruma ierobežotāja, kruīza kontroles, adaptīvās kruīza kontroles* un Pilot Assist* funkcijām var iestatīt saglabāto ātrumu.
–
Iestatīto ātrumu var mainīt, īsi nospiežot
(1) vai
(2) vai tos
stūres taustiņus
nospiežot un turot.
Pilot Assist var sniegt stūrēšanas palīdzību no
gandrīz stāvošas pozīcijas līdz 140 km/h
(87 mph).
Īsi nospiežot: Ar katru piespiedienu
ātrums tiek mainīts ar +/- 5 km/h
(+/- 5 mph) soli.
Ņemiet vērā, ka viszemākais ieprogrammējamais ātrums ir 30 km/h (20 mph). Lai gan tā
spēj sekot citam transportlīdzeklim līdz 0
km/h, zemāku ātrumu par 30 km/h (20 mph)
nevar atlasīt/saglabāt.
•
Nospiežot un turot: Atlaidiet taustiņu,
kad ātruma indikators (3) ir sasniedzis
vajadzīgo ātrumu.
> Pēdējā taustiņa nospiešanas reizē sasniegtais ātrums tiek saglabāts atmiņā.
•
Gāzes pedāļa efekts
: palielina saglabāto ātrumu
: samazina saglabāto ātrumu
Saglabātais ātrums
Ja vadītājs palielina automašīnas ātrumu,
izmantojot gāzes pedāli, pirms tiek nospiests
(1), tad, nospiežot tausstūres taustiņš
tiņu, saglabātais ātrums tiek iestatīts par
braukšanas ātrumu ar noteikumu, ka taustiņa
nospiešanas brīdī vadītāja kāja atrodas uz
gāzes pedāļa.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu
− atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno
pēdējo atmiņā saglabāto ātrumu.
Iespējamais ātrums
Manuālā pārnesumkārba
Vadītāja atbalsta funkcijas var sekot citam
transportlīdzeklim ātrumā no 30 km/h
(20 mph) līdz 200 km/h (125 mph).
Pilot Assist var sniegt stūrēšanas palīdzību no
30 km/h (20 mph) līdz 140 km/h (87 mph).
Zemākais ieprogrammējamais ātrums ir
30 km/h (20 mph) — maksimālais ātrums ir
200 km/h (125 mph).
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
Ātruma ierobežotājs (319 lpp.)
Kruīzkontrole (325 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (329 lpp.)
Pilot Assist* (338 lpp.)
Automātiskā pārnesumkārba
Vadītāja atbalsta funkcijas var sekot citam
transportlīdzeklim ātrumā no 0 km/h līdz
200 km/h (125 mph).
354
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Laika intervāla iestatīšana līdz
priekšā braucošajam
transportlīdzeklim
Var iestatīt laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kas ir jāievēro adaptīvās kruīza kontroles*, Pilot Assist* un distances brīdinājuma* funkcijām.
Var izvēlēties dažādus laika
intervālus līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kas
tiek vadītāja displejā attēloti
kā 1-5 horizontālas līnijas – jo
vairāk līniju, jo ilgāks laika
intervāls. Viena līnija atbilst
aptuveni 1 sekundei līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, 5 līnijas — aptuveni 3
sekundēm.
PIEZĪME
Kad vadītāja displejā ir redzams automašīnas un stūres simbols, Pilot Assist seko
priekšā braucošajam transportlīdzeklim ar
iepriekš iestatītu laika intervālu.
Ja ir attēlots tikai stūres simbols, priekšā
piemērotā attālumā nav neviena transportlīdzekļa.
PIEZĪME
Ja vadītāja displejā ir attēlots simbols ar
divām automašīnām, adaptīvā kruīza kontrole seko priekšā braucošajam transportlīdzeklim, ievērojot iepriekš iestatītu laika
intervālu.
Ja ir attēlota tikai viena automašīna,
priekšā saprātīgā attālumā nav neviena
transportlīdzekļa.
Laika intervāla vadība.
Laika intervāla samazināšana
Laika intervāla palielināšana
Distances brīdinājums
–
Nospiediet stūres taustiņu (1) vai (2), lai
palielinātu vai samazinātu laika intervālu.
> Attāluma indikators (3) rāda pašreizējo
laika intervālu.
Adaptīvā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma noteiktās situācijās pieļauj ievērojamu
laika intervāla maiņu, lai automobilis varētu
sekot priekšējam transportlīdzeklim vienmērīgi
un viegli. Nelielā ātrumā, kad attālumi ir mazi,
adaptīvā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma nedaudz palielina laika intervālu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 355
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
PIEZĪME
•
Jo lielāks ātrums, jo lielāks aprēķinātais
attālums metros noteiktā laika intervālā.
•
Lietojiet tikai tādus laika intervālus,
kādi ir atļauti vietējos satiksmes noteikumos.
•
Ja pēc laika intervāla aktivizēšanas
vadītāja atbalsta funkcijas nepalielina
ātrumu, iespējams, laika distance līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim
ir mazāka nekā iestatītā laika distance.
BRĪDINĀJUMS
•
Izmantojiet tikai tādu laika distanci, kas
ir piemērota pašreizējiem satiksmes
apstākļiem.
•
Vadītājam ir jāņem vērā, ka īsa laika
distance ierobežo laiku, kas vadītājam
ir pieejams, lai reaģētu un rīkotos
negaidītā satiksmes situācijā.
•
•
Distances brīdinājums* (378 lpp.)
Augšējais displejs* (142 lpp.)
Braukšanas režīmi, lietojot laika
intervālu līdz priekšā braucošajiem
transportlīdzekļiem
Vadītājs var atlasīt dažādus braukšanas stilus,
kā vadītāja atbalsta funkcija ievēro iepriekš
iestatīto laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Atlasi veic, izmantojot piedziņas režīma vadības slēdzi DRIVE MODE.
Atlasiet vienu no šīm opcijām:
• Eco — vadītāja atbalsta funkcija koncentrējas uz labu degvielas ekonomiju, kas
nozīmē ilgāku laika intervālu līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim.
• Comfort — vadītāja atbalsta funkcija koncentrējas uz plūstošu iestatītā laika intervāla ievērošanu līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim.
• Dynamic* — vadītāja atbalsta funkcija
koncentrējas uz precīzu iestatītā laika
intervāla ievērošanu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kas noteiktos gadījumos var nozīmēt straujāku ātruma palielināšanu/bremzēšanu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
356
Braukšanas režīmi, lietojot laika intervālu
līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem (356 lpp.)
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (329 lpp.)
Pilot Assist* (338 lpp.)
Saistītā informācija
•
Laika intervāla iestatīšana līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim (355 lpp.)
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
Piedziņas režīmi* (452 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Automātiska bremzēšana ar
vadītāja atbalsta funkciju
BRĪDINĀJUMS
Vadītāja atbalsta sistēmām adaptīvajai kruīza
kontrolei* un Pilot Assist* ir speciāla bremzēšanas funkcija, kas darbojas lēnā satiksmē un
stāvot. Dažās situācijās tiek ieslēgta stāvbremze, lai noturētu stāvošu automašīnu uz
vietas.
Bremzēšanas funkcija lēnā satiksmē
un stāvot
Vairākas reizes veicot īslaicīgu apstāšanos,
piemēram, lēnas satiksmes vai luksofora signālu dēļ, braukšana tiek automātiski atsākta, ja
apstāšanās ilgums nepārsniedz
apmēram 3 sekundes — ja nepieciešams
ilgāks laiks, pirms priekšā esošais transportlīdzeklis atsāk kustību, tad vadītāja atbalsta
funkcija tiek iestatīta gaidīšanas režīmā ar
automātiskas bremzēšanas funkciju.
–
Funkciju var atkārtoti aktivizēt kādā no
šiem veidiem:
•
•
Nospiediet stūres vadības taustiņu
Nospiediet akseleratora pedāli.
> Funkcija atsāk sekot priekšā esošajam
transportlīdzeklim, ja tas sāk braukt uz
priekšu aptuveni 6 sekunžu laikā.
Kad ātrums tiek atjaunots ar stūres taus, ir iespējams būtisks ātruma palietiņu
linājums.
BRĪDINĀJUMS
Vadītāja atbalsta sistēmas brīdina tikai par
tiem šķēršļiem, kurus noteicis tās radara
bloks — tādēļ brīdinājums var netikt
sniegts vai var tikt sniegts ar aizkavēšanos.
•
Negaidiet brīdinājumu vai iejaukšanos.
Bremzējiet atbilstoši situācijai.
PIEZĪME
Vadītāja atbalsta funkcijas var noturēt
automašīnu uz vietas maksimāli 5 minūtes
— pēc tam ieslēdzas stāvbremze un funkcija izslēdzas.
Lai vadītāja atbalsta funkcijas varētu aktivizēt atkārtoti, jāatbrīvo stāvbremze.
.
Automātiskās bremzēšanas pārtraukšana
Dažās situācijās automātiskā bremzēšana tiek
pārtraukta, ja automašīna tiek apturēta, un
funkcijai tiek ieslēgts gaidīšanas režīms. Tas
nozīmē, ka bremzes tiek atbrīvotas un automašīna var sākt ripot — tādēļ vadītājam jāiejaucas un pašam jābremzē, lai noturētu automašīnu uz vietas.
Tā var notikt šādās situācijās:
•
•
•
•
Vadītājs novieto kāju uz bremžu pedāļa.
Tiek ieslēgta stāvbremze.
Pārnesumu pārslēgsvira tiek pārvietota
pozīcijā P, N vai R.
Vadītājs iestata adaptīvo kruīza kontroli vai
Pilot Assist gaidīšanas režīmā.
Automātiska stāvbremzes
aktivizēšana
Stāvbremze tiek ieslēgta, ja funkcija notur
automašīnu uz vietas ar darba bremzēm un:
•
Vadītājs atver durvis vai atsprādzē savu
drošības jostu.
•
Funkcija ir noturējusi automašīnu uz vietas
ilgāk par aptuveni 5 minūtēm.
•
•
Bremzes ir pārkarsušas.
Vadītājs izslēdz dzinēju.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (329 lpp.)
Pilot Assist* (338 lpp.)
Bremžu funkcijas (433 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 357
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas (LKA91)
mērķis ir palīdzēt vadītājam samazināt risku,
ka automašīna var nejauši izbraukt no savas
joslas, braucot pa automaģistrālēm un līdzīgiem galvenajiem ceļiem.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija stūrē automašīnu atpakaļ savā joslā un/vai brīdina vadītāju ar stūres vibrāciju.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija ir aktīva
braukšanas ātruma intervālā 65–200 km/h
(40–125 mph) uz ceļiem ar skaidri redzamām
sānu līnijām.
Kamera uztver ceļa/joslas sānu līnijas.
Šī funkcija var nebūt pieejama uz šauriem
ceļiem — tādā gadījumā tai tiek ieslēgts gaidīšanas režīms. Šī funkcija kļūst atkal pieejama,
kad ceļš ir pietiekoši plats.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija brīdina, izmantojot
stūres vibrāciju.
Atkarībā no iestatījumiem joslas saglabāšanas
palīgfunkcija darbojas, kā norādīts tālāk.
• Palīdzība aktivizēts: kad automašīna
tuvojas joslas sānu līnijai, funkcija aktīvi
stūrē to atpakaļ tās joslā, piemērojot
nelielu stūres griezes momentu.
• Brīdināj. aktivizēts: ja automašīna gatavojas šķērsot joslas līniju, vadītājs tiek brīdināts ar stūres vibrāciju.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija stūrē automašīnu
atpakaļ savā joslā.
91
358
Lane Keeping Aid
Ir iespējams arī variants, kurā gan stūrēšanas
palīdzība, gan brīdinājums tiek aktivizēts vienlaikus.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
PIEZĪME
Ja ir ieslēgti pagrieziena rādītāji, joslas
ievērošanas palīgfunkcija nestūrē un neaktivizē brīdinājumus.
•
•
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija
neiejaucas
Ja vadītājs netur rokas uz
stūres, atskan brīdinājuma
signāls un ir redzams ziņojums ar aicinājumu vadītājam
aktīvi stūrēt automašīnu:
BRĪDINĀJUMS
• Lane Keeping Aid Stūrējiet
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
Ja vadītājs seko norādei un sāk stūrēt, funkcija
tiek iestatīta gaidīšanas režīmā un tiek rādīts
šāds ziņojums:
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
• Lane Keeping Aid Gaidīšanas režīms,
līdz tiek sākta stūrēšana
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija neieslēdzas asos
iekšmalas līkumos.
Dažās situācijās joslas saglabāšanas palīgfunkcija atļaus šķērsot sānu līnijas, neiejaucoties ar stūrēšanas palīgsistēmu vai brīdinājumu, — piemēram, izmantojot pagrieziena
rādītājus vai ja automašīnai ir atļauts pagriezienos šķērsot marķējuma līniju.
Rokas uz stūres
Lai darbotos stūrēšanas palīdzība ar joslas
saglabāšanas palīgsistēmu, vadītājam ir jātur
rokas uz stūres, ko sistēma turpinās kontrolēt.
Funkcija nav pieejama, līdz vadītājs atkal sāk
stūrēt automašīnu.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
Joslu palīdzības funkcijas aktivizēšana vai
deaktivizēšana (360 lpp.)
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas ierobežojumi (360 lpp.)
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas simboli
un paziņojumi (362 lpp.)
359
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Joslu palīdzības funkcijas
aktivizēšana vai deaktivizēšana
Funkcija Lane Keeping Aid (LKA) (LKA92) ir
neobligāta — vadītājs var izvēlēties šo funkciju aktivizēt vai deaktivizēt.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
Joslu palīdzības opcijas atlasīšana
Vadītājs var atlasīt, kā sistēma Lane Keeping
Aid (LKA93) reaģē, ja automašīna izbrauc no
joslas.
1. Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe.
2. Situācijā Lane Keeping Aid režīms atlasiet, kā funkcijai reaģēt:
• Palīdzība — sniedz stūrēšanas palīdzību, nebrīdinot vadītāju
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
• Brīdināj. — vadītājs tiek brīdināts tikai
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
• Abi — vadītājs tiek brīdināts gan ar stū-
Saistītā informācija
•
•
Joslu palīdzības opcijas atlasīšana
(360 lpp.)
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas ierobežojumi (360 lpp.)
92
93
94
360
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
(358 lpp.)
Lane Keeping Aid
Lane Keeping Aid
Lane Keeping Aid
ar stūres vibrāciju.
res vibrāciju, gan ar stūrēšanas palīdzības sistēmas iejaukšanos.
Saistītā informācija
•
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
(358 lpp.)
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas
ierobežojumi
Noteiktos apgrūtinātas braukšanas apstākļos
joslas ievērošanas palīgfunkcija (LKA94) var
nespēt pareizi palīdzēt vadītājam. Tādos gadījumos ieteicams šo funkciju izslēgt.
Šādu apstākļu piemēri:
•
•
•
•
•
ceļu remonta darbi;
apledojuši ceļi;
sliktas kvalitātes brauktuves;
ļoti "sportisks" braukšanas stils;
slikti laika apstākļi ar samazinātu redzamību;
•
ceļi ar neskaidrām sānu līnijām vai bez
tām;
•
asas malas vai līnijas, kas nav joslu sānu
līnijas;
•
ja no ātruma atkarīgais stūres pastiprinātājs darbojas ar samazinātu jaudu — piemēram, ja tas tiek dzesēts pārkaršanas
dēļ.
Funkcija nevar noteikt barjeras, margas vai
tamlīdzīgus šķēršļus šosejas malā.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Saistītā informācija
•
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
(358 lpp.)
•
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(290 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(419 lpp.)
361
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas
simboli un paziņojumi
nas palīgfunkciju (LKA95). Tālāk ir sniegti daži
piemēri.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un paziņojumi saistībā ar joslas ievērošaSimbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Vadītāja atbalsta sist.
Sistēma nedarbojas pareizi. Ir jāsazinās ar servisuA.
Samaz. funkcionalitāte. Jāveic apkope
Vējstikla sensors
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu
95
362
Lane Keeping Aid
Kameras spēja redzēt automašīnas priekšā esošo ceļa posmu ir ierobežota.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Lane Keeping Aid
Stūrēšanas palīgsistēma LKA nedarbojas, ja vadītājs netur rokas uz stūres.
Ievērojiet instrukcijas un stūrējiet automašīnu.
Stūrējiet
Lane Keeping Aid
Gaidīšanas režīms, līdz tiek sākta stūrēšana
A
LKA tiek iestatīta gaidīšanas režīmā, līdz vadītājs atkal sāk stūrēt automašīnu.
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
esošo taustiņu
.
Ja ziņojums tiek parādīts atkal, sazinieties ar
servisuA.
Saistītā informācija
•
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
(358 lpp.)
•
Joslas ievērošanas palīgfunkcijas attēlojuma režīms (364 lpp.)
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas ierobežojumi (360 lpp.)
363
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Joslas ievērošanas palīgfunkcijas
attēlojuma režīms
Nav pieejama
Vadītāja displejā joslas ievērošanas palīgfunkcija (LKA96) tiek vizualizēta ar simboliem, kas
ir atkarīgi no situācijas.
Tālāk ir sniegti daži simbolu
piemēri un aprakstītas situācijas, kurās tie tiek attēloti:
Saistītā informācija
Nav pieejama — simbola joslas sānu līnijas ir
PELĒKĀ krāsā.
Pieejama
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija nespēj
uztvert joslas sānu līnijas, ātrums ir pārāk
zems vai ceļš ir pārāk šaurs.
Stūrēšanas palīgsistēmas rādījums/
brīdinājums
Pieejama — simbola joslas sānu līnijas ir BALTĀ
krāsā.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija uztver vienu
vai abas joslas sānu līnijas.
Stūrēšanas palīgsistēma/brīdinājums — simbola
joslas sānu līnijas ir KRĀSAINAS.
96
364
Lane Keeping Aid
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija norāda, ka
sistēma sniedz brīdinājumu un/vai mēģina iestūrēt automašīnu atpakaļ joslā.
•
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
(358 lpp.)
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas ierobežojumi (360 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stūrēšanas palīdzība sadursmes
riska gadījumā
Funkcija Sadursmes novēršanas palīdzība
var palīdzēt vadītājam samazināt risku, ka
automašīna netīši izbrauks no tās joslas
un/vai izraisīs sadursmi ar citu transportlīdzekli vai šķērsli, aktīvi stūrējot automašīnu
atpakaļ tās joslā un/vai veicot izvairīšanās
manevru.
Funkcija sastāv no šīm apakšfunkcijām:
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks izbraukt no
joslas
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas sadursmes risks
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir aizmugurējas
sadursmes risks*
Pēc automātiskas nostrādāšanas vadītājam
par to tiek paziņots ar teksta ziņojumu:
Sadursmes novēršanas palīdzība Autom.
iejaukšanās
BRĪDINĀJUMS
•
•
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
Stūrēšanas palīdzības funkcijas sadursmes riska gadījumā aktivizēšana vai
deaktivizēšana (366 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks izbraukt no
joslas (366 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas sadursmes risks (367 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir aizmugurējas
sadursmes risks* (368 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi sadursmes riska gadījumā (369 lpp.)
•
Simboli un ziņojumi stūrēšanas palīdzībai
sadursmes riska gadījumā (370 lpp.)
PIEZĪME
Lēmumus par automašīnas vadību vienmēr
uzņemas vadītājs — automašīna nekad
nevar pārņemt kontroli.
* Papildaprīkojums/piederums. 365
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stūrēšanas palīdzības funkcijas
sadursmes riska gadījumā
aktivizēšana vai deaktivizēšana
PIEZĪME
Kad funkcija Sadursmes novēršanas
palīdzība tiek deaktivizēta, visas apakšfunkcijas tiek izslēgtas:
Stūrēšanas palīdzības funkcija ir neobligāta
— vadītājs var izvēlēties to aktivizēt vai deaktivizēt.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Šī funkcija tiek automātiski aktivizēta katrā
dzinēja iedarbināšanas reizē97.
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks novirzīties no joslas
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas
sadursmes risks
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir aizmugures
sadursmes risks*
Lai gan šo funkciju var deaktivizēt, ir ieteicams, lai tā vienmēr būtu aktivizēta, jo vairākumā gadījumu tā uzlabo braukšanas
drošību.
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks
izbraukt no joslas
Stūrēšanas palīdzības funkcijai ir vairākas
apakšfunkcijas. Tās apakšfunkcija Stūrēšanas
palīdzība, ja pastāv risks nobraukt no ceļa, var
palīdzēt vadītājam samazināt risku, ka automašīna nejauši nobrauks no ceļa, aktīvi stūrējot automašīnu atpakaļ uz ceļa.
Funkcijai ir divi aktivizācijas un iejaukšanās
līmeņi:
•
•
Tikai stūrēšanas palīdzība
Stūrēšanas palīdzība ar bremzēšanu
Tikai stūrēšanas palīdzība
Saistītā informācija
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska
gadījumā (365 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi sadursmes riska gadījumā (369 lpp.)
Iejaukšanās ar stūrēšanas palīdzību
97
366
Noteiktos tirgos tiek atkārtoti aktivizēts iestatījums, kas bija aktīvs dzinēja izslēgšanas brīdī.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stūrēšanas palīdzība ar bremzēšanu
aktīvi vada automašīnu, funkcijas aktivizācija
tiek aizkavēta.
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas
sadursmes risks
Saistītā informācija
Stūrēšanas palīdzības funkcijai ir vairākas
apakšfunkcijas. Stūrēšanas palīdzība, ja ir
frontālas sadursmes risks, var palīdzēt izklaidīgam vadītājam, kas nav ievērojis, ka automašīna iebrauc pretējā joslā.
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska
gadījumā (365 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi sadursmes riska gadījumā (369 lpp.)
Iejaukšanās ar stūrēšanas palīdzību un bremzēšanu
Iejaukšanās ar bremzēšanu palīdz situācijās,
kurās tikai ar stūrēšanas palīdzību nepietiek.
Bremzēšanas spēks tiek automātiski pielāgots
atkarībā no attiecīgā brīža situācijas.
Šī funkcija ir aktīva braukšanas ātruma intervālā 65–140 km/h (40–87 mph) uz ceļiem ar
skaidri redzamiem joslu marķējumiem/līnijām.
Kamera skenē ceļa malas un krāsotās sānu
līnijas. Ja automašīna gatavojas nobraukt no
ceļa, tā tiek stūrēta atpakaļ uz ceļa; ja ar stūrēšanas iejaukšanos nepietiek, lai izvairītos no
ceļa malas šķērsošanas, tiek aktivizētas arī
bremzes.
Tomēr šī funkcija neiejaucas ar stūrēšanas
palīdzību un bremzēšanu, ja tiek lietoti pagrieziena rādītāji. Ja funkcija konstatē, ka vadītājs
Šī funkcija var palīdzēt, virzot automašīnu atpakaļ tās
joslā.
Pretimbraucoši transportlīdzekļi
Jūsu automašīna
Vienlaikus ar stūrēšanas iejaukšanās funkcijas
aktivizēšanu tiek aktivizēts arī sadursmes brīdinājums, lai atbalstītu vadītāju. Tomēr sadursmes brīdinājuma funkcijā ietvertais bremžu
impulss netiks aktivizēts.
}}
367
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Šī funkcija ir aktīva braukšanas ātruma intervālā 60–140 km/h (37–87 mph) uz ceļiem ar
skaidri redzamiem joslu marķējumiem/līnijām.
Ja automašīna tūlīt izbrauks no savas joslas un
vienlaikus tuvojas pretimbraucošs transportlīdzeklis, šī funkcija var palīdzēt vadītājam iestūrēt automašīnu atpakaļ tās joslā.
Tomēr šī funkcija neiejaucas ar stūrēšanas
palīdzību, ja tiek lietots pagrieziena rādītājs. Ja
funkcija konstatē, ka vadītājs aktīvi vada automašīnu, funkcijas aktivizācija tiek aizkavēta.
Stūrēšanas palīdzība, ja ir
aizmugurējas sadursmes risks*
vadītājam iestūrēt automašīnu atpakaļ tās
joslā.
Stūrēšanas palīdzības funkcijai ir vairākas
apakšfunkcijas. Stūrēšanas palīdzība, ja ir aizmugurējas sadursmes risks, var palīdzēt vadītājam, kas nav ievērojis, ka automašīna tūlīt
izbrauks no savas joslas, ja no aizmugures vai
aklās zonas vienlaikus tuvojas pretimbraucošs transportlīdzeklis.
Šī funkcija pat var palīdzēt, ja vadītājs ar
nolūku pārkārtojas citā joslā, izmantojot
pagriezienu rādītājus, bet nav ievērojis, ka
tuvojas cits transportlīdzeklis.
Stūrēšanas iejaukšanās funkcijas darbības
laikā lukturi durvju spoguļos mirgo neatkarīgi
no tā, vai BLIS98 funkcija ir aktivizēta.
Saistītā informācija
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska
gadījumā (365 lpp.)
•
Vadītāja atbalsta funkcijas brīdinājums
sadursmes riska gadījumā (352 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi sadursmes riska gadījumā (369 lpp.)
Šī funkcija ir aktīva braukšanas ātruma intervālā 60–140 km/h (37–87 mph) uz ceļiem ar
skaidri redzamiem joslu marķējumiem/līnijām.
Saistītā informācija
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska
gadījumā (365 lpp.)
•
•
BLIS* (372 lpp.)
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi sadursmes riska gadījumā (369 lpp.)
Šī funkcija var palīdzēt, stūrējot automašīnu atpakaļ
tās joslā.
Cits transportlīdzeklis aklajā zonā
Jūsu automašīna
Ja automašīna tūlīt izbrauks no savas joslas,
kamēr aklajā zonā ir cits transportlīdzeklis vai
kamēr cits transportlīdzeklis strauji tuvojas
blakusesošajā joslā, šī funkcija var palīdzēt
98
368
Blind Spot Information
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stūrēšanas palīdzības
ierobežojumi sadursmes riska
gadījumā
Šādās apgrūtinātas braukšanas situācijās
funkcija var nespēt palīdzēt vadītājam pareizi.
Tādos gadījumos ieteicams izslēgt šo funkciju.
Noteiktās situācijās šai funkcijai var būt ierobežota funkcionalitāte vai tā var neiejaukties,
piemēram, tālāk norādītajos gadījumos:
• attiecībā uz nelieliem transportlīdzekļiem,
piemēram, motocikliem;
•
ja automašīnas lielākā daļa ir iebraukusi
blakusesošajā joslā;
•
ceļi/joslas ar neskaidrām sānu līnijām vai
bez tām
•
•
Saistītā informācija
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska
gadījumā (365 lpp.)
ja automašīnas ātrums neatbilst diapazonam 60–140 km/h (37–87 mph);
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks izbraukt no
joslas (366 lpp.)
ja no ātruma atkarīgais stūres pastiprinātājs darbojas ar samazinātu jaudu — piemēram, ja tas tiek dzesēts pārkaršanas
dēļ.
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas sadursmes risks (367 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir aizmugurējas
sadursmes risks* (368 lpp.)
Citas prasīgas situācijas var būt šādas:
•
•
•
•
•
•
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
ceļu remonta darbi;
apledojuši ceļi;
šauri ceļi;
sliktas kvalitātes brauktuves;
ļoti "sportisks" braukšanas stils;
slikti laika apstākļi ar samazinātu redzamību.
* Papildaprīkojums/piederums. 369
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Simboli un ziņojumi stūrēšanas
palīdzībai sadursmes riska
gadījumā
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un paziņojumi saistībā ar stūrēšanas
palīgfunkciju. Tālāk ir sniegti daži piemēri.
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Sadursmes novēršanas palīdzība
Ja funkcija ir aktivizēta, vadītājam tiek rādīts ziņojums, ka sistēma ir aktivizēta.
Autom. iejaukšanās
Vējstikla sensors
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
esošo taustiņu
.
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo
servisu.
Saistītā informācija
370
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska
gadījumā (365 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi sadursmes riska gadījumā (369 lpp.)
Kameras spēja redzēt automašīnas priekšā esošo ceļa posmu ir ierobežota.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Rear Collision Warning*99
BRĪDINĀJUMS
Warning100
Funkcija Rear Collision
(RCW)
var palīdzēt vadītājam izvairīties no aizmugures sadursmēm.
Funkcija var brīdināt aizmugurē braucošo
transportlīdzekļu vadītājus par tūlīt gaidāmu
sadursmi ar pagrieziena rādītāju intensīvu mirgošanu.
Ja ātrums ir mazāks par 30 km/h (20 mph) un
funkcija uzskata, ka pastāv aizmugures sadursmes risks, drošības jostu spriegotāji var
nospriegot priekšējās drošības jostas. Sistēma
Whiplash Protection System tiek aktivizēta arī
sadursmes gadījumā.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Dažos gadījumos RCW (Rear Collision
Warning) var nespēt palīdzēt vadītājam, ja
rodas sadursmes risks.
Tā var notikt, piemēram:
•
pārāk vēlu tiek uztverts transportlīdzeklis,
kas tuvojas no aizmugures;
•
transportlīdzeklis, kas tuvojas no aizmugures, pēdējā brīdī maina joslu;
•
automašīnas elektrosistēmai ir pievienota
piekabe, velosipēdu bagāžnieks vai tamlīdzīga ierīce — šajā gadījumā funkcija tiek
deaktivizēta automātiski.
PIEZĪME
Dažos tirgos RCW nebrīdina ar pagrieziena indikatoriem vietējo satiksmes noteikumu dēļ — tādos gadījumos šī funkcijas
daļa tiek deaktivizēta.
Saistītā informācija
•
•
•
99 Brīdinājums par aizmugures sadursmi
100Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
101 Brīdinājums par aizmugures sadursmi.
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Tieši pirms sadursmes no aizmugures šī funkcija var aktivizēt arī darba bremzes, lai samazinātu automašīnas paātrinājumu sadursmes
laikā. Tomēr bremzes tiek aktivizētas tikai tad,
ja automašīna stāv. Nospiežot gāzes pedāli,
uzreiz tiek atlaista kājas bremze.
Šī funkcija tiek automātiski aktivizēta katrā
dzinēja iedarbināšanas reizē.
•
Rear Collision Warning*101
ierobežojumi
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
Rear Collision Warning* ierobežojumi
(371 lpp.)
Whiplash Protection System (45 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 371
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
PIEZĪME
Sistēmas Rear Collision Warning* brīdinājums ar pagrieziena rādītājiem tiek deaktivizēts, ja sadursmes brīdinājuma attālums
funkcijai City Safety tiek iestatīts uz viszemāko līmeni "Novēlota".
BLIS*
Funkcija BLIS102 palīdz vadītājam noteikt
transportlīdzekļus, kas atrodas pa diagonāli
aizmugurē no automašīnas un tās sānos, lai
sniegtu palīdzību intensīvā satiksmē uz
ceļiem ar vairākām joslām katrā virzienā.
Taču drošības jostu spriegošanas un bremzēšanas funkcijas joprojām darbojas.
PIEZĪME
BLIS darbības princips
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Aklā punkta zona
Ātri tuvojošamies transportlīdzekļu zona
Sistēmai paredzēts reaģēt, kad:
Saistītā informācija
•
•
Rear Collision Warning* (371 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(419 lpp.)
Sistēmas City Safety brīdinājuma attāluma
iestatīšana (301 lpp.)
102 Blind
372
BLIS lampiņas atrašanās vieta
BLIS ir vadītāja palīglīdzeklis, kura mērķis ir
brīdināt par:
•
transportlīdzekļiem automašīnas "aklajā
zonā";
•
transportlīdzekļiem, kas automašīnai
strauji tuvojas pa blakus esošo kreiso un
labo joslu.
•
•
automašīnu apdzen citi transportlīdzekļi;
automašīnai strauji tuvojas cits transportlīdzeklis.
Ja BLIS uztver transportlīdzekli 1. zonā vai
transportlīdzekli, kas strauji tuvojas 2. zonā,
attiecīgās puses sānu spoguli esošā indikatora
lampiņa nepārtraukti izgaismojas. Ja vadītājs
ieslēdz pagrieziena rādītāju, kas atrodas tajā
pašā pusē, kurā brīdinājums, tad indikatora
lampiņa pārstāj nepārtraukti izgaismoties un
sāk mirgot ar spilgtāku gaismu.
Spot Information
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BLIS ir aktīva, kad vadītāja transportlīdzeklis
brauc ar ātrumu, kas pārsniedz 10 km/h
(6 mph).
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
Ja apdzenošo vai apsteidzošo transportlīdzekļu ātruma atšķirība pārsniedz 15 km/h
(9 mph), BLIS nereaģē.
PIEZĪME
Lampiņa iedegas tajā automašīnas pusē,
kurā sistēma ir uztvērusi transportlīdzekli.
Ja automašīna vienlaikus tiek apdzīta no
abām pusēm, iedegas abas lampiņas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Saistītā informācija
•
•
•
•
103Blind
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
BLIS aktivizēšana vai deaktivizēšana
(373 lpp.)
BLIS aktivizēšana vai
deaktivizēšana
Funkciju BLIS103 var aktivizēt vai deaktivizēt.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Ja, iedarbinot dzinēju, BLIS ir aktivizēta, to
apstiprina sānu spoguļu indikatora lampiņu
iemirgošanās vienu reizi.
Ja, izslēdzot dzinēju, BLIS ir deaktivizēta, tā
paliks deaktivizēta arī, nākamreiz iedarbinot
dzinēju, un indikatora lampiņa netiks izgaismota.
Saistītā informācija
•
•
BLIS* (372 lpp.)
BLIS ierobežojumi (374 lpp.)
BLIS ierobežojumi (374 lpp.)
BLIS paziņojumi (375 lpp.)
Spot Information
* Papildaprīkojums/piederums. 373
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BLIS ierobežojumi
BRĪDINĀJUMS
Noteiktās situācijās funkcija BLIS104 var būt
ierobežota.
•
•
BLIS nedarbojas asos līkumos.
BLIS nedarbojas, braucot atpakaļgaitā.
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas radara
blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Saistītā informācija
•
•
Gādājiet par šīs zonas tīrību — gan automašīnas kreisajā, gan labajā pusē105.
BLIS* (372 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(419 lpp.)
Ierobežojumu piemēri:
•
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus un sniegs,
tie var pasliktināt sistēmas darbību un
deaktivizēt brīdinājumus.
•
BLIS funkcija tiek automātiski deaktivizēta, ja automašīnas elektrosistēmai tiek
pievienota piekabe, velosipēdu bagāžnieks
vai tamlīdzīga ierīce.
•
Lai BLIS darbotos labi, automašīnas vilkšanas āķim nedrīkst būt uzstādīts velosipēdu bagāžnieks, bagāžas kaste vai tamlīdzīga ierīce.
104 Blind Spot Information
105 PIEZĪME. Attēls ir shematisks,
374
un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BLIS paziņojumi
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki paziņojumi saistībā ar sistēmu BLIS106. Tālāk ir
sniegti daži piemēri.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Aklo zonu sensors
Sistēma nedarbojas pareizi. Ir jāsazinās ar servisuA.
Jāveic apkope
Aklo zonu sist. izslēgta
Sistēmas BLIS un CTA B ir deaktivizētas, jo automašīnas elektrosistēmai ir pievienota piekabe.
Pievienota piekabe
A
B
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Cross Traffic Alert*
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
.
esošo taustiņu
Ja ziņojums tiek parādīts atkal, sazinieties ar
servisuA.
Saistītā informācija
•
•
BLIS* (372 lpp.)
Cross Traffic Alert* (381 lpp.)
106Blind
Spot Information
* Papildaprīkojums/piederums. 375
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Driver Alert Control
BRĪDINĀJUMS
Funkcijas Driver Alert Control (DAC) mērķis ir
palīdzēt vadītājam ievērot, ka braukšana kļūst
nevienmērīgāka, piemēram, ja vadītājs kļūst
izklaidīgs vai miegains.
DAC uzdevums ir uztvert lēnu braukšanas
spēju pasliktināšanos, un tā galvenokārt ir
paredzēta izmantošanai, braucot pa maģistrālajiem ceļiem. Funkcija nav paredzēta pilsētas
satiksmei.
Šī funkcija tiek aktivizēta, kad ātrums pārsniedz 65 km/h (40 mph) un paliek aktīva tik
ilgi, kamēr ātrums ir lielāks par 60 km/h
(37 mph).
Driver Alert Control nedrīkst lietot braukšanas laika palielināšanai. Vadītājam ir jāieplāno pārtraukumi pēc regulāriem intervāliem un labi jāatpūšas.
BRĪDINĀJUMS
Driver Alert Control skaņas signāls jāuztver
ļoti nopietni, jo miegains autovadītājs bieži
vien pats neapzinās savu stāvokli.
Automašīna joslā tiek vadīta dīvaini.
Ja vadītāja rīcība kļūst
manāmi nesakarīga, vadītājs
par to tiek brīdināts ar šo simbolu vadītāja displejā, skaņas
signālu un teksta ziņojumu
Pien. laiks pārtraukumam.
Ja atskan signāls vai jūs jūtaties noguris:
•
Drošā veidā apturiet automašīnu,
tiklīdz tas ir iespējams, un atpūtieties.
Pētījumi liecina, ka braukt nogurušam ir tikpat bīstami, cik braukt alkohola vai citu
vielu reibumā.
Ja automašīna ir aprīkota ar Sensus
Navigation* un ir aktivizēta funkcija Atpūtas
pieturvietu norādes, tiek rādīti arī piemērotas
atpūtas vietas ieteikumi.
Brīdinājums pēc kāda laika tiek atkārtots, ja
braukšanas spējas nav uzlabojušās.
DAC nolasa automašīnas pozīciju joslā.
Kamera uztver malu marķējumus, kas uzkrāsoti uz brauktuves, un salīdzina ceļa posmu ar
vadītāja stūrēšanas kustībām.
376
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
•
Driver Alert Control ierobežojumi
(378 lpp.)
Driver Alert Control aktivizēšana
vai deaktivizēšana
Funkciju Driver Alert Control (DAC) var aktivizēt vai deaktivizēt.
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Atlasiet My Car
Alert.
IntelliSafe
Driver
3. Atlasiet vai noņemiet atlasi Brīdinājums
par modrību, lai funkciju aktivizētu vai
deaktivizētu.
Saistītā informācija
•
•
Driver Alert Control (376 lpp.)
Driver Alert Control ierobežojumi
(378 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
Driver Alert Control aktivizēšana vai deaktivizēšana (377 lpp.)
Atpūtas vietu norāžu atlasīšana, ja ir
saņemts brīdinājums no Driver Alert
Control (378 lpp.)
377
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Atpūtas vietu norāžu atlasīšana, ja
ir saņemts brīdinājums no Driver
Alert Control
Automašīnās, kas aprīkotas ar sistēmu
Sensus Navigation*, vadītājs var aktivizēt
palīgu, kas var automātiski ieteikt piemērotu
atpūtas vietu, kad Driver Alert Control (DAC)
aktivizē brīdinājumu.
Var atlasīt, vai funkcijai Atpūtas pieturvietu
norādes ir jābūt aktivizētai vai deaktivizētai.
1.
Driver Alert Control ierobežojumi
Distances brīdinājums*107
Noteiktās situācijās funkcija Driver Alert
Control (DAC) var būt ierobežota.
Dažkārt sistēma var brīdināt, neraugoties uz
to, ka braukšanas spējas nav pasliktinājušās,
piemēram:
Distances brīdinājuma funkcija var palīdzēt
vadītājam ievērot, ka laika intervāls līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim
varētu būt pārāk mazs. Automašīnai ir jābūt
aprīkotai ar vējstikla displeju* distances brīdinājuma attēlošanai.
•
•
IntelliSafe
nelīdzenas ceļa virsmas gadījumā.
BRĪDINĀJUMS
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Atlasiet My Car
Alert.
spēcīga sānu vēja gadījumā
Dažos gadījumos vadītāja nogurums neietekmē vadītāja rīcību — piemēram, lietojot
funkciju Pilot Assist* — un līdz ar to funkcija DAC vadītāju nebrīdina.
Driver
Tādēļ ir svarīgi vienmēr apturēt automašīnu
un pārtraukt braukšanu, tiklīdz jūtaties
nedaudz noguris, neatkarīgi no tā, vai funkcija par to ir brīdinājusi.
3. Atlasiet vai noņemiet atlasi Atpūtas
pieturvietu norādes, lai funkciju aktivizētu vai deaktivizētu.
Saistītā informācija
•
•
Driver Alert Control (376 lpp.)
PIEZĪME
Driver Alert Control ierobežojumi
(378 lpp.)
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Saistītā informācija
•
•
107 Distance
378
Driver Alert Control (376 lpp.)
Distances brīdinājuma simbols vējstiklā ar vējstikla
displeju.
Automašīnās, kas aprīkotas ar vējstikla displeju, vējstiklā tiek rādīts simbols, kamēr vien
laika intervāls līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim ir īsāks par iestatīto vērtību. Tiek
pieņemts, ka funkcija Rādīt vadītāja atbalstu
ir aktivizēta, izmantojot iestatījumus automašīnas izvēlņu sistēmā.
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(419 lpp.)
Alert
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Distances brīdinājums darbojas, ja ātrums
pārsniedz 30 km/h (20 mph), un reaģē tikai uz
tajā pašā virzienā braucošiem transportlīdzekļiem. Distances informācija netiek sniegta par
transportlīdzekļiem, kas tuvojas, brauc lēni vai
stāv uz vietas.
BRĪDINĀJUMS
PIEZĪME
Intensīvas saules gaismas, atspulgu,
ekstremālu gaismas kontrastu vai saulesbriļļu lietošanas dēļ, kā arī tad, ja autovadītājs neskatās tieši uz priekšu, vizuālo brīdinājuma signālu vējstiklā var būt grūti atpazīt.
PIEZĪME
Laikā, kamēr ir aktīva adaptīvā kruīza kontrole* vai Pilot Assist*, distances brīdinājuma funkcija ir deaktivizēta.
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas brīdinājums
sadursmes riska gadījumā (352 lpp.)
•
Augšējais displejs* (142 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Distances brīdinājuma funkcija reaģē tikai
tad, ja attālums līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim ir mazāks, nekā iestatītā
vērtība — automašīnas ātrums netiek ietekmēts.
Saistītā informācija
•
Distances brīdinājuma funkcijas aktivizēšana vai deaktivizēšana (380 lpp.)
•
Distances brīdinājuma ierobežojumi
(380 lpp.)
•
Laika intervāla iestatīšana līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim (355 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 379
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Distances brīdinājuma funkcijas
aktivizēšana vai deaktivizēšana108
Distances brīdinājuma
ierobežojumi109
Distances brīdinājuma funkciju var deaktivizēt. Šī funkcija ir pieejama tikai automašīnās,
kas var attēlot informāciju vējstiklā, izmantojot tā saucamo vējstikla displeju*.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
Noteiktās situācijās distances brīdinājuma
funkcija var būt ierobežota. Šī funkcija ir pieejama tikai automašīnās, kas var attēlot informāciju vējstiklā, izmantojot tā saucamo vējstikla displeju*.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Distances brīdinājuma funkcija tiek automātiski aktivizēta katrā dzinēja iedarbināšanas
reizē.
Saistītā informācija
•
•
Distances brīdinājums* (378 lpp.)
Distances brīdinājuma ierobežojumi
(380 lpp.)
108Distance
109Distance
380
Saistītā informācija
•
•
•
Distances brīdinājums* (378 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(419 lpp.)
Augšējais displejs* (142 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
•
Transportlīdzekļa gabarīti var ietekmēt
spēju noteikt, piemēram, motociklus,
un tas var nozīmēt, ka brīdinājuma lampiņa iedegas vēlāk, nekā iestatīts, vai
ka brīdinājums īslaicīgi netiek sniegts.
•
Ja ātrums ir ārkārtīgi liels, lampiņa var
iedegties tad, kad līdz šķērslim ir atlikusi mazāka laika distance, nekā iestatīts, jo radara bloka darbības diapazons
ir ierobežots.
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Alert
Alert
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Cross Traffic Alert*110
CTA (Cross Traffic Alert) ir vadītāja atbalsta
sistēma, kas papildina sistēmu BLIS111 un
kuras mērķis ir palīdzēt vadītājam noteikt
sānisku satiksmes plūsmu aiz automašīnas,
braucot atpakaļgaitā.
Automātiskās bremzēšanas apakšfunkcija
var palīdzēt vadītājam apturēt automašīnu, ja
ir sadursmes risks ar nepamanītu transportlīdzekli.
Šī funkcija ir aktīva tikai tad, ja automašīna
ripo atpakaļgaitā vai ir ieslēgts atpakaļgaitas
pārnesums.
Ja CTA nosaka, ka kāds tuvojas automašīnai
no sāniem, par to liecina:
•
skaņas signāls — tas atskan tās puses
skaļrunī, no kuras tuvojas objekts.
•
centrālā displeja Novietošanas
palīgsistēma grafiskajā attēlā tiek attēlota
izgaismota ikona.
•
stāvvietā novietošanas palīgsistēmas
kameras augšējā skatā tiek attēlota ikona.
Vietu piemēri, kurās CTA var palīdzēt vadītājam
noteikt šķēršļus, braucot atpakaļgaitā.
CTA galvenais mērķis ir uztvert transportlīdzekļus. Labvēlīgos apstākļos tā var uztvert arī
mazākus objektus, piemēram, velosipēdistus
un gājējus.
110 Brīdinājums par šķērsvirziena
111 Blind Spot Information
Izgaismota Cross Traffic Alert ikona Novietošanas
palīgsistēma grafiskajā attēlā ekrānā.
satiksmi, kad automašīna brauc atpakaļgaitā.
Ja vadītājs neievēro CTA brīdinājumu un
sadursme ir nenovēršama, tiek aktivizēta automātiskās bremzēšanas funkcija, lai apturētu
automašīnu, un pēc tam vadītāja displejā tiek
rādīts skaidrojošs teksta ziņojums, kādēļ ir
notikusi automašīnas bremzēšana.
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 381
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
Cross Traffic Alert* aktivizēšana vai deaktivizēšana (382 lpp.)
•
Cross Traffic Alert* ierobežojumi
(382 lpp.)
•
•
•
Cross Traffic Alert* ziņojumi (384 lpp.)
Cross Traffic Alert*112 aktivizēšana
vai deaktivizēšana
Vadītājs var izvēlēties izslēgt funkciju Cross
Traffic Alert (CTA).
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
BLIS* (372 lpp.)
Stāvvietā novietošanas sistēma*
(385 lpp.)
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Funkcija tiek automātiski aktivizēta katrā dzinēja iedarbināšanas reizē.
Saistītā informācija
112 brīdinājums
113 brīdinājums
382
•
•
Cross Traffic Alert* (381 lpp.)
•
Cross Traffic Alert* ziņojumi (384 lpp.)
Cross Traffic Alert* ierobežojumi
(382 lpp.)
Cross Traffic Alert*113 ierobežojumi
Cross Traffic Alert (CTA) funkcijai ar automātisko bremzēšanu noteiktās situācijās var būt
ierobežota funkcionalitāte. Iejaukšanās ar
bremzēšanu ir aktīva ātrumā, kas ir mazāks
par 15 km/h.
BRĪDINĀJUMS
Automātiskās bremzēšanas apakšfunkcija var noteikt tikai citus transportlīdzekļus, kas atrodas kustībā, — nevis stāvošus
šķēršļus, piemēram, riteņbraucēju vai
gājēju.
CTA ir noteikti ierobežojumi — piemēram, CTA
sensori nevar "redzēt" caur citām automašīnām vai šķēršļiem.
Tālāk ir sniegti daži piemēri situācijām, kad
CTA "redzamības lauks" var jau būt ierobežots, tādēļ tuvojošos transportlīdzekļus nevar
uztvert līdz brīdim, kad tie atrodas ļoti tuvu:
par šķērsvirziena satiksmi, kad automašīna brauc atpakaļgaitā.
par šķērsvirziena satiksmi, kad automašīna brauc atpakaļgaitā.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
portlīdzekli/objektu un strauji samazinās
"aklās zonas" apmērs.
Papildu ierobežojumu piemēri
• Automātiskās bremzēšanas apakšfunkcija nosaka tikai braucošus transportlīdzekļus un tādēļ nevar "redzēt", piemēram, stacionārus šķēršļus, riteņbraucējus
vai gājējus, kā arī nevar attiecīgi bremzēt.
automašīna ir novietota stāvēšanai dziļi stāvvietā;
•
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus un sniegs,
tie var pasliktināt sistēmas darbību un
deaktivizēt brīdinājumus.
•
CTA tiek automātiski deaktivizēta, ja automašīnas elektrosistēmai tiek pievienota
piekabe, velosipēdu bagāžnieks vai tamlīdzīga ierīce.
•
Lai CTA darbotos labi, automašīnas vilkšanas āķim nedrīkst būt uzstādīts velosipēdu
bagāžnieks, bagāžas kaste vai tamlīdzīga
ierīce.
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas radara
blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Slīpā stāvvietā CTA var pilnīgi neko neuztvert vienā
pusē.
CTA aklās zonas sektors.
Sektors, kurā CTA nespēj uztvert/"redzēt".
Taču, ja automašīna lēnām brauc atpakaļgaitā,
mainās leņķis attiecībā pret bloķējošo trans-
Saistītā informācija
•
•
Cross Traffic Alert* (381 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(419 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 383
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Cross Traffic Alert*114 ziņojumi
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki ziņojumi saistībā ar sistēmu Cross Traffic Alert
(CTA). Tālāk ir sniegti daži piemēri.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Aklo zonu sensors
Sistēma nedarbojas pareizi. Ir jāsazinās ar servisuA.
Jāveic apkope
Aklo zonu sist. izslēgta
Sistēmas BLISB un CTA ir deaktivizētas, jo automašīnas elektrosistēmai ir pievienota piekabe.
Pievienota piekabe
A
B
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Blind Spot Information System
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
esošo taustiņu
.
Ja ziņojums tiek parādīts atkal, sazinieties ar
servisuA.
Saistītā informācija
•
•
•
Cross Traffic Alert* (381 lpp.)
BLIS* (372 lpp.)
Cross Traffic Alert* ierobežojumi
(382 lpp.)
114 Brīdinājums
384
par šķērsvirziena satiksmi, kad automašīna brauc atpakaļgaitā.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stāvvietā novietošanas sistēma*
(PAS115)
Novietošanas palīgsistēma
izmanto
sensorus, lai palīdzētu vadītājam manevrēt
šaurās vietās, centrālajā displejā norādot attālumu līdz šķēršļiem ar skaņas signāliem un
attēlu.
Jo mazāks attālums līdz šķērslim, jo ātrāk
skan signāls. Citas audiosistēmas skaņas tiek
apklusinātas automātiski.
Skaņas signāls par priekšā un sānos esošiem
šķēršļiem ir aktīvs, kad automašīna brauc, bet
tiek izslēgts, kad automašīna ir stāvējusi
aptuveni 2 sekundes. Skaņas signāls par
šķēršļiem aiz automašīnas ir aktīvs, arī kad
automašīna stāv.
PIEZĪME
Izņemot sektoru, kas ir vistuvāk automašīnas simbolam, skaņas brīdinājumi tiek aktivizēti tikai par objektiem, kas ir automašīnas ceļā.
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Aptuveni 30 cm (1 ft) attālumā no šķēršļa, kas
atrodas aiz automašīnas vai tās priekšā, signāls ir nepārtraukts un ir aizpildīts tas aktīvā
sensora lauks, kas atrodas vistuvāk automašīnas simbolam.
Ekrāna skats ar šķēršļu zonām un sensoru sektoriem.
Vidējā displejā ir attēlots automašīnas un
uztverto šķēršļu attiecību pārskats.
Izceltais sektors norāda šķēršļa atrašanās
vietu. Jo tuvāk automašīnas simbolam
priekšā/aizmugurē ir izceltais sektors, jo īsāks
attālums starp automašīnu un noteikto šķērsli.
Sānu sektori maina krāsu, kad samazinās attālums starp automašīnu un objektu.
115 Park
Assist System
Kad šķērslis atrodas aptuveni 25 cm (0,8 ft)
attālumā no sāniem, signāla impulsi kļūst
intensīvi un aktīvā sektora lauks maina krāsu
no ORANŽAS uz SARKANU.
Automašīnas novietošanas sensoru signāla
skaļumu var regulēt ar viduskonsoles slēdzi
[>II] signāla skanēšanas laikā. To var regulēt,
arī izmantojot augšējā skata izvēlnes opciju
Iestatījumi.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 385
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
Park Assist Pilot priekšā, aizmugurē un
sānos* (386 lpp.)
•
Novietošanas palīdzības sistēmas aktivizēšana vai deaktivizēšana* (388 lpp.)
•
Automašīnas novietošanas sensoru simboli un paziņojumi (390 lpp.)
•
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas ierobežojumi (388 lpp.)
Park Assist Pilot priekšā,
aizmugurē un sānos*
Novietošanas palīdzības sistēma (PAS116)
darbojas dažādi atkarībā no tā, kura automašīnas daļa tuvojas šķērslim.
PIEZĪME
Ja automašīnai ar automātisko pārnesumkārbu tiek lietota stāvbremze vai režīms P,
automašīnas novietošanas sensori tiek
deaktivizēti.
Uz priekšu
SVARĪGI
Ja ir uzstādīti papildu lukturi: Atcerieties,
ka tie nedrīkst aizklāt sensorus, pretējā
gadījumā papildu lukturi var tikt uztverti kā
šķēršļi.
Aizmugurē
Brīdinājuma signālam ir nepārtraukts tonis, kad līdz
šķērslim ir mazāk nekā aptuveni 30 cm (1 ft).
Novietošanas palīgsistēmas priekšējie detektori tiek automātiski aktivizēti, kad tiek iedarbināts dzinējs. Tie darbojas, ja ātrums ir
mazāks par 10 km/h (6 mph).
Mērījumu diapazons sniedzas aptuveni 80 cm
(2,5 ft) automašīnas priekšā.
116 Park
386
Brīdinājuma signālam ir nepārtraukts tonis, kad līdz
šķērslim ir mazāk nekā aptuveni 30 cm (1 ft).
Assist System
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Atpakaļgaitas sensori tiek aktivizēti, ja automašīna ripo atmuguriski un nav ieslēgts pārnesums vai pārnesumu pārslēgsvira tiek pārvietota atpakaļgaitas pozīcijā.
Gar sāniem
Mērījumu diapazons sniedzas
aptuveni 1,5 metrus (5 ft) aiz automašīnas.
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas sistēma*
(385 lpp.)
•
Novietošanas palīgsistēmas sensoru lauki
(396 lpp.)
Braucot atpakaļgaitā, kad automašīnas elektriskajai sistēmai ir pievienota piekabe, novietošanas palīgsistēma īslaicīgi tiek deaktivizēta.
PIEZĪME
Braucot atpakaļgaitā ar, piemēram, piekabi
vai uz vilkšanas ierīces piestiprinātu velosipēdu turētāju (bez Volvo oriģinālā piekabes
vadojuma), iespējams, nāksies manuāli
izslēgt automašīnas novietošanas sensorus, lai tie nereaģētu uz piekabi vai turētāju.
Brīdinājuma signāls intensīvi pulsē, kad līdz šķērslim
ir mazāk nekā aptuveni 25 cm (0,8 ft).
Iedarbinot dzinēju, automašīnas novietošanas
sānu sensori tiek aktivizēti automātiski. Tie
darbojas, ja ātrums ir mazāks par 10 km/h
(6 mph).
Mērījumu diapazons ir aptuveni 25 cm (0,8 ft)
no sāniem.
Tomēr sānu sensoru noteikšanas diapazons
būtiski palielinās, kad tiek palielināts priekšējo
riteņu stūrēšanas leņķis, un tiek noteikti
šķēršļi, kas atrodas līdz aptuveni 90 cm (3 ft)
attālumā diagonāli aiz automašīnas vai tās
priekšā, kad stūre ir pagriezta.
* Papildaprīkojums/piederums. 387
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Novietošanas palīdzības sistēmas
aktivizēšana vai deaktivizēšana*
Stāvvietā novietošanas
palīgsistēmas ierobežojumi
Novietošanas palīdzības sistēmu (PAS117) var
aktivizēt vai deaktivizēt.
Iedarbinot dzinēju, automašīnas novietošanas
priekšējie un sānu detektori tiek aktivizēti
automātiski. Aizmugurējie detektori tiek aktivizēti, ja automašīna ripo atpakaļgaitā vai tiek
ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
Novietošanas palīdzības sistēma (PAS118)
nevar visu noteikt visos apstākļos, un tādēļ
tās funkcionalitāte dažos gadījumos var būt
ierobežota.
Vadītājam ir jāzina par tālāk aprakstītajiem
novietošanas palīgsistēmas ierobežojumiem:
BRĪDINĀJUMS
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
•
Novietošanas sensoriem ir aklās zonas,
kurās tie neuztver šķēršļus.
•
Sevišķi uzmanieties no automašīnas
tuvumā esošiem cilvēkiem vai dzīvniekiem.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Ņemiet vērā, ka novietošanas manevra
laikā automašīnas priekšdaļa var izvirzīties pret pretimbraucošo satiksmes
plūsmu.
BRĪDINĀJUMS
Kad tiek rādīts šis simbols
un automašīnai ir fiziski un
elektriski pievienota piekabe, velosipēdu turētājs
vai tamlīdzīga ierīce, rīkojieties sevišķi piesardzīgi.
Šis simbols norāda, ka aizmugurējie novietošanas palīdzības sensori
ir izslēgti, un brīdina par šķēršļiem.
Automašīnās, kas aprīkotas ar novietošanas
palīdzības kameru*, sistēmu Park Assist Pilot
var aktivizēt vai deaktivizēt arī attiecīgajā
kameras skatā.
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas sistēma*
(385 lpp.)
•
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas ierobežojumi (388 lpp.)
117 Park
118 Park
388
Assist System
Assist System
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
SVARĪGI
PIEZĪME
Priekšmeti, piemēram, ķēdes, tievi, spīdīgi
ceļu stabiņi vai zemas barjeras var atrasties
"signāla ēnā", un tādā gadījumā sensori tos
neuztver - pulsējošais signāls var negaidīti
pārtrūkt tā vietā, lai sāktu skanēt nepārtraukts signāls.
Sensori nevar uztvert augstus priekšmetus,
piemēram, izvirzītus kravas ielādēšanas
dokus.
•
Tā kā vilkšanas iekārta tiek konfigurēta
kopā ar automašīnas elektrosistēmu, vilkšanas iekārtas izvirzījums tiek ņemts vērā,
kad funkcija aprēķina attālumu līdz kādam
objektam aiz automašīnas.
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas sistēma*
(385 lpp.)
Tādās situācijās esiet īpaši piesardzīgs
un manevrējiet/pārvietojiet automašīnu
īpaši lēni vai pārtrauciet automašīnas
novietošanas manevru — var rasties
būtisks risks sabojāt citus transportlīdzekļus vai citus priekšmetus, jo informācija no sensoriem šādās situācijās
ne vienmēr ir uzticama.
SVARĪGI
Noteiktos apstākļos novietošanas palīgsistēma var atskaņot nepareizus brīdinājuma
signālus, kurus izraisa ārēji skaņas avoti ar
tādām pašām ultraskaņas frekvencēm, ar
kādām darbojas sistēma.
Šādu avotu piemēri ir signāltaures, slapjas
riepas uz asfalta, pneimatiskās bremzes,
motociklu izplūdes sistēmu radītie trokšņi
u.c.
* Papildaprīkojums/piederums. 389
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Automašīnas novietošanas
sensoru simboli un paziņojumi
plejā un/vai centrālajā displejā. Tālāk ir sniegti
daži piemēri.
Novietošanas palīdzības sistēmas (PAS119)
simboli un ziņojumi var tikt rādīti vadītāja disSimbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Aizmugurējie novietošanas palīgsistēmas sensori ir deaktivizēti, tādēļ nav skaņas brīdinājumu par šķēršļiem/objektiem.
Novietoš. palīgsist.
Sensori bloķēti, nepieciešama tīrīšana
Novietoš. palīgsist.
Ir bloķēts viens vai vairāki funkcijas sensori — pārbaudiet un novērsiet problēmu, tiklīdz
tas ir iespējams.
Sistēma nedarbojas pareizi. Ir jāsazinās ar servisuA.
Nav pieejams, jāveic apkope
A
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
esošo taustiņu
.
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas sistēma*
(385 lpp.)
Ja ziņojums tiek parādīts atkal, sazinieties ar
servisuA.
•
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas ierobežojumi (388 lpp.)
119 Park
390
Assist System
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stāvvietā novietošanas kamera*
Līnijas — aktivizē/deaktivizē novietošanas
palīglīnijas
(PAC120)
Novietošanas palīdzības kamera
var
palīdzēt vadītājam veikt manevrus šaurās vietās, norādot šķēršļus ar kameras attēliem un
grafiskiem elementiem centrālajā displejā.
Novietošanas palīdzības kamera ir atbalsta
funkcija, kas tiek automātiski aktivizēta, kad
tiek izvēlēts atpakaļgaitas pārnesums, un to
var arī aktivizēt manuāli centrālajā displejā.
Vilkš. ier.* — aktivizē/deaktivizē vilkšanas
iekārtas palīglīniju*123
CTA* — aktivizē/deaktivizē Cross Traffic
Alert
Objekti/šķēršļi var būt tuvāk automašīnai, nekā
izskatās ekrānā.
BRĪDINĀJUMS
Kameras skata piemērs.
•
Novietošanas sensoriem ir aklās zonas,
kurās tie neuztver šķēršļus.
•
Sevišķi uzmanieties no automašīnas
tuvumā esošiem cilvēkiem vai dzīvniekiem.
•
Ņemiet vērā, ka novietošanas manevra
laikā automašīnas priekšdaļa var izvirzīties pret pretimbraucošo satiksmes
plūsmu.
Tuvināt121 — tuvina/tālina
360° skats* — aktivizē/deaktivizē visas
kameras
PAS122 — aktivizē/deaktivizē novietošanas palīdzības sensorus
120 Park Assist Camera
121 Tuvinot skatu, kontroles līnijas tiek izslēgtas.
122 Park Assist System
123 Nav pieejams visos modeļos un tirgos.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 391
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
BRĪDINĀJUMS
•
•
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Novietošanas palīdzības kameras aktivizēšana (398 lpp.)
•
Novietošanas palīgsistēmas kameras simboli un ziņojumi (399 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(419 lpp.)
•
Stāvvietā novietošanas sistēma*
(385 lpp.)
•
Cross Traffic Alert* (381 lpp.)
Novietošanas palīdzības kameru
atrašanās vietas un uzraudzības
zonas*
Novietošanas palīdzības kameras (PAC124)
var attēlot saliktu 360° skatu, kā arī atsevišķus visu četru kameru (aizmugurējās, priekšējās, kreisās un labās puses) skatus.
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Saistītā informācija
•
•
392
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
Novietošanas palīdzības kameru atrašanās
vietas un uzraudzības zonas* (392 lpp.)
•
Novietošanas palīglīnijas novietošanas
palīdzības kamerai* (394 lpp.)
•
Novietošanas palīgsistēmas sensoru lauki
(396 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Kameras simbols uz centrālā
displeja automašīnas simbola
norāda, kuras kameras ir aktīvas.
360° skats*
Vidējā displejā redzamie objekti var šķist
nedaudz sasvērušies — tas ir normāli.
Uz priekšu
Ja automašīna ir aprīkota arī
ar Novietošanas
palīgsistēma*, attālums līdz uztvertajiem
šķēršļiem tiek attēlots ar dažādu krāsu laukumiem.
Kameras var aktivizēt automātiski vai manuāli.
Aizmugurē
Novietošanas kameru "redzes lauks" ar aptuveno
pārklājuma zonu.
Funkcija 360° skats aktivizē visas novietošanas kameras, un centrālajā displejā vienlaikus
ir redzamas visas četras automašīnas puses,
tādējādi ļaujot vadītājam redzēt zonu ap automašīnu, manevrējot nelielā ātrumā.
Priekšējā novietošanas kamera atrodas priekšējā
režģī.
Priekšējā kamera var noderēt izbrauktuvēs ar
ierobežotu sānu redzamību, piemēram, izbraucot no garāžas. Tā darbojas, ja ātrums ir
mazāks nekā 25 km/h (16 mph) — pēc tam
priekšējā kamera tiek izslēgta.
360° skatā katru kameras skatu var aktivizēt
atsevišķi:
•
Ekrānā nospiediet vajadzīgo kameras
"redzes lauku", piemēram, virsmu priekšā
priekšējai kamerai (virs tās).
Uz aizmuguri vērstā kamera ir uzstādīta virs reģistrācijas numura zīmes.
Uz aizmuguri vērstā kamera rāda plašu zonu
aiz automašīnas. Noteiktiem modeļiem ir
redzama bufera daļa, kā arī dažos gadījumos
vilkšanas āķis.
124 Park
Assist Camera
Ja automašīna nesasniedz 50 km/h (30 mph)
un ātrums 1 minūtes laikā pēc priekšējās
kameras izslēgšanas samazinās zem 22 km/h
(14 mph), kamera atkal tiek aktivizēta.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 393
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Novietošanas palīglīnijas
novietošanas palīdzības kamerai*
Sāni
Novietošanas palīgsistēmas kameras
(PAC125) norāda automašīnas atrašanās vietu
attiecībā uz apkārtni, parādot ekrānā līnijas.
mašīnas novietošanu paralēli ietvei, iebraukšanu šaurās vietās atpakaļgaitā un piekabes
pievienošanu.
Līnijas ekrānā tiek projicētas, it kā tās būtu
zemes līmenī automašīnas aizmugurē, un tās ir
tieši saistītas ar stūres kustībām, kas parāda
vadītājam ceļu, kādu veiks automašīna, arī ja
tā veic pagriezienu.
Šīs kontroles līnijas ietver automašīnas visvairāk izvirzītās daļas, piemēram, vilkšanas kronšteinu, sānu spoguļus un stūrus.
PIEZĪME
Sānu kameras atrodas abos sānu spoguļos.
Sānu kameras var rādīt, kas atrodas katros
automašīnas sānos.
•
Braucot atpakaļgaitā ar piekabi, kas
automašīnai nav pievienota elektriski,
displejā redzamās novietošanas palīdzības līnijas rāda automašīnas, nevis
piekabes maršrutu.
•
Ekrāns nerāda novietošanas palīdzības
līnijas, ja piekabe ir elektriski pievienota
automašīnas elektrosistēmai.
•
Novietošanas palīgsistēmas līnijas
netiek rādītas tuvinājumā.
Saistītā informācija
•
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (391 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(419 lpp.)
Novietošanas palīdzības kameras aktivizēšana (398 lpp.)
Novietošanas palīglīniju piemērs
Kontroles līnijas rāda automašīnas ārējo
izmēru prognozēto maršrutu, ņemot vērā pašreizējo stūres leņķi — tas var atvieglot auto-
125 Park
394
Assist Camera
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
SVARĪGI
•
Atcerieties, ka tad, kad ir atlasīts aizmugurējās kameras skats, monitorā ir
redzama tikai zona aiz automašīnas.
Veicot atpakaļgaitas manevrus, pievērsiet uzmanību automašīnas sāniem un
priekšpusei.
•
Tas pats attiecas uz pretējiem gadījumiem — kad ir atlasīts kameras priekšējais skats, pievērsiet uzmanību automašīnas aizmugurei.
•
Ņemiet vērā, ka novietošanas palīglīnijas rāda īsāko maršrutu. Tādēļ pievērsiet īpašu uzmanību automašīnas
sāniem, lai, braucot uz priekšu un
pagriežot stūri, tie neko neaizķertu.
Tāpat nodrošiniet, lai, braucot atpakaļgaitā, automašīnas priekšpuse neko
neaizķertu.
Stāvvietā novietošanas kameras kontroles
līnijas 360° skatā*
Vilkšanas iekārtas palīdzības līnija*
360° skats ar novietošanas palīglīnijām
Pateicoties 360° skatam, automašīnas aizmugurē, priekšā un sānos (atkarībā no braukšanas virziena) var attēlot kontroles līnijas:
•
•
Braucot uz priekšu: Priekšējās līnijas
Braucot atpakaļgaitā: Sānu līnijas un atpakaļgaitas manevra līnijas
Kad ir atlasīta priekšējā vai aizmugurējā
kamera, novietošanas palīglīnijas tiek rādītas
neatkarīgi no automašīnas braukšanas virziena.
Kad ir atlasīta viena sānu kamera, novietošanas palīglīnijas tiek rādītas tikai atpakaļgaitā.
Vilkšanas iekārta ar novietošanas palīglīniju
Vilkš. ier. — aktivizē vilkšanas iekārtas
palīdzības līniju.
Tuvināt — tuvina/tālina.
Kamera var atvieglot piekabes pievienošanu,
rādot kontroles līniju, kas atbilst prognozētajai
vilkšanas iekārtas un piekabes "savienojuma
līnijai".
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 395
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
1.
Nospiediet Vilkš. ier. (1).
> Tiek rādītas vilkšanas āķa paredzamā
"ceļa" novietošanas palīglīnijas — vienlaikus automašīnas novietošanas palīglīnijas pazūd.
Automašīnas un vilkšanas iekārtas kontroles līnijas nevar attēlot vienlaikus.
Novietošanas palīgsistēmas
sensoru lauki
Priekšējo un atpakaļgaitas sensoru lauki
Ja automašīna ir aprīkota arī novietošanas
palīdzības sistēmu (PAS126), attālums katram
sensoram, kas konstatē šķērsli, tiek rādīts ar
krāsainiem laukumiem novietošanas palīdzības kameras (PAC127) 360° skatā.
2. Ja nepieciešama precīzāka manevrēšana,
nospiediet Tuvināt (2).
> Kameras skats tiek tuvināts.
Saistītā informācija
•
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (391 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(419 lpp.)
•
Piekabes āķis* (483 lpp.)
Novietošanas palīdzības kameru atrašanās
vietas un uzraudzības zonas* (392 lpp.)
Uz automašīnas simbola ekrānā var būt redzami krāsaini sensoru laukumi.
Samazinoties attālumam līdz šķērslim, priekšējo un atpakaļgaitas sensoru lauki maina
126 Park
127 Park
396
Assist System
Assist Camera
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
krāsu no DZELTENAS līdz ORANŽAI un SARKANAI.
Lauku krāsa,
braucot atpakaļgaitā
Attālums metros
(pēdās)
Dzeltens
Samazinoties attālumam līdz šķērslim, sānu
lauku krāsa mainās — no DZELTENAS uz
SARKANU.
Sānu lauku
krāsa
Attālums metros
(pēdās)
0,6-1,5 (2,0-4,9)
Dzeltens
0,25–0,9 (0,8–3,0)
Oranža
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Sarkans
0–0,25 (0–0,8)
Sarkans
0-0,3 (0-1,0)
Lauku krāsa,
braucot uz
priekšu
Attālums metros
(pēdās)
Dzeltens
0,6–0,8 (2,0–2,6)
Oranža
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Sarkans
0-0,3 (0-1,0)
Kad sensoru lauki ir SARKANI, pulsējošais
skaņas signāls tiek aizstāts ar nepārtrauktu
skaņu.
Sānu sensoru lauks
Brīdinājuma signāli ir atkarīgi no paredzētā
automašīnas maršruta. Tādēļ, kad stūre ir
pagriezta, var atskanēt brīdinājuma signāli par
šķēršļiem, kas atrodas diagonāli automašīnas
priekšā vai aizmugurē, nevis tikai tieši priekšā
vai tieši aizmugurē.
Ja sensoru lauki ir SARKANI, skaņas signāls
mainās no pulsējoša uz intensīvi pulsējošu.
Novietošanas sensoru sektori norāda, kur ir noteikti
šķēršļi.
Saistītā informācija
Kreisais priekšējais sensoru lauks
•
Šķēršļu sektors automašīnas paredzētajā
maršrutā uz priekšu — atkarībā no stūres
leņķa
•
•
Sektors ar SARKANU lauka krāsu un
intensīvi pulsējošu signālu
•
Labais aizmugurējais sensoru lauks
Stāvvietā novietošanas sistēma*
(385 lpp.)
Stāvvietā novietošanas kamera* (391 lpp.)
Novietošanas palīdzības kameru atrašanās
vietas un uzraudzības zonas* (392 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(419 lpp.)
Šķēršļu sektors automašīnas paredzētajā
atpakaļgaitas maršrutā — atkarībā no stūres leņķa.
* Papildaprīkojums/piederums. 397
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Novietošanas palīdzības kameras
aktivizēšana
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
Novietošanas palīgsistēmas kamera (PAC128)
tiek aktivizēta automātiski, kad tiek ieslēgts
atpakaļgaitas pārnesums, un to var ieslēgt arī
manuāli ar vienu no centrālā displeja funkciju
pogām.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Kameras skats, braucot atpakaļgaitā
Ieslēdzot atpakaļgaitas pārnesumu, ekrānā
tiek rādīts 360° skats, ja tas vai kāds no sānu
skatiem ir bijis pēdējais lietotais kameras
skats; pretējā gadījumā tiek rādīts aizmugures
skats.
Kameras skats, manuāli aktivizējot
kameru
Novietošanas kameru var
aktivizēt, centrālā displeja
funkciju skatā nospiežot šo
pogu.
Sākotnēji ekrānā tiek rādīts
pēdējais lietotais kameras
skats. Tomēr katrā turpmākajā dzinēja iedarbināšanas reizē iepriekš rādītais sānu skats tiek
aizstāts ar 360° skatu un iepriekš rādītais tuvinātais aizmugurējais skats tiek aizstāts ar aizmugurējo skatu.
128 Park
398
Kameras automātiska deaktivizēšana
Priekšējais skats tiek izslēgts 25 km/h
(16 mph) ātrumā, lai nenovērstu vadītāja
uzmanību, — tas atkal tiek automātiski aktivizēts, ja 1 minūtes laikā ātrums samazinās līdz
22 km/h (14 mph) ar nosacījumu, ka ātrums
nav pārsniedzis 50 km/h (31 mph).
Citi kameru skati tiek izslēgti 15 km/h (9 mph)
ātrumā un netiek atkārtoti aktivizēti.
Saistītā informācija
•
•
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (391 lpp.)
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas ierobežojumi (388 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(419 lpp.)
Assist Camera
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Novietošanas palīgsistēmas
kameras simboli un ziņojumi
vadītāja displejā un/vai centrālajā displejā.
Tālāk ir sniegti daži piemēri.
Novietošanas palīgsistēmas kameras
(PAC129) simboli un ziņojumi var tikt rādīti
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Aizmugurējie novietošanas palīgsistēmas sensori ir deaktivizēti, tādēļ nav skaņas brīdinājumu un atzīmju par šķēršļiem/objektiem.
Kamera ir deaktivēta.
Novietoš. palīgsist.
Sensori bloķēti, nepieciešama
tīrīšana
Novietoš. palīgsist.
Ir bloķēts viens vai vairāki funkcijas sensori — pārbaudiet un novērsiet problēmu, tiklīdz tas
ir iespējams.
Sistēma nedarbojas pareizi. Ir jāsazinās ar servisuA.
Nav pieejams, jāveic apkope
A
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
129 Park
Assist Camera
}}
399
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
.
esošo taustiņu
Ja ziņojums tiek parādīts atkal, sazinieties ar
servisuA.
Saistītā informācija
•
•
400
Stāvvietā novietošanas kamera* (391 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(419 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Aktīvā stāvvietā novietošanas
palīgsistēma*
BRĪDINĀJUMS
•
Sistēma Park Assist Pilot (PAP130) var palīdzēt vadītājam manevrēt automašīnu, to
novietojot stāvvietā. Šī funkcija var arī palīdzēt stūrēt, izbraucot no paralēlās stāvvietas.
Funkcija vispirms pārbauda, vai stāvvieta ir
pietiekami liela, un pēc tam palīdz vadītājam
iestūrēt automašīnu stāvvietā.
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Vadītājs tiek informēts par to, kādas darbības
jāveic un kad tas jādara, vidējā displejā attēlojot simbolus, grafiskus attēlus un tekstu.
•
Izbraukšana no paralēlās stāvvietas ar
Park Assist Pilot* (406 lpp.)
•
Aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas* ierobežojumi (406 lpp.)
•
Park Assist Pilot* paziņojumi (409 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
130Park
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
Novietošanas varianti ar Park Assist Pilot*
(402 lpp.)
Park Assist Pilot* lietošana (403 lpp.)
Assist Pilot
* Papildaprīkojums/piederums. 401
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Novietošanas varianti ar Park
Assist Pilot*
šanai no paralēlā stāvvietā novietotas automašīnas.
Park Assist Pilot (PAP131) var izmantot novietošanai gan paralēlā, gan perpendikulārā
stāvvietā.
Paralēlā novietošana
Perpendikulārā novietošana
Saistītā informācija
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma* (401 lpp.)
•
Izbraukšana no paralēlās stāvvietas ar
Park Assist Pilot* (406 lpp.)
Perpendikulārās novietošanas darbības princips.
Paralēlās novietošanas princips.
Funkcija novieto automašīnu stāvvietā, veicot
šādas darbības:
1.
Tiek atrasta un izmērīta stāvvieta.
2. Automašīna tiek iebraukta stāvvietā atpakaļgaitas manevra laikā.
3. Automašīna stāvvietā tiek novietota, braucot uz priekšu un atpakaļ.
Izmantojot funkciju Izbraukšana no
stāvvietas, varat saņemt palīdzību arī izbrauk-
131 Park
402
Funkcija novieto automašīnu stāvvietā, veicot
šādas darbības:
1.
Tiek atrasta un izmērīta stāvvieta.
2. Automašīna tiek iebraukta stāvvietā atpakaļgaitā un pēc tam tiek novietota pareizi,
braucot uz priekšu un atpakaļ.
PIEZĪME
Izbraucot no stāvvietas, funkcija
Izbraukšana no stāvvietas ir jālieto tikai
gadījumā, ja automašīna ir novietota paralēli ietvei — šī funkcija nedarbojas, ja automašīna ir novietota perpendikulāri ietvei.
Assist Pilot
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Park Assist Pilot* lietošana
Aktīvā novietošanas palīgsistēma (PAP132)
trīs veidos palīdz vadītājam novietot automašīnu stāvvietā. Šī funkcija var arī palīdzēt vadītājam izbraukt no stāvvietas.
Šī funkcija mēra vietu un stūrē automašīnu —
vadītāja pienākums ir:
•
•
vērot, kas notiek ap automašīnu;
•
izvēlēties pārnesumu (braukšanai uz
priekšu/atpakaļgaitā) — skaņas signāls
norāda, kad vadītājam ir jāpārslēdz pārnesums;
•
•
regulēt un uzturēt drošu ātrumu;
ievērot centrālajā displejā rādītos norādījumus;
bremzēt un apturēt automašīnu.
Kad ir jāveic dažādās darbības, centrālajā displejā tiek rādīti simboli, grafiski attēli un/vai
teksts.
PIEZĪME
Kamēr funkcija meklē stāvvietu, attālumam
starp automašīnu un stāvvietu ir jābūt no
0,5 līdz 1,5 metriem (1,6–5,0 pēdas).
Novietošana stāvvietā ar Park Assist
Pilot
Funkcija novieto automašīnu stāvvietā, veicot
šādas darbības:
1.
Meklēšanas princips pirms novietošanas paralēlā
stāvvietā.
3. Automašīna tiek iebraukta stāvvietā — pēc
tam sistēma var pieprasīt, lai vadītājs pārslēdz pārnesumus un bremzē.
Stāvvietu atrašana un mērīšana
Šo funkciju var aktivizēt
vidējā displeja funkciju skatā.
Tai var piekļūt arī kameras
skatos.
Funkciju var aktivizēt, ja pēc dzinēja iedarbināšanas ir ievēroti šādi kritēriji:
•
•
Tiek atrasta un izmērīta stāvvieta.
2. Automašīna tiek iebraukta stāvvietā atpakaļgaitas manevra laikā.
Automašīnai nav pievienota piekabe
Braukšanas ātrums ir mazāks par 30 km/h
(20 mph).
132 Park
Assist Pilot
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Meklēšanas princips pirms novietošanas perpendikulārā stāvvietā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 403
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Lai novietotu automašīnu stāvēšanai paralēli
ietvei, braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt
30 km/h (20 mph), bet, lai novietotu to perpendikulāri ietvei — 20 km/h (12 mph).
1.
Iebraukšana stāvvietā atpakaļgaitā
3. Esiet gatavs apturēt automašīnu, kad to
norādīs grafisks attēls un ziņojums centrālajā displejā.
Pieskarieties pogai Iebraukšana
stāvvietā funkciju skatā vai kameras
skatā.
> Funkcija meklē stāvvietu un pārbauda,
vai tā ir pietiekami liela.
2. Esiet gatavs apturēt automašīnu, kad grafisks attēls un ziņojums centrālajā displejā
norādīs, ka ir atrasta piemērota stāvvieta.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
PIEZĪME
Princips iebraukšanai atpakaļgaitā paralēlā stāvvietā.
3. Atlasiet Novietoš. stāvvietā vai
Perpendik. novietošana un ieslēdziet
atpakaļgaitas pārnesumu.
PIEZĪME
Funkcija meklē stāvvietu, parāda norādījumus un novieto automašīnu stāvvietā pasažiera pusē. Vajadzības gadījumā automašīnu var novietot stāvvietā vadītāja puses
ielas malā.
•
Ieslēdziet vadītāja puses pagrieziena
rādītāju — sistēma meklēs stāvvietu
šajā automašīnas pusē.
Princips iebraukšanai atpakaļgaitā perpendikulārā
stāvvietā.
1.
404
2. Brauciet atpakaļgaitā lēnām un uzmanīgi,
nepieskaroties stūrei un ne ātrāk par
7 km/h (4 mph).
Pārliecinieties, ka vieta aiz automobiļa ir
brīva, un pēc tam ieslēdziet atpakaļgaitas
pārnesumu.
•
Kad funkcija ir aktivizēta, neaiztieciet
stūri.
•
Nodrošiniet, lai stūres kustību nekas
netraucētu un to varētu brīvi pagriezt.
•
Lai nodrošinātu optimālus rezultātus,
nogaidiet, līdz stūre ir pagriezta, un
tikai tad sāciet braukt atpakaļ/uz
priekšu.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Automašīnas pareiza novietošana stāvvietā
1.
Pārslēdziet pārnesumu pārslēgu sistēmas
norādītajā pozīcijā, uzgaidiet, līdz stūre ir
pagriezta, un lēnām brauciet uz priekšu.
2. Esiet gatavs apturēt automašīnu, kad to
norādīs grafisks attēls un ziņojums centrālajā displejā.
Saistītā informācija
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma* (401 lpp.)
•
Aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas* ierobežojumi (406 lpp.)
3. Ieslēdziet atpakaļgaitas pārnesumu un
lēnām brauciet atpakaļ.
4. Esiet gatavs bremzēt automašīnu, kad to
norādīs grafisks attēls un ziņojums centrālajā displejā.
Pozīcijas koriģēšanas princips, novietojot automašīnu
paralēlā stāvvietā.
Šī funkcija tiek automātiski deaktivizēta, un
grafiskais attēls un paziņojumi informē, ka
novietošana stāvvietā ir pabeigta. Iespējams,
vadītājam nāksies pielabot automašīnas novietojumu. Tikai vadītājs var noteikt, vai automašīna ir pareizi novietota stāvvietā.
SVARĪGI
Ja sensorus izmanto sistēma Park Assist
Pilot (PAP133), brīdinājuma attālums ir īsāks
nekā tad, ja tos izmanto novietošanas
palīgsistēma.
Pozīcijas koriģēšanas princips, novietojot automašīnu
perpendikulārā stāvvietā.
133 Park
Assist Pilot
* Papildaprīkojums/piederums. 405
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Izbraukšana no paralēlās
stāvvietas ar Park Assist Pilot*
Funkcija Izbraukšana no stāvvietas var palīdzēt vadītājam izbraukt no paralēlās stāvvietas.
PIEZĪME
Izbraucot no stāvvietas, funkcija
Izbraukšana no stāvvietas ir jālieto tikai
gadījumā, ja automašīna ir novietota paralēli ietvei — šī funkcija nedarbojas, ja automašīna ir novietota perpendikulāri ietvei.
Funkciju Izbraukšana no
stāvvietas aktivizē centrālā
displeja funkciju skatā vai
kameras skatā.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
1.
Pieskarieties pogai Izbraukšana no
stāvvietas funkciju skatā vai kameras
skatā.
2. Izmantojiet pagrieziena rādītāju, lai atlasītu
virzienu, kurā automašīnai ir jāizbrauc no
stāvvietas.
134 Park
406
3. Esiet gatavs apturēt automašīnu, kad to
norādīs grafisks attēls un ziņojums centrālajā displejā — ievērojiet norādījumus
tāpat kā novietošanas procedūrā.
Ņemiet vērā, ka, pabeidzot funkciju, stūre var
"atlēkt" atpakaļ — tādā gadījumā vadītājam
jāpagriež stūre atpakaļ maksimālā stūrēšanas
leņķī, lai izbrauktu no stāvvietas.
Ja funkcija uzskata, ka vadītājs var izbraukt no
stāvvietas, neveicot papildu manevrus, šī funkcija tiek pārtraukta, pat ja vadītājs uzskata, ka
automašīna joprojām atrodas stāvvietā.
Saistītā informācija
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma* (401 lpp.)
•
Aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas* ierobežojumi (406 lpp.)
Aktīvās stāvvietā novietošanas
palīgsistēmas* ierobežojumi
Funkcija Park Assist Pilot (PAP134) nevar visu
noteikt visos apstākļos, un tādēļ tās funkcionalitāte var būt ierobežota.
Vadītājam ir jāzina par tālāk aprakstītajiem
novietošanas palīgsistēmas pilota ierobežojumiem.
BRĪDINĀJUMS
•
Novietošanas sensoriem ir aklās zonas,
kurās tie neuztver šķēršļus.
•
Sevišķi uzmanieties no automašīnas
tuvumā esošiem cilvēkiem vai dzīvniekiem.
•
Ņemiet vērā, ka novietošanas manevra
laikā automašīnas priekšdaļa var izvirzīties pret pretimbraucošo satiksmes
plūsmu.
SVARĪGI
Aprēķinot novietošanas manevru, netiek
ņemti vērā objekti, kas atrodas augstāk par
sensoru noteikšanas zonu, un tādēļ funkcija var priekšlaicīgi iebraukt stāvvietā — šī
iemesla dēļ no šādām stāvvietām ir jāizvairās.
Assist Pilot
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Novietošana stāvvietā ir pārtraukta
SVARĪGI
Automašīnas novietošana stāvvietā tiek pārtraukta:
•
•
•
•
•
Noteiktos apstākļos funkcija nevar atrast
stāvvietu — viens no iemesliem var būt
fakts, ka sensoru darbību traucē ārēji skaņas avoti, kuru skaņai ir tās pašas ultraskaņas frekvences, kurās darbojas šī sistēma.
ja vadītājs pagriež stūri;
ja braukšanas ātrums ir pārāk liels — lielāks par 7 km/h (4 mph)
ja vadītājs vidējā displejā nospiež Atcelt;
Šādu avotu piemēri ir signāltaures, slapjas
riepas uz asfalta, pneimatiskās bremzes,
motociklu izplūdes gāzu radītie trokšņi u.c.
ja ir ieslēgta bremžu pretbloķēšanas sistēma vai elektroniskā stabilitātes kontrole,
piemēram, kad riteņi zaudē saķeri uz slidenas brauktuves;
PIEZĪME
ja no ātruma atkarīgais stūres pastiprinātājs darbojas ar samazinātu jaudu — piemēram, ja tas tiek dzesēts pārkaršanas
dēļ;
Kad iespējams, vidējā displejā tiek parādīts
paziņojums, kurā ir norādīts, kādēļ ir pārtraukta novietošana stāvvietā.
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus vai sniegs,
to funkcionalitāte samazinās un mērījumu
veikšana var nebūt iespējama.
•
Nelietojiet funkciju, ja kāda bagāžas daļa ir
izvirzīta no automašīnas.
•
Spēcīgā lietū vai sniegā sistēma var nepareizi noteikt stāvvietas izmērus.
•
Stāvvietas meklēšanas un mērījumu pārbaudes laikā funkcija var neievērot objektus, kas ir izvietoti dziļi stāvvietā.
•
Stāvvietas šaurās ieliņās ne vienmēr ir piemērotas, jo manevrēšanai pieejamā vieta
var nebūt pietiekama.
•
Lietojiet apstiprinātas riepas135 ar pareizu
gaisa spiedienu riepās, jo tas ietekmē funkcijas spēju novietot automašīnu.
•
Funkcija sāk darbību, ņemot vērā stāvvietā
novietoto automašīnu pašreizējo atrašanās
vietu, — ja tās ir novietotas nepareizi,
iespējams, automašīnas riepas un diski
tiks sabojāti, atduroties pret ietves malu.
•
Ja kāda no stāvvietā novietotajām automašīnām ir vairāk izvirzīta uz āru, nekā
pārējās, sistēma var nepamanīt vai nevajadzīgi piedāvāt ietvei perpendikulārās stāvvietas.
•
Funkcija ir paredzēta novietošanai stāvvietā uz taisnām ielām, nevis asos līkumos
vai pagriezienos. Tādēļ gādājiet, lai automašīna būtu novietota paralēli potenciālajām stāvvietām, kad funkcija nosaka stāvvietas izmērus.
Vadītāja atbildība
Vadītājam jāpatur prātā, ka funkcija ir tikai
palīglīdzeklis, nevis nekļūdīga, pilnībā automātiska funkcija. Tādēļ vadītājam jābūt gatavam
apturēt novietošanu stāvvietā.
Novietojot automašīnu stāvvietā, jāpatur prātā
arī citi faktori, piemēram:
135 "Apstiprinātas
•
Vadītājam vienmēr ir pienākums noteikt,
vai funkcijas izvēlētā vieta ir piemērota
automašīnas novietošanai.
•
Nelietojiet funkciju, kad ir uzstādītas
sniega ķēdes vai rezerves ritenis.
riepas" ir tāda paša veida un ražojuma riepas, kādas automašīnai bija uzstādītas brīdī, kad tā tika piegādāta no rūpnīcas.
}}
407
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
408
Saistītā informācija
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma* (401 lpp.)
•
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(290 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(419 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Park Assist Pilot* paziņojumi
Park Assist Pilot (PAP136) ziņojumi var tikt
rādīti vadītāja displejā un/vai centrālajā displejā. Tālāk ir sniegti daži piemēri.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Novietoš. palīgsist.
Ir bloķēts viens vai vairāki funkcijas sensori — pārbaudiet un novērsiet problēmu, tiklīdz tas ir iespējams.
Sensori bloķēti, nepieciešama tīrīšana
Novietoš. palīgsist.
Sistēma nedarbojas pareizi. Ir jāsazinās ar servisuA.
Nav pieejams, jāveic apkope
A
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
esošo taustiņu
.
Ja ziņojums tiek parādīts atkal, sazinieties ar
servisuA.
Saistītā informācija
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma* (401 lpp.)
•
Aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas* ierobežojumi (406 lpp.)
136 Park
Assist Pilot
* Papildaprīkojums/piederums. 409
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Radiolokācijas bloks
•
Radiolokācijas bloku izmanto vairākas vadītāja atbalsta sistēmas, un tā uzdevums ir
uztvert citus transportlīdzekļus.
Kameras un radara bloka ieteicamā
apkope (422 lpp.)
•
Radara ierīces tipa apstiprinājums
(411 lpp.)
Radara bloka atrašanās vieta
Radiolokācijas bloku izmanto šādas funkcijas:
•
•
•
•
•
Distances brīdinājums*
Adaptīvā kruīza kontrole*
Pilot Assist*
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
City Safety
Radiolokācijas bloka pārveidošana var padarīt
tā lietošanu pretlikumīgu.
Saistītā informācija
•
•
410
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(419 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Radara ierīces tipa apstiprinājums
Šeit varat atrast automašīnas radara bloka
tipa apstiprinājumu adaptīvajai kruīza kontroTirgus
ACC
& PA
BLIS
Simbols
lei* (ACC137), Pilot Assist* un sistēmai
BLIS*138.
Tipa apstiprinājums
✓
Botsvāna
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brazīlija
EAN: (01)07897843840855
✓
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode
causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
03563-17-05364
137 Adaptive Cruise Control
138 Blind Spot Information
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
411
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Tirgus
ACC
& PA
BLIS
Simbols
Tipa apstiprinājums
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following
link www.delphi.com/automotive-homologation.
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
Eiropa
Hereby, Hella KgaA Hueck & Co. Declares that the radio equipment type RS4 is in compliance
with Directive 2014/53/EU.
✓
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.hella.com/vcc.
Technical information: Frequency range: 24.05 ... 24.25 GHz Transmission power: 20 dBm
(maximum) EIRP
Manufacturer and Address: Manufacturer: Hella KGaA Hueck & Co. Address: Rixbecker
Straße 75, 59552 Lippstadt, Germany
Apvienotie
Arābu Emirāti
(UAE)
Gana
412
Registered No: ER37536/15
✓
Dealer No: DA37380/15
✓
✓
Registered No: ER53878/17
Dealer No: DA44932/15
NCA Approved: 1R3-1M-7E1-0B7
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Tirgus
ACC
& PA
BLIS
Simbols
Tipa apstiprinājums
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Certificate number: 50459/SDPPI/2017
Indonēzija
Country of origin Germany
✓
Certificate number: 53578/SDPPI/2017
Country of origin China
PLG ID: 6051
✓
Jamaika
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordāna
✓
✓
Malaizija
This product contains a Type Approved Module by Jamaica: SMA – “RS4”.
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
Type Approval No.: TRC/LPD/2017/63
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
CID F 15000578
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Maroka
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
}}
413
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Tirgus
ACC
& PA
BLIS
✓
Simbols
Tipa apstiprinājums
IFETEL: RLVDEL215-0299
Radar de corto alcance
RS4
Meksika
✓
Hella KGaA Hueck & Co
IFETEL: RLVHERS17-0286
La operación de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que
este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Moldova
414
✓
✓
Nigērija
✓
Omāna
✓
Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian
Communications Commission.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Tirgus
ACC
& PA
BLIS
Tipa apstiprinājums
✓
Krievija
✓
Serbija
И011 14
✓
✓
Singapūra
И011 17
DA 105753
✓
✓
Dienvidāfrika
Simbols
DA 103238
TA-2014/1824
✓
TA-2016/3407
}}
415
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Tirgus
ACC
& PA
BLIS
Simbols
Tipa apstiprinājums
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Dienvidkoreja
R-CMM-HLA-RS4
✓
✓
이 기기는 무용(A급) 전자파 적합기기로서 판 매자 또는 사용 자는 이 점을 주의하시기 바 라
며, 가정외의 지역에서 사용 하는 것을 적으 로 합니다
CCAB15LP0560T3
CCAB17LP0470T5
Taivāna
416
✓
警語 經型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通
信;經發現有干擾現象時,應立即停用 ,並改善至無干擾時方得繼續使用 前項合法通信,指依電信
法規定作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性
電機設備之干擾
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Tirgus
ACC
& PA
BLIS
Simbols
Tipa apstiprinājums
є, щ
Delphi
(
✓
ь
)
є
RACAM/SRR2
КМ № 679
24
Delphi
: Delphi.
(П
ь
П
2009 .)
: 24,05 – 24,25
П
Ukraina
✓
ь
: 20 Б (
.) EIRP
HELLA GmbH & Co. KGaA
є, щ
є
2014/53/Є . П
www.hella.com/vcc
RS4
ь
:
: 24,05 – 24,25
П
Vjetnama
✓
Zambija
✓
ь
: 20 Б (
.) EIRP
}}
417
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Radio ierīces tipa apstiprinājums
Tirgus
Simbols
Eiropa
Tipa apstiprinājums
Ar šo Volvo Cars paziņo, ka visas radio iekārtas atbilst direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem piemērojamiem tās noteikumiem.
R 204-750001
Japāna
This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law and the Japanese Telecommunications Business Law. This
device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).
Lai saņemtu detalizētu informāciju par tipa
apstiprinājumu, apmeklējiet vietni
support.volvocars.com.
Saistītā informācija
•
•
•
•
418
Radiolokācijas bloks (410 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (329 lpp.)
Pilot Assist* (338 lpp.)
BLIS* (372 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Kameras bloks
Saistītā informācija
Kameras bloku izmanto vairākas vadītāja
atbalsta sistēmas, un tā uzdevums ir, piemēram, uztvert joslu sānu līnijas vai luksoforus.
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (290 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(419 lpp.)
Kameras un radara bloka ieteicamā
apkope (422 lpp.)
Kameras un radara bloka
ierobežojumi
Kameras un radara blokam ir noteikti ierobežojumi, kas ietekmē arī tās funkcijas, kas
izmanto šo bloku. Vadītājam ir jāzina par tālāk
aprakstītajiem ierobežojumiem.
Kameras bloka atrašanās vieta
Kameras bloku izmanto šādas funkcijas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole*
Pilot Assist*
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija*
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska
gadījumā
City Safety
Driver Alert Control*
Ceļazīmju informācija*
Aktīvās tālās gaismas *
Stāvvietā novietošanas sistēma*
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 419
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Bieži sastopami kameras un radara
ierobežojumi
Bloķēts bloks
pasargātu bloka elektroniku. Kad temperatūra
ir pietiekoši samazinājusies, kameras un radiolokācijas bloks atsāk darboties automātiski.
•
Kad tiek mainīts vējstikls, ir jāuzstāda tā
paša veida vējstikla tīrītāji vai Volvo apstiprināti vējstikla tīrītāji.
Bojāts vējstikls
•
Mainot vējstiklu, autoservisā ir jāpārkalibrē
kameras un radara bloks139, lai nodrošinātu, ka automašīnā darbosies visas ar
kameru un radaru saistītās sistēmas.
PIEZĪME
Ja tas netiek novērsts, var samazināties to
vadītāja atbalsta sistēmu veiktspēja, kas
izmanto kameru un radiolokācijas bloku.
Var tikt ierobežota funkciju darbība, tās var
tikt pilnīgi izslēgtas vai to reakcija var būt
nepareiza.
Atzīmētā zona ir regulāri jātīra, un tajā nedrīkst atrasties uzlīmes, priekšmeti, tonējuma plēve utt.
Kameras bloks ir novietots vējstikla augšdaļā
kopā ar automašīnas radiolokācijas bloku.
Neizvietojiet, nepiestipriniet un neuzstādiet
neko vējstikla iekšpusē vai ārpusē, kameras un
radara bloka priekšā vai ap to — pretējā gadījumā var tikt traucētas kameras un radara funkcijas. Var tikt ierobežota funkciju darbība, tās
var tikt pilnīgi izslēgtas vai to reakcija var būt
nepareiza.
Augsta temperatūra
Ļoti augstā temperatūrā pēc dzinēja iedarbināšanas kameras un radiolokācijas bloks var
īslaicīgi izslēgties uz aptuveni 15 minūtēm, lai
139 Ieteicams
420
sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Lai samazinātu risku, ka vadītāja atbalsta sistēmas, kas izmanto radara bloku, darbosies
nepareizi, ir jāņem vērā tālāk norādītais:
•
Ja vējstiklā kameras un radara bloka
priekšā ir izveidojies skrāpējums, plaisa vai
akmens šķembas izraisīts defekts, kura
laukums ir aptuveni 0,5 × 3,0 mm
(0,02 × 0,12 in.) vai vairāk, ir jāsazinās ar
autoservisu139, lai nomainītu vējstiklu.
•
Volvo iesaka nelabot plaisas, skrāpējumus
vai akmens šķembu izraisītus defektus
kameras un radara bloka priekšā — ir jānomaina viss vējstikls.
•
Pirms vējstikla nomaiņas sazinieties ar
autoservisu139, lai pārbaudītu, vai ir pasūtīts un tiks uzstādīts pareizais vējstikls.
Citi radara ierobežojumi
Transportlīdzekļa ātrums
Radara bloka spēka noteikt priekšā braucošu
transportlīdzekli ir būtiski samazināta, ja
priekšā braucošā transportlīdzekļa ātrums ļoti
atšķiras no jūsu automašīnas ātruma.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ierobežots redzamības lauks
Radiolokācijas bloka redzes lauks ir ierobežots. Dažās situācijās cits transportlīdzeklis
var netikt uztverts vai uztveršana var notikt
vēlāk nekā gaidīts.
kas iebrauc starp jūsu vadīto automašīnu
un priekšā braucošo transportlīdzekli.
Neuztverti var palikt mazi transportlīdzekļi,
tādi kā motocikli vai transportlīdzekļi, kas
nebrauc radiolokācijas sensora ass līnijas
centrā.
Līkumos radara bloks var uztvert citu
transportlīdzekli nekā paredzēts vai pazaudēt uztverta transportlīdzekļa signālu.
Zemas piekabes
sniegputenī vai lietū, biezā miglā, kā arī spēcīgās smilšu un sniega vētrās. Šādos apstākļos
no kameras atkarīgo sistēmu darbība var ievērojami pasliktināties vai tās var īslaicīgi nedarboties vispār.
Spilgtas pretimbraucošā transportlīdzekļa
gaismas, brauktuves atspīdums, apsnigusi,
apledojusi, netīra brauktuve vai neskaidrs joslu
marķējums arī var ievērojami pasliktināt kameras darbību, ja tā tiek izmantota, lai skenētu
brauktuvi un uztvertu gājējus, velosipēdistus,
lielus dzīvniekus un citus transportlīdzekļus.
Zema piekabe radiolokācijas bloka ēnā
Radiolokācijas bloka redzamības lauks
Dažreiz radiolokācijas bloks ar nokavēšanos nosaka tiešā tuvumā esošus transportlīdzekļus, piemēram, transportlīdzekli,
Arī zemu piekabju uztveršana radara blokam
var būt apgrūtinoša vai tās var vispār netikt
uztvertas — tādēļ vadītājam jābūt īpaši uzmanīgam, braucot aiz zemām piekabēm, kad ir
aktivizēta adaptīvā kruīza kontrole* vai Pilot
Assist*.
Citi kameras ierobežojumi
Pasliktināta redzamība
Kamerām ir līdzīgi ierobežojumi kā cilvēka acij,
t.i., tās "redz" sliktāk, piemēram, spēcīgā
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 421
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Citi novietošanas palīdzības kameras*
ierobežojumi
Aklās zonas
iemesla dēļ nedaudz var mainīties attēla spilgtums un kvalitāte. Vāja apgaismojuma apstākļos attēla kvalitāte var pasliktināties.
PIEZĪME
Velosipēdu turētājs vai citi piederumi, kas ir
uzmontēti automobiļa aizmugurē, var aizsegt kameras skatu.
Saistītā informācija
•
•
•
Starp kameras redzamības laukiem atrodas "aklās
zonas" sektori.
•
•
Kameras bloks (419 lpp.)
Radiolokācijas bloks (410 lpp.)
Kameras un radara bloka ieteicamā
apkope
Lai kameras un radara bloki darbotos pareizi,
to priekšā nedrīkst atrasties netīrumi, ledus
un sniegs, un tie ir regulāri jāmazgā ar ūdeni
un autošampūnu.
PIEZĪME
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus un sniegs,
tie var izraisīt nepareizus brīdinājuma signālus, ierobežotu darbību vai darbības pārtraukumus.
Kameras un radara bloka ieteicamā
apkope (422 lpp.)
Stāvvietā novietošanas kamera* (391 lpp.)
Volvo Cars atbalsta vietne (23 lpp.)
Novietošanas palīgsistēmas kameras 360°
skatā* šķēršļi/objekti var nebūt redzami zonās
starp atsevišķām kamerām.
BRĪDINĀJUMS
Pievērsiet uzmanību iespējai, ka, lai gan
izskatās, ka ir aizsegta tikai neliela attēla
daļa, iespējams, tomēr nav redzama salīdzinoši liela zona. Līdz ar to, iespējams,
kāds šķērslis paliks neievērots, līdz automašīna tam būs piebraukusi ļoti tuvu.
Automašīnas novietošanas sensoru atrašanās vietas
Apgaismojuma apstākļi
Kameras attēls tiek regulēts automātiski,
ņemot vērā āra apgaismojuma apstākļus. Šī
422
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(419 lpp.)
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (391 lpp.)
Aizmugurējo radara bloku atrašanās vieta. Gādājiet
par šīs zonas tīrību — gan automašīnas kreisajā, gan
labajā pusē.
•
Lai nodrošinātu optimālu darbību, virsmai
sensoru priekšā ir jābūt tīrai.
•
Nepiestipriniet nekādus priekšmetus, līmlenti vai uzlīmes vietai ap sensoriem.
•
Regulāri tīriet kameras objektīvus ar remdenu ūdeni un autošampūnu — uzmanieties, lai nesaskrāpētu objektīvus.
SVARĪGI
Vadītāja atbalsta komponentu apkopi
drīkst veikt tikai servisā — ieteicams autorizētā Volvo servisā.
Saistītā informācija
•
•
Kameras bloks (419 lpp.)
Radiolokācijas bloks (410 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 423
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Simboli un ziņojumi par kameru un
radara bloku
Tālāk ir sniegti daži displeja ziņojumu un simbolu piemēri, kas var tikt rādīti vadītāja displejā saistībā ar kameras un radara blokiem.
Tālāk esošajā tabulā ir norādīti iespējamo paziņojuma parādīšanas cēloņu piemēri, kā arī veicamās darbības:
Detektors bloķēts
Ja vadītāja displejā tiek rādīts šis
simbols un ziņojums "Vējstikla
sensors Sensors bloķēts, skatiet
īpašnieka rokasgrāmatu", tas
nozīmē, ka kamera un radara bloks nevar
noteikt citus transportlīdzekļus, velosipēdistus,
gājējus un lielus dzīvniekus automašīnas
priekšā un ka automašīnas kameras un radara
funkciju darbība var būt traucēta.
424
Cēlonis
Rīcība
Vējstikla virsma kameras un radiolokācijas bloka priekšā ir netīra vai aizsegta ar ledu vai sniegu.
Notīriet netīrumus, ledu un sniegu no vējstikla virsmas kameras un
radiolokācijas bloka priekšā.
Bieza migla un spēcīgs lietus vai sniegs var nobloķēt radiolokācijas iekārtas signālus vai kameras skatu.
Nedarbojas. Dažkārt bloks nedarbojas spēcīga lietus vai intensīvas
snigšanas laikā.
Ūdens un sniegs uz ceļa virsmas tiek mests uz augšu, tādējādi bloķējot
radiolokācijas iekārtas signālus vai kameras skatu.
Nedarbojas. Dažkārt bloks nedarbojas, braucot pa ļoti slapjām vai
apsnigušām brauktuvēm.
Parādījušies netīrumi starp vējstikla iekšpusi un kameras un radiolokācijas
bloku.
Lai notīrītu vējstikla iekšpusi bloka priekšā, brauciet uz servisu, ieteicams — uz autorizētu Volvo servisu.
Spēcīga pretī braucošo transportlīdzekļu lukturu gaisma
Nedarbojas. Labvēlīgākos gaismas apstākļos kameras bloks tiek automātiski atiestatīts.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Defektīva kamera
Aizmugurējā novietošanas kamera
Ja kāds kameras sektors ir
melns un tajā ir redzams šis
simbols, tas nozīmē, ka
kamera nedarbojas.
BRĪDINĀJUMS
Kad tiek rādīts šis simbols
un automašīnai ir fiziski un
elektriski pievienota piekabe, velosipēdu turētājs
vai tamlīdzīga ierīce, rīkojieties sevišķi piesardzīgi.
Šis simbols norāda, ka aizmugurējie novietošanas palīdzības sensori
ir izslēgti, un brīdina par šķēršļiem.
Saistītā informācija
•
•
•
Automašīnas kreisā kamera nedarbojas.
•
Kameras bloks (419 lpp.)
Radiolokācijas bloks (410 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(419 lpp.)
Volvo Cars atbalsta vietne (23 lpp.)
Melns kameras sektors tiek rādīts arī tālāk
norādītajos gadījumos, bet bez defektīvas
kameras simbola:
•
•
•
atvērtas durvis;
atvērts bagāžas nodalījuma pārsegs;
nolocīts durvju spogulis.
425
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Automašīnas iedarbināšana
Lai iedarbinātu automašīnu:
Kļūdu ziņojumi
Automašīnu iedarbina, izmantojot iedarbināšanas slēdzi tuneļkonsolē, kad tālvadības
atslēga atrodas pasažieru salonā.
1.
Ja iedarbināšanas laikā vadītāja displejā tiek
rādīts ziņojums Autom. atsl. nav atr., novietojiet tālvadības atslēgu pie rezerves lasītāja.
Pēc tam vēlreiz mēģiniet iedarbināt automašīnu.
Iedarbināšanas slēdzis tuneļkonsolē.
BRĪDINĀJUMS
Pirms braukšanas sākšanas:
•
•
•
Piesprādzējiet drošības jostu.
Noregulējiet sēdekli, stūri un spoguļus.
Pārliecinieties, ka bremžu pedāli var
nospiest līdz galam.
Automašīnas iedarbināšanas laikā tālvadības
atslēga netiek lietota fiziski, jo tā ir aprīkota ar
bezatslēgas iedarbināšanas atbalstu (pasīvā
iedarbināšana).
1
428
Tālvadības pults atslēgai jāatrodas automašīnā. Automašīnām ar pasīvo iedarbināšanu atslēgai jāatrodas pasažieru salona
priekšējā daļā. Izmantojot automašīnas
bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju*, atslēga var atrasties jebkur automašīnā.
2. Nospiediet bremžu pedāli līdz galam1 un
turiet. Automašīnām ar automātisku pārnesumu pārslēgšanu pārliecinieties, ka ir
izvēlēta pārnesumu pozīcija P vai N. Automašīnām ar manuālu pārnesumkārbu pārliecinieties, ka pārnesumu pārslēgsvira
atrodas neitrālajā pozīcijā vai ir nospiests
sajūga pedālis.
3. Pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un pēc tam atlaidiet. Poga automātiski atgriežas sākuma
pozīcijā.
PIEZĪME
Automašīnām ar dīzeļdzinēju pirms dzinēja
iedarbināšanas ir iespējama neliela aizkave.
Rezerves lasītāja atrašanās vieta tuneļkonsolē.
PIEZĪME
Kad tālvadības atslēga ir novietota pie
rezerves lasītāja, pārliecinieties, ka pie
rezerves lasītāja nav automašīnas atslēgu,
metāla objektu vai elektronisku ierīču (piemēram, mobilo tālruņu, planšetdatoru,
klēpjdatoru vai uzlādes ierīču). Vairākas
automašīnas atslēgas pie rezerves lasītāja
var izraisīt savstarpējus traucējumus.
Iedarbinot dzinēju, startera motors darbojas,
līdz sāk darboties dzinējs vai ieslēdzas pārkaršanas aizsardzība.
Ja automašīna atrodas kustībā, dzinēju var iedarbināt, pagriežot aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
SVARĪGI
Ja dzinēju neizdodas iedarbināt ar 3 mēģinājumiem, nogaidiet 3 minūtes un mēģiniet vēlreiz. Ļaujot akumulatoram atpūsties, iedarbināšanas jauda pieaug.
BRĪDINĀJUMS
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Automašīnas izslēgšana (429 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (430 lpp.)
Automašīnas izslēgšana
Automašīnu izslēdz ar aizdedzes slēdzi tuneļkonsolē.
Stūres regulēšana (199 lpp.)
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus
un citu akumulatoru (480 lpp.)
Aizdedzes režīma atlasīšana (431 lpp.)
Nekādā gadījumā neizņemiet tālvadības
pults atslēgu no automašīnas braukšanas
vai vilkšanas laikā.
BRĪDINĀJUMS
Izkāpjot no automašīnas, vienmēr ņemiet
līdzi tālvadības pults atslēgu un pārliecinieties, ka automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes pozīcijā 0 - it īpaši situācijās,
kad automašīnā atrodas bērni.
Iedarbināšanas slēdzis tuneļkonsolē.
Lai izslēgtu automašīnu:
–
PIEZĪME
Noteikta tipa dzinējiem aukstās iedarbināšanas laikā tukšgaitas ātrums var būt ievērojami lielāks nekā parasti. Tā notiek tādēļ,
lai emisiju sistēma varētu pēc iespējas
ātrāk sasniegt normālu darba temperatūru,
tādējādi samazinot izplūdes emisiju daudzumu un aizsargājot vidi.
Pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un atlaidiet — automašīna tiek izslēgta. Poga automātiski
atgriežas sākuma pozīcijā.
Ja pārnesumu pārslēgs automašīnām ar automātisko pārnesumkārbu nav pozīcijā P vai
automašīna ripo:
–
Pagrieziet slēdzi pulksteņrādītāju kustības
virzienā un turiet, līdz automašīna tiek
izslēgta.
Saistītā informācija
•
•
Automašīnas iedarbināšana (428 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (430 lpp.)
}}
429
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
•
•
Stūres regulēšana (199 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus
un citu akumulatoru (480 lpp.)
•
Aizdedzes režīma atlasīšana (431 lpp.)
Automašīnas elektrosistēmai var iestatīt
dažādus līmeņus/pozīcijas, tādējādi piekļūstot dažādām funkcijām.
Lai atvieglotu ierobežota funkciju skaita
izmantošanu laikā, kad dzinējs ir izslēgts,
automašīnas elektrosistēmai var iestatīt trīs
dažādus līmeņus — 0, I un II. Šie līmeņi, ko
dēvē par "aizdedzes pozīcijām", ir aprakstīti
visā īpašnieka rokasgrāmatā.
Līmenis
0
Tabulā ir parādītas katrā aizdedzes pozīcijā/
līmenī pieejamās funkcijas:
Funkcijas
•
Tiek apgaismots odometrs,
pulkstenis un temperatūras
rādītājsA.
•
Elektriski regulējamos* sēdekļus var regulēt.
•
Var lietot elektrisko logu pacēlājus.
•
Tiek ieslēgts centrālais displejs, un to var izmantotA.
•
Var lietot informācijas un
izklaides sistēmuA.
Šajā režīmā funkcijas tiek vadītas
atkarībā no laika, un tās pēc īsa
brīža tiek automātiski izslēgtas.
I
•
Var lietot jumta lūku, elektriskos logu pacēlājus, salona 12
V strāvas kontaktligzdu,
Bluetooth, navigāciju, tālruni,
ventilatoru un vējstikla tīrītājus.
•
Elektriski regulējamos sēdekļus var regulēt.
•
Var izmantot 12 V strāvas kontaktligzdas* bagāžas nodalījumā.
Šajā aizdedzes pozīcijā strāvas
patēriņš noslogo akumulatoru.
430
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Līmenis
II
Funkcijas
•
•
Iedegas priekšējie lukturi.
•
Tiek aktivētas vairākas citas
sistēmas. Taču sēdekļu un aizmugures stikla apsildi var
ieslēgt tikai pēc automašīnas
iedarbināšanas.
Brīdinājuma un indikatoru lampiņas iedegas uz piecām sekundēm.
Aizdedzes režīma atlasīšana
Automašīnas elektrosistēmai var iestatīt
dažādus līmeņus/pozīcijas, tādējādi piekļūstot dažādām funkcijām.
Automašīnas iedarbināšana (428 lpp.)
•
•
•
Stūres regulēšana (199 lpp.)
•
Aizdedzes režīma atlasīšana (431 lpp.)
Aizdedzes pozīcija II — pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un turiet aptuveni 5 sekundes. Pēc
tam atlaidiet pogu, un tā automātiski
atgriezīsies sākuma pozīcijā.
•
Atpakaļ aizdedzes pozīcijā 0 — lai atkal
ieslēgtu aizdedzes pozīciju 0 no pozīcijas I
vai II — pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un atlaidiet.
Poga automātiski atgriežas sākuma pozīcijā.
Saistītā informācija
Tiek arī aktivizēts, kad tiek atvērtas durvis.
Saistītā informācija
•
Aizdedzes pozīcijas atlasīšana
Šī aizdedzes pozīcija patērē
daudz akumulatora strāvas, tādēļ
to nav ieteicams izmantot.
A
zienā un atlaidiet. Poga automātiski atgriežas sākuma pozīcijā.
Iedarbināšanas slēdzis tuneļkonsolē.
•
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus
un citu akumulatoru (480 lpp.)
Aizdedzes pozīcija 0 — atslēdziet automašīnu un novietojiet tālvadības atslēgu
automašīnā.
•
•
•
•
•
Automašīnas iedarbināšana (428 lpp.)
Automašīnas izslēgšana (429 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (430 lpp.)
Stūres regulēšana (199 lpp.)
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus
un citu akumulatoru (480 lpp.)
PIEZĪME
Lai sasniegtu līmeni I vai II, neiedarbinot
dzinēju — nenospiediet bremžu pedāli (vai
sajūga pedāli automašīnām ar manuālu
pārnesumu pārslēgšanu), kad ir jāatlasa šīs
aizdedzes pozīcijas.
•
Aizdedzes pozīcija I — pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības vir-
431
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Alkometrs*
Alkometra apiešana*
Alkometra uzdevums ir novērst automobiļa
vadīšanu reibumā. Lai iedarbinātu dzinēju,
vadītājam jāveic elptests, kas apliecina, ka
viņš nav alkohola reibumā. Alkometra kalibrēšana notiek atbilstoši noteiktajam promiļu
daudzumam, kas ir spēkā katrā no tirgiem.
Automašīnai ir saskarne elektriskam savienojumam ar Volvo ieteiktajiem dažādu ražotāju un
modeļu alkometriem. Šī saskarne atvieglo
alkometra pievienošanu un piedāvā integrētu
funkcionalitāti, tostarp ar alkometru saistītus
ziņojumus automašīnas galvenajā displejā.
Informāciju par konkrētu alkometru, lūdzu,
skatiet attiecīgā alkometra ražotāja izsniegtajā
īpašnieka rokasgrāmatā.
Ja rodas ārkārtas situācija vai alkometrs
nedarbojas, alkometru var apiet, lai varētu
iedarbināt automašīnu.
Alkometra deaktivizēšanas norādījumus skatiet tā piegādātāja rokasgrāmatā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Alkometrs* (432 lpp.)
Pirms dzinēja iedarbināšanas ar
alkometru*
Alkometrs tiek aktivizēts automātiski un ir
gatavs lietošanai, tiklīdz tiek atvērtas automašīnas durvis.
Jāpatur prātā
Lai nodrošinātu pareizu ierīces darbību un pēc
iespējas precīzāku mērījuma rezultātu:
Pirms dzinēja iedarbināšanas ar alkometru* (432 lpp.)
•
Neēdiet un nedzeriet apmēram 5 minūtes
pirms elptesta veikšanas.
Automašīnas iedarbināšana (428 lpp.)
•
Pārmērīgi neapskalojiet priekšējo logu mazgāšanas šķidrumā esošais alkohols
var izraisīt nepareizu mērījuma rezultātu.
Aizdedzes pozīcijas (430 lpp.)
PIEZĪME
Pēc braukšanas dzinēju var iedarbināt vēlreiz 30 minūšu laikā, neveicot jaunu elptestu.
BRĪDINĀJUMS
Alkometrs ir tikai palīglīdzeklis un neatbrīvo
vadītāju no atbildības. Vadītāja pienākums
ir vienmēr būt nedzērušam un vadīt automobili droši.
Saistītā informācija
•
•
•
•
432
Alkometra apiešana* (432 lpp.)
Pirms dzinēja iedarbināšanas ar alkometru* (432 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
•
Alkometra apiešana* (432 lpp.)
Alkometrs* (432 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (428 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (430 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (428 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (430 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Bremžu funkcijas
Kājas bremze
Automašīnas bremzes lieto, lai samazinātu
ātrumu vai novērstu automašīnas ripošanu.
Papildus kājas bremzei un stāvbremzei automašīna ir aprīkota ar vairākām automātiskas
bremzēšanas palīgfunkcijām. Tās var palīdzēt,
lai vadītājam nebūtu jātur kāja uz bremžu
pedāļa, stāvot pie luksofora vai iedarbinot
automašīnu kalna kāpumā.
Kājas bremze ir bremžu sistēmas daļa.
Automašīnai ir divi bremžu kontūri. Ja ir bojāts
bremžu kontūrs, bremžu pedālis var nostrādāt
dziļāk. Līdz ar to ir nepieciešams lielāks spiediens uz bremžu pedāli, lai sasniegtu parasto
bremzēšanas efektivitāti.
Atkarībā no automašīnas aprīkojuma ir pieejamas šādas automātiskās bremzēšanas funkcijas:
•
Automātiska bremzēšana stāvot (Auto
Hold)
•
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā
(Hill Start Assist)
•
•
Automātiska bremzēšana pēc sadursmes.
City Safety
Saistītā informācija
•
•
•
Kājas bremze (433 lpp.)
Stāvbremze (435 lpp.)
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (439 lpp.)
•
Automātiska bremzēšana pēc sadursmes.
(441 lpp.)
•
Palīdzība braukšanas uzsākšanai kalnā
(440 lpp.)
•
City Safety™ (297 lpp.)
Vadītāja spiedienu uz bremžu pedāli pastiprina
bremžu pastiprinātājs.
BRĪDINĀJUMS
Bremžu pastiprinātājs darbojas tikai dzinēja darbības laikā.
Ja kājas bremzes lieto tad, kad dzinējs ir
izslēgts, pedālis šķiet ciets, un ir vajadzīgs lielāks spiediens uz pedāli, lai nobremzētu automašīnu.
Braucot ļoti kalnainā apvidū vai ar smagu
kravu, bremzes var atslogot, manuālās pārnesumu pārslēgšanas režīmā izmantojot bremzēšanu ar dzinēju. Braucot lejup no kalna,
bremzēšanai ar dzinēju izmantojiet to pašu
pārnesumu, kādu jūs izmantotu, braucot kalnā.
Bremžu pretbloķēšanas sistēma
Automašīnai ir pretbloķēšanas bremzes
(ABS2), kas neļauj riteņiem nobloķēties bremzēšanas laikā un ļauj saglabāt stūrēšanas
vadību. Pēc bremžu pedāļa piespiešanas tajā
var būt sajūtamas vibrācijas. Šāda parādība ir
normāla.
Pēc automašīnas iedarbināšanas, kad vadītājs
atlaiž bremžu pedāli, automātiski tiek veikta
ātra ABS sistēmas pārbaude. Turpmāku automātisku sistēmas pārbaudi var veikt, braucot
nelielā ātrumā. Pārbaude var būt jūtama kā
bremžu pedāļa pulsēšana.
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Pārbaudiet bremžu šķidruma
līmeni. Ja līmenis ir zems, pielejiet bremžu šķidrumu un
noskaidrojiet bremžu šķidruma
zuduma iemeslu.
Iedarbinot dzinēju, pastāvīgi
izgaismojas 2 sekundes: Automātiska funkciju pārbaude.
Pastāvīgi izgaismojas ilgāk par 2
sekundēm: ABS sistēmas
kļūme. Automašīnas parastā
bremžu sistēma joprojām darbojas, bet nedarbojas ABS sistēma.
}}
433
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
BRĪDINĀJUMS
Ja vienlaikus deg gan bremžu kļūmes, gan
ABS kļūmes brīdinājuma lampiņa, bremžu
sistēmā ir radusies kļūme.
•
Ja šajā brīdī bremžu šķidruma līmenis
tvertnē ir normāls, uzmanīgi brauciet
līdz tuvākajam servisam un tur veiciet
bremžu sistēmas pārbaudi - ieteicams
izmantot autorizētu Volvo servisu.
•
Ja bremžu šķidruma līmenis ir zem
bremžu šķidruma tvertnes MIN līmeņa,
apturiet automašīnu un uzpildiet
bremžu šķidrumu. Jānosaka bremžu
šķidruma zuduma iemesls.
Bremžu spēka palielināšana
Bremžu spēka palielināšanas sistēma
palīdz palielināt bremžu spēku bremzēšanas
laikā un tādējādi var saīsināt bremzēšanas
ceļu.
Sistēma nosaka vadītāja bremzēšanas stilu un
vajadzības gadījumā palielina bremzēšanas
spēku. Bremzēšanas spēku var palielināt līdz
līmenim, pie kura tiek aktivizēta sistēma ABS.
Funkcija izslēdzas, kad spiediens uz bremžu
pedāli atslābst.
PIEZĪME
Kad BAS ir aktivizēta, bremžu pedāli var
nospiest nedaudz tālāk nekā parasti.
Nospiediet un turiet bremžu pedāli
nospiestu tik ilgi, cik nepieciešams.
Saistītā informācija
•
•
Bremžu spēka palielināšana (434 lpp.)
Palīdzība braukšanas uzsākšanai kalnā
(440 lpp.)
•
•
Bremzēšana uz slapjiem ceļiem (434 lpp.)
•
•
Bremzēšana uz ceļiem, kas nokaisīti ar
smiltīm (435 lpp.)
Bremžu sistēmas apkope (435 lpp.)
Bremžu signāls (162 lpp.)
2 Anti-lock Braking System
3 Brake Assist System
434
Atlaižot bremžu pedāli, bremzēšana tiek
pārtraukta.
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (439 lpp.)
•
Bremzēšana uz slapjiem ceļiem
(BAS3)
Saistītā informācija
•
Kājas bremze (433 lpp.)
Pirmo reizi bremzējot pēc ilgstošas braukšanas spēcīgā lietū bez bremzēšanas, tās efekts
var būt nedaudz aizkavēts.
Tas pats attiecas uz situācijām, kad automašīna ir tikko nomazgāta. Tādā gadījumā bremzes jānospiež spēcīgāk. Tādēļ jāievēro lielāks
attālums līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.
Pēc braukšanas pa slapjiem ceļiem vai automašīnas mazgāšanas bremzējiet spēcīgi.
Tādējādi bremžu diski uzsils, ātrāk izžūs un
tiks pasargāti no korozijas. Bremzējot ņemiet
vērā situāciju uz ceļa.
Saistītā informācija
•
•
Kājas bremze (433 lpp.)
Bremzēšana uz ceļiem, kas nokaisīti ar
smiltīm (435 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Bremzēšana uz ceļiem, kas
nokaisīti ar smiltīm
Braucot pa ceļiem, kas nokaisīti ar sāli, uz
bremžu diskiem un bremžu uzlikām var veidoties sāls kārtiņa.
Tas var palielināt bremzēšanas distanci. Tādēļ
saglabājiet lielāku drošības distanci līdz
priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.
Ievērojiet arī:
•
Bremzējiet regulāri, lai notīrītu sāls kārtiņu.
Nodrošiniet, lai bremzēšana neradītu draudus citiem satiksmes dalībniekiem.
•
Kad braukšana ir pabeigta un vēl nav sākts
nākamais brauciens, uzmanīgi nospiediet
bremžu pedāli.
Bremžu sistēmas apkope
Stāvbremze
Regulāri pārbaudiet bremžu sistēmas komponentus, vai tie nav nodiluši.
Lai automašīna būtu droša un uzticama, ievērojiet Volvo apkopes intervālus, kā norādīts
apkopes un garantijas grāmatiņā. Pēc bremžu
uzliku un bremžu disku nomaiņas vajadzīgais
bremzēšanas efekts tiek sasniegts, tikai kad
tās ir "iebrauktas" dažus simtus kilometru
(jūdžu). Kompensējiet samazināto bremžu
veiktspēju, nospiežot bremžu pedāli spēcīgāk.
Volvo iesaka uzstādīt tikai Volvo apstiprinātas
bremžu uzlikas.
Stāvbremze neļauj automašīnai sākt ripot,
mehāniski nobloķējot divus riteņus.
SVARĪGI
Regulāri jāpārbauda bremžu sistēmas
komponentu nodilums.
Saistītā informācija
•
•
Kājas bremze (433 lpp.)
Sazinieties ar autoservisu, lai saņemtu
informāciju par šo procedūru vai uzticiet šī
pārbaudes veikšanu servisa darbiniekiem ieteicams izvēlēties autorizētu Volvo servisu.
Bremzēšana uz slapjiem ceļiem (434 lpp.)
Saistītā informācija
•
Kājas bremze (433 lpp.)
Stāvbremzes vadības ierīce atrodas tuneļkonsolē
starp sēdekļiem.
Kad elektriskā stāvbremze tiek ieslēgta,
atskan viegls elektrodzinēja darbības troksnis.
Šis troksnis ir dzirdams arī automātiskās stāvbremzes darbības pārbaudīšanas laikā.
Ja tad, kad tiek aktivizēta stāvbremze, automašīna nekustas, tā iedarbojas tikai uz aizmugurējiem riteņiem. Ja tā tiek aktivizēta, kad
automašīna pārvietojas, tad darbojas parastās
darba bremzes, t.i., bremzes iedarbojas uz
visiem četriem riteņiem. Bremzēšanas funkcija
pārslēdzas uz aizmugurējiem riteņiem, kad
automašīna ir gandrīz apstājusies.
}}
435
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Saistītā informācija
•
Stāvbremzes aktivizēšana un deaktivizēšana (436 lpp.)
•
Automašīnas novietošana stāvēšanai kalnā
(438 lpp.)
•
Ja stāvbremzes darbībā radusies kļūme
(438 lpp.)
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (439 lpp.)
Stāvbremzes aktivizēšana un
deaktivizēšana
Ieslēdziet stāvbremzi, lai novērstu automašīnas ripošanu.
436
Tehniskie parametri
Aktivizējot stāvbremzi, izgaismojas simbols.
Ja simbols mirgo, tas norāda, ka
ir radusies kļūme. Izlasiet paziņojumu vadītāja displejā.
Automātiska aktivizēšana
Stāvbremze tiek aktivizēta automātiski
Pavelciet vadības slēdzi uz augšu.
> Aktivizējot stāvbremzi, vadītāja displejā
izgaismojas simbols.
2. Pārliecinieties, ka automašīna nekustas.
uz automātisko pārnesumkārbu.
Simbols
Stāvbremzes aktivizēšana
1.
4 Attiecas
Simbols vadītāja displejā
•
kad automašīna tiek izslēgta un centrālajā
displejā tiek aktivizēts stāvbremzes automātiskas aktivizācijas iestatījums.
•
ja stāvā slīpumā tiek ieslēgta pārnesumu
pozīcija P4;
•
ja ir aktivizēta automātiskās turēšanas
funkcija (automātiska bremzēšana, kad
automašīna stāv) un
• automašīna ir ilgstoši stāvējusi (5–10
minūtes);
•
•
automašīna tiek izslēgta;
vadītājs izkāpj no automašīnas.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Avārijas bremzes
Ārkārtas situācijā stāvbremzi var aktivizēt, kad
automašīna atrodas kustībā, pavelkot vadības
slēdzi un turot to augšējā pozīcijā. Bremzēšana tiek pārtraukta, kad tiek atlaists vadības
slēdzis vai nospiests akseleratora pedālis.
2. Bīdiet vadības ierīci uz leju.
> Stāvbremze tiek izslēgta, un vadītāja
displejā esošais simbols nodziest.
•
Automašīnas novietošana stāvēšanai kalnā
(438 lpp.)
Automātiska deaktivizēšana
1. Iedarbiniet automašīnu.
2. Ar automātisko pārnesumkārbu:
PIEZĪME
Stingri nospiediet bremžu pedāli. Ieslēdziet pārnesumu D vai R un nospiediet
gāzes pedāli.
Ja avārijas bremzēšana tiek aktivizēta,
braucot lielā ātrumā, atskan skaņas signāls.
Ar manuālo pārnesumkārbu:
Stāvbremzes deaktivizēšana
Nospiediet sajūga pedāli un izvēlieties piemērotu pārnesumu. Atlaidiet sajūga pedāli
un nospiediet akseleratora pedāli.
> Stāvbremze tiek izslēgta, un vadītāja
displejā esošais simbols nodziest.
PIEZĪME
Lai automātiski deaktivizētu, vadītājam ir
vai nu jāpiesprādzē sava drošības josta, vai
arī jāaizver vadītāja durvis.
Manuāla deaktivizēšana
Lai varētu deaktivizēt stāvbremzi, dzinējam ir
jādarbojas.
1.
Stingri nospiediet bremžu pedāli.
Saistītā informācija
•
Automātiskas stāvbremzes aktivizēšanas
iestatījums (438 lpp.)
•
Ja stāvbremzes darbībā radusies kļūme
(438 lpp.)
•
Stāvbremze (435 lpp.)
437
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Automātiskas stāvbremzes
aktivizēšanas iestatījums
Automašīnas novietošana
stāvēšanai kalnā
Ja stāvbremzes darbībā radusies
kļūme
Izvēlieties, vai stāvbremze ir automātiski jāaktivizē, kad automašīna tiek izslēgta.
Lai mainītu šo iestatījumu:
Novietojot automašīnu slīpumā, vienmēr
izmantojiet stāvbremzi.
Ja pēc vairākiem mēģinājumiem stāvbremzi
nevar deaktivizēt vai aktivizēt, sazinieties ar
autorizētu Volvo servisu.
Ja braucat ar aktivizētu stāvbremzi, atskan brīdinājuma skaņas signāls.
1.
BRĪDINĀJUMS
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
Novietojot automašīnu uz slīpas virsmas,
vienmēr aktivizējiet stāvbremzi. Ieslēgts
pārnesums vai automātiskās pārnesumkārbas P pozīcija nav pietiekama, lai noturētu
automašīnu uz vietas visās situācijās.
2. Nospiediet My Car Stāvbremze un
piekare, atlasītu funkciju Automātiski
aktivizēt stāvbremzi vai atceltu tās atlasi.
Saistītā informācija
•
•
Stāvbremzes aktivizēšana un deaktivizēšana (436 lpp.)
Stāvbremze (435 lpp.)
Ja automašīna ir novietota ar skatu kalnā:
•
Pagrieziet riteņus prom no ietves.
Ja automašīna ir novietota ar skatu lejā no
kalna:
•
Pagrieziet riteņus uz ietves pusi.
Ar smagu kravu pret kalnu
Smaga krava, piemēram, piekabe var izraisīt
automašīnas ripošanu atpakaļ, ja stāvā
kāpumā stāvbremze tiek atbrīvota automātiski. Novērsiet to, pavelkot slēdzi uz augšu,
kamēr uzsākat braukšanu. Atlaidiet vadības
slēdzi, kad dzinējs sāk vilkt automobili.
Saistītā informācija
•
438
Stāvbremzes aktivizēšana un deaktivizēšana (436 lpp.)
Ja automašīna ir jānovieto stāvvietā, pirms
iespējamais defekts ir novērsts, riteņi ir jāpagriež tā, it kā automašīna tiktu novietota
nogāzē, un pārnesumu pārslēgs ir jāpārslēdz
pozīcijā P vai arī ir jāieslēdz pirmais pārnesums, ja automašīnai ir manuālā pārnesumkārba.
Zems spriegums akumulatorā
Ja akumulatora spriegums ir pārāk zems, stāvbremzi nevar ne deaktivizēt, ne aktivizēt. Ja
akumulatora spriegums ir pārāk zems, pievienojiet donora akumulatoru.
Bremžu uzliku maiņa
Elektriskās stāvbremzes konstrukcijas dēļ aizmugurējās bremžu uzlikas ir jānomaina servisā, ieteicams autorizētā Volvo servisā.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Ja simbols mirgo, tas norāda, ka
ir radusies kļūme. Skatiet paziņojumu vadītāja displejā.
Bojājums bremžu sistēmā. Skatiet paziņojumu vadītāja displejā.
Informācijas paziņojums vadītāja
displejā.
Automātiskā bremzēšana, kad
automašīna stāv uz vietas
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (Auto hold), nozīmē, ka vadītājs
var atlaist bremžu pedāli, vienlaikus saglabājot bremžu iedarbību, kad automašīna ir apturēta pie luksofora vai krustojumā.
Apturot automašīnu, bremzes tiek aktivizētas
automātiski. Lai noturētu automašīnu uz vietas, šī funkcija var izmantot vai nu kājas
bremzi, vai stāvbremzi, un tā darbojas uz visu
slīpumu brauktuvēm. Uzsākot gaitu, bremzes
tiek automātiski atlaistas, ja vadītājs ir piesprādzējies vai vadītāja durvis ir aizvērtas.
Saistītā informācija
•
Stāvbremzes aktivizēšana un deaktivizēšana (436 lpp.)
•
Automašīnas novietošana stāvēšanai kalnā
(438 lpp.)
•
•
PIEZĪME
Bremzējot un apstājoties ceļa kāpumā vai
kritumā, bremžu pedālis pirms atlaišanas ir
jānospiež nedaudz stiprāk, lai nodrošinātu,
ka automašīna nesāks ripot.
Akumulators (617 lpp.)
Volvo apkopes programma (600 lpp.)
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Šis simbols izgaismojas, kad
funkcija izmanto kājas bremzi,
lai noturētu automašīnu uz vietas.
Šis simbols izgaismojas, kad
funkcija izmanto stāvbremzi, lai
noturētu automašīnu uz vietas.
Saistītā informācija
•
Automātiskās bremzes aktivizēšana un
deaktivizēšana stāvot (440 lpp.)
•
•
•
Kājas bremze (433 lpp.)
Stāvbremze (435 lpp.)
Palīdzība braukšanas uzsākšanai kalnā
(440 lpp.)
Stāvbremze tiek aktivizēta, ja
•
•
•
•
automašīna tiek izslēgta;
tiek atvērtas vadītāja durvis;
tiek atsprādzēta vadītāja drošības josta;
automašīna ir ilgstoši stāvējusi (5–10
minūtes).
439
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Automātiskās bremzes
aktivizēšana un deaktivizēšana
stāvot
•
Funkcija paliek deaktivizēta tik ilgi, līdz tā
atkal tiek aktivizēta.
Palīdzība braukšanas uzsākšanai
kalnā
•
Deaktivizējot funkciju, palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā (HSA) paliek
aktīva, lai novērstu automašīnas ripošanu
atpakaļ, ja braukšana tiek uzsākta kalna
kāpumā.
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā
(HSA5) novērš automašīnas ripošanu atpakaļ,
uzsākot braukšanu kalna kāpumā. Braucot
atpakaļgaitā kalna kāpumā, tā novērš automašīnas ripošanu uz priekšu.
Šī funkcija nozīmē, ka bremžu sistēmas pedāļa
spiediens saglabājas vairākas sekundes,
kamēr vadītāja kāja tiek pārvietota no bremžu
pedāļa uz gāzes pedāli.
Automātiskās bremzēšanas funkciju stāvot
aktivizē, izmantojot pogu tuneļkonsolē.
Saistītā informācija
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (439 lpp.)
Īslaicīgais bremzēšanas efekts izzūd pēc
dažām sekundēm vai tad, kad vadītājs uzsāk
gaitu.
–
Nospiediet pogu tuneļkonsolē, lai aktivizētu vai deaktivizētu funkciju.
> Indikators taustiņā izgaismojas, kad
funkcija ir aktivizēta. Funkcija paliek
aktivizēta arī nākamajā automašīnas
iedarbināšanas reizē.
Aktivizēšana izslēdzot
Ja šī funkcija ir aktīva un tur automašīnu ar darba bremzēm (vadītāja displejā ir iedegts A simbols), tad pogas
nospiešanas laikā ir jābūt nospiestam bremžu pedālim, lai to varētu deaktivizēt.
5 Hill
440
Start Assist
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā ir
pieejama pat situācijās, kad ir deaktivizēta
automātiskā bremzēšana stāvot (Auto hold).
Saistītā informācija
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (439 lpp.)
•
Kājas bremze (433 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Automātiska bremzēšana pēc
sadursmes.
Ja notiek sadursme, kurā tiek sasniegts pirotehnisko drošības jostu spriegotāju vai drošības gaisa spilvenu aktivizācijas līmenis, vai
sadursmē ar lielu dzīvnieku tiek automātiski
aktivizētas automašīnas bremzes. Šī funkcija
ir nepieciešama, lai novērstu sadursmi vai
samazinātu sadursmes sekas.
Pēc nopietnas sadursmes var zust automašīnas kontrole un vadāmība. Lai izvairītos no
turpmākas sadursmes ar transportlīdzekli vai
automašīnas ceļā esošu objektu vai samazinātu šādas sadursmes sekas, automātiski tiek
aktivizēta automātiskā bremzēšanas sistēma,
kas droši nobremzē automašīnu.
Bremzēšanas laikā tiek ieslēgti bremžu lukturi
un avārijas signāllukturi. Kad automašīna ir
apstājusies, avārijas signāllukturi turpina mirgot un tiek ieslēgta stāvbremze.
Ja bremzēšana nav vēlama, piemēram, ja
pastāv sadursmes risks ar aizmugurē braucošajiem transportlīdzekļiem, vadītājs var ignorēt
sistēmu, nospiežot gāzes pedāli.
Funkcija pieņem, ka bremžu sistēma pēc
sadursmes ir neskarta.
Reģeneratīvā bremzēšana*
Pārnesumkārba
Automašīna bremzēšanas laikā atgūst kinētisko enerģiju, lai samazinātu degvielas patēriņu un izmešus.
Šī funkcija ir pieejama visos piedziņas režīmos
kopā ar pārnesumu pozīciju D vai M.
Pārnesumkārba ir daļa no automašīnas transmisijas starp dzinēju un dzenošajiem riteņiem. Pārnesumkārbas funkcija ir mainīt pārnesumskaitli atkarībā no ātruma un jaudas
prasībām.
Ir divi galvenie pārnesumkārbu veidi: manuālā
un automātiskā.
Bremžu reģenerācijas aktivizēšana
Bremžu reģenerāciju aktivizē, viegli piespiežot
bremžu pedāli vai kamēr notiek bremzēšana ar
dzinēju.
Reģenerācija palielinās, kamēr notiek bremzēšana ar dzinēju vai kad tiek atlasīts manuālas
pārnesumu pārslēgšanas režīms M.
Saistītā informācija
•
•
Piedziņas režīmi* (452 lpp.)
Pārnesuma pārslēgšana ar automātisko
pārnesumkārbu (443 lpp.)
Manuālajai pārnesumkārbai ir seši pārnesumi,
un automātiskajai pārnesumkārbai ir astoņi
pārnesumi. Ar šādu pārnesumu skaitu var
efektīvi izmantot dzinēja griezes momentu un
jaudas diapazonu. Automātiskajai pārnesumkārbai divi no pārnesumiem ir paredzēti degvielas taupīšanai, braucot ar nemainīgiem dzinēja apgriezieniem.
Ar automātisko pārnesumkārbu pārnesumus
var izvēlēties arī manuāli. Izvēlētā pārnesumu
pozīcija ir attēlota vadītāja displejā.
Saistītā informācija
•
•
•
Automātiskā pārnesumkārba (442 lpp.)
Manuālā pārnesumkārba (442 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
(450 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
Rear Collision Warning* (371 lpp.)
BLIS* (372 lpp.)
Bremžu funkcijas (433 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 441
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Manuālā pārnesumkārba
Atpakaļgaitas pārnesuma bloķētājs
Automātiskā pārnesumkārba
Ar manuālo pārnesumkārbu vadītājs manuāli
izvēlas piemērotu pārnesumu atbilstoši attiecīgā brīža ātruma un jaudas prasībām.
Atpakaļgaitas pārnesuma bloķētājs novērš
nejaušu atpakaļgaitas pārnesuma ieslēgšanas
iespēju parastas braukšanas turpgaitā laikā.
Pārnesumu pārslēgšana
•
Pārslēdzot pārnesumus, dariet to atbilstoši
shēmai uz pārnesumu pārslēgsviras,
sāciet no neitrālās pozīcijas un pēc tam
pārvietojiet pārnesumu pārslēgsviru pozīcijā R.
•
Ieslēdziet atpakaļgaitu tikai tad, ja automobilis ir pilnīgi apstājies.
Pārnesumi tiek izvēlēti automātiski, lai jūs
varētu braukt maksimāli energoefektīvi. Pārnesumkārbai ir arī manuālās pārnesumu pārslēgšanas režīms.
Ir pieejamas divas dažādas pārnesumkārbas
versijas. To, kura pārnesumkārba ir uzstādīta
automašīnā, var noteikt pēc pārnesumu pārslēgsviras. Dažādām pārnesumu pārslēgsvirām ir dažādas funkcijas.
Stāvēšanas laikā
BRĪDINĀJUMS
Novietojot automašīnu stāvēšanai slīpumā,
vienmēr ieslēdziet stāvbremzi - pārnesuma
ieslēgšana nav pietiekoša, lai automašīnu
noturētu uz vietas visās situācijās.
Pārnesumu pārslēgsviras un pārslēgšanas shēmas
pārskats.
Neitrālā pozīcija (N)
Manuālajai pārnesumkārbai ir seši pārnesumi,
un pārnesumu pārslēgšanas shēma ir attēlota
uz pārnesumu pārslēgsviras.
442
•
Pie katras pārnesumu pārslēgšanas
nospiediet sajūga pedāli līdz galam.
•
Pārnesumu maiņas starplaikos noņemiet
kāju no sajūga pedāļa.
Saistītā informācija
•
•
•
Pārnesumkārba (441 lpp.)
Automātiskā pārnesumkārba (442 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
(450 lpp.)
Lielās pārnesumu pārslēgsviras un pārslēgšanas shēmas pārskats vadītāja displejā.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
•
Simboli un ziņojumi par automātisko pārnesumkārbu (450 lpp.)
Pārnesuma pārslēgšana ar
automātisko pārnesumkārbu
Ar mazo pārnesumu pārslēgsviru mainiet pārnesuma pozīciju, spiežot ar atsperi nospriegoto pārnesumu pārslēgu uz priekšu, atpakaļ
vai uz sāniem, lai pārnesumus pārslēgtu
manuāli. Ja automašīna ir aprīkota ar lielo
pārnesumu pārslēgsviru, tā ir jāpārslēdz pa
kreisi, lai pārnesumus pārslēgtu manuāli.
Mazās pārnesumu pārslēgsviras un pārslēgšanas
shēmas pārskats vadītāja displejā.
Izvēlētā pārnesumu pozīcija ir attēlota vadītāja
displejā:
P, R, N, D vai M. Automašīnās, kurās ir mazā
pārnesumu pārslēgsvira, pozīcija P ir elektriska
un pārslēgšanas shēma ir R, N, D vai M.
Saistītā informācija
•
Pārnesuma pārslēgšana ar automātisko
pārnesumkārbu (443 lpp.)
•
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres vadības
svirām* (446 lpp.)
•
•
•
Pārnesumu pārslēga bloķētājs (448 lpp.)
•
Manuālā pārnesumkārba (442 lpp.)
Strauja paātrinājuma funkcija (449 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
(450 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 443
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Pārnesumu pārslēgšana
Pārnesumu pozīcijas
Stāvēšana — P
mazo pārnesumu pārslēgsviru ir jādarbojas
dzinējam.
Lai novietotu stāvēšanai, vispirms ieslēdziet
stāvbremzi un pēc tam izvēlieties pozīciju P.
BRĪDINĀJUMS
Novietojot automašīnu uz slīpas virsmas,
vienmēr aktivizējiet stāvbremzi. Ieslēgts
pārnesums vai automātiskās pārnesumkārbas P pozīcija nav pietiekama, lai noturētu
automašīnu uz vietas visās situācijās.
Lielās pārnesumu pārslēgsviras un pārnesumu pozīciju pārskats.
PIEZĪME
Pārnesumu pārslēgsviras un pozīcijas P pārskats
mazajai pārnesumu pārslēgsvirai.
Ar mazo pārnesumu pārslēgsviru izmantojiet
pogu P blakus pārnesumu pārslēgam, lai aktivizētu stāvēšanas pozīciju. Ar lielo pārnesumu
pārslēgsviru stāvēšanas pozīciju aktivizē, pārvietojot pārnesumu pārslēgsviru pozīcijā P.
Kad ir ieslēgta pozīcija P, pārnesumkārba tiek
mehāniski bloķēta.
Kad automašīna ir novietota stāvēšanai vai tiek
iedarbināts dzinējs, ieslēdziet pozīciju P. Kad
tiek izvēlēta pozīcija P, automašīnai ir jāstāv.
Mazās pārnesumu pārslēgsviras un pārnesumu pozīciju pārskats.
444
Lai izvēlētos citu pārnesumu pozīciju, kad ir
ieslēgta pozīcija P, jānospiež bremžu pedālis
un aizdedzei jābūt stāvoklī II. Automašīnām ar
Lai varētu aizslēgt automašīnu un aktivizēt
signalizāciju, pārnesumu pārslēgam ir jābūt
pozīcijā P.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Palīdzības funkcijas6
Sistēma tiek automātiski pārslēgta pozīcijā P:
•
ja automašīna tiek izslēgta pozīcijā D vai
R;
•
ja vadītājs atsprādzē drošības jostu un
atver vadītāja durvis, kad automašīna darbojas režīmā, kas nav P.
Lai novietotu automašīnu stāvēšanai ar atsprādzētu drošības jostu un atvērtām durvīm —
izejiet no pozīcijas P, vēlreiz atlasot R vai D.
Braukšanas pozīcija — D
D ir parastā braukšanas pozīcija. Augstāka un
zemāka pārnesuma pārslēgšana notiek automātiski atkarībā no paātrinājuma un ātruma
līmeņa.
Pārslēdzot pārnesumus no pozīcijas R pozīcijā
D, automašīnai jāstāv uz vietas.
Manuālā pozīcija — M
•
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu uz
priekšu pozīcijā "+" (plus), lai pārslēgtu
nākamo augstāko pārnesumu, un atlaidiet.
•
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu atpakaļ
pozīcijā "–" (mīnus), lai pārslēgtu nākamo
zemāko pārnesumu, un atlaidiet.
•
Spiediet pārnesumu pārslēgu uz sāniem tā
gala pozīcijā D, lai pārnesumkārbu pārslēgtu atpakaļ pozīcijā D.
Ja automašīnu izslēdz pozīcijā N, nenotiek
automātiska pārslēgšana pozīcijā P. Tas
sniedz iespēju automašīnu mazgāt automātiskajā automazgātavā.
Atpakaļgaita — R
Atlasiet pozīciju R, lai brauktu atpakaļgaitā.
Kad tiek izvēlēta pozīcija R, automašīnai ir
jāstāv.
Neitrālā — N
Izvēlieties pozīciju N, kad automašīna tiks
iedarbināta. Ieslēdziet stāvbremzi, ja automašīna stāv un pārnesumu pārslēgs atrodas pozīcijā N.
Lai automašīnu no pozīcijas N pārslēgtu kādā
citā pārnesumu pozīcijā, ir jānospiež bremžu
pedālis un aizdedze jāieslēdz stāvoklī II. Automašīnām ar mazo pārnesumu pārslēgsviru ir
jādarbojas dzinējam.
6 Attiecas
uz automašīnām ar mazo pārnesumu pārslēgsviru.
Lielās pārnesumu pārslēgsviras pārslēgšanas shēmas
pārskats vadītāja displejā.
Pozīcijā M pārnesumus var pārslēgt manuāli.
Automobilis bremzē ar dzinēju, kad akseleratora pedālis ir atlaists.
Pozīciju M var ieslēgt, pārslēdzot pārnesumu
pārslēgu uz sāniem no pozīcijas D līdz galējai
pozīcijai pie "±".
Mazās pārnesumu pārslēgsviras pārslēgšanas shēmas pārskats vadītāja displejā.
Pozīcijā M pārnesumus var pārslēgt manuāli.
Automobilis bremzē ar dzinēju, kad akseleratora pedālis ir atlaists.
Pozīciju M var ieslēgt, pārslēdzot pārnesumu
pārslēgu atpakaļ no pozīcijas D.
}}
445
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
•
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu pa labi
pozīcijā "+" (plus), lai pārslēgtu nākamo
augstāko pārnesumu, un atlaidiet.
•
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu pa kreisi
pozīcijā "–" (mīnus), lai pārslēgtu nākamo
zemāko pārnesumu, un atlaidiet.
•
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu atpakaļ,
lai atkal ieslēgtu pozīciju D.
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres
vadības svirām*
Pozīcijā M tiek automātiski aktivizētas stūres
lāpstiņas.
Stūres vadības sviras papildina pārnesumu
pārslēgu un ļauj pārslēgt pārnesumus
manuāli, neatlaižot rokas no stūres.
Šī funkcija ir pieejama pozīcijā D vai M.
Pārnesumkārba automātiski pārslēdz pārnesumus uz leju, ja ātrums samazinās zem ieslēgtajam pārnesumam atbilstošā līmeņa, lai
nepieļautu raustīšanos un apstāšanos.
Saistītā informācija
Automātiskā pārnesumkārba (442 lpp.)
•
•
•
Pārnesumu pārslēga bloķētājs (448 lpp.)
•
Strauja paātrinājuma funkcija (449 lpp.)
Vadītāja displejs, pārslēdzot pārnesumus ar stūres
lāpstiņām manuālajā pārnesumu pārslēgšanas
režīmā, lielā pārnesumu pārslēgsvira.
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres vadības
svirām* (446 lpp.)
"-": atlasa nākamo zemāko pārnesumu.
"+": atlasa nākamo augstāko pārnesumu.
Slēdzis
Lai pārslēgtu pārnesumu:
–
Pavelciet vienu no vadības svirām uz aizmuguri - pret stūri - un atlaidiet.
Pārnesumi tiek pārslēgti pēc katras lāpstiņas
pavilkšanas reizes, ja vien dzinēja apgriezieni
nepārsniedz atļauto diapazonu. Vadītāja displejā tiek rādīts pašreizējais pārnesums.
446
Vadītāja displejs, pārslēdzot pārnesumus ar stūres
lāpstiņām manuālajā pārnesumu pārslēgšanas
režīmā, mazā pārnesumu pārslēgsvira.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Stūres lāpstiņu aktivizēšana pozīcijā D
Saistītā informācija
Lai varētu pārslēgt pārnesumus ar lāpstiņām,
tās ir jāaktivizē:
•
•
Pavelciet vienu no svirām uz stūres pusi.
> Vadītāja displejā redzamais cipars
apzīmē pašreiz izvēlēto pārnesumu.
•
–
Automātiskā pārnesumkārba (442 lpp.)
Pārnesuma pārslēgšana ar automātisko
pārnesumkārbu (443 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
(450 lpp.)
Vadītāja displejs, pārslēdzot pārnesumu ar lāpstiņām
pie stūres, mazā pārnesumu pārslēgsvira.
Stūres lāpstiņu deaktivizēšana pozīcijā
D
Vadītāja displejs, pārslēdzot pārnesumu ar lāpstiņām
pie stūres, lielā pārnesumu pārslēgsvira.
Manuāla deaktivizēšana
– Pavelciet labo lāpstiņu (+) pret stūri un
turiet, līdz vadītāja displejā nodziest
cipars.
> Pārnesumkārba atgriežas pozīcijā D.
Automātiska deaktivizēšana
Ja stūres lāpstiņas netiek lietotas, tās pēc īsa
brīža tiek deaktivizētas. Par to liecina numura
nodzišana vadītāja displejā. Izņēmums ir
bremzēšana ar dzinēju — tādā gadījumā sviras
ir aktīvas tik ilgi, cik ilgi notiek bremzēšana ar
dzinēju.
447
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Pārnesumu pārslēga bloķētājs
Pārnesumu pārslēgsviras bloķētājs novērš
nejaušu automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu pārslēgšanu.
Ir divi dažādi pārnesumu pārslēga bloķētāja
veidi — mehāniskais un automātiskais.
Mehāniskais pārnesumu pārslēga
bloķētājs
Automātiskais pārnesumu pārslēga
bloķētājs
Automātiskajam pārnesumu pārslēgsviras bloķētājam ir īpašas drošības sistēmas.
No stāvēšanas pozīcijas P vai neitrālās
pozīcijas N
Lai pārnesumu pārslēgu no pozīcijas P vai N
pārslēgtu kādā citā pārnesumu pozīcijā, ir
jānospiež bremžu pedālis un aizdedze jāieslēdz stāvoklī II. Automašīnām ar mazo pārnesumu pārslēgsviru ir jādarbojas dzinējam.
Deaktivējiet automātisko
pārnesumu pārslēga bloķētāju8
Kad automašīnai nav strāvas, automašīnām
ar lielo pārnesumu pārslēgsviru var atslēgt
automātisko pārnesumu pārslēga bloķētāju.
Automašīnām ar mazo pārnesumu pārslēgsviru nevar atslēgt pārnesumu pārslēga bloķētāju.
Ja pārnesumu pārslēgs ir N pozīcijā un automobilis ir stāvējis vismaz 3 sekundes (neatkarīgi no tā, vai dzinējs darbojas), pārnesumu
pārslēgs ir bloķēts.
Vadītāja displeja paziņojumi
Pārnesumu pārslēga bloķētājs automašīnās ar lielo
pārnesumu pārslēgsviru.
Pārnesumu pārslēgu brīvi var pārslēgt uz
priekšu un atpakaļ starp N un D. Citas pozīcijas ir bloķētas ar fiksatoru, ko var atbrīvot,
nospiežot bloķētāja pogu uz pārnesumu pārslēga.
Kad bloķētājpoga ir nospiesta, sviru var pārvietot uz priekšu vai atpakaļ pozīcijās P, R, N un
D.
7
448
Attiecas uz automašīnām ar mazo pārnesumu pārslēgsviru
Ja pārnesumu pārslēgs ir nobloķēts vadītāja
displejā tiek attēlots paziņojums piemēram
Pārn. pārslēgsvira Nosp. bremžu pedāli, lai
aktiv. pārn. pārslēgsviru.
Pārnesumu pārslēgu nevar nobloķēt manuāli.7
Saistītā informācija
•
•
•
Automātiskā pārnesumkārba (442 lpp.)
Pārnesuma pārslēgšana ar automātisko
pārnesumkārbu (443 lpp.)
Deaktivējiet automātisko pārnesumu pārslēga bloķētāju (448 lpp.)
Lielās pārnesumu pārslēgsviras pārskats.
Ja automašīna nav braukšanas kārtībā, piemēram, ja akumulators izlādējies, tad pārnesumu
pārslēgsvira ir jāpārslēdz pozīcijā N, lai automašīnu varētu pārvietot.
Paceliet salona gumijas paklājiņu, kas
atrodas priekšā pārnesumu pārslēgsvirai.
Atrodiet apakšā esošo atveri ar atsperpogu.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Strauja paātrinājuma funkcija
Iespiediet atverē mazu skrūvgriezi un
turiet šādā pozīcijā.
funkciju9
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgsviru pozīcijā N un atlaidiet pogu.
4. Novietojiet gumijas paklājiņu atpakaļ vietā.
Strauja paātrinājuma
var izmantot
kad ir nepieciešams maksimāls paātrinājums
piemēram apdzenot.
Kad akseleratora pedālis tiek pilnībā nospiests
līdz grīdai (garām pozīcijai, kuru parasti
uzskata par pilnu paātrinājumu), tūlīt tiek
ieslēgts zemāks pārnesums. To dēvē par kickdown funkciju.
sumkārba tiek pārslēgta augstākā pārnesumā,
lai novērstu dzinēja bojājumus.
Saistītā informācija
•
Automātiskā pārnesumkārba (442 lpp.)
Ja akseleratora pedālis tiek atlaists no kickdown pozīcijas, pārnesumkārba automātiski
pārslēdzas uz augšu.
Drošības funkcija
Lai izvairītos no pārāk lieliem dzinēja apgriezieniem, pārnesumkārbas kontroles programma ir aprīkota ar aizsardzības bloķētāju
pārnesumu pārslēgšanai uz leju.
Mazā pārnesumu pārslēgsvira, kurai nevar deaktivizēt pārnesumu pārslēga bloķētāju.
Saistītā informācija
•
•
Pārnesumu pārslēga bloķētājs (448 lpp.)
Automātiskā pārnesumkārba (442 lpp.)
Pārnesumkārba neļauj pārslēgt zemāku pārnesumu jeb veikt "kick-down" funkciju, kā rezultātā dzinēja ātrums kļūtu tik liels, ka spētu
bojāt dzinēju. Nekas nenotiek, ja vadītājs
joprojām mēģina šādi pārslēgt zemāku pārnesumu pie augstiem dzinēja apgriezieniem –
paliek ieslēgts sākotnējais pārnesums.
Lietojot strauja paātrinājuma funkciju, automašīna var pārslēgt pārnesumkārbu par vienu vai
diviem līmeņiem zemākā pārnesumā. Kad ir
sasniegts maksimālais dzinēja ātrums, pārne-
8 Šī funkcija nav pieejama automašīnām ar mazo pārnesumu
9 Iespējams tikai ar automātisko pārnesumkārbu.
pārslēgsviru.
449
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Simboli un ziņojumi par
automātisko pārnesumkārbu
Simbols
Tehniskie parametri
Informācija vai pārnesumkārbas
kļūdas paziņojums. Ievērojiet
sniegtos ieteikumus.
Ja pārnesumkārbas darbībā rodas kļūme,
vadītāja displejā tiek rādīts simbols un ziņojums.
SVARĪGI
Karsta vai pārkarsusi pārnesumkārba. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Lai novērstu jebkura piedziņas sistēmas
komponenta bojājumus, tiek pārbaudīta
pārnesumkārbas darba temperatūra. Ja
pastāv pārkaršanas risks, vadītāja displejā
izgaismojas brīdinājuma simbols un tiek
attēlots teksta paziņojums. Ievērojiet
sniegtos norādījumus.
Samazināta veiktspēja/Paātrinājuma veiktspēja samazināta
Ja ir radusies īslaicīga piedziņas
pārvada kļūme, automašīna var
pārslēgties lēnas kustības
režīmā ar samazinātu dzinēja
jaudu, lai novērstu piedziņas
pārvada bojājumus.
Saistītā informācija
•
450
Automātiskā pārnesumkārba (442 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšanas
indikators
Pārnesumu pārslēga indikators manuālajā
pārnesumu pārslēgšanas režīmā rāda vadītāja
displejā pašreizējo pārnesumu un brīdi, kad
pienācis laiks ieslēgt nākamo pārnesumu, lai
nodrošinātu optimālu degvielas ekonomiju.
Ja manuālas pārnesumu pārslēgšanas laikā
atlasāt piedziņas režīmu Eco, ir svarīgi izvēlēties pareizu pārnesumu un laicīgi pārslēgt pārnesumus.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Ar manuālo pārnesumkārbu
vērsta bultiņa norāda, ka ir ieteicama pārslēgšana zemākā pārnesumā.
Ar automātisko pārnesumkārbu
Pārnesumu pārslēga indikators rāda vadītāja
displejā pašreizējo pārnesumu un ar augšupvērstu bultiņu norāda brīdi, kad ieteicams
ieslēgt augstāku pārnesumu.
Pārnesumu pārslēgšanas indikators 12 collu vadītāja
displejā*.
Pārnesumu pārslēgšanas indikators 12 collu vadītāja
displejā lielajai pārnesumu pārslēgsvirai*.
Pārnesumu pārslēgšanas indikators 12 collu vadītāja
displejā mazajai pārnesumu pārslēgsvirai*.
Pārnesumu pārslēgšanas indikators 8 collu vadītāja
displejā.
Uz augšu vērsta bultiņa norāda, ka ir ieteicama
pārslēgšana augstākā pārnesumā, un uz leju
Pārnesumu pārslēgšanas indikators 8 collu vadītāja
displejā mazajai pārnesumu pārslēgsvirai.
Pārnesumu pārslēgšanas indikators 8 collu vadītāja
displejā mazajai pārnesumu pārslēgsvirai.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 451
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Pārnesumu pārslēgšanas indikators rāda pašreizējo pārnesumu vadītāja displejā un norāda
ieteikumu pārslēgties augstākā pārnesumā ar
mirgojošu plusa zīmi.
Saistītā informācija
•
•
Automātiskā pārnesumkārba (442 lpp.)
Manuālā pārnesumkārba (442 lpp.)
Pilnpiedziņa*
Piedziņas režīmi*
Pilnpiedziņa (AWD10) nozīmē to, ka automašīnai visi četri riteņi vienlaikus ir dzenošie, kas
uzlabo vilktspēju.
Lai nodrošinātu vislabāko iespējamo vilkmi,
dzinējspēks tiek automātiski sadalīts starp
riteņiem ar vislabāko saķeri. Sistēma pastāvīgi
aprēķina vajadzību pēc griezes momenta aizmugurējiem riteņiem un var nekavējoties pārdalīt pat pusi motora griezes momenta aizmugurējiem riteņiem.
Piedziņas režīma atlasīšana ietekmē automašīnas vadāmības īpašības, uzlabojot braukšanas baudījumu un atvieglojot braukšanu īpašās situācijās.
Lietojot piedziņas režīmus, var ātri piekļūt
daudzajām automašīnas funkcijām un iestatījumiem, kas piemēroti dažādām braukšanas
vajadzībām. Tālāk norādītās sistēmas tiek pielāgotas, lai katrā piedziņas režīmā sasniegtu
iespējami labas braukšanas raksturīpašības.
Braucot ar pilnpiedziņu lielā ātrumā, palielinās
stabilizējošais efekts. Parastos braukšanas
apstākļos lielākā jaudas daļa tiek novadīta uz
priekšējiem riteņiem. Stāvēšanas laikā pilnpiedziņa vienmēr ir ieslēgta, sagatavojot maksimālu vilcējspēku gaitas paātrināšanai.
•
•
•
•
•
•
•
Pilnpiedziņas īpašības atšķiras atkarībā no
atlasītā piedziņas režīma.
Saistītā informācija
•
•
Piedziņas režīmi* (452 lpp.)
Pārnesumkārba (441 lpp.)
Stūrēšana
Dzinējs/pārnesumkārba11/pilnpiedziņa*
Bremzes
Amortizatori
Vadītāja displejs
Funkcija Start/Stop
Klimata kontroles iestatījumi
Izvēlieties to piedziņas režīmu, kas ir vislabāk
piemērots pašreizējiem braukšanas apstākļiem. Atcerieties, ka ne visi piedziņas režīmi ir
pieejami visās situācijās.
Atlasāmie piedziņas režīmi
Iedarbinot automašīnu, tiek ieslēgts režīms
Comfort un aktivizēta funkcija Start/Stop.
Kad automašīna ir iedarbināta, piedziņas
10
11
452
All Wheel Drive
Attiecas uz automātisko pārnesumkārbu.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
režīmu var mainīt, piemēram, uz Individual.
Kad ir atlasīts režīms Individual, var pielāgot
konkrētas preferences, piemēram, lai rādītu
tahometru.
Dynamic
• Dynamic režīmā automašīnas īpašības
kļūst sportiskākas un reakcija uz ātruma
palielināšanu — straujāka.
Comfort
Režīms Comfort ir automašīnas parastais
režīms. Šie iestatījumi nodrošina, lai automašīna netiktu pārslogota, stūrēšana būtu nepiespiesta, amortizācija nebūtu cieta un ķermeņa
kustības būtu vienmērīgas.
Pārnesumu pārslēgšana kļūst straujāka un
izteiktāka, un pārnesumkārba nosaka augstāku prioritāti pārnesumam ar lielāku vilcējspēku.
Šis piedziņas režīms rada sertificētu daudzumu oglekļa dioksīdu izmešu.
Režīmā Comfort vadītāja displejā netiek rādīts
tahometrs12.
Eco
• Pielāgojiet automašīnu ekonomiskākai un
videi draudzīgākai braukšanai, izvēloties
režīmu Eco.
Šis piedziņas režīms nozīmē, piemēram, ka
tiek aktivizēta funkcija Start/Stop un noteiktu
klimata kontroles iestatījumu jauda tiek samazināta.
Braucot režīmā Eco, vadītāja displejā tiek
rādīta ekonomijas skala, kas reāllaikā rāda, cik
ekonomiska ir braukšana.
12
13
14
Stūrēšanas reakcija kļūst ātrāka un amortizācija cietāka13, ļaujot automašīnai piekļauties
ceļam, lai samazinātu apgāšanās risku līkumos.
Funkcija Start/Stop tiek deaktivizēta.
Režīms Dynamic ir pieejams arī versijā
Polestar Engineered*.
Individual
Piedziņas režīma pielāgošana individuālajām vēlmēm.
•
Atlasiet piedziņas režīmu, ar kuru sākt, un pēc
tam pielāgojiet iestatījumus atbilstoši vēlamajām braukšanas īpašībām. Šie iestatījumi tiek
saglabāti aktīvajā vadītāja profilā un ir pieejami
ikreiz, kad automašīna tiek atslēgta ar to pašu
tālvadības atslēgu.
Individuālais piedziņas režīms ir pieejams tikai
gadījumā, ja tas ir aktivizēts vidējā displejā.
Attiecas tikai uz automašīnām ar 8 collu vadītāja displeju.
Attiecas uz Four-C.
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
Iestatījumu skats14 individuālam piedziņas režīmam.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car Individuāls
braukšanas režīms un atlasiet
Individuāls braukšanas režīms.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 453
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
3. Sadaļā Sākotnējie iestatījumi atlasiet
sākuma piedziņas režīmu: Eko, Komforts,
Dinamisks vai Polestar Engineered*.
Tiek pielāgoti šādi iestatījumi:
•
•
•
•
•
•
•
Vadītāja displejs
Stūrēšanas spēks
Spēka pārvada īpašības
Bremžu īpašības
Piekares vadība
Piedziņas režīma maiņa*
Izvēlieties to piedziņas režīmu, kas ir vislabāk
piemērots pašreizējiem braukšanas apstākļiem.
Piedziņas režīmu maina, izmantojot vadības
slēdzi viduskonsolē.
Atcerieties, ka ne visi piedziņas režīmi ir pieejami visās situācijās.
Lai mainītu piedziņas režīmu:
3. Nospiediet piedziņas režīma vadības ierīci
vai pieskarieties tieši skārienekrānā, lai
apstiprinātu izvēli.
> Vadītāja displejā ir redzams atlasītais
piedziņas režīms.
Saistītā informācija
•
•
Piedziņas režīmi* (452 lpp.)
Piedziņas režīma Eco aktivizēšana un
deaktivizēšana ar funkciju pogu (457 lpp.)
ECO klimats
Iedarbināš./izslēgš..
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
Piedziņas režīma maiņa* (454 lpp.)
Braukšanas pozīcija Eco (455 lpp.)
Ekonomiska braukšana (464 lpp.)
Funkcija Start/Stop (457 lpp.)
Pilnpiedziņa* (452 lpp.)
Vadītāju profili (136 lpp.)
Reģeneratīvā bremzēšana* (441 lpp.)
1.
Nospiediet piedziņas režīma vadības slēdzi DRIVE MODE.
> Vidējā displejā tiek parādīta uznirstošā
izvēlne.
2. Ritiniet ritenīti uz augšu vai uz leju, līdz
tiek iezīmēts vajadzīgais piedziņas režīms.
454
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Braukšanas pozīcija Eco
Braukšanas režīms Eco var jums palīdzēt
ekoloģiskāk un sasniegt labāku degvielas
ekonomiju.
Lietojiet šo režīmu, lai taupītu degvielu un saudzētu vidi.
Režīmam Eco var pielāgot tālāk norādītās raksturīpašības:
•
•
•
pārnesumu pārslēgšanas punkti15;
dzinēja pārvaldība un gāzes pedāļa reakcija;
Ja gāzes pedālis tiek atlaists, kad braukšanas ātrums ir no 65 līdz 140 km/h
(40 un 87 mph), tiek aktivizēta brīvas rites
funkcija Eco Coast15 un deaktivizēta bremzēšana ar dzinēju.
•
Daži klimata kontroles iestatījumi darbojas
ar samazinātu jaudu vai tiek deaktivizēti.
•
Vadītāja displejā esošā ECO mērierīce
rāda informāciju, kas atvieglo videi draudzīgu un ekonomisku braukšanu.
Brīvgaitas funkcija Eco
Coast15
Brīvas rites funkcija Eco Coast pārtrauc bremzēšanu ar dzinēju — tas nozīmē, ka ilgstošai
brīvai ripošanai tiek izmantota automašīnas
kinētiskā enerģija. Kad vadītājs atlaiž gāzes
pedāli, pārnesumkārba automātiski atvienojas
no dzinēja, un tā ātrums tiek samazināts līdz
15
Tikai automobiļiem ar automātisko pārnesumkārbu.
tukšgaitas ātrumam ar samazinātu degvielas
patēriņu.
Šo funkciju vislabāk izmantot vietās kur iespējama ilgstoša ripošana piemēram uz ceļiem ar
nelielu ceļa kritumu vai situācijās kad jāsamazina ātrums lai automašīna varētu ripot līdz
zonai ar zemāku ātruma ierobežojumu.
Brīvas rites funkcijas aktivizēšana
Šī funkcija tiek aktivizēta, kad gāzes pedālis ir
pilnībā atlaists, ja ir ievēroti šādi priekšnoteikumi:
•
•
Ir aktivizēts piedziņas režīms Eco.
Pārnesumu pārslēgsvira atrodas pozīcijā
D.
•
Ātrums ir diapazonā
aptuveni 65-140 km/h (40-87 mph).
•
ceļa kritums nav stāvāks par aptuveni 6%.
•
braukšanas ātrums neatbilst
aptuveni 65–140 km/h (40–87 mph) diapazonam
•
•
ceļa kritums ir stāvāks par aptuveni 6%
Tiek veikta manuāla pārnesumu pārslēgšana, izmantojot stūres vadības sviras*.
Brīvas rites funkcijas deaktivizēšana un
izslēgšana
Noteiktās situācijās var būt vēlams deaktivizēt
vai izslēgt šo funkciju, lai bremzētu ar dzinēju.
Šādas situācijas var rasties, piemēram, stāvos
ceļa kritumos vai pirms apdzīšanas manevra,
lai to varētu veikt visdrošākajā iespējamajā
veidā.
Deaktivizējiet brīvas rites funkciju šādi
•
•
nospiediet gāzes vai bremžu pedāli
Kad izmantojat brīvas rites funkciju, vadītāja
displejā ir redzams COASTING.
•
Ierobežojumi
Brīvas rites funkcija nav pieejama, ja
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres vadības
svirām*.
Izslēdziet brīvas rites funkciju šādi
•
•
dzinēja un/vai pārnesumkārbas darba
temperatūra nav normāla
pārnesumu pārslēgsvira tiek pārvietota no
pozīcijas D manuālā pozīcijā
•
•
pārvietojiet pārnesumu pārslēgu manuālajā pozīcijā
mainiet piedziņas režīmu*
funkciju skatā izslēdziet piedziņas režīmu
Eco
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 455
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Pat bez brīvas rites funkcijas var ļaut automašīnai ripot nelielus attālumus. Tas, savukārt,
samazina degvielas patēriņu. Taču, lai nodrošinātu optimālu degvielas patēriņu, vislabāk ir
aktivizēt brīvas rites funkciju, lai automašīna
varētu ripot garākus attālumus.
Eco skala vadītāja displejā
Kruīza kontrole Eco Cruise
Lietojot kruīza kontroli piedziņas režīmā Eco,
automašīnas ātrums tiks palielināts un samazināts lēnāk, salīdzinot ar citiem piedziņas režīmiem, kas nodrošina papildu degvielas ietaupījumus. Tas nozīmē, ka automašīnas ātrums
var būt nedaudz lielāks vai mazāks par iestatīto.
•
Uz gluda ceļa automašīnas ātrums var
novirzīties no iestatītā ātruma, kad ir kruīza
kontrole ir aktīva un automašīna brīvi ripo.
•
Stāvā kalna kāpumā automašīnas ātrums
samazinās, līdz tiek ieslēgts zemāks pārnesums15, un pēc tam tiek sākta pakāpeniska ātruma palielināšana, lai sasniegtu iestatīto ātrumu.
•
Kalna kritumā, kur automašīna brīvi ripo,
automašīnas ātrums var būt nedaudz lielāks vai mazāks par iestatīto. Šī funkcija
izmanto parastu bremzēšanu ar dzinēju, lai
uzturētu iestatīto ātrumu; ja nepieciešams,
tiek lietota arī kājas bremze.
15
456
•
Kad braukšana ir ekonomiska, mērierīce
rāda zemu vērtību, un bultiņa atrodas
zaļajā zonā.
•
Kad braukšana nav ekonomiska, piemēram, asas bremzēšanas vai straujas
ātruma palielināšanas laikā, mērierīce rāda
augstu vērtību.
ECO mērierīcei ir arī indikators, kas rāda, kā
atsauces vadītājs vadītu automašīnu tādos
pašos braukšanas apstākļos. Tas ir norādīts ar
skalas īsāko rādītāju.
ECO klimata kontrole
Eco skala 12 collu vadītāja displejā*.
Piedziņas režīmā Eco pasažieru salonā tiek
automātiski aktivizēta Eco klimata kontrole, lai
samazinātu enerģijas patēriņu.
PIEZĪME
Eco mērierīce 8 collu vadītāja displejā.
ECO mērierīce rāda, cik ekonomiska ir braukšana:
Kad ir aktivizēts piedziņas režīms Eco, tiek
mainīti vairāki klimata kontroles sistēmas
iestatījumu parametri un ierobežotas vairāku elektroierīču funkcijas. Noteiktus
iestatījumus var atiestatīt manuāli, bet pilnīgu funkcionalitāti var atgūt, tikai izslēdzot
piedziņas režīmu Eco vai pielāgojot piedziņas režīmu Individual* un tajā ieviešot pilnīgu klimata funkcionalitāti.
Tikai automobiļiem ar automātisko pārnesumkārbu.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Ja rodas sarežģījumi aizsvīduma dēļ, nospiediet maks. atkausēšanas taustiņu, kas darbojas kā parasti.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Piedziņas režīma maiņa* (454 lpp.)
Piedziņas režīma Eco aktivizēšana un
deaktivizēšana ar funkciju pogu (457 lpp.)
Piedziņas režīmi* (452 lpp.)
Ekonomiska braukšana (464 lpp.)
Funkcija Start/Stop (457 lpp.)
Piedziņas režīma Eco aktivizēšana
un deaktivizēšana ar funkciju pogu
Eco piedziņas režīmam ir funkciju poga centrālā displeja funkciju skatā, ja vien automašīna nav aprīkota ar piedziņas režīma vadības
slēdzi tuneļkonsolē.
Izslēdzot dzinēju, režīms Eco tiek deaktivizēts,
tādēļ tas jāaktivizē pēc katras dzinēja iedarbināšanas reizes. Kad šī funkcija ir aktivizēta,
vadītāja displejā ir redzams ECO.
Eco piedziņas režīma atlasīšana
centrālā displeja funkciju skatā
–
Nospiediet pogu Braukš. rež. ECO, lai
aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju.
Funkcija Start/Stop
Izmantojot funkciju Start/Stop, dzinējs īslaicīgi izslēdzas, kad automašīna ir apturēta,
piemēram, pie luksofora vai satiksmes rindā,
un sāk darboties, kad tas ir nepieciešams.
Iedarbināšanas/apturēšanas funkcija samazina
degvielas patēriņu, kas, savukārt, palīdz samazināt izplūdes gāzu izmešus.
Sistēma ļauj pielāgot videi draudzīgu braukšanas stilu, ļaujot dzinējam automātiski izslēgties situācijās, kad tas ir iespējams.
Saistītā informācija
•
Braukšana ar funkciju Start/Stop
(458 lpp.)
•
Funkcijas Start/Stop darbības nosacījumi
(459 lpp.)
•
Piedziņas režīmi* (452 lpp.)
> Taustiņā esošais indikators izgaismojas,
kad funkcija ir aktivizēta.
Saistītā informācija
•
•
•
Braukšanas pozīcija Eco (455 lpp.)
Piedziņas režīma maiņa* (454 lpp.)
Piedziņas režīmi* (452 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 457
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Braukšana ar funkciju Start/Stop
Ar manuālo pārnesumkārbu
Funkcija Start/Stop īslaicīgi izslēdz dzinēju,
kad automašīna stāv uz vietas, un pēc tam
automātiski to iedarbina, kad nepieciešams.
Funkcija Start/Stop ir pieejama, kad automašīna ir iedarbināta, un var tikt aktivizēta, ja piepildās noteikti nosacījumi.
•
Vadītāja displejā tiek norādīts, kad funkcija ir
•
•
•
Pieejama
Aktīva
Nepieejama
Visas automašīnas parastās sistēmas, piemēram, apgaismojums, radio u.c. darbojas normāli pat laikā, kad dzinējs ir automātiski izslēdzies. Taču dažu ierīču funkcijas piemēram klimata kontroles sistēmas ventilatora ātrums vai
ārkārtīgi augsts audiosistēmas skaļums var
īslaicīgi samazināties.
Piedziņas režīmā Comfort vai Eco dzinējs var
tikt automātiski apturēts, pirms automašīna ir
pilnīgi apstājusies.
Kad ir aktivizēta adaptīvā kruīza kontrole vai
sistēma Pilot Assist, dzinējs tiek automātiski
apturēts aptuveni 3 sekundes pēc automašīnas apturēšanas.
Ar automātisko pārnesumkārbu
•
Lai dzinējs varētu automātiski izslēgties, jāievēro šādi priekšnosacījumi:
Ar automātisko pārnesumkārbu
16
458
Apturiet automašīnu, nospiežot bremžu
pedāli, un atstājiet kāju uz bremžu pedāļa
— dzinējs tiek apturēts automātiski.
Hill Start Assist
•
Saglabājiet kājas spiedienu uz bremžu
pedāli un nospiediet gāzes pedāli — dzinējs tiek iedarbināts automātiski.
•
Kalna kritumā: Viegli atlaidiet spiedienu uz
bremžu pedāli, lai automašīna sāktu ripot,
— dzinējs tiks automātiski iedarbināts pēc
neliela ātruma palielinājuma.
Ar manuālo pārnesumkārbu
•
Ja pārnesumu pārslēgsvira ir neitrālā pozīcijā: Nospiediet sajūga pedāli vai akseleratora pedāli — dzinējs tiks iedarbināts.
•
Kalna kritumā: Viegli atlaidiet spiedienu uz
bremžu pedāli, lai automašīna sāktu ripot,
— dzinējs tiks automātiski iedarbināts pēc
neliela ātruma palielinājuma.
Automātiskā iedarbināšana
Lai dzinējs varētu automātiski sākt darboties,
jāievēro šādi priekšnosacījumi:
Automātiskā izslēgšanās
•
Nospiediet sajūga pedāli, ieslēdziet pārnesumu pārslēgsviru neitrālā pozīcijā un
atlaidiet sajūga pedāli - dzinējs automātiski izslēgsies.
nospiežot stūres kreisās vadības tastatū.
ras taustiņu
Atlaidiet bremžu pedāli — dzinējs tiks
automātiski iedarbināts un jūs varēsiet turpināt braukt. Kalna kāpumā ieslēdzas
palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā
(HSA16), kas neļauj automašīnai ripot atpakaļ.
•
Aktivizējot funkciju Auto Hold, automātiskā iedarbināšana aizkavējas, līdz tiek
nospiests gāzes pedālis.
•
Kad ir aktivizēta adaptīvā kruīza kontrole
vai Pilot Assist, dzinējs tiek automātiski
iedarbināts, nospiežot gāzes pedāli vai
Vadītāja displeja simboli
Balts — tiek rādīts tahometrā, kad
funkcija ir pieejama.
Zaļš — tiek rādīts tahometrā, kad
funkcija ir aktīva un dzinējs ir automātiski
apturēts.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Pelēks — funkcija nav pieejama, kad
šis simbols ir pārsvītrots un pelēkots.
Ja simbols netiek rādīts, funkcija ir atspējota.
Funkcija ir aktīva, un dzinējs ir automātiski izslēdzies.
Automašīnās ar astoņu collu vadītāja displeju
šis simbols tiek rādīts spidometra apakšā.
Saistītā informācija
•
Funkcijas Start/Stop deaktivizēšana
(459 lpp.)
•
Funkcijas Start/Stop darbības nosacījumi
(459 lpp.)
•
•
Funkcija Start/Stop (457 lpp.)
•
Palīdzība braukšanas uzsākšanai kalnā
(440 lpp.)
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (439 lpp.)
Funkcijas Start/Stop
deaktivizēšana
Funkcijas Start/Stop darbības
nosacījumi
Noteiktās situācijās var būt vēlams deaktivizēt funkciju Start/Stop.
Deaktivizējiet, izmantojot funkciju taustiņu Iedarbināš./
izslēgš. vidējā displeja funkciju skatā. Kad funkcija ir
deaktivizēta, taustiņa rādījums tiek izslēgts.
Lai funkcija Start/Stop darbotos, jāievēro vairāki nosacījumi.
Ja kāds no nosacījumiem nav ievērots, vadītāja displejā tas tiek norādīts.
Funkcija ir deaktivizēta:
•
Pēc iedarbināšanas automašīna nav sasniegusi aptuveni 10 km/h (6 mph).
•
Pēc vairākām automātiskas apturēšanas
reizēm ātrumam ir atkal jāpārsniedz
aptuveni 10 km/h (6 mph), pirms automašīnu atkal var apturēt.
•
•
Vadītājs nav piesprādzējis drošības jostu.
•
Apkārtējā gaisa temperatūra ir zemāka
nekā aptuveni -5°C (23°F) vai augstāka
nekā aptuveni 30°C (86°F).
•
•
Ir aktivizēta vējstikla elektriskā apsilde.
•
•
līdz tā tiek atkal aktivizēta;
•
līdz nākamajai automašīnas iedarbināšanas reizei;
Dzinējs neizslēdzas automātiski
Dzinējs neizslēdzas automātiski šādos gadījumos:
līdz piedziņas režīms tiek mainīts uz Eco
vai Comfort;
Saistītā informācija
•
Braukšana ar funkciju Start/Stop
(458 lpp.)
•
Funkcijas Start/Stop darbības nosacījumi
(459 lpp.)
•
•
•
•
Dzinējs nav sasniedzis parasto darba temperatūru.
Pasažieru salons klimats atšķiras no iestatītajām vērtībām.
Ir ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
Vadītājs pagriež stūri lielā amplitūdā.
ceļš ir ļoti stāvs.
Tiek atvērts dzinēja pārsegs.
}}
459
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
•
Automašīna brauc lielā augstumā, bet dzinējs vēl nav sasniedzis darba temperatūru.
•
•
Ir aktivizēta ABS sistēma.
•
•
•
Spēcīgas bremzēšanas gadījumā (pat, ja
nav aktivizēta ABS sistēma).
Vairākas iedarbināšanas reizes īsā laika
periodā ir aktivizējušas startera motora
termālo aizsardzību.
Izplūdes sistēmas daļiņu filtrs ir pilns.
Automašīnas elektrosistēmai ir pievienota
piekabe.
Uz automātisko pārnesumkārbu attiecas tālāk
norādītais:
•
Pārnesumkārba nav sasniegusi parasto
darba temperatūru.
•
Pārnesumu pārslēgs atrodas pozīcijā M
(±).
•
Ja satiksmes apstākļi to atļauj (piemēram,
sastrēgumā).
Dzinējs neieslēdzas automātiski
Tālāk minētajos gadījumos dzinējs neieslēdzas
automātiski pēc automātiskas izslēgšanās:
Ar automātisko pārnesumkārbu:
•
460
Vadītājs nav piesprādzējies, pārnesumu
pārslēgsvira atrodas pozīcijā P, un vadītāja
durvis ir atvērtas — automašīna jāiedarbina kā parasti.
Ar manuālo pārnesumkārbu:
•
•
Vadītājs nav piesprādzējies.
Ir ieslēgts pārnesums, nenospiežot sajūga
pedāli.
Negaidīta apturēšana ar manuālo
pārnesumkārbu
Ja dzinējs netiek atkārtoti iedarbināts, rīkojieties šādi:
1.
•
Pārliecinieties, vai vadītāja puses drošības
josta ir nofiksēta drošības jostas sprādzē.
2. Vēlreiz nospiediet sajūga pedāli, un dzinējs sāks darboties automātiski.
Uz automātisko pārnesumkārbu attiecas tālāk
norādītais:
•
Vadītāja drošības jostas sprādze tiek
atvērta, kad pārnesumu pārslēgs atrodas
pozīcijā D vai N.
•
Pārnesumu pārslēgs tiek pārvietots no
pozīcijas D pozīcijā R vai M (±).
•
Vadītāja durvis tiek atvērtas, kad pārnesumu pārslēgs atrodas pozīcijā D — skaņas signāls un teksta paziņojums informē,
ka aizdedze ir ieslēgta.
3. Dažās situācijās pārnesumu pārslēgsvirai
jābūt ieslēgtai neitrālajā pozīcijā. Vadītāja
displejā ir redzams ziņojums — ievērojiet
sniegtos norādījumus.
BRĪDINĀJUMS
Dzinējs sāk darboties automātiski,
neatlaižot bremžu pedāli.
Turpmāk aprakstītajos gadījumos dzinējs sāk
darboties automātiski pat tad, ja vadītājs nav
atlaidis bremžu pedāli:
Automašīna sāk kustēties vai nedaudz
palielina ātrumu, ja dzinējs ir automātiski
izslēdzies, bet automašīna vēl nav pilnībā
apstājusies.
Neatveriet dzinēja pārsegu, kad dzinējs ir
izslēdzies automātiski. Pirms pacelt dzinēja
pārsegu, izslēdziet dzinēju kā parasti.
Saistītā informācija
•
Augsts mitruma līmenis pasažieru salona
izraisa logu aizsvīšanu.
•
•
•
Pasažieru salons klimats atšķiras no iestatītajām vērtībām.
•
•
Bremžu pedālis tiek nospiests vairākas reizes.
•
Tiek atvērts dzinēja pārsegs.
Funkcija Start/Stop (457 lpp.)
Braukšana ar funkciju Start/Stop
(458 lpp.)
Funkcijas Start/Stop deaktivizēšana
(459 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Līmeņa vadība* un amortizācija
Līmeņa vadība un amortizācija automašīnā
tiek regulēta automātiski.
Ar aizmugurējo līmeņa vadību automašīna aizmugurē uztur vienādu augstumu neatkarīgi no
slodzes. Līmeņa vadība var tikt veikta arī pēc
automašīnas novietošanas stāvvietā.
Amortizācija (Four-C)
Automašīnai, kas aprīkota ar Four-C, amortizācija tiek noregulēta atbilstoši atlasītajam pieSimbols
dziņas režīmam un automašīnas ātrumam.
Parasti amortizatori tiek iestatīti tā, lai nodrošinātu optimālu komfortu, un tiek nepārtraukti
regulēti atbilstoši brauktuves apstākļiem, automašīnas paātrinājumam, bremzēšanai un
pagriezienu veikšanai.
Transportēšanas laikā
daļām. Transportēšanas laikā var mainīties
pneimatiskās piekares stāvoklis, negatīvi
ietekmējot atsaites.
Simboli un ziņojumi
Ja rodas līmeņa vadības kļūme, vadītāja displejā tiek parādīts ziņojums.
Transportējot automašīnu ar prāmi, vilcienu vai
kravas automašīnu, automašīnas atsaitēm
jāatrodas ap riepām, nevis citām šasijas
Paziņojums
Tehniskie parametri
Piekare
Lietotājs ir manuāli izslēdzis aktīvo piekari.
Lietotāja deaktivizēts
Piekare
Īslaicīgi samazināta veiktspēja
Aktīvās piekares veiktspēja ir īslaicīgi samazināta sistēmas intensīvas lietošanas
dēļ.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 461
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Piekare
Ir radusies kļūme. Apmeklējiet autoservisuA, tiklīdz tas ir iespējams.
Jāveic apkope
Piekares kļūme
Apturiet drošā vietā
Piekare
Brauciet lēnāk. Automaš. atrodas pārāk
augstu.
Piekare
Automātiska transportl. augstuma regulēšana
A
462
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Ir radusies kritiska kļūme. Apturiet automašīnu drošā vietā un noorganizējiet tās
vilkšanu uz autoservisuA.
Ir radusies kļūme. Ja ziņojums tiek rādīts braukšanas laikā, sazinieties ar autoservisuA.
Notiek automašīnas aizmugurējās ass līmeņa regulēšana vajadzīgajā augstumā.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Saistītā informācija
•
•
Līmeņa vadības iestatījumi* (464 lpp.)
Piedziņas režīmi* (452 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 463
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Līmeņa vadības iestatījumi*
Ekonomiska braukšana
Izslēdziet līmeņa vadību, kad automašīna tiks
pacelta ar domkratu, lai novērstu problēmas
ar automātisku regulēšanu.
Brauciet ekonomiskāk un ekoloģiskāk, braucot plūstoši un paredzot situācijas.
Pielāgojiet braukšanas stilu un ātrumu attiecīgajai situācijai.
Iestatījumi centrālajā displejā
Atspējot līmeņošanas vadību
Noteiktos gadījumos piemēram pirms automašīnas pacelšanas ar domkratu funkcija
jādeaktivizē*. Pretējā gadījumā līmeņa atšķirības, kas radītas, paceļot ar domkratu, nozīmētu, ka automātiskā vadība sāk regulēt augstumu, radot nevēlamu efektu.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
piekare.
•
•
Izmantojiet brīvas rites funkciju Eco Coast
piedziņas režīmā Eco — bremzēšana ar
dzinēju tiek pārtraukta, un automašīnas
kinētiskā enerģija tiek izmantota ilgstošai
ripošanai brīvgaitā17.
Ja iespējams, neizmantojiet automašīnu
īsu attālumu braukšanai. Dzinējam nav
laika sasniegt normālu darbības temperatūru, kas veicina degvielas patēriņa pieaugumu.
•
•
Pārslēdzot pārnesumus manuāli — izvēlieties visaugstāko iespējamo pārnesumu,
pielāgojoties pašreizējiem satiksmes
apstākļiem un ceļa segumam, — zemāks
dzinēja apgriezienu skaits nodrošina
zemāku degvielas patēriņu. Izmantojiet
pārnesumu pārslēgšanas indikatoru.
Bremzējiet ar dzinēju, lai samazinātu
ātrumu, ja tas nerada draudus citiem ceļu
satiksmes dalībniekiem.
•
Brauciet ar pareizu gaisa spiedienu riepās
un pārbaudiet to regulāri - lai sasniegtu
vislabākos rezultātus, izvēlieties ECO spiedienu riepās.
•
Riepu izvēle var ietekmēt degvielas patēriņu − konsultējieties ar izplatītāju par piemērotām riepām.
•
Izņemiet no automašīnas nevajadzīgas lietas - jo lielāks svars, jo lielāks degvielas
patēriņš.
•
Jumta bagāža un jumta bagāžas kaste
palielina gaisa pretestību, kas, savukārt,
Saistītā informācija
•
Ieteikumi par bagāžas iekraušanu
(594 lpp.)
•
17
464
Neuzsildiet dzinēju līdz darba temperatūrai ar tukšgaitas ātrumu, bet gan brauciet
ar normālu slodzi tūlīt pēc dzinēja iedarbināšanas — auksts dzinējs patērē vairāk
degvielas nekā silts.
Lai panāktu zemāku degvielas patēriņu,
aktivizējiet piedziņas režīmu Eco.
Stāvbremze un
Līmeņa vadība* un amortizācija (461 lpp.)
•
•
3. Izvēlieties Atspējot līmeņošanas vadību.
•
•
Pašreizējā degvielas patēriņa rādījums
borta datorā var palīdzēt braukt ekonomiskāk.
Ņemiet vērā tālāk minēto:
Funkcijas deaktivizēšana vidējā displejā:
1.
•
Brauciet ar vienmērīgu ātrumu un ievērojiet pietiekamu attālumu līdz citiem transportlīdzekļiem un objektiem, lai bremzētu
pēc iespējas mazāk.
Braukšana lielā ātrumā palielina degvielas
patēriņu − palielinoties ātrumam, pieaug
arī vēja pretestība.
Attiecas uz automātisko pārnesumkārbu.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
palielina degvielas patēriņu — noņemiet
jumta bagāžnieku, kad to nelietojat.
•
Izvairieties no braukšanas ar atvērtiem
logiem.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā neizslēdziet dzinēju,
kamēr automobilis atrodas kustībā, piemēram, braucot lejā no kalna. Pretējā gadījumā tiks deaktivētas svarīgas sistēmas,
piemēram, stūres pastiprinātājs un bremžu
pastiprinātājs.
Sagatavošanās ilgam braucienam
Pirms brīvdienu ceļojuma vai cita ilga brauciena ir svarīgi sevišķi rūpīgi pārbaudīt automašīnas darbību un aprīkojumu.
Pārliecinieties, ka
•
dzinējs darbojas kā parasti, un degvielas
patēriņš ir normāls;
•
nav nekādu noplūžu (degviela, eļļa vai citi
šķidrumi);
•
bremzējot tiek panākts vajadzīgais bremzēšanas efekts;
•
visi lukturi darbojas — ja automašīna ir
sevišķi noslogota, noregulējiet priekšējo
lukturu līmeni;
Saistītā informācija
•
Drive-E — tīrāks braukšanas baudījums
(30 lpp.)
•
•
Braukšanas pozīcija Eco (455 lpp.)
•
riepu protektora dziļums un gaisa spiediens ir pietiekams; uzmontējiet ziemas
riepas, ja plānojat braukt uz reģionu, kurā
var būt apsniguši vai apledojuši ceļi;
•
•
•
startera akumulatora uzlāde notiek labi;
Riepu spiediena pārbaudīšana (564 lpp.)
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(664 lpp.)
•
•
•
Braukšana ziemā (466 lpp.)
•
Ieteikumi par bagāžas iekraušanu
(594 lpp.)
•
•
•
•
Braukšana ar piekabi (486 lpp.)
Ekonomiska braukšana (464 lpp.)
Automašīnas modema iestatījumi*
(542 lpp.)
Pilot Assist* (338 lpp.)
Ātruma ierobežotājs (319 lpp.)
Riepu avārijas remonta komplekts
(578 lpp.)
tīrītāju slotiņas ir labā stāvoklī
automašīnā atrodas avārijas trīsstūris un
atstarojošā veste (dažās valstīs to paredz
likums).
Saistītā informācija
•
•
Riepu spiediena pārbaudīšana (564 lpp.)
Degvielas patēriņš un CO2 izmeši
(683 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 465
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Braukšana ziemā
Ziemā ir svarīgi veikt automašīnai noteiktas
pārbaudes, lai braukšana būtu droša.
Pirms aukstā gadalaika iestāšanās pārbaudiet:
•
Dzinēja dzesēšanas šķidrumam jāsatur
50 % glikola. Šis maisījums pasargā dzinēju no sasalšanas līdz aptuveni -35°C
(-31°F). Lai izvairītos no veselības apdraudējuma, dažādu veidu glikolu nedrīkst
jaukt.
•
Lai izvairītos no kondensācijas, degvielas
tvertne jātur piepildīta.
•
Svarīgs parametrs ir dzinēja eļļas viskozitāte. Eļļas ar zemāku viskozitāti (šķidrākas
eļļas) atvieglo dzinēja palaišanu aukstā
laikā un arī pazemina degvielas patēriņu,
kamēr dzinējs ir auksts.
PIEZĪME
Dažās valstīs ziemas riepu lietošana ir
noteikta ar likumu. Dažās valstīs radžotu
riepu lietošana ir aizliegta ar likumu.
Ziemas riepas (577 lpp.)
Sniega ķēdes (577 lpp.)
•
Vajadzības gadījumā pēc braukšanas pa
ūdeni un dubļiem notīriet elektriskā sildītāja un piekabes sakabes kontaktus.
•
Neļaujiet automobilim ilgstoši atrasties
ūdenī, kas sniedzas pāri sliekšņiem. Tas
var radīt elektriskus bojājumus.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Dzinēja eļļa – specifikācijas (676 lpp.)
Bremzēšana uz ceļiem, kas nokaisīti ar
smiltīm (435 lpp.)
•
•
Izmantojiet mazgāšanas šķidrumu ar antifrīzu, lai mazgāšanas šķidruma tvertnē
neveidotos ledus.
•
•
Akumulators (617 lpp.)
Skatiet atsevišķo sadaļu par ieteicamo dzinēja
eļļu.
•
Dzesēšanas šķidruma iepildīšana
(615 lpp.)
•
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi dzinēja
eļļai (678 lpp.)
•
Slideni braukšanas apstākļi
Lai nodrošinātu optimālu saķeri ar ceļu, Volvo
iesaka izmantot ziemas riepas uz visiem rite-
Ūdens šķērsošana
Ūdens šķērsošana nozīmē ka ar automašīnu
tiek braukts ūdenī piemēram pa pārplūdušu
ceļu. Braucot ūdenī, jārīkojas ļoti piesardzīgi.
Ar automašīnu var braukt ūdenī, kura maksimālais dziļums ir 25 cm (9 collas), ne ātrāk kā
soļošanas ātrumā. Braucot plūstošā ūdenī,
jārīkojas sevišķi piesardzīgi.
Ūdens šķērsošanas laikā saglabājiet nelielu
ātrumu un neapturiet automašīnu. Kad ūdens
ir šķērsots, viegli nospiediet bremžu pedāli un
pārliecinieties, vai ir sasniegta pilna bremžu
funkcija. Ūdens un dubļi var, piemēram, saslapināt bremžu uzlikas, un tas var izraisīt novēlotu bremžu darbību.
Izmēģiniet braukšanu pa slidenām virsmām
kontrolējamos apstākļos, lai uzzinātu, kā
mašīna reaģē.
Jāpārbauda startera akumulatora stāvoklis
un uzlādes pakāpe. Aukstā laikā pieaug
prasības pret startera akumulatoru, bet tā
kapacitāte aukstā laikā samazinās.
•
466
ņiem, ja pastāv iespēja, ka uz ceļa būs sniegs
vai ledus.
Bremzēšana uz slapjiem ceļiem (434 lpp.)
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(664 lpp.)
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa
(662 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
SVARĪGI
•
Ja gaisa filtrā iekļūst ūdens, dzinējs var
sabojāties.
•
Ja transmisijā iekļūst ūdens, tas samazina eļļas spēju darboties kā smērvielai,
kas paīsina saistīto sistēmu kalpošanas
laiku.
•
Garantija neattiecas uz bojājumiem,
kas skāruši jebkuru no komponentiem,
dzinēju, transmisiju, turbokompresoru,
diferenciāli vai tā iekšējos komponentus hidrostatiskas bloķēšanās vai eļļas
izbeigšanās gadījumā.
•
Ja dzinējs ūdenī noslāpst, nemēģiniet
to vēlreiz iedarbināt - izvelciet automašīnu laukā no ūdens un nogādājiet servisā - ieteicams autorizētā Volvo servisā. Dzinēja salūšanas risks.
Saistītā informācija
•
18
Evakuācija (494 lpp.)
Degvielas tvertnes durtiņu
atvēršana un aizvēršana
Lai varētu atvērt degvielas uzpildes durtiņas,
automašīnai jābūt atslēgtai18.
Vadītāja displejā blakus tvertnes simbolam redzamā bultiņa norāda, kurā automašīnas pusē atrodas degvielas
tvertnes aizvirtnis.
1.
Degvielas uzpildīšana
Degvielas tvertne ir aprīkota ar degvielas
uzpildes sistēma bez vāka.
Degvielas uzpilde degvielas uzpildes
stacijā
Atveriet degvielas tvertnes aizvirtni, viegli
uzspiežot aizvirtņa aizmugurē.
2. Kad degvielas iepildīšana ir pabeigta, aizveriet aizvirtni, viegli piespiežot.
Saistītā informācija
•
•
Degvielas uzpildīšana (467 lpp.)
AdBlue® līmeņa pārbaude un uzpilde
(475 lpp.)
Pirms degvielas uzpildes sākšanas ir svarīgi ievadīt
sūkņa sprauslu tālāk par pieliešanas caurules divām
atveramajām lūkām.
Uzpildes norādījumi:
1.
Degvielas uzpildes durtiņu statusu ietekmē tikai aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības atslēgu, bezatslēgas režīmā* vai ar Volvo On Call.
Izslēdziet automašīnu un atveriet degvielas uzpildes durtiņas.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 467
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
2.
4. Nepārpildiet tvertni, bet gan piepildiet to,
līdz sūkņa sprausla pati pirmoreiz iznāk
ārā.
> Tvertne ir pilna.
PIEZĪME
Karstā laikā no degvielas tvertnes var iztecēt liekā degviela.
Degvielas uzpilde no degvielas kannas
Izvēlieties degvielu, kas ir apstiprināta lietošanai automašīnā saskaņā ar identifikatoru19 degvielas uzpildes aizvirtņa iekšpusē. Informāciju par apstiprinātiem degvielas veidiem un identifikatoru skatiet
attiecīgi sadaļās "Benzīns" un "Dīzeļdegviela".
3. Ievietojiet sūkņa sprauslu degvielas tvertnes atvērumā. Uzpildes caurulei ir divi
atveres pārsegi. Pirms sākat degvielas
uzpildi, sūkņa pistole jāievieto garām
abiem pārsegiem.
19
468
Uzpildot ar degvielas kannu, izmantojiet piltuvi, kas atrodas putuplasta blokā bagāžas
nodalījumā zem grīdas lūkas.
1.
Atveriet degvielas tvertnes aizvirtni.
2. Ievietojiet piltuvi degvielas tvertnes atvērumā. Uzpildes caurulei ir divi atveres pārsegi. Pirms varat sākt degvielas uzpildi,
piltuve jāievieto garām abiem pārsegiem.
Uzlīme degvielas tvertnes aizvirtņa iekšpusē.
Saistītā informācija
•
Degvielas tvertnes durtiņu atvēršana un
aizvēršana (467 lpp.)
•
•
•
Benzīndzinējs (469 lpp.)
Dīzeļdzinējs (471 lpp.)
Tukša tvertne un dīzeļdzinējs (472 lpp.)
Attiecas automašīnām ar papildu
sildītāju, ko darbina ar degvielu*
Nekādā gadījumā neizmantojiet ar degvielu
darbināmo sildītāju, kamēr automašīna atrodas degvielas uzpildes stacijā.
Saskaņā ar CEN standartu EN16942 identifikators atrodas degvielas tvertnes aizvirtņa iekšpusē, un līdz 2018. gada 12. oktobrim tas būs norādīts uz attiecīgajiem degvielas sūkņiem un to uzpildes
pistolēm degvielas uzpildes stacijās visā Eiropā.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Rīkošanās ar degvielu
SVARĪGI
Neizmantojiet degvielu, kuras kvalitāte ir
zemāka, nekā iesaka Volvo, jo tā negatīvi
ietekmēs dzinēja jaudu un degvielas patēriņu.
Sajaucot dažādu tipu degvielu vai lietojot
neieteiktu degvielu, Volvo garantijas un visi
papildu apkopes līgumi, kas ir spēkā visiem
dzinējiem, zaudē spēku.
BRĪDINĀJUMS
Centieties neieelpot degvielas garaiņus un
raugieties, lai tā neiekļūtu acīs.
Saistītā informācija
Ja degviela iekļūst acīs, izņemiet kontaktlēcas, ja tās nēsājat, skalojiet acis ar lielu
ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes un
vērsieties pie ārsta.
•
•
•
Benzīndzinējs (469 lpp.)
Dīzeļdzinējs (471 lpp.)
AdBlue® lietošana (474 lpp.)
Benzīndzinējs
Ir svarīgi degvielas uzpildes laikā izmantot
pareizo degvielu. Benzīns ir pieejams ar dažādiem oktānskaitļiem, kas ir pielāgoti dažādiem braukšanas veidiem.
Izmantojiet tikai labi pazīstamu ražotāju piedāvāto benzīnu. Nekādā gadījumā neizmantojiet
apšaubāmas kvalitātes degvielu. Benzīnam
jāatbilst standartam EN 228.
Benzīna identifikators
Nekādā gadījumā nenorijiet degvielu. Degviela, piemēram, benzīns, bioetanols un to
maisījums, kā arī dīzeļdegviela ir ļoti toksiska un norīšanas gadījumā var izraisīt neatgriezeniskus savainojumus vai nāvi. Ja esat
norijis degvielu, nekavējoties vērsieties pie
ārsta.
BRĪDINĀJUMS
Zemē izlijusi degviela var aizdegties.
Pirms degvielas uzpildes izslēdziet ar degvielu darbināmo sildītāju.
Uzpildot degvielu, nekādā gadījumā neglabājiet pie sevis ieslēgtu mobilo tālruni.
Zvana signāls var izraisīt dzirksteļu rašanos
un aizdedzināt benzīna dūmus, izraisot
ugunsgrēku un savainojumus.
Uzlīme degvielas tvertnes aizvirtņa iekšpusē.
Saskaņā ar CEN standartu EN16942 identifikators atrodas degvielas tvertnes aizvirtņa
iekšpusē, un līdz 2018. gada 12. oktobrim tas
būs norādīts uz attiecīgajiem degvielas sūkņiem un to uzpildes pistolēm degvielas uzpildes stacijās visā Eiropā.
Tie ir identifikatori, kas attiecas uz pašreizējo
standarta degvielu Eiropā. Automašīnā ar benzīndzinēju var izmantot benzīnu ar šādiem
identifikatoriem:
}}
469
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
E5 ir benzīns, kurā ir ne vairāk
kā 2,7% skābekļa un ne vairāk kā 5% no tilpuma etanola.
Braucot temperatūrā, kas pārsniedz +38°C
(100°F), ieteicams izmantot degvielu ar iespējami augstāku oktānskaitli, lai nodrošinātu pielāgotu automašīnas veiktspēju un degvielas
ekonomiju.
SVARĪGI
E10 ir benzīns, kurā ir ne vairāk kā 3,7% skābekļa un ne
vairāk kā 10% no tilpuma
etanola.
•
SVARĪGI
•
•
•
Ir atļauts lietot degvielu, kurā ir ne vairāk par 10 tilpuma procentiem etanola.
Drīkst lietot EN 228 E10 benzīnu
(maks. 10 tilpuma procentu etanola).
Nedrīkst lietot degvielu, kuras etanola
saturs pārsniedz E10 (maks.
10 tilpuma procentus), piemēram, E85.
Oktānskaitlis
470
•
Parastai braukšanai var izmantot RON 95
markas benzīnu.
•
Labai jaudai un zemam degvielas patēriņam ieteicams lietot RON 98.
•
Degvielu, kuras oktānskaitlis ir zemāks par
RON 95, nedrīkst lietot.
Lietojiet tikai bezsvina benzīnu, lai
nepieļautu katalītiskā neitralizatora
bojājumus.
•
Nedrīkst lietot degvielu, kas satur
metāliskas piedevas.
•
Nelietojiet piedevas, kuras nav ieteicis
Volvo.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Rīkošanās ar degvielu (469 lpp.)
Degvielas uzpildīšana (467 lpp.)
Benzīna daļiņu filtrs (470 lpp.)
Degvielas patēriņš un CO2 izmeši
(683 lpp.)
Benzīna daļiņu filtrs20
Automašīnas ar benzīndzinējiem ir aprīkotas
ar daļiņu filtriem efektīvākai izmešu kontrolei.
Normālas braukšanas laikā daļiņas no izplūdes
gāzēm tiek savāktas benzīna daļiņu filtrā. Normālos braukšanas apstākļos notiek pasīva
reģenerācija, kuras gaitā daļiņas tiek oksidētas
un sadedzinātas. Šādi filtrs tiek iztukšots.
Ja ar automašīnu brauc nelielā ātrumā vai to
daudzkārt iedarbina zemā āra temperatūrā, var
būt nepieciešama aktīva reģenerācija. Daļiņu
filtra reģenerācija notiek automātiski, un
parasti tā aizņem 10–20 minūtes. Reģenerācijas laikā var īslaicīgi palielināties degvielas
patēriņš.
Braucot nelielus attālumus nelielā
ātrumā automašīnā ar benzīndzinēju
Izmešu sistēmas darbību ietekmē veids, kādā
ar automašīnu brauc. Lai sasniegtu iespējami
energoefektīvu sniegumu, ir svarīgi braukt
dažādus attālumus dažādos ātrumos.
Bieži braucot nelielus attālumus mazā ātrumā
(vai aukstos klimatiskajos apstākļos), kad dzinējs nesasniedz normālu darba temperatūru,
var rasties problēmas, kas laika gaitā izraisīs
darbības kļūmi un brīdinājuma ziņojuma aktivizēšanu. Ja ar automašīnu galvenokārt tiek
braukts pilsētas satiksmē, ir svarīgi regulāri
braukt lielākā ātrumā, lai izmešu sistēma
varētu veikt reģenerāciju.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
•
Starp degvielas uzpildes reizēm ar automašīnu ir vismaz 20 minūtes jābrauc pa
pirmās kategorijas ceļiem vismaz ar
70 km/h (44 mph).
Saistītā informācija
•
Benzīndzinējs (469 lpp.)
Dīzeļdzinējs
Ir svarīgi degvielas uzpildes laikā izmantot
pareizo degvielu. Dīzeļdegviela ir pieejama
dažādās kvalitātes kategorijās, kas ir pielāgotas dažādiem apstākļiem.
Izmantojiet tikai labi pazīstamu ražotāju piedāvāto dīzeļdegvielu. Nekādā gadījumā neizmantojiet apšaubāmas kvalitātes degvielu. Dīzeļdegvielai ir jāatbilst standartam EN 590 vai
SS 155435. Var izmantot parafīna dīzeļdegvielu (HVO, XTL) saskaņā ar standartu
EN 15940. Dīzeļdzinēji ir jutīgi pret degvielā
esošām kaitīgām vielām, piemēram, pārmērīgi
lielu sēra daļiņu un metālu daudzumu.
Saskaņā ar CEN standartu EN16942 identifikators atrodas degvielas tvertnes aizvirtņa
iekšpusē, un līdz 2018.gada 12. oktobrim tas
būs norādīts uz attiecīgajiem degvielas sūkņiem un to uzpildes pistolēm degvielas uzpildes stacijās visā Eiropā.
Tas ir identifikators, kas attiecas uz pašreizējo
standarta degvielu Eiropā. Automašīnā ar
dīzeļdzinēju var izmantot dīzeļdegvielu ar
šādiem identifikatoriem:
B7 ir dīzeļdegviela, kurā
taukskābju metilesteru
(FAME) saturs nepārsniedz
7% no tilpuma.
Identifikators
Uzlīme degvielas tvertnes aizvirtņa iekšpusē.
20
Attiecas uz noteiktiem variantiem.
Zemā temperatūrā (zemākā par 0°C (32°F))
dīzeļdegvielā var veidoties parafīna nogulsnes,
kas var radīt iedarbināšanas problēmas. Tirgū
esošās degvielas īpašības jāpielāgo gadalaikam un klimata zonai, bet ārkārtējos laika
apstākļos veca degviela vai pārvietošanās
}}
471
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
starp klimata zonām var izraisīt parafīna
nogulšņu rašanos.
SVARĪGI
Dīzeļdegvielas tipa degviela, kuru nedrīkst
lietot:
Kondensāta veidošanās iespēja degvielas
tvertnē samazinās, ja tvertne tiek turēta piepildīta.
•
•
•
•
Uzpildot degvielu, nodrošiniet, lai laukums ap
iepildīšanas vietu būtu tīrs. Sekojiet, lai degviela nenonāktu uz krāsojuma. Ja tas ir noticis,
nomazgājiet degvielu ar šķīdinātāju un ūdeni.
Dīzeļdegvielai:
jāatbilst standartam EN 590,
EN 15940 un/vai SS 155435;
•
tās sēra saturs nedrīkst pārsniegt
10 mg/kg;
•
21
22
472
tajā drīkst būt maksimāli 7 tilpuma %
FAME21 (B7).
Taukskābju metilesteri
Ir pieļaujama dīzeļdegviela ar maksimāli 7 tilpuma % FAME (B7).
kuģu dīzeļdegviela;
šķidrais kurināmais;
FAME22 un augu eļļa.
Šie dīzeļdegvielas veidi neatbilst Volvo
ieteikumu prasībām un palielina nodilumu
un dzinēja bojājumus, uz ko neattiecas
Volvo garantija.
SVARĪGI
•
īpašas piedevas;
1.
Tālvadības pults atslēgai jāatrodas automašīnā.
Rīkošanās ar degvielu (469 lpp.)
2. Iestatiet automašīnu aizdedzes pozīcijā II
— pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā, nenospiežot
bremžu pedāli vai sajūga pedāli, un
aptuveni 4 sekundes turiet šajā pozīcijā.
Pēc tam atlaidiet pogu, un tā automātiski
atgriezīsies sākuma pozīcijā.
Degvielas uzpildīšana (467 lpp.)
3. Nogaidiet apmēram vienu minūti.
Tukša tvertne un dīzeļdzinējs (472 lpp.)
4. Iedarbiniet dzinēju.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Tukša tvertne un dīzeļdzinējs
Ja dzinējs izslēdzas degvielas trūkuma dēļ,
degvielas sistēmai nepieciešams kāds brīdis,
lai veiktu pārbaudi.
Pirms automašīnas iedarbināšanas, kad degvielas tvertne ir uzpildīta ar dīzeļdegvielu, rīkojieties šādi:
Dīzeļdaļiņu filtrs (473 lpp.)
Izmešu vadība ar AdBlue® (474 lpp.)
Degvielas patēriņš un CO2 izmeši
(683 lpp.)
PIEZĪME
Pirms iepildīt degvielu, ja tā beigusies:
•
Apturiet automobili uz pēc iespējas
plakanākas/līdzenākas virsmas - ja
automobilis sasveras, degvielas padevē
var rasties gaisa kabatas.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Jāpatur prātā, iepildot degvielu no
degvielas kannas
Iepildot degvielu no degvielas kannas, izmantojiet piltuvi, kas atrodas bagāžas nodalījumā
zem grīdas lūkas. Kārtīgi ievietojiet piltuves
kakliņu pieliešanas caurulē. Uzpildes caurulei ir
divi atveres pārsegi. Pirms varat sākt degvielas
uzpildi, piltuve jāievieto garām abiem pārsegiem.
Saistītā informācija
•
•
•
Degvielas uzpildīšana (467 lpp.)
Dīzeļdaļiņu filtrs
Automašīnas ar dīzeļdzinējiem ir aprīkotas ar
daļiņu filtriem efektīvākai izmešu kontrolei.
Normālas braukšanas laikā daļiņas no izplūdes
gāzēm tiek savāktas dīzeļa daļiņu filtrā. Kad
piepildās šie nosacījumi, tiek sākta reģenerācija, lai sadedzinātu daļiņas un iztukšotu filtru.
Lai sāktu reģenerāciju, dzinējam ir jābūt sasniegušam normālu darba temperatūru. Daļiņu
filtra reģenerācija notiek automātiski, un
parasti tā aizņem 10–20 minūtes.
Dīzeļdzinējs (471 lpp.)
Instrumentu komplekts (573 lpp.)
PIEZĪME
Reģenerācijas laikā var būt novērojams:
•
•
•
neliels un īslaicīgs dzinēja jaudas
samazinājums
Braucot nelielus attālumus nelielā
ātrumā automašīnā ar dīzeļdzinēju
Izmešu sistēmas darbību ietekmē veids, kādā
ar automašīnu brauc. Lai sasniegtu iespējami
energoefektīvu sniegumu, ir svarīgi braukt
dažādus attālumus dažādos ātrumos.
Bieži braucot nelielus attālumus mazā ātrumā
(vai aukstos klimatiskajos apstākļos), kad dzinējs nesasniedz normālu darba temperatūru,
var rasties problēmas, kas laika gaitā izraisīs
darbības kļūmi un brīdinājuma ziņojuma aktivizēšanu. Ja ar automašīnu galvenokārt tiek
braukts pilsētas satiksmē, ir svarīgi regulāri
braukt lielākā ātrumā, lai izmešu sistēma
varētu veikt reģenerāciju.
•
īslaicīgs degvielas patēriņa pieaugums
deguma smaka.
Aukstā laikā izmantojiet stāvapsildi* - dzinējs
ātrāk sasniegs normālu darba temperatūru.
SVARĪGI
Ja filtrs ir pilns ar daļiņām, dzinēja iedarbināšana var būt apgrūtināta un filtrs nedarbojas. Iespējams, filtrs būs jāmaina.
Starp degvielas uzpildes reizēm ar automašīnu ir vismaz 20 minūtes jābrauc pa
pirmās kategorijas ceļiem vismaz ar
60 km/h (38 mph).
Saistītā informācija
•
•
•
Dīzeļdzinējs (471 lpp.)
Izmešu vadība ar AdBlue® (474 lpp.)
Degvielas patēriņš un CO2 izmeši
(683 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 473
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Izmešu vadība ar AdBlue®23
SCR24
AdBlue ir piedeva, ko izmanto
sistēmā, lai samazinātu kaitīgu vielu izmešus no
dīzeļdzinēja.
SCR sistēmā AdBlue un slāpekļa oksīds izplūdes gāzēs tiek pārveidots slāpeklī un ūdens
tvaikos, kas būtiski samazina kaitīgo slāpekļa
oksīdu izmešus.
rodas problēma, vadītāja displejā tiek parādīts
ziņojums.
SVARĪGI
AdBlue ir nepieciešams SCR sistēmas darbībai un izmešu juridisko noteikumu ievērošanai. Ir pretlikumīgi pārveidot AdBlue
padeves sistēmu vai ar to manipulēt tā, lai
AdBlue reaģents netiktu patērēts, kad tas ir
nepieciešams izplūdes izmešu juridisko
noteikumu ievērošanai. Šādas neatļautas
darbības var būt kriminālpārkāpums, par ko
var tikt ierosināta krimināllieta.
AdBlue
AdBlue ir bezkrāsains šķidrums, kas sastāv no
32,5% karbamīda25 un dejonizēta ūdens un
tiek ražots saskaņā ar standartu ISO 22241.
Tas ir speciāli izstrādāts dīzeļdzinēju SCR tīrīšanas tehnoloģijai.
Nav atļauts lietot automašīnu ar tukšu
AdBlue tvertni, jo tad tā vairs neatbildīs
izplūdes izmešu juridiskajām prasībām.
Tādēļ automašīna ir aprīkota ar brīdinājuma
sistēmu, lai informētu, kad ir nepieciešama
AdBlue uzpilde. Kad AdBlue tvertnē ir
zems uzpildes līmenis, tiek rādīti brīdinājumi, lai informētu, ka ir nepieciešama
AdBlue uzpilde.
Automašīnā ir atsevišķa AdBlue tvertne, kuras
papildināšanai jāizmanto atsevišķa uzpildes
caurule aiz degvielas uzpildes durtiņām. Patēriņš ir atkarīgs no braukšanas stila, āra temperatūras un sistēmas darba temperatūras.
Nosacījumi braukšanai ar AdBlue
Pirms automašīnu var iedarbināt, tās AdBlue
tvertnē vienmēr ir jābūt pareizās kvalitātes
AdBlue. Piesārņojums SCR sistēmai ir ļoti kaitīgs.
Izmešu kontroles sistēma pastāvīgi uzrauga
AdBlue tvertnes līmeni, kvalitāti un devu. Ja
Saistītā informācija
•
•
•
23
24
25
474
AdBlue® lietošana (474 lpp.)
AdBlue®
līmeņa pārbaude un uzpilde
(475 lpp.)
AdBlue® simboli un ziņojumi (477 lpp.)
Reģistrēta preču zīme, kas pieder Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
Selektīvā katalītiskā redukcija
CO(NH2)2
AdBlue®26 lietošana
AdBlue galvenokārt sastāv no ūdens (aptuveni 67,5% ūdens un 32,5% karbamīda). Šis
šķidrums nedeg, bet ar to ir jārīkojas piesardzīgi, jo tas var izraisīt acu un ādas kairinājumu.
Jāpatur prātā, rīkojoties ar to
Izvairieties no tvaiku ieelpošanas, kā arī šķidruma nokļūšanas uz ādas un acīs. Ieteicams
lietot cimdus, kas novērš jutīgas ādas kairinājumu, rīkojoties ar šķidrumu.
BRĪDINĀJUMS
Pirmās palīdzības darbības:
•
Ieelpošanas gadījumā — nogādājiet
cietušo svaigā gaisā.
•
Saskare ar ādu — mazgājiet ādu ar ziepēm un ūdeni.
•
Saskare ar acīm — nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu ūdens.
•
Norīšanas gadījumā — pamatīgi izskalojiet muti. Neizraisiet vemšanu.
Ja jūtat diskomfortu vai ja ir norīts liels
daudzums, dodieties pie ārsta.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Rīcība izšļakstīšanās gadījumā
Ja AdBlue izšļakstās zemē, uz automašīnas
vai krāsotām virsmām, tas ir jāaizskalo ar lielu
daudzumu ūdens. Neizlaidiet to kanalizācijā.
Uzglabāšana
AdBlue ir jāuzglabā cieši noslēgtā oriģinālajā
iepakojumā, -11°C (12°F) līdz 30°C (86°F)
temperatūrā. Šo šķidrumu nedrīkst uzglabāt
tiešos saules staros.
AdBlue sasalst -11°C (12°F) temperatūrā, bet
to var atkal lietot, kad šķīdums ir atkusis.
Saistītā informācija
•
AdBlue® līmeņa pārbaude un uzpilde
(475 lpp.)
•
Izmešu vadība ar AdBlue® (474 lpp.)
AdBlue® līmeņa pārbaude un
uzpilde
AdBlue līmeņa pārbaudīšana
1.
Regulāri pārbaudiet AdBlue līmeni un papildiniet to, ja vadītāja displejā tiek rādīts ziņojums par zemu AdBlue līmeni.
AdBlue patēriņš ir atkarīgs no braukšanas stila.
Ja AdBlue tvertne ir pilnīgi tukša, automašīnu
vairs nevar iedarbināt.
PIEZĪME
Nepieļaujiet, ka AdBlue tvertne tiek pilnīgi
iztukšota. Laicīgi uzpildiet tvertni, pirms tā
ir tukša.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Automaš.
statuss.
Ja tvertne ir tukša, pēc dzinēja izslēgšanas
to vairs nevarēs iedarbināt — ne parastajā
veidā, ne ar palīglīdzekļiem.
Vienīgais veids, kā iedarbināt dzinēju, kad
tvertne ir pilnīgi iztukšota, ir norādītās kvalitātes AdBlue uzpilde. Minimālais uzpildes
daudzums tiek rādīts vadītāja displejā.
26
Reģistrēta preču zīme, kas pieder Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
}}
475
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Uzpilde
2.
3. Uzpildiet ar pareizās kvalitātes AdBlue27.
Kad AdBlue līmenis ir zems,
vadītāja displejā iedegas simbols un tiek rādīts ziņojums
Zems AdBlue līmenis.
Neuzpildiet tvertni pārāk tālu. Uzpildāmais
AdBlue daudzums tiek rādīts lietotnē
Automaš. statuss.
BRĪDINĀJUMS
Nospiediet Statuss, lai skatītu AdBlue
līmeni.
1.
Uzpildot no AdBlue sūkņa uzpildes stacijā,
ieteicams izmantot vieglajām automašīnām
pielāgotu sūkni. Var lietot arī AdBlue sūkni
smagajām automašīnām.
Atveriet degvielas tvertnes aizvirtni, viegli
uzspiežot aizvirtņa aizmugurē.
2.
SVARĪGI
Noslaukiet izšļakstītu AdBlue.
Rīkojieties piesardzīgi, lai AdBlue nenokļūtu uz automašīnas krāsojuma. Ja
nokļūst, skalojiet ar lielu daudzumu ūdens,
jo šis šķidrums var ietekmēt krāsojumu.
AdBlue līmeņa attēls centrālajā displejā.
Katrs kursors atbilst aptuveni 25% no pilnas tvertnes.
Kad ir pieejami mazāk nekā 25% no tvertnes, atlikušā kursora krāsa kļūst dzeltena;
kad ir pieejami mazāk nekā 10%, tā kļūst
sarkana.
27
476
ISO 22241
Atveriet zilo vāciņu mazākajai uzpildes
caurulei, kas paredzēta AdBlue.
Saistītā informācija
•
•
•
AdBlue® lietošana (474 lpp.)
AdBlue® simboli un ziņojumi (477 lpp.)
AdBlue® tvertnes ietilpība (680 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
AdBlue®28 simboli un ziņojumi
Izmešu kontroles sistēma pastāvīgi uzrauga
AdBlue līmeni, kvalitāti un devu. Ja rodas problēma, vadītāja displejā tiek parādīts ziņojums.
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Zems AdBlue līmenis
AdBlue līmenis ir zems, un tvertne ir jāuzpilda.
AdBlue dozēšana
Sistēma nedarbojas pareizi. Sazinieties ar autoservisuA, lai pārbaudītu darbību.
un
AdBlue kvalitāte
28
Reģistrēta preču zīme, kas pieder Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
}}
477
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Uzpildiet AdBlue
AdBlue līmenis ir kritiski zems, un tvertne ir nekavējoties jāuzpilda.
Dzinēja iedarb. bloķēta
Automašīnu nevar iedarbināt, kamēr nav uzpildīts AdBlue. Uzpildiet vadītāja displejā norādīto AdBlue daudzumu vai sazinieties ar autoservisuA.
un, piemēram: Uzpildiet vismaz
4,5 litrus AdBlue
Ņemiet vērā: lai līmeņa skala varētu precīzi noteikt uzpildītā AdBlue daudzumu, automašīnai ir jāatrodas uz horizontālas virsmas.
Iedarbinot dzinēju pēc AdBlue uzpildes, ievērojiet norādījumus par tukšu tvertni un dīzeļdzinēju.
Dzinēja iedarb. bloķēta
Lai iedarbinātu, jāveic AdBlue
sistēmas apkope
A
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
AdBlue® līmeņa pārbaude un uzpilde
(475 lpp.)
•
•
AdBlue® lietošana (474 lpp.)
•
478
Apkopes un remonta rezervēšana
(603 lpp.)
Tukša tvertne un dīzeļdzinējs (472 lpp.)
Sistēma nedarbojas pareizi. Sazinieties ar autoservisuA, lai pārbaudītu darbību.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Dzinēja un piedziņas sistēmas
pārkaršana
vadītāja displejā parāda paziņojumu Silta
transmisija Samaz. ātr. Lai atdzesētu
vai Karsta transmisija Apt. drošā vietā,
gaidiet, līdz autom. atdz.. Ievērojiet
sniegtos ieteikumus, samaziniet ātrumu
vai apturiet automašīnu, ievērojot satiksmes drošību, un ļaujiet dzinējam vairākas
minūtes darboties tukšgaitā, lai pārnesumkārba varētu atdzist.
Noteiktos apstākļos, piemēram, braucot pa
kalnainu apvidu vai ārkārtējā karstumā,
pastāv dzinēja un piedziņas sistēmas pārkaršanas risks, it īpaši, ja pārvadājat smagu
bagāžu.
• Pārkaršanas gadījumā dzinēja jauda var
īslaicīgi tikt ierobežota.
•
•
•
•
29
Noņemiet papildu lampas no radiatora
restīšu priekšpuses, ja braucat ļoti karstos
laika apstākļos.
Ja temperatūra dzinēja dzesēšanas sistēmā kļūst pārāk augsta, izgaismojas brīdinājuma simbols un vadītāja displejā tiek
parādīts paziņojums Dzinēja
temperatūra Augsta temperatūra.
Apturiet drošā vietā. Apturiet automobili
droši, un ļaujiet dzinējam vairākas minūtes
darboties tukšgaitā un atdzist.
Ja tiek parādīts paziņojums Dzinēja
temperatūra Augsta temperatūra.
Izslēdziet dzinēju vai Dzin. dzesēšanas
šķ. Zems līmenis. Izslēdziet dzinēju.,
apturiet automašīnu un izslēdziet dzinēju.
•
Ja automobilis pārkarst, uz laiku var
izslēgt gaisa kondicionēšanas sistēmu.
•
Pēc smaga brauciena tūlīt neizslēdziet dzinēju.
PIEZĪME
Ir normāli, ja dzinēja dzesēšanas ventilators
darbojas vēl kādu brīdi pēc dzinēja izslēgšanas.
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Augsta dzinēja temperatūra.
Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Zems dzesēšanas šķidruma
līmenis. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Karsta/pārkarsusi/atdzesēta
pārnesumkārba. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Dzesēšanas šķidruma iepildīšana
(615 lpp.)
Braukšana ar piekabi (486 lpp.)
Sagatavošanās ilgam braucienam
(465 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
(450 lpp.)
Pārnesumkārbas pārkaršanas gadījumā
tiek atlasīta alternatīva pārnesumu pārslēgšanas programma29. Turklāt tiek aktivizēta iebūvētā aizsargfunkcija, kas cita
starpā izgaismo brīdinājuma simbolu un
Attiecas uz automātisko pārnesumkārbu.
479
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Startera akumulatora pārmērīga
uzlāde
Automobiļa elektriskās funkcijas dažādi
noslogo akumulatoru. Neizmantojiet aizdedzes pozīciju II, kad automašīna ir izslēgta. Tā
vietā izmantojiet aizdedzes pozīciju I, kas
patērē mazāk jaudas.
Izvairieties arī no atšķirīgām papildierīcēm, kas
noslogo elektrisko sistēmu. Kad automašīna ir
izslēgta, neizmantojiet funkcijas, kas tērē
daudz enerģijas. Šo funkciju piemēri ir:
•
•
•
•
480
•
•
Akumulators (617 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (430 lpp.)
Iedarbināšana, izmantojot
savienotājvadus un citu
akumulatoru
Ja akumulators ir izlādējies, automobili var
iedarbināt, izmantojot strāvu no cita akumulatora.
ventilators
priekšējie lukturi
priekšējā loga tīrītāji
audio sistēma (darbināta lielā skaļumā).
Ja startera akumulatora spriegums ir zems,
vadītāja displejā ir redzams ziņojums. Tādā
gadījumā enerģijas taupīšanas funkcija izslēdz
noteiktas funkcijas vai samazina akumulatora
noslogojumu, piemēram, samazinot ventilatora griešanās ātrumu un / vai izslēdzot audiosistēmu.
–
Saistītā informācija
Ja tā notiek, uzlādējiet akumulatoru, iedarbinot automašīnu un ļaujot tai darboties
vismaz 15 minūtes — startera akumulatora
uzlāde ir efektīvāka braukšanas laikā, nevis
darbinot dzinēju tukšgaitā, kamēr automašīna stāv.
Iedarbināšanas vadu stiprinājuma punkti. Dzinēja
nodalījuma izskats var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa un aprīkojuma līmeņa.
Lai izvairītos no īssavienojumiem vai citiem
bojājumiem, iedarbinot automašīnu ar savienotājvadu palīdzību, ieteicams rīkoties šādi:
1.
Iestatiet automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā 0.
2. Pārliecinieties, ka donora akumulatora
spriegums ir 12 V.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
3. Ja paralēlais akumulators ir uzstādīts citā
automobilī, izslēdziet paralēlā automobiļa
dzinēju un pārliecinieties, ka abi automobiļi nesaskaras.
10. Iedarbiniet paralēlā automobiļa dzinēju un
Ļaujiet tam dažas minūtes darboties ar
apgriezieniem, kas ir nedaudz lielāki par
tukšgaitas apmēram 1500 apgr./min.
4. Pievienojiet vienu sarkanā vada spaili paralēlā akumulatora pozitīvajam terminālim
(1).
11. Iedarbiniet tā automobiļa dzinēju, kura
akumulators ir izlādējies.
SVARĪGI
Uzmanīgi pievienojiet dzinēja iedarbināšanas kabeli, lai izvairītos no īssavienojumiem, ko var radīt citas dzinēja nodalījumā
esošās detaļas.
5. Iedarbinot ar savienotājvadu, atveriet pozitīvā termināļa vāku (2).
6. Pievienojiet otru sarkanā savienotājvada
spaili automašīnas pozitīvajam terminālim
(2).
BRĪDINĀJUMS
Nepareizas iejaukšanās gadījumā augsts
spriegums var būt bīstams. Nepieskarieties
nekam uz akumulatoriem, kas nav skaidri
aprakstīts šajā īpašnieka rokasgrāmatā.
•
48 V atbalsta akumulatoru nekādā
gadījumā nedrīkst lietot iedarbināšanai
ar ārēju strāvas avotu.
•
48 V akumulatoram nekādā gadījumā
nedrīkst pievienot ārēju elektrisku aprīkojumu.
•
48 V akumulatora apkopi un nomaiņu
drīkst veikt tikai servisā — ieteicams
autorizētā Volvo servisā.
SVARĪGI
Iedarbināšanas mēģinājuma laikā nepieskarieties kabeļa un automašīnas savienojuma vietām. Pastāv risks radīt dzirksteles.
12. Noņemiet vadus apgrieztā secībā - vispirms melno, pēc tam sarkano.
Nodrošiniet to, lai neviena melnā vada
spaile neskartu akumulatora pozitīvo termināli/donora akumulatora pozitīvo termināli vai sarkanā savienotājvada spaili.
7. Pievienojiet vienu melnā vada spaili paralēlā akumulatora negatīvajam terminālim
(3).
8. Pievienojiet otru melnā vada spaili automašīnas negatīvajam terminālim (4).
9. Pārliecinieties, vai ārējā savienotājvada
spailes ir droši nostiprinātas, lai iedarbināšanas mēģinājuma laikā nerastos dzirksteles.
}}
481
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
BRĪDINĀJUMS
•
Akumulators var radīt ļoti sprādzienbīstamu gāzi. Nepareizi pievienojot akumulatora savienotājvadu, var rasties
dzirksteles, kas savukārt var izraisīt
akumulatora eksploziju.
•
Nepievienojiet iedarbināšanas vadus
nevienam degvielas sistēmas komponentam vai kustīgai daļai. Uzmanieties
no karstām dzinēja daļām.
•
Akumulators satur sērskābi, kas var
izraisīt nopietnus apdegumus.
•
Ja sērskābe iekļūst acīs, nonāk uz ādas
vai apģērba, skalojiet skarto vietu ar
lielu ūdens daudzumu. Ja sērskābe
iekļūst acīs, nekavējoties vērsieties pie
ārsta.
•
Nekādā gadījumā nesmēķējiet akumulatora tuvumā.
PIEZĪME
Ja startera akumulators ir tik ļoti izlādējies,
ka automašīnas elektrosistēma nedarbojas,
un pēc tam dzinējs tiek iedarbināts ar ārēja
akumulatora vai akumulatora uzlādes ierīces palīdzību, funkcija Start/Stop joprojām
var būt aktivizēta. Ja Start/Stop funkcija
drīz pēc tam aptur dzinēju, pastāv liels
risks, ka dzinēja automātiska iedarbināšana
neizdosies nepietiekama akumulatora uzlādes līmeņa dēļ, jo akumulators vēl nav pietiekami uzlādēts.
Ja automašīna ir iedarbināta ar ārēju strāvas avotu vai nepietiek laika, lai akumulatoru uzlādētu ar akumulatora uzlādes ierīci,
Start/Stop funkcija tiek īslaicīgi deaktivizēta, līdz automašīna ir atkal uzlādējusi
akumulatoru. Ja āra temperatūra ir aptuveni +15°C (aptuveni 60°F), akumulatora
uzlāde automašīnai ir jāveic vismaz
1 stundu. Zemākā āra temperatūrā uzlādes
laiks var palielināties līdz 3–4 stundām.
Akumulatora uzlādei ieteicams izmantot
ārēju akumulatora uzlādes ierīci.
Saistītā informācija
•
•
•
•
482
Automašīnas iedarbināšana (428 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (430 lpp.)
Stūres regulēšana (199 lpp.)
Aizdedzes režīma atlasīšana (431 lpp.)
•
Atbalsta akumulators (619 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Piekabes āķis*
Saistītā informācija
Automašīnu var aprīkot ar piekabes āķi, kas
ļauj ar automašīnu vilkt, piemēram, piekabi.
Automašīnai var būt pieejami dažādi piekabes
āķu varianti. Lai saņemtu plašāku informāciju,
sazinieties ar Volvo izplatītāju.
•
Izvirzāmi/ievelkami vilkšanas kronšteini*
(484 lpp.)
•
•
Braukšana ar piekabi (486 lpp.)
SVARĪGI
•
Piekabes āķa specifikācijas*
Piekabes āķa izmēri un stiprinājuma punkti.
Uz vilkšanas āķa uzstādīts velosipēda
bagāžnieks* (490 lpp.)
Piekabes āķa specifikācijas* (483 lpp.)
Izslēdzot dzinēju, automātiski var atslēgt
arī pastāvīgo akumulatora spriegumu uz
piekabes savienotāju, lai neizlādētu startera
akumulatoru.
SVARĪGI
Vilkšanas āķis ir regulāri jātīra un jāeļļo, lai
tas nediltu.
PIEZĪME
Lietojot sakabi ar vibrāciju slāpētāju, vilkšanas āķi nedrīkst eļļot.
Tas attiecas arī uz tāda velosipēdu pārvadāšanas bagāžnieka uzstādīšanu, kurā vilkšanas āķis tiek iespīlēts.
PIEZĪME
Ja automašīna ir aprīkota ar piekabes āķi,
tai nav aizmugurējā vilkšanas cilpas stiprinājuma.
Izmēri, montāžas punkti, mm (collas)
A
1229 (48,4)
B
111,8 (4,4)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 483
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Izmēri, montāžas punkti, mm (collas)
C
875 (34,4)
D
437,5 (17,2)
E
Skatiet attēlu iepriekš
F
310,5 (12,2)
G
Lodes centrs
Saistītā informācija
•
•
Piekabes āķis* (483 lpp.)
Vilktspēja un piekabes āķa lodes slodze
(672 lpp.)
Izvirzāmi/ievelkami vilkšanas
kronšteini*
1.
Ievelkamo vilkšanas āķi var pēc nepieciešamības ievilkt vai izvirzīt. Ievilktā pozīcijā vilkšanas iekārta ir pilnīgi paslēpta.
BRĪDINĀJUMS
Uzmanīgi ievērojiet norādījumus par vilkšanas āķa ievilkšanu un izvirzīšanu.
BRĪDINĀJUMS
Nenospiediet izvēršanas/ievilkšanas taustiņu, ja piekabes āķim ir pievienota piekabe.
Vilkšanas iekārtas izvirzīšana
Atveriet bagāžas nodalījuma pārsegu. Vilkšanas iekārtas izvirzīšanas/ievilkšanas
taustiņš atrodas bagāžas nodalījuma aizmugurē labajā pusē. Lai izvirzīšanas funkcija būtu aktīva, taustiņa indikatora lampiņai jābūt pastāvīgi iedegtai oranžā krāsā.
BRĪDINĀJUMS
Vilkšanas iekārtas izvēršanas laikā nestāviet tuvu triecienstieņa centram.
484
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
2. Nospiediet un atlaidiet taustiņu — izvirzīšana var nesākties, ja turēsiet taustiņu
nospiestu pārāk ilgi.
3.
PIEZĪME
Pēc brīža tiek aktivizēti enerģijas taupīšanas režīmi, un indikatora lampiņa nodziest.
Sistēmu var aktivizēt no jauna, aizverot un
atverot bagāžas nodalījuma durvis. Tas
attiecas uz gadījumiem, kad piekabes āķis
tiek izvirzīts vai ievilkts.
Ja automašīna nosaka piekabes elektrisko
savienojumu, indikators vairs nav pastāvīgi
iedegts.
> Vilkšanas iekārta tiek izvirzīta uz āru un
uz leju atbloķētā pozīcijā — indikatora
lampiņa mirgo oranžā krāsā. Vilkšanas
āķis ir gatavs pārvietošanai bloķētā
pozīcijā.
Pārvietojiet vilkšanas iekārtu gala pozīcijā,
kur tā tiek nostiprināta un nofiksēta vietā
— indikatora lampiņa pastāvīgi izgaismojas oranžā krāsā.
> Vilkšanas iekārta ir gatava lietošanai.
Vilkšanas iekārtas ievilkšana
SVARĪGI
Ievelkot piekabes āķi, pārliecinieties, ka
elektrības kontaktligzdā nav ievietots kontaktspraudnis vai adapters.
PIEZĪME
Ir jāpabeidz vilkšanas āķa izvirzīšanas procedūra, pirms to var pārvietot bloķētā pozīcijā. Šī procedūra var aizņemt vairākas
sekundes. Ja vilkšanas āķis netiek nofiksēts bloķētā pozīcijā, uzgaidiet dažas
sekundes un mēģiniet vēlreiz.
BRĪDINĀJUMS
1.
Atveriet bagāžas nodalījuma pārsegu.
Nospiediet un atlaidiet taustiņu, kas atrodas bagāžas nodalījuma aizmugurē labajā
pusē, — ievilkšana var nesākties, ja turēsiet taustiņu nospiestu pārāk ilgi.
> Piekabes āķis automātiski nolaižas
atbloķētā pozīcijā, un taustiņa indikatora lampiņa mirgo oranžā krāsā.
Noteikti nostipriniet piekabes drošības
kabeli tam paredzētajā kronšteinā.
}}
485
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Braukšana ar piekabi
2.
Braucot ar piekabi, jāievēro vairāki svarīgi
punkti attiecībā uz piekabes āķi, piekabi un
kravas izvietojumu piekabē.
Derīgās kravas svars ir atkarīgs no automobiļa
masas. Pasažieru un visu piederumu, piemēram, sakabes ierīces kopējais svars par atbilstošu vērtību samazina automobiļa derīgās
kravas svaru.
Nofiksējiet piekabes āķi, pārvietojot to
atpakaļ ievilktā pozīcijā, kur tas tiek bloķēts.
> Ja piekabes āķis ir pareizi ievilkts, indikatora lampiņa ir pastāvīgi iedegta.
486
Braukšana ar piekabi (486 lpp.)
Piekabes āķis* (483 lpp.)
•
Ievērojiet spēkā esošos noteikumus par
atļauto ātrumu un svara ierobežojumiem.
•
Kad vadāt automašīnu ar piekabi pa garu,
stāvu kāpumu, brauciet nelielā ātrumā.
•
Norādītā maksimālā piekabes masa ir
spēkā tikai augstumā, kas nepārsniedz
1000 metrus virs jūras līmeņa (3280 ft).
Braucot lielākā augstumā, dzinēja jauda
un automašīnas spēja pārvarēt ceļa
kāpumu ir samazināta, ja gaisa blīvums ir
mazāks, un tādēļ ir jāsamazina arī maksimālā piekabes faktiskā masa. Automašīnas un piekabes masa ir jāsamazina par
10% uz katriem papildu 1000 m (3280 ft)
vai to daļu.
•
Izvairieties no braukšanas ar piekabi pa
nogāzēm, kas stāvākas par 12%.
Automašīna ir aprīkota ar piekabes vilkšanai
nepieciešamo aprīkojumu.
•
Automašīnas piekabes āķa tipam jābūt
apstiprinātam.
•
Izvietojiet kravu piekabē tā, lai svars uz
piekabes āķi atbilstu maksimālajam pieļaujamajam spiedienam uz piekabes āķa
lodi. Vilkšanas āķa slodze tiek aprēķināta
kā daļa no automašīnas neto masas.
•
Automašīnai ar pilnu kravu palieliniet gaisa
spiedienu riepās līdz ieteiktajam.
•
Braucot ar piekabi, dzinējs tiek noslogots
vairāk nekā parasti.
•
Nevelciet smagu piekabi, kamēr automašīna ir pilnīgi jauna. Uzgaidiet, līdz ar to
būs nobraukti vismaz 1000 km
(620 jūdzes).
•
Braucot pa garām un stāvām nogāzēm,
bremzes tiek noslogotas daudz vairāk
nekā parasti. Pārslēdzot pārnesumus
Saistītā informācija
•
•
manuāli, pārslēdziet zemāku pārnesumu
un pielāgojiet automašīnas ātrumu.
PIEZĪME
Ekstremāli laika apstākļi, braukšana ar piekabi vai braukšana lielā augstumā, kā arī
sliktāka degvielas kvalitāte, nekā ieteicams,
ir faktori, kas var būtiski palielināt automašīnas degvielas patēriņu.
Piekabes savienotājs
Ja automašīnas piekabes āķim ir 13 elektriskie
kontakti, bet piekabei — 7, nepieciešams
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
adapteris. Lietojiet Volvo apstiprinātu adapteri.
Pārbaudiet, vai kabelis nevelkas pa zemi.
SVARĪGI
Izslēdzot dzinēju, automātiski var atslēgt
arī pastāvīgo akumulatora spriegumu uz
piekabes savienotāju, lai neizlādētu startera
akumulatoru.
Piekabes svars
BRĪDINĀJUMS
Ievērojiet ieteikumus par piekabes svaru.
Pretējā gadījumā pēkšņas kustības vai
bremzēšanas gadījumā automašīnas un
piekabes vadāmība var būt apgrūtināta.
PIEZĪME
Noteiktais maksimālais atļautais piekabes
svars ir Volvo atļautais piekabes svars.
Katars valsts noteikumi var vēl vairāk ierobežot piekabes svaru un ātrumu. Vilkšanas
ierīces var būt sertificētas lielāka vilkšanas
svara izmantošanai, nekā automašīna var
pavilkt.
Līmeņa kontrole*
Automašīnas līmeņa vadības sistēma cenšas
uzturēt pastāvīgu augstumu neatkarīgi no slodzes (līdz pat maksimālajam pieļaujamajam
svaram). Kad automobilis stāv uz vietas, tā aizmugure nedaudz nolaižas; tas ir normāli.
2. Ieslēdziet pārnesumu D.
Braucot kalnainā apvidū un karstos
klimatiskajos apstākļos
4. Atlaidiet bremžu pedāli un sāciet braukšanu.
Velkot piekabi, noteiktos apstākļos ir iespējams pārkaršanas risks. Ja dzinējs un piedziņas sistēma pārkarst, vadītāja displejā iedegas
brīdinājuma simbols un tiek rādīts ziņojums.
3. Stāvbremzes izslēgšana.
Saistītā informācija
•
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
(488 lpp.)
Piekabes lukturu pārbaude (489 lpp.)
Uz automašīnām ar automātisko pārnesumkārbu attiecas tālāk norādītais:
•
•
Automātiskā pārnesumkārba pielāgo pārnesumus atkarībā no slodzes un dzinēja apgriezieniem.
•
Dzinēja un piedziņas sistēmas pārkaršana
(479 lpp.)
•
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi dzinēja
eļļai (678 lpp.)
•
Izvirzāmi/ievelkami vilkšanas kronšteini*
(484 lpp.)
Stāvas nogāzes
Neizvēlieties automātiskajai pārnesumkārbai
augstāku pārnesumu par to, ar kādu tā "spēj
tikt galā" — ne vienmēr ieteicams braukt ar
augstu pārnesumu pie zemiem dzinēja apgriezieniem.
Vilktspēja un piekabes āķa lodes slodze
(672 lpp.)
Automašīnas novietošana stāvēšanai kalnā
1. Līdz galam nospiediet bremžu pedāli.
2. Iedarbiniet stāvbremzi.
3. Ieslēdziet pārnesumu P.
4. Atlaidiet bremžu pedāli.
Novietojot automašīnu ar piekabi stāvā
nogāzē, palieciet zem riteņiem ķīļus.
Automašīnas iedarbināšana nogāzē
1. Līdz galam nospiediet bremžu pedāli.
* Papildaprīkojums/piederums. 487
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
Piekabes stabilitātes palīgfunkcija
Piekabes stabilitātes palīgsistēmas funkcijas
(TSA30) mērķis ir stabilizēt automašīnu, velkot piekabi, ja sākas tās lokveida kustība. Šī
sistēma ir iekļauta stabilitātes sistēmā ESC31.
Piekabes stabilitātes palīgfunkcija pastāvīgi
kontrolē automašīnas kustības, it īpaši sāniskās kustības. Ja tiek konstatēta sānnovirze,
priekšējie riteņi tiek bremzēti atsevišķi. Tas ir
paredzēts, lai stabilizētu automobiļa/piekabes
savienojumu. Ar to bieži pietiek, lai palīdzētu
autovadītājam atgūt automobiļa vadību.
Sānnovirzes iemesli
Sānnovirze var rasties jebkuram automobiļa/
piekabes savienojumam. Parasti sānnovirze
notiek, braucot ar lielu ātrumu. Tomēr pastāv
risks, ka tā var rasties, braucot ar nelielu
ātrumu, ja piekabe ir pārslogota vai krava nav
pareizi sadalīta, piemēram, tā novietota pārāk
tālu uz aizmuguri.
Lai notiktu sānnovirze, jābūt iemeslam, kas to
ierosina, piem.:
•
Automobilis ar piekabi tiek pakļauts pēkšņam un spēcīgam sānu vējam.
•
Automobilis ar piekabi uzbrauc uz nelīdzenas ceļa virsmas vai iebrauc grambā.
•
Sānnovirzi izraisošas stūres kustības.
Ja ir sākusies sānnovirze, var būt grūti vai pat
neiespējami to apturēt. Tas padara automobiļa/piekabes savienojumu grūti vadāmu, un
pastāv risks, ka varat, piemēram, nokļūt nepareizā braukšanas joslā vai nobraukt no brauktuves.
30
31
488
Ja lokveida kustība netiek novērsta pirmajā
reizē, kad iejaucas piekabes stabilitātes palīgsistēma, automašīnas/piekabes savienojums
tiek bremzēts ar visiem riteņiem un dzinēja
jauda tiek samazināta. Kad sānnovirze tiek
pakāpeniski samazināta un automašīnas/
piekabes sastāvs atkal ir stabils, sistēma pārtrauc regulēšanu un autovadītājs atkal pilnībā
kontrolē automašīnu.
Kad darbojas piekabes stabilitātes palīgsistēma (TSA),
vadītāja displejā mirgo simbols ESC.
Saistītā informācija
•
•
Braukšana ar piekabi (486 lpp.)
Elektroniskā stabilitātes kontrole
(291 lpp.)
PIEZĪME
Ja vadītājs atlasa sporta režīmu, vidējā displeja izvēļņu sistēmā deaktivizējot ESC,
stabilitātes sistēma tiek deaktivizēta.
Piekabes stabilitātes palīgsistēma var neiejaukties, ja autovadītājs izmanto spēcīgas stūres kustības, lai mēģinātu izlīdzināt lokveida
kustību, jo tādā situācijā sistēma nevar noteikt,
vai lokveida kustību izraisa piekabe vai autovadītājs.
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Piekabes lukturu pārbaude
Pievienojot piekabi — pirms došanās ceļā
pārbaudiet, vai visi piekabes lukturi darbojas.
Piekabes pagrieziena rādītāji un
bremžu lukturi
Ja viens vai vairāki piekabes pagrieziena rādītāji vai bremžu signāla spuldze nedarbojas,
vadītāja displejā tiek attēlots simbols un ziņojums. Citi piekabes lukturi vadītājam ir manuāli
jāpārbauda pirms braukšanas sākšanas.
Simbols
lukturi, pārbaudiet, vai piekabe ir aprīkota ar
aizmugurējo miglas lukturi, lai braukšana būtu
droša.
Automātiskās pārbaudes izslēgšana
Automātiskās pārbaudes funkciju var izslēgt
centrālajā displejā.
Piekabes lukturu pārbaude*
1.
Automātiskā pārbaude
Kad piekabe ir pievienota elektriski, var veikt
lukturu automātisku ieslēgšanu, lai noteiktu,
vai visi piekabes lukturi darbojas. Šī funkcija
palīdz vadītājam pirms braukšanas pārbaudīt,
vai piekabes lukturi darbojas.
2. Nospiediet My Car
apgaismojums.
Paziņojums
Lai veiktu pārbaudi, automašīnai jābūt izslēgtai.
• Piekabes pagr. rādītājs
1.
Labā pagr. rād. kļūme
• Piekabes pagr. rādītājs Kr.
pagrieziena rādītāja kļūme
• Piekabes bremžu lukt.
Kļūme
Ja kāds no piekabes pagrieziena rādītāju lukturiem ir bojāts, vadītāja displejā pagrieziena
rādītāju simbols mirgo ātrāk nekā parasti.
Aizmugurējais miglas lukturis uz
piekabes
Pievienojot piekabi, var neiedegties automašīnas aizmugurējais miglas lukturis; šajā gadījumā miglas luktura funkcija tiek pārslēgta uz
piekabi. Kad aktivizējat aizmugurējo miglas
Kad piekabe tiek pievienota piekabes
āķim, vadītāja displejā tiek attēlots ziņojums Autom. piekabes lukturu pārb..
2. Apstipriniet paziņojumu, nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras taustiņu O.
> Tiek sākta lukturu pārbaude.
3. Izkāpiet no automašīnas, lai pārbaudītu
lukturu darbību.
> Visi piekabes lukturi sāk mirgot un pēc
tam vienlaikus iedegas.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Lukturi un
3. Atceliet Autom. piekabes lukturu pārb.
atlasi.
Manuālā pārbaude
Ja automātiskā pārbaude ir izslēgta, pārbaudi
var veikt manuāli.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
apgaismojums.
Lukturi un
3. Izvēlieties Manuāla piekabes lukturu
pārb..
> Tiek sākta lukturu pārbaude. Izkāpiet no
automašīnas, lai pārbaudītu lukturu darbību.
Saistītā informācija
•
Braukšana ar piekabi (486 lpp.)
4. Vizuāli pārbaudiet, vai visi piekabes lukturi
darbojas.
5. Pēc brīža visi piekabes lukturi atkal sāk
mirgot.
> Pārbaude ir pabeigta.
* Papildaprīkojums/piederums. 489
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Uz vilkšanas āķa uzstādīts
velosipēda bagāžnieks*
Ieteicams lietot Volvo izstrādātos velosipēdu
bagāžniekus.
Tas ļaus novērst automašīnas bojājumus un
brauciena laikā nodrošināt maksimālo iespējamo drošību. Volvo velosipēdu bagāžniekus
var iegādāties pie pilnvarotiem Volvo pārstāvjiem.
Precīzi ievērojiet kopā ar velosipēdu bagāžnieku saņemtos norādījumus.
•
Velosipēdu bagāžnieka un velosipēdu
kopējais svars nedrīkst pārsniegt 75 kg
(165 mārciņas).
•
Velosipēdu bagāžnieks var būt paredzēts
ne vairāk kā trim velosipēdiem.
BRĪDINĀJUMS
Velosipēdu bagāžnieka nepareiza lietošana
var izraisīt piekabes āķa un automašīnas
bojājumus.
Velosipēdu bagāžnieks var atdalīties no
piekabes āķa, ja
490
•
tas ir nepareizi uzstādīts uz piekabes
āķa;
•
tas ir pārslogots, skatiet velosipēdu
bagāžnieka norādījumus par maksimālo slodzi;
•
tas tiek izmantots citu priekšmetu,
nevis velosipēdu pārvadāšanai.
Kad vilkšanas āķim ir uzstādīts velosipēdu
bagāžnieks tas ietekmē automašīnas braukšanas raksturīpašības. Piemēram to izraisa:
•
•
•
•
•
palielināts svars;
samazināts iespējamais paātrinājums;
samazināts klīrenss;
mainīta spēja bremzēt.
Uz velosipēdiem nelietojiet aizsargpārsegus. Tie var ietekmēt manevrētspēju,
samazināt redzamību un palielināt degvielas patēriņu. Tie var arī izraisīt lielāku slodzi
uz piekabes āķi.
Saistītā informācija
•
Piekabes āķis* (483 lpp.)
Ieteikumi par velosipēdu novietošanu
uz velosipēdu bagāžnieka
Jo lielāks ir attālums starp kravas smaguma
centru un piekabes āķi, jo lielāka ir slodze uz
piekabes āķi.
Piestipriniet kravu saskaņā ar šiem ieteikumiem:
•
Vissmagāko velosipēdu uzstādiet vistuvāk
automašīnai.
•
Gādājiet lai krava būtu izvietota simetriski
un iespējami tuvu automašīnas centram
piemēram novietojot velosipēdus dažādos
virzienos ja tiek piestiprināti vairāki velosipēdi.
•
Pirms transportēšanas noņemiet no velosipēdiem priekšmetus, kas nav piestiprināti, piemēram, velosipēda groziņu, akumulatoru, bērnu sēdeklīti. To ieteicams
darīt, gan lai samazinātu slodzi uz vilkšanas āķi un velosipēdu bagāžnieku, gan lai
samazinātu vēja pretestību, kas ietekmē
degvielas patēriņu.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Vilkšana
BRĪDINĀJUMS
Vilkšanas laikā automašīnu velk cits transportlīdzeklis, izmantojot vilkšanas trosi.
Pirms automašīnas vilkšanas noskaidrojiet
atļauto vilkšanas maksimālo ātrumu.
•
Pirms vilkšanas pārliecinieties, ka stūres fiksators ir atbloķēts.
•
Jābūt ieslēgtai aizdedzes pozīcijai II —
aizdedzes pozīcijā I visi drošības spilveni ir deaktivizēti.
•
Automašīnas vilkšanas laikā vienmēr
glabājiet tālvadības pults atslēgu automašīnā.
Sagatavošanās un vilkšana
SVARĪGI
Automašīnām ar mazo pārnesumu pārslēgsviru nevar pārslēgt pārnesumkārbu no
pozīcijas P citā pozīcijā, ja nedarbojas dzinējs. Sazinieties ar autorizētu Volvo servisu, lai saņemtu palīdzību par vilkšanu, vai
izsauciet autoevakuatoru.
BRĪDINĀJUMS
Bremžu pastiprinātājs un stūres pastiprinātājs nedarbojas, ja dzinējs ir izslēgts bremžu pedālis ir jānospiež
aptuveni 5 reizes spēcīgāk un stūrēšana ir
daudz apgrūtinātāka nekā parasti.
SVARĪGI
Ņemiet vērā, ka automašīna vienmēr jāvelk
tā, lai riteņi grieztos uz priekšu.
•
Nevelciet automašīnas ar automātisko
pārnesumkārbu ātrāk par 80 km/h
(50 mph) vai tālāk par 80 km (50
jūdzēm).
1.
Ieslēdziet automašīnas avārijas gaismas
signālu.
2. Nostipriniet vilkšanas tauvu vilkšanas
cilpā.
3. Deaktivizējiet stūres bloķēšanas mehānismu, atslēdzot automašīnu.
4. Pārslēdziet automašīnu aizdedzes pozīcijā
II — pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā, nenospiežot
bremžu pedāli vai automašīnās ar manuālo
pārnesumkārbu sajūga pedāli, un turiet
aizdedzes slēdzi aptuveni 4 sekundes. Pēc
tam atlaidiet pogu, un tā automātiski
atgriezīsies sākuma pozīcijā.
5. Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu neitrālajā
pozīcijā un atlaidiet stāvbremzi.
Ja akumulatora spriegums ir pārāk zems,
stāvbremzi nevar izslēgt. Ja akumulatora
spriegums ir pārāk zems, pievienojiet
donora akumulatoru.
> Tagad velkošais transportlīdzeklis var
sākt vilkšanu.
6. Ja velkošais transportlīdzeklis samazina
ātrumu, nodrošiniet, lai vilkšanas trose
būtu nostiepta, turot kāju viegli piespiestu
uz bremžu pedāļa un tādējādi novēršot
straujas kustības.
7. Esiet gatavs bremzēt, lai apturētu.
Iedarbināšanas palīdzība
Nemēģiniet iedarbināt dzinēju, ievelkot automobili. Ja akumulators ir izlādējies un dzinēju
nevar iedarbināt, izmantojiet paralēlo akumulatoru.
}}
491
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
SVARĪGI
Mēģinot iedarbināt automašīnu to velkot,
varat nodarīt bojājumus katalītiskajam neitralizatoram.
Saistītā informācija
•
Vilkšanas cilpas uzstādīšana un noņemšana (492 lpp.)
•
•
•
Avārijas gaismas signalizācija (162 lpp.)
•
•
Aizdedzes režīma atlasīšana (431 lpp.)
Evakuācija (494 lpp.)
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus
un citu akumulatoru (480 lpp.)
Vilkšanas cilpas uzstādīšana un
noņemšana
Vilkšanai izmantojiet vilkšanas cilpu. Vilkšanas cilpa ir ieskrūvēta vītņotā ligzdā aiz vāka
bufera labās puses priekšpusē vai aizmugurē.
PIEZĪME
Ja automašīna ir aprīkota ar piekabes āķi,
tai nav aizmugurējā vilkšanas cilpas stiprinājuma.
Vilkšanas cilpas uzstādīšana
Priekšējais: Noņemiet pārsegu — piespiediet marķējumu ar pirkstu.
> Pārsegs pagriežas ap savu centra līniju,
un pēc tam to var noņemt.
Pārnesumkārba (441 lpp.)
Izņemiet vilkšanas cilpu no putuplasta
bloka zem bagāžas nodalījuma grīdas.
492
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
nāsiet to uzvilkt augšā, izmantojot vilkšanas cilpu.
4. Ieskrūvējiet vilkšanas cilpu līdz galam.
•
Ja nepieciešams, paceliet automašīnu,
izmantojot evakuācijas transportlīdzekļa
celšanas ierīci. Neizmantojiet vilkšanas
cilpu.
BRĪDINĀJUMS
Neviens/nekas nedrīkst atrasties aiz evakuatora laikā, kad automašīna tiek vilkta
augšā uz plakanās platformas.
Ieskrūvējiet cilpu stingri. Piemēram, izvadiet caur to riteņatslēgu* un izmantojiet kā
sviru.
Aizmugurējais: Noņemiet pārsegu — piespiediet marķējumu ar pirkstu, kamēr lokāt
pretējo pusi/stūri uz āru.
> Pārsegs pagriežas ap savu centra līniju,
un pēc tam to var noņemt.
SVARĪGI
Vilkšanas cilpa ir paredzēta tikai vilkšanai
pa ceļu, nevis iestigušas automašīnas atbrīvošanai vai izvilkšanai no grāvja. Izsauciet
evakuācijas dienestu, lai tas Jums palīdzētu.
SVARĪGI
Ir svarīgi stingri pieskrūvēt vilkšanas cilpu
vietā, līdz tā atduras.
Apsvērumi, kas jāatceras pirms vilkšanas
cilpas lietošanas
• Vilkšanas cilpu var izmantot, lai uzvilktu
automašīnu uz evakuatora platformas bez
sānu bortiem. Automašīnas atrašanās
vieta un klīrenss nosaka, vai tas ir iespējams.
•
Ja evakuatora rampas slīpums ir pārāk
stāvs vai klīrenss zem automašīnas nepiemērots, varat sabojāt automašīnu, ja mēģi-
Vilkšanas cilpas noņemšana
–
Pēc vilkšanas cilpas lietošanas izskrūvējiet
un izņemiet to un novietojiet atpakaļ putuplasta blokā.
Beigās uzlieciet vāku atpakaļ vietā uz
bufera.
Saistītā informācija
•
•
•
Vilkšana (491 lpp.)
Evakuācija (494 lpp.)
Instrumentu komplekts (573 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 493
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Evakuācija
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīnai nepieciešama evakuācija, tā
tiek aizvesta, izmantojot citu transportlīdzekli.
Izsauciet evakuācijas dienestu, lai tas Jums
palīdzētu.
Neviens/nekas nedrīkst atrasties aiz evakuatora laikā, kad automašīna tiek vilkta
augšā uz plakanās platformas.
Vilkšanas cilpu var izmantot, lai uzvilktu automašīnu uz evakuatora platformas bez sānu
bortiem.
SVARĪGI
Vilkšanas cilpa ir paredzēta tikai vilkšanai
pa ceļu, nevis iestiguša automobiļa atbrīvošanai vai izvilkšanai no grāvja. Izsauciet
evakuācijas dienestu, lai tas Jums palīdzētu.
Attiecas uz automašīnām ar līmeņa kontroli*: Ja automašīna ir aprīkota ar pneimatisko piekari, tā jādeaktivizē, pirms pacelt automašīnu ar domkratu. Funkcijas deaktivizēšana
vidējā displejā.
1.
HomeLink®33 ir ieprogrammējama tālvadības
pults, kas ir iebūvēta automašīnas elektrosistēmā un ar kuru var attālināti vadīt līdz trim
dažādām ierīcēm (piemēram, garāžas durvju
atvērēju, signalizācijas sistēmu, ārējo un iekšējo apgaismojumu) un līdz ar to aizstāt šādu
ierīču tālvadības pultis.
Vispārīgi
SVARĪGI
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
piekare.
HomeLink®*32
Ņemiet vērā, ka automobilis vienmēr
jātransportē tā, lai riteņi grieztos uz
priekšu.
Stāvbremze un
3. Izvēlieties Atspējot līmeņošanas vadību.
Automašīnas atrašanās vieta un klīrenss
nosaka, vai to var uzvilkt uz platformas bez
sānu bortiem. Ja evakuatora rampas slīpums ir
pārāk stāvs vai klīrenss zem automašīnas nav
piemērots, varat sabojāt automašīnu, ja mēģināsiet to uzvilkt augšā. Tādā gadījumā automašīna jāuzceļ, izmantojot evakuatora celšanas iekārtu.
Saistītā informācija
•
Vilkšanas cilpas uzstādīšana un noņemšana (492 lpp.)
Attēls ir shematisks — versija var atšķirties.
1. taustiņš
2. taustiņš
3. taustiņš
Indikatora lampa
32
33
494
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
HomeLink un HomeLink mājas simbols ir reģistrētas Gentex Corporation preču zīmes.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
HomeLink® ir iebūvēts salona atpakaļskata
spogulī. HomeLink® panelis sastāv no trim
ieprogrammējamām pogām un viena indikatora spoguļa stiklā.
Lai iegūtu plašāku informāciju par HomeLink®,
apmeklējiet www.HomeLink.com vai zvaniet
uz numuru 00 8000 466 354 65 (vai maksas
tālruņa numuru +49 6838 907 277)34.
Saglabājiet oriģinālās tālvadības pultis vēlākai
ieprogrammēšanai (piemēram, ja nomaināt
automašīnu vai lietošanai citā automašīnā).
SVARĪGI
Kad automašīna tiek pārdota, ieprogrammētās pogu funkcijas ir jāizdzēš.
Saistītā informācija
•
•
•
34
35
HomeLink®* lietošana (497 lpp.)
HomeLink®* programmēšana (495 lpp.)
HomeLink®* tipa apstiprinājums
(498 lpp.)
HomeLink®*35 programmēšana
Ievērojiet šos norādījumus, lai ieprogrammētu
HomeLink®, atiestatītu visus ieprogrammētos
iestatījumus vai pārprogrammētu atsevišķas
pogas.
PIEZĪME
Dažām automašīnām aizdedze jāieslēdz vai
jāpagriež "piederumu pozīcijā", lai varētu
ieprogrammēt vai izmantot HomeLink®. Ja
iespējams, ievietojiet tālvadības pultī jaunas baterijas, nomainot tās pret
HomeLink®, lai nodrošinātu ātrāku programmēšanu un uzlabotu radio signālu
pārraidi. Pirms programmēšanas jāatiestata HomeLink® taustiņi.
1.
Pavērsiet tālvadības pulti pret HomeLink®
programmējamo taustiņu un turiet to
aptuveni 2–8 cm (aptuveni 1–3 collu)
attālumā no šī taustiņa. Neaizklājiet
HomeLink® indikatora lampiņu.
Ņemiet vērā: Dažu tālvadības pulšu spēja
ieprogrammēt HomeLink® uzlabojas aptuveni 15–20 cm (aptuveni 6–12 collu) attālumā. Ja programmēšanas laikā rodas problēmas, ņemiet vērā tālāk norādīto.
2. Nospiediet un turiet gan tālvadības pults
pogu, gan pārprogrammējamo HomeLink®
pogu.
BRĪDINĀJUMS
HomeLink® programmēšanas laikā var tikt
aktivizētas programmējamās garāžas durvis vai vārti. Tādēļ nodrošiniet, lai programmēšanas laikā neviens neatrastos durvju
vai vārtu tuvumā. Programmējot garāžas
durvju atvēršanas mehānismu, automašīnai
jāatrodas ārpus garāžas.
Ņemiet vērā, ka atkarībā no operatora bezmaksas numurs var nebūt pieejams.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 495
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
3. Neatlaidiet pogas, kamēr indikatora lampiņa nav beigusi lēni mirgot (aptuveni reizi
sekundē) un vai nu sākusi ātri mirgot
(aptuveni 10 reizes sekundē), vai arī palikusi pastāvīgi iedegta.
> Ja indikatora lampiņa ir pastāvīgi
iedegta: Norāde, ka programmēšana ir
pabeigta. Divreiz nospiediet ieprogrammēto pogu, lai to aktivizētu.
Ja indikatora lampiņa ātri mirgo: Ierīcei, kas ir jāieprogrammē ar
HomeLink®, var būt drošības funkcija,
kurai nepieciešamas papildu darbības.
Pārbaudiet, divreiz nospiežot ieprogrammēto pogu, lai noskaidrotu, vai
ieprogrammētais iestatījums darbojas.
Ja nedarbojas, veiciet tālāk aprakstītās
darbības.
www.HomeLink.com vai zvaniet uz numuru
00 8000 466 354 65 (vai maksas tālruņa
numuru +49 6838 907 277)37.
Atsevišķu pogu pārprogrammēšana
Lai pārprogrammētu atsevišķu HomeLink®
taustiņu, rīkojieties šādi:
1.
4. Atrodiet garāžas durvju u. tml. uztvērēja
programmēšanas pogu36. Parasti tā atrodas tuvu antenas kronšteinam uz uztvērēja.
5. Vienreiz nospiediet un atlaidiet uztvērēja
programmēšanas pogu. Programmēšana
jāveic 30 sekunžu laikā pēc pogas nospiešanas.
6. Nospiediet un atlaidiet to HomeLink®
pogu, kuru vēlaties ieprogrammēt. Atkārtojiet nospiešanas/turēšanas/atlaišanas
darbības otro reizi un — atkarībā no uztvērēja modeļa — arī trešo reizi.
> Tagad programmēšana ir pabeigta un,
nospiežot ieprogrammēto taustiņu,
garāžas durvīm, vārtiem u. tml. ir jāaktivizējas.
Ja programmēšanas laikā rodas problēmas,
sazinieties ar HomeLink® vietnē
36
37
496
Pogas apzīmējums un krāsa atšķiras atkarībā no ražotāja.
Ņemiet vērā, ka atkarībā no operatora bezmaksas numurs var nebūt pieejams.
Nospiediet vajadzīgo pogu un turiet aptuveni 20 sekundes.
2. Kad HomeLink® indikators sāk lēni mirgot,
programmēšanu var turpināt kā parasti.
Ņemiet vērā: Ja atkārtoti programmējamajam taustiņam netiek ieprogrammēta
jauna ierīce, tas atjauno iepriekš saglabāto
programmēšanu.
HomeLink® taustiņu atiestatīšana
Var atiestatīt tikai visas HomeLink® pogas
uzreiz, nevis katru atsevišķi. Atsevišķas pogas
var tikai pārprogrammēt.
–
Nospiediet un aptuveni 10 sekundes turiet
HomeLink® ārējās pogas (1 un 3).
> Kad indikators vairs nav pastāvīgi
iedegts un sāk mirgot, pogas ir atiestatītas un gatavas pārprogrammēšanai.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Saistītā informācija
HomeLink®*38 lietošana
•
•
•
Kad HomeLink® ir pilnībā saprogrammēts, to
var izmantot atsevišķu oriģinālo tālvadības
pulšu vietā.
Nospiediet ieprogrammēto taustiņu. Garāžas
durvis, vārti, signalizācijas sistēma u. tml. tiek
aktivizēti (tas var aizņemt dažas sekundes). Ja
pogu nospiež un tur ilgāk par 20 sekundēm,
tiek sākta pārprogrammēšana. Nospiežot
taustiņu, indikatora lampiņa izgaismojas vai
mirgo. Protams, vajadzības gadījumā oriģinālās tālvadības pults taustiņus joprojām var lietot paralēli HomeLink®.
HomeLink®* lietošana (497 lpp.)
HomeLink®* (494 lpp.)
HomeLink®* tipa apstiprinājums
(498 lpp.)
PIEZĪME
Kad aizdedze ir izslēgta, HomeLink® darbojas vismaz 7 minūtes.
BRĪDINĀJUMS
•
Ja garāžas durvju vai vārtu vadībai
izmantojat HomeLink®, nodrošiniet, lai
durvju vai vārtu kustības laikā neviens
neatrastos tuvumā.
•
Nelietojiet HomeLink® tālvadības pulti
garāžas durvīm, kas nav aprīkotas ar
drošības atduri vai atpakaļkustības funkciju.
Saistītā informācija
•
•
•
HomeLink®* (494 lpp.)
HomeLink®* programmēšana (495 lpp.)
HomeLink®* tipa apstiprinājums
(498 lpp.)
PIEZĪME
HomeLink® nevar lietot, ja automašīna ir
aizslēgta un signalizācija ir aktivizēta* no
ārpuses.
38
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums. 497
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
HomeLink®*39 tipa apstiprinājums
ES tipa apstiprinājums
Gentex Corporation ar šo paziņo, ka
HomeLink® modelis UAHL5 atbilst radioiekārtu direktīvai 2014/53/ES.
Kompass*
Augšējais labais atpakaļskata spoguļa stūris
vienlaicīgi ir arī integrētais displejs, kas
parāda kompasa virzienu40, kādā vērsta automašīnas priekšpuse.
Viļņu garums, kurā radioiekārta darbojas:
•
433,05 MHz–434,79 MHz <10 mW
E.R.P.
•
868,00 MHz–868,60 MHz <25 mW
E.R.P.
•
868,70 MHz–868,20 MHz <25 mW
E.R.P.
•
869,40 MHz–869,65 MHz <25 mW
E.R.P.
•
869,70 MHz–870,00 MHz <25 mW
E.R.P.
Apliecības turētāja adrese: Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland MI
49464, ASV
Lai skatītu plašāku informāciju, meklējiet
atbalsta informāciju par tipa apstiprinājumu
vietnē www.volvocars.com.
Saistītā informācija
•
39
40
41
498
HomeLink®* (494 lpp.)
Kompasa aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Augšējais labais atpakaļskata spoguļa stūris
vienlaicīgi ir arī integrētais displejs, kas
parāda kompasa virzienu41, kādā vērsta automašīnas priekšpuse.
Iedarbinot automašīnu, kompass tiek aktivizēts automātiski.
Lai manuāli deaktivizētu/aktivizētu kompasu:
–
Atpakaļskata spogulis ar kompasu.
Ar angļu valodas saīsinājumiem tiek parādīti
astoņi dažādi kompasa virzieni: N (ziemeļi),
NE (ziemeļaustrumi), E (austrumi), SE (dienvidaustrumi), S (dienvidi), SW (dienvidrietumi), W (rietumi) un NW (ziemeļrietumi).
Izmantojot, piemēram, papīra saspraudīti,
nospiediet taustiņu atpakaļskata spoguļa
apakšpusē.
> Ja kompasu deaktivizē, kad automašīna
ir izslēgta, tas netiks aktivizēts nākamajā automašīnas iedarbināšanas reizē.
Šajā gadījumā kompass ir jāaktivizē
manuāli.
Saistītā informācija
•
•
Kompass* (498 lpp.)
Kompasa kalibrēšana* (499 lpp.)
Saistītā informācija
•
Kompasa aktivizēšana un deaktivizēšana*
(498 lpp.)
•
Kompasa kalibrēšana* (499 lpp.)
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Noteiktos tirgos un modeļos kā papildaprīkojums ir pieejams atpakaļskata spogulis ar kompasu.
Noteiktos tirgos un modeļos kā papildaprīkojums ir pieejams atpakaļskata spogulis ar kompasu.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Kompasa kalibrēšana*
7. Automašīnām ar apsildāmo vējstiklu*: ja
laikā, kamēr ir ieslēgta vējstikla apsilde,
displejā ir attēlots simbols C, veiciet kalibrēšanu, kā aprakstīts 6. punktā, atstājot
vējstikla apsildi ieslēgtu.
Zemeslode ir sadalīta 15 magnētiskajās
zonās. Kompass42 ir jākalibrē, ja automašīna
tiek pārvietota pāri vairākām magnētiskajām
zonām.
1.
8. Ja nepieciešams, atkārtojiet iepriekšējās
darbības.
Apturiet automobili plašā no tērauda konstrukcijām un augstsprieguma līnijām
brīvā teritorijā.
2. Iedarbiniet automašīnu, izslēdziet visas
elektriskās ierīces (gaisa kondicionētāju,
stiklu tīrītājus u.c.) un pārliecinieties, ka
visas durvis ir aizvērtas.
PIEZĪME
Ja elektroierīce nav izslēgta, kalibrēšana
var neizdoties vai vispār nesākties.
3. Nospiediet un aptuveni 3 sekundes turiet
pogu atpakaļskata spoguļa apakšā (izmantojiet, piemēram, saspraudi). Tiek rādīts
pašreizējās magnētiskās zonas numurs.
Saistītā informācija
•
•
Magnētiskās zonas.
Kompass* (498 lpp.)
Kompasa aktivizēšana un deaktivizēšana*
(498 lpp.)
4. Nospiediet šo pogu atkārtoti, līdz tiek
parādīta nepieciešamā magnētiskā zona
(1–15). Skatiet magnētisko zonu karti
kompasam.
5. Nogaidiet, līdz displejā atkal ir redzams
simbols C vai turiet nospiestu atpakaļskata spoguļa apakšdaļā esošo pogu
apmēram 6 sekundes, līdz tiek parādīts
simbols C.
6. Brauciet lēnām pa apli ar ātrumu, kas
nepārsniedz 10 km/h (6 mph), līdz displeja
ekrānā tiek attēlots kompasa virziens,
norādot, ka kalibrēšana ir pabeigta. Pēc
tam brauciet vēl 2 apļus precīzai kalibrēšanai.
42
Noteiktos tirgos un modeļos kā papildaprīkojums ir pieejams atpakaļskata spogulis ar kompasu.
* Papildaprīkojums/piederums. 499
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Skaņa, multivide un internets
Saistītā informācija
Audio un multivides sistēma sastāv no multivides atskaņotāja un radio. Varat arī pievienot
tālruni ar Bluetooth, lai lietotu brīvroku funkcijas vai atskaņotu automašīnā mūziku, izmantojot bezvadu savienojumu. Kad automašīnā
ir izveidots savienojums ar internetu, multivides atskaņošanai varat izmantot arī lietotnes.
•
•
•
•
Audio un multivides pārskats
To funkcijas varat vadīt ar balsi, stūres vadības
tastatūru vai centrālo displeju. Skaļruņu un
pastiprinātāju skaits ir atkarīgs no audiosistēmas, ar kuru automašīna ir aprīkota.
Sistēmas atjaunināšana
Audio un multivides sistēma tiek pastāvīgi
pilnveidota. Kad ir pieejami jauni sistēmas
atjauninājumi, ir ieteicams tos lejupielādēt.
Mediju atskaņotājs (514 lpp.)
Audio iestatījumi
Balss atpazīšana (145 lpp.)
Skaņas atveidojuma kvalitāte ir iestatīta
iepriekš, bet to var arī regulēt.
Parasti skaļumu regulē ar skaļuma regulēšanas slēdzi, kas atrodas zem vidējā displeja, vai
ar stūres labās puses vadības tastatūru. Tas
attiecas, piemēram, uz mūzikas atskaņošanu,
radio, notiekošiem tālruņa zvaniem un aktīviem satiksmes ziņojumiem.
Aizdedzes pozīcijas (430 lpp.)
Skaņas atveidojums
Vadītāja uzmanības novēršana (42 lpp.)
Skaņas sistēma ir iepriekš kalibrēta, izmantojot digitālu signāla apstrādi. Šajā kalibrācijā
ņemti vērā skaļruņi, pastiprinātāji, pasažieru
salona akustika, klausītāja atrašanās vieta utt.
katrai automašīnas modeļa un audiosistēmas
kombinācijai. Ir arī dinamiskā kalibrācija, kas
ņem vērā skaļuma regulēšanas iestatījumu un
automašīnas ātrumu.
Radio (507 lpp.)
Tālrunis (529 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
•
•
•
•
•
Aplikācijas (504 lpp.)
•
Audio un multivides licenču līgums
(549 lpp.)
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (601 lpp.)
Personiskie režīmi
Atkarībā no automašīnas audio sistēmas
dažādi iestatījumi ir pieejami augšējā skata
sadaļā Iestatījumi Skaņa.
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
• Tonis — basa, augsto skaņu frekvenču,
ekvalaizera u.c. iestatījumi.
• Skaņas sadalījums – labā/kreisā skaļruņa skaņas balanss un priekšējā/aizmugurējā skaļruņa skaņas balanss.
• Sistēmas skaļuma līmeņi — regulē skaļumu dažādās automašīnas sistēmās, pie-
502
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
mēram, Balss vadība, Novietoš.
palīgsist. un Tālruņa zvana sign..
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Ekvalaizers — ekvalaizera iestatījums.
• Skaņas sadalījums – labā/kreisā skaļruņa skaņas balanss un priekšējā/aizmugurējā skaļruņa skaņas balanss.
• Sistēmas skaļuma līmeņi — regulē skaļumu dažādās automašīnas sistēmās, piemēram, Balss vadība, Novietoš.
palīgsist. un Tālruņa zvana sign..
High Performance
• Tonis — basa, augsto skaņu frekvenču,
ekvalaizera u.c. iestatījumi.
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
Skaņas pieredze*
Audio pieredze ir lietotne, kas sniedz piekļuvi
papildu audio iestatījumiem.
Skaņas baudījums var atvērt no lietotņu
skata centrālajā displejā. Atkarībā no audio sistēmas, kāda automašīnā ir uzstādīta, var definēt šādus iestatījumus:
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
• Studija — skaņu var regulēt, lai to primāri
pielāgotu režīmiem Vadītājs, Visi un
Aizmugurē.
• Individuāla skatuve — ieskaujošās skaņas režīms ar intensitātes un iekļaušanas
iestatījumiem.
• Koncertzāle — atveido Gēteborgas koncertzāles akustiku.
• Skaņas sadalījums – labā/kreisā skaļruņa skaņas balanss un priekšējā/aizmugurējā skaļruņa skaņas balanss.
• Sistēmas skaļuma līmeņi — regulē skaļumu dažādās automašīnas sistēmās, piemēram, Balss vadība, Novietoš.
palīgsist. un Tālruņa zvana sign..
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Skaņas pieredze* (503 lpp.)
Mediju atskaņotājs (514 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (150 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (537 lpp.)
Skaņa, multivide un internets (502 lpp.)
Gēteborgas koncertzāles akustikas atveide.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 503
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Sēdekļa optimizēš. — skaņu var regulēt,
lai to primāri pielāgotu režīmiem Vadītājs,
Visi un Aizmugurē.
• Telpiska skaņa — ieskaujošās skaņas
režīms ar līmeņa iestatījumiem.
• Tonis — basa, augsto skaņu frekvenču,
Aplikācijas
Lietotņu skatā ir lietotnes, kas sniedz piekļuvi
noteiktiem automašīnas pakalpojumiem.
Velciet pāri centrālā displeja ekrānam no labās
puses uz kreiso1, lai no sākuma skata atvērtu
lietotņu skatu. Šeit atrodas lejupielādētās lietotnes (trešo pušu lietotnes) un iegulto funkciju lietotnes, piemēram, FM radio.
ekvalaizera u.c. iestatījumi.
Saistītā informācija
•
•
Audio iestatījumi (502 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(115 lpp.)
Lietotņu skats (vispārīgs attēls, pamata lietotnes
atšķiras atkarībā no tirgus un modeļa)
Dažas pamata lietotnes ir pieejamas vienmēr.
Citas lietotnes, piemēram, tīmekļa radio un
mūzikas pakalpojumus, var lejupielādēt, kad
automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu.
1
504
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Noteiktas lietotnes ir pieejamas lietošanai tikai
gadījumā, ja automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu.
Lietotņu lejupielāde
Jaunas lietotnes var lejupielādēt, kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu.
Lai palaistu lietotni, pieskarieties lietotnei centrālā displeja lietotņu skatā.
PIEZĪME
Datu lejupielāde var ietekmēt citus pakalpojumus, kas pārraida datus, piemēram,
interneta radio. Ja ietekme uz citiem pakalpojumiem ir traucējoša, lejupielādi var pārtraukt. Varat arī izslēgt citus pakalpojumus
vai pārtraukt to lietošanu.
Visas izmantotās lietotnes ir jāatjaunina uz
jaunāko versiju.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
•
Lietotņu lejupielāde (505 lpp.)
Lietotņu atjaunināšana (506 lpp.)
Lietotņu dzēšana (506 lpp.)
PIEZĪME
Apple® CarPlay®* (523 lpp.)
Ja lejupielādei izmantojat tālruni, pievērsiet
uzmanību datplūsmas izmaksām.
Android Auto* (526 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
Krātuves vieta cietajā diskā (548 lpp.)
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un datu
kopīgošana (545 lpp.)
1.
Lietotņu skatā atveriet lietotni
Lejupielādes centrs.
3. Pieskarieties lietotņu rindai, lai izvērstu
sarakstu un saņemtu plašāku informāciju
par lietotni.
4. Atlasiet Instalēt, lai sāktu vajadzīgās lietotnes lejupielādi un instalēšanu.
> Lejupielādes un instalēšanas laikā ir
redzams tās statuss.
Ja lejupielādi šobrīd nevar sākt, tiek
parādīts paziņojums. Lietotne paliek
sarakstā, un to var mēģināt lejupielādēt
atkārtoti.
Lejupielādes atcelšana
– Pieskarieties Pārtraukt, lai atceltu notiekošu lejupielādi.
Ņemiet vērā, ka var atcelt tikai lejupielādi –
kad ir sākta instalēšanas fāze, to nevar atcelt.
Saistītā informācija
•
•
•
•
2. Atlasiet Jaunas lietotnes, lai atvērtu to
lietotņu sarakstu, kas ir pieejamas, bet nav
lejupielādētas automašīnā.
Aplikācijas (504 lpp.)
Lietotņu atjaunināšana (506 lpp.)
Lietotņu dzēšana (506 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
•
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (601 lpp.)
•
Krātuves vieta cietajā diskā (548 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 505
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Lietotņu atjaunināšana
Lietotnes var atjaunināt, kad automašīnā ir
izveidots savienojums ar internetu.
PIEZĪME
Datu lejupielāde var ietekmēt citus pakalpojumus, kas pārraida datus, piemēram,
interneta radio. Ja ietekme uz citiem pakalpojumiem ir traucējoša, lejupielādi var pārtraukt. Varat arī izslēgt citus pakalpojumus
vai pārtraukt to lietošanu.
PIEZĪME
Ja lejupielādei izmantojat tālruni, pievērsiet
uzmanību datplūsmas izmaksām.
Ja lietotne tiek izmantota notiekošas atjaunināšanas laikā, tā tiks restartēta, lai varētu
pabeigt instalēšanu.
Visu lietotņu atjaunināšana
1. Lietotņu skatā atveriet lietotni
Lejupielādes centrs.
Dažu lietotņu atjaunināšana
1. Lietotņu skatā atveriet lietotni
Lejupielādes centrs.
2. Atlasiet Lietotņu atjauninājumi, lai
atvērtu visu pieejamo atjauninājumu
sarakstu.
Lietotņu dzēšana
Lietotnes var atinstalēt, kad automašīnā ir
izveidots savienojums ar internetu.
Izmantotā lietotne jāaizver, lai varētu pabeigt
atinstalēšanu.
1.
3. Atrodiet vajadzīgo lietotni un atlasiet
Instalēt.
> Atjaunināšana tiek sākta.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Aplikācijas (504 lpp.)
Lietotņu lejupielāde (505 lpp.)
Lietotņu dzēšana (506 lpp.)
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (601 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
2. Atlasiet Lietotņu atjauninājumi, lai
atvērtu visu instalēto lietotņu sarakstu.
3. Atrodiet vajadzīgo lietotni un atlasiet
Atinstalēt, lai sāktu lietotnes atinstalēšanu.
> Kad lietotne ir atinstalēta, tā izzūd no
saraksta.
Saistītā informācija
•
•
•
•
2. Izvēlieties Instalēt visu.
> Atjaunināšana tiek sākta.
506
Lietotņu skatā atveriet lietotni
Lejupielādes centrs.
•
Aplikācijas (504 lpp.)
Lietotņu lejupielāde (505 lpp.)
Lietotņu atjaunināšana (506 lpp.)
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (601 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Radio
AM2
Var klausīties
un FM radio frekvenču
joslas, kā arī digitālo radio (DAB)*. Kad automašīna ir tiešsaistē, var arī klausīties interneta radio.
•
•
•
•
Radio iestatījumi (510 lpp.)
Radio ieslēgšana
Digitālais radio* (513 lpp.)
Radio ieslēdz centrālā displeja lietotņu skatā.
1. Lietotņu skatā atveriet vajadzīgo frekvenču
diapazonu (piemēram, FM).
RDS radio (512 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
•
Radio un multivides vadība ar balsi
(149 lpp.)
•
Mediju atskaņotājs (514 lpp.)
Radio var vadīt, izmantojot
balss atpazīšanu, vadības
taustiņus uz stūres vai vidējo
displeju.
Saistītā informācija
•
•
Radio ieslēgšana (507 lpp.)
2. Atlasiet radio staciju.
Radio diapazona un radio stacijas maiņa
(508 lpp.)
Saistītā informācija
•
Radio kanālu saglabāšana lietotnē Radio
izlase (510 lpp.)
2 Pieejamība
ir atkarīga no modeļa un/vai tirgus.
•
•
Radio (507 lpp.)
Radiostaciju meklēšana (509 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 507
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
•
Radio diapazona un radio stacijas maiņa
(508 lpp.)
Radio diapazona un radio stacijas
maiņa
2. Atlasiet atskaņošanu no Stacijas, Izlases,
Žanri vai Objektu grupas3.
•
Radio kanālu saglabāšana lietotnē Radio
izlase (510 lpp.)
3. Sarakstā pieskarieties vajadzīgajai stacijai.
•
•
Radio iestatījumi (510 lpp.)
Šeit sniegti norādījumi, kā mainīt radio diapazonu, radio diapazonā pieejamo staciju
sarakstu un atlasītajā sarakstā saglabāto
radio staciju.
Radio un multivides vadība ar balsi
(149 lpp.)
Radio viļņu garuma maiņa
Velciet, lai centrālajā displejā skatītu lietotņu
skatu, un atlasiet vajadzīgo radio diapazonu
(piemēram, FM) vai atveriet vadītāja displeja
lietotņu izvēlni, izmantojot stūres labo vadības
tastatūru, un veiciet tajā atlasi.
Izlases — atskaņo tikai atlasītos izlases kanālus.
Žanri — atskaņo tikai tos kanālus, kas pārraida atlasīto žanru/programmas tipu, piemēram, popmūziku vai klasisko mūziku.
Staciju mainīšana atlasītajā sarakstā
–
Sarakstu mainīšana vienā frekvenču
joslā
Nospiediet
vai
zem centrālā displeja vai stūres labajā vadības tastatūrā.
> Atlasītajā atskaņošanas sarakstā iezīmētais lauks pārvietojas par vienu vietu
uz augšu vai uz leju.
Radio staciju varat mainīt arī atlasītajā sarakstā, izmantojot centrālo displeju.
Saistītā informācija
•
•
•
1.
3 Tikai
508
Nospiediet Bibliotēka.
Radio (507 lpp.)
Radiostaciju meklēšana (509 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi
(149 lpp.)
•
Radio kanālu saglabāšana lietotnē Radio
izlase (510 lpp.)
•
•
Radio iestatījumi (510 lpp.)
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā (103 lpp.)
digitālais radio (DAB*)
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Radiostaciju meklēšana
Radio automātiski izveido sarakstu ar tuvumā
esošajām radio stacijām ar visspēcīgāko signālu.
3. Ievadīt meklējamos vārdus.
> Meklēšana notiek pēc katras rakstzīmes ievadīšanas, un meklēšanas rezultāti tiek parādīti pēc kategorijām.
Saistītā informācija
•
•
•
Manuālā meklēšana
Meklējamie parametri ir atkarīgi no atlasītās
frekvenču joslas:
AM4 — stacija un frekvence.
•
•
•
DAB* — ansambļi un stacijas.
1.
Nospiediet Bibliotēka.
FM — stacija, žanrs un frekvence.
.
2. Nospiediet
> Tiek atvērts meklēšanas skats ar tastatūru.
4 Pieejamība
Radio (507 lpp.)
Radio ieslēgšana (507 lpp.)
Radio diapazona un radio stacijas maiņa
(508 lpp.)
•
Radio un multivides vadība ar balsi
(149 lpp.)
•
Radio iestatījumi (510 lpp.)
Meklējot manuāli, var atrast un ieslēgt stacijas,
kuru nav automātiski sastādītajā reģiona spēcīgāko staciju sarakstā.
Ieslēdzot manuālo meklēšanu, radio frekvences vairs netiek mainītas automātiski, kad
uztveršanas signāls ir vājš.
–
Nospiediet Manuāla regulēš., velciet
vadības slēdzi vai nospiediet
vai
.
Nospiežot ilgi, meklēšanas funkcija pāriet
uz nākamo pieejamo staciju attiecīgajā
frekvenču diapazonā. Varat izmantot arī
stūres labo vadības tastatūru.
ir atkarīga no modeļa un/vai tirgus.
* Papildaprīkojums/piederums. 509
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Radio kanālu saglabāšana lietotnē
Radio izlase
Radio kanālu var pievienot lietotnei Radio
izlase un radio diapazona (piemēram, FM)
izlases sarakstam. Tālāk ir sniegti norādījumi
par radio kanālu pievienošanu izlasei un
noņemšanu no tās.
Radio izlase
Radio izlase rāda visās frekvenču joslās saglabātos radio
kanālus.
1.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Radio
izlase.
2. Sarakstā pieskarieties vajadzīgajai stacijai,
lai sāktu klausīšanos.
Radio staciju pievienošana izlasei un
noņemšana no tās
1.
Pieskarieties
, lai kanālu pievienotu
frekvenču joslas izlasei un radio izlases lietotnei.
2. Pieskarieties Bibliotēka, atlasiet Rediģēt
un pieskarieties , lai radio kanālu
noņemtu no izlases.
Saglabājot radio kanālu no staciju saraksta,
radio automātiski meklē vislabāko frekvenci.
510
Ja radio kanāls tiek saglabāts pēc manuālas
stacijas meklēšanas, radio automātiski nepārslēdz staciju ar spēcīgāku signālu.
Ja radio kanāls tiek noņemts no lietotnes
Radio izlase, kanāls tiek noņemts arī no attiecīgā frekvenču diapazona izlases saraksta.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Radio (507 lpp.)
Radio ieslēgšana (507 lpp.)
Radiostaciju meklēšana (509 lpp.)
Radio diapazona un radio stacijas maiņa
(508 lpp.)
•
Radio un multivides vadība ar balsi
(149 lpp.)
•
•
Radio iestatījumi (510 lpp.)
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā (103 lpp.)
Radio iestatījumi
Varat aktivizēt un deaktivizēt dažādas radio
funkcijas.
Satiksmes paziņojumu atcelšana
Satiksmes paziņojumu u.c. pārraidīšanu var
īslaicīgi pārtraukt, stūres labās puses vadības
vai vidējā displejā
tastatūrā pieskaroties
pieskaroties Atcelt.
Radio funkciju aktivizēšana un
deaktivizēšana
Velciet uz leju augšējo skatu un atlasiet
Iestatījumi Multivide un vajadzīgo radio
diapazonu, lai skatītu pieejamās funkcijas.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
AM/FM radio5
• Rādīt apraides informāciju: rāda informāciju par programmas saturu, izpildītājiem u.c.
• Fiksēt programmas nosaukumu: atzīmējiet, lai pārtrauktu programmas pakalpojuma nosaukuma nepārtrauktu ritināšanu. Pēc 20 sekundēm ritināšana tiek
pārtraukta.
• Atlasiet paziņojumus:
- Vietēja rakstura traucējumi — pārtrauc
pašreizējās multivides ierīces atskaņošanu
un pārraida informāciju par tuvumā esošiem satiksmes traucējumiem. Kad paziņojums ir beidzies, tiek atsākta iepriekšējā
multivides avota atskaņošana. Funkcija
Vietēja rakstura traucējumi ir ģeogrāfiski ierobežota funkcijas Satiksmes
paziņojumi versija. Vienlaikus jāaktivizē
funkcija Satiksmes paziņojumi.
- Ziņas — pārtrauc pašreizējās multivides
ierīces atskaņošanu un pārraida ziņas. Kad
ziņu pārraide ir beigusies, tiek atsākta
iepriekšējā multivides avota atskaņošana.
- Signalizācija — pārtrauc pašreizējās
multivides atskaņošanu un pārraida brīdinājumus par lieliem negadījumiem un
katastrofām. Kad paziņojums ir beidzies,
tiek atsākta iepriekšējā multivides avota
atskaņošana.
- Satiksmes paziņojumi — pārtrauc pašreizējās multivides atskaņošanu un pārraida informāciju par satiksmes traucējumiem. Kad paziņojums ir beidzies, tiek
atsākta iepriekšējā multivides avota atskaņošana.
DAB* (digitālais radio)
• Kārtot pakalpojumus — kanālu kārtošanas opcija. Vai nu alfabētiski, vai arī pēc
raidīšanas frekvences.
• DAB-DAB saite — sāk sasaistīšanu DAB
diapazonā. Ja pazūd radio kanāla signāls,
citā kanālu grupā automātiski tiek meklēts
cits kanāls.
• DAB-FM saite — sāk sasaistīšanu starp
DAB un FM. Ja pazūd radio kanāla signāls, automātiski tiek meklēta alternatīva
FM frekvence.
• Rādīt apraides informāciju — atzīmējiet,
lai parādītu radio tekstu vai atlasītus radio
teksta tipus, piemēram, izpildītāja informāciju.
ņošanas laikā. Atlasītie paziņojumi pārtrauks pašreizējās multivides atskaņošanu,
lai atskaņotu paziņojumu. Kad paziņojums
ir beidzies, tiek atsākta iepriekšējā multivides avota atskaņošana.
- Signalizācija — pārtrauc pašreizējās
multivides atskaņošanu un pārraida brīdinājumus par lieliem negadījumiem un
katastrofām. Kad paziņojums ir beidzies,
tiek atsākta iepriekšējā multivides avota
atskaņošana.
- Ceļu satiksmes informācija — saņem
informāciju par satiksmes traucējumiem.
- Informatīvs paziņojums — saņem
ziņas.
- Īsa informācija par transportu —
saņem informāciju par sabiedrisko transportu, piemēram, prāmju un vilcienu kursēšanas sarakstus.
- Brīdinājums/pakalpojumi — saņem
informāciju par negadījumiem, kuru svarīgums ir zemāks par trauksmes funkcijas
raidīto negadījumu svarīgumu, piemēram,
elektroapgādes pārtraukumiem.
• Rādīt ar programmu saistītus attēlus —
atlasiet, vai rādīt ekrānā dažādu programmu attēlus.
• Atlasiet paziņojumus — atlasiet paziņojumu tipus, ko vēlaties saņemt DAB atska-
5 AM
}}
radio pieejamība ir atkarīga no modeļa un/vai tirgus.
* Papildaprīkojums/piederums.
511
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
Saistītā informācija
•
•
•
Radio (507 lpp.)
Digitālais radio* (513 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(124 lpp.)
RDS radio
RDS (Radio Data System) nozīmē, ka radio
automātiski pārslēdzas uz raidītāju ar visspēcīgāko signālu. RDS ļauj uztvert, piemēram,
satiksmes informāciju un meklēt noteiktus
programmu tipus.
RDS savieno tīklā FM raidītājus. FM raidītājs
šādā tīklā sūta informāciju, kas RDS radio
piešķir šādas funkcijas:
•
Automātiski pārslēdzas uz spēcīgāku raidītāju, ja attiecīgajā teritorijā pasliktinās
uztveršanas apstākļi.
•
Meklējiet programmas kategoriju, piemēram, programmu tipus vai satiksmes informāciju.
•
Saņem teksta informāciju par pašreizējo
radio programmu.
nospiediet
Atcelt.
vai vidējā displejā nospiediet
Saistītā informācija
•
•
Radio (507 lpp.)
Radio iestatījumi (510 lpp.)
PIEZĪME
Dažas radiostacijas neizmanto RDS vai
izmanto to tikai daļēji.
Kamēr tiek pārraidītas ziņas vai satiksmes
paziņojumi, radio var pārslēgt stacijas, pārtraucot pašlaik lietoto audio avotu. Piemēram, ja
tiek izmantots CD atskaņotājs*, tas tiek pārslēgts pauzes režīmā. Kad iestatītais programmas tips vairs netiek pārraidīts, radio ieslēdz
iepriekšējo audio avotu un skaļumu. Lai
atgrieztos agrāk, stūres labās puses vadības
512
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Digitālais radio*
(DAB6)
Digitālais radio
ir radio digitālās apraides sistēma. Radio atbalsta DAB, DAB+ un
DMB7.
Radio var vadīt, izmantojot
balss atpazīšanu, vadības
taustiņus uz stūres vai vidējo
displeju.
Digitālā radio lietotni var
palaist vidējā displeja lietotņu
skatā.
Digitālais radio tiek atskaņots tāpat kā pārējie
radio diapazoni, piemēram, FM. Papildus
iespējai atlasīt atskaņošanu no Stacijas,
Izlases un Žanri ir arī iespēja atlasīt atskaņošanu no apakškanāliem un Objektu grupas.
Ensemble ir vienas frekvences radiokanālu
grupa.
DAB apakškanāls
Sekundārie komponenti parasti tiek dēvēti par
apakškanāliem. Tie ir īslaicīgi un var ietvert,
piem., galvenās programmas tulkojumus citās
valodās. Kanālu sarakstā apakškanāli ir norādīti ar bultiņas simbolu.
Saistītā informācija
•
Saite starp FM un digitālo radio*
(513 lpp.)
•
Radio diapazona un radio stacijas maiņa
(508 lpp.)
•
•
Radiostaciju meklēšana (509 lpp.)
•
Radio un multivides vadība ar balsi
(149 lpp.)
•
Radio kanālu saglabāšana lietotnē Radio
izlase (510 lpp.)
Radio iestatījumi (510 lpp.)
Saite starp FM un digitālo radio*
Šī funkcija ļauj digitālajam radio (DAB) pāriet
no viena kanāla ar sliktu signālu vai bez signāla uz to pašu kanālu citā kanālu grupā
(ansamblī) ar labāku signālu starp DAB kanāliem un/vai starp DAB un FM.
Sasaiste starp DAB un DAB, kā arī
starp DAB un FM
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet Multivide
DAB.
3. Atzīmējiet/noņemiet atzīmi DAB-DAB
saite un/vai DAB-FM saite, lai aktivizētu/
deaktivizētu attiecīgās funkcijas.
Saistītā informācija
•
•
•
Digitālais radio* (513 lpp.)
Radio (507 lpp.)
Radio iestatījumi (510 lpp.)
Ja radio kanāls pārsūta savu logotipu, tas tiek
lejupielādēts un rādīts blakus stacijas nosaukumam (lejupielādes laiks atšķiras).
6 Digital
7 Digital
Audio Broadcasting
Multimedia Broadcasting
* Papildaprīkojums/piederums. 513
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Mediju atskaņotājs
Saistītā informācija
Multivides atskaņotājs var atskaņot audio no
CD atskaņotāja* un ārējiem audio avotiem,
kas pievienoti USB portam vai ar Bluetooth
savienojumu. Tas var atskaņot arī video formāta failus, izmantojot USB portu.
Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar
internetu, var klausīties arī tīmekļa radio, audio
grāmatas un mūzikas pakalpojumus, izmantojot lietotnes.
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (514 lpp.)
Multivides ierīces vadīšana un maiņa
(516 lpp.)
Multivides ierīces atskaņošana
Multivides atskaņotāju vada no vidējā displeja. Vairākas funkcijas var vadīt, arī izmantojot stūres labo tastatūru vai balss vadību.
Aplikācijas (504 lpp.)
Multivides atskaņotājs vada arī radio — tā
apraksts ir sniegts atsevišķā sadaļā.
Radio (507 lpp.)
Multivides avota palaišana
•
•
•
•
•
•
•
Multivides meklēšana (517 lpp.)
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
CD atskaņotājs* (518 lpp.)
Video (518 lpp.)
Multivide ar Bluetooth® (520 lpp.)
Multivides atskaņošana, izmantojot USB
portu (520 lpp.)
Multivides atskaņotāju vada
no centrālā displeja, bet vairākas funkcijas var vadīt,
izmantojot stūres labo tastatūru vai balss vadību.
Radio vada multivides atskaņotājā, un tas ir
aprakstīts atsevišķā sadaļā.
514
Lietotņu skats. (Vispārīgs attēls, pamata lietotnes
atšķiras atkarībā no tirgus un modeļa.)
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
CD*
1. Ievietojiet CD disku.
Bluetooth pievienota ierīce
1. Multivides avotā aktivizējiet Bluetooth.
2. Lietotņu skatā atveriet lietotni CD.
2. Pievienojiet multivides avotu.
3. Atlasiet, ko vēlaties atskaņot.
> Tiek sākta atskaņošana.
3. Sāciet pievienotā multivides avota atskaņošanu.
USB atmiņa
1. Ievietojiet USB atmiņas ierīci.
4. Lietotņu skatā atveriet lietotni Bluetooth.
> Tiek sākta atskaņošana.
2. Lietotņu skatā atveriet lietotni USB.
Multivide ar interneta savienojumu
Atskaņojiet multividi no lietotnēm ar interneta
savienojumu:
3. Atlasiet, ko vēlaties atskaņot.
> Tiek sākta atskaņošana.
Mp3 atskaņotājs un
iPod®
PIEZĪME
Lai sāktu atskaņošanu no iPod, izmantojiet
lietotni iPod (nevis USB).
Ja iPod tiek izmantots kā skaņas avots,
automašīnas audio un multivides sistēma
izmanto izvēļņu struktūru, kas ir līdzīga
paša iPod atskaņotāja izvēļņu struktūrai.
1.
Pievienojiet multivides avotu.
2. Sāciet pievienotā multivides avota atskaņošanu.
3. Atveriet lietotni (iPod, USB) no lietotņu
skata.
> Tiek sākta atskaņošana.
1.
Izveidojiet automašīnā savienojumu ar
internetu.
2. Lietotņu skatā atveriet pašreizējo lietotni.
> Tiek sākta atskaņošana.
Izlasiet atsevišķo sadaļu par to, kā lietotnes
tiek lejupielādētas.
Video
1. Pievienojiet multivides avotu.
2. Lietotņu skatā atveriet lietotni USB.
Saistītā informācija
•
Lietotņu izvēlnes pārvaldība vadītāja displejā (104 lpp.)
•
•
Radio (507 lpp.)
Multivides ierīces vadīšana un maiņa
(516 lpp.)
•
Ierīces pievienošana, izmantojot USB
portu (521 lpp.)
•
Ierīces pievienošana, izmantojot
Bluetooth® (520 lpp.)
•
•
Lietotņu lejupielāde (505 lpp.)
•
•
•
•
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
Video (518 lpp.)
Apple® CarPlay®* (523 lpp.)
Android Auto* (526 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi
(149 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (522 lpp.)
3. Pieskarieties vajadzīgā vienuma nosaukumam, lai to atskaņotu.
> Tiek sākta atskaņošana.
Apple CarPlay
CarPlay ir aprakstīts atsevišķā sadaļā.
Android Auto
Android Auto ir aprakstīts atsevišķā sadaļā.
* Papildaprīkojums/piederums. 515
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Multivides ierīces vadīšana un
maiņa
Multivides atskaņošanu var vadīt ar balsi, stūres tastatūru vai centrālo displeju.
Multivides atskaņotāju var
vadīt, izmantojot balss atpazīšanu, stūres taustiņus vai
vidējo displeju.
Mainīt ierakstu/dziesmu — centrālajā displejā
pieskarieties vajadzīgajam ierakstam, nospievai
zem centrālā disdiet taustiņu
pleja vai stūres labajā vadības tastatūrā.
Tīt uz priekšu/pārvietoties laikā — centrālajā
displejā pieskarieties laika asij un velciet uz
sāniem vai nospiediet un turiet taustiņu
vai
zem centrālā displeja vai stūres labajā
vadības tastatūrā.
Multivides ierīces maiņa — atlasiet no iepriekšējiem avotiem lietotnē, lietotņu skatā, nospiediet vajadzīgo lietotni vai atlasiet ar stūres labo
vadības tastatūru, izmantojot lietotņu izvēlni
.
Bibliotēka – pieskarieties
šim taustiņam, lai atskaņotu
no bibliotēkas.
Skaļums — lai palielinātu vai samazinātu skaļumu, pagrieziet vadības slēdzi zem centrālā
displeja vai nospiediet
uz stūres labās
vadības tastatūras.
Atskaņot/pauzēt — pieskarieties atskaņotās
dziesmas attēlam, fiziskajam taustiņam zem
centrālā displeja vai stūres labās vadības
.
tastatūras taustiņam
516
Jaukt – pieskarieties šim
taustiņam, lai sajauktu atskaņošanas secību.
Līdzīgs – pieskarieties šim
taustiņam, lai izmantotu
Gracenote, lai meklētu līdzīgu
mūziku USB ierīcē un izveidotu no tās atskaņošanas
sarakstu. Atskaņošanas
saraksts var ietvert ne vairāk
par 50 dziesmām.
Mainīt ierīci – pieskarieties
šim taustiņam, lai pārslēgtos
starp USB ierīcēm, ja ir pievienotas vairākas.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Mediju atskaņotājs (514 lpp.)
Multivides meklēšana (517 lpp.)
Audio iestatījumi (502 lpp.)
Aplikācijas (504 lpp.)
Gracenote® (517 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi
(149 lpp.)
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Multivides meklēšana
Saistītā informācija
Var meklēt pēc izpildītāja, komponista, dziesmas (nosaukuma), albuma, video, audiogrāmatas, atskaņošanas saraksta un, kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu,
aplādēm (interneta digitālā multivide).
•
•
•
•
Mediju atskaņotājs (514 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
Multivides ierīces atskaņošana (514 lpp.)
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla ievadīšana centrālajā displejā (129 lpp.)
Gracenote®
Gracenote identificē izpildītāju, albuma,
dziesmu nosaukumus un saistītos attēlus, kas
tiek rādīti atskaņošanas laikā.
Gracenote MusicID® ir mūzikas atpazīšanas
standarts. Informāciju par mūziku var attēlot,
veicot mūzikas failu metadatu identifikāciju un
analīzi. Dažkārt metadati no dažādiem avotiem
var būt nekonsekventi vai nepietiekami.
Sistēmā Gracenote tiek atbalstīta izpildītāja
nosaukuma, albumu nosaukumu un žanru
fonētiska apstrāde, līdz ar to mūzikas atskaņošanu var aktivizēt ar balsi.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet Multivide
Gracenote®.
3. Atlasiet Gracenote datu iestatījumus:
1.
Nospiediet
.
> Tiek atvērts meklēšanas skats ar tastatūru.
2. Ievadīt meklējamos vārdus.
3. Nospiediet Meklēt.
> Tiek meklētas pievienotās ierīces, un
meklēšanas rezultāti tiek norādīti pēc
kategorijām.
Velciet sāniski pāri ekrānam, lai skatītu katru
kategoriju atsevišķi.
• Gracenote® meklēšana tiešsaistē –
meklē Gracenote tiešsaistes datubāzē
atskaņojošu multivides ierīci.
• Vairāki Gracenote® rezultāti – atlasiet,
kā rādīt Gracenote datus vairākos meklēšanas rezultātos.
1 – tiek izmantoti faila oriģinālie dati.
2 – tiek izmantoti Gracenote dati.
3 - var atlasīt Gracenote vai oriģinālos
datus.
• Nevienu – rezultāti netiek attēloti.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 517
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
Gracenote atjaunināšana
CD atskaņotājs*
Video
Gracenote datubāzes saturs tiek pastāvīgi
atjaunināts. Lejupielādējiet jaunāko atjauninājumu, lai izmantotu uzlabojumus.
Multivides atskaņotājs var atskaņot CD diskus ar saderīgiem audio failiem.
Lai saņemtu informāciju un lejupielādētu, skatiet vietni www.volvocars.com/intl/support.
Multivides atskaņotājā var atskaņot pievienotās USB ierīcēs saglabātus videoklipus.
Ja automašīna uzsāk gaitu, attēls vairs netiek
rādīts, bet tiek atskaņots tikai audio. Attēls
atkal tiek rādīts, kad automašīna stāv.
Saistītā informācija
Informācija par saderīgajiem multivides formātiem ir pieejama atsevišķā sadaļā.
•
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (514 lpp.)
Saistītā informācija
Audio un multivides licenču līgums
(549 lpp.)
•
•
•
•
Radio un multivides vadība ar balsi
(149 lpp.)
Videoklipa atskaņošana (519 lpp.)
DivX® atskaņošana (519 lpp.)
Video iestatījumi (519 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (522 lpp.)
Disku ievietošanas un izbīdīšanas atvere.
Diska izbīdīšanas taustiņš.
Saistītā informācija
•
•
•
518
Multivides ierīces atskaņošana (514 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi
(149 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (522 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Videoklipa atskaņošana
Videoklipus atskaņo, izmantojot lietotni USB
lietotņu skatā.
1. Multivides avota (USB ierīces) pievienošana.
2. Lietotņu skatā atveriet lietotni USB.
3. Nospiediet nosaukumu, kuru vēlaties
atskaņot.
> Tiek sākta atskaņošana.
Video failu atrašana var būt problemātiska, ja
USB ierīcē ir arī mūzikas un audio ieraksti.
Šajā gadījumā tos var atrast, pārejot uz sadaļu
Bibliotēka un atlasot video cilni.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Video (518 lpp.)
DivX®
atskaņošana (519 lpp.)
DivX® atskaņošana
Certified®
Šī DivX
ierīce jāreģistrē, lai varētu
atskaņot iegādātās DivX VOD (video pēc pieprasījuma) filmas.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Pieskarieties Video DivX® VOD un
saņemiet reģistrācijas kodu.
3. Lai saņemtu plašāku informāciju un
pabeigtu reģistrāciju, dodieties uz
vod.divx.com.
Video iestatījumi
Video atskaņošanai var mainīt noteiktus valodas iestatījumus.
Audio valoda un Subtitru valoda var regulēt,
kad ir ieslēgts video atskaņotāja pilnekrāna
režīms vai atvērts augšējais skats un tiek
nospiests Iestatījumi Multivide Video.
Saistītā informācija
•
Video (518 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
•
Video (518 lpp.)
Videoklipa atskaņošana (519 lpp.)
Video iestatījumi (519 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (522 lpp.)
Video iestatījumi (519 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (522 lpp.)
519
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Multivide ar Bluetooth®
Automašīnas multivides atskaņotājs ir aprīkots ar Bluetooth un var bezvadu režīmā
atskaņot audio failus, kas saglabāti ārējās
Bluetooth ierīcēs, piemēram, mobilajos tālruņos un planšetdatoros.
Lai multivides atskaņotājs varētu ar bezvadu
savienojumu atskaņot audio failus no ārējas
ierīces, ierīce vispirms ir jāsavieno ar automašīnu, izmantojot Bluetooth.
Saistītā informācija
•
Ierīces pievienošana, izmantojot
Bluetooth® (520 lpp.)
•
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (530 lpp.)
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (514 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (522 lpp.)
Ierīces pievienošana, izmantojot
Bluetooth®
Multivides atskaņošana,
izmantojot USB portu
Pievienojiet automašīnai Bluetooth® ierīci, lai
atskaņotu multividi ar bezvadu savienojumu
un nodrošinātu automašīnā interneta savienojumu, ja iespējams.
Vairāki tirgū esošie mūsdienu tālruņi ir aprīkoti
ar Bluetooth® tehnoloģiju, bet ne visi no tiem ir
pilnīgi saderīgi ar automašīnu.
Audiosistēmai var pievienot ārēju audio
avotu, piemēram, iPod® vai MP3 atskaņotāju, izmantojot automašīnas USB portu.
Ierīces ar uzlādējamiem akumulatoriem tiek
uzlādētas, kad tās ir pievienotas USB portam
un aizdedze atrodas pozīcijā I, II vai darbojas
dzinējs.
Informāciju par saderību skatiet vietnē
support.volvocars.com.
Ārējā avota saturu var ielādēt ātrāk, ja tas
sastāv tikai no saderīgiem formātiem. Arī video
failus var atskaņot, izmantojot USB portu.
Multivides ierīces pievienošana notiek tāpat kā
tālruņa pievienošana automašīnai ar
Bluetooth®.
Saistītā informācija
•
•
•
Multivide ar Bluetooth® (520 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (530 lpp.)
Multivides ierīces atskaņošana (514 lpp.)
Noteiktiem MP3 atskaņotājiem ir sava failu
sistēma, kuru automašīna neatbalsta.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
520
Ierīces pievienošana, izmantojot USB
portu (521 lpp.)
Multivides ierīces atskaņošana (514 lpp.)
Video (518 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (430 lpp.)
USB ierīču tehniskās specifikācijas
(521 lpp.)
Apple® CarPlay®* (523 lpp.)
Android Auto* (526 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Ierīces pievienošana, izmantojot
USB portu
•
USB ierīču tehniskās specifikācijas
(521 lpp.)
Audiosistēmai var pievienot ārēju audio
avotu, piemēram, iPod® vai MP3 atskaņotāju,
izmantojot vienu no automašīnas USB portiem.
Lietojot Apple CarPlay* un Android Auto*, tālrunis ir jāpievieno USB portam ar baltu rāmīti
(ja ir divi USB porti).
•
•
Apple® CarPlay®* (523 lpp.)
Android Auto* (526 lpp.)
USB ierīču tehniskās specifikācijas
Lai varētu nolasīt USB ierīču saturu, ir jāievēro tālāk norādītās tehniskās specifikācijas.
Atskaņošanas laikā vidējā displejā nav
redzama mapju struktūra.
Maks. skaits
Faili
15 000
Mapes
1 000
Mapju līmeņi
8
Atskaņošanas saraksti
100
Atskaņošanas sarakstu
vienumi
1 000
Apakšmapes
Bez ierobežojuma
USB A savienotāja tehniskās
specifikācijas
USB ieejas (A tips) tuneļkonsolē. Aizvadiet kabeli uz
priekšu, lai tas netiktu iespiests, kad vāks tiks aizvērts.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (514 lpp.)
Multivides atskaņošana, izmantojot USB
portu (520 lpp.)
Mediju atskaņotājs (514 lpp.)
•
•
•
•
A tipa ligzda
Versija 2.0
Sprieguma padeve 5 V
Maks. strāvas padeve 2,1 A
Saistītā informācija
•
Multivides atskaņošana, izmantojot USB
portu (520 lpp.)
USB ierīču tehniskās specifikācijas
(521 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 521
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Saderīgie multivides formāti
Multivides atskaņošanai ir jāizmanto tālāk
norādītie failu formāti.
Audio faili
Formāts
Faila paplašinājums
Kodeks
MP3
.mp3
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro (mp3
saderīgs),
MP3 HD (mp3
saderīgs)
.divx, .avi
.avi, .divx
Maksimālais
faila izmērs
4 GB
.asf, .wmv
Audio kodeks
MP3, AC3
Subtitri
XSUB
Speciālās funkcijas
Vairāki subtitri, vairāki
audio, atskaņošanas
atsākšana
Atsauce
Atbilst visām profila DivX
Home Theater prasībām.
Lai saņemtu plašāku
informāciju un iegūtu
programmatūras rīkus,
kas ļauj pārveidot failus
par DivX Home Theater
video, apmeklējiet
divx.com.
Faila paplašinājums
AVI
.avi
AVI (DivX)
ASF
Subtitri
Formāts
Faila paplašinājums
SubViewer
.sub
SubRip
.srt
SSA
.ssa
AAC
.m4a, .m4b, .aac
AAC LC
(MPEG-4 III daļa
Audio), HE-AAC
(aacPlus v1/v2)
WMA
.wma
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
WAV
.wav
LPCM
Profils
DivX Home Theater
FLAC
.flac
FLAC
Video kodeks
DivX, MPEG-4
Izšķirtspēja
720x576
Bitu pārraides
ātrums
4.8Mbps
Kadru pārraides
ātrums
30 fps
Video faili
522
Faila paplašinājums
Formāts
Formāts
Faila paplašinājums
MP4
.mp4, .m4v
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
DivX®
DivX sertificētām ierīcēm ir veikta pārbaude,
atskaņojot augstas kvalitātes DivX (.divx, .avi)
videoklipus. Ja redzat DivX logotipu, varat
atskaņot DivX filmas.
Saistītā informācija
•
•
•
Mediju atskaņotājs (514 lpp.)
Video (518 lpp.)
DivX® atskaņošana (519 lpp.)
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Apple® CarPlay®*
CarPlay ļauj klausīties mūziku, veikt tālruņa
zvanus, saņemt norādes, sūtīt/saņemt īsziņas
un lietot Siri, vienlaikus koncentrējot uzmanību uz braukšanu.
CarPlay darbojas ar atsevišķām iOS ierīcēm. Ja automašīna neatbalsta CarPlay, to
var instalēt arī pēc automašīnas piegādes klientam. Sazinieties ar Volvo izplatītāju, lai
instalētu CarPlay.
Informāciju par atbalstītajām lietotnēm un
saderīgajām iOS ierīcēm skatiet Apple tīmekļa
vietnē www.apple.com/ios/carplay/. Izmantojot lietotnes, kas nav saderīgas ar CarPlay,
dažkārt savienojums starp ierīci un automašīnu tiek pārtraukts. Lūdzu, ievērojiet, ka Volvo
nav atbildīgs par CarPlay saturu.
Ja kartes navigāciju lietojat sistēmā CarPlay,
vadītāja displejā un vējstikla displejā netiek
rādītas navigācijas norādes — tās ir redzamas
tikai centrālajā displejā.
Kad tiek sākta navigācija, izmantojot Apple
CarPlay, notiekošā maršruta vadība ar pakāpeniskām norādēm tiek pārtraukta.
var vadīt arī ar balsi, izmantojot Siri. Nospiežot
, tiek sākta balss vadība ar Siri;
un turot
nospiežot īsi, tiek sākta pašas automašīnas
balss vadības sesija. Ja funkcijas Siri darbība
tiek priekšlaicīgi pārtraukta, nospiediet un
8.
turiet stūres taustiņu
Lietojot Apple CarPlay, jūs apliecināt:
Apple CarPlay ir Apple Inc. pakalpojums,
uz kuru attiecas tā noteikumi un
nosacījumi. Tādējādi Volvo Cars nav
atbildīgs par Apple CarPlay vai tā
funkcijām/lietojumpr. Lietojot Apple
CarPlay, noteikta automašīnas informācija
(tostarp tās atrašanās vieta) tiek pārsūtīta
uz jūsu iPhone. Attiecībā uz Volvo Cars jūs
esat pilnībā atbildīgs par Apple CarPlay
lietošanu gan, ja to lietojat jūs, gan jebkura
cita persona.
Apple® CarPlay®* lietošana
Lai lietotu CarPlay, jūsu iOS ierīcē ir jābūt
aktivizētai Siri balss vadībai. Lai darbotos
visas funkcijas, ierīcē ir nepieciešams arī
interneta savienojums, izmantojot Wi-Fi vai
mobilo sakaru tīklu.
Pievienojiet iOS ierīci un palaidiet
CarPlay
PIEZĪME
CarPlay var lietot, tikai ja Bluetooth ir deaktivizēts. Tādēļ tālrunis vai multivides atskaņotājs, kas automašīnai ir pievienots ar
Bluetooth savienojumu, nebūs pieejams,
kamēr būs aktīvs režīms CarPlay. Lai automašīnas lietotnes varētu piekļūt internetam, ir jāizmanto cits interneta avots.
Izmantojiet Wi-Fi vai automašīnas iebūvēto
modemu*.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Apple® CarPlay®* lietošana (523 lpp.)
Apple® CarPlay®* iestatījumi (525 lpp.)
Balss atpazīšana (145 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(134 lpp.)
Lai palaistu CarPlay no iOS ierīces, kas
iepriekš nav bijusi pievienota:
1.
Pievienojiet iOS ierīci ar CarPlay atbalstu
USB portam. Ja ir divi USB porti, ir jāizmanto ports ar baltu rāmīti.
CarPlay lietotnes var vadīt centrālajā displejā,
iOS ierīcē vai ar stūres labo vadības tastatūru
(attiecas uz noteiktām funkcijām). Lietotnes
8 Apple
un CarPlay ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Apple Inc.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 523
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
2. Izlasiet noteikumus un nosacījumus un
pēc tam pieskarieties Apstiprināt, lai
izveidotu savienojumu.
> Tiek atvērts apakšskats ar CarPlay un
attēlotas saderīgās lietotnes.
3. Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
Iedarbināšana CarPlay
Lai palaistu CarPlay no iOS ierīces, kas
iepriekš ir bijusi pievienota:
1.
Pievienojiet iOS ierīci USB portam. Ja ir
divi USB porti, ir jāizmanto ports ar baltu
rāmīti.
> Ja ir atlasīts automātiskas sākšanas
iestatījums — tiks rādīts ierīces nosaukums. Ja iOS ierīces pievienošanas
laikā ir attēlots sākuma skats, panelis ar
CarPlay tiek atvērts automātiski.
2. Ja panelis ar CarPlay netiek atvērts automātiski, pieskarieties ierīces nosaukumam.
Tiek atvērts apakšskats ar CarPlay un attēlotas saderīgās lietotnes.
3. Ja tajā pašā panelī ir aktīva kāda lietotne,
pieskarieties Apple CarPlay lietotņu
skatā.
> Tiek atvērts apakšskats ar CarPlay un
attēlotas saderīgās lietotnes.
9 Apple,
524
4. Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
CarPlay darbojas fonā, ja tajā pašā panelī tiek
palaista vai pievienošanas brīdī jau bija aktīva
kāda cita lietotne. Lai apakšskatā atkal attēlotu
CarPlay, lietotņu skatā pieskarieties ikonai
CarPlay.
Savienojuma pārslēgšana starp
CarPlay un iPod
No CarPlay uz iPod
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Atveriet Sakari
3. Atvienojiet iOS ierīci no USB ieejas un vēlreiz pievienojiet.
> Tiek atvērts apakšskats ar
Apple CarPlay un attēlotas saderīgās
lietotnes9.
Saistītā informācija
•
Ierīces pievienošana, izmantojot USB
portu (521 lpp.)
•
•
•
Apple® CarPlay®* (523 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot automašīnas modemu (SIM
karti) (541 lpp.)
•
Balss atpazīšana (145 lpp.)
Apple CarPlay.
3. Noņemiet atzīmi tās iOS ierīces izvēles
rūtiņai, pēc kuras pievienošanas ar USB
kabeli vairs netiks automātiski palaists
CarPlay.
Apple® CarPlay®* iestatījumi (525 lpp.)
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni (Wi-Fi) (540 lpp.)
4. Atvienojiet iOS ierīci no USB ieejas un vēlreiz pievienojiet.
5. Lietotņu skatā atveriet lietotni iPod.
No iPod uz CarPlay
1. Lietotņu skatā pieskarieties Apple
CarPlay.
2. Izlasiet uznirstošā loga informāciju un pēc
tam pieskarieties OK.
CarPlay, iPhone un iPod ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Apple Inc.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Apple® CarPlay®* iestatījumi
Iestatījumi iOS ierīcei, kas pievienota ar
CarPlay10.
2. Pieskarieties Skaņa Sistēmas skaļuma
līmeņi un veiciet iestatījumus šiem parametriem:
• Balss vadība
• Navig. balss vadība
• Tālruņa zvana sign.
Automātiska palaišana
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Atveriet Sakari
siet iestatījumu.
•
•
Apple CarPlay un atla-
Atzīmējiet lauku — CarPlay sāk darboties automātiski, tiklīdz tiek pievienots
USB kabelis.
Noņemiet lauka atzīmi — CarPlay
nesāk darboties automātiski, kad tiek
pievienots USB kabelis.
Saistītā informācija
•
•
•
Padomi par Apple® CarPlay®*
lietošanu
Šeit ir sniegti daži noderīgi padomi par
CarPlay® lietošanu.
• Atjauniniet savu iOS ierīci ar operētājsistēmas iOS jaunāko versiju un pārliecinieties,
ka lietotnes ir atjauninātas.
•
Ja rodas problēma ar CarPlay, atvienojiet
iOS ierīci no USB porta un pievienojiet
atpakaļ. Varat arī mēģināt ierīcē aizvērt lietotni, kas nedarbojas, un pēc tam to atkal
atvērt vai arī mēģināt aizvērt visas lietotnes un restartēt ierīci.
•
Ja pēc CarPlay palaišanas lietotnes netiek
rādītas (melns ekrāns), mēģiniet minimizēt
un pēc tam atkal izvērst CarPlay apakšskatu.
•
Izmantojot lietotnes, kas nav saderīgas ar
CarPlay, dažkārt savienojums starp iOS
ierīci un automašīnu tiek pārtraukts. Informācija par atbalstītajām lietotnēm un
saderīgajiem ierīču modeļiem ir atrodama
Apple tīmekļa vietnē. Varat arī meklēt
CarPlay veikalā App Store, lai atrastu informāciju par lietotnēm, kas jūsu tirgū ir
saderīgas ar CarPlay.
•
Siri var lietot, lai rakstītu/diktētu un nolasītu ziņojumus. Ziņojumi tiek nolasīti un
diktēti valodā, kas ir atlasīta Siri iestatījumos. Kad ziņojums tiek rakstīts/diktēts,
Apple® CarPlay®* (523 lpp.)
Apple® CarPlay®* lietošana (523 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(134 lpp.)
Ja automašīnu lieto daudz cilvēku, piemēram,
automašīnu koplietošanas shēmā, ir jāņem
vērā, ka sarakstā vienlaikus var būt saglabātas
ne vairāk kā 20 iOS ierīces. Kad saraksts ir
pilns un tiek pievienota jauna ierīce, visvecākā
ierīce tiek izdzēsta.
Lai dzēstu sarakstu, iestatījumi ir jāatiestata
centrālajā displejā (jāveic atiestatīšana uz rūpnīcas vērtībām).
Sistēmas skaļuma līmeņi
1.
10
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Apple un CarPlay ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Apple Inc.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 525
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
teksts centrālajā displejā netiek rādīts —
tā vietā teksts tiek rādīts iOS ierīcē. Kad
tiek lietota sistēma Siri, ņemiet vērā, ka
tiek izmantoti tālruņa mikrofoni un tādēļ
kvalitāte ir atkarīga no tālruņa pozīcijas.
•
•
•
Ja ierīce ir pievienota automašīnai, izmantojot Bluetooth, tad CarPlay lietošanas
laikā savienojums tiks pārtraukts. Atjaunojiet interneta savienojumu automašīnā,
izmantojot Wi-Fi tīklāju ierīcē.
CarPlay darbojas tikai ar iPhone11.
PIEZĪME
Saistītā informācija
11
526
Apple® CarPlay®* (523 lpp.)
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni (Wi-Fi) (540 lpp.)
PIEZĪME
Kad ierīce ir savienota ar Android Auto,
audio var straumēt uz citu multivides
atskaņotāju, izmantojot Bluetooth.
Bluetooth ir aktīvs, kamēr tiek izmantots
Android Auto.
Ja lietojat kartes navigāciju, izmantojot
Android Auto, vadītāja displejā un vējstikla displejā netiek rādītas vadības norādes — tās ir
redzamas tikai vidējā displejā.
Lietojot dažas CarPlay funkcijas (piemēram, balss zvanus un īsziņas), automašīnas funkcijas tiek apturētas un to vietā tiek
rādītas CarPlay funkcijas. Ja šāda darbība
nav vēlama, noņemiet attiecīgās CarPlay
funkcijas atlasi tālruņa paziņojumu iestatījumos.
Pieejamība un funkcionalitāte var atšķirties
atkarībā no tirgus.
•
•
Android Auto*
Android Auto sniedz iespēju klausīties
mūziku, veikt tālruņa zvanus, saņemt norādes
un lietot automašīnai pielāgotas lietotnes no
Android ierīces. Android Auto darbojas kopā
ar noteiktām Android ierīcēm.
Android Auto var vadīt centrālajā displejā,
izmantojot stūres labo vadības tastatūru vai
balss vadību. Nospiežot un turot stūres pogu
, tiek palaists Google asistents, savukārt,
nospiežot to īsi, asistents tiek deaktivizēts.
Informāciju par atbalstītajām lietotnēm un
saderīgajām Android ierīcēm skatiet tīmekļa
vietnē www.android.com/auto/. Informāciju
par trešo pušu lietotnēm skatiet veikalā
Google Play. Lūdzu, ievērojiet, ka Volvo nav
atbildīgs par Android Auto saturu.
Android Auto var startēt lietotņu skatā. Kad
lietotne Android Auto vienreiz ir startēta, nākamajā ierīces pievienošanas reizē tā tiek startēta automātiski. Automātisku startēšanu var
deaktivizēt iestatījumos.
Lietojot Android Auto, jūs apstiprināt tālāk
norādīto: Android Auto ir pakalpojums, ko
sniedz uzņēmums Google Inc. saskaņā ar
saviem noteikumiem un nosacījumiem.
Uzņēmums Volvo Cars nav atbildīgs par
Android Auto vai tā funkcijām vai
lietojumprogrammām. Kad lietojat Android
Auto, jūsu automašīna pārsūta noteiktu
informāciju (tostarp tās atrašanās vietu) uz
jūsu pievienoto Android tālruni. Jūs esat
pilnībā atbildīgs par to, kā jūs vai citas
personas lietojat Android Auto.
Apple, CarPlay un iPhone ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Apple Inc.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Saistītā informācija
•
•
Android Auto* lietošana (527 lpp.)
Android Auto* iestatījumi (528 lpp.)
Android Auto* lietošana
Lai izmantotu lietotni Android Auto, lietotnei
ir jābūt instalētai Android ierīcē un ierīcei ir
jābūt pievienotai automašīnas USB portam.
PIEZĪME
Lai varētu instalēt Android Auto, automašīnai ir jābūt aprīkotai ar diviem USB portiem
(USB centrmezglu)*. Ja automašīnā ir tikai
viens USB ports, Android Auto nevar lietot.
Pirmo reizi pievienojot Android
1. Pievienojiet savu Android ierīci USB ieejai
ar baltu rāmīti.
2. Izlasiet uznirstošā loga informāciju un pēc
tam pieskarieties OK.
3. Lietotņu skatā pieskarieties Android
Auto.
4. Izlasiet noteikumus un nosacījumus un
pēc tam pieskarieties Apstiprināt, lai
izveidotu savienojumu.
> Tiek atvērts apakšskats ar Android Auto
un attēlotas saderīgās lietotnes.
5. Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
Iepriekš pievienots Android
1. Pievienojiet savu ierīci USB ieejai ar baltu
rāmīti.
> Ja ir atlasīts automātiskas sākšanas
iestatījums — tiek rādīts ierīces nosaukums.
2. Pieskarieties ierīces nosaukumam — tiek
atvērts apakšskats ar Android Auto, un
tiek rādītas saderīgās lietotnes.
3. Ja nav atlasīts automātiskās palaišanas
iestatījums — lietotņu skatā atveriet lietotni Android Auto.
> Tiek atvērts apakšskats ar Android Auto
un attēlotas saderīgās lietotnes.
4. Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
Ja tajā pašā apakšskatā tiek palaista cita lietotne, Android Auto darbojas fonā. Lai apakšskatā atkal attēlotu Android Auto, lietotņu
skatā pieskarieties ikonai Android Auto.
Saistītā informācija
Android Auto* (526 lpp.)
•
•
•
Android Auto* iestatījumi (528 lpp.)
•
Balss atpazīšana (145 lpp.)
Ierīces pievienošana, izmantojot USB
portu (521 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 527
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Android Auto* iestatījumi
Saistītā informācija
Iestatījumi Android ierīcei, kas ir pirmoreiz
savienota ar Android Auto.
•
•
•
Automātiska palaišana
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Android Auto* (526 lpp.)
Android Auto* lietošana (527 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(134 lpp.)
Padomi par Android Auto*
lietošanu
Šeit ir sniegti daži noderīgi padomi par
Android Auto lietošanu.
• Pārliecinieties, ka lietotnes ir atjauninātas.
•
Iedarbinot automašīnu, uzgaidiet, līdz centrālais displejs ir ieslēgts, pievienojiet ierīci
un pēc tam lietotņu skatā atveriet Android
Auto.
•
Ja rodas problēmas ar Android Auto, atvienojiet Android ierīci no USB porta un pēc
tam pievienojiet to atpakaļ USB portam.
Varat arī mēģināt aizvērt lietotni ierīcē un
pēc tam restartēt lietotni.
•
Kad ar Android Auto ir savienota ierīce,
joprojām var atskaņot multividi no cita
multivides atskaņotāja, izmantojot
Bluetooth. Kad tiek lietots Android Auto,
Bluetooth funkcija ir ieslēgta.
•
JA Android Auto ikona ir pelēkota, tas
nozīmē, ka neviena ierīce nav pievienota.
Kad pievienosiet ierīci, ikona tiks izgaismota. Ja ikona vispār nav redzama, automašīna neatbalsta ierīces pievienošanu
šādam mērķim.
•
Ja ierīce ir pievienota automašīnai, izmantojot Bluetooth, tad Android Auto lietošanas laikā savienojums tiks pārtraukts.
Atjaunojiet interneta savienojumu automašīnā, izmantojot Wi-Fi tīklāju ierīcē.
2. Nospiediet Sakari Android Auto un
atlasiet iestatījumu.
•
•
Atzīmējiet lauku — Android Auto sāk
darboties automātiski, tiklīdz tiek pievienots USB kabelis.
Noņemiet lauka atzīmi — Android Auto
nesāk darboties automātiski, kad tiek
pievienots USB kabelis.
Sarakstā var saglabāt maksimāli 20 Android
ierīces. Kad saraksts ir pilns un tiek pievienota
jauna ierīce, visvecākā ierīce tiek izdzēsta.
Lai notīrītu sarakstu, ir jāveic atiestatīšana uz
rūpnīcas iestatījumiem.
Sistēmas skaļuma līmeņi
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Pieskarieties Skaņa Sistēmas skaļuma
līmeņi un veiciet iestatījumus šiem parametriem:
• Balss vadība
• Navig. balss vadība
• Tālruņa zvana sign.
528
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Saistītā informācija
•
•
Android Auto* (526 lpp.)
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni (Wi-Fi) (540 lpp.)
Tālrunis
Pārskats
Mobilo tālruni ar Bluetooth var bezvadu
režīmā pievienot automašīnas iebūvētajai
brīvroku sistēmai.
Audio un multivides sistēma darbojas kā brīvroku sistēma, ļaujot attāli vadīt vairākas tālruņa
funkcijas. Tālruni var vadīt arī ar tā taustiņiem,
pat ja tālrunis ir pievienots automašīnai.
Kad tālrunis ir tiešsaistē un ir pievienots automašīnai, to var izmantot, lai veiktu zvanus,
sūtītu/saņemtu īsziņas, atskaņotu multividi ar
bezvadu savienojumu un izveidotu savienojumu ar internetu.
Mikrofons.
Tālruni var vadīt centrālajā displejā, kā arī ar
balss atpazīšanu un lietotņu izvēlni, ko var
atvērt ar stūres labo vadības tastatūru.
Tālrunis.
Tālruņa vadība vidējā displejā.
Vadītāja displejā redzamo tālruņa funkciju
un balss atpazīšanas vadīšanas tastatūra.
Vadītāja displejs.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Tālruņa zvanu pārvaldīšana (534 lpp.)
Tālruņu kataloga pārvaldība (536 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (535 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (530 lpp.)
Tālruņa automātiska pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (532 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 529
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
•
Tālruņa manuāla pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (532 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana
automašīnai, izmantojot Bluetooth
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana (533 lpp.)
•
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu pārslēgšana (533 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(534 lpp.)
•
•
•
Tālruņa iestatījumi (537 lpp.)
•
•
Audio iestatījumi (502 lpp.)
Pievienojiet automašīnai tālruni ar aktivizētu
Bluetooth savienojumu, lai veiktu zvanus no
automašīnas, sūtītu/saņemtu ziņojumus,
atskaņotu multividi ar bezvadu savienojumu
un izveidotu automašīnā interneta savienojumu.
Vienlaikus var pievienot divas Bluetooth ierīces
— tādā gadījumā tikai viena no tām var atskaņot bezvadu režīmā. Automātiski tiek izveidots
savienojums ar pēdējo pievienoto tālruni, lai
veiktu zvanus, sūtītu un saņemtu īsziņas,
atskaņotu multividi un nodrošinātu interneta
savienojumu. Izmantoto tālruni var mainīt centrālā displeja augšējā skata sadaļā Bluetooth
ierīces. Mobilajam tālrunim ir jābūt aprīkotam
ar Bluetooth un jāatbalsta datu saites izveide.
Balss atpazīšana (145 lpp.)
Lietotņu izvēlnes pārvaldība vadītāja displejā (104 lpp.)
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni ar Bluetooth savienojumu (539 lpp.)
Kad ierīce ir pirmoreiz pievienota/reģistrēta,
izmantojot Bluetooth, tai vairs nav jābūt redzamai/atklājamai, tajā tikai jābūt aktivizētam
Bluetooth. Automašīnā var saglabāt maksimāli
20 pievienotas Bluetooth ierīces.
Ir divas savienojuma izveides iespējas. Var vai
nu meklēt tālruni no automašīnas, vai meklēt
automašīnu tālrunī.
1. iespēja — meklēt tālruni no
automašīnas
1.
530
Padariet tālruni meklējamu/redzamu,
izmantojot Bluetooth.
2. Atveriet tālruņa apakšskatu centrālajā displejā.
•
Ja automašīnai nav pievienots neviens
tālrunis, pieskarieties Pievienot
tālruni.
Ja automašīnai ir pievienots kāds tālru. Uznirstonis, pieskarieties Mainīt
šajā logā pieskarieties Pievienot
tālruni.
> Tiek parādītas pieejamās Bluetooth ierīces. Nosakot jaunas ierīces, saraksts
tiek atjaunināts.
•
3. Pieskarieties tā tālruņa nosaukumam,
kuram vēlaties izveidot savienojumu.
4. Pārliecinieties, ka automašīnas specifiskais ciparu kods atbilst tālrunim. Ja tā ir,
akceptējiet abās vietās.
5. Tālrunī akceptējiet vai noraidiet tālruņu
kontaktu un paziņojumu opcijas.
PIEZĪME
•
Dažos tālruņos jābūt aktivizētai paziņojumu funkcijai.
•
Ne visi mobilie tālruņi ir pilnīgi saderīgi
un tādēļ var nerādīt kontaktinformāciju
un īsziņas automašīnā.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
2. iespēja — meklēt automašīnu
tālrunī
1.
Atveriet tālruņa apakšskatu centrālajā displejā.
•
Ja automašīnai nav pievienots neviens
tālrunis, pieskarieties Pievienot tālruni
Padarīt automašīnu uztveramu.
•
Ja automašīnai ir pievienots kāds tālru. Uznirstonis, pieskarieties Mainīt
šajā logā pieskarieties Pievienot tālruni
Padarīt automašīnu uztveramu.
4. Atlasiet automašīnas nosaukumu tālrunī.
5. Automašīnā tiek rādīts uznirstošs logs par
savienojumu. Apstipriniet savienojumu.
6. Pārliecinieties, ka automašīnas specifiskais ciparu kods atbilst ārējā ierīcē rādītajam. Ja tā ir, akceptējiet abās vietās.
7. Tālrunī akceptējiet vai noraidiet tālruņu
kontaktu un paziņojumu opcijas.
•
•
Dažos tālruņos jābūt aktivizētai paziņojumu funkcijai.
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu pārslēgšana (533 lpp.)
•
•
Ne visi mobilie tālruņi ir pilnīgi saderīgi
un tādēļ var nerādīt kontaktinformāciju
un īsziņas automašīnā.
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(534 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(538 lpp.)
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni ar Bluetooth savienojumu (539 lpp.)
PIEZĪME
Ja ir atjaunināta tālruņa operētājsistēma,
tālruņa savienojums var tikt pārtraukts.
Tādā gadījumā izdzēsiet tālruni no automašīnas un izveidojiet savienojumu vēlreiz.
2. Tālrunī aktivizējiet Bluetooth.
3. Meklējiet tālrunī Bluetooth ierīces.
> Tiek parādītas pieejamās Bluetooth ierīces.
PIEZĪME
Saderīgie tālruņi
Vairāki tirgū esošie mūsdienu tālruņi ir aprīkoti
ar Bluetooth tehnoloģiju, bet ne visi no tiem ir
pilnīgi saderīgi ar automašīnu.
Informāciju par saderīgumu skatiet
support.volvocars.com.
Saistītā informācija
•
•
Tālrunis (529 lpp.)
•
Tālruņa manuāla pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (532 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana (533 lpp.)
Tālruņa automātiska pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (532 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 531
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Tālruņa automātiska pievienošana
automašīnai, izmantojot Bluetooth
Tālruni var automātiski pievienot automašīnai
ar Bluetooth. Tālrunim ir jābūt vienreiz savienotam ar automašīnu.
Automātiski pievienot var tikai pēdējos divus
pievienotos tālruņus.
1.
Tālrunī aktivizējiet Bluetooth pirms automašīnas iestatīšanas aizdedzes pozīcijā I.
2. Ieslēdziet aizdedzes pozīciju I vai augstāku.
> Tālrunis izveidos savienojumu.
Saistītā informācija
532
•
•
Tālrunis (529 lpp.)
•
Tālruņa manuāla pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (532 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana (533 lpp.)
•
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu pārslēgšana (533 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(534 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(538 lpp.)
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (530 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni ar Bluetooth savienojumu (539 lpp.)
•
Aizdedzes pozīcijas (430 lpp.)
Tālruņa manuāla pievienošana
automašīnai, izmantojot Bluetooth
Tālruni var manuāli pievienot automašīnai,
izmantojot Bluetooth. Tālrunim ir jābūt vienreiz savienotam ar automašīnu.
1. Tālrunī aktivizējiet Bluetooth.
2. Atveriet tālruņa apakšskatu.
> Tiek norādīti pievienotie tālruņi.
3. Pieskarieties tā tālruņa nosaukumam,
kuram vēlaties izveidot savienojumu.
> Tālrunis izveidos savienojumu.
Saistītā informācija
•
•
Tālrunis (529 lpp.)
•
Tālruņa automātiska pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (532 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana (533 lpp.)
•
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu pārslēgšana (533 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(534 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(538 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (530 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
Ar Bluetooth pievienota tālruņa
atvienošana
Ar Bluetooth savienojumu
pievienotu tālruņu pārslēgšana
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni ar Bluetooth savienojumu (539 lpp.)
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruni
var atvienot, un tad tas vairs nebūs savienots
ar automašīnu.
• Ja tālrunis atrodas ārpus automašīnas
uztveršanas diapazona, tas tiek automātiski atvienots. Ja atvienošana notiek
zvana laikā, zvans tikts turpināts tālrunī.
Sistēmu var pārslēgt starp dažādiem ar Bluetooth pievienotiem tālruņiem.
1. Atveriet tālruņa apakšskatu.
•
Tālruni var atvienot, arī manuāli deaktivizējot Bluetooth.
Saistītā informācija
•
•
•
Tālrunis (529 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (537 lpp.)
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu pārslēgšana (533 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(534 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(538 lpp.)
vai velciet aug2. Pieskarieties Mainīt
šējo skatu uz leju un pieskarieties
Iestatījumi Sakari Bluetooth
ierīces Pievienot ierīci.
> Tiek parādītas pieejamās Bluetooth ierīces.
3. Pieskarieties tālrunim, kuru vēlaties pievienot.
Saistītā informācija
•
•
Tālrunis (529 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(538 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana (533 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(534 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (530 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 533
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Ar Bluetooth pievienotu ierīču
noņemšana
Tālruņus var noņemt, piemēram, no reģistrēto
Bluetooth ierīču saraksta.
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Tālruņa zvanu pārvaldīšana
Zvanu apstrāde automašīnā tālrunim ar
Bluetooth savienojumu.
4. Pieskarieties Pārslēgt zvanu, lai pārslēgtu
zvanu starp pusēm.
4. Pieskarieties Noņemt ierīci un apstipriniet savu izvēli.
> Ierīce automašīnā vairs nav reģistrēta.
Tālrunis (529 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (530 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana (533 lpp.)
•
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu pārslēgšana (533 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(538 lpp.)
, lai beigtu aktīvo zvanu.
5. Pieskarieties
Konferences zvani
Aktīvu vairāku pušu zvanu laikā:
Vispārīga ilustrācija.
Tālruņa zvanu veikšana
1.
1.
Atveriet tālruņa apakšskatu.
2. Atlasiet zvanu no zvanu vēstures, ievadiet
numuru ar tastatūru vai izmantojiet kontaktpersonu sarakstu. Kontaktu sarakstā
var meklēt, un to var pārlūkot. Kontaktu
, lai pievienotu
sarakstā pieskarieties
kontaktu zem Izlases.
3. Nospiediet
4. Pieskarieties
, lai veiktu zvanu.
, lai beigtu zvanu.
Zvanus var veikt, arī izmantojot lietotņu izvēlnes zvanu žurnālu, ko var atvērt ar stūres labo
.
vadības tastatūru
534
Nospiediet Pievienot zvanu.
3. Pieskarieties zvanu žurnāla ierakstam/
rindai vai
blakus kontaktam kontaktu
sarakstā.
3. Pieskarieties ierīcei, kuru vēlaties noņemt.
•
•
1.
2. Izvēlieties veikt zvanu no zvanu žurnāla,
izlases vai kontaktu saraksta.
2. Nospiediet Sakari Bluetooth ierīces.
> Sarakstā tiek norādītas reģistrētās
Bluetooth ierīces.
Saistītā informācija
Vairāku pušu zvana veikšana
Zvana laikā:
Pieskarieties Savienot zvanus, lai apvienotu vairāku pušu zvanus.
2. Pieskarieties
, lai beigtu zvanu.
Ienākošie tālruņa zvani
Ienākošie tālruņa zvani tiek parādīti vadītāja
displejā un vidējā displejā. Pārvaldiet zvanu ar
stūres labās puses vadības tastatūru vai vidējā
displejā.
1.
Pieskarieties Atbildēt/Noraidīt.
2. Pieskarieties
, lai beigtu zvanu.
Ienākošs zvans notiekoša zvana laikā
1. Pieskarieties Atbildēt/Noraidīt.
2. Pieskarieties
, lai beigtu zvanu.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Privāts zvans
–
Pašreizējā zvana laikā nospiediet
Privātums un atlasiet iestatījumu:
• Pārslēgt uz mobilo tālruni — brīvroku
sistēma tiek atvienota, un zvans turpinās jūsu mobilajā tālrunī.
• Tikai vadītājs — mikrofons, kas iebūvēts pasažiera pusē jumtā, tiek izslēgts,
un zvans turpinās automašīnas brīvroku
sistēmā.
Saistītā informācija
•
•
Tālrunis (529 lpp.)
•
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu
(148 lpp.)
•
Lietotņu izvēlnes pārvaldība vadītāja displejā (104 lpp.)
•
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla ievadīšana centrālajā displejā (129 lpp.)
•
•
•
Tālruņu kataloga pārvaldība (536 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (530 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (535 lpp.)
Audio iestatījumi (502 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana12
Ziņu apstrāde automašīnā tālrunim ar
Bluetooth savienojumu.
Dažos tālruņos ir jāaktivizē īsziņu funkcija. Ne
visi tālruņi ir saderīgi. Šādos gadījumos automašīnā nevar skatīt kontaktpersonas un īsziņas.
Īsziņu sūtīšana centrālajā displejā13
1. Varat izveidot jaunu īsziņu vai atbildēt uz
īsziņu.
Informāciju par saderību skatiet
support.volvocars.com.
•
Lai atbildētu uz īsziņu, pieskarieties
kontaktam, uz kura īsziņu vēlaties atbildēt, un pēc tam pieskarieties Atbilde.
•
Lai izveidotu jaunu īsziņu, pieskarieties
Izveidot jaunu. Atlasiet kontaktu vai
ierakstiet numuru.
Īsziņu pārvaldība centrālajā displejā
2. Sastādiet ziņojumu.
Īsziņas tiek rādītas centrālajā displejā, tikai ja ir
atlasīts šis iestatījums.
3. Nospiediet Sūtīt.
Lietotņu skatā nospiediet
Ziņojumi, lai pārvaldītu īsziņas centrālajā displejā.
Īsziņu pārvaldība vadītāja displejā
Īsziņas tiek rādītas vadītāja displejā, tikai ja ir
atlasīts šis iestatījums.
Jaunas īsziņas lasīšana vadītāja displejā
– Lai nolasītu īsziņu — ar stūres vadības
tastatūru atlasiet Nolasīt.
Īsziņu lasīšana centrālajā displejā
Nospiediet ikonu, lai īsziņa tiktu
nolasīta.
Atbildes diktēšana vadītāja displejā
Kad īsziņa ir nolasīta, var nodiktēt tai īsu
atbildi, ja automašīnā ir izveidots savienojums
ar internetu.
–
Ar stūres vadības tastatūru nospiediet
Atbilde. Tiek sākts diktēšanas dialogs.
Paziņojums par īsziņu
Paziņojumus var aktivizēt un deaktivizēt īsziņu
iestatījumos.
12
13
Spēkā tikai noteiktos tirgos. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Sūtīt īsziņas no automašīnas var tikai ar noteiktiem tālruņiem. Pievienotajam tālrunim ir jāatbalsta funkcija Bluetooth Message Access Profile (MAP).
}}
535
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
Saistītā informācija
•
•
•
•
Tālrunis (529 lpp.)
Īsziņu iestatījumi (536 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (537 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
•
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu
(148 lpp.)
•
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla ievadīšana centrālajā displejā (129 lpp.)
•
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (530 lpp.)
•
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un datu
kopīgošana (545 lpp.)
Īsziņu iestatījumi
Tālruņu kataloga pārvaldība
Pievienotā tālruņa īsziņu iestatījumi
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Kad automašīnai ir pievienots tālrunis ar
Bluetooth savienojumu, kontaktinformāciju
var pārvaldīt tieši centrālajā displejā.
Centrālajā displejā var skatīt līdz 3000 kontaktinformācijas ierakstu no atlasītā tālruņa.
2. Nospiediet Sakari
iestatījumus:
Īsziņas un atlasiet
• Paziņojums centrālajā displejā –
rāda paziņojumus par īsziņām vidējā
displeja statusa joslā.
• Paziņojums vadītāja displejā — rāda
paziņojumus vadītāja displejā. Saņemtās īsziņas var pārvaldīt, izmantojot stūres labo tastatūru.
• Īsziņas signāls – saņemto īsziņu signāla atlasīšana.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Tālrunis (529 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (530 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (535 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (537 lpp.)
Pārlūkojiet burtus un
, lai atrastu atbilstošu kontaktu. Atkarībā no tālruņu katalogā saglabātajiem kontaktiem tiek rādīti
tikai atbilstošie burti.
Meklēt kontaktus — pieskarieties
meklētu kontaktu sarakstā saglabāta
vārda tālruņa numuru.
, lai
Izlases — pieskarieties
, lai pievienotu
kontaktu izlasei vai noņemtu to no izlases.
536
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Kārtošana
Kontaktu saraksts tiek kārtots alfabētiskā
secībā, un speciālās rakstzīmes un cipari tiek
. To var kārtot pēc vārda vai
kārtoti sadaļā
uzvārda, un šo iestatījumu pielāgo tālruņa iestatījumos.
Tālruņa iestatījumi
•
Kad automašīnai ir pievienots tālrunis, var
mainīt šādus iestatījumus:
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
•
•
2. Nospiediet Sakari
iestatījumus:
Saistītā informācija
•
•
•
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu
(148 lpp.)
•
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (530 lpp.)
Tālrunis un atlasiet
šana. Var izmantot zvana signālu no tālruņa vai no automašīnas. Daži tālruņi
nav pilnīgi saderīgi, un tādēļ to zvana
signāli var nebūt pieejami lietošanai
automašīnā.14
Tālruņa iestatījumi (537 lpp.)
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla ievadīšana centrālajā displejā (129 lpp.)
Augšējais displejs* (142 lpp.)
Audio iestatījumi (502 lpp.)
• Zvana signāli — zvana signāla atlasī-
Tālrunis (529 lpp.)
•
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (530 lpp.)
• Kārtošanas secība – kontaktu saraksta šķirošanas secības atlasīšana.
Paziņojumi par zvaniem vējstikla
displejā*
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car Displeji
Up displeja iestatījumi.
Head-
3. Izvēlieties Rādīt tālruni.
Saistītā informācija
•
•
•
14
Tālrunis (529 lpp.)
Īsziņu iestatījumi (536 lpp.)
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(538 lpp.)
Informāciju par saderību skatiet support.volvocars.com.
* Papildaprīkojums/piederums. 537
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Ar Bluetooth pievienotu ierīču
iestatījumi
Automašīna ar interneta
savienojumu*
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi.
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar
internetu, tajā var — piemēram — lietot
tīmekļa radio un mūzikas pakalpojumus,
izmantojot lietotnes, lejupielādēt programmatūru un sazināties ar izplatītāju tieši no automašīnas.
Savienojums ar automašīnu tiek izveidots,
izmantojot Bluetooth, Wi-Fi vai automašīnas
iebūvēto modemu* (ar SIM karti).
2. Nospiediet Sakari Bluetooth ierīces
un atlasiet iestatījumus:
• Pievienot ierīci – sāk jaunas ierīces
savienošanu pārī.
• Iepriekš pārī savienotās ierīces —
norāda reģistrētās/pārī savienotās ierīces.
• Noņemt ierīci – noņem pievienotu ierīci.
• Atļaut pakalpojumus šai ierīcei — iestata ierīces lietošanas opcijas: zvanīšana,
ziņojumu sūtīšana/saņemšana, multivides
straumēšana un kā interneta savienojums.
• Interneta savienojums — izveido automašīnā savienojumu ar internetu, izmantojot ierīces Bluetooth savienojumu.
Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar
internetu, automašīnas interneta savienojumu
(Wi-Fi tīklāju) var kopīgot, lai internetam
varētu piekļūt15 arī citās ierīcēs, piemēram,
planšetdatoros.
Simbols centrālā displeja statusa joslā norāda
interneta statusu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
15
538
PIEZĪME
Dati tiek pārraidīti, izmantojot internetu
(datu plūsma), un tas var būt maksas
pakalpojums.
Datu viesabonēšanas aktivizēšana var radīt
papildu izmaksas.
Informāciju par datu plūsmas izmaksām
vaicājiet sava tīkla operatoram.
Tālrunis (529 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (537 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (530 lpp.)
PIEZĪME
Lietojot Apple CarPlay, automašīnā var
izveidot interneta savienojumu, tikai izmantojot Wi-Fi vai automašīnas modemu*.
Tas neattiecas uz gadījumiem, kad savienojums izveidots Wi-Fi tīklā.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
PIEZĪME
Lietojot Android Auto, automašīnā var
izveidot interneta savienojumu, izmantojot
Wi-Fi, Bluetooth vai automašīnas
modemu*.
Pirms automašīnas savienošanas ar internetu
meklējiet atbalsta informāciju par pakalpojumu
noteikumiem un nosacījumiem un konfidencialitātes politiku klientiem vietnē
www.volvocars.com.
•
•
•
•
Wi-Fi tīkla noņemšana (545 lpp.)
Wi-Fi tehnoloģija un drošība (545 lpp.)
Volvo ID (28 lpp.)
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un datu
kopīgošana (545 lpp.)
Interneta savienojuma izveide
automašīnā, izmantojot tālruni ar
Bluetooth savienojumu
Izveidojiet interneta savienojumu, izmantojot
Bluetooth un kopīgojot tālruņa interneta piekļuvi, lai automašīnā piekļūtu dažādiem tiešsaistes pakalpojumiem.
1. Lai automašīnā izveidotu savienojumu ar
internetu, izmantojot tālruni ar Bluetooth
savienojumu, tālrunim jau ir jābūt vienreiz
pievienotam automašīnai, izmantojot
Bluetooth.
•
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(124 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni ar Bluetooth savienojumu (539 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni (Wi-Fi) (540 lpp.)
2. Pārliecinieties, ka jūsu tālrunis atbalsta
datu saiti un ka šī funkcija ir aktivizēta. Tālrunī iPhone šo funkciju sauc par "tethering" (datu saiti). Android tālruņos šai
funkcijai var būt dažādi nosaukumi, bet to
bieži sauc par "hotspot" (tīklāju). Tālruņos
iPhone izvēlnes lapai "tethering" (datu
saite) ir jābūt atvērtai, līdz ir izveidots
interneta savienojums.
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot automašīnas modemu (SIM
karti) (541 lpp.)
3. Ja tālrunis iepriekš ir bijis pievienots,
izmantojot Bluetooth, centrālā displeja
augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
•
•
Aplikācijas (504 lpp.)
4. Nospiediet Sakari
•
Automašīnas interneta savienojuma kopīgošana, izmantojot Wi-Fi tīklāju
(543 lpp.)
Saistītā informācija
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(544 lpp.)
Bluetooth ierīces.
5. Sadaļā Interneta savienojums atzīmējiet
rūtiņu Bluetooth Interneta savienojums.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 539
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
6. Ja esat izmantojis citu savienojuma izveides avotu, apstipriniet savienojuma izveides maiņas opciju.
> Tagad automašīnā ir izveidots interneta
savienojums, izmantojot tālruni ar
Bluetooth savienojumu.
PIEZĪME
Tālrunim un mobilo sakaru tīkla pakalpojumu sniedzējam ir jāatbalsta datu saite
(interneta savienojuma kopīgošana), un
abonementā ir jābūt iekļautai datu pārraidei.
PIEZĪME
Lietojot Apple CarPlay, automašīnā var
izveidot interneta savienojumu, tikai izmantojot Wi-Fi vai automašīnas modemu*.
Saistītā informācija
540
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot automašīnas modemu (SIM
karti) (541 lpp.)
•
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (530 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni (Wi-Fi) (540 lpp.)
•
•
Apple® CarPlay®* (523 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(538 lpp.)
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(544 lpp.)
Interneta savienojuma izveide
automašīnā, izmantojot tālruni
(Wi-Fi)
Izveidojiet interneta savienojumu, izmantojot
Wi-Fi un tālruņa datu saiti, lai automašīnā
piekļūtu tiešsaistes pakalpojumiem.
1. Pārliecinieties, ka jūsu tālrunis atbalsta
datu saiti un ka šī funkcija ir aktivizēta. Tālrunī iPhone šo funkciju sauc par "tethering" (datu saiti). Android tālruņos šai
funkcijai var būt dažādi nosaukumi, bet to
bieži sauc par "hotspot" (tīklāju). Tālruņos
iPhone izvēlnes lapai "tethering" (datu
saite) ir jābūt atvērtai, līdz ir izveidots
interneta savienojums.
2. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
3. Atveriet Sakari
Wi-Fi.
4. Aktivizējiet/deaktivizējiet, atzīmējot/noņemot atzīmi laukā Wi-Fi.
5. Ja esat izmantojis citu savienojuma izveides avotu, apstipriniet savienojuma izveides maiņas opciju.
6. Pieskarieties tā tīkla nosaukumam, kuram
vēlaties izveidot savienojumu.
7. Ievadiet tīkla paroli.
> Automašīna izveido savienojumu ar
tīklu.
Ņemiet vērā, ka noteikti tālruņi izslēdz piesaisti pēc tam, kad ir pārtraukts automašīnas
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
savienojums, piemēram, izkāpjot no automašīnas (līdz nākamajai lietošanas reizei). Tādēļ,
nākamreiz lietojot tālruni, tā piesaiste jāaktivizē atkārtoti.
Kad automašīnai tiek pievienots tālrunis, tas
tiek saglabāts turpmākai lietošanai. Lai skatītu
saglabāto tīklu sarakstu vai manuāli dzēstu
saglabātos tīklus, atveriet Iestatījumi
Sakari Wi-Fi Saglabātie tīkli.
•
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(544 lpp.)
•
Wi-Fi tehnoloģija un drošība (545 lpp.)
Interneta savienojuma izveide
automašīnā, izmantojot
automašīnas modemu (SIM karti)
Interneta savienojumu var izveidot, izmantojot automašīnas modemu un personīgu SIM
karti (P-SIM)*.
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar Volvo On Call,
pakalpojumiem tiks izmantots interneta savienojums ar automašīnas modemu.
1.
PIEZĪME
Tālrunim un mobilo sakaru tīkla pakalpojumu sniedzējam ir jāatbalsta datu saite
(interneta savienojuma kopīgošana), un
abonementā ir jābūt iekļautai datu pārraidei.
Wi-Fi savienojuma tehniskās un drošības prasības ir aprakstītas atsevišķā sadaļā.
Saistītā informācija
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
•
Wi-Fi tīkla noņemšana (545 lpp.)
Ievietojiet personīgo SIM karti turētājā
zem bagāžas nodalījuma grīdas.
Ņemiet vērā, ka automašīnas kartes lasītājā var ievietot tikai mini SIM formāta
karti.
2. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 541
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
3. Nospiediet Sakari Automašīnas
modema Internets.
4. Aktivizējiet/deaktivizējiet, atzīmējot/noņemot atzīmi Automašīnas modema
Internets laukā.
5. Ja esat izmantojis citu savienojuma izveides avotu, apstipriniet savienojuma izveides maiņas opciju.
6. Ievadiet SIM kartes PIN kodu
> Automašīna izveido savienojumu ar
tīklu.
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka SIM kartei, kas tiek lietota
interneta savienojumam, izmantojot PSIM, nevar būt tāds pats tālruņa numurs kā
SIM kartei, ko lieto tālrunis. Ja šo nosacījumu neņem vērā, nebūs iespējams pareizi
maršrutēt zvanus uz tālruni. Tādēļ interneta
savienojumam izmantojiet SIM karti ar
atsevišķu tālruņa numuru vai datu karti, ar
kuru nevar saņemt tālruņa zvanus un kas
tādēļ netraucēs tālruņa darbībai.
Saistītā informācija
542
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
•
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(544 lpp.)
•
Automašīnas modema iestatījumi*
(542 lpp.)
Automašīnas modema iestatījumi*
Automašīna ir aprīkota ar modemu, ko var
izmantot, lai automašīnā izveidotu interneta
pieslēgumu. Interneta pieslēgumu var veikt
arī, izmantojot Wi-Fi.
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet Sakari Automašīnas
modema Internets un atlasiet iestatījumus:
• Automašīnas modema Internets – atlasiet, vai izmantot automašīnas modemu
interneta savienojuma izveidei.
• Datu lietojums – pieskaroties Atiestatīt,
tiek atiestatīts saņemto un nosūtīto datu
apjoma skaitītājs.
• Tīkls
Izvēlēties operatoru – tīkla operatora
automātiska vai manuāla atlasīšana.
Datu viesabonēšana — ja ir atzīmēta šī
izvēles rūtiņa, automašīnas modems
mēģina izveidot savienojumu ar internetu,
kad automašīna atrodas ārzemēs un ārpus
savas mītnes valsts tīkla. Ņemiet vērā, ka
tas var būt saistīts ar lielām izmaksām. Pie
savas valsts mobilo sakaru operatora
noskaidrojiet, kāds ir jūsu viesabonēšanas
līgums par datplūsmu ārzemēs.
• SIM kartes PIN
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Mainīt PIN – var ievadīt ne vairāk par 4
cipariem.
Atspējot PIN – atlasiet, vai vaicāt PIN
kodu, lai piekļūtu SIM kartei.
• Sūtīt pieprasījuma kodu — lieto, lai, piemēram, papildinātu priekšapmaksas karti
vai pārbaudītu tās atlikumu. Funkcionalitāte ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja.
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka SIM kartei, kas tiek lietota
interneta savienojumam, izmantojot PSIM, nevar būt tāds pats tālruņa numurs kā
SIM kartei, ko lieto tālrunis. Ja šo nosacījumu neņem vērā, nebūs iespējams pareizi
maršrutēt zvanus uz tālruni. Tādēļ interneta
savienojumam izmantojiet SIM karti ar
atsevišķu tālruņa numuru vai datu karti, ar
kuru nevar saņemt tālruņa zvanus un kas
tādēļ netraucēs tālruņa darbībai.
Saistītā informācija
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot automašīnas modemu (SIM
karti) (541 lpp.)
•
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(544 lpp.)
16
Neattiecas, kad automašīna ir tiešsaistē, izmantojot Wi-Fi.
Automašīnas interneta
savienojuma kopīgošana,
izmantojot Wi-Fi tīklāju
Kad automašīna ir tiešsaistē, tās interneta
savienojumu var kopīgot, lai ļautu to izmantot
arī citām ierīcēm16.
Tīkla operatoram (SIM kartei) ir jāatbalsta piesaiste (interneta savienojuma kopīgošana).
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet Sakari
tīklājs.
Automašīnas Wi-Fi
3. Pieskarieties Tīkla nosauk. piešķiriet piesaistei nosaukumu.
4. Pieskarieties Parole un atlasiet paroli, kas
jāievada pievienotajās ierīcēs.
5. Pieskarieties Frekvenču josla un atlasiet,
kurā frekvencē piesaistei pārraidīt datus.
Ņemiet vērā, ka frekvenču joslas atlasīšana nav pieejama visos tirgos.
6. Aktivizējiet/deaktivizējiet, atzīmējot/noņemot atzīmi Automašīnas Wi-Fi tīklājs
laukā.
7. Ja kā savienojuma avots ir izmantots WiFi, apstipriniet savienojuma maiņas opciju.
> Tagad ārējām ierīcēm var izveidot
savienojumu ar automašīnas piesaisti
(Wi-Fi piekļuves punktu).
}}
543
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
PIEZĪME
Aktivizējot Wi-Fi piekļuves punktu, var nākties maksāt papildu maksu tīkla operatoram.
Informāciju par datu plūsmas izmaksām
vaicājiet sava tīkla operatoram.
Vidējā displeja statusa joslā esošais simbols
norāda savienojuma statusu.
Nospiediet Pievienotās ierīces, lai skatītu
pašlaik pievienoto ierīču sarakstu.
Saistītā informācija
•
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(124 lpp.)
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
•
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(544 lpp.)
Nav interneta savienojuma vai tas
ir vājš
Interneta savienojumu ietekmējošie faktori.
Pārraidīto datu apjoms ir atkarīgs no automašīnā izmantotajiem pakalpojumiem vai aplikācijām. Piemēram, audio straumēšana var būt
saistīta ar lielu datu apjomu, kam nepieciešams labs savienojums un spēcīgs signāls.
Saistītā informācija
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
•
Wi-Fi tehnoloģija un drošība (545 lpp.)
Tālruņa savienojums ar automašīnu
Interneta savienojuma ātrums var atšķirties
atkarībā no tālruņa atrašanās vietas automašīnā. Pārvietojiet tālruni tuvāk centrālajam displejam, lai palielinātu signāla stiprumu. Nodrošiniet, lai starp tām neatrastos nekas, kas var
izraisīt traucējumus.
Tālruņa savienojums ar tīkla operatoru
Mobilā tīkla ātrums atšķiras atkarībā no tīkla
pārklājuma pašreizējā atrašanās vietā. Slikts
tīkla pārklājums var būt, piemēram, tuneļos,
aiz kalniem, dziļās ieplakās vai iekštelpās. Arī
datu pārraides ātrums ir atkarīgs no līguma ar
jūsu tīkla operatoru.
PIEZĪME
Ja rodas problēmas ar datu plūsmu, sazinieties ar tīkla operatoru.
Tālruņa restartēšana
Ja ir problēmas ar interneta savienojumu, tās
dažkārt var atrisināt, restartējot tālruni.
544
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Wi-Fi tīkla noņemšana
Wi-Fi tehnoloģija un drošība
Neizmantotā tīkla noņemšana.
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Iespējamie tīklu veidi, ar kuriem var izveidot
savienojumu.
Var pievienot tikai šāda tipa tīklus:
2. Atveriet Sakari
tīkli.
Wi-Fi
Saglabātie
3. Pieskarieties Aizmirst blakus tīklam, kuru
vēlaties noņemt.
4. Apstipriniet savu izvēli.
> Automašīna turpmāk neveidos savienojumu ar šo tīklu automātiski.
Visu tīklu noņemšana
Visus tīklus var noņemt vienlaicīgi, atjaunojot
rūpnīcas iestatījumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka
visiem lietotāja datiem un sistēmas iestatījumiem tiks atjaunotas sākotnējās rūpnīcas vērtības.
Saistītā informācija
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
•
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(544 lpp.)
•
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(134 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni (Wi-Fi) (540 lpp.)
17
18
Frekvences atlasīšanas opcija nav pieejama visos tirgos.
Neattiecas uz Volvo On Call*.
•
•
•
Frekvence — 2,4 vai 5 GHz17.
Standarti — 802.11 a/b/g/n.
Drošības tips - WPA2-AES-CCMP.
Automašīnas Wi-Fi sistēmas uzdevums ir darbināt automašīnā esošās Wi-Fi ierīces.
Ja šajā frekvencē vienlaikus darbojas vairākas
ierīces, veiktspēja var pasliktināties.
Saistītā informācija
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
Lietotāja noteikumi un nosacījumi
un datu kopīgošana
Noteiktu pakalpojumu un lietotņu pirmajā
palaišanas reizē var tikt rādīts uznirstošs logs
ar virsrakstiem Noteikumi un nosacījumi un
Datu kopīgošana.
Tā mērķis ir informēt par Volvo lietotāja noteikumiem un nosacījumiem un datu kopīgošanas politiku. Piekrītot datu kopīgošanai, lietotājs piekrīt, ka no automašīnas tiek nosūtīta
noteikta informācija. Tas ir nepieciešams, lai
noteiktiem pakalpojumiem un lietotnēm būtu
pilnīga funkcionalitāte.
Pēc noklusējuma datu kopīgošanas funkcija
tiešsaistes pakalpojumiem un lietotnēm ir
deaktivizēta18. Datu kopīgošana ir jāaktivizē,
lai automašīnā varētu lietot noteiktus tiešsaistes pakalpojumus un lietotnes. Datu kopīgošanu var iestatīt centrālā displeja iestatījumu
izvēlnē vai saistībā ar pakalpojumiem vai lietotnēm, kas tiek startētas centrālajā displejā.
Konfidencialitāte un datu kopīgošana
Ar programmatūras atjauninājumu, kurš tika
padarīts pieejams 2017. gada novembrī, tika
ieviesti konfidencialitātes un datu kopīgošanas
iestatījumi tiešsaistes pakalpojumiem un lejupielādētajām lietotnēm. Iestatījumiem var piekļūt automašīnas centrālajā displejā iestatī-
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 545
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
jumu izvēlnes sadaļā Konfidencialitāte un
dati.
Datu kopīgošanas aktivizēšana un
deaktivizēšana
Šeit varat atlasīt tiešsaistes pakalpojumus,
kuriem ir atļauts kopīgot datus. Šeit var arī
deaktivizēt datu kopīgošanu lejupielādētajām
lietotnēm. Ņemiet vērā, ka pakalpojumus un
lietotnes nevar lietot, kā paredzēts, ja datu
kopīgošana ir deaktivizēta.
Pakalpojumiem un lietotnēm nepieciešamo
datu kopīgošanu var iestatīt centrālā displeja
iestatījumu izvēlnē.
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
Pēc atiestatīšanas uz rūpnīcas iestatījumiem
vai, piemēram, autoservisa apmeklējuma vai
programmatūras atjaunināšanas datu kopīgošanas iestatījumi var būt atiestatīti uz to noklusējuma vērtībām. Šajā gadījumā atkārtoti aktivizējiet datu koplietošanu tiešsaistes pakalpojumiem un lejupielādētajām lietotnēm.
PIEZĪME
Konfidencialitātes un datu kopīgošanas
iestatījumi ir unikāli katram vadītāja profilam.
Saistītā informācija
•
546
Datu kopīgošanas aktivizēšana un deaktivizēšana (546 lpp.)
2. Nospiediet Sistēma
un dati.
Konfidencialitāte
3. Atlasiet datu kopīgošanas aktivizāciju vai
deaktivizāciju atsevišķiem pakalpojumiem
un visām lietotnēm.
Ja kādam tiešsaistes pakalpojumam vai lejupielādētajām lietotnēm nav aktivizēta datu
kopīgošana, to var izdarīt, kad tās tiek startētas centrālajā displejā. Ja šī ir pakalpojuma
pirmā startēšanas reize vai tas tiek startēts,
piemēram, pēc rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas vai noteiktiem programmatūras atjauninājumiem, ir jāapstiprina Volvo tiešsaistes
pakalpojumu noteikumi un nosacījumi. Ņemiet
vērā, ka tādā gadījumā datu kopīgošana tiks
aktivizēta arī citiem pakalpojumiem vai lietotnēm, kurām datu kopīgošana jau ir apstiprināta.
PIEZĪME
Pēc Volvo autoservisa apmeklējuma var
būt atkārtoti jāaktivizē datu kopīgošana, lai
atkal darbotos tiešsaistes pakalpojumi un
lietotnes.
Saistītā informācija
•
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un datu
kopīgošana (545 lpp.)
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Datu kopīgošana pakalpojumiem
Ja neesat aktivizējis datu kopīgošanu kādam
tiešsaistes pakalpojumam vai lejupielādētajām lietotnēm, varat to izdarīt pēc pakalpojuma startēšanas centrālajā displejā. Ja šī ir
pakalpojuma pirmā startēšanas reize vai tas
tiek startēts, piemēram, pēc rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas vai noteiktiem programmatūras atjauninājumiem, var būt jāapstiprina
Volvo tiešsaistes pakalpojumu noteikumi un
nosacījumi.
Datu kopīgošanas aktivizēšana,
startējot pakalpojumu
1.
Atlasiet aktivizējamo funkciju vai pakalpojumu.
> Ja šī ir pakalpojuma pirmā lietošanas
reize vai tas tiek lietots, piemēram, pēc
rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas vai
noteiktiem programmatūras atjauninājumiem, vispirms ir jāapstiprina Volvo
tiešsaistes pakalpojumu noteikumi un
nosacījumi.
2. Atlasiet, vai vēlaties apstiprināt datu kopīgošanu pakalpojumam vai atcelt.
Ja izvēlēsieties apstiprināt, tiks aktivizēta datu
kopīgošana un jūs varēsiet sākt lietot pakalpojumu.
Datu kopīgošanas aktivizēšana,
startējot lietotni
Lai apstiprinātu datu kopīgošanu lietotnei,
kurai šī funkcija ir nepieciešama, startējiet lietotni un uznirstošajā logā pieskarieties Atļaut.
}}
547
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Datu kopīgošanu pakalpojumiem un lietotnēm
varat deaktivizēt iestatījumu izvēlnē sadaļā
Sistēma Konfidencialitāte un dati Datu
kopīgošana.
Krātuves vieta cietajā diskā
Varat skatīt, cik daudz brīvas vietas ir automašīnas cietajā diskā.
Varat skatīt automašīnas cietā diska krātuves
informāciju, tostarp kopējo ietilpību, pieejamo
ietilpību un vietas daudzumu, ko izmanto
instalētās lietotnes. Šī informācija ir pieejama
sadaļā Iestatījumi Sistēma Sistēmas
informācija Krātuve.
Saistītā informācija
•
548
Aplikācijas (504 lpp.)
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Audio un multivides licenču līgums
Dirac Unison®
Licence ir vienošanās par tiesībām veikt
noteiktu darbību vai tiesībām izmantot kāda
cita pilnvaras atbilstoši vienošanās noteikumiem un nosacījumiem. Turpmāk ir redzamas
Volvo vienošanās ar ražotājiem/izstrādātājiem. Vairums no tām ir angļu valodā.
Šajā DivX Certified® ierīcē var atskaņot DivX®
Home Theater video failus, kuru izšķirtspēja ir
līdz 576p (tostarp .avi, .divx). Lejupielādējiet
bezmaksas programmatūru vietnē
www.divx.com, lai izveidotu, atskaņotu un
straumētu digitālu video.
Bowers & Wilkins
Bowers & Wilkins un B&W ir uzņēmuma
B&W Group Ltd preču zīmes. Nautilus ir uzņēmuma B&W Group Ltd preču zīme. Kevlar ir
uzņēmuma DuPont reģistrēta preču zīme.
DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir
DivX, LLC preču zīmes un tiek lietoti saskaņā
ar licenci.
Dirac Unison optimizē skaļruņu frekvences, to
darbību laikā un telpā, lai iegūtu labāko iespējamo zemfrekvenču skanējumu un dzidrību.
Tas sniedz iespēju precīzi atveidot konkrētu
skaņdarba izpildes telpu akustiskās raksturiezīmes. Izmantojot komplicētus algoritmus,
Dirac Unison digitāli vada visus skaļruņus,
pamatojoties uz precīziem skaņas mērījumiem. Tāpat kā orķestra diriģents, tas garantē,
ka skaļruņi darbojas pilnīgi vienoti.
DivX®
PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA: šī
DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē, lai varētu
atskaņot iegādātās DivX video pēc pieprasījuma (VOD) filmas. Lai saņemtu reģistrācijas
kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē atrodiet
sadaļu DivX VOD. Lai saņemtu plašāku informāciju un pabeigtu reģistrāciju, dodieties uz
vod.divx.com.
Patentu numuri
Aizsargāts ar vienu vai vairākiem šādiem ASV
patentiem. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052
}}
549
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
Gracenote®
Daļa satura ir aizsargāta ar © Gracenote vai tā
piegādātāju autortiesībām.
Gracenote, Gracenote logo un logotips
"Powered by Gracenote" un Gracenote
MusicID ir vai nu reģistrētas prečzīmes vai
Gracenote, Inc. prečzīme ASV un/vai citās valstīs.
Gracenote® gala lietotāja licences līgums
Šī programma vai ierīce satur Gracenote, Inc.
of Emeryville, California, USA ("Gracenote")
izstrādātu programmatūru. Gracenote programmatūra ("Gracenote programmatūra")
aktivizē šo programmu, lai veiktu diska un/vai
faila identificēšanu un iegūtu ar mūziku saistītu
informāciju, tostarp dziesmas nosaukumu,
izpildītāja vārdu, celiņu un albuma nosaukumu
("Gracenote dati") no tiešsaistes serveriem vai
iegultām datubāzēm (kopā "Gracenote serveri") un lai veiktu citas darbības. Gracenote
datus drīkst izmantot tikai šai programmai vai
ierīcei paredzētajām gala lietotāja funkcijām.
550
Jūs piekrītat izmantot Gracenote datus, Gracenote programmatūru un Gracenote serverus
tikai savām personīgajām, nekomerciālām
vajadzībām. Jūs piekrītat nepiešķirt, nekopēt,
nenodot un nepārsūtīt šo Gracenote programmatūru un jebkādus Gracenote datus nevienai
trešajai pusei. JŪS PIEKRĪTAT NEIZMANTOT
GRACENOTE DATUS, GRACENOTE PROGRAMMATŪRU VAI GRACENOTE SERVERUS, IZŅEMOT GADĪJUMOS, KAS SKAIDRI
NOTEIKTI ŠAJĀ LĪGUMĀ.
Jūs piekrītat nosacījumam, ka šo ierobežojumu pārtraukšanas gadījumā jūsu neekskluzīvās tiesības izmantot Gracenote datus, Gracenote programmatūru un Gracenote serverus
tiks pārtrauktas. Ja jūsu licence tiek atsaukta,
jūs piekrītat beigt lietot visus Gracenote datus,
Gracenote programmatūru un Gracenote serverus. Gracenote patur ekskluzīvas tiesības uz
visiem Gracenote datiem, visām Gracenote
programmatūrām un visiem Gracenote serveriem, tostarp īpašumtiesībām. Gracenote
nekādos apstākļos nav pienākuma jums maksāt par jebkādu jūsu sniegto informāciju. Jūs
piekrītat nosacījumam, ka Gracenote, Inc. var
savā vārdā piemērot uzņēmuma tiesības pret
jums saskaņā ar šo līgumu.
saskaņā ar šo līgumu pakalpojums izmanto
unikālu identifikatoru, lai izsekotu vaicājumus
statistikas apkopošanas nolūkā. Nejauši piešķirta skaitliskā identifikatora mērķis ir iespējot
saskaņā ar šo līgumu pakalpojumu skaitīt vai-
cājumus, nezinot informāciju par to, kas jūs
esat. Papildu informācija ir pieejama Gracenote pakalpojuma Gracenote privātuma politikas tīmekļa vietnē.
Gracenote programmatūra un visa Gracenote
datos ietvertā informācija tiek jums piedāvāta,
"kāda tā ir". Gracenote neuzņemas nekādas
saistības un nenodrošina garantiju (tiešu vai
netiešu) attiecībā uz Gracenote serveros pieejamo Gracenote datu precizitāti. Gracenote
patur tiesības dzēst datus no Gracenote serveriem vai mainīt datu kategorijas jebkāda
iemesla dēļ, ko Gracenote uzskata par pietiekamu. Netiek nodrošināta garantija, ka Gracenote programmatūra vai Gracenote serveri
darbosies bez kļūmēm vai bez pārtraukuma.
Gracenote nav pienākuma jums piedāvāt jaunus, uzlabotus vai papildu datu tipus vai kategorijas, ko Gracenote var piedāvāt nākotnē, un
uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā pārtraukt savu pakalpojumu sniegšanu.
GRACENOTE ATSAKĀS NO JEBKURĀM
GARANTIJĀM (TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM),
TOSTARP, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR
NETIEŠĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ
PIEMĒROTĪBU TIRDZNIECĪBAI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, NOSAUKUMU
UN INTELEKTUĀLO ĪPAŠUMTIESĪBU
NEPĀRKĀPŠANU. GRACENOTE NEGARANTĒ REZULTĀTUS, KAS IEGŪTI, IZMANTOJOT GRACENOTE PROGRAMMATŪRU
VAI GRACENOTE SERVERI. GRACENOTE
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM IZRIETOŠIEM
BOJĀJUMIEM VAI JEBKĀDU ZUDUŠU
PEĻŅU VAI IENĀKUMIEM.
© Gracenote, Inc. 2009
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution. Neither the
name of the <ORGANIZATION> nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED
BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
}}
551
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall
not be used in advertising or otherwise to
promote the sale, use or other dealings in this
Software without prior written authorization
from Silicon Graphics, Inc.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
Linux software
This product contains software licensed under
GNU General Public License (GPL) or GNU
Lesser General Public License (LGPL), etc.
You have the right of acquisition, modification,
and distribution of the source code of the
GPL/LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As Is"
and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
552
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer as
the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NTT BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use
in http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of the Unicode
data files and any associated documentation
(the "Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, and/or sell copies of the Data Files
or Software, and to permit persons to whom
the Data Files or Software are furnished to do
so, provided that (a) the above copyright
notice(s) and this permission notice appear
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
with all copies of the Data Files or Software,
(b) both the above copyright notice(s) and this
permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with
the Data File(s) or Software that the data or
software has been modified.
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
Except as contained in this notice, the name of
a copyright holder shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in these Data Files or
Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Atbilstības deklarācija
}}
553
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
Valsts/
reģions
Brazīlija:
Este equipamento opera em caráter secundário isto e, náo tem direito a protecão contra interferéncia prejudicial, mesmo tipo, e não
pode causar interferéncia a sistemas operando em caráter primário.
Para consultas, visite: www.anatel.gov.br
EU:
Ražotājs: Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works 2-3-33, Miwa, Sanda-city. Hyogo, 669-1513, Japan
Mitsubishi Electric Corporation ar šo paziņo, ka šis radio iekārtas veids [audio navigācijas iekārta] atbilst direktīvai 2014/53/ES.
Lai skatītu plašāku informāciju, meklējiet atbalsta informāciju vietnē www.volvocars.com.
Apvienotie Arābu
Emirāti:
554
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Valsts/
reģions
Kazahstāna:
Modeļa nosaukums: NR 0V
Ražotājs: Mitsubishi Electric Corporation
Eksportējošā valsts: Japāna
}}
555
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
Valsts/
reģions
Ķīna:
1.
■ 使用频率
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
天线增益
天线增益
≤100 mW 或≤20 dBm ①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
■ 载频容限
20 ppm
■ 帯外发射
率(在 2.4-2.4835GHz 頻段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP)
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2.不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3.使用时不得对各种合法的无线电通信业
使用
4.使用微
率无线电设备,必须忍
5.不得在飞机和机场附近使用
556
10dBi 时
10dBi 时
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
科学及医疗应用设备的辐射干扰
措施消除干扰后方可继续
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Valsts/
reģions
Koreja:
B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을
적으로 하며,
든
지역에서 사용할 수 있습니다.
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수
습니다.
Malaizija:
This device has been certified under the Communications & Multimedia Act of 1998, Communications and Multimedia (Technical
Standards) Regulations 2000. To retrieve your device’s serial number, please visit (www.volvocars.com/intl/support) and search for
“SIRIM Label Verification”.
Device category: Navigation equipment for vehicle (Bluetooth)
Model: NR-0V
Type Approval No.:
RDBV/30A/1118/S(18-4232)
}}
557
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
Valsts/
reģions
Meksika:
Taivāna:
低
率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司
變更頻率
商號或使用者均不得擅自
加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
低
率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應
立停用,改善至無干擾時方得繼續使用
電通信
低
前項合法通信,指依電信法規定作業之無線
率射頻電機須忍受合法通信或工業
科學及醫療用電波輻射性電機設備
之干擾
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
558
Skaņa, multivide un internets (502 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(538 lpp.)
Mediju atskaņotājs (514 lpp.)
Gracenote® (517 lpp.)
Sensus — tiešsaistes savienojums un
izklaide (34 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
RITEŅI UN RIEPAS
RITEŅI UN RIEPAS
Riepas
Jaunas riepas
Riepu funkcija ir noturēt slodzi, nodrošināt
saķeri ar ceļa virsmu, samazināt vibrācijas un
aizsargāt riteņus pret nodilumu.
Riepas būtiski ietekmē automobiļa braukšanas
raksturojumu. Riepas veidam, izmēriem, spiedienam riepā un riepas ātruma jaudai ir liela
nozīme automašīnas veiktspējā.
Riepu ekonomija
•
•
Automašīna ir aprīkota ar riepām saskaņā ar
riepu informācijas uzlīmi, kas atrodas uz vadītāja puses durvju statņa (starp priekšējām durvīm un aizmugurējām durvīm).
BRĪDINĀJUMS
Bojāta riepa var izraisīt kontroles zaudēšanu pār automašīnu.
Ieteicamās riepas
Piegādes brīdī automašīna ir aprīkota ar Volvo
oriģinālajām riepām, kuru sānos ir marķējums
VOL1. Šīs riepas ir rūpīgi pielāgotas automašīnai. Ja riepas tiek mainītas, ieteicams, lai arī
jaunajām riepām būtu šis marķējums, lai
saglabātu automašīnas vadāmības, komforta
un degvielas patēriņa raksturīpašības.
1
560
Noteiktiem riepu izmēriem ir iespējamas atšķirības.
Tas attiecas uz visām riepām, kas tiek noglabātas vēlākai lietošanai. Dažas ārējās pazīmes,
kas norāda uz riepas nederīgumu, ir plaisas un
krāsas zudums.
•
•
•
Riepas ātri bojājas. Pēc dažiem gadiem tās
kļūst cietākas, vienlaikus pakāpeniski pasliktinoties to saķeres spējai un īpašībām. Tādēļ,
mainot riepas, centieties iegādāties iespējami
jaunas. Tas jo īpaši attiecas uz ziemas riepām.
Pēdējie četri cipari skaitļu virknē nozīmē izgatavošanas nedēļu un gadu. Šis ir riepas
DOT marķējums (Department of
Transportation), kas ir norādīts ar četriem cipariem, piemēram, 0717. Šī riepa ir izgatavota
2017. gada 7. nedēļā.
Riepas vecums
Visas riepas, kas vecākas par 6 gadiem, jāpārbauda ekspertam pat tad, ja tās izskatās nebojātas. Riepas noveco un sadalās, pat ja tās
nemaz vai tikpat kā nemaz nav lietotas. To
darbību ietekmē riepas materiāla sabrukšana.
Uzturiet pareizo gaisa spiedienu riepās.
Izvairieties no straujas gaitas uzsākšanas,
asas bremzēšanas un riteņu buksēšanas.
Lielāks ātrums palielina riepu nodilumu.
Pareiza riteņu savirze ir ļoti svarīga.
Nebalansēti riteņi pasliktina riepu ekonomiju un gaitas komfortu.
•
Riepām ir jāizmanto viens un tas pats griešanās virziens visu to kalpošanas mūžu.
•
Mainot riepas, aizmugurējiem riteņiem ir
jāuzstāda riepas ar vislabāko protektoru,
lai samazinātu pārmērīgas pagriežamības
risku asas bremzēšanas laikā.
•
Braucot pāri apmalēm vai dziļās bedrītēs,
var neatgriezeniski sabojāt riepas un/vai
riteņu diskus.
Riepu rotācija
Automašīnai nav obligāti jāveic riepu rotācija.
Braukšanas stils, gaisa spiediens riepās, klimats un ceļa stāvoklis nosaka to, cik ātri riepas noveco un nodilst. Pareizs gaisa spiediens
riepās rada vienmērīgāku nodilumu.
RITEŅI UN RIEPAS
Lai novērstu protektoru dziļuma atšķirības un
riepu nodiluma pazīmju pastiprināšanos, priekšējie un aizmugurējie riteņi ir savstarpēji
jāmaina. Pirmā nomaiņa var notikt pēc aptuveni 5000 km (aptuveni 3100 jūdzēm) un pēc
tam ik pēc 10 000 km (aptuveni
6200 jūdzēm).
SVARĪGI
Riepas ir jāuzglabā vēsā, sausā un tumšā
vietā, un tās nedrīkst uzglabāt tuvu šķīdinātājiem, naftai, eļļai utt.
BRĪDINĀJUMS
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu, ja neesat pārliecināts par protektora dziļumu. Ja riepām ir pamanāmas ievērojamas
nodiluma atšķirības (> 1 mm protektora dziļuma atšķirība), riepas ar vismazāko nodilumu
vienmēr jāuzstāda automašīnas aizmugurē.
Nepietiekamu stūres vadību parasti ir vienkāršā izlabot nekā pārmērīgu stūres vadību, un
tā izraisa automobiļa braukšanu uz priekšu pa
taisnu līniju, nevis aizmugures izslīdēšanu uz
vienu pusi, kas izraisa pilnīgu automobiļa
vadāmības zudumu. Tādēļ ir svarīgi, lai aizmugurējie riteņi nekādā gadījumā nezaudētu
saķeri, pirms tā notiek ar priekšējiem riteņiem.
Riteņu un riepu uzglabāšana
Uzglabājot riteņu komplektus (riepas, kas
uzstādītas uz riteņu diskiem), tās ir jāpakar vai
jānovieto zemē uz sāniem.
Riepas, kas nav uzmontētas uz diskiem, ir
jāuzglabā uz sāniem vai vertikāli, bet tās
nedrīkst pakārt.
•
Jūsu Volvo automašīnas riteņu disku
un riepu izmēri ir norādīti, lai panāktu
atbilstību stingrām prasībām attiecībā
uz stabilitāti un braukšanas raksturīpašībām. Neapstiprinātas riteņu disku
izmēru un riepu izmēru kombinācijas
var negatīvi ietekmēt automašīnas stabilitāti un braukšanas raksturīpašības.
•
Uz bojājumiem, ko izraisa neapstiprinātas riteņu disku izmēru un riepu izmēru
kombinācijas uzstādīšana, jaunas automašīnas garantija neattiecas. Volvo
neuzņemas atbildību par nāvi, traumām
vai izmaksām, ko izraisījusi šādu kombināciju uzstādīšana.
•
•
•
•
Riepu avārijas remonta komplekts
(578 lpp.)
Riepu izmēru apzīmējumi (562 lpp.)
Apstiprinātie riteņu un riepu izmēri
(687 lpp.)
Ieteikumi par bagāžas iekraušanu
(594 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
•
Riepu spiediena pārbaudīšana (564 lpp.)
Riepu griešanās virziens (563 lpp.)
Riepu protektora nodiluma indikatori
(564 lpp.)
Riepu spiediena uzraudzības sistēma*
(567 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 561
RITEŅI UN RIEPAS
Riepu izmēru apzīmējumi
Ātruma indekss
Riepu izmēru, slodzes indeksa un ātruma
kategorijas apzīmējumi.
Automašīnai ir apstiprinātas noteiktas disku un
riepu kombinācijas.
Katra riepa var izturēt noteiktu maksimālo
ātrumu. Riepu ātruma indeksam SS (Speed
Symbol) jāatbilst vismaz automašīnas maksimālajam ātrumam. Tabulā tālāk ir norādīts
katram ātruma indeksam atļautais maksimālais ātrums (SS). Vienīgais šo noteikumu izņēmums ir ziemas riepas2, kurām var tikt izmantots zemāks ātruma indekss. Ja ir izvēlēta
šāda riepa, ar automašīnu nedrīkst braukt
ātrāk, nekā norādīts tās ātruma indeksā. Piemēram, ar automašīnām, kurām uzstādītas riepas ar Q indeksu, nedrīkst braukt ātrāk par
160 km/h (100 mph). To, cik ātri ar automašīnu var braukt, nosaka ceļa apstākļi un spēkā
esošie ceļu satiksmes noteikumi, nevis riepu
ātruma indekss.
Izmēru apzīmējumi
Visām riepām ir izmēru apzīmējumi, piemēram: 255/40 R19 100 W.
255
Riepas platums (mm)
40
Riepas šķērsgriezuma sieniņas augstuma un platuma attiecība (%)
R
Radiālās kārtas
19
Riteņa diska diametrs collās
100
Maksimālās atļautās riepu slodzes
kodi, riepu slodzes indekss (LI)
W
Maksimālā pieļaujamā ātruma
indekss, ātruma indekss (SS). (Šajā
gadījumā 270 km/h (168 mph)).
Slodzes indekss
Katrai riepai ir noteikta slodzes nešanas jauda
jeb slodzes indekss (LI). Automobiļa masa
nosaka riepu slodzes indeksu.
2 Tas
562
PIEZĪME
Maksimālais atļautais ātrums ir norādīts
tabulā.
Q
160 km/h (100 mph) (lieto tikai ziemas
riepām)
T
190 km/h (118 mph)
H
210 km/h (130 mph)
V
240 km/h (149 mph)
attiecas gan uz riepām ar metāla radzēm, gan uz riepām bez tām.
W
270 km/h (168 mph)
Y
300 km/h (186 mph)
BRĪDINĀJUMS
Specifikācijās, kas ir pieejamas drukātajā
īpašnieka rokasgrāmatā, ir norādīts viszemākais atļautais riepu slodzes indekss (LI)
un ātruma indekss (SS) visiem dzinēja
variantiem. Lietojot riepu ar pārāk zemu
slodzes vai ātruma indeksu, tā var pārkarst
un tikt bojāta.
Saistītā informācija
•
•
Riepas (560 lpp.)
Riteņu disku izmēru apzīmējumi
(563 lpp.)
•
Apstiprinātie riteņu un riepu izmēri
(687 lpp.)
•
Minimālais atļautais riepu slodzes indekss
un ātruma indekss (688 lpp.)
RITEŅI UN RIEPAS
Riteņu disku izmēru apzīmējumi
Riepu griešanās virziens
Riteņu un riteņu disku izmēru apzīmējumu
piemēri ir sniegti tabulā tālāk.
Automašīnai ir apstiprinātas noteiktas disku un
riepu kombinācijas.
Uz tāda protektoru modeļa riepām, kas paredzētas rotēšanai tikai vienā virzienā, rotācijas
virziens ir norādīts ar bultiņu.
Visiem riteņu diskiem ir izmēru apzīmējumi,
piemēram, 8.5Jx19x47.5.
8,5
Diska platums collās
J
Diska uzmalas profils
19
Riteņa diska diametrs collās
47,5
Attālums mm (attālums no riteņa
vidus līdz riteņa saskares virsmai
pret rumbu)
Saistītā informācija
•
•
•
Pārliecinieties, ka abi riteņu pāri ir vienāda
tipa un izmēra, kā arī ka tiem ir viens ražotājs.
Saistītā informācija
•
Riepas (560 lpp.)
Bultiņa norāda riteņa griešanās virzienu.
•
Riepai visā tās ekspluatācijas laikā vienmēr jārotē vienā un tajā pašā virzienā.
•
Riepas var mainīt tikai priekšējā un aizmugurējā stāvoklī, un tās nekad nedrīkst mainīt no labās puses uz kreiso un otrādi.
•
Ja riepas ir piestiprinātas nepareizi, tiek
nelabvēlīgi ietekmētas automašīnas bremzēšanas īpašības un braukšanas jauda lietus un šķīdoņa apstākļos.
•
Riepas ar lielāku protektoru dziļumu vienmēr jāuzstāda automobiļa aizmugurē (lai
samazinātu slīdēšanas risku).
Riepas (560 lpp.)
Riepu izmēru apzīmējumi (562 lpp.)
PIEZĪME
Apstiprinātie riteņu un riepu izmēri
(687 lpp.)
563
RITEŅI UN RIEPAS
Riepu protektora nodiluma
indikatori
Protektoru nodiluma indikatori rāda riepas
protektora dziļuma stāvokli.
Riepu spiediena pārbaudīšana
Pareizs riepu spiediens palīdz uzlabot braukšanas stabilitāti, taupīt degvielu un paildzināt
riepu kalpošanas mūžu.
Ar laiku gaisa spiediens riepās samazinās —
tas ir normāli. Gaisa spiediens riepās mainās
arī atkarībā no apkārtējās temperatūras. Braucot ar riepām, kurās spiediens ir pārāk zems,
riepas var pārkarst un tikt bojātas. Spiediens
riepās ietekmē braukšanas komfortu, braukšanas troksni un vadāmības rādītājus.
Pārbaudiet gaisa spiedienu riepās reizi mēnesī.
Lai panāktu labu riepu sniegumu, izmantojiet
ieteicamo riepu spiedienu aukstām riepām.
Pārāk augsts vai pārāk zems riepu spiediens
var izraisīt nevienmērīgu riepu dilumu.
Protektoru nodiluma indikators ir šaurs paaugstinājums šķērsām gareniskajām rievām riepas
protektora rakstā. Riepas sānos ir norādīti
burti TWI (Tread Wear Indicator). Kad riepas
protektora dziļums ir mazāks par 1,6 mm (1/16
collas), riepas protektors ir vienā augstumā ar
protektoru nodiluma indikatoriem. Pēc iespējas apmainiet pret jaunām riepām. Atcerieties,
ka riepām ar sekliem protektoriem ir ļoti vāja
saķere lietus un sniega laikā.
Riepas (560 lpp.)
Kad mainās āra temperatūra, mainās arī riepu
spiediens. Temperatūras samazinājums par 10
grādiem izraisa riepu spiediena samazināšanos par 1 psi (7 kPa). Regulāri pārbaudiet riepu
spiedienu un noregulējiet līdz pareizajam spiedienam, kas ir norādīts automašīnas riepu
informācijas uzlīmē vai sertifikācijas uzlīmē.
•
Riepu plīšanas biežākais iemesls ir
pārāk zems riepu spiediens, kas var
izraisīt nopietnas plaisas riepā, protektora vaļīgumu vai riepas uzsprāgšanu,
negaidīti zaudējot kontroli pār automašīnu un paaugstinot traumu risku.
•
Riepas ar pārāk zemu spiedienu samazina automašīnas kravnesību.
Saistītā informācija
Aukstas riepas
Riepu spiediens ir jāpārbauda, kad riepas ir
aukstas. Riepas uzskata par aukstām, kad to
temperatūra ir vienāda ar apkārtējā gaisa tem-
564
Kad ir nobraukti aptuveni 1,6 km (1 jūdze), riepas uzskata par siltām. Ja jums ir jābrauc
tālāk, lai varētu piepumpēt riepas, tad vispirms
pārbaudiet un pierakstiet riepu spiedienu un
pēc tam piepumpējiet līdz piemērotam spiedienam, kad esat sasniedzis pumpi.
Ja pārbaudāt riepu spiedienu, kad riepas ir siltas, tad gaisu izlaist nedrīkst. Riepas ir siltas
braukšanas dēļ, un ir normāli, ka spiediens
palielinās virs ieteicamā spiediena aukstām
riepām. Ja siltām riepām spiediens ir vienāds
ar aukstām riepām ieteicamo spiedienu vai par
to zemāks, riepu spiediens var būt daudz par
zemu.
BRĪDINĀJUMS
Saistītā informācija
•
peratūru. Šī temperatūra parasti tiek
sasniegta, kad automašīna ir stāvējusi vismaz
trīs stundas.
•
•
Riepu spiediena pielāgošana (565 lpp.)
Ieteicamais gaisa spiediens riepās
(566 lpp.)
RITEŅI UN RIEPAS
•
•
Riepu spiediena uzraudzības sistēma*
(567 lpp.)
Riepas (560 lpp.)
Riepu spiediena pielāgošana
Ar laiku gaisa spiediens riepās samazinās —
tas ir normāli. Tādēļ riepu spiediens ir dažkārt
jānoregulē, lai uzturētu ieteicamo riepu spiedienu.
Lai uzturētu labu riepu sniegumu un vienmērīgu protektora nodilumu, izmantojiet ieteicamo riepu spiedienu aukstām riepām.
PIEZĪME
Lai nepieļautu nepareizu gaisa spiedienu
riepās, spiediens jāpārbauda aukstām riepām. "Aukstas riepas" nozīmē, ka riepu
temperatūra ir tāda pati, ka apkārtējā gaisa
temperatūra (apmēram 3 stundas pēc
braukšanas). Pēc dažu kilometru nobraukšanas riepas sasilst, un spiediens palielinās.
1.
Noņemiet vienas riepas ventilim vāciņu un
pēc tam stingri uzspiediet manometru uz
ventiļa.
2. Piepumpējiet riepas līdz pareizajam spiedienam, skatiet uzlīmi uz durvju statņa
vadītāja pusē, kurā norādīts ieteicamais
spiediens rūpnīcā uzstādītajām riepām.
3. Uzlieciet pretputekļu vāciņu atpakaļ.
PIEZĪME
•
Pēc riepas piesūknēšanas vienmēr uzlieciet putekļu vāciņu, lai novērstu grants,
netīrumu u.c. radītos ventiļa bojājumus.
•
Izmantojiet tikai plastmasas putekļu
vāciņus. Metāla putekļu vāciņi var rūsēt,
apgrūtinot atskrūvēšanu.
4. Vizuāli pārbaudiet riepas, vai tajās nav iestrēgušu naglu vai citu priekšmetu, kas
varētu pārdurt riepu un izraisīt gaisa
noplūdi.
5. Pārbaudiet sānu sienas, vai tajās nav
padziļinājumu, plīsumu, izspiedumu vai
citu defektu.
6. Atkārtojiet visām riepām, arī rezerves riepai*.
PIEZĪME
Ja esat pārsniedzis nepieciešamo spiedienu, izlaidiet gaisu, piespiežot metāla
tapu ventiļa vidū. Pēc tam pārbaudiet spiedienu vēlreiz, izmantojot riepu manometru.
Dažām rezerves riepām ir nepieciešams
augst