Volvo | V40 Cross Country | Quick Guide | Volvo V40 Cross Country 2013 Quick Guide

Volvo V40 Cross Country 2013 Quick Guide
v40 Cross
country
Quick GUIDE
Web Edition
APSVEICAM JŪS AR JAUNO VOLVO!
Iepazīt savu jauno automobili ir aizraujoši.
Izskatiet šo Quick Guide, lai ātri un viegli apgūtu dažas visbiežāk
izmantotās funkcijas.
Visi brīdinājuma teksti un cita svarīga un detalizēta informācija
ir pieejama tikai īpašnieka rokasgrāmatā – šis buklets
satur tikai nelielu daļu.
Turklāt īpašnieka rokasgrāmata satur visjaunāko
un aktuālāko informāciju.
Iespējas ir atzīmētas ar zvaigznīti (*).
Plašāka informācija par jūsu automobili ir
pieejama vietnē www.volvocars.com
Tālvadības pults atslēga ar PCC* – automobiļa personīgā sakarierīce
PCC*
1 Zaļa gaisma: automobilis ir aizslēgts.
2 Dzeltena gaisma: automobilis ir atslēgts.
3 Sarkana gaisma: nostrādājusi signalizācija.
4 Mirgo sarkana gaisma: signalizācija aktivizēta mazāk nekā pirms 5 minūtēm.
AizslēdzA durvis un aizmugures durvis un
aktivizē signalizāciju*.
Atslēdz durvisB un aizmugures durvis, kā
arī izslēdz signalizāciju.
Atslēdz aizmugures durvis — tās
neatveras.C.
Tuvošanās apgaismojums. Ieslēdz lukturus sānu spoguļos*, virzienu rādītājus un
stāvgaismas, numura zīmes, salona un
grīdas apgaismojumu.
Trauksmes funkcija. Ārkārtas situācijā
nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet,
lai aktivizētu signalizāciju. (Izslēdziet,
divreiz nospiežot to pašu taustiņu.)
Informāciju par automašīnu var saņemt
100 metru rādiusā.
– Nospiediet taustiņu un gaidiet 7 sekundes.
Ja taustiņu nospiež, atrodoties ārpus
šīs zonas, tiek parādīts pēdējais atmiņā
saglabātais statuss.
Aizslēgšanas laikā tiek saglabāti personīgie sēdekļu
un spoguļu iestatījumi.
Ja durvis/aizmugures durvis 2 minūtes pēc atslēgšanas netiek atvērtas, tās atkal tiek automātiski
aizslēgtas.
C
Aizmugures durvis ar elektrisko pacēlāju tiek
deaktivizētas, atslēgtas un atvērtas par dažiem
centimetriem.
A
B
Iedarbiniet dzinēju
Ievietojiet tālvadības pults atslēgu aizdedzes slēdzī un bīdiet
atslēgu tās gala pozīcijā.
Lai iedarbinātu dzinēju,
viegli nospiediet taustiņu.
Nospiediet sajūga vai bremžu pedāli.
Auksta dzinēja iedarbināšana
Piezīme
Pēc aukstās iedarbināšanas tukšgaitas apgriezieni ir augsti neatkarīgi no ārējās temperatūras.
Paaugstinātu tukšgaitas apgriezienu periods ir
Volvo efektīvās izplūdes sistēmas daļa.
Iedarbinot aukstu dzinēju, noteiktu modeļu
dīzeļdzinēju iedarbināšana var tikt aizkavēta, jo
notiek priekšsildīšana.
Izslēdziet dzinēju un izņemiet
tālvadības pults atslēgu
Viegli nospiediet
taustiņu – dzinējs tiek
apturēts.
Velciet tālvadības pults
atslēgu ārā no aizdedzes slēdža.
BLIS* (aklo zonu informācijas
sistēma)
Funkcija BLIS ir paredzēta braukšanai
intensīvā satiksmē un brīdina par transportlīdzekļiem, kas atrodas aklajā punktā vai strauji
tuvojas kreisajā vai labajā joslā. Ja funkcija
BLIS ir noteikusi transportlīdzekli, durvju
paneļa BLIS lampiņa ir pastāvīgi iedegta. Ja
vadītājs aktivizē pagriezienu rādītāju tajā pusē,
par kuru tiek rādīts brīdinājums, tad pastāvīgi
iedegtā lampiņa sāk mirgot.
Plašāku informāciju skatiet īpašnieka rokasgrāmatas sadaļās "BLIS* un CTA".
Atslēgas pozīcijas
Lai ieslēgtu šādas atslēgas pozīcijas, neiedarbinot dzinēju: Nespiediet bremžu/sajūga pedāli.
0 Atslēdziet automobili.
I Kad tālvadības pults atslēga ir līdz galam ievietota aizdedzes slēdzī: īsi nospiediet START/STOP
ENGINE.
II Kad tālvadības pults atslēga ir līdz galam ievietota aizdedzes slēdzī: apmēram 2 sekundes turiet
nospiestu START/STOP ENGINE.
Atslēgas pozīcija II patērē lielu daudzumu akumulatora enerģijas, tādēļ to nevajadzētu izmantot!
Informāciju par funkcijām/sistēmām, kuras var lietot, kad dzinējs ir izslēgts dažādās atslēgas pozīcijās, skatiet arī automobiļa īpašnieka rokasgrāmatas nodaļā "Atslēgas pozīcijas" esošajā tabulā.
Lai pagrieztu atslēgu no pozīcijas II un I atpakaļ pozīcijā 0: īsi nospiediet START/STOP ENGINE.
BEZATSLĒGAS* SISTĒMA
Atslēga var palikt kabatā, piemēram, visu laiku.
AIZSLĒGŠANA UN AUTOMOBIĻA SIGNALIZĀCIJAS AKTIVIZĒŠANA
–– Pieskarieties viena ārējā durvju roktura
aizmugurējai daļai (skatiet attēlu) vai viegli
nospiediet mazāko no abām bagāžas nodalījuma durvju gumijas pogām.
ATSLĒGŠANA UN SIGNALIZĀCIJAS DEAKTIVIZĒŠANA
–– Satveriet durvju rokturi un atveriet durvis kā
parasti (cimdi var traucēt funkcijas darbību)
vai viegli nospiediet lielāko no abām aizmugures durvju gumijas pogām.
IEDARBINIET DZINĒJU
–– Nospiediet bremžu/sajūga pedāli un īsi
nospiediet pogu START/STOP ENGINE.
DZINĒJA IZSLĒGŠANA
–– Īsi nospiediet pogu START/STOP ENGINE.
Plašāku informāciju skatiet īpašnieka rokasgrāmatas sadaļā "Atslēgas un signalizācija".
vējstikla tīrītāji un lietus sensors*
1 Lietus sensora iesl./izsl., kad svira ir pozīcijā 0.
2 Regulē sensora jutību vai pārtraukumu aizkavi.
3 Stikla tīrītājs, aizmugurējais logs - tīrīšana ar
A
Vienreizēja tīrīšana
0
Izsl.
B
Tīrīšana ar pārtraukumiem, skatīt arī (2)
C
Parastais tīrīšanas ātrums
D
Liels tīrīšanas ātrums
E
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotājs
F
Skalotājs, aizmugurējais logs
Tiek parādīts displejā, ja ir aktivēts lietus
sensors
pārtraukumiem/parastā tīrīšana.
priekšējā sēdekļa regulēšana
tālvadības pults atslēga un elektriski vadāms vadītāja sēdeklis*
Visas tālvadības pults atslēgas var lietot dažādi
vadītāji, lai saglabātu vadītāja sēdekļa iestatījumus.
Šo funkciju var aktivizēt izvēļņu sistēmā MY
CAR zem Settings -> Car settings -> Car key
memory.
Rīkojieties šādi:
• Noregulējiet sēdekli vēlamajā pozīcijā.
• Aizslēdziet automašīnu, nospiežot tās tālvadības pults atslēgas aizslēgšanas taustiņu,
kuru parasti lietojat. Sēdekļa pozīcija tiks
saglabāta tālvadības pults atslēgas atmiņāA.
• Atslēdziet automašīnu (nospiežot tās pašas tālvadības pults atslēgas atslēgšanas
taustiņu) un atveriet vadītāja durvis. Vadītāja
sēdeklis automātiski ieņem pozīciju, kas
saglabātas tālvadības pults atslēgas atmiņā
(ja sēdeklis ir pārvietots kopš automašīnas
aizslēgšanas).
1 Ergonomiska atzveltne
2 Atzveltnes slīpums.
3 Atmiņas taustiņi, sēdekļa elektriska regulēšana*.
4 Iestatījumu saglabāšana, sēdekļa elektriska
regulēšana*.
5 Pacelt/nolaist sēdekļa sēdvirsmas priekšējo malu.
6 Uz priekšu/atpakaļ.
7 Pacelt/nolaist sēdekli.
8 Pasažiera sēdekļa atzveltnes nolaišana.
A.
Šis iestatījums neietekmē iestatījumus, kas saglabāti (skatiet
4. punktu), izmantojot sēdekļa elektriskās regulēšanas*
atmiņas funkciju*. Plašāku informāciju skatiet īpašnieka
rokasgrāmatā.
Priekšējo lukturu vadības ierīce
A
B
Tālo gaismu ieslēgšana
Tālo/tuvo gaismu pārslēgšana un droša
mājupceļa apgaismojums
Displeja un instrumentu apgaismojums,
kā arī apkārtējais apgaismojums.
Aizmugurējais miglas lukturis, gaisma
deg tikai vadītāja pusē
AutomātiskiA/deaktivizēti tuvās gaismas
lukturi. Darbojas zibsnīšana ar tālajām
gaismām, bet tās nevar ieslēgt.
Stāvgaismas
Brīdinājuma lampiņa, pārslēgšana uz
tuvajām gaismām, tuneļa noteikšana*,
tālās gaismas ar automātisku aktivizāciju*, darbojas tālo gaismu signāls.
Tuvās gaismas. Tiek izslēgtas, kad tiek
izslēgts dzinējs. Tālās gaismas var aktivizēt, darbojas tālo gaismu signāls.
Manuāla priekšējo lukturu stara noregulēšana (automātiska ksenona lukturiem*)
Aizmugurējo durvju atslēgšana
A.
Noteiktās valstīs.
Glabāšanas vietas, 12 V ligzdas un USB*/Aux
Pasažieru salonā esošās 12V kontaktligzdas
darbojas atslēgas pozīcijā I vai II. Bagāžas
nodalījumā esošā 12V kontaktligzda* vienmēr ir
aktīva.
svarīgi
Izmantojot bagāžas nodalījuma 12 V
kontaktligzdu, kad dzinējs ir izslēgts, var
izlādēties akumulators.
START/STOP*
Izmantojot funkciju Start/Stop*, dzinēju var
iestatīt tā, lai sastrēgumos tas tiktu automātiski
apturēts/iedarbināts. Izgaismota lampiņa taustiņā norāda, ka funkcija ir aktīva.
Manuālā pārnesumkārba: apturēšana —
nospiediet sajūga pedāli, pārslēdziet pārnesumu pārslēga sviru neitrālajā pozīcijā un atlaidiet sajūga pedāli. Iedarbināšana — nospiediet
sajūga pedāli.
Automātiskā pārnesumkārba: apturēšana
— apturiet automašīnu, nospiežot bremžu
pedāli, un neatlaidiet to līdz galam. Iedarbināšana — atlaidiet bremžu pedāli. Šo funkciju var
deaktivizēt izvēļņu sistēmā.
brauciena dators UN NOBRAUKTĀ ATTĀLUMA MĒRĪTĀJI
1 Degvielas rādītājs. Simbola bultiņa norāda
2
3
4
5
6
7
8
A.
pusi, kurā atrodas degvielas uzpildes
vāciņš.
Zems degvielas līmenis. Kad simbols
izgaismojas, iespējami drīz uzpildiet degvielu.
Dzesēšanas šķidruma temperatūra/EcoGuideA.
Spidometrs.
Informācija par vadītāja atbalsta sistēmu*.
Pulkstenis. To var regulēt izvēļņu sistēmā
MY CAR (Mana automašīna).
Tahometrs/PowerMeterA.
Pārnesuma pārslēgšanas indikators/pārnesuma izvēles indikators.
Izmantojot OK, var atvērt vadītāja infocentra izvēlnes, aktivizēt atlasīto opciju un
apstiprināt ziņojumus.
Īkšķrats; pagrieziet, lai skatītu vadītāja
infocentra opcijas.
Izmantojot RESET, var atsaukt darbību vai
pāriet vienu soli atpakaļ. Īsi nospiežot, tiek
atiestatīts rādītais brauciena odometrs.
Ilgi nospiežot, tiek atiestatīta izvēlne.
Digitālajam instrumentu panelim var izvēlēties
dažādus motīvus: Elegance, Eco vai Performance.
Lai mainītu motīvu, nospiediet kreisās sviras
taustiņu OK un pēc tam atlasiet izvēlnes opciju
Themes, pagriežot sviras īkšķratu. Apstipriniet,
nospiežot taustiņu OK.
Piezīme
Displeja teksts _ _ _ km to empty tank ir
iespējamā atlikušā nobraucamā attāluma
aprēķins, pamatojoties uz iepriekšējiem
braukšanas datiem.
EcoGuide un PowerMeter tiek rādīti tikai tad, ja ir
izvēlēts atbilstošais motīvs.
degvielas uzpilde
Kad automašīna ir atslēgta, atveriet tvertnes vāku, viegli piespiežot vāka aizmuguri.
Izvelciet vāku.
3. Ievietojiet uzpildes pistoli degvielas uzpildes atverē. Pievērsiet uzmanību, lai uzpildes pistole būtu pareizi ievietota uzpildes
caurulē.
Uzpildes atvere ir veidota tā, lai automašīnā
nevarētu iepildīt nepareizo degvielu (automašīnā ar benzīndzinēju nevar iepildīt dīzeļdegvielu
un pretēji).
Pēc uzpildes pagaidiet 5–8 sekundes un tikai
tad izņemiet uzpildes pistoli no uzpildes caurules.
Vadītāja atbalsta sistēma
City Safety™ un sadursmes brīdinājums ar
automātisko bremzēšanu un gājēju noteikšanu*
Šīs funkcijas palīdz vadītājam izvairīties no
sadursmēm gadījumos, kad satiksmes situācijas izmaiņas automobiļa priekšā un samazināta
uzmanība var izraisīt satiksmes negadījumu.
brīdinājums
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par to, lai transportlīdzeklis tiktu vadīts pareizi, ievērojot
ātrumam atbilstošu drošības distanci.
City Safety™ ir palīgs vadītājam, bet tā neatbrīvo vadītāju no pienākuma pievērst uzmanību satiksmei un vadīt automobili droši.
Gājēju aizsardzības sistēma (gājēju uztveršanas detektors automašīnas priekšā)
nenodrošina brīdinājumu vai bremžu darbības iejaukšanos, ja transportlīdzeklis brauc
ātrāk par 80 km/h, un šī funkcija nedarbojas
tumsā un tuneļos.
Funkcija nevar noteikt gājējus, kas:
• ir saskatāmi tikai daļēji,
• ir augumā īsāki par 80 cm,
• valkā apģērbu, kas apslēpj ķermeņa
kontūras.
Šī funkcija ir aktīva ātruma diapazonā zem 50
km/h, un palīdz vadītājam, uzraugot satiksmes
plūsmu automašīnas priekšā ar lāzera sensoru,
kas uzstādīts vējstikla augšējā daļā.
City Safety™ var palīdzēt izvairīties no sadursmes, ja ātrumu starpība starp jūsu automašīnu
un priekšā esošo transportlīdzekli ir mazāka par
15 km/h.
Citas vadītāja atbalsta sistēmas
Lai palīdzētu vadītājam, piem., laikus nobremzēt, uzturēt drošu distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un pamanīt citus tajā pašā virzienā
braucošus transportlīdzekļus tā sauktajā aklajā
punktā vai saglabātu piemērotu pozīciju uz
brauktuves, automobili var aprīkot ar vairākām
sistēmām:
• Adaptīvā kruīza kontrole (man.)*
• Adaptīvā kruīza kontrole ar gaidīšanas
palīgsistēmu (aut.)*
• Distances brīdinājums*
• BLIS - (Aklās zonas informācijas sistēma)*
• Vadītāja brīdinājuma kontroles sistēma*
• Ceļazīmju informācija (RSI)*
• Novietošanas palīdzība*
• Joslas saglabāšanas palīgfunkcija* (LKA)
Plašāku informāciju par šīm funkcijām un to
ierobežojumiem skatiet īpašnieka rokasgrāmatas sadaļā "Vadītāja atbalsts".
EBA – ārkārtas bremzēšanas
palīgsistēma
Automobiļa kopšana
Ārkārtas bremzēšanas palīgsistēma pastiprina
bremzēšanas spēku un samazina bremzēšanas ceļu. EBA tiek aktivēta, kad vadītājs
bremzē. Kad EBA ir aktivēta, bremžu pedālis
nospiežams nedaudz vairāk nekā parasti.
– Nospiediet (un turiet) bremžu pedāli tik ilgi,
cik nepieciešams – visa bremzēšana tiek
pārtraukta, ja pedālis tiek atlaists.
Mazgāšana ar rokām ir saudzīgāka krāsojumam nekā automātiskajās auto mazgātavās.
Kad krāsojums ir jauns, tas ir daudz jutīgāks.
Tādēļ pirmajos dažos mēnešos pēc jaunā
automobiļa iegādes ieteicams to mazgāt ar
rokām.
Izmantojiet tīru ūdeni un mazgāšanas sūkli.
Atcerieties, ka netīrumi un smilts var saskrāpēt krāsojumu.
AUTOMĀTISKA REGULĒŠANA
Režīmā AUTO ECC sistēma automātiski vada
visas funkcijas, nodrošinot optimālu gaisa kvalitāti, tādējādi vienkāršojot braukšanu.
1 Nospiediet, lai iestatītu individuālu temperatūru. Vienreiz kreisajai pusei, divreiz
labajai pusei, trīsreiz abām pusēm. Pagrieziet, lai iestatītu temperatūru. Displejā ir
redzama izvēlētā temperatūra.
2 Nospiediet, lai iestatītu izvēlētās temperatūras un citu funkciju automātisku vadību.
Pagrieziet, lai noregulētu ventilatora rotācijas ātrumu.
GAISA SADALE (tikai modeļiem ar
elektronisko temperatūras vadību — ETC)
Lai panāktu optimālu komforta līmeni dažādos
braukšanas apstākļos, noregulējiet gaisa sadali
šādi.
Ārējā temp.
Vadības iestatījums
< 0°C
GRĪDA vai GRĪDA/
VĒJSTIKLS
0°C līdz +20°C
GRĪDA vai GRĪDA/
PANELIS
>20°C
PANELIS
Aizsvīdums/sarma VĒJSTIKLS vai GRĪDA/
uz logiem
VĒJSTIKLS
MANUĀLA REGULĒŠANA
3 Apsilde, kreisās/labās puses sēdeklis.
4 Maks. atkausētājs. Novirza visu gaisu
uz vējstiklu un sānu logiem ar maksimālo
plūsmas intensitāti.
Nospiežot vienreiz, tiek aktivizēta gaisa
plūsma uz
logiem; nospiežot divreiz, tā tiek izslēgta.
Vējstikla elektriska apsilde*: nospiežot
vienreiz, tiek ieslēgta vējstikla apsilde;
nospiežot divreiz, tiek ieslēgta vējstikla apsilde un visa gaisa plūsma tiek novirzīta uz
vējstiklu un sānu logiem; nospiežot trīsreiz,
vējstikla apsilde tiek izslēgta.
5 Gaisa sadale.
6 Aizmugurējā loga un durvju spoguļu elektriska apsilde Ieslēgšana/izslēgšana.
7 Recirkulācija.
8 AC – gaisa kondicionētāja ieslēgšana/
izslēgšana. Atdzesē salonu un likvidē logu
aizsvīdumu.
Stūres regulēšana
brīdinājums
Noregulējiet stūri pirms braukšanas , nevis
braucot.
Atbrīvojiet aizturi.
Noregulējiet.
3. Nobloķējiet stūri.
TP 15727 (Latvian). AT 1246. Printed in Sweden, Göteborg 2012. Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
Elektroniskā klimata kontrole – ECC*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising