Volvo V40 Cross Country 2017 Early Quick Guide

Volvo V40 Cross Country 2017 Early Quick Guide
QUICK GUIDE
APSVEICAM JŪS AR JAUNO VOLVO!
Šajā mapē ir iekļauta visbiežāk lietojamo automašīnas funkciju atlase. Īpašnieka rokasgrāmatai un citām
rokasgrāmatām jāsatur drošības instrukcijas un visi brīdinājumi, svarīgi teksti un piezīmes.
Šie simboli nozīmē:
Pārskata attēlos ir atzīmētas dažādas daļas.
Instrukcijas soli pa solim.
Ir ļoti svarīgi izlasīt īpašnieka rokasgrāmatu.
Pēdējā lapā atrodas brīdinājumi, svarīgi teksti un piezīmes, kas jāizlasa.
Iespējas ir atzīmētas ar zvaigznīti *.
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama drukātā veidā, digitālā formā automašīnas ekrānā, tīmeklī un kā
mobilā lietotne. Mobilā aplikācija ietver pilnu īpašnieka rokasgrāmatu kā arī filmu ar instrukcijām un tai
ir vairāki meklēšanas ceļi ar tekstu un attēliem. Mobilo lietotni var lejupielādēt mobilajās ierīcēs no App
Store vai Google Play.
Vairāk par savu automašīnu varat uzzināt vietnē www.volvocars.com.
01 Iedarbināšana un braukšana
04 Automašīnas funkcijas
Tālvadības pults atslēga
Piedziņas sistēma Keyless*
Dzinēja iedarbināšana un izslēgšana
Stiklu tīrītāji
Riepu gaisa spiediena uzraudzība*
Klimata sistēmas vadības slēdži
Priekšējo lukturu vadības ierīce
Kombinētais instrumentu panelis
Infotainment sistēma
Tālrunis*
Internets*
Ārēja audio ierīce
Viduskonsoles taustiņi
Izvēļņu sistēmas iestatījumi
Autoservisa/pieteikšanas pakalpojums*
ECO*
02 Vadītāja atbalsts automašīnā
Stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
Lane Keeping Aid*
Start/Stop funkcija*
Gājēju aizsardzība*
05 Padomi
03 Jūsu braukšanas vide
Sēdekļa regulēšana
Stūres regulēšana
Degvielas uzpildīšana
Automobiļa kopšana
Glabāšanas nodalījumi
AUX/USB* ieejas un 12 V kontaktligzdas
Kā darbojas tālvadības pults atslēga?
01
Atslēdz durvis un aizmugures durvis, kā arī
deaktivizē signalizāciju. Funkciju var atiestatīt
izvēļņu sistēmā MY CAR.
Aizslēdz durvis un aizmugurējās durvis un aktivē
signalizāciju.
Tuvošanās apgaismojums.
Nospiežot vienreiz, atslēdz aizmugures durvis;
nospiežot divreiz, nedaudz tās paver.
Informācija*.
Trauksmes funkcija.
Tālvadības pults atslēgā var saglabāt dažādus
iestatījumus, tostarp sānu spoguļu un elektriski
regulējamā vadītāja sēdekļa iestatījumus*,
skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.
Ko rāda tālvadības pults atslēgas* indikatora
lampiņas?
01
Zaļa pastāvīgi iedegta lampiņa: automašīna ir
aizslēgta.
Dzeltena pastāvīgi iedegta lampiņa: automašīna ir
atslēgta.
Sarkana pastāvīgi iedegta lampiņa: kopš
automašīnas aizslēgšanas ir nostrādājusi
automašīnas signalizācija.
Sarkana lampiņa, kas pārmaiņus mirgo abos
indikatoros: signalizācija ir nostrādājusi pirms
mazāk nekā 5 minūtēm.
Ka darbojas aizslegšanas sistema Keyless*?
01
Tālvadības pults atslēga var palikt, piemēram, kabatā.
Aizslēgšana un signalizācijas aktivizēšana
–– Pieskarieties viena ārējā durvju roktura
aizmugurējai daļai vai viegli nospiediet mazāko no
aizmugures durvju divām gumijas pogām.
Automašīnas atslēgšana un signalizācijas izslēgšana
–– Satveriet durvju rokturi un atveriet durvis kā parasti
vai viegli nospiediet lielāko no divām aizmugures
durvju gumijas pogām.
Kā iedarbināt un izslēgt dzinēju?
01
Iedarbināšana
Ievietojiet tālvadības pults atslēgu aizdedzes
slēdzī (neattiecas uz piedziņu Keyless*).
Lai manuāli pārslēgtu pārnesumus, nospiediet
sajūga pedāli. Lai automātiski pārslēgtu
pārnesumus, nospiediet sajūga pedāli.
Īsi nospiediet pogu START/STOP ENGINE.
Izslēgšana
Īsi nospiediet pogu START/STOP ENGINE.
Izņemiet tālvadības pults atslēgu no
aizdedzes slēdža (neattiecas uz piedziņu
Keyless*).
Kā ieslēgt vējstikla tīrītājus un lietus sensoru*? 01
Pārvietojiet sviru uz leju, lai ieslēgtu stiklu tīrītājus, un
uz augšu, lai veiktu vienu tīrošo kustību.
Lietus sensora ieslēgšana/izslēgšana.
Regulē sensora jutību vai pārtraukumu aizkavi.
Stikla tīrītājs, aizmugurējais logs - tīrīšana ar
pārtraukumiem/parastā tīrīšana.
Lai varētu pacelt tīrītāja slotiņas, tām jāatrodas
apkopes pozīcijā − skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu.
Kā kalibrēt riepu gaisa spiediena uzraudzības
01
sistēmu (TM)*?
Pēc riepu maiņas vai gaisa spiediena maiņas riepās
vienmēr jāveic kalibrēšana. Ja iedegas lampiņa ,
ir jāpārbauda riepu spiediens un jākalibrē sistēma.
Rīkojieties šādi:
Kad aizdedze ir izslēgta, piesūknējiet visas riepas,
ievērojot gaisa spiediena vērtību, kas norādīta
riepu gaisa spiediena uzlīmē uz vadītāja puses
durvju statņa.
Iedarbiniet automašīnu. Avota MY CAR parastajā
skatā nospiediet OK/MENU.
Atlasiet Tyre monitor > Calibrate tyre pressure
un nospiediet OK/MENU.
Atkārtota kalibrēšana tiek veikta braukšanas
laikā.
Kā lietot stāvvietā novietošanas palīgsistēmu
PAP*?
02
PAP pārbauda pieejamo vietu un pēc tam iestūrē tajā
automašīnu. Jūsu uzdevums ir pievērst uzmanību
automašīnas apkārtnei, pārslēgt pārnesumus,
kontrolēt ātrumu un bremzēt/apturēt automašīnu.
Aktivizējiet PAP, nospiežot taustiņu. Nebrauciet
ātrāk par 30 km/h (20 mph).
Ievērojiet kombinētajā instrumentu panelī
redzamās instrukcijas.
Esiet gatavs apturēt automašīnu, kad attēli un
teksta paziņojumi iesaka to darīt.
Kāda ir sistēmas Lane Keeping Aid LKA*
funkcija?
02
Ja automašīna gatavojas šķērsot sānu līniju, LKA
aktīvi stūrē atpakaļ joslā, piemērojot nelielu griezes
momentu. Ja automašīna šķērso sānu līniju, LKA
brīdina ar pulsējošu stūres rata vibrāciju.
–– Aktivizējiet LKA, nospiežot taustiņu.
Kā lietot funkciju Start/Stop*?
02
Manuālā pārnesumkārba
Dzinēja izslēgšana: nospiediet sajūgu, ieslēdziet
pārnesumu pārslēgsviru neitrālā pozīcijā un atlaidiet
sajūga pedāli.
Dzinēja iedarbināšana: nospiediet sajūga pedāli.
Automātiskā pārnesumkārba
Dzinēja izslēgšana: Apturiet automašīnu, nospiežot
bremžu pedāli, un pēc tam uzturiet bremžu spiedienu.
Dzinēja iedarbināšana: Atlaidiet spiedienu uz bremžu
pedāli.
Izgaismota lampiņa taustiņā norāda, ka funkcija ir aktīva.
Kā darbojas gājēju aizsardzība*?
02
Automašīna ir aprīkota ar sadursmes brīdinājuma
sistēmu ar automātisko bremzēšanu un velosipēdistu
un gājēju aizsardzību, kas var brīdināt, bremzēt
un/vai apturēt automašīnu, ja priekšā atrodas
transportlīdzeklis, velosipēdists vai gājējs.
Šī funkcija ir tikai palīgsistēma, un tā nedarbojas visās
situācijās, piemēram, tā neuztver velosipēdistus no
sāniem un gājējus, kuru augums ir mazāks par 80 cm
vai kuri ir daļēji aizsegti.
Ir svarīgi izprast šo funkciju − skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu.
Kā regulēt sēdekli?
03
Pacelt/nolaist sēdekļa sēdvirsmas priekšējo malu.
Pacelt/nolaist sēdekli.
Pārvietot sēdekli uz priekšu/atpakaļ.
Sasveriet sēdekļa atzveltni.
Elektriski regulējamā sēdekļa iestatījumu
saglabāšana*.
Elektriski regulējamā sēdekļa atmiņas taustiņi*.
Saglabājiet iestatījumu:
Turiet atmiņas pogu nospiestu, lai saglabātu
iestatījumus. Turiet pogas nospiestas, līdz atskan
signāls un kombinētajā instrumentu panelī tiek
parādīts teksts. Tiks saglabātas sēdekļa un sānu
spoguļu pozīcijas.
Elektriski regulējamā sēdekļa un sānu spoguļu
atmiņas iestatījumus var saglabāt arī tālvadības
pults atslēgā* − skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.
Kā regulēt stūri?
03
Atbrīvojiet stūres bloķēšanas mehānismu.
Noregulējiet stūri uz priekšu/atpakaļ un uz augšu/
uz leju.
Nofiksējiet stūri.
Kā regulēt temperatūru ar ECC*?
04
Nospiediet, lai iestatītu individuālu temperatūru.
Vairākas reizes nospiediet, lai atlasītu iestatījumu
kreisajai pusei, labajai pusei vai abām. Pagrieziet,
lai iestatītu temperatūru. Viduskonsoles ekrānā ir
redzama katrai pusei atlasītā temperatūra.
Nospiediet AUTO, lai automātiski regulētu gaisa
plūsmas sadalījumu un citas funkcijas. Ekrānā ir
redzams AUTO CLIMATE.
Kā atkausēt vējstiklu?
Nospiediet, lai aktivizētu vējstikla elektrisko
apsildi* - ekrānā izgaismojas simbols (1).
Nospiežot vēlreiz, tiek aktivizēta arī maksimāla
gaisa plūsma uz vējstiklu un sānu logiem –
izgaismojas simbols (1) un (2).
Nospiežot vēlreiz, tiek izslēgtas abas funkcijas nav izgaismots neviens simbols.
Bez elektriskas apsildes: Nospiediet, lai aktivizētu/
deaktivizētu gaisa plūsmu.
04
Kā darbojas priekšējo lukturu vadības
automātiskais režīms?
04
Režīms AUTO piedāvā šādas opcijas:
• Automašīna automātiski pārslēdzas starp dienas
gaitas lukturiem un tuvajām gaismām.
• Tālās gaismas var aktivizēt, kad ir ieslēgtas tuvās
gaismas.
• Var izmantot aktīvās tālās gaismas (AHB)*, kas
automātiski aptumšo un aktivizē tālās gaismas.
• Ir aktivizēta tuneļa uztveršanas funkcija*.
Kā vadīt vadītāja infocentru?
04
OK — atver kombinētā instrumentu paneļa izvēlni,
apstiprina paziņojumus vai izvēlņu atlasi.
Ar īkšķratu var pārlūkot izvēlnes opcijas vai borta
datora opcijas.
Nospiežot RESET, tiek atiestatīti atlasītā borta
datora soļa dati vai tiek atvērts iepriekšējais
izvēlnes struktūras skats.
Kā atiestatīt brauciena odometru?
Pagrieziet kreisās puses svirslēdža īkšķratu, lai
parādītu brauciena odometru T1 vai T2.
Turiet nospiestu taustiņu RESET, lai atiestatītu
redzamo brauciena odometru.
04
Kā ieslēgt un izslēgt sistēmu Infotainment?
04
Īsi nospiežot, tiek aktivizēta sistēma.
Turot nospiestu (līdz ekrāns izslēdzas), tā tiek
deaktivizēta.
Lai izslēgtu audio: Īsi nospiediet — ar nākamo
nospiedienu tas atkal tiks aktivizēts.
Ņemiet vērā, ka visa Sensus sistēma (tostarp
navigācija* un tālruņa funkcijas*) tiek ieslēgta/izslēgta
vienlaicīgi.
Kā pārvietoties Infotainment sistēmā?
04
Nospiediet RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL*
vai *, lai atlasītu galveno avotu. Šajā režīmā tiek
rādīts pēdējā aktīvā avota parastais skats.
Nospiediet OK/MENU vai stūres īkšķratu*, lai
piekļūtu atlasītā avota galvenajai izvēlnei.
Pagrieziet TUNE vai īkšķratu, lai pārvietotos pa
izvēlnēm.
Nospiediet OK/MENU vai īkšķratu, lai izvēlnēs
veiktu atlasi.
Īsi nospiediet EXIT, lai dotos atpakaļ izvēļņu
sistēmā, atceltu funkciju vai izdzēstu ievadītās
rakstzīmes.
Nospiediet un turiet taustiņu EXIT, lai dotos
atpakaļ uz parasto skatu vai no parastā skata
dotos uz galvenā avota skatu.
Padomi:
Lai no parastā skata dotos uz saīšņu izvēlni, vienreiz
nospiediet galvenā avota taustiņu. Lai atgrieztos
parastajā skatā, nospiediet taustiņu vēlreiz.
Plašāku informāciju par sistēmas darbināšanu
skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
Kā pievienot ar Bluetooth® savietojamu tālruni*? 04
Tālruņa avota parastajā skatā nospiediet
OK/MENU.
Atlasiet Make car discoverable un apstipriniet,
nospiežot OK/MENU.
Aktivizējiet Bluetooth® mobilajā tālrunī. Atrodiet
tālruni un izveidojiet tam savienojumu ar
automašīnu.
Ievērojiet mobilajā tālrunī un ekrānā redzamās
instrukcijas.
Tagad tālrunis ir pievienots, un to var vadīt no
automašīnas.
Ja tālruni neizdodas reģistrēt, skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu.
Kā izveidot savienojumu ar internetu*?
04
Pievienojiet mobilo tālruni, izmantojot Bluetooth®,
vai tālrunī aktivizējiet Wi-Fi savienojuma piesaisti.
Lai pievienotu automašīnas modemu, ievietojiet
cimdu nodalījuma lasītājā SIM karti.
Avota MY CAR parastajā skatā nospiediet OK/
MENU un atlasiet Settings > Internet settings >
Connect through. Atlasiet savienojuma opciju.
Wi-Fi: izveidojiet savienojumu ar tīklu un ievadiet
tā paroli. Automašīnas modems: ievadiet SIM
kartes PIN kodu.
Plašāku informāciju par savienojumu skatiet
īpašnieka rokasgrāmatā.
Kādus pakalpojumus saņemšu kopā ar
Volvo ID*?
Volvo ID ir jūsu personīgais ID, kas reģistrēts
automašīnai un kas var sniegt piekļuvi dažādiem
pakalpojumiem, piemēram, My Volvo tīmeklim, kā
arī iespēju nosūtīt adresi no internetā esoša kartes
pakalpojuma tieši uz automašīnu.
Reģistrējiet vai pārvaldiet savu Volvo ID šādi:
Divreiz nospiediet savienojuma taustiņu .
Atlasiet Apps > Settings un ievērojiet ekrānā
redzamās instrukcijas.
Plašāku informāciju par Volvo ID skatiet
īpašnieka rokasgrāmatā.
04
Kā lietot aplikācijas, kad automašīnā ir
izveidots interneta pieslēgums*?
04
Kad automašīnā ir izveidots interneta pieslēgums,
var lietot mūzikas pakalpojumu aplikācijas,
klausīties tīmekļa radio, kā arī izmantot navigācijas
pakalpojumus un vienkāršus tīmekļa pārlūkus.
Nospiediet taustiņu Connect .
Atlasiet Apps un nospiediet OK/MENU, lai parādītu
pieejamās lietotnes.
Atlasiet lietotni un apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
Lai lietotu dažas aplikācijas, jāpiesakās, izmantojot
atsevišķu kontu, kas nav aplikācijas/pakalpojuma
piegādātāja konta. Vēlreiz izmantojiet esošo kontu vai
reģistrējieties. Ievērojiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Kā veikt zvanu*?
04
Tālruņa avota parastajā skatā ievadiet vajadzīgo
numuru vai pagrieziet stūres īkšķratu uz leju,
lai piekļūtu tālruņu katalogam, vai uz augšu, lai
piekļūtu zvanu reģistram.
Nospiediet īkšķratu, lai sastādītu numuru.
Zvanu var pārtraukt, nospiežot EXIT.
Informāciju par vēl citiem veidiem, kā veikt
tālruņa zvanu, skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
Kā atbildēt uz tālruņa zvanu*?
04
–– Nospiediet īkšķratu, lai pieņemtu ienākošos zvanus.
Zvanu var noraidīt/pārtraukt, nospiežot EXIT.
Informāciju par vēl citiem veidiem, kā atbildēt uz
tālruņa zvanu, skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
Kā pievienot ārēju audio ierīci?
04
Pievienojiet ārējo ierīci, izmantojot viduskonsoles
glabāšanas nodalījuma AUX vai USB* ieeju.
Multivides avota parastajā skatā nospiediet
viduskonsoles taustiņu MEDIA.
Pagrieziet TUNE līdz vajadzīgajam audio avotam
un nospiediet OK/MENU.
Informāciju par citiem ārējas ierīces
savienojumiem skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
Kā iestatīt GPS* galamērķi?
04
Nospiediet NAV, lai palaistu navigācijas sistēmu*
− tiek parādīta karte.
Vēlreiz nospiediet NAV un atlasiet Set address,
nospiežot OK/MENU.
Ievadiet meklēšanas kritēriju(-us), izmantojot
ritentiņu vai viduskonsoles ciparu tastatūru.
Pēc tam atlasiet Set single destination vai Add
as waypoint un nospiediet OK/MENU.
Plašāku informāciju par navigācijas sistēmas atšķirībām dažādos tirgos skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
Kādus iestatījumus var veikt izvēļņu sistēmā? 04
Izvēļņu sistēma MY CAR ietver vairākas automašīnas
funkcijas, piemēram, pulksteņa, sānu spoguļu un
slēdzeņu iestatījumus.
Informāciju par to, kurus taustiņus izmantot, skatiet
sadaļā "Kā pārvietoties pa sistēmu Infotainment?"
iepriekš.
Kā regulēt pulksteni?
04
Avota MY CAR parastajā skatā nospiediet
OK/MENU.
Atlasiet Settings > System options > Time
settings.
Pagrieziet TUNE līdz Auto time un nospiediet
OK/MENU, lai aktivizētu automātisku laika
iestatīšanu.
Lai automašīnā iestatītu pareizu laiku, atlasiet
pašreizējo atrašanās vietu.
Kā piezvanīt uz autoservisu vai pieteikt
apkopi*?
04
–– Avota MY CAR parastajā skatā nospiediet OK/
MENU un atlasiet Service & repair.
Sadaļā Service & repair ir pieejama informācija par
izvēlēto autoservisu, kuru esat reģistrējis portālā My
Volvo Web. Sadaļā Dealer information ir pieejama
opcija zvanīt un sūtīt rezervācijas pieprasījumu
autoservisam (arī pieejama portālā My Volvo Web). Ir
pieejama arī opcija atjaunināt autoservisa informāciju
un iestatīt autoservisu kā galamērķi.
Attiecas tikai uz dažiem tirgiem.
Ko dara funkcija ECO*?
04
Nospiežot ECO, tiek aktivizēta optimāla degvielas
ekonomijas braukšanas programma, kas cita starpā
ietver šādas izmaiņas:
• Start/Stop − dzinējs var automātiski izslēgties,
pirms automašīna ir pilnībā apstājusies.
• Eco Coast − bremzēšana ar dzinēju tiek pārtraukta,
un automašīna ripo. Šī funkcija attiecas uz automašīnām ar automātisku pārnesumu pārslēgšanu.
• Noteiktu klimata funkciju deaktivizēšana vai
samazināšana.
Kā uzpildīt degvielu?
05
Kad automašīna ir atslēga, atveriet degvielas
tvertnes aizvirtni, viegli piespiežot aizvirtņa
aizmuguri un atlaižot.
Izlieciet aizvirtni uz āru.
Ievietojiet uzpildes pistoli degvielas uzpildes atverē.
Pēc degvielas uzpildes: nogaidiet 5–8 sekundes
un tikai tad izņemiet uzpildes pistoli.
Kā mazgāt automašīnu?
05
Mazgāšana ar rokām ir saudzīgāka krāsojumam nekā
automātiskajās auto mazgātavās. Kad krāsojums ir
jauns, tas ir daudz jutīgāks. Tādēļ pirmajos dažos
mēnešos pēc jaunā automobiļa iegādes ieteicams to
mazgāt ar rokām.
Izmantojiet tīru ūdeni un mazgāšanas sūkli. Atcerieties, ka netīrumi un smilts var saskrāpēt krāsojumu.
Kā tīrīt ādas polsterējumu*?
05
Lai āda saglabātu savu izskatu, tai ir nepieciešama
regulāra kopšana. Tādēļ ādas polsterējums jāapstrādā
ar Volvo Leather Care komplektu 1-4 reizes gadā.
Gaišam ādas polsterējumam nāk par labu, ja to katru
nedēļu noslauka ar samitrinātu drāniņu. Volvo Leather
Care komplektu var iegādāties pie Volvo izplatītāja.
Kur atrodas glabāšanas nodalījumi?
05
Šeit ir redzami daži no automašīnas glabāšanas
nodalījumiem.
Īpašnieka rokasgrāmatā ir norādītas vēl citu
glabāšanas nodalījumu atrašanās vietas.
Kur atrodas AUX/ESB* un 12 V kontaktligzdas? 05
Lai darbotos salona 12 V kontaktligzdas, tālvadības
pults atslēgai jāatrodas vismaz atslēgas pozīcijā I.
Bagāžas nodalījuma 12 V kontaktligzdā* vienmēr ir
strāva.
Ka darbojas aizslegšanas sistema Keyless*?
Cimdi var traucēt durvju rokturu Keyless funkcijas darbību. Elektromagnētiskie lauki un skrīnings var traucēt Keyless funkcijas
darbību. Nenovietojiet/neglabājiet tālvadības pults atslēgu blakus mobilajam tālrunim vai metāla priekšmetiem.
Kā iedarbināt un izslēgt dzinēju?
Pēc aukstās iedarbināšanas tukšgaitas apgriezieni ir augsti neatkarīgi no ārējās temperatūras. Tā ir daļa no Volvo efektīvās
emisijas sistēmas. Aukstās iedarbināšanas laikā dažu dīzeļdzinēju iedarbināšana notiek ar aizkavi, jo tiek veikta priekšsildīšana.
Kā lietot stāvvietā novietošanas palīgsistēmu PAP*?
PAP nedarbojas visās situācijās, bet ir vienkārši paredzēts kā palīglīdzeklis. Vadītājam vienmēr jāuzņemas atbildība par drošu
automašīnas vadīšanu, kā arī apkārtnes aplūkošanu un citu tuvojošos vai aizbraucošo satiksmes dalībnieku pamanīšanu,
novietojot automašīnu stāvvietā.
Kāda ir sistēmas Lane Keeping Aid LKA* funkcija?
LKA ir tikai vadītāja rīks, un tā nedarbojas visās braukšanas situācijās, kā arī laika un ceļu apstākļos. Vadītājs vienmēr ir atbildīgs
par automašīnas drošu vadīšanu, kā arī spēkā esošo likumu un satiksmes noteikumu ievērošanu.
Kā darbojas gājēju aizsardzība*?
Šī funkcija nevar uztvert visus gājējus jebkurā situācijā, un tā neuztver, piemēram, daļēji aizsegtus gājējus, cilvēkus brīvi krītošā
apģērbā vai gājējus, kuri ir īsāki par 80 cm. Šī funkcija nevar uztvert visus velosipēdistus jebkurā situācijā, un tā neuztver,
piemēram, daļēji aizsegtus velosipēdistus, velosipēdistus brīvi krītošā apģērbā vai velosipēdistus, kas tuvojas no sāniem.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par to, lai transportlīdzeklis tiktu vadīts pareizi, ievērojot ātrumam atbilstošu drošības distanci.
Kā regulēt sēdekli?
Pirms sākt braukšanu, noregulējiet vadītāja sēdekļa pozīciju pareizi — nekādā gadījumā nedariet to braukšanas laikā.
Pārliecinieties, ka sēdekļa pozīcija ir nofiksēta, lai novērstu traumu gūšanu straujas bremzēšanas vai negadījuma laikā.
Kā regulēt stūri?
Pirms sākt braukšanu (pēc sēdekļa regulēšanas), noregulējiet stūri — nekādā gadījumā nedariet to braukšanas laikā.
Kā tīrīt ādas polsterējumu*?
Daži krāsaini apģērba gabali (piemēram, džinsu un zamša apģērbs) var nokrāsot polsterējumu. Nekādā gadījumā nelietojiet
spēcīgus šķīdinātājus - tie var sabojāt polsterējumu.
Kur atrodas AUX/ESB* un 12 V kontaktligzdas?
Maks. jaudas noņemšanas vērtība ir 10 A (120 W), ja vienlaikus tiek izmantota viena tuneļa konsoles 12 V kontaktligzda.
Ja vienlaikus tiek izmantotas abas tuneļa konsoles kontaktligzdas, tad šis skaitlis katrai kontaktligzdai ir 7,5 A (90 W). 12 V
kontaktligzdai, kas atrodas bagāžas nodalījumā, maks. jaudas noņemšanas vērtība ir 10 A (120 W).
Uzziniet vēl vairāk par savu automašīnu vietnē www.volvocars.com.
TP 21255 (Latvian) AT 1617, MY17. Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Kā izveidot savienojumu ar internetu*?
Lietojot internetu, tiek pārsūtīti dati (veidojas datplūsma), un par to var būt jāmaksā. Par datu viesabonēšanas aktivizēšanu var
būt jāmaksā papildus. Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiet sava tīkla operatoram. Pievienojiet, izmantojot
automašīnas modemu: lai PIN kods nebūtu jāievada ikreiz, kad tiek iedarbināta automašīna, bloķēšanu ar PIN kodu var
deaktivizēt zem opcijas Car modem noņemot atzīmi funkcijai Lock SIM card. Savienojuma izveide ar Wi-Fi: Ņemiet vērā, ka
noteikti tālruņi izslēdz piesaisti, tiklīdz ir pārtrūkuši sakari ar automašīnu. Tādēļ nākamajā datu saites lietošanas reizē tā vispirms
ir jāaktivizē.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement