Volvo V60 Cross Country Quick start guide

Volvo V60 Cross Country Quick start guide
V60
CROSS COUNTRY
Q U ICK G U IDE
VÄLKOMMEN!
Šajā Quick Guide rokasgrāmatā ir aprakstītas vairākas jūsu Volvo funkcijas. Detalizētāka īpašnieka informācija ir pieejama automašīnā, lietotnē un tīmeklī.
AUTOMAŠĪNAS CENTRĀLAIS DISPLEJS
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama automašīnas centrālajā displejā,
kur tai var piekļūt augšējā skatā.
MOBILO IERĪČU LIETOTNE
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama kā lietotne (Volvo Manual) viedtālruņiem un planšetdatoriem. Lietotnē ir pieejamas arī video pamācības noteiktām funkcijām.
VOLVO ATBALSTA VIETNE
Volvo Cars atbalsta vietnē (support.volvocars.com) ir pieejamas rokasgrāmatas un video pamācības, kā arī papildu informācija un palīdzība par jūsu Volvo un tā lietošanu.
IESPIESTA INFORMĀCIJA
Cimdu nodalījumā atrodas īpašnieka rokasgrāmatas pielikums, kurā
ietverta informācija par drošinātājiem un specifikācijām, kā arī svarīgas un praktiskas informācijas kopsavilkums. Var pasūtīt iespiestu
īpašnieka rokasgrāmatu un tās pielikumu.
SATURS
01. VOLVO AUTOMAŠĪNAS IEPAZĪŠANA
Šajā nodaļā sniegta informācija par dažām Volvo sistēmām un pakalpojumiem, kā arī pārskats par automašīnas salonu, ārpusi un centrālo displeju.
02. SALONS UN SAVIENOJUMI
Šeit varat izlasīt par dažādām pasažieru salonā pieejamām funkcijām piemēram sēdekļu iestatījumiem un
interneta savienojumu.
03. CENTRĀLĀ DISPLEJA SKATI
Šeit varat atrast informāciju par dažādiem centrālā displeja galvenajiem skatiem, kuros varat vadīt dažādas
automašīnas funkcijas.
04. ATJAUTĪGA AUTOVADĪŠANA
Šajā nodaļā aprakstītas vairākas automašīnas vadītāja atbalsta sistēmas un sniegti padomi par ekonomisku
braukšanu.
05. BALSS ATPAZĪŠANA
Šeit varat atrast dažādās komandas/frāzes, kuras varat izmantot ar automašīnas balss vadības sistēmu.
06. ĪPAŠIE TEKSTI
Brīdinājumi, svarīga informācija un piezīmes, kas ir jāizlasa.
Publicēšanas brīdī visi zināmie papildaprīkojuma/piederumu veidi ir atzīmēti ar zvaigznīti: *.
01
01
DARBA SĀKŠANA
Lai savu Volvo automašīnu sāktu lietot vislabākajā iespējamā veidā,
ir vairākas funkcijas, noteikumi un padomi, kurus ir noderīgi zināt.
māciju par vadītāja profiliem skatiet šīs Quick Guide sadaļā Augšējais skats.
Volvo ID
Volvo ID ir personīgs ID, kas sniedz piekļuvi dažādiem pakalpojumiem ar vienu lietotājvārdu un paroli. Daži piemēri ir Volvo On Call*,
karšu pakalpojumi*, personīgs pieteikumvārds vietnē volvocars.com
un iespēja rezervēt apkopi un remontu. Volvo ID varat izveidot
vietnē volvocars.com, lietotnē Volvo On Call vai tieši automašīnā.
Sensus
Sensus ir automašīnas inteliģentā saskarne, kurā ir pieejami visi
automašīnas risinājumi saistībā ar izklaidi, interneta savienojumu,
navigāciju* un informācijas pakalpojumiem. Tieši Sensus padara
iespējamus sakarus starp jums, automašīnu un ārējo pasauli.
Volvo On Call*
Volvo On Call nodrošina tiešu saziņu1 ar automašīnu un papildu
komfortu un palīdzību 24 stundas diennaktī. Volvo On Call lietotne
sniedz iespēju, piemēram, noskaidrot, vai nav jānomaina spuldzes
vai jāpapildina mazgāšanas šķidrums. Varat aizslēgt un atslēgt
automašīnu, pārbaudīt degvielas līmeni un skatīt tuvāko degvielas
uzpildes staciju. Sagatavošanu var pielāgot un sākt, izmantojot
automašīnas klimata kontroles funkciju vai automašīnas attālas
iedarbināšanas2 funkciju. Lai sāktu lietot šīs funkcijas, lejupielādējiet lietotni Volvo On Call.
Volvo On Call ietver arī palīdzību uz ceļa, citus drošības pakalpojumus un ārkārtas palīdzību, izmantojot ON CALL un SOS pogas
automašīnas jumta konsolē.
Vadītāja profili
Daudzus automašīnas iestatījumus var pielāgot vadītāja personīgajām vēlmēm un pēc tam saglabāt vienā vai vairākos vadītāja profilos. Katru atslēgu var saistīt ar kādu vadītāja profilu. Plašāku infor-
1
2
Gan automašīnā, gan mobilajā ierīcē ir jābūt mobilā tīkla pārklājumam vai citam interneta
savienojumam.
Pieejams noteiktos tirgos un modeļos.
01
01
PĀRSKATS, EKSTERJERS
Pārbaudiet un saglabājiet jauno spiedienu riepās (ITPMS)*,
izmantojot lietotnes Automaš. statuss sadaļu TPMS centrālā
displeja lietotņu skatā. Zema riepu spiediena gadījumā vadītāja
displejā ir pastāvīgi iedegts simbols . Zema riepu spiediena
gadījumā pārbaudiet un noregulējiet spiedienu visās četrās riepās un nospiediet Saglabāt spiedienu, lai saglabātu jaunu riepu
spiediena vērtību.
Dzinēja eļļas līmeņa pārbaudi veic lietotnē Automaš. statuss.
Šeit varat arī skatīt statusa ziņojumus un rezervēt apkopi un
remontu*.
Atpakaļskata spoguļus var automātiski pagriezt uz leju*, kad
tiek izvēlēts atpakaļgaitas pārnesums. Kad automašīnu aizslēdz/atslēdz ar tālvadības atslēgu, atpakaļskata spoguļus var
automātiski nolocīt uz iekšu/āru. Šīs funkcijas var aktivizēt centrālā displeja augšējā skata sadaļā Iestatījumi My Car
Spoguļi un ērtības.
Bezatslēgas aizslēgšana/atslēgšana* nozīmē: lai aizslēgtu vai
atslēgtu automašīnu, tālvadības atslēgai ir jāatrodas, piemēram,
jūsu kabatā. Tālvadības atslēgai ir jāatrodas aptuveni 1 metra
(3 pēdu) attālumā no automašīnas.
Satveriet kādu no durvju rokturiem vai nospiediet bagāžas
nodalījuma durvju gumijoto spiediena plāksni, lai atslēgtu automašīnu. Lai aizslēgtu automašīnu, uzmanīgi uzspiediet kādam
no durvju rokturu padziļinājumiem. Centieties vienlaikus nepieskarties abām spiediena virsmām.
Panorāmas jumtā* ir atverams stikla logs ar saulessargu, un to
vada ar vadības slēdzi virs atpakaļskata spoguļa, kad automašīnai ir ieslēgta vismaz aizdedzes pozīcija I. Atveriet ventilācijas
stāvoklī, spiežot vadības slēdzi uz augšu, un aizveriet, velkot
vadības slēdzi uz leju. Lai pilnīgi atvērtu panorāmas jumtu, divreiz pavelciet vadības slēdzi atpakaļ. Aizveriet, divreiz velkot
vadības slēdzi uz leju.
Elektriski vadāmās bagāžas nodalījuma durvis* var atvērt,
izmantojot funkciju bagāžas nodalījuma durvju vadībai ar kāju*,
veicot lēnu spērienam līdzīgu kustību uz priekšu zem aizmugurējā bufera kreisās daļas. Aizveriet un aizslēdziet bagāžas nodauz to apakšējās malas. Vai
lījuma durvis, izmantojot pogu
arī aizveriet bagāžas nodalījuma durvis ar lēnu spērienam
līdzīgu kustību. Lai bagāžas nodalījuma durvis varētu atslēgt ar
kājas kustību, automašīnai ir jābūt aprīkotai ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas* funkciju. Lai varētu atvērt un aizvērt ar
kājas kustību, tālvadības atslēgai ir jāatrodas aptuveni 1 metra
(3 pēdu) attālumā aiz automašīnas.
Lai bagāžas nodalījuma durvis neatsistos, piemēram, pret garāžas griestiem, var ieprogrammēt maksimālo atvēršanas augstumu. Iestatiet maksimāla atvēruma stāvokli, atverot bagāžas
nodalījuma durvis un tās apturot vajadzīgajā atvēršanas pozīcijā. Pēc tam nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet
, lai
saglabātu šo pozīciju.
01
01
AIZSLĒGŠANA/ATSLĒGŠANA
Tālvadības pults atslēga
Vienreiz īsi nospiežot, aizslēdz pasažieru salona durvis, bagāžas
nodalījuma durvis un degvielas uzpildes durtiņas un aktivizē
signalizāciju*.
Nospiežot un turot, vienlaikus aizver panorāmas jumtu* un
visus sānu logus.
Vienreiz īsi nospiežot, atslēdz pasažieru salona durvis, bagāžas
nodalījuma durvis un degvielas uzpildes durtiņas un deaktivizē
signalizāciju*.
Nospiežot un turot, vienlaikus atver visus sānu logus.
Vienreiz īsi nospiežot, atslēdz bagāžas nodalījuma durvis un
deaktivizē signalizāciju tikai tām.
Nospiežot un turot, tiek atvērtas vai aizvērtas elektriski vadāmās* bagāžas nodalījuma durvis.
Panikas funkcija aktivizē pagrieziena rādītājus un skaņas signālu, lai pievērstu uzmanību, ja tas ir nepieciešams. Lai aktivizētu, nospiediet pogu un turiet vismaz 3 sekundes vai divreiz to
nospiediet 3 sekunžu laikā. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot to pašu pogu, kad tā ir bijusi aktivizēta vismaz 5 sekundes.
Pretējā gadījumā tā tiek automātiski deaktivizēta pēc 3 minūtēm.
Privātā aizslēgšana
Privātās aizslēgšanas funkcija bloķē bagāžas nodalījuma durvis, kas
var būt noderīgi, piemēram, kad automašīna tiek nogādāta apkopes
veikšanai vai atstāta viesnīcā.
– Centrālā displeja funkciju skatā pieskarieties Privātā
aizslēgšana, lai aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju.
Tiek rādīts aktivizēšanas/deaktivizēšanas uznirstošais
logs. Katrā bloķēšanas funkcijas lietošanas reizē tiek
atlasīts četrciparu kods. Pirmajā funkcijas lietošanas
reizē ir jāatlasa papildu drošības kods.
Cimdu nodalījumu aizslēdz* manuāli, izmantojot pievienoto atslēgu,
kas atrodas cimdu nodalījumā.
01
01
PĀRSKATS, SALONS
Centrālo displeju izmanto, lai vadītu daudzas automašīnas
pamatfunkcijas, piemēram, multividi, navigāciju*, klimata kontroli, vadītāja atbalsta sistēmas un automašīnā pieejamās lietotnes.
nospiediet bremžu pedāli. Izmantojot funkciju Automātiska
bremzēšana stāvot ( ), bremžu pedāli var atlaist, saglabājot
bremzēšanas spēku, piemēram, kamēr automašīna stāv krustojumā.
Vadītāja displejā tiek rādīta informācija par braucienu,
piemēram, ātrums, dzinēja apgriezieni, navigācija* un aktīvais
vadītāja atbalsts. Varat izvēlēties, kas ir jārāda vadītāja displejā,
izmantojot lietotnes izvēlni, ko atver ar labo tastatūru uz stūres.
Iestatījumus var mainīt, arī izmantojot opciju Iestatījumi My
Car Vadītāja displejs centrālā displeja augšējā skatā.
Atcerieties, ka pirms automašīnas mazgāšanas automazgātuvē
ir jādeaktivizē gan funkcija Automātiska bremzēšana stāvot,
gan arī funkcija Automātiska stāvbremzes ieslēgšana. Stāvbremzes automātisku ieslēgšanu var deaktivizēt centrālā displeja augšējā skata sadaļā Iestatījumi My Car
Stāvbremze un piekare.
Vējstikla displejs* papildina automašīnas vadītāja displeju un
projicē informāciju uz vējstikla. To aktivizē centrālā displeja funkciju skatā.
Pasažiera drošības gaisa spilvena slēdzis* atrodas instrumentu paneļa galā pasažiera pusē, un tam var piekļūt, kad durvis ir atvērtas. Izvelciet slēdzi uz āru un pagrieziet stāvoklī ON/
OFF, lai aktivizētu/deaktivizētu drošības gaisa spilvena funkciju.
Iedarbināšanas slēdzi izmanto automašīnas iedarbināšanai.
Lai piekļūtu displejiem, neiedarbinot dzinēju, pagrieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā un atlaidiet. Lai iedarbinātu dzinēju, nospiediet bremžu pedāli un turiet, pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un atlaidiet. Izslēdziet automašīnu, pagriežot iedarbināšanas slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā.
Braukšanas režīmus* iestata, izmantojot vadības slēdzi tuneļkonsolē. Automašīna vienmēr tiek iedarbināta komforta režīmā.
Iespiediet vadības ritenīti uz iekšu un ritiniet to, lai centrālajā
displejā atlasītu Comfort, Eco, Off Road, Dynamic/Polestar
Engineered* vai Individual. Apstipriniet, nospiežot vadības slēdzi. Režīmā Individual varat pielāgot braukšanas režīmu savām
vajadzībām. Individuālo braukšanas režīmu var aktivizēt centrālā displeja augšējā skatā sadaļā Iestatījumi My Car
Individuāls braukšanas režīms.
Stāvbremze tiek aktivizēta, kad vadības slēdzi
pavelk uz
augšu; pēc tam vadītāja displejā iedegas simbols. Lai to
manuāli atlaistu, spiediet vadības slēdzi uz leju un vienlaikus
01
01
CENTRĀLAIS DISPLEJS
Centrālajā displejā varat veikt iestatījumus un vadīt lielāko daļu
funkciju. Centrālajā displejā ir trīs galvenie skati: sākuma skats, funkciju skats un lietotņu skats. Funkciju skatam un lietotņu skatam
varat piekļūt no sākuma skata, velkot pa labi vai pa kreisi. Ir arī augšējais skats, kuram var piekļūt, velkot uz leju displeja augšdaļu.
Lai mainītu centrālā displeja un vadītāja displeja izskatu, atlasiet
motīvu augšējā skata sadaļā Iestatījumi My Car Vadītāja
displejs. Šeit varat arī atlasīt centrālajam displejam tumšu vai gaišu
fonu.
Sākuma skatā no cita skata varat atgriezties, īsi nospiežot fizisko
sākuma pogu zem displeja. Tad tiek rādīts pēdējais sākuma skatā
izmantotais režīms. Vēlreiz īsi nospiežot sākuma pogu, visi sākuma
skata elementi tiek iestatīti standarta režīmā.
Lai tīrītu, centrālo displeju, nobloķējiet skārienjutības funkciju,
nospiežot un turot fizisko sākuma pogu zem displeja. Lai atkal aktivizētu displeju, īsi nospiediet sākuma pogu.
Statusa joslā ekrāna augšdaļā ir redzamas automašīnas aktivitātes.
Pa kreisi ir redzama informācija par tīklu un savienojumu, bet labajā
pusē atrodas ar multividi saistīta informācija, laiks un fona aktivitātes indikators.
Klimata rindā apakšā varat iestatīt temperatūru un sēdekļu komfortu, pieskaroties attiecīgajai ikonai. Klimata skatu var atvērt, klimata rindā pieskaroties vidējai pogai.
1. Aktivizējiet sēdekļa iestatīšanu centrālajā displejā, pagriežot vadības elementu uz augšu/uz leju.
2. Pārslēdziet dažādās funkcijas centrālajā displejā, pagriežot vadības elementu uz augšu/uz leju.
02
3. Mainiet atlasītās funkcijas iestatījumu, nospiežot vadības elementa augšējo/apakšējo/priekšējo/aizmugurējo daļu.
Pozīciju saglabāšana
1. Iestatiet sēdekli, durvju spoguļus un vējstikla displeju* vajadzīgajā pozīcijā un nospiediet pogu M durvju panelī. Taustiņā iedegas indikators.
2. 3 sekunžu laikā nospiediet atmiņas taustiņu 1 vai 2. Atskan skaņas signāls, un gaismas indikators pogā M nodziest.
Lai lietotu saglabātu pozīciju:
Kamēr durvis ir atvērtas — nospiediet un atlaidiet vienu no atmiņas
taustiņiem.
ELEKTRISKI REGULĒJAMI* PRIEKŠĒJIE
SĒDEKĻI
Kamēr durvis ir aizvērtas — nospiediet un turiet vienu no atmiņas
taustiņiem, līdz tiek sasniegta saglabātā pozīcija.
Izmantojiet vadības elementus sēdekļa ārmalā, lai noregulētu,
piemēram, sēdekļa pozīciju un gurnu atbalstu*. Divus sēdekļa formas vadības elementus izmanto sēdekļa pozīcijas regulēšanai.
Trešo, daudzfunkcionālo vadības elementu* izmanto dažādu komforta funkciju, piemēram, masāžas pielāgošanai*.
Sēdekļa formas vadības elementi
Noregulējiet sēdekļa sēdvirsmu vai pārvietojiet visu sēdekli, izmantojot apakšējo vadības slēdzi. Noregulējiet atzveltnes leņķi, izmantojot aizmugurējo vadības slēdzi.
Daudzfunkcionālais vadības elements3
Masāžas*, sānu atbalsta*, gurnu atbalsta* un sēdekļa sēdvirsmas
izvirzīšanas* iestatījumus var veikt ar daudzfunkcionālo vadības elementu.
3
Automašīnās ar četrvirzienu gurnu atbalstu*
ATZVELTŅU NOLOCĪŠANA AIZMUGURĒJĀ
SĒDEKLĪ
Nolokot aizmugurējo sēdekli, pārliecinieties, ka tā atzveltne un galvas balsts nesaskaras ar priekšējā sēdekļa atzveltni. Lai varētu nolocīt atzveltnes, vispirms var būt jānoregulē priekšējie sēdekļi.
Atzveltņu nolocīšana
Lai varētu nolocīt aizmugurējo sēdekli, automašīnai ir jāstāv un
bagāžas nodalījuma durvīm ir jābūt atvērtām. Pārliecinieties, ka aizmugurējā sēdeklī neviens nesēž un nav nekādu priekšmetu.
1. Manuāli nolokiet vidējā sēdekļa galvas balstu.
2. Velciet atzveltnes sprūdrata rokturi un vienlaikus lokiet atzveltni
uz priekšu. Kad tiek nolocīta atzveltne, galvas balstu sprūdrata
rokturis tiek automātiski atvilkts uz augšu. Sarkans indikators pie
bloķētāja norāda, ka atzveltne vairs nav bloķēta.
3. Atzveltne tiek atbrīvota un ir manuāli jānoloka uz leju horizontālā
stāvoklī.
Atzveltņu pacelšana
1. Pārvietojiet atzveltni uz augšu/uz aizmuguri, līdz tā tiek nofiksēta
vietā.
2. Manuāli paceliet galvas balstu.
3. Ja nepieciešams, paceliet vidējā sēdekļa galvas balstu.
02
02
STŪRE
Stūres pozīciju var regulēt gan augstumā, gan dziļumā.
Ātruma ierobežotājs palīdz nepārsniegt atlasīto maksimālo
ātrumu.
1. Stumiet/velciet4 sviru zem stūres uz priekšu/atpakaļ.
Kruīza kontrole palīdz uzturēt nemainīgu ātrumu.
Stūres regulēšana
2. Noregulējiet stūri vajadzīgajā pozīcijā un pārvietojiet sviru atpakaļ
bloķētā pozīcijā.
Kreisā vadības tastatūra
Vadītāja atbalstu atlasa vadītāja displejā, izmantojot bultiņas stūres
kreisajā vadības tastatūrā ( un ). Kad vadītāja atbalsta simbols
ir balts, funkcija ir aktīva. Pelēkā krāsa norāda, ka funkcija ir apturēta vai atrodas gaidīšanas režīmā.
Simboli vadītāja displejā:
Adaptīvā kruīza kontrole* palīdz uzturēt nemainīgu ātrumu un
iepriekš atlasītu laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Pilot Assist palīdz vadītājam vadīt automašīnu starp joslas
atdalošajām līnijām, izmantojot stūrēšanas palīdzības funkciju,
kā arī uzturēt nemainīgu ātrumu un iepriekš atlasītu laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Nospiediet
, lai sāktu vai apturētu atlasīto funkciju.
Īsi nospiežot / , saglabātais ātrums tiek palielināts/samazināts
par 5 km/h (5 mph). Lai ātrumu mainītu plūstoši, nospiediet pogu
un turiet — atlaidiet pogu, kad ir sasniegts vajadzīgais ātrums.
Ar / samazina/palielina attālumu līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, lietojot adaptīvo kruīza kontroli un funkciju Pilot
Assist.
Vienreiz nospiežot
tais ātrums.
līdz tukšai degvielas tvertnei. Lai rādītu dažādas opcijas, izmantojiet
stūres labo tastatūru. Kad vadītāja displejā tiek rādīts "----", atlikušā
attāluma aprēķināšanai nepietiek degvielas. Iespējami drīz uzpildiet
automašīnas degvielas tvertni.
02
, tiek arī atjaunots izvēlētās funkcijas saglabā-
Labā vadības tastatūra
Navigācijai vadītāja displejā izmantojiet stūres labo tastatūru.
Tiek atvērta/aizvērta vadītāja displeja lietotņu izvēlne. Šeit var
vadīt borta datoru, multivides atskaņotāju, tālruni un navigāciju*.
Ritiniet dažādās lietotnes, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto
bultiņu.
Atlasiet opciju, atceliet tās atlasi vai to apstipriniet, piemēram,
atlasiet borta datora izvēlni vai dzēsiet ziņojumu vadītāja displejā.
Pārlūkojiet atlasītās lietotnes funkcijas, pieskaroties bultiņai uz
augšu vai uz leju.
Lai palielinātu/samazinātu multivides skaļumu, nospiediet
un
. Ja neviena cita funkcija nav aktīva šie taustiņi darbojas kā skaļuma vadības slēdzis.
Balss vadību aktivizē ar pogu , un to var izmantot, piemēram,
multivides, navigācijas un klimata kontroles vadībai ar balsi. Sakiet,
piemēram, "Radio", "Raise temperature" vai "Cancel".
Informāciju par citām balss komandām skatiet šīs Quick Guide
nodaļā Balss vadība.
Borta dators
Borta datorā tiek rādīts, piemēram, nobraukums, degvielas patēriņš
un vidējais ātrums. Varat atlasīt, kāda informācija no borta datora
tiks rādīta vadītāja displejā. Borta dators aprēķina atlikušo attālumu
4
Atkarībā no tirgus.
Pietuvošanās apgaismojums ieslēdz ārējo un iekšējo apgaismojumu, kad atslēdzat automašīnu ar atslēgu, un palīdz tumsā droši
sasniegt automašīnu.
Mājās nokļūšanas apgaismojums iededz daļu ārējo apgaismes
ierīču, kad esat aizslēdzis automašīnu, lai jums tumsā būtu gaisma.
Aktivizējiet šo funkciju, kad esat izslēdzis automašīnu, pārvietojot
kreiso svirslēdzi pret instrumentu paneli un pēc tam atlaižot. Laiku,
cik ilgi mājās nokļūšanas apgaismojumam ir jābūt ieslēgtam, var
iestatīt centrālajā displejā.
02
Brauciena odometra atiestatīšana
Atiestatiet visu manuālā brauciena odometra (TM) informāciju,
nospiežot un turot pogu RESET. Nospiežot īsi, tiek atiestatīts tikai
nobraukums. Automātiskais brauciena odometrs (TA) tiek atiestatīts automātiski., ja automašīna nav izmantota 4 stundas.
KREISAIS SVIRSLĒDZIS
Priekšējo lukturu funkcijas vada, izmantojot kreiso svirslēdzi.
Režīmā AUTO automašīna nosaka, kad ir gaišs/tumšs, un atbilstoši
pielāgo apgaismojumu, piemēram, vakarā vai iebraucot tunelī.
Pagrieziet svirslēdža ritenīti pret , lai ieslēgtu tālās gaismas lukturus, kas tiek automātiski aptumšoti, kad ir konstatēta pretēja virziena satiksmes plūsma. Pārvietojiet svirslēdzi pret stūri, lai manuāli
aktivizētu tālās gaismas lukturus, un pret instrumentu paneli, lai tos
deaktivizētu.
Aktīvie pagriezienu lukturi* ir izstrādāti tā, lai nodrošinātu maksimālu apgaismojumu līkumos un krustojumos, jo gaismas stars seko
stūres kustībai. Šī funkcija tiek automātiski aktivizēta, kad tiek
iedarbināta automašīna, un to var deaktivizēt centrālā displeja funkciju skatā, .
LABAIS SVIRSLĒDZIS
Ar labo svirslēdzi vada tīrītāju slotiņas un lietus sensoru.
– Pārslēdziet svirslēdzi uz leju, lai tīrītāji veiktu vienu kustību pa vējstiklu.
– Pakāpeniski pārvietojiet sviru, lai iegūtu periodisku tīrīšanu,
parastu un lielu ātrumu.
– Noregulējiet intervāla ātrumu, izmantojot sviras ripu.
– Pavelciet sviru pret stūri, lai ieslēgtu vējstikla un priekšējo lukturu
apskalotājus, un pastumiet to pret instrumentu paneli, lai ieslēgtu
aizmugurējā loga apskalotājus.
Nospiediet lietus sensora taustiņu, lai aktivizētu/deaktivizētu
lietus sensoru. Vējstikla tīrītāju svirslēdzim ir jāatrodas pozīcijā
0 vai viena tīrītāju gājiena pozīcijā. Lietus sensors atkarībā no
lietus daudzuma, kas tiek noteikts uz vējstikla, automātiski
aktivizē vējstikla tīrītājus. Pagrieziet ritenīti uz augšu/uz leju, lai
panāktu lielāku/mazāku jutīgumu.
Nospiediet, lai ieslēgtu aizmugurējā loga tīrītājam regulāras
tīrīšanas režīmu.
Nospiediet, lai ieslēgtu aizmugurējā loga tīrītājam nepārtrauktas tīrīšanas režīmu.
Vējstikla tīrītāju apkopes režīmu lietojiet, piemēram, mainot, tīrot vai paceļot tīrītāja slotiņas. Centrālā displeja funkciju skatā pieskarieties pogai Vējstikla tīrītāja apkopes
poz., lai aktivizētu vai deaktivizētu apkopes režīmu.
02
02
PASAŽIERU SALONA KLIMATA KONTROLE
Klimata kontroles funkcijas pasažieru salona priekšdaļā un aizmugurē vada centrālajā displejā, ar taustiņiem viduskonsolē un tuneļkonsoles aizmugurē*. Dažas klimata kontroles funkcijas var vadīt arī
ar balsi.
Šo ikonu lieto, lai atvērtu klimata skatu centrālā displeja
apakšdaļas centrā. Kad teksts Clean Zone ir zilā krāsā, tas
nozīmē, ka pasažieru salonā ir sasniegti nosacījumi labai
gaisa kvalitātei.
– Klimata skatā pieskarieties AUTO, lai automātiski vadītu vairākas
klimata funkcijas. Īsi pieskaroties, automātiski tiek vadīta gaisa
recirkulācija, gaisa kondicionēšana un gaisa sadalījums.
Nospiežot un turot, automātiski tiek vadīta gaisa recirkulācija,
gaisa kondicionēšana un gaisa sadalījums, turklāt temperatūra un
ventilatora rotācijas ātrums tiek mainīts uz standarta iestatījumiem: 22°C (72°F) un līmenis 3 (līmenis 2 aizmugurējā sēdeklī5).
Temperatūru un ventilatora rotācijas ātrumu var mainīt, nedeaktivizējot klimata automātisku regulēšanu.
2. Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats un pēc tam pieskarieties
Sagatavošanas darbi.
Sagatavošanas darbu laika iestatīšana
1. Atveriet klimata skatu centrālajā displejā.
2. Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats
tiet vajadzīgo datumu/dienu.
Gaisa kvalitātes sistēma IAQS*
IAQS ir daļa no komplekta Clean Zone Interior Package*, un tā ir
pilnīgi automātiska sistēma, kas attīra pasažieru salona gaisu no
sārņiem, piemēram, daļiņām, ogļūdeņražiem, slāpekļa oksīdiem un
zemes līmeņa ozona. Šo funkciju var aktivizēt centrālā displeja augšējā skatā sadaļā Iestatījumi Klimats Gaisa kvalitātes
sensors.
– Pieskarieties vienai no ikonām klimata rindā, kas atrodas centrālā
displeja apakšā, lai regulētu temperatūru, sēdekļu apsildi* un ventilatoru rotācijas ātrumu.
Lai sinhronizētu visu zonu temperatūru ar vadītāja puses temperatūru, pieskarieties vadītāja puses temperatūras ikonai un
Sinhronizēt temperatūru .
Sagatavošana*
Sagatavošanas darbus var iestatīt, izmantojot automašīnas centrālo displeju un mobilo ierīču lietotni Volvo On Call*.
Sagatavojot automašīnu, pasažieru salons tiek uzsildīts* vai izvēdināts pirms došanās ceļā. Sagatavošanas funkciju var ieslēgt tieši
vai iestatīt tās ieslēgšanas taimeri.
Tiešās iedarbināšanas sagatavošanas darbi
1. Atveriet klimata skatu centrālajā displejā.
Pievienot taimeri un iesta-
5
Automašīnām ar 4 zonu klimata kontroli*.
02
02
SAVIENOJUMI
Varat atskaņot/vadīt multividi, īsziņas un tālruņa zvanus, izmantojot
balss atpazīšanu, kā arī izveidot automašīnā savienojumu ar internetu, izmantojot dažādas ārējas ierīces, piemēram, viedtālruņus. Lai
varētu lietot pievienotās ierīces, automašīnas elektrosistēmai ir
jāatrodas vismaz aizdedzes pozīcijā I.
Automašīnas modems6
Vienkāršākais un efektīvākais veids, kā automašīnā izveidot savienojumu ar internetu, ir automašīnas modems. Tam ir visaugstākā
veiktspēja, tas katrā braucienā tiek aktivizēts automātiski, un tā lietošanai nav jāizveido savienojums ar viedtālruni.
1. Ievietojiet personīgo SIM karti turētājā pie grīdas pasažiera pusē.
2. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi
modema Internets.
Sakari
Automašīnas
3. Aktivizējiet, atzīmējot Automašīnas modema Internets izvēles
rūtiņu.
Saistīšana
Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu, izmantojot
modemu, varat kopīgot tās interneta savienojumu (Wi-Fi tīklāju) ar
citām ierīcēm. Augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi un Sakari
Automašīnas Wi-Fi tīklājs.
Bluetooth
Bluetooth ieteicams galvenokārt izmantot, lai automašīnas sistēmā
pārvaldītu tālruņa zvanus, īsziņas un multividi no tālruņa. Izmantojot Bluetooth, varat arī izveidot savienojumu ar internetu. Vienlaikus
var būt pievienotas divas Bluetooth ierīces bet šajā gadījumā multivide tiks straumēta tikai no vienas ierīces. Kad automašīna atkal
tiks lietota, tajā tiks automātiski izveidots savienojums ar diviem
pēdējiem pievienotajiem tālruņiem, ja būs aktīvs tālruņa Bluetooth
savienojums. Sarakstā var saglabāt pat 20 ierīces, lai tām vēlāk
varētu ērti piekļūt.
1. Tālrunī aktivizējiet Bluetooth. Lai izveidotu savienojumu ar internetu, aktivizējiet tālrunī arī datu saiti.
USB ievades ligzdas (A tips) atrodas uzglabāšanas nodalījumā
elkoņbalstā starp sēdekļiem.
Elektrības kontaktligzdas
Jūsu automašīnā ir pieejamas šādas elektrības kontaktligzdas:
12 V elektrības kontaktligzda.
12 V elektrības kontaktligzda un 230 V elektrības kontaktligzda*. Arī bagāžas nodalījumā ir 12 V elektrības kontaktligzda*.
2. Centrālajā displejā atveriet tālruņa apakšskatu.
3. Pieskarieties Pievienot tālruni vai, ja tālrunis jau ir pievienots,
pieskarieties Mainīt un pēc tam Pievienot tālruni.
4. Atlasiet pievienojamo tālruni un izpildiet centrālajā displejā un tālrunī norādītās darbības. Ņemiet vērā, ka dažos tālruņos ir jāaktivizē ziņojumu funkcija.
Wi-Fi
Ja automašīnā izveidosiet savienojumu ar internetu, izmantojot WiFi, varēsiet straumēt tiešsaistes pakalpojumus lielākā ātrumā nekā
ar Bluetooth, piemēram, atskaņot interneta radio un mūziku, izmantojot automašīnas lietotnes, lejupielādēt/atjaunināt programmatūru
utt. Wi-Fi savienojums no viedtālruņa darbojas kā tīklājs automašīnai, kā arī citām automašīnā lietotām ārējām ierīcēm.
1. Tālrunī aktivizējiet datu saiti.
2. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
3. Pieskarieties Sakari Wi-Fi un aktivizējiet, atzīmējot Wi-Fi
savienojuma izvēles rūtiņu.
Ņemiet vērā, ka daļā tālruņu datu saite tiek izslēgta, kad ir pārtraukts savienojums ar automašīnu. Tādēļ nākamajā datu saites lietošanas reizē tā vispirms ir jāaktivizē.
USB
Varat izmantot USB, lai pievienotu ārēju ierīci un atskaņotu multivides failus. USB portu izmanto arī funkcijām Apple CarPlay* un
Android Auto*. Ja ir divi USB porti, pievienojiet ierīci portam ar
balto rāmīti. Kamēr ārējā ierīce ir pievienota automašīnai, notiek tās
uzlāde.
6
Tikai automašīnās ar P-SIM*. Automašīnās, kas aprīkotas ar Volvo On Call*, šiem pakalpojumiem tiks izmantots interneta savienojums ar automašīnas modemu.
02
PIEVIENOTO IERĪČU LIETOŠANA
Varat pievienot ārējas ierīces, piemēram, lai vadītu tālruņa zvanus
un atskaņotu multividi automašīnas audio un multivides sistēmā.
02
Tālruņa zvanu pārvaldība7
Automašīnā var veikt un saņemt zvanus, izmantojot ar Bluetooth
pievienotu tālruni.
Zvanu veikšana vidējā displejā
1. Sākuma skatā atveriet apakšskatu Tālrunis. Atlasiet, lai zvanītu
no zvanu žurnāla, kontaktu saraksta vai ievadītu numuru, izmantojot vadības tastatūru.
2. Nospiediet
.
Zvanīšana, izmantojot stūres labās puses vadības tastatūru
1. Nospiediet
un dodieties uz Tālrunis, nospiežot
2. Ritiniet zvanu sarakstā ar
un atlasiet ar
vai
.
.
Zvanus varat pārvaldīt arī ar balss vadību. Nospiediet stūres labās
tastatūras balss vadības pogu . Informāciju par balss komandām
skatiet šīs Quick Guide sadaļā Balss vadība.
Multivides atskaņošana
Lai atskaņotu audio no ārējas ierīces, jums tā ir jāpievieno automašīnai, izmantojot izvēlēto metodi; dažādus savienojumu veidus skatiet iepriekšējā lapā.
Ar Bluetooth pievienota ierīce
1. Sāciet atskaņošanu pievienotajā ierīcē.
2. Centrālā displeja lietotņu skatā atveriet lietotni
Bluetooth. Tiek sākta atskaņošana.
Ar USB pievienota ierīce
1. Lietotņu skatā palaidiet lietotni USB.
7
Informāciju par to, kuri tālruņi ir saderīgi ar automašīnu, skatiet vietnē www.volvocars.com/
intl/support
2. Atlasiet, ko vēlaties atskaņot. Tiek sākta atskaņošana.
MP3 atskaņotājs vai pievienota iPod ierīce
1. Sāciet atskaņošanu ierīcē.
2. Atkarībā no savienojuma metodes atveriet lietotni
iPod vai USB. Lai atskaņotu audio no iPod, neatkarīgi
no savienojuma metodes atlasiet lietotni iPod. Tiek
sākta atskaņošana.
Apple® CarPlay®*8 un Android Auto*
Funkcija CarPlay un Android Auto sniedz iespēju automašīnā lietot
noteiktas iOS vai Android ierīces lietotnes, piemēram, lai atskaņotu
mūziku vai klausītos apraides. Tās var vadīt automašīnas centrālajā
displejā vai ierīcē.
Lai lietotu CarPlay, iOS ierīcē ir jābūt aktivizētam asistentam Siri.
Ierīcē ir arī jābūt izveidotam savienojumam ar internetu, izmantojot
Wi-Fi vai mobilo sakaru tīklu. Lai lietotu Android Auto, Android
ierīcē ir jāinstalē lietotne Android Auto. Ierīce ir arī jāpievieno automašīnas USB portam.
1. Pievienojiet ierīci USB portam ar baltu rāmīti.
2. Lai aktivizētu Android Auto, lietotņu skatā pieskarieties Android Auto.
3. Izlasiet noteikumus un nosacījumus un pēc tam pieskarieties Apstiprināt, lai izveidotu savienojumu.
4. Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
Lai aktivizētu balss vadību ar CarPlay un Android Auto, ilgi nospiestūres labajā tastatūrā. Nospiežot īsi, tās vietā tiek
diet pogu
aktivizēta pašas automašīnas balss vadības sistēma.
Kad tiek lietota sistēma CarPlay, Bluetooth tiek izslēgts. Ja automašīnā ir jāizveido savienojums ar internetu, izmantojiet Wi-Fi vai
automašīnas modemu*.
8
Apple un CarPlay ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Apple Inc.
02
03
SĀKUMA SKATS
Kad centrālo displeju ieslēdz, tajā ir redzams sākuma skats, un šeit
var piekļūt elementiem Navigācija, Multivide un Tālrunis, kā arī
pēdējai izmantotajai lietotnei vai automašīnas funkcijai.
Pēdējā izmantotā lietotne vai automašīnas funkcija — šeit
varat skatīt pēdējo izmantoto lietotni vai automašīnas funkciju,
kas netiek rādīta nevienā no pārējiem elementiem, piemēram,
Automaš. statuss vai Vadītāja efektivitāte. Varat pieskarties
apakšskatam, lai piekļūtu pēdējai lietotajai funkcijai.
Navigācija — pieskarieties šeit, lai piekļūtu kartes navigācijas
sistēmai ar Sensus Navigation*.
Galamērķa iestatīšana ar brīvu tekstu — izvērsiet rīkjoslu ar
lejupvērsto bultiņu kreisajā pusē un pieskarieties . Kartes
attēls mainās uz brīva teksta meklēšanas lauku. Ievadiet meklējamos vārdus.
03
Ievadīt galamērķi ar karti — palieliniet karti, nospiežot .
Nospiediet un turiet atrašanās vietā, uz kuru vēlaties doties, un
pēc tam atlasiet Doties šeit.
Galamērķa dzēšana — pieskarieties , lai atvērtu brauciena
plānu. Pieskarieties atkritnei, lai no brauciena plāna dzēstu
starpmērķi, un pieskarieties Not. maršr., lai dzēstu visu brauciena plānu.
Kartes atjaunināšana9 — lietotņu skatā pieskarieties
Lejupielādes centrs. Pieejamo kartes atjauninājumu skaits tiek
rādīts pie Kartes. Pieskarieties Kartes Instalēt
Apstiprināt, lai atjauninātu karti vai instalētu atlasīto karti. Ir arī
iespēja lejupielādēt kartes vietnē support.volvocars.com, saglabāt tās USB atmiņā un pēc tam pārsūtīt uz karti.
Multivide — šeit tiek rādīta, piemēram, jūsu mūzika no ārējās
ierīces vai radio stacija, ja lietotņu skatā esat atlasījis FM radio.
Pieskarieties apakšskatam, lai piekļūtu iestatījumiem. Šeit varat
skatīt savu mūzikas bibliotēku, radio stacijas utt.
Tālrunis — šeit var piekļūt tālruņa funkcijai. Lai izvērstu apakšskatu, pieskarieties tam. Šeit varat sastādīt numuru no zvanu
vēstures vai kontaktu saraksta vai manuāli ievadīt numuru,
izmantojot tastatūru. Kad numurs ir atlasīts, pieskarieties .
9
Funkciju pieejamība var atšķirties atkarībā no tirgus.
03
FUNKCIJU SKATS UN LIETOTŅU SKATS
Funkciju skats
Ikonu pārvietošana
Funkciju skatu sasniegsiet, sākuma skatā velkot no kreisās puses
uz labo10. Šeit var aktivizēt/deaktivizēt dažādas automašīnas funkcijas, piemēram, Head-Up displejs* un Novietošanas
palīgsistēma. Tās aktivizē/deaktivizē, pieskaroties attiecīgajam
simbolam. Dažas funkcijas tiek atvērtas atsevišķā logā.
Lietotnes un automašīnas funkciju pogas lietotņu skatā un funkciju
skatā var pēc nepieciešamības pārvietot.
1. Pieskarieties lietotnei vai pogai un turiet.
2. Velciet lietotni vai pogu uz brīvu vietu skatā un atlaidiet.
Lietotņu skats
Sākuma skatā velciet no labās puses uz kreiso10, lai piekļūtu lietotņu skatam. Šeit varat skatīt kopā ar automašīnu piegādātās lietotnes, kā arī lietotnes, kuras varat izvēlēties lejupielādēt un instalēt
pats.
03
Lietotņu un sistēmu pārvaldība un atjaunināšana
Lietotņu skata sadaļā Lejupielādes centrs varat atjaunināt
vairākas automašīnas sistēmas. Lai tas būtu iespējams,
automašīnā ir jābūt izveidotam savienojumam ar internetu.
Sadaļā Lejupielādes centrs varat:
Lejupielādēt lietotnes — pieskarieties Jaunas lietotnes un atlasiet
vajadzīgo lietotni. Atlasiet Instalēt, lai lejupielādētu lietotni.
Atjaunināt lietotnes — pieskarieties Instalēt visu, lai atjauninātu
visas lietotnes. Vai pieskarieties Lietotņu atjauninājumi, lai rādītu
iespējamo atjauninājumu sarakstu. Atlasiet vajadzīgo lietotni un
pieskarieties Instalēt.
Atinstalēt lietotnes — pieskarieties Lietotņu atjauninājumi un
atlasiet vajadzīgo lietotni. Lai atinstalētu lietotni, pieskarieties
Atinstalēt.
Atjaunināt sistēmas programmatūru — pieskarieties Sistēmas
atjauninājumi, lai skatītu sarakstu ar atjauninājumiem, ko var instalēt automašīnā. - Pieskarieties Instalēt visu saraksta apakšā, lai
atjauninātu visu programmatūru, vai Instalēt, lai atjauninātu atsevišķu programmu. Ja saraksts nav nepieciešams, atlasiet Instalēt
visu pie pogas Sistēmas atjauninājumi.
10
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē — velciet
pretējā virzienā.
03
AUGŠĒJAIS SKATS
Displeja augšdaļā ir cilne, kuru varat vilkt uz leju, lai piekļūtu augšējam skatam. Šeit varat piekļūt opcijām Iestatījumi, Īpašnieka
rokasgr., Profils un automašīnas saglabātajiem ziņojumiem.
Personīgas preferences
Sadaļā Iestatījumi varat iestatīt daudzas personīgas preferences,
piemēram, attiecībā uz displejiem, spoguļiem, priekšējo sēdekli,
navigācijas sistēmu*, audio un multivides sistēmu, valodu un balss
vadību.
Vadītāja profili
Ja automašīnu lieto vairāki vadītāji, katram vadītājam var
būt savs personīgais vadītāja profils. Iekāpjot automašīnā,
jums ikreiz ir iespēja atlasīt savu vadītāja profilu, kurā ir
saglabātas jūsu personīgās preferences. Profilu skaits ir
atkarīgs no automašīnai pieejamo atslēgu skaita. Profils Viesis nav
saistīts ar konkrētu atslēgu.
Pēdējais aktīvais vadītāja profils ir profils, kas izmantots atslēgšanai. Lai mainītu vadītāja profilu, augšējā skatā atlasiet Profils.
Vadītāja profilus var saistīt ar automašīnas atslēgām; kad automašīna tiek atslēgta, tā tiek automātiski pielāgota atbilstoši jūsu vēlmēm. Atslēgu var piesaistīt sadaļā Iestatījumi Sistēma
Vadītāju profili. Atlasiet vienu no vadītāja profiliem (profilu Viesis
nevar piesaistīt). Tiek atkal rādīts sākuma skats. Vēlreiz velciet uz
leju augšējo skatu, atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības un izvēlētajā profilā atlasiet Rediģēt un pēc tam Pievienojiet atslēgu.
Individuāls piedziņas režīms
Ja vēlaties pielāgot vienu no braukšanas režīmiem Comfort, Eco vai
Dynamic, aktivizējiet attiecīgo braukšanas režīmu sadaļā
Iestatījumi My Car Individuāls braukšanas režīms.
Sistēmas skaļums
Ja vēlaties pielāgot sistēmas skaņu skaļumu vai tās izslēgt,
piemēram, ekrāna pieskāriena skaņu, atveriet sadaļu Iestatījumi
Skaņa Sistēmas skaļuma līmeņi.
03
04
VADĪTĀJA ATBALSTS
Jūsu automašīna ir aprīkota ar vairākām funkcijām, kas jums palīdz
braukt droši un kas var novērst negadījumus. Šīs funkcijas varat
aktivizēt centrālā displeja funkciju skatā. Atcerieties, ka vadītāja
atbalsta funkcijas ir tikai palīglīdzekļi un ka jūs kā vadītājs vienmēr
esat atbildīgs par automašīnas vadīšanu drošā veidā. Tālāk ir aprakstītas dažas no tām:
City Safety™
City Safety11 var jums palīdzēt kritiskās situācijās, lai novērstu
sadursmi ar transportlīdzekļiem, lieliem dzīvniekiem, gājējiem vai
riteņbraucējiem vai mazinātu sadursmes spēku. Sadursmes riska
gadījumā tiek aktivizēti vizuāli, skaņas un bremžu impulsu brīdinājumi, lai jums palīdzētu laicīgi rīkoties. Ja laicīgi nerīkosieties un
sadursme būs gandrīz neizbēgama, automašīnu var automātiski
bremzēt. City Safety stūrēšanas palīdzība var arī pastiprināt jūsu
stūrēšanas darbību izvairīšanās manevra sākumā, ja stūrējat pārāk
maz, lai izvairītos no sadursmes. Sistēma City Safety tiek aktivizēta,
kad tiek iedarbināts dzinējs, un to nevar deaktivizēt.
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS var jūs informēt par transportlīdzekļiem aklajā zonā
un transportlīdzekļiem, kas strauji tuvojas blakus joslā.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA ar automātisko bremzēšanu ir vadītāja atbalsta sistēma, kas papildina BLIS un var brīdināt par šķērsvirziena
satiksmi aiz automašīnas. Ja CTA brīdinājums netiek ievērots un sadursme ir neizbēgama, šī funkcija var apturēt
automašīnu. CTA tiek aktivizēta, ja tiek ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums vai automašīna ripo atpakaļ.
Lane Keeping Aid
Joslas ievērošanas palīgfunkcija (Lane Keeping Aid) var
palīdzēt samazināt risku, ka automašīna netīši izbrauks no
savas joslas. Vajadzīgo palīdzības veidu atlasa, izmantojot
Iestatījumi My Car IntelliSafe Lane Keeping Aid
režīms centrālā displeja augšējā skatā.
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska gadījumā
Funkcija Sadursmes novēršanas palīdzība var jums palīdzēt samazināt risku, ka automašīna netīši izbrauks no tās
joslas un/vai nokļūs sadursmē ar citu transportlīdzekli/
šķērsli, aktīvi stūrējot automašīnu atpakaļ joslā un/vai veicot apbraukšanas manevru. Šī funkcija sastāv no trim
apakšfunkcijām: stūrēšanas palīdzība, ja ir risks nobraukt
no ceļa; stūrēšanas palīdzība frontālas sadursmes gadījumā; stūrēšanas palīdzība aizmugures sadursmes gadījumā*.
Pilot Assist
Pilot Assist12 ir komforta funkcija, kas var palīdzēt noturēt automašīnu joslā un ievērot iepriekš iestatītu distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Funkciju Pilot Assist atlasa un aktivizē,
izmantojot stūres kreiso tastatūru. Lai stūrēšanas palīdzība darbotos, piemēram, vadītājam ir jātur rokas uz stūres un jābūt redzamiem joslu marķējumiem. Kad ir aktīva stūrēšanas palīdzība, vadītāja displejā ir redzams ZAĻAS stūres simbols.
11
12
Nav pieejama visos tirgos.
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt vai nu standarta aprīkojumā, vai arī papildaprīkojumā.
04
04
NOVIETOŠANAS PALĪDZĪBA
Park Assist Pilot*
Novietošanas palīgsistēmas kamera*
Sistēma Park Assist Pilot var palīdzēt vadītājam manevrēt automašīnu, kad tā tiek novietota stāvvietā. Vadītāja uzdevums ir vērot
apkārtni, ievērot centrālajā displejā rādītos norādījumus, pārslēgt
pārnesumus, kontrolēt ātrumu un būt gatavam bremzēt/apturēt
automašīnu.
Novietošanas palīgsistēmas kamera var palīdzēt, kad manevrējat
šaurās vietās, norādot šķēršļus ar kameras attēliem un grafisku
attēlojumu centrālajā displejā. Kameru skatus un novietošanas palīglīnijas atlasa centrālajā displejā. Ņemiet vērā, ka objekti/šķēršļi var
atrasties tuvāk automašīnai, nekā izskatās ekrānā. Novietošanas
palīgsistēmas kamera tiek aktivizēta automātiski, kad tiek izvēlēts
atpakaļgaitas pārnesums, un to var manuāli ieslēgt centrālajā displejā:
Novietošana ar Park Assist Pilot
Meklējot stāvvietu, brauciet lēnāk par 30 km/h
(20 mph). Automašīnai ir jāatrodas aptuveni 1 metra
(3 pēdu) attālumā no stāvvietām, kad funkcija meklē
stāvvietu.
– Pieskarieties funkciju skata taustiņam Kamera, lai
manuāli aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju.
1. Funkciju skatā vai kameras skatā nospiediet taustiņu
Iebraukšana stāvvietā.
2. Esiet gatavs apturēt automašīnu, ja vidējā displejā
redzamais attēls un paziņojums informē, ka ir atrasta
piemērota stāvvieta. Tiek parādīts uznirstošais logs.
3. Atlasiet Novietoš. stāvvietā vai Perpendik.
novietošana un pēc tam atlasiet atpakaļgaitas pārnesumu.
4. Ievērojiet vidējā displejā redzamās instrukcijas.
Izbraukšana no paralēlās stāvvietas, izmantojot sistēmu Park
Assist Pilot
Šo funkciju var izmantot tikai, novietojot automašīnu paralēli ietvei.
1. Funkciju skatā vai kameras skatā nospiediet taustiņu
Izbraukšana no stāvvietas.
2. Izmantojiet pagrieziena rādītāju, lai izvēlētos virzienu,
kurā automašīnai ir jāizbrauc no stāvvietas.
3. Ievērojiet vidējā displejā redzamās instrukcijas.
04
04
TĪRĀKS BRAUKŠANAS BAUDĪJUMS
Plānojot braukšanu un braucot ekonomiski, varat samazināt degvielas patēriņu, oglekļa dioksīda izmešus un citus gaisa sārņus.
Šādi tiek samazināta jūsu ietekme uz vidi, kā arī tiek samazinātas
degvielas patēriņa izmaksas. Dažus faktorus varat ietekmēt, citus
nevarat. Tālāk ir sniegti daži padomi.
Plānojiet braukšanu, vienmēr veicot šādas darbības:
•
Plānojiet braucienu — daudz nevajadzīgu apstāšanās reižu un
nevienmērīgs ātrums palielina degvielas patēriņu.
Brauciet ekonomiski, rīkojoties šādi:
•
Aktivizējiet braukšanas režīmu Eco, tādējādi pielāgojot automašīnu ekonomiskākai braukšanai.
•
Neļaujiet automašīnai darboties tukšgaitā — kad automašīna ilgstoši stāv, izslēdziet dzinēju.
•
Brauciet ar vienmērīgu ātrumu un ievērojiet pietiekamu distanci
līdz citiem transportlīdzekļiem un objektiem, lai samazinātu vajadzību bremzēt.
•
Brauciet ar pareizo gaisa spiedienu riepās un regulāri pārbaudiet
tās. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izvēlieties ECO
riepu spiedienu.
•
Nebrauciet ar atvērtiem logiem.
Faktori, kurus nevarat ietekmēt
•
Satiksmes situācija.
•
Ceļa apstākļi un topogrāfija.
•
Āra temperatūra un pretvējš.
Citus padomus par ekonomisku braukšanu skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
04
•
Recent calls
•
Read message
•
Message to [kontaktpersona]15
Balss komandas radio un multividei
BALSS KOMANDAS
05
Balss vadības sistēma sniedz iespēju lietot balss atpazīšanu13 ar
dažādām iepriekš definētām komandām, lai vadītu noteiktas multivides atskaņotāja, ar Bluetooth pievienota tālruņa, klimata sistēmas
un Volvo navigācijas sistēmas* funkcijas. Balss vadību aktivizē,
nospiežot stūres labās tastatūras balss vadības pogu.
Tālāk norādītās komandas parasti var lietot neatkarīgi no situācijas:
•
Repeat: atkārto pēdējo balss norādi pašreizējā dialogā.
•
Help: sāk palīdzības dialogu. Sistēma atbild ar komandām, ko var
lietot pašreizējā situācijā, piemēram, uzvedni.
•
Cancel: atceļ dialogu14.
Balss komandas tālrunim
•
Call [kontaktpersona]
•
Call [telefona numurs]
•
Media
•
Play [izpildītājs]
•
Play [dziesmas nosaukums]
•
Play [dziesmas nosaukums] no [albums]
•
Play [TV kanāla nosaukums]*16
•
Play [radio stacija]
•
Tune to [frekvence]
•
Tune to [frekvence] [viļņu diapazons]
•
Radio
•
Radio FM
•
Radio AM17
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
•
Similar music
Balss komandas klimata kontrolei
•
Climate
•
Set temperature to X degrees
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Sync temperature
•
Air on feet/Air on body
•
Change country/Change state18, 19
•
Air on feet off/Air on body off
•
Show favourites
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Clear itinerary
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
•
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Turn on voice guidance
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
Balss komandas navigācijas sistēmām*
•
Navigācija
•
Take me home
•
Go to [pilsēta]
•
Go to [adrese]
05
•
Add intersection
•
Go to [pasta indekss]
14
•
Go to [kontaktpersona]
15
•
Search [objekta kategorija]
16
•
Search [objekta kategorija] [pilsēta]
•
Search [objekta nosaukums]
13
17
18
19
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Ņemiet vērā, ka dialogs tiek atcelts, tikai ja sistēma nerunā. Lai to darītu, nospiediet un
turiet balss vadības pogu, līdz atskan divi pīkstieni.
Tikai noteikti tālruņi var sūtīt ziņojumus ar automašīnas starpniecību. Informāciju par saderību skatiet vietnē support.volvocars.com.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Pieejamība ir atkarīga no modeļa un/vai tirgus.
Eiropas valstīs štata vietā lieto valsti.
Brazīlijā un Indijā meklēšanas apgabalu maina centrālajā displejā.
ĪPAŠIE TEKSTI
06
vienmēr ir aktivizēts. Priekšējā pasažiera sēdeklī • Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
nekādā gadījumā neizmantojiet uz aizmuguri
• Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli uzliesmovērstu bērna sēdekli, ja ir aktivizēts gaisa drošīĪpašnieka un citas rokasgrāmatas satur drošības bas spilvens. Kad priekšējā pasažiera sēdeklī
joši vai degoši materiāli. Degviela, gāze, gara
norādījumus un jebkādus brīdinājumus, svarīgu
zāle, zāģu skaidas u.c. var aizdegties.
pasažieri (bērni un pieaugušie) sēž ar seju uz
informāciju un piezīmes, kas ir jāizlasa. Dažas
• Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes līnija var
priekšu, vienmēr ir jābūt aktivizētam pasažiera
funkcijas ir spēkā tikai noteiktiem tirgiem.
būt bloķēta. Piemēram, dziļš sniegs priekšējā
gaisa drošības spilvenam. Nenovietojiet nekādus
labās puses riteņa korpusā var bloķēt sildītāja
priekšmetus instrumentu paneļa priekšpusē vai
ventilāciju.
virs tā vietā, kur atrodas pasažiera drošības gaisa
BRĪDINĀJUMS
spilvens.
SAVIENOJUMI
Izkāpjot no automašīnas, tālvadības atslēga ir
DARBA SĀKŠANA
• Lietojiet tikai nebojātus piederumus, kas darVolvo On Call — sistēmas pakalpojumi darbojas vienmēr jāņem sev līdzi. Pārliecinieties, ka autobojas bez kļūmēm. Piederumiem ir jābūt CE
mašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes
tikai apgabalos, kuros Volvo On Call partneriem
marķējumam, UL marķējumam vai ekvivalenrežīmā
0,
it
sevišķi
ja
automašīnā
ir
bērni.
ir mobilo sakaru tīkla pārklājums, un tirgos, kuros
tam drošības marķējumam.
ir pieejams Volvo On Call.
Novietojot automašīnu stāvēšanai slīpumā, ir
• Piederumiem jābūt paredzētiem darbībai 230
vienmēr
jāizmanto
stāvbremze.
Ieslēgts
pārneTāpat kā mobilajiem tālruņiem, arī šai sistēmai
V un 50 Hz tīklā ar kontaktligzdai paredzētasums vai automātiskās pārnesumkārbas P pozīvar neizdoties izveidot savienojumu atmosfēras
jiem savienotājiem.
cija nav pietiekama, lai noturētu automašīnu uz
traucējumu vai slikta pārklājuma dēļ, piemēram,
• Nekādā gadījumā neļaujiet kontaktligzdām,
vietas visās situācijās.
mazapdzīvotās vietās.
savienotājiem vai piederumiem saskarties ar
ūdeni vai citiem šķidrumiem. Nepieskarieties
Brīdinājumus, svarīgas norādes un piezīmes par ELEKTRISKI REGULĒJAMI PRIEKŠĒJIE
kontaktligzdai un nelietojiet to, ja izskatās, ka
Volvo On Call pakalpojumiem skatiet līgumā, kas SĒDEKĻI
tā ir bojāta vai ir bijusi saskarē ar ūdeni vai citu
attiecas uz Volvo On Call abonementu, kā arī
Noregulējiet vadītāja sēdekli, pirms sākt braukšķidrumu.
īpašnieka rokasgrāmatā.
šanu - nekādā gadījumā nedariet to braukšanas
• Nepievienojiet kontaktligzdai elektrības sadalīSensus Navigation* — veltiet visu uzmanību
laikā. Pārliecinieties, ka sēdeklis ir nofiksēts, lai
tājus, adapterus vai pagarinātājus, jo uz tiem
ceļam un koncentrējieties tikai uz autovadīšanu. nesavainotos straujas bremzēšanas vai negadīvar neattiekties kontaktligzdas drošības funIevērojiet spēkā esošos ceļu satiksmes noteikujuma laikā.
kcijas.
mus un izvērtējiet satiksmes situāciju. Tā kā ceļu
• Kontaktligzda ir aprīkota ar drošības vāciņu —
ATZVELTŅU
NOLOCĪŠANA
AIZMUGURĒJĀ
stāvokli var ietekmēt laika apstākļi un gadalaiks,
pārliecinieties, lai nekas nebūtu izvirzīts no
SĒDEKLĪ
daži ieteikumi var būt mazāk uzticami.
kontaktligzdas un to nebojātu, tādējādi neļauPārbaudiet, vai atzveltnes pēc pacelšanas vai
PĀRSKATS, EKSTERJERS
jot vāciņam nodrošināt aizsardzību. Kad konnolaišanas ir pareizi nofiksētas un vai galvas balBagāžas nodalījuma durvis — atverot/aizverot
taktligzda ir aktīva, neatstājiet bērnus automasti pēc pacelšanas ir pareizi nofiksēti.
bagāžas nodalījuma durvis, ņemiet vērā iespiešašīnā bez uzraudzības.
PASAŽIERU SALONA KLIMATA KONTROLE
nas risku. Pārbaudiet, vai bagāžas nodalījuma
VADĪTĀJA ATBALSTS
Apsildāmos sēdekļus* nedrīkst lietot cilvēki,
durvju tuvumā neviena nav, jo iespiešanas trauAutomašīnā pieejamās vadītāja atbalsta sistēkuriem ir apgrūtināta spēja sajust temperatūras
mai var būt smagas sekas. Bagāžas nodalījuma
mas ir izstrādātas kā palīglīdzeklis vadītājam, bet
paaugstināšanos nejutīguma dēļ vai kuriem ir
durvis vienmēr jālieto piesardzīgi.
tās nevar darboties visās autovadīšanas situāciapgrūtināta apsildāmo sēdekļu vadības slēdžu
Bezatslēgas aizslēgšana/atslēgšana* — pārjās un visos satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
regulēšana.
Pretējā
gadījumā
var
gūt
apdegubaudiet, vai nepastāv risks iespiest bērnus vai
Tās neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus.
mus.
citus pasažierus, ja visi logi tiek aizvērti, izmanVadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai
tojot tālvadības atslēgu vai bezatslēgas atvērša- Sagatavošanu var sākt ar taimeri, kas ir iestatīts
automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu
sen iepriekš. Neizmantojiet sagatavošanas darnas funkciju* ar durvju rokturi.
ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz
bus, ja automašīna ir aprīkota ar sildītāju*:
citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā
PĀRSKATS, SALONS
esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem. Par
Ja automašīna nav aprīkota ar pasažiera drošīautomašīnas bremzēšanu un vadīšanu vienmēr ir
bas gaisa spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas
atbildīgs vadītājs.
slēdzi, tad pasažiera drošības gaisa spilvens
Pirms automašīnas lietošanas ieteicams izlasīt
visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas par vadītāja atbalsta sistēmām automašīnā.
NOVIETOŠANAS PALĪDZĪBA
Novietošanas palīgsistēma Park Assist Pilot ir
vadītāja papildu atbalsta sistēma, bet tā nevar
darboties visās situācijās. Funkcija ir paredzēta,
tikai lai palīdzētu vadītājam novietot automašīnu
paralēlā un perpendikulārā stāvvietā. Vadītājs ir
pilnīgi atbildīgs par automašīnas novietošanu
drošā veidā un bremzēšanu vajadzības gadījumā.
Skenēšanas laikā var palikt neievēroti objekti,
kas atrodas dziļi stāvvietā. Vadītājam vienmēr ir
pienākums novērtēt, vai Park Assist Pilot piedāvātā stāvvieta ir piemērota automašīnas novietošanai.
Novietošanas palīgkamera ir vadītāja papildu
palīdzības funkcija automašīnas novietošanai.
Funkcija nekādā gadījumā nevar aizstāt vadītāja
uzmanību un spriestspēju. Kamerām ir aklās
zonas, kurās tās neuztver šķēršļus. Sevišķi
uzmanieties no automašīnas tuvumā esošiem
cilvēkiem vai dzīvniekiem. Ņemiet vērā, ka novietošanas manevra laikā automašīnas priekšdaļa
var izvirzīties pret pretimbraucošo satiksmes
plūsmu.
Pirms automašīnas lietošanas ieteicams izlasīt
visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas par vadītāja atbalsta sistēmām automašīnā.
BALSS KOMANDAS
Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par drošu automobiļa vadīšanu un visu spēkā esošo ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.
SVARĪGI
PĀRSKATS, SALONS
Piedziņas režīmu OFF ROAD nedrīkst lietot,
braucot ar piekabi, kas pievienota, neizmantojot
piekabes savienotāju. Pretējā gadījumā pastāv
gaisa silfonu sabojāšanas risks.
Vējstikla displeja bloks*, no kura tiek projicēta
informācija, atrodas instrumentu panelī. Lai
nesabojātu displeja bloka pārsega stiklu, neglabājiet uz tā nekādus priekšmetus un nodrošiniet,
lai uz tā neuzkristu nekādi priekšmeti.
CENTRĀLAIS DISPLEJS
Tīrot centrālo displeju, izmantojiet mikrošķiedras
drāniņu, uz kuras nav smilšu un tamlīdzīgu materiālu. Tīrot centrālo displeju, nespiediet displeju
spēcīgi. Spēcīgi spiežot, varat sabojāt displeju.
Nesmidziniet nekādus šķidrumus vai kodīgas
ķīmiskas vielas tieši uz vidējā displeja. Nelietojiet
stiklu tīrīšanas līdzekļus, citus tīrīšanas līdzekļus,
izsmidzināmus aerosolus, šķīdinātājus, alkoholu,
amonjaku vai abrazīvas daļiņas saturošus tīrīšanas līdzekļus. Nekādā gadījumā nelietojiet abrazīvu drāniņu, papīra dvieļus vai salvetes, jo ar
tām var saskrāpēt displeju.
Ar kāju vadāmo bagāžas nodalījuma durvju funkcija ir pieejama divās versijās:
• Atvēršana un aizvēršana ar kājas kustību
• Tikai atslēgšana ar kājas kustību (lai atvērtu
bagāžas nodalījuma durvis, manuāli paceliet
tās)
Ņemiet vērā, ka atvēršanai un aizvēršanai ar
kājas kustību ir nepieciešamas elektriski vadāmās bagāžas nodalījuma durvis*.
Ņemiet vērā, ka sistēma var tikt aktivizēta automazgātavā vai līdzīgā vietā, ja tālvadības atslēga
atrodas darbības zonā.
Maksimāla atvēruma ieprogrammēšana — ja
sistēma ir darbojusies ilgstoši, tā izslēdzas, lai
novērstu pārslodzi. To varēs atkal izmantot pēc
aptuveni 2 minūtēm.
Elektromagnētiskie lauki un ekranēšana var traucēt tālvadības atslēgas darbībai. Neglabājiet
tālvadības atslēgu blakus metāla priekšmetiem
vai elektroniskām ierīcēm, piemēram, mobilajiem
tālruņiem, planšetdatoriem, klēpjdatoriem vai
lādētājiem — ieteicams ievērot 10–15 cm
(4–6 collu) attālumu.
STŪRE
Borta dators — aprēķinot nobraukto attālumu, ir
iespējamas novirzes, ja ir mainīta braukšanas
metode.
PASAŽIERU SALONA KLIMATA KONTROLE
Apsildi vai atdzesēšanu nevar paātrināt, izvēloties augstāku vai zemāku temperatūru nekā
nepieciešams.
Sagatavošana — pasažieru salona sagatavošanas laikā automašīnas durvīm un logiem ir jābūt
aizvērtiem.
SAVIENOJUMI
Automašīnas modems — ņemiet vērā, ka SIM
kartei, ko izmanto interneta savienojuma izveidei
kā P-SIM, nevar būt tāds pats tālruņa numurs kā
SIM kartei, ko izmanto tālrunis. Pretējā gadījumā
zvanus nevarēs pareizi savienot ar tālruni. Tādēļ
interneta savienojumam izmantojiet SIM karti,
kurai ir atsevišķs tālruņa numurs, vai tikai datu
pārraidei paredzētu karti, kas neapstrādā tālruņa
zvanus un tādēļ nevar pārtraukt tālruņa funkciju.
LABAIS SVIRSLĒDZIS
Internets — dati tiek pārraidīti (datplūsma),
Tīrītāja slotiņa apkopes pozīcijā — pirms tīrīizmantojot internetu, un par to var būt jāmaksā.
tāju slotiņu novietošanas apkopes pozīcijā pārliePĀRSKATS,
SALONS
Datu viesabonēšanas un Wi-Fi tīklāju aktivizēcinieties, ka tās nav piesalušas pie stikla. Ja tīrīBraukšanas
režīms
OFF
ROAD
nav
paredzēts
šana var būt saistīta ar papildu izmaksām. Infortāju sviras atrodas apkopes pozīcijā un ir atlocīizmantošanai
uz
koplietošanas
ceļiem.
māciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiet
tas no vējstikla, tās ir jānoloka atpakaļ uz vējNoteikta
tipa
dzinējiem
aukstās
iedarbināšanas
sava tīkla operatoram. Ja lejupielādei izmantojat
stikla pirms tīrīšanas, apskalošanas vai lietus
laikā tukšgaitas ātrums var būt ievērojami lielāks tālruni, pievērsiet uzmanību datplūsmas izmaksensora aktivizēšanas, kā arī pirms braukšanas.
nekā parasti. Tā notiek tādēļ, lai emisiju sistēma
sām.
Tas ļaus novērst dzinēja pārsega krāsas noskrāvarētu pēc iespējas ātrāk sasniegt normālu darba Datu lejupielāde var ietekmēt citus pakalpojupēšanu.
temperatūru, tādējādi samazinot izplūdes emimus, kas pārraida datus, piemēram, interneta
SAVIENOJUMI
siju daudzumu un aizsargājot vidi.
radio. Ja ietekme uz citiem pakalpojumiem ir
Elektrības kontaktligzda — maksimālais strāVējstikla displejs* — aktivizējot funkciju City
traucējoša, lejupielādi var pārtraukt. Varat arī
vas patēriņš no 12 V elektrības kontaktligzdas ir
Safety, vējstikla displeja informācija tiek aizstāta izslēgt citus pakalpojumus vai pārtraukt to lieto120 W (10 A) no katras kontaktligzdas.
ar City Safety grafisko attēlu. Šis attēls ir izgaišanu. Ja lejupielādei izmantojat tālruni, pievērMaksimālais strāvas patēriņš no 230 V elektrīsmots pat tad, kad augšējais displejs ir izslēgts.
siet uzmanību datplūsmas izmaksām.
bas kontaktligzdas ir 150 W.
Vadītāja spēju vējstikla displejā saskatīt informā- Atjaunināšana — ja ir atjaunināta tālruņa operēciju var negatīvi ietekmēt, piemēram, polarizētājsistēma, Bluetooth savienojums var tikt pārPIEZĪME
jošo saulesbriļļu lietošana; braukšanas pozīcija,
traukts. Tādā gadījumā izdzēsiet tālruni no autokurā
vadītājs
nesēž
sēdekļa
centrā;
priekšmeti,
mašīnas un izveidojiet savienojumu vēlreiz.
PĀRSKATS, EKSTERJERS
kas
atrodas
uz
displeja
bloka
aizsargstikla;
Bagāžas nodalījuma durvju vadība ar kāju — ja
PIEVIENOTO IERĪČU LIETOŠANA
nelabvēlīgi gaismas apstākļi. Noteikti vizuālie
aizmugures buferi klāj liels daudzums ledus,
Apple CarPlay un Android Auto — Volvo nav
sniega, netīrumu u.tml., pastāv risks, ka funkcija defekti augšējā displeja lietošanas laikā var izraiatbildīgs par CarPlay vai Android Auto lietotnes
sīt galvassāpes un stresa sajūtu.
var darboties nepilnīgi vai nedarboties nemaz.
saturu.
Tādēļ nodrošiniet, lai tas būtu tīrs.
ATZVELTŅU NOLOCĪŠANA AIZMUGURĒJĀ
SĒDEKLĪ
Ja vēlaties nolocīt sēdekļa atzveltni, uz aizmugurējā sēdekļa nekas nedrīkst atrasties. Arī drošības jostas nedrīkst būt piesprādzētas.
Vidējā sēdekļa elkoņbalstam* ir jābūt ievilktā
pozīcijā.
Lai varētu instalēt Android Auto, automašīnai ir
jābūt aprīkotai ar diviem USB portiem (USB
centrmezglu)*. Ja automašīnā ir tikai viens USB
ports, Android Auto nevar lietot.
06
TP 30755 (Latvian), AT 1946, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement