Volvo | V70 | Quick Guide | Volvo V70 2015 Early Quick Guide

Volvo V70 2015 Early Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
APSVEICAM JŪS AR JAUNO VOLVO!
Šajā mapē ir iekļauta visbiežāk lietojamo automašīnas funkciju atlase. Īpašnieka rokasgrāmatai un
citām rokasgrāmatām jāsatur drošības instrukcijas un visi brīdinājumi, svarīgi teksti un piezīmes.
Šie simboli nozīmē:
Pārskata attēlos ir atzīmētas dažādas daļas.
Instrukcijas soli pa solim.
Ir ļoti svarīgi izlasīt īpašnieka rokasgrāmatu.
Brīdinājumi, svarīgi teksti un piezīmes, kas noteikti jāizlasa, ir iekļauti pēdējā lappusē.
Iespējas ir atzīmētas ar zvaigznīti *.
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama drukātā veidā un digitālā formā automašīnas ekrānā, tīmeklī un arī
kā mobilā lietotne. Mobilā aplikācija ietver pilnu īpašnieka rokasgrāmatu kā arī filmu ar instrukcijām un
tai ir vairāki meklēšanas ceļi ar tekstu un attēliem. Mobilo lietotni var lejupielādēt uz mobilajām ierīcēm
no App Store vai Google play.
Uzziniet vēl vairāk par savu automašīnu vietnē www.volvocars.com.
01 Iedarbināšana un braukšana
04 Automašīnas funkcijas
Tālvadības pults atslēga
Klimata sistēmas vadības slēdži
Keyless* piedziņas sistēma
Priekšējo lukturu vadības ierīce
Dzinēja iedarbināšana un izslēgšana
Kombinētais instrumentu panelis
Stāvbremze
Infotainment sistēma
Stiklu tīrītāji
Tālrunis*
Internets*
Ārēja audio ierīce
Viduskonsoles taustiņi
02 Vadītāja atbalsts automašīnā
Izvēļņu sistēmas iestatījumi
Start/Stop funkcija*
Autoservisa/pieteikšanas pakalpojums*
Gājēju aizsardzība*
ECO*
03 Jūsu braukšanas vide
05 Padomi
Stūres regulēšana
Degvielas uzpildīšana
Sēdekļa regulēšana
Automobiļa kopšana
Elektriski vadāmas aizmugures durvis*
Glabāšanas nodalījumi
AUX/USB* ieejas un 12 V kontaktligzdas
Kā darbojas tālvadības pults atslēga?
01
Atslēdz durvis un aizmugures durvis un deaktivizē signalizāciju. Funkciju var atiestatīt izvēļņu
sistēmā MY CAR.
Aizslēdz durvis un aizmugurējās durvis un aktivē
signalizāciju.
Tuvošanās apgaismojums.
Nospiežot vienreiz, tiek atslēgtas aizmugures
durvis, bet, turot nospiestu ilgāk, tiek atvērtas
elektriskās aizmugures durvis*.
Informācija*.
Trauksmes funkcija.
Tālvadības pults atslēgā var saglabāt dažādus iestatījumus, tostarp sānu spoguļu un elektriski
regulējamā vadītāja sēdekļa iestatījumus*,
skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.
Ko rāda tālvadības pults atslēgas* indikatora
lampiņas?
01
Zaļa pastāvīga gaisma: automašīna ir aizslēgta.
Dzeltena pastāvīga gaisma: automašīna ir atslēgta.
Sarkana, pastāvīgi izgaismota lampiņa: pēc
automašīnas aizslēgšanas ir nostrādājusi
signalizācija.
Sarkana, abās indikatora lampiņās pārmaiņus
mirgojoša gaisma: signalizācija nostrādājusi
mazāk nekā pirms 5 minūtēm.
Kā darbojas Keyless aizslēgšanas sistēma?
01
Tālvadības pults atslēga var palikt, piemēram, kabatā,
visu laiku.
Aizslēgšana un signalizācijas aktivizēšana
–– Nospiediet melno taustiņu roktura aizmugurē.
Automašīnas atslēgšana un signalizācijas
izslēgšana
–– Satveriet durvju rokturi un atveriet durvis kā parasti
vai viegli nospiediet lielāko no aizmugures durvju
gumijas spiediena plāksnēm.
Kā iedarbināt vai izslēgt dzinēju?
01
Iedarbināšana
Iespiediet tālvadības pults atslēgu aizdedzes
slēdzī (neattiecas uz Keyless drive*).
Nospiediet sajūga vai bremžu pedāli.
Īsi nospiediet pogu START/STOP ENGINE.
Izslēgšana
Īsi nospiediet pogu START/STOP ENGINE.
Izņemiet tālvadības pults atslēgu ārā no aizdedzes
slēdža.
Kā lietot stāvbremzi?
01
Lai iedarbinātu
–– Nospiediet slēdzi PUSH LOCK/PULL RELEASE −
sāk mirgot simbols. Kad tas nepārtraukti izgaismojas, stāvbremze ir ieslēgta.
Lai izslēgtu
Nospiediet bremžu pedāli.
Pavelciet slēdzi PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Automātiska izslēgšanās
–– Sāciet braukt. (Automašīnām ar automātisko pārnesumkārbu drošības jostai jābūt piesprādzētai).
Kā ieslēgt vējstikla tīrītājus un lietus sensoru*? 01
Pārvietojiet sviru uz leju, lai ieslēgtu stiklu tīrītājus, un
uz augšu, lai veiktu vienu tīrošo kustību.
Lietus sensora ieslēgšana/izslēgšana.
Regulē sensora jutību vai pārtraukumu aizkavi.
Stikla tīrītājs, aizmugurējais logs - tīrīšana ar
pārtraukumiem/parastā tīrīšana.
Lai tīrītāja slotiņas varētu pacelt, tām jāatrodas
apkopes pozīcijā - skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.
Kā lietot iedarbināšanas/izslēgšanas funkciju*? 02
Manuālā pārnesumkārba
Izslēdziet dzinēju: nospiediet sajūgu, ieslēdziet pārnesumu pārslēgsviru neitrālā pozīcijā un atlaidiet sajūga
pedāli.
Iedarbiniet dzinēju: nospiediet sajūga pedāli.
Automātiskā pārnesumkārba
Izslēdziet dzinēju: apturiet automašīnu, nospiežot
bremžu pedāli, un pēc tam uzturiet bremžu spiedienu.
Iedarbiniet dzinēju: atlaidiet bremžu pedāli.
Izgaismota lampiņa taustiņā norāda, ka funkcija ir aktīva.
Kā darbojas gājēju aizsardzība*?
02
Automašīna ir aprīkota ar sadursmes brīdinājuma
sistēmu ar automātisko bremzēšanu un velosipēdistu
un gājēju aizsardzību, kas var brīdināt, bremzēt un/
vai apturēt automašīnu, ja priekšā atrodas transportlīdzeklis, velosipēdists vai gājējs.
Šī funkcija ir tikai palīgsistēma, un tā nedarbojas visās
situācijās, piemēram, tā neuztver velosipēdistus no
sāniem un gājējus, kuru augums ir mazāks par 80 cm
vai kuri ir daļēji aizsegti.
Ir svarīgi izprast šo funkciju − skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu.
Kā regulēt stūri?
03
Atbrīvojiet aizturi.
Noregulējiet stūri uz priekšu/atpakaļ un uz augšu/
uz leju.
Aktivizējiet aizturi.
Kā regulēt sēdekli?
03
Pacelt/nolaist sēdekļa sēdvirsmas priekšējo malu.
Sēdekļa pacelšana/nolaišana.
Sēdekļa pārvietošana uz priekšu/atpakaļ.
Sasveriet sēdekļa atzveltni.
Gurnu atbalsta* regulēšana.
Elektriski vadāmā sēdekļa iestatījumu saglabāšana*.
Elektriski vadāmā sēdekļa atmiņas taustiņi*.
Saglabājiet iestatījumu:
Turiet atmiņas pogu nospiestu, lai saglabātu iestatījumus. Turiet pogas nospiestas, līdz atskan signāls un
kombinētajā instrumentu panelī tiek parādīts teksts.
Tiks saglabātas sēdekļa un sānu spoguļu pozīcijas.
Gurnu atbalsta pozīcija netiek saglabāta.
Sānu spoguļu pozīcijas un elektriski vadāmo
sēdekļu (bet ne gurnu atbalsta) atmiņas
iestatījumus var saglabāt arī tālvadības pults
atslēgā* − skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.
Kā atvērt un aizvērt elektriski vadāmās
aizmugures durvis*?
03
Atvēršana
–– Viegli nospiediet gumijas plāksni, kas atrodas zem
ārpuses roktura. Tā vietā varat turēt nospiestu
apgaismojuma paneļa taustiņu vai tālvadības pults
taustiņu, līdz aizmugures durvis sāk atvērties.
Aizvēršana
–– Nospiediet pogu, un aizmugures durvis aizvērsies
automātiski.
Aizmugures durvis var atvērt/aizvērt arī manuāli.
Kā regulēt temperatūru?
04
Noregulējiet temperatūru atsevišķi salona kreisās/labās puses zonā. Ekrānā ir redzama atlasītā
temperatūra.
Nospiediet AUTO, lai automātiski regulētu gaisa
plūsmas sadalījumu un citas funkcijas. Ekrānā ir
redzams AUTO CLIMATE.
Kā atkausēt vējstiklu?
04
Nospiediet, lai aktivizētu vējstikla elektrisko apsildi* - ekrānā izgaismojas simbols (1).
Nospiežot vēlreiz, tiek aktivizēta arī maksimāla
gaisa plūsma uz vējstiklu un sānu logiem – izgaismojas simbols (1) un (2).
Nospiežot vēlreiz, tiek izslēgtas abas funkcijas nav izgaismots neviens simbols.
Bez elektriskās apsildes: nospiediet, lai aktivizētu/
deaktivizētu gaisa plūsmu.
Kā darbojas priekšējo lukturu vadības
automātiskais režīms?
Režīms AUTO piedāvā šādas opcijas:
• Automašīna automātiski pārslēdzas starp dienas
gaitas lukturiem un tuvajām gaismām.
• Tālās gaismas var aktivizēt, kad ir ieslēgtas tuvās
gaismas.
• Var izmantot aktīvās tālās gaismas (AHB)*, kas
automātiski aptumšo un aktivizē tālās gaismas.
• Ir aktivizēta tuneļa uztveršanas funkcija*.
04
Kā vadīt vadītāja infocentru?
04
OK, var atvērt vadītāja infocentra izvēlnes, aktivizēt atlasīto opciju un nodzēst paziņojumus.
Ar īkšķratu var ritināt starp vadītāja infocentra
opcijām.
Nospiežot RESET, tiek atiestatīti atlasītā vadītāja
infocentra soļa dati un tiek atvērts iepriekšējais
izvēlnes struktūras skats.
Kā atiestatīt brauciena odometru?
04
Pagrieziet kreisās puses svirslēdža īkšķratu, lai
parādītu brauciena odometru T1 vai T2.
Turiet nospiestu taustiņu RESET, lai atiestatītu
redzamo brauciena odometru.
Kā mainīt automašīnas displeja* izskatu?
04
Digitālajam* kombinētajam instrumentu panelim var
izvēlēties dažādus motīvus, piemēram, Performance
vai Eco.
Lai mainītu motīvu:
Pēc dzinēja iedarbināšanas nospiediet kreisās
puses svirslēdža taustiņu OK.
Pagrieziet sviras īkšķratu, lai atlasītu izvēlnes
funkciju Tēmas, un nospiediet OK.
Pagrieziet īkšķratu, lai atlasītu motīvu, un nospiediet OK, lai apstiprinātu.
Motīvs tiek saglabāts tālvadības pults atslēgas
atmiņā* − skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.
Kā ieslēgt un izslēgt sistēmu Infotainment?
04
Īsi nospiežot, sistēma tiek aktivizēta.
Turot nospiestu (līdz ekrāns izslēdzas), tā tiek
deaktivizēta.
Lai izslēgtu skaņu, īsi nospiediet. Nospiežot vēlreiz, tā
tiek atkal ieslēgta.
Ņemiet vērā, ka visa Sensus sistēma (tostarp navigācija* un tālruņa funkcijas*) tiek ieslēgta/izslēgta
vienlaicīgi.
Kā pārvietoties Infotainment sistēmā?
04
Nospiediet RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*,
TEL* vai *, lai atlasītu galveno avotu. Šajā vietā
tiek parādīts pēdējā aktīvā avota parastais skats.
Nospiediet OK/MENU vai stūres īkšķratu*, lai
piekļūtu atlasītā avota galvenajai izvēlnei.
Pagrieziet TUNE vai īkšķratu, lai pārvietotos pa
izvēlnēm.
Nospiediet OK/MENU vai īkšķratu, lai izvēlnēs
veiktu atlasi.
Īsi nospiediet EXIT, lai dotos atpakaļ izvēļņu
sistēmā, atceltu funkciju vai izdzēstu ievadītās
rakstzīmes.
Turiet nospiestu taustiņu EXIT, lai dotos atpakaļ
uz parasto skatu vai no parastā skata dotos uz
galvenā avota skatu.
Padomi:
Lai no parastā skata dotos uz saīšņu izvēlni, vienreiz
nospiediet galvenā avota taustiņu. Lai atgrieztos
parastajā skatā, nospiediet taustiņu vēlreiz.
Plašāku informāciju par sistēmas darbināšanu
skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
Kā pievienot ar Bluetooth® savietojamu tālruni? 04
Tālruņa avota parastajā skatā nospiediet OK/
MENU.
Atlasiet Make car discoverable (Iestatīt automašīnai redzamības režīmu) un apstipriniet,
nospiežot OK/MENU.
Mobilajā tālrunī aktivizējiet Bluetooth®. Atrodiet tālruni un izveidojiet tam savienojumu ar automašīnu.
Ievērojiet tālrunī un ekrānā redzamās instrukcijas.
Tagad tālrunis ir pievienots, un to var vadīt no
automašīnas.
Ja neizdodas reģistrēt tālruni, skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu.
Kā izveidot savienojumu ar internetu*?
04
Pievienojiet mobilo tālruni automašīnai (skatiet
"Kā pievienot ar Bluetooth® savietojamu tālruni?")
un tālrunī aktivizējiet modema režīmu.
Avota MY CAR parastajā skatā nospiediet OK/
MENU, atlasiet Settings (Iestatījumi) > Internet
settings (Interneta iestatījumi) > Connect through (Izveidot savienojumu, izmantojot). Atlasiet
kādu no opcijām: Car modem (Automašīnas
modemu), Wi-Fi tīklu vai Bluetooth.
Turpmāk automašīna automātiski izveidos savienojumu,
izmantojot atlasīto interneta savienojuma veidu.
Plašāku informāciju par savienojuma izveidi
skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
Kādus pakalpojumus saņemšu kopā ar Volvo
ID*?
04
Volvo ID ir jūsu personīgais ID, kas reģistrēts automašīnai un kas var sniegt piekļuvi dažādiem pakalpojumiem, piemēram, My Volvo tīmeklim, kā arī ļauj
nosūtīt adresi no internetā esoša kartes pakalpojuma
tieši uz transportlīdzekli.
Reģistrējiet vai pārvaldiet savu Volvo ID šādi:
Nospiediet taustiņu Connect .
Atlasiet Apps > Settings un ievērojiet ekrānā
redzamās instrukcijas.
Plašāku informāciju par Volvo ID skatiet īpašnieka
rokasgrāmatā.
Kā lietot aplikācijas, kad automašīnā ir
izveidots interneta pieslēgums*?
04
Kad automašīnā ir izveidots interneta pieslēgums,
var lietot mūzikas pakalpojumu aplikācijas, klausīties
tīmekļa radio, kā arī izmantot navigācijas pakalpojumus un vienkāršus tīmekļa pārlūkus.
Nospiediet taustiņu Connect .
Atlasiet Apps un nospiediet OK/MENU, lai parādītu pieejamās aplikācijas.
Atlasiet aplikāciju un apstipriniet, nospiežot OK/
MENU.
Lai lietotu dažas aplikācijas, jāpiesakās, izmantojot
atsevišķu kontu, kas nav aplikācijas/pakalpojuma
piegādātāja konta. Vēlreiz izmantojiet esošo kontu vai
reģistrējieties. Ievērojiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Kā veikt zvanu*?
04
Tālruņa avota parastajā skatā ievadiet vajadzīgo
numuru vai pagrieziet stūres īkšķratu uz leju,
lai piekļūtu tālruņu katalogam, vai uz augšu, lai
piekļūtu zvanu reģistram.
Nospiediet īkšķratu, lai sastādītu numuru.
Zvanu var pārtraukt, nospiežot EXIT.
Informāciju par vēl citiem veidiem, kā veikt tālruņa zvanu, skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
Kā atbildēt uz tālruņa zvanu*?
04
–– Nospiediet īkšķratu, lai pieņemtu ienākošos zvanus.
Zvanu var noraidīt/pārtraukt, nospiežot EXIT.
Informāciju par vēl citiem veidiem, kā atbildēt uz
tālruņa zvanu, skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
Kā pievienot ārēju audio ierīci?
04
Pievienojiet ārējo ierīci, izmantojot viduskonsoles glabāšanas nodalījuma AUX ieeju vai USB*
pieslēgvietu.
Multivides avota parastajā skatā nospiediet
viduskonsoles taustiņu MEDIA.
Pagrieziet TUNE līdz vajadzīgajam audio avotam
un nospiediet OK/MENU.
Informāciju par citiem ārējas ierīces savienojumiem skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
Kā iestatīt GPS* galamērķi?
04
Nospiediet NAV, lai palaistu navigācijas sistēmu
− tiek parādīta karte.
Vēlreiz nospiediet NAV un atlasiet Enter address
(Ievadīt adresi), nospiežot OK/MENU.
Ievadiet meklēšanas kritēriju(-us), izmantojot
ritentiņu vai viduskonsoles ciparu tastatūru.
Pēc tam atlasiet Set single destination (Iestatīt
vienu galamērķi) vai Add as waypoint (Pievienot
kā maršruta punktu) un nospiediet OK/MENU.
Plašāku informāciju par navigācijas sistēmas* atšķirībām dažādos tirgos skatiet atsevišķā pielikumā.
Kādus iestatījumus var veikt izvēļņu sistēmā? 04
Izvēļņu sistēma MY CAR ietver vairākas automašīnas
funkcijas, piemēram, pulksteņa, sānu spoguļu un
slēdzeņu iestatījumus.
Informāciju par to, kurus taustiņus izmantot, skatiet
sadaļā "Kā pārvietoties pa Infotainment sistēmu?"
iepriekš.
Kā iestatīt pulksteni?
04
Avota MY CAR parastajā skatā nospiediet OK/
MENU.
Atlasiet Settings (Iestatījumi) > System options
(Sistēmas iestatījumi) > Time settings (Laika
iestatījumi).
Pagrieziet TUNE līdz Auto time un nospiediet
OK/MENU, lai aktivizētu automātisku laika iestatīšanu.
Lai automašīnā iestatītu pareizu laiku, atlasiet pašreizējo atrašanās vietu.
Kā piezvanīt uz autoservisu vai pieteikt apkopi*? 04
–– Avota MY CAR parastajā skatā nospiediet OK/
MENU un atlasiet Service & repair (Apkope un
remonts).
Zem Service & repair (Apkope un remonts) ir sniegta
informācija par jūsu izvēlēto autoservisu, kuru reģistrējāt tīmekļa portālā My Volvo. Zem Dealer information ir opcija, kas ļauj zvanīt un sūtīt apmeklējuma
pieteikumu autoservisam (pieejams arī, izmantojot My
Volvo). Varat arī atjaunināt autoservisa informāciju un
iestatīt autoservisu kā galamērķi.
Attiecas tikai uz dažiem tirgiem.
Ko dara funkcija ECO*?
04
Nospiežot ECO, tiek aktivizēta optimāla degvielas
ekonomijas braukšanas programma, kas cita starpā
ietver šādas izmaiņas:
• Start/Stop − dzinējs var automātiski izslēgties,
pirms automašīna ir pilnībā apstājusies.
• Eco ripošana − bremzēšana ar dzinēju tiek pārtraukta,
un automašīna ripo.
• Noteiktu klimata funkciju deaktivizēšana vai samazināšana.
Kā uzpildīt degvielu?
05
–– Nospiediet apgaismojuma panelī esošo taustiņu,
lai atvērtu degvielas tvertnes aizvirtni. Atlaižot
taustiņu, aizvirtnis tiek atvērts.
Kombinētā instrumentu paneļa simbola bultiņa
norāda, kurā automašīnas pusē atrodas degvielas
tvertnes vāciņš.
Kā mazgāt automašīnu?
05
Mazgāšana ar rokām ir saudzīgāka krāsojumam nekā
automātiskajās auto mazgātavās. Kad krāsojums ir
jauns, tas ir daudz jutīgāks. Tādēļ pirmajos dažos
mēnešos pēc jaunā automobiļa iegādes ieteicams to
mazgāt ar rokām.
Izmantojiet tīru ūdeni un mazgāšanas sūkli. Atcerieties, ka netīrumi un smilts var saskrāpēt krāsojumu.
Kā tīrīt ādas polsterējumu*?
Lai āda saglabātu savu izskatu, tai ir nepieciešama
regulāra kopšana. Tādēļ ādas polsterējums jāapstrādā ar Volvo Leather Care komplektu 1-4 reizes
gadā. Volvo Leather Care komplektu var iegādāties
pie Volvo izplatītāja.
05
Kur atrodas glabāšanas nodalījumi?
05
Šeit ir redzami daži no automašīnas glabāšanas
nodalījumiem.
Īpašnieka rokasgrāmatā ir norādītas vēl citu
glabāšanas nodalījumu atrašanās vietas.
Kur atrodas AUX/ESB* un 12V kontaktligzdas? 05
Lai darbotos salona 12V kontaktligzdas, tālvadības pults
atslēgai jāatrodas pozīcijā I. Bagāžas nodalījuma 12V
kontaktligzda* darbojas vienmēr.
Kā darbojas bezatslēgas aizslēgšanas sistēma?
Elektromagnētiskie lauki un skrīnings var traucēt Keyless funkcijas darbību. Nenovietojiet/neglabājiet tālvadības pults atslēgu
blakus mobilajam tālrunim vai metāla priekšmetiem.
Kā iedarbināt vai izslēgt dzinēju?
Pēc aukstās iedarbināšanas tukšgaitas apgriezieni ir augsti neatkarīgi no ārējās temperatūras. Tā ir daļa no Volvo efektīvās
emisijas sistēmas. Aukstās iedarbināšanas laikā dažu dīzeļdzinēju iedarbināšana notiek ar aizkavi, jo tiek veikta priekšsildīšana.
Kā darbojas gājēju aizsardzība*?
Šī funkcija nevar uztvert visus gājējus jebkurā situācijā, un tā neuztver, piemēram, daļēji aizsegtus gājējus, cilvēkus brīvi krītošā
apģērbā vai gājējus, kuri ir īsāki par 80 cm. Šī funkcija nevar uztvert visus velosipēdistus jebkurā situācijā, un tā neuztver, piemēram, daļēji aizsegtus velosipēdistus, velosipēdistus brīvi krītošā apģērbā vai velosipēdistus, kas tuvojas no sāniem. Vadītājs
vienmēr ir atbildīgs par to, lai transportlīdzeklis tiktu vadīts pareizi, ievērojot ātrumam atbilstošu drošības distanci.
Kā regulēt stūri?
Noregulējiet stūri pirms braukšanas (pēc sēdekļa regulēšanas) – nekādā gadījumā nedariet to braukšanas laikā.
Kā atvērt un aizvērt elektriski vadāmās aizmugures durvis*?
Atvēršanas/aizvēršanas laikā atcerieties par iespiešanas risku. Pirms sākt atvēršanu/aizvēršanu, pārliecinieties, ka neviens
neatrodas aizmugures durvju tuvumā, jo iespiešanas traumām var būt smagas sekas. Darbinot aizmugures durvis, vienmēr
ievērojiet piesardzību. Neizmantojiet aizmugures durvju elektrisko vadību vietā ar zemu jumtu. Ja sistēma ilgstoši darbojusies
bez pārtraukuma, tā tiek izslēgta, lai novērstu pārslodzi. To var atkal izmantot pēc aptuveni 2 minūtēm.
Kā izveidot savienojumu ar internetu*?
Interneta izmantošana ir saistīta ar datu pārraidi (datu plūsmu), par ko jāmaksā tīkla operatoram. Informāciju par datu plūsmas
izmaksām vaicājiet sava tīkla operatoram. Lai izveidotu savienojumu, izmantojot automašīnas modemu, ievietojiet personīgo
SIM karti cimdu nodalījumā esošajā turētājā un pēc tam izvēlnē MY CAR atlasiet izveidot savienojumu, izmantojot Car modem
(Automašīnas modemu). Lai izveidotu interneta savienojumu, ievadiet SIM kartes PIN kodu. Lai PIN kods nebūtu jāievada katrā
automašīnas iedarbināšanas reizē, bloķēšanu ar PIN kodu var deaktivizēt zem opcijas Car modem (Automašīnas modemu)
noņemiet atzīmi Lock SIM card (Bloķēt SIM karti).
Kā tīrīt ādas polsterējumu*?
Daži krāsaini apģērba gabali (piemēram, džinsu un zamša apģērbs) var nokrāsot polsterējumu. Nekādā gadījumā nelietojiet
spēcīgus šķīdinātājus - tie var sabojāt polsterējumu.
Kur atrodas AUX/ESB* un 12 V kontaktligzdas?
Maksimālā strāvas noņemšanas vērtība ir 10 A (120 W) katrā kontaktligzdā.
Uzziniet vairāk par savu automašīnu vietnē www.volvocars.com
TP 17835 (Latvian) AT 1420. Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Kā regulēt sēdekli?
Pirms sākt braukšanu, noregulējiet vadītāja sēdekļa pozīciju pareizi – nekādā gadījumā nedariet to braukšanas laikā. Pārliecinieties, ka sēdekļa pozīcija ir nofiksēta, lai novērstu traumu gūšanu straujas bremzēšanas vai negadījuma laikā.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising