Volvo | V60 Twin Engine | Quick Guide | Volvo V60 Twin Engine 2017 Late Quick Guide

Volvo V60 Twin Engine 2017 Late Quick Guide
QUICK GUIDE
APSVEICAM JŪS AR JAUNO VOLVO!
Šajā mapē ir iekļauta visbiežāk lietojamo automašīnas funkciju atlase. Īpašnieka rokasgrāmatai un citām
rokasgrāmatām jāsatur drošības instrukcijas un visi brīdinājumi, svarīgi teksti un piezīmes.
Šie simboli nozīmē:
Pārskata attēlos ir atzīmētas dažādas daļas.
Instrukcijas soli pa solim.
Ir ļoti svarīgi izlasīt īpašnieka rokasgrāmatu.
Pēdējā lapā atrodas brīdinājumi, svarīgi teksti un piezīmes, kas jāizlasa.
Iespējas ir atzīmētas ar zvaigznīti *.
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama drukātā veidā, digitālā formā automašīnas ekrānā, tīmeklī un kā mobilā
lietotne. Mobilā aplikācija ietver pilnu īpašnieka rokasgrāmatu kā arī filmu ar instrukcijām un tai ir vairāki
meklēšanas ceļi ar tekstu un attēliem. Mobilo lietotni var lejupielādēt mobilajās ierīcēs no App Store vai
Google Play.
Vairāk par savu automašīnu varat uzzināt vietnē www.volvocars.com.
01 Hibrīda automašīna
05 Automašīnas funkcijas
Piedziņas režīms
Uzlāde
Sagatavošanas darbi
Mobilā aplikācija
Klimata sistēmas vadības slēdži
Priekšējo lukturu vadības ierīce
Kombinētais instrumentu panelis
Infotainment sistēma
Tālrunis*
Internets*
Ārēja audio ierīce
Viduskonsoles taustiņi
Izvēļņu sistēmas iestatījumi
Autoservisa/pieteikšanas pakalpojums*
02 Iedarbināšana un braukšana
Tālvadības pults atslēga
Piedziņas sistēma Keyless*
Dzinēja iedarbināšana un izslēgšana
Stāvbremze
Stiklu tīrītāji
06 Padomi
03 Vadītāja atbalsts automašīnā
Gājēju aizsardzība*
04 Jūsu braukšanas vide
Stūres regulēšana
Sēdekļa regulēšana
Degvielas uzpildīšana
Automobiļa kopšana
Glabāšanas nodalījumi
AUX/USB* ieejas un 12 V kontaktligzdas
Kādus piedziņas režīmus var izvēlēties?
01
Automašīnu darbina divi dzinēji — viens elektriskais un
viens — dīzeļdzinējs. Var atlasīt dažādus braukšanas
režīmus. Nav iespējams izvēlēties "nepareizu" piedziņas
režīmu − ja nav ievēroti noteikti priekšnosacījumi, automašīna atkal ieslēdz režīmu HYBRID. Tādā gadījumā
hibrīda taustiņā izgaismojas lampiņa.
HYBRID
Šis ir pašreizējais automašīnas braukšanas režīms.
Tiek izmantots gan elektrodzinējs, gan parastais
dzinējs − atsevišķi vai kopā. Dators nosaka katram
gadījumam vispiemērotāko alternatīvu.
PURE
Automašīnu darbina elektrodzinējs. Gaisa kondicionētājs tiek izslēgts, lai nodrošinātu maksimāli
iespējamo nobraukšanas attālumu. Dīzeļdzinējs
tiek automātiski iedarbināts, kad vadītājs pieprasa
vairāk jaudas, nekā elektromotors var nodrošināt.
Dīzeļdzinēju arī lieto, lai vajadzības gadījumā nodrošinātu pilnpiedziņu, piemēram, uzsākot gaitu un
braucot pa slidenu brauktuvi.
POWER
Nodrošina vislabāko reakciju un veiktspēju, izmantojot gan elektrodzinēju, gan dīzeļdzinēju, kas ir
aktivizēti visu laiku. Braukšanai ar zemāku pārnesumu ir piešķirta augstāka prioritāte nekā aktīvai
braukšanai − tā rezultātā augstāki pārnesumi tiek
ieslēgti ar aizkavi.
AWD
Ir aktivizēta pilnpiedziņa. Galvenokārt paredzēts
braukšanai nelielā ātrumā pa slidenu brauktuvi, kad
nepieciešama labāka saķere un vilkme. Lielā ātrumā šim braukšanas režīmam ir stabilizējošs efekts.
SAVE
Saglabā pašreizējo akumulatora enerģijas līmeni
vēlākam laikam. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir
zems, tas tiek uzlādēts līdz līmenim, kas atbilst aptuveni 20 km attāluma veikšanai ar elektrodzinēju.
Kad jādarbina elektrodzinējs, atlasiet PURE.
Kur atrodas uzlādes kabelis?
01
Uzlādes kabelis atrodas glabāšanas nodalījumā zem
bagāžas nodalījuma grīdas lūkas.
Kā atvērt un aizvērt uzlādes kontaktligzdas
lūku?
01
Iespiediet uz iekšu lūkas aizmugurējo daļu un atlaidiet.
Izlieciet aizvirtni uz āru.
Pavelciet uzlādes kontaktligzdas vāku un nostipriniet
to lūkas iekšpusē.
Aizveriet uzlādes kontaktligzdas lūku, veicot šīs darbības
apgrieztā secībā.
Kā darbojas uzlādes kabeļa vadības bloks?
Iedegts simbols: rāda atlasīto uzlādes strāvu.
Iedegts simbols: kabelis pievienots 230 V strāvai.
Palielina uzlādes strāvu.
Samazina uzlādes strāvu.
Iedegts simbols: kabelis pievienots automašīnai.
01
Kā sākt uzlādi?
01
Pievienojiet uzlādes kabeli 230 V elektrības
kontaktligzdai.
Palieliniet/samaziniet uzlādes strāvu ar vadības
bloku. Ietekmē uzlādes laiku un sagatavošanas
darbus.
Pievienojiet uzlādes kabeli automašīnai − kabelis
automātiski nofiksējas uzlādes kontaktligzdā.
Nospiediet tālvadības pults atslēgas pietuvošanās
apgaismojuma taustiņu
kombinētajā instrumentu
panelī tiks parādīts atlikušais uzlādes laiks. Uzlādes
stāvoklis tiek norādīts, izmantojot uzlādes kontaktligzdas lampiņas un lietotni Volvo On Call*.
Pietuvošanās apgaismojums jāaktivizē izvēlnē
MY CAR — skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.
Kā apturēt uzlādi?
01
Atslēdziet automašīnu ar tālvadības pults atslēgas
atslēgšanas taustiņu
Atvienojiet uzlādes kabeli no automašīnas.
Atvienojiet uzlādes kabeli no 230 V elektrības
kontaktligzdas.
Novietojiet uzlādes kabeli atpakaļ glabāšanas
nodalījumā zem bagāžas nodalījuma grīdas lūkas.
Brīdi pēc atslēgšanas uzlādes kabelis automātiski nofiksējas uzlādes kontaktligzdā, ja kabelis netiek izņemts.
Atveriet slēdzi/fiksatoru ar tālvadības pults atslēgas
atslēgšanas taustiņu.
Ko norāda uzlādes kontaktligzdas lampiņas?
01
Pastāvīgi iedegta baltā krāsā: Gaismas diodes
apgaismojums
Pastāvīgi iedegta dzeltenā krāsā: gaidīšanas režīms
Īsi mirgo zaļā krāsā: notiek uzlāde akumulatoram ar
zemu enerģijas līmeni
Ilgi mirgo zaļā krāsā: notiek uzlāde akumulatoram ar
augstu enerģijas līmeni
Pastāvīgi iedegta zaļā krāsā vai izslēgta: uzlāde ir
pabeigta
Zila: taimeris ieslēgts
Sarkana: kļūda
Kā aktivizēt sagatavošanas darbus?
01
Sagatavošanas darbus izmanto, lai uzsildītu/atdzesētu
pasažieru salonu pirms došanās ceļā, un tos aktivizē
tieši kombinētajā instrumentu panelī, ar tālvadības
atslēgu* vai lietotnē Volvo On Call*. To arī izmanto, lai
pirms došanās ceļā optimizētu automašīnas elektriskās
piedziņas sistēmu.
Aktivizējiet kombinētajā instrumentu panelī:
Nospiediet kreisās puses svirslēdža taustiņu OK.
Pagrieziet īkšķratu* līdz Preconditioning un
nospiediet taustiņu OK.
Atlasiet Direct start, Timer, Outdoor parking vai
Indoor parking (var aktivizēt, tikai ja automašīna
tiek uzlādēta ar uzlādes kabeli). Apstipriniet ar OK.
Aktivizēšana ar tālvadības pults atslēgu*:
–– Nospiediet tuvošanās apgaismojuma taustiņu
un
turiet aptuveni 2 sekundes. Automašīnas pagrieziena
rādītāji 5 reizes īsi iedegas un pēc tam paliek pastāvīgi iedegti, kad sagatavošanas darbi ir aktivizēti.
Pārbaudiet stāvokli, izmantojot tālvadības pults
atslēgu* (skatiet attēlu):
–– Nospiediet informācijas taustiņu un turiet aptuveni
2 sekundes. Sarkanā indikatora lampiņa 5 reizes īsi
iedegas un pēc tam paliek pastāvīgi iedegta, kad
sagatavošanas darbi ir aktivizēti. Šī vadības funkcija
darbojas, tikai ja ir pieejams mobilā tīkla pārklājums
vai interneta savienojums.
Plašāku informāciju par aktivizēšanu ar lietotni
skatiet īpašnieka rokasgrāmatas sadaļā Volvo
On Call*.
Kā var izmantot lietotni Volvo On Call*?
01
Lietojumprogrammu Volvo On Call var izmantot jebkurā
laikā un jebkurā vietā. Vienu reizi pieskaroties mobilās
ierīces taustiņam, var noteikt automašīnas atrašanās
vietu un to attālināti aizslēgt, pārbaudīt kombinētā
instrumentu paneļa un uzlādes stāvokli, iestatīt sagatavošanas darbus, kā arī veikt citas darbības.
Lietojumprogramma tiek pastāvīgi atjaunināta. Plašāku
informāciju skatiet īpašnieka rokasgrāmatas sadaļā
Volvo On Call*.
Kā darbojas tālvadības pults atslēga?
02
Atslēdz durvis un aizmugures durvis un deaktivizē
signalizāciju. Funkciju var atiestatīt izvēļņu sistēmā
MY CAR.
Aizslēdz durvis un aizmugurējās durvis un aktivē
signalizāciju.
Tuvošanās apgaismojums.
Atslēdz aizmugures durvis un izslēdz signalizāciju
tikai tām.
Informācija*.
Trauksmes funkcija.
Tālvadības pults atslēgā var saglabāt dažādus
iestatījumus, tostarp sānu spoguļu un elektriski
regulējamā vadītāja sēdekļa iestatījumus*, skatiet
īpašnieka rokasgrāmatu.
Ko rāda tālvadības pults atslēgas* indikatora
lampiņas?
02
Zaļa pastāvīgi iedegta lampiņa: automašīna ir
aizslēgta.
Dzeltena pastāvīgi iedegta lampiņa: automašīna ir
atslēgta.
Sarkana pastāvīgi iedegta lampiņa: kopš automašīnas aizslēgšanas ir nostrādājusi automašīnas
signalizācija.
Sarkana lampiņa, kas pārmaiņus mirgo abos indikatoros: signalizācija ir nostrādājusi pirms mazāk nekā
5 minūtēm.
Ka darbojas aizslegšanas sistema Keyless*?
02
Tālvadības pults atslēga var palikt, piemēram, kabatā.
Aizslēgšana un signalizācijas aktivizēšana
–– Pieskarieties viena ārējā durvju roktura aizmugurējai
daļai vai viegli nospiediet mazāko no aizmugures
durvju divām gumijas pogām.
Automašīnas atslēgšana un signalizācijas izslēgšana
–– Satveriet durvju rokturi un atveriet durvis kā parasti
vai viegli nospiediet lielāko no divām aizmugures
durvju gumijas pogām.
Kā iedarbināt dzinēju?
02
Pirms automašīnas iedarbināšanas pārliecinieties, ka
uzlādes kabelis ir atvienots.
Ievietojiet tālvadības pults atslēgu aizdedzes slēdzī
(neattiecas uz piedziņu Keyless*).
Nospiediet bremžu pedāli.
Īsi nospiediet pogu START/STOP ENGINE un
atlaidiet. Automašīna darbojas, kad ir izgaismoti
spidometra un tahometra, kā arī sānu mērierīces
cipari.
Kā izslēgt dzinēju?
02
Īsi nospiediet pogu START/STOP ENGINE —
dzinējs izslēdzas. Automašīna ir izslēgta, kad
spidometra un tahometra, kā arī sānu mērierīces
cipari ir nodzisuši.
Izņemiet tālvadības pults atslēgu no aizdedzes
slēdža (neattiecas uz piedziņu Keyless*).
Kā lietot stāvbremzi?
02
Aktivizēšana
–– Nospiediet slēdzi PUSH LOCK/PULL RELEASE −
sāk mirgot simbols. Kad tas nepārtraukti izgaismojas,
stāvbremze ir aktivizēta.
Lai izslēgtu
Nospiediet bremžu pedāli.
Pavelciet slēdzi PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Automātiska izslēgšanās
–– Sāciet braukt. (Automašīnām ar automātisko
pārnesumkārbu drošības jostai jābūt piesprādzētai).
Kā ieslēgt vējstikla tīrītājus un lietus
sensoru*?
02
Pārvietojiet sviru uz leju, lai ieslēgtu stiklu tīrītājus, un uz
augšu, lai veiktu vienu tīrošo kustību.
Lietus sensora ieslēgšana/izslēgšana.
Regulē sensora jutību vai pārtraukumu aizkavi.
Stikla tīrītājs, aizmugurējais logs - tīrīšana ar pārtraukumiem/parastā tīrīšana.
Lai varētu pacelt tīrītāja slotiņas, tām jāatrodas apkopes pozīcijā − skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu.
Kā darbojas gājēju aizsardzība*?
03
Automašīna ir aprīkota ar sadursmes brīdinājuma
sistēmu ar automātisko bremzēšanu un velosipēdistu
un gājēju aizsardzību, kas var brīdināt, bremzēt un/vai
apturēt automašīnu, ja priekšā atrodas transportlīdzeklis, velosipēdists vai gājējs.
Šī funkcija ir tikai palīgsistēma, un tā nedarbojas visās
situācijās, piemēram, tā neuztver velosipēdistus no
sāniem un gājējus, kuru augums ir mazāks par 80 cm
vai kuri ir daļēji aizsegti.
Ir svarīgi izprast šo funkciju − skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu.
Kā regulēt stūri?
04
Atbrīvojiet stūres bloķēšanas mehānismu.
Noregulējiet stūri uz priekšu/atpakaļ un uz augšu/uz
leju.
Nofiksējiet stūri.
Kā regulēt sēdekli?
04
Pacelt/nolaist sēdekļa sēdvirsmas priekšējo malu.
Pacelt/nolaist sēdekli.
Pārvietot sēdekli uz priekšu/atpakaļ.
Sasveriet sēdekļa atzveltni.
Gurnu atbalsta* regulēšana.
Elektriski regulējamā sēdekļa iestatījumu
saglabāšana*.
Elektriski regulējamā sēdekļa atmiņas taustiņi*.
Saglabājiet iestatījumu:
Turiet atmiņas pogu nospiestu, lai saglabātu iestatījumus. Turiet pogas nospiestas, līdz atskan signāls un
kombinētajā instrumentu panelī tiek parādīts teksts. Tiks
saglabātas sēdekļa un sānu spoguļu pozīcijas. Gurnu
atbalsta pozīcija netiek saglabāta.
Sānu spoguļu pozīcijas un elektriski vadāmo
sēdekļu (bet ne gurnu atbalsta) atmiņas iestatījumus var saglabāt arī tālvadības pults atslēgā*
− skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.
Kā regulēt temperatūru?
05
Noregulējiet temperatūru atsevišķi pasažieru salona
kreisās/labās puses zonā. Ekrānā ir redzama
atlasītā temperatūra.
Nospiediet AUTO, lai automātiski regulētu gaisa
plūsmas sadalījumu un citas funkcijas. Ekrānā ir
redzams AUTO CLIMATE.
Padoms: optimālam klimata komfortam ieteicams lietot
režīmu AUTO. Regulējot ventilatora ātrumu un gaisa
sadalījumu, tiek deaktivizēts režīms AUTO.
Kā atkausēt vējstiklu?
05
Nospiediet, lai aktivizētu gaisa plūsmu uz logiem −
izgaismojas atkausētāja taustiņa lampiņa.
Nospiežot vēlreiz, funkcija tiek deaktivizēta −
lampiņa izgaismojas.
Kā darbojas priekšējo lukturu vadības
automātiskais režīms?
05
Režīms AUTO piedāvā šādas opcijas:
• Automašīna automātiski pārslēdzas starp dienas
gaitas lukturiem un tuvajām gaismām.
• Tālās gaismas var aktivizēt, kad ir ieslēgtas tuvās
gaismas.
• Var izmantot aktīvās tālās gaismas (AHB)*, kas automātiski aptumšo un aktivizē tālās gaismas vai pielāgo
gaismas staru satiksmes apstākļiem.
• Ir aktivizēta tuneļa uztveršanas funkcija*.
Kuras funkcijas ir redzamas kombinētajā
instrumentu panelī?
05
Hibrīda akumulatora rādījums ir redzams, ja ir
izvēlēts motīvs Hybrid. "Burbuļi" tiek rādīti, kad
elektromotors ģenerē strāvu akumulatoram.
Pašreizējais uzlādes līmenis.
Aktīvais piedziņas režīms.
Simbols izgaismojas, kad darbojas dīzeļdzinējs.
Hibrīda rādītājs. Rāda dīzeļdzinēja iedarbināšanas
vai izslēgšanas robežvērtību. Ātruma pieaugums
(lielais rādītājs) attiecībā pret pieejamo elektrodzinēja
izvadi (mazais rādītājs).
Kā vadīt vadītāja infocentru?
05
OK — atver kombinētā instrumentu paneļa izvēlni,
apstiprina paziņojumus vai izvēlņu atlasi.
Ar īkšķratu var pārlūkot izvēlnes opcijas vai borta
datora opcijas.
Nospiežot RESET, tiek atiestatīti atlasītā borta
datora soļa dati vai tiek atvērts iepriekšējais izvēlnes
struktūras skats.
Kā atiestatīt brauciena odometru?
05
Pagrieziet kreisās puses svirslēdža īkšķratu, lai
parādītu brauciena odometruT1 vai T2.
Turiet nospiestu taustiņu RESET, lai atiestatītu
redzamo brauciena odometru.
Kā mainīt kombinētā instrumentu paneļa
izskatu?
05
Kombinētajam instrumentu panelim var atlasīt dažādus
motīvus, piemēram, Hybrid vai Eco.
Lai mainītu motīvu:
Kad automašīna darbojas, nospiediet kreisā svirslēdža taustiņu OK.
Pagrieziet sviras īkšķratu, lai atlasītu izvēlnes funkciju
Themes, un nospiediet OK.
Pagrieziet īkšķratu, lai atlasītu motīvu, un nospiediet
OK, lai apstiprinātu.
Motīvs tiek saglabāts tālvadības pults atslēgas
atmiņā* − skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.
Kā ieslēgt un izslēgt sistēmu Infotainment?
05
Īsi nospiežot, tiek aktivizēta sistēma.
Turot nospiestu (līdz ekrāns izslēdzas), tā tiek
deaktivizēta.
Lai izslēgtu audio: Īsi nospiediet — ar nākamo nospiedienu tas atkal tiks aktivizēts.
Ņemiet vērā, ka visa Sensus sistēma (tostarp navigācija*
un tālruņa funkcijas*) tiek ieslēgta/izslēgta vienlaicīgi.
Kā pārvietoties Infotainment sistēmā?
05
Nospiediet RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL*
vai *, lai atlasītu galveno avotu. Šajā režīmā tiek
rādīts pēdējā aktīvā avota parastais skats.
Nospiediet OK/MENU vai stūres īkšķratu*, lai
piekļūtu atlasītā avota galvenajai izvēlnei.
Pagrieziet TUNE vai īkšķratu, lai pārvietotos pa
izvēlnēm.
Nospiediet OK/MENU vai īkšķratu, lai izvēlnēs
veiktu atlasi.
Īsi nospiediet EXIT, lai dotos atpakaļ izvēļņu sistēmā,
atceltu funkciju vai izdzēstu ievadītās rakstzīmes.
Nospiediet un turiet taustiņu EXIT, lai dotos atpakaļ
uz parasto skatu vai no parastā skata dotos uz
galvenā avota skatu.
Padomi:
Lai no parastā skata dotos uz saīšņu izvēlni, vienreiz
nospiediet galvenā avota taustiņu. Lai atgrieztos parastajā skatā, nospiediet taustiņu vēlreiz.
Plašāku informāciju par sistēmas darbināšanu
skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
Kā pievienot ar Bluetooth® savietojamu tālruni*? 05
Tālruņa avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU.
Atlasiet Make car discoverable un apstipriniet,
nospiežot OK/MENU.
Aktivizējiet Bluetooth® mobilajā tālrunī. Atrodiet tālruni
un izveidojiet tam savienojumu ar automašīnu.
Ievērojiet mobilajā tālrunī un ekrānā redzamās
instrukcijas.
Tagad tālrunis ir pievienots, un to var vadīt no
automašīnas.
Ja tālruni neizdodas reģistrēt, skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu.
Kā izveidot savienojumu ar internetu*?
05
Pievienojiet mobilo tālruni, izmantojot Bluetooth®,
vai tālrunī aktivizējiet Wi-Fi savienojuma piesaisti. Lai
pievienotu automašīnas modemu, ievietojiet cimdu
nodalījuma lasītājā SIM karti.
Avota MY CAR parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Settings > Internet
settings > Connect through. Atlasiet savienojuma
opciju.
Wi-Fi: izveidojiet savienojumu ar tīklu un ievadiet tā
paroli. Automašīnas modems: ievadiet SIM kartes
PIN kodu.
Plašāku informāciju par savienojumu skatiet
īpašnieka rokasgrāmatā.
Kādus pakalpojumus saņemšu kopā ar
Volvo ID*?
05
Volvo ID ir jūsu personīgais ID, kas reģistrēts automašīnai un kas var sniegt piekļuvi dažādiem pakalpojumiem,
piemēram, My Volvo tīmeklim, kā arī iespēju nosūtīt
adresi no internetā esoša kartes pakalpojuma tieši uz
automašīnu.
Reģistrējiet vai pārvaldiet savu Volvo ID šādi:
Divreiz nospiediet savienojuma taustiņu .
Atlasiet Apps > Settings un ievērojiet ekrānā
redzamās instrukcijas.
Plašāku informāciju par Volvo ID skatiet īpašnieka
rokasgrāmatā.
Kā lietot aplikācijas, kad automašīnā ir
izveidots interneta pieslēgums*?
05
Kad automašīnā ir izveidots interneta pieslēgums, var
lietot mūzikas pakalpojumu aplikācijas, klausīties tīmekļa
radio, kā arī izmantot navigācijas pakalpojumus un
vienkāršus tīmekļa pārlūkus.
Nospiediet taustiņu Connect .
Atlasiet Apps un nospiediet OK/MENU, lai parādītu
pieejamās lietotnes.
Atlasiet lietotni un apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
Lai lietotu dažas aplikācijas, jāpiesakās, izmantojot
atsevišķu kontu, kas nav aplikācijas/pakalpojuma
piegādātāja konta. Vēlreiz izmantojiet esošo kontu vai
reģistrējieties. Ievērojiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Kā veikt zvanu*?
05
Tālruņa avota parastajā skatā ievadiet vajadzīgo
numuru vai pagrieziet stūres īkšķratu uz leju, lai
piekļūtu tālruņu katalogam, vai uz augšu, lai piekļūtu
zvanu reģistram.
Nospiediet īkšķratu, lai sastādītu numuru.
Zvanu var pārtraukt, nospiežot EXIT.
Informāciju par vēl citiem veidiem, kā veikt tālruņa
zvanu, skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
Kā atbildēt uz tālruņa zvanu*?
–– Nospiediet īkšķratu, lai pieņemtu ienākošos zvanus.
Zvanu var noraidīt/pārtraukt, nospiežot EXIT.
Informāciju par vēl citiem veidiem, kā atbildēt uz
tālruņa zvanu, skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
05
Kā pievienot ārēju audio ierīci?
05
Pievienojiet ārējo ierīci, izmantojot viduskonsoles
glabāšanas nodalījuma AUX vai USB* ieeju.
Multivides avota parastajā skatā nospiediet viduskonsoles taustiņu MEDIA.
Pagrieziet TUNE līdz vajadzīgajam audio avotam un
nospiediet OK/MENU.
Informāciju par citiem ārējas ierīces savienojumiem
skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
Kā saglabāt radiostacijas saglabāto staciju
sarakstā?
05
Katram viļņu garumam atmiņā var saglabāt 10 stacijas
(piemēram, FM).
Noregulējiet radiostaciju.
Dažas sekundes turiet nospiestu vienu no atmiņas
taustiņiem - šajā laika posmā skaņa izzūd un atjaunojas, tiklīdz radiostacija ir saglabāta.
Tagad var lietot atmiņas taustiņu.
Informāciju par radiostaciju iestatīšanu skatiet
īpašnieka rokasgrāmatā.
Kā iestatīt GPS* galamērķi?
05
Nospiediet NAV, lai palaistu navigācijas sistēmu* −
tiek parādīta karte.
Vēlreiz nospiediet NAV un atlasiet Set address,
nospiežot OK/MENU.
Ievadiet meklēšanas kritēriju(-us), izmantojot ritentiņu vai viduskonsoles ciparu tastatūru.
Pēc tam atlasiet Set single destination vai Add as
waypoint un nospiediet OK/MENU.
Plašāku informāciju par navigācijas sistēmas atšķirībām
dažādos tirgos skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
Kādus iestatījumus var veikt izvēļņu sistēmā? 05
Izvēļņu sistēma MY CAR ietver vairākas automašīnas
funkcijas, piemēram, pulksteņa, sānu spoguļu un
slēdzeņu iestatījumus. Arī brauciena statistika un strāvas
plūsmas tiek attēlotas grafiski. Avota MY CAR parastajā
skatā nospiediet OK/MENU un atlasiet Hybrid:
• Driving modes: tiek paskaidroti automašīnas
dažādie braukšanas režīmi.
• Eco driving guide: šeit atrodami padomi, labi ieteikumi un apraksts, ko nozīmē ekonomiska braukšana.
• Power flows: rāda, vai piedziņu nodrošina dzinējs
vai motors, kā arī enerģijas plūsmu.
Kā regulēt pulksteni?
05
Avota MY CAR parastajā skatā nospiediet
OK/MENU.
Atlasiet Settings > System options > Time
settings.
Pagrieziet TUNE līdz Auto time un nospiediet
OK/MENU, lai aktivizētu automātisku laika
iestatīšanu.
Lai automašīnā iestatītu pareizu laiku, atlasiet pašreizējo
atrašanās vietu.
Kā piezvanīt uz autoservisu vai pieteikt
apkopi*?
05
–– Avota MY CAR parastajā skatā nospiediet
OK/MENU un atlasiet Service & repair.
Sadaļā Service & repair ir pieejama informācija par
izvēlēto autoservisu, kuru esat reģistrējis portālā My
Volvo Web. Sadaļā Dealer information ir pieejama
opcija zvanīt un sūtīt rezervācijas pieprasījumu autoservisam (arī pieejama portālā My Volvo Web). Ir pieejama
arī opcija atjaunināt autoservisa informāciju un iestatīt
autoservisu kā galamērķi.
Attiecas tikai uz dažiem tirgiem.
Kā uzpildīt degvielu?
06
–– Nospiediet apgaismojuma panelī esošo taustiņu, lai
atvērtu degvielas tvertnes aizvirtni. Atlaižot taustiņu,
aizvirtnis tiek atvērts.
Kombinētā instrumentu paneļa simbola bultiņa norāda,
kurā automašīnas pusē atrodas degvielas tvertnes
vāciņš.
Kā mazgāt automašīnu?
06
Mazgāšana ar rokām ir saudzīgāka krāsojumam nekā
automātiskajās auto mazgātavās. Kad krāsojums
ir jauns, tas ir daudz jutīgāks. Tādēļ pirmajos dažos
mēnešos pēc jaunā automobiļa iegādes ieteicams to
mazgāt ar rokām.
Izmantojiet tīru ūdeni un mazgāšanas sūkli. Atcerieties,
ka netīrumi un smilts var saskrāpēt krāsojumu.
Kā tīrīt ādas polsterējumu*?
06
Lai āda saglabātu savu izskatu, tai ir nepieciešama regulāra kopšana. Tādēļ ādas polsterējums jāapstrādā ar
Volvo Leather Care komplektu 1-4 reizes gadā. Gaišam
ādas polsterējumam nāk par labu, ja to katru nedēļu
noslauka ar samitrinātu drāniņu. Volvo Leather Care
komplektu var iegādāties pie Volvo izplatītāja.
Kur atrodas glabāšanas nodalījumi?
06
Šeit ir redzami daži no automašīnas glabāšanas
nodalījumiem.
Īpašnieka rokasgrāmatā ir norādītas vēl citu
glabāšanas nodalījumu atrašanās vietas.
Kur atrodas AUX/ESB* un 12 V
kontaktligzdas?
Lai darbotos salona 12 V kontaktligzdas, tālvadības
pults atslēgai jāatrodas vismaz atslēgas pozīcijā I.
Bagāžas nodalījuma 12 V kontaktligzdā* vienmēr ir
strāva.
06
Kā darbojas uzlādes kabeļa vadības bloks*?
Nekādā gadījumā neizmantojiet pagarinātāja kabeli. Automašīnas uzlādei izmantojiet tikai iezemētas 230 V maiņstrāvas kontaktligzdas. Uzlādes kabeļa vadības bloka zemesslēguma pārtraucējs aizsargā automašīnu, bet pastāv risks pārslogot 230V barošanas ķēdi.
Kā sākt uzlādi?
Pārliecinieties, ka 230 V kontaktligzdai ir elektrisko automašīnu uzlādei atbilstoša strāvas padeve. Uzlādes strāva tiek pielāgota,
izmantojot uzlādes kabeļa vadības bloku strāvas stiprumam (6-16A atkarībā no tirgus), lai nepārslogotu 230 V kontaktligzdu.
Kā aktivizēt sagatavošanas darbus?
Outdoor parking, ar degvielu darbināmais sildītājs rada izplūdes gāzes, bet tas nenotiek, kad automašīna ir novietota iekštelpās un
ir aktivizēts elektriski darbināmais sildītājs. Ja sagatavošanas darbi tiek aktivizēti tieši, Volvo iesaka to darīt, izmantojot tālvadības pults
atslēgu vai mobilo tālruni.
Ka darbojas aizslegšanas sistema Keyless*?
Cimdi var traucēt durvju rokturu Keyless funkcijas darbību. Elektromagnētiskie lauki un skrīnings var traucēt Keyless funkcijas
darbību. Nenovietojiet/neglabājiet tālvadības pults atslēgu blakus mobilajam tālrunim vai metāla priekšmetiem.
Kā iedarbināt dzinēju?
Pēc aukstās iedarbināšanas tukšgaitas apgriezieni ir augsti neatkarīgi no ārējās temperatūras. Tā ir daļa no Volvo efektīvās emisijas
sistēmas. Aukstās iedarbināšanas laikā dažu dīzeļdzinēju iedarbināšana notiek ar aizkavi, jo tiek veikta priekšsildīšana. Ja dzinējs tiek
iedarbināts parastos apstākļos, automašīnas elektrodzinējam tiek piešķirta prioritāte. Dīzeļdzinējs paliek izslēgts. Taču ir situācijas,
kad elektrodzinēja vietā tiek iedarbināts dīzeļdzinējs, piemēram, ja temperatūra ir pārāk zema vai hibrīda akumulatoram nepieciešama
uzlāde.
Kā darbojas gājēju aizsardzība*?
Šī funkcija nevar uztvert visus gājējus jebkurā situācijā, un tā neuztver, piemēram, daļēji aizsegtus gājējus, cilvēkus brīvi krītošā
apģērbā vai gājējus, kuri ir īsāki par 80 cm. Šī funkcija nevar uztvert visus velosipēdistus jebkurā situācijā, un tā neuztver, piemēram,
daļēji aizsegtus velosipēdistus, velosipēdistus brīvi krītošā apģērbā vai velosipēdistus, kas tuvojas no sāniem. Vadītājs vienmēr ir
atbildīgs par to, lai transportlīdzeklis tiktu vadīts pareizi, ievērojot ātrumam atbilstošu drošības distanci.
Kā regulēt stūri?
Pirms sākt braukšanu (pēc sēdekļa regulēšanas), noregulējiet stūri — nekādā gadījumā nedariet to braukšanas laikā.
Kā izveidot savienojumu ar internetu*?
Lietojot internetu, tiek pārsūtīti dati (veidojas datplūsma), un par to var būt jāmaksā. Par datu viesabonēšanas aktivizēšanu var būt
jāmaksā papildus. Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiet sava tīkla operatoram. Pievienojiet, izmantojot automašīnas
modemu: lai PIN kods nebūtu jāievada ikreiz, kad tiek iedarbināta automašīna, bloķēšanu ar PIN kodu var deaktivizēt zem opcijas
Car modem noņemot atzīmi funkcijai Lock SIM card. Savienojuma izveide ar Wi-Fi: Ņemiet vērā, ka noteikti tālruņi izslēdz piesaisti,
tiklīdz ir pārtrūkuši sakari ar automašīnu. Tādēļ nākamajā datu saites lietošanas reizē tā vispirms ir jāaktivizē.
Kā tīrīt ādas polsterējumu*?
Daži krāsaini apģērba gabali (piemēram, džinsu un zamša apģērbs) var nokrāsot polsterējumu. Nekādā gadījumā nelietojiet spēcīgus
šķīdinātājus - tie var sabojāt polsterējumu.
Kur atrodas AUX/ESB* un 12 V kontaktligzdas?
Maks. jaudas noņemšanas vērtība ir 10 A (120 W), ja vienlaikus tiek izmantota viena tuneļa konsoles 12 V kontaktligzda. Ja vienlaikus
tiek izmantotas abas tuneļa konsoles kontaktligzdas, tad šis skaitlis katrai kontaktligzdai ir 7,5 A (90 W). 12 V kontaktligzdai, kas
atrodas bagāžas nodalījumā, maks. jaudas noņemšanas vērtība ir 10 A (120 W).
Uzziniet vēl vairāk par savu automašīnu vietnē www.volvocars.com.
TP 21385 (Latvian) AT 1617, MY17. Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Kā regulēt sēdekli?
Pirms sākt braukšanu, noregulējiet vadītāja sēdekļa pozīciju pareizi — nekādā gadījumā nedariet to braukšanas laikā. Pārliecinieties,
ka sēdekļa pozīcija ir nofiksēta, lai novērstu traumu gūšanu straujas bremzēšanas vai negadījuma laikā.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising