Volvo V90 Cross Country 2017 Īpašnieka rokasgrāmata

Volvo V90 Cross Country 2017 Īpašnieka rokasgrāmata
ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA
VÄLKOMMEN!
Mēs ceram, ka braukšana ar Volvo sagādās Jums prieku daudzus gadus.
Automašīna ir izstrādāta Jūsu un Jūsu pasažieru drošībai un komfortam.
Volvo ir viena no drošākajām automašīnām pasaulē. Jūsu Volvo ir izstrādāta tā, lai atbilstu visām esošajām drošības un vides aizsardzības prasībām.
Lai jūsu Volvo jums sagādātu vēl vairāk prieka, iesakām izlasīt šajā īpašnieka rokasgrāmatā sniegtos norādījumus un apkopes informāciju. Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama arī kā mobilo ierīču lietotne (Volvo
Manual) un Volvo Cars atbalsta vietnē (support.volvocars.com).
SATURA RĀDĪTĀJS
IEVADS
2
DROŠĪBA
Īpašnieka informāciju varat atrast šādi
14
Vidējā displeja tastatūras izmantošana
49
Drošība
56
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata
automašīnā
15
Rakstzīmju rakstīšana ekrānā ar roku
53
Drošība grūtniecības laikā
56
Pārvietošanās pa digitālo īpašnieka
rokasgrāmatu
16
Whiplash Protection System
57
Pedestrian Protection System
58
59
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo
sakaru ierīcēs
18
Drošības josta
Drošības jostas nospriegotājs
59
Volvo Cars atbalsta vietne
19
60
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana
19
Drošības jostas piesprādzēšana/
atsprādzēšana
Datu ierakstīšana
22
62
Svarīga informācija par piederumiem,
papildu aprīkojumu un diagnostikas
ligzdu
23
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas atgādinājums
Drošības spilveni
63
64
Volvo ID
23
Vadītāja un blakussēdētāja drošības
spilveni
Drive-E — tīrāks braukšanas baudījums
25
66
IntelliSafe vadītāja atbalsts
28
Blakussēdētāja drošības spilvena
aktivizēšana/deaktivizēšana*
Sensus — pievienošana un apkope
29
Sānu drošības spilvens
68
Īpašnieka rokasgrāmata un vide
32
Sānu logu drošības (piepūšamie) aizkari
69
Logi, stikli un spoguļi
32
Safety mode
69
Vidējā displeja pārskats
33
Automašīnas iedarbināšana/pārvietošana pēc drošības režīma ieslēgšanas
70
Vidējā displeja izmantošana
36
Bērnu drošība
71
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
40
Bērnu sēdekļi
72
Vidējā displeja statusa joslas simboli
45
74
Iestatījumu maiņa vidējā displejā
45
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem
Funkciju skats ar automašīnas funkciju taustiņiem
47
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem
75
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu
piestiprināšanas vietas, izmantojot
automašīnas drošības jostas
76
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti
78
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās
vietu tabula
79
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu
tabula
82
Iebūvētais sēdekļa paliktnis*
83
Iebūvētā sēdekļa paliktņa pacelšana*
83
Iebūvētā sēdekļa paliktņa nolaišana*
85
INSTRUMENTI UN VADĪBAS
IERĪCES
88
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
120
Instrumenti un vadības slēdži, automašīna ar stūri kreisajā pusē
Klimata kontroles balss vadība
121
Instrumenti un vadības slēdži, automašīna ar stūri labajā pusē
89
Balss atpazīšana un kartes navigācija
122
Vadītāja displejs
92
Vadītāja displeja iestatījumi
96
Indikatora simboli vadītāja displejā
97
Brīdinājuma simboli vadītāja displejā
99
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
123
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
123
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa
regulēšana*
124
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa
atmiņas funkcijas izmantošana*
124
Āra temperatūras mērierīce
101
Pulkstenis
101
Daudzfunkcionāls priekšējais sēdeklis*
125
Vadītāja displeja licences līgums
102
126
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā
107
Daudzfunkcionālā priekšējā sēdekļa
funkciju regulēšana*
Lietotņu izvēlnes izmantošana vadītāja displejā
108
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana
vadītāja sēdeklī*
129
Paziņojumi vadītāja displejā un vidējā
displejā
109
Aizmugurējais sēdeklis
130
130
Vadītāja displeja un vidējā displeja
paziņojumu pārvaldība
111
Aizmugurējā sēdekļa galvas balstu
regulēšana
Atzveltņu ielocīšana aizmugurējā sēdeklī
132
Stūre
133
Stūres regulēšana
135
Vadītāja displejā un vidējā displejā
saglabāto paziņojumu pārvaldīšana
113
Augšējais displejs*
114
Gaismu slēdži
Balss atpazīšana
136
117
Balss atpazīšanas lietošana
137
118
Priekšējo lukturu stara augstuma
regulēšana
Balss atpazīšanas iestatījumi
119
gabarītlukturi;
138
Tālruņa balss atpazīšanas vadība
120
Dienas gaismas lukturi
139
Tuvās gaismas
139
3
KLIMATS
Tālo gaismu aktivizēšana/deaktivizēšana
140
Panorāmas jumts*
160
Klimata kontrole
182
Aktīvie pagrieziena lukturi*
143
Panorāmas jumta atvēršana*
161
Klimata kontrole — sensori
183
Priekšējo lukturu gaismas stara formas pielāgošana
144
HomeLink®*
164
Noteiktā temperatūra
183
Priekšējie miglas lukturi/līkumu
izgaismošanas gaismas*
144
HomeLink®* programmēšana
165
Gaisa kvalitāte
184
167
Pasažieru salona gaisa filtrs
185
Brauciena datu attēlošana vadītāja
displejā
169
Clean Zone Interior Package*
185
Interior Air Quality System*
185
146
Brauciena statistikas attēlošana
vidējā displejā
170
Klimata kontroles vadības ierīces
186
Pagrieziena rādītāju izmantošana
146
Iestatījumu skats
171
187
Salona apgaismojums
147
Klimata kontroles vadības ierīces
vidējā displejā
Iestatījumu skata kategorijas
172
Mājās nokļūšanas apgaismojuma
degšanas ilgums
150
Sistēmas iestatījumu maiņa iestatījumu skatā
Klimata kontroles vadības ierīces
tuneļkonsoles aizmugurē*
189
174
Approach light duration
150
Klimata automātiskā regulēšana
189
175
Vējstikla tīrītāju lietošana
150
Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu
skatā
Gaisa kondicionētāja aktivizēšana/
deaktivizēšana
190
Lietus sensora aktivizēšana/deaktivizēšana
151
Vadītāju profili
175
Temperatūras regulēšana
Vadītāja profila atlasīšana
191
176
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāji
152
Ventilatora līmeņa regulēšana
Vadītāja profila rediģēšana
193
177
Aizmugurējā loga tīrītājs un skalotājs
153
195
178
Elektriskie logu pacēlāji
153
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana vadītāja profilam
Logu un sānu spoguļu atkausēšanas
aktivizēšana/deaktivizēšana
154
178
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana/
deaktivizēšana
Saulessargu lietošana*
155
Vadītāja profila importēšana/eksportēšana no USB/uz USB
197
Elektrisko logu pacēlāju darbināšana
Gaisa plūsmas sadalījums
198
Sānu spoguļu regulēšana
156
Lietotņu iestatījumu maiņa
179
Gaisa sadales maiņa
199
Salona atpakaļskata spogulis
157
Lietotāja datu atiestatīšana īpašnieka
maiņas gadījumā
180
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/
aizvēršana un pagriešana
199
Gaisa sadales opciju tabula
201
Aizmugurējais miglas lukturis
Bremžu signāls
Avārijas gaismas signāls
4
145
146
Kompass*
158
Kompasa kalibrēšana*
159
Vadītāja infocentrs
Sēdekļu apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana*
203
Sēdekļu ventilācijas aktivizēšana/
deaktivizēšana*
204
Stūres apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana*
205
Klimats stāvēšanas laikā*
206
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN
GLABĀŠANA
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Pasažieru salona interjers
218
Tuneļkonsole
219
Elektrības kontaktligzda
220
Tālvadības pults atslēga
238
Tālvadības pults atslēgas darbības
rādiuss
240
Red Key — ierobežotas darbības tālvadības pults atslēga*
241
Piesmēķētāja izmantošana*.
224
Pelnu trauku iztukšošana*
224
Iedarbināšanas un aizslēgšanas sistēmas antenas atrašanās vietas
242
Sagatavošanas darbu sākšana/beigšana* 207
Cimdu nodalījuma lietošana
225
Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses
243
Sagatavošanas darbu taimeris*
208
Saulessargi
226
245
Sagatavošanas darbu taimera iestatīšana*
208
Bagāžas nodalījums
227
Automašīnas aizslēgšanas/atslēgšanas signāli
Bagāžas iekraušana
Sagatavošanas daru taimera aktivizēšana/deaktivizēšana*
227
210
Kravas fiksēšanas cilpas
228
Klimata kontroles uzturēšanas funkcijas ieslēgšana/izslēgšana*
210
Somu āķi
Stāvēšanas klimata kontroles* simboli un paziņojumi
212
Sildītājs*
Aizslēgšana/atslēgšana no salona
247
Vispārējā bloķēšana*
248
229
Aizmugures durvju aizslēgšana/
atslēgšana
249
Garu priekšmetu lūka aizmugurējā
sēdeklī
230
Privātās aizslēgšanas lietošana
251
Bagāžas pārsegs*
230
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
252
213
Drošības tīkls*
232
Aizslēgšana/atslēgšana ar noņemamo atslēgas slēdzošo daļu
253
Stāvapsilde*
214
Aizsargrežģis*
234
Papildu sildītājs*
215
Elektriski vadāmās aizmugures durvis*
255
Aizmugures durvju atvēršana/aizvēršana ar kājas kustību*
258
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
259
Imobilaizers
263
Bērnu drošības slēdži
263
Signalizācija*
265
Automātiskā signalizācijas aktivizēšana/atkārtota aktivizēšana*
267
5
VADĪTĀJA ATBALSTS
6
Signalizācijas deaktivizēšana*, ja tālvadības atslēga nedarbojas
267
Tālvadības pults atslēgas sistēmas
tipa apstiprinājums
268
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
276
Roll Stability Control
276
Distances brīdinājuma laika intervāla
aktivizēšana un iestatīšana*
293
Elektroniskā stabilitātes kontrole
277
Distances brīdinājuma* ierobežojumi
294
Elektroniskās stabilitātes kontroles
sporta režīms
278
Adaptīvā kruīza kontrole*
294
Adaptīvās kruīza kontroles aktivizēšana un ieslēgšana*
Elektroniskās stabilitātes kontroles
simboli un paziņojumi
279
298
Ātruma ierobežotājs*
281
Adaptīvās kruīza kontroles ātruma
pārvaldība*
299
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana un
ieslēgšana
282
Adaptīvās kruīza kontroles* laika
intervāla iestatīšana
300
Ātruma ierobežotāja ātruma pārvaldība
282
301
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana/
atkārtota aktivizēšana
283
Adaptīvās kruīza kontroles aktivizēšana/deaktivizēšana*
303
Ātruma ierobežotāja izslēgšana
284
Apdzīšanas palīgsistēma ar adaptīvo
kruīza kontroli* vai Pilot Assist*
Automātiskais ātruma ierobežotājs*
285
Mērķa un automātiskās bremzēšanas
maiņa, izmantojot adaptīvo kruīza kontroli
304
Automātiskā ātruma ierobežotāja
aktivizēšana/deaktivizēšana
286
Adaptīvās kruīza kontroles* ierobežojumi
305
Automātiskā ātruma ierobežotāja
pielaides mainīšana
287
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un
adaptīvo kruīza kontroli*
306
Kruīzkontrole
288
Adaptīvās kruīza kontroles simboli un
paziņojumi*
307
Kruīza kontroles aktivizēšana un
ieslēgšana
288
Pilot Assist*
309
Kruīza kontroles ātruma pārvaldība
289
Pilot Assist* aktivizēšana un ieslēgšana
312
Kruīza kontroles deaktivizēšana/
atkārtota aktivizēšana
290
Pilot Assist* ātruma pārvaldība
314
Pilot Assist* laika intervāla iestatījums
315
Kruīza kontroles deaktivizēšana
291
Pilot Assist* aktivizēšana/deaktivizēšana
316
Distances brīdinājums*
292
Mērķa maiņa un automātiska bremzēšana ar Pilot Assist*
318
Blind Spot Information* un Cross
Traffic Alert* paziņojumi
352
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas* paziņojumi
372
Ceļazīmju informācija*
353
Stāvvietā novietošanas kamera*
373
Zīmju rādījumi kopā ar ceļazīmju
informāciju
353
Stāvvietā novietošanas kameras kontroles līnijas un lauki*
375
328
Fotoradaru informācija*
355
Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/
deaktivizēšana
356
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas
kameras* ieslēgšana
377
331
378
335
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
357
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas
kameras* ierobežojumi
338
Driver Alert Control
358
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
380
Šķēršļu uztveršana ar City Safety™
339
Aktivēšana / deaktivēšana Driver
Alert Control
359
381
City Safety šķērsvirziena satiksmē
341
Driver Alert Control ierobežojumi
Novietošana stāvēšanai ar aktīvo
stāvvietā novietošanas palīgsistēmu*
359
341
360
Aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas* ierobežojumi
384
Sistēma City Safety, kad tiek bloķēti
izvairīšanās manevri
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija
362
387
342
Aktivēšana / deaktivēšana Lane
Keeping Aid
Park Assist Pilot* paziņojumi
City Safety ierobežojumi
City Safety paziņojumi
344
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas
simboli un paziņojumi
363
Nobraukšanas novēršana Run-off
Mitigation
365
Nobraukšanas novēršanas sistēmas
simboli un paziņojumi
367
Pilot Assist* ierobežojumi
319
Pilot Assist* simboli un paziņojumi
321
Radiolokācijas bloks
323
Radiolokācijas bloka ierobežojumi
324
Radiolokācijas bloku tipa apstiprinājums
Kameras bloks
Kameras bloka ierobežojumi
332
City Safety
Sistēmas City Safety brīdinājuma
attāluma iestatīšana
Rear Collision Warning
345
Blind Spot Information*
345
Blind Spot Information* aktivizēšana/
deaktivizēšana
347
Blind Spot Information* ierobežojumi
348
Stāvvietā novietošanas sistēma*
368
Cross Traffic Alert*
348
370
Cross Traffic Alert* aktivizēšana/
deaktivizēšana
349
Automašīnas novietošanas sensoru
aktivizēšana/deaktivizēšana*
350
Automašīnas novietošanas sensoru*
ierobežojumi
370
Cross Traffic Alert ierobežojumi
7
IEDARBINĀŠANA UN
BRAUKŠANA
8
Bremžu funkcijas
412
Dīzeļdaļiņu filtrs
431
Alkometrs*
390
Kājas bremze
413
Ekonomiska braukšana
431
Alkometra apiešana*
390
Avārijas bremžu signāli
414
Vilkšanas kronšteins*
433
Pirms dzinēja iedarbināšanas ar alkometru
390
Bremžu spēka palielināšana
415
Izvirzāmi/ievelkami vilkšanas kronšteini*
433
Aizdedzes pozīcijas
391
Automātiska bremzēšana pēc sadursmes. 415
Vilkšanas kronšteina specifikācijas*
435
Automašīnas iedarbināšana
392
Stāvbremze
416
Braukšana ar piekabi
436
Automašīnas izslēgšana
393
Stāvbremzes lietošana
416
Braukšana ar piekabi īpašos apstākļos
438
Stūres bloķētājs
394
Ja stāvbremzes darbībā radusies kļūme
418
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
439
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un citu akumulatoru
394
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai
kalnā
419
Vilkšanas cilpa
440
395
419
441
Pārnesumkārba
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna stāv uz vietas
Vilkšana
Automobiļa evakuēšana
442
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu pozīcijas
396
Zema ātruma vadība
420
Manuālā pārnesumkārba
398
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna
421
Pārnesumu maiņas indikators*
398
Ūdens šķērsošana
422
Pārnesumu pārslēga bloķētājs
400
Dzinēja un piedziņas sistēmas pārkaršana
423
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres
vadības svirām*
401
Startera akumulatora pārmērīga uzlāde
424
Iedarbināšana/izslēgšana
402
Sagatavošanās ilgam braucienam
425
Funkcijas Start/Stop lietošana
403
Braukšana ziemā
425
Funkcijas Start/Stop darbības nosacījumi
405
Degvielas tvertnes aizvirtņa atvēršana/aizvēršana un degvielas iepildīšana
426
Piedziņas režīmi*
406
Rīkošanās ar degvielu
427
Braukšanas pozīcija ECO
409
Benzīndzinējs
428
Līmeņa vadība* un amortizācija
411
Dīzeļdzinējs
429
Pilnpiedziņa
412
Tukša tvertne un dīzeļdzinējs
430
AUDIO UN MULTIVIDE
Audio un multivide
444
Apple CarPlay*
460
Audio un multivides licenču līgums
480
Aplikācijas
444
Apple CarPlay* lietošana
461
490
Audio iestatījumi
445
Apple CarPlay* iestatījumi
462
Pakalpojumu sniegšanas noteikumi
un nosacījumi un klientu konfidencialitātes politika
Radio
446
Android Auto*
463
Radio staciju mainīšana un meklēšana
446
Android Auto* iestatījumi
464
RDS radio
449
Multivides tehniskās specifikācijas
465
Digitālais radio
450
Tālrunis
466
Sasaistes izveide starp dažādiem FM
un DAB radio viļņu garumiem
450
Tālruņa pievienošana
467
Radio iestatījumi
451
Tālruņa pievienošana/atvienošana
468
Mediju atskaņotājs
452
Tālruņa zvanu pārvaldīšana
469
Multivides ierīces atskaņošana
453
Īsziņu pārvaldīšana
470
Gracenote®
455
Tālruņu kataloga pārvaldība
471
Multivides meklēšana
456
Tālruņa iestatījumi
472
CD atskaņotājs*
456
Īsziņu iestatījumi
472
Multivide, izmantojot Bluetooth
457
Multivides ierīces pievienošana,
izmantojot Bluetooth
457
Bluetooth iestatījumi
473
Automašīnas tiešsaistes funkcija*
473
Savienojuma izveide automašīnā
474
475
Multivides ierīces pievienošana
AUX/USB pieslēgvietai
457
Interneta kopīgošana, izmantojot
Wi-Fi tīklāju
Multivides ierīces pievienošana,
izmantojot AUX/USB pieslēgvietu
458
Nav savienojuma vai tas ir vājš
476
Wi-Fi tīkla noņemšana
477
video
458
Wi-Fi tehnoloģija un drošība
477
Mulivides audio iestatījumi
458
Automašīnas modema* iestatījumi
478
TV*
459
459
Lietotņu lejupielāde, atjaunināšana
un atinstalēšana
478
TV lietošana*
9
RITEŅI UN RIEPAS
10
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Riepas
492
Riteņu disku izmēru apzīmējumi
512
Volvo apkopes programma
516
Riepu griešanās virziens
493
Riepu izmēru apzīmējumi
513
Automašīnas statuss
516
516
Riepu protektora nodiluma indikatori
494
Apkopes un remonta rezervēšana
Riepu gaisa spiediena pārbaude
494
Attālā atjaunināšana
519
Riepu uzraudzība*
495
Sistēmas atjauninājumi
519
Riepu spiediena pārbaudīšana ar
riepu uzraudzības sistēmu*
497
Datu pārsūtīšana starp automašīnu
un servisu.
520
Zema riepu spiediena koriģēšana,
izmantojot riepu uzraudzības sistēmu*
498
Automašīnas pacelšana
522
Dzinēja pārsega atvēršana un aizvēršana
Riepu uzraudzības sistēmas kalibrēšana*
499
524
Dzinēja nodalījuma pārskats
Riepu avārijas remonta komplekts
525
500
Dzinēja eļļa
Avārijas pārdūruma remonta komplekta lietošana
526
501
Dzinēja eļļas pārbaude un iepildīšana
527
Riepas piesūknēšana ar avārijas pārdūruma remonta komplektā iekļauto
kompresoru
504
Dzesēšanas šķidruma iepildīšana
528
Klimata kontroles sistēmas apkopes
veikšana
530
Riteņu maiņa
505
Lukturu nomaiņa
531
Riteņa noņemšana
505
Tuvo gaismu luktura nomaiņa
533
Riteņu uzstādīšana
507
Tālo gaismu luktura nomaiņa
533
Riteņu skrūves
508
534
Rezerves ritenis*
508
Priekšējā avārijas signālluktura/
gabarītluktura spuldzes nomaiņa
Ziemas riepas
509
Priekšējā pagrieziena rādītāja spuldzes nomaiņa
535
Instrumentu komplekts
510
Atpakaļgaitas spuldzes nomaiņa
Brīdinājuma trijstūris
535
511
Aizmugurējā miglas luktura nomaiņa
536
Domkrats*
511
Spuldžu specifikācijas
537
Pirmās palīdzības aptieciņa
512
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā
537
TEHNISKIE PARAMETRI
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
Tīrītāju slotiņu nomaiņa
538
Tipa apzīmējums
568
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
540
Izmēri
571
Akumulators
541
Svars
572
Simboli uz akumulatoriem
543
573
Atbalsta akumulators
544
Vilkšanas jauda un slodze uz piekabes āķi
Drošinātāji
545
Dzinēja specifikācijas
575
Drošinātāja nomaiņa
546
Dzinēja eļļa — specifikācijas
576
Drošinātāji dzinēja nodalījumā
547
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi
dzinēja eļļai
577
Drošinātāji zem cimdu nodalījuma
551
Dzesēšanas šķidrums — specifikācijas
Drošinātāji bagāžas nodalījumā
578
555
Transmisijas šķidrums — specifikācijas
Automašīnas ārpuses tīrīšana
578
559
Bremžu šķidrums — specifikācijas
Pulēšana un vaskošana
578
561
Degvielas tvertne - tilpums
Pretkorozijas aizsardzība
579
562
Gaisa kondicionētājs — specifikācijas
Salona tīrīšana
579
562
Degvielas patēriņš un CO2 emisija
Vidējā displeja tīrīšana
581
564
Apstiprinātie riteņu un riepu izmēri
Krāsas bojājumi
583
564
Slodzes indekss un ātruma indekss
Krāsojuma bojājumu novēršana
584
565
Apstiprinātie spiedieni riepās
585
Alfabētiskais rādītājs
587
11
IEVADS
IEVADS
Īpašnieka informāciju varat atrast
šādi
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama vairākos
dažādos produktu formātos — gan digitālos, gan
drukātos. Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama
automašīnas vidējā displejā, kā mobilā lietotne
un Volvo Cars atbalsta vietnē. Cimdu nodalījumā
ir pieejama Quick Guide un īpašnieka rokasgrāmatas pielikums, kurā ir norādītas specifikācijas
un drošinātāju informācija, kā arī citi dati. Var
pasūtīt drukātu īpašnieka rokasgrāmatas versiju.
Automašīnas vidējais displejs1
Vidējā displeja augšējā skatā
velciet uz leju un pieskarieties
Īpašnieka rokasgr.. Šeit ir
pieejamas vizuālās navigācijas
opcijas ar automašīnas eksterjera un interjera attēliem. Informāciju var meklēt, un tā arī ir
iedalīta kategorijās.
Mobilā lietotne
Veikalā App Store vai Google
Play meklējiet "Volvo Manual"
(Volvo rokasgrāmata), lejupielādējiet lietotni viedtālrunī vai
planšetdatorā un atlasiet automašīnu. Lietotnē ir pieejamas
video pamācības, kā arī vizuālās
navigācijas opcijas ar automašīnas eksterjera un
interjera attēliem. Starp īpašnieka rokasgrāmatas
sadaļām var vienkārši pārvietoties, un tās saturu
var meklēt.
Volvo Cars atbalsta vietne
Atveriet vietni
support.volvocars.com un atlasiet savu valsti. Šeit varat atrast
īpašnieka rokasgrāmatas: gan
tiešsaistē, gan PDF formātā.
Volvo Cars atbalsta vietnē ir
pieejamas arī video pamācības
un plašāka informācija un palīdzība par jūsu Volvo
un tā lietošanu. Lapa ir pieejama lielākajā daļā
tirgu.
Drukāta informācija
Cimdu nodalījumā atrodas īpašnieka rokasgrāmatas pielikums1, kurā ir ietverta informācija par drošinātājiem un specifikācijām, kā arī svarīgas un
praktiskas informācijas kopsavilkums.
Arī Quick Guide ir pieejama drukātā formātā — tā
palīdz sākt darbu, izmantojot visbiežāk lietotās
automašīnas funkcijas.
Atkarībā no izvēlētā aprīkojuma līmeņa, tirgus, u.c.,
automašīnā var būt pieejama papildu īpašnieka
informācija drukātā formātā.
Var pasūtīt drukātu īpašnieka rokasgrāmatu un
tās pielikumu. Lai to pasūtītu, sazinieties ar Volvo
izplatītāju.
1 Valstīs,
14
kurās īpašnieka rokasgrāmata nav pieejama vidējā displejā, automašīnas komplektā ir iekļauta pilna drukātās īpašnieka rokasgrāmatas versija.
IEVADS
Valodas maiņa automašīnas vidējā
displejā
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata
automašīnā
Nomainot vidējā displeja valodu, iespējams, daļa
īpašnieka informācijas neatbildīs valsts vai vietējiem likumiem un noteikumiem. Nemainiet uz
valodu, ko ir grūti saprast, jo pēc tam var būt grūti
ekrānā atkal atrast valodas nomaiņas opciju.
Īpašnieka rokasgrāmatas digitālā2 versija ir pieejama automašīnas vidējā displejā.
no īpašnieka rokasgrāmatas sākuma lapas. Tām
var piekļūt arī augšējā izvēlnē, pieskaroties
.
Simboli īpašnieka rokasgrāmatas izvēlnē un to
nozīme
Atver īpašnieka rokasgrāmatas sākuma lapu.
SVARĪGI
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu un spēkā esošo likumu un
noteikumu ievērošanu. Ir svarīgi arī, lai automašīna tiktu uzturēta un lietota atbilstošo
īpašnieka rokasgrāmatā sniegtajiem Volvo
ieteikumiem.
Ja ir neatbilstība starp centrālajā displejā
redzamo informāciju un drukāto informāciju,
vienmēr spēkā ir drukātā informācija.
Saistītā informācija
•
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata automašīnā
(15 lpp.)
•
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo sakaru ierīcēs (18 lpp.)
•
•
Volvo Cars atbalsta vietne (19 lpp.)
2
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana (19 lpp.)
Attiecas uz lielāko daļu tirgu.
Sadaļas ir sakārtotas pēc to
kategorijas. Viena sadaļa
var tikt parādīta vairākās
kategorijās.
Digitālajai īpašnieka rokasgrāmatai var piekļūt augšējā
skatā.
Lai atvērtu digitālo īpašnieka rokasgrāmatu —
velciet uz leju vidējā displeja augšējo skatu un
pieskarieties Īpašnieka rokasgr..
PIEZĪME
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata nav pieejama
braukšanas laikā.
Ved uz lapu Quick Guide ar
saitēm uz rakstiem, kas var
būt īpaši noderīgi. Sniedz
atbildes uz bieži uzdotajiem
jautājumiem par automašīnu.
Ir vairāki veidi, kā digitālajā īpašnieka rokasgrāmatā atrast informāciju. Šīm opcijām var piekļūt
}}
15
IEVADS
||
Simboli īpašnieka rokasgrāmatas izvēlnē un to
nozīme
Simboli īpašnieka rokasgrāmatas izvēlnē un to
nozīme
Automašīnas salona un
eksterjera pārskata attēli.
Dažādas daļas ir apzīmētas
ar piekļuves vietām, kas ļauj
atvērt sadaļas par attiecīgajām automašīnas daļām.
Ved uz īsām video pamācībām par dažādām automašīnas funkcijām.
Pārvietošanās pa digitālo īpašnieka
rokasgrāmatu
Digitālajai īpašnieka rokasgrāmatai var piekļūt,
izmantojot automašīnas vidējo displeju. Saturā
var veikt meklēšanu, ir pārvietošanās starp sadaļām ir vienkārša.
Norāda, kura īpašnieka rokasgrāmatas versija ir pieejama automašīnā un
sniedz noderīgu informāciju.
Šeit ir apkopotas visas
sadaļas, kas atzīmētas kā
"izlases elementi".
Saistītā informācija
•
Pārvietošanās pa digitālo īpašnieka rokasgrāmatu (16 lpp.)
Digitālajai īpašnieka rokasgrāmatai var piekļūt augšējā
skatā.
Digitālās īpašnieka rokasgrāmatas
atvēršana
–
Lai atvērtu digitālo īpašnieka rokasgrāmatu
— velciet uz leju vidējā displeja augšējo
skatu un pieskarieties Īpašnieka rokasgr..
Ir vairāki veidi, kā digitālajā īpašnieka rokasgrāmatā atrast informāciju. Lai atvērtu īpašnieka
rokasgrāmatu, nospiediet
īpašnieka rokasgrāmatas augšējā joslā.
16
IEVADS
Meklēšana, izmantojot kategorijas
1.
Īpašnieka rokasgrāmatas raksti
iedalās galvenajās kategorijās
un apakškategorijās. Viens un
tas pats raksts var būt ievietots
vairākās atbilstošās kategorijās,
lai atvieglotu tā atrašanu.
Nospiediet
un pēc tam atlasiet
Exterior/Interior.
> Eksterjera/interjera attēli tiek parādīti ar
karstvietām. Karstvietas ļauj atvērt sadaļas
par attiecīgajām automašīnas daļām. Pārvelciet horizontāli pāri ekrānam, lai pārlūkotu attēlus.
Izlases
Izlases sadaļu saglabāšana/dzēšana
Saglabājiet rakstu izlasē, tā augšējā labajā stūrī
, kad raksts ir atvērts. Ja raksts ir
nospiežot
saglabāts izlasē, zvaigznīte ir aizpildīta:
.
1.
un pēc tam atlasiet
Nospiediet
Kategorijas.
> Tiek parādīts galveno kategoriju saraksts.
2.
Pieskarieties karstvietai.
> Tiek parādīts virsraksts sadaļai par šo
zonu.
2.
Pieskarieties galvenajai kategorijai ( ).
> Tiek parādīts apakškategoriju ( ) un
rakstu ( ) saraksts.
3.
Pieskarieties virsrakstam, lai atvērtu sadaļu.
Lai dotos atpakaļ, nospiediet atpakaļ vērsto
bultiņu.
3.
Pieskarieties sadaļai, lai to atvērtu. Lai dotos
atpakaļ, nospiediet atpakaļ vērsto bultiņu.
Eksterjera un interjera karstvietas
Automašīnas salona un eksterjera pārskata attēli. Dažādas
daļas ir apzīmētas ar piekļuves
vietām, kas ļauj atvērt sadaļas
par attiecīgajām automašīnas
daļām.
Uzziniet par visbiežāk izmantotajām
automašīnas funkcijām, izmantojot
rokasgrāmatu Quick Guide.
Ved uz lapu ar saitēm uz rakstiem, kas var būt īpaši noderīgi,
lai iepazītu biežāk lietotās automašīnas funkcijas. Rakstiem var
piekļūt arī, izmantojot kategorijas, bet tie ir apkopoti šeit, lai
tiem varētu āri piekļūt. Pieskarieties sadaļai, lai izlasītu to pilnībā.
Šeit atrodas sadaļas, kas saglabātas kā izlases. Pieskarieties
sadaļai, lai izlasītu to pilnībā.
Lai noņemtu sadaļu no izlases, vēlreiz nospiediet
pašreizējās sadaļas zvaigznīti.
Video
Ved uz īsām video pamācībām
par dažādām automašīnas
funkcijām.
Information
Pieskarieties simbolam, lai
iegūtu informāciju par to, kura
īpašnieka rokasgrāmatas versija
automašīnā ir pieejama, kā arī
citu noderīgu informāciju.
}}
17
IEVADS
||
Sākuma lapa
Pieskarieties simbolam, lai
pārietu atpakaļ uz īpašnieka
rokasgrāmatas sākuma lapu.
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo
sakaru ierīcēs
rokasgrāmatas sadaļām var vienkārši pārvietoties,
un tās saturu var meklēt.
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama kā mobilā
lietotne gan vietnē App Store, gan Google Play.
Lietotne ir pielāgota izmantošanai viedtālruņos
un planšetdatoros.
Meklēšanas funkcijas izmantošana
1.
Īpašnieka rokasgrāmatas augšējā izvēlnē pieskarieties
. Ekrāna apakšējā daļā tiek
parādīta tastatūra.
2.
Ierakstiet atslēgas vādu, piemēram, "drošības
josta".
> Ievadot burtus, tiek rādīti rakstu un kategoriju ieteikumi.
3.
Pieskarieties rakstam/kategorijai, lai tai piekļūtu.
Īpašnieka rokasgrāmatu var
lejupielādēt kā mobilo lietotni
vietnē App Store vai Google
Play. Šeit redzamais QR kods
ļauj uzreiz atvērt šo lietotni. Tā
vietā varat arī meklēt "Volvo
manual" vietnē App Store vai
Saistītā informācija
•
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata automašīnā
(15 lpp.)
•
Vidējā displeja tastatūras izmantošana
(49 lpp.)
Google Play.
Lietotne ietver videoklipus, kā arī eksterjera un
interjera attēlus, kuros dažādas automašīnas
daļas ir iezīmētas kā karstvietas, kas ļauj atvērt
sadaļas par attiecīgajām zonām. Starp īpašnieka
18
Mobilā lietotne ir pieejama gan vietnē App Store, gan
Google Play.
Saistītā informācija
•
•
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana (19 lpp.)
Volvo Cars atbalsta vietne (19 lpp.)
IEVADS
Volvo Cars atbalsta vietne
Kontaktinformācija
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana
Plašāka informācija par automašīnu ir pieejama
Volvo Cars tīmekļa vietnē un atbalsta vietnē. Tajā
varat izmantot My Volvo3 — personīgu tīmekļa
lapu jums un jūsu automašīnai.
Atbalsta vietne ietver klientu atbalsta un tuvākā
Volvo izplatītāja kontaktinformāciju.
Labs veids, kā iepazīt savu jauno automašīnu, ir
izlasīt īpašnieka rokasgrāmatu, ideālā gadījumā pirms pirmā brauciena.
Atbalsts internetā
Lai apmeklētu šo lapu, dodieties uz
support.volvocars.com. Atbalsta vietne ir pieejama
lielākajā daļā tirgu.
Tā ietver atbalstu funkcijām, piemēram, tīmekļa
platformas pakalpojumiem un funkcijām, Volvo
On Call*, navigācijas sistēmai* un lietotnēm.
Videoklipi un instrukcijas soli pa solim izskaidro
dažādas procedūras, piemēram, kā izveidot automašīnā interneta savienojumu, izmantojot mobilo
tālruni.
Lejupielādējama informācija
Kartes
Automašīnām, kas aprīkotas ar Sensus Navigation, atbalsta lapā var lejupielādēt kartes.
Īpašnieka rokasgrāmatas PDF formātā
Īpašnieka rokasgrāmatas ir pieejamas lejupielādēšanai PDF formātā. Atlasiet automašīnas
modeli un modeļa gadu, lai lejupielādētu vajadzīgo rokasgrāmatu.
3
My Volvo internetā3
No vietnes www.volvocars.com var doties uz vietni
My Volvo, kas ir jūsu un jūsu automašīnas personīgā tīmekļa vietne.
Izveidojiet personīgo Volvo ID, piesakieties vietnē
My Volvo un saņemiet apkopes, līgumu, garantiju
u.c. pārskatus. Vietnē My Volvo ir sniegta informācija par jūsu automašīnai pielāgotiem piederumiem un programmatūru.
Saistītā informācija
•
Volvo ID (23 lpp.)
Īpašnieka rokasgrāmata ļaus iepazīties ar jaunajām funkcijām, izprast, kā vislabāk rīkoties ar automašīnu dažādās situācijās, un uzzināt, kā vislabākajā veidā izmantot visas automašīnas iespējas.
Lūdzu, pievērsiet uzmanību rokasgrāmatā esošajiem norādījumiem par drošību.
Notiek nepārtraukts izstrādes darbs, lai uzlabotu
mūsu produktu. Pārveidojumi var nozīmēt, ka
īpašnieka rokasgrāmatā iekļautā informācija,
apraksti un attēli var atšķirties no automašīnas
faktiskā aprīkojuma. Paturam tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Neizņemiet šo rokasgrāmatu no automašīnas —
ka radīsies problēmas, nebūs pieejama svarīga
informācija par to, kur un kā meklēt profesionālu
palīdzību.
© Volvo Car Corporation
Papildu aprīkojums/piederumi
Papildus informācijai par standarta aprīkojumu,
šajā īpašnieka rokasgrāmatā aprakstīts arī papildu
aprīkojums (rūpnīcā uzstādīts aprīkojums) un
dažādi piederumi (papildu uzlabojumu komplekti).
}}
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
19
IEVADS
||
Visa veida papildu aprīkojums/piederumi ir atzīmēti ar zvaigznīti *.
Īpašnieka rokasgrāmatā aprakstītais aprīkojums
nav pieejams visās automašīnās - to aprīkojums
atšķiras atkarībā no pielāgošanas dažādu valstu
tirgu vajadzībām, kā arī nacionālajiem vai vietējiem
likumiem un noteikumiem.
cija papildina tekstu, ar kuru to saista numurs. Ja
zemsvītras piezīmes attiecas uz tekstu tabulā, tad
atsaucei skaitļu vietā izmantoti burti.
Izmanto, lai informētu par bīstamību, kas brīdinājuma neievērošanas gadījumā var izraisīt ievainojumus vai nāvi.
Ziņojumu teksti
Īpašuma bojājuma risks
Ja rodas neskaidrības par standarta vai papildu
aprīkojumu, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Automašīnā ir pieejami izvēļņu tekstu un paziņojumu tekstu rādījumi. Īpašnieka rokasgrāmatā šo
tekstu izskats atšķiras no parastā teksta. Izvēļņu
tekstu un paziņojumu tekstu piemēri: Tālrunis,
Jauns ziņojums.
Īpašie teksti
Uzlīmes
BRĪDINĀJUMS
Ja pastāv ievainojumu risks, tiek parādīti brīdinājumu paziņojumi.
SVARĪGI
Automobilim ir dažāda veida uzlīmes, kas ir paredzētas, lai vienkārši un skaidri paziņotu svarīgu
informāciju. Uzlīmes automobilī atbilst turpmākās
brīdinājuma/informācijas svarīguma pakāpēm pēc
nozīmes lejupejošā secībā.
Brīdinājums par iespējamām traumām
Paziņojumi "Svarīgi" parādās, ja pastāv bojājumu risks.
Balti ISO simboli un balts teksts/attēls uz melna
vai zila brīdinājuma lauka un ziņojuma lauka.
Izmanto, lai informētu par bīstamību, kas brīdinājuma neievērošanas gadījumā var izraisīt īpašuma
bojājumus.
PIEZĪME
Teksts IEVĒROJIET sniedz ieteikumu vai
padomus, kas atvieglo, piemēram, funkciju
izmantošanu.
Parinde
Noteiktās vietās īpašnieka rokasgrāmata ietver
informāciju zemteksta piezīmes veidā, kas izvietota lapas apakšā vai tabulas beigās. Šī informā-
20
Melni ISO simboli uz dzeltena brīdinājumu lauka,
balts teksts/attēls uz melna ziņojuma lauka.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEVADS
Ja pakāpeniskām instrukcijām ir vairākas
ilustrācijas, katrs instrukcijas solis ir numurēts
tāpat kā atbilstošā ilustrācija.
Information
Blakus attēlu sērijām ir numurēti saraksti ar
burtiem, kur instrukciju kārtība nav būtiska.
Īpašnieka rokasgrāmatas attēlos redzamās
uzlīmes ne vienmēr precīzi atbilst automašīnā
esošajām. Attēlu mērķis ir parādīt uzlīmju
aptuveno izskatu un atrašanās vietu automašīnā. Informācija, kas attiecas tieši uz jūsu
automašīnu, ir sniegta jūsu automašīnas attiecīgajās uzlīmēs.
Procedūru saraksti
Procedūras, kurās darbības jāveic noteiktā secībā,
īpašnieka rokasgrāmatā ir numurētas:
Turpinājums sekos
}} Šis simbols atrodas vistālāk lejā pa labi, kad
raksts turpinās nākamajā lappusē.
Bultiņas ar burtiem izmanto, lai norādītu
kustību gadījumos, kad apgrieztajai secībai
nav nozīmes.
Turpinājums no iepriekšējās lappuses
Atrašanās vietu saraksti
Sarkanos apļus ar cipariem izmato pārskata
attēlos, norādot vairākas detaļas. Cipars atrodas arī atrašanās vietas sarakstā, kas norādīts saistībā ar attēlu, kurā paskaidrota attiecīgā pozīcija.
PIEZĪME
Reizēm rokasgrāmatas attēli ir shematiski un var
atšķirties no automašīnas izskata atkarībā no
aprīkojuma līmeņa un tirgus.
Bultiņas ir numurētas un nenumurētas, un
tiek lietotas kustības apzīmēšanai.
Ja pakāpeniskām instrukcijām nav ilustrāciju,
instrukciju soļi ir numurēti ar parastiem cipariem.
Balti ISO simboli un balts teksts/attēls uz melna
ziņojuma lauka.
Attēli
|| Šis simbols atrodas vistālāk augšā pa kreisi,
kad raksts turpinās no iepriekšējās lappuses.
Saistītā informācija
•
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata automašīnā
(15 lpp.)
•
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo sakaru ierīcēs (18 lpp.)
•
Volvo Cars atbalsta vietne (19 lpp.)
Darbības soļu saraksti
Darbības soļu sarakstus izmanto, ja īpašnieka
rokasgrāmatā dota numurēta secība.
Piemērs:
•
•
Dzesēšanas šķidrums
Dzinēja eļļa
Saistītā informācija
Saistītā informācija attiecas uz citām sadaļām,
kurās ir sniegta saistīta informācija.
21
IEVADS
Datu ierakstīšana
Volvo drošības un kvalitātes kontroles procesa
ietvaros automašīnā tiek reģistrēta noteikta informācija par transportlīdzekļa darbību, funkcionalitāti un incidentiem.
Šī automašīna ir aprīkota ar sistēmu "Event Data
Recorder" (EDR). Tā galvenais mērķis ir reģistrēt
un ierakstīt datus, kas ir saistīti ar satiksmes
negadījumiem vai sadursmēm līdzīgām situācijām,
piemēram, gadījumos, kad izplešas drošības gaisa
spilveni vai transportlīdzeklis saduras ar šķērsli uz
ceļa. Dati tiek reģistrēti, lai labāk izprastu, kā
šādās situācijās darbojas automašīnas sistēmas.
EDR uzdevums ir īslaicīgi reģistrēt datus, kas ir
saistīti ar automašīnas dinamiku un drošības sistēmām (parasti 30 sekundes vai mazāk).
Šīs automašīnas sistēmas EDR mērķis ir reģistrēt
datus satiksmes negadījumos vai sadursmēm
līdzīgās situācijās, lai uzzinātu:
•
to, kā darbojas dažādas automašīnas sistēmas;
•
vai vadītāja un blakussēdētāja drošības jostas
bijušas piesprādzētas/nospriegotas;
•
kā vadītājs ir izmantojis gāzes vai bremžu
pedāli;
•
kāds ir bijis automašīnas braukšanas ātrums.
Šī informācija var palīdzēt mums labāk izprast
apstākļus, kādos notiek satiksmes negadījumi,
tiek gūtas traumas un bojājumi. EDR reģistrē
datus tikai neparastās situācijās. EDR nereģistrē
22
datus parastas braukšanas apstākļos. Tāpat sistēma nekad nereģistrē, kurš vada automašīnu, kā
arī negadījuma vai gandrīz notikuša negadījuma
ģeogrāfisko atrašanās vietu. Taču citas puses,
piemēram, policija, var izmantot reģistrētos datus
kopā ar identificējamu personas informāciju, kas
parasti tiek iegūta pēc satiksmes negadījuma. Lai
varētu nolasīt reģistrētos datus, nepieciešams
īpašs aprīkojums un piekļuve vai nu transportlīdzeklim, vai EDR.
Papildus EDR automašīna ir aprīkota arī ar vairākiem datoriem, kas nepārtraukti pārbauda un
uzrauga automašīnas funkcijas. Tās var ierakstīt
datus parastas braukšanas laikā, bet tās jo īpaši
reģistrē kļūmes, kas ietekmē automašīnas darbu
un funkcionalitāti vai kas rodas pēc automašīnas
vadītāja atbalsta funkcijas (piemēram, City Safety)
un automātiskās bremzēšanas funkcijas aktivizēšanas.
Daļa reģistrēto datu ir nepieciešami, lai apkopes
mehāniķi varētu diagnosticēt un novērst kļūmes,
kas radušās automašīnas darbībā. Reģistrētā
informācija ir nepieciešama arī tādēļ, lai Volvo
varētu ievērot likumos noteiktās un varas iestāžu
izdotās juridiskās prasības. Automašīnā reģistrētā
informācija tiek saglabāta tās datorā līdz automašīnas apkopei vai remontam.
Papildus iepriekš minētajam reģistrēto informāciju var izmantot apkopotā formā izpētēm un produktu izstrādes vajadzībām ar mērķi nepārtraukti
uzlabot Volvo automašīnu drošību un kvalitāti.
Volvo neizpaudīs iepriekš aprakstīto informāciju
trešajām pusēm bez automašīnas īpašnieka piekrišanas. Lai ievērotu valsts normatīvo aktu un
noteikumu prasības, Volvo var būt spiests izpaust
šāda veida informāciju policijai vai citām varas
iestādēm, kam var būt juridiskas tiesības tai piekļūt. Lai varētu nolasīt un izprast ierakstītos datus,
ir nepieciešams īpašs tehniskais aprīkojums, kurš
ir Volvo un to servisu rīcībā, kuri noslēguši līgumu
ar Volvo. Volvo ir atbildīgs par to, lai informācija,
kas nodota Volvo tehniskās apkopes un uzturēšanas laikā, tiktu saglabāta un apstrādāta droši un
rīkošanās ar to atbilstu spēkā esošajām juridiskajām prasībām. Lai saņemtu plašāku informāciju,
sazinieties ar Volvo izplatītāju.
IEVADS
Svarīga informācija par
piederumiem, papildu aprīkojumu
un diagnostikas ligzdu
Volvo ID
Volvo ID ļauj tiešsaistē piekļūt plašam personalizētu Volvo pakalpojumu klāstam4.
Nepareiza piederumu, papildu aprīkojuma/diagnostikas rīku pievienošana un uzstādīšana var
negatīvi ietekmēt automašīnas elektrosistēmu.
Daži piederumi darbojas tikai tad, ja automašīnas
datorsistēmā ir instalēta attiecīga programmatūra.
Tādēļ pirms tādu piederumu uzstādīšanas, kas
tiek pievienoti elektrosistēmai vai var to ietekmēt,
Volvo iesaka vienmēr sazināties ar autorizētu
Volvo servisu.
Aprīkojuma pievienošana automašīnas
diagnostikas ligzdai
Volvo ID var izveidot automašīnā, vietnē My Volvo5
vai lietotnē Volvo On Call6. Lai lietotu noteiktas
funkcijas un pakalpojumus, automašīnā jābūt
reģistrētam personīgam Volvo ID. Reģistrējot
Volvo ID, plašs Volvo pakalpojumu klāsts kļūst
pieejams tieši automašīnā.
Pakalpojumu piemēri:
Diagnostikas ligzda atrodas zem instrumentu paneļa tajā
pašā pusē, kur stūre.
BRĪDINĀJUMS
Volvo Cars neuzņemas atbildību par sekām
gadījumos, kad automašīnas datu stiepņa
savienotājam (On-Board-Diagnostics (OBDII)) tiek pievienots neatļauts aprīkojums.
•
My Volvo — jūsu un jūsu automašīnas personīgā tīmekļa vietne.
•
Volvo On Call* — Volvo ID lieto, piesakoties
lietotnē Volvo On Call.
•
Send to Car (Sūtīšana uz automašīnu) — ļauj
nosūtīt adresi no interneta kartes pakalpojuma tieši uz automašīnu.
•
Book Service and Repair (Apkopes un
remonta pieteikšana) — reģistrējiet sevis
izvēlētu servisu/izplatītāju vietnē My Volvo ,
lai varētu pieteikti apkopi tieši no automašīnas.
Volvo ID izveide
Volvo ID var izveidot vairākos veidos. Ja Volvo ID
ir izveidots vietnē My Volvo vai lietotnē Volvo On
4
5
6
Pieejamie pakalpojumi var laika gaitā mainīties, un tie atšķiras atkarībā no aprīkojuma līmeņa un tirgus.
Pieejams dažos tirgos.
Ja jums ir Volvo On Call*.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
23
IEVADS
||
Call, Volvo ID jāreģistrē arī automašīnā, lai varētu
lietot dažādus Volvo ID pakalpojumus.
Vietnē My Volvo5
1. Atveriet www.volvocars.com un dodieties uz
My Volvo.
2.
Ievadiet savu e-pasta adresi.
3.
Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz norādīto e-pasta adresi.
> Tagad ir izveidots Volvo ID. Informāciju par
to, kā piereģistrēt ID automašīnai, skatiet
turpmāk.
Mobilajā lietotnē Volvo On Call6
1. Lejupielādējiet viedtālrunī visjaunāko lietotnes Volvo On Call versiju, izmantojot, piemēram, App Store, Windows Phone vai Google
Play.
2.
Lietotnes sākuma lapā izvēlieties izveidot
Volvo ID un ievadiet savu e-pasta adresi.
3.
Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz norādīto e-pasta adresi.
> Tagad ir izveidots Volvo ID. Informāciju par
to, kā piereģistrēt ID automašīnai, skatiet
turpmāk.
5 Pieejams dažos
6 Ja jums ir Volvo
24
Volvo ID reģistrēšana automašīnai
3.
Ja esat izveidojis Volvo ID tīmekļa vietnē vai lietotnē Volvo On Call, piereģistrējiet to automašīnai
šādi:
1.
Lejupielādējiet lietotni Volvo ID no
Lejupielādes centrs vidējā displeja lietotņu
skatā.
Volvo ID priekšrocības
•
Viens lietotājvārds un viena parole, lai piekļūtu tiešsaistes pakalpojumiem, t.i., jāatceras
tikai viens lietotājvārds un viena parole.
•
Nomainot pakalpojuma (piemēram, Volvo On
Call) lietotājvārdu/paroli, tā tiek automātiski
nomainīta arī citiem pakalpojumiem (piemēram, )
PIEZĪME
Lai lejupielādētu lietotnes, automašīnā jābūt
izveidotam interneta savienojumam.
2.
Palaidiet lietotni un ievadiet savu Volvo ID/epasta adresi.
3.
Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz jūsu Volvo ID piesaistīto e-pasta
adresi.
> Tagad jūsu Volvo ID ir piereģistrēts automašīnai. Tagad var lietot Volvo ID pakalpojumus.
Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz norādīto e-pasta adresi.
> Tagad ir izveidots Volvo ID un automātiski
piereģistrēts automašīnai. Tagad var lietot
Volvo ID pakalpojumus.
Saistītā informācija
•
Lietotņu lejupielāde, atjaunināšana un atinstalēšana (478 lpp.)
•
Savienojuma izveide automašīnā (474 lpp.)
Volvo ID izveide un reģistrēšana
automašīnai
1.
Ja tas vēl nav izdarīts, lejupielādējiet lietotni
Volvo ID no Lejupielādes centrs.
2.
Palaidiet lietotni un piereģistrējiet personīgo
e-pasta adresi.
tirgos.
On Call*.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEVADS
Drive-E — tīrāks braukšanas
baudījums
Volvo Car Corporation nepārtraukti izstrādā drošākus un efektīvākus produktus un risinājumus,
lai samazināto to negatīvo ietekmi uz vidi.
Saudzīga attieksme pret vidi ir viena no Volvo Car
pamatvērtībām, kas ietekmē visas darbības. Vides
aizsardzības darbs ir balstīts uz visu automašīnas
ekspluatācijas ciklu, un tiek ņemta vērā ietekme
uz vidi, kas radīta visa procesa laikā — sākot ar
automašīnas dizaina izstrādi un beidzot ar tās
nodošanu metāllūžņos un pārstrādi. Volvo Cars
pamatprincips nosaka, ka katra jaunā izstrādātā
produkta ietekmei uz vidi jābūt mazākai, nekā produktam, ko tas aizstāj.
Volvo vides pārvaldības darbs ir ļāvis izstrādāt
transmisijas Drive-E, kas ir efektīvākas un ar
zemāku piesārņojuma līmeni. Volvo ir svarīga arī
personīgā vide — piemēram, pateicoties klimata
kontroles sistēmai, gaiss Volvo salonā ir tīrāks,
nekā ārpusē.
Jūsu Volvo automašīna atbilst stingriem vides
standartiem. Visām Volvo ražotnēm jābūt sertificētām saskaņā ar ISO 14001 – šis uzstādījums
nosaka sistemātisku pieeju darbību vides jautājumiem, kā rezultātā tiek veikti nepārtraukti uzlabo-
jumi, kas samazina ietekmi uz vidi. ISO sertifikāta
iegūšana nozīmē arī to, ka ir ievēroti spēkā esošie
likumi un noteikumi attiecībā uz vidi. Volvo arī
prasa, lai tā partneri ievērotu šīs prasības.
Degvielas patēriņš
Tā kā lielu daļu no automašīnas kopējās ietekmes
uz vidi rada tās lietošana, Volvo Cars vides aizsardzības darba uzsvars tiek likts uz degvielas patēriņa, oglekļa dioksīda izmešu un citu gaisa piesārņotāju daudzuma samazināšanu. Volvo automašī-
}}
25
IEVADS
||
nām, salīdzinot ar citām automašīnām attiecīgajās
mašīnu klasēs, ir konkurētspējīgs degvielas patēriņš. Zemāks degvielas patēriņš parasti rada
zemāku siltumnīcas efektu izraisošās gāzes oglekļa dioksīda - emisiju.
Tāpat atcerieties vienmēr likvidēt videi bīstamus
atkritumus, piemēram, akumulatorus un eļļu,
nekaitējot videi. Ja nezināt, kā jāatbrīvojas no
šāda tipa atkritumiem, sazinieties ar servisu ieteicams autorizētu Volvo servisu.
Ieguldījums rūpēs par vidi
Enerģiju un degvielu taupoša automašīna samazina ne tikai ietekmi uz vidi, bet arī ekspluatācijas
izmaksas. Vadītājs var vienkārši samazināt degvielas patēriņu, tādējādi ietaupot naudu un rūpējoties par vidi, ievērojot šos padomus.
Efektīva izmešu ierobežošana
•
26
Plānojiet braukt ar efektīvu vidējo ātrumu.
Ātrums, kas ir lielāks par aptuveni 80 km/h
(aptuveni 50 mph) vai mazāks par 50 km/h
(aptuveni 30 mph), palielina enerģijas patēriņu.
•
Ievērojiet apkopes un garantijas grāmatiņā
ieteiktos automašīnas apkopes intervālus.
•
Neļaujiet dzinējam darboties tukšgaitā - izslēdziet dzinēju, ilgāku laiku stāvot. Ievērojiet
vietējos noteikumus.
•
Plānojiet braucienus — daudz nevajadzīgu
pieturu un nevienmērīgs ātrums palielina
degvielas patēriņu.
•
Pirms automašīnas iedarbināšanas aukstā
laikā izmantojiet sagatavošanas darbus* – tie
uzlabo iedarbināšanas spēju un samazina
nolietojumu aukstā laikā. Dzinējs sasniedz
normālu darba temperatūru ātrāk, tādējādi
samazinot patēriņu un izmešu daudzumu.
Jūsu Volvo ir izgatavots, ievērojot "Clean inside
and out" (tīrība iekšpusē un ārpusē) – koncepciju,
kas ietver tīru iekšējo vidi un ļoti efektīvu emisijas
kontroli. Daudzos gadījumos izmešu daudzums ir
ievērojami zemāks par attiecīgo standartu prasībām.
Tīrs gaiss automašīnas salonā
Pasažieru salona gaisa filtrs neļauj pa gaisa
ieplūdes kanāliem salonā ieplūst putekļiem un
ziedputekšņiem.
Interior Air Quality System (IAQS)* (salona gaisa
kvalitātes sistēma) — nodrošina, ka salonā ienākošais gaiss ir tīrāks nekā ārpusē esošais.
Sistēma attīra gaisu salonā no tādiem piemaisījumiem kā daļiņas, ogļūdeņraži, slāpekļa oksīdi un
zemes līmeņa ozons. Ja āra gaiss ir piesārņots,
gaisa ieplūde tiek aizvērta, un gaiss tiek recirkulēts. Šāda situācija var rasties, piemēram, sastrēgumos, rindās un tuneļos.
IAQS ir daļa no tīrās zonas salona pakotnes
(CZIP)*, kas ietver arī funkciju, kas ļauj iedarbināt
ventilatoru, kad automašīna ir atslēgta ar tālvadības pults atslēgu.
Salons
Volvo salonā izmantotie materiāli ir rūpīgi izvēlēti
un pārbaudīti, lai būtu patīkami un ērti. Dažas
detaļas ir roku darbs, piemēram, stūres rata šuves
ir šūtas ar rokām. Tiek veikta salona uzraudzība,
lai nepieļautu spēcīgu, diskomfortu izraisošu
smaku vai vielu rašanos, piemēram, liela karstuma
vai spilgtas gaismas rezultātā.
Volvo remontdarbnīcas un apkārtējā
vide
Regulāra apkope nodrošina priekšnoteikumus
ilgam automobiļa kalpošanas laikam un zemam
degvielas patēriņam. Šādi jūs arī veicināt tīrākas
vides nodrošināšanu. Ja Volvo servisam tiek uzticēts veikt remontu un apkopi jūsu automašīnai,
tas kļūst par Volvo sistēmas daļu. Volvo izvirza
skaidras prasības attiecībā uz veidu, kādā mūsu
servisi novērš piesārņojuma nokļūšanu apkārtējā
vidē. Mūsu servisu apkalpojošajam personālam ir
pietiekamas zināšanas un aprīkojums, lai garantētu apkārtējai videi nekaitīgu darbību.
Otrreizēja pārstrāde
Tā kā Volvo darbība balstās uz ekspluatācijas
cikla perspektīvu, ir svarīgi arī pārstrādāt automašīnu videi draudzīgā veidā. Pārstrādāt iespējams
gandrīz visu automobili. Tādēļ pēdējam automobiļa īpašniekam vajadzētu sazināties ar izplatītāju,
lai saņemtu informāciju par sertificētu/apstiprinātu pārstrādes vietu.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEVADS
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Piedziņas režīmi* (406 lpp.)
Īpašnieka rokasgrāmata un vide (32 lpp.)
Ekonomiska braukšana (431 lpp.)
Degvielas patēriņš un CO2 emisija
(581 lpp.)
Gaisa kvalitāte (184 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
27
IEVADS
IntelliSafe vadītāja atbalsts
IntelliSafe ir Volvo Cars koncepts attiecībā uz
automašīnas drošību. Tas ietver vairākas sistēmas, kas palīdz padarīt braucienu drošāku,
novērst traumu gūšanu un pasargāt pasažierus
no citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.
Atbalsts
IntelliSafe ietver vairākas sistēmas, kas palīdz
vadīt automašīnu droši. Automašīnā iebūvētās
vadītāja atbalsta funkcijas ietver, piemēram, adaptīvo kruīza kontroli (Adaptive Cruise Control)*, kas
nodrošina vienmērīga attāluma uzturēšanu starp
jūsu automašīnu un priekšā braucošo transportlīdzekli.
Pilot Assist* vadītājam palīdz vadīt automašīnu
starp joslas sānu līnijām, ievērojot iepriekš iestatītu laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Park Assist Pilot* palīdz vadītājam novietot automašīnu stāvvietā, skenējot zonu ap to.
Citi vadītāja palīgsistēmu piemēri ir: aktīvās tālās
gaismas, kā arī sistēmas Cross Traffic Alert
(CTA)* un Blind Spot Information (BLIS)*.
Novēršana
Viena no funkcijām, kas palīdz novērst negadījumus, ir City Safety. Šī funkcija brīdina vadītāju par
sadursmes risku ar citu transportlīdzekli, gājējiem,
velosipēdistiem vai lieliem dzīvniekiem. Ja vadītājs
nereaģē uz brīdinājumu un sadursme ir nenovēr-
28
šama, City Safety var bremzēt automašīnu automātiski.
Lane Keeping Aid (LKA)* ir vēl viena funkcija, kad
palīdz novērst negadījumus, brīdinot vadītāju un
stūrējot, ja automašīna gatavojas šķērsot joslas
sānu marķējumu.
Ir pieejama arī nobraukšanas riska mazināšanas
funkcija (Run off mitigation), kuras mērķis ir mazināt risku, ka automašīna netīši nobrauks no ceļa,
un kas aktīvi stūrē automašīnu atpakaļ uz ceļa.
Aizsardzība
Lai aizsargātu vadītāju un pasažierus, automašīna
ir aprīkota ar drošības jostu spriegotājiem, kas kritiskās situācijās un sadursmēs var nospriegot
automašīnas drošības jostas. Tai ir arī drošības
gaisa spilveni un sānu logu drošības aizkari, kā arī
Whiplash Protection System (WHIPS), kas aizsargā pret kakla skriemeļu ievainojumiem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Blind Spot Information* (345 lpp.)
•
Whiplash Protection System (57 lpp.)
City Safety (335 lpp.)
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija (360 lpp.)
Roll Stability Control (276 lpp.)
Drošības josta (59 lpp.)
Drošība (56 lpp.)
Drošības spilveni (63 lpp.)
Pilot Assist* (309 lpp.)
Nobraukšanas novēršana Run-off Mitigation
(365 lpp.)
Ir pieejama arī sistēma Pedestrian Protection
System (PPS), kas frontālas sadursmes gadījumā
mazina gājēja sadursmi ar automašīnu.
Saistītā informācija
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (294 lpp.)
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(380 lpp.)
•
Tālo gaismu aktivizēšana/deaktivizēšana
(140 lpp.)
•
Cross Traffic Alert* aktivizēšana/deaktivizēšana (349 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
IEVADS
Sensus — pievienošana un apkope
Sensus sniedz iespēju pārlūkot internetu, izmantot dažādas lietotnes un automašīnā aktivizēt
Wi-Fi karstvietu.
Tas ir Sensus
Sensus piedāvā inteliģentu saskarni un tiešsaistes savienojumu ar digitālo pasauli. Intuitīva navigācijas struktūra sniedz iespēju saņemt atbalstu,
informāciju un izklaidi, kad tā ir nepieciešama,
nenovēršot vadītāja uzmanību.
Sistēmā Sensus ir ietverti visi automašīnas risinājumi, kas ir saistīti ar izklaidi, tiešsaistes savienojumu, navigāciju* un lietotāja saskarni starp vadītāju un automašīnu. Sensus padara iespējamu
saziņu starp jums, automašīnu un ārējo pasauli.
Informācija īstajā laikā un vietā
Dažādie automašīnas displeji nodrošina informāciju īstajā laikā. Informācija tiek rādīta dažādās
vietās, pamatojoties uz tās prioritāti vadītājam.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
29
IEVADS
G000000
||
Dažādu veidu informācija tiek rādīta dažādos displejos atkarībā no tās prioritātes.
Augšējais displejs*
Augšējā displejā ir attēlota informācija, kam vadītājam jāpievērš uzmanība, tiklīdz tas ir iespējams.
Šeit tiek rādīti satiksmes brīdinājumi, kā arī infor-
30
mācija par ātrumu un navigāciju*. Augšējā displejā tiek rādīta arī ceļa zīmju informācija un ienākošie tālruņa zvani.
Vadītāja displejs
12 collu vadītāja displejs.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEVADS
Daudzas no automašīnas galvenajām funkcijām
vada vidējā displejā — tas ir skārienekrāns, kas
reaģē uz pieskārieniem. Līdz ar to fizisko taustiņu
un vadības elementu skaits automašīnā ir minimāls. Ekrānu var lietot pat ar cimdiem.
•
•
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (473 lpp.)
Audio un multivide (444 lpp.)
Šeit vada, piemēram, klimata kontroles sistēmu,
izklaides sistēmu un sēdekļa pozīciju. Vidējā displejā rādīto informāciju var izmantot vadītājs vai
kāds no automašīnas pasažieriem, kad tas ir
iespējams.
8 collu vadītāja displejs.
Vadītāja displejā tiek rādīta informācija par
ātrumu un, piemēram, ienākošajiem zvaniem vai
atskaņotajiem dziesmu celiņiem. Displeju vada ar
abām stūres vadības tastatūrām.
Vidējais displejs
Balss atpazīšanas sistēma
Lietojot balss atpazīšanas sistēmu, vadītājam nav jānoņem
rokas no stūres. Sistēma var
saprast dabisku runu. Balss
atpazīšanas sistēmu varat
izmantot, lai atskaņotu kādu
dziesmu, kādam piezvanītu,
palielinātu temperatūru vai nolasītu īsziņu.
Plašāku informāciju par visām funkcijām/sistēmām skatiet īpašnieka rokasgrāmatas vai tās pielikuma attiecīgajā sadaļā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Vidējā displeja izmantošana (36 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(40 lpp.)
Augšējais displejs* (114 lpp.)
Vadītāja displejs (92 lpp.)
Balss atpazīšana (117 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
31
IEVADS
Īpašnieka rokasgrāmata un vide
Logi, stikli un spoguļi
Īpašnieka rokasgrāmata ir drukāta uz papīra, kas
iegūts no kontrolētas augšanas mežu koksnes.
Automašīnā ir logu, stiklu un spoguļu vadības
elementi. Daļa automašīnas logu ir laminēti, tādējādi uzlabojot pasažieru salona skaņas izolāciju
un nodrošinot citas priekšrocības.
Mežu uzraudzības padomes (FSC — The Forest
Stewardship Council®) simbols norāda, ka šajā
publikācijā izmantotais papīrs iegūts no FSC®
sertificētas koksnes vai citiem kontrolētiem avotiem.
•
•
Vējstikla tīrītāju lietošana (150 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāji
(152 lpp.)
Daudzslāņainais (tripleksa) stikls
Vējstiklam un panorāmas* jumtam ir laminēts
stikls. Stikls ir rūdīts, un tas nodrošina labāku aizsardzību pret ielaušanos, kā arī labāku skaņas
izolāciju pasažieru nodalījumā. Noteiktām stikla
virsmām kā papildaprīkojums ir pieejams laminēts
stikls.
Uz logiem, kuros iestiklots daudzslāņainais stikls, ir norādīts simbols7.
Saistītā informācija
•
Drive-E — tīrāks braukšanas baudījums
(25 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
7
32
Panorāmas jumts* (160 lpp.)
Elektriskie logu pacēlāji (153 lpp.)
Logu un sānu spoguļu atkausēšanas aktivizēšana/deaktivizēšana (195 lpp.)
Saulessargu lietošana* (155 lpp.)
Salona atpakaļskata spogulis (157 lpp.)
Sānu spoguļu regulēšana (156 lpp.)
Augšējais displejs* (114 lpp.)
Neattiecas uz vējstiklu un panorāmas jumtu*, kam vienmēr ir izmantots laminēts stikls, tādēļ tiem nav šī simbola.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEVADS
Vidējā displeja pārskats
Vairākas automašīnas funkcijas var vadīt vidējā
displejā. Šeit ir redzams centrālais displejs un tā
varianti.
}}
33
IEVADS
||
Trīs no vidējā displeja pamata skatiem. Pārvelciet pa labi vai pa kreisi, lai atvērtu attiecīgi funkciju skatu vai lietotņu skatu.8.
Funkciju skats — šeit nospiežot, var aktivizēt/deaktivizēt automašīnas funkcijas. Dažas
8
34
Automašīnās ar stūri labajā pusē skati ir pieejami apgrieztā veidā.
funkcijas ir arī palaišanas funkcijas — tas
nozīmē, ka tās atver logu ar iestatījumu opci-
IEVADS
jām. Tās ir, piemēram, Kamera un stāvvietā
novietošanas funkcijas.
nevienā citā apakšskatā. Pieskarieties apakšskatam, lai to izvērstu.
Sākuma skats — pirmais skats, kas tiek
parādīts, ieslēdzot ekrānu.
Klimata rinda — informācija un tieša vadība,
kas ļauj iestatīt temperatūru, sēdekļu apsildes līmeni un ventilatora darbības līmeni. Pieskarieties klimata joslas centrā esošajam
simbolam, lai atvērtu klimata skatu ar vairāk
iestatījumu opcijām.
Lietotņu skats — lejupielādētās lietotnes
(trešo pušu lietotnes) un iegulto funkciju lietotnes, piemēram, FM radio. Pieskarieties
lietotnes ikonai, lai atvērtu lietotni.
Statusa josla – automašīnas aktivitātes ir
redzamas ekrāna augšdaļā. Tīkla/savienojuma informācija tiek rādīta statusa lauka
kreisajā pusē, bet multivides informācija,
pulkstenis un notiekošas fona aktivitātes
rādījums tiek rādīts labajā pusē.
Augšējais skats — velciet uz leju cilni, lai piekļūtu augšējam skatam. Šeit var piekļūt
Iestatījumi, Īpašnieka rokasgr., Profils un
automašīnā saglabātajiem ziņojumiem.
Navigācija — ved uz kartes navigāciju, piemēram, ar Sensus Navigation*. Pieskarieties
apakšskatam, lai to izvērstu.
Multivide — nesen izmantotās ar multividi
saistītās lietotnes. Pieskarieties apakšskatam,
lai to izvērstu.
Tālrunis – no šejienes var piekļūt tālruņa
funkcijai. Pieskarieties apakšskatam, lai to
izvērstu.
Saistītā informācija
•
•
Vidējā displeja izmantošana (36 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(40 lpp.)
•
Funkciju skats ar automašīnas funkciju taustiņiem (47 lpp.)
•
•
Lietotņu iestatījumu maiņa (179 lpp.)
•
•
•
•
•
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(45 lpp.)
Iestatījumu skats (171 lpp.)
Mediju atskaņotājs (452 lpp.)
Tālrunis (466 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (187 lpp.)
Vidējā displeja tīrīšana (564 lpp.)
Papildu apakšskats — nesen izmantotās lietotnes/automašīnas funkcijas, kas neietilpst
* Papildaprīkojums/piederums.
35
IEVADS
Vidējā displeja izmantošana
Vairākas automašīnas funkcijas var vadīt un regulēt vidējā displejā. Vidējais displejs ir skārienekrāns, kas reaģē uz pieskārieniem.
ekrānam dažādos veidos, var veikt noteiktas darbības, piemēram, pārlūkot dažādus skatus, atzīmēt objektus, ritināt sarakstu un pārvietot lietotnes.
Skārienekrāna funkcionalitātes
izmantošana vidējā displejā
Infrasarkanā filma ļauj ekrānam uztvert pirkstu,
kas atrodas tieši priekšā ekrānam. Šī tehnoloģija
ļauj lietot ekrānu pat tad, ja rokās ir uzvilkti cimdi.
Ekrāns reaģē atšķirīgi atkarībā no tā, vai nospiežat, velkat vai pārvelkat pāri tam. Peeskaroties
Procedūra
36
Vienlaikus ekrānu var darbināt divi cilvēki, piemēram, regulēt klimatu attiecīgi vadītāja un blakussēdētāja pusē.
SVARĪGI
Nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem, jo tie var saskrāpēt ekrānu.
Tabulā tālāk ir norādītas dažādas ekrāna darbināšanas procedūras:
Izpildīšana
Rezultāts
Nospiediet vienreiz.
Iezīmē objektu, apstiprina atlasi vai aktivizē funkciju.
Nospiediet divreiz ātri pēc kārtas.
Tuvina digitālu objektu, piemēram, karti*.
Nospiediet un turiet.
Satver objektu. Var lietot, lai pārvietotu lietotnes vai kartes punktus kartē*. Nospiediet un turiet
pirkstu pie ekrāna un vienlaikus velciet objektu uz vajadzīgo atrašanās vietu.
Vienreiz pieskarieties ar diviem pirkstiem.
Tālina digitālu objektu, piemēram, karti*.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEVADS
Procedūra
Izpildīšana
Rezultāts
Vilkšana
Pārslēdz starp dažādiem skatiem, ritina sarakstu, tekstu vai skatu. Turiet nospiestu un velciet, lai
pārvietotu lietotnes vai kartes objektus kartē*. Velciet horizontāli vai vertikāli pāri ekrānam.
Ātra pārvilkšana/vilkšana
Pārslēdz starp dažādiem skatiem, ritina sarakstu, tekstu vai skatu. Velciet horizontāli vai vertikāli
pāri ekrānam.
Vilkšana attālinot
Tuvina.
Vilkšana tuvinot
Tālina.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
37
IEVADS
||
Ekrāna izslēgšana un aktivizēšana
2.
Vēlreiz aktivizējiet ekrānu – īsi nospiediet
sākuma taustiņu.
> Tiek atkal rādīts skats, kas bija redzams
pirms ekrāna izslēgšanas.
PIEZĪME
Automašīnas funkciju lietotņu un
taustiņu pārvietošana
Automašīnas funkciju lietotnes un taustiņus, kas
atrodas attiecīgi lietotņu skatā un funkciju skatā,
var pārvietot un sakārtot pēc vēlēšanās.
1.
Pieskarieties lietotnei/taustiņam un turiet to
nospiestu.
> Lietotne/taustiņš maina izmēru un kļūst
mazliet caurspīdīgs. Tagad to var pārvietot.
2.
Velciet lietotni/taustiņu uz brīvu vietu skatā.
Kad ekrānā ir redzama darbības veikšanas
uzvedne, ekrānu nevar deaktivizēt.
PIEZĪME
Vidējā displeja sākuma taustiņš.
Izslēdzot vidējo displeju, ekrāns tiek aptumšots, lai
tas netraucētu braukšanas laikā. Klimata josla
joprojām ir redzama, turklāt lietotnes un citas ar
ekrānu saistītas funkcijas turpina darboties.
1.
38
Turiet nospiestu fizisko sākuma taustiņu, kas
atrodas zem ekrāna.
> Ekrāns tiek aptumšots, izņemot klimata
rindu, kas joprojām ir redzama. Visas funkcijas, piemēram, klimata kontrole, audio,
norādes* un lietotnes, turpina darboties.
Šajā režīmā ekrānu var notīrīt un komplektā iekļauto drānu; skatiet sadaļu
"Vidējā displeja tīrīšana".
Izslēdzot dzinēju un atverot vadītāja durvis,
vidējais displejs tiek deaktivizēts automātiski.
Atgriešanās sākuma skatā no cita skata
1.
Īsi nospiediet sākuma taustiņu.
> Tiek attēlota sākuma skata pēdējā pozīcija.
2.
Vēlreiz īsi nospiediet.
> Visiem sākuma skata apakšskatiem tiek
noregulētas noklusējuma vērtības.
PIEZĪME
Sākuma skata standarta režīmā īsi nospiediet
sākuma tautiņu. Ekrānā tiek parādīta animācija, kas apraksta piekļuvi dažādiem skatiem.
Maksimālais rindu skaits, kurās var izvietot lietotnes/taustiņus, ir 48. Lai pārvietotu lietotni/taustiņu ārpus redzamā skata, velciet to uz skata
apakšdaļu. Tiks pievienotas jaunas rindas, kurās
izvietot lietotni/taustiņu.
Tādējādi lietotni/taustiņu var izvietot vēl zemāk,
kur tas nav redzams skata parastajā režīmā.
Pārvelciet pāri ekrānam, lai skatā ritinātu uz
augšu/uz leju.
PIEZĪME
Paslēpiet lietotnes, ko izmantojat reti vai
nekad, pārvietojot tās uz leju, prom no
redzamā ekrāna. Tādējādi atvieglosiet bieži
izmantoto lietotņu atrašanu.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEVADS
Saraksta, sadaļas vai skata ritināšana
Vadīklu lietošana vidējā displejā
Tiklīdz ekrānā tiek parādīts ritināšanas indikators,
skatā var ritināt uz leju vai uz augšu. Pārvelciet uz
leju/uz augšu jebkurā skata vietā.
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(240 lpp.)
•
Lietotņu lejupielāde, atjaunināšana un atinstalēšana (478 lpp.)
•
Vidējā displeja tastatūras izmantošana
(49 lpp.)
•
Iestatījumu maiņa vidējā displejā (45 lpp.)
Temperatūras vadības ierīce.
Kad skatā var ritināt, vidējā displejā tiek parādīts ritināšanas indikators.
Šo vadības ierīci lieto vairākām automašīnas funkcijām. Regulējiet, piemēram, temperatūru, vienā
no šiem veidiem:
•
velciet vadības ierīci līdz vajadzīgajai temperatūrai,
•
pieskarieties + /− , lai pakāpeniski palielinātu/samazinātu temperatūru, vai
•
pieskarieties vēlamajai temperatūrai uz vadības ierīces.
Saistītā informācija
•
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(40 lpp.)
•
•
Iestatījumu skats (171 lpp.)
Sensus — pievienošana un apkope (29 lpp.)
39
IEVADS
Pārvietošanās pa vidējā displeja
skatiem
Vidējā displejā ir pieci dažādi pamata skati:
sākuma skats, augšējais skats, klimata skats, lietotņu skats un funkciju skats. Atverot vadītāja
durvis, ekrāns ieslēdzas automātiski.
Sākuma skats
Sākuma skats ir skats, kas tiek parādīts, ieslēdzot
ekrānu. Tas sastāv no četriem apakšskatiem:
Navigācija, Multivide, Tālrunis un papildu
apakšskata.
40
Lietotņu/funkciju skatā atlasītā lietotne/automašīnas funkcija tiek palaista attiecīgajā sākuma
skata apakšskatā. Piemēram, FM radio tiek
palaista apakšskatā Multivide.
Papildu apakšskats ietver pēdējo izmantoto lietotni/automašīnas funkciju, kas nav saistīta ne ar
vienu no pārējām trīs tēmām.
Apakšskati rāda īsu informāciju par katru no lietotnēm.
PIEZĪME
Pirmo reizi lietojot automašīnu, dažos sākuma
skata apakšskatos nav satura.
PIEZĪME
Sākuma skata standarta režīmā īsi nospiediet
sākuma tautiņu. Ekrānā tiek parādīta animācija, kas apraksta piekļuvi dažādiem skatiem.
IEVADS
Apakšskata izvēršana noklusējuma režīmā
Apakšskata standarta režīms un izvērstais režīms vidējā displejā.
}}
41
IEVADS
||
Apakšskata izvēršana:
–
Nospiediet jebkurā apakšskata vietā. Izvēršot
apakšskatu, ceturtais sākuma skata apakšskats tiek īslaicīgi noņemts. Abi pārējie tiek
minimizēti un tiek attēlota tikai noteikta informācija.
Izvērstais skats ļauj piekļūt lietotnes pamata
funkcijām.
Izvērta apakšskata aizvēršana:
–
Izvērstajā režīmā atveriet lietotni
pilnekrāna režīmā — nospiediet
simbolu.
Statusa josla
Nospiediet simbolu, lai dotos
atpakaļ uz izvērsto režīmu, vai
nospiediet sākuma taustiņu
ekrāna apakšdaļā.
Augšējais skats
Apakšskatu var aizvērt trīs dažādos veidos.
•
Pieskarieties izvērstā apakšskata augšdaļai.
•
Pieskarieties citam apakšskatam (šis
apakšskats tiks atvērts izvērstā režīmā).
•
Īsi nospiediet vidējā displeja fizisko
sākuma taustiņu.
Apakšskata atvēršana/aizvēršana pilnekrāna
režīmā
Papildu apakšskatu un Navigācija apakšskatu
var atvērt pilnekrāna režīmā ar vēl vairāk informācijas un papildu iestatījumu opcijām.
Atverot jaunu apakšskatu pilnekrāna režīmā,
netiek rādīta pārējo apakšskatu informācija.
Augšējais skats novilkts lejā.
Ekrāna augšdaļā esošās statusa joslas centrā
atrodas cilne. Atveriet augšējo skatu, nospiežot
cilni vai velkot no augšas uz leju pāri ekrānam.
Vidējā displeja sākuma taustiņš.
Vienmēr var atgriezties sākuma skatā, nospiežot
sākuma taustiņu. Atgriezieties sākuma skata
standarta skatā no pilnekrāna režīma, divreiz
nospiežot sākuma taustiņu.
42
Automašīnas aktivitātes ir redzamas ekrāna augšdaļā. Tīkla/savienojuma informācija tiek rādīta
statusa lauka kreisajā pusē, bet multivides informācija, pulkstenis un notiekošas fona aktivitātes
rādījums tiek rādīts labajā pusē.
Augšējā skatā var piekļūt:
• Iestatījumi
• Īpašnieka rokasgr.
• Profils
• Automašīnā saglabātie ziņojumi.
IEVADS
Izejiet no augšējā skata, nospiežot ārpus augšējā
skata, nospiežot sākuma pogu vai nospiežot augšējā skata apakšdaļā un velkot uz augšu. Tiek
parādīts paslēptais skats, un to atkal var izmantot.
PIEZĪME
Nospiediet klimata rindas centrā esošo
simbolu, lai atvērtu klimata skatu un
varētu piekļūt citiem klimata iestatījumiem.
Lietotņu skats
Nospiediet simbolu, lai aizvērtu klimata
skatu un atgrieztos iepriekšējā skatā.
Augšējais skats nav pieejams iedarbināšanas/izslēgšanas laikā vai kad ekrānā tiek
rādīts paziņojums. Tas nav pieejams arī tad, ja
ir attēlota klimata informācija.
Augšējā skata atvēršana lietotnē
Velciet uz leju augšējo skatu, kad darbojas lietotne, piemēram, FM radio:
•
Nospiediet FM radio iestatījumi – tiek
parādīti ar FM radio saistītie iestatījumi.
•
Nospiediet FM radio rokasgrāmata – tiek
atvērta ar FM radio saistītā sadaļa.
Tas attiecas tikai uz dažām automašīnas lietotnēm. Nevar piekļūt, piemēram, ar lejupielādētajām
trešās puses lietotnēm saistītajām sadaļām vai
iestatījumiem.
Klimata skats
Klimata josla ir vienmēr redzama ekrāna apakšā.
Tajā var veikt visbiežāk izmantotos klimata iestatījumus, piemēram, noregulēt temperatūru, sēdekļu
apsildi un ventilatora darbību.
9
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
Lietotņu skats ar automašīnas lietotnēm.
Atrodoties sākuma skatā, pārvelciet pāri ekrānam
no labās puses uz kreiso9, lai atvērtu lietotņu
skatu. Šeit atrodas lejupielādētās lietotnes (trešo
pušu lietotnes) un iegulto funkciju lietotnes, piemēram, FM radio. Dažām lietotnēm tieši lietotņu
skatā ir redzama īsa informācija, piemēram, nelasīto Ziņojumi īsziņu skaits.
}}
43
IEVADS
||
Pieskarieties lietotnei, lai to atvērtu. Tā tiks
atvērta saistītajā apakšskatā, piemēram,
Multivide.
Funkciju skats
Atšķirībā no lietotņu skata, kur lietotni var atvērt,
to nospiežot, šeit funkciju var aktivizēt/deaktivizēt,
nospiežot attiecīgās funkcijas taustiņu. Dažas
funkcijas (palaišanas funkcijas) atver jaunu logu,
kad tās tiek nospiestas.
Atkarībā no lietotņu skaita skatā var ritināt uz leju.
To var izdarīt, pārvelkot/velkot no ekrāna lejasdaļas uz augšu.
Lai pārvietotu lietotni:
1.
Pieskarieties lietotnei un turiet to nospiestu.
> Kad lietotni var pārvietot, tā kļūst nedaudz
caurspīdīga un lielāka.
2.
Velciet lietotni uz vajadzīgo vietu.
Atkarībā no funkciju skaita šeit var arī ritināt uz
leju skatā. To var izdarīt, pārvelkot/velkot no
ekrāna lejasdaļas uz augšu.
Tāpat kā lietotņu skatā funkciju taustiņus var pārvietot un izvietot vēlamajā secībā.
Saistītā informācija
•
•
•
PIEZĪME
Lietotnes un automašīnas funkciju taustiņus
nevar izvietot vietās, kas jau ir aizņemtas.
Atgriezieties sākuma skatā, atkal velkot pāri ekrānam no kreisās puses uz labo9 vai nospiežot
sākuma taustiņu.
Funkciju skats ar dažādu automašīnas funkciju taustiņiem.
Vidējā displeja izmantošana (36 lpp.)
Vidējā displeja pārskats (33 lpp.)
Funkciju skats ar automašīnas funkciju taustiņiem (47 lpp.)
•
•
Lietotņu iestatījumu maiņa (179 lpp.)
•
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (187 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(45 lpp.)
Atrodoties sākuma skatā, velciet pāri ekrānam no
kreisās puses uz labo9, lai atvērtu funkciju skatu.
Šeit var aktivizēt/deaktivizēt dažādas automašīnas funkcijas, piemēram, Lane Departure
Warning, Lane Keeping Aid* un Stāvvietā nov.
palīgsistēma*.
9
44
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEVADS
Vidējā displeja statusa joslas
simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Vidējā displeja/statusa joslas simbolu pārskats.
Tiek atskaņots audio avots.
Statusa josla rāda notiekošās aktivitātes un dažos
gadījumos arī to statusu. Lauka ierobežotās vietas
dēļ visi simboli netiek rādīti visu laiku.
Audio avots apturēts.
Simbols
Notiekošs tālruņa zvans.
Tehniskie parametri
Izslēgta audio avota skaņa
Viesabonēšana aktivizēta.
No radio kanāla ir saņemtas ziņas.
Mobilo tālruņu tīkla signāla stiprums.
Ir saņemta satiksmes informācija.
Pievienota Bluetooth ierīce.
Pulkstenis.
Bluetooth aktivizēta, bet neviena
ierīce nav pievienota.
Izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu.
Piesaiste aktivizēta (Wi-Fi). Automašīna koplieto pieejamo savienojumu.
Automašīnas modems aktivizēts.
Attālā diagnostika aktīva.
Saistītā informācija
•
Paziņojumi vadītāja displejā un vidējā displejā
(109 lpp.)
•
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(40 lpp.)
Iestatījumu maiņa vidējā displejā
Atverot vadītāja durvis, vidējais displejs sāk darboties automātiski. Varat mainīt vidējā displeja
iestatījumus, lai personalizētu skaņas un motīvus.
Ekrānu var izslēgt, lai tas netraucētu braukšanas
laikā.
Sistēmas skaņas skaļuma izslēgšana/
mainīšana vidējā displejā.
Sistēmas skaņas skaļumu var pilnīgi izslēgt/
mainīt vidējā displejā:
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Skaņa
līmeņi.
3.
Sadaļā Pieskaršanās ekrānam velciet vadības elementu, lai mainītu skaļumu/izslēgtu
ekrāna pieskārienu skaņas, un
Pieskaršanās tastatūrai, lai mainītu skaļumu/izslēgtu tastatūras pieskārienu skaņas.
Velciet vadības elementu līdz vajadzīgajam
skaļuma līmenim.
Ekrāna izskata mainīšana
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
Rādīt motīvus.
3.
Pēc tam atlasiet motīvu, piemēram,
Minimalistic vai Chrome rings.
Notiek process.
Notiek sagatavošanas darbi.
Sistēmas skaļuma
Vadītāja displejs
}}
45
IEVADS
||
Papildinot šos motīvus, varat izvēlēties režīmu
Normāls vai Spilgts. Režīmā Normāls ekrāna
fons ir tumšs un teksts ir gaišs. Šis variants ir
noklusējums visiem motīviem. Var atlasīt arī gaišo
variantu, kurā fons ir gaišs un teksts ir tumšs. Šis
variants var būt noderīgs, piemēram, intensīvā
saules gaismā.
Šis variants vienmēr ir pieejams lietotājam, un to
neietekmē apkārtējā apgaismojuma līmenis.
Saistītā informācija
•
•
•
•
46
Iestatījumu skats (171 lpp.)
Sensus — pievienošana un apkope (29 lpp.)
Vidējā displeja tīrīšana (564 lpp.)
Vidējā displeja izmantošana (36 lpp.)
IEVADS
Funkciju skats ar automašīnas
funkciju taustiņiem
Visi automašīnas funkciju taustiņi atrodas funkciju skatā, kas ir viens no vidējā displeja pamata
Taustiņa veids
Funkciju pogas
skatiem. Funkciju skatam var piekļūt, sākuma
skatā pārvelkot pāri ekrānam no kreisās puses uz
labo10.
Ir trīs dažādu veidu automašīnas funkciju taustiņi;
skatiet turpmāk:
Īpašības
Ietekmētās automašīnas funkcijas
Ir ieslēgšanas/izslēgšanas pozīcijas.
Lielākā daļa no funkciju skatā pieejamajiem taustiņiem ir funkciju taustiņi.
Kad funkcija darbojas, pa kreisi no taustiņa ikonas izgaismojas gaismas diodes
indikators. Nospiediet taustiņu, lai aktivizētu/deaktivizētu funkciju.
Palaišanas taustiņi
Nav ieslēgšanas/izslēgšanas pozīciju.
Stāvvietā novietošanas taustiņi
Ir ieslēgšanas, izslēgšanas un stāvvietas izmēru noteikšanas pozīcijas.
10
Dažādi taustiņu veidi
Nospiežot palaišanas taustiņu, tiek atvērts attiecīgās funkcijas logs. Piemēram, tas
var būt sēdekļa pozīcijas mainīšanas funkcijas logs.
Līdzīgi funkciju taustiņiem, bet ar papildu pozīciju stāvvietas izmēru noteikšanai.
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
• Kamera
• Nolocīt galvas balstu
• Sēdekļu pieliekšanas funkcijas
• Head-Up displeja regul.
• Iebraukšana stāvvietā
• Izbraukšana no stāvvietas
}}
47
IEVADS
||
Dažādie taustiņu režīmi
Kad stāvvietā novietošanas gaismas diodes indikators ir izgaismots zaļā krāsā, funkcija ir aktivizēta. Aktivizējot noteiktas funkcijas, tiek parādīts
papildu teksts ar skaidrojumu. Šī informācija tiek
rādīta dažas sekundes, pēc tam taustiņā izgaismojas gaismas diodes indikators.
Funkcija ir deaktivizēta, kad gaismas diodes indikators nodziest.
Piemēram, nospiežot funkcijas Lane Keeping
Aid pogu, tiek rādīts teksts Darbojas tikai
noteiktā ātrumā.
Vienreiz īsi nospiediet taustiņu, lai aktivizētu/
deaktivizētu šo funkciju.
Ja taustiņa labajā pusē ir redzams brīdinājuma
trīsstūris, darbībā ir radusies kļūme.
Saistītā informācija
•
•
•
48
Vidējā displeja pārskats (33 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(40 lpp.)
Iestatījumu skata kategorijas (172 lpp.)
IEVADS
Vidējā displeja tastatūras
izmantošana
Vidējā displeja tastatūra ļauj veikt ierakstus,
izmantojot taustiņus. Burtus un rakstzīmes var arī
"ierakstīt" ekrānā ar roku.
Ierakstu veikšana, izmantojot tastatūru
Tastatūru var izmantot, lai ievadītu rakstzīmes,
burtus un ciparus, piemēram, lai automašīnā rakstītu īsziņas, ievadītu paroles vai meklētu digitālās
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas.
Tastatūra ir redzama tikai tad, kad ekrānā var
veikt ierakstus.
}}
49
IEVADS
||
Attēlā ir redzams dažu taustiņu pārskats, kas var tikt attēloti tastatūrā. Izskats var atšķirties atkarībā no valodas iestatījumiem un konteksta, kādā tiek izmantota tastatūra.
Ieteicamo vārdu vai rakstzīmju11 rinda. Ievadot jaunus burtus, ieteiktie vārdi tiek tiem
11
50
Attiecas uz Āzijas valodām.
pielāgoti. Pārlūkojiet ieteikumus, nospiežot
labās un kreisās puses bultiņas. Lai atlasītu
ieteikumu, pieskarieties tam. Ievērojiet, ka šī
funkcija netiek atbalstīta visos valodu varian-
IEVADS
tos. Ja tā nav pieejama, rinda netiek rādīta
tastatūrā.
, lai atvērtu tastatūru
burtu tastatūrā, vai
ar speciālajām rakstzīmēm.
Tastatūrā pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas
no atlasītās valodas (skatiet 7. punktu). Lai
ievadītu rakstzīmi, pieskarieties tai.
Maina teksta ievadīšanas valodu, piemēram,
UK. Pieejamās rakstzīmes un vārdu ieteikumi
(1) atšķiras atkarībā no atlasītās valodas.
Nospiediet, lai atvērtu valodu sarakstu, un
pēc tam pieskarieties vajadzīgajai valodai.
Informāciju par papildu valodu pievienošanu
tastatūrai skatiet sadaļā "Tastatūras valodas
maiņa" turpmāk.
Šis taustiņš darbojas dažādos veidos atkarībā
no konteksta, kurā tastatūra tiek lietota, — lai
ievadītu @ (ievadot e-pasta adresi) vai izveidotu jaunu rindu (parastai teksta ievadīšanai).
Paslēpj tastatūru. Ja tas nav iespējams, taustiņš nav redzams.
Lieto, lai rakstītu ar lielajiem burtiem. Nospiediet vēlreiz, lai ierakstītu vienu lielo burtu un
turpinātu rakstīt ar mazajiem burtiem.
Nospiežot vēlreiz, visi burti tiek rakstīti kā lielie. Nospiežot vēlreiz, visi burti tiek atkal rakstīti kā mazie. Šajā režīmā pirmais burts pēc
punkta, izsaukuma vai jautājuma zīmes ir lielais burts. Arī pirmais burts teksta laukā ir lielais burts. Vārdiem un adresēm paredzētajos
teksta laukos katrs vārds automātiski sākas
ar lielo burtu. Parolēm, tīmekļa adresēm vai
e-pasta adresēm paredzētajos teksta laukos
visi burti tiek automātiski rakstīti kā mazie, ja
vien lietotājs neiestata citādi, nospiežot taustiņu.
Atstarpe.
Dzēš ievadīto tekstu. Īsi nospiediet, lai vienā
reizē izdzēstu vienu rakstzīmi. Nospiediet un
turiet, lai rakstzīmes dzēstu ātrāk.
Maina tastatūras režīmu uz burtu un rakstzīmju rakstīšanu ar roku. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā "Rakstzīmju/burtu rakstīšana
ekrānā ar roku".
Nospiediet virs tastatūras esošo apstiprināšanas
taustiņu (nav redzams attēlā), lai apstiprinātu
ievadīto tekstu. Taustiņa izskats atšķiras atkarībā
no konteksta.
Valodu pievienošana/dzēšana iestatījumos
Tastatūra tiek automātiski iestatīta uz to pašu
valodu kā sistēmas valoda. Tastatūras valodu var
manuāli pielāgot, neietekmējot sistēmas valodu.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
izkārtojumi.
3.
Sarakstā atlasiet vienu vai vairākas valodas.
> Tagad varat pārslēgt atlasītās valodas tieši
teksta ievadīšanas tastatūrā.
Tastatūras
Ja neviena valoda nav aktīvi atlasīta zem
Iestatījumi, tastatūra izmanto to pašu valodu, ko
lieto automašīnas sistēma; skatiet sadaļu "Sistēmas iestatījumu maiņa iestatījumu skatā".
Tastatūras valodas maiņa
Lai varētu pārslēgt dažādas tastatūras valodas,
valoda vispirms jāpievieno sadaļā Iestatījumi.
Ciparu ievadīšana. Tastatūra (2) tiek parādīta
ar cipariem. Nospiediet
, kas ciparu
režīmā tiek attēlots
vietā, lai atgrieztos
}}
51
IEVADS
||
Dažādu valodu pārslēgšana tastatūrā
Ja sadaļā Iestatījumi ir atlasītas vairākas valodas, dažādas
valodas var pārslēgt ar tastatūras taustiņu (augstāk redzamajā ilustrācijā tas attēlots ar
ciparu 7).
Lai ievadītu burta/rakstzīmes variantu, piemēram,
é vai è:
1.
Nospiediet un turiet burtu/rakstzīmi.
> Tiek parādīts lodziņš ar iespējamajiem
burta/rakstzīmes variantiem.
2.
Nospiediet vajadzīgo variantu. Ja netiek atlasīts neviens no variantiem, tiek ievadīts oriģinālais burts/rakstzīme.
Lai mainītu tastatūras valodu:
1.
2.
Nospiediet un turiet taustiņu (skatiet attēlu
iepriekš).
> Tiek atvērts saraksts.
Atlasiet vajadzīgo valodu. Ja zem Iestatījumi
ir atlasītas vairāk par četrām valodām, sarakstā var ritināt, izmantojot tastatūru.
> Tastatūra tiek pielāgota atlasītajai valodai,
un tiek sniegti citi vārdu ieteikumi.
Burta vai rakstzīmes varianti
52
Saistītā informācija
•
•
•
•
Iestatījumu skats (171 lpp.)
Vidējā displeja izmantošana (36 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (470 lpp.)
Sistēmas iestatījumu maiņa iestatījumu skatā
(174 lpp.)
IEVADS
Rakstzīmju rakstīšana ekrānā ar
roku
Paslēpt tastatūru. Ja tas nav iespējams, taustiņš nav redzams.
–
•
•
Mainīt teksta ievadīšanas valodu.
Rakstzīmju/burtu rakstīšana ar roku
1. Rakstiet rakstzīmi/burtu vietā, kas paredzēta
ar roku rakstītiem burtiem (1).
> Tiek parādītas vairākas ieteiktās rakstzīmes vai burti (3). Visticamākā izvēle atrodas saraksta augšgalā.
2.
Vieta burtu/rakstzīmju rakstīšanai.
Teksta lauks, kurā tiek ievadīti burti/rakstzīmes, rakstot tos ekrānā.
Ievadiet rakstzīmi/burtu, brīdi nogaidot.
> Tiek ievadīta saraksta augšgalā esošā
rakstzīme/burts. Var atlasīt arī citu rakstzīmi, sarakstā nospiežot vajadzīgo rakstzīmi/burtu.
Rakstzīmes/burtus var izdzēst/mainīt vairākos veidos.
Sarakstā nospiediet vajadzīgo burtu (3).
Nospiediet teksta dzēšanas taustiņu (5),
lai izdzēstu burtu un sāktu no jauna.
•
Horizontāli velciet no labās puses uz
kreiso12 pāri rokraksta burtu laukam (1).
Vairākus burtus varat dzēst, vairākkārt velkot pāri šim laukam.
•
Teksta laukā (2) nospiežot X, tiek izdzēsts
viss ievadītais teksts.
Rindas mainīšana brīvā teksta laukā, kas
paredzēta rakstīšanai ar roku
Ar roku rakstīto rakstzīmju/burtu dzēšana/
mainīšana
Ieteiktie burti/rakstzīmes. Sarakstu var ritināt.
Atstarpe.
Dzēst ievadīto tekstu. Īsi nospiediet, lai vienā
reizē izdzēstu vienu burtu/rakstzīmi. Brīdi
nogaidiet un tad nospiediet vēlreiz, lai
izdzēstu nākamo burtu/rakstzīmi utt.
Atgriezties tastatūrā ar parasto rakstzīmju
ievadi.
12
13
Mainiet rindu, ar roku velkot iepriekš norādīto rakstzīmi
rokraksta laukā13.
Saistītā informācija
Visas teksta laukā (2) ievadītās rakstzīmes var izdzēst,
pārvelkot pāri laukam, kas paredzēts rakstīšanai ar roku
(1).
•
•
Īsziņu pārvaldīšana (470 lpp.)
Sistēmas iestatījumu maiņa iestatījumu skatā
(174 lpp.)
Lai lietotu arābu valodas tastatūru, velciet pretējā virzienā. Velkot no labās puses uz kreiso, tiek izveidota atstarpe.
Arābu tastatūrām — velciet to pašu rakstzīmi, bet otrādi.
53
DROŠĪBA
DROŠĪBA
Drošība
BRĪDINĀJUMS
Transportlīdzeklis ir aprīkots ar vairākām drošības sistēmām, kas kopīgi darbojas, lai pasargātu
vadītāju un pasažierus, ja notiek negadījums.
Ja brīdinājuma simbols paliek izgaismots vai
ieslēdzas braukšanas laikā un vadītāja displejā
tiek attēlots paziņojums SRS drošības
spilvens Steidzami jāveic apkope
Brauciet uz autoservisu, tas nozīmē, ka
daļa no vienas drošības sistēmas nedarbojas
pilnībā. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu
Volvo servisu, tiklīdz tas ir iespējams.
Automašīna ir aprīkota ar vairākiem sensoriem,
kas reaģē negadījumā un atkarībā no konkrētā
negadījuma aktivizē dažādus drošības gaisa spilvenus un drošības jostu spriegotājus. Lai nodrošinātu vislabāko aizsardzību, sistēmas reaģē atšķirīgi atkarībā no konkrētā negadījuma, piemēram,
sadursme dažādos leņķos, apgāšanās vai
nobraukšana no ceļa.
Ir pieejamas arī mehāniskas drošības sistēmas,
piemēram, Whiplash Protection System. Automašīna ir arī konstruēta tā, lai liela daļa no sadursmes trieciena spēka tiktu novirzīta uz balstiem,
statņiem, grīdu, jumtu un citām virsbūves daļām.
Ja sadursmē ir bojāta kāda no svarīgajām funkcijām, var aktivizēt automašīnas drošības režīmu.
Brīdinājuma simbols vadītāja displejā
Iestatot automašīnas elektrosistēmu
aizdedzes pozīcijā II, vadītāja displejā
izgaismojas brīdinājuma simbols. Ja
drošības sistēmas darbībā nav kļūmju,
simbols nodziest aptuveni pēc 6 sekundēm.
Drošība grūtniecības laikā
Grūtniecības laikā ir svarīgi pareizi piesprādzēt
drošības jostu un noregulēt sēdekli.
Drošības josta
Ja specifiskais brīdinājuma simbols
nedarbojas, tā vietā izgaismojas vispārīgais brīdinājuma simbols un vadītāja
displejā tiek attēlots paziņojums.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
Drošība grūtniecības laikā (56 lpp.)
Drošības josta (59 lpp.)
Drošības spilveni (63 lpp.)
Whiplash Protection System (57 lpp.)
Pedestrian Protection System (58 lpp.)
Safety mode (69 lpp.)
Bērnu drošība (71 lpp.)
Diagonālajai daļai jāgulstas pār plecu, tad starp
krūtīm un uz vēdera sānu daļas.
Jostas klēpja daļai jāguļ plakaniski uz augšstilbiem, pēc iespējas zemāk zem vēdera. – Nedrīkst
tai ļaut slīdēt augšup. Nostiepiet jostu stingri un
raugieties, lai tā piegulētu augumam pēc iespējas
ciešāk. Turklāt pārbaudiet, vai drošības josta nav
sagriezusies.
Sēdēšanas pozīcija
Grūtniecībai attīstoties, autovadītājām grūtniecēm
jānoregulē sēdeklis un stūre tā, lai varētu viegli
vadīt automašīnu (t. i., ērti lietot pedāļus un stūri).
Tādēļ vajadzētu censties novietot sēdekli tā, lai
56
DROŠĪBA
panāktu iespējami lielu atstatumu starp vēderu un
stūri.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Drošība (56 lpp.)
Drošības josta (59 lpp.)
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (123 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(123 lpp.)
Whiplash Protection System
Whiplash Protection System (WHIPS) ir aizsardzība pret kakla un sprandas traumām. Šo sistēmu veido enerģiju absorbējošas atzveltnes un
sēdekļu polsterējumi, kā arī speciāli konstruēti
priekšējo sēdekļu galvas balsti.
Sistēmu WHIPS aktivizē sadursme no aizmugures; ietekme ir sadursmes leņķim un ātrumam, kā
arī sadursmē iesaistītā transportlīdzekļa veidam.
Aktivizējoties sistēmai WHIPS, priekšējo sēdekļu
atzveltnes atkrīt uz aizmuguri un sēdekļu polsterējumi pārvietojas uz leju, mainot vadītāja un blakussēdētāja stāvokli. Tas samazina risku gūt
kakla un sprandas ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS
WHIPS papildina drošības jostu sniegto aizsardzību. Vienmēr piesprādzējiet drošības
jostu.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet sēdekli vai WHIPS saviem spēkiem.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu.
Ja priekšējie sēdekļi ir bijuši pakļauti lielai slodzei, piemēram, sadursmē, tie ir jānomaina.
Dažas no sēdekļu aizsargājošajām īpašībām
var būt zudušas pat, ja nešķiet, ka tie ir bojāti.
Neatstājiet nekādus priekšmetus uz grīdas aiz priekšējiem sēdekļiem vai zem tiem, kā arī aizmugurējā sēdeklī,
jo pretējā gadījumā var tikt kavēta sistēmas WHIPS darbība.
BRĪDINĀJUMS
Neiespiediet cietus priekšmetus starp aizmugurējā sēdekļa polsterējumu un priekšējā
sēdekļa atzveltni.
BRĪDINĀJUMS
Nolokot aizmugurējā sēdekļa atzveltni, attiecīgais priekšējais sēdeklis jāpabīda uz priekšu,
lai tas nesaskartos ar nolocīto atzveltni.
Sēdēšanas pozīcija
Lai WHIPS varētu nodrošināt optimālu aizsardzību, vadītāja un blakussēdētāja sēdekļa pozīcijai
jābūt pareizi noregulētai un jānodrošina, lai sistēmas darbība netiktu traucēta.
* Papildaprīkojums/piederums.
}}
57
DROŠĪBA
||
Pirms braukšanas noregulējiet pareizu priekšējā
sēdekļa pozīciju.
Maksimālas aizsardzības nolūkā vadītājam un blakussēdētājam jāsēž sēdekļa vidū tā, lai starp
galvu un galvas balstu būtu pēc iespējas mazāks
attālums.
WHIPS un bērnu sēdekļi
WHIPS nemazina automašīnas aizsardzību bērniem, kuri sēž bērnu sēdeklī vai uz sēdekļa
paliktņa.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Drošība (56 lpp.)
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (123 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(123 lpp.)
Rear Collision Warning (345 lpp.)
Bērnu sēdekļi (72 lpp.)
Pedestrian Protection System
Neuzstādiet piederumus un nemainiet neko
priekšpusē. Nepareiza iejaukšanās priekšpusē
var izraisīt nepareizu sistēmas darbību, kā arī
nopietnus savainojumus un automašīnas bojājumus.
Noteiktās frontālās sadursmēs ar gājēju reaģē
automašīnas priekšdaļā iebūvētie sensori un sistēma tiek aktivizēta.
Volvo iesaka lietot oriģinālās tīrītāju sviras un
oriģinālās to detaļas.
Kad tiek aktivizēta PPS, notiek tālāk norādītais:
•
•
Tiek pacelta dzinēja pārsega aizmugurējā
daļa.
BRĪDINĀJUMS
Ja ir bojāta automašīnas priekšdaļa, Volvo
iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu,
lai pārbaudītu, vai sistēma ir neskarta.
Tiek nosūtīts automātisks signāls, izmantojot
Volvo On Call*.
Sensori ir aktīvi aptuveni 25–50 km/h (15–30
mph) ātrumā.
Sensoru mērķis ir noteikt sadursmi ar objektu,
kura īpašības līdzinās cilvēka kājas īpašībām.
Simboli vadītāja displejā
Simbols
Tehniskie parametri
Ir aktivizēts PPS vai sistēmā ir
radusies kļūda. Ievērojiet sniegto
ieteikumu.
PIEZĪME
Uz ceļa var būt objekti, kas raida uz sensoriem
signālu, kas ir līdzīgs signālam, kas rodas
sadursmē ar gājēju. Saduroties ar šādu
objektu, iespējams, sistēma tiks aktivizēta.
58
BRĪDINĀJUMS
Pedestrian Protection System (PPS) ir sistēma,
kura noteiktās frontālās sadursmēs mazina gājēja
triecienu pret automašīnu.
Saistītā informācija
•
Drošība (56 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
Drošības josta
BRĪDINĀJUMS
Ja netiek lietotas drošības jostas, asas bremzēšanas laikā pastāv risks gūt smagas traumas.
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet drošības jostas saviem spēkiem. Volvo
iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Ir svarīgi lai drošības josta atrastos ap ķermeni tā
lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību. Neatgāziet
atzveltni pārāk tālu atpakaļ. Drošības josta ir konstruēta tā, lai pasargātu pasažieri normālā sēdēšanas stāvoklī.
Ja drošības josta ir bijusi pakļauta lielai slodzei, piemēram, sadursmē, ir jānomaina visa
drošības josta. Dažas no drošības jostas aizsargājošajām īpašībām var būt zudušas pat, ja
nešķiet, ka tā ir bojāta. Drošības josta jānomaina arī gadījumā, ja ir redzamas nodiluma
vai bojājumu pēdas. Jaunajai drošības jostai
jābūt saņemtam tipa apstiprinājumam, un tai
jābūt paredzētai uzstādīšanai tajā pašā vietā,
kur atradās iepriekšējā drošības josta.
BRĪDINĀJUMS
Atcerieties nepiespraust un neaizāķēt drošības jostu aiz āķiem vai citiem salona elementiem, jo tie neļauj jostu stingri nofiksēt.
BRĪDINĀJUMS
Drošības jostas un drošības gaisa spilveni
viens otru papildina. Ja drošības josta netiek
lietota vai tiek lietota nepareizi, var samazināties drošības gaisa spilvena sniegtā aizsardzība sadursmes gadījumā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Drošība (56 lpp.)
Drošības jostas nospriegotājs (59 lpp.)
Drošības jostas piesprādzēšana/atsprādzēšana (60 lpp.)
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums (62 lpp.)
Drošības jostas nospriegotājs
Automašīna ir aprīkota ar pirotehniskiem un elektroniskiem drošības jostu spriegotājiem, kas var
nospriegot drošības jostas kritiskās situācijās un
sadursmēs.
Drošības jostas spriegotāji sadursmes
laikā
Visas drošības jostas ir aprīkotas ar pirotehniskiem drošības jostu spriegotājiem.
Pirotehniskie drošības jostas spriegotāji
sadursmē nospriego drošības jostu ar pietiekamu
spēku, lai efektīvāk noturētu pasažierus vietā.
Drošības jostas spriegotāji kritiskās
situācijās
Vadītāja un blakussēdētāja drošības jostas ir aprīkotas ar elektrisku drošības jostas spriegotāju.
Drošības jostu spriegotāji darbojas kopā, un tos
var aktivizēt kopā ar vadītāja atbalsta sistēmām
City Safety un Rear Collision Warning. Kritiskās
situācijās, piemēram, ja automašīna strauji
bremzē, veic asus izvairīšanās manevrus, nobrauc
no ceļa (piemēram, ieripo grāvī, tiek pacelta virs
zemes vai ietriecas kādā objektā), izslīd vai gadījumos, kad pastāv sadursmes risks, drošības jostas spriegotāja elektromotors var nospriegot drošības jostu.
Elektriskais drošības jostas spriegotājs notur
pasažieri labākā pozīcijā, samazinot risku ietriekties automašīnas salonā un uzlabojot drošības
}}
59
DROŠĪBA
||
sistēmu, piemēram, drošības gaisa spilvenu, darbību.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet drošības jostas saviem spēkiem. Volvo
iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
SVARĪGI
Atspējojot blakussēdētāja drošības spilvenu,
tiek atspējots arī blakussēdētāja elektriskais
drošības jostu spriegotājs.
Ja drošības josta ir bijusi pakļauta lielai slodzei, piemēram, sadursmē, ir jānomaina visa
drošības josta. Dažas no drošības jostas aizsargājošajām īpašībām var būt zudušas pat, ja
nešķiet, ka tā ir bojāta. Drošības josta jānomaina arī gadījumā, ja ir redzamas nodiluma
vai bojājumu pēdas. Jaunajai drošības jostai
jābūt saņemtam tipa apstiprinājumam, un tai
jābūt paredzētai uzstādīšanai tajā pašā vietā,
kur atradās iepriekšējā drošības josta.
Elektrisko drošības jostu spriegotāju
atiestatīšana
Kad kritiskā situācija ir garām, drošības jostas un
elektriskie drošības jostu spriegotāji tiek automātiski atiestatīti.
Ja josta paliek nospriegota:
60
1.
Apturiet automašīnu drošā vietā.
2.
Atsprādzējiet drošības jostu un vēlreiz piesprādzējiet.
> Drošības jostas un elektriskie drošības
jostu spriegotāji tiek atiestatīti.
Saistītā informācija
•
•
Drošības jostas piesprādzēšana/
atsprādzēšana
Pirms sākt braukšanu, pārliecinieties, vai visi
pasažieri ir piesprādzējušies.
Drošības jostas uzlikšana
1.
Lēnām izvelciet drošības jostu un pārliecinieties, ka tā nav sagriezusies vai bojāta.
PIEZĪME
Josta nobloķējas, un to nav iespējams izvilkt:
•
•
•
ja to velk laukā pārāk strauji
bremzēšanas un paātrināšanās laikā
ja automašīna strauji sasveras.
Drošības josta (59 lpp.)
Drošības jostas piesprādzēšana/atsprādzēšana (60 lpp.)
•
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums (62 lpp.)
•
•
•
City Safety (335 lpp.)
Rear Collision Warning (345 lpp.)
Blakussēdētāja drošības spilvena aktivizēšana/deaktivizēšana* (66 lpp.)
2.
Nofiksējiet drošības jostu, ievietojot fiksācijas
mēlīti tai paredzētajā sprādzē.
> Skaļš "klikšķis" norāda, ka josta ir nofiksēta.
BRĪDINĀJUMS
Vienmēr ievietojiet drošības jostas plāksnes
mēlīti pareizās puses sprādzē. Pretējā gadījumā sadursmes laikā drošības jostas un sprādzes var nedarboties kā paredzēts. Pastāv
nopietnu savainojumu risks.
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
3.
Priekšējos sēdekļos var regulēt drošības
jostu augstumu.
BRĪDINĀJUMS
Katra drošības josta ir paredzēta tikai vienai
personai.
BRĪDINĀJUMS
Atcerieties nepiespraust un neaizāķēt drošības jostu aiz āķiem vai citiem salona elementiem, jo tie neļauj jostu stingri nofiksēt.
BRĪDINĀJUMS
Drošības jostai jāatrodas uz pleca (nevis padusē).
4.
Saspiediet kopā sēdekļa stiprinājumu un pārvietojiet drošības jostu uz augšu vai uz leju.
Nekādā gadījumā nebojājiet drošības jostas
un neievietojiet sprādzēs svešķermeņus. Pretējā gadījumā sadursmes laikā drošības jostas
un sprādzes var nedarboties kā paredzēts.
Pastāv nopietnu savainojumu risks.
Nostiepiet jostas gurnu daļu pār klēpi, pavelkot diagonālo plecu jostu uz augšu pleca virzienā.
Novietojiet jostu pēc iespējas augstāk tā, lai
josta neskartu kaklu.
Drošības jostas atsprādzēšana
1.
Nospiediet sarkano pogu drošības jostas fiksatorā un ļaujiet jostai ietīties.
2.
Ja josta neietinas pilnībā, ievadiet to ar roku
uztīšanas mehānismā, lai tā brīvi nekarātos.
Saistītā informācija
•
•
•
Klēpja jostai jābūt uzliktai zemu (tā nedrīkst stiepties pār
vēderu).
Drošības josta (59 lpp.)
Drošības jostas nospriegotājs (59 lpp.)
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums (62 lpp.)
61
DROŠĪBA
Durvis un drošības jostu
piesprādzēšanas atgādinājums
Drošības jostu atgādinātājs
Sistēma atgādina piesprādzēt drošības jostas, ja
tas vēl nav izdarīts, un arī brīdina par neaizvērtām
durvīm, dzinēja pārsegu, aizmugures durvīm vai
degvielas tvertnes aizvirtni.
Vadītāja displeja attēli
Vizuāls atgādinājums jumta konsolē.
Jumta konsolē tiek parādīts vizuāls atgādinājums,
bet vadītāja displejā — brīdinājuma simbols.
Skaņas atgādinājums ir atkarīgs no ātrums,
braukšanas laika un attāluma.
Grafiskie attēli vidējā displejā ar dažāda veida brīdinājumiem. Durvju un aizmugures durvju brīdinājuma krāsa ir
atkarīga no transportlīdzekļa ātruma.
Vadītāja displeja grafiskie attēli rāda, kuros
sēdekļos sēž piesprādzējušies un nepiesprādzējušies automašīnas pasažieri.
Tie paši grafiskie attēli rāda, vai nav palicis neaizvērts dzinējs pārsegs, aizmugures durvis, degvielas tvertnes aizvirtnis vai kādas no durvīm.
Attēls automātiski nodziest aptuveni pēc 30
sekunžu braukšanas vai nospiežot stūres labās
puses vadības tastatūras taustiņu O.
62
Piesprādzējot vai atsprādzējot vadītāja un pasažieru jostas, to statuss tiek attēlots vadītāja displejā ar grafiskiem attēliem.
Bērnu sēdekļi nav apgādāti ar drošības jostu
atgādinātāju.
Priekšējais sēdeklis
Vizuāls atgādinājums un skaņas signāls atgādina
vadītājam un blakussēdētājam piesprādzēt drošības jostu, ja kāds no viņiem to nav izdarījis.
Aizmugurējais sēdeklis
Drošības jostu atgādinātājam aizmugurējā sēdeklī
ir divas apakšfunkcijas:
•
Tas sniedz informāciju par to, kuras drošības
jostas aizmugurējā sēdeklī tiek izmantotas.
Vadītāja displeja attēls tiek rādīts, kad drošības jostas ir piesprādzētas.
•
Atgādina, ka brauciena laikā nav piesprādzēta
aizmugurējā sēdekļa drošības josta, izmantojot vizuālu atgādinājumu un skaņas signālu.
Atgādinājums tiek pārtraukts, atkārtoti piesprādzējot drošības jostu. To arī var izslēgt
manuāli, nospiežot stūres labās puses tastatūras taustiņu O.
Durvju, dzinēja pārsega, aizmugures
durvju un degvielas tvertnes aizvirtņa
aizvēršanas atgādinājums
Ja dzinēja pārsegs, aizmugures durvis, degvielas
tvertnes aizvirtnis vai durvis nav kārtīgi aizvērtas,
vadītāja displeja attēls parāda, kas ir atvērts.
Tiklīdz iespējams, apturiet automašīnu drošā vietā
un aizveriet brīdinājuma avotu.
Ja automašīna brauc ar ātrumu, kas
mazāks par aptuveni 10 km/h (6 mph),
vadītāja displejā izgaismojas informācijas simbols.
Ja automašīna brauc ar ātrumu, kas lielāks par aptuveni 10 km/h (6 mph),
vadītāja displejā izgaismojas brīdinājuma simbols.
DROŠĪBA
Saistītā informācija
•
•
•
Drošības josta (59 lpp.)
Drošības jostas nospriegotājs (59 lpp.)
Drošības jostas piesprādzēšana/atsprādzēšana (60 lpp.)
Drošības spilveni
BRĪDINĀJUMS
Automašīna ir aprīkota ar vadītāja un pasažieru
drošības spilveniem un sānu logu drošības (piepūšamajiem) aizkariem.
Nekādā gadījumā nebrauciet, ja drošības
gaisa spilveni ir izpletušies. Tie var apgrūtināt
stūrēšanu. Var tikt bojātas arī citas drošības
sistēmas. Ilgstoša atrašanās dūmos un putekļos, kas radušies drošības gaisa spilvenu
izplešanās laikā, var izraisīt ādas un acu kairinājumu/savainojumus. Ja rodas kairinājums,
izskalojiet acis ar aukstu ūdeni. Ātrā drošības
gaisa spilvenu izplešanās un to audums var
izraisīt berzi un ādas apdegumus.
BRĪDINĀJUMS
Drošības spilvenu sistēmas vadības modulis
atrodas viduskonsolē. Ja viduskonsolē ir iekļuvis ūdens vai cits šķidrums, atvienojiet startera
akumulatora kabeļus. Nemēģiniet iedarbināt
automobili, jo var nostrādāt drošības spilveni.
Automobiļa evakuācija. Volvo iesaka transportēt automašīnu uz Volvo pilnvarotu servisu.
Izplestie drošības spilveni
Ja kāds no drošības spilveniem ir izpleties, ievērojiet šādus ieteikumus:
•
Automobiļa evakuēšana. Volvo iesaka to
transportēt uz Volvo pilnvarotu servisu.
Nebrauciet, ja drošības spilveni ir atvērušies.
•
Automašīnas drošības sistēmu komponentu
maiņas veikšanu Volvo iesaka uzticēt autorizētam Volvo servisam.
•
Noteikti sazinieties ar ārstu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Drošība (56 lpp.)
Vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni
(64 lpp.)
Sānu drošības spilvens (68 lpp.)
Sānu logu drošības (piepūšamie) aizkari
(69 lpp.)
63
DROŠĪBA
Vadītāja un blakussēdētāja drošības
spilveni
Papildus drošības jostām transportlīdzeklis ir
aprīkots arī ar drošības gaisa spilveniem vadītāja
un blakussēdētāja sēdekļos.
Viss process, ieskaitot drošības spilvena piepildīšanu un saplakšanu, norisinās sekundes desmitdaļās.
PIEZĪME
Detektori reaģē atšķirīgi atkarībā no sadursmes veida un tā, vai ir piesprādzētas drošības
jostas. Attiecas uz visām siksnas pozīcijām.
Tādēļ ir iespējams, ka sadursmē izplešas tikai
viens (vai neviens) no drošības gaisa spilveniem. Detektori nosaka sadursmes spēku uz
automašīnu un attiecīgi pielāgojas, neizplešot
nevienu vai izplešot vienu vai vairākus drošības gaisa spilvenus.
BRĪDINĀJUMS
Vadītāja un pasažiera drošības gaisa spilveni1.
Frontālas sadursmes gadījumā drošības gaisa
spilvenu sistēma palīdz pasargāt vadītāju un
pasažieri no galvas, sejas un krūškurvja traumām,
kā arī vadītāju no ceļgalu un kāju1 traumām.
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus,
un drošības spilvens/spilveni tiek izplesti. Drošības spilvens amortizē vadītāja vai pasažiera
sākotnējo sadursmes triecienu. Kad drošības spilveni sadursmē tiek saspiesti, tie saplok. Kad tas
notiek, salonā izplatās dūmi. Tas ir pilnīgi normāli.
1
64
Ar ceļgalu drošības spilvenu automašīna ir aprīkota tikai dažos tirgos.
Drošības jostas un drošības gaisa spilveni
viens otru papildina. Ja drošības josta netiek
lietota vai tiek lietota nepareizi, var samazināties drošības gaisa spilvena sniegtā aizsardzība sadursmes gadījumā.
Lai samazinātu savainojumu gūšanas risku
gadījumā, ja izplešas drošības gaisa spilveni,
pasažieriem jāsēž vertikāli, atbalstot abas
kājas pret grīdu, bet muguras - pret atzveltni.
BRĪDINĀJUMS
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu, lai veiktu remontu. Nepilnīgs drošības
gaisa spilvenu sistēmas remonts var izraisīt
darbības kļūmes un nopietnus savainojumus.
Vadītāja drošības spilveni
Drošības spilvens stūrē
Šis drošības spilvens ir uzstādīts stūres centrā. Uz
stūres ir marķējums AIRBAG.
Ceļgalu drošības spilvens1
Drošības spilvens ir salocīts instrumentu paneļa
apakšdaļā vadītāja pusē. Uz tā pārsega paneļa ir
marķējums AIRBAG.
BRĪDINĀJUMS
Nenovietojiet un nepiestipriniet nekādus
priekšmetus uz paneļa, kurā atrodas ceļgalu
drošības spilvens, vai tā priekšā.
Pasažiera drošības gaisa spilvens
Drošības gaisa spilvens ir uzstādīts vietā virs
cimdu nodalījuma. Uz tā pārsega paneļa ir marķējums AIRBAG.
DROŠĪBA
BRĪDINĀJUMS
BRĪDINĀJUMS
Nenovietojiet nekādus priekšmetus instrumentu paneļa priekšpusē vai virs tā vietā, kur
atrodas pasažiera drošības gaisa spilvens.
Nekādā gadījumā neļaujiet nevienam stāvēt
vai sēdēt priekšējā pasažiera sēdekļa priekšā.
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā
neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērna
sēdekli, ja ir aktivizēts gaisa drošības spilvens.
Blakussēdētāja drošības spilvena uzlīme
Priekšējā pasažiera sēdeklī ar seju uz priekšu
nedrīkst sēdēt pasažieri (ne bērni, ne pieaugušie), ja pasažiera gaisa drošības spilvens ir
deaktivizēts.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana var
apdraudēt dzīvību vai izraisīt nopietnas traumas.
Uzlīme uz blakussēdētāja puses durvju statņa. Drošības
gaisa spilvena uzlīme kļūst redzama, atverot pasažiera
durvis.
Blakussēdētāja drošības spilvena atrašanās vietas brīdinājuma uzlīme ir novietota, kā parādīts
attēlā iepriekš.
Uzlīme uz blakussēdētāja puses saulessarga.
BRĪDINĀJUMS
Saistītā informācija
•
•
Drošības spilveni (63 lpp.)
Blakussēdētāja drošības spilvena aktivizēšana/deaktivizēšana* (66 lpp.)
Ja automašīna nav aprīkota ar blakussēdētāja
drošības spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi, drošības slēdzis vienmēr ir aktivizēts.
* Papildaprīkojums/piederums.
65
DROŠĪBA
Blakussēdētāja drošības spilvena
aktivizēšana/deaktivizēšana*
Blakussēdētāja drošības spilvenu var deaktivizēt,
ja automašīna aprīkota ar slēdzi Passenger
Airbag Cut Off Switch (PACOS).
Slēdzis
Blakussēdētāja drošības gaisa spilvena izslēgšanas slēdzis atrodas instrumentu paneļa galā blakussēdētāja pusē, un tas ir pieejams, kad blakussēdētāja durvis ir atvērtas.
Pārbaudiet, vai slēdzis ir vajadzīgajā pozīcijā.
vērstā bērnu drošības sēdeklītī, kas novietots
pasažiera sēdeklī.
Blakussēdētāja drošības spilvena
aktivizēšana
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīna nav aprīkota ar blakussēdētāja
drošības spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi, drošības slēdzis vienmēr ir aktivizēts.
Pavelciet slēdzi uz āru un pagrieziet no pozīcijas OFF (B) pozīcijā ON (A).
> Vadītāja displejā ir redzams paziņojums
Pasaž. droš. spilv. iesl. Lūdzu,
apstipriniet.
PIEZĪME
ON — drošības gaisa spilvens ir aktivizēts,
un visi pasažieri (bērni un pieaugušie) var
droši sēdēt pasažiera sēdeklī ar seju uz
priekšu.
Ja blakussēdētāja drošības gaisa spilvens tiek
aktivizēts/deaktivizēts, kad automašīnas aizdedzei ir ieslēgta pozīcija I vai zemāka, aptuveni 6 sekundes pēc automašīnas elektrosistēmas ieslēgšanas aizdedzes pozīcijā II vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums un jumta
konsolē ir redzams šāds indikators.
OFF — drošības gaisa spilvens ir deaktivizēts, un bērni var droši sēdēt uz aizmuguri
66
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
2.
Apstipriniet paziņojumu, nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras taustiņu O.
> Teksta paziņojums un brīdinājuma simbols
jumta konsolē norāda, ka blakussēdētāja
sēdekļa drošības spilvens ir aktivizēts.
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā
neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērna
sēdekli, ja ir aktivizēts gaisa drošības spilvens.
Kad priekšējā pasažiera sēdeklī pasažieri
(bērni un pieaugušie) sēž ar seju uz priekšu,
vienmēr ir jābūt aktivizētam pasažiera gaisa
drošības spilvenam.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana var
apdraudēt dzīvību vai izraisīt nopietnas traumas.
Blakussēdētāja drošības spilvena
deaktivizēšana
Pavelciet slēdzi uz āru un pagrieziet no pozīcijas ON (A) pozīcijā OFF (B).
> Vadītāja displejā ir redzams paziņojums
Pasaž. droš. spilv. izsl. Lūdzu,
apstipriniet.
PIEZĪME
Ja blakussēdētāja drošības gaisa spilvens tiek
aktivizēts/deaktivizēts, kad automašīnas aizdedzei ir ieslēgta pozīcija I vai zemāka, aptuveni 6 sekundes pēc automašīnas elektrosistēmas ieslēgšanas aizdedzes pozīcijā II vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums un jumta
konsolē ir redzams šāds indikators.
2.
Apstipriniet paziņojumu, nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras taustiņu O.
> Teksta paziņojums un simbols jumta konsolē norāda, ka blakussēdētāja sēdekļa
drošības spilvens ir deaktivizēts.
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā sēdeklī ar seju uz priekšu nedrīkst
sēdēt pasažieri (ne bērni, ne pieaugušie), ja
gaisa drošības spilvens ir deaktivizēts.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana var
apdraudēt dzīvību vai izraisīt smagas traumas.
SVARĪGI
Atspējojot blakussēdētāja drošības spilvenu,
tiek atspējots arī blakussēdētāja elektriskais
drošības jostu spriegotājs.
}}
67
DROŠĪBA
||
Saistītā informācija
•
Vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni
(64 lpp.)
•
•
Drošības jostas nospriegotājs (59 lpp.)
Sānu drošības spilvens
BRĪDINĀJUMS
Sadursmes gadījumā vadītāja un blakussēdētāja
sēdekļa sānu drošības gaisa spilveni aizsargā
krūškurvi un gurnus.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu, lai veiktu remontu. Nepilnīgs sānu
drošības spilvenu sistēmas remonts var izraisīt
darbības kļūmes un nopietnus savainojumus.
Bērnu sēdekļi (72 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Nenovietojiet nekādus priekšmetus vietā starp
sēdekļa ārmalu un durvju paneli, jo šī vieta ir
nepieciešama, lai varētu izplesties sānu drošības gaisa spilvens.
Volvo iesaka lietot tikai Volvo apstiprinātus
sēdekļu pārvalkus. Citi sēdekļu pārvalki var
traucēt sānu drošības gaisa spilvenu darbību.
BRĪDINĀJUMS
Sānu drošības gaisa spilveni ir uzstādīti priekšējo
sēdekļu ārējos atzveltņu karkasos un palīdz
pasargāt vadītāju un blakussēdētāju.
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus,
un sānu drošības spilveni tiek piepūsti. Drošības
spilvens piepūšas starp braucēju un durvju paneli,
tādējādi amortizējot sākotnējo triecienu. Kad drošības spilveni sadursmē tiek saspiesti, tie saplok.
Sānu drošības spilvens parasti tiek piepūsts trieciena pusē.
Sānu drošības gaisa spilveni papildina drošības jostu sniegto aizsardzību. Vienmēr piesprādzējiet drošības jostu.
Sānu drošības spilvens un bērnu
sēdekļi
Sānu drošības spilveni nemazina automobiļa aizsardzību bērniem, kuri sēž bērnu sēdeklītī vai uz
sēdekļa paliktņa.
Saistītā informācija
•
•
68
Drošības spilveni (63 lpp.)
Bērnu sēdekļi (72 lpp.)
DROŠĪBA
Sānu logu drošības (piepūšamie)
aizkari
BRĪDINĀJUMS
Sānu logu drošības (piepūšamie) aizkari
Inflatable Curtain (IC) sadursmes laikā palīdz
pasargāt vadītāja un blakussēdētāja galvu no
trieciena pret salona iekšpusi.
Nekad nepakariniet vai nepiestipriniet smagus
priekšmetus pie griestu rokturiem. Āķi ir paredzēti tikai vieglu mēteļu un jaku (nevis cietu
priekšmetu, piemēram, lietussargu) pakarināšanai.
Drošības režīms ir aizsardzības stāvoklis, kas tiek
ieslēgts, ja sadursmes gadījumā var būt bojātas
svarīgas automašīnas funkcijas, piemēram, degvielas padeves sistēma, kādas drošības sistēmas
sensori vai bremžu sistēma.
Neko nepieskrūvējiet vai neuzstādiet pie automobiļa griestiem, durvju statņiem vai sānu
paneļiem. Tas var mazināt paredzēto aizsardzību. Volvo iesaka vienmēr izmantot tikai
Volvo oriģinālās rezerves daļas, kas ir apstiprinātas uzstādīšanai šajās zonās.
Ja automašīna ir cietusi sadursmē, vadītāja displejā tiek attēlots teksts Safety mode Skatiet
īpašnieka rokasgrāmatu un brīdinājuma simbols. Tas nozīmē, ka ir samazinājusies automašīnas funkcionalitāte.
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīnas bagāžas augstums pārsniedz
durvju logu augšmalu, atstājiet 10 cm atstarpi
starp bagāžu un sānu logiem. Pretējā gadījumā griestu apdarē esošo aizkarveida drošības gaisa spilvenu sniegtā aizsardzība var
pasliktināties.
Sānu logu drošības (piepūšamie) aizkari ir iebūvēti abās griestu apšuvuma pusēs un palīdz
pasargāt vadītāju un automašīnas ārējo sēdvietu
pasažierus. Uz paneļiem atrodas uzlīmes IC
AIRBAG.
BRĪDINĀJUMS
Aizkarveida drošības gaisa spilveni papildina
drošības jostu sniegto aizsardzību. Vienmēr
piesprādzējiet drošības jostu.
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus
un drošības aizkari tiek piepūsti.
Saistītā informācija
•
Safety mode
Drošības spilveni (63 lpp.)
Ja automašīnai iestatīts drošības režīms, sistēmu
var mēģināt atiestatīt un pēc tam iedarbināt automašīnu un pēc pārvietot prom no bīstamās zonas.
BRĪDINĀJUMS
Nekad nemēģiniet saremontēt savu automobili vai atiestatīt elektroniku pats, ja automobilis ir bijis drošības režīmā. Tas var izraisīt ievainojumus vai neatbilstošu automobiļa sistēmu
darbību. Automašīnas pārbaudi un atjaunošanu normālā stāvoklī pēc tam, kad ticis parādīts Safety mode Skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu, Volvo iesaka uzticēt autorizētam Volvo servisam.
BRĪDINĀJUMS
Ja automobilis atrodas drošības režīmā, to
nedrīkst vilkt. Tas ir jātransportē. Volvo iesaka
to transportēt uz Volvo pilnvarotu servisu.
}}
69
DROŠĪBA
||
Saistītā informācija
•
•
Drošība (56 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana/pārvietošana
pēc drošības režīma ieslēgšanas (70 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana/
pārvietošana pēc drošības režīma
ieslēgšanas
3.
Ja automašīnai iestatīts drošības režīms, automašīnu var iedarbināt un pēc tam pārvietot prom no
bīstamās zonas.
Automašīnas iedarbināšana pēc
drošības režīma ieslēgšanas
1.
Pirmkārt, pārbaudiet, vai no automašīnas
neiztek degviela. Nedrīkst būt jūtama degvielas smaka.
Ja viss šķiet kārtībā un esat pārbaudījis, vai
nenoplūst degviela, varat mēģināt iedarbināt
automašīnu.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā un nekādos apstākļos
nemēģiniet iedarbināt automašīnu atkārtoti, ja
vadītāja displejā ir attēlots paziņojums Safety
mode Skatiet īpašnieka rokasgrāmatu un
ir jūtama degvielas smaka. Nekavējoties izkāpiet no automobiļa.
2.
Pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pozīcijā
STOP un atlaidiet.
Pēc tam mēģiniet iedarbināt automašīnu.
> Automašīnas elektronika veic sistēmu pārbaudi un pēc tam mēģina atjaunot parasto
statusu.
SVARĪGI
Ja displejā joprojām ir attēlots paziņojums
Safety mode Skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu, ar automašīnu nedrīkst
braukt vai to vilkt - tā vietā jāizmanto tehniskās palīdzības dienesta pakalpojums. Pat tad,
ja mašīna šķiet braucama, slēpts defekts
braucot var padarīt to nevadāmu.
Automašīnas pārvietošana pēc
drošības režīma ieslēgšanas
1.
Ja pēc iedarbināšanas mēģinājuma vadītāja
displejā ir redzams paziņojums Normal
mode The car is now in normal mode,
automašīnu drīkst uzmanīgi izbraukt ārā no
bīstamās zonas.
2.
Nepārvietojiet automašīnu tālāk nekā nepieciešams.
BRĪDINĀJUMS
Ja automobilis atrodas drošības režīmā, to
nedrīkst vilkt. Tas ir jātransportē. Volvo iesaka
to transportēt uz Volvo pilnvarotu servisu.
70
DROŠĪBA
Saistītā informācija
•
Safety mode (69 lpp.)
Bērnu drošība
Volvo ir konkrēti jūsu automašīnai paredzēts
bērnu drošības aprīkojums (bērnu sēdekļi,
sēdekļa paliktņi un stiprināšanas ierīces).
Saistītā informācija
•
•
•
Drošība (56 lpp.)
Bērnu sēdekļi (72 lpp.)
Iebūvētais sēdekļa paliktnis* (83 lpp.)
Lietojot Volvo bērnu drošības aprīkojumu, tiek
nodrošināti optimāli apstākļi drošai bērna pārvadāšanai automašīnā. Turklāt bērnu drošības aprīkojums piemērots automašīnai, un tā lietošana ir
vienkārša.
Visu vecumu un augumu bērniem automašīnā
vienmēr jābūt pareizi nosēdinātiem. Nekādā gadījumā neļaujiet bērnam sēdēt klēpī pasažierim.
Volvo iesaka pārvadāt bērnus uz aizmuguri vērstā
bērnu sēdeklī pēc iespējas ilgāk, vismaz līdz
3-4 gadu vecumam, un pēc tam izmantot uz
priekšu vērstu sēdekļa paliktni/bērnu sēdekli, līdz
bērns ir 140 cm garš.
PIEZĪME
Juridiskie noteikumi par bērnu sēdeklīšiem,
kas jāizmanto dažāda vecuma un auguma
bērniem, katrā valstī atšķiras. Pārbaudiet, kuri
noteikumi ir spēkā jūsu valstī.
PIEZĪME
Ja rodas jautājumi par bērnu drošības aprīkojuma uzstādīšanu, sazinieties ar ražotāju, lai
saņemtu skaidrākus norādījumus.
* Papildaprīkojums/piederums.
71
DROŠĪBA
Bērnu sēdekļi
Bērnu sēdeklīša novietojums automobilī un aprīkojuma izvēle ir atkarīga no bērnu svara un
auguma.
Bērnam jāsēž ērti un droši. Nodrošiniet, lai bērnu
sēdeklis tiktu lietots pareizi.
Lai pareizi uzstādītu bērna sēdeklīti, izlasiet uzstādīšanas instrukciju.
PIEZĪME
Lietojot bērnu drošības aprīkojumu, ir svarīgi
izlasīt komplektā iekļautās uzstādīšanas
instrukcijas.
Bērnu sēdekļu atrašanās vieta
Ja ir aktivizēts pasažiera drošības gaisa spilvens,
uz aizmuguri vērsts bērnu drošības sēdeklītis ir
noteikti jāuzstāda aizmugurējā sēdeklī. Ja bērns
sēž priekšējā pasažiera sēdeklī, viņš var gūt smagas traumas, drošības spilvenam izplešoties.
Ja pasažiera drošības gaisa spilvens ir deaktivizēts, tad priekšējā pasažiera sēdeklī var uzstādīt
uz aizmuguri vērstus bērnu drošības sēdeklīšus.
PIEZĪME
Dažādu valstu noteikumi par bērnu izvietojumu automašīnās atšķiras. Pārbaudiet, kuri
noteikumi ir spēkā jūsu valstī.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā neļaujiet nevienam stāvēt
vai sēdēt priekšējā pasažiera sēdekļa priekšā.
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā
neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērna
sēdekli, ja ir aktivizēts gaisa drošības spilvens.
Priekšējā pasažiera sēdeklī ar seju uz priekšu
nedrīkst sēdēt pasažieri (ne bērni, ne pieaugušie), ja pasažiera gaisa drošības spilvens ir
deaktivizēts.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana var
apdraudēt dzīvību vai izraisīt nopietnas traumas.
Uz aizmuguri vērsti bērnu sēdeklīši un drošības gaisa
spilveni nav saderīgi.
72
Bērnu sēdekļa uzstādīšana
Uzstādot bērnu sēdekli, svarīgi ņemt vērā šādus
faktorus.
BRĪDINĀJUMS
Nedrīkst lietot sēdekļa paliktņus/bērnu
sēdekļus ar tērauda stiprinājumiem vai citiem
piederumiem, kas var atbalstīties pret drošības
jostas sprādzes atvēršanas pogu, pretējā gadījumā drošības jostas sprādze var nejauši
atsprādzēties.
Nepiestipriniet bērnu sēdekļa siksnas sēdekļa
horizontālajam regulēšanas stienim, atsperēm
vai sliedēm vai balstiem, kas atrodas zem
sēdekļa. Asas malas var sabojāt siksnas.
Neļaujiet bērnu sēdekļa augšdaļai atbalstīties
pret vējstiklu.
DROŠĪBA
Uzstādīšana priekšējā sēdeklī
• Uzstādot uz aizmuguri vērstus bērnu sēdekļus, pārbaudiet, vai pasažiera drošības gaisa
spilvens ir deaktivizēts.
•
Uzstādot uz priekšu vērstus bērnu sēdekļus,
pārbaudiet, vai pasažiera drošības gaisa spilvens ir aktivizēts.
•
Lietojiet tikai Volvo ieteiktos, universāli apstiprinātos vai daļēji ierobežotas kategorijas
bērnu sēdekļus, kuru ražotāju izstrādātajā
transportlīdzekļu sarakstā ir iekļauts jūsu
automašīnas modelis.
•
ISOFIX bērnu sēdekļus var uzstādīt tikai
gadījumā, ja automašīna ir aprīkota ar ISOFIX
konsoles2 piederumu.
•
Ja bērnu sēdeklis ir aprīkots ar apakšējām
siksnām, Volvo iesaka tās lietot kopā ar
apakšējiem stiprinājuma punktiem2.
•
Var lietot ISOFIX vadotni, lai atvieglotu bērnu
sēdekļa uzstādīšanu.
Uzstādīšana aizmugurējā sēdeklī
Lietojiet tikai Volvo ieteiktos, universāli apstiprinātos vai daļēji ierobežotas kategorijas
bērnu sēdekļus, kuru ražotāju izstrādātajā
transportlīdzekļu sarakstā ir iekļauts jūsu
automašīnas modelis.
•
Ārējās sēdvietas ir aprīkotas ar ISOFIX stiprinājumu sistēmu, un tās ir piemērotas i-Size3.
•
Ārējie sēdekļi ir aprīkoti ar augšējiem stiprinājuma punktiem. Volvo iesaka izvilkt bērnu
sēdekļa augšējās siksnas cauri galvas balsta
atverei un tikai pēc tam nospriegot stiprinājuma punktā. Ja tas nav iespējams, ievērojiet
bērnu sēdekļa ražotāja ieteikumu.
•
Ja bērnu sēdeklis ir aprīkots ar apakšējām
siksnām, nekādā gadījumā neregulējiet
priekšā esošā sēdekļa pozīciju pēc tam, kad
siksnas ir iestiprinātas apakšējos stiprinājuma punktos. Vienmēr atcerieties noņemt
apakšējās siksnas, kad bērnu sēdeklis nav
uzstādīts.
Blakussēdētāja drošības spilvena
uzlīme
Uzlīme uz blakussēdētāja puses saulessarga.
•
•
2
3
Bērnu sēdekli ar atbalsta kājām nedrīkst
uzstādīt vidējā sēdeklī.
Piederumu klāsts dažādos tirgos atšķiras.
Atšķiras atkarībā no tirgus.
Uzlīme uz blakussēdētāja puses durvju statņa. Drošības
gaisa spilvena uzlīme kļūst redzama, atverot pasažiera
durvis.
}}
73
DROŠĪBA
||
Blakussēdētāja drošības spilvena atrašanās vietas brīdinājuma uzlīme ir novietota, kā parādīts
attēlā iepriekš.
Saistītā informācija
•
•
Bērnu drošība (71 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (74 lpp.)
•
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (75 lpp.)
•
•
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti (78 lpp.)
Blakussēdētāja drošības spilvena aktivizēšana/deaktivizēšana* (66 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem
BRĪDINĀJUMS
Pirms nospriegot bērnu sēdekļa augšējo
siksnu stiprināšanas vietā, tās jāizvelk cauri
galvas balsta kāju atvērumam. Ja tas nav
iespējams, ievērojiet bērna sēdekļa ražotāja
ieteikumus.
Automašīnas aizmugurējā sēdekļa ārējās sēdvietas ir aprīkotas ar augšējiem bērnu sēdekļu stiprinājuma punktiem.
Augšējie stiprinājuma punkti galvenokārt ir paredzēti izmantošanai uz priekšu vērstiem bērnu
sēdeklīšiem.
PIEZĪME
Nolokiet galvas balstus, lai atvieglotu šāda
veida bērnu sēdeklīša uzstādīšanu automašīnās, kuru ārmalu sēdekļiem iespējams nolocīt
galvas balstus.
Pievienojot bērnu sēdekli augšējiem stiprinājuma
punktiem, vienmēr ievērojiet ražotāja sniegtās
uzstādīšanas instrukcijas.
Stiprinājuma punktu atrašanās vieta
PIEZĪME
Automašīnām, kas aprīkotas ar kravas pārsegu virs bagāžas nodalījuma, tas jānoņem, lai
stiprinājuma punktiem varētu piestiprināt
bērnu sēdekļus.
Saistītā informācija
•
•
Stiprinājumu punktu atrašanās vietas ir apzīmētas ar
simboliem atzveltnes aizmugurē.
Stiprinājuma punkti atrodas aizmugurējo sēdekļu
ārējās sēdvietās.
74
•
•
Bērnu sēdekļi (72 lpp.)
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (75 lpp.)
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti (78 lpp.)
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas
drošības jostas (76 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem
blakussēdētāja drošības gaisa spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi*.
Šī automašīna ir aprīkota ar bērnu sēdekļu
apakšējiem stiprinājuma punktiem priekšējā
sēdeklī* un aizmugurējos sēdekļos.
Apakšējos stiprinājuma punktus ir paredzēts
izmantot kopā ar noteiktiem uz aizmuguri vērstiem bērnu sēdekļiem.
Pievienojot bērnu sēdekli apakšējiem stiprinājuma punktiem, vienmēr ievērojiet ražotāja sniegtās uzstādīšanas instrukcijas.
Stiprinājuma punktu atrašanās vieta
Uzstādīšanas punktu atrašanās vietas aizmugurējā
sēdeklī.
Aizmugurējā sēdekļa stiprinājuma punkti atrodas
priekšējā sēdekļa grīdas sliežu aizmugurē.
Saistītā informācija
•
•
Uzstādīšanas punktu atrašanās vietas priekšējā sēdeklī.
Priekšējā sēdekļa stiprinājuma punkti atrodas
blakussēdētāja sēdekļa kāju zonas sānos.
Priekšējā sēdekļa stiprinājuma punkti ir pieejami
automašīnā tikai tādā gadījumā, ja tā ir aprīkota ar
•
•
•
Bērnu sēdekļi (72 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (74 lpp.)
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti (78 lpp.)
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas
drošības jostas (76 lpp.)
Blakussēdētāja drošības spilvena aktivizēšana/deaktivizēšana* (66 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
75
DROŠĪBA
Tabula, kurā norādītas bērnu
sēdekļu piestiprināšanas vietas,
izmantojot automašīnas drošības
jostas
PIEZĪME
Pirms automašīnā uzstādīt bērnu sēdekli,
noteikti izlasiet sadaļu "Bērnu sēdekļi".
Tabulā ir sniegti ieteikumi par bērnu sēdekļu
uzstādīšanas vietu un piemērotajiem bērnu augumiem.
Masa
0 grupa
maks. 10 kg
0+ grupa
maks. 13 kg
1 grupa
9–18 kg
2. grupa
15-25 kg
76
Priekšējais sēdeklis (ar deaktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz
aizmuguri vērsti bērnu sēdekļi)
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti bērnu sēdekļi)
Malējais aizmugurējais sēdeklis
Vidējais aizmugurējais sēdeklis
UA, B
X
UB
UB
UA, B
X
UB
UB
LC
UFA, D
U, LC
U
LC
UFA
UE, F, B*, G, LC
UE
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
Masa
Priekšējais sēdeklis (ar deaktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz
aizmuguri vērsti bērnu sēdekļi)
3. grupa
22-36 kg
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti bērnu sēdekļi)
Malējais aizmugurējais sēdeklis
Vidējais aizmugurējais sēdeklis
UF, H, B*, G
UH
UFA
X
U: piemērots universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
UF: piemērots uz priekšu vērstiem universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
L: piemērots specifiskiem bērnu sēdekļiem. Šie bērnu sēdekļi var būt paredzēti lietošanai noteiktā automašīnas modelī, ierobežotās vai daļēji ierobežotās
kategorijās.
B: iebūvēts bērnu sēdeklis, kas apstiprināts lietošanai šajā svara kategorijā.
X: sēdeklis nav piemērots bērniem šajā svara grupā.
A
B
C
D
E
F
G
H
Noregulējiet atzveltni vairāk uz augšu.
Volvo iesaka: Volvo bērnu sēdeklis (tipa apstiprinājums E1 04301146).
Volvo iesaka: Divpusējais Volvo sēdeklis pozīcijā ar skatu uz aizmuguri (tipa apstiprinājums E5 04192); Volvo sēdeklis pozīcijā ar skatu uz aizmuguri (tipa apstiprinājums E5 04212).
Šajā svara grupā Volvo iesaka lietot uz aizmuguri vērstu bērna sēdekli.
Volvo iesaka: divpusējais Volvo sēdeklis pozīcijā ar skatu uz priekšu (tipa apstiprinājums E5 04191), sēdekļa paliktnis ar atzveltni un bez tās (tipa apstiprinājums E5 04216), Volvo sēdekļa paliktnis ar atzveltni
(tipa apstiprinājums E1 04301169), Volvo paaugstinošais sēdeklis (tipa apstiprinājums E1 04301312).
Volvo iesaka: Römer KidFix XP (tipa apstiprinājums E1 04301312).
Volvo iesaka: iebūvētais sēdekļa paliktnis.
Volvo iesaka: sēdekļa paliktnis ar atzveltni un bez tās (tipa apstiprinājums E5 04216), Volvo sēdekļa paliktnis ar atzveltni (tipa apstiprinājums E1 04301169).
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā
neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērnu
sēdeklīti, ja ir aktivizēts pasažiera gaisa drošības spilvens.
Saistītā informācija
•
•
Bērnu sēdekļi (72 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (74 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(79 lpp.)
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(82 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
77
DROŠĪBA
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti
Šī automašīna ir aprīkota ar bērnu sēdekļu iSize/ISOFIX4 stiprinājuma punktiem aizmugurējā
sēdeklī.
i-Size/ISOFIX ir automašīnas bērnu sēdekļu stiprinājumu sistēma, kas ir balstīta uz starptautiskiem standartiem.
Pievienojot bērnu sēdekli i-Size/ISOFIX stiprinājuma punktiem, vienmēr ievērojiet ražotāja sniegtās uzstādīšanas instrukcijas.
Stiprinājuma punktu atrašanās vieta
Stiprinājumu punktu atrašanās vietas ir apzīmētas ar
simboliem4 atzveltnes polsterējumā.
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti atrodas aiz pārsegiem aizmugurējos ārējos sēdekļos atzveltnes
apakšdaļā.
4
78
Nosaukumi un simboli var mainīties atkarībā no tirgus.
Lai piekļūtu stiprinājuma punktiem, paceliet pārsegus.
Saistītā informācija
•
•
Bērnu sēdekļi (72 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (74 lpp.)
•
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (75 lpp.)
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(82 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(79 lpp.)
DROŠĪBA
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās
vietu tabula
Tabulā ir sniegti ieteikumi par ISOFIX bērnu
sēdekļu uzstādīšanas vietu un piemērotajiem
bērnu augumiem.
Masa
0 grupa
maks. 10 kg
0+ grupa
maks. 13 kg
Izmēra klaseA
Bērnu sēdeklim jābūt apstiprinātam saskaņā ar
UN Reg R44, un automašīnas modelim jābūt
iekļautam ražotāja izstrādātajā transportlīdzekļu
sarakstā.
Bērnu sēdeklīša veids
E
Uz aizmuguri vērsts
zīdaiņa sēdeklītis
E
Uz aizmuguri vērsts
zīdaiņa sēdeklītis
C
Uz aizmuguri vērsts bērnu
sēdeklis
D
Uz aizmuguri vērsts bērnu
sēdeklis
PIEZĪME
Pirms automašīnā uzstādīt bērnu sēdekli,
noteikti izlasiet sadaļu "Bērnu sēdekļi".
Priekšējais sēdeklis (ar
deaktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz
aizmuguri vērsti bērnu
sēdekļi)B
Priekšējais sēdeklis (ar
aktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti bērnu
sēdekļi)B
Malējais aizmugurējais sēdeklis
Vidējais aizmugurējais sēdeklis
ILB, C, XD
X
ILC
X
ILB, C, E, XD
X
ILC
X
}}
79
DROŠĪBA
||
Masa
1 grupa
9–18 kg
80
Izmēra klaseA
Bērnu sēdeklīša veids
A
Uz priekšu vērsts bērnu
sēdeklis
B
Uz priekšu vērsts bērnu
sēdeklis
B1
Uz priekšu vērsts bērnu
sēdeklis
C
Uz aizmuguri vērsts bērnu
sēdeklis
D
Uz aizmuguri vērsts bērnu
sēdeklis
Priekšējais sēdeklis (ar
deaktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz
aizmuguri vērsti bērnu
sēdekļi)B
Priekšējais sēdeklis (ar
aktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti bērnu
sēdekļi)B
Malējais aizmugurējais sēdeklis
Vidējais aizmugurējais sēdeklis
X
ILB, E, F, XD
ILF, IUFF
X
ILB, E, XD
X
ILG
X
DROŠĪBA
Masa
Izmēra klaseA
Bērnu sēdeklīša veids
Priekšējais sēdeklis (ar
deaktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz
aizmuguri vērsti bērnu
sēdekļi)B
Priekšējais sēdeklis (ar
aktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti bērnu
sēdekļi)B
Malējais aizmugurējais sēdeklis
Vidējais aizmugurējais sēdeklis
IL: piemērots specifiskiem ISOFIX bērnu sēdekļiem. Šie bērnu sēdekļi var būt paredzēti noteiktam automašīnas modelim, ierobežotās vai daļēji ierobežotās
kategorijās.
IUF: piemērots uz priekšu vērstām universālas kategorijas ISOFIX bērnu drošības sistēmām, kas apstiprinātas lietošanai šajā svara kategorijā.
X: nav piemērots ISOFIX bērnu sēdekļiem.
A
B
C
D
E
F
G
Bērnu sēdekļiem ar ISOFIX stiprinājumu sistēmu ir izmēru klasifikācija, kas atvieglo pareizā bērnu sēdekļa veida izvēli. Izmēra kategorija ir norādīta bērnu sēdekļa uzlīmē.
Attiecas uz daļēji ierobežotas kategorijas ISOFIX bērnu sēdekļu uzstādīšanu, ja (IL) automašīna ir aprīkota ar ISOFIX konsoles piederumu (piederumu klāsts atšķiras atkarībā no tirgus).
Volvo iesaka: Volvo zīdaiņu sēdeklītis, kas nostiprināts, izmantojot ISOFIX stiprinājumu sistēmu (tipa apstiprinājums E1 04301146).
Ir spēkā, ja automašīna nav aprīkota ar ISOFIX kronšteinu.
Noregulējiet atzveltni tā, lai galvas balsts neskartos pie bērnu sēdeklīša.
Šajā svara grupā Volvo iesaka lietot uz aizmuguri vērstu bērna sēdekli.
Volvo iesaka: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (tipa apstiprinājums E5 04200).
BRĪDINĀJUMS
PIEZĪME
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā
neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērnu
sēdeklīti, ja ir aktivizēts pasažiera gaisa drošības spilvens.
PIEZĪME
Ja i-Size/ISOFIX bērnu sēdeklim nav izmēru
klasifikācijas, automašīnas modelim jābūt
norādītam bērnu sēdekļa ražotāja izveidotajā
automašīnu sarakstā.
Lai saņemtu informāciju par to, kurus i-Size/
ISOFIX bērnu sēdekļus Volvo iesaka izmantot,
sazinieties ar autorizētu Volvo izplatītāju.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Bērnu sēdekļi (72 lpp.)
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti (78 lpp.)
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(82 lpp.)
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas
drošības jostas (76 lpp.)
81
DROŠĪBA
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās
vietu tabula
Bērni sēdeklim jābūt apstiprinātam saskaņā ar
UN Reg R129.
Tabulā ir sniegti ieteikumi par i-Size bērnu
sēdekļu uzstādīšanas vietu un piemērotajiem
bērnu augumiem.
Bērnu sēdeklīša veids
Priekšējais sēdeklis (ar deaktivizētu drošības gaisa spilvenu, tikai
uz aizmuguri vērsti bērnu sēdekļi)
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti bērnu sēdekļi)
Malējais aizmugurējais
sēdeklis
Vidējais aizmugurējais
sēdeklis
X
X
i-UA
X
i-Size bērnu sēdekļi
i-U: piemērots uz priekšu un uz aizmuguri vērstiem i-Size "universālās" kategorijas bērnu sēdekļiem.
X: nav piemērots universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
A
Šai grupai Volvo iesaka uz aizmuguri vērstus bērnu sēdeklīšus.
Saistītā informācija
•
•
•
•
82
PIEZĪME
Pirms automašīnā uzstādīt bērnu sēdekli,
noteikti izlasiet sadaļu "Bērnu sēdekļi".
Bērnu sēdekļi (72 lpp.)
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti (78 lpp.)
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(79 lpp.)
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas
drošības jostas (76 lpp.)
DROŠĪBA
Iebūvētais sēdekļa paliktnis*
•
Aizmugurējo ārējo sēdekļu iebūvētie sēdekļa
paliktņi ļauj bērniem sēdēt ērti un droši.
Sēdekļa paliktnis ir speciāli konstruēti, lai nodrošinātu optimālu drošību. Kombinācijā ar drošības
jostu tas ir apstiprināts lietošanai bērniem, kuru
svars ir no 15 līdz 36 kg un kuru garums ir vismaz
97 cm.
drošības jostas klēpja daļa ir novietota zemu
pāri iegurnim, nodrošinot optimālu aizsardzību.
BRĪDINĀJUMS
Volvo iesaka remontu vai maiņu veikt tikai
Volvo pilnvarotā servisā. Neveiciet nekādus
pārveidojumus vai papildinājumus sēdekļa
paliktnim. Ja iebūvētais sēdekļa paliktnis ir
bijis pakļauts lielai slodzei, piemēram, sadursmes gadījumā, jānomaina viss sēdekļa paliktnis. Pat tad, ja sēdekļa paliktnis neizskatās
bojāts, tas var nenodrošināt atbilstošu aizsardzības līmeni. Sēdekļa paliktnis ir jānomaina
arī tad, ja tas ir ļoti nodilis.
Iebūvētā sēdekļa paliktņa
pacelšana*
Iebūvētie paliktņi aizmugurējos ārējos sēdekļos ir
salocīti lietošanai.
Iebūvēto paliktni var salocīt divos stāvokļos.
Izmantojamā pozīcija ir atkarīga no bērna svara.
Masa
Apakšējā pozīcija
Augšējā pozīcija
22-36 kg
15-25 kg
Apakšējā pozīcija:
BRĪDINĀJUMS
Neievērojot iebūvētā sēdekļa paliktņa instrukcijas, negadījuma laikā bērns var gūt nopietnas traumas.
Pareiza pozīcija, drošības jostai jābūt pārvilktai pār plecu.
Pirms braukšanas pārliecinieties, vai:
•
iebūvētais sēdekļa paliktnis ir nofiksētā
režīmā
•
drošības josta atrodas saskarē ar bērna ķermeni un tā nav vaļīga vai sagriezusies
•
drošības josta neguļas pār bērna kaklu un
nav zem padusēm
Saistītā informācija
•
•
•
Bērnu drošība (71 lpp.)
Iebūvētā sēdekļa paliktņa pacelšana*
(83 lpp.)
Iebūvētā sēdekļa paliktņa nolaišana*
(85 lpp.)
Lai nolaistu sēdekļa paliktni, pavelciet rokturi
uz priekšu un uz augšu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
83
DROŠĪBA
||
Saistītā informācija
•
•
Piespiediet sēdekļa paliktni atpakaļ, līdz tas
nofiksējas.
Augšējā pozīcija, sākot no apakšējās pozīcijas:
Iebūvētais sēdekļa paliktnis* (83 lpp.)
Iebūvētā sēdekļa paliktņa nolaišana*
(85 lpp.)
Paceliet sēdekļa paliktni aiz priekšējās malas
un piespiediet to atpakaļ pret atzveltni, lai tas
fiksētos.
BRĪDINĀJUMS
Neievērojot iebūvētā sēdekļa paliktņa instrukcijas, negadījuma laikā bērns var gūt nopietnas traumas.
PIEZĪME
Paaugstinošo sēdeklīti nevar noregulēt no
augšējās pozīcijas apakšējā pozīcijā. No augšējās pozīcijas paaugstinošais sēdeklītis ir
jānoloka līdz galam sēdekļa sēdvirsmā un pēc
tam jāatloka uz augšu apakšējā pozīcijā.
Nospiediet pogu, lai atbrīvotu iebūvēto
paliktni.
84
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
Iebūvētā sēdekļa paliktņa
nolaišana*
Kad aizmugurējo ārējo sēdekļu iebūvētie sēdekļa
paliktņi netiek lietoti, tos var nolaist.
PIEZĪME
Paaugstinošo sēdeklīti nevar noregulēt no
augšējās pozīcijas apakšējā pozīcijā. No augšējās pozīcijas paaugstinošais sēdeklītis ir
jānoloka līdz galam sēdekļa sēdvirsmā un pēc
tam jāatloka uz augšu apakšējā pozīcijā.
Nospiediet ar roku uz leju paliktņa vidusdaļu,
lai to nofiksētu.
SVARĪGI
Pirms nolaišanas pārbaudiet, vai brīvajā vietā
zem sēdekļa paliktņa nav atstāti nenostiprināti
priekšmeti (piem., rotaļlietas).
PIEZĪME
Pirms atzveltnes nolaišanas jānolaiž paliktņa
polsterējums.
Lai atbrīvotu paliktni, pavelciet rokturi uz
priekšu.
Saistītā informācija
•
•
Iebūvētais sēdekļa paliktnis* (83 lpp.)
Iebūvētā sēdekļa paliktņa pacelšana*
(83 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
85
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Instrumenti un vadības slēdži,
automašīna ar stūri kreisajā pusē
Pārskatos ir redzamas vadītāja tuvumā esošo
displeju un vadības ierīču atrašanās vietas.
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Stiklu tīrītāji un mazgāšana, lietus sensors*
Priekšējās lampas lasīšanai un salona
apgaismojums
Stūres labās puses vadības tastatūra
Panorāmas jumts*
Stūres pielāgošana
Displejs jumta konsolē
Skaņas signāls
Salona atpakaļskata spoguļa manuāla
aptumšošana
Stūres kreisās puses vadības tastatūra
Dzinēja pārsega atvēršana
Displeja apgaismojums, aizmugures
durvju atslēgšana, aizmugures durvju
atvēršana/aizvēršana*, halogēna priekšējo lukturu līmeņa regulēšana
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Gabarītlukturi, dienas gaitas lukturi, tuvās
gaismas, tālās gaismas, pagrieziena rādītāji, priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas gaismas*, aizmugures miglas
lukturi, brauciena odometra atiestatīšana
Stūres lāpstiņas manuālai pārnesumu
pārslēgšanai ar automātisko pārnesumkārbu*
Augšējais displejs*
Vadītāja displejs
88
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Vidējais displejs
Avārijas gaismas signāls, mals. atkausētājs/vējstikla apsilde*, multivide, cimdu
nodalījuma pārsega atvēršana
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Pārnesumu pārslēgs
Atmiņas funkcija, kas ļauj regulēt:
Iedarbināšanas slēdzis
•
Piedziņas režīma vadības slēdzis*
Stāvbremze
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna stāv uz vietas
•
•
elektriskie vadāmos priekšējos
sēdekļus*;
Instrumenti un vadības slēdži,
automašīna ar stūri labajā pusē
Pārskatos ir redzamas vadītāja tuvumā esošo
displeju un vadības ierīču atrašanās vietas.
sānu spoguļus;
Augšējais displejs*
Durvju atvēršana/sānu durvju un aizmugures durvju aizslēgšana/atslēgšana
Elektriskie logu pacēlāji, sānu spoguļi
Priekšējo sēdekļu regulēšana
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Gabarītlukturi, dienas gaitas lukturi, tuvās
gaismas, tālās gaismas, pagrieziena rādītāji, priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas gaismas*, aizmugures miglas
lukturi, brauciena odometra atiestatīšana
Stūres lāpstiņas manuālai pārnesumu
pārslēgšanai ar automātisko pārnesumkārbu*
Augšējais displejs*
Vadītāja displejs
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
89
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Stiklu tīrītāji un mazgāšana, lietus sensors*
Priekšējās lampas lasīšanai un salona
apgaismojums
Pārnesumu pārslēgs
Stūres labās puses vadības tastatūra
Panorāmas jumts*
Displeja apgaismojums, bagāžas nodalījuma durvju atslēgšana, bagāžas nodalījuma durvju atvēršana/aizvēršana*
Displejs jumta konsolē
Dzinēja pārsega atvēršana
Salona atpakaļskata spoguļa manuāla
aptumšošana
Iedarbināšanas slēdzis
Piedziņas režīma vadības slēdzis*
Stāvbremze
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna stāv uz vietas
Skaņas signāls
Stūres pielāgošana
Stūres kreisās puses vadības tastatūra
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Vidējais displejs
Avārijas gaismas signāls, mals. atkausētājs/vējstikla apsilde*, multivide, cimdu
nodalījuma pārsega atvēršana
90
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Displejs/funkcija/vadības slēdzis
Atmiņas funkcija, kas ļauj regulēt:
•
•
•
elektriskie vadāmos priekšējos
sēdekļus*;
sānu spoguļus;
Augšējais displejs*
Durvju atvēršana/sānu durvju un aizmugures durvju aizslēgšana/atslēgšana
Elektriskie logu pacēlāji, sānu spoguļi
Priekšējo sēdekļu regulēšana
* Papildaprīkojums/piederums.
91
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Vadītāja displejs
Vadītāja displejā ir attēlota informācija par automašīnu un braukšanu.
Vadītāja displejā ir redzamas mērierīces, indikatori, kā arī indikatoru un brīdinājumu simboli. Vadītāja displeja saturs ir atkarīgs no automašīnas
aprīkojums, iestatījumiem un tobrīd aktīvajām
funkcijām.
Vadītāja displejs, 12 collu
BRĪDINĀJUMS
Ja vadītāja displejs nodziest, neizgaismojas
aktivizēšanās/ieslēgšanās laikā vai tajā attēlotā informācija ir pilnīgi vai daļēji nesalasāma,
automašīnu lietot nedrīkst. Nekavējoties
dodieties uz servisu. Volvo iesaka vērsties
autorizētā Volvo servisā.
Vadītāja displejs ir pieejams divās versijās: 12
collu un 8 collu.
BRĪDINĀJUMS
Kļūmes gadījumā vadītāja displejā var netikt
attēlota informācija par, piemēram, bremzēm,
drošības gaisa spilveniem vai citām drošības
sistēmām. Tādā gadījumā vadītājs nevar pārbaudīt automašīnas sistēmu statusu un
saņemt aktuālos brīdinājumus un informāciju.
Atrašanās vieta vadītāja displejā:
92
Pa kreisi
Vidū
Pa labi
Spidometrs
Indikatora un brīdinājuma simboli
TahometrsA
Brauciena odometrs
Āra temperatūras mērierīce
ECO skalaA
Brauciena odometrs
Pulkstenis
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
Kruīza kontrole un ātruma ierobežotāja
informācija
Paziņojumi, dažos gadījumos ar — grafiskiem attēliem
Braukšanas režīms
(Comfort, Off Road, Eco, Dynamic vai Individual)
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
A
Pa kreisi
Vidū
Pa labi
Ceļazīmju informācija*
Durvju un drošības jostu informācija
Degvielas daudzuma rādītājs
–
Mediju atskaņotājs
Funkcijas Start/Stop statuss
–
Navigācijas karte*
Attālums līdz tukšai tvertnei
–
Tālrunis
Pašreizējais degvielas patēriņš
–
Balss atpazīšana
Lietotņu izvēlne (var aktivizēt ar stūres vadības tastatūru)
–
KompassA
–
Atkarībā no izvēlētā piedziņas režīma.
Vadītāja displejs, 8 collu
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
93
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Atrašanās vieta vadītāja displejā:
Pa kreisi
Vidū
Pa labi
Degvielas daudzuma rādītājs
Spidometrs
Mediju atskaņotājs
Braukšanas režīms
Ceļazīmju informācija*
Tālrunis
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
Kruīza kontrole un ātruma ierobežotāja informācija
Navigācijas informācija*
TahometrsA
Durvju un drošības jostu informācija
Pulkstenis
ECO skalaA
Funkcijas Start/Stop statuss
Lietotņu izvēlne (var aktivizēt ar stūres vadības tastatūru)
Attālums līdz tukšai tvertnei
–
Pašreizējais degvielas patēriņš
Āra temperatūras mērierīce
–
Brauciena odometrs
Indikatora un brīdinājuma simboli
–
Brauciena odometrs
–
–
Indikatora un brīdinājuma simboli
–
–
Balss atpazīšana
–
–
Dzinēja temperatūras mērierīce
–
–
Paziņojumi, dažos gadījumos ar — grafiskiem attēliem
–
–
KompassA
(Comfort, Off Road, Eco, Dynamic vai Individual)
A
94
Atkarībā no izvēlētā piedziņas režīma.
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Pielāgojamā simbola atrašanās vieta
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Vadītāja displeja iestatījumi (96 lpp.)
Indikatora simboli vadītāja displejā (97 lpp.)
Brīdinājuma simboli vadītāja displejā
(99 lpp.)
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā (107 lpp.)
Vadītāja displeja licences līgums (102 lpp.)
Indikatora simbola piemērs vadītāja 12 collu displejā.
Vadītāja displeja centrā dažādiem ziņojumu veidiem var tikt rādīti dažādi simboli. Tie var būt kā
indikatori vai brīdinājuma simboli vai sastāvēt no
attēlu virknes, kas sākas šajā pozīcijā un pēc tam
tiek pārveidoti lielākā attēlā.
Vadītāja displeja aktivizēšana
Vadītāja displejs tiek aktivizēts uzreiz pēc durvju
atvēršanas, t.i., aizdedzes pozīcijā 0. Ja vadītāja
displejs netiek izmantots, pēc brīža tas nodziest.
Lai to vēlreiz aktivizētu, veiciet vienu no šīm darbībām:
•
•
•
Nospiediet bremžu pedāli.
Pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā I.
atveriet kādas no durvīm.
95
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Vadītāja displeja iestatījumi
3.
• Nerādīt fonā informāciju
• Rādīt pašreiz atskaņotās multivides
Iestatījumi lietotņu izvēlnē
• Rādīt navigāciju pat, ja nav iestatīts
inform.
Lietotņu izvēlnē var izvēlēties, kāda informācija
vadītāja displejā tiek attēlota no:
•
•
•
•
navigācijas sistēmas*.
2.
Pieskarieties My Car
motīvus.
3.
Atlasiet vadītāja displeja motīvu (izskatu):
•
•
•
•
Informācijas veida atlasīšana
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
Nospiediet My Car Displeji
displeja centra opcijas.
Vadītāja
Displeji
Rādīt
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome rings.
Valodas atlasīšana
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
1
Iestatījumu skats (171 lpp.)
Motīva atlasīšana
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
Iestatījumi centrālajā displejā
2.
Vadītāja displejs (92 lpp.)
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā (107 lpp.)
maršruts1.
multivides atskaņotāja,
tālruņa,
•
•
•
12 collu vadītāja displejā informācija tiek
attēlota centrā, bet 8 collu vadītāja displejā
— augšējā labajā laukā.
borta datora,
Lietojumprogrammu izvēlni vadītāja displejā atver
un pārlūko, izmantojot stūres labo tastatūru; skatiet sadaļu "Lietojumprogrammu izvēlnes lietošana vadītāja displejā".
96
Saistītā informācija
Atlasiet, kas ir jārāda fonā:
Vadītāja displeja iestatījumus var veikt vadītāja
displeja lietojumprogrammu izvēlnē un centrālā
displeja izvēlnē Iestatījumi.
Lai atlasītu valodu, pieskarieties Sistēma
Sistēmas valoda.
> Izmaiņas ietekmēs valodu visos displejos.
Karte tiek rādīta tikai 12 collu displejā. Vadītāja 8 collu displejā tiek rādītas tikai norādes. Plašāku informāciju skatiet sadaļās "Displeji un vadības ierīces kartes navigācijai" un "Kartes navigācija vadītāja displejā".
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Indikatora simboli vadītāja displejā
Indikatoru simboli brīdina vadītāju par to, ka funkcija ir aktivizēta, sistēma darbojas vai ir radusies
kļūda vai atteice.
Simbols
Tehniskie parametri
Informācija, nolasīt tekstu displejā
Ja kāda no automašīnas sistēmām
nedarbojas, kā paredzēts, vadītāja
displejā tiek parādīts šis informācijas simbols un teksts. Informācijas
simbols var izgaismoties arī saistībā
ar citiem simboliem.
Bojājums bremžu sistēmā
Simbols izgaismojas, ja stāvbremzes darbībā ir radusies kļūme.
ABS sistēmas bojājums
Ja šis simbols iedegas, sistēma
nedarbojas. Automašīnas parastā
bremžu sistēma turpina darboties,
bet bez ABS funkcijas.
Simbols
Tehniskie parametri
Simbols
Tehniskie parametri
Ieslēgta automātiskā bremzēšana
Labās un kreisās puses pagrieziena rādītājs
Šis simbols izgaismojas, kad ir aktivizēta funkcija un darbojas kājas
bremze vai stāvbremze. Bremzes
notur automašīnu vietā, kad tā ir
apstājusies.
Simboli mirgo, ja ir ieslēgti pagrieziena rādītāji.
Riepu gaisa spiediena sistēma
gabarītlukturi;
Simbols izgaismojas, ja riepās ir
zems gaisa spiediens. Ja riepu
spiediena sistēmā ir radusies
kļūme, simbols vispirms mirgo
aptuveni 1 minūti un pēc tam
pastāvīgi izgaismojas. Iespējams, tā
noticis tādēļ, ka sistēma nevar
noteikt zemu gaisa spiedienu riepās vai brīdināt par to, kā paredzēts.
Simbols iedegas, ja tiek ieslēgti
gabarītlukturi.
Emisijas sistēma
Simbols izgaismojas zilā krāsā, ja ir
ieslēgtas tālās gaismas.
Ja simbols izgaismojas pēc dzinēja
iedarbināšanas, tas var norādīt, ka
radusies kļūme automašīnas emisijas sistēmā. Brauciet uz servisu, lai
veiktu pārbaudi. Volvo iesaka sazināties ar Volvo pilnvarotu servisu.
Kļūme priekšējo lukturu sistēmā
Šis simbols iedegas, ja ABL funkcijā (aktīvie pagriezienu lukturi,
Active Bending Lights) ir radusies
kļūme vai ja priekšējo lukturu sistēmā ir radusies kāda cita kļūme.
Aktīvās tālās gaismas ieslēgtas
Aktīvās tālās gaismas izslēgtas
Simbols izgaismojas baltā krāsā, ja
ir izslēgtas tālās gaismas.
}}
97
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Simbols
Tehniskie parametri
Tehniskie parametri
Tālās gaismas iesl
Lietus sensors ieslēgts
Šis simbols iedegas, kad ir ieslēgtas tālās gaismas un kad tālās
gaismas zibsnī.
Šis simbols izgaismojas, kad ir
ieslēgts lietus sensors.
Aktīvās tālās gaismas ieslēgtas
Sagatavošanas darbi ieslēgti
Simbols izgaismojas zilā krāsā, ja ir
ieslēgtas tālās gaismas. Tiek
ieslēgti gabarītlukturi.
Šis simbols izgaismojas, kad dzinēja nodalījuma un salona sildītājs/
gaisa kondicionētājs sagatavo
automašīnu braukšanai.
Aktīvās tālās gaismas izslēgtas
Stabilitātes sistēma
Simbols izgaismojas baltā krāsā, ja
ir izslēgtas tālās gaismas. Tiek
ieslēgti gabarītlukturi.
Ja simbols mirgo, tas norāda uz to,
ka stabilitātes sistēma pašlaik darbojas. Ja šis simbols deg pastāvīgi,
sistēmā ir kļūme.
Tālās gaismas iesl
Simbols iedegas, ja tiek ieslēgti
tālās gaismas lukturi un gabarītlukturi.
Priekšējie miglas lukturi ieslēgti
Šis simbols izgaismojas, kad ir
ieslēgts automašīnas priekšējais
miglas lukturis.
Aizmugurējais miglas lukturis
ieslēgts
Šis simbols iedegas, kad ir ieslēgts
automašīnas aizmugurējais miglas
lukturis.
98
Simbols
Stabilitātes sistēma, sporta
režīms
Šis simbols izgaismojas, kad ir aktivizēts sporta režīms. Sporta režīms
nodrošina aktīvākas braukšanas
baudījumu. Šī sistēma konstatē, vai
akseleratora pedāļa un stūres
kustības un pagriezienu veikšana
notiek aktīvāk nekā parasti, un
atļauj veikt kontrolētu aizmugurējās
daļas buksēšanu līdz noteiktam brīdim, pirms tā iejaucas un stabilizē
automobili.
Simbols
Tehniskie parametri
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
Balts simbols: Joslas saglabāšanas
palīgsistēma ir ieslēgta, un ceļa
marķējumi tiek uztverti.
Pelēks simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma ir ieslēgta, bet
ceļa marķējumi netiek uztverti.
Dzeltens simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma brīdina/iejaucas.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija un lietus sensors
Balts simbols: Joslas saglabāšanas
palīgsistēma ir ieslēgta, un ceļa
marķējumi tiek uztverti. Lietus sensors ir ieslēgts.
Pelēks simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma ir ieslēgta, bet
ceļa marķējumi netiek uztverti. Lietus sensors ir ieslēgts.
Neaizvērtu durvju, dzinēja pārsega,
aizmugures durvju un degvielas
tvertnes aizvirtņa atgādinājums
Ja dzinēja pārsegs, aizmugures durvis, degvielas
tvertnes aizvirtnis vai durvis nav kārtīgi aizvērti,
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
vadītāja displejā izgaismojas informācijas brīdinājuma simbols un attēls.
Brīdinājuma simboli vadītāja
displejā
Saistītā informācija
Brīdinājuma simboli brīdina vadītāju par to, ka
visas svarīgās funkcijas ir aktivizētas vai ir radusies nopietna kļūda vai atteice.
•
•
•
Vadītāja displejs (92 lpp.)
Brīdinājuma simboli vadītāja displejā
(99 lpp.)
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums (62 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Ja bremžu šķidruma līmenis ir zem bremžu
šķidruma tvertnes MIN līmeņa, apturiet automašīnu un uzpildiet bremžu šķidrumu.
Servisā jānosaka bremžu šķidruma zuduma
iemesls. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu
Volvo servisu.
BRĪDINĀJUMS
Ja vienlaikus ir izgaismots simbols BRAKE un
ABS, pastāv risks, ka spēcīgas bremzēšanas
laikā var izslīdēt automašīnas aizmugure.
Simbols
Tehniskie parametri
Brīdinājums
Sarkanais brīdinājuma simbols
iedegas, ja ir konstatēts bojājums,
kas var ietekmēt drošību un/vai
automašīnas vadāmību. Vienlaikus
vadītāja displejā redzams paskaidrojošs teksts. Brīdinājuma simbols
var izgaismoties arī saistībā ar
citiem simboliem.
Drošības jostu atgādinātājs
Šis simbols mirgo, ja kāds no
priekšējos sēdekļos sēdošajiem
nav uzlicis savu drošības jostu vai ja
kāds no aizmugurējos sēdekļos
sēdošajiem ir noņēmis drošības
jostu.
Drošības spilveni
Ja simbols turpina izgaismoties vai
iedegas braukšanas laikā, kādā
automašīnas drošības sistēmā ir
radusies kļūme. Izlasiet paziņojumu
vadītāja displejā. Volvo iesaka sazināties ar Volvo pilnvarotu servisu.
}}
99
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Simbols
Tehniskie parametri
•
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums (62 lpp.)
Bojājums bremžu sistēmā
Zems eļļas spiediens
Ja šis simbols iedegas braukšanas
laikā, dzinēja eļļas spiediens ir
pārāk zems. Nekavējoties apstādiniet dzinēju un pārbaudiet eļļas
līmeni dzinējā, nepieciešamības
gadījumā papildiniet eļļu. Ja simbols izgaismojas, bet eļļas līmenis ir
normāls, sazinieties ar servisu.
Volvo iesaka sazināties ar Volvo
pilnvarotu servisu.
•
Drošība (56 lpp.)
Ja šīs simbols deg, bremžu šķidruma līmenis var būt pārāk zems.
Dodieties uz tuvāko autorizēto servisu, lai pārbaudītu bremžu šķidruma līmeni un vajadzības gadījumā
papildinātu.
Tehniskie parametri
Simbols
Ieslēgta stāvbremze
Šis simbols iedegas ar pastāvīgu
gaismu, ja novilkta stāvbremze.
Simbola mirgošana norāda uz radušos bojājumu. Izlasiet paziņojumu
vadītāja displejā.
Ģenerators nelādē
Šis simbols iedegas braukšanas
laikā, ja elektriskajā sistēmā atgadījies bojājums. Dodieties uz servisu.
Volvo iesaka sazināties ar Volvo
pilnvarotu servisu.
Neaizvērtu durvju, dzinēja pārsega,
aizmugures durvju un degvielas
tvertnes aizvirtņa atgādinājums
Ja dzinēja pārsegs, aizmugures durvis, degvielas
tvertnes aizvirtnis vai durvis nav kārtīgi aizvērti,
vadītāja displejā izgaismojas informācijas brīdinājuma simbols un attēls.
Saistītā informācija
•
•
100
Vadītāja displejs (92 lpp.)
Indikatora simboli vadītāja displejā (97 lpp.)
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Āra temperatūras mērierīce
–
Vadītāja displejā ir attēlota āra gaisa temperatūras mērierīce.
Sensors nosaka temperatūru ārpus automašīnas.
Atlasiet Iestatījumi Sistēma
Mērvienības un atzīmējiet vajadzīgo mērvienības tipu: Metriskā, Standarta vai ASV.
Saistītā informācija
•
•
Pulkstenis
Pulkstenis ir redzams gan vadītāja displejā, gan
vidējā displejā.
Atrašanās vieta
Vadītāja displejs (92 lpp.)
Klimata kontrole — sensori (183 lpp.)
Āra temperatūras skalas atrašanās vieta 12 collu un 8
collu vadītāja displejā.
Pulksteņa atrašanās vieta 12 collu un 8 collu vadītāja
displejā.
Ja automašīna stāv, mērierīce var rādīt augstāku
temperatūru, nekā tā ir patiesībā.
Vidējā displejā pulkstenis atrodas statusa lauka
augšdaļas labajā pusē.
Ja āra gaisa temperatūra ir no +2°C līdz -5°C,
vadītāja displejā ir redzams sniegpārsliņas simbols, kas brīdina par iespējami slidenu brauktuvi.
Ja automašīna ir aprīkota ar augšējo displeju,
sniegpārsliņas simbols īsi iedegas arī tajā.
Dažās situācijās paziņojumi un informācija var aizklāt vadītāja displejā redzamo pulksteni.
Āra gaisa temperatūras mērierīces
iestatījums
Temperatūras mērierīces mērvienību var mainīt
vidējā displeja augšējā skatā.
Laika un datuma iestatījumi
Vidējā displeja augšējā skatā atlasiet Iestatījumi
Sistēma Datums un laiks, lai mainītu
laika un datuma formāta iestatījumus.
Laiku un datumu var noregulēt, skārienekrānā
nospiežot bultiņu uz augšu vai uz leju.
}}
101
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Automātiska laika regulēšana automašīnām
ar GPS
Ja automašīna ir aprīkota ar navigācijas sistēmu,
var atlasīt Automātiski iestatīt laiku. Tādā gadījumā laika zona tiks noregulēta automātiski, balstoties uz automašīnas atrašanās vietu. Noteikta
veida navigācijas sistēmām jāiestata arī pašreizējā
atrašanās vieta (valsts), lai noregulētu pareizu
laika zonu. Ja Automātiski iestatīt laiku nav
atlasīts, laiku un datumu var noregulēt, izmantojot
skārienekrāna bultiņu uz augšu vai uz leju.
Vasaras laiks
Dažās valstīs var atlasīt automātisku vasaras laika
iestatīšanu, izmantojot Automātiski. Citās valstīs
vasaras laiku var iestatīt ar Ieslēgt vai Izslēgt.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja displeja licences līgums
Licence ir vienošanās par tiesībām veikt noteiktu
darbību vai tiesībām izmantot kāda cita pilnvaras
atbilstoši vienošanās noteikumiem un nosacījumiem. Turpmākais teksts ir Volvo vienošanās ar
ražotāju/izstrādātāju angļu valodā.
BSD 4-clause "Original" or "Old"
License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the
following acknowledgement: This product
includes software developed by the
University of California, Berkeley and its
contributors.
Vadītāja displejs (92 lpp.)
Iestatījumu skats (171 lpp.)
4.
102
Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 3-clause "New" or "Revised"
License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
BSD 2-clause “Simplified” license
3.
Neither the name of the organisation nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derive from this
software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
FreeType Project License
1.
1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages; some
of them may contain, in addition to the
FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
}}
103
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
104
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that this
software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote
this software. If you use it, or only parts of it,
in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that
you've used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products,
provided that all warranty or liability claims
are assumed by the product vendor. Legal
Terms 0. Definitions Throughout this license,
the terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code
as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a
program using the FreeType engine'. This
license applies to all files distributed in the
original FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you
must contact us to verify this. The FreeType
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType project
is copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing, or
modifying the FreeType project, you indicate
that you understand and accept all the terms
of this license.
2.
Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: o Redistribution
of source code must retain this license file
(`licence.txt') unaltered; any additions,
deletions or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in
all copies of source files. o Redistribution in
binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
on the FreeType code, not just the
unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need
be paid to us.
3.
Advertising The names of FreeType's authors
and contributors may not be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. We suggest, but do not require,
that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
4.
Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o [email protected]
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o [email protected]
Discusses bugs, as well as engine internals,
design issues, specific licenses, porting, etc.
o http://www.freetype.org Holds the current
FreeType web page, which will allow you to
download our latest development version and
read online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<[email protected]> Robert Wilhelm
<[email protected]> Werner
Lemberg <[email protected]>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
Simon-Pierre Cadieux
Kevin Bracey
Eric S. Raymond
Sam Bushell
Gilles Vollant
Magnus Holmgren
and with the following additions to the disclaimer:
Greg Roelofs
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts
or the library will fulfill any of your particular
purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort is with the user.
Tom Tanner
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.88, with the
following individuals added to the list of
Contributing Authors:
John Bowler
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the following
set of individuals:
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
}}
105
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2.
Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
3.
This Copyright notice may not be removed or
altered from any source or altered source
distribution.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product,
acknowledgment is not required but would be
appreciated.
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification mark
of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson [email protected]
April 15, 2002
106
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
SGI Free Software B License Version
2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,
Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
Saistītā informācija
•
Vadītāja displejs (92 lpp.)
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā
Vadītāja displeja lietotņu izvēlne ļauj ātri piekļūt
noteiktu lietotņu bieži izmantotajām funkcijām.
Vadītāja displeja lietotņu izvēlni var izmantot vidējā displeja vietā.
Lietotņu izvēlne tiek parādīta vadītāja displejā, un
to var vadīt ar stūres labās puses tastatūru. Lietotņu izvēlne atvieglo pārslēgšanos starp dažādām lietotnēm vai lietotņu funkcijām, neatlaižot
stūri un nenovēršot acis no ceļa.
Lietotņu izvēlnes funkcijas
Dažādas lietotnes ļauj piekļūt dažāda veida funkcijām. Lietotņu izvēlnē var vadīt šādas lietotnes un
to funkcijas:
}}
107
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Lietotne
Funkcijas
Vadītāja
infocentrs
Brauciena odometra atlasīšana,
vadītāja displejā attēlojamās
informācijas atlasīšana u.c.
Mediju
atskaņotājs
Multivides atskaņotāja aktīvā
avota atlasīšana.
Tālrunis
Zvanīšana kontaktu sarakstā
esošam kontaktam.
Navigācija
Lietotņu izvēlnes izmantošana
vadītāja displejā
(Lietotņu karti nevar atvērt, kamēr vadītāja
displejā ir redzams neapstiprināts paziņojums. Lai varētu atvērt lietotņu izvēlni, paziņojums jāapstiprina.)
> Lietotņu izvēlne tiek atvērta/aizvērta.
Pārvietošanās pa lietotņu izvēlni un
atlasīšana
Vadītāja displejs (92 lpp.)
Lietotņu izvēlnes izmantošana vadītāja displejā (108 lpp.)
Nospiediet atvēršanas/aizvēršanas taustiņu
(1).
Pēc noteikta neaktivitātes laika vai konkrētu
opciju atlasīšanas lietotņu izvēlne aizveras automātiski.
Vadības pauzēšana, vadības
sākšana uz nesen izmantotu
galamērķi u.c.
Vidējā displeja pārskats (33 lpp.)
–
Vadītāja displeja lietotņu izvēlni var vadīt ar stūres labās puses vadības tastatūru.
Saistītā informācija
•
•
•
Lietotņu izvēlnes atvēršana/aizvēršana
1.
Pārvietojieties starp dažādām pieejamajām
lietotnēm, pieskaroties kreisajā vai labajā
pusē (2).
> Lietotņu izvēlnē ir redzamas iepriekšējās/
nākamās lietotnes funkcijas.
2.
Pārlūkojiet atlasītās lietotnes funkcijas, pieskaroties uz augšu vai uz leju (3).
3.
Apstipriniet vai iezīmējiet funkcijas opciju,
nospiežot apstiprināšanas taustiņu (4).
> Funkcija tiek aktivizēta, un dažas lietotņu
izvēlnes opcijas tiek aizvērtas.
Lietotņu izvēlne un stūres labās puses vadības tastatūra.
Atvēršana/aizvēršana
Pa kreisi/pa labi
Uz augšu/uz leju
Apstipriniet
Vēlreiz atverot lietotņu izvēlni, tā atver pēdējās
atlasītās lietotnes funkcijas.
108
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Saistītā informācija
•
•
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā (107 lpp.)
Vadītāja displeja un vidējā displeja paziņojumu pārvaldība (111 lpp.)
Paziņojumi vadītāja displejā un
vidējā displejā
Vadītāja displejā un vidējā displejā var attēlot
paziņojumus, lai informētu vadītāju vai palīdzētu
dažādās situācijās.
Vadītāja displejs
Paziņojums vadītāja displejā3.
Vadītāja displejā ir redzami paziņojumi, kam piešķirta augsta prioritāte.
Paziņojums vadītāja displejā2.
Atkarībā no pašreiz attēlotās informācijas paziņojumus var parādīt dažādās vadītāja displeja vietās.
Pēc brīža vai, kad paziņojums ir apstiprināts/
veikta darbība, vadītāja displejā redzamais paziņojums nodziest. Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek
ievietots lietotnē Automaš. statuss, ko var
atvērt vidējā displeja lietotņu skatā.
Paziņojumu izskats var atšķirties, un tie var tikt
attēloti, piemēram, kopā ar attēliem, simboliem vai
paziņojuma vai pieprasījuma apstiprināšanas taustiņiem.
2
3
8 collu vadītāja displejā.
12 collu vadītāja displejā.
}}
109
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Apkopes paziņojumi
Tālāk ir attēloti svarīgi apkopes paziņojumi un to
nozīme.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Apturiet
drošā vietāA
Apstājieties un izslēdziet dzinēju. Nopietns bojājumu
risks - sazinieties ar remontdarbnīcuB.
Izslēdziet
dzinējuA
Apstājieties un izslēdziet dzinēju. Nopietns bojājumu
risks - sazinieties ar remontdarbnīcuB.
Steidzami
jāveic
apkope Brauciet uz autoservisuA
Sazinieties ar remontdarbnīcuB, lai nekavējoties veiktu
automobilim pārbaudi.
Jāveic
apkopeA
Sazinieties ar remontdarbnīcuB, lai veiktu automobilim
pārbaudi pēc iespējas ātrāk.
Regulārā
apkope
Laiks veikt periodisko apkopi
- sazinieties ar remontdarbnīcuB. Rāda pirms nākamā
apkopes datuma.
Piesakiet
apkopi
110
Paziņojums
Tehniskie parametri
Regulārā
apkope
Laiks veikt periodisko apkopi
- sazinieties ar remontdarbnīcuB. Rāda nākamās apkopes datumā.
Laiks veikt
apkopi
Regulārā
apkope
Apkope tiek
kavēta
Īslaicīgi
izslēgtsA
A
B
Vidējais displejs
Laiks veikt periodisko apkopi
- sazinieties ar remontdarbnīcuB. Rāda, kad apkopes
datums ir pagājis.
Funkcija ir pagaidām izslēgta
un automātiski tiks atiestatīta braukšanas laikā vai pēc
atkārtotas iedarbināšanas.
Ziņojuma daļa, kas ir redzama kopā ar informāciju par problēmas atrašanās vietu.
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Paziņojums vidējā displejā.
Vidējā displejā ir redzami paziņojumi, kam piešķirta zemāka prioritāte.
Lielākā daļa paziņojumu tiek attēloti virs vidējā
displeja statusa joslas. Pēc brīža vai, kad ir veikta
jebkura prasīta, ar paziņojumu saistīta darbība,
paziņojums izzūd no statusa joslas. Ja paziņojums
ir jāsaglabā, tas tiek ievietots vidējā displeja augšējā skatā.
Paziņojumu kompozīcija var atšķirties, un tie var
tikt parādīti kopā ar grafiskiem attēliem, simboliem vai ar paziņojumu saistītas funkcijas aktivizēšanai/deaktivizēšanai paredzētu taustiņu.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Uznirstošie paziņojumi
Dažos gadījumos paziņojums tiek attēlots uznirstoša loga veidā. Uznirstošajiem paziņojumiem ir
augstāka prioritāte, nekā statusa joslā attēlotajiem paziņojumiem, un, lai šie paziņojumi nodzistu,
tie jāapstiprina/jāveic attiecīgā darbība. Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek ievietots vidējā displeja augšējā skatā.
Vadītāja displeja un vidējā displeja
paziņojumu pārvaldība
Vadītāja displeja un vidējā displeja paziņojumus
var pārvaldīt ar stūres labās puses vadības tastatūru un vidējā displeja skatos.
Vadītāja displejs
Saistītā informācija
•
•
•
•
Vadītāja displejs (92 lpp.)
Vidējā displeja pārskats (33 lpp.)
Paziņojums vadītāja displejā5 un stūres labās puses
vadības tastatūra.
Vadītāja displeja un vidējā displeja paziņojumu pārvaldība (111 lpp.)
Pa kreisi/pa labi
Vadītāja displejā un vidējā displejā saglabāto
paziņojumu pārvaldīšana (113 lpp.)
Apstipriniet
Paziņojums vadītāja
vadības tastatūra.
4
5
8 collu vadītāja displejā.
12 collu vadītāja displejā.
displejā4
un stūres labās puses
Daži vadītāja displejā attēlotie paziņojumi var ietvert, piemēram, vienu vai vairākus paziņojuma vai
pieprasījuma apstiprināšanas taustiņus.
}}
111
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Jauna paziņojuma pārvaldība
Paziņojumi ar taustiņiem:
1.
Pārvietojieties starp dažādiem pieejamajiem
taustiņiem, pieskaroties kreisajā vai labajā
pusē (1).
2.
Apstipriniet savu izvēli, nospiežot apstiprināšanas taustiņu (2).
> Vadītāja displejā redzamais paziņojums
nodziest.
Vidējais displejs
–
Aizveriet paziņojumu, nospiežot apstiprināšanas taustiņu (2), vai ļaujiet paziņojumam pēc
brīža aizvērties automātiski.
> Vadītāja displejā redzamais paziņojums
nodziest.
Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek ievietots lietotnē Automaš. statuss, ko var atvērt vidējā displeja lietotņu skatā. Šādā situācijā vidējā displejā
tiek parādīts paziņojums Paziņojums saglabāts
autom. statusa lietotnē.
112
Aizveriet paziņojumu, pieskaroties tam, vai
ļaujiet paziņojumam pēc brīža aizvērties automātiski.
> Statusa joslā redzamais paziņojums
nodziest.
Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek ievietots
vidējā displeja augšējā skatā.
Saistītā informācija
Paziņojumi bez taustiņiem:
–
Paziņojumi bez taustiņiem:
Paziņojums vidējā displejā.
Dažiem centrālajā displejā redzamajiem ziņojumiem ir taustiņš (vai vairāki taustiņi uznirstošajos
ziņojumos), kas ļauj, piemēram, aktivizēt/deaktivizēt ar ziņojumu saistītu funkciju.
Jauna paziņojuma pārvaldība
Paziņojumi ar taustiņiem:
–
Nospiediet taustiņu, lai veiktu darbību, vai
ļaujiet paziņojumam pēc brīža automātiski
aizvērties.
> Statusa joslā redzamais paziņojums
nodziest.
•
Paziņojumi vadītāja displejā un vidējā displejā
(109 lpp.)
•
Vadītāja displejā un vidējā displejā saglabāto
paziņojumu pārvaldīšana (113 lpp.)
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Vadītāja displejā un vidējā displejā
saglabāto paziņojumu pārvaldīšana
Saglabāta paziņojuma lasīšana
Lai uzreiz izlasītu saglabātu paziņojumu:
Lai pieteiktu apkopi saistībā ar saglabātu paziņojumu:
Neatkarīgi no tā, vai paziņojumi ir saglabāti vadītāja displejā vai vidējā displejā, ziņojumus var
pārvaldīt vidējā displejā.
–
–
Vadītāja displejā saglabātie paziņojumi
Nospiediet taustiņu pa labi no paziņojuma
Paziņojums saglabāts autom. statusa
lietotnē vidējā displejā.
> Saglabātais paziņojums tiek attēlots lietotnē Automaš. statuss.
Lai izlasītu saglabātu paziņojumu vēlāk:
1.
2.
3.
Saglabātie paziņojumi un lietotnē Automaš. statuss
pieejamās opcijas.
Paziņojumi, kas tiek attēloti
vadītāja displejā un ir jāsaglabā,
atrodas vidējā displeja lietotnē
Automaš. statuss. Šādā
situācijā vidējā displejā tiek
parādīts paziņojums
Paziņojums saglabāts
autom. statusa lietotnē.
6
Atkarībā no tirgus.
Vidējā displeja lietotņu skatā atveriet lietotni
Automaš. statuss.
> Lietotne tiek atvērtas sākuma skata
apakšējā apakšskatā.
Lietotnē atlasiet cilni Ziņojumi.
> Tiek parādīts saglabāto paziņojumu
saraksts.
Nospiediet bultiņu pa labi, lai izvērstu/minimizētu paziņojumu.
> Plašāka informācija par paziņojumu ir
sniegta sarakstā, bet lietotnes kreisās
puses attēlā ir sniegta grafiska informācija
par paziņojumu.
Saglabāta paziņojuma pārvaldīšana
Izvērstā režīmā dažiem paziņojumiem ir pieejami
divi taustiņi, kas ļauj pieteikt apkopi vai lasīt īpašnieka rokasgrāmatu.
Izvērstajā paziņojuma režīmā nospiediet
Pieprasīt rezervācijuZvanīt, lai veiktu
rezervāc.6, lai saņemtu apkopes pieteikšanas palīdzību.
> Izmantojot Pieprasīt rezervāciju. Lietotnē tiek atvērta cilne Rezervācijas un
izveidots apkopes un remonta pieteikuma
pieprasījums.
Izmantojot Zvanīt, lai veiktu rezervāc..
Tiek palaista tālruņa lietotne un veikts
zvans uz apkopes centru, lai pieteiktu
apkopes un remonta veikšanu.
Lai lasītu īpašnieka rokasgrāmatu saistībā ar
saglabātu paziņojumu:
–
Izvērstajā paziņojuma režīmā nospiediet
Īpašnieka rokasgrāmata, lai izlasītu informāciju par paziņojumu īpašnieka rokasgrāmatā.
> Vidējā displejā tiek atvērta īpašnieka rokasgrāmata un parādīta informācija saistībā
ar šo paziņojumu.
Ikreiz iedarbinot dzinēju, lietotnē saglabātie paziņojumi tiek automātiski izdzēsti.
}}
113
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Vidējā displejā saglabātie paziņojumi
Izslēdzot automašīnu, augšējā skatā saglabātie
paziņojumi tiek automātiski izdzēsti.
Saistītā informācija
•
Paziņojumi vadītāja displejā un vidējā displejā
(109 lpp.)
•
Vadītāja displeja un vidējā displeja paziņojumu pārvaldība (111 lpp.)
Augšējais displejs*
Vējstikla displejs papildina automašīnas vadītāja
displeju un projicē informāciju no vadītāja displeja uz vējstikla. Projicēto attēlu var redzēt tikai
no vadītāja sēdvietas.
Saglabātie paziņojumi un augšējā skatā pieejamās opcijas.
Paziņojumi, kas tiek attēloti vidējā displejā un ir
jāsaglabā, atrodas vidējā displeja augšējā skatā.
Saglabāta paziņojuma lasīšana
1. Atveriet vidējā displeja augšējo skatu.
> Tiek parādīts saglabāto paziņojumu
saraksts. Paziņojumus ar bultiņu labajā
pusē var izvērst.
2.
Nospiediet bultiņu, lai izvērstu/minimizētu
paziņojumu.
Saglabāta paziņojuma pārvaldīšana
Dažiem paziņojumiem ir taustiņš, kas ļauj, piemēram, aktivizēt/deaktivizēt ar šo paziņojumu saistīto funkciju.
–
114
Nospiediet taustiņu, lai veiktu darbību.
Ienākošie tālruņa zvani.
Augšējā displejā vadītāja redzamības laukā ir
redzami brīdinājumi un informācija par ātrumu,
kruīza kontroles funkcijām, navigāciju u.c. Augšējā
displejā tiek attēlota arī ceļazīmju informācija un
ienākošie tālruņa zvani.
SVARĪGI
Displeja bloks, no kura tiek projicēta informācija, atrodas instrumentu panelī. Lai nesabojātu displeja bloka pārsega stiklu, neglabājiet
uz tā nekādus priekšmetus un nodrošiniet, lai
uz tā neuzkristu nekādi priekšmeti.
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
PIEZĪME
Vadītājs spēju redzēt informāciju augšējā displejā var pasliktināt šādi faktori:
Displejā redzamās informācijas piemēri.
Ātrums
Kruīzkontrole
Navigācija
Ceļazīmes
Vējstikla displejā var tikt īslaicīgi rādīti vairāki simboli, piemēram:
Ja izgaismojas brīdinājuma simbols,
izlasiet vadītāja displejā esošo brīdinājuma paziņojumu.
•
•
polarizējošo saulesbriļļu lietošana;
•
priekšmeti uz displeja bloka pārsega
stikla;
•
nelabvēlīgi gaismas apstākļi.
braukšanas pozīcija, kuras laikā vadītājs
nesēž sēdekļa centrā;
PIEZĪME
Noteikti vizuālie defekti augšējā displeja lietošanas laikā var izraisīt galvassāpes un stresa
sajūtu.
City Safety vējstikla displejā
PIEZĪME
City Safety attēls mirgo, lai pievērstu vadītāja uzmanību.
Vējstikla displeja aktivizēšana/
deaktivizēšana
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vadītāja displejā divos veidos:
Izmantojot funkciju skatu
Nospiediet taustiņu Head-Up
displejs.
Aktivizējot City Safety*, augšējā displeja informācija tiek aizstāta ar City Safety grafisko
attēlu. Šis attēls ir izgaismots pat tad, kad
augšējais displejs ir izslēgts.
Ja izgaismojas informācijas simbols,
izlasiet vadītāja displejā esošo brīdinājuma paziņojumu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 115
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Izmantojot iestatījumus
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Šo iestatījumu var saglabāt vadītāja profilā kā personīgo iestatījumu.
2.
Nospiediet My Car
Spilgtuma un vertikālās pozīcijas regulēšana
3.
Atlasiet/noņemiet atlasi Head-Up displejs.
Displeji.
Apstipriniet
PIEZĪME
Vējstikla displeja iestatījumi
Pozīcijas nolaišana
Attēlu spilgtums tiek automātiski pielāgots fona
apgaismojuma apstākļiem. Šo spilgtumu ietekmē
arī citu automašīnas displeju spilgtuma regulēšana.
Šo opciju var saglabāt vadītāja profilā kā personīgo iestatījumu.
Augšējā displeja aktivizēšanu/deaktivizēšanu
un regulēšanu var veikt tikai tad, kad ir
redzams projicētais attēls. Automašīnas dzinējam ir jādarbojas.
Pozīcijas pacelšana
1.
Vidējā displeja funkciju skatā nospiediet
taustiņu Head-Up displeja regul..
2.
Noregulējiet vadītāja redzamības laukā projicētā attēla spilgtumu un vertikālo pozīciju,
izmantojot stūres labās puses vadības tastatūru.
Vertikālo pozīciju var saglabāt elektriski vadāmā
priekšējā sēdekļa atmiņā*.
Atlasiet šo opciju un pielāgojiet iestatījumus vējstikla displeja projicēšanai uz vējstikla.
Displeja opciju atlasīšana
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Displeji
displeja iestatījumi.
3.
Atlasiet, kuras funkcijas ir jārāda.
•
•
•
•
116
Head-Up
Rādīt navigāciju
Rādīt Road Sign Information
Rādīt vadītāja atbalstu
Spilgtuma samazināšana
Rādīt tālruni.
Spilgtuma palielināšana
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Horizontālās pozīcijas kalibrēšana
Mainot vējstiklu vai displeja bloku, iespējams, būs
jākalibrē augšējā displeja vertikālā pozīcija. Kalibrēšana nozīmē projicētā attēla pagriešanu pulksteņrādītāju kustības virzienā vai pretēji tam.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Atlasiet My Car Displeji
displeja kalibrēšana.
3.
Kalibrējiet attēla horizontālo pozīciju ar stūres
labās puses vadības tastatūru.
Head-Up
Tīrīšana
Viegli noslaukiet displeja pārsega stiklu ar tīru un
sausu mikrošķiedras drānu. Vajadzības gadījumā
viegli samitriniet mikrošķiedras drānu.
Nekad neizmantojiet spēcīgus traipu tīrītājus.
Speciāls tīrīšanas līdzeklis, kas nepieciešams
nopietnai tīrīšanai, iegādājams pie Volvo izplatītājiem.
Nomainot vējstiklu
Automašīnas ar augšējo displeju ir aprīkotas ar
īpašu vējstikla veidu, kas atbilst projicētā attēla
attēlošanas prasībām.
Mainot vējstiklu, sazinieties ar autorizētu servisu7.
Jāuzstāda pareizā vējstikla versija, lai augšējā displeja attēli tiktu attēloti pareizi.
Balss atpazīšana8
Balss atpazīšanas sistēma ļauj vadītājam izmantot balss atpazīšanu, lai vadītu noteiktas multivides atskaņotāja funkcijas, Bluetooth pievienotu
tālruni, klimata kontroles sistēmu un Volvo navigācijas sistēmu*.
Balss komandu lietošana ir ērta un palīdz vadītājam nenovērst uzmanību, tā vietā koncentrējoties
uz braukšanu un situāciju uz ceļa.
BRĪDINĀJUMS
Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par drošu automobiļa vadīšanu un visu spēkā esošo ceļu
satiksmes noteikumu ievērošanu.
Saistītā informācija
Pagriešana pulksteņrādītāju kustības virzienā
Pagriešana pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam
Apstipriniet
7
8
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
•
Funkciju skats ar automašīnas funkciju taustiņiem (47 lpp.)
•
•
•
Iestatījumu skats (171 lpp.)
•
Vadītāja displejs (92 lpp.)
Stūre (133 lpp.)
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa atmiņas
funkcijas izmantošana* (124 lpp.)
Balss vadības sistēmas mikrofons
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 117
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Balss atpazīšanas vadība notiek dialoga formā ar
lietotāja izrunātām komandām un sistēmas izrunātām atbildēm. Balss atpazīšanas sistēma
izmanto to pašu mikrofonu, kuru lieto Bluetooth
brīvroku sistēma, un balss atpazīšanas sistēmas
atbildes tiek atskaņotas caur automašīnas skaļruņiem. Dažos gadījumos vadītāja displejā tiek attēlots arī teksta paziņojums. Funkcijas var vadīt ar
stūres labās puses tastatūru. Iestatījumus var
veikt vidējā displejā.
Sistēmas atjaunināšana
Balss atpazīšanas sistēma tiek nepārtraukti uzlabota. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, lejupielādējiet atjauninājumus — skatiet
support.volvocars.com.
Saistītā informācija
•
•
•
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(120 lpp.)
•
•
Klimata kontroles balss vadība (121 lpp.)
•
Balss atpazīšanas iestatījumi (119 lpp.)
9
118
Balss atpazīšanas lietošana (118 lpp.)
Tālruņa balss atpazīšanas vadība (120 lpp.)
Balss atpazīšana un kartes navigācija
(122 lpp.)
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Balss atpazīšanas lietošana9
Balss atpazīšanas vadības piemērs
balss atpazīšanas vadības pamata instrukcijas.
Pieskarieties
, sakiet: “Call [Forename]
[Surname] [number category]" — zvana tālruņu katalogā atlasītajam kontaktam, ja šim kontaktam ir vairāki tālruņa numuri (piemēram, mājas,
mobilā tālruņa, darba), piemēram:
Nospiediet balss atpazīšanas
taustiņu
uz stūres, lai aktivizētu sistēmu un sāktu dialogu,
izmantojot balss komandas.
Nospiediet
Mobile".
, sakiet: "Call Robin Smith
Sarunas laikā paturiet prātā:
Komandas/frāzes
•
Lai sniegtu komandu - runājiet pēc signāla
normālā balsī, normālā ātrumā.
Vienmēr var izmantot šīs komandas:
•
Nerunājiet, kamēr sistēma atbild (šajā laikā
sistēma nesaprot komandas).
•
Fona troksni pasažieru salonā var novērst,
aizverot durvis, logus un jumta lūku.
Balss atpazīšanu var deaktivizēt šādi:
•
•
sakot: "Cancel";
turot nospiestu balss atpazīšanas taustiņu
uz stūres.
Lai paātrinātu saziņu un izlaistu sistēmas vaicājumus, sistēmas runas laikā nospiediet balss atpaun izrunājiet nākamo
zīšanas stūres taustiņu
komandu.
•
"Repeat" — atkārto pēdējo notiekošā dialoga balss norādi.
•
•
"Cancel" — pārtraukt dialogu
"Help" — sāk palīdzības dialogu. Sistēma
atbild ar pašreizējā situācijā pieejamajām
komandām, pieprasījumu vai piemēru.
Specifisku funkciju komandas ir aprakstītas attiecīgajās sadaļās, piemēram, sadaļā "Tālruņa balss
atpazīšanas vadība".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Cipari
Ciparu komandas jāizrunā atšķirīgi atkarībā no
kontrolējamās funkcijas:
•
•
•
Tālruņi un pasta indeksi jāizrunā atsevišķi
— ciparu pēc cipara, piemēram, nulle, trīs,
viens, divi, divi, četri, četri, trīs (03122443).
Māju numurus var izrunāt atsevišķi vai grupās, piemēram, divi, divi vai divdesmit divi
(22). Angļu un holandiešu valodā secīgi var
nosaukt vairākas grupas, piemēram, divdesmit divi, divdesmit divi (22 22). Angļu valodā
var nosaukt divus vai trīs vienādus ciparus,
piemēram, divas nulles (00). Ciparus un
skaitļus var nosaukt amplitūdā no 0-2300.
Frekvences var izrunāt kā deviņdesmit
astoņi komats astoņi (98,8), simts un četri
komats divi vai simtu četri komats divi
(104,2).
Saistītā informācija
•
•
•
Balss atpazīšana (117 lpp.)
Tālruņa balss atpazīšanas vadība (120 lpp.)
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(120 lpp.)
•
•
Klimata kontroles balss vadība (121 lpp.)
•
Balss atpazīšanas iestatījumi (119 lpp.)
10
Balss atpazīšana un kartes navigācija
(122 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi10
Balss atpazīšanas sistēmai var veikt vairākus
iestatījumus.
1.
2.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Nospiediet Sistēma
atlasiet iestatījumus.
Balss vadība un
• Atkārtot balss komandu
• Dzimums
• Runas ātrums
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Balss atpazīšana (117 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (118 lpp.)
Tālruņa balss atpazīšanas vadība (120 lpp.)
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(120 lpp.)
Klimata kontroles balss vadība (121 lpp.)
Balss atpazīšana un kartes navigācija
(122 lpp.)
Audio iestatījumi
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Skaņa Sistēmas skaļuma
līmeņi Balss vadība un atlasiet iestatījumus.
Valodas maiņa
Balss atpazīšanas funkcija nav pieejama visās
valodās. Valodas, kurās ir pieejama balss atpazīšanas funkcija, valodu sarakstā ir apzīmētas ar
ikonu .
Valodas maiņa ietekmē arī izvēlnes, paziņojumu
un palīdzības tekstus.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
atlasiet valodu.
Sistēmas valoda un
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
119
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Tālruņa balss atpazīšanas vadība11
Izmantojot balss atpazīšanas komandu, lieciet
Bluetooth pievienotam mobilajam tālrunim, piemēram, zvanīt kontaktam, numuram vai klausīties
paziņojumu.
Lai norādītu kontaktu tālruņu katalogā, balss
atpazīšanas komandai jāietver tālruņu katalogā
saglabātā kontakta informācija. Ja kontaktam,
piemēram, Robyn Smith, ir vairāki tālruņa
numuri, var norādīt arī numura kategoriju, piemēram, Home vai Mobile: "Call Robin Smith
Mobile".
Pieskarieties
komandām:
un izrunājiet vienu no šīm
•
"Call [contact]" — zvana tālruņu katalogā
atlasītajam kontaktam.
•
"Call [telefona numurs]" — zvana uz telefona numuru.
•
•
"Recent calls" — parāda zvanu sarakstu.
"Read message" — ziņojums tiek nolasīts.
Ja ir attēloti vairāki paziņojumi, atlasiet, kuru
paziņojumu nolasīt.
Saistītā informācija
•
•
•
11
12
120
Balss atpazīšana (117 lpp.)
Radio un multivides balss
atpazīšanas vadība12
Radio un multivides atskaņotāja balss atpazīšanas vadības komanda.
Pieskarieties
komandām:
un izrunājiet vienu no šīm
•
"Media" — sāk dialogu par multividi un radio
un rāda komandu piemērus.
•
"Play [izpildītājs]" — atskaņo atlasītā izpildītāja mūziku.
•
"Play [dziesmas nosaukums]" — atskaņo
atlasīto dziesmu.
•
"Play [dziesmas nosaukums] no
[albums]" — atskaņo atlasīto dziesmu no
atlasītā albuma.
•
"Play [TV channel name]" — sāk atskaņot
atlasīto TV kanālu.
•
"Play [radio stacija]" — sāk atskaņot atlasīto radio kanālu.
•
"Tune to [frekvence]" — sāk atskaņot atlasīto radio frekvenci pašreizējā frekvenču diapazonā. Ja neviens radio avots nav aktīvs, pēc
noklusējuma tiek sākta FM viļņu garuma
atskaņošana.
•
"Tune to [frekvence] [viļņu diapazons]"
— sāk atskaņot atlasīto radio frekvenci atlasītajā frekvenču diapazonā.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"Radio" — sāk atskaņot FM radio.
•
"Radio FM" — sāk atskaņot FM radio.
"Radio AM" — sāk atskaņot AM radio.
"DAB " — sāk atskaņot DAB radio.
"TV" — sāk atskaņot TV*.
"CD" — sāk atskaņot CD*.
"USB" — sāk atskaņot no USB.
"iPod" — sāk atskaņot no iPod.
"Bluetooth" — sāk atskaņot Bluetooth pievienotu multivides avotu.
"Similar music" — atskaņo mūziku, kas ir
līdzīga pašlaik atskaņotajai USB ierīces mūzikai.
Saistītā informācija
•
•
•
Balss atpazīšana (117 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (118 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (119 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (118 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (119 lpp.)
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Klimata kontroles balss vadība13
Klimata kontroles sistēmas balss vadības komandas ļauj, piemēram, mainīt temperatūru, aktivizēt
sēdekļu apsildi vai mainīt ventilatora darbības
līmeni.
Nospiediet
komandām:
un izrunājiet vienu no šīm
•
"Turn on auto" — aktivizē automātisko klimata regulēšanu.
•
"Air condition on/Air condition off" —
aktivizē/deaktivizē gaisa kondicionētāju.
•
"Recirculation on/Recirculation off" —
aktivizē/deaktivizē gaisa cirkulāciju.
•
"Turn on defroster /Turn off defroster"
— aktivizē/deaktivizē logu un sānu spoguļu
atkausēšanu.
•
"Turn on max defroster/Turn max
defroster off" — aktivizē/deaktivizē atkausētāju maksimālas darbības līmeni.
•
"Climate" — sāk dialogu par klimata kontroli
un rāda komandu piemērus.
•
"Set temperature to X degrees" — iestata vēlamo temperatūru.
•
"Raise temperature/Lower temperature"
— paaugstināt/pazemināt temperatūras
iestatījumu par vienu soli.
•
•
"Sync temperature" — sinhronizē visu
automašīnas klimata zonu temperatūru ar
vadītāja pusē iestatīto temperatūru.
•
•
"Air on feet"/"Air on body" — atver
vēlamo gaisa plūsmas atveri.
"Turn on rear defroster/Turn off rear
defroster" — aktivizē/deaktivizē aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsildi.
•
•
"Air on feet off"/"Air on body off" — aizver vēlamo gaisa plūsmas atveri.
"Turn steering wheel heat on/Turn
steering wheel heat off" — aktivizē/deaktivizē stūres apsildi*.
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" — maina
gaisa plūsmu uz Max/Off.
•
•
"Raise fan speed/Lower fan speed" —
paaugstina/pazemina ventilatora darbības
līmeni par vienu soli.
"Raise steering wheel heat/Lower
steering wheel heat" — paaugstina/samazina stūres apsildes* iestatījumu par vienu
soli.
•
"Turn on seat heat/Turn off seat heat"
— aktivizē/deaktivizē sēdekļa apsildi*.
13
"Turn on electric defroster/Turn off
electric defroster" — aktivizē/deaktivizē
vējstikla apsildi*.
•
"Raise seat heat/Lower seat heat" —
paaugstina/samazina sēdekļa apsildes*
iestatījumu par vienu soli.
•
"Turn on seat ventilation/Turn off seat
ventilation" — aktivizē/deaktivizē sēdekļu
ventilāciju*.
•
"Raise seat ventilation/Lower seat
ventilation" — paaugstina/samazina
sēdekļa ventilācijas* iestatījumu par vienu
soli.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Balss atpazīšana (117 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (118 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (119 lpp.)
Klimata kontrole (182 lpp.)
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums. 121
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Balss atpazīšana un kartes
navigācija14
Komanda navigācijas sistēmas vadībai ar balsi,
piemēram, galamērķa iestatīšanai vai norāžu pauzēšanai.
Pieskarieties
komandām:
•
“Navigācija” — sāk navigācijas dialogu un
rāda komandu piemērus.
•
"Take me home" — tiek sniegta vadība uz
Sākums atrašanās vietu.
•
"Go to [City]" — norāda pilsētu kā galamērķi. Piemēram, "braukt uz Rīgu".
•
"Go to [Address]" — norāda adresi kā
galamērķi. Adresē ir jābūt pilsētai un ielas
nosaukumam. Piemēram, "braukt uz Brīvības
103".
•
14
15
16
17
122
un izrunājiet vienu no šīm
"Add intersection" — sāk dialogu, kurā ir
jānorāda divas ielas. Norādīto ielu krustojums
kļūst par galamērķi.
•
"Go to [Post code]" — norāda pasta
indeksu kā galamērķi. Piemēram, "braukt uz
1 2 3 4 5".
•
"Go to [contact]" — norāda adresi no tālruņu kataloga kā galamērķi. Piemēram,
"braukt pie Jāņa Bērziņa".
•
"Search [POI category]" — meklē tuvākos
noteiktas kategorijas objektus (POI) (piemēram, restorānus).15 Lai sarakstu kārtotu pēc
pozīcijas maršrutā — sakiet "Along the
route", kad tiek rādīts rezultātu saraksts.
•
"Search [POI category] in [City]" —
meklē objektus (POI) noteiktā kategorijā un
pilsētā. Rezultātu saraksts tiek kārtots atbilstoši pilsētas centram. Piemēram, "meklēt
restorānu Londonā".
•
"Search [Objekta nosaukums]". Piemēram, "meklēt Vērmanes dārzu".
•
"Change country/Change state16, 17" —
maina navigācijas meklēšanas zonu.
•
"Show favourites" — rāda izlases atrašanās vietas vadītāja displejā.
•
"Clear itinerary" — nodzēš visus saglabātos
brauciena plāna starpmērķus un galamērķi.
•
"Repeat voice guidance" — atkārto
pēdējo izrunāto norādi.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Lietotājs var zvanīt uz objektu vai norādīt to kā galamērķi.
Eiropā administratīvā dalījuma apzīmēšanai lieto vārdu "Country", nevis "State".
Brazīlijā un Indijā meklēšanas zonu var mainīt vidējā displejā.
•
"Turn off voice guidance" — izslēdz balss
vadību.
•
"Turn on voice guidance" — sāk izslēgto
balss vadību.
Saistītā informācija
•
•
•
Balss atpazīšana (117 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (118 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (119 lpp.)
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
Sēdekli var pacelt/nolaist, regulējot vadības
ierīci uz augšu/uz leju.
Automašīnas priekšējiem sēdekļiem ir atšķirīgas
iestatījumu opcijas, kas ļauj nodrošināt optimālu
sēdēšanas komfortu.
Atzveltnes slīpumu var mainīt, pagriežot vadības slēdzi.
BRĪDINĀJUMS
Noregulējiet vadītāja sēdekli, pirms sākt
braukšanu - nekādā gadījumā nedariet to
braukšanas laikā. Pārliecinieties, ka sēdeklis ir
nofiksēts, lai nesavainotos straujas bremzēšanas vai negadījuma laikā.
Saistītā informācija
Sēdekļa polsterējuma priekšējo malu var
pacelt/nolaist*, veicot sūknējošas kustības uz
augšu/uz leju.
Mainiet sēdekļa sēdvirsmas garumu, pavelkot
sviru uz augšu un ar roku pārvietojot sēdekļa
sēdvirsmu uz priekšu/atpakaļ.
Sēdekļus var pārvietot uz priekšu/atpakaļ,
paceļot rokturi un noregulējot attālumu līdz
stūrei un pedāļiem. Pārbaudiet, vai sēdeklis ir
nofiksējies pēc pozīcijas izmainīšanas.
Gurnu atbalstu* var mainīt, nospiežot taustiņu
virzienā uz augšu/uz leju/uz priekšu/atpakaļ.
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(123 lpp.)
•
Daudzfunkcionāls priekšējais sēdeklis*
(125 lpp.)
•
Sēdekļu apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana* (203 lpp.)
•
Drošības josta (59 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
Automašīnas priekšējiem sēdekļiem ir atšķirīgas
iestatījumu opcijas, kas ļauj nodrošināt optimālu
sēdēšanas komfortu. Elektriski vadāmo sēdekli
var pārbīdīt uz priekšu/atpakaļ un uz augšu/uz
leju. Sēdekļa polsterējuma priekšējo malu var
pacelt/nolaist. Var mainīt atzveltnes leņķi. Gurnu
atbalstu var regulēt uz augšu/uz leju/uz priekšu/
atpakaļ.
Elektriski vadāmie sēdekļi ir aizsargāti pret pārslodzi, kas var rasties, ja kāds priekšmets bloķē
sēdekļu pārvietošanos. Ja tā notiek, aizvāciet šo
priekšmetu un darbiniet sēdekli vēlreiz.
Sēdekli var regulēt kādu laiku pēc durvju atslēgšanas, kad dzinējs nedarbojas. Sēdekli vienmēr
var regulēt dzinēja darbības laikā. Regulēšanu var
veikt arī kādu laiku pēc dzinēja izslēgšanas.
Saistītā informācija
•
Daudzfunkcionāls priekšējais sēdeklis*
(125 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (124 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa atmiņas
funkcijas izmantošana* (124 lpp.)
•
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (123 lpp.)
Sēdekļu apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana* (203 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 123
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa
regulēšana*
Priekšējo sēdekļu atzveltnes nevar pieliekt pilnīgi
uz priekšu.
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa
atmiņas funkcijas izmantošana*
Iestatiet vajadzīgo sēdēšanas pozīciju, izmantojot
vadības slēdzi priekšējā sēdekļa sānos.
Saistītā informācija
Ar atmiņas funkciju tiek saglabāti sēdekļa, sānu
spoguļu un augšējā displeja iestatījumi*.
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(123 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa atmiņas
funkcijas izmantošana* (124 lpp.)
•
Daudzfunkcionāls priekšējais sēdeklis*
(125 lpp.)
•
Drošības josta (59 lpp.)
Ar atmiņas funkciju var saglabāt divus dažādus
iestatījumus. Atmiņas funkcijas tastatūra atrodas
uz vienām vai abām priekšējām durvīm*.
Gurnu atbalstu var mainīt, nospiežot taustiņu
uz augšu/uz leju/uz priekšu/atpakaļ.
Sēdekļa polsterējuma priekšējo malu var
pacelt/nolaist, pārvietojot vadības ierīci uz
augšu/uz leju.
Taustiņš M iestatījumu saglabāšanai.
Atmiņas poga
Sēdekli var pacelt/nolaist, regulējot vadības
ierīci uz augšu/uz leju.
Sēdekli var pārvietot uz priekšu/atpakaļ,
regulējot vadības ierīci uz priekšu/atpakaļ.
Atzveltnes slīpumu var mainīt, regulējot vadības ierīci uz priekšu/atpakaļ.
Vienlaikus var veikt tikai vienu kustību (uz
priekšu/atpakaļ/uz augšu/uz leju).
124
Atmiņas poga
Iestatījumu saglabāšana
1.
Noregulējiet sēdekli, sānu spoguļus un augšējo displeju vēlamajā pozīcijā.
2.
Nospiediet un atlaidiet pogu M. Iedegas taustiņa gaismas indikators.
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
3.
Trīs sekunžu laikā nospiediet taustiņu 1 vai 2.
> Kad pozīcija ir saglabāta izvēlētajā atmiņas
taustiņā, atskan skaņas signāls un
nodziest taustiņa M gaismas indikators.
BRĪDINĀJUMS
Iespiešanas risks! Nodrošiniet, lai bērni nerotaļātos ar vadības tastatūru. Pārliecinieties, ka
regulēšanas laikā nekas neatrodas priekšā
sēdekļiem, aiz vai zem tiem. Nodrošiniet, lai
neviens no aizmugurējā sēdekļa pasažieriem
netiktu iespiests.
Ja trīs sekunžu laikā netiek nospiests neviens no
atmiņas taustiņiem, taustiņš M nodziest un iestatījumi netiek saglabāti.
Lai varētu saglabāt jaunu atmiņas iestatījumu,
sēdeklis jānoregulē atkārtoti.
Saglabāto iestatījumu izmantošana
Saglabāto iestatījumu var lietot, gan tad, kad
priekšējās durvis ir atvērtas, gan tad, kad tās ir
aizvērtas:
Atvērtas priekšējās durvis
– Īsi nospiediet vienu no atmiņas taustiņiem 1
vai 2. Sēdeklis, sānu spoguļi un augšējais
displejs pārvietojas un apstājas pozīcijās, kas
saglabātas izvēlētajā atmiņas taustiņā.
Aizvērtas priekšējās durvis
– Nospiediet un turiet vienu no atmiņas taustiņiem 1 vai 2, līdz sēdeklis, sānu spoguļi un
vējstikla displejs apstājas pozīcijās, kas saglabātas izvēlētajā atmiņas taustiņā.
Atlaižot atmiņas taustiņu, sēdekļa, sānu spoguļu
un augšējā displeja kustība apstājas.
Daudzfunkcionāls priekšējais
sēdeklis*
Sēdekļa komforta uzlabošana, izmantojot daudzfunkcionālo vadības slēdzi.
Saistītā informācija
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(123 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (124 lpp.)
Daudzfunkcionālais vadības slēdzis, atrodas sēdvietas
sānos.
Dažos variantos ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi var regulēt gurnu atbalstu*, sānu atbalstu* un
sēdvirsmas garumu, kā arī masāžas iestatījumus*.
Ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi veiktie iestatījumi ir redzami vidējā displejā*. Dažas funkcijas
var atlasīt tieši vidējā displejā.
Vidējais displejs
Ar daudzfunkcionālo slēdzi veiktie vadītāja un blakussēdētāja sēdekļa iestatījumi ir redzami vidējā
displejā. Ja vidējā displejā tiek rādīti tikai viena
priekšējā sēdekļa iestatījumi, tie ir redzami ekrāna
vidusdaļā. Kad var parādīt abu priekšējo sēdekļu
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 125
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
iestatījumus, vadītāja iestatījumu opcijas ir redzamas ekrāna augšdaļā, bet blakussēdētāja iestatījumu opcijas — apakšdaļā.
Lai izslēgtu sēdekļu iestatījumu skatu vidējā displejā, nospiediet sākuma taustiņu, kas atrodas
zem vidējā displeja.
Daudzfunkcionālā priekšējā sēdekļa
funkciju regulēšana*
Iestatījumus var mainīt gan ar sēdekļa daudzfunkcionālo vadības slēdzi, gan vidējā displejā.
Dažādie iestatījumi ir redzami vidējā displejā*.
Saistītā informācija
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(123 lpp.)
•
Daudzfunkcionālā priekšējā sēdekļa funkciju
regulēšana* (126 lpp.)
•
Sēdekļu apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana* (203 lpp.)
Daudzfunkcionālais vadības slēdzis, atrodas sēdvietas
sānos.
Lai aktivizētu daudzfunkcionālo vadības slēdzi,
pagrieziet to uz augšu/uz leju.
Masāžas iestatījumu regulēšana*
priekšējam sēdeklim
Priekšējo sēdekļu atzveltnē ir masāžas funkcija.
Masāžu veic gaisa polsterējums, un ir pieejami
dažādi masāžas iestatījumi.
126
Masāžas skats vidējā displejā.
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēdzi,
pagriežot to uz augšu/uz leju. Vidējā displejā
būs redzams sēdekļa iestatījumu skats.
2.
Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Masāža.
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
3.
Lai izvēlētos kādu no dažādajām masāžas
funkcijām, atlasiet tās vai nu tieši skārienekrānā, vai pārvietojot kursoru uz augšu/uz
eju, izmantojot daudzfunkcionālā slēdža augšējo/apakšējo taustiņu. Atlasītās funkcijas
iestatījumu var mainīt, vai nu atlasot tieši skārienekrānā, vai nospiežot bultiņas, vai izmantojot daudzfunkcionālā slēdža priekšējo/
aizmugures taustiņu.
Masāžas atsākšana
Masāžas iestatījumi
Ir pieejamas šādas masāžas iestatījumu opcijas:
• Iesl./Izsl.: atlasiet Iesl./Izsl., lai ieslēgtu/
izslēgtu masāžas funkciju.
• Programs 1-5: ir pieejamas 5 iepriekš iestatītas masāžas programmas. Izvēlieties
Viļņojoša, Soļojoša, Papildu, Gurnu vai
Plecu.
• Intensitāte: atlasiet Zems, Normāls vai
Augsts.
• Ātrums: atlasiet Lēni, Normāls vai Ātri.
Masāžas atsākšanas taustiņš vidējā displejā.
Masāžas funkcija tiek automātiski deaktivizēta
pēc 20 minūtēm. Funkcija tiek aktivizēta atkārtoti
automātiski.
–
Vidējā displejā pieskarieties Restartēt, lai
atsāktu atlasīto masāžas programmu.
> Masāžas programma tiek sākta no
sākuma. Ja nekāda darbība netiek veikta,
ziņojums joprojām tiek rādīts augšējā
skatā.
Masāžas funkciju nevar lietot, kad dzinējs ir
izslēgts.
Regulējama sānu atbalsta skats vidējā displejā.
Lai regulētu sānu atbalstu:
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēdzi,
pagriežot to uz augšu/uz leju. Vidējā displejā
būs redzams sēdekļa iestatījumu skats.
Priekšējo sēdekļu atzveltņu sānu
atbalsta regulēšana*
Atzveltnes sānus var regulēt, lai nodrošinātu sānu
atbalstu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 127
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
2.
2.
Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Sānu
paliktņi.
•
Nospiediet priekšējā sēdekļa taustiņu, lai
palielinātu sānu atbalstu.
•
Nospiediet aizmugurējā sēdekļa taustiņu,
lai samazinātu sānu atbalstu.
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta
regulēšana*
Gurnu atbalstu var regulēt uz augšu/uz leju/uz
priekšu/atpakaļ.
Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Gurnu.
•
Nospiediet sēdekļa taustiņu uz augšu/uz
leju, lai pārvietotu gurnu atbalstu uz
augšu/uz leju.
•
Nospiediet priekšējā sēdekļa taustiņu, lai
palielinātu gurnu atbalstu.
•
Nospiediet aizmugurējā sēdekļa taustiņu,
lai samazinātu gurnu atbalstu.
Priekšējā sēdekļa polsterējuma
pagarināšana
Sēdekļa polsterējuma garumu var regulēt, izmantojot sēdekļa daudzfunkcionālo vadības slēdzi.
Gurnu atbalsta skats vidējā displejā.
Lai regulētu gurnu atbalstu:
1.
128
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēdzi,
pagriežot to uz augšu/uz leju. Vidējā displejā
būs redzams sēdekļa iestatījumu skats.
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Saistītā informācija
•
Daudzfunkcionāls priekšējais sēdeklis*
(125 lpp.)
•
Vadītāja displejā un vidējā displejā saglabāto
paziņojumu pārvaldīšana (113 lpp.)
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana
vadītāja sēdeklī*
Priekšējā pasažiera sēdekli var regulēt no vadītāja sēdekļa.
Funkcijas aktivizēšana
Funkciju var aktivizēt vidējā displejā divos veidos.
Izmantojot funkciju skatu
Nospiediet taustiņu Pielāgot
pasaž. sēdekli, lai aktivizētu.
Izmantojot iestatījumus
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Polsterējuma pagarinājuma skats vidējā displejā.
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēdzi,
pagriežot to uz augšu/uz leju. Vidējā displejā
būs redzams sēdekļa iestatījumu skats.
2.
Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Sēdv.
pagarināš..
•
Nospiediet priekšējā sēdekļa taustiņu, lai
pagarinātu sēdekļa polsterējumu.
•
Nospiediet aizmugurējā sēdekļa taustiņu,
lai saīsinātu sēdekļa polsterējumu.
2.
Nospiediet My Car
3.
Atlasiet Pielāgot pasaž. sēdekli no
vadītāja vietas , lai aktivizētu.
Sēdekļi.
Regulēt blakussēdētāja sēdekli
Vadītājam jānoregulē blakussēdētāja sēdeklis 10
sekunžu laikā pēc funkcijas aktivizēšanas. Ja šajā
laika posmā netiek veikta regulēšana, funkcija
tiek deaktivizēta.
Vadītājs regulē blakussēdētāja sēdekli, izmantojot
vadītāja sēdekļa vadības ierīces:
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 129
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Aizmugurējais sēdeklis
Automašīnā ir 5 sēdekļi. Otrā sēdekļu rinda ir
sadalīta divās daļās ar vienu vai diviem pasažieru
sēdekļiem.
Saistītā informācija
Blakussēdētāja sēdekli var pārvietot uz
priekšu/atpakaļ, regulējot vadības ierīci uz
priekšu/atpakaļ.
•
Atzveltņu ielocīšana aizmugurējā sēdeklī
(132 lpp.)
•
Aizmugurējā sēdekļa galvas balstu regulēšana (130 lpp.)
•
Sēdekļu apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana* (203 lpp.)
Aizmugurējā sēdekļa galvas balstu
regulēšana
Noregulējiet vidējā sēdekļa galvas balstu atbilstoši pasažiera augumam. Nolokiet ārējo sēdekļu
galvas balstus*, lai uzlabotu redzamību uz aizmuguri.
Vidējās sēdvietas galvas balsta
regulēšana
Blakussēdētāja sēdekļa atzveltnes slīpumu
var mainīt, regulējot vadības ierīci uz priekšu/
atpakaļ.
Saistītā informācija
130
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(123 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (124 lpp.)
•
Drošības josta (59 lpp.)
Vidējās sēdvietas galvas balsts jānoregulē atbilstoši pasažiera augumam tā, lai atbalstītu visu
muguru un galvu, ja tas ir iespējams. Nepieciešamības gadījumā pārbīdiet to uz augšu manuāli.
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Aizmugurējā sēdekļa ārējo sēdvietu
galvas balstu elektriska nolaišana*
3.
Atlasiet Nolocīt 2. rindas galvas balstus,
lai nolaistu ārējo sēdvietu galvas balstus.
BRĪDINĀJUMS
nenolaidiet ārējos galvas balstus, ja kādā no
ārējām sēdvietām atrodas pasažieri.
Manuāli bīdiet galvas balstu uz aizmuguri, līdz
atskan klikšķis.
BRĪDINĀJUMS
Lai nolaistu galvas balstu, jānospiež taustiņš (skatiet attēlu), vienlaikus uzmanīgi spiežot galvas
balstu uz leju.
BRĪDINĀJUMS
Ja vidējās sēdvieta netiek lietota, tās galvas
balstam jāatrodas viszemākajā pozīcijā. Ja
vidējā sēdvieta tiek lietota, galvas balsts
pareizi jānoregulē pasažiera augumā, lai tas
atbalstītu visu pakausi, ja tas ir iespējams.
Pēc pacelšanas galvas balstiem jābūt fiksētā
pozīcijā.
Ārējo sēdvietu galvas balstus var nolaist divos veidos, izmantojot vidējo displeju:
Izmantojot funkciju skatu
Nospiediet taustiņu Nolocīt
galvas balstu, lai aktivizētu/
deaktivizētu nolaišanas funkciju.
Saistītā informācija
•
•
Aizmugurējais sēdeklis (130 lpp.)
Atzveltņu ielocīšana aizmugurējā sēdeklī
(132 lpp.)
Izmantojot iestatījumus
Automašīnas elektrosistēmai jāatrodas aizdedzes
pozīcijā II.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
Sēdekļi.
* Papildaprīkojums/piederums. 131
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Atzveltņu ielocīšana aizmugurējā
sēdeklī
Aizmugurējā sēdekļa atzveltne ir sadalīta divās
daļās. Abas daļas var atsevišķi nolocīt uz
priekšu.
BRĪDINĀJUMS
Pirms braukšanas sākšanas noregulējiet un
nofiksējiet sēdekli. Regulējot sēdeklis, ievērojiet piesardzību. Regulējot nekontrolēti vai
nevērīgi, varat iespiest ādu.
PIEZĪME
Lai līdz galam uz priekšu varētu nolocīt aizmugurējā sēdekļa atzveltnes, var nākties pabīdīt
uz priekšu priekšējos sēdekļus un/vai noregulēt augstāk sēdekļu atzveltnes.
Atzveltnes nolocīšana
Elektroniski vadītai atzveltņu nolocīšanai:
Automašīnas ar elektronisku nolocīšanu
1.
Pārliecinieties, ka aizmugurējā sēdeklī nav
pasažieru vai priekšmetu.
2.
Manuāli nolaidiet vidējā sēdekļa galvas
balstu.
3.
Nospiediet un turiet nolocīšanas taustiņu.
Taustiņi ir apzīmēti ar L un R attiecīgi kreisajai un labajai atzveltnes sadaļai.
4.
Atzveltnes tiek automātiski nolocītas horizontālā pozīcijā. Arī galvas balsti tiek nolaisti
automātiski.
SVARĪGI
Pirms noliekt uz leju atzveltni, pārliecinieties,
ka uz aizmugures sēdekļa neatrodas nekādi
priekšmeti. Arī drošības jostas nedrīkst būt
piesprādzētas. Pretējā gadījumā pastāv risks
sabojāt aizmugures sēdekļa polsterējumu.
SVARĪGI
Pirms sēdekļa nolaišanas ir jānolaiž ārējos
sēdekļos iebūvētie paliktņi*.
Pirms nolaist sēdekli, jāpaceļ vidējā sēdekļa
elkoņbalsts*.
BRĪDINĀJUMS
Pievērsiet uzmanību, lai aizmugurējā sēdekļa
automātiskas salocīšanas laikā nevarētu tikt
iespiesti cilvēki. Tā kā salocīšana notiek automātiski, uz aizmugurējā sēdekļa vai tā tuvumā
neviens nedrīkst atrasties.
Ja automašīna ir aprīkota ar aizmugurējo sēdekļu
elektriskas nolocīšanas funkciju*, bagāžas nodalījumā atrodas tās taustiņi. Atzveltnes var nolocīt
arī manuāli.
Lai varētu nolocīt aizmugurējo sēdekli, automašīnai ir jāstāv un jābūt atvērtām bagāžas nodalījuma
durvīm.
Lai manuāli nolocītu atzveltni:
Ja automašīna ir aprīkota ar privātās aizslēgšanas funkciju, pirms sēdekļa nolaišanas ir
jāaizver bagāžas nodalījuma durvis.
132
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Atzveltnes pacelšana
Stūre
Atzveltnes pacelšana vertikālā stāvoklī ir jāveic
manuāli:
Uz stūres atrodas signāltaures, vadītāja atbalsta
sistēmu, balss atpazīšanas u.c. vadības ierīces.
1.
Manuāli pārvietojiet galvas balstu uz
augšu/uz leju.
2.
Bīdiet atzveltni, līdz nostrādā fiksators.
3.
Galvas balstu var pacelt manuāli.
4.
Vajadzības gadījumā paceliet vidējā sēdekļa
galvas balstu.
Saistītā informācija
1.
Manuāli nolaidiet vidējo galvas balstu.
2.
Pavelciet uz priekšu rokturus, kas atrodas
automašīnas kreisā un labā aizmugurējā
sēdekļa atzveltnēs.
3.
Atzveltne tiek atvienota no fiksatora un automātiski nolaista horizontālā stāvoklī.
•
•
Aizmugurējais sēdeklis (130 lpp.)
Aizmugurējā sēdekļa galvas balstu regulēšana (130 lpp.)
Automašīnas bez elektroniskas nolocīšanas
Ja automašīna ir aprīkota tikai ar aizmugurējā
sēdekļa manuālas nolocīšanas funkciju:
1.
Manuāli nolaidiet vidējā sēdekļa galvas
balstu.
2.
Pavelciet uz priekšu rokturus, kas atrodas
automašīnas kreisā un labā aizmugurējā
sēdekļa atzveltnēs.
3.
Sēdeklis tiek atbrīvots no fiksatora, bet paliek
tajā pašā pozīcijā. Nolaidiet atzveltni horizontālā pozīcijā.
}}
133
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Skaņas signāls
•
Lietotņu izvēlnes izmantošana vadītāja displejā (108 lpp.)
•
Vadītāja displeja un vidējā displeja paziņojumu pārvaldība (111 lpp.)
•
Tālrunis (466 lpp.)
Stūres vadības tastatūra un vadības sviras*.
Vadītāja atbalsta sistēmu vadības ierīces18.
Skaņas signāls atrodas stūres centrā.
Vadības svira* manuālai automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu pārslēgšanai.
Saistītā informācija
Balss atpazīšanas un augšējā displeja iestatījumu vadības ierīces, kā arī izvēļņu, paziņojumu un tālruņa pārvaldība.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18
134
Stūres regulēšana (135 lpp.)
Stūres apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana*
(205 lpp.)
Ātruma ierobežotājs* (281 lpp.)
Kruīzkontrole (288 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (294 lpp.)
Distances brīdinājums* (292 lpp.)
Pilot Assist* (309 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres vadības
svirām* (401 lpp.)
Balss atpazīšana (117 lpp.)
Augšējais displejs* (114 lpp.)
Ātruma ierobežotājs*, kruīza kontrole, adaptīvā kruīza kontrole*, distances brīdinājums* un Pilot Assist*.
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Stūres regulēšana
Ar ceļu drošības gaisa spilvenu
Bez ceļu drošības gaisa spilvena
Stūres pielāgošana.
Stūres pielāgošana.
1.
Pabīdiet sviru uz priekšu, lai atbrīvotu stūri.
1.
Pavelciet sviru atpakaļ, lai atbrīvotu stūri.
2.
Noregulējiet stūri stāvoklī, kas jums vislabāk
piemērots.
2.
Noregulējiet stūri stāvoklī, kas jums vislabāk
piemērots.
3.
Pavelciet sviru atpakaļ, lai nofiksētu stūri
vietā. Ja sviru nevar pakustināt, spiežot sviru
atpakaļ, vienlaicīgi nedaudz uzspiediet arī stūrei.
3.
Pabīdiet sviru uz priekšu, lai nostiprinātu stūri.
Ja sviru nevar pakustināt, spiežot sviru atpakaļ, vienlaicīgi nedaudz uzspiediet arī stūrei.
Stūri var noregulēt dažādās pozīcijās.
Stūrei var regulēt augstumu un dziļumu.
Stūres regulēšanu var veikt dažādos veidos atkarībā no tā, vai automašīna ir aprīkota ar ceļu drošības gaisa spilvenu19.
BRĪDINĀJUMS
Pirms braukšanas sākšanas noregulējiet un
nofiksējiet stūri.
Izmantojot no ātruma atkarīgo stūres pastiprinātāju , var regulēt stūrēšanas spēka līmeni. Stūres
spēks tiek regulēts atbilstoši automašīnas ātrumam, lai nodrošinātu vadītājam labāku reakciju uz
ceļa.
19
Saistītā informācija
•
•
Stūre (133 lpp.)
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(276 lpp.)
Ar ceļu drošības gaisa spilvenu automašīna tiek aprīkota tikai dažos tirgos.
135
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Gaismu slēdži
Izmantojiet stūres kreisās puses svirslēdža lukturu vadības ierīces, lai aktivizētu āra apgaismojumu. Izmantojiet instrumentu paneļa īkšķratus,
lai noregulētu priekšējo lukturu stara augstumu20
un salona apgaismojuma spilgtumu.
Stūres svirslēdža rotējošais gredzens
Stāvoklis
Tehniskie parametri
Stāvoklis
Dienas gaitas lukturi, kad automašīnas elektrosistēmai ir ieslēgta
aizdedzes pozīcija II vai kad automašīna darbojas.
Dienas gaitas lukturi un gabarītlukturi dienasgaismā, kad automašīnas elektrosistēmai ir ieslēgta aizdedzes pozīcija II vai kad automašīna darbojas.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Tuvās gaismas un gabarītlukturi
vājā dienasgaismā, tumsā vai laikā,
kad ir ieslēgts priekšējais miglas
lukturis* un/vai aizmugurējais
miglas lukturis.
Dienas gaitas lukturi un gabarītlukturi, kad automašīnas elektrosistēmai ir ieslēgta aizdedzes pozīcija II
vai kad automašīna darbojas.
Var aktivizēt funkciju Aktīvās tālās
gaismas.
Gabarītlukturi, kad automašīna ir
novietota stāvēšanaiA.
Tālās gaismas var aktivizēt, kad ir
ieslēgtas tuvās gaismas.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Tuvās gaismas un gabarītlukturi.
Var ieslēgt tālās gaismas.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Tehniskie parametri
Aktīvās tālās gaismas ieslēgtas/
izslēgtas.
A
Arī kad automašīna stāv un darbojas, ja vien pagriežamais gredzens ir pārvietots šajā pozīcijā no citas pozīcijas.
Volvo iesaka braukšana slaikā izmantot režīmu
.
20
136
Attiecas uz transportlīdzekļiem ar halogēna priekšējiem lukturiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
BRĪDINĀJUMS
Automašīnas apgaismojuma sistēma nespēj
noteikt, kad dienas gaisma ir pārāk vāja vai
pietiekoši spēcīga, piemēram, miglā un lietū.
Vadītājam vienmēr jānodrošina, lai automašīna
tiktu vadīta ar satiksmes apstākļiem atbilstoši
noregulētiem lukturiem un ievērojot visus
spēkā esošos satiksmes noteikumus.
Instrumentu paneļa ritenītis
aprīkoti ar priekšējo lukturu augstuma regulēšanas īkšķratu.
Priekšējo lukturu stara augstuma
regulēšana
Salona spilgtuma regulēšana
Salona lampas ieslēgšanās mainās atkarībā no
izvēlētās aizdedzes pozīcijas.
Priekšējo lukturu stara augstumu22 maina, izmantojot vienu no instrumentu paneļa īkšķratiem.
Ar īkšķratu var regulēt displeja apgaismojuma
spilgtumu, vadīt apgaismojumu, apkārtējo apgaismojumu un noskaņas apgaismojumu*.
Priekšējo lukturu stara augstuma regulēšana
Mašīnas noslogojums maina starmešu stara vertikālo virzienu, radot iespēju apžilbināt pretimbraucējus. No tā var izvairīties, noregulējot stara augstumu. Pazeminiet staru, ja automašīna ir smagi
piekrauta.
1.
Atstājiet dzinēju darbojamies vai ieslēdziet
automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā I.
2.
Paritiniet īkšķratu uz augšu vai uz leju, lai
staru paceltu uz augšu vai nolaistu uz leju.
Tālāk ir parādīta īkšķrata pozīcija, kas jāizmanto
dažādos noslodzes gadījumos.
Norādījumus par dažādiem slodzes gadījumiem
un iestatījumiem skatiet sadaļā "Priekšējo lukturu
stara augstuma regulēšana".
Saistītā informācija
•
•
Ritentiņš salona spilgtuma regulēšanai
Īkšķrats priekšējo lukturu regulēšanai
Automašīnām ar gaismas diožu21 priekšējiem lukturiem* ir automātiska priekšējo lukturu stara
augstuma regulēšanas funkcija, un tādēļ tie nav
21
22
Gaismas diodes (Light Emitting Diode)
Attiecas uz transportlīdzekļiem ar halogēna priekšējiem lukturiem.
•
•
•
Salona apgaismojums (147 lpp.)
Tālo gaismu aktivizēšana/deaktivizēšana
(140 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (391 lpp.)
gabarītlukturi; (138 lpp.)
Priekšējo lukturu stara augstuma regulēšana
(137 lpp.)
Īkšķrata pozīcijas piemēri.
Īkšķrats pozīcijā 0
Īkšķrats pozīcijā 1
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 137
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Noslodzes gadījumi
Īkšķrata
pozīcija
Tikai vadītājs.
0
Vadītājs un pasažieris priekšējā
pasažiera sēdeklī.
0
Vadītājs un pasažieris priekšējā
pasažiera sēdeklī.
1
gabarītlukturi;
Gabarītlukturus var ieslēgt ar stūres svirslēdža
rotējošo gredzenu.
•
•
1
Aizmugurējā sēdeklī sēž trīs pasažieri.
Svirslēdža rotējošais gredzens gabarītlukturu pozīcijā.
220 kg smaga krava bagāžas nodalījumā.
Vadītājs un maksimāli noslogots
bagāžas nodalījums.
Saistītā informācija
•
Gaismu slēdži (136 lpp.)
2
Pagrieziet pagriežamo gredzenu pozīcijā
— tiek ieslēgti gabarītlukturi (vienlaikus ieslēdzas
numura zīmes apgaismojums).
Ja automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes
pozīcijā II vai darbojas, ieslēdzas dienas gaitas
lukturi, nevis priekšējie gabarītlukturi. Tomēr šis
nosacījums nav spēkā, kad automašīna stāv un
darbojas, ja pagriežamo gredzenu pārslēdz pozīcijā
no kādas citas pozīcijas. Šajā gadījumā tiek ieslēgti gabarītlukturi.
Ja aizmugures durvis tiek atvērtas tumšā laikā,
iedegas aizmugures gabarītlukturi (ja tie vēl
nedeg), lai brīdinātu aizmugurē esošos satiksmes
dalībniekus. Tas notiek neatkarīgi no rotējošā
138
Braucot vairāk nekā 30 sekundes ar maks.
10 km/h (aptuveni 6 mph) vai ja ātrums pārsniedz 10 km/h (aptuveni 6 mph), tiek ieslēgti
dienas gaitas lukturi. Šajā gadījumā vadītājam slē.
dzis jāpagriež kādā citā pozīcijā, nevis
Saistītā informācija
Aizmugurējā sēdeklī sēž trīs pasažieri.
Vadītājs un pasažieris priekšējā
pasažiera sēdeklī.
gredzena pozīcijas un automašīnas elektrosistēmas aizdedzes pozīcijas.
Gaismu slēdži (136 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (391 lpp.)
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Dienas gaismas lukturi
Dienas gaitas lukturi iedegas, kad stūres svirslēdža rotējošais gredzens tiek pagriezts pozīcijā
,
vai
un automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes pozīcijā II vai automašis nosacījums ir
šīna darbojas. Pozīcijai
spēkā dienas laikā. Vājā dienasgaismā vai tumsā
to vietā tiek ieslēgtas tuvās gaismas.
aktivizēts priekšējais miglas lukturis un/vai aizmugurējais miglas lukturis.
Kad automašīna stāv un darbojas, citu lukturu
vietā tiek ieslēgti gabarītlukturi, ja pagriežamais
gredzens no kādas citas pozīcijas tiek pagriezts
gabarītlukturu pozīcijā
.
Tuvās gaismas
Ja braukšanas laikā svirslēdža pagriežamais gre, vājā dienasgaismā
dzens atrodas pozīcijā
vai tumsā tuvās gaismas lukturi tiek aktivizēti
automātiski.
BRĪDINĀJUMS
Šī sistēma palīdz taupīt enerģiju - tā nespēj
visās situācijās, piemēram, miglā un lietū,
noteikt, kad dienas gaisma ir pārāk vāja vai
pietiekoši spēcīga.
Dienas gaismas lukturi diennakts
gaišajā laikā. DRL
Vadītājam vienmēr jānodrošina, lai automašīna
tiktu vadīta ar atbilstoši satiksmes situācijai
noregulētiem lukturiem un ievērojot visus
spēkā esošos satiksmes noteikumus.
Saistītā informācija
•
•
•
Svirslēdža rotējošais gredzens pozīcijā AUTO.
Ja svirslēdža rotējošais gredzens atrodas pozīcijā
, braucot dienas laikā, iedegas speciālās
gaismas (Daytime Running Lights — DRL). Vājā
dienasgaismā vai tumsā automašīna automātiski
pārslēdz priekšējos lukturus no dienas gaitas lukturiem uz tuvās gaismas lukturiem. Pārslēgšana
uz tuvās gaismas lukturiem notiek arī tad, ja tiek
Gaismu slēdži (136 lpp.)
Tuvās gaismas (139 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (391 lpp.)
Svirslēdža rotējošais gredzens pozīcijā AUTO.
Ja svirslēdža pagriežamais gredzens atrodas
pozīcijā
, tuvās gaismas tiek automātiski
aktivizētas vājā dienasgaismā vai tumsā, kad
automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes
pozīcijā II vai kad automašīna darbojas.
Kamēr svirslēdža pagriežamais gredzens atrodas
pozīcijā
, tuvās gaismas tiek aktivizētas
automātiski, ja:
•
•
•
tiek aktivizēti priekšējie miglas lukturi*;
tiek aktivizēts aizmugurējais miglas lukturis;
tiek aktivizēti priekšējie un aizmugurējie
miglas lukturi;
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 139
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Tuvās gaismas vienmēr tiek ieslēgtas, kad svirslēdža pagriežamais gredzens tiek pagriezts pozīcijā
un automašīnas elektrosistēma atrodas
aizdedzes pozīcijā II vai automašīna darbojas.
Tuneļa uztveršana
Automašīna uztver iebraukšanu tunelī un pārslēdz
dienas gaitas lukturus uz tuvajām gaismām.
Tālo gaismu aktivizēšana/
deaktivizēšana
Tālās gaismas var ieslēgt ar stūres svirslēdzi.
Aktīvās tālās gaismas var ieslēgt ar svirslēdža
rotējošo gredzenu.
Aktīvās tālās gaismas
Aktīvās tālās gaismas ir funkcija, kas izmanto vējstikla augšpusē esošo kameras sensoru, lai
uztvertu pretī braucošo transportlīdzekļu priekšējo
lukturu gaismas vai priekšā esošo transportlīdzekļu aizmugurējo lukturu gaismas, un pēc tam pārslēdz tālās gaismas uz tuvajām gaismām. Šī funkcija var ņemt vērā arī ielas apgaismojumu.
Saistītā informācija
Dienas gaismas lukturi (139 lpp.)
Gaismu slēdži (136 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (391 lpp.)
Stūres svirslēdzis ar rotējošu gredzenu.
Tālo gaismu zibsnīšanas pozīcija
Tālo gaismu pozīcija
Tālo gaismu "zibsnīšana"
Pārvietojiet svirslēdzi mazliet uz aizmuguri tālo
gaismu signāla pozīcijā. Tiklīdz svirslēdzis tiks
atlaists, iedegsies tālās gaismas.
23
140
Ja ir aktivizēti tuvās gaismas lukturi.
Tālās gaismas var aktivizēt, ja stūres svirslēdža
23 vai
rotējošais gredzens atrodas pozīcijā
. Aktivizējiet tālās gaismas, pārvietojot svirslēdzi uz priekšu. Deaktivizējiet, pārvietojot svirslēdzi atpakaļ.
Ja tālās gaismas ir aktivizētas, vadītāja displejā
.
izgaismojas simbols
ņemiet vērā, ka, lai darbotos tuneļu uztveršanas
funkcija, kreisās puses svirslēdža rotējošajam
gredzenam jāatrodas režīmā
.
•
•
•
Tālās gaismas
Tālās gaismas tiek atkal aktivizētas, kad kameras
sensors vairs neredz pretī vai priekšā braucošos
transportlīdzekļus.
Automašīnas ar halogēna lukturiem
Tālās gaismas tiek atkal ieslēgtas apmēram
sekundi pēc tam, kad kameras sensors vairs
neuztver pretī braucošo transportlīdzekļu priekšējo lukturu gaismas vai priekšā esošo transportlīdzekļu aizmugures lukturu gaismas.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Automašīnas ar gaismas diožu24 priekšējiem
lukturiem*
Ja aktīvajām tālajām gaismām ir ieslēgšanas/
izslēgšanas funkcija25, tālās gaismas tiek atkal
ieslēgtas apmēram sekundi pēc tam, kad kameras sensors vairs neuztver pretī braucošo transportlīdzekļu priekšējo lukturu gaismas vai priekšā
esošo transportlīdzekļu aizmugures lukturu gaismas.
Ja aktīvajām tālajām gaismām ir adaptīvā funkcija25, tad, atšķirībā no parastās aptumšošanas
funkcijas tālās gaismas paliek iedegtas abās pretī
braucošo vai priekšā esošo transportlīdzekļu
pusēs — tiek aptumšots tikai tas gaismas stara
punkts, kurš ir vērsts tieši uz transportlīdzekli.
Adaptīva funkcija: Tuvās gaismas tieši pret pretī braucošajiem transportlīdzekļiem, bet pastāvīgas tālās gaismas
abās transportlīdzekļa pusēs.
Kad ir aktivizētas tālās gaismas, vadītāja displejā
.
ar baltu gaismu izgaismojas simbols
Tālās gaismas tiek atkal ieslēgtas apmēram
sekundi pēc tam, kad kameras sensors vairs
neuztver pretī braucošo transportlīdzekļu priekšējo lukturu gaismas vai priekšā esošo transportlīdzekļu aizmugures lukturu gaismas.
Kad ir ieslēgtas tālās gaismas, simbols izgaismojas zilā krāsā. Tas attiecas arī uz gaismas diožu
priekšējiem lukturiem, ja tālās gaismas ir daļēji
aptumšotas, t.i., ja gaismas stars ir nedaudz spēcīgāks par tuvajām gaismām.
Aktivēšana / deaktivēšana
Funkcija var ieslēgties, braucot tumsā ar aptuveni
20 km/h (12 mph) vai lielāku ātrumu.
Aktivizējiet/deaktivizējiet tālās gaismas, pagriežot
un
svirslēdža rotējošo gredzenu pozīcijā
atlaižot. Ja aktīvās tālās gaismas tiek izslēgtas,
kamēr deg tālās gaismas, nekavējoties tiek
ieslēgtas tuvās gaismas.
24
25
Gaismas diodes (Light Emitting Diode)
Atkarībā no automašīnas aprīkojuma līmeņa.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 141
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Manuālā darbība
paziņojums nodziest un izgaismojas simbols
.
PIEZĪME
Nodrošiniet, lai vējstikla virsma priekšā kameras sensoram būtu brīva no ledus, sniega, aizsvīduma un netīrumiem.
Nepielīmējiet un nepiestipriniet neko pie vējstikla priekšā kameras sensoram, pretējā
gadījumā var samazināties kādas sistēmas
efektivitāte vai tikt pārtraukta vienas vai vairāku no kameras atkarīgu sistēmu darbība.
Ja šis simbols tiek attēlots vadītāja displejā kopā ar paziņojumu Aktīvās
tālās gaismas Īslaicīgi nav
pieejams, tuvās un tālās gaismas
jāpārslēdz manuāli. Stūres svirslēdža rotējošais
gredzens var joprojām atrasties pozīcijā
.
Kad parādās šie paziņojumi, simbols
nodziest.
Tas pats attiecas uz gadījumiem, kas
šis simbols tiek attēlots kopā ar paziņojumu Vējstikla sensors Sensors
bloķēts, skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu.
Aktīvās tālās gaismas var būt īslaicīgi nepieejamas, piemēram, situācijā, kad ir bieza migla vai
spēcīgs lietus. Kad atkal ir pieejamas aktīvās tālās
gaismas vai vējstikla sensori vairs nav aizsegti,
142
BRĪDINĀJUMS
Aktīvās tālās gaismas ir optimāla gaismas
stara izmantošanas palīglīdzeklis piemērotos
apstākļos.
Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par manuālo pārslēgšanos starp tālajām un tuvajām gaismām,
kad to prasa satiksmes situācijas vai laika
apstākļi.
SVARĪGI
Situācijas, kurās var būt nepieciešama
manuāla pārslēgšanās starp tālajām un tuvajām gaismām:
•
•
•
•
•
spēcīgā lietū vai biezā miglā;
Lietū, kad temperatūra ir ap nulli
sniegputeņos vai slapjdraņķī;
mēnesgaismā;
braucot slikti apgaismotās apdzīvotās vietās;
•
ja priekšā braucošajam transportlīdzeklim
ir vājš apgaismojums;
•
•
ja uz ceļa vai blakus tam atrodas gājēji;
•
ja pretī braucošo transportlīdzekļu apgaismojumu aizsedz, piemēram, aizsargstienis;
•
ja pa savienojošiem ceļiem pārvietojas
transportlīdzekļi;
•
•
uz kalna kraujas vai ieplakas;
ja ceļa tuvumā atrodas izteikti atstarojoši
priekšmeti, piemēram, ceļazīmes;
asos līkumos.
Plašāku informāciju par kameras sensora ierobežojumiem skatiet sadaļā "City Safety ierobežojumi".
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Saistītā informācija
•
•
Gaismu slēdži (136 lpp.)
City Safety ierobežojumi (342 lpp.)
Aktīvie pagrieziena lukturi*
Aktīvie pagrieziena lukturi nodrošina maksimālu
apgaismojumu līkumos un krustojumos.
, un vientāja displejā izgaismojas simbols
laikus vadītāja displejā tiek parādīts skaidrojošs
teksts.
Automašīnām ar LED26 priekšējiem lukturiem*
var būt aktīvie pagrieziena lukturi — atkarībā no
automašīnas aprīkojuma līmeņa.
Šī funkcija ir aktīva tikai vājā dienasgaismā vai
tumsā un tikai tad, ja automašīna atrodas kustībā
un ir ieslēgtas tuvās gaismas.
Funkcijas deaktivizēšana/aktivizēšana
Šī funkcija ir aktivizēta, piegādājot automašīnu no
rūpnīcas, un to var deaktivizēt/aktivizēt vidējā displejā divos veidos:
Izmantojot funkciju skatu
Nospiediet taustiņu Aktīvie
līkumu izgaism. lukturi.
Priekšējo lukturu gaismas staru trajektorija, kad šī funkcija ir attiecīgi izslēgta (pa kreisi) un ieslēgta (pa labi).
Izmantojot iestatījumus
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
LED priekšējiem lukturiem var būt aktīvo pagrieziena lukturu funkcija — atkarībā no automašīnas
aprīkojuma līmeņa. Aktīvie pagrieziena lukturi
seko stūres kustībai, maksimāli izgaismojot ceļu
līkumos un krustojumos un tādējādi palielinot
drošību.
2.
Nospiediet My Car Lukturi un
apgaismojums Ārējie lukturi.
3.
Notīriet atlasi/atlasiet Aktīvie līkumu
izgaism. lukturi,
Funkcija tiek aktivēta automātiski, iedarbinot
automobili. Funkcijas traucējumu gadījumā vadī-
26
Gaismas diodes (Light Emitting Diode)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 143
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Saistītā informācija
•
•
Iestatījumu skats (171 lpp.)
Priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas gaismas* (144 lpp.)
Priekšējo lukturu gaismas stara
formas pielāgošana
Priekšējie miglas lukturi/līkumu
izgaismošanas gaismas*
Ja automašīnai ir LED priekšējie lukturi ar adaptīvo funkcionalitāti, tad, iebraucot valstī, kurā
satiksme notiek pa pretējo ceļa pusi, jāatiestata
lukturu gaismas stara forma.
Miglas lukturi ietver līkumu izgaismošanas gaismas, kas spīd pa diagonāli uz sāniem.
Halogēna lukturi
Gaismas stara forma nav jāregulē. Priekšējo lukturu gaismas stara forma ir konstruēta tā, lai
neapžilbinātu pretī braucošo transportlīdzekļu
vadītājus.
Gaismas diožu priekšējie lukturi*
Priekšējo lukturu stara regulēšana ir jāveic, ja
aktīvajam tālās gaismas lukturim ir adaptīvā funkcionalitāte, skatiet sadaļu "Tālo gaismu aktivizēšana/deaktivizēšana". Kamēr tiek mainīta priekšējo lukturu forma braukšanai pa ceļa labo vai
kreiso pusi, automašīnai ir jāstāv un jādarbojas.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Lukturi un
apgaismojums Ārējie lukturi.
3.
Atlasiet Īslaicīga labās puses satiksme/
Īslaicīga kreisās puses satiksme.
Saistītā informācija
•
•
144
Iestatījumu skats (171 lpp.)
Tālo gaismu aktivizēšana/deaktivizēšana
(140 lpp.)
Spiedpoga priekšējo miglas lukturu ieslēgšanai.
Priekšējos miglas lukturus var ieslēgt tikai tad, ja
ir ieslēgta aizdedzes pozīcija II vai darbojas automašīna un stūres svirslēdža pagriežamais gredzens atrodas pozīcijā
,
vai
.
Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
Ieslēdzot priekšējos miglas lukturus, vadītāja dis.
plejā iedegas simbols
Priekšējie miglas lukturi izslēdzas automātiski,
kad aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozīcijā
STOP vai svirslēdža rotējošais gredzens tiek
pagriezts pozīcijā
.
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
PIEZĪME
Dažādās valstīs noteikumi par aizmugurējo
miglas lukturu izmantošanu atšķiras.
Līkumu izgaismošanas gaismas
Aizmugurējais miglas lukturis
Ja redzamība ir apgrūtināta miglas dēļ, var
ieslēgt aizmugures miglas lukturi, lai citi satiksmes dalībnieki jau laicīgi pamanītu transportlīdzekli.
Priekšējie miglas lukturi ietver līkumu izgaismošanas gaismu funkciju, kas īslaicīgi izgaismo diagonāli pretī automašīnas priekšpusei esošo zonu
stūres pagriešanas virzienā asos līkumos vai tajā
virzienā, kura pagrieziena rādītāji ir ieslēgti.
Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
Ieslēdzot aizmugurējo miglas lukturi, vadītāja dis.
plejā iedegas simbols
Aizmugurējais miglas lukturis izslēdzas automātiski, kad:
•
aizdedzes slēdzis tiek pagriezts pozīcijā
STOP vai svirslēdža rotējošais gredzens tiek
pagriezts pozīcijā
;
•
svirslēdža rotējošais gredzens atrodas pozīun ir izslēgti priekšējie miglas lukcijā
turi.
Šī funkcija tiek aktivizēta vājā dienasgaismā vai
tumsā, kad svirslēdža pagriežamais gredzens
atrodas pozīcijā
vai
un automašīnas
ātrums ir mazāks par aptuveni 30 km/h
(20 mph).
Turklāt, braucot atpakaļgaitā, papildus atpakaļgaitas lukturiem tiek ieslēgti abi līkumu izgaismošanas lukturi.
Šī funkcija tiek aktivizēta, piegādājot automašīnu
no rūpnīcas, un to var deaktivizēt/aktivizēt vidējā
displejā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Gaismu slēdži (136 lpp.)
Aizmugurējais miglas lukturis (145 lpp.)
PIEZĪME
Dažādās valstīs atšķiras noteikumi par aizmugurējo miglas lukturu izmantošanu.
Spiedpoga aizmugurējā miglas luktura ieslēgšanai.
Automašīnām ar stūri kreisajā pusē miglas lukturis atrodas kreisajā pusē, savukārt automašīnām
ar stūri labajā pusē miglas lukturis atrodas labajā
pusē.
Aizmugurējo miglas lukturi var ieslēgt tikai gadījumā, ja:
•
ir ieslēgta aizdedzes pozīcija II vai automašīna darbojas un svirslēdža pagriežamais grevai
;
dzens atrodas pozīcijā
•
svirslēdža rotējošais gredzens atrodas pozīcijā
un ir ieslēgti priekšējie miglas lukturi.
Aktīvie pagrieziena lukturi* (143 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (391 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Gaismu slēdži (136 lpp.)
•
Aizdedzes pozīcijas (391 lpp.)
Priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas gaismas* (144 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 145
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Bremžu signāls
Avārijas gaismas signāls
Pagrieziena rādītāju izmantošana
Bremžu signāls automātiski iedegas bremzēšanas laikā.
Kad šī funkcija ir aktivizēta, avārijas gaismas signāls brīdina citus ceļa lietotājus, vienlaicīgi mirkšķinot visu automašīnas pagrieziena rādītājus.
Automašīnas pagrieziena rādītājus var darbināt
ar kreisās puses svirslēdzi. Pagrieziena rādītāju
lukturi iemirgojas trīs reizes vai mirgo nepārtraukti atkarībā no tā, cik tālu augšā vai lejā ir
pārvietots svirslēdzis.
Nospiežot bremžu pedāli, ieslēdzas bremžu signāls. Turklāt tas ieslēdzas arī tad, kad kāda no
vadītāja atbalsta sistēmām — adaptīvā kruīza
kontrole*, City Safety vai aizmugures sadursmes
brīdinājuma sistēma — bremzē automašīnu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Avārijas bremžu signāli (414 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (294 lpp.)
City Safety (335 lpp.)
Rear Collision Warning (345 lpp.)
Avārijas gaismas signālu taustiņš.
Nospiediet taustiņu, lai aktivētu mirgojošo avārijas
gaismas signālu.
Ja automašīna bremzē tik spēcīgi, ka tiek ieslēgti
avārijas bremžu signāllukturi, un ātrums ir neliels,
automātiski tiek ieslēgts avārijas gaismas signāls.
Kad ārkārtas bremzēšanas lukturi ir beiguši mirgot, sāk mirgot avārijas gaismas signāls, un tas
tiek automātiski deaktivizēts, kad automašīna
uzsāk gaitu, un to var arī deaktivizēt, nospiežot
pogu.
Pagrieziena rādītāji.
Īslaicīgs mirgojošs signāls
Pārvietojiet svirslēdzi uz augšu vai uz leju līdz
pirmajai pozīcijai un atlaidiet. Pagrieziena
rādītāju lukturi iemirgojas trīs reizes. Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displejā.
Saistītā informācija
•
•
146
Pagrieziena rādītāju izmantošana (146 lpp.)
Avārijas bremžu signāli (414 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
PIEZĪME
•
Šo automātisko mirgošanu var pārtraukt,
nekavējoties pārslēdzot svirslēdzi pretējā
virzienā.
•
Ja pagrieziena rādītāju simbols vadītāja
displejā mirgo straujāk nekā parasti, skatiet ziņojumu vadītāja displejā.
Pastāvīgs mirgojošs signāls
Pārvietojiet svirslēdzi uz augšu vai uz leju līdz
gala pozīcijai.
Svirslēdzis paliek savā stāvoklī, pārslēgšana atpakaļ notiek manuāli vai automātiski, pagriežot stūri.
Salona apgaismojums
Pasažieru salona apgaismojumu var aktivizēt/
deaktivizēt ar augšējiem vadības taustiņiem virs
priekšējiem sēdekļiem un aizmugures sēdekļa.
Visu salona apgaismojumu var ieslēgt un izslēgt
manuāli 30 minūšu laikā pēc:
•
automašīnas izslēgšanas un tās elektrosistēmas ieslēgšanas aizdedzes pozīcijā 0
•
automašīnas atslēgšanas, ja tā nav iedarbināta.
Priekšējais apgaismojums
Lasāmlampa, labā puse
Priekšējās lasāmlampas
Labajā un kreisajā pusē esošās lampas lasīšanai
var ieslēgt un izslēgt, īsi nospiežot taustiņus
jumta konsolē. Spilgtumu regulē, turot iespiestu
taustiņu.
Salona apgaismojums
Grīdas un salona jumta apgaismojumu var ieslēgt
un uzslēgt, īsi nospiežot jumta konsolē esošo
taustiņu.
Pasažieru salona apgaismojuma
automātiskās darbības funkcija
Automātisko funkciju var aktivizēt, īsi nospiežot
jumta konsolē esošo taustiņu AUTO. Kad ir aktivizēta automātiskā funkcija, taustiņā iedegas
gaismas indikators. Nospiediet taustiņu AUTO, lai
ieslēgtu vai izslēgtu pasažieru salona apgaismojumu atbilstoši tālāk aprakstītajiem nosacījumiem.
Saistītā informācija
•
•
•
Pasažieru salona apgaismojuma automātiskās darbības funkcija
Gaismu slēdži (136 lpp.)
Avārijas gaismas signāls (146 lpp.)
Iestatījumu skats (171 lpp.)
Pasažieru salona apgaismojums:
•
•
iedegas, automašīna tiek atslēgta un izslēgta;
Lasāmlampa, kreisā puse
•
Salona apgaismojums
ieslēdzas vai izslēdzas tad, kad attiecīgi tiek
atvērtas vai aizvērtas sānu durvis;
•
paliek iedegts divas minūtes, ja ir atvērtas
kādas no sānu durvīm.
Priekšējo lasāmlampu un salona apgaismojuma slēdži
jumta konsolē.
nodziest, kad automašīna tiek iedarbināta un
aizslēgta;
}}
147
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Aizmugures apgaismojums
Sliekšņu apgaismojums
Automašīnas aizmugurē atrodas lasīšanas
apgaismojums, ko var lietot arī kā pasažieru
salona apgaismojumu.
Sliekšņu apgaismojums ieslēdzas un izslēdzas,
atverot vai aizverot attiecīgās durvis.
Lasāmlampas ir iebūvētas salona jumtā.
Apgaismojums bagāžas nodalījumā ieslēdzas un
izslēdzas attiecīgi, kad tiek atvērtas vai aizvērtas
aizmugures durvis.
Bagāžas nodalījuma apgaismojums
Noskaņas apgaismojums
Lampa lasīšanai virs aizmugurējā sēdekļa automašīnās
ar panorāmas jumtu*.
Lampas lasīšanai var ieslēgt un izslēgt, īsi nospiežot lampas taustiņu. Spilgtumu regulē, turot
iespiestu taustiņu.
Lampas lasīšanai virs aizmugurējā
sēdekļa27.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Lukturi un
apgaismojums Salona gaismas.
3.
Izvēlieties kādu no šiem iestatījumiem:
•
Zem Apkārtējā apgaismojuma
intensitāte atlasiet Izslēgts, Zems un
Augsts.
•
Zem Apkārtējā apgaismojuma līmenis
atlasiet Samazināts un Pilns.
Cimdu nodalījuma apgaismojums
Cimdu nodalījuma apgaismojums ieslēdzas un
izslēdzas, kad nodalījuma vāks attiecīgi tiek
atvērts vai aizvērts.
Saulessarga spoguļa apgaismojums*
Saulessarga spogulīša apgaismojums, ieslēdzas
un izslēdzas, attiecīgi atverot vai aizverot pārsegu.
Zemes apgaismojums
Zemes apgaismojums ieslēdzas un izslēdzas,
atverot vai aizverot attiecīgās durvis.
27
148
Automašīnās ar panorāmas jumtu* ir divi lampu bloki — pa vienam katrā jumta pusē.
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
3.
Vadības ierīces blakus stūrei.
Apkārtējā apgaismojuma intensitāti var regulēt,
izmantojot instrumentu panelī esošo vadības
ierīci:
–
pagrieziet īkšķratu, lai regulētu intensitāti.
Zem Salona noskaņas apgaism.
intensitāte atlasiet Izslēgts, Zems un
Augsts.
Noskaņas apgaismojuma intensitāti var regulēt,
izmantojot instrumentu panelī esošās vadības
ierīces:
Apgaismojuma krāsas maiņa
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
–
2.
Nospiediet My Car Lukturi un
apgaismojums Salona gaismas
Salona noskaņas apgaism..
3.
Lai mainītu apgaismojuma gaismu, izvēlieties
Pēc temperatūras, Pēc krāsas vai Motīva
krāsas.
Apgaismojums durvju glabāšanas nodalījumos
tiek ieslēgts, kad automašīna darbojas. Spilgtumu
var precīzi regulēt, izmantojot vadības slēdzi
instrumentu panelī.
Pateicoties krāsu opcijai Pēc temperatūras,
apgaismojuma krāsa mainās atbilstoši iestatītajai pasažieru salona temperatūrai.
Noskaņas apgaismojums*
Automašīna ir aprīkota ar vairākām gaismas diodēm, kas ļauj mainīt apgaismojuma krāsu. Šis
apgaismojums deg, kad automašīna darbojas.
pagrieziet īkšķratu, lai regulētu intensitāti.
Apgaismojums durvju glabāšanas
nodalījumos
Apgaismojums tuneļkonsoles
priekšējos glāžu turētājos
Apgaismojums tuneļkonsoles priekšējos glāžu
turētājos tiek ieslēgts, kad automašīna tiek
atslēgta, un tiek izslēgts, kad automašīna tiek aizslēgta. Spilgtumu var precīzi regulēt, izmantojot
vadības slēdzi instrumentu panelī.
Saistītā informācija
•
•
•
Noskaņas apgaismojumu var mainīt vidējā displejā:
Gaismu slēdži (136 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (391 lpp.)
Iestatījumu skats (171 lpp.)
Apgaismojuma spilgtuma maiņa
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Lukturi un
apgaismojums Salona gaismas
Salona noskaņas apgaism..
Vadības ierīces blakus stūrei.
* Papildaprīkojums/piederums. 149
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Mājās nokļūšanas apgaismojuma
degšanas ilgums
Daļa ārējā apgaismojuma var palikt ieslēgta un
kalpot par apgaismojumu drošai nokļūšanai
mājās pēc tam, kad automobilis ir aizslēgts.
Lai aktivētu šo funkciju:
1.
Izslēdziet automašīnu.
2.
Pārvietojiet kreisās puses svirslēdzi uz instrumentu paneļa pusi un atlaidiet.
3.
Izkāpiet no mašīnas un aizslēdziet durvis.
Kad tiek aktivizēta šī funkcija, tiek ieslēgti tuvās
gaismas lukturi, gabarītlukturi, apgaismojums ārējos rokturos* un numura zīmes apgaismojums.
Mājupceļa apgaismojuma degšanas ilgumu var
iestatīt vidējā displejā.
Saistītā informācija
•
•
Approach light duration (150 lpp.)
Iestatījumu skats (171 lpp.)
Approach light duration
Vējstikla tīrītāju lietošana
Pietuvošanās apgaismojums tiek ieslēgts, atslēdzot automašīnu, un to izmanto, lai no attāluma
ieslēgtu automašīnas apgaismojumu.
Vējstikla tīrītāji tīra vējstiklu. Ar stūres labās
puses svirslēdzi var veikt dažādus vējstikla tīrītāju
iestatījumus.
Pēc funkcijas aktivizēšanas ar tālvadības pults
atslēgu atslēgšanas laikā tiek ieslēgti gabarītlukturi, ārējo rokturu apgaismojums*, numura zīmes
apgaismojums, salona jumta apgaismojums un
grīdas apgaismojums. Ja aktivizācijas laikā tiek
atvērtas kādas no durvīm, tad ārējo rokturu*
apgaismojuma un salona apgaismojuma laiks tiek
pagarināts.
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displejā.
Saistītā informācija
•
Mājās nokļūšanas apgaismojuma degšanas
ilgums (150 lpp.)
•
•
Tālvadības pults atslēga (238 lpp.)
Iestatījumu skats (171 lpp.)
Labās puses svirslēdzis.
Īkšķrata jutība/frekvence
Viens vēziens
Nolaidiet svirslēdzi un atbrīvojiet, lai tiktu
izpildīts viens vēziens.
Vējstikla tīrītāji izslēgti
Pārvietojiet svirslēdzi pozīcijā 0, lai
izslēgtu vējstikla tīrītājus.
Regulārā tīrīšana
Iestatiet vēzienu skaitu laika vienībā ar
īkšķratu, kad izvēlēta regulārā tīrīšana.
150
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Nepārtrauktā tīrīšana
Paceliet svirslēdzi, lai tīrītāji darbotos normālā ātrumā.
Paceliet svirslēdzi vēl tālāk, lai tīrītāji darbotos lielā ātrumā.
Lietus sensora aktivizēšana/
deaktivizēšana
Aktivējiet lietus sensoru, nospiežot lietus sensora
.
taustiņu
Lietus sensors atkarībā no lietus daudzuma, kas
tiek noteikts uz vējstikla, automātiski aktivizē vējstikla tīrītājus. Lietus sensora jutību var regulēt ar
labās puses svirslēdža īkšķratu.
Piespiediet svirslēdzi uz leju, un stikla tīrītāji veiks
vienu papildu vēzienu.
SVARĪGI
Pirms ieslēgt stiklu tīrītājus, pārliecinieties, ka
tīrītāju slotiņas nav piesalušas, un notīriet no
vējstikla (un aizmugures stikla) sniegu un
ledu.
Lietus sensora deaktivizēšana
Deaktivizējiet lietus sensoru, nospiežot lietus senvai pārslēdzot svirslēdzi uz
sora taustiņu
augšu — uz citu stiklu tīrītāja programmu.
SVARĪGI
Kad stiklu tīrītāji tīra vējstiklu, izsmidziniet lielu
daudzumu stiklu skalošanas šķidruma. Kad
vējstikla tīrītāji darbojas, vējstiklam jābūt slapjam.
Saistītā informācija
•
Lietus sensora aktivizēšana/deaktivizēšana
(151 lpp.)
Pagrieziet īkšķratu uz augšu, lai paaugstinātu
jutību, vai uz leju, lai pazeminātu jutību. Papildu
vēziens tiek izdarīts, ja īkšķrats tiek pagriezts uz
augšu.
Lietus sensors tiek deaktivizēts automātiski aizdedzes pozīcijā 0 vai tad, kad tiek izslēgts dzinējs.
Labās puses svirslēdzis.
Lietus sensora taustiņš
Īkšķrata jutība/frekvence
•
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāji
(152 lpp.)
Kad lietus sensors ir aktivizēts, vadītāja displejā ir
redzams lietus sensora simbols
.
•
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā (537 lpp.)
Lietus sensora aktivizēšana
Aktivizējot lietus sensoru, automašīnai jābrauc vai
elektrosistēmai jābūt aizdedzes pozīcijā I vai II bet
vējstikla tīrītāju svirslēdzim jābūt pozīcijā 0 vai
viena vēziena pozīcijā.
Lietus sensors tiek deaktivizēts automātiski, kad
tīrītāju slotiņas tiek iestatītas apkopes pozīcijā.
Izslēdzot apkopes pozīciju, lietus sensors tiek
atkal aktivizēts.
SVARĪGI
Automātiskajā automazgātavā vējstikla tīrītāji
var sākt darboties un tikt sabojāti. Deaktivizējiet lietus sensoru, kamēr automašīna darbojas vai kad automašīnas elektrosistēmai ir
ieslēgta aizdedzes pozīcija I vai II. Vadītāja
displejā redzamais simbols nodziest.
}}
151
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Atmiņas funkcijas aktivizēšana/
deaktivizēšana
Vējstikla un priekšējo lukturu
skalotāji
Lietus sensora atmiņas funkciju var aktivizēt tā, lai
lietus sensora taustiņš nebūtu jānospiež ikreiz,
iedarbinot automašīnu:
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāji mazgā vējstiklu un priekšējos lukturus. Mazgāšanu/tīrīšanu
var sākt, izmantojot labās puses svirslēdzi.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju
ieslēgšana
2.
Nospiediet My Car
3.
Atlasiet Lietus sensora atmiņas funkcija,
lai aktivizētu/deaktivizētu atmiņas funkciju.
Vējstikla tīrītājs.
Aukstā laikā mazgātāja sprauslas tiek automātiski
apsildītas, lai izvairītos no mazgāšanas šķidruma
sasalšanas.
Priekšējo lukturu mazgāšana*
Šķidruma taupīšanas nolūkā priekšējie lukturi tiek
skaloti automātiski ik pēc pieciem vējstikla skalošanas cikliem.
Samazināta apskalošana
Ja mazgāšanas šķidruma tvertnē ir atlicis tikai
1 litrs šķidruma un vadītāja displejā tiek parādīts
paziņojums Stiklu skaloš. šķidr. Zems līmenis,
, tiek pārtraukta
uzpildiet kopā ar simbolu
mazgāšanas šķidruma padeve priekšējiem lukturiem. Tā notiek tādēļ, ka vējstikla mazgāšanai un
redzamībai caur to ir piešķirta lielāka prioritāte.
Saistītā informācija
•
•
•
Apsildāmas apskalotāja sprauslas*
Vējstikla tīrītāju lietošana (150 lpp.)
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā (537 lpp.)
Aizmugurējā loga tīrītājs un skalotājs
(153 lpp.)
Saistītā informācija
Mazgāšanas funkcija, labās puses svirslēdzis.
–
Lai iedarbinātu vējstikla un priekšējo lukturu
mazgātājus, pārvietojiet labās puses svirslēdzi
uz priekšu stūres virzienā.
> Vējstikla tīrītāji veiks vēl vairākus vēzienus
pēc sviras atbrīvošanas.
•
•
•
Vējstikla tīrītāju lietošana (150 lpp.)
Aizmugurējā loga tīrītājs un skalotājs
(153 lpp.)
Apskalošanas šķīduma iepildīšana (540 lpp.)
SVARĪGI
Neaktivizējiet skalotāja sistēmu, kad tā ir
sasalusi vai skalotāja tvertne ir tukša, pretējā
gadījumā pastāv sūkņa sabojāšanas risks.
152
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Aizmugurējā loga tīrītājs un
skalotājs
Aizmugurējā loga tīrītājs un skalotājs tīra aizmugurējo logu. Izmantojot stūres labās puses svirslēdzi, var sākt mazgāšanu/tīrīšanu un mainīt
iestatījumus.
PIEZĪME
Aizmugurējā stikla tīrītājs ir aprīkots ar pārkaršanas aizsardzības sistēmu, kas izslēdz dzinēju, ja tas pārkarst. Pēc atdzišanas perioda
aizmugurējā stikla tīrītājs atkal darbojas.
Aizmugurējā loga tīrītāja un skalotāja
lietošana
–
Pārvietojiet stūres labajā pusē esošo svirslēdzi uz priekšu, lai sāktu skalot un tīrīt aizmugurējo logu.
Stiklu tīrīšanas aktivizēšana/
deaktivizēšana atpakaļgaitas manevra
laikā
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Atlasiet Autom. aizm. stikla tīrīšana, lai
aktivizētu/deaktivizētu stiklu tīrīšanu atpakaļgaitas manevra laikā.
Elektriskie logu pacēlāji
Izmantojot vadītāja durvju vadības paneli, var
vadīt visus elektriskos logu pacēlājus — izmantojot citu durvju vadības paneļus, var vadīt tikai
attiecīgo durvju elektrisko logu pacēlāju.
Vējstikla tīrītājs.
Ieslēdzot atpakaļgaitas pārnesumu, kamēr vējstikla tīrītāji ir ieslēgti, tiek aktivizēta aizmugurējā
loga tīrīšana. Šī funkcija tiek apturēta, kad tiek
izslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
Ja aizmugurējā loga tīrītājs jau ir ieslēgts nepārtrauktā režīmā, nekādas izmaiņas nenotiek.
Vadības panelis vadītāja durvīs.
Elektriski slēdži bērnu drošībai*, kas bērniem
neļauj atvērt aizmugurējās durvis no iekšpuses un atvērt/aizvērt aizmugurējos logus.
Saistītā informācija
•
•
•
Atlasiet
, lai aizmugurējam logam veiktu
regulāras tīrīšanas darbību.
Vējstikla tīrītāju lietošana (150 lpp.)
Aizmugures logu vadības slēdži.
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāji
(152 lpp.)
Priekšējo logu vadības slēdži.
Lietus sensora aktivizēšana/deaktivizēšana
(151 lpp.)
Saistītā informācija
•
Elektrisko logu pacēlāju darbināšana
(154 lpp.)
•
Bērnu drošības slēdži (263 lpp.)
Atlasiet
, lai aizmugurējam logam veiktu
nepārtrauktas tīrīšanas darbību.
* Papildaprīkojums/piederums. 153
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Elektrisko logu pacēlāju
darbināšana
Ekspluatācija
Izmantojot vadītāja durvju vadības paneli, var
vadīt visus elektriskos logu pacēlājus — izmantojot citu durvju vadības paneļus, var vadīt tikai
attiecīgo durvju elektrisko logu pacēlāju.
BRĪDINĀJUMS
PIEZĪME
Ja aizverat logus, atrodoties vadītāja sēdeklī,
pārliecinieties, ka tajos netiks iespiesti bērni
vai citi pasažieri.
BRĪDINĀJUMS
Aizverot logus ar tālvadības pults atslēgu, pārliecinieties, ka tajos netiks iespiesti bērni vai
citi pasažieri.
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīnā atrodas bērni, atcerieties vienmēr izslēgt elektrisko logu pacēlāju strāvas
padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu
aizdedzes pozīcijā 0 un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet tālvadības pults atslēgu sev līdzi.
Viens no veidiem, kā samazināt pulsējošo vēja
troksni, kas rodas, kad aizmugures logi ir
atvērti, ir nedaudz pavērt arī priekšējos logus.
Elektrisko logu pacēlāju darbība.
Ekspluatācija, neizmantojot automātisko darbības režīmu
Ekspluatācija, izmantojot automātisko darbības režīmu
Izmantojot vadītāja durvju vadības paneli, var vadīt
visus elektriskos logu pacēlājus — izmantojot citu
durvju vadības paneļus, var vadīt tikai attiecīgo
durvju elektrisko logu pacēlāju. Vienlaikus var darbināt tikai vienu vadības paneli.
Lai varētu lietot elektriskos logu pacēlājus, aizdedzes pozīcijai jābūt vismaz I. Elektrisko logu pacēlājus var regulēt dažas minūtes pēc automašīnas
un aizdedzes izslēgšanas, bet ne pēc tam, kad ir
atvērtas kādas no durvīm.
Logu aizvēršana tiek apturēta un logs tiek atvērts,
ja kaut kas traucē to kustību. Ja loga aizvēršana
154
tiek apturēta, piemēram, ledus dēļ, aizsardzību
pret iespiešanu var ignorēt. Ja aizvēršana tiek
pārtraukta divas reizes pēc kārtas, ieslēdzas aizsardzība pret iespiešanu un automātiskā funkcija
tiek uz brīdi deaktivēta. Tagad logu var aizvērt,
nepārtraukti turot taustiņu uz augšu, līdz logs ir
aizvērts.
PIEZĪME
Logus nevar atvērt ātrumā, kas pārsniedz
aptuveni 180 km/h (112 mph), bet tos var
aizvērt.
Ekspluatācija, neizmantojot automātisko
darbības režīmu
Viegli pabīdiet vienu no slēdžiem uz augšu/uz
leju. Elektriskie logu pacēlāji darbosies uz
augšu/uz leju tik ilgi, cik slēdzis tiks turēts attiecīgajā pozīcijā.
Ekspluatācija, izmantojot automātisko
darbības režīmu
Pārvietojiet kādu vadību uz augšu/uz leju līdz
galējam stāvoklim un atbrīvojiet to. Logs pārvietojas automātiski līdz tā galējam stāvoklim.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Darbināšana ar tālvadības atslēgu, durvju
rokturi vai centrālās aizslēgšanas taustiņu
Informāciju par elektrisko logu pacēlāju vadību,
atrodoties ārpus automašīnas un izmantojot tālvadības atslēgu vai durvju rokturi, vai, atrodoties
salonā un izmantojot centrālās aizslēgšanas taustiņu, skatiet sadaļās "Tālvadības atslēga", "Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses" vai "Aizslēgšana/atslēgšana no salona".
•
Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses
(243 lpp.)
•
Aizslēgšana/atslēgšana no salona (247 lpp.)
Saulessargu lietošana*
Saules aizsargi ir iebūvēti panelī katrās aizmugurējās durvīs.
Aizmugurējās durvīs — manuāli
vadāms
Atkārtota iestatīšana
Ja startera akumulators tiek atvienots, tad automātiskās atvēršanas funkcija jāiestata no jauna,
lai tā varētu darboties pareizi.
1.
Uzmanīgi paceliet spiedpogas priekšējo daļu,
lai paceltu logu līdz tā galējam stāvoklim, un
noturiet to šādā stāvoklī vienu sekundi.
2.
Īsi atbrīvojiet spiedpogu.
3.
Vēlreiz uz vienu sekundi paceliet spiedpogas
priekšējo daļu.
BRĪDINĀJUMS
Lai darbotos aizsardzība pret iespiešanu,
jāveic atiestatīšana.
Āķis ar saistītu aizturi
–
Pavelciet uz augšu saules aizsargu un aizāķējiet to pie āķa augšējā durvju rāmī.
Logu var atvērt un aizvērt arī tad, ja saules aizsargs ir pavilkts uz augšu.
Saistītā informācija
•
•
•
Elektriskie logu pacēlāji (153 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (391 lpp.)
Tālvadības pults atslēga (238 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 155
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Sānu spoguļu regulēšana
Sānu spoguļu pozīcijas var regulēt ar vadības
sviru, kas atrodas vadītāja durvju vadības panelī.
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa
atmiņas funkcija*
Sānu spoguļu pozīcijas var saglabāt elektriski
vadāmā priekšējā sēdekļa atmiņā.
Sānu spoguļu nolocīšana slīpi,
novietojot automašīnu stāvvietā28
Sānu spoguļu slēdži.
Regulēšana
1.
Nospiediet L kreisās puses sānu spoguļa
taustiņu vai R labās puses sānu spoguļa
taustiņu. Iedegas gaisma spiedpogā.
2.
Noregulējiet spoguli ar vadības sviru centrā.
3.
Vēlreiz nospiediet L vai R taustiņu. Gaismai
jānodziest.
BRĪDINĀJUMS
Abi spoguļi ir platleņķa tipa, kas ļauj nodrošināt optimālu redzamību. Var šķist, ka priekšmeti atrodas tālāk, nekā tie ir patiesībā.
28
156
3.
Zem Ārējo spoguļu sasvēršana, braucot
atpakaļgaitā atlasiet Izslēgta, Vadītāja,
Pasažiera vai Abi, lai aktivizētu/deaktivizētu
un atlasītu, kuru atpakaļskata spoguli sasvērt.
Automātiskā pielocīšana, automobili
aizslēdzot*
Sānu spoguli var nolocīt uz leju, lai vadītājs varētu
redzēt ceļa apmali, piemēram, novietojot automobili stāvēšanai.
Kad automašīna tiek aizslēgta/atslēgta ar tālvadības pults atslēgu, sānu spoguļi tiek automātiski
pielocīti/atlocīti.
–
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displejā:
Ieslēdziet atpakaļgaitas pārnesumu un
nospiediet L vai R taustiņu.
Kad tiek izslēgts atpakaļgaitas pārnesums, spogulis automātiski atgriežas sākotnējā pozīcijā pēc
aptuveni 10 sekundēm vai ātrāk, nospiežot attiecīgi apzīmēto taustiņu L vai R
Automātiska sānu spoguļa nolocīšana
slīpi, novietojot automašīnu stāvvietā28
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
iekāpšana.
3.
Atlasiet Pēc aizslēgšanas nolocīt
spoguļus, lai aktivizētu/deaktivizētu.
Spoguļi un ērtā
Ieslēdzot atpakaļgaitu, sānu spogulis tiek automātiski nolocīts uz leju, lai vadītājs varētu redzēt
ceļa apmali, piemēram, novietojot automobili stāvēšanai. Izslēdzot atpakaļgaitu, spogulis pēc brīža
automātiski atgriežas sākotnējā pozīcijā.
Atiestatīšana neitrālā pozīcijā
Šīs funkcijas iestatījumus var veikt vidējā displejā:
1.
Ievelciet spoguļus ar L un R taustiņiem.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
2.
Nospiediet My Car
iekāpšana.
Izbīdiet spoguļus uz āru, vēlreiz izmantojot
L un R taustiņus.
3.
Ja nepieciešams, atkārtojiet iepriekšējās darbības.
Spoguļi un ērtā
Spoguļi, kuri ārējas iedarbības dēļ ir izregulēti, ir
jānoregulē atpakaļ neitrālā pozīcijā ar elektropievadu, lai to pielocīšanas/atlocīšanas funkcija darbotos pareizi:
Tikai kombinācijā ar elektriski vadāmo sēdekļu atmiņas funkciju.
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Tagad spoguļi ir atiestatīti neitrālā stāvoklī.
Automātiskā aptumšošana*
Salona atpakaļskata spogulis un sānu spoguļi
automātiski aptumšo spilgtu gaismu no aizmugures.
Lai sānu spoguļus varētu aprīkot ar šo funkciju,
salona atpakaļskata spogulim jābūt aprīkotam ar
automātisko aptumšošanas funkciju, skatiet
sadaļu "Salona atpakaļskata spogulis".
Braukšanas laikā vienmēr darbojas automātiskā
aptumšošana, izņemot gadījumus, kad ir ieslēgts
atpakaļgaitas pārnesums. Salona atpakaļskata un
sānu spoguļu aptumšošanas jutību var noregulēt
trīs līmeņos.
PIEZĪME
Mainot jutību, aptumšošanas izmaiņas nav
pamanāmas uzreiz, bet pēc brīža.
Ievelkamie elektriski vadāmie sānu
spoguļi*
Spoguļus iespējams ievilkt, kad novietojat automašīnu stāvēšanai vai braucat šaurās vietās:
1.
Nospiediet L un R taustiņus vienlaicīgi (jābūt
ieslēgtai vismaz aizdedzes pozīcijai I).
2.
Atlaidiet tos pēc apmēram 1 sekundes. Spoguļi automātiski apstājas pilnībā ievilktā stāvoklī.
Salona atpakaļskata spogulis
Salona atpakaļskata spoguli var aptumšot ar
spoguļa apakšdaļā esošo vadības slēdzi. Tā
vietā atpakaļskata spogulis var aptumšoties automātiski.
Atlokiet spoguļus, vienlaikus nospiežot L un R
taustiņus. Spoguļi automātiski apstājas pilnībā
izbīdītā stāvoklī.
Saistītā informācija
•
•
•
Salona atpakaļskata spogulis (157 lpp.)
Iestatījumu skats (171 lpp.)
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa atmiņas
funkcijas izmantošana* (124 lpp.)
Aptumšošanas vadība
Manuālā aptumšošana
Šīs funkcijas iestatījumus var veikt vidējā displejā:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
iekāpšana.
3.
Zem Atpakaļskata spoguļu autom.
aptumšošana atlasiet Normāls, Tumša vai
Gaiša.
Spoguļi un ērtā
Spilgta gaisma no aizmugures var atspīdēt atpakaļskata spogulī un apžilbināt vadītāju. Izmantojiet
aptumšošanu, aktivējot to ar aptumšošanas slēdzi, kad braukšanu traucē gaismas, kas spīd no
aizmugures:
1.
Izmantojiet aptumšošanas funkciju, pārvietojot slēdzi salona virzienā.
2.
Atiestatiet parastā pozīcijā, pārvietojot slēdzi
vējstikla virzienā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 157
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Automātiskā aptumšošana*
Šīs funkcijas iestatījumus var veikt vidējā displejā:
Kompass*
Atpakaļskata spogulis automātiski aptumšo
spilgtu gaismu no aizmugures. Manuālās aptumšošanas slēdzis nav pieejams spoguļiem ar automātisko aptumšošanas funkciju.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
iekāpšana.
Augšējais labais atpakaļskata spoguļa stūris
vienlaicīgi ir arī integrētais displejs, kas parāda
kompasa virzienu, kādā vērsta automašīnas
priekšpuse.
3.
Zem Atpakaļskata spoguļu autom.
aptumšošana atlasiet Normāls, Tumša vai
Gaiša.
Atpakaļskata spogulim ir divi sensori - viens
pavērsts turpgaitas virzienā, bet otrs - atpakaļgaitas virzienā; tie kopā palīdz identificēt un samazināt žilbinošo gaismu. Turpgaitas virzienā vērstais
sensors uztver apkārtējo gaismu, bet atpakaļgaitā
vērstais sensors - aizmugurē braucošā transportlīdzekļa priekšējo lukturu gaismu.
Spoguļi un ērtā
Saistītā informācija
•
•
Sānu spoguļu regulēšana (156 lpp.)
Iestatījumu skats (171 lpp.)
PIEZĪME
Ja sensorus aizklāj, piemēram, stāvēšanas
atļaujas, raidītāji, saulessargi vai sēdekļos vai
bagāžas nodalījumā esošie priekšmeti tā, ka
gaisma nesasniedz sensorus, atpakaļskata
spoguļa aptumšošanas funkcija ir samazināta.
Braukšanas laikā vienmēr darbojas automātiskā
aptumšošana, izņemot gadījumus, kad ir ieslēgts
atpakaļgaitas pārnesums. Salona atpakaļskata un
sānu spoguļu aptumšošanas jutību var noregulēt
trīs līmeņos.
PIEZĪME
Mainot jutību, aptumšošanas izmaiņas nav
pamanāmas uzreiz, bet pēc brīža.
158
Atpakaļskata spogulis ar kompasu.
Ar angļu valodas saīsinājumiem tiek parādīti
astoņi dažādi kompasa virzieni: N (ziemeļi), NE
(ziemeļaustrumi), E (austrumi), SE (dienvidaustrumi), S (dienvidi), SW (dienvidrietumi), W (rietumi) un NW (ziemeļrietumi).
Kompasa aktivizēšana/deaktivizēšana
Iedarbinot automašīnu, kompass tiek aktivizēts
automātiski.
Lai deaktivizētu/aktivizētu kompasu:
–
Izmantojot, piemēram, papīra skavu, nospiediet zem atpakaļskata spoguļa esošo taustiņu.
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Saistītā informācija
•
•
•
Kompasa kalibrēšana* (159 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (391 lpp.)
Logu un sānu spoguļu atkausēšanas aktivizēšana/deaktivizēšana (195 lpp.)
Kompasa kalibrēšana*
Zemeslode ir sadalīta 15 magnētiskajās zonās.
Kompass ir jākalibrē, ja automašīna tiek pārvietota pāri vairākām magnētiskajām zonām.
Lai veiktu kalibrēšanu, rīkojieties šādi:
1.
Apturiet automobili plašā no tērauda konstrukcijām un augstsprieguma līnijām brīvā
teritorijā.
2.
Iedarbiniet automašīnu, izslēdziet visas elektriskās ierīces (gaisa kondicionētāju, stiklu
tīrītājus u.c.) un pārliecinieties, ka visas durvis
ir aizvērtas.
Magnētiskās zonas.
4.
Nospiediet šo pogu atkārtoti, līdz tiek parādīta nepieciešamā magnētiskā zona (1–15).
Skatiet magnētisko zonu karti kompasam.
5.
Nogaidiet, līdz displejā atkal ir redzams simbols C vai turiet nospiestu atpakaļskata spoguļa apakšdaļā esošo pogu
apmēram 6 sekundes, līdz tiek parādīts simbols C.
6.
Brauciet lēnām pa apli ar ātrumu, kas nepārsniedz 10 km/h (6 mph), līdz displeja ekrānā
tiek attēlots kompasa virziens, norādot, ka
kalibrēšana ir pabeigta. Pēc tam brauciet vēl
2 apļus precīzai kalibrēšanai.
PIEZĪME
Ja elektroierīce nav izslēgta, kalibrēšana var
neizdoties vai vispār nesākties.
3.
Turiet nospiestu atpakaļskata spoguļa apakšdaļā esošo pogu (izmantojiet papīra
saspraudi vai līdzīgu priekšmetu),
apmēram 3 sekundes. Tiek parādīts pašreizējās magnētiskās zonas numurs.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 159
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
7.
8.
Automašīnām ar vējstikla apsildi*: ja laikā,
kamēr ir ieslēgta vējstikla apsilde, displejā ir
attēlots simbols C, veiciet kalibrēšanu, kā
aprakstīts 6. punktā, atstājot vējstikla apsildi
ieslēgtu.
Ja nepieciešams, atkārtojiet iepriekšējās darbības.
Saistītā informācija
•
Kompass* (158 lpp.)
Panorāmas jumts*
Panorāmas jumts ir sadalīts divās stikla daļās.
Priekšējās daļas aizmugurējo malu var pacelt
vertikāli (ventilācijas pozīcija) vai horizontāli
(atvērtā pozīcija) Aizmugurējā daļa ir fiksēts
jumta stikls.
Panorāmas jumts ir aprīkots ar vēja deflektoru.
Panorāmas lūkai ir saules aizsegs, kas ir izgatavots no perforēta materiāla un novietots zem
lūkas stikla, lai nodrošinātu papildu aizsardzību
pret, piemēram, stipru saules gaismu.
BRĪDINĀJUMS
Panorāmas jumta kustīgās detaļas vai iespiest
bērnus, citus pasažierus vai priekšmetus.
•
Darbinot panorāmas jumtu, vienmēr ievērojiet piesardzību.
•
Neļaujiet bērniem spēlēties ar vadības
ierīcēm.
•
Atcerieties vienmēr izslēgt panorāmas
jumta strāvas padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā 0
un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet tālvadības pults atslēgu sev līdzi.
SVARĪGI
Neatveriet panorāmas jumtu, kad ir uzstādīts
jumta bagāžnieks.
Panorāmas jumtu un saulessargu vada ar vadības
slēdzi, kas atrodas jumtā.
Slēdzi var aktivizēt, kad automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes pozīcijā I vai II.
160
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Vēja aizsargs
Panorāmas jumta atvēršana*
Vadība ar vadības slēdzi jumtā
Vadot ar jumtā izvietoto vadības slēdzi, panorāmas jumts vispirms tiek atvērts horizontāli komforta pozīcijā.
Ventilācijas stāvoklī tiek pacelta jumta priekšējā
stikla pārsega aizmugure.
BRĪDINĀJUMS
Panorāmas jumta kustīgās detaļas vai iespiest
bērnus, citus pasažierus vai priekšmetus.
Panorāmas lūka ir aprīkota ar vēja aizsargu, kas
tiek uzlocīts uz augšu, kas panorāmas lūka ir
atvērtā pozīcijā.
Saistītā informācija
•
•
Panorāmas jumta atvēršana* (161 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (391 lpp.)
•
Darbinot panorāmas jumtu, vienmēr ievērojiet piesardzību.
•
Neļaujiet bērniem spēlēties ar vadības
ierīcēm.
•
Atcerieties vienmēr izslēgt panorāmas
jumta strāvas padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā 0
un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet tālvadības pults atslēgu sev līdzi.
Atvēršana, manuāla
Atvēršana, automātiska
Aizvēršana, manuāla
Aizvēršana, automātiska
SVARĪGI
Neatveriet panorāmas jumtu, kad ir uzstādīts
jumta bagāžnieks.
Lai varētu lietot panorāmas jumtu, automašīnas
elektrosistēmai jāatrodas vismaz aizdedzes pozīcijā I.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 161
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Manuālā darbība
1. Lai atvērtu saulessargu, nospiediet slēdzi uz
aizmuguri manuālas atvēršanas pozīcijā. Saulessargs tiek pārvietots maksimāli atvērta stāvokļa virzienā, kamēr vien vadības slēdzis tiek
turēts nospiests uz aizmuguri.
2.
Atveriet panorāmas jumtu – vēlreiz nospiediet
slēdzi uz aizmuguri manuālās atvēršanas
pozīcijā. Panorāmas jumts vispirms sasniedz
komforta pozīciju29. Lai atvērtu maksimāli
atvērtā pozīcijā, trešoreiz nospiediet slēdzi uz
aizmuguri.
Aizveriet jumtu/žalūziju, atkārtojot iepriekšējās
darbības pretējā secībā — nospiediet slēdzi uz
priekšu/uz leju manuālās aizvēršanas pozīcijā.
Jumta kustība apstājas, ja vadības slēdzis tiek
atlaists vai stikls sasniedz komforta, maksimāli
atvērtu vai aizvērtu pozīciju.
PIEZĪME
Lai manuāli atvērtu panorāmas lūku, vispirms
ir pilnībā jāatver saules aizsegs. Kad šī procedūra tiek izpildīta pretējā virzienā, pirms saules
aizsega aizvēršanas ir pilnībā jāaizver panorāmas lūka.
29
162
Automātiskā darbība
1. Atveriet saules aizsargu maksimālā pozīcijā –
nospiediet slēdzi uz aizmuguri automātiskās
atvēršanas pozīcijā un atlaidiet.
2.
Atveriet panorāmas jumtu – vēlreiz nospiediet
slēdzi uz aizmuguri automātiskas atvēršanas
pozīcijā un atlaidiet. Panorāmas jumts vispirms sasniedz komforta pozīciju29. Lai
atvērtu maksimāli atvērtā pozīcijā, trešoreiz
nospiediet slēdzi uz aizmuguri automātiskās
atvēršanas pozīcijā un atlaidiet.
Aizveriet jumtu/žalūziju, atkārtojot iepriekšējās
darbības pretējā secībā — nospiediet slēdzi uz
priekšu/uz leju automātiskās aizvēršanas pozīcijā.
Jumta kustība apstājas, kad stikls sasniedz komforta pozīciju vai maksimālā atvēruma vai aizvēruma pozīciju. Kustība tiek arī apturēta, ja slēdzi
vēlreiz pārslēdz kustības virzienam pretējā virzienā.
Jumtam aizveroties no maksimālā atvēruma pozīcijas un sasniedzot komforta pozīciju, tā kustība
neapstājas.
Automātiska vadība — ātra atvēršana/
aizvēršana
Panorāmas lūku un saules aizsargu var atvērt/
aizvērt vienlaikus:
Komforta pozīcija ir stikla pārsega atvērtā pozīcija, kurā braukšanas laikā saglabājas komfortabli zems vēja trokšņa un rezonanses troksnis.
–
Lai atvērtu - divreiz nospiediet slēdzi uz aizmuguri automātiskās darbības pozīcijā un
atlaidiet.
–
Lai aizvērtu, divreiz nospiediet slēdzi virzienā
uz priekšu/uz leju automātiskās darbības
pozīcijā un atlaidiet.
Jumta kustība apstājas, kad stikls sasniedz komforta pozīciju vai aizvērtu pozīciju. Kustība tiek arī
apturēta, ja slēdzi vēlreiz pārslēdz kustības virzienam pretējā virzienā.
Jumtam aizveroties no maksimālā atvēruma pozīcijas un sasniedzot komforta pozīciju, tā kustība
neapstājas. Saulessarga kustība nekad neapstājas, kad jumts sasniedz komforta pozīciju.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Ventilācijas pozīcija
Šī funkcija tiek deaktivizēta, piegādājot automašīnu no rūpnīcas, un to var aktivizēt/deaktivizēt:
1.
2.
Centrālās aizslēgšanas taustiņš
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Nospiediet My Car
Aizslēgšana.
Atlasiet Automātiska saulessarga
aizvēršana, lai aktivizētu/deaktivizētu.
Aizvēršana, izmantojot tālvadības pults
atslēgu, centrālās aizslēgšanas taustiņu
vai durvju rokturus
Ventilācijas pozīcija, vertikāla pie aizmugurējās malas.
Atveriet, nospiežot slēdzi uz augšu.
Aizveriet, nospiežot slēdzi virzienā uz
priekšu/uz leju.
Izvēloties ventilācijas pozīciju, tiek pacelta priekšējā stikla pārsega aizmugurējā mala. Ja ventilācijas stāvokļa atlasīšanas brīdī saulessargs ir pilnīgi
aizvērts, tas tiek automātiski atvērts
aptuveni par 50 mm.
Saules aizsarga automātiska
aizvēršana
Novietojot automašīnu stāvēšanai saulainā/karstā
laikā, saules aizsargs automātiski aizveras 15
minūtes pēc automašīnas aizslēgšanas. Tas tiek
darīts, lai samazinātu pasažieru salona temperatūru un pasargātu automašīnas polsterējumu no
izbalēšanas saulē.
Tālvadības pults atslēgu;
– Turiet nospiestu tālvadības atslēgas aizslēg, līdz panorāmas jumts un
šanas taustiņu
saules aizsargs sāk kustību aizvērtas pozīcijas virzienā. Pēc tam atlaidiet aizslēgšanas
taustiņu.
Kustība apstājas, ja vēlreiz tiek nospiests tālvadības atslēgas aizslēgšanas taustiņš vai jumts/
aizsargs ir sasniedzis aizvērtu pozīciju.
Centrālās aizslēgšanas taustiņš.
Ja automašīnas elektrosistēmai ir ieslēgta vismaz
aizdedzes pozīcija I, panorāmas jumtu var aizvērt,
izmantojot vadītāja vai pasažiera durvju centrālās
aizslēgšanas taustiņu*.
–
Turiet nospiestu centrālās aizslēgšanas taus, līdz panorāmas jumts un saules aiztiņu
sargs sāk kustību aizvērtas pozīcijas virzienā.
Pēc tam atlaidiet taustiņu.
Kustība apstājas, ja vēlreiz tiek nospiests centrālās aizslēgšanas taustiņš vai jumts/aizsargs ir
sasniedzis aizvērtu pozīciju.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 163
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Durvju rokturis
Automašīnām, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju*, ir skārienjutīgs
padziļinājums ārējā durvju roktura ārējā daļā.
–
Turiet pirkstu uz kāda durvju roktura ārpuses
skārienjutīgā padziļinājuma, līdz panorāmas
jumts un saules aizsargs sāk kustību aizvērtas pozīcijas virzienā. Pēc tam atlaidiet durvju
roktura padziļinājumu.
Kustība apstājas, ja pirksts tiek vēlreiz novietots
uz durvju roktura padziļinājuma vai jumts/saules
aizsargs sasniedz aizvērtu pozīciju.
pilnas ventilācijas stāvoklī). Aizsardzība pret
iespiešanu ir aktīva arī gadījumā, ja stikla pārsegs
vai saules aizsargs ir atvērts.
Ja ir nostrādājusi aizsardzība pret iespiešanu,
stikla pārsegu un/vai žalūziju var vēlreiz pārvietot
tajā pašā virzienā bez aizsardzības pret iespiešanu, ja tas tiek darīts 10 sekunžu laikā, kopš ir
nostrādājusi aizsardzība pret iespiešanu. Ja aizvēršana tiek apturēta, piemēram, stikla pārsega
apledojuma dēļ, iespiešanas aizsardzību var ignorēt, nospiežot taustiņu uz priekšu/uz leju, līdz
stikla pārsegs un/vai žalūzija ir aizvērta.
HomeLink®*30
HomeLink® ir programmējama tālvadības pults,
kas ir iebūvēta automašīnas elektrosistēmā.
Vispārīgi
Saistītā informācija
BRĪDINĀJUMS
Ja panorāmas jumts tiek aizvērts, izmantojot
tālvadības pults atslēgu, centrālo aizslēgšanas
taustiņu vai durvju rokturi, pārliecinieties, ka
nepastāv iespiešanas risks.
SVARĪGI
Pēc aizvēršanas pārliecinieties, ka panorāmas
jumts ir kārtīgi aizvērts.
Aizsardzība pret iespiešanu
Panorāmas jumtam ir aizsardzība pret iespiešanu,
kas tiek aktivizēta, ja stikla pārsegu vai saules aizsargu aizvēršanās laikā bloķē kāds priekšmets. Ja
kustība tiek bloķēta, stikla pārsegs vai saulessargs tiek apturēts un automātiski atvērts aptuveni 50 mm attālumā no bloķēšanas pozīcijas (vai
164
•
•
•
•
•
Panorāmas jumts* (160 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (391 lpp.)
Tālvadības pults atslēga (238 lpp.)
Aizslēgšana/atslēgšana no salona (247 lpp.)
Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses
(243 lpp.)
1. taustiņš
2. taustiņš
3. taustiņš
Indikatora lampa
HomeLink®31 ir programmējama tālvadības pults,
ar ko var attāli vadīt līdz trim dažādām ierīcēm
(piemēram, garāžas vārtu atvēršanas mehānismu,
signalizācijas sistēmas, āra un telpu apgaismojumu u.c.), tādējādi aizstājot to tālvadības pultis.
HomeLink® ir iebūvēts salona atpakaļskata spogulī. HomeLink® panelis sastāv no trīs program-
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
mējamiem taustiņiem un vienas indikatora lampiņas spoguļa stiklā.
Lai iegūtu plašāku informāciju par HomeLink®,
apmeklējiet www.HomeLink.com,
www.youtube.com/HomeLinkGentex vai zvaniet
uz bezmaksas tālruņa numuru
00 8000 466 354 65 (vai maksas tālruņa
numuru +49 6838 907 277).
mašīnu vai lietošanai citā automašīnā). Pārdodot
automašīnu, ieteicams arī izdzēst taustiņiem
ieprogrammētās funkcijas; skatiet sadaļu
"HomeLink® programmēšana".
Ja garāžas durvju vai vārtu vadībai izmantojat HomeLink®, nodrošiniet, lai durvju
vai vārtu kustības laikā neviens neatrastos
tuvumā.
•
HomeLink programmēšanas laikā var tikt
aktivizētas programmējamās garāžas durvis vai vārti. Tādēļ nodrošiniet, lai programmēšanas laikā neviens neatrastos
durvju vai vārtu tuvumā.
•
Programmējot garāžas durvju atvēršanas
mehānismu, automašīnai jāatrodas ārpus
garāžas.
•
Nelietojiet HomeLink® tālvadības pulti
garāžas durvīm, kas nav aprīkotas ar drošības atduri vai atpakaļkustības funkciju.
HomeLink® programmēšanas instrukcijas.
HomeLink® programmēšana
Saistītā informācija
•
PIEZĪME
HomeLink®* programmēšana (165 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
•
HomeLink®*32 programmēšana
Dažām automašīnām aizdedze jāieslēdz vai
jāpagriež "piederumu pozīcijā", lai varētu
ieprogrammēt vai izmantot HomeLink®. Tālvadības pultī, kuru plānojat aizstāt ar
HomeLink®, ir ieteicams ievietot jaunas baterijas, lai programmēšana noritētu ātrāk un
radio signāls būtu spēcīgāks. Pirms programmēšanas HomeLink® pogas ir jāatiestata,
skatiet tēmu "HomeLink® pogu atiestatīšana".
Kad atiestatīšana ir pabeigta, HomeLink® tiek
iestatīts "apgūšanas režīmā" un ir gatavs
ieprogrammēšanai.
1.
Nospiediet to33 pults HomeLink® taustiņu,
kuru vēlaties ieprogrammēt. Pults
HomeLink® indikatora lampiņai 33 jāmirgo
dzeltenā krāsā reizi sekundē. Taustiņš nav
jātur nospiests.
Saglabājiet oriģinālās tālvadības pultis vēlākai
ieprogrammēšanai (piemēram, ja nomaināt auto30
31
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
HomeLink un HomeLink mājas simbols ir reģistrētas Gentex Corporation preču zīmes.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 165
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
2.
Pavērsiet tālvadības pulti pret HomeLink®
programmējamo taustiņu un turiet to 2-8 cm
attālumā no šī taustiņa. Neaizklājiet
HomeLink® indikatora lampiņu.
Ņemiet vērā: dažas tālvadības pultis var
ieprogrammēt HomeLink® sekmīgāk, ja attālums sasniedz 15-20 cm. Paturiet to prātā, ja
programmēšanas laikā rodas problēmas.
3.
5.
Nospiediet ieprogrammēto HomeLink® taustiņu un aplūkojiet indikatora lampiņu.
> Nepārtraukti izgaismojas zaļā krāsā: ja
indikatora lampiņa nepārtraukti izgaismojas zaļā krāsā, programmēšana ir
pabeigta. Tagad, nospiežot ieprogrammēto taustiņu, garāžas durvīm, vārtiem u.
tml. ir jāaktivizējas.
Nospiediet un turiet to oriģinālās tālvadības
pults taustiņu, kuru vēlaties ieprogrammēt
HomeLink®, un pievērsiet skatienu indikatora
lampiņai. Neatlaidiet taustiņu, līdz indikatora
lampiņa nav beigusi mirgot dzeltenā krāsā
reizi sekundē un sākusi vai nu mirgot zaļā
krāsā 10 reizes sekundē, vai nepārtraukti
izgaismoties zaļā krāsā. Tālvadības pults
taustiņu var atlaist, tiklīdz indikatora lampiņa
sāk mirgot vai paliek pastāvīgi iedegta zaļā
krāsā.
Ņemiet vērā: Dažiem uztvērējiem 3. programmēšanas solis jāaizstāj ar 4. soli.
4.
32
33
34
166
Nospiediet un atlaidiet oriģinālās tālvadības
pults taustiņu reiz divās sekundēs, līdz indikatora lampiņa beidz mirgot dzeltenā krāsā reizi
sekundē un sāk vai nu mirgot zaļā krāsā 10
reizes sekundē, vai nepārtraukti izgaismojas
zaļā krāsā.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Taustiņu un indikatora lampiņas atrašanās vietu skatiet sadaļā "HomeLink®*".
Taustiņa apzīmējums un krāsa atšķiras atkarībā no ražotāja.
Mirgo zaļā krāsā 10 reizes sekundē:
nospiediet programmējamo taustiņu,
turiet to nospiestu 2 sekundes un pēc
tam atlaidiet. Atkārtojiet nospiešanas/
turēšanas/atlaišanas darbības otro reizi
un — atkarībā no uztvērēja modeļa — arī
trešo reizi. Tagad programmēšanai jābūt
pabeigtai un, nospiežot ieprogrammēto
taustiņu, garāžas durvīm, vārtiem u. tml. ir
jāaktivizējas.
Ja uztvērējs joprojām nav aktivizēts:
pārejiet pie 6.-8. programmēšanas soļa, lai
pabeigtu programmēšanu.
6.
Atrodiet garāžas durvju u. tml. uztvērēja
"mācīšanās taustiņu"34. Parasti tas atrodas
netālu no uztvērēja antenas stiprinājuma.
7.
Nospiediet un atlaidiet antenas "mācīšanās
taustiņu". 8. solis jāveic 30 sekunžu laikā
kopš taustiņa nospiešanas.
8.
nospiediet programmējamo taustiņu, turiet
to nospiestu 2 sekundes un pēc tam
atlaidiet. Atkārtojiet nospiešanas/turēšanas/
atlaišanas darbības otro reizi un — atkarībā
no uztvērēja modeļa — arī trešo reizi. Tagad
programmēšana ir pabeigta un, nospiežot
ieprogrammēto taustiņu, garāžas durvīm, vārtiem u. tml. ir jāaktivizējas.
Ekspluatācija
Kad HomeLink® ir pilnībā saprogrammēts, to var
izmantot atsevišķu oriģinālo tālvadības pulšu
vietā.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Nospiediet ieprogrammēto taustiņu. Garāžas durvis, vārti, signalizācijas sistēma u. tml. tiek aktivizēti (tas var aizņemt dažas sekundes). Nospiežot
taustiņu, indikatora lampiņa izgaismojas vai mirgo.
Protams, vajadzības gadījumā oriģinālās tālvadības pults taustiņus joprojām var lietot paralēli
HomeLink®.
PIEZĪME
Ja aizdedze ir izslēgta, HomeLink® darbojas
30 minūtes pēc vadītāja durvju atvēršanas.
2.
Atsevišķu taustiņu programmēšana
Lai pārprogrammētu atsevišķu HomeLink® taustiņu, rīkojieties šādi:
1.
Nospiediet vajadzīgo taustiņu un neatlaidiet.
2.
Aptuveni pēc 20 sekundēm, kad HomeLink®
indikatora lampiņa sāk mirgot dzeltenā krāsā,
veiciet iepriekšējā sadaļā "HomeLink® programmēšana" aprakstīto 1. soli.
Ja programmēšanas laikā rodas problēmas, sazinieties ar HomeLink® vietnē www.HomeLink.com,
www.youtube.com/HomeLinkGentex vai zvaniet
uz bezmaksas tālruņa numuru
00 8000 466 354 65 (vai maksas tālruņa
numuru +49 6838 907 277).
HomeLink® taustiņu atiestatīšana
Iespējams atiestatīt tikai visus HomeLink® taustiņus vienlaicīgi, nevis katru taustiņu atsevišķi. Taču
atsevišķus taustiņus var ieprogrammēt atkārtoti;
skatiet sadaļu "Atsevišķu taustiņu programmēšana" turpmāk.
1.
Nospiediet HomeLink® 1. un 3. taustiņu un
turiet nospiestu, līdz indikatora lampiņa sāk
mirgot zaļā krāsā (aptuveni 10 sekundes).
Atbrīvojiet taustiņus.
> Tagad HomeLink® ir iestatīts tā dēvētais
"mācīšanās režīms", un tas ir gatavs atkārtotai ieprogrammēšanai; skatiet sadaļu
"HomeLink® programmēšana" iepriekš.
Vadītāja infocentrs
Automašīnas vadītāja infocentrs braukšanas laikā
reģistrē un aprēķina dažādas vērtības, piemēram,
attālumu, degvielas patēriņu un vidējo ātrumu.
Lai atvieglotu degvielas ekonomiju, tiek reģistrēta
informācija gan par pašreizējo, gan vidējo degvielas patēriņu. Vadītāja infocentra informāciju var
attēlot vadītāja displejā.
Ņemiet vērā: Ja atkārtoti programmējamajam taustiņam netiek ieprogrammēta jauna
ierīce, tas atjauno iepriekš saglabāto programmēšanu.
Lai iegūtu plašāku informāciju vai izteiktu komentārus par HomeLink®, apmeklējiet
www.HomeLink.com, www.youtube.com/
HomeLinkGentex vai zvaniet uz bezmaksas tālruņa numuru 00 8000 466 354 65 (vai maksas
tālruņa numuru +49 6838 907 277).
Saistītā informācija
•
HomeLink®* (164 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 167
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
•
•
Attālums līdz tukšai tvertnei
Tūrists — spidometra alternatīva
Brauciena odometrs
Ir pieejami divi brauciena odometri: TM un TA.
TM var atiestatīt manuāli, bet TA tiek atiestatīts
automātiski, ja automašīna nav izmantota vismaz
četras stundas.
Aprēķinos tiek izmantots vidējais degvielas patēriņš pēdējos 30 km un atlikušais braukšanai
izmantojamais degvielas daudzums.
Kad mērierīce rāda "----", netiek saglabāts garantētais patēriņa diapazons. Tādā gadījumā uzpildiet
degvielu, tiklīdz tas ir iespējams.
PIEZĪME
Braukšanas laikā tiek reģistrēta šāda informācija:
12 collu vadītāja displejs.
•
•
•
•
Nobraukums
Braukšanas ilgums
Vidējais ātrums
Vidējais degvielas patēriņš.
Tiek rādītas vērtības kopš pēdējās brauciena odometra atiestatīšanas reizes.
Brauciena odometrs
Brauciena odometrs reģistrē automašīnas kopējo
nobraukumu. Šo vērtību nevar atiestatīt uz nulli.
Pašreizējais degvielas patēriņš
8 collu vadītāja displejs.
168
Šī mērierīce rāda automašīnas pašreizējo degvielas patēriņu. Vērtība tiek atjaunināta aptuveni reizi
sekundē.
Vadītāja infocentrā ir ietverti šādi rādītāji:
Attālums līdz tukšai tvertnei
•
•
•
Vadītāja infocentrs aprēķina attālumu, ko var
nobraukt ar tvertnē atlikušo degvielas daudzumu.
Brauciena odometrs
Brauciena odometrs
Pašreizējais degvielas patēriņš
Ja esat mainījis braukšanas stilu, var rasties
neliela nobīde.
Ekonomiskam braukšanas stilam galvenie rezultāti ir lielos braukšanas attālumos.
Tūrists — spidometra alternatīva
Alternatīvais digitālais spidometrs atvieglo braukšanu valstīs, kur ātruma ierobežojuma ceļazīmēs ir
izmantota cita mērvienība, nevis automašīnas
instrumentu panelī redzamā.
Tādā gadījumā digitālais ātrums tiek attēlots pretējā mērvienībā (attiecībā uz analogo spidometru).
Ja analogais spidometrs ir graduēts mph (jūdzēs
stundā), digitālais spidometrs rāda attiecīgo
ātrumu km/h un otrādi.
Saistītā informācija
•
Brauciena datu attēlošana vadītāja displejā
(169 lpp.)
•
Brauciena statistikas attēlošana vidējā displejā (170 lpp.)
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Brauciena datu attēlošana vadītāja
displejā
1.
Vadītāja displejā var skatīt vadītāja infocentra
reģistrētās un aprēķinātās vērtības.
Šīs vērtības tiek saglabātas vadītāja infocentra
lietotnē. Lietotņu izvēlnē var izvēlēties, kādu informāciju attēlot vadītāja displejā.
Lietotņu izvēlne
Pa kreisi/pa labi
Uz augšu/uz leju
Apstipriniet
35
Displeja izskats var atšķirties atkarībā no instrumentu paneļa varianta.
Brauciena odometra atiestatīšana
(Lietotņu karti nevar atvērt, kamēr vadītāja
displejā ir redzams neapstiprināts paziņojums. Lai varētu atvērt lietotņu izvēlni, paziņojums jāapstiprina.)
2.
3.
Atveriet lietotņu izvēlni35 un pārvietojieties pa to, izmantojot stūres labās puses vadības tastatūru.
Vadītāja displejā atveriet lietotņu izvēlni,
nospiežot (1).
Dodieties uz vadītāja infocentra lietotni pa
kreisi vai pa labi, izmantojot (2).
> Četrās augšējās izvēlnes rindās ir redzamas izmērītās brauciena odometra TM
vērtības. Nākamajās četrās izvēlnes rindās
ir redzamas izmērītās brauciena odometra
TA vērtības. Sarakstā var ritināt uz augšu
vai uz leju ar (3).
Ritiniet uz leju līdz opciju taustiņiem, lai atlasītu, kādu informāciju attēlot vadītāja displejā:
•
•
•
•
•
Pašreizējais degvielas patēriņš
Attālums līdz tukšai tvertnei
Brauciena odometrs
Brauciena odometra TM nobraukums,
brauciena odometra TA nobraukums vai
bez nobraukuma rādījuma
Tūrists (spidometra alternatīva).
Atlasiet opciju vai notīriet tās atlasi ar taustiņu O (4). Izmaiņas tiek veiktas nekavējoties.
Atiestatiet brauciena odometru TM, turot
nospiestu kreisā svirslēdža taustiņu RESET.
Brauciena odometrs TA tiek atiestatīts automātiski. Ja automašīna netiek izmantota četras stundas vai ilgāk, brauciena odometrs tiek atiestatīts.
Mērvienības maiņa
Nobraukuma, ātruma u.c. mērvienību vidējā displejā var mainīt šādi:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
3.
Sadaļā Mērvienības atlasiet vajadzīgo mērvienību standartu: Metriskā, Standarta vai
ASV.
Mērvienības.
}}
169
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
PIEZĪME
Šīs mērvienības tiek mainītas ne tikai vadītāja
infocentrā, bet arī Volvo navigācijas sistēmā*.
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītāja infocentrs (167 lpp.)
Brauciena statistikas attēlošana vidējā displejā (170 lpp.)
Lietotņu izvēlnes izmantošana vadītāja displejā (108 lpp.)
Brauciena statistikas attēlošana
vidējā displejā
Brauciena statistikas iestatījumi
Vadītāja infocentra brauciena statistiku var grafiski attēlot vidējā displejā, parādot pārskatu, kas
atvieglo ekonomiskāku braukšanu.
•
Mainītu diagrammas mērogu. Atlasiet joslas
izšķirtspēju 1, 10 vai 100 km/jūdzes.
•
Atiestatītu datus pēc katra brauciena. To veic
pēc tam, kad automašīna ir stāvējusi uz vietas
ilgāk par 4 stundām.
•
Atiestatītu pašreizējā brauciena datus.
Lietotņu skatā atveriet lietotni
Vadītāja efektivitāte, lai parādītu brauciena statistiku.
Katra diagrammas josla simbolizē 1, 10 vai 100 km (jūdžu)
nobraukumu. Brauciena laikā
joslas tiek aizpildītas no labās puses. Pašā labajā
malā esošā josla rāda pašreizējā attāluma vērtību.
Vidējais degvielas patēriņš un kopējais braukšanas laiks ir aprēķināts kopš pēdējās brauciena
statistikas atiestatīšanas reizes.
Nospiediet Preferences, lai
Brauciena statistika, aprēķināts vidējais patēriņš
un kopējais braukšanas laiks vienmēr tiek atiestatīti vienlaikus.
Mērvienības maiņa
Nobraukuma, degvielas patēriņa u.c. mērvienību
vidējā displejā var mainīt šādi:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
3.
Sadaļā Mērvienības atlasiet vajadzīgo mērvienību standartu: Metriskā, Standarta vai
ASV.
Mērvienības.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja infocentrs (167 lpp.)
Brauciena datu attēlošana vadītāja displejā
(169 lpp.)
Brauciena statistika no vadītāja infocentra36.
36
170
Attēls ir shematisks – izkārtojums var atšķirties atkarībā no atlasītā bloka standarta vai atjauninātās programmatūras.
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Iestatījumu skats
Iestatījuma maiņa
Vairāku automašīnas funkciju sadaļu Iestatījumi
un informāciju var pārvaldīt vidējā displeja iestatījumu skatā.
Iestatījumu skata atvēršana/aizvēršana
un pārvietošanās pa to
Iestatījumu skata apakškategorija ar dažādiem iestatījumiem (šeit attēlots vairākopciju taustiņš un radio taustiņi).
Augšējais skats, nospiežot taustiņu Iestatījumi.
1.
Velciet uz leju vidējā displeja augšpusē
esošo cilni, lai atvērtu augšējo skatu.
2.
Pieskarieties Iestatījumi, lai atvērtu iestatījumu skatu.
3.
4.
Nospiediet vienu no redzamajām kategorijām
un atveriet apakškategorijas un sadaļu
Iestatījumi, nospiežot vēlreiz.
Nospiediet Atpakaļ, lai dotos atpakaļ iestatījumu skatā.
Pieskarieties Aizvērt, lai aizvērtu iestatījumu
skatu.
1.
Nospiediet kategorijas un apakškategorijas,
lai atvērtu vajadzīgo iestatījumu.
2.
Mainiet vienu vai vairākus iestatījumus.
Dažāda veida iestatījumi tiek mainīti dažādos
veidos (katra veida aprakstu skatiet tabulā
tālāk).
> Izmaiņas tiek nekavējoties saglabātas.
Iestatījumu
veids
Apraksts
Palaišanas funkcija
Palaiž lietotni vai atsevišķu
papildu iestatījumu skatu, nospiežot tekstu, piemēram, lai izveidotu
savienojumu starp ierīci un
Bluetooth.
Radio
taustiņš
Izvēlieties kādu no vairākiem
iestatījumiem, nospiežot vajadzīgo
radio taustiņu, piemēram, lai atlasītu sistēmas valodu.
Vairākopciju taustiņš
Atlasiet līmeni, nospiežot vajadzīgo taustiņa daļu, piemēram, lai
atlasītu City Safety jutības līmeni.
Izvēles
rūtiņa
Aktivizējiet/deaktivizējiet funkciju,
nospiežot rūtiņu, lai to atlasītu/
noņemtu atlasi, piemēram, lai
ieslēgtu sēdekļu apsildes automātisko ieslēgšanos.
Slīdnis
Atlasiet līmeni noteiktā intervālā,
nospiežot un velkot slīdni, piemēram, lai atlasītu skaļuma līmeni.
Informācijas attēlošana
Nav faktiska iestatījuma. Rāda
noteiktu informāciju, piemēram,
automašīnas identifikācijas
numuru.
Iestatījumu veidi
Ir vairāki iestatījumu veidi:
}}
171
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Saistītā informācija
•
•
Vidējā displeja pārskats (33 lpp.)
Iestatījumu skata kategorijas (172 lpp.)
Iestatījumu skata kategorijas
Iestatījumu skatā ir vairākas galvenās kategorijas
un apakškategorijas, kurās apkopoti vairāku
automašīnas funkciju iestatījumi un informācija.
Iestatījumu skatam ir 7 galvenās kategorijas: My
Car, Skaņa, Navigācija, Multivide, Sakari,
Klimats un Sistēma.
Katra kategorija ietver vairākas apakškategorijas
un iestatījumu opcijas. Tabulās tālāk ir norādīts
pirmais apakškategoriju līmenis. Funkcijas vai
zonas iestatījumu opcijas ir plašāk aprakstītas
īpašnieka rokasgrāmatas saistītajā sadaļā. Informācija par tiem sistēmas iestatījumiem, kas nav
aprakstīti saistītajā sadaļā, ir sniegta sadaļā "Sistēmas iestatījumu maiņa iestatījumu skatā".
Daži iestatījumi ir personiski — tas nozīmē, ka tos
var saglabāt vadītāja profilam Vadītāju profili.
Citi iestatījumi ir vispārēji — tas nozīmē, ka tie nav
piesaistīti vadītāja profilam. Tabulās tālāk ir
sniegts pārskats, kas ļauj saprast, vai kategorijas
iestatījumi ir personiski, vispārēji vai jaukti.
My Car
172
Apakškategorijas
Iestatījumi
Braukšanas režīms/Individuāls braukšanas režīms*
Jaukti
Lukturi un apgaismojums
Jaukti
Spoguļi un ērtā iekāpšana
Personiski
Aizslēgšana
Jaukti
Stāvbremze un piekare
Jaukti
Sēdekļi
Jaukti
Vējstikla tīrītājs
Jaukti
Piekare
Vispārēji
Audio
Apakškategorijas
Iestatījumi
Skaņas baudījums *
Personiski
Tonis
Personiski
Skaņas sadalījums
Personiski
Sistēmas skaļuma līmeņi
Jaukti
Apakškategorijas
Iestatījumi
Displeji
Personiski
IntelliSafe
Jaukti
Apakškategorijas
Iestatījumi
Stāvvietā novietošanas palīgsistēma
Vispārēji
Karte
Personiski
Maršruts un vadība
Personiski
Navigācija
* Papildaprīkojums/piederums.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Apakškategorijas
Iestatījumi
Apakškategorijas
Iestatījumi
Satiksme
Personiski
Volvo On Call
–
Vadība
Personiski
Volvo apkopes tīkli
Vispārēji
Sistēma
Personiski
Multivide
•
•
Iestatījumu skats (171 lpp.)
Sistēmas iestatījumu maiņa iestatījumu skatā
(174 lpp.)
Klimata kontrole
Galvenajai kategorijai Klimats nav apakškategoriju.
Apakškategorijas
Iestatījumi
AM/FM radio
Personiski
Apakškategorijas
Iestatījumi
DAB
Personiski
Vadītāja profils
Personiski
Gracenote®
Personiski
Datums un laiks
–
Video
Personiski
Sistēmas valoda
Personiski
Tastatūras izkārtojumi
Vispārēji
Saziņa
Saistītā informācija
Sistēma
Apakškategorijas
Iestatījumi
Balss vadība
Personiski
Tālrunis
–
Mērvienības
Personiski
Īsziņas
–
Krātuve
–
Bluetooth ierīces
–
Vispārēji
Programmatūras atjauninājumi
–
Wi-Fi
Automašīnas Wi-Fi tīklājs
Vispārēji
–
Automašīnas modema Internets
Vispārēji
Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem
Pakalpojumi
–
173
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Sistēmas iestatījumu maiņa
iestatījumu skatā
3.
• Metriskā — kilometri, litri un grādi pēc
Iestatījumu skata kategorijā Sistēma ir apkopoti
vispārējie iestatījumi un automašīnas sistēmu
informācija, piemēram, valoda un mērvienības.
Sistēmas iestatījumi, kas pieejami sadaļās
Vadītāja profils, Datums un laiks, Tastatūras
izkārtojumi, Balss vadība, Programmatūras
atjauninājumi, Atiestatīt uz rūpnīcas
iestatījumiem, Atiestatīšana uz rūpn. iestat.
un Pakalpojumi, ir aprakstīti attiecīgajās īpašnieka rokasgrāmatas sadaļās.
Sistēmas valodas maiņa
174
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
3.
Atlasiet sistēmas valodu. Valodām, kas atbalsta balss vadību, ir balss valodas simbols.
> Tiek mainīta vadītāja displejā, vidējā displejā un augšējā displejā izmantotā valoda.
Sistēmas valoda.
Atlasiet vienu no šiem mērvienību standartiem:
Celsija.
• Standarta — jūdzes, galoni un grādi pēc
Celsija.
• ASV — jūdzes, galoni un grādi pēc Fāren-
heita.
> Tiek mainītas vadītāja displejā, vidējā displejā un augšējā displejā izmantotās mērvienības.
Krātuves informācijas skatīšana
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma Krātuve.
> Tiek parādīta automašīnas krātuves informācija, tostarp kopējā ietilpība, pieejamā
ietilpība un instalēto lietotņu izmantotā
vieta.
Sistēmas mērvienību maiņa
Transportlīdzekļa identifikācijas numura
skatīšana
Attāluma un tilpuma mērvienību maiņa
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma Transportlīdz.
identif. numurs.
> Tiek parādīts transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN37).
2.
Nospiediet Sistēma
Mērvienības.
37
Vehicle Identification Number.
Mērvienības
Saistītā informācija
•
•
•
•
Iestatījumu skata kategorijas (172 lpp.)
Vadītāju profili (175 lpp.)
Pulkstenis (101 lpp.)
Vidējā displeja tastatūras izmantošana
(49 lpp.)
•
•
•
Sistēmas atjauninājumi (519 lpp.)
•
Apkopes un remonta rezervēšana (516 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (119 lpp.)
Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu skatā
(175 lpp.)
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu
skatā
3.
Iestatījumu skatā visiem pārveidotajiem iestatījumiem var vienlaikus atiestatīt rūpnīcas iestatījumus.
4.
Iestatījumu skatā iestatījumus var atiestatīt trīs
dažādos veidos:
visus datus un multividi, kā arī atiestata
visiem iestatījumiem to noklusējuma vērtības.
• Atiestatīt automaš. iestatījumus — aties-
tata vispārējiem iestatījumiem to noklusējuma
vērtības.
• Atiestatīt pers. iestatījumus — notīra personīgos datus un atiestata personīgajiem
iestatījumiem to noklusējuma vērtības.
Iestatījumu atiestatīšana
PIEZĪME
Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem ir
iespējama, tikai ja automašīna stāv.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma Atiestatīt uz
rūpnīcas iestatījumiem.
Nospiediet OK , lai apstiprinātu atiestatīšanu.
Lai veiktu atiestatīšanu Atiestatīt pers.
iestatījumus, atiestatīšana jāapstiprina,
nospiežot Atiestatīt aktīvajam profilam vai
Atiestatīt visiem profiliem.
> Tiek atiestatīti izvēlētie iestatījumi.
Atiestatīšanas veidi
• Atiestatīšana uz rūpn. iestat. — notīra
Atlasiet vajadzīgo atiestatīšanas veidu.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
Saistītā informācija
•
Sistēmas iestatījumu maiņa iestatījumu skatā
(174 lpp.)
•
•
Vadītāju profili (175 lpp.)
Lietotāja datu atiestatīšana īpašnieka maiņas
gadījumā (180 lpp.)
Vadītāju profili
Vairākus automašīnā veiktos iestatījumus var pielāgot vadītāja personīgajām preferencēm un
saglabāt vienā vai vairākos vadītāju profilos.
Personīgie iestatījumi tiek automātiski saglabāti
aktīvajā vadītāja profilā. Katru atslēgu var piesaistīt vadītāja profilam. Lietojot piesaistītu atslēgu,
automašīnā tiek aktivizēti attiecīgā vadītāja profila
iestatījumi.
Kuri iestatījumi tiek saglabāti vadītāju
profilos?
Vairāki no automašīnā veiktajiem iestatījumiem
tiek automātiski saglabāti aktīvajā vadītāja profilā,
ja tas nav bloķēts; skatiet sadaļu "Vadītāja profila
rediģēšana". Automašīnā veiktie iestatījumi ir vai
nu personiski, vai vispārēji. Vadītāju profilos tiek
saglabāti tikai personiskie iestatījumi.
Vadītāja profilā var saglabāt šādus iestatījumus:
ekrāni, spoguļi, priekšējie sēdekļi, navigācija,
audio un multivides sistēma, valoda, balss vadība
u.c.
Dažus vispārējos iestatījumus var mainīt, bet tie
netiek saglabāti konkrētā vadītāja profilā. Vispārējo iestatījumu izmaiņas ietekmē visus profilus.
}}
175
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
Vispārējie iestatījumi
Pārslēdzoties starp vadītāju profiliem, vispārējie
iestatījumi un parametri nemainās. Tie paliek tādi
paši neatkarīgi no aktīvā vadītāja profila.
Tastatūras izkārtojuma iestatījumi ir vispārējo
iestatījumu piemērs. Ja vadītāja profila X tastatūrā
tiek pievienotas papildu valodas, tās var lietot arī
tad, ja tiek izmantots vadītāja profils Y. Tastatūras
izkārtojuma iestatījumi netiek saglabāti konkrētam vadītāja profilam — šie iestatījumi ir vispārēji.
Personiskie režīmi
Ja vidējā displeja spilgtuma iestatīšanai tiek
izmantots vadītāja profils X, šis iestatījums neietekmē vadītāja profilu Y. Tas ir saglabāts vadītāja
profilā X — spilgtuma iestatījums ir personisks
iestatījums.
Vadītāja profila atlasīšana
3.
Atlasiet vajadzīgo vadītāja profilu.
Kad automašīna tiek atslēgta, tiek atlasīts pēdējais izmantotais vadītāja profils. Pēc automašīnas
atslēgšanas to var mainīt uz citu vadītāja profilu.
4.
Nospiediet Apstiprināt.
> Vadītāja profils tiek atlasīts, un sistēma
ielādē jaunā vadītāja profila iestatījumus.
Kad ir ieslēgts centrālais displejs, atlasītais vadītāja profils tiek rādīts ekrāna augšdaļā. Pēdējais
izmantotais vadītāja profils būs aktīvs arī nākamajā automašīnas atslēgšanas reizē. Tomēr, ja
tālvadības atslēga ir saistīta ar vadītāja profilu, tad
pēc automašīnas iedarbināšanas tiek atlasīts šis
profils. Skatiet sadaļu "Tālvadības pults atslēgas
piesaistīšana vadītāja profilam".
Citu vadītāja profilu var atlasīt divos veidos.
1. variants
1.
Plašāku informāciju par to, kuri iestatījumi ir personiski, bet kuri — vispārēji, skatiet sadaļā "Iestatījumu skata kategorijas".
Saistītā informācija
•
•
•
Pieskarieties vadītāja profila nosaukumam,
kas pēc displeja ieslēgšanas tiek rādīts centrālā displeja augšdaļā.
> Ir attēlots atlasāmu vadītāja profilu
saraksts.
Vadītāja profila rediģēšana (177 lpp.)
2.
Atlasiet vajadzīgo vadītāja profilu.
Iestatījumu skata kategorijas (172 lpp.)
3.
Nospiediet Apstiprināt.
> Vadītāja profils tiek atlasīts, un sistēma
ielādē jaunā vadītāja profila iestatījumus.
Vadītāja profila atlasīšana (176 lpp.)
2. variants
176
1.
Vidējā displejā velciet augšējo skatu uz leju.
2.
Nospiediet Profils.
> Tiek rādīts tas pats saraksts kā 1. variantā.
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītāju profili (175 lpp.)
Vadītāja profila rediģēšana (177 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana vadītāja profilam (178 lpp.)
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Vadītāja profila rediģēšana
3.
Varat mainīt dažādo automašīnā izmantoto vadītāja profilu nosaukumus.
Saglabājiet nosaukuma izmaiņas, pieskaroties Atpakaļ/Aizvērt.
> Tagad nosaukums ir mainīts.
•
Vidējā displeja tastatūras izmantošana
(49 lpp.)
•
Vadītāja profila atlasīšana (176 lpp.)
PIEZĪME
Profila nosaukums nevar sākties ar atstarpi, jo
tad profila nosaukums netiks saglabāts.
Vadītāju profilu iestatījumu
atiestatīšana
Iestatījumus, kas ir saglabāti vienā vai vairākos
vadītāja profilos, var atiestatīt, ja automašīna stāv.
PIEZĪME
Visas vadītāju profilu izmaiņas var veikt vidējā displeja augšējā skatā — Iestatījumi Sistēma
Vadītāju profili.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Rediģēt profilu.
> Tiek atvērta izvēlne, kurā var rediģēt profilu.
Nospiediet Sistēma Atiestatīšana uz
rūpn. iestat. Atiestatīt pers.
iestatījumus.
3.
Pieskarieties laukam Profila nosaukums.
> Tiek parādīta tastatūra, un var mainīt
nosaukumu. Pieskarieties
, lai aizvērtu
tastatūru.
Atlasiet opciju Atiestatīt aktīvajam
profilam, Atiestatīt visiem profiliem vai
Atcelt.
Saistītā informācija
Vadītāja profila pārdēvēšana
Pārdēvējiet vadītāja profilu logā Vadītāja profils:
1.
2.
Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem ir
iespējama, tikai ja automašīna stāv.
•
•
Vadītāju profili (175 lpp.)
Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu skatā
(175 lpp.)
177
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
Tālvadības pults atslēgas
piesaistīšana vadītāja profilam
5.
Atslēgu var piesaistīt vadītāja profilam. Pēc tam
ikreiz, kad automašīnā tiks izmantota šī konkrētā
tālvadības pults atslēga, automātiski tiks atlasīts
vajadzīgais vadītāja profils un visi tā iestatījumi.
Pirmo reizi lietojot tālvadības pults atslēgu, tā nav
piesaistīta nevienam vadītāja profilam. Iedarbinot
automašīnu, automātiski tiek aktivizēts profils
Viesis.
Atlasiet Pievienojiet atslēgu, lai saistītu
profilu ar atslēgu. Vadītāja profilu nevar piesaistīt citai atslēgai, kas šobrīd netiek lietota
automašīnā. Ja automašīnā atrodas vairākas
atslēgas, tiek parādīts paziņojums Ir atrastas
vairākas atslēgas − novietojiet atslēgu,
ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, uz
rezerves lasītāja.
Vadītāja profilu var atlasīt manuāli, nepiesaistot to
atslēgai. Kad automašīna tiek atslēgta, tiek aktivizēts pēdējais aktīvais vadītāja profils. Kad atslēga
ir piesaistīta vadītāja profilam, tas nav jāatlasa, ja
tiek lietota tieši šī atslēga.
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana
vadītāja profilam
Vispirms atlasiet profilu, kas ir jāsaista ar atslēgu,
ja saistāmais profils nav jau aktīvs. Pēc tam aktīvo
profilu var saistīt ar atslēgu.
178
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
3.
Atlasiet vajadzīgo profilu. Profilu Viesis nevar
piesaistīt atslēgai.
4.
Velciet augšējo skatu uz leju un pieskarieties
Iestatījumi Sistēma Vadītāju profili
Rediģēt profilu.
Vadītāja profila importēšana/
eksportēšana no USB/uz USB
Vadītāja profiliem saglabātos personiskos iestatījumus var eksportēt/importēt uz citām automašīnām, izmantojot USB ierīci.
Lai importētu/eksportētu vadītāja profilu no
USB/uz USB atmiņas ierīci, ievērojiet šos soļus.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
Vadītāju profili.
Rezerves lasītāja atrašanās vieta tuneļkonsolē.
> Kad tiek parādīts paziņojums Profilam
izveidots savienojums ar atslēgu,
atslēga tiek piesaistīta vadītāja profilam.
6.
Vadītāju profili.
Nospiediet OK.
> Tagad šī atslēga ir piesaistīta vadītāja profilam un paliks piesaistīta tik ilgi, kamēr
laukā Pievienojiet atslēgu netiks
noņemta atzīme.
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītāju profili (175 lpp.)
Vadītāja profila rediģēšana (177 lpp.)
Tālvadības pults atslēga (238 lpp.)
USB ligzda tuneļkonsolē
3.
Ievietojiet USB atmiņas ierīci tuneļkonsolē.
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
4.
Atlasiet Importēt profilu no USB/
Eksportēt profilu uz USB.
PIEZĪME
Kamēr notiek profilu importēšana un eksportēšana, portam var būt pievienota tikai viena
USB atmiņa. Ja ir pievienotas vairākas atmiņas, pastāv risks, ka profils tiks saglabāts
nepareizajā USB atmiņā vai ka automašīna
nevarēs atrast importējamo profilu.
Ja importēšana neizdodas, iespējamais cēlonis
var būt kāds no turpmāk nosauktajiem.
•
USB atmiņas ierīce ir ievietota nepareizi vai
izņemta importēšanas laikā.
•
USB atmiņas ierīcē nav saglabāts vadītāja
profils.
•
Vadītāja profila fails USB atmiņas ierīcē ir
bojāts.
Saistītā informācija
•
PIEZĪME
USB ierīcē var eksportēt vairākus profilus, bet
vienlaikus importēt var tikai vienu profilu. Kad
tiek importēts profils, tas pārraksta pašreizējo
profilu. Profila nosaukums tiek arī pārrakstīts.
Viesa profilu nevar eksportēt vai importēt.
5.
Atlasiet importējamo profilu vai eksportējamo(-s) profilu(-s).
> Importējot jaunu vadītāja profilu, pašreizējais tiek pārrakstīts.
6.
Izvēlieties OK.
Ja eksportēšana neizdodas, iespējamais cēlonis
var būt kāds no turpmāk nosauktajiem.
•
•
USB atmiņas ierīce ir pilna.
USB atmiņas ierīce ir nepareizi ievietota vai
izņemta eksportēšanas laikā.
Vadītāju profili (175 lpp.)
Lietotņu iestatījumu maiņa
Visas automašīnas lietotnes ir redzamas lietotņu
skatā. Ar automašīnas iegultajām funkcijām saistītos lietotņu iestatījumus var mainīt vidējā displeja augšējā skatā.
Iegulto funkciju lietotnes — pamata
lietotnes
Automašīnā sākotnēji instalētās lietotnes,
piemēram, FM radio un USB, ir daļa no Sensus
un daļa no automašīnas iegultajām funkcijām. Šo
lietotņu iestatījumus var mainīt tieši vidējā displeja
augšējā skatā.
Mainiet pamata lietotnes iestatījumus
1. Pieskarieties lietotnei, piemēram, FM radio.
2.
Velciet uz leju augšējo skatu.
3.
Nospiediet FM radio iestatījumi.
4.
Mainiet iestatījumus pēc vēlēšanās un apstipriniet atlases.
5.
Nospiediet vai nu fizisko sākuma pogu, vai arī
virtuālo aizvēršanas pogu.
Vairumam automašīnas pamata lietotņu ir šī konteksta iestatījuma opcija, bet ne visām. Plašāku
informāciju par iestatījumu maiņu skatiet sadaļā
"Iestatījumu skata kategorijas".
Trešās puses lietotnes
Trešās puses lietotnes nav iekļautas automašīnas
sistēmā kopš tās iegādes brīža, bet tās var lejupielādēt, piemēram, Volvo ID. Šeit iestatījumi
}}
179
INSTRUMENTI UN VADĪBAS IERĪCES
||
vienmēr tiek veikti pašā lietotnē, nevis augšējā
skatā.
Lietotāja datu atiestatīšana
īpašnieka maiņas gadījumā
Saistītā informācija
Īpašnieka maiņa gadījumā lietotāja datiem un sistēmas iestatījumiem jāatjauno noklusējuma vērtības.
•
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(40 lpp.)
•
•
Iestatījumu skats (171 lpp.)
•
Iestatījumu skata kategorijas (172 lpp.)
Lietotņu lejupielāde, atjaunināšana un atinstalēšana (478 lpp.)
Automašīnā iestatījumus var atiestatīt dažādos
līmeņos. Īpašnieka maiņas gadījumā atjaunojiet
visiem lietotāja datiem un sistēmas iestatījumiem
oriģinālās rūpnīcas vērtības. Īpašnieka maiņas
gadījumā ir svarīgi arī mainīt pakalpojuma Volvo
On Call* īpašnieku.
Saistītā informācija
180
•
Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu skatā
(175 lpp.)
•
Volvo ID (23 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATS
KLIMATS
Klimata kontrole
4 zonu klimata sistēma*
Šis automobilis ir aprīkots ar elektronisko klimata
kontroli. Klimatkontroles sistēma sistēma dzesē
vai silda, kā arī sausina gaisu salonā.
•
•
Klimats stāvēšanas laikā* (206 lpp.)
Klimata kontroles balss vadība (121 lpp.)
2 zonu klimata sistēma
Klimata zonas ar 4 zonu klimata sistēmu.
Klimata zonas ar 2 zonu klimata sistēmu.
2 zonu klimata sistēmā pasažieru salona temperatūru var iestatīt atsevišķi automašīnas kreisajai
un labajai pusei.
Visas klimata kontroles funkcijas var vadīt vidējā
displejā un izmantojot viduskonsoles taustiņus.
4 zonu klimata sistēmā pasažieru salona temperatūru var iestatīt atsevišķi automašīnas kreisajai
un labajai pusei gan priekšējiem, gan aizmugurējiem sēdekļiem.
Visas klimata kontroles funkcijas var vadīt vidējā
displejā un izmantojot viduskonsoles taustiņus.
Aizmugurējā sēdekļa funkcijas var arī vadīt klimata panelī, kas atrodas tuneļkonsoles aizmugurē.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
182
Klimata kontrole — sensori (183 lpp.)
Noteiktā temperatūra (183 lpp.)
Gaisa kvalitāte (184 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces (186 lpp.)
Gaisa plūsmas sadalījums (198 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATS
Klimata kontrole — sensori
Klimata kontroles sistēmai ir vairāki sensori, kas
palīdz kontrolēt automašīnas klimatu.
Sensoru atrašanās vieta
Ja automašīna ir aprīkota ar Interior Air Quality
System*, tās klimata kontroles sistēmas gaisa
ieplūdes atverē ir uzstādīts arī gaisa kvalitātes
sensors.
Saistītā informācija
•
•
•
Klimata kontrole (182 lpp.)
Noteiktā temperatūra (183 lpp.)
Interior Air Quality System* (185 lpp.)
Noteiktā temperatūra
Klimata kontroles sistēma regulē pasažieru
salona klimatu, balstoties uz noteikto temperatūru, nevis faktisko temperatūru.
Pasažieru salonam izvēlētā temperatūra atbilst
fiziskajām sajūtām, ko ietekmē pašreizējā apkārtējā gaisa temperatūra, gaisa ātrums, mitrums,
saules iedarbība salonā un automašīnas ārpusē
u.c.
Sistēmā iekļauts saules sensors, kas nosaka, no
kuras puses salonā spīd saule. Tas nozīmē , ka
temperatūra starp labās un kreisās puses gaisa
ieplūdes atverēm var atšķirties, neskatoties uz to,
ka abām pusēm iestatīta vienāda temperatūra.
Saistītā informācija
Mitruma sensors — ietvarā pie salona atpakaļskata spoguļa.
Āra gaisa temperatūras sensors — labās
puses sānu spogulī.
•
•
•
Klimata kontrole (182 lpp.)
Klimata kontrole — sensori (183 lpp.)
Temperatūras regulēšana (191 lpp.)
Saules sensors — instrumentu paneļa augšpusē.
Pasažieru salona temperatūras salons —
viduskonsolē pie fiziskajiem taustiņiem.
PIEZĪME
Neapklājiet un nenobloķējiet sensorus ar
apģērbu vai citiem priekšmetiem.
* Papildaprīkojums/piederums. 183
KLIMATS
Gaisa kvalitāte
PIEZĪME
Pasažieru salona izvēlētie materiāli un gaisa attīrīšanas sistēma nodrošina augstu salona gaisa
kvalitāti.
Clean Zone nenorāda, ka gaisa kvalitāte ir
laba. Tas tikai norāda, ka ir sasniegti nosacījumi labai gaisa kvalitātei.
Pasažieru salonā izmantotie materiāli
Volvo pasažieru salona interjers ir veidots tā, lai
būtu patīkams un ērts, arī cilvēkiem, kam ir kontaktalerģijas vai astma.
Saistītā informācija
Ir izstrādāti pārbaudīti materiāli, lai samazinātu
putekļu daudzumu pasažieru salonā, un tie atvieglo pasažieru salona uzturēšanu tīrībā.
Paklāji gan salonā, gan bagāžas nodalījumā ir
izņemami, tos ir viegli izņemt un iztīrīt.
Salona tīrīšanai lietojiet Volvo ieteiktos tīrīšanas
līdzekļus un automašīnas kopšanas produktus.
Gaisa attīrīšanas sistēma
Papildus pasažieru salona filtram arī Clean Zone
Interior Package* modifikācijas un gaisa kvalitātes sistēma Interior Air Quality System* palīdz
uzturēt augstu gaisa kvalitāti pasažieru salonā.
Clean Zone*
Funkcija Clean Zone pārbauda, vai ir piepildījušies
visi nosacījumi labai gaisa kvalitātei pasažieru
salonā.
184
Šis indikators ir redzams vidējā displeja klimata skatā.
Šis indikators ir redzams klimata rindā, kad
klimata skats nav atvērts.
Ja nosacījumi nav piepildījušies, teksts Clean
Zone ir baltā krāsā. Ja visi nosacījumi ir piepildījušies, teksta krāsa mainās uz zilu.
•
•
•
•
•
•
Klimata kontrole (182 lpp.)
Pasažieru salona gaisa filtrs (185 lpp.)
Clean Zone Interior Package* (185 lpp.)
Interior Air Quality System* (185 lpp.)
Salona tīrīšana (562 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (187 lpp.)
Nosacījumi, kas tiek pārbaudīti:
•
Visas salona durvis un bagāžas nodalījuma
durvis ir aizvērtas.
•
•
Visi sānu logi un panorāmas jumts* ir aizvērti.
•
•
Ir aktivizēta gaisa kvalitātes sistēma Interior
Air Quality System*.
Ir aktivizēts ventilators.
Ir deaktivizēta gaisa recirkulācija.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATS
Pasažieru salona gaisa filtrs
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
Viss automašīnas pasažieru salonā ienākošais
gaiss tiek attīrīts filtrā.
Clean Zone Interior Package (CZIP) ietver vairākas modifikācijas, kas nodrošina vēl lielāku pasažieru salona tīrību attiecībā uz alerģijas un astmu
izraisošām vielām.
Interior Air Quality System (IAQS) ir pilnīgi automātiska gaisa kvalitātes sistēma, kas atdala
gāzes un daļiņas, lai samazinātu aromātu un piesārņojuma līmeņus pasažieru salonā.
Komplektā ietverts:
IAQS ir daļa no Clean Zone Interior Package
(CZIP), un tā attīra pasažieru salona gaisu no
tādiem piemaisījumiem kā daļiņas, ogļūdeņraži,
slāpekļa oksīdi un zemes līmeņa ozons.
Pasažieru salona filtra nomaiņa
Lai klimata kontroles sistēma darbotos efektīvi, ir
pēc regulāriem intervāliem jāmaina tās filtrs. Ieteicamie maiņas intervāli atrodami Volvo apkopes
programmā. Ja automobilis tiek ekspluatēts
nopietni piesārņotā apkārtējā vidē, var būt nepieciešams filtru nomainīt daudz biežāk.
•
PIEZĪME
Ir dažādu veidu pasažieru salona filtri. Pārliecinieties, ka ir uzstādīts pareizais filtrs.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Gaisa kvalitāte (184 lpp.)
Clean Zone Interior Package* (185 lpp.)
Interior Air Quality System* (185 lpp.)
Volvo apkopes programma (516 lpp.)
•
Pastiprināta ventilatora darbība, kas nozīmē,
ka ventilators sāk darboties pēc automašīnas
atslēgšanas ar tālvadības pults atslēgu. Ventilators piepilda pasažieru salonu ar svaigu
gaisu. Šī funkcija sāk darboties pēc vajadzības un tiek izslēgta automātiski pēc kāda
laika, kad tiek atvērtas kādas no salona durvīm. Ventilatora darbības laiks tiek pakāpeniski samazināts, samazinoties nepieciešamībai, līdz automobilis kļūst 4 gadus vecs.
Pilnībā automātiska gaisa kvalitātes sistēma
Interior Air Quality System (IAQS).
Saistītā informācija
•
•
•
Gaisa kvalitāte (184 lpp.)
Pasažieru salona gaisa filtrs (185 lpp.)
Interior Air Quality System* (185 lpp.)
Ja gaisa kvalitātes sensors konstatē, ka āra gaiss
ir piesārņots, tiek aizvērta gaisa ieplūdes atvere
un aktivizēta gaisa recirkulācija.
PIEZĪME
Gaisa kvalitātes sensoram vienmēr jābūt
iespējotam, lai nodrošinātu pasažieru salonā
vislabāko gaisa kvalitāti.
Auksta klimata zonās recirkulācijas funkcija ir
ierobežota, lai novērstu aizsvīduma veidošanos.
Smidzināšanas laikā jāizmanto vējstikla, sānu
logu un aizmugures loga atkausēšanas funkcija.
Gaisa kvalitātes sensora aktivizēšana/
deaktivizēšana
Var iestatīt, vai gaisa kvalitātes sensoram jābūt
aktivizētam/deaktivizētam
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 185
KLIMATS
||
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Atlasiet Gaisa kvalitātes sensors, lai aktivizētu/deaktivizētu gaisa kvalitātes sensoru.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Gaisa kvalitāte (184 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces
•
Klimata kontroles sistēmas funkcijas var vadīt
vidējā displejā, izmantojot viduskonsoles fiziskos
taustiņus un tuneļkonsoles aizmugurē esošajā
klimata panelī*.
Klimata kontroles vadības ierīces tuneļkonsoles aizmugurē* (189 lpp.)
•
Logu un sānu spoguļu atkausēšanas aktivizēšana/deaktivizēšana (195 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīču
pārskats
Pasažieru salona gaisa filtrs (185 lpp.)
Clean Zone Interior Package* (185 lpp.)
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana/deaktivizēšana (197 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā.
Atkausēšanas taustiņi viduskonsolē.
Klimata kontroles vadības ierīces tuneļkonsoles aizmugurē*.
Saistītā informācija
•
•
186
Klimata kontrole (182 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (187 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATS
Klimata kontroles vadības ierīces
vidējā displejā
Visas klimata funkcijas var regulēt klimata joslā
un vidējā displeja klimata skatā.
Klimata josla
Visbiežāk lietotās klimata funkcijas var regulēt klimata joslā.
Klimata skats
Vienreiz pieskaroties klimata joslā esošajam vidējam taustiņu, var atvērt klimata skatu. Klimata
skats ir sadalīts cilnēs Galvenais klimats,
Aizmugures klimats* un Stāvēšanas
klimats*. Starp cilnēm var pārslēgties, pārvelkot
pa kreisi/pa labi vai nospiežot attiecīgo virsrakstu.
Galvenās klimata kontroles funkcijas
Papildus klimata joslas funkcijām cilnē
Galvenais klimats var regulēt arī citas galvenās
klimata funkcijas.
Temperatūras vadības ierīces vadītāja un
pasažiera pusē.
Max, Elektrisks, Aizmug. — logu un sānu
spoguļu atkausēšanas vadības ierīces.
Vadītāja un blakussēdētāja sēdekļa apsildes*
un ventilācijas*, kā arī stūres apsildes* vadības ierīces.
Kondic. — gaisa kondicionētāja vadības ierīces.
Taustiņš, kas ļauj atvērt klimata skatu. Taustiņa attēls norāda aktivizētos klimata iestatījumus.
Recirkul. — gaisa recirkulācijas vadības ierīces.
Gaisa sadales vadības ierīces.
Ventilatora vadība priekšējiem sēdekļiem (2
zonu klimata sistēmā šī vadība ir kopīga ar
aizmugurējo sēdekli).
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 187
KLIMATS
||
Saistītā informācija
AUTO — automātiska klimata regulēšana.
•
•
Aizmugurējā klimata kontrole*
Visas aizmugurējā sēdekļa klimata funkcijas var
regulēt cilnē Aizmugures klimats.
•
Gaisa kondicionētāja aktivizēšana/deaktivizēšana (190 lpp.)
•
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana/deaktivizēšana (197 lpp.)
•
•
•
•
•
Otrās rindas klimats — vadīklas klimata
funkcionalitātei aizmugurējā sēdeklī. Aizmugurējā sēdekļa ventilatora vadības ierīces.
Klimata kontroles vadības ierīces (186 lpp.)
Logu un sānu spoguļu atkausēšanas aktivizēšana/deaktivizēšana (195 lpp.)
Gaisa sadales maiņa (199 lpp.)
Ventilatora līmeņa regulēšana (193 lpp.)
Klimata automātiskā regulēšana (189 lpp.)
Temperatūras regulēšana (191 lpp.)
Sēdekļu apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana* (203 lpp.)
•
Sēdekļu ventilācijas aktivizēšana/deaktivizēšana* (204 lpp.)
•
Stūres apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana*
(205 lpp.)
•
Klimats stāvēšanas laikā* (206 lpp.)
Aizmugurējā sēdekļa temperatūras vadības
ierīces.
Aizmugurējā sēdekļa apsildes vadības ierīces*.
Klimats stāvēšanas laikā*
Automašīnas stāvēšanas klimata kontroli var
regulēt cilnē Stāvēšanas klimats.
188
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATS
Klimata kontroles vadības ierīces
tuneļkonsoles aizmugurē*
Aizmugurējā sēdekļa klimata funkcijas var regulēt
tuneļkonsoles aizmugurē esošajā klimata panelī.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces (186 lpp.)
Sēdekļu apsildes aktivizēšana/deaktivizēšana* (203 lpp.)
Ventilatora līmeņa regulēšana (193 lpp.)
Temperatūras regulēšana (191 lpp.)
Klimata automātiskā regulēšana
Ja klimats tiek regulēts automātiski, klimata kontroles sistēma automātiski regulē vairākas klimata
funkcijas.
Automātiskā regulēšana automātiski kontrolē
gaisa recirkulāciju, gaisa kondicionēšanu un
gaisa sadali.
Aizmugurējā sēdekļa apsildes vadības ierīces*.
Aizmugurējā sēdekļa ventilatora vadības ierīces.
Aizmugurējā sēdekļa temperatūras vadības
ierīces.
Ja automašīna nav aprīkota ar klimata paneli
tuneļkonsoles aizmugurē, bet ir aprīkota ar aizmugurējo sēdekļu apsildi*, tuneļkonsoles aizmugurē
atrodas fiziskie taustiņi to regulēšanai.
Automātiskās regulēšanas taustiņš klimata skatā.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 189
KLIMATS
||
2.
Īsi nospiediet vai turiet nospiestu AUTO.
Temperatūra un ventilatoru darbības līmenis
mainās atkarībā no taustiņa nospiešanas
ilguma:
•
Īsi nospiežot — atiestata uz iepriekšējiem
iestatījumiem automātiskai klimata kontroles regulēšanai.
Gaisa kondicionētāja aktivizēšana/
deaktivizēšana
PIEZĪME
Aizveriet visus sānu logus un panorāmas
jumtu*, lai gaisa kondicionēšana darbotos
optimāli.
Gaisa kondicionētājs pēc vajadzības atdzesē
ienākošo gaisu un samazina gaisa mitrumu.
Galvenā gaisa kondicionētāja
aktivizēšana/deaktivizēšana
PIEZĪME
Gaisa kondicionētāju nevar aktivizēt, kad ventilatora vadība atrodas Off pozīcijā.
•
Nospiežot ilgi — tiek pārslēgts uz noklusējuma iestatījumiem: 22°C/72°F un
līmeni 3 (līmeni 2 aizmugurējā sēdeklī1).
> Klimata automātiskā regulēšana tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (187 lpp.)
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (187 lpp.)
Gaisa kondicionētāja taustiņš klimata skatā.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Nospiediet Kondic..
> Gaisa kondicionētājs tiek aktivizēts/deaktivizēts, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
Kad ir aktivizēts gaisa kondicionētājs, klimata kontroles sistēma pēc vajadzības to
automātiski ieslēdz un izslēdz.
1
190
Automašīnās ar 4 mikroklimata zonām*.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATS
Temperatūras regulēšana
Temperatūras sinhronizēšana
Temperatūru var iestatīt atsevišķi kreisajai un
labajai pusei. 4 zonu klimata sistēmā* temperatūru var iestatīt atsevišķi priekšējiem un aizmugurējiem sēdekļiem.
Priekšējo sēdekļu temperatūras
regulēšana2
Temperatūras vadības ierīce.
2.
Regulējiet temperatūru vienā no šiem veidiem:
•
•
Temperatūras taustiņi klimata rindā.
1.
2 Arī
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet kreisās vai labās puses temperatūras taustiņu, lai
atklātu vadības ierīces.
aizmugurējiem sēdekļiem, ja automašīnā ir 2 zonu klimata sistēma.
velciet vadīklu līdz vajadzīgajai temperatūrai vai
nospiediet +/− , lai pakāpeniski palielinātu/samazinātu temperatūru.
> Temperatūra mainās, un taustiņš rāda iestatīto temperatūru.
Pie vadītāja puses temperatūras vadības ierīcēm esošais
sinhronizācijas taustiņš.
1.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet vadītāja puses temperatūras taustiņu, lai atklātu
vadības ierīces.
2.
Nospiediet Sinhronizēt temperatūru .
> Visu automašīnas zonu temperatūru var
sinhronizēt ar vadītāja pusē iestatīto temperatūru — blakus temperatūras taustiņam tiek attēlots sinhronizācijas simbols.
Sinhronizāciju var apturēt, vēlreiz nospiežot
Sinhronizēt temperatūru vai mainot blakussēdētāja puses vai aizmugurējā sēdekļa* temperatūras iestatījumus.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 191
KLIMATS
||
Aizmugurējo sēdekļu temperatūras
regulēšana*
No aizmugurējā sēdekļa
No priekšējā sēdekļa
Temperatūras vadības ierīce.
3.
Regulējiet temperatūru vienā no šiem veidiem:
temperatūras taustiņi klimata skata cilnē Aizmugures
klimats.
•
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā un
atlasiet cilni Aizmugures klimats.
•
2.
Nospiediet kreisās vai labās puses temperatūras taustiņu, lai atklātu vadības ierīci.
velciet vadīklu līdz vajadzīgajai temperatūrai vai
Klimata paneļa temperatūras vadības slēdži tuneļkonsoles aizmugurē.
–
nospiediet +/− , lai pakāpeniski palielinātu/samazinātu temperatūru.
> Temperatūra mainās, un taustiņš rāda iestatīto temperatūru.
Tuneļkonsoles klimata panelī nospiediet kreisās vai labās puses < /> taustiņus, lai pakāpeniski samazinātu/palielinātu temperatūru.
> Temperatūra mainās, un klimata paneļa
ekrānā tiek parādīta iestatītā temperatūra.
PIEZĪME
Apsildi vai atdzesēšanu nevar paātrināt, izvēloties augstāku vai zemāku temperatūru nekā
nepieciešams.
Saistītā informācija
•
•
192
Klimata kontroles vadības ierīces (186 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (187 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATS
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces tuneļkonsoles aizmugurē* (189 lpp.)
Noteiktā temperatūra (183 lpp.)
Ventilatora līmeņa regulēšana
Ventilatoram var iestatīt piecus dažādus darbības
līmeņus, kā arī Off un Max. 4 zonu klimata sistēmā* ventilatora darbības līmeni var iestatīt atsevišķi priekšējiem un aizmugurējiem sēdekļiem.
SVARĪGI
Ja ventilators ir pilnīgi izslēgts, tad gaisa kondicionētājs nedarbojas, un tas var izraisīt logu
aizsvīšanu automašīnas iekšpusē.
Priekšējo sēdekļu ventilatora līmeņa
regulēšana3
Ventilatora vadības taustiņi klimata skatā.
3 Arī
aizmugurējiem sēdekļiem, ja automašīnā ir 2 zonu klimata sistēma.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Pieskarieties ventilatora līmenim, Off, 1-5 vai
Max.
> Ventilatora līmenis mainās, un atlasītā
līmeņa taustiņi izgaismojas.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 193
KLIMATS
||
Aizmugurējo sēdekļu ventilatora līmeņa
regulēšana*
No aizmugurējā sēdekļa
PIEZĪME
Klimata kontroles sistēma automātiski pielāgo
gaisa plūsmu atlasītajam ventilatora darbības
līmenim, balstoties uz prasībām — tas nozīmē,
ka ventilatora ātrums var mainīties, lai gan
ventilatora darbības līmenis ir nemainīgs.
No priekšējā sēdekļa
Saistītā informācija
Klimata paneļa ventilatora vadības slēdži tuneļkonsoles
aizmugurē.
Ventilatora vadības taustiņi klimata skata cilnē
Aizmugures klimats.
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā un
atlasiet cilni Aizmugures klimats.
2.
Pieskarieties ventilatora līmenim, 1-5.
Aizmugurējā sēdekļa ventilatoru var izslēgt,
pieskaroties Otrās rindas klimats.
> Ventilatora līmenis mainās, un atlasītā
līmeņa taustiņi izgaismojas.
194
–
•
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (187 lpp.)
•
Klimata kontroles vadības ierīces tuneļkonsoles aizmugurē* (189 lpp.)
Tuneļkonsoles klimata panelī nospiediet
vēlamo ventilatora līmeni Off vai 1-5.
> Ventilatora līmenis mainās, un atlasītā
līmeņa taustiņi izgaismojas.
PIEZĪME
Aizmugurējā sēdekļa ventilatora līmeni nevar
iestatīt, ja priekšējo sēdekļu ventilatora līmenis ir noregulēts pozīcijā Off.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATS
Logu un sānu spoguļu
atkausēšanas aktivizēšana/
deaktivizēšana
Automašīnām ar vējstikla apsildi:
–
Maks. atkausētāja, vējstikla apsildes* un aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsildes funkcijas
lieto, lai ātri notīrītu aizsvīdumu un apledojumu no
logiem un sānu spoguļiem.
•
•
Aktivizēta vējstikla apsilde
Aktivizēta vējstikla apsilde un maks. atkausētāja funkcija
•
Deaktivizēts.
> Vējstikla apsilde un maks. atkausētāja
funkcija tiek aktivizēta/deaktivizēta, un
taustiņš izgaismojas/nodziest.
Izmantojot viduskonsoles fiziskos
taustiņus
Viduskonsolē atrodas fiziskie taustiņi, kas ļauj ātri
piekļūt atkausētāja funkcijām.
Ja automašīna aprīkota ar vējstikla apsildi*, vidējā
displeja klimata skatā var aktivizēt tikai maksimālā
atkausētāja darbības līmeņa funkciju.
Vairākas reizes nospiediet taustiņu (1), lai
pārslēgtos starp trīs līmeņiem:
Fiziskie taustiņi viduskonsolē.
PIEZĪME
Vējstikla apsildes* un maks. atkausētāja funkcijas taustiņš.
Maks. atkausētāja iestatījums sāk darboties ar
noteiktu nobīdi, lai novērstu īslaicīgu ventilatora līmeņa pieaugumu, ja vējstikla apsilde
tiek deaktivizēta, divreiz ātri nospiežot taustiņu.
Aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsildes
taustiņš.
Automašīnām bez vējstikla apsildes:
–
Nospiediet taustiņu (1).
> Maks. atkausētāja funkcija tiek aktivizēta/
deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/
nodziest.
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildītāji:
–
Nospiediet taustiņu (2).
> Aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsilde
tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš
izgaismojas/nodziest.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 195
KLIMATS
||
Vidējā displeja klimata skatā
Maks. atkausētāja aktivizēšana/
deaktivizēšana
PIEZĪME
Mainot ventilatora līmeni uz 5, palielinās
trokšņu līmenis.
Vējstikla apsildes aktivizēšana/
deaktivizēšana*
PIEZĪME
Apsildāmais vējstikls var ietekmēt raidītāju un
citu sakaru ierīču darbību.
PIEZĪME
Ja laikā, kad funkcija Start/Stop ir automātiski
izslēgusi dzinēju, tiek aktivizēta vējstikla
apsilde, dzinējs atkal tiek iedarbināts.
Vējstikla apsildes un sānu spoguļu
aktivizēšana/deaktivizēšana
Maks. atkausētāja taustiņš klimata skatā.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Nospiediet Max.
> Maks. atkausētāja funkcija tiek aktivizēta/
deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/
nodziest.
Maks. atkausētāja funkcija deaktivizē klimata un gaisa recirkulācijas automātisko
regulēšanu, aktivizē gaisa kondicionēšanu
un maina ventilatora darbības līmeni uz 5,
bet temperatūru — uz HI.
Kad maks. atkausētājs ir deaktivizēts, klimata kontroles sistēma atjauno iepriekšējos iestatījumus.
196
Vējstikla apsildes taustiņš klimata skatā.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Nospiediet Elektrisks.
> Vējstikla apsilde tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
PIEZĪME
Trīsstūra zona katrā vējstikla galā netiek apsildīta elektriski, tādēļ tā atkausēšana vai aizņemt ilgāku laiku.
Aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsildes taustiņš klimata skatā.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Nospiediet Aizmug..
> Aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsilde
tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš
izgaismojas/nodziest.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATS
Logu apsildes automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana/
deaktivizēšana
Var iestatīt, lai, iedarbinot dzinēju, vējstikla apsildes* un aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsildes automātiskā ieslēgšanās tiktu aktivizēta/
deaktivizēta. Ja automātiskā ieslēgšanās ir aktivizēta, apsilde sāk darboties, kad pastāv vējstikla/
logu apledošanas vai aizsvīduma risks. Apsilde
izslēdzas automātiski, tiklīdz vējstikls/logs ir pietiekami silts un apledojums ir izkusis vai aizsvīdums ir novērsts.
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana/
deaktivizēšana
PIEZĪME
Kad ir aktivizēts maksimālas atkausētāja darbības režīms, nevar aktivizēt gaisa recirkulāciju.
Gaisa recirkulācija neļauj pasažieru salonā
ieplūst nepatīkamam gaisam, izplūdes gāzēm
u.c., neļaujot ieplūst āra gaisam.
Gaisa recirkulācijas taimera
aktivizēšana/deaktivizēšana
Var iestatīt gaisa recirkulācijas taimera aktivizēšanu/deaktivizēšanu. Kad taimeris ir aktivizēts,
gaisa recirkulācija automātiski izslēdzas pēc 20
minūtēm.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Atlasiet Automātisks priekšējais
atkausētājs, lai aktivizētu/deaktivizētu vējstikla apsildes automātisko ieslēgšanos.
3.
Atlasiet Recirkulācijas taimeris, lai aktivizētu/deaktivizētu gaisa recirkulācijas taimeri.
Atlasiet Automātisks aizmugurējais
atkausētājs, lai aktivizētu/deaktivizētu logu
un sānu spoguļu apsildes automātisko
ieslēgšanos.
Saistītā informācija
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces (186 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (187 lpp.)
Gaisa recirkulācijas taustiņš klimata skatā.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Nospiediet Recirkul..
> Gaisa recirkulācija tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (187 lpp.)
SVARĪGI
Ja gaiss salonā cirkulē pārāk ilgi, pastāv risks,
ka logi automašīnas iekšpusē var aizsvīst.
* Papildaprīkojums/piederums. 197
KLIMATS
•
•
Gaisa plūsmas sadalījums
Klimata kontroles sistēma sadala ieplūstošo
gaisu uz vairākām dažādām ventilācijas atverēm
salonā.
Gaisa sadales opciju tabula (201 lpp.)
Klimata automātiskā regulēšana (189 lpp.)
Sadales pārskats
Regulējamo gaisa ieplūdes atveru atrašanās vieta pasažieru salonā.
Automašīnās ar 2 klimata zonām: četras
gaisa ieplūdes atveres atrodas instrumentu
panelī un vēl pa vienai – uz katra durvju
statņa starp priekšējām un aizmugurējām
durvīm.
Gaisa sadale pasažieru salonā ar 4 zonu klimata sistēmu.
Automašīnās ar 4 klimata zonām*: vēl divas
atrodas tuneļkonsoles aizmugurē.
Automātiska un manuāla gaisa sadale
Kad darbojas automātiski regulējamā klimata
kontrole, gaisa sadale notiek automātiski. Vajadzības gadījumā gaisa sadali var regulēt manuāli.
PIEZĪME
Atcerieties, ka mazi bērni var būt jutīgi pret
gaisa plūsmu un caurvēju.
Regulējamas ventilācijas atveres
Atkarībā no klimata kontroles sistēmas pasažieru
salonā atrodas 6 vai 8* regulējamas gaisa ieplūdes atveres.
198
Saistītā informācija
•
•
•
Klimata kontrole (182 lpp.)
Gaisa sadales maiņa (199 lpp.)
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/aizvēršana
un pagriešana (199 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATS
Gaisa sadales maiņa
Vajadzības gadījuma gaisa sadali var mainīt
manuāli.
Gaisa plūsmas sadalījums (198 lpp.)
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/
aizvēršana un pagriešana
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/aizvēršana
un pagriešana (199 lpp.)
Dažas pasažieru salona gaisa ieplūdes atveres
var atvērt, aizvērt un pagriezt atsevišķi.
Gaisa sadales opciju tabula (201 lpp.)
Pagriežot durvju statņos esošās gaisa ieplūdes
atveres un instrumentu paneļa ārējās gaisa ieplūdes atveres pret sānu logiem, var notīrīt aizsvīdumu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (187 lpp.)
Pagriežot durvju statņos esošās gaisa ieplūdes
atveres uz iekšu, karstā laikā pasažieru salonā var
panākt komfortablu vidi.
Gaisa sadales taustiņi klimata skatā.
Gaisa plūsmas sadale — vējstikla atkausētāja gaisa ieplūdes atveres
Gaisa sadale — gaisa ieplūdes atveres
instrumentu panelī un viduskonsolē
Gaisa sadale — gaisa ieplūdes atveres grīdā
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Nospiediet vienu vai vairākus gaisa sadales
taustiņus, lai atvērtu/aizvērtu attiecīgo gaisa
ieplūdes atveri.
> Gaisa sadale mainās, un taustiņi izgaismojas/nodziest.
}}
199
KLIMATS
||
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/
aizvēršana
Aizmugurējā sēdekļa ventilācijas atveres:
Gaisa ieplūdes atveru pagriešana
Ventilācijas atveru regulēšanas ritenītis4.
Gaisa ieplūdes atveru svira4.
–
Ritiniet īkšķratu, lai atvērtu/aizvērtu sprauslas
radīto gaisa plūsmu.
–
Jo garākas ir uz īkšķrata redzamās baltās līnijas, jo lielāka ir gaisa plūsma.
Saistītā informācija
Priekšējā sēdekļa ventilācijas atveres:
Ventilācijas slēdzis4.
–
Grieziet slēdzi, lai atvērtu/aizvērtu gaisa
plūsmu no ventilācijas atveres.
Gaisa plūsma ir maksimāla, kad marķējums
uz slēdža ir vertikālā pozīcijā.
4
200
Attēls ir shematisks – sprauslas dizains atšķiras atkarībā no atrašanās vietas.
•
•
•
Pārvietojiet sviru sāniski/vertikāli, lai pavērstu
gaisa plūsmu vajadzīgajā virzienā.
Gaisa plūsmas sadalījums (198 lpp.)
Gaisa sadales maiņa (199 lpp.)
Gaisa sadales opciju tabula (201 lpp.)
KLIMATS
Gaisa sadales opciju tabula
Vajadzības gadījuma gaisa sadali var mainīt
manuāli. Iestatījumus var veikt šīm opcijām.
Gaisa plūsmas sadalījums
Mērķis
Ja visu gaisa sadales taustiņu atlase tiek atcelta manuālajā režīmā, klimata kontroles sistēma ieslēdz automātiski regulējamu klimata kontroli.
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja gaisa ieplūdes atverēm. Zināma gaisa daļa
plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Novērš aizsvīšanu un apledojumu aukstā un mitrā
laikā (lai to panāktu, ventilatora darbības līmenis
nedrīkst būt zems).
Galvenā gaisa plūsma no gaisa ieplūdes atverēm instrumentu panelī. Zināma gaisa
daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina efektīvu dzesēšanu karstā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no gaisa ieplūdes atverēm pie grīdas. Zināma gaisa daļa plūst
no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina karstā vai vēsā gaisa plūsmu uz grīdu.
}}
201
KLIMATS
||
Gaisa plūsmas sadalījums
Mērķis
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja un instrumentu paneļa gaisa ieplūdes atverēm.
Zināma gaisa daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina komfortu karstā un sausā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja atverēm un gaisa ieplūdes atverēm pie grīdas.
Zināma gaisa daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina komfortu un atkausēšanu aukstā un
mitrā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no gaisa ieplūdes atverēm instrumentu panelī un pie grīdas.
Zināma gaisa daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina komfortu saulainā, vēsā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja gaisa ieplūdes atverēm instrumentu panelī un
pie grīdas.
Sniedz līdzsvarotu komfortu pasažieru salonā.
Saistītā informācija
•
•
202
Gaisa plūsmas sadalījums (198 lpp.)
Gaisa sadales maiņa (199 lpp.)
•
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/aizvēršana
un pagriešana (199 lpp.)
•
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (187 lpp.)
KLIMATS
Sēdekļu apsildes aktivizēšana/
deaktivizēšana*
2.
Var ieslēgt sēdekļu apsildi, lai palielinātu vadītāja
un pasažieru komfortu aukstā laikā.
Priekšējo sēdekļu apsildes
aktivizēšana/deaktivizēšana*
Vairākas reizes nospiediet sēdekļu apsildes
taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto
līmeni.
No aizmugurējā sēdekļa
Ar 2 zonu klimatu:
Aizmugurējo sēdekļu apsildes
aktivizēšana/deaktivizēšana*
No priekšējā sēdekļa*
Sēdekļu apsildes taustiņi tuneļkonsoles aizmugurē.
–
Stūres un sēdekļu taustiņi klimata rindā.
1.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet kreisās vai labās puses stūres un sēdekļa taustiņu, lai atklātu sēdekļu un stūres vadības
ierīces.
Grupas Aizmugures klimats sēdekļu apsildes taustiņi
klimata skatā.
1.
Ja automašīna nav aprīkota ar sēdekļu ventilāciju vai stūres apsildi, sēdekļu apsildes taustiņi atrodas tieši klimata rindā.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā un
atlasiet cilni Aizmugures klimats.
2.
Vairākas reizes nospiediet sēdekļu apsildes
taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto
līmeni.
Vairākas reizes nospiediet kreisās vai labās
puses fiziskos sēdekļu apsildes taustiņus,
kas atrodas tuneļkonsoles aizmugurē, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts,
Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņa gaismas diodes rāda iestatīto līmeni.
Ar 4 zonu klimatu*:
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 203
KLIMATS
||
Sēdekļu apsildes automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana/
deaktivizēšana
Var iestatīt, lai, iedarbinot dzinēju, sēdekļu apsildes automātiskā ieslēgšanās tiktu aktivizēta/
deaktivizēta. Ja ir aktivizēta automātiskā iedarbināšana, apsilde sāk darboties zemas apkārtējās
temperatūras gadījumā.
Sēdekļu apsildes rādījums un vadības slēdži klimata
panelī tuneļkonsoles aizmugurē.
–
Vairākas reizes nospiediet kreisās vai labās
puses sēdekļu apsildes taustiņus, kas atrodas tuneļkonsoles klimata panelī, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts,
Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un klimata paneļa ekrānā
tiek parādīts iestatītais līmenis.
BRĪDINĀJUMS
Apsildāmos sēdekļus nedrīkst lietot cilvēki,
kuriem ir apgrūtināta spēja sajust temperatūras paaugstināšanos samazinātas jutības dēļ
vai kuriem ir apgrūtināta apsildāmo sēdekļu
vadības slēdžu regulēšana. Pretējā gadījumā
var gūt apdegumus.
204
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Zem Vadītāja sēdekļa autom. apsildes
līmenis un Pasaž. sēdekļa automātiskās
apsildes līmenis atlasiet Izslēgts, Zems,
Vidēja, vai Augsts, lai aktivizētu/deaktivizētu
vadītāja un blakussēdētāja sēdekļu apsildes
automātisko ieslēgšanos un atlasītu apsildes
līmeni.
Sēdekļu ventilācijas aktivizēšana/
deaktivizēšana*
Sēdekļus var ventilēt, piemēram, lai likvidētu
mitrumu uz apģērba.
Ventilācijas sistēmu veido ventilatori sēdekļos un
to atzveltnēs, kas sūknē gaisu cauri sēdekļu polsterējumam. Jo vēsāks kļūst salons, jo lielāks ir
vēsinošais efekts. Sistēmu var aktivizēt, kad dzinējs darbojas un ņem vērā sēdekļu temperatūru,
saules radiāciju un āra temperatūru.
Saistītā informācija
•
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces (186 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (187 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces tuneļkonsoles aizmugurē* (189 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATS
Priekšējā sēdekļa ventilācijas
aktivizēšana/deaktivizēšana*
PIEZĪME
Cilvēkiem, kas ir jutīgi pret caurvēju, jābūt piesardzīgiem, lietojot sēdekļu ventilāciju. Ilgstošai lietošanai ieteicams līmenis Zems.
SVARĪGI
Stūres apsildes aktivizēšana/
deaktivizēšana*
Var ieslēgt stūres apsildi, lai palielinātu vadītāja
komfortu aukstā laikā.
Stūres apsildes aktivizēšana/
deaktivizēšana
Sēdekļu ventilāciju nevar ieslēgt, ja temperatūra pasažieru salonā ir pārāk zema. Tas ļauj
novērst sēdeklī esošā pasažiera pārmērīgu
atdzišanu.
Saistītā informācija
Stūres un sēdekļu taustiņi klimata rindā.
1.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet kreisās vai labās puses stūres un sēdekļa taustiņu, lai atklātu sēdekļu un stūres vadības
ierīces.
Ja automašīna nav aprīkota ar sēdekļu apsildi
vai stūres apsildi, sēdekļu ventilācijas taustiņi
atrodas tieši klimata rindā.
2.
Vairākas reizes nospiediet sēdekļu ventilācijas taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto
līmeni.
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces (186 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (187 lpp.)
Stūres un sēdekļu taustiņi klimata rindā.
1.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet vadītāja puses stūres un sēdekļa taustiņu, lai
atklātu sēdekļu un stūres vadības ierīces.
Ja automašīna nav aprīkota ar sēdekļu apsildi
vai ventilāciju, stūres apsildes taustiņi atrodas
tieši klimata rindā.
2.
Vairākas reizes nospiediet stūres apsildes
taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto
līmeni.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 205
KLIMATS
||
Stūres apsildes automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana/
deaktivizēšana
Klimats stāvēšanas laikā*
Pasažieru salona klimatu var iepriekš sagatavot
vai uzturēt laikā, kamēr automašīna ir novietota.
Var iestatīt, lai, iedarbinot dzinēju, stūres apsildes
automātiskā ieslēgšanās tiktu aktivizēta/deaktivizēta. Ja ir aktivizēta automātiskā iedarbināšana,
apsilde sāk darboties zemas apkārtējās temperatūras gadījumā.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Zem Stūres automātiskas apsildes
līmenis atlasiet Izslēgts, Zems, Vidēja vai
Augsts, lai aktivizētu/deaktivizētu stūres
apsildes automātisko ieslēgšanos un atlasītu
apsildes līmeni.
•
•
Aukstā laikā stāvapsilde* sasilda gan pasažieru salonu, gan dzinēju.
•
Karstā laikā ventilators atdzesē pasažieru
salonu līdz pašreizējai āra gaisa temperatūrai.
Veicot automašīnas pasažieru salona iepriekšēju sagatavošanu, automašīnas mērķis ir
sasniegt komfortablu temperatūru, nevis klimata kontroles sistēmā iestatīto temperatūru.
Klimata komforta uzturēšana
Laikā, kad automašīna ir novietota stāvēšanai,
pasažieru salona klimatu var uzturēt nemainīgu
gadījumos, kad, piemēram, dzinējs jāizslēdz, bet
vadītājs vai pasažieri(-s) vēlas palikt automašīnā
un saglabāt klimata komforta līmeni.
Klimata kontroles vadības ierīces (186 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces vidējā displejā (187 lpp.)
Stūre (133 lpp.)
Sagatavošanas darbus un klimata komforta uzturēšanu
var vadīt vidējā displeja klimata skata cilnē Stāvēšanas
klimats.
Priekšnosacījumi
Veicot automašīnas sagatavošanas darbus pirms
braukšanas, samazinās nolietojums un enerģijas
patēriņš brauciena laikā.
206
Šī funkcija dažādos gadījumos izmanto vairākas
sistēmas:
PIEZĪME
Saistītā informācija
•
•
Sagatavošanas darbus var ieslēgt, izmantojot
tiešo iedarbināšanu vai taimera iestatījumu.
Iedarbināšanas klimata komforta uzturēšanu
nodrošina tikai tiešā iedarbināšana.
Šī funkcija dažādos gadījumos izmanto vairākas
sistēmas:
•
Aukstā laikā dzinēja siltums sasilda pasažieru
salonu līdz komfortablai temperatūrai.
•
Karstā laikā ventilators atdzesē pasažieru
salonu līdz pašreizējai āra gaisa temperatūrai.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATS
PIEZĪME
Aizslēdzot automašīnu no ārpuses, tiek
izslēgta klimata komforta uzturēšanas funkcija, lai nevajadzīgi neizmantotu pārpalikušo
karstumu. Šīs funkcijas mērķis ir saglabāt
vienmērīgu klimata komfortu laikā, kad vadītājs un pasažieri paliek automašīnā.
Sagatavošanas darbu sākšana/
beigšana*
Veicot sagatavošanas darbus, tiek uzsildīts pasažieru salons un dzinējs vai izvēdināts pasažieru
salons pirms braukšanas. Šo funkciju var ieslēgt
tieši vidējā displejā vai mobilajā tālrunī.
BRĪDINĀJUMS
Sākšana/beigšana vidējā displejā
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
PIEZĪME
Pasažieru salona sagatavošanas darbu laikā
automašīnas durvīm un logiem ir jābūt aizvērtiem.
Neizmantojiet sagatavošanas darbus, ja automašīna ir aprīkota ar sildītāju*:
Klimata kontrole (182 lpp.)
•
Sagatavošanas darbu sākšana/beigšana*
(207 lpp.)
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas
sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela,
gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c. var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes līnija
var būt bloķēta. Piemēram, dziļš sniegs
priekšējā labās puses riteņa korpusā var
bloķēt sildītāja ventilāciju.
Sagatavošanas darbu taimeris* (208 lpp.)
Klimata kontroles uzturēšanas funkcijas
ieslēgšana/izslēgšana* (210 lpp.)
Stāvēšanas klimata kontroles* simboli un
paziņojumi (212 lpp.)
Sildītājs* (213 lpp.)
Stāvapsilde* (214 lpp.)
Sagatavošanas darbu taustiņš klimata skata cilnē
Stāvēšanas klimats.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3.
Nospiediet Sagatavošanas darbi.
> Sagatavošanas darbi tiek sākti/izslēgti, un
taustiņš izgaismojas/nodziest.
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var sākt,
izmantojot taimeri, kas iestatīts jau ilgu laiku
iepriekš.
Ieslēgšana no lietotnes*
Izmantojot ierīci, kurā ir lietotne Volvo On Call*,
var ieslēgt sagatavošanu un pārvaldīt informāciju
par atlasītajiem iestatījumiem. Sagatavošanas
darbi uzsilda pasažieru salonu līdz komfortablai
temperatūrai vai izvēdina to līdz pašreizējai āra
gaisa temperatūrai.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 207
KLIMATS
||
Lai varētu atdzesēt pasažieru salonu līdz komfortablai temperatūrai (ar automašīnas gaisa kondicionētāju), var lietot dzinēja attālas iedarbināšanas funkciju Engine Remote Start — ERS5, ko
var palaist, izmantojot lietotni Volvo On Call*.
Saistītā informācija
•
•
•
Sagatavošanas darbu taimeris* (208 lpp.)
Klimata kontroles uzturēšanas funkcijas
ieslēgšana/izslēgšana* (210 lpp.)
•
Stāvēšanas klimata kontroles* simboli un
paziņojumi (212 lpp.)
•
Sildītājs* (213 lpp.)
5
208
Klimats stāvēšanas laikā* (206 lpp.)
Sagatavošanas darbu taimeris*
Taimeri var iestatīt tā, lai sagatavošanas darbi
tiktu beigti iepriekš noteiktā laikā.
Taimeris ļauj saglabāt līdz 8 dažādiem šādiem
iestatījumiem:
•
•
Sagatavošanas darbu taimera
iestatīšana*
Sagatavošanas darbu taimerim var veikt līdz 8
iestatījumiem.
Laika iestatījuma pievienošana
Laiks noteiktā datumā
Laiks vienā vai vairākās nedēļas dienās ar
atkārtojumu vai bez tā.
Saistītā informācija
•
•
Klimats stāvēšanas laikā* (206 lpp.)
Sagatavošanas darbu taimera iestatīšana*
(208 lpp.)
•
Sagatavošanas daru taimera aktivizēšana/
deaktivizēšana* (210 lpp.)
•
Sagatavošanas darbu sākšana/beigšana*
(207 lpp.)
•
Stāvēšanas klimata kontroles* simboli un
paziņojumi (212 lpp.)
Taustiņš laika iestatījuma pievienošanai klimata skata
cilnē Stāvēšanas klimats.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
Noteiktiem automašīnu modeļiem un tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATS
3.
Nospiediet Pievienot taimeri.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
PIEZĪME
Ja taimerim ir ievadīti 8 iestatījumi, vairāk laika
iestatījumu pievienot nevar. Lai pievienotu
jaunu laika iestatījumu, izdzēsiet kādu no
iepriekšējiem.
4.
Pieskarieties Datums, lai iestatītu laiku konkrētam datumam.
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus, ja automašīna ir aprīkota ar sildītāju*:
•
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas
sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela,
gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c. var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes līnija
var būt bloķēta. Piemēram, dziļš sniegs
priekšējā labās puses riteņa korpusā var
bloķēt sildītāja ventilāciju.
Pieskarieties Dienas, lai iestatītu laiku vienai
vai vairākām nedēļas dienām.
Izmantojot Dienas. aktivizējiet/deaktivizējiet
atkārtošanu, atzīmējot/noņemot atzīmi laukā
Atk.katru nedēļu.
5.
Izmantojot Datums. Atlasiet sagatavošanas
darbu datumu, ritinot datumu sarakstu ar bultiņām.
Izmantojot Dienas. Atlasiet nedēļas dienas,
kurās veikt sagatavošanas darbus, pieskaroties nedēļas dienu taustiņiem.
6.
7.
Iestatiet sagatavošanas darbu beigšanas
laiku, ritinot ar bultiņām.
Pieskarieties Apstiprināt, lai pievienotu laika
iestatījumu.
> Laika iestatījums tiek pievienots sarakstam un aktivizēts.
Laika iestatījuma dzēšana
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var sākt,
izmantojot taimeri, kas iestatīts jau ilgu laiku
iepriekš.
Laika iestatījuma rediģēšana
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3.
Nospiediet laika iestatījumu, kuru vēlaties
rediģēt.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
4.
Rediģējiet laika iestatījumu tāpat, kā aprakstīts sadaļā "Laika iestatījuma pievienošana"
iepriekš.
Taustiņš saraksta rediģēšanai/laika iestatījuma dzēšanai
klimata skata cilnē Stāvēšanas klimats.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3.
Nospiediet Rediģēt sarakstu.
4.
Nospiediet, lai izdzēstu saraksta labajā pusē
esošo ikonu.
> Ikona izzūd, un tiek parādīts teksts Dzēst.
5.
Nospiediet Dzēst, lai apstiprinātu.
> Laika iestatījums ir noņemts no saraksta.
Saistītā informācija
•
•
•
Sagatavošanas darbu taimeris* (208 lpp.)
Sagatavošanas daru taimera aktivizēšana/
deaktivizēšana* (210 lpp.)
Sildītājs* (213 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 209
KLIMATS
Sagatavošanas daru taimera
aktivizēšana/deaktivizēšana*
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus, ja automašīna ir aprīkota ar sildītāju*:
Sagatavošanas darbu taimera laika iestatījumu
var aktivizēt vai deaktivizēt pēc vajadzības.
Taimera taustiņi klimata skata cilnē Stāvēšanas
klimats.
210
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3.
Aktivizējiet/deaktivizējiet laika iestatījumu,
pieskaroties taimera taustiņam pa labi no iestatījuma.
> Laika iestatījums tiek aktivizēts/deaktivizēts, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
•
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas
sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela,
gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c. var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes līnija
var būt bloķēta. Piemēram, dziļš sniegs
priekšējā labās puses riteņa korpusā var
bloķēt sildītāja ventilāciju.
Klimata kontroles uzturēšanas
funkcijas ieslēgšana/izslēgšana*
Klimata kontroles uzturēšanas funkcija saglabā
klimatu pasažieru salonā pēc braukšanas. Šo
funkciju var ieslēgt tieši vidējā displejā.
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var sākt,
izmantojot taimeri, kas iestatīts jau ilgu laiku
iepriekš.
Saistītā informācija
•
•
•
Klimata komforta uzturēšanas taustiņš klimata skata
cilnē Stāvēšanas klimats.
Sagatavošanas darbu taimeris* (208 lpp.)
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
Sagatavošanas darbu taimera iestatīšana*
(208 lpp.)
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3.
Nospiediet Saglabāt klimata komfortu.
> Klimata kontroles uzturēšanas funkcija
tiek ieslēgta/izslēgta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
Sildītājs* (213 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATS
PIEZĪME
Klimata komforta saglabāšanu nevar sākt, ja
dzinējā nav atlicis pietiekams siltuma daudzums, lai uzturētu pasažieru salona klimatu, vai
arī ja āra temperatūra pārsniedz aptuveni
20°C.
PIEZĪME
Aizslēdzot automašīnu no ārpuses, tiek
izslēgta klimata komforta uzturēšanas funkcija, lai nevajadzīgi neizmantotu pārpalikušo
karstumu. Šīs funkcijas mērķis ir saglabāt
vienmērīgu klimata komfortu laikā, kad vadītājs un pasažieri paliek automašīnā.
Saistītā informācija
•
•
Klimats stāvēšanas laikā* (206 lpp.)
Sagatavošanas darbu sākšana/beigšana*
(207 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 211
KLIMATS
Stāvēšanas klimata kontroles*
simboli un paziņojumi
Šis simbols vadītāja displejā iedegas,
kad ir aktīva stāvapsilde.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un
paziņojumi saistībā ar stāvēšanas klimata kontroli.
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Stāvēšanas klimats
Stāvēšanas klimata kontrole ir deaktivizēta. Sazinieties ar servisuA, lai pārbaudītu funkciju pēc
iespējas ātrāk.
Jāveic apkope
Stāvēšanas klimata kontrole ir īslaicīgi deaktivizēta. Ja problēma kādu laiku atkārtojas, sazinieties ar
autoservisuA, lai pārbaudītu darbību.
Stāvēšanas klimats
Īslaicīgi nav pieejams
Stāvēšanas klimats
Nav pieejams, degvielas līmenis pārāk
zems
Stāvēšanas klimats
Nav pieejams, uzlādes līmenis ir pārāk
zems
A
212
Stāvēšanas klimata kontroli nevar aktivizēt, ja startera akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems,
lai iedarbinātu stāvapsildi*. Notiek akumulatora uzlāde.
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
•
Stāvēšanas klimata kontroli nevar aktivizēt, ja degvielas līmenis ir pārāk zems, lai iedarbinātu stāvapsildi*. Jāuzpilda automašīnas parastās degvielas tvertne.
•
Klimata kontroles uzturēšanas funkcijas
ieslēgšana/izslēgšana* (210 lpp.)
•
•
Sagatavošanas darbu taimeris* (208 lpp.)
Klimats stāvēšanas laikā* (206 lpp.)
Sagatavošanas darbu sākšana/beigšana*
(207 lpp.)
•
Vadītāja displeja un vidējā displeja paziņojumu pārvaldība (111 lpp.)
Sildītājs* (213 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATS
Sildītājs*
Sildītājs palīdz sasniegt vajadzīgo dzinēja un
pasažieru salona temperatūru pirms braukšanas
un tās laikā.
Sildītājam ir divas apakšfunkcijas:
•
•
Stāvapsilde – vajadzības gadījumā silda dzinēju un pasažieru salonu, ja ir aktivizēti klimata kontroles sagatavošanas darbi*.
pārāk zems, sildītājs automātiski izslēdzas un
vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums.
Ja degvielas tvertnē esošais līmenis ir pārāk
zems, sildītājs automātiski izslēdzas un vadītāja
displejā tiek attēlots paziņojums.
PIEZĪME
PIEZĪME
Ja jāizmanto sildītājs, pārliecinieties, ka akumulatora uzlādes līmenis ir pietiekams.
Ja jāizmanto sildītājs, pārliecinieties, ka automašīnas parastajā degvielas tvertnē ir pietiekams degvielas daudzums.
Degviela un degvielas iepildīšana6
Papildu sildītājs — vajadzības gadījumā silda
pasažieru salonu un dzinēju braukšanas laikā.
BRĪDINĀJUMS
Izlijusi degviela var aizdegties. Pirms degvielas
uzpildes sākšanas izslēdziet ar degvielu darbināmo papildu sildītāju.
Sildītāju darbina degviela, un tas atrodas priekšējā labās puses riteņa korpusā.
Šis simbols vadītāja displejā iedegas,
kad ir aktīvs sildītājs.
Vadītāja displejā pārliecinieties, ka sildītājs ir
izslēgts. Tā darbības laikā ir attēlots apsildes
simbols.
Saistītā informācija
PIEZĪME
Kad darbojas sildītājs, no priekšējā labā riteņa
korpusa var nākt dūmi un var atskanēt zema
dūkoņa. No degvielas sūkņa automašīnas aizmugurē var atskanēt tikšķēšana. Tas ir pilnīgi
normāli.
Akumulators un uzlāde
Brīdinājuma uzlīme uz degvielas tvertnes aizvirtņa.
Sildītājs izmanto degvielu, kas ir iepildīta automašīnas parastajā degvielas tvertnē.
•
•
•
Stāvapsilde* (214 lpp.)
Papildu sildītājs* (215 lpp.)
Klimats stāvēšanas laikā* (206 lpp.)
Novietojot automašīnu stāvā nogāzē, automašīnas priekšpusei jābūt vērstai uz leju, lai nodrošinātu degvielas padevi sildītājam.
Sildītāju darbina automašīnas startera akumulators. Ja startera akumulatora uzlādes līmenis ir
6 Attiecas
uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
* Papildaprīkojums/piederums. 213
KLIMATS
Stāvapsilde*
Stāvapsilde palīdz pirms braukšanas sasniegt
vajadzīgo pasažieru salona temperatūru.
Stāvapsilde ir viena no divām automašīnas sildītāja apakšfunkcijām. Sildītājs atrodas priekšējā
labās puses riteņa korpusā.
PIEZĪME
Kad darbojas sildītājs, no priekšējā labā riteņa
korpusa var nākt dūmi un var atskanēt zema
dūkoņa. No degvielas sūkņa automašīnas aizmugurē var atskanēt tikšķēšana. Tas ir pilnīgi
normāli.
Stāvapsilde sāk darboties automātiski, kad nepieciešams papildu siltums, ja tiek aktivizēti stāvēšanas klimata kontroles sagatavošanas darbi*.
Kad ir sasniegta vajadzīgā temperatūra, iestatītais
taimera laiks vai maksimālais sildītāja darbība
slaiks, tā izslēdzas automātiski.
PIEZĪME
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus, ja automašīna ir aprīkota ar sildītāju*:
Ja jāizmanto sildītājs, pārliecinieties, ka automašīnas parastajā degvielas tvertnē ir pietiekams degvielas daudzums.
Ja jāizmanto sildītājs, pārliecinieties, ka startera akumulatora uzlādes līmenis ir pietiekams.
SVARĪGI
Atkārtoti lietojot stāvapsildi, kad tiek veikti īsi
pārbraucieni, akumulators var izlādēties un
iedarbināšana - tikt apgrūtināta.
Ja sildītājs tiek lietots regulāri, automašīnai
jābrauc tikpat ilgi, cik ilgi tiek darbināta stāvapsilde, lai nodrošinātu, ka automašīnas akumulators tiek pietiekoši uzlādēts un varētu aizstāt stāvapsildes izmantošanas laikā patērēto
enerģiju. Katrā reizē stāvapsildi var lietot ne
ilgāk kā 40 minūtes.
•
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas
sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela,
gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c. var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes līnija
var būt bloķēta. Piemēram, dziļš sniegs
priekšējā labās puses riteņa korpusā var
bloķēt sildītāja ventilāciju.
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var sākt,
izmantojot taimeri, kas iestatīts jau ilgu laiku
iepriekš.
BRĪDINĀJUMS
Ja ir jūtama degvielas smaka, redzams neparasti daudz dūmu, melni dūmi vai dzirdamas
neparastas skaņas, ko rada stāvapsilde, izslēdziet sildītāju un, ja iespējams, izvelciet tā drošinātāju. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu
Volvo servisu, lai veiktu remontu.
Maksimālais sildītāja darbība slaiks ir 40 minūtes.
Saistītā informācija
•
•
•
•
214
Sildītājs* (213 lpp.)
Papildu sildītājs* (215 lpp.)
Klimats stāvēšanas laikā* (206 lpp.)
Drošinātāji dzinēja nodalījumā (547 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATS
Papildu sildītājs*
Papildu sildītājs palīdz sasniegt vajadzīgo pasažieru salona un dzinēja temperatūru braukšanas
laikā.
Papildu sildītājs ir viena no divām automašīnas
sildītāja apakšfunkcijām. Sildītājs atrodas priekšējā labās puses riteņa korpusā.
PIEZĪME
Papildu sildītāja automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana/
deaktivizēšana
Var iestatīt, lai papildu sildītāja automātiskā
ieslēgšanās tiktu aktivizēta/deaktivizēta.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Atlasiet Papildu sildītājs, lai aktivizētu/
deaktivizētu papildu sildītāja automātisko
ieslēgšanos.
Kad darbojas sildītājs, no priekšējā labā riteņa
korpusa var nākt dūmi un var atskanēt zema
dūkoņa. No degvielas sūkņa automašīnas aizmugurē var atskanēt tikšķēšana. Tas ir pilnīgi
normāli.
Ja apsilde ir nepieciešama braukšanas laikā,
papildu sildītājs sāk darboties un tiek vadīts automātiski.
Izslēdzot automašīnu, tā izslēdzas automātiski.
PIEZĪME
Volvo iesaka īsu pārbraucienu laikā izslēgt
papildu sildītāja automātisko iedarbināšanu.
Saistītā informācija
•
•
Sildītājs* (213 lpp.)
Stāvapsilde* (214 lpp.)
PIEZĪME
Ja jāizmanto sildītājs, pārliecinieties, ka automašīnas parastajā degvielas tvertnē ir pietiekams degvielas daudzums.
Ja jāizmanto sildītājs, pārliecinieties, ka startera akumulatora uzlādes līmenis ir pietiekams.
* Papildaprīkojums/piederums. 215
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
Pasažieru salona interjers
BRĪDINĀJUMS
Pasažieru salona interjera un glabāšanas nodalījumu pārskats.
Glabājiet nenostiprinātus priekšmetus, piemēram, mobilos tālruņus, kameras, piederumu
tālvadības pultis u.c. cimdu nodalījumā vai
citos nodalījumos. Pretējā gadījumā straujas
bremzēšanas vai sadursmes laikā tie var kādu
savainot.
Priekšējais sēdeklis
Saistītā informācija
Glabāšanas nodalījumi ar glāžu turētāju, pelnu trauku*,
elektrības kontaktligzdu un cigarešu piesmēķētāju*, tīklveida kabatu*, kā arī AUX/USB ligzdu tuneļkonsolē.
Aizmugurējais sēdeklis
•
•
•
•
•
Tuneļkonsole (219 lpp.)
Cimdu nodalījuma lietošana (225 lpp.)
Saulessargi (226 lpp.)
Elektrības kontaktligzda (220 lpp.)
Pelnu trauku iztukšošana* (224 lpp.)
Glabāšanas nodalījums durvju panelī un pie stūres,
cimdu nodalījuma un saulessargiem.
Glabāšanas nodalījums un pelnu trauks* durvju panelī,
glāžu turētājs* vidējā sēdekļa atzveltnē, glabāšanas
kabata* priekšējā sēdekļa atzveltnē un arī elektrības kontaktligzdas un cigarešu piesmēķētājs* tuneļkonsolē.
218
* Papildaprīkojums/piederums.
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
Tuneļkonsole
Tuneļkonsole atrodas starp priekšējiem sēdekļiem.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Pasažieru salona interjers (218 lpp.)
Elektrības kontaktligzda (220 lpp.)
Piesmēķētāja izmantošana*. (224 lpp.)
Pelnu trauku iztukšošana* (224 lpp.)
Multivides ierīces pievienošana, izmantojot
AUX/USB pieslēgvietu (458 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces tuneļkonsoles aizmugurē* (189 lpp.)
Glabāšanas nodalījums ar lūku*. Lūku atver/
aizver, piespiežot rokturi.
Glabāšanas nodalījums ar glāžu turētāju vadītājam un pasažieriem, kā arī 12 V kontaktligzdu. (Ja ir norādīts pelnu trauks un cigarešu piesmēķētājs, tad cigarešu piesmēķētājs
ir pievienots 12 V kontaktligzdai un noņemams pelnu trauks atrodas glāžu turētājā).
Glabāšanas nodalījums un AUX/USB ieeja
zem elkoņbalsta.
Aizmugurējā sēdekļa klimata funkciju* klimata vadības slēdži vai glabāšanas nodalījums.
* Papildaprīkojums/piederums. 219
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
Elektrības kontaktligzda
230 V elektrības kontaktligzda*
3.
Tuneļkonsolē ir divas 12 V elektrības kontaktligzdas un viena 230 V elektrības kontaktligzda*,
bet bagāžas nodalījumā — viena 12 V elektrības
kontaktligzda*.
Ja kontaktligzda netiek lietota vai kontaktligzda tiek atstāta bez uzraudzības, pavelciet
uz augšu tās vāku.
Lai kontaktligzdās būtu strāvas padeve, automašīnas elektrosistēmai jābūt noregulētai vismaz aizdedzes pozīcijā I. Pēc tam kontaktligzdas būs
aktīvas tik ilgi, kamēr startera akumulatora enerģijas līmenis nekļūs pārāk zems.
Izslēdzot dzinēju un aizslēdzot automašīnu, kontaktligzdas tiek deaktivizētas. Ja dzinējs tiek
izslēgts, bet automašīna netiek aizslēgta vai tiek
aizslēgta, bet aizslēgšanas pozīcijas bloķēšana ir
īslaicīgi deaktivizēta, kontaktligzdas būs aktīvas
vēl desmit minūtes.
SVARĪGI
230 V elektrības kontaktligzda tuneļkonsolē, aizmugurējais sēdeklis.
Kontaktligzdu var izmantot dažādiem piederumiem, kas darbojas 230 V tīklā, piemēram, lādētājiem un portatīvajiem datoriem.
•
Nelietojiet piederumus ar lieliem vai smagiem savienotājiem — tie var sabojāt
kontaktligzdu vai atvienoties braukšanas
laikā.
•
Nelietojiet piederumus, kas var izraisīt,
piemēram, automašīnas radio uztvērēja
vai elektrosistēmas traucējumus.
•
Novietojiet piederumus tā, lai tie neradītu
vadītāja vai pasažieru traumēšanas risku
straujas bremzēšanas vai sadursmes
gadījumā.
•
Uzmaniet pievienotos piederumus, jo tie
var sakarst, apdedzinot pasažierus vai
atstājot deguma pēdas salonā.
PIEZĪME
Atcerieties, ka, lietojot elektrības kontaktligzdu, kad dzinējs ir izslēgts, pastāv risks izlādēt startera akumulatoru, tādējādi ierobežojot
tā funkcionalitāti.
SVARĪGI
Kontaktligzdas maksimālā jauda ir 150 W.
Kontaktligzdas izmantošana
1. Pavelciet uz leju kontaktligzdas vāku un ievietojiet tajā piederuma spraudni.
> Kontaktligzdas diode norāda statusu.
2.
220
Atvienojiet piederumu, izvelkot laukā spraudni
— nevelciet aiz vada.
Pārliecinieties, ka diode pastāvīgi izgaismojas
zaļā krāsā — tikai tādā gadījumā kontaktligzdā ir pieejama strāva.
BRĪDINĀJUMS
•
Lietojiet tikai nebojātus piederumus, kas
darbojas bez kļūmēm. Piederumiem jābūt
paredzētiem darbībai 230 V un 50 Hz
tīklā ar kontaktligzdai paredzētajiem
savienotājiem. Piederumiem ir jābūt CE
* Papildaprīkojums/piederums.
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
marķējumam, UL marķējumam vai ekvivalentam drošības marķējumam.
•
Nekādā gadījumā neļaujiet kontaktligzdām, savienotājiem vai piederumiem
saskarties ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.
Nepieskarieties kontaktligzdai un nelietojiet to, ja izskatās, ka tā ir bojāta vai ir
bijusi saskarē ar ūdeni vai citu šķidrumu.
•
Nepievienojiet kontaktligzdai elektrības
sadalītājus, adapterus vai pagarinātājus, jo
uz tiem var neattiekties kontaktligzdas
drošības funkcijas.
•
Kontaktligzda ir aprīkota ar drošības
vāciņu — pārliecinieties, lai nekas nebūtu
izvirzīts no kontaktligzdas un to nebojātu,
tādējādi neļaujot vāciņam nodrošināt aizsardzību. Kad kontaktligzda ir aktīva, neatstājiet bērnus automašīnā bez uzraudzības.
Statusa rādījums
Kontaktligzdas diode norāda tās statusu:
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana var
izraisīt spēcīgus vai nāvējošus elektrības triecienus.
Statusa rādījums
Iemesls
Rīcība
Pastāvīga zaļa gaisma
Kontaktligzda nodrošina strāvu pievienotajai ierīcei.
Nav.
}}
221
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
||
Statusa rādījums
Iemesls
Rīcība
Mirgojoša oranža gaisma
Kontaktligzdas sprieguma pārveidotāja temperatūra ir pārāk augsta
(jo, piemēram, piederums patērē pārāk lielu strāvas daudzumu vai
pasažieru salons ir pārāk silts).
Atvienojiet spraudni un ļaujiet sprieguma pārveidotājam
atdzist, pirms ievietot spraudni atpakaļ.
Pievienotais piederums patērē pārāk lielu strāvas daudzumu (periodiski vai pastāvīgi) vai ir bojāts.
Nav. Piederumu nevar pievienot kontaktligzdai.
Kontaktligzda neuztver, ka ir ievietots spraudnis.
Pārliecinieties, ka spraudnis ir ievietots kontaktligzdā kārtīgi.
Kontaktligzda nav aktīva.
Ieslēdziet automašīnas elektrosistēmu viszemākajā aizdedzes pozīcijā I.
Kontaktligzda ir bijusi aktīva, bet tagad ir deaktivizēta.
Iedarbiniet dzinēju un/vai uzlādējiet akumulatoru.
Diode nav izgaismota
Ja problēma neizzūd, sazinieties ar servisu —
ieteicams vērsties autorizētā Volvo servisā.
12 V elektrības kontaktligzda
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet 230 V elektrības kontaktligzdu saviem
spēkiem. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu
Volvo servisu.
12 V elektrības kontaktligzda tuneļkonsolē, pie priekšējiem sēdekļiem.
222
12 V elektrības kontaktligzda tuneļkonsolē, aizmugurējais sēdeklis.
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
2.
Ja kontaktligzda netiek lietota vai ligzda tiek
atstāta bez uzmanības, atvienojiet piederumu
un ievietojiet aizbāzni atpakaļ vietā (tuneļkonsolē) vai uzlokiet uz augšu vāku (bagāžas
nodalījumā).
Saistītā informācija
•
Pasažieru salona interjers (218 lpp.)
12 V elektrības kontaktligzda bagāžas nodalījumā*.
Kontaktligzdas var izmantot dažādiem piederumiem, kas paredzēti lietošanai 12 V sprieguma
kontaktligzdās, piemēram, mūzikas atskaņotājiem,
pārnēsājamajiem ledusskapjiem un mobilajiem
tālruņiem.
Tuneļkonsolē esošo kontaktligzdu var papildināt
ar piesmēķētāju*.
SVARĪGI
Katras kontaktligzdas maksimālā izvade ir
120 W sekundē.
Kontaktligzdu izmantošana
1. Izņemiet aizbāzni (tuneļkonsolē) vai nolokiet
uz leju vāku (bagāžas nodalījums) un ievietojiet piederumu.
* Papildaprīkojums/piederums. 223
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
Piesmēķētāja izmantošana*.
1.
Piesmēķētāju var uzstādīt tuneļkonsoles priekšā
un aizmugurē esošajās 12 V kontaktlizgdās.
Nospiediet piesmēķētāja taustiņu.
> Kad piesmēķētājs kvēlo, taustiņš iznāk uz
āru.
2.
Izvelciet piesmēķētāju no ligzdas un aizdedziniet cigareti pie kvēlojošās spirāles.
3.
Ievietojiet piesmēķētāju atpakaļ ligzdā.
SVARĪGI
Aktivizējot piesmēķētāju, ievērojiet piesadzību,
lai, piemēram, kvēlojošā daļa nesabojātu
salonu.
Saistītā informācija
Piesmēķētājs tuneļkonsolē, priekšējais sēdeklis.
•
•
•
Pelnu trauku iztukšošana*
Automašīna ir aprīkota ar piesmēķētāju, un tās
tuneļkonsoles glāžu turētājos un aizmugurējā
sēdekļa durvju paneļos atrodas izņemami pelnu
trauki.
Tuneļkonsolē esošo pelnu trauku
iztukšošana
1.
izņemiet pilnu trauku, izvelkot to taisni laukā
no glāžu turētāja un iztukšojot tā saturu.
2.
Ievietojiet pelnu trauku atpakaļ glāžu turētājā.
Aizmugurējā sēdekļa durvju paneļu
pelnu trauku iztukšošana
Tuneļkonsole (219 lpp.)
Elektrības kontaktligzda (220 lpp.)
Pelnu trauku iztukšošana* (224 lpp.)
1.
Atveriet pilnu trauka vāku un nospiediet vāku
uz augšu pilnīgi vertikālā pozīcijā.
> Tiek atbrīvots fiksators, kas notur vietā
pelnu trauku.
2.
Izņemiet pelnu trauku un iztukšojiet tā saturu.
Piesmēķētājs tuneļkonsolē, aizmugurējais sēdeklis.
224
* Papildaprīkojums/piederums.
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
3.
Novietojiet pelnu trauku vietā un ļaujiet tam
slīdēt uz eju pa sānu vadotnēm.
Cimdu nodalījuma lietošana
Cimdu nodalījums atrodas pasažiera pusē.
Atslēgai paredzētā uzglabāšanas vieta
4.
Uzmanīgi uzspiediet pelnu trauka abiem īsajiem sāniem.
> Fiksators, kas notur vietā pelnu trauku,
tiek atkal nofiksēts.
Saistītā informācija
•
•
•
Pasažieru salona interjers (218 lpp.)
Tuneļkonsole (219 lpp.)
Piesmēķētāja izmantošana*. (224 lpp.)
Cimdu nodalījumā var glabāt, piemēram, drukāto
īpašnieka rokasgrāmatu un kartes. Vāciņa iekšpusē ir arī pildspalvas turētājs.
Cimdu nodalījuma aizslēgšana/
atslēgšana*
Cimdu nodalījumu var aizslēgt, piemēram, atstājot
automašīnu apkopes veikšanai, pie viesnīcas u.c.
Cimdu nodalījumu var aizslēgt/atslēgt tikai ar
atbilstošo atslēgu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 225
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
||
Saulessargi
Katra saulessarga aizmugurē atrodas saulessarga spogulītis ar karšu turētāju.
Cimdu nodalījuma aizslēgšana:
Ievietojiet atslēgu cimdu nodalījuma slēdzenes cilindrā.
Pagrieziet atslēgu par 90 grādiem pulksteņrādītāju kustības virzienā.
Dzesēšana aktivizēta
Dzesēšana deaktivizēta
–
Izvelciet atslēgu.
–
Lai atslēgtu, veiciet to pretējā secībā.
Cimdu nodalījuma izmantošana par
dzesēšanas zonu*
Cimdu nodalījumu var izmantot, lai atdzesētu, piemēram, dzērienus vai pārtiku. Dzesēšana darbojas, kad ir aktivizēta klimata kontroles sistēma (t.i.,
kad automašīnas aizdedzei ir iestatīta pozīcija II
vai darbojas dzinējs).
226
Dzesēšanu var aktivizēt/deaktivizēt, līdz
galam pārvietojot vadības ierīci pasažieru
salona/cimdu nodalījuma virzienā.
Saistītā informācija
•
•
Pasažieru salona interjers (218 lpp.)
Privātās aizslēgšanas lietošana (251 lpp.)
Saulessarga spogulītis ar apgaismojumu un karšu turētāju.
Saulessarga spogulīša apgaismojums* iedegas,
paceļot vāciņu.
Saulessarga spogulīša rāmī atrodas turētājs, ko
var izmantot, piemēram, kartēm vai biļetēm.
Saistītā informācija
•
Pasažieru salona interjers (218 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
Bagāžas nodalījums
Bagāžas iekraušana
Automašīnai ir elastīga bagāžas zona, lai būtu
iespējams pārvadāt un nostiprināt lielus priekšmetus.
Ievietojot automašīnā bagāžu, jāpatur prātā vairākas lietas.
Nolokot aizmugurējo sēdekļu atzveltnes, bagāžas
zona kļūst ļoti ietilpīga. Bagāžas nostiprināšanai
izmantojiet bagāžas cilpas vai somu turētājus, kā
arī izvelkamo bagāžas pārsegu*, lai nosegtu kravu,
ja nepieciešams. Bagāžas nodalījumā ir noglabāts
arī brīdinājuma trīsstūris un pirmās medicīniskās
palīdzības aptieciņa.
Automašīnas vilkšanas cilpa un riepu remonta
komplekts vai rezerves ritenis* ir noglabāts zem
bagāžas nodalījuma grīdas.
Saistītā informācija
•
Garu priekšmetu lūka aizmugurējā sēdeklī
(230 lpp.)
•
Atzveltņu ielocīšana aizmugurējā sēdeklī
(132 lpp.)
•
•
Bagāžas iekraušana (227 lpp.)
Instrumentu komplekts (510 lpp.)
Derīgās kravas svars ir atkarīgs no automobiļa
masas. Pasažieru un visa aprīkojuma kopējais
svars par atbilstošu vērtību samazina automobiļa
derīgās kravas svaru.
BRĪDINĀJUMS
Automašīnas vadāmība mainās atkarībā no
bagāžas svara un izvietojuma.
Ieteikumi bagāžas iekraušanai bagāžas
nodalījumā
•
•
•
Novietojiet bagāžu, to stingri atspiežot pret
aizmugurējā sēdekļa atzveltni.
Novietojiet bagāžu centrā.
Smagi priekšmeti jānovieto pēc iespējas
zemāk. Nenovietojiet smagas kravas uz
nolaistām atzveltnēm.
•
Nosedziet asus galus ar kaut ko mīkstu, lai
izvairītos no polsterējuma sabojāšanas.
•
Nostipriniet visas kravas ar kravas fiksēšanas
cilpu palīdzību, tās piestiprinot ar saitēm vai
tīklu.
BRĪDINĀJUMS
Braucot ar 50 km/h (30 mph) ātrumu, nenostiprināts priekšmets, kas sver 20 kg, frontālā
sadursmē var triekties ar spēku, kas līdzvērtīgs
1000 kg smaga priekšmeta spēkam.
BRĪDINĀJUMS
Aizsardzību, ko sniedz jumta apšuvumā iebūvētais drošības spilvens, var daļēji vai pilnīgi
samazināt augstu novietota bagāža.
•
Nekādā gadījumā nenovietojiet bagāžu
virs sēdekļu atzveltnēm.
BRĪDINĀJUMS
Vienmēr nostipriniet bagāžu. Pretējā gadījumā
straujas bremzēšana laikā bagāža var pārvietoties, kādu savainojot.
Apklājiet asās malas un stūrus ar kaut ko
mīkstu.
Iekraujot/izkraujot garus priekšmetus, izslēdziet dzinēju un ieslēdziet stāvbremzi. Pretējā
gadījumā varat ar bagāžu nejauši aizskart
ātrumpārslēga sviru, pārbīdot to braukšanas
pozīcijā, un automobilis var sākt braukt.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 227
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
||
Bagāžas nodalījuma vietas palielināšana
Lai paplašinātu bagāžas zonu un vienkāršotu
iekraušanu, aizmugurējā sēdekļa atzveltni var
nolocīt. Ņemiet vērā, ka, gadījumā, ja kāda no aizmugurējā sēdekļa atzveltnēm ir nolocīta, nekādi
priekšmeti nedrīkst traucēt priekšējo sēdekļu
WHIPS sistēmas darbību.
Lai pārvadātu garus un šaurus priekšmetus, var
nolocīt garu priekšmetu lūku aizmugurējā sēdeklī.
Ieteikumi par jumta slodzi
Bagāžas novietošanai uz jumta ieteicams izmantot Volvo ražotos jumta šķērsstieņus1. Tas ļaus
novērst automašīnas bojājumus un brauciena
laikā nodrošināt maksimālo iespējamo drošību.
Rūpīgi ievērojiet no piegādātāja saņemtās montāžas instrukcijas norādījumus.
•
•
Automobiļa gravitātes centrs un braukšanas
īpašības mainās atkarībā no jumta slodzes.
Izlasiet informāciju par maksimālo atļauto
jumta svaru sadaļā "Svars".
Kravas fiksēšanas cilpas
Lai ar siksnām nostiprinātu priekšmetus bagāžas
nodalījumā, tiek izmantotas atlokāmās kravas fiksēšanas cilpas.
Saistītā informācija
•
•
Kravas fiksēšanas cilpas (228 lpp.)
Aizmugures durvju aizslēgšana/atslēgšana
(249 lpp.)
•
Garu priekšmetu lūka aizmugurējā sēdeklī
(230 lpp.)
•
Atzveltņu ielocīšana aizmugurējā sēdeklī
(132 lpp.)
•
•
•
•
Aizsargrežģis* (234 lpp.)
Drošības tīkls* (232 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Bagāžas pārsegs* (230 lpp.)
Cieti, asi un/vai smagi priekšmeti, kas var izvirzīties uz āru, var asas bremzēšanas gadījumā
izraisīt savainojumus.
Svars (572 lpp.)
Kravu izlīdziniet vienmērīgi virs jumta šķērsstieņiem. Smagākos priekšmetus novietojiet
apakšā.
•
Pieaugot kravas izmēriem, pieaug arī platība,
kas pakļauta vēja spiedienam, un tādējādi
palielinās arī degvielas patēriņš.
•
Brauciet uzmanīgi. Izvairieties no strauja paātrinājuma, straujas bremzēšanas un asas
līkumu izbraukšanas.
1
228
Periodiski pārbaudiet, vai jumta šķērsstieņi
un krava ir pienācīgi nostiprināta. Droši piestipriniet kravu ar stiprinājuma saitēm.
BRĪDINĀJUMS
Vienmēr nostipriniet lielus un smagus priekšmetus ar drošības jostu vai bagāžas nostiprināšanas siksnām.
Saistītā informācija
•
•
Bagāžas iekraušana (227 lpp.)
Somu āķi (229 lpp.)
Volvo jumta šķērsstieņus var iegādāties pie autorizētiem Volvo izplatītājiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
•
•
•
Aizsargrežģis* (234 lpp.)
Somu āķi
Drošības tīkls* (232 lpp.)
Somu āķi un elastīgā siksna notur somas vietā
un neļauj tām apgāzties, saturam izbirstot bagāžas nodalījumā.
Bagāžas pārsegs* (230 lpp.)
Gar sāniem
Zem grīdas lūkas*
Katrā bagāžas nodalījuma pusē sānu panelī ir divi
somu āķi.
SVARĪGI
Pārsegā ir divi somu āķi un elastīgā siksna2, kas
ir daļa no bagāžas nodalījuma grīdas lūkas.
Siksnu var uzstādīt četrās dažādās pozīcijās.
Paceliet pārsegu, lai varētu izmantot somu āķus.
Piestipriniet somas piemērotā pozīcijā, izmantojot
komplektā iekļauto elastīgo siksnu. Ja somām ir
rokturi un piemērots augstums, uzkariet tās uz
āķiem.
2
Somu āķu slodze nedrīkst pārsniegt 5 kg.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Bagāžas iekraušana (227 lpp.)
Aizsargrežģis* (234 lpp.)
Drošības tīkls* (232 lpp.)
Bagāžas pārsegs* (230 lpp.)
Pie Volvo izplatītāja var pasūtīt papildu elastīgās siksnas.
* Papildaprīkojums/piederums. 229
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
Garu priekšmetu lūka aizmugurējā
sēdeklī
Lai pārvadātu garus un šaurus priekšmetus, piemēram, slēpes, var atvērt lūku aizmugurējā
sēdekļa atzveltnē.
Bagāžas pārsegs*
Izvilktā stāvoklī bagāžas nodalījuma pārsegs
neļauj ieskatīties bagāžas nodalījumā.
Uzstādīšana
4.
Nolokiet bagāžas pārsega priekšējo izolējošo
disku uz priekšu, lai aizvērtu spraugu starp
bagāžas pārsegu un aizmugurējo sēdekļu
atzveltnēm.
Ja kopā ar bagāžas pārsegu tiks izmantots drošības tīkls*, tad vispirms ir jāuzstāda drošības tīkls.
1.
Bagāžas nodalījumā satveriet lūkas rokturi un
nolokiet lūku uz leju.
ievietojiet vienu no bagāžas nodalījuma pārsega galiem bagāžas nodalījuma sānu paneļa
padziļinājumā.
2.
Nolokiet uz leju elkoņbalstu aizmugurējā
sēdeklī.
Pēc tam ievietojiet otru galu pretējās puses
sānu paneļa padziļinājumā.
Ja tiek izmantota privātās aizslēgšanas* funkcija,
lūkai ir jābūt aizvērtai.
Pa vienam nospiediet uz leju abus galus.
> Kad atskan klikšķis un nav redzama abos
galos esošā sarkanā atzīme , bagāžas
nodalījuma pārsegs ir piestiprināts – pārliecinieties, ka tas ir droši nostiprināts.
Saistītā informācija
•
•
•
230
Privātās aizslēgšanas lietošana (251 lpp.)
Bagāžas iekraušana (227 lpp.)
Lietošana
Bagāžas pārsegu var lietot divos izvilktos stāvokļos — pilnīgi izvilktā stāvoklī un bagāžas iekraušanas pozīcijā, kad tas ir daļēji izvilkts, lai varētu
ērtāk aizsniegt bagāžas nodalījuma tālāko daļu.
Kravas fiksēšanas cilpas (228 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
Pilnīgi izvilkts stāvoklis
Bagāžas iekraušanas režīms
Pilnīgi izvilktā stāvoklī:
PIEZĪME
Kad salonā ir zema temperatūra, bagāžas
nodalījuma pārsegs var nedarboties automātiski.
SVARĪGI
Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz bagāžas nodalījuma pārsega.
1.
2.
Satveriet rokturi un izvelciet bagāžas pārsegu, velkot to pāri bagāžas nodalījuma sānu
paneļiem. Velciet līdz galējai pozīcijai.
Ievadiet pārsega stiprinājuma tapas sānu
paneļu rievās. Atlaidiet, vienlaikus nedaudz
pagriežot rokturi uz augšu, lai stiprinājuma
tapas aizāķētos.
> Bagāžas nodalījuma pārsegs tiek nofiksēts pilnīgi izvilktā pozīcijā.
–
Satveriet rokturi, lai atbrīvotu stiprinājuma
tapas no āķiem.
> Pārsegs tiek ievilkts, līdz tas apstājas
bagāžas iekraušanas pozīcijā.
Lai pārsegu no bagāžas iekraušanas pozīcijas
atkal izvilktu līdz galam uz āru:
1.
Satveriet rokturi un līdz galam izvelciet bagāžas nodalījuma pārsegu.
2.
Atlaidiet rokturi, lai stiprinājuma tapas nofiksētos āķos.
> Pārsegs tiks nofiksēts bagāžas iekraušanas pozīcijā.
Ja ir uzstādīts automātisks* bagāžas pārsegs,
katrā aizmugures durvju atvēršanas reizē pārsegs
no pilnīgi izvilkta stāvokļa tiek ievilkts iekraušanas
pozīcijā un pēc aizmugures durvju aizvēršanas
atkal tiek izvirzīts. Ja bagāžas pārsega kustība
tiek traucēta, tas tiek automātiski ievilkts.
SVARĪGI
Atverot un aizverot ar automātisko* bagāžas
nodalījuma pārsegu, pievērsiet uzmanību
iespiešanas riskam.
SVARĪGI
Ja bagāžas nodalījumā ir ievietota liela krava,
tad automātiskais* bagāžas nodalījuma pārsegs tiek pārvietots ievilktā pozīcijā, lai tas
nesaskartos ar kravu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 231
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
||
Ievilkšana
1. Pilnīgi izvilktā stāvoklī:
Paceliet rokturi uz augšu un velciet to atpakaļ, lai atvienotu bagāžas pārsega stiprinājuma tapas, un pēc tam atlaidiet.
•
•
Drošības tīkls* (232 lpp.)
Drošības tīkls*
Kravas fiksēšanas cilpas (228 lpp.)
Straujas bremzēšanas gadījumā aizsargtīkls
neļauj bagāžai ietriekties pasažieru salonā.
Drošības tīklu uzstāda četros stiprinājumu punktos.
No bagāžas iekraušanas pozīcijas:
Satveriet rokturi un pa rievām līdz galam
izvelciet bagāžas nodalījuma pārsegu. Paceliet rokturi uz augšu un velciet to atpakaļ, lai
atvienotu stiprinājuma tapas, un pēc tam
atlaidiet.
2.
Ievelciet pārsegu, kad stiprinājuma tapas
atrodas ārpus sānu paneļiem, līdz tas apstājas ievilktā pozīcijā.
Atcerieties, ka ievilkts kravas pārsegs var mazināt
atpakaļskata redzamību.
Noņemšana
Kad pārsegs ir ievilkts:
Drošības apsvērumu dēļ drošības tīkls vienmēr
jāuzstāda un jānostiprina, kā aprakstīts tālāk.
1.
nospiediet taustiņu, kas atrodas viena ievilktā
pārsega galā, un izceliet šo galu laukā.
Tīkls gatavots no stingra neilona materiāla, un to
automobilī var nostiprināt divās atšķirīgās vietās:
2.
Uzmanīgi noregulējiet pārsega leņķi uz
augšu/uz āru.
> Otrs gals automātiski atbrīvojas, un pārsegu var izcelt no bagāžas nodalījuma.
•
Uzstādīšana aizmugurē — aiz aizmugurējā
sēdekļa.
•
Uzstādīšana priekšā — aiz priekšējiem
sēdekļiem.
Saistītā informācija
•
•
232
Bagāžas iekraušana (227 lpp.)
Aizsargrežģis* (234 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
BRĪDINĀJUMS
Bagāžas nodalījumā esošā krava kārtīgi jānostiprina (arī izmantojot pareizi uzstādītu drošības tīklu).
4.
Aizāķējiet vienu no drošības tīkla nostiprināšanas āķiem aizmugurējā jumta stiprinājumā
un pēc tam spiediet uz priekšu galējā pozīcijā.
5.
Aizāķējiet otru drošības tīkla nostiprināšanas
āķi pretējā pusē un spiediet uz priekšu galējā
pozīcijā.
Uzstādīšana
Aizmugurējais stiprinājums
Priekšējā uzstādīšana
5.
Aizāķējiet vienu no drošības tīkla nostiprināšanas āķiem priekšējā jumta stiprinājumā un
pēc tam spiediet uz priekšu galējā pozīcijā.
6.
Aizāķējiet otru drošības tīkla nostiprināšanas
āķi pretējā pusē un spiediet uz priekšu galējā
pozīcijā.
Noņemšana un glabāšana
1.
Atāķējiet drošības tīklu no jumta stiprinājumiem, spiežot nostiprināšanas āķus uz aizmuguri. Ļaujiet tīklam ierullēties kasetē.
2.
1.
2.
3.
Ja nepieciešams, nolokiet aizmugurējo
sēdekļu atzveltnes uz priekšu, lai uzstādīšana
būtu ērtāka.
Nolaidiet drošības tīkla kasetes gala elementus pāri montāžas cilpām sānu paneļu padziļinājumos. Spiediet gala elementu uz leju vispirms vienā pusē un pēc tam otrā. Pārbaudiet, vai kasete ir kārtīgi nostiprināta.
Pavelciet tīklu uz augšu.
1.
Nolokiet aizmugures sēdekļa atzveltni uz
priekšu.
Aizmugurējais stiprinājums:
2.
Iecentrējiet drošības tīkla kasetes fiksācijas
sliedes atzveltnes stiprinājumu austiņu
priekšā.
Nospiediet pogu katrā kasetes pusē, lai atbrīvotu gala elementus no stiprinājuma cilpām.
Izceliet drošības tīklu.
3.
Iebīdiet kaseti stiprinājumu austiņās.
Priekšējā uzstādīšana:
4.
Pavelciet tīklu uz augšu.
Nobīdiet kaseti no stiprinājuma austiņām un
izceliet drošības tīklu.
}}
233
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
||
Saistītā informācija
•
•
•
•
Bagāžas iekraušana (227 lpp.)
Aizsargrežģis* (234 lpp.)
Bagāžas pārsegs* (230 lpp.)
Kravas fiksēšanas cilpas (228 lpp.)
Aizsargrežģis*
Aizsargrežģis neļauj bagāžas nodalījumā esošajai bagāžai un mājdzīvniekiem ietriekties salonā.
Drošības režģis ir pārbaudīts drošības testos
saskaņā ar ECE R17 juridiskajām prasībām un
atbilst Volvo stiprības kritērijiem.
Drošības apsvērumu dēļ drošības režģim ir vienmēr jābūt pareizi uzstādītam un piestiprinātam.
BRĪDINĀJUMS
tērauda jumta moldingiem. Volvo iesaka jumta
moldingu nomaiņu veikt autorizētā Volvo servisā
vai pie izplatītāja.
1.
Nolokiet aizmugures sēdekļa atzveltni uz
priekšu.
2.
Pārliecinieties, ka drošības režģis ir pagriezts
pareizajā virzienā. Ieceliet drošības režģi pa
vienām no aizmugurējām sānu durvīm.
3.
Izvietojiet drošības režģa kronšteinus uz
jumta moldingiem.
Nākamo darbību veikt ir vienkāršāk, ja divi cilvēki tur drošības režģi pareizajā pozīcijā.
Automašīnas kustības laikā neviens nekādā
gadījumā nedrīkst atrasties bagāžas nodalījumā. Pretējā gadījumā var gūt traumas straujas bremzēšanas vai negadījuma laikā.
Uzstādīšana
Pirms drošības režģa pirmās uzstādīšanas reizes
esošie plastmasas jumta moldingi ir jāaizstāj ar
234
* Papildaprīkojums/piederums.
BAGĀŽAS IEKRAUŠANA UN GLABĀŠANA
4.
Ievietojiet komplektā iekļauto skrūvi un
ieskrūvējiet to. Atkārtojiet otrā pusē.
> Pārbaudiet, vai drošības režģis ir stingri
uzstādīts.
Plašāku informāciju par nepieciešamajiem instrumentiem un uzstādīšanas/noņemšanas metodēm
skatiet uzstādīšanas norādījumos3, kas iekļauti
komplektā.
SVARĪGI
Uzstādot bagāžas nodalījuma pārsegu, aizsargrežģi var nolocīt uz augšu vai uz leju.
Saistītā informācija
•
•
•
•
3
Bagāžas iekraušana (227 lpp.)
Kravas fiksēšanas cilpas (228 lpp.)
Drošības tīkls* (232 lpp.)
Bagāžas pārsegs* (230 lpp.)
Uzstādīšanas norādījumi nr. 31659257.
* Papildaprīkojums/piederums. 235
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Tālvadības pults atslēga
Ar tālvadības atslēgu aizslēdz/atslēdz salona
durvis un bagāžas nodalījuma durvis. Lai automašīnu varētu iedarbināt, tālvadības atslēgai ir
jāatrodas automašīnā.
1,5 metri aiz vadītāja durvīm un aptuveni 1 metrs
aiz aizmugures durvīm. Skatiet sadaļu "Tālvadības
pults atslēgas darbības diapazons".
Izmantojot bezatslēgas iedarbināšanas un bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju, tālvadības pults atslēga var atrasties jebkurā vietā pasažieru salonā vai bagāžas nodalījumā, un automašīnu varēs netraucēti iedarbināt.
Visas automašīnas komplektācijā iekļautās tālvadības pults atslēgas var piesaistīt vadītāja profilam ar unikāliem automašīnas iestatījumiem. Lietojot atslēgu ar noteiktu profilu, automašīnas
iestatījumi tiek noregulēti atbilstoši šī profila
iestatījumiem. Skatiet sadaļu "Vadītāju profili".
lietot līdz divpadsmit atslēgām. Pasūtot papildu
atslēgas, tiek pievienoti papildu vadītāju profili —
viens katrai tālvadības pults atslēgai. Tas attiecas
arī uz atslēgas tagu.
Atslēgas nozaudēšanas gadījumā skatiet sadaļu
"Tālvadības pults atslēgas nozaudēšana" turpmāk.
Tālvadības pults atslēgas taustiņi
Atslēga bez taustiņiem (Key Tag)
Tālvadības pults atslēga pa kreisi un atslēga bez taustiņiem (Key Tag) pa labi.
Iedarbināšanas laikā tālvadības pults atslēga
netiek lietota fiziski, jo automašīnas standarta
aprīkojumā ir iekļauts bezatslēgas iedarbināšanas
atbalsts (Passive Start). Atslēgai jāatrodas pasažieru salona priekšdaļā, piemēram, vadītāja kabatā
vai viduskonsoles glāžu turētājā, lai automašīnu
varētu iedarbināt. Skatiet sadaļu "Dzinēja iedarbināšana".
Kā papildu aprīkojums ir pieejama arī durvju un
aizmugures durvju bezatslēgas aizslēgšana/
atslēgšana (Passive Entry*). Atslēgas darbības
diapazons veido pusloku, kura rādiuss ir aptuveni
238
Automašīnām, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju*, tiek nodrošināta
nedaudz mazāka un vieglāka atslēga bez taustiņiem (Key Tag). Tā darbojas tāpat kā parastā tālvadības pults atslēga (attiecībā uz bezatslēgas
iedarbināšanu un aizslēgšanu/atslēgšanu). Tai
nav noņemamas atslēgas slēdzošās daļas, un tās
bateriju nevar nomainīt. Autorizētā Volvo servisā
var pasūtīt jaunu Key Tag.
Papildu atslēgu pasūtīšana
Automašīnas komplektācijā ir divas tālvadības
atslēgas — ja automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju*, tiek
nodrošināts viens Key Tag. Var pasūtīt papildu
atslēgas. Vienai automašīnai var ieprogrammēt un
Tālvadības pults atslēgai ir četri taustiņi — viens kreisajā
pusē un trīs labajā pusē.
Aizslēgšana — nospiežot taustiņu, tiek aizslēgtas salona durvis un bagāžas nodalījuma
durvis, kā arī aktivizēta signalizācija*. Nospiediet un turiet, lai vienlaikus aizvērtu visus
logus un panorāmas jumtu*. Skatiet sadaļu
"Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses" un
"Aizslēgšana/atslēgšana no salona".
Atslēgšana — nospiežot taustiņu, tiek
vienlaikus atslēgtas durvis un aizmugures
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
durvis, kā arī deaktivizēta signalizācija.
Nospiežot ilgāk, vienlaikus tiek atvērti arī visi
sānu logi (to dēvē arī par vispārējas atvēršanas funkciju)1. Skatiet sadaļu "Aizslēgšana/
atslēgšana no ārpuses".
Aizmugures durvis – atslēdz tikai aizmugures durvis un deaktivizē signalizāciju tikai
aizmugures durvīm. Automašīnām, kas aprīkotas ar mehāniski darbināmām aizmugurējām durvīm*, tās tiek automātiski atvērtas pēc
tam, kad taustiņš tiek turēts nospiests. Aizmugures durvis var atvērt arī, turot taustiņu
nospiestu — atskan skaņas signāls. Skatiet
sadaļu "Elektriski vadāmās aizmugures durvis".
Trauksmes funkcija – lieto, lai ārkārtas
situācijā piesaistītu uzmanību. Nospiediet un
turiet taustiņu vismaz 3 sekundes vai arī
nospiediet to divreiz 3 sekunžu laikā, lai
ieslēgtu virziena rādītājus un signāltauri. Funkciju, ja tā bijusi aktīva vismaz 5 sekundes,
iespējams izslēgt ar to pašu taustiņu. Pretējā
gadījumā funkcija automātiski izslēdzas aptuveni pēc 3 minūtēm.
BRĪDINĀJUMS
Ja kāds ir palicis automašīnā, nodrošiniet, lai
elektriskos logu pacēlājus un elektriski
vadāmo jumta lūku nevarētu regulēt, vienmēr
ņemot tālvadības pults atslēgu sev līdzi, kad
izkāpjat no automašīnas.
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka pastāv risks ieslēgt tālvadības
atslēgu/Key Tag automašīnā.
Automašīnā atstāta tālvadības atslēga/Key
Tag tiek deaktivizēta, kad automašīna tiek aizslēgta un signalizācija tiek aktivizēta, izmantojot citu derīgu atslēgu. Deaktivizētā atslēga
tiek atkal aktivizēta, kad automašīnu atslēdz.
Traucējumi
Tālvadības atslēgas darbībai bezatslēgas iedarbināšanas un bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas režīmā* var traucēt elektromagnētiskie lauki
un ekranēšana.
PIEZĪME
Neglabājiet tālvadības pulti blakus metāla
priekšmetiem vai elektroniskām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruņiem, planšetdatoriem, klēpjdatoriem vai lādētājiem — ieteicams ievērot 10-15 cm attālumu.
Ja joprojām ir traucējumi, izmantojiet tālvadības
atslēgas slēdzošo daļu un pēc tam ievietojiet
atslēgu rezerves lasītājā, kas atrodas glāžu turētājā, lai deaktivizētu automašīnas signalizāciju.
Skatiet sadaļu "Aizslēgšana/atslēgšana ar noņemamo atslēgas slēdzošo daļu".
PIEZĪME
Ievietojot tālvadības atslēgu glāžu turētājā,
pārliecinieties, ka tajā neatrodas citas automašīnas atslēgas, metāla priekšmeti vai elektroniskas ierīces (piemēram, mobilie tālruņi,
planšetdatori, klēpjdatori vai lādētāji). Ja glāžu
turētājā tuvu cita citai atrodas vairākas atslēgas, to darbībā var rasties traucējumi.
Tālvadības pults atslēgas nozaudēšana
Ja esat nozaudējis tālvadības pults atslēgu, tad
jaunu varat pasūtīt servisā, ieteicams autorizētā
Volvo servisā. Atlikušās tālvadības pults atslēgas
ir jānogādā servisā. Pazaudētas atslēgas kods ir
1
To lieto, lai, piemēram, ātri izvēdinātu automašīnu karstā laikā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 239
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
jāizdzēš no sistēmas pretaizdzīšanas aizsardzības
nolūkā.
Tālvadības pults atslēgas darbības
rādiuss
Pašreizējo automašīnai reģistrēto atslēgu skaitu
var pārbaudīt vidējā displejā zem augšējā skata.
Lai tālvadības pults atslēga darbotos pareizi, tai
jāatrodas noteiktā attālumā no automašīnas.
Saistītā informācija
Manuālai lietošanai
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(240 lpp.)
•
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
(252 lpp.)
•
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
(259 lpp.)
•
•
•
•
•
•
Aizslēgšana/atslēgšana no salona (247 lpp.)
Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses
(243 lpp.)
Lai lietotu bezatslēgas režīmā, tālvadības atslēgai
vai atslēgai bez taustiņiem (Key Tag) ir jāatrodas
aptuveni 1,5 metru rādiusā no abiem garajiem
sāniem un aptuveni 1 metra attālumā no bagāžas
nodalījuma durvīm.
Darbības diapazons tālvadības pults atslēgas
funkcijām, piemēram, aizslēgšanas/atslēgšanas
funkcijai, ko var aktivizēt, nospiežot
vai
,
sniedzas aptuveni 20 metru rādiusā ap automašīnu.
Ja automobilis nereaģē uz taustiņa nospiešanu,
pieejiet tuvāk un mēģiniet vēlreiz.
Bezatslēgas lietošanai2
Vadītāju profili (175 lpp.)
Elektriski vadāmās aizmugures durvis*
(255 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (392 lpp.)
PIEZĪME
Tālvadības pults atslēgas funkcijas var traucēt
apkārt esošie radio viļņi, ēkas, topogrāfiskais
novietojums u.c. Automašīnu vienmēr var aizslēgt/atslēgt ar atslēgas slēdzošo daļu.
Ja tālvadības pults atslēga tiek izņemta
no automašīnas
Izņemot tālvadības atslēgu no automašīnas, kamēr darbojas dzinējs, vadītāja
displejā tiek attēlots brīdinājuma paziņojums Atslēga nav atrasta Izņemts
no autom. un, aizverot pēdējās durvis, atskan
skaņas signāls.
Paziņojums nodziest, tiklīdz atslēga atkal tiek
novietota automašīnā un tiek nospiests labās
puses tastatūras taustiņš O vai tiek aizvērtas
pēdējās durvis.
Red Key — ierobežotas darbības tālvadības
pults atslēga* (241 lpp.)
Saistītā informācija
Attēlā atzīmētā zona norāda vietas, kurās ir sistēmas
antenas pārklājums.
2 Attiecas
240
•
•
Tālvadības pults atslēga (238 lpp.)
Iedarbināšanas un aizslēgšanas sistēmas
antenas atrašanās vietas (242 lpp.)
tikai uz automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju (Passive Entry*).
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Red Key — ierobežotas darbības
tālvadības pults atslēga*
bet vismaz vienai jābūt parastajai tālvadības pults
atslēgai.
Red Key ļauj automašīnas īpašniekam iestatīt
ierobežojumus noteiktām automašīnas īpašībām.
Šo ierobežojumu mērķis ir veicināt drošu automašīnas vadīšanu, piemēram, aizdodot automašīnu.
Parastās tālvadības pults atslēgas lietotājs var
veikt Red Key iestatījumus vidējā displeja augšējā
skatā. Dodieties uz Iestatījumi Sistēma
Vadītāju profili Sarkanās atslēgas
Red Key lietotājs nevar deaktivizēt dažas no automašīnas vadītāja atbalsta funkcijām.
Pie Volvo izplatītāja var pasūtīt vienu vai vairākas
Red Keys. Vienai automašīnai var ieprogrammēt
un lietot vienpadsmit atslēgas ar ierobežojumiem,
3 Papildaprīkojums,
pieejams tikai kopā ar Red Key.
•
•
•
Iestatījums pirmajā lietošanas reizē ir 50, 70
un 90 km/h (30, 45 un 55 mph)
Intervāli: 1 km/h (1 mph)
Maksimālais vienlaicīgu atgādinājumu skaits:
6
Ierobežojumu mērķis ir samazināt negadījumu
risku, tādējādi padarot drošāku automašīnas
nodošanu, piemēram, gados jauniem vadītājiem,
darbiniekiem, kas novieto automašīnu jūsu vietā
vai servisa darbiniekiem. Persona, kas lieto Red
Key, nevar mainīt iestatījumus.
Samazināts maksimālais skaļums3
(ieslēgts/izslēgts):
• Iestatījums pirmajā lietošanas reizē: Ieslēgts
Iespējamie iestatījumi
•
Atslēgai Red Key var veikt šādus iestatījumus:
Atslēgai Red Key var noteikt maksimālo braukšanas ātrumu, iestatīt ātruma atgādinājumus un
skaļruņu sistēmas maksimālo skaļumu. Turklāt
dažas automašīnas vadītāja atbalsta sistēmas
vienmēr būs aktīvas. Pārējās atslēgas funkcijas ir
tādas pašas, kā parastai tālvadības pults atslēgai.
Ātruma atgādinātājs3 (ieslēgts/izslēgts):
• Iestatījuma intervāls: 0-250 km/h
(0-160 mph)
Adaptīvā kruīza kontrole*:
• Iestatījums pirmajā lietošanas reizē: Garākie
intervāli
Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Adaptīvā
kruīza kontrole"
Ātruma ierobežotājs3 (ieslēgts/izslēgts):
• Iestatījuma intervāls: 50-250 km/h
(30-160 mph)
Red Key lietotājam vienmēr ir aktīvas šādas vadītāja atbalsta funkcijas:
•
Iestatījums pirmajā lietošanas reizē ir
120 km/h (75 mph)
•
•
Blind Spot Information (BLIS)* — skatiet
sadaļu "Blind Spot Information"
Intervāli: 1 km/h (1 mph)
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija (LDW un
LKA)* — skatiet sadaļu "Joslas saglabāšanas palīgfunkcija"
•
Distances brīdinājums* — skatiet sadaļu
"Distances brīdinājums"
•
City Safety — skatiet sadaļu "City Safety"
Vadītāja displejā tiek rādīts simbols un
ziņojums
Sarkanā atslēga Ātruma
ierobežojumu nevar pārsniegt.
Vadītāja atbalsta funkcijas
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 241
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
•
•
Driver Alert Control (DAC)* — skatiet sadaļu
"Driver Alert Control"
Iedarbināšanas un aizslēgšanas
sistēmas antenas atrašanās vietas
Ceļazīmju informācija* — skatiet sadaļu
"Ceļazīmju informācija".
Šī automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas iedarbināšanas un aizslēgšanas sistēmu4, tādēļ dažādās automašīnas vietās atrodas vairākas iebūvētās antenas.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tālvadības pults atslēga (238 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (294 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Cilvēki, kuriem ir ievietots elektrokardiostimulators, nedrīkst atrasties tuvāk par 22 cm no
bezatslēgas sistēmas antenām. Tādējādi tiks
novērsti elektrokardiostimulatora un bezatslēgas sistēmas traucējumi.
Saistītā informācija
•
•
Distances brīdinājums* (292 lpp.)
Blind Spot Information* (345 lpp.)
City Safety (335 lpp.)
Tālvadības pults atslēga (238 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(240 lpp.)
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija (360 lpp.)
Driver Alert Control (358 lpp.)
Ceļazīmju informācija* (353 lpp.)
Vadītāju profili (175 lpp.)
Antenu atrašanās vietas.
Zem glāžu turētāja tuneļkonsoles priekšdaļā
Kreisās puses aizmugurējo durvju priekšdaļas
augšpusē5
Labās puses aizmugurējo durvju priekšdaļas
augšpusē5
Bagāžas nodalījumā
4
5
242
Bezatslēgas aizslēgšanas sistēma attiecas tikai uz automašīnām, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanu/atslēgšanu (Passive Entry*).
Tikai automašīnās, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanu/atslēgšanu (Passive Entry*).
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses
Ja automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju (Passive Entry)*, to
var aizslēgt/atslēgt no ārpuses ar tālvadības
pults taustiņiem vai durvju vai aizmugures durvju
rokturiem. Aizmugures durvis var darbināt elektriski* un/vai ar kājas kustību*.
Aizslēgšana/atslēgšana
salona durvis un bagāžas nodalījuma durvis ir aizvērtas un aizslēgtas.
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka pastāv risks ieslēgt tālvadības
atslēgu/Key Tag automašīnā.
Automašīnā atstāta tālvadības atslēga/Key
Tag tiek deaktivizēta, kad automašīna tiek aizslēgta un signalizācija tiek aktivizēta, izmantojot citu derīgu atslēgu. Deaktivizētā atslēga
tiek atkal aktivizēta, kad automašīnu atslēdz.
Atslēgšanas tālvadības iestatījumi
Varat atlasīt dažādu atslēgšanas darbību secību.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Aizslēgšana
Atslēgšana ar tālvadību un no salona/>
3.
Atlasiet variantu:
• Atslēgt visas durvis
- Atslēdz visas durvis uzreiz.
• Jebkuras durvis
BRĪDINĀJUMS
Lai novērstu iespēju kādu ieslēgt automobilī,
neļaujiet nevienam tajā atrasties, ja nav
izslēgta vispārējās bloķēšanas funkcija.
Izmantojot tālvadības pults atslēgas taustiņus,
visas durvis un aizmugures durvis var aizslēgt/
atslēgt vienlaikus.
Aizslēgšana
Lai aktivizētu aizslēgšanas darbību secību, vadītāja durvīm ir jābūt aizvērtām. Ja ir atvērtas kādas
citas salona durvis vai bagāžas nodalījuma durvis,
tās netiek aizslēgtas un to signalizācija netiek
aktivizēta*, kamēr tās netiek aizvērtas. Signalizācijas kustības detektori* tiek aktivizēti, kad visas
Atslēgšana
Ja nav iespējams aizslēgt/atslēgt ar tālvadības
pults atslēgu, iespējams baterija ir izlādējusies —
tādā gadījumā aizslēdziet vai atslēdziet vadītāja
durvis ar noņemamo atslēgas slēdzošo daļu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Noņemama
atslēgas slēdzošā daļa".
PIEZĪME
Vienmēr pieejiet tuvāk automašīnai un mēģiniet to atslēgt vēlreiz.
- Atslēdz vadītāja durvis. Lai atslēgtu visas
durvis, ir divreiz jānospiež tālvadības atslēgas
atslēgšanas taustiņš.
Funkcijai Atslēgšana ar tālvadību un no
salona veiktie iestatījumi ietekmē arī centrālu
atslēgšanu, izmantojot atvēršanas rokturus no
salona. Plašāku informāciju par to, kā tiek ietekmēta atslēgšana no salona, skatiet sadaļā "Aizslēgšana/atslēgšana no salona".
Bezatslēgas aizslēgšana/atslēgšana*
Ja automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju*, tālvadības pults
atslēgai pietiek atrasties tuvumā, piemēram,
kabatā vai somā, lai tā atvieglotu automašīnas
atvēršanu, ja rokas ir aizņemtas. Informāciju par
sistēmas darbības diapazonu skatiet sadaļā "Tālvadības pults atslēgas darbības diapazons".
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 243
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
Skārienjutīgas virsmas
Durvju rokturu ārpusē atrodas padziļinājums aizslēgšanai, bet iekšpusē — skārienjutīga virsma
atslēgšanai. Aizmugures durvju rokturim ir gumijas spiedplāksne, ko lieto tikai atslēgšanai.
Bezatslēgas iekāpšana
– Lai atslēgtu automašīnu, satveriet durvju rokturi vai nospiediet zem aizmugures durvju
roktura esošo gumijas spiedplāksni.
> Vējstiklā esošais aizslēgšanas indikators
nodziest, apstiprinot, ka automašīna ir
atslēgta — atveriet durvis vai aizmugures
durvis kā parasti.
Bezatslēgas iekāpšanas iestatījumi
Varat atlasīt dažādu darbību secību bezatslēgas
atslēgšanai.
Bagāžas nodalījuma pārsega gumijas spiedplāksne, ko
lieto tikai atslēgšanai.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Pieskarieties My Car Aizslēgšana
Bezatslēgas atslēgšana
Skārienjutīgs padziļinājums aizslēgšanai
Bezatslēgas aizslēgšana
Lai automašīnu varētu aizslēgt, visām sānu durvīm
jābūt aizvērtām. Taču aizmugures durvis var būt
atvērtas, ja aizslēgšana tiek veikta ar sānu durvju
rokturi.
Skārienjutīga virsma atslēgšanai
–
PIEZĪME
Ir svarīgi vienlaikus aktivizēt tikai vienu skārienjutīgu virsmu. Satverot rokturi un vienlaikus pieskaroties aizslēgšanas virsmai, pastāv
risks dot dubultkomandas. Tas nozīmē, ka pieprasītā darbība (aizslēgšana/atslēgšana)
netiks veikta vai tiks veikta ar nokavēšanos.
244
Kad durvis ir aizvērtas, pieskarieties durvju
roktura ārpusē esošajai atzīmētajai virsmai
virzienā uz aizmuguri vai nospiediet aizmugures durvju apakšā esošo taustiņu, lai nofiksētu slēdzenes pirms aizvēršanas.
> Vējstiklā esošais aizslēgšanas indikators
sāk mirgot, norādot, ka automašīna ir aizslēgta.
Lai aizvērtu visus sānu logus un panorāmas
jumtu* vienlaikus, turiet pirkstu uz durvju roktura
ārpuses skārienjutīgā padziļinājuma, līdz visi sānu
logi un panorāmas jumts* ir aizvērti.
3.
Atlasiet variantu:
• Visas durvis
- Atslēdz visas durvis uzreiz.
• Jebkuras durvis
- Atslēdz atlasītās durvis.
Atkārtota automātiskā aizslēgšana
Ja nevienas durvis vai aizmugurējās durvis netiek
atvērtas divu minūšu laikā pēc atslēgšanas, tās
tiek automātiski aizslēgtas. Šī funkcija neļauj
automobili nejauši atstāt neaizslēgtu.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Atslēgšana ar Volvo On Call
Automašīnu var atslēgt attāli, izmantojot lietotni
Volvo On Call*.
Saistītā informācija
•
•
Tālvadības pults atslēga (238 lpp.)
Elektriski vadāmās aizmugures durvis*
(255 lpp.)
Automašīnas aizslēgšanas/
atslēgšanas signāli
Aizslēgšanas un signalizācijas indikators
Aizslēdzot vai atslēdzot mašīnu ar tālvadības
pults atslēgu, pagrieziena rādītāji nomirgo, apstiprinot, ka aizslēgšanas/atslēgšanas darbība
bijusi veiksmīga.
Aizslēgšanas/atslēgšanas rādījumu var pielāgot
atsevišķi, skatiet sadaļu "Atlasiet, kā automašīna
apstiprina aizslēgšanu un atslēgšanu".
•
Aizmugures durvju aizslēgšana/atslēgšana
(249 lpp.)
•
Aizmugures durvju atvēršana/aizvēršana ar
kājas kustību* (258 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(240 lpp.)
•
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
(252 lpp.)
Atslēgšana
•
Signalizācija* (265 lpp.)
•
Ārējs signāls
Aizslēgšana
•
Par aizslēgšanu liecina automašīnas avārijas
gaismas signāla iemirgošanās un sānu spoguļu ievilkšana6.
Par atslēgšanu liecina automašīnas avārijas
gaismas signāla iemirgošanās divas reizes un
sānu spoguļu izvēršana6.
Instrumentu panelī esošais aizslēgšanas un signalizācijas indikators rāda signalizācijas sistēmas statusu.
Ilga iedegšanās norāda uz automašīnas aizslēgšanu. Kad automašīna ir aizslēgta, par to liecina
īsa pulsējoša iemirgošanās.
Lai norādītu, ka automašīna ir aizslēgta, visām
salona durvīm, aizmugures durvīm un dzinēja pārsegam ir jābūt aizvērtam.
Ja aizslēgšanas darbība tiek veikta, kad ir aizvērtas tikai vadītāja durvis7, automašīna tiek aizslēgta, bet rādījums tiek aktivizēts tikai pēc visu
durvju, aizmugures durvju un dzinēja pārsega aizvēršanas.
6
7
Tikai automobiļiem ar elektriski pieliecamiem sānu spoguļiem.
Neattiecas uz automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju (Passive Entry*).
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 245
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
Rādījumi aizslēgšanas taustiņos
Visās durvīs*
Priekšējās durvis
Plašāk par aizslēgšanas/atslēgšanas rādījumiem
varat lasīt sadaļā "Pietuvošanās apgaismojums"
un "Sānu spoguļu regulēšana".
Saistītā informācija
Aizslēgšanas taustiņi ar indikatora lampiņu priekšējās
durvīs.
Ja deg kādu priekšējo durvju aizslēgšanas taustiņa indikatora lampiņa, tas norāda, ka visas durvis ir aizslēgtas. Ja tiek atvērtas kādas no durvīm,
lampiņa nodzisīs abās durvīs.
•
Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses
(243 lpp.)
•
•
Approach light duration (150 lpp.)
Sānu spoguļu regulēšana (156 lpp.)
Aizslēgšanas taustiņš ar indikatora lampiņu aizmugurējās durvīs.
Ja deg kādu durvju aizslēgšanas taustiņa indikatora lampiņa, tas norāda, ka durvis ir aizslēgtas. Ja
kādas no durvīm tiek atslēgtas, tajās esošā lampiņa nodziest, kamēr pārējās paliek iedegtas.
Atlasiet, kā automašīna apstiprina
aizslēgšanu un atslēgšanu
Vidējā displejā var iestatīt dažādas iespējas, kā
norādīt aizslēgšanu/atslēgšanu.
246
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Aizslēgšana
Vizuāls aizslēgšanas signāls/>
3.
Atlasiet skaņas un vizuālā signāla iestatījumu.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Aizslēgšana/atslēgšana no salona
Durvis un aizmugures durvis var aizslēgt un
atslēgt no salona, izmantojot centrālās aizslēgšanas vadības ierīces priekšējās durvīs. Ar aizmugurējās durvīs esošajām aizslēgšanas vadības
ierīcēm* var aizslēgt attiecīgās durvis.
, vienlaikus tiek atvērti
Turot nospiestu taustiņu
arī visi sānu logi (to dēvē arī par vispārējas atvēršanas funkciju)8.
Aizslēgšana
–
Alternatīva atslēgšanas metode
Nospiediet taustiņu
— abām priekšējām
durvīm jābūt aizvērtām.
> Visas durvis un aizmugures durvis tiek aizslēgtas.
, visi sānu logi un
Turot nospiestu taustiņu
panorāmas jumts* tiek aizvērti vienlaikus.
Centrālā aizslēgšana
Aizslēgšanas poga* aizmugurējām
durvīm
Alternatīvā atslēgšanas mehānisma atvēršanas rokturis
priekšējās durvīs.
–
Aizslēgšanas/atslēgšanas taustiņš ar indikatora lampiņu
priekšējās durvīs.
–
Nospiediet taustiņu
, lai atslēgtu.
tiņu
, lai aizslēgtu, un taus-
Atslēgšana
–
8
Nospiediet taustiņu
, lai atslēgtu visas
sānu durvis un aizmugures durvis.
To lieto, lai, piemēram, ātri izvēdinātu automašīnu karstā laikā.
Pavelciet kādu priekšējo durvju atvēršanas
rokturi un atlaidiet.
> Ja tālvadības pults atslēgas funkcijai
Atslēgšana ar tālvadību un no salona
ir atlasīta opcija Atslēgt visas durvis,
tiek atslēgtas visas durvis. Ja ir atlasīta
opcija Jebkuras durvis, tiks atslēgtas un
atvērtas tikai atsevišķās priekšējās durvis.
Plašāku informāciju par Atslēgšana ar
tālvadību un no salona skatiet sadaļā "Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses".
Aizslēgšanas taustiņš ar indikatora lampiņu aizmugurējās durvīs.
Ar aizmugurējo durvju aizslēgšanas pogām var
aizslēgt tikai attiecīgās durvis.
Lai atslēgtu aizmugurējās durvis:
–
Pavelciet durvju rokturi — aizmugurējās durvis tiek atslēgtas un atvērtas.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 247
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
Automātiskas aizslēgšanas iestatījumi
Vispārējā bloķēšana*
Durvis un aizmugurējās durvis var automātiski aizslēgt, kad automobilis uzsāk kustību.
Vispārējas bloķēšanas funkcija paredz visu
durvju rokturu mehānisku bloķēšanu, kas neļauj
durvis atvērt no automašīnas salona.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Izvēlieties Braukšanas laikā automātiski
aizslēgt durvis.
Aizslēgšana.
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses
(243 lpp.)
•
Automašīnas aizslēgšanas/atslēgšanas signāli (245 lpp.)
Vispārējo bloķēšanu var aktivizēt ar tālvadības
atslēgu un bezatslēgas aizslēgšanas funkciju
(Passive Entry)*. Vispārēja bloķēšana tiek aktivizēta ar aptuveni 10 sekunžu aizkavi pēc durvju
aizslēgšanas.
Vispārējas bloķēšanas īslaicīga
izslēgšana
Ja kāds paliek automašīnā, bet durvis nepieciešams aizslēgt no ārpuses, vispārēju bloķēšanu var
īslaicīgi izslēgt ar funkciju Samazināta
aizsardzība.
Centrālā displeja funkciju skatā
pieskarieties taustiņam
Samazināta aizsardzība.
PIEZĪME
Ja aizkaves laikā tiek atvērtas durvis, tad
secība tek pārtraukta un signalizācija - deaktivēta.
Centrālā displeja augšējā skatā var atlasīt arī signalizācijas līmeņa samazināšanu.
–
Kad ir aktivizēta vispārēja bloķēšana, automašīnu
var atslēgt tikai ar tālvadības pults atslēgu, bezatslēgas atslēgšanas funkciju vai lietotni Volvo On
Call*.
Priekšējās kreisās puses durvis var atslēgt arī ar
noņemamo atslēgas slēdzošo daļu. Ja automašīnu atslēdz ar noņemamo atslēgas slēdzošo
daļu, nostrādā signalizācija*. Norādījumus par signalizācijas izslēgšanu skatiet sadaļā "Signalizācija".
BRĪDINĀJUMS
Lai novērstu iespēju kādu ieslēgt automobilī,
neļaujiet nevienam tajā atrasties, ja nav
izslēgta vispārējās bloķēšanas funkcija.
248
Pieskarieties Iestatījumi My Car
Aizslēgšana un atlasiet Samazināta
signalizācijas aizsardzība.
Pēc tam centrālajā displejā ir redzams teksts
Samazināta signalizācijas aizsardzība un
automašīnas aizslēgšanas gaitā vispārēja bloķēšana tiek īslaicīgi deaktivizēta.
Parastas aizslēgšanas režīmā elektrības kontaktligzdas tiek deaktivizētas nekavējoties; kad vispārēja bloķēšana tiek īslaicīgi deaktivizēta, tās ir
aktīvas maksimāli 10 minūtes pēc aizslēgšanas.
Ja automašīna tiek atslēgta un pēc tam atkal aizslēgta, vispārējo aizslēgšanu nepieciešams īslaicīgi deaktivizēt vēlreiz. Ņemiet vērā, ka signalizāci-
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
jas kustības un sasvēršanās detektori* tiek
izslēgti vienlaikus.
Aizmugures durvju aizslēgšana/
atslēgšana
Nākamreiz iedarbinot dzinēju, sistēma tiek atiestatīta.
Atkarībā no automašīnas aprīkojuma līmeņa aizmugures durvis var aizslēgt/atslēgt un atvērt
dažādos veidos.
PIEZĪME
•
Atcerieties, ka signalizācija tiek ieslēgta,
kad automobilis tiek aizslēgts.
•
Ja kādas durvis tiek atvērtas no iekšpuses, tad tiek iedarbināta signalizācija.
1.
Aizmugures durvju atslēgšana ar
tālvadības pults atslēgu
Signalizācijas līmeņa un kustības sensori,
un aizmugurējo durvju atvēršanas sensori
tiek atvienoti.
Aizmugures durvis tiek atslēgtas, bet
paliek aizvērtas, automašīnas durvis paliek
aizslēgtas un to signalizācijas funkcija –
aktivizēta.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Tālvadības pults atslēga (238 lpp.)
Lai atvērtu aizmugures durvis, satveriet
gumijas spiedplāksni, kas atrodas zem aizmugures durvju roktura, un atveriet aizmugures durvis.
Aizslēgšana/atslēgšana no ārpuses
(243 lpp.)
Aizslēgšana/atslēgšana no salona (247 lpp.)
Aizslēgšana/atslēgšana ar noņemamo atslēgas slēdzošo daļu (253 lpp.)
Signalizācija* (265 lpp.)
Nospiediet tālvadības pults atslēgas taustiņu
.
> Instrumentu panelī esošais aizslēgšanas
un signalizācijas indikators nodziest, norādot, ka signalizācija nav aktivizēta visai
automašīnai.
Ja aizmugures durvis netiek atvērtas
2 minūšu laikā, tās atkal aizslēdzas un no
jauna tiek aktivizēta signalizācija.
Bagāžas nodalījuma durvju signalizāciju var deaktivizēt
un bagāžas nodalījuma durvis var atslēgt, izmantojot tālvadības atslēgas taustiņu
.
Aizmugures durvis var atslēgt divos veidos
2.
Elektriski vadāmām aizmugures durvīm*
Turot nospiestu (aptuveni 1,5 sekundes) tālvadības atslēgas taustiņu
> Aizmugures durvis tiek atslēgtas un atvērtas, bet automašīnas durvis paliek aizslēgtas un to signalizācijas funkcija – aktivizēta.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 249
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
Aizmugures durvju bezatslēgas
atslēgšana*
2.
Paceliet ārējo rokturi, lai pilnībā atvērtu aizmugures durvis.
Bagāžas nodalījuma durvju atslēgšana
no automašīnas salona
SVARĪGI
•
Lai atbrīvotu nodalījuma fiksatoru, ir nepieciešams minimāls spēks - vienkārši viegli
nospiediet uz gumijas paneļa.
•
Atverot nodalījumu, neceliet uz augšu
gumijas paneli - lai paceltu, izmantojiet
rokturi. Lietojot pārāk daudz spēka, varat
sabojāt gumijas panelī esošos elektriskos
savienojumus.
Gumijas plāksne ar spiedienjutīgu virsmu.
Aizmugures durvis aizvērtas notur elektrisks fiksators. Pietiek, ja tālvadības pults atslēga atrodas
tuvumā, piemēram, kabatā vai makā.
1.
Lai atvērtu aizmugures durvis, viegli nospiediet gumijas plāksni zem aizmugures durvju
roktura.
> Fiksators tiek atbrīvots.
PIEZĪME
Ja tālvadības atslēga neatrodas pietiekoši
tuvu aizmugures durvīm, aizslēgšana/atslēgšana nedarbojas. Plašāku informāciju skatiet
sadaļā "Tālvadības atslēgas darbības rādiuss".
250
BRĪDINĀJUMS
Nebrauciet ar atvērtām aizmugures durvīm!
Indīgās izplūdes gāzes var iekļūt automašīnā
caur bagāžas nodalījumu.
Lai atslēgtu aizmugures durvis:
1.
instrumentu
Īsi nospiediet taustiņu
panelī.
> Aizmugures durvis var atslēgt un atvērt no
ārpuses, satverot gumijas spiedplāksni.
2.
Plus ar elektriski vadāmajām aizmugures durvīm (papildaprīkojums)
Turiet nospiestu taustiņu
instrumentu
panelī.
> Aizmugures durvis tiek atvērtas.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Aizslēgšana ar tālvadības pults atslēgu
Privātās aizslēgšanas lietošana
–
Bagāžas nodalījuma durvis var aizslēgt, veicot tā
dēvēto privāto aizslēgšanu, piemēram, atstājot
automašīnu servisā, pie viesnīcas vai tamlīdzīgi.
Nospiediet tālvadības pults atslēgas taustiņu
.
> Instrumentu panelī sāk mirgot atslēgas un
signalizācijas indikators — automašīna
tiek aizslēgta, un tiek aktivizēta signalizācija*.
Saistītā informācija
•
•
•
Tālvadības pults atslēga (238 lpp.)
Elektriski vadāmās aizmugures durvis*
(255 lpp.)
Aizmugures durvju atvēršana/aizvēršana ar
kājas kustību* (258 lpp.)
1.
Drošības kodu var aktivizēt centrālā displeja
funkciju skatā vai augšējā skatā.
•
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Privātā aizslēgšana.
Vai:
PIEZĪME
•
Augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
Pieskarieties My Car Aizslēgšana un
atlasiet Privātā aizslēgšana.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
Lai varētu aktivizēt privātās aizslēgšanas funkciju, jābūt ieslēgtam vismaz aizdedzes režīmam I.
Privātās aizslēgšanas funkcijas
taustiņš. Atkarībā no aizslēgšanas pašreizējā statusa tiek
rādīts Indiv. aizslēgš.
atbloķēta vai Indiv. aizslēgš.
bloķēta.
Drošības koda ievadīšana pirms pirmās
lietošanas reizes
Funkcijas pirmajā lietošanas reizē ir jāatlasa drošības kods. Pēc tam to var izmantot privātās aizslēgšanas deaktivizēšanai, ja atlasītais PIN kods ir
pazaudēts vai aizmirsts. Šis drošības kods darbojas kā PUK kods visiem turpmākajiem PIN
kodiem, kas tiek iestatīti privātās aizslēgšanas
funkcijai.
Noglabājiet drošības kodu drošā vietā.
2.
Ievadiet vajadzīgo drošības kodu.
> Drošības kods tiek saglabāts. Privātās aizslēgšanas funkcija tagad ir gatava aktivizēšanai.
Ja sistēma ir atiestatīta uz nulli, tad iepriekš
aprakstītā procedūra ir jāatkārto.
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana
1.
Šo funkciju var aktivizēt centrālā displeja funkciju skatā vai augšējā skatā.
•
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Privātā aizslēgšana.
Vai:
•
Augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
Pieskarieties My Car Aizslēgšana un
atlasiet Privātā aizslēgšana.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 251
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
2.
Ievadiet kodu, kas jāizmanto, lai atslēgtu aizmugures durvis pēc aizslēgšanas, un pieskarieties Apstiprināt.
> Aizmugures durvis ir aizslēgtas. Aizslēgšanu apstiprina zaļš rādījums pie taustiņa
funkciju skatā un atzīme iestatījumu skata
privātās aizslēgšanas laukā.
Ja PIN kods ir pazaudēts/aizmirsts vai ja
nepareizais PIN kods ir ievadīts vairāk nekā
trīs reizes, privātās aizslēgšanas deaktivizēšanai var izmantot drošības kodu.
PIEZĪME
Privātās aizslēgšanas deaktivizēšana
1.
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Privātā aizslēgšana.
Vai:
•
Augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
Pieskarieties My Car Aizslēgšana un
atlasiet Privātā aizslēgšana.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
2.
Ja privātā aizslēgšana ir aktivizēta un automašīna tiek atslēgta, izmantojot funkciju Volvo
On Call* vai lietotni Volvo On Call*, privātā aizslēgšana tiek automātiski deaktivizēta.
Šo funkciju var deaktivizēt centrālā displeja
funkciju skatā vai augšējā skatā.
•
Tālvadības pults atslēgai ir noņemama metāla
slēdzošā daļa, ar kuru var aktivizēt vairākas funkcijas un veikt dažas darbības.
Atslēgas slēdzošās daļas unikālo kodu apstiprina
Volvo pilnvaroti servisi, kuros ieteicams vērsties
arī, pasūtot jaunas atslēgas slēdzošās daļas.
Atslēgas slēdzošās daļas izmantošana
Izmantojot tālvadības pults atslēgas noņemamo
atslēgas slēdzošo daļu:
•
var manuāli atvērt priekšējās kreisās puses
durvis9, ja centrālās aizslēgšanas funkciju
nevar aktivizēt ar tālvadības atslēgu.
•
visām durvīm ir veikta ārkārtas aizslēgšana —
skatiet sadaļu "Aizslēgšana/atslēgšana ar
noņemamo atslēgas slēdzošo daļu";
•
var aktivizēt/deaktivizēt aizmugurējo durvju
mehāniskos slēdžus bērnu drošībai, skatiet
sadaļu "Slēdži bērnu drošībai".
Saistītā informācija
•
•
Cimdu nodalījuma lietošana (225 lpp.)
Aizmugures durvju aizslēgšana/atslēgšana
(249 lpp.)
Ievadiet kodu, ko izmantojāt aizslēgšanai, un
pieskarieties Apstiprināt.
> Aizmugures durvis ir atslēgtas. Atslēgšanu
apstiprina zaļā rādījuma izzušana pie taustiņa funkciju skatā un atzīmes izzušana
iestatījumu skata privātās aizslēgšanas
laukā.
9 Tas attiecas gan uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē, gan uz automašīnām ar stūri labajā pusē.
10 Iekļauta komplektācijā automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju (Passive
252
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
PIEZĪME
Atslēgai bez taustiņiem10 (Key Tag) nav noņemamas atslēgas slēdzošās daļas. Vajadzības gadījumā lietojiet parastās tālvadības pults atslēgas
noņemamo slēdzošo daļu.
Entry*).
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Aizslēgšana/atslēgšana ar
noņemamo atslēgas slēdzošo daļu
Noņemamā atslēgas slēdzošā daļa
Noņemamo atslēgas slēdzošo daļu var cita
starpā izmantot, lai atslēgtu automašīnu no ārpuses, piemēram, ja izlādējusies tālvadības pults
atslēgas baterija.
Pēc lietošanas ievietojiet atslēgas slēdzošo
daļu atpakaļ tai paredzētajā vietā tālvadības
pults atslēgā.
Turiet tālvadības pults atslēgu tā, lai būtu
redzama tās priekšpuse, un Volvo logotips
būtu vērsts pareizā virzienā un bīdiet apakšā
pie atslēgas gredzena esošo taustiņu pa labi.
Pavirziet priekšpuses apvalku dažus milimetrus uz augšu.
Uzlieciet apvalku atpakaļ un spiediet to uz
leju, līdz atskan klikšķis.
Pēc tam aizbīdiet apvalku atpakaļ.
> Atskan vēl viens klikšķis, norādot, ka
apvalks ir droši nofiksēts.
Apvalks tiks atbrīvots, un to varēs noņemt
no atslēgas.
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana/atslēgšana ar noņemamo atslēgas slēdzošo daļu (253 lpp.)
•
•
Bērnu drošības slēdži (263 lpp.)
Tālvadības pults atslēga (238 lpp.)
Noņemiet atslēgas slēdzošo daļu, to
pagriežot uz augšu.
}}
253
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
Atslēgšana
Signalizācijas izslēgšana*
PIEZĪME
Ja durvis tiek atslēgtas un pēc tam atvērtas,
izmantojot atslēgas slēdzošo daļu, tiek iedarbināta signalizācija.
Ievietojiet atslēgu slēdzenes cilindrā.
Durvis joprojām varēs atvērt no iekšpuses.
Izvelciet rokturi.
> Durvis tiek atvērtas.
Rezerves lasītāja atrašanās vieta glāžu turētājā.
Deaktivizējiet signalizāciju šādi:
1.
Ievietojiet tālvadības pults atslēgu rezerves
lasītājā, kas atrodas tuneļkonsoles glāžu
turētāja apakšdaļā.
2.
Pēc tam pagrieziet iedarbināšanas slēdzi
pozīcijā START un atlaidiet.
> Poga automātiski atgriežas sākuma pozīcijā, signalizācija apklust un izslēdzas.
Aizslēgšanu veic tāpat, tikai 3. darbībā pagriežot
atslēgu par 45 grādiem pretēji pulksteņrādītāja
virzienam.
254
Priekšējās kreisās puses durvis var aizslēgt,
izmantojot slēdzenes cilindru un atslēgas noņemamo slēdzošo daļu.
Izvelciet priekšējo kreisās puses11 durvju rokturi līdz galam uz āru, lai atsegtu slēdzenes
cilindru.
Pagrieziet atslēgu atpakaļ par 45 grādiem
tās sākuma pozīcijā. Izņemiet atslēgu no slēdzenes cilindra un atlaidiet rokturi, lai roktura
aizmugures daļa atkal atbalstītos pret automašīnu.
11
Automašīnu var aizslēgt arī ar tālvadības pults
atslēgas noņemamo atslēgas slēdzošo daļu, piemēram, gadījumā, kad nav strāvas padeves un
automašīnas akumulators ir izlādējies.
Citām durvīm nav slēdzeņu cilindru - tā vietā katru
durvju malā atrodas aizslēgs, kas jānospiež,
izmantojot atslēgas slēdzošo daļu, tad durvis tiks
mehāniski aizslēgtas/bloķētas, lai neļautu tās
atvērt no ārpuses.
Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā par
45 grādiem, lai atslēgas slēdzošā daļa būtu
vērsta tieši uz aizmuguri.
5.
Aizslēgšana
Manuāla durvju aizslēgšana. Nejauciet ar slēdžiem bērnu
drošībai.
Tas attiecas gan uz automašīnām ar stūri labajā pusē, gan uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
–
Izņemiet atslēgas slēdzošo daļu no tālvadības
pults atslēgas. Ievietojiet atslēgas slēdzošo
daļu slēdzenes atverē un iespiediet atslēgu
uz iekšu līdz galam, aptuveni 12 mm.
Durvis var atvērt gan no ārpuses, gan iekšpuses.
Durvis tiek bloķētas, lai tās nevarētu atvērt no
ārpuses. Lai vēlreiz noregulētu A pozīciju,
jāatver iekšējais durvju rokturis.
Durvis var atslēgt arī ar tālvadības pults atslēgas
atslēgšanas pogu vai ar vadītāja durvju centrālās
aizslēgšanas pogu.
Elektriski vadāmās aizmugures
durvis*
Automašīnas aizmugures durvis var atvērt/aizvērt
elektriski.
Atvēršana/aizvēršana ar kājas kustību ir pieejama
kā paplašinātā opcija — plašāku informāciju skatiet sadaļā "Elektriski vadāmo aizmugures durvju
atvēršana/aizvēršana ar kājas kustību".
Atvēršana
Aizmugures durvis var atvērt ar to rokturi, kājas
kustību*, taustiņu instrumentu panelī vai tālvadības atslēgu.
PIEZĪME
•
Durvju aizslēga atiestatīšana aizslēdz tikai
attiecīgās durvis, nevis visas durvis vienlaicīgi.
•
Manuāli aizslēgtas aizmugurējās durvis ar
aktivizētiem manuāliem vai elektriskiem
slēdžiem bērnu drošībai nevar atvērt ne
no ārpuses, ne no iekšpuses. Šādi aizslēgtas aizmugurējās durvis var atslēgt
tikai ar tālvadības pults atslēgu vai centrālās aizslēgšanas taustiņu.
Saistītā informācija
•
12
Atveriet aizmugures durvis vienā no šiem veidiem:
•
•
Viegli nospiediet aizmugures durvju rokturi.
•
Turiet nospiestu tālvadības pults atslēgas
, līdz aizmugures durvis sāk
taustiņu
atvērties.
Turiet nospiestu taustiņu
instrumentu
panelī, līdz aizmugures durvis sāk atvērties.
Aizvēršana
Aizmugures durvis var aizvērt ar instrumentu
paneļa taustiņu, kājas kustību*, tālvadības atslēgu
vai taustiņiem12, kas atrodas aizmugures durvju
apakšā.
Aizveriet aizmugures durvis vienā no šiem veidiem.
–
Turiet nospiestu instrumentu paneļa taustiņu
vai tālvadības atslēgas taustiņu
.
> Aizmugures durvis automātiski aizveras,
un atskan skaņas signāli — aizmugures
durvis paliek atslēgtas.
Atvēršanas/aizvēršanas taustiņš instrumentu panelī.
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa (252 lpp.)
Automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanu/iekāpšanu (pasīvo iekāpšanu*) ir viens aizvēršanas taustiņš un viens aizvēršanas un aizslēgšanas taustiņš.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 255
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
–
12 aizmugures durvju
Nospiediet taustiņu
apakšā, lai tās aizvērtu un vienlaikus aizslēgtu
aizmugures durvis un durvis (lai varētu aizslēgt, visām durvīm jābūt aizvērtām).
> Bagāžas nodalījuma durvis automātiski
aizveras — bagāžas nodalījuma durvis un
salona durvis tiek aizslēgtas, un tiek aktivizēta signalizācija*.
SVARĪGI
Darbinot aizmugures durvis manuāli, atveriet
vai aizveriet tās lēnām. Nelietojiet spēku, lai
atvērtu/aizvērtu, ja ir jūtama pretestība. Tās
var sabojāties un beigt darboties pareizi.
Atvēršanas/aizvēršanas atcelšana
–
PIEZĪME
Aizvēršanas un aizslēgšanas taustiņš aizmugures durvju
apakšā.
–
Lai aizvērtu, nospiediet
taustiņu12 aizmugures durvju apakšā.
> Aizmugures durvis automātiski aizveras —
aizmugures durvis paliek atslēgtas.
PIEZĪME
Taustiņš ir aktīvs 24 stundas pēc lūkas atstāšanas vaļā. Pēc tam tā jāaizver manuāli.
Atvēršanu/aizvēršanu var atcelt piecos veidos:
•
•
Ja tālvadības atslēga neatrodas pietiekoši
tuvu aizmugures durvīm, aizslēgšana/atslēgšana nedarbojas. Plašāku informāciju skatiet
sadaļā "Tālvadības atslēgas darbības rādiuss".
PIEZĪME
Ja, izmantojot bezatslēgas funkciju* bloķēšanai/aizvēršanai, atslēga neatrodas pietiekoši
tuvu aizmugures durvīm, atskan trīs skaņas
signāli. Plašāku informāciju skatiet sadaļā
"Tālvadības atslēgas darbības rādiuss" un
"Slēdzenes un tālvadības atslēgas".
Nospiediet taustiņu instrumentu panelī.
Nospiediet tālvadības pults atslēgas taustiņu.
•
Nospiediet aizvēršanas taustiņu12 aizmugures durvju apakšā.
•
Nospiediet gumijoto spiedplāksni zem
ārējā roktura.
•
Ar kājas kustību (plašāku informāciju skatiet sadaļā "Elektriski vadāmo aizmugures
durvju atvēršana/aizvēršana ar kājas
kustību").
> Aizmugures durvju kustība tiks pārtraukta,
un pēc tam aizmugures durvis varēs pārvietot manuāli.
Ieprogrammējams maks. atvērums
Aizmugures durvju maksimālo atvērumu var regulēt, piemēram, ja garāžā ir zemi griesti.
12
256
Automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanu/iekāpšanu (pasīvo iekāpšanu*) ir viens aizvēršanas taustiņš un viens aizvēršanas un aizslēgšanas taustiņš.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Lai regulētu maks. atvērumu:
1.
Atveriet aizmugures durvis — apturiet tās
atvērtā pozīcijā.
2.
Turiet nospiestu zem aizmugures durvīm
vismaz 3 sekundes.
esošo taustiņu
> Atskan divi īsi skaņas signāli, norādot, ka
iestatītā pozīcija ir saglabāta.
Lai atiestatītu maks. atvērumu:
–
Manuāli pārvietojiet aizmugures durvis
visaugstākajā iespējamajā pozīcijā, turiet
nospiestu aizmugures durvju taustiņu
vismaz 3 sekundes.
> Atskan divi skaņas signāli, norādot, ka iestatītā pozīcija ir notīrīta. Atverot aizmugures durvis, tās tiks atvērtas maks. atvēruma pozīcijā.
•
Atvēršanas laikā kustība tiek pārtraukta, aizmugures durvis apstājas un atskan garš skaņas signāls.
•
Aizvēršanas laikā kustība tiek pārtraukta, aizmugures durvis apstājas, atskan garš skaņas
signāls un aizmugures durvis atkal noregulē
ieprogrammēto maks. pozīciju.
Priekšspriegotas atsperes
BRĪDINĀJUMS
Atvēršanas/aizvēršanas laikā apzinieties
iespiešanas risku. Pirms sākt atvēršanu/
aizvēršanu, pārliecinieties, ka aizmugures
durvju tuvumā neviens neatrodas, jo iespiešanas sekas var būt nopietnas.
Darbinot aizmugures durvis, vienmēr ievērojiet
piesardzību.
Elektriski vadāmo aizmugures durvju priekšspriegotās
atsperes.
BRĪDINĀJUMS
Neatveriet elektriski vadāmo aizmugures
durvju priekšspriegotās atsperes. Tās ir
priekšspriegotas ar augstu spiedienu un
atvēršanas gadījumā var izraisīt traumas.
PIEZĪME
•
Ja sistēma ir darbojusies ilgstoši, tā izslēdzas, lai novērstu pārkaršanu. To varēs
atkal izmantot pēc apmēram 2 minūtēm.
Aizsardzība pret iespiešanu
Ja kaut kas ar pietiekamu pretestību neļauj aizmugurējām durvīm atvērties vai aizvērties, iedarbojas aizsardzība pret iespiešanu.
Saistītā informācija
•
Aizmugures durvju atvēršana/aizvēršana ar
kājas kustību* (258 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(240 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 257
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Aizmugures durvju atvēršana/
aizvēršana ar kājas kustību*
Ekspluatācija
Atvēršana/aizvēršana
PIEZĪME
Lai atvieglotu aizmugures durvju darbināšanu,
kad rokas ir aizņemtas, tās var atvērt/aizvērt, zem
aizmugures triecienstieņa veicot spērienam
līdzīgu kājas kustību automašīnas virzienā.
Ar kāju vadāmo bagāžas nodalījuma durvju
funkcija ir pieejama divās versijās:
•
•
–
Lai varētu atvērt/aizvērt, vienai no automašīnas
tālvadības atslēgām jāatrodas darbības diapazonā14. Tas attiecas arī uz jau atslēgtu automašīnu, un ļauj novērst nejaušu atvēršanu, piemēram, automazgātavā.
13
14
258
Tikai atslēgšana ar kājas kustību (lai
atvērtu bagāžas nodalījuma durvis,
manuāli paceliet tās)
Ņemiet vērā, ka atvēršanai un aizvēršanai ar
kājas kustību ir nepieciešams papildaprīkojums "Elektriskās bagāžas nodalījuma durvis"*.
Spērienam līdzīga kustība detektora aktivizācijas zonā.
Sensors atrodas pa kreisi no bufera centra13.
Atvēršana un aizvēršana ar kājas kustību
Veiciet vienu lēnu, spērienam līdzīgu kustību
virzienā uz priekšu zem aizmugures triecienstieņa kreisās puses. Pēc tam atkāpieties
vienu soli atpakaļ. Triecienstienim nav jāpieskaras.
> Aktivizējot atvēršanu/aizvēršanu, atskan
īss skaņas signāls – aizmugures durvis
tiek atvērtas/aizvērtas.
Ja aizmugures durvis ir atvērtas, tās vienmēr tiek aizvērtas, aktivizējot ar kājas
kustību.
Ja automašīna ir aprīkota ar slīdplāksni/izkliedētāju*, sensors atrodas bufera kreisajā stūrī.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Tālvadības pults atslēgas darbības diapazons".
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Aizmugures durvis var arī aizvērt ar instrumentu
paneļa taustiņu, tālvadības atslēgu vai taustiņu(iem)15, kas atrodas zem aizmugures durvīm. Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Elektriski vadāmās aizmugures durvis".
Ja tiek veiktas vairākas spērienam līdzīgas kājas
kustības, un aiz automašīnas neatrodas apstiprināta tālvadības atslēga, atvēršana būs iespējama
tikai pēc noteikta laika.
Veicot spērienam līdzīgu kustību, neatstājiet kāju
zem automašīnas, pretējā gadījumā aktivizēšana
var nedarboties.
Atvēršanas/aizvēršanas atcelšana
– Lai apturētu aizmugures durvju kustību atvēršanas/aizvēršanas laikā, veiciet vienu lēnu
spērienam līdzīgu kājas kustību automašīnas
virzienā.
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka sistēma var tikt aktivizēta
automazgātavā vai līdzīgā vietā, ja tālvadības
atslēga atrodas darbības zonā.
PIEZĪME
Visu akumulatoru ekspluatācijas laiks ir ierobežots, un tie periodiski jāmaina (neattiecas
uz Key Tag). Akumulatora ekspluatācijas
ilgums ir atkarīgs no transportlīdzekļa/atslēgas lietošanas biežuma.
Saistītā informācija
•
Aizmugures durvju aizslēgšana/atslēgšana
(249 lpp.)
•
Elektriski vadāmās aizmugures durvis*
(255 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(240 lpp.)
Lai atceltu atvēršanu/aizvēršanu, tālvadības atslēgai nav jāatrodas automašīnas tuvumā.
PIEZĪME
Ja aizmugures buferi klāj liels daudzums
ledus, sniega, netīrumu u.tml., pastāv risks, ka
funkcija var darboties nepilnīgi vai nedarboties
nemaz. Tādēļ nodrošiniet, lai tas būtu tīrs.
15
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
Kad tālvadības pults baterija ir izlādējusies, tā
jānomaina.
Attiecas tikai uz automašīnām, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanas/iekāpšanas funkciju (pasīvā iekāpšana)*.
Tālvadības pults atslēgas baterija jāmaina, ja:
vadītāja displejā izgaismojas informācijas simbols un tiek parādīts paziņojums
Zems atslēgas bat. līm Skatiet
īpašnieka rokasgrāmatu
un/vai
•
slēdži atkārtoti nereaģē uz tālvadības pults
atslēgas signāliem 20 metru rādiusā ap
automašīnu.
PIEZĪME
Vienmēr pieejiet tuvāk automašīnai un mēģiniet to atslēgt vēlreiz.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 259
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
Atslēgai bez taustiņiem16 (Key Tag) nevar nomainīt bateriju — autorizētā Volvo servisā jāpasūta
jauna atslēga.
Atvēršana un nomaiņa
SVARĪGI
Izlādējusies Key Tag jānodod autorizēta Volvo
servisa darbiniekam. Atslēga jāizdzēš no automašīnas informācijas, jo to joprojām var
izmantot, lai iedarbināt automašīnu, izmantojot
rezerves iedarbināšanas funkciju.
Turiet tālvadības atslēgu tā, lai būtu
redzama tās priekšpuse un Volvo logotips
būtu vērsts pareizā virzienā, un bīdiet apakšā
pie atslēgas gredzena esošo taustiņu pa labi.
Pavirziet priekšpuses apvalku dažus milimetrus uz augšu.
Pārvietojiet taustiņu uz sāniem un pavirziet aizmugurējo apvalku dažus milimetrus uz
augšu.
Apvalks tiks atbrīvots, un to varēs noņemt
no atslēgas.
Apvalks tiks atbrīvots, un to varēs noņemt
no atslēgas.
16
260
Šī atslēga ir iekļauta komplektācijā automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanas/iekāpšanas funkciju (Passive Entry*).
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Izmantojot skrūvgriezi vai līdzīgu priekšmetu,
pagrieziet baterijas nodalījuma vāciņu pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz atzīmes
saskaras ar tekstu OPEN.
Uzmanīgi noņemiet baterijas vāciņu, iespiežot
padziļinājumā, piemēram, ar nagu.
Pēc tam paceliet baterijas vāciņu uz augšu.
Baterijas (+) puse ir vērsta uz augšu. Pēc
tam uzmanīgi izņemiet bateriju, kā parādīts
attēlā.
SVARĪGI
Nepieskarieties ar pirktiem jauniem akumulatoriem un to saskares virsmām, pretējā gadījumā to funkcionēšana var pasliktināties.
Ievietojiet jaunu bateriju , pavēršot (+) pusi uz
augšu. Nepieskarieties tālvadības pults atslēgas kontaktiem ar pirkstiem.
Ievietojiet bateriju turētājā ar malu uz leju.
Pēc tam bīdiet bateriju uz priekšu, lai tā
nofiksētos zem abiem plastmasas fiksatoriem.
Nospiediet bateriju uz leju, lai tā nofiksētos zem augšējā melnā plastmasas fiksatora.
PIEZĪME
Izmantojiet akumulatorus ar apzīmējumu
CR2032, 3 V.
}}
261
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
PIEZĪME
Volvo iesaka nodrošināt, lai tālvadības pults
atslēgas baterijas atbilstu UN Manual of Test
and Criteria, Part III, sub-section 38.3 prasībām. Rūpnīcā uzstādītās vai autorizētā Volvo
autoservisā nomainītās baterijas atbilst šiem
kritērijiem.
Novietojiet atpakaļ vietā aizmugures
apvalku un nospiediet uz leju, līdz atskan
klikšķis.
Apgrieziet tālvadības atslēgu otrādi un
uzlieciet atpakaļ vietā priekšpuses apvalku,
nospiežot to uz leju, līdz atskan klikšķis.
Pēc tam aizbīdiet apvalku atpakaļ.
> Atskan vēl viens klikšķis, norādot, ka
apvalks ir pareizi novietots un droši piestiprināts.
Pēc tam aizbīdiet apvalku atpakaļ.
> Atskan vēl viens klikšķis, norādot, ka
apvalks ir droši nofiksēts.
SVARĪGI
Uzlieciet baterijas vāciņu atpakaļ un pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz
atzīme ir vērsta pret tekstu CLOSE.
Noteikti atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem videi draudzīgā veidā.
Saistītā informācija
•
262
Tālvadības pults atslēga (238 lpp.)
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Imobilaizers
Elektroniskais imobilaizers ir pretaizdzīšanas sistēma, kas noļauj nepiederošām personām iedarbināt automašīnu.
Šis vadītāja displeja kļūdas paziņojums ir saistīts
ar tālvadības imobilaizeru ar izsekošanas sistēmu:
Simbols
Automašīnu var iedarbināt tikai ar īsto tālvadības
pults atslēgu.
Šis vadītāja displeja kļūdas paziņojums ir saistīts
ar elektronisko imobilaizeru:
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Autom.
atsl. nav
atr.
Kļūda, nolasot tālvadības pults
atslēgu iedarbināšanas laikā – ievietojiet atslēgu glāžu
turētājā blakus
atslēgas simbolam
un mēģiniet vēlreiz.
Skatiet
īpašnieka
rokasgrāmatu
Paziņojums
Tehniskie parametri
Imobilizēts ar tālvadību
Tālvadības imobilaizers ar izsekošanas
sistēmu ir aktivizēts.
Automašīnu nevar
iedarbināt. Sazinieties ar Volvo On Call
apkalpošanas centru.
Nevar
iedarbināt
Bērnu drošības slēdži
Slēdži bērnu drošībai neļauj bērniem no iekšpuses atvērt aizmugurējās durvis. Ir pieejama elektriska* un manuāla slēdzene.
Elektriska aktivizēšana/deaktivizēšana*
Elektriskos slēdžus bērnu drošībai vai aktivizēt/
deaktivizēt visās aizdedzes pozīcijās, kas pārsniedz 0. Aktivizēšanu/deaktivizēšanu var veikt
līdz 2 minūtēm pēc dzinēja izslēgšanas, ja nav
atvērtas nevienas no durvīm. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā "Aizdedzes pozīcija".
Saistītā informācija
•
•
Tālvadības pults atslēga (238 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(240 lpp.)
Tālvadības imobilaizers ar izsekošanas
sistēmu17
Automašīna ir aprīkota ar sistēmu, kas ļauj izsekot
automašīnu un noteikt tās atrašanās vietu, kā arī
attālināti aktivizēt imobilaizeru, neļaujot iedarbināt
dzinēju. Sazinieties ar tuvāko Volvo izplatītāju, lai
saņemtu plašāku informāciju un palīdzību sistēmas aktivēšanā.
17
Tikai noteiktos tirgos un kombinācijā ar Volvo On Call*.
Elektriskās aktivizēšanas/deaktivizēšanas taustiņš.
1.
Iedarbiniet dzinēju vai pagrieziet aizdedzi
pozīcijā, kas pārsniedz 0.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 263
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
2.
Nospiediet taustiņu vadītāja durvju panelī.
> Vadītāja displejā tiek parādīts paziņojums
Bērnu drošības slēdzis Aktivizēts, un
taustiņā esošā lampiņa izgaismojas —
slēdzenes ir aktivizētas.
Simbols
Kad elektriskais bērnu drošības slēdzis ir aktivēts,
tad aizmugurējos:
•
logus var atvērt tikai ar slēdžiem vadītāja
durvju panelī
•
durvis nevar atvērt no iekšpuses.
Lai deaktivizētu slēdzenes:
–
Paziņojums
Tehniskie parametri
Bērnu drošības slēdzis
Aktivizēts
Ir aktivizēti slēdži
bērnu drošībai.
Bērnu drošības slēdzis
Deaktivizēts
Ir deaktivizēti
slēdži bērnu
drošībai.
Durvis var atvērt gan no ārpuses, gan iekšpuses.
PIEZĪME
Manuāla aktivizēšana/deaktivizēšana
Nospiediet taustiņu vadītāja durvju panelī.
> Vadītāja displejā tiek parādīts paziņojums
Bērnu drošības slēdzis Deaktivizēts,
un taustiņā esošā lampiņa nodziest —
slēdzenes ir deaktivizētas.
•
Durvju slēdzis bloķē tikai attiecīgās durvis,
nevis abas aizmugurējās durvis vienlaicīgi.
•
Automobiļiem, kas aprīkoti ar elektrisko
bērnu drošības slēdzi, nav manuāla bērnu
drošības slēdža.
Saistītā informācija
•
•
Izslēdzot dzinēju, pašreizējais iestatījums saglabājas - ja slēdži bērnu drošībai tiek aktivēti, kad dzinējs ir izslēgts, šī funkcija tiks ieslēgta arī, nākamreiz iedarbinot dzinēju.
Ar slēdžiem bērnu drošībai. Nejauciet ar manuālajiem
durvju slēdžiem.
–
264
Durvis tiek bloķētas, lai tās nevarētu atvērt no
iekšpuses.
Pagrieziet slēdzi, izmantojot tālvadības pults
atslēgas noņemamo slēdzošo daļu. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā "Noņemama atslēgas slēdzošā daļa".
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa (252 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (391 lpp.)
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Signalizācija*
PIEZĪME
Signalizācija brīdina, piemēram, ja automašīnā
notikusi ielaušanās.
Ja salonā tiek konstatēta kustība, tajā skaitā
gaisa plūsmas, tad kustības sensori iedarbina
signalizāciju. Tādēļ, ja automašīnai ir atstāts
atvērts logs vai panorāmas jumts* vai pasažieru salonā tiek izmantots sildītājs, var ieslēgties signalizācija.
Aktivēta signalizācija atskan, ja:
•
tiek atvērtas durvis, dzinēja pārsegs vai aizmugurējās durvis18
•
salonā konstatēta kustība (ja salons ir aprīkots ar kustību detektoru*)
•
automobilis tiek pacelts vai vilkts projām (ja
automobilis ir aprīkots ar sasvēršanās detektoru*)
•
•
tiek atvienots akumulatora kabelis vai
Lai tā nenotiktu: Izkāpjot no automašīnas,
vienmēr aizveriet logu/panorāmas jumtu. Ja
jāizmanto automašīnas iebūvētā stāvapsilde
(vai pārnēsājamais elektriskais sildītājs),
pagrieziet ventilatorus tā, lai gaisa plūsma
nebūtu vērsta uz augšu pasažieru salonā. Tā
vietā varat izmantot pazeminātu signalizācijas
līmeni — skatiet šīs sadaļas apakšsadaļu
tālāk.
sirēna tiek atslēgta.
Ja signalizācijas sistēmā ir kļūme, vadītāja displejā tiek parādīts simbols un
paziņojums Signaliz. sist. atteice
Jāveic apkope. Šajā gadījumā sazinieties ar servisu, ieteicams Volvo pilnvarotu servisu.
PIEZĪME
Nemēģiniet saviem spēkiem salabot vai mainīt
signalizācijas sistēmas komponentus. Jebkurš
šāds mēģinājums var ietekmēt apdrošināšanas nosacījumus.
esošo taustiņu var izmantot, arī lai aizslēgtu automašīnu un aktivizētu signalizāciju.
Deaktivējiet signalizāciju
Atslēdziet automašīnu un deaktivizējiet signalizāciju šādi:
•
nospiediet tālvadības pults atslēgas atslēgšanas taustiņu;
•
•
satveriet kādu no durvju rokturiem19, vai
Nospiediet aizmugures durvju gumijas spiedplāksni19.
Ieslēgušās signalizācijas izslēgšana
–
Nospiediet tālvadības pults atslēgas atslēgšanas taustiņu vai ieslēdziet automašīnai aizdedzes pozīciju I, pagriežot iedarbināšanas
slēdzi pozīcijā START un atlaižot.
Signalizācijas aktivizēšana
Aizslēdziet automašīnu un aktivizējiet signalizāciju
šādi:
•
nospiediet tālvadības pults atslēgas aizslēgšanas taustiņu;
•
pieskarieties atzīmētajai zonai durvju roktura
ārpusē19 vai
•
Nospiediet aizmugures durvju gumijas spiedplāksni19.
PIEZĪME
•
Atcerieties, ka signalizācija tiek ieslēgta,
kad automobilis tiek aizslēgts.
•
Ja kādas durvis tiek atvērtas no iekšpuses, tad tiek iedarbināta signalizācija.
Ja automašīna ir aprīkota ar elektriski vadāmām
aizmugures durvīm, aizmugures durvju apakšā
18
19
Attiecas uz dažiem tirgiem.
Attiecas tikai uz automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanas/iekāpšanas funkciju (Passive Entry*)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 265
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
Signalizācijas trauksmes signāli
Kad ir izraisīta signalizācijas trauksme:
•
Sirēna skan 30 sekundes vai kamēr signalizācija tiek izslēgta.
•
Pagriezienu rādītāji mirgo 5 minūtes vai
kamēr signalizācija tiek izslēgta.
Ja signalizācijas aktivizēšanas cēlonis netiek
novērsts, signalizācijas cikls tiek atkārtots maks.
10 reizes20.
Aizslēgšanas un signalizācijas
indikators
•
Gaismas diode nedeg — signalizācija nav
ieslēgta.
•
Gaismas diode mirgo reizi divās sekundēs —
signalizācija ir ieslēgta
•
Kad signalizācija ir deaktivizēta, gaismas
diode ātri mirgo līdz 30 sekundēm vai līdz
aizdedzes pozīcijas I atlasīšanai, pagriežot
aizdedzes slēdzi pozīcijā START un atlaižot –
signalizācija tiek aktivizēta.
Saistītā informācija
•
Automātiskā signalizācijas aktivizēšana/
atkārtota aktivizēšana* (267 lpp.)
•
Signalizācijas deaktivizēšana*, ja tālvadības
atslēga nedarbojas (267 lpp.)
•
Vispārējā bloķēšana* (248 lpp.)
Samazināts signalizācijas līmenis
Samazināta aizsardzība nozīmē, ka kustības un
sasvēršanās sensorus var īslaicīgi deaktivizēt.
Izslēdziet kustības un slīpuma detektorus, lai
izvairītos no signalizācijas nejaušas nostrādāšanas — piemēram, atstājot aizslēgtā automašīnā
suni vai transportējot ar autovilcienu vai prāmi.
Procedūra ir tāda pati, kā īslaicīgi deaktivizējot
vispārējās bloķēšanas funkciju.
Lai īslaicīgi izslēgtu kustības un
slīpuma sensorus, centrālā displeja funkciju skatā nospiediet
taustiņu Samazināta
aizsardzība.
Sarkana gaisma diode kontrolmērinstrumentu
panelī norāda signalizācijas sistēmas statusu:
20
266
Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Vispārējās
bloķēšanas funkcija".
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Automātiskā signalizācijas
aktivizēšana/atkārtota aktivizēšana*
Signalizācijas deaktivizēšana*, ja
tālvadības atslēga nedarbojas
Automātiskā atkārtota signalizācijas aktivizēšana
novērš iespēju nejauši pamest automašīnu ar
neaktivizētu signalizāciju.
Automašīnu var atslēgt un tās signalizāciju var
deaktivizēt, pat ja tālvadības atslēga nedarbojas,
piemēram, ja tālvadības atslēgas baterija ir izlādējusies.
Ja automašīnu atslēdz ar tālvadības pults atslēgu
(signalizācija tiek izslēgta), bet nevienas sānu
durvis vai aizmugures durvis netiek atvērtas divu
minūšu laikā, signalizācija automātiski tiek
ieslēgta no jauna. Vienlaikus automobilis tiek aizslēgts no jauna.
1.
•
•
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa (252 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (392 lpp.)
Atveriet vadītāja durvis ar nenoņemamo
atslēgas slēdzošo daļu.
> Signalizācija ieslēdzas.
Dažs tirgos signalizācija tiek aktivizēta automātiski kādu laiku pēc tam, kad vadītāja durvis tiek
atvērtas un aizvērtas, bet netiek aizslēgtas.
Saistītā informācija
•
•
Signalizācija* (265 lpp.)
Signalizācijas deaktivizēšana*, ja tālvadības
atslēga nedarbojas (267 lpp.)
Rezerves lasītāja atrašanās vieta glāžu turētājā.
2.
Novietojiet tālvadības pults atslēgu rezerves
lasītājā, kas atrodas tuneļkonsoles glāžu
turētājā.
3.
Pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā START
un atlaidiet.
> Signalizācija ir deaktivēta.
Saistītā informācija
•
•
Signalizācija* (265 lpp.)
Automātiskā signalizācijas aktivizēšana/
atkārtota aktivizēšana* (267 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 267
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Tālvadības pults atslēgas sistēmas
tipa apstiprinājums
Tālvadības atslēgas tipa sertifikātu var skatīt
tabulā.
Aizslēgšanas sistēmas bezatslēgas
iedarbināšana (pasīvā iedarbināšana)
un bezatslēgas aizslēgšana/atslēgšana
(pasīvā iekāpšana*)
Tālvadības atslēgas sistēmas CEM marķējums. Papildu
tipa sertifikāta numuru skatiet tabulā tālāk.
268
Valsts/reģions
Tipa sertifikāts
Jordāna
TRC/LPD/2014/250
Serbija
P1614120100
Argentīna
CNC ID: C-14771
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Valsts/reģions
Tipa sertifikāts
Brazīlija
MT-3245/2015
Indonēzija
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malaizija
RAAT/37A/0315/S(15-0663)
Meksika
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Krievija
Apvienotie Arābu Emirāti
ER37847/15
DA0062437/11
Plašāku informāciju par tālvadības atslēgas sistēmas tipa sertifikātu skatiet support.volvocars.com.
}}
269
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
Tālvadības pults atslēga
Valsts/reģions
Tipa sertifikāts
Jordāna
TRC/LPD/2015/104
Maroka
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksika
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1)
es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que
pueda causar su operación no deseada.
Omāna
270
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Valsts/reģions
Tipa sertifikāts
Serbija
Apvienotie Arābu
Emirāti
Atslēgas tags
Valsts/reģions
Tipa sertifikāts
Jordāna
TRC/LPD/2015/107
Maroka
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
}}
271
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
||
Valsts/reģions
Tipa sertifikāts
Meksika
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1)
es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que
pueda causar su operación no deseada.
Omāna
272
ATSLĒGAS UN SIGNALIZĀCIJA
Valsts/reģions
Tipa sertifikāts
Serbija
Apvienotie Arābu
Emirāti
Saistītā informācija
•
Tālvadības pults atslēga (238 lpp.)
273
VADĪTĀJA ATBALSTS
VADĪTĀJA ATBALSTS
No ātruma atkarīgs stūrēšanas
spēks
No ātruma atkarīgais stūres pastiprinātājs izraisa
stūrēšanas spēka palielināšanos līdz ar automašīnas ātrumu, lai uzlabotu jutību.
Uz automaģistrālēm stūres kustība šķiet stingrāka. Novietojot automašīnu stāvēšanai un braucot nelielā ātrumā, stūrēšana ir viegla un neprasa
papildu piepūli.
PIEZĪME
Noteiktās situācijās stūres pastiprinātājs var
pārāk sakarst, tādēļ tas ir īslaicīgi jāatdzesē.
Šajā laikā stūres apstiprinātājs darbojas ar
samazinātu jaudu, un stūres pagriešana var
būt nedaudz apgrūtināta.
Iestatījumi My Car
Stūrēšanas spēks
Braukšanas režīmi
Stūrēšanas spēka atlasīšanas opcijai nevar piekļūt pagriezienā.
Saistītā informācija
•
Piedziņas režīmi* (406 lpp.)
Roll Stability Control
Roll Stability Control (RSC) ir stabilitātes sistēma, kura līdz minimumam samazina automašīnas apgāšanās risku, piemēram, strauja izvairīšanās manevra gadījumā vai tad, ja automašīna sāk
slīdēt.
Sistēma RSC reģistrē automašīnas sānu slīpuma
izmaiņas un to apmēru. Šī informācija tiek izmantota, lai aprēķinātu automašīnas apgāšanās risku.
Ja pastāv apgāšanās risks, ieslēdzas elektriskā
stabilitātes kontroles sistēma, tiek samazināts dzinēja griezes moments un bremzēts viens vai vairāki riteņi, līdz automašīna atgūst stabilitāti.
BRĪDINĀJUMS
Parastos braukšanas apstākļos sistēma RSC
uzlabo automašīnas drošību uz ceļa, bet tas
nav iemesls, lai palielinātu ātrumu. Vienmēr
ievērojiet parastos drošas braukšanas priekšnosacījumus.
Laikā, kad īslaicīgi ir samazināta stūres pastiprinātāja funkcija, vadītāja displejā ir redzams
paziņojums.
Stūrēšanas spēka mainīšana*
Lai atlasītu stūrēšanas spēka līmeni, dodieties uz
sadaļu "Braukšanas režīmi" un skatiet alternatīvas INDIVIDUAL aprakstu apakšsadaļā "Atlasāmie braukšanas režīmi".
Saistītā informācija
•
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole (277 lpp.)
Drošība (56 lpp.)
Automašīnu modeļiem bez piedziņas režīma vadības slēdža ar tā opciju INDIVIDUAL stūrēšanas
spēku var atlasīt, izmantojot centrālā displeja augšējo skatu un šādu meklēšanas ceļu:
276
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Elektroniskā stabilitātes kontrole
Aktīvā novirzīšanās no ceļa kontrole
Elektroniskā stabilitātes sistēma (Electronic
Stability Control — ESC) palīdz vadītājam izvairīties no riteņu izslīdēšanas un uzlabo automašīnas vilkmi.
Funkcija pārbauda katra atsevišķā riteņa braukšanas un bremzēšanas spēku, lai stabilizētu automašīnu.
ESC aktivizēšana bremzēšanas
laikā ir jūtama kā pulsējoša
skaņa. Automobili paātrināt var
lēnāk, nekā sagaidāms pēc
gāzes pedāļa nospiešanas.
Funkcija novērš dzenošo riteņu spolēšanu pa ceļa
virsmu ātruma uzņemšanas laikā.
BRĪDINĀJUMS
Stabilitātes sistēma ESC ir palīgfunkcija − tā
nevar nevainojami darboties visās situācijās
un visos ceļa apstākļos.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu un spēkā esošo ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.
Sistēmai ESC ir šādas funkcijas:
•
•
•
•
•
Spolēšanas kontrole
Saskares kontroles sistēma
Funkcija darbojas pie neliela ātruma un pārnes
spēku no spolējošā dzenošā riteņa uz nespolējošo.
Piekabes stabilitātes palīgsistēmas funkcijas
(Trailer Stability Assist — TSA) mērķis ir stabilizēt
automašīnu kopā ar piekabi, ja sākas sānnovirze.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Braukšana ar
piekabi".
1 Piekabes
Elektroniskās stabilitātes kontroles sporta
režīms (278 lpp.)
•
Elektroniskās stabilitātes kontroles simboli
un paziņojumi (279 lpp.)
•
•
Roll Stability Control (276 lpp.)
Braukšana ar piekabi (436 lpp.)
Nejauša riteņu bloķēšanās braukšanas laikā var
cita starpā negatīvi ietekmēt vadītāja spēju stūrēt
automobili.
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*1
Piekabes stabilitātes palīgsistēma (Trailer
stability assist)
•
Dzinēja vilkmes kontrole (Engine Drag Control)
— EDC novērš neparedzētu riteņu bloķēšanos,
piemēram, pēc zemāka pārnesuma ieslēgšanas
vai bremzēšanas ar dzinēju, braucot ar zemu pārnesumu pa slidenām brauktuvēm.
Spolēšanas kontrole
Dzinēja vilkmes kontrole
Saistītā informācija
Dzinēja vilkmes kontrole
Aktīvā novirzīšanās no ceļa kontrole
Saskares kontroles sistēma
PIEZĪME
Aktivizējot sporta režīmu, funkcija TSA tiek
deaktivizēta.
stabilitātes palīgsistēma ir iekļauta Volvo oriģinālās vilkšanas iekārtas uzstādīšanas komplektā.
* Papildaprīkojums/piederums. 277
VADĪTĀJA ATBALSTS
Elektroniskās stabilitātes kontroles
sporta režīms
Elektroniskā stabilitātes sistēma (Electronic
Stability Control — ESC) palīdz vadītājam izvairīties no riteņu izslīdēšanas un uzlabo automašīnas vilkmi.
Sistēma ESC vienmēr ir aktivizēta − to nevar
izslēgt. Taču vadītājs var izvēlēties režīmu Sport,
kas sniedz aktīvākas braukšanas izjūtas.
Režīmā Sport sistēma ESC nosaka, vai gāzes
pedāļa un stūres kustības, kā arī braukšana līkumos ir aktīvāka nekā parasti, un pēc tam atļauj
veikt kontrolētu riteņu izslīdēšanu ar aizmugures
daļu, pirms ESC iejaucas un stabilizē automašīnu.
Piemēram, ja vadītājs aptur kontrolēto izslīdēšanu,
atlaižot gāzes pedāli, sistēma ESC iejaucas un
stabilizē automašīnu.
Režīms Sport nodrošina maksimālu vilkmi arī
gadījumos, kad automašīna ir iestigusi vai brauc
pa nestabilu virsmu, piemēram, smiltīm vai dziļu
sniegu.
–
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam ESC
sporta režīms.
> Sporta režīms tiek aktivizēts/deaktivizēts
— taustiņā tiek parādīts zaļš/pelēks indikators.
Par sporta režīma darbību liecina simbola pastāvīga izgaismošanās vadītāja
displejā. Tas izgaismojas, līdz tiek deaktivizēta šī funkcija tiek deaktivizēta vai
izslēgts dzinējs. Nākamreiz iedarbinot dzinēju, sistēma ESC atsāk darboties parastajā režīmā.
Sporta režīma ierobežojumi
Funkciju ESC sporta režīms nevar atlasīt, ja ir
aktivizēta ātruma ierobežotāja, kruīza kontroles vai
adaptīvās kruīza kontroles funkcija.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole (277 lpp.)
Ātruma ierobežotājs* (281 lpp.)
Kruīzkontrole (288 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (294 lpp.)
Režīma Sport atlasīšana/atlases
atcelšana
Sporta režīmu var aktivizēt/
deaktivizēt vidējā displeja funkciju skatā.
278
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Elektroniskās stabilitātes kontroles
simboli un paziņojumi
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un
paziņojumi saistībā ar elektronisko stabilitātes
kontroli (Electronic Stability Control — ESC).
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Nepārtraukti izgaismojas
aptuveni 2 sekundes.
Iedarbinot dzinēju, tiek veikta sistēmas pārbaude.
Mirgo.
ESC sistēma tiek aktivēta.
Deg nepārtraukti.
Ir atlasīts režīms Sport.
PIEZĪME: sistēma ESC šajā režīmā nav deaktivizēta − tās darbība ir tikai ierobežota.
ESC
Īslaicīgi izslēgts
Sistēma ESC uz laiku darbojas ierobežotā režīmā bremžu pārmērīgas sakaršanas dēļ. Šī funkcija atkal
automātiski ieslēgsies, tiklīdz bremzes būs atdzisušas.
ESC
ESC sistēma ir deaktivēta.
Jāveic apkope
•
•
Apturiet automašīnu drošā vietā, izslēdziet dzinēju un vēlreiz iedarbiniet.
Ja ziņojums neizzūd, brauciet uz servisu, ieteicams uz Volvo pilnvarotu servisu.
}}
279
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
280
Saistītā informācija
•
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole (277 lpp.)
•
Vadītāja displeja un vidējā displeja paziņojumu pārvaldība (111 lpp.)
Elektroniskās stabilitātes kontroles sporta
režīms (278 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTS
Ātruma ierobežotājs*
Ātruma ierobežotāju (Speed Limiter — SL) var
uztvert kā kruīza kontroli, kas darbojas pretēji —
vadītājs regulē ātrumu ar gāzes pedāli, bet
ātruma ierobežotājs neļauj viņam nejauši pārsniegt iepriekš izvēlētu/iestatītu maksimālo
ātrumu.
Pārskats
Saglabātā maksimālā ātruma marķieris
PIEZĪME
Pašreizējais braukšanas ātrums
Ja maksimālais ātrums tiek pārsniegts vismaz
par 3 km/h (aptuveni 2 mph), tiek aktivizēts
paziņojums par maksimālā ātruma pārsniegšanu.
Saglabātais maksimālais ātrums
BRĪDINĀJUMS
Ātruma ierobežotājs ir palīglīdzeklis, un tas
nedarbojas visās braukšanas situācijās vai
jebkādos laika un ceļa apstākļos.
Saistītā informācija
•
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana un ieslēgšana (282 lpp.)
Vadītājam vienmēr jāpievērš uzmanība satiksmei un jārīkojas, kad ātruma ierobežotājs
neuztur piemērotu ātrumu.
•
Ātruma ierobežotāja ātruma pārvaldība
(282 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana (283 lpp.)
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu saskaņā ar satiksmes noteikumiem — arī gadījumos, kad tiek izmantota
ātruma ierobežotāja funkcija.
•
•
Ātruma ierobežotāja izslēgšana (284 lpp.)
Automātiskais ātruma ierobežotājs*
(285 lpp.)
Ierobežojumi
Funkciju taustiņi un simboli2.
Palielināt saglabāto maksimālo ātrumu vai
atkārtoti aktivizēt ātruma ierobežotāju un
atjaunot saglabāto maksimālo ātrumu
Braucot pa stāviem ceļu kritumiem, ātruma ierobežotāja bremzēšanas efekts var būt neadekvāts,
tādēļ saglabātais maksimālais ātrums var tikt
pārsniegts. Tādā gadījumā vadītājs tiek brīdināts,
vadītāja displejā attēlojot paziņojumu Pārsniegts
ātruma ierobežoj.
Aktivizēt ātruma ierobežotāju un saglabāt
pašreizējo ātrumu vai deaktivizēt ātruma ierobežotāju
samazina saglabāto maksimālo ātrumu
2
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums. 281
VADĪTĀJA ATBALSTS
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana un
ieslēgšana
–
Lai varētu regulēt ātrumu, vispirms jāatlasa un
jāaktivizē ātruma ierobežotāja funkcija (Speed
Limiter — SL).
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana
Kad ir attēlots simbols/funkcija
,
nospiediet vadības taustiņu uz stūres
(2).
> Ātruma ierobežotājs sāk darboties, un
pašreizējais ātrums tiek saglabāts kā maksimālais ātrums.
Ātruma ierobežotāja ātruma
pārvaldība
Ātruma ierobežotājam (Speed Limiter — SL) var
iestatīt dažādus ātrumus.
Saistītā informācija
•
•
Ātruma ierobežotājs* (281 lpp.)
Ātruma ierobežotāja ātruma pārvaldība
(282 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana (283 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja izslēgšana (284 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
–
Nospiediet ◀ (1) vai ▶ (3), lai dotos līdz simbolam/funkcijai
(4).
> Tiek attēlots simbols, un var aktivizēt
ātruma ierobežotāju.
Ieslēdziet ātruma ierobežotāju.
Viszemākais maksimālais ātrums, ko var saglabāt,
ir 30 km/h (20 mph).
282
–
Saglabāto maksimālo ātrumu var mainīt, īsi
nospiežot vai turot nospiestu stūres taustiņu
(1) vai - (3):
•
Izmantojiet īsus piespiedienus, lai pielāgotu par +/- 5 km/h (+/- 5 mph) ar katru
piespiedienu.
•
Nospiediet taustiņu un turiet, lai pielāgotu par +/- 1 km/h (+/- 1 mph), un
atlaidiet, kad vadītāja displeja marķējums
(4)/(6) atbilst vajadzīgajam ātrumam.
> Pēdējā taustiņa nospiešanas reize tiek
saglabāta atmiņā.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Saistītā informācija
•
•
Ātruma ierobežotājs* (281 lpp.)
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana un ieslēgšana (282 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana (283 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja izslēgšana (284 lpp.)
Ātruma ierobežotāja
deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana
Ātruma ierobežotāju (Speed Limiter — SL) var
īslaicīgi deaktivizēt, iestatot tam gaidīšanas
režīmu, un atkal aktivizēt vēlāk.
Ātruma ierobežotāja atkārtota
aktivizēšana pēc gaidīšanas režīma
–
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(1).
> Vadītāja displejā esošie ātruma ierobežotāja apzīmējumi maina krāsu no PELĒKAS
uz BALTU − automašīna atkal brauc ar
pēdējo saglabāto ātrumu.
vai
–
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Vadītāja displejā esošie ātruma ierobežotāja indikatori un simboli maina krāsu no
PELĒKAS uz BALTU − automašīna
izmanto pašreizējo ātrumu kā maksimālo
ātrumu.
Ātruma īslaicīga palielināšana ar gāzes
pedāli
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana un
iestatīšana gaidīšanas režīmā
–
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Vadītāja displejā redzamie ātruma ierobežotāja apzīmējumi un simboli maina krāsu
no BALTAS uz PELĒKU — tagad ātruma
ierobežotājs tiek īslaicīgi deaktivizēts, un
vadītājs var pārsniegt maksimālo ātruma
iestatījumu.
Ātruma ierobežotāju arī var īslaicīgi ignorēt,
nospiežot gāzes pedāli, lai ātruma ierobežotājam
netiktu ieslēgts gaidīšanas režīms, piemēram, lai
varētu ātri palielināt ātrumu, kad tas ir nepieciešams. Tādā gadījumā rīkojieties šādi:
1.
Līdz galam nospiediet gāzes pedāli un atlaidiet, lai ātruma palielināšana tiktu pārtraukta,
kad ir sasniegts vajadzīgais ātrums.
> Tādā gadījumā ātruma ierobežotājs joprojām darbojas, tādēļ vadītāja displejā redzamais simbols ir BALTĀ krāsā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 283
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
2.
Kad ir pabeigta īslaicīgā ātruma palielināšana, pilnībā atlaidiet gāzes pedāli.
> Automašīnas ātrums tiek samazināts zem
pēdējā saglabātā maksimālā ātruma.
Ātruma ierobežotāja izslēgšana
Ātruma ierobežotāju Speed Limiter — SL var
deaktivizēt.
Saistītā informācija
•
•
Ātruma ierobežotājs* (281 lpp.)
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana un ieslēgšana (282 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja ātruma pārvaldība
(282 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja izslēgšana (284 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Ātruma ierobežotājs* (281 lpp.)
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana un ieslēgšana (282 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja ātruma pārvaldība
(282 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana (283 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
284
1.
(2).
Nospiediet stūres vadības taustiņu
> Ātruma ierobežojumam tiek ieslēgts gaidīšanas režīms.
2.
Nospiediet vadības taustiņu uz stūres ◀ (1)
vai ▶ (3), lai ieslēgtu citu funkciju.
> Vadītāja displeja simbols nodziest un tiek
izslēgts ātruma ierobežotāja (4) indikators,
tādējādi izdzēšot iestatīto/saglabāto maksimālo ātrumu.
3.
Vēlreiz nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Tiek aktivizēta cita funkcija.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Automātiskais ātruma ierobežotājs*
Vai ir aktivizēts SL vai ASL?
Automātiskā ātruma ierobežotāja (Automatic
Speed Limiter — ASL) funkcija palīdz vadītājam
pielāgot automašīnas maksimālo ātrumu ceļazīmēs norādītajam ātrumam.
Simboli vadītāja displejā norāda, ka ir aktīva
ātruma ierobežotāja funkcija:
Simbols
3
Road Sign Information – RSI
✓
✓
Dzeltena/
oranža
✓
A
Zīmes simbolsB pēc "70" = ASL ir aktivizēts.
BRĪDINĀJUMS
Skatiet arī sadaļu "Ceļazīmju informācijas sistēmas ierobežojumi".
ASL
A
Automātiskais ātruma ierobežotājs izmanto informāciju no ceļazīmju informācijas3 funkcijas, lai
pielāgotu automašīnas maksimālo ātrumu.
Pat ja vadītājs skaidri redz ātruma ierobežojuma ceļazīmi, ceļazīmju informācijas funkcijas
noteiktais ātrums var būt nepareizs — šādos
gadījumos vadītājam pašam/pašai ir ātrums
jāsamazina/jāpalielina līdz piemērotam ātrumam.
SL
Zaļgani dzeltena
Pelēka
Ātruma ierobežotāja funkciju (Speed Limiter —
SL) var pārslēgt uz automātiskā ātruma ierobežotāja funkciju.
Automātiskā ātruma ierobežotāja funkcija ir
vadītāja palīglīdzeklis, un tā nedarbojas visās
braukšanas un satiksmes situācijās vai jebkādos laika un ceļa apstākļos. Vadītājam vienmēr jāuzņemas atbildība par pareizas distances un ātruma ievērošanu, arī ja tiek lietots
automātiskais ātruma ierobežotājs.
Zīmes simbola
krāsa
A
B
BALTS simbols: Funkcija aktīva, PELĒKS simbols: Gaidīšanas
režīms.
Informāciju par simbola krāsas nozīmi skatiet nākamajā sadaļā
"ASL simbols".
Simbols ASL
Zīmes simbolu (redzams blakus saglabātajam ātrumam "70" spidometra
centrā) var attēlot trīs krāsās. Katrai no
tām ir sava nozīme:
Nozīme
Funkcija ASL ir aktīva
Funkcijai ASL ir ieslēgts
gaidīšanas režīms.
Funkcijai ASL ir īslaicīgi
ieslēgts gaidīšanas režīmsA
Piemēram, nav izdevusies zīmes noteikšana.
ASL ierobežojumi
Automātiska ātruma ierobežošana notiek, izmantojot ātruma informāciju no funkcijas RSI3 —
nevis no ātruma ierobežojuma ceļazīmēm, kurām
automašīna pabrauc garām.
Ja funkcija RSI3 nevar interpretēt un sniegt
ātruma informāciju sistēmai ASL, tad sistēma
ASL tiek iestatīta gaidīšanas režīmā un pārslēdzas uz SL. Tādos gadījumos vadītājam jāiejaucas
un jābremzē, līdz ir sasniegts atļautais ātrums.
Sistēma ASL atkal tiks aktivizēta, kad funkcija
RSI3 atkal varēs interpretēt un sniegt ātruma
informāciju funkcijai ASL.
Skatiet arī sadaļu "Ceļazīmju informācijas ierobežojumi".
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 285
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Ātruma ierobežotājs* (281 lpp.)
Automātiskā ātruma ierobežotāja aktivizēšana/deaktivizēšana (286 lpp.)
Automātiskā ātruma ierobežotāja pielaides
mainīšana (287 lpp.)
Automātiskā ātruma ierobežotāja
aktivizēšana/deaktivizēšana
Automātiskā ātruma ierobežotāja
deaktivizēšana
Automātiskā ātruma ierobežotāja funkciju
(Automatic Speed Limiter — ASL) var aktivizēt/
deaktivizēt kā ātruma ierobežotāja (Speed
Limiter — SL) palīgfunkciju.
–
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displeja funkciju
skatā.
Ceļazīmju informācija* (353 lpp.)
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
(357 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Pēc pārslēgšanas no ASL uz SL automašīna
vairs neievēro ceļazīmēs norādīto ātruma ierobežojumu, bet ievēro maksimālo atmiņā saglabāto ātrumu.
Automātiskā ātruma ierobežotāja
aktivizēšana
1.
2.
286
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Ātruma zīmju palīgs.
> Sistēma ASL tiek deaktivizēta, un taustiņa
rādījums kļūst PELĒKS — tās vietā tiek
aktivizēta sistēma SL.
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Ātruma zīmju palīgs.
> Funkcija ASL tiek iestatīta gaidīšanas
režīmā, taustiņā iedegas zaļš indikators, un
vadītāja displeja spidometra centrā tiek
parādīts zīmes simbols.
Saistītā informācija
•
Automātiskais ātruma ierobežotājs*
(285 lpp.)
•
Automātiskā ātruma ierobežotāja pielaides
mainīšana (287 lpp.)
Nospiediet stūres vadības taustiņu
.
> Funkcija ASL tiek aktivizēta ar pašreizējo
automašīnas ātrumu.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Automātiskā ātruma ierobežotāja
pielaides mainīšana
Pielaidi regulē tāpat, kā maina ātruma ierobežotāja ātruma iestatījumu.
Ātruma ierobežotāja funkcijai (Automatic Speed
Limiter — ASL) var iestatīt dažādus pielaides
līmeņus.
PIEZĪME
Maksimālā atlasāmā pielaide ir +/- 10 km/h
(5 mph).
Zīmēs norādīto ātruma ierobežojumu var palielināt un samazināt. Piemēram, ja automašīna
ievēro zīmē norādītu ātruma ierobežojumu
70 km/h (43 mph), vadītājs var izvēlēties atļaut
automašīnai uzturēt ātrumu 75 km/h (47 mph).
Saistītā informācija
Funkciju taustiņi un simboli.
–
Nospiediet stūres taustiņu
(1), līdz spidometra centrā (4) ātrums 70 km/h
(43 mph) mainās uz 75 km/h (47 mph).
> Pēc tam automašīna izmanto atlasīto pielaidi 5 km/h (4 mph), kamēr vien ceļazīmēs, kurām automašīna brauc garām, ir
norādīts ātrums 70 km/h (43 mph).
•
Automātiskais ātruma ierobežotājs*
(285 lpp.)
•
Automātiskā ātruma ierobežotāja aktivizēšana/deaktivizēšana (286 lpp.)
•
•
Ceļazīmju informācija* (353 lpp.)
Ātruma ierobežotāja ātruma pārvaldība
(282 lpp.)
Pielaide tiek ievērota tik ilgi, līdz automašīna pabrauc garām ceļazīmei ar zemāku
vai augstāku ātruma ierobežojumu — pēc
tam automašīna ievēro jauno ceļazīmē
norādīto ātruma ierobežojumu un pielaide
tiek izdzēsta no atmiņas.
Ja ir aktivizēta ceļazīmju informācijas*
funkcija, ceļazīmēs norādītais ātruma ierobežojums tiek attēlots spidometrā ar SARKANU indikatoru.
* Papildaprīkojums/piederums. 287
VADĪTĀJA ATBALSTS
Kruīzkontrole
Kruīza kontrole (Cruise Control — CC) palīdz
vadītājam uzturēt nemainīgu ātrumu, ļaujot relaksēti veikt garus braucienus pa ātrgaitas ceļiem
un taisniem galvenajiem ceļiem ar vienmērīgu
satiksmes plūsmu.
Pārskats
Pašreizējais braukšanas ātrums
Saglabātais ātrums
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar adaptīvo kruīza
kontroli (papildu aprīkojums), vadītājs var pārslēgties starp CC un ACC — skatiet sadaļu "Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un adaptīvo kruīza
kontroli".
Kruīza kontroles aktivizēšana un
ieslēgšana
Lai varētu regulēt ātrumu, vispirms jāatlasa un
jāaktivizē kruīza kontroles funkcija (Cruise
Control — CC).
BRĪDINĀJUMS
Vadītājam ir vienmēr jāievēro satiksmes noteikumi un jāiejaucas, ja kruīza kontrole neuztur
piemērotu ātrumu un/vai piemērotu attālumu.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu.
Saistītā informācija
Funkciju taustiņi un simboli.
Palielināt saglabāto ātrumu vai atkārtoti aktivizēt kruīza kontroli un atjaunot saglabāto
ātrumu
Aktivizēt kruīza kontroli un saglabāt pašreizējo ātrumu vai deaktivizēt kruīza kontroli
samazina saglabāto ātrumu
Saglabātā ātruma marķieris
288
•
Kruīza kontroles aktivizēšana un ieslēgšana
(288 lpp.)
•
•
Kruīza kontroles ātruma pārvaldība (289 lpp.)
Aktīvā kruīza kontrole
Kruīza kontroles deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana (290 lpp.)
–
•
•
Kruīza kontroles deaktivizēšana (291 lpp.)
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (294 lpp.)
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un adaptīvo kruīza kontroli* (306 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Nospiediet ◀ (1) vai ▶ (3), lai dotos līdz simbolam/funkcijai
(4).
> Tiek attēlots simbols, un var aktivizēt
kruīza kontroli.
Kruīza kontroles ieslēgšana
Lai ieslēgtu kruīza kontroli gaidīšanas režīmā,
automašīnas ātrumam jābūt 30 km/h (20 mph)
vai lielākam. Viszemākais ātrums, ko var saglabāt,
ir 30 km/h (20 mph).
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
–
Kad ir attēlots simbols/funkcija
,
nospiediet vadības taustiņu uz stūres
(2).
> Kruīza kontrole sāk darboties, un pašreizējais ātrums tiek saglabāts atmiņā.
Kruīza kontroles ātruma pārvaldība
Kruīza kontrolei (Cruise Control — CC) var iestatīt dažādus ātrumus.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu −
atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno pēdējo
atmiņā saglabāto ātrumu.
PIEZĪME
Kruīza kontroli nevar iespējot, ja braukšanas
ātrums ir zemāks par 30 km/h (20 mph).
Dzinēja bremzēšanas izmantošana
kājas bremzes vietā
Saistītā informācija
•
•
•
Kruīza kontroles ātruma pārvaldība (289 lpp.)
•
Kruīza kontroles deaktivizēšana (291 lpp.)
Kruīzkontrole (288 lpp.)
Kruīza kontroles deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana (290 lpp.)
Ja vadītājs palielina automašīnas ātrumu, izmantojot gāzes pedāli, pirms tiek nospiests stūres
taustiņš
, tad, nospiežot taustiņu, saglabātais
ātrums tiek iestatīts par braukšanas ātrumu ar
noteikumu, ka taustiņa nospiešanas brīdī vadītāja
kāja atrodas uz gāzes pedāļa.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
–
Saglabāto ātrumu var mainīt, īsi nospiežot vai
(1) vai turot nospiestu stūres taustiņu
(3):
•
•
Ja ir ieslēgta kruīza kontrole, ātrums tiek regulēts,
retāk izmantojot kājas bremzi. Kalna kritumā reizēm var būt vēlams paātrināt kustību un ierobežot
ātruma palielināšanos, bremzējot ar dzinēju. Tādā
gadījumā vadītājs var īslaicīgi neļaut kruīza kontrolei izmantot kājas bremzi.
–
Izmantojiet īsus piespiedienus, lai pielāgotu par +/- 5 km/h (+/- 5 mph) ar katru
piespiedienu.
Nospiediet taustiņu un turiet, lai pielāgotu par +/- 1 km/h (+/- 1 mph), un
atlaidiet, kad vadītāja displeja marķējums
(4)/(6) atbilst vajadzīgajam ātrumam.
> Pēdējā taustiņa nospiešanas reize tiek
saglabāta atmiņā.
Nospiediet gāzes pedāli apmēram līdz pusei
un atlaidiet.
> Kruīza kontrole pārtrauc automātisko
kājas bremzes izmantošanu un pēc tam
bremzē tikai ar dzinēju.
Saistītā informācija
•
•
Kruīzkontrole (288 lpp.)
Kruīza kontroles aktivizēšana un ieslēgšana
(288 lpp.)
}}
289
VADĪTĀJA ATBALSTS
•
Kruīza kontroles deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana (290 lpp.)
Kruīza kontroles deaktivizēšana/
atkārtota aktivizēšana
•
Kruīza kontroles deaktivizēšana (291 lpp.)
Kruīza kontroli (Cruise Control — CC) var īslaicīgi deaktivizēt, iestatot tai gaidīšanas režīmu, un
atkal aktivizēt vēlāk.
Vadītāja iejaukšanās gaidīšanas režīms
Kruīza kontrole tiek īslaicīgi deaktivizēta un iestatīta gaidīšanas režīmā, ja:
•
•
•
•
tiek nospiests bremžu pedālis
pārnesumu pārslēgs tiek pārvietots pozīcijā N
sajūga pedālis tiek turēts nospiests ilgāk par
1 minūti
vadītājs saglabā ātrumu, kas ir lielāks par
saglabāto ātrumu ilgāk par 1 minūti.
Tādā gadījumā vadītājam pašam jāregulē automobiļa ātrums.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu −
atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno pēdējo
atmiņā saglabāto ātrumu.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Kruīza kontroles deaktivizēšana un
iestatīšana gaidīšanas režīmā
–
290
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Vadītāja displejā redzamie ātruma ierobežotāja apzīmējumi un simboli maina krāsu
no BALTAS uz PELĒKU — kruīza kontrole tiek īslaicīgi deaktivizēta, un vadītājs
var īslaicīgi pārsniegt iestatīto ātrumu.
Automātisks gaidīšanas režīms
Kruīza kontrole tiek īslaicīgi deaktivizēta un iestatīta gaidīšanas režīmā, ja:
•
•
•
•
riteņi zaudējuši saķeri
dzinēja ātrums ir pārāk zems/augsts
bremžu temperatūra ir pārāk augsta
ātrums samazinās zem 30 km/h (20 mph).
Tādā gadījumā vadītājam pašam jāregulē automobiļa ātrums.
Kruīza kontroles atkārtota aktivizēšana
pēc gaidīšanas režīma
VADĪTĀJA ATBALSTS
–
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(1).
> Vadītāja displejā esošie kruīza kontroles
apzīmējumi un simboli maina krāsu no
PELĒKAS uz BALTU − automašīna atkal
brauc ar pēdējo saglabāto ātrumu.
Kruīza kontroles deaktivizēšana
Kruīza kontroli Cruise Control — CC var deaktivizēt.
Saistītā informācija
•
•
vai
–
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar adaptīvo kruīza
kontroli*, var pārslēgt abas kruīza kontroles funkcijas — skatiet sadaļu "Pārslēgšanās starp CC
un ACC".
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Vadītāja displejā esošie kruīza kontroles
apzīmējumi un simboli maina krāsu no
PELĒKAS uz BALTU − automašīna brauc
ar pašreizējo ātrumu.
•
•
•
PIEZĪME
Ātrums var pieaugt par noteiktu vērtību tikai
pēc tam, kad ātrums ir atjaunots, nospiežot
stūres taustiņu
.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Kruīzkontrole (288 lpp.)
Kruīzkontrole (288 lpp.)
Kruīza kontroles aktivizēšana un ieslēgšana
(288 lpp.)
Kruīza kontroles ātruma pārvaldība (289 lpp.)
Kruīza kontroles deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana (290 lpp.)
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un adaptīvo kruīza kontroli* (306 lpp.)
Funkciju taustiņi un simboli.
1.
(2).
Nospiediet stūres vadības taustiņu
> Kruīza kontrolei tiek ieslēgts gaidīšanas
režīms.
2.
Nospiediet vadības taustiņu uz stūres ◀ (1)
vai ▶ (3), lai ieslēgtu citu funkciju.
> Vadītāja displeja simbols nodziest un tiek
izslēgts kruīza kontroles (4) indikators,
tādējādi izdzēšot iestatīto/saglabāto
ātrumu.
3.
Vēlreiz nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Tiek aktivizēta cita funkcija.
Kruīza kontroles aktivizēšana un ieslēgšana
(288 lpp.)
Kruīza kontroles ātruma pārvaldība (289 lpp.)
Kruīza kontroles deaktivizēšana (291 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 291
VADĪTĀJA ATBALSTS
Distances brīdinājums*
Augšējais displejs*
Distances brīdinājuma funkcija (Distance Alert)
brīdina vadītāju, ja laika intervāls līdz priekšā esošajam transportlīdzeklim kļūst pārāk īss.
Distances brīdinājums darbojas, ja ātrums
pārsniedz 30 km/h (20 mph), un reaģē tikai uz
tajā pašā virzienā braucošiem transportlīdzekļiem.
Distances informācija netiek sniegta par transportlīdzekļiem, kas tuvojas, brauc lēni vai stāv uz
vietas.
PIEZĪME
Laikā, kamēr ir aktivēta adaptīvā kruīza kontrole, distances brīdinājuma funkcija ir
izslēgta.
BRĪDINĀJUMS
Distances brīdinājuma funkcija reaģē tikai tad,
ja attālums līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim ir mazāks, nekā iestatītā vērtība automobiļa ātrums netiek ietekmēts.
Saistītā informācija
•
Distances brīdinājuma laika intervāla aktivizēšana un iestatīšana* (293 lpp.)
•
Distances brīdinājuma* ierobežojumi
(294 lpp.)
•
•
Augšējais displejs* (114 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (294 lpp.)
Distances brīdinājuma simbols vējstiklā4.
Automašīnās, kas aprīkotas ar augšējo displeju,
vējstiklā tiek rādīts simbols, kamēr vien laika intervāls līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim ir
īsāks par iestatīto vērtību. Tomēr šeit tiek pieņemts, ka automašīnas izvēlņu sistēmas iestatījumos ir aktivizēta funkcija Rādīt vadītāja atbalstu
— lai noskaidrotu, kā tas darbojas, skatiet sadaļu
"Augšējais displejs".
PIEZĪME
Spēcīgā saules gaismā vai ar saulesbrillēm
vējstiklā projicētās informācijas saskatīšana
var būt apgrūtināta.
4
292
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Distances brīdinājuma laika
intervāla aktivizēšana un
iestatīšana*
Tas pats simbols tiek parādīts arī, kad ir aktivizēta
adaptīvās kruīza kontroles funkcija.
PIEZĪME
Jo lielāks ātrums, jo lielāks aprēķinātais attālums metros noteiktā laika intervālā.
Var aktivizēt/deaktivizēt distances brīdinājuma
funkciju (Distance Alert) un iestatīt laika intervālu.
Iestatīto laika intervālu izmanto arī adaptīvā
kruīza kontroles funkcija.
Distances brīdinājuma aktivizēšana/
deaktivizēšana
Lietojiet tikai tādus laika intervālus, kādi ir
atļauti vietējos satiksmes noteikumos.
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displeja funkciju
skatā.
–
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Distance Alert.
> Distances brīdinājums tiek aktivizēts/
deaktivizēts — taustiņā tiek parādīts zaļš/
pelēks indikators.
Distances brīdinājuma laika intervāla
iestatījums
Var izvēlēties dažādus laika
intervālus līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kas
tiek vadītāja displejā attēloti kā
1-5 horizontālas līnijas – jo vairāk līniju, jo ilgāks laika intervāls. Viena līnija atbilst
aptuveni 1 sekundei līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, 5 līnijas — aptuveni 3 sekundēm.
Saistītā informācija
•
•
Laika intervāla vadība.
Laika intervāla samazināšana
•
Distances brīdinājums* (292 lpp.)
Distances brīdinājuma* ierobežojumi
(294 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (294 lpp.)
Laika intervāla palielināšana
Distances brīdinājums
–
Nospiediet stūres taustiņu (1) vai (2), lai
palielinātu vai samazinātu laika intervālu.
> Attāluma indikators (3) rāda pašreizējo
laika intervālu.
* Papildaprīkojums/piederums. 293
VADĪTĀJA ATBALSTS
Distances brīdinājuma*
ierobežojumi
Noteiktās situācijās distances brīdinājuma funkcija (Distance Alert) var būt ierobežota.
PIEZĪME
Spēcīgas saules gaismas, atspīdumu vai
krasu gaismas intensitātes izmaiņu, kā arī
saulesbriļļu valkāšanas dēļ varat neredzēt, ka
vējstiklā ir izgaismojusies brīdinājuma lampiņa
Saistītā informācija
•
•
•
Distances brīdinājums* (292 lpp.)
Distances brīdinājuma laika intervāla aktivizēšana un iestatīšana* (293 lpp.)
Radiolokācijas bloka ierobežojumi (324 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole*
Adaptīvā kruīza kontrole (Adaptive Cruise
Control — ACC) palīdz vadītājam saglabāt
nemainīgu attālumu, kā arī iepriekš iestatīto laika
intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Adaptīvā kruīza kontrole ļauj relaksēti veikt garus
braucienus pa ātrgaitas ceļiem un taisniem galvenajiem ceļiem ar vienmērīgu satiksmes plūsmu.
Slikti laika apstākļi vai līkumoti ceļi var ietekmēt radiolokācijas bloka spēju uztvert priekšā
esošos transportlīdzekļus.
Arī citu transportlīdzekļu, piemēram, motociklu, izmērs var ietekmēt uztveršanas spēju.
Tas var nozīmēt, ka brīdinājuma lampiņa
izgaismojas tad, kad līdz šķērslim ir palicis
mazāks attālums, nekā iestatīts vai ka brīdinājums īslaicīgi netiek dots.
Arī tad, ja ātrums ir ārkārtīgi liels, lampiņa var
iedegties tad, kad līdz šķērslim ir palicis
mazāks attālums, nekā iestatīts, jo sensora
darbības diapazons ir ierobežots.
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas radiolokācijas
bloku, kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet sadaļu "Radiolokācijas bloka ierobežojumi".
294
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
BRĪDINĀJUMS
Adaptīvā kruīza kontrole ir palīglīdzeklis, un tā
nedarbojas visās braukšanas un satiksmes
situācijās vai jebkādos laika un ceļa apstākļos.
Vadītājam ir vienmēr jāpievērš uzmanība satiksmes situācijai un jāiejaucas, ja adaptīvā
kruīza kontrole neievēro piemērotu ātrumu vai
piemērotu laika intervālu.
Kamera un radiolokācijas bloks mēra attālumu līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim5.
Vadītājs atlasa vajadzīgo ātrumu un laika intervālu
līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Ja
kameras un radara iekārta automašīnas priekšā
nosaka lēnāk braucošu transportlīdzekli, ātrums
tiek automātiski pielāgots, izmantojot iepriekšnoteikto laika intervālu līdz transportlīdzeklim. Kad
ceļš atkal ir brīvs, automobilis atjauno izvēlēto
ātrumu.
Izlasiet visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas
par adaptīvo kruīza kontroli, lai uzzinātu par tās
ierobežojumiem, kas vadītājam jāzina pirms šīs
funkcijas lietošanas.
Vadītājam vienmēr jāuzņemas atbildība par
pareiza laika intervāla un ātruma uzturēšanu,
pat ja tiek lietota adaptīvā kruīza kontrole.
Adaptīvā kruīza kontrole regulē ātrumu ar automobiļa gaitas paātrināšanu un bremzēšanu. Ir
normāli, ja no bremzēm atskan zema skaņa, kad
tās tiek izmantotas ātruma regulēšanai.
ievērojot vadītāja iestatīto laika intervālu. Ja radiolokācijas bloks priekšā neuztver nevienu transportlīdzekli, automašīna uztur vadītāja iestatīto un
saglabāto ātrumu. Tā notiek arī tad, ja priekšā
braucošā transportlīdzekļa ātrums palielinās un
pārsniedz saglabāto ātrumu.
Tālāk norādītais attiecas uz automašīnām ar automātisko pārnesumkārbu:
•
Adaptīvā kruīza kontrole var sekot citam
transportlīdzeklim ātruma diapazonā no nulles līdz 200 km/h (125 mph).
Tālāk norādītais attiecas uz automašīnām ar
manuālo pārnesumkārbu:
•
Adaptīvā kruīza kontrole var sekot citam
transportlīdzeklim ātrumā no 30 km/h
(20 mph) līdz 200 km/h (125 mph).
Adaptīvās kruīza kontroles mērķis ir uzturēt vienmērīgu ātrumu. Situācijās, kad nepieciešams
strauji bremzēt, tas vadītājam jādara pašam. Tas
jādara, ja ir lielas ātruma atšķirības vai arī priekšējais transportlīdzeklis strauji bremzē. Radiolokācijas bloka darbības ierobežojumu dēļ bremzēšana
var notikt negaidīti vai nenotikt nemaz.
Adaptīvās kruīza kontroles mērķis ir braukt aiz
priekšā esošā transportlīdzekļa pa to pašu joslu,
5
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
}}
295
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
BRĪDINĀJUMS
Adaptīvā kruīza kontrole nav sadursmes
novēršanas sistēma. Ja sistēma neuztver
priekšā braucošu transportlīdzekli, vadītājam ir
jāiejaucas.
Pārskats
Vadība
Laika intervāla un priekšā braucošo transportlīdzekļu simbols
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar adaptīvo kruīza
kontroli (papildu aprīkojums), vadītājs var pārslēgties starp CC un ACC — skatiet sadaļu "Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un adaptīvo kruīza
kontroli".
Adaptīvā kruīza kontrole nebremzē, ja tā uztver
cilvēkus vai dzīvniekus, kā arī mazus transportlīdzekļus, piemēram, velosipēdus un motociklus. Tāpat tā nebremzē, ja tiek uztvertas
zemas piekabes, pretī braucoši, lēni vai stāvoši
transportlīdzekļi un objekti.
Neizmantojiet adaptīvo kruīza kontroli, piemēram, pilsētas satiksmē, ceļu krustojumos, uz
slideniem vai applūdušiem ceļiem, šļūdonī,
stiprā lietū/sniegā, sliktas redzamības apstākļos, uz līkumotiem ceļiem vai uzbrauktuvēm.
SVARĪGI
Adaptīvās kruīza kontroles sistēmas komponentu apkopi drīkst veikt tikai servisā - ieteicams autorizētā Volvo servisā.
Funkciju taustiņi un simboli5.
Palielina saglabāto ātrumu vai atkārtoti aktivizē adaptīvo kruīza kontroli un atjauno saglabāto ātrumu un laika intervālu
Aktivizēt adaptīvo kruīza kontroli un saglabāt
pašreizējo ātrumu vai deaktivizēt adaptīvo
kruīza kontroli.
samazina saglabāto ātrumu
Palielina laika intervālu līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem
Samazina laika intervālu līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem
5
296
Mērķa transportlīdzekļa indikators: ACC ir
uztvērusi mērķa transportlīdzekli un seko tam,
ievērojot iepriekš iestatītu laika intervālu.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Vadītāja displejs
Sadursmes riska brīdinājums
BRĪDINĀJUMS
Adaptīvā kruīza kontrole brīdina tikai par tiem
transportlīdzekļiem, kurus uztvēris tās radiolokācijas sensora bloks - tādēļ brīdinājums var
netikt raidīts vai var tikt raidīts ar aizkavēšanos.
Negaidiet brīdinājumu, lai bremzētu, kad tas ir
nepieciešams.
Ātruma rādījums5.
Saglabātais ātrums
Priekšā esošā transportlīdzekļa ātrums.
Jūsu automašīnas pašreizējais ātrums.
Lai skatītu dažādas simbolu kombinācijas atkarībā
no satiksmes situācijas — skatiet tēmu "Adaptīvās kruīza kontroles simboli un paziņojumi".
5
Sadursmes brīdinājuma audio signāls un simbols5
Brīdinājuma skaņas signāls sadursmes riska
gadījumā
Brīdinājuma signāls sadursmes riska gadījumā
Kameras un radiolokācijas bloka veikts attāluma mērījums
Adaptīva kruīza kontrole izmanto aptuveni 40%
no kājas bremzes jaudas. Ja automašīna
jābremzē spēcīgāk, nekā to var adaptīvā kruīza
kontrole, un vadītājs nebremzē, tiek aktivizēta brīdinājuma lampiņa un skaņas signāls, lai brīdinātu
vadītāju, ka nepieciešama tūlītēja iejaukšanās.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
}}
297
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Augšējais displejs*
Simbols par sadursmes brīdinājumu vējstiklā5.
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar augšējo displeju,
brīdinājums tiek attēlots vējstiklā ar mirgojošu
simbolu.
PIEZĪME
Spēcīgā saules gaismā vai ar saulesbrillēm
vējstiklā projicētās informācijas saskatīšana
var būt apgrūtināta.
•
Adaptīvās kruīza kontroles* laika intervāla
iestatīšana (300 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles
aktivizēšana un ieslēgšana*
•
Mērķa un automātiskās bremzēšanas maiņa,
izmantojot adaptīvo kruīza kontroli (304 lpp.)
•
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un adaptīvo kruīza kontroli* (306 lpp.)
Lai kontrolētu ātrumu un distanci, adaptīvā kruīza
kontrole (Adaptive Cruise Control — ACC) vispirms jāaktivizē un pēc tam jāieslēdz.
•
Apdzīšanas palīgsistēma ar adaptīvo kruīza
kontroli* vai Pilot Assist* (303 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles aktivizēšana/
deaktivizēšana* (301 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles* ierobežojumi
(305 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles simboli un paziņojumi* (307 lpp.)
•
•
•
•
Pilot Assist* (309 lpp.)
Distances brīdinājums* (292 lpp.)
Augšējais displejs* (114 lpp.)
Radiolokācijas bloka ierobežojumi (324 lpp.)
Saistītā informācija
•
Adaptīvās kruīza kontroles aktivizēšana un
ieslēgšana* (298 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles ātruma pārvaldība*
(299 lpp.)
5
298
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Adaptīvās kruīza kontroles aktivizēšana
Uzreiz pēc dzinēja iedarbināšanas adaptīvajai
kruīza kontrolei tiek ieslēgts gaidīšanas režīms.
–
Nospiediet ◀ (2) vai ▶ (3), lai dotos līdz simbolam/funkcijai
(4).
> Simbols tiek parādīts, un adaptīvajai kruīza
kontrolei tiek ieslēgts gaidīšanas režīms.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Adaptīvās kruīza kontroles ieslēgšana
Lai varētu ieslēgt ACC, jāievēro šādi priekšnoteikumi:
Lielākais ātrums ir saglabātais/atlasītais ātrums,
bet mazākais ātrums — priekšā braucošā transportlīdzekļa (mērķa transportlīdzekļa) ātrums.
•
Vadītāja drošības jostai jābūt piesprādzētai,
un vadītāja durvīm — aizvērtām.
Saistītā informācija
•
Automašīnai priekšā piemērotā attālumā jāatrodas transportlīdzeklim ("mērķa transportlīdzeklim") vai pašreizējam ātrumam jābūt vismaz 15 km/h (9 mph).
•
Automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu.
Braukšanas ātrumam jābūt vismaz 30 km/h
(20 mph).
–
Kad ir attēlots simbols/funkcija
, nospie(1).
diet vadības taustiņu uz stūres
> Adaptīvā kruīza kontrole sāk darboties,
pašreizējais ātrums tiek saglabāts atmiņā,
un tā skaitliskā vērtība tiek attēlota spidometra centrā.
Kad distances simbols rāda
divus transportlīdzekļus, ACC
regulē laika intervālu tikai līdz
priekšā esošajam transportlīdzeklim.
Vienlaikus tiek norādīts ātruma
diapazons.
•
Adaptīvās kruīza kontroles ātruma
pārvaldība*
Adaptīvajai kruīza kontrolei (Adaptive Cruise
Control — ACC) var iestatīt dažādus ātrumus.
Adaptīvā kruīza kontrole* (294 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
–
Saglabāto ātrumu var mainīt, īsi nospiežot vai
turot nospiestu stūres taustiņu
(1) vai (3):
•
Izmantojiet īsus piespiedienus, lai pielāgotu par +/- 5 km/h (+/- 5 mph) ar katru
piespiedienu.
•
Nospiediet taustiņu un turiet, lai pielāgotu par +/- 1 km/h (+/- 1 mph), un
atlaidiet, kad vadītāja displeja marķējums
(4) atbilst vajadzīgajam ātrumam.
> Pēdējā taustiņa nospiešanas reize tiek
saglabāta atmiņā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 299
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Ja vadītājs palielina automašīnas ātrumu, izmantojot gāzes pedāli, pirms tiek nospiests stūres
taustiņš
, tad, nospiežot taustiņu, saglabātais
ātrums tiek iestatīts par braukšanas ātrumu ar
noteikumu, ka taustiņa nospiešanas brīdī vadītāja
kāja atrodas uz gāzes pedāļa.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu −
atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno pēdējo
atmiņā saglabāto ātrumu.
Automātiskā pārnesumkārba
Adaptīvā kruīza kontrole var sekot citam transportlīdzeklim ātruma diapazonā no nulles līdz
200 km/h (125 mph).
Ņemiet vērā, ka viszemākais adaptīvajai kruīza
kontrolei ieprogrammējamais ātrums ir 30 km/h
(20 mph). Lai gan tā spēj sekot citam transportlīdzeklim, līdz tas apstājas (0 km/h), zemāku
ātrumu par 30 km/h (20 mph) nevar atlasīt/
saglabāt.
Maksimālais atlasāmais ātrums ir 200 km/h
(125 mph).
Manuālā pārnesumkārba
Adaptīvā kruīza kontrole var sekot citam transportlīdzeklim ātrumā no 30 km/h (20 mph) līdz
200 km/h (125 mph).
Saistītā informācija
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (294 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles* laika
intervāla iestatīšana
Adaptīvajai kruīza kontrolei (Adaptive Cruise
Control — ACC) var iestatīt dažādus laika intervālus.
Var izvēlēties dažādus laika
intervālus līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kas
tiek vadītāja displejā attēloti kā
1-5 horizontālas līnijas – jo vairāk līniju, jo ilgāks laika intervāls. Viena līnija atbilst
aptuveni 1 sekundei līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, 5 līnijas — aptuveni 3 sekundēm.
Tas pats simbols tiek parādīts arī tad, kad ir aktivizēta distances brīdinājuma funkcija.
PIEZĪME
Ja vadītāja displejā ir redzams simbols ar
divām automašīnām, ACC seko priekšā esošajam transportlīdzeklim, ievērojot iepriekš
iestatītu laika intervālu.
Ja ir attēlota tikai viena automašīna, priekšā
saprātīgā attālumā nav neviena transportlīdzekļa.
Zemākais ieprogrammējamais ātrums adaptīvajai
kruīza kontrolei ir 30 km/h (20 mph) — maksimālais ātrums ir 200 km/h (125 mph).
300
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Ņemiet vērāt, ka neparedzētu problēmu gadījumā
īss laika intervāls vadītājam nodrošina īsu reaģēšanas un rīkošanās laiku.
PIEZĪME
Lietojiet tikai tādus laika intervālus, kādi ir
atļauti vietējos satiksmes noteikumos.
Ja šķiet, ka adaptīvā kruīza kontrole pēc aktivēšanas nereaģē, iespējams, tas ir tādēļ, ka
laika attālums līdz priekšā esošajam transportlīdzeklim neļauj palielināt ātrumu.
Laika intervāla vadība.
Distances brīdinājums
–
Nospiediet stūres taustiņu (1) vai (2), lai
palielinātu vai samazinātu laika intervālu.
> Attāluma indikators (3) rāda pašreizējo
laika intervālu.
Adaptīvā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma
noteiktās situācijās pieļauj ievērojamu laika intervāla maiņu, lai automobilis varētu sekot priekšējam transportlīdzeklim vienmērīgi un viegli. Nelielā
ātrumā, kad attālumi ir mazi, adaptīvā pastāvīga
ātruma uzturēšanas sistēma nedaudz palielina
laika intervālu.
Adaptīvo kruīza kontroli (Adaptive Cruise Control
— ACC) var īslaicīgi deaktivizēt, iestatot tai gaidīšanas režīmu, un atkal aktivizēt vēlāk.
Adaptīvās kruīza kontroles
deaktivizēšana un iestatīšana
gaidīšanas režīmā
Jo lielāks ātrums, jo lielāks aprēķinātais attālums metros noteiktā laika intervālā.
Laika intervāla samazināšana
Laika intervāla palielināšana
Adaptīvās kruīza kontroles
aktivizēšana/deaktivizēšana*
Saistītā informācija
•
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (294 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles ātruma pārvaldība*
(299 lpp.)
Distances brīdinājums* (292 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Lai īslaicīgi izslēgtu adaptīvo kruīza kontroli un
iestatītu tai gaidīšanas režīmu:
–
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Vadītāja displejā redzamais simbols
maina krāsu no BALTAS uz PELĒKU, un
saglabātais ātrums spidometra centrā
maina krāsu no SMILŠKRĀSAS uz
PELĒKU.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 301
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Gaidīšanas režīmā vadītājam ir pašam jākontrolē
ātrums un distance.
Kad adaptīvā kruīza kontrole atrodas gaidīšanas
režīmā un automašīna piebrauc pārāk tuvu
priekšā braucošajam transportlīdzeklim, par
nepietiekamu distanci vadītāju brīdina distances
brīdinājuma funkcija (skatiet tēmu "Distances brīdinājums" šīs sadaļas beigās).
Vadītāja iejaukšanās gaidīšanas režīms
Adaptīvā kruīza kontrole tiek īslaicīgi deaktivizēta
un iestatīta gaidīšanas režīmā, ja:
•
•
tiek nospiests bremžu pedālis
•
vadītājs saglabā ātrumu, kas ir lielāks par
saglabāto ātrumu ilgāk par 1 minūti.
•
sajūga pedālis ir nospiests aptuveni 1 minūti
— attiecas uz automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu.
pārnesumu pārslēgs tiek pārvietots pozīcijā
N.
Šādā situācijā vadītājam ir jāiejaucas un jāpielāgo
ātrums un distance priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu −
atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno pēdējo
atmiņā saglabāto ātrumu.
Automātisks gaidīšanas režīms
Adaptīvā kruīza kontrole ir atkarīga no citām sistēmām, piemēram, stabilitātes kontroles/pretizslī-
302
dēšanas sistēmas ESC. Ja kāda no šīm sistēmām
pārstāj darboties, sistēma adaptīvā kruīza kontrole
tiek automātiski izslēgta.
•
Automātiskās deaktivizēšanas gadījumā atskanēs
signāls un vadītāja displejā tiks parādīts paziņojums. Tādā gadījumā vadītājam ir jāiejaucas un
jāpielāgo ātrums un attālums priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Adaptīvās kruīza kontroles atkārtota
aktivizēšana pēc gaidīšanas režīma
kameras un radiolokācijas bloku klāj, piemēram, sniegs vai tā darbību traucē spēcīgs lietus (kameras lēca/radio viļņi ir bloķēti).
Automātiskā deaktivēšana var notikt šādu iemeslu dēļ:
•
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
ACC nevar noteikt, vai priekšā esošais transportlīdzeklis ir stāvošs transportlīdzeklis vai
cits objekts, piemēram, ātrumvalnis;
•
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
priekšā esošais transportlīdzeklis nogriežas,
tādējādi sistēmai ACC vairs nav transportlīdzekļa, kuram sekot;
•
ātrums tiek samazināts zem 30 km/h
(20 mph) — attiecas tikai uz automašīnām ar
manuālo pārnesumkārbu.
•
•
•
•
•
•
vadītājs atver durvis
vadītājs atsprādzē drošības jostu;
dzinēja ātrums ir pārāk zems/augsts
riteņi zaudējuši saķeri
bremžu temperatūra ir pārāk augsta
ir ieslēgta stāvbremze;
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Lai atkārtoti aktivizētu ACC no gaidīšanas režīma:
–
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(1).
> Pēc tam tiek iestatīts pēdējais saglabātais
ātrums.
PIEZĪME
Ātrums var pieaugt par noteiktu vērtību tikai
pēc tam, kad ātrums ir atjaunots, nospiežot
stūres taustiņu
.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Saistītā informācija
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (294 lpp.)
Distances brīdinājums* (292 lpp.)
Apdzīšanas palīgsistēma ar
adaptīvo kruīza kontroli* vai
Pilot Assist*
Apdzīšanas palīgfunkcijas ieslēgšana
Adaptīvā kruīza kontrole (Adaptive Cruise
Control — ACC) vai Pilot Assist var palīdzēt
vadītājam apdzīt citus transportlīdzekļus.
•
priekšā jāatrodas transportlīdzeklim ("mērķa
transportlīdzeklim");
•
•
ātrumam jābūt vismaz 70 km/h (43 mph);
–
Ieslēdziet pagrieziena rādītāju.
Kad ACC vai Pilot Assist seko citam transportlīdzeklim un vadītājs izrāda apdzīšanas iniciatīvu,
ieslēdzot pagrieziena rādītāju6, adaptīvā kruīza
kontrole vai Pilot Assist palīdz, palielinot automašīnas ātrumu attiecībā pret priekšā braucošo
transportlīdzekli, pirms automašīna ir sasniegusi
apdzīšanas joslu.
Pēc tam funkcija vēl nesamazina ātrumu, lai izvairītos no pāragras bremzēšanas gadījumos, kad
automašīna tuvojas lēnāk braucošam transportlīdzeklim.
Funkcija paliek aktīva, līdz automašīna ir pilnībā
apdzinusi otru transportlīdzekli.
BRĪDINĀJUMS
Lai apdzīšanas palīgfunkciju varētu aktivizēt, jāievēro šie priekšnosacījumi:
saglabātajam ACC vai Pilot Assist ātrumam ir
jābūt pietiekoši lielam, lai apdzīšanas manevrs būtu drošs.
Automašīnās ar stūri kreisajā pusē izmantojiet kreiso pagrieziena rādītāju, bet automašīnās ar stūri labajā pusē — labo pagrieziena
rādītāju.
> Tiek ieslēgta apdzīšanas palīgsistēma.
Ierobežojumi
Izmantojot apdzīšanas palīgfunkciju, vadītājam
jābūt gatavam straujai apstākļu maiņai. Dažos
gadījumos apdzīšanas palīgfunkcija var veikt
nevēlamu ātruma palielināšanu.
Ņemiet vērā, ka šī funkcija var ieslēgties ne
tikai apdzīšanas laikā, bet arī citās situācijās,
piemēram, ja ir ieslēgts pagrieziena rādītājs, lai
signalizētu par joslas maiņu vai izbraukšanu uz
cita ceļa - tādā gadījumā automašīna īsu brīdi
palielina ātrumu.
6
Kreisā pagrieziena rādītāja pamirkšķināšana automobiļiem ar stūri kreisajā pusē vai labā pagrieziena rādītāja pamirkšķināšana automobiļiem ar stūri labajā pusē.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 303
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Šī iemesla dēļ jācenšas izvairīties no noteiktām
situācijām. Šādu situāciju piemēri ir:
•
automašīna tuvojas izbrauktuvei, lai veiktu
pagriezienu tajā pašā virzienā, kas parasti tiek
izmantots apdzīšanas manevram;
•
priekšā esošais transportlīdzeklis samazina
ātrumu, pirms automašīna ir iebraukusi apdzīšanas joslā;
•
apdzīšanas joslā esošie transportlīdzekļi
samazina ātrumu;
•
automašīna, kas paredzēta braukšanai pa
ceļa labo pusi, brauc valstī, kur satiksme norit
pa ceļa kreiso pusi (vai otrādi).
Mērķa un automātiskās
bremzēšanas maiņa, izmantojot
adaptīvo kruīza kontroli
Kopā ar automātisko pārnesumkārbu adaptīvajai
kruīza kontrolei (Adaptive Cruise Control —
ACC ) ir funkcionalitāte mērķa maiņai un bremzēšanai noteiktā ātrumā.
Mērķa maiņa
Saistītā informācija
Pilot Assist* (309 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (294 lpp.)
•
Pēc tam vadītājam ir pašam jāiejaucas un
jābremzē.
Automātisks gaidīšanas režīms ar mērķa
maiņu
Adaptīvā kruīza kontrole tiek deaktivizēta, un tai
tiek iestatīts gaidīšanas režīms:
No šādām situācijām var izvairīties, īslaicīgi iestatot ACC vai Pilot Assist gaidīšanas režīmā.
•
•
BRĪDINĀJUMS
Ja adaptīvā kruīza kontrole seko citam transportlīdzeklim ar ātrumu, kas pārsniedz
aptuveni 30 km/h (20 mph) un mērķis tiek
mainīts no braucoša transportlīdzekļa uz stāvošu, adaptīvā kruīza kontrole ignorē stāvošo
transportlīdzekli, tā vietā izvēloties saglabāto
ātrumu.
Ja priekšā esošais mērķa transportlīdzeklis pēkšņi veic
pagriezienu, iespējams, ka priekšā atrodas stāvoši transportlīdzekļi.
Ja adaptīvā kruīza kontrole seko citam transportlīdzeklim ar ātrumu, kas ir mazāks par 30 km/h
(20 mph) un mērķis tiek mainīts no braucoša
transportlīdzekļa uz stāvošu, adaptīvā kruīza kontrole bremzē, ņemot vērā stāvošo transportlīdzekli.
•
ja ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
adaptīvā kruīza kontrole nevar noteikt, vai
mērķa objekts ir stāvošs transportlīdzeklis vai
cits objekts, piemēram, ātrumvalnis;
•
ja ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
priekšā braucošais transportlīdzeklis nogriežas, līdz ar to adaptīvajai kruīza kontrolei vairs
nav transportlīdzekļa, kuram sekot.
Automātiskā bremzēšana
Vairākas reizes veicot īslaicīgu apstāšanos, piemēram, lēnas satiksmes vai luksofora signālu dēļ,
braukšana tiek automātiski atsākta, ja apstāšanās
ilgums nepārsniedz apmēram 3 sekundes –. Ja
nepieciešams ilgāks laiks, pirms priekšā esošais
transportlīdzeklis atsāk kustību, tad adaptīvajai
304
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
kruīza kontrolei tiek iestatīts gaidīšanas režīms ar
automātisko bremzēšanas funkciju.
–
Aktivizējiet adaptīvo kruīza kontroli atkāroti
vienā no šiem veidiem:
•
•
Nospiediet stūres vadības taustiņu
.
Nospiediet akseleratora pedāli.
> Adaptīvā kruīza kontrole atsāk sekot
priekšā esošajam transportlīdzeklim, ja tas
sāk braukt uz priekšu 6 sekunžu laikā.
PIEZĪME
ACC spēj noturēt automašīnu nekustīgu maksimāli 5 minūtes — pēc tam ieslēdzas stāvbremze, bet adaptīvā kruīza kontrole izslēdzas.
Lai varētu vēlreiz aktivizēt adaptīvo kruīza kontroli, stāvbremze ir jāizslēdz.
Automātiskās bremzēšanas pārtraukšana
Dažās situācijās automātiskā bremzēšana tiek
pārtraukta, ja automašīna tiek apturēta, un adaptīvajai kruīza kontrolei tiek ieslēgts gaidīšanas
režīms. Tas nozīmē, ka bremzes tiek atbrīvotas un
automašīna var sākt ripot - tādēļ vadītājam jāiejaucas un pašam jābremzē, lai noturētu automašīnu uz vietas.
Tā var notikt šādās situācijās:
•
•
vadītājs novieto kāju uz bremžu pedāļa
•
pārnesumu pārslēgsvira tiek pārvietota pozīcijā P, N vai R;
Adaptīvās kruīza kontroles*
ierobežojumi
•
vadītājs iestata adaptīvajai kruīza kontrolei
gaidīšanas režīmu.
Noteiktās situācijās funkcija (Adaptive Cruise
Control — ACC) var būt ierobežota.
Automātiska stāvbremzes aktivizēšana
Stāvi ceļi un / vai smaga bagāža
Dažās situācijās tiek ieslēgta stāvbremze, lai
noturētu automašīnu uz vietas.
Paturiet prātā, ka adaptīvo kruīza kontroli galvenokārt ir paredzēts izmantot braukšanai pa līdzeniem ceļiem. Braucot lejup stāvā nogāzē, šai
funkcijai var būt grūtības ievērot pareizu distanci
līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim —
tādā gadījumā brauciet īpaši piesardzīgi un esiet
gatavs bremzēt. Neizmantojiet adaptīvo kruīza
kontroli, ja vedat smagu kravu vai ja automašīnai
ir pievienota piekabe.
Tas notiek, ja adaptīvā kruīza kontrole notur automašīnu uz vietas ar kājas bremzēm un:
•
vadītājs atver durvis vai atsprādzē savu drošības jostu
•
ACC ir noturējusi automašīnu uz vietas ilgāk
par aptuveni 5 minūtēm
•
•
bremzes ir pārkarsušas
tiek izslēgts dzinējs.
Dažādi
•
Saistītā informācija
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (294 lpp.)
Braukšanas režīmu Off Road nevar atlasīt, ja
ir aktivizēta adaptīvā kruīza kontrole.
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas radiolokācijas
bloku, kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet sadaļu "Radiolokācijas bloka ierobežojumi".
Saistītā informācija
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (294 lpp.)
Radiolokācijas bloka ierobežojumi (324 lpp.)
tiek ieslēgta stāvbremze
* Papildaprīkojums/piederums. 305
VADĪTĀJA ATBALSTS
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli
un adaptīvo kruīza kontroli*
2.
Ja automašīna aprīkota ar adaptīvo kruīza kontroli
(ACC), vadītājs var pārslēgt kruīza kontroli (CC)
un ACC.
no
ACC uz
CC. Adaptīvā kruīza kontrole (ACC) tiek izslēgta, un
kruīza kontrole (CC) tiek ieslēgta gaidīšanas režīmā.
Simbols vadītāja displejā norāda, ka ir aktīva
kruīza kontrole:
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
A
Kruīzkontrole
A
3.
A
Adaptīvā pastāvīga ātruma
uzturēšanas sistēma
BALTS simbols: Funkcija aktīva, PELĒKS simbols: Gaidīšanas
režīms
Pārslēgšana no ACC uz CC
BRĪDINĀJUMS
Kā pārslēgt no adaptīvās kruīza kontroles (ACC)
uz kruīza kontroli (CC).
Ja, izslēdzot dzinēju, ir aktīva CC, nākamreiz iedarbinot dzinēju, tiks aktivizēta ACC.
1.
Pārslēgšana no CC uz ACC
Iestatiet adaptīvo kruīza kontroli gaidīšanas
režīmā, izmantojot stūres taustiņu
.
2.
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Kruīzkontrole — taustiņa indikatora krāsa
mainās no ZAĻAS uz PELĒKU.
> Vadītāja displejā esošais simbols mainās
no
CC uz
ACC. Adaptīvā kruīza kontrole tiek ieslēgta gaidīšanas režīmā.
3.
.
Nospiediet stūres vadības taustiņu
> Kruīza kontrole sāk darboties un saglabā
pašreizējo ātrumu.
Pārslēdzoties no sistēmas ACC uz CC, automašīna vairs neievēro iestatīto laika intervālu
— tā vienkārši uztur iestatīto ātrumu.
.
Nospiediet stūres vadības taustiņu
> Sāk darboties adaptīvā kruīza kontrole, un
tiek saglabāts pašreizējais ātrums kopā ar
iepriekš iestatīto laika intervālu līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim.
Saistītā informācija
•
•
Kruīzkontrole (288 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (294 lpp.)
Lai automašīnu no kruīza kontroles (CC) pārslēgtu uz adaptīvo kruīza kontroli (ACC), rīkojieties šādi:
1.
306
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Kruīzkontrole — taustiņa indikatora krāsa
mainās no PELĒKAS uz ZAĻU.
> Vadītāja displejā esošais simbols mainās
Iestatiet kruīza kontroli gaidīšanas režīmā,
.
izmantojot stūres taustiņu
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Adaptīvās kruīza kontroles simboli
un paziņojumi*
Vadītāja displejā un/vai vējstikla displejā* var tikt
rādīti vairāki simboli un paziņojumi par adaptīvo
kruīza kontroli (Adaptive Cruise Control —
ACC).
Iepriekšējā ilustrācijā8 ir attēlots, ka adaptīvā
kruīza kontrole ir iestatīta uzturēt 110 km/h
ātrumu un ka priekšā nebrauc neviens transportlīdzeklis, kuram varētu sekot.
ātrumu un vienlaikus sekot priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, kas brauc ar tādu pašu ātrumu.
Tālāk ir sniegti daži piemēri7.
Iepriekšējā ilustrācijā8 ir attēlots, ka adaptīvā
kruīza kontrole ir iestatīta uzturēt 110 km/h
Simbols
7
8
Paziņojums
Tehniskie parametri
Simbols ir BALTĀ krāsā
Automobilis saglabā atmiņā saglabāto/atlasīto ātrumu.
Nav pieejams un simbols ir PELĒKĀ krāsā
Adaptīvajai kruīza kontrolei ir iestatīts gaidīšanas režīms.
Tālāk sniegtajā ilustratīvajā piemērā funkcija RSI (Road Sign Information) informē, ka maksimālais pieļaujamais ātrums ir 130 km/h.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 307
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Adapt. kruīzkontrole
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu
Volvo servisu.
Jāveic apkope
Vējstikla sensors
Notīriet vējstiklu kameras un radiolokācijas bloka sensoru priekšā.
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu
Saistītā informācija
•
•
308
Adaptīvā kruīza kontrole* (294 lpp.)
Ceļazīmju informācija* (353 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Pilot Assist*
Pilot Assist palīdz vadītājam vadīt automašīnu
starp joslas atdalošajām līnijām, izmantojot stūrēšanas palīdzības funkciju, kā arī uzturēt vienmērīgu ātrumu un iepriekš atlasītu laika intervālu līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Funkcija Pilot Assist nodrošina komfortablāku un
patīkamāku braukšanu, piemēram, garos braucienos pa automaģistrālēm ar vienmērīgu satiksmes
plūsmu.
Vadītājs atlasa vajadzīgo ātrumu un laika intervālu
līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Pilot
Assist skenē attālumu līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim un joslas atdalošajām līnijām uz
ceļa virsmas, izmantojot kameras un radiolokācijas bloku. Iepriekš iestatītais laika intervāls tiek
saglabāts, automātiski regulējot ātrumu, bet stūrēšanas palīgsistēma palīdz noturēt automašīnu
savā joslā.
Stūrēšanas palīdzības pašreizējo statusu norāda stūres simbola krāsa:
• ZAĻA stūre norāda uz aktīvu
stūrēšanas palīdzības funkciju
• PELĒKA stūre (kā ilustrācijā) norāda uz deaktivizētu stūrēšanas palīdzības funkciju.
Stūrēšanas palīgsistēma Pilot Assist ņem vērā
priekšā braucošā transportlīdzekļa ātrumu un
joslu marķējumus. Vadītājs var jebkurā laikā ignorēt Pilot Assist ieteikumus par stūrēšanu un stūrēt citā virzienā, piemēram, lai mainītu joslu vai
apbrauktu uz ceļa esošu šķērsli.
Ja Pilot Assist nevar viennozīmīgi interpretēt
joslu, piemēram, ja kameras un radiolokācijas
bloks neredz joslas sānu apzīmējumus, Pilot
Assist īslaicīgi deaktivizē stūrēšanas palīdzību, bet
to atsāk, ja joslu atkal var interpretēt, — lai gan
ātruma un distances kontroles funkcijas paliek
aktīvas.
Kamera un radiolokācijas bloks mēra attālumu līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim un nosaka sānu
marķējumus9.
Kameras un radiolokācijas bloks
PIEZĪME
Pilot Assist stūrēšanas palīdzība tiek deaktivizēta un atsākta bez iepriekšēja brīdinājuma.
Attāluma nolasītāji
Lasītāji, sānu marķējumi
9
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 309
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
BRĪDINĀJUMS
Pilot Assist ir palīglīdzeklis, un tā nedarbojas
visās braukšanas situācijās vai jebkādos laika
un ceļa apstākļos.
Vadītājam ir vienmēr jāpievērš uzmanība satiksmes situācijai un jāiejaucas, ja Pilot Assist
nenodrošina pietiekamu stūrēšanas palīdzību
vai neievēro piemērotu ātrumu vai piemērotu
laika intervālu.
Izlasiet visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas
par šo funkciju, lai uzzinātu par tās ierobežojumiem, kas vadītājam jāzina pirms šīs funkcijas
lietošanas.
Pilot Assist drīkst lietot tikai gadījumā, ja uz
brauktuves abās joslas malās ir uzkrāsotas
skaidri redzamas joslas sadalošās līnijas. Lietojot visos pārējos gadījumos, pastāv risks
sadurties ar apkārt esošiem šķēršļiem, ko
funkcija neuztver.
Vadītājam vienmēr jāuzņemas atbildība par
automašīnas vadīšanu un pareiza attāluma un
ātruma uzturēšanu pat tad, ja tiek lietota sistēma Pilot Assist.
Pilot Assist regulē ātrumu, paātrinot automašīnas
gaitu un bremzējot. Ir normāli, ja no bremzēm
atskan zema skaņa, kad tās tiek izmantotas
ātruma regulēšanai.
Pilot Assist mēģina regulēt ātrumu vienmērīgi.
Situācijās, kad nepieciešams strauji bremzēt, tas
vadītājam jādara pašam. Tas notiek tādos gadījumos, kad ir lielas ātruma atšķirības vai arī priekšē-
310
jais transportlīdzeklis strauji bremzē. Kameras un
radiolokācijas bloka darbības ierobežojumu dēļ
bremzēšana var notikt negaidīti vai nenotikt
nemaz.
Funkcijas Pilot Assist mērķis ir braukt aiz priekšā
braucošā transportlīdzekļa pa to pašu joslu, ievērojot vadītāja iestatīto laika intervālu. Ja radiolokācijas bloks priekšā neuztver nevienu transportlīdzekli, automašīna uztur vadītāja iestatīto un
saglabāto ātrumu. Tā notiek arī tad, ja priekšā
braucošā transportlīdzekļa ātrums palielinās un
pārsniedz saglabāto ātrumu.
Tālāk norādītais attiecas uz automašīnām ar automātisko pārnesumkārbu:
•
Pilot Assist var sekot citam transportlīdzeklim
ātrumā no 0 km/h līdz 200 km/h (125 mph).
•
Pilot Assist var sniegt stūrēšanas palīdzību
no gandrīz stāvošas pozīcijas līdz 140 km/h
(87 mph).
Tālāk norādītais attiecas uz automašīnām ar
manuālo pārnesumkārbu:
•
Pilot Assist var sekot citam transportlīdzeklim
ātrumā no 30 km/h (20 mph) līdz 200 km/h
(125 mph).
•
Pilot Assist var sniegt stūrēšanas palīdzību
no 30 km/h (20 mph) līdz 140 km/h
(87 mph).
BRĪDINĀJUMS
Pilot Assist nav sadursmes novēršanas sistēma. Ja sistēma neuztver priekšā braucošu
transportlīdzekli, vadītājam ir jāiejaucas.
Sistēma Pilot Assist nebremzē, nosakot cilvēkus, dzīvniekus, objektus, mazus transportlīdzekļus (piemēram, velosipēdus un motociklus), zemas piekabes, kā arī pretimbraucošus,
lēnus vai stāvošus transportlīdzekļus.
Neizmantojiet Pilot Assist, piemēram, pilsētas
satiksmē, ceļu krustojumos, uz slideniem vai
applūdušiem ceļiem, šļūdonī, stiprā lietū/
sniegā, sliktas redzamības apstākļos, uz līkumotiem ceļiem, uz uzbrauktuvēm vai braucot
ar piekabi.
SVARĪGI
Sistēmas Pilot Assist komponentu apkopi
drīkst veikt tikai servisā — ieteicams autorizētā Volvo servisā.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Pārskats
Samazina attālumu līdz priekšā esošajiem
transportlīdzekļiem
Vadība
Sadursmes riska brīdinājums
Funkcijas simbols
Mērķa transportlīdzekļa un laika intervāla
simboli
Aktivizētas/deaktivizētas stūrēšanas palīdzības simbols
Vadītāja displejs
Sadursmes brīdinājuma audio signāls un simbols9
Funkciju taustiņi un
Brīdinājuma skaņas signāls sadursmes riska
gadījumā
simboli9.
Palielina saglabāto ātrumu vai atkārtoti aktivizē sistēmu Pilot Assist un atjauno saglabāto ātrumu un laika intervālu
Brīdinājuma signāls sadursmes riska gadījumā
Aktivizē/deaktivizē Pilot Assist
Pārslēdz no Pilot Assist uz adaptīvo kruīza
kontroli
samazina saglabāto ātrumu
Saglabātais ātrums
Palielina attālumu līdz priekšā esošajiem
transportlīdzekļiem
Priekšā esošā transportlīdzekļa ātrums.
Pārslēdz no adaptīvās kruīza kontroles uz
Pilot Assist
9
Ātruma rādījums9.
Jūsu automašīnas pašreizējais ātrums.
Kameras un radiolokācijas bloka veikts attāluma mērījums
Pilot Assist izmanto aptuveni 40% bremžu spēka.
Ja automašīna jābremzē spēcīgāk, nekā to spēj
Pilot Assist, un vadītājs nebremzē, tiek aktivizēta
brīdinājuma lampiņa un skaņas signāls, lai brīdinātu vadītāju, ka nepieciešama tūlītēja iejaukšanās.
Lai skatītu dažādas simbolu kombinācijas atkarībā
no satiksmes situācijas — skatiet tēmu "Funkcijas Pilot Assist simboli un paziņojumi".
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
}}
311
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
BRĪDINĀJUMS
Pilot Assist brīdina tikai par tiem transportlīdzekļiem, kuru kameras un radiolokācijas
bloks ir uztverts, tādēļ brīdinājums var netikt
raidīts vai var būt novēlots. Negaidiet brīdinājumu, lai bremzētu, kad tas ir nepieciešams.
Augšējais displejs*
Simbols par sadursmes brīdinājumu vējstiklā9.
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar augšējo displeju,
brīdinājums tiek attēlots vējstiklā ar mirgojošu
simbolu.
Saistītā informācija
•
Pilot Assist* aktivizēšana un ieslēgšana
(312 lpp.)
•
•
Pilot Assist* ātruma pārvaldība (314 lpp.)
Pilot Assist* laika intervāla iestatījums
(315 lpp.)
•
Mērķa maiņa un automātiska bremzēšana ar
Pilot Assist* (318 lpp.)
•
Pilot Assist* aktivizēšana/deaktivizēšana
(316 lpp.)
•
Apdzīšanas palīgsistēma ar adaptīvo kruīza
kontroli* vai Pilot Assist* (303 lpp.)
•
•
•
•
•
•
•
Pilot Assist* ierobežojumi (319 lpp.)
Pilot Assist* aktivizēšana un
ieslēgšana
Sistēma Pilot Assist ir vispirms jāaktivizē un pēc
tam jāieslēdz, lai tā varētu kontrolēt ātrumu un
distanci un sniegt stūrēšanas palīdzību.
Pilot Assist* simboli un paziņojumi (321 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (294 lpp.)
Distances brīdinājums* (292 lpp.)
Augšējais displejs* (114 lpp.)
Radiolokācijas bloka ierobežojumi (324 lpp.)
Kameras bloka ierobežojumi (332 lpp.)
PIEZĪME
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Lai varētu ieslēgt sistēmu Pilot Assist, jāievēro
šādi priekšnoteikumi:
•
Vadītāja drošības jostai jābūt piesprādzētai,
un vadītāja durvīm — aizvērtām.
•
Automašīnai priekšā piemērotā attālumā jāatrodas transportlīdzeklim ("mērķa transportlī-
Spēcīgā saules gaismā vai ar saulesbrillēm
vējstiklā projicētās informācijas saskatīšana
var būt apgrūtināta.
9
312
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
•
dzeklim") vai pašreizējam ātrumam jābūt vismaz 15 km/h (9 mph).
Vienlaikus tiek norādīts ātruma
diapazons.
•
Pilot Assist* laika intervāla iestatījums
(315 lpp.)
Automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu.
Braukšanas ātrumam jābūt vismaz 30 km/h
(20 mph).
Lielākais ātrums ir saglabātais/
atlasītais ātrums, bet mazākais
ātrums — priekšā braucošā
transportlīdzekļa (mērķa transportlīdzekļa) ātrums.
•
Mērķa maiņa un automātiska bremzēšana ar
Pilot Assist* (318 lpp.)
•
Pilot Assist* aktivizēšana/deaktivizēšana
(316 lpp.)
•
Apdzīšanas palīgsistēma ar adaptīvo kruīza
kontroli* vai Pilot Assist* (303 lpp.)
•
•
Pilot Assist* ierobežojumi (319 lpp.)
Kad adaptīvajai kruīza kontrolei ir ieslēgts gaidīšanas režīms:
1.
2.
Nospiediet ▶ (6).
> Gaidīšanas režīmā simbols
Pilot Assist (8).
Rokas uz stūres
mainās uz
(2).
Nospiediet stūres vadības taustiņu
> Tiek ieslēgta sistēma Pilot Assist, un tiek
saglabāts pašreizējais ātrums, kas tiek
attēlots ar skaitļiem spidometra centrā.
...vai...
Kad ir ieslēgta adaptīvā kruīza kontrole:
–
Nospiediet ▶ (6).
> Tiek ieslēgta sistēma Pilot Assist.
Lai Pilot Assist darbotos, vadītāja rokām jāatrodas
uz stūres. Sistēma to nepārtraukti uzrauga. Ja
laikā, kad tiek parādīts teksta paziņojums, sistēma
konstatē, ka rokas neatrodas uz stūres, tiek parādīts teksta paziņojums, aicinot vadītāju aktīvi stūrēt automašīnu. Turklāt, ja tas nenotiek, atskan
brīdinājuma signāls.
Ja arī pēc tam vadītājs nenoliek rokas uz stūres,
sistēma Pilot Assist tiek pārslēgta gaidīšanas
režīmā. Pēc tam Pilot Assist ir atkal jāiedarbina ar
stūres taustiņu
.
PIEZĪME
Sistēmas Pilot Assist stūrēšanas palīdzības funkcija ir aktīva,
tikai ja stūres simbola (2) krāsa
ir mainījusies no PELĒKAS uz
ZAĻU.
Sistēma Pilot Assist regulē
laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, tikai ja distances attēlā virs stūres simbola ir attēlots transportlīdzekļa (1) simbols.
Pilot Assist* simboli un paziņojumi (321 lpp.)
Ņemiet vērā, ka Pilot Assist darbojas tikai
tādā gadījumā, ja vadītāja rokas atrodas uz
stūres.
Saistītā informācija
•
•
Pilot Assist* (309 lpp.)
Pilot Assist* ātruma pārvaldība (314 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 313
VADĪTĀJA ATBALSTS
Pilot Assist* ātruma pārvaldība
Funkcijai Pilot Assist var iestatīt dažādus ātrumus.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
–
Saglabāto ātrumu var mainīt, īsi nospiežot vai
turot nospiestu stūres taustiņu
(1) vai (3):
•
•
Izmantojiet īsus piespiedienus, lai pielāgotu par +/- 5 km/h (+/- 5 mph) ar katru
piespiedienu.
Nospiediet taustiņu un turiet, lai pielāgotu par +/- 1 km/h (+/- 1 mph), un
atlaidiet, kad vadītāja displeja marķējums
(4) atbilst vajadzīgajam ātrumam.
> Pēdējā taustiņa nospiešanas reize tiek
saglabāta atmiņā.
314
Ja vadītājs palielina automašīnas ātrumu, izmantojot gāzes pedāli, pirms tiek nospiests stūres
, tad, nospiežot taustiņu, saglabātais
taustiņš
ātrums tiek iestatīts par braukšanas ātrumu ar
noteikumu, ka taustiņa nospiešanas brīdī vadītāja
kāja atrodas uz gāzes pedāļa.
Saistītā informācija
•
•
Pilot Assist* (309 lpp.)
Pilot Assist* aktivizēšana un ieslēgšana
(312 lpp.)
•
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu −
atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno pēdējo
atmiņā saglabāto ātrumu.
Pilot Assist* laika intervāla iestatījums
(315 lpp.)
•
Mērķa maiņa un automātiska bremzēšana ar
Pilot Assist* (318 lpp.)
•
Pilot Assist* aktivizēšana/deaktivizēšana
(316 lpp.)
Automātiskā pārnesumkārba
Pilot Assist var sekot citam transportlīdzeklim
ātrumā no 0 km/h līdz 200 km/h (125 mph).
•
Apdzīšanas palīgsistēma ar adaptīvo kruīza
kontroli* vai Pilot Assist* (303 lpp.)
•
•
Pilot Assist* ierobežojumi (319 lpp.)
Ņemiet vērā, ka viszemākais funkcijai Pilot Assist
ieprogrammējamais ātrums ir 30 km/h (20 mph).
Lai gan tā spēj sekot citam transportlīdzeklim, līdz
tas apstājas (0 km/h), zemāku ātrumu par
30 km/h (20 mph) nevar atlasīt/saglabāt.
Pilot Assist* simboli un paziņojumi (321 lpp.)
Maksimālais atlasāmais ātrums ir 200 km/h
(125 mph).
Manuālā pārnesumkārba
Pilot Assist var sekot citam transportlīdzeklim
ātrumā no 30 km/h (20 mph) līdz 200 km/h
(125 mph).
Zemākais ieprogrammējamais ātrums funkcijai
Pilot Assist ir 30 km/h (20 mph) — maksimālais
ātrums ir 200 km/h (125 mph).
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Pilot Assist* laika intervāla
iestatījums
PIEZĪME
Lietojiet tikai tādus laika intervālus, kādi ir
atļauti vietējos satiksmes noteikumos.
Sistēmai Pilot Assist var iestatīt dažādus laika
intervālus.
Var izvēlēties dažādus laika
intervālus līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kas
tiek vadītāja displejā attēloti kā
1-5 horizontālas līnijas – jo vairāk līniju, jo ilgāks laika intervāls. Viena līnija atbilst
aptuveni 1 sekundei līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, 5 līnijas — aptuveni 3 sekundēm.
Ja šķiet, ka Pilot Assist pēc aktivēšanas
nereaģē, iespējams, tas ir tādēļ, ka laika attālums līdz priekšā esošajam transportlīdzeklim
neļauj palielināt ātrumu.
Jo lielāks ātrums, jo lielāks aprēķinātais attālums metros noteiktā laika intervālā.
Laika intervāla vadība.
Laika intervāla samazināšana
Laika intervāla palielināšana
PIEZĪME
Kad vadītāja displejā ir redzams automašīnas
un stūres simbols, Pilot Assist seko priekšā
braucošajam transportlīdzeklim ar iepriekš
iestatītu laika intervālu.
Ja ir attēlots tikai stūres simbols, priekšā piemērotā attālumā nav neviena transportlīdzekļa.
Distances brīdinājums
–
Nospiediet stūres taustiņu (1) vai (2), lai
palielinātu vai samazinātu laika intervālu.
> Attāluma indikators (3) rāda pašreizējo
laika intervālu.
Lai sekotu priekšā braucošajam transportlīdzeklim plūstošā un komfortablā veidā, noteiktos
apstākļos Pilot Assist ļauj laika intervālam būtiski
atšķirties. Piemēram, lēnā ātrumā, kad distance
kļūst īsa, Pilot Assist nedaudz palielina laika intervālu.
Saistītā informācija
•
•
Pilot Assist* (309 lpp.)
Pilot Assist* aktivizēšana un ieslēgšana
(312 lpp.)
•
•
Pilot Assist* ātruma pārvaldība (314 lpp.)
•
Pilot Assist* aktivizēšana/deaktivizēšana
(316 lpp.)
•
Apdzīšanas palīgsistēma ar adaptīvo kruīza
kontroli* vai Pilot Assist* (303 lpp.)
•
•
•
Mērķa maiņa un automātiska bremzēšana ar
Pilot Assist* (318 lpp.)
Pilot Assist* ierobežojumi (319 lpp.)
Pilot Assist* simboli un paziņojumi (321 lpp.)
Distances brīdinājums* (292 lpp.)
Ņemiet vērāt, ka neparedzētu problēmu gadījumā
īss laika intervāls vadītājam nodrošina īsu reaģēšanas un rīkošanās laiku.
* Papildaprīkojums/piederums. 315
VADĪTĀJA ATBALSTS
Pilot Assist* aktivizēšana/
deaktivizēšana
–
Pilot Assist var īslaicīgi deaktivizēt, iestatot gaidīšanas režīmu, un atkal aktivizēt vēlāk.
Pilot Assist deaktivizēšana un
iestatīšana gaidīšanas režīmā
Nospiediet ◀ (3).
> Pilot Assist tiek izslēgts, un adaptīvajai
kruīza kontrolei tiek ieslēgts aktīvais
režīms.
Gaidīšanas režīmā vadītājam vairs netiek sniegti
stūrēšanas ieteikumi, un gan ātrums, gan distance ir jākontrolē pašam.
atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno pēdējo
atmiņā saglabāto ātrumu.
Kad tiek lietoti pagrieziena rādītāji, Pilot Assist
stūrēšanas palīdzība tiek īslaicīgi deaktivizēta.
Kad tas vairs netiek darīts, stūrēšanas palīdzības
funkcija atkal tiek automātiski aktivizēta, ja vien
joslas atdalošās līnijas joprojām ir nosakāmas.
Kad Pilot Assist atrodas gaidīšanas režīmā un
automašīna piebrauc pārāk tuvu priekšā braucošajam transportlīdzeklim, par nepietiekamu distanci vadītāju brīdina distances brīdinājuma funkcija (skatiet tēmu "Distances brīdinājums" šīs
sadaļas beigās).
Vadītāja iejaukšanās gaidīšanas režīms
Pilot Assist tiek īslaicīgi deaktivizēta un iestatīta
gaidīšanas režīmā, ja:
•
•
tiek nospiests bremžu pedālis
Lai īslaicīgi izslēgtu Pilot Assist un iestatītu gaidīšanas režīmu:
•
pagrieziena rādītāji tiek lietoti ilgāk par
1 minūti
–
•
vadītājs saglabā ātrumu, kas ir lielāks par
saglabāto ātrumu ilgāk par 1 minūti.
•
sajūga pedālis ir nospiests aptuveni 1 minūti
— attiecas uz automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Sistēma Pilot Assist tiek iestatīta gaidīšanas režīmā — vadītāja displejā redzamais
simbols (8) maina krāsu no BALTAS uz
PELĒKU, un saglabātais ātrums spidometra centrā maina krāsu no SMILŠKRĀSAS
uz PELĒKU.
pārnesumu pārslēgs tiek pārvietots pozīcijā
N.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu −
...vai...
316
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Automātisks gaidīšanas režīms
Sistēma Pilot Assist ir atkarīga no citām sistēmām, piemēram, stabilitātes kontroles/pretizslīdēšanas sistēmas ESC. Ja kāda no šīm citām sistēmām pārstāj darboties, sistēma Pilot Assist tiek
automātiski izslēgta.
•
•
•
Automātiskās deaktivizēšanas gadījumā atskanēs
signāls un vadītāja displejā tiks parādīts paziņojums. Tādā gadījumā vadītājam ir jāiejaucas un
jāpielāgo ātrums un attālums priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Pilot Assist atkārtota aktivizēšana pēc
gaidīšanas režīma
bremžu temperatūra ir pārāk augsta
ir ieslēgta stāvbremze;
kameras un radiolokācijas bloku klāj, piemēram, sniegs vai tā darbību traucē spēcīgs lietus (kameras lēca/radio viļņi ir bloķēti).
Automātiskā deaktivēšana var notikt šādu iemeslu dēļ:
•
•
•
ātrums tiek samazināts zem 30 km/h
(20 mph) — attiecas tikai uz automašīnām ar
manuālo pārnesumkārbu.
•
•
•
•
•
vadītāja rokas neatrodas uz stūres;
vadītājs atver durvis
vadītājs atsprādzē drošības jostu;
dzinēja ātrums ir pārāk zems/augsts
riteņi zaudējuši saķeri
•
•
•
•
Pilot Assist* (309 lpp.)
Pilot Assist* aktivizēšana un ieslēgšana
(312 lpp.)
Pilot Assist* ātruma pārvaldība (314 lpp.)
Pilot Assist* laika intervāla iestatījums
(315 lpp.)
•
Mērķa maiņa un automātiska bremzēšana ar
Pilot Assist* (318 lpp.)
•
Apdzīšanas palīgsistēma ar adaptīvo kruīza
kontroli* vai Pilot Assist* (303 lpp.)
•
•
•
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
Pilot Assist nevar noteikt, vai priekšā esošais
transportlīdzeklis ir stāvošs transportlīdzeklis
vai cits objekts, piemēram, ātrumvalnis;
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
priekšā esošais transportlīdzeklis nogriežas,
tādējādi sistēmai Pilot Assist vairs nav transportlīdzekļa, kuram sekot;
Saistītā informācija
Pilot Assist* ierobežojumi (319 lpp.)
Pilot Assist* simboli un paziņojumi (321 lpp.)
Distances brīdinājums* (292 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
–
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(1).
> Pēc tam tiek iestatīts pēdējais saglabātais
ātrums.
PIEZĪME
Ātrums var pieaugt par noteiktu vērtību tikai
pēc tam, kad ātrums ir atjaunots, nospiežot
stūres taustiņu
.
* Papildaprīkojums/piederums. 317
VADĪTĀJA ATBALSTS
Mērķa maiņa un automātiska
bremzēšana ar Pilot Assist*
BRĪDINĀJUMS
Ja Pilot Assist seko citam transportlīdzeklim
ar ātrumu, kas pārsniedz aptuveni 30 km/h
(20 mph) un mērķis tiek mainīts no braucoša
transportlīdzekļa uz stāvošu, Pilot Assist
ignorē stāvošo transportlīdzekli, tā vietā izvēloties saglabāto ātrumu.
Kopā ar automātisko pārnesumkārbu sistēmai
Pilot Assist ir funkcionalitāte mērķa maiņai un
bremzēšanai noteiktā ātrumā.
Mērķa maiņa
•
Pēc tam vadītājam ir pašam jāiejaucas un
jābremzē.
Automātisks gaidīšanas režīms ar mērķa
maiņu
Sistēma Pilot Assist tiek atslēgta un iestatīta gaidīšanas režīmā:
Ja priekšā esošais mērķa transportlīdzeklis pēkšņi veic
pagriezienu, iespējams, ka priekšā atrodas stāvoši transportlīdzekļi.
Ja sistēma Pilot Assist seko citam transportlīdzeklim ar ātrumu, kas ir mazāks par 30 km/h
(20 mph) un maina mērķi no kustīga transportlīdzekļa uz stāvošu, sistēma Pilot Assist sāk samazināt ātrumu, pielāgojoties stāvošajam transportlīdzeklim.
•
ja ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
sistēma Pilot Assist nevar noteikt, vai mērķis
ir stāvošs transportlīdzeklis vai cits objekts,
piemēram, ātrumvalnis;
•
ja ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
priekšā braucošais transportlīdzeklis nogriežas, tādējādi sistēmai Pilot Assist vairs nav
transportlīdzekļa, kuram sekot;
tad sistēmai Pilot Assist tiek iestatīts gaidīšanas
režīms ar automātisko bremzēšanas funkciju.
–
Pilot Assist var aktivizēt atkārtoti šādi:
•
•
Nospiediet stūres vadības taustiņu
.
Nospiediet akseleratora pedāli.
> Sistēma Pilot Assist atsāk sekot priekšā
esošajam transportlīdzeklim, ja tas sāk
braukt uz priekšu 6 sekunžu laikā.
PIEZĪME
Pilot Assist spēj noturēt automašīnu nekustīgu maksimāli 5 minūtes — pēc tam ieslēdzas stāvbremze un funkcija izslēdzas.
Lai Pilot Assist varētu aktivizēt atkārtoti, jāatbrīvo stāvbremze.
Automātiskā bremzēšana
Vairākas reizes veicot īslaicīgu apstāšanos, piemēram, lēnas turpgaitas satiksmes vai luksofora
signālu dēļ, braukšana tiek automātiski atsākta, ja
apstāšanās ilgums nepārsniedz apmēram
3 sekundes -. Ja nepieciešams ilgāks laiks, pirms
priekšā esošais transportlīdzeklis atsāk kustību,
318
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Automātiskās bremzēšanas pārtraukšana
Dažās situācijās automātiskā bremzēšana tiek
pārtraukta, ja automašīna tiek apturēta, un sistēmai Pilot Assist tiek ieslēgts gaidīšanas režīms.
Tas nozīmē, ka bremzes tiek atbrīvotas un automašīna var sākt ripot - tādēļ vadītājam jāiejaucas
un pašam jābremzē, lai noturētu automašīnu uz
vietas.
Tā var notikt šādās situācijās:
•
•
•
vadītājs novieto kāju uz bremžu pedāļa
•
vadītājs iestata sistēmai Pilot Assist gaidīšanas režīmu.
tiek ieslēgta stāvbremze
pārnesumu pārslēgsvira tiek pārvietota pozīcijā P, N vai R;
Saistītā informācija
•
•
•
•
Pilot Assist* (309 lpp.)
Pilot Assist* aktivizēšana un ieslēgšana
(312 lpp.)
Pilot Assist* ātruma pārvaldība (314 lpp.)
Pilot Assist* laika intervāla iestatījums
(315 lpp.)
•
Pilot Assist* aktivizēšana/deaktivizēšana
(316 lpp.)
•
Apdzīšanas palīgsistēma ar adaptīvo kruīza
kontroli* vai Pilot Assist* (303 lpp.)
•
•
Pilot Assist* ierobežojumi (319 lpp.)
Pilot Assist* ierobežojumi
Noteiktās situācijās funkcija Pilot Assist var būt
ierobežota.
Funkcija Pilot Assist ir palīglīdzeklis, kas var palīdzēt vadītājam daudzās situācijās. Taču vadītājs ir
vienmēr atbildīgs par droša attāluma ievērošanu
līdz objektiem, kā arī noturēšanos savā joslā.
Pilot Assist* simboli un paziņojumi (321 lpp.)
Automātiska stāvbremzes aktivizēšana
Dažās situācijās tiek ieslēgta stāvbremze, lai
noturētu automašīnu uz vietas.
Tas notiek, ja Pilot Assist notur automašīnu uz
vietas ar kājas bremzēm un:
•
vadītājs atver durvis vai atsprādzē savu drošības jostu
•
Pilot Assist ir noturējusi automašīnu uz vietas
ilgāk par aptuveni 5 minūtēm
•
•
bremzes ir pārkarsušas
tiek izslēgts dzinējs.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 319
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Noteiktās situācijās Pilot Assist stūrēšanas
palīdzības funkcijai var būt grūtības palīdzēt
vadītājam pareizajā veidā vai tā var tikt automātiski deaktivizēta — šajā gadījumā nav
ieteicams lietot Pilot Assist. Šādu situāciju
piemēri:
•
joslu marķējumi ir nodiluši, to trūkst vai tie
šķērso viens otru;
•
joslu sadalošais marķējums ir neskaidrs,
piemēram, vietā, kur joslas sadalās vai
saplūst kopā, pie izbrauktuvēm vai vairāku
marķējumu gadījumā;
•
•
•
•
uz ceļa vai blakus tam atrodas malas vai
citas līnijas, kas nav joslu marķējumi, piemēram, ietves, ceļa virsmas šuves vai
remonta laukumi, barjeru malas, ceļa
apmales vai tumšas ēnas;
josla ir šaura vai līkumota;
joslā ir risas vai bedrītes;
laika apstākļi ir slikti, piemēram, līst, lietus,
snieg, ir migla vai slapjdraņķis vai redzamību apgrūtina slikts apgaismojums, fona
apgaismojums, slapja brauktuve u.c.
Vadītājam jāņem vērā arī šādi Pilot Assist
ierobežojumi:
•
320
bas norobežojumi u.c.). Tie var arī tikt
uztverti nepareizi kā joslu marķējumi,
radot izrietošu risku automašīnai sadurties ar šādiem šķēršļiem. Vadītājam jānodrošina, lai automašīna atrastos pienācīgā
attālumā no šādiem šķēršļiem.
SVARĪGI
Nav uztvertas augstas ietves malas, ceļus
norobežojošās barjeras, īslaicīgi šķēršļi
(satiksmes ierobežošanas konusi, drošī-
•
Kameras un radiolokācijas sensors
nespēj uztvert visus pretī braucošos
objektus un šķēršļus uz ceļa, piemēram,
bedres, stāvošus šķēršļus vai objektus,
kas bloķē maršrutu pilnīgi vai daļēji.
•
Sistēma Pilot Assist "neredz" gājējus,
dzīvniekus u.c.
•
Ieteicamais stūrēšanas spēks ir ierobežots — tas nozīmē, ka tas nevar vienmēr
palīdzēt vadītājam stūrēt un noturēt automašīnu savā joslā.
Vadītājam vienmēr ir iespēja labot vai pielāgot
Pilot Assist stūrēšanu, un viņš var pagriezt stūri
vajadzīgajā leņķī.
Stāvi ceļi un / vai smaga bagāža
Paturiet prātā, ka Pilot Assist galvenokārt ir paredzēts izmantot braukšanai pa līdzeniem ceļiem.
Braucot lejup stāvā nogāzē, šai funkcijai var būt
grūtības ievērot pareizu distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim — tādā gadījumā
brauciet īpaši piesardzīgi un esiet gatavs bremzēt.
Neizmantojiet Pilot Assist, ja vedat smagu kravu
vai ja automašīnai ir pievienota piekabe.
Dažādi
• Off Road braukšanas režīmu nevar atlasīt, ja
ir aktivizēta funkcija Pilot Assist.
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas kameras bloku,
kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet
sadaļu "Kameras bloka ierobežojumi".
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas radiolokācijas
bloku, kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet sadaļu "Radiolokācijas bloka ierobežojumi".
Saistītā informācija
•
•
•
•
Pilot Assist* (309 lpp.)
Pilot Assist* aktivizēšana un ieslēgšana
(312 lpp.)
Pilot Assist* ātruma pārvaldība (314 lpp.)
Pilot Assist* laika intervāla iestatījums
(315 lpp.)
•
Mērķa maiņa un automātiska bremzēšana ar
Pilot Assist* (318 lpp.)
•
Pilot Assist* aktivizēšana/deaktivizēšana
(316 lpp.)
•
Apdzīšanas palīgsistēma ar adaptīvo kruīza
kontroli* vai Pilot Assist* (303 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
•
•
•
Pilot Assist* simboli un paziņojumi (321 lpp.)
Pilot Assist* simboli un paziņojumi
Kameras bloka ierobežojumi (332 lpp.)
Vadītāja displejā un/vai vējstikla displejā* var tikt
rādīti vairāki simboli un paziņojumi par Pilot
Assist.
Radiolokācijas bloka ierobežojumi (324 lpp.)
Tālāk ir sniegti daži piemēri10.
Iepriekšējā ilustrācijā11 ir attēlots, ka sistēma Pilot
Assist ir iestatīta uzturēt 110 km/h ātrumu un
vienlaikus sekot priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kas brauc ar tādu pašu ātrumu.
Pilot Assist nenodrošina stūrēšanas palīdzību, jo
joslu atdalošās līnijas nevar noteikt.
Iepriekšējā ilustrācijā11 ir attēlots, ka sistēma Pilot
Assist ir iestatīta uzturēt 110 km/h ātrumu un ka
priekšā nebrauc neviens transportlīdzeklis, kuram
varētu sekot.
Pilot Assist nenodrošina stūrēšanas palīdzību, jo
joslu atdalošās līnijas nevar noteikt.
10
11
Tālāk sniegtajā ilustratīvajā piemērā funkcija RSI (Road Sign Information) informē, ka maksimālais pieļaujamais ātrums ir 130 km/h.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 321
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Iepriekšējā ilustrācijā11 ir attēlots, ka sistēma Pilot
Assist ir iestatīta uzturēt 110 km/h ātrumu un
vienlaikus sekot priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kas brauc ar tādu pašu ātrumu.
Iepriekšējā ilustrācijā11 ir attēlots, ka sistēma Pilot
Assist ir iestatīta uzturēt 110 km/h ātrumu un ka
priekšā nebrauc neviens transportlīdzeklis, kuram
varētu sekot.
Šeit Pilot Assist nodrošina arī stūrēšanas palīdzību, jo joslas atdalošās līnijas var noteikt.
Arī šeit Pilot Assist nodrošina stūrēšanas palīdzību, jo joslas atdalošās līnijas var noteikt.
•
Pilot Assist* aktivizēšana/deaktivizēšana
(316 lpp.)
•
Apdzīšanas palīgsistēma ar adaptīvo kruīza
kontroli* vai Pilot Assist* (303 lpp.)
•
•
Pilot Assist* ierobežojumi (319 lpp.)
Ceļazīmju informācija* (353 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
11
322
Pilot Assist* (309 lpp.)
Pilot Assist* aktivizēšana un ieslēgšana
(312 lpp.)
Pilot Assist* ātruma pārvaldība (314 lpp.)
Pilot Assist* laika intervāla iestatījums
(315 lpp.)
Mērķa maiņa un automātiska bremzēšana ar
Pilot Assist* (318 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Radiolokācijas bloks
Radiolokācijas bloku izmanto vairākas vadītāja
atbalsta sistēmas, un tā uzdevums ir uztvert citus
transportlīdzekļus.
•
•
•
•
Distances brīdinājums* (292 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (294 lpp.)
Pilot Assist* (309 lpp.)
City Safety (335 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Radiolokācijas bloku izmanto šādas funkcijas:
•
•
•
•
Distances brīdinājums*
Adaptīvā kruīza kontrole*
Pilot Assist*
City Safety
Radiolokācijas bloka pārveidošana var padarīt tā
lietošanu pretlikumīgu.
Saistītā informācija
•
•
Radiolokācijas bloka ierobežojumi (324 lpp.)
Radiolokācijas bloku tipa apstiprinājums
(328 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 323
VADĪTĀJA ATBALSTS
Radiolokācijas bloka ierobežojumi
Radiolokācijas blokam ir noteikti ierobežojumi,
kas ietekmē arī tās funkcijas, kas izmanto šo
bloku.
Bloķēts bloks
Radiolokācijas bloks ir novietots vējstikla augšdaļā kopā ar automašīnas kameras bloku.
SVARĪGI
Nenovietojiet, nepielīmējiet un nepiestipriniet
neko vējstikla ārpusē vai iekšpusē priekšā
kameras un radiolokācijas blokam vai blakus
tam, pretējā gadījumā var tikt traucētas no
kameras un radiolokācijas bloka darbības
atkarīgās funkcijas.
Ja vadītāja displejā ir redzams šis simbols un paziņojums Vējstikla sensors
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu, tas nozīmē, ka kameras un radiolokācijas bloks nevar uztvert citus
automašīnas priekšā esošos transportlīdzekļus.
Tālāk esošajā tabulā ir norādīti iespējamo paziņojuma parādīšanas cēloņu piemēri, kā arī veicamās
darbības:
Tas nozīmē, ka funkciju pieejamība ir ierobežota, tās ir pilnīgi deaktivizētas vai sniedz
nepareizas atbildes.
Atzīmētajā zonā nedrīkst atrasties uzlīmes, priekšmeti,
tonējuma plēve utt.12
Cēlonis
Rīcība
Vējstikla virsma kameras un radiolokācijas bloka priekšā ir netīra vai aizsegta ar
ledu vai sniegu.
Notīriet netīrumus, ledu un sniegu no vējstikla virsmas kameras un radiolokācijas bloka priekšā.
Bieza migla un spēcīgs lietus vai sniegs var nobloķēt radiolokācijas iekārtas signālus vai kameras skatu.
Nedarbojas. Dažkārt bloks nedarbojas spēcīga lietus vai intensīvas snigšanas laikā.
12
324
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Cēlonis
Rīcība
Ūdens un sniegs uz ceļa virsmas tiek mests uz augšu, tādējādi bloķējot radiolokācijas iekārtas signālus vai kameras skatu.
Nedarbojas. Dažkārt bloks nedarbojas, braucot pa ļoti slapjām vai apsnigušām brauktuvēm.
Parādījušies netīrumi starp vējstikla iekšpusi un kameras un radiolokācijas bloku.
Lai notīrītu vējstikla iekšpusi bloka priekšā, brauciet uz servisu, ieteicams
— uz autorizētu Volvo servisu.
starp jūsu vadīto automašīnu un priekšā
braucošo transportlīdzekli.
PIEZĪME
Nodrošiniet, lai vējstikls kameras un radiolokācijas bloka priekšā būtu tīrs.
Neuztverti var palikt mazi transportlīdzekļi,
tādi kā motocikli vai transportlīdzekļi, kas
nebrauc radiolokācijas sensora ass līnijas
centrā.
Transportlīdzekļa ātrums
Radiolokācijas bloka spēja uztvert priekšā esošos
transportlīdzekļus būtiski pasliktinās šādos
apstākļos:
•
Līkumos radiolokācijas bloks var uztvert citu
transportlīdzekli vai pazaudēt uztverta transportlīdzekļa signālu.
priekšā braucošā transportlīdzekļa ātrums
ievērojami atšķiras no jūsu automašīnas
ātruma;
Ierobežots redzamības lauks
Radiolokācijas bloka redzes lauks ir ierobežots.
Dažās situācijās cits transportlīdzeklis var netikt
uztverts vai uztveršana var notikt vēlāk nekā gaidīts.
Radiolokācijas bloka redzamības lauks.
Dažreiz radiolokācijas bloks ar nokavēšanos
nosaka tiešā tuvumā esošus transportlīdzekļus, piemēram, transportlīdzekli, kas iebrauc
}}
325
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Zemas piekabes
SVARĪGI
SVARĪGI
Ja vējstiklā kāda kameras un radiolokācijas
bloka "lodziņa" priekšā ir plaisa, skrāpējums
vai akmeņu izraisīts bojājums, kas aptver aptuveni 0,5 x 3,0 mm vai lielāku laukumu, jāvēršas servisā, lai nomainītu vējstiklu. Ieteicams
vērsties autorizētā Volvo servisā.
Zema piekabe radiolokācijas bloka ēnā.
Arī zemu piekabju uztveršana radiolokācijas blokam var būt apgrūtinoša vai tās var vispār netikt
uztvertas — tādēļ vadītājam jābūt īpaši uzmanīgam, braucot aiz zemām piekabēm, kad ir aktivizēta adaptīvā kruīza kontrole vai Pilot Assist.
Augsta temperatūra
Ļoti augstā temperatūrā pēc dzinēja iedarbināšanas kameras un radiolokācijas bloks var īslaicīgi
izslēgties uz aptuveni 15 minūtēm, lai pasargātu
bloka elektroniku. Kad temperatūra ir pietiekoši
samazinājusies, kameras un radiolokācijas bloks
atsāk darboties automātiski.
Bojāts vējstikls
Ja tas netiek novērsts, var samazināties to
vadītāja atbalsta sistēmu veiktspēja, kas
izmanto kameru un radiolokācijas bloku.
Tas nozīmē, ka funkciju pieejamība ir ierobežota, tās ir pilnīgi deaktivizētas vai sniedz
nepareizas atbildes.
Apkope
Lai radiolokācijas un kameras bloks darbotos
pareizi, uz vējstikla bloka priekšā nedrīkst atrasties netīrumi, ledus un sniegs, un tas regulāri
jāmazgā ar ūdeni un autošampūnu.
PIEZĪME
Lai novērstu risku, ka radiolokācijas bloku
izmantojošās vadītāja atbalsta sistēmas varētu
nedarboties, darboties kļūdaini vai daļēji, jāievēro arī šādi nosacījumi:
•
•
•
326
Nomainot vējstiklu, kameras un radiolokācijas
bloks atkārtoti jākalibrē servisā, lai nodrošinātu visu automašīnas kameras un radiolokācijas sistēmu darbību. Ieteicams vērsties autorizētā Volvo servisā.
Ja kameras un radiolokācijas bloku klāj netīrumi, ledus vai sniegs, to funkcionalitāte
samazinās un mērījumu veikšana var nebūt
iespējama.
Volvo iesaka neremontēt plaisas, skrāpējumus vai akmeņu izraisītus bojājumus,
ja tie atrodas priekšā kameras un radiolokācijas blokam — tā vietā jānomaina viss
vējstikls.
Pirms vējstikla nomaiņas sazinieties ar
autorizētu Volvo servisu, lai pārliecinātos,
ka ir pasūtīts pareizs vējstikls, kurš derēs
jūsu automašīnai.
Mainot vējstiklu, jāuzstāda tāda paša tipa
vai Volvo apstiprināti vējstikla tīrītāji.
Tas nozīmē, ka funkciju pieejamība ir ierobežota, tās ir pilnīgi deaktivizētas vai sniedz
nepareizas atbildes.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Radiolokācijas bloks (323 lpp.)
Kameras bloka ierobežojumi (332 lpp.)
Distances brīdinājuma* ierobežojumi
(294 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles* ierobežojumi
(305 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
•
•
City Safety ierobežojumi (342 lpp.)
Pilot Assist* (309 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 327
VADĪTĀJA ATBALSTS
Radiolokācijas bloku tipa
apstiprinājums
Automašīnas radiolokācijas bloku tipa apstiprinājums ir norādīts tabulā tālāk.
Tirgus
ACCA
BLISB
Simbols
Tipa apstiprinājums
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0055TR
1500-15-8065
Brazīlija
EAN: 07897843840978
Modelo: L2C0054TR
✓
4122-14-8645
EAN: (01)07897843840855
Eiropa
✓
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC. The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics &
Safety / 2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
TRA
✓
REGISTERED No: ER37536/15
DEALER No: DA37380/15
Apvienotie Arābu Emirāti
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
328
VADĪTĀJA ATBALSTS
Tirgus
ACCA
BLISB
Simbols
Tipa apstiprinājums
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonēzija
✓
38806/SDPPI/2015
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordāna
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Koreja
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Maroka
✓
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Moldāvija
✓
✓
1024
}}
329
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Tirgus
Singapūra
ACCA
BLISB
✓
✓
Complies with IDA Standards DA105753
APPROVED
Dienvidāfrika
✓
✓
A
B
Tipa apstiprinājums
TA-2014/1824
✓
Taivāna
Simbols
TA-2014/2390
APPROVED
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
Saistītā informācija
•
•
•
•
330
Radiolokācijas bloks (323 lpp.)
Radiolokācijas bloka ierobežojumi (324 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (294 lpp.)
Blind Spot Information* (345 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Kameras bloks
Kameras bloku izmanto vairākas vadītāja atbalsta
sistēmas, un tā uzdevums ir, piemēram, uztvert
joslu sānu līnijas vai luksoforus.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kameras bloka ierobežojumi (332 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (294 lpp.)
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija (360 lpp.)
Driver Alert Control (358 lpp.)
Pilot Assist* (309 lpp.)
City Safety (335 lpp.)
Nobraukšanas novēršana Run-off Mitigation
(365 lpp.)
Ceļazīmju informācija* (353 lpp.)
Tālo gaismu aktivizēšana/deaktivizēšana
(140 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Kameras bloku izmanto šādas funkcijas:
•
•
•
•
•
•
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole*
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija*
Driver Alert Control*
Pilot Assist*
City Safety
Nobraukšanas novēršana Run-off Mitigation
Ceļazīmju informācija*
Aktīvās tālās gaismas *
* Papildaprīkojums/piederums. 331
VADĪTĀJA ATBALSTS
Kameras bloka ierobežojumi
Bloķēts bloks
Kameras blokam ir noteikti ierobežojumi, kas
ietekmē arī tās funkcijas, kas izmanto šo bloku.
Pasliktināta redzamība
Kamerai ir ierobežojumi līdzīgi kā cilvēka acij, t.i.,
tā "redz" sliktāk, piemēram, spēcīgā sniegputenī
vai lietū, biezā miglā, kā arī spēcīgās smilšu un
sniega vētrās. Šādos apstākļos no kameras atkarīgo sistēmu darbība var ievērojami pasliktināties
vai tās var īslaicīgi nedarboties vispār.
Spilgtas pretimbraucošā transportlīdzekļa gaismas, brauktuves atspīdums, apsnigusi, apledojusi,
netīra brauktuve vai neskaidrs joslu marķējums arī
var ievērojami pasliktināt kameras darbību, ja tā
tiek izmantota, lai skenētu brauktuvi un uztvertu
gājējus, velosipēdistus, lielus dzīvniekus un citus
transportlīdzekļus.
Tālāk esošajā tabulā ir norādīti iespējamo paziņojuma parādīšanas cēloņu piemēri, kā arī veicamās
darbības:
Atzīmētajā zonā nedrīkst atrasties uzlīmes, priekšmeti,
tonējuma plēve utt.13
Kameras bloks ir novietots vējstikla augšdaļā
kopā ar automašīnas radiolokācijas bloku.
SVARĪGI
Nenovietojiet, nepielīmējiet un nepiestipriniet
neko vējstikla ārpusē vai iekšpusē priekšā
kameras un radiolokācijas blokam vai blakus
tam, pretējā gadījumā var tikt traucētas no
kameras un radiolokācijas bloka darbības
atkarīgās funkcijas.
Tas nozīmē, ka funkciju pieejamība ir ierobežota, tās ir pilnīgi deaktivizētas vai sniedz
nepareizas atbildes.
13
332
Ja vadītāja displejā ir redzams šis simbols un paziņojums Vējstikla sensors
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu, tas nozīmē, ka kameras un radiolokācijas bloks nevar uztvert citus
automašīnas priekšā esošos transportlīdzekļus.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Cēlonis
Rīcība
Vējstikla virsma kameras un radiolokācijas bloka priekšā ir netīra vai aizsegta
ar ledu vai sniegu.
Notīriet netīrumus, ledu un sniegu no vējstikla virsmas kameras un radiolokācijas bloka priekšā.
Bieza migla un spēcīgs lietus vai sniegs var nobloķēt radiolokācijas iekārtas
signālus vai kameras skatu.
Nedarbojas. Dažkārt bloks nedarbojas spēcīga lietus vai intensīvas snigšanas laikā.
Ūdens un sniegs uz ceļa virsmas tiek mests uz augšu, tādējādi bloķējot radiolokācijas iekārtas signālus vai kameras skatu.
Nedarbojas. Dažkārt bloks nedarbojas, braucot pa ļoti slapjām vai apsnigušām brauktuvēm.
Parādījušies netīrumi starp vējstikla iekšpusi un kameras un radiolokācijas
bloku.
Lai notīrītu vējstikla iekšpusi bloka priekšā, brauciet uz servisu, ieteicams —
uz autorizētu Volvo servisu.
Spēcīga pretī braucošo transportlīdzekļu lukturu gaisma
Nedarbojas. Labvēlīgākos gaismas apstākļos kameras bloks tiek automātiski atiestatīts.
PIEZĪME
Nodrošiniet, lai vējstikls kameras un radiolokācijas bloka priekšā būtu tīrs.
Augsta temperatūra
Ļoti augstā temperatūrā pēc dzinēja iedarbināšanas kameras un radiolokācijas bloks var īslaicīgi
izslēgties uz aptuveni 15 minūtēm, lai pasargātu
bloka elektroniku. Kad temperatūra ir pietiekoši
samazinājusies, kameras un radiolokācijas bloks
atsāk darboties automātiski.
Bojāts vējstikls
SVARĪGI
Ja vējstiklā kāda kameras un radiolokācijas
bloka "lodziņa" priekšā ir plaisa, skrāpējums
vai akmeņu izraisīts bojājums, kas aptver aptuveni 0,5 x 3,0 mm vai lielāku laukumu, jāvēršas servisā, lai nomainītu vējstiklu. Ieteicams
vērsties autorizētā Volvo servisā.
Ja tas netiek novērsts, var samazināties to
vadītāja atbalsta sistēmu veiktspēja, kas
izmanto kameru un radiolokācijas bloku.
Tas nozīmē, ka funkciju pieejamība ir ierobežota, tās ir pilnīgi deaktivizētas vai sniedz
nepareizas atbildes.
Lai novērstu risku, ka radiolokācijas bloku
izmantojošās vadītāja atbalsta sistēmas varētu
nedarboties, darboties kļūdaini vai daļēji, jāievēro arī šādi nosacījumi:
•
Volvo iesaka neremontēt plaisas, skrāpējumus vai akmeņu izraisītus bojājumus,
ja tie atrodas priekšā kameras un radiolokācijas blokam — tā vietā jānomaina viss
vējstikls.
•
Pirms vējstikla nomaiņas sazinieties ar
autorizētu Volvo servisu, lai pārliecinātos,
ka ir pasūtīts pareizs vējstikls, kurš derēs
jūsu automašīnai.
•
Mainot vējstiklu, jāuzstāda tāda paša tipa
vai Volvo apstiprināti vējstikla tīrītāji.
}}
333
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
SVARĪGI
Nomainot vējstiklu, kameras un radiolokācijas
bloks atkārtoti jākalibrē servisā, lai nodrošinātu visu automašīnas kameras un radiolokācijas sistēmu darbību. Ieteicams vērsties autorizētā Volvo servisā.
•
•
City Safety ierobežojumi (342 lpp.)
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
(357 lpp.)
Apkope
Lai radiolokācijas un kameras bloks darbotos
pareizi, uz vējstikla bloka priekšā nedrīkst atrasties netīrumi, ledus un sniegs, un tas regulāri
jāmazgā ar ūdeni un autošampūnu.
PIEZĪME
Ja kameras un radiolokācijas bloku klāj netīrumi, ledus vai sniegs, to funkcionalitāte
samazinās un mērījumu veikšana var nebūt
iespējama.
Tas nozīmē, ka funkciju pieejamība ir ierobežota, tās ir pilnīgi deaktivizētas vai sniedz
nepareizas atbildes.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
334
Kameras bloks (331 lpp.)
Radiolokācijas bloka ierobežojumi (324 lpp.)
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija (360 lpp.)
Driver Alert Control ierobežojumi (359 lpp.)
Pilot Assist* ierobežojumi (319 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
City Safety
City Safety izmanto vizuālus, jūtamus un skaņas
signālus, lai brīdinātu vadītāju par pamanītiem
gājējiem, velosipēdistiem, lieliem dzīvniekiem un
transportlīdzekļiem — automašīna bremzē automātiski, izņemot gadījumus, kad vadītājs pats laicīgi reaģē.
nojumā ar uzmanības atslābuma brīdi var izraisīt
negadījumu.
Šī funkcija palīdz vadītājam, automātiski bremzējot
draudošas sadursmes gadījumā, ja vadītājs laicīgi
nereaģē, bremzējot un/vai pagriežot stūri.
City Safety aktivizē īsu, strauju bremzēšanu un
normālos apstākļos aptur automašīnu nedaudz
aiz priekšā esošā transportlīdzekļa. Vairumam
vadītāju tas neietilpst normālā braukšanas stilā un
var traucēt.
Ja pastāv risks nokļūt sadursmē ar lielu dzīvnieku,
City Safety var samazināt automašīnas ātrumu
par 15 km/h (9 mph). Bremzēšanas funkcija, reaģējot uz lieliem dzīvniekiem, galvenokārt ir paredzēta, lai samazinātu sadursmes spēku lielā
ātrumā. Bremzēšana ir visefektīvākā ātrumā, kas
pārsniedz 70 km/h (43 mph), un mazāk efektīva
mazākā ātrumā.
Sistēma City Safety tiek aktivēta situācijās, kad
autovadītājam jāsāk bremzēt agrāk, un tāpēc tā
nevar palīdzēt autovadītājam jebkurā situācijā.
City Safety ir paredzēts aktivēt iespējami vēlu, lai
novērstu nevajadzīgu iejaukšanos.
Autovadītājs vai pasažieri parasti neievēro sistēmu City Safety, izņemot gadījumus, kad automašīna ir ļoti tuvu tam, lai nokļūtu sadursmē.
Radiolokācijas bloka atrašanās vieta14.
City Safety var novērst sadursmi vai samazināt
sadursmes ātrumu.
City Safety ir vadītāja palīglīdzeklis situācijās, kad
pastāv risks nokļūt sadursmē ar gājēju, lielu dzīvnieku, velosipēdistu vai transportlīdzekli.
Funkcija City Safety var palīdzēt vadītājam izvairīties no sadursmes, braucot rindā, piemēram, kad
izmaiņas priekšā esošās satiksmes kustībā apvie-
14
City Safety var izvairīties no sadursmes ar priekšā
esošu transportlīdzekli vai velosipēdu, samazinot
automašīnas ātrumu par maks. 50 km/h
(30 mph). Reaģējot uz gājēju, City Safety var
samazināt ātrumu par maks. 45 km/h (28 mph).
Ja ātruma atšķirība pārsniedz attiecīgi 50 km/h
(30 mph) vai 45 km/h (28 mph), sistēmas City
Safety automātiskās bremzēšanas funkcija nevar
novērst sadursmi, bet var samazināt tās sekas.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
}}
335
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
BRĪDINĀJUMS
City Safety ir vadītāja palīglīdzeklis, un tā
nedarbojas visās braukšanas situācijās vai
jebkādos laika un ceļa apstākļos.
Brīdinājums tiek aktivēts tikai tad, ja pastāv
nopietns sadursmes risks. Šajā sadaļā un
sadaļā "City Safety ierobežojumi" ir sniegta
informācija par ierobežojumiem, kas vadītājam
jāzina pirms City Safety izmantošanas.
Iestatījumi, automašīna nav aprīkota ar šo funkciju.
Meklēšanas ceļš augšējā izvēlnē: Iestatījumi
My Car IntelliSafe
Pārskats
Brīdinājumi un bremžu iedarbināšana gadījumos, kad tiek uztverti gājēji un velosipēdisti,
izslēdzas, ja automašīnas ātrums pārsniedz
70 km/h (43 mph).
Sistēmas City Safety automātiskās bremzēšanas funkcija var novērst sadursmi vai samazināt sadursmes ātrumu. Lai nodrošinātu optimālu bremžu veiktspēju, vadītājam vienmēr
jānospiež bremžu pedālis - pat tad, ja automašīna bremzē automātiski.
Strauji palielinot ātrumu, City Safety neaktivizē
automātiskās bremzēšanas funkciju.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par pareiza attāluma un ātruma uzturēšanu - nekādā gadījumā negaidiet, lai iejauktos sadursmes brīdinājuma sistēma vai City Safety.
Tirgus ierobežojumi
City Safety nav pieejama visās valstīs. Ja City
Safety nav redzama vidējā displeja izvēlnē
14
336
Funkciju pārskats14.
Brīdinājuma skaņas signāls sadursmes riska
gadījumā
Brīdinājuma signāls sadursmes riska gadījumā
Kameras un radiolokācijas bloka veikts attāluma mērījums
City Safety veic trīs darbības šādā secībā:
1.
Sadursmes brīdinājums
2.
Bremžu atbalstsistēma
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
3.
Automātiskā bremzēšana
Sadursmes brīdinājums
Vispirms vadītājs tiek brīdināts par draudošu
sadursmi.
City Safety var noteikt gājējus, riteņbraucējus vai
transportlīdzekļus, kas stāv vai pārvietojas tajā
pašā virzienā kā automašīna un atrodas tās
priekšā. City Safety var arī noteikt gājējus, riteņbraucējus vai lielus dzīvniekus, kas šķērso ceļu
automašīnas priekšā.
Ja pastāv risks sadursmei ar gājēju, lielu dzīvnieku, velosipēdistu vai transportlīdzekli (tostarp
sadaļā "City Safety šķērsvirziena satiksmē"
aprakstītajiem transportlīdzekļiem), vadītājs tiek
brīdināts ar mirgojošu sarkanu brīdinājuma signālu, skaņas signālu un bremžu pedāļa pulsēšanu. Ja braukšanas ātrums ir neliels vai tas tiek
strauji samazināts vai paātrināts, netiek raidīts
taktils brīdinājums. Bremžu pulsācijas biežums
mainās atkarībā no automašīnas ātruma.
Bremžu atbalstsistēma
Ja pēc sadursmes brīdinājuma aktivēšanas
sadursmes risks ir vēl vairāk palielinājies, tiek
aktivēta bremžu atbalstsistēma.
Bremžu atbalsts papildina vadītāja veiktu bremzēšanu, ja sistēma uzskata, ka bremzēšana nav pietiekoša, lai spētu izvairīties no sadursmes.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Automātiskā bremzēšana
Automātiskā bremzēšanas funkcija tiek aktivēta
pēdējā.
Ja šādā situācijā vadītājs vēl nav sācis veikt darbības, kas ļautu izvairīties no sadursmes, un sadursmes risks ir nenovēršams, tiek izmantota automātiskās bremzēšanas funkcija neatkarīgi no tā,
vai vadītājs bremzē. Tādā gadījumā bremzēšana
notiek ar ierobežotu bremzēšanas spēku, lai
samazinātu sadursmes ātrumu vai ar tādu bremzēšanas spēku, kas ir pietiekošs, lai izvairītos no
sadursmes.
PIEZĪME
Automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu dzinēja darbība tiek pārtraukta, kad automātiskā
bremžu funkcija ir apstādinājusi automašīnu,
ja vien vadītājs pirms tam nav nospiedis
sajūga pedāli.
Kad City Safety ir novērsusi sadursmi ar stāvošu
objektu, automašīna paliek stāvot, gaidot pozitīvu
vadītāja rīcību. Ja automašīna tiek bremzēta
priekšā braucoša lēnāka transportlīdzekļa dēļ,
ātrums tiek samazināts līdz tādam pašam līmenim, kā priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Sistēma City Safety, kad tiek bloķēti izvairīšanās manevri (341 lpp.)
•
•
•
•
City Safety šķērsvirziena satiksmē (341 lpp.)
City Safety ierobežojumi (342 lpp.)
City Safety paziņojumi (344 lpp.)
Drošības jostas nospriegotājs (59 lpp.)
Vadītājs var vienmēr pārtraukt bremzēšanas
iejaukšanos, līdz galam nospiežot gāzes pedāli.
PIEZĪME
Kad City Safety™ bremzē, iedegas bremžu
signāllukturi.
Automātiskās bremzēšanas laikā var tiks aktivizēti
arī drošības jostu spriegotāji. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā "Drošības jostu spriegotāji".
Dažās situācijās automātiskā bremzēšana
sākumā var būt neliela, bet vēlāk — spēcīga.
•
Kad funkcija City Safety ir aktivizēta un veic
bremzēšanu, vadītāja displejā ir redzams teksta
paziņojums, kas norāda, ka funkcija ir/bija aktīva.
BRĪDINĀJUMS
Sistēmu City Safety nedrīkst izmantot par
attaisnojumu vadītājam, lai mainītu viņa braukšanas stilu. Ja vadītājs paļaujas vienīgi uz sistēmu City Safety, lai bremzētu, agrāk vai vēlāk
notiks sadursme.
Saistītā informācija
•
Sistēmas City Safety brīdinājuma attāluma
iestatīšana (338 lpp.)
•
Šķēršļu uztveršana ar City Safety™
(339 lpp.)
337
VADĪTĀJA ATBALSTS
Sistēmas City Safety brīdinājuma
attāluma iestatīšana
Sistēma City Safety vienmēr ir aktivizēta, bet šai
funkcijai var atlasīt brīdinājuma attālumu.
PIEZĪME
Funkciju City Safety nevar deaktivizēt. Iedarbinot dzinēju/elektrodzinēju, tā tiek aktivizēta
automātiski un paliek ieslēgta, līdz dzinējs/
elektrodzinējs tiek izslēgts.
Brīdinājuma attālums nosaka sistēmas jutību un
regulē attālumu, pie kāda jāaktivizē vizuālais, skaņas un taktilais brīdinājums.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Zem City Safety brīdinājums atlasiet
Novēlota, Normāls vai Agra, lai iestatītu
vajadzīgo brīdinājuma attālumu.
IntelliSafe.
Ja iestatījums Agra aktivizē pārāk daudz brīdinājumu, kas noteiktās situācijās var traucēt, izmantojiet brīdinājuma attālumu Normāls vai
Novēlota.
Ja šķiet, ka brīdinājumi tiek aktivēti pārāk bieži vai
tie traucē, brīdinājuma attālumu var samazināt.
Tādējādi sistēma brīdinās vēlāk, un tiek samazināts kopējais brīdinājumu skaits.
338
Brīdinājuma attālums Novēlota jāizmanto tikai
izņēmuma gadījumos, piemēram, dinamiskas
braukšanas laikā.
BRĪDINĀJUMS
Neviena automātiskā sistēma nevar garantēt
100 % pareizu darbību visās situācijās. Tādēļ
nekādā gadījumā nepārbaudiet City Safety,
braucot virsū cilvēkiem, dzīvniekiem vai transportlīdzekļiem — varat izraisīt nopietnus bojājumus un traumas, kā arī apdraudēt kāda dzīvību.
PIEZĪME
City Safety brīdina vadītāju, ja rodas sadursmes risks, taču šī funkcija nevar samazināt
vadītāja reakcijas laiku.
Kad brīdinājuma attālums ir iestatīts līmenī
Agra, brīdinājumi tiek aktivizēti agrāk. Tas var
nozīmēt, ka brīdinājumi tiek aktivizēti biežāk
nekā ar attālumu Normāls.
PIEZĪME
Pat ja brīdinājuma attālums ir iestatīts uz
Agra, dažās situācijās brīdinājumi var tikt
saņemti ar nokavēšanos, piemēram, ja automašīnu ātrumi ir ļoti atšķirīgi vai priekšā esošie transportlīdzekļi strauji bremzē.
PIEZĪME
Sistēmas Rear Collision Warning brīdinājums
ar pagrieziena rādītājiem tiek deaktivizēts, ja
sadursmes brīdinājuma attālums funkcijai City
Safety tiek iestatīts uz viszemāko līmeni
"Novēlota".
Taču drošības jostu spriegošanas un bremzēšanas funkcijas joprojām darbojas.
Saistītā informācija
•
City Safety (335 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTS
Šķēršļu uztveršana ar City Safety™
City Safety var uztvert šādus šķēršļus: transportlīdzekļus, velosipēdistus, lielus dzīvniekus un
gājējus.
Transportlīdzekļi
City Safety nosaka lielāko daļu transportlīdzekļu,
kas vai nu stāv uz vietas, vai arī brauc tajā pašā
virzienā kā jūsu automašīna, kā arī transportlīdzekļus, kas aprakstīti sadaļā "City Safety šķērsvirziena satiksmē".
Lai City Safety varētu uztvert transportlīdzekli
tumsā, tā priekšējiem un aizmugures lukturiem
jādarbojas un skaidri jādeg.
Velosipēdisti
informācija par ķermeņa aprisēm un velosipēda
kontūrām − tai jāspēj identificēt velosipēds, galva,
rokas, pleci, kājas, ķermeņa augšdaļa un apakšdaļa, kā arī jāspēj atpazīt normālas cilvēka kustības pazīmes.
Ja šīs funkcijas kamera neredz lielu daļu velosipēdista auguma vai velosipēda, sistēma nespēj
uztvert velosipēdistu.
Lai funkcija spētu uztvert velosipēdistu, viņam
jābūt pieaugušajam un jābrauc ar pieaugušajiem
paredzētu velosipēdu.
BRĪDINĀJUMS
Funkcija City Safety ir palīglīdzeklis, un tā
nevar uztvert riteņbraucējus visās situācijās
un, piemēram, nevar noteikt:
•
•
•
daļēji aizsegtus velosipēdistus;
velosipēdisti ar apģērbu, kas noslēpj
auguma aprises;
velosipēdus, kuriem ir piestiprināti lieli
priekšmeti.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par to, lai automašīna tiktu vadīta pareizi, ievērojot drošu attālumu atkarībā no ātruma.
Piemēri tam, ko City Safety uztver kā velosipēdistu — ar
skaidrām auguma aprisēm un velosipēda kontūru.
Lai sistēma darbotos optimāli, funkcijai, kas uztver
velosipēdistus, ir jāsaņem pēc iespējas skaidrāka
Gājēji
Piemēri tam, ko sistēma uzskata par gājējiem ar skaidrām ķermeņa kontūrām.
Lai sistēma darbotos optimāli, funkcijai, kas uztver
gājējus, ir jāsaņem pēc iespējas skaidrāka informācija par ķermeņa kontūrām - tai jāspēj identificēt galva, rokas, pleci, kājas, ķermeņa augšdaļa
un apakšdaļa, kā arī jāspēj atpazīt normālas cilvēka kustības pazīmes.
Lai varētu uztvert gājēju, nepieciešams kontrasts
ar fonu, un to nodrošina, piemēram, apģērbs, fons
un laika apstākļi. Vāja kontrasta gadījumā sistēma
var vai nu uztvert gājēju vēlu, vai neuztvert vispār
— tas nozīmē, ka visi brīdinājumi un bremzēšana
aizkavējas vai netiek aktivizēti vispār.
City Safety var noteikt gājējus arī tumsā, ja tos
izgaismo automašīnas priekšējie lukturi.
}}
339
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
BRĪDINĀJUMS
Lieli dzīvnieki
BRĪDINĀJUMS
City Safety ir palīglīdzeklis, un tā nevar uztver
gājējus visās situācijās un, piemēram, noteikt:
•
daļēji aizsegtus gājējus, cilvēkus brīvi krītošā apģērbā vai gājējus, kuru augums ir
mazāks par 80 cm;
•
gājējus, ja to fona kontrasts ir vājš — tādā
gadījumā brīdinājumu raidīšana un sistēmas bremzēšana var būt novēlota vai
nenotikt vispār.
•
Funkcija City Safety ir palīglīdzeklis, un tā
nevar uztvert lielus dzīvniekus visās situācijās
un, piemēram, nevar noteikt:
gājējus, kas nes lielus priekšmetus.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par to, lai automašīna tiktu vadīta pareizi, ievērojot drošu attālumu atkarībā no ātruma.
Optimāli piemēri par to, ko City Safety interpretē kā lielus
dzīvniekus — stāvošus vai lēni ejošus un ar skaidrām
ķermeņa kontūrām.
Lai sistēma darbotos optimāli, funkcijai, kas
nosaka lielu dzīvnieku (piemēram, alni un zirgu), ir
jāsaņem iespējami skaidra informācija par ķermeņa kontūrām, lai varētu identificēt dzīvnieku
tieši no sāniem, kā arī tā normālas kustības veidu.
Ja dzīvnieka ķermeņa daļas nav redzamas funkcijas kamerai, tad sistēma nevar noteikt dzīvnieku.
City Safety var noteikt lielus dzīvniekus arī tumsā,
ja tos izgaismo automašīnas priekšējie lukturi.
340
•
•
daļēji aizsegtus lielus dzīvniekus
•
lielus dzīvniekus, kas skrien vai ātri pārvietojas
•
lielus dzīvniekus, ja to fona kontrasts ir
vājš, — tādā gadījumā brīdinājumi un
bremzēšana var būt novēlota vai nenotikt
vispār.
•
nelielus dzīvniekus, piemēram, suņus un
kaķus
lielākus dzīvniekus, kas tuvojas no priekšpuses vai aizmugures.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par to, lai automašīna tiktu vadīta pareizi, ievērojot drošu attālumu atkarībā no ātruma.
Saistītā informācija
•
City Safety (335 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTS
City Safety šķērsvirziena satiksmē
BRĪDINĀJUMS
City Safety var palīdzēt vadītājam, krustojumā
veicot pagriezienu un šķērsojot pretī braucošā
transportlīdzekļa trajektoriju.
City Safety ir vadītāja palīglīdzeklis, un tā
nedarbojas visās braukšanas situācijās vai
jebkādos laika un ceļa apstākļos.
Brīdinājumi un automātiskā bremzēšana, ko
izraisa sadursmes draudi ar pretī braucošu
transportlīdzekli, bieži vien tiek aktivizēti pārāk
vēlu.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par pareiza attāluma un ātruma uzturēšanu - nekādā gadījumā negaidiet, lai iejauktos sadursmes brīdinājuma sistēma vai City Safety.
Sistēma City Safety, kad tiek bloķēti
izvairīšanās manevri
Sistēma City Safety var palīdzēt vadītājam, automātiski bremzējot automašīnu agrāk, ja no sadursmes nevar izvairīties, tikai stūrējot.
Sistēma City Safety palīdz vadītājam, pastāvīgi
mēģinot paredzēt, vai sānos ir pieejama "izvairīšanās trajektorija", ja lēni braucošs vai stāvošs
transportlīdzeklis priekšā tiek noteikts novēloti.
Ierobežojumi šķērsvirziena satiksmē
Sektors, kurā City Safety var uztvert pretī braucošos ceļu
šķērsojošos transportlīdzekļus.
Lai City Safety varētu uztvert pretī braucošu
transportlīdzekli, kas var izraisīt sadursmi, tam vispirms jāiebrauc sektorā (1), kurā City Safety var
izanalizēt situāciju.
Jāievēro arī šādi kritēriji:
Dažos gadījumos City Safety var nespēt palīdzēt
vadītājam tikt galā ar risku, ko rada pretī braucošie ceļu šķērsojošie transportlīdzekļi. Piemēri:
•
stabilitātes kontroles sistēma ESC iejaucas
slidenu braukšanas apstākļu gadījumā;
•
ja pretī braucošais transportlīdzeklis tiek
uztverts pārāk vēlu;
•
ja pretī braucošo transportlīdzekli kaut kas
aizsedz;
•
jūsu automašīnas braukšanas ātrumam jābūt
vismaz 4 km/h (3 mph);
•
ja pretī braucošajam transportlīdzeklim ir
izslēgti priekšējie lukturi;
•
jūsu automašīnai ir jānogriežas pa kreisi valstīs ar satiksmi pa labo ceļa pusi (vai pa labi
valstīs ar satiksmi pa kreiso ceļa pusi);
•
ja pretī braucošais transportlīdzeklis brauc
neprognozējami, piemēram, pēdējā brīdī
strauji maina joslas.
pretī braucošo transportlīdzekļu priekšējiem
lukturiem jābūt ieslēgtiem.
Saistītā informācija
•
•
City Safety (335 lpp.)
Automašīna (1) "neredz" iespējas izvairīties no priekšā
braucošā transportlīdzekļa (2) un līdz ar to var bremzēt
agrāk.
Jūsu automašīna
Lēni braucošs/stāvošs transportlīdzeklis
City Safety neiejaucas ar automātiskas bremzēšanas funkciju, kamēr vien vadītājam ir iespēja
izvairīties no sadursmes, veicot stūrēšanas
manevru.
}}
341
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Tomēr, ja City Safety paredz, ka izvairīšanās
manevrs nav iespējams blakusjoslas satiksmes
situācijas dēļ, šī funkcija var palīdzēt vadītājam,
automātiski sākot bremzēt agrāk.
BRĪDINĀJUMS
Funkcijas City Safety spēja paredzēt noteiktas
situācijas ir palīglīdzeklis, un tā nedarbojas
visās braukšanas vai satiksmes situācijās vai
laika un ceļa apstākļos.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu un spēkā esošo likumu un
ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.
Saistītā informācija
•
•
City Safety (335 lpp.)
City Safety ierobežojumi (342 lpp.)
City Safety ierobežojumi
Noteiktās situācijās funkcija City Safety var būt
ierobežota.
Apkārtne
Zemi objekti
Darbību ierobežo arī piekārti priekšmeti, piemēram, karodziņš pie pagarinātas kravas uz jumta,
vai arī tādi piederumi kā papildu lukturi un triecienstieņi, kas ir augstāki par dzinēja pārsegu.
Buksēšana
Uz slidenām ceļa virsmām bremzēšanas attālums
palielinās, un tas var samazināt City Safety spēju
novērst sadursmi. Šādās situācijās bremžu pretbloķēšanas sistēma un stabilitātes kontrole ESC
nodrošinās vislabāko iespējamo bremzēšanu un
saglabās stabilitāti.
Pretimnākoša gaisma
Spēcīgas saules gaismas un atspīduma gadījumā
var būt grūti pamanīt vējstiklā esošo vizuālo brīdinājuma signālu, ja tiek lietotas saulesbrilles, kā arī
ja vadītājs neskatās taisni uz priekšu.
Karstums
Ja pasažieru salona temperatūra ir augsta, piemēram, spēcīgas saules gaismas dēļ, vizuālo brīdinājuma signālu vējstiklā var īslaicīgi izslēgt.
Kameras un radiolokācijas bloka redzamības
lauks
Kameras redzamības lauks ir ierobežots, tādēļ tā
dažās situācijās nespēj noteikt gājējus, lielus dzīv-
342
niekus, velosipēdistus un transportlīdzekļus vai arī
tie tiek uztverti vēlāk, nekā prognozēts.
Netīri transportlīdzekļi var tikt uztverti vēlāk par
tīriem transportlīdzekļiem. Tumšajā diennakts
laikā motocikli var tikt uztverti vēlu vai netikt
uztverti vispār.
Ja vadītāja displejā tiek parādīts teksta paziņojums par to, ka kameras un radiolokācijas bloks ir
bloķēts, iespējams, City Safety nevarēs noteikt
gājējus, lielus dzīvniekus, velosipēdistus vai ceļa
marķējumus automašīnas priekšā. Tas nozīmē, ka
funkcijas City Safety darbība var būt ierobežota.
Taču kļūdas paziņojums netiek rādīts visās situācijās, kad vējstikla sensori ir bloķēti, tādēļ vadītājam jāpievērš uzmanība tam, lai vējstikls un zona
kameras un radiolokācijas bloka priekšā būtu tīra.
SVARĪGI
City Safety komponentu apkopi un nomaiņu
drīkst veikt tikai servisā - ieteicams autorizētā
Volvo servisā.
Vadītāja iejaukšanās
Braukšana atpakaļgaitā
Braucot atpakaļgaitā, City Safety tiek īslaicīgi
deaktivizēta.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Zems ātrums
City Safety netiek aktivizēta ļoti zemā ātrumā —
zem 4 km/h (3 mph), tādēļ sistēma neiejaucas
situācijās, kad automašīna tuvojas priekšā esošam transportlīdzeklim ļoti lēni, piemēram, novietojot stāvēšanai.
Aktīvs vadītājs
Vadītāja komandām vienmēr tiek dota priekšroka,
tādēļ City Safety neiejaucas situācijās un atliek
brīdinājumu/iejaukšanos, kad vadītājs izlēmīgi
stūrē un palielina ātrumu pat tad, ja sadursme nav
novēršama.
Aktīvs un apzināts braukšanas stils tādēļ var aizkavēt sadursmes brīdinājuma raidīšanu un iejaukšanos, lai samazinātu nevajadzīgus brīdinājumus.
Dažādi
Nenovietojiet, nepielīmējiet un nepiestipriniet
neko vējstikla ārpusē vai iekšpusē priekšā
kameras un radiolokācijas blokam vai blakus
tam, pretējā gadījumā var tikt traucētas no
kameras darbības atkarīgās funkcijas.
BRĪDINĀJUMS
Brīdinājumu sniegšana un bremžu iedarbināšana var notikt vēlāk vai nenotikt vispār, ja
situācija uz ceļa vai kāda ārēja ietekme
nozīmē to, ka kameras un radiolokācijas bloks
nevar pareizi uztvert priekšā esošus gājējus,
velosipēdistus, lielus dzīvniekus vai transportlīdzekļus.
Objekti, sniegs, ledus vai netīrumi kameras
sensora uztveršanas zonā var samazināt tā
funkcionalitāti, to pilnīgi deaktivizēt vai arī
sniegt nepareizus funkciju rādījumus.
Lai transportlīdzekļus varētu uztvert naktī, to
priekšējiem lukturiem un aizmugurējo lukturu
blokam jābūt ieslēgtiem un spoži jāizgaismojas.
Kameras un radiolokācijas bloka spēja uztvert
gājējus un velosipēdistus ir ierobežota. Sistēma var raidīt brīdinājumus un bremzēt, ja
relatīvais ātrums nepārsniedz 50 km/h
(30 mph). Brīdinājumi un bremžu iedarbināšana gadījumos, kad tiek uztverti stāvoši vai
lēni braucoši transportlīdzekļi, ir aktīva, ja
braukšanas ātrums nepārsniedz 70 km/h
(43 mph). Ātruma samazinājums lieliem dzīvniekiem ir mazāks par 15 km/h (9 mph), un to
var sasniegt braukšanas ātrumā, kas pārsniedz 70 km/h (43 mph). Brīdinājums un
bremžu aktivizēšana, konstatējot lielus dzīvniekus, mazākā ātrumā ir mazāk efektīva.
Brīdinājumi par stāvošām vai lēni braucošām
automašīnām un lieliem dzīvniekiem var tikt
izslēgti tumsas vai sliktas redzamības dēļ.
Brīdinājumi un bremžu iedarbināšana gadījumos, kad tiek uztverti gājēji un velosipēdisti,
izslēdzas, ja automašīnas ātrums pārsniedz
70 km/h (43 mph).
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas kameras bloku,
kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet
sadaļu "Kameras bloka ierobežojumi".
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas radiolokācijas
bloku, kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet sadaļu "Radiolokācijas bloka ierobežojumi".
Saistītā informācija
•
•
•
City Safety (335 lpp.)
Kameras bloka ierobežojumi (332 lpp.)
Radiolokācijas bloka ierobežojumi (324 lpp.)
343
VADĪTĀJA ATBALSTS
City Safety paziņojumi
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki paziņojumi
saistībā ar sistēmu City Safety.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Autom. iejaukšanās
Kad City Safety bremzē vai ir veikusi automātisko bremzēšanu, vairāki vadītāja displeja simboli var izgaismoties saistībā ar teksta paziņojuma attēlošanu.
City Safety
City Safety
Samaz. funkcionalitāte. Jāveic
apkope
Saistītā informācija
•
344
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
City Safety (335 lpp.)
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Rear Collision Warning
•
Funkcija Rear Collision Warning (RCW) var palīdzēt vadītājam izvairīties no aizmugures sadursmēm.
PIEZĪME
RCW tiek automātiski aktivizēta katrā dzinēja
iedarbināšanas reizē.
Dažos tirgos RCW nebrīdina ar pagrieziena
indikatoriem vietējo satiksmes noteikumu dēļ
— tādos gadījumos šī funkcijas daļa tiek
deaktivizēta.
RCW var brīdināt aizmugurē esošā transportlīdzekļa vadītāju par sadursmes risku, ātri mirkšķinot pagrieziena rādītājus.
Ja transportlīdzekļa ātrums ir zemāks par
30 km/h (20 mph) un funkcija RCW uzskata, ka
pastāv aizmugures sadursmes risks, drošības
jostu spriegotāji var nospriegot priekšējās drošības jostas un tiek aktivizēta drošības sistēma
Whiplash Protection System.
Tieši pirms sadursmes RCW aktivizē arī kājas
bremzi, lai samazinātu automašīnas paātrinājumu
sadursmes laikā. Tomēr bremzes tiek aktivizētas
tikai tad, ja automašīna stāv. Nospiežot gāzes
pedāli, uzreiz tiek atlaista kājas bremze.
Ierobežojumi
Dažos gadījumos RCW var nespēt palīdzēt vadītājam tikt galā, ja rodas sadursmes risks. Tā var
notikt, piemēram:
•
ja pārāk vēlu tiek uztverts transportlīdzeklis,
kas tuvojas no aizmugures;
•
ja transportlīdzeklis, kas tuvojas no aizmugures, pēdējā brīdī maina joslu;
ja transportlīdzeklis, kas tuvojas no aizmugures, brauc ar ātrumu, kas pārsniedz 80 km/h
(50 mph).
PIEZĪME
Sistēmas Rear Collision Warning brīdinājums
ar pagrieziena rādītājiem tiek deaktivizēts, ja
sadursmes brīdinājuma attālums funkcijai City
Safety tiek iestatīts uz viszemāko līmeni
"Novēlota".
Blind Spot Information*
Funkcija Blind Spot Information (BLIS) brīdina
par transportlīdzekļiem, kas atrodas pa diagonāli
aizmugurē no automašīnas un tās sānos, lai
sniegtu palīdzību intensīvā satiksmē uz ceļiem ar
vairākām joslām katrā virzienā.
BLIS ir vadītāja palīglīdzeklis, kura mērķis ir brīdināt par:
•
transportlīdzekļiem automašīnas "aklajā
zonā";
•
transportlīdzekļiem, kas automašīnai strauji
tuvojas pa blakus esošo kreiso un labo joslu.
Taču drošības jostu spriegošanas un bremzēšanas funkcijas joprojām darbojas.
Saistītā informācija
•
•
City Safety (335 lpp.)
•
•
Drošības jostas nospriegotājs (59 lpp.)
Sistēmas City Safety brīdinājuma attāluma
iestatīšana (338 lpp.)
Whiplash Protection System (57 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 345
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
nepārtraukti izgaismoties un sāk mirgot ar spilgtāku gaismu.
PIEZĪME
Lampiņa iedegas tajā automašīnas pusē, kurā
sistēma ir uztvērusi transportlīdzekli. Ja automašīna vienlaikus tiek apdzīta no abām
pusēm, iedegas abas lampiņas.
BRĪDINĀJUMS
BLIS lampiņas15 atrašanās vieta.
Blind Spot Information darbības princips
Indikatora lampa
Aklā punkta zona
Šo funkciju aktivizē/deaktivizē ar taustiņu
BLIS vidējā displeja funkciju skatā.
Ātri tuvojošamies transportlīdzekļu zona.
Funkcija BLIS ir aktīva, ja ātrums
pārsniedz 10 km/h (6 mph).
Sistēmai paredzēts reaģēt, kad:
•
•
automašīnu apdzen citi transportlīdzekļi;
automašīnai strauji tuvojas cits transportlīdzeklis.
Ja BLIS uztver transportlīdzekli 1. zonā vai transportlīdzekli, kas strauji tuvojas 2. zonā, attiecīgās
puses sānu spoguli esošā indikatora lampiņa
nepārtraukti izgaismojas. Ja vadītājs ieslēdz
pagrieziena rādītāju, kas atrodas tajā pašā pusē,
kurā brīdinājums, tad indikatora lampiņa pārstāj
15
346
IEVĒROJIET: attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
Blind Spot Information nedarbojas asos līkumos.
Blind Spot Information nedarbojas, braucot
atpakaļgaitā.
BRĪDINĀJUMS
Blind Spot Information ir palīgsistēma, un tā
nedarbojas visās situācijās.
Blind Spot Information neaizstāj drošu braukšanas stilu, kā arī atpakaļskata un sānu spoguļu lietošanu.
Blind Spot Information nekādā gadījumā
neaizstāj vadītāja atbildību un uzmanību —
vadītājs ir vienmēr atbildīgs par joslu maiņu
drošā veidā.
VADĪTĀJA ATBALSTS
BRĪDINĀJUMS
Šī sistēma papildina, nevis aizstāj drošu
braukšanas stilu un atpakaļskata spoguļu lietošanu. Tā nekādā gadījumā nevar aizstāt
vadītāja uzmanību un atbildību. Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par joslu drošu maiņu.
Blind Spot Information*
aktivizēšana/deaktivizēšana
Funkciju Blind Spot Information (BLIS) var aktivizēt/deaktivizēt.
Ja, izslēdzot dzinēju, BLIS ir deaktivizēta, tā paliks
deaktivizēta arī, nākamreiz iedarbinot dzinēju, un
indikatora lampiņa netiks izgaismota.
BRĪDINĀJUMS
Blind Spot Information ir palīgsistēma, un tā
nedarbojas visās situācijās.
Saistītā informācija
•
Blind Spot Information* aktivizēšana/deaktivizēšana (347 lpp.)
•
Blind Spot Information* ierobežojumi
(348 lpp.)
•
Blind Spot Information* un Cross Traffic
Alert* paziņojumi (352 lpp.)
•
Cross Traffic Alert* (348 lpp.)
Blind Spot Information neaizstāj drošu braukšanas stilu, kā arī atpakaļskata un sānu spoguļu lietošanu.
Blind Spot Information nekādā gadījumā
neaizstāj vadītāja atbildību un uzmanību —
vadītājs ir vienmēr atbildīgs par joslu maiņu
drošā veidā.
Saistītā informācija
Blind Spot Information
lampiņas16
atrašanās vieta.
Indikatora lampa
–
Šo funkciju aktivizē/deaktivizē, izmantojot
BLIS taustiņu vidējā displeja funkciju skatā.
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam BLIS.
> BLIS tiek aktivizēta/deaktivizēta — taustiņā tiek parādīts zaļš/pelēks indikators.
•
•
•
Blind Spot Information* (345 lpp.)
Blind Spot Information* ierobežojumi
(348 lpp.)
Blind Spot Information* un Cross Traffic
Alert* paziņojumi (352 lpp.)
Ja, iedarbinot dzinēju, BLIS ir aktivizēta, to apstiprina sānu spoguļu indikatora lampiņu iemirgošanās vienu reizi.
16
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums. 347
VADĪTĀJA ATBALSTS
Blind Spot Information*
ierobežojumi
Lai nodrošinātu optimālu funkcionalitāti, vietai
priekšā sensoriem jābūt tīrai.
Noteiktās situācijās funkcija Blind Spot
Information (BLIS) var būt ierobežota.
Nepiestipriniet nekādus priekšmetus, līmlenti vai
uzlīmes vietai ap sensoriem.
Ierobežojumu piemēri:
•
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus un sniegs, tie
var pasliktināt sistēmas darbību un deaktivizēt brīdinājumus.
•
Pievienojot automašīnas elektrosistēmai piekabi, BLIS tiek deaktivizēta.
Sensori
Funkcijas BLIS sensori atrodas katrā aizmugures
spārna/bufera stūrī. Sensorus izmanto arī funkcija
Cross Traffic Alert (CTA).
SVARĪGI
Cross Traffic Alert*
Funkcija Cross Traffic Alert (CTA) ir vadītāja palīglīdzeklis, kura mērķis ir brīdināt par šķērsojošu
satiksmi, kad automašīna brauc atpakaļgaitā.
CTA papildina funkciju Blind Spot Information
(BLIS).
BLIS un CTA komponentu remonts vai pārkrāsošana jāveic tikai servisā - ieteicams
autorizētā Volvo servisā.
Saistītā informācija
•
•
Blind Spot Information* (345 lpp.)
Blind Spot Information* aktivizēšana/deaktivizēšana (347 lpp.)
•
Blind Spot Information* un Cross Traffic
Alert* paziņojumi (352 lpp.)
•
Cross Traffic Alert ierobežojumi (350 lpp.)
CTA darbības princips.
CTA papildina funkciju BLIS, uztverot šķērsvirziena satiksmi no sāniem atpakaļgaitas manevra
laikā, piemēram, atpakaļgaitā izbraucot no stāvvietas.
CTA galvenais mērķis ir uztvert transportlīdzekļus.
Labvēlīgos apstākļos tā var uztvert arī mazākus
objektus, piemēram, velosipēdistus un gājējus.
Gādājiet par šīs zonas tīrību — gan automašīnas kreisajā, gan labajā pusē17.
17
348
CTA darbojas tikai tad, ja automašīna ripo atpakaļgaitā vai ir ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Ja CTA ir uztvērusi, ka kāds tuvojas automašīnai
no sāniem, par to liecina:
•
skaņas signāls — tas atskan tās puses skaļrunī, no kuras tuvojas objekts;
•
vidējā displeja PAS grafiskajā attēlā tiek attēlota izgaismota ikona;
•
stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras augšējā skatā tiek attēlota ikona.
Saistītā informācija
•
Cross Traffic Alert* aktivizēšana/deaktivizēšana (349 lpp.)
•
Blind Spot Information* un Cross Traffic
Alert* paziņojumi (352 lpp.)
•
•
Cross Traffic Alert ierobežojumi (350 lpp.)
Cross Traffic Alert* aktivizēšana/
deaktivizēšana
Funkciju Cross Traffic Alert (CTA) var aktivizēt/
deaktivizēt.
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displeja funkciju
skatā.
Blind Spot Information* (345 lpp.)
–
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam Cross
Traffic Alert.
> • ZAĻŠ taustiņa rādījums — CTA ir aktivizēta
•
PELĒKS taustiņa rādījums — CTA ir
deaktivizēta
Pēc dzinēja iedarbināšanas CTA vienmēr ir aktivizētā režīmā.
Ekrāna PAS grafiskajā attēlā tiek attēlota izgaismota
CTA ikona.
BRĪDINĀJUMS
CTA ir palīgsistēma, un tā nedarbojas visās
situācijās.
CTA neaizstāj drošu braukšanas stilu, kā arī
atpakaļskata un sānu spoguļu lietošanu.
CTA nekādā gadījumā neaizstāj vadītāja atbildību un uzmanību - vadītājs ir vienmēr atbildīgs par drošu braukšanu atpakaļgaitā.
BRĪDINĀJUMS
CTA ir palīgsistēma, un tā nedarbojas visās
situācijās.
CTA neaizstāj drošu braukšanas stilu, kā arī
atpakaļskata un sānu spoguļu lietošanu.
CTA nekādā gadījumā neaizstāj vadītāja atbildību un uzmanību - vadītājs ir vienmēr atbildīgs par drošu braukšanu atpakaļgaitā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 349
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Saistītā informācija
•
•
•
Cross Traffic Alert* (348 lpp.)
Cross Traffic Alert ierobežojumi (350 lpp.)
Blind Spot Information* un Cross Traffic
Alert* paziņojumi (352 lpp.)
Cross Traffic Alert ierobežojumi
Noteiktās situācijās funkcija Cross Traffic Alert
(CTA) var būt ierobežota.
CTA nedarbojas optimāli visās situācijās — tai ir
noteikti ierobežojumi, piemēram, CTA sensori
"neredz" cauri citiem autostāvvietā novietotiem
transportlīdzekļiem vai šķēršļiem.
Tālāk ir sniegti daži piemēri situācijām, kad CTA
"redzamības lauks" var jau būt ierobežots, tādēļ
tuvojošos transportlīdzekļus nevar uztvert līdz brīdim, kad tie atrodas ļoti tuvu:
Slīpā stāvvietā CTA var pilnīgi neko neuztvert vienā pusē.
CTA aklās zonas sektors.
Sektors, kurā CTA nespēj uztvert/"redzēt".
Taču, ja automašīna lēnām brauc atpakaļgaitā,
mainās leņķis attiecībā pret bloķējošo transportlīdzekli/objektu un strauji samazinās "aklās zonas"
apmērs.
Papildu ierobežojumu piemēri:
automašīna ir novietota stāvēšanai dziļi stāvvietā;
•
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus un sniegs, tie
var pasliktināt sistēmas darbību un deaktivizēt brīdinājumus.
•
Pievienojot automašīnas elektrosistēmai piekabi, CTA tiek deaktivizēts.
Sensori
Funkcijas CTA sensori atrodas katrā aizmugures
spārna/bufera stūrī. Sensorus izmanto arī funkcija
Blind Spot Information (BLIS).
350
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
•
Blind Spot Information* un Cross Traffic
Alert* paziņojumi (352 lpp.)
•
Blind Spot Information* ierobežojumi
(348 lpp.)
Gādājiet par šīs zonas tīrību — gan automašīnas kreisajā, gan labajā pusē18.
Lai nodrošinātu optimālu funkcionalitāti, vietai
priekšā sensoriem jābūt tīrai.
Nepiestipriniet nekādus priekšmetus, līmlenti,
uzlīmes vai līdzīgus priekšmetus vietai ap sensoriem.
SVARĪGI
BLIS un CTA komponentu remonts vai pārkrāsošana jāveic tikai servisā - ieteicams
autorizētā Volvo servisā.
Saistītā informācija
•
•
18
Cross Traffic Alert* (348 lpp.)
Cross Traffic Alert* aktivizēšana/deaktivizēšana (349 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums. 351
VADĪTĀJA ATBALSTS
Blind Spot Information* un Cross
Traffic Alert* paziņojumi
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki paziņojumi
saistībā ar sistēmu Blind Spot Information
(BLIS) un Cross Traffic Alert (CTA).
Paziņojums
Tehniskie parametri
Aklo zonu sensors
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Jāveic apkope
Aklo zonu sist. izslēgta
Sistēmas BLIS un CTA ir deaktivizētas, jo automašīnas elektrosistēmai ir pievienota piekabe.
Pievienota piekabe
Saistītā informācija
•
•
352
Blind Spot Information* (345 lpp.)
Blind Spot Information* aktivizēšana/deaktivizēšana (347 lpp.)
•
Blind Spot Information* ierobežojumi
(348 lpp.)
•
•
Cross Traffic Alert* (348 lpp.)
•
Vadītāja displeja un vidējā displeja paziņojumu pārvaldība (111 lpp.)
Cross Traffic Alert* aktivizēšana/deaktivizēšana (349 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Ceļazīmju informācija*
BRĪDINĀJUMS
Ceļazīmju informācijas funkcija (Road Sign
Information – RSI) palīdz vadītājam ievērot,
kurām ātruma ierobežojuma un noteiktām aizlieguma ceļazīmēm automašīna ir pabraukusi
garām.
RSI nedarbojas visās situācijās, taču tam ir
tikai palīglīdzekļa funkcija.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu un spēkā esošo ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.
Zīmju rādījumi kopā ar ceļazīmju
informāciju
Ceļazīmju informācijas funkcija (Road Sign
Information — RSI) reģistrē un attēlo ceļazīmes
dažādos veidos (atkarībā no zīmes un situācijas).
Saistītā informācija
•
Zīmju rādījumi kopā ar ceļazīmju informāciju
(353 lpp.)
•
•
Fotoradaru informācija* (355 lpp.)
•
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
(357 lpp.)
Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana (356 lpp.)
Nolasāmu zīmju piemēri19.
RSI sniedz informāciju par pašreiz atļauto ātrumu,
automaģistrāles vai ceļa sākumu/beigām, apdzīšanas aizliegumu, vienvirziena ceļu u.c.
Ja automašīna pabrauc garām gan zīmei, kas
apzīmē autostrādi/ceļu ar nodalītām satiksmes
joslām, gan ātruma ierobežojuma zīmei, RSI izvēlas rādīt zīmes simbolu, kas apzīmē autostrādi/
ceļu ar nodalītām satiksmes joslām. Jaunais
ātruma ierobežojums tiek rādīts tieši ar līniju vadītāja displeja ātruma skalā.
19
Ceļazīmes atšķiras atkarībā no tirgus – šo instrukciju attēlos ir redzami tikai daži piemēri.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 353
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Ja automašīna ir aprīkota ar Sensus Navigation*,
kartes informācija tiek arī izmantota, lai noteiktu,
vai automašīna nebrauc nepareizajā virzienā.
Ja ir aktivizēts funkcija Skaņas brīdinājums un
vadītājs brauc tāda ceļa virzienā, pa kuru braukt
aizliegts, var atskanēt skaņas signāls — skatiet
sadaļas "Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/
deaktivizēšana" apakšsadaļu "Skaņas signāla
aktivizēšana/deaktivizēšana".
Pēc tam zīmes informācija tiek paslēpta, līdz tiek
uztverta nākamā ar ātrumu saistītā ceļazīme.
Papildu zīmes
Ierobežojuma vai automaģistrāles
beigas
Reģistrētās ātruma informācijas piemērs20.
Kad RSI uztver ceļazīmi ar ātruma ierobežojumu,
vadītāja displejā šī zīme tiek attēlota kā simbols,
un spidometrā tiek parādīts sarkans rādījums.
Papildus ātruma ierobežojuma
simbolam var tikt attēlota arī vēl
cita zīme, piemēram, apdzīšanas aizlieguma zīme.
Ja RSI uztver zīmi, kas var norādīt ātruma ierobežojuma beigas, piemēram, automaģistrāles beigas, attiecīgā ceļazīme tiek attēlota vadītāja displejā 10-30 sekundes.
Šādu zīmju piemēri ir:
Ja vadītājs uzbrauc uz ceļa,
kam ceļa malā uzstādīta
iebraukšanas aizlieguma zīme,
šīs zīmes simbols mirgo vadītāja displejā kā brīdinājums.
20
354
Visu ierobežojumu beigas.
Automaģistrāles beigas.
Papildu zīmju piemēri20.
Dažreiz vienam un tam pašam ceļam ir noteikti
atšķirīgi ātruma ierobežojumi - tādā gadījumā
papildu zīme norāda apstākļus, kādos ir spēkā
atšķirīgie braukšanas ātrumi. Konkrētais ceļa
posms var, piemēram, būt īpaši bīstams satiksmei
lietū un/vai miglā.
Papildu zīme ar informāciju par lietu tiek rādīta
tikai gadījumā, ja tiek lietoti vējstikla tīrītāji.
Ja automašīnai ir pievienota piekabe un jūs
pabraucat garām ceļazīmei ar papildzīmi "piekabe", norādītais ātrums tiek attēlots vadītāja displejā.
Ceļazīmes atšķiras atkarībā no tirgus – šo instrukciju attēlos ir redzami tikai daži piemēri.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Daži ātruma ierobežojumi ir
spēkā, piemēram, tikai pēc
noteikta attāluma vai noteiktā
diennakts laikā. Vadītājs tiek
informēts par šādu informāciju,
zem ātruma ierobežojuma simbola attēlojot papildu zīmes
simbolu. Vadītāja displejā tiks attēlots papildu
simbols DIST vai TIME.
Vadītāja displejā zem ātruma
simbola novietots papildu zīmes
simbols tukša rāmja veidolā
nozīmē, ka RSI ir uztvēris
papildu zīmi ar informāciju, kura
papildina pašreizējo ātruma
ierobežojumu.
Sensus Navigation
Ja automašīna ir aprīkota ar Sensus Navigation,
ātruma informācija tiek nolasīta no navigācijas
ierīces šādos gadījumos:
•
Nosakot zīmes, kas netieši norāda uz ātruma
ierobežojumu, piemēram, autostrādes, šosejas ar nodalītām brauktuvēm un pilsētas ierobežojuma zīmes.
•
Ja sistēmai šķiet, ka iepriekš uztvertā zīme
vairs nav spēkā, bet jauna zīme nav uztverta.
20
PIEZĪME
Izmantojot lejupielādētu trešās puses lietotni
navigācijai, nav pieejams atbalsts ar ātrumu
saistītajai informācijai.
Fotoradaru informācija*
Ar Sensus Navigation aprīkota automašīna var
sniegt vadītāja displejā informāciju par priekšā
esošu fotoradaru.
Zīme "Skola" un "Bērni"
Ja satelītnavigācijas kartes
datos ir ietverta brīdinājuma
zīme "Skola" vai "Bērni", vadītāja displejā tiek rādīta šā tipa
zīme20.
Saistītā informācija
•
•
Ceļazīmju informācija* (353 lpp.)
Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana (356 lpp.)
Ceļazīmes atšķiras atkarībā no tirgus – šo instrukciju attēlos ir redzami tikai daži piemēri.
Fotoradara brīdinājums vadītāja displejā.
Ja automašīna pārsniedz
uztverto ātruma ierobežojumu,
vadītājs var tikt brīdināts, automašīnai tuvojoties fotoradaram
ar nosacījumu, ka attiecīgā tirgus navigācijas kartes ietver
informāciju par fotoradariem.
Plašāku informāciju par ātruma brīdinājumiem
saistībā ar fotoradariem skatiet sadaļas "Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana"
apakšsadaļā "Ātruma brīdinājumu aktivizēšana/
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 355
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
deaktivizēšana" un sadaļā "Ceļazīmju informācijas
ierobežojumi".
PIEZĪME
navigācijas karšu informācija par fotoradariem
nav pieejama visos tirgos.
Ceļazīmju informācijas
aktivizēšana/deaktivizēšana
Ceļazīmju informācijas funkciju (Road Sign
Information — RSI) var aktivizēt/deaktivizēt.
Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/
deaktivizēšana
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displeja funkciju
skatā.
Saistītā informācija
•
•
•
Ceļazīmju informācija* (353 lpp.)
Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana (356 lpp.)
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
(357 lpp.)
Ātruma brīdinājums tiek sniegts
vadītāja displejā ātruma pārsniegšanas laikā īslaicīgi mirgojot simbolam kas norāda spēkā
esošo atļauto maksimālo
ātrumu.
–
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam Road
Sign Information.
> Tiek aktivizēts RSI, un taustiņā tiek parādīts zaļš indikators — pelēks indikators
nozīmē to, ka RSI ir deaktivizēts.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
Sign Information.
3.
Atlasiet Ātruma ierobežojuma
brīdinājums, lai aktivizētu/deaktivizētu
ātruma brīdinājumus.
> ja funkcija ir aktivizēta, ir redzams ātruma
selektors.
4.
Noregulējiet lielāku vai mazāku ātruma brīdinājuma attēlošanas ierobežojumu, nospiežot
bultiņu uz augšu/uz leju.
Ātruma brīdinājumu aktivizēšana/
deaktivizēšana
Ātruma brīdinājuma funkcija brīdina vadītāju, kad
ir pārsniegts atļautais ātruma ierobežojums. Ja
tiek pārsniegts fotoradara informācijas norādītais
ātruma ierobežojums, vienmēr tiek raidīts ātruma
pārsniegšanas brīdinājums. Vadītājs var izvēlēties
aktivizēt vai deaktivizēt šo funkciju.
Road
Ņemiet vērā, ka, attēlojot vadītāja displejā
fotoradara simbolu, robežvērtības netiek pielāgotas.
Skaņas brīdinājuma aktivizēšana/
deaktivizēšana.
Ātruma brīdinājumam var izvēlēties arī skaņas
signālu:
1.
356
IntelliSafe
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
2.
3.
Nospiediet My Car
Sign Information.
IntelliSafe
Road
Atlasiet Skaņas brīdinājums, lai aktivizētu/
deaktivizētu skaņas brīdinājumu.
Ja ir aktivizēta funkcija Skaņas brīdinājums,
vadītājs tiek brīdināts arī, braucot tāda ceļa virzienā, pa kuru braukt aizliegts.
Saistītā informācija
•
•
•
Ceļazīmju informācija* (353 lpp.)
Fotoradaru informācija* (355 lpp.)
Zīmju rādījumi kopā ar ceļazīmju informāciju
(353 lpp.)
Ceļazīmju informācijas
ierobežojumi*
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas kameras bloku,
kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet
sadaļu "Kameras bloka ierobežojumi".
Noteiktās situācijās funkcija ceļazīmju informācijas funkcija Road Sign Information — RSI var
būt ierobežota.
Funkcijas RSI darbību var ierobežot šādi:
•
•
•
•
•
izbalējušas zīmes
Ceļa līkumos izvietotas zīmes
Pagrieztas vai bojātas zīmes
Saistītā informācija
•
•
Ceļazīmju informācija* (353 lpp.)
Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana (356 lpp.)
Zīmes, kas izvietotas augstu virs brauktuves
•
Pilnīgi/daļēji aizsegtas vai slikti novietotas
zīmes
Zīmju rādījumi kopā ar ceļazīmju informāciju
(353 lpp.)
•
Kameras bloka ierobežojumi (332 lpp.)
•
Ar salnu, sniegu un/vai dubļiem pilnīgi vai
daļēji noklātas zīmes
•
Digitālās ceļu kartes21 ir novecojušas vai
neprecīzas vai tajās nav informācijas par
ātrumu22.
PIEZĪME
Funkcija RSI var sajaukt dažu veidu velosipēdu turētājus (kas paredzēti pievienošanai
piekabju elektrības kontaktligzdai) ar pievienotām piekabēm. Tādos gadījumos vadītājam
var tikt parādīta nepareiza ātruma informācija.
21
22
Automašīnās, kas aprīkotas ar Sensus Navigation.
Karšu dati ar informāciju par ātrumu nav pieejami visos tirgos.
* Papildaprīkojums/piederums. 357
VADĪTĀJA ATBALSTS
Driver Alert Control
BRĪDINĀJUMS
Funkcijas Driver Alert Control mērķis ir piesaistīt
vadītāja uzmanību, kad viņš sāk braukt nevienmērīgāk, piemēram, ja vadītājs kļūst izklaidīgs vai
miegains.
Skaņas signāls jāuztver ļoti nopietni, jo miegains šoferis bieži vien pats neapzinās savu
stāvokli.
Ja atskan skaņas signāls vai jūtaties noguris,
apturiet automobili drošā veidā pēc iespējas
drīzāk un atpūtieties.
DAC uzdevums ir uztvert lēnu braukšanas spēju
pasliktināšanos, un tā galvenokārt ir paredzēta
izmantošanai, braucot pa maģistrālajiem ceļiem.
Funkcija nav paredzēta pilsētas satiksmei.
Pētījumi liecina, ka braukt nogurušam ir tikpat
bīstami, cik braukt reibumā.
Šī funkcija tiek aktivizēta, kad ātrums pārsniedz
65 km/h (40 mph) un paliek aktīva tik ilgi, kamēr
ātrums ir lielāks par 60 km/h (37 mph).
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīnas vadīšana kļūst
patiešām nekontrolējama, vadītājs tiek brīdināts ar skaņas signālu un vadītāja displejā attēlotu simbolu un paziņojumu Vai
pienācis laiks
pārtraukumam?.
Brīdinājums tiek atkārtots pēc laika, ja braukšanas spējas neuzlabojas.
PIEZĪME
Kamera uztver malu marķējumus, kas uzkrāsoti uz
brauktuves, un salīdzina ceļa posmu ar vadītāja
stūrēšanas kustībām.
358
Šo funkciju nedrīkst lietot, lai paildzinātu
braukšanas laiku. Vienmēr ieplānojiet regulārus pārtraukumus un kārtīgi atpūtieties.
Driver Alert Control nedarbojas visās situācijās, taču tam ir tikai palīglīdzekļa funkcija.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu.
Saistītā informācija
•
Aktivēšana / deaktivēšana Driver Alert
Control (359 lpp.)
•
Driver Alert Control ierobežojumi (359 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTS
Aktivēšana / deaktivēšana Driver
Alert Control
2.
Funkciju Driver Alert Control (DAC) var aktivizēt/
deaktivizēt.
3.
Aktivēšana / deaktivēšana Driver Alert
Control
Saistītā informācija
1.
Vidējā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
Alert Control.
3.
Atlasiet Brīdinājums par modrību, lai aktivizētu/deaktivizētu DAC.
IntelliSafe
Driver
BRĪDINĀJUMS
•
•
Nospiediet My Car
Alert Control.
IntelliSafe
Driver
Atlasiet Atpūtas pieturvietu norādes, lai
aktivizētu/deaktivizētu atpūtas vietu norādes.
Driver Alert Control (358 lpp.)
Driver Alert Control ierobežojumi (359 lpp.)
Driver Alert Control ierobežojumi
Noteiktās situācijās funkcija Driver Alert Control
(DAC) var būt ierobežota.
Dažos gadījumos autovadīšanas stils nemainās,
lai gan vadītājs ir noguris, — piemēram, lietojot
funkciju Pilot Assist — līdz ar to vadītājs nesaņems brīdinājumu no DAC. Tādēļ neatkarīgi no tā,
vai DAC par to brīdina vai ne, vienmēr ir ļoti svarīgi apstāties un atpūsties, ja manāmas jebkādas
vadītāja noguruma pazīmes.
Dažkārt sistēma var brīdināt, neraugoties uz to, ka
braukšanas spējas nav pasliktinājušās, piemēram:
•
•
Driver Alert Control nedarbojas visās situācijās, taču tam ir tikai palīglīdzekļa funkcija.
Var atlasīt, vai vēlaties aktivizēt/deaktivizēt atpūtas vietu norādes. Kad atpūtas vietu norādes ir
aktivizētas, piemērotas atpūtas vietas ieteikums
tiek attēlots reizē ar DAC brīdinājumu.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
nelīdzenas ceļa virsmas gadījumā.
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas kameras bloku,
kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet
sadaļu "Kameras bloka ierobežojumi".
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu.
Atpūtas vietas norāžu aktivizēšana/
deaktivizēšana brīdinājuma gadījumā
spēcīga sānu vēja gadījumā
Saistītā informācija
•
•
•
•
Driver Alert Control (358 lpp.)
Aktivēšana / deaktivēšana Driver Alert
Control (359 lpp.)
Kameras bloka ierobežojumi (332 lpp.)
Pilot Assist* (309 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 359
VADĪTĀJA ATBALSTS
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas mērķis ir palīdzēt vadītājam samazināt risku, ka automašīna
var nejauši izbraukt no savas joslas, braucot pa
automaģistrālēm un līdzīgiem lielas nozīmes
ceļiem.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija stūrē automašīnu atpakaļ tās joslā un/vai brīdina vadītāju ar
skaņas signālu vai stūres vibrāciju.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija ir aktīva braukšanas ātruma intervālā 65-200 km/h
(40 - 125 mph) uz ceļiem ar skaidri redzamām
sānu līnijām.
Kamera uztver ceļa/joslas sānu līnijas.
Atkarībā no iestatījumiem joslas saglabāšanas
palīgfunkcija darbojas, kā norādīts tālāk.
Šī funkcija var nebūt pieejama uz šauriem ceļiem
— tādā gadījumā tai tiek ieslēgts gaidīšanas
režīms. Šī funkcija kļūst atkal pieejama, kad ceļš ir
pietiekoši plats.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija stūrē automašīnu
atpakaļ savā joslā.
23
360
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija brīdina, izmantojot
stūres vibrāciju23.
Stūres vibrācija atšķiras — jo ilgāk automašīna atrodas ārpus savas joslas līnijām, jo garāka ir vibrācija.
1.
Aktivizēta stūrēšanas palīdzība: kad automašīna tuvojas joslas sānu līnijai, LKA aktīvi
stūrē to atpakaļ tās joslā, piemērojot nelielu
stūres griezes momentu.
2.
Aktivizēts brīdinājums: ja automašīna gatavojas šķērsot joslas līniju, vadītājs tiek brīdināts
ar skaņas signālu vai stūres vibrāciju.
PIEZĪME
Ja ir ieslēgti pagrieziena rādītāji, joslas saglabāšanas palīgfunkcija nestūrē un neraida brīdinājumus.
VADĪTĀJA ATBALSTS
BRĪDINĀJUMS
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija ir tikai vadītāja palīglīdzeklis, un tā neieslēdzas visās
braukšanas situācijās vai jebkādos laika un
ceļa apstākļos.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija
neiejaucas
•
•
•
•
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu un spēkā esošo likumu un
ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.
• Lane Keeping Aid Stūrējiet
• Lane Keeping Aid Gaidīšanas režīms,
līdz tiek sākta stūrēšana
Ja vadītājs joprojām neievēro uzvedni sākt stūrēt
automašīnu, funkcija LKA tiek iestatīta gaidīšanas
režīmā — funkcija nebūs pieejama, kamēr vadītājs nesāks atkal stūrēt automašīnu.
asas malas vai līnijas, kas nav joslu līnijas;
ceļi ar neskaidrām atdalošajām līnijām vai bez
tām.
PIEZĪME
Lai stūrēšanas palīgsistēma LKA darbotos, vadītāja rokām jāatrodas uz stūres. Sistēma to nepārtraukti uzrauga.
Ja vadītājs nesāk stūrēt automašīnu, simbols tiek
attēlots vēlreiz kopā ar brīdinājuma skaņu un šo
ziņojumu:
slikti laika apstākļi ar samazinātu redzamību
Funkcija izmanto automašīnas kameras bloku,
kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet
sadaļu "Kameras bloka ierobežojumi".
Stūrēšanas palīgsistēma
Ja vadītājs netur rokas uz stūres, vadītāja displejā tiek rādīts
šis simbols un tālāk redzamais
ziņojums, lai aicinātu vadītāju
aktīvi stūrēt automašīnu:
ļoti "sportisks" braukšanas stils;
Saistītā informācija
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija neieslēdzas asos
iekšmalas līkumos.
Dažās situācijās joslas saglabāšanas palīgfunkcija atļaus šķērsot sānu līnijas, neiejaucoties ar
stūrēšanas palīgsistēmu vai brīdinājumu, — piemēram, izmantojot pagrieziena rādītājus vai veicot
pagriezienus.
•
Aktivēšana / deaktivēšana Lane Keeping Aid
(362 lpp.)
•
Nobraukšanas novēršana Run-off Mitigation
(365 lpp.)
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas simboli
un paziņojumi (363 lpp.)
•
Kameras bloka ierobežojumi (332 lpp.)
Ierobežojumi
Noteiktos apgrūtinātas braukšanas apstākļos
joslas saglabāšanas palīgfunkcija var nespēt palīdzēt vadītājam pareizi. Tādos gadījumos ieteicams
izslēgt šo funkciju.
Šādu apstākļu piemēri:
•
•
•
ceļu remonta darbi;
apledojuši ceļi;
sliktas kvalitātes brauktuves;
361
VADĪTĀJA ATBALSTS
Aktivēšana / deaktivēšana Lane
Keeping Aid
3.
Joslas saglabāšanas palīgfunkciju Lane Keeping
Aid (LKA) var aktivizēt/deaktivizēt, un var atlasīt
dažas tās apakšfunkcijas.
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displeja funkciju
skatā.
Zem Lane Keeping Aid brīdinājuma
atgriezeniskā saite atlasiet brīdinājuma
tipu:
• Skaņa — vadītājs tiek brīdināts ar skaņas
signālu.
• Vibrācija — vadītājs tiek brīdināts ar stūres vibrāciju.
Lane Keeping Aid palīdzības opcijas
Var atlasīt, kā sistēmai LKA reaģēt, ja automašīna
izbrauc no savas joslas.
–
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam Lane
Keeping Aid.
> LKA tiek aktivizēta (tiek parādīts ZAĻŠ
taustiņa indikators) vai deaktivizēta (tiek
parādīts PELĒKS taustiņa indikators).
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car IntelliSafe
saglabāšanas palīgfunkcija.
3.
Zem Lane Keeping Aid režīms atlasiet, kā
LKA reaģēt.
Atlasiet Lane Keeping Aid brīdinājuma
tipu.
• Palīdzība — sniedz stūrēšanas palīdzību,
nebrīdinot vadītāju
Var atlasīt, kā sistēmai LKA brīdināt vadītāju, ja
automašīna izbrauc no savas joslas.
362
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car IntelliSafe
saglabāšanas palīgfunkcija.
Joslas
Joslas
• Abi — tiek raidīts gan brīdinājums, gan
nodrošināta stūrēšanas palīdzība.
• Brīdināj. — tikai brīdina vadītāju
Saistītā informācija
•
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija (360 lpp.)
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas simboli
un paziņojumi (363 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTS
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas
simboli un paziņojumi
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija uztver vienu vai
abas joslas sānu līnijas.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un
paziņojumi saistībā ar joslas saglabāšanas palīgfunkciju.
Nav pieejama
Stūrēšanas palīgsistēmas rādījums/
brīdinājums
Simboli vadītāja displejā
Vadītāja displejā joslas saglabāšanas palīgfunkcija tiek
vizualizēta ar simboliem, kas ir
atkarīgi no situācijas.
Tālāk ir sniegti daži simbolu
piemēri un aprakstītas situācijas, kurās tie tiek attēloti:
Pieejama
Nav pieejama — simbola joslas sānu līnijas ir pelēkā
krāsā.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija nespēj uztvert
joslas sānu līnijas, ātrums ir pārāk zems vai ceļš ir
pārāk šaurs.
Stūrēšanas palīgsistēma/brīdinājums — simbola joslas
sānu līnijas ir krāsainas.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija norāda, ka sistēma sniedz brīdinājumu un/vai mēģina iestūrēt
automašīnu atpakaļ joslā.
Simboli un paziņojumi
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Pieejams — simbola joslas sānu līnijas ir baltā krāsā.
}}
363
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Vadītāja atbalsta sist.
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Samaz. funkcionalitāte. Jāveic apkope
Vējstikla sensors
Kameras spēja redzēt automašīnas priekšā esošo ceļa posmu ir ierobežota.
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu
Lane Keeping Aid
Stūrējiet
Lane Keeping Aid
Gaidīšanas režīms, līdz tiek sākta stūrēšana
Saistītā informācija
•
•
364
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija (360 lpp.)
Aktivēšana / deaktivēšana Lane Keeping Aid
(362 lpp.)
Stūrēšanas palīgsistēma LKA nedarbojas, ja vadītājs netur stūri. Ievērojiet
instrukcijas un stūrējiet automašīnu.
LKA tiek iestatīta gaidīšanas režīmā, līdz vadītājs atkal sāk stūrēt automašīnu.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Nobraukšanas novēršana Run-off
Mitigation
Nobraukšanas novēršana ar stūrēšanas
palīdzību
Nobraukšanas novēršanas funkcijas mērķis ir
palīdzēt vadītājam samazināt risku, ka automašīna negaidīti nobrauks no ceļa, aktīvi stūrējot
automašīnu atpakaļ uz ceļa.
Iejaukšanās ar bremzēšanu palīdz situācijās,
kurās tikai ar stūrēšanas palīdzību nepietiek.
Bremzēšanas spēks tiek automātiski pielāgots
atkarībā no attiecīgā brīža situācijas.
Nobraukšanas novēršanas sistēmas
Run-off Mitigation iestatījumi
Šī funkcija ir aktīva braukšanas ātruma intervālā
65–140 km/h (40–87 mph) uz ceļiem ar skaidri
redzamām atdalošajām līnijām.
Nobraukšanas novēršanas funkcija ir atlasāma —
vadītājs var to ieslēgt vai izslēgt, velkot uz leju
vidējā displeja augšējo skatu un tur meklējot:
Kamera skenē ceļa malas un krāsotās sānu līnijas. Ja automašīna gatavojas šķērsot ceļa malu,
nobraukšanas novēršanas sistēma aktīvi stūrē
automašīnu atpakaļ uz ceļa. Turklāt, ja tiek uzskatīts, ka stūrēšanas iejaukšanās ir nepietiekama, lai
novērstu nobraukšanu no ceļa, var tikt aktivizēta
arī bremžu iejaukšanās.
Iestatījumi My Car IntelliSafe
saglabāšanas palīgfunkcija
Lai aktivizētu nobraukšanas novēršanu:
Run-off Mitigation iejaucas ar stūrēšanas palīdzību.
•
Nobraukšanas novēršana ar stūrēšanas
palīdzību un bremzēšanu
Nobraukšanas novēršanas sistēma neiejaucas ar
stūrēšanas palīdzību un bremzēšanu, ja tiek lietoti
pagrieziena rādītāji. Ja funkcija nosaka, ka vadītājs aktīvi vada automašīnu, nobraukšanas novēršanas sistēmas darbība uz īsu brīdi tiek bloķēta.
Atzīmējiet izvēles rūtiņu pie Sadursmes
novēršanas palīdzība, Stūrēšanas
palīdzība paliel. sadursmes riska laikā
— funkcija tiek aktivizēta.
Kad dzinējs tiek izslēgts, pašreizējais nobraukšanas novēršanas funkcijas iestatījums paliek spēkā
arī nākamajā dzinēja iedarbināšanas reizē.
Nobraukšanas novēršanas sistēmas
Run-off Mitigation ierobežojumi
Šai funkcijai ir divi aktivizācijas līmeņi:
•
•
Joslas
Noteiktos apgrūtinātas braukšanas apstākļos
nobraukšanas novēršanas sistēma var nespēt
palīdzēt vadītājam pareizi. Tādos gadījumos ieteicams šo funkciju izslēgt.
Tikai stūrēšanas palīdzība
Stūrēšanas palīdzība ar bremzēšanu
Šādu apstākļu piemēri:
Run-off Mitigation iejaucas ar stūrēšanas palīdzību un
bremzēšanu.
•
•
ceļu remonta darbi;
apledojuši ceļi;
}}
365
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
•
•
•
•
•
•
šauri ceļi;
sliktas kvalitātes brauktuves;
ļoti "sportisks" braukšanas stils;
slikti laika apstākļi ar samazinātu redzamību
ceļi ar neskaidrām sānu līnijām vai bez tām;
asas malas vai līnijas, kas nav joslu sānu līnijas.
BRĪDINĀJUMS
Funkcija aizsardzībai pret nobraukšanu no
ceļa ir tikai vadītāja palīglīdzeklis, un tā nedarbojas visās braukšanas situācijās vai jebkādos
laika un ceļa apstākļos.
Šī funkcija nevar noteikt barjeras, margas vai
tamlīdzīgus šķēršļus ceļa malā.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu un spēkā esošo likumu un
ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas kameras bloku,
kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet
sadaļu "Kameras bloka ierobežojumi".
Saistītā informācija
366
•
Nobraukšanas novēršanas sistēmas simboli
un paziņojumi (367 lpp.)
•
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija (360 lpp.)
Kameras bloka ierobežojumi (332 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTS
Nobraukšanas novēršanas sistēmas
simboli un paziņojumi
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un
paziņojumi saistībā ar nobraukšanas novēršanas
sistēmu (Run-off Mitigation).
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Autom. iejaukšanās
Ja ir aktivizēta nobraukšanas novēršanas sistēma, vadītājam tiek rādīts ziņojums, ka
sistēma ir aktivizēta.
City Safety
Vadītāja atbalsta sist.
Samaz. funkcionalitāte. Jāveic apkope
Vējstikla sensors
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Kameras spēja redzēt automašīnas priekšā esošo ceļa posmu ir ierobežota.
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu
Saistītā informācija
•
Nobraukšanas novēršana Run-off Mitigation
(365 lpp.)
367
VADĪTĀJA ATBALSTS
Stāvvietā novietošanas sistēma*
Automašīnas novietošanas sensori palīdz vadītājam manevrēt šaurās vietās, vidējā displejā norādot attālumu līdz šķēršļiem ar skaņas signāliem
un diagrammām.
aptuveni 2 sekundes. Skaņas signāls par šķēršļiem aiz automašīnas ir aktīvs, arī kad automašīna
stāv.
Aizmugurē
30 cm attālumā no šķēršļa, kas atrodas aiz automašīnas vai tās priekšā, signāls ir nepārtraukts un
ir aizpildīts tas aktīvā sensora lauks, kas atrodas
vistuvāk automašīnas simbolam.
Automašīnas novietošanas sensoru skaļumu var
regulēt ar viduskonsoles slēdzi [>II] signāla skanēšanas laikā. Regulēšanu var veikt arī, izmantojot augšējā skata izvēlnes funkciju Iestatījumi.
PIEZĪME
•
Skaņas brīdinājumi tiek aktivizēti tikai par
objektiem, kas atrodas tieši transportlīdzekļa ceļā.
Ekrāna skats ar šķēršļu zonām un sensoru sektoriem.
Vidējā displejā ir attēlots automašīnas un uztverto
šķēršļu attiecību pārskats.
Izceltais sektors norāda šķēršļa atrašanās vietu.
Jo tuvāk automašīnas simbolam ir izceltais sektors, jo īsāks attālums starp automašīnu un
noteikto šķērsli.
Jo mazāks attālums līdz šķērslim, jo ātrāk skan
signāls. Citas audiosistēmas skaņas tiek apklusinātas automātiski.
BRĪDINĀJUMS
•
Auto novietošanas palīgsistēma nemazina
vadītāja atbildību auto novietošanas laikā.
•
Sensoriem ir aklās zonas, kurā tie neuztver šķēršļus.
•
Uzmanieties, piemēram, no automobiļa
tuvumā esošiem cilvēkiem vai dzīvniekiem.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Atpakaļgaitas sensori tiek aktivizēti, ja automašīna ripo atmuguriski un nav ieslēgts pārnesums
vai pārnesumu pārslēgsvira tiek pārvietota atpakaļgaitas pozīcijā.
Mērīšanas diapazons sākas aptuveni 1,5 metrus
aiz automašīnas.
Braucot atpakaļgaitā ar pievienotu piekabi, stāvvietā novietošanas palīgsistēmas atpakaļgaitas
sensori tiek deaktivizēti automātiski.
Skaņas signāls par priekšā un sānos esošiem
šķēršļiem ir aktīvs, kad automašīna brauc, bet tiek
izslēgts, kad automašīna ir stāvējusi
368
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
PIEZĪME
Uz priekšu
Braucot atpakaļgaitā ar, piemēram, piekabi vai
uz vilkšanas ierīces piestiprinātu velosipēdu
turētāju (bez Volvo oriģinālā piekabes vadojuma), iespējams, nāksies manuāli izslēgt
automašīnas novietošanas sensorus, lai tie
nereaģētu uz piekabi vai turētāju.
SVARĪGI
Ja ir uzstādīti papildu lukturi: Atcerieties, ka
tie nedrīkst aizklāt sensorus, pretējā gadījumā
papildu lukturi var tikt uztverti kā šķēršļi.
Saistītā informācija
Gar sāniem
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Iedarbinot dzinēju, automašīnas novietošanas
priekšējie sensori tiek aktivizēti automātiski.
Priekšējie sensori darbojas, ja ātrums ir
mazāks par 10 km/h (6 mph).
•
Automašīnas novietošanas sensoru aktivizēšana/deaktivizēšana* (370 lpp.)
•
Automašīnas novietošanas sensoru* ierobežojumi (370 lpp.)
•
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas* paziņojumi (372 lpp.)
•
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (373 lpp.)
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(380 lpp.)
Mērīšanas diapazons sākas aptuveni 0,8 metrus
no automašīnas priekšpuses.
Iedarbinot dzinēju, automašīnas novietošanas
sānu sensori tiek aktivizēti automātiski. Tie darbojas, ja ātrums ir mazāks par 10 km/h (6 mph).
Mērījumu diapazons sākas aptuveni 30 cm attālumā no sāniem. Skaņas signāls, kas brīdina par
šķēršļiem sānos, nāk no sānu skaļruņiem.
PIEZĪME
Ja automašīnai ar automātisko pārnesumkārbu tiek ieslēgta stāvbremze vai ir ieslēgts
režīms P, automašīnas novietošanas sensori
tiek deaktivizēti.
* Papildaprīkojums/piederums. 369
VADĪTĀJA ATBALSTS
Automašīnas novietošanas sensoru
aktivizēšana/deaktivizēšana*
Automašīnas novietošanas
sensoru* ierobežojumi
Automašīnas novietošanas sensoru funkciju var
aktivizēt/deaktivizēt.
Noteiktās situācijās automašīnas novietošanas
sensoru funkcija var būt ierobežota.
Iedarbinot dzinēju, automašīnas novietošanas
priekšējie un sānu sensori tiek aktivizēti automātiski. Aizmugurējie sensori tiek aktivizēti, ja automašīna ripo atpakaļgaitā vai tiek ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displeja funkciju
skatā.
Novietošanas palīgsistēmu var
aktivizēt/deaktivizēt arī kameras
skatos.
–
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Stāvvietā nov. palīgsistēma.
> Automašīnas novietošanas sensori tiek
aktivizēti/deaktivizēti — taustiņā tiek parādīts zaļš/pelēks indikators.
Saistītā informācija
•
•
Stāvvietā novietošanas sistēma* (368 lpp.)
Cross Traffic Alert* (348 lpp.)
PIEZĪME
Tā kā vilkšanas iekārta tiek konfigurēta kopā
ar automašīnas elektrosistēmu, vilkšanas
iekārtas izvirzījums tiek ņemts vērā, kad funkcija aprēķina attālumu līdz kādam objektam
aiz automašīnas.
SVARĪGI
Priekšmeti, piemēram, ķēdes, tievi, spīdīgi ceļu
stabiņi vai zemas barjeras var atrasties "signāla ēnā", un tādā gadījumā sensori tos
neuztver - pulsējošais signāls var negaidīti
pārtrūkt tā vietā, lai sāktu skanēt nepārtraukts
signāls.
Sensori nevar uztvert augstus priekšmetus,
piemēram, izvirzītus kravas ielādēšanas dokus.
•
Tādās situācijās esiet īpaši piesardzīgs un
manevrējiet/pārvietojiet automašīnu īpaši
lēni vai pārtrauciet automašīnas novietošanas manevru — var rasties būtisks
risks sabojāt citus transportlīdzekļus vai
citus priekšmetus, jo informācija no sensoriem šādās situācijās ne vienmēr ir uzticama.
SVARĪGI
Noteiktos apstākļos stāvvietā novietošanas
palīgsistēma var raidīt nepareizus brīdinājuma
signālus, kurus izraisa ārēji skaņas avoti un
kas izstaro tādas pašas ultraskaņas frekvences, ar kādām darbojas sistēma.
Šādu avotu piemēri ir signāltaures, slapjas riepas uz asfalta, pneimatiskās bremzes, motociklu izplūdes gāzu radītie trokšņi u.c.
370
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Apkope
Automašīnas novietošanas sensoru atrašanās vietas24.
Lai stāvvietā novietošanas palīgsistēma darbotos
pareizi, tās sensori regulāri jāmazgā ar ūdeni un
autošampūnu.
PIEZĪME
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus un sniegs, tie
var izraisīt nepareizus brīdinājuma signālus,
ierobežotu darbību vai darbības pārtraukumus.
Saistītā informācija
•
•
•
24
Stāvvietā novietošanas sistēma* (368 lpp.)
Automašīnas novietošanas sensoru aktivizēšana/deaktivizēšana* (370 lpp.)
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas* paziņojumi (372 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums. 371
VADĪTĀJA ATBALSTS
Stāvvietā novietošanas
palīgsistēmas* paziņojumi
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki paziņojumi
saistībā ar stāvvietā novietošanas palīgsistēmu.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Novietoš. palīgsist.
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Nav pieejams, jāveic apkope
Novietoš. palīgsist.
Ir bloķēts viens vai vairāki sistēmas sensori — pārbaudiet un novērsiet problēmu, tiklīdz tas ir iespējams.
Sensori bloķēti, nepieciešama tīrīšana
Saistītā informācija
•
•
•
372
Stāvvietā novietošanas sistēma* (368 lpp.)
Automašīnas novietošanas sensoru aktivizēšana/deaktivizēšana* (370 lpp.)
Automašīnas novietošanas sensoru* ierobežojumi (370 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Stāvvietā novietošanas kamera*
PAS* — aktivizē/deaktivizē automašīnas
novietošanas sensorus
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kamera
palīdz vadītājam veikt manevrus šaurās vietās,
norādot šķēršļus ar kameras attēliem un diagrammām vidējā displejā.
360° skata kamera*
CTA* — aktivizē/deaktivizē Cross Traffic
Alert
Tuvināt26 — tuvina/tālina
Pārskats
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameru var
aktivizēt vai nu automātiski, kad tiek ieslēgts
atpakaļgaitas pārnesums, vai manuāli vidējā displejā atkarībā no atlasītā iestatījuma.
BRĪDINĀJUMS
•
Novietošanas stāvvietā kamera tiek
izmantota kā palīglīdzeklis. Tā nenoņem
autovadītājam atbildību, braucot atpakaļgaitā.
•
Kamerai ir "aklā zona", kurā nevar atklāt
šķēršļus.
Novietošanas palīgsistēmas kameru aptuvenā darbības
zona.
•
Uzmaniet cilvēkus un dzīvniekus, kas atrodas automobiļa tuvumā.
Viduskonsoles ekrānā vienlaikus ir redzamas
visas četras automašīnas puses, tādējādi ļaujot
vadītājam redzēt zonu ap automašīnu, manevrējot
nelielā ātrumā.
Kameras skati
Līnijas — aktivizē/deaktivizē stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras kontroles
līnijas
Vilkš. ier.* — aktivizē/deaktivizē vilkšanas
iekārtas kontroles līniju*25
25
26
Nav pieejams visos tirgos.
Tuvinot skatu, kontroles līnijas tiek izslēgtas.
Funkcija var attēlot saliktu 360° skatu, kā arī
atsevišķus visu četru kameru (aizmugurējās,
priekšējās, kreisās un labās puses) skatus. Atlasītā skata augšpusē ir redzams, kura kamera ir
aktīva.
Katru kameras skatu var aktivizēt atsevišķi,
ekrānā pieskaroties vajadzīgās kameras "redzamības laukam", piemēram, priekšā priekšējai
kamerai vai virs tās.
Ja automašīna ir aprīkota arī ar automašīnas
novietošanas sensoriem*, attālums līdz uztvertajiem šķēršļiem tiek attēlots ar dažādu krāsu laukumiem.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 373
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Aizmugurē
Uz priekšu
PIEZĪME
Lai pēc ātruma samazināšanas priekšējo
kameru varētu automātiski aktivizēt atkārtoti,
zem Iestatījumi My Car Stāvvietā
novietošanas palīgsistēma jāatlasa
Atpakaļskata kameras aktiviz.
atpakaļgaitā.
Sāni
Uz aizmuguri vērstā kamera27 ir uzstādīta virs reģistrācijas numura zīmes.
Uz aizmuguri vērstā kamera rāda plašu zonu aiz
automašīnas. Noteiktiem modeļiem ir redzama
bufera daļa, kā arī dažos gadījumos vilkšanas
āķis.
Vidējā displejā redzamie objekti var šķist nedaudz
sasvērušies — tas ir normāli.
PIEZĪME
Priekšējā novietošanas kamera27 atrodas priekšējā režģī.
Priekšējā kamera var noderēt izbrauktuvēs ar
ierobežotu sānu redzamību, piemēram, ja skatu
aizsedz augsts dzīvžogs. Tā darbojas, ja ātrums ir
mazāks nekā 25 km/h (16 mph) — pēc tam
priekšējā kamera tiek izslēgta.
Ja automašīna nesasniedz 50 km/h (30 mph) un
ātrums 60 sekunžu laikā pēc priekšējās kameras
izslēgšanas samazinās zem 22 km/h (14 mph),
kamera atkal tiek aktivizēta.
Vidējā displejā redzamie objekti var šķist
tuvāki automašīnai, nekā aplūkojot tos ekrānā.
27
374
Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
Sānu kameras27 atrodas abos sānu spoguļos.
Sānu kameras rāda ekrānā, kas notiek abās automašīnas pusēs.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras* ieslēgšana (377 lpp.)
•
Stāvvietā novietošanas kameras kontroles
līnijas un lauki* (375 lpp.)
•
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras* ierobežojumi (378 lpp.)
•
•
•
Stāvvietā novietošanas sistēma* (368 lpp.)
Stāvvietā novietošanas kameras
kontroles līnijas un lauki*
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kamera
norāda automašīnas atrašanās vietu attiecībā uz
apkārtni, parādot kameras attēlā līnijas.
Kontroles līnijas
Šīs kontroles līnijas ietver automašīnas visvairāk
izvirzītās daļas, piemēram, vilkšanas kronšteinu,
sānu spoguļus un stūrus.
PIEZĪME
Novietošanas palīgsistēmas līnijas netiek rādītas tuvinājumā.
PIEZĪME
Cross Traffic Alert* (348 lpp.)
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(380 lpp.)
•
Braucot atpakaļgaitā ar piekabi, kas automobilim nav pievienota elektroniski, displejā redzamās līnijas rāda automobiļa,
nevis piekabes maršrutu.
•
Ekrāns līnijas nerāda, ja piekabe ir elektroniski pievienota automobiļa elektrosistēmai.
Piemēri tam, kā vadītājam tiek attēlotas kontroles līnijas.
Kontroles līnijas rāda automašīnas ārējo izmēru
prognozēto maršrutu, ņemot vērā pašreizējo stūres leņķi — tas atvieglo automašīnas novietošanu
paralēli ietvei, iebraukšanu šaurās vietās atpakaļgaitā un piekabes pievienošanu.
Līnijas uz ekrāna tiek projicētas, it kā tās būtu
zemes līmenī automašīnas aizmugurē, un tās ir
tieši saistītas ar stūres kustībām, kas parāda vadītājam ceļu, kādu veiks automašīna tad, ja tā veic
pagriezienu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 375
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
SVARĪGI
Atcerieties — kad ir atlasīts aizmugurējās
kameras skats, vidējā displejā ir attēlota tikai
zona aiz automašīnas. Veicot pagriezienus
atpakaļgaitas manevra laikā, pievērsiet uzmanību automašīnas sāniem un priekšpusei.
Stāvvietā novietošanas kameras kontroles
līnijas 360° skatā*
Vilkšanas iekārtas kontroles līnija
Tas pats attiecas uz pretējiem gadījumiem —
kad ir atlasīts kameras priekšējais skats, pievērsiet uzmanību automašīnas aizmugurei.
Ņemiet vērā, ka kontrollīnijas rāda visīsāko
maršrutu. Tādēļ pievērsiet īpašu uzmanību
automašīnas sāniem, lai, braucot turpgaitā un
pagriežot stūri, tie neko neaizķertu. Tāpat
nodrošiniet, lai, braucot atpakaļgaitā, automašīnas priekšpuse neko neaizķertu.
Vilkšanas iekārta ar kontroles līniju.
360° skats ar kontroles līnijām.
Pateicoties 360° skatam, automašīnas aizmugurē, priekšā un sānos (atkarībā no braukšanas
virziena) var attēlot kontroles līnijas:
•
•
Braucot uz priekšu: Priekšējās līnijas
Braucot atpakaļgaitā: Sānu līnijas un atpakaļgaitas manevra līnijas
Ja ir izvēlēta priekšējā kamera vai atpakaļskata
kamera, kontroles līnijas tiek attēlotas attiecībā
pret automašīnas braukšanas virzienu. Atlasītā
sānu kamera tiek izmantota tikai kontroles līniju
rādīšanai, braucot atpakaļgaitā.
376
Vilkš. ier. — aktivizē vilkšanas iekārtas kontroles līniju*.
Tuvināt — tuvina/tālina.
Kamera var atvieglot piekabes pievienošanu,
rādot kontroles līniju, kas atbilst prognozētajai
vilkšanas iekārtas un piekabes "savienojuma līnijai".
1.
Nospiediet Vilkš. ier. (1).
> Tiek parādīta prognozētā vilkšanas iekārtas savienojuma kontroles līnija Vienlaikus
nodziest stāvvietā novietošanas kameras
kontroles līnijas.
2.
Ja nepieciešama precīzāka manevrēšana,
nospiediet Tuvināt (2).
> Kameras skats tiek tuvināts.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Priekšējo un atpakaļgaitas sensoru lauku krāsas
Attālums (metros)
Stāvvietā novietošanas
palīgsistēmas kameras* ieslēgšana
Automašīnas novietošanas sensoru
lauks*
Dzeltens
0,6–1,5
Ja automašīna ir aprīkota arī automašīnas novietošanas sensoriem*, attālums katram sensoram,
kas reģistrē šķērsli, tiek rādīts ar krāsainiem laukumiem 360° skatā.
Oranžs
0,4–0,6
Var iestatīt, lai stāvvietā novietošanas kamera
ieslēgtos automātiski, atlasot atpakaļgaitas pārnesumu, vai ieslēgt to manuāli vidējā displejā.
Sarkans
0–0,4
Automašīnas un vilkšanas iekārtas kontroles līnijas nevar attēlot vienlaikus.
Priekšējo un atpakaļgaitas sensoru lauki
Sānu sensoru lauks
Sānu lauki tiek attēloti tikai oranžā krāsā.
Sānu lauku krāsa
Attālums (metros)
Oranžs
0–0,3
Saistītā informācija
•
•
•
Ekrāna labajā pusē uz automašīnas simbola var attēlot
krāsainus sensoru laukumus.
Samazinoties attālumam līdz šķērslim, priekšējo
un atpakaļgaitas sensoru lauki maina krāsu no
dzeltenas līdz oranžai un sarkanai.
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas
kameras ieslēgšana
Lai manuāli ieslēgtu novietošanas palīgsistēmas kameru:
–
Stāvvietā novietošanas kamera* (373 lpp.)
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras* ieslēgšana (377 lpp.)
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras* ierobežojumi (378 lpp.)
Vidējā displeja funkciju skatā nospiediet
taustiņu Kamera.
> Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas
kamera tiek ieslēgta.
Kameras ieslēgšanās dažādās situācijās
Ja kamera vispirms rāda augšējo vai priekšējo
skatu, nospiežot taustiņu, tiek noteikts automašīnas ātrums un braukšanas virziens.
•
Augšējais skats: Stāvot un braucot uz priekšu
— 0–15 km/h (0–9 mph).
•
Augšējais skats: stāvot uz vietas un braucot
atpakaļ — neatkarīgi no ātruma.
•
Priekšējais skats: Braucot uz priekšu
15–22 km/h (9–14 mph).
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 377
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas
kamera automātiskās ieslēgšanas
aktivizēšana/deaktivizēšana
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kamera
automātisko ieslēgšanos var aktivizēt/deaktivizēt,
kad ir ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Stāvvietā
novietošanas palīgsistēma.
3.
Atlasiet Atpakaļskata kameras aktiviz.
atpakaļgaitā, lai aktivizētu/deaktivizētu
automātisko ieslēgšanos.
Kameras automātiska deaktivizēšana
Priekšējais skats tiek izslēgts 25 km/h (16 mph)
ātrumā, lai nenovērstu vadītāja uzmanību. Ja ir
atlasīts iestatījums Atpakaļskata kameras
aktiviz. atpakaļgaitā, kamera tiek automātiski
aktivizēta atkārtoti, sasniedzot 22 km/h (14 mph)
60 sekunžu laikā. Ja ātrums pārsniedz 50 km/h
(31 mph), priekšējais skats netiek atkārtoti aktivizēts.
laikā — atpakaļskata kameras skatu vai
360° skatu*.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Stāvvietā
novietošanas palīgsistēma.
3.
Atlasiet Kameras atpakaļskata
noklusējums, lai aktivizētu/deaktivizētu aizmugurējās kameras skatu kā pamata skatu.
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas kameras kontroles
līnijas un lauki* (375 lpp.)
•
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras* ierobežojumi (378 lpp.)
•
Aizdedzes pozīcijas (391 lpp.)
Stāvvietā novietošanas
palīgsistēmas kameras*
ierobežojumi
Noteiktās situācijās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras funkcija var būt ierobežota.
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kamera
nevar redzēt visus objektus visās situācijās —
vadītājam jāzina, ka pastāv šādi ierobežojumi:
PIEZĪME
Velosipēdu turētājs vai citi piederumi, kas ir
uzmontēti automobiļa aizmugurē, var aizsegt
kameras skatu.
Aklās zonas
Pievērsiet uzmanību tam, ka pat gadījumā, ja tikai
šķiet, ka ir aizšķērsota neliela attēla daļa, no skata
var būt paslēpts relatīvi liels sektors. Šķēršļi tāpēc
var tikt neatklāti, kamēr tie neatrodas pietiekami
tuvu automašīnai.
Citi kameru skati tiek izslēgti 15 km/h (9 mph)
ātrumā un netiek atkārtoti aktivizēti.
Stāvvietā novietošanas kameras
atpakaļgaitas pamata skata atlasīšana
Kad ir atlasīta funkcija Atpakaļskata kameras
aktiviz. atpakaļgaitā, vadītājs var arī atlasīt, kuru
kameras funkciju aktivizēt atpakaļgaitas manevra
378
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Apkope
Regulāri tīriet kameras objektīvus ar remdenu
ūdeni un autošampūnu — uzmanieties, lai nesaskrāpētu objektīvus.
PIEZĪME
Uzturiet kameras lēcas tīras no netīrumiem,
sniega un ledus, lai nodrošinātu to optimālu
darbību. Tas ir sevišķi svarīgi sliktā apgaismojumā.
Starp kameras redzamības laukiem atrodas "aklās
zonas" sektori.
360° skatā šķēršļi/objekti var nebūt redzami
zonās starp atsevišķām kamerām.
Defektīva kamera
Ja kāds kameras sektors ir
melns un tajā ir redzams šis
simbols, tas nozīmē, ka kamera
nedarbojas. Tālāk ilustrācijā ir
redzams piemērs.
Automašīnas kreisā kamera nedarbojas.
Melns kameras sektors
Melns kameras sektors tiek rādīts arī tālāk norādītajos gadījumos, bet bez defektīvas kameras
simbola:
•
•
•
atvērtas durvis;
Saistītā informācija
•
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (373 lpp.)
•
Stāvvietā novietošanas kameras kontroles
līnijas un lauki* (375 lpp.)
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras* ieslēgšana (377 lpp.)
atvērtas bagāžas nodalījuma durvis.
nolocīts durvju spogulis.
Apgaismojuma apstākļi
Kameras attēls tiek regulēts automātiski, ņemot
vērā āra apgaismojuma apstākļus. Šī iemesla dēļ
nedaudz var mainīties attēla spilgtums un kvalitāte. Vāja apgaismojuma apstākļos attēla kvalitāte
var pasliktināties.
* Papildaprīkojums/piederums. 379
VADĪTĀJA ATBALSTS
Aktīvā stāvvietā novietošanas
palīgsistēma*
Aktīvā novietošanas palīgsistēma (Park Assist
Pilot — PAP) palīdz vadītājam iebraukt stāvvietā
vai izbraukt no tās.
Vispirms PAP pārbauda, vai vieta ir pietiekoši
liela, un pēc tam palīdz vadītājam griezt stūri un
iebraukt automašīnu stāvvietā.
Vadītājs tiek informēts par to, kādas darbības
jāveic un kad tas jādara, vidējā displejā attēlojot
simbolus, grafiskus attēlus un tekstu.
BRĪDINĀJUMS
PAP nedarbojas visās situācijās, taču tam ir
tikai palīglīdzekļa funkcija.
Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu un uzmanības pievēršanu
apkārtnei un citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, kas tuvojas vai brauc garām automašīnas novietošanas laikā.
3.
Automašīna stāvvietā tiek novietota, braucot
uz priekšu un atpakaļ.
Izmantojot sistēmu Izbraukšana no stāvvietas,
funkcija PAP var arī palīdzēt izbraukt no stāvvietas paralēli ietvei novietotu automašīnu — skatiet
sadaļas "Novietošana stāvvietā, izmantojot aktīvos
automašīnas novietošanas sensorus" apakšsadaļu "Izbraukšana no stāvvietas".
Automašīnas novietošanas veidi
PAP var izmantot šādās novietošanas situācijās.
Paralēlā novietošana
PIEZĪME
Funkcija PAP nosaka stāvvietas izmērus un
pagriež automašīnas stūri — vadītāja uzdevums ir:
380
•
•
vērot vietu ap automašīnu;
•
pārslēgt pārnesumus (atpakaļ/uz
priekšu);
•
•
regulēt un uzturēt drošu ātrumu;
ievērot vidējā displejā redzamās instrukcijas;
bremzēt un apturēt automašīnu.
Paralēlās novietošanas princips.
Funkcija PAP novieto automašīnu stāvvietā, veicot šādas darbības:
1.
Tiek atrasta un izmērīta stāvvieta.
2.
Automašīna tiek iebraukta stāvvietā atpakaļgaitas manevra laikā.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Perpendikulārā novietošana
Saistītā informācija
•
Novietošana stāvēšanai ar aktīvo stāvvietā
novietošanas palīgsistēmu* (381 lpp.)
•
Aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas*
ierobežojumi (384 lpp.)
•
Park Assist Pilot* paziņojumi (387 lpp.)
Novietošana stāvēšanai ar aktīvo
stāvvietā novietošanas
palīgsistēmu*
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma (Park
Assist Pilot — PAP) palīdz vadītājam trīs etapos.
Šī funkcija var arī palīdzēt vadītājam izbraukt no
stāvvietas.
PIEZĪME
Funkcija PAP nosaka stāvvietas izmērus un
pagriež automašīnas stūri — vadītāja uzdevums ir:
Perpendikulārās novietošanas darbības princips.
Funkcija PAP novieto automašīnu stāvvietā, veicot šādas darbības:
•
•
vērot vietu ap automašīnu;
ievērot vidējā displejā redzamās instrukcijas;
1.
Tiek atrasta un izmērīta stāvvieta.
•
2.
Automašīna tiek iebraukta stāvvietā atpakaļgaitā un pēc tam tiek novietota pareizi, braucot uz priekšu un atpakaļ.
pārslēgt pārnesumus (atpakaļ/uz
priekšu);
•
•
regulēt un uzturēt drošu ātrumu;
PIEZĪME
Funkcija PAP Izbraukšana no stāvvietas
nevar palīdzēt izbraukt no stāvvietas perpendikulāri ietvei novietotu automašīnu — šī
funkcija ir jāizmanto tikai gadījumā, ja automašīna ir novietota paralēli ietvei.
bremzēt un apturēt automašīnu.
PAP var aktivizēt, ja pēc dzinēja ieslēgšanas ir
ievēroti šādi kritēriji:
•
•
automašīnai nav pievienota piekabe;
Braukšanas ātrumam jābūt mazākam par
30 km/h (20 mph).
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 381
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
PIEZĪME
Kamēr PAP meklē stāvvietu, attālumam starp
automašīnu un stāvvietu ir jābūt
no 0,5 līdz 1,5 metriem.
2.
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Iebraukšana stāvvietā.
> PAP meklē stāvvietu un pārbauda, vai tā ir
pietiekami liela.
3.
Vērojiet vidējo displeju, un esiet gatavs apturēt automašīnu, kad grafiskais attēls un paziņojums informē, ka ir atrasta piemērota stāvvieta.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
4.
Atlasiet Novietoš. stāvvietā vai Perpendik.
novietošana un ieslēdziet atpakaļgaitas pārnesumu.
Novietošana stāvēšanai
Funkcija PAP novieto automašīnu stāvvietā, veicot šādas darbības:
1.
Tiek atrasta un izmērīta stāvvieta.
2.
Automašīna tiek iebraukta stāvvietā atpakaļgaitas manevra laikā.
3.
Automašīna tiek iebraukta stāvvietā — pēc
tam sistēma var pieprasīt, lai vadītājs pārslēdz
pārnesumus.
Paralēlās novietošanas darbības princips.
PIEZĪME
PAP meklē stāvvietu, parāda instrukcijas un
novieto automašīnu stāvvietā pasažiera pusē.
Vajadzības gadījumā automašīnu var novietot
stāvvietā vadītāja puses ielas malā.
Stāvvietu atrašana un izmērīšana
Šo funkciju var aktivizēt vidējā
displeja funkciju skatā.
Tai var piekļūt arī kameras skatos.
•
Perpendikulārās novietošanas darbības princips.
1.
382
Lai novietotu automašīnu stāvēšanai paralēli
ietvei, braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt
30 km/h (20 mph), bet, lai novietotu to perpendikulāri ietvei — 20 km/h (12 mph).
Ieslēdziet vadītāja puses pagrieziena rādītāju — sistēma meklēs stāvvietu šajā
automašīnas pusē.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Iebraukšana stāvvietā atpakaļgaitā
2.
Brauciet atpakaļgaitā lēnām un uzmanīgi,
nepieskaroties stūrei, un ne ātrāk par 7 km/h
(4 mph).
> Pēc tam PAP iestūrēs automašīnu stāvvietā.
3.
Ik pa laikam aplūkojiet vidējo displeju un
esiet gatavs apturēt automašīnu, kad grafiskais attēls un paziņojums liks to darīt.
Automašīnas pareiza novietošana stāvvietā
PIEZĪME
Paralēlā novietošana.
•
Kad ir ieslēgta PAP funkcija, neaiztieciet
stūri.
•
Nodrošiniet, lai stūres kustību nekas
netraucētu un to varētu brīvi pagriezt.
•
Lai nodrošinātu optimālus rezultātus,
nogaidiet, līdz stūre ir pagriezta, un tikai
tad sāciet braukt atpakaļ/uz priekšu.
Paralēlā novietošana.
Perpendikulārā novietošana.
Perpendikulārā novietošana.
1.
1.
Pārliecinieties, ka vieta automašīnas aizmugurē ir brīva.
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu pozīcijā D,
nogaidiet, līdz stūre tiks pagriezta, un lēnām
brauciet uz priekšu.
}}
383
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
2.
Ik pa laikam aplūkojiet vidējo displeju un
esiet gatavs apturēt automašīnu, kad grafiskais attēls un paziņojums liks to darīt.
3.
Ieslēdziet atpakaļgaitas pārnesumu un lēnām
brauciet atpakaļ.
4.
Ik pa laikam aplūkojiet vidējo displeju un
esiet gatavs apturēt automašīnu, kad grafiskais attēls un paziņojums liks to darīt.
Šī funkcija tiek automātiski deaktivizēta, un grafiskais attēls un paziņojumi informē, ka novietošana stāvvietā ir pabeigta. Iespējams, vadītājam
nāksies pielabot automašīnas novietojumu. Tikai
vadītājs var noteikt, vai automašīna ir pareizi
novietota stāvvietā.
SVARĪGI
Brīdinājuma distance ir īsāka, ja sensorus
izmanto PAP, nevis parastā stāvvietā novietošanas palīgsistēma.
Izbraukšana no stāvvietas
PIEZĪME
Izbraucot no stāvvietas, funkcija Izbraukšana
no stāvvietas ir jālieto tikai gadījumā, ja
automašīna ir novietota paralēli ietvei — šī
funkcija nedarbojas, ja automašīna ir novietota
perpendikulāri ietvei.
384
Funkciju Izbraukšana no
stāvvietas var aktivizēt vidējā
displeja funkciju skatā.
Aktīvās stāvvietā novietošanas
palīgsistēmas* ierobežojumi
Noteiktās situācijās aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas funkcija (Park Assist Pilot –
PAP) var būt ierobežota.
Novietošana stāvvietā ir pārtraukta
1.
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Izbraukšana no stāvvietas.
Automašīnas novietošana stāvvietā tiek pārtraukta:
2.
Izmantojiet pagrieziena rādītāju, lai atlasītu
virzienu, kurā automašīnai ir jāizbrauc no
stāvvietas.
•
•
Vērojiet vidējo displeju un ievērojiet instrukcijas tāpat, kā, novietojot automašīnu stāvēšanai.
•
•
3.
Ņemiet vērā, ka, pabeidzot funkciju, stūre var
"atlēkt" atpakaļ — tādā gadījumā vadītājam jāpagriež stūre atpakaļ maksimālā stūrēšanas leņķī,
lai izbrauktu no stāvvietas.
Ja PAP uzskata, ka vadītājs var izbraukt no stāvvietas, neveicot papildu manevrus, šī funkcija tiek
pārtraukta pat, ja vadītājs uzskata, ka automašīna
joprojām atrodas stāvvietā.
Saistītā informācija
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(380 lpp.)
•
Aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas*
ierobežojumi (384 lpp.)
•
Park Assist Pilot* paziņojumi (387 lpp.)
ja vadītājs pagriež stūri;
ja braukšanas ātrums ir pārāk liels — lielāks
par 7 km/h (4 mph)
ja vadītājs vidējā displejā nospiež Atcelt;
ja ir ieslēgta bremžu pretbloķēšanas sistēma
vai elektroniskā stabilitātes kontrole, piemēram, kad riteņi zaudē saķeri uz slidenas
brauktuves.
Kad iespējams, vidējā displejā tiek parādīts paziņojums, kurā ir norādīts, kādēļ ir pārtraukta novietošana stāvvietā.
PIEZĪME
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus vai sniegs, to
funkcionalitāte samazinās un mērījumu veikšana var nebūt iespējama.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
SVARĪGI
Noteiktos apstākļos PAP nevar atrast stāvvietu - viens no iemesliem var būt fakts, ka
sensoru darbību traucē ārēji skaņas avoti, kas
raida tās pašas frekvences, kurās darbojas šī
sistēma.
Šādu avotu piemēri ir signāltaures, slapjas riepas uz asfalta, pneimatiskās bremzes, motociklu izplūdes gāzu radītie trokšņi u.c.
•
•
Paturiet prātā, ka, novietojot automašīnu stāvēšanai, tās priekšpuse var izvirzīties uz āru
pret pretējā virzienā braucošajiem transportlīdzekļiem.
•
Veicot aprēķinus stāvvietā novietošanas
manevram, netiek ņemti vērā objekti, kas
atrodas augstāk par uztveršanas zonām. Tas
var izraisīt PAP iegriešanos stāvvietā pārāk
agri, tādēļ jāizvairās no šādām stāvvietām.
Vadītāja atbildība
Vadītājam jāpatur prātā, ka sistēma PAP ir tikai
palīglīdzeklis, nevis nekļūdīga, pilnībā automātiska
funkcija. Tādēļ vadītājam jābūt gatavam apturēt
novietošanu stāvvietā.
Novietojot automašīnu stāvvietā, jāpatur prātā arī
citi faktori, piemēram:
•
•
28
29
PAP sāk darbību, ņemot vērā stāvvietā novietoto automašīnu pašreizējo atrašanās vietu,
— ja tās ir novietotas nepareizi, iespējams,
automašīnas riepas un diski tiks sabojāti,
atduroties pret ietves malu.
PAP ir paredzēta novietošanai stāvvietā uz
taisnām ielām, nevis asos līkumos vai pagriezienos. Tādēļ gādājiet, lai automašīna būtu
novietota paralēli stāvvietai, kad PAP nosaka
stāvvietas izmērus.
Stāvvietas šaurās ieliņās ne vienmēr ir piemērotas, jo manevrēšanai pieejamā vieta var
nebūt pietiekama.
•
Vadītājam ir jānosaka, vai PAP izvēlētā vieta ir
piemērota automašīnas novietošanai.
•
Lietojiet apstiprinātas riepas28 ar pareizu
gaisa spiedienu riepās, jo tas ietekmē PAP
spēju novietot automašīnu.
•
Spēcīgā lietū vai sniegā sistēma var nepareizi
noteikt stāvvietas izmērus.
•
Nelietojiet PAP, kad ir uzstādītas sniega
ķēdes vai rezerves ritenis.
•
Nelietojiet PAP, ja kāds no automašīnā esošajiem priekšmetiem ir izvirzījies uz āru.
•
Ja kāda no stāvvietā novietotajām automašīnām ir vairāk izvirzīta uz āru, nekā pārējās,
sistēma var nepamanīt vai nevajadzīgi piedāvāt ietvei perpendikulārās stāvvietas.
"Apstiprinātas riepas" ir tāda paša veida un ražojuma riepas, kādas automašīnai bija uzstādītas brīdī, kad tā tika piegādāta no rūpnīcas.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
SVARĪGI
Mainīšana uz citu apstiprinātu riteņa diska
un/vai riepas izmēru var būt saistīta ar apkārtmēra maiņu, kas nozīmē, ka var būt jāatjaunina PAP sistēmas parametri. Sazinieties ar
autoservisu — ieteicams sazināties ar Volvo
pilnvarotu servisu.
Apkope
PAP sensoru atrašanās vietas29.
Lai funkcija PAP darbotos pareizi, tās sensori
regulāri jāmazgā ar ūdeni un autošampūnu.
}}
385
VADĪTĀJA ATBALSTS
||
386
Saistītā informācija
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(380 lpp.)
•
Novietošana stāvēšanai ar aktīvo stāvvietā
novietošanas palīgsistēmu* (381 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Park Assist Pilot* paziņojumi
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki paziņojumi
saistībā ar sistēmu Park Assist Pilot – PAP.
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Novietoš. palīgsist.
Ir bloķēts viens vai vairāki sistēmu sensori — pārbaudiet un novērsiet problēmu, tiklīdz tas ir iespējams.
Sensori bloķēti, nepieciešama tīrīšana
Novietoš. palīgsist.
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Nav pieejams, jāveic apkope
Saistītā informācija
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(380 lpp.)
•
Novietošana stāvēšanai ar aktīvo stāvvietā
novietošanas palīgsistēmu* (381 lpp.)
•
Aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas*
ierobežojumi (384 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 387
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Alkometrs*
Alkometra apiešana*
Alkometra uzdevums ir novērst automobiļa vadīšanu reibumā. Lai iedarbinātu dzinēju, vadītājam
jāveic elptests, kas apliecina, ka viņš nav alkohola reibumā. Alkometra kalibrēšana notiek atbilstoši noteiktajam promiļu daudzumam, kas ir
spēkā katrā no tirgiem.
Ja rodas ārkārtas situācijas vai alkometrs nedarbojas, alkometra lietošanu ir iespējams apiet, lai
varētu iedarbināt automobili.
Automašīnai ir saskarne elektriskam savienojumam ar Volvo ieteiktajiem dažādu ražotāju un
modeļu alkometriem. Šī saskarne atvieglo alkometra pievienošanu un piedāvā integrētu funkcionalitāti, tostarp ar alkometru saistītus ziņojumus
automašīnas galvenajā displejā. Informāciju par
konkrētu alkometru, lūdzu, skatiet tā īpašnieka
rokasgrāmatā.
BRĪDINĀJUMS
Alkometrs ir tikai palīglīdzeklis un neatbrīvo
vadītāju no atbildības. Vadītāja pienākums ir
vienmēr būt nedzērušam un vadīt automobili
droši.
Katra alkometra deaktivizēšanas norādījumus
skatiet tā atsevišķajā instrukcijā.
Apiešanas funkcijas (Bypass) aktivizēšana
PIEZĪME
Visas apiešanas darbības tiek reģistrētas un
saglabātas alkometra vadības bloka atmiņā.
Apiešanu nevar atsaukt.
Pirms dzinēja iedarbināšanas ar
alkometru
Alkometrs tiek aktivizēts automātiski un ir gatavs
lietošanai, tiklīdz tiek atvērtas automašīnas durvis.
Jāpatur prātā
Lai nodrošinātu pareizu ierīces darbību un pēc
iespējas precīzāku mērījuma rezultātu:
•
Neēdiet un nedzeriet apmēram 5 minūtes
pirms elptesta veikšanas.
•
Pārmērīgi neapskalojiet priekšējo logu - mazgāšanas šķidrumā esošais alkohols var izraisīt nepareizu mērījuma rezultātu.
Ekrānā tiek rādīts ziņojums Pūtiet Alcolock
ierīcē Tā vietā izlaist?:
–
Atlasiet Apiet, vienreiz nospiežot stūres labās
tastatūras taustiņu O.
> Alkometrs tiek apiets, un automašīnu var
iedarbināt.
Iespējamo apiešanas reižu skaitu, pirms ir nepieciešama apkope, var atlasīt alkometra uzstādīšanas gaitā.
PIEZĪME
Pēc braukšanas dzinēju var iedarbināt vēlreiz
30 minūšu laikā, neveicot jaunu elptestu.
Saistītā informācija
•
•
Alkometra apiešana* (390 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (392 lpp.)
Saistītā informācija
390
•
Pirms dzinēja iedarbināšanas ar alkometru
(390 lpp.)
•
Automašīnas iedarbināšana (392 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Aizdedzes pozīcijas
Automašīnas elektrosistēmai var iestatīt dažādus
līmeņus/pozīcijas, tādējādi piekļūstot dažādām
funkcijām.
Līmenis
0
Lai atvieglotu ierobežota funkciju skaita izmantošanu laikā, kad dzinējs ir izslēgts, automašīnas
elektrosistēmai var iestatīt 3 dažādus līmeņus —
0, I un II. Šie līmeņi, ko dēvē par "aizdedzes pozīcijām", ir aprakstīti visā īpašnieka rokasgrāmatā.
Tabulā ir parādītas katrā aizdedzes pozīcijā/līmenī
pieejamās funkcijas:
Funkcijas
•
Tiek apgaismots odometrs, pulkstenis un temperatūras rādītājs.
•
Var regulēt elektriski vadāmos
sēdekļus.
•
Var lietot elektrisko logu pacēlājus.
•
Tiek ieslēgts vidējais displejs, un
to var izmantot.
•
Var ieslēgt audiosistēmu.
Šajā aizdedzes pozīcijā šīm funkcijām
ir laika ierobežojums, un pēc noteikta
laika tās tiek automātiski izslēgtas.
I
•
Var lietot panorāmas jumtu, elektriskos logu pacēlājus, salona 12
V kontaktligzdu, navigāciju, tālruni,
ventilatoru un vējstikla tīrītājus.
•
Var regulēt elektriski vadāmos
sēdekļus.
•
Var izmantot bagāžas nodalījumā
esošās 12 V kontaktligzdas.
•
Ja, izslēdzot automašīnu, audiosistēma darbojās, tā tiek ieslēgta
automātiski.
Šajā aizdedzes pozīcijā strāvas
patēriņš noslogo akumulatoru.
Līmenis
II
Funkcijas
•
•
Iedegas priekšējie lukturi.
•
Tiek aktivētas vairākas citas sistēmas. Taču sēdekļu un aizmugures
stikla apsildi var ieslēgt tikai pēc
automašīnas iedarbināšanas.
Brīdinājuma un indikatoru lampiņas iedegas uz piecām sekundēm.
Šī aizdedzes pozīcija patērē daudz
akumulatora strāvas, tādēļ to nav
ieteicams izmantot.
Aizdedzes pozīcijas atlasīšana
Iedarbināšanas slēdzis tuneļkonsolē.
•
Aizdedzes pozīcija 0 — atslēdziet automašīnu un novietojiet tālvadības pults atslēgu
automašīnā.
}}
391
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
PIEZĪME
Lai sasniegtu līmeni I vai II, neiedarbinot dzinēju — nenospiediet bremžu pedāli (vai
sajūga pedāli automašīnām ar manuālu pārnesumu pārslēgšanu), kad ir jāatlasa šīs aizdedzes pozīcijas.
•
Aizdedzes pozīcija I — pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pozīcijā START un atlaidiet.
Poga automātiski atgriežas sākuma pozīcijā.
•
Aizdedzes pozīcija II — pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pozīcijā START un turiet pozīcijā START aptuveni 4 sekundes. Pēc tam
atlaidiet pogu, un tā automātiski atgriezīsies
sākuma pozīcijā.
•
Atpakaļ aizdedzes pozīcijā 0 — lai atkal
ieslēgtu aizdedzes pozīciju 0 no pozīcijas I vai
II, pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pozīcijā
STOP un atlaidiet. Poga automātiski atgriežas sākuma pozīcijā.
Saistītā informācija
•
•
•
1
392
Automašīnas iedarbināšana (392 lpp.)
Automašīnas izslēgšana (393 lpp.)
Vadītāja displejs (92 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana
2.
Automašīnām ar automātisku pārnesumu
pārslēgšanu pārliecinieties, ka ir izvēlēta pārnesumu pozīcija P vai N. Automašīnām ar
manuālu pārnesumu pārslēgšanu pārliecinieties, ka pārnesumu pārslēgsvira atrodas neitrālajā pozīcijā un ka ir nospiests sajūga vai
bremžu pedālis.
3.
Līdz galam nospiediet bremžu pedāli1.
4.
Pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pozīcijā
START un atlaidiet. Poga automātiski atgriežas sākuma pozīcijā.
Automašīnu var iedarbināt ar tālvadības pults
taustiņu un aizdedzes slēdzi tuneļkonsolē.
Iedarbinot dzinēju, startera motors darbojas, līdz
sāk darboties dzinējs vai ieslēdzas pārkaršanas
aizsardzība.
Iedarbināšanas slēdzis tuneļkonsolē.
Automašīnas iedarbināšanas laikā tālvadības
pults atslēga netiek fiziski lietota, jo automašīna ir
aprīkota ar bezatslēgas iedarbināšanas atbalstu
(Passive Start).
Lai iedarbinātu automašīnu:
1.
Tālvadības pults atslēgai jāatrodas automašīnā. Automašīnām ar Passive Start atslēgai
jāatrodas pasažieru salona priekšējā daļā. Ja
automašīna aprīkota ar papildu aprīkojuma
bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju (Passive Entry*), atslēga var atrasties
jebkurā automašīnas vietā.
Rezerves lasītāja atrašanās vieta tuneļkonsolē.
Ja iedarbināšanas laikā vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums Autom. atsl. nav atr., novietojiet
tālvadības atslēgu uz rezerves lasītāja, kas atrodas glāžu turētājā. Pēc tam mēģiniet iedarbināt
vēlreiz.
Ja automašīna atrodas kustībā, tad pietiek pagriezt iedarbināšanas slēdzi pozīcijā START, lai iedarbinātu dzinēju.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
PIEZĪME
PIEZĪME
Ievietojot tālvadības atslēgu glāžu turētājā,
pārliecinieties, ka tajā neatrodas citas automašīnas atslēgas, metāla priekšmeti vai elektroniskas ierīces (piemēram, mobilie tālruņi,
planšetdatori, klēpjdatori vai lādētāji). Ja glāžu
turētājā tuvu cita citai atrodas vairākas atslēgas, to darbībā var rasties traucējumi.
SVARĪGI
Ja dzinēju neizdodas iedarbināt ar 3 mēģinājumiem, nogaidiet 3 minūtes, pirms mēģināt
vēlreiz. Ļaujot akumulatoram atpūsties, iedarbināšanas jauda pieaug.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā neizņemiet tālvadības
pults atslēgu no automašīnas braukšanas vai
vilkšanas laikā.
BRĪDINĀJUMS
Izkāpjot no automašīnas, vienmēr ņemiet līdzi
tālvadības pults atslēgu un pārliecinieties, ka
automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes pozīcijā 0 - it īpaši situācijās, kad automašīnā atrodas bērni.
Noteikta tipa dzinējiem aukstās iedarbināšanas laikā tukšgaitas ātrums var būt ievērojami
lielāks nekā parasti. Tā notiek tādēļ, lai emisiju
sistēma varētu pēc iespējas ātrāk sasniegt
normālu darba temperatūru, tādējādi samazinot izplūdes emisiju daudzumu un aizsargājot
vidi.
Automašīnas izslēgšana
Automašīnu izslēdz ar aizdedzes slēdzi tuneļkonsolē.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Aizdedzes pozīcijas (391 lpp.)
Automašīnas izslēgšana (393 lpp.)
Tālvadības pults atslēga (238 lpp.)
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
(259 lpp.)
Iedarbināšanas slēdzis tuneļkonsolē.
Lai izslēgtu automašīnu:
–
Pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā STOP un
atlaidiet — automašīna tiek izslēgta. Poga
automātiski atgriežas sākuma pozīcijā.
Ja nav ieslēgta P pozīcija vai automašīna atrodas
kustībā:
–
Turiet slēdzi pozīcijā STOP, līdz automašīna
tiek izslēgta.
Saistītā informācija
•
Automašīnas iedarbināšana (392 lpp.)
393
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Stūres bloķētājs
Stūres bloķēšanas mehānisms apgrūtina stūrēšanu, piemēram, automašīnas zādzības gadījumā. Stūres bloķēšanas mehānismam fiksējoties vai atbloķējoties, var būt dzirdams mehānisks troksnis.
Iedarbināšana, izmantojot
savienotājvadus un citu
akumulatoru
Ja akumulators ir izlādējies, automobili var iedarbināt, izmantojot strāvu no cita akumulatora.
Stūres bloķēšanas mehānisma
aktivizēšana
•
•
•
394
Automašīnas iedarbināšana (392 lpp.)
6.
Pievienojiet otru sarkanā savienotājvada
spaili automašīnas pozitīvajam terminālim (2).
7.
Pievienojiet vienu melnā vada spaili paralēlā
akumulatora negatīvajam terminālim (3).
8.
Pievienojiet otru melnā vada spaili automašīnas negatīvajam terminālim (4).
Lai izvairītos no īssavienojumiem vai citiem bojājumiem, iedarbinot automašīnu ar savienotājvadu
palīdzību, ieteicams rīkoties šādi:
9.
Pārliecinieties, vai ārējā savienotājvada spailes ir droši nostiprinātas, lai iedarbināšanas
mēģinājuma laikā nerastos dzirksteles.
1.
Iestatiet automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā 0.
2.
Pārliecinieties, ka donora akumulatora spriegums ir 12 V.
10. Iedarbiniet paralēlā automobiļa dzinēju un
Ļaujiet tam dažas minūtes darboties ar
apgriezieniem, kas ir nedaudz lielāki par tukšgaitas apmēram 1500 apgr./min.
3.
Ja paralēlais akumulators ir uzstādīts citā
automobilī, izslēdziet paralēlā automobiļa dzinēju un pārliecinieties, ka abi automobiļi
nesaskaras.
Automašīnas izslēgšana (393 lpp.)
Stūre (133 lpp.)
SVARĪGI
Uzmanīgi pievienojiet dzinēja iedarbināšanas
kabeli, lai izvairītos no īssavienojumiem, ko var
radīt citas dzinēja nodalījumā esošās detaļas.
Iedarbinot ar savienotājvadu, atveriet pozitīvā
termināļa vāku (2).
Stūres bloķēšanas mehānisma
deaktivizēšana
Saistītā informācija
Pievienojiet vienu sarkanā vada spaili paralēlā
akumulatora pozitīvajam terminālim (1).
5.
Stūres bloķēšanas mehānisms tiek aktivizēts, aizslēdzot automašīnu no ārpuses un izslēdzot dzinēju. Ja automašīna netiek aizslēgta, stūres bloķēšanas mehānisms pēc brīža nobloķējas automātiski.
Stūres bloķēšanas mehānismu var deaktivizēt,
atslēdzot automašīnu no ārpuses. Ja automašīna
nav aizslēgta, pietiek atstāt tālvadības pults
atslēgu pasažieru salonā un iedarbināt dzinēju,
pagriežot iedarbināšanas slēdzi pozīcijā START,
lai atbloķētu stūres bloķēšanas mehānismu.
4.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
11. Iedarbiniet tā automobiļa dzinēju, kura akumulators ir izlādējies.
SVARĪGI
Iedarbināšanas mēģinājuma laikā nepieskarieties kabeļa un automašīnas savienojuma vietām. Pastāv risks radīt dzirksteles.
12. Noņemiet vadus apgrieztā secībā - vispirms
melno, pēc tam sarkano.
Nodrošiniet to, lai neviena melnā vada spaile
neskartu akumulatora pozitīvo termināli/
donora akumulatora pozitīvo termināli vai sarkanā savienotājvada spaili.
BRĪDINĀJUMS
•
Akumulators var radīt ļoti sprādzienbīstamu gāzi. Nepareizi pievienojot akumulatora savienotājvadu, var rasties dzirksteles,
kas savukārt var izraisīt akumulatora eksploziju.
•
Akumulators satur sērskābi, kas var izraisīt nopietnus apdegumus.
•
Ja sērskābe iekļūst acīs, nonāk uz ādas
vai apģērba, skalojiet skarto vietu ar lielu
ūdens daudzumu. Ja sērskābe iekļūst
acīs, nekavējoties vērsieties pie ārsta.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Akumulators (541 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (391 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (392 lpp.)
Dzinēja pārsega atvēršana un aizvēršana
(524 lpp.)
Pārnesumkārba
Pārnesumkārba ir daļa no automašīnas transmisijas starp dzinēju un dzenošajiem riteņiem. Pārnesumkārbas funkcija ir mainīt pārnesumskaitli
atkarībā no ātruma un jaudas prasībām.
Ir divi galvenie pārnesumkārbu veidi: manuālā un
automātiskā.
Manuālajai pārnesumkārbai ir seši pārnesumi, un
automātiskajai pārnesumkārbai ir astoņi pārnesumi. Ar šādu pārnesumu skaitu var efektīvi
izmantot dzinēja griezes momentu un jaudas diapazonu. Automātiskajai pārnesumkārbai divi no
pārnesumiem ir paredzēti degvielas taupīšanai,
braucot ar nemainīgiem dzinēja apgriezieniem.
Ar automātisko pārnesumkārbu pārnesumus var
izvēlēties arī manuāli. Vadītāja displejā ir attēlots
attiecīgi izvēlētais pārnesums vai pārnesumu
pozīcija.
SVARĪGI
Lai novērstu jebkura piedziņas sistēmas komponenta bojājumus, tiek pārbaudīta pārnesumkārbas darba temperatūra. Ja pastāv pārkaršanas risks, vadītāja displejā izgaismojas
brīdinājuma simbols un tiek attēlots teksta
paziņojums. Ievērojiet sniegtos norādījumus.
Vadītāja displeja simboli
Ja pārnesumkārbas darbībā rodas kļūme, vadītāja
displejā tiek attēlots simbols un paziņojums.
}}
395
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Simbols
Tehniskie parametri
Informācija vai pārnesumkārbas
kļūdas paziņojums. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Karsta vai pārkarsusi pārnesumkārba. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Automātiskās pārnesumkārbas
pārnesumu pozīcijas
Ar automātisko pārnesumkārbu sistēma izvēlas
pārnesumu tā, lai braukšana būtu optimāla. Pārnesumkārbai ir arī manuālās pārnesumu pārslēgšanas režīms.
Pārnesumu pozīcijas vadītāja displejā
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu
pozīcijas (396 lpp.)
•
•
Manuālā pārnesumkārba (398 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
PIEZĪME
Pārnesumu maiņas indikators* (398 lpp.)
Lai varētu aizslēgt automašīnu un ieslēgt signalizāciju, pārnesumu pārslēgam jāatrodas P
pozīcijā.
Vadītāja displejā ir redzama pārnesumu pārslēgsviras pozīcija:
P, R, N, D vai M.
Manuālajā pārnesumu pārslēgšanas režīmā ir
redzams arī lietotais pārnesums.
Pārnesumu pozīcijas
Stāvēšanas pozīcija — P
Kad automašīna ir novietota stāvēšanai vai tiek
iedarbināts dzinējs, ieslēdziet pozīciju P. Ieslēdzot
stāvēšanas pozīciju, automašīnai jāstāv uz vietas.
396
Kad pārslēgs ir pozīcijā P, pārnesumkārba tiek
mehāniski bloķēta. Kad automašīna ir novietota
stāvēšanai, vispirms ieslēdziet stāvbremzi.
Novietojot automašīnu uz slīpas virsmas, vienmēr aktivizējiet stāvbremzi. Ieslēgts pārnesums vai automātiskās pārnesumkārbas P
pozīcija nav pietiekama, lai noturētu automašīnu uz vietas visās situācijās.
Saistītā informācija
•
Lai varētu pārvietot pārnesumu pārslēgsviru no
stāvēšanas pozīcijas, jānospiež bremžu pedālis un
jāieslēdz aizdedzes pozīcija II.
Atpakaļgaitas pozīcija — R
Atlasiet pozīciju R, lai brauktu atpakaļgaitā. Automašīnai jāstāv uz vietas, kad tiek izvēlēta atpakaļgaitas pozīcija.
Neitrālā pozīcija — N
Nav ieslēgts neviens no pārnesumiem, un dzinēju
var iedarbināt. Izmantojiet stāvbremzi, ja automašīna stāv uz vietas un pārnesumu pārslēgs atrodas pozīcijā N.
Lai varētu pārvietot pārnesumu pārslēgu no neitrālās pozīcijas citā pozīcijā, jānospiež bremžu
pedālis, un jāieslēdz aizdedzes pozīcija II.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Kick-down funkciju izmanto, kad ir nepieciešams
straujš paātrinājums, piemēram, apdzenot.
Braukšanas pozīcija — D
D ir parastā braukšanas pozīcija. Augstāka un
zemāka pārnesuma pārslēgšana notiek automātiski atkarībā no paātrinājuma un ātruma līmeņa.
Pārslēdzot pārnesumus no pozīcijas R pozīcijā D,
automašīnai jāstāv uz vietas.
Drošības funkcija
Lai izvairītos no pārāk lieliem dzinēja apgriezieniem, pārnesumkārbas kontroles programma ir
aprīkota ar aizsardzības bloķētāju pārnesumu pārslēgšanai uz leju.
Manuālās pārnesumu pārslēgšanas režīms
—M
Manuālo pārnesumu pārslēgšanas režīmu var
ieslēgt gaitā jebkurā laikā. Automobilis bremzē ar
dzinēju, kad akseleratora pedālis ir atlaists.
Manuālās pārnesumu pārslēgšanas režīmu var
atlasīt, pārvietojot pārnesumu pārslēgu uz sāniem
no pozīcijas D līdz galējai pozīcijai "±". Vadītāja
displejā tiek parādīts ieslēgtais pārnesums.
•
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu uz priekšu
pozīcijā "+" (plus), lai pārslēgtu nākamo augstāko pārnesumu, un atlaidiet.
•
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu atpakaļ
pozīcijā "–" (mīnus), lai pārslēgtu nākamo
zemāko pārnesumu, un atlaidiet.
Manuālas pārnesumu pārslēgšanas režīms vadītāja displejā2.
Pārnesumkārba automātiski pārslēdz pārnesumus uz leju, ja ātrums samazinās zem ieslēgtajam
pārnesumam atbilstošā līmeņa, lai nepieļautu raustīšanos un apstāšanos.
Lai atkal ieslēgtu automātisku pārnesumu pārslēgšanu, pārvietojiet pārnesumu pārslēgu uz
sāniem līdz galējai pozīcijai pie D.
Kick-down
Kad akseleratora pedālis tiek pilnībā nospiests
līdz grīdai (garām pozīcijai, kuru parasti uzskata
par pilnu paātrinājumu), tūlīt tiek ieslēgts zemāks
pārnesums. To dēvē par kick-down funkciju.
Ja akseleratora pedālis tiek atlaists no kick-down
pozīcijas, pārnesumkārba automātiski pārslēdzas
uz augšu.
2
Pārnesumkārba neļauj pārslēgt zemāku pārnesumu jeb veikt "kick-down" funkciju, kā rezultātā
dzinēja ātrums kļūtu tik liels, ka spētu bojāt dzinēju. Nekas nenotiek, ja vadītājs joprojām mēģina
šādi pārslēgt zemāku pārnesumu pie augstiem
dzinēja apgriezieniem – paliek ieslēgts sākotnējais pārnesums.
Ja ir aktivēta kickdown funkcija, automašīna var
pārslēgt vienu vai vairākus pārnesumus vienlaicīgi
atkarībā no dzinēja apgriezieniem. Automašīna
pārslēdzas pārnesumu uz augšu, kad dzinējs sasniedz maksimālo ātrumu, lai nepieļautu bojājumu
radīšanu dzinējā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Pārnesumkārba (395 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres vadības
svirām* (401 lpp.)
Pārnesumu maiņas indikators* (398 lpp.)
Pārnesumu pārslēga bloķētājs (400 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (391 lpp.)
Attēls ir shematisks – izkārtojums var atšķirties atkarībā no automašīnas aprīkojuma.
* Papildaprīkojums/piederums. 397
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Manuālā pārnesumkārba
•
Ar manuālo pārnesumkārbu vadītājs manuāli
izvēlas piemērotu pārnesumu atbilstoši attiecīgā
brīža ātruma un jaudas prasībām.
Pārnesumu pārslēgšana
Manuālajai pārnesumkārbai ir seši pārnesumi, un
pārnesumu pārslēgšanas shēma ir norādīta uz
pārnesumu pārslēgsviras.
•
Pārslēdzot pārnesumus, dariet to atbilstoši
shēmai, kas norādīta uz pārnesumu pārslēgsvira, sāciet no neitrālās pozīcijas N un pēc
tam pārvietojiet pārnesumu pārslēgsviru pozīcijā R.
Ieslēdziet atpakaļgaitu tikai tad, ja automobilis ir pilnīgi apstājies.
Stāvēšanas laikā
BRĪDINĀJUMS
Pārnesumu maiņas indikators*
Pārnesumu pārslēga indikators manuālajā pārnesumu pārslēgšanas režīmā rāda vadītāja displejā
pašreizējo pārnesumu un brīdi, kad pienācis
laiks ieslēgt nākamo pārnesumu, lai nodrošinātu
optimālu degvielas ekonomiju.
Ja manuālas pārnesumu pārslēgšanas laikā atlasāt piedziņas režīmu Eco, ir svarīgi izvēlēties
pareizu pārnesumu un laicīgi pārslēgt pārnesumus.
Novietojot automašīnu stāvēšanai slīpumā,
vienmēr ieslēdziet stāvbremzi - pārnesuma
ieslēgšana nav pietiekoša, lai automašīnu
noturētu uz vietas visās situācijās.
Saistītā informācija
•
•
Pārnesumkārba (395 lpp.)
Pārnesumu maiņas indikators* (398 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšanas shēma.
•
Pie katras pārnesumu pārslēgšanas nospiediet sajūga pedāli līdz galam.
•
Pārnesumu maiņas starplaikos noņemiet kāju
no sajūga pedāļa.
Atpakaļgaitas pārnesuma bloķētājs
Atpakaļgaitas pārnesuma bloķētājs novērš
nejaušu atpakaļgaitas pārnesuma ieslēgšanas
iespēju parastas braukšanas turpgaitā laikā.
398
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Ar automātisko pārnesumkārbu
Pārnesumu pārslēga indikators rāda vadītāja displejā pašreizējo pārnesumu un ar augšupvērstu
bultiņu norāda brīdi, kad ieteicams ieslēgt augstāku pārnesumu.
Pārnesumu pārslēgšanas indikators 8 collu vadītāja displejā.
Pārnesumu pārslēgšanas indikators 12 collu vadītāja
displejā.
Pārnesumu pārslēgšanas indikators 12 collu vadītāja
displejā.
Ar manuālo pārnesumkārbu
Uz augšu vērsta bultiņa norāda, ka ir ieteicama
pārslēgšana augstākā pārnesumā, un uz leju vērsta bultiņa norāda, ka ir ieteicama pārslēgšana
zemākā pārnesumā.
Pārnesumu pārslēgšanas indikators 8 collu vadītāja displejā.
}}
399
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Saistītā informācija
•
•
•
Pārnesumkārba (395 lpp.)
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu
pozīcijas (396 lpp.)
Manuālā pārnesumkārba (398 lpp.)
Pārnesumu pārslēga bloķētājs
Pārnesumu pārslēgsviras bloķētājs novērš
nejaušu automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu pārslēgšanu.
Ir divi dažādi pārnesumu pārslēga bloķētāja veidi
— mehāniskais un automātiskais.
Mehāniskais pārnesumu pārslēga
bloķētājs
Automātiskais pārnesumu pārslēga
bloķētājs
Automātiskajam pārnesumu pārslēgsviras bloķētājam ir īpašas drošības sistēmas.
No stāvēšanas pozīcijas — P
Lai varētu pārvietot pārnesumu pārslēgsviru no
pozīcijas P, jānospiež bremžu pedālis un jābūt
ieslēgtai aizdedzes pozīcijai II.
No neitrālās pozīcijas — N
Ja pārnesumu pārslēgs ir N pozīcijā un automobilis ir stāvējis vismaz 3 sekundes (neatkarīgi no tā,
vai dzinējs darbojas), pārnesumu pārslēgs ir bloķēts.
Lai varētu pārvietot pārnesumu pārslēgsviru no
pozīcijas N citā pozīcijā, jānospiež bremžu pedālis,
un jāieslēdz aizdedzes pozīcija II.
Deaktivējiet automātisko pārnesumu
pārslēga bloķētāju
Pārnesumu pārslēgu brīvi var pārslēgt uz priekšu
un atpakaļ starp N un D. Citas pozīcijas ir bloķētas ar fiksatoru, ko var atbrīvot, nospiežot bloķētāja pogu uz pārnesumu pārslēga.
Kad bloķētājpoga ir nospiesta, sviru var pārvietot
uz priekšu vai atpakaļ pozīcijās P, R, N un D.
400
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Ja automašīna nav braukšanas kārtībā, piemēram,
ja akumulators izlādējies, tad pārnesumu pārslēgsvira ir jāpārslēdz pozīcijā N, lai automašīnu varētu
pārvietot.
Paceliet salona gumijas paklājiņu, kas atrodas priekšā pārnesumu pārslēgsvirai. Atrodiet
apakšā esošo atveri ar atsperpogu.
Iespiediet atverē mazu skrūvgriezi un turiet
šādā pozīcijā.
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgsviru pozīcijā
N un atlaidiet pogu.
4.
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres
vadības svirām*
Stūres vadības sviras papildina pārnesumu pārslēgu un ļauj pārslēgt pārnesumus manuāli, neatlaižot rokas no stūres.
Stūres vadības sviru aktivizēšana
Lai pārnesumus varētu mainīt ar vadības svirām,
tām jābūt aktivizētām:
–
Pavelciet vienu no svirām uz stūres pusi.
> Vadītāja displejā redzamais cipars apzīmē
pašreiz izvēlēto pārnesumu.
Novietojiet gumijas paklājiņu atpakaļ vietā.
Saistītā informācija
•
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu
pozīcijas (396 lpp.)
•
Aizdedzes pozīcijas (391 lpp.)
Vadītāja displejs, pārslēdzot pārnesumus ar stūres vadības svirām manuālajā pārnesumu pārslēgšanas režīmā.
Pārnesumu pārslēgšana
Lai pārslēgtu pārnesumu par vienu soli:
–
Pavelciet vienu no vadības svirām uz aizmuguri - pret stūri - un atlaidiet.
Vadītāja displejs, pārslēdzot pārnesumus ar stūres vadības svirām.
Manuālās pārnesumu pārslēgšanas režīms
Pārnesumu pozīcijā M tiek automātiski aktivizētas
stūres vadības sviras.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 401
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Automātiska deaktivizēšana
Pozīcijā D stūres vadības sviras var deaktivizēt
pēc īsa brīža, ja tās netiek izmantotas. Uz to
norāda pašreizējā pārnesuma cipara nodzišana.
Izņēmums ir bremzēšana ar dzinēju — tādā gadījumā sviras ir aktīvas tik ilgi, cik ilgi notiek bremzēšana ar dzinēju.
Pozīcijā M nenotiek automātiska deaktivizēšana.
Saistītā informācija
"-": atlasa nākamo zemāko pārnesumu.
"+": atlasa nākamo augstāko pārnesumu.
Pārnesumi tiek pārslēgtu, ikreiz pavelkot vadības
sviru, ar noteikumu, ka dzinēja ātrums neatrodas
ārpus atļautā diapazona.
•
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu
pozīcijas (396 lpp.)
•
Pārnesumu maiņas indikators* (398 lpp.)
Iedarbināšana/izslēgšana
Izmantojot funkciju Start/Stop, dzinējs īslaicīgi
izslēdzas, kad automašīna ir apturēta, piemēram,
pie luksofora vai satiksmes rindā, un, atsākot
braukšanu, automātiski sāk darboties.
Start/Stop ir viena no vairākām enerģijas taupīšanas funkcijām, kuru mērķis ir samazināt degvielas
patēriņu, kas, savukārt, palīdz samazināt izplūdes
gāzu izmešu daudzumu.
Sistēma ļauj pielāgot videi draudzīgu braukšanas
stilu, ļaujot dzinējam automātiski izslēgties situācijās, kad tas ir iespējams.
Saistītā informācija
•
•
Funkcijas Start/Stop lietošana (403 lpp.)
Funkcijas Start/Stop darbības nosacījumi
(405 lpp.)
Pēc katras pārnesumu maiņas vadītāja displejā
mainās pašreizējā pārnesuma rādījums.
Funkcijas deaktivizēšana
Manuāla deaktivizēšana pārnesumu pozīcijā
D.
– Deaktivizējiet stūres vadības sviras, pavelkot
labo sviru (+) uz stūres pusi un turot, līdz
vadītāja displejā nodziest pašreizējā pārnesuma cipars.
402
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Funkcijas Start/Stop lietošana
Funkcija Start/Stop īslaicīgi izslēdz dzinēju, kad
automašīna stāv uz vietas, un pēc tam automātiski to iedarbina, tiklīdz automašīna atsāk
kustību.
Funkcija Start/Stop ir pieejama, kad dzinējs ir
iedarbināts, un var tikt aktivizēta, ja piepildās
noteikti nosacījumi. Vadītāja displejā ir redzam, vai
funkcija ir pieejama, aktīva vai nav pieejama, skatiet sadaļu "Vadītāja displeja simboli" turpmāk.
Visas automašīnas parastās sistēmas, piemēram,
apgaismojums, radio u.c. darbojas normāli pat
laikā, kad dzinējs ir automātiski izslēdzies. Taču
dažu ierīču funkcijas, piemēram, klimata kontroles
sistēmas ventilatora ātrums vai ārkārtīgi augsts
audiosistēmas skaļums, var īslaicīgi samazināties.
Piedziņas režīmā Eco vai Comfort3 dzinējs var
tikt automātiski apturēts, pirms automašīna ir pilnīgi apstājusies.
•
Saglabājiet kājas spiedienu uz bremžu pedāli
un nospiediet gāzes pedāli — dzinējs tiek
iedarbināts automātiski.
Kad ir aktivizēta funkcija Adapt. kruīzkontrole
vai Pilot Assist, dzinējs tiks automātiski apturēts
pēc aptuveni trim sekundēm.
•
Kalna kritumā: Viegli atlaidiet spiedienu uz
bremžu pedāli, lai automašīna sāktu ripot, —
dzinējs tiks automātiski iedarbināts pēc
neliela ātruma palielinājuma.
Skatiet sadaļu "Funkcijas Start/Stop darbības
priekšnoteikumi".
Automātiskā iedarbināšana
Lai dzinējs varētu automātiski sākt darboties, jāievēro šādi priekšnosacījumi:
Ar automātisko pārnesumkārbu
•
Atlaidiet bremžu pedāli — dzinējs tiks automātiski iedarbināts un jūs varēsiet turpināt
braukt. Kalna kāpumā ieslēdzas palīgsistēma
braukšanas uzsākšanai kalnā (HSA), kas
neļauj automašīnai ripot atpakaļ.
•
Aktivizējot funkciju Pretripošanas sistēma,
automātiskā iedarbināšana aizkavējas, līdz
tiek nospiests gāzes pedālis.
•
Kad ir aktivizēta funkcija Adapt.
kruīzkontrole vai Pilot Assist, dzinējs tiek
automātiski iedarbināts, nospiežot gāzes
pedāli vai nospiežot stūres kreisās vadības
.
tastatūras taustiņu
Automātiskā izslēgšanās
Lai dzinējs varētu automātiski izslēgties, jāievēro
šādi priekšnosacījumi:
Ar automātisko pārnesumkārbu
•
Apturiet automašīnu, nospiežot bremžu
pedāli, un atstājiet kāju uz bremžu pedāļa —
dzinējs tiek apturēts automātiski.
Ar manuālo pārnesumkārbu
•
3
Nospiediet sajūga pedāli, ieslēdziet pārnesumu pārslēgsviru neitrālā pozīcijā un atlaidiet sajūga pedāli - dzinējs automātiski
izslēgsies.
Parastais iedarbināšanas režīms.
Ar manuālo pārnesumkārbu
•
Ja pārnesumu pārslēgsvira ir neitrālā pozīcijā:
Nospiediet sajūga pedāli vai akseleratora
pedāli — dzinējs tiks iedarbināts.
•
Kalna kritumā: Viegli atlaidiet spiedienu uz
bremžu pedāli, lai automašīna sāktu ripot, —
dzinējs tiks automātiski iedarbināts pēc
neliela ātruma palielinājuma.
}}
403
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Vadītāja displeja simboli
Simbols
12 collu vadītāja displejā
• Kad funkcija ir pieejama, tahometrā ir
redzams teksts READY.
•
Balts simbols: Funkcija ir pieejama.
Kad funkcija ir aktīva un dzinējs ir izslēdzies
automātiski, tahometra bultiņa ir vērsta pret
READY.
•
Kad funkcija nav pieejama, teksts READY ir
attēlots pelēkā krāsā.
•
Kad funkcija ir deaktivizēta, teksts netiek
rādīts.
Tehniskie parametri
Smilškrāsas simbols: Funkcija ir
aktīva, un dzinējs ir automātiski
izslēdzies.
Funkcija nav pieejama, jo nav ievēroti nosacījumi.
Saistītā informācija
•
•
Iedarbināšana/izslēgšana (402 lpp.)
Funkcijas Start/Stop darbības nosacījumi
(405 lpp.)
•
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā
(419 lpp.)
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (419 lpp.)
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (294 lpp.)
Pilot Assist* aktivizēšana un ieslēgšana
(312 lpp.)
Kad funkcija ir deaktivizēta, simbols
netiek rādīts.
Funkcijas deaktivizēšana
Noteiktās situācijās var būt vēlams īslaicīgi deaktivizēt šo funkciju.
Deaktivizējiet, izmantojot funkciju taustiņu Iedarbināš./
izslēgš. vidējā displeja funkciju
skatā. Kad funkcija ir deaktivizēta, taustiņa rādījums tiek
izslēgts.
Funkcija ir aktīva, un dzinējs ir automātiski izslēdzies.
8 collu vadītāja displejā
Simbols tiek attēlots spidometra apakšdaļā.
404
Funkcija ir deaktivizēta:
•
•
līdz tā tiek atkal aktivizēta;
•
nākamreiz iedarbinot automašīnu.
līdz braukšanas režīms tiek mainīts uz Eco
vai Comfort;
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Funkcijas Start/Stop darbības
nosacījumi
•
Startera akumulatora temperatūra ir zem
atļautajām robežvērtībām vai virs tām.
Lai funkcija Start/Stop darbotos, jāievēro vairāki
nosacījumi.
•
•
•
•
Vadītājs pagriež stūri lielā amplitūdā.
•
•
Ir aktivizēta ABS sistēma.
•
Vairākas iedarbināšanas reizes īsā laika
periodā ir aktivizējušas startera motora termālo aizsardzību.
Ja kāds no nosacījumiem nav ievērots, vadītāja
displejā tas tiek norādīts. Skatiet sadaļu "Funkcijas Start/Stop lietošana".
Dzinējs neizslēdzas automātiski
Dzinējs neizslēdzas automātiski šādos gadījumos:
•
Pēc iedarbināšanas automašīna nav sasniegusi aptuveni 10 km/h (6 mph).
•
Pēc vairākām automātiskas apturēšanas reizēm ātrumam ir atkal jāpārsniedz
aptuveni 10 km/h (6 mph), pirms automašīnu
atkal var apturēt.
•
•
Vadītājs nav piesprādzējis drošības jostu.
•
•
Tiek atvērts dzinēja pārsegs.
Automašīna brauc lielā augstumā, bet dzinējs
vēl nav sasniedzis darba temperatūru.
Spēcīgas bremzēšanas gadījumā (pat, ja nav
aktivizēta ABS sistēma).
Ar manuālo pārnesumkārbu:
•
•
Vadītājs nav piesprādzējies.
Ir ieslēgts pārnesums, nenospiežot sajūga
pedāli.
Negaidīta apturēšana ar manuālo
pārnesumkārbu
Ja iedarbināšana neizdodas un dzinējs tiek apturēts, rīkojieties šādi:
1.
automobiļa elektrosistēmai ir elektriski pievienota piekabe.
Pārliecinieties, vai vadītāja puses drošības
josta ir nofiksēta drošības jostas sprādzē.
2.
Vēlreiz nospiediet sajūga pedāli, un dzinējs
sāks darboties automātiski.
3.
Dažās situācijās pārnesumu pārslēgsvirai
jābūt ieslēgtai neitrālajā pozīcijā. Vadītāja displejā ir redzams ziņojums — ievērojiet sniegtos norādījumus.
•
Dzinējs nav sasniedzis parasto darba temperatūru.
•
•
Pārnesumkārba nav sasniegusi parasto
darba temperatūru.
Apkārtējā gaisa temperatūra ir zemāka par
-5°C vai augstāka par aptuveni 30°C.
•
Pārnesumu pārslēgsvira atrodas pozīcijā ±.
•
•
Ir aktivizēta vējstikla elektriskā apsilde.
•
ir ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
Attiecas tikai uz automašīnām ar dīzeļdzinēju.
Vadītājs nav piesprādzējies, pārnesumu pārslēgsvira atrodas pozīcijā P, un vadītāja durvis
ir atvērtas — automašīna jāiedarbina kā
parasti.
Izplūdes sistēmas daļiņu filtrs ir pilns4.
Uz automātisko pārnesumkārbu attiecas tālāk
norādītais:
4
•
ceļš ir ļoti stāvs.
akumulatora jauda ir zemāka par minimālo
atļauto līmeni.
Pasažieru salons klimats atšķiras no iestatītajām vērtībām.
Ar automātisko pārnesumkārbu:
Dzinējs neieslēdzas automātiski
Tālāk minētajos gadījumos dzinējs neieslēdzas
automātiski pēc automātiskas izslēgšanās:
Dzinējs sāk darboties automātiski,
neatlaižot bremžu pedāli.
Turpmāk aprakstītajos gadījumos dzinējs sāk darboties automātiski pat tad, ja vadītājs nav atlaidis
bremžu pedāli:
}}
405
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
•
Augsts mitruma līmenis pasažieru salona
izraisa logu aizsvīšanu.
•
Pasažieru salons klimats atšķiras no iestatītajām vērtībām.
•
Īslaicīgi ir augsts strāvas patēriņš vai akumulatora jauda samazinās līdz zemākajam atļautajam līmenim.
•
Bremžu pedālis tiek nospiests vairākas reizes.
•
•
Tiek atvērts dzinēja pārsegs.
Automašīna sāk kustēties vai nedaudz palielina ātrumu, ja dzinējs ir automātiski izslēdzies, bet automašīna vēl nav pilnībā apstājusies.
Uz automātisko pārnesumkārbu attiecas tālāk
norādītais:
•
•
Pārnesumu pārslēgsvira tiek pārvietota no
pozīcijas D pozīcijā R vai ±.
•
Vadītāja durvis tiek atvērtas, kad pārnesumu
pārslēgs atrodas pozīcijā D — skaņas signāls
un teksta paziņojums informē, ka aizdedze ir
ieslēgta.
5
406
Vadītāja drošības jostas sprādze tiek atvērta,
kad pārnesumu pārslēgs atrodas pozīcijā D
vai N.
BRĪDINĀJUMS
Neatveriet dzinēja pārsegu, kad dzinējs ir
izslēdzies automātiski. Pirms pacelt dzinēja
pārsegu, izslēdziet dzinēju kā parasti.
Saistītā informācija
•
•
•
Iedarbināšana/izslēgšana (402 lpp.)
Funkcijas Start/Stop lietošana (403 lpp.)
Atbalsta akumulators (544 lpp.)
Piedziņas režīmi*
Piedziņas režīma atlasīšana ietekmē automašīnas vadāmības īpašības, uzlabojot braukšanas
baudījumu un atvieglojot braukšanu īpašās situācijās.
Lietojot piedziņas režīmus, var ātri piekļūt daudzajām automašīnas funkcijām un iestatījumiem,
kas piemēroti dažādām braukšanas vajadzībām.
Šīs sistēmas ir pielāgotas, lai nodrošinātu vislabākās vadāmības īpašības katrā no piedziņas režīmiem:
•
•
•
•
•
•
•
Stūrēšana
Dzinējs/pārnesumkārba5/pilnpiedziņa
Bremzes
Amortizatori
Vadītāja displejs
Funkcija Start/Stop
Klimata kontroles iestatījumi
Izvēlieties to piedziņas režīmu, kas ir vislabāk piemērots pašreizējiem braukšanas apstākļiem.
Atcerieties, ka ne visus piedziņas režīmus var
atlasīt visās situācijās.
Attiecas uz automātisko pārnesumkārbu.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Piedziņas režīma atlasīšana
• Nevar atlasīt, jo pārslēgs atrodas man.
Plašāka informācija par šo braukšanas režīmu ir
sniegta sadaļā "Braukšanas režīms ECO".
• Nevar atlasīt, jo ir zems akum. uzlādes
OFF ROAD
• Braucot pa apgrūtinātas braukšanas ceļu
virsmām un sliktas kvalitātes ceļiem, maksimāli palieliniet automašīnas vilkmi.
rež.
līm.
• Nevar atlasīt, jo ir zema temperatūra
• Nevar atlasīt ierobežojumu dēļ
• Nevar atlasīt pārāk lielā ātruma dēļ.
Atlasāmie piedziņas režīmi
COMFORT
• Šis ir parastais automašīnas režīms.
1.
Nospiediet piedziņas režīma vadības slēdzi
DRIVE MODE.
> Vidējā displejā tiek parādīta uznirstošā
izvēlne.
2.
Ritiniet ritenīti uz augšu vai uz leju, līdz tiek
iezīmēts vajadzīgais piedziņas režīms.
3.
Nospiediet piedziņas režīma vadības ierīci vai
pieskarieties tieši skārienekrānā, lai apstiprinātu izvēli.
> Vadītāja displejā ir redzams atlasītais piedziņas režīms.
Kad braukšanas režīmu nevar atlasīt, tiek parādīts
paziņojums, piemēram:
Iedarbinot automašīnu, tiek ieslēgts režīms
Comfort un aktivizēta funkcija Start/Stop. Šie
iestatījumi nodrošina, lai automašīna netiktu pārslogota, stūrēšana būtu nepiespiesta, amortizācija
nebūtu cieta un ķermeņa kustības būtu vienmērīgas.
Šis piedziņas režīms rada sertificētu daudzumu
oglekļa dioksīdu izmešu.
Stūrēšana ir viegla, ir aktivizēts pilnpiedziņas
režīms un lēna ātruma funkcija ar palīgsistēmu
braukšanai no kalna (Hill Descent Control). Funkcija Start/Stop tiek deaktivizēta.
Piedziņas režīmu var aktivizēt tikai nelielā ātrumā,
un spidometrā ir redzama ātruma ierobežotāja
zona. Ja tiek pārsniegts šis ātrums, režīms Off
Road tiek izslēgts un tiek aktivizēts cits piedziņas
režīms.
Režīmā Off Road vadītāja displejā starp spidometru un tahometru ir kompass.
PIEZĪME
ECO
Pielāgojiet automašīnu ekonomiskākai un
videi draudzīgākai braukšanai, izvēloties
režīmu Eco.
Šis piedziņas režīms nav paredzēts izmantošanai uz koplietošanas ceļiem.
Šis piedziņas režīms nozīmē, piemēram, ka tiek
aktivizēta funkcija Start/Stop un noteiktu klimata
kontroles iestatījumu jauda tiek samazināta.
Piedziņas režīmu OFF ROAD nedrīkst lietot,
braucot ar piekabi, kas pievienota, neizmantojot piekabes savienotāju. Pretējā gadījumā
pastāv gaisa silfonu sabojāšanas risks.
•
Vadītāja displejā ir ECO skala, kas atvieglo ekonomisku automašīnas vadīšanu.
SVARĪGI
}}
407
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
3.
DYNAMIC
• Dynamic režīmā automašīnas īpašības kļūst
sportiskākas un reakcija uz ātruma palielināšanu — straujāka.
Tiek pielāgoti šādi iestatījumi:
Pārnesumu pārslēgšana kļūst straujāka un izteiktāka, un pārnesumkārba nosaka augstāku prioritāti pārnesumam ar lielāku vilcējspēku.
•
•
•
•
•
•
•
Stūrēšanas reakcija kļūst ātrāka un amortizācija
cietāka6, ļaujot automašīnai piekļauties ceļam, lai
samazinātu apgāšanās risku līkumos.
Funkcija Start/Stop tiek deaktivizēta.
INDIVIDUAL
• Piedziņas režīma pielāgošana individuālajām
vēlmēm.
6
7
408
Vadītāja displejs
Stūrēšanas spēks
Spēka pārvada īpašības
Bremžu īpašības
Piekares vadība
ECO klimats
Iedarbināšana/izslēgšana.
Saistītā informācija
Atlasiet piedziņas režīmu, ar kuru sākt, un pēc
tam pielāgojiet iestatījumus atbilstoši vēlamajām
braukšanas īpašībām. Šos iestatījumus var saglabāt vadītāja individuālajā profilā.
Individuālais piedziņas režīms ir pieejams tikai
gadījumā, ja tas ir aktivizēts vidējā displejā.
Sadaļā Sākotnējie iestatījumi atlasiet
sākuma piedziņas režīmu: Eko, Komforts vai
Dinamisks.
Iestatījumu
skats7
individuālam piedziņas režīmam.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Individuāls
braukšanas režīms un atlasiet
Individuālais braukšanas režīms.
•
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(276 lpp.)
•
•
•
•
•
Līmeņa vadība* un amortizācija (411 lpp.)
Iedarbināšana/izslēgšana (402 lpp.)
Braukšanas pozīcija ECO (409 lpp.)
Pilnpiedziņa (412 lpp.)
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna
(421 lpp.)
Attiecas uz Four-C.
Attēls ir shematisks – izkārtojums var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa vai atjauninātās programmatūras.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Braukšanas pozīcija ECO
Ar piedziņas režīma vadību*
Režīms Braukš. rež. ECO optimizē automašīnas
vadāmības īpašības, lai braukšana būtu ekonomiskāka un videi draudzīgāka.
Lietojiet šo režīmu, lai taupītu degvielu un saudzētu vidi.
Braukšanai Eco režīmā tiek pielāgotas šādas īpašības:
•
•
•
–
pārnesumu pārslēgšanas punkti8;
dzinēja pārvaldība un gāzes pedāļa reakcija;
Ja gāzes pedālis tiek atlaists, kad braukšanas
ātrums ir no 65 līdz 140 km/h
(no 40 līdz 87 mph), tiek aktivizēta brīvgaitas
funkcija Eco Coast9 un deaktivizēta bremzēšana ar dzinēju.
1.
Nospiediet piedziņas režīma vadības slēdzi
DRIVE MODE.
> Vidējā displejā tiek parādīta uznirstošā
izvēlne.
Daži klimata kontroles iestatījumi darbojas ar
samazinātu jaudu vai tiek deaktivizēti.
2.
•
Vadītāja displejā esošā ECO mērierīce rāda
informāciju, kas atvieglo videi draudzīgu un
ekonomisku braukšanu.
Ritiniet ritentiņu uz augšu vai uz leju, līdz tiek
iezīmēts vajadzīgais piedziņas režīms.
3.
Nospiediet piedziņas režīma vadības ierīci vai
pieskarieties tieši skārienekrānā, lai apstiprinātu izvēli.
Režīma ECO atlasīšana
8 Tikai automobiļiem ar automātisko pārnesumkārbu.
9 Tikai automobiļiem ar automātisko pārnesumkārbu.
10 Tikai automobiļiem ar automātisko pārnesumkārbu.
Nospiediet pogu, lai aktivizētu funkciju.
> Taustiņā esošais indikators izgaismojas,
kad funkcija ir aktivizēta.
Brīvgaitas funkcija Eco Coast10
•
Izslēdzot dzinēju, režīms Eco tiek deaktivizēts,
tādēļ tas jāaktivizē pēc katras dzinēja iedarbināšanas reizes. Kad šī funkcija ir aktivizēta, vadītāja
displejā ir redzams ECO.
Vidējā displeja funkciju skatā
Automašīnām, kas nav aprīkotas ar piedziņas režīma vadību,
centrālā displeja funkciju skatā
ir pieejams funkcijas taustiņš
Braukš. rež. ECO.
Brīvgaitas funkcija Eco Coast pārtrauc bremzēšanu ar dzinēju − tas nozīmē, ka ilgstošai brīvgaitas ripošanai tiek izmantota automašīnas kinētiskā enerģija. Kad vadītājs atlaiž gāzes pedāli, pārnesumkārba automātiski atvienojas no dzinēja, un
tā ātrums tiek samazināts līdz tukšgaitas ātrumam
ar samazinātu degvielas patēriņu.
Šo funkciju vislabāk izmantot vietās, kur iespējama ilgstoša ripošana, piemēram, uz ceļiem ar
nelielu ceļa kritumu vai situācijās, kad jāsamazina
ātrums, lai automašīna varētu ripot līdz zonai ar
zemāku ātruma ierobežojumu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 409
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Brīvgaitas funkcijas aktivizēšana
Šī funkcija tiek aktivizēta, kad gāzes pedālis ir pilnībā atlaists, ja ir ievēroti šādi priekšnoteikumi:
mos vai pirms apdzīšanas manevra, lai to varētu
veikt visdrošākajā iespējamajā veidā.
•
•
•
•
•
•
Ir aktivizēts piedziņas režīms Eco.
Pārnesumu pārslēgsvira atrodas pozīcijā D.
Ātrums ir diapazonā aptuveni 65-140 km/h
(40-87 mph).
ceļa kritums nav stāvāks par aptuveni 6%.
Kad izmantojat brīvgaitas funkciju, vadītāja displejā ir redzams COASTING.
Ierobežojumi
Brīvgaitas funkcija nav pieejama, ja:
•
dzinēja un/vai pārnesumkārbas darba temperatūra nav normāla.
•
•
tiek aktivizēta kruīza kontrole;
•
Braukšanas ātrums ir ārpus
aptuveni 65-140 km/h (40-87 mph) diapazona.
•
•
Ceļa kritums ir stāvāks par aptuveni 6%.
Pārnesumu pārslēgsvira tiek pārvietota no
pozīcijas D un manuālās pozīcijas.
Tiek veikta manuāla pārnesumu pārslēgšana,
izmantojot stūres vadības sviras*.
Brīvgaitas funkcijas deaktivizēšana un
izslēgšana
Noteiktās situācijās var būt vēlams deaktivizēt vai
izslēgt šo funkciju, lai bremzētu ar dzinēju. Šādas
situācijas var rasties, piemēram, stāvos ceļa kritu-
410
Deaktivizējiet brīvgaitas funkciju šādi:
•
Nospiediet gāzes vai bremžu pedāli.
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgsviru manuālajā pozīcijā.
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres vadības
svirām*.
Izslēdziet brīvgaitas funkciju šādi:
•
Mainiet piedziņas režīmu* vai funkciju skatā
izslēdziet Braukš. rež. ECO.
Eco mērierīce 12 collu vadītāja displejā.
Pat bez brīvgaitas funkcijas iespējams ļaut automašīnai ripot nelielus attālumus. Tas savukārt
samazina degvielas patēriņu. Taču, lai nodrošinātu optimālu degvielas patēriņu, vislabāk ir aktivizēt brīvgaitas funkciju, lai automašīna varētu
ripot garākus attālumus.
ECO mērierīce vadītāja displejā
ECO mērierīce rāda, cik ekonomiska ir braukšana:
•
Kad braukšana ir ekonomiska, mērierīce rāda
zemu vērtību, un bultiņa atrodas zaļajā zonā.
•
Kad braukšana nav ekonomiska, piemēram,
asas bremzēšanas vai straujas ātruma palielināšanas laikā, mērierīce rāda augstu vērtību.
ECO mērierīcei ir arī indikators, kas rāda, kā
atsauces vadītājs vadītu automašīnu tādos pašos
braukšanas apstākļos. Tas ir norādīts ar skalas
īsāko rādītāju.
Eco mērierīce 8 collu vadītāja displejā.
ECO klimata kontrole
Piedziņas režīmā Eco pasažieru salonā tiek automātiski aktivizēta ECO klimata kontrole, lai samazinātu enerģijas patēriņu.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
PIEZĪME
Kad ir aktivizēta ECO funkcija, mainās vairāki
klimata kontroles sistēmas iestatījumu parametri un samazinās vairāku elektroierīču funkcijas. Noteiktus iestatījumus var atiestatīt
manuāli, bet pilnīgu funkcionalitāti var atgūt,
tikai izslēdzot ECO funkciju vai pielāgojot piedziņas režīmu Individual* un tajā ieviešot pilnīgu klimata funkcionalitāti.
3.
Amortizācijas līmeņa mainīšana11
Automašīnām ar aktīvo šasiju (Four-C) un bez
piedziņas režīma funkcijas* amortizācijas līmeni
var regulēt centrālajā displejā:
Ar aizmugurējo līmeņa vadību automašīna aizmugurē uztur vienādu augstumu neatkarīgi no slodzes. Līmeņa vadība var tikt veikta arī pēc automašīnas novietošanas stāvvietā.
Ekonomiska braukšana (431 lpp.)
Iedarbināšana/izslēgšana (402 lpp.)
Līmeņa kontroles iestatījumi
Piedziņas režīmi* (406 lpp.)
Pneimatiskās piekares un līmeņa vadības
deaktivizēšana
Noteiktos gadījumos, piemēram, pirms automašīnas pacelšanas ar domkratu, funkcija jādeaktivizē*. Pretējā gadījumā līmeņa atšķirība, ko rada
automašīnas pacelšana ar domkratu, var izraisīt
automašīnas piekares problēmas.
Saistītā informācija
Logu un sānu spoguļu atkausēšanas aktivizēšana/deaktivizēšana (195 lpp.)
Izvēlieties Atspējot līmeņošanas vadību.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Pieskarieties My Car Braukšanas
režīms Piekares vadība un atlasiet
līmeni.
Amortizācija (Four-C)
Amortizācija tiek pielāgota atbilstoši atlasītajam
piedziņas režīmam un automašīnas ātrumam.
Parasti amortizatori tiek iestatīti tā, lai nodrošinātu
vislabāko iespējamo komfortu, un tiek nepārtraukti regulēti atbilstoši brauktuves apstākļiem,
automašīnas paātrinājumam, bremzēšanai un
pagriezienu veikšanai.
Ja rodas sarežģījumi aizsvīduma dēļ, nospiediet
maks. atkausēšanas taustiņu, kas darbojas kā
parasti.
•
•
•
•
Līmeņa vadība* un amortizācija
Līmeņa vadība un amortizācija automašīnā tiek
regulēta automātiski.
Transportēšanas laikā
Transportējot automašīnu ar prāmi, vilcienu vai
kravas automašīnu, automašīnas atsaitēm jāatrodas ap riepām, nevis citām šasijas daļām. Transportēšanas laikā var mainīties pneimatiskās piekares stāvoklis, negatīvi ietekmējot atsaites.
Saistītā informācija
•
•
Piedziņas režīmi* (406 lpp.)
Bagāžas iekraušana (227 lpp.)
Funkcijas deaktivizēšana vidējā displejā:
11
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
Piekare .
Atkarībā no automašīnas aprīkojuma.
* Papildaprīkojums/piederums. 411
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Pilnpiedziņa
Bremžu funkcijas
Pilnpiedziņa AWD (All Wheel Drive) nozīmē to,
ka automašīnai visi četri riteņi vienlaikus ir dzenošie.
Automašīnas bremzes lieto, lai samazinātu
ātrumu vai novērstu automašīnas ripošanu.
Lai nodrošinātu vislabāko iespējamo vilkmi un
novērstu riteņu griešanos, dzinējspēks tiek automātiski sadalīts starp riteņiem ar vislabāko saķeri.
Sistēma pastāvīgi aprēķina vajadzību pēc griezes
momenta aizmugurējiem riteņiem un var nekavējoties pārdalīt pat pusi motora griezes momenta
aizmugurējiem riteņiem.
Braucot ar pilnpiedziņu lielā ātrumā, palielinās
stabilizējošais efekts. Parastos braukšanas
apstākļos lielākā jaudas daļa tiek novadīta uz
priekšējiem riteņiem. Stāvēšanas laikā pilnpiedziņa vienmēr ir ieslēgta, sagatavojot maksimālu
vilcējspēku gaitas paātrināšanai.
Pilnpiedziņas īpašības atšķiras atkarībā no atlasītā piedziņas režīma*.
412
Piedziņas režīmi* (406 lpp.)
Zema ātruma vadība (420 lpp.)
Automātiska bremzēšana pēc sadursmes.
(415 lpp.)
Papildus kājas bremzei un stāvbremzei automašīna ir aprīkota ar vairākām automātiskas bremzēšanas palīgfunkcijām. Tās var palīdzēt, lai vadītājam nebūtu jātur kāja uz bremžu pedāļa, stāvot
pie luksofora, iedarbinot automašīnu kalna
kāpumā vai braucot lejā no kalna.
Atkarībā no automašīnas aprīkojuma ir pieejamas
šādas automātiskās bremzēšanas funkcijas:
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv (Auto Hold)
•
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā
(Hill Start Assist)
•
•
•
Automātiska bremzēšana pēc sadursmes.
Saistītā informācija
•
•
•
City Safety
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna (Hill
Descent Control)
Saistītā informācija
•
•
•
Kājas bremze (413 lpp.)
Stāvbremze (416 lpp.)
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna
(421 lpp.)
•
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā
(419 lpp.)
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (419 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Kājas bremze
Bremžu pretbloķēšanas sistēma
Kājas bremzi lieto, lai samazinātu automašīnas
ātrumu braukšanas laikā.
Automašīnai ir pretbloķēšanas bremzes Anti-lock
Braking System (ABS), kas neļauj riteņiem nobloķēties bremzēšanas laikā un ļauj saglabāt stūrēšanas vadību. Pēc bremžu pedāļa piespiešanas
tajā var būt sajūtamas vibrācijas. Šāda parādība ir
normāla.
Kājas bremzes sistēma
Automašīnai ir divi bremžu kontūri. Ja ir bojāts
bremžu kontūrs, bremžu pedālis nostrādā dziļāk.
Līdz ar to ir nepieciešams lielāks spiediens uz
bremžu pedāli, lai sasniegtu parasto bremzēšanas
efektivitāti.
Vadītāja spiedienu uz bremžu pedāli pastiprina
bremžu pastiprinātājs.
BRĪDINĀJUMS
Bremžu pastiprinātājs darbojas tikai dzinēja
darbības laikā.
Ja kājas bremzes lieto tad, kad dzinējs ir izslēgts,
pedālis šķiet ciets, un ir vajadzīgs lielāks spiediens uz pedāli, lai nobremzētu automašīnu.
Braucot ļoti kalnainā apvidū vai ar smagu kravu,
bremzes var atslogot, manuālās pārnesumu pārslēgšanas režīmā izmantojot bremzēšanu ar dzinēju. Braucot lejup no kalna, bremzēšanai ar dzinēju izmantojiet to pašu pārnesumu, kādu jūs
izmantotu, braucot kalnā. Izmantojiet piedziņas
režīmu Off Road, lai palielinātu bremzēšanu ar
dzinēju, lēnām braucot no kalna stāvā slīpumā.
Pēc dzinēja iedarbināšanas, kad vadītājs atlaiž
bremžu pedāli, automātiski tiek veikta ātra ABS
sistēmas pārbaude. Turpmāku automātisku sistēmas pārbaudi var veikt, braucot nelielā ātrumā.
Pārbaude var būt jūtama kā bremžu pedāļa pulsēšana.
Bremzēšana uz slapjiem ceļiem
Pirmo reizi bremzējot pēc ilgstošas braukšanas
spēcīgā lietū bez bremzēšanas, tās efekts var būt
nedaudz aizkavēts. Tas pats attiecas uz situācijām, kad automašīna ir tikko nomazgāta. Tādā
gadījumā bremzes jānospiež spēcīgāk. Tādēļ jāievēro lielāks attālums līdz priekšā braucošajiem
transportlīdzekļiem.
Pēc braukšanas pa slapjiem ceļiem vai automašīnas mazgāšanas bremzējiet spēcīgi. Tādējādi
bremžu diski uzsils, ātrāk izžūs un tiks pasargāti
no korozijas. Bremzējot ņemiet vērā situāciju uz
ceļa.
Bremzēšana uz ceļiem, kas nokaisīti ar
sāli
Braucot pa ceļiem, kas nokaisīti ar sāli, uz bremžu
diskiem un bremžu uzlikām var veidoties sāls kār-
tiņa. Tas var palielināt bremzēšanas distanci.
Tādēļ saglabājiet īpaši lielu drošības attālumu līdz
priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem. Ievērojiet arī:
•
Bremzējiet regulāri, lai notīrītu sāls kārtiņu.
Nodrošiniet, lai bremzēšana neradītu draudus
citiem satiksmes dalībniekiem.
•
Kad braukšana ir pabeigta un vēl nav sākts
nākamais brauciens, uzmanīgi nospiediet
bremžu pedāli.
Apkope
Lai automašīna būtu droša un uzticama, ievērojiet
Volvo apkopes intervālus, kā norādīts apkopes un
garantijas grāmatiņā.
Jaunas un nomainītas bremžu uzlikas un bremžu
diski nenodrošina optimālu bremzēšanu, kamēr
tās nav "iebrauktas" dažus simtus kilometru.
Kompensējiet samazināto bremžu veiktspēju,
nospiežot bremžu pedāli spēcīgāk. Volvo iesaka
uzstādīt tikai Volvo apstiprinātas bremžu uzlikas.
SVARĪGI
Regulāri jāpārbauda bremžu sistēmas komponentu nodilums.
Sazinieties ar autoservisu, lai saņemtu informāciju par šo procedūru vai uzticiet šī pārbaudes veikšanu servisa darbiniekiem - ieteicams
izvēlēties autorizētu Volvo servisu.
}}
413
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni.
Ja līmenis ir zems, pielejiet bremžu
šķidrumu un noskaidrojiet bremžu
šķidruma zuduma iemeslu.
Iedarbinot dzinēju, pastāvīgi izgaismojas 2 sekundes: Automātiska
funkciju pārbaude.
Pastāvīgi izgaismojas ilgāk par 2
sekundēm: ABS sistēmas kļūme.
Automašīnas parastā bremžu sistēma joprojām darbojas, bet nedarbojas ABS sistēma.
BRĪDINĀJUMS
Ja vienlaikus deg gan bremžu kļūmes, gan
ABS kļūmes brīdinājuma lampiņa, bremžu sistēmā ir radusies kļūme.
414
•
Ja šajā brīdī bremžu šķidruma līmenis
tvertnē ir normāls, uzmanīgi brauciet līdz
tuvākajam servisam un tur veiciet bremžu
sistēmas pārbaudi - ieteicams izmantot
autorizētu Volvo servisu.
•
Ja bremžu šķidruma līmenis ir zem
bremžu šķidruma tvertnes MIN līmeņa,
apturiet automašīnu un uzpildiet bremžu
šķidrumu. Jānosaka bremžu šķidruma
zuduma iemesls.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Bremžu funkcijas (412 lpp.)
Bremžu spēka palielināšana (415 lpp.)
Bremžu signāls (146 lpp.)
Avārijas bremžu signāli (414 lpp.)
Avārijas bremžu signāli
Avārijas bremžu signāli tiek ieslēgti, lai brīdinātu
aizmugurē esošās automašīnas par strauju
bremzēšanu. Šī funkcija nozīmē, ka bremžu lukturi mirgo, nevis vienmērīgi izgaismojas kā parastas bremzēšanas laikā.
Avārijas bremžu signāli ieslēdzas straujas bremzēšanas laikā vai gadījumos, kad sistēma ABS
tiek aktivizēta lielā ātrumā. Kad avārijas bremzēšana ir samazinājusi automašīnas ātrumu, bremžu
signāli pārstāj mirgot un pastāvīgi izgaismojas.
Vienlaikus tiek ieslēgts arī avārijas gaismas signāls. Tas mirgo, līdz vadītājs atkal palielina automašīnas ātrumu vai izslēdz avārijas gaismas signālu.
Saistītā informācija
•
•
•
Kājas bremze (413 lpp.)
Avārijas gaismas signāls (146 lpp.)
Bremžu signāls (146 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Bremžu spēka palielināšana
Bremžu spēka palielināšanas sistēma BAS
(Brake Assist System) palīdz palielināt bremžu
spēku bremzēšanas laikā, tādējādi saīsinot
bremzēšanas distanci.
Sistēma nosaka vadītāja bremzēšanas stilu un
vajadzības gadījumā palielina bremzēšanas spēku.
Bremzēšanas spēku var palielināt līdz līmenim,
pie kura tiek aktivizēta sistēma ABS. Funkcija
izslēdzas, kad spiediens uz bremžu pedāli
atslābst.
PIEZĪME
Kad BAS ir aktivizēta, bremžu pedāli var
nospiest nedaudz tālāk nekā parasti. Nospiediet un turiet bremžu pedāli nospiestu tik ilgi,
cik nepieciešams.
Atlaižot bremžu pedāli, bremzēšana tiek pārtraukta.
Saistītā informācija
•
Kājas bremze (413 lpp.)
Automātiska bremzēšana pēc
sadursmes.
Ja notiek sadursme, kurā tiek sasniegts pirotehnisko drošības jostu spriegotāju vai drošības
gaisa spilvenu aktivizācijas līmenis, vai sadursmē
ar lielu dzīvnieku tiek automātiski aktivizētas automašīnas bremzes. Šī funkcija ir nepieciešama, lai
novērstu sadursmi vai samazinātu sadursmes
sekas.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Bremžu funkcijas (412 lpp.)
Drošības jostas nospriegotājs (59 lpp.)
Drošības spilveni (63 lpp.)
Rear Collision Warning (345 lpp.)
Blind Spot Information* (345 lpp.)
Pēc nopietnas sadursmes var zust automašīnas
kontrole un vadāmība. Lai izvairītos no turpmākas
sadursmes ar transportlīdzekli vai automašīnas
ceļā esošu objektu vai samazinātu šādas sadursmes sekas, automātiski tiek aktivizēta automātiskā bremzēšanas sistēma, kas droši nobremzē
automašīnu.
Bremzēšanas laikā tiek ieslēgti bremžu lukturi un
avārijas signāllukturi. Kad automašīna ir apstājusies, avārijas signāllukturi turpina mirgot un tiek
ieslēgta stāvbremze.
Ja konkrētajā situācijā bremzēšana nav vēlama,
piemēram, ja pastāv sadursmes risks ar aizmugurē esošajiem transportlīdzekļiem, vadītājs var
ignorēt sistēmu, nospiežot gāzes pedāli.
Funkcija pieņem, ka bremžu sistēma pēc sadursmes ir neskarta.
Skatiet arī sadaļas "Rear Collision Warning" un
"Blind Spot Information".
* Papildaprīkojums/piederums. 415
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Stāvbremze
Stāvbremze neļauj automašīnai sākt ripot, mehāniski nobloķējot divus riteņus.
Stāvbremzes vadības ierīce atrodas tuneļkonsolē starp
sēdekļiem.
Kad elektriskā stāvbremze tiek ieslēgta, atskan
viegls elektrodzinēja darbības troksnis. Šis troksnis ir dzirdams arī automātiskās stāvbremzes darbības pārbaudīšanas laikā.
Ja tad, kad tiek ieslēgta stāvbremze, automašīna
nekustas, tā iedarbojas tikai uz aizmugurējiem
riteņiem. Ja to izmanto, kad automašīna pārvietojas, tad darbojas normālā kājas bremze, t. i.,
bremze darbojas uz visiem četriem riteņiem.
Bremzēšanas funkcija pārslēdzas uz aizmugurējiem riteņiem, kad automašīna ir gandrīz apstājusies.
416
Saistītā informācija
•
•
•
Bremžu funkcijas (412 lpp.)
Stāvbremzes lietošana (416 lpp.)
Ja stāvbremzes darbībā radusies kļūme
(418 lpp.)
Stāvbremzes lietošana
Ieslēdziet stāvbremzi, lai novērstu automašīnas
ripošanu.
Stāvbremzes ieslēgšana
1.
Pavelciet vadības slēdzi uz augšu.
> Ieslēdzot stāvbremzi, vadītāja displejā
izgaismojas simbols.
2.
Pārliecinieties, ka automašīna nekustas.
Simbols vadītāja displejā
Simbols
Tehniskie parametri
Ieslēdzot stāvbremzi, izgaismojas
simbols.
Ja simbols mirgo, tas norāda, ka ir
radusies kļūme. Izlasiet paziņojumu
vadītāja displejā.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Automātiska ieslēgšana
Stāvbremze tiek ieslēgta automātiski:
•
Stāvbremzes izslēgšana
3.
Ieslēdziet pārnesumu D vai R un nospiediet
gāzes pedāli.
Ja ir aktivizēta funkcija Auto Hold (automātiskā bremzēšana, kad automašīna stāv uz
vietas) un automašīna ir stāvējusi uz vietas
aptuveni 5 minūtes;
•
ja stāvā slīpumā tiek ieslēgta pārnesumu
pozīcija P12;
•
kad automašīna ir izslēgta;
Avārijas bremzes
Ārkārtas situācijā stāvbremzi var ieslēgt, kad
automašīna atrodas kustībā, pavelkot vadības slēdzi un turot to augšējā pozīcijā. Atlaižot vadības
slēdzi, bremzēšana tiek pārtraukta.
PIEZĪME
Ja avārijas bremzēšana tiek aktivizēta, braucot
lielā ātrumā, atskan skaņas signāls.
Ar automātisko pārnesumkārbu:
Ar manuālo pārnesumkārbu:
Ieslēdziet piemērotu pārnesumu, atlaidiet
sajūgu un nospiediet akseleratora pedāli.
> Stāvbremze tiek izslēgta, un vadītāja displejā esošais simbols nodziest.
Automašīnas novietošana stāvēšanai
kalnā
BRĪDINĀJUMS
Manuālā atlaišana
1. Stingri nospiediet bremžu pedāli.
2.
Novietojot automašīnu uz slīpas virsmas, vienmēr aktivizējiet stāvbremzi. Ieslēgts pārnesums vai automātiskās pārnesumkārbas P
pozīcija nav pietiekama, lai noturētu automašīnu uz vietas visās situācijās.
Bīdiet vadības ierīci uz leju.
> Stāvbremze tiek izslēgta, un vadītāja displejā esošais simbols nodziest.
Automātiskā atlaišana
1. Drošības jostas uzlikšana.
Ja automašīna ir novietota ar skatu kalnā:
2.
•
Iedarbiniet automašīnu.
Pagrieziet riteņus prom no ietves.
Ja automašīna ir novietota ar skatu lejā no kalna:
•
12
Attiecas uz automātisko pārnesumkārbu.
Pagrieziet riteņus uz ietves pusi.
}}
417
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Ar smagu kravu pret kalnu
Smaga krava, piemēram, piekabe var izraisīt automašīnas ripošanu atpakaļ, ja stāvā kāpumā stāvbremze tiek atbrīvota automātiski. Novērsiet to,
pavelkot slēdzi uz augšu, kamēr uzsākat braukšanu. Atlaidiet vadības slēdzi, kad dzinējs sāk vilkt
automobili.
Stāvbremzes iestatījumi
Stāvbremzes automātisku aktivizēšanu atlasa
centrālajā displejā.
Automātiska aktivizēšana, kad automašīna ir
izslēgta:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Stāvbremze un
piekare un noņemiet atlasi/atlasiet funkciju
Automātiski aktivizēt stāvbremzi.
Saistītā informācija
418
•
•
Stāvbremze (416 lpp.)
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (419 lpp.)
Ja stāvbremzes darbībā radusies kļūme
(418 lpp.)
Ja stāvbremzes darbībā radusies
kļūme
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Ja pēc vairākiem mēģinājumiem stāvbremzi nevar
izslēgt vai ieslēgt, sazinieties ar autorizētu Volvo
servisu.
Ja simbols mirgo, tas norāda, ka ir
radusies kļūme. Skatiet paziņojumu
vadītāja displejā.
Ja braucat ar ieslēgtu stāvbremzi, atskan brīdinājuma skaņas signāls.
Bojājums bremžu sistēmā. Skatiet
paziņojumu vadītāja displejā.
Ja automašīna ir jānovieto stāvvietā, pirms iespējamais defekts ir novērsts, riteņi ir jāpagriež tā, it
kā automašīna tiktu novietota nogāzē, un pārnesumu pārslēgs ir jāpārslēdz pozīcijā P vai arī ir
jāieslēdz pirmais pārnesums, ja automašīnai ir
manuālā pārnesumkārba.
Zems spriegums akumulatorā
Ja akumulatora spriegums ir pārāk zems, stāvbremzi nav iespējams nedz atlaist, nedz arī iedarbināt. Ja akumulatora spriegums ir pārāk zems,
pievienojiet donora akumulatoru.
Bremžu uzliku maiņa
Elektriskās stāvbremzes konstrukcijas dēļ aizmugurējās bremžu uzlikas ir jānomaina servisā, ieteicams autorizētā Volvo servisā.
Tehniskie parametri
Informācijas paziņojums vadītāja
displejā.
Paziņojumu piemēri:
• Stāvbremze Jāveic apkope
• Stāvbremze Sistēma pārkarsusi
• Stāvbremze Īslaicīgi nav pieejams
Saistītā informācija
•
•
•
•
Bremžu funkcijas (412 lpp.)
Stāvbremzes lietošana (416 lpp.)
Stāvbremze (416 lpp.)
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un
citu akumulatoru (394 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Palīgsistēma braukšanas
uzsākšanai kalnā
Automātiskā bremzēšana, kad
automašīna stāv uz vietas
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā Hill
Start Assist (HSA) novērš automašīnas ripošanu
atpakaļ, uzsākot braukšanu kalna kāpumā. Braucot atpakaļgaitā kalna kāpumā, tā novērš automašīnas ripošanu uz priekšu.
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna stāv
uz vietas (Auto Hold) nozīmē, ka vadītājs var
atlaist bremžu pedāli, vienlaikus saglabājot
bremžu iedarbību, kad automašīna ir apturēta pie
luksofora vai krustojumā.
Šī funkcija nozīmē, ka bremžu sistēmas pedāļa
spiediens saglabājas vairākas sekundes, kamēr
vadītāja kāja tiek pārvietota no bremžu pedāļa uz
gāzes pedāli.
Funkcija
Īslaicīgais bremzēšanas efekts izzūd pēc dažām
sekundēm vai tad, kad tiek nospiests gāzes pedālis.
Apturot automašīnu, bremzes tiek aktivizētas
automātiski. Lai noturētu automašīnu uz vietas, šī
funkcija var izmantot vai nu kājas bremzi, vai stāvbremzi, un tā darbojas uz visu slīpumu brauktuvēm. Vēlreiz nospiežot gāzes pedāli, bremzes tiek
atbrīvotas.
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā ir pieejama pat situācijās, kad ir deaktivizēta automātiskās bremzēšanas funkcija un automašīna stāv uz
vietas (Auto hold).
Apturot automašīnu ceļa kāpumā vai kritumā —
pirms bremžu pedāļa atlaišanas nospiediet to
nedaudz stingrāk, lai nodrošinātu, ka automašīna
nemaz neripo.
Saistītā informācija
Ja vadītājs izslēdz dzinēju, kamēr automašīna
stāv, tiek ieslēgta stāvbremze.
•
•
13
Bremžu funkcijas (412 lpp.)
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (419 lpp.)
Attiecas uz automātisko pārnesumkārbu.
Automātiska deaktivizēšana
Šī funkcija tiek automātiski deaktivizēta:
•
kad vadītāja durvis ir atvērtas un tiek atsprādzēta vadītāja drošības josta;
•
pārnesumu pozīcijā N13.
Automātisko bremžu slēdzis
Taustiņā esošais indikators izgaismojas, kad funkcija ir
aktivizēta.
Auto Hold var aktivizēt vai deaktivizēt ar tuneļkonsoles slēdzi. Funkcija paliek deaktivizēta tik ilgi,
līdz tā atkal tiek aktivizēta.
Ja šī funkcija ir aktīva un tur automašīnu ar darba bremzēm (iedegts A simbols), tad pogas nospiešanas laikā ir
jābūt nospiestam bremžu pedālim, lai to
varētu deaktivizēt.
Deaktivizējot funkciju, palīgsistēma braukšanas
uzsākšanai kalnā (HSA) paliek aktīva, lai novērstu
automašīnas ripošanu atpakaļ, ja braukšana tiek
uzsākta kalna kāpumā.
}}
419
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Šis simbols izgaismojas, kad funkcija izmanto kājas bremzi, lai noturētu automašīnu uz vietas.
Šis simbols izgaismojas, kad funkcija izmanto stāvbremzi, lai noturētu
automašīnu uz vietas.
Saistītā informācija
•
•
Bremžu funkcijas (412 lpp.)
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā
(419 lpp.)
Zema ātruma vadība
Automašīnās ar piedziņas režīma vadību* šī funkcija ir iekļauta piedziņas režīmā Off Road.
Šī funkcija ir piemērota braukšanai bezceļos un
lēnai braukšanai ar piekabi līdz aptuveni 40 km/h
(25 mph) ātrumam.
Ar zema ātruma vadības funkciju prioritāte ir
zemiem pārnesumiem un pilnpiedziņai, kas palīdz
izvairīties no riteņu izslīdēšanas un uzlabo visu
riteņu vilcējspēku. Akselerators reaģē lēnāk, lai
uzlabotu vilcējspēku un ātruma kontroli nelielā
ātrumā.
•
Lai aktivizētu šo funkciju, atlasiet piedziņas
režīmu Off Road.
•
Lai deaktivizētu, atlasiet citu braukšanas
režīmu.
Šī funkcija tiek aktivizēta kopā ar funkciju Hill
Descent Control (HDC), kas nozīmē, ka, braucot
no kalna, ātrumu var vadīt ar akseleratora pedāli,
mazinot vajadzību lietot bremžu pedāli. Sistēma
atvieglo braukšanu stāvā slīpumā no kalna ar lēnu
un vienmērīgu ātrumu.
Vidējā displeja funkciju skatā
Automašīnai, kas nav aprīkota
ar piedziņas režīma vadību,
vidējā displeja funkciju skatā ir
pieejams funkciju taustiņš
zema ātruma vadībai ar Hill
Descent Control.
Zema ātruma vadības LSC aktivizēšana
–
Atkarībā no automašīnas aprīkojuma šo funkciju
var aktivizēt dažādos veidos.
420
Ar piedziņas režīma vadību*
Zema ātruma vadības funkcija Low Speed
Control (LSC) atvieglo braukšanu bezceļos un
pa slidenām virsmām, piemēram, ar dzīvojamo
piekabi pa zāli vai ar laivas piekabi pa rampu, un
šādās situācijās uzlabo vilcējspēku.
Nospiediet pogu, lai aktivizētu funkciju.
> Taustiņā esošais indikators izgaismojas,
kad funkcija ir aktivizēta.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
PIEZĪME
Kad ir aktivizēts LSC ar HDC, mainās gāzes
pedāļa darbība un dzinēja reakcija.
PIEZĪME
Funkcija tiek deaktivizēta, braucot lielā
ātrumā, un vajadzības gadījumā tā atkārtoti
jāaktivizē, braucot ar zemāku ātrumu.
Saistītā informācija
•
•
•
Bremžu funkcijas (412 lpp.)
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna
(421 lpp.)
Piedziņas režīmi* (406 lpp.)
Palīgsistēmai braukšanai lejā no
kalna
puma, un kājas bremze nav jāizmanto. Kad darbojas šī funkcija, ieslēdzas bremžu signāllukturi.
Palīgsistēma braukšanai lejā no kalna Hill
Descent Control (HDC) ir zema ātruma funkcija
ar uzlabotu bremzēšanu ar dzinēju. Šī funkcija
ļauj palielināt vai samazināt braukšanas ātrumu
stāvos kalna kritumos, izmantojot tikai gāzes
pedāli, bet neizmantojot bremžu pedāli.
Vadītājs jebkurā laikā var bremzēt, samazināt
braukšanas ātrumu vai apturēt automašīnu ar
bremžu pedāli.
Automašīnās ar piedziņas režīma vadību* šī funkcija ir iekļauta piedziņas režīmā Off Road.
Palīgsistēma braukšanai lejā no kalna ir pielāgota
braukšanai pa bezceļiem nelielā ātrumā, un tā
atvieglo braukšanu pa stāviem kalna kāpumiem
un kritumiem ar grūti izbraucamu ceļa segumu.
Vadītājam nav jālieto bremžu pedālis — tā vietā
viņš var koncentrēties uz stūrēšanu.
BRĪDINĀJUMS
Šī funkcija tiek aktivizēta kopā ar funkciju Low
Speed Control (LSC), kas atvieglo braukšanu un
uzlabo vilcējspēku braukšanai bezceļos un pa slidenām virsmām. Šīs sistēmas ir paredzētas lietošanai nelielā ātrumā, līdz aptuveni 40 km/h (25
mph).
Palīgsistēmas braukšanai lejā no kalna
HDC aktivizēšana
Palīgsistēma braukšanai lejā no kalna darbojas
tikai mazā ātrumā.
Atkarībā no automašīnas aprīkojuma šo funkciju
var aktivizēt dažādos veidos.
HDC nedarbojas visās situācijās, taču tai ir
tikai palīglīdzekļa funkcija.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu.
Funkcija
Palīgsistēma braukšanai no kalna ļauj automašīnai lēnām ripot gan uz priekšu, gan atpakaļgaitā,
palīdzot bremzēt ar bremžu sistēmu. Ātrumu var
palielināt, nospiežot gāzes pedāli. Pēc tam atlaižot gāzes pedāli, automašīna samazina ātrumu
līdz lēngaitas ātrumam neatkarīgi no kalna slī-
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 421
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Ar piedziņas režīma vadību*
Norādījumi par braukšanu ar HDC
Ar automātisko pārnesumkārbu
•
HDC var lietot pārnesumu pozīcijā D, R, kā
arī 1. un 2. pārnesumā, manuāli pārslēdzot
pārnesumus.
•
Manuāli pārslēdzot pārnesumus, nav iespējams ieslēgt 3. vai augstāku pārnesumu.
Ar manuālo pārnesumkārbu
•
•
Lai aktivizētu šo funkciju, atlasiet piedziņas
režīmu Off Road.
•
Lai deaktivizētu, atlasiet citu braukšanas
režīmu. Ja piedziņas režīms tiek mainīts,
braucot pa stāvu kalna kritumu, bremzēšanas
efekts pakāpeniski samazinās.
Vidējā displeja funkciju skatā
Automašīnai, kas nav aprīkota
ar piedziņas režīma vadību,
vidējā displeja funkciju skatā ir
pieejams funkciju taustiņš
zema ātruma vadībai ar Hill
Descent Control.
–
422
Nospiediet pogu, lai aktivizētu funkciju.
> Taustiņā esošais indikators izgaismojas,
kad funkcija ir aktivizēta.
HDC bremzē tikai 1. pārnesumā vai atpakaļgaitas pārnesumā (R). Augstākos pārnesumos aktīva bremzēšana nenotiek, lai gan
funkcija netiek deaktivizēta līdz aptuveni 40
km/h (25 mph) ātrumam.
PIEZĪME
Kad ir aktivizēts LSC ar HDC, mainās gāzes
pedāļa darbība un dzinēja reakcija.
PIEZĪME
Funkcija tiek deaktivizēta, braucot lielā
ātrumā, un vajadzības gadījumā tā atkārtoti
jāaktivizē, braucot ar zemāku ātrumu.
Ūdens šķērsošana
Braukšana pa ūdeni nozīmē automašīnas vadīšanu caur dziļu ūdeni pa pārplūdušu brauktuvi.
Braucot cauri ūdenim, jāievēro ārkārtīga piesardzība.
Ar automašīnu var braukt pa ūdeni, kura dziļums
ir maksimāli 30 cm, nepārsniedzot iešanas
ātrumu. Braucot plūstošā ūdenī, jārīkojas sevišķi
piesardzīgi.
Ūdens šķērsošanas laikā saglabājiet nelielu
ātrumu un neapturiet automašīnu. Kad ūdens ir
šķērsots, viegli nospiediet bremžu pedāli un pārliecinieties, vai ir sasniegta pilna bremžu funkcija.
Ūdens un dubļi var, piemēram, saslapināt bremžu
uzlikas, un tas var izraisīt novēlotu bremžu darbību.
•
Vajadzības gadījumā pēc braukšanas pa
ūdeni un dubļiem notīriet elektriskā sildītāja
un piekabes sakabes kontaktus.
•
Neļaujiet automobilim ilgstoši atrasties ūdenī,
kas sniedzas pāri sliekšņiem. Tas var radīt
elektriskus bojājumus.
Saistītā informācija
•
•
•
Bremžu funkcijas (412 lpp.)
Zema ātruma vadība (420 lpp.)
Piedziņas režīmi* (406 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
SVARĪGI
Ja gaisa filtrā iekļūst ūdens, dzinējs var sabojāties.
Ja dziļums pārsniedz 30 cm, ūdens var iekļūt
pārnesumkārbā. Tas samazina eļļu ieeļļošanas
spēju un samazina šo sistēmu kalpošanas
ilgumu.
Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas skāruši jebkuru no komponentiem, dzinēju, transmisiju, turbokompresoru, diferenciāli vai tā
iekšējos komponentus hidrostatiskas bloķēšanās vai eļļas izbeigšanās gadījumā.
Dzinēja un piedziņas sistēmas
pārkaršana
Īpašos apstākļos, piemēram, braucot pa kalnainu
apvidu vai ārkārtējā karstumā, pastāv dzinēja un
piedziņas sistēmas pārkaršanas risks, it īpaši, ja
pārvadājat smagu bagāžu.
•
Pārkaršanas gadījumā dzinēja jauda var īslaicīgi tikt ierobežota.
•
Noņemiet papildu lampas no radiatora restīšu priekšpuses, ja braucat ļoti karstos laika
apstākļos.
•
Ja dzinējs ūdenī noslāpst, nemēģiniet to vēlreiz iedarbināt - izvelciet automašīnu laukā no
ūdens un nogādājiet servisā - ieteicams autorizētā Volvo servisā. Dzinēja salūšanas risks.
Saistītā informācija
•
•
Vilkšana (441 lpp.)
•
Automobiļa evakuēšana (442 lpp.)
•
Ja temperatūra dzinēja dzesēšanas sistēmā
kļūst pārāk augsta, izgaismojas brīdinājuma
simbols un vadītāja displejā tiek parādīts
paziņojums Dzinēja temperatūra Augsta
temperatūra. Apturiet drošā vietā. Apturiet automobili droši, un ļaujiet dzinējam vairākas minūtes darboties tukšgaitā un atdzist.
Ja tiek parādīts paziņojums Dzinēja
temperatūra Augsta temperatūra.
Izslēdziet dzinēju vai Dzin. dzesēšanas
šķ. Zems līmenis. Izslēdziet dzinēju.,
apturiet automašīnu un izslēdziet dzinēju.
Pārnesumkārbas pārkaršanas gadījumā tiek
atlasīta alternatīva pārnesumu pārslēgšanas
programma. Turklāt tiek aktivizēta iebūvētā
aizsargfunkcija, kas cita starpā izgaismo brīdinājuma simbolu un vadītāja displejā parāda
paziņojumu Silta transmisija Samaz. ātr.
Lai atdzesētu vai Karsta transmisija Apt.
drošā vietā, gaidiet, līdz autom. atdz..
Ievērojiet sniegtos ieteikumus, samaziniet
ātrumu vai apturiet automašīnu, ievērojot
satiksmes drošību, un ļaujiet dzinējam vairākas minūtes darboties tukšgaitā, lai pārnesumkārba varētu atdzist.
•
Ja automobilis pārkarst, uz laiku var izslēgt
gaisa kondicionēšanas sistēmu.
•
Pēc smaga brauciena tūlīt neizslēdziet dzinēju.
PIEZĪME
Ir normāli, ja dzinēja dzesēšanas ventilators
darbojas vēl kādu brīdi pēc dzinēja izslēgšanas.
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Augsta dzinēja temperatūra. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Zems dzesēšanas šķidruma līmenis. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Karsta/pārkarsusi/atdzesēta pārnesumkārba. Ievērojiet sniegtos
ieteikumus.
}}
423
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Saistītā informācija
•
•
Braukšana ar piekabi īpašos apstākļos
(438 lpp.)
Sagatavošanās ilgam braucienam (425 lpp.)
Startera akumulatora pārmērīga
uzlāde
Automobiļa elektriskās funkcijas dažādi noslogo
akumulatoru. Neizmantojiet aizdedzes pozīciju II,
kad automašīna ir izslēgta. Tā vietā izmantojiet
aizdedzes pozīciju I, kas patērē mazāk jaudas.
Izvairieties arī no atšķirīgām papildierīcēm, kas
noslogo elektrisko sistēmu. Kad automašīna ir
izslēgta, neizmantojiet funkcijas, kas tērē daudz
enerģijas. Šo funkciju piemēri ir:
•
•
•
•
ventilators
priekšējie lukturi
priekšējā loga tīrītāji
audio sistēma (darbināta lielā skaļumā).
Ja startera akumulatora spriegums ir zems, vadītāja displejā ir redzams paziņojums 12 V
akumulators Zems uzl. līm. Drīz tiks iesl.
enerģ. taupīš. režīms. Tādā gadījumā enerģijas
taupīšanas funkcija izslēdz noteiktas funkcijas vai
samazina akumulatora noslogojumu, piemēram,
samazinot ventilatora griešanās ātrumu un / vai
izslēdzot audiosistēmu.
–
424
Ja tā notiek, uzlādējiet akumulatoru, iedarbinot automašīnu un ļaujot tai darboties vismaz
15 minūtes — startera akumulatora lādēšana
ir efektīvāka braukšanas laikā, nevis darbinot
dzinēju tukšgaitā, kamēr automašīna stāv.
Saistītā informācija
•
•
Aizdedzes pozīcijas (391 lpp.)
Akumulators (541 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Sagatavošanās ilgam braucienam
Pirms brīvdienu ceļojuma vai cita ilga brauciena
ir svarīgi sevišķi rūpīgi pārbaudīt automašīnas
darbību un aprīkojumu.
Pārliecinieties, ka:
•
•
•
•
•
•
•
•
Fotoradaru informācija* (355 lpp.)
Braukšana ziemā
Braukšana ar piekabi (436 lpp.)
Ziemā ir svarīgi veikt automašīnai noteiktas pārbaudes, lai braukšana būtu droša.
Ūdens šķērsošana (422 lpp.)
Signalizācija* (265 lpp.)
Pirms aukstā gadalaika iestāšanās pārbaudiet:
Līmeņa vadība* un amortizācija (411 lpp.)
•
Dzinēja dzesēšanas šķidrumam jāsatur 50 %
glikola. Šis maisījums pasargā dzinēju pret
eroziju līdz apmēram –35 °C. Lai neapdraudētu veselību, nedrīkst maisīt dažādu veidu
glikolus.
•
dzinējs darbojas kā parasti, un degvielas
patēriņš ir normāls;
•
nav nekādu noplūžu (degviela, eļļa vai citi
šķidrumi);
•
•
visas spuldzes darbojas;
•
riepu protektora dziļums un gaisa spiediens ir
pietiekošs;
Lai izvairītos no kondensācijas, degvielas
tvertne jātur piepildīta.
•
•
automašīnā atrodas avārijas trīsstūris un
atstarojošā veste (dažās valstīs to nepieciešamība ir noteikta ar likumu);
•
tīrītāju slotiņas ir labā stāvoklī.
Svarīgs parametrs ir dzinēja eļļas viskozitāte.
Eļļas ar zemāku viskozitāti (šķidrākas eļļas)
atvieglo dzinēja palaišanu aukstā laikā un arī
pazemina degvielas patēriņu, kamēr dzinējs ir
auksts. Plašāku informāciju par piemērotajām
eļļām skatiet sadaļā "Dzinēja eļļai nelabvēlīgi
braukšanas apstākļi".
Brīdinājuma trijstūris (511 lpp.)
Riepu avārijas remonta komplekts (500 lpp.)
Rezerves ritenis* (508 lpp.)
Saistītā informācija
•
Degvielas patēriņš un CO2 emisija
(581 lpp.)
•
•
•
•
•
•
•
•
Riepu gaisa spiediena pārbaude (494 lpp.)
SVARĪGI
Apgrūtinātas braukšanas apstākļos vai karstā
laikā nedrīkst lietot zemas viskozitātes eļļu.
Apskalošanas šķīduma iepildīšana (540 lpp.)
Braukšana ziemā (425 lpp.)
Ekonomiska braukšana (431 lpp.)
•
Jāpārbauda startera akumulatora stāvoklis un
uzlādes pakāpe. Aukstā laikā pieaug prasības
pret startera akumulatoru, bet tā kapacitāte
aukstā laikā samazinās.
•
Izmantojiet mazgāšanas šķidrumu ar antifrīzu,
lai mazgāšanas šķidruma tvertnē neveidotos
ledus.
Automašīnas modema* iestatījumi (478 lpp.)
Bagāžas iekraušana (227 lpp.)
Pilot Assist* (309 lpp.)
Ātruma ierobežotājs* (281 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 425
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Slideni braukšanas apstākļi
Lai nodrošinātu optimālu saķeri ar ceļu, Volvo
iesaka izmantot ziemas riepas uz visiem riteņiem,
ja pastāv iespēja, ka uz ceļa būs sniegs vai ledus.
PIEZĪME
Dažās valstīs ziemas riepu lietošana ir
noteikta ar likumu. Dažās valstīs radžotu riepu
lietošana ir aizliegta ar likumu.
Degvielas tvertnes aizvirtņa
atvēršana/aizvēršana un degvielas
iepildīšana
Degvielas tvertne ir aprīkota ar degvielas uzpildes sistēma bez vāka.
Degvielas tvertnes aizvirtņa atvēršana/
aizvēršana
Lai varētu atvērt degvielas tvertnes aizvirtni, automašīnai jābūt atslēgtai.
Vadītāja displejā blakus tvertnes simbolam redzamā bultiņa
norāda, kurā automašīnas pusē
atrodas degvielas tvertnes aizvirtnis.
Izmēģiniet braukšanu pa slidenām virsmām kontrolējamos apstākļos, lai uzzinātu, kā mašīna
reaģē.
Saistītā informācija
426
•
•
Dzesēšanas šķidruma iepildīšana (528 lpp.)
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi dzinēja eļļai
(577 lpp.)
1.
Atveriet degvielas tvertnes aizvirtni, viegli
uzspiežot aizvirtņa aizmugurē.
•
•
•
•
•
•
Akumulators (541 lpp.)
2.
Kad degvielas iepildīšana ir pabeigta, aizveriet aizvirtni, viegli piespiežot.
•
•
•
•
Piedziņas režīmi* (406 lpp.)
Ziemas riepas (509 lpp.)
Uzpilde degvielas uzpildes stacijā
Degvielu iepilda šādi.
1.
Atveriet degvielas tvertnes aizvirtni.
Apskalošanas šķīduma iepildīšana (540 lpp.)
Tīrītāju slotiņu nomaiņa (538 lpp.)
Klimats stāvēšanas laikā* (206 lpp.)
Logu un sānu spoguļu atkausēšanas aktivizēšana/deaktivizēšana (195 lpp.)
Kājas bremze (413 lpp.)
Pilnpiedziņa (412 lpp.)
Elektroniskā stabilitātes kontrole (277 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
2.
3.
4.
Izvēlieties degvielu, kas ir apstiprināta lietošanai automašīnā saskaņā ar identifikatoru14
degvielas uzpildes aizvirtņa iekšpusē. Informāciju par apstiprinātiem degvielas veidiem
un identifikatoru skatiet attiecīgi sadaļās
"Benzīns" un "Dīzeļdegviela".
Ievietojiet sūkņa sprauslu degvielas tvertnes
atvērumā. Uzpildes caurulei ir divi atveres
pārsegi. Pirms sākat degvielas uzpildi, sūkņa
pistole jāievieto garām abiem pārsegiem.
2.
Ievietojiet piltuvi degvielas tvertnes atvērumā.
Uzpildes caurulei ir divi atveres pārsegi.
Pirms varat sākt degvielas uzpildi, piltuve jāievieto garām abiem pārsegiem.
Uzlīme
Nekādā gadījumā neizmantojiet ar degvielu darbināmo sildītāju, kamēr automašīna atrodas degvielas uzpildes stacijā.
Rīkošanās ar degvielu
Neizmantojiet degvielu, kuras kvalitāte ir zemāka,
nekā iesaka Volvo, jo tā negatīvi ietekmēs dzinēja
jaudu un degvielas patēriņu.
BRĪDINĀJUMS
Centieties neieelpot degvielas garaiņus un
raugieties, lai tā neiekļūtu acīs.
Ja degviela iekļūst acīs, izņemiet kontaktlēcas,
ja tās nēsājat, skalojiet acis ar lielu ūdens
daudzumu vismaz 15 minūtes un vērsieties
pie ārsta.
Nepārpildiet tvertni, bet gan piepildiet to, līdz
sūkņa sprausla pati pirmoreiz iznāk ārā.
> Tvertne ir pilna.
Nekādā gadījumā nenorijiet degvielu. Degviela, piemēram, benzīns, bioetanols un to
maisījums, kā arī dīzeļdegviela ir ļoti toksiska
un norīšanas gadījumā var izraisīt neatgriezeniskus savainojumus vai nāvi. Ja esat norijis
degvielu, nekavējoties vērsieties pie ārsta.
PIEZĪME
Karstā laikā no degvielas tvertnes var iztecēt
liekā degviela.
BRĪDINĀJUMS
Degvielas uzpilde no degvielas
kannas15
Uzpildot ar degvielas kannu, izmantojiet piltuvi,
kas atrodas bagāžas nodalījumā zem grīdas lūkas.
1.
14
15
Atveriet degvielas tvertnes aizvirtni.
Uzlīme degvielas tvertnes aizvirtņa iekšpusē.
Zemē izlijusi degviela var aizdegties.
Saistītā informācija
Pirms degvielas uzpildes izslēdziet ar degvielu
darbināmo sildītāju.
•
•
•
Rīkošanās ar degvielu (427 lpp.)
Benzīndzinējs (428 lpp.)
Dīzeļdzinējs (429 lpp.)
Uzpildot degvielu, nekādā gadījumā neglabājiet pie sevis ieslēgtu mobilo tālruni. Zvana
signāls var izraisīt dzirksteļu rašanos un aizdedzināt benzīna dūmus, izraisot ugunsgrēku un
savainojumus.
Saskaņā ar CEN standartu prEN16942 identifikators atrodas degvielas tvertnes aizvirtņa iekšpusē, un drīz (divu gadu laikā) tas būs norādīts uz attiecīgajiem degvielas sūkņiem un to uzpildes pistolēm degvielas
uzpildes stacijās visā Eiropā.
Attiecas tikai uz automašīnām ar dīzeļdzinēju.
}}
427
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
SVARĪGI
Sajaucot dažādu tipu degvielu vai lietojot
neieteiktu degvielu, Volvo garantijas un visi
papildu apkopes līgumi, kas ir spēkā visiem
dzinējiem, zaudē spēku.
PIEZĪME
Ārkārtas laika apstākļi, braukšana ar pievienotu piekabi vai lielā augstumā, kā arī degvielas kategorija ir tie faktori, kas var ietekmēt
automašīnas veiktspēju.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Benzīndzinējs (428 lpp.)
Dīzeļdzinējs (429 lpp.)
Degvielas tvertnes aizvirtņa atvēršana/aizvēršana un degvielas iepildīšana (426 lpp.)
Ekonomiska braukšana (431 lpp.)
Benzīndzinējs
E10 ir benzīns, kurā ir ne vairāk
kā 3,7% skābekļa un ne vairāk
kā 10% no tilpuma etanola.
Benzīns ir degvielas veids, kas paredzēts automašīnām ar benzīndzinēju.
Izmantojiet tikai labi pazīstamu ražotāju piedāvāto
benzīnu. Nekādā gadījumā neizmantojiet apšaubāmas kvalitātes degvielu. Benzīnam jāatbilst
standartam EN 228.
SVARĪGI
Benzīna identifikators
Identifikators16 atrodas degvielas tvertnes aizvirtņa iekšpusē, un drīz (divu gadu laikā) tas būs
norādīts uz attiecīgajiem degvielas sūkņiem un to
uzpildes pistolēm degvielas uzpildes stacijās visā
Eiropā.
Tie ir identifikatori, kas attiecas uz pašreizējo
standarta degvielu Eiropā. Automašīnā ar benzīndzinēju var izmantot benzīnu ar šādiem identifikatoriem:
E5 ir benzīns, kurā ir ne vairāk
kā 2,7% skābekļa un ne vairāk
kā 5% no tilpuma etanola.
•
Ir atļauts lietot degvielu, kurā ir ne vairāk
par 10 tilpuma procentiem etanola.
•
Drīkst lietot EN 228 E10 benzīnu (maks.
10 tilpuma procentu etanola).
•
Nedrīkst lietot degvielu, kuras etanola
saturs pārsniedz E10 (maks. 10 tilpuma
procentus), piemēram, E85.
Oktānskaitlis
•
Parastai braukšanai var izmantot 95 RON
markas benzīnu.
•
Maksimālai efektivitātei un minimālam degvielas patēriņam ieteicams 98 RON markas
benzīns.
Ja ārvides temperatūra pārsniedz +38 °C, ieteicams izmantot degvielu ar iespējami augstāko
ieteikto oktānskaitli, lai nodrošinātu maksimālu
automobiļa veiktspēju un degvielas ekonomiju.
16
428
Saskaņā ar CEN standartu prEN16942.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
SVARĪGI
•
Lietojiet tikai bezsvina benzīnu, lai nepieļautu katalītiskā neitralizatora bojājumus.
•
Nedrīkst lietot degvielu, kas satur metāliskas piedevas.
•
Nelietojiet piedevas, kuras nav ieteicis
Volvo.
Saistītā informācija
•
•
Rīkošanās ar degvielu (427 lpp.)
Degvielas tvertnes aizvirtņa atvēršana/aizvēršana un degvielas iepildīšana (426 lpp.)
Dīzeļdzinējs
Dīzeļdegviela ir degvielas veids, kas paredzēts
automašīnām ar dīzeļdzinēju.
Izmantojiet tikai labi pazīstamu ražotāju piedāvāto
dīzeļdegvielu. Nekādā gadījumā neizmantojiet
apšaubāmas kvalitātes degvielu. Dīzeļdegvielai ir
jāatbilst standartam EN 590 vai SS 155435.
Dīzeļdzinēji ir jutīgi pret degvielā esošām kaitīgām
vielām, piemēram, pārmērīgi lielu sēra daļiņu un
metālu daudzumu.
Identifikators
Identifikators17 atrodas degvielas tvertnes aizvirtņa iekšpusē, un drīz (divu gadu laikā) tas būs
norādīts uz attiecīgajiem degvielas sūkņiem un to
uzpildes pistolēm degvielas uzpildes stacijās visā
Eiropā.
Tas ir identifikators, kas attiecas uz pašreizējo
standarta degvielu Eiropā. Automašīnā ar dīzeļdzinēju var izmantot dīzeļdegvielu ar šādiem identifikatoriem:
B7 ir dīzeļdegviela, kurā taukskābju metilesteru (FAME)
saturs nepārsniedz
7% no tilpuma.
17
18
CEN standarts prEN16942.
Taukskābju metilesteri
Zemā temperatūrā (zemākā par 0 °C) dīzeļdegvielā var veidoties parafīna nogulsnes, kas var
radīt aizdedzes problēmas. Tirgū esošās degvielas īpašības jāpielāgo gadalaikam un klimata
zonai, bet ārkārtējos laika apstākļos veca degviela
vai pārvietošanās starp klimata zonām var izraisīt
parafīna nogulšņu rašanos.
Kondensāta veidošanās iespēja degvielas tvertnē
samazinās, ja tvertne tiek turēta piepildīta.
Uzpildot degvielu, nodrošiniet, lai laukums ap
iepildīšanas vietu būtu tīrs. Sekojiet, lai degviela
nenonāktu uz krāsojuma. Ja tas ir noticis, nomazgājiet degvielu ar šķīdinātāju un ūdeni.
SVARĪGI
Dīzeļdegvielai:
•
jāatbilst standartam EN 590 un/vai
SS 155435;
•
tās sēra saturs nedrīkst pārsniegt
10 mg/kg;
•
tajā drīkst būt maksimāli 7 tilpuma %
FAME18 (B7).
}}
429
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
SVARĪGI
Dīzeļdegvielas tipa degviela, kuru nedrīkst lietot:
•
•
•
•
īpašas piedevas;
kuģu dīzeļdegviela;
šķidrais kurināmais;
FAME19 un augu eļļa.
Šie dīzeļdegvielas veidi neatbilst Volvo ieteikumu prasībām un palielina nodilumu un dzinēja bojājumus, uz ko neattiecas Volvo garantija.
Tukša tvertne un dīzeļdzinējs
Ja dzinējs izslēdzas degvielas trūkuma dēļ, degvielas sistēmai nepieciešams kāds brīdis, lai
veiktu pārbaudi.
Pirms iedarbināt dzinēju pēc degvielas tvertnes
uzpildīšanas ar dīzeļdegvielu, rīkojieties šādi:
1.
Tālvadības pults atslēgai jāatrodas automašīnā.
2.
Iestatiet automašīnas aizdedzi pozīcijā II –
pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pozīcijā
START, nenospiežot bremžu pedāli, un turiet
slēdzi pozīcijā START aptuveni 4 sekundes.
Pēc tam atlaidiet pogu, un tā automātiski
atgriezīsies sākuma pozīcijā.
Saistītā informācija
•
•
Tukša tvertne un dīzeļdzinējs (430 lpp.)
3.
Nogaidiet apmēram vienu minūti.
Dīzeļdaļiņu filtrs (431 lpp.)
4.
Lai iedarbinātu dzinēju: Nospiediet bremžu
pedāli un vēlreiz pagrieziet iedarbināšanas
slēdzi pozīcijā START.
PIEZĪME
Pirms iepildīt degvielu, ja tā beigusies:
•
19
430
Ir pieļaujama dīzeļdegviela ar maksimāli 7 tilpuma % FAME (B7).
Apturiet automobili uz pēc iespējas plakanākas/līdzenākas virsmas - ja automobilis
sasveras, degvielas padevē var rasties
gaisa kabatas.
Jāpatur prātā, iepildot degvielu no
degvielas kannas
Iepildot degvielu no degvielas kannas, izmantojiet
piltuvi, kas atrodas bagāžas nodalījumā zem grīdas lūkas. Kārtīgi ievietojiet piltuves kakliņu pieliešanas caurulē. Pieliešanas caurulei ir atverams
vāciņš, un piltuves kakliņš jāpavirza garām šim
vāciņam, lai varētu sākt uzpildi.
Saistītā informācija
•
•
Dīzeļdzinējs (429 lpp.)
Degvielas patēriņš un CO2 emisija
(581 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Dīzeļdaļiņu filtrs
PIEZĪME
Automašīnas ar dīzeļdzinējiem ir aprīkotas ar
daļiņu filtru, kas nodrošina efektīvāku izmešu
kontroli.
Normālas braukšanas laikā daļiņas no izplūdes
gāzēm tiek savāktas filtrā. Lai sadedzinātu daļiņas
un iztukšotu filtru, tiek uzsākta tā saucamā "reģenerācija". Tam nepieciešams, lai dzinējs sasniegtu
normālu darbības temperatūru.
Daļiņu filtra reģenerācija notiek automātiski, un
parasti tā aizņem 10–20 minūtes. Ja vidējais
ātrums ir zems, reģenerācija var būt nedaudz
ilgāka. Reģenerācijas laikā var nedaudz palielināties degvielas patēriņš.
Reģenerācijas laikā var būt novērojams:
Kad filtrs ir kļuvis par aptuveni 80% pilns ar daļiņām, vadītāja displejā izgaismojas dzeltens avārijas trīsstūris un tiek parādīts paziņojums Daļiņu
filtrs pilns Skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.
neliels un īslaicīgs dzinēja jaudas samazinājums
•
•
īslaicīgs degvielas patēriņa pieaugums
Brauciet ekonomiski un atbildīgi pret apkārtējo
vidi, paātrinoties plūstoši, paredzot satiksmes
situācijas jau iepriekš un pielāgojot braukšanas
stilu un ātrumu faktiskajiem apstākļiem.
deguma smaka.
Kad reģenerācija ir pabeigta, brīdinājuma teksts
automātiski nodziest.
Aukstā laikā izmantojiet stāvapsildi* - dzinējs
ātrāk sasniegs normālu darba temperatūru.
SVARĪGI
Reģenerācija aukstos laika apstākļos
Ja automašīna bieži aukstos laika apstākļos
nobrauc nelielus attālumus, dzinējs nespēj sasniegt normālu darbības temperatūru. Tas nozīmē,
ka dīzeļdzinēja daļiņu filtra reģenerācija nevar
notikt un filtrs netiek iztukšots.
•
Ekonomiska braukšana
Ja filtrs ir pilns ar daļiņām, dzinēja iedarbināšana var būt apgrūtināta un filtrs nedarbojas.
Iespējams, filtrs būs jāmaina.
Saistītā informācija
•
Dīzeļdzinējs (429 lpp.)
Uzsāciet filtra reģenerēšanu, braucot ar automašīnu, kamēr dzinējs sasniedz normālo darbības
temperatūru. Visieteicamāk to izdarīt uz šosejas
vai automaģistrāles. Ar automobili jābrauc vēl
20 minūtes.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 431
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
•
Lai panāktu zemāku degvielas patēriņu, aktivizējiet piedziņas režīmu ECO.
•
Izmantojiet brīvas ripošanas funkciju Eco
Coast20 — bremzēšana ar dzinēju tiks pārtraukta, un automašīnas kinētisko enerģiju
var izmantot, lai ar to aizbrauktu tālāk.
•
Izvēlieties visaugstāko iespējamo pārnesumu21, pielāgojoties pašreizējiem satiksmes
apstākļiem un ceļa segumam, — zemāks dzinēja apgriezienu skaits nodrošina zemāku
degvielas patēriņu. Izmantojiet pārnesumu
pārslēgšanas indikatoru.
•
Brauciet ar vienmērīgu ātrumu un ievērojiet
pietiekamu attālumu līdz citiem transportlīdzekļiem un objektiem, lai bremzētu pēc
iespējas mazāk.
•
Braukšana lielā ātrumā palielina degvielas
patēriņu − palielinoties ātrumam, pieaug arī
vēja pretestība.
•
Neuzsildiet dzinēju līdz darba temperatūrai ar
tukšgaitas ātrumu, bet gan brauciet ar normālu slodzi tūlīt pēc dzinēja iedarbināšanas
— auksts dzinējs patērē vairāk degvielas
nekā silts.
•
20
21
432
Brauciet ar pareizu gaisa spiedienu riepās un
pārbaudiet to regulāri - lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izvēlieties ECO
spiedienu riepās.
Skatiet sadaļu "Braukšanas režīms ECO".
Attiecas uz braukšanu ar manuālu pārnesumu pārslēgšanu.
•
Riepu izvēle var ietekmēt degvielas patēriņu
− konsultējieties ar izplatītāju par piemērotām
riepām.
•
Izņemiet no automašīnas nevajadzīgas lietas
- jo lielāks svars, jo lielāks degvielas patēriņš.
•
Bremzējiet ar dzinēju, lai samazinātu ātrumu,
ja tas nerada draudus citiem ceļu satiksmes
dalībniekiem.
•
Jumta bagāža un jumta bagāžas kaste palielina gaisa pretestību, kas, savukārt, palielina
degvielas patēriņu — noņemiet jumta bagāžnieku, kad to nelietojat.
•
Izvairieties no braukšanas ar atvērtiem
logiem.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā neizslēdziet dzinēju, kamēr
automobilis atrodas kustībā, piemēram, braucot lejā no kalna. Pretējā gadījumā tiks deaktivētas svarīgas sistēmas, piemēram, stūres
pastiprinātājs un bremžu pastiprinātājs.
Saistītā informācija
•
•
•
Braukšanas pozīcija ECO (409 lpp.)
Apstiprinātie spiedieni riepās (585 lpp.)
Degvielas patēriņš un CO2 emisija
(581 lpp.)
•
Drive-E — tīrāks braukšanas baudījums
(25 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Vilkšanas kronšteins*
PIEZĪME
Automašīnu var aprīkot ar vilkšanas kronšteinu,
kas ļauj ar automašīnu vilkt, piemēram, piekabi.
Automašīnai var būt pieejami dažādi vilkšanas
kronšteini. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Informāciju par vilkšanas jaudu un vilkšanas lodes
svaru skatiet sadaļā "Vilkšanas jauda un vilkšanas
lodes svars".
SVARĪGI
Izslēdzot dzinēju, automātiski var atslēgt arī
pastāvīgo akumulatora spriegumu uz piekabes savienotāju, lai neizlādētu startera akumulatoru.
Ja automašīna ir aprīkota ar vilkšanas kronšteinu, tai nav aizmugurējā vilkšanas cilpas
stiprinājuma.
Saistītā informācija
•
•
Braukšana ar piekabi (436 lpp.)
Vilkšanas jauda un slodze uz piekabes āķi
(573 lpp.)
•
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
(439 lpp.)
•
Vilkšanas kronšteina specifikācijas*
(435 lpp.)
•
Izvirzāmi/ievelkami vilkšanas kronšteini*
(433 lpp.)
Izvirzāmi/ievelkami vilkšanas
kronšteini*
Izvirzāmā/ievelkamā vilkšanas iekārta vienmēr ir
ērti pieejama, un to pēc nepieciešamības var
vienkārši izvirzīt vai ievilkt. Ievilktā pozīcijā vilkšanas iekārta ir pilnīgi paslēpta.
BRĪDINĀJUMS
Rūpīgi ievērojiet norādījumus attiecībā uz vilkšanas kronšteina ievilkšanu un izvēršanu.
Vilkšanas iekārtas izvirzīšana
BRĪDINĀJUMS
Vilkšanas iekārtas izvēršanas laikā nestāviet
tuvu triecienstieņa centram.
SVARĪGI
Vilkšanas āķis ir regulāri jātīra un jāeļļo, lai tas
nediltu.
PIEZĪME
Lietojot sakabi ar vibrāciju slāpētāju, vilkšanas
āķi nedrīkst eļļot.
Tas attiecas arī uz tāda velosipēdu pārvadāšanas bagāžnieka uzstādīšanu, kurā vilkšanas
āķis tiek iespīlēts.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 433
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
1.
Atveriet aizmugures durvis. Vilkšanas iekārtas
izvirzīšanas/ievilkšanas taustiņš atrodas
bagāžas nodalījuma aizmugurē labajā pusē.
Lai izvirzīšanas funkcija būtu aktīva, taustiņa
indikatora lampiņai jābūt pastāvīgi iedegtai
oranžā krāsā.
2.
Nospiediet un atlaidiet taustiņu — izvēršana
var nesākties, ja turēsiet taustiņu nospiestu
pārāk ilgi.
> Vilkšanas iekārta tiek izvirzīta uz āru un uz
leju atbloķētā pozīcijā — indikatora lampiņa mirgo oranžā krāsā.
BRĪDINĀJUMS
Nenospiediet izvēršanas/ievilkšanas taustiņu,
ja vilkšanas kronšteinam ir pievienota piekabe.
PIEZĪME
Ir jāpabeidz vilkšanas āķa izvirzīšanas procedūra, pirms to var pārvietot bloķētā pozīcijā. Šī
procedūra var aizņemt vairākas sekundes. Ja
vilkšanas āķis netiek nofiksēts bloķētā pozīcijā, uzgaidiet dažas sekundes un mēģiniet
vēlreiz.
434
3.
Pārvietojiet vilkšanas iekārtu gala pozīcijā, kur
tā tiek nostiprināta un nofiksēta vietā — indikatora lampiņa pastāvīgi izgaismojas oranžā
krāsā.
> Vilkšanas iekārta ir gatava lietošanai.
BRĪDINĀJUMS
Noteikti nostipriniet piekabes drošības kabeli
tam paredzētajā kronšteinā.
PIEZĪME
Pēc brīža tiek aktivizēti enerģijas taupīšanas
režīmi, un indikatora lampiņa nodziest. Sistēmu var atkāroti aktivizēt, aizverot un atverot
aizmugures durvis. Tas attiecas uz gadījumiem, kad vilkšanas kronšteins tiek izvērsts
vai ievilkts.
Ja automašīna nosaka piekabes elektrisko
savienojumu, indikators vairs nav pastāvīgi
iedegts.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Vilkšanas kronšteina specifikācijas*
Vilkšanas iekārtas ievilkšana
Vilkšanas kronšteina izmēri un stiprinājuma
punkti.
SVARĪGI
Ievelkot vilkšanas kronšteinu, pārliecinieties,
ka elektrības kontaktligzdā nav ievietots kontaktspraudnis vai adapters.
1.
Atveriet aizmugures durvis. Nospiediet un
atlaidiet bagāžas nodalījuma aizmugurē,
labajā pusē esošo taustiņu — ievilkšana var
nesākties, ja turēsiet taustiņu nospiestu
pārāk ilgi.
> Vilkšanas kronšteins automātiski nolaižas
atbloķētā pozīcijā, un taustiņa indikatora
lampiņa mirgo oranžā krāsā.
2.
Nofiksējiet vilkšanas kronšteinu, pārvietojot to
atpakaļ ievilktā pozīcijā, kur tas nofiksējas.
> Ja vilkšanas kronšteins ir pareizi ievilkts,
indikatora lampiņa pastāvīgi izgaismojas.
Saistītā informācija
•
•
Vilkšanas kronšteins* (433 lpp.)
Vilkšanas kronšteina specifikācijas*
(435 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 435
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Izmēri, stiprinājuma vietas (mm)
A
1204,1
B
80,5
C
875
D
437,5
E
Skatiet attēlu iepriekš
F
286,2
G
Lodes centrs
Saistītā informācija
•
436
Vilkšanas kronšteins* (433 lpp.)
Braukšana ar piekabi
Braucot ar piekabi, jāievēro vairāki svarīgi punkti
attiecībā uz vilkšanas kronšteinu, piekabi un kravas izvietojumu piekabē.
Derīgās kravas svars ir atkarīgs no automobiļa
masas. Pasažieru un visu piederumu, piemēram,
sakabes ierīces kopējais svars par atbilstošu vērtību samazina automobiļa derīgās kravas svaru.
parasti. Pārslēdziet zemāku pārnesumu un
pielāgojiet automašīnas ātrumu.
•
Ievērojiet spēkā esošos noteikumus par
atļauto ātrumu un svara ierobežojumiem.
•
Kad vadāt automašīnu ar piekabi pa garu,
stāvu kāpumu, brauciet nelielā ātrumā.
•
Norādītā maksimālā piekabes masa ir spēkā
tikai augstumā, kas nepārsniedz
1000 metrus virs jūras līmeņa. Lielākā augstumā dzinēja jauda un līdz ar to arī automašīnas vilktspēja samazinās, jo gaisa blīvums ir
mazāks, un tādēļ ir jāsamazina maksimālā
piekabes masa. Automašīnas un piekabes
masa ir jāsamazina par 10 % uz katriem
papildu 1000 m (vai to daļu).
•
Izvairieties no braukšanas ar piekabi pa
nogāzēm, kas stāvākas par 12%.
Automašīna ir aprīkota ar piekabes vilkšanai
nepieciešamo aprīkojumu.
•
Automašīnas piekabes āķa tipam jābūt
apstiprinātam.
•
Izvietojiet kravu piekabē tā, lai svars uz piekabes āķi atbilstu maksimālajam pieļaujamajam
spiedienam uz sakabes lodi. Vilkšanas āķa
slodze tiek aprēķināta kā daļa no automašīnas neto masas.
•
Automašīnai ar pilnu kravu palieliniet gaisa
spiedienu riepās līdz ieteiktajam. Plašāku
informāciju par gaisa spiedienu riepās skatiet
sadaļā "Apstiprinātais gaisa spiediens riepās".
•
Braucot ar piekabi, dzinējs tiek noslogots vairāk nekā parasti.
•
Nevelciet smagu piekabi, kamēr automašīna
ir pilnīgi jauna. Nogaidiet, līdz ar to būs
nobraukti vismaz 1000 km.
•
Braucot pa garām un stāvām nogāzēm,
bremzes tiek noslogotas daudz vairāk nekā
PIEZĪME
Ekstremāli laika apstākļi, braukšana ar pievienotu piekabi vai lielā augstumā, kā arī degvielas kvalitāte ir faktori, kas var būtiski palielināt
automašīnas degvielas patēriņu.
Piekabes savienotājs
Ja automašīnas vilkšanas kronšteinam ir
13 elektriskie kontakti, bet piekabei - 7, nepieciešams adapteris. Lietojiet Volvo apstiprinātu adapteri. Pārbaudiet, vai kabelis nevelkas pa zemi.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
SVARĪGI
Izslēdzot dzinēju, automātiski var atslēgt arī
pastāvīgo akumulatora spriegumu uz piekabes savienotāju, lai neizlādētu startera akumulatoru.
displejā tiek attēlots simbols un ziņojums. Vadītājam ir pirms izbraukšanas manuāli jāpārbauda
pārējie piekabes lukturi, skatiet tēmu "Piekabes
lukturu pārbaudīšana".
Simbols
• Piekabes pagr. rādītājs
Informāciju par Volvo atļauto piekabes masu skatiet sadaļā "Vilkšanas jauda un piekabes āķa
lodes svars".
• Piekabes pagr. rādītājs Kr.
Labā pagr. rād. kļūme
pagrieziena rādītāja kļūme
• Piekabes bremžu lukt.
BRĪDINĀJUMS
PIEZĪME
Noteiktais maksimālais atļautais piekabes
svars ir Volvo atļautais piekabes svars. Katars
valsts noteikumi var vēl vairāk ierobežot piekabes svaru un ātrumu. Vilkšanas ierīces var būt
sertificētas lielāka vilkšanas svara izmantošanai, nekā automašīna var pavilkt.
Piekabes pagrieziena rādītāji un
bremžu lukturi
Ja viens vai vairāki piekabes pagrieziena rādītāji
vai bremžu signāla spuldze nedarbojas, vadītāja
Apstipriniet paziņojumu, nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras taustiņu O.
> Tiek sākta lukturu pārbaude.
3.
Izkāpiet no automašīnas, lai pārbaudītu lukturu darbību.
> Visi piekabes lukturi sāk mirgot un pēc
tam vienlaikus iedegas.
4.
Vizuāli pārbaudiet, vai visi piekabes lukturi
darbojas.
5.
Pēc brīža visi piekabes lukturi atkal sāk mirgot.
> Pārbaude ir pabeigta.
Paziņojums
Piekabes svars
Ievērojiet ieteikumus par piekabes svaru. Pretējā gadījumā pēkšņas kustības vai bremzēšanas gadījumā automašīnas un piekabes vadāmība var būt apgrūtināta.
2.
Kļūme
Ja kāds no piekabes pagrieziena rādītāju lukturiem ir bojāts, vadītāja displejā pagrieziena rādītāju simbols mirgo ātrāk nekā parasti.
Piekabes lukturu pārbaude*
Automātiskā pārbaude
Kad piekabe ir pievienota elektriski, var veikt lukturu automātisku ieslēgšanu, lai noteiktu, vai visi
piekabes lukturi darbojas. Šī funkcija palīdz vadītājam pirms braukšanas pārbaudīt, vai piekabes
lukturi darbojas.
Automātiskās pārbaudes izslēgšana
Automātiskās pārbaudes funkciju var izslēgt
vidējā displejā.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
apgaismojums.
3.
Atceliet Autom. piekabes lukturu pārb.
atlasi.
Lukturi un
Lai veiktu pārbaudi, dzinējam jābūt izslēgtam.
1.
Kad piekabe tiek pievienota vilkšanas kronšteinam, vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums Autom. piekabes lukturu pārb..
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 437
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Manuālā pārbaude
Ja automātiskā pārbaude ir izslēgta, pārbaudi var
veikt manuāli.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
apgaismojums.
3.
Lukturi un
Izvēlieties Manuāla piekabes lukturu
pārb..
> Tiek sākta lukturu pārbaude. Izkāpiet no
automašīnas, lai pārbaudītu lukturu darbību.
Līmeņa kontrole*
Automašīnas līmeņa vadības sistēma cenšas
uzturēt pastāvīgu augstumu neatkarīgi no slodzes
(līdz pat maksimālajam pieļaujamajam svaram).
Kad automobilis stāv uz vietas, tā aizmugure
nedaudz nolaižas; tas ir normāli.
Saistītā informācija
Braukšana ar piekabi īpašos
apstākļos
Braucot ar piekabi kalnainā apvidū un karstā klimatā, pastāv pārkaršanas risks.
Stāvbremzes izslēgšana.
4.
Atlaidiet bremžu pedāli un sāciet braukšanu.
Tālāk minētais attiecas tikai uz automašīnām ar
automātisko pārnesumkārbu.
•
•
•
•
Braukšana ar piekabi (436 lpp.)
Dzinēja un piedziņas sistēmas pārkaršana
(423 lpp.)
Zema ātruma vadība (420 lpp.)
Stāvbremzes lietošana (416 lpp.)
Automātiskā pārnesumkārba izvēlas slodzei un
dzinēja ātrumam atbilstošu pārnesumu.
Stāvas nogāzes
Neizvēlieties automātiskajai pārnesumkārbai augstāku pārnesumu par to, ar kādu tā "spēj tikt
galā" — ne vienmēr ieteicams braukt ar augstu
pārnesumu pie zemiem dzinēja apgriezieniem.
Automašīnas novietošana stāvēšanai
kalnā
•
Vilkšanas jauda un slodze uz piekabes āķi
(573 lpp.)
2.
Iedarbiniet stāvbremzi.
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
(439 lpp.)
3.
Ieslēdziet pārnesumu P.
4.
Atlaidiet bremžu pedāli.
Apstiprinātie spiedieni riepās (585 lpp.)
Novietojot automašīnu ar piekabi stāvā nogāzē,
palieciet zem riteņiem ķīļus.
Vilkšanas kronšteins* (433 lpp.)
3.
Saistītā informācija
Braukšana ar piekabi īpašos apstākļos
(438 lpp.)
•
•
Ieslēdziet pārnesumu D.
Pārkaršanas gadījumā vadītāja displejā izgaismojas brīdinājuma simbols kopā ar paziņojumu, skatiet sadaļu "Dzinēja un piedziņas sistēmas pārkaršana".
•
•
2.
1.
Līdz galam nospiediet bremžu pedāli.
Automašīnas iedarbināšana nogāzē
1.
438
Līdz galam nospiediet bremžu pedāli.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
Piekabes stabilitātes palīdzības funkcija
Piekabes stabilitātes palīgsistēmas funkcijas
(Trailer Stability Assist — TSA) mērķis ir stabilizēt automašīnu kopā ar piekabi, ja sākas sānnovirze. Šī sistēma ir iekļauta stabilitātes sistēmā
ESC22.
Piekabes stabilitātes palīgsistēma pastāvīgi kontrolē automašīnas kustības, it īpaši sāniskās
kustības. Ja tiek konstatēta sānnovirze, priekšējie
riteņi tiek bremzēti atsevišķi. Tas ir paredzēts, lai
stabilizētu automobiļa/piekabes savienojumu. Ar
to bieži pietiek, lai palīdzētu autovadītājam atgūt
automobiļa vadību.
Sānnovirzes iemesli
Sānnovirze var rasties jebkuram automobiļa/
piekabes savienojumam. Parasti sānnovirze
notiek, braucot ar lielu ātrumu. Tomēr pastāv
risks, ka tā var rasties, braucot ar nelielu ātrumu,
ja piekabe ir pārslogota vai krava nav pareizi
sadalīta, piemēram, tā novietota pārāk tālu uz aizmuguri.
Lai notiktu sānnovirze, jābūt iemeslam, kas to
ierosina, piem.:
•
Automobilis ar piekabi tiek pakļauts pēkšņam
un spēcīgam sānu vējam.
•
Automobilis ar piekabi uzbrauc uz nelīdzenas
ceļa virsmas vai iebrauc grambā.
•
Sānnovirzi izraisošas stūres kustības.
Ja ir sākusies sānnovirze, var būt grūti vai pat
neiespējami to apturēt. Tas padara automobiļa/
piekabes savienojumu grūti vadāmu, un pastāv
risks, ka varat, piemēram, nokļūt nepareizā braukšanas joslā vai nobraukt no brauktuves.
22
Ja sānnovirze netiek novērsta pirmajā reizē, kad
aktivizējas piekabes stabilitātes palīgsistēma,
automašīnas/piekabes savienojums tiek bremzēts ar visiem riteņiem un dzinēja jauda tiek
samazināta. Kad sānnovirze tiek pakāpeniski
samazināta un automašīnas/piekabes sastāvs
atkal ir stabils, sistēma pārtrauc regulēšanu un
autovadītājs atkal pilnībā kontrolē automašīnu.
Kad darbojas piekabes stabilitātes palīgsistēma, vadītāja displejā mirgo simbols ESC.
Saistītā informācija
•
•
•
Braukšana ar piekabi (436 lpp.)
Braukšana ar piekabi īpašos apstākļos
(438 lpp.)
Elektroniskā stabilitātes kontrole (277 lpp.)
PIEZĪME
Ja vadītājs atlasa sporta režīmu, vidējā displeja izvēļņu sistēmā deaktivizējot ESC, stabilitātes sistēma tiek deaktivizēta.
Piekabes stabilitātes palīgsistēma var neiedarboties, ja autovadītājs izmanto spēcīgas stūres
kustības, lai mēģinātu izlīdzināt sānnovirzi, jo tādā
situācijā sistēma nevar noteikt, vai līkumošanu
izraisa piekabe vai autovadītājs.
Electronic Stability Control (elektroniskās stabilitātes kontrole)
* Papildaprīkojums/piederums. 439
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Vilkšanas cilpa
Vilkšanai izmantojiet vilkšanas cilpu. Vilkšanas
cilpa ir ieskrūvēta vītņotā ligzdā aiz vāka bufera
labās puses priekšpusē vai aizmugurē.
PIEZĪME
Ja automašīna ir aprīkota ar vilkšanas kronšteinu, tai nav aizmugurējā vilkšanas cilpas
stiprinājuma.
Vilkšanas cilpas uzstādīšana
Priekšējais: Noņemiet vāku.
> Vāks pagriežas ap savu centra līniju, un
pēc tam to var noņemt.
Aizmugurējais: Noņemiet vāku – ar pirkstu
nospiediet atzīmi un vienlaikus atlokiet pretējo pusi/stūri, izmantojot monētu vai līdzīgu
priekšmetu.
> Vāks pagriežas ap savu centra līniju, un
pēc tam to var noņemt.
4.
Izņemiet vilkšanas cilpu no putuplasta bloka
zem grīdas lūkas bagāžas nodalījumā.
Skrūvējiet vilkšanas cilpu, līdz tā atduras.
Stingri pievelciet vilkšanas cilpu, piemēram,
ar uzgriežņu atslēgu*.
Pēc izmantošanas atskrūvējiet vilkšanas cilpu un
nolieciet to atpakaļ vietā.
Beigās uzlieciet vāku atpakaļ vietā uz bufera.
SVARĪGI
Ir svarīgi stingri pieskrūvēt vilkšanas cilpu
vietā, līdz tā atduras.
440
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Vilkšanas cilpu var izmantot, lai uzvilktu automašīnu uz evakuatora platformas bez sānu bortiem.
Automašīnas atrašanās vieta un klīrenss nosaka,
vai tas ir iespējams.
Ja evakuatora rampas slīpums ir pārāk stāvs vai
klīrenss zem automašīnas nepiemērots, varat
sabojāt automašīnu, ja mēģināsiet to uzvilkt
augšā, izmantojot vilkšanas cilpu.
Ja nepieciešams, paceliet automašīnu, izmantojot
evakuācijas transportlīdzekļa celšanas ierīci. Neizmantojiet vilkšanas cilpu.
Vilkšana
Pirms automašīnas vilkšanas noskaidrojiet atļauto
vilkšanas maksimālo ātrumu.
SVARĪGI
Vilkšanas cilpa ir paredzēta tikai vilkšanai pa
ceļu, nevis iestiguša automobiļa atbrīvošanai
vai izvilkšanai no grāvja. Izsauciet evakuācijas
dienestu, lai tas Jums palīdzētu.
1.
Ieslēdziet automašīnas avārijas gaismas signālu.
2.
Nostipriniet vilkšanas tauvu vilkšanas cilpā.
3.
Deaktivizējiet stūres bloķēšanas mehānismu,
atslēdzot automašīnu.
4.
Vilkšana (441 lpp.)
Automobiļa evakuēšana (442 lpp.)
7.
Esiet gatavs bremzēt, lai apturētu.
SVARĪGI
Ņemiet vērā, ka automašīna vienmēr jāvelk tā,
lai riteņi grieztos uz priekšu.
•
PIEZĪME
Aizdedzes pozīcijā II stūres slēdzene tiek
deaktivizēta, ja automašīna ir bijusi atslēgta.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Aizdedzes
pozīcija".
Saistītā informācija
•
•
Ja velkošais transportlīdzeklis samazina
ātrumu, nodrošiniet, lai vilkšanas trose būtu
nostiepta, turot kāju viegli piespiestu uz
bremžu pedāļa un tādējādi novēršot straujas
kustības.
Sagatavošanas darbi un vilkšana
BRĪDINĀJUMS
Neviens/nekas nedrīkst atrasties aiz evakuatora laikā, kad automašīna tiek vilkta augšā uz
plakanās platformas.
6.
Vilkšanas laikā viens transportlīdzeklis velk citu ar
vilkšanai paredzētu virvi.
5.
Iestatiet automašīnai aizdedzes pozīciju II,
pagriežot iedarbināšanas slēdzi pozīcijā
START un turot to pozīcijā START
aptuveni 4 sekundes. Pēc tam atlaidiet pogu,
un tā automātiski atgriezīsies sākuma pozīcijā.
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu neitrālajā
pozīcijā N un atlaidiet stāvbremzi.
> Tagad velkošais transportlīdzeklis var sākt
vilkšanu.
Nevelciet automašīnas ar automātisko
pārnesumkārbu ātrāk par 80 km/h
(50 mph) vai tālāk par 80 km.
BRĪDINĀJUMS
•
Pirms vilkšanas pārliecinieties, ka stūres
fiksators ir atbloķēts.
•
Jābūt ieslēgtai aizdedzes pozīcijai II —
aizdedzes pozīcijā I visi drošības spilveni ir
deaktivizēti.
•
Automašīnas vilkšanas laikā vienmēr glabājiet tālvadības pults atslēgu automašīnā.
}}
441
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
BRĪDINĀJUMS
Bremžu pastiprinātājs un stūres pastiprinātājs
nedarbojas, ja dzinējs ir izslēgts - bremžu
pedālis ir jānospiež aptuveni 5 reizes spēcīgāk
un stūrēšana ir daudz apgrūtinātāka nekā
parasti.
Iedarbināšanas palīdzība
Nemēģiniet iedarbināt dzinēju, ievelkot automobili. Ja akumulators ir izlādējies un dzinēju nevar
iedarbināt, izmantojiet paralēlo akumulatoru.
SVARĪGI
Mēģinot iedarbināt automašīnu to velkot, varat
nodarīt bojājumus katalītiskajam neitralizatoram.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Brīdinājuma trijstūris (511 lpp.)
Vilkšanas cilpa (440 lpp.)
Automobiļa evakuēšana (442 lpp.)
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un
citu akumulatoru (394 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (391 lpp.)
Automobiļa evakuēšana
SVARĪGI
Ja automašīnai nepieciešama evakuācija, tā tiek
aizvesta, izmantojot citu transportlīdzekli.
Vilkšanas cilpa ir paredzēta tikai vilkšanai pa
ceļu, nevis iestiguša automobiļa atbrīvošanai
vai izvilkšanai no grāvja. Izsauciet evakuācijas
dienestu, lai tas Jums palīdzētu.
Izsauciet evakuācijas dienestu, lai tas Jums palīdzētu.
Vilkšanas cilpu var izmantot, lai uzvilktu automašīnu uz evakuatora platformas bez sānu bortiem.
SVARĪGI
Attiecas uz automašīnām ar līmeņa kontroli*:
Ja automašīna ir aprīkota ar pneimatisko piekari ,
tā jādeaktivizē, pirms pacelt automašīnu ar domkratu. Funkcijas deaktivizēšana vidējā displejā.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Izvēlieties Atspējot līmeņošanas vadību.
Ņemiet vērā, ka automobilis vienmēr jātransportē tā, lai riteņi grieztos uz priekšu.
PIEZĪME
Ja automašīna ir aprīkota ar vilkšanas kronšteinu, tai nav aizmugurējā vilkšanas cilpas
stiprinājuma.
Piekare .
Automašīnas atrašanās vieta un klīrenss nosaka,
vai to var uzvilkt uz platformas bez sānu bortiem.
Ja evakuatora rampas slīpums ir pārāk stāvs vai
klīrenss zem automašīnas nav piemērots, varat
sabojāt automašīnu, ja mēģināsiet to uzvilkt
augšā. Tādā gadījumā automašīna jāuzceļ, izmantojot evakuatora celšanas iekārtu.
Saistītā informācija
•
•
Vilkšana (441 lpp.)
Vilkšanas cilpa (440 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Neviens/nekas nedrīkst atrasties aiz evakuatora laikā, kad automašīna tiek vilkta augšā uz
plakanās platformas.
442
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
AUDIO UN MULTIVIDE
Audio un multivide
Audio un multivides sistēma sastāv no multivides
atskaņotāja, radio un Bluetooth tālruņa savienojuma. Kad automašīna atrodas tiešsaistē, tajā var
arī klausīties lietotņu piedāvātos pakalpojumus.
Funkcijas var vadīt ar balss vadību vai stūres un
vidējā displeja tastatūrām. Skaļruņu un pastiprinātāju skaits ir atkarīgs no audiosistēmas, ar kuru
automašīna ir aprīkota.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mediju atskaņotājs (452 lpp.)
Radio (446 lpp.)
Aplikācijas
Lietojumprogrammas (lietotnes) atvieglo piekļuvi
noteiktiem automašīnas pakalpojumiem.
Tālrunis (466 lpp.)
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (473 lpp.)
Aplikācijas (444 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (391 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslas simboli (45 lpp.)
Balss atpazīšana (117 lpp.)
Sistēmas atjauninājumi (519 lpp.)
Audio un multivides licenču līgums (480 lpp.)
Audio un multivides kopsavilkums.
Sistēmas atjaunināšana
Audio un multivides sistēma tiek pastāvīgi pilnveidota. Kad automašīna ir tiešsaistē, ir pieejama
opcija lejupielādēt atjauninājumus optimālai funkcionalitātei, skatiet sadaļu "Sistēmas atjauninājumi" un support.volvocars.com.
444
Lietotņu skats.
Dažas pamata lietotnes ir pieejamas vienmēr. Kad
automašīna ir tiešsaistē, var lejupielādēt vairāk.
Lejupielādei pieejamās lietotnes atšķiras, bet var
ietvert interneta radio un mūzikas pakalpojumus.
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
Noteiktas lietotnes ir pieejamas lietošanai tikai
gadījumā, ja automašīnā ir izveidots interneta
savienojums.
–
Lietotņu skatā pieskarieties lietotnei, lai to
palaistu.
Saistītā informācija
•
•
•
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (473 lpp.)
Lietotņu lejupielāde, atjaunināšana un atinstalēšana (478 lpp.)
Lietotņu iestatījumu maiņa (179 lpp.)
Audio iestatījumi
Audiosistēma ir iestatīta optimālai skaņas atveidei, taču to var pielāgot jūsu vajadzībām.
Parasti skaļumu regulē ar skaļuma regulēšanas
slēdzi, kas atrodas zem vidējā displeja, vai ar stūres labās puses vadības tastatūru.
Optimālas skaņas atveides iestatījums
Audiosistēma ir kalibrēta optimālai skaņas atveidei, izmantojot digitālu signāla apstrādi. Šajā kalibrācijā ņemti vērā skaļruņi, pastiprinātāji, pasažieru salona akustika, klausītāja atrašanās vieta
utt. katrai automašīnas modeļa un audiosistēmas
kombinācijai. Ir arī dinamiskā kalibrācija, kas ņem
vērā skaļuma regulēšanas iestatījumu un automašīnas ātrumu.
Audio iestatījumi ir aprakstīti attiecīgajās īpašnieka rokasgrāmatas sadaļās. Lai piekļūtu iestatījumiem, atveriet augšējo skatu un pieskarieties
Iestatījumi Skaņa.
Aktīvā trokšņu samazināšana*
Daļa automašīnu ir aprīkotas ar aktīvo trokšņu
samazināšanas funkciju, kas apslāpē salonā dzirdamo dzinēja troksni, izmantojot audiosistēmu.
Automašīnas jumtā esošie mikrofoni uztver caursitošu troksni, un audiosistēma veic trokšņa
samazināšanas pasākumus, lai to apslāpētu.
Mikrofoni automašīnas jumtā.
PIEZĪME
Neapklājiet automašīnas mikrofonus, pretējā
gadījumā audiosistēmas skaņa var kļūt dārdoša.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Mulivides audio iestatījumi (458 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (119 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (472 lpp.)
Audio un multivide (444 lpp.)
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (473 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 445
AUDIO UN MULTIVIDE
Radio
Saistītā informācija
Var klausīties AM un FM radio frekvenču joslas,
kā arī digitālo radio (DAB)*. Ja automašīna atrodas tiešsaistē, var klausīties arī interneta radio.
Radio var vadīt, izmantojot balss
atpazīšanu, vadības taustiņus
uz stūres vai vidējo displeju.
446
Radio staciju mainīšana un
meklēšana
•
Radio staciju mainīšana un meklēšana
(446 lpp.)
•
•
•
•
Digitālais radio (450 lpp.)
Radio automātiski izveido sarakstu ar tuvumā
esošajām radio stacijām ar visspēcīgāko signālu.
RDS radio (449 lpp.)
Radio ieslēgšana
•
Mediju atskaņotājs (452 lpp.)
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (473 lpp.)
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(120 lpp.)
1.
Lietotņu skatā atveriet lietotni (piemēram,
FM).
2.
Atlasiet staciju.
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
Sarakstu mainīšana vienā frekvenču
joslā
Žanri — atskaņo tikai tos kanālus, kas pārraida
atlasīto žanru/programmas tipu, piemēram, popmūziku vai klasisko mūziku.
Radio izlase
Radio izlase rāda visās frekvenču joslās saglabātos izlases
vienumus.
Staciju mainīšana atlasītajā sarakstā
–
Nospiediet < >, kas atrodas zem vidējā displeja vai stūres labās puses vadības tastatūrā.
> Atlasītajā atskaņošanas sarakstā iezīmētais lauks pārvietojas par vienu vietu uz
augšu vai uz leju.
Stacijas var mainīt arī vidējā displejā.
Izlases
Saglabājot izlasē saraksta vienumu, radio automātiski meklē vislabāko frekvenci. Taču, ja izlases
vienums saglabāts pēc manuālas stacijas meklēšanas, radio automātiski nepārslēdz staciju ar
spēcīgāku signālu.
1.
Nospiediet Bibliotēka.
2.
Atlasiet atskaņošanu no Stacijas, Izlases,
Žanri vai Objektu grupas1.
3.
Sarakstā pieskarieties vajadzīgajai stacijai.
1.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Radio izlase.
2.
Sarakstā pieskarieties vajadzīgajai stacijai, lai
sāktu klausīšanos.
Noņemot izlases vienumu, tas tiek noņemts arī no
frekvenču joslas izlases.
Informāciju par to, kā izvēlēties kādu no vienas
frekvenču joslas izlases vienumiem, skatiet sadaļu
"Sarakstu mainīšana vienā frekvenču joslā"
iepriekš. Informāciju par to, kā izvēlēties no visiem
izlases vienumiem skatiet sadaļā "Radio izlases"
turpmāk.
–
Pieskarieties
, lai pievienotu kanālu frekvenču joslas izlasei un radio izlasei vai
noņemtu no tās.
Izlases — atskaņo tikai atlasītos kanālus, skatiet
sadaļu "Izlase" tālāk.
1
Tikai digitālais radio (DAB)
}}
447
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Radio viļņu garuma maiņa
Radiostaciju meklēšana
2.
.
Nospiediet
> Tiek atvērts meklēšanas skats ar tastatūru.
3.
Ievadīt meklējamos vārdus.
> Meklēšana notiek pēc katras rakstzīmes
ievadīšanas, un meklēšanas rezultāti tiek
parādīti pēc kategorijām.
Manuālā meklēšana
–
448
Lietotņu skatā pieskarieties lietotnei (piemēram, FM) vai atveriet lietotņu izvēlni ar stūres
labās puses vadības tastatūru un atlasiet tur.
Meklējamie parametri ir atkarīgi no atlasītās frekvenču joslas:
•
•
•
AM — stacija un frekvence.
1.
Nospiediet Bibliotēka.
FM — stacija, žanrs un frekvence.
DAB — objektu grupas un stacijas.
AUDIO UN MULTIVIDE
Ieslēdzot manuālo meklēšanu, radio frekvences
vairs netiek mainītas automātiski, kad uztveršanas
signāls ir vājš.
–
Pieskarieties Manuāla regulēš., pavelciet
slēdzi vai pieskarieties < >, līdz ir sasniegta
vajadzīgā frekvence.
Saistītā informācija
•
•
•
Radio (446 lpp.)
Digitālais radio (450 lpp.)
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(120 lpp.)
RDS radio
Pateicoties RDS (Radio Data System), radio var
automātiski pārslēgties uz raidītāju ar visspēcīgāko signālu. RDS ļauj uztvert, piemēram, satiksmes informāciju un meklēt noteiktus programmu tipus.
Saistītā informācija
•
•
Radio (446 lpp.)
Radio iestatījumi (451 lpp.)
RDS savieno tīklā FM raidītājus. FM raidītājs šādā
tīklā sūta informāciju, kas RDS radio piešķir
šādas funkcijas:
•
Automātiski pārslēdzas uz spēcīgāku raidītāju, ja attiecīgajā teritorijā pasliktinās uztveršanas apstākļi.
•
Meklējiet programmas kategoriju, piemēram,
programmu tipus vai satiksmes informāciju.
•
Saņem teksta informāciju par pašreizējo
radio programmu.
PIEZĪME
Dažas radiostacijas neizmanto RDS vai
izmanto to tikai daļēji.
Kamēr tiek pārraidītas ziņas vai satiksmes paziņojumi, radio var pārslēgt stacijas, pārtraucot pašlaik
lietoto audio avotu. Piemēram, ja tiek izmantots
CD atskaņotājs, tas tiek pārslēgts pauzes režīmā.
Kad iestatītais programmas tips vairs netiek pārraidīts, radio ieslēdz iepriekšējo audio avotu un
skaļumu. Lai atgrieztos agrāk, stūres labās puses
vai vidējā displejā nospievadības nospiediet
diet Atcelt.
449
AUDIO UN MULTIVIDE
Digitālais radio
Digitālais radio (Digital Audio Broadcasting,
DAB) ir radio digitālās apraides sistēma. Radio
atbalsta DAB, DAB+ un DMB (Digital
Multimedia Broadcasting).
Radio var vadīt, izmantojot balss
atpazīšanu, vadības taustiņus
uz stūres vai vidējo displeju.
Digitālā radio lietotni var palaist
vidējā displeja lietotņu skatā.
Kanālu sarakstā apakškanāli ir norādīti ar bultiņas
simbolu.
Sasaistes izveide starp dažādiem
FM un DAB radio viļņu garumiem
Saistītā informācija
Šī funkcija ļauj digitālajam radio pāriet no viena
kanāla ar sliktu signālu vai bez signāla uz to pašu
kanālu citā kanālu grupā ar labāku signālu vai nu
starp DAB kanāliem, un/vai starp DAB un FM.
•
Radio staciju mainīšana un meklēšana
(446 lpp.)
•
Sasaistes izveide starp dažādiem FM un DAB
radio viļņu garumiem (450 lpp.)
•
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(120 lpp.)
•
•
•
Sasaiste starp DAB un DAB, kā arī starp
DAB un FM
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Radio (446 lpp.)
2.
Nospiediet Multivide
Radio iestatījumi (451 lpp.)
3.
Atzīmējiet/noņemiet atzīmi DAB-DAB saite
un/vai DAB-FM saite, lai aktivizētu/deaktivizētu attiecīgās funkcijas.
Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu skatā
(175 lpp.)
DAB.
Saistītā informācija
Digitālais radio tiek atskaņots tāpat, kā FM un AM
radio; skatiet sadaļu "Radiostaciju maiņa un
meklēšana". Papildus iespējai atlasīt atskaņošanu
no Stacijas, Izlases un Žanri, var atskaņot arī
no apakškanāliem un Objektu grupas.
Ensemble ir vienas frekvences radiokanālu grupa.
Ja radio kanāls pārsūta savu logotipu, tas tiek
lejupielādēts un rādīts blakus stacijas nosaukumam (lejupielādes laiks atšķiras).
DAB apakškanāls
Sekundārie komponenti parasti tiek dēvēti par
apakškanāliem. Tie ir īslaicīgi un var ietvert, piem.,
galvenās programmas tulkojumus citās valodās.
450
•
•
•
Digitālais radio (450 lpp.)
Radio (446 lpp.)
Radio iestatījumi (451 lpp.)
AUDIO UN MULTIVIDE
Radio iestatījumi
Dažādu radio viļņu garumu iestatījumi.
Satiksmes paziņojumu u.c. pārraidīšanu var īslaicīgi pārtraukt, stūres labās puses vadības tastavai vidējā displejā pieskarotūrā pieskaroties
ties Atcelt.
Velciet uz leju augšējo skatu, atlasiet Iestatījumi
Multivide un vēlamo radio viļņu garumu. Funkciju aktivizēšana/deaktivizēšana.
AM/FM
• Rādīt apraides informāciju — rāda informāciju par programmas saturu, izpildītājiem
u.c.
• Fiksēt programmas nosaukumu — atzī-
mējiet, lai pārtrauktu programmas pakalpojuma nosaukuma nepārtrauktu ritināšanu.
Pēc 20 sekundēm ritināšana tiek pārtraukta.
• Ziņas – pārtrauc pašreizējās multivides ierī-
ces atskaņošanu un pārraida ziņas. Kad ziņu
pārraide ir beigusies, tiek atsākta iepriekšējā
multivides avota atskaņošana.
• Satiksmes paziņojumi – pārtrauc pašreizējās multivides ierīces atskaņošanu un pārraida informāciju par satiksmes traucējumiem. Kad paziņojums ir beidzies, tiek
atsākta iepriekšējā multivides avota atskaņošana.
•
Vietēja rakstura traucējumi — pārtrauc
pašreizējās multivides ierīces atskaņošanu un
pārraida informāciju par tuvumā esošiem
satiksmes traucējumiem. Kad paziņojums ir
beidzies, tiek atsākta iepriekšējā multivides
avota atskaņošana. Funkcija Vietēja
rakstura traucējumi ir ģeogrāfiski ierobežota funkcijas Satiksmes paziņojumi versija. Vienlaikus jāaktivizē funkcija Satiksmes
paziņojumi.
Signalizācija – pārtrauc pašreizējās multivides ierīces atskaņošanu un pārraida brīdinājumus par lieliem negadījumiem un katastrofām. Kad paziņojums ir beidzies, tiek atsākta
iepriekšējā multivides avota atskaņošana.
Ceļu satiksmes informācija — saņem
informāciju par satiksmes traucējumiem.
Informatīvs paziņojums — saņem ziņas.
• Signalizācija – pārtrauc pašreizējās multivi-
Īsa informācija par transportu — saņem
informāciju par sabiedrisko transportu, piemēram, prāmju un vilcienu kursēšanas sarakstus.
des ierīces atskaņošanu un pārraida brīdinājumus par lieliem negadījumiem un katastrofām. Kad paziņojums ir beidzies, tiek atsākta
iepriekšējā multivides avota atskaņošana.
Brīdinājums/pakalpojumi — saņem informāciju par negadījumiem, kuru svarīgums ir
zemāks par trauksmes funkcijas raidīto negadījumu svarīgumu, piemēram, elektrības pazušanu.
DAB
• Kārtot pakalpojumus — kanālu kārtošanas
veida atlasīšana. Alfabētiski vai pēc pakalpojuma numura.
• DAB-DAB saite – sāk sasaistīšanu DAB
diapazonā. Ja pazūd radio kanāla signāls, citā
kanālu grupā automātiski tiek meklēts cits
kanāls.
• DAB-FM saite – sāk sasaistīšanu starp DAB
un FM. Ja pazūd radio kanāla signāls, automātiski tiek meklēta alternatīva frekvence.
• Atlasīt paziņojumus — atlasiet paziņojumu
tipus, ko vēlaties saņemt DAB atskaņošanas
laikā. Atlasītie paziņojumi pārtrauks pašreizējās multivides atskaņošanu, lai atskaņotu
paziņojumu. Kad paziņojums ir beidzies, tiek
atsākta iepriekšējā multivides avota atskaņošana.
• Rādīt apraides informāciju — atzīmējiet,
lai parādītu radio tekstu vai atlasītus radio
teksta tipus, piemēram, izpildītāja informāciju.
• Rādīt ar programmu saistītus attēlus —
atlasiet, vai rādīt ekrānā dažādu programmu
attēlus.
Saistītā informācija
•
•
•
Radio (446 lpp.)
Digitālais radio (450 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslas simboli (45 lpp.)
451
AUDIO UN MULTIVIDE
•
•
•
•
•
Mediju atskaņotājs
Multivides atskaņotājā var atskaņot audio signālu
no CD* diskiem un ārēji pievienotiem audio avotiem, izmantojot AUX/USB ieeju, vai bezvadu
režīmā straumēt audio failus no ārējām ierīcēm,
izmantojot Bluetooth. Video var skatīt USB pievienotās ierīcēs. Automašīnā ar interneta savienojumu var klausīties interneta radio, audiogrāmatas un izmantot lietotņu piedāvātos mūzikas
pakalpojumus.
•
Aplikācijas (444 lpp.)
Radio (446 lpp.)
CD atskaņotājs* (456 lpp.)
Multivide, izmantojot Bluetooth (457 lpp.)
Multivides ierīces pievienošana AUX/USB
pieslēgvietai (457 lpp.)
video (458 lpp.)
Multivides atskaņotājs darbina arī radio – tā
apraksts ir sniegts atsevišķā sadaļā.
Multivides atskaņotāju var vadīt
vidējā displejā, bet vairākas tā
funkcijas var kontrolēt, izmantojot stūres labās puses vadības
tastatūru vai balss atpazīšanas
funkciju.
Saistītā informācija
•
•
452
Multivides ierīces atskaņošana (453 lpp.)
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(120 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
Multivides ierīces atskaņošana
2.
Lietotņu skatā atveriet lietotni CD.
3.
Multivides atskaņotāju vada no vidējā displeja.
Vairākas funkcijas var vadīt arī ar labo vadības
tastatūru uz stūres vai balss atpazīšanas sistēmu.
3.
Atlasiet, ko vēlaties atskaņot.
> Tiek sākta atskaņošana.
Sāciet pievienotā multivides avota atskaņošanu.
4.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Bluetooth.
> Tiek sākta atskaņošana.
Multivides atskaņotājs darbina arī radio – tā
apraksts ir sniegts atsevišķā sadaļā.
Multivides avota palaišana
USB atmiņa
1. Ievietojiet USB atmiņas ierīci.
2.
Lietotņu skatā atveriet lietotni USB.
3.
Atlasiet, ko vēlaties atskaņot.
> Tiek sākta atskaņošana.
Mp3 atskaņotājs un iPod®
PIEZĪME
Lai sāktu atskaņošanu no iPod, izmantojiet
lietotni iPod (nevis USB).
Ja iPod tiek izmantots kā skaņas avots, automašīnas audio un multivides sistēma izmanto
izvēļņu struktūru, kas ir līdzīga paša iPod
atskaņotāja izvēļņu struktūrai.
CD*
1. Ievietojiet CD disku.
1.
Pievienojiet multivides avotu.
2.
Sāciet pievienotā multivides avota atskaņošanu.
3.
Lietotņu skatā atveriet lietotni (iPod, USB,
AUX).
> Tiek sākta atskaņošana.
Interneta multivides ierīce
1. Savienojuma izveide automašīnā.
2.
Lietotņu skatā atveriet lietotni.
> Tiek sākta atskaņošana.
video
1. Pievienojiet multivides avotu.
2.
Lietotņu skatā atveriet lietotni USB.
3.
Pieskarieties vajadzīgā vienuma nosaukumam, lai to atskaņotu.
> Tiek sākta atskaņošana.
Apple CarPlay
Apple CarPlay ir aprakstīts atsevišķā sadaļā.
Multivides ierīces vadīšana un maiņa
Multivides atskaņotāju var vadīt,
izmantojot balss atpazīšanu,
stūres taustiņus vai vidējo displeju.
Bluetooth pievienota ierīce
1. Multivides avotā aktivizējiet Bluetooth.
2.
Pievienojiet multivides avotu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 453
AUDIO UN MULTIVIDE
||
tiņu
, kas atrodas zem vidējā displeja vai
stūres labās puses vadības tastatūrā.
Tīt uz priekšu/pārvietoties laikā – vidējā displejā
pieskarieties laika asij un velciet uz sāniem vai
, kas atrodas
nospiediet un turiet taustiņu
zem vidējā displeja vai stūres labās puses vadības
tastatūrā.
Multivides ierīces maiņa — lietotnē atlasiet zem
Nesen izm. avoti un lietotņu skatā pieskarieties
vajadzīgajai lietotnei vai atlasiet, izmantojot stūres
.
labo vadības tastatūru un lietotņu izvēlni
Bibliotēka – pieskarieties šim taustiņam, lai
atskaņotu no bibliotēkas.
Jaukt – pieskarieties šim taustiņam, lai sajauktu
atskaņošanas secību.
Skaļums — lai palielinātu vai samazinātu skaļumu, pagrieziet vadības slēdzi zem centrālā displeja vai nospiediet
uz stūres labās vadības
tastatūras.
Atskaņot/pauzēt – pieskarieties atskaņotās
dziesmas attēlam, taustiņam zem vidējā displeja
vai stūres labās puses vadības tastatūras tausti.
ņam
Mainīt ierakstu/dziesmu – vidējā displejā pieskarieties vajadzīgajam ierakstam, nospiediet taus-
454
Līdzīgs – pieskarieties šim taustiņam, lai izmantotu Gracenote, lai meklētu līdzīgu mūziku USB
ierīcē un izveidotu no tās atskaņošanas sarakstu.
Atskaņošanas saraksts var ietvert ne vairāk par
50 dziesmām.
Mainīt ierīci – pieskarieties šim taustiņam, lai
pārslēgtos starp USB ierīcēm, ja ir pievienotas
vairākas.
Video iestatījumi
Audio valoda, Izsl. un Subtitru valoda var
regulēt, kad ir ieslēgts video atskaņotāja pilnekrāna režīms vai atvērts augšējais skats un tiek
nospiests Iestatījumi Video.
DivX® atskaņošana
Šī DivX Certified® ierīce jāreģistrē, lai varētu
atskaņot iegādātās DivX VOD (video pēc pieprasījuma) filmas.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Pieskarieties Video DivX® VOD un saņemiet reģistrācijas kodu.
3.
Lai saņemtu plašāku informāciju un pabeigtu
reģistrāciju, dodieties uz vod.divx.com.
Saistītā informācija
•
Lietotņu izvēlnes izmantošana vadītāja displejā (108 lpp.)
•
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(120 lpp.)
•
•
•
•
Savienojuma izveide automašīnā (474 lpp.)
•
•
•
•
•
•
Aplikācijas (444 lpp.)
Multivides meklēšana (456 lpp.)
Multivides ierīces pievienošana, izmantojot
Bluetooth (457 lpp.)
Multivides ierīces pievienošana, izmantojot
AUX/USB pieslēgvietu (458 lpp.)
CD atskaņotājs* (456 lpp.)
Radio (446 lpp.)
Gracenote® (455 lpp.)
video (458 lpp.)
Mulivides audio iestatījumi (458 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
•
•
•
TV* (459 lpp.)
Gracenote®
Apple CarPlay* (460 lpp.)
Gracenote identificē izpildītāju, albuma, dziesmu
nosaukumus un saistītos attēlus, kas tiek rādīti
atskaņošanas laikā.
Multivides tehniskās specifikācijas (465 lpp.)
Gracenote atjaunināšana
Gracenote MusicID® ir mūzikas atpazīšanas standarts.
Aktivēšana / deaktivēšana Gracenote
Aktivizēšanas laikā Gracenote dati aizstāj oriģinālos datus.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Multivide
3.
Aktivizējiet/deaktivizējiet Gracenote, atzīmējot/noņemot atzīmi laukā Gracenote®.
4.
Atlasiet aktivizētu Gracenote datu iestatījumus:
Gracenote datubāzes saturs tiek pastāvīgi atjaunināts. Optimālai funkcionalitātei lejupielādējiet
pēdējo atjauninājumu. Lai skatītu informāciju un
to lejupielādētu, apmeklējiet vietni
support.volvocars.com.
Saistītā informācija
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (453 lpp.)
Audio un multivides licenču līgums (480 lpp.)
Gracenote®.
• Gracenote® meklēšana tiešsaistē –
meklē Gracenote tiešsaistes datubāzē atskaņojošu multivides ierīci.
• Vairāki Gracenote® rezultāti – atlasiet, kā
rādīt Gracenote datus vairākos meklēšanas
rezultātos.
1 – tiek izmantoti faila oriģinālie dati.
2 – tiek izmantoti Gracenote dati.
3 - var atlasīt Gracenote vai oriģinālos datus.
•
Nevienu – rezultāti netiek attēloti.
* Papildaprīkojums/piederums. 455
AUDIO UN MULTIVIDE
Multivides meklēšana
Var meklēt pēc izpildītāja, komponista, dziesmas
(nosaukuma), albuma, video, audiogrāmatas,
atskaņošanas saraksta un, kad automašīna ir
tiešsaistē, aplādēm (interneta digitālā multivide).
3.
Nospiediet Meklēt.
> Tiek meklētas pievienotās ierīces, un
meklēšanas rezultāti tiek norādīti pēc
kategorijām.
CD atskaņotājs*
Multivides atskaņotājs var atskaņot CD diskus ar
audio failiem. Informāciju par atbalstītajiem formātiem skatiet tehniskajās specifikācijās.
Velciet sāniski pāri ekrānam, lai skatītu katru
kategoriju atsevišķi.
Saistītā informācija
•
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (453 lpp.)
•
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (473 lpp.)
Mediju atskaņotājs (452 lpp.)
Vidējā displeja tastatūras izmantošana
(49 lpp.)
Disku ievietošanas un izbīdīšanas atvere.
Diska izbīdīšanas taustiņš.
Saistītā informācija
•
•
456
1.
.
Nospiediet
> Tiek atvērts meklēšanas skats ar tastatūru.
2.
Ievadīt meklējamos vārdus.
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (453 lpp.)
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(120 lpp.)
Mediju atskaņotājs (452 lpp.)
Multivides tehniskās specifikācijas (465 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
Multivide, izmantojot Bluetooth
Automobiļa mediju atskaņotājs ir aprīkots ar
Bluetooth un var bezvadu režīmā atskaņot audio
failus, kas saglabāti ārējās ierīcēs ar Bluetooth
funkciju, piemēram, mobilajos tālruņos un PDA.
Saistītā informācija
•
Multivides ierīces pievienošana, izmantojot
Bluetooth (457 lpp.)
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (453 lpp.)
•
•
•
Mediju atskaņotājs (452 lpp.)
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(120 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (391 lpp.)
Multivides tehniskās specifikācijas (465 lpp.)
Multivides ierīces pievienošana,
izmantojot Bluetooth
Multivides ierīces pievienošana
AUX/USB pieslēgvietai
Bluetooth ierīces savienošana ar automašīnu, lai
straumētu multividi un izmantotu interneta savienojumu, ja tas ir pieejams.
Audiosistēmai var pievienot ārēju multivides
avotu, piemēram, iPod vai MP3 atskaņotāju.
Vairāki tirgū esošie mūsdienu tālruņi ir aprīkoti ar
Bluetooth tehnoloģiju, bet ne visi no tiem ir pilnīgi
saderīgi ar automašīnu. Informāciju par saderīgumu skatiet support.volvocars.com.
Multivides ierīces pievienošana notiek tāpat kā
tālruņa pievienošana.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Tālruņa pievienošana (467 lpp.)
Multivide, izmantojot Bluetooth (457 lpp.)
Multivides ierīces atskaņošana (453 lpp.)
Mediju atskaņotājs (452 lpp.)
Multivides avots ar atkārtoti uzlādējamām baterijām tiek uzlādēts, kad tas ir pievienots USB pieslēgvietai un aizdedze atrodas pozīcijā I, II vai darbojas dzinējs.
Lai atvieglotu USB atmiņas ierīces izmantošanu,
saglabājiet tajā tikai saderīgus formātus. Sistēmai
vajag daudz vairāk laika, lai ielādētu atmiņas vidi,
kur ir informācija, kas atšķiras no saderīgiem formātiem. Kad ierīce ir pievienota USB pieslēgvietai, multivides atskaņotājs atbalsta ne tikai audio,
bet arī video atskaņošanu.
Dažiem MP3 atskaņotājiem ir pašiem savas failu
sistēmas, kuras audiosistēma neatbalsta.
Saistītā informācija
•
Multivides ierīces pievienošana, izmantojot
AUX/USB pieslēgvietu (458 lpp.)
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (453 lpp.)
•
•
•
•
•
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(120 lpp.)
Mediju atskaņotājs (452 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (391 lpp.)
video (458 lpp.)
Apple CarPlay* (460 lpp.)
Multivides tehniskās specifikācijas (465 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 457
AUDIO UN MULTIVIDE
Multivides ierīces pievienošana,
izmantojot AUX/USB pieslēgvietu
Ārēju skaņas avotu, piemēram, iPod vai MP3
atskaņotāju, var pievienot audiosistēmai, izmantojot jebkuru tuneļkonsoles pieslēgvietu. Kabelis
ir jāizvada priekšpusē, lai tas netiktu iespiests,
kad lūka tiks aizvērta.
Ja ir divi USB porti, tālruņa pievienošanai ir jāizmanto ports ar baltu rāmīti ap to, ja tas tiks
izmantots funkcijai Apple CarPlay vai
Android Auto.
video
Mulivides audio iestatījumi
Pievienotās USB ierīcēs saglabātus video var
atskaņot, izmantojot multivides atskaņotāju.
Multivides ierīces atskaņošanas audio iestatījumu personalizācija.
Automašīnas kustības laikā attēls netiek rādīts,
bet skaņa joprojām ir dzirdama. Tiklīdz automašīna apstājas, attēls atjaunojas.
Informāciju par atbalstītajiem video formātiem
skatiet sadaļā "Multivides tehniskās specifikācijas".
Saistītā informācija
•
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (453 lpp.)
Mediju atskaņotājs (452 lpp.)
Multivides tehniskās specifikācijas (465 lpp.)
Audio režīms, kas atveido Gēteborgas koncertzāles akustiku.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Pieskarieties Skaņa un atlasiet iestatījumus:
• Skaņas baudījums * — vairāk iespēju
Saistītā informācija
•
•
•
•
458
audio atskaņošanai, piemēram, atskaņošana ar koncertzāles efektu. Iestatījumi
aizstāj jebkuru izvēli, kas veikta atbilstoši
turpmākajiem audio iestatījumu punktiem.
Multivides ierīces atskaņošana (453 lpp.)
• Tonis — personīgie basa, augsto skaņu
Multivides ierīces pievienošana AUX/USB
pieslēgvietai (457 lpp.)
• Skaņas sadalījums – labā/kreisā skaļ-
Mediju atskaņotājs (452 lpp.)
Multivides tehniskās specifikācijas (465 lpp.)
frekvenču, ekvalaizera u.c. iestatījumi.
ruņa skaņas balanss un priekšējā/aizmugurējā skaļruņa skaņas balanss.
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
Multivides ierīces sistēmas skaļums
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Skaņa
līmeņi:
Sistēmas skaļuma
• AUX – ja AUX ieejai ir pievienots ārējs
skaņas avots (piemēram, MP3 atskaņotājs
vai iPod), tad pievienotā skaņas avota skaļums var atšķirties no sistēmas iekšējā
skaļuma (piem., radio). Novērsiet to, regulējot ieejas skaļumu. Ja skaļums ir pārāk
liels vai mazs, tad skaņas kvalitāte var
pasliktināties.
TV*2
TV attēls tiek rādīts tikai, kamēr automobilis stāv.
Automašīnas kustības laikā attēls netiek rādīts,
bet skaņa joprojām ir dzirdama. Attēls atkal tiek
rādīts, kad automašīna ir gandrīz vai pilnīgi apturēta.
TV var vadīt vidējā displejā. Vairākas funkcijas var
vadīt arī ar labo vadības tastatūru uz stūres vai
balss atpazīšanas sistēmu.
TV lietošana*3
TV ieslēgšana
1.
Lietotņu skatā atveriet lietotni TV.
2.
Atlasiet kanālu.
TV kanālu maiņa vai meklēšana
TV automātiski meklē kanālus ar vislabāko uztveršanas signālu.
Redzamo kanālu saraksta maiņa
1. Nospiediet Bibliotēka
2.
Atlasiet atskaņošanu no TV kanāli, Izlases
vai Žanri.
3.
Atlasiet vajadzīgo kanālu.
• Ātruma un skaļuma kompensācija –
audiosistēma kompensē traucējošos
trokšņus pasažieru salonā, palielinot skaļumu atkarībā no automašīnas ātruma. Var
iestatīt kompensēšanas līmeni.
Atlasītajā sarakstā esošā kanāla maiņa
– Nospiediet <> zem vidējā displeja vai stūres
vadības tastatūrā.
> Atlasītajā atskaņošanas sarakstā iezīmētais lauks pārvietojas par vienu vietu uz
augšu vai uz leju
Saistītā informācija
•
•
Audio iestatījumi (445 lpp.)
Mediju atskaņotājs (452 lpp.)
Saistītā informācija
•
TV lietošana* (459 lpp.)
Stacijas var mainīt arī vidējā displejā.
Izlases
TV kanālu var saglabāt kā Izlase:
–
2
3
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Pieskarieties
, lai pievienotu kanālu izlasei vai noņemtu to no izlases.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 459
AUDIO UN MULTIVIDE
||
TV gids
Programmas gids piedāvā informāciju par TV programmām laika periodā līdz 48 stundām.
–
Lai parādītu informāciju par TV programmām,
pieskarieties Gids.
PIEZĪME
Ja automašīna pārvietojas valsts robežās, piemēram, no vienas pilsētas uz otru, nevar
garantēt, ka Izlases būs pieejams, jo var mainīties frekvence.
TV attēla formāta maiņa
Pieskaroties Attēla formāts, var izvēlēties, kādā
formātā attēlot TV attēlu.
1.
Automātiski — TV attēls tiek attēlots pārraidītajā attēla formātā.
2.
Automātiska aizpildīšana — TV attēls tiek
maksimāli palielināts, neapgriežot tā malas.
TV iestatījumi
Apple CarPlay*
Apple CarPlay ļauj klausīties mūziku, veikt tālruņa
zvanus, saņemt norādes, sūtīt/saņemt īsziņas un
lietot Siri, vienlaikus koncentrējot uzmanību uz
braukšanu. Apple CarPlay darbojas kopā ar
noteiktām Apple ierīcēm.
Saistītā informācija
•
•
TV* (459 lpp.)
Radio un multivides balss atpazīšanas vadība
(120 lpp.)
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (453 lpp.)
•
Audio un multivides licenču līgums (480 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(40 lpp.)
Ja automašīna vēl nav aprīkota ar Apple CarPlay,
to var instalēt. Sazinieties ar Volvo izplatītāju, lai
instalētu Apple CarPlay.
Kad ir ieslēgts video atskaņotāja pilnekrāna
režīms vai atvērts augšējais skats un tiek
nospiests Iestatījumi Multivide TV, var
regulēt:.
Informāciju par atbalstītajām lietotnēm un saderīgajiem tālruņiem skatiet Apple tīmekļa vietnē
www.apple.com/ios/carplay/. Izmantojot lietotnes,
kas nav saderīgas ar Apple CarPlay, dažkārt
savienojums starp iPhone un automašīnu tiek
pārtraukts. Lūdzu, ievērojiet, ka Volvo nav atbildīgs
par Apple CarPlay saturu.
• Subtitru valoda
• Audio valoda
Ja lietojat kartes navigāciju sistēmā
Apple CarPlay, vadītāja displejā un augšējā dis-
Noteiktus iestatījumus var padarīt pieejamus gan
augšējā skatā, gan TV pilnekrāna režīmā.
460
PIEZĪME
Sistēma atbalsta TV apraidi tikai tajās valstīs,
kas pārraida MPEG-2 vai MPEG-4 formātā un
ievēro DVB-T/T2 standartu. Sistēma neatbalsta analogo apraidi.
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
plejā netiek rādītas vadības norādes — tās ir
redzamas tikai vidējā displejā.
Apple CarPlay lietotnes var vadīt vidējā displejā,
mobilajā tālrunī vai ar stūres labo vadības tastatūru (attiecas uz noteiktām funkcijām). Lietotnes
var vadīt arī ar balsi, izmantojot Siri. Nospiežot un
, tiek sākta balss vadība ar Siri; nospieturot
žot īsi, tiek sākta pašas automašīnas balss vadības sesija. Ja funkcijas Siri darbība tiek priekšlaicīgi pārtraukta, nospiediet un turiet stūres taustiņu
.
Lietojot Apple CarPlay, jūs apliecināt: Apple
CarPlay ir Apple Inc. pakalpojums, uz kuru
attiecas tā noteikumi un nosacījumi.
Tādējādi Volvo Cars nav atbildīgs par Apple
CarPlay vai tā funkcijām/lietojumpr. Lietojot
Apple CarPlay, noteikta automašīnas
informācija (tostarp tās atrašanās vieta) tiek
pārsūtīta uz jūsu iPhone. Attiecībā uz Volvo
Cars jūs esat pilnībā atbildīgs par Apple
CarPlay lietošanu gan, ja to lietojat jūs, gan
jebkura cita persona.
Saistītā informācija
•
•
•
Mediju atskaņotājs (452 lpp.)
Apple CarPlay* lietošana
Lai lietotu Apple CarPlay, tālrunī ir jābūt aktivizētai Siri balss vadībai.
Iedarbināšana Apple CarPlay
Apple CarPlay var palaist, izpildot tālāk sniegtos
norādījumus, kad ir izveidots savienojums ar tālruni iPhone.
iPhone savienošana ar Apple CarPlay
1.
Pievienojiet tālruni iPhone USB portam. Ja ir
divi USB porti, ir jāizmanto ports ar baltu
rāmīti.
> Ja ir atlasīts automātiskās palaišanas
iestatījums — tiek atvērts apakšskats ar
Apple CarPlay un attēlotas saderīgās lietotnes.
2.
Ja netiek atvērts apakšskats ar
Apple CarPlay, lietotņu skatā pieskarieties
Apple CarPlay.
> Tiek atvērts apakšskats ar Apple CarPlay
un attēlotas saderīgās lietotnes.
3.
Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
PIEZĪME
Apple CarPlay var lietot, tikai ja Bluetooth ir
deaktivizēts. Tādēļ tālrunis vai multivides
atskaņotājs, kas automašīnai ir pievienots ar
Bluetooth savienojumu, nebūs pieejams,
kamēr būs aktīvs režīms CarPlay. Lai automašīnas lietotnes varētu piekļūt internetam, ir
jāizmanto cits interneta avots. Izmantojiet WiFi vai automašīnas iebūvēto modemu*.
1.
Pievienojiet tālruni iPhone USB portam. Ja ir
divi USB porti, ir jāizmanto ports ar baltu
rāmīti.
2.
Izlasiet uznirstošā paziņojuma informāciju un
pēc tam pieskarieties OK.
3.
Lietotņu skatā pieskarieties Apple CarPlay.
4.
Izlasiet noteikumus un nosacījumus un pēc
tam pieskarieties Apstiprināt, lai izveidotu
savienojumu.
> Tiek atvērts apakšskats ar Apple CarPlay
un attēlotas saderīgās lietotnes.
5.
Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
Savienojuma izveide automašīnā (474 lpp.)
Apple CarPlay* lietošana (461 lpp.)
Ja tajā pašā apakšskatā tiek palaista cita lietotne,
Apple CarPlay darbojas fonā. Lai apakšskatā
atkal attēlotu Apple CarPlay, lietotņu skatā pieskarieties ikonai Apple CarPlay.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 461
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Savienojuma pārslēgšana starp
Apple CarPlay un iPod
No Apple CarPlay uz iPod
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari
3.
Noņemiet atzīmi tās Apple ierīces izvēles rūtiņai, pēc kuras pievienošanas ar USB kabeli
vairs netiks automātiski palaists
Apple CarPlay.
Apple CarPlay.
4.
Atvienojiet Apple ierīci no USB ieejas un vēlreiz pievienojiet.
5.
Lietotņu skatā atveriet lietotni iPod.
No iPod uz Apple CarPlay
1. Lietotņu skatā pieskarieties Apple CarPlay.
2.
Izlasiet uznirstošā paziņojuma informāciju un
pēc tam pieskarieties OK.
3.
Atvienojiet Apple ierīci no USB ieejas un vēlreiz pievienojiet.
> Tiek atvērts apakšskats ar Apple CarPlay
un attēlotas saderīgās lietotnes.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
462
Mediju atskaņotājs (452 lpp.)
Multivides ierīces atskaņošana (453 lpp.)
Multivides ierīces pievienošana, izmantojot
AUX/USB pieslēgvietu (458 lpp.)
Apple CarPlay* iestatījumi (462 lpp.)
Savienojuma izveide automašīnā (474 lpp.)
Apple CarPlay* iestatījumi
Iestatījumi tālrunim, kas pievienots kā Apple
CarPlay.
Automātiska palaišana
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari
atlasiet iestatījumu.
Saistītā informācija
•
•
Apple CarPlay* (460 lpp.)
Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu skatā
(175 lpp.)
Apple CarPlay un
•
Atzīmējiet lauku — Apple CarPlay sāk
darboties automātiski, tiklīdz tiek pievienots USB kabelis.
•
Noņemiet lauka atzīmi — Apple CarPlay
nesāk darboties automātiski, kad tiek pievienots USB kabelis.
Sarakstā var saglabāt maksimāli 20 Apple ierīces.
Kad saraksts ir pilns un tiek pievienota jauna
ierīce, visvecākā ierīce tiek izdzēsta.
Lai izdzēstu sarakstu, jāveic rūpnīcas iestatījumu
atjaunināšana — skatiet sadaļu "Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu skatā".
Sistēmas skaļuma līmeņi
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Pieskarieties Skaņa Sistēmas skaļuma
līmeņi un veiciet iestatījumus šiem parametriem:
• Balss vadība
• Navig. balss vadība
• Tālruņa zvana sign.
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
Android Auto*
Android Auto sniedz iespēju klausīties mūziku,
veikt tālruņa zvanus, saņemt norādes un lietot
programmas no Android ierīces. Android Auto
darbojas kopā ar noteiktām Android ierīcēm.
PIEZĪME
Kad tālrunis ir savienots ar Android Auto,
audio var straumēt uz citu multivides atskaņotāju, izmantojot Bluetooth. Bluetooth ir aktīvs,
kamēr tiek izmantots Android Auto.
Ja lietojat kartes navigāciju, izmantojot
Android Auto, vadītāja displejā un vējstikla displejā netiek rādītas vadības norādes — tās ir
redzamas tikai vidējā displejā.
Informāciju par atbalstītajām lietotnēm un saderīgajiem tālruņiem skatiet tīmekļa vietnē
www.android.com/auto/. Lūdzu, ņemiet vērā, ka
uzņēmums Volvo nav atbildīgs par sistēmas
Android Auto saturu.
Android Auto var startēt lietotņu skatā. Kad lietojumprogramma Android Auto vienreiz ir startēta,
nākamajā ierīces pievienošanas reizē tā tiek startēta automātiski. Automātisku startēšanu var
deaktivizēt iestatījumos.
Android Auto lietotnes var vadīt centrālajā displejā, mobilajā tālrunī vai ar stūres labo vadības
tastatūru (attiecas uz noteiktām funkcijām).
Android Auto var vadīt arī ar balss vadību, lai jūs
varētu koncentrēties uz ceļu. Nospiežot un turot
stūres taustiņu
, tiek sākta balss atpazīšanas
vadība. Īsi nospiežot, tā tiek deaktivizēta.
Iedarbināšana Android Auto
Pirmo reizi pievienojot Android
1. Pievienojiet tālruni Android USB portam. Ja ir
divi USB porti, ir jāizmanto ports ar baltu
rāmīti.
2.
Izlasiet uznirstošā paziņojuma informāciju un
pēc tam pieskarieties OK.
3.
Lietotņu skatā pieskarieties Android Auto.
4.
Izlasiet noteikumus un nosacījumus un pēc
tam pieskarieties Apstiprināt, lai izveidotu
savienojumu.
> Tiek atvērts apakšskats ar Android Auto
un attēlotas saderīgās lietotnes.
5.
Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
Lietojot Android Auto, jūs apstiprināt tālāk
norādīto: Android Auto ir pakalpojums, ko
sniedz uzņēmums Google Inc. saskaņā ar
saviem noteikumiem un nosacījumiem.
Uzņēmums Volvo Cars nav atbildīgs par
Android Auto vai tā funkcijām vai
lietojumprogrammām. Kad lietojat Android
Auto, jūsu automašīna pārsūta noteiktu
informāciju (tostarp tās atrašanās vietu) uz
jūsu pievienoto Android tālruni. Jūs esat
pilnībā atbildīgs par to, kā jūs vai citas
personas lietojat Android Auto.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 463
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Iepriekš pievienots Android
1. Pievienojiet tālruni USB ieejai.
> Ja ir atlasīts automātiskās palaišanas
iestatījums — tiek atvērts apakšskats ar
Android Auto un attēlotas saderīgās lietotnes.
2.
3.
Ja nav atlasīts automātiskās palaišanas
iestatījums — lietotņu skatā atveriet lietotni
Android Auto.
> Tiek atvērts apakšskats ar Android Auto
un attēlotas saderīgās lietotnes.
Iestatījumi tālrunim, kas ir pirmoreiz savienots ar
Android Auto.
Automātiska palaišana
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari
siet iestatījumu.
Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
Ja tajā pašā apakšskatā tiek palaista cita lietotne,
Android Auto darbojas fonā. Lai apakšskatā atkal
attēlotu Android Auto, lietotņu skatā pieskarieties
ikonai Android Auto.
Saistītā informācija
464
Android Auto* iestatījumi
•
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (453 lpp.)
•
•
•
Savienojuma izveide automašīnā (474 lpp.)
Mediju atskaņotājs (452 lpp.)
Multivides ierīces pievienošana, izmantojot
AUX/USB pieslēgvietu (458 lpp.)
Android Auto* iestatījumi (464 lpp.)
Vidējā displeja pārskats (33 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
Android Auto* (463 lpp.)
Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu skatā
(175 lpp.)
Vidējā displeja pārskats (33 lpp.)
Android Auto un atla-
•
Atzīmējiet lauku — Android Auto sāk darboties automātiski, tiklīdz tiek pievienots
USB kabelis.
•
Noņemiet lauka atzīmi — Android Auto
nesāk darboties automātiski, kad tiek pievienots USB kabelis.
Sarakstā var saglabāt maksimāli 20 Android ierīces. Kad saraksts ir pilns un tiek pievienota jauna
ierīce, visvecākā ierīce tiek izdzēsta.
Lai izdzēstu sarakstu, jāveic rūpnīcas iestatījumu
atjaunināšana — skatiet sadaļu "Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu skatā".
Sistēmas skaļuma līmeņi
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Pieskarieties Skaņa Sistēmas skaļuma
līmeņi un veiciet iestatījumus šiem parametriem:
• Balss vadība
• Navig. balss vadība
• Tālruņa zvana sign.
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
Multivides tehniskās specifikācijas
Saderīgie failu formāti, audio specifikācijas un
USB.
Audio faili
Formāts
Faila paplašinājums
Kodeks
MP3
.mp3
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro (mp3
saderīgs),
MP3 HD (mp3
saderīgs)
AAC
.m4a, .m4b, .aac
AAC LC (MPEG-4
III daļa Audio),
HE-AAC (aacPlus
v1/v2)
WMA
.wma
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
WAV
.wav
LPCM
FLAC
.flac
FLAC
Video faili
Faila paplašinājums
.divx, .avi
.avi, divx
Maksimālais faila
izmērs
4 GB
ASF
.asf, .wmv
Audio kodeks
MP3, AC3
MKV
.mkv
Subtitri
XSUB
Speciālās funkcijas
Vairāki subtitri, vairāki
audio, atskaņošanas
atsākšana
Atsauce
Atbilst visām profila DivX
Home Theater prasībām.
Lai saņemtu plašāku informāciju un iegūtu programmatūras rīkus, kas ļauj pārveidot failus par DivX
Home Theater video,
apmeklējiet divx.com.
Formāts
Faila paplašinājums
AVI
.avi
AVI (DivX)
Subtitri
Formāts
Faila paplašinājums
SubViewer
.sub
SubRip
.srt
SSA
.ssa
DivX®
DivX sertificētām ierīcēm ir veikta pārbaude,
atskaņojot augstas kvalitātes DivX (.divx, .avi)
videoklipus. Ja redzat DivX logotipu, varat atskaņot DivX filmas.
Profils
DivX Home Theater
Video kodeks
DivX, MPEG-4
Formāts
Faila paplašinājums
Izšķirtspēja
720x576
MP4
.mp4, m4v
Bitu pārraides
ātrums
4.8Mbps
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
Kadru pārraides
ātrums
30 fps
Glabāšana USB ierīcē
Lai sistēma nolasītu USB ierīci pareizi, jāievēro
šādas specifikācijas. Atskaņošanas laikā vidējā
displejā nav redzama mapju struktūra.
Maks. skaits
Faili
15000
Mapes
1000
Mapju līmeņi
8
}}
465
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Maks. skaits
Atskaņošanas saraksti
100
Atskaņošanas sarakstu
vienumi
1000
Apakšmapes
Bez ierobežojuma
USB savienotāja tehniskā specifikācija
•
•
•
•
A tipa ligzda
Versija 2.0
Sprieguma padeve 5 V
Maks. strāvas padeve 2,1 A
Saistītā informācija
•
•
Mediju atskaņotājs (452 lpp.)
Multivides ierīces atskaņošana (453 lpp.)
Tālrunis
Pārskats
Ar Bluetooth aprīkotu mobilo tālruni var pievienot
automašīnas iebūvētajai brīvroku sistēmai bezvadu režīmā.
Audio un multivides sistēma darbojas kā brīvroku
sistēma, ļaujot attāli vadīt vairākas mobilā tālruņa
funkcijas. Mobilo tālruni var vadīt arī ar tā taustiņiem, ja tālrunis ir pievienots automašīnai.
Kad mobilais tālrunis ir pievienots automašīnai, to
var izmantot, lai veiktu zvanus, sūtītu/saņemtu
īsziņas, straumētu multividi un izveidotu savienojumu ar internetu.
Mikrofons.
Tālruni var vadīt vidējā displejā,
bet dažas darbības var veikt arī,
izmantojot balss izvadi un lietotņu izvēlni, ko var atvērt ar
stūres labās puses vadības
tastatūru.
Mobilais tālrunis.
Tālruņa vadība vidējā displejā.
Vadītāja displejā redzamo tālruņa funkciju un
balss atpazīšanas vadīšanas tastatūra.
Vadītāja displejs.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
466
Tālruņa pievienošana (467 lpp.)
Tālruņa pievienošana/atvienošana (468 lpp.)
Tālruņa zvanu pārvaldīšana (469 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (470 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (472 lpp.)
Īsziņu iestatījumi (472 lpp.)
Bluetooth iestatījumi (473 lpp.)
AUDIO UN MULTIVIDE
•
•
•
Balss atpazīšana (117 lpp.)
Tālruņa pievienošana
2.
Lietotņu izvēlnes izmantošana vadītāja displejā (108 lpp.)
Pievienojiet automašīnai Bluetooth aktivizētu tālruni, lai veiktu zvanus, sūtītu/saņemtu paziņojumus, straumētu multividi un izveidotu automašīnā
interneta savienojumu.
Lai automašīnā izveidotu interneta savienojumu, izmantojot tālruņa Bluetooth, aktivizējiet
tālrunī piesaisti (pārnēsājamo/personīgo
karstvietu), izmantojot Bluetooth.
3.
Atveriet tālruņa apakšskatu.
Mediju atskaņotājs (452 lpp.)
•
Vienlaikus var pievienot divas Bluetooth ierīces
— tādā gadījumā viena no tām var būt tikai straumējošā multivides ierīce. Automātiski tiek izveidots savienojums ar pēdējo pievienoto tālruni, lai
sūtītu un saņemtu zvanus/īsziņas, straumētu multividi un nodrošinātu interneta savienojumu. Lai
mainītu izmantoto tālruni, skatiet sadaļu
"Bluetooth iestatījumi".
Katra ierīce jāpievieno tikai vienu reizi. Pēc pievienošanas Bluetooth ierīcei vairs nav jābūt redzamai/meklējamai − jābūt aktivizētai tikai Bluetooth
funkcijai. Lai automašīnā izveidotu interneta
savienojumu, izmantojot tālruni, tālrunī jābūt aktivizētai piesaistei. Automašīnā var saglabāt maksimāli 20 pievienotas Bluetooth ierīces.
Ir divas savienojuma izveides iespējas. Var vai nu
meklēt tālruni no automašīnas, vai meklēt automašīnu tālrunī.
Ja automašīnai nav pievienots neviens tālrunis, pieskarieties Pievienot tālruni.
•
Ja automašīnai ir pievienots tālrunis, pieskarieties Mainīt
. Uznirstošajā logā
pieskarieties Pievienot tālruni.
> Tiek parādītas pieejamās Bluetooth ierīces. Nosakot jaunas ierīces, saraksts tiek
atjaunināts.
4.
Pieskarieties tā tālruņa nosaukumam, kuram
vēlaties izveidot savienojumu.
5.
Pārliecinieties, ka automašīnas specifiskais
ciparu kods atbilst tālrunim. Ja tā ir, akceptējiet abās vietās.
6.
Tālrunī akceptējiet vai noraidiet tālruņu kontaktu un paziņojumu opcijas.
PIEZĪME
1. iespēja — meklēt tālruni no
automašīnas
•
Dažos tālruņos jābūt aktivizētai paziņojumu funkcijai.
1.
•
Ne visi mobilie tālruņi ir saderīgi un var
rādīt kontaktus un īsziņas automašīnā.
Padariet tālruni meklējamu/redzamu, izmantojot Bluetooth.
}}
467
AUDIO UN MULTIVIDE
||
2. iespēja — meklēt automašīnu tālrunī
1.
PIEZĪME
Atveriet tālruņa apakšskatu.
•
•
Ja automašīnai nav pievienots neviens tālrunis, pieskarieties Pievienot tālruni
Padarīt automašīnu uztveramu.
Ja automašīnai ir pievienots tālrunis, pieskarieties Mainīt
. Uznirstošajā logā
pieskarieties Pievienot tālruni Padarīt
automašīnu uztveramu.
2.
Tālrunī aktivizējiet Bluetooth.
3.
Lai automašīnā izveidotu interneta savienojumu, izmantojot tālruņa Bluetooth, aktivizējiet
tālrunī piesaisti (pārnēsājamo/personīgo
karstvietu), izmantojot Bluetooth.
Tālruņa pievienošana/atvienošana
Pievienojiet, mainiet vai atvienojiet pievienotu tālruni.
•
Dažos tālruņos jābūt aktivizētai paziņojumu funkcijai.
•
Ne visi mobilie tālruņi ir saderīgi un var
rādīt kontaktus un īsziņas automašīnā.
Tālruņa automātiska pievienošana
PIEZĪME
1.
Automātiski pievienot var tikai pēdējos divus pievienotos tālruņus.
Ja ir atjaunināta tālruņa operētājsistēma, tālruņa savienojums var tikt pārtraukts. Tādā
gadījumā izdzēsiet tālruni no automašīnas un
izveidojiet savienojumu vēlreiz.
Tālrunī aktivizējiet Bluetooth pirms automašīnas iestatīšanas aizdedzes pozīcijā I.
Lai vienlaikus automašīnā izveidotu savienojumu ar internetu, tālrunī ir jābūt aktivizētai
piesaistei (portatīvajam/personīgajam tīklājam).
Saderīgie tālruņi
2.
Meklējiet tālrunī Bluetooth ierīces.
> Tiek parādītas pieejamās Bluetooth ierīces.
Vairāki tirgū esošie mūsdienu tālruņi ir aprīkoti ar
Bluetooth tehnoloģiju, bet ne visi no tiem ir pilnīgi
saderīgi ar automašīnu. Informāciju par saderīgumu skatiet support.volvocars.com.
Izveidojiet tālruņa savienojumu manuāli
5.
Atlasiet automašīnas nosaukumu tālrunī.
Saistītā informācija
6.
Pārliecinieties, ka automašīnas specifiskais
ciparu kods atbilst ārējai ierīcei. Ja tā ir,
akceptējiet abās vietās.
7.
Tālrunī akceptējiet vai noraidiet tālruņu kontaktu un paziņojumu opcijas.
4.
•
•
•
•
•
•
1.
Tālrunis (466 lpp.)
2.
Atveriet tālruņa apakšskatu.
> Tiek norādīti pievienotie tālruņi.
3.
Pieskarieties tā tālruņa nosaukumam, kuram
vēlaties izveidot savienojumu.
> Tālrunis izveidos savienojumu.
Tālruņa zvanu pārvaldīšana (469 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (470 lpp.)
Tālrunī aktivizējiet Bluetooth.
Lai vienlaikus automašīnā izveidotu savienojumu ar internetu, tālrunī ir jābūt aktivizētai
piesaistei (portatīvajam/personīgajam tīklājam).
Tālruņa pievienošana/atvienošana (468 lpp.)
Bluetooth iestatījumi (473 lpp.)
Ieslēdziet aizdedzes pozīciju I vai augstāku.
> Tālrunis izveidos savienojumu.
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (473 lpp.)
Tālruņa atvienošana
–
468
Tālrunī deaktivizējiet Bluetooth.
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
Ja tālrunis atrodas ārpus automašīnas uztveršanas diapazona, tas tiek automātiski atvienots. Ja
atvienošana notiek zvana laikā, zvanu var turpināt
tālrunī.
•
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (473 lpp.)
Tālruņa zvanu pārvaldīšana
Zvanu apstrāde automašīnā tālrunim ar
Bluetooth savienojumu.
Tālruņa maiņa
1.
Atveriet tālruņa apakšskatu.
2.
Nospiediet Mainīt
.
> Tiek parādītas pieejamās Bluetooth ierīces.
3.
Pieskarieties tālrunim, kuru vēlaties pievienot.
Tālruņa atvienošana
1.
Atveriet tālruņa apakšskatu.
2.
Nospiediet Iestatījumi Sakari
Bluetooth ierīces.
> Tiek parādīts pievienoto Bluetooth ierīču
saraksts.
3.
Pieskarieties tālrunim, kuru vēlaties noņemt.
4.
Pieskarieties Noņemt ierīci un apstipriniet
savu izvēli.
> Tālrunis vairs nav pievienots automašīnai.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Tālrunis (466 lpp.)
Tālruņa zvanu veikšana
1.
Atveriet tālruņa apakšskatu.
Tālruņa pievienošana (467 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (472 lpp.)
Bluetooth iestatījumi (473 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (391 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 469
AUDIO UN MULTIVIDE
||
2.
Atlasiet zvanu no zvanu vēstures, ievadiet
numuru ar tastatūru vai izmantojiet kontaktu
sarakstu. Kontaktu sarakstā var meklēt, un to
var pārlūkot. Kontaktu sarakstā pieskarieties
, lai pievienotu kontaktu zem Izlases.
3.
Pieskarieties Zvanīt vai
4.
Pieskarieties Beigt zvanu, lai beigtu zvanu.
.
Zvanus var veikt arī, izmantojot lietotņu izvēlnes
zvanu žurnālu, ko var atvērt ar stūres labās puses
.
vadības tastatūru
Vairāku pušu zvana veikšana
Zvana laikā:
1.
Nospiediet Pievienot zvanu.
2.
Izvēlieties veikt zvanu no zvanu žurnāla, izlases vai kontaktu saraksta.
3.
Pieskarieties zvanu žurnāla ierakstam/rindai
vai
blakus kontaktam kontaktu sarakstā.
4.
Pieskarieties Pārslēgt zvanu, lai pārslēgtu
zvanu starp pusēm.
5.
Pieskarieties Beigt zvanu, lai beigtu aktīvo
zvanu.
Konferences zvani
Aktīvu vairāku pušu zvanu laikā:
470
Ienākošie tālruņa zvani
Īsziņu pārvaldīšana
Ienākošie tālruņa zvani tiek parādīti vadītāja displejā un vidējā displejā. Pārvaldiet zvanu ar stūres
labās puses vadības tastatūru vai vidējā displejā.
Ziņu apstrāde automašīnā tālrunim ar Bluetooth
savienojumu.
1.
Pieskarieties Atbildēt/Noraidīt.
2.
Pieskarieties Beigt zvanu, lai beigtu zvanu.
Ienākošs zvans notiekoša zvana laikā
1. Pieskarieties Atbildēt/Noraidīt.
2.
Pieskarieties Beigt zvanu, lai beigtu zvanu.
Privāts zvans
–
Pašreizējā zvana laikā nospiediet Privātums
un atlasiet iestatījumu:
• Pārslēgt uz mobilo tālruni — brīvroku
sistēma tiek atvienota, un zvans turpinās
jūsu mobilajā tālrunī.
• Tikai vadītājs — mikrofons, kas iebūvēts
pasažiera pusē jumtā, tiek izslēgts, un
zvans turpinās automašīnas brīvroku sistēmā.
Saistītā informācija
•
•
•
Tālrunis (466 lpp.)
Tālruņa balss atpazīšanas vadība (120 lpp.)
Lietotņu izvēlnes izmantošana vadītāja displejā (108 lpp.)
1.
Pieskarieties Savienot zvanus, lai apvienotu
vairāku pušu zvanus.
•
2.
Pieskarieties Beigt zvanu, lai beigtu zvanu.
Vidējā displeja tastatūras izmantošana
(49 lpp.)
•
Tālruņa iestatījumi (472 lpp.)
Noteiktiem tālruņiem jābūt aktivizētai īsziņu funkcijai. Ne visi mobilie tālruņi ir pilnībā saderīgi un
spēj automašīnā attēlot kontaktus un īsziņas.
Informāciju par saderību skatiet
support.volvocars.com.
Īsziņas lasīšana vidējā displejā
AUDIO UN MULTIVIDE
2.
1.
Lietotņu skatā pieskarieties Ziņojumi, lai to
atvērtu.
2.
Nospiediet Nolasīt, lai ziņa tiktu nolasīta, vai
nospiediet ziņu, kuru vēlaties lasīt.
Jaunas īsziņas lasīšana vadītāja
displejā.
Īsziņa tiek attēlota vadītāja displejā tikai gadījumā,
ja ir atlasīts šāds iestatījums; skatiet sadaļu
"Īsziņu iestatījumi".
–
Lai sistēma nolasītu īsziņu, atlasiet Nolasīt,
izmantojot vadības taustiņus uz stūres.
Īsziņas sūtīšana
•
Lai atbildētu uz īsziņu, pieskarieties kontaktam, uz kura īsziņu vēlaties atbildēt, un
pēc tam pieskarieties Atbildēt.
•
Jaunas īsziņas izveide – pieskarieties
Izveidot jaunu +. Atlasiet kontaktu vai
ierakstiet numuru.
3.
Sastādiet ziņojumu.
4.
Nospiediet Sūtīt.
Tālruņu kataloga pārvaldība
Kontaktu apstrāde automašīnā tālrunim ar
Bluetooth savienojumu.
Paziņojums par īsziņu
Informāciju par paziņojumu iestatījumiem skatiet
sadaļā "Īsziņu iestatījumi".
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Tālrunis (466 lpp.)
Īsziņu iestatījumi (472 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (472 lpp.)
Tālruņa balss atpazīšanas vadība (120 lpp.)
Vidējā displeja tastatūras izmantošana
(49 lpp.)
Pārlūkojiet burtus un
, lai atrastu atbilstošu kontaktu. Atkarībā no tālruņu katalogā
1.
Lietotņu skatā pieskarieties Ziņojumi, lai to
atvērtu.
}}
471
AUDIO UN MULTIVIDE
||
saglabātajiem kontaktiem tiek rādīti tikai
atbilstošie burti.
Meklēt kontaktus — pieskarieties
, lai
meklētu kontaktu sarakstā saglabāta vārda
tālruņa numuru.
Izlases — pieskarieties
, lai pievienotu
kontaktu izlasei vai noņemtu to no izlases.
Tālruņa iestatījumi
Īsziņu iestatījumi
Pievienota tālruņa iestatījumi.
Pievienotā tālruņa īsziņu iestatījumi
Tālrunis
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari
iestatījumus:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari
iestatījumus:
•
•
•
472
Tālrunis (466 lpp.)
Tālruņa balss atpazīšanas vadība (120 lpp.)
Lietotņu izvēlnes izmantošana vadītāja displejā (108 lpp.)
•
Vidējā displeja tastatūras izmantošana
(49 lpp.)
•
Tālruņa iestatījumi (472 lpp.)
paziņojumus par īsziņām vidējā displeja
statusa joslā.
• Paziņojums vadītāja displejā – rāda
paziņojumus vadītāja displejā. Ja vadītāja
displejā ir aktīvi paziņojumi, ienākošās īsziņas var pārvaldīt ar stūres labās puses
vadības tastatūru.
• Kontaktu kārtošanas secība – kon-
taktu saraksta šķirošanas secības atlasīšana.
Informāciju par zvanu paziņojumiem augšējā
displejā* skatiet sadaļā "Augšējais displejs".
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Īsziņu iestatījumi (472 lpp.)
Bluetooth iestatījumi (473 lpp.)
Tālrunis (466 lpp.)
Īsziņas un atlasiet
• Paziņojums centrālajā displejā – rāda
Var izmantot tālruņa vai automašīnas
zvana signālu. Daži tālruņi nav pilnīgi
saderīgi, tādēļ to zvana signālus nevar
izmantot automašīnā. Informāciju par
saderību skatiet support.volvocars.com.
Centrālajā displejā tiek rādīti tikai kontakti no
tālruņa, kura Bluetooth savienojums ir aktīvs.
Var tikt parādīti līdz 3000 kontakti.
Saistītā informācija
Tālrunis un atlasiet
• Zvana signāli – zvana signāla atlasīšana.
PIEZĪME
Kārtošana
Kontaktu saraksts tiek kārtots alfabētiskā secībā,
un speciālās rakstzīmes un cipari tiek kārtoti
sadaļā
. Sarakstu var kārtot pēc vārda vai pēc
uzvārda; plašāku informāciju skatiet sadaļā "Iestatījumi tālrunim".
Paziņojums
• Īsziņas signāls – ienākošo īsziņu signāla
atlasīšana.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Tālrunis (466 lpp.)
Tālruņa pievienošana (467 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (470 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (472 lpp.)
Tālruņa pievienošana (467 lpp.)
Augšējais displejs* (114 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
Bluetooth iestatījumi
Automašīnas tiešsaistes funkcija*
Bluetooth pievienota tālruņa iestatījumi.
Automašīnas tiešsaistes funkcija ļauj, piemēram,
izmantot lietotņu interneta radio un mūzikas
pakalpojumus, kā arī sazināties ar izplatītājiem,
atrodoties automašīnā, un lejupielādēt programmatūru.
Bluetooth
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari Bluetooth ierīces un
atlasiet iestatījumus:
• Iepriekš pārī savienotās ierīces — rāda
pievienotās ierīces.
Noņemt ierīci – noņem pievienotu ierīci.
Atļaut pakalpojumus šai ierīcei — tālruņa
lietošanas opcijas: zvanīšana, ziņojumu sūtīšana/saņemšana, multivides saņemšana un
kā interneta savienojums.
Savienojums ar automašīnu tiek izveidots, izmantojot Bluetooth, Wi-Fi vai automašīnas iebūvēto
modemu*.
Kad automašīnā ir izveidots interneta savienojums, tā Wi-Fi karstvietu var kopīgot, lai ļautu arī
citām ierīcēm izmantot interneta savienojumu4.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
Savienojuma izveide automašīnā (474 lpp.)
Aplikācijas (444 lpp.)
Apkopes un remonta rezervēšana (516 lpp.)
Sistēmas atjauninājumi (519 lpp.)
Volvo ID (23 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslas simboli (45 lpp.)
Interneta kopīgošana, izmantojot Wi-Fi tīklāju
(475 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslā esošais simbols
norāda savienojuma statusu.
• Interneta savienojums — atlasiet, lai automašīna izveidotu savienojumu ar internetu,
izmantojot ierīces Bluetooth savienojumu.
• Pievienot ierīci – sāk jaunas ierīces savienošanu pārī.
Saistītā informācija
•
•
•
•
4
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (473 lpp.)
Tālrunis (466 lpp.)
Tālruņa pievienošana (467 lpp.)
Mediju atskaņotājs (452 lpp.)
Tas neattiecas uz gadījumiem, kad savienojums izveidots Wi-Fi tīklā.
* Papildaprīkojums/piederums. 473
AUDIO UN MULTIVIDE
Savienojuma izveide automašīnā
Savienojiet automašīnu ar tālruni, izmantojot
Bluetooth, Wi-Fi vai automašīnas iebūvēto
modemu*.
Mobilajam tālrunim un tīkla operatoram jāatbalsta
dalīšanās ar interneta pieslēgumu, un abonēšanas pakalpojumam jāietver datu plūsma.
PIEZĪME
Pirms savienojuma izveides izlasiet pakalpojumu
sniegšanas noteikumus un nosacījumus un
klientu konfidencialitātes politiku vietnē
support.volvocars.com.
7.
Savienojuma izveide, izmantojot
Bluetooth
Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi
Ņemiet vērā, ka noteikti tālruņi izslēdz piesaisti
pēc tam, kad ir pārtraukts automašīnas savienojums, piemēram, izkāpjot no automašīnas (līdz
nākamajai lietošanas reizei). Tādēļ, nākamreiz lietojot tālruni, tā piesaiste jāaktivizē atkārtoti.
1.
Piesaistes (pārnēsājamās/personīgās karstvietas) aktivizēšana mobilajā tālrunī
Kad automašīnai tiek pievienots tālrunis, tas tiek
saglabāts turpmākai lietošanai. Kad ir sasniegts
maksimālais pievienoto tālruņu skaits (50), pirmie
pievienotie tālruņi tiek dzēsti. Lai skatītu saglabāto tīklu sarakstu vai manuāli dzēstu saglabātos
tīklus, nospiediet Iestatījumi Wi-Fi
Saglabātie tīkli.
2.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Prasības tīkla savienojumam skatiet sadaļā "Wi-Fi
tehnoloģija un drošība".
3.
Nospiediet Sakari
Automašīnas modema*5 pievienošana
4.
Aktivizējiet/deaktivizējiet, atzīmējot/noņemot
atzīmi laukā Wi-Fi.
5.
Pieskarieties tā tīkla nosaukumam, kuram
vēlaties izveidot savienojumu.
6.
Ievadiet tīkla paroli.
Skatiet sadaļu "Tālruņa pievienošana".
Dati tiek pārraidīti, izmantojot internetu (datu
plūsma), un tas var būt maksas pakalpojums.
Datu viesabonēšanas aktivizēšana var radīt
papildu izmaksas.
Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiet sava tīkla operatoram.
PIEZĪME
Lietojot Apple CarPlay, automašīnā var izveidot interneta savienojumu tikai, izmantojot
Wi-Fi vai automašīnas modemu*.
PIEZĪME
Lietojot Android Auto, automašīnā var izveidot
interneta savienojumu, izmantojot Wi-Fi,
Bluetooth vai automašīnas modemu*.
5 Tikai
474
Wi-Fi.
Ja iepriekš esat izmantojis citu savienojuma
izveides avotu, apstipriniet savienojuma izveides maiņas opciju.
> Automašīna izveido savienojumu ar tīklu.
Ja interneta savienojums ir izveidots, izmantojot
automašīnas modemu, Volvo On Call pakalpojumi
izmanto šo savienojumu.
automašīnām, kas aprīkotas ar Volvo On Call.
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
Saistītā informācija
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (473 lpp.)
Tālruņa pievienošana (467 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslas simboli (45 lpp.)
Wi-Fi tīkla noņemšana (477 lpp.)
Interneta kopīgošana, izmantojot
Wi-Fi tīklāju
Kad automašīnā ir izveidots interneta savienojums, to var kopīgot, lai ļautu arī citām ierīcēm
izmantot interneta savienojumu.6
Wi-Fi tehnoloģija un drošība (477 lpp.)
Nav savienojuma vai tas ir vājš (476 lpp.)
Automašīnas modema* iestatījumi (478 lpp.)
Bluetooth iestatījumi (473 lpp.)
Apple CarPlay* (460 lpp.)
Ievietojiet personīgo SIM karti turētājā zem
bagāžas nodalījuma grīdas.
2.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
3.
Nospiediet Sakari Automašīnas
modema Internets.
4.
Aktivizējiet/deaktivizējiet, atzīmējot/noņemot
atzīmi laukā Automašīnas modema
Internets.
5.
Ja iepriekš esat izmantojis citu savienojuma
izveides avotu, apstipriniet savienojuma izveides maiņas opciju.
6.
Ievadiet SIM kartes PIN kodu
> Automašīna izveido savienojumu ar tīklu.
6
Tas neattiecas uz gadījumiem, kad savienojums izveidots Wi-Fi tīklā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 475
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Tīkla operatoram (SIM kartei) ir jāatbalsta piesaiste (interneta savienojuma kopīgošana).
Vidējā displeja statusa joslā esošais simbols
norāda savienojuma statusu.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari
tīklājs.
Nospiediet Pievienotās ierīces, lai skatītu pašlaik pievienoto ierīču sarakstu.
3.
Pieskarieties Tīkla nosauk. piešķiriet piesaistei nosaukumu.
4.
Automašīnas Wi-Fi
Pieskarieties Parole un atlasiet paroli, kas
jāievada pievienotajās ierīcēs.
5.
Pieskarieties Frekvenču josla un atlasiet,
kurā frekvencē piesaistei pārraidīt datus.
Ņemiet vērā, ka frekvenču joslas atlasīšana
nav pieejama visos tirgos.
6.
Aktivizējiet/deaktivizējiet, atzīmējot/noņemot
atzīmi laukā Automašīnas Wi-Fi tīklājs.
7.
Ja iepriekš kā savienojuma avots ir izmantots
Wi-Fi, apstipriniet savienojuma maiņas opciju.
> Tagad ārējām ierīcēm var izveidot savienojumu ar automašīnas piesaisti (Wi-Fi piekļuves punktu).
PIEZĪME
Aktivizējot Wi-Fi piekļuves punktu, var nākties
maksāt papildu maksu tīkla operatoram.
Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiet sava tīkla operatoram.
476
Saistītā informācija
•
•
•
•
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (473 lpp.)
Wi-Fi tehnoloģija un drošība (477 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslas simboli (45 lpp.)
Nav savienojuma vai tas ir vājš (476 lpp.)
Nav savienojuma vai tas ir vājš
Tīklu ietekmējošie faktori.
Pārraidīto datu apjoms ir atkarīgs no automašīnā
izmantotajiem pakalpojumiem vai aplikācijām. Piemēram, audio straumēšana var būt saistīta ar lielu
datu apjomu, kam nepieciešams labs savienojums
un spēcīgs signāls.
No mobilā tālruņa uz automašīnu
Savienojuma ātrums var atšķirties atkarībā no
mobilā tālruņa atrašanās vietas automašīnā. Pārvietojiet mobilā tālruņa klausuli tuvāk vidējam displejam, lai palielinātu signāla stiprumu. Nodrošiniet, lai starp tām neatrastos nekas, kas var izraisīt traucējumus.
No mobilā tālruņa uz tīklu
Mobilā tīkla ātrums atšķiras atkarībā no tīkla pārklājuma pašreizējā atrašanās vietā. Slikts tīkla
pārklājums var būt, piemēram, tuneļos, aiz kalniem, dziļās ieplakās vai iekštelpās. Arī datu pārraides ātrums ir atkarīgs no līguma ar jūsu tīkla
operatoru.
PIEZĪME
Ja rodas problēmas ar datu plūsmu, sazinieties ar tīkla operatoru.
Tālruņa restartēšana
Ja ir problēmas ar savienojumu, tās dažkārt var
atrisināt, restartējot tālruni.
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
Saistītā informācija
•
•
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (473 lpp.)
Savienojuma izveide automašīnā (474 lpp.)
Wi-Fi tīkla noņemšana
Wi-Fi tehnoloģija un drošība
Neizmantotā tīkla noņemšana.
Iespējamie tīklu veidi, ar kuriem var izveidot
savienojumu.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Wi-Fi
3.
Pieskarieties Aizmirst blakus tīklam, kuru
vēlaties noņemt.
4.
Apstipriniet savu izvēli.
> Automašīna turpmāk neveidos savienojumu ar šo tīklu automātiski.
Saglabātie tīkli.
Visu tīklu noņemšana
Visus tīklus var noņemt vienlaicīgi, atjaunojot rūpnīcas iestatījumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka visiem
lietotāja datiem un sistēmas iestatījumiem tiks
atjaunotas sākotnējās rūpnīcas vērtības.
Saistītā informācija
•
•
•
7
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (473 lpp.)
Savienojuma izveide automašīnā (474 lpp.)
Var pievienot tikai šāda tipa tīklus:
•
•
•
Frekvence — 2,4 vai 5 GHz7.
Standarti — 802.11 a/b/g/n.
Drošības tips - WPA2-AES-CCMP.
Automašīnas Wi-Fi sistēmas uzdevums ir darbināt
automašīnā esošās Wi-Fi ierīces.
Ja šajā frekvencē vienlaikus darbojas vairākas
ierīces, veiktspēja var pasliktināties.
Saistītā informācija
•
•
•
Savienojuma izveide automašīnā (474 lpp.)
•
Nav savienojuma vai tas ir vājš (476 lpp.)
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (473 lpp.)
Interneta kopīgošana, izmantojot Wi-Fi tīklāju
(475 lpp.)
Iestatījumu atiestatīšana iestatījumu skatā
(175 lpp.)
Frekvences atlasīšanas opcija nav pieejama visos tirgos.
* Papildaprīkojums/piederums. 477
AUDIO UN MULTIVIDE
Automašīnas modema*8 iestatījumi
Automašīna ir aprīkota ar modemu, ko var izmantot, lai automašīnā izveidotu interneta pieslēgumu. Interneta pieslēgumu var veikt arī, izmantojot Wi-Fi.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari Automašīnas
modema Internets un atlasiet iestatījumus:
• Automašīnas modema Internets – atla-
siet, vai izmantot automašīnas modemu interneta savienojuma izveidei.
• Datu lietojums – pieskaroties Atiestatīt,
Mainīt PIN – var ievadīt ne vairāk par 4 cipariem.
Lietotņu lejupielāde, atjaunināšana
un atinstalēšana
Atspējot PIN – atlasiet, vai vaicāt PIN kodu,
lai piekļūtu SIM kartei.
Kad automašīna ir tiešsaistē, ir pieejama opcija
lejupielādēt jaunas lietotnes, atjaunināt esošās
lietotnes vai atinstalēt lietotnes.
• Sūtīt pieprasījuma kodu — lieto, lai, pie-
mēram, papildinātu priekšapmaksas karti vai
pārbaudītu tās atlikumu. Funkcionalitāte ir
atkarīga no pakalpojumu sniedzēja.
Saistītā informācija
•
•
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (473 lpp.)
Interneta kopīgošana, izmantojot Wi-Fi tīklāju
(475 lpp.)
PIEZĪME
Datu lejupielāde var ietekmēt citus pakalpojumus, kas pārraida datus, piemēram, interneta
radio. Ja ietekme uz citiem pakalpojumiem ir
traucējoša, lejupielādi var pārtraukt. Varat arī
izslēgt citus pakalpojumus vai pārtraukt to lietošanu.
tiek atiestatīts saņemto un nosūtīto datu
apjoma skaitītājs.
Lietotnes var pārvaldīt lietotņu
skatā, izmantojot Lejupielādes
centrs.
• Tīkls
Izvēlēties operatoru – tīkla operatora automātiska vai manuāla atlasīšana.
Datu viesabonēšana — ja ir atzīmēta šī
izvēles rūtiņa, automašīnas modems mēģina
izveidot savienojumu ar internetu, kad automašīna atrodas ārzemēs un ārpus savas mītnes valsts tīkla. Ņemiet vērā, ka tas var būt
saistīts ar lielām izmaksām. Pie savas valsts
mobilo sakaru operatora noskaidrojiet, kāds ir
jūsu viesabonēšanas līgums par datplūsmu
ārzemēs.
Lai varētu lejupielādēt, atjaunināt vai atinstalēt lietotnes,
automašīnai jāatrodas tiešsaistē.
Lietotnes lejupielāde
1.
Atveriet lietotni Lejupielādes centrs.
2.
Atlasiet Jaunas lietotnes, lai atvērtu to lietotņu sarakstu, kas ir pieejamas, bet nav lejupielādētas automašīnā.
• SIM kartes PIN
8
478
Tikai automašīnām, kas aprīkotas ar Volvo On Call.
* Papildaprīkojums/piederums.
AUDIO UN MULTIVIDE
3.
Pieskarieties jebkurā lietotņu rindas vietā, lai
izvērstu sarakstu un saņemtu plašāku informāciju par lietotni.
4.
Atlasiet Instalēt, lai sāktu vajadzīgās lietotnes lejupielādi un instalēšanu.
> Lejupielādes un instalēšanas laikā ir
redzams tās statuss.
Ja lejupielādi šobrīd nevar sākt, tiek parādīts paziņojums. Lietotne paliek sarakstā,
un to var mēģināt lejupielādēt atkārtoti.
Lejupielādes atcelšana
– Pieskarieties Pārtraukt, lai atceltu notiekošu
lejupielādi.
Ņemiet vērā, ka atcelt var tikai lejupielādi – ja ir
sākusies instalēšanas fāze, to vairs nevar atcelt.
Lietotņu atjaunināšana
Ja lietotne tiek izmantota notiekošas atjaunināšanas laikā, tā tiks restartēta, lai varētu pabeigt
instalēšanu.
Visu lietotņu atjaunināšana
1. Atveriet lietotni Lejupielādes centrs.
2.
3.
Atrodiet vajadzīgo lietotni un atlasiet
Instalēt.
> Atjaunināšana tiek sākta.
Lietotnes atinstalēšana
Izmantotā lietotne jāaizver, lai varētu pabeigt atinstalēšanu.
1.
Atveriet lietotni Lejupielādes centrs.
2.
Atlasiet Lietotņu atjauninājumi , lai atvērtu
visu instalēto lietotņu sarakstu.
3.
Atrodiet vajadzīgo lietotni un atlasiet
Atinstalēt, lai sāktu lietotnes atinstalēšanu.
> Kad lietotne ir atinstalēta, tā izzūd no
saraksta.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (473 lpp.)
Radio (446 lpp.)
Mediju atskaņotājs (452 lpp.)
Sistēmas atjauninājumi (519 lpp.)
Izvēlieties Instalēt visu.
> Atjaunināšana tiek sākta.
Dažu lietotņu atjaunināšana
1. Atveriet lietotni Lejupielādes centrs.
2.
Atlasiet Lietotņu atjauninājumi , lai atvērtu
visu pieejamo atjauninājumu sarakstu.
* Papildaprīkojums/piederums. 479
AUDIO UN MULTIVIDE
Audio un multivides licenču līgums
Dirac Unison®
Licence ir vienošanās par tiesībām veikt noteiktu
darbību vai tiesībām izmantot kāda cita pilnvaras
atbilstoši vienošanās noteikumiem un nosacījumiem. Turpmāk ir redzamas Volvo vienošanās ar
ražotājiem/izstrādātājiem. Vairums no tām ir
angļu valodā.
Šajā DivX Certified® ierīcē var atskaņot DivX®
Home Theater video failus, kuru izšķirtspēja ir līdz
576p (tostarp .avi, .divx). Lejupielādējiet bezmaksas programmatūru vietnē www.divx.com, lai izveidotu, atskaņotu un straumētu digitālu video.
Bowers & Wilkins
Bowers & Wilkins un B&W ir uzņēmuma B&W
Group Ltd preču zīmes. Nautilus ir uzņēmuma
B&W Group Ltd preču zīme. Kevlar ir uzņēmuma
DuPont reģistrēta preču zīme.
480
DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir DivX,
LLC preču zīmes un tiek lietoti saskaņā ar licenci.
Dirac Unison optimizē skaļruņu frekvences, to
darbību laikā un telpā, lai iegūtu labāko iespējamo zemfrekvenču skanējumu un dzidrību. Tas
sniedz iespēju precīzi atveidot konkrētu skaņdarba izpildes telpu akustiskās raksturiezīmes.
Izmantojot komplicētus algoritmus, Dirac Unison
digitāli vada visus skaļruņus, pamatojoties uz precīziem skaņas mērījumiem. Tāpat kā orķestra diriģents, tas garantē, ka skaļruņi darbojas pilnīgi vienoti.
DivX®
PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA: šī DivX
Certified® ierīce ir jāreģistrē, lai varētu atskaņot
iegādātās DivX video pēc pieprasījuma (VOD) filmas. Lai saņemtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Lai
saņemtu plašāku informāciju un pabeigtu reģistrāciju, dodieties uz vod.divx.com.
Patentu numuri
Aizsargāts ar vienu vai vairākiem šādiem ASV
patentiem. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052
Gracenote®
AUDIO UN MULTIVIDE
Daļa satura ir aizsargāta ar © Gracenote vai tā
piegādātāju autortiesībām.
Gracenote, Gracenote logo un logotips "Powered
by Gracenote" un Gracenote MusicID ir vai nu
reģistrētas prečzīmes vai Gracenote, Inc. prečzīme ASV un/vai citās valstīs.
Gracenote® gala lietotāja licences līgums
Šī programma vai ierīce satur Gracenote, Inc. of
Emeryville, California, USA ("Gracenote") izstrādātu programmatūru. Gracenote programmatūra
("Gracenote programmatūra") aktivizē šo programmu, lai veiktu diska un/vai faila identificēšanu un iegūtu ar mūziku saistītu informāciju, tostarp izpildītāja vārdu, skaņu ierakstu nosaukumu
un diska/faila nosaukumu ("Gracenote dati") no
tiešsaistes serveriem vai iegultām datubāzēm
(kopā dēvētiem par "Gracenote serveriem") un lai
veiktu citas darbības. Gracenote datus drīkst
izmantot tikai šai programmai vai ierīcei paredzētajām gala lietotāja funkcijām.
Jūs piekrītat izmantot Gracenote datus, Gracenote programmatūru un Gracenote serverus tikai
savām personīgajām, nekomerciālām vajadzībām.
Jūs piekrītat nepiešķirt, nekopēt, nenodot un
nepārsūtīt šo Gracenote programmatūru un jebkādus Gracenote datus nevienai trešajai pusei.
JŪS PIEKRĪTAT NEIZMANTOT GRACENOTE
DATUS, GRACENOTE PROGRAMMATŪRU VAI
GRACENOTE SERVERUS, IZŅEMOT GADĪJUMOS, KAS SKAIDRI NOTEIKTI ŠAJĀ LĪGUMĀ.
Jūs piekrītat nosacījumam, ka šo ierobežojumu
pārtraukšanas gadījumā jūsu neekskluzīvās tiesības izmantot Gracenote datus, Gracenote programmatūru un Gracenote serverus tiks pārtrauktas. Ja jūsu licence tiek atsaukta, jūs piekrītat
beigt lietot visus Gracenote datus, Gracenote
programmatūru un Gracenote serverus. Gracenote patur ekskluzīvas tiesības uz visiem Gracenote datiem, visām Gracenote programmatūrām
un visiem Gracenote serveriem, tostarp īpašumtiesībām. Gracenote nekādos apstākļos nav pienākuma jums maksāt par jebkādu jūsu sniegto
informāciju. Jūs piekrītat nosacījumam, ka Gracenote, Inc. var savā vārdā piemērot uzņēmuma tiesības pret jums saskaņā ar šo līgumu.
saskaņā ar šo līgumu pakalpojums izmanto unikālu identifikatoru, lai izsekotu vaicājumus statistikas apkopošanas nolūkā. Nejauši piešķirta skaitliskā identifikatora mērķis ir iespējot saskaņā ar šo
līgumu pakalpojumu skaitīt vaicājumus, nezinot
informāciju par to, kas jūs esat. Papildu informācija ir pieejama Gracenote pakalpojuma Gracenote privātuma politikas tīmekļa vietnē.
Gracenote programmatūra un visa Gracenote
datos ietvertā informācija tiek jums piedāvāta,
"kāda tā ir". Gracenote neuzņemas nekādas saistības un nenodrošina garantiju (tiešu vai netiešu)
attiecībā uz Gracenote serveros esošo Gracenote
datu precizitāti. Gracenote patur tiesības dzēst
datus no Gracenote serveriem vai mainīt datu
kategorijas jebkāda iemesla dēļ, ko Gracenote
uzskata par pietiekamu. Netiek nodrošināta
garantija, ka Gracenote programmatūra vai Gracenote serveri darbosies bez kļūmēm vai bez pārtraukuma. Gracenote nav pienākuma jums piedāvāt jaunus, uzlabotus vai papildu datu tipus vai
kategorijas, ko Gracenote var piedāvāt nākotnē,
un uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā pārtraukt savu pakalpojumu sniegšanu.
GRACENOTE ATSAKĀS NO JEBKURĀM
GARANTIJĀM (TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM), TOSTARP, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ PIEMĒROTĪBU TIRDZNIECĪBAI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, NOSAUKUMU UN INTELEKTUĀLO ĪPAŠUMTIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU.
GRACENOTE NEGARANTĒ REZULTĀTUS, KAS
IEGŪTI, IZMANTOJOT GRACENOTE PROGRAMMATŪRU VAI GRACENOTE SERVERI. GRACENOTE NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS
ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM IZRIETOŠIEM
BOJĀJUMIEM VAI JEBKĀDU ZUDUŠU PEĻŅU
VAI IENĀKUMIEM.
© Gracenote, Inc. 2009
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
}}
481
AUDIO UN MULTIVIDE
||
482
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
Linux software
This product contains software licensed under
GNU General Public License (GPL) or GNU
Lesser General Public License (LGPL), etc.
You have the right of acquisition, modification,
and distribution of the source code of the GPL/
LGPL software.
AUDIO UN MULTIVIDE
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As Is"
and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer as
the first lines of this file unmodified.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
and/or sell copies of the Data Files or Software,
and to permit persons to whom the Data Files or
Software are furnished to do so, provided that (a)
the above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files or
Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with the
Data File(s) or Software that the data or software
has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
}}
483
AUDIO UN MULTIVIDE
||
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a
copyright holder shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other
dealings in these Data Files or Software without
prior written authorization of the copyright holder.
484
Bluetooth® moduļa atbilstības
deklarācija
AUDIO UN MULTIVIDE
Valsts/
reģions
ES:
Eksportējošā valsts: Japāna
Ražotājs: Mitsubishi Electric Corporation
Aprīkojuma tips: Audio Navigation Unit
Ar šo Mitsubishi Electric Corporation paziņo, ka šī Audio Navigation Unit atbilst direktīvas 1999/5/EG būtiskajām prasībām un citiem piemērojamiem noteikumiem.
}}
485
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Valsts/
reģions
Ķīna:
1.
■ 使用频率
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
天线增益
天线增益
≤100 mW 或≤20 dBm ①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
■ 载频容限
20 ppm
■ 帯外发射
率(在 2.4-2.4835GHz 頻段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP)
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2.不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3.使用时不得对各种合法的无线电通信业
使用
4.使用微
率无线电设备,必须忍
5.不得在飞机和机场附近使用
486
10dBi 时
10dBi 时
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
科学及医疗应用设备的辐射干扰
措施消除干扰后方可继续
AUDIO UN MULTIVIDE
Valsts/
reģions
Koreja:
B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을
적으로 하며,
든
지역에서 사용할 수 있습니다.
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
Taivāna:
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司
變更頻率
商號或使用者均不得擅自
加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應
立停用,改善至無干擾時方得繼續使用
電通信
前項合法通信,指依電信法規定作業之無線
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業
科學及醫療用電波輻射性電機設備
之干擾
}}
487
AUDIO UN MULTIVIDE
||
Valsts/
reģions
Brazīlija:
Este equipamento opera em caráter secundário isto e, náo tem direito a protecão contra interferéncia prejudicial, mesmo tipo, e não pode
causar interferéncia a sistemas operando em caráter primário.
Para consultas, visite: www.anatel.gov.br
Kazahstāna:
Modeļa nosaukums: NR 0V
Ražotājs: Mitsubishi Electric Corporation
Eksportējošā valsts: Japāna
488
AUDIO UN MULTIVIDE
Valsts/
reģions
Meksika:
Apvienotie Arābu
Emirāti:
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Audio un multivide (444 lpp.)
Mediju atskaņotājs (452 lpp.)
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (473 lpp.)
Gracenote® (455 lpp.)
Sensus — pievienošana un apkope (29 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 489
AUDIO UN MULTIVIDE
Pakalpojumu sniegšanas noteikumi
un nosacījumi un klientu
konfidencialitātes politika
Pakalpojumu sniegšanas noteikumus un nosacījumus un klientu konfidencialitātes politiku varat
izlasīt vietnē support.volvocars.com.
Pakalpojumu sniegšanas noteikumi un
nosacījumi
Volvo mērķis ir jums piedāvāt pašus labākos
pakalpojumus, lai nodrošinātu, ka braukšana ar
Volvo ir tik droša, ērta un patīkama, cik vien
iespējams. Volvo piedāvā plašu pakalpojumu
klāstu: no palīdzības ārkārtas situācijās līdz navigācijai un dažādiem informācijas un izklaides
pakalpojumiem.
Pirms pakalpojumu lietošanas uzmanīgi izlasiet
šos noteikumus un nosacījumus ("Pakalpojumu
sniegšanas noteikumi un nosacījumi") —
support.volvocars.com.
Klienta konfidencialitātes politika
Šī politika attiecas uz klienta datu un personas
datu apstrādi. Šīs politikas mērķis ir sniegt mūsu
esošajiem, bijušajiem un turpmākajiem klientiem
vispārīgu priekšstatu par šādām tēmām:
490
•
Apstākļi, kuros mēs apkopojam un apstrādājam jūsu personas datus.
•
•
Apkopoto personas datu veidi.
Iemesli, kādēļ mēs apkopojam personas
datus.
•
Kā mēs rīkojamies ar jūsu personas datiem.
Visu šo politiku varat izlasīt vietnē
support.volvocars.com.
Saistītā informācija
•
•
•
Audio un multivides licenču līgums (480 lpp.)
Vadītāja displeja licences līgums (102 lpp.)
Radiolokācijas bloku tipa apstiprinājums
(328 lpp.)
RITEŅI UN RIEPAS
RITEŅI UN RIEPAS
Riepas
Jaunas riepas
Riepu funkcija cita starpā ir noturēt slodzi,
nodrošināt saķeri ar ceļa virsmu, samazināt vibrācijas un aizsargāt riteņus pret nodilumu.
Nodilums un apkope
Pareizs gaisa spiediens riepās rada vienmērīgāku
nodilumu. Braukšanas stils, gaisa spiediens riepās, klimats un ceļa stāvoklis nosaka to, cik ātri
riepas noveco un nodilst.
Riepas būtiski ietekmē automobiļa braukšanas
raksturojumu. Riepas veidam, izmēriem, spiedienam riepā un riepas ātruma jaudai ir liela nozīme
automašīnas veiktspējā.
Lai novērstu protektoru dziļuma atšķirības un
riepu nodiluma pazīmju pastiprināšanos, priekšējie un aizmugurējie riteņi ir savstarpēji jāmaina.
Pirmā nomaiņa var notikt pēc aptuveni 5000 km
un pēc tam ik pēc 10 000 km.
Ieteicamās riepas
Piegādes brīdī automašīna ir aprīkota ar Volvo
oriģinālajām riepām, kuru sānos ir marķējums
VOL1. Šīs riepas ir rūpīgi pielāgotas automašīnai.
Ja riepas tiek mainītas, ieteicams, lai arī jaunajām
riepām būtu šis marķējums, lai saglabātu automašīnas vadāmības, komforta un degvielas patēriņa
raksturīpašības.
Riepas ātri bojājas. Pēc dažiem gadiem tās kļūst
cietākas, vienlaikus pakāpeniski pasliktinoties to
saķeres spējai un īpašībām. Tādēļ, mainot riepas,
centieties iegādāties iespējami jaunas. Tas jo
īpaši attiecas uz ziemas riepām. Pēdējie četri
cipari skaitļu virknē nozīmē izgatavošanas nedēļu
un gadu. Šis ir riepas DOT marķējums
(Department of Transportation), kas ir norādīts ar
četriem cipariem, piemēram, 0715. Attēlā
redzamā riepa ir izgatavota 2015. gada 7. nedēļā.
Riepas vecums
Visas riepas, kas vecākas par 6 gadiem, jāpārbauda ekspertam pat tad, ja tās izskatās nebojātas. Riepas noveco un sadalās, pat ja tās nemaz
vai tikpat kā nemaz nav lietotas. To darbību
ietekmē riepas materiāla sabrukšana. Tas attiecas uz visām riepām, kas tiek noglabātas vēlākai
1
492
Noteiktiem riepu izmēriem ir iespējamas atšķirības.
lietošanai. Dažas ārējās pazīmes, kas norāda uz
riepas nederīgumu, ir plaisas un krāsas zudums.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu, ja neesat pārliecināts par protektora dziļumu.
Ja riepām ir pamanāmas ievērojamas nodiluma
atšķirības (> 1 mm protektora dziļuma atšķirība),
riepas ar vismazāko nodilumu vienmēr jāuzstāda
automašīnas aizmugurē. Nepietiekamu stūres
vadību parasti ir vienkāršā izlabot nekā pārmērīgu
stūres vadību, un tā izraisa automobiļa braukšanu
uz priekšu pa taisnu līniju, nevis aizmugures izslīdēšanu uz vienu pusi, kas izraisa pilnīgu automobiļa vadāmības zudumu. Tādēļ ir svarīgi, lai aizmugurējie riteņi nekādā gadījumā nezaudētu saķeri,
pirms tā notiek ar priekšējiem riteņiem.
BRĪDINĀJUMS
Bojāta riepa var izraisīt automašīnas kontroles
zudumu.
RITEŅI UN RIEPAS
Glabāšana
Riepu griešanās virziens
Riteņi ar uzstādītām riepām ir jāglabā guļus vai
iekārtā stāvoklī, nevis novietotus stāvus.
Uz tāda protektoru modeļa riepām, kas paredzētas rotēšanai tikai vienā virzienā, rotācijas virziens
ir norādīts ar bultiņu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Saistītā informācija
•
Riepas (492 lpp.)
Riepu gaisa spiediena pārbaude (494 lpp.)
Riepu griešanās virziens (493 lpp.)
Riepu protektora nodiluma indikatori
(494 lpp.)
Riepu uzraudzība* (495 lpp.)
Riepu avārijas remonta komplekts (500 lpp.)
Riepu izmēru apzīmējumi (513 lpp.)
Bultiņa norāda riteņa griešanās virzienu.
Riepai visā tās ekspluatācijas laikā vienmēr jārotē
vienā un tajā pašā virzienā. Riepas var mainīt tikai
priekšējā un aizmugurējā stāvoklī, un tās nekad
nedrīkst mainīt no labās puses uz kreiso un
otrādi. Ja riepas ir piestiprinātas nepareizi, tiek
nelabvēlīgi ietekmētas automašīnas bremzēšanas
īpašības un braukšanas jauda lietus un šķīdoņa
apstākļos. Riepas ar lielāku protektoru dziļumu
vienmēr jāuzstāda automobiļa aizmugurē (lai
samazinātu slīdēšanas risku).
PIEZĪME
Pārliecinieties, ka abi riteņu pāri ir vienāda
tipa un izmēra, kā arī ka tiem ir viens ražotājs.
* Papildaprīkojums/piederums. 493
RITEŅI UN RIEPAS
Riepu protektora nodiluma
indikatori
Protektoru nodiluma indikatori rāda riepas protektora dziļuma stāvokli.
Riepu gaisa spiediena pārbaude
Pareizs gaisa spiediens riepās palielina braukšanas drošību, ietaupa degvielu un paildzina riepu
kalpošanas mūžu.
Ar laiku gaisa spiediens riepās samazinās — tas
ir normāli. Gaisa spiediens riepās mainās arī atkarībā no apkārtējās temperatūras. Nepareizs spiediens riepās palielina degvielas patēriņu, samazina riepu kalpošanas laiku un pasliktina automašīnas vadāmību. Braucot ar riepām, kurās spiediens ir pārāk zems, riepas var pārkarst un tikt
bojātas. Spiediens riepās ietekmē braukšanas
komfortu, braukšanas troksni un vadāmības rādītājus.
norāda, kādam jābūt riepu spiedienam pie dažādiem noslogojuma un ātruma nosacījumiem.
Uzlabota degvielas ekonomija ar ECO
spiedienu
Ja automašīna nav noslogota (tajā brauc ne vairāk kā 3 cilvēki) un brauc ar ātrumu līdz
160 km/h (100 mph), var atlasīt ECO spiedienu,
lai panāktu vislabāko degvielas ekonomiju. Ja
tomēr vēlaties sasniegt viszemāko trokšņa līmeni
un vislabākos braukšanas komforta apstākļus,
ieteicams iestatīt zemāku spiedienu.
Gaisa spiediena pārbaude
1.
Pārbaudiet gaisa spiedienu riepās reizi
mēnesī. Veiciet spiediena pārbaudi aukstām
riepām — riepu temperatūra būs tāda pati kā
apkārtējā gaisa temperatūra. Pēc dažu kilometru nobraukšanas riepas sasilst, un spiediens palielinās.
2.
Vajadzības gadījumā piesūknējiet riepas līdz
riepu spiediena uzlīmē norādītajam apstiprinātajam gaisa spiedienam riepās.
Ieteicamais gaisa spiediens riepās
Protektoru nodiluma indikators ir šaurs paaugstinājums šķērsām gareniskajām rievām riepas protektora rakstā. Riepas sānos ir norādīti burti TWI
(Tread Wear Indicator). Kad riepas protektora dziļums ir mazāks par 1,6 mm, riepas protektors ir
vienā augstumā ar riepas nodiluma indikatoriem.
Pēc iespējas apmainiet pret jaunām riepām.
Atcerieties, ka riepām ar sekliem protektoriem ir
ļoti vāja saķere lietus un sniega laikā.
PIEZĪME
•
Pēc riepas piesūknēšanas vienmēr uzlieciet putekļu vāciņu, lai novērstu grants,
netīrumu u.c. radītos ventiļa bojājumus.
•
Izmantojiet tikai plastmasas putekļu vāciņus. Metāla putekļu vāciņi var rūsēt,
apgrūtinot atskrūvēšanu.
Saistītā informācija
•
494
Riepas (492 lpp.)
Riepu spiedienu uzlīme uz vadītāja puses durvju
statņa (starp rāmi un aizmugurējām durvīm)
RITEŅI UN RIEPAS
Saistītā informācija
•
•
Riepas (492 lpp.)
•
Riepas piesūknēšana ar avārijas pārdūruma
remonta komplektā iekļauto kompresoru
(504 lpp.)
•
Apstiprinātie spiedieni riepās (585 lpp.)
Riepu spiediena pārbaudīšana ar riepu uzraudzības sistēmu* (497 lpp.)
Riepu uzraudzība*
Kad gaisa spiediens vienā vai vairākās riepās ir
pārāk zems, riepu uzraudzības sistēma Indirect
Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS) brīdina, attēlojot vadītāja displejā indikatora simbolu.
tiek rādīts paziņojums; skatiet tālāk arī tēmu
"Paziņojums vadītāja displejā".
Ja simbols vispirms aptuveni vienu minūti mirgo
un pēc tam paliek pastāvīgi iedegts, tas var nozīmēt, ka sistēma nevar noteikt zemu spiedienu riepās vai par to brīdināt, kā paredzēts.
Simbols
Tehniskie parametri
•
Simbols izgaismojas, ja riepās
ir zems gaisa spiediens.
•
Ja ir radusies ITPMS sistēmas
kļūme, simbols aptuveni vienu
minūti mirgo un pēc tam paliek
pastāvīgi iedegts.
Sistēmas apraksts
ITPMS mēra dažādu riteņu griešanās ātrumu atšķirības, izmantojot ABS sistēmu, lai varētu noteikt,
vai to riepās ir pareizs spiediens. Ja gaisa spiediens riepā ir pārāk zems, riepas diametrs mainās,
un tā rezultātā mainās arī tās griešanās ātrums.
Salīdzinot riepas savā starpā, sistēma var noteikt,
vai vienā vai vairākās no riepām ir zems gaisa
spiediens.
Kad gaisa spiediens riepās ir pārāk zems, displejā
iedegas zema spiediena indikatora simbols un
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 495
RITEŅI UN RIEPAS
||
Vispārīga informācija par riepu uzraudzības
sistēmu
Tālāk sniegtajā informācijā riepu uzraudzības sistēma ir saukta par TPMS.
Katra riepa, tostarp rezerves riepa*, ir jāpārbauda
reizi mēnesī. Pārbaudes laikā riepai ir jābūt
aukstai un gaisa spiedienam tajā ir jāatbilst automašīnas ražotāja ieteiktajam gaisa spiedienam,
kas norādīts riepu spiediena uzlīmē vai riepu spiediena tabulā. Ja automašīnas riepu izmēri neatbilst ražotāja ieteiktajiem, noskaidrojiet, kāds ir
pareizais gaisa spiediena līmenis šādām riepām.
Kā papildu drošības funkcija automašīnā ir uzstādīta riepu spiediena uzraudzības sistēma (TPMS),
kas norāda, kad gaisa spiediens vienā vai vairākās
riepās ir pārāk zems. Kad iedegas zema gaisa
spiediena indikatora simbols, pēc iespējas drīzāk
apturiet automašīnu, pārbaudiet riepas un piepumpējiet tās līdz pareizajam spiedienam.
Braucot ar zemu gaisa spiedienu riepās, riepa var
pārkarst, un tas, savukārt, var izraisīt riepas plīšanu. Zems riepu spiediens arī samazina degvielas patēriņa efektivitāti un riepu kalpošanas laiku,
kā arī var ietekmēt automašīnas vadāmību un
bremzēšanas ceļu. Ievērojiet, ka TPMS neaizstāj
regulāru riepu apkopi. Vadītāja pienākums ir uzturēt pareizu gaisa spiedienu riepās, pat ja zema
riepu spiediena robežvērtība vēl nav sasniegta un
indikatora simbols nav iedegts.
jas pareizi. TPMS sistēmas kļūmes indikators ir
apvienots ar zema riepu spiediena indikatora simbolu. Kad sistēma konstatē kļūmi, simbols vadītāja displejā aptuveni vienu minūti mirgo un pēc
tam paliek iedegts. Šī procedūra tiks atkārtota
katrā automašīnas iedarbināšanas reizē līdz kļūmes novēršanai. Kad ir iedegts šis simbols, var
būt ietekmēta sistēmas spēja noteikt zemu gaisa
spiedienu riepās vai par to brīdināt.
TPMS sistēmas kļūme var rasties vairāku iemeslu
dēļ, piemēram, pēc rezerves riepas uzmontēšanas, riepu vai riteņu maiņas, kas var traucēt TPMS
pareizai darbībai.
Pēc vienas vai vairāku riepu maiņas noteikti pārbaudiet TPMS indikatora simbolu, lai pārliecinātos, ka TPMS pareizi darbojas ar jauno riepu vai
riteni.
Paziņojumi vadītāja displejā
Jāpatur prātā
•
Pēc riteņu maiņas vai riepu spiediena regulēšanas vienmēr kalibrējiet sistēmu. Volvo
ieteiktās riepu spiediena vērtības skatiet
riepu spiediena uzlīmē uz durvju balsta vadītāja pusē.
•
Sistēma neaizvieto parasto riepām nepieciešamo apkopi.
•
ITPMS nevar deaktivizēt.
Saistītā informācija
•
•
Riepas (492 lpp.)
•
Riepu uzraudzības sistēmas kalibrēšana*
(499 lpp.)
•
Zema riepu spiediena koriģēšana, izmantojot
riepu uzraudzības sistēmu* (498 lpp.)
Riepu spiediena pārbaudīšana ar riepu uzraudzības sistēmu* (497 lpp.)
Kad ir izgaismots indikatora simbols, var tikt attēloti šādi paziņojumi:
• Zems spiediens riepās Pārbaudiet
riepas, kalibrējiet pēc uzpildes
• Riepu spied. sist. Īslaicīgi nav pieejams
• Riepu spied. sist. Jāveic apkope.
Ja sistēma nevar noteikt, kurā riepā ir zems spiediens, centrālajā displejā tiek norādītas visas
četras riepas.
Automašīna ir aprīkota arī ar TPMS sistēmas kļūmes indikatoru, kas norāda, kad sistēma nedarbo-
496
* Papildaprīkojums/piederums.
RITEŅI UN RIEPAS
Riepu spiediena pārbaudīšana ar
riepu uzraudzības sistēmu*
Visas riepas pelēkas:
•
•
Ar riepu uzraudzības sistēmu Indirect Tyre
Pressure Monitoring System (ITPMS) centrālajā
displejā var skatīt riepu spiediena statusu.
Nezināms statuss.
Lai sistēma kļūtu aktīva, var būt vairākas minūtes
jābrauc ar ātrumu, kas pārsniedz 30 km/h
(20 mph).
Statusa pārbaude
1.
Notiek kalibrēšana.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Automaš.
statuss.
Visas riepas ir pelēkas, un ir redzams šāds
paziņojums:
• Riepu spied. sist. Īslaicīgi nav pieejams.
Indikatora simbols mirgo un pēc aptuveni 1
minūtes paliek pastāvīgi iedegts. Sistēma
pašlaik nav pieejama, un drīz tiks aktivizēta.
Statusa skats2.
Zaļa riepa:
2.
Pieskarieties Statuss, lai skatītu riepu statusu.
Statusa rādījums
Attēlos ir redzams katras riepas statuss.
•
Riepu spiediens pārsniedz brīdinājuma robežvērtību.
tora simbols mirgo un pēc aptuveni 1 minūtes paliek pastāvīgi iedegts. Sistēma nedarbojas pareizi, sazinieties ar autorizētu Volvo
servisu (ieteicams).
Dzeltena riepa:
•
Gaisa spiediens riepā ir pārāk zems. Apturiet
automašīnu un pārbaudiet/koriģējiet spiedienu, tiklīdz tas ir iespējams. Pēc gaisa spiediena noregulēšanas kalibrējiet ITPMS.
Visas riepas dzeltenas:
•
2
• Riepu spied. sist. Jāveic apkope. Indika-
Divās vai vairākās riepās spiediens ir pārāk
zems. Apturiet automašīnu un pārbaudiet/
koriģējiet spiedienu, tiklīdz tas ir iespējams.
Pēc gaisa spiediena regulēšanas kalibrējiet
ITPMS.
Saistītā informācija
•
•
Riepu uzraudzība* (495 lpp.)
Riepu uzraudzības sistēmas kalibrēšana*
(499 lpp.)
•
Zema riepu spiediena koriģēšana, izmantojot
riepu uzraudzības sistēmu* (498 lpp.)
•
Automašīnas statuss (516 lpp.)
Attēls ir shematisks — izkārtojums var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa vai programmatūras atjauninājuma.
* Papildaprīkojums/piederums. 497
RITEŅI UN RIEPAS
Zema riepu spiediena koriģēšana,
izmantojot riepu uzraudzības
sistēmu*
Kad tiek aktivizēts riepu uzraudzības sistēmas
Indirect Tyre Pressure Monitoring System
(ITPMS) brīdinājums, gaisa spiediens vienā vai
vairākās automašīnas riepās ir pārāk zems.
Ja iedegas ITPMS indikatora simbols
un tiek parādīts ziņojums Zems
spiediens riepās, pārbaudiet un koriģējiet gaisa spiedienu riepās. Pēc gaisa
spiediena noregulēšanas kalibrējiet ITPMS.
1.
Ar manometru pārbaudiet spiedienu visās
četrās riepās.
2.
Piesūknējiet riepas līdz spiedienam, kas norādīts uz vadītāja sānu durvju statņa esošajā
riepu spiediena uzlīmē.
3.
Pārkalibrējiet ITPMS sistēmu, skatiet sadaļu
"Riepu uzraudzības sistēmas kalibrēšana".
4.
Dažos gadījumos var nākties dažas minūtes
braukt ar ātrumu, kas pārsniedz 30 km/h
(20 mph), lai ITPMS simbols un ziņojums
vairs netiktu rādīts.
Ņemiet vērā, ka ITPMS simbols nenodziest,
kamēr zema riepu spiediena stāvoklis nav
novērsts un nav veikta jauna kalibrēšana.
PIEZĪME
Lai nepieļautu nepareizu gaisa spiedienu riepās, spiediens jāpārbauda aukstām riepām.
"Aukstas riepas" nozīmē, ka riepu temperatūra ir tāda pati, ka apkārtējā gaisa temperatūra (apmēram 3 stundas pēc braukšanas).
Pēc dažu kilometru nobraukšanas riepas
sasilst, un spiediens palielinās.
BRĪDINĀJUMS
•
Nepareizs gaisa spiediens riepās var izraisīt riepu kļūmi, kā rezultātā vadītājs var
zaudēt kontroli pār automašīnu.
•
Sistēma nevar laicīgi norādīt pēkšņu riepu
bojājumu.
Saistītā informācija
•
•
Riepu uzraudzība* (495 lpp.)
Riepu spiediena pārbaudīšana ar riepu uzraudzības sistēmu* (497 lpp.)
•
Riepu uzraudzības sistēmas kalibrēšana*
(499 lpp.)
•
•
Apstiprinātie spiedieni riepās (585 lpp.)
Riepas piesūknēšana ar avārijas pārdūruma
remonta komplektā iekļauto kompresoru
(504 lpp.)
PIEZĪME
498
•
Pēc riepas piesūknēšanas vienmēr uzlieciet putekļu vāciņu, lai novērstu grants,
netīrumu u.c. radītos ventiļa bojājumus.
•
Izmantojiet tikai plastmasas putekļu vāciņus. Metāla putekļu vāciņi var rūsēt,
apgrūtinot atskrūvēšanu.
* Papildaprīkojums/piederums.
RITEŅI UN RIEPAS
Riepu uzraudzības sistēmas
kalibrēšana*
4.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Automaš.
statuss.
8.
Kamēr automašīna brauc, tiek veikta kalibrēšana. Ja dzinējs tiek izslēgts, kalibrēšana tiek
īslaicīgi pārtraukta, bet tiek automātiski
atsākta, kad ar automašīnu atkal brauc.
> Kad ir apkopots pietiekams datu daudzums, lai sistēma varētu noteikt zemu gaisa
spiedienu riepās, riepu krāsa vidējā displejā tiek mainīta no pelēkas uz zaļu. Kad
kalibrēšana ir pabeigta, sistēma nesniedz
papildu apstiprinājumu.
Lai Indirect Tyre Pressure Monitoring System
(ITPMS) darbotos pareizi, jānosaka riepu spiediena atsauces vērtība. Tas jāveic katrā riepu vai
riepu spiediena maiņas reizē.
Piemēram, braucot ar smagu kravu vai lielā
ātrumā, kas pārsniedz 160 km/h (100 jūdzes
stundā), riepu spiediens ir jānoregulē saskaņā ar
Volvo ieteicamajām riepu spiediena vērtībām. Pēc
tam sistēma jākalibrē atkārtoti.
1.
Izslēdziet dzinēju.
2.
Piesūknējiet riepas līdz spiedienam, kas norādīts uz vadītāja sānu durvju statņa esošajā
riepu spiediena uzlīmē.
5.
Pieskarieties Statuss, lai skatītu riepu uzraudzības datus.
Ja kalibrēšana neizdodas, tiek rādīts šāds
paziņojums: Kalibrēšana neveiksmīga.
Lūdzu, mēģiniet vēlreiz.
PIEZĪME
Sākot kalibrēšanu, automašīnai jāstāv uz vietas.
6.
Nospiediet Kalibrēt.
7.
Pieskarieties OK, lai apstiprinātu, ka riepu
spiediens visās četrās riepās ir pārbaudīts un
noregulēts.
Brauciet ar automašīnu.
PIEZĪME
Atcerieties, ka TPMS sistēma ir atkārtoti jākalibrē katrā riepu maiņas vai riepu spiediena
regulēšanas reizē. Lai sistēma darbotos
pareizi, ir jāsaglabā jaunas atsauces vērtības.
Saistītā informācija
•
•
•
3.
Riepu uzraudzība* (495 lpp.)
Riepu spiediena pārbaudīšana ar riepu uzraudzības sistēmu* (497 lpp.)
Zema riepu spiediena koriģēšana, izmantojot
riepu uzraudzības sistēmu* (498 lpp.)
Iedarbiniet dzinēju.
* Papildaprīkojums/piederums. 499
RITEŅI UN RIEPAS
Riepu avārijas remonta komplekts
BRĪDINĀJUMS
Riepu avārijas remonta komplektu Temporary
Mobility Kit (TMK) lieto, lai hermetizētu pārdūrumu, kā arī pārbaudītu un noregulētu gaisa
spiedienu riepās.
Riepu remonta komplekts sastāv no kompresora
un pudeles ar hermetizējošu šķidrumu. Komplekts darbojas kā pagaidu remonta līdzeklis. Blīvējošais šķidrums efektīvi hermetizē riepas, kuras
pārdurtas protektorā.
Riepu remonta komplektam ir ierobežotas iespējas salāpīt riepas, ja plīsums atrodas riepas sieniņā. Neizmantojiet remonta komplektu riepām ar
lielām spraugām, plaisām vai līdzīgiem bojājumiem.
PIEZĪME
Avārijas caurdūrumu remonta komplekts ir
paredzēts tikai riepas protektora caurdūruma
salabošanai.
PIEZĪME
Volvo ir pārbaudījis un apstiprinājis pagaidu
avārijas caurdūrumu remonta komplekta kompresoru.
Atrašanās vieta
Riepu remonta komplekts atrodas putuplasta
blokā zem grīdas bagāžas nodalījumā.
500
•
Ja āda saskaras ar hermētiķa šķidrumu,
tas nekavējoties jānomazgā ar ziepēm un
lielu daudzumu ūdens.
•
Ja hermētiķa šķidrums nonāk acīs, tas
nekavējoties ir jāizskalo ar acu skalošanas
šķidrumu vai lielu daudzumu ūdens. Ja
diskomforts nepāriet, acs ir jāizmeklē
ārstam.
Saistītā informācija
Pudele ar blīvējošu šķidrumu
Nomainiet pudeli ar blīvējošo šķidrumu pirms tās
derīguma termiņa beigām un pēc tās lietošanas.
Ar veco pudeli apejieties, kā ar apkārtējai videi
bīstamiem atkritumiem.
BRĪDINĀJUMS
Pudele satur 1.2 etanolu un dabīgo gumijas
piensulu.
•
•
•
•
Bīstama norīšanas gadījumā.
Saskaroties ar ādu, var izraisīt alerģisku
reakciju.
Nepieļaujiet nonākšanu uz ādas un acīs.
Glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
•
Avārijas pārdūruma remonta komplekta lietošana (501 lpp.)
•
Riepas piesūknēšana ar avārijas pārdūruma
remonta komplektā iekļauto kompresoru
(504 lpp.)
•
Riepas (492 lpp.)
RITEŅI UN RIEPAS
Avārijas pārdūruma remonta
komplekta lietošana
Hermetizējiet caurdūrumu ar riepu avārijas
remonta komplektu Temporary Mobility Kit
(TMK).
Pudele ar blīvējošu šķidrumu
Slēdzis
Pievienošana
3.
Pārliecinieties, ka slēdzis atrodas pozīcijā 0,
un atrodiet elektrības kabeli un gaisa šļūteni.
4.
Atskrūvējiet oranžo kompresora vāciņu un
pudeles korķi.
PIEZĪME
Pārskats
Pirms lietošanas nesalauziet pudeles plombu.
Plomba tiek automātiski salauzta, ieskrūvējot
pudeli.
1.
Elektrības kabelis
Ja pārdūrumu izraisījusi nagla vai līdzīgs
priekšmets, atstājiet to riepā. Tas palīdz hermetizēt caurumu.
Gaisa šļūtene
Spiedienu pazeminošs vārsts
Aizsargājošs vāks
Uzlīme, maksimāli pieļaujamais ātrums
Pudeļu turētājs (oranžs vāks)
Manometrs
Ja riepa tiek hermetizēta vietā, kur notiek
satiksme, uzstādiet avārijas trīsstūri un ieslēdziet avārijas signāllukturus.
2.
Noņemiet maksimāli pieļaujamā ātruma
uzlīmi, kas piestiprināta vienos kompresora
sānos. Piestipriniet to redzamā vietā pie vējstikla kā atgādinājumu ievērot ātruma ierobežojumu. Ja ir izmantots avārijas riepu remonta
komplekts, braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 80 km/h (50 mph).
}}
501
RITEŅI UN RIEPAS
||
5.
Ieskrūvējiet pudeli pudeles turētāja apakšdaļā.
> Pudele un pudeles turētājs ir aprīkoti ar
apgirezto fiksatoru, kas ļauj novērst hermetizējošā šķidruma noplūdi. Kad pudele
ir ieskrūvēta, to vairs nevar atskrūvēt no
pudeles turētāja. Pudele jānoņem servisā
— Volvo iesaka to darīt autorizētā Volvo
servisā.
7.
Pievienojiet elektrības kabeli tuvākajai 12 V
kontaktligzdai un iedarbiniet automašīnu.
PIEZĪME
Pārliecinieties, ka kompresora darbības laikā
netiek lietota neviena no pārējām 12 V kontaktligzdām.
BRĪDINĀJUMS
BRĪDINĀJUMS
•
•
Ja āda saskaras ar hermētiķa šķidrumu, tas
nekavējoties jānomazgā ar ziepēm un lielu
daudzumu ūdens.
Ja hermētiķa šķidrums nonāk acīs, tas
nekavējoties ir jāizskalo ar acu skalošanas
šķidrumu vai lielu daudzumu ūdens. Ja diskomforts nepāriet, acs ir jāizmeklē ārstam.
BRĪDINĀJUMS
Neatskrūvējiet pudeli - tā ir aprīkota ar rezerves aizturi, kas novērš noplūdi.
6.
Atskrūvējiet riepas putekļu vāciņu.
Pārliecinieties, ka gaisa šļūtenes spiediena
samazināšanas vārsts ir pilnīgi uzskrūvēts, un
ieskrūvējiet gaisa šļūtenes vārsta savienojumu riepas vārsta vītnes apakšdaļā.
502
Kad dzinējs ir ieslēgts, neatstājiet bērnus
automašīnā bez uzraudzības.
8.
Iedarbiniet kompresoru, pārslēdzot slēdzi
pozīcijā I.
BRĪDINĀJUMS
Nekad nestāviet blakus riepai, kad darbojas
kompresors. Ja rodas plaisas vai deformācija,
kompresors nekavējoties ir jāizslēdz. Braucienu nedrīkst turpināt. Ieteicams sazināties ar
specializētu riepu centru.
PIEZĪME
Kad kompresors sāk darboties, spiediens var
pieaugt līdz 6 bāriem, taču pēc aptuveni
30 sekundēm tas nokrītas.
9.
Iesūknējiet gaisu riepā 7 minūtes.
SVARĪGI
Pārkāršanas riska dēļ kompresoru nedrīkst
lietot ilgāk par 10 minūtēm.
10. Izslēdziet kompresoru un pārbaudiet spiedienu manometrā. Minimālais spiediens ir
1,8 bāri, bet maksimālais - 3,5 bāri. (Ja spiediens ir pārāk augsts, atbrīvojiet gaisu, izmantojot spiediena vārstu.)
BRĪDINĀJUMS
Ja spiediens ir zem 1,8 bāriem, tad caurums
riepā ir pārāk liels. Braucienu nedrīkst turpināt.
Ieteicams sazināties ar specializētu riepu centru.
11. Izslēdziet kompresoru un atvienojiet elektrības kabeli.
12. Atskrūvējiet gaisa šļūteni no riepas ventiļa un
uzlieciet atpakaļ riepas putekļu vāciņu.
13. Uzlieciet gaisa šļūtenei aizsargvāciņu, lai
novērstu atlikušā hermetizējošā šķidruma
noplūdi.
RITEŅI UN RIEPAS
14. Iespējami drīz nobrauciet vismaz 3 km ne
ātrāk par 80 km/h (50 mph), lai hermetizējošais šķidrums varētu hermetizēt riepu.
16. Manometrā nolasiet spiedienu riepā.
•
PIEZĪME
Veicot dažus pirmos apgriezienus, riepa
izspiedīs hermetizējošo šķidrumu pa pārdūruma caurumu.
BRĪDINĀJUMS
Uzsākot braukšanu, pārliecinieties, ka neviens
neatrodas automašīnas tuvumā un nevienam
nevar neuzšļakstīties hermetizējošais šķidrums. Jāievēro vismaz divu metru attālums.
15. Kontroles pārbaude
Pieskrūvējiet gaisa šļūteni riepas ventilim un
ieskrūvējiet vārsta savienojumu riepas vārsta
vītnes apakšdaļā. Kompresors ir jāizslēdz.
•
Ja tas ir zemāks par 1,3 bāriem, riepa ir
nepietiekoši piesūknēta. Braucienu nevajadzētu turpināt. Sazinieties ar riepu
remonta darbnīcu.
Ja spiediens riepā ir lielāks par 1,3
bāriem, riepa jāpiesūknē līdz spiedienam,
kas norādīts riepu spiediena uzlīmē uz
vadītāja puses durvju statņa (1 bārs =
100 kPa). Ja spiediens riepā ir pārāk
augsts, izlaidiet gaisu, izmantojot spiediena pazemināšanas vārstu.
17. Ja riepa jāpiesūknē:
1. Pievienojiet elektrības kabeli tuvākajai
12 V kontaktligzdai un iedarbiniet automašīnu.
2. Iedarbiniet kompresoru un piesūknējiet
riepu līdz riepu spiediena uzlīmē norādītajam spiedienam.
3. Izslēdziet kompresoru.
18. Noņemiet riepas hermetizējošo aprīkojumu,
uzlieciet gaisa šļūtenei aizsargvāciņu un
ievietojiet šļūteni kastē.
Novietojiet TMP bagāžas nodalījumā.
BRĪDINĀJUMS
Neatskrūvējiet pudeli - tā ir aprīkota ar rezerves aizturi, kas novērš noplūdi.
19. Uzlieciet atpakaļ riepas putekļu vāciņu.
PIEZĪME
•
Pēc riepas piesūknēšanas vienmēr uzlieciet putekļu vāciņu, lai novērstu grants,
netīrumu u.c. radītos ventiļa bojājumus.
•
Izmantojiet tikai plastmasas putekļu vāciņus. Metāla putekļu vāciņi var rūsēt,
apgrūtinot atskrūvēšanu.
PIEZĪME
Pēc izmantošanas hermetizējošā šķidruma
pudele un šļūtene ir jānomaina. Volvo iesaka
šo nomaiņu uzticēt autorizēta Volvo servisa
darbiniekiem.
BRĪDINĀJUMS
Regulāri pārbaudiet riepas.
}}
503
RITEŅI UN RIEPAS
||
Lai nomainītu vai saremontētu bojāto riepu, Volvo
iesaka doties uz tuvāko autorizēto Volvo servisu.
Dariet zināmu servisam, ka riepa satur blīvējošo
šķidrumu.
BRĪDINĀJUMS
Pēc avārijas caurdūruma remonta komplekta
lietošanas nedrīkst braukt ātrāk par 80 km/h
(50 mph). Volvo iesaka pārbaudīt salaboto
riepu autorizētā Volvo servisā (maksimālais
braukšanas attālums ir 200 km/h). Servisa
personāls var noteikt, vai riepu var salabot vai
to nāksies nomainīt.
Saistītā informācija
•
Riepu avārijas remonta komplekts (500 lpp.)
Riepas piesūknēšana ar avārijas
pārdūruma remonta komplektā
iekļauto kompresoru
Automašīnas oriģinālo riepu var piesūknēt,
izmantojot kompresoru, kas iekļauts avārijas pārdūruma remonta komplektā.
1.
Kompresors ir jāizslēdz. Pārliecinieties, ka
slēdzis atrodas pozīcijā 0 un novietojiet
kabeli un gaisa šļūteni.
2.
Atskrūvējiet ventiļa pretputekļu uzgali un
ieskrūvējiet gaisa šļūtenes ventiļa savienojumu līdz galam riepas gaisa ventiļa vītnē.
3.
Pievienojiet kabeli pie vienas no automašīnas
12 V kontaktligzdām un iedarbiniet dzinēju.
SVARĪGI
Pārkaršanas risks. Kompresors nedrīkst darboties ilgāk par 10 minūtēm.
5.
Piesūknējiet riepu līdz spiedienam, kāds ir
norādīts riepu spiediena uzlīmē uz vadītāja
puses durvju statņa. (Izlaidiet gaisu, izmantojot spiediena pazemināšanas vārstu, ja spiediens riepā ir pārāk augsts.)
6.
Izslēdziet kompresoru. Atvienojiet gaisa šļūteni un kabeli.
7.
Uzstādiet pretputekļu uzgali atpakaļ vietā.
BRĪDINĀJUMS
Automašīnas izplūdes gāzu ieelpošana var
apdraudēt dzīvību. Nekādā gadījumā neļaujiet
dzinējam darboties slēgtās telpās vai telpās
bez pietiekamas ventilācijas.
BRĪDINĀJUMS
Kad dzinējs ir ieslēgts, neatstājiet bērnus
automašīnā bez uzraudzības.
4.
504
Iedarbiniet kompresoru, pārslēdzot slēdzi
pozīcijā I.
Saistītā informācija
•
•
Riepu avārijas remonta komplekts (500 lpp.)
Apstiprinātie spiedieni riepās (585 lpp.)
RITEŅI UN RIEPAS
Riteņu maiņa
Riteņa noņemšana
Automašīnas riteņus var nomainīt, piemēram,
pret ziemas riteņiem vai rezerves riteni.
Riteņa noņemšanas instrukcijas riteņu maiņas
gadījumā.
Ievērojiet riteņu noņemšanas un piestiprināšanas
instrukcijas.
1.
Mainot uz cita izmēra riepām
Pārbaudiet, vai riepu izmēri ir apstiprināti lietošanai uz šīs automašīnas.
Pēc katras riepu izmēra maiņas sazinieties ar
autorizētu Volvo servisu, lai atjauninātu programmatūru. Gan mainot uz lielāka vai mazāka izmēra
riepām, gan mainot no vasaras riepām uz ziemas
un otrādi, var būt nepieciešama programmatūras
lejupielāde.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Riteņa noņemšana (505 lpp.)
2.
Ja riepa tiek mainīta vietā, kur notiek
satiksme, uzstādiet avārijas trīsstūri un ieslēdziet avārijas signāllukturus.
Ieslēdziet stāvbremzi un pārnesumu pozīciju
P vai pirmo pārnesumu, ja automašīnai ir
manuāla pārnesumkārba.
BRĪDINĀJUMS
Pārbaudiet, vai domkrats nav bojāts, vītnes ir
rūpīgi ieeļļotas un tas ir tīrs.
3.
Izņemiet no putuplasta bloka domkratu*,
uzgriežņu atslēgu* un riteņu skrūvju plastmasas uzgaļu noņemšanas instrumentus.
Attiecas uz automašīnām ar Līmeņošanas
vadība*: Ja automašīna ir aprīkota ar pneimatisko piekari, tā jādeaktivizē, pirms automašīnu var celt ar domkratu*.
Deaktivizējiet funkciju vidējā displeja augšējā
skatā, nospiežot Iestatījumi My Car
Piekare un atlasot Atspējot līmeņošanas
vadību.
Instruments riteņu skrūvju plastmasas uzgaļu noņemšanai
Riteņu uzstādīšana (507 lpp.)
Instrumentu komplekts (510 lpp.)
Ziemas riepas (509 lpp.)
Rezerves ritenis* (508 lpp.)
Riteņu skrūves (508 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 505
RITEŅI UN RIEPAS
||
PIEZĪME
5.
Parastais automašīnas domkrats ir paredzēts
tikai neregulārai un īslaicīgai lietošanai, piemēram, lai nomainītu pārdurtu riteni, ziemas/
vasaras riteņus u.c. Automašīnas celšanai
drīkst izmantot tikai konkrētā automašīnas
modeļa komplektācijā iekļauto domkratu. Ja
gatavojaties automašīnu pacelt ar domkratu
biežāk vai ilgāku laiku, nekā nepieciešams
riteņa nomaiņai, ieteicams izmantot autoservisa domkratu. Tādā gadījumā ievērojiet konkrētā aprīkojuma komplektā iekļautās lietošanas instrukcijas.
4.
Novietojiet bremzes klučus to riteņu priekšā
un aizmugurē, kuri paliks uz zemes. Izmantojiet, piemēram, smagus koka klučus vai lielus
akmeņus.
Ar uzgriežņu atslēgu* pieskrūvējiet vilkšanas
cilpu līdz atdurim.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nenovietojiet neko starp
zemi un domkratu vai starp domkratu un automobiļa pacelšanas punktu.
SVARĪGI
Virsmai jābūt cietai, gludai un līdzenai.
8.
SVARĪGI
Vilkšanas cilpa līdz galam jāieskrūvē riteņa
uzgriežņu atslēgā.
6.
Noņemiet riteņu skrūvju plastmasas uzgaļus
ar šim nolūkam paredzēto instrumentu.
7.
Atbrīvojiet riteņa uzgriežņus, ar uzgriežņu
atslēgu pagriežot tos ½-1 pagriezienu pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam*.
Paceļot automašīnu, ir svarīgi piestiprināt
domkratu* vai celšanas sviras tam paredzētajos punktos zem automašīnas. Trīsstūra marķējumi plastmasas pārsegā norāda pacelšanas punktu atrašanās vietas. Katrā automašīnas pusē ir divi pacelšanas punkti. Katrā no
tiem ir padziļinājums domkratam.
Paceliet domkratu*, lai tas saskartos ar automašīnas domkratam paredzēto vietu. Pārlieci-
506
* Papildaprīkojums/piederums.
RITEŅI UN RIEPAS
nieties, ka domkrata galva ir pareizi ievietota
pacelšanas punktā tā, lai galvas centrā esošais izvirzījums iegultu domkratam paredzētās
vietas atverē un tā pamatne atrastos vertikāli
zem pacelšanas punkta. Noteikti pagrieziet
domkratu, lai pacelšanas mehānisms atrastos
pēc iespējas tālāk no automašīnas sāniem un
domkrata sviras būtu perpendikulāras automašīnas atrašanās virzienam.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nelieniet zem automašīnas,
kad tā ir pacelta ar domkratu.
Pirms pacelt automašīnu ar domkratu, no tās
jāizkāpj pasažieriem. Ja ritenis jāmaina uz ceļa
ar intensīvu satiksmi, pasažieriem jāatrodas
drošā vietā.
9.
Paceliet automašīnu tā, lai ritenis tiktu atbrīvots. Izņemiet riteņa skrūves un noceliet
riteni.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Riteņu maiņa (505 lpp.)
Riteņu uzstādīšana
4.
Pievelciet riteņa skrūves krustveidīgi. Ir svarīgi, lai riteņa skrūves tiktu pievilktas pareizi.
Pievelciet līdz 140 Nm. Pārbaudiet griezes
momentu ar uzgriežņu atslēgu, kas parāda
griezes momentu.
5.
Uzlieciet atpakaļ riteņu skrūvju plastmasas
uzgaļus.
Riteņa piestiprināšanas instrukcijas riteņu maiņas gadījumā.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nelieniet zem automašīnas,
kad tā ir pacelta ar domkratu.
Pirms pacelt automašīnu ar domkratu, no tās
jāizkāpj pasažieriem. Ja ritenis jāmaina uz ceļa
ar intensīvu satiksmi, pasažieriem jāatrodas
drošā vietā.
1.
Notīriet riteņa un rumbas saskares virsmas.
2.
Uzlieciet riteni. Rūpīgi pievelciet riteņa skrūves.
Neizmantojiet smērvielu uz riteņu skrūvju
vītnēm.
3.
Nolaidiet automašīnu lejā tā, lai riteņi nevarētu brīvi griezties.
PIEZĪME
•
Pēc riepas piesūknēšanas vienmēr uzlieciet putekļu vāciņu, lai novērstu grants,
netīrumu u.c. radītos ventiļa bojājumus.
•
Izmantojiet tikai plastmasas putekļu vāciņus. Metāla putekļu vāciņi var rūsēt,
apgrūtinot atskrūvēšanu.
Automašīnas pacelšana (522 lpp.)
Riteņu uzstādīšana (507 lpp.)
Instrumentu komplekts (510 lpp.)
}}
507
RITEŅI UN RIEPAS
||
Saistītā informācija
•
•
•
Riteņa noņemšana (505 lpp.)
Riteņu maiņa (505 lpp.)
Riteņu skrūves
Rezerves ritenis*
Riteņu skrūves lieto, lai piestiprinātu riteņus rumbām.
Pārdurta parastā riteņa vietā īslaicīgi var lietot
Temporary spare tipa rezerves riteni.
Rezerves ritenis* (508 lpp.)
SVARĪGI
Riteņu uzgriežņi jāpievelk līdz 140 Nm. Pārvelkot vai nepietiekami pievelkot var sabojāt
uzgriežņus un skrūves.
Izmantojiet tikai tādus riteņu diskus, kurus ir pārbaudījis un apstiprinājis Volvo un kuri ir Volvo oriģinālie piederumi.
Pārbaudiet riteņu skrūvju griezes momentu ar
uzgriežņu atslēgu.
Neizmantojiet smērvielu uz riteņu skrūvju vītnēm.
Ilustrācija ir shematiska — putuplasta bloka forma var
atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
Riteņa skrūvju nofiksēšana*
Rezerves ritenis atrodas rezerves riteņa padziļinājumā ar ārpusi uz leju. Tā pati skrūve nofiksē
rezerves riteni un putuplasta kluci. Putuplasta
blokā ir visi instrumenti riteņa nomaiņai, skatiet
sadaļu "Instrumentu komplekts".
Putuplasta blokā zem bagāžas nodalījuma grīdas
ir vieta riteņu skrūvju uzmavām.
Saistītā informācija
•
Riteņu maiņa (505 lpp.)
Automašīnas darbību ietekmē rezerves riteņa
izmantošana. Rezerves ritenis jānomaina pret
parastu riteni, tiklīdz tas ir iespējams.
Rezerves ritenis ir mazāks par parasto riteni, un
tas ietekmē automašīnas klīrensu. Esiet piesardzīgs, braucot gar augstām apmalēm, un nemazgājiet automobili automātiskajā automazgātavā.
508
* Papildaprīkojums/piederums.
RITEŅI UN RIEPAS
•
Ievērojiet ražotāja ieteikto gaisa spiedienu
rezerves ritenī.
•
Automobiļiem ar četru riteņu piedziņu var
atvienot aizmugurējās ass piedziņu.
•
Ja rezerves ritenis ir uzstādīts uz priekšējās
ass, vienlaikus nevar lietot sniega ķēdes.
•
Rezerves riteni nedrīkst remontēt.
SVARĪGI
•
Nekādā gadījumā nebrauciet ātrāk par
80 km/h (50 mph), ja automašīnai ir
uzstādīts rezerves ritenis.
•
Ar automašīnu nekādā gadījumā nedrīkst
braukt, ja ir uzstādīti vairāk par vienu
"pagaidu rezerves" riteni.
Rezerves riteņa izņemšana
1.
Paceliet bagāžas nodalījuma grīdu no aizmugures un priekšpuses.
2.
Atskrūvējiet fiksācijas skrūvi.
3.
Izceliet putuplasta bloku ar tajā esošajiem
instrumentiem.
4.
Izceliet rezerves riteni.
Pārdurtās riepas noglabāšana
1.
Ievietojiet instrumentus atpakaļ putuplasta
blokā un ieceliet putuplasta bloku atpakaļ
automašīnā.
2.
3.
Pieskrūvējiet putuplasta bloku ar montāžas
skrūvēm un pēc tam nolokiet bagāžas nodalījuma grīdu uz leju.
Ievietojiet pārdurto riepu bagāžas nodalījumā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Riteņa noņemšana (505 lpp.)
Riteņu uzstādīšana (507 lpp.)
Instrumentu komplekts (510 lpp.)
Domkrats* (511 lpp.)
Ziemas riepas
Ziemas riepas ir piemērotas braukšanai ziemā.
Volvo iesaka noteiktu izmēru ziemas riepas. Riepu
izmēri ir atkarīgi no dzinēja modeļa. Braucot ar
ziemas riepām, pareizā tipa riepas jāuzliek visiem
četriem riteņiem.
PIEZĪME
Lai saņemtu informāciju par vispiemērotākajiem riteņu diskiem un riepu tipu, sazinieties ar
Volvo izplatītāju.
Padomi par ziemas riepu maiņu
Mainot vasaras un ziemas riepas, tās ir jāmarķē,
lai zinātu, kurā automašīnas pusē tās bija uzstādītas, piemēram, K kreisajai un L labajai pusei.
Radžotas riepas
Radžotās ziemas riepas ir uzmanīgi jāiebrauc
500-1000 km, lai radzes pareizi iegulst riepā. Tas
piešķir riepai un it īpaši radzēm ilgāku ekspluatācijas laiku.
PIEZĪME
Likumi par radžotu riepu lietošanu dažādās
valstīs atšķiras.
Protektoru dziļums
Ceļa apstākļi ar ledu, šķīdoni un zemu temperatūru izvirza ievērojami augstākas prasības attie-
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 509
RITEŅI UN RIEPAS
||
cībā uz riepām nekā vasaras apstākļi. Šī iemesla
dēļ Volvo neiesaka braukt ar ziemas riepām, kuru
protektoru dziļums ir mazāks par 4 mm.
Sniega ķēdes
Instrumentu komplekts
Bagāžas nodalījumā atrodas instrumenti, kas var
noderēt, velkot automašīnu, mainot riteni vai veicot līdzīgas darbības.
•
•
Brīdinājuma trijstūris (511 lpp.)
Pirmās palīdzības aptieciņa (512 lpp.)
Volvo iesaka neizmantot sniega ķēdes uz riteņiem, kas ir lielāki par 18 collām.
Montāžas norādījumi tiek piegādāti kopā ar Volvo
oriģinālajām sniega ķēdēm.
Sniega ķēdes var izmantot tikai uz priekšējiem
riteņiem (tas attiecas arī uz pilnpiedziņas automašīnām). Nekādā gadījumā nepārsniedziet
50 km/h (30 mph), ja ir uzstādītas riepu ķēdes.
Izvairieties no braukšanas pa kailu zemi, jo tas
veicina kā sniega ķēžu, tā riepu nodilumu.
BRĪDINĀJUMS
Izmantojiet Volvo oriģinālās sniega ķēdes vai
līdzvērtīgas ķēdes, kas paredzētas konkrētajam automobiļa modelim, kā arī riepu un
aploču izmēriem. Drīkst uzstādīt tikai vienpusējās sniega ķēdes.
Putuplasta blokā zem bagāžas nodalījuma grīdas
atrodas automašīnas vilkšanas cilpa, riepu
remonta komplekts, instruments plastmasas
vāciņu izņemšanai no riteņu skrūvēm un slēdzamo riteņu skrūvju ligzda.
Ja neesat pārliecināts par sniega ķēžu izvēli,
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu. Nepareizi izvēlētas sniega ķēdes var
radīt nopietnus automašīnas bojājumus un
izraisīt negadījumu.
Ja automašīna ir aprīkota ar rezerves riteni*, tad
tā komplektā ir iekļauts arī domkrats* un riteņatslēga*, kā arī iepakojums* ar
vienreizējas lietošanas cimdiem un maiss bojātajai riepai.
Saistītā informācija
•
510
Riteņu maiņa (505 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Riteņu maiņa (505 lpp.)
Domkrats* (511 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
RITEŅI UN RIEPAS
Brīdinājuma trijstūris
Domkrats*
Lietojiet brīdinājuma trīsstūri, lai brīdinātu citus
satiksmes dalībniekus par satiksmē apturētu
automašīnu.
Izmantojiet domkratu, lai paceltu automašīnu,
mainot riteni.
Uzstādot rezerves riteni vai mainot vasaras un ziemas riteņus, izmantojiet tikai oriģinālo domkratu.
Domkrata vītne jāizmanto tikai labi ieeļļota.
Tāpat arī aktivizējiet avārijas gaismas signālu.
Glabāšanas nodalījumi
Brīdinājuma trīsstūris atrodas zem paneļa bagāžas nodalījuma durvju iekšpusē.
SVARĪGI
Atvienojiet paneli, kas atrodas bagāžas nodalījuma durvju iekšpusē, vispirms pagriežot
divus fiksatorus par ceturtdaļapgriezienu un
pēc tam atāķējot paneli. Nolieciet paneli
malā.
Brīdinājuma trīsstūra salocīšana
Atveriet fiksatoru un izņemiet ietvaru.
Izņemiet brīdinājuma trijstūri no kastes, atlokiet to un salieciet tā galus kopā.
Salokiet avārijas trīsstūra atbalsta kājas.
Ievērojiet avārijas trīsstūra lietošanas noteikumus.
Novietojiet avārijas trīsstūri, ievērojot satiksmes
noteikumu prasības.
Pēc lietošanas pārliecinieties, ka brīdinājuma trijstūris un tā kaste ir pareizi nostiprināta glabāšanas vietā un ka lūka ir pilnīgi aizvērta.
Saistītā informācija
•
•
Instrumentu komplekts (510 lpp.)
Kad instrumenti un domkrats* netiek lietoti,
tie jānovieto tiem paredzētajā vietā automobiļa
bagāžas nodalījumā.
Lai pietiktu vietas, domkrats ir jāsaliek atpakaļ
pareizā pozīcijā.
PIEZĪME
Parastais automašīnas domkrats ir paredzēts
tikai neregulārai un īslaicīgai lietošanai, piemēram, lai nomainītu pārdurtu riteni, ziemas/
vasaras riteņus u.c. Automašīnas celšanai
drīkst izmantot tikai konkrētā automašīnas
modeļa komplektācijā iekļauto domkratu. Ja
gatavojaties automašīnu pacelt ar domkratu
biežāk vai ilgāku laiku, nekā nepieciešams
riteņa nomaiņai, ieteicams izmantot autoservisa domkratu. Tādā gadījumā ievērojiet konkrētā aprīkojuma komplektā iekļautās lietošanas instrukcijas.
Avārijas gaismas signāls (146 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 511
RITEŅI UN RIEPAS
||
Attiecas uz automašīnām ar līmeņa kontroli*
Ja automašīna ir aprīkota ar pneimatisko piekari,
tā jādeaktivizē, pirms pacelt automašīnu ar domkratu.
Pirmās palīdzības aptieciņa
Riteņu disku izmēru apzīmējumi
Pirmās palīdzības aptieciņā atrodas aprīkojums
pirmās palīdzības sniegšanai.
Riteņu un riteņu disku izmēru apzīmējumu piemēri ir sniegti tabulā tālāk.
Visiem riteņu diskiem ir izmēru apzīmējumi, piemēram, 7.5Jx18x50.5.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi:
Noglabājiet pirmās palīdzības aptieciņu nodalījumā, kas atrodas bagāžas nodalījuma labajā
pusē.
2.
Nospiediet My Car
Saistītā informācija
3.
Izvēlieties Atspējot līmeņošanas vadību.
Izslēdziet šo funkciju vidējā displejā:
Piekare .
Saistītā informācija
•
•
Instrumentu komplekts (510 lpp.)
•
Instrumentu komplekts (510 lpp.)
7,5
Diska platums collās
J
Diska uzmalas profils
18
Riteņa diska diametrs collās
50,5
Attālums mm (attālums no riteņa vidus
līdz riteņa saskares virsmai pret rumbu)
Automašīnas pacelšana (522 lpp.)
Automašīnai ir apstiprinātas noteiktas disku un
riepu kombinācijas.
Saistītā informācija
•
•
•
512
Riepas (492 lpp.)
Riepu izmēru apzīmējumi (513 lpp.)
Apstiprinātie riteņu un riepu izmēri
(583 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
RITEŅI UN RIEPAS
Riepu izmēru apzīmējumi
Ātruma indekss
Riepu izmēru, slodzes indeksa un ātruma kategorijas apzīmējumi.
Katra riepa var izturēt noteiktu maksimālo ātrumu.
Riepu ātruma indeksam SS (Speed Symbol) jāatbilst vismaz automašīnas maksimālajam ātrumam.
Tabulā tālāk ir norādīts katram ātruma indeksam
atļautais maksimālais ātrums (SS). Vienīgais šo
noteikumu izņēmums ir ziemas riepas3, kurām var
tikt izmantots zemāks ātruma indekss. Ja ir izvēlētas šādas riepas, automašīnas braukšanas ātrums
nedrīkst pārsniegt riepas ātruma indeksu (piemēram, Q kategorijas riepu maksimālais ātrums ir
160 km/h (100 mph)). Braukšanas maksimālais
ātrums ir atkarīgs no ceļa stāvokļa, nevis riepu
ātruma indeksa.
Automašīnai ir apstiprinātas noteiktas disku un
riepu kombinācijas.
Izmēru apzīmējumi
Visām riepām ir izmēru apzīmējumi, piemēram:
235/55 R18 104 V.
235
Riepas platums (mm)
55
Riepas šķērsgriezuma sieniņas augstuma un platuma attiecība (%)
R
Radiālās kārtas
18
Riteņa diska diametrs collās
104
Maksimālās atļautās riepu slodzes kodi,
riepu slodzes indekss (LI)
V
Maksimālā pieļaujamā ātruma indekss,
ātruma indekss (SS). (Šajā gadījumā
240 km/h (149 mph)).
PIEZĪME
Maksimālais atļautais ātrums ir norādīts
tabulā.
Q
160 km/h (100 mph) (lieto tikai ziemas
riepām)
T
190 km/h (118 mph)
Slodzes indekss
H
210 km/h (130 mph)
Katrai riepai ir noteikta slodzes nešanas jauda jeb
slodzes indekss (LI). Automobiļa masa nosaka
riepu slodzes indeksu. Viszemākais atļautais slodzes indekss ir norādīts slodzes indeksu tabulā.
V
240 km/h (149 mph)
W
270 km/h (168 mph)
Y
300 km/h (186 mph)
3
BRĪDINĀJUMS
Drukātās īpašnieka rokasgrāmatas tabulā
"Slodzes indekss un ātruma indekss" ir norādīts viszemākais atļautais riepu slodzes
indekss (LI) un ātruma indekss (SS) visiem
dzinēja variantiem. Ja tiek lietota riepa ar
pārāk zemu slodzes indeksu vai ātruma
indeksu, tā var pārkārst un tikt sabojāta.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Riepas (492 lpp.)
Riteņu disku izmēru apzīmējumi (512 lpp.)
Apstiprinātie riteņu un riepu izmēri
(583 lpp.)
Apstiprinātie spiedieni riepās (585 lpp.)
Slodzes indekss un ātruma indekss
(584 lpp.)
Tas attiecas gan uz riepām ar metāla radzēm, gan uz riepām bez tām.
513
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Volvo apkopes programma
Automašīnas statuss
Apkopes un remonta rezervēšana1
Lai uzturētu automašīnu pēc iespējas drošu,
ievērojiet Volvo apkopes programmu, kā norādīts
apkopes un garantijas grāmatiņā.
Vidējā displejā var attēlot automašīnas vispārīgo
statusu kopā ar iespēju pieteikt apkopi.
Pārvaldiet apkopes, remonta un apmeklējuma
pieteikšanas informāciju, atrodoties savā automašīnā, kurā izveidots interneta pieslēgums.
Lietotni Automaš. statuss var
palaist no vidējā displeja lietotņu skata, un tai ir trīs cilnes:
Volvo iesaka tehniskās apkopes un servisa darbus uzticēt Volvo pilnvarotam servisam. Volvo
remontdarbnīcās ir atbilstošs personāls, speciālie
darba rīki un apkopes literatūra, kas garantē
visaugstāko apkopes kvalitāti.
SVARĪGI
Lai būtu spēkā Volvo garantija, pārbaudiet un
ievērojiet Apkopes un garantijas grāmatiņā
sniegtos norādījumus.
Saistītā informācija
• Ziņojumi — saglabātie statusa paziņojumi
• Statuss — riepu gaisa spiediena un dzinēja
eļļas līmeņa pārbaude
• Rezervācijas — apkopes un remonta pieteikšana
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles sistēmas apkopes veikšana
(530 lpp.)
•
Vadītāja displejā un vidējā displejā saglabāto
paziņojumu pārvaldīšana (113 lpp.)
•
Apkopes un remonta rezervēšana
(516 lpp.)
•
Riepu spiediena pārbaudīšana ar riepu uzraudzības sistēmu* (497 lpp.)
•
Dzinēja eļļas pārbaude un iepildīšana
(527 lpp.)
•
1
2
516
Apkopes un remonta rezervēšana
(516 lpp.)
Šī informācija tiek pārvaldīta lietotnē Automaš.
statuss, kuru var atvērt vidējā displeja lietotņu
skatā.
Šis pakalpojums dažos tirgos nodrošina ērtu
veidu, kā tieši no automašīnas pieteikt apkopes
un autoservisa apmeklējumus. Transportlīdzekļa
dati tiek nosūtīti izplatītājam, kas var sagatavot
autoservisa apmeklējumu. Izplatītājs ar jums sazināsies un piedāvās apmeklējuma laiku. Dažos tirgos sistēma jums atgādinās par ieplānoto apmeklējuma laiku, kad tas tuvojas, un navigācijas sistēma2 var jums palīdzēt nokļūt autoservisā, kad ir
pienācis laiks tā apmeklējumam. Jūsu automašīnā ir pieejama arī informācija par jūsu izplatītāju,
un jūs varat jebkurā laikā sazināties ar autoservisu.
Pirms pakalpojuma izmantošanas
Volvo ID
• Izveidojiet Volvo ID, skatiet sadaļu "Volvo ID".
•
Reģistrējiet Volvo ID savai automašīnai, skatiet sadaļu "Volvo ID". Ja Volvo ID jau pastāv,
izmantojiet to pašu e-pasta adresi, kuru
izmantojāt, izveidojot Volvo ID.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas uz Sensus Navigation*.
* Papildaprīkojums/piederums.
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Kontaktinformācijas adreses maiņa
Ja vēlaties mainīt e-pasta adresi uz citu, varat
sazināties ar Volvo izplatītāju.
Volvo izplatītāja atlasīšana
Atlasiet Volvo izplatītāju, ar kuru vēlaties sazināties, lai veiktu apkopes un remontu, apmeklējot
vietni www.volvocars.com un pārejot uz sadaļu My
Volvo.
Priekšnoteikumi apmeklējuma pieteikšanai
no automašīnas
Lai varētu nosūtīt un saņemt apmeklējuma pieteikšanas informāciju uz automašīnu un no tās,
automašīnā jābūt izveidotam interneta savienojumam, skatiet sadaļu "Automašīnas tiešsaistes
funkcija".
Apkopes vai remonta pieteikšana
Aizpildiet apmeklējuma pieprasījumu, kad to vēlaties vai kad vadītāja displejā un vidējā displeja
augšdaļā ir redzams paziņojums, kurā norādīts, ka
ir nepieciešama apkope vai remonts.
Vidējā displeja lietotņu skatā atveriet lietotni
Automaš. statuss.
Pakalpojuma izmantošana
2.
Nospiediet taustiņu Rezervācijas.
Kad pienācis laiks veikt apkopi, kā arī dažos gadījumos, kad automašīnai jāveic remonts, vadītāja
displejā un vidējā displeja augšdaļā tiek parādīts
attiecīgs paziņojums. Apkopes datumu nosaka
pēc pagājušā laika, dzinēja darbības stundu
skaita vai nobrauktā attāluma kopš pēdējās apkopes.
3.
Nospiediet taustiņu Pieprasīt rezervāciju.
4.
Pārliecinieties, ka lauks Volvo ID ir aizpildīts
pareizi.
5.
Pārliecinieties, ka ir ievadīts vajadzīgais
Autoserviss.
3
Šis laiks var atšķirties atkarībā no tirgus.
Ievadiet informāciju autoservisam laukā
Informācija servisam, piemēram, ja vēlaties, lai autoservisa apmeklējuma laikā tiktu
veikti kādi darbi, vai vēlaties sniegt citu svarīgu informāciju autoservisam.
Apmeklējuma pieprasījuma aizpildīšana un
nosūtīšana
1.
Servisa apmeklējumu var pieteikt arī vēlāk, izmantojot My Volvo īpašnieka portālu. Lai nodrošinātu,
ka izplatītāja rīcībā ir visjaunākā informācija par
jūsu automašīnu, varat nosūtīt transportlīdzekļa
datus. Skatiet tālāk sadaļu "Transportlīdzekļa datu
sūtīšana".
6.
Varat arī nospiest taustiņu un ierunāt informāciju. Tādā gadījumā informācija tiek ievadīta apmeklējuma pieprasījuma informācijas
laukā.
7.
Nospiediet taustiņu Sūtīt rezervācijas
pieprasījumu.
> Pāris dienu laikā saņemsiet apmeklējuma
piedāvājumu savai automašīnai.3. Informācija, kas tiks nosūtīta pa e-pastu, būs pieejama arī vietnē My Volvo.
Dažos tirgos pēc rezervācijas pieprasījuma
nosūtīšanas vadītāja displejā nodziest
paziņojums par to, ka automašīnai jāveic
apkope.
8.
Nospiediet taustiņu Atcelt pieprasījumu, lai
atceltu pieprasījumu.
}}
517
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
Kad no jūsu automašīnas, izmantojot interneta
savienojumu, autoservisam tiek nosūtīts apmeklējuma pieprasījums, tajā tiek ietverti transportlīdzekļa dati. Šī informācija autoservisam atvieglo
plānošanu.
Apmeklējuma piedāvājuma apstiprināšana
Automašīna saņems apmeklējuma piedāvājumus,
izmantojot interneta savienojumu, kad tas būs
pieejams. Kad automašīnā ir saņemts apmeklējuma piedāvājums, vidējā displeja augšdaļā tiek
parādīts attiecīgs paziņojums.
1.
Pieskarieties paziņojumam.
2.
Ja ieteiktais apmeklējuma laiks ir pieņemams, pieskarieties taustiņam Apstiprināt.
Pretējā gadījumā nospiediet Sūtīt jaunu
piedāvājumu vai Noraidīt.
Apstiprinot apmeklējuma piedāvājumu, atbilde
tiek nosūtīta servisam, izmantojot interneta savienojumu.
Transportlīdzekļa datu sūtīšana
Transportlīdzekļa datus varat jebkurā laikā nosūtīt
no automašīnas, piemēram, ja reģistrējat autoservisa apmeklējumu tieši My Volvo īpašnieka portālā, un tādējādi autoservisam tiek nosūtīta labāka
pamatinformācija.
Tiek nosūtīti pēdējie saglabātie automašīnas dati
(no pēdējās reizes, kad automašīna darbojās).
2
4
518
1.
Vidējā displeja lietotņu skatā atveriet lietotni
Automaš. statuss.
2.
Nospiediet taustiņu Rezervācijas.
3.
Nospiediet taustiņu Sūtīt automaš. datus.
> Vidējā displeja augšdaļā tiek parādīts paziņojums par to, ka tiek nosūtīti transportlīdzekļa dati. Varat atcelt datu pārsūtīšanu,
norises indikatorā pieskaroties X.
Transportlīdzekļa dati tiek nosūtīti, izmantojot interneta savienojumu.
Autoservisa informācijas skatīšana
1.
2.
Vidējā displeja lietotņu skatā atveriet lietotni
Automaš. statuss.
Nospiediet taustiņu Rezervācijas.
3.
Nospiediet taustiņu Servisa informācija.
> Tiks atvērts uznirstošais logs ar informāciju par izplatītāju.
4.
Ja vēlaties, piezvaniet izplatītājam, vai pieskarieties adresei vai GPS koordinātām, lai sāktu
navigāciju uz servisu2.
Apmeklējuma pieteikšanas informācija
un transportlīdzekļa dati
Izvēloties pieteikt apkopi vai sūtīt datus no automašīnas, tiek nosūtīta apmeklējuma pieteikšanas
informācija un transportlīdzekļa dati, izmantojot
interneta savienojumu. Transportlīdzekļa dati
atvieglo nākamā apmeklējuma plānošanu servisā.
Transportlīdzekļa dati sastāv no informācijas par
šādām jomām:
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepieciešamība pēc apkopes
Laiks kopš pēdējās apkopes
Funkciju statuss
Šķidrumu līmeņi
Mērierīces rādījums
Transportlīdzekļa identifikācijas numurs
(VIN4)
Automašīnas programmatūras versija
Automašīnas diagnostikas dati
Attiecas uz Sensus Navigation*.
Transportlīdzekļa identifikācijas numurs.
* Papildaprīkojums/piederums.
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Saistītā informācija
•
•
•
Volvo ID (23 lpp.)
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (473 lpp.)
Automašīnas statuss (516 lpp.)
Attālā atjaunināšana
Sistēmas atjauninājumi
Vairākas automašīnas sistēmas var atjaunināt
vidējā displejā, ja automašīnā ir pieejams interneta savienojums.
Sistēmas atjauninājumi ir paredzēti automašīnas
funkcijām, kuru lietošanai nepieciešams interneta
savienojums, un Infotainment komponentiem. Ja
ir pieejami sistēmas programmatūras atjauninājumi, tos var lejupielādē visus reizē vai pa vienam.
Lietotni Lejupielādes centrs
var palaist no vidējā displeja lietotņu skata, un tā ļauj:
•
•
•
meklēt un atjaunināt sistēmas programmatūru;
atjaunināt Sensus Navigation* kartes datus;
lejupielādēt, atjaunināt un atinstalēt lietotnes.
Saistītā informācija
•
•
Sistēmas atjauninājumi (519 lpp.)
Lietotņu lejupielāde, atjaunināšana un atinstalēšana (478 lpp.)
Sistēmas atjauninājumus var
pārvaldīt vidējā displeja lietotņu
skata lietotnē Lejupielādes
centrs. Pieskaroties taustiņam,
tiek sākta lietotnes lejupielāde
sākuma skata apakšdaļas
apakšskatā. Ja kopš pēdējās
sistēmas Infotainment palaišanas reizes nav
veikta pieejamo atjauninājumu meklēšana, tā tiek
veikta tagad. Programmatūras instalēšanas laikā
meklēšana netiek veikta. Lietotņu lejupielādes
taustiņa Sistēmas atjauninājumi ikona rāda
pieejamo atjauninājumu skaitu. Pieskaroties taustiņam, tiek parādīts atjauninājumu saraksts, ko
var instalēt automašīnā. Lai saņemtu plašāku
informāciju un atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par funkcionalitāti, kā arī lejupielādētu
noteiktus sistēmas atjauninājumus, apmeklējiet
vietni support.volvocars.com.
Lai varētu atjaunināt sistēmu, automašīnā ir jābūt
izveidotam interneta savienojumam, skatiet
sadaļu "Automašīnas tiešsaistes funkcija".
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 519
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
Kad automašīna tiek piegādāta no rūpnīcas, ir
aktivizēta programmatūras atjauninājumu meklēšana.
PIEZĪME
Datu lejupielāde var ietekmēt citus pakalpojumus, kas pārraida datus, piemēram, interneta
radio. Ja ietekme uz citiem pakalpojumiem ir
traucējoša, lejupielādi var pārtraukt. Varat arī
izslēgt citus pakalpojumus vai pārtraukt to lietošanu.
PIEZĪME
Atjaunināšanu var pārtraukt, izslēdzot aizdedzi
un izkāpjot no automašīnas.
Taču atjaunināšana nav jāpabeidz pirms
izkāpšanas no automašīnas, jo tā tiks turpināta, nākamreiz lietojot automašīnu.
Visas sistēmas programmatūras
atjaunināšana
–
Atlasiet saraksta apakšā esošo Instalēt
visu.
Ja saraksts nav nepieciešams, tā vietā var atlasīt
Instalēt visu blakus taustiņam Sistēmas
atjauninājumi.
Individuālo programmatūras
programmu atjaunināšana
–
520
Vajadzīgajai programmatūrai atlasiet Instalēt.
Lejupielādes atcelšana
–
Pieskarieties X aktivitātes indikatorā, kas,
sākoties lejupielādei, ir aizstājis taustiņu
Instalēt.
Ņemiet vērā, ka var atcelt tikai lejupielādi – kad ir
sākta instalēšanas fāze, to nevar atcelt.
Programmatūras atjauninājumu
meklēšana fonā
Šo funkciju var aktivizēt vai deaktivizēt vidējā displejā:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
centrs.
3.
Noņemiet Programmat. atjauninājumu
pārbaude fonā atzīmi.
Lejupielādes
Ja atjauninājums ir pieejams, vidējā displeja statusa joslā tiek parādīts paziņojums Ir pieejami
programmat. atjauninājumi. Pieskaroties paziņojumam, tiek sākta lietotnes lejupielāde sākuma
skata apakšdaļas apakšskatā. Tiklīdz tiek sākta
lietotnes lejupielāde, lietotņu lejupielādes taustiņa
Sistēmas atjauninājumi ikona rāda pieejamo
atjauninājumu skaitu.
Saistītā informācija
•
•
•
Datu pārsūtīšana starp automašīnu
un servisu.5
Pieteikta Volvo servisa apmeklējuma laiku var saīsināt, pārsūtot traucējummeklēšanas datus,
tiklīdz piebraucat pie servisa.
Visērtāk datus var pārsūtīt, vidējā displeja iestatījumu skatā atlasot opciju Automātiski izveidot
savienoj. pēc ierašanās.
Ikreiz, kad automašīna pietiekoši samazina
ātrumu, tā sāk meklēt Wi-Fi tīklu. Ja tiek atrasts
autorizēts Volvo tīkls (pie servisa), vidējā displejā
tiek parādīts paziņojums vai uznirstošais logs.
(Tas neattiecas uz gadījumiem, kad savienojums
tiek izveidots manuāli; skatiet sadaļu "Manuāla
savienojuma izveide ar servisu").
Automātiska savienojuma izveide ar
servisu
PIEZĪME
Lai netiktu rādīti nevēlami vaicājumi par savienojumu (piemēram, ja automašīna tiek bieži
novietota netālu no autoservisa ar autorizētu
Volvo tīklu), tiek ieslēgts manuāls savienojuma
režīms, ja vadītājs noraida savienojuma vaicājumu divas reizes 5 dienu laikā.
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (473 lpp.)
Lietotņu lejupielāde, atjaunināšana un atinstalēšana (478 lpp.)
Attālā atjaunināšana (519 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Bez vadītāja apstiprinājuma
Šī opcija ļauj visērtāk nosūtīt traucējummeklēšanas datus. Automašīna izveido savienojumu,
nevaicājot vadītāja apstiprinājumu.
Ja automašīna tiek apturēta pie servisa un tiek
izslēgta ar iedarbināšanas slēdzi, vidējā displeja
augšdaļā tiek parādīts paziņojums. Atverot vadītāja durvis, automašīna automātiski izveido savienojumu, izņemot gadījumus, kad vadītājs ir
nospiedis paziņojuma taustiņu Atcelt.
2.
Nospiediet Sakari
3.
Atlasiet Automātiski izveidot savienoj.
pēc ierašanās, Vaicāt pirms savienojuma
izveides vai Nekad neveidot savien. un
nekad nejautāt (manuāls savienojums).
Volvo apkopes tīkli.
Saistītā informācija
•
•
Automašīnas tiešsaistes funkcija* (473 lpp.)
Iestatījumu skats (171 lpp.)
Ar vadītāja apstiprinājumu
Šī opcija ļauj automašīnai izveidot savienojumu,
vaicājot vadītāja apstiprinājumu.
Ja automašīna tiek apturēta pie servisa un tiek
izslēgta ar iedarbināšanas slēdzi, vidējā displejā ir
redzams uznirstošs logs. Ja vadītājs pieskaras
pogai Pievienot uznirstošajā logā, automašīnā
tiks automātiski izveidots savienojums, kad tiks
atvērtas vadītāja durvis. Ja vadītājs neko nedara
vai nospiež uznirstošā loga taustiņu Pārtraukt,
savienojums netiek izveidots.
Manuāla savienojuma izveide ar servisu
Manuālu savienojuma izveidi veic apkopes mehāniķis.
Savienojuma režīma maiņa
Veidu, kādā automašīna veido savienojumu, var
mainīt vidējā displeja iestatījumu skatā.
1.
5
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Šī funkcija tiks pakāpeniski ieviesta, tiklīdz servisi paplašinās savu pakalpojumu klāstu.
* Papildaprīkojums/piederums. 521
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Automašīnas pacelšana
Paceļot automašīnu, ir svarīgi piestiprināt domkratu vai servisa/tehniskās apkopes stacijas
domkratu tam paredzētajos punktos zem automašīnas.
Ja automašīna ir aprīkota ar pneimatiskās piekares līmeņa vadību*, tā jāizslēdz pirms automašīnas
pacelšanas. Izslēdziet funkciju vidējā displejā:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Izvēlieties Atspējot līmeņošanas vadību.
Piekare .
PIEZĪME
Volvo iesaka lietot tikai konkrētajam automobiļa modelim paredzēto domkratu. Izvēloties
domkratu, kuru nav ieteicis Volvo, ievērojiet
aprīkojuma komplektā iekļautās instrukcijas.
522
* Papildaprīkojums/piederums.
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Plastmasas pārsega trīsstūri norāda celšanas punktu atrašanās vietas (apzīmētas ar sarkanu krāsu).
Ja automašīna tiek pacelta ar servisa domkratu,
tas jānovieto zem viena no celšanas punktiem.
Nodrošiniet, lai remontdarbnīcas domkrats būtu
novietots tā, lai automobilis nevarētu noslīdēt no
domkrata. Pārliecinieties, ka domkrats ir aprīkots
ar gumijas paliktni, lai automašīna būtu stabila un
netiktu sabojāta. Vienmēr izmantojiet tiltu paliktņus vai kaut ko tamlīdzīgu.
Saistītā informācija
•
•
Riteņu maiņa (505 lpp.)
Domkrats* (511 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 523
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Dzinēja pārsega atvēršana un
aizvēršana
PIEZĪME
Ja izgaismojas brīdinājuma simbols vai atskan
brīdinājuma signāls, lai gan dzinēja pārsegs ir
aizvērts kārtīgi, sazinieties ar autorizētu Volvo
servisu.
Dzinēja pārsegu var atvērt, izmantojot rokturi
pasažieru nodalījumā un rokturi zem dzinēja pārsega.
Atveriet motora pārsegu
Dzinēja pārsega aizvēršana
Pagrieziet zem dzinēja pārsega izvietoto rokturi pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai
atbrīvotu dzinēja pārsegu no fiksatoriem, un
paceliet dzinēja pārsegu.
Pavelciet rokturi pie pedāļiem, lai atbloķētu
dzinēja pārsegu tā pilnīgi aizvērtajā pozīcijā.
Brīdinājums — dzinēja pārsegs nav aizvērts
Kad dzinēja pārsegs ir atbloķēts, vadītāja displejā iedegas brīdinājuma simbols un grafisks attēls, kā arī atskan
atgādinājuma skaņa. Ja automašīna
sāk ripot, skaņas signāls atkārtojas.
Plašāku informāciju par grafisko attēlu skatiet
sadaļā "Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums".
524
1.
Spiediet dzinēja pārsegu uz leju, līdz tas sāk
krist sava svara ietekmē.
2.
Kad dzinēja pārsegs atduras pret fiksatoru,
piespiediet dzinēja pārsegu, lai to pilnīgi aizvērtu.
BRĪDINĀJUMS
Iespiešanas risks! Nodrošiniet, lai dzinēja pārsega aizvēršanās ceļā neatrastos šķēršļi, pretējā gadījumā varat gūt traumas.
BRĪDINĀJUMS
Aizverot dzinēja pārsegu, pārliecinieties, ka tas
kārtīgi nofiksējas. Dzinēja pārsegam abās
pusēs jānofiksējas ar dzirdamu skaņu.
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nebrauciet ar atvērtu dzinēja pārsegu!
Dzinēja nodalījuma pārskats
Pārskatā ir redzami vairāki komponenti, kam
jāveic apkope.
ja braukšanas laikā rodas aizdomas, ka dzinēja
pārsegs nav kārtīgi aizvērts, nekavējoties apturiet automašīnu un aizveriet to.
Saistītā informācija
•
•
Dzinēja nodalījuma pārskats (525 lpp.)
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums (62 lpp.)
Dzinēja nodalījuma izskats var atšķirties atkarībā no
modeļa un dzinēja varianta.
Dzesēšanas šķidruma izplešanās tvertne
Bremžu un sajūga šķidruma tvertne (atrodas
vadītāja pusē)
Mazgāšanas šķidruma iepildīšanas caurule6
Centrālais elektrības bloks
Dzinēja pārsegs ir pilnīgi aizvērts.
Gaisa filtrs
Dzinēja eļļas iepildīšanas caurule
6
Iepildiet skalošanas šķidrumu regulāri, piemēram, degvielas uzpildes laikā.
}}
525
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
BRĪDINĀJUMS
Atcerieties, ka radiatora ventilators (atrodas
dzinēja nodalījuma priekšpusē, aiz radiatora)
var sākt darboties automātiski pēc tam, kad
dzinējs kādu laiku ir bijis izslēgts.
Dzinēja eļļa
Lai spēkā būtu ieteicamie apkopes intervāli,
jālieto apstiprināta dzinēja eļļa.
Vienmēr uzticiet dzinēja tīrīšanu servisam ieteicams izmantot autorizētu Volvo servisu. Ja
dzinējs ir karsts, pastāv aizdegšanās draudi.
Lai spēkā būtu ieteicamie apkopes intervāli,
jālieto apstiprināta dzinēja eļļa. Gan eļļas
uzpildei, gan nomaiņai izmantojiet tikai ieteikto
eļļas kategoriju, pretējā gadījumā varat ietekmēt ekspluatācijas ilgumu, iedarbināšanas
īpašības, degvielas patēriņu un ietekmi uz vidi.
BRĪDINĀJUMS
Aizdedzes sistēma darbojas, izmantojot ļoti
augstu un bīstamu spriegumu. Veicot darbus
dzinēja nodalījumā, automašīnas elektrosistēmai vienmēr jāatrodas aizdedzes pozīcijā 0.
Nepieskarieties aizdedzes svecēm vai indukcijas spolei, kamēr automašīnas elektrosistēma
atrodas aizdedzes pozīcijā II vai kamēr dzinējs
ir karsts.
Saistītā informācija
526
•
Dzinēja pārsega atvēršana un aizvēršana
(524 lpp.)
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(540 lpp.)
•
•
•
Dzesēšanas šķidruma iepildīšana (528 lpp.)
•
Aizdedzes pozīcijas (391 lpp.)
Drošinātāji dzinēja nodalījumā (547 lpp.)
Dzinēja eļļas pārbaude un iepildīšana
(527 lpp.)
SVARĪGI
Lai varētu ievērot dzinēja apkopes intervālus,
visi dzinēji rūpnīcā ir piepildīti ar īpaši pielāgotu sintētisku dzinēja eļļu. Eļļa ir izvēlēta ļoti
rūpīgi, ņemot vērā apkopes intervālus, iedarbināšanas īpašības, degvielas patēriņu un
ietekmi uz vidi.
Volvo iesaka:
Nelietojot ieteiktās kategorijas un viskozitātes
dzinēja eļļu, dzinēja komponenti var tikt bojāti.
Volvo Car Corporation neuzņemas nekādu
atbildību par šādiem bojājumiem.
Volvo iesaka eļļas maiņu veikt autorizētā
Volvo servisā.
Volvo izmanto dažādas brīdināšanas sistēmas,
kas ziņo par zemu/augstu eļļas līmeni vai zemu
eļļas spiedienu. Daži varianti ir aprīkoti ar eļļas
spiediena sensoru — tādā gadījumā tiek izmantots vadītāja displeja zema eļļas spiediena
brīdinājuma simbols. Citi varianti ir aprīkoti ar eļļas
līmeņa sensoru – tādā gadījumā vadītāju informē,
izmantojot vadītāja displeja brīdinājuma simbolu
un displeja tekstus. Daži varianti ir aprīkoti
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
ar abām sistēmām. Lai iegūtu plašāku informāciju,
sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Dzinēja eļļas pārbaude un
iepildīšana
Mainiet dzinēja eļļu un eļļas filtru saskaņā ar grāmatiņā "Apkope un garantija" norādītajiem intervāliem.
Eļļas līmeni nosaka ar elektronisko eļļas līmeņa
sensoru.
Drīkst izmantot arī augstākas klases eļļu, nekā
noteikts. Braucot nelabvēlīgos apstākļos, Volvo
iesaka lietot augstākas kategorijas eļļu, nekā
norādīts specifikācijās.
Dzinēja eļļas pārbaude un iepildīšana
(527 lpp.)
•
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi dzinēja eļļai
(577 lpp.)
•
Dzinēja eļļa — specifikācijas (576 lpp.)
Ja šis simbols tiek attēlots kopā ar
paziņojumu Dzinēja eļļas līmenis
Jāveic apkope, apmeklējiet servisu
- ieteicams vērsties autorizētā Volvo
servisā. Iespējams, eļļas līmenis ir pārāk
augsts.
SVARĪGI
Ja šis simbols tiek attēlots kopā ar
paziņojumu par zemu eļļas līmeni,
piemēram, Zems dzinēja eļļas
līm. Iepildiet 1 litru, iepildiet tikai
norādīto daudzumu, piemēram, 1 litru.
Saistītā informācija
•
BRĪDINĀJUMS
Pieliešanas caurule7.
Dažos gadījumos, iespējams, eļļas līmenis būs
jāpapildina starp apkopes intervāliem.
BRĪDINĀJUMS
Neizlejiet eļļu uz karstajām izplūdes caurulēm
- pastāv aizdegšanās risks.
Nekādas darbības saistībā ar eļļas līmeni nav
jāveic, līdz vadītāja displejā netiek attēlots paziņojums.
7
Dzinējiem ar elektronisko eļļas līmeņa sensoru nav mērstieņa.
}}
527
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
Eļļas līmeņa pārbaude
PIEZĪME
Sistēma nevar uzreiz noteikt izmaiņas, kas
rodas eļļu iepildot vai izlejot. Lai eļļas līmeņa
rādījums būtu pareizs, automašīnai jābrauc
aptuveni 30 km un pēc tam 5 minūtes jāstāv
uz līdzenas brauktuves ar izslēgtu dzinēju.
1.
2.
Vidējā displeja lietotņu skatā atveriet lietotni
Automaš. statuss.
PIEZĪME
Ja nav ievēroti visi eļļas līmeņa mērīšanas
priekšnoteikumi (laiks pēc dzinēja izslēgšanas,
automašīnas sasvēršanās leņķis, āra temperatūra u.c.), vidējā displejā tiek parādīts paziņojums Vērtība nav pieejama. Tas nenozīmē,
ka automašīnās sistēmās ir radusies kļūme.
Nospiediet pogu Statuss, lai skatītu eļļas
līmeni.
Saistītā informācija
•
•
•
Eļļas līmeņa grafisks attēlojums vidējā displejā.
Eļļas līmeni pārbauda, izmantojot elektronisko
eļļas līmeņa mērstieni vidējā displejā, kad dzinējs
ir izslēgts.
528
•
•
Dzinēja eļļa (526 lpp.)
Dzinēja eļļa — specifikācijas (576 lpp.)
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi dzinēja eļļai
(577 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (391 lpp.)
Automašīnas statuss (516 lpp.)
Dzesēšanas šķidruma iepildīšana
Dzesēšanas šķidrums atdzesē iekšējās sadegšanas dzinēju līdz pareizai darba temperatūrai. No
dzinēja uz dzesēšanas šķidrumu novadīto karstumu var izmantot pasažieru salona apsildei.
Kad veicat dzesēšanas šķidruma papildināšanu,
ievērojiet norādījumus uz iepakojuma. Nekad
nepapildiniet tikai ar ūdeni. Sasalšanas risks
palielinās, ja dzesēšanas šķidruma koncentrāta
daudzums ir pārāk liels vai pārāk mazs.
BRĪDINĀJUMS
Dzesēšanas šķidrums var būt ļoti karsts. Ja
dzesēšanas šķidruma līmenis ir jāpapildina,
kad dzinējs ir darba temperatūrā, atskrūvējiet
izplešanās tvertnes vāciņu lēnām, lai atbrīvotu
lieko spiedienu.
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Noskrūvējiet plastmasas pārsega vāciņu.
Dzesēšanas šķidruma izplešanās tvertne, automašīna ar
stūri kreisajā pusē.
Noskrūvējiet izplešanās tvertnes vāciņu un
pielejiet dzesēšanas šķidrumu. Dzesēšanas
šķidruma līmenis nedrīkst pārsniegt dzelteno
atzīmi MAX izplešanās tvertnē.
Detaļas ievietojiet atpakaļ pretējā secībā.
Satveriet lūkas rokturi un noceliet/kustinot
noņemiet lūku no plastmasas pārsega.
Noskrūvējiet izplešanās tvertnes vāciņu un
pielejiet dzesēšanas šķidrumu. Dzesēšanas
šķidruma līmenis nedrīkst pārsniegt dzelteno
atzīmi MAX izplešanās tvertnē.
Detaļas ievietojiet atpakaļ pretējā secībā.
Dzesēšanas šķidruma izplešanās tvertne, automašīna ar
stūri labajā pusē.
Ja zem automašīnas ir dzesēšanas šķidrums, ja ir
manāmi dzesēšanas šķidruma dūmi vai ja ir iepildīti vairāk nekā 2 litri, noteikti izsauciet autoevakuatoru, lai izvairītos no dzinēja bojājumu riska, ko
}}
529
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
var izraisīt defektīva dzesēšanas sistēma, mēģinot
iedarbināt automašīnu.
SVARĪGI
Gaisa kondicionēšanas sistēmas apkopi un
remontu drīkst veikt tikai autorizētā servisā.
•
Augsts hlora, hlorīda un citu sāļu saturs
var izraisīt dzesēšanas sistēmas koroziju.
Kļūmju novēršana un remonts
•
Vienmēr lietojiet dzesēšanas šķidrumu,
kas satur pretkorozijas līdzekli, kā to
iesaka Volvo.
•
Pārliecinieties, ka dzesēšanas šķidruma
maisījums sastāv no 50% ūdens un 50%
dzesēšanas šķidruma.
•
Sajauciet dzesēšanas šķidrumu ar apstiprinātas kvalitātes krāna ūdeni. Ja šaubāties par ūdens kvalitāti, izmantojiet jau
sajauktu dzesēšanas šķidrumu atbilstoši
Volvo ieteikumiem.
•
•
Mainot dzesēšanas šķidrumu vai dzesēšanas sistēmas sastāvdaļas, izskalojiet
dzesēšanas sistēmu ar apstiprinātas kvalitātes krāna ūdeni vai jau sajauktu dzesēšanas šķidrumu.
Dzinēju drīkst darbināt tikai tad, ja dzesēšanas sistēma ir pareizi uzpildīta. Pretējā
gadījumā pārāk augsta temperatūra var
izraisīt cilindra galvas bojājumu (plaisu)
risku.
Saistītā informācija
•
530
Klimata kontroles sistēmas
apkopes veikšana
Dzesēšanas šķidrums — specifikācijas
(578 lpp.)
Gaisa kondicionētāja sistēma satur fluorescējošus izsekošanas līdzekļus. Lai noteiktu noplūdes
vietu, jāizmanto ultravioletā gaisma.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Automašīnas ar dzesētāju R134a
BRĪDINĀJUMS
Gaisa kondicionētāja sistēma satur hermetizētu dzesētāju R134a. Šīs sistēmas apkopi un
remontu drīkst veikt tikai autorizētā servisā.
Automašīnas ar dzesētāju R1234yf
BRĪDINĀJUMS
Gaisa kondicionētāja sistēma satur hermetizētu dzesētāju R1234yf. Saskaņā ar SAE
J2845 (Pārvietojamajās gaisa kondicionētāju
sistēmās izmantoto dzesējošo vielu drošas
apkopes un ietvēruma mehāniķu apmācību)
dzesējošās vielas sistēmas apkopi un remontu
drīkst veikt tikai apmācīti un sertificēti mehāniķi, lai garantētu sistēmas drošību.
Saistītā informācija
•
Volvo apkopes programma (516 lpp.)
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Lukturu nomaiņa
Halogēna priekšējā luktura spuldzi, atpakaļgaitas
luktura spuldzi un aizmugurējā miglas luktura
spuldzi var nomainīt vadītājs.
Halogēna priekšējā luktura spuldzi varat nomainīt
saviem spēkiem, bet, lai to varētu izdarīt, jānoņem
priekšējā luktura plastmasas pārsegs.
PIEZĪME
Apsvērumi, kas jāatceras, uzstādot vāciņu
atpakaļ:
•
Tapa plastmasas fiksatorā ir jāiespiež līdz
galam atpakaļ, pirms fiksators tiek ievietots atpakaļ vāciņā.
•
Kad vāciņš tiek uzlikts atpakaļ, tapai ir
jābūt iespiestai uz iekšu, līdz tās gala
virsma ir vienā līmenī ar fiksatora virsmu.
Atpakaļgaitas luktura spuldzi un aizmugurējā
miglas luktura spuldzi var nomainīt, neapmeklējot
servisu.
Sazinieties ar autoservisu8, ja ir radies kādas citas
spuldzes (nevis halogēna priekšējo lukturu, atpakaļgaitas luktura vai aizmugurējā miglas luktura)
defekts. Ja rodas LED9 luktura kļūme, parasti ir
jānomaina viss luktura bloks.
–
8
9
Iespiediet izciļņus plastmasas pārsega četros
fiksatoros, izmantojot skrūvgriezi vai tamlīdzīgu instrumentu, un noceliet pārsegu.
Ieteicams izmantot autorizētu Volvo remontdarbnīcu.
Gaismas diodes (Light Emitting Diode)
BRĪDINĀJUMS
SVARĪGI
Nekādā gadījumā nepieskarieties spuldžu stiklam ar pirkstiem. Pirkstu atstātie taukainie
nospiedumi karstumā izgaro, pārklājot atstarotāju un izraisot bojājumu.
PIEZĪME
Ja kļūdas paziņojums neizzūd pēc bojātās
spuldzes nomaiņas, iesakām apmeklēt Volvo
pilnvarotu servisu.
PIEZĪME
Uz ārējā apgaismojuma lukturiem, piemēram,
priekšējiem lukturiem un aizmugures lukturiem lēcas iekšienē var rasties īslaicīgs kondensāts. Tas ir normāli - visi ārējā apgaismojuma lukturi ir izgatavoti tā, lai tas neradītu
problēmas. Parasti kondensāts izzūd no luktura korpusa, kad lukturis ir kādu laiku bijis
ieslēgts.
Nomainot spuldzes, automašīnas elektrosistēmai jāatrodas aizdedzes pozīcijā 0.
}}
531
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
Lukturi, priekšējie (automašīnām ar
halogēna priekšējiem lukturiem)
Lukturi, aizmugurē
•
Priekšējā avārijas signālluktura/gabarītluktura spuldzes nomaiņa (534 lpp.)
•
Priekšējā pagrieziena rādītāja spuldzes
nomaiņa (535 lpp.)
•
•
•
•
Atpakaļgaitas spuldzes nomaiņa (535 lpp.)
Aizmugurējā miglas luktura nomaiņa
(536 lpp.)
Spuldžu specifikācijas (537 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (391 lpp.)
Gabarītlukturi (gaismas diodes)
Tuvās gaismas
Gabarītlukturi (gaismas diodes)
Tālās gaismas
Miglas lukturis
Dienas gaitas lukturi/gabarītlukturi
Atpakaļgaitas lukturis
Indikators
Indikators10
Priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas lukturi* (gaismas diožu9)
Bremžu signāllukturis (gaismas diožu)
Bremžu signāllukturis — vidējais, augstu
uzstādīts (gaismas diožu)
Saistītā informācija
•
•
9 Gaismas diodes (Light Emitting Diode)
10 Sazinieties ar servisu, lai veiktu nomaiņu
532
Tuvo gaismu luktura nomaiņa (533 lpp.)
Tālo gaismu luktura nomaiņa (533 lpp.)
— ieteicams izvēlēties autorizētu Volvo servisu.
* Papildaprīkojums/piederums.
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Tuvo gaismu luktura nomaiņa
3.
Vadītājs pats var nomainīt halogēna priekšējo
lukturu tuvo gaismu lukturus.
Atvienojiet spuldzi, viegli spiežot to uz augšu
un velkot taisni ārā.
4.
Ievietojiet ligzdā jaunu spuldzi. Spuldzes
vadotnes tapai ir jābūt vērstai taisni uz augšu.
5.
Iespiediet uz iekšu savienotāju.
6.
Uzlieciet vietā priekšējo lukturu gumijas vāku.
Lai varētu nomainīt spuldzi, jānoņem priekšējo
lukturu plastmasas pārsegs; skatiet sadaļu "Spuldžu nomaiņa".
SVARĪGI
Nekādā gadījumā nepieskarieties spuldžu stiklam ar pirkstiem. Pirkstu atstātie taukainie
nospiedumi karstumā izgaro, pārklājot atstarotāju un izraisot bojājumu.
Tālo gaismu luktura nomaiņa
Vadītājs pats var nomainīt halogēna priekšējo
lukturu tālo gaismu lukturus.
Lai varētu nomainīt spuldzi, jānoņem priekšējo
lukturu plastmasas pārsegs; skatiet sadaļu "Spuldžu nomaiņa".
Saistītā informācija
•
•
Lukturu nomaiņa (531 lpp.)
Spuldžu specifikācijas (537 lpp.)
SVARĪGI
Nekādā gadījumā nepieskarieties spuldžu stiklam ar pirkstiem. Pirkstu atstātie taukainie
nospiedumi karstumā izgaro, pārklājot atstarotāju un izraisot bojājumu.
Kreisās puses priekšējais lukturis.
Kreisās puses priekšējais lukturis.
1.
Noņemiet priekšējā luktura tuvo gaismu spuldzes gumijas pārsegu.
1.
Noņemiet priekšējā luktura tālo gaismu spuldzes gumijas pārsegu.
2.
Atvienojiet savienotāju no spuldzes.
2.
Atvienojiet spuldzi, pagriežot spuldzes ligzdu
uz augšu un izvelkot taisni ārā.
}}
533
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
Uzmanīgi atdaliet plastmasas pārsegu pie
savienotāja fiksatora, lai tas tiktu atbrīvots.
Priekšējā avārijas signālluktura/
gabarītluktura spuldzes nomaiņa
4.
Atvienojiet savienotāju no spuldzes.
5.
Nomainiet spuldzi.
Vadītājs pats var nomainīt halogēna priekšējo
lukturu dienas gaitas lukturu/gabarītlukturu spuldzes.
6.
Ievietojiet spuldzi ligzdā un ieskrūvējiet.
7.
Uzlieciet vietā priekšējo lukturu gumijas vāku.
3.
Saistītā informācija
•
•
Lai varētu nomainīt spuldzi, jānoņem priekšējo
lukturu plastmasas pārsegs; skatiet sadaļu "Spuldžu nomaiņa".
Lukturu nomaiņa (531 lpp.)
Spuldžu specifikācijas (537 lpp.)
Kreisās puses priekšējais lukturis.
1.
534
PIEZĪME
Dienas gaitas lukturu/gabarītlukturu spuldzei
var ērtāk piekļūt, ja tālo gaismu spuldze ir
izņemta. Tālo gaismu spuldze ir izvietota diagonāli virs dienas gaitas lukturu spuldzes/
gabarītlukturu spuldzes. Atvienojiet tālo
gaismu spuldzi, pagriežot spuldzes ligzdu uz
augšu un izvelkot taisni ārā.
Noņemiet priekšējā luktura dienas gaitas
spuldzes/gabarītluktura spuldzes gumijas
pārsegu.
2.
Izvelciet dienas gaitas spuldzes/gabarītluktura spuldzes turētāju taisni ārā.
3.
Atvienojiet spuldzi, velkot to taisni ārā.
4.
Nomainiet spuldzi.
5.
Ievietojiet spuldzes turētāju ligzdā un iespiediet vietā.
6.
Ja tālo gaismu spuldzes turētājs ir izņemts,
ievietojiet to ligzdā un ieskrūvējiet.
7.
Uzlieciet vietā priekšējo lukturu gumijas vāku.
Saistītā informācija
•
•
Lukturu nomaiņa (531 lpp.)
Spuldžu specifikācijas (537 lpp.)
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Priekšējā pagrieziena rādītāja
spuldzes nomaiņa
Vadītājs pats var nomainīt halogēna priekšējo
lukturu pagrieziena rādītāju spuldzes.
Saistītā informācija
•
•
Lukturu nomaiņa (531 lpp.)
Spuldžu specifikācijas (537 lpp.)
Atpakaļgaitas spuldzes nomaiņa
Atpakaļgaitas luktura spuldzes atrodas bagāžas
nodalījuma durvīs aiz paneļa.
Lai varētu nomainīt spuldzi, jānoņem priekšējo
lukturu plastmasas pārsegs; skatiet sadaļu "Spuldžu nomaiņa".
1.
Kreisās puses priekšējais lukturis.
1.
Noņemiet priekšējā luktura pagrieziena rādītāju spuldzes gumijas pārsegu.
2.
Saspiediet austiņas kopā un izvelciet spuldzes turētāju taisni laukā.
3.
Paņemiet jaunu spuldzes turētāju ar spuldzi.
4.
Ievietojiet spuldzes turētāju ligzdā un iespiediet vietā.
5.
Uzlieciet vietā priekšējo lukturu gumijas vāku.
Noņemiet paneli, kas atrodas bagāžas nodalījuma durvju iekšpusē, vispirms pagriežot
abus izciļņus par ceturtdaļapgriezienu pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam un pēc
tam atāķējot paneli. Nolieciet paneli malā.
}}
535
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
Aizmugurējā miglas luktura
nomaiņa
Aizmugurējā miglas luktura spuldze atrodas aiz
lūkas bagāžas nodalījuma durvju panelī.
Automašīnām ar stūri kreisajā pusē miglas lukturis atrodas kreisajā pusē, savukārt automašīnām
ar stūri labajā pusē tas atrodas labajā pusē.
Aizmugurējā miglas luktura spuldzes nomaiņu
veic šādi:
Luktura korpuss kreisajā pusē.
Luktura korpuss kreisajā pusē.
2.
Atbrīvojiet spuldzes patronu, griežot to pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam un izvelkot uz āru.
2.
Atbrīvojiet spuldzes patronu, griežot to par
ceturtdaļapgriezienu pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam un velkot uz āru.
3.
Izņemiet izdegušo spuldzi, spiežot to uz iekšu
un griežot pretēji pulksteņrādītāju virzienam.
3.
4.
Ievietojiet jaunu spuldzi, iespiežot to uz iekšu
un griežot pulksteņrādītāju kustības virzienā.
Izņemiet izdegušo spuldzi no spuldzes patronas, spiežot to uz iekšu un griežot pretēji
pulksteņrādītāju virzienam.
4.
Ievietojiet jaunu spuldzi, iespiežot to uz iekšu
un griežot pulksteņrādītāju kustības virzienā.
5.
Noslaukiet no spuldzes lēcas netīrumus, taukus vai mitrumu.
6.
Piestipriniet spuldzes patronu, griežot to par
ceturtdaļapgriezienu pulksteņrādītāju kustības virzienā.
7.
Uzstādiet paneli atpakaļ un nofiksējiet,
pagriežot izciļņus par ceturtdaļapgriezienu
pulksteņrādītāju kustības virzienā.
5.
Piestipriniet spuldzes ligzdu, griežot to pulksteņrādītāju kustības virzienā.
6.
Aizāķējiet paneli un pagrieziet izciļņus par
ceturtdaļapgriezienu pulksteņrādītāju kustības virzienā.
Saistītā informācija
•
•
536
Lukturu nomaiņa (531 lpp.)
Spuldžu specifikācijas (537 lpp.)
Bagāžas nodalījuma durvju iekšējais panelis.
1.
Atvienojiet paneli, kas atrodas bagāžas nodalījuma durvju iekšpusē, vispirms pagriežot
divus fiksatorus par ceturtdaļapgriezienu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Pēc
tam atāķējiet paneli un nolieciet to malā.
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Saistītā informācija
•
•
Lukturu nomaiņa (531 lpp.)
Spuldžu specifikācijas (537 lpp.)
Spuldžu specifikācijas
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā
Šīs specifikācijas attiecas uz spuldzēm halogēna
priekšējos lukturos, kā arī uz atpakaļgaitas luktura spuldzi un aizmugurējā miglas luktura spuldzi. Ja citu lukturu darbībā rodas kļūmes, sazinieties ar servisu11.
Vējstikla tīrītāju slotiņām jāatrodas apkopes pozīcijā, lai tās, piemēram, nomainītu.
Funkcija
WA
Veids
Tuvās gaismas
55
H7
Tālās gaismas
65
H9
Priekšējie pagrieziena
rādītāji
24
PY24W
dienas gaitas lukturi/
priekšējie gabarītlukturi
21/5
W21/5W
Atpakaļgaitas lukturis
21
H21W LL
Aizmugurējais miglas lukturis
21
H21W LL
A
Vati
Saistītā informācija
•
11
Ieteicams izmantot autorizētu Volvo remontdarbnīcu.
Lukturu nomaiņa (531 lpp.)
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā.
Lai varētu veikt logu tīrītāju slotiņu nomaiņu, tās
notīrītu vai paceltu (piemēram, lai noskrāpētu ledu
no vējstikla), tām jāatrodas apkopes pozīcijā.
SVARĪGI
Pirms novietot tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā, pārliecinieties, ka tās nav piesalušas pie
stikla.
}}
537
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
Apkopes pozīcijas aktivizēšana
Apkopes režīmu nevar aktivizēt, kamēr automašīna stāv un nav ieslēgti vējstikla tīrītāji. Apkopes
režīmu var aktivizēt vidējā displejā divos veidos.
Funkciju skatā
Nospiediet taustiņu Vējstikla
tīrītāja apkopes poz.. Kad ir
aktivizēta apkopes pozīcija,
taustiņā iedegas gaismas indikators. Aktivizēšanas laikā tīrītāji iztaisnojas.
Izmantojot iestatījumus
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Izvēlieties Vējstikla tīrītāja apkopes poz..
> Logu tīrītāju slotiņas pārvietojas pozīcijā
taisni uz augšu.
Vējstikla tīrītājs.
Izmantojot iestatījumus
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Atceliet Vējstikla tīrītāja apkopes poz.
atlasi, lai deaktivizētu apkopes pozīciju.
Tīrītāju slotiņu apkopes pozīcijas tiek izslēgta arī
šādā gadījumā:
•
•
•
•
538
Tiek aktivizēts lietus sensors.
Automašīna uzsāk gaitu.
SVARĪGI
Apkopes režīmu var deaktivizēt vidējā displejā
divos veidos.
Vidējā displejā nospiediet taustiņu Vējstikla tīrītāja apkopes
poz.. Kad ir aktivizēta apkopes
pozīcija, nodziest taustiņa gaismas indikators.
Tiek aktivizēta vējstikla tīrīšana.
Tiek aktivizēta vējstikla mazgāšana.
Ja tīrītāju sviras atrodas apkopes pozīcijā un ir
atlocītas no vējstikla, tās ir jānoloka atpakaļ uz
vējstikla pirms tīrīšanas, apskalošanas vai lietus sensora aktivizēšanas, kā arī pirms braukšanas. Tas ļaus novērst dzinēja pārsega krāsas noskrāpēšanu.
Apkopes pozīcijas deaktivizēšana
Funkciju skatā
Vējstikla tīrītājs.
Saistītā informācija
•
•
Tīrītāju slotiņu nomaiņa (538 lpp.)
•
•
Vidējā displeja pārskats (33 lpp.)
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(540 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāji
(152 lpp.)
Tīrītāju slotiņu nomaiņa
Tīrītāju slotiņas aizslauka ūdeni no vējstikla un
aizmugures stikla. Kopā ar mazgāšanas šķidrumu tās notīra logus un nodrošina labu redzamību. Vējstikla un aizmugurējā loga tīrītāju slotiņas var nomainīt.
Vējstikla tīrītāju slotiņu nomaiņa
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais
logs
Kad tīrītāja svira atrodas apkopes pozīcijā,
atlokiet to uz augšu. Piespiediet spiedpogu,
kas atrodas uz logu tīrītāja slotiņas pamatnes
un pavelciet to ārā paralēli logu tīrītāja svirai.
Iebīdiet iekšā jauno logu tīrītāja slotiņu,
kamēr sadzirdams "klikšķis".
Pārliecinieties, vai logu tīrītāja slotiņa ir
pareizi uzstādīta.
4.
Tīrītāju slotiņām ir dažādi garumi.
PIEZĪME
Tīrītāju slotiņu garums atšķiras. Vadītāja puses
slotiņa ir garāka par pasažiera puses slotiņu.
1.
Paceliet tīrītāja sviru.
2.
Satveriet slotiņas iekšpusi (pie bultiņas).
3.
Pagrieziet pretēji pulksteņrādītāju virzienam,
lai izmantotu slotiņas galējo pozīciju kā sviru
pret tīrītāja kātu, tādējādi vieglāk noņemot
slotiņu.
4.
Iespiediet jaunās tīrītāju slotiņas vietā. Atskanēs klikšķis. Pārbaudiet, vai slotiņa ir stingri
iestiprināta.
5.
Nolaidiet tīrītāja sviru.
Nolokiet tīrītāja sviru atpakaļ pie vējstikla.
SVARĪGI
Tīriet slotiņas regulāri. Neveicot tīrītāju slotiņu
apkopi, samazinās to kalpošanas ilgums.
}}
539
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
Saistītā informācija
•
•
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā (537 lpp.)
Automašīnas ārpuses tīrīšana (559 lpp.)
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
Mazgāšanas šķidrumu lieto priekšējo lukturu, kā
arī vējstikla un aizmugurējā loga mazgāšanai.
Kad temperatūra ir zemāka par sasalšanas temperatūru, ir jāizmanto mazgāšanas šķidrums ar
antifrīzu.
laikā un laikā, kad apkārtējā temperatūra ir zem
ūdens sasalšanas punkta.
SVARĪGI
Lietojiet Volvo oriģinālo mazgāšanas šķidrumu
vai līdzvērtīgu līdzekli, kura pH līmenis darba
šķīdumā (piemēram, attiecībā 1:1 ar neitrālu
ūdeni) atbilst ieteicamajai vērtībai 6-8.
SVARĪGI
Kad temperatūra ir zem nulles, lietojiet mazgāšanas šķidrumu ar pretsasalšanas piedevu,
lai novērstu sasalšanu sūknī, tvertnē un šļūtenēs.
Tilpums:
Mazgāšanas šķidrumu iepilda tvertnē ar zilu
vāciņu.
PIEZĪME
Kad tvertnē ir palicis aptuveni 1 litrs mazgāšanas šķidruma, vadītāja displejā tiek attēlots
Stiklu skaloš. šķidr. Zems līmenis,
uzpildiet kopā ar simbolu
.
Norādītā kvalitāte: Volvo ieteiktais mazgāšanas
šķidrums - ar pretsasalšanas aizsardzību aukstā
540
•
Automašīnas ar priekšējo lukturu mazgāšanas funkciju: 5,5 litri
•
Automašīnas bez priekšējo lukturu mazgāšanas funkcijas: 3,5 litri.
Saistītā informācija
•
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāji
(152 lpp.)
•
Dzinēja pārsega atvēršana un aizvēršana
(524 lpp.)
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Akumulators
Elektrosistēmai ir viens pols, un tā izmanto šasiju
un dzinēja korpusu par strāvas vadītāju.
BRĪDINĀJUMS
•
Akumulators var radīt ļoti sprādzienbīstamu gāzi. Nepareizi pievienojot akumulatora savienotājvadu, var rasties dzirksteles,
kas savukārt var izraisīt akumulatora eksploziju.
Startera akumulatora maiņa jāveic servisā12.
•
Automobilim ir maiņstrāvas ģenerators ar sprieguma regulēšanas funkciju.
Akumulators satur sērskābi, kas var izraisīt nopietnus apdegumus.
•
Ja sērskābe iekļūst acīs, nonāk uz ādas
vai apģērba, skalojiet skarto vietu ar lielu
ūdens daudzumu. Ja sērskābe iekļūst
acīs, nekavējoties vērsieties pie ārsta.
Startera akumulatoru lieto, lai palaistu elektrosistēmu un darbinātu startera motoru, kā arī citas
automašīnas elektroierīces.
Startera akumulators ir 12 V AGM akumulators,
kura mērķis ir samazināt oglekļa dioksīda daudzumu, nodrošināt funkciju Start/Stop, reģeneratīvu uzlādi, kā arī atbalstīt dažādo automašīnas
sistēmu funkcijas.
Akumulatora kalpošanas laiku un darbību
ietekmē, piemēram, iedarbināšanas reižu skaits,
izlādēšanās, braukšanas stils, braukšanas
apstākļi, klimata apstākļi utt.
•
Nekādā gadījumā neatvienojiet akumulatoru,
kamēr darbojas dzinējs.
•
Pārbaudiet, vai akumulatora kabeļi ir pareizi
pievienoti un pareizi pievilkti.
12
Ieteicams izmantot autorizētu Volvo remontdarbnīcu.
Pievienojot akumulatora lādētājam ārēju startera
akumulatoru, izmantojiet dzinēja nodalījumā esošos automašīnas uzlādes punktus. Nedrīkst
izmantot bagāžas nodalījumā esošos automašīnas startera akumulatora termināļus.
Uzlādes laikā tiek uzlādēts gan startera akumulators, gan rezerves akumulators.
Pozitīvais uzlādes punkts
Negatīvais uzlādes punkts
SVARĪGI
Uzlādējot startera akumulatoru un rezerves
akumulatoru, lietojiet tikai modernu akumulatora lādētāju ar kontrolētu uzlādes spriegumu.
Nedrīkst lietot ātrās uzlādes funkciju, jo tā var
sabojāt akumulatoru.
}}
541
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
SVARĪGI
Neievērojot tālāk sniegtos norādījumus, pēc
ārējā startera akumulatora vai akumulatora
lādētāja pieslēgšanas īslaicīgi var tikt deaktivizēta sistēmas Infotainment enerģijas taupīšanas funkcija un/vai īslaicīgi var nebūt pieejams vadītāja displejā esošais ziņojums par
startera akumulatora uzlādes līmeni:
•
Automašīnas startera akumulatora negatīvo spaili nekādā gadījumā nedrīkst pievienot ārējam akumulatoram vai akumulatora lādētājam - par zemējuma punktu
drīkst izmantot tikai negatīvo uzlādes
punktu.
PIEZĪME
Akumulatora atkārtota izlādēšanās saīsina tā
kalpošanas ilgumu.
Akumulatora kalpošanas ilgumu ietekmē vairāki faktori, tostarp braukšanas apstākļi un klimats. Akumulatora iedarbināšanas jauda ar
laiku pakāpeniski samazinās, tādēļ, ja automašīna ilgstoši nav lietota vai ar to nobraukti tikai
īsi attālumi, akumulators ir jāuzlādē. Ārkārtīgi
lielā aukstumā iedarbināšanas jauda ir ierobežota.
Lai uzturētu akumulatoru labā stāvoklī, ieteicama vismaz 15 minūšu ilga
braukšana katru nedēļu vai arī akumulators ir
jāpievieno lādētājam ar automātisko kompensācijas uzlādes funkciju.
Startera akumulators atrodas bagāžas nodalījumā.
Tabulā tālāk ir norādītas startera akumulatora
specifikācijas.
Akumulators
Pilnīgi uzlādētam akumulatoram ir maksimāls
kalpošanas ilgums.
H7 AGM
Spriegums (V)
12
Aukstās iedarbināšanas
kapacitāteA - CCAB (A)
800
Izmērs , gxpxa (mm)
Jauda (Ah)
A
B
542
Saskaņā ar EN standartu.
Ampēri aukstajai iedarbināšanai.
315×175×190
80
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
SVARĪGI
Nodrošiniet, lai fiksējošā siksna vienmēr būtu
stingri nospriegota.
Volvo iesaka uzticēt akumulatora nomaiņu autorizētam Volvo servisam.
Simboli uz akumulatoriem
Uz akumulatoriem ir sniegta informācija un norādīti brīdinājuma simboli.
Izvairieties no dzirkstelēm
un atklātas liesmas akumulatora tuvumā.
Lietojiet aizsargbrilles.
SVARĪGI
Sprādzienbīstams.
Mainot startera vai rezerves akumulatoru,
jāuzstāda AGM13 tipa akumulators.
SVARĪGI
Nomainot startera akumulatoru, pārliecinieties, ka jaunajam akumulatoram ir tāda pati
aukstās iedarbināšanas kapacitāte un tips kā
iepriekšējam (skatiet uzlīmi uz akumulatora).
PIEZĪME
Plašāka informācija ir
sniegta automašīnas īpašnieka rokasgrāmatā.
Jānodod atkārtotai pārstrādei.
Glabājiet akumulatoru bērniem nepieejamā vietā.
PIEZĪME
Nolietots startera vai rezerves akumulators
jāpārstrādā videi draudzīgā veidā, jo tas satur
svinu.
Akumulatora tvertnes izmēram jāatbilst oriģinālā akumulatora izmēriem.
Saistītā informācija
•
•
•
13
Simboli uz akumulatoriem (543 lpp.)
Atbalsta akumulators (544 lpp.)
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un
citu akumulatoru (394 lpp.)
Akumulators satur kodīgu
skābi.
Saistītā informācija
•
•
Akumulators (541 lpp.)
Atbalsta akumulators (544 lpp.)
Absorbed Glass Mat.
543
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Atbalsta akumulators
Automašīnas ar Start/Stop funkciju ir aprīkotas
ne tikai ar startera akumulatoru, bet arī ar rezerves akumulatoru.
Automobiļi ar Start/Stop funkciju ir aprīkoti ar
diviem 12 V akumulatoriem - vienu īpaši jaudīgu
akumulatoru iedarbināšanai un vienu gaidstāves
akumulatoru, kas palīdz veikt Start/Stop funkcijas
nodrošināto iedarbināšanu.
Spriegums (V)
12
Aukstās iedarbināšanas kapacitāteA - CCAB (A)
170
Izmērs , gxpxa (mm)
Jauda (Ah)
A
B
•
Dzinējs tiek automātiski iedarbināts15, vadītājam nenospiežot sajūga pedāli (manuālā pārnesumkārba).
•
Dzinējs tiek automātiski iedarbināts, vadītājam nenoņemot kāju no bremžu pedāļa
(automātiskā pārnesumkārba).
150×90×130
10
Saskaņā ar EN standartu.
Cold Cranking Amperes.
SVARĪGI
Atbalsta akumulatoram parasti nav vajadzīga biežāka apkope nekā parastam akumulatoram, ko
izmanto iedarbināšanai. Ja rodas jautājumi vai
problēmas, jāsazinās ar servisu - ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Mainot startera vai rezerves akumulatoru,
jāuzstāda AGM14 tipa akumulators.
PIEZĪME
•
Atbalsta akumulators atrodas kastē blakus statnim.
Tabulā tālāk ir norādītas atbalsta akumulatora
specifikācijas.
•
Jo augstāks jaudas noņemšanas līmenis
automašīnā, jo vairāk jādarbina maiņstrāvas ģenerators un jāuzlādē akumulatori =
palielināts degvielas patēriņš.
Kad akumulatora jauda nokrītas zem
zemākā pieļaujamā līmeņa, tad funkcija
Start/Stop tiek izslēgta.
Īslaicīgi samazināta Start/Stop funkcija, ko izraisa
liels strāvas patēriņš, nozīmē:
14
15
544
Absorbed Glass Mat.
Automātiskā iedarbināšana var notikt tikai tādā gadījumā, ja pārnesumu pārslēgsvira atrodas neitrālā pozīcijā.
SVARĪGI
Ja netiek ievēroti tālāk minētie norādījumi, tad
iedarbināšanas/izslēgšanas funkcija var īslaicīgi beigt darboties pēc ārējā akumulatora vai
akumulatora lādētāja pievienošanas:
•
Automašīnas startera akumulatora negatīvo spaili nekādā gadījumā nedrīkst pievienot ārējam akumulatoram vai akumulatora lādētājam - par zemējuma punktu
drīkst izmantot tikai negatīvo uzlādes
punktu.
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
PIEZĪME
Ja startera akumulators ir tik ļoti izlādējies, ka
automašīnas elektrosistēma nedarbojas, un
pēc tam dzinējs tiek iedarbināts ar ārēja akumulatora vai akumulatora uzlādes ierīces palīdzību, funkcija Start/Stop joprojām ir aktivizēta. Ja Start/Stop funkcija drīz pēc tam aptur
dzinēju, pastāv liels risks, ka dzinēja automātiska iedarbināšana neizdosies nepietiekama
akumulatora uzlādes līmeņa dēļ, jo akumulators vēl nav pietiekami uzlādēts.
Ja automašīna ir iedarbināta ar ārēju strāvas
avotu vai nepietiek laika, lai akumulatoru uzlādētu ar akumulatora uzlādes ierīci, ieteicams
īslaicīgi deaktivizēt Start/Stop funkciju, līdz
automašīna ir atkal uzlādējusi akumulatoru. Ja
āra temperatūra ir +15 °C, akumulatora
uzlāde automašīnai ir jāveic vismaz 1 stundu.
Zemākā āra temperatūrā uzlādes laiks var
palielināties līdz 3–4 stundām. Akumulatora
uzlādei ieteicams izmantot ārēju akumulatora
uzlādes ierīci.
Drošinātāji
Visas elektriskās funkcijas un daļas ir aizsargātas
ar vairākiem drošinātājiem, lai pasargātu automobiļa elektrosistēmu no īsslēgumu vai pārslodzes
radītiem bojājumiem.
Ja kāda elektriskā daļa vai funkcija nedarbojas,
tas var būt tāpēc, ka šīs daļas drošinātājs ir ticis
īslaicīgi pārslogots un ir pārdedzis. Ja tas pats
drošinātājs pārdeg atkārtoti, bojājums ir elektriskajā ierīcē. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu
Volvo servisu, lai veiktu pārbaudi.
labajā pusē zem cimdu nodalījuma esošais centrālais elektrības bloks atrodas pretējā pusē.
Dzinēja nodalījums
Zem cimdu nodalījuma
Bagāžas nodalījums
Saistītā informācija
•
Drošinātāja nomaiņa (546 lpp.)
Centrālo elektrības bloku atrašanās
vieta
Saistītā informācija
•
•
•
•
Akumulators (541 lpp.)
Iedarbināšana/izslēgšana (402 lpp.)
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un
citu akumulatoru (394 lpp.)
Centrālā elektrības bloka atrašanās vieta automašīnā ar stūri kreisajā pusē. Automašīnā ar stūri
Simboli uz akumulatoriem (543 lpp.)
545
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Drošinātāja nomaiņa
Visas elektriskās funkcijas un daļas ir aizsargātas
ar vairākiem drošinātājiem, lai pasargātu automobiļa elektrosistēmu no īsslēgumu vai pārslodzes
radītiem bojājumiem.
Drošinātāju maiņa
1.
Skatiet drošinātāju shēmu, lai atrastu attiecīgo drošinātāju.
2.
Izņemiet drošinātāju un apskatiet to no
sāniem, lai redzētu, vai liektais vads ir pārdedzis.
3.
Ja tā ir noticis, nomainiet to ar jaunu tādas
pašas krāsas un strāvas stipruma drošinātāju.
BRĪDINĀJUMS
Nomainot drošinātāju, nekādā gadījumā neizmantojiet svešķermeni vai drošinātāju, kura
strāvas stiprums ampēros pārsniedz norādīto.
Tas var izraisīt ievērojamus elektrosistēmas
bojājumus un, iespējams, izraisīt ugunsgrēku.
Saistītā informācija
546
•
•
•
Drošinātāji dzinēja nodalījumā (547 lpp.)
•
Drošinātāji bagāžas nodalījumā (555 lpp.)
Drošinātāji (545 lpp.)
Drošinātāji zem cimdu nodalījuma
(551 lpp.)
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Drošinātāji dzinēja nodalījumā
Dzinēja nodalījumā esošie drošinātāji cita starpā
aizsargā dzinēja un bremžu funkcijas.
}}
547
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
Vāciņa iekšpusē ir pincete, kas atvieglo drošinātāju izņemšanu un piestiprināšanu.
Funkcija
AA
Funkcija
AA
Drošinātāju blokā ir vieta vairākiem rezerves drošinātājiem.
12 V kontaktligzda tuneļkonsolē pie otrās sēdekļu rindas
kāju zonas
15
Bremžu sistēmas vadības
modulis (vārsti, stāvbremze)
40
Vējstikla tīrītāji
30
12 V kontaktligzda bagāžas
nodalījumā*
15
Aizmugurējā stikla apskalotājs
25
Stāvokļi
Pārsega iekšpusē atrodas uzlīme, kurā norādītas
drošinātāju atrašanās vietas.
•
•
Drošinātāji nr. 18-30, 35-37, 46-54 un
55-70 ir "Micro" tipa drošinātāji.
Drošinātāji 31-34, 38-45 un 71-78 ir
"MCase" tipa drošinātāji, un tos drīkst mainīt
tikai servisā16.
Funkcija
16
548
AA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
USB ports priekšējā tuneļkonsolē*
5
12 V kontaktligzda priekšējā
tuneļkonsolē
15
-
-
Apsildāms vējstikls* labā
puse
40
-
-
Stāvapsilde*
20
-
-
Bremžu sistēmas vadības
modulis (ABS sūknis)
40
Apsildāms vējstikls* kreisā
puse
Paralēlslēgums
Apsildāms vējstikls* kreisā
puse
40
Apsildāms vējstikls* labā
puse
Priekšējo lukturu tīrītāji*
25
5
Vējstikla apskalotāji
25
Darbojas, kad aizdedze ir
ieslēgta: Dzinēja vadības
modulis, transmisijas komponenti, elektriskā stūres pastiprinātāja servoiekārta, centrālais elektroniskais modulis,
bremžu sistēmas vadības
modulis
-
-
-
-
Skaņas signāls
20
Sirēna*
5
-
Paralēlslēgums
Ieteicams izmantot autorizētu Volvo remontdarbnīcu.
* Papildaprīkojums/piederums.
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Funkcija
AA
Funkcija
Labās puses priekšējais lukturis
7,5
-
Labais priekšējais lukturis,
noteikti LED variantiB
7,5
-
-
-
-
Akumulatora ieslēgšanās
vadības bloks
5
Drošības spilveni
5
Kreisās puses priekšējais lukturis
7,5
Kreisais priekšējais lukturis,
noteikti LED variantiB
7,5
Akseleratora pedāļa sensors
5
Pārnesumkārbas vadības
modulis
15
Dzinēja vadības modulis
(ECM)
5
-
-
-
-
-
-
AA
-
Dzinēja vadības bloks, palaišanas mehānisms, gāzes droseles bloks, EGR vārsts
(dīzeļdzinējiem), turbodzinēja
pozīcijas sensors (dīzeļdzinējiem), turbokompresora vārsts
(benzīna dzinējiem)
20
Solenoīdi (benzīndzinējiem),
vārsti, dzinēja dzesēšanas sistēmas termostats (benzīndzinējiem), EGR dzesēšanas
sūknis (dīzeļdzinējiem), kvēlsveču vadības bloks (dīzeļdzinējiem)
10
Vakuuma regulatori; vārsts;
izvades impulsa vārsts (dīzeļdzinējam)
7,5
Spoilera un žalūzijas vadības
modulis; radiatora un žalūzijas
vadības modulis; izvades
impulsa releja spoles (dīzeļdzinējam)
5
-
-
Funkcija
AA
Lambda zonde, priekšējā,
lambda zonde, aizmugurējā
(benzīndzinējam)
15
Dzinēja eļļas sūkņa solenoīds,
gaisa kondicionētāja solenoīda sajūga, vidējā lambda
zonde (benzīna dzinējiem),
aizmugurējā lambda zonde
(dīzeļdzinējiem)
15
-
-
Dzinēja vadības modulis
(ECM)
20
Aizdedzes spoles (benzīna
dzinējiem), kvēlsveces (benzīna dzinējiem)
15
Degvielas filtra sildītājs (dīzeļdzinējiem)
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
}}
549
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
Funkcija
A
B
AA
Startera motors
Paralēlslēgums
Startera motors
40
Ampēri
LED (gaismas diode)
Saistītā informācija
•
•
•
550
Drošinātāja nomaiņa (546 lpp.)
Drošinātāji zem cimdu nodalījuma
(551 lpp.)
Drošinātāji bagāžas nodalījumā (555 lpp.)
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Drošinātāji zem cimdu nodalījuma
Zem cimdu nodalījuma esošie drošinātāji, piemēram, aizsargā 230 V kontaktligzdu, displejus un
durvju moduļus.
}}
551
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
Vāciņa iekšpusē ir pincete, kas atvieglo drošinātāju izņemšanu un piestiprināšanu.
Dzinēja nodalījuma drošinātāju blokā ir vieta
vairākiem rezerves drošinātājiem.
552
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Stāvokļi
•
Drošinātāji nr. 1, 3-21, 23-36, 39-53 un
55-59 ir "Micro" tipa drošinātāji.
•
Drošinātāji 2, 22, 37-38 un 54 ir "MCase"
tipa drošinātāji, un tos drīkst mainīt tikai servisā17.
Funkcija
230 V kontaktligzda tuneļkonsolē
pie aizmugurējā sēdekļa kāju
zonas*
17
AA
30
Funkcija
AA
Funkcija
AA
Iedarbināšanas slēdža un stāvbremzes vadības modulis
5
7,5
Stūres rata stūres modulis*
15
Kontrolē apgaismojumu, salona
apgaismojumu, salona atpakaļskata
spoguļa aptumšošanu*, lietus un
gaismas sensoru*, tuneļkonsoles
vadības tastatūru pie aizmugurējā
sēdekļa kāju zonas*, elektriski
vadāmos priekšējos sēdekļus*;
vadības paneļus aizmugurējās durvīs
-
-
-
-
-
-
-
-
Vadītāja atbalsta funkciju vadības
bloks
5
Panorāmas jumts ar saules aizsargu*
20
Augšējais displejs*
5
Salona apgaismojums
5
-
-
Jumta konsoles displejs (drošības
jostas atgādinātājs/priekšējā pasažiera sēdekļa drošības gaisa spilvena indikators)
5
-
-
Klimata kontroles sistēmas vadības
modulis
10
Kustības sensors*
5
Stūres slēdzene
7,5
Mediju atskaņotājs
5
Diagnostikas ligzda OBDII
10
Vadītāja displejs
5
Vidējais displejs
5
Viduskonsoles vadības tastatūra
5
40
Saules sensors
5
Klimata kontroles sistēmas ventilatora modulis, priekšējais
-
-
-
-
-
-
Stūres rata modulis
5
Mitruma sensors
5
Ieteicams izmantot autorizētu Volvo remontdarbnīcu.
-
-
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 553
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
Funkcija
AA
Funkcija
AA
Durvju modulis aizmugurējās labās
puses durvīs
20
Sēdekļa apsilde, priekšējais pasažiera sēdeklis
15
Drošinātāji bagāžas nodalījumā
10
Dzesēšanas šķidruma sūknis
10
Vadības modulis automašīnā ar
interneta savienojumu, telemātikas
vadības modulis
5
-
Durvju modulis aizmugurējās kreisās puses durvīs
20
Audio vadības modulis (pastiprinātājs) (noteiktiem variantiem)
40
Piekares vadības modulis (aktīvā
šasija)*
20
-
Sensus vadības modulis
Vairākfrekvenču joslu antenas
modulis
5
-
-
Sēdekļu komforta moduļi (masāžas) priekšā*
5
-
-
-
-
Aizmugurējā stikla tīrītājs
15
Degvielas sūkņa vadības modulis
15
-
-
-
-
A
Drošinātāja nomaiņa (546 lpp.)
Drošinātāji dzinēja nodalījumā (547 lpp.)
Drošinātāji bagāžas nodalījumā (555 lpp.)
-
-
Sēdekļa apsilde, vadītāja sēdeklis
554
20
Durvju modulis priekšējās labās
durvīs
•
•
•
-
Durvju modulis priekšējās kreisās
durvīs
-
Saistītā informācija
10
20
-
-
TV* (dažos tirgos)
5
Drošinātāju nr. 53 un 58 galvenais
drošinātājs
15
Ampēri
15
* Papildaprīkojums/piederums.
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Drošinātāji bagāžas nodalījumā
Drošinātāji bagāžas nodalījumā, piemēram, aizsargā elektriski vadāmos sēdekļus*, drošības
gaisa spilvenus un drošības jostu spriegotājus.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 555
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
Centrālais elektrības bloks atrodas labajā pusē.
Vāciņa iekšpusē ir pincete, kas atvieglo drošinātāju izņemšanu un piestiprināšanu.
556
Dzinēja nodalījuma drošinātāju blokā ir vieta
vairākiem rezerves drošinātājiem.
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Stāvokļi
•
Drošinātāji nr. 13-17 un 21-36 ir "Micro"
tipa drošinātāji.
•
Drošinātāji 1-12, 18-20 un 37 ir "MCase"
tipa drošinātāji, un tos drīkst mainīt tikai servisā18.
Funkcija
AA
Aizmugures loga atkausētājs
30
Pneimatiskās piekares kompresors*
Bloķēšanas motors atzveltnei labajā
pusē
Bloķēšanas motors atzveltnei kreisajā pusē
18
40
15
15
-
-
-
-
Mehāniski darbināmas aizmugurējās durvis*
25
Elektriski vadāms blakussēdētāja
sēdeklis*
20
Ieteicams izmantot autorizētu Volvo remontdarbnīcu.
Funkcija
AA
Funkcija
Vilkšanas iekārtas vadības modulis*
40
-
-
Drošības jostas spriegotāja modulis,
labā puse
40
Drošības spilvenu un drošības jostu
spriegotāju vadības modulis
5
Iekšējais releja tinums
5
-
-
-
-
Kāju kustības noteikšanas modulis*
(elektriski vadāmo aizmugures
durvju atvēršanai)
5
Sēdekļu apsilde aizmugurē kreisajā
pusē*
-
-
-
-
Vilkšanas iekārtas vadības modulis*
25
Elektriski vadāmais vadītāja sēdeklis*
20
Drošības jostas spriegotāja modulis,
kreisā puse
40
Stāvvietā novietošanas kamera*
5
-
-
-
-
-
-
15
-
-
Blind Spot Information (BLIS)*
5
-
-
Drošības jostu spriegotāju moduļi
5
Aktuatori izplūdes gāzēm (noteiktiem benzīndzinēju variantiem)
5
-
-
Pilnpiedziņas vadības modulis*
15
Sēdekļu apsilde aizmugurē labajā
pusē*
15
A
AA
-
Ampēri
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 557
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
558
Saistītā informācija
•
•
•
Drošinātāja nomaiņa (546 lpp.)
Drošinātāji zem cimdu nodalījuma (551 lpp.)
Drošinātāji dzinēja nodalījumā (547 lpp.)
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Automašīnas ārpuses tīrīšana
Automašīna jāmazgā, tiklīdz tā ir kļuvusi netīra.
Tas nozīmē, ka automašīnu ir vieglāk tīrīt, jo netīrumi nav ieēdušies. Tas arī samazina skrāpējumu
risku un nodrošina, ka automašīna izskatās
svaiga. Mazgājiet mašīnu automazgātavā ar
notekūdeņu separatoru. Lietojiet auto šampūnu.
Roku mazgāšana
•
•
•
•
Putnu izkārnījumus no krāsojuma notīriet pēc
iespējas ātrāk. Putnu izkārnījumi satur ķimikālijas, kas ietekmē krāsojumu un ļoti ātri to
izbalina. Izmantojiet, piemēram, mīkstu papīru
vai sūkli, kas samitrināts lielā daudzumā
ūdens. Šādi radušos izbalējušos traipus var
likvidēt tikai speciālists autorizētā Volvo
remontdarbnīcā.
Skalojiet automašīnas apakšu.
Noskalojiet visu automobili, līdz izšķīdušie
netīrumi ir nomazgāti, lai samazinātu risku
saskrāpēt automobili mazgāšanas laikā.
Nevērsiet augstspiediena strūklu tieši pret
slēdzenēm.
Ja nepieciešams, mazgājiet ļoti netīras virsmas ar aukstu attaukojošu līdzekli. Ņemiet
vērā, ka šajā gadījumā virsmas nedrīkst būt
sakarsušas saulē.
•
Mazgāšanai lietojiet sūkli, auto šampūnu un
lielu daudzumu remdena ūdens.
•
Logu tīrītāju slotiņas notīriet ar remdenu ziepjūdeni vai auto šampūnu.
•
Nosusiniet automašīnu ar tīru, sausu zamšādu vai ūdens skrāpi. Neļaujot ūdens pilieniem nožūt spēcīgā saules gaismā, samazinās risks ūdens izžūšanas procesā veidoties
traipiem, kurus vēlāk var nākties notīrīt.
BRĪDINĀJUMS
Vienmēr uzticiet dzinēja tīrīšanu autoservisa
darbiniekiem. Ja dzinējs ir karsts, pastāv aizdegšanās draudi.
SVARĪGI
Automātiskā automazgāšana
Mazgāšana automātiskajā automazgātavā ir vienkāršs un ātrs automobiļa mazgāšanas veids, bet
ar to nevar aizsniegt visas vietas. Lai sasniegtu
labus rezultātus, ir ieteicams automašīnu mazgāt
ar rokām vai papildus mazgāšanai automazgātavā
to mazgāt arī ar rokām.
PIEZĪME
Dažu pirmo mēnešu laikā automašīnu drīkst
mazgāt tikai ar rokām. Tas jāievēro tādēļ, ka
jauna krāsa ir jutīgāka.
Netīri priekšējie lukturi darbojas sliktāk. Tīriet
tos regulāri, piemēram, uzpildot degvielu.
Nelietojiet kodīgus mazgāšanas līdzekļus - tā
vietā izmantojiet ūdeni un neskrāpējošu sūkli.
PIEZĪME
Uz ārējā apgaismojuma lukturiem, piemēram,
priekšējiem lukturiem un aizmugures lukturiem lēcas iekšienē var rasties īslaicīgs kondensāts. Tas ir normāli - visi ārējā apgaismojuma lukturi ir izgatavoti tā, lai tas neradītu
problēmas. Parasti kondensāts izzūd no luktura korpusa, kad lukturis ir kādu laiku bijis
ieslēgts.
SVARĪGI
Pirms iebraukt automātiskajā automazgātavā,
deaktivizējiet automātiskās bremzēšanas funkciju stāvēšanas laikā (Auto Hold) un automātisko stāvbremzes ieslēgšanu. Ja šīs funkcijas
netiek deaktivizētas, bremžu sistēma nobloķēs
automašīnu, kad tā stāvēs uz vietas, un automašīnu nevarēs izkustināt.
Automazgātavās, kurās automašīna tiek vilkta
cauri ar rotējošiem riteņiem, jāievēro:
1.
Iebrauciet automātiskajā automazgātavā.
2.
Deaktivizējiet automātiskās bremzēšanas
funkciju stāvēšanas laikā (Auto Hold), izmantojot tuneļkonsoles slēdzi.
}}
559
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
||
3.
Vidējā displejā deaktivizējiet stāvbremzes
automātisko ieslēgšanos.
4.
Pārslēdziet pārnesumu pārslēgsviru pozīcijā
N.
5.
Izslēdziet dzinēju, pagriežot tuneļkonsolē
esošo iedarbināšanas slēdzi pozīcijā STOP.
Turiet slēdzi pozīcijā STOP vismaz
4 sekundes.
> Automašīna ir sagatavota automātiskajai
mazgāšanai.
SVARĪGI
Sistēma automātiski ieslēdz režīmu P, izņemot
gadījumus, kad netiek veikts iepriekš aprakstītais solis. Režīmā P riteņi tiek nobloķēti, taču
tam tā nav jānotiek, automašīnai atrodoties
automātiskajā automazgātavā.
Mazgāšana a