Volvo V90 Twin Engine, 2019 Late Quick start guide

Volvo V90 Twin Engine, 2019 Late Quick start guide
V90
TWIN ENGINE
Q UICK G UIDE
VÄLKOMMEN!
Šajā Quick Guide rokasgrāmatā ir aprakstītas vairākas jūsu Volvo funkcijas. Detalizētāka īpašnieka informācija ir pieejama automašīnā, lietotnē un tīmeklī.
AUTOMAŠĪNAS CENTRĀLAIS DISPLEJS
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama automašīnas centrālajā displejā, kur
tai var piekļūt augšējā skatā.
MOBILO IERĪČU LIETOTNE
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama kā lietotne (Volvo Manual) viedtālruņiem un planšetdatoriem. Lietotnē ir pieejamas arī video pamācības
noteiktām funkcijām.
VOLVO ATBALSTA VIETNE
Volvo Cars atbalsta vietnē (support.volvocars.com) ir pieejamas rokasgrāmatas un video pamācības, kā arī papildu informācija un palīdzība par jūsu
Volvo un tā lietošanu.
IESPIESTA INFORMĀCIJA
Cimdu nodalījumā atrodas īpašnieka rokasgrāmatas pielikums, kurā ietverta informācija par drošinātājiem un specifikācijām, kā arī svarīgas un
praktiskas informācijas kopsavilkums. Var pasūtīt iespiestu īpašnieka
rokasgrāmatu un tās pielikumu.
SATURS
01. VOLVO AUTOMAŠĪNAS IEPAZĪŠANA
Šajā nodaļā sniegta informācija par dažām Volvo sistēmām un pakalpojumiem, kā arī pārskats par automašīnas
salonu, ārpusi un centrālo displeju.
02. UZLĀDE
Šajā nodaļā ir aprakstīts automašīnas uzlādes statuss, uzlādes bloka lietošana un dažādie simboli vadītāja displejā.
03. SALONS UN SAVIENOJUMI
Šeit varat izlasīt par dažādām pasažieru salonā pieejamām funkcijām piemēram sēdekļu iestatījumiem un interneta
savienojumu.
04. CENTRĀLĀ DISPLEJA SKATI
Šeit varat atrast informāciju par dažādiem centrālā displeja galvenajiem skatiem, kuros varat vadīt dažādas automašīnas funkcijas.
05. ATJAUTĪGA AUTOVADĪŠANA
Šajā nodaļā aprakstītas vairākas automašīnas vadītāja atbalsta sistēmas un sniegti padomi par ekonomisku braukšanu.
06. BALSS ATPAZĪŠANA
Šeit varat atrast dažādās komandas/frāzes, kuras varat izmantot ar automašīnas balss vadības sistēmu.
07. ĪPAŠIE TEKSTI
Brīdinājumi, svarīga informācija un piezīmes, kas ir jāizlasa.
Publicēšanas brīdī visi zināmie papildaprīkojuma/piederumu veidi ir atzīmēti ar zvaigznīti: *.
01
01
DARBA SĀKŠANA
Lai savu Volvo automašīnu sāktu lietot vislabākajā iespējamā veidā, ir
vairākas funkcijas, noteikumi un padomi, kurus ir noderīgi zināt.
Volvo ID
Volvo ID ir personīgs ID, kas sniedz piekļuvi dažādiem pakalpojumiem ar
vienu lietotājvārdu un paroli. Daži piemēri ir Volvo On Call*, karšu pakalpojumi*, personīgs pieteikumvārds vietnē volvocars.com un iespēja
rezervēt apkopi un remontu. Volvo ID varat izveidot vietnē volvocars.com,
lietotnē Volvo On Call vai tieši automašīnā.
Sagatavošana pirms braukšanas
Izstrādājiet ieradumu pirms došanās ceļā vienmēr sagatavot automašīnu. Tā var tikt palielināts braukšanas attālums un samazināts automašīnas dilums, turklāt vienlaikus iegūsiet komfortablu pasažieru salona
temperatūru. Centrālā displeja klimata skatā atlasiet cilni Stāvēšanas
klimats vai aktivizējiet šo funkciju lietotnē Volvo On Call. Pilnīga sagatavošana ir pieejama tikai tad, ja automašīna ir pievienota elektrības kontaktligzdai2.
Sensus
Sensus ir automašīnas inteliģentā saskarne, kurā ir pieejami visi automašīnas risinājumi saistībā ar izklaidi, interneta savienojumu, navigāciju*
un informācijas pakalpojumiem. Tieši Sensus padara iespējamus sakarus starp jums, automašīnu un ārējo pasauli.
Volvo On Call*
Volvo On Call nodrošina tiešu saziņu ar automašīnu un papildu komfortu un palīdzību 24 stundas diennaktī. Volvo On Call lietotne sniedz
iespēju, piemēram, noskaidrot, vai nav jānomaina spuldzes vai jāpapildina mazgāšanas šķidrums. Varat aizslēgt un atslēgt automašīnu, pārbaudīt degvielas līmeni un skatīt tuvāko degvielas uzpildes staciju.
Sagatavošanu var pielāgot un sākt, izmantojot automašīnas klimata
kontroles funkciju vai automašīnas attālas iedarbināšanas1 funkciju. Lai
sāktu lietot šīs funkcijas, lejupielādējiet lietotni Volvo On Call.
Volvo On Call ietver arī palīdzību uz ceļa, citus drošības pakalpojumus
un ārkārtas palīdzību, izmantojot ON CALL un SOS pogas automašīnas
jumta konsolē.
Vadītāja profili
Daudzus automašīnas iestatījumus var pielāgot vadītāja personīgajām
vēlmēm un pēc tam saglabāt vienā vai vairākos vadītāja profilos. Katru
atslēgu var saistīt ar kādu vadītāja profilu. Plašāku informāciju par vadītāja profiliem skatiet šīs Quick Guide sadaļā Augšējais skats.
1
2
Pieejams noteiktos tirgos un modeļos.
Attiecas uz elektrisko sildītāju.
01
01
PĀRSKATS, EKSTERJERS
Riepu spiediena pārbaudīšanu un kalibrēšanu (ITPMS)* veic,
izmantojot opciju TPMS lietotnē Automaš. statuss, kas pieejama
centrālā displeja lietotņu skatā. Zema riepu spiediena gadījumā
vadītāja displejā ir pastāvīgi iedegts simbols . Zema riepu spiediena gadījumā pārbaudiet un noregulējiet spiedienu visās četrās
riepās un nospiediet kalibrēšanas pogu, lai sāktu ITPMS kalibrēšanu.
Dzinēja eļļas līmeņa pārbaudi veic lietotnē Automaš. statuss.
Šeit varat arī skatīt statusa ziņojumus un rezervēt apkopi un
remontu*.
Hibrīda akumulatora uzlādi veic, izmantojot uzlādes kontaktligzdu. Atveriet lūku, tai viegli uzspiežot. Lai iespējamais brauciena
attālums būtu optimāls, sāciet braucienu ar pilnīgi uzlādētu akumulatoru.
Durvju spoguļus var automātiski* pagriezt uz leju, kad tiek ieslēgts
atpakaļgaitas pārnesums. Kad automašīnu aizslēdz/atslēdz ar tālvadības atslēgu, durvju spoguļus var automātiski ievilkt/izvirzīt*. Šīs
funkcijas var aktivizēt centrālā displeja augšējā skata sadaļā
Iestatījumi My Car Spoguļi un ērtības.
Bezatslēgas aizslēgšana/atslēgšana* nozīmē: lai aizslēgtu vai
atslēgtu automašīnu, tālvadības atslēgai ir jāatrodas, piemēram, jūsu
kabatā. Tālvadības atslēgai ir jāatrodas aptuveni 1 metra (3 pēdu)
attālumā no automašīnas.
Satveriet kādu no durvju rokturiem vai nospiediet bagāžas nodalījuma durvju gumijoto spiediena plāksni, lai atslēgtu automašīnu. Lai
aizslēgtu automašīnu, uzmanīgi uzspiediet kādam no durvju rokturu
padziļinājumiem. Centieties vienlaikus nepieskarties abām spiediena virsmām.
Panorāmas jumts* ietver atveramu stikla pārsegu un saulessargu,
un to vada ar vadības slēdzi virs atpakaļskata spoguļa, kad automašīnai ir ieslēgta vismaz aizdedzes pozīcija I. Atveriet ventilācijas stāvoklī, spiežot vadības slēdzi uz augšu, un aizveriet, velkot vadības
slēdzi uz leju. Lai pilnīgi atvērtu panorāmas jumtu, divreiz pavelciet
vadības slēdzi atpakaļ. Aizveriet, divreiz velkot vadības slēdzi uz leju.
Elektriski vadāmās bagāžas nodalījuma durvis* var atvērt,
izmantojot funkciju bagāžas nodalījuma durvju vadībai ar kāju*, veicot lēnu spērienam līdzīgu kustību uz priekšu zem aizmugurējā
bufera kreisās daļas. Aizveriet un aizslēdziet bagāžas nodalījuma
durvis, izmantojot
uz to apakšējās malas. Vai arī aizveriet
bagāžas nodalījuma durvis ar lēnu spērienam līdzīgu kustību. Lai
bagāžas nodalījuma durvis varētu atslēgt ar kājas kustību, automašīnai ir jābūt aprīkotai ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas* funkciju. Lai varētu atvērt un aizvērt ar kājas kustību, tālvadības atslēgai
ir jāatrodas aptuveni 1 metra (3 pēdu) attālumā aiz automašīnas.
Lai bagāžas nodalījuma durvis neatsistos, piemēram, pret garāžas
griestiem, var ieprogrammēt maksimālo atvēršanas augstumu. Iestatiet maksimāla atvēruma stāvokli, atverot bagāžas nodalījuma durvis un tās apturot vajadzīgajā atvēršanas pozīcijā. Pēc tam nospie, lai saglabātu šo pozīciju.
diet un vismaz 3 sekundes turiet
01
01
AIZSLĒGŠANA/ATSLĒGŠANA
Tālvadības pults atslēga
Vienreiz īsi nospiežot, aizslēdz pasažieru salona durvis, bagāžas
nodalījuma durvis un degvielas uzpildes durtiņas un aktivizē signalizāciju*.
Privātā aizslēgšana
Privātās aizslēgšanas funkcija bloķē bagāžas nodalījuma durvis, kas var būt noderīgi, piemēram, kad automašīna tiek nogādāta apkopes veikšanai vai atstāta viesnīcā.
Nospiežot un turot, vienlaikus aizver panorāmas jumtu* un visus
sānu logus.
- Centrālā displeja funkciju skatā pieskarieties Privātā
aizslēgšana, lai aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju.
Vienreiz īsi nospiežot, atslēdz pasažieru salona durvis un bagāžas
nodalījuma durvis un deaktivizē signalizāciju*.
Tiek rādīts aktivizēšanas/deaktivizēšanas uznirstošais logs. Katrā bloķēšanas funkcijas lietošanas reizē tiek atlasīts četrciparu kods. Pirmajā
funkcijas lietošanas reizē ir jāatlasa papildu drošības kods.
Nospiežot un turot, vienlaikus atver visus sānu logus.
Vienreiz īsi nospiežot, atslēdz bagāžas nodalījuma durvis un deaktivizē signalizāciju tikai tām.
Nospiežot un turot, tiek atvērtas vai aizvērtas elektriski vadāmās*
bagāžas nodalījuma durvis.
Panikas funkcija aktivizē pagrieziena rādītājus un skaņas signālu, lai
pievērstu uzmanību, ja tas ir nepieciešams. Lai aktivizētu, nospiediet
pogu un turiet vismaz 3 sekundes vai divreiz to nospiediet 3
sekunžu laikā. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot to pašu pogu,
kad tā ir bijusi aktivizēta vismaz 5 sekundes. Pretējā gadījumā tā
tiek automātiski deaktivizēta pēc 3 minūtēm.
Uzlādes lūka
Pirms pievienojat vai atvienojat uzlādes kabeli, pārliecinieties, ka automašīna ir atslēgta un izslēgta.
1. Iespiediet uz iekšu lūkas aizmugurējo daļu un atlaidiet.
2. Atveriet lūku.
Kad ir sākta uzlāde, kabelis tiek nofiksēts ligzdā. Uzlāde tiek apturēta, ja
automašīna tiek atslēgta, bet pēc brīža tiek atkal atsākta, ja uzlādes
kabelis netiek atvienots.
Cimdu nodalījumu aizslēdz* manuāli, izmantojot pievienoto atslēgu, kas
atrodas cimdu nodalījumā.
01
01
PĀRSKATS, SALONS
Centrālo displeju izmanto, lai vadītu daudzas automašīnas pamatfunkcijas, piemēram, multividi, navigāciju*, klimata kontroli, vadītāja
atbalsta sistēmas un automašīnā pieejamās lietotnes.
Vadītāja displejā tiek rādīta informācija par braucienu, piemēram,
ātrums, dzinēja apgriezieni, navigācija* un aktīvais vadītāja atbalsts.
Varat izvēlēties, kas ir jārāda vadītāja displejā, izmantojot lietotnes
izvēlni, ko atver ar labo tastatūru uz stūres. Iestatījumus var mainīt,
arī izmantojot opciju Iestatījumi My Car Vadītāja displejs
centrālā displeja augšējā skatā.
Vējstikla displejs* papildina automašīnas vadītāja displeju un projicē informāciju uz vējstikla. To aktivizē centrālā displeja funkciju
skatā.
Iedarbināšanas slēdzi izmanto automašīnas iedarbināšanai.
Pagrieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā un atlaidiet, lai ieslēgtu
aizdedzes pozīciju I. Izvēlieties pārnesumu pozīciju P vai N, nospiediet un turiet bremžu pedāli un pagrieziet iedarbināšanas slēdzi
pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai iedarbinātu automašīnu. Izslēdziet automašīnu, pagriežot iedarbināšanas slēdzi pulksteņrādītāju
kustības virzienā.
Braukšanas režīmus* iestata, izmantojot vadības slēdzi tuneļkonsolē. Iespiediet vadības slēdzi uz iekšu un ritiniet to, lai centrālajā
displejā atlasītu Hybrid, Pure, AWD, Power vai Individual Apstipriniet, nospiežot vadības slēdzi. Režīmā Individual varat pielāgot
braukšanas režīmu savām vajadzībām. Individuālo braukšanas
režīmu var aktivizēt centrālā displeja augšējā skatā sadaļā
Iestatījumi My Car Individuāls braukšanas režīms.
Stāvbremze tiek aktivizēta, kad vadības slēdzi
pavelk uz augšu;
pēc tam vadītāja displejā iedegas simbols. Lai to manuāli atlaistu,
spiediet vadības slēdzi uz leju un vienlaikus nospiediet bremžu
pedāli. Izmantojot funkciju Automātiska bremzēšana stāvot ( ),
bremžu pedāli var atlaist, saglabājot bremzēšanas spēku, piemēram,
kamēr automašīna stāv krustojumā.
Atcerieties, ka pirms automašīnas mazgāšanas automazgātuvē ir
jādeaktivizē gan funkcija Automātiska bremzēšana stāvot, gan arī
funkcija Automātiska stāvbremzes ieslēgšana. Automātisku stāvbremzes ieslēgšanu var deaktivizēt centrālā displeja augšējā skata
sadaļā Iestatījumi My Car Stāvbremze un piekare.
Pasažiera drošības gaisa spilvena slēdzis* atrodas instrumentu
paneļa galā pasažiera pusē, un tam var piekļūt, kad durvis ir atvērtas. Izvelciet slēdzi uz āru un pagrieziet stāvoklī ON/OFF, lai aktivizētu/deaktivizētu drošības gaisa spilvena funkciju.
01
01
CENTRĀLAIS DISPLEJS
Centrālajā displejā varat veikt iestatījumus un vadīt lielāko daļu funkciju. Centrālajā displejā ir trīs galvenie skati: sākuma skats, funkciju
skats un lietotņu skats. Funkciju skatam un lietotņu skatam varat piekļūt
no sākuma skata, velkot pa labi vai pa kreisi. Ir arī augšējais skats,
kuram var piekļūt, velkot uz leju displeja augšdaļu.
Lai mainītu centrālā displeja un vadītāja displeja izskatu, atlasiet
motīvu augšējā skata sadaļā Iestatījumi My Car Vadītāja
displejs. Šeit varat arī atlasīt centrālajam displejam tumšu vai gaišu
fonu.
Sākuma skatā no cita skata varat atgriezties, īsi nospiežot fizisko
sākuma pogu zem displeja. Tad tiek rādīts pēdējais sākuma skatā
izmantotais režīms. Vēlreiz īsi nospiežot sākuma pogu, visi sākuma skata
elementi tiek iestatīti standarta režīmā.
Lai tīrītu, centrālo displeju, nobloķējiet skārienjutības funkciju, nospiežot
un turot fizisko sākuma pogu zem displeja. Lai atkal aktivizētu displeju,
īsi nospiediet sākuma pogu.
Statusa joslā ekrāna augšdaļā ir redzamas automašīnas aktivitātes. Pa
kreisi ir redzama informācija par tīklu un savienojumu, bet labajā pusē
atrodas ar multividi saistīta informācija, laiks un fona aktivitātes indikators.
Klimata rindā apakšā varat iestatīt temperatūru un sēdekļu komfortu,
pieskaroties attiecīgajai ikonai. Klimata skatu var atvērt, klimata rindā
pieskaroties vidējai pogai.
02
UZLĀDE
Jūsu Volvo ir aprīkots ar elektromotoru, kas galvenokārt tiek izmantots
automašīnas piedziņai nelielā ātrumā, kā arī iekšdedzes dzinēju, ko
izmanto automašīnas piedziņai lielākā ātrumā un aktīvākai braukšanai.
Hibrīda akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no uzlādes strāvas stipruma, ko ligzda var nodrošināt. Hibrīda akumulatora uzlāde notiek arī
plūstošas bremzēšanas laikā vai bremzējot ar dzinēju, piemēram, braucot no kalna. Visi uzlādes veidi tiek norādīti vadītāja displejā.
Uzlādes kabeļa glabāšana
Uzlādes kabelis atrodas bagāžas nodalījumā zem grīdas lūkas.
Vadības bloks uz uzlādes kabeļa
Komplektā iekļautais uzlādes kabelis ir aprīkots ar vadības bloku, kas
uzrāda uzlādes statusu. Tas atbalsta temperatūras uzraudzību, un tam ir
iebūvēts drošinātājs.
3. Aizveriet uzlādes lūku.
4. Atvienojiet uzlādes kabeli no kontaktligzdas.
5. Nolieciet uzlādes kabeli atpakaļ vietā zem bagāžas nodalījuma grīdas
lūkas.
Ja uzlādes kabelis netiek atvienots no uzlādes kontaktligzdas pēc īsa
brīža tas atkal tiek automātiski nobloķēts lai maksimāli palielinātu uzlādes līmeni un iespējamo braukšanas attālumu kā arī varētu pirms
izbraukšanas sagatavot automašīnu. Uzlādes kabeli atkal var atvienot, ja
automašīna tiek atslēgta ar tālvadības atslēgu. Automašīnas ar Passive
Entry* var atkal aizslēgt un aizslēgt ar rokturi.
Uzlādes sākšana
Startera akumulatora uzlāde notiek, kad notiek hibrīda akumulatora
uzlāde, un tā uzlāde tiek pārtraukta, kad hibrīda akumulators ir pilnīgi
uzlādēts.
1. Pievienojiet uzlādes kabeli kontaktligzdai. Nekādā gadījumā neizmantojiet pagarinātāju.
2. Ar vieglu piespiedienu atveriet uzlādes lūku.
3. Noņemiet uzlādes roktura aizsargvāciņu un pēc tam iespiediet rokturi
līdz galam automašīnas kontaktligzdā. Uzlādes kabelis tiek automātiski nofiksēts uzlādes kontaktligzdā, un uzlāde tiek sākta 5 sekunžu
laikā.
4. Izvietojiet uzlādes roktura aizsargvāciņu tā, lai tas nepieskartos automašīnai un nevarētu sabojāt krāsojumu.
Uzlādes beigšana
1. Atslēdziet automašīnu ar tālvadības atslēgas taustiņu 3. Uzlāde
tiek pabeigta, un uzlādes kabelis tiek atbrīvots/atbloķēts.
2. Atvienojiet uzlādes kabeli no automašīnas.
3
Tas ir jādara, arī ja automašīnas durvis jau ir atslēgtas. Ja automašīna netiek atslēgta, izmantojot
atslēgšanas taustiņu, var rasties uzlādes kabeļa vai sistēmas bojājumi.
02
Vadības bloks
•
Abas LED mirgo zilā, dzeltenā un sarkanā krāsā: Pašpārbaude —
uzgaidiet, līdz pašpārbaude ir pabeigta.
•
Viena LED spīd vai mirgo zilā krāsā, kamēr otra LED ir izslēgta: Gaidstāve.
•
Abas LED mirgo zilā krāsā: Notiek uzlāde.
•
Viena LED spīd vai mirgo dzeltenā krāsā, kamēr otra LED ir izslēgta:
Notiek uzlāde vai uzlāde nav iespējama — temperatūras uzraudzības
kļūda. Atsāciet uzlādi.
•
Viena LED spīd vai mirgo sarkanā krāsā, kamēr otra LED ir izslēgta:
Uzlāde nav iespējama — ir nostrādājis zemējuma slēdzis. Atsāciet
uzlādi.
•
Viena LED mirgo sarkanā krāsā, kamēr otra ir iedegta sarkanā krāsā:
Uzlāde nav iespējama — uzlādes kabelis ir pievienots neiezemētai
kontaktligzdai. Pievienojiet iezemētai kontaktligzdai.
•
Abas LED mirgo sarkanā krāsā: Uzlāde nav iespējama — iekšēja
kļūda.
02
UZLĀDES STATUSS
Automašīnas uzlādes statusu var noskaidrot pie uzlādes ievades ligzdas,
vadības blokā, vadītāja displejā un lietotnē Volvo On Call*.
Uzlādes kontaktligzdas lampiņas
•
Baltā krāsā — LED lampiņa.
•
Dzeltenā krāsā — gaidīšanas režīms, gaida uzlādes sākšanu.
•
Mirgo zaļā krāsā — Notiek uzlāde.
•
Pastāvīgi iedegta zaļā krāsā — uzlāde pabeigta. Pēc kāda laika
nodziest.
•
Pastāvīgi iedegta sarkanā krāsā — ir radusies kļūme.
Vadītāja displejs
Simbola dažādās krāsas norāda uzlādes statusu.
Zila gaisma — Notiek uzlāde.
Zaļa gaisma — akumulators ir pilnīgi uzlādēts.
Sarkana gaisma — uzlādes kļūda, pārbaudiet uzlādes kabeļa
savienojumu ar automašīnu un 230 V kontaktligzdu.
HIBRĪDA INFORMĀCIJA VADĪTĀJA DISPLEJĀ
Atkarībā no atlasītā braukšanas režīma vadītāja displejā tiek rādīti vairāki
simboli un animācijas.
Elektrības un degvielas patēriņš tiek rādīts skalā pa labi. Patēriņš ir
atkarīgs no braukšanas stila. Kad smalkais baltais rādītājs šķērso balto
bultiņu augšdaļā, automašīna ir pārslēgusies uz iekšdedzes dzinēju. Kad
rādītājs norāda uz oranžo zonu, notiek akumulatora uzlāde, piemēram,
bremzēšanas laikā.
02
Ar atlikušo akumulatora enerģijas daudzumu nobraucamais
attālums
Indikators rāda aptuveno attālumu līdz tukšam akumulatoram.
Attālumu ietekmē vairāki faktori, piemēram, braukšanas stils,
ātrums un āra temperatūra, un braukšanas laikā tas var mainīties.
Parasti paredzamais attālums ir 25–45 km (15–27 jūdzes).
Sākuma vērtība, kas ir redzama, kad automašīna ir pilnīgi uzlādēta,
norāda maksimālo skaitli, nevis paredzamo attālumu, kādu var
veikt elektropiedziņas režīmā, un braukšanas laikā tā tiek pielāgota. Ja vadītāja displejā ir attēlots "---", vairs netiek garantēts, ka
tālāk var braukt ar elektropiedziņu.
Simboli vadītāja displejā
Pilnīgi balts simbols norāda, vai tiek lietots elektromotors vai dzinējs. Zibens šautriņa norāda elektromotoru, lāse norāde iekšdedzes dzinēju.
Norāda, ka notiek akumulatora uzlāde, piemēram, bremzējot ar
dzinēju.
Šī skala norāda, cik daudz akumulatora enerģijas ir pieejama elektromotoram. Enerģija tiek lietota arī klimata kontrolei.
Norāda, ka ir aktivizētas funkcijas Uzlādēt vai Uzturēt. Tos aktivizē
centrālā displeja funkciju skatā. Uzlādēt nozīmē, ka notiek hibrīda
akumulatora uzlāde, kad uzlādes līmenis ir zems. Uzturēt nozīmē,
ka akumulatora uzlādes līmenis tiek uzturēts turpmākai lietošanai.
30
4.5
Iekšdedzes dzinēja iedarbināšana un apturēšana
Automašīna aprēķina vajadzību lietot iekšdedzes dzinēju, elektromotoru
vai abus vienlaikus. Elektropiedziņas laikā automašīnai dažkārt iekšdedzes dzinējs var būt automātiski jāiedarbina ārēju apstākļu dēļ,
piemēram, zemā āra temperatūrā. Iekšdedzes dzinējs tiek vienmēr
iedarbināts, kad hibrīda akumulators sasniedz zemāko uzlādes līmeni.
2. Pārslēdziet dažādās funkcijas centrālajā displejā, pagriežot vadības
elementu uz augšu/uz leju.
3. Mainiet atlasītās funkcijas iestatījumu, nospiežot vadības elementa
augšējo/apakšējo/priekšējo/aizmugurējo daļu.
Pozīciju saglabāšana
1. Iestatiet sēdekli, durvju spoguļus un vējstikla displeju* vajadzīgajā
pozīcijā un nospiediet pogu M durvju panelī. Taustiņā iedegas indikators.
2. 3 sekunžu laikā nospiediet atmiņas taustiņu 1 vai 2. Atskan skaņas
signāls, un gaismas indikators pogā M nodziest.
03
Lai lietotu saglabātu pozīciju:
Kamēr durvis ir atvērtas — nospiediet un atlaidiet vienu no atmiņas taustiņiem.
Kamēr durvis ir aizvērtas — nospiediet un turiet vienu no atmiņas taustiņiem, līdz tiek sasniegta saglabātā pozīcija.
ELEKTRISKI REGULĒJAMI* PRIEKŠĒJIE SĒDEKĻI
Izmantojiet vadības elementus sēdekļa ārmalā, lai noregulētu,
piemēram, sēdekļa pozīciju un gurnu atbalstu*. Divus sēdekļa formas
vadības elementus izmanto sēdekļa pozīcijas regulēšanai. Trešo, daudzfunkcionālo vadības elementu* izmanto dažādu komforta funkciju,
piemēram, masāžas pielāgošanai*.
Sēdekļa formas vadības elementi
Noregulējiet sēdekļa sēdvirsmu vai pārvietojiet visu sēdekli, izmantojot
apakšējo vadības slēdzi. Noregulējiet atzveltnes leņķi, izmantojot aizmugurējo vadības slēdzi.
Daudzfunkcionālais vadības elements4
Masāžas*, sānu atbalsta*, gurnu atbalsta* un sēdekļa sēdvirsmas izvirzīšanas* iestatījumus var veikt ar daudzfunkcionālo vadības elementu.
1. Aktivizējiet sēdekļa iestatīšanu centrālajā displejā, pagriežot vadības
elementu uz augšu/uz leju.
4
Automašīnās ar četrvirzienu gurnu atbalstu*
ATZVELTŅU NOLOCĪŠANA AIZMUGURĒJĀ
SĒDEKLĪ
Nolokot aizmugurējo sēdekli, pārliecinieties, ka tā atzveltne un galvas
balsts nesaskaras ar priekšējā sēdekļa atzveltni. Lai varētu nolocīt atzveltnes, vispirms var būt jānoregulē priekšējie sēdekļi.
Atzveltnes var nolocīt, izmantojot rokturi ārējo sēdekļu augšpusē. Ja
automašīna ir aprīkota ar aizmugurējā sēdekļa elektroniskas nolocīšanas* funkciju, nolocīšanas taustiņi atrodas arī bagāžas nodalījumā.
Atzveltnes nolocīšana, izmantojot taustiņus bagāžas nodalījumā
Lai varētu nolocīt aizmugurējo sēdekli, automašīnai ir jāstāv un bagāžas
nodalījuma durvīm ir jābūt atvērtām. Pārliecinieties, ka aizmugurējā
sēdeklī neviens nesēž un nav nekādu priekšmetu.
1. Manuāli nolokiet vidējā sēdekļa galvas balstu.
2. Turiet pogu L vai R, lai nolocītu kreiso vai labo atzveltnes daļu.
> Atzveltnes un galvas balsti tiek automātiski nolocīti horizontālā
pozīcijā.
Atzveltņu pacelšana
1. Pārvietojiet atzveltni uz augšu/uz aizmuguri, līdz tā tiek nofiksēta
vietā.
2. Manuāli paceliet galvas balstu.
3. Ja nepieciešams, paceliet vidējā sēdekļa galvas balstu.
03
03
STŪRE
Stūres pozīciju var regulēt gan augstumā, gan dziļumā.
Ātruma ierobežotājs palīdz nepārsniegt atlasīto maksimālo
ātrumu.
1. Stumiet/velciet5 sviru zem stūres uz priekšu/atpakaļ.
Kruīza kontrole palīdz uzturēt nemainīgu ātrumu.
2. Noregulējiet stūri vajadzīgajā pozīcijā un pārvietojiet sviru atpakaļ bloķētā pozīcijā.
Adaptīvā kruīza kontrole* palīdz uzturēt nemainīgu ātrumu un
iepriekš atlasītu laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Stūres regulēšana
Kreisā vadības tastatūra
Vadītāja atbalstu atlasa vadītāja displejā, izmantojot bultiņas stūres kreisajā vadības tastatūrā ( un ). Kad vadītāja atbalsta simbols ir balts,
funkcija ir aktīva. Pelēkā krāsa norāda, ka funkcija ir apturēta vai atrodas
gaidīšanas režīmā.
Simboli vadītāja displejā:
Pilot Assist palīdz vadītājam vadīt automašīnu starp joslas atdalošajām līnijām, izmantojot stūrēšanas palīdzības funkciju, kā arī uzturēt nemainīgu ātrumu un iepriekš atlasītu laika intervālu līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim.
Nospiediet
, lai sāktu vai apturētu atlasīto funkciju.
Īsi nospiežot / , saglabātais ātrums tiek palielināts/samazināts par
5 km/h (5 mph). Lai ātrumu mainītu plūstoši, nospiediet pogu un turiet
— atlaidiet pogu, kad ir sasniegts vajadzīgais ātrums.
das opcijas, izmantojiet stūres labo tastatūru. Ja vadītāja displejā ir attēlots "----", garantētais atlikušais attālums ir beidzies.
Ar / samazina/palielina attālumu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, lietojot adaptīvo kruīza kontroli un funkciju Pilot Assist.
Vienreiz nospiežot
ātrums.
, tiek arī atjaunots izvēlētās funkcijas saglabātais
Labā vadības tastatūra
Navigācijai vadītāja displejā izmantojiet stūres labo tastatūru.
03
Tiek atvērta/aizvērta vadītāja displeja lietotņu izvēlne. Šeit var vadīt
borta datoru, multivides atskaņotāju, tālruni un navigāciju.
Ritiniet dažādās lietotnes, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto
bultiņu.
Atlasiet opciju, atceliet tās atlasi vai to apstipriniet, piemēram, atlasiet borta datora izvēlni vai dzēsiet ziņojumu vadītāja displejā.
Pārlūkojiet atlasītās lietotnes funkcijas, pieskaroties bultiņai uz
augšu vai uz leju.
Lai palielinātu/samazinātu multivides skaļumu, nospiediet
un
. Ja neviena cita funkcija nav aktīva šie taustiņi darbojas kā skaļuma
vadības slēdzis.
Balss vadību aktivizē ar pogu , un to var izmantot, piemēram, multivides, navigācijas* un klimata kontroles vadībai ar balsi. Sakiet, piemēram,
"Radio", "Raise temperature" vai "Cancel".
Informāciju par citām balss komandām skatiet šīs Quick Guide nodaļā
Balss vadība.
Borta dators
Borta datorā tiek rādīts, piemēram, nobraukums, degvielas patēriņš un
vidējais ātrums. Varat atlasīt, kāda informācija no borta datora tiks rādīta
vadītāja displejā. Borta dators aprēķina atlikušo attālumu līdz tukšai
degvielas tvertnei vai līdz tukšam hibrīda akumulatoram. Lai rādītu dažā5
Atkarībā no tirgus.
Mājās nokļūšanas apgaismojums iededz daļu ārējo apgaismes
ierīču, kad esat aizslēdzis automašīnu, lai jums tumsā būtu gaisma. Aktivizējiet šo funkciju, kad esat izslēdzis automašīnu, pārvietojot kreiso svirslēdzi pret instrumentu paneli un pēc tam atlaižot. Laiku, cik ilgi mājās
nokļūšanas apgaismojumam ir jābūt ieslēgtam, var iestatīt centrālajā
displejā.
Brauciena odometra atiestatīšana
Atiestatiet visu manuālā brauciena odometra (TM) informāciju, nospiežot un turot pogu RESET. Nospiežot īsi, tiek atiestatīts tikai nobraukums. Automātiskais brauciena odometrs (TA) tiek atiestatīts automātiski., ja automašīna nav izmantota 4 stundas.
03
KREISAIS SVIRSLĒDZIS
Priekšējo lukturu funkcijas vada, izmantojot kreiso svirslēdzi.
Atlasot režīmu AUTO, automašīna nosaka, kad ir gaišs/tumšs, un atbilstoši iestata apgaismojumu, piemēram, vakarā vai iebraucot tunelī. Varat
arī pagriezt sviras ripu stāvoklī , lai ieslēgtu tālās gaismas, kas tiek
automātiski aptumšotas, konstatējot pretimbraucošu transportlīdzekli.
Tālās gaismas var ieslēgt manuāli, pārvietojot svirslēdzi prom no sevis.
Deaktivizējiet, pārvietojot svirslēdzi atpakaļ pret sevi.
Aktīvie pagriezienu lukturi* ir izstrādāti tā, lai nodrošinātu maksimālu
apgaismojumu līkumos un krustojumos, jo gaismas stars seko stūres
kustībai. Šī funkcija tiek automātiski aktivizēta, kad tiek iedarbināta
automašīna, un to var deaktivizēt centrālā displeja funkciju skatā.
Pietuvošanās apgaismojums ieslēdz ārējo apgaismojumu, kad atslēdzat automašīnu ar atslēgu, un palīdz tumsā droši sasniegt automašīnu.
LABAIS SVIRSLĒDZIS
Ar labo svirslēdzi vada tīrītāju slotiņas un lietus sensoru.
– Pārslēdziet svirslēdzi uz leju, lai tīrītāji veiktu vienu kustību pa vējstiklu.
– Pakāpeniski pārvietojiet sviru, lai iegūtu periodisku tīrīšanu, parastu
un lielu ātrumu.
– Noregulējiet intervāla ātrumu, izmantojot sviras ripu.
– Pavelciet sviru pret stūri, lai ieslēgtu vējstikla un priekšējo lukturu
apskalotājus, un pastumiet to pret instrumentu paneli, lai ieslēgtu aizmugurējā loga apskalotājus.
Nospiediet lietus sensora taustiņu, lai aktivizētu/deaktivizētu lietus
sensoru. Vējstikla tīrītāju svirslēdzim ir jāatrodas pozīcijā 0 vai viena
tīrītāju gājiena pozīcijā. Lietus sensors atkarībā no lietus daudzuma,
kas tiek noteikts uz vējstikla, automātiski aktivizē vējstikla tīrītājus.
Pagrieziet ritenīti uz augšu/uz leju, lai panāktu lielāku/mazāku jutīgumu.
Nospiediet, lai ieslēgtu aizmugurējā loga tīrītājam regulāras tīrīšanas režīmu.
Nospiediet, lai ieslēgtu aizmugurējā loga tīrītājam nepārtrauktas
tīrīšanas režīmu.
Vējstikla tīrītāju apkopes režīmu lietojiet, piemēram, mainot,
tīrot vai paceļot tīrītāja slotiņas. Centrālā displeja funkciju
skatā pieskarieties pogai Vējstikla tīrītāja apkopes poz., lai
aktivizētu vai deaktivizētu apkopes režīmu.
03
03
PASAŽIERU SALONA KLIMATA KONTROLE
Klimata kontroles funkcijas pasažieru salona priekšdaļā un aizmugurē
vada centrālajā displejā, ar taustiņiem viduskonsolē un tuneļkonsoles
aizmugurē. Dažas klimata kontroles funkcijas var vadīt arī ar balsi.
Šo ikonu lieto, lai atvērtu klimata skatu centrālā displeja apakšdaļas centrā. Kad teksts Clean Zone ir zilā krāsā, tas nozīmē,
ka pasažieru salonā ir sasniegti nosacījumi labai gaisa kvalitātei.
– Klimata skatā pieskarieties AUTO, lai automātiski vadītu vairākas klimata funkcijas. Īsi pieskaroties, automātiski tiek vadīta gaisa recirkulācija, gaisa kondicionēšana un gaisa sadalījums.
Nospiežot un turot, automātiski tiek vadīta gaisa recirkulācija, gaisa
kondicionēšana un gaisa sadalījums, turklāt temperatūra un ventilatora rotācijas ātrums tiek mainīts uz standarta iestatījumiem: 22°C
(72°F) un līmenis 3 (līmenis 2 aizmugurējā sēdeklī). Temperatūru un
ventilatora rotācijas ātrumu var mainīt, nedeaktivizējot klimata automātisku regulēšanu.
– Pieskarieties vienai no ikonām klimata rindā, kas atrodas centrālā displeja apakšā, lai regulētu temperatūru, sēdekļu apsildi* un ventilatoru
rotācijas ātrumu.
2. Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats, atzīmējiet atbilstošo opciju un pēc
tam pieskarieties Sagatavošanas darbi.
Sagatavošanas darbu laika iestatīšana
1. Atveriet klimata skatu centrālajā displejā.
2. Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats
vajadzīgo datumu/dienu.
Pievienot taimeri un iestatiet
Lai sagatavošanas darbi varētu funkcionēt pilnībā, automašīnai jābūt
pievienotai elektrības kontaktligzdai (attiecas uz automašīnām ar elektrisko sildītāju). Atkarībā no tirgus tiek izmantots elektriskais sildītājs6 vai
ar degvielu darbināms sildītājs.
Gaisa kvalitātes sistēma IAQS*
IAQS ir daļa no komplekta Clean Zone Interior Package*, un tā ir pilnīgi
automātiska sistēma, kas attīra pasažieru salona gaisu no sārņiem, piemēram, daļiņām, ogļūdeņražiem, slāpekļa oksīdiem un zemes līmeņa
ozona. Šo funkciju var aktivizēt centrālā displeja augšējā skatā sadaļā
Iestatījumi Klimats Gaisa kvalitātes sensors.
Lai sinhronizētu visu zonu temperatūru ar vadītāja puses temperatūru,
pieskarieties vadītāja puses temperatūras ikonai un Sinhronizēt
temperatūru .
Sagatavošana
Sagatavošanu var iestatīt, izmantojot automašīnas centrālo displeju un
lietotni Volvo On Call*. Sagatavošanas funkcija pirms braukšanas
atdzesē pasažieru salonu līdz komfortablai temperatūrai un tādējādi var
samazināt nodilumu un braukšanas laikā patērēto enerģiju. Sagatavošanas funkciju var ieslēgt tieši vai iestatīt tās ieslēgšanas taimeri.
Tiešās iedarbināšanas sagatavošanas darbi
1. Atveriet klimata skatu centrālajā displejā.
6
Autorizētam Volvo izplatītājam ir informācija par to, kādus sildītājus izmanto kuros tirgos.
03
03
SAVIENOJUMI
Varat atskaņot/vadīt multividi, īsziņas un tālruņa zvanus, izmantojot
balss atpazīšanu, kā arī izveidot automašīnā savienojumu ar internetu,
izmantojot dažādas ārējas ierīces, piemēram, viedtālruņus. Lai varētu lietot pievienotās ierīces, automašīnas elektrosistēmai ir jāatrodas vismaz
aizdedzes pozīcijā I.
Automašīnas
modems7
Vienkāršākais un efektīvākais veids, kā automašīnā izveidot savienojumu
ar internetu, ir automašīnas modems. Tam ir visaugstākā veiktspēja, tas
katrā braucienā tiek aktivizēts automātiski, un tā lietošanai nav jāizveido
savienojums ar viedtālruni.
1. Ievietojiet personīgo SIM karti tai paredzētajā turētājā bagāžas nodalījumā zem grīdas.
2. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi
modema Internets.
Sakari
Automašīnas
3. Aktivizējiet, atzīmējot Automašīnas modema Internets izvēles rūtiņu.
Saistīšana
Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu, izmantojot
modemu, varat kopīgot tās interneta savienojumu (Wi-Fi tīklāju) ar citām
ierīcēm, izmantojot augšējā skata sadaļu Iestatījumi. Nospiediet Sakari
Automašīnas Wi-Fi tīklājs.
Bluetooth
Bluetooth ieteicams galvenokārt izmantot, lai automašīnas sistēmā pārvaldītu tālruņa zvanus, īsziņas un multividi no tālruņa. Izmantojot
Bluetooth, varat arī izveidot savienojumu ar internetu. Vienlaikus var būt
pievienotas divas Bluetooth ierīces bet šajā gadījumā multivide tiks
straumēta tikai no vienas ierīces. Kad automašīna atkal tiks lietota, tajā
tiks automātiski izveidots savienojums ar diviem pēdējiem pievienotajiem tālruņiem, ja būs aktīvs tālruņa Bluetooth savienojums. Sarakstā var
tikt saglabātas pat 20 ierīces, lai tām vēlāk varētu ērti piekļūt.
1. Tālrunī aktivizējiet Bluetooth. Lai izveidotu savienojumu ar internetu,
aktivizējiet tālrunī arī datu saiti.
USB ievades ligzdas (A tips) atrodas uzglabāšanas nodalījumā
elkoņbalstā starp sēdekļiem.
Elektrības kontaktligzdas
Jūsu automašīnā ir pieejamas šādas elektrības kontaktligzdas:
12 V elektrības kontaktligzda.
12 V elektrības kontaktligzda un 230 V elektrības kontaktligzda*.
Arī bagāžas nodalījumā ir 12 V elektrības kontaktligzda*.
2. Centrālajā displejā atveriet tālruņa apakšskatu.
3. Pieskarieties Pievienot tālruni vai, ja tālrunis jau ir pievienots, pieskarieties Mainīt un pēc tam Pievienot tālruni.
4. Atlasiet pievienojamo tālruni un izpildiet centrālajā displejā un tālrunī
norādītās darbības. Ņemiet vērā, ka dažos tālruņos ir jāaktivizē ziņojumu funkcija.
03
Wi-Fi
Ja automašīnā izveidosiet savienojumu ar internetu, izmantojot Wi-Fi,
varēsiet straumēt tiešsaistes pakalpojumus lielākā ātrumā nekā ar
Bluetooth, piemēram, atskaņot interneta radio un mūziku, izmantojot
automašīnas lietotnes, lejupielādēt/atjaunināt programmatūru utt. Wi-Fi
savienojums no viedtālruņa darbojas kā tīklājs automašīnai, kā arī citām
automašīnā lietotām ārējām ierīcēm.
1. Tālrunī aktivizējiet datu saiti.
2. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
3. Pieskarieties Sakari
juma izvēles rūtiņu.
Wi-Fi un aktivizējiet, atzīmējot Wi-Fi savieno-
Ņemiet vērā, ka daļā tālruņu datu saite tiek izslēgta, kad ir pārtraukts
savienojums ar automašīnu. Tādēļ nākamajā datu saites lietošanas reizē
tā vispirms ir jāaktivizē.
USB
Izmantojot USB, varat izveidot savienojumu ar ārēju ierīci, lai atskaņotu
multividi. USB portu varat izmantot arī sistēmai Apple CarPlay* un
Android Auto*. Kamēr ārējā ierīce ir pievienota automašīnai, notiek tās
uzlāde.
7
Tikai automašīnās ar Volvo On Call*. Ja savienojumam izmantojat automašīnas modemu, šo savienojumu izmantos Volvo On Call pakalpojumi.
PIEVIENOTO IERĪČU LIETOŠANA
Varat pievienot ārējas ierīces, piemēram, lai vadītu tālruņa zvanus un
atskaņotu multividi automašīnas audio un multivides sistēmā.
Tālruņa zvanu pārvaldība8
Automašīnā var veikt un saņemt zvanus, izmantojot ar Bluetooth pievienotu tālruni.
Zvanu veikšana vidējā displejā
03
1. Sākuma skatā atveriet apakšskatu Tālrunis. Atlasiet, lai zvanītu no
zvanu žurnāla, kontaktu saraksta vai ievadītu numuru, izmantojot vadības tastatūru.
2. Nospiediet
.
Zvanīšana, izmantojot stūres labās puses vadības tastatūru
1. Nospiediet
un dodieties uz Tālrunis, nospiežot
2. Ritiniet zvanu sarakstā ar
un atlasiet ar
vai
.
.
Zvanus varat pārvaldīt arī ar balss vadību. Nospiediet stūres labās tastatūras balss vadības pogu . Informāciju par balss komandām skatiet
šīs Quick Guide sadaļā Balss vadība.
Multivides atskaņošana
Lai atskaņotu audio no ārējas ierīces, jums tā ir jāpievieno automašīnai,
izmantojot izvēlēto metodi; dažādus savienojumu veidus skatiet iepriekšējā lapā.
Ar Bluetooth pievienota ierīce
1. Sāciet atskaņošanu pievienotajā ierīcē.
2. Centrālā displeja lietotņu skatā atveriet lietotni
Bluetooth. Tiek sākta atskaņošana.
Ar USB pievienota ierīce
1. Lietotņu skatā palaidiet lietotni USB.
8
Informāciju par to, kuri tālruņi ir saderīgi ar automašīnu, skatiet vietnē support.volvocars.com.
2. Atlasiet, ko vēlaties atskaņot. Tiek sākta atskaņošana.
MP3 atskaņotājs vai pievienota iPod ierīce
1. Sāciet atskaņošanu ierīcē.
2. Atkarībā no savienojuma metodes atveriet lietotni iPod
vai USB. Lai atskaņotu audio no iPod, neatkarīgi no
savienojuma metodes atlasiet lietotni iPod. Tiek sākta
atskaņošana.
Apple® CarPlay®*9 un Android Auto*
Funkcija CarPlay un Android Auto sniedz iespēju automašīnā lietot
noteiktas tālruņa lietotnes, piemēram, lai atskaņotu mūziku vai klausītos
apraides. Tās var vadīt automašīnas centrālajā displejā vai ar tālruni.
Ja jums ir tālrunis iPhone, pirms CarPlay lietošanas ir jāaktivizē Siri
balss vadība.
1. Pievienojiet tālruni USB portam ar baltu rāmīti.
2. Lai aktivizētu, lietotņu skatā pieskarieties Apple CarPlay
vai Android Auto.
Lai aktivizētu balss vadību ar CarPlay un Android Auto, ilgi nospiediet
stūres labajā tastatūrā. Nospiežot īsi, tās vietā tiek aktivizēta
pogu
pašas automašīnas balss vadības sistēma.
Kad tiek lietota sistēma CarPlay, Bluetooth tiek izslēgts. Ja automašīnā
ir jāizveido savienojums ar internetu, izmantojiet Wi-Fi vai automašīnas
modemu*.
9
Apple un CarPlay ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Apple Inc.
03
04
SĀKUMA SKATS
netiek rādīta nevienā no pārējiem elementiem, piemēram,
Automaš. statuss vai Vadītāja efektivitāte. Varat pieskarties
apakšskatam, lai piekļūtu pēdējai lietotajai funkcijai.
Kad centrālo displeju ieslēdz, tajā ir redzams sākuma skats, un šeit var
piekļūt elementiem Navigācija, Multivide un Tālrunis, kā arī pēdējai
izmantotajai lietotnei vai automašīnas funkcijai.
Navigācija — pieskarieties šeit, lai piekļūtu kartes navigācijas sistēmai ar Sensus Navigation*.
Galamērķa iestatīšana ar brīvu tekstu — izvērsiet rīkjoslu ar
lejupvērsto bultiņu kreisajā pusē un pieskarieties . Kartes attēls
mainās uz brīva teksta meklēšanas lauku. Ievadiet meklējamos vārdus.
Ievadīt galamērķi ar karti — palieliniet karti, nospiežot .
Nospiediet un turiet atrašanās vietā, uz kuru vēlaties doties, un pēc
tam atlasiet Doties šeit.
Galamērķa dzēšana — pieskarieties , lai atvērtu brauciena
plānu. Pieskarieties atkritnei, lai no brauciena plāna dzēstu starpmērķi, un pieskarieties Not. maršr., lai dzēstu visu brauciena plānu.
04
Kartes atjaunināšana10 — lietotņu skatā pieskarieties
Lejupielādes centrs. Pieejamo kartes atjauninājumu skaits tiek
rādīts pie Kartes. Pieskarieties Kartes Instalēt, lai atjauninātu
karti vai instalētu atlasīto karti. Ir arī iespēja lejupielādēt kartes
vietnē support.volvocars.com, saglabāt tās USB atmiņā un pēc tam
pārsūtīt uz karti.
Multivide — šeit tiek rādīta, piemēram, jūsu mūzika no ārējās ierīces vai radio stacija, ja lietotņu skatā esat atlasījis FM radio. Pieskarieties apakšskatam, lai piekļūtu iestatījumiem. Šeit varat skatīt savu
mūzikas bibliotēku, radio stacijas utt.
Tālrunis — šeit var piekļūt tālruņa funkcijai. Lai izvērstu apakšskatu, pieskarieties tam. Šeit varat sastādīt numuru no zvanu vēstures vai kontaktu saraksta vai manuāli ievadīt numuru, izmantojot
tastatūru. Kad numurs ir atlasīts, pieskarieties .
Pēdējā izmantotā lietotne vai automašīnas funkcija — šeit
varat skatīt pēdējo izmantoto lietotni vai automašīnas funkciju, kas
10
Funkciju pieejamība var atšķirties atkarībā no tirgus.
04
FUNKCIJU SKATS UN LIETOTŅU SKATS
Funkciju skats
Ikonu pārvietošana
Funkciju skatu sasniegsiet, sākuma skatā velkot no kreisās puses uz
labo11. Šeit var aktivizēt/deaktivizēt dažādas automašīnas funkcijas,
piemēram, Head-Up displejs*, Novietošanas palīgsistēma un Lane
Keeping Aid. Tās aktivizē/deaktivizē, pieskaroties attiecīgajam simbolam. Dažas funkcijas tiek atvērtas atsevišķā logā.
Lietotnes un automašīnas funkciju pogas lietotņu skatā un funkciju
skatā var pēc nepieciešamības pārvietot.
1. Pieskarieties lietotnei vai pogai un turiet.
2. Velciet lietotni vai pogu uz brīvu vietu skatā un atlaidiet.
Lietotņu skats
Sākuma skatā velciet no labās puses uz kreiso11, lai piekļūtu lietotņu
skatam. Šeit varat skatīt kopā ar automašīnu piegādātās lietotnes, kā arī
lietotnes, kuras varat izvēlēties lejupielādēt un instalēt pats.
Lietotņu un sistēmu pārvaldība un atjaunināšana
Lietotņu skata sadaļā Lejupielādes centrs varat atjaunināt
vairākas automašīnas sistēmas. Lai tas būtu iespējams, automašīnā ir jābūt izveidotam savienojumam ar internetu. Sadaļā
Lejupielādes centrs varat:
04
Lejupielādēt lietotnes — pieskarieties Jaunas lietotnes un atlasiet
vajadzīgo lietotni. Atlasiet Instalēt, lai lejupielādētu lietotni.
Atjaunināt lietotnes — pieskarieties Instalēt visu, lai atjauninātu visas
lietotnes. Vai pieskarieties Lietotņu atjauninājumi, lai rādītu iespējamo
atjauninājumu sarakstu. Atlasiet vajadzīgo lietotni un pieskarieties
Instalēt.
Atinstalēt lietotnes — pieskarieties Lietotņu atjauninājumi un atlasiet
vajadzīgo lietotni. Lai atinstalētu lietotni, pieskarieties Atinstalēt.
Atjaunināt sistēmas programmatūru — pieskarieties Sistēmas
atjauninājumi, lai skatītu sarakstu ar atjauninājumiem, ko var instalēt
automašīnā. - Pieskarieties Instalēt visu saraksta apakšā, lai atjauninātu visu programmatūru, vai Instalēt, lai atjauninātu atsevišķu programmu. Ja saraksts nav nepieciešams, atlasiet Instalēt visu pie pogas
Sistēmas atjauninājumi.
11
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē — velciet pretējā virzienā.
04
AUGŠĒJAIS SKATS
Displeja augšdaļā ir cilne, kuru varat vilkt uz leju, lai piekļūtu augšējam
skatam. Šeit varat piekļūt opcijām Iestatījumi, Īpašnieka rokasgr.,
Profils un automašīnas saglabātajiem ziņojumiem.
Personīgas preferences
Sistēmas skaļums
Ja vēlaties pielāgot sistēmas skaņu skaļumu vai tās izslēgt, piemēram,
ekrāna pieskāriena skaņu, atveriet sadaļu Iestatījumi Skaņa
Sistēmas skaļuma līmeņi.
Sadaļā Iestatījumi varat iestatīt daudzas personīgas preferences,
piemēram, attiecībā uz displejiem, spoguļiem, priekšējo sēdekli, navigācijas sistēmu*, audio un multivides sistēmu, valodu un balss vadību.
Vadītāja profili
Ja automašīnu lieto vairāki vadītāji, katram vadītājam var būt
savs personīgais vadītāja profils. Iekāpjot automašīnā, jums
ikreiz ir iespēja atlasīt savu vadītāja profilu, kurā ir saglabātas
jūsu personīgās preferences. Profilu skaits ir atkarīgs no automašīnai pieejamo atslēgu skaita. Profils Viesis nav saistīts ar konkrētu
atslēgu.
Pēdējais aktīvais vadītāja profils ir profils, kas izmantots atslēgšanai. Lai
mainītu vadītāja profilu, augšējā skatā atlasiet Profils.
Vadītāja profilus var saistīt ar automašīnas atslēgām; kad automašīna
tiek atslēgta, tā tiek automātiski pielāgota atbilstoši jūsu vēlmēm.
Atslēgu var piesaistīt sadaļā Iestatījumi Sistēma Vadītāju profili.
Atlasiet vienu no vadītāja profiliem (profilu Viesis nevar piesaistīt). Tiek
atkal rādīts sākuma skats. Vēlreiz velciet uz leju augšējo skatu, atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības un izvēlētajā profilā atlasiet Rediģēt un
pēc tam Pievienojiet atslēgu.
Individuāls piedziņas režīms
Ja vēlaties pielāgot vienu no braukšanas režīmiem Hybrid, Pure vai
Power, aktivizējiet attiecīgo braukšanas režīmu sadaļā Iestatījumi
My Car Individuāls braukšanas režīms.
04
05
VADĪTĀJA ATBALSTS
Jūsu automašīna ir aprīkota ar vairākām funkcijām, kas jums palīdz
braukt droši un kas var novērst negadījumus. Šīs funkcijas varat aktivizēt
centrālā displeja funkciju skatā. Atcerieties, ka vadītāja atbalsta funkcijas ir tikai palīglīdzekļi un ka jūs kā vadītājs vienmēr esat atbildīgs par
automašīnas vadīšanu drošā veidā. Tālāk ir aprakstītas dažas no tām:
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska gadījumā
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska gadījumā var jums palīdzēt samazināt risku, ka automašīna netīši izbrauks no tās
joslas un/vai nokļūs sadursmē ar citu transportlīdzekli/šķērsli,
aktīvi stūrējot automašīnu atpakaļ joslā un/vai veicot apbraukšanas manevru. Šī funkcija sastāv no trim apakšfunkcijām: stūrēšanas palīdzība, ja ir risks nobraukt no ceļa; stūrēšanas palīdzība frontālas sadursmes gadījumā; stūrēšanas palīdzība aizmugures sadursmes gadījumā*.
City Safety™
City Safety12 var jums palīdzēt kritiskās situācijās, lai novērstu sadursmi
ar transportlīdzekļiem, lieliem dzīvniekiem, gājējiem vai riteņbraucējiem
vai mazinātu sadursmes spēku. Sadursmes riska gadījumā tiek aktivizēti
vizuāli, skaņas un bremžu impulsu brīdinājumi, lai jums palīdzētu laicīgi
rīkoties. Ja laicīgi nerīkosieties un sadursme būs gandrīz neizbēgama,
automašīnu var automātiski bremzēt. Sistēma City Safety tiek aktivizēta,
kad tiek iedarbināts dzinējs, un to nevar deaktivizēt.
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS var jūs informēt par transportlīdzekļiem aklajā zonā un
transportlīdzekļiem, kas strauji tuvojas blakus joslā.
Pilot Assist
Pilot Assist13 ir komforta funkcija, kas var palīdzēt noturēt automašīnu
joslā un ievērot iepriekš iestatītu distanci līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim. Funkciju Pilot Assist atlasa un aktivizē, izmantojot
stūres kreiso tastatūru. Lai stūrēšanas palīdzība darbotos, piemēram,
vadītājam ir jātur rokas uz stūres un jābūt redzamiem joslu marķējumiem. Kad ir aktīva stūrēšanas palīdzība, vadītāja displejā ir redzams
ZAĻAS stūres simbols.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA ir vadītāja atbalsta sistēma, kas papildina BLIS un var brīdināt par šķērsvirziena satiksmi aiz automašīnas. CTA tiek aktivizēta, ja tiek ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums vai automašīna
ripo atpakaļ.
05
Lane Keeping Aid
Joslas ievērošanas palīgfunkcija (Lane Keeping Aid) var palīdzēt samazināt risku, ka automašīna netīši izbrauks no savas
joslas. Vajadzīgo palīdzības veidu atlasa, izmantojot Iestatījumi
My Car IntelliSafe Lane Keeping Aid režīms centrālā displeja augšējā skatā.
12
13
Nav pieejama visos tirgos.
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt vai nu standarta aprīkojumā, vai arī papildaprīkojumā.
05
NOVIETOŠANAS PALĪDZĪBA
Park Assist Pilot*
Novietošanas palīgsistēma Park Assist Pilot var pārbaudīt pieejamās
stāvvietas lielumu un iestūrēt tajā automašīnu, ja tā ir pietiekami liela.
Vadītāja uzdevums ir vērot apkārtni, ievērot centrālajā displejā rādītos
norādījumus, pārslēgt pārnesumus, kontrolēt ātrumu un būt gatavam
bremzēt/apturēt automašīnu.
– Pieskarieties funkciju skata taustiņam Kamera, lai
manuāli aktivizētu/deaktivizētu šo funkciju.
Novietošana ar Park Assist Pilot
1. Nebrauciet ātrāk par 30 km/h (20 mph), meklējot paralēlo stāvvietu, vai 20 km/h (12 mph), meklējot perpendikulāro stāvvietu. Automašīnai ir jāatrodas aptuveni
1 metra (3 pēdu) attālumā no stāvvietām, kad funkcija
meklē stāvvietu.
2. Funkciju skatā vai kameras skatā nospiediet taustiņu
Iebraukšana stāvvietā.
3. Apturiet automašīnu, ja centrālajā displejā redzamais
attēls un paziņojums informē, ka ir atrasta piemērota
stāvvieta. Tiek parādīts uznirstošais logs.
Izbraukšana no stāvvietas ar Park Assist Pilot
Šo funkciju var izmantot tikai, novietojot automašīnu paralēli ietvei.
1. Funkciju skatā vai kameras skatā nospiediet taustiņu
Izbraukšana no stāvvietas.
2. Izmantojiet pagrieziena rādītāju, lai izvēlētos virzienu, kurā
automašīnai ir jāizbrauc no stāvvietas.
3. Ievērojiet vidējā displejā redzamās instrukcijas.
Novietošanas palīgsistēmas kamera*
Novietošanas palīgsistēmas kamera var palīdzēt vadītājam pamanīt
šķēršļus automašīnas tuvumā, centrālajā displejā attēlojot kameras
attēlu un grafiskus apzīmējumus. Kameru skatus un novietošanas palīglīnijas atlasa centrālajā displejā. Novietošanas palīgsistēmas kamera
tiek ieslēgta automātiski, kad tiek izvēlēts atpakaļgaitas pārnesums, un
to var manuāli ieslēgt centrālajā displejā:
05
05
TĪRĀKS BRAUKŠANAS BAUDĪJUMS
Plānojot braukšanu un braucot ekonomiski, varat panākt lielāku elektriskās piedziņas režīmā veicamo attālumu un vienlaikus samazināt savu
ietekmi uz vidi. Nosacījumi maksimāla braukšanas attāluma sasniegšanai atšķiras atkarībā no dažādajiem apstākļiem, kādos ar automašīnu
brauc. Dažus faktorus varat ietekmēt, citus nevarat. Vislielāko braukšanas attālumu var sasniegt ļoti labvēlīgos apstākļos, kad visiem faktoriem
ir pozitīva ietekme.
Plānojiet braukšanu, vienmēr veicot šādas darbības:
•
Pirms došanās ceļā uzlādējiet automašīnu.
•
Sagatavojiet automašīnu pirms braukšanas.
Brauciet ekonomiski, rīkojoties šādi:
•
Aktivizējiet piedziņas režīmu Pure.
•
Pazemina temperatūru pasažieru salonā un samazina ventilatora darbības ātrumu.
•
Brauciet ar vienmērīgu ātrumu un ievērojiet pietiekamu distanci līdz
citiem transportlīdzekļiem un objektiem, lai samazinātu vajadzību
bremzēt.
•
Braucot lielākā ātrumā, funkciju skatā atlasiet Uzturēt, ja brauksiet
tālāk, nekā var aizbraukt elektriskās piedziņas režīmā.
•
Brauciet ar pareizo gaisa spiedienu riepās un regulāri pārbaudiet tās.
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izvēlieties ECO riepu spiedienu.
•
Nebrauciet ar atvērtiem logiem.
Faktori, kurus nevarat ietekmēt
•
Satiksmes situācija.
•
Ceļa apstākļi un topogrāfija.
•
Āra temperatūra un pretvējš.
Citus padomus par braukšanas attālumu un ekonomisku braukšanu
skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
05
•
Read message
•
Message to [kontaktpersona]
Balss komandas radio un multividei
BALSS KOMANDAS
06
•
Media
•
Play [izpildītājs]
•
Play [dziesmas nosaukums]
•
Play [dziesmas nosaukums] no [albums]
•
Play [TV kanāla nosaukums]*14
•
Play [radio stacija]
•
Tune to [frekvence]
•
Tune to [frekvence] [viļņu diapazons]
•
Radio
•
Radio FM
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
Balss vadības sistēma sniedz iespēju lietot balss atpazīšanu14, lai vadītu
noteiktas multivides atskaņotāja, ar Bluetooth pievienota tālruņa, klimata sistēmas un Volvo navigācijas sistēmas* funkcijas. Balss vadību
aktivizē, nospiežot stūres labās tastatūras balss vadības pogu.
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
Vienmēr ir pieejamas šādas komandas:
•
Similar music
•
Repeat
Balss komandas klimata kontrolei
•
Cancel
•
Climate
•
Help
•
Set temperature to X degrees
Balss komandas tālrunim
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Call [kontaktpersona]
•
Sync temperature
•
Call [telefona numurs]
•
Air on feet/Air on body
•
Recent calls
•
Air on feet off/Air on body off
•
Set fan to max/Turn off fan
•
•
•
Clear itinerary
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Turn on voice guidance
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
Balss komandas navigācijas sistēmām*
•
Navigācija
•
Take me home
•
Go to [pilsēta]
•
Go to [adrese]
•
Add intersection
•
Go to [pasta indekss]
•
Go to [kontaktpersona]
•
Search [objekta kategorija]
•
Search [objekta kategorija] [pilsēta]
•
Search [objekta nosaukums]
•
Change country/Change state15, 16
•
Show favourites
06
14
15
16
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Eiropas valstīs štata vietā lieto valsti.
Brazīlijā un Indijā meklēšanas apgabalu maina centrālajā displejā.
ĪPAŠIE TEKSTI
Īpašnieka un citas rokasgrāmatas satur drošības
norādījumus un jebkādus brīdinājumus, svarīgu
informāciju un piezīmes, kas ir jāizlasa. Dažas funkcijas ir spēkā tikai noteiktiem tirgiem.
BRĪDINĀJUMS
DARBA SĀKŠANA
Volvo On Call — automašīnās, kas aprīkotas ar
Volvo On Call, pakalpojumi darbojas tikai vietās, kur
automašīnai ir mobilā tīkla pārklājums, un tirgos, kur
ir pieejams šis pakalpojums. Tāpat kā mobilajiem
tālruņiem, arī šai sistēmai var neizdoties izveidot
savienojumu atmosfēras traucējumu vai slikta pārklājuma dēļ, piemēram, mazapdzīvotās vietās.
Brīdinājumus, svarīgas norādes un piezīmes par
Volvo On Call pakalpojumiem skatiet līgumā, kas
attiecas uz Volvo On Call abonementu, kā arī īpašnieka rokasgrāmatā.
Sensus Navigation* — veltiet visu uzmanību
ceļam un koncentrējieties tikai uz autovadīšanu.
Ievērojiet spēkā esošos ceļu satiksmes noteikumus
un izvērtējiet satiksmes situāciju. Tā kā ceļu stāvokli
var ietekmēt laika apstākļi un gadalaiks, daži ieteikumi var būt mazāk uzticami.
PĀRSKATS, EKSTERJERS
Bagāžas nodalījuma durvis — atverot/aizverot
bagāžas nodalījuma durvis, ņemiet vērā iespiešanas
risku. Pārbaudiet, vai bagāžas nodalījuma durvju
tuvumā neviena nav, jo iespiešanas traumai var būt
smagas sekas. Bagāžas nodalījuma durvis vienmēr
jālieto piesardzīgi.
Bezatslēgas aizslēgšana/atslēgšana — pārbaudiet, vai nepastāv risks iespiest bērnus vai citus
pasažierus, ja visi logi tiek aizvērti, izmantojot tālvadības atslēgu vai bezatslēgas atvēršanas funkciju*
ar durvju rokturi.
PĀRSKATS, SALONS
Ja automašīna nav aprīkota ar pasažiera drošības
gaisa spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi,
tad pasažiera drošības gaisa spilvens vienmēr ir
aktivizēts. Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadī-
07
jumā neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērna
sēdekli, ja ir aktivizēts gaisa drošības spilvens. Kad
priekšējā pasažiera sēdeklī pasažieri (bērni un pieaugušie) sēž ar seju uz priekšu, vienmēr ir jābūt
aktivizētam pasažiera gaisa drošības spilvenam.
Nenovietojiet nekādus priekšmetus instrumentu
paneļa priekšpusē vai virs tā vietā, kur atrodas pasažiera drošības gaisa spilvens.
Izkāpjot no automašīnas, tālvadības atslēga ir
vienmēr jāņem sev līdzi. Pārliecinieties, ka automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes režīmā 0, it
sevišķi ja automašīnā ir bērni.
Novietojot automašīnu stāvēšanai slīpumā, ir vienmēr jāizmanto stāvbremze. Ieslēgts pārnesums vai
automātiskās pārnesumkārbas P pozīcija nav pietiekama, lai noturētu automašīnu uz vietas visās situācijās.
UZLĀDE
• Hibrīda akumulatoru drīkst uzlādēt tikai ar maksimālo atļauto uzlādes strāvu vai zemāku, kuras stiprums ir noteikts spēkā esošajās vietējās un
valsts nozīmes rekomendācijās par hibrīda akumulatoru uzlādi, izmantojot 230 V kontaktligzdas/
spraudņus.
• Hibrīda akumulatora uzlādei drīkst izmantot tikai
apstiprinātu un iezemētu 230 V kontaktligzdu (vai
līdzvērtīgu kontaktligzdu ar citu spriegumu atkarībā no tirgus) vai uzlādes staciju ar brīvi iekārtu
uzlādes kabeli, ko piegādā Volvo (3. režīms).
• Vadības bloka zemējuma pārtraucējs aizsargā
automašīnu, bet joprojām pastāv risks pārslogot
230 V elektrotīklu.
• Hibrīda akumulatora uzlādi drīkst veikt tikai ar
iezemētu un apstiprinātu 230 V kontaktligzdu. Ja
kontaktligzdas vai drošinātāja kontūra strāvas stiprums nav zināms, lūdziet licencētam elektriķim
to noskaidrot. Pārsniedzot drošinātāja kontūra
nominālo strāvas stiprumu, var izraisīt ugunsgrēku
vai sabojāt drošinātāja kontūru.
• Uzlādes kabelī ir iebūvēts drošinātājs. Uzlādi
drīkst veikt tikai ar iezemētu un apstiprinātu kontaktligzdu.
• Ja uzlādes kabeļa tuvumā, kamēr tas ir pievienots,
atrodas bērni, viņi ir jāuzrauga.
Uzlādes kabelī ir augsts spriegums. Saskare ar
augstu spriegumu var izraisīt nāvi vai smagas
traumas.
• Nelietojiet uzlādes vadu, ja tas jebkādā veidā ir
bojāts. Ja uzlādes kabelis ir bojāts vai nedarbojas,
to drīkst remontēt tikai autoservisā - ieteicams
vērsties autorizētā Volvo servisā.
• Vienmēr izvietojiet uzlādes kabeli tā, lai tam nevarētu pārbraukt pāri, uzkāpt virsū, aiz tā aizķerties
vai to kādā citā veidā sabojāt vai izraisīt traumas.
• Pirms uzlādes ierīces tīrīšanas atvienojiet to no
sienas kontaktligzdas.
• Nekādā gadījumā nepievienojiet uzlādes kabeli
pagarinātājam vai sadalītājam ar vairākām kontaktligzdām.
• Nelietojiet elektrības kontaktligzdas, kurām ir
acīmredzams nolietojums vai bojājumi, pretējā
gadījumā tās var radīt uguns izraisītus bojājumus
un/vai traumas.
Tāpat arī skatiet ražotāja norādījumus par uzlādes
kabeļa un tā komponentu lietošanu.
•
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes līnija var būt
bloķēta. Piemēram, dziļš sniegs priekšējā labā
riteņa arkā var bloķēt sildītāja ventilāciju.
VADĪTĀJA ATBALSTS
Automašīnā pieejamās vadītāja atbalsta sistēmas ir
izstrādātas kā palīglīdzeklis vadītājam, bet tās nevar
darboties visās autovadīšanas situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos. Tās neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir
pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta
drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un
saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem. Par automašīnas bremzēšanu un vadīšanu
vienmēr ir atbildīgs vadītājs.
Pirms automašīnas lietošanas ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas par vadītāja atbalsta sistēmām automašīnā.
NOVIETOŠANAS PALĪDZĪBA
Novietošanas palīgsistēma Park Assist Pilot ir
vadītāja papildu atbalsta sistēma, bet tā nevar darELEKTRISKI REGULĒJAMI PRIEKŠĒJIE SĒDEKĻI
boties visās situācijās. Tā ir paredzēta, tikai lai palīNoregulējiet vadītāja sēdekli, pirms sākt braukšanu
dzētu vadītājam novietot automašīnu paralēlā un
- nekādā gadījumā nedariet to braukšanas laikā.
perpendikulārā stāvvietā. Vadītājs ir pilnīgi atbildīgs
Pārliecinieties, ka sēdeklis ir nofiksēts, lai nesavaipar automašīnas novietošanu drošā veidā un bremnotos straujas bremzēšanas vai negadījuma laikā.
zēšanu vajadzības gadījumā. Skenēšanas laikā var
ATZVELTŅU NOLOCĪŠANA AIZMUGURĒJĀ
palikt neievēroti objekti, kas atrodas dziļi stāvvietā.
SĒDEKLĪ
Vadītājam vienmēr ir pienākums novērtēt, vai Park
Pārbaudiet, vai atzveltnes pēc pacelšanas vai nolai- Assist Pilot piedāvātā stāvvieta ir piemērota autošanas ir pareizi nofiksētas un vai galvas balsti pēc
mašīnas novietošanai.
pacelšanas ir pareizi nofiksēti.
Novietošanas palīgkamera ir vadītāja papildu palīdzības funkcija automašīnas novietošanai. Tā
PASAŽIERU SALONA KLIMATA KONTROLE
nekādā gadījumā nevar aizstāt vadītāja uzmanību un
Apsildāmos sēdekļus* nedrīkst lietot cilvēki,
spriestspēju. Kamerām ir aklās zonas, kurās tās
kuriem ir apgrūtināta spēja sajust temperatūras
neuztver šķēršļus. Sevišķi uzmanieties no automašīpaaugstināšanos nejutīguma dēļ vai kuriem ir
apgrūtināta apsildāmo sēdekļu vadības slēdžu regu- nas tuvumā esošiem cilvēkiem vai dzīvniekiem.
Objektu/šķēršļu attālums līdz automašīnai var būt
lēšana. Pretējā gadījumā var gūt apdegumus.
mazāks, nekā tas izskatās ekrānā.
Sagatavošanu var sākt ar taimeri, kas ir iestatīts
sen iepriekš. Neveiciet sagatavošanas darbus (attie- Pirms automašīnas lietošanas ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas par vadītāja atbalcas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu):
sta sistēmām automašīnā.
• Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas sildītājs,
sāk plūst izplūdes gāzes.
BALSS KOMANDAS
• Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli uzliesmojoši
Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par drošu automobiļa
vai degoši materiāli. Degviela, gāze, gara zāle,
vadīšanu un visu spēkā esošo ceļu satiksmes noteizāģu skaidas u.c. var aizdegties.
kumu ievērošanu.
SVARĪGI
PĀRSKATS, SALONS
Vējstikla displeja bloks*, no kura tiek projicēta
informācija, atrodas instrumentu panelī. Lai nesabojātu displeja bloka pārsega stiklu, neglabājiet uz tā
nekādus priekšmetus un nodrošiniet, lai uz tā neuzkristu nekādi priekšmeti.
CENTRĀLAIS DISPLEJS
Tīrot centrālo displeju, izmantojiet mikrošķiedras
drāniņu, uz kuras nav smilšu un tamlīdzīgu materiālu. Tīrot centrālo displeju, nespiediet displeju spēcīgi. Spēcīgi spiežot, varat sabojāt displeju.
Nesmidziniet nekādus šķidrumus vai kodīgas ķīmiskas vielas tieši uz vidējā displeja. Nelietojiet stiklu
tīrīšanas līdzekļus, citus tīrīšanas līdzekļus, izsmidzināmus aerosolus, šķīdinātājus, alkoholu, amonjaku
vai abrazīvas daļiņas saturošus tīrīšanas līdzekļus.
Nekādā gadījumā nelietojiet abrazīvu drāniņu, papīra
dvieļus vai salvetes, jo ar tām var saskrāpēt displeju.
UZLĀDE
Uzlādes kabelis — nekādā gadījumā nepievienojiet uzlādes kabeli, ja pastāv pērkona negaisa vai
zibens trieciena risks. Nekādā gadījumā neatvienojiet uzlādes kabeli no 230 V kontaktligzdas, kamēr
notiek uzlāde — pastāv risks sabojāt 230 V kontaktligzdu. Vienmēr vispirms apturiet uzlādi, pēc tam
atvienojiet uzlādes kabeli no automašīnas uzlādes
kontaktligzdas un tikai tad — no 230 Vkontaktligzdas.
Kopā ar uzlādes kabeli nedrīkst lietot sadalītājus,
pagarinātājus, pārsprieguma aizsardzības kārbas vai
tamlīdzīgas ierīces, jo tās var izraisīt ugunsgrēka,
elektrošoka risku utt. Adapteri starp 230 V kontaktligzdu un uzlādes kabeli var izmantot, tikai ja adapteris ir marķēts ar apstiprinājuma zīmi saskaņā ar
standartiem IEC 61851 un IEC 62196.
Notīriet uzlādes kabeli ar tīru drāniņu, samitrinot to
ar ūdeni vai maigu tīrīšanas līdzekli. Nelietojiet ķimikālijas vai šķīdinātājus. Neiegremdējiet uzlādes
kabeli ūdenī.
Izmantojiet tikai kopā ar automašīnu saņemto uzlādes kabeli vai Volvo ieteiktu nomaiņas kabeli.
Vadības bloks — nepakļaujiet vadības bloku un tā
kontaktdakšu tiešai saules staru iedarbībai. Tādos
gadījumos kontaktspraudņa pārkaršanas aizsardzības funkcija var samazināt vai pārtraukt hibrīda akumulatora uzlādi.
Pārbaudiet, vai 230 V kontaktligzdas strāvas padeve
ir pietiekama, lai varētu uzlādēt transportlīdzekļus ar
elektrodzinēju — neskaidrību gadījumā kontaktligzdas pārbaude jāveic kvalificētam speciālistam.
ATZVELTŅU NOLOCĪŠANA AIZMUGURĒJĀ
SĒDEKLĪ
Ja vēlaties nolocīt sēdekļa atzveltni, uz aizmugurējā
sēdekļa nekas nedrīkst atrasties. Arī drošības jostas
nedrīkst būt piesprādzētas.
Vidējā sēdekļa iebūvētajam bērnu sēdeklītim*/
elkoņbalstam* ir jābūt ievilktā pozīcijā.
LABAIS SVIRSLĒDZIS
Tīrītāja slotiņa apkopes pozīcijā — pirms tīrītāju
slotiņu novietošanas apkopes pozīcijā pārliecinieties, ka tās nav piesalušas pie stikla. Ja tīrītāju sviras
atrodas apkopes pozīcijā un ir atlocītas no vējstikla,
tās ir jānoloka atpakaļ uz vējstikla pirms tīrīšanas,
apskalošanas vai lietus sensora aktivizēšanas, kā arī
pirms braukšanas. Tas ļaus novērst dzinēja pārsega
krāsas noskrāpēšanu.
SAVIENOJUMI
Elektrības kontaktligzda — maksimālais strāvas
patēriņš no 12 V elektrības kontaktligzdas ir 120 W
(10 A) no katras kontaktligzdas.
Maksimālais strāvas patēriņš no 230 V elektrības
kontaktligzdas ir 150 W.
PIEZĪME
PĀRSKATS, EKSTERJERS
Bagāžas nodalījuma durvju vadība ar kāju — ja
aizmugures buferi klāj liels daudzums ledus, sniega,
netīrumu u.tml., pastāv risks, ka funkcija var darboties nepilnīgi vai nedarboties nemaz. Tādēļ nodrošiniet, lai tas būtu tīrs.
Ar kāju vadāmo bagāžas nodalījuma durvju funkcija
ir pieejama divās versijās:
• Atvēršana un aizvēršana ar kājas kustību
• Tikai atslēgšana ar kājas kustību (lai atvērtu
bagāžas nodalījuma durvis, manuāli paceliet tās)
Ņemiet vērā, ka atvēršanai un aizvēršanai ar kājas
kustību ir nepieciešamas elektriski vadāmās bagāžas nodalījuma durvis*.
Ņemiet vērā, ka sistēma var tikt aktivizēta automazgātavā vai līdzīgā vietā, ja tālvadības atslēga atrodas
darbības zonā.
Maksimāla atvēruma ieprogrammēšana — ja
sistēma ir darbojusies ilgstoši, tā izslēdzas, lai
novērstu pārslodzi. To varēs atkal izmantot pēc
aptuveni 2 minūtēm.
Elektromagnētiskie lauki un ekranēšana var traucēt
tālvadības atslēgas darbībai. Neglabājiet tālvadības atslēgu blakus metāla priekšmetiem vai elektroniskām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruņiem,
planšetdatoriem, klēpjdatoriem vai lādētājiem —
ieteicams ievērot 10–15 cm (4–6 collu) attālumu.
PĀRSKATS, SALONS
Noteikta tipa dzinējiem aukstās iedarbināšanas
laikā tukšgaitas ātrums var būt ievērojami lielāks
nekā parasti. Tā notiek tādēļ, lai emisiju sistēma
varētu pēc iespējas ātrāk sasniegt normālu darba
temperatūru, tādējādi samazinot izplūdes emisiju
daudzumu un aizsargājot vidi.
Vējstikla displejs* — aktivizējot funkciju City
Safety, vējstikla displeja informācija tiek aizstāta ar
City Safety grafisko attēlu. Šis attēls ir izgaismots
pat tad, kad augšējais displejs ir izslēgts.
Vadītāja spēju vējstikla displejā saskatīt informāciju
var negatīvi ietekmēt, piemēram, polarizējošo saulesbriļļu lietošana; braukšanas pozīcija, kurā vadītājs
nesēž sēdekļa centrā; priekšmeti, kas atrodas uz
displeja bloka aizsargstikla; nelabvēlīgi gaismas
apstākļi. Noteikti vizuālie defekti augšējā displeja
lietošanas laikā var izraisīt galvassāpes un stresa
sajūtu.
UZLĀDE
Uzlādes kabelis — Volvo iesaka izmantot uzlādes
kabeli, kas atbilst IEC 62196 un IEC 61851, kā arī
atbalsta temperatūras uzraudzību.
STŪRE
Borta dators — aprēķinot nobraukto attālumu, ir
iespējamas novirzes, ja ir mainīta braukšanas
metode.
PASAŽIERU SALONA KLIMATA KONTROLE
Apsildi vai atdzesēšanu nevar paātrināt, izvēloties
augstāku vai zemāku temperatūru nekā nepieciešams.
Sagatavošana ir pieejama, tikai ja automašīna ir
pievienota elektrības kontaktligzdai (attiecas uz
elektrisko sildītāju). Sagatavošanas darbu kļūmi var
izraisīt uzlādes stacija, kas nav vienmēr aktīva
(piemēram, tiek izmantots taimeris). Ja automašīna
nav pievienota elektrības kontaktligzdai, pasažieru
salonu vienalga var īsu brīdi atdzesēt, ieslēdzot
sagatavošanas darbus tieši. Pasažieru salona sagatavošanas darbu laikā automašīnas durvīm un
logiem ir jābūt aizvērtiem.
SAVIENOJUMI
Internets — dati tiek pārraidīti (datplūsma), izmantojot internetu, un par to var būt jāmaksā. Datu viesabonēšanas un Wi-Fi tīklāju aktivizēšana var būt
saistīta ar papildu izmaksām. Informāciju par datu
plūsmas izmaksām vaicājiet sava tīkla operatoram.
Ja lejupielādei izmantojat tālruni, pievērsiet uzmanību datplūsmas izmaksām.
Datu lejupielāde var ietekmēt citus pakalpojumus,
kas pārraida datus, piemēram, interneta radio. Ja
ietekme uz citiem pakalpojumiem ir traucējoša, lejupielādi var pārtraukt. Varat arī izslēgt citus pakalpojumus vai pārtraukt to lietošanu. Ja lejupielādei
izmantojat tālruni, pievērsiet uzmanību datplūsmas
izmaksām.
Atjaunināšana — ja ir atjaunināta tālruņa operētājsistēma, Bluetooth savienojums var tikt pārtraukts.
Tādā gadījumā izdzēsiet tālruni no automašīnas un
izveidojiet savienojumu vēlreiz.
PIEVIENOTO IERĪČU LIETOŠANA
Apple CarPlay un Android Auto — Volvo nav
atbildīgs par CarPlay vai Android Auto lietotnes
saturu.
NOVIETOŠANAS PALĪDZĪBA
Uzturiet kameras lēcas tīras no netīrumiem, sniega
un ledus, lai nodrošinātu to optimālu darbību. Tas ir
sevišķi svarīgi sliktā apgaismojumā.
07
TP 26256 (Latvian), AT 1817, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement