Volvo XC60 2019 Early Īpašnieka rokasgrāmata

Volvo XC60 2019 Early Īpašnieka rokasgrāmata
XC60
ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀM ATA
VÄLKOMMEN!
Mēs ceram, ka braukšana ar Volvo sagādās Jums prieku daudzus gadus.
Automašīna ir izstrādāta Jūsu un Jūsu pasažieru drošībai un komfortam.
Uzņēmums Volvo cenšas panākt, lai tā automašīnas būtu no drošākajām
pasaulē. Jūsu Volvo ir izstrādāta tā, lai atbilstu visām esošajām drošības
un vides aizsardzības prasībām.
Lai jūsu Volvo jums sagādātu vēl vairāk prieka, iesakām izlasīt šajā īpašnieka rokasgrāmatā sniegtos norādījumus un apkopes informāciju. Īpaš-
nieka rokasgrāmata ir pieejama arī kā mobilo ierīču lietotne (Volvo
Manual) un Volvo Cars atbalsta vietnē (support.volvocars.com).
Mēs aicinām ikvienu vienmēr piesprādzēties ar drošības jostu gan šajā
automašīnā, gan citās. Lūdzu, nebrauciet, ja atrodaties alkohola vai medikamentu ietekmē — vai ja jūsu spējas vadīt automašīnu ir kā citādi ierobežotas.
SATURA RĀDĪTĀJS
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
DROŠĪBA
18
Volvo ID
28
Drošība
44
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā
displejā
19
Volvo ID izveide un reģistrēšana
28
Drošība grūtniecības laikā
44
Navigācija īpašnieka rokasgrāmatā
centrālajā displejā
20
Drive-E — tīrāks braukšanas baudījums
30
Whiplash Protection System
45
IntelliSafe vadītāja atbalsts
33
Drošības jostas
46
34
Drošības jostu piesprādzēšana un
atsprādzēšana
47
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo
sakaru ierīcēs
22
Sensus — tiešsaistes savienojums
un izklaide
Volvo Cars atbalsta vietne
23
Programmatūras atjauninājumi
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana
Īpašnieka rokasgrāmata un vide
2
JŪSU VOLVO
Īpašnieka informācija
23
26
37
Drošības jostu spriegotājs
48
Datu ierakstīšana
37
49
Pakalpojumu sniegšanas noteikumi
un nosacījumi
38
Elektriskā drošības jostu spriegotāja
atiestatīšana*
38
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas atgādinājums
49
Klientu konfidencialitātes politika
Svarīga informācija par piederumiem
un papildaprīkojumu
39
Drošības spilveni
51
Vadītāja drošības spilveni
51
Papildpiederumu uzstādīšana
39
Pasažiera drošības gaisa spilvens
52
Aprīkojuma pievienošana automašīnas diagnostikas ligzdai
40
Pasažiera drošības gaisa spilvena
aktivizēšana un deaktivizēšana*
54
Automašīnas identifikācijas numura
skatīšana
41
Sānu drošības gaisa spilveni
56
Vadītāja uzmanības novēršana
41
Sānu logu drošības aizkari
57
Safety mode
57
Automašīnas iedarbināšana un pārvietošana pēc drošības režīma
ieslēgšanas
58
Bērnu drošība
59
Bērnu sēdekļi
60
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem
60
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem
61
Instrumenti un vadības slēdži automašīnā ar stūri kreisajā pusē
76
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti
bērnu sēdeklīšiem
Centrālā displeja pārskats
106
Centrālā displeja pārvaldība
62
Instrumenti un vadības slēdži automašīnā ar stūri labajā pusē
77
109
Centrālā displeja aktivizēšana un
deaktivizēšana
Bērnu sēdeklīša izvietošana
62
Vadītāja displejs
112
80
Bērnu drošības stiprinājumi
63
Vadītāja displeja iestatījumi
84
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
112
Apakšskatu pārvaldība centrālajā displejā
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu
piestiprināšanas vietas, izmantojot
automašīnas drošības jostas
65
Degvielas daudzuma rādītājs
85
116
Funkciju skats centrālajā displejā
Borta dators
85
119
Lietotņu un pogu pārvietošana centrālajā displejā
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu
tabula
67
Brauciena datu attēlošana vadītāja
displejā
87
121
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās
vietu tabula
68
Brauciena odometra atiestatīšana
88
Vidējā displeja statusa joslas simboli
121
Tastatūra centrālajā displejā
88
Iebūvētais bērnu sēdeklītis*
71
Brauciena statistikas attēlošana
vidējā displejā
123
Tastatūras valodas maiņa centrālajā
displejā
126
Sēdekļa sēdvirsmas atlocīšana iebūvētajā bērnu sēdeklītī*
72
Brauciena statistikas iestatījumi
89
Laiks un datums
90
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla
ievadīšana centrālajā displejā
126
Sēdekļa sēdvirsmas salocīšana iebūvētajā bērnu sēdeklītī*
73
Āra temperatūras mērierīce
90
Centrālā displeja izskata mainīšana
128
Indikatora simboli vadītāja displejā
91
128
Brīdinājuma simboli vadītāja displejā
93
Sistēmas skaņas izslēgšana un skaļuma mainīšana centrālajā displejā
Vadītāja displeja licences līgums
94
Sistēmas mērvienību maiņa
129
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā
100
Sistēmas valodas maiņa
129
Rīcība ar lietojumprogrammu izvēlni
vadītāja displejā
101
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā
129
Paziņojumi vadītāja displejā
102
Kontekstuālas iestatīšanas atvēršana
centrālajā displejā
130
Ziņojumu pārvaldība vadītāja displejā
103
Rīcība ar vadītāja displejā saglabātu
ziņojumu
Lietotāja datu atiestatīšana īpašnieka
maiņas gadījumā
131
104
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana 131
3
APGAISMOJUMS
4
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Centrālā displeja iestatījumu tabula
132
Gaismu slēdži
148
Logi, stikli un spoguļi
164
Vadītāju profili
133
149
134
Logu un saulessargu aizsardzība pret
iespiešanu
164
Vadītāja profila atlasīšana
Apgaismojuma funkciju regulēšana
centrālajā displejā
Vadītāja profila pārdēvēšana
134
Priekšējo lukturu līmeņa regulēšana
150
165
Vadītāja profila aizsardzība
135
Gabarītlukturi
151
Aizsardzības pret iespiešanu atiestatīšanas darbības
151
165
135
Dienas gaismas lukturi
Elektriskie logu pacēlāji
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana vadītāja profilam
Tuvās gaismas
152
Elektrisko logu pacēlāju darbināšana
166
Vadītāju profilu iestatījumu atiestatīšana
136
Tālo gaismu lietošana
153
Atpakaļskata spoguļi
167
Ziņojums centrālajā displejā
137
Aktīvās tālās gaismas
153
Atpakaļskata spoguļa aptumšošanas
pielāgošana
168
Ziņojumu pārvaldība centrālajā displejā
137
Pagrieziena rādītāju izmantošana
155
Sānu spoguļu sasvēršana
Rīcība ar centrālajā displejā saglabātu ziņojumu
169
138
Aktīvie pagrieziena lukturi*
156
Panorāmas jumts*
170
Augšējais displejs*
139
Priekšējie miglas lukturi/līkumu
izgaismošanas gaismas*
156
Panorāmas jumta atvēršana*
172
Vējstikla displeja aktivizēšana un
deaktivizēšana*
140
Aizmugurējais miglas lukturis
157
Panorāmas jumta* saulessarga automātiska aizvēršana.
174
Vējstikla displeja iestatījumi*
141
Bremžu signāls
158
175
142
158
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas
šķīdums
Balss atpazīšana
Avārijas bremžu signāli
159
175
143
Avārijas gaismas signalizācija
Vējstikla tīrītāju lietošana
Balss atpazīšanas lietošana
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu
159
176
144
Mājās nokļūšanas apgaismojuma lietošana
Lietus sensora lietošana
Radio un multivides vadība ar balsi
Approach light duration
177
145
160
Lietus sensora atmiņas funkcijas lietošana
Balss atpazīšanas iestatījumi
145
Salona apgaismojums
160
162
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana
178
Salona apgaismojuma pielāgošana
Aizmugurējā loga tīrītāja un skalotāja
lietošana
179
Aizmugurējā loga automātiska tīrīšana, braucot atpakaļgaitā
180
SĒDEKĻI UN STŪRE
KLIMATA KONTROLE
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
182
Klimata kontrole
200
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
183
Klimata zonas
200
Priekšējā sēdekļa ventilācijas aktivizēšana un deaktivizēšana*
217
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa
regulēšana*
183
Klimata kontrole — sensori
201
Stūres apsildes* aktivizēšana un
deaktivizēšana
217
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla
displeja pozīcijas saglabāšana*
Noteiktā temperatūra
184
201
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un
vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
Klimata kontroles vadība ar balss
atpazīšanu
202
Stūres apsildes automātiskās ieslēgšanās aktivizēšana un deaktivizēšana*
218
185
Gaisa kvalitāte
203
Automātiskas klimata kontroles aktivizēšana
218
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
186
Clean Zone*
203
219
Clean Zone Interior Package*
204
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana un
deaktivizēšana
Masāžas iestatījumu regulēšana*
priekšējam sēdeklim
187
Interior Air Quality System*
204
Gaisa recirkulācijas laika iestatījuma
aktivizēšana un deaktivizēšana
220
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas
garuma regulēšana*
188
Gaisa kvalitātes sensora aktivizēšana
un deaktivizēšana*
205
Maks. atkausētāja aktivizēšana un
deaktivizēšana
220
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta
regulēšana*
189
Pasažieru salona gaisa filtrs
205
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta
regulēšana*
190
205
Vējstikla apsildes* aktivizēšana un
deaktivizēšana
221
Gaisa plūsmas sadalījums
Gaisa plūsmas sadalījuma mainīšana
206
222
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana
vadītāja sēdeklī*
191
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/
aizvēršana un pagriešana
207
Vējstikla apsildes automātiskas
ieslēgšanas aktivizēšana un deaktivizēšana*
Gaisa sadales opciju tabula
209
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu
apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana
223
Klimata kontroles vadības ierīces
212
214
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu
apsildes automātiskas ieslēgšanas
aktivizēšana un deaktivizēšana
223
Priekšējā sēdekļa apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana*
Priekšējā sēdekļa apsildes automātiskās ieslēgšanās aktivizēšana un
deaktivizēšana*
215
Priekšējo sēdekļu ventilatora līmeņa
regulēšana
224
224
Aizmugurējā sēdekļa apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana*
215
Aizmugurējo sēdekļu ventilatora
līmeņa regulēšana*
Priekšējo sēdekļu temperatūras
regulēšana
225
Atzveltņu ielocīšana aizmugurējā sēdeklī
192
Aizmugurējā sēdekļa galvas balstu
regulēšana
195
Vadības taustiņi uz stūres un skaņas
signāls
196
Stūres bloķētājs
197
Stūres regulēšana
197
5
Aizmugurējo sēdekļu temperatūras
regulēšana*
226
Temperatūras sinhronizēšana
Gaisa kondicionētāja aktivizēšana un
deaktivizēšana
Aizmugures durvju bezatslēgas
atslēgšana*
268
Iedarbināšanas un aizslēgšanas sistēmu antenu atrašanās vietas
269
243
Aizslēgšana un atslēgšana no automašīnas salona
270
Iestatījumi attālinātai atslēgšanai un
atslēgšanai no salona
245
Bagāžas nodalījuma durvju atslēgšana no automašīnas salona
271
Bagāžas nodalījuma durvju atslēgšana ar tālvadības atslēgu
245
Bērnu drošības slēdžu aktivizēšana
un deaktivizēšana
272
Automātiska aizslēgšana braucot
273
Elektriski vadāmo bagāžas nodalījuma durvju atvēršana un aizvēršana*
274
Elektriski vadāmo bagāžas nodalījuma durvju maksimālā atvēruma
ieprogrammēšana*
277
Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana
un aizvēršana ar kājas kustību*
277
Privātā aizslēgšana
279
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana un
deaktivizēšana
280
Signalizācija*
281
282
Aizslēgšanas apstiprinājums
240
227
Aizslēgšanas rādījuma iestatījums
241
228
Tālvadības pults atslēgu;
241
Klimats stāvēšanas laikā*
228
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības atslēgu
Sagatavošana*
229
Sagatavošanas ieslēgšana un izslēgšana* 229
6
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN
SIGNALIZĀCIJA
Sagatavošanas laika iestatīšana*
230
Sagatavošanas laika iestatījuma pievienošana un rediģēšana*
231
246
Sagatavošanas laika iestatījuma aktivizēšana un deaktivizēšana*
Tālvadības pults atslēgas darbības
rādiuss
232
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
247
Sagatavošanas laika iestatījuma
noņemšana*
233
Papildu tālvadības atslēgu pasūtīšana
250
233
Red Key — ierobežotas darbības tālvadības atslēga*
251
Klimata komforts stāvēšanas laikā*
Klimata komforta ieslēgšana un
izslēgšana, novietojot automašīnu*
234
Red Key iestatījumi*
251
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
252
Stāvēšanas klimata kontroles* simboli un paziņojumi
235
Aizslēgšana un atslēgšana ar noņemamo atslēgas slēdzošo daļu
254
Sildītājs*
236
Imobilaizers
256
Stāvapsilde*
237
257
Papildu sildītājs*
238
Tālvadības pults atslēgas sistēmas
tipa apstiprinājums
Signalizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana*
Papildu sildītāja automātiskās ieslēgšanās aktivizēšana un deaktivizēšana
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas*
266
Samazināts signalizācijas līmenis*
284
238
Vispārējā bloķēšana*
284
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
267
285
Bezatslēgas iekāpšanas iestatījumi*
268
Vispārējās bloķēšanas funkcijas īslaicīga* deaktivizēšana
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Vadītāja atbalsta sistēma
288
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
288
Automātiskā ātruma ierobežotāja
ierobežojumi
302
Adaptīvās kruīza kontroles laika intervāla iestatīšana
317
Stabilitātes sistēma Roll Stability Control
289
Kruīzkontrole
302
289
303
Adaptīvās kruīza kontroles deaktivizēšana/atkārtota aktivizēšana
318
Kruīza kontroles aktivizēšana un
ieslēgšana
Elektroniskā stabilitātes kontrole
Elektroniskās stabilitātes kontroles
sporta režīms
Kruīza kontroles ātruma pārvaldība
304
Apdzīšanas palīdzība ar adaptīvo
kruīza kontroli
320
291
Sporta režīma aktivizēšana/deaktivizēšana elektroniskās stabilitātes
kontroles sistēmā
Kruīza kontroles deaktivizēšana un
iestatīšana gaidīšanas režīmā
305
Apdzīšanas sākšanas palīdzība ar
adaptīvo kruīza kontroli
321
291
306
Ierobežojumi apdzīšanas palīdzībai ar
adaptīvo kruīza kontroli
321
Sporta režīma ierobežojums elektroniskajā stabilitātes kontroles sistēmā
291
Kruīza kontroles atkārtota aktivizēšana pēc gaidīšanas režīma
Kruīza kontroles deaktivizēšana
306
Mērķa maiņa ar adaptīvo kruīza kontroli
322
Elektroniskās stabilitātes kontroles
simboli un ziņojumi
292
Distances brīdinājums*
307
Automātiska bremzēšana ar adaptīvo
kruīza kontroli
322
Ātruma ierobežotājs
294
Vējstikla displejs distances brīdinājumam
308
Adaptīvās kruīza kontroles ierobežojumi
323
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana un
ieslēgšana
295
Distances brīdinājuma aktivizēšana/
deaktivizēšana
309
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un
adaptīvo kruīza kontroli
324
Ātruma ierobežotāja ātruma pārvaldība
295
Distances brīdinājuma laika intervāla
iestatījums
309
Adaptīvās kruīza kontroles simboli un
paziņojumi
326
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana
un iestatīšana gaidīšanas režīmā
296
Distances brīdinājuma ierobežojumi
310
Pilot Assist
328
Ātruma ierobežotāja atkārtota aktivizēšana pēc gaidīšanas režīma
297
Adaptīvā kruīza kontrole*
311
331
314
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana
297
Adaptīvā kruīza kontrole un sadursmes riska brīdinājums
Pilot Assist un sadursmes riska brīdinājums
Ātruma ierobežotāja ierobežojumi
298
315
Pilot Assist rādījums vējstikla displejā, ja ir sadursmes risks
332
Vējstikla displejs adaptīvajai kruīza
kontrolei, ja ir sadursmes risks
Pilot Assist aktivizēšana un ieslēgšana
Automātiskais ātruma ierobežotājs
333
298
315
Pilot Assist ātruma pārvaldība
Automātiskā ātruma ierobežotāja
aktivizēšana/deaktivizēšana
334
300
Adaptīvās kruīza kontroles aktivizēšana un ieslēgšana
316
335
Automātiskā ātruma ierobežotāja
pielaides maiņa
301
Ātruma pārvaldība ar adaptīvo kruīza
kontroli
Pilot Assist laika intervāla iestatījums
Pilot Assist aktivizēšana/deaktivizēšana
336
Apdzīšanas palīdzība ar Pilot Assist
338
7
Apdzīšanas palīdzības iedarbināšana
ar Pilot Assist
339
City Safety stūrēšanas palīdzības
ierobežojumi, veicot izvairīšanās darbības
365
Ceļazīmju informācija un Sensus
Navigation
386
Ierobežojumi apdzīšanas palīdzībai ar
Pilot Assist
339
Sistēma City Safety, kad tiek bloķēti
izvairīšanās manevri
366
Ceļazīmju informācija ar ātruma brīdinājumu un iestatījumi
386
Mērķa maiņa ar Pilot Assist
339
367
340
Pilot Assist ierobežojumi
341
City Safety ierobežojumi
368
Ātruma brīdinājuma aktivizēšana/
deaktivizēšana ceļazīmju informācijas
sistēmā
388
Automātiska bremzēšana ar Pilot Assist
City Safety bremzē, konstatējot pretimbraucošus transportlīdzekļus*
342
371
Ceļazīmju informācija ar fotoradaru
informāciju
388
Pilot Assist* simboli un paziņojumi
City Safety paziņojumi
Radiolokācijas bloks
344
Rear Collision Warning
372
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi
389
Rear Collision Warning ierobežojumi
372
Driver Alert Control
390
BLIS*
373
391
Aktivēšana / deaktivēšana BLIS
374
Aktivēšana / deaktivēšana Driver
Alert Control
BLIS ierobežojumi
375
375
Atpūtas vietu norāžu atlasīšana, ja ir
saņemts brīdinājums no Driver Alert
Control
391
Ieteicamā BLIS apkope
BLIS paziņojumi
377
Driver Alert Control ierobežojumi
392
Cross Traffic Alert*
378
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
392
379
Stūrēšanas palīdzība ar joslu palīdzību
394
395
Radara ierīces ierobežojumi
8
345
Ieteicamā radara ierīces apkope
348
Radara ierīces tipa apstiprinājums
349
Kameras bloks
353
Kameras bloka ierobežojumi
354
Ieteicamā kameras ierīces apkope
357
City Safety™
357
City Safety parametri un apakšfunkcijas
358
Aktivēšana / deaktivēšana Cross
Traffic Alert
Sistēmas City Safety brīdinājuma
attāluma iestatīšana
360
Cross Traffic Alert ierobežojumi
379
Joslu palīdzības aktivizēšana/deaktivizēšana
Šķēršļu uztveršana ar City Safety
361
Ieteicamā Cross Traffic Alert apkope
380
Joslu palīdzības opcijas atlasīšana
395
City Safety šķērsvirziena satiksmē
363
Cross Traffic Alert paziņojumi
381
395
City Safety ierobežojumi šķērsvirziena satiksmē
364
Ceļazīmju informācija*
382
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas
ierobežojumi
383
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas
simboli un paziņojumi
397
City Safety — stūrēšanas palīdzība
izvairīšanās manevra veikšanai
365
Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/
deaktivizēšana
Ceļazīmju informācijas un zīmju attēlojums
384
Joslu palīdzības simboli vadītāja displejā
399
Stūrēšanas palīdzība sadursmes
riska gadījumā
400
Stūrēšanas palīdzības sadursmes
riska gadījumā aktivizēšana/deaktivizēšana
400
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks
izbraukt no joslas
401
Stūrēšanas palīdzības līmenis, ja ir
risks nobraukt no ceļa
401
Stūrēšanas palīdzības ceļa pamešanas riska gadījumā aktivizēšana/
deaktivizēšana
402
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi,
ja ir risks nobraukt no ceļa
Automašīnas novietošanas sensoru
aktivizēšana/deaktivizēšana
412
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas
ierobežojumi
413
Ieteicamā Park Assist Pilot apkope
414
Automašīnas novietošanas sensoru
simboli un paziņojumi
415
Stāvvietā novietošanas kamera*
416
Novietošanas kameru skati
417
403
Novietošanas kameras palīglīnijas
419
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas
sadursmes risks
403
Park Assist Pilot sensoru lauki novietošanas kamerai
421
Stūrēšanas palīdzības frontālas
sadursmes riska gadījumā aktivizēšana/deaktivizēšana
404
Novietošanas palīgsistēmas kameras
ieslēgšana
422
423
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi,
ja pastāv frontālas sadursmes risks
405
Stāvvietā novietošanas kameras ierobežojumi
Ieteicamā novietošanas kameras apkope
424
Stūrēšanas palīdzība, ja ir aizmugurējas sadursmes risks*
406
Novietošanas palīgsistēmas kameras
simboli un ziņojumi
425
Stūrēšanas palīdzības aizmugurējas
sadursmes riska gadījumā aktivizēšana/deaktivizēšana*
407
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
426
Novietošanas varianti ar Park Assist Pilot
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi,
ja ir aizmugurējas sadursmes risks
427
407
Novietošana stāvēšanai ar aktīvo
stāvvietā novietošanas palīgsistēmu
428
Simboli un ziņojumi stūrēšanas palīdzībai sadursmes riska gadījumā
409
Izbraukšana no stāvlaukuma ar Park
Assist Pilot
430
Stāvvietā novietošanas sistēma*
410
Park Assist Pilot priekšā, aizmugurē
un sānos
Aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas* ierobežojumi
431
411
Ieteicamā Park Assist Pilot apkope
433
Park Assist Pilot* paziņojumi
434
9
IEDARBINĀŠANA UN
BRAUKŠANA
10
Automātiskās bremzes aktivizēšana
un deaktivizēšana stāvot
448
Palīdzība braukšanas uzsākšanai kalnā
449
Līmeņa vadība* un amortizācija
468
Līmeņa vadības iestatījumi*
471
Zema ātruma vadība*
471
450
Lēnas braukšanas* aktivizēšana un
deaktivizēšana ar funkciju pogu
472
Manuālā pārnesumkārba
450
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna*
472
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu pozīcijas
451
473
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres
vadības svirām*
452
Sistēmas Hill Descent Control* aktivizēšana un deaktivizēšana ar funkciju pogu
Ekonomiska braukšana
474
Pārnesumu pārslēga bloķētājs
454
Sagatavošanās ilgam braucienam
475
454
Braukšana ziemā
476
Ūdens šķērsošana
476
477
Automašīnas iedarbināšana
436
Automašīnas izslēgšana
437
Aizdedzes pozīcijas
438
Automātiska bremzēšana pēc sadursmes. 449
Aizdedzes režīma atlasīšana
439
Pārnesumkārba
Alkometrs*
440
Alkometra apiešana*
440
Pirms dzinēja iedarbināšanas ar alkometru
441
Bremžu funkcijas
441
Kājas bremze
442
Bremžu spēka palielināšana
443
Deaktivējiet automātisko pārnesumu
pārslēga bloķētāju
Bremzēšana uz slapjiem ceļiem
443
Strauja paātrinājuma funkcija
455
Bremzēšana uz ceļiem, kas nokaisīti
ar smiltīm
443
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
456
Degvielas tvertnes durtiņu atvēršana
un aizvēršana
Bremžu sistēmas apkope
444
Pilnpiedziņa*
457
Degvielas uzpildīšana
477
Stāvbremze
444
Piedziņas režīmi*
457
Rīkošanās ar degvielu
478
Stāvbremzes aktivizēšana un deaktivizēšana
445
Piedziņas režīma maiņa*
460
Benzīndzinējs
479
Braukšanas pozīcija ECO
460
Benzīna daļiņu filtrs
480
Piedziņas režīma ECO aktivizēšana
un deaktivizēšana ar funkciju pogu
463
Dīzeļdzinējs
481
Funkcija Start/Stop
463
Tukša tvertne un dīzeļdzinējs
482
Braukšana ar funkciju Start/Stop
463
Funkcijas Iedarbināš./izslēgš. īslaicīga deaktivizēšana
465
Automātiskas stāvbremzes aktivizēšanas iestatījums
446
Automašīnas novietošana stāvēšanai
kalnā
446
Ja stāvbremzes darbībā radusies kļūme
447
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna stāv uz vietas
447
Funkcijas Start/Stop darbības nosacījumi
465
Dīzeļdaļiņu filtrs
482
Izmešu vadība ar AdBlue®
483
AdBlue® lietošana
484
AdBlue®
484
līmeņa pārbaude un uzpilde
487
SKAŅA, MULTIVIDE UN
INTERNETS
Videoklipa atskaņošana
526
Dzinēja un piedziņas sistēmas pārkaršana
489
Skaņa, multivide un internets
510
DivX® atskaņošana
526
Audio iestatījumi
510
Startera akumulatora pārmērīga uzlāde
490
Video iestatījumi
527
Skaņas pieredze*
511
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un citu akumulatoru
490
Multivide ar Bluetooth®
527
Aplikācijas
512
491
513
Ierīces pievienošana, izmantojot
Bluetooth®
527
Piekabes āķis*
Lietotņu lejupielāde
Piekabes āķa specifikācijas*
492
Lietotņu atjaunināšana
514
514
Multivides atskaņošana, izmantojot
USB portu
528
Lietotņu dzēšana
Radio
515
Ierīces pievienošana, izmantojot USB
portu
528
Radio ieslēgšana
515
USB ierīču tehniskās specifikācijas
529
Radio diapazona un radio stacijas maiņa
516
Saderīgie multivides formāti
529
Radiostaciju meklēšana
517
TV*
530
Radio izlases iestatīšana
517
TV lietošana*
531
AdBlue® simboli un ziņojumi
Izvirzāmi/ievelkami vilkšanas kronšteini*
493
Braukšana ar piekabi
495
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
496
Piekabes lukturu pārbaude
497
Uz vilkšanas āķa uzstādīts velosipēda
bagāžnieks*
498
Vilkšana
499
Radio iestatījumi
518
TV iestatījumi*
500
RDS radio
531
Vilkšanas cilpas uzstādīšana un
noņemšana
519
Digitālais radio*
532
520
Apple® CarPlay®*
Evakuācija
502
521
Apple® CarPlay®* lietošana
532
HomeLink®*
Saite starp FM un digitālo radio*
503
Mediju atskaņotājs
521
HomeLink®* programmēšana
504
Multivides ierīces atskaņošana
522
HomeLink®*
506
Multivides ierīces vadīšana un maiņa
523
HomeLink®* tipa apstiprinājums
506
Multivides meklēšana
524
Kompass*
507
Gracenote®
525
Kompasa aktivizēšana un deaktivizēšana*
507
CD atskaņotājs*
525
Kompasa kalibrēšana*
507
Video
526
lietošana
Apple®
CarPlay®*
iestatījumi
534
Padomi par Apple® CarPlay®* lietošanu
534
Android Auto*
535
Android Auto* lietošana
536
Android Auto* iestatījumi
536
Padomi par Android Auto* lietošanu
537
Tālrunis
537
11
ECALL
12
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth
538
Tālruņa automātiska pievienošana
automašīnai, izmantojot Bluetooth
540
Tālruņa manuāla pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth
541
Automašīnas interneta savienojuma
kopīgošana, izmantojot Wi-Fi tīklāju
550
eCall
566
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
551
Automātiska sadursmes signalizācija
ar eCall
566
Wi-Fi tīkla noņemšana
552
Ārkārtas palīdzība ar eCall
566
Wi-Fi tehnoloģija un drošība
552
Palīdzība uz ceļa
567
553
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana
541
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un
datu kopīgošana
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu
tālruņu pārslēgšana
542
Datu kopīgošanas aktivizēšana un
deaktivizēšana
553
Ar Bluetooth pievienotu ierīču
noņemšana
542
Krātuves vieta cietajā diskā
553
Audio un multivides licenču līgums
554
Tālruņa zvanu pārvaldīšana
542
Īsziņu pārvaldīšana
543
Īsziņu iestatījumi
544
Tālruņu kataloga pārvaldība
545
Tālruņa iestatījumi
545
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
546
Automašīna ar interneta savienojumu*
546
Interneta savienojuma izveide automašīnā, izmantojot tālruni ar Bluetooth savienojumu
547
Interneta savienojuma izveide automašīnā, izmantojot tālruni (Wi-Fi)
548
Interneta savienojuma izveide automašīnā, izmantojot automašīnas
modemu (SIM karti)
549
Automašīnas modema iestatījumi
550
RITEŅI UN RIEPAS
Riepas
570
Riepu avārijas remonta komplekts
590
Riepu izmēru apzīmējumi
572
Riepu remonta komplekta lietošana
590
Riteņu disku izmēru apzīmējumi
573
594
Riepu griešanās virziens
573
Riepas piepumpēšana ar riepu
remonta komplektā iekļauto kompresoru
Riepu protektora nodiluma indikatori
574
Riepu spiediena pārbaudīšana
574
Riepu spiediena pielāgošana
575
Ieteicamais gaisa spiediens riepās
576
Riepu spiediena uzraudzības sistēma*
577
Riepu spiediena uzraudzības sistēmas kalibrēšana*
578
Riepu spiediena statusa skatīšana
centrālajā displejā*
580
Rīcība zema riepu spiediena brīdinājuma gadījumā
581
Riteņu maiņa
582
Instrumentu komplekts
582
Domkrats*
582
Riteņu skrūves
583
Riteņa noņemšana
583
Riteņu uzstādīšana
585
Rezerves ritenis*
IEKRAUŠANA, SĪKLIETU
NOVIETNES UN PASAŽIERU
SALONS
Pasažieru salona interjers
598
Tuneļkonsole
599
Elektrības kontaktligzda
600
Elektrības kontaktligzdu lietošana
602
Cimdu nodalījuma lietošana
604
Saulessargi
605
Bagāžas nodalījums
605
Ieteikumi par bagāžas iekraušanu
606
Jumta slodze un bagāžas novietošana uz jumta bagāžnieka
607
Somu āķi
608
Kravas fiksēšanas cilpas
609
Garu priekšmetu lūka aizmugurējā
sēdeklī
609
Bagāžas nodalījuma pārsega uzstādīšana un noņemšana*
609
Bagāžas nodalījuma pārsega vadība*
611
Drošības režģu uzstādīšana un
noņemšana*
613
587
Drošības tīkla uzstādīšana un
noņemšana*
614
Rezerves riteņa izņemšana
588
Pirmās palīdzības aptieciņa*
616
Ziemas riepas
588
Brīdinājuma trijstūris
617
Sniega ķēdes
589
13
TEHNISKĀ APKOPE UN SERVISS
Volvo apkopes programma
620
Datu pārsūtīšana starp automašīnu
un autoservisu, izmantojot Wi-Fi
620
Priekšējā pagrieziena rādītāja spuldzes nomaiņa
638
Automātiskā automazgāšana
664
Mazgāšana ar augstspiediena strūklu
Spuldžu specifikācijas
638
665
Tīrītāju slotiņu tīrīšana
Lejupielādes centrs
621
Akumulators
639
666
642
Ārējo plastmasas, gumijas un dekoratīvo daļu tīrīšana
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība
Lejupielādes centrā
621
Atbalsta akumulators
666
Automašīnas statuss
622
Simboli uz akumulatoriem
643
Riteņu disku tīrīšana
667
Drošinātāji un galvenās elektroierīces
644
Pretkorozijas aizsardzība
Apkopes un remonta rezervēšana
623
668
Drošinātāja nomaiņa
645
Automašīnas krāsojums
Automašīnas informācijas sūtīšana
uz autoservisu
624
668
Drošinātāji dzinēja nodalījumā
646
Nelielu krāsojuma bojājumu pielabošana
669
Drošinātāji zem cimdu nodalījuma
650
Krāsu kodi
670
Drošinātāji bagāžas nodalījumā
653
670
Salona tīrīšana
657
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais logs
Vidējā displeja tīrīšana
657
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa
671
629
Vējstikla displeja tīrīšana*
658
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā
672
Dzinēja nodalījuma pārskats
629
659
673
Dzinēja eļļa
630
Auduma polsterējuma un griestu
apšuvuma tīrīšana
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
Dzinēja eļļas pārbaude un iepildīšana
631
Drošības jostu tīrīšana
659
Grīdas paklājiņu un paklājiņu ar logotipu tīrīšana
659
Ādas polsterējuma tīrīšana
660
Ādas stūres tīrīšana
661
661
Automašīnas pacelšana
Dzinēja pārsega atvēršana un aizvēršana
Klimata kontroles sistēmas apkopes
veikšana
Vējstikla displejs pēc vējstikla maiņas*
14
625
627
628
Dzesēšanas šķidruma iepildīšana
632
Lukturu nomaiņa
634
Ārējo lukturu pozīcijas
635
Tuvo gaismu luktura nomaiņa
636
Tālo gaismu luktura nomaiņa
636
Salona plastmasas, metāla un koka
detaļu tīrīšana
Priekšējā avārijas signālluktura/
gabarītluktura spuldzes nomaiņa
637
Automašīnas ārpuses tīrīšana
662
Pulēšana un vaskošana
662
Roku mazgāšana
663
TEHNISKIE PARAMETRI
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
Tipa apzīmējums
676
Izmēri
679
Svars
681
Vilktspēja un piekabes āķa lodes slodze
682
Dzinēja specifikācijas
684
Dzinēja eļļa — specifikācijas
685
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi
dzinēja eļļai
687
Dzesēšanas šķidrums — specifikācijas
688
Transmisijas šķidrums — specifikācijas
688
Bremžu šķidrums — specifikācijas
688
Degvielas tvertne - tilpums
689
AdBlue®
689
tvertnes ietilpība
Gaisa kondicionētājs — specifikācijas
689
Degvielas patēriņš un CO2 izmeši
691
Apstiprinātie riteņu un riepu izmēri
695
Zemākais pieļaujamais riepu slodzes
indekss un ātruma indekss
697
Apstiprinātie spiedieni riepās
699
Alfabētiskais rādītājs
701
15
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
Īpašnieka informācija
Automašīnas vidējais displejs1
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama vairākos
dažādos produktu formātos — gan digitālos, gan
drukātos. Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama
automašīnas vidējā displejā, kā mobilā lietotne
un Volvo Cars atbalsta vietnē. Cimdu nodalījumā
ir pieejama Quick Guide un īpašnieka rokasgrāmatas pielikums, kurā ir norādītas specifikācijas
un drošinātāju informācija, kā arī citi dati. Var
pasūtīt drukātu īpašnieka rokasgrāmatas versiju.
Vidējā displeja augšējā skatā
velciet uz leju un pieskarieties
Īpašnieka rokasgr.. Šeit ir
pieejamas vizuālās navigācijas
opcijas ar automašīnas eksterjera un interjera attēliem. Informāciju var meklēt, un tā arī ir
iedalīta kategorijās.
Mobilā lietotne
Veikalā App Store vai Google
Play meklējiet "Volvo Manual"
(Volvo rokasgrāmata), lejupielādējiet lietotni viedtālrunī vai
planšetdatorā un atlasiet automašīnu. Lietotnē ir pieejamas
video pamācības, kā arī vizuālās
navigācijas opcijas ar automašīnas eksterjera un
interjera attēliem. Starp īpašnieka rokasgrāmatas
sadaļām var vienkārši pārvietoties, un tās saturu
var meklēt.
Volvo Cars atbalsta vietne
Atveriet vietni
support.volvocars.com un atlasiet savu valsti. Šeit varat atrast
īpašnieka rokasgrāmatas: gan
tiešsaistē, gan PDF formātā.
Volvo Cars atbalsta vietnē ir
pieejamas arī video pamācības
un plašāka informācija un palīdzība par jūsu Volvo
un tā lietošanu. Lapa ir pieejama lielākajā daļā
tirgu.
Drukāta informācija
Cimdu nodalījumā atrodas īpašnieka rokasgrāmatas pielikums1, kurā ir ietverta informācija par drošinātājiem un specifikācijām, kā arī svarīgas un
praktiskas informācijas kopsavilkums.
Arī Quick Guide ir pieejama drukātā formātā — tā
palīdz sākt darbu, izmantojot visbiežāk lietotās
automašīnas funkcijas.
Atkarībā no izvēlētā aprīkojuma līmeņa, tirgus, u.c.,
automašīnā var būt pieejama papildu īpašnieka
informācija drukātā formātā.
Var pasūtīt drukātu īpašnieka rokasgrāmatu un
tās pielikumu. Lai to pasūtītu, sazinieties ar Volvo
izplatītāju.
1 Valstīs,
18
kurās īpašnieka rokasgrāmata nav pieejama vidējā displejā, automašīnas komplektā ir iekļauta pilna drukātās īpašnieka rokasgrāmatas versija.
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
SVARĪGI
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu un spēkā esošo likumu un
noteikumu ievērošanu. Ir svarīgi arī, lai automašīna tiktu uzturēta un lietota atbilstošo
īpašnieka rokasgrāmatā sniegtajiem Volvo
ieteikumiem.
Ja ir neatbilstība starp centrālajā displejā
redzamo informāciju un drukāto informāciju,
vienmēr spēkā ir drukātā informācija.
PIEZĪME
Mainot centrālā displeja valodu, daļa īpašnieka
informācijas var būt pretrunā ar valsts vai vietējiem tiesību aktiem vai noteikumiem. Nemainiet to uz grūti saprotamu valodu, jo pretējā
gadījumā jums var būt grūti orientēties ekrāna
izvēlnēs.
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā
displejā
Īpašnieka rokasgrāmatas digitālā2 versija ir pieejama automašīnas vidējā displejā.
Digitālajai īpašnieka rokasgrāmatai var piekļūt
augšējā skatā, un dažos gadījumos arī kontekstuālajai īpašnieka rokasgrāmatai var piekļūt augšējā skatā.
Lai atvērtu īpašnieka rokasgrāmatu — velciet uz
leju centrālā displeja augšējo skatu un pieskarieties Īpašnieka rokasgr..
Informācijai īpašnieka rokasgrāmatā var piekļūt
tieši īpašnieka rokasgrāmatas sākumlapā vai augšējā izvēlnē.
PIEZĪME
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata nav pieejama
braukšanas laikā.
Īpašnieka rokasgrāmata
Saistītā informācija
•
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā displejā
(19 lpp.)
•
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo sakaru ierīcēs (22 lpp.)
•
•
Volvo Cars atbalsta vietne (23 lpp.)
2
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana (23 lpp.)
Attiecas uz lielāko daļu tirgu.
Augšējais skats ar īpašnieka rokasgrāmatas pogu.
}}
19
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
||
Kontekstuālā īpašnieka rokasgrāmata
Saistītā informācija
•
Navigācija īpašnieka rokasgrāmatā centrālajā
displejā (20 lpp.)
•
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(112 lpp.)
•
Lietotņu lejupielāde (513 lpp.)
Navigācija īpašnieka rokasgrāmatā
centrālajā displejā
Digitālajai īpašnieka rokasgrāmatai var piekļūt
automašīnas centrālā displeja augšējā skatā.
Saturā var veikt meklēšanu, ir pārvietošanās
starp sadaļām ir vienkārša.
Augšējais skats ar kontekstuālās īpašnieka rokasgrāmatas pogu.
Kontekstuālā īpašnieka rokasgrāmata ir saīsne uz
rakstu īpašnieka rokasgrāmatā, kurā aprakstīta
aktīvā funkcija, kas redzama ekrānā. Kad ir pieejama kontekstuālā īpašnieka rokasgrāmata, tā
tiek rādīta augšējā skatā pa labi no Īpašnieka
rokasgr..
Pieskaroties kontekstuālās īpašnieka rokasgrāmatas opcijai, tiek atvērts ar ekrānā rādīto saturu
saistīts īpašnieka rokasgrāmatas raksts.
Piemēram, pieskarieties Navigācijas
rokasgrāmata — tiek atvērts ar navigāciju saistīts raksts.
Tas attiecas tikai uz dažām automašīnas lietotnēm. Nevar piekļūt, piemēram, ar lejupielādētajām
trešās puses lietotnēm saistītiem rakstiem.
20
Īpašnieka rokasgrāmatu var atvērt no augšējā skata.
–
Lai atvērtu īpašnieka rokasgrāmatu — velciet
uz leju centrālā displeja augšējo skatu un
pieskarieties Īpašnieka rokasgr..
Ir vairāki dažādi veidi, kā īpašnieka rokasgrāmatā
atrast informāciju. Šīm opcijām var piekļūt no
īpašnieka rokasgrāmatas sākumlapas un augšējās izvēlnes.
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
Izvēlnes atvēršana augšējā izvēlnē
–
Īpašnieka rokasgrāmatas augšējā sarakstā
.
nospiediet
> Tiek atvērta izvēlne ar dažādām opcijām
informācijas atrašanai:
Sākumlapa
Pieskarieties simbolam, lai
pārietu atpakaļ uz īpašnieka
rokasgrāmatas sākuma lapu.
Kategorijas
Īpašnieka rokasgrāmatas raksti
iedalās galvenajās kategorijās
un apakškategorijās. Viens un
tas pats raksts var būt vairākās
piemērotās kategorijās, lai to
varētu vieglāk atrast.
1.
Nospiediet Kategorijas.
> Tiek parādīts galveno kategoriju saraksts.
2.
Pieskarieties galvenajai kategorijai ( ).
> Tiek parādīts apakškategoriju ( ) un
rakstu ( ) saraksts.
3.
Pieskarieties rakstam, lai to atvērtu.
Lai dotos atpakaļ, nospiediet atpakaļ vērsto bultiņu.
Quick Guide
Nospiediet simbolu, lai piekļūtu
lapai ar saitēm uz rakstiem, kas
var būt īpaši noderīgi, lai iepazītu biežāk lietotās automašīnas
funkcijas. Rakstiem var piekļūt
arī, izmantojot kategorijas, bet
tie ir apkopoti šeit, lai tiem
varētu āri piekļūt. Pieskarieties sadaļai, lai izlasītu
to pilnībā.
Eksterjera un interjera karstvietas
Automašīnas salona un eksterjera pārskata attēli. Dažādas
daļas ir apzīmētas ar piekļuves
vietām, kas ļauj atvērt sadaļas
par attiecīgajām automašīnas
daļām.
2.
Pieskarieties karstvietai.
> Tiek parādīts virsraksts sadaļai par šo
zonu.
3.
Pieskarieties virsrakstam, lai atvērtu sadaļu.
Lai dotos atpakaļ, nospiediet atpakaļ vērsto bultiņu.
Izlases
Nospiediet šo simbolu, lai piekļūtu izlasē saglabātajiem rakstiem. Pieskarieties sadaļai, lai
izlasītu to pilnībā.
Rakstu saglabāšana izlasē vai dzēšana no
tās
Saglabājiet rakstu izlasē, tā augšējā labajā stūrī
nospiežot
, kad raksts ir atvērts. Ja raksts ir
.
saglabāts izlasē, zvaigznīte ir aizpildīta:
Lai noņemtu sadaļu no izlases, vēlreiz nospiediet
pašreizējās sadaļas zvaigznīti.
Video
1.
Nospiediet Exterior vai Interior.
> Eksterjera vai salona attēli tiek parādīti ar
tā saucamajām karstvietām. Karstvietas
ļauj atvērt sadaļas par attiecīgajām automašīnas daļām. Pārvelciet horizontāli pāri
ekrānam, lai pārlūkotu attēlus.
Nospiediet šo simbolu, lai skatītu īsus norādījumu videoklipus
par dažādām automašīnas
funkcijām.
}}
21
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
||
Information
Pieskarieties simbolam, lai
iegūtu informāciju par to, kura
īpašnieka rokasgrāmatas versija
automašīnā ir pieejama, kā arī
citu noderīgu informāciju.
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo
sakaru ierīcēs
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama kā mobilo
ierīču lietotne3 gan veikalā App Store, gan
Google Play. Lietotne ir pielāgota izmantošanai
viedtālruņos un planšetdatoros.
sadaļas par attiecīgajām zonām. Starp īpašnieka
rokasgrāmatas sadaļām var vienkārši pārvietoties,
un tās saturu var meklēt.
Meklēšanas funkcijas lietošana augšējā
izvēlnē
1.
Īpašnieka rokasgrāmatas augšējā izvēlnē pieskarieties
. Ekrāna apakšējā daļā tiek
parādīta tastatūra.
2.
Ierakstiet atslēgas vārdu, piemēram, "drošības josta".
> Ievadot burtus, tiek rādīti rakstu un kategoriju ieteikumi.
3.
Pieskarieties rakstam vai kategorijai, lai tai
piekļūtu.
Īpašnieka rokasgrāmatu var
lejupielādēt kā mobilo lietotni
vietnē App Store vai Google
Play. Šeit redzamais QR kods
ļauj uzreiz atvērt šo lietotni. Tā
vietā varat arī meklēt "Volvo
manual" vietnē App Store vai
Saistītā informācija
•
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā displejā
(19 lpp.)
•
•
Tastatūra centrālajā displejā (123 lpp.)
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana (23 lpp.)
Google Play.
Lietotne ietver videoklipus, kā arī eksterjera un
interjera attēlus, kuros dažādas automašīnas
daļas ir iezīmētas kā karstvietas, kas ļauj atvērt
3
22
Noteiktām mobilajām ierīcēm.
Mobilā lietotne ir pieejama gan vietnē App Store, gan
Google Play.
Saistītā informācija
•
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana (23 lpp.)
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
Volvo Cars atbalsta vietne
Pieteikšanās Volvo Cars vietnē
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana
Plašāka informācija par automašīnu ir pieejama
Volvo Cars tīmekļa vietnē un atbalsta vietnē.
Izveidojiet personīgu Volvo ID un piesakieties
vietnē www.volvocars.com. Kad esat pieteicies,
varat skatīt kopsavilkumu par apkopēm, līgumiem
un garantijām, kā arī citu informāciju. Šeit ir
sniegta arī informācija par jūsu automašīnai pielāgotiem papildpiederumiem un programmatūru.
Labs veids, kā iepazīt savu jauno automašīnu, ir
izlasīt īpašnieka rokasgrāmatu, ideālā gadījumā pirms pirmā brauciena.
Atbalsts internetā
Lai apmeklētu šo lapu, dodieties uz
support.volvocars.com. Atbalsta vietne ir pieejama
lielākajā daļā tirgu.
Tā ietver atbalstu funkcijām, piemēram, tīmekļa
platformas pakalpojumiem un funkcijām, Volvo
On Call*, navigācijas sistēmai* un lietotnēm.
Videoklipi un norādījumi soli pa solim izskaidro
dažādas procedūras, piemēram, kā automašīnā
izveidot interneta savienojumu, izmantojot mobilo
tālruni.
Lejupielādējama informācija
Kartes
Automašīnām kas aprīkotas ar Sensus Navigation
atbalsta lapā var lejupielādēt kartes.
Īpašnieka rokasgrāmatas PDF formātā
Īpašnieka rokasgrāmatas ir pieejamas lejupielādēšanai PDF formātā. Atlasiet automašīnas
modeli un modeļa gadu, lai lejupielādētu vajadzīgo rokasgrāmatu.
Kontaktinformācija
Atbalsta vietne ietver klientu atbalsta un tuvākā
Volvo izplatītāja kontaktinformāciju.
Saistītā informācija
•
Volvo ID (28 lpp.)
Īpašnieka rokasgrāmata ļaus iepazīties ar jaunajām funkcijām, izprast, kā vislabāk rīkoties ar automašīnu dažādās situācijās, un uzzināt, kā vislabākajā veidā izmantot visas automašīnas iespējas.
Lūdzu, pievērsiet uzmanību rokasgrāmatā esošajiem norādījumiem par drošību.
Šīs īpašnieka informācijas nolūks ir paskaidrot
visas iespējamās funkcijas un papildaprīkojuma
veidus, kas pieejami Volvo automašīnā. Tā nenorāda un negarantē, ka visas šīs funkcijas vai
papildaprīkojuma veidi būtu pieejami ikvienā automašīnā. Iespējams, lietotā terminoloģija precīzi
neatbilst pārdošanas, mārketinga un reklāmas
materiālos izmantotajai terminoloģijai.
Notiek nepārtraukts izstrādes darbs, lai uzlabotu
mūsu produktu. Pārveidojumi var nozīmēt, ka
īpašnieka rokasgrāmatā iekļautā informācija,
apraksti un attēli var atšķirties no automašīnas
faktiskā aprīkojuma. Paturam tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Neizņemiet šo rokasgrāmatu no automašīnas —
ka radīsies problēmas, nebūs pieejama svarīga
informācija par to, kur un kā meklēt profesionālu
palīdzību.
© Volvo Car Corporation
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
23
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
||
Papildu aprīkojums/piederumi
Parinde
Papildus informācijai par standarta aprīkojumu,
šajā īpašnieka rokasgrāmatā aprakstīts arī papildu
aprīkojums (rūpnīcā uzstādīts aprīkojums) un
dažādi piederumi (papildu uzlabojumu komplekti).
Noteiktās vietās īpašnieka rokasgrāmata ietver
informāciju zemteksta piezīmes veidā, kas izvietota lapas apakšā vai tabulas beigās. Šī informācija papildina tekstu, ar kuru to saista numurs. Ja
zemsvītras piezīmes attiecas uz tekstu tabulā, tad
atsaucei skaitļu vietā izmantoti burti.
Visa veida papildu aprīkojums/piederumi ir atzīmēti ar zvaigznīti *.
Īpašnieka rokasgrāmatā aprakstītais aprīkojums
nav pieejams visās automašīnās - to aprīkojums
atšķiras atkarībā no pielāgošanas dažādu valstu
tirgu vajadzībām, kā arī nacionālajiem vai vietējiem
likumiem un noteikumiem.
Ja rodas neskaidrības par standarta vai papildu
aprīkojumu, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Īpašie teksti
BRĪDINĀJUMS
Ja pastāv ievainojumu risks, tiek parādīti brīdinājumu paziņojumi.
Brīdinājums par iespējamām traumām
Ziņojumu teksti
Automašīnā ir pieejami izvēļņu tekstu un paziņojumu tekstu rādījumi. Īpašnieka rokasgrāmatā šo
tekstu izskats atšķiras no parastā teksta. Izvēļņu
tekstu un paziņojumu tekstu piemēri: Tālrunis,
Jauns ziņojums.
Uzlīmes
Automobilim ir dažāda veida uzlīmes, kas ir paredzētas, lai vienkārši un skaidri paziņotu svarīgu
informāciju. Uzlīmes automobilī atbilst turpmākās
brīdinājuma/informācijas svarīguma pakāpēm pēc
nozīmes lejupejošā secībā.
Melni ISO simboli uz dzeltena brīdinājumu lauka,
balts teksts/attēls uz melna ziņojuma lauka.
Izmanto, lai informētu par bīstamību, kas brīdinājuma neievērošanas gadījumā var izraisīt ievainojumus vai nāvi.
SVARĪGI
Paziņojumi "Svarīgi" parādās, ja pastāv bojājumu risks.
PIEZĪME
Teksts IEVĒROJIET sniedz ieteikumu vai
padomus, kas atvieglo, piemēram, funkciju
izmantošanu.
24
* Papildaprīkojums/piederums.
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
Īpašuma bojājuma risks
Balti ISO simboli un balts teksts/attēls uz melna
ziņojuma lauka.
PIEZĪME
Īpašnieka rokasgrāmatas attēlos redzamās
uzlīmes ne vienmēr precīzi atbilst automašīnā
esošajām. Attēlu mērķis ir parādīt uzlīmju
aptuveno izskatu un atrašanās vietu automašīnā. Informācija, kas attiecas tieši uz jūsu
automašīnu, ir sniegta jūsu automašīnas attiecīgajās uzlīmēs.
Procedūru saraksti
Balti ISO simboli un balts teksts/attēls uz melna
vai zila brīdinājuma lauka un ziņojuma lauka.
Izmanto, lai informētu par bīstamību, kas brīdinājuma neievērošanas gadījumā var izraisīt īpašuma
bojājumus.
Information
Procedūras, kurās darbības jāveic noteiktā secībā,
īpašnieka rokasgrāmatā ir numurētas:
Ja pakāpeniskām instrukcijām ir vairākas
ilustrācijas, katrs instrukcijas solis ir numurēts
tāpat kā atbilstošā ilustrācija.
Blakus attēlu sērijām ir numurēti saraksti ar
burtiem, kur instrukciju kārtība nav būtiska.
Bultiņas ir numurētas un nenumurētas, un
tiek lietotas kustības apzīmēšanai.
Bultiņas ar burtiem izmanto, lai norādītu
kustību gadījumos, kad apgrieztajai secībai
nav nozīmes.
Ja pakāpeniskām instrukcijām nav ilustrāciju,
instrukciju soļi ir numurēti ar parastiem cipariem.
das arī atrašanās vietas sarakstā, kas norādīts saistībā ar attēlu, kurā paskaidrota attiecīgā pozīcija.
Darbības soļu saraksti
Darbību sarakstus ar aizzīmēm izmanto, ja īpašnieka rokasgrāmatā ir sniegts veicamo darbību
saraksts.
Piemērs:
•
•
Dzesēšanas šķidrums
Dzinēja eļļa
Saistītā informācija
Saistītā informācija attiecas uz citām sadaļām,
kurās ir sniegta saistīta informācija.
Ilustrācijas un videoklipi
Īpašnieka rokasgrāmatā lietotās ilustrācijas un
videoklipi dažkārt ir shematiski un ir paredzēti vispārīga priekšstata vai kādas funkcijas piemēra
sniegšanai. Tie var atšķirties no automašīnas
izskata atkarībā no aprīkojuma līmeņa un tirgus.
Turpinājums sekos
}} Šis simbols atrodas vistālāk lejā pa labi, kad
raksts turpinās nākamajā lappusē.
Turpinājums no iepriekšējās lappuses
|| Šis simbols atrodas vistālāk augšā pa kreisi,
kad raksts turpinās no iepriekšējās lappuses.
Atrašanās vietu saraksti
Sarkanos apļus ar cipariem izmato pārskata
attēlos, norādot vairākas detaļas. Cipars atro-
}}
25
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
||
Saistītā informācija
•
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā displejā
(19 lpp.)
•
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo sakaru ierīcēs (22 lpp.)
•
Volvo Cars atbalsta vietne (23 lpp.)
Īpašnieka rokasgrāmata un vide
Īpašnieka rokasgrāmata ir drukāta uz papīra, kas
iegūts no kontrolētas augšanas mežu koksnes.
Mežu uzraudzības padomes (FSC — The Forest
Stewardship Council®) simbols norāda, ka šajā
publikācijā izmantotais papīrs iegūts no FSC®
sertificētas koksnes vai citiem kontrolētiem avotiem.
Saistītā informācija
•
26
Drive-E — tīrāks braukšanas baudījums
(30 lpp.)
JŪSU VOLVO
JŪSU VOLVO
Volvo ID
Saistītā informācija
Volvo ID ir personīgs ID, kas sniedz piekļuvi plašam pakalpojumu klāstam, izmantojot vienu lietotājvārdu un paroli.
•
•
Pakalpojumu piemēri:
•
Volvo On Call lietotne* — noskaidrojiet automašīnas stāvokli ar savu tālruni. Piemēram,
varat noskaidrot degvielas līmeni, skatīt
tuvāko degvielas uzpildes staciju un attālināti
aizslēgt automašīnu.
•
Sūtīt uz automašīnu — sūtiet adreses no
tīmekļa karšu pakalpojumiem tieši uz automašīnu.
•
Rezervēt apkopi un remontu — reģistrējiet
vēlamo servisu/izplatītāju vietnē
volvocars.com un piesakiet apkopi tieši no
automašīnas.
Volvo ID izveide un reģistrēšana (28 lpp.)
Apkopes un remonta rezervēšana (623 lpp.)
Volvo ID izveide un reģistrēšana
Volvo ID var izveidot vairākos veidos. Ja Volvo ID
ir izveidots vietnē volvocars.com vai ar lietotni
Volvo On Call2, Volvo ID jāreģistrē arī automašīnā, lai varētu lietot dažādus Volvo ID pakalpojumus.
Volvo ID izveide ar lietotni Volvo ID
1. Lejupielādējiet lietotni Volvo ID no
Lejupielādes centrs vidējā displeja lietotņu
skatā.
2.
Palaidiet lietotni un piereģistrējiet personīgo
e-pasta adresi.
3.
Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz norādīto e-pasta adresi.
> Tagad ir izveidots Volvo ID un automātiski
piereģistrēts automašīnai. Tagad var lietot
Volvo ID pakalpojumus.
PIEZĪME
Ja tiek mainīts kāda pakalpojuma (piemēram,
Volvo On Call) lietotājvārds/parole, tas tiek
automātiski mainīts arī citiem pakalpojumiem.
Volvo ID var izveidot automašīnā, vietnē
volvocars.com vai Volvo On Call lietotnē1.
Kad automašīnā ir reģistrēts Volvo ID, kļūst pieejami vairāki pakalpojumi.
1
2
28
Ja jums ir Volvo On Call*.
Attiecas tikai uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
JŪSU VOLVO
Volvo ID izveide Volvo Cars vietnē
1. Apmeklējiet vietni www.volvocars.com un piesakieties3, izmantojot ikonu augšējā labajā
stūrī. Atlasiet Create Volvo ID (Izveidot Volvo
ID).
2.
Ievadiet savu e-pasta adresi.
3.
Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz norādīto e-pasta adresi.
> Tagad ir izveidots Volvo ID. Informāciju par
to, kā piereģistrēt ID automašīnai, skatiet
turpmāk.
Volvo ID izveide ar lietotni Volvo On Call4
1. Lejupielādējiet viedtālrunī visjaunāko lietotnes Volvo On Call versiju, izmantojot, piemēram, App Store, Windows Phone vai Google
Play.
2.
Lietotnes sākuma lapā izvēlieties izveidot
Volvo ID un ievadiet savu e-pasta adresi.
3.
Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz norādīto e-pasta adresi.
> Tagad ir izveidots Volvo ID. Informāciju par
to, kā piereģistrēt ID automašīnai, skatiet
turpmāk.
Volvo ID reģistrēšana automašīnai
Ja esat izveidojis Volvo ID tīmekļa vietnē vai lietotnē Volvo On Call, piereģistrējiet to automašīnai
šādi:
1.
PIEZĪME
Lai lejupielādētu lietotnes, automašīnā jābūt
izveidotam interneta savienojumam.
2.
Palaidiet lietotni un ievadiet savu Volvo ID/epasta adresi.
3.
Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz jūsu Volvo ID piesaistīto e-pasta
adresi.
> Tagad jūsu Volvo ID ir piereģistrēts automašīnai. Tagad var lietot Volvo ID pakalpojumus.
Saistītā informācija
•
•
•
•
3 Pieejams dažos
4 Automašīnas ar
Ja tas vēl nav izdarīts, lejupielādējiet lietotni
Volvo ID no Lejupielādes centrs centrālā
displeja lietotņu skatā.
Volvo ID (28 lpp.)
Lietotņu lejupielāde (513 lpp.)
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (621 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(546 lpp.)
tirgos.
Volvo On Call*.
* Papildaprīkojums/piederums.
29
JŪSU VOLVO
Drive-E — tīrāks braukšanas
baudījums
Volvo Car Corporation nepārtraukti izstrādā drošākus un efektīvākus produktus un risinājumus,
lai samazināto to negatīvo ietekmi uz vidi.
Saudzīga attieksme pret vidi ir viena no Volvo Car
pamatvērtībām, kas ietekmē visas darbības. Vides
aizsardzības darbs ir balstīts uz visu automašīnas
ekspluatācijas ciklu, un tiek ņemta vērā ietekme
uz vidi, kas radīta visa procesa laikā — sākot ar
automašīnas dizaina izstrādi un beidzot ar tās
nodošanu metāllūžņos un pārstrādi. Volvo Cars
pamatprincips nosaka, ka katra jaunā izstrādātā
produkta ietekmei uz vidi jābūt mazākai, nekā produktam, ko tas aizstāj.
30
Volvo vides pārvaldības darbs ir ļāvis izstrādāt
transmisijas Drive-E, kas ir efektīvākas un ar
zemāku piesārņojuma līmeni. Volvo ir svarīga arī
personīgā vide — piemēram, pateicoties klimata
kontroles sistēmai, gaiss Volvo salonā ir tīrāks,
nekā ārpusē.
Jūsu Volvo automašīna atbilst stingriem vides
standartiem. Visām Volvo ražotnēm jābūt sertificētām saskaņā ar ISO 14001 – šis uzstādījums
nosaka sistemātisku pieeju darbību vides jautājumiem, kā rezultātā tiek veikti nepārtraukti uzlabojumi, kas samazina ietekmi uz vidi. ISO sertifikāta
iegūšana nozīmē arī to, ka ir ievēroti spēkā esošie
likumi un noteikumi attiecībā uz vidi. Volvo arī
prasa, lai tā partneri ievērotu šīs prasības.
Degvielas patēriņš
Tā kā lielu daļu no automašīnas kopējās ietekmes
uz vidi rada tās lietošana, Volvo Cars vides aizsardzības darba uzsvars tiek likts uz degvielas patēriņa, oglekļa dioksīda izmešu un citu gaisa piesārņotāju daudzuma samazināšanu. Volvo automašīnām, salīdzinot ar citām automašīnām attiecīgajās
mašīnu klasēs, ir konkurētspējīgs degvielas patē-
JŪSU VOLVO
riņš. Zemāks degvielas patēriņš parasti rada
zemāku siltumnīcas efektu izraisošās gāzes oglekļa dioksīda - emisiju.
Ieguldījums rūpēs par vidi
Enerģiju un degvielu taupoša automašīna samazina ne tikai ietekmi uz vidi, bet arī ekspluatācijas
izmaksas. Vadītājs var vienkārši samazināt degvielas patēriņu, tādējādi ietaupot naudu un rūpējoties par vidi, ievērojot šos padomus.
•
Plānojiet braukt ar efektīvu vidējo ātrumu.
Ātrums, kas ir lielāks par aptuveni 80 km/h
(aptuveni 50 mph) vai mazāks par 50 km/h
(aptuveni 30 mph), palielina enerģijas patēriņu.
•
Ievērojiet apkopes un garantijas grāmatiņā
ieteiktos automašīnas apkopes intervālus.
•
Neļaujiet dzinējam darboties tukšgaitā - izslēdziet dzinēju, ilgāku laiku stāvot. Ievērojiet
vietējos noteikumus.
•
Plānojiet braucienus — daudz nevajadzīgu
pieturu un nevienmērīgs ātrums palielina
degvielas patēriņu.
•
Pirms automašīnas iedarbināšanas aukstā
laikā izmantojiet sagatavošanas darbus* – tie
uzlabo iedarbināšanas spēju un samazina
nolietojumu aukstā laikā. Dzinējs sasniedz
normālu darba temperatūru ātrāk, tādējādi
samazinot patēriņu un izmešu daudzumu.
Tāpat atcerieties vienmēr likvidēt videi bīstamus
atkritumus, piemēram, akumulatorus un eļļu,
nekaitējot videi. Ja nezināt, kā jāatbrīvojas no
šāda tipa atkritumiem, sazinieties ar servisu ieteicams autorizētu Volvo servisu.
Efektīva izmešu ierobežošana
Jūsu Volvo ir izgatavots, ievērojot "Clean inside
and out" (tīrība iekšpusē un ārpusē) – koncepciju,
kas ietver tīru iekšējo vidi un ļoti efektīvu emisijas
kontroli. Daudzos gadījumos izmešu daudzums ir
ievērojami zemāks par attiecīgo standartu prasībām.
Tīrs gaiss automašīnas salonā
Gaisa filtrs palīdz novērst putekļu un putekšņu
iekļūšanu pasažieru salonā pa gaisa ieplūdes
atverēm.
Interior Air Quality System (IAQS)* (salona gaisa
kvalitātes sistēma) — nodrošina, ka salonā ienākošais gaiss ir tīrāks nekā ārpusē esošais.
Sistēma attīra gaisu salonā no tādiem piemaisījumiem kā daļiņas, ogļūdeņraži, slāpekļa oksīdi un
zemes līmeņa ozons. Ja āra gaiss ir piesārņots,
gaisa ieplūde tiek aizvērta, un gaiss tiek recirkulēts. Šāda situācija var rasties, piemēram, sastrēgumos, rindās un tuneļos.
IAQS ir daļa no tīrās zonas salona pakotnes
(CZIP)*, kas ietver arī funkciju, kas ļauj iedarbināt
ventilatoru, kad automašīna ir atslēgta ar tālvadības pults atslēgu.
Salons
Volvo salonā izmantotie materiāli ir rūpīgi izvēlēti
un pārbaudīti, lai būtu patīkami un ērti. Dažas
detaļas ir roku darbs, piemēram, stūres rata šuves
ir šūtas ar rokām. Tiek veikta salona uzraudzība,
lai nepieļautu spēcīgu, diskomfortu izraisošu
smaku vai vielu rašanos, piemēram, liela karstuma
vai spilgtas gaismas rezultātā.
Volvo remontdarbnīcas un apkārtējā
vide
Regulāra apkope nodrošina priekšnoteikumus
ilgam automobiļa kalpošanas laikam un zemam
degvielas patēriņam. Šādi jūs arī veicināt tīrākas
vides nodrošināšanu. Ja Volvo servisam tiek uzticēts veikt remontu un apkopi jūsu automašīnai,
tas kļūst par Volvo sistēmas daļu. Volvo izvirza
skaidras prasības attiecībā uz veidu, kādā mūsu
servisi novērš piesārņojuma nokļūšanu apkārtējā
vidē. Mūsu servisu apkalpojošajam personālam ir
pietiekamas zināšanas un aprīkojums, lai garantētu apkārtējai videi nekaitīgu darbību.
Otrreizēja pārstrāde
Tā kā Volvo darbība balstās uz ekspluatācijas
cikla perspektīvu, ir svarīgi arī pārstrādāt automašīnu videi draudzīgā veidā. Pārstrādāt iespējams
gandrīz visu automobili. Tādēļ pēdējam automobiļa īpašniekam vajadzētu sazināties ar izplatītāju,
lai saņemtu informāciju par sertificētu/apstiprinātu pārstrādes vietu.
Saistītā informācija
•
•
Degvielas patēriņš un CO2 izmeši (691 lpp.)
Ekonomiska braukšana (474 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
31
JŪSU VOLVO
||
•
•
•
32
Sagatavošanas ieslēgšana un izslēgšana*
(229 lpp.)
Īpašnieka rokasgrāmata un vide (26 lpp.)
Gaisa kvalitāte (203 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
JŪSU VOLVO
IntelliSafe vadītāja atbalsts
IntelliSafe ir Volvo Cars automašīnu drošības
koncepcija. IntelliSafe ietver vairākas sistēmas,
kas pieejamas gan standarta aprīkojumā, gan kā
papildaprīkojums, kuru mērķis ir gādāt par jūsu
brauciena drošību, novērst traumas un aizsargāt
pasažierus un citus ceļu satiksmes dalībniekus.
Atbalsts
IntelliSafe ietver tādas vadītāja atbalsta funkcijas
kā adaptīvo kruīza kontroli*, kas palīdz vadītājam
uzturēt vienmērīgu ātrumu un iepriekš atlasītu
laika distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Pilot Assist5 palīdz vadītājam vadīt automašīnu
starp joslas atdalošajām līnijām, izmantojot stūrēšanas palīdzības funkciju, kā arī uzturēt vienmērīgu ātrumu un iepriekš atlasītu laika distanci līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Park Assist Pilot* palīdz vadītājam iebraukt stāvvietā vai izbraukt no tās.
Citi vadītāja palīgsistēmu piemēri ir šādi: aktīvās
tālās gaismas, kā arī sistēmas Cross Traffic Alert
(CTA)* un Blind Spot Information (BLIS)*.
Novēršana
City Safety ir funkcija, kas var palīdzēt novērst
negadījumus. Šī funkcija var palīdzēt novērst
sadursmi ar gājējiem, riteņbraucējiem, lieliem
dzīvniekiem vai transportlīdzekļiem vai mazināt
5
sadursmes sekas. Sadursmes riska gadījumā tiek
sniegti vizuāli, skaņas un bremžu impulsu brīdinājumi, lai palīdzētu vadītājam laicīgi rīkoties. Ja
vadītājs nereaģē uz brīdinājumu un sadursme ir
uzskatāma par nenovēršamu, City Safety var
bremzēt automašīnu automātiski.
Joslu palīdzības sistēma (LKA) ir vēl viens piemērs funkcijām, kas var palīdzēt novērst negadījumus, palīdzot vadītājam — uz automaģistrālēm un
tamlīdzīgiem lieliem ceļiem — samazināt risku, ka
automašīna nejauši izbrauks no savas joslas.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (288 lpp.)
Aktīvās tālās gaismas (153 lpp.)
Drošība (44 lpp.)
Drošības jostas (46 lpp.)
Drošības spilveni (51 lpp.)
Whiplash Protection System (45 lpp.)
Funkcija Stūrēšanas palīdzība paliel.
sadursmes riska laikā var palīdzēt vadītājam
samazināt risku, ka automašīna netīši izbrauks no
tās joslas un/vai izraisīs sadursmi ar citu transportlīdzekli vai šķērsli, aktīvi stūrējot automašīnu
atpakaļ tās joslā un/vai veicot izvairīšanās
manevru.
Aizsardzība
Ar mērķi aizsargāt vadītāju un pasažierus automašīna ir aprīkota ar drošības jostu spriegotājiem,
kas kritiskās situācijās un sadursmēs var nospriegot automašīnas drošības jostas. Automašīnai ir
arī drošības gaisa spilveni un sānu logu drošības
aizkari, kā arī Whiplash Protection System
(WHIPS), kas aizsargā pret kakla skriemeļu ievainojumiem.
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
* Papildaprīkojums/piederums.
33
JŪSU VOLVO
Sensus — tiešsaistes savienojums
un izklaide
Sensus sniedz iespēju pārlūkot internetu, izmantot dažādas lietotnes un automašīnā aktivizēt
Wi-Fi tīklāju.
Tas ir Sensus
Sensus piedāvā inteliģentu saskarni un tiešsaistes savienojumu ar digitālo pasauli. Intuitīva navigācijas struktūra sniedz iespēju saņemt atbalstu,
informāciju un izklaidi, kad tā ir nepieciešama,
nenovēršot vadītāja uzmanību.
Sistēmā Sensus ir ietverti visi automašīnas risinājumi, kas ir saistīti ar izklaidi, tiešsaistes savienojumu, navigāciju* un lietotāja saskarni starp vadītāju un automašīnu. Sensus padara iespējamu
saziņu starp jums, automašīnu un ārējo pasauli.
Informācija īstajā laikā un vietā
Dažādie automašīnas displeji nodrošina informāciju īstajā laikā. Informācija tiek rādīta dažādās
vietās, pamatojoties uz tās prioritāti vadītājam.
34
* Papildaprīkojums/piederums.
JŪSU VOLVO
Dažādu veidu informācija tiek rādīta dažādos displejos atkarībā no tās prioritātes.
Augšējais displejs*
Augšējā displejā tiek rādīta informācija, kurai
vadītājam jāpievērš uzmanība, tiklīdz tas ir iespējams. Šāda informācija var ietvert, piemēram,
satiksmes brīdinājumus, informāciju par ātrumu
un navigāciju*. Augšējā displejā tiek rādīta arī ceļa
zīmju informācija un ienākošie tālruņa zvani.
Vadītāja displejs
12 collu vadītāja displejs*.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
35
JŪSU VOLVO
Daudzas no automašīnas galvenajām funkcijām
vada vidējā displejā — tas ir skārienekrāns, kas
reaģē uz pieskārieniem. Līdz ar to fizisko taustiņu
un vadības elementu skaits automašīnā ir minimāls. Ekrānu var lietot pat ar cimdiem.
||
Šeit vada, piemēram, klimata kontroles sistēmu,
izklaides sistēmu un sēdekļa pozīciju*. Vidējā displejā rādīto informāciju var izmantot vadītājs vai
kāds no automašīnas pasažieriem, kad tas ir
iespējams.
8 collu vadītāja displejs.
Vadītāja displejā tiek rādīta informācija par
ātrumu un, piemēram, ienākošajiem zvaniem vai
atskaņotajiem dziesmu celiņiem. Displeju vada ar
abām stūres vadības tastatūrām.
Centrālais displejs
Balss atpazīšanas sistēma
Lietojot balss atpazīšanas sistēmu, vadītājam nav jānoņem
rokas no stūres. Sistēma var
saprast dabisku runu. Balss
atpazīšanas sistēmu varat
izmantot, piemēram, lai atskaņotu kādu dziesmu, kādam
piezvanītu, palielinātu temperatūru vai nolasītu
īsziņu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
36
Augšējais displejs* (139 lpp.)
Vadītāja displejs (80 lpp.)
Centrālā displeja pārskats (106 lpp.)
Balss atpazīšana (142 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(546 lpp.)
Automašīnas interneta savienojuma kopīgošana, izmantojot Wi-Fi tīklāju (550 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
JŪSU VOLVO
Programmatūras atjauninājumi
Datu ierakstīšana
Lai jūs kā Volvo klients iegūtu vislabāko automašīnas lietošanas pieredzi, Volvo pastāvīgi pilnveido automašīnu sistēmas un jums piedāvātos
pakalpojumus.
Volvo drošības un kvalitātes kontroles procesa
ietvaros automašīnā tiek reģistrēta noteikta informācija par transportlīdzekļa darbību, funkcionalitāti un incidentiem.
Sava Volvo programmatūru uz jaunāko versiju
varat atjaunināt, kad tiek veikta automašīnas
apkope pie pilnvarota Volvo pārstāvja. Jaunākie
programmatūras atjauninājumi jums sniedz piekļuvi jaunām funkcijām un uzlabojumiem, kā arī
iepriekšējos programmatūras atjauninājumos ietvertajiem uzlabojumiem.
Šī automašīna ir aprīkota ar sistēmu Event Data
Recorder (EDR). Tā galvenais mērķis ir reģistrēt
un ierakstīt datus, kas ir saistīti ar satiksmes
negadījumiem vai sadursmēm līdzīgām situācijām,
piemēram, gadījumos, kad izplešas drošības gaisa
spilveni vai transportlīdzeklis saduras ar šķērsli uz
ceļa. Dati tiek reģistrēti, lai labāk izprastu, kā
šādās situācijās darbojas automašīnas sistēmas.
EDR uzdevums ir īslaicīgi reģistrēt datus, kas ir
saistīti ar automašīnas dinamiku un drošības sistēmām (parasti 30 sekundes vai mazāk).
Lai saņemtu plašāku informāciju par izlaistajiem
atjauninājumiem un atbildes uz bieži uzdotajiem
jautājumiem, lūdzu, apmeklējiet vietni
support.volvocars.com.
PIEZĪME
Funkcionalitāte pēc atjaunināšanas var atšķirties atkarībā no tirgus, modeļa, modeļu gada
un papildaprīkojuma.
Šīs automašīnas sistēmas EDR mērķis ir reģistrēt
datus satiksmes negadījumos vai sadursmēm
līdzīgās situācijās, lai uzzinātu:
•
to, kā darbojas dažādas automašīnas sistēmas;
•
vai vadītāja un blakussēdētāja drošības jostas
bijušas piesprādzētas/nospriegotas;
Saistītā informācija
•
Sensus — tiešsaistes savienojums un
izklaide (34 lpp.)
•
kā vadītājs ir izmantojis gāzes vai bremžu
pedāli;
•
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (621 lpp.)
•
kāds ir bijis automašīnas braukšanas ātrums.
Šī informācija var palīdzēt mums labāk izprast
apstākļus, kādos notiek satiksmes negadījumi,
tiek gūtas traumas un bojājumi. EDR reģistrē
datus tikai neparastās situācijās. EDR nereģistrē
datus parastas braukšanas apstākļos. Tāpat sistēma nekad nereģistrē, kurš vada automašīnu, kā
arī negadījuma vai gandrīz notikuša negadījuma
ģeogrāfisko atrašanās vietu. Taču citas puses,
piemēram, policija, var izmantot reģistrētos datus
kopā ar identificējamu personas informāciju, kas
parasti tiek iegūta pēc satiksmes negadījuma. Lai
varētu nolasīt reģistrētos datus, nepieciešams
īpašs aprīkojums un piekļuve vai nu transportlīdzeklim, vai EDR.
Papildus EDR automašīna ir aprīkota arī ar vairākiem datoriem, kas nepārtraukti pārbauda un
uzrauga automašīnas funkcijas. Tās var ierakstīt
datus parastas braukšanas laikā, bet tās jo īpaši
reģistrē kļūmes, kas ietekmē automašīnas darbu
un funkcionalitāti vai kas rodas pēc automašīnas
vadītāja atbalsta funkcijas (piemēram, City Safety)
un automātiskās bremzēšanas funkcijas aktivizēšanas.
Daļa reģistrēto datu ir nepieciešami, lai apkopes
mehāniķi varētu diagnosticēt un novērst kļūmes,
kas radušās automašīnas darbībā. Reģistrētā
informācija ir nepieciešama arī tādēļ, lai Volvo
varētu ievērot likumos noteiktās un varas iestāžu
izdotās juridiskās prasības. Automašīnā reģistrētā
informācija tiek saglabāta tās datorā līdz automašīnas apkopei vai remontam.
Papildus iepriekš minētajam reģistrēto informāciju var izmantot apkopotā formā izpētēm un produktu izstrādes vajadzībām ar mērķi nepārtraukti
uzlabot Volvo automašīnu drošību un kvalitāti.
}}
37
JŪSU VOLVO
Volvo neizpaudīs iepriekš aprakstīto informāciju
trešajām pusēm bez automašīnas īpašnieka piekrišanas. Lai ievērotu valsts normatīvo aktu un
noteikumu prasības, Volvo var būt spiests izpaust
šāda veida informāciju policijai vai citām varas
iestādēm, kam var būt juridiskas tiesības tai piekļūt. Lai varētu nolasīt un izprast ierakstītos datus,
ir nepieciešams īpašs tehniskais aprīkojums, kurš
ir Volvo un to servisu rīcībā, kuri noslēguši līgumu
ar Volvo. Volvo ir atbildīgs par to, lai informācija,
kas nodota Volvo tehniskās apkopes un uzturēšanas laikā, tiktu saglabāta un apstrādāta droši un
rīkošanās ar to atbilstu spēkā esošajām juridiskajām prasībām. Lai saņemtu plašāku informāciju,
sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Pakalpojumu sniegšanas noteikumi
un nosacījumi
Volvo piedāvā pakalpojumus, lai jūsu Volvo vadīšana būtu tik droša un komfortabla, cik vien
iespējams.
Šie pakalpojumi ietver visu no palīdzības ārkārtas
situācijā līdz navigācijai un dažādiem apkopes
pakalpojumiem.
Pirms pakalpojumu lietošanas ir svarīgi izlasīt
pakalpojumu noteikumus un nosacījumus vietnē
support.volvocars.com.
Klientu konfidencialitātes politika
Volvo ciena ikviena mūsu vietnes apmeklētāja
privātumu.
Šī politika attiecas uz klienta datu un personas
informācijas apstrādi. Tās mērķis ir sniegt pašreizējiem, bijušiem un potenciāliem klientiem vispārīgu izpratni par šādām tēmām:
•
•
•
Saistītā informācija
•
Klientu konfidencialitātes politika (38 lpp.)
•
Apstākļi, kuros mēs apkopojam un apstrādājam jūsu personas datus.
Apkopoto personas datu veidi.
Iemesls, kādēļ mēs apkopojam jūsu personas
datus.
Kā mēs rīkojamies ar jūsu personas datiem.
Visu šo politiku varat izlasīt vietnē
support.volvocars.com.
Saistītā informācija
38
•
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un datu
kopīgošana (553 lpp.)
•
Pakalpojumu sniegšanas noteikumi un nosacījumi (38 lpp.)
•
Datu ierakstīšana (37 lpp.)
JŪSU VOLVO
Svarīga informācija par
piederumiem un papildaprīkojumu
BRĪDINĀJUMS
Vadītājs vienmēr ir pilnīgi atbildīgs par drošu
automašīnas vadīšanu un spēkā esošo likumu
un ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.
Nepareiza piederumu un papildu aprīkojuma
savienošana un uzstādīšana var negatīvi ietekmēt
automašīnas elektrosistēmu.
Ir arī svarīgi, lai automašīnas tehniskā apkope
tiktu veikta saskaņā ar Volvo ieteikumiem,
īpašnieka informāciju un apkopes un garantijas grāmatiņu.
Mēs iesakām Volvo īpašniekiem uzstādīt tikai
Volvo apstiprinātus oriģinālos piederumus un piederumu uzstādīšanu uzticēt apmācītiem un kvalificētiem Volvo servisa tehniķiem. Noteikti piederumi darbojas tikai tad, ja automašīnas datorsistēmā ir instalēta saistītā programmatūra.
Īpašnieka rokasgrāmatā aprakstītais aprīkojums
nav pieejams visās automašīnās - to aprīkojums
atšķiras atkarībā no pielāgošanas dažādu valstu
tirgu vajadzībām, kā arī nacionālajiem vai vietējiem
likumiem un noteikumiem.
Šajā rokasgrāmatā aprakstītais papildaprīkojums
vai papildpiederumi ir atzīmēti ar zvaigznīti. Ja
rodas neskaidrības par standarta vai papildu aprīkojumu, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Papildpiederumu uzstādīšana
Mēs iesakām Volvo īpašniekiem uzstādīt tikai
Volvo apstiprinātus oriģinālos piederumus un
piederumu uzstādīšanu uzticēt apmācītiem un
kvalificētiem Volvo servisa tehniķiem. Noteikti
piederumi darbojas tikai tad, ja automašīnas
datorsistēmā ir instalēta saistītā programmatūra.
•
Volvo oriģinālie papildpiederumi ir pārbaudīti,
lai nodrošinātu, ka tie pareizi darbojas kopā
ar automašīnas veiktspējas, drošības un
izmešu kontroles sistēmām. Turklāt apmācīti
un kvalificēti Volvo servisa tehniķi zina, kurus
papildpiederumus var vai nevar droši uzstādīt
jūsu Volvo automašīnā. Pirms papildpiederumu uzstādīšanas automašīnā vienmēr
lūdziet apmācīta un kvalificēta Volvo servisa
tehniķa padomu.
•
Papildpiederumi, kurus Volvo nav apstiprinājis, var nebūt pārbaudīti, vai tos var lietot jūsu
automašīnā.
•
Uzstādot papildpiederumus, ko Volvo nav
pārbaudījis, vai ļaujot tos uzstādīt personai,
kurai nav pieredzes ar šādu automašīnu, varat
negatīvi ietekmēt dažas no automašīnas
veiktspējas vai drošības sistēmām.
•
Jaunas automašīnas garantija neattiecas uz
bojājumiem, kurus izraisījusi papildpiederumu
uzstādīšana neapstiprinātā vai nepareizā
veidā. Plašāka informācija par garantiju ir pieejama apkopes un garantijas grāmatiņā.
Volvo neuzņemas atbildību par nāvi, traumām
Ja borta datorā pieejamā informācija atšķiras
no iespiestās īpašnieka rokasgrāmatas, tad
iespiestajai informācijai vienmēr ir augstāks
spēks.
Saistītā informācija
•
•
•
Papildpiederumu uzstādīšana (39 lpp.)
Aprīkojuma pievienošana automašīnas diagnostikas ligzdai (40 lpp.)
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana (23 lpp.)
}}
39
JŪSU VOLVO
vai izmaksām, kas rodas neoriģinālu papildpiederumu uzstādīšanas dēļ.
||
Saistītā informācija
•
Svarīga informācija par piederumiem un
papildaprīkojumu (39 lpp.)
Aprīkojuma pievienošana
automašīnas diagnostikas ligzdai
Nepareiza programmatūras vai diagnostikas rīku
pievienošana un uzstādīšana var negatīvi ietekmēt automašīnas elektrosistēmu.
Mēs iesakām Volvo īpašniekiem uzstādīt tikai
Volvo apstiprinātus oriģinālos piederumus un piederumu uzstādīšanu uzticēt apmācītiem un kvalificētiem Volvo servisa tehniķiem. Noteikti piederumi darbojas tikai tad, ja automašīnas datorsistēmā ir instalēta saistītā programmatūra.
Datu saites savienotājs (On-board Diagnostic, OBDII)
atrodas zem instrumentu paneļa vadītāja pusē.
40
PIEZĪME
Volvo Cars neuzņemas atbildību par sekām, ja
On-board Diagnostic kontaktligzdai (OBDII)
tiek pievienotas neatļautas iekārtas. Šo kontaktligzdu drīkst izmantot tikai apmācīti un
kvalificēti Volvo servisa tehniķi.
Saistītā informācija
•
Svarīga informācija par piederumiem un
papildaprīkojumu (39 lpp.)
JŪSU VOLVO
Automašīnas identifikācijas numura
skatīšana
Sazinoties ar Volvo izplatītāju, piemēram, par
Volvo On Call abonementu, jums būs nepieciešams automašīnas identifikācijas numurs (VIN6).
1.
2.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Atveriet Sistēma Sistēmas informācija
Transportlīdz. identif. numurs.
> Tiek parādīts automašīnas identifikācijas
numurs.
Vadītāja uzmanības novēršana
Jūsu jaunais Volvo ir vai var būt aprīkots ar izklaides un sakaru sistēmām, kurās ir pieejams bagātīgs satura klāsts. Tās varētu būt mobilie tālruņi ar
brīvroku sistēmu, navigācijas sistēmas un audio
sistēmas ar dažādām funkcijām. Jums var būt arī
citas portatīvas elektroniskas ierīces jūsu ērtībām.
Ja tās lieto pareizi un drošā veidā, tās var bagātināt braukšanas pieredzi. Ja tās lieto nepareizā
veidā, tās var novērst jūsu uzmanību.
Mēs vēlētos jums sniegt tālāk izklāstītos brīdinājumus par šādām sistēmām, uzsverot Volvo rūpes
par jūsu drošību. Nekādā gadījumā automašīnā
neizmantojiet ierīci vai funkciju, kas novērsīs jūsu
uzmanību no automašīnas drošas vadīšanas.
Uzmanības novēršana var izraisīt smagus negadījumus. Papildus šiem vispārīgajiem brīdinājumiem
mēs piedāvājam tālāk sniegtos ieteikumus par
jaunajām funkcijām, kas automašīnā var būt pieejamas:
6
BRĪDINĀJUMS
Vadītāja pienākums ir darīt visu iespējamo, lai
panāktu savu, savu pasažieru un citu ceļu satiksmes dalībnieku drošību. Daļa no šī pienākuma
ir izvairīšanās no darbībām, kas novērš uzmanību
un nav saistītas ar automašīnas vadīšanu braucot.
•
Braukšanas laikā nekādā gadījumā nelietojiet mobilo tālruni, turot to rokās. Dažos
reģionos vadītājam ir aizliegts lietot
mobilo tālruni, kamēr automašīna atrodas
kustībā.
•
Ja automašīna ir aprīkota ar navigācijas
sistēmu, brauciena plānu drīkst iestatīt un
mainīt, tikai kad automašīna ir novietota
stāvvietā.
•
Nekādā gadījumā neprogrammējiet
audiosistēmu, kamēr automašīna atrodas
kustībā. Ieprogrammējiet radio stacijas,
kamēr automašīna ir novietota stāvvietā,
un pēc tam izmantojiet ieprogrammētās
stacijas, lai radio lietošana būtu ātrāka un
vienkāršāka.
•
Nekādā gadījumā neizmantojiet klēpjdatorus vai plaukstdatorus, kamēr automašīna
atrodas kustībā.
Saistītā informācija
•
Skaņa, multivide un internets (510 lpp.)
Vehicle Identification Number
41
DROŠĪBA
DROŠĪBA
Drošība
BRĪDINĀJUMS
Transportlīdzeklis ir aprīkots ar vairākām drošības sistēmām, kas kopīgi darbojas, lai pasargātu
vadītāju un pasažierus, ja notiek negadījums.
Ja brīdinājuma simbols paliek izgaismots vai
ieslēdzas braukšanas laikā un vadītāja displejā
tiek attēlots paziņojums SRS drošības
spilvens Steidzami jāveic apkope
Brauciet uz autoservisu, tas nozīmē, ka
daļa no vienas drošības sistēmas nedarbojas
pilnībā. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu
Volvo servisu, tiklīdz tas ir iespējams.
Automašīna ir aprīkota ar vairākiem sensoriem,
kas reaģē negadījumā un atkarībā no konkrētā
negadījuma aktivizē dažādus drošības gaisa spilvenus un drošības jostu spriegotājus. Lai nodrošinātu vislabāko aizsardzību, sistēmas reaģē atšķirīgi atkarībā no konkrētā negadījuma, piemēram,
sadursme dažādos leņķos, apgāšanās vai
nobraukšana no ceļa.
BRĪDINĀJUMS
Ja specifiskais brīdinājuma simbols
nedarbojas, tā vietā izgaismojas vispārīgais brīdinājuma simbols un vadītāja
displejā tiek attēlots paziņojums.
Ja sadursmē ir bojāta kāda no svarīgajām funkcijām, var aktivizēt automašīnas drošības režīmu.
Brīdinājuma simbols vadītāja displejā
44
Drošības josta
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet automašīnas dažādās drošības sistēmas
saviem spēkiem. Nepilnīgs kādas sistēmas
remonts var izraisīt darbības kļūmes un smagas traumas. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Ir pieejamas arī mehāniskas drošības sistēmas,
piemēram, Whiplash Protection System. Automašīnas konstrukcija ir tāda, lai liela sadursmes
spēka daļa tiktu sadalīta uz stieņiem, balstiem,
grīdu, jumtu un citām virsbūves daļām.
Iestatot automašīnas elektrosistēmu
aizdedzes pozīcijā II, vadītāja displejā
izgaismojas brīdinājuma simbols. Ja
drošības sistēmas darbībā nav kļūmju,
simbols nodziest aptuveni pēc 6 sekundēm.
Drošība grūtniecības laikā
Grūtniecības laikā ir svarīgi pareizi piesprādzēt
drošības jostu un noregulēt sēdekli.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Drošība grūtniecības laikā (44 lpp.)
Drošības jostas (46 lpp.)
Drošības spilveni (51 lpp.)
Whiplash Protection System (45 lpp.)
Safety mode (57 lpp.)
Bērnu drošība (59 lpp.)
Diagonālajai daļai jāgulstas pār plecu, tad starp
krūtīm un uz vēdera sānu daļas.
Jostas klēpja daļai jāguļ plakaniski uz augšstilbiem, pēc iespējas zemāk zem vēdera. – Nedrīkst
tai ļaut slīdēt augšup. Nostiepiet jostu stingri un
raugieties, lai tā piegulētu augumam pēc iespējas
ciešāk. Turklāt pārbaudiet, vai drošības josta nav
sagriezusies.
Sēdēšanas pozīcija
Grūtniecībai attīstoties, autovadītājām grūtniecēm
jānoregulē sēdeklis un stūre tā, lai varētu viegli
vadīt automašīnu (t. i., ērti lietot pedāļus un stūri).
Tādēļ vajadzētu censties novietot sēdekli tā, lai
DROŠĪBA
panāktu iespējami lielu atstatumu starp vēderu un
stūri.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Drošība (44 lpp.)
Drošības jostas (46 lpp.)
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (182 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(183 lpp.)
Whiplash Protection System
Whiplash Protection System (WHIPS) samazina
kakla traumu risku. Šo sistēmu veido enerģiju
absorbējošas atzveltnes un sēdekļa sēdvirsmas,
kā arī speciāli konstruēti priekšējo sēdekļu galvas balsti.
Sistēmu WHIPS aktivizē sadursme no aizmugures; ietekme ir sadursmes leņķim un ātrumam, kā
arī sadursmē iesaistītā transportlīdzekļa veidam.
Aktivizējoties sistēmai WHIPS, priekšējo sēdekļu
atzveltnes atkrīt uz aizmuguri un sēdekļu polsterējumi pārvietojas uz leju, mainot vadītāja un blakussēdētāja stāvokli. Tās kustība palīdz absorbēt
daļu spēku, kas var rasties un izraisīt kakla traumas.
BRĪDINĀJUMS
WHIPS papildina drošības jostu sniegto aizsardzību. Vienmēr piesprādzējiet drošības
jostu.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet sēdekli vai WHIPS saviem spēkiem.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu.
Neatstājiet nekādus priekšmetus uz grīdas aiz priekšējiem sēdekļiem vai zem tiem, kā arī aizmugurējā sēdeklī,
jo pretējā gadījumā var tikt kavēta sistēmas WHIPS darbība.
BRĪDINĀJUMS
Neiespiediet cietus priekšmetus starp aizmugurējā sēdekļa polsterējumu un priekšējā
sēdekļa atzveltni.
Ja kāda no aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm
tiek nolaista, tad krava ir jānostiprina, lai
novērstu tās slīdēšanu līdz priekšējā sēdekļa
atzveltnei sadursmes gadījumā.
Ja priekšējie sēdekļi ir bijuši pakļauti lielai slodzei, piemēram, sadursmē, tie ir jānomaina.
Dažas no sēdekļu aizsargājošajām īpašībām
var būt zudušas pat, ja nešķiet, ka tie ir bojāti.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
45
DROŠĪBA
||
BRĪDINĀJUMS
Ja aizmugurējā sēdekļa atzveltne ir nolaista
vai aizmugurējā sēdeklī tiek lietots uz aizmuguri vērsts bērnu sēdeklītis, attiecīgais priekšējais sēdeklis ir jāpārvieto uz priekšu, lai tas
nesaskartos ar nolaisto atzveltni vai bērnu
sēdeklīti.
Sēdēšanas pozīcija
Lai WHIPS varētu nodrošināt optimālu aizsardzību, vadītāja un blakussēdētāja sēdekļa pozīcijai
jābūt pareizi noregulētai un jānodrošina, lai sistēmas darbība netiktu traucēta.
Pirms braukšanas noregulējiet pareizu priekšējā
sēdekļa pozīciju.
Maksimālas aizsardzības nolūkā vadītājam un blakussēdētājam jāsēž sēdekļa vidū tā, lai starp
galvu un galvas balstu būtu pēc iespējas mazāks
attālums.
WHIPS un bērnu sēdekļi
WHIPS nemazina automašīnas aizsardzību bērniem, kuri sēž bērnu sēdeklī vai uz sēdekļa
paliktņa.
Drošības jostas
BRĪDINĀJUMS
Ja netiek lietotas drošības jostas, asas bremzēšanas laikā pastāv risks gūt smagas traumas.
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet drošības jostas saviem spēkiem. Volvo
iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Ir svarīgi lai drošības josta atrastos ap ķermeni tā
lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību. Neatgāziet
atzveltni pārāk tālu atpakaļ. Drošības josta ir konstruēta tā, lai pasargātu pasažieri normālā sēdēšanas stāvoklī.
Ja drošības josta ir bijusi pakļauta lielai slodzei, piemēram, sadursmē, ir jānomaina visa
drošības josta. Dažas no drošības jostas aizsargājošajām īpašībām var būt zudušas pat, ja
nešķiet, ka tā ir bojāta. Drošības josta jānomaina arī gadījumā, ja ir redzamas nodiluma
vai bojājumu pēdas. Jaunajai drošības jostai
jābūt saņemtam tipa apstiprinājumam, un tai
jābūt paredzētai uzstādīšanai tajā pašā vietā,
kur atradās iepriekšējā drošības josta.
BRĪDINĀJUMS
Atcerieties nepiespraust un neaizāķēt drošības jostu aiz āķiem vai citiem salona elementiem, jo tie neļauj jostu stingri nofiksēt.
BRĪDINĀJUMS
Drošības jostas un drošības gaisa spilveni
viens otru papildina. Ja drošības josta netiek
lietota vai tiek lietota nepareizi, var samazināties drošības gaisa spilvena sniegtā aizsardzība sadursmes gadījumā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Drošība (44 lpp.)
Drošības jostu spriegotājs (48 lpp.)
Drošības jostu piesprādzēšana un atsprādzēšana (47 lpp.)
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums (49 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
•
46
Drošība (44 lpp.)
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (182 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(183 lpp.)
Rear Collision Warning (372 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
Drošības jostu piesprādzēšana un
atsprādzēšana
3.
Priekšējos sēdekļos var regulēt drošības
jostu augstumu.
Pirms sākt braukšanu, pārliecinieties, vai visi
pasažieri ir piesprādzējušies.
Drošības jostu piesprādzēšana
1.
Lēnām izvelciet drošības jostu un pārliecinieties, ka tā nav sagriezusies vai bojāta.
PIEZĪME
Josta nobloķējas, un to nav iespējams izvilkt:
•
•
•
2.
ja to velk laukā pārāk strauji
Drošības jostai jāatrodas uz pleca (nevis uz augšdelma).
bremzēšanas un paātrināšanās laikā
4.
ja automašīna strauji sasveras.
Nofiksējiet drošības jostu, ievietojot fiksācijas
mēlīti tai paredzētajā sprādzē.
> Skaļš "klikšķis" norāda, ka josta ir nofiksēta.
Saspiediet kopā sēdekļa stiprinājumu un pārvietojiet drošības jostu uz augšu vai uz leju.
Nostiepiet jostas gurnu daļu pār klēpi, pavelkot diagonālo plecu jostu uz augšu pleca virzienā.
Novietojiet jostu pēc iespējas augstāk tā, lai
josta neskartu kaklu.
BRĪDINĀJUMS
Vienmēr ievietojiet drošības jostas plāksnes
mēlīti pareizās puses sprādzē. Pretējā gadījumā sadursmes laikā drošības jostas un sprādzes var nedarboties kā paredzēts. Pastāv
nopietnu savainojumu risks.
Klēpja jostai jābūt uzliktai zemu (tā nedrīkst stiepties pār
vēderu).
}}
47
DROŠĪBA
||
BRĪDINĀJUMS
Katra drošības josta ir paredzēta tikai vienai
personai.
BRĪDINĀJUMS
Atcerieties nepiespraust un neaizāķēt drošības jostu aiz āķiem vai citiem salona elementiem, jo tie neļauj jostu stingri nofiksēt.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nebojājiet drošības jostas
un neievietojiet sprādzēs svešķermeņus. Pretējā gadījumā sadursmes laikā drošības jostas
un sprādzes var nedarboties kā paredzēts.
Pastāv nopietnu savainojumu risks.
Drošības jostu atsprādzēšana
1.
Nospiediet sarkano pogu drošības jostas fiksatorā un ļaujiet jostai ietīties.
2.
Ja josta neietinas pilnībā, ievadiet to ar roku
uztīšanas mehānismā, lai tā brīvi nekarātos.
Saistītā informācija
•
•
•
48
Drošības jostas (46 lpp.)
Drošības jostu spriegotājs (48 lpp.)
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums (49 lpp.)
Drošības jostu spriegotājs
Automašīna ir aprīkota ar standarta drošības
jostu spriegotājiem un elektriskiem* drošības
jostu spriegotājiem, kas var nospriegot drošības
jostas kritiskās situācijās un sadursmēs.
Kad kritiskā situācija ir beigusies, drošības jostu
un elektriskā drošības jostu spriegotāja darbība
tiek automātiski atjaunota, bet to var atjaunot arī
manuāli.
SVARĪGI
Standarta drošības jostas spriegotājs
Atspējojot blakussēdētāja drošības spilvenu,
tiek atspējots arī blakussēdētāja elektriskais
drošības jostu spriegotājs.
Visas drošības jostas ir aprīkotas ar standarta
drošības jostu spriegotājiem.
Drošības jostas spriegotājs sadursmē nospriego
drošības jostu ar pietiekamu spēku, lai efektīvāk
noturētu pasažierus vietā.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet drošības jostas saviem spēkiem. Volvo
iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Elektriskais drošības jostas spriegotājs*
Vadītāja un blakussēdētāja drošības jostas ir aprīkotas ar elektrisku drošības jostas spriegotāju.
Ja drošības josta ir bijusi pakļauta lielai slodzei, piemēram, sadursmē, ir jānomaina visa
drošības josta. Dažas no drošības jostas aizsargājošajām īpašībām var būt zudušas pat, ja
nešķiet, ka tā ir bojāta. Drošības josta jānomaina arī gadījumā, ja ir redzamas nodiluma
vai bojājumu pēdas. Jaunajai drošības jostai
jābūt saņemtam tipa apstiprinājumam, un tai
jābūt paredzētai uzstādīšanai tajā pašā vietā,
kur atradās iepriekšējā drošības josta.
Drošības jostu spriegotāji darbojas kopā, un tos
var aktivizēt kopā ar vadītāja atbalsta sistēmām
City Safety un Rear Collision Warning. Kritiskās
situācijās, piemēram, ja automašīna strauji
bremzē, nobrauc no ceļa (piemēram, ieripo grāvī,
tiek pacelta virs zemes vai ietriecas kādā objektā),
izslīd vai gadījumos, kad pastāv sadursmes risks,
drošības jostas spriegotāja elektromotors var
nospriegot drošības jostu.
Elektriskais drošības jostas spriegotājs palīdz
noturēt pasažieri labākā pozīcijā, samazinot risku
ietriekties automašīnas salonā un uzlabojot drošības sistēmu, piemēram, drošības gaisa spilvenu,
darbību.
Saistītā informācija
•
•
•
Drošības jostas (46 lpp.)
Drošības jostu piesprādzēšana un atsprādzēšana (47 lpp.)
Elektriskā drošības jostu spriegotāja atiestatīšana* (49 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
•
Pasažiera drošības gaisa spilvena aktivizēšana un deaktivizēšana* (54 lpp.)
Elektriskā drošības jostu
spriegotāja atiestatīšana*
Durvis un drošības jostu
piesprādzēšanas atgādinājums
•
•
City Safety™ (357 lpp.)
Elektrisko drošības jostu spriegotāji ir paredzēts
atiestatīt automātiski, bet to var atiestatīt arī
manuāli, ja drošības josta paliek izvirzīta.
Sistēma atgādina piesprādzēt drošības jostas, ja
tas vēl nav izdarīts, un arī brīdina par neaizvērtām
durvīm, dzinēja pārsegu vai degvielas tvertnes
durtiņām.
Rear Collision Warning (372 lpp.)
1.
Apturiet automašīnu drošā vietā.
2.
Atsprādzējiet drošības jostu un vēlreiz piesprādzējiet.
> Drošības jostas un elektriskie drošības
jostu spriegotāji tiek atiestatīti.
Vadītāja displeja attēli
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet drošības jostas saviem spēkiem. Volvo
iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Ja drošības josta ir bijusi pakļauta lielai slodzei, piemēram, sadursmē, ir jānomaina visa
drošības josta. Dažas no drošības jostas aizsargājošajām īpašībām var būt zudušas pat, ja
nešķiet, ka tā ir bojāta. Drošības josta jānomaina arī gadījumā, ja ir redzamas nodiluma
vai bojājumu pēdas. Jaunajai drošības jostai
jābūt saņemtam tipa apstiprinājumam, un tai
jābūt paredzētai uzstādīšanai tajā pašā vietā,
kur atradās iepriekšējā drošības josta.
Saistītā informācija
•
•
Drošības jostu spriegotājs (48 lpp.)
Drošības jostas (46 lpp.)
Grafiskie attēli vidējā displejā ar dažāda veida brīdinājumiem. Durvju un aizmugures durvju brīdinājuma krāsa ir
atkarīga no transportlīdzekļa ātruma.
Vadītāja displeja grafiskie attēli rāda, kuros
sēdekļos sēž piesprādzējušies un nepiesprādzējušies automašīnas pasažieri.
Tie paši grafiskie attēli rāda, vai nav atvērts dzinēja pārsegs, bagāžas nodalījuma durvis vai
kādas no salona durvīm.
Grafisko attēlu var apstiprināt, nospiežot stūres
labās tastatūras pogu O.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
49
DROŠĪBA
||
Drošības jostu atgādinātājs
Vizuāls atgādinājums jumta konsolē.
Jumta konsolē tiek parādīts vizuāls atgādinājums,
bet vadītāja displejā — brīdinājuma simbols.
Skaņas atgādinājums ir atkarīgs no ātrums,
braukšanas laika un attāluma.
Piesprādzējot vai atsprādzējot vadītāja un pasažieru jostas, to statuss tiek attēlots vadītāja displejā ar grafiskiem attēliem.
Bērnu sēdekļi nav apgādāti ar drošības jostu
atgādinātāju.
Priekšējais sēdeklis
Vizuāls atgādinājums un skaņas signāls atgādina
vadītājam un blakussēdētājam piesprādzēt drošības jostu, ja kāds no viņiem to nav izdarījis.
50
Aizmugurējais sēdeklis
Drošības jostu atgādinātājam aizmugurējā sēdeklī
ir divas apakšfunkcijas:
•
Tas sniedz informāciju par to, kuras drošības
jostas aizmugurējā sēdeklī tiek izmantotas.
Vadītāja displeja attēls tiek rādīts, kad drošības jostas ir piesprādzētas.
•
Atgādina, ka brauciena laikā nav piesprādzēta
aizmugurējā sēdekļa drošības josta, izmantojot vizuālu atgādinājumu un skaņas signālu.
Kad tiks piesprādzēta drošības josta, atgādinājums tiks izslēgts.
Neaizvērtu durvju, dzinēja pārsega,
aizmugures durvju un degvielas
tvertnes aizvirtņa atgādinājums
Ja dzinēja pārsegs, aizmugures durvis, degvielas
tvertnes aizvirtnis vai durvis nav kārtīgi aizvērtas,
vadītāja displeja attēls parāda, kas ir atvērts.
Tiklīdz iespējams, apturiet automašīnu drošā vietā
un aizveriet brīdinājuma avotu.
Ja automašīna brauc ar ātrumu, kas
mazāks par aptuveni 10 km/h (6 mph),
vadītāja displejā izgaismojas informācijas simbols.
Ja automašīna brauc ar ātrumu, kas lielāks par aptuveni 10 km/h (6 mph),
vadītāja displejā izgaismojas brīdinājuma simbols.
Saistītā informācija
•
•
Drošības jostas (46 lpp.)
Drošības jostu piesprādzēšana un atsprādzēšana (47 lpp.)
DROŠĪBA
Drošības spilveni
Izplestie drošības spilveni
Vadītāja drošības spilveni
Automašīna ir aprīkota ar vadītāja un pasažieru
drošības spilveniem un sānu logu drošības (piepūšamajiem) aizkariem.
Ja kāds no drošības spilveniem ir izpleties, ievērojiet šādus ieteikumus:
Papildus drošības jostām automašīna ir aprīkota
arī ar stūres drošības gaisa spilvenu un ceļu drošības gaisa spilvenu1 vadītāja pusē.
•
Automobiļa evakuēšana. Volvo iesaka to
transportēt uz Volvo pilnvarotu servisu.
Nebrauciet, ja drošības spilveni ir atvērušies.
Detektori reaģē atšķirīgi atkarībā no sadursmes veida un tā, vai ir piesprādzētas drošības
jostas. Attiecas uz visām siksnas pozīcijām.
•
Automašīnas drošības sistēmu komponentu
maiņas veikšanu Volvo iesaka uzticēt autorizētam Volvo servisam.
Tādēļ ir iespējams, ka sadursmē izplešas tikai
viens (vai neviens) no drošības gaisa spilveniem. Detektori nosaka sadursmes spēku uz
automašīnu un attiecīgi pielāgojas, neizplešot
nevienu vai izplešot vienu vai vairākus drošības gaisa spilvenus.
•
Noteikti sazinieties ar ārstu.
PIEZĪME
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nebrauciet, ja drošības
gaisa spilveni ir izpletušies. Tie var apgrūtināt
stūrēšanu. Var tikt bojātas arī citas drošības
sistēmas. Ilgstoša atrašanās dūmos un putekļos, kas radušies drošības gaisa spilvenu
izplešanās laikā, var izraisīt ādas un acu kairinājumu/savainojumus. Ja rodas kairinājums,
izskalojiet acis ar aukstu ūdeni. Ātrā drošības
gaisa spilvenu izplešanās un to audums var
izraisīt berzi un ādas apdegumus.
BRĪDINĀJUMS
Drošības spilvenu sistēmas vadības modulis
atrodas viduskonsolē. Ja viduskonsolē ir iekļuvis ūdens vai cits šķidrums, atvienojiet startera
akumulatora kabeļus. Nemēģiniet iedarbināt
automobili, jo var nostrādāt drošības spilveni.
Automobiļa evakuācija. Volvo iesaka transportēt automašīnu uz Volvo pilnvarotu servisu.
1
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Ar ceļu drošības gaisa spilvenu automašīna tiek aprīkota tikai dažos tirgos.
Drošība (44 lpp.)
Vadītāja drošības spilveni (51 lpp.)
Pasažiera drošības gaisa spilvens (52 lpp.)
Sānu drošības gaisa spilveni (56 lpp.)
Sānu logu drošības aizkari (57 lpp.)
Stūres drošības gaisa spilvens un ceļu drošības gaisa
spilvens1 priekšējā sēdeklī vadītāja pusē.
Frontālas sadursmes gadījumā drošības gaisa
spilveni palīdz pasargāt vadītāju no galvas, kakla,
sejas un krūškurvja traumām, kā arī ceļgalu un
kāju traumām.
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus,
un drošības spilvens/spilveni tiek izplesti. Drošības spilvens amortizē vadītāja vai pasažiera
sākotnējo sadursmes triecienu. Kad drošības spilveni sadursmē tiek saspiesti, tie saplok. Kad tas
notiek, salonā izplatās dūmi. Tas ir pilnīgi normāli.
Viss process, ieskaitot drošības spilvena piepildī}}
51
DROŠĪBA
||
šanu un saplakšanu, norisinās sekundes desmitdaļās.
BRĪDINĀJUMS
Drošības jostas un drošības gaisa spilveni
viens otru papildina. Ja drošības josta netiek
lietota vai tiek lietota nepareizi, var samazināties drošības gaisa spilvena sniegtā aizsardzība sadursmes gadījumā.
Lai samazinātu savainojumu gūšanas risku
gadījumā, ja izplešas drošības gaisa spilveni,
pasažieriem jāsēž vertikāli, atbalstot abas
kājas pret grīdu, bet muguras - pret atzveltni.
BRĪDINĀJUMS
Ceļu drošības gaisa spilvena1 atrašanās
vieta
Drošības spilvens ir salocīts instrumentu paneļa
apakšdaļā vadītāja pusē. Uz tā pārsega paneļa ir
marķējums AIRBAG.
BRĪDINĀJUMS
Saistītā informācija
•
•
Stūres drošības gaisa spilvena
atrašanās vieta
Šis drošības spilvens ir uzstādīts stūres centrā. Uz
stūres ir marķējums AIRBAG.
52
Papildus drošības jostām transportlīdzeklis ir
aprīkots arī ar drošības gaisa spilvenu priekšējā
sēdeklī pasažiera pusē.
Nenovietojiet un nepiestipriniet nekādus
priekšmetus uz paneļa, kurā atrodas ceļgalu
drošības spilvens, vai tā priekšā.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu, lai veiktu remontu. Nepilnīgs drošības
gaisa spilvenu sistēmas remonts var izraisīt
darbības kļūmes un nopietnus savainojumus.
1 Ar
Pasažiera drošības gaisa spilvens
ceļu drošības gaisa spilvenu automašīna tiek aprīkota tikai dažos tirgos.
Drošības spilveni (51 lpp.)
Pasažiera drošības gaisa spilvens (52 lpp.)
Priekšējā pasažiera drošības gaisa spilvens priekšējā
sēdeklī.
Frontālas sadursmes gadījumā drošības gaisa
spilvens palīdz pasargāt pasažieri no galvas,
kakla, sejas un krūškurvja traumām, kā arī ceļgalu
un kāju traumām.
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus,
un drošības spilvens tiek izplests. Drošības spilvens amortizē vadītāja vai pasažiera sākotnējo
sadursmes triecienu. Kad drošības spilveni
sadursmē tiek saspiesti, tie saplok. Kad tas
notiek, salonā izplatās dūmi. Tas ir pilnīgi normāli.
Viss process, ieskaitot drošības spilvena piepildī-
DROŠĪBA
šanu un saplakšanu, norisinās sekundes desmitdaļās.
Blakussēdētāja drošības spilvena
uzlīme
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā neļaujiet nevienam stāvēt
vai sēdēt priekšējā pasažiera sēdekļa priekšā.
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā
neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērna
sēdekli, ja ir aktivizēts gaisa drošības spilvens.
Drošības jostas un drošības gaisa spilveni
viens otru papildina. Ja drošības josta netiek
lietota vai tiek lietota nepareizi, var samazināties drošības gaisa spilvena sniegtā aizsardzība sadursmes gadījumā.
Priekšējā pasažiera sēdeklī ar seju uz priekšu
nedrīkst sēdēt pasažieri (ne bērni, ne pieaugušie), ja pasažiera gaisa drošības spilvens ir
deaktivizēts.
Lai samazinātu savainojumu gūšanas risku
gadījumā, ja izplešas drošības gaisa spilveni,
pasažieriem jāsēž vertikāli, atbalstot abas
kājas pret grīdu, bet muguras - pret atzveltni.
BRĪDINĀJUMS
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu, lai veiktu remontu. Nepilnīgs drošības
gaisa spilvenu sistēmas remonts var izraisīt
darbības kļūmes un nopietnus savainojumus.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana var
apdraudēt dzīvību vai izraisīt nopietnas traumas.
Uzlīme uz blakussēdētāja puses saulessarga.
Blakussēdētāja drošības spilvena atrašanās vietas brīdinājuma uzlīme ir novietota, kā parādīts
attēlā iepriekš.
BRĪDINĀJUMS
Pasažiera drošības gaisa spilvena
atrašanās vieta
Drošības gaisa spilvens ir uzstādīts vietā virs
cimdu nodalījuma. Uz tā pārsega paneļa ir marķējums AIRBAG.
Saistītā informācija
•
•
•
Drošības spilveni (51 lpp.)
Vadītāja drošības spilveni (51 lpp.)
Pasažiera drošības gaisa spilvena aktivizēšana un deaktivizēšana* (54 lpp.)
Ja automašīna nav aprīkota ar blakussēdētāja
drošības spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi, drošības slēdzis vienmēr ir aktivizēts.
BRĪDINĀJUMS
Nenovietojiet nekādus priekšmetus instrumentu paneļa priekšpusē vai virs tā vietā, kur
atrodas pasažiera drošības gaisa spilvens.
* Papildaprīkojums/piederums.
53
DROŠĪBA
Pasažiera drošības gaisa spilvena
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Blakussēdētāja drošības spilvenu var deaktivizēt,
ja automašīna aprīkota ar slēdzi Passenger
Airbag Cut Off Switch (PACOS).
Slēdzis
Blakussēdētāja drošības gaisa spilvena izslēgšanas slēdzis atrodas instrumentu paneļa galā blakussēdētāja pusē, un tas ir pieejams, kad blakussēdētāja durvis ir atvērtas.
Pārbaudiet, vai slēdzis ir vajadzīgajā pozīcijā.
vērstā bērnu drošības sēdeklītī, kas novietots
pasažiera sēdeklī.
Pasažiera drošības gaisa spilvena
aktivizēšana
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīna nav aprīkota ar blakussēdētāja
drošības spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi, drošības slēdzis vienmēr ir aktivizēts.
Pavelciet slēdzi uz āru un pagrieziet no pozīcijas OFF (B) pozīcijā ON (A).
> Vadītāja displejā ir redzams paziņojums
Pasaž. droš. spilv. iesl. Lūdzu,
apstipriniet.
PIEZĪME
ON — drošības gaisa spilvens ir aktivizēts,
un visi pasažieri (bērni un pieaugušie) var
droši sēdēt pasažiera sēdeklī ar seju uz
priekšu.
Ja blakussēdētāja drošības gaisa spilvens tiek
aktivizēts/deaktivizēts, kad automašīnas aizdedzei ir ieslēgta pozīcija I vai zemāka, aptuveni 6 sekundes pēc automašīnas elektrosistēmas ieslēgšanas aizdedzes pozīcijā II vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums un jumta
konsolē ir redzams šāds indikators.
OFF — drošības gaisa spilvens ir deaktivizēts, un bērni var droši sēdēt uz aizmuguri
54
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
2.
Apstipriniet paziņojumu, nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras taustiņu O.
> Teksta paziņojums un brīdinājuma simbols
jumta konsolē norāda, ka blakussēdētāja
sēdekļa drošības spilvens ir aktivizēts.
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā
neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērna
sēdekli, ja ir aktivizēts gaisa drošības spilvens.
Kad priekšējā pasažiera sēdeklī pasažieri
(bērni un pieaugušie) sēž ar seju uz priekšu,
vienmēr ir jābūt aktivizētam pasažiera gaisa
drošības spilvenam.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana var
apdraudēt dzīvību vai izraisīt nopietnas traumas.
Pasažiera drošības gaisa spilvena
deaktivizēšana
Pavelciet slēdzi uz āru un pagrieziet no pozīcijas ON (A) pozīcijā OFF (B).
> Vadītāja displejā ir redzams paziņojums
Pasaž. droš. spilv. izsl. Lūdzu,
apstipriniet.
PIEZĪME
Ja blakussēdētāja drošības gaisa spilvens tiek
aktivizēts/deaktivizēts, kad automašīnas aizdedzei ir ieslēgta pozīcija I vai zemāka, aptuveni 6 sekundes pēc automašīnas elektrosistēmas ieslēgšanas aizdedzes pozīcijā II vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums un jumta
konsolē ir redzams šāds indikators.
2.
Apstipriniet paziņojumu, nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras taustiņu O.
> Teksta paziņojums un simbols jumta konsolē norāda, ka blakussēdētāja sēdekļa
drošības spilvens ir deaktivizēts.
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā sēdeklī ar seju uz priekšu nedrīkst
sēdēt pasažieri (ne bērni, ne pieaugušie), ja
gaisa drošības spilvens ir deaktivizēts.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana var
apdraudēt dzīvību vai izraisīt smagas traumas.
SVARĪGI
Atspējojot blakussēdētāja drošības spilvenu,
tiek atspējots arī blakussēdētāja elektriskais
drošības jostu spriegotājs.
}}
55
DROŠĪBA
||
Saistītā informācija
•
•
Drošības jostu spriegotājs (48 lpp.)
Bērnu sēdekļi (60 lpp.)
Sānu drošības gaisa spilveni
BRĪDINĀJUMS
Vadītāja un pasažiera sēdekļa sānu drošības
gaisa spilveni sadursmes gadījumā palīdz aizsargāt krūtis un gurnus.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu, lai veiktu remontu. Nepilnīgs sānu
drošības spilvenu sistēmas remonts var izraisīt
darbības kļūmes un nopietnus savainojumus.
BRĪDINĀJUMS
Nenovietojiet nekādus priekšmetus vietā starp
sēdekļa ārmalu un durvju paneli, jo šī vieta ir
nepieciešama, lai varētu izplesties sānu drošības gaisa spilvens.
Volvo iesaka lietot tikai Volvo apstiprinātus
sēdekļu pārvalkus. Citi sēdekļu pārvalki var
traucēt sānu drošības gaisa spilvenu darbību.
BRĪDINĀJUMS
Sānu drošības gaisa spilveni ir uzstādīti priekšējo
sēdekļu ārējos atzveltņu karkasos un palīdz
pasargāt vadītāju un blakussēdētāju.
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus,
un sānu drošības spilveni tiek piepūsti. Drošības
spilvens piepūšas starp braucēju un durvju paneli,
tādējādi amortizējot sākotnējo triecienu. Kad drošības spilveni sadursmē tiek saspiesti, tie saplok.
Sānu drošības spilvens parasti tiek piepūsts trieciena pusē.
Sānu drošības gaisa spilveni papildina drošības jostu sniegto aizsardzību. Vienmēr piesprādzējiet drošības jostu.
Sānu drošības gaisa spilveni un bērnu
sēdeklīši
Sānu drošības spilveni nemazina automobiļa aizsardzību bērniem, kuri sēž bērnu sēdeklītī vai uz
sēdekļa paliktņa.
Saistītā informācija
•
56
Drošības spilveni (51 lpp.)
DROŠĪBA
Sānu logu drošības aizkari
BRĪDINĀJUMS
Sānu logu drošības (piepūšamie) aizkari
Inflatable Curtain (IC) sadursmes laikā palīdz
pasargāt vadītāja un blakussēdētāja galvu no
trieciena pret salona iekšpusi.
Nekad nepakariniet vai nepiestipriniet smagus
priekšmetus pie griestu rokturiem. Āķi ir paredzēti tikai vieglu mēteļu un jaku (nevis cietu
priekšmetu, piemēram, lietussargu) pakarināšanai.
Neko nepieskrūvējiet vai neuzstādiet pie automobiļa griestiem, durvju statņiem vai sānu
paneļiem. Tas var mazināt paredzēto aizsardzību. Volvo iesaka vienmēr izmantot tikai
Volvo oriģinālās rezerves daļas, kas ir apstiprinātas uzstādīšanai šajās zonās.
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīnas bagāžas augstums pārsniedz
durvju logu augšmalu, atstājiet 10 cm (4
collu) atstarpi starp bagāžu un sānu logiem.
Pretējā gadījumā griestu apdarē esošo aizkarveida drošības gaisa spilvenu sniegtā aizsardzība var pasliktināties.
Sānu logu drošības aizkari ir uzstādīti abās jumta
apdares pusēs un palīdz aizsargāt automašīnas
vadītāju un ārējo sēdekļu pasažierus. Uz paneļiem
atrodas uzlīmes IC AIRBAG.
BRĪDINĀJUMS
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus
un drošības aizkari tiek piepūsti.
Aizkarveida drošības gaisa spilveni papildina
drošības jostu sniegto aizsardzību. Vienmēr
piesprādzējiet drošības jostu.
BRĪDINĀJUMS
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu, lai veiktu remontu. Nepilnīgs sānu
logu drošības aizkaru sistēmas remonts var
izraisīt darbības kļūmes un smagas traumas.
Safety mode
Drošības režīms ir aizsardzības stāvoklis, kas tiek
ieslēgts, ja sadursmes gadījumā var būt bojātas
svarīgas automašīnas funkcijas, piemēram, degvielas padeves sistēma, kādas drošības sistēmas
sensori vai bremžu sistēma.
Ja automašīna ir iekļuvusi sadursmē, vadītāja displejā var būt redzams ziņojums Safety mode
Skatiet īpašnieka rokasgrāmatu ar brīdinājuma simbolu, ja vien displejs nav bojāts un automašīnas elektrosistēma ir darba kārtībā. Šis ziņojums nozīmē, ka ir samazinājusies automašīnas
funkcionalitāte.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā un nekādos apstākļos
nemēģiniet iedarbināt automašīnu atkārtoti, ja
vadītāja displejā ir attēlots paziņojums Safety
mode Skatiet īpašnieka rokasgrāmatu un
ir jūtama degvielas smaka. Nekavējoties izkāpiet no automobiļa.
Ja automašīna darbojas drošības režīmā, var
mēģināt sistēmu atiestatīt, lai automašīnu varētu
iedarbināt un pārvietot nelielā attālumā, piemēram, bīstamā satiksmes situācijā.
Saistītā informācija
•
Drošības spilveni (51 lpp.)
}}
57
DROŠĪBA
||
BRĪDINĀJUMS
Nekad nemēģiniet saremontēt savu automobili vai atiestatīt elektroniku pats, ja automobilis ir bijis drošības režīmā. Tas var izraisīt ievainojumus vai neatbilstošu automobiļa sistēmu
darbību. Automašīnas pārbaudi un atjaunošanu normālā stāvoklī pēc tam, kad ticis parādīts Safety mode Skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu, Volvo iesaka uzticēt autorizētam Volvo servisam.
Automašīnas iedarbināšana un
pārvietošana pēc drošības režīma
ieslēgšanas
Ja automašīna darbojas drošības režīmā, var
mēģināt sistēmu atiestatīt, lai automašīnu varētu
iedarbināt un pārvietot nelielā attālumā, piemēram, bīstamā satiksmes situācijā.
Automašīnas iedarbināšana pēc
drošības režīma ieslēgšanas
1.
BRĪDINĀJUMS
Ja automobilis atrodas drošības režīmā, to
nedrīkst vilkt. Tas ir jātransportē. Volvo iesaka
to transportēt uz Volvo pilnvarotu servisu.
Ja ir tikai nelieli bojājumi un degvielas noplūdes nav atrastas, var mēģināt automašīnu
iedarbināt.
Saistītā informācija
•
•
•
BRĪDINĀJUMS
Drošība (44 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana un pārvietošana
pēc drošības režīma ieslēgšanas (58 lpp.)
Evakuācija (502 lpp.)
Novērtējiet automašīnas bojājumus un pārbaudiet, vai nav tecējusi degviela. Nedrīkst
būt jūtama degvielas smaka.
Nekādā gadījumā un nekādos apstākļos
nemēģiniet iedarbināt automašīnu atkārtoti, ja
vadītāja displejā ir attēlots paziņojums Safety
mode Skatiet īpašnieka rokasgrāmatu un
ir jūtama degvielas smaka. Nekavējoties izkāpiet no automobiļa.
2.
3.
Pēc tam mēģiniet iedarbināt automašīnu.
> Automašīnas elektronika veic sistēmu pārbaudi un pēc tam mēģina atjaunot parasto
statusu.
SVARĪGI
Ja displejā joprojām ir attēlots paziņojums
Safety mode Skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu, ar automašīnu nedrīkst
braukt vai to vilkt - tā vietā jāizmanto tehniskās palīdzības dienesta pakalpojums. Pat tad,
ja mašīna šķiet braucama, slēpts defekts
braucot var padarīt to nevadāmu.
Automašīnas pārvietošana pēc
drošības režīma ieslēgšanas
1.
Ja pēc iedarbināšanas mēģinājuma vadītāja
displejā tiek rādīts ziņojums Normal mode
The car is now in normal mode, automašīnu var uzmanīgi pārvietot, ja tā stāv bīstamā
pozīcijā.
2.
Nepārvietojiet automašīnu tālāk nekā nepieciešams.
Izslēdziet automašīnu.
BRĪDINĀJUMS
Ja automobilis atrodas drošības režīmā, to
nedrīkst vilkt. Tas ir jātransportē. Volvo iesaka
to transportēt uz Volvo pilnvarotu servisu.
58
DROŠĪBA
Saistītā informācija
•
•
•
Safety mode (57 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (436 lpp.)
Evakuācija (502 lpp.)
Bērnu drošība
PIEZĪME
Braucot automašīnā, bērniem ir vienmēr jābūt
pareizi nosēdinātiem un piesprādzētiem.
Volvo ir konkrēti jūsu automašīnai paredzēts
bērnu drošības aprīkojums (bērnu sēdeklīši un
stiprināšanas ierīces). Izmantojot Volvo bērnu drošības aprīkojumu, jūs iegūstat optimālus apstākļus bērna drošībai automašīnā. Turklāt bērnu drošības aprīkojums ir labi pielāgots un vienkārši lietojams.
Lietojamo aprīkojumu izvēlas atkarībā no bērna
auguma un svara.
Volvo iesaka bērnu pārvadāt bērnu sēdeklītī ar
skatu uz aizmuguri, cik vien ilgi iespējams, vismaz
līdz 3–4 gadu vecumam, un pēc tam izmantot uz
priekšu vērstu bērnu sēdeklīti, līdz bērna augums
sasniedz 140 cm (4 pēdas 7 collas).
Lietojot bērnu drošības aprīkojumu, ir svarīgi
izlasīt komplektā iekļautos uzstādīšanas norādījumus.
Ja rodas jautājumi, uzstādot bērnu drošības
aprīkojumu, sazinieties ar ražotāju, lai saņemtu
skaidrākus norādījumus.
Visu vecumu un augumu bērniem automašīnā
vienmēr jābūt pareizi nosēdinātiem. Nekādā gadījumā neļaujiet bērnam sēdēt klēpī pasažierim.
Saistītā informācija
•
•
•
Drošība (44 lpp.)
Bērnu sēdekļi (60 lpp.)
Bērnu drošības slēdžu aktivizēšana un deaktivizēšana (272 lpp.)
PIEZĪME
Juridiskie noteikumi par bērnu sēdeklīšiem,
kas jāizmanto dažāda vecuma un auguma
bērniem, katrā valstī atšķiras. Pārbaudiet, kuri
noteikumi ir spēkā jūsu valstī.
59
DROŠĪBA
Bērnu sēdekļi
•
Ja automašīnā brauc bērni, vienmēr jāizmanto
piemēroti bērnu sēdeklīši.
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (61 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem
•
Bērnam jāsēž ērti un droši. Pārliecinieties, ka
bērnu sēdeklītis ir izvietots, uzstādīts un tiek lietots pareizi.
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu
sēdeklīšiem (62 lpp.)
•
•
Bērnu sēdeklīša izvietošana (62 lpp.)
Automašīnas aizmugurējā sēdekļa ārējās sēdvietas ir aprīkotas ar augšējiem bērnu sēdekļu stiprinājuma punktiem.
Lai pareizi uzstādītu bērna sēdeklīti, izlasiet uzstādīšanas instrukciju.
PIEZĪME
Lietojot bērnu drošības aprīkojumu, ir svarīgi
izlasīt komplektā iekļautos uzstādīšanas norādījumus.
Pasažiera drošības gaisa spilvena aktivizēšana un deaktivizēšana* (54 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti galvenokārt ir paredzēti izmantošanai uz priekšu vērstiem bērnu
sēdeklīšiem.
Pievienojot bērnu sēdekli augšējiem stiprinājuma
punktiem, vienmēr ievērojiet ražotāja sniegtās
uzstādīšanas instrukcijas.
Stiprinājuma punktu atrašanās vieta
Ja rodas jautājumi, uzstādot bērnu drošības
aprīkojumu, sazinieties ar ražotāju, lai saņemtu
skaidrākus norādījumus.
PIEZĪME
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā
nenostiprinātu bērnu sēdeklīti. Vienmēr to
nostipriniet saskaņā ar tā lietošanas instrukciju, pat ja tas netiek lietots.
Saistītā informācija
•
•
•
60
Bērnu drošība (59 lpp.)
Iebūvētais bērnu sēdeklītis* (71 lpp.)
Stiprinājumu punktu atrašanās vietas ir apzīmētas ar
simboliem atzveltnes aizmugurē.
Stiprinājuma punkti atrodas aizmugurējo sēdekļu
ārējās sēdvietās.
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (60 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
BRĪDINĀJUMS
Pirms nospriegot bērnu sēdekļa augšējo
siksnu stiprināšanas vietā, tās jāizvelk cauri
galvas balsta kāju atvērumam. Ja tas nav
iespējams, ievērojiet bērna sēdekļa ražotāja
ieteikumus.
PIEZĪME
Nolokiet galvas balstus, lai atvieglotu šāda
veida bērnu sēdeklīša uzstādīšanu automašīnās, kuru ārmalu sēdekļiem iespējams nolocīt
galvas balstus.
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem
Šī automašīna ir aprīkota ar bērnu sēdekļu
apakšējiem stiprinājuma punktiem priekšējā
sēdeklī* un aizmugurējos sēdekļos.
Apakšējos stiprinājuma punktus ir paredzēts
izmantot kopā ar noteiktiem uz aizmuguri vērstiem bērnu sēdekļiem.
Pievienojot bērnu sēdekli apakšējiem stiprinājuma punktiem, vienmēr ievērojiet ražotāja sniegtās uzstādīšanas instrukcijas.
Stiprinājuma punktu atrašanās vieta
Uzstādīšanas punktu atrašanās vietas aizmugurējā
sēdeklī.
PIEZĪME
Automašīnām, kas aprīkotas ar kravas pārsegu virs bagāžas nodalījuma, tas jānoņem, lai
stiprinājuma punktiem varētu piestiprināt
bērnu sēdekļus.
Aizmugurējā sēdekļa stiprinājuma punkti atrodas
priekšējā sēdekļa grīdas sliežu aizmugurē.
Saistītā informācija
•
•
Saistītā informācija
•
•
•
•
blakussēdētāja drošības gaisa spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi*.
Bērnu sēdekļi (60 lpp.)
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (61 lpp.)
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu
sēdeklīšiem (62 lpp.)
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas
drošības jostas (65 lpp.)
Uzstādīšanas punktu atrašanās vietas priekšējā sēdeklī.
Priekšējā sēdekļa stiprinājuma punkti atrodas
blakussēdētāja sēdekļa kāju zonas sānos.
Bērnu sēdekļi (60 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (60 lpp.)
•
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu
sēdeklīšiem (62 lpp.)
•
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas
drošības jostas (65 lpp.)
Priekšējā sēdekļa stiprinājuma punkti ir pieejami
automašīnā tikai tādā gadījumā, ja tā ir aprīkota ar
* Papildaprīkojums/piederums.
61
DROŠĪBA
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti
bērnu sēdeklīšiem
Šī automašīna ir aprīkota ar bērnu sēdekļu iSize/ISOFIX2 stiprinājuma punktiem aizmugurējā
sēdeklī.
i-Size/ISOFIX ir automašīnas bērnu sēdekļu stiprinājumu sistēma, kas ir balstīta uz starptautiskiem standartiem.
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti atrodas aiz pārsegiem aizmugurējos ārējos sēdekļos atzveltnes
apakšdaļā.
Lai piekļūtu stiprinājuma punktiem, paceliet pārsegus.
Bērnu sēdeklīša izvietošana
Ir svarīgi bērnu sēdeklīti novietot pareizajā vietā
automašīnā, un tā ir atkarīga arī no bērnu sēdeklīša veida un tā, vai ir aktivizēts pasažiera drošības gaisa spilvens.
Saistītā informācija
•
•
Bērnu sēdekļi (60 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (60 lpp.)
Pievienojot bērnu sēdekli i-Size/ISOFIX stiprinājuma punktiem, vienmēr ievērojiet ražotāja sniegtās uzstādīšanas instrukcijas.
•
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (61 lpp.)
Stiprinājuma punktu atrašanās vieta
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(67 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(68 lpp.)
Uz aizmuguri vērsti bērnu sēdeklīši un drošības gaisa
spilveni nav saderīgi.
Ja ir aktivizēts pasažiera drošības gaisa spilvens,
uz aizmuguri vērsts bērnu drošības sēdeklītis ir
noteikti jāuzstāda aizmugurējā sēdeklī. Ja bērns
sēž priekšējā pasažiera sēdeklī, viņš var gūt smagas traumas, drošības spilvenam izplešoties.
Stiprinājumu punktu atrašanās vietas ir apzīmētas ar
simboliem2 atzveltnes polsterējumā.
2
62
Nosaukumi un simboli var mainīties atkarībā no tirgus.
Ja pasažiera drošības gaisa spilvens ir deaktivizēts, tad priekšējā pasažiera sēdeklī var uzstādīt
uz aizmuguri vērstus bērnu drošības sēdeklīšus.
DROŠĪBA
PIEZĪME
Dažādu valstu noteikumi par bērnu izvietojumu automašīnās atšķiras. Pārbaudiet, kuri
noteikumi ir spēkā jūsu valstī.
Blakussēdētāja drošības spilvena
uzlīme
Bērnu drošības stiprinājumi
Uzstādot un lietojot bērnu sēdeklīti, ir svarīgi
atcerēties vairākas lietas, kas ir atkarīgas no
bērnu sēdeklīša izvietojuma.
BRĪDINĀJUMS
BRĪDINĀJUMS
Nedrīkst lietot sēdekļa paliktņus/bērnu
sēdekļus ar tērauda stiprinājumiem vai citiem
piederumiem, kas var atbalstīties pret drošības
jostas sprādzes atvēršanas pogu, pretējā gadījumā drošības jostas sprādze var nejauši
atsprādzēties.
Nekādā gadījumā neļaujiet nevienam stāvēt
vai sēdēt priekšējā pasažiera sēdekļa priekšā.
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā
neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērna
sēdekli, ja ir aktivizēts gaisa drošības spilvens.
Priekšējā pasažiera sēdeklī ar seju uz priekšu
nedrīkst sēdēt pasažieri (ne bērni, ne pieaugušie), ja pasažiera gaisa drošības spilvens ir
deaktivizēts.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana var
apdraudēt dzīvību vai izraisīt nopietnas traumas.
Uzlīme uz blakussēdētāja puses saulessarga.
Blakussēdētāja drošības spilvena atrašanās vietas brīdinājuma uzlīme ir novietota, kā parādīts
attēlā iepriekš.
Saistītā informācija
•
•
•
Bērnu sēdekļi (60 lpp.)
Bērnu drošības stiprinājumi (63 lpp.)
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas
drošības jostas (65 lpp.)
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(67 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(68 lpp.)
Nepiestipriniet bērnu sēdekļa siksnas sēdekļa
horizontālajam regulēšanas stienim, atsperēm
vai sliedēm vai balstiem, kas atrodas zem
sēdekļa. Asas malas var sabojāt siksnas.
Neļaujiet bērnu sēdekļa augšdaļai atbalstīties
pret vējstiklu.
PIEZĪME
Lietojot bērnu drošības aprīkojumu, ir svarīgi
izlasīt komplektā iekļautos uzstādīšanas norādījumus.
Ja rodas jautājumi, uzstādot bērnu drošības
aprīkojumu, sazinieties ar ražotāju, lai saņemtu
skaidrākus norādījumus.
}}
63
DROŠĪBA
||
PIEZĪME
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā
nenostiprinātu bērnu sēdeklīti. Vienmēr to
nostipriniet saskaņā ar tā lietošanas instrukciju, pat ja tas netiek lietots.
Uzstādīšana priekšējā sēdeklī
•
Uzstādot uz aizmuguri vērstus bērnu sēdekļus, pārbaudiet, vai pasažiera drošības gaisa
spilvens ir deaktivizēts.
•
Uzstādot uz priekšu vērstus bērnu sēdekļus,
pārbaudiet, vai pasažiera drošības gaisa spilvens ir aktivizēts.
•
Lietojiet tikai Volvo ieteiktos, universāli apstiprinātos vai daļēji ierobežotas kategorijas
bērnu sēdekļus, kuru ražotāju izstrādātajā
transportlīdzekļu sarakstā ir iekļauts jūsu
automašīnas modelis.
•
ISOFIX bērnu sēdekļus var uzstādīt tikai
gadījumā, ja automašīna ir aprīkota ar ISOFIX
konsoles3 piederumu.
•
Ja bērnu sēdeklis ir aprīkots ar apakšējām
siksnām, Volvo iesaka tās lietot kopā ar
apakšējiem stiprinājuma punktiem3.
•
3
4
64
Var lietot ISOFIX vadotni, lai atvieglotu bērnu
sēdekļa uzstādīšanu.
Piederumu klāsts dažādos tirgos atšķiras.
Atšķiras atkarībā no tirgus.
Uzstādīšana aizmugurējā sēdeklī
•
Lietojiet tikai Volvo ieteiktos, universāli apstiprinātos vai daļēji ierobežotas kategorijas
bērnu sēdekļus, kuru ražotāju izstrādātajā
transportlīdzekļu sarakstā ir iekļauts jūsu
automašīnas modelis.
•
Bērnu sēdekli ar atbalsta kājām nedrīkst
uzstādīt vidējā sēdeklī.
•
Ārējās sēdvietas ir aprīkotas ar ISOFIX stiprinājumu sistēmu, un tās ir piemērotas i-Size4.
•
Ārējie sēdekļi ir aprīkoti ar augšējiem stiprinājuma punktiem. Volvo iesaka izvilkt bērnu
sēdekļa augšējās siksnas cauri galvas balsta
atverei un tikai pēc tam nospriegot stiprinājuma punktā. Ja tas nav iespējams, ievērojiet
bērnu sēdekļa ražotāja ieteikumu.
•
Ja bērnu sēdeklis ir aprīkots ar apakšējām
siksnām, nekādā gadījumā neregulējiet
priekšā esošā sēdekļa pozīciju pēc tam, kad
siksnas ir iestiprinātas apakšējos stiprinājuma punktos. Vienmēr atcerieties noņemt
apakšējās siksnas, kad bērnu sēdeklis nav
uzstādīts.
Saistītā informācija
•
•
Bērnu sēdeklīša izvietošana (62 lpp.)
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas
drošības jostas (65 lpp.)
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(67 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(68 lpp.)
DROŠĪBA
Tabula, kurā norādītas bērnu
sēdekļu piestiprināšanas vietas,
izmantojot automašīnas drošības
jostas
Tabulā ir sniegti ieteikumi par bērnu sēdekļu
uzstādīšanas vietu un piemērotajiem bērnu augumiem.
Masa
0 grupa
maks. 10 kg
0+ grupa
maks. 13 kg
1 grupa
9–18 kg
2. grupa
15-25 kg
Priekšējais sēdeklis (ar deaktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz
aizmuguri vērsti bērnu sēdekļi)
PIEZĪME
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas automašīnā noteikti izlasiet īpašnieka rokasgrāmatas
sadaļu par bērnu sēdeklīša uzstādīšanu.
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti bērnu sēdekļi)
Malējais aizmugurējais sēdeklis
Vidējais aizmugurējais sēdeklis
UA, B
X
UB
UB
UA, B
X
UB
UB
LC
UFA, D
UD, LC
UD
LC
UFA, E
UE, B*, F, LC
UE
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
65
DROŠĪBA
||
Masa
Priekšējais sēdeklis (ar deaktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz
aizmuguri vērsti bērnu sēdekļi)
3. grupa
22-36 kg
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti bērnu sēdekļi)
Malējais aizmugurējais sēdeklis
Vidējais aizmugurējais sēdeklis
UE, B*, F
UE
UFA, E
X
U: piemērots universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
UF: piemērots uz priekšu vērstiem universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
L: piemērots specifiskiem bērnu sēdekļiem. Šie bērnu sēdekļi var būt paredzēti lietošanai noteiktā automašīnas modelī, ierobežotās vai daļēji ierobežotās
kategorijās.
X: sēdeklis nav piemērots bērniem šajā svara grupā.
A
B
C
D
E
F
Noregulējiet atzveltni vairāk uz augšu.
Volvo iesaka: Volvo bērnu sēdeklis (tipa apstiprinājums E1 04301146).
Volvo iesaka: Volvo uz aizmuguri vērsts sēdeklītis (tipa apstiprinājums E5 04212).
Šajā svara grupā Volvo iesaka lietot uz aizmuguri vērstu bērna sēdekli.
Volvo iesaka: Sēdekļa paliktnis ar atzveltni un bez tās (tipa apstiprinājums E5 04216); Volvo paaugstinošais sēdeklītis (tipa apstiprinājums E1 04301312).
Volvo iesaka: iebūvētais bērnu sēdeklītis (tipa apstiprinājums E5 04220).
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā
neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērnu
sēdeklīti, ja ir aktivizēts pasažiera gaisa drošības spilvens.
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(68 lpp.)
•
Drošības jostas (46 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
66
Bērnu sēdeklīša izvietošana (62 lpp.)
Bērnu drošības stiprinājumi (63 lpp.)
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(67 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās
vietu tabula
Bērni sēdeklim jābūt apstiprinātam saskaņā ar
UN Reg R129.
Tabulā ir sniegti ieteikumi par i-Size bērnu
sēdekļu uzstādīšanas vietu un piemērotajiem
bērnu augumiem.
Bērnu sēdeklīša veids
PIEZĪME
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas automašīnā noteikti izlasiet īpašnieka rokasgrāmatas
sadaļu par bērnu sēdeklīša uzstādīšanu.
Priekšējais sēdeklis (ar deaktivizētu drošības gaisa spilvenu, tikai
uz aizmuguri vērsti bērnu sēdekļi)
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti bērnu sēdekļi)
Malējais aizmugurējais
sēdeklis
Vidējais aizmugurējais
sēdeklis
X
X
i-UA, B
X
i-Size bērnu sēdekļi
i-U: piemērots uz priekšu un uz aizmuguri vērstiem i-Size "universālās" kategorijas bērnu sēdekļiem.
X: nav piemērots universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
A
B
Šai grupai Volvo iesaka uz aizmuguri vērstus bērnu sēdeklīšus.
Volvo iesaka: BeSafe iZi Kid X2 i-Size (tipa apstiprinājums E4-129R-000002).
Saistītā informācija
•
•
•
Bērnu sēdeklīša izvietošana (62 lpp.)
Bērnu drošības stiprinājumi (63 lpp.)
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas
drošības jostas (65 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(68 lpp.)
•
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu
sēdeklīšiem (62 lpp.)
67
DROŠĪBA
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās
vietu tabula
Tabulā ir sniegti ieteikumi par ISOFIX bērnu
sēdekļu uzstādīšanas vietu un piemērotajiem
bērnu augumiem.
Masa
0 grupa
maks. 10 kg
0+ grupa
maks. 13 kg
68
Izmēra klaseA
Bērnu sēdeklim jābūt apstiprinātam saskaņā ar
UN Reg R44, un automašīnas modelim jābūt
iekļautam ražotāja izstrādātajā transportlīdzekļu
sarakstā.
Bērnu sēdeklīša veids
E
Uz aizmuguri vērsts
zīdaiņa sēdeklītis
E
Uz aizmuguri vērsts
zīdaiņa sēdeklītis
C
Uz aizmuguri vērsts bērnu
sēdeklis
D
Uz aizmuguri vērsts bērnu
sēdeklis
PIEZĪME
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas automašīnā noteikti izlasiet īpašnieka rokasgrāmatas
sadaļu par bērnu sēdeklīša uzstādīšanu.
Priekšējais sēdeklis (ar
deaktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz
aizmuguri vērsti bērnu
sēdekļi)B
Priekšējais sēdeklis (ar
aktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti bērnu
sēdekļi)B
Malējais aizmugurējais sēdeklis
Vidējais aizmugurējais sēdeklis
ILB, C, XD
X
ILC
X
ILB, C, E, XD
X
ILC
X
DROŠĪBA
Masa
1 grupa
9–18 kg
Izmēra klaseA
Bērnu sēdeklīša veids
A
Uz priekšu vērsts bērnu
sēdeklis
B
Uz priekšu vērsts bērnu
sēdeklis
B1
Uz priekšu vērsts bērnu
sēdeklis
C
Uz aizmuguri vērsts bērnu
sēdeklis
D
Uz aizmuguri vērsts bērnu
sēdeklis
Priekšējais sēdeklis (ar
deaktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz
aizmuguri vērsti bērnu
sēdekļi)B
Priekšējais sēdeklis (ar
aktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti bērnu
sēdekļi)B
Malējais aizmugurējais sēdeklis
Vidējais aizmugurējais sēdeklis
X
ILB, E, F, XD
ILF, IUFF
X
ILB, E, XD
X
IL
X
IL: piemērots specifiskiem ISOFIX bērnu sēdekļiem. Šie bērnu sēdekļi var būt paredzēti noteiktam automašīnas modelim, ierobežotās vai daļēji ierobežotās
kategorijās.
IUF: piemērots uz priekšu vērstām universālas kategorijas ISOFIX bērnu drošības sistēmām, kas apstiprinātas lietošanai šajā svara kategorijā.
X: nav piemērots ISOFIX bērnu sēdekļiem.
A
B
C
D
E
F
Bērnu sēdekļiem ar ISOFIX stiprinājumu sistēmu ir izmēru klasifikācija, kas atvieglo pareizā bērnu sēdekļa veida izvēli. Izmēra kategorija ir norādīta bērnu sēdekļa uzlīmē.
Attiecas uz daļēji ierobežotas kategorijas ISOFIX bērnu sēdekļu uzstādīšanu (IL), ja automašīna ir aprīkota ar ISOFIX konsoles piederumu (piederumu klāsts atšķiras atkarībā no tirgus). Bērnu sēdeklīšu augšējie
stiprinājuma punkti šeit nav pieejami.
Volvo iesaka: Volvo zīdaiņu sēdeklītis, kas nostiprināts, izmantojot ISOFIX stiprinājumu sistēmu (tipa apstiprinājums E1 04301146).
Ir spēkā, ja automašīna nav aprīkota ar ISOFIX kronšteinu.
Noregulējiet atzveltni tā, lai galvas balsts neskartos pie bērnu sēdeklīša.
Šajā svara grupā Volvo iesaka lietot uz aizmuguri vērstu bērna sēdekli.
}}
69
DROŠĪBA
||
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā
neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērnu
sēdeklīti, ja ir aktivizēts pasažiera gaisa drošības spilvens.
PIEZĪME
Ja i-Size/ISOFIX bērnu sēdeklim nav izmēru
klasifikācijas, automašīnas modelim jābūt
norādītam bērnu sēdekļa ražotāja izveidotajā
automašīnu sarakstā.
PIEZĪME
Lai saņemtu informāciju par to, kurus i-Size/
ISOFIX bērnu sēdekļus Volvo iesaka izmantot,
sazinieties ar autorizētu Volvo izplatītāju.
Saistītā informācija
•
•
•
70
Bērnu sēdeklīša izvietošana (62 lpp.)
Bērnu drošības stiprinājumi (63 lpp.)
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas
drošības jostas (65 lpp.)
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(67 lpp.)
•
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu
sēdeklīšiem (62 lpp.)
DROŠĪBA
Iebūvētais bērnu sēdeklītis*
•
Aizmugurējos ārējos sēdekļos iebūvētie bērnu
sēdeklīši ļauj bērniem sēdēt ērti un droši.
drošības josta atrodas saskarē ar bērna ķermeni un tā nav vaļīga vai sagriezusies
•
drošības josta neguļas pār bērna kaklu un
nav zem padusēm
•
drošības jostas klēpja daļa ir novietota zemu
pāri iegurnim, nodrošinot optimālu aizsardzību.
Bērnu sēdeklīši ir speciāli izstrādāti, lai kopā ar
automašīnas drošības jostu sniegtu bērniem labu
drošības līmeni. Sēdekļa paliktni var pacelt divās
pozīcijās atkarībā no bērna svara.
Bērnu sēdeklītis ir apstiprināts bērniem, kuru
svars ir 15–36 kg (33–80 lbs) un kuru augums ir
vismaz 95 cm (37 collas).
Pareiza pozīcija, drošības jostai jābūt pārvilktai pār plecu.
Pirms braukšanas pārliecinieties, vai:
•
sēdekļa paliktnis ir pacelts bērna svaram
atbilstošā pozīcijā;
•
sēdekļa paliktnis ir bloķēts vajadzīgajā pozīcijā;
Saistītā informācija
•
•
•
Bērnu sēdekļi (60 lpp.)
Sēdekļa sēdvirsmas atlocīšana iebūvētajā
bērnu sēdeklītī* (72 lpp.)
Sēdekļa sēdvirsmas salocīšana iebūvētajā
bērnu sēdeklītī* (73 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Volvo iesaka iebūvētā bērnu sēdeklīša
remontu vai nomaiņu uzticēt tikai pilnvarotam
Volvo autoservisam. Neveiciet bērnu sēdeklīša
modifikācijas un nepapildiniet to. Ja iebūvētais
bērnu sēdeklītis ir ticis pakļauts lielai slodzei,
piemēram, saistībā ar sadursmi, tad sēdekļa
paliktnis, drošības josta un atzveltne vai,
iespējams, viss sēdeklītis ir jānomaina. Pat ja
izskatās, ka bērnu sēdeklītis nav bojāts, iespējams, tas vairs nevarēs sniegt to pašu aizsardzības līmeni. Tas ir jāņem vērā, arī ja sadursmes vai tamlīdzīga notikuma laikā sēdekļa
paliktnis ir bijis nolaistā stāvoklī. Sēdekļa
paliktnis ir jānomaina, arī ja tas ir stipri nodilis.
BRĪDINĀJUMS
Neievērojot iebūvētā bērnu sēdeklīša lietošanas norādījumus, negadījuma laikā bērns var
gūt smagas traumas.
* Papildaprīkojums/piederums.
71
DROŠĪBA
Sēdekļa sēdvirsmas atlocīšana
iebūvētajā bērnu sēdeklītī*
Kad tiek lietots iebūvētais bērnu sēdeklītis,
sēdekļa paliktnim vienmēr ir jābūt atlocītam uz
augšu.
Iebūvēto sēdekļa paliktni var atlocīt divos stāvokļos. Izmantojamā pozīcija ir atkarīga no bērna
svara.
Apakšējā pozīcija
Masa
22–36 kg (50–
80 lbs)
Augšējā pozīcija
15–25 kg (33–
55 lbs)
Apakšējā pozīcija:
Piespiediet sēdekļa paliktni atpakaļ, līdz tas
nofiksējas.
Augšējā pozīcija, sākot no apakšējās pozīcijas:
Paceliet sēdekļa paliktni aiz priekšējās malas
un piespiediet to atpakaļ pret atzveltni, lai tas
fiksētos.
BRĪDINĀJUMS
Neievērojot iebūvētā bērnu sēdeklīša lietošanas norādījumus, negadījuma laikā bērns var
gūt smagas traumas.
PIEZĪME
Sēdekļa paliktni nevar noregulēt no augšējās
pozīcijas apakšējā pozīcijā. No augšējās pozīcijas sēdekļa paliktnis ir jānoloka līdz galam
aizmugurējā sēdeklī un pēc tam jāatloka uz
augšu apakšējā pozīcijā.
Lai atbrīvotu sēdekļa paliktni, pavelciet rokturi
uz priekšu un uz augšu.
72
Nospiediet pogu, lai atbrīvotu sēdekļa
paliktni.
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
Iebūvētais bērnu sēdeklītis* (71 lpp.)
Sēdekļa sēdvirsmas salocīšana
iebūvētajā bērnu sēdeklītī*
Sēdekļa sēdvirsmas salocīšana iebūvētajā
bērnu sēdeklītī* (73 lpp.)
Kad iebūvētais bērnu sēdeklītis netiek lietots,
sēdekļa paliktnis ir jānoloka aizmugurējā sēdeklī.
Saistītā informācija
•
•
PIEZĪME
Sēdekļa paliktni nevar noregulēt no augšējās
pozīcijas apakšējā pozīcijā. No augšējās pozīcijas sēdekļa paliktnis ir jānoloka līdz galam
aizmugurējā sēdeklī un pēc tam jāatloka uz
augšu apakšējā pozīcijā.
Nospiediet ar roku uz leju sēdekļa paliktņa
vidusdaļu, lai to nofiksētu.
SVARĪGI
Pirms bērnu sēdekļa paliktņa nolaišanas pārbaudiet, vai zem tā nav palikuši nekādi priekšmeti (piemēram, rotaļlietas).
PIEZĪME
Pirms aizmugurējās atzveltnes nolaišanas ir
jānolaiž bērnu sēdeklīša paliktnis.
Lai atbrīvotu sēdekļa paliktni, pavelciet rokturi
uz priekšu.
Saistītā informācija
•
•
Iebūvētais bērnu sēdeklītis* (71 lpp.)
Sēdekļa sēdvirsmas atlocīšana iebūvētajā
bērnu sēdeklītī* (72 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
73
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Instrumenti un vadības slēdži
automašīnā ar stūri kreisajā pusē
Pārskatos ir redzamas vadītāja tuvumā esošo
displeju un vadības ierīču atrašanās vietas.
Stūre un instrumentu panelis
Stūres labās puses vadības tastatūra
Displejs jumta konsolē, ON CALL poga*
Stūres pielāgošana
Salona atpakaļskata spoguļa manuāla
aptumšošana
Skaņas signāls
Stūres kreisās puses vadības tastatūra
Viduskonsole un tuneļkonsole
Dzinēja pārsega atvēršana
Displeja apgaismojums, bagāžas nodalījuma
durvju atslēgšana/atvēršana*/aizvēršana*,
halogēna priekšējo lukturu stara augstuma
regulēšana
Jumta konsole
Centrālais displejs
Gabarītlukturi, dienas gaitas lukturi, tuvās
gaismas, tālās gaismas, pagrieziena rādītāji,
priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas gaismas*, aizmugures miglas lukturi,
brauciena odometra atiestatīšana
Stūres lāpstiņas manuālai pārnesumu pārslēgšanai ar automātisko pārnesumkārbu*
Pārnesumu pārslēgs
Iedarbināšanas slēdzis
Augšējais displejs*
Priekšējās lampas lasīšanai un salona
apgaismojums
Vadītāja displejs
Panorāmas jumts*
Stiklu tīrītāji un mazgāšana, lietus sensors*
76
Avārijas gaismas signalizācija, atkausēšana,
multivide
Piedziņas režīma vadības slēdzis*
Stāvbremze
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja durvis
•
•
•
Vadītāja displejs (80 lpp.)
Centrālā displeja pārskats (106 lpp.)
Pārnesumkārba (450 lpp.)
Instrumenti un vadības slēdži
automašīnā ar stūri labajā pusē
Pārskatos ir redzamas vadītāja tuvumā esošo
displeju un vadības ierīču atrašanās vietas.
Stūre un instrumentu panelis
Priekšējā sēdekļa elektriskās regulēšanas
atmiņas funkcija*, sānu spoguļu un vējstikla
displeja* iestatījumi
Centrālā aizslēgšana
Logu elektriskie pacēlāji, sānu spoguļi, elektriskais bērnu drošības bloķētājs*
Priekšējo sēdekļu regulēšana
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (182 lpp.)
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (183 lpp.)
Stūres regulēšana (197 lpp.)
Gaismu slēdži (148 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (436 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
77
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Skaņas signāls
||
Stūres pielāgošana
Stūres kreisās puses vadības tastatūra
Jumta konsole
Gabarītlukturi, dienas gaitas lukturi, tuvās
gaismas, tālās gaismas, pagrieziena rādītāji,
priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas gaismas*, aizmugures miglas lukturi,
brauciena odometra atiestatīšana
Stūres lāpstiņas manuālai pārnesumu pārslēgšanai ar automātisko pārnesumkārbu*
Augšējais displejs*
Vadītāja displejs
Stiklu tīrītāji un mazgāšana, lietus sensors*
Stūres labās puses vadības tastatūra
Displeja apgaismojums, bagāžas nodalījuma
durvju atslēgšana/atvēršana*/aizvēršana*,
halogēna priekšējo lukturu stara augstuma
regulēšana
Centrālais displejs
Avārijas gaismas signalizācija, atkausēšana,
multivide
Pārnesumu pārslēgs
Priekšējās lampas lasīšanai un salona
apgaismojums
Iedarbināšanas slēdzis
Piedziņas režīma vadības slēdzis*
Panorāmas jumts*
Stāvbremze
Displejs jumta konsolē, ON CALL poga*
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas
Salona atpakaļskata spoguļa manuāla
aptumšošana
Viduskonsole un tuneļkonsole
Dzinēja pārsega atvēršana
78
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja durvis
•
•
Centrālā displeja pārskats (106 lpp.)
Pārnesumkārba (450 lpp.)
Priekšējā sēdekļa elektriskās regulēšanas
atmiņas funkcija*, sānu spoguļu un vējstikla
displeja* iestatījumi
Centrālā aizslēgšana
Logu elektriskie pacēlāji, sānu spoguļi, elektriskais bērnu drošības bloķētājs*
Priekšējo sēdekļu regulēšana
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (182 lpp.)
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (183 lpp.)
Stūres regulēšana (197 lpp.)
Gaismu slēdži (148 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (436 lpp.)
Vadītāja displejs (80 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
79
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja displejs
Vadītāja displejā ir attēlota informācija par automašīnu un braukšanu.
Vadītāja displejs ir pieejams divās versijās: 12
collu* un 8 collu.
Vadītāja displejā ir redzamas mērierīces, indikatori, kā arī indikatoru un brīdinājumu simboli. Vadītāja displeja saturs ir atkarīgs no automašīnas
aprīkojums, iestatījumiem un tobrīd aktīvajām
funkcijām.
Vadītāja displejs tiek aktivizēts uzreiz pēc durvju
atvēršanas, t.i., aizdedzes pozīcijā 0. Ja vadītāja
displejs netiek izmantots, pēc brīža tas nodziest.
Lai to vēlreiz aktivizētu, veiciet vienu no šīm darbībām:
•
•
•
Nospiediet bremžu pedāli.
Aktivizējiet aizdedzes pozīciju I.
atveriet kādas no durvīm.
Vadītāja displejs, 12 collu*
BRĪDINĀJUMS
Ja vadītāja displejs nodziest, neizgaismojas
aktivizēšanās/ieslēgšanās laikā vai tajā attēlotā informācija ir pilnīgi vai daļēji nesalasāma,
automašīnu lietot nedrīkst. Nekavējoties
dodieties uz servisu. Volvo iesaka vērsties
autorizētā Volvo servisā.
BRĪDINĀJUMS
Kļūmes gadījumā vadītāja displejā var netikt
attēlota informācija par, piemēram, bremzēm,
drošības gaisa spilveniem vai citām drošības
sistēmām. Tādā gadījumā vadītājs nevar pārbaudīt automašīnas sistēmu statusu un
saņemt aktuālos brīdinājumus un informāciju.
Atrašanās vieta vadītāja displejā:
80
Pa kreisi
Vidū
Pa labi
Spidometrs
Indikatora un brīdinājuma simboli
Tahometrs/ECO skalaA
Brauciena odometrs
Āra temperatūras mērierīce
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
Brauciena odometrsB
Pulkstenis
Piedziņas režīms
Kruīza kontrole un ātruma ierobežotāja
informācija
Paziņojumi, dažos gadījumos ar — grafiskiem attēliem
Degvielas daudzuma rādītājs
Ceļazīmju informācija*
Durvju un drošības jostu informācija
Funkcijas Start/Stop statuss
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
A
B
Pa kreisi
Vidū
Pa labi
–
Mediju atskaņotājs
Attālums līdz tukšai tvertnei
–
Navigācijas karte*
Pašreizējais degvielas patēriņš
–
Tālrunis
Lietotņu izvēlne (var aktivizēt ar stūres vadības tastatūru)
–
Balss atpazīšana
–
–
KompassA
–
Atkarībā no atlasītā piedziņas režīma.
Kopējais nobraukums.
Vadītāja displejs, 8 collu
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
81
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Atrašanās vieta vadītāja displejā:
Pa kreisi
Vidū
Pa labi
Degvielas daudzuma rādītājs
Spidometrs
Mediju atskaņotājs
Piedziņas režīms
Ceļazīmju informācija*
Tālrunis
Kruīza kontrole un ātruma ierobežotāja informācija
Navigācijas informācija*
Durvju un drošības jostu informācija
Pulkstenis
Attālums līdz tukšai tvertnei
Funkcijas Start/Stopp statuss
Lietotņu izvēlne (var aktivizēt ar stūres vadības tastatūru)
Āra temperatūras mērierīce
–
Pašreizējais degvielas patēriņš
Indikatora un brīdinājuma simboli
–
Brauciena odometrsB
–
–
Brauciena odometrs
–
–
Indikatora un brīdinājuma simboli
–
–
Balss atpazīšana
–
–
Dzinēja temperatūras mērierīce
–
–
Paziņojumi, dažos gadījumos ar — grafiskiem attēliem
–
–
KompassA
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
Tahometrs/ECO
A
B
82
skalaA
Atkarībā no atlasītā piedziņas režīma.
Kopējais nobraukums.
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Dinamiskais simbols
Dinamiskais simbols tā pamatformā.
Vadītāja displeja centrā ir dinamisks simbols, kas
maina izskatu atkarībā no dažādiem ziņojumu veidiem. Dzeltena vai sarkana atzīme ap simbolu
norāda vadības vai brīdinājuma ziņojuma nopietnības pakāpi. Ar animāciju pamata forma var tikt
pārveidota lielākā attēlā, lai grafiski norādītu, kur
problēma atrodas, vai paskaidrotu informāciju.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja displeja iestatījumi (84 lpp.)
•
•
•
•
Indikatora simboli vadītāja displejā (91 lpp.)
Brīdinājuma simboli vadītāja displejā
(93 lpp.)
Borta dators (85 lpp.)
Paziņojumi vadītāja displejā (102 lpp.)
Rīcība ar lietojumprogrammu izvēlni vadītāja
displejā (101 lpp.)
Indikatora simbola piemēri.
83
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja displeja iestatījumi
Iestatījumi centrālajā displejā
Vadītāja displeja attēlojuma opciju iestatījumus
var veikt vadītāja displeja lietojumprogrammu
izvēlnē un centrālā displeja iestatījumu izvēlnē.
Informācijas veida atlasīšana
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
Iestatījumi vadītāja displeja lietotņu
izvēlnē
2.
Nospiediet My Car Vadītāja displejs
Vadītāja displeja informācija.
Šie iestatījumi ir personīgi un tiek automātiski
saglabāti aktīvajā vadītāja profilā.
3.
Atlasiet, kas ir jārāda fonā:
Saistītā informācija
• Nerādīt fonā informāciju
• Rādīt pašreiz atskaņotās multivides
•
•
2.
inform.
• Rādīt navigāciju pat, ja nav iestatīts
maršruts1.
•
Lai atlasītu valodu, pieskarieties Sistēma
Sistēmas valodas un mērvienības
Sistēmas valoda.
> Izmaiņas ietekmēs valodu visos displejos.
Vadītāja displejs (80 lpp.)
Rīcība ar lietojumprogrammu izvēlni vadītāja
displejā (101 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā
(129 lpp.)
Motīva atlasīšana
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
Attēls ir shematisks — izkārtojums var atšķirties.
Lietotņu izvēlni atver un vada ar labo vadības
tastatūru uz stūres.
Lietotņu izvēlnē var izvēlēties, kāda informācija
vadītāja displejā tiek attēlota no šādiem avotiem:
•
•
•
•
1
84
Borta dators
Multivides atskaņotājs
Tālrunis
Navigācijas sistēma*
2.
Pieskarieties My Car
Rādīt motīvus.
3.
Atlasiet vadītāja displeja motīvu (izskatu):
•
•
•
•
Vadītāja displejs
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings.
Valodas atlasīšana
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
Karte tiek rādīta tikai 12 collu vadītāja displejā*. 8 collu vadītāja displejā tiek rādītas tikai norādes.
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Degvielas daudzuma rādītājs
Borta dators
Degvielas skala vadītāja displejā rāda degvielas
līmeni tvertnē.
Automašīnas borta dators braukšanas laikā
reģistrē dažādas vērtības, piemēram, attālumu,
degvielas patēriņu un vidējo ātrumu.
Lai atvieglotu degvielas ekonomiju, tiek reģistrēta
informācija gan par pašreizējo, gan vidējo degvielas patēriņu. Borta datora informāciju var attēlot
vadītāja displejā.
Degvielas skala 8 collu vadītāja displejā:
Degvielas skalas joslas norāda degvielas daudzumu tvertnē.
Degvielas skala 12 collu vadītāja displejā:
Degvielas skalas bēšā zona norāda degvielas
daudzumu degvielas tvertnē.
Kad degvielas līmenis ir zems un ir pienācis laiks
uzpildīt degvielu, degvielas sūknis iedegas un
maina krāsu uz dzeltenu. Borta dators arī norāda
attālumu līdz tukšai tvertnei.
Kad degvielas līmenis ir zems un ir pienācis laiks
uzpildīt degvielu, degvielas sūknis iedegas un
maina krāsu uz dzeltenu. Borta dators arī norāda
attālumu līdz tukšai tvertnei. Kad degvielas līmenis ir kritiski zems, ir redzama tikai dzeltena josla.
Uzpildiet degvielu, tiklīdz tas ir iespējams.
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītāja displejs (80 lpp.)
Degvielas uzpildīšana (477 lpp.)
Degvielas tvertne - tilpums (689 lpp.)
}}
85
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
•
•
Attālums līdz tukšai tvertnei
Tūrists — spidometra alternatīva
Attāluma, ātruma utt. mērvienības var mainīt ar
sistēmas iestatījumiem centrālajā displejā.
Brauciena odometrs
Ir pieejami divi brauciena odometri: TM un TA.
Aprēķinos tiek izmantots vidējais degvielas patēriņš pēdējos 30 km (20 jūdzes) un atlikušais
braukšanai izmantojamais degvielas daudzums.
Kad skala rāda "----", nepietiek degvielas, lai
aprēķinātu atlikušo nobraukumu. Uzpildiet degvielu, tiklīdz tas ir iespējams.
PIEZĪME
TM var atiestatīt manuāli, bet TA tiek atiestatīts
automātiski, ja automašīna nav izmantota vismaz
četras stundas.
Ja esat mainījis braukšanas stilu, var rasties
neliela nobīde.
Braukšanas laikā tiek reģistrēta šāda informācija:
12 collu vadītāja displejs*.
•
•
•
•
Nobraukums
Braukšanas ilgums
Vidējais ātrums
Vidējais degvielas patēriņš.
Tiek rādītas vērtības kopš pēdējās brauciena odometra atiestatīšanas reizes.
Brauciena odometrs
Brauciena odometrs reģistrē automašīnas kopējo
nobraukumu. Šo vērtību nevar atiestatīt uz nulli.
Pašreizējais degvielas patēriņš
8 collu vadītāja displejs.
Borta datorā ir ietverti šādi rādītāji:
•
•
•
86
Brauciena odometrs
Brauciena odometrs
Pašreizējais degvielas patēriņš
Šī mērierīce rāda automašīnas pašreizējo degvielas patēriņu. Vērtība tiek atjaunināta aptuveni reizi
sekundē.
Attālums līdz tukšai tvertnei
Borta dators aprēķina attālumu, ko var nobraukt
ar tvertnē atlikušo degvielas daudzumu.
Ekonomiskam braukšanas stilam galvenie rezultāti ir lielos braukšanas attālumos.
Tūrists — spidometra alternatīva
Alternatīvais digitālais spidometrs atvieglo braukšanu valstīs, kur ātruma ierobežojuma ceļazīmēs ir
izmantota cita mērvienība, nevis automašīnas
instrumentu panelī redzamā.
Tādā gadījumā digitālais ātrums tiek attēlots pretējā mērvienībā (attiecībā uz analogo spidometru).
Ja analogais spidometrs ir graduēts mph (jūdzēs
stundā), digitālais spidometrs rāda attiecīgo
ātrumu km/h un otrādi.
Saistītā informācija
•
Brauciena datu attēlošana vadītāja displejā
(87 lpp.)
•
•
Brauciena odometra atiestatīšana (88 lpp.)
Brauciena statistikas attēlošana vidējā displejā (88 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
•
•
Vadītāja displejs (80 lpp.)
Sistēmas mērvienību maiņa (129 lpp.)
Brauciena datu attēlošana vadītāja
displejā
1.
Vadītāja displejā var skatīt borta datora reģistrētās un aprēķinātās vērtības.
Šīs vērtības tiek saglabātas borta datora lietotnē.
Lietotņu izvēlnē var izvēlēties, kādu informāciju
attēlot vadītāja displejā.
Atveriet lietotņu izvēlni2 un pārvietojieties pa to, izmantojot stūres labās puses vadības tastatūru.
Vadītāja displejā atveriet lietotņu izvēlni,
nospiežot (1).
(Lietotņu izvēlni nevar atvērt, kamēr vadītāja
displejā ir kāds neapstiprināts ziņojums.
Pirms var atvērt lietotņu izvēlni, ziņojums ir
jāapstiprina.)
2.
Dodieties uz borta datora lietotni pa kreisi vai
pa labi, izmantojot (2).
> Četrās augšējās izvēlnes rindās ir redzamas izmērītās brauciena odometra TM
vērtības. Nākamajās četrās izvēlnes rindās
ir redzamas izmērītās brauciena odometra
TA vērtības. Sarakstā var ritināt uz augšu
vai uz leju ar (3).
3.
Ritiniet uz leju līdz opciju taustiņiem, lai atlasītu, kādu informāciju attēlot vadītāja displejā:
•
•
•
Attālums līdz tukšai tvertnei
•
Pašreizējais degvielas patēriņš, TM vai TA
vidējais patēriņš vai arī degvielas patēriņš
netiek rādīts
•
Tūrists (spidometra alternatīva).
Lietotņu izvēlne
Pa kreisi/pa labi
Uz augšu/uz leju
Apstipriniet
2
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
Brauciena odometrs
Brauciena odometra TM nobraukums,
brauciena odometra TA nobraukums vai
bez nobraukuma rādījuma
Atlasiet opciju vai notīriet tās atlasi ar taustiņu O (4). Izmaiņas tiek veiktas nekavējoties.
}}
87
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Saistītā informācija
•
•
Borta dators (85 lpp.)
Brauciena odometra atiestatīšana (88 lpp.)
Brauciena odometra atiestatīšana
Brauciena odometru var atiestatīt ar kreiso svirslēdzi.
Brauciena statistikas attēlošana
vidējā displejā
Borta datora brauciena statistiku var grafiski attēlot vidējā displejā, parādot pārskatu, kas atvieglo
ekonomiskāku braukšanu.
Lietotņu skatā atveriet lietotni
Vadītāja efektivitāte, lai parādītu brauciena statistiku.
Katra diagrammas josla simbolizē 1, 10 vai 100 km (jūdžu)
nobraukumu. Brauciena laikā
joslas tiek aizpildītas no labās puses. Pašā labajā
malā esošā josla rāda pašreizējā attāluma vērtību.
–
Lai atiestatītu visu informāciju brauciena odometrā TM (tas ir, nobraukumu, vidējo patēriņu, vidējo ātrumu un braukšanas laiku),
nospiediet un turiet pogu RESET uz kreisā
svirslēdža.
Vidējais degvielas patēriņš un kopējais braukšanas laiks ir aprēķināts kopš pēdējās brauciena
statistikas atiestatīšanas reizes.
Īsi nospiežot pogu RESET, tiek atiestatīts
tikai nobraukums.
Brauciena odometru TA var atiestatīt automātiski,
tikai ja automašīna nav lietota četras stundas vai
vairāk.
Saistītā informācija
•
Borta dators (85 lpp.)
Brauciena statistika no borta datora3.
3
88
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Saistītā informācija
•
•
Brauciena statistikas iestatījumi (89 lpp.)
Borta dators (85 lpp.)
Brauciena statistikas iestatījumi
•
Brauciena odometra atiestatīšana (88 lpp.)
Atiestatiet vai pielāgojiet brauciena statistikas
iestatījumus.
1.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Vadītāja
efektivitāte, lai parādītu brauciena statistiku.
2.
Nospiediet Preferences, lai
•
Mainītu diagrammas mērogu. Atlasiet
joslas izšķirtspēju 1, 10 vai
100 km/jūdzes.
•
Atiestatītu datus pēc katra brauciena. To
veic pēc tam, kad automašīna ir stāvējusi
uz vietas ilgāk par 4 stundām.
•
Atiestatītu pašreizējā brauciena datus.
Brauciena statistika, aprēķināts vidējais patēriņš un kopējais braukšanas laiks vienmēr
tiek atiestatīti vienlaikus.
Attāluma, ātruma utt. mērvienības var mainīt ar
sistēmas iestatījumiem centrālajā displejā.
Saistītā informācija
•
Brauciena statistikas attēlošana vidējā displejā (88 lpp.)
•
Borta dators (85 lpp.)
89
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Laiks un datums
Pulkstenis ir redzams gan vadītāja displejā, gan
vidējā displejā.
Pulksteņa atrašanās vieta
Automātiska laika regulēšana automašīnām
ar GPS
Ja automašīna ir aprīkota ar navigācijas sistēmu,
var atlasīt Automātiski iestatīt laiku. Tādā gadījumā laika zona tiks noregulēta automātiski, balstoties uz automašīnas atrašanās vietu. Noteikta
veida navigācijas sistēmām jāiestata arī pašreizējā
atrašanās vieta (valsts), lai noregulētu pareizu
laika zonu. Ja Automātiski iestatīt laiku nav
atlasīts, laiku un datumu var noregulēt, izmantojot
skārienekrāna bultiņu uz augšu vai uz leju.
Āra temperatūras mērierīce
Vadītāja displejā ir attēlota āra gaisa temperatūra.
Sensors nosaka temperatūru ārpus automašīnas.
Vasaras laiks
Dažās valstīs var atlasīt automātisku vasaras laika
iestatīšanu, izmantojot Automātiski. Citās valstīs
vasaras laiku var iestatīt ar Ieslēgt vai Izslēgts.
Pulksteņa atrašanās vieta 12 collu un 8 collu vadītāja
displejā.
Vidējā displejā pulkstenis atrodas statusa lauka
augšdaļas labajā pusē.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja displejs (80 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā
(129 lpp.)
Āra temperatūras skalas atrašanās vieta 12 collu un 8
collu vadītāja displejā.
Ja automašīna stāv, mērierīce var rādīt augstāku
temperatūru, nekā tā ir patiesībā.
Dažās situācijās paziņojumi un informācija var aizklāt vadītāja displejā redzamo pulksteni.
Ja āra gaisa temperatūra ir no –5°C
līdz +2°C (no 23°F līdz 36°F), vadītāja
displejā ir redzams sniegpārsliņas simbols, kas brīdina par iespējami slidenu
Laika un datuma iestatījumi
–
Vidējā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi Sistēma Datums un
laiks, lai mainītu laika un datuma formāta
iestatījumus.
Laiku un datumu var noregulēt, skārienekrānā nospiežot bultiņu uz augšu vai uz leju.
90
brauktuvi.
Ja automašīna ir aprīkota ar augšējo displeju,
sniegpārsliņas simbols īsi iedegas arī tajā.
Mainiet temperatūras skalas utt. mērvienības,
izmantojot sistēmas iestatījumus centrālā displeja
augšējā skatā.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja displejs (80 lpp.)
Sistēmas mērvienību maiņa (129 lpp.)
Indikatora simboli vadītāja displejā
Indikatoru simboli brīdina vadītāju par to, ka funkcija ir aktivizēta, sistēma darbojas vai ir radusies
kļūda vai atteice.
Simbols
Tehniskie parametri
Informācija, nolasīt tekstu displejā
Ja kāda no automašīnas sistēmām
nedarbojas, kā paredzēts, vadītāja
displejā tiek parādīts šis informācijas simbols un teksts. Informācijas
simbols var izgaismoties arī saistībā
ar citiem simboliem.
Bojājums bremžu sistēmā
Simbols izgaismojas, ja stāvbremzes darbībā ir radusies kļūme.
ABS sistēmas bojājums
Ja šis simbols iedegas, sistēma
nedarbojas. Automašīnas parastā
bremžu sistēma turpina darboties,
bet bez ABS funkcijas.
Simbols
Tehniskie parametri
Ieslēgta automātiskā bremzēšana
Šis simbols izgaismojas, kad ir aktivizēta funkcija un darbojas kājas
bremze vai stāvbremze. Bremzes
notur automašīnu vietā, kad tā ir
apstājusies.
Riepu gaisa spiediena sistēma
Simbols izgaismojas, ja riepās ir
zems gaisa spiediens. Ja riepu
spiediena sistēmā ir radusies
kļūme, simbols vispirms mirgo
aptuveni 1 minūti un pēc tam
pastāvīgi izgaismojas. Iespējams, tā
noticis tādēļ, ka sistēma nevar
noteikt zemu gaisa spiedienu riepās vai brīdināt par to, kā paredzēts.
Emisijas sistēma
Ja simbols izgaismojas pēc dzinēja
iedarbināšanas, tas var norādīt, ka
radusies kļūme automašīnas emisijas sistēmā. Brauciet uz servisu, lai
veiktu pārbaudi. Volvo iesaka sazināties ar Volvo pilnvarotu servisu.
}}
91
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Simbols
Tehniskie parametri
Labās un kreisās puses pagrieziena rādītājs
Kad tiek lietoti pagrieziena rādītāji,
šis simbols mirgo.
Simbols
Tehniskie parametri
Simbols iedegas, ja tiek ieslēgti
gabarītlukturi.
Kļūme priekšējo lukturu sistēmā
Šis simbols iedegas, ja ABL funkcijā (aktīvie pagriezienu lukturi,
Active Bending Lights) ir radusies
kļūme vai ja priekšējo lukturu sistēmā ir radusies kāda cita kļūme.
Aktīvās tālās gaismas ieslēgtas
Simbols izgaismojas zilā krāsā, ja ir
ieslēgtas tālās gaismas.
Aktīvās tālās gaismas izslēgtas
Simbols izgaismojas baltā krāsā, ja
ir izslēgtas tālās gaismas.
Lietus sensors ieslēgts
Šis simbols iedegas, kad ir ieslēgtas tālās gaismas un kad tālās
gaismas zibsnī.
Šis simbols izgaismojas, kad ir
ieslēgts lietus sensors.
Sagatavošanas darbi ieslēgti
Simbols izgaismojas zilā krāsā, ja ir
ieslēgtas tālās gaismas. Tiek
ieslēgti gabarītlukturi.
Šis simbols izgaismojas, kad dzinēja nodalījuma un salona sildītājs/
gaisa kondicionētājs sagatavo
automašīnu braukšanai.
Aktīvās tālās gaismas izslēgtas
Stabilitātes sistēma
Simbols izgaismojas baltā krāsā, ja
ir izslēgtas tālās gaismas. Tiek
ieslēgti gabarītlukturi.
Ja simbols mirgo, tas norāda uz to,
ka stabilitātes sistēma pašlaik darbojas. Ja šis simbols deg pastāvīgi,
sistēmā ir kļūme.
Tālās gaismas iesl
Simbols iedegas, ja tiek ieslēgti
tālās gaismas lukturi un gabarītlukturi.
Priekšējie miglas lukturi ieslēgti
Šis simbols izgaismojas, kad ir
ieslēgts automašīnas priekšējais
miglas lukturis.
Aizmugurējais miglas lukturis
ieslēgts
Šis simbols iedegas, kad ir ieslēgts
automašīnas aizmugurējais miglas
lukturis.
92
Tehniskie parametri
Tālās gaismas iesl
Aktīvās tālās gaismas ieslēgtas
Gabarītlukturi
Simbols
Stabilitātes sistēma, sporta
režīms
Šis simbols izgaismojas, kad ir aktivizēts sporta režīms. Sporta režīms
nodrošina aktīvākas braukšanas
baudījumu. Šī sistēma konstatē, vai
akseleratora pedāļa un stūres
kustības un pagriezienu veikšana
notiek aktīvāk nekā parasti, un
atļauj veikt kontrolētu aizmugurējās
daļas buksēšanu līdz noteiktam brīdim, pirms tā iejaucas un stabilizē
automobili.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Simbols
Tehniskie parametri
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
Balts simbols: Joslas saglabāšanas
palīgsistēma ir ieslēgta, un ceļa
marķējumi tiek uztverti.
Pelēks simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma ir ieslēgta, bet
ceļa marķējumi netiek uztverti.
Dzeltens simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma brīdina/iejaucas.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija un lietus sensors
Balts simbols: Joslas saglabāšanas
palīgsistēma ir ieslēgta, un ceļa
marķējumi tiek uztverti. Lietus sensors ir ieslēgts.
Pelēks simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma ir ieslēgta, bet
ceļa marķējumi netiek uztverti. Lietus sensors ir ieslēgts.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja displejs (80 lpp.)
Brīdinājuma simboli vadītāja displejā
(93 lpp.)
Brīdinājuma simboli vadītāja
displejā
Brīdinājuma simboli brīdina vadītāju par to, ka
visas svarīgās funkcijas ir aktivizētas vai ir radusies nopietna kļūda vai atteice.
Simbols
Tehniskie parametri
Brīdinājums
Sarkanais brīdinājuma simbols
iedegas, ja ir konstatēts bojājums,
kas var ietekmēt drošību un/vai
automašīnas vadāmību. Vienlaikus
vadītāja displejā redzams paskaidrojošs teksts. Brīdinājuma simbols
var izgaismoties arī saistībā ar
citiem simboliem.
Drošības jostu atgādinātājs
Šis simbols iedegas vai mirgo, ja
kāds no priekšējos sēdekļos sēdošajiem nav piesprādzējis savu drošības jostu vai ja kāds no aizmugurējos sēdekļos sēdošajiem ir atsprādzējis drošības jostu.
AdBlue sistēma
Šis simbols ir iedegts, kad ir zems
AdBlue līmenis vai ja AdBlue sistēmā ir radusies kļūme.
}}
93
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Simbols
Tehniskie parametri
Simbols
Tehniskie parametri
Drošības spilveni
Zems eļļas spiediens
Ja simbols turpina izgaismoties vai
iedegas braukšanas laikā, kādā
automašīnas drošības sistēmā ir
radusies kļūme. Izlasiet paziņojumu
vadītāja displejā. Volvo iesaka sazināties ar Volvo pilnvarotu servisu.
Ja šis simbols iedegas braukšanas
laikā, dzinēja eļļas spiediens ir
pārāk zems. Nekavējoties apstādiniet dzinēju un pārbaudiet eļļas
līmeni dzinējā, nepieciešamības
gadījumā papildiniet eļļu. Ja simbols izgaismojas, bet eļļas līmenis ir
normāls, sazinieties ar servisu.
Volvo iesaka sazināties ar Volvo
pilnvarotu servisu.
Bojājums bremžu sistēmā
Ja šīs simbols deg, bremžu šķidruma līmenis var būt pārāk zems.
Dodieties uz tuvāko autorizēto servisu, lai pārbaudītu bremžu šķidruma līmeni un vajadzības gadījumā
papildinātu.
Ģenerators nelādē
Šis simbols iedegas braukšanas
laikā, ja elektriskajā sistēmā atgadījies bojājums. Dodieties uz servisu.
Volvo iesaka sazināties ar Volvo
pilnvarotu servisu.
Ieslēgta stāvbremze
Šis simbols iedegas ar pastāvīgu
gaismu, ja novilkta stāvbremze.
Sadursmes risks
Simbola mirgošana norāda uz radušos bojājumu. Izlasiet paziņojumu
vadītāja displejā.
City Safety brīdina par sadursmes
risku ar citiem transportlīdzekļiem,
gājējiem, riteņbraucējiem vai lieliem
dzīvniekiem.
Saistītā informācija
•
•
94
Indikatora simboli vadītāja displejā (91 lpp.)
Vadītāja displejs (80 lpp.)
Vadītāja displeja licences līgums
Licence ir vienošanās par tiesībām veikt noteiktu
darbību vai tiesībām izmantot kāda cita pilnvaras
atbilstoši vienošanās noteikumiem un nosacījumiem. Turpmākais teksts ir Volvo vienošanās ar
ražotāju vai izstrādātāju angļu valodā.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person or organization obtaining a copy of
the software and accompanying documentation
covered by this license (the "Software") to use,
reproduce, display, distribute, execute, and
transmit the Software, and to prepare derivative
works of the Software, and to permit third-parties
to whom the Software is furnished to do so, all
subject to the following: The copyright notices in
the Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and the
following disclaimer, must be included in all
copies of the Software, in whole or in part, and all
derivative works of the Software, unless such
copies or derivative works are solely in the form
of machine-executable object code generated by
a source language processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the
following acknowledgement: This product
includes software developed by the
University of California, Berkeley and its
contributors.
4.
Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
}}
95
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
Neither the name of the organisation nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derive from this
software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
96
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages; some
of them may contain, in addition to the
FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that this
software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote
this software. If you use it, or only parts of it,
in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that
you've used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products,
provided that all warranty or liability claims
are assumed by the product vendor. Legal
Terms 0. Definitions Throughout this license,
the terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code
as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a
program using the FreeType engine'. This
license applies to all files distributed in the
original FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you
must contact us to verify this. The FreeType
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType project
is copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing, or
modifying the FreeType project, you indicate
that you understand and accept all the terms
of this license.
2.
Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: o Redistribution
of source code must retain this license file
(`licence.txt') unaltered; any additions,
deletions or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in
all copies of source files. o Redistribution in
binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
}}
97
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
on the FreeType code, not just the
unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need
be paid to us.
||
3.
4.
98
Advertising The names of FreeType's authors
and contributors may not be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. We suggest, but do not require,
that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o [email protected]
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o [email protected]
Discusses bugs, as well as engine internals,
design issues, specific licenses, porting, etc.
o http://www.freetype.org Holds the current
FreeType web page, which will allow you to
download our latest development version and
read online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<[email protected]> Robert Wilhelm
<[email protected]> Werner
Lemberg <[email protected]>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Glenn Randers-Pehrson
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.88, with the
following individuals added to the list of
Contributing Authors:
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts
or the library will fulfill any of your particular
purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort is with the user.
Willem van Schaik
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the following
set of individuals:
3.
Andreas Dilger
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product,
acknowledgment is not required but would be
appreciated.
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2.
Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
This Copyright notice may not be removed or
altered from any source or altered source
distribution.
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification mark
of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson [email protected]
April 15, 2002
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
}}
99
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,
Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is
hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
100
documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
Saistītā informācija
•
Vadītāja displejs (80 lpp.)
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā
Vadītāja displeja lietotņu izvēlne ļauj ātri piekļūt
noteiktu lietotņu bieži izmantotajām funkcijām.
Vadītāja displeja lietotņu izvēlni var izmantot vidējā displeja vietā. Attēls ir shematisks — izkārtojums var atšķirties.
Lietotņu izvēlne tiek parādīta vadītāja displejā, un
to var vadīt ar stūres labās puses tastatūru. Lietotņu izvēlne atvieglo pārslēgšanos starp dažādām lietotnēm vai lietotņu funkcijām, neatlaižot
stūri.
Lietotņu izvēlnes funkcijas
Dažādas lietotnes ļauj piekļūt dažāda veida funkcijām. Lietotņu izvēlnē var vadīt šādas lietotnes un
to funkcijas:
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Lietotne
Funkcijas
Vadītāja infocentrs
Brauciena odometra atlasīšana, vadītāja displejā attēlojamās informācijas atlasīšana
u.c.
Mediju atskaņotājs
Multivides atskaņotāja aktīvā
avota atlasīšana.
Tālrunis
Zvanīšana kontaktu sarakstā
esošam kontaktam.
Navigācija
Norādes uz galamērķi utt.
Rīcība ar lietojumprogrammu izvēlni
vadītāja displejā
–
Vadītāja displeja lietotņu izvēlni var vadīt ar stūres labās puses vadības tastatūru.
(Lietotņu izvēlni nevar atvērt, kamēr vadītāja
displejā ir kāds neapstiprināts ziņojums.
Pirms var atvērt lietotņu izvēlni, ziņojums ir
jāapstiprina.)
> Lietotņu izvēlne tiek atvērta/aizvērta.
Pārvietošanās pa lietotņu izvēlni un
atlasīšana
Vadītāja displejs (80 lpp.)
1.
Pārvietojieties starp dažādām pieejamajām
lietotnēm, pieskaroties kreisajā vai labajā
pusē (2).
> Lietotņu izvēlnē ir redzamas iepriekšējās/
nākamās lietotnes funkcijas.
2.
Pārlūkojiet atlasītās lietotnes funkcijas, pieskaroties uz augšu vai uz leju (3).
3.
Apstipriniet vai iezīmējiet funkcijas opciju,
nospiežot apstiprināšanas taustiņu (4).
> Funkcija tiek aktivizēta, un dažas lietotņu
izvēlnes opcijas tiek aizvērtas.
Centrālā displeja pārskats (106 lpp.)
Rīcība ar lietojumprogrammu izvēlni vadītāja
displejā (101 lpp.)
Nospiediet atvēršanas/aizvēršanas taustiņu
(1).
Pēc noteikta neaktivitātes laika vai konkrētu
opciju atlasīšanas lietotņu izvēlne aizveras automātiski.
Saistītā informācija
•
•
•
Lietotņu izvēlnes atvēršana/aizvēršana
Lietotņu izvēlne un stūres labās puses vadības tastatūra.
Atvēršana/aizvēršana
Pa kreisi/pa labi
Uz augšu/uz leju
Apstipriniet
Vēlreiz atverot lietotņu izvēlni, tā atver pēdējās
atlasītās lietotnes funkcijas.
}}
101
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Saistītā informācija
•
•
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā (100 lpp.)
Paziņojumi vadītāja displejā (102 lpp.)
Paziņojumi vadītāja displejā
Vadītāja displejā var attēlot ziņojumus, lai informētu vadītāju vai palīdzētu dažādās situācijās.
Vadītāja displejā ir redzami paziņojumi, kam piešķirta augsta prioritāte.
Atkarībā no pašreiz attēlotās informācijas paziņojumus var parādīt dažādās vadītāja displeja vietās.
Pēc brīža vai, kad paziņojums ir apstiprināts/
veikta darbība, vadītāja displejā redzamais paziņojums nodziest. Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek
ievietots lietotnē Automaš. statuss, ko var
atvērt vidējā displeja lietotņu skatā.
Paziņojumu izskats var atšķirties, un tie var tikt
attēloti, piemēram, kopā ar attēliem, simboliem vai
paziņojuma vai pieprasījuma apstiprināšanas taustiņiem.
Paziņojums vadītāja displejā4.
Paziņojums vadītāja displejā5.
4
5
102
8 collu vadītāja displejā.
12 collu vadītāja displejā.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Apkopes paziņojumi
Tālāk ir attēloti svarīgi apkopes paziņojumi un to
nozīme.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Apturiet
drošā vietāA
Apstājieties un izslēdziet dzinēju. Nopietns bojājumu
risks - sazinieties ar remontdarbnīcuB.
Izslēdziet
dzinējuA
Apstājieties un izslēdziet dzinēju. Nopietns bojājumu
risks - sazinieties ar remontdarbnīcuB.
Steidzami
jāveic
apkope Brauciet uz autoservisuA
Sazinieties ar remontdarbnīcuB, lai nekavējoties veiktu
automobilim pārbaudi.
Jāveic
apkopeA
Sazinieties ar remontdarbnīcuB, lai veiktu automobilim
pārbaudi pēc iespējas ātrāk.
Regulārā
apkope
Laiks veikt periodisko apkopi
- sazinieties ar remontdarbnīcuB. Rāda pirms nākamā
apkopes datuma.
Piesakiet
apkopi
6
8 collu vadītāja displejā.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Regulārā
apkope
Laiks veikt periodisko apkopi
- sazinieties ar remontdarbnīcuB. Rāda nākamās apkopes datumā.
Laiks veikt
apkopi
Regulārā
apkope
Apkope tiek
kavēta
Īslaicīgi
izslēgtsA
A
B
Ziņojumu pārvaldība vadītāja
displejā
Vadītāja displeja ziņojumus var vadīt ar stūres
labās puses vadības tastatūru.
Laiks veikt periodisko apkopi
- sazinieties ar remontdarbnīcuB. Rāda, kad apkopes
datums ir pagājis.
Funkcija ir pagaidām izslēgta
un automātiski tiks atiestatīta braukšanas laikā vai pēc
atkārtotas iedarbināšanas.
Ziņojuma daļa, kas ir redzama kopā ar informāciju par problēmas atrašanās vietu.
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Paziņojums vadītāja displejā6 un stūres labās puses
vadības tastatūra.
Saistītā informācija
•
Ziņojumu pārvaldība vadītāja displejā
(103 lpp.)
•
Rīcība ar vadītāja displejā saglabātu ziņojumu
(104 lpp.)
•
Ziņojums centrālajā displejā (137 lpp.)
}}
103
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Paziņojumi bez taustiņiem:
||
–
Aizveriet paziņojumu, nospiežot apstiprināšanas taustiņu (2), vai ļaujiet paziņojumam pēc
brīža aizvērties automātiski.
> Vadītāja displejā redzamais paziņojums
nodziest.
Rīcība ar vadītāja displejā saglabātu
ziņojumu
Neatkarīgi no tā, vai paziņojumi ir saglabāti vadītāja displejā vai vidējā displejā, ziņojumus var
pārvaldīt vidējā displejā.
Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek ievietots lietotnē Automaš. statuss, ko var atvērt vidējā displeja lietotņu skatā. Šādā situācijā vidējā displejā
tiek parādīts paziņojums Paziņojums saglabāts
autom. statusa lietotnē.
Paziņojums vadītāja displejā7 un stūres labās puses
vadības tastatūra.
Pa kreisi/pa labi
Apstipriniet
Daži vadītāja displejā attēlotie paziņojumi var ietvert, piemēram, vienu vai vairākus paziņojuma vai
pieprasījuma apstiprināšanas taustiņus.
Jauna paziņojuma pārvaldība
Paziņojumi ar taustiņiem:
1.
Pārvietojieties starp dažādiem pieejamajiem
taustiņiem, pieskaroties kreisajā vai labajā
pusē (1).
2.
Apstipriniet savu izvēli, nospiežot apstiprināšanas taustiņu (2).
> Vadītāja displejā redzamais paziņojums
nodziest.
7
104
12 collu vadītāja displejā.
Saistītā informācija
•
•
Paziņojumi vadītāja displejā (102 lpp.)
•
Ziņojums centrālajā displejā (137 lpp.)
Rīcība ar vadītāja displejā saglabātu ziņojumu
(104 lpp.)
Saglabātos ziņojumus var skatīt lietotnē Automaš.
statuss.
Paziņojumi, kas tiek attēloti
vadītāja displejā un ir jāsaglabā,
atrodas vidējā displeja lietotnē
Automaš. statuss. Šādā
situācijā vidējā displejā tiek
parādīts paziņojums
Paziņojums saglabāts
autom. statusa lietotnē.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Saglabāta paziņojuma lasīšana
Lai uzreiz izlasītu saglabātu paziņojumu:
Nospiediet taustiņu pa labi no paziņojuma
Paziņojums saglabāts autom. statusa
lietotnē vidējā displejā.
> Saglabātais paziņojums tiek attēlots lietotnē Automaš. statuss.
–
Lai pieteiktu apkopi saistībā ar saglabātu paziņojumu:
–
Lai izlasītu saglabātu paziņojumu vēlāk:
1.
2.
3.
Centrālā displeja lietotņu skatā atveriet lietotni Automaš. statuss.
> Lietotne tiek atvērta sākuma skata apakšējā apakšskatā.
Lietotnē atlasiet cilni Ziņojumi.
> Tiek parādīts saglabāto paziņojumu
saraksts.
Pieskarieties ziņojumam, lai to izvērstu/
samazinātu.
> Plašāka informācija par paziņojumu ir
sniegta sarakstā, bet lietotnes kreisās
puses attēlā ir sniegta grafiska informācija
par paziņojumu.
Saglabāta paziņojuma pārvaldīšana
Izvērstā režīmā dažiem paziņojumiem ir pieejami
divi taustiņi, kas ļauj pieteikt apkopi vai lasīt īpašnieka rokasgrāmatu.
8
Izvērstajā paziņojuma režīmā nospiediet
Pieprasīt rezervācijuZvanīt, lai veiktu
rezervāc.8, lai saņemtu apkopes pieteikšanas palīdzību.
> Izmantojot Pieprasīt rezervāciju. Lietotnē tiek atvērta cilne Rezervācijas un
izveidots apkopes un remonta pieteikuma
pieprasījums.
Saistītā informācija
•
•
Paziņojumi vadītāja displejā (102 lpp.)
•
Ziņojums centrālajā displejā (137 lpp.)
Ziņojumu pārvaldība vadītāja displejā
(103 lpp.)
Izmantojot Zvanīt, lai veiktu rezervāc..
Tiek palaista tālruņa lietotne un veikts
zvans uz apkopes centru, lai pieteiktu
apkopes un remonta veikšanu.
Lai lasītu īpašnieka rokasgrāmatu saistībā ar
saglabātu paziņojumu:
–
Izvērstajā paziņojuma režīmā nospiediet
Īpašnieka rokasgrāmata, lai izlasītu informāciju par paziņojumu īpašnieka rokasgrāmatā.
> Vidējā displejā tiek atvērta īpašnieka rokasgrāmata un parādīta informācija saistībā
ar šo paziņojumu.
Ikreiz iedarbinot dzinēju, lietotnē saglabātie paziņojumi tiek automātiski izdzēsti.
Atkarīgs no tirgus. Ir jāreģistrē arī Volvo ID un izvēlētais autoserviss.
105
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Centrālā displeja pārskats
Vairākas automašīnas funkcijas var vadīt vidējā
displejā. Šeit ir redzams centrālais displejs un tā
varianti.
106
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Trīs no vidējā displeja pamata skatiem. Pārvelciet pa labi vai pa kreisi, lai atvērtu attiecīgi funkciju skatu vai lietotņu skatu.9.
Funkciju skats — šeit nospiežot, var aktivizēt
vai deaktivizēt automašīnas funkcijas. Dažas
9
Automašīnās ar stūri labajā pusē skati ir pieejami apgrieztā veidā.
funkcijas ir arī palaišanas funkcijas — tas
nozīmē, ka tās atver logu ar iestatījumu opci}}
107
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
jām. Piemēri ir šādi Kamera. Arī vējstikla displeja iestatījumus* veic funkciju skatā, bet tos
pielāgo ar stūres labo vadības tastatūru.
Tālrunis – no šejienes var piekļūt tālruņa
funkcijai. Pieskarieties apakšskatam, lai to
izvērstu.
•
•
Sākuma skats — pirmais skats, kas tiek
parādīts, ieslēdzot ekrānu.
Papildu apakšskats — nesen izmantotās lietotnes vai automašīnas funkcijas, kas neietilpst nevienā citā apakšskatā. Pieskarieties
apakšskatam, lai to izvērstu.
•
Centrālā displeja izskata mainīšana
(128 lpp.)
•
•
•
•
Sistēmas valodas maiņa (129 lpp.)
Lietotņu skats — lejupielādētās lietotnes
(trešo pušu lietotnes) un iegulto funkciju lietotnes, piemēram, FM radio. Pieskarieties
lietotnes ikonai, lai atvērtu lietotni.
Statusa josla – automašīnas aktivitātes ir
redzamas ekrāna augšdaļā. Tīkla un savienojuma informācija tiek rādīta statusa joslas
kreisajā pusē, bet multivides informācija,
pulkstenis un notiekošas fona aktivitātes
rādījums tiek rādīts labajā pusē.
Augšējais skats — velciet uz leju cilni, lai piekļūtu augšējam skatam. Šeit var piekļūt
Iestatījumi, Īpašnieka rokasgr., Profils un
automašīnā saglabātajiem ziņojumiem. Dažos
gadījumos augšējā skatā var piekļūt arī kontekstuālajiem iestatījumiem (piemēram,
Navigācijas iestatījumi) un kontekstuālajai
īpašnieka rokasgrāmatai (piemēram,
Navigācijas rokasgrāmata).
108
Klimata rinda — informācija un tieša mijiedarbība, piemēram, lai iestatītu temperatūru
un sēdekļu apsildi*. Pieskarieties klimata
joslas centrā esošajam simbolam, lai atvērtu
klimata skatu ar vairāk iestatījumu opcijām.
Klimata kontroles vadības ierīces (212 lpp.)
Sistēmas skaņas izslēgšana un skaļuma mainīšana centrālajā displejā (128 lpp.)
Sistēmas mērvienību maiņa (129 lpp.)
Vidējā displeja tīrīšana (657 lpp.)
Ziņojums centrālajā displejā (137 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Centrālā displeja pārvaldība (109 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(112 lpp.)
•
•
•
Funkciju skats centrālajā displejā (119 lpp.)
•
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā
(129 lpp.)
Aplikācijas (512 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(121 lpp.)
Navigācija — ved uz kartes navigāciju, piemēram, ar Sensus Navigation*. Pieskarieties
apakšskatam, lai to izvērstu.
•
Kontekstuālas iestatīšanas atvēršana centrālajā displejā (130 lpp.)
•
Multivide — nesen izmantotās ar multividi
saistītās lietotnes. Pieskarieties apakšskatam,
lai to izvērstu.
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā displejā
(19 lpp.)
•
•
Mediju atskaņotājs (521 lpp.)
Tālrunis (537 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Centrālā displeja pārvaldība
Vairākas automašīnas funkcijas var vadīt un regulēt vidējā displejā. Vidējais displejs ir skārienekrāns, kas reaģē uz pieskārieniem.
Skārienekrāna funkcionalitātes
izmantošana vidējā displejā
Ekrāns reaģē atšķirīgi atkarībā no tā, vai nospiežat, velkat vai pārvelkat pāri tam. Pieskaroties
ekrānam dažādos veidos, var veikt noteiktas dar-
Procedūra
bības, piemēram, pārlūkot dažādus skatus, atzīmēt objektus, ritināt sarakstu un pārvietot lietotnes.
Infrasarkanās gaismas kārta tieši virs ekrāna virsmas nodrošina, ka ekrāns var noteikt pirkstu, kas
ir novietots tieši ekrāna priekšā. Šī tehnoloģija
ļauj lietot ekrānu pat tad, ja rokās ir uzvilkti cimdi.
Vienlaikus ar ekrānu var mijiedarboties divas personas, piemēram, regulēt klimatu attiecīgi vadītāja
un blakussēdētāja pusē.
SVARĪGI
Nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem, jo tie var saskrāpēt ekrānu.
Tabulā tālāk ir norādītas dažādas ekrāna darbināšanas procedūras:
Izpildīšana
Rezultāts
Nospiediet vienreiz.
Iezīmē objektu, apstiprina atlasi vai aktivizē funkciju.
Nospiediet divreiz ātri pēc kārtas.
Tuvina digitālu objektu, piemēram, karti.
Nospiediet un turiet.
Satver objektu. Var lietot, lai pārvietotu lietotnes vai kartes punktus kartē. Nospiediet un turiet
pirkstu pie ekrāna un vienlaikus velciet objektu uz vajadzīgo atrašanās vietu.
Vienreiz pieskarieties ar diviem
pirkstiem.
Tālina digitālu objektu, piemēram, karti.
}}
109
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Procedūra
Izpildīšana
Rezultāts
Vilkšana
Pārslēdz starp dažādiem skatiem, ritina sarakstu, tekstu vai skatu. Turiet nospiestu un velciet, lai
pārvietotu lietotnes vai kartes objektus kartē. Velciet horizontāli vai vertikāli pāri ekrānam.
Ātra pārvilkšana/vilkšana
Pārslēdz starp dažādiem skatiem, ritina sarakstu, tekstu vai skatu. Velciet horizontāli vai vertikāli pāri
ekrānam.
Ņemiet vērā: pieskaroties ekrāna augšdaļai, var tikt atvērts augšējais skats.
110
Vilkšana attālinot
Tuvina.
Vilkšana tuvinot
Tālina.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Atgriešanās sākuma skatā no cita skata
1.
Īsi nospiediet centrālā displeja sākuma pogu.
> Tiek attēlota sākuma skata pēdējā pozīcija.
2.
Vēlreiz īsi nospiediet.
> Visiem sākuma skata apakšskatiem tiek
noregulētas noklusējuma vērtības.
Vadīklu lietošana vidējā displejā
PIEZĪME
Sākuma skata standarta režīmā īsi nospiediet
sākuma tautiņu. Ekrānā tiek parādīta animācija, kas apraksta piekļuvi dažādiem skatiem.
Saraksta, sadaļas vai skata ritināšana
Tiklīdz ekrānā tiek parādīts ritināšanas indikators,
skatā var ritināt uz leju vai uz augšu. Pārvelciet uz
leju/uz augšu jebkurā skata vietā.
Temperatūras vadības ierīce.
Šo vadības ierīci lieto vairākām automašīnas funkcijām. Regulējiet, piemēram, temperatūru, vienā
no šiem veidiem:
•
velciet vadības ierīci līdz vajadzīgajai temperatūrai,
•
pieskarieties + vai −, lai pakāpeniski palielinātu/samazinātu temperatūru, vai
•
pieskarieties vēlamajai temperatūrai uz vadības ierīces.
Saistītā informācija
Kad skatā var ritināt, vidējā displejā tiek parādīts ritināšanas indikators.
•
Centrālā displeja aktivizēšana un deaktivizēšana (112 lpp.)
•
Lietotņu un pogu pārvietošana centrālajā displejā (121 lpp.)
•
Tastatūra centrālajā displejā (123 lpp.)
111
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Centrālā displeja aktivizēšana un
deaktivizēšana
1.
Centrālo displeju var aptumšot un atkal aktivizēt,
izmantojot sākuma pogu zem ekrāna.
2.
Turiet nospiestu fizisko sākuma taustiņu, kas
atrodas zem ekrāna.
> Ekrāns tiek aptumšots, izņemot klimata
rindu, kas joprojām ir redzama. Visas ar
ekrānu saistītās funkcijas joprojām darbojas.
Vēlreiz aktivizējiet ekrānu – īsi nospiediet
sākuma taustiņu.
> Tiek atkal rādīts skats, kas bija redzams
pirms ekrāna izslēgšanas.
PIEZĪME
Kad ekrānā ir redzama darbības veikšanas
uzvedne, ekrānu nevar deaktivizēt.
PIEZĪME
Centrālā displeja sākuma poga.
Sākuma pogas lietošanas rezultātā ekrāns paliek
tumšs un skārienekrāns vairs nereaģē uz pieskārieniem. Klimata josla joprojām tiek rādīta. Joprojām darbojas visas ar ekrānu saistītās funkcijas,
piemēram, klimata kontrole, audio, norādes* un
lietotnes. Kad centrālais displejs ir aptumšots, tā
ir laba iespēja notīrīt ekrānu. Aptumšošanas funkciju var arī lietot, lai ekrānu padarītu blāvāku un
tas netraucētu braukšanas laikā.
112
Izslēdzot dzinēju un atverot vadītāja durvis,
vidējais displejs tiek deaktivizēts automātiski.
Saistītā informācija
•
•
•
Pārvietošanās pa vidējā displeja
skatiem
Vidējā displejā ir pieci dažādi pamata skati:
sākuma skats, augšējais skats, klimata skats, lietotņu skats un funkciju skats. Atverot vadītāja
durvis, ekrāns ieslēdzas automātiski.
Sākuma skats
Sākuma skats ir skats, kas tiek parādīts, ieslēdzot
ekrānu. Tas sastāv no četriem apakšskatiem:
Navigācija, Multivide, Tālrunis un papildu
apakšskata.
Lietotņu vai funkciju skatā atlasītā lietotne vai
automašīnas funkcija tiek palaista attiecīgajā
sākuma skata apakšskatā. Piemēram, FM radio
tiek palaista apakšskatā Multivide.
Papildu apakšskats ietver pēdējo izmantoto lietotni vai automašīnas funkciju, kas nav saistīta ne
ar vienu no pārējām trīs tēmām.
Apakšskati rāda īsu informāciju par katru no lietotnēm.
Vidējā displeja tīrīšana (657 lpp.)
Centrālā displeja izskata mainīšana
(128 lpp.)
Centrālā displeja pārskats (106 lpp.)
PIEZĪME
Kad automašīna tiek iedarbināta, sākuma
skata dažādajos apakšskatos tiek rādīta informācija par lietotņu pašreizējo statusu.
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
PIEZĪME
Sākuma skata standarta režīmā īsi nospiediet
sākuma tautiņu. Ekrānā tiek parādīta animācija, kas apraksta piekļuvi dažādiem skatiem.
Augšējā skatā vienmēr ir pieejami:
Klimata skats
• Iestatījumi
• Īpašnieka rokasgr.
• Profils
• Automašīnā saglabātie ziņojumi.
Klimata josla ir vienmēr redzama ekrāna apakšā.
Tajā var veikt visbiežāk izmantotos klimata iestatījumus, piemēram, noregulēt temperatūru un
sēdekļu apsildi*.
Statusa josla
Augšējā skatā dažos gadījumos var piekļūt:
Automašīnas aktivitātes ir redzamas ekrāna augšdaļā. Tīkla un savienojuma informācija tiek rādīta
statusa lauka kreisajā pusē, bet multivides informācija, pulkstenis un notiekošas fona aktivitātes
rādījums tiek rādīts labajā pusē.
•
Augšējais skats
•
Kontekstuāliem iestatījumiem (piemēram,
Navigācijas iestatījumi). Iestatījumus var
mainīt tieši augšējā skatā, kad darbojas lietotne (piemēram, navigācija).
Nospiediet klimata rindas centrā esošo
simbolu, lai atvērtu klimata skatu un
varētu piekļūt citiem klimata iestatījumiem.
Nospiediet simbolu, lai aizvērtu klimata
skatu un atgrieztos iepriekšējā skatā.
Kontekstuāla īpašnieka rokasgrāmata (piemēram, Navigācijas rokasgrāmata). Augšējā skatā varat tieši piekļūt digitālās īpašnieka rokasgrāmatas rakstiem, kas ir saistīti
ar ekrānā attēloto saturu.
Izejiet no augšējā skata, nospiežot ārpus augšējā
skata, nospiežot sākuma pogu vai nospiežot augšējā skata apakšdaļā un velkot uz augšu. Tiek
parādīts paslēptais skats, un to atkal var izmantot.
PIEZĪME
Augšējais skats novilkts lejā.
Ekrāna augšdaļā esošās statusa joslas centrā
atrodas cilne. Atveriet augšējo skatu, nospiežot
cilni vai velkot no augšas uz leju pāri ekrānam.
Augšējais skats nav pieejams iedarbināšanas/izslēgšanas laikā vai kad ekrānā tiek
rādīts paziņojums. Tas nav pieejams arī tad, ja
ir attēlota klimata informācija.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 113
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Lietotņu skats
Pieskarieties lietotnei, lai to atvērtu. Tā tiks
atvērta saistītajā apakšskatā, piemēram,
Multivide.
Funkciju skats
Atkarībā no lietotņu skaita lietotņu skatā var ritināt uz leju. To var darīt, velkot no apakšas uz
augšu.
Atgriezieties sākuma skatā, atkal velkot pāri ekrānam no kreisās puses uz labo10 vai nospiežot
sākuma taustiņu.
Lietotņu skats ar automašīnas lietotnēm.
Atrodoties sākuma skatā, pārvelciet pāri ekrānam
no labās puses uz kreiso10, lai atvērtu lietotņu
skatu. Šeit atrodas lejupielādētās lietotnes (trešo
pušu lietotnes) un iegulto funkciju lietotnes, piemēram, FM radio. Dažām lietotnēm tieši lietotņu
skatā ir redzama īsa informācija, piemēram, nelasīto Ziņojumi īsziņu skaits.
10
114
Funkciju skats ar dažādu automašīnas funkciju taustiņiem.
Atrodoties sākuma skatā, velciet pāri ekrānam no
kreisās puses uz labo10, lai atvērtu funkciju skatu.
Šeit var aktivizēt vai deaktivizēt automašīnas funkcijas, piemēram, BLIS*, Lane Keeping Aid* un
Novietošanas palīgsistēma*.
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Atkarībā no funkciju skaita šeit var arī ritināt uz
leju skatā. To var darīt, velkot no apakšas uz
augšu.
Atšķirībā no lietotņu skata, kur lietotni var atvērt,
to nospiežot, šeit funkciju var aktivizēt vai deaktivizēt, nospiežot attiecīgās funkcijas taustiņu.
Dažas funkcijas (palaišanas funkcijas) atver jaunu
logu, kad tās tiek nospiestas.
Atgriezieties sākuma skatā, atkal velkot pāri ekrānam no labās puses uz kreiso10 vai nospiežot
sākuma pogu.
Saistītā informācija
•
Apakšskatu pārvaldība centrālajā displejā
(116 lpp.)
•
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(121 lpp.)
•
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā
(129 lpp.)
•
Kontekstuālas iestatīšanas atvēršana centrālajā displejā (130 lpp.)
•
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā displejā
(19 lpp.)
•
•
•
•
•
10
Vadītāju profili (133 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces (212 lpp.)
Aplikācijas (512 lpp.)
Funkciju skats centrālajā displejā (119 lpp.)
Centrālā displeja pārskats (106 lpp.)
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
115
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Apakšskatu pārvaldība centrālajā
displejā
Sākuma skats sastāv no četriem apakšskatiem:
Navigācija, Multivide, Tālrunis un papildu
apakšskata. Šos skatus var izvērst.
116
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Apakšskata izvēršana noklusējuma režīmā
Apakšskata standarta režīms un izvērstais režīms vidējā displejā.
}}
117
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Apakšskata izvēršana:
–
Apakšskatiem Navigācija, Multivide un
Tālrunis: Nospiediet jebkurā apakšskata
vietā. Izvēršot apakšskatu, sākuma skata
papildu apakšskats tiek īslaicīgi noņemts. Abi
pārējie apakšskati tiek minimizēti, un tiek
attēlota tikai noteikta informācija. Pieskaroties papildu apakšskatam, pārējie trīs apakšskati tiek minimizēti un tiek rādīta tikai
noteikta informācija.
Izvērstajā režīmā atveriet lietotni
pilnekrāna režīmā — nospiediet
simbolu.
Nospiediet simbolu, lai dotos
atpakaļ uz izvērsto režīmu, vai
nospiediet sākuma taustiņu
ekrāna apakšdaļā.
Izvērta apakšskata aizvēršana:
Apakšskatu var aizvērt trīs dažādos veidos.
•
Pieskarieties izvērstā apakšskata augšdaļai.
•
Pieskarieties citam apakšskatam (šis
apakšskats tiks atvērts izvērstā režīmā).
•
Īsi nospiediet vidējā displeja fizisko
sākuma taustiņu.
Apakšskata atvēršana vai aizvēršana
pilnekrāna režīmā
Papildu apakšskatu11 un Navigācija apakšskatu
var atvērt pilnekrāna režīmā ar vēl vairāk informācijas un papildu iestatījumu opcijām.
Atverot jaunu apakšskatu pilnekrāna režīmā,
netiek rādīta pārējo apakšskatu informācija.
11
118
•
•
•
Izvērstais skats ļauj piekļūt lietotnes pamata
funkcijām.
–
Saistītā informācija
Vidējā displeja sākuma taustiņš.
Vienmēr var atgriezties sākuma skatā, nospiežot
sākuma taustiņu. Lai atgrieztos sākuma skata
standarta skatā no pilnekrāna režīma, divreiz
nospiediet sākuma taustiņu.
Neattiecas uz visām lietotnēm vai automašīnas funkcijām, kas atvērtas, izmantojot papildu apakšskatu.
Centrālā displeja pārvaldība (109 lpp.)
Centrālā displeja aktivizēšana un deaktivizēšana (112 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(112 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Funkciju skats centrālajā displejā
Visi automašīnas funkciju taustiņi atrodas funkciju skatā, kas ir viens no vidējā displeja pamata
skatiem. Funkciju skatam var piekļūt, sākuma
skatā pārvelkot pāri ekrānam no kreisās puses uz
labo12.
Dažādi taustiņu veidi
Ir trīs dažādu veidu automašīnas funkciju taustiņi;
skatiet turpmāk:
Taustiņa veids
Īpašības
Ietekmētās automašīnas funkcijas
Funkciju pogas
Ir ieslēgšanas/izslēgšanas pozīcijas.
Lielākā daļa no funkciju skatā pieejamajiem taustiņiem ir funkciju taustiņi.
Kad funkcija darbojas, pa kreisi no taustiņa ikonas izgaismojas gaismas diodes indikators. Nospiediet taustiņu, lai aktivizētu/deaktivizētu funkciju.
Palaišanas taustiņi
Nav ieslēgšanas/izslēgšanas pozīciju.
Stāvvietā novietošanas taustiņi
Ir ieslēgšanas, izslēgšanas un stāvvietas izmēru noteikšanas pozīcijas.
12
Kad nospiež palaišanas taustiņu, tiek atvērts attiecīgās funkcijas logs. Piemēram, tas
var būt sēdekļa pozīcijas maiņas logs.
Līdzīgi funkciju taustiņiem, bet ar papildu pozīciju stāvvietas izmēru noteikšanai.
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
• Kamera
• Nolocīt galvas balstu
• Head-Up displeja regul.
• Iebraukšana stāvvietā
• Izbraukšana no stāvvietas
}}
119
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Dažādie taustiņu režīmi
Kad stāvvietā novietošanas gaismas diodes indikators ir izgaismots zaļā krāsā, funkcija ir aktivizēta. Aktivizējot noteiktas funkcijas, tiek parādīts
papildu teksts ar skaidrojumu. Šī informācija tiek
rādīta dažas sekundes, pēc tam taustiņā izgaismojas gaismas diodes indikators.
Funkcija ir deaktivizēta, kad gaismas diodes indikators nodziest.
Piemēram, nospiežot funkcijas Lane Keeping
Aid pogu, tiek rādīts teksts Darbojas tikai
noteiktā ātrumā.
Vienreiz īsi nospiediet šo pogu, lai aktivizētu vai
deaktivizētu funkciju.
Ja taustiņa labajā pusē ir redzams brīdinājuma
trīsstūris, darbībā ir radusies kļūme.
Saistītā informācija
•
•
120
Centrālā displeja pārvaldība (109 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(112 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Lietotņu un pogu pārvietošana
centrālajā displejā
PIEZĪME
Paslēpiet lietotnes, ko izmantojat reti vai
nekad, pārvietojot tās uz leju, prom no
redzamā ekrāna. Tādējādi atvieglosiet bieži
izmantoto lietotņu atrašanu.
Automašīnas funkciju lietotnes un taustiņus, kas
atrodas attiecīgi lietotņu skatā un funkciju skatā,
var pārvietot un sakārtot pēc vēlēšanās.
1.
Velciet no labās puses uz kreiso13, lai piekļūtu lietotņu skatam, vai velciet no kreisās
puses uz labo13, lai piekļūtu funkciju skatam.
2.
Pieskarieties lietotnei vai pogai un turiet.
> Lietotne vai poga maina izmērus un kļūst
mazliet caurspīdīga. Tagad to var pārvietot.
3.
Velciet lietotni vai pogu uz brīvu vietu skatā.
Maksimālais rindu skaits, kurās var izvietot lietotnes vai pogas, ir 48. Lai pārvietotu lietotni vai
pogu ārpus redzamā skata, velciet to uz skata
apakšdaļu. Tiks pievienotas jaunas rindas, kurās
izvietot lietotni vai pogu.
PIEZĪME
Lietotnes un automašīnas funkciju taustiņus
nevar izvietot vietās, kas jau ir aizņemtas.
Vidējā displeja/statusa joslas simbolu pārskats.
Statusa josla rāda notiekošās aktivitātes un dažos
gadījumos arī to statusu. Lauka ierobežotās vietas
dēļ visi simboli netiek rādīti visu laiku.
Simbols
Tehniskie parametri
Izveidots savienojums ar internetu.
Funkciju skats centrālajā displejā (119 lpp.)
Neizdevās izveidot savienojumu ar
internetu.
Aplikācijas (512 lpp.)
Viesabonēšana aktivizēta.
Saistītā informācija
•
•
•
Vidējā displeja statusa joslas
simboli
Centrālā displeja pārvaldība (109 lpp.)
Tādējādi lietotni vai pogu var izvietot zemāk, kur
tā nav redzama skata parastajā režīmā.
Velciet pāri ekrānam, lai skatā ritinātu uz augšu
vai uz leju.
Mobilo tālruņu tīkla signāla stiprums.
Pievienota Bluetooth ierīce.
Bluetooth aktivizēta, bet neviena
ierīce nav pievienota.
Tiek sūtīta informācija uz un no
GPS.
Izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu.
Piesaiste aktivizēta (Wi-Fi). Automašīna koplieto pieejamo savienojumu.
13
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
}}
121
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Simbols
Tehniskie parametri
Automašīnas modems aktivizēts.
USB kopīgošana ir aktīva.
•
•
•
Ierīces pievienošana, izmantojot USB portu
(528 lpp.)
Tālrunis (537 lpp.)
Laiks un datums (90 lpp.)
Notiek process.
Sagatavošanas taimeris ir aktīvs.
Tiek atskaņots audio avots.
Audio avots apturēts.
Notiekošs tālruņa zvans.
Izslēgta audio avota skaņa
No radio kanāla ir saņemtas ziņas.
Ir saņemta satiksmes informācija.
Pulkstenis.
Saistītā informācija
122
•
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(112 lpp.)
•
•
Ziņojums centrālajā displejā (137 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(546 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Tastatūra centrālajā displejā
Centrālā displeja tastatūra ļauj veikt ierakstus,
izmantojot taustiņus. Burtus un rakstzīmes var arī
"ierakstīt" ekrānā ar roku.
Tastatūru var izmantot, lai ievadītu rakstzīmes,
burtus un ciparus, piemēram, lai automašīnā rakstītu īsziņas, ievadītu paroles vai meklētu digitālās
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas.
Tastatūra ir redzama tikai tad, kad ekrānā var
veikt ierakstus.
}}
123
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Attēlā ir redzams dažu taustiņu pārskats, kas var tikt attēloti tastatūrā. Izskats var atšķirties atkarībā no valodas iestatījumiem un konteksta, kādā tiek izmantota tastatūra.
Ieteicamo vārdu vai rakstzīmju14 rinda. Ievadot jaunus burtus, ieteiktie vārdi tiek tiem
14
124
Attiecas uz Āzijas valodām.
pielāgoti. Pārlūkojiet ieteikumus, nospiežot
labās un kreisās puses bultiņas. Lai atlasītu
ieteikumu, pieskarieties tam. Ievērojiet, ka šī
funkcija netiek atbalstīta visos valodu varian-
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
tos. Ja tā nav pieejama, rinda netiek rādīta
tastatūrā.
burtu tastatūrā, vai
, lai atvērtu tastatūru
ar speciālajām rakstzīmēm.
Tastatūrā pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas
no atlasītās valodas (skatiet 7. punktu). Lai
ievadītu rakstzīmi, pieskarieties tai.
Maina teksta ievadīšanas valodu, piemēram,
EN. Pieejamās rakstzīmes un vārdu ieteikumi
(1) atšķiras atkarībā no atlasītās valodas. Lai
varētu mainīt tastatūras valodas, valodas vispirms jāpievieno sadaļā Iestatījumi.
Šis taustiņš darbojas dažādos veidos atkarībā
no konteksta, kurā tastatūra tiek lietota, — lai
ievadītu @ (ievadot e-pasta adresi) vai izveidotu jaunu rindu (parastai teksta ievadīšanai).
Paslēpj tastatūru. Ja tas nav iespējams, taustiņš nav redzams.
Lieto, lai rakstītu ar lielajiem burtiem. Nospiediet vēlreiz, lai ierakstītu vienu lielo burtu un
turpinātu rakstīt ar mazajiem burtiem.
Nospiežot vēlreiz, visi burti tiek rakstīti kā lielie. Nospiežot vēlreiz, visi burti tiek atkal rakstīti kā mazie. Šajā režīmā pirmais burts pēc
punkta, izsaukuma vai jautājuma zīmes ir lielais burts. Arī pirmais burts teksta laukā ir lielais burts. Vārdiem un adresēm paredzētajos
teksta laukos katrs vārds automātiski sākas
ar lielo burtu. Parolēm, tīmekļa adresēm vai
e-pasta adresēm paredzētajos teksta laukos
visi burti tiek automātiski rakstīti kā mazie, ja
vien lietotājs neiestata citādi, nospiežot taustiņu.
Atstarpe.
Dzēš ievadīto tekstu. Nospiežot īsi, rakstzīmes tiek dzēstas pa vienai. Nospiediet un
turiet, lai rakstzīmes dzēstu ātrāk.
Maina tastatūras režīmu uz burtu un rakstzīmju rakstīšanu ar roku.
Nospiežot apstiprināšanas taustiņu virs tastatūras
(ilustrācijā nav redzams), ievadītais teksts tiek
apstiprināts. Taustiņa izskats atšķiras atkarībā no
konteksta.
Dažādus burta vai rakstzīmes variantus,
piemēram, é vai è, var ievadīt, nospiežot un turot
burtu vai rakstzīmi. Tiek parādīts lodziņš ar dažādiem burtu vai rakstzīmju variantiem. Nospiediet
vajadzīgo variantu. Ja nevienu variantu neatlasa,
tiek ievadīts sākotnējais burts/rakstzīme.
Saistītā informācija
•
Tastatūras valodas maiņa centrālajā displejā
(126 lpp.)
•
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla ievadīšana centrālajā displejā (126 lpp.)
•
•
Centrālā displeja pārvaldība (109 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (543 lpp.)
Burta vai rakstzīmes varianti
Ciparu ievadīšana. Tastatūra (2) tiek parādīta
ar cipariem. Nospiediet
, kas ciparu
režīmā tiek attēlots
vietā, lai atgrieztos
125
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Tastatūras valodas maiņa centrālajā
displejā
Lai varētu pārslēgt dažādas tastatūras valodas,
valoda vispirms jāpievieno sadaļā Iestatījumi.
Valodu pievienošana vai dzēšana
iestatījumos
Tastatūra tiek automātiski iestatīta uz to pašu
valodu kā sistēmas valoda. Tastatūras valodu var
manuāli pielāgot, neietekmējot sistēmas valodu.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma Sistēmas valodas
un mērvienības Tastatūras izkārtojumi.
3.
Sarakstā atlasiet vienu vai vairākas valodas.
> Tagad varat pārslēgt atlasītās valodas tieši
teksta ievadīšanas tastatūrā.
Lai mainītu tastatūras valodu ar sarakstu:
1.
Nospiediet un turiet taustiņu.
> Tiek atvērts saraksts.
2.
Atlasiet vajadzīgo valodu. Ja zem Iestatījumi
ir atlasītas vairāk par četrām valodām, sarakstā var ritināt, izmantojot tastatūru.
> Tastatūra tiek pielāgota atlasītajai valodai,
un tiek sniegti citi vārdu ieteikumi.
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla
ievadīšana centrālajā displejā
Centrālā displeja tastatūra sniedz iespēju ievadīt
ekrānā rakstzīmes un vārdus, "rakstot" ar roku.
Nospiediet tastatūras pogu, lai
pārslēgtu režīmu no ievades ar
taustiņiem uz burtu un rakstzīmju rakstīšanu ar roku.
Lai mainītu tastatūras valodu, neatverot sarakstu:
–
Vienreiz īsi nospiediet pogu.
> Tastatūra tiek pielāgota saraksta nākamajai valodai, neatverot pašu sarakstu.
Saistītā informācija
•
•
Sistēmas valodas maiņa (129 lpp.)
Tastatūra centrālajā displejā (123 lpp.)
Ja sadaļā Iestatījumi nav aktīvi atlasīta neviena
valoda, tastatūras valoda paliek tāda pati kā automašīnas sistēmas valoda.
Dažādu valodu pārslēgšana tastatūrā
Ja sadaļā Iestatījumi ir atlasītas vairākas valodas, ar šo
tastatūras taustiņu varat tās
pārslēgt.
15
126
Attiecas uz noteiktām sistēmas valodām.
Zona rakstzīmju/burtu/vārdu/vārdu daļu rakstīšanai.
Teksta lauks, kurā parādās rakstzīme vai
vārda ieteikums15, kad tas tiek rakstīts
ekrānā (1).
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Rakstzīmju/burtu/vārdu/vārdu daļu ieteikumi.
Sarakstu var ritināt.
Atstarpe. Atstarpi var ievadīt, rokraksta burtu
zonā (1) ievelkot domuzīmi (—). Skatiet tālāk
tēmu "Atstarpes ievadīšana brīva teksta laukā
ar rokraksta atpazīšanu".
Dzēst ievadīto tekstu. Īsi nospiediet, lai vienā
reizē izdzēstu vienu rakstzīmi/vienu burtu.
Brīdi nogaidiet un tad nospiediet vēlreiz, lai
izdzēstu nākamo rakstzīmi/burtu utt.
Atgriezties tastatūrā ar parasto rakstzīmju
ievadi.
Rakstzīmju/burtu/vārdu rakstīšana ar roku
1. Ierakstiet rakstzīmi, burtu, vārdu vai vārda
daļas zonā, kas paredzēta rokraksta atpazīšanai (1). Rakstiet vārdu vai vārda daļas citu virs
cita vai rindā.
> Tiek parādītas vairākas ieteiktās rakstzīmes, burti vai vārdi (3). Visticamākā izvēle
atrodas saraksta augšgalā.
SVARĪGI
Nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem, jo tie var saskrāpēt ekrānu.
Ievadīšanas laikā ieslēgt/izslēgt skaņu.
Paslēpt tastatūru. Ja tas nav iespējams, taustiņš nav redzams.
Mainīt teksta ievadīšanas valodu.
16
Ar roku rakstīto rakstzīmju/burtu dzēšana/
mainīšana
2.
Ievadiet rakstzīmi/burtus/vārdu, brīdi nogaidot.
> Tiek ievadīta saraksta augšgalā esošā
rakstzīme/burts/vārds. Var atlasīt arī citu
rakstzīmi, sarakstā nospiežot vajadzīgo
rakstzīmi, burtu vai vārdu.
Lai lietotu arābu valodas tastatūru, velciet pretējā virzienā. Velkot no labās puses uz kreiso, tiek izveidota atstarpe.
Visas teksta laukā (2) ievadītās rakstzīmes var izdzēst,
pārvelkot pāri laukam, kas paredzēts rakstīšanai ar roku
(1).
–
Rakstzīmes/burtus var izdzēst/mainīt vairākos veidos.
•
Sarakstā nospiediet vajadzīgo burtu vai
vārdu (3).
•
Nospiediet teksta dzēšanas taustiņu (5),
lai izdzēstu burtu un sāktu no jauna.
•
Horizontāli velciet no labās puses uz
kreiso16 pāri rokraksta burtu laukam (1).
Vairākus burtus varat dzēst, vairākkārt velkot pāri šim laukam.
•
Teksta laukā (2) nospiežot X, tiek izdzēsts
viss ievadītais teksts.
}}
127
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Rindas mainīšana brīvā teksta laukā, kas
paredzēta rakstīšanai ar roku
Mainiet rindu, ar roku velkot iepriekš norādīto rakstzīmi
rokraksta laukā17.
Atstarpes ievadīšana brīva teksta laukā ar
rokraksta atpazīšanu
Centrālā displeja izskata mainīšana
Centrālā displeja ekrāna izskatu var mainīt, atlasot motīvu.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
Rādīt motīvus.
3.
Pēc tam atlasiet motīvu, piemēram,
Minimalistic vai Chrome Rings.
Vadītāja displejs
Papildinot šos motīvus, varat izvēlēties režīmu
Normāls vai Spilgts. Režīmā Normāls ekrāna
fons ir tumšs un teksts ir gaišs. Šis variants ir
noklusējums visiem motīviem. Var atlasīt arī gaišo
variantu, kurā fons ir gaišs un teksts ir tumšs. Šis
variants var noderēt, piemēram, spēcīgā dienas
gaismā.
Šis variants vienmēr ir pieejams lietotājam, un to
neietekmē apkārtējā apgaismojuma līmenis.
Saistītā informācija
Ievadiet atstarpi, velkot domuzīmi no kreisās puses uz
labo18.
Saistītā informācija
•
17
18
128
Tastatūra centrālajā displejā (123 lpp.)
Arābu tastatūrām — velciet to pašu rakstzīmi, bet otrādi.
Arābu tastatūrā — velciet domuzīmi no labās puses uz kreiso.
•
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā
(129 lpp.)
•
Centrālā displeja aktivizēšana un deaktivizēšana (112 lpp.)
•
Vidējā displeja tīrīšana (657 lpp.)
Sistēmas skaņas izslēgšana un
skaļuma mainīšana centrālajā
displejā
Centrālo displeju var izmantot, lai mainītu sistēmas skaņas skaļumu vai pavisam izslēgtu sistēmu.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Skaņa
līmeņi.
3.
Sadaļā Pieskārienu skaņas velciet vadīklu,
lai mainītu ekrāna pieskārienu skaņu skaļumu/tās izslēgtu. Velciet vadības elementu
līdz vajadzīgajam skaļuma līmenim.
Sistēmas skaļuma
Saistītā informācija
•
•
•
Centrālā displeja pārskats (106 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā
(129 lpp.)
Audio iestatījumi (510 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Sistēmas mērvienību maiņa
Sistēmas valodas maiņa
Mērvienību iestatījumus definē centrālā displeja
izvēlnē Iestatījumi.
Valodas iestatījumus definē centrālā displeja
izvēlnē Iestatījumi.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Atveriet Sistēma Sistēmas valodas un
mērvienības Mērvienības.
3.
Atlasiet mērvienību standartu:
PIEZĪME
Mainot centrālā displeja valodu, daļa īpašnieka
informācijas var būt pretrunā ar valsts vai vietējiem tiesību aktiem vai noteikumiem. Nemainiet to uz grūti saprotamu valodu, jo pretējā
gadījumā jums var būt grūti orientēties ekrāna
izvēlnēs.
• Metriskā — kilometri, litri un grādi pēc
Citi iestatījumi centrālā displeja
augšējā skatā
Daudzu automašīnas funkciju iestatījumus un
informāciju varat mainīt centrālajā displejā.
1.
Atveriet augšējo skatu, nospiežot cilni augšā
vai velkot no augšas uz leju pāri ekrānam.
2.
Nospiediet Iestatījumi, lai atvērtu iestatījumu
izvēlni.
Celsija.
• Standarta — jūdzes, galoni un grādi pēc
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Atveriet Sistēma
mērvienības.
3.
Izvēlieties Sistēmas valoda. Valodām, kas
atbalsta balss vadību, ir balss valodas simbols.
> Tiek mainīta vadītāja displejā, vidējā displejā un augšējā displejā izmantotā valoda.
Celsija.
• ASV — jūdzes, galoni un grādi pēc Fārenheita.
> Tiek mainītas vadītāja displejā, vidējā displejā un augšējā displejā izmantotās mērvienības.
Saistītā informācija
•
•
•
Centrālā displeja pārskats (106 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā
(129 lpp.)
Sistēmas valodas maiņa (129 lpp.)
Sistēmas valodas un
Saistītā informācija
•
•
•
Centrālā displeja pārskats (106 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā
(129 lpp.)
Sistēmas mērvienību maiņa (129 lpp.)
Augšējais skats, nospiežot taustiņu Iestatījumi.
3.
Nospiediet vienu no kategorijām un apakškategorijām, lai atvērtu vajadzīgo iestatījumu.
4.
Mainiet vienu vai vairākus iestatījumus.
Dažādu veidu iestatījumus var mainīt dažādos
veidos.
> Izmaiņas tiek nekavējoties saglabātas.
}}
129
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Kontekstuālas iestatīšanas
atvēršana centrālajā displejā
2.
Nospiediet Navigācijas iestatījumi.
> Tiek atvērta navigācijas iestatījumu lapa.
Kontekstuālo iestatīšanu var lietot lielākajā daļā
automašīnas galveno lietotņu, lai jūs varētu mainīt iestatījumus tieši centrālā displeja augšējā
skatā.
3.
Mainiet iestatījumus pēc vēlēšanās un apstipriniet atlases.
Nospiediet Aizvērt vai fizisko sākuma pogu zem
centrālā displeja, lai aizvērtu iestatīšanas skatu.
Vairumam automašīnas pamata lietotņu ir šī konteksta iestatījuma opcija, bet ne visām.
Trešās puses lietotnes
Trešās puses lietotnes nav iekļautas automašīnas
sistēmā kopš tās iegādes brīža, bet tās var lejupielādēt, piemēram, Volvo ID. Šeit iestatījumi
vienmēr tiek veikti pašā lietotnē, nevis augšējā
skatā.
Iestatījumu izvēlnes apakškategorija ar dažādu veidu
iestatījumiem (šeit attēlots vairākopciju taustiņš un radio
taustiņi).
Saistītā informācija
•
•
•
Centrālā displeja pārskats (106 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(131 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu tabula
(132 lpp.)
Saistītā informācija
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā
(129 lpp.)
•
•
Centrālā displeja pārskats (106 lpp.)
•
Lietotņu lejupielāde (513 lpp.)
Augšējais skats ar pogu kontekstuālai iestatīšanai.
Kontekstuālā iestatīšana ir saīsne, ar kuru var piekļūt konkrētam ar ekrānā rādīto aktīvo funkciju
saistītam iestatījumam. Automašīnā sākotnēji
instalētās lietotnes, piemēram, FM radio un
USB, ir daļa no Sensus un daļa no automašīnas
iegultajām funkcijām. Šo lietotņu iestatījumus var
mainīt tieši ar kontekstuālās iestatīšanas funkciju
augšējā skatā.
Kad ir pieejama kontekstuālā iestatīšana:
1.
130
•
Velciet augšējo skatu uz leju, kad lietotne ir
izvērstā režīmā, piemēram, Navigācija.
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(131 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Lietotāja datu atiestatīšana
īpašnieka maiņas gadījumā
Centrālā displeja iestatījumu
atiestatīšana
Īpašnieka maiņa gadījumā lietotāja datiem un sistēmas iestatījumiem jāatjauno noklusējuma vērtības.
Visus centrālā displeja iestatījumu izvēlnes iestatījumus var atiestatīt uz noklusējuma vērtībām.
Automašīnā iestatījumus var atiestatīt dažādos
līmeņos. Īpašnieka maiņas gadījumā atjaunojiet
visiem lietotāja datiem un sistēmas iestatījumiem
sākotnējās rūpnīcas vērtības. Īpašnieka maiņas
gadījumā ir svarīgi arī mainīt pakalpojuma Volvo
On Call* īpašnieku.
Iestatījumu izvēlnē iestatījumus var atiestatīt divos
dažādos veidos:
Saistītā informācija
•
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(131 lpp.)
•
Vadītāju profilu iestatījumu atiestatīšana
(136 lpp.)
4.
Lai veiktu atiestatīšanu Atiestatīt
personīgos iestatījumus, atiestatīšana
jāapstiprina, nospiežot Atiestatīt aktīvajam
profilam vai Atiestatīt visiem profiliem.
> Tiek atiestatīti izvēlētie iestatījumi.
Divi atiestatīšanas veidi
• Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem —
notīra visus datus un failus, kā arī atiestata
visiem iestatījumiem to noklusējuma vērtības.
• Atiestatīt personīgos iestatījumus —
notīra personīgos datus un atiestata personīgajiem iestatījumiem to noklusējuma vērtības.
Nospiediet OK, lai apstiprinātu atiestatīšanu.
Saistītā informācija
•
•
•
Centrālā displeja pārskats (106 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā
(129 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu tabula
(132 lpp.)
Iestatījumu atiestatīšana
Ievērojiet šos norādījumus, lai atiestatītu savus
iestatījumus.
PIEZĪME
Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem ir
iespējama, tikai ja automašīna stāv.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Atveriet Sistēma
iestatījumiem.
3.
Atlasiet vajadzīgo atiestatīšanas veidu.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
Atiestatīt uz rūpnīcas
* Papildaprīkojums/piederums. 131
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Centrālā displeja iestatījumu tabula
Centrālā displeja iestatījumu izvēlnē ir vairākas
galvenās kategorijas un apakškategorijas, kurās
apkopoti vairāku automašīnas funkciju iestatījumi
un informācija.
Septiņas galvenās kategorijas ir šādas: My Car,
Skaņa, Navigācija, Multivide, Sakari, Klimats
un Sistēma.
Katra kategorija ietver vairākas apakškategorijas
un iestatījumu opcijas. Tabulās tālāk ir norādīts
pirmais apakškategoriju līmenis. Funkcijas vai
zonas iestatījumu opcijas ir plašāk aprakstītas
īpašnieka rokasgrāmatas saistītajā sadaļā.
Daži iestatījumi ir personiski — tas nozīmē, ka tos
var saglabāt sadaļā Vadītāju profili. Citi iestatījumi ir vispārēji — tas nozīmē, ka tie nav piesaistīti vadītāja profilam.
My Car
Apakškategorijas
Displeji
IntelliSafe
Stāvbremze un piekare
Vējstikla tīrītājs
Audio
Apakškategorijas
Tonis
Skaņas sadalījums
Sistēmas skaļuma līmeņi
Saziņa
Apakškategorijas
Tālrunis
Īsziņas
Android Auto*
Apple CarPlay*
Bluetooth ierīces
Wi-Fi
Automašīnas Wi-Fi tīklājs
Navigācija
Apakškategorijas
Karte
Maršruts un vadība
Satiksme
Multivide
Apakškategorijas
Automašīnas modema Internets*
Volvo On Call*
Volvo apkopes tīkli
Klimata kontrole
Galvenajai kategorijai Klimats nav apakškategoriju.
Sistēma
AM/FM radio
Apakškategorijas
DAB*
Vadītāja profils
Lukturi un apgaismojums
Gracenote®
Datums un laiks
Spoguļi un ērtības
TV*
Sistēmas valodas un mērvienības
Aizslēgšana
Video
Konfidencialitāte un dati
Braukšanas preferences/Individuāls
braukšanas režīms*
132
Apakškategorijas
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Apakškategorijas
Tastatūras izkārtojumi
Balss vadība*
Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem
Sistēmas informācija
Saistītā informācija
•
•
•
Centrālā displeja pārskats (106 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā
(129 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(131 lpp.)
Vadītāju profili
Vairākus automašīnā veiktos iestatījumus var pielāgot vadītāja personīgajām preferencēm un
saglabāt vienā vai vairākos vadītāju profilos.
Personīgie iestatījumi tiek automātiski saglabāti
aktīvajā vadītāja profilā. Katru atslēgu var piesaistīt vadītāja profilam. Lietojot piesaistītu atslēgu,
automašīnā tiek aktivizēti attiecīgā vadītāja profila
iestatījumi.
Kuri iestatījumi tiek saglabāti vadītāju
profilos?
Daudzi automašīnā definētie iestatījumi tiek automātiski saglabāti aktīvajā vadītāja profilā, ja vien
profils nav aizsargāts. Automašīnā definētie iestatījumi ir vai nu personīgi, vai arī globāli. Vadītāju
profilos tiek saglabāti tikai personiskie iestatījumi.
Vadītāja profilā var saglabāt šādus iestatījumus:
ekrāni, spoguļi, priekšējie sēdekļi, navigācija*,
audio un multivides sistēma, valoda, balss vadība
u.c.
tiek pievienotas papildu valodas, tās var lietot arī
tad, ja tiek izmantots vadītāja profils Y. Tastatūras
izkārtojuma iestatījumi netiek saglabāti konkrētam vadītāja profilam — šie iestatījumi ir vispārēji.
Personiskie režīmi
Ja vidējā displeja spilgtuma iestatīšanai tiek
izmantots vadītāja profils X, šis iestatījums neietekmē vadītāja profilu Y. Tas ir saglabāts vadītāja
profilā X — spilgtuma iestatījums ir personisks
iestatījums.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Vadītāja profila atlasīšana (134 lpp.)
Vadītāja profila pārdēvēšana (134 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana vadītāja profilam (135 lpp.)
Vadītāja profila aizsardzība (135 lpp.)
Vadītāju profilu iestatījumu atiestatīšana
(136 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu tabula
(132 lpp.)
Dažus vispārējos iestatījumus var mainīt, bet tie
netiek saglabāti konkrētā vadītāja profilā. Vispārējo iestatījumu izmaiņas ietekmē visus profilus.
Vispārējie iestatījumi
Pārslēdzoties starp vadītāju profiliem, vispārējie
iestatījumi un parametri nemainās. Tie paliek tādi
paši neatkarīgi no aktīvā vadītāja profila.
Tastatūras izkārtojuma iestatījumi ir vispārējo
iestatījumu piemērs. Ja vadītāja profila X tastatūrā
* Papildaprīkojums/piederums. 133
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja profila atlasīšana
Kad ir ieslēgts centrālais displejs, atlasītais vadītāja profils tiek rādīts ekrāna augšdaļā. Pēdējais
izmantotais vadītāja profils būs aktīvs arī nākamajā automašīnas atslēgšanas reizē. Pēc automašīnas atslēgšanas to var mainīt uz citu vadītāja
profilu. Tomēr, ja tālvadības atslēga ir saistīta ar
vadītāja profilu, tad pēc automašīnas iedarbināšanas tiek atlasīts šis profils.
Citu vadītāja profilu var atlasīt divos veidos.
1. variants
1.
Pieskarieties vadītāja profila nosaukumam,
kas pēc displeja ieslēgšanas tiek rādīts centrālā displeja augšdaļā.
> Ir attēlots atlasāmu vadītāja profilu
saraksts.
2.
Atlasiet vajadzīgo vadītāja profilu.
3.
Nospiediet Apstiprināt.
> Vadītāja profils tiek atlasīts, un sistēma
ielādē jaunā vadītāja profila iestatījumus.
4.
Nospiediet Apstiprināt.
> Vadītāja profils tiek atlasīts, un sistēma
ielādē jaunā vadītāja profila iestatījumus.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Vadītāja profila pārdēvēšana
Varat mainīt dažādo automašīnā izmantoto vadītāja profilu nosaukumus.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
3.
Izvēlieties Rediģēt profilu.
> Tiek atvērta izvēlne, kurā var rediģēt profilu.
4.
Pieskarieties laukam Profila nosaukums.
> Tiek parādīta tastatūra, un var mainīt
nosaukumu. Pieskarieties
, lai aizvērtu
tastatūru.
5.
Saglabājiet nosaukuma izmaiņas, nospiežot
Atpakaļ vai Aizvērt.
> Tagad nosaukums ir mainīts.
Vadītāju profili (133 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(112 lpp.)
Vadītāja profila pārdēvēšana (134 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana vadītāja profilam (135 lpp.)
PIEZĪME
Profila nosaukums nevar sākties ar atstarpi, jo
tad profila nosaukums netiks saglabāts.
2. variants
134
Vadītāju profili.
1.
Vidējā displejā velciet augšējo skatu uz leju.
Saistītā informācija
2.
Nospiediet Profils.
> Tiek rādīts tas pats saraksts kā 1. variantā.
•
•
3.
Atlasiet vajadzīgo vadītāja profilu.
Vadītāja profila atlasīšana (134 lpp.)
Tastatūra centrālajā displejā (123 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja profila aizsardzība
Saistītā informācija
Dažos gadījumos nav vēlams dažādos automašīnā definētos iestatījumus saglabāt aktīvajā vadītāja profilā. Šajā gadījumā vadītāja profilu var aizsargāt.
•
PIEZĪME
Vadītāja profilu var aizsargāt, tikai kamēr automašīna stāv.
Lai aizsargātu vadītāja profilu:
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
3.
Izvēlieties Rediģēt profilu.
> Tiek atvērta izvēlne, kurā var rediģēt profilu.
4.
Atlasiet Aizsargāt profilu, lai aizsargātu profilu.
5.
Vadītāju profili.
Saglabājiet profila aizsardzības opciju,
nospiežot Atpakaļ/Aizvērt.
> Kad profils ir aizsargāts, automašīnā definētie iestatījumi netiek automātiski saglabāti profilā. Izmaiņas ir jāsaglabā manuāli,
nospiežot Saglabāt pašreizējos
iestatījumus profilā. Savukārt, kad profils ir neaizsargāts, iestatījumi tiek automātiski saglabāti profilā.
Vadītāju profili (133 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas
piesaistīšana vadītāja profilam
Atslēgu var piesaistīt vadītāja profilam. Pēc tam
ikreiz, kad automašīnā tiks izmantota šī konkrētā
tālvadības pults atslēga, automātiski tiks atlasīts
vajadzīgais vadītāja profils un visi tā iestatījumi.
Pirmo reizi lietojot tālvadības pults atslēgu, tā nav
piesaistīta nevienam vadītāja profilam. Iedarbinot
automašīnu, automātiski tiek aktivizēts profils
Viesis.
Vadītāja profilu var atlasīt manuāli, nepiesaistot to
atslēgai. Kad automašīna tiek atslēgta, tiek aktivizēts pēdējais aktīvais vadītāja profils. Kad atslēga
ir piesaistīta vadītāja profilam, tas nav jāatlasa, ja
tiek lietota tieši šī atslēga.
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana
vadītāja profilam
PIEZĪME
Tālvadības atslēgu vadītāja profilam var pievienot, tikai kamēr automašīna stāv.
Vispirms atlasiet profilu, kas ir jāsaista ar atslēgu,
ja saistāmais profils nav jau aktīvs. Pēc tam aktīvo
profilu var saistīt ar atslēgu.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
Vadītāju profili.
}}
135
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
3.
Atlasiet vajadzīgo profilu. Displejā tiek atjaunots sākuma skats. Profilu Viesis nevar piesaistīt atslēgai.
4.
Vēlreiz velciet augšējo skatu uz leju un pieskarieties Iestatījumi Sistēma
Vadītāju profili Rediģēt profilu.
5.
Atlasiet Pievienojiet atslēgu, lai saistītu
profilu ar atslēgu. Vadītāja profilu nevar piesaistīt citai atslēgai, kas šobrīd netiek lietota
automašīnā. Ja automašīnā atrodas vairākas
atslēgas, tiek parādīts paziņojums Ir atrastas
vairākas atslēgas − novietojiet atslēgu,
ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, uz
rezerves lasītāja.
6.
Nospiediet OK.
> Tagad šī atslēga ir piesaistīta vadītāja profilam un paliks piesaistīta tik ilgi, kamēr
laukā Pievienojiet atslēgu netiks
noņemta atzīme.
Vadītāju profilu iestatījumu
atiestatīšana
Iestatījumus, kas ir saglabāti vienā vai vairākos
vadītāja profilos, var atiestatīt, ja automašīna stāv.
PIEZĪME
Saistītā informācija
•
•
•
Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem ir
iespējama, tikai ja automašīna stāv.
Vadītāju profili (133 lpp.)
Vadītāja profila pārdēvēšana (134 lpp.)
Tālvadības pults atslēgu; (241 lpp.)
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma Atiestatīt uz
rūpnīcas iestatījumiem Atiestatīt
personīgos iestatījumus.
3.
Atlasiet opciju Atiestatīt aktīvajam
profilam, Atiestatīt visiem profiliem vai
Atcelt.
Saistītā informācija
•
•
Rezerves lasītāja atrašanās vieta tuneļkonsolē.
> Kad tiek parādīts paziņojums Profilam
izveidots savienojums ar atslēgu,
atslēga tiek piesaistīta vadītāja profilam.
136
Vadītāju profili (133 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(131 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Ziņojums centrālajā displejā
Centrālajā displejā var attēlot ziņojumus, lai informētu vadītāju vai palīdzētu dažādās situācijās.
Uznirstošie paziņojumi
Dažos gadījumos paziņojums tiek attēlots uznirstoša loga veidā. Uznirstošajiem paziņojumiem ir
augstāka prioritāte, nekā statusa joslā attēlotajiem paziņojumiem, un, lai šie paziņojumi nodzistu,
tie jāapstiprina/jāveic attiecīgā darbība. Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek ievietots vidējā displeja augšējā skatā.
Ziņojumu pārvaldība centrālajā
displejā
Ziņojumus centrālajā displejā pārvalda centrālā
displeja skatos.
Saistītā informācija
•
Ziņojumu pārvaldība centrālajā displejā
(137 lpp.)
•
Rīcība ar centrālajā displejā saglabātu ziņojumu (138 lpp.)
•
Paziņojumi vadītāja displejā (102 lpp.)
Ziņojums centrālā displeja augšējā skatā.
Vidējā displejā ir redzami paziņojumi, kam piešķirta zemāka prioritāte.
Lielākā daļa paziņojumu tiek attēloti virs vidējā
displeja statusa joslas. Pēc brīža vai, kad ir veikta
jebkura prasīta, ar paziņojumu saistīta darbība,
paziņojums izzūd no statusa joslas. Ja paziņojums
ir jāsaglabā, tas tiek ievietots vidējā displeja augšējā skatā.
Ziņojums centrālā displeja augšējā skatā.
Dažiem centrālajā displejā redzamajiem ziņojumiem ir taustiņš (vai vairāki taustiņi uznirstošajos
ziņojumos), kas ļauj, piemēram, aktivizēt/deaktivizēt ar ziņojumu saistītu funkciju.
Paziņojumu kompozīcija var atšķirties, un tie var
tikt parādīti kopā ar grafiskiem attēliem, simboliem vai ar paziņojumu saistītas funkcijas aktivizēšanai/deaktivizēšanai paredzētu taustiņu.
}}
137
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Jauna paziņojuma pārvaldība
Paziņojumi ar taustiņiem:
–
Nospiediet taustiņu, lai veiktu darbību, vai
ļaujiet paziņojumam pēc brīža automātiski
aizvērties.
> Statusa joslā redzamais paziņojums
nodziest.
Rīcība ar centrālajā displejā
saglabātu ziņojumu
Neatkarīgi no tā, vai paziņojumi ir saglabāti vadītāja displejā vai vidējā displejā, ziņojumus var
pārvaldīt vidējā displejā.
Aizveriet paziņojumu, pieskaroties tam, vai
ļaujiet paziņojumam pēc brīža aizvērties automātiski.
> Statusa joslā redzamais paziņojums
nodziest.
–
138
Nospiediet taustiņu, lai veiktu darbību.
Izslēdzot automašīnu, augšējā skatā saglabātie
paziņojumi tiek automātiski izdzēsti.
Saistītā informācija
Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek ievietots
vidējā displeja augšējā skatā.
Saistītā informācija
Pieskarieties ziņojumam, lai to izvērstu/
samazinātu.
> Plašāka informācija par paziņojumu ir
sniegta sarakstā, bet lietotnes kreisās
puses attēlā ir sniegta grafiska informācija
par paziņojumu.
Saglabāta paziņojuma pārvaldīšana
Dažiem paziņojumiem ir taustiņš, kas ļauj, piemēram, aktivizēt/deaktivizēt ar šo paziņojumu saistīto funkciju.
Paziņojumi bez taustiņiem:
–
2.
•
•
Ziņojums centrālajā displejā (137 lpp.)
Saglabātie paziņojumi un augšējā skatā pieejamās opcijas.
Rīcība ar centrālajā displejā saglabātu ziņojumu (138 lpp.)
Paziņojumi, kas tiek attēloti vidējā displejā un ir
jāsaglabā, atrodas vidējā displeja augšējā skatā.
•
Paziņojumi vadītāja displejā (102 lpp.)
Saglabāta paziņojuma lasīšana
1. Atveriet vidējā displeja augšējo skatu.
> Tiek parādīts saglabāto paziņojumu
saraksts. Paziņojumus ar bultiņu labajā
pusē var izvērst.
•
•
Ziņojums centrālajā displejā (137 lpp.)
•
Paziņojumi vadītāja displejā (102 lpp.)
Ziņojumu pārvaldība centrālajā displejā
(137 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Augšējais displejs*
Vējstikla displejs papildina automašīnas vadītāja
displeju un projicē informāciju no vadītāja displeja uz vējstikla. Projicēto attēlu var redzēt tikai
no vadītāja sēdvietas.
PIEZĪME
Vadītājs spēju redzēt informāciju augšējā displejā var pasliktināt šādi faktori:
•
•
polarizējošo saulesbriļļu lietošana;
•
priekšmeti uz displeja bloka pārsega
stikla;
•
nelabvēlīgi gaismas apstākļi.
braukšanas pozīcija, kuras laikā vadītājs
nesēž sēdekļa centrā;
SVARĪGI
Ienākošie tālruņa zvani.
Augšējā displejā vadītāja redzamības laukā ir
redzami brīdinājumi un informācija par ātrumu,
kruīza kontroles funkcijām, navigāciju u.c. Vējstikla
displejā var attēlot arī ceļazīmju informāciju un
ienākošos tālruņa zvanus.
Displeja bloks, no kura tiek projicēta informācija, atrodas instrumentu panelī. Lai nesabojātu displeja bloka pārsega stiklu, neglabājiet
uz tā nekādus priekšmetus un nodrošiniet, lai
uz tā neuzkristu nekādi priekšmeti.
Displejā redzamās informācijas piemēri.
Ātrums
Kruīza kontrole
Navigācija
Ceļazīmes
Vējstikla displejā var tikt īslaicīgi rādīti vairāki simboli, piemēram:
Ja izgaismojas brīdinājuma simbols,
izlasiet vadītāja displejā esošo brīdinājuma paziņojumu.
Ja izgaismojas informācijas simbols,
izlasiet vadītāja displejā esošo brīdinājuma paziņojumu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 139
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Sniegpārslas simbols iedegas apledojuma apstākļu riska gadījumā.
PIEZĪME
Noteikti vizuālie defekti augšējā displeja lietošanas laikā var izraisīt galvassāpes un stresa
sajūtu.
Saistītā informācija
•
Vējstikla displeja aktivizēšana un deaktivizēšana* (140 lpp.)
•
•
Vējstikla displeja tīrīšana* (658 lpp.)
Vējstikla displeja aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Vējstikla displeju var aktivizēt un deaktivizēt, kad
automašīna ir iedarbināta.
Vējstikla displejs pēc vējstikla maiņas*
(629 lpp.)
Centrālā displeja funkciju skatā
nospiediet pogu Head-Up
displejs. Taustiņā esošais indikators izgaismojas, kad funkcija
ir aktivizēta.
City Safety vējstikla displejā
Ja tiek aktivizēts sadursmes brīdinājums, vējstikla
displeja informācija tiek aizstāta ar City Safety
grafisku attēlu. Šis attēls ir izgaismots pat tad,
kad augšējais displejs ir izslēgts.
Saistītā informācija
•
•
Vējstikla displeja iestatījumi* (141 lpp.)
Augšējais displejs* (139 lpp.)
City Safety attēls mirgo, lai pievērstu vadītāja uzmanību.
140
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vējstikla displeja iestatījumi*
Pielāgojiet iestatījumus vējstikla displeja projicēšanai uz vējstikla.
Spilgtuma un vertikālās pozīcijas
regulēšana
Displeja opciju atlasīšana
Atlasiet funkcijas, kuras jārāda vējstikla displejā.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Displeji
displeja iestatījumi.
3.
Atlasiet vienu vai vairākas funkcijas:
•
•
•
•
Head-Up
Apstipriniet
Attēlu spilgtums tiek automātiski pielāgots fona
apgaismojuma apstākļiem. Šo spilgtumu ietekmē
arī citu automašīnas displeju spilgtuma regulēšana.
Iestatījumus var definēt, kad automašīna ir iedarbināta un vējstiklā ir redzams projicētais attēls.
1.
Pozīcijas nolaišana
1.
Centrālā displeja funkciju skatā nospiediet
pogu Head-Up displeja regul..
2.
Noregulējiet vadītāja redzamības laukā projicētā attēla spilgtumu un vertikālo pozīciju,
izmantojot stūres labās puses vadības tastatūru.
Augstuma pozīciju var saglabāt elektriski regulējamā* priekšējā sēdekļa atmiņas funkcijā, izmantojot vadības tastatūru vadītāja durvīs.
Rādīt navigāciju
Rādīt Road Sign Information
Rādīt vadītāja atbalstu
Rādīt tālruni.
Šis iestatījums tiek saglabāts vadītāja profilā kā
personīgs iestatījums.
Spilgtuma samazināšana
Spilgtuma palielināšana
Pozīcijas pacelšana
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 141
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Horizontālās pozīcijas kalibrēšana
Saistītā informācija
Mainot vējstiklu vai displeja bloku, iespējams, būs
jākalibrē augšējā displeja vertikālā pozīcija. Kalibrēšana nozīmē projicētā attēla pagriešanu pulksteņrādītāju kustības virzienā vai pretēji tam.
•
•
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Atlasiet My Car Vadītāja displejs
Head-Up displeja iestatījumi Head-Up
displeja kalibrēšana.
3.
Kalibrējiet attēla horizontālo pozīciju ar stūres
labās puses vadības tastatūru.
•
•
Augšējais displejs* (139 lpp.)
Vējstikla displeja aktivizēšana un deaktivizēšana* (140 lpp.)
Vadītāju profili (133 lpp.)
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (184 lpp.)
Balss atpazīšana19
Vadītājs var izmantot balss atpazīšanu, lai vadītu
noteiktas multivides atskaņotāja funkcijas, ar
Bluetooth pievienotu tālruni, klimata kontroles
sistēmu un Volvo navigācijas sistēmu*.
Balss komandas piedāvā papildu ērtības un palīdz
vadītājam nenovērst uzmanību, lai viņš vai viņa
varētu koncentrēties uz braukšanu, ceļu un satiksmes situāciju.
BRĪDINĀJUMS
Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par drošu automobiļa vadīšanu un visu spēkā esošo ceļu
satiksmes noteikumu ievērošanu.
Pagriešana pulksteņrādītāju kustības virzienā
Pagriešana pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam
Apstipriniet
142
Balss vadības sistēmas mikrofons
Balss vadība notiek dialoga formātā: lietotājs
izrunā komandas un saņem izrunātas atbildes no
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
sistēmas. Balss atpazīšanas sistēma izmanto to
pašu mikrofonu kā ierīces, kas pievienotas ar
Bluetooth savienojumu, un balss atpazīšanas sistēmas atbildes tiek sniegtas, izmantojot automašīnas skaļruņus. Dažos gadījumos vadītāja displejā tiek attēlots arī teksta paziņojums. Funkcijas
var vadīt ar stūres labās puses tastatūru. Iestatījumus var veikt vidējā displejā.
Balss atpazīšanas lietošana20
Sistēmas atjaunināšana
Balss atpazīšanas sistēma tiek nepārtraukti uzlabota. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, lejupielādējiet atjauninājumus no support.volvocars.com.
Atcerieties:
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Balss atpazīšanas lietošana (143 lpp.)
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu (144 lpp.)
Nospiediet balss atpazīšanas
taustiņu
uz stūres, lai aktivizētu sistēmu un sāktu dialogu,
izmantojot balss komandas.
Tādēļ nospiediet
Smith Mobile".
un sakiet "Call Robin
Komandas/frāzes
Vienmēr var izmantot šīs komandas:
•
runājiet pēc signāla normālā balsī un normālā
tempā.
•
"Repeat" — atkārto pēdējo notiekošā dialoga balss norādi.
•
Nerunājiet, kamēr sistēma atbild (šajā laikā
sistēma nesaprot komandas).
•
•
"Cancel" — pārtraukt dialogu
•
Fona troksni pasažieru salonā var novērst,
aizverot durvis, logus un panorāmas jumtu*.
Radio un multivides vadība ar balsi (145 lpp.)
Balss atpazīšanu var deaktivizēt šādi:
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu
(202 lpp.)
•
•
Balss atpazīšanas iestatījumi (145 lpp.)
atlasītās tālruņu kataloga kontaktpersonas tālruņa numuru. Ja kontaktpersonai ir vairāki tālruņa
numuri (piemēram, mājās, mobilais, darbā), ir
jānorāda pareizā kategorija.
sakot: "Cancel";
"Help" — sāk palīdzības dialogu. Sistēma
atbild ar pašreizējā situācijā pieejamajām
komandām, uzvedni vai piemēru.
Komandas specifiskām funkcijām, piemēram, tālrunim un radio, ir aprakstītas atsevišķās sadaļās.
turot nospiestu balss atpazīšanas taustiņu
uz stūres.
Lai paātrinātu saziņu un izlaistu sistēmas vaicājumus, sistēmas runas laikā nospiediet balss atpazīšanas stūres taustiņu
un izrunājiet nākamo
komandu.
Balss atpazīšanas vadības piemērs
Nospiediet
, sakiet "Call [Forename]
[Surname] [number category]" — sastāda
19
20
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 143
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Cipari
Ciparu komandas jāizrunā atšķirīgi atkarībā no
kontrolējamās funkcijas:
•
•
•
Tālruņi un pasta indeksi jāizrunā atsevišķi
— ciparu pēc cipara, piemēram, nulle, trīs,
viens, divi, divi, četri, četri, trīs (03122443).
Māju numurus var izrunāt atsevišķi vai grupās, piemēram, divi, divi vai divdesmit divi
(22). Angļu un holandiešu valodā secīgi var
nosaukt vairākas grupas, piemēram, divdesmit divi, divdesmit divi (22 22). Angļu valodā
var nosaukt divus vai trīs vienādus ciparus,
piemēram, divas nulles (00). Ciparus un
skaitļus var nosaukt amplitūdā no 0-2300.
Frekvences var izrunāt kā deviņdesmit
astoņi komats astoņi (98,8), simts un četri
komats divi vai simtu četri komats divi
(104,2).
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
21
22
144
Balss atpazīšana (142 lpp.)
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu21
Saistītā informācija
Zvaniet kontaktpersonai, lieciet nolasīt īsziņas vai
diktējiet īsas atbildes, sniedzot balss vadības
komandas tālrunim ar Bluetooth savienojumu.
•
•
•
•
Lai norādītu kontaktu tālruņu katalogā, balss
atpazīšanas komandai jāietver tālruņu katalogā
saglabātā kontakta informācija. Ja kontaktam,
piemēram, Robyn Smith, ir vairāki tālruņa
numuri, var norādīt arī numura kategoriju, piemēram, Home vai Mobile: "Call Robin Smith
Mobile".
Nospiediet
komandām:
"Call [contact]" — zvana tālruņu katalogā
atlasītajam kontaktam.
•
"Call [telefona numurs]" — zvana uz telefona numuru.
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu (144 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi (145 lpp.)
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu
(202 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (145 lpp.)
•
Radio un multivides vadība ar balsi (145 lpp.)
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu
(202 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (145 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(546 lpp.)
un izrunājiet vienu no šīm
•
•
•
•
•
Balss atpazīšana (142 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (143 lpp.)
"Recent calls" — parāda zvanu sarakstu.
"Read message" — ziņojums tiek nolasīts.
Ja ir attēloti vairāki paziņojumi, atlasiet, kuru
paziņojumu nolasīt.
"Message to [contact]" lietotājiem tiek
lūgts ierunāt īsu ziņojumu. Ziņojums pēc tam
tiek atkārtots, un lietotājs var izvēlēties to
nosūtīt22 vai pārskatīt. Lai šī funkcija darbotos, automašīnā ir jābūt izveidotam savienojumam ar internetu.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Ziņojumus no automašīnas var nosūtīt tikai noteikti tālruņi. Informāciju par saderību skatiet vietnē support.volvocars.com.
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Radio un multivides vadība ar
balsi23
Tālāk ir norādītas komandas radio un multivides
atskaņotāja ierīces vadībai.
Pieskarieties
komandām:
un izrunājiet vienu no šīm
•
"Media" — sāk dialogu par multividi un radio
un rāda komandu piemērus.
•
"Play [izpildītājs]" — atskaņo atlasītā izpildītāja mūziku.
•
"Play [dziesmas nosaukums]" — atskaņo
atlasīto dziesmu.
•
"Play [dziesmas nosaukums] no
[albums]" — atskaņo atlasīto dziesmu no
atlasītā albuma.
•
"Play [TV channel name]" — sāk atskaņot
atlasīto TV kanālu*24.
•
"Play [radio stacija]" — sāk atskaņot atlasīto radio kanālu.
•
23
24
25
"Tune to [frekvence]" — sāk atskaņot atlasīto radio frekvenci pašreizējā frekvenču diapazonā. Ja neviens radio avots nav aktīvs, pēc
noklusējuma tiek sākta FM viļņu garuma
atskaņošana.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"Tune to [frekvence] [viļņu diapazons]"
— sāk atskaņot atlasīto radio frekvenci atlasītajā frekvenču diapazonā.
"Radio" — sāk atskaņot FM radio.
"Radio FM" — sāk atskaņot FM radio.
"Radio AM" — sāk atskaņot AM radio.
"DAB " — sāk atskaņot DAB radio*.
"TV" — sāk atskaņot TV*24.
"CD" — sāk atskaņot CD*.
•
Balss vadības iestatījumus atlasa šeit.
Iestatījumi
Sistēma
Balss vadība
Var veikt šādus iestatījumus:
• Atkārtot balss komandu
• Dzimums
• Runas ātrums
"USB" — sāk atskaņot no USB.
Audio iestatījumi
"iPod" — sāk atskaņot no iPod.
Audio iestatījumus atlasiet sadaļā:
"Bluetooth" — sāk atskaņot Bluetooth pievienotu multivides avotu.
"Similar music" — atskaņo mūziku, kas ir
līdzīga pašlaik atskaņotajai USB ierīces mūzikai.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Balss atpazīšanas iestatījumi25
Balss atpazīšana (142 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (143 lpp.)
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu (144 lpp.)
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu
(202 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (145 lpp.)
Iestatījumi Skaņa Sistēmas skaļuma
līmeņi Balss vadība
Valodas iestatījumi
Balss atpazīšanas funkcija nav pieejama visās
valodās. Valodas, kurās ir pieejama balss atpazīšanas funkcija, valodu sarakstā ir apzīmētas ar
.
ikonu Valodas maiņa ietekmē arī izvēlnes, paziņojumu
un palīdzības tekstus.
Iestatījumi Sistēma Sistēmas valodas
un mērvienības Sistēmas valoda
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 145
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
146
Balss atpazīšana (142 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (143 lpp.)
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu (144 lpp.)
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu
(202 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi (145 lpp.)
Audio iestatījumi (510 lpp.)
Sistēmas valodas maiņa (129 lpp.)
APGAISMOJUMS
APGAISMOJUMS
Gaismu slēdži
Dažādos apgaismes ierīču vadības slēdžus
izmanto ārējo un iekšējo apgaismes ierīču vadībai. Ar kreiso svirslēdzi var aktivizēt un regulēt
ārējās apgaismes ierīces. Salona apgaismojuma
spilgtumu regulē, izmantojot ritenīti instrumentu
panelī.
augstumu1
Arī priekšējo lukturu stara
regulē,
izmantojot ritenīti instrumentu panelī.
Ārējās apgaismes ierīces
Stāvoklis
Tehniskie parametri
Stāvoklis
Dienas gaismas lukturi.
Tehniskie parametri
Dienas gaitas lukturi un gabarītlukturi dienasgaismā.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Tuvās gaismas un gabarītlukturi
vājā dienasgaismā, tumsā vai laikā,
kad ir ieslēgts priekšējais miglas
lukturis* un/vai aizmugurējais
miglas lukturis.
Dienas gaitas lukturi un gabarītlukturi.
Gabarītlukturi, kad automašīna ir
novietota stāvēšanai.A
Var aktivizēt funkciju Aktīvās tālās
gaismas.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Tālās gaismas var aktivizēt, kad ir
ieslēgtas tuvās gaismas.
Tuvās gaismas un gabarītlukturi.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Var ieslēgt tālās gaismas.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Aktīvās tālās gaismas ieslēgtas/
izslēgtas.
A
Ja automašīna stāv, bet darbojas, grozāmo gredzenu var
pagriezt
pozīcijā no citas pozīcijas, lai ieslēgtu tikai
gabarītlukturus, nevis citas apgaismes ierīces.
Kreisā svirslēdža grozāmais gredzens.
Kad automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes pozīcijā II, pagriežamā gredzena dažādajās
pozīcijās ir pieejamas šādas funkcijas:
1
148
Volvo iesaka braukšana slaikā izmantot režīmu
.
Attiecas uz transportlīdzekļiem ar halogēna priekšējiem lukturiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
APGAISMOJUMS
BRĪDINĀJUMS
Automašīnas apgaismojuma sistēma nespēj
noteikt, kad dienas gaisma ir pārāk vāja vai
pietiekoši spēcīga, piemēram, miglā un lietū.
Vadītājam vienmēr jānodrošina, lai automašīna
tiktu vadīta ar satiksmes apstākļiem atbilstoši
noregulētiem lukturiem un ievērojot visus
spēkā esošos satiksmes noteikumus.
Instrumentu paneļa ritenītis
Saistītā informācija
•
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā
displejā (149 lpp.)
•
•
•
•
•
•
Salona apgaismojums (160 lpp.)
•
•
•
•
•
Automašīnām ar gaismas diožu2 priekšējiem lukturiem*
ir automātiska priekšējo lukturu stara augstuma regulēšanas funkcija, un tādēļ tie nav aprīkoti ar priekšējo lukturu augstuma regulēšanas īkšķratu.
Gabarītlukturi (151 lpp.)
Pagrieziena rādītāju izmantošana (155 lpp.)
Apgaismojuma funkciju regulēšana
centrālajā displejā
Vairākas lukturu funkcijas var regulēt un aktivizēt
centrālajā displejā. Piemēram, aktīvos tālās gaismas lukturus, mājās nokļūšanas apgaismojumu
un pietuvošanās apgaismojumu.
Tālo gaismu lietošana (153 lpp.)
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Tuvās gaismas (152 lpp.)
2.
Priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas gaismas* (156 lpp.)
Nospiediet My Car
apgaismojums.
3.
Atlasiet Ārējie lukturi vai Salona gaismas
un pēc tam funkciju, kas ir jānoregulē.
Aizmugurējais miglas lukturis (157 lpp.)
Lukturi un
Aktīvie pagrieziena lukturi* (156 lpp.)
Saistītā informācija
Bremžu signāls (158 lpp.)
•
•
•
Gaismu slēdži (148 lpp.)
•
•
•
Approach light duration (160 lpp.)
•
Funkciju skats centrālajā displejā (119 lpp.)
Avārijas bremžu signāli (158 lpp.)
Avārijas gaismas signalizācija (159 lpp.)
Aktīvās tālās gaismas (153 lpp.)
Mājās nokļūšanas apgaismojuma lietošana
(159 lpp.)
Pagrieziena rādītāju izmantošana (155 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā skatā
(129 lpp.)
Salona spilgtuma regulēšanas ritenītis
Priekšējo lukturu stara augstuma regulēšanas ritenītis1
2
1
Gaismas diodes (Light Emitting Diode)
Attiecas uz transportlīdzekļiem ar halogēna priekšējiem lukturiem.
* Papildaprīkojums/piederums. 149
APGAISMOJUMS
Priekšējo lukturu līmeņa regulēšana
Priekšējo lukturu stara augstumu3 maina, izmantojot vienu no instrumentu paneļa īkšķratiem.
Automašīnas noslodze maina priekšējo lukturu
stara vertikālo regulējumu, kas var apžilbināt pretimbraucošos ceļu satiksmes dalībniekus. Lai no
tā izvairītos, noregulējiet priekšējo lukturu līmeni.
Pazeminiet staru, ja automašīna ir smagi piekrauta.
1.
Ļaujiet dzinējam darboties vai atstājiet automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā I.
2.
Ritiniet ritenīti uz augšu/uz leju, lai paceltu
priekšējo lukturu līmeni augstāk/nolaistu to
zemāk.
Tālāk ir parādīta īkšķrata pozīcija, kas jāizmanto
dažādos noslodzes gadījumos.
150
Attiecas uz transportlīdzekļiem ar halogēna priekšējiem lukturiem.
Īkšķrata
pozīcija
Vadītājs un pasažieris priekšējā
pasažiera sēdeklī.
1
Aizmugurējā sēdeklī sēž trīs pasažieri.
220 kg smaga krava bagāžas nodalījumā.
Vadītājs un maksimāli noslogots
bagāžas nodalījums.
Īkšķrata pozīcijas piemēri.
Īkšķrats pozīcijā 0
Saistītā informācija
•
Īkšķrats pozīcijā 1
Noslodzes gadījumi
Īkšķrata
pozīcija
Tikai vadītājs.
0
Vadītājs un pasažieris priekšējā
pasažiera sēdeklī.
0
Vadītājs un pasažieris priekšējā
pasažiera sēdeklī.
1
Aizmugurējā sēdeklī sēž trīs pasažieri.
3
Noslodzes gadījumi
Gaismu slēdži (148 lpp.)
2
APGAISMOJUMS
Gabarītlukturi
Gabarītlukturus var izmantot, lai citi ceļu satiksmes dalībnieki redzētu automašīnu, ja tā tiek
apturēta vai novietota stāvēšanai. Gabarītlukturus
ieslēdz ar stūres svirslēdža grozāmo gredzenu.
no citas pozīcijas, lai ieslēgtu tikai gabarītlukturus,
nevis citas apgaismes ierīces.
Braucot vairāk nekā 30 sekundes ar maks.
10 km/h (aptuveni 6 mph) vai ja ātrums pārsniedz 10 km/h (aptuveni 6 mph), tiek ieslēgti
dienas gaitas lukturi. Šajā gadījumā vadītājam slē.
dzis jāpagriež kādā citā pozīcijā, nevis
Ja aizmugures durvis tiek atvērtas tumšā laikā,
iedegas aizmugures gabarītlukturi (ja tie vēl
nedeg), lai brīdinātu aizmugurē esošos satiksmes
dalībniekus. Tas notiek neatkarīgi no rotējošā
gredzena pozīcijas un automašīnas elektrosistēmas aizdedzes pozīcijas.
Dienas gaismas lukturi
Automašīnā ir sensori, kas nosaka gaismas
apstākļus apkārtējā vidē. Dienas gaitas lukturi
iedegas, kad stūres svirslēdža pagriežamais gre,
vai
dzens tiek pagriezts pozīcijā
un automašīnas elektrosistēma atrodas
aizdedzes pozīcijā II. Pozīcijā
priekšējie
lukturi tiek automātiski pārslēgti uz tuvajām gaismām, ja dienasgaisma ir vāja vai ir iestājusies
tumsa.
Saistītā informācija
Svirslēdža rotējošais gredzens gabarītlukturu pozīcijā.
Pagrieziet pagriežamo gredzenu pozīcijā
— tiek ieslēgti gabarītlukturi (vienlaikus ieslēdzas
numura zīmes apgaismojums).
Ja automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes
pozīcijā II, tiek ieslēgti dienas gaitas lukturi, nevis
priekšējie gabarītlukturi. Kad pagriežamais gredzens atrodas šajā pozīcijā, gabarītlukturi ir
ieslēgti neatkarīgi no automašīnas elektrosistēmas aizdedzes pozīcijas.
•
•
•
Gaismu slēdži (148 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (438 lpp.)
Priekšējā avārijas signālluktura/gabarītluktura spuldzes nomaiņa (637 lpp.)
Svirslēdža rotējošais gredzens pozīcijā AUTO.
Ja svirslēdža grozāmais gredzens atrodas pozīcijā
, braucot dienas laikā, ir iedegti dienas gai-
Ja automašīna stāv, bet darbojas, grozāmo grepozīcijā
dzenu var pagriezt gabarītlukturu
}}
151
APGAISMOJUMS
||
tas lukturi (DRL4). Vājā dienasgaismā vai tumsā
automašīna automātiski pārslēdz priekšējos lukturus no dienas gaitas lukturiem uz tuvās gaismas lukturiem. Pārslēgšana uz tuvās gaismas lukturiem notiek arī tad, ja tiek aktivizēti priekšējie
miglas lukturi* un/vai aizmugurējais miglas lukturis.
Tuvās gaismas
Braucot ar svirslēdža pagriežamo gredzenu pozī, tuvās gaismas lukturi tiek automātiski
cijā
aktivizēti vājā dienasgaismā vai tumsā vai kad
automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes
pozīcijā II.
BRĪDINĀJUMS
Šī sistēma palīdz taupīt enerģiju - tā nespēj
visās situācijās, piemēram, miglā un lietū,
noteikt, kad dienas gaisma ir pārāk vāja vai
pietiekoši spēcīga.
•
•
•
•
Svirslēdža rotējošais gredzens pozīcijā AUTO.
Aizdedzes pozīcijas (438 lpp.)
Kamēr svirslēdža pagriežamais gredzens atrodas
pozīcijā
, tuvās gaismas tiek aktivizētas
automātiski, ja:
Priekšējā avārijas signālluktura/gabarītluktura spuldzes nomaiņa (637 lpp.)
ņemiet vērā, ka, lai darbotos tuneļu uztveršanas
funkcija, kreisās puses svirslēdža rotējošajam
gredzenam jāatrodas režīmā
.
•
•
•
•
Gaismu slēdži (148 lpp.)
Tuvās gaismas (152 lpp.)
Tuneļa uztveršana
Automašīna uztver iebraukšanu tunelī un pārslēdz
dienas gaitas lukturus uz tuvajām gaismām.
Saistītā informācija
Vadītājam vienmēr jānodrošina, lai automašīna
tiktu vadīta ar atbilstoši satiksmes situācijai
noregulētiem lukturiem un ievērojot visus
spēkā esošos satiksmes noteikumus.
Saistītā informācija
aktivizēti, kad automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes pozīcijā II.
•
•
•
Gaismu slēdži (148 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (438 lpp.)
Dienas gaismas lukturi (151 lpp.)
Tuvo gaismu luktura nomaiņa (636 lpp.)
tiek aktivizēti priekšējie miglas lukturi*;
tiek aktivizēts aizmugurējais miglas lukturis;
tiek aktivizēti priekšējie un aizmugurējie
miglas lukturi;
Kad svirslēdža pagriežamais gredzens atrodas
, tuvās gaismas lukturi ir vienmēr
pozīcijā
4
152
Daytime Running Lights
* Papildaprīkojums/piederums.
APGAISMOJUMS
Tālo gaismu lietošana
Tālās gaismas vada ar kreiso svirslēdzi. Tālās
gaismas lukturi ir automašīnas spēcīgākā
apgaismes ierīce, kas ir jāizmanto labākas redzamības panākšanai, braucot tumsā, ja vien netiek
apžilbināti citi ceļu satiksmes dalībnieki.
Ja tālās gaismas ir aktivizētas, vadītāja displejā
.
izgaismojas simbols
Saistītā informācija
•
•
•
Gaismu slēdži (148 lpp.)
Aktīvās tālās gaismas (153 lpp.)
Tālo gaismu luktura nomaiņa (636 lpp.)
Aktīvās tālās gaismas
Aktīvās tālās gaismas ir funkcija, kas izmanto vējstikla augšpusē esošo kameras sensoru, lai
uztvertu pretī braucošo transportlīdzekļu priekšējo lukturu gaismas vai priekšā esošo transportlīdzekļu aizmugurējo lukturu gaismas, un pēc tam
pārslēdz tālās gaismas uz tuvajām gaismām.
Stūres svirslēdzis ar rotējošu gredzenu.
Tālo gaismu "zibsnīšana"
Pārvietojiet svirslēdzi mazliet uz aizmuguri
tālo gaismu signāla pozīcijā. Tiklīdz svirslēdzis
tiks atlaists, iedegsies tālās gaismas.
Tālās gaismas
Tālās gaismas var aktivizēt, ja stūres svirslēdža rotējošais gredzens atrodas pozīcijā
5 vai
. Aktivizējiet tālās gaismas,
pārvietojot svirslēdzi uz priekšu. Deaktivizējiet,
pārvietojot svirslēdzi atpakaļ.
5
Ja ir aktivizēti tuvās gaismas lukturi.
Aktīvās tālās gaismas var ieslēgt ar svirslēdža grozāmo
gredzenu pozīcijā
.
Šī funkcija var ņemt vērā arī ielas apgaismojumu.
Tālās gaismas tiek atkal aktivizētas, kad kameras
sensors vairs neredz pretī vai priekšā braucošos
transportlīdzekļus.
Funkcija var ieslēgties, braucot tumsā ar aptuveni
20 km/h (aptuveni 12 mph) vai lielāku ātrumu.
}}
153
APGAISMOJUMS
||
Ja aktīvās tālās gaismas tiek izslēgtas, kamēr deg
tālās gaismas, nekavējoties tiek ieslēgtas tuvās
gaismas.
Kad ir aktivizētas tālās gaismas, vadītāja displejā
.
ar baltu gaismu izgaismojas simbols
funkcijas tālās gaismas paliek iedegtas abās pretī
braucošo vai priekšā esošo transportlīdzekļu
pusēs — tiek aptumšots tikai tas gaismas stara
punkts, kurš ir vērsts tieši uz transportlīdzekli.
Kad ir ieslēgtas tālās gaismas, simbols izgaismojas zilā krāsā. Tas attiecas arī uz gaismas diožu
priekšējiem lukturiem, ja tālās gaismas ir daļēji
aptumšotas, t.i., ja gaismas stars ir nedaudz spēcīgāks par tuvajām gaismām.
Automašīnas ar halogēna lukturiem
Tālās gaismas tiek atkal ieslēgtas apmēram
sekundi pēc tam, kad kameras sensors vairs
neuztver pretī braucošo transportlīdzekļu priekšējo lukturu gaismas vai priekšā esošo transportlīdzekļu aizmugures lukturu gaismas.
diožu6
Automašīnas ar gaismas
priekšējiem
lukturiem*
Ja aktīvajām tālajām gaismām ir ieslēgšanas/
izslēgšanas funkcija7, tālās gaismas tiek atkal
ieslēgtas apmēram sekundi pēc tam, kad kameras sensors vairs neuztver pretī braucošo transportlīdzekļu priekšējo lukturu gaismas vai priekšā
esošo transportlīdzekļu aizmugures lukturu gaismas.
Ja aktīvajām tālajām gaismām ir adaptīvā funkcija7, tad, atšķirībā no parastās aptumšošanas
Ja šis simbols tiek attēlots vadītāja displejā kopā ar paziņojumu Aktīvās
tālās gaismas Īslaicīgi nav
pieejams, tuvās un tālās gaismas
jāpārslēdz manuāli. Stūres svirslēdža rotējošais
.
gredzens var joprojām atrasties pozīcijā
Kad parādās šie paziņojumi, simbols
nodziest.
Tas pats attiecas uz gadījumiem, kas
šis simbols tiek attēlots kopā ar paziņojumu Vējstikla sensors Sensors
bloķēts, skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu.
Adaptīva funkcija: Tuvās gaismas tieši pret pretī braucošajiem transportlīdzekļiem, bet pastāvīgas tālās gaismas
abās transportlīdzekļa pusēs.
Tālās gaismas tiek atkal ieslēgtas apmēram
sekundi pēc tam, kad kameras sensors vairs
neuztver pretī braucošo transportlīdzekļu priekšējo lukturu gaismas vai priekšā esošo transportlīdzekļu aizmugures lukturu gaismas.
Aktīvo tālo gaismu ierobežojumi
Kameras sensoram, uz kuru pamatojas funkcijas
darbība, ir noteikti ierobežojumi.
Aktīvās tālās gaismas var būt īslaicīgi nepieejamas, piemēram, situācijā, kad ir bieza migla vai
spēcīgs lietus. Kad atkal ir pieejamas aktīvās tālās
gaismas vai vējstikla sensori vairs nav aizsegti,
paziņojums nodziest un izgaismojas simbols
.
BRĪDINĀJUMS
Aktīvās tālās gaismas ir optimāla gaismas
stara izmantošanas palīglīdzeklis piemērotos
apstākļos.
Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par manuālo pārslēgšanos starp tālajām un tuvajām gaismām,
kad to prasa satiksmes situācijas vai laika
apstākļi.
6 Gaismas diodes (Light Emitting Diode)
7 Atkarībā no automašīnas aprīkojuma līmeņa.
154
* Papildaprīkojums/piederums.
APGAISMOJUMS
Saistītā informācija
•
•
•
Gaismu slēdži (148 lpp.)
Tālo gaismu lietošana (153 lpp.)
Kameras bloka ierobežojumi (354 lpp.)
Pagrieziena rādītāju izmantošana
PIEZĪME
Automašīnas pagrieziena rādītājus var darbināt
ar kreisās puses svirslēdzi. Pagrieziena rādītāju
lukturi iemirgojas trīs reizes vai mirgo nepārtraukti atkarībā no tā, cik tālu augšā vai lejā ir
pārvietots svirslēdzis.
•
Šo automātisko mirgošanu var pārtraukt,
nekavējoties pārslēdzot svirslēdzi pretējā
virzienā.
•
Ja pagrieziena rādītāju simbols vadītāja
displejā mirgo straujāk nekā parasti, skatiet ziņojumu vadītāja displejā.
Pastāvīgs mirgojošs signāls
Pārvietojiet svirslēdzi uz augšu vai uz leju līdz
gala pozīcijai.
Svirslēdzis paliek savā stāvoklī, pārslēgšana atpakaļ notiek manuāli vai automātiski, pagriežot stūri.
Saistītā informācija
•
•
Pagrieziena rādītāji.
Īslaicīgs mirgojošs signāls
Pārvietojiet svirslēdzi uz augšu vai uz leju līdz
pirmajai pozīcijai un atlaidiet. Pagrieziena
rādītāju lukturi iemirgojas trīs reizes. Ja funkcija ir deaktivizēta centrālajā displejā, lukturi
iemirgojas vienreiz.
•
Avārijas gaismas signalizācija (159 lpp.)
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā
displejā (149 lpp.)
Priekšējā pagrieziena rādītāja spuldzes
nomaiņa (638 lpp.)
155
APGAISMOJUMS
Aktīvie pagrieziena lukturi*
Aktīvie pagrieziena lukturi nodrošina maksimālu
apgaismojumu līkumos un krustojumos. Automašīnām ar LED8 priekšējiem lukturiem* var būt
aktīvie pagrieziena lukturi — atkarībā no automašīnas aprīkojuma līmeņa.
Šī funkcija ir aktīva tikai vājā dienasgaismā vai
tumsā un tikai tad, ja automašīna atrodas kustībā
un ir ieslēgtas tuvās gaismas.
Funkcijas deaktivizēšana/aktivizēšana
Šī funkcija ir aktivizēta, kad automašīna tiek piegādāta no rūpnīcas, un to var deaktivizēt/aktivizēt
centrālā displeja funkciju skatā.
Priekšējie miglas lukturi/līkumu
izgaismošanas gaismas*
Priekšējo miglas lukturu staru kūlis ir spēcīgāks
nekā tuvās gaismas lukturiem, un tādēļ tie miglā
ir efektīvāki.
Nospiediet taustiņu Aktīvie
līkumu izgaism. lukturi.
Saistītā informācija
Priekšējo lukturu gaismas staru trajektorija, kad šī funkcija ir attiecīgi izslēgta (pa kreisi) un ieslēgta (pa labi).
Aktīvie pagrieziena lukturi seko stūres kustībai,
maksimāli izgaismojot ceļu līkumos un krustojumos un tādējādi var nodrošināt vadītājam labāku
redzamību.
Funkcija tiek aktivēta automātiski, iedarbinot
automobili. Funkcijas traucējumu gadījumā vadī, un vientāja displejā izgaismojas simbols
laikus vadītāja displejā tiek parādīts skaidrojošs
teksts.
8
156
•
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā
displejā (149 lpp.)
•
Priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas gaismas* (156 lpp.)
Spiedpoga priekšējo miglas lukturu ieslēgšanai.
Aizmugurējos miglas lukturus var ieslēgt, tikai kad
automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes
pozīcijā II un pagriežamais gredzens uz svirslēdža
atrodas pozīcijā
,
vai
.
Nospiediet pogu, lai aktivizētu un deaktivizētu.
Kad tiek ieslēgti priekšējie miglas lukturi, vadītāja
simbols.
displejā iedegas
Priekšējie miglas lukturi tiek automātiski izslēgti,
kad tiek izslēgta automašīna vai kad pagriežamais
Gaismas diodes (Light Emitting Diode)
* Papildaprīkojums/piederums.
APGAISMOJUMS
gredzens uz svirslēdža tiek pagriezts pozīcijā
.
PIEZĪME
Dažādās valstīs noteikumi par aizmugurējo
miglas lukturu izmantošanu atšķiras.
•
•
Aktīvie pagrieziena lukturi* (156 lpp.)
Aizmugurējais miglas lukturis
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā
displejā (149 lpp.)
Aizmugurējā luktura gaisma ir ievērojami spēcīgāka par parastajiem aizmugurējiem lukturiem,
un to var lietot tikai pasliktinātas redzamības
apstākļos, ko izraisa migla, sniegs, dūmi vai
putekļi, lai citi ceļu satiksmes dalībnieki tiktu laicīgi brīdināti par priekšā braucošo transportlīdzekli.
Līkumu izgaismošanas gaismas*
Priekšējie miglas lukturi var ietvert līkumu izgaismošanas gaismu funkciju, kas īslaicīgi izgaismo
diagonāli pretī automašīnas priekšpusei esošo
zonu stūres pagriešanas virzienā asos līkumos vai
tajā virzienā, kura pagrieziena rādītāji ir ieslēgti.
Šī funkcija tiek aktivizēta vājā dienasgaismā vai
tumsā, kad svirslēdža pagriežamais gredzens
vai
un automašīnas
atrodas pozīcijā
ātrums ir mazāks par aptuveni 30 km/h (aptuveni
20 mph).
Turklāt, braucot atpakaļgaitā, papildus atpakaļgaitas lukturiem tiek ieslēgti abi līkumu izgaismošanas lukturi.
Šī funkcija ir aktivizēta, kad automašīna tiek piegādāta no rūpnīcas, un to var aktivizēt un deaktivizēt centrālajā displejā.
Spiedpoga aizmugurējā miglas luktura ieslēgšanai.
Aizmugurējais miglas lukturis ir lukturis automašīnas aizmugurē vadītāja pusē.
Aizmugurējo miglas lukturi var ieslēgt tikai gadījumā, ja:
Saistītā informācija
•
•
•
Gaismu slēdži (148 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (438 lpp.)
Aizmugurējais miglas lukturis (157 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 157
APGAISMOJUMS
||
•
•
ir aktīva aizdedzes pozīcija II un svirslēdža
pagriežamais gredzens atrodas pozīcijā
vai
;
svirslēdža pagriežamais gredzens atrodas
un ir ieslēgti priekšējie miglas
pozīcijā
lukturi.
Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Ieslēdzot aizmugurējo miglas lukturi, vadītāja displejā
.
iedegas simbols
Aizmugurējais miglas lukturis izslēdzas automātiski, kad:
•
kad tiek izslēgta automašīna vai kad svirslēdža pagriežamais gredzens tiek pagriezts
pozīcijā
;
•
svirslēdža pagriežamais gredzens atrodas
un tiek izslēgti priekšējie
pozīcijā
miglas lukturi.
Bremžu signāls
Avārijas bremžu signāli
Bremžu signāls automātiski iedegas bremzēšanas laikā.
Avārijas bremžu signāli tiek ieslēgti, lai brīdinātu
aizmugurē esošās automašīnas par strauju
bremzēšanu.
Nospiežot bremžu pedāli, ieslēdzas bremžu signāls. Tas arī ieslēdzas, kad automašīna tiek bremzēta automātiski, izmantojot kādu no vadītāja
atbalsta sistēmām.
Saistītā informācija
•
•
Avārijas bremžu signāli (158 lpp.)
Bremžu funkcijas (441 lpp.)
Šī funkcija nozīmē, ka bremžu lukturi mirgo, nevis
vienmērīgi izgaismojas kā parastas bremzēšanas
laikā.
Avārijas bremžu signāli ieslēdzas straujas bremzēšanas laikā vai gadījumos, kad sistēma ABS
tiek aktivizēta lielā ātrumā.
Kad vadītājs bremzē līdz nelielam ātrumam un
pēc tam atlaiž bremzes, bremžu lukturis paliek
iedegts kā parasti.
Vienlaikus tiek aktivizēta automašīnas avārijas
gaismas signalizācija. Tas mirgo, līdz vadītājs atkal
palielina automašīnas ātrumu vai izslēdz automašīnas avārijas gaismas signālu.
Saistītā informācija
PIEZĪME
Dažādās valstīs atšķiras noteikumi par aizmugurējo miglas lukturu izmantošanu.
•
•
•
Bremžu signāls (158 lpp.)
Kājas bremze (442 lpp.)
Avārijas gaismas signalizācija (159 lpp.)
Saistītā informācija
158
•
•
Gaismu slēdži (148 lpp.)
•
Aizdedzes pozīcijas (438 lpp.)
Priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas gaismas* (156 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
APGAISMOJUMS
Avārijas gaismas signalizācija
Avārijas gaismas signalizācija brīdina citus ceļu
satiksmes dalībniekus, vienlaikus aktivizējot visus
automašīnas pagrieziena rādītājus. Šo funkciju
var izmantot, lai brīdinātu citus vadītājus par bīstamu satiksmes situāciju.
PIEZĪME
Noteikumi par avārijas brīdinājuma lukturu lietošanu dažādās valstīs atšķiras.
Saistītā informācija
•
•
Mājās nokļūšanas apgaismojuma
lietošana
Daļa ārējā apgaismojuma var palikt ieslēgta un
kalpot par apgaismojumu drošai nokļūšanai
mājās pēc tam, kad automobilis ir aizslēgts.
Avārijas bremžu signāli (158 lpp.)
Lai aktivētu šo funkciju:
Pagrieziena rādītāju izmantošana (155 lpp.)
1.
Izslēdziet automašīnu.
2.
Pārvietojiet kreisās puses svirslēdzi uz instrumentu paneļa pusi un atlaidiet.
3.
Izkāpiet no mašīnas un aizslēdziet durvis.
Kad šī funkcija ir aktivizēta, vadītāja displejā iedegas simbols un tiek ieslēgti gabarītlukturi, ārējais
rokturu apgaismojums* un numura zīmes apgaismojums.
Mājupceļa apgaismojuma degšanas ilgumu var
iestatīt vidējā displejā.
Avārijas gaismas signālu taustiņš.
Nospiediet taustiņu, lai aktivētu mirgojošo avārijas
gaismas signālu.
Ja automašīna bremzē tik spēcīgi, ka tiek ieslēgti
avārijas bremžu signāllukturi, un ātrums ir neliels,
automātiski tiek ieslēgts avārijas gaismas signāls.
Kad ārkārtas bremzēšanas lukturi ir beiguši mirgot, sāk mirgot avārijas gaismas signāls, un tas
tiek automātiski deaktivizēts, kad automašīna
uzsāk gaitu, un to var arī deaktivizēt, nospiežot
pogu.
Saistītā informācija
•
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā
displejā (149 lpp.)
•
Approach light duration (160 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 159
APGAISMOJUMS
Approach light duration
Salona apgaismojums
Pietuvošanās apgaismojums tiek ieslēgts, atslēdzot automašīnu, un to izmanto, lai no attāluma
ieslēgtu automašīnas apgaismojumu.
Salons ir aprīkots ar vairākiem dažādiem apgaismojuma veidiem, lai uzlabotu automašīnas lietošanas pieredzi. Tie ietver lampas lasīšanai,
cimdu nodalījuma apgaismojumu un zemes
apgaismojumu.
Šī funkcija tiek aktivizēta, kad atslēgšanai tiek
izmantota tālvadības atslēga. Kad tas notiek, tiek
ieslēgti gabarītlukturi, ārējo rokturu apgaismojums*, numura zīmes apgaismojums, iekšējie
jumta lukturi, grīdas lukturi un bagāžas nodalījuma apgaismojums. Ja aktivizācijas laikā tiek
atvērtas kādas no durvīm, tad ārējo rokturu*
apgaismojuma un salona apgaismojuma laiks tiek
pagarināts.
Šo funkciju var aktivizēt un deaktivizēt centrālajā
displejā.
Visu salona apgaismojumu var ieslēgt un izslēgt
manuāli vismaz 5 minūšu laikā pēc:
•
automašīnas izslēgšanas un tās elektrosistēmas ieslēgšanas aizdedzes pozīcijā 0
•
automašīnas atslēgšanas, ja tā nav iedarbināta.
Priekšējais jumta apgaismojums
Saistītā informācija
•
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā
displejā (149 lpp.)
•
Mājās nokļūšanas apgaismojuma lietošana
(159 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgu; (241 lpp.)
Lasāmlampa, labā puse
Lasīšanas apgaismojums
Labajā un kreisajā pusē esošās lampas lasīšanai
var ieslēgt un izslēgt, īsi nospiežot taustiņus
jumta konsolē. Spilgtumu regulē, turot iespiestu
taustiņu.
Salona apgaismojums
Grīdas un salona jumta apgaismojumu var ieslēgt
un uzslēgt, īsi nospiežot jumta konsolē esošo
taustiņu.
Pasažieru salona apgaismojuma
automātiskās darbības funkcija
Automātisko funkciju var aktivizēt, īsi nospiežot
jumta konsolē esošo taustiņu AUTO. Kad automātiskā sistēma ir aktivizēta, gaismas indikators
pogā iedegas un pasažieru salona apgaismojums
tiek ieslēgts un izslēgts saskaņā ar tālāk norādītajiem principiem.
Pasažieru salona apgaismojums:
Priekšējo lasāmlampu un salona apgaismojuma slēdži
jumta konsolē.
Lasāmlampa, kreisā puse
Salona apgaismojums
160
Pasažieru salona apgaismojuma automātiskās darbības funkcija
•
•
iedegas, automašīna tiek atslēgta un izslēgta;
•
ieslēdzas vai izslēdzas tad, kad attiecīgi tiek
atvērtas vai aizvērtas sānu durvis;
•
paliek iedegts 2 minūtes, ja ir atvērtas kādas
no sānu durvīm.
nodziest, kad automašīna tiek iedarbināta un
aizslēgta;
* Papildaprīkojums/piederums.
APGAISMOJUMS
Aizmugurējais jumta apgaismojums*
Automašīnas aizmugurē atrodas lasīšanas
apgaismojums, ko var lietot arī kā pasažieru
salona apgaismojumu.
Lampas lasīšanai var ieslēgt un izslēgt, īsi nospiežot lampas taustiņu. Spilgtumu regulē, turot
iespiestu taustiņu.
Cimdu nodalījuma apgaismojums
Cimdu nodalījuma apgaismojums ieslēdzas un
izslēdzas, kad nodalījuma vāks attiecīgi tiek
atvērts vai aizvērts.
Saulessarga spogulīša apgaismojums*
Saulessarga spogulīša apgaismojums ieslēdzas
un izslēdzas, attiecīgi atverot vai aizverot vāciņu.
Zemes apgaismojums*
Zemes apgaismojums tiek ieslēgts vai izslēgts,
atverot vai aizverot attiecīgās durvis.
Lampas lasīšanai virs aizmugurējā sēdekļa.
Bagāžas nodalījuma apgaismojums
displejā un arī precīzi noregulēt ar ritenīti instrumentu panelī.
Apgaismojums durvju glabāšanas
nodalījumos
Apgaismojums durvju glabāšanas nodalījumos
tiek ieslēgts, atverot durvis, un izslēgts, kad automašīnu aizslēdz. Spilgtumu var precīzi regulēt,
izmantojot ritenīti instrumentu panelī.
Apgaismojums tuneļkonsoles priekšējā
glāžu turētājā
Apgaismojums tuneļkonsoles priekšējos glāžu
turētājos tiek ieslēgts, kad automašīna tiek
atslēgta, un tiek izslēgts, kad automašīna tiek aizslēgta. Spilgtumu var precīzi regulēt, izmantojot
ritenīti instrumentu panelī.
Apgaismojums bagāžas nodalījumā tiek ieslēgts
vai izslēgts, kad tiek atvērtas vai aizvērtas bagāžas
nodalījuma durvis.
Saistītā informācija
•
Salona apgaismojuma pielāgošana
(162 lpp.)
Dekoratīvais apgaismojums
•
•
•
Gaismu slēdži (148 lpp.)
Apkārtējais apgaismojums tiek ieslēgts, atverot
durvis, un izslēgts, kad automašīnu aizslēdz.
Dekoratīvā apgaismojuma intensitāti var pielāgot
centrālajā displejā un arī precīzi noregulēt ar ritenīti instrumentu panelī.
Aizdedzes pozīcijas (438 lpp.)
Pasažieru salona interjers (598 lpp.)
Noskaņas apgaismojums*
Automašīnās ar panorāmas jumtu* ir divi lampu bloki —
pa vienam katrā jumta pusē.
Automašīna ir aprīkota ar gaismas diodēm, kas
ļauj mainīt apgaismojuma krāsu. Šis apgaismojums deg, kad automašīna darbojas. Noskaņas
apgaismojuma intensitāti var pielāgot centrālajā
* Papildaprīkojums/piederums. 161
APGAISMOJUMS
Salona apgaismojuma pielāgošana
Salona apgaismojuma ieslēgšanās mainās atkarībā no izvēlētās aizdedzes pozīcijas. Salona
apgaismojumu var noregulēt ar ritenīti instrumentu panelī, un noteiktas apgaismojuma funkcijas var regulēt arī centrālajā displejā.
Ritenīti instrumentu panelī pa
kreisi no stūres izmanto, lai pielāgotu displeja apgaismojuma,
vadības elementu, apkārtējā
apgaismojuma un noskaņas
apgaismojuma spilgtumu*
Apkārtējā dekoratīvā apgaismojuma
regulēšana
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Lukturi un
apgaismojums Salona gaismas.
3.
Izvēlieties kādu no šiem iestatījumiem:
•
•
2.
Nospiediet My Car Lukturi un
apgaismojums Salona gaismas
Salona noskaņas apgaismojums.
3.
Zem Salona noskaņas apgaism.
intensitāte atlasiet Izslēgts, Zems un
Augsts.
2.
Nospiediet My Car Lukturi un
apgaismojums Salona gaismas
Salona noskaņas apgaismojums.
3.
Lai mainītu apgaismojuma krāsu, izvēlieties
Pēc temperatūras vai Pēc krāsas.
Aizdedzes pozīcijas (438 lpp.)
Izmantojot opciju Pēc temperatūras,
apgaismojums mainās atbilstoši iestatītajai
pasažieru salona temperatūrai.
Ar opciju Pēc krāsas var izmantot apakškategoriju Motīva krāsas turpmākai pielāgošanai.
Zem Apkārtējā apgaismojuma līmenis
atlasiet Samazināts un Pilns.
Automašīna ir aprīkota ar vairākām gaismas diodēm, kas ļauj mainīt apgaismojuma krāsu. Šis
apgaismojums deg, kad automašīna darbojas.
•
Apgaismojuma krāsas maiņa
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Zem Apkārtējā apgaismojuma
intensitāte atlasiet Izslēgts, Zems un
Augsts.
Noskaņas apgaismojuma regulēšana*
162
Apgaismojuma spilgtuma maiņa
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Saistītā informācija
•
•
Salona apgaismojums (160 lpp.)
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā
displejā (149 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Logi, stikli un spoguļi
•
Automašīnā ir logu, stiklu un spoguļu vadības
elementi. Daži automašīnas logi ir laminēti.
Vējstikla apsildes* aktivizēšana un deaktivizēšana (221 lpp.)
Logu un saulessargu aizsardzība
pret iespiešanu
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana (223 lpp.)
Visiem elektriski vadāmiem logiem un saulessargiem* ir aizsardzība pret iespiešanu, kas
nostrādā, ja to atvēršanu vai aizvēršanu bloķē
kāds objekts.
Daudzslāņainais (tripleksa) stikls
Vējstikls ir no laminēta stikls, un laminēts stikls ir
pieejams kā papildaprīkojums arī noteiktās citās
stikla zonās. Laminētais stikls ir rūdīts, un tas
nodrošina labāku aizsardzību pret ielaušanos, kā
arī labāku skaņas izolāciju pasažieru nodalījumā.
Arī panorāmas jumtā* ir izmantots laminēts stikls.
Uz logiem, kuros iestiklots daudzslāņainais stikls, ir norādīts simbols1
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
1
164
Logu un saulessargu aizsardzība pret iespiešanu (164 lpp.)
Panorāmas jumts* (170 lpp.)
Elektriskie logu pacēlāji (165 lpp.)
Atpakaļskata spoguļi (167 lpp.)
Ja kustība tiek bloķēta, tā tiek apturēta un automātiski notiek kustība pretējā virzienā līdz aptuveni 50 mm (aptuveni 2 collu) no bloķēšanas
pozīcijas (vai pilnas ventilācijas stāvoklī).
Aizsardzību pret iespiešanu var ignorēt, kad aizvēršana ir atcelta, piemēram, ja ir izveidojies apledojums, turpinot spiest vadības slēdzi tajā pašā
virzienā.
Ja ir radusies kļūme ar aizsardzību pret iespiešanu, to var atiestatīt.
BRĪDINĀJUMS
Ja ir ticis atvienots startera akumulators, automātiskas atvēršanas un aizvēršanas funkcija ir
jāatiestata, lai tā darbotos pareizi. Lai darbotos
aizsardzība pret iespiešanu, jāveic atiestatīšana.
Augšējais displejs* (139 lpp.)
Vējstikla tīrītāju lietošana (175 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (178 lpp.)
Neattiecas uz vējstiklu un panorāmas jumtu*, kam vienmēr ir izmantots laminēts stikls, tādēļ tiem nav šī simbola.
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Saistītā informācija
•
Aizsardzības pret iespiešanu atiestatīšanas
darbības (165 lpp.)
•
Elektrisko logu pacēlāju darbināšana
(166 lpp.)
•
Panorāmas jumts* (170 lpp.)
Aizsardzības pret iespiešanu
atiestatīšanas darbības
Ja rodas problēma ar elektrisko logu pacēlāju
elektriskajām funkcijām, var pārbaudīt atiestatīšanas darbību virkni.
Elektriskie logu pacēlāji
Elektriskos stiklu pacēlājus vada, izmantojot vadības paneļus katrās attiecīgajās durvīs. Vadītāja
durvīs ir vadības slēdži visu logu vadībai, kā arī
bērnu drošības funkcijas aktivizēšanai.
BRĪDINĀJUMS
Ja ir ticis atvienots startera akumulators, automātiskas atvēršanas un aizvēršanas funkcija ir
jāatiestata, lai tā darbotos pareizi. Lai darbotos
aizsardzība pret iespiešanu, jāveic atiestatīšana.
Ja problēma atkārtojas vai ir saistīta ar panorāmas jumtu vai jumta lūku, sazinieties ar autoservisu2.
Elektriski vadāmo logu atiestatīšana
1. Sāciet ar logu aizvērtā pozīcijā.
2.
Pēc tam manuālā pozīcijā to 3 reizes pilnīgi
aizveriet.
> Sistēma tiek automātiski inicializēta.
Saistītā informācija
2
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
•
Logu un saulessargu aizsardzība pret iespiešanu (164 lpp.)
•
Elektrisko logu pacēlāju darbināšana
(166 lpp.)
Vadības panelis vadītāja durvīs.
Elektriskie slēdži bērnu drošībai*, kas deaktivizē vadības slēdžus aizmugurējās durvīs, lai
novērstu durvju vai logu atvēršanu no salona.
Aizmugures logu vadības slēdži.
Priekšējo logu vadības slēdži.
Elektriskie stiklu pacēlāji ir aprīkoti ar aizsardzību
pret iespiešanu. Ja ir radusies kļūme ar aizsardzību pret iespiešanu, to var atiestatīt.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 165
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
||
BRĪDINĀJUMS
Kustīgās detaļas vai iespiest bērnus, citus
pasažierus vai priekšmetus.
•
•
Logi vienmēr jālieto piesardzīgi.
•
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā
bērnus bez uzraudzības.
•
Atcerieties vienmēr izslēgt jumtu pacēlāju
strāvas padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā 0, un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet tālvadības
atslēgu sev līdzi.
•
Neļaujiet bērniem spēlēties ar vadības
slēdžiem.
Nekādā gadījumā nenovietojiet nevienu
priekšmetu vai ķermeņa daļu loga atvērumā, pat ja automašīnas elektrosistēma
ir pilnīgi atvienota.
Saistītā informācija
166
•
Elektrisko logu pacēlāju darbināšana
(166 lpp.)
•
Logu un saulessargu aizsardzība pret iespiešanu (164 lpp.)
•
Aizsardzības pret iespiešanu atiestatīšanas
darbības (165 lpp.)
Elektrisko logu pacēlāju
darbināšana
Izmantojot vadītāja durvju vadības paneli, var
vadīt visus elektriskos logu pacēlājus — izmantojot citu durvju vadības paneļus, var vadīt tikai
attiecīgo durvju elektrisko logu pacēlāju.
Elektriskie stiklu pacēlāji ir aprīkoti ar aizsardzību
pret iespiešanu. Ja ir radusies kļūme ar aizsardzību pret iespiešanu, to var atiestatīt.
BRĪDINĀJUMS
Kustīgās detaļas vai iespiest bērnus, citus
pasažierus vai priekšmetus.
•
•
Logi vienmēr jālieto piesardzīgi.
•
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā
bērnus bez uzraudzības.
•
Atcerieties vienmēr izslēgt jumtu pacēlāju
strāvas padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā 0, un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet tālvadības
atslēgu sev līdzi.
•
Nekādā gadījumā nenovietojiet nevienu
priekšmetu vai ķermeņa daļu loga atvērumā, pat ja automašīnas elektrosistēma
ir pilnīgi atvienota.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar vadības
slēdžiem.
Elektrisko logu pacēlāju darbība.
Ekspluatācija, neizmantojot automātisko darbības režīmu. Uzmanīgi pārslēdziet jebkuru
no vadības slēdžiem uz augšu vai uz leju.
Elektriski paceļamie stikli pārvietojas uz
augšu vai uz leju, kamēr vien vadības slēdzi
tur attiecīgajā pozīcijā.
Ekspluatācija, izmantojot automātisko darbības režīmu. Pārvietojiet kādu no vadības slēdžiem līdz galam uz augšu vai uz leju un atlaidiet. Logs pārvietojas automātiski līdz tā galējam stāvoklim.
Lai varētu lietot elektriskos stiklu pacēlājus, aizdedzes pozīcijai jābūt I vai II. Elektrisko logu
pacēlājus var regulēt dažas minūtes pēc automašīnas un aizdedzes izslēgšanas, bet ne pēc tam,
kad ir atvērtas kādas no durvīm. Vienlaikus var
darbināt tikai vienu vadības paneli.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Tā vadībai var izmantot arī tālvadības atslēgu vai
bezatslēgas atvēršanu* ar durvju rokturi.
•
•
BRĪDINĀJUMS
Pārbaudiet, vai nepastāv risks iespiest bērnus
vai citus pasažierus, ja visi logi tiek aizvērti ar
tālvadības atslēgu vai bezatslēgas atvēršanas
funkciju*, izmantojot durvju rokturi.
PIEZĪME
Viens no veidiem, kā samazināt pulsējošo vēja
troksni, kas rodas, kad aizmugures logi ir
atvērti, ir nedaudz pavērt arī priekšējos logus.
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(267 lpp.)
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (243 lpp.)
Atpakaļskata spoguļi
Atpakaļskata spoguļus un sānu spoguļus
izmanto, lai vadītājam nodrošinātu labāku redzamību uz aizmuguri.
Salona atpakaļskata spogulis
Salona atpakaļskata spoguli var ērti regulēt, to
manuāli sasverot. Salona atpakaļskata spoguli var
aprīkot ar HomeLink*, automātisko aptumšošanu*
un kompasu*.
Sānu spoguļi
BRĪDINĀJUMS
Abi spoguļi ir ieliekti, lai nodrošinātu optimālu
redzamību. Var šķist, ka priekšmeti atrodas
tālāk, nekā tie ir patiesībā.
PIEZĪME
Logus nevar atvērt ātrumā, kas pārsniedz
aptuveni 180 km/h (aptuveni 112 mph), bet
tos var aizvērt.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par spēkā esošo
ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.
Saistītā informācija
Sānu spoguļu pozīcijas var regulēt ar vadības
sviru, kas atrodas vadītāja durvju vadības panelī. Ir
arī pieejami vairāki automātiski iestatījumi, kurus
var saistīt ar sēdekļa elektriskās regulēšanas
atmiņas funkcijas pogām*.
Saistītā informācija
•
•
Elektriskie logu pacēlāji (165 lpp.)
Logu un saulessargu aizsardzība pret iespiešanu (164 lpp.)
•
•
•
•
Aizsardzības pret iespiešanu atiestatīšanas
darbības (165 lpp.)
•
HomeLink®* (503 lpp.)
Kompass* (507 lpp.)
Atpakaļskata spoguļa aptumšošanas pielāgošana (168 lpp.)
Sānu spoguļu sasvēršana (169 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 167
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (184 lpp.)
Atpakaļskata spoguļa
aptumšošanas pielāgošana
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana (223 lpp.)
Spilgta gaisma no aizmugures var atspīdēt atpakaļskata spoguļos un apžilbināt vadītāju. Ja jums
traucē gaisma no aizmugures, izmantojiet aptumšošanu.
Automātiskā aptumšošana*
Salona atpakaļskata spogulis un sānu spoguļi
automātiski aptumšo spilgtu gaismu no aizmugures. Braukšanas laikā vienmēr darbojas automātiskā aptumšošana, izņemot gadījumus, kad ir
ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
Manuālā aptumšošana
Salona atpakaļskata spoguli var aptumšot ar spoguļa apakšdaļā esošo vadības slēdzi.
PIEZĪME
Kad tiek mainīts jutīgums, nav manāmu
aptumšošanas izmaiņu, bet izmaiņas notiek
pakāpeniski.
Aptumšošanas jutīgums ietekmē gan salona
atpakaļskata spoguli, gan sānu spoguļus.
Lai mainītu aptumšošanas jutību:
1.
Manuālas aptumšošanas vadības slēdzis.
1.
Izmantojiet aptumšošanas funkciju, pārvietojot slēdzi salona virzienā.
2.
Atiestatiet parastā pozīcijā, pārvietojot slēdzi
vējstikla virzienā.
Manuālās aptumšošanas slēdzis nav pieejams
spoguļiem ar automātisko aptumšošanas funkciju.
168
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Zem Atpakaļskata spoguļu autom.
aptumšošana atlasiet Normāls, Tumša vai
Gaiša.
Spoguļi un ērtības.
Salona atpakaļskata spogulim ir divi sensori —
viens pavērsts uz priekšu, bet otrs — atpakaļ; tie
kopā palīdz identificēt un samazināt žilbinošo
gaismu. Turpgaitas virzienā vērstais sensors
uztver apkārtējo gaismu, bet atpakaļgaitā vērstais
sensors - aizmugurē braucošā transportlīdzekļa
priekšējo lukturu gaismu.
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Lai sānu spoguļus varētu aprīkot ar automātisko
aptumšošanas funkciju, arī salona atpakaļskata
spogulis ir jāaprīko ar automātisko aptumšošanas
funkciju.
PIEZĪME
Ja sensorus aizklāj, piemēram, stāvēšanas
atļaujas, raidītāji, saulessargi vai sēdekļos vai
bagāžas nodalījumā esošie priekšmeti tā, ka
gaisma nesasniedz sensorus, atpakaļskata
spoguļa aptumšošanas funkcija ir samazināta.
Sānu spoguļu sasvēršana
Lai nodrošinātu labāku redzamību uz aizmuguri,
sānu spoguļi ir jāiestata atbilstoši vadītāja vēlmēm. Ir pieejami vairāki automātiski iestatījumi,
kurus arī var saistīt ar sēdekļa elektriskās regulēšanas atmiņas funkcijas pogām*.
Sānu spoguļu slēdžu lietošana
Spoguļus iespējams ievilkt, kad novietojat automašīnu stāvēšanai vai braucat šaurās vietās.
1.
Vienlaikus nospiediet pogas L un R.
2.
Atlaidiet tos pēc apmēram 1 sekundes. Spoguļi automātiski apstājas pilnībā ievilktā stāvoklī.
Atlokiet spoguļus, vienlaikus nospiežot L un R
taustiņus. Spoguļi automātiski apstājas pilnībā
izbīdītā stāvoklī.
Saistītā informācija
•
•
Atpakaļskata spoguļu elektriska
salocīšana*
Atiestatīšana neitrālā pozīcijā
Atpakaļskata spoguļi (167 lpp.)
Spoguļi, kuri ārējas iedarbības dēļ ir izkustināti, ir
elektriski jānoregulē atpakaļ neitrālā pozīcijā, lai
to nolocīšanas/atlocīšanas* funkcija darbotos
pareizi.
Sānu spoguļu sasvēršana (169 lpp.)
1.
Nolokiet durvju spoguļus, vienlaikus nospiežot pogas L un R.
2.
Varat tos atkal atlocīt, vienlaikus nospiežot
pogas L un R.
3.
Ja nepieciešams, atkārtojiet iepriekšējās darbības.
Sānu spoguļu slēdži.
Sānu spoguļu pozīcijas var regulēt ar vadības
sviru, kas atrodas vadītāja durvju vadības panelī.
Aizdedzes pozīcijai ir jābūt vismaz I.
1.
Nospiediet L kreisās puses sānu spoguļa
taustiņu vai R labās puses sānu spoguļa
taustiņu. Iedegas gaisma spiedpogā.
2.
Noregulējiet spoguli ar vadības sviru centrā.
3.
Vēlreiz nospiediet L vai R taustiņu. Gaismai
jānodziest.
Tagad spoguļi ir atiestatīti neitrālā stāvoklī.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 169
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
||
Sasvēršana, novietojot stāvvietā3
Sānu spoguļus var pagriezt uz leju, lai vadītājs
varētu redzēt ceļa malu, piemēram, novietojot
automašīnu stāvvietā.
–
Ieslēdziet atpakaļgaitas pārnesumu un
nospiediet L vai R taustiņu.
Ņemiet vērā, ka poga var būt jānospiež divreiz
atkarībā no tā, vai tā jau ir atlasīta. Kad durvju
spogulis tiek pagriezts uz leju, poga mirgo. Kad
atpakaļgaitas pārnesums tiek izslēgts, pēc aptuveni 3 sekundēm durvju spogulis automātiski sāk
atgriezties sākotnējā pozīcijā un pēc aptuveni 8
sekundēm to sasniedz.
Automātiska sasvēršana, novietojot
stāvvietā3
Ar šo iestatījumu durvju spogulis tiek automātiski
pagriezts uz leju, kad tiek izvēlēts atpakaļgaitas
pārnesums. Nolocītā pozīcija ir iestatīta iepriekš,
un to nevar regulēt. Varat panākt, lai durvju spogulis atgriežas tā sākotnējā pozīcijā, divreiz
nospiežot pogu L vai R.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Zem Ārējo spoguļu sasvēršana, braucot
atpakaļgaitā atlasiet Izslēgts, Vadītāja,
Pasažiera vai Abi, lai aktivizētu/deaktivizētu
un atlasītu, kuru atpakaļskata spoguli sasvērt.
3 Tikai
170
Automātiskā pielocīšana, automobili
aizslēdzot*
Kad automašīna tiek aizslēgta/atslēgta ar tālvadības atslēgu, sānu spoguļus var automātiski nolocīt/atlocīt.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Atlasiet Pēc aizslēgšanas nolocīt
spoguļus, lai aktivizētu/deaktivizētu.
Spoguļi un ērtības.
Panorāmas jumts*
Panorāmas jumts ir sadalīts divās stikla daļās.
Priekšējās daļas aizmugurējo malu var pacelt
vertikāli (ventilācijas pozīcija) vai horizontāli
(atvērtā pozīcija) Aizmugurējā daļa ir fiksēts
jumta stikls.
Panorāmas jumtam ir vēja deflektors un saulessargs, kas ir izgatavots no perforēta auduma un
novietots zem lūkas stikla, lai nodrošinātu
papildu aizsardzību pret, piemēram, stipru saules
gaismu.
Saistītā informācija
•
•
Atpakaļskata spoguļi (167 lpp.)
Atpakaļskata spoguļa aptumšošanas pielāgošana (168 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (184 lpp.)
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana (223 lpp.)
Spoguļi un ērtības.
Panorāmas jumtu un saulessargu vada ar vadības
slēdzi, kas atrodas jumtā.
Tā vadībai var izmantot arī tālvadības atslēgu vai
bezatslēgas atvēršanu* ar durvju rokturi.
kombinācijā ar elektriski vadāmo sēdekļu atmiņas funkcijas pogām*.
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Lai varētu lietot panorāmas jumtu un saulessargu,
automašīnas elektrosistēmai jāatrodas aizdedzes
pozīcijā I vai II.
SVARĪGI
•
BRĪDINĀJUMS
Kustīgās detaļas vai iespiest bērnus, citus
pasažierus vai priekšmetus.
•
•
Logi vienmēr jālieto piesardzīgi.
•
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā
bērnus bez uzraudzības.
•
Atcerieties vienmēr izslēgt jumtu pacēlāju
strāvas padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā 0, un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet tālvadības
atslēgu sev līdzi.
•
Nekādā gadījumā nenovietojiet nevienu
priekšmetu vai ķermeņa daļu loga atvērumā, pat ja automašīnas elektrosistēma
ir pilnīgi atvienota.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar vadības
slēdžiem.
SVARĪGI
•
Neatveriet panorāmas jumtu, kad ir uzstādīts jumta bagāžnieks.
•
Nenovietojiet smagus priekšmetus uz
panorāmas jumta.
•
Pirms panorāmas jumta atvēršanas notīriet ledu un sniegu. Rīkojieties piesardzīgi,
lai nesaskrāpētu virsmas un nesabojātu
joslas.
Nelietojiet panorāmas jumtu, ja tas ir aizsalis.
•
Logu un saulessargu aizsardzība pret iespiešanu (164 lpp.)
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(267 lpp.)
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (243 lpp.)
Vēja aizsargs
Panorāmas lūka ir aprīkota ar vēja aizsargu, kas
tiek uzlocīts uz augšu, kas panorāmas lūka ir
atvērtā pozīcijā.
Saistītā informācija
•
•
Panorāmas jumta atvēršana* (172 lpp.)
Panorāmas jumta* saulessarga automātiska
aizvēršana. (174 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 171
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Panorāmas jumta atvēršana*
Panorāmas jumtu un saulessargu vada ar vadības slēdzi jumta panelī, un tie abi ir aprīkoti ar
aizsardzību pret iespiešanu.
SVARĪGI
•
Neatveriet panorāmas jumtu, kad ir uzstādīts jumta bagāžnieks.
•
Nenovietojiet smagus priekšmetus uz
panorāmas jumta.
BRĪDINĀJUMS
Kustīgās detaļas vai iespiest bērnus, citus
pasažierus vai priekšmetus.
•
•
Logi vienmēr jālieto piesardzīgi.
•
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā
bērnus bez uzraudzības.
•
Atcerieties vienmēr izslēgt jumtu pacēlāju
strāvas padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā 0, un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet tālvadības
atslēgu sev līdzi.
•
SVARĪGI
•
Neļaujiet bērniem spēlēties ar vadības
slēdžiem.
Nekādā gadījumā nenovietojiet nevienu
priekšmetu vai ķermeņa daļu loga atvērumā, pat ja automašīnas elektrosistēma
ir pilnīgi atvienota.
•
Pirms panorāmas jumta atvēršanas notīriet ledu un sniegu. Rīkojieties piesardzīgi,
lai nesaskrāpētu virsmas un nesabojātu
joslas.
Nelietojiet panorāmas jumtu, ja tas ir aizsalis.
SVARĪGI
Pēc aizvēršanas pārliecinieties, ka panorāmas
jumts ir kārtīgi aizvērts.
Jumta kustība apstājas, ja manuālas vadības laikā
vadības slēdzis tiek atlaists vai stikls sasniedz
komforta4, maksimāli atvērtu vai aizvērtu pozīciju.
Gan panorāmas jumta, gan saulessarga kustība
tiek apturēta, arī ja jumta vadības slēdzi pārslēdz
pašreizējam kustības virzienam pretējā virzienā.
Panorāmas jumts un saulessargs ir arī aprīkots ar
aizsardzību pret iespiešanu. Ja ir radusies kļūme
ar aizsardzību pret iespiešanu, to var atiestatīt.
PIEZĪME
Lai varētu lietot panorāmas jumtu un saulessargu,
automašīnas elektrosistēmai jāatrodas aizdedzes
pozīcijā I vai II.
Tā vadībai var izmantot arī tālvadības atslēgu vai
bezatslēgas atvēršanu* ar durvju rokturi.
Lai manuāli atvērtu panorāmas lūku, vispirms
ir pilnībā jāatver saules aizsegs. Kad šī procedūra tiek izpildīta pretējā virzienā, pirms saulessarga pilnīgas aizvēršanas ir pilnīgi jāaizver
panorāmas lūka.
BRĪDINĀJUMS
Pārbaudiet, vai nepastāv risks iespiest bērnus
vai citus pasažierus, ja visi logi tiek aizvērti ar
tālvadības atslēgu vai bezatslēgas atvēršanas
funkciju*, izmantojot durvju rokturi.
4
172
Komforta pozīcija ir pozīcija, kas braukšanas laikā nodrošina komfortabli zemu vēja un rezonanses trokšņa līmeni.
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Atvēršana ventilācijas stāvoklī un
aizvēršana
Panorāmas jumta atvēršana un
aizvēršana līdz galam, izmantojot
vadības slēdzi jumtā
Atveriet, vienreiz nospiežot slēdzi uz augšu.
Vadība manuālajā režīmā
Aizveriet, vienreiz nospiežot slēdzi uz leju.
Vadība automātiskajā režīmā
Saulessargs automātiski seko, ja panorāmas
jumtu aizver no ventilācijas pozīcijas.
2.
Atveriet panorāmas jumtu komforta pozīcijā
— otrreiz nospiediet slēdzi uz aizmuguri
automātiskas atvēršanas pozīcijā un atlaidiet.
3.
Atveriet panorāmas jumtu maksimāli atvērtā
pozīcijā — trešoreiz nospiediet slēdzi uz aizmuguri automātiskas atvēršanas pozīcijā un
atlaidiet.
Aizveriet, atkārtojot iepriekšējās darbības pretējā
secībā — nospiediet slēdzi uz priekšu/uz leju
automātiskas aizvēršanas pozīcijā.
Ventilācijas pozīcija, vertikāla pie aizmugurējās malas.
Izvēloties ventilācijas pozīciju, tiek pacelta priekšējā stikla pārsega aizmugurējā mala. Ja, izvēloties ventilācijas stāvokli, saulessargs ir pilnīgi aizvērts, tas automātiski atveras aptuveni par 50 mm
(aptuveni 2 collām).
Automātiskā darbība
1. Atveriet saules aizsargu maksimālā pozīcijā –
nospiediet slēdzi uz aizmuguri automātiskās
atvēršanas pozīcijā un atlaidiet.
Manuālā darbība
1. Lai atvērtu saulessargu, nospiediet slēdzi uz
aizmuguri manuālas atvēršanas pozīcijā.
2.
3.
Automātiska vadība — ātra atvēršana vai
aizvēršana
Panorāmas jumtu un saulessargu var atvērt vai
aizvērt vienlaikus:
–
Atveriet panorāmas jumtu komforta pozīcijā
— otrreiz nospiediet slēdzi uz aizmuguri
manuālas atvēršanas pozīcijā.
Lai atvērtu - divreiz nospiediet slēdzi uz aizmuguri automātiskās darbības pozīcijā un
atlaidiet.
–
Atveriet panorāmas jumtu maksimāli atvērtā
pozīcijā — trešoreiz nospiediet slēdzi uz aizmuguri manuālas atvēršanas pozīcijā.
Lai aizvērtu, divreiz nospiediet slēdzi virzienā
uz priekšu/uz leju automātiskās darbības
pozīcijā un atlaidiet.
Saistītā informācija
Aizveriet, atkārtojot iepriekšējās darbības pretējā
secībā — nospiediet slēdzi uz priekšu/uz leju
manuālas aizvēršanas pozīcijā.
•
•
Panorāmas jumts* (170 lpp.)
Panorāmas jumta* saulessarga automātiska
aizvēršana. (174 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 173
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
•
Logu un saulessargu aizsardzība pret iespiešanu (164 lpp.)
Panorāmas jumta* saulessarga
automātiska aizvēršana.
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(267 lpp.)
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(267 lpp.)
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (243 lpp.)
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (243 lpp.)
Ar šo funkciju saulessargs tiek automātiski aizvērts 15 minūtes pēc automašīnas aizslēgšanas,
ja tā ir novietota stāvēšanai karstos laikapstākļos.
Tas tiek darīts, lai pazeminātu pasažieru salona
temperatūru un aizsargātu automašīnas polsterējumu no izbalēšanas.
Šī funkcija ir deaktivizēta, kad automašīna tiek
piegādāta no rūpnīcas, un to var aktivizēt vai
deaktivizēt centrālajā displejā.
1.
2.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Nospiediet My Car
Aizslēgšana.
Atlasiet Automātiska saulessarga
aizvēršana, lai aktivizētu/deaktivizētu.
PIEZĪME
Saulessargs tiek aizvērts, arī kad visi logi tiek
aizvērti, izmantojot tālvadības atslēgu vai bezatslēgas aizvēršanas funkciju* ar durvju rokturi.
Saistītā informācija
•
•
•
174
Panorāmas jumts* (170 lpp.)
Panorāmas jumta atvēršana* (172 lpp.)
Logu un saulessargu aizsardzība pret iespiešanu (164 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Logu tīrītāja slotiņas un
mazgāšanas šķīdums
Tīrītājus un mazgāšanas šķidruma izsmidzinātājus lieto, lai uzlabotu redzamību, kā arī priekšējo
lukturu gaismas stara formu.
Vējstikla tīrītāju lietošana
Nepārtrauktā tīrīšana
Paceliet svirslēdzi, lai tīrītāji darbotos normālā ātrumā.
Vējstikla tīrītāji tīra vējstiklu. Ar stūres labās
puses svirslēdzi var veikt dažādus vējstikla tīrītāju
iestatījumus.
Paceliet svirslēdzi vēl tālāk, lai tīrītāji darbotos lielā ātrumā.
Mazgāšanas šķidrums tieši no tīrītāja slotiņām un
tīrītāja slotiņu apsilde* nodrošina labāku redzamību.
SVARĪGI
Pirms ieslēdzat stiklu tīrītājus, pārliecinieties,
ka tīrītāju slotiņas nav piesalušas, un notīriet
no vējstikla (un aizmugures stikla) sniegu un
ledu.
Informācija par to, ka ir jāuzpilda apskalošanas
šķidrums, vadītāja displejā tiek rādīta, kad ir atlicis
aptuveni 1 litrs (1 kvarta) apskalošanas šķidruma.
Saistītā informācija
•
•
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (178 lpp.)
•
Aizmugurējā loga automātiska tīrīšana, braucot atpakaļgaitā (180 lpp.)
•
Lietus sensora atmiņas funkcijas lietošana
(177 lpp.)
•
Aizmugurējā loga tīrītāja un skalotāja lietošana (179 lpp.)
•
•
•
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana (673 lpp.)
•
SVARĪGI
Lietus sensora lietošana (176 lpp.)
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā (672 lpp.)
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa (671 lpp.)
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais logs
(670 lpp.)
Vējstikla tīrītāju lietošana (175 lpp.)
Kad stiklu tīrītāji tīra vējstiklu, izsmidziniet lielu
daudzumu stiklu skalošanas šķidruma. Kad
vējstikla tīrītāji darbojas, vējstiklam jābūt slapjam.
Labās puses svirslēdzis.
Ritenītis, ko izmanto lietus sensora jutības un
tīrīšanas biežuma iestatīšanai.
Viens vēziens
Nolaidiet svirslēdzi un atbrīvojiet, lai tiktu
izpildīts viens vēziens.
Vējstikla tīrītāji izslēgti
Pārvietojiet svirslēdzi pozīcijā 0, lai
izslēgtu vējstikla tīrītājus.
Saistītā informācija
•
•
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (178 lpp.)
•
Aizmugurējā loga automātiska tīrīšana, braucot atpakaļgaitā (180 lpp.)
•
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums
(175 lpp.)
•
Lietus sensora atmiņas funkcijas lietošana
(177 lpp.)
Regulārā tīrīšana
Iestatiet vēzienu skaitu laika vienībā ar
īkšķratu, kad izvēlēta regulārā tīrīšana.
Lietus sensora lietošana (176 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 175
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
•
•
•
•
•
Aizmugurējā loga tīrītāja un skalotāja lietošana (179 lpp.)
Apskalošanas šķīduma iepildīšana (673 lpp.)
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā (672 lpp.)
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa (671 lpp.)
Lietus sensora lietošana
Lietus sensors atkarībā no lietus daudzuma, kas
tiek noteikts uz vējstikla, automātiski aktivizē vējstikla tīrītājus. Lietus sensora jutību var regulēt ar
labās puses svirslēdža īkšķratu.
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais logs
(670 lpp.)
Aktivējiet lietus sensoru, nospiežot lietus sensora
.
taustiņu
Piespiediet svirslēdzi uz leju, un stikla tīrītāji veiks
vienu papildu vēzienu.
Pagrieziet īkšķratu uz augšu, lai paaugstinātu
jutību, vai uz leju, lai pazeminātu jutību. Papildu
vēziens tiek izdarīts, ja īkšķrats tiek pagriezts uz
augšu.
Lietus sensora deaktivizēšana
Deaktivizējiet lietus sensoru, nospiežot lietus senvai pārslēdzot svirslēdzi uz
sora taustiņu
augšu — uz citu stiklu tīrītāja programmu.
Lietus sensors tiek deaktivizēts automātiski aizdedzes pozīcijā 0 vai tad, kad tiek izslēgts dzinējs.
Labās puses svirslēdzis.
Lietus sensora taustiņš
Lietus sensors tiek deaktivizēts automātiski, kad
tīrītāju slotiņas tiek iestatītas apkopes pozīcijā.
Izslēdzot apkopes pozīciju, lietus sensors tiek
atkal aktivizēts.
Īkšķrata jutība/frekvence
Kad lietus sensors ir aktivizēts, vadītāja displejā ir
.
redzams lietus sensora simbols
Lietus sensora aktivizēšana
Aktivizējot lietus sensoru, automašīnai jābrauc vai
elektrosistēmai jābūt aizdedzes pozīcijā I vai II bet
vējstikla tīrītāju svirslēdzim jābūt pozīcijā 0 vai
viena vēziena pozīcijā.
176
SVARĪGI
Automātiskajā automazgātavā vējstikla tīrītāji
var sākt darboties un tikt sabojāti. Deaktivizējiet lietus sensoru, kamēr automašīna darbojas vai kad automašīnas elektrosistēmai ir
ieslēgta aizdedzes pozīcija I vai II. Vadītāja
displejā redzamais simbols nodziest.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Saistītā informācija
•
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (178 lpp.)
Lietus sensora atmiņas funkcijas
lietošana
•
•
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa (671 lpp.)
•
Vējstikla tīrītāju lietošana (175 lpp.)
•
Aizmugurējā loga automātiska tīrīšana, braucot atpakaļgaitā (180 lpp.)
Lietus sensors atkarībā no lietus daudzuma, kas
tiek noteikts uz vējstikla, automātiski aktivizē vējstikla tīrītājus.
•
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums
(175 lpp.)
•
Lietus sensora atmiņas funkcijas lietošana
(177 lpp.)
Atmiņas funkcijas aktivizēšana/
deaktivizēšana
•
Aizmugurējā loga tīrītāja un skalotāja lietošana (179 lpp.)
•
•
•
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana (673 lpp.)
•
Vējstikla tīrītāju lietošana (175 lpp.)
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā (672 lpp.)
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa (671 lpp.)
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais logs
(670 lpp.)
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais logs
(670 lpp.)
Lietus sensora atmiņas funkciju var aktivizēt tā, lai
lietus sensora taustiņš nebūtu jānospiež, ikreiz
iedarbinot automašīnu:
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Atlasiet Lietus sensora atmiņas funkcija,
lai aktivizētu/deaktivizētu atmiņas funkciju.
Vējstikla tīrītājs.
Saistītā informācija
•
•
Lietus sensora lietošana (176 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (178 lpp.)
•
Aizmugurējā loga automātiska tīrīšana, braucot atpakaļgaitā (180 lpp.)
•
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums
(175 lpp.)
•
Aizmugurējā loga tīrītāja un skalotāja lietošana (179 lpp.)
•
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana (673 lpp.)
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā (672 lpp.)
177
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Vējstikla un priekšējo lukturu
skalotāju lietošana
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāji mazgā vējstiklu un priekšējos lukturus. Vējstikla un priekšējo lukturu apskalotājus ieslēdz, izmantojot labo
svirslēdzi.
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju
ieslēgšana
SVARĪGI
Neaktivizējiet skalotāja sistēmu, kad tā ir
sasalusi vai skalotāja tvertne ir tukša, pretējā
gadījumā pastāv sūkņa sabojāšanas risks.
Priekšējo lukturu mazgāšana*
Lai taupītu mazgāšanas šķidrumu, priekšējie lukturi tiek automātiski apskaloti pēc iepriekšnoteikta laika intervāla, kad priekšējie lukturi ir
ieslēgti.
•
Aizmugurējā loga tīrītāja un skalotāja lietošana (179 lpp.)
•
•
•
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana (673 lpp.)
•
Vējstikla tīrītāju lietošana (175 lpp.)
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā (672 lpp.)
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa (671 lpp.)
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais logs
(670 lpp.)
Samazināta apskalošana
Mazgāšanas funkcija, labās puses svirslēdzis.
–
178
Lai iedarbinātu vējstikla un priekšējo lukturu
mazgātājus, pārvietojiet labās puses svirslēdzi
uz priekšu stūres virzienā.
> Vējstikla tīrītāji veiks vēl vairākus vēzienus
pēc sviras atbrīvošanas.
Ja tvertnē ir atlicis tikai aptuveni 1 litrs (1 qt)
mazgāšanas šķidruma un vadītāja displejā tiek
rādīts ziņojums Stiklu skaloš. šķidr. Zems
, tad
līmenis, uzpildiet kopā ar simbolu
mazgāšanas šķidruma padeve priekšējiem lukturiem tiek izslēgta. Tas tiek darīts, jo vējstikla tīrīšanai un redzamībai pa to ir augstāka prioritāte.
Priekšējie lukturi tiek mazgāti, tikai ja ir ieslēgti
tālās vai tuvās gaismas lukturi.
Saistītā informācija
•
•
Lietus sensora lietošana (176 lpp.)
Aizmugurējā loga automātiska tīrīšana, braucot atpakaļgaitā (180 lpp.)
•
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums
(175 lpp.)
•
Lietus sensora atmiņas funkcijas lietošana
(177 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Aizmugurējā loga tīrītāja un
skalotāja lietošana
Aizmugurējā loga tīrītājs un skalotājs tīra aizmugurējo logu. Izmantojot stūres labās puses svirslēdzi, var sākt mazgāšanu/tīrīšanu un mainīt
iestatījumus.
Aizmugurējā loga tīrītāja un apskalotāja
aktivizēšana
•
•
•
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana (673 lpp.)
•
Vējstikla tīrītāju lietošana (175 lpp.)
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā (672 lpp.)
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa (671 lpp.)
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais logs
(670 lpp.)
PIEZĪME
Aizmugurējā stikla tīrītājs ir aprīkots ar motora
pārkaršanas aizsardzības sistēmu, kas to
izslēdz, ja tas pārkarst. Pēc atdzišanas perioda
aizmugurējā stikla tīrītājs atkal darbojas.
Atlasiet
, lai aizmugurējam logam veiktu
regulāras tīrīšanas darbību.
–
Atlasiet
, lai aizmugurējam logam veiktu
nepārtrauktas tīrīšanas darbību.
Pārvietojiet stūres labajā pusē esošo svirslēdzi uz priekšu, lai sāktu skalot un tīrīt aizmugurējo logu.
Saistītā informācija
•
•
Lietus sensora lietošana (176 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (178 lpp.)
•
Aizmugurējā loga automātiska tīrīšana, braucot atpakaļgaitā (180 lpp.)
•
Lietus sensora atmiņas funkcijas lietošana
(177 lpp.)
•
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums
(175 lpp.)
179
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Aizmugurējā loga automātiska
tīrīšana, braucot atpakaļgaitā
•
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais logs
(670 lpp.)
Ieslēdzot atpakaļgaitas pārnesumu, kamēr vējstikla tīrītāji ir ieslēgti, tiek aktivizēta aizmugurējā
loga tīrīšana. Šī funkcija tiek apturēta, kad tiek
izslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
•
Vējstikla tīrītāju lietošana (175 lpp.)
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Atlasiet Autom. aizm. stikla tīrīšana, lai
aktivizētu/deaktivizētu stiklu tīrīšanu atpakaļgaitas manevra laikā.
Vējstikla tīrītājs.
Ja aizmugurējā loga tīrītājs jau ir ieslēgts nepārtrauktā režīmā, nekādas izmaiņas nenotiek.
Saistītā informācija
•
•
180
Lietus sensora lietošana (176 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (178 lpp.)
•
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums
(175 lpp.)
•
Lietus sensora atmiņas funkcijas lietošana
(177 lpp.)
•
Aizmugurējā loga tīrītāja un skalotāja lietošana (179 lpp.)
•
•
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana (673 lpp.)
Tīrītāju slotiņas apkopes pozīcijā (672 lpp.)
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa (671 lpp.)
SĒDEKĻI UN STŪRE
SĒDEKĻI UN STŪRE
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
Gurnu atbalstu* var mainīt, nospiežot taustiņu
virzienā uz augšu/uz leju/uz priekšu/atpakaļ2.
Automašīnas priekšējiem sēdekļiem ir atšķirīgas
iestatījumu opcijas, kas ļauj nodrošināt optimālu
sēdēšanas komfortu.
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma regulēšana* (188 lpp.)
•
Sēdekli var pacelt/nolaist, regulējot vadības
ierīci uz augšu/uz leju.
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(186 lpp.)
•
Atzveltnes slīpumu var mainīt, pagriežot vadības slēdzi.
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana*
(189 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana*
(190 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja
sēdeklī* (191 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Noregulējiet vadītāja sēdekli, pirms sākt
braukšanu - nekādā gadījumā nedariet to
braukšanas laikā. Pārliecinieties, ka sēdeklis ir
nofiksēts, lai nesavainotos straujas bremzēšanas vai negadījuma laikā.
Saistītā informācija
Sēdekļa polsterējuma priekšējo malu var
pacelt/nolaist*, veicot sūknējošas kustības uz
augšu/uz leju.1
Mainiet sēdekļa sēdvirsmas garumu*, pavelkot sviru uz augšu un ar roku pārvietojot
sēdekļa sēdvirsmu uz priekšu/atpakaļ.
Sēdekļus var pārvietot uz priekšu/atpakaļ,
paceļot rokturi un noregulējot attālumu līdz
stūrei un pedāļiem. Pārbaudiet, vai sēdeklis ir
nofiksējies pēc pozīcijas izmainīšanas.
1
2
182
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(183 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (183 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (184 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana* (185 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam
sēdeklim (187 lpp.)
Attiecas tikai uz vadītāja sēdekli.
Attiecas uz četrvirzienu gurnu atbalstiem*. Divvirzienu gurnu atbalstus* var regulēt uz priekšu/atpakaļ.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
Automašīnas priekšējiem sēdekļiem ir atšķirīgas
iestatījumu opcijas, kas ļauj nodrošināt optimālu
sēdēšanas komfortu. Elektriski vadāmo sēdekli
var pārvietot uz priekšu/atpakaļ un uz augšu/uz
leju. Sēdekļa sēdvirsmas priekšējo malu var
pacelt/nolaist, kā arī noregulēt tās garumu*. Var
mainīt atzveltnes leņķi. Gurnu atbalstu* var regulēt uz augšu/uz leju/uz priekšu/atpakaļ.3
Sēdekli var regulēt kādu laiku pēc durvju atslēgšanas, kad dzinējs nedarbojas. Sēdekli vienmēr
var regulēt dzinēja darbības laikā. Regulēšanu var
veikt arī kādu laiku pēc dzinēja izslēgšanas.
SVARĪGI
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana* (185 lpp.)
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa
regulēšana*
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam
sēdeklim (187 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma regulēšana* (188 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(186 lpp.)
Iestatiet vēlamo sēdēšanas pozīciju, izmantojot
vadības slēdzi uz priekšējā sēdekļa sēdvirsmas.
Lai iestatītu dažādās komforta funkcijas, pagrieziet daudzfunkcionālo vadības slēdzi4 uz
augšu/uz leju.
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana*
(189 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana*
(190 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja
sēdeklī* (191 lpp.)
Elektriski regulējamiem sēdekļiem ir aizsardzība pret pārslodzi, kas nostrādā, ja kāda
sēdekļa kustību bloķē kāds objekts. Ja tā
notiek, noņemiet objektu un vēlreiz mēģiniet
pārvietot sēdekli.
Saistītā informācija
•
•
•
3
4
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (182 lpp.)
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (183 lpp.)
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (184 lpp.)
Attiecas uz četrvirzienu gurnu atbalstiem*. Divvirzienu gurnu atbalstus* var regulēt uz priekšu/atpakaļ.
Nav pieejams automašīnās ar divvirzienu gurnu atbalstu*.
Ilustrācijā redzami vadības slēdži automašīnai ar četrvirzienu gurnu atbalstu*. Automašīnās ar divvirzienu gurnu
atbalstu* nav pagriežama daudzfunkcionāla vadības slēdža.
Automašīnās ar četrvirzienu gurnu atbalstu*
pagrieziet daudzfunkcionālo vadības slēdzi4
uz augšu/uz leju, lai iestatītu dažādas komforta funkcijas. Automašīnās ar divvirzienu
gurnu atbalstu* izmantojiet apaļo pogu, lai
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 183
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
noregulētu gurnu atbalstu uz priekšu/atpakaļ.
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(186 lpp.)
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla
displeja pozīcijas saglabāšana*
Sēdekļa polsterējuma priekšējo malu var
pacelt/nolaist, pārvietojot vadības ierīci uz
augšu/uz leju.
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana*
(189 lpp.)
•
Sēdekli var pacelt/nolaist, regulējot vadības
ierīci uz augšu/uz leju.
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana*
(190 lpp.)
Elektriski regulējamā sēdekļa*, sānu spoguļu un
vējstikla displeja* pozīciju var saglabāt atmiņas
taustiņos.
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja
sēdeklī* (191 lpp.)
Sēdekli var pārvietot uz priekšu/atpakaļ,
regulējot vadības ierīci uz priekšu/atpakaļ.
Saglabājiet elektriski regulējamā sēdekļa*, sānu
spoguļu un vējstikla displeja* divas dažādas pozīcijas, izmantojot atmiņas taustiņus. Taustiņi atrodas vienu vai abu priekšējo durvju iekšpusē*.
Atzveltnes slīpumu var mainīt, regulējot vadības ierīci uz priekšu/atpakaļ.
Vienlaikus var veikt tikai vienu kustību (uz
priekšu/atpakaļ/uz augšu/uz leju).
Priekšējo sēdekļu atzveltnes nevar pieliekt pilnīgi
uz priekšu.
Saistītā informācija
•
•
184
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (182 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(183 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (184 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana* (185 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam
sēdeklim (187 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma regulēšana* (188 lpp.)
Taustiņš M iestatījumu saglabāšanai.
Atmiņas poga
Atmiņas poga
Pozīcijas saglabāšana
1.
Noregulējiet sēdekli, sānu spoguļus un augšējo displeju vēlamajā pozīcijā.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
2.
Nospiediet un turiet pogu M. Pogā iedegas
indikators.
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana*
(190 lpp.)
3.
Trīs sekunžu laikā nospiediet un turiet taustiņu 1 vai 2.
> Kad pozīcija ir saglabāta izvēlētajā atmiņas
taustiņā, ir dzirdams skaņas signāls un
nodziest taustiņa M gaismas indikators.
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja
sēdeklī* (191 lpp.)
•
•
Sānu spoguļu sasvēršana (169 lpp.)
Ja trīs sekunžu laikā netiek nospiests neviens no
atmiņas taustiņiem, taustiņš M nodziest un iestatījumi netiek saglabāti.
Vējstikla displeja iestatījumi* (141 lpp.)
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu
un vējstikla displeja pozīcijas
lietošana*
Ja ir saglabātas elektriski regulējamā sēdekļa*,
sānu spoguļu un vējstikla displeja* pozīcijas, tās
var aktivizēt, vienkārši izmantojot atmiņas taustiņus.
Saglabāto iestatījumu izmantošana
Pirms var iestatīt jaunu atmiņas pozīciju, ir jānoregulē sēdeklis, sānu spoguļi vai vējstikla displejs.
Saistītā informācija
•
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (182 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(183 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (183 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana* (185 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam
sēdeklim (187 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma regulēšana* (188 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(186 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana*
(189 lpp.)
Saglabāto iestatījumu var lietot, gan tad, kad
priekšējās durvis ir atvērtas, gan tad, kad tās ir
aizvērtas:
Atvērtas priekšējās durvis
– Īsi nospiediet vienu no atmiņas taustiņiem 1
( ) vai 2 ( ). Elektriski regulējamais
sēdeklis, sānu spoguļi un vējstikla displejs
pārvietojas un apstājas pozīcijās, kas saglabātas izvēlētajā atmiņas taustiņā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 185
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
Aizvērtas priekšējās durvis
– Nospiediet un turiet vienu no atmiņas taustiņiem 1 ( ) vai 2 ( ), līdz sēdeklis, sānu
spoguļi un vējstikla displejs apstājas pozīcijās, kas saglabātas izvēlētajā atmiņas taustiņā.
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam
sēdeklim (187 lpp.)
Priekšējā sēdekļa masāžas
iestatījumi*
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma regulēšana* (188 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(186 lpp.)
Iestatījumus var mainīt gan ar sēdekļa daudzfunkcionālo vadības slēdzi, gan vidējā displejā.
Dažādie iestatījumi ir redzami vidējā displejā.
Atlaižot atmiņas taustiņu, sēdekļa, sānu spoguļu
un augšējā displeja kustība apstājas.
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana*
(189 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana*
(190 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja
sēdeklī* (191 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
•
Tā kā vadītāja sēdekli var regulēt, kamēr
aizdedze ir izslēgta, automašīnā nedrīkst
atrasties nepieskatīti bērni.
•
Sēdekļa kustību var jebkurā laikā APTURĒT, nospiežot jebkuru sēdekļa elektriskās vadības paneļa taustiņu.
•
•
Neregulējiet sēdekli braukšanas laikā.
Pārliecinieties, ka sēdekļu regulēšanas
laikā zem tiem nekas neatrodas.
Saistītā informācija
•
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (182 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(183 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (183 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (184 lpp.)
•
•
Sānu spoguļu sasvēršana (169 lpp.)
Vējstikla displeja iestatījumi* (141 lpp.)
Daudzfunkcionālais vadības slēdzis, atrodas sēdvietas
sānos.
Masāžas iestatījumi
Ir pieejamas šādas masāžas iestatījumu opcijas:
• Ieslēgt/Izslēgts: atlasiet Ieslēgt/Izslēgts,
lai ieslēgtu/izslēgtu masāžas funkciju.
• Programs 1-5: ir pieejamas 5 iepriekš iestatītas masāžas programmas. Izvēlieties
Viļņojoša, Soļojoša, Papildu, Gurnu vai
Plecu.
• Intensitāte: atlasiet Zems, Normāls vai
Augsts.
• Ātrums: atlasiet Lēni, Normāls vai Ātri.
186
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
Masāžas atsākšana
Masāžas funkcija tiek automātiski deaktivizēta
pēc 20 minūtēm. Funkciju var atkārtoti aktivizēt
manuāli.
–
Centrālajā displejā pieskarieties Restartēt,
lai atsāktu atlasīto masāžas programmu.
> Masāžas programma tiek sākta no
sākuma. Ja nekāda darbība netiek veikta,
ziņojums joprojām tiek rādīts augšējā
skatā.
Saistītā informācija
•
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (182 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja
sēdeklī* (191 lpp.)
Masāžas iestatījumu regulēšana*
priekšējam sēdeklim
Iestatījumus var mainīt gan ar sēdekļa daudzfunkcionālo vadības slēdzi, gan vidējā displejā.
Dažādie iestatījumi ir redzami vidējā displejā.
Masāžas iestatījumu regulēšana
priekšējam sēdeklim
Priekšējo sēdekļu atzveltnē ir masāžas funkcija.
Masāžu veic gaisa polsterējums, un ir pieejami
dažādi masāžas iestatījumi.
Masāžas funkciju var aktivizēt, tikai kad darbojas
automašīnas dzinējs.
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(183 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (183 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (184 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana* (185 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam
sēdeklim (187 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma regulēšana* (188 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana*
(189 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana*
(190 lpp.)
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēdzi,
uz augšu/uz leju.
pagriežot vadības slēdzi
Centrālajā displejā būs redzams sēdekļa
iestatījumu skats.
2.
Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Masāža.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 187
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
3.
Lai izvēlētos kādu no dažādajām masāžas
funkcijām, atlasiet tās vai nu tieši centrālajā
displejā, vai arī pārvietojot kursoru uz
augšu/uz leju, izmantojot daudzfunkcionālā
/apakšējo
taustiņu.
slēdža augšējo
Atlasītās funkcijas iestatījumu var mainīt tieši
centrālajā displejā, nospiežot bultiņas, vai ar
daudzfunkcionālā slēdža priekšējo
/
taustiņu.
aizmugurējo
Saistītā informācija
•
•
188
2.
Atkarībā no izvēlētā aprīkojuma līmeņa sēdekļa
sēdvirsmas garumu regulē, izmantojot daudzfunkcionālo vadības slēdzi* sēdekļa sēdvirsmas
sānos vai arī izmantojot manuālo vadības ierīci
sēdekļa sēdvirsmas priekšdaļā.
Sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana, izmantojot
daudzfunkcionālo vadības slēdzi
Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Sēdv.
pagarināš..
•
priekšNospiediet četrvirzienu pogas
daļu, lai pagarinātu sēdekļa sēdvirsmu.
•
Nospiediet četrvirzienu pogas
aizmugurējo daļu, lai ievilktu sēdekļa sēdvirsmu.
Sēdekļa sēdvirsmas garuma manuāla
regulēšana
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (182 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(183 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (183 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (184 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana* (185 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma regulēšana* (188 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas
garuma regulēšana*
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(186 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana*
(189 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana*
(190 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja
sēdeklī* (191 lpp.)
Daudzfunkcionālais vadības slēdzis, kas atrodas sēdekļa
sēdvirsmas sānos.
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēdzi,
uz augšu/uz leju.
pagriežot vadības slēdzi
Centrālajā displejā būs redzams sēdekļa
iestatījumu skats.
Vadības slēdzis sēdekļa sēdvirsmas regulēšanai.
sēdekļa priekšpusē un
1.
Satveriet rokturi
velciet uz augšu.
2.
Noregulējiet sēdekļa sēdvirsmas garumu.
3.
Atlaidiet rokturi un pārliecinieties, ka sēdekļa
sēdvirsma ir sasniegusi pareizo pozīciju.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (182 lpp.)
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta
regulēšana*
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(183 lpp.)
Uzlabojiet komfortu priekšējā sēdeklī, noregulējot
atzveltnes sānus.
Saistītā informācija
•
•
2.
Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Sānu
paliktņi.
•
Nospiediet četrvirzienu pogas priekšdaļu,
.
lai palielinātu sānu atbalstu
•
Nospiediet četrvirzienu pogas aizmugurējo
daļu, lai samazinātu sānu atbalstu .
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (183 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (184 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana* (185 lpp.)
•
•
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam
sēdeklim (187 lpp.)
•
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(186 lpp.)
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (183 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (184 lpp.)
Daudzfunkcionālais vadības slēdzis, atrodas sēdvietas
sānos.
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana* (185 lpp.)
Atzveltnes sānus var regulēt, lai nodrošinātu sānu
atbalstu. Iestatījumus var mainīt gan ar sēdekļa
daudzfunkcionālo vadības slēdzi, gan vidējā displejā. Dažādie iestatījumi ir redzami vidējā displejā.
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam
sēdeklim (187 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma regulēšana* (188 lpp.)
Lai regulētu sānu atbalstu:
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(186 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana*
(190 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja
sēdeklī* (191 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana*
(189 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana*
(190 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja
sēdeklī* (191 lpp.)
Saistītā informācija
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēdzi,
. Centrālajā
pagriežot to uz augšu/uz leju
displejā būs redzams sēdekļa iestatījumu
skats.
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (182 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(183 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 189
SĒDEKĻI UN STŪRE
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta
regulēšana*
Gurnu atbalsta regulēšana automašīnā,
izmantojot četrvirzienu gurnu atbalstu
Gurnu atbalstu regulē ar vadības slēdzi sēdekļa
sēdvirsmas sānos.
Vadības slēdzis automašīnās ar divvirzienu gurnu
atbalstu*.
Daudzfunkcionāls vadības slēdzis automašīnās ar četrvirzienu gurnu atbalstu*.
190
Automašīnās ar četrvirzienu gurnu atbalstu* tā
regulēšanai izmanto daudzfunkcionālo vadības
slēdzi, savukārt automašīnās ar divvirzienu gurnu
atbalstu* to regulē ar apaļo pogu. Vadības slēdzis
atrodas sēdvirsmas sānos. Atkarībā no izvēlētā
aprīkojuma līmeņa gurnu atbalstu var regulēt uz
priekšu/atpakaļ un uz augšu/uz leju (četrvirzienu
gurnu atbalsts) vai uz priekšu/atpakaļ (divvirzienu
gurnu atbalsts).
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēdzi,
uz augšu/uz leju.
pagriežot vadības slēdzi
Centrālajā displejā būs redzams sēdekļa
iestatījumu skats.
2.
Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Gurnu.
•
/uz
Nospiediet apaļo pogu uz augšu
leju
, lai pārvietotu gurnu atbalstu uz
augšu/uz leju.
•
Nospiediet pogas priekšdaļu
linātu gurnu atbalstu.
•
Nospiediet pogas aizmugurējo daļu
samazinātu gurnu atbalstu.
, lai palie, lai
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
Gurnu atbalsta regulēšana automašīnā,
izmantojot divvirzienu gurnu atbalstu
, lai
1.
Nospiediet apaļās pogas priekšdaļu
palielinātu gurnu atbalstu.
2.
Nospiediet apaļās pogas aizmugurējo daļu
, lai samazinātu gurnu atbalstu.
Saistītā informācija
•
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (182 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(183 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (183 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (184 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana* (185 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam
sēdeklim (187 lpp.)
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana
vadītāja sēdeklī*
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma regulēšana* (188 lpp.)
Priekšējā pasažiera sēdekli var regulēt no vadītāja sēdekļa.
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(186 lpp.)
Funkcijas aktivizēšana
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana*
(189 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja
sēdeklī* (191 lpp.)
Šo funkciju aktivizē, izmantojot funkciju skatu
centrālajā displejā:
Nospiediet taustiņu Pielāgot
pasaž. sēdekli, lai aktivizētu.
Regulēt blakussēdētāja sēdekli
Vadītājam jānoregulē blakussēdētāja sēdeklis 10
sekunžu laikā pēc funkcijas aktivizēšanas. Ja šajā
laika posmā netiek veikta regulēšana, funkcija
tiek deaktivizēta.
Vadītājs regulē blakussēdētāja sēdekli, izmantojot
vadītāja sēdekļa vadības ierīces:
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 191
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
Blakussēdētāja sēdekli var pārvietot uz
priekšu/atpakaļ, regulējot vadības ierīci uz
priekšu/atpakaļ.
Blakussēdētāja sēdekļa atzveltnes slīpumu
var mainīt, regulējot vadības ierīci uz priekšu/
atpakaļ.
Saistītā informācija
•
•
•
192
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi (182 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(183 lpp.)
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (183 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (184 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana* (185 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam
sēdeklim (187 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma regulēšana* (188 lpp.)
Atzveltņu ielocīšana aizmugurējā
sēdeklī
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(186 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana*
(189 lpp.)
Aizmugurējā sēdekļa atzveltne ir sadalīta divās
daļās. Abas daļas var atsevišķi nolocīt uz
priekšu.
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana*
(190 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
•
Pirms braukšanas sākšanas noregulējiet
un nofiksējiet sēdekli. Regulējot sēdeklis,
ievērojiet piesardzību. Regulējot nekontrolēti vai nevērīgi, varat iespiest ādu.
•
Iekraujot garus priekšmetus, tie vienmēr ir
stingri jānostiprina, lai izvairītos no traumām un bojājumiem, strauji bremzējot.
•
Iekraujot automašīnā bagāžu un to izkraujot, vienmēr izslēdziet dzinēju un ieslēdziet
stāvbremzi.
•
Automašīnai ar automātisko pārnesumkārbu iestatiet pārnesumu pārslēgu pozīcijā P, lai novērstu tās nejaušu izkustēšanos.
SVARĪGI
Pirms noliekt uz leju atzveltni, pārliecinieties,
ka uz aizmugures sēdekļa neatrodas nekādi
priekšmeti. Arī drošības jostas nedrīkst būt
piesprādzētas. Pretējā gadījumā pastāv risks
sabojāt aizmugures sēdekļa polsterējumu.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
SVARĪGI
Pirms aizmugurējā sēdekļa atzveltnes nolocīšanas iebūvētā bērnu sēdeklīša* sēdvirsmai ir
jābūt nolocītai sēdeklī.
Pirms nolaist sēdekli, jāpaceļ vidējā sēdekļa
elkoņbalsts*.
Pirms nolocīšanas ir jāaizver gariem priekšmetiem paredzētā lūka aizmugurējā sēdeklī.
BRĪDINĀJUMS
Pievērsiet uzmanību, lai aizmugurējā sēdekļa
automātiskas salocīšanas laikā nevarētu tikt
iespiesti cilvēki. Tā kā salocīšana notiek automātiski, uz aizmugurējā sēdekļa vai tā tuvumā
neviens nedrīkst atrasties.
3.
Atzveltnes tiek atbrīvotas no fiksatoriem. Vispirms tiek nolocīti galvas balsti, un pēc tam
atzveltnes tiek automātiski nolocītas horizontālā pozīcijā.
Atzveltņu nolocīšana, izmantojot rokturus
aizmugurējā sēdeklī
Atzveltnes nolocīšana, izmantojot pogas
bagāžas nodalījumā
PIEZĪME
Lai līdz galam uz priekšu varētu nolocīt aizmugurējā sēdekļa atzveltnes, var nākties pabīdīt
uz priekšu priekšējos sēdekļus un/vai noregulēt augstāk sēdekļu atzveltnes.
Atzveltnes nolocīšana automašīnā,
izmantojot elektroniski vadāmu
nolocīšanu*
Ja automašīna ir aprīkota ar elektroniski vadāmu
aizmugurējā sēdekļa nolocīšanas funkciju, tad
sēdekli var nolocīt, izmantojot pogas bagāžas
nodalījumā. Aizmugurējo sēdekli var nolocīt, arī
izmantojot rokturus sēdekļa augšdaļā.
Pārliecinieties, ka aizmugurējā sēdeklī nav pasažieru vai priekšmetu.
Lai varētu nolocīt aizmugurējo sēdekli, automašīnai ir jāstāv un jābūt atvērtām bagāžas nodalījuma
durvīm. Pārliecinieties, ka aizmugurējā sēdeklī nav
pasažieru vai priekšmetu.
1.
Manuāli nolaidiet vidējā sēdekļa galvas
balstu.
2.
Nospiediet un turiet nolocīšanas taustiņu.
Taustiņi ir apzīmēti ar L un R attiecīgi kreisajai un labajai atzveltnes sadaļai.
Manuāli nolaidiet vidējā sēdekļa galvas
balstu.
Pavelciet uz priekšu rokturus, kas atrodas uz
automašīnas kreisās un labās sēdekļa atzveltnes, lai nolocītu attiecīgi aizmugurējo
sēdekļu kreiso un labo atzveltnes daļu.
> Atzveltnes tiek atbrīvotas no fiksatoriem.
Vispirms tiek nolocīti galvas balsti, un pēc
tam atzveltnes tiek automātiski nolocītas
horizontālā pozīcijā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 193
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
Atzveltņu manuāla nolocīšana
Ja automašīnas aizmugurējos sēdekļus var nolocīt tikai manuāli, nolokiet atzveltnes labo un
kreiso daļu ar rokturiem aizmugurējos sēdekļos.
Pārliecinieties, ka aizmugurējā sēdeklī nav pasažieru vai priekšmetu.
4.
Manuāli nolaidiet vidējā sēdekļa galvas
balstu.
BRĪDINĀJUMS
Kad atzveltne ir pacelta, sarkanajam indikatoram vajadzētu izzust. Ja tas joprojām ir
redzams, atzveltne nav nofiksējusies vietā.
Pavelciet uz augšu atzveltnes fiksācijas rok, vienlaikus lokot atzveltni uz priekšu.
turi
Kad atzveltne tiek nolocīta, galvas balstu bloķēšanas rokturis tiek automātiski izvilkts uz
augšu. Sarkans indikators fiksatorā
norāda, ka atzveltne vairs nav nostiprināta.
BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, ka pēc atliekšanas aizmugurējā
sēdekļa atzveltne un galvas balsti un kārtīgi
nofiksēti.
PIEZĪME
Ārējo sēdekļu galvas balstiem vienmēr ir jābūt
paceltiem, kad kādā no ārējiem sēdekļiem sēž
pasažieri.
Kad atzveltnes ir nolaistas, galvas balsti var
balstīties pret nolaistā sēdekļa sēdvirsmu.
Noregulējiet nolaižamā sēdekļa galvas balstus, lai izvairītos no materiāla bojājumiem.
3.
Atzveltne tiek atbloķēta un ir manuāli jānolaiž
horizontālā pozīcijā.
Atzveltnes pacelšana
Atzveltnes pacelšana vertikālā stāvoklī ir jāveic
manuāli:
194
1.
Pārvietojiet atzveltni uz augšu/atpakaļ.
2.
Spiediet atzveltni, līdz nostrādā fiksators.
3.
Manuāli paceliet galvas balstus.
Vajadzības gadījumā paceliet vidējā sēdekļa
galvas balstu.
Saistītā informācija
•
Aizmugurējā sēdekļa galvas balstu regulēšana (195 lpp.)
•
•
Privātā aizslēgšana (279 lpp.)
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana un deaktivizēšana (280 lpp.)
SĒDEKĻI UN STŪRE
Aizmugurējā sēdekļa galvas balstu
regulēšana
Noregulējiet vidējā sēdekļa galvas balstu atbilstoši pasažiera augumam. Nolokiet ārējo sēdekļu
galvas balstus*, lai uzlabotu redzamību uz aizmuguri.
Vidējā sēdekļa galvas balsta regulēšana
Lai nolaistu galvas balstu, jānospiež taustiņš (skatiet attēlu), vienlaikus uzmanīgi spiežot galvas
balstu uz leju.
BRĪDINĀJUMS
Vidējās sēdvietas galvas balsts jānoregulē atbilstoši pasažiera augumam tā, lai atbalstītu visu
muguru un galvu, ja tas ir iespējams. Nepieciešamības gadījumā pārbīdiet to uz augšu manuāli.
Ja vidējās sēdvieta netiek lietota, tās galvas
balstam jāatrodas viszemākajā pozīcijā. Ja
vidējā sēdvieta tiek lietota, galvas balsts
pareizi jānoregulē pasažiera augumā, lai tas
atbalstītu visu pakausi, ja tas ir iespējams.
Nospiediet taustiņu Nolocīt
galvas balstu, lai aktivizētu/
deaktivizētu nolaišanas funkciju.
Manuāli bīdiet galvas balstu uz aizmuguri, līdz
atskan klikšķis.
BRĪDINĀJUMS
Aizmugurējo ārējo sēdekļu galvas
balstu nolocīšana centrālajā displejā*
Ārējos galvas balstus var ievilkt, izmantojot centrālā displeja funkciju skatu. Galvas balstus var
nolaist aizdedzes pozīcijā 0.
Nenolaidiet ārējos galvas balstus, ja kādā no
ārējām aizmugurējām sēdvietām atrodas
pasažieri.
BRĪDINĀJUMS
Pēc galvas balsta atliekšanas tas jānofiksē
vietā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 195
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
Aizmugurējo sēdekļu ārējo galvas
balstu nolocīšana ar rokturiem
Vadības taustiņi uz stūres un
skaņas signāls
Automašīnās, kas aprīkotas ar elektroniski
vadāmu aizmugurējo sēdekļu nolocīšanas sistēmu*, ārējo sēdekļu galvas balstus var nolocīt,
izmantojot rokturus sēdekļa augšdaļā, skatiet
. Automašīnās bez elektroniskās nolocīattēlu
šanas funkcijas ārējos galvas balstus noloka
manuāli, izmantojot iekšējo vadības slēdzi sēdekļa
. attēlu.
augšdaļā, skatiet
Uz stūres atrodas signāltaures un, piemēram,
vadītāja atbalsta sistēmu un balss atpazīšanas
vadības ierīces.
Saistītā informācija
•
Atzveltņu ielocīšana aizmugurējā sēdeklī
(192 lpp.)
Stūres vadības tastatūra un vadības sviras*.
Vadītāja atbalsta sistēmu vadības ierīces5.
Vadības svira* manuālai automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu pārslēgšanai.
Vadības ierīces balss atpazīšanai un izvēlnei,
ziņojumu un tālruņa pārvaldībai.
5
196
Ātruma ierobežotājs, kruīza kontrole, adaptīvā kruīza kontrole*, distances brīdinājums* un Pilot Assist.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
Skaņas signāls
Stūres bloķētājs
Stūres regulēšana
Stūres bloķētājs apgrūtina automašīnas stūrēšanu, piemēram, ja tā ir nozagta. Kad stūre tiek
bloķēta vai atbloķēta, var būt dzirdams mehānisks troksnis.
Stūri var noregulēt dažādās pozīcijās.
Stūres bloķēšanas mehānisma
aktivizēšana
Stūres bloķēšanas mehānisms tiek aktivizēts, aizslēdzot automašīnu no ārpuses un izslēdzot dzinēju. Ja automašīna netiek aizslēgta, stūres bloķēšanas mehānisms pēc brīža tiek automātiski
aktivizēts.
Skaņas signāls atrodas stūres centrā.
Saistītā informācija
•
•
Stūres bloķētājs (197 lpp.)
Stūres regulēšana (197 lpp.)
Stūres bloķēšanas mehānisma
deaktivizēšana
Stūres bloķēšanas mehānismu var deaktivizēt,
atslēdzot automašīnu no ārpuses. Ja automašīna
nav aizslēgta, stūres bloķētājs tiek deaktivizēts, ja
pasažieru salonā atrodas tālvadības atslēga un
automašīna tiek iedarbināta.
Saistītā informācija
•
Vadības taustiņi uz stūres un skaņas signāls
(196 lpp.)
•
Stūres regulēšana (197 lpp.)
Stūrei var regulēt augstumu un dziļumu.
Stūri var regulēt dažādos veidos atkarībā no tā,
vai automašīna ir aprīkota ar ceļu drošības gaisa
spilvenu6.
BRĪDINĀJUMS
Pirms braukšanas sākšanas noregulējiet un
nofiksējiet stūri. Stūri nedrīkst regulēt braukšanas laikā.
Izmantojot no ātruma atkarīgo stūres pastiprinātāju, var regulēt stūrēšanas spēka līmeni. Stūres
spēks tiek regulēts atbilstoši automašīnas ātrumam, lai nodrošinātu vadītājam labāku reakciju uz
ceļa.
6
Ar ceļu drošības gaisa spilvenu automašīna tiek aprīkota tikai dažos tirgos.
}}
197
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
Stūres regulēšana automašīnā ar ceļu
drošības gaisa spilvenu
Stūres regulēšana automašīnā bez ceļu
drošības gaisa spilvena
Stūres regulēšanas svira.
Stūres regulēšanas svira.
1.
Pabīdiet sviru uz priekšu, lai atbrīvotu stūri.
1.
Pavelciet sviru atpakaļ, lai atbrīvotu stūri.
2.
Noregulējiet stūri stāvoklī, kas jums vislabāk
piemērots.
2.
Noregulējiet stūri stāvoklī, kas jums vislabāk
piemērots.
3.
Pavelciet sviru atpakaļ, lai nofiksētu stūri
vietā. Ja sviru nevar pakustināt, spiežot sviru
atpakaļ, vienlaicīgi nedaudz uzspiediet arī stūrei.
3.
Pabīdiet sviru uz priekšu, lai nostiprinātu stūri.
Ja sviru nevar pakustināt, spiežot sviru atpakaļ, vienlaicīgi nedaudz uzspiediet arī stūrei.
Saistītā informācija
•
•
•
198
Stūres bloķētājs (197 lpp.)
Vadības taustiņi uz stūres un skaņas signāls
(196 lpp.)
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (183 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
KLIMATA KONTROLE
Klimata kontrole
Klimata zonas
Šis automobilis ir aprīkots ar elektronisko klimata
kontroli. Klimatkontroles sistēma sistēma dzesē
vai silda, kā arī sausina gaisu salonā.
Klimata zonu skaits, kurās automašīna ir sadalīta,
nosaka opcijas dažādas temperatūras iestatīšanai dažādām pasažieru salona daļām.
Visas klimata kontroles funkcijas var vadīt vidējā
displejā un izmantojot viduskonsoles taustiņus.
2 zonu klimata sistēma
4 zonu klimata sistēma*
Dažas aizmugurējā sēdekļa funkcijas var vadīt arī
ar klimata kontroles slēdžiem* tuneļkonsoles aizmugurē.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
200
Klimata zonas (200 lpp.)
Klimata kontrole — sensori (201 lpp.)
Klimata zonas ar 4 zonu klimata sistēmu.
Noteiktā temperatūra (201 lpp.)
4 zonu klimata sistēmā pasažieru salona temperatūru var iestatīt atsevišķi automašīnas kreisajai
un labajai pusei gan priekšējiem, gan aizmugurējiem sēdekļiem.
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu
(202 lpp.)
Klimats stāvēšanas laikā* (228 lpp.)
Klimata zonas ar 2 zonu klimata sistēmu.
Sildītājs* (236 lpp.)
2 zonu klimata sistēmā pasažieru salona temperatūru var iestatīt atsevišķi automašīnas kreisajai
un labajai pusei.
Gaisa kvalitāte (203 lpp.)
Gaisa plūsmas sadalījums (205 lpp.)
Saistītā informācija
•
Klimata kontrole (200 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces (212 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Klimata kontrole — sensori
Klimata kontroles sistēmai ir vairāki sensori, kas
palīdz kontrolēt automašīnas klimatu.
Sensoru atrašanās vieta
Ja automašīna ir aprīkota ar Interior Air Quality
System*, tās klimata kontroles sistēmas gaisa
ieplūdes atverē ir uzstādīts arī gaisa kvalitātes
sensors.
Saistītā informācija
•
•
Klimata kontrole (200 lpp.)
Interior Air Quality System* (204 lpp.)
Noteiktā temperatūra
Klimata kontroles sistēma regulē pasažieru
salona klimatu, balstoties uz noteikto temperatūru, nevis faktisko temperatūru.
Pasažieru salonam izvēlētā temperatūra atbilst
fiziskajām sajūtām, ko ietekmē pašreizējā apkārtējā gaisa temperatūra, gaisa ātrums, mitrums,
saules iedarbība salonā un automašīnas ārpusē
u.c.
Sistēmā iekļauts saules sensors, kas nosaka, no
kuras puses salonā spīd saule. Tas nozīmē, ka
temperatūra starp labās un kreisās puses gaisa
ieplūdes atverēm var atšķirties, neskatoties uz to,
ka abām pusēm iestatīta vienāda temperatūra.
Saistītā informācija
Mitruma sensors — ietvarā pie salona atpakaļskata spoguļa.
•
Klimata kontrole (200 lpp.)
Āra gaisa temperatūras sensors — labās
puses sānu spogulī.
Saules sensors — instrumentu paneļa augšpusē.
Pasažieru salona temperatūras salons —
viduskonsolē pie fiziskajiem taustiņiem.
PIEZĪME
Neapklājiet un nenobloķējiet sensorus ar
apģērbu vai citiem priekšmetiem.
* Papildaprīkojums/piederums. 201
KLIMATA KONTROLE
Klimata kontroles vadība ar balss
atpazīšanu1
•
"Turn on auto" — aktivizē automātisko klimata regulēšanu.
Klimata kontroles sistēmas balss vadības komandas ļauj, piemēram, mainīt temperatūru, aktivizēt
sēdekļu apsildi* vai mainīt ventilatora darbības
līmeni.
•
"Air condition on/Air condition off" —
aktivizē/deaktivizē gaisa kondicionētāju.
•
"Recirculation on/Recirculation off" —
aktivizē/deaktivizē gaisa cirkulāciju.
•
"Turn on defroster /Turn off defroster"
— aktivizē/deaktivizē logu un sānu spoguļu
atkausēšanu.
•
"Turn on max defroster/Turn max
defroster off" — aktivizē/deaktivizē atkausētāju maksimālas darbības līmeni.
Nospiediet
komandām:
•
"Climate" — sāk dialogu par klimata kontroli
un rāda komandu piemērus.
•
"Set temperature to X degrees" — iestata vēlamo temperatūru.
•
"Raise temperature/Lower temperature"
— paaugstināt/pazemināt temperatūras
iestatījumu par vienu soli.
•
"Sync temperature" — sinhronizē visu
automašīnas klimata zonu temperatūru ar
vadītāja pusē iestatīto temperatūru.
•
"Air on feet"/"Air on body" — atver
vēlamo gaisa plūsmas atveri.
•
"Air on feet off"/"Air on body off" — aizver vēlamo gaisa plūsmas atveri.
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" — maina
gaisa plūsmu uz Max/Off.
•
"Raise fan speed/Lower fan speed" —
paaugstina/pazemina ventilatora darbības
līmeni par vienu soli.
1
202
un izrunājiet vienu no šīm
•
"Turn on electric defroster/Turn off
electric defroster" — aktivizē/deaktivizē
vējstikla apsildi*.
•
"Turn on rear defroster/Turn off rear
defroster" — aktivizē/deaktivizē aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsildi.
•
"Turn steering wheel heat on/Turn
steering wheel heat off" — aktivizē/deaktivizē stūres apsildi*.
•
"Raise steering wheel heat/Lower
steering wheel heat" — paaugstina/samazina stūres apsildes* iestatījumu par vienu
soli.
•
"Turn on seat heat/Turn off seat heat"
— aktivizē/deaktivizē sēdekļa apsildi*.
•
"Raise seat heat/Lower seat heat" —
paaugstina/samazina sēdekļa apsildes*
iestatījumu par vienu soli.
•
"Turn on seat ventilation/Turn off seat
ventilation" — aktivizē/deaktivizē sēdekļu
ventilāciju*.
•
"Raise seat ventilation/Lower seat
ventilation" — paaugstina/samazina
sēdekļa ventilācijas* iestatījumu par vienu
soli.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Klimata kontrole (200 lpp.)
Balss atpazīšana (142 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (143 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (145 lpp.)
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Gaisa kvalitāte
Clean Zone*
Pasažieru salona izvēlētie materiāli un gaisa attīrīšanas sistēma nodrošina augstu salona gaisa
kvalitāti.
Funkcija Clean Zone pārbauda un norāda, vai ir
piepildījušies visi nosacījumi labai gaisa kvalitātei
pasažieru salonā.
•
•
PIEZĪME
Pasažieru salonā izmantotie materiāli
Clean Zone nenorāda, ka gaisa kvalitāte ir
laba. Tas tikai norāda, ka ir sasniegti nosacījumi labai gaisa kvalitātei.
Volvo pasažieru salona interjers ir veidots tā, lai
būtu patīkams un ērts, arī cilvēkiem, kam ir kontaktalerģijas vai astma.
Saistītā informācija
Ir izstrādāti pārbaudīti materiāli, lai samazinātu
putekļu daudzumu pasažieru salonā, un tie atvieglo pasažieru salona uzturēšanu tīrībā.
•
•
•
•
Paklāji gan salonā, gan bagāžas nodalījumā ir
izņemami, tos ir viegli izņemt un iztīrīt.
Salona tīrīšanai lietojiet Volvo ieteiktos tīrīšanas
līdzekļus un automašīnas kopšanas produktus.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Klimata kontrole (200 lpp.)
Clean Zone* (203 lpp.)
Clean Zone Interior Package* (204 lpp.)
Interior Air Quality System* (204 lpp.)
Pasažieru salona gaisa filtrs (205 lpp.)
Gaisa kvalitāte (203 lpp.)
Clean Zone Interior Package* (204 lpp.)
Interior Air Quality System* (204 lpp.)
Pasažieru salona gaisa filtrs (205 lpp.)
Šis indikators ir redzams vidējā displeja klimata skatā.
Gaisa attīrīšanas sistēma
Papildus pasažieru salona filtram arī Clean Zone
Interior Package* un Interior Air Quality System*
palīdz uzturēt augstu gaisa kvalitāti pasažieru
salonā.
Ir aktivizēts ventilators.
Ir deaktivizēta gaisa recirkulācija.
Šis indikators ir redzams klimata rindā, kad
klimata skats nav atvērts.
Ja nosacījumi nav piepildījušies, teksts Clean
Zone ir baltā krāsā. Ja visi nosacījumi ir piepildījušies, teksta krāsa mainās uz zilu.
Nosacījumi, kas tiek pārbaudīti:
•
Visas salona durvis un bagāžas nodalījuma
durvis ir aizvērtas.
•
•
Visi sānu logi un panorāmas jumts* ir aizvērti.
Ir aktivizēta gaisa kvalitātes sistēma Interior
Air Quality System*.
* Papildaprīkojums/piederums. 203
KLIMATA KONTROLE
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
Clean Zone Interior Package (CZIP) ietver vairākas modifikācijas, kas nodrošina vēl lielāku pasažieru salona tīrību attiecībā uz alerģijas un astmu
izraisošām vielām.
Interior Air Quality System (IAQS) ir pilnīgi automātiska gaisa kvalitātes sistēma, kas atdala
gāzes un daļiņas, lai samazinātu aromātu un piesārņojuma līmeņus pasažieru salonā.
Komplektā ietverts:
IAQS ir daļa no Clean Zone Interior Package
(CZIP), un tā attīra pasažieru salona gaisu no
tādiem piemaisījumiem kā daļiņas, ogļūdeņraži,
slāpekļa oksīdi un zemes līmeņa ozons.
•
•
Pastiprināta ventilatora darbība, kas nozīmē,
ka ventilators sāk darboties pēc automašīnas
atslēgšanas ar tālvadības pults atslēgu. Ventilators piepilda pasažieru salonu ar svaigu
gaisu. Šī funkcija sāk darboties pēc vajadzības un tiek izslēgta automātiski pēc kāda
laika, kad tiek atvērtas kādas no salona durvīm. Ventilatora darbības laiks tiek pakāpeniski samazināts, samazinoties nepieciešamībai, līdz automobilis kļūst 4 gadus vecs.
Clean Zone Interior Package* (204 lpp.)
Pasažieru salona gaisa filtrs (205 lpp.)
Ja gaisa kvalitātes sensors konstatē, ka āra gaiss
ir piesārņots, tiek aizvērta gaisa ieplūdes atvere
un aktivizēta gaisa recirkulācija.
PIEZĪME
Gaisa kvalitātes sensoram vienmēr jābūt
iespējotam, lai nodrošinātu pasažieru salonā
vislabāko gaisa kvalitāti.
Pilnībā automātiska gaisa kvalitātes sistēma
Interior Air Quality System (IAQS).
Auksta klimata zonās recirkulācijas funkcija ir
ierobežota, lai novērstu aizsvīduma veidošanos.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Gaisa kvalitāte (203 lpp.)
Clean Zone* (203 lpp.)
Smidzināšanas laikā jāizmanto vējstikla, sānu
logu un aizmugures loga atkausēšanas funkcija.
Interior Air Quality System* (204 lpp.)
Pasažieru salona gaisa filtrs (205 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
204
Gaisa kvalitātes sensora aktivizēšana un
deaktivizēšana* (205 lpp.)
Gaisa kvalitāte (203 lpp.)
Clean Zone* (203 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Gaisa kvalitātes sensora
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Gaisa kvalitātes sensors ir daļa no pilnīgi automātiskās gaisa kvalitātes sistēmas Interior Air
Quality System (IAQS).
Var iestatīt, vai gaisa kvalitātes sensoram jābūt
aktivizētam/deaktivizētam
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Atlasiet Gaisa kvalitātes sensors, lai aktivizētu/deaktivizētu gaisa kvalitātes sensoru.
Pasažieru salona gaisa filtrs
Gaisa plūsmas sadalījums
Viss automašīnas pasažieru salonā ienākošais
gaiss tiek attīrīts filtrā.
Klimata kontroles sistēma sadala ieplūstošo
gaisu uz vairākām dažādām ventilācijas atverēm
salonā.
Pasažieru salona filtra nomaiņa
Lai klimata kontroles sistēma darbotos efektīvi, ir
pēc regulāriem intervāliem jāmaina tās filtrs. Ieteicamie maiņas intervāli atrodami Volvo apkopes
programmā. Ja automobilis tiek ekspluatēts
nopietni piesārņotā apkārtējā vidē, var būt nepieciešams filtru nomainīt daudz biežāk.
PIEZĪME
Ir dažādu veidu pasažieru salona filtri. Pārliecinieties, ka ir uzstādīts pareizais filtrs.
Saistītā informācija
•
Interior Air Quality System* (204 lpp.)
Automātiska un manuāla gaisa sadale
Kad darbojas automātiski regulējamā klimata
kontrole, gaisa plūsmas sadale notiek automātiski. Vajadzības gadījumā gaisa sadali var regulēt
manuāli.
Regulējamas ventilācijas atveres
Dažas no automašīnas ventilācijas atverēm ir
regulējamas, kas nozīmē, ka varat atvērt/aizvērt
ventilācijas atveri, lai orientētu gaisa plūsmu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Gaisa kvalitāte (203 lpp.)
Clean Zone* (203 lpp.)
Clean Zone Interior Package* (204 lpp.)
Interior Air Quality System* (204 lpp.)
Regulējamo gaisa ieplūdes atveru atrašanās vieta pasažieru salonā.
Automašīnās ar 2 klimata zonām: četras
gaisa ieplūdes atveres atrodas instrumentu
panelī un vēl pa vienai – uz katra durvju
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 205
KLIMATA KONTROLE
||
statņa starp priekšējām un aizmugurējām
durvīm.
Gaisa plūsmas sadalījuma
mainīšana
Automašīnās ar 4 klimata zonām*: vēl divas
atrodas tuneļkonsoles aizmugurē.
Vajadzības gadījuma gaisa sadali var mainīt
manuāli.
•
•
•
Saistītā informācija
•
•
Saistītā informācija
Gaisa plūsmas sadalījums (205 lpp.)
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/aizvēršana
un pagriešana (207 lpp.)
Gaisa sadales opciju tabula (209 lpp.)
Klimata kontrole (200 lpp.)
Gaisa plūsmas sadalījuma mainīšana
(206 lpp.)
•
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/aizvēršana
un pagriešana (207 lpp.)
•
Gaisa sadales opciju tabula (209 lpp.)
Gaisa sadales taustiņi klimata skatā.
Gaisa plūsmas sadale — vējstikla atkausētāja gaisa ieplūdes atveres
Gaisa sadale — gaisa ieplūdes atveres
instrumentu panelī un viduskonsolē
Gaisa sadale — gaisa ieplūdes atveres grīdā
206
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Nospiediet vienu vai vairākus gaisa sadales
taustiņus, lai atvērtu/aizvērtu attiecīgo gaisa
ieplūdes atveri.
> Gaisa sadale mainās, un taustiņi izgaismojas/nodziest.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/
aizvēršana un pagriešana
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana un
aizvēršana
Dažas pasažieru salona gaisa ieplūdes atveres
var atvērt, aizvērt un pagriezt atsevišķi.
Priekšējā sēdekļa ventilācijas atveres:
Aizmugurējā sēdekļa ventilācijas atveres:
Pavēršot automašīnas ārējās ventilācijas atveres
pret sānu logiem, var mazināt aizsvīdumu.
Pavēršot automašīnas ārējās ventilācijas atveres
uz iekšu, karstā laikā pasažieru salonā var panākt
komfortablu vidi.
Ventilācijas atveru regulēšanas ritenītis2.
Ventilācijas slēdzis2.
–
Grieziet slēdzi, lai atvērtu/aizvērtu gaisa
plūsmu no ventilācijas atveres.
–
Ritiniet īkšķratu, lai atvērtu/aizvērtu sprauslas
radīto gaisa plūsmu.
Jo garākas ir uz īkšķrata redzamās baltās līnijas, jo lielāka ir gaisa plūsma.
Gaisa plūsma ir maksimāla, kad marķējums
uz slēdža ir vertikālā pozīcijā.
2
Attēls ir shematisks – sprauslas dizains atšķiras atkarībā no atrašanās vietas.
}}
207
KLIMATA KONTROLE
||
Gaisa ieplūdes atveru pagriešana
Gaisa ieplūdes atveru svira2.
Pārvietojiet sviru sāniski/vertikāli, lai pavērstu
gaisa plūsmu vajadzīgajā virzienā.
–
Saistītā informācija
•
•
•
2
208
Gaisa plūsmas sadalījums (205 lpp.)
Gaisa plūsmas sadalījuma mainīšana
(206 lpp.)
Gaisa sadales opciju tabula (209 lpp.)
Attēls ir shematisks – sprauslas dizains atšķiras atkarībā no atrašanās vietas.
KLIMATA KONTROLE
Gaisa sadales opciju tabula
Vajadzības gadījuma gaisa sadali var mainīt
manuāli. Iestatījumus var veikt šīm opcijām.
Gaisa plūsmas sadalījums
Mērķis
Ja visu gaisa sadales taustiņu atlase tiek atcelta manuālajā režīmā, klimata kontroles sistēma ieslēdz automātiski regulējamu klimata kontroli.
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja gaisa ieplūdes atverēm. Zināma gaisa daļa
plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Novērš aizsvīšanu un apledojumu aukstā un mitrā
laikā (lai to panāktu, ventilatora darbības līmenis
nedrīkst būt zems).
Galvenā gaisa plūsma no gaisa ieplūdes atverēm instrumentu panelī. Zināma gaisa
daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina efektīvu dzesēšanu karstā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no gaisa ieplūdes atverēm pie grīdas. Zināma gaisa daļa plūst
no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina karstā vai vēsā gaisa plūsmu uz grīdu.
}}
209
KLIMATA KONTROLE
||
210
Gaisa plūsmas sadalījums
Mērķis
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja un instrumentu paneļa gaisa ieplūdes atverēm.
Zināma gaisa daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina komfortu karstā un sausā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja atverēm un gaisa ieplūdes atverēm pie grīdas.
Zināma gaisa daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina komfortu un atkausēšanu aukstā un
mitrā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no gaisa ieplūdes atverēm instrumentu panelī un pie grīdas.
Zināma gaisa daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina komfortu saulainā, vēsā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja gaisa ieplūdes atverēm instrumentu panelī un
pie grīdas.
Sniedz līdzsvarotu komfortu pasažieru salonā.
KLIMATA KONTROLE
Saistītā informācija
•
•
•
Gaisa plūsmas sadalījums (205 lpp.)
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/aizvēršana
un pagriešana (207 lpp.)
Gaisa plūsmas sadalījuma mainīšana
(206 lpp.)
211
KLIMATA KONTROLE
Klimata kontroles vadības ierīces
Galvenās klimata kontroles funkcijas
Papildus klimata joslas funkcijām cilnē
Galvenais klimats var regulēt arī citas galvenās
klimata funkcijas.
Klimata kontroles sistēmas funkcijas var vadīt,
izmantojot viduskonsoles fiziskos taustiņus, centrālo displeju un klimata paneli tuneļkonsoles aizmugurē*.
Fiziskie taustiņi viduskonsolē
Temperatūras vadības ierīces vadītāja un
pasažiera pusē.
Vadītāja un blakussēdētāja sēdekļa apsildes*
un ventilācijas*, kā arī stūres apsildes* vadības ierīces.
Vējstikla apsildes* un maks. atkausētāja funkcijas taustiņš.
Aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsildes
taustiņš.
Klimata rinda centrālajā displejā
Visbiežāk lietotās klimata funkcijas var regulēt klimata joslā.
Taustiņš, kas ļauj atvērt klimata skatu. Taustiņa attēls norāda aktivizētos klimata iestatījumus.
Klimata skats centrālajā displejā
Vienreiz pieskaroties klimata joslā esošajam vidējam taustiņu, var atvērt klimata skatu.
Atkarībā no aprīkojuma līmeņa klimata skats var
būt sadalīts vairākās cilnēs. Starp cilnēm var pārslēgties, pārvelkot pa kreisi/pa labi vai nospiežot
attiecīgo virsrakstu.
Max, Elektrisks, Aizmugurē — logu un
sānu spoguļu atkausēšanas vadības ierīces.
Kondic. — gaisa kondicionētāja vadības ierīces.
Recirkul. — gaisa recirkulācijas vadības ierīces.
212
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Klimata kontroles vadības ierīces
tuneļkonsoles aizmugurē*
Gaisa sadales vadības ierīces.
Ventilatora vadība priekšējiem sēdekļiem (2
zonu klimata sistēmā šī vadība ir kopīga ar
aizmugurējo sēdekli).
AUTO — automātiska klimata regulēšana.
Aizmugurējā klimata kontrole*
Visas aizmugurējā sēdekļa klimata funkcijas var
regulēt cilnē Aizmugures klimats.
Aizmugurējā sēdekļa apsildes vadības ierīces*.
Aizmugurējā sēdekļa ventilatora vadības ierīces.
Aizmugurējā sēdekļa temperatūras vadības
ierīces.
Otrās rindas klimats — vadīklas klimata
funkcionalitātei aizmugurējā sēdeklī. Aizmugurējā sēdekļa ventilatora vadības ierīces.
Aizmugurējā sēdekļa temperatūras vadības
ierīces.
Aizmugurējā sēdekļa apsildes vadības ierīces*.
Klimats stāvēšanas laikā*
Automašīnas stāvēšanas klimata kontroli var
regulēt cilnē Stāvēšanas klimats.
Aizslēgšanas/atslēgšanas poga klimata
panelī.
Ja automašīna nav aprīkota ar klimata paneli
tuneļkonsoles aizmugurē, bet ir aprīkota ar aizmugurējo sēdekļu apsildi*, tuneļkonsoles aizmugurē
atrodas fiziskie taustiņi to regulēšanai.
Klimata panelim ir ekrāna bloķētājs, lai novērstu
ventilatora ātruma un temperatūras nejaušu
maiņu. Kad ekrāns ir bloķēts, tiek rādīti tikai
sēdekļu vadības slēdži* un atbloķēšanas poga.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 213
KLIMATA KONTROLE
||
Pēc atbloķēšanas klimata panelī var mainīt ventilatora ātrumu un temperatūru un tiek rādīti visi
atlasītie klimata iestatījumi. Pēc noteikta neaktivitātes perioda ekrāns tiek automātiski bloķēts.
•
•
Temperatūras sinhronizēšana (227 lpp.)
Gaisa kondicionētāja aktivizēšana un deaktivizēšana (228 lpp.)
Priekšējā sēdekļa apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Var ieslēgt sēdekļu apsildi, lai palielinātu vadītāja
un pasažieru komfortu aukstā laikā.
Saistītā informācija
•
•
214
Klimata kontrole (200 lpp.)
Priekšējā sēdekļa apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana* (214 lpp.)
•
Aizmugurējā sēdekļa apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana* (215 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa ventilācijas aktivizēšana un
deaktivizēšana* (217 lpp.)
•
Stūres apsildes* aktivizēšana un deaktivizēšana (217 lpp.)
•
Automātiskas klimata kontroles aktivizēšana
(218 lpp.)
•
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana un deaktivizēšana (219 lpp.)
•
Maks. atkausētāja aktivizēšana un deaktivizēšana (220 lpp.)
•
Vējstikla apsildes* aktivizēšana un deaktivizēšana (221 lpp.)
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana (223 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu ventilatora līmeņa regulēšana (224 lpp.)
•
Aizmugurējo sēdekļu ventilatora līmeņa regulēšana* (224 lpp.)
Stūres un sēdekļu taustiņi klimata rindā.
1.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet kreisās vai labās puses stūres un sēdekļa taustiņu, lai atklātu sēdekļu un stūres vadības
ierīces.
Ja automašīna nav aprīkota ar sēdekļu ventilāciju vai stūres apsildi, sēdekļu apsildes taustiņi atrodas tieši klimata rindā.
2.
Vairākas reizes nospiediet sēdekļu apsildes
taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto
līmeni.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
BRĪDINĀJUMS
Apsildāmos sēdekļus nedrīkst lietot cilvēki,
kuriem ir apgrūtināta spēja sajust temperatūras paaugstināšanos samazinātas jutības dēļ
vai kuriem ir apgrūtināta apsildāmo sēdekļu
vadības slēdžu regulēšana. Pretējā gadījumā
var gūt apdegumus.
Saistītā informācija
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces (212 lpp.)
Priekšējā sēdekļa apsildes automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana un deaktivizēšana*
(215 lpp.)
Priekšējā sēdekļa apsildes
automātiskās ieslēgšanās
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Var ieslēgt sēdekļu apsildi, lai palielinātu vadītāja
un pasažieru komfortu aukstā laikā.
Var iestatīt, lai, iedarbinot dzinēju, sēdekļu apsildes automātiskā ieslēgšanās tiktu aktivizēta/
deaktivizēta. Ja ir aktivizēta automātiskā iedarbināšana, apsilde sāk darboties zemas apkārtējās
temperatūras gadījumā.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Atlasiet Vadītāja sēdekļa autom. apsildes
līmenis un Pasaž. sēdekļa automātiskās
apsildes līmenis, lai aktivizētu/deaktivizētu
vadītāja un pasažiera sēdekļa automātisku
apsildes sākšanu.
4.
Atlasiet Zems, Vidēja vai Augsts, lai atlasītu
līmeni, pēc kura funkcija tiek aktivizēta.
Saistītā informācija
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces (212 lpp.)
Priekšējā sēdekļa apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana* (214 lpp.)
Aizmugurējā sēdekļa apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Var ieslēgt sēdekļu apsildi, lai palielinātu vadītāja
un pasažieru komfortu aukstā laikā.
Aizmugurējā sēdekļa apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana no
priekšējā sēdekļa*
Grupas Aizmugures klimats sēdekļu apsildes taustiņi
klimata skatā.
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā un
atlasiet cilni Aizmugures klimats.
2.
Vairākas reizes nospiediet sēdekļu apsildes
taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto
līmeni.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 215
KLIMATA KONTROLE
||
Aizmugurējā sēdekļa apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana no
aizmugurējā sēdekļa
Ar 4 zonu klimatu*:
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces (212 lpp.)
Ar 2 zonu klimatu:
Sēdekļu apsildes rādījums un vadības slēdži klimata
panelī tuneļkonsoles aizmugurē.
–
Sēdekļu apsildes taustiņi tuneļkonsoles aizmugurē.
–
Vairākas reizes nospiediet kreisās vai labās
puses fiziskos sēdekļu apsildes taustiņus,
kas atrodas tuneļkonsoles aizmugurē, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts,
Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņa gaismas diodes rāda iestatīto līmeni.
Vairākas reizes nospiediet kreisās vai labās
puses sēdekļu apsildes taustiņus, kas atrodas tuneļkonsoles klimata panelī, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts,
Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un klimata paneļa ekrānā
tiek parādīts iestatītais līmenis.
BRĪDINĀJUMS
Apsildāmos sēdekļus nedrīkst lietot cilvēki,
kuriem ir apgrūtināta spēja sajust temperatūras paaugstināšanos samazinātas jutības dēļ
vai kuriem ir apgrūtināta apsildāmo sēdekļu
vadības slēdžu regulēšana. Pretējā gadījumā
var gūt apdegumus.
216
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Priekšējā sēdekļa ventilācijas
aktivizēšana un deaktivizēšana*
2.
Sēdekļus var ventilēt, piemēram, lai karstos klimatiskajos apstākļos sasniegtu augstāku komforta līmeni.
Ventilācijas sistēmu veido ventilatori sēdekļos un
to atzveltnēs, kas sūknē gaisu cauri sēdekļu polsterējumam. Jo vēsāks kļūst salons, jo lielāks ir
vēsinošais efekts. Sistēmu var ieslēgt, kad darbojas dzinējs.
Vairākas reizes nospiediet sēdekļu ventilācijas taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto
līmeni.
Stūres apsildes* aktivizēšana un
deaktivizēšana
Var ieslēgt stūres apsildi, lai palielinātu vadītāja
komfortu aukstā laikā.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces (212 lpp.)
Stūres un sēdekļu taustiņi klimata rindā.
1.
Ja automašīna nav aprīkota ar sēdekļu apsildi
vai ventilāciju, stūres apsildes taustiņi atrodas
tieši klimata rindā.
Stūres un sēdekļu taustiņi klimata rindā.
1.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet kreisās vai labās puses stūres un sēdekļa taustiņu, lai atklātu sēdekļu un stūres vadības
ierīces.
Ja automašīna nav aprīkota ar sēdekļu apsildi
vai stūres apsildi, sēdekļu ventilācijas taustiņi
atrodas tieši klimata rindā.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet vadītāja puses stūres un sēdekļa taustiņu, lai
atklātu sēdekļu un stūres vadības ierīces.
2.
Vairākas reizes nospiediet stūres apsildes
taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto
līmeni.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 217
KLIMATA KONTROLE
||
Saistītā informācija
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces (212 lpp.)
Stūres apsildes automātiskās ieslēgšanās
aktivizēšana un deaktivizēšana* (218 lpp.)
Stūres apsildes automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Var ieslēgt stūres apsildi, lai palielinātu vadītāja
komfortu aukstā laikā.
Automātiskas klimata kontroles
aktivizēšana
Kad ir aktivizēta automātiska klimata kontrole, vairākas klimata funkcijas tiek kontrolētas automātiski.
Var iestatīt, lai stūres apsildes automātiskā
ieslēgšana būtu aktivizēta/deaktivizēta, iedarbinot
dzinēju. Ja ir aktivizēta automātiskā iedarbināšana, apsilde sāk darboties zemas apkārtējās
temperatūras gadījumā.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Atlasiet Stūres automātiskas apsildes
līmenis, lai aktivizētu/deaktivizētu stūres
apsildes automātisko ieslēgšanos.
4.
Atlasiet Zems, Vidēja vai Augsts, lai atlasītu
līmeni, pēc kura funkcija tiek aktivizēta.
Automātiskās regulēšanas taustiņš klimata skatā.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
Saistītā informācija
•
218
Stūres apsildes* aktivizēšana un deaktivizēšana (217 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
2.
Īsi nospiediet vai turiet nospiestu AUTO.
•
Nospiežot īsi — gaisa recirkulācija, gaisa
kondicionēšana un gaisa sadale tiek
vadīta automātiski.
Nospiežot un turot — gaisa recirkulācija,
gaisa kondicionēšana un gaisa sadale tiek
vadīta automātiski, temperatūras un ventilatora līmenis tiek mainīts uz standarta
iestatījumiem: 22°C (72°F) un līmenis 3
(līmenis 2 aizmugurējā sēdeklī3).
> Klimata automātiskā regulēšana tiek aktivizēta, un taustiņš iedegas.
•
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana un
deaktivizēšana
Gaisa recirkulācija bloķē slikta gaisa, izplūdes
gāzu un citu sārņu ieplūšanu no automašīnas
ārpuses, liekot klimata kontroles sistēmai atkārtoti izmantot pasažieru salona gaisu.
PIEZĪME
Kad ir aktivizēts maksimālas atkausētāja darbības režīms, nevar aktivizēt gaisa recirkulāciju.
Saistītā informācija
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces (212 lpp.)
Gaisa recirkulācijas laika iestatījuma aktivizēšana un deaktivizēšana (220 lpp.)
PIEZĪME
Temperatūru un ventilatora ātrumu var mainīt,
nedeaktivizējot automātiski regulēto klimata
kontroles sistēmu. Automātiski regulētā klimata kontroles sistēma tiek deaktivizēta, kad
tiek manuāli mainīta gaisa sadale vai tiek aktivizēts maksimālas atkausēšanas režīms.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces (212 lpp.)
Gaisa recirkulācijas taustiņš klimata skatā.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Nospiediet Recirkul..
> Gaisa recirkulācija tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
SVARĪGI
Ja gaiss salonā cirkulē pārāk ilgi, pastāv risks,
ka logi automašīnas iekšpusē var aizsvīst.
3
Automašīnās ar 4 mikroklimata zonām*.
* Papildaprīkojums/piederums. 219
KLIMATA KONTROLE
Gaisa recirkulācijas laika
iestatījuma aktivizēšana un
deaktivizēšana
Gaisa recirkulācija bloķē slikta gaisa, izplūdes
gāzu un citu sārņu ieplūšanu no automašīnas
ārpuses, liekot klimata kontroles sistēmai atkārtoti izmantot pasažieru salona gaisu.
Var iestatīt gaisa recirkulācijas taimera aktivizēšanu/deaktivizēšanu. Kad taimeris ir aktivizēts,
gaisa recirkulācija automātiski izslēdzas pēc 20
minūtēm.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Atlasiet Recirkulācijas taimeris, lai aktivizētu/deaktivizētu gaisa recirkulācijas taimeri.
Maks. atkausētāja aktivizēšana un
deaktivizēšana
Maks. atkausētāja funkciju lieto, lai ātri likvidētu
aizsvīdumu un apledojumu no logiem.
Maks. atkausētāja aktivizēšana un
deaktivizēšana no viduskonsoles
Viduskonsolē ir fiziska poga, ar kuru var ātri piekļūt maks. atkausētājam.
Ja automašīna aprīkota ar vējstikla apsildi*, vidējā
displeja klimata skatā var aktivizēt tikai maksimālā
atkausētāja darbības līmeņa funkciju.
–
Vairākas reizes nospiediet šo pogu, lai pārslēgtu trīs līmeņus:
•
•
Aktivizēta vējstikla apsilde
Aktivizēta vējstikla apsilde un maks. atkausētāja funkcija
• Deaktivizēts.
> Vējstikla apsilde un maks. atkausētāja
funkcija tiek aktivizēta/deaktivizēta, un
taustiņš izgaismojas/nodziest.
PIEZĪME
Maks. atkausētāja iestatījums sāk darboties ar
noteiktu nobīdi, lai novērstu īslaicīgu ventilatora līmeņa pieaugumu, ja vējstikla apsilde
tiek deaktivizēta, divreiz ātri nospiežot taustiņu.
Saistītā informācija
•
Automašīnām ar vējstikla apsildi:
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana un deaktivizēšana (219 lpp.)
Fiziska poga viduskonsolē.
Automašīnām bez vējstikla apsildes:
–
220
Nospiediet taustiņu.
> Maks. atkausētāja funkcija tiek aktivizēta/
deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/
nodziest.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Maks. atkausētāja aktivizēšana un
deaktivizēšana no centrālā displeja
PIEZĪME
Mainot ventilatora līmeni uz 5, palielinās
trokšņu līmenis.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces (212 lpp.)
Vējstikla apsildes* aktivizēšana un
deaktivizēšana
Vējstikla apsildi izmanto, lai ātri likvidētu vējstikla
aizsvīdumu un apledojumu.
Vējstikla apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana no viduskonsoles
Viduskonsolē atrodas fiziska poga, ar kuru var ātri
piekļūt vējstikla apsildes funkcijai.
Maks. atkausētāja taustiņš klimata skatā.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Nospiediet Max.
> Maks. atkausētāja funkcija tiek aktivizēta/
deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/
nodziest.
Maks. atkausētāja funkcija deaktivizē klimata un gaisa recirkulācijas automātisko
regulēšanu, aktivizē gaisa kondicionēšanu
un maina ventilatora darbības līmeni uz 5,
bet temperatūru — uz HI.
Kad maks. atkausētājs ir deaktivizēts, klimata kontroles sistēma atjauno iepriekšējos iestatījumus.
Fiziska poga viduskonsolē.
–
Vairākas reizes nospiediet šo pogu, lai pārslēgtu trīs līmeņus:
•
•
Aktivizēta vējstikla apsilde
Aktivizēta vējstikla apsilde un maks. atkausētāja funkcija
• Deaktivizēts.
> Vējstikla apsilde un maks. atkausētāja
funkcija tiek aktivizēta/deaktivizēta, un
taustiņš izgaismojas/nodziest.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 221
KLIMATA KONTROLE
||
Vējstikla apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana no centrālā displeja
PIEZĪME
Ja laikā, kad funkcija Start/Stop ir automātiski
izslēgusi dzinēju, tiek aktivizēta vējstikla
apsilde, dzinējs atkal tiek iedarbināts.
Saistītā informācija
•
•
Vējstikla apsildes taustiņš klimata skatā.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Nospiediet Elektrisks.
> Vējstikla apsilde tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
PIEZĪME
Trīsstūra zona katrā vējstikla galā netiek apsildīta elektriski, tādēļ tā atkausēšana vai aizņemt ilgāku laiku.
Klimata kontroles vadības ierīces (212 lpp.)
Vējstikla apsildes automātiskas ieslēgšanas
aktivizēšana un deaktivizēšana* (222 lpp.)
Vējstikla apsildes automātiskas
ieslēgšanas aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Vējstikla apsildi izmanto, lai ātri likvidētu vējstikla
aizsvīdumu un apledojumu.
Var iestatīt, lai, iedarbinot dzinēju, vējstikla apsildes automātiskā ieslēgšana tiktu aktivizēta/deaktivizēta. Ja automātiskā ieslēgšanās ir aktivizēta,
apsilde sāk darboties, kad pastāv vējstikla/logu
apledošanas vai aizsvīduma risks. Apsilde izslēdzas automātiski, tiklīdz vējstikls/logs ir pietiekami silts un apledojums ir izkusis vai aizsvīdums
ir novērsts.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Atlasiet Automātisks priekšējais
atkausētājs, lai aktivizētu/deaktivizētu vējstikla apsildes automātisko ieslēgšanos.
Saistītā informācija
•
Vējstikla apsildes* aktivizēšana un deaktivizēšana (221 lpp.)
PIEZĪME
Apsildāmais vējstikls var ietekmēt raidītāju un
citu sakaru ierīču darbību.
222
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu
apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu
apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana
no centrālā displeja
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu
apsildes automātiskas ieslēgšanas
aktivizēšana un deaktivizēšana
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildi
izmanto, lai ātri likvidētu aizsvīdumu un apledojumu no logiem un spoguļiem.
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildi
izmanto, lai ātri likvidētu aizsvīdumu un apledojumu no logiem un spoguļiem.
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu
apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana
no viduskonsoles
Var iestatīt, lai, iedarbinot dzinēju, aizmugurējā
stikla un sānu spoguļu apsildes automātiskā
ieslēgšana tiktu aktivizēta/deaktivizēta. Ja automātiskā ieslēgšanās ir aktivizēta, apsilde sāk darboties, kad pastāv vējstikla/logu apledošanas vai
aizsvīduma risks. Apsilde izslēdzas automātiski,
tiklīdz vējstikls/logs ir pietiekami silts un apledojums ir izkusis vai aizsvīdums ir novērsts.
Viduskonsolē atrodas fiziska poga, ar kuru var ātri
piekļūt aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes funkcijai.
Aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsildes taustiņš klimata skatā.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Nospiediet Klimats.
2.
Nospiediet Aizmugurē.
> Aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsilde
tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš
izgaismojas/nodziest.
3.
Atlasiet Automātisks aizmugurējais
atkausētājs, lai aktivizētu/deaktivizētu logu
un sānu spoguļu apsildes automātisko
ieslēgšanos.
Saistītā informācija
Fiziska poga viduskonsolē.
–
Nospiediet taustiņu.
> Aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsilde
tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš
izgaismojas/nodziest.
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces (212 lpp.)
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes
automātiskas ieslēgšanas aktivizēšana un
deaktivizēšana (223 lpp.)
Saistītā informācija
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana (223 lpp.)
223
KLIMATA KONTROLE
Priekšējo sēdekļu ventilatora līmeņa
regulēšana4
PIEZĪME
Klimata kontroles sistēma automātiski pielāgo
gaisa plūsmu atlasītajam ventilatora darbības
līmenim, balstoties uz prasībām — tas nozīmē,
ka ventilatora ātrums var mainīties, lai gan
ventilatora darbības līmenis ir nemainīgs.
Ventilatoram var iestatīt vairākus dažādus automātiski vadāmus ātrumus priekšējam sēdeklim.
Aizmugurējo sēdekļu ventilatora
līmeņa regulēšana*
Ventilatoram var iestatīt vairākus dažādus automātiski vadāmus ātrumus aizmugurējam sēdeklim.
Aizmugurējā sēdekļa ventilatora līmeņa
regulēšana no priekšējā sēdekļa
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces (212 lpp.)
Ventilatora vadības taustiņi klimata skatā.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Pieskarieties ventilatora līmenim, Off, 1-5 vai
Max.
> Ventilatora līmenis mainās, un atlasītā
līmeņa taustiņi izgaismojas.
SVARĪGI
Ja ventilators ir pilnīgi izslēgts, tad gaisa kondicionētājs nedarbojas, un tas var izraisīt logu
aizsvīšanu automašīnas iekšpusē.
4
224
Ventilatora vadības taustiņi klimata skata cilnē
Aizmugures klimats.
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā un
atlasiet cilni Aizmugures klimats.
2.
Pieskarieties ventilatora līmenim, 1-5.
Aizmugurējā sēdekļa ventilatoru var izslēgt,
pieskaroties Otrās rindas klimats.
> Ventilatora līmenis mainās, un atlasītā
līmeņa taustiņi izgaismojas.
Arī aizmugurējiem sēdekļiem, ja automašīnā ir 2 zonu klimata sistēma.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Aizmugurējā sēdekļa ventilatora līmeņa
regulēšana no aizmugurējā sēdekļa
1.
PIEZĪME
Klimata kontroles sistēma automātiski pielāgo
gaisa plūsmu atlasītajam ventilatora darbības
līmenim, balstoties uz prasībām — tas nozīmē,
ka ventilatora ātrums var mainīties, lai gan
ventilatora darbības līmenis ir nemainīgs.
Nospiediet atbloķēšanas pogu tuneļkonsoles
klimata panelī, lai piekļūtu vadības slēdžiem.
Priekšējo sēdekļu temperatūras
regulēšana5
Priekšējā sēdekļa klimata zonām var iestatīt vajadzīgo temperatūru.
Saistītā informācija
•
Klimata paneļa ventilatora vadības slēdži tuneļkonsoles
aizmugurē.
2.
Pieskarieties ventilatora līmenim, 1-5.
> Ventilatora līmenis mainās, un atlasītā
līmeņa taustiņi izgaismojas.
Klimata kontroles vadības ierīces (212 lpp.)
Temperatūras taustiņi klimata rindā.
1.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet kreisās vai labās puses temperatūras taustiņu, lai
atklātu vadības ierīces.
PIEZĪME
Aizmugurējā sēdekļa ventilatora līmeni nevar
iestatīt, ja priekšējo sēdekļu ventilatora līmenis ir noregulēts pozīcijā Off.
Aizmugurējā sēdekļa ventilatoru var izslēgt
tikai no klimata skata centrālajā displejā.
5
Arī aizmugurējiem sēdekļiem, ja automašīnā ir 2 zonu klimata sistēma.
}}
225
KLIMATA KONTROLE
Aizmugurējo sēdekļu temperatūras
regulēšana*
||
Aizmugurējā sēdekļa klimata zonām var iestatīt
vajadzīgo temperatūru.
Aizmugurējā sēdekļa temperatūras
regulēšana no priekšējā sēdekļa
Temperatūras vadības ierīce.
Temperatūras vadības ierīce.
2.
3.
Regulējiet temperatūru vienā no šiem veidiem:
•
velciet vadīklu līdz vajadzīgajai temperatūrai vai
nospiediet +/−, lai pakāpeniski palielinātu/samazinātu temperatūru.
> Temperatūra mainās, un taustiņš rāda iestatīto temperatūru.
•
Apsildi vai atdzesēšanu nevar paātrināt, izvēloties augstāku vai zemāku temperatūru nekā
nepieciešams.
velciet vadīklu līdz vajadzīgajai temperatūrai vai
nospiediet +/−, lai pakāpeniski palielinātu/samazinātu temperatūru.
> Temperatūra mainās, un taustiņš rāda iestatīto temperatūru.
•
PIEZĪME
Regulējiet temperatūru vienā no šiem veidiem:
•
temperatūras taustiņi klimata skata cilnē Aizmugures
klimats.
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā un
atlasiet cilni Aizmugures klimats.
2.
Nospiediet kreisās vai labās puses temperatūras taustiņu, lai atklātu vadības ierīci.
Aizmugurējā sēdekļa temperatūras
regulēšana no aizmugurējā sēdekļa
1.
Nospiediet atbloķēšanas pogu tuneļkonsoles
klimata panelī, lai piekļūtu vadības slēdžiem.
Saistītā informācija
•
226
Klimata kontroles vadības ierīces (212 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Temperatūras sinhronizēšana
Saistītā informācija
Temperatūru dažādajās automašīnas klimata
zonās var sinhronizēt ar vadītāja pusē iestatīto
temperatūru.
•
Klimata kontroles vadības ierīces (212 lpp.)
Klimata paneļa temperatūras vadības slēdži tuneļkonsoles aizmugurē.
2.
Tuneļkonsoles klimata panelī nospiediet kreisās vai labās puses </> taustiņus, lai pakāpeniski samazinātu/palielinātu temperatūru.
> Temperatūra mainās, un klimata paneļa
ekrānā tiek parādīta iestatītā temperatūra.
Pie vadītāja puses temperatūras vadības ierīcēm esošais
sinhronizācijas taustiņš.
1.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet vadītāja puses temperatūras taustiņu, lai atklātu
vadības ierīces.
2.
Nospiediet Sinhronizēt temperatūru .
> Visu automašīnas zonu temperatūru var
sinhronizēt ar vadītāja pusē iestatīto temperatūru — blakus temperatūras taustiņam tiek attēlots sinhronizācijas simbols.
PIEZĪME
Apsildi vai atdzesēšanu nevar paātrināt, izvēloties augstāku vai zemāku temperatūru nekā
nepieciešams.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces (212 lpp.)
Sinhronizāciju aptur, vēlreiz nospiežot
Sinhronizēt temperatūru vai mainot temperatūras iestatījumus kādai citai klimata zonai.
227
KLIMATA KONTROLE
Gaisa kondicionētāja aktivizēšana
un deaktivizēšana
PIEZĪME
Aizveriet visus sānu logus un panorāmas
jumtu*, lai gaisa kondicionēšana darbotos
optimāli.
Gaisa kondicionētājs pēc vajadzības atdzesē
ienākošo gaisu un samazina gaisa mitrumu.
Klimats stāvēšanas laikā*
Stāvēšanas klimata kontrole ir vispārīgs termins,
ar ko apzīmē dažādās funkcijas, kas uzlabo
pasažieru salona mikroklimatu automašīnas stāvēšanas laikā, piemēram, veicot salona sagatavošanu.
PIEZĪME
Gaisa kondicionētāju nevar aktivizēt, kad ventilatora vadība atrodas Off pozīcijā.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces (212 lpp.)
Gaisa kondicionētāja taustiņš klimata skatā.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Nospiediet Kondic..
> Gaisa kondicionētājs tiek aktivizēts/deaktivizēts, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
Kad ir aktivizēts gaisa kondicionētājs, klimata kontroles sistēma pēc vajadzības to
automātiski ieslēdz un izslēdz.
Funkcijas, kas attiecas uz stāvēšanas klimata kontroli,
vada no centrālā displeja klimata skata sadaļas
Stāvēšanas klimats.
228
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Saistītā informācija
•
•
•
•
Klimata kontrole (200 lpp.)
Sagatavošana* (229 lpp.)
Klimata komforts stāvēšanas laikā*
(233 lpp.)
Stāvēšanas klimata kontroles* simboli un
paziņojumi (235 lpp.)
Sagatavošana*
Sagatavojot automašīnu jau pirms braukšanas,
var samazināt nolietojumu un enerģijas patēriņu
brauciena laikā.
Sagatavošanas darbus var ieslēgt, izmantojot
tiešo iedarbināšanu vai taimera iestatījumu.
Šī funkcija dažādos gadījumos izmanto vairākas
sistēmas:
•
Aukstā laikā stāvapsilde* sasilda gan pasažieru salonu, gan dzinēju.
•
Kad ir silts, ventilācija dzesē pasažieru
salonu, pūšot tajā āra gaisu.
Sagatavošanas ieslēgšana un
izslēgšana*
Veicot sagatavošanu*, tiek pirms braukšanas
uzsildīts pasažieru salons un dzinējs vai izvēdināts pasažieru salons. Šo funkciju var ieslēgt
tieši vidējā displejā vai mobilajā tālrunī.
Ieslēgšana un izslēgšana no
automašīnas
PIEZĪME
Veicot automašīnas pasažieru salona iepriekšēju sagatavošanu, automašīnas mērķis ir
sasniegt komfortablu temperatūru, nevis klimata kontroles sistēmā iestatīto temperatūru.
Saistītā informācija
•
•
•
Sagatavošanas darbu taustiņš klimata skata cilnē
Stāvēšanas klimats.
Klimats stāvēšanas laikā* (228 lpp.)
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
Sagatavošanas ieslēgšana un izslēgšana*
(229 lpp.)
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3.
Nospiediet Sagatavošanas darbi.
> Sagatavošanas darbi tiek sākti/izslēgti, un
taustiņš izgaismojas/nodziest.
Sagatavošanas laika iestatīšana* (230 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 229
KLIMATA KONTROLE
||
PIEZĪME
Pasažieru salona sagatavošanas darbu laikā
automašīnas durvīm un logiem ir jābūt aizvērtiem.
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus, ja automašīna ir aprīkota ar sildītāju*:
•
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas
sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela,
gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c. var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes līnija
var būt bloķēta. Piemēram, dziļš sniegs
priekšējā labās puses riteņa korpusā var
bloķēt sildītāja ventilāciju.
tablai temperatūrai vai izvēdināts, iepūšot āra
gaisu.
Pasažieru salonu var sagatavot, arī izmantojot
automašīnas attālās iedarbināšanas funkciju
(Engine Remote Start — ERS)6 lietotnē Volvo On
Call*.
Saistītā informācija
•
•
•
Klimats stāvēšanas laikā* (228 lpp.)
Sagatavošana* (229 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatīšana* (230 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatīšana*
Taimeri var iestatīt tā, lai sagatavošanas darbi
tiktu beigti iepriekš noteiktā laikā.
Taimeris ļauj saglabāt līdz 8 dažādiem šādiem
iestatījumiem:
•
•
Laiks noteiktā datumā
Laiks vienā vai vairākās nedēļas dienās ar
atkārtojumu vai bez tā.
Saistītā informācija
•
•
Sagatavošana* (229 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma pievienošana un rediģēšana* (231 lpp.)
•
Sagatavošanas laika iestatījuma aktivizēšana
un deaktivizēšana* (232 lpp.)
•
Sagatavošanas laika iestatījuma noņemšana*
(233 lpp.)
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var sākt,
izmantojot taimeri, kas iestatīts jau ilgu laiku
iepriekš.
Ieslēgšana no lietotnes*
Izmantojot ierīci, kurā ir lietotne Volvo On Call*,
var ieslēgt sagatavošanu un pārvaldīt informāciju
par atlasītajiem iestatījumiem. Veicot sagatavošanu, pasažieru salons tiek apsildīts* līdz komfor-
6
230
Dažos tirgos.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Sagatavošanas laika iestatījuma
pievienošana un rediģēšana*
3.
Sagatavošanas darbu taimerim var veikt līdz 8
iestatījumiem.
Laika iestatījuma pievienošana
Nospiediet Pievienot taimeri.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
PIEZĪME
Ja taimerim ir ievadīti 8 iestatījumi, vairāk laika
iestatījumu pievienot nevar. Lai pievienotu
jaunu laika iestatījumu, izdzēsiet kādu no
iepriekšējiem.
4.
Pieskarieties Datums, lai iestatītu laiku konkrētam datumam.
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus, ja automašīna ir aprīkota ar sildītāju*:
•
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas
sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela,
gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c. var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes līnija
var būt bloķēta. Piemēram, dziļš sniegs
priekšējā labās puses riteņa korpusā var
bloķēt sildītāja ventilāciju.
Pieskarieties Dienas, lai iestatītu laiku vienai
vai vairākām nedēļas dienām.
Izmantojot Dienas. aktivizējiet/deaktivizējiet
atkārtošanu, atzīmējot/noņemot atzīmi laukā
Atk.katru nedēļu.
Taustiņš laika iestatījuma pievienošanai klimata skata
cilnē Stāvēšanas klimats.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
5.
Izmantojot Datums. Atlasiet sagatavošanas
darbu datumu, ritinot datumu sarakstu ar bultiņām.
Izmantojot Dienas. Atlasiet nedēļas dienas,
kurās veikt sagatavošanas darbus, pieskaroties nedēļas dienu taustiņiem.
6.
7.
Iestatiet sagatavošanas darbu beigšanas
laiku, ritinot ar bultiņām.
Pieskarieties Apstiprināt, lai pievienotu laika
iestatījumu.
> Laika iestatījums tiek pievienots sarakstam un aktivizēts.
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var sākt,
izmantojot taimeri, kas iestatīts jau ilgu laiku
iepriekš.
Laika iestatījuma rediģēšana
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3.
Nospiediet laika iestatījumu, kuru vēlaties
rediģēt.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
4.
Rediģējiet laika iestatījumu tāpat, kā aprakstīts sadaļā "Laika iestatījuma pievienošana"
iepriekš.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 231
KLIMATA KONTROLE
||
Saistītā informācija
•
•
•
•
Sagatavošana* (229 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatīšana* (230 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma aktivizēšana
un deaktivizēšana* (232 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Sagatavošanas darbu taimera laika iestatījumu
var aktivizēt vai deaktivizēt pēc vajadzības.
Sagatavošanas laika iestatījuma noņemšana*
(233 lpp.)
Taimera taustiņi klimata skata cilnē Stāvēšanas
klimats.
232
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus, ja automašīna ir aprīkota ar sildītāju*:
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3.
Aktivizējiet/deaktivizējiet laika iestatījumu,
pieskaroties taimera taustiņam pa labi no iestatījuma.
> Laika iestatījums tiek aktivizēts/deaktivizēts, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
•
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas
sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela,
gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c. var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes līnija
var būt bloķēta. Piemēram, dziļš sniegs
priekšējā labās puses riteņa korpusā var
bloķēt sildītāja ventilāciju.
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var sākt,
izmantojot taimeri, kas iestatīts jau ilgu laiku
iepriekš.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Sagatavošana* (229 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatīšana* (230 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma pievienošana un rediģēšana* (231 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma noņemšana*
(233 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Sagatavošanas laika iestatījuma
noņemšana*
Sagatavošanas laika iestatījumu, kas vairs nav
nepieciešams, var dzēst.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Sagatavošana* (229 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatīšana* (230 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma pievienošana un rediģēšana* (231 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma aktivizēšana
un deaktivizēšana* (232 lpp.)
Klimata komforts stāvēšanas laikā*
Laikā, kad automašīna ir novietota stāvēšanai,
pasažieru salona klimatu var uzturēt nemainīgu
gadījumos, kad, piemēram, dzinējs jāizslēdz, bet
vadītājs vai pasažieri(-s) vēlas palikt automašīnā
un saglabāt klimata komforta līmeni.
Iedarbināšanas klimata komforta uzturēšanu
nodrošina tikai tiešā iedarbināšana.
Šī funkcija dažādos gadījumos izmanto vairākas
sistēmas:
•
Aukstā laikā dzinēja siltums sasilda pasažieru
salonu līdz komfortablai temperatūrai.
•
Kad ir silts, ventilācija dzesē pasažieru
salonu, pūšot tajā āra gaisu.
Taustiņš saraksta rediģēšanai/laika iestatījuma dzēšanai
klimata skata cilnē Stāvēšanas klimats.
PIEZĪME
Aizslēdzot automašīnu no ārpuses, tiek
izslēgta klimata komforta uzturēšanas funkcija, lai nevajadzīgi neizmantotu pārpalikušo
karstumu. Šīs funkcijas mērķis ir saglabāt
vienmērīgu klimata komfortu laikā, kad vadītājs un pasažieri paliek automašīnā.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3.
Nospiediet Rediģēt sarakstu.
4.
Nospiediet, lai izdzēstu saraksta labajā pusē
esošo ikonu.
> Ikona izzūd, un tiek parādīts teksts Dzēst.
Saistītā informācija
5.
Nospiediet Dzēst, lai apstiprinātu.
> Laika iestatījums ir noņemts no saraksta.
•
•
Klimats stāvēšanas laikā* (228 lpp.)
Klimata komforta ieslēgšana un izslēgšana,
novietojot automašīnu* (234 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 233
KLIMATA KONTROLE
Klimata komforta ieslēgšana un
izslēgšana, novietojot automašīnu*
PIEZĪME
Klimata komforta saglabāšanu nevar sākt, ja
dzinējā nav atlicis pietiekams siltuma daudzums, lai uzturētu pasažieru salona klimatu, vai
arī ja āra temperatūra pārsniedz aptuveni
20°C (68°F).
Klimata kontroles uzturēšanas funkcija saglabā
klimatu pasažieru salonā pēc braukšanas. Šo
funkciju var ieslēgt tieši vidējā displejā.
PIEZĪME
Aizslēdzot automašīnu no ārpuses, tiek
izslēgta klimata komforta uzturēšanas funkcija, lai nevajadzīgi neizmantotu pārpalikušo
karstumu. Šīs funkcijas mērķis ir saglabāt
vienmērīgu klimata komfortu laikā, kad vadītājs un pasažieri paliek automašīnā.
Saistītā informācija
Klimata komforta uzturēšanas taustiņš klimata skata
cilnē Stāvēšanas klimats.
1.
234
•
Klimata komforts stāvēšanas laikā* (233 lpp.)
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2.
Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3.
Nospiediet Saglabāt klimata komfortu.
> Klimata kontroles uzturēšanas funkcija
tiek ieslēgta/izslēgta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Stāvēšanas klimata kontroles*
simboli un paziņojumi
Ziņojumus par stāvēšanas klimata kontroli var
skatīt arī ierīcē, kurā ir lietotne Volvo On Call*.
Šis simbols vadītāja displejā iedegas,
kad ir aktīva stāvapsilde.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un
paziņojumi saistībā ar stāvēšanas klimata kontroli.
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Stāvēšanas klimats
Stāvēšanas klimata kontrole ir deaktivizēta. Sazinieties ar servisuA, lai pārbaudītu funkciju pēc
iespējas ātrāk.
Jāveic apkope
Stāvēšanas klimats
Īslaicīgi nav pieejams
Stāvēšanas klimats
Nav pieejams, degvielas līmenis pārāk
zems
Stāvēšanas klimats
Nav pieejams, uzlādes līmenis ir pārāk
zems
Stāvēšanas klimats
Ierobežots, uzlādes līmenis ir pārāk
zems
A
Stāvēšanas klimata kontrole ir īslaicīgi deaktivizēta. Ja problēma kādu laiku atkārtojas, sazinieties
ar autoservisuA, lai pārbaudītu darbību.
Stāvēšanas klimata kontroli nevar aktivizēt, ja degvielas līmenis ir pārāk zems, lai iedarbinātu stāvapsildi*. Uzpildiet automašīnas degvielas tvertni.
Stāvēšanas klimata kontroli nevar aktivizēt, ja startera akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems,
lai iedarbinātu stāvapsildi*. Iedarbiniet automašīnu.
Stāvēšanas klimata kontroles darbības laiks ir ierobežots, kad ir zems startera akumulatora uzlādes līmenis. Iedarbiniet automašīnu.
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
Klimats stāvēšanas laikā* (228 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 235
KLIMATA KONTROLE
Sildītājs*
Degviela un degvielas iepildīšana
BRĪDINĀJUMS
Sildītājs palīdz sasniegt vajadzīgo dzinēja un
pasažieru salona temperatūru pirms braukšanas
un tās laikā.
Izlijusi degviela var aizdegties. Pirms degvielas
uzpildes sākšanas izslēdziet ar degvielu darbināmo papildu sildītāju.
Pārbaudiet vadītāja displejā, vai sildītājs ir izslēgts. Šis simbols ir
iedegts, kad tas darbojas kā stāvapsilde.
Sildītājam ir divas apakšfunkcijas:
•
Stāvapsilde — vajadzības gadījumā silda
pasažieru salonu un dzinēju, ja ir aktivizēta
klimata kontroles sagatavošana.
•
Papildu sildītājs — vajadzības gadījumā silda
pasažieru salonu un dzinēju braukšanas laikā.
Sildītāju darbina degviela, un tas atrodas priekšējā labās puses riteņa korpusā.
PIEZĪME
Kad darbojas sildītājs, no priekšējā labā riteņa
korpusa var nākt dūmi un var atskanēt zema
dūkoņa. No degvielas sūkņa automašīnas aizmugurē var atskanēt tikšķēšana. Tas ir pilnīgi
normāli.
Akumulators un uzlāde
Sildītāju darbina automašīnas startera akumulators. Ja startera akumulatora uzlādes līmenis ir
pārāk zems, sildītājs automātiski izslēdzas un
vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums.
Saistītā informācija
Brīdinājuma uzlīme uz degvielas tvertnes aizvirtņa.
•
•
•
Klimata kontrole (200 lpp.)
Stāvapsilde* (237 lpp.)
Papildu sildītājs* (238 lpp.)
Sildītājs izmanto degvielu, kas ir iepildīta automašīnas parastajā degvielas tvertnē.
Novietojot automašīnu stāvā nogāzē, automašīnas priekšpusei jābūt vērstai uz leju, lai nodrošinātu degvielas padevi sildītājam.
Ja degvielas tvertnē esošais līmenis ir pārāk
zems, sildītājs automātiski izslēdzas un vadītāja
displejā tiek attēlots paziņojums.
PIEZĪME
Ja ir jāizmanto apsilde, pārliecinieties, ka
automašīnas degvielas tvertnē ir pietiekams
degvielas daudzums.
PIEZĪME
Ja jāizmanto sildītājs, pārliecinieties, ka akumulatora uzlādes līmenis ir pietiekams.
236
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Stāvapsilde*
Stāvapsilde pirms braukšanas apsilda pasažieru
salonu un dzinēju, ja tas ir nepieciešams un ir
aktivizēta automašīnas sagatavošana.
Stāvapsilde ir viena no divām automašīnas sildītāja apakšfunkcijām. Sildītājs atrodas priekšējā
labās puses riteņa korpusā.
Šis simbols vadītāja displejā iedegas,
kad ir aktīva stāvapsilde.
PIEZĪME
Kad darbojas sildītājs, no priekšējā labā riteņa
korpusa var nākt dūmi un var atskanēt zema
dūkoņa. No degvielas sūkņa automašīnas aizmugurē var atskanēt tikšķēšana. Tas ir pilnīgi
normāli.
Stāvapsilde tiek automātiski ieslēgta, ja tiek aktivizēta stāvēšanas klimata sagatavošana* un ir
jāuzsilda pasažieru salons.
Tā tiek automātiski izslēgta, kad beidzas iestatītais taimeris vai sildītāja maksimālais darbības
laiks vai ja automašīna tiek iedarbināta.
Maksimālais sildītāja darbība slaiks ir 40 minūtes.
PIEZĪME
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus, ja automašīna ir aprīkota ar sildītāju*:
Ja ir jāizmanto stāvapsilde, pārliecinieties, ka
automašīnas degvielas tvertnē ir pietiekams
degvielas daudzums.
Ja ir jāizmanto stāvapsilde, pārliecinieties, ka
startera akumulatora uzlādes līmenis ir pietiekams.
SVARĪGI
Atkārtoti lietojot stāvapsildi, kad tiek veikti īsi
pārbraucieni, akumulators var izlādēties un
iedarbināšana - tikt apgrūtināta.
Ja sildītājs tiek lietots regulāri, automašīnai
jābrauc tikpat ilgi, cik ilgi tiek darbināta stāvapsilde, lai nodrošinātu, ka automašīnas akumulators tiek pietiekoši uzlādēts un varētu aizstāt stāvapsildes izmantošanas laikā patērēto
enerģiju. Katrā reizē stāvapsildi var lietot ne
ilgāk kā 40 minūtes.
•
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas
sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela,
gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c. var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes līnija
var būt bloķēta. Piemēram, dziļš sniegs
priekšējā labās puses riteņa korpusā var
bloķēt sildītāja ventilāciju.
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var sākt,
izmantojot taimeri, kas iestatīts jau ilgu laiku
iepriekš.
BRĪDINĀJUMS
Ja ir jūtama degvielas smaka, redzams neparasti daudz dūmu, melni dūmi vai dzirdamas
neparastas skaņas, ko rada stāvapsilde, izslēdziet sildītāju un, ja iespējams, izvelciet tā drošinātāju. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu
Volvo servisu, lai veiktu remontu.
Saistītā informācija
•
•
Sildītājs* (236 lpp.)
Papildu sildītājs* (238 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 237
KLIMATA KONTROLE
Papildu sildītājs*
Papildu sildītājs palīdz braukšanas laikā apsildīt
pasažieru salonu un dzinēju.
Papildu sildītājs ir viena no divām automašīnas
sildītāja apakšfunkcijām. Sildītājs atrodas priekšējā labās puses riteņa korpusā.
PIEZĪME
Kad darbojas sildītājs, no priekšējā labā riteņa
korpusa var nākt dūmi un var atskanēt zema
dūkoņa. No degvielas sūkņa automašīnas aizmugurē var atskanēt tikšķēšana. Tas ir pilnīgi
normāli.
Papildu sildītāja automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana un
deaktivizēšana
Papildu sildītājs palīdz braukšanas laikā apsildīt
pasažieru salonu un dzinēju.
Var iestatīt, lai papildu sildītāja automātiskā
ieslēgšanās tiktu aktivizēta/deaktivizēta.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Klimats.
3.
Atlasiet Papildu sildītājs, lai aktivizētu/
deaktivizētu papildu sildītāja automātisko
ieslēgšanos.
Ja apsilde ir nepieciešama braukšanas laikā,
papildu sildītājs sāk darboties un tiek vadīts automātiski.
PIEZĪME
Volvo iesaka īsu pārbraucienu laikā izslēgt
papildu sildītāja automātisko iedarbināšanu.
Izslēdzot automašīnu, tas izslēdzas automātiski.
PIEZĪME
Ja ir jāizmanto papildu apsilde, pārliecinieties,
ka automašīnas degvielas tvertnē ir pietiekams degvielas daudzums.
Saistītā informācija
•
Papildu sildītājs* (238 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
238
Sildītājs* (236 lpp.)
Stāvapsilde* (237 lpp.)
Papildu sildītāja automātiskās ieslēgšanās
aktivizēšana un deaktivizēšana (238 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Aizslēgšanas apstiprinājums
Aizslēgšanas un signalizācijas indikators
Aizslēdzot vai atslēdzot mašīnu, pagrieziena rādītāji apstiprina, ka aizslēgšanas/atslēgšanas darbība bijusi veiksmīga.
Rādījumi aizslēgšanas taustiņos
Priekšējās durvis
Ārējs signāls
Aizslēgšana
•
Par aizslēgšanu liecina automašīnas avārijas
gaismas signāla iemirgošanās un sānu spoguļu ievilkšana1.
Atslēgšana
•
Par atslēgšanu liecina automašīnas avārijas
gaismas signāla iemirgošanās divas reizes un
sānu spoguļu izvēršana1.
Lai norādītu, ka automašīna ir aizslēgta, visām
salona durvīm, aizmugures durvīm un dzinēja pārsegam ir jābūt aizvērtam. Ja aizslēgšanas darbība
tiek veikta, kad ir aizvērtas tikai vadītāja durvis2,
automašīna tiek aizslēgta, bet aizslēgšanas rādījums ar avārijas gaismas signalizāciju tiek aktivizēts tikai pēc visu durvju, bagāžas nodalījuma
durvju un dzinēja pārsega aizvēršanas.
1
2
240
Instrumentu panelī esošais aizslēgšanas un signalizācijas indikators rāda signalizācijas sistēmas statusu.
Ilga iedegšanās norāda uz automašīnas aizslēgšanu. Kad automašīna ir aizslēgta, par to liecina
īsa pulsējoša iemirgošanās.
Citi rādījumi
Mājās nokļūšanas apgaismojums un pietuvošanās apgaismojums rāda arī aizslēgšanu un
atslēgšanu.
Aizslēgšanas taustiņi ar indikatora lampiņu priekšējās
durvīs.
Ja deg kādu priekšējo durvju aizslēgšanas taustiņa indikatora lampiņa, tas norāda, ka visas durvis ir aizslēgtas. Ja tiek atvērtas kādas no durvīm,
lampiņa nodzisīs abās durvīs.
Tikai automobiļiem ar elektriski pieliecamiem sānu spoguļiem.
Neattiecas uz automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju (Passive Entry*).
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Aizmugurējās durvīs*
Aizslēgšanas rādījuma iestatījums
Tālvadības pults atslēgu;
Centrālā displeja iestatījumu izvēlnē var atlasīt,
kā automašīna apstiprina aizslēgšanu un atslēgšanu.
Ar tālvadības atslēgu aizslēdz un atslēdz salona
durvis, bagāžas nodalījuma durvis un degvielas
uzpildes durtiņas. Lai automašīnu varētu iedarbināt, tālvadības atslēgai ir jāatrodas automašīnā.
Aizslēgšanas reakcija:
1.
2.
Nospiediet My Car
3.
Pieskarieties Vizuāls aizslēgšanas
signāls, lai atlasītu, kad automašīnai ir jāsniedz vizuāls rādījums: Aizslēgt, Atslēgt, Abi
vai izslēdziet funkciju.
Aizslēgšanas taustiņš ar indikatora lampiņu aizmugurējās durvīs.
Ja deg kādu durvju aizslēgšanas taustiņa indikatora lampiņa, tas norāda, ka durvis ir aizslēgtas. Ja
kādas no durvīm tiek atslēgtas, tajās esošā lampiņa nodziest, kamēr pārējās paliek iedegtas.
Saistītā informācija
•
•
•
3
Aizslēgšanas rādījuma iestatījums (241 lpp.)
Aizslēgšana.
Nolokāmu durvju spoguļu rādījums*:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Atlasiet Pēc aizslēgšanas nolocīt
spoguļus, lai aktivizētu vai deaktivizētu šo
funkciju.
Approach light duration (160 lpp.)
Mājās nokļūšanas apgaismojuma lietošana
(159 lpp.)
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
Spoguļi un ērtības.
Saistītā informācija
•
Aizslēgšanas apstiprinājums (240 lpp.)
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
Tālvadības atslēga3 pa kreisi un atslēga bez taustiņiem
(Key Tag)* pa labi.
Iedarbināšanas laikā tālvadības pults atslēga
netiek lietota fiziski, jo automašīnas standarta
aprīkojumā ir iekļauts bezatslēgas iedarbināšanas
atbalsts (Passive Start).
Lai automašīnu varētu iedarbināt, atslēgai jāatrodas pasažieru salona priekšējā daļā, piemēram,
vadītāja kabatā vai tuneļkonsoles glāžu turētājā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 241
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Kā papildu aprīkojums ir pieejama arī salona
durvju, bagāžas nodalījuma durvju bezatslēgas
aizslēgšana un atslēgšana (Passive Entry*). Atslēgas darbības diapazons veido pusloku, kura
rādiuss ir aptuveni 1,5 metri (5 pēdas) aiz vadītāja
durvīm un aptuveni 1 metrs (3 pēdas) aiz bagāžas
nodalījuma durvīm.
Tālvadības pults atslēgas taustiņi
Izmantojot bezatslēgas iedarbināšanas un bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas funkciju, tālvadības atslēga var atrasties jebkurā vietā pasažieru salonā vai bagāžas nodalījumā, un automašīnu varēs netraucēti iedarbināt.
Katru automašīnas komplektā iekļauto tālvadības
atslēgu var saistīt ar vadītāja profilu ar unikāliem
automašīnas iestatījumiem. Kad tiek lietota
atslēga ar kādu konkrētu profilu, automašīnas
iestatījumi tiek pielāgoti atbilstoši šim profilam.
Atslēga bez taustiņiem (Key Tag)
Automašīnām, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas funkciju*, tiek nodrošināta nedaudz mazāka un vieglāka atslēga bez
pogām (Key Tag). Tā darbojas tāpat kā parasta
tālvadības atslēga attiecībā uz bezatslēgas iedarbināšanu un aizslēgšanu un atslēgšanu. Atslēga
ir ūdensdroša līdz aptuveni 10 metru (30 pēdu)
dziļumam līdz 60 minūtēm. Tai nav noņemamas
atslēgas slēdzošās daļas, un tās bateriju nevar
nomainīt.
Tālvadības pults atslēgai ir četri taustiņi — viens kreisajā
pusē un trīs labajā pusē3.
Aizslēgšana — nospiežot taustiņu, tiek aizslēgtas durvis, bagāžas nodalījuma durvis un
degvielas uzpildes durtiņas, kā arī aktivizēta
signalizācija*.
Nospiediet un turiet, lai vienlaikus aizvērtu
visus logus un panorāmas jumtu*.
Atslēgšana — nospiežot taustiņu, tiek
atslēgtas durvis un bagāžas nodalījuma durvis, kā arī deaktivizēta signalizācija.
aizmugures durvīm. Automašīnām, kas aprīkotas ar elektriski vadāmām bagāžas nodalījuma durvīm*, tās tiek automātiski atvērtas,
kad nospiež un tur taustiņu. Bagāžas nodalījuma durvis var atvērt, arī nospiežot un turot
taustiņu — atskan skaņas signāls.
Trauksmes funkcija – lieto, lai ārkārtas
situācijā piesaistītu uzmanību. Nospiediet un
turiet taustiņu vismaz 3 sekundes vai arī
nospiediet to divreiz 3 sekunžu laikā, lai
ieslēgtu virziena rādītājus un signāltauri. Funkciju, ja tā bijusi aktīva vismaz 5 sekundes,
iespējams izslēgt ar to pašu taustiņu. Pretējā
gadījumā funkcija automātiski izslēdzas aptuveni pēc 3 minūtēm.
BRĪDINĀJUMS
Ja kāds ir palicis automašīnā, nodrošiniet, lai
elektriskos logu pacēlājus un panorāmas
jumtu* nevarētu regulēt, vienmēr ņemot tālvadības pults atslēgu sev līdzi, kad izkāpjat no
automašīnas.
Nospiežot ilgāk, tiek vienlaikus atvērti visi
logi. Šo pilnīgas vēdināšanas funkciju var
izmantot, piemēram, lai ātri izvēdinātu automašīnu karstos laika apstākļos.
Aizmugures durvis – atslēdz tikai aizmugures durvis un deaktivizē signalizāciju tikai
3
242
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka pastāv risks ieslēgt tālvadības
pults atslēgu automobilī.
•
•
Automašīnā atstāta tālvadības atslēga vai
Key Tag tiek deaktivizēta, kad automašīna
tiek aizslēgta un signalizācija tiek aktivizēta, izmantojot citu derīgu atslēgu. Tiek
deaktivizēta arī vispārējas bloķēšanas
funkcija. Deaktivizētā atslēga atkal tiek
aktivizēta, kad automašīna tiek atslēgta.
Automašīnā atstāta Red Key tiek deaktivizēta, kad automašīna tiek aizslēgta,
izmantojot Volvo On Call, un atkal aktivizēta, kad automašīna tiek atslēgta, izmantojot Volvo On Call vai nospiežot atslēgas
atslēgšanas pogu.
Traucējumi
Tālvadības atslēgas darbībai bezatslēgas iedarbināšanas un bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas* režīmā var traucēt elektromagnētiskie
lauki un ekranēšana.
PIEZĪME
Neglabājiet tālvadības pulti blakus metāla
priekšmetiem vai elektroniskām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruņiem, planšetdatoriem, klēpjdatoriem vai lādētājiem — ieteicams ievērot 10–15 cm (4–6 collu) attālumu.
Ja joprojām ir traucējumi, izmantojiet tālvadības
atslēgas noņemamo slēdzošo daļu, lai atslēgtu,
un pēc tam ievietojiet atslēgu rezerves lasītājā,
kas atrodas glāžu turētājā, lai deaktivizētu automašīnas signalizāciju.
PIEZĪME
Aizslēgšana un atslēgšana ar
tālvadības atslēgu
Izmantojot tālvadības atslēgas pogas, var vienlaikus aizslēgt un atslēgt visas salona durvis, bagāžas nodalījuma durvis un degvielas uzpildes durtiņas.
Ievietojot tālvadības atslēgu glāžu turētājā,
pārliecinieties, ka tajā neatrodas citas automašīnas atslēgas, metāla priekšmeti vai elektroniskas ierīces (piemēram, mobilie tālruņi,
planšetdatori, klēpjdatori vai lādētāji). Ja glāžu
turētājā tuvu cita citai atrodas vairākas atslēgas, to darbībā var rasties traucējumi.
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (243 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(246 lpp.)
•
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
(247 lpp.)
•
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
(252 lpp.)
•
•
Imobilaizers (256 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana vadītāja profilam (135 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 243
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Aizslēgšana ar tālvadības pults atslēgu
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka pastāv risks ieslēgt tālvadības
pults atslēgu automobilī.
•
•
Tālvadības atslēga4.
–
Lai aizslēgtu, nospiediet tālvadības atslēgas
.
pogu
Lai aktivizētu aizslēgšanas darbību secību, vadītāja durvīm ir jābūt aizvērtām5. Ja ir atvērtas
kādas citas salona durvis vai bagāžas nodalījuma
durvis, tās netiek aizslēgtas un to signalizācija
netiek aktivizēta*, kamēr tās netiek aizvērtas. Signalizācijas kustības detektori* tiek aktivizēti, kad
visas salona durvis un bagāžas nodalījuma durvis
ir aizvērtas un aizslēgtas.
4
5
6
244
Automašīnā atstāta tālvadības atslēga vai
Key Tag tiek deaktivizēta, kad automašīna
tiek aizslēgta un signalizācija tiek aktivizēta, izmantojot citu derīgu atslēgu. Tiek
deaktivizēta arī vispārējas bloķēšanas
funkcija. Deaktivizētā atslēga atkal tiek
aktivizēta, kad automašīna tiek atslēgta.
Automašīnā atstāta Red Key tiek deaktivizēta, kad automašīna tiek aizslēgta,
izmantojot Volvo On Call, un atkal aktivizēta, kad automašīna tiek atslēgta, izmantojot Volvo On Call vai nospiežot atslēgas
atslēgšanas pogu.
Aizslēgšana, kad bagāžas nodalījuma durvis
ir atvērtas
PIEZĪME
Ja automašīna ir aizslēgta, kamēr bagāžas
nodalījuma durvis ir bijušas atvērtas, piesargieties, lai neatstātu tālvadības atslēgu bagāžas nodalījumā, kad tas tiek aizvērts un automašīna tiek pilnīgi aizslēgta6.
Atslēgšana ar tālvadības pults atslēgu
–
Lai atslēgtu, nospiediet tālvadības atslēgas
.
pogu
Atkārtota automātiskā aizslēgšana
Ja nevienas durvis vai aizmugurējās durvis netiek
atvērtas divu minūšu laikā pēc atslēgšanas, tās
tiek automātiski aizslēgtas. Šī funkcija neļauj
automobili nejauši atstāt neaizslēgtu.
Kad tālvadības atslēga nedarbojas
PIEZĪME
Vienmēr pieejiet tuvāk automašīnai un mēģiniet to atslēgt vēlreiz.
Ja automašīnu nevar aizslēgt vai atslēgt ar tālvadības atslēgu, iespējams baterija ir izlādējusies —
tādā gadījumā aizslēdziet vai atslēdziet vadītāja
durvis ar noņemamo atslēgas slēdzošo daļu.
Saistītā informācija
•
Iestatījumi attālinātai atslēgšanai un atslēgšanai no salona (245 lpp.)
•
Bagāžas nodalījuma durvju atslēgšana ar tālvadības atslēgu (245 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgu; (241 lpp.)
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
Ja automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas aizslēgšanu/atslēgšanu, visām sānu durvīm ir jābūt aizvērtām.
Ja automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas atslēgšanu/aizslēgšanu un automašīnā ir noteikta atslēga, bagāžas nodalījuma durvis netiek aizslēgtas, kad tās tiek aizvērtas.*
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
•
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
(247 lpp.)
Iestatījumi attālinātai atslēgšanai un
atslēgšanai no salona
Bagāžas nodalījuma durvju
atslēgšana ar tālvadības atslēgu
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar noņemamo
atslēgas slēdzošo daļu (254 lpp.)
Varat atlasīt dažādu darbību secību attālinātai
atslēgšanai.
Ir iespējams atslēgt tikai bagāžas nodalījuma
durvis, nospiežot pogu uz tālvadības atslēgas.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Aizslēgšana
Atslēgšana ar tālvadību un no salona.
3.
Atlasiet variantu:
• Visas durvis
- Atslēdz visas durvis uzreiz.
• Jebkuras durvis
- Atslēdz vadītāja durvis. Lai atslēgtu visas
durvis, ir divreiz jānospiež tālvadības atslēgas
atslēgšanas taustiņš.
Šeit veiktie iestatījumi ietekmē arī centrālu
atslēgšanu, izmantojot atvēršanas rokturus no
salona.
Izmantojiet tālvadības atslēgas pogu
, lai atslēgtu
bagāžas nodalījuma durvis un izslēgtu signalizāciju.
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (243 lpp.)
•
Aizslēgšana un atslēgšana no automašīnas
salona (270 lpp.)
}}
245
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
1.
Nospiediet tālvadības pults atslēgas taustiņu
.
> Instrumentu panelī esošais aizslēgšanas
un signalizācijas indikators nodziest, norādot, ka signalizācija nav aktivizēta visai
automašīnai.
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (243 lpp.)
•
Elektriski vadāmo bagāžas nodalījuma durvju
atvēršana un aizvēršana* (274 lpp.)
Signalizācijas līmeņa un kustības sensori,
un aizmugurējo durvju atvēršanas sensori
tiek atvienoti.
Aizmugures durvis tiek atslēgtas, bet
paliek aizvērtas, automašīnas durvis paliek
aizslēgtas un to signalizācijas funkcija –
aktivizēta.
Viegli satveriet gumijoto plāksni zem
bagāžas nodalījuma durvju roktura, lai
atvērtu bagāžas nodalījuma durvis.
Tālvadības pults atslēgas darbības
rādiuss
Lai tālvadības pults atslēga darbotos pareizi, tai
jāatrodas noteiktā attālumā no automašīnas.
Manuālai lietošanai
Darbības diapazons tālvadības pults atslēgas
funkcijām, piemēram, aizslēgšanas/atslēgšanas
vai
,
funkcijai, ko var aktivizēt, nospiežot
sniedzas aptuveni 20 metru (65 pēdu) rādiusā ap
automašīnu.
Ja automobilis nereaģē uz taustiņa nospiešanu,
pieejiet tuvāk un mēģiniet vēlreiz.
Bezatslēgas lietošanai7
Ja bagāžas nodalījuma durvis netiek atvērtas 2 minūšu laikā, tās atkal aizslēdzas un
no jauna tiek aktivizēta signalizācija.
2.
Ar elektriski vadāmām bagāžas nodalījuma
durvīm*:
Turot nospiestu (aptuveni 1,5 sekundes) tālvadības atslēgas taustiņu
> Aizmugures durvis tiek atslēgtas un atvērtas, bet automašīnas durvis paliek aizslēgtas un to signalizācijas funkcija – aktivizēta.
7 Attiecas
246
Attēlā atzīmētā zona norāda vietas, kurās ir sistēmas
antenas pārklājums.
tikai uz automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju (Passive Entry*).
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Lai lietotu bezatslēgas režīmā, tālvadības atslēgai
vai atslēgai bez taustiņiem (Key Tag) ir jāatrodas
aptuveni 1,5 metru (5 pēdu) rādiusā no abiem
garajiem sāniem un aptuveni 1 metra (3 pēdu)
attālumā no bagāžas nodalījuma durvīm.
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
Kad tālvadības pults baterija ir izlādējusies, tā
jānomaina.
PIEZĪME
Visu akumulatoru ekspluatācijas laiks ir ierobežots, un tie periodiski jāmaina (neattiecas
uz Key Tag). Akumulatora ekspluatācijas
ilgums ir atkarīgs no transportlīdzekļa/atslēgas lietošanas biežuma.
PIEZĪME
Tālvadības pults atslēgas funkcijas var traucēt
apkārt esošie radio viļņi, ēkas, topogrāfiskais
novietojums u.c. Automašīnu vienmēr var aizslēgt/atslēgt ar atslēgas slēdzošo daļu.
Ja tālvadības pults atslēga tiek izņemta
no automašīnas
Izņemot tālvadības atslēgu no automašīnas, kamēr darbojas dzinējs, vadītāja
displejā tiek attēlots brīdinājuma paziņojums Atslēga nav atrasta Izņemts
no autom. un, aizverot pēdējās durvis, atskan
skaņas signāls.
Paziņojums nodziest, tiklīdz atslēga atkal tiek
novietota automašīnā un tiek nospiests labās
puses tastatūras taustiņš O vai tiek aizvērtas
pēdējās durvis.
Saistītā informācija
•
•
•
Atslēgai bez taustiņiem8 (Key Tag) nevar nomainīt bateriju — autorizētā Volvo servisā jāpasūta
jauna atslēga.
SVARĪGI
Izlādējusies Key Tag jānodod autorizēta Volvo
servisa darbiniekam. Atslēga jāizdzēš no automašīnas informācijas, jo to joprojām var
izmantot, lai iedarbināt automašīnu, izmantojot
rezerves iedarbināšanas funkciju.
Tālvadības pults atslēgas baterija jāmaina, ja:
vadītāja displejā izgaismojas informācijas simbols un tiek parādīts paziņojums
Zems atslēgas bat. līm Skatiet
īpašnieka rokasgrāmatu
un/vai
•
slēdži atkārtoti nereaģē uz tālvadības pults
atslēgas signāliem 20 metru (65 pēdu)
rādiusā ap automašīnu.
PIEZĪME
Vienmēr pieejiet tuvāk automašīnai un mēģiniet to atslēgt vēlreiz.
Tālvadības pults atslēgu; (241 lpp.)
Iedarbināšanas un aizslēgšanas sistēmu
antenu atrašanās vietas (269 lpp.)
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas* (266 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 247
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Atslēgas atvēršana un baterijas
nomaiņa
Turiet tālvadības atslēgu tā, lai būtu
redzama tās priekšpuse un Volvo logotips
būtu vērsts pareizā virzienā, un bīdiet apakšā
pie atslēgas gredzena esošo taustiņu pa labi.
Pavirziet priekšpuses apvalku dažus milimetrus uz augšu.
Pagrieziet atslēgu, pārvietojiet taustiņu uz
sāniem un pavirziet aizmugurējo apvalku
dažus milimetrus uz augšu.
Apvalks tiks atbrīvots, un to varēs noņemt
no atslēgas.
Apvalks tiks atbrīvots, un to varēs noņemt
no atslēgas.
8
248
Šī atslēga ir iekļauta komplektācijā automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanas/iekāpšanas funkciju (Passive Entry*).
Izmantojot skrūvgriezi vai līdzīgu priekšmetu,
pagrieziet baterijas nodalījuma vāciņu pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz atzīmes
saskaras ar tekstu OPEN.
Uzmanīgi noņemiet baterijas vāciņu, iespiežot
padziļinājumā, piemēram, ar nagu.
Pēc tam paceliet baterijas vāciņu uz augšu.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
PIEZĪME
Volvo iesaka nodrošināt, lai tālvadības pults
atslēgas baterijas atbilstu UN Manual of Test
and Criteria, Part III, sub-section 38.3 prasībām. Rūpnīcā uzstādītās vai autorizētā Volvo
autoservisā nomainītās baterijas atbilst šiem
kritērijiem.
Baterijas (+) puse ir vērsta uz augšu. Pēc
tam uzmanīgi izņemiet bateriju, kā parādīts
attēlā.
SVARĪGI
Nepieskarieties ar pirktiem jauniem akumulatoriem un to saskares virsmām, pretējā gadījumā to funkcionēšana var pasliktināties.
Ievietojiet jaunu bateriju, pavēršot (+) pusi uz
augšu. Nepieskarieties tālvadības pults atslēgas kontaktiem ar pirkstiem.
Ievietojiet bateriju turētājā ar malu uz leju.
Pēc tam bīdiet bateriju uz priekšu, lai tā
nofiksētos zem abiem plastmasas fiksatoriem.
Nospiediet bateriju uz leju, lai tā nofiksētos zem augšējā melnā plastmasas fiksatora.
PIEZĪME
Uzlieciet baterijas vāciņu atpakaļ un pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz
atzīme ir vērsta pret tekstu CLOSE.
Izmantojiet akumulatorus ar apzīmējumu
CR2032, 3 V.
}}
249
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Papildu tālvadības atslēgu
pasūtīšana
||
Automobilis tiek piegādātas ar divām tālvadības
pults atslēgām. Ja automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas funkciju,
tiek nodrošināta atslēga bez pogām*. Var pasūtīt
arī papildu atslēgas.
Novietojiet atpakaļ vietā aizmugures
apvalku un nospiediet uz leju, līdz atskan
klikšķis.
Apgrieziet tālvadības atslēgu otrādi un
uzlieciet atpakaļ vietā priekšpuses apvalku,
nospiežot to uz leju, līdz atskan klikšķis.
Pēc tam aizbīdiet apvalku atpakaļ.
> Atskan vēl viens klikšķis, norādot, ka
apvalks ir pareizi novietots un droši piestiprināts.
Pēc tam aizbīdiet apvalku atpakaļ.
> Atskan vēl viens klikšķis, norādot, ka
apvalks ir droši nofiksēts.
SVARĪGI
Noteikti atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem videi draudzīgā veidā.
Saistītā informācija
•
Tālvadības pults atslēgu; (241 lpp.)
Vienai automašīnai var ieprogrammēt un lietot līdz
divpadsmit atslēgām. Pasūtot papildu atslēgas,
tiek pievienoti papildu vadītāju profili — pa vienam katrai tālvadības atslēgai. Tas attiecas arī uz
atslēgas tagu.
Tālvadības pults atslēgas nozaudēšana
Ja esat nozaudējis tālvadības pults atslēgu, tad
jaunu varat pasūtīt servisā, ieteicams autorizētā
Volvo servisā. Atlikušās tālvadības pults atslēgas
ir jānogādā servisā. Pazaudētas atslēgas kods ir
jāizdzēš no sistēmas pretaizdzīšanas aizsardzības
nolūkā.
Pašreizējo automašīnai reģistrēto atslēgu skaitu
var pārbaudīt centrālā displeja augšējā skatā
vadītāju profilu sadaļā, atlasiet Iestatījumi
Sistēma Vadītāju profili.
Saistītā informācija
•
250
Tālvadības pults atslēgu; (241 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Red Key — ierobežotas darbības
tālvadības atslēga*
Red Key sniedz automašīnas īpašniekam iespēju
iestatīt ierobežojumus noteiktām automašīnas
raksturiezīmēm. Ierobežojumi ir paredzēti, lai veicinātu automašīnas vadīšanu drošā veidā, piemēram, ja automašīna tiek kādam aizdota.
Ierobežojumu mērķis ir samazināt negadījumu
risku, tādējādi padarot drošāku automašīnas
nodošanu, piemēram, gados jauniem vadītājiem,
darbiniekiem, kas novieto automašīnu jūsu vietā
vai servisa darbiniekiem. Red Key turētājs nevar
mainīt tai definētos iestatījumus — tam ir nepieciešama parastā tālvadības atslēga.
Saistītā informācija
•
•
Red Key iestatījumi* (251 lpp.)
Tālvadības pults atslēgu; (241 lpp.)
Red Key iestatījumi*
Parastas tālvadības atslēgas turētājs var definēt
Red Key iestatījumus. Noteiktas vadītāja atbalsta
funkcijas vienmēr ir aktīvas.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma Vadītāju profili
Sarkanā atslēga.
> Var definēt šādus iestatījumus:
• Iestatīt Adaptive Cruise Control
laika intervālu
• Samazināts maksimālais skaļums
• Maks. ātruma ierobežojums
• Ātruma ierobežojuma brīdinājums
Red Key atslēgai var noteikt maksimālo braukšanas ātrumu, iestatīt ātruma atgādinājumus un
skaļruņu sistēmas maksimālo skaļumu. Turklāt
dažas automašīnas vadītāja atbalsta sistēmas
vienmēr būs aktīvas. Pārējās atslēgas funkcijas ir
tādas pašas, kā parastai tālvadības pults atslēgai.
Adaptīvā kruīza kontrole*:
• Iestatījums pirmajā lietošanas reizē: Garākie
intervāli
Samazināts maksimālais skaļums (ieslēgts/
izslēgts):
• Iestatījums pirmajā lietošanas reizē: Ieslēgts
Pie Volvo izplatītāja var pasūtīt vienu vai vairākas
Red Key. Vienai automašīnai var ieprogrammēt
un lietot vienpadsmit atslēgas ar ierobežojumiem,
bet vismaz vienai jābūt parastajai tālvadības pults
atslēgai.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 251
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Ātruma ierobežotājs (ieslēgts/izslēgts):
• Iestatījuma intervāls: 50-250 km/h
(30-160 mph)
•
Iestatījums pirmajā lietošanas reizē ir
120 km/h (75 mph)
•
Intervāli: 1 km/h (1 mph)
Vadītāja displejā tiek rādīts simbols un
ziņojums
Saistītā informācija
•
Red Key — ierobežotas darbības tālvadības
atslēga* (251 lpp.)
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
Tālvadības pults atslēgai ir noņemama metāla
slēdzošā daļa, ar kuru var aktivizēt vairākas funkcijas un veikt dažas darbības.
Atslēgas slēdzošās daļas unikālo kodu apstiprina
Volvo pilnvaroti servisi, kuros ieteicams vērsties
arī, pasūtot jaunas atslēgas slēdzošās daļas.
Sarkanā atslēga Ātruma
ierobežojumu nevar pārsniegt.
Ātruma atgādinātājs (ieslēgts/izslēgts):
• Iestatījuma intervāls: 0-250 km/h
(0-160 mph)
•
•
•
Iestatījums pirmajā lietošanas reizē ir 50, 70
un 90 km/h (30, 45 un 55 mph)
Intervāli: 1 km/h (1 mph)
Maksimālais vienlaicīgu atgādinājumu skaits:
6
Vadītāja atbalsta funkcijas
Red Key lietotājam vienmēr ir aktīvas šādas vadītāja atbalsta funkcijas:
•
•
•
•
•
•
252
Blind Spot Information (BLIS)*
Joslas palīdzības funkcija (LKA)*
Distances brīdinājums*
City Safety
Driver Alert Control (DAC)*
Ceļazīmju informācija*
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Atslēgas slēdzošās daļas izmantošana
Noņemamā atslēgas slēdzošā daļa
Izmantojot tālvadības pults atslēgas noņemamo
atslēgas slēdzošo daļu:
•
var manuāli atvērt priekšējās kreisās puses
durvis9, ja centrālās aizslēgšanas funkciju
nevar aktivizēt ar tālvadības atslēgu.
•
•
notiek visu durvju ārkārtas aizslēgšana.
var aktivizēt un deaktivizēt aizmugurējo durvju
mehāniskos slēdžus bērnu drošībai.
Atslēgai bez taustiņiem10 (Key Tag) nav noņemamas atslēgas slēdzošās daļas. Vajadzības gadījumā lietojiet parastās tālvadības pults atslēgas
noņemamo slēdzošo daļu.
Turiet tālvadības pults atslēgu tā, lai būtu
redzama tās priekšpuse, un Volvo logotips
būtu vērsts pareizā virzienā un bīdiet apakšā
pie atslēgas gredzena esošo taustiņu pa labi.
Pavirziet priekšpuses apvalku dažus milimetrus uz augšu.
Noņemiet atslēgas slēdzošo daļu, to
pagriežot uz augšu.
Apvalks tiks atbrīvots, un to varēs noņemt
no atslēgas.
9 Tas attiecas gan uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē, gan uz automašīnām ar stūri labajā pusē.
10 Iekļauta komplektācijā automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju (Passive
Entry*).
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 253
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Aizslēgšana un atslēgšana ar
noņemamo atslēgas slēdzošo daļu
||
Noņemamo atslēgas slēdzošo daļu var cita
starpā izmantot, lai atslēgtu automašīnu no ārpuses, piemēram, ja izlādējusies tālvadības pults
atslēgas baterija.
Atslēgšana
Uzlieciet apvalku atpakaļ un spiediet to uz
leju, līdz atskan klikšķis.
Saistītā informācija
254
Izvelciet priekšējo kreisās puses11 durvju rokturi līdz galam uz āru, lai atsegtu slēdzenes
cilindru.
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar noņemamo
atslēgas slēdzošo daļu (254 lpp.)
Ievietojiet atslēgu slēdzenes cilindrā.
•
Tālvadības pults atslēgu; (241 lpp.)
Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā par
45 grādiem, lai atslēgas slēdzošā daļa būtu
vērsta tieši uz aizmuguri.
11
5.
Izvelciet rokturi.
> Durvis tiek atvērtas.
Aizslēgšanu veic tāpat, tikai 3. darbībā pagriežot
atslēgu par 45 grādiem pretēji pulksteņrādītāja
virzienam.
Pēc lietošanas ievietojiet atslēgas slēdzošo
daļu atpakaļ tai paredzētajā vietā tālvadības
pults atslēgā.
Pēc tam aizbīdiet apvalku atpakaļ.
> Atskan vēl viens klikšķis, norādot, ka
apvalks ir droši nofiksēts.
Pagrieziet atslēgu atpakaļ par 45 grādiem
tās sākuma pozīcijā. Izņemiet atslēgu no slēdzenes cilindra un atlaidiet rokturi, lai roktura
aizmugures daļa atkal atbalstītos pret automašīnu.
Tas attiecas gan uz automašīnām ar stūri labajā pusē, gan uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Signalizācijas izslēgšana*
PIEZĪME
Ja durvis tiek atslēgtas un pēc tam atvērtas,
izmantojot atslēgas slēdzošo daļu, tiek iedarbināta signalizācija.
mēram, gadījumā, kad nav strāvas padeves un
automašīnas akumulators ir izlādējies.
Durvis var atvērt gan no ārpuses, gan iekšpuses.
Priekšējās kreisās puses durvis var aizslēgt,
izmantojot slēdzenes cilindru un atslēgas noņemamo slēdzošo daļu.
Durvis tiek bloķētas, lai tās nevarētu atvērt no
ārpuses. Lai vēlreiz noregulētu A pozīciju,
jāatver iekšējais durvju rokturis.
Citām durvīm nav slēdzeņu cilindru - tā vietā katru
durvju malā atrodas aizslēgs, kas jānospiež,
izmantojot atslēgas slēdzošo daļu, tad durvis tiks
mehāniski aizslēgtas/bloķētas, lai neļautu tās
atvērt no ārpuses.
Durvis var atslēgt arī ar tālvadības pults atslēgas
atslēgšanas pogu vai ar vadītāja durvju centrālās
aizslēgšanas pogu.
PIEZĪME
Durvis joprojām varēs atvērt no iekšpuses.
Rezerves lasītāja atrašanās vieta glāžu turētājā.
Deaktivizējiet signalizāciju šādi:
1.
Novietojiet tālvadības atslēgu uz atslēgas
simbola rezerves lasītājā, kas atrodas tuneļkonsoles glāžu turētāja apakšā.
2.
Pēc tam pagrieziet aizdedzes slēdzi un atlaidiet.
> Poga automātiski atgriežas sākuma pozīcijā, signalizācija apklust un izslēdzas.
Aizslēgšana
Automašīnu var aizslēgt arī ar tālvadības pults
atslēgas noņemamo atslēgas slēdzošo daļu, pie-
•
Durvju aizslēga atiestatīšana aizslēdz tikai
attiecīgās durvis, nevis visas durvis vienlaicīgi.
•
Manuāli aizslēgtas aizmugurējās durvis ar
aktivizētiem manuāliem vai elektriskiem
slēdžiem bērnu drošībai nevar atvērt ne
no ārpuses, ne no iekšpuses. Šādi aizslēgtas aizmugurējās durvis var atslēgt
tikai ar tālvadības pults atslēgu vai centrālās aizslēgšanas taustiņu.
Saistītā informācija
Manuāla durvju aizslēgšana. Nejauciet ar slēdžiem bērnu
drošībai.
–
Izņemiet atslēgas slēdzošo daļu no tālvadības
pults atslēgas. Ievietojiet atslēgas slēdzošo
daļu slēdzenes atverē un iespiediet atslēgu
uz iekšu līdz galam, aptuveni 12 mm (0,5 collas).
•
•
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa (252 lpp.)
•
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
(247 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgu; (241 lpp.)
Signalizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana*
(282 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 255
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Imobilaizers
Elektroniskais imobilaizers ir pretaizdzīšanas sistēma, kas noļauj nepiederošām personām iedarbināt automašīnu.
Automašīnu var iedarbināt tikai ar īsto tālvadības
pults atslēgu.
Šis vadītāja displeja kļūdas paziņojums ir saistīts
ar elektronisko imobilaizeru:
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Autom.
atsl. nav
atr.
Kļūda, nolasot tālvadības pults
atslēgu iedarbināšanas laikā —
novietojiet atslēgu
uz atslēgas simbola
glāžu turētājā un
mēģiniet vēlreiz.
Skatiet
īpašnieka
rokasgrāmatu
Saistītā informācija
•
•
256
Tālvadības pults atslēgu; (241 lpp.)
Papildu tālvadības atslēgu pasūtīšana
(250 lpp.)
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Tālvadības pults atslēgas sistēmas
tipa apstiprinājums
Automašīnas tālvadības sistēmas tipa apstiprinājums ir norādīts tālāk tabulās.
Aizslēgšanas sistēmas bezatslēgas
iedarbināšana (pasīvā iedarbināšana)
un bezatslēgas aizslēgšana/atslēgšana
(pasīvā iekāpšana*)
Plašāku informāciju par tipa apstiprinājumu skatiet vietnē support.volvocars.com.
Tālvadības atslēgas sistēmas CEM marķējums. Papildu
tipa apstiprinājumu numurus skatiet tālāk tabulās.
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Eiropa
Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal ar šo paziņo, ka šis
VO3-134TRX atbilst direktīvas 2014/53/EU (RED) pamatprasībām un
citiem attiecīgajiem noteikumiem.
Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir atrodams vietnē support.volvocars.com.
Jordāna
TRC/LPD/2014/250
Serbija
P1614120100
Argentīna
CNC ID: C-14771
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 257
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Brazīlija
MT-3245/2015
Indonēzija
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malaizija
RAAT/37A/1215/S(15-5198)
Meksika
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Krievija
Apvienotie Arābu Emirāti
ER37847/15
DA0062437/11
258
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Namībija
TA-2016-02
Dienvidāfrika
TA-2014-1868
Tālvadības pults atslēgu;
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Eiropa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG ar šo paziņo, ka šis radioiekārtas veids
HUF8423 atbilst direktīvai 2014/53/EU.
Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir atrodams vietnē support.volvocars.com.
Viļņa garums: 433,92 MHz
Maksimālā raidīšanas jauda: 10 mW
Ražotājs: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Vācija
Jordāna
TRC/LPD/2015/104
}}
259
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Maroka
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksika
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namībija
260
TA-2015-102
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Omāna
Serbija
}}
261
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Dienvidāfrika
TA-2015-432
Apvienotie
Arābu Emirāti
Atslēgas tags
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Eiropa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG ar šo paziņo, ka šis radioiekārtas veids
HUF8432 atbilst direktīvai 2014/53/EU.
Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir atrodams vietnē support.volvocars.com.
Viļņa garums: 433,92 MHz
Maksimālā raidīšanas jauda: 10 mW
Ražotājs: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Vācija
Jordāna
262
TRC/LPD/2015/107
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Maroka
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksika
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namībija
TA-2015-103
}}
263
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Valsts/reģions
Omāna
Serbija
264
Tipa apstiprinājums
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Dienvidāfrika
TA-2015-414
Apvienotie
Arābu Emirāti
Saistītā informācija
•
Tālvadības pults atslēgu; (241 lpp.)
265
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Bezatslēgas piekļuve un
skārienjutīgās virsmas*
Ja automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas funkciju, tālvadības atslēgai pietiek atrasties tuvumā, piemēram, kabatā
vai somā, lai automašīnu varētu atvērt, ja rokas ir
aizņemtas.
PIEZĪME
Ir svarīgi vienlaikus aktivizēt tikai vienu skārienjutīgu virsmu. Satverot rokturi un vienlaikus pieskaroties aizslēgšanas virsmai, pastāv
risks dot dubultkomandas. Tas nozīmē, ka pieprasītā darbība (aizslēgšana/atslēgšana)
netiks veikta vai tiks veikta ar nokavēšanos.
Saistītā informācija
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(267 lpp.)
•
Aizmugures durvju bezatslēgas atslēgšana*
(268 lpp.)
Skārienjutīgas virsmas
Durvju rokturis
Durvju rokturu ārpusē atrodas padziļinājums aizslēgšanai, bet iekšpusē — skārienjutīga virsma
atslēgšanai.
Skārienjutīgs padziļinājums aizslēgšanai
Skārienjutīga virsma atslēgšanai
266
Bagāžas nodalījuma durvis
Aizmugures durvju rokturim ir gumijas spiedplāksne, ko lieto tikai atslēgšanai.
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka šī sistēma var tikt aktivizēta
saistībā ar automašīnas mazgāšanu, ja tālvadības atslēga atrodas uztveršanas diapazonā.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Bezatslēgas aizslēgšana un
atslēgšana*
–
Ja automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju (Passive Entry)*, to
var aizslēgt un atslēgt no ārpuses ar durvju vai
bagāžas nodalījuma durvju rokturiem.
PIEZĪME
Lai vienlaikus aizvērtu visus sānu logus un panorāmas jumtu*, turiet pirkstu uz durvju roktura
ārpuses skārienjutīgā padziļinājuma, līdz visi sānu
logi un panorāmas jumts ir aizvērti.
Lai darbotos aizslēgšana un atslēgšana, vienai
no automašīnas tālvadības atslēgām ir jāatrodas uztveršanas diapazonā.
Aizmugures durvju gumijas spiedplāksne, ko lieto tikai
atslēgšanai.
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka šī sistēma var tikt aktivizēta
saistībā ar automašīnas mazgāšanu, ja tālvadības atslēga atrodas uztveršanas diapazonā.
Bezatslēgas aizslēgšana
Skārienjutīgs padziļinājums aizslēgšanai
Pieskarieties durvju roktura ārpusē atzīmētajai virsmai, kad durvis ir aizvērtas, vai nospiediet aizslēgšanas pogu 12 bagāžas nodalījuma durvju apakšā pirms to aizvēršanas.
> Vējstiklā esošais aizslēgšanas indikators
sāk mirgot, norādot, ka automašīna ir aizslēgta.
Lai automašīnu varētu aizslēgt, visām sānu durvīm
jābūt aizvērtām. Taču aizmugures durvis var būt
atvērtas, ja aizslēgšana tiek veikta ar sānu durvju
rokturi.
Aizslēgšana, kad bagāžas nodalījuma durvis
ir atvērtas
PIEZĪME
Ja automašīna ir aizslēgta, kamēr bagāžas
nodalījuma durvis ir bijušas atvērtas, piesargieties, lai neatstātu tālvadības atslēgu bagāžas nodalījumā, kad tas tiek aizvērts un automašīna tiek pilnīgi aizslēgta.
Ja automašīnā ir noteikta atslēga, bagāžas
nodalījuma durvis netiek aizslēgtas, kad tās
tiek aizvērtas.
Skārienjutīga virsma atslēgšanai
12
Attiecas uz elektriski vadāmām bagāžas nodalījuma durvīm*.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 267
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Bezatslēgas atslēgšana
–
Lai atslēgtu automašīnu, satveriet durvju rokturi vai nospiediet zem aizmugures durvju
roktura esošo gumijas spiedplāksni.
> Vējstiklā esošais aizslēgšanas indikators
nodziest, apstiprinot, ka automašīna ir
atslēgta — atveriet durvis vai aizmugures
durvis kā parasti.
Atkārtota automātiskā aizslēgšana
Bezatslēgas iekāpšanas iestatījumi*
Varat atlasīt dažādu darbību secību bezatslēgas
atslēgšanai.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Pieskarieties My Car Aizslēgšana
Bezatslēgas atslēgšana.
3.
Atlasiet variantu:
268
•
Bezatslēgas iekāpšanas iestatījumi*
(268 lpp.)
•
Aizmugures durvju bezatslēgas atslēgšana*
(268 lpp.)
•
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas* (266 lpp.)
Lai bez atslēgas atslēgtu bagāžas nodalījuma
durvis, tālvadības atslēgai ir tikai jāatrodas, piemēram, jūsu kabatā vai somā.
Aizmugures durvis aizvērtas notur elektrisks fiksators.
• Visas durvis
Ja nevienas durvis vai aizmugurējās durvis netiek
atvērtas divu minūšu laikā pēc atslēgšanas, tās
tiek automātiski aizslēgtas. Šī funkcija neļauj
automobili nejauši atstāt neaizslēgtu.
Saistītā informācija
Aizmugures durvju bezatslēgas
atslēgšana*
- Atslēdz visas durvis uzreiz.
• Jebkuras durvis
- Atslēdz atlasītās durvis.
Saistītā informācija
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(267 lpp.)
•
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas* (266 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Lai atvērtu bagāžas nodalījuma durvis:
1.
BRĪDINĀJUMS
Uzmanīgi nospiediet gumijoto spiediena
plāksnīti zem bagāžas nodalījuma durvju roktura.
> Fiksators tiek atbrīvots.
Nebrauciet ar atvērtām aizmugures durvīm!
Indīgās izplūdes gāzes var iekļūt automašīnā
caur bagāžas nodalījumu.
Saistītā informācija
PIEZĪME
Lai darbotos atslēgšana, vienai no automašīnas tālvadības atslēgām ir jāatrodas uztveršanas diapazonā aiz automašīnas.
2.
Paceliet ārējo rokturi, lai pilnībā atvērtu aizmugures durvis.
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(267 lpp.)
•
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas* (266 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(246 lpp.)
•
Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana un aizvēršana ar kājas kustību* (277 lpp.)
Iedarbināšanas un aizslēgšanas
sistēmu antenu atrašanās vietas
Šī automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas iedarbināšanas un aizslēgšanas sistēmu13, tādēļ dažādās automašīnas vietās atrodas vairākas iebūvētās antenas.
SVARĪGI
•
Lai atbrīvotu nodalījuma fiksatoru, ir nepieciešams minimāls spēks - vienkārši viegli
nospiediet uz gumijas paneļa.
•
Atverot nodalījumu, neceliet uz augšu
gumijas paneli - lai paceltu, izmantojiet
rokturi. Lietojot pārāk daudz spēka, varat
sabojāt gumijas panelī esošos elektriskos
savienojumus.
Bagāžas nodalījuma durvis var atslēgt arī brīvroku
režīmā, veicot kustību ar kāju zem aizmugurējā
bufera, skatiet atsevišķo sadaļu.
13
Bezatslēgas aizslēgšanas sistēma attiecas tikai uz automašīnām, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanu un atslēgšanu (Passive Entry*).
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 269
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Zem glāžu turētāja tuneļkonsoles priekšdaļā
||
Kreisās puses aizmugurējo durvju priekšdaļas
augšpusē14
Labās puses aizmugurējo durvju priekšdaļas
augšpusē14
Bagāžas nodalījumā14
Aizslēgšana un atslēgšana no
automašīnas salona
Alternatīva atslēgšanas metode
Durvis un aizmugures durvis var aizslēgt un
atslēgt no salona, izmantojot centrālās aizslēgšanas vadības ierīces priekšējās durvīs. Ar aizmugurējās durvīs esošajām aizslēgšanas vadības
ierīcēm* var aizslēgt attiecīgās durvis.
Centrālā aizslēgšana
BRĪDINĀJUMS
Cilvēki, kuriem ir implantēts elektrokardiostimulators, nedrīkst atrasties tuvāk par 22 cm
(9 collām) no bezatslēgas sistēmas antenām.
Tādējādi tiks novērsti elektrokardiostimulatora
un bezatslēgas sistēmas traucējumi.
Alternatīvā atslēgšanas mehānisma atvēršanas rokturis
sānu durvīs15.
–
Saistītā informācija
•
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas* (266 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(246 lpp.)
Aizslēgšanas un atslēgšanas taustiņš ar indikatoru
priekšējās durvīs.
Atslēgšana, izmantojot pogu priekšējās
durvīs
–
14
15
270
Nospiediet taustiņu
, lai atslēgtu visas
sānu durvis un aizmugures durvis.
Pavelciet kādu sānu durvju atvēršanas rokturi
un atlaidiet.
> Atkarībā no tālvadības atslēgas iestatījumiem vai nu tiks atslēgtas visas durvis, vai
arī tiks atslēgtas un atvērtas izvēlētās durvis.
Lai mainītu šo iestatījumu, centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi My Car Aizslēgšana
Atslēgšana ar tālvadību un no
salona.
Tikai automašīnās, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanu un atslēgšanu (Passive Entry*).
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Aizslēgšana, izmantojot pogu
priekšējās durvīs
–
Nospiediet taustiņu
— abām priekšējām
durvīm jābūt aizvērtām.
> Visas durvis un aizmugures durvis tiek aizslēgtas.
Aizslēgšana, izmantojot pogu
aizmugurējās durvīs*
Saistītā informācija
•
Iestatījumi attālinātai atslēgšanai un atslēgšanai no salona (245 lpp.)
•
Bagāžas nodalījuma durvju atslēgšana no
automašīnas salona (271 lpp.)
•
Bērnu drošības slēdžu aktivizēšana un deaktivizēšana (272 lpp.)
Bagāžas nodalījuma durvju
atslēgšana no automašīnas salona
Bagāžas nodalījuma durvis var atslēgt no salona,
nospiežot pogu instrumentu panelī.
1.
Aizslēgšanas taustiņš ar indikatora lampiņu aizmugurējās durvīs.
Īsi nospiediet taustiņu
instrumentu
panelī.
> Aizmugures durvis var atslēgt un atvērt no
ārpuses, satverot gumijas spiedplāksni.
Ar aizmugurējo durvju aizslēgšanas pogām var
aizslēgt tikai attiecīgās durvis.
Ar elektriski vadāmām bagāžas nodalījuma
durvīm*:
Aizmugurējo durvju atslēgšana
–
Pavelciet atvēršanas rokturi.
> Aizmugurējās durvis tiek atslēgtas un
atvērtas.
2.
instrumentu
Turiet nospiestu taustiņu
panelī.
> Aizmugures durvis tiek atvērtas.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 271
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana un atslēgšana no automašīnas
salona (270 lpp.)
•
Elektriski vadāmo bagāžas nodalījuma durvju
atvēršana un aizvēršana* (274 lpp.)
Bērnu drošības slēdžu aktivizēšana
un deaktivizēšana
2.
Slēdži bērnu drošībai neļauj bērniem no iekšpuses atvērt aizmugurējās durvis. Ir pieejama elektriska* un manuāla slēdzene.
Nospiediet taustiņu vadītāja durvju panelī.
> Vadītāja displejā tiek parādīts paziņojums
Bērnu drošības slēdzis Aktivizēts, un
taustiņā esošā lampiņa izgaismojas —
slēdzenes ir aktivizētas.
Elektriska aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Kad elektriskais bērnu drošības slēdzis ir aktivēts,
tad aizmugurējos:
Elektriskos slēdžus bērnu drošībai var aktivizēt un
deaktivizēt visās aizdedzes pozīcijās, kas pārsniedz 0. Aktivizēšanu un deaktivizēšanu var veikt
līdz 2 minūtēm pēc automašīnas izslēgšanas, ja
nav atvērtas nevienas no durvīm.
•
logus var atvērt tikai ar slēdžiem vadītāja
durvju panelī
•
durvis nevar atvērt no iekšpuses.
Lai deaktivizētu slēdzenes:
–
Nospiediet taustiņu vadītāja durvju panelī.
> Vadītāja displejā tiek parādīts paziņojums
Bērnu drošības slēdzis Deaktivizēts,
un taustiņā esošā lampiņa nodziest —
slēdzenes ir deaktivizētas.
Kad automašīna tiek izslēgta, tiek saglabāts pašreizējais iestatījums — ja bērnu drošības slēdzenes ir aktivizētas, kad automašīna tiek izslēgta,
tad tās būs aktivizētas arī automašīnas nākamajā
iedarbināšanas reizē.
Elektriskās aktivizēšanas un deaktivizēšanas taustiņš.
1.
272
Iedarbiniet automašīnu vai pagrieziet aizdedzi
pozīcijā, kas pārsniedz 0.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Bērnu drošības slēdzis
Aktivizēts
Ir aktivizēti slēdži
bērnu drošībai.
Bērnu drošības slēdzis
Deaktivizēts
Ir deaktivizēti
slēdži bērnu
drošībai.
Durvis tiek bloķētas, lai tās nevarētu atvērt no
iekšpuses.
Durvis var atvērt gan no ārpuses, gan iekšpuses.
PIEZĪME
Manuāla aktivizēšana un deaktivizēšana
•
Durvju slēdzis bloķē tikai attiecīgās durvis,
nevis abas aizmugurējās durvis vienlaicīgi.
•
Automobiļiem, kas aprīkoti ar elektrisko
bērnu drošības slēdzi, nav manuāla bērnu
drošības slēdža.
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana un atslēgšana no automašīnas
salona (270 lpp.)
•
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa (252 lpp.)
Automātiska aizslēgšana braucot
Durvis un aizmugurējās durvis tiek automātiski
aizslēgtas, kad automobilis sāk braukt.
Lai mainītu šo iestatījumu:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Atlasiet Braukšanas laikā automātiski
aizslēgt durvis, lai deaktivizētu vai aktivizētu
šo funkciju.
Aizslēgšana.
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana un atslēgšana no automašīnas
salona (270 lpp.)
Ar slēdžiem bērnu drošībai. Nejauciet ar manuālajiem
durvju slēdžiem.
–
Pagrieziet slēdzi, izmantojot tālvadības pults
atslēgas noņemamo slēdzošo daļu.
273
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Elektriski vadāmo bagāžas
nodalījuma durvju atvēršana un
aizvēršana*
–
Nospiediet un turiet instrumentu paneļa taus, līdz tiek sākta bagāžas nodalījuma
tiņu
durvju atvēršana.
–
Viegli nospiediet aizmugures durvju rokturi.
–
Veiciet kājas kustību* zem aizmugurējā
bufera.
Automašīnas bagāžas nodalījuma durvis var
atvērt un aizvērt elektriski.
Atvēršana
Atveriet elektriski vadāmās bagāžas nodalījuma
durvis vienā no šiem veidiem:
–
16
274
Nospiediet un turiet tālvadības pults taustiņu
, līdz tiek sākta bagāžas nodalījuma
durvju atvēršana.
Aizvēršana
Aizveriet16 elektriski vadāmās bagāžas nodalījuma
durvis vienā no šiem veidiem:
Automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanu un atslēgšanu (pasīvo iekāpšanu*) ir viens aizvēršanas taustiņš un viens aizvēršanas un aizslēgšanas taustiņš.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Lai aizvērtu, nospiediet
gures durvju apakšā.
–
taustiņu aizmu-
–
–
–
> Bagāžas nodalījuma durvis tiek automātiski aizvērtas — bagāžas nodalījuma durvis paliek atslēgtas.
PIEZĪME
16
•
Taustiņš ir aktīvs 24 stundas pēc lūkas
atstāšanas vaļā. Pēc tam tā jāaizver
manuāli.
•
Ja durtiņas ir bijušas atvērtas vairāk nekā
30 minūtes, tās tiek lēni aizvērtas.
Nospiediet un turiet tālvadības atslēgas taus.
tiņu
> Bagāžas nodalījuma durvis tiek automātiski aizvērtas, un atskan skaņas signāli —
bagāžas nodalījuma durvis paliek atslēgtas.
Aizvēršana un aizslēgšana16
Nospiediet taustiņu
bagāžas nodalījuma
durvju apakšā, lai tās aizvērtu un vienlaikus
aizslēgtu bagāžas nodalījuma durvis un
salona durvis (lai varētu aizslēgt, visām durvīm jābūt aizvērtām).
> Bagāžas nodalījuma durvis tiek automātiski aizvērtas — bagāžas nodalījuma durvis un salona durvis tiek aizslēgtas, un tiek
aktivizēta signalizācija*.
–
Turiet nospiestu taustiņu
instrumentu
panelī.
> Bagāžas nodalījuma durvis tiek automātiski aizvērtas, un atskan skaņas signāli —
bagāžas nodalījuma durvis paliek atslēgtas.
Veiciet kājas kustību* zem aizmugurējā
bufera.
> Bagāžas nodalījuma durvis tiek automātiski aizvērtas, un atskan skaņas signāli —
bagāžas nodalījuma durvis paliek atslēgtas.
PIEZĪME
•
Lai darbotos aizslēgšana un atslēgšana,
vienai no automašīnas tālvadības atslēgām
ir jāatrodas uztveršanas diapazonā.
•
Ja, izmantojot bezatslēgas funkciju* aizslēgšanai vai aizvēršanai, atslēga neatrodas pietiekami tuvu bagāžas nodalījuma
durvīm, atskan trīs skaņas signāli.
SVARĪGI
Darbinot aizmugures durvis manuāli, atveriet
vai aizveriet tās lēnām. Nelietojiet spēku, lai
atvērtu/aizvērtu, ja ir jūtama pretestība. Tās
var sabojāties un beigt darboties pareizi.
Automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanu un atslēgšanu (pasīvo iekāpšanu*) ir viens aizvēršanas taustiņš un viens aizvēršanas un aizslēgšanas taustiņš.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 275
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Atvēršanas vai aizvēršanas atcelšana
Atvēršanu vai aizvēršanu var atcelt vienā no tālāk
norādītajiem veidiem:
•
•
•
Nospiediet taustiņu instrumentu panelī.
•
Nospiediet gumijoto spiedplāksni zem ārējā
roktura.
•
Kājas kustības lietošana*.
Nospiediet tālvadības pults atslēgas taustiņu.
Nospiediet aizvēršanas pogu bagāžas nodalījuma durvju apakšpusē.
BRĪDINĀJUMS
Atvēršanas/aizvēršanas laikā apzinieties
iespiešanas risku. Pirms sākt atvēršanu/
aizvēršanu, pārliecinieties, ka aizmugures
durvju tuvumā neviens neatrodas, jo iespiešanas sekas var būt nopietnas.
Darbinot aizmugures durvis, vienmēr ievērojiet
piesardzību.
Saistītā informācija
•
Elektriski vadāmo bagāžas nodalījuma durvju
maksimālā atvēruma ieprogrammēšana*
(277 lpp.)
•
Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana un aizvēršana ar kājas kustību* (277 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(246 lpp.)
Priekšspriegotas atsperes
Bagāžas nodalījuma durvju kustība tiek apturēta.
Pēc tam bagāžas nodalījuma durvis var vadīt
manuāli.
Ja bagāžas nodalījuma durvju kustība ir apturēta
tuvu aizvērtai pozīcijai, nākamajā aktivizācijas reizē
bagāžas nodalījuma durvis tiks atvērtas.
Aizsardzība pret iespiešanu
Ja kaut kas ar pietiekamu pretestību neļauj aizmugurējām durvīm atvērties vai aizvērties, iedarbojas aizsardzība pret iespiešanu.
276
•
Atvēršanas laikā kustība tiek pārtraukta, aizmugures durvis apstājas un atskan garš skaņas signāls.
•
Aizvēršanas laikā kustība tiek pārtraukta, aizmugures durvis apstājas, atskan garš skaņas
signāls un aizmugures durvis atkal noregulē
ieprogrammēto maks. pozīciju.
Elektriski vadāmo aizmugures durvju priekšspriegotās
atsperes.
BRĪDINĀJUMS
Neatveriet elektriski vadāmo aizmugures
durvju priekšspriegotās atsperes. Tās ir
priekšspriegotas ar augstu spiedienu un
atvēršanas gadījumā var izraisīt traumas.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Elektriski vadāmo bagāžas
nodalījuma durvju maksimālā
atvēruma ieprogrammēšana*
PIEZĪME
•
Pielāgojiet bagāžas nodalījuma durvju atvēruma
pozīciju zema jumta augstumam.
Ja sistēma ir darbojusies ilgstoši, tā izslēdzas, lai novērstu pārkaršanu. To varēs
atkal izmantot pēc apmēram 2 minūtēm.
Lai regulētu maks. atvērumu:
Saistītā informācija
1.
•
Atveriet aizmugures durvis — apturiet tās
atvērtā pozīcijā.
PIEZĪME
Nevar ieprogrammēt atvēršanas pozīciju, kas
ir zemāka par pusatvērtām bagāžas nodalījuma durvīm.
2.
Turiet nospiestu zem aizmugures durvīm
esošo taustiņu
vismaz 3 sekundes.
> Atskan divi īsi skaņas signāli, norādot, ka
iestatītā pozīcija ir saglabāta.
Lai atiestatītu maks. atvērumu:
–
Manuāli pārvietojiet bagāžas nodalījuma durvis visaugstākajā iespējamajā pozīcijā —
nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet
bagāžas nodalījuma durvju pogu
.
> Atskan divi skaņas signāli, norādot, ka iestatītā pozīcija ir notīrīta. Atverot bagāžas
nodalījuma durvis, tās tiks atvērtas maksimāla atvēruma pozīcijā.
Elektriski vadāmo bagāžas nodalījuma durvju
atvēršana un aizvēršana* (274 lpp.)
Bagāžas nodalījuma durvju
atvēršana un aizvēršana ar kājas
kustību*
Lai atvieglotu bagāžas nodalījuma durvju lietošanu, kad rokas ir aizņemtas, tās var atvērt un
aizvērt, zem aizmugurējā bufera veicot spērienam
līdzīgu kājas kustību automašīnas virzienā.
Ja automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas atslēgšanu un aizslēgšanu*, tad bagāžas nodalījuma
durvis varat atslēgt ar kājas kustību.
Bagāžas nodalījuma durvju atvēršanas un aizvēršanas funkcija ir arī pieejama, ja automašīna ir
aprīkota ar elektriski vadāmām bagāžas nodalījuma durvīm*.
PIEZĪME
Ar kāju vadāmo bagāžas nodalījuma durvju
funkcija ir pieejama divās versijās:
•
•
Atvēršana un aizvēršana ar kājas kustību
Tikai atslēgšana ar kājas kustību (lai
atvērtu bagāžas nodalījuma durvis,
manuāli paceliet tās)
Ņemiet vērā, ka atvēršanai un aizvēršanai ar
kājas kustību ir nepieciešams elektrisko bagāžas nodalījuma durvju papildaprīkojums*.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 277
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Atvēršana un aizvēršana ar kājas
kustību
||
nāta tālvadības atslēga, atvēršana būs iespējama
tikai pēc noteikta laika.
Veicot spērienam līdzīgu kustību, neatstājiet kāju
zem automašīnas, pretējā gadījumā aktivizēšana
var nedarboties.
Atvēršanas vai aizvēršanas ar kājas kustību
atcelšana
– Lai apturētu bagāžas nodalījuma durvju
kustību atvēršanas vai aizvēršanas laikā, veiciet vienu lēnu spērienam līdzīgu kājas
kustību automašīnas virzienā.
Sensors atrodas pa kreisi no bufera centra17.
Lai būtu iespējama atvēršana un aizvēršana, vienai no automašīnas tālvadības pultīm ir jāatrodas
uztveršanas diapazonā aiz automašīnas (aptuveni
1 metra (3 pēdu) attālumā). Tas attiecas arī uz
jau atslēgtu automašīnu, un ļauj novērst nejaušu
atvēršanu, piemēram, automazgātavā.
Lai atceltu atvēršanu vai aizvēršanu, tālvadības
atslēgai nav jāatrodas automašīnas tuvumā.
Spērienam līdzīga kustība detektora aktivizācijas zonā.
–
Veiciet vienu lēnu, spērienam līdzīgu kustību
virzienā uz priekšu zem aizmugures triecienstieņa kreisās puses. Pēc tam atkāpieties
vienu soli atpakaļ. Triecienstienim nav jāpieskaras.
> Aktivizējot atvēršanu vai aizvēršanu, atskan
īss skaņas signāls — bagāžas nodalījuma
durvis tiek atvērtas/aizvērtas.
Ja bagāžas nodalījuma durvis ir atvērtas,
tās tiek aizvērtas18, aktivizējot ar kājas
kustību.
Ja tiek veiktas vairākas spērienam līdzīgas kājas
kustības, un aiz automašīnas neatrodas apstipri17
18
278
Ja bagāžas nodalījuma durvju kustība ir apturēta
tuvu aizvērtai pozīcijai, nākamajā aktivizācijas reizē
bagāžas nodalījuma durvis tiks atvērtas.
PIEZĪME
Ja aizmugures buferi klāj liels daudzums
ledus, sniega, netīrumu u.tml., pastāv risks, ka
funkcija var darboties nepilnīgi vai nedarboties
nemaz. Tādēļ nodrošiniet, lai tas būtu tīrs.
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka sistēma var tikt aktivizēta
automazgātavā vai līdzīgā vietā, ja tālvadības
atslēga atrodas darbības zonā.
Ja automašīna ir aprīkota ar apakšējo aizsargplāksni*, sensors atrodas uz bufera kreisā stūra.
Attiecas uz automašīnām ar elektriski vadāmām bagāžas nodalījuma durvīm*.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Privātā aizslēgšana
Automašīnas ar apakšējās
aizsargplāksnes* papildaprīkojumu
Bagāžas nodalījuma durvis var aizslēgt ar privātās aizslēgšanas funkciju, kas nepieļauj to atvēršanu, piemēram, atstājot automašīnu apkopes
veikšanai, pie viesnīcas vai tamlīdzīgi.
Ja automašīna ir aprīkota ar
apakšējo aizsargplāksni, sensors atrodas uz
bufera kreisā stūra.
Privātās aizslēgšanas funkcijas
taustiņš atrodas centrālā displeja funkciju skatā. Atkarībā no
aizslēgšanas pašreizējā statusa
tiek rādīts Indiv. aizslēgš.
atbloķēta vai Indiv. aizslēgš.
bloķēta.
Spērienam līdzīga kustība detektora aktivizācijas zonā.
Saistītā informācija
Lai aktivizētu atvēršanu vai aizvēršanu ar kājas
kustību automašīnai, kas aprīkota ar
apakšējo aizsargplāksni, spērienveida kustība ir
jāveic no automašīnas sāniem. Lai būtu iespējama atvēršana un aizvēršana, vienai no automašīnas tālvadības pultīm ir jāatrodas uztveršanas
diapazonā (aptuveni 1 metra (3 pēdu) attālumā).
•
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas* (266 lpp.)
•
Elektriski vadāmo bagāžas nodalījuma durvju
atvēršana un aizvēršana* (274 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(246 lpp.)
Saistītā informācija
•
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana un deaktivizēšana (280 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 279
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana
un deaktivizēšana
Privāto aizslēgšanu aktivizē ar funkcijas pogu
centrālajā displejā un papildu PIN kodu.
Lai izveidotu drošības kodu:
1.
2.
Funkciju skatā nospiediet privātās aizslēgšanas pogu.
PIEZĪME
Lai varētu aktivizēt privātās aizslēgšanas funkciju, jābūt ieslēgtam vismaz aizdedzes režīmam I.
Ievadiet kodu, kas jāizmanto, lai atslēgtu aizmugures durvis pēc aizslēgšanas, un pieskarieties Apstiprināt.
> Aizmugures durvis ir aizslēgtas. Aizslēgšana tiek apstiprināta ar zaļu indikatoru
funkciju skatā pie pogas.
Privātās aizslēgšanas deaktivizēšana
1.
Funkciju skatā nospiediet privātās aizslēgšanas pogu.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
Drošības koda ievadīšana pirms pirmās
lietošanas reizes
2.
Funkcijas pirmajā lietošanas reizē ir jāatlasa drošības kods. Pēc tam to var izmantot privātās aizslēgšanas deaktivizēšanai, ja atlasītais PIN kods ir
pazaudēts vai aizmirsts. Šis drošības kods darbojas kā PUK kods visiem turpmākajiem PIN
kodiem, kas tiek iestatīti privātās aizslēgšanas
funkcijai.
Ja sistēma ir atiestatīta uz nulli, tad iepriekš
aprakstītā procedūra ir jāatkārto.
Noglabājiet drošības kodu drošā vietā.
Ievadiet vajadzīgo drošības kodu.
> Drošības kods tiek saglabāts. Privātās aizslēgšanas funkcija tagad ir gatava aktivizēšanai.
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana
1.
Funkciju skatā nospiediet privātās aizslēgšanas pogu.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
2.
Ievadiet kodu, ko izmantojāt aizslēgšanai, un
pieskarieties Apstiprināt.
> Aizmugures durvis ir atslēgtas. Apstiprinot
atslēgšanu, zaļais indikators funkciju skatā
pie pogas nodziest.
PIEZĪME
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
280
Ja PIN kods ir pazaudēts/aizmirsts vai ja
nepareizais PIN kods ir ievadīts vairāk nekā
trīs reizes, privātās aizslēgšanas deaktivizēšanai var izmantot drošības kodu.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
PIEZĪME
Ja privātā aizslēgšana ir aktivizēta un automašīna tiek atslēgta, izmantojot funkciju Volvo
On Call* vai lietotni Volvo On Call*, privātā aizslēgšana tiek automātiski deaktivizēta.
Signalizācija*
Signalizācijas indikators
Signalizācija nodrošina skaņas un vizuālus brīdinājumus, ja kāds iekāpj automašīnā bez derīgas
tālvadības atslēgas vai veic kādas manipulācijas
ar startera akumulatoru vai signalizācijas sirēnu.
Aktivēta signalizācija atskan, ja:
Saistītā informācija
•
Privātā aizslēgšana (279 lpp.)
•
tiek atvērtas durvis, dzinēja pārsegs vai bagāžas nodalījuma durvis19
•
salonā konstatēta kustība (ja salons ir aprīkots ar kustību detektoru*)
•
automobilis tiek pacelts vai vilkts projām (ja
automobilis ir aprīkots ar sasvēršanās detektoru*)
•
•
tiek atvienots akumulatora kabelis
sirēna tiek atslēgta.
Signalizācijas trauksmes signāli
Sarkana gaisma diode kontrolmērinstrumentu
panelī norāda signalizācijas sistēmas statusu:
•
Gaismas diode nedeg — signalizācija nav
ieslēgta.
•
Gaismas diode mirgo reizi divās sekundēs —
signalizācija ir ieslēgta
•
Kad signalizācija ir deaktivizēta, LED strauji
mirgo aptuveni 30 sekundes vai līdz aizdedzes pozīcijas I aktivizēšanai — ir nostrādājusi signalizācija.
Kad ir izraisīta signalizācijas trauksme:
•
Sirēna skan 30 sekundes vai kamēr signalizācija tiek izslēgta.
•
Pagriezienu rādītāji mirgo 5 minūtes vai
kamēr signalizācija tiek izslēgta.
Ja signalizācijas aktivizēšanas cēlonis netiek
novērsts, signalizācijas cikls tiek atkārtots maks.
10 reizes19.
19
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 281
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Kustības un slīpuma sensori*
Kustības un slīpuma sensori reaģē uz kustībām
automašīnā, loga izsišanu vai mēģinājumiem
nozagt riteņus vai vilkt automašīnu.
Ja salonā tiek konstatēta kustība, tajā skaitā
gaisa plūsmas izmaiņas, tad kustības sensors
iedarbina signalizāciju. Tādēļ, ja automašīnai ir
atstāts atvērts logs vai panorāmas jumts* vai
pasažieru salonā tiek izmantots sildītājs, var
ieslēgties signalizācija.
Signalizācijas sistēmas kļūdas
gadījumā
Signalizācijas aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Ja signalizācijas sistēmā ir kļūme, vadītāja displejā tiek parādīts simbols un
paziņojums Signaliz. sist. atteice
Jāveic apkope. Šajā gadījumā sazinieties ar servisu, ieteicams Volvo pilnvarotu servisu.
Signalizācija tiek aktivizēta, kad automašīna tiek
aizslēgta.
PIEZĪME
Nemēģiniet saviem spēkiem salabot vai mainīt
signalizācijas sistēmas komponentus. Jebkurš
šāds mēģinājums var ietekmēt apdrošināšanas nosacījumus.
Lai tā nenotiktu:
•
Izkāpjot no automašīnas, aizveriet logu un
panorāmas jumtu.
•
Ja izmantojat pasažieru salona sildītāju vai
stāvapsildi — pavērsiet gaisa plūsmu no
gaisa izplūdes atverēm tā, lai tās nebūtu vērstas pasažieru salonā uz augšu.
Vai arī izmantojiet samazinātu signalizācijas
līmeni, lai īslaicīgi deaktivizētu kustības un slīpuma sensorus.
Saistītā informācija
•
Signalizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana*
(282 lpp.)
•
•
Samazināts signalizācijas līmenis* (284 lpp.)
Vispārējā bloķēšana* (284 lpp.)
Signalizācijas aktivizēšana
Aizslēdziet automašīnu un aktivizējiet signalizāciju
šādi:
•
nospiediet tālvadības pults atslēgas aizslēgšanas taustiņu;
•
pieskarieties atzīmētajai virsmai durvju rokturu ārpusē vai bagāžas nodalījuma durvju
gumijotajai spiediena plāksnītei20.
Ja automašīna ir aprīkota gan ar bezatslēgas aizslēgšanu/atslēgšanu*, gan ar elektriski vadāmām
bagāžas nodalījuma durvīm*, pogu
bagāžas
nodalījuma durvju apakšā var izmantot, arī lai aizslēgtu automašīnu un aktivizētu automašīnas signalizāciju.
Tāpat arī izslēdziet kustības un slīpuma sensorus,
kad automašīna tiek transportēta ar prāmi vai vilcienu, jo šīs kustības var ietekmēt automašīnu un
izraisīt signalizācijas nostrādāšanu.
20
282
Attiecas tikai uz automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas* funkciju (Passive Entry).
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
1.
Atveriet vadītāja durvis ar nenoņemamo
atslēgas slēdzošo daļu.
> Signalizācija ieslēdzas.
PIEZĪME
•
Atcerieties, ka signalizācija tiek ieslēgta,
kad automobilis tiek aizslēgts.
•
Ja kādas durvis tiek atvērtas no iekšpuses, tad tiek iedarbināta signalizācija.
Automātiska signalizācijas aktivizēšana
un atkārtota aktivizēšana
Kad automašīna ir aizslēgta un signalizācija ir aktivizēta,
instrumentu panelī ik pēc divām sekundēm īsi iedegas
sarkana LED.
Automātiskā atkārtota signalizācijas aktivizēšana
novērš iespēju nejauši pamest automašīnu ar
neaktivizētu signalizāciju.
Rezerves lasītāja atrašanās vieta glāžu turētājā.
2.
Novietojiet tālvadības atslēgu uz atslēgas
simbola rezerves lasītājā, kas atrodas tuneļkonsoles glāžu turētājā.
3.
Pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju
kustības virzienā un atlaidiet.
> Signalizācija ir deaktivēta.
Deaktivējiet signalizāciju
Atslēdziet automašīnu un deaktivizējiet signalizāciju šādi:
•
nospiediet tālvadības pults atslēgas atslēgšanas taustiņu;
•
satveriet vienu no durvju rokturiem vai
nospiediet bagāžas nodalījuma durvju gumijoto spiediena plāksnīti20.
Signalizācijas deaktivizēšana, nelietojot
tālvadības atslēgu
Automašīnu var atslēgt un tās signalizāciju var
deaktivizēt, pat ja tālvadības atslēga nedarbojas,
piemēram, ja tālvadības atslēgas baterija ir izlādējusies.
20
Ieslēgušās signalizācijas izslēgšana
–
Nospiediet tālvadības atslēgas atslēgšanas
taustiņu vai ieslēdziet automašīnai aizdedzes
pozīciju I, pagriežot aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un atlaižot.
Attiecas tikai uz automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas* funkciju (Passive Entry).
Ja automašīnu atslēdz ar tālvadības pults atslēgu
(signalizācija tiek izslēgta), bet nevienas sānu
durvis vai aizmugures durvis netiek atvērtas divu
minūšu laikā, signalizācija automātiski tiek
ieslēgta no jauna. Vienlaikus automobilis tiek aizslēgts no jauna.
Dažs tirgos signalizācija tiek automātiski aktivizēta kādu laiku pēc tam, kad vadītāja durvis tiek
atvērtas un aizvērtas, bet netiek aizslēgtas.
Lai mainītu šo iestatījumu:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
3.
Atlasiet Pasīvā signaliz. deaktivizēšana,
lai īslaicīgi deaktivizētu šo funkciju.
Aizslēgšana.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 283
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Saistītā informācija
•
Signalizācija* (281 lpp.)
Samazināts signalizācijas līmenis*
Vispārējā bloķēšana*
Samazināts signalizācijas līmenis nozīmē, ka
kustības un slīpuma sensori ir īslaicīgi izslēgti.
Vispārēja bloķēšana nozīmē, ka visi atvēršanas
rokturi tiek mehāniski atvienoti, līdz ar to durvis
nevar atvērt no iekšpuses, ja automašīna ir aizslēgta no ārpuses.
Izslēdziet kustības un slīpuma detektorus, lai
izvairītos no signalizācijas nejaušas nostrādāšanas — piemēram, atstājot aizslēgtā automašīnā
suni vai transportējot ar autovilcienu vai prāmi.
Centrālā displeja funkciju skatā
nospiediet pogu Samazināta
aizsardzība, lai pēc automašīnas aizslēgšanas izslēgtu kustības un slīpuma sensorus.
Vienlaikus tiek deaktivizēta vispārējas bloķēšanas
funkcija, tas ir, atslēgšana no salona ir iespējama.
Ja automašīna tiek atslēgta un pēc tam atkal aizslēgta, pazeminātais signalizācijas līmenis ir jāaktivizē vēlreiz.
Saistītā informācija
•
•
Signalizācija* (281 lpp.)
Vispārējā bloķēšana* (284 lpp.)
Vispārējo bloķēšanu var aktivizēt ar tālvadības
atslēgu un bezatslēgas aizslēgšanas funkciju
(Passive Entry)*. Vispārēja bloķēšana tiek aktivizēta ar aptuveni 10 sekunžu aizkavi pēc durvju
aizslēgšanas.
Ja aizkaves laikā tiek atvērtas durvis, tad secība
tek pārtraukta un signalizācija - deaktivēta.
PIEZĪME
•
Atcerieties, ka signalizācija tiek ieslēgta,
kad automobilis tiek aizslēgts.
•
Ja kādas durvis tiek atvērtas no iekšpuses, tad tiek iedarbināta signalizācija.
Kad ir aktivizēta vispārēja bloķēšana, automašīnu
var atslēgt tikai ar tālvadības pults atslēgu, bezatslēgas atslēgšanas funkciju vai lietotni Volvo On
Call*.
Priekšējās kreisās puses durvis var atslēgt arī ar
noņemamo atslēgas slēdzošo daļu. Ja automašīnu atslēdz ar noņemamo atslēgas slēdzošo
daļu, nostrādā signalizācija.
284
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
BRĪDINĀJUMS
Lai novērstu iespēju kādu ieslēgt automobilī,
neļaujiet nevienam tajā atrasties, ja nav
izslēgta vispārējās bloķēšanas funkcija.
Saistītā informācija
•
Vispārējās bloķēšanas funkcijas īslaicīga*
deaktivizēšana (285 lpp.)
•
Signalizācija* (281 lpp.)
Vispārējās bloķēšanas funkcijas
īslaicīga* deaktivizēšana
Ja kāds paliek automašīnā, bet durvis nepieciešams aizslēgt no ārpuses, vispārējā bloķēšana ir
īslaicīgi jādeaktivizē, lai būtu iespējama atslēgšana no salona.
Saistītā informācija
•
•
Vispārējā bloķēšana* (284 lpp.)
Signalizācija* (281 lpp.)
Lai īslaicīgi deaktivizētu vispārējas bloķēšanas funkciju, centrālā displeja funkciju skatā
nospiediet taustiņu
Samazināta aizsardzība.
Tas arī nozīmē, ka signalizācijas kustības un slīpuma detektori* tiek izslēgti.
Pēc tam centrālajā displejā ir redzams teksts
Samazināta signalizācijas aizsardzība un
automašīnas aizslēgšanas gaitā vispārēja bloķēšana tiek īslaicīgi deaktivizēta.
Parastas aizslēgšanas režīmā elektrības kontaktligzdas tiek deaktivizētas nekavējoties; kad vispārēja bloķēšana tiek īslaicīgi deaktivizēta, tās ir
aktīvas maksimāli 10 minūtes pēc aizslēgšanas.
Ja automašīna tiek atslēgta un pēc tam atkal aizslēgta, vispārējas bloķēšanas funkciju nepieciešams deaktivizēt vēlreiz.
Nākamreiz iedarbinot dzinēju, sistēma tiek atiestatīta.
* Papildaprīkojums/piederums. 285
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Vadītāja atbalsta sistēma
Automašīna ir aprīkota ar dažādām vadītāja atbalsta sistēmām, kas var palīdzēt vadītājam dažādās
situācijās vai nu aktīvā, vai pasīvā veidā.
Piemēram, sistēmas var palīdzēt vadītājam:
•
•
uzturēt iestatīto ātrumu;
•
novērst sadursmi, brīdinot par to vadītāju un
bremzējot automašīnu;
•
palīdzēt vadītājam novietot automašīnu stāvvietā.
uzturēt noteiktu laika intervālu līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim;
Dažas no šīm sistēmām ir uzstādītas standarta
aprīkojumā, savukārt citas ir papildaprīkojums —
tas ir atkarīgs no tirgus.
Saistītā informācija
•
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(288 lpp.)
•
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole (289 lpp.)
•
•
•
•
•
•
288
Stabilitātes sistēma Roll Stability Control
(289 lpp.)
Ātruma ierobežotājs (294 lpp.)
Automātiskais ātruma ierobežotājs (298 lpp.)
Kruīzkontrole (302 lpp.)
Distances brīdinājums* (307 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (311 lpp.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Radiolokācijas bloks (344 lpp.)
Kameras bloks (353 lpp.)
City Safety™ (357 lpp.)
Rear Collision Warning (372 lpp.)
BLIS* (373 lpp.)
Cross Traffic Alert* (378 lpp.)
Ceļazīmju informācija* (382 lpp.)
Driver Alert Control (390 lpp.)
Joslas saglabāšanas palīgsistēma (392 lpp.)
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska gadījumā (400 lpp.)
Stāvvietā novietošanas sistēma* (410 lpp.)
Stāvvietā novietošanas kamera* (416 lpp.)
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(426 lpp.)
No ātruma atkarīgs stūrēšanas
spēks
No ātruma atkarīgais stūres pastiprinātājs izraisa
stūrēšanas spēka palielināšanos līdz ar automašīnas ātrumu, lai uzlabotu jutību.
Uz automaģistrālēm stūres kustība šķiet stingrāka. Novietojot automašīnu stāvēšanai un braucot nelielā ātrumā, stūrēšana ir viegla un neprasa
papildu piepūli.
PIEZĪME
Noteiktās situācijās stūres pastiprinātājs var
pārāk sakarst, tādēļ tas ir īslaicīgi jāatdzesē.
Šajā laikā stūres apstiprinātājs darbojas ar
samazinātu jaudu, un stūres pagriešana var
būt nedaudz apgrūtināta.
Paralēli īslaicīgi samazinātai stūrēšanas palīdzībai vadītāja displejā tiek rādīts ziņojums un
stūres simbols.
BRĪDINĀJUMS
Kamēr stūres pastiprinātāja sistēma darbojas
ar samazinātu jaudu, vadītāja atbalsta funkcijas un stūrēšanas palīdzības sistēma nav pieejama.
Šādā situācijā vadītāja displejā tiek rādīts ziņojums Stūres pastipr. atteice kombinācijā ar
stūres simbolu.
Pilot Assist (328 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stūrēšanas spēka mainīšana*
Lai atlasītu stūrēšanas spēka līmeni, dodieties uz
sadaļu "Braukšanas režīmi" un skatiet alternatīvas INDIVIDUAL aprakstu apakšsadaļā "Atlasāmie braukšanas režīmi".
Automašīnu modeļiem bez piedziņas režīma vadības slēdža ar tā opciju INDIVIDUAL stūrēšanas
spēku var atlasīt, izmantojot centrālā displeja augšējo skatu un šādu meklēšanas ceļu:
Iestatījumi My Car
Stūrēšanas spēks
Braukšanas režīmi
Stūrēšanas spēka atlasīšanas funkcijai nevar piekļūt pagrieziena laikā, ja ātrums pārsniedz
10 km/h (6 mph).
Stabilitātes sistēma Roll Stability
Control
Stabilitātes sistēma RSC1 līdz minimumam
samazina automašīnas apgāšanās risku, piemēram, strauja izvairīšanās manevra gadījumā vai
tad, ja automašīna sāk slīdēt.
Sistēma RSC reģistrē automašīnas sānu slīpuma
izmaiņas un to apmēru. Šī informācija tiek izmantota, lai aprēķinātu automašīnas apgāšanās risku.
Ja pastāv apgāšanās risks, ieslēdzas elektriskā
stabilitātes kontroles sistēma, tiek samazināts dzinēja griezes moments un bremzēts viens vai vairāki riteņi, līdz automašīna atgūst stabilitāti.
BRĪDINĀJUMS
Saistītā informācija
•
•
•
Parastos braukšanas apstākļos sistēma RSC
uzlabo automašīnas drošību uz ceļa, bet tas
nav iemesls, lai palielinātu ātrumu. Vienmēr
ievērojiet parastos drošas braukšanas priekšnosacījumus.
Piedziņas režīmi* (457 lpp.)
Pilot Assist (328 lpp.)
City Safety — stūrēšanas palīdzība izvairīšanās manevra veikšanai (365 lpp.)
•
•
Joslas saglabāšanas palīgsistēma (392 lpp.)
Saistītā informācija
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska gadījumā (400 lpp.)
•
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(426 lpp.)
1
2
3
Roll Stability Control
Electronic Stability Control
To sauc arī par aktīvo sasvēruma vadību.
Elektroniskā stabilitātes kontrole
Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC2) palīdz
vadītājam izvairīties no riteņu buksēšanas un
uzlabo automašīnas vilkmi.
Vadītāja displejā šis simbols
tiek rādīts, kad ir aktivizēta sistēma ESC.
ESC sistēmas bremzēšana var
būt dzirdama kā pulsējoša
skaņa, un pēc gāzes pedāļa
nospiešanas automašīnas paātrinājums var būt
lēnāks nekā gaidīts.
Sistēmai ESC ir šādas apakšfunkcijas:
•
•
Stabilitātes funkcija3
•
•
Dzinēja vilkmes kontrole
Buksēšanas vadības un vilces vadības sistēma
Piekabes stabilitātes palīgsistēma
Vadītāja atbalsta sistēma (288 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 289
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Dzinēja vilkmes kontrole
BRĪDINĀJUMS
•
•
Stabilitātes sistēma ESC ir vadītāja
papildu atbalsta funkcija, kuras mērķis ir
atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās
situācijās un visos satiksmes, laika un
ceļa apstākļos.
ESC neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums
nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta
drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Stabilitātes funkcija3
Dzinēja vilkmes kontrole (EDC4) novērš neparedzētu riteņu bloķēšanos, piemēram, pēc zemāka
pārnesuma ieslēgšanas vai bremzēšanas ar dzinēju, braucot ar zemu pārnesumu pa slidenām
brauktuvēm.
Šī funkcija ir aktīva nelielā ātrumā un bremzē dzenošos riteņus, kas buksē, lai papildu vilcējspēks
tiktu pievadīts dzenošajiem riteņiem, kas nebuksē.
Šī funkcija arī novērš dzenošo riteņu spolēšanu
pa ceļa virsmu ātruma uzņemšanas laikā.
3 To sauc arī par aktīvo sasvēruma vadību.
4 Engine Drag Control
5 Piekabes stabilitātes palīgsistēma ir iekļauta
6 Trailer Stability Assist
290
Sporta režīma ierobežojums elektroniskajā
stabilitātes kontroles sistēmā (291 lpp.)
•
Elektroniskās stabilitātes kontroles simboli
un ziņojumi (292 lpp.)
•
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
(496 lpp.)
Nejauša riteņu bloķēšanās braukšanas laikā var
cita starpā negatīvi ietekmēt vadītāja spēju stūrēt
automobili.
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*5
Piekabes stabilitātes palīgsistēmas funkcijas
(TSA6) mērķis ir stabilizēt automašīnu, velkot piekabi, ja sākas lokveida kustība. Plašāku informāciju skatiet arī sadaļā "Piekabes stabilitātes palīgsistēma".
Funkcija pārbauda katra atsevišķā riteņa braukšanas un bremzēšanas spēku, lai stabilizētu automašīnu.
Buksēšanas vadības un vilces vadības
sistēma
•
PIEZĪME
TSA funkcija tiek deaktivizēta, ja aktivizē ESC
sporta režīms.
Saistītā informācija
•
Elektroniskās stabilitātes kontroles sporta
režīms (291 lpp.)
•
Sporta režīma aktivizēšana/deaktivizēšana
elektroniskās stabilitātes kontroles sistēmā
(291 lpp.)
Volvo oriģinālā vilkšanas āķa uzstādīšanas komplektā.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Elektroniskās stabilitātes kontroles
sporta režīms
Sistēma ESC7 vienmēr ir aktivizēta — to nevar
izslēgt. Taču vadītājs var izvēlēties režīmu ESC
sporta režīms, kas sniedz aktīvākas braukšanas
izjūtas.
Sporta režīma aktivizēšana/
deaktivizēšana elektroniskās
stabilitātes kontroles sistēmā
Sporta režīma ierobežojums
elektroniskajā stabilitātes kontroles
sistēmā
Sistēma ESC9 vienmēr ir aktivizēta — to nevar
izslēgt. Taču vadītājs var izvēlēties sporta režīmu,
kas sniedz aktīvākas braukšanas izjūtas.
Ar sistēmas ESC10 apakšfunkcijas ESC sporta
režīms aktivizēšanu ir saistīti noteikti ierobežojumi.
Sporta režīmu var aktivizēt/
deaktivizēt vidējā displeja funkciju skatā.
Kad ir atlasīta apakšfunkcija ESC sporta
režīms, sistēmas ESC iejaukšanās tiek samazināta un automašīnai tiek atļauts vairāk izslīdēt
nekā parasti, līdz ar to vairāk kontroles tiek
nodots vadītājam.
Kad ir atlasīta funkcija ESC sporta režīms, var
uzskatīt, ka sistēma ESC ir deaktivizēta, lai gan
daudzos gadījumos tā turpina palīdzēt vadītājam.
–
PIEZĪME
Kad ir atlasīta funkcija ESC sporta režīms,
piekabes stabilitātes palīdzības funkcija
(TSA8) ir deaktivizēta.
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam ESC
sporta režīms.
> Sporta režīms tiek aktivizēts/deaktivizēts
— taustiņā tiek parādīts zaļš/pelēks indikators.
ESC sporta režīms nodrošina maksimālu vilkmi
arī gadījumos, kad automašīna ir iestigusi vai
brauc pa nestabilu virsmu, piemēram, smiltīm vai
dziļu sniegu.
Par režīma ESC sporta režīms darbību liecina simbola pastāvīga izgaismošanās vadītāja displejā. Tas izgaismojas, līdz šī funkcija tiek deaktivizēta
vai tiek izslēgts dzinējs. Nākamreiz iedarbinot dzinēju, sistēma ESC atsāk darboties parastajā
režīmā.
Saistītā informācija
Saistītā informācija
•
•
7
8
Elektroniskā stabilitātes kontrole (289 lpp.)
•
Funkciju ESC sporta režīms nevar atlasīt, kad ir
aktivizēta viena no tālāk norādītajām funkcijām:
•
•
•
Ātruma ierobežotājs
•
Pilot Assist.
Kruīzkontrole
Adaptīvā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma
Saistītā informācija
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole (289 lpp.)
Elektroniskā stabilitātes kontrole (289 lpp.)
Piekabes āķis* (491 lpp.)
Electronic Stability Control
Trailer Stability Assist
* Papildaprīkojums/piederums. 291
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Elektroniskās stabilitātes kontroles
simboli un ziņojumi
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un
paziņojumi saistībā ar elektronisko stabilitātes
kontroli (Electronic Stability Control — ESC).
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Nepārtraukti izgaismojas
aptuveni 2 sekundes.
Iedarbinot dzinēju, tiek veikta sistēmas pārbaude.
Mirgo.
ESC sistēma tiek aktivēta.
Deg nepārtraukti.
Ir atlasīts režīms Sport.
PIEZĪME: sistēma ESC šajā režīmā nav deaktivizēta − tās darbība ir tikai ierobežota.
ESC
Īslaicīgi izslēgts
Sistēma ESC uz laiku darbojas ierobežotā režīmā bremžu pārmērīgas sakaršanas dēļ. Šī funkcija atkal automātiski ieslēgsies, tiklīdz bremzes būs atdzisušas.
Skatiet paziņojumu vadītāja displejā.
ESC
ESC sistēma ir deaktivēta.
Jāveic apkope
•
•
9 Electronic Stability Control
10 Electronic Stability Control
292
Apturiet automašīnu drošā vietā, izslēdziet dzinēju un vēlreiz iedarbiniet.
Ja ziņojums neizzūd, brauciet uz servisu, ieteicams uz Volvo pilnvarotu servisu.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras centrā esošo
.
taustiņu
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu
— ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole (289 lpp.)
293
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ātruma ierobežotājs
: samazina saglabāto maksimālo ātrumu
Ātruma ierobežotāju (SL11) var salīdzināt ar
kruīza kontroli, kas darbojas pretēji — vadītājs
regulē ātrumu ar gāzes pedāli, bet ātruma ierobežotājs neļauj viņam pārsniegt iepriekš izvēlētu/
iestatītu maksimālo ātrumu.
Saglabātā maksimālā ātruma marķieris
Saglabātais maksimālais ātrums
•
: gaidīšanas režīmā aktivizē ātruma ierobežotāju un atjauno saglabāto maksimālo
ātrumu
: palielina saglabāto maksimālo ātrumu
Ātruma ierobežotāja funkcija ir vadītāja
papildu atbalsta funkcija, kuras mērķis ir
atvieglot braukšanu, — tā nevar darboties
visās situācijās un visos satiksmes, laika
un ceļa apstākļos.
•
Vadītājam vienmēr jāpievērš uzmanība
satiksmei un jārīkojas, ja ātruma ierobežotājs neuztur piemērotu ātrumu.
•
Ātruma ierobežotājs neaizstāj vadītāja
uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr
ir pienākums nodrošināt, lai automašīna
tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu
ātrumu, piemērotu intervālu un distanci
līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā
ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
: gaidīšanas režīmā — aktivizē ātruma
ierobežotāju un saglabā pašreizējo ātrumu
: aktīvajā režīmā — deaktivizē/pārslēdz
ātruma ierobežotāju gaidīšanas režīmā
11
12
294
•
•
Pašreizējais braukšanas ātrums
BRĪDINĀJUMS
Funkciju taustiņi un simboli12.
Saistītā informācija
Speed Limiter
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
Ātruma ierobežotāja ierobežojumi (298 lpp.)
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana un ieslēgšana (295 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja ātruma pārvaldība
(295 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana un iestatīšana gaidīšanas režīmā (296 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja atkārtota aktivizēšana
pēc gaidīšanas režīma (297 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana
(297 lpp.)
•
•
Automātiskais ātruma ierobežotājs (298 lpp.)
Automātiskā ātruma ierobežotāja ierobežojumi (302 lpp.)
•
Automātiskā ātruma ierobežotāja aktivizēšana/deaktivizēšana (300 lpp.)
•
Automātiskā ātruma ierobežotāja pielaides
maiņa (301 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ātruma ierobežotāja aktivizēšana un
ieslēgšana
Lai varētu regulēt ātrumu, vispirms jāatlasa un
jāaktivizē ātruma ierobežotāja funkcija (SL13).
Ātruma ierobežotāja iestatīšana
gaidīšanas režīmā
Ieslēdziet ātruma ierobežotāju.
Ātruma ierobežotāju nevar aktivizēt, kamēr nav
iedarbināts dzinējs. Viszemākais maksimālais
ātrums, ko var saglabāt, ir 30 km/h (20 mph).
–
Kamēr ātruma ierobežotājs darbojas gaidīša-
Ātruma ierobežotāja ātruma
pārvaldība
Ātruma ierobežotājam (SL14) var iestatīt dažādus
ātrumus.
Saglabātā ātruma iestatīšana/maiņa
—
nas režīmā un tiek rādīts simbols
nospiediet stūres taustiņu
(2).
> Ātruma ierobežotājs sāk darboties, un
pašreizējais ātrums tiek saglabāts kā maksimālais ātrums.
Saistītā informācija
•
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
–
Nospiediet ◀ (1) vai ▶ (3), lai pārlūkotu līdz
ātruma ierobežotāja simbolam/funkcijai
(4).
> Tiek rādīts simbols (4), un ātruma ierobežotājs tiek iestatīts gaidīšanas režīmā.
13
14
Ātruma ierobežotājs
Speed Limiter
Ātruma ierobežotājs (294 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
–
Iestatīto ātrumu var mainīt, īsi nospiežot stū(1) vai
(3) vai tos
res taustiņus
nospiežot un turot.
•
Īsi nospiežot: Ar katru piespiedienu
ātrums tiek mainīts ar +/- 5 km/h
(+/- 5 mph) soli.
•
Nospiežot un turot: Atlaidiet taustiņu,
kad iestatītā ātruma indikators (4) ir sasniedzis vajadzīgo ātrumu.
}}
295
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
•
Pēdējā taustiņa nospiešanas reizē sasniegtais ātrums tiek saglabāts atmiņā.
Saistītā informācija
•
Ātruma ierobežotājs (294 lpp.)
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana
un iestatīšana gaidīšanas režīmā
Ātruma ierobežotāju (SL15) var īslaicīgi deaktivizēt un iestatīt gaidīšanas režīmā.
Īslaicīga deaktivizēšana ar gāzes pedāli
Ātruma ierobežotāju arī var īslaicīgi deaktivizēt un
ignorēt, nospiežot gāzes pedāli, lai ātruma ierobežotājs nebūtu vispirms jāpārslēdz gaidīšanas
režīmā, piemēram, lai varētu strauji palielināt
ātrumu, kad tas ir nepieciešams.
Tādā gadījumā rīkojieties šādi:
1.
Līdz galam nospiediet gāzes pedāli un atlaidiet, lai pārtrauktu ātruma palielināšanu, kad
ir sasniegts vajadzīgais ātrums.
> Šajā režīmā ātruma ierobežotājs joprojām
darbojas, tādēļ vadītāja displejā redzamais
simbols ir BALTĀ krāsā.
2.
Kad ir pabeigta īslaicīgā ātruma palielināšana, pilnībā atlaidiet gāzes pedāli.
> Automašīnas ātrums tiek ar dzinēju samazināts zem pēdējā saglabātā maksimālā
ātruma.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Lai ātruma ierobežotāju deaktivizētu un iestatītu
gaidīšanas režīmā:
–
15
296
Speed Limiter
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Vadītāja displejā redzamie ātruma ierobežotāja apzīmējumi un simboli maina krāsu
no BALTAS uz PELĒKU — tagad ātruma
ierobežotājs tiek īslaicīgi deaktivizēts, un
vadītājs var pārsniegt maksimālo ātruma
iestatījumu.
Saistītā informācija
•
Ātruma ierobežotājs (294 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ātruma ierobežotāja atkārtota
aktivizēšana pēc gaidīšanas režīma
–
Ātruma ierobežotāju (SL16) var atkal aktivizēt,
kad tas ir bijis īslaicīgi deaktivizēts un pārslēgts
gaidīšanas režīmā.
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Vadītāja displejā esošie ātruma ierobežotāja indikatori un simboli maina krāsu no
PELĒKAS uz BALTU − automašīna
izmanto pašreizējo ātrumu kā maksimālo
ātrumu.
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana
Ātruma ierobežotāju (SL17) var deaktivizēt.
Saistītā informācija
•
Ātruma ierobežotājs (294 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Lai deaktivizētu kruīza kontroli:
1.
(2).
Nospiediet stūres vadības taustiņu
> Ātruma ierobežojumam tiek ieslēgts gaidīšanas režīms.
2.
Nospiediet vadības taustiņu uz stūres ◀ (1)
vai ▶ (3), lai ieslēgtu citu funkciju.
> Vadītāja displeja simbols nodziest un tiek
izslēgts ātruma ierobežotāja (4) indikators,
tādējādi izdzēšot iestatīto/saglabāto maksimālo ātrumu.
Lai ātruma ierobežotāju atkārtoti aktivizētu no
gaidīšanas režīma:
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(1).
> Vadītāja displejā esošie ātruma ierobežotāja apzīmējumi maina krāsu no PELĒKAS
uz BALTU − automašīna atkal brauc ar
pēdējo saglabāto ātrumu.
–
vai
16
17
Speed Limiter
Speed Limiter
}}
297
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
3.
Vēlreiz nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Tiek aktivizēta cita funkcija.
Saistītā informācija
•
Ātruma ierobežotājs (294 lpp.)
Ātruma ierobežotāja ierobežojumi
Braucot pa stāviem ceļu kritumiem, ātruma ierobežotāja bremzēšanas efekts var būt neadekvāts,
tādēļ saglabātais maksimālais ātrums var tikt
pārsniegts. Tādā gadījumā vadītājs tiek brīdināts,
vadītāja displejā attēlojot paziņojumu Pārsniegts
ātruma ierobežoj.
PIEZĪME
Ja maksimālais ātrums tiek pārsniegts vismaz
par 3 km/h (aptuveni 2 mph), tiek aktivizēts
paziņojums par maksimālā ātruma pārsniegšanu.
Saistītā informācija
•
18
19
20
298
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
Ātruma ierobežotājs (294 lpp.)
Automātiskais ātruma ierobežotājs
Automātiskā ātruma ierobežotāja (ASL18) funkcija palīdz vadītājam pielāgot automašīnas maksimālo ātrumu ceļazīmēs norādītajam ātrumam.
Ātruma ierobežotāja funkciju (SL19) var pārslēgt
uz automātiskā ātruma ierobežotāja funkciju
(ASL).
Automātiskais ātruma ierobežotājs izmanto informāciju no ceļazīmju informācijas (RSI20) funkcijas, lai pielāgotu automašīnas maksimālo ātrumu.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BRĪDINĀJUMS
•
•
•
•
ASL funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā
nevar darboties visās situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
Vai ir aktivizēts SL vai ASL?
Simbols
Pat ja vadītājs skaidri redz ātruma ierobežojuma ceļazīmi, informācija par ātrumu,
ko ceļazīmju informācijas (RSI) funkcija
sniedz ASL, var būt nepareiza — šādos
gadījumos vadītājam pašam/pašai ir
ātrums jāsamazina/jāpalielina līdz piemērotam ātrumam.
ASL neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums
nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta
drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Skatiet arī sadaļu "Ceļazīmju informācijas
sistēmas ierobežojumi".
Zīmes simbola
krāsa
Simboli vadītāja displejā norāda, ka ir aktīva
ātruma ierobežotāja funkcija:
SL
ASL
✓
✓
Zaļgani dzeltena
Pelēka
A
Dzeltena/
oranža
✓
Zīmes simbolsB pēc "70" = ASL ir aktivizēts.
A
B
BALTS simbols: Funkcija aktīva, PELĒKS simbols: Gaidīšanas
režīms.
Informāciju par simbola krāsas nozīmi skatiet nākamajā sadaļā
"ASL simbols".
Simbols ASL
Zīmes simbolu (redzams blakus saglabātajam ātrumam "70" spidometra
centrā) var attēlot trīs krāsās. Katrai no
tām ir sava nozīme:
Nozīme
Funkcija ASL ir aktīva
Funkcijai ASL ir ieslēgts gaidīšanas režīms.
ASL ir pagaidu gaidīšanas
režīmā — piemēram, jo no
nav nolasīta ceļazīme.
Saistītā informācija
•
•
Ātruma ierobežotājs (294 lpp.)
Automātiskā ātruma ierobežotāja aktivizēšana/deaktivizēšana (300 lpp.)
•
Automātiskā ātruma ierobežotāja pielaides
maiņa (301 lpp.)
•
Automātiskā ātruma ierobežotāja ierobežojumi (302 lpp.)
299
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Automātiskā ātruma ierobežotāja
aktivizēšana/deaktivizēšana
Automātiskā ātruma ierobežotāja funkciju
(ASL21) var aktivizēt/deaktivizēt kā ātruma ierobežotāja (SL22) palīgfunkciju.
ASL aktivizēšana
PIEZĪME
•
•
Lai noņemtu ceļazīmju informāciju no
vadītāja displeja, ir jādeaktivizē gan automātiskais ātruma ierobežotājs, gan arī
RSI.
•
Kad automātiskā ātruma ierobežotāja
funkcija ir aktivizēta, bet RSI ir deaktivizēta, RSI brīdinājumi netiek rādīti. Lai
saņemtu brīdinājumus, ir jāaktivizē arī RSI.
Ātruma zīmju palīgs poga
atrodas centrālā displeja funkciju skatā.
Lai aktivizētu automātisko ātruma ierobežotāju:
1.
2.
21
22
23
300
Nospiediet taustiņu Ātruma zīmju palīgs.
> Funkcija ASL tiek iestatīta gaidīšanas
režīmā, taustiņā iedegas zaļš indikators, un
vadītāja displeja spidometra centrā tiek
parādīts zīmes simbols.
Nospiediet stūres vadības taustiņu
.
> Funkcija ASL tiek aktivizēta ar pašreizējo
automašīnas ātrumu.
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information — RSI
Ja ir aktivizēta automātiskā ātruma ierobežotāja funkcija, ceļazīmju informācija
vadītāja displejā tiek rādīta, pat ja RSI23
nav aktivizēta.
ASL deaktivizēšana
Lai deaktivizētu automātisko ātruma ierobežotāju:
–
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Ātruma zīmju palīgs.
> Sistēma ASL tiek deaktivizēta, un taustiņa
rādījums kļūst PELĒKS — tās vietā tiek
aktivizēta sistēma SL.
BRĪDINĀJUMS
Pēc pārslēgšanas no ASL uz SL automašīna
vairs neievēro ceļazīmēs norādīto ātruma ierobežojumu, bet ievēro maksimālo atmiņā saglabāto ātrumu.
Saistītā informācija
•
•
•
Ātruma ierobežotājs (294 lpp.)
Automātiskais ātruma ierobežotājs (298 lpp.)
Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana (383 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Automātiskā ātruma ierobežotāja
pielaides maiņa
Ātruma ierobežotāja funkcijai (ASL24) var iestatīt
dažādus pielaides līmeņus.
Zīmēs norādīto ātruma ierobežojumu var palielināt un samazināt. Piemēram, ja automašīna
ievēro zīmē norādītu ātruma ierobežojumu
70 km/h (43 mph), vadītājs var izvēlēties atļaut
automašīnai uzturēt ātrumu 75 km/h (47 mph).
–
Nospiediet stūres taustiņu
(1), līdz spidometra centrā (4) ātrums 70 km/h
(43 mph) mainās uz 75 km/h (47 mph).
> Pēc tam automašīna izmanto atlasīto pielaidi 5 km/h (4 mph), kamēr vien ceļazīmēs, kurām automašīna brauc garām, ir
norādīts ātrums 70 km/h (43 mph).
Saistītā informācija
•
•
•
Ātruma ierobežotājs (294 lpp.)
Automātiskais ātruma ierobežotājs (298 lpp.)
Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana (383 lpp.)
Pielaide tiek ievērota tik ilgi, līdz automašīna pabrauc garām ceļazīmei ar zemāku
vai augstāku ātruma ierobežojumu — pēc
tam automašīna ievēro jauno ceļazīmē
norādīto ātruma ierobežojumu un pielaide
tiek izdzēsta no atmiņas.
Ja ir aktivizēta ceļazīmju informācijas*26
funkcija, ceļazīmēs norādītais ātruma ierobežojums tiek attēlots arī spidometrā ar
krāsainu indikatoru.
Pielaidi regulē tāpat, kā maina ātruma ierobežotāja ātruma iestatījumu.
Funkciju taustiņi un simboli25.
24
25
26
PIEZĪME
Maksimālā atlasāmā pielaide ir +/- 10 km/h
(5 mph).
Automatic Speed Limiter
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
Ceļazīmju informācija — RSI
* Papildaprīkojums/piederums. 301
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Automātiskā ātruma ierobežotāja
ierobežojumi
Automātiska ātruma ierobežošana (ASL27)
notiek, izmantojot ātruma informāciju no funkcijas
RSI28 — nevis no ātruma ierobežojuma ceļazīmēm, kurām automašīna pabrauc garām.
Ja funkcija RSI28 nevar interpretēt un sniegt
ātruma informāciju sistēmai ASL, tad sistēma
ASL tiek iestatīta gaidīšanas režīmā un pārslēdzas uz SL. Tādos gadījumos vadītājam jāiejaucas
un jābremzē, līdz ir sasniegts atļautais ātrums.
Kruīzkontrole
Kruīza kontrole (CC29) palīdz vadītājam uzturēt
nemainīgu ātrumu, ļaujot relaksēti veikt garus
braucienus pa ātrgaitas ceļiem un taisniem galvenajiem ceļiem ar vienmērīgu satiksmes
plūsmu.
Pārskats
: aktīvajā režīmā — deaktivizē/pārslēdz
kruīza kontroli gaidīšanas režīmā
: samazina saglabāto ātrumu
Saglabātā ātruma marķieris
Pašreizējais braukšanas ātrums
Saglabātais ātrums
PIEZĪME
Automašīnās, kas aprīkotas ar adaptīvo kruīza
kontroli*, kruīza kontroli un adaptīvo kruīza
kontroli var pārslēgt — skatiet virsrakstu "CC
un ACC pārslēgšana".
Sistēma ASL atkal tiks aktivizēta, kad funkcija
RSI28 atkal varēs interpretēt un sniegt ātruma
informāciju funkcijai ASL.
Skatiet arī sadaļu "Ceļazīmju informācijas ierobežojumi".
Saistītā informācija
•
•
•
•
27
28
29
30
302
Ātruma ierobežotājs (294 lpp.)
Automātiskais ātruma ierobežotājs (298 lpp.)
Automātiskā ātruma ierobežotāja ierobežojumi (302 lpp.)
Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana (383 lpp.)
Funkciju taustiņi un simboli30.
: gaidīšanas režīmā aktivizē kruīza kontroli un atjauno saglabāto ātrumu
: palielina saglabāto ātrumu
: gaidīšanas režīmā — aktivizē kruīza
kontroli un saglabā pašreizējo ātrumu
Automatic Speed Limiter
Ceļazīmju informācija — RSI
Cruise Control
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BRĪDINĀJUMS
•
Kruīza kontroles funkcija ir vadītāja
papildu atbalsta funkcija, kuras mērķis ir
atvieglot braukšanu, — tā nevar darboties
visās situācijās un visos satiksmes, laika
un ceļa apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par tādiem
faktoriem kā tās ierobežojumiem un to,
kas vadītājam ir jāzina pirms sistēmas lietošanas (skatiet saišu sarakstu šī raksta
beigās).
•
Kruīza kontrole neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir
pienākums nodrošināt, lai automašīna
tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu
ātrumu, piemērotu intervālu un distanci
līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā
ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Saistītā informācija
•
Kruīza kontroles aktivizēšana un ieslēgšana
(303 lpp.)
•
•
Kruīza kontroles ātruma pārvaldība (304 lpp.)
•
Kruīza kontroles atkārtota aktivizēšana pēc
gaidīšanas režīma (306 lpp.)
Kruīza kontroles deaktivizēšana un iestatīšana gaidīšanas režīmā (305 lpp.)
•
•
Kruīza kontroles deaktivizēšana (306 lpp.)
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un adaptīvo kruīza kontroli (324 lpp.)
Kruīza kontroles aktivizēšana un
ieslēgšana
Lai varētu regulēt ātrumu, vispirms jāatlasa un
jāaktivizē kruīza kontroles funkcija (CC31).
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Kruīza kontroles iestatīšana gaidīšanas
režīmā
Lai iestatītu kruīza kontroli gaidīšanas režīmā:
–
Nospiediet ◀ (1) vai ▶ (3), lai dotos līdz simbolam/funkcijai
(4).
> Tiek attēlots simbols, un var aktivizēt
kruīza kontroli.
Kruīza kontroles aktivizēšana/
ieslēgšana
Lai ieslēgtu kruīza kontroli gaidīšanas režīmā,
automašīnas ātrumam jābūt 30 km/h (20 mph)
}}
303
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
vai lielākam. Viszemākais ātrums, ko var saglabāt,
ir 30 km/h (20 mph).
Kruīza kontroles ātruma pārvaldība
Lai ieslēgtu kruīza kontroli:
Kruīza kontrolei (CC32) var iestatīt dažādus ātrumus.
–
Saglabātā ātruma iestatīšana/maiņa
Kad ir attēlots simbols/funkcija
,
nospiediet vadības taustiņu uz stūres
(2).
> Kruīza kontrole sāk darboties, un pašreizējais ātrums tiek saglabāts atmiņā.
Kruīza kontroli nevar iespējot, ja braukšanas
ātrums ir zemāks par 30 km/h (20 mph).
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem un dažādos tirgos detaļas var atšķirties.
–
31
32
304
Cruise Control
Cruise Control
Ja vadītājs palielina automašīnas ātrumu, izmantojot gāzes pedāli, pirms tiek nospiests stūres
taustiņš
(1), tad, nospiežot taustiņu, saglabātais ātrums tiek iestatīts par braukšanas ātrumu
ar noteikumu, ka taustiņa nospiešanas brīdī vadītāja kāja atrodas uz gāzes pedāļa.
Dzinēja bremzēšanas izmantošana
kājas bremzes vietā
Saistītā informācija
Kruīzkontrole (302 lpp.)
Pēdējā taustiņa nospiešanas reizē sasniegtais ātrums tiek saglabāts atmiņā.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu −
atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno pēdējo
atmiņā saglabāto ātrumu.
PIEZĪME
•
•
Iestatīto ātrumu var mainīt, īsi nospiežot stū(1) vai
(3) vai tos
res taustiņus
nospiežot un turot.
•
Īsi nospiežot: Ar katru piespiedienu
ātrums tiek mainīts ar +/- 5 km/h
(+/- 5 mph) soli.
•
Nospiežot un turot: Atlaidiet taustiņu,
kad iestatītā ātruma indikators (4) ir sasniedzis vajadzīgo ātrumu.
Ja ir ieslēgta kruīza kontrole, ātrums tiek regulēts,
retāk izmantojot kājas bremzi. Kalna kritumā reizēm var būt vēlams paātrināt kustību un ierobežot
ātruma palielināšanos, bremzējot ar dzinēju. Tādā
gadījumā vadītājs var īslaicīgi neļaut kruīza kontrolei izmantot kājas bremzi.
Lai to darītu, rīkojieties šādi:
–
Nospiediet gāzes pedāli apmēram līdz pusei
un atlaidiet.
> Kruīza kontrole pārtrauc automātisko
kājas bremzes izmantošanu un pēc tam
bremzē tikai ar dzinēju.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Kruīza kontroles atkarība no piedziņas
režīma
Kruīza kontroles deaktivizēšana un
iestatīšana gaidīšanas režīmā
Veids, kā kruīza kontrole uztur ātrumu, var atšķirties atkarībā no atlasītā piedziņas režīma33.
Kruīza kontroli (CC34) var īslaicīgi deaktivizēt,
iestatot tai gaidīšanas režīmu, un atkal aktivizēt
vēlāk.
Eco Cruise kruīza kontrole ar ECO piedziņas
režīmu
ECO piedziņas režīmā kruīza kontroles paātrinājums un ātruma samazinājums kļūst plūstošāks,
salīdzinot ar citiem piedziņas režīmiem, lai optimizētu degvielas ekonomiju un vides aizsardzību. Šī
iemesla dēļ automašīnas ātrums īslaicīgi var būt
lielāks vai mazāks par iestatīto ātrumu.
Kruīza kontroles deaktivizēšana un
iestatīšana gaidīšanas režīmā
Saistītā informācija
•
•
•
33
34
Kruīzkontrole (302 lpp.)
Piedziņas režīmi* (457 lpp.)
Braukšanas pozīcija ECO (460 lpp.)
•
•
•
•
tiek nospiests bremžu pedālis
pārnesumu pārslēgs tiek pārvietots pozīcijā N
sajūga pedālis tiek turēts nospiests ilgāk par
1 minūti
vadītājs saglabā ātrumu, kas ir lielāks par
saglabāto ātrumu ilgāk par 1 minūti.
Tādā gadījumā vadītājam pašam jāregulē automobiļa ātrums.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu −
atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno pēdējo
atmiņā saglabāto ātrumu.
Skatiet papildu informāciju sadaļas "Kruīza kontrole Eco Cruise" apakšsadaļā "ECO piedziņas
režīms".
Kruīza kontrole Dynamic Cruise
Piedziņas režīmā Dynamic kruīza kontroles paātrinājums un ātruma samazinājums ir jūtams izteiktāk un šķiet tiešāks, salīdzinot ar citiem režīmiem.
Vadītāja iejaukšanās gaidīšanas režīms
Kruīza kontrole tiek īslaicīgi deaktivizēta un iestatīta gaidīšanas režīmā, ja:
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Lai iestatītu kruīza kontroli gaidīšanas režīmā:
–
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Kruīza kontroles marķējumi un simboli
vadītāja displejā maina krāsu no BALTAS
uz PELĒKU — kruīza kontrole tagad ir
īslaicīgi deaktivizēta un vadītājam ir
manuāli jākontrolē ātrums.
Automātisks gaidīšanas režīms
Kruīza kontrole tiek īslaicīgi deaktivizēta un iestatīta gaidīšanas režīmā, ja:
•
•
•
•
riteņi zaudējuši saķeri;
dzinēja ātrums ir pārāk liels/mazs;
bremžu temperatūra ir pārāk augsta
ātrums samazinās zem 30 km/h (20 mph).
Tādā gadījumā vadītājam pašam jāregulē automobiļa ātrums.
Saistītā informācija
•
Kruīzkontrole (302 lpp.)
Papildu informāciju skatiet sadaļā "Piedziņas režīmi".
Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums. 305
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Kruīza kontroles atkārtota
aktivizēšana pēc gaidīšanas režīma
Kruīza kontroli (CC35) var īslaicīgi deaktivizēt,
iestatot tai gaidīšanas režīmu, un atkal aktivizēt
vēlāk.
Lai gaidīšanas režīmā ieslēgtu kruīza kontroli:
–
Kruīza kontroles atkārtota aktivizēšana
pēc gaidīšanas režīma
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Vadītāja displejā esošie kruīza kontroles
apzīmējumi un simboli maina krāsu no
PELĒKAS uz BALTU − automašīna brauc
ar pašreizējo ātrumu.
BRĪDINĀJUMS
Kad ātrums tiek atjaunots ar stūres taustiņu
, ir iespējams būtisks ātruma palielinājums.
Saistītā informācija
•
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Lai gaidīšanas režīmā ieslēgtu kruīza kontroli:
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(1).
> Vadītāja displejā esošie kruīza kontroles
apzīmējumi un simboli maina krāsu no
PELĒKAS uz BALTU − automašīna atkal
brauc ar pēdējo saglabāto ātrumu.
–
vai
35
306
Cruise Control
Kruīzkontrole (302 lpp.)
Kruīza kontroles deaktivizēšana
Kruīza kontroli Cruise Control — CC var deaktivizēt.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
PIEZĪME
Automašīnās, kas aprīkotas ar adaptīvo kruīza
kontroli*, kruīza kontroli un adaptīvo kruīza
kontroli var pārslēgt — skatiet virsrakstu "CC
un ACC pārslēgšana".
Saistītā informācija
•
•
Kruīzkontrole (302 lpp.)
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un adaptīvo kruīza kontroli (324 lpp.)
Funkciju taustiņi un simboli36.
Lai deaktivizētu kruīza kontroli:
1.
2.
3.
36
37
38
(2).
Nospiediet stūres vadības taustiņu
> Kruīza kontrolei tiek ieslēgts gaidīšanas
režīms.
Nospiediet vadības taustiņu uz stūres ◀ (1)
vai ▶ (3), lai ieslēgtu citu funkciju.
>
(4)
Kruīza kontroles simbols
vadītāja displejā nodziest, tādējādi izdzēšot
iestatīto/saglabāto ātrumu.
Vēlreiz nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Tiek aktivizēta cita funkcija.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
Distances brīdinājuma funkcija ir pieejama tikai automašīnās, kurās informāciju var attēlot vējstiklā, izmantojot tā saucamo vējstikla displeju.
Distance Alert
Distances brīdinājums*37
Distances brīdinājuma38 funkcija var palīdzēt
vadītājam ievērot, ka laika intervāls līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim varētu būt pārāk
mazs.
Tomēr šajā gadījumā automašīnai ir jābūt aprīkotai ar vējstikla displeja iekārtu, lai varētu rādīt distances brīdinājumu, kas tiek attēlots ar simbolu
vējstiklā, kamēr laika intervāls līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim ir mazāks par iepriekš
atlasīto vērtību.
Distances brīdinājums darbojas, ja ātrums
pārsniedz 30 km/h (20 mph), un reaģē tikai uz
tajā pašā virzienā braucošiem transportlīdzekļiem.
Distances informācija netiek sniegta par transportlīdzekļiem, kas tuvojas, brauc lēni vai stāv uz
vietas.
PIEZĪME
•
Distances brīdinājums ir pieejams tikai
automašīnās, kas var attēlot informāciju
vējstiklā, izmantojot vējstikla displeju.
•
Laikā, kamēr ir aktīva adaptīvā kruīza kontrole vai Pilot Assist, distances brīdinājuma funkcija ir deaktivizēta.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 307
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
BRĪDINĀJUMS
Distances brīdinājuma funkcija reaģē tikai tad,
ja attālums līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim ir mazāks, nekā iestatītā vērtība
— automašīnas ātrums netiek ietekmēts.
Vējstikla displejs distances
brīdinājumam39
PIEZĪME
Intensīvas saules gaismas, atspulgu, ekstremālu gaismas kontrastu vai saulesbriļļu lietošanas dēļ, kā arī tad, ja autovadītājs neskatās
tieši uz priekšu, vizuālo brīdinājuma signālu
vējstiklā var būt grūti atpazīt.
Automašīnās, kas aprīkotas ar vējstikla displeju*,
vējstiklā tiek rādīts simbols, kamēr vien laika
intervāls līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim ir īsāks par iestatīto vērtību.
Saistītā informācija
•
Vējstikla displejs distances brīdinājumam
(308 lpp.)
•
Distances brīdinājuma aktivizēšana/deaktivizēšana (309 lpp.)
•
Distances brīdinājuma laika intervāla iestatījums (309 lpp.)
•
Distances brīdinājuma ierobežojumi
(310 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Distances brīdinājums* (307 lpp.)
Augšējais displejs* (139 lpp.)
Distances brīdinājuma simbols vējstiklā40.
Tomēr šeit tiek pieņemts, ka automašīnas izvēļņu
sistēmas iestatījumos ir aktivizēta funkcija Rādīt
vadītāja atbalstu — lai noskaidrotu, kā tas darbojas, skatiet sadaļu "Vējstikla displejs".
39
40
308
Distances brīdinājuma funkcija ir pieejama tikai automašīnās, kurās informāciju var attēlot vējstiklā, izmantojot tā saucamo vējstikla displeju.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Distances brīdinājuma aktivizēšana/
deaktivizēšana41
Distances brīdinājuma laika
intervāla iestatījums43
Distances brīdinājuma42 funkciju var deaktivizēt.
Distances brīdinājuma funkcijai44 var iestatīt
dažādus laika intervālus.
ieslēgts/izslēgts
Centrālā displeja funkciju skatā
nospiediet pogu Distance
Alert.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — distances brīdinājums ir aktivizēts
•
PELĒKS taustiņa rādījums — distances brīdinājums ir deaktivizēts
Distances brīdinājuma funkcija tiek automātiski
aktivizēta katrā dzinēja iedarbināšanas reizē.
Var izvēlēties dažādus laika
intervālus līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kas
tiek vadītāja displejā attēloti kā
1-5 horizontālas līnijas – jo vairāk līniju, jo ilgāks laika intervāls. Viena līnija atbilst
aptuveni 1 sekundei līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, 5 līnijas — aptuveni 3 sekundēm.
41
42
43
44
Laika intervāla samazināšana
Laika intervāla palielināšana
Tas pats simbols tiek parādīts arī, kad ir aktivizēta
adaptīvās kruīza kontroles funkcija.
Saistītā informācija
•
Laika intervāla vadība.
Distances brīdinājums* (307 lpp.)
Distances brīdinājuma funkcija ir pieejama tikai automašīnās, kurās informāciju var attēlot vējstiklā, izmantojot tā saucamo vējstikla displeju.
Distance Alert
Distances brīdinājuma funkcija ir pieejama tikai automašīnās, kurās informāciju var attēlot vējstiklā, izmantojot tā saucamo vējstikla displeju.
Distance Alert
Distances brīdinājums
–
Nospiediet stūres taustiņu (1) vai (2), lai
palielinātu vai samazinātu laika intervālu.
> Attāluma indikators (3) rāda pašreizējo
laika intervālu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 309
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
PIEZĪME
•
Jo lielāks ātrums, jo lielāks aprēķinātais
attālums metros noteiktā laika intervālā.
•
Lietojiet tikai tādus laika intervālus, kādi ir
atļauti vietējos satiksmes noteikumos.
•
Iestatīto laika distanci izmanto arī adaptīvā kruīza kontrole un Pilot Assist funkcija.
Distances brīdinājuma
ierobežojumi45
Noteiktās situācijās distances brīdinājuma funkcija46 var būt ierobežota.
BRĪDINĀJUMS
•
Distances brīdinājuma funkcija ir vadītāja
papildu atbalsta funkcija, kuras mērķis ir
atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās
situācijās un visos satiksmes, laika un
ceļa apstākļos.
•
Transportlīdzekļa gabarīti var ietekmēt
spēju noteikt, piemēram, motociklus, un
tas var nozīmēt, ka brīdinājuma lampiņa
iedegas vēlāk, nekā iestatīts, vai ka brīdinājums īslaicīgi netiek sniegts.
•
Ja ātrums ir ārkārtīgi liels, lampiņa var
iedegties tad, kad līdz šķērslim ir atlikusi
mazāka laika distance, nekā iestatīts, jo
radara bloka darbības diapazons ir ierobežots.
•
Distances brīdinājums neaizstāj vadītāja
uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr
ir pienākums nodrošināt, lai automašīna
tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu
ātrumu, piemērotu intervālu un distanci
līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā
ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
BRĪDINĀJUMS
•
•
Izmantojiet tikai tādu laika distanci, kas ir
piemērota pašreizējiem satiksmes apstākļiem.
Vadītājam ir jāņem vērā, ka īsa laika distance ierobežo laiku, kas vadītājam ir pieejams, lai reaģētu un rīkotos negaidītā
satiksmes situācijā.
Saistītā informācija
•
45
46
310
Distances brīdinājums* (307 lpp.)
Distances brīdinājuma funkcija ir pieejama tikai automašīnās, kurās informāciju var attēlot vējstiklā, izmantojot tā saucamo vējstikla displeju.
Distance Alert
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas radara bloku,
kam ir daži vispārīgi ierobežojumi, skatiet
sadaļu "Radara bloka ierobežojumi".
Saistītā informācija
•
•
Distances brīdinājums* (307 lpp.)
Radara ierīces ierobežojumi (345 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole*
(ACC47)
Adaptīvā kruīza kontrole
palīdz vadītājam saglabāt nemainīgu ātrumu, kā arī iepriekš
iestatīto laika intervālu līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim.
BRĪDINĀJUMS
•
Adaptīvās kruīza kontroles funkcija ir vadītāja papildu atbalsta funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu un uzlabot
braukšanas drošību — tā nevar darboties
visās situācijās un visos satiksmes, laika
un ceļa apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par tādiem
faktoriem kā tās ierobežojumiem un to,
kas vadītājam ir jāzina pirms sistēmas lietošanas (skatiet saišu sarakstu šī raksta
beigās).
•
Adaptīvā kruīza kontrole neaizstāj vadītāja
uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr
ir pienākums nodrošināt, lai automašīna
tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu
ātrumu, piemērotu intervālu un distanci
līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā
ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Adaptīvā kruīza kontrole ļauj relaksēti veikt garus
braucienus pa ātrgaitas ceļiem un taisniem galvenajiem ceļiem ar vienmērīgu satiksmes plūsmu.
Kamera un radiolokācijas bloks mēra attālumu līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim48.
Vadītājs atlasa vajadzīgo ātrumu un laika intervālu
līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Ja
kameras un radara iekārta automašīnas priekšā
nosaka lēnāk braucošu transportlīdzekli, ātrums
tiek automātiski pielāgots, izmantojot iepriekšnoteikto laika intervālu līdz transportlīdzeklim. Kad
47
48
ceļš atkal ir brīvs, automobilis atjauno izvēlēto
ātrumu.
Adaptive Cruise Control
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 311
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
PIEZĪME
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama
standarta aprīkojumā vai kā papildaprīkojums.
Adaptīvā kruīza kontrole regulē ātrumu ar automobiļa gaitas paātrināšanu un bremzēšanu. Ir
normāli, ja no bremzēm atskan zema skaņa, kad
tās tiek izmantotas ātruma regulēšanai.
Adaptīvās kruīza kontroles mērķis ir uzturēt vienmērīgu ātrumu. Situācijās, kad nepieciešams
strauji bremzēt, tas vadītājam jādara pašam. Tas
jādara, ja ir lielas ātruma atšķirības vai arī priekšējais transportlīdzeklis strauji bremzē. Radiolokācijas bloka darbības ierobežojumu dēļ bremzēšana
var notikt negaidīti vai nenotikt nemaz.
Adaptīvās kruīza kontroles mērķis ir braukt aiz
priekšā esošā transportlīdzekļa pa to pašu joslu,
ievērojot vadītāja iestatīto laika intervālu. Ja radiolokācijas bloks priekšā neuztver nevienu transportlīdzekli, automašīna uztur vadītāja iestatīto un
saglabāto ātrumu. Tā notiek arī tad, ja priekšā
braucošā transportlīdzekļa ātrums palielinās un
pārsniedz saglabāto ātrumu.
Tālāk norādītais attiecas uz automašīnām ar automātisko pārnesumkārbu:
•
312
Adaptīvā kruīza kontrole var sekot citam
transportlīdzeklim ātruma diapazonā no nulles līdz 200 km/h (125 mph).
Tālāk norādītais attiecas uz automašīnām ar
manuālo pārnesumkārbu:
Adaptīvā kruīza kontrole var sekot citam
transportlīdzeklim ātrumā no 30 km/h
(20 mph) līdz 200 km/h (125 mph).
•
BRĪDINĀJUMS
•
Adaptīvā kruīza kontrole nav sadursmes
novēršanas sistēma. Vadītājs vienmēr ir
atbildīgs, un viņam ir jāiejaucas, ja sistēma
nenosaka priekšā braucošo transportlīdzekli.
•
Adaptīvā kruīza kontrole nebremzē, ja tā
uztver cilvēkus vai dzīvniekus, kā arī
mazus transportlīdzekļus, piemēram, velosipēdus un motociklus. Tāpat tā
nebremzē, ja tiek uztvertas zemas piekabes, pretī braucoši, lēni vai stāvoši transportlīdzekļi un objekti.
•
Neizmantojiet adaptīvo kruīza kontroli prasīgās situācijās, piemēram, pilsētas
satiksmē, krustojumos, uz slideniem vai
applūdušiem ceļiem, šļūdonī, stiprā lietū/
sniegā, sliktas redzamības apstākļos, uz
līkumotiem ceļiem, paātrinājuma vai bremzēšanas joslām.
SVARĪGI
Adaptīvās kruīza kontroles sistēmas komponentu apkopi drīkst veikt tikai servisā - ieteicams autorizētā Volvo servisā.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Pārskats
Mērķa transportlīdzekļa indikators: ACC ir
uztvērusi mērķa transportlīdzekli un seko tam,
ievērojot iepriekš iestatītu laika intervālu.
Vadība
Vadītāja displejs
Laika intervāla un priekšā braucošo transportlīdzekļu simbols
PIEZĪME
Automašīnās, kas aprīkotas ar adaptīvo kruīza
kontroli*, kruīza kontroli un adaptīvo kruīza
kontroli var pārslēgt — skatiet virsrakstu "CC
un ACC pārslēgšana".
Ātruma rādījums48.
Funkciju taustiņi un
Saglabātais ātrums
simboli48.
Priekšā esošā transportlīdzekļa ātrums.
: gaidīšanas režīmā aktivizē adaptīvo
kruīza kontroli un atjauno saglabāto ātrumu
: palielina saglabāto ātrumu
Jūsu automašīnas pašreizējais ātrums.
: gaidīšanas režīmā — aktivizē adaptīvo
kruīza kontroli un saglabā pašreizējo ātrumu
Lai skatītu dažādas simbolu kombinācijas atkarībā
no satiksmes situācijas — skatiet tēmu "Adaptīvās kruīza kontroles simboli un paziņojumi".
: aktīvajā režīmā — deaktivizē/pārslēdz
adaptīvo kruīza kontroli gaidīšanas režīmā
Saistītā informācija
•
Adaptīvā kruīza kontrole un sadursmes riska
brīdinājums (314 lpp.)
Palielina laika intervālu līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem
•
Vējstikla displejs adaptīvajai kruīza kontrolei,
ja ir sadursmes risks (315 lpp.)
Samazina laika intervālu līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem
•
Adaptīvās kruīza kontroles aktivizēšana un
ieslēgšana (315 lpp.)
: samazina saglabāto ātrumu
48
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 313
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
•
Ātruma pārvaldība ar adaptīvo kruīza kontroli
(316 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole un
sadursmes riska brīdinājums
•
Adaptīvās kruīza kontroles laika intervāla iestatīšana (317 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles deaktivizēšana/
atkārtota aktivizēšana (318 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole var brīdināt vadītāju, ja
attālums līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim pēkšņi kļūst par mazu.
•
Apdzīšanas palīdzība ar adaptīvo kruīza kontroli (320 lpp.)
•
Apdzīšanas sākšanas palīdzība ar adaptīvo
kruīza kontroli (321 lpp.)
•
Ierobežojumi apdzīšanas palīdzībai ar adaptīvo kruīza kontroli (321 lpp.)
•
Mērķa maiņa ar adaptīvo kruīza kontroli
(322 lpp.)
•
Automātiska bremzēšana ar adaptīvo kruīza
kontroli (322 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles ierobežojumi
(323 lpp.)
•
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un adaptīvo kruīza kontroli (324 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles simboli un paziņojumi (326 lpp.)
49
314
dinājuma lampiņa un skaņas signāls, lai brīdinātu
vadītāju, ka nepieciešama tūlītēja iejaukšanās.
BRĪDINĀJUMS
Adaptīvā kruīza kontrole brīdina tikai par tiem
transportlīdzekļiem, kurus uztvēris tās radiolokācijas sensora bloks - tādēļ brīdinājums var
netikt raidīts vai var tikt raidīts ar aizkavēšanos.
•
Negaidiet brīdinājumu. Bremzējiet atbilstoši situācijai.
Saistītā informācija
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (311 lpp.)
Sadursmes brīdinājuma audio signāls un simbols49.
Brīdinājuma skaņas signāls sadursmes riska
gadījumā
Brīdinājuma signāls sadursmes riska gadījumā
Kameras un radiolokācijas bloka veikts attāluma mērījums
Adaptīva kruīza kontrole izmanto aptuveni 40%
no kājas bremzes jaudas. Ja automašīna
jābremzē spēcīgāk, nekā to var adaptīvā kruīza
kontrole, un vadītājs nebremzē, tiek aktivizēta brī-
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Vējstikla displejs adaptīvajai kruīza
kontrolei, ja ir sadursmes risks
Adaptīvās kruīza kontroles
aktivizēšana un ieslēgšana
Adaptīvās kruīza kontroles ieslēgšana/
aktivizēšana
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar vējstikla displeju*, brīdinājums tiek attēlots vējstiklā ar mirgojošu simbolu.
Lai kontrolētu ātrumu un distanci, adaptīvā kruīza
kontrole (ACC51) vispirms jāaktivizē un pēc tam
jāieslēdz.
Lai varētu ieslēgt ACC, jāievēro šādi priekšnoteikumi:
Adaptīvās kruīza kontroles iestatīšana
gaidīšanas režīmā
•
Vadītāja drošības jostai jābūt piesprādzētai,
un vadītāja durvīm — aizvērtām.
•
Automašīnai priekšā piemērotā attālumā jāatrodas transportlīdzeklim ("mērķa transportlīdzeklim") vai pašreizējam ātrumam jābūt vismaz 15 km/h (9 mph).
•
Automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu.
Braukšanas ātrumam jābūt vismaz 30 km/h
(20 mph).
Simbols par sadursmes brīdinājumu vējstiklā50.
PIEZĪME
Intensīvas saules gaismas, atspulgu, ekstremālu gaismas kontrastu vai saulesbriļļu lietošanas dēļ, kā arī tad, ja autovadītājs neskatās
tieši uz priekšu, vizuālo brīdinājuma signālu
vējstiklā var būt grūti atpazīt.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Uzreiz pēc dzinēja iedarbināšanas adaptīvajai
kruīza kontrolei tiek ieslēgts gaidīšanas režīms.
Lai no aktīvā režīma to iestatītu gaidīšanas
režīmā, rīkojieties šādi:
–
Saistītā informācija
•
•
50
Adaptīvā kruīza kontrole* (311 lpp.)
Augšējais displejs* (139 lpp.)
Nospiediet stūres taustiņu ◀ (2) vai ▶ (3), lai
ritinātu līdz simbolam/funkcijai
(4).
> Simbols tiek parādīts, un adaptīvajai kruīza
kontrolei tiek ieslēgts gaidīšanas režīms.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 315
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
–
Kad ir attēlots simbols/funkcija
(4),
nospiediet stūres taustiņu
(1).
> Adaptīvā kruīza kontrole sāk darboties,
pašreizējais ātrums tiek saglabāts atmiņā,
un tā skaitliskā vērtība tiek attēlota spidometra centrā.
Ātruma pārvaldība ar adaptīvo
kruīza kontroli
Adaptīvajai kruīza kontrolei (ACC52) var iestatīt
dažādus ātrumus.
•
Vienlaikus tiek norādīts ātruma
diapazons.
Saistītā informācija
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (311 lpp.)
Iestatīto ātrumu var mainīt, īsi nospiežot stū(1) vai
(2) vai tos
res taustiņus
nospiežot un turot.
•
Īsi nospiežot: Ar katru piespiedienu
ātrums tiek mainīts ar +/- 5 km/h
(+/- 5 mph) soli.
•
Nospiežot un turot: Atlaidiet taustiņu,
kad ātruma indikators (3) ir sasniedzis
vajadzīgo ātrumu.
Saglabātā ātruma iestatīšana/maiņa
Kad distances simbols rāda
divus transportlīdzekļus, ACC
regulē laika intervālu tikai līdz
priekšā esošajam transportlīdzeklim.
Lielākais ātrums ir saglabātais/
atlasītais ātrums, bet mazākais
ātrums — priekšā braucošā
transportlīdzekļa (mērķa transportlīdzekļa) ātrums.
–
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem un dažādos tirgos detaļas var atšķirties.
: palielina saglabāto ātrumu.
: samazina saglabāto ātrumu.
Pēdējā taustiņa nospiešanas reizē sasniegtais ātrums tiek saglabāts atmiņā.
Ja vadītājs palielina automašīnas ātrumu, izmantojot gāzes pedāli, pirms tiek nospiests stūres
taustiņš
(1), tad, nospiežot taustiņu, saglabātais ātrums tiek iestatīts par braukšanas ātrumu
ar noteikumu, ka taustiņa nospiešanas brīdī vadītāja kāja atrodas uz gāzes pedāļa.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu −
atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno pēdējo
atmiņā saglabāto ātrumu.
Saglabātais ātrums.
51
52
316
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Automātiskā pārnesumkārba
Adaptīvā kruīza kontrole var sekot citam transportlīdzeklim ātruma diapazonā no 0 km/h līdz
200 km/h (125 mph).
Ņemiet vērā, ka viszemākais adaptīvajai kruīza
kontrolei ieprogrammējamais ātrums ir 30 km/h
(20 mph). Lai gan tā spēj sekot citam transportlīdzeklim, līdz 0 km/h, zemāku ātrumu par
30 km/h (20 mph) nevar atlasīt/saglabāt.
Maksimālais atlasāmais ātrums ir 200 km/h
(125 mph).
Manuālā pārnesumkārba
Adaptīvā kruīza kontrole var sekot citam transportlīdzeklim ātrumā no 30 km/h (20 mph) līdz
200 km/h (125 mph).
Zemākais ieprogrammējamais ātrums adaptīvajai
kruīza kontrolei ir 30 km/h (20 mph) — maksimālais ātrums ir 200 km/h (125 mph).
Saistītā informācija
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (311 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles laika
intervāla iestatīšana
Adaptīvajai kruīza kontrolei (ACC53) var iestatīt
dažādus laika intervālus.
Var izvēlēties dažādus laika
intervālus līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kas
tiek vadītāja displejā attēloti kā
1-5 horizontālas līnijas – jo vairāk līniju, jo ilgāks laika intervāls. Viena līnija atbilst
aptuveni 1 sekundei līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, 5 līnijas — aptuveni 3 sekundēm.
Laika intervāla samazināšana
Laika intervāla palielināšana
Tas pats simbols tiek parādīts arī tad, kad ir aktivizēta distances brīdinājuma funkcija.
PIEZĪME
Ja vadītāja displejā ir redzams simbols ar
divām automašīnām, ACC seko priekšā esošajam transportlīdzeklim, ievērojot iepriekš
iestatītu laika intervālu.
Ja ir attēlota tikai viena automašīna, priekšā
saprātīgā attālumā nav neviena transportlīdzekļa.
53
54
Laika intervāla vadība54.
Adaptive Cruise Control
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
Distances brīdinājums
–
Nospiediet stūres taustiņu (1) vai (2), lai
palielinātu vai samazinātu laika intervālu.
> Attāluma indikators (3) rāda pašreizējo
laika intervālu.
Adaptīvā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma
noteiktās situācijās pieļauj ievērojamu laika intervāla maiņu, lai automobilis varētu sekot priekšējam transportlīdzeklim vienmērīgi un viegli. Nelielā
ātrumā, kad attālumi ir mazi, adaptīvā pastāvīga
ātruma uzturēšanas sistēma nedaudz palielina
laika intervālu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 317
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
PIEZĪME
Atlasiet vienu no šīm opcijām:
•
Jo lielāks ātrums, jo lielāks aprēķinātais
attālums metros noteiktā laika intervālā.
• Eco — ACC koncentrējas uz optimālu deg-
•
Lietojiet tikai tādus laika intervālus, kādi ir
atļauti vietējos satiksmes noteikumos.
•
Ja pēc adaptīvās kruīza kontroles aktivizēšanas ātrums netiek palielināts, iespējams, laika distance līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim ir mazāka nekā iestatītā laika distance.
||
vielas ekonomiju, kas nozīmē ilgāku laika
intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
• Comfort — ACC koncentrējas uz plūstošu
iestatītā laika intervāla ievērošanu līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim.
• Dynamic — ACC koncentrējas uz precīzu
iestatītā laika intervāla ievērošanu līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim, kas noteiktos
gadījumos var nozīmēt straujāku ātruma
palielināšanu/bremzēšanu.
BRĪDINĀJUMS
•
Izmantojiet tikai tādu laika distanci, kas ir
piemērota pašreizējiem satiksmes apstākļiem.
•
Vadītājam ir jāņem vērā, ka īsa laika distance ierobežo laiku, kas vadītājam ir pieejams, lai reaģētu un rīkotos negaidītā
satiksmes situācijā.
Atlasīšana, kā ACC ievēro distanci* līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim
Vadītājs var atlasīt dažādus braukšanas stilus, kā
adaptīvā kruīza kontrole ievēro iepriekš iestatīto
laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Atlasi veic, izmantojot piedziņas režīma
vadības slēdzi DRIVE MODE.
55
318
Adaptīvās kruīza kontroles
deaktivizēšana/atkārtota
aktivizēšana
Adaptīvo kruīza kontroli (ACC55) var īslaicīgi
deaktivizēt, iestatot tai gaidīšanas režīmu, un
atkal aktivizēt vēlāk.
Adaptīvās kruīza kontroles
deaktivizēšana un iestatīšana
gaidīšanas režīmā
Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Piedziņas
režīmi".
Papildu informāciju varat skatīt arī sadaļās "Kruīza
kontroles ātruma pārvaldība" un "Piedziņas
režīms ECO".
Saistītā informācija
•
•
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (311 lpp.)
Piedziņas režīmi* (457 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Kruīza kontroles ātruma pārvaldība (304 lpp.)
Braukšanas pozīcija ECO (460 lpp.)
Adaptive Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Lai īslaicīgi izslēgtu adaptīvo kruīza kontroli un
iestatītu tai gaidīšanas režīmu:
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Vadītāja displejā redzamais simbols
maina krāsu no BALTAS uz PELĒKU, un
saglabātais ātrums spidometra centrā
maina krāsu no SMILŠKRĀSAS uz
PELĒKU.
–
BRĪDINĀJUMS
•
•
Kad adaptīvā kruīza kontrole atrodas gaidīšanas režīmā, vadītājam ir jāiejaucas un
jāregulē ātrums un distance līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim.
Kad adaptīvā kruīza kontrole atrodas gaidīšanas režīmā un automašīna pārāk pietuvojas priekšā braucošajam transportlīdzeklim, vadītāju par to brīdina distances brīdinājuma funkcija.
•
vadītājs saglabā ātrumu, kas ir lielāks par
saglabāto ātrumu ilgāk par 1 minūti.
•
sajūga pedālis ir nospiests aptuveni 1 minūti
— attiecas uz automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu −
atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno pēdējo
atmiņā saglabāto ātrumu.
Automātisks gaidīšanas režīms
Adaptīvā kruīza kontrole ir atkarīga no citām sistēmām, piemēram, elektroniskās stabilitātes kontroles sistēmas ESC56. Ja kāda no pārējām sistēmām beidz darboties, adaptīvā kruīza kontrole tiek
automātiski deaktivizēta.
BRĪDINĀJUMS
Automātiskas gaidīšanas režīmā vadītājs tiek
brīdināts ar skaņas signālu un ziņojumu vadītāja displejā.
•
Vadītāja iejaukšanās gaidīšanas režīms
Adaptīvā kruīza kontrole tiek īslaicīgi deaktivizēta
un iestatīta gaidīšanas režīmā, ja:
•
•
tiek nospiests bremžu pedālis.
pārnesumu pārslēgs tiek pārvietots pozīcijā
N.
Electronic Stability Control
•
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
priekšā esošais transportlīdzeklis nogriežas,
tādējādi sistēmai ACC vairs nav transportlīdzekļa, kuram sekot;
•
ātrums tiek samazināts zem 30 km/h
(20 mph) — attiecas tikai uz automašīnām ar
manuālo pārnesumkārbu;
•
•
•
•
•
•
•
vadītājs atver durvis;
vadītājs atsprādzē drošības jostu;
dzinēja ātrums ir pārāk liels/mazs;
viens vai vairāki riteņi zaudē saķeri;
bremžu temperatūra ir pārāk augsta;
ir ieslēgta stāvbremze;
kameras un radiolokācijas bloku klāj, piemēram, sniegs vai tā darbību traucē spēcīgs lietus (kameras lēca/radio viļņi ir bloķēti).
Tad vadītājam ir jāregulē automašīnas
ātrums, pēc nepieciešamības jālieto
bremzes un jāievēro droša distance un
intervāls līdz citiem transportlīdzekļiem.
Automātiskā pārslēgšana gaidīšanas režīmā var
notikt šādu iemeslu dēļ:
•
56
portlīdzeklis ir stāvošs transportlīdzeklis vai
cits objekts, piemēram, ātrumvalnis;
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
ACC nevar noteikt, vai priekšā esošais trans}}
319
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Adaptīvās kruīza kontroles atkārtota
aktivizēšana pēc gaidīšanas režīma
Apdzīšanas palīdzība ar adaptīvo
kruīza kontroli
Adaptīvā kruīza kontrole (ACC57) var palīdzēt
vadītājam apdzīt citus transportlīdzekļus.
Kā darbojas apdzīšanas palīdzība
Kad ACC seko citam transportlīdzeklim un vadītājs izrāda apdzīšanas nolūku, ieslēdzot pagrieziena rādītāju58, adaptīvā kruīza kontrole palīdz,
palielinot ātrumu, pirms automašīna ir sasniegusi
apdzīšanas joslu.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Lai atkārtoti aktivizētu ACC no gaidīšanas režīma:
–
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(1).
> Pēc tam tiek iestatīts pēdējais saglabātais
ātrums.
BRĪDINĀJUMS
Kad ātrums tiek atjaunots ar stūres taustiņu
, ir iespējams būtisks ātruma palielinājums.
Saistītā informācija
•
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (311 lpp.)
Apdzīšanas sākšanas palīdzība ar adaptīvo
kruīza kontroli (321 lpp.)
Ierobežojumi apdzīšanas palīdzībai ar adaptīvo kruīza kontroli (321 lpp.)
Pēc tam funkcija vēl nesamazina ātrumu, lai izvairītos no pāragras bremzēšanas gadījumos, kad
automašīna tuvojas lēnāk braucošam transportlīdzeklim.
Funkcija paliek aktīva, līdz automašīna ir pilnībā
apdzinusi otru transportlīdzekli.
BRĪDINĀJUMS
Ņemiet vērā, ka šī funkcija var ieslēgties ne
tikai apdzīšanas laikā, bet arī citās situācijās,
piemēram, ja ir ieslēgts pagrieziena rādītājs, lai
signalizētu par joslas maiņu vai izbraukšanu uz
cita ceļa — tādā gadījumā automašīna īsu
brīdi palielina ātrumu.
Saistītā informācija
•
57
58
320
Adaptīvā kruīza kontrole* (311 lpp.)
Adaptive Cruise Control
Kreisā pagrieziena rādītāja pamirkšķināšana automobiļiem ar stūri kreisajā pusē vai labā pagrieziena rādītāja pamirkšķināšana automobiļiem ar stūri labajā pusē.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Apdzīšanas sākšanas palīdzība ar
adaptīvo kruīza kontroli
Ierobežojumi apdzīšanas palīdzībai
ar adaptīvo kruīza kontroli
Lai darbotos apdzīšanas palīdzība, ir jāpiepildās
vairākiem nosacījumiem.
Noteiktās situācijās apdzīšanas palīdzības funkcionalitāte var būt ierobežota.
Turpinājums par apdzīšanas palīdzību
Lai apdzīšanas palīgfunkciju varētu aktivizēt, jāievēro šie priekšnosacījumi:
•
priekšā jāatrodas transportlīdzeklim ("mērķa
transportlīdzeklim");
•
jūsu automašīnas pašreizējam ātrumam ir
jābūt vismaz 70 km/h (43 mph);
•
saglabātajam ACC ātrumam jābūt pietiekoši
augstam, lai apdzīšanas manevrs būtu drošs.
Apdzīšanas palīgfunkcijas ieslēgšana
Ieslēdziet pagrieziena rādītāju.
Izmantojiet kreiso pagrieziena rādītāju automašīnā ar stūri kreisajā pusē vai labo pagrieziena rādītāju automašīnā ar stūri labajā pusē.
> Tiek sākta apdzīšanas palīdzība.
Saistītā informācija
•
•
59
Adaptīvā kruīza kontrole* (311 lpp.)
Apdzīšanas palīdzība ar adaptīvo kruīza kontroli (320 lpp.)
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (311 lpp.)
Apdzīšanas palīdzība ar adaptīvo kruīza kontroli (320 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Lietojot apdzīšanas palīdzības sistēmu, vadītājam ir jāņem vērā, ka apstākļu pēkšņas maiņas
gadījumā ir iespējams nevēlams paātrinājums.
Tādēļ no dažām situācijām ir jāizvairās, piemēram:
•
automašīna tuvojas bremzēšanas joslai,
kas atrodas tajā pašā virzienā, kurā
parasti notiktu apdzīšana;
•
priekšā braucošais transportlīdzeklis
samazina ātrumu, pirms vadītāja automašīna ir iebraukusi apdzīšanas joslā;
•
apdzīšanas joslā ir lēna satiksmes
plūsma;
•
automašīnu ar stūri kreisajā pusē lieto
valstī, kurā kustība notiek pa ceļa kreiso
pusi (vai otrādi).
Lai ieslēgtu apdzīšanas palīdzību:
–
Saistītā informācija
No šādām situācijām jācenšas izvairīties, īslaicīgi
iestatot ACC59 gaidīšanas režīmā.
Adaptive Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums. 321
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Mērķa maiņa ar adaptīvo kruīza
kontroli
BRĪDINĀJUMS
Ja adaptīvā kruīza kontrole seko citam transportlīdzeklim ar ātrumu, kas pārsniedz
aptuveni 30 km/h (20 mph) un mērķis tiek
mainīts no braucoša transportlīdzekļa uz stāvošu, adaptīvā kruīza kontrole ignorē stāvošo
transportlīdzekli, tā vietā palielinot ātrumu līdz
saglabātajam.
Kopā ar automātisko pārnesumkārbu adaptīvajai
kruīza kontrolei (ACC60) ir funkcionalitāte mērķa
maiņai noteiktā ātrumā.
Mērķa maiņa
•
Pēc tam vadītājam ir pašam jāiejaucas un
jābremzē.
Automātisks gaidīšanas režīms ar mērķa
maiņu
Adaptīvā kruīza kontrole tiek deaktivizēta, un tai
tiek iestatīts gaidīšanas režīms:
Ja priekšā esošais mērķa transportlīdzeklis pēkšņi veic
pagriezienu, iespējams, ka priekšā atrodas stāvoši transportlīdzekļi.
Ja adaptīvā kruīza kontrole seko citam transportlīdzeklim ar ātrumu, kas ir mazāks par 30 km/h
(20 mph) un maina mērķi no kustīga transportlīdzekļa uz stāvošu, adaptīvā kruīza kontrole sāk
samazināt ātrumu, pielāgojoties stāvošajam transportlīdzeklim.
•
ja ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
adaptīvā kruīza kontrole nevar noteikt, vai
mērķa objekts ir stāvošs transportlīdzeklis vai
cits objekts, piemēram, ātrumvalnis;
•
ja ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
priekšā braucošais transportlīdzeklis nogriežas, līdz ar to adaptīvajai kruīza kontrolei vairs
nav transportlīdzekļa, kuram sekot.
322
Adaptīvajai kruīza kontrolei (ACC61) ir speciāla
bremzēšanas funkcija, kas darbojas lēnā
satiksmē un stāvot.
Bremzēšanas funkcija lēnā satiksmē un
stāvot
Vairākas reizes veicot īslaicīgu apstāšanos, piemēram, lēnas satiksmes vai luksofora signālu dēļ,
braukšana tiek automātiski atsākta, ja apstāšanās
ilgums nepārsniedz apmēram 3 sekundes –. Ja
nepieciešams ilgāks laiks, pirms priekšā esošais
transportlīdzeklis atsāk kustību, tad adaptīvajai
kruīza kontrolei tiek iestatīts gaidīšanas režīms ar
automātisko bremzēšanas funkciju.
–
Aktivizējiet adaptīvo kruīza kontroli atkāroti
vienā no šiem veidiem:
•
•
Nospiediet stūres vadības taustiņu
.
Nospiediet akseleratora pedāli.
> Adaptīvā kruīza kontrole atsāk sekot
priekšā esošajam transportlīdzeklim, ja tas
sāk braukt uz priekšu 6 sekunžu laikā.
Saistītā informācija
•
60
61
Automātiska bremzēšana ar
adaptīvo kruīza kontroli
Adaptīvā kruīza kontrole* (311 lpp.)
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
PIEZĪME
ACC spēj noturēt automašīnu nekustīgu maksimāli 5 minūtes — pēc tam ieslēdzas stāvbremze, bet adaptīvā kruīza kontrole izslēdzas.
Lai varētu vēlreiz aktivizēt adaptīvo kruīza kontroli, stāvbremze ir jāizslēdz.
Automātiskās bremzēšanas pārtraukšana
Dažās situācijās automātiskā bremzēšana tiek
pārtraukta, ja automašīna tiek apturēta, un adaptīvajai kruīza kontrolei tiek ieslēgts gaidīšanas
režīms. Tas nozīmē, ka bremzes tiek atbrīvotas un
automašīna var sākt ripot - tādēļ vadītājam jāiejaucas un pašam jābremzē, lai noturētu automašīnu uz vietas.
Tā var notikt šādās situācijās:
•
•
•
vadītājs novieto kāju uz bremžu pedāļa
•
vadītājs iestata adaptīvajai kruīza kontrolei
gaidīšanas režīmu.
tiek ieslēgta stāvbremze
pārnesumu pārslēgsvira tiek pārvietota pozīcijā P, N vai R;
Automātiska stāvbremzes aktivizēšana
Dažās situācijās tiek ieslēgta stāvbremze, lai
noturētu automašīnu uz vietas.
62
Adaptive Cruise Control
Tas notiek, ja adaptīvā kruīza kontrole notur automašīnu uz vietas ar kājas bremzēm un:
Adaptīvās kruīza kontroles
ierobežojumi
•
vadītājs atver durvis vai atsprādzē savu drošības jostu
Noteiktās situācijās adaptīvā kruīza kontrole
(ACC62) var būt ierobežota.
•
ACC ir noturējusi automašīnu uz vietas ilgāk
par aptuveni 5 minūtēm
Stāvi ceļi un / vai smaga bagāža
•
•
bremzes ir pārkarsušas
vadītājs manuāli izslēdz dzinēju.
Saistītā informācija
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (311 lpp.)
Paturiet prātā, ka adaptīvo kruīza kontroli galvenokārt ir paredzēts izmantot braukšanai pa līdzeniem ceļiem. Braucot lejup stāvā nogāzē, šai
funkcijai var būt grūtības ievērot pareizu distanci
līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim —
tādā gadījumā brauciet īpaši piesardzīgi un esiet
gatavs bremzēt.
•
Neizmantojiet adaptīvo kruīza kontroli, ja ar
automašīnu vedat smagu kravu vai ja automašīnai ir pievienota piekabe.
Dažādi
•
Piedziņas režīmu Off Road nevar atlasīt, ja ir
aktivizēta adaptīvā kruīza kontrole.
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kombinēto
kameras un radara bloku, kuram ir noteikti vispārīgi ierobežojumi — skatiet attiecīgi sadaļas
"Kameras bloka ierobežojumi" un "Radara
bloka ierobežojumi".
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 323
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Saistītā informācija
•
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (311 lpp.)
Kameras bloka ierobežojumi (354 lpp.)
Radara ierīces ierobežojumi (345 lpp.)
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli
un adaptīvo kruīza kontroli
2.
Ja automašīna aprīkota ar adaptīvo kruīza kontroli
(ACC63), vadītājs var pārslēgt kruīza kontroli
(CC64) un ACC.
no
ACC uz
CC. Adaptīvā kruīza kontrole tiek izslēgta, un kruīza
kontrole tiek iestatīta gaidīšanas režīmā.
Simbols vadītāja displejā norāda, ka ir aktīva
kruīza kontrole:
CC
A
Kruīzkontrole
A
3.
ACC
A
Adaptīvā pastāvīga ātruma
uzturēšanas sistēma
BALTS simbols: Funkcija aktīva, PELĒKS simbols: Gaidīšanas
režīms
Pārslēgšana no ACC uz CC
Iestatiet adaptīvo kruīza kontroli gaidīšanas
režīmā, izmantojot stūres taustiņu
.
.
Nospiediet stūres vadības taustiņu
> Kruīza kontrole sāk darboties un saglabā
pašreizējo ātrumu.
BRĪDINĀJUMS
ACC pārslēgšana uz CC nozīmē, ka automašīna:
•
vairs neuztur iepriekš iestatītu laika distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim;
•
uztur tikai saglabāto ātrumu, un tādēļ
vadītājam ir jāizmanto bremzes, kad
nepieciešams.
Dariet šādi:
1.
Centrālā displeja funkciju skatā nospiediet
pogu Kruīzkontrole — taustiņa indikatora
krāsa mainās no PELĒKAS uz ZAĻU.
> Vadītāja displejā esošais simbols mainās
Ja funkcija CC ir aktīva dzinēja izslēgšanas brīdī,
tad nākamajā dzinēja iedarbināšanas reizē tiks
automātiski aktivizēta funkcija ACC.
63
64
324
Adaptive Cruise Control
Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Pārslēgšana no CC uz ACC
Dariet šādi:
1.
Iestatiet kruīza kontroli gaidīšanas režīmā,
.
izmantojot stūres taustiņu
2.
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Kruīzkontrole — taustiņa indikatora krāsa
mainās no ZAĻAS uz PELĒKU.
> Vadītāja displejā esošais simbols mainās
CC uz
ACC. Adapno
tīvā kruīza kontrole tiek aktivizēta un
ieslēgta gaidīšanas režīmā.
3.
.
Nospiediet stūres vadības taustiņu
> Sāk darboties adaptīvā kruīza kontrole, un
tiek saglabāts pašreizējais ātrums kopā ar
iepriekš iestatīto laika intervālu līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim.
Saistītā informācija
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (311 lpp.)
Kruīzkontrole (302 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 325
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Adaptīvās kruīza kontroles simboli
un paziņojumi
Vadītāja displejā un/vai vējstikla displejā* var tikt
rādīti vairāki simboli un paziņojumi par adaptīvo
kruīza kontroli (ACC65).
Tālāk ir sniegti daži piemēri66.
Iepriekšējā ilustrācijā67 ir attēlots, ka adaptīvā
kruīza kontrole ir iestatīta uzturēt 110 km/h
(68 mph) ātrumu un ka priekšā nebrauc neviens
transportlīdzeklis, kuram varētu sekot.
65
66
67
326
Iepriekšējā ilustrācijā67 ir attēlots, ka adaptīvā
kruīza kontrole ir iestatīta uzturēt 110 km/h
(68 mph) ātrumu un vienlaikus sekot priekšā
braucošajam transportlīdzeklim, kas brauc ar tādu
pašu ātrumu.
Adaptive Cruise Control
Tālāk sniegtajā ilustratīvajā piemērā funkcija RSI (Road Sign Information) informē, ka maksimālais pieļaujamais ātrums ir 130 km/h (80 mph).
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Simbols ir BALTĀ krāsā.
Automobilis saglabā atmiņā saglabāto/atlasīto ātrumu.
Adaptive Cruise Contr.
Adaptīvajai kruīza kontrolei ir iestatīts gaidīšanas režīms.
Nav pieejams
Simbols ir PELĒKĀ krāsā.
Adaptive Cruise Contr.
Jāveic apkope
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu
Volvo servisu.
Simbols ir PELĒKĀ krāsā.
Vējstikla sensors
Notīriet vējstiklu kameras un radiolokācijas bloka sensoru priekšā.
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras centrā esošo
taustiņu
.
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu
— ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (311 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 327
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Pilot Assist
Stūrēšanas palīgsistēma Pilot Assist ņem vērā
priekšā braucošā transportlīdzekļa ātrumu un
joslu marķējumus. Vadītājs var jebkurā laikā ignorēt Pilot Assist ieteikumus par stūrēšanu un stūrēt citā virzienā, piemēram, lai mainītu joslu vai
apbrauktu uz ceļa esošu šķērsli.
Pilot Assist palīdz vadītājam vadīt automašīnu
starp joslas atdalošajām līnijām, izmantojot stūrēšanas palīdzības funkciju, kā arī uzturēt vienmērīgu ātrumu un iepriekš atlasītu laika intervālu līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Pilot Assist darbojas šādi
Funkciju Pilot Assist galvenokārt paredzēts
izmantot uz ātrgaitas šosejām un tamlīdzīgiem
nozīmīgiem ceļiem, kur tā var nodrošināt komfortablāku braukšanu un relaksētāku autovadīšanas
pieredzi.
Kamera un radiolokācijas bloks mēra attālumu līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim un nosaka sānu
marķējumus68.
Kameras un radiolokācijas bloks
Attāluma nolasītāji
Lasītāji, sānu marķējumi
Vadītājs atlasa vajadzīgo ātrumu un laika intervālu
līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Pilot
Assist skenē attālumu līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim un joslas atdalošajām līnijām uz
ceļa virsmas, izmantojot kameras un radiolokācijas bloku. Iepriekš iestatītais laika intervāls tiek
saglabāts, automātiski regulējot ātrumu, bet stūrēšanas palīgsistēma palīdz noturēt automašīnu
savā joslā.
68
328
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
Ja Pilot Assist nevar viennozīmīgi interpretēt
joslu, piemēram, ja kameras un radiolokācijas
bloks neredz joslas sānu apzīmējumus, Pilot
Assist īslaicīgi deaktivizē stūrēšanas palīdzību, bet
to atsāk, ja joslu atkal var interpretēt, — lai gan
ātruma un distances kontroles funkcijas paliek
aktīvas.
BRĪDINĀJUMS
Pilot Assist stūrēšanas palīdzība tiek automātiski deaktivizēta un atsākta bez iepriekšēja
brīdinājuma.
Stūrēšanas palīdzības pašreizējo statusu norāda stūres simbola krāsa:
• ZAĻA stūre norāda uz aktīvu
stūrēšanas palīdzības funkciju
• PELĒKA stūre (kā ilustrācijā)
norāda uz deaktivizētu stūrēšanas palīdzības funkciju.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BRĪDINĀJUMS
•
•
•
•
Pilot Assist funkcija ir vadītāja papildu
atbalsta funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību
— tā nevar darboties visās situācijās un
visos satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par tādiem
faktoriem kā tās ierobežojumiem un to,
kas vadītājam ir jāzina pirms sistēmas lietošanas (skatiet saišu sarakstu šī raksta
beigās).
Pilot Assist drīkst lietot, tikai ja abās
joslas malās ir uzkrāsotas skaidri redzamas joslas sadalošās līnijas. Lietojot visos
citos gadījumos, ir risks izraisīt sadursmi
ar šķēršļiem, ko funkcija nevar noteikt.
Pilot Assist neaizstāj vadītāja uzmanību
un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu
vadīta drošā veidā, pareizā pozīcijā joslā,
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu
un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem
un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu
satiksmes noteikumiem.
PIEZĪME
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama
standarta aprīkojumā vai kā papildaprīkojums.
Pilot Assist regulē ātrumu, paātrinot automašīnas
gaitu un bremzējot. Ir normāli, ja no bremzēm
atskan zema skaņa, kad tās tiek izmantotas
ātruma regulēšanai.
Pilot Assist mēģina regulēt ātrumu vienmērīgi.
Situācijās, kad nepieciešams strauji bremzēt, tas
vadītājam jādara pašam. Tas jādara, ja ir lielas
ātruma atšķirības vai arī priekšējā automašīna
strauji bremzē. Kameras un radiolokācijas bloka
darbības ierobežojumu dēļ bremzēšana var notikt
negaidīti vai nenotikt nemaz.
Funkcijas Pilot Assist mērķis ir braukt aiz priekšā
braucošā transportlīdzekļa pa to pašu joslu, ievērojot vadītāja iestatīto laika intervālu. Ja radiolokācijas bloks priekšā neuztver nevienu transportlīdzekli, automašīna uztur vadītāja iestatīto un
saglabāto ātrumu. Tā notiek arī tad, ja priekšā
braucošā transportlīdzekļa ātrums palielinās un
pārsniedz saglabāto ātrumu.
Tālāk norādītais attiecas uz automašīnām ar automātisko pārnesumkārbu:
•
Pilot Assist var sekot citam transportlīdzeklim
ātrumā no 0 km/h līdz 200 km/h (125 mph).
•
Pilot Assist var sniegt stūrēšanas palīdzību
no gandrīz stāvošas pozīcijas līdz 140 km/h
(87 mph).
Tālāk norādītais attiecas uz automašīnām ar
manuālo pārnesumkārbu:
•
Pilot Assist var sekot citam transportlīdzeklim
ātrumā no 30 km/h (20 mph) līdz 200 km/h
(125 mph).
•
Pilot Assist var sniegt stūrēšanas palīdzību
no 30 km/h (20 mph) līdz 140 km/h
(87 mph).
BRĪDINĀJUMS
•
Pilot Assist nav sadursmes novēršanas
sistēma. Ja sistēma neuztver priekšā
braucošu transportlīdzekli, vadītājam ir
jāiejaucas.
•
Sistēma Pilot Assist nebremzē, nosakot
cilvēkus, dzīvniekus, objektus, mazus
transportlīdzekļus (piemēram, velosipēdus
un motociklus), zemas piekabes, kā arī
pretimbraucošus, lēnus vai stāvošus
transportlīdzekļus.
•
Neizmantojiet Pilot Assist prasīgās situācijās, piemēram, pilsētas satiksmē, krustojumos, uz slideniem vai applūdušiem
ceļiem, šļūdonī, stiprā lietū/sniegā, sliktas
redzamības apstākļos, uz līkumotiem
ceļiem, paātrinājuma vai bremzēšanas
joslām vai ja automašīnai ir pievienota
piekabe.
}}
329
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
SVARĪGI
Pilot Assist iekšējo komponentu apkopi drīkst
veikt tikai servisā — ieteicams autorizētā
Volvo servisā.
Pārskats
Vadība
▶: pārslēdz no adaptīvās kruīza kontroles uz
Pilot Assist
Samazina laika intervālu līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem
Apaļi līkumi un ceļa sadalīšanās
Funkcijas simbols
Pilot Assist mijiedarbojas ar vadītāju, kuram nav
jāgaida stūrēšanas palīdzība no Pilot Assist, bet
gan vienmēr jābūt gatavam pašam stūrēt vairāk, it
sevišķi līkumos.
•
Kad automašīna tuvojas izbrauktuvei vai josla
sadalās, vadītājam ir jāstūrē uz vajadzīgo
joslu, lai norādītu vajadzīgo virzienu funkcijai
Pilot Assist.
Pilot Assist cenšas noturēt automašīnu
joslas vidū
Kad funkcija Pilot Assist palīdz stūrēt, tā cenšas
izvietot automašīnu starp joslu marķējuma līnijām,
un tādēļ ir ieteicams ļaut automašīnai atrast optimālu izvietojumu, lai sasniegtu iespējami plūstošu
braukšanas pieredzi. Vadītājs pārbauda, vai automašīna joslā ir izvietota droši, un var vienmēr pielāgot tās pozīciju, veicot savas stūrēšanas korekcijas.
•
68
330
Ja Pilot Assist nenovieto automašīnu joslā
piemērotā veidā, ieteicams Pilot Assist izslēgt
vai pārslēgt uz adaptīvo kruīza kontroli.
Palielina laika intervālu līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem
Mērķa transportlīdzekļa un laika intervāla
simboli
Aktivizētas/deaktivizētas stūrēšanas palīdzības simbols
Funkciju taustiņi un simboli68.
: gaidīšanas režīmā aktivizē Pilot Assist
un atjauno saglabāto ātrumu un laika intervālu
: palielina saglabāto ātrumu
: gaidīšanas režīmā — aktivizē Pilot
Assist un saglabā pašreizējo ātrumu
: aktīvajā režīmā — deaktivizē/pārslēdz
Pilot Assist gaidīšanas režīmā
◀: pārslēdz no Pilot Assist uz adaptīvo kruīza
kontroli
: samazina saglabāto ātrumu
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Vadītāja displejs
Ātruma rādījums68.
Saglabātais ātrums
Priekšā esošā transportlīdzekļa ātrums
Jūsu automašīnas pašreizējais ātrums
•
•
Pilot Assist ātruma pārvaldība (334 lpp.)
•
Pilot Assist aktivizēšana/deaktivizēšana
(336 lpp.)
•
Apdzīšanas palīdzība ar Pilot Assist
(338 lpp.)
•
Apdzīšanas palīdzības iedarbināšana ar Pilot
Assist (339 lpp.)
•
Ierobežojumi apdzīšanas palīdzībai ar Pilot
Assist (339 lpp.)
•
•
Mērķa maiņa ar Pilot Assist (339 lpp.)
•
•
Pilot Assist ierobežojumi (341 lpp.)
Pilot Assist laika intervāla iestatījums
(335 lpp.)
Pilot Assist un sadursmes riska
brīdinājums
Pilot Assist var brīdināt vadītāju, ja attālums līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim pēkšņi
kļūst par mazu.
Automātiska bremzēšana ar Pilot Assist
(340 lpp.)
Pilot Assist* simboli un paziņojumi (342 lpp.)
Lai skatītu dažādas simbolu kombinācijas atkarībā
no satiksmes situācijas — skatiet tēmu "Pilot
Assist simboli un ziņojumi".
Saistītā informācija
•
Pilot Assist un sadursmes riska brīdinājums
(331 lpp.)
•
Pilot Assist rādījums vējstikla displejā, ja ir
sadursmes risks (332 lpp.)
•
Pilot Assist aktivizēšana un ieslēgšana
(333 lpp.)
68
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 331
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
BRĪDINĀJUMS
Pilot Assist brīdina tikai par tiem transportlīdzekļiem, kuru kameras un radiolokācijas
bloks ir uztverts, tādēļ brīdinājums var netikt
raidīts vai var būt novēlots.
•
Pilot Assist rādījums vējstikla
displejā, ja ir sadursmes risks
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar vējstikla displeju*, brīdinājums tiek attēlots vējstiklā ar mirgojošu simbolu.
Negaidiet brīdinājumu. Bremzējiet atbilstoši situācijai!
Saistītā informācija
•
Pilot Assist (328 lpp.)
Sadursmes brīdinājuma audio signāls un simbols69.
Brīdinājuma skaņas signāls sadursmes riska
gadījumā
Brīdinājuma signāls sadursmes riska gadījumā
Kameras un radiolokācijas bloka veikts attāluma mērījums
Pilot Assist izmanto aptuveni 40% bremžu spēka.
Ja automašīna jābremzē spēcīgāk, nekā to spēj
Pilot Assist, un vadītājs nebremzē, tiek aktivizēta
brīdinājuma lampiņa un skaņas signāls, lai brīdinātu vadītāju, ka nepieciešama tūlītēja iejaukšanās.
69
70
332
Simbols par sadursmes brīdinājumu vējstiklā70.
PIEZĪME
Intensīvas saules gaismas, atspulgu, ekstremālu gaismas kontrastu vai saulesbriļļu lietošanas dēļ, kā arī tad, ja autovadītājs neskatās
tieši uz priekšu, vizuālo brīdinājuma signālu
vējstiklā var būt grūti atpazīt.
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Saistītā informācija
•
•
Pilot Assist (328 lpp.)
Augšējais displejs* (139 lpp.)
Pilot Assist aktivizēšana un
ieslēgšana
Sistēma Pilot Assist ir vispirms jāaktivizē un pēc
tam jāieslēdz, lai tā varētu kontrolēt ātrumu un
distanci un sniegt stūrēšanas palīdzību.
Kad adaptīvajai kruīza kontrolei ir ieslēgts gaidīšanas režīms:
1.
2.
Nospiediet stūres vadības taustiņu ▶ (6).
> Gaidīšanas režīmā simbols
mainās uz
Pilot Assist (8).
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Tiek ieslēgta sistēma Pilot Assist, un tiek
saglabāts pašreizējais ātrums, kas tiek
attēlots ar skaitļiem spidometra centrā.
...vai...
Kad adaptīvā kruīza kontrole ir ieslēgta:
–
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Lai varētu ieslēgt sistēmu Pilot Assist, jāievēro
šādi priekšnoteikumi:
•
Vadītāja drošības jostai jābūt piesprādzētai,
un vadītāja durvīm — aizvērtām.
•
Automašīnai priekšā piemērotā attālumā jāatrodas transportlīdzeklim ("mērķa transportlīdzeklim") vai pašreizējam ātrumam jābūt vismaz 15 km/h (9 mph).
•
Nospiediet stūres vadības taustiņu ▶ (6).
> Tiek ieslēgta sistēma Pilot Assist.
Sistēmas Pilot Assist stūrēšanas palīdzības funkcija ir aktīva,
tikai ja stūres simbola (2) krāsa
ir mainījusies no PELĒKAS uz
ZAĻU.
Sistēma Pilot Assist regulē
laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, tikai ja distances attēlā virs stūres simbola ir attēlots transportlīdzekļa (1) simbols.
Vienlaikus tiek norādīts ātruma
diapazons.
Automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu.
Braukšanas ātrumam jābūt vismaz 30 km/h
(20 mph).
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 333
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Pilot Assist ātruma pārvaldība
Lielākais ātrums ir saglabātais/atlasītais ātrums,
bet mazākais ātrums — priekšā braucošā transportlīdzekļa (mērķa transportlīdzekļa) ātrums.
Funkcijai Pilot Assist var iestatīt dažādus ātrumus.
Rokas uz stūres
Saglabātā ātruma iestatīšana/maiņa
Lai Pilot Assist darbotos, vadītāja rokām jāatrodas
uz stūres.
Ja Pilot Assist nosaka, ka vadītājs aktīvi netur stūri, pēc pauzes vadītājs ar simbolu un teksta ziņojumu tiek aicināts aktīvi
stūrēt automašīnu.
Ja pēc dažām sekundēm vadītāja rokas joprojām
nav uz stūres, aicinājums aktīvi stūrēt automašīnu
tiek atkārtots, un atskan skaņas brīdinājuma signāls.
Ja vēl pēc dažām sekundēm Pilot Assist nevar
noteikt vadītāja rokas uz stūres, brīdinājuma signāls kļūst intensīvs un stūrēšanas funkcija tiek
deaktivizēta. Pēc tam Pilot Assist atkal ir jāie.
slēdz, izmantojot stūres taustiņu
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka Pilot Assist darbojas tikai
tādā gadījumā, ja vadītāja rokas atrodas uz
stūres.
Saistītā informācija
•
334
Pilot Assist (328 lpp.)
–
•
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem un dažādos tirgos detaļas var atšķirties.
: palielina saglabāto ātrumu
: samazina saglabāto ātrumu
Saglabātais ātrums
Iestatīto ātrumu var mainīt, īsi nospiežot stū(1) vai
(2) vai tos
res taustiņus
nospiežot un turot.
•
Īsi nospiežot: Ar katru piespiedienu
ātrums tiek mainīts ar +/- 5 km/h
(+/- 5 mph) soli.
•
Nospiežot un turot: Atlaidiet taustiņu,
kad ātruma indikators (3) ir sasniedzis
vajadzīgo ātrumu.
Pēdējā taustiņa nospiešanas reizē sasniegtais ātrums tiek saglabāts atmiņā.
Ja vadītājs palielina automašīnas ātrumu, izmantojot gāzes pedāli, pirms tiek nospiests stūres
taustiņš
(1), tad, nospiežot taustiņu, saglabātais ātrums tiek iestatīts par braukšanas ātrumu
ar noteikumu, ka taustiņa nospiešanas brīdī vadītāja kāja atrodas uz gāzes pedāļa.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu −
atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno pēdējo
atmiņā saglabāto ātrumu.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Automātiskā pārnesumkārba
Pilot Assist var sekot citam transportlīdzeklim
ātrumā no 0 km/h līdz 200 km/h (125 mph).
Ņemiet vērā, ka viszemākais funkcijai Pilot Assist
ieprogrammējamais ātrums ir 30 km/h (20 mph).
Lai gan tā spēj sekot citam transportlīdzeklim līdz
0 km/h, zemāku ātrumu par 30 km/h (20 mph)
nevar atlasīt/saglabāt.
Maksimālais atlasāmais ātrums ir 200 km/h
(125 mph).
Manuālā pārnesumkārba
Pilot Assist var sekot citam transportlīdzeklim
ātrumā no 30 km/h (20 mph) līdz 200 km/h
(125 mph).
Zemākais ieprogrammējamais ātrums funkcijai
Pilot Assist ir 30 km/h (20 mph) — maksimālais
ātrums ir 200 km/h (125 mph).
Saistītā informācija
•
Pilot Assist (328 lpp.)
Pilot Assist laika intervāla
iestatījums
Sistēmai Pilot Assist var iestatīt dažādus laika
intervālus.
Var izvēlēties dažādus laika
intervālus līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kas
tiek vadītāja displejā attēloti kā
1-5 horizontālas līnijas – jo vairāk līniju, jo ilgāks laika intervāls. Viena līnija atbilst
aptuveni 1 sekundei līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, 5 līnijas — aptuveni 3 sekundēm.
Laika intervāla samazināšana
Laika intervāla palielināšana
PIEZĪME
Kad vadītāja displejā ir redzams automašīnas
un stūres simbols, Pilot Assist seko priekšā
braucošajam transportlīdzeklim ar iepriekš
iestatītu laika intervālu.
Ja ir attēlots tikai stūres simbols, priekšā piemērotā attālumā nav neviena transportlīdzekļa.
71
Laika intervāla vadība71.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
Distances brīdinājums
–
Nospiediet stūres taustiņu (1) vai (2), lai
palielinātu vai samazinātu laika intervālu.
> Attāluma indikators (3) rāda pašreizējo
laika intervālu.
Lai sekotu priekšā braucošajam transportlīdzeklim plūstošā un komfortablā veidā, noteiktos
apstākļos Pilot Assist ļauj laika intervālam būtiski
atšķirties. Piemēram, lēnā ātrumā, kad distance
kļūst īsa, Pilot Assist nedaudz palielina laika intervālu.
}}
335
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
PIEZĪME
Atlasiet vienu no šīm opcijām:
•
Jo lielāks ātrums, jo lielāks aprēķinātais
attālums metros noteiktā laika intervālā.
• Eco — Pilot Assist koncentrējas uz optimālu
•
Lietojiet tikai tādus laika intervālus, kādi ir
atļauti vietējos satiksmes noteikumos.
||
•
Ja pēc Pilot Assist aktivizēšanas ātrums
netiek palielināts, iespējams, laika distance līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim ir mazāka nekā iestatītā laika
distance.
degvielas ekonomiju, kas nozīmē ilgāku laika
intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
• Comfort — Pilot Assist koncentrējas uz plūstošu iestatītā laika intervāla ievērošanu līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Izmantojiet tikai tādu laika distanci, kas ir
piemērota pašreizējiem satiksmes apstākļiem.
•
Vadītājam ir jāņem vērā, ka īsa laika distance ierobežo laiku, kas vadītājam ir pieejams, lai reaģētu un rīkotos negaidītā
satiksmes situācijā.
Atlasīšana, kā Pilot Assist ievēro
distanci* līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim
Vadītājs var atlasīt dažādus braukšanas stilus, kā
Pilot Assist ievēro iepriekš iestatīto laika intervālu
līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Atlasi
veic, izmantojot piedziņas režīma vadības slēdzi
DRIVE MODE.
Pilot Assist var īslaicīgi deaktivizēt, iestatot gaidīšanas režīmu, un atkal aktivizēt vēlāk.
Pilot Assist deaktivizēšana un
iestatīšana gaidīšanas režīmā
• Dynamic — Pilot Assist koncentrējas uz
precīzu iestatītā laika intervāla ievērošanu līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kas
noteiktos gadījumos var nozīmēt straujāku
ātruma palielināšanu/bremzēšanu.
BRĪDINĀJUMS
•
Pilot Assist aktivizēšana/
deaktivizēšana
Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Piedziņas
režīmi".
Papildu informāciju varat skatīt arī sadaļās "Kruīza
kontroles ātruma pārvaldība" un "Piedziņas
režīms ECO".
Saistītā informācija
•
•
•
•
Pilot Assist (328 lpp.)
Piedziņas režīmi* (457 lpp.)
Braukšanas pozīcija ECO (460 lpp.)
Kruīza kontroles ātruma pārvaldība (304 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Lai īslaicīgi izslēgtu Pilot Assist un iestatītu gaidīšanas režīmu:
–
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Sistēma Pilot Assist tiek iestatīta gaidīšanas režīmā — vadītāja displejā redzamais
simbols (8) maina krāsu no BALTAS uz
PELĒKU, un saglabātais ātrums spidometra centrā maina krāsu no SMILŠKRĀSAS
uz PELĒKU.
...vai...
336
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Nospiediet stūres vadības taustiņu ◀ (3).
> Pilot Assist tiek izslēgts, un adaptīvajai
kruīza kontrolei tiek ieslēgts aktīvais
režīms.
–
BRĪDINĀJUMS
•
•
Kad funkcija Pilot Assist atrodas gaidīšanas režīmā, vadītājam ir jāiejaucas un
jāstūrē automašīna, regulējot gan ātrumu,
gan distanci līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim.
Kad funkcija Pilot Assist atrodas gaidīšanas režīmā un automašīna pārāk pietuvojas priekšā braucošajam transportlīdzeklim, vadītāju par to brīdina distances brīdinājuma funkcija.
Vadītāja iejaukšanās gaidīšanas režīms
Pilot Assist tiek īslaicīgi deaktivizēta un iestatīta
gaidīšanas režīmā, ja:
•
•
tiek nospiests bremžu pedālis.
pārnesumu pārslēgs tiek pārvietots pozīcijā
N.
•
pagrieziena rādītāji tiek lietoti ilgāk par
1 minūti;
•
vadītājs saglabā ātrumu, kas ir lielāks par
saglabāto ātrumu ilgāk par 1 minūti.
72
Electronic Stability Control
sajūga pedālis ir nospiests aptuveni 1 minūti
— attiecas uz automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu.
•
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu −
atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno pēdējo
atmiņā saglabāto ātrumu.
Kad tiek lietoti pagrieziena rādītāji, Pilot Assist
stūrēšanas palīdzība tiek īslaicīgi deaktivizēta.
Kad tas vairs netiek darīts, stūrēšanas palīdzības
funkcija atkal tiek automātiski aktivizēta, ja vien
joslas atdalošās līnijas joprojām ir nosakāmas.
Automātisks gaidīšanas režīms
Sistēma Pilot Assist ir atkarīga no citām sistēmām, piemēram, stabilitātes kontroles/pretizslīdēšanas sistēmas ESC72. Ja kāda no šīm citām sistēmām pārstāj darboties, sistēma Pilot Assist tiek
automātiski izslēgta.
Automātiskā pārslēgšana gaidīšanas režīmā var
notikt, piemēram, šādu iemeslu dēļ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tad vadītājam ir jāregulē automašīnas
ātrums, pēc nepieciešamības jālieto
bremzes un jāievēro droša distance un
intervāls līdz citiem transportlīdzekļiem.
vadītāja rokas neatrodas uz stūres;
ir ieslēgta stāvbremze;
dzinēja ātrums ir pārāk liels/mazs;
vadītājs atsprādzē drošības jostu;
viens vai vairāki riteņi zaudē saķeri;
kameras un radiolokācijas bloku klāj, piemēram, sniegs vai tā darbību traucē spēcīgs lietus (kameras lēca/radio viļņi ir bloķēti).
•
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
Pilot Assist nevar noteikt, vai priekšā esošais
transportlīdzeklis ir stāvošs transportlīdzeklis
vai cits objekts, piemēram, ātrumvalnis;
•
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
priekšā esošais transportlīdzeklis nogriežas,
tādējādi sistēmai Pilot Assist vairs nav transportlīdzekļa, kuram sekot;
•
ātrums tiek samazināts zem 30 km/h
(20 mph) — attiecas tikai uz automašīnām ar
manuālo pārnesumkārbu;
BRĪDINĀJUMS
Automātiskas gaidīšanas režīmā vadītājs tiek
brīdināts ar skaņas signālu un ziņojumu vadītāja displejā.
vadītājs atver durvis;
bremžu temperatūra ir pārāk augsta;
}}
337
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Pilot Assist atkārtota aktivizēšana pēc
gaidīšanas režīma
Apdzīšanas palīdzība ar Pilot Assist
Pilot Assist var palīdzēt autovadītājam, apdzenot
citus transportlīdzekļus.
•
Ierobežojumi apdzīšanas palīdzībai ar Pilot
Assist (339 lpp.)
Kā darbojas apdzīšanas palīdzība
Kad Pilot Assist seko citam transportlīdzeklim un
vadītājs izrāda apdzīšanas nolūku, ieslēdzot
pagrieziena rādītāju73, Pilot Assist palīdz, palielinot ātrumu, pirms automašīna ir sasniegusi
apdzīšanas joslu.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Lai atkal aktivizētu Pilot Assist:
–
Pēc tam funkcija vēl nesamazina ātrumu, lai izvairītos no pāragras bremzēšanas gadījumos, kad
automašīna tuvojas lēnāk braucošam transportlīdzeklim.
Funkcija paliek aktīva, līdz automašīna ir pilnībā
apdzinusi otru transportlīdzekli.
BRĪDINĀJUMS
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(1).
> Pēc tam tiek iestatīts pēdējais saglabātais
ātrums.
Ņemiet vērā, ka šī funkcija var ieslēgties ne
tikai apdzīšanas laikā, bet arī citās situācijās,
piemēram, ja ir ieslēgts pagrieziena rādītājs, lai
signalizētu par joslas maiņu vai izbraukšanu uz
cita ceļa — tādā gadījumā automašīna īsu
brīdi palielina ātrumu.
BRĪDINĀJUMS
Kad ātrums tiek atjaunots ar stūres taustiņu
, ir iespējams būtisks ātruma palielinājums.
Saistītā informācija
•
73
338
Pilot Assist (328 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Pilot Assist (328 lpp.)
Apdzīšanas palīdzības iedarbināšana ar Pilot
Assist (339 lpp.)
Kreisā pagrieziena rādītāja pamirkšķināšana automobiļiem ar stūri kreisajā pusē vai labā pagrieziena rādītāja pamirkšķināšana automobiļiem ar stūri labajā pusē.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Apdzīšanas palīdzības
iedarbināšana ar Pilot Assist
Ierobežojumi apdzīšanas palīdzībai
ar Pilot Assist
Lai darbotos apdzīšanas palīdzība, ir jāpiepildās
vairākiem nosacījumiem.
Noteiktās situācijās apdzīšanas palīdzības funkcionalitāte var būt ierobežota.
Lai apdzīšanas palīgfunkciju varētu aktivizēt, jāievēro šie priekšnosacījumi:
BRĪDINĀJUMS
•
priekšā jāatrodas transportlīdzeklim ("mērķa
transportlīdzeklim");
Lietojot apdzīšanas palīdzības sistēmu, vadītājam ir jāņem vērā, ka apstākļu pēkšņas maiņas
gadījumā ir iespējams nevēlams paātrinājums.
•
jūsu automašīnas pašreizējam ātrumam ir
jābūt vismaz 70 km/h (43 mph);
Tādēļ no dažām situācijām ir jāizvairās, piemēram:
•
saglabātajam Pilot Assist ātrumam jābūt
pietiekoši augstam, lai apdzīšanas manevrs
būtu drošs.
•
automašīna tuvojas bremzēšanas joslai,
kas atrodas tajā pašā virzienā, kurā
parasti notiktu apdzīšana;
Apdzīšanas palīgfunkcijas ieslēgšana
•
Ieslēdziet pagrieziena rādītāju.
priekšā braucošais transportlīdzeklis
samazina ātrumu, pirms vadītāja automašīna ir iebraukusi apdzīšanas joslā;
•
Izmantojiet kreiso pagrieziena rādītāju automašīnā ar stūri kreisajā pusē vai labo pagrieziena rādītāju automašīnā ar stūri labajā pusē.
> Tiek sākta apdzīšanas palīdzība.
apdzīšanas joslā ir lēna satiksmes
plūsma;
•
automašīnu ar stūri kreisajā pusē lieto
valstī, kurā kustība notiek pa ceļa kreiso
pusi (vai otrādi).
Lai ieslēgtu apdzīšanas palīdzību:
–
Saistītā informācija
•
•
Pilot Assist (328 lpp.)
Apdzīšanas palīdzība ar Pilot Assist
(338 lpp.)
Mērķa maiņa ar Pilot Assist
Kopā ar automātisko pārnesumkārbu sistēmai
Pilot Assist ir funkcionalitāte mērķa maiņai
noteiktā ātrumā.
Mērķa maiņa
Ja priekšā esošais mērķa transportlīdzeklis pēkšņi veic
pagriezienu, iespējams, ka priekšā atrodas stāvoši transportlīdzekļi.
Ja sistēma Pilot Assist seko citam transportlīdzeklim ar ātrumu, kas ir mazāks par 30 km/h
(20 mph) un maina mērķi no kustīga transportlīdzekļa uz stāvošu, sistēma Pilot Assist sāk samazināt ātrumu, pielāgojoties stāvošajam transportlīdzeklim.
No šādām situācijām jācenšas izvairīties, īslaicīgi
ieslēdzot Pilot Assist gaidīšanas režīmu.
Saistītā informācija
•
•
Pilot Assist (328 lpp.)
Apdzīšanas palīdzība ar Pilot Assist
(338 lpp.)
}}
339
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
BRĪDINĀJUMS
Ja Pilot Assist seko citam transportlīdzeklim
ar ātrumu, kas pārsniedz aptuveni 30 km/h
(20 mph) un mērķis tiek mainīts no braucoša
transportlīdzekļa uz stāvošu, Pilot Assist
ignorē stāvošo transportlīdzekli, tā vietā palielinot ātrumu līdz saglabātajam.
•
Pēc tam vadītājam ir pašam jāiejaucas un
jābremzē.
Automātisks gaidīšanas režīms ar mērķa
maiņu
Sistēma Pilot Assist tiek atslēgta un iestatīta gaidīšanas režīmā:
•
•
ja ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
sistēma Pilot Assist nevar noteikt, vai mērķis
ir stāvošs transportlīdzeklis vai cits objekts,
piemēram, ātrumvalnis;
ja ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
priekšā braucošais transportlīdzeklis nogriežas, tādējādi sistēmai Pilot Assist vairs nav
transportlīdzekļa, kuram sekot;
Saistītā informācija
•
Pilot Assist (328 lpp.)
Automātiska bremzēšana ar Pilot
Assist
Pilot Assist ir speciāla bremzēšanas funkcija, kas
darbojas lēnā satiksmē un stāvot.
Bremzēšanas funkcija lēnā satiksmē un
stāvot
Vairākas reizes veicot īslaicīgu apstāšanos, piemēram, lēnas satiksmes vai luksofora signālu dēļ,
braukšana tiek automātiski atsākta, ja apstāšanās
ilgums nepārsniedz apmēram 3 sekundes — ja
nepieciešams ilgāks laiks, pirms priekšā esošais
transportlīdzeklis atsāk kustību, tad Pilot Assist
tiek iestatīts gaidīšanas režīmā ar automātiskas
bremzēšanas funkciju.
–
Pilot Assist var aktivizēt atkārtoti šādi:
•
•
Nospiediet stūres vadības taustiņu
.
Nospiediet akseleratora pedāli.
> Sistēma Pilot Assist atsāk sekot priekšā
esošajam transportlīdzeklim, ja tas sāk
braukt uz priekšu 6 sekunžu laikā.
PIEZĪME
Pilot Assist spēj noturēt automašīnu nekustīgu maksimāli 5 minūtes — pēc tam ieslēdzas stāvbremze un funkcija izslēdzas.
Lai Pilot Assist varētu aktivizēt atkārtoti, jāatbrīvo stāvbremze.
Automātiskās bremzēšanas pārtraukšana
Dažās situācijās automātiskā bremzēšana tiek
pārtraukta, ja automašīna tiek apturēta, un sistēmai Pilot Assist tiek ieslēgts gaidīšanas režīms.
Tas nozīmē, ka bremzes tiek atbrīvotas un automašīna var sākt ripot — tādēļ vadītājam jāiejaucas un pašam jābremzē, lai noturētu automašīnu
uz vietas.
Tā var notikt šādās situācijās:
•
•
•
vadītājs novieto kāju uz bremžu pedāļa
•
vadītājs iestata sistēmai Pilot Assist gaidīšanas režīmu.
tiek ieslēgta stāvbremze
pārnesumu pārslēgsvira tiek pārvietota pozīcijā P, N vai R;
Automātiska stāvbremzes aktivizēšana
Dažās situācijās tiek ieslēgta stāvbremze, lai
noturētu stāvošu automašīnu uz vietas.
Tas notiek, ja Pilot Assist notur automašīnu uz
vietas ar kājas bremzēm un:
•
vadītājs atver durvis vai atsprādzē savu drošības jostu
•
Pilot Assist ir noturējusi automašīnu uz vietas
ilgāk par aptuveni 5 minūtēm
•
•
bremzes ir pārkarsušas
vadītājs manuāli izslēdz dzinēju.
Saistītā informācija
•
340
Pilot Assist (328 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Pilot Assist ierobežojumi
Noteiktās situācijās funkcija Pilot Assist var būt
ierobežota.
Funkcija Pilot Assist ir palīglīdzeklis, kas var palīdzēt vadītājam daudzās situācijās. Taču vadītājs ir
vienmēr atbildīgs par droša attāluma ievērošanu
līdz objektiem, kā arī noturēšanos savā joslā.
uztverti nepareizi kā joslu marķējumi,
radot izrietošu risku automašīnai sadurties ar šādiem šķēršļiem. Vadītājam jānodrošina, lai automašīna atrastos pienācīgā
attālumā no šādiem šķēršļiem.
BRĪDINĀJUMS
Noteiktās situācijās Pilot Assist stūrēšanas
palīdzības funkcijai var būt grūtības palīdzēt
vadītājam pareizajā veidā vai tā var tikt automātiski deaktivizēta — šajā gadījumā nav
ieteicams lietot Pilot Assist. Šādu situāciju
piemēri:
•
joslu marķējumi ir nodiluši, to trūkst vai tie
šķērso viens otru;
•
joslu sadalošais marķējums ir neskaidrs,
piemēram, vietā, kur joslas sadalās vai
saplūst kopā, pie izbrauktuvēm vai vairāku
marķējumu gadījumā;
•
•
•
•
uz ceļa vai blakus tam atrodas malas vai
citas līnijas, kas nav joslu marķējumi, piemēram, ietves, ceļa virsmas šuves vai
remonta laukumi, barjeru malas, ceļa
apmales vai tumšas ēnas;
Kameras un radiolokācijas sensors
nespēj uztvert visus pretī braucošos
objektus un šķēršļus uz ceļa, piemēram,
bedres, stāvošus šķēršļus vai objektus,
kas bloķē maršrutu pilnīgi vai daļēji.
•
Sistēma Pilot Assist "neredz" gājējus,
dzīvniekus u.c.
•
Ieteicamais stūrēšanas spēks ir ierobežots — tas nozīmē, ka tas nevar vienmēr
palīdzēt vadītājam stūrēt un noturēt automašīnu savā joslā.
•
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar sistēmu
Sensus Navigation*, šī funkcija var izmantot informāciju no kartes datiem, tādēļ tās
darbības rezultāti var būt atšķirīgi.
•
Pilot Assist tiek izslēgts, ja stūres pastiprinātājs darbojas ar ierobežotu jaudu —
piemēram, ja notiek dzesēšana pārkaršanas dēļ (skatiet sadaļu "No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks").
josla ir šaura vai līkumota;
joslā ir risas vai bedrītes;
laika apstākļi ir slikti, piemēram, līst, lietus,
snieg, ir migla vai slapjdraņķis vai redzamību apgrūtina slikts apgaismojums, fona
apgaismojums, slapja brauktuve u.c.
Vadītājam jāņem vērā arī šādi Pilot Assist
ierobežojumi:
•
•
Nav uztvertas augstas ietves malas, ceļus
norobežojošās barjeras, īslaicīgi šķēršļi
(satiksmes ierobežošanas konusi, drošības norobežojumi u.c.). Tie var arī tikt
Vadītājam vienmēr ir iespēja labot vai pielāgot
Pilot Assist stūrēšanu, un viņš var pagriezt stūri
vajadzīgajā leņķī.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 341
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Stāvi ceļi un / vai smaga bagāža
Saistītā informācija
Paturiet prātā, ka Pilot Assist galvenokārt ir paredzēts izmantot braukšanai pa līdzeniem ceļiem.
Braucot lejup stāvā nogāzē, šai funkcijai var būt
grūtības ievērot pareizu distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim — tādā gadījumā
brauciet īpaši piesardzīgi un esiet gatavs bremzēt.
•
•
•
•
•
Pilot Assist (328 lpp.)
Pilot Assist* simboli un paziņojumi
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(288 lpp.)
Vadītāja displejā un/vai vējstikla displejā* var tikt
rādīti vairāki simboli un paziņojumi par Pilot
Assist.
Kameras bloka ierobežojumi (354 lpp.)
Tālāk ir sniegti daži piemēri74.
Radara ierīces ierobežojumi (345 lpp.)
Neizmantojiet Pilot Assist, ja ar automašīnu
vedat smagu kravu vai ja automašīnai ir pievienota piekabe.
PIEZĪME
Pilot Assist nevar aktivizēt, ja automašīnas
elektrosistēmai ir pievienota piekabe, velosipēdu bagāžnieks vai tamlīdzīga ierīce.
Dažādi
• Off Road piedziņas režīmu nevar atlasīt, ja ir
aktivizēta funkcija Pilot Assist.
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kombinēto
kameras un radara bloku, kuram ir noteikti vispārīgi ierobežojumi — skatiet attiecīgi sadaļas
"Kameras bloka ierobežojumi" un "Radara
bloka ierobežojumi".
74
75
342
Iepriekšējā ilustrācijā75 ir attēlots, ka sistēma Pilot
Assist ir iestatīta uzturēt 110 km/h (68 mph)
ātrumu un ka priekšā nebrauc neviens transportlīdzeklis, kuram varētu sekot.
Pilot Assist nenodrošina stūrēšanas palīdzību, jo
joslu atdalošās līnijas nevar noteikt.
Tālāk sniegtajā ilustratīvajā piemērā funkcija RSI (Road Sign Information) informē, ka maksimālais pieļaujamais ātrums ir 130 km/h (80 mph).
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Iepriekšējā ilustrācijā75 ir attēlots, ka sistēma Pilot
Assist ir iestatīta uzturēt 110 km/h (68 mph)
ātrumu un vienlaikus sekot priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, kas brauc ar tādu pašu ātrumu.
Iepriekšējā ilustrācijā75 ir attēlots, ka sistēma Pilot
Assist ir iestatīta uzturēt 110 km/h (68 mph)
ātrumu un vienlaikus sekot priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, kas brauc ar tādu pašu ātrumu.
Iepriekšējā ilustrācijā75 ir attēlots, ka sistēma Pilot
Assist ir iestatīta uzturēt 110 km/h (68 mph)
ātrumu un ka priekšā nebrauc neviens transportlīdzeklis, kuram varētu sekot.
Pilot Assist nenodrošina stūrēšanas palīdzību, jo
joslu atdalošās līnijas nevar noteikt.
Šeit Pilot Assist nodrošina arī stūrēšanas palīdzību, jo joslas atdalošās līnijas var noteikt.
Pilot Assist nodrošina stūrēšanas palīdzību, jo
joslu atdalošās līnijas var noteikt.
Saistītā informācija
•
75
Pilot Assist (328 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
343
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Radiolokācijas bloks
Saistītā informācija
Radiolokācijas bloku izmanto vairākas vadītāja
atbalsta sistēmas, un tā uzdevums ir uztvert citus
transportlīdzekļus.
•
•
•
Radara ierīces ierobežojumi (345 lpp.)
Ieteicamā radara ierīces apkope (348 lpp.)
Radara ierīces tipa apstiprinājums (349 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Radiolokācijas bloku izmanto šādas funkcijas:
•
•
•
•
•
Distances brīdinājums*
Adaptīvā kruīza kontrole*
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
Pilot Assist*
City Safety
Radiolokācijas bloka pārveidošana var padarīt tā
lietošanu pretlikumīgu.
344
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Radara ierīces ierobežojumi
Radiolokācijas blokam ir noteikti ierobežojumi,
kas ietekmē arī tās funkcijas, kas izmanto šo
bloku.
Bloķēts bloks
Radiolokācijas bloks ir novietots vējstikla augšdaļā kopā ar automašīnas kameras bloku.
SVARĪGI
Nenovietojiet, nepielīmējiet un nepiestipriniet
neko vējstikla ārpusē vai iekšpusē priekšā
kameras un radiolokācijas blokam vai blakus
tam, pretējā gadījumā var tikt traucētas no
kameras un radiolokācijas bloka darbības
atkarīgās funkcijas.
Ja vadītāja displejā tiek rādīts šis simbols un ziņojums "Vējstikla sensors
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu", tas nozīmē, ka
kamera un radara bloks nevar noteikt citus transportlīdzekļus, velosipēdistus, gājējus un lielus
dzīvniekus automašīnas priekšā un ka automašīnas kameras un radara funkciju darbība var būt
pārtraukta, ierobežota, pilnīgi deaktivizēta vai arī
tās sniedz nepareizas funkciju atbildes.
Tas nozīmē, ka funkciju pieejamība ir ierobežota, tās ir pilnīgi deaktivizētas vai sniedz
nepareizas atbildes.
Atzīmētajā zonā nedrīkst atrasties uzlīmes, priekšmeti,
tonējuma plēve utt.76
Tālāk esošajā tabulā ir norādīti iespējamo paziņojuma parādīšanas cēloņu piemēri, kā arī veicamās darbības:
Cēlonis
Rīcība
Vējstikla virsma kameras un radiolokācijas bloka priekšā ir netīra vai aizsegta ar
ledu vai sniegu.
Notīriet netīrumus, ledu un sniegu no vējstikla virsmas kameras un radiolokācijas bloka priekšā.
Bieza migla un spēcīgs lietus vai sniegs var nobloķēt radiolokācijas iekārtas signālus vai kameras skatu.
Nedarbojas. Dažkārt bloks nedarbojas spēcīga lietus vai intensīvas snigšanas laikā.
76
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
}}
345
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Cēlonis
Rīcība
Ūdens un sniegs uz ceļa virsmas tiek mests uz augšu, tādējādi bloķējot radiolokācijas iekārtas signālus vai kameras skatu.
Nedarbojas. Dažkārt bloks nedarbojas, braucot pa ļoti slapjām vai apsnigušām brauktuvēm.
Parādījušies netīrumi starp vējstikla iekšpusi un kameras un radiolokācijas bloku.
Lai notīrītu vējstikla iekšpusi bloka priekšā, brauciet uz servisu, ieteicams
— uz autorizētu Volvo servisu.
starp jūsu vadīto automašīnu un priekšā
braucošo transportlīdzekli.
PIEZĪME
Nodrošiniet, lai vējstikls kameras un radara
bloka priekšā būtu tīrs.
Neuztverti var palikt mazi transportlīdzekļi,
tādi kā motocikli vai transportlīdzekļi, kas
nebrauc radiolokācijas sensora ass līnijas
centrā.
Transportlīdzekļa ātrums
Radiolokācijas bloka spēja uztvert priekšā esošos
transportlīdzekļus būtiski pasliktinās šādos
apstākļos:
•
Līkumos radiolokācijas bloks var uztvert citu
transportlīdzekli vai pazaudēt uztverta transportlīdzekļa signālu.
priekšā braucošā transportlīdzekļa ātrums
ievērojami atšķiras no jūsu automašīnas
ātruma;
Ierobežots redzamības lauks
Radiolokācijas bloka redzes lauks ir ierobežots.
Dažās situācijās cits transportlīdzeklis var netikt
uztverts vai uztveršana var notikt vēlāk nekā gaidīts.
Radiolokācijas bloka redzamības lauks.
Dažreiz radiolokācijas bloks ar nokavēšanos
nosaka tiešā tuvumā esošus transportlīdzekļus, piemēram, transportlīdzekli, kas iebrauc
346
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Zemas piekabes
Bojāts vējstikls
•
Mainot vējstiklu, jāuzstāda tāda paša tipa
vai Volvo apstiprināti vējstikla tīrītāji.
SVARĪGI
SVARĪGI
Ja vējstiklā kāda kameras un radara bloka
"lodziņa" priekšā ir plaisa, skrāpējums vai
akmeņu izraisīts bojājums, kas aptver aptuveni
0,5 × 3,0 mm (0,02 × 0,12 in.) vai lielāku laukumu, jāvēršas servisā, lai nomainītu vējstiklu.
Ieteicams vērsties autorizētā Volvo servisā.
Zema piekabe radiolokācijas bloka ēnā.
Arī zemu piekabju uztveršana radiolokācijas blokam var būt apgrūtinoša vai tās var vispār netikt
uztvertas — tādēļ vadītājam jābūt īpaši uzmanīgam, braucot aiz zemām piekabēm, kad ir aktivizēta adaptīvā kruīza kontrole vai Pilot Assist.
Augsta temperatūra
Ļoti augstā temperatūrā pēc dzinēja iedarbināšanas kameras un radiolokācijas bloks var īslaicīgi
izslēgties uz aptuveni 15 minūtēm, lai pasargātu
bloka elektroniku. Kad temperatūra ir pietiekoši
samazinājusies, kameras un radiolokācijas bloks
atsāk darboties automātiski.
Ja tas netiek novērsts, var samazināties to
vadītāja atbalsta sistēmu veiktspēja, kas
izmanto kameru un radiolokācijas bloku.
Nomainot vējstiklu, kameras un radiolokācijas
bloks atkārtoti jākalibrē servisā, lai nodrošinātu visu automašīnas kameras un radiolokācijas sistēmu darbību. Ieteicams vērsties autorizētā Volvo servisā.
Saistītā informācija
•
Radiolokācijas bloks (344 lpp.)
Tas nozīmē, ka funkciju pieejamība ir ierobežota, tās ir pilnīgi deaktivizētas vai sniedz
nepareizas atbildes.
Lai novērstu risku, ka radiolokācijas bloku
izmantojošās vadītāja atbalsta sistēmas varētu
nedarboties, darboties kļūdaini vai daļēji, jāievēro arī šādi nosacījumi:
•
Volvo iesaka neremontēt plaisas, skrāpējumus vai akmeņu izraisītus bojājumus,
ja tie atrodas priekšā kameras un radiolokācijas blokam — tā vietā jānomaina viss
vējstikls.
•
Pirms vējstikla nomaiņas sazinieties ar
autorizētu Volvo servisu, lai pārliecinātos,
ka ir pasūtīts pareizs vējstikls, kurš derēs
jūsu automašīnai.
347
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ieteicamā radara ierīces apkope
Lai kameras un radara bloks darbotos pareizi, uz
vējstikla bloka priekšā nedrīkst atrasties netīrumi,
ledus un sniegs, un tas regulāri jāmazgā ar ūdeni
un autošampūnu.
PIEZĪME
Ja kameras un radiolokācijas bloku klāj netīrumi, ledus vai sniegs, to funkcionalitāte
samazinās un mērījumu veikšana var nebūt
iespējama.
Tas nozīmē, ka funkciju pieejamība ir ierobežota, tās ir pilnīgi deaktivizētas vai sniedz
nepareizas atbildes.
Saistītā informācija
•
348
Radiolokācijas bloks (344 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Radara ierīces tipa apstiprinājums
Šeit var nolasīt automašīnas funkcijām ACC77,
PA78 un BLIS79 izmantoto radara bloku tipa
apstiprinājumu.
Tirgus
ACC &
PA
BLIS
Simbols
Tipa apstiprinājums
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brazīlija
EAN: (01)07897843840855
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the
following link www.delphi.com/automotive-homologation.
Eiropa
✓
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
77
78
79
Adaptive Cruise Control
Pilot Assist
Blind Spot Information
}}
349
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Tirgus
ACC &
PA
BLIS
Tipa apstiprinājums
REGISTERED No: ER37536/15
✓
Apvienotie Arābu
Emirāti (UAE)
Simbols
DEALER No: DA37380/15
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonēzija
✓
38806/SDPPI/2015
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordāna
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Koreja
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Maroka
✓
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
350
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Tirgus
Meksika
Moldova
ACC &
PA
BLIS
✓
Singapūra
И011 14
✓
✓
IFETEL: RLVDEL215-0314
✓
✓
Serbija
Tipa apstiprinājums
IFETEL: RLVDEL215-0299
✓
✓
Simbols
И011 15
✓
TA-2014/1824
✓
APPROVED
Dienvidāfrika
✓
TA-2014/2390
APPROVED
}}
351
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
ACC &
PA
Tirgus
BLIS
✓
Taivāna
Simbols
Tipa apstiprinājums
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
Delphi і
✓
Ukraina
✓
Radio ierīces tipa apstiprinājums
Tirgus
Eiropa
Simbols
Tipa apstiprinājums
Ar šo Volvo Cars paziņo,
ka visas radio iekārtas
atbilst direktīvas
2014/53/ES būtiskajām
prasībām un citiem piemērojamiem tās noteikumiem.
Saistītā informācija
•
352
Radiolokācijas bloks (344 lpp.)
і
(
2009 .) Д
є, щ
і
і
ь
)
і і
і
і
RACAM/SRR2 і
і є
і
і
і
(П
КМ № 679 і 24
ь
і Delphi
П
і
: Delphi.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Kameras bloks
Saistītā informācija
Kameras bloku izmanto vairākas vadītāja atbalsta
sistēmas, un tā uzdevums ir, piemēram, uztvert
joslu sānu līnijas vai luksoforus.
•
•
Kameras bloka ierobežojumi (354 lpp.)
Ieteicamā kameras ierīces apkope (357 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu
modeļiem detaļas var atšķirties.
Kameras bloku izmanto šādas funkcijas:
•
•
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole*
•
•
•
•
City Safety
Pilot Assist*
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija*
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska gadījumā
Driver Alert Control*
Ceļazīmju informācija*
Aktīvās tālās gaismas *
* Papildaprīkojums/piederums. 353
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Kameras bloka ierobežojumi
Bloķēts bloks
Kameras blokam ir noteikti ierobežojumi, kas
ietekmē arī tās funkcijas, kas izmanto šo bloku.
Pasliktināta redzamība
Kamerai ir ierobežojumi līdzīgi kā cilvēka acij, t.i.,
tā "redz" sliktāk, piemēram, spēcīgā sniegputenī
vai lietū, biezā miglā, kā arī spēcīgās smilšu un
sniega vētrās. Šādos apstākļos no kameras atkarīgo sistēmu darbība var ievērojami pasliktināties
vai tās var īslaicīgi nedarboties vispār.
Spilgtas pretimbraucošā transportlīdzekļa gaismas, brauktuves atspīdums, apsnigusi, apledojusi,
netīra brauktuve vai neskaidrs joslu marķējums arī
var ievērojami pasliktināt kameras darbību, ja tā
tiek izmantota, lai skenētu brauktuvi un uztvertu
gājējus, velosipēdistus, lielus dzīvniekus un citus
transportlīdzekļus.
Atzīmētajā zonā nedrīkst atrasties uzlīmes, priekšmeti,
tonējuma plēve utt.80
Kameras bloks ir novietots vējstikla augšdaļā
kopā ar automašīnas radiolokācijas bloku.
SVARĪGI
Nenovietojiet, nepielīmējiet un nepiestipriniet
neko vējstikla ārpusē vai iekšpusē priekšā
kameras un radiolokācijas blokam vai blakus
tam, pretējā gadījumā var tikt traucētas no
kameras un radiolokācijas bloka darbības
atkarīgās funkcijas.
Tas nozīmē, ka funkciju pieejamība ir ierobežota, tās ir pilnīgi deaktivizētas vai sniedz
nepareizas atbildes.
80
354
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
Ja vadītāja displejā tiek rādīts šis simbols un ziņojums "Vējstikla sensors
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu", tas nozīmē, ka
kamera un radara bloks nevar noteikt citus transportlīdzekļus, velosipēdistus, gājējus un lielus
dzīvniekus automašīnas priekšā un ka automašīnas kameras un radara funkciju darbība var būt
pārtraukta, ierobežota, pilnīgi deaktivizēta vai arī
tās sniedz nepareizas funkciju atbildes.
Tālāk esošajā tabulā ir norādīti iespējamo paziņojuma parādīšanas cēloņu piemēri, kā arī veicamās
darbības:
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Cēlonis
Rīcība
Vējstikla virsma kameras un radiolokācijas bloka priekšā ir netīra vai aizsegta
ar ledu vai sniegu.
Notīriet netīrumus, ledu un sniegu no vējstikla virsmas kameras un radiolokācijas bloka priekšā.
Bieza migla un spēcīgs lietus vai sniegs var nobloķēt radiolokācijas iekārtas
signālus vai kameras skatu.
Nedarbojas. Dažkārt bloks nedarbojas spēcīga lietus vai intensīvas snigšanas laikā.
Ūdens un sniegs uz ceļa virsmas tiek mests uz augšu, tādējādi bloķējot radiolokācijas iekārtas signālus vai kameras skatu.
Nedarbojas. Dažkārt bloks nedarbojas, braucot pa ļoti slapjām vai apsnigušām brauktuvēm.
Parādījušies netīrumi starp vējstikla iekšpusi un kameras un radiolokācijas
bloku.
Lai notīrītu vējstikla iekšpusi bloka priekšā, brauciet uz servisu, ieteicams —
uz autorizētu Volvo servisu.
Spēcīga pretī braucošo transportlīdzekļu lukturu gaisma
Nedarbojas. Labvēlīgākos gaismas apstākļos kameras bloks tiek automātiski atiestatīts.
PIEZĪME
Nodrošiniet, lai vējstikls kameras un radara
bloka priekšā būtu tīrs.
Augsta temperatūra
Ļoti augstā temperatūrā pēc dzinēja iedarbināšanas kameras un radiolokācijas bloks var īslaicīgi
izslēgties uz aptuveni 15 minūtēm, lai pasargātu
bloka elektroniku. Kad temperatūra ir pietiekoši
samazinājusies, kameras un radiolokācijas bloks
atsāk darboties automātiski.
Bojāts vējstikls
SVARĪGI
Ja vējstiklā kāda kameras un radara bloka
"lodziņa" priekšā ir plaisa, skrāpējums vai
akmeņu izraisīts bojājums, kas aptver aptuveni
0,5 × 3,0 mm (0,02 × 0,12 in.) vai lielāku laukumu, jāvēršas servisā, lai nomainītu vējstiklu.
Ieteicams vērsties autorizētā Volvo servisā.
Ja tas netiek novērsts, var samazināties to
vadītāja atbalsta sistēmu veiktspēja, kas
izmanto kameru un radiolokācijas bloku.
Tas nozīmē, ka funkciju pieejamība ir ierobežota, tās ir pilnīgi deaktivizētas vai sniedz
nepareizas atbildes.
Lai novērstu risku, ka radiolokācijas bloku
izmantojošās vadītāja atbalsta sistēmas varētu
nedarboties, darboties kļūdaini vai daļēji, jāievēro arī šādi nosacījumi:
•
Volvo iesaka neremontēt plaisas, skrāpējumus vai akmeņu izraisītus bojājumus,
ja tie atrodas priekšā kameras un radiolokācijas blokam — tā vietā jānomaina viss
vējstikls.
•
Pirms vējstikla nomaiņas sazinieties ar
autorizētu Volvo servisu, lai pārliecinātos,
ka ir pasūtīts pareizs vējstikls, kurš derēs
jūsu automašīnai.
•
Mainot vējstiklu, jāuzstāda tāda paša tipa
vai Volvo apstiprināti vējstikla tīrītāji.
}}
355
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
SVARĪGI
Nomainot vējstiklu, kameras un radiolokācijas
bloks atkārtoti jākalibrē servisā, lai nodrošinātu visu automašīnas kameras un radiolokācijas sistēmu darbību. Ieteicams vērsties autorizētā Volvo servisā.
Saistītā informācija
•
356
Kameras bloks (353 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ieteicamā kameras ierīces apkope
City Safety™
Lai kameras un radara bloks darbotos pareizi, uz
vējstikla bloka priekšā nedrīkst atrasties netīrumi,
ledus un sniegs, un tas regulāri jāmazgā ar ūdeni
un autošampūnu.
City Safety var brīdināt vadītāju, izmantojot vizuālus, skaņas un bremžu impulsu brīdinājumus, lai
palīdzētu viņam/viņai pamanīt gājējus, riteņbraucējus, lielus dzīvniekus un transportlīdzekļus, kas
pēkšņi parādās, — pēc tam automašīna mēģina
automātiski bremzēt, ja vadītājs pats laicīgi nerīkojas.
PIEZĪME
Ja kameras un radiolokācijas bloku klāj netīrumi, ledus vai sniegs, to funkcionalitāte
samazinās un mērījumu veikšana var nebūt
iespējama.
Šī funkcija palīdz vadītājam, automātiski bremzējot
draudošas sadursmes gadījumā, ja vadītājs laicīgi
nereaģē, bremzējot un/vai pagriežot stūri.
City Safety aktivizē īsu, strauju bremzēšanu un
normālos apstākļos aptur automašīnu nedaudz
aiz priekšā esošā transportlīdzekļa.
Sistēma City Safety tiek aktivēta situācijās, kad
autovadītājam jāsāk bremzēt agrāk, un tāpēc tā
nevar palīdzēt autovadītājam jebkurā situācijā.
Tas nozīmē, ka funkciju pieejamība ir ierobežota, tās ir pilnīgi deaktivizētas vai sniedz
nepareizas atbildes.
City Safety ir paredzēts aktivēt iespējami vēlu, lai
novērstu nevajadzīgu iejaukšanos.
Autovadītājs vai pasažieri parasti neievēro sistēmu City Safety, izņemot gadījumus, kad automašīna ir ļoti tuvu tam, lai nokļūtu sadursmē.
Saistītā informācija
•
nojumā ar uzmanības atslābuma brīdi var izraisīt
negadījumu.
Kameras bloks (353 lpp.)
Radiolokācijas bloka atrašanās vieta81.
City Safety var novērst sadursmi vai samazināt
sadursmes ātrumu.
City Safety ir vadītāja palīglīdzeklis situācijās, kad
pastāv risks nokļūt sadursmē ar gājēju, lielu dzīvnieku, velosipēdistu vai transportlīdzekli.
Funkcija City Safety var palīdzēt vadītājam izvairīties no sadursmes, braucot rindā, piemēram, kad
izmaiņas priekšā esošās satiksmes kustībā apvie81
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
}}
357
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
•
City Safety ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās
situācijās un visos satiksmes, laika un
ceļa apstākļos.
•
City Safety automātiskās bremzēšanas
funkcija var novērst sadursmi vai samazināt sadursmes ātrumu, bet, lai nodrošinātu pilnīgu bremžu veiktspēju, vadītājam
vienmēr ir jāspiež bremžu pedālis — pat
ja automašīna bremzē automātiski.
•
•
358
•
BRĪDINĀJUMS
Brīdinājums un stūrēšanas palīdzība tiek
aktivizēta, tikai ja ir augsts sadursmes
risks, — tādēļ jūs nedrīkstat gaidīt, kad
tiks aktivizēts sadursmes brīdinājums vai
City Safety iejauksies.
Brīdinājums un bremzēšana gadījumos,
kad tiek noteikti gājēji un velosipēdisti,
tiek deaktivizēta, ja automašīnas ātrums
pārsniedz 80 km/h (50 mph).
•
Strauji palielinot ātrumu, City Safety neaktivizē automātiskās bremzēšanas funkciju.
•
City Safety neaizstāj vadītāja uzmanību un
lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums
nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta
drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir saistītas ar City Safety, lai uzzinātu par tādiem
faktoriem kā tās ierobežojumiem un to,
kas vadītājam ir jāzina pirms sistēmas lietošanas (visas sadaļas skatiet saišu
sarakstā).
Saistītā informācija
•
City Safety parametri un apakšfunkcijas
(358 lpp.)
•
Sistēmas City Safety brīdinājuma attāluma
iestatīšana (360 lpp.)
•
•
•
Šķēršļu uztveršana ar City Safety (361 lpp.)
City Safety šķērsvirziena satiksmē (363 lpp.)
City Safety ierobežojumi šķērsvirziena
satiksmē (364 lpp.)
•
City Safety — stūrēšanas palīdzība izvairīšanās manevra veikšanai (365 lpp.)
•
City Safety stūrēšanas palīdzības ierobežojumi, veicot izvairīšanās darbības (365 lpp.)
•
Sistēma City Safety, kad tiek bloķēti izvairīšanās manevri (366 lpp.)
•
City Safety bremzē, konstatējot pretimbraucošus transportlīdzekļus* (367 lpp.)
•
•
City Safety ierobežojumi (368 lpp.)
City Safety paziņojumi (371 lpp.)
City Safety parametri un
apakšfunkcijas
City Safety var izvairīties no sadursmes ar
priekšā braucošu transportlīdzekli, riteņbraucēju,
gājēju vai lielu dzīvnieku, ar automātiskās bremzēšanas funkciju samazinot automašīnas ātrumu.
Ja ātruma atšķirība ir lielāka, nekā norādīts sekošanas funkcijas specifikācijās, City Safety automātiskās bremzēšanas funkcija nevar novērst
sadursmi, bet mazina tās sekas.
Transportlīdzekļi
Reaģējot uz priekšā braucošu transportlīdzekli,
City Safety var samazināt ātrumu par maks.
60 km/h (37 mph).
riteņbraucējus;
Reaģējot uz priekšā braucošu riteņbraucēju, City
Safety var samazināt ātrumu par maks. 50 km/h
(30 mph).
Gājēji
Reaģējot uz gājēju, City Safety var samazināt
ātrumu par maks. 45 km/h (28 mph).
Lieli dzīvnieki
Ja pastāv risks nokļūt sadursmē ar lielu dzīvnieku,
City Safety var samazināt automašīnas ātrumu
par 15 km/h (9 mph).
Bremzēšanas funkcija, reaģējot uz lieliem dzīvniekiem, galvenokārt ir paredzēta trieciena spēka
samazināšanai lielā ātrumā un visefektīvāk darbojas ātrumā, kas pārsniedz 70 km/h (43 mph), bet
mazākā ātrumā ir mazāk efektīva.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
City Safety apakšfunkcijas
1 - Sadursmes brīdinājums
Vispirms vadītājs tiek brīdināts par draudošu
sadursmi.
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar vējstikla displeju*, brīdinājums tiek attēlots vējstiklā ar mirgojošu simbolu.
Funkciju pārskats82.
Brīdinājuma skaņas signāls sadursmes riska
gadījumā
Brīdinājuma signāls sadursmes riska gadījumā
Kameras un radiolokācijas bloka veikts attāluma mērījums
City Safety veic trīs darbības šādā secībā:
1.
Sadursmes brīdinājums
2.
Bremžu atbalstsistēma
3.
Automātiskā bremzēšana
Tālāk ir paskaidrots, kas notiek šo trīs procedūru
laikā:
82
83
Simbols par sadursmes brīdinājumu vējstiklā83.
PIEZĪME
Intensīvas saules gaismas, atspulgu, ekstremālu gaismas kontrastu vai saulesbriļļu lietošanas dēļ, kā arī tad, ja autovadītājs neskatās
tieši uz priekšu, vizuālo brīdinājuma signālu
vējstiklā var būt grūti atpazīt.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
City Safety var noteikt gājējus, riteņbraucējus vai
transportlīdzekļus, kas stāv vai pārvietojas tajā
pašā virzienā kā automašīna un atrodas tās
priekšā. City Safety var arī noteikt gājējus, riteņbraucējus vai lielus dzīvniekus, kas šķērso ceļu
automašīnas priekšā.
Ja ir sadursmes risks ar gājēju, lielu dzīvnieku,
riteņbraucēju vai transportlīdzekli (tostarp transportlīdzekļiem, kas aprakstīti sadaļā "City Safety
šķērsvirziena satiksmē"), vadītāja uzmanība tiek
pievērsta ar vizuāliem, skaņas un bremžu impulsu
brīdinājumiem. Bremžu impulsa brīdinājums
netiek aktivizēts, ja automašīna brauc nelielā
ātrumā, vadītājs pēkšņi bremzē vai paātrina gaitu.
Bremžu pulsācijas biežums mainās atkarībā no
automašīnas ātruma.
2 - Bremžu atbalstsistēma
Ja pēc sadursmes brīdinājuma aktivēšanas
sadursmes risks ir vēl vairāk palielinājies, tiek
aktivēta bremžu atbalstsistēma.
Bremžu atbalsts papildina vadītāja veiktu bremzēšanu, ja sistēma uzskata, ka bremzēšana nav pietiekoša, lai spētu izvairīties no sadursmes.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 359
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
3 - Automātiskā bremzēšana
Automātiskā bremzēšanas funkcija tiek aktivēta
pēdējā.
Ja šādā situācijā vadītājs vēl nav sācis veikt darbības, kas ļautu izvairīties no sadursmes, un sadursmes risks ir nenovēršams, tiek izmantota automātiskās bremzēšanas funkcija neatkarīgi no tā,
vai vadītājs bremzē. Tādā gadījumā bremzēšana
notiek ar ierobežotu bremzēšanas spēku, lai
samazinātu sadursmes ātrumu vai ar tādu bremzēšanas spēku, kas ir pietiekošs, lai izvairītos no
sadursmes.
PIEZĪME
Automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu dzinēja darbība tiek pārtraukta, kad automātiskā
bremžu funkcija ir apstādinājusi automašīnu,
ja vien vadītājs pirms tam nav nospiedis
sajūga pedāli.
Vadītājs var vienmēr pārtraukt bremzēšanas
iejaukšanos, līdz galam nospiežot gāzes pedāli.
PIEZĪME
Kad City Safety™ bremzē, iedegas bremžu
signāllukturi.
Automātiskās bremzēšanas laikā var tiks aktivizēti
arī drošības jostu spriegotāji. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā "Drošības jostu spriegotāji".
Dažās situācijās automātiskā bremzēšana
sākumā var būt neliela, bet vēlāk — spēcīga.
Kad City Safety ir novērsusi sadursmi ar stāvošu
objektu, automašīna paliek stāvot, gaidot pozitīvu
vadītāja rīcību. Ja automašīna tiek bremzēta
priekšā braucoša lēnāka transportlīdzekļa dēļ,
ātrums tiek samazināts līdz tādam pašam līmenim, kā priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Kad funkcija City Safety ir aktivizēta un veic
bremzēšanu, vadītāja displejā ir redzams teksta
paziņojums, kas norāda, ka funkcija ir/bija aktīva.
BRĪDINĀJUMS
Vadītājs nedrīkst izmantot City Safety, lai mainītu savu autovadīšanas stilu — vadītājs
nedrīkst paļauties tikai uz funkciju City Safety
un uzticēt tai bremzēšanu.
Saistītā informācija
•
360
City Safety™ (357 lpp.)
Sistēmas City Safety brīdinājuma
attāluma iestatīšana
City Safety vienmēr ir aktivizēta, bet vadītājam ir
iespēja atlasīt funkcijas brīdinājuma attālumu.
PIEZĪME
Funkciju City Safety nevar deaktivizēt. Iedarbinot dzinēju/elektrodzinēju, tā tiek aktivizēta
automātiski un paliek ieslēgta, līdz dzinējs/
elektrodzinējs tiek izslēgts.
Brīdinājuma attālums nosaka sistēmas jutību un
regulē attālumu, kurā ir jāaktivizē vizuāls, skaņas
un bremžu impulsa brīdinājums.
Lai atlasītu brīdinājuma attālumu:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe.
2.
Sadaļā City Safety brīdinājums atlasiet
Novēlota, Normāls vai Agra, lai iestatītu
vajadzīgo brīdinājuma attālumu.
Ja iestatījums Agra aktivizē pārāk daudz brīdinājumu, kas noteiktās situācijās var traucēt, var atlasīt brīdinājuma attālumu Normāls vai Novēlota.
Ja šķiet, ka brīdinājumi tiek aktivizēti pārāk bieži
vai traucē, brīdinājuma attālumu var samazināt,
kas samazina brīdinājumu kopējo skaitu, un līdz ar
to sistēma City Safety brīdinājumu aktivizē vēlāk.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Brīdinājuma attālums Novēlota tādēļ jāizmanto
tikai izņēmuma gadījumos, piemēram, dinamiskas
braukšanas laikā.
PIEZĪME
Sistēmas Rear Collision Warning brīdinājums
ar pagrieziena rādītājiem tiek deaktivizēts, ja
sadursmes brīdinājuma attālums funkcijai City
Safety tiek iestatīts uz viszemāko līmeni
"Novēlota".
BRĪDINĀJUMS
•
Neviena automātiskā sistēma nevar
garantēt 100 % pareizu darbību visās
situācijās. Tādēļ nekādā gadījumā nepārbaudiet City Safety, braucot virsū cilvēkiem, dzīvniekiem vai transportlīdzekļiem
— varat izraisīt nopietnus bojājumus un
traumas, kā arī apdraudēt kāda dzīvību.
•
City Safety brīdina vadītāju, ja rodas
sadursmes risks, taču šī funkcija nevar
samazināt vadītāja reakcijas laiku.
•
Pat ja brīdinājuma attālums ir iestatīts uz
Agra, dažās situācijās brīdinājumi var tikt
saņemti ar nokavēšanos, piemēram, ja
automašīnu ātrumi ir ļoti atšķirīgi vai
priekšā braucošie transportlīdzekļi strauji
bremzē.
•
Kad brīdinājuma attālums ir iestatīts
līmenī Agra, brīdinājumi tiek aktivizēti
agrāk. Tas var nozīmēt, ka brīdinājumi tiek
aktivizēti biežāk nekā brīdinājuma attālumā Normāls, bet tas ir ieteicams, jo
šajā gadījumā funkcija City Safety var darboties efektīvāk.
Taču drošības jostu spriegošanas un bremzēšanas funkcijas joprojām darbojas.
Saistītā informācija
•
City Safety™ (357 lpp.)
Šķēršļu uztveršana ar City Safety
City Safety var uztvert šādus šķēršļus: transportlīdzekļus, velosipēdistus, lielus dzīvniekus un
gājējus.
Transportlīdzekļi
City Safety nosaka lielāko daļu transportlīdzekļu,
kas vai nu stāv uz vietas, vai arī brauc tajā pašā
virzienā kā jūsu automašīna, kā arī transportlīdzekļus, kas aprakstīti sadaļās "City Safety šķērsvirziena satiksmē" un "City Safety bremzē, konstatējot pretimbraucošus transportlīdzekļus".
Lai City Safety varētu uztvert transportlīdzekli
tumsā, tā priekšējiem un aizmugures lukturiem
jādarbojas un skaidri jādeg.
Velosipēdisti
Piemēri tam, ko City Safety uztver kā velosipēdistu — ar
skaidrām auguma aprisēm un velosipēda kontūru.
}}
361
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Lai sistēma darbotos optimāli, funkcijai, kas
nosaka velosipēdistus, ir jāsaņem iespējami
skaidra informācija par ķermeņa aprisēm un velosipēda kontūrām — tai jāspēj identificēt velosipēdu, galvu, rokas, plecus, kājas, ķermeņa augšdaļu un apakšdaļu, kā arī jāspēj atpazīt normālas
cilvēka kustības pazīmes.
Gājēji
Ja šīs funkcijas kamera neredz lielu daļu velosipēdista auguma vai velosipēda, sistēma nespēj
uztvert velosipēdistu.
Lai funkcija spētu uztvert velosipēdistu, viņam
jābūt pieaugušajam un jābrauc ar pieaugušajiem
paredzētu velosipēdu.
BRĪDINĀJUMS
Funkcija City Safety ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, un tā nevar uztvert riteņbraucējus
visās situācijās un, piemēram, nevar noteikt:
•
•
daļēji aizsegtus velosipēdistus;
riteņbraucējus, ja to fona kontrasts ir vājš,
— tādā gadījumā brīdinājumi un bremzēšana var būt novēlota vai nenotikt vispār.
•
velosipēdisti ar apģērbu, kas noslēpj
auguma aprises;
•
velosipēdus, kuriem ir piestiprināti lieli
priekšmeti.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par to, lai automašīna tiktu vadīta pareizi, ievērojot drošu attālumu atkarībā no ātruma.
362
BRĪDINĀJUMS
Funkcija City Safety ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, un tā nevar uztvert gājējus visās
situācijās un, piemēram, nevar noteikt:
Piemēri tam, ko sistēma uzskata par gājējiem ar skaidrām ķermeņa kontūrām.
Lai sistēma darbotos optimāli, funkcijai, kas
nosaka gājējus, ir jāsaņem iespējami skaidra
informācija par ķermeņa kontūrām — tai jāspēj
identificēt galvu, rokas, plecus, kājas, ķermeņa
augšdaļu un apakšdaļu, kā arī jāspēj atpazīt normālas cilvēka kustības pazīmes.
Lai varētu uztvert gājēju, nepieciešams kontrasts
ar fonu, un to nodrošina, piemēram, apģērbs, fons
un laika apstākļi. Vāja kontrasta gadījumā sistēma
var vai nu uztvert gājēju vēlu, vai neuztvert vispār
— tas nozīmē, ka visi brīdinājumi un bremzēšana
aizkavējas vai netiek aktivizēti vispār.
City Safety var noteikt gājējus arī tumsā, ja tos
izgaismo automašīnas priekšējie lukturi.
•
daļēji aizsegtus gājējus, cilvēkus brīvi krītošā apģērbā vai gājējus, kuru augums ir
mazāks par 80 cm (32 in.);
•
gājējus, ja to fona kontrasts ir vājš — tādā
gadījumā brīdinājumu raidīšana un sistēmas bremzēšana var būt novēlota vai
nenotikt vispār.
•
gājējus, kas nes lielus priekšmetus.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par to, lai automašīna tiktu vadīta pareizi, ievērojot drošu attālumu atkarībā no ātruma.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Lieli dzīvnieki
BRĪDINĀJUMS
Funkcija City Safety ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, un tā nevar uztvert lielus dzīvniekus
visās situācijās un, piemēram, nevar noteikt:
Optimāli piemēri par to, ko City Safety interpretē kā lielus
dzīvniekus — stāvošus vai lēni ejošus un ar skaidrām
ķermeņa kontūrām.
Lai sistēma darbotos optimāli, funkcijai, kas
nosaka lielu dzīvnieku (piemēram, alni un zirgu), ir
jāsaņem iespējami skaidra informācija par ķermeņa kontūrām, lai varētu identificēt dzīvnieku
tieši no sāniem, kā arī tā normālas kustības veidu.
Ja dzīvnieka ķermeņa daļas nav redzamas funkcijas kamerai, tad sistēma nevar noteikt dzīvnieku.
City Safety var noteikt lielus dzīvniekus arī tumsā,
ja tos izgaismo automašīnas priekšējie lukturi.
•
•
daļēji aizsegtus lielus dzīvniekus
•
lielus dzīvniekus, kas skrien vai ātri pārvietojas
•
lielus dzīvniekus, ja to fona kontrasts ir
vājš, — tādā gadījumā brīdinājumi un
bremzēšana var būt novēlota vai nenotikt
vispār.
•
nelielus dzīvniekus, piemēram, suņus un
kaķus
City Safety var palīdzēt vadītājam, krustojumā
veicot pagriezienu un šķērsojot pretī braucošā
transportlīdzekļa trajektoriju.
lielākus dzīvniekus, kas tuvojas no priekšpuses vai aizmugures.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par to, lai automašīna tiktu vadīta pareizi, ievērojot drošu attālumu atkarībā no ātruma.
Sektors, kurā City Safety var uztvert pretī braucošos
ceļu šķērsojošos transportlīdzekļus.
City Safety™ (357 lpp.)
Lai City Safety varētu uztvert pretī braucošu
transportlīdzekli, kas var izraisīt sadursmi, tam vispirms jāiebrauc sektorā, kurā City Safety var analizēt situāciju.
City Safety šķērsvirziena satiksmē (363 lpp.)
Jāievēro arī šādi kritēriji:
City Safety bremzē, konstatējot pretimbraucošus transportlīdzekļus* (367 lpp.)
•
jūsu automašīnas braukšanas ātrumam jābūt
vismaz 4 km/h (3 mph);
•
jūsu automašīnai ir jānogriežas pa kreisi valstīs ar satiksmi pa labo ceļa pusi (vai pa labi
valstīs ar satiksmi pa kreiso ceļa pusi);
•
pretī braucošo transportlīdzekļu priekšējiem
lukturiem jābūt ieslēgtiem.
Saistītā informācija
•
•
•
City Safety šķērsvirziena satiksmē
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 363
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
BRĪDINĀJUMS
•
Funkcija "City Safety šķērsvirziena
satiksmē" ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās
situācijās un visos satiksmes, laika un
ceļa apstākļos.
•
Brīdinājumi un automātiskā bremzēšana,
ko izraisa sadursmes draudi ar pretī braucošu transportlīdzekli, bieži vien tiek aktivizēti pārāk vēlu.
•
•
City Safety neaizstāj vadītāja uzmanību un
lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums
nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta
drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
364
City Safety™ (357 lpp.)
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kombinēto
kameras un radara bloku, kuram ir noteikti vispārīgi ierobežojumi — skatiet attiecīgi sadaļas
"Kameras bloka ierobežojumi" un "Radara
bloka ierobežojumi".
Dažos gadījumos City Safety var nespēt palīdzēt
vadītājam tikt galā ar risku, ko rada pretī braucošie ceļu šķērsojošie transportlīdzekļi.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Nekādā gadījumā negaidiet sadursmes
brīdinājumu vai City Safety iejaukšanos.
Saistītā informācija
•
City Safety ierobežojumi
šķērsvirziena satiksmē
Piemēri:
•
stabilitātes kontroles sistēma ESC iejaucas
slidenu braukšanas apstākļu gadījumā;
•
ja pretī braucošais transportlīdzeklis tiek
uztverts pārāk vēlu;
•
ja pretī braucošo transportlīdzekli kaut kas
aizsedz;
•
ja pretī braucošajam transportlīdzeklim ir
izslēgti priekšējie lukturi;
•
ja pretī braucošais transportlīdzeklis brauc
neprognozējami, piemēram, pēdējā brīdī
strauji maina joslas.
City Safety™ (357 lpp.)
City Safety ierobežojumi (368 lpp.)
City Safety šķērsvirziena satiksmē (363 lpp.)
Kameras bloka ierobežojumi (354 lpp.)
Radara ierīces ierobežojumi (345 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
City Safety — stūrēšanas palīdzība
izvairīšanās manevra veikšanai
City Safety stūrēšanas palīdzība var palīdzēt
vadītājam veikt manevru, lai izvairītos no transportlīdzekļa/šķēršļa, ja no sadursmes nevar izvairīties, tikai bremzējot.
City Safety stūrēšanas palīdzība var noteikt:
transportlīdzekļus;
•
•
•
•
riteņbraucējus;
gājējus;
City Safety stūrēšanas palīdzības
ierobežojumi, veicot izvairīšanās
darbības
Funkcijai City Safety var būt ierobežota funkcionalitāte vai tā var neiejaukties, piemēram:
lielus dzīvniekus.
•
ja automašīnas ātrums neatbilst diapazonam
50–100 km/h (30–62 mph);
•
•
ja vadītājs uzsāk izvairīšanās manevru.
BRĪDINĀJUMS
•
•
Jūsu automašīna stūrē sāņus
Lēni braucoši/stāvoši transportlīdzekļi vai
šķēršļi.
City Safety tiek aktivizēta, pastiprinot vadītāja stūrēšanas darbības, — tas notiek tikai tad, ja vadītājs ir sācis izvairīšanās manevru, bet nestūrē pietiekami, lai izvairītos no sadursmes.
Paralēli stūrēšanas darbības pastiprināšanai tiek
lietota arī bremžu sistēma, lai vēl vairāk pastiprinātu stūrēšanas darbību. Pēc pabraukšanas
garām šķērslim šī funkcija arī palīdz iztaisnot
automašīnu.
Sistēmas City Safety spēja paredzēt konkrētu situāciju ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās
situācijās un visos satiksmes, laika un
ceļa apstākļos.
City Safety stūrēšanas palīdzību nevar deaktivizēt,
jo tā ir vienmēr aktivizēta.
Saistītā informācija
•
PIEZĪME
City Safety neaizstāj vadītāja uzmanību un
lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums
nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta
drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Aktivēšana / deaktivēšana
City Safety™ (357 lpp.)
ja stūres pastiprinātājs darbojas ar samazinātu jaudu, piemēram, to dzesējot pārkaršanas dēļ (skatiet sadaļu "No ātruma atkarīgs
stūrēšanas spēks").
Šī funkcija izmanto automašīnas kombinēto
kameras un radara bloku, kuram ir noteikti vispārīgi ierobežojumi — skatiet attiecīgi sadaļas
"Kameras bloka ierobežojumi" un "Radara
bloka ierobežojumi".
Saistītā informācija
•
•
•
City Safety™ (357 lpp.)
•
•
Kameras bloka ierobežojumi (354 lpp.)
City Safety ierobežojumi (368 lpp.)
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(288 lpp.)
Radara ierīces ierobežojumi (345 lpp.)
365
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Sistēma City Safety, kad tiek bloķēti
izvairīšanās manevri
Sistēma City Safety var palīdzēt vadītājam, automātiski bremzējot automašīnu agrāk, ja no sadursmes nevar izvairīties, tikai stūrējot.
Sistēma City Safety palīdz vadītājam, pastāvīgi
mēģinot paredzēt, vai sānos ir pieejama "izvairīšanās trajektorija", ja lēni braucošs vai stāvošs
transportlīdzeklis priekšā tiek noteikts novēloti.
Automašīna (1) "neredz" iespējas izvairīties no priekšā
braucošā transportlīdzekļa (2) un līdz ar to var bremzēt
agrāk.
Jūsu automašīna
Lēni braucošs/stāvošs transportlīdzeklis
City Safety neiejaucas ar automātiskas bremzēšanas funkciju, kamēr vien vadītājam ir iespēja
izvairīties no sadursmes, veicot stūrēšanas
manevru.
366
Tomēr, ja City Safety paredz, ka izvairīšanās
manevrs nav iespējams blakusjoslas satiksmes
situācijas dēļ, šī funkcija var palīdzēt vadītājam,
automātiski sākot bremzēt agrāk.
BRĪDINĀJUMS
•
Sistēmas City Safety spēja paredzēt konkrētu situāciju ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās
situācijās un visos satiksmes, laika un
ceļa apstākļos.
•
City Safety neaizstāj vadītāja uzmanību un
lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums
nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta
drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
City Safety ierobežojumi, kad
izvairīšanās manevri tiek novērsti
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kombinēto
kameras un radara bloku, kuram ir noteikti vispārīgi ierobežojumi — skatiet attiecīgi sadaļas
"Kameras bloka ierobežojumi" un "Radara
bloka ierobežojumi".
Saistītā informācija
•
•
•
City Safety™ (357 lpp.)
Kameras bloka ierobežojumi (354 lpp.)
Radara ierīces ierobežojumi (345 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
City Safety bremzē, konstatējot
pretimbraucošus
transportlīdzekļus*
City Safety var palīdzēt vadītājam bremzēt avārijas situācijā, ja pretimbraucošs transportlīdzeklis
iebrauc jūsu automašīnas joslā.
Ja pretimbraucošs transportlīdzeklis iebrauc jūsu
automašīnas joslā un no sadursmes nevar izvairīties, City Safety var samazināt automašīnas
ātrumu ar mērķi samazināt trieciena spēku.
Jūsu automašīna
Pretimbraucoši transportlīdzekļi
Lai šī funkcija darbotos, ir jāpiepildās šādiem kritērijiem:
•
•
•
•
jūsu automašīnas braukšanas ātrumam jābūt
lielākam par 4 km/h (3 mph);
ceļa posmam ir jābūt taisnam;
jūsu automašīnas joslai ir jābūt skaidriem
joslas horizontālajiem apzīmējumiem;
jūsu automašīnai ir jābūt izvietotai taisni savā
joslā;
•
pretimbraucošajam transportlīdzeklim ir jāatrodas starp jūsu automašīnas joslas horizontālajiem apzīmējumiem;
•
pretimbraucošā transportlīdzekļa priekšējiem
lukturiem jābūt ieslēgtiem;
•
šī funkcija darbojas tikai frontālas sadursmes
gadījumā;
•
šī funkcija var noteikt tikai transportlīdzekļus
ar četriem riteņiem;
•
šai funkcijai ir nepieciešams, lai būtu uzstādīti
un darbotos elektriskie drošības jostu
spriegotāji* (skatiet sadaļu "Drošības jostu
spriegotājs").
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kombinēto
kameras un radara bloku, kuram ir noteikti vispārīgi ierobežojumi — skatiet attiecīgi sadaļas
"Kameras bloka ierobežojumi" un "Radara
bloka ierobežojumi".
BRĪDINĀJUMS
•
Funkcija "City Safety bremzē, konstatējot
pretimbraucošus transportlīdzekļus" ir
vadītāja papildu atbalsta funkcija, kuras
mērķis ir uzlabot braukšanas drošību —
tā nevar darboties visās situācijās un
visos satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
•
Brīdinājumi un automātiskā bremzēšana,
ko izraisa tūlīt gaidāma sadursme ar pretī
braucošu transportlīdzekli, vienmēr tiek
aktivizēti ļoti novēloti.
•
Vadītājs nedrīkst gaidīt sadursmes brīdinājumu vai City Safety iejaukšanos, un
vadītājam ir jābremzē ar pilnu spēku,
tiklīdz ir konstatēti bīstami apstākļi.
•
City Safety neaizstāj vadītāja uzmanību un
lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums
nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta
drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 367
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
City Safety™ (357 lpp.)
City Safety ierobežojumi
City Safety ierobežojumi (368 lpp.)
Noteiktās situācijās funkcija City Safety var būt
ierobežota.
Kameras bloka ierobežojumi (354 lpp.)
Apkārtne
Radara ierīces ierobežojumi (345 lpp.)
Zemi objekti
Darbību ierobežo arī piekārti priekšmeti, piemēram, karodziņš pie pagarinātas kravas uz jumta,
vai arī tādi piederumi kā papildu lukturi un triecienstieņi, kas ir augstāki par dzinēja pārsegu.
Drošības jostu spriegotājs (48 lpp.)
Buksēšana
Uz slidenām ceļa virsmām bremzēšanas attālums
palielinās, un tas var samazināt City Safety spēju
novērst sadursmi. Šādās situācijās bremžu pretbloķēšanas sistēma un stabilitātes kontrole
ESC84 nodrošinās vislabāko iespējamo bremzēšanu un saglabās stabilitāti.
Pretimnākoša gaisma
Spēcīgas saules gaismas un atspīduma gadījumā
var būt grūti pamanīt vējstiklā esošo vizuālo brīdinājuma signālu, ja tiek lietotas saulesbrilles, kā arī
ja vadītājs neskatās taisni uz priekšu.
Karstums
Ja pasažieru salona temperatūra ir augsta, piemēram, spēcīgas saules gaismas dēļ, vizuālo brīdinājuma signālu vējstiklā var īslaicīgi izslēgt.
84
368
Electronic Stability Control
Kameras un radiolokācijas bloka redzamības
lauks
Kameras redzamības lauks ir ierobežots, tādēļ tā
dažās situācijās nespēj noteikt gājējus, lielus dzīvniekus, velosipēdistus un transportlīdzekļus vai arī
tie tiek uztverti vēlāk, nekā prognozēts.
Netīri transportlīdzekļi var tikt uztverti vēlāk par
tīriem transportlīdzekļiem. Tumšajā diennakts
laikā motocikli var tikt uztverti vēlu vai netikt
uztverti vispār.
Ja vadītāja displejā tiek parādīts teksta paziņojums par to, ka kameras un radiolokācijas bloks ir
bloķēts, iespējams, City Safety nevarēs noteikt
gājējus, lielus dzīvniekus, velosipēdistus vai ceļa
marķējumus automašīnas priekšā. Tas nozīmē, ka
funkcijas City Safety darbība var būt ierobežota.
Taču kļūdas paziņojums netiek rādīts visās situācijās, kad vējstikla sensori ir bloķēti, tādēļ vadītājam jāpievērš uzmanība tam, lai vējstikls un zona
kameras un radiolokācijas bloka priekšā būtu tīra.
SVARĪGI
City Safety komponentu apkopi un nomaiņu
drīkst veikt tikai servisā - ieteicams autorizētā
Volvo servisā.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Vadītāja iejaukšanās
Braukšana atpakaļgaitā
Braucot atpakaļgaitā, City Safety tiek īslaicīgi
deaktivizēta.
Dažādi
Aktīvs un apzināts braukšanas stils tādēļ var aizkavēt sadursmes brīdinājuma raidīšanu un iejaukšanos, lai samazinātu nevajadzīgus brīdinājumus.
Brīdinājumi par stāvošām vai lēni braucošām automašīnām un lieliem dzīvniekiem
var tikt izslēgti tumsas vai sliktas redzamības dēļ.
•
Brīdinājumi un bremžu iedarbināšana
gadījumos, kad tiek uztverti gājēji un velosipēdisti, izslēdzas, ja automašīnas ātrums
pārsniedz 80 km/h (50 mph).
•
Nenovietojiet, nepielīmējiet un nepiestipriniet neko vējstikla ārpusē vai iekšpusē
priekšā kameras un radiolokācijas blokam
vai blakus tam, pretējā gadījumā var tikt
traucētas no kameras darbības atkarīgās
funkcijas.
•
Objekti, sniegs, ledus vai netīrumi kameras sensora uztveršanas zonā var samazināt tā funkcionalitāti, to pilnīgi deaktivizēt
vai arī sniegt nepareizus funkciju rādījumus.
BRĪDINĀJUMS
•
Zems ātrums
City Safety netiek aktivizēta ļoti zemā ātrumā —
zem 4 km/h (3 mph), tādēļ sistēma neiejaucas
situācijās, kad automašīna tuvojas priekšā esošam transportlīdzeklim ļoti lēni, piemēram, novietojot stāvēšanai.
Aktīvs vadītājs
Vadītāja komandām vienmēr tiek dota priekšroka,
tādēļ City Safety neiejaucas situācijās un atliek
brīdinājumu/iejaukšanos, kad vadītājs izlēmīgi
stūrē un palielina ātrumu pat tad, ja sadursme nav
novēršama.
•
Brīdinājumu sniegšana un bremžu iedarbināšana var notikt vēlāk vai nenotikt vispār, ja situācija uz ceļa vai kāda ārēja
ietekme nozīmē to, ka kameras un radiolokācijas bloks nevar pareizi uztvert
priekšā esošus gājējus, velosipēdistus,
lielus dzīvniekus vai transportlīdzekļus.
•
Lai transportlīdzekļus varētu uztvert naktī,
to priekšējiem lukturiem un aizmugurējo
lukturu blokam jābūt ieslēgtiem un spoži
jāizgaismojas.
•
Kameras un radiolokācijas bloka spēja
uztvert gājējus un velosipēdistus ir ierobežota. Sistēma var raidīt brīdinājumus un
bremzēt, ja relatīvais ātrums nepārsniedz
50 km/h (30 mph). Brīdinājumi un
bremžu iedarbināšana gadījumos, kad tiek
uztverti stāvoši vai lēni braucoši transportlīdzekļi, ir aktīva, ja braukšanas ātrums
nepārsniedz 70 km/h (43 mph). Ātruma
samazinājums lieliem dzīvniekiem ir
mazāks par 15 km/h (9 mph), un to var
sasniegt braukšanas ātrumā, kas pārsniedz 70 km/h (43 mph). Brīdinājums un
bremžu aktivizēšana, konstatējot lielus
dzīvniekus, mazākā ātrumā ir mazāk efektīva.
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kombinēto
kameras un radara bloku, kuram ir noteikti vispārīgi ierobežojumi — skatiet attiecīgi sadaļas
"Kameras bloka ierobežojumi" un "Radara
bloka ierobežojumi".
Tirgus ierobežojumi
City Safety nav pieejama visās valstīs. Ja City
Safety nav redzama vidējā displeja izvēlnē
}}
369
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Iestatījumi, automašīna nav aprīkota ar šo funkciju.
Meklēšanas ceļš centrālā displeja augšējā skatā:
•
Iestatījumi
My Car
IntelliSafe
Saistītā informācija
•
•
•
370
City Safety™ (357 lpp.)
Kameras bloka ierobežojumi (354 lpp.)
Radara ierīces ierobežojumi (345 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
City Safety paziņojumi
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki paziņojumi
saistībā ar sistēmu City Safety.
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Paziņojums
Tehniskie parametri
City Safety
Kad City Safety bremzē vai ir veikusi automātisko bremzēšanu, vairāki vadītāja displeja simboli var izgaismoties saistībā ar teksta paziņojuma attēlošanu.
Autom. iejaukšanās
City Safety
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Samaz. funkcionalitāte. Jāveic
apkope
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras centrā esošo
taustiņu
.
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu
— ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
City Safety™ (357 lpp.)
371
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Rear Collision Warning
Rear Collision Warning ierobežojumi
Funkcija Rear Collision Warning (RCW) var palīdzēt vadītājam izvairīties no aizmugures sadursmēm.
Dažos gadījumos RCW var nespēt palīdzēt vadītājam tikt galā, ja rodas sadursmes risks.
RCW tiek automātiski aktivizēta katrā dzinēja
iedarbināšanas reizē.
RCW var brīdināt aizmugurē esošā transportlīdzekļa vadītāju par sadursmes risku, ātri mirkšķinot pagrieziena rādītājus.
Ja ātrums ir mazāks par 30 km/h (20 mph) un
funkcija RCW uzskata, ka pastāv aizmugures
sadursmes risks, drošības jostu spriegotāji var
nospriegot priekšējās drošības jostas un aktivizēt
drošības sistēmu Whiplash Protection System.
Tieši pirms sadursmes no aizmugures RCW var
aktivizēt arī kājas bremzi, lai samazinātu automašīnas paātrinājumu sadursmes laikā. Tomēr bremzes tiek aktivizētas tikai tad, ja automašīna stāv.
Nospiežot gāzes pedāli, uzreiz tiek atlaista kājas
bremze.
Saistītā informācija
372
•
Rear Collision Warning ierobežojumi
(372 lpp.)
•
Whiplash Protection System (45 lpp.)
PIEZĪME
Sistēmas Rear Collision Warning brīdinājums
ar pagrieziena rādītājiem tiek deaktivizēts, ja
sadursmes brīdinājuma attālums funkcijai City
Safety tiek iestatīts uz viszemāko līmeni
"Novēlota".
Tā var notikt, piemēram:
•
pārāk vēlu tiek uztverts transportlīdzeklis, kas
tuvojas no aizmugures;
•
transportlīdzeklis, kas tuvojas no aizmugures,
pēdējā brīdī maina joslu;
•
transportlīdzeklis, kas tuvojas no aizmugures,
brauc ar ātrumu, kas pārsniedz 80 km/h
(50 mph);
•
automašīnas elektrosistēmai ir pievienota
piekabe, velosipēdu bagāžnieks vai tamlīdzīga
ierīce — šajā gadījumā funkcija RCW tiek
deaktivizēta automātiski.
PIEZĪME
Dažos tirgos RCW nebrīdina ar pagrieziena
indikatoriem vietējo satiksmes noteikumu dēļ
— tādos gadījumos šī funkcijas daļa tiek
deaktivizēta.
Taču drošības jostu spriegošanas un bremzēšanas funkcijas joprojām darbojas.
Saistītā informācija
•
Rear Collision Warning (372 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BLIS*
Funkcija BLIS85 palīdz vadītājam noteikt transportlīdzekļus, kas atrodas pa diagonāli aizmugurē no automašīnas un tās sānos, lai sniegtu
palīdzību intensīvā satiksmē uz ceļiem ar vairākām joslām katrā virzienā.
BLIS ir vadītāja palīglīdzeklis, kura mērķis ir brīdināt par:
•
transportlīdzekļiem automašīnas "aklajā
zonā";
•
transportlīdzekļiem, kas automašīnai strauji
tuvojas pa blakus esošo kreiso un labo joslu.
BLIS lampiņas86 atrašanās vieta.
BLIS darbības princips
Indikatora lampa
Aklā punkta zona
Šo funkciju aktivizē/deaktivizē, izmantojot
BLIS taustiņu vidējā displeja funkciju skatā.
Ātri tuvojošamies transportlīdzekļu zona.
Funkcija BLIS ir aktīva, ja ātrums
pārsniedz 10 km/h (6 mph).
Sistēmai paredzēts reaģēt, kad:
•
•
automašīnu apdzen citi transportlīdzekļi;
automašīnai strauji tuvojas cits transportlīdzeklis.
Ja BLIS uztver transportlīdzekli 1. zonā vai transportlīdzekli, kas strauji tuvojas 2. zonā, attiecīgās
puses sānu spoguli esošā indikatora lampiņa
nepārtraukti izgaismojas. Ja vadītājs ieslēdz
pagrieziena rādītāju, kas atrodas tajā pašā pusē,
kurā brīdinājums, tad indikatora lampiņa pārstāj
85
86
Blind Spot Information Systems
IEVĒROJIET: attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 373
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
nepārtraukti izgaismoties un sāk mirgot ar spilgtāku gaismu.
•
•
Ieteicamā BLIS apkope (375 lpp.)
Aktivēšana / deaktivēšana BLIS
BLIS paziņojumi (377 lpp.)
Funkciju BLIS87 var aktivizēt/deaktivizēt.
PIEZĪME
Lampiņa iedegas tajā automašīnas pusē, kurā
sistēma ir uztvērusi transportlīdzekli. Ja automašīna vienlaikus tiek apdzīta no abām
pusēm, iedegas abas lampiņas.
BRĪDINĀJUMS
•
•
•
BLIS funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā
nevar darboties visās situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
Indikatora lampa
Par drošu joslu maiņu un par pareizu
lēmumu pieņemšanu vienmēr ir atbildīgs
vadītājs.
BLIS neaizstāj vadītāja uzmanību un
lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums
nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta
drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
–
Ja, iedarbinot dzinēju, BLIS ir aktivizēta, to apstiprina sānu spoguļu indikatora lampiņu iemirgošanās vienu reizi.
Aktivēšana / deaktivēšana BLIS (374 lpp.)
BLIS ierobežojumi (375 lpp.)
Saistītā informācija
•
374
Šo funkciju aktivizē/deaktivizē, izmantojot
BLIS taustiņu vidējā displeja funkciju skatā.
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam BLIS.
> BLIS tiek aktivizēta/deaktivizēta — taustiņā tiek parādīts zaļš/pelēks indikators.
Ja, izslēdzot dzinēju, BLIS ir deaktivizēta, tā paliks
deaktivizēta arī, nākamreiz iedarbinot dzinēju, un
indikatora lampiņa netiks izgaismota.
Saistītā informācija
•
•
BLIS lampiņas88 atrašanās vieta.
BLIS* (373 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BLIS ierobežojumi
pēdu bagāžnieks, bagāžas kaste vai tamlīdzīga ierīce.
Noteiktās situācijās funkcija BLIS89 var būt ierobežota.
Ieteicamā BLIS apkope
•
Lai nodrošinātu optimālu funkcionalitāti, vietai
priekšā sensoriem jābūt tīrai.
•
Nepiestipriniet nekādus priekšmetus, līmlenti
vai uzlīmes vietai ap sensoriem.
BRĪDINĀJUMS
•
•
BLIS nedarbojas asos līkumos.
BLIS nedarbojas, braucot atpakaļgaitā.
Saistītā informācija
•
BLIS* (373 lpp.)
Gādājiet par šīs zonas tīrību — gan automašīnas kreisajā, gan labajā pusē90.
Ierobežojumu piemēri:
•
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus un sniegs, tie
var pasliktināt sistēmas darbību un deaktivizēt brīdinājumus.
•
BLIS funkcija tiek automātiski deaktivizēta, ja
automašīnas elektrosistēmai tiek pievienota
piekabe, velosipēdu bagāžnieks vai tamlīdzīga
ierīce.
•
Lai BLIS darbotos optimāli, automašīnas vilkšanas iekārtai nedrīkst būt pievienots velosi-
87
88
89
90
Blind Spot Information
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
Blind Spot Information
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 375
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
•
Ieteicamā Cross Traffic Alert apkope
(380 lpp.)
•
•
Cross Traffic Alert paziņojumi (381 lpp.)
Rear Collision Warning (372 lpp.)
Gādājiet par šīs zonas tīrību — gan automašīnas kreisajā, gan labajā pusē91.
BLIS sensori atrodas katrā aizmugures spārna/
bufera stūrī. Sensorus izmanto arī funkcijas Cross
Traffic Alert (CTA) un Rear Collision Warning.
SVARĪGI
BLIS un CTA komponentu remonts vai pārkrāsošana jāveic tikai servisā - ieteicams
autorizētā Volvo servisā.
Saistītā informācija
Cross Traffic Alert* (378 lpp.)
•
Cross Traffic Alert ierobežojumi (379 lpp.)
91
376
BLIS* (373 lpp.)
•
•
•
Aktivēšana / deaktivēšana Cross Traffic Alert
(379 lpp.)
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BLIS paziņojumi
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki paziņojumi
saistībā ar sistēmu BLIS92.
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Aklo zonu sensors
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Jāveic apkope
Aklo zonu sist. izslēgta
Sistēmas BLIS un CTA ir deaktivizētas, jo automašīnas elektrosistēmai ir pievienota piekabe.
Pievienota piekabe
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras centrā esošo
taustiņu
.
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu
— ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
92
BLIS* (373 lpp.)
Blind Spot Information
* Papildaprīkojums/piederums. 377
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Cross Traffic Alert*
CTA93
ir vadītāja atbalsta sistēma, kas papildina
sistēmu BLIS94 un kuras mērķis ir palīdzēt vadītājam noteikt sānisku satiksmes plūsmu aiz automašīnas, braucot atpakaļgaitā.
Ja CTA nosaka, ka kāds tuvojas automašīnai no
sāniem, par to liecina:
•
skaņas signāls — tas atskan tās puses skaļrunī, no kuras tuvojas objekts;
•
centrālā displeja PAS95 grafiskajā attēlā tiek
attēlota izgaismota ikona.
•
stāvvietā novietošanas palīgsistēmas kameras augšējā skatā tiek attēlota ikona.
BRĪDINĀJUMS
CTA darbības princips.
CTA papildina BLIS, nosakot no sāniem braucošus transportlīdzekļus, piemēram, kad atpakaļgaitā izbraucat no stāvvietas.
Cross Traffic Alert funkcija ir vadītāja
papildu atbalsta funkcija, kuras mērķis ir
atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās
situācijās un visos satiksmes, laika un
ceļa apstākļos.
•
Par drošu braukšanu atpakaļgaitā un par
pareizu lēmumu pieņemšanu vienmēr ir
atbildīgs vadītājs.
•
Cross Traffic Alert neaizstāj vadītāja
uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr
ir pienākums nodrošināt, lai automašīna
tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu
ātrumu, piemērotu intervālu un distanci
līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā
ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Saistītā informācija
Izgaismota CTA ikona PAS grafiskajā attēlā ekrānā96.
•
CTA galvenais mērķis ir uztvert transportlīdzekļus.
Labvēlīgos apstākļos tā var uztvert arī mazākus
objektus, piemēram, velosipēdistus un gājējus.
Aktivēšana / deaktivēšana Cross Traffic Alert
(379 lpp.)
•
•
Cross Traffic Alert ierobežojumi (379 lpp.)
CTA darbojas tikai tad, ja automašīna ripo atpakaļgaitā vai ir ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
•
Cross Traffic Alert paziņojumi (381 lpp.)
93
94
95
96
378
•
Ieteicamā Cross Traffic Alert apkope
(380 lpp.)
Cross Traffic Alert
Blind Spot Information
Park Assist System: novietošanas palīgsistēma ar atpakaļgaitas sensoriem
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Aktivēšana / deaktivēšana Cross
Traffic Alert
Vadītājs var izvēlēties izslēgt funkciju CTA97,
rīkojoties šādi:
Centrālā displeja funkciju skatā
nospiediet pogu Cross Traffic
Alert.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — CTA ir deaktivizēta.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — CTA ir aktivizēta.
Cross Traffic Alert ierobežojumi
Noteiktās situācijās funkcija CTA98 var būt ierobežota.
CTA nedarbojas optimāli visās situācijās — tai ir
noteikti ierobežojumi, piemēram, CTA sensori
"neredz" cauri citiem autostāvvietā novietotiem
transportlīdzekļiem vai šķēršļiem.
Tālāk ir sniegti daži piemēri situācijām, kad CTA
"redzamības lauks" var jau būt ierobežots, tādēļ
tuvojošos transportlīdzekļus nevar uztvert līdz brīdim, kad tie atrodas ļoti tuvu:
CTA aklās zonas sektors.
Sektors, kurā CTA nespēj uztvert/"redzēt".
CTA tiek automātiski aktivizēta katrā dzinēja
iedarbināšanas reizē.
Taču, ja automašīna lēnām brauc atpakaļgaitā,
mainās leņķis attiecībā pret bloķējošo transportlīdzekli/objektu un strauji samazinās "aklās zonas"
apmērs.
Saistītā informācija
•
Slīpā stāvvietā CTA var pilnīgi neko neuztvert vienā pusē.
Cross Traffic Alert* (378 lpp.)
automašīna ir novietota stāvēšanai dziļi stāvvietā;
97
98
Cross Traffic Alert
Cross Traffic Alert
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 379
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Papildu ierobežojumu piemēri
• Ja sensorus klāj netīrumi, ledus un sniegs, tie
var pasliktināt sistēmas darbību un deaktivizēt brīdinājumus. Skatiet papildu informāciju
sadaļā "Ieteicamā Cross Traffic Alert
apkope".
•
•
CTA tiek automātiski deaktivizēta, ja automašīnas elektrosistēmai tiek pievienota piekabe,
velosipēdu bagāžnieks vai tamlīdzīga ierīce.
Ieteicamā Cross Traffic Alert
apkope
•
Lai nodrošinātu optimālu funkcionalitāti, vietai
priekšā sensoriem jābūt tīrai.
•
Nepiestipriniet nekādus priekšmetus, līmlenti
vai uzlīmes vietai ap sensoriem.
SVARĪGI
BLIS un CTA komponentu remonts vai pārkrāsošana jāveic tikai servisā - ieteicams
autorizētā Volvo servisā.
Saistītā informācija
•
•
•
Lai CTA darbotos optimāli, automašīnas vilkšanas iekārtai nedrīkst būt pievienots velosipēdu bagāžnieks, bagāžas kaste vai tamlīdzīga ierīce.
Cross Traffic Alert* (378 lpp.)
BLIS* (373 lpp.)
Rear Collision Warning (372 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Cross Traffic Alert* (378 lpp.)
Ieteicamā Cross Traffic Alert apkope
(380 lpp.)
Gādājiet par šīs zonas tīrību — gan automašīnas kreisajā, gan labajā pusē99.
CTA sensori atrodas katrā aizmugures spārna/
bufera stūrī. Sensorus izmanto arī funkcijas
BLIS100 un Rear Collision Warning.
99 PIEZĪME. Attēls ir shematisks,
100Blind Spot Information
380
un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Cross Traffic Alert paziņojumi
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki ziņojumi
saistībā ar sistēmu CTA101.
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Aklo zonu sensors
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Jāveic apkope
Aklo zonu sist. izslēgta
Sistēmas BLIS un CTA ir deaktivizētas, jo automašīnas elektrosistēmai ir pievienota piekabe.
Pievienota piekabe
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras centrā esošo
taustiņu
.
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu
— ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
Cross Traffic Alert* (378 lpp.)
101Cross
Traffic Alert
* Papildaprīkojums/piederums. 381
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ceļazīmju informācija*
BRĪDINĀJUMS
Ceļazīmju informācijas funkcija (RSI102) var palīdzēt vadītājam ievērot ar ātrumu saistītas ceļazīmes un noteiktas aizlieguma zīmes.
Reģistrētās ātruma informācijas piemērs103.
Ja automašīna pabrauc garām ātruma ierobežojuma zīmei, tā tiek rādīta vadītāja displejā un vējstikla displejā*.
Nolasāmu zīmju piemēri103.
RSI var sniegt informāciju par pašreiz atļauto
ātrumu, automaģistrāles vai ceļa sākumu/beigām,
apdzīšanas aizliegumu, vienvirziena ceļu u.c.
102Road Sign Information
103Ceļazīmes atšķiras atkarībā
382
PIEZĪME
Noteiktos tirgos ceļazīmju informācijas funkcija (RSI) ir pieejama tikai kombinācijā ar
Sensus Navigation*.
•
Ceļa zīmju informācijas funkcija ir vadītāja
papildu atbalsta funkcija, kuras mērķis ir
atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās
situācijās un visos satiksmes, laika un
ceļa apstākļos.
•
Ceļa zīmju informācijas funkcija neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam
vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un
saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Saistītā informācija
•
Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana (383 lpp.)
•
Ceļazīmju informācijas un zīmju attēlojums
(384 lpp.)
•
Ceļazīmju informācija un Sensus Navigation
(386 lpp.)
•
Ceļazīmju informācija ar ātruma brīdinājumu
un iestatījumi (386 lpp.)
•
Ātruma brīdinājuma aktivizēšana/deaktivizēšana ceļazīmju informācijas sistēmā
(388 lpp.)
no tirgus – šo instrukciju attēlos ir redzami tikai daži piemēri.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
•
Ceļazīmju informācija ar fotoradaru informāciju (388 lpp.)
•
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi
(389 lpp.)
Ceļazīmju informācijas
aktivizēšana/deaktivizēšana
Saistītā informācija
•
Ceļazīmju informācija* (382 lpp.)
Ceļazīmju informācijas apakšfunkcija ir atlasāma
— vadītājs var atlasīt Ieslēgta vai Izslēgta.
Centrālā displeja funkciju skatā
nospiediet pogu Road Sign
Information.
ZAĻŠ taustiņa rādījums — RSI ir aktivizēta.
•
•
PELĒKS taustiņa rādījums — RSI ir deaktivizēta.
PIEZĪME
104Road
•
Ja ir aktivizēta automātiskā ātruma ierobežotāja funkcija, ceļazīmju informācija
vadītāja displejā tiek rādīta, pat ja RSI104
nav aktivizēta.
•
Lai noņemtu ceļazīmju informāciju no
vadītāja displeja, ir jādeaktivizē gan automātiskais ātruma ierobežotājs, gan arī
RSI.
•
Kad automātiskā ātruma ierobežotāja
funkcija ir aktivizēta, bet RSI ir deaktivizēta, RSI brīdinājumi netiek rādīti. Lai
saņemtu brīdinājumus, ir jāaktivizē arī RSI.
Sign Information — RSI
* Papildaprīkojums/piederums. 383
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ceļazīmju informācijas un zīmju
attēlojums
Ceļazīmju informācijas funkcija (RSI105) attēlo
ceļazīmes dažādos veidos (atkarībā no zīmes un
situācijas).
Papildus ātruma ierobežojuma
simbolam var tikt attēlota arī vēl
cita zīme106, piemēram, apdzīšanas aizlieguma zīme.
Ja automašīna ir aprīkota ar sistēmu Sensus
Navigation*, parasti tiek rādītas tiešas ātruma
ierobežojuma zīmes — netiešas ātruma ierobežojuma zīmes tiek rādītas tikai tad, ja kartes datos
nav informācijas par ātruma ierobežojumu attiecīgajai ceļa daļai.
Ja vadītājs uzbrauc uz ceļa,
kam ceļa malā uzstādīta
iebraukšanas aizlieguma zīme,
šīs zīmes simbols106 mirgo
vadītāja displejā kā brīdinājums.
Netieša ātruma ierobežojuma zīmes piemērs106:
Ja automašīna ir aprīkota ar sistēmu Sensus
Navigation*, kartes dati tiek izmantoti, lai noteiktu,
vai automašīna nebrauc nepareizajā virzienā.
Reģistrētās ātruma informācijas piemērs106.
Kad RSI uztver ceļazīmi ar ātruma ierobežojumu,
vadītāja displejā šī zīme tiek attēlota kā simbols
kombinācijā ar krāsainu rādījumu spidometrā.
Ja automašīna ir aprīkota ar sistēmu Sensus
Navigation*, ar ātrumu saistītā informācija tiek
iegūta arī no kartes datiem, kas nozīmē, ka informācija par ātruma ierobežojumu vadītāja displejā
var tikt rādīta vai mainīta, nepabraucot garām ar
ātrumu saistītai zīmei.
105Road Sign Information
106Ceļazīmes atšķiras atkarībā
384
Vadītājs var arī saņemt skaņas brīdinājumu, braucot pa vienvirziena ceļu nepareizajā virzienā, ja ir
aktivizēta funkcija Audio brīdinājums par ceļa
zīmi, — skatiet tēmu "Skaņas brīdinājums
ieslēgts/izslēgts" sadaļā "Ceļazīmju informācija
ar ātruma brīdinājumu un iestatījumiem".
Ātruma ierobežojums vai
automaģistrāles beigas
Kad RSI nosaka "netiešu ātruma ierobežojuma
zīmi", kas norāda pašreizējā ātruma ierobežojuma
beigas, — piemēram, automaģistrāles beigās —
vadītāja displejā ir redzams simbols ar attiecīgo
ceļazīmi.
Visu ierobežojumu beigas.
Automaģistrāles beigas.
Vadītāja displeja simbols nodziest pēc
10–30 sekundēm un neiedegas, kamēr automašīna nepabrauc garām nākamajai ar ātruma ierobežojumu saistītajai zīmei.
Mainīts ātruma ierobežojums
Pabraucot garām tiešai ātruma ierobežojuma
zīmei, kad mainās ātruma ierobežojums, vadītāja
displejā ir redzams simbols ar attiecīgo ceļazīmi.
no tirgus — šo norādījumu ilustrācijās ir attēloti tikai piemēri.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Tiešas ātruma ierobežojuma
zīmes piemērs106.
Papildu zīmes
Vadītāja displeja simbols nodziest pēc
aptuveni 5 minūtēm un neiedegas, kamēr automašīna nepabrauc garām nākamajai ar ātruma
ierobežojumu saistītajai zīmei.
Ja automašīna ir aprīkota ar sistēmu Sensus
Navigation*, ātruma ierobežojuma zīmes vadītāja
displejā tiek rādītas, kad kartes datos ir informācija par ātruma ierobežojumu attiecīgajai ceļa
daļai, pat ja nav pabraukts garām tiešai zīmei. Ja
kartes datos nav informācijas, zīme nodziest, kad
ir pagājušas aptuveni 3 minūtes kopš pabraukšanas garām ātruma ierobežojuma zīmei.
Papildu zīmju piemēri106.
Dažreiz vienam un tam pašam ceļam ir noteikti
atšķirīgi ātruma ierobežojumi - tādā gadījumā
papildu zīme norāda apstākļus, kādos ir spēkā
atšķirīgie braukšanas ātrumi. Konkrētais ceļa
posms var, piemēram, būt īpaši bīstams satiksmei
lietū un/vai miglā.
Papildu zīme ar informāciju par lietu tiek rādīta
tikai gadījumā, ja tiek lietoti vējstikla tīrītāji.
Ja automašīnas elektrosistēmai ir pievienota piekabe un jūs pabraucat garām ceļazīmei ar papildzīmi "piekabe", norādītais ātrums tiek attēlots
vadītāja displejā.
106Ceļazīmes atšķiras atkarībā no tirgus — šo
107Tikai automašīnās ar Sensus Navigation.
Daži ātruma ierobežojumi ir
spēkā, piemēram, tikai pēc
noteikta attāluma vai noteiktā
diennakts laikā. Vadītājs tiek
informēts par šādu informāciju,
zem ātruma ierobežojuma simbola attēlojot papildu zīmes
simbolu. Vadītāja displejā tiks attēlots papildu
simbols DIST vai TIME.
Vadītāja displejā zem ātruma
simbola106 novietots papildu
zīmes simbols tukša rāmja veidolā nozīmē, ka RSI ir uztvēris
papildu zīmi ar informāciju, kura
papildina pašreizējo ātruma
ierobežojumu.
Zīme "Skola" un "Bērni"
Ja satelītnavigācijas kartes
datos107 ir ietverta brīdinājuma
zīme106 "Skola" vai "Bērni",
vadītāja displejā tiek rādīta šā
tipa zīme.
norādījumu ilustrācijās ir attēloti tikai piemēri.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 385
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Saistītā informācija
•
•
•
Ceļazīmju informācija* (382 lpp.)
Ceļazīmju informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana (383 lpp.)
Ceļazīmju informācija ar ātruma brīdinājumu
un iestatījumi (386 lpp.)
Ceļazīmju informācija un Sensus
Navigation
Ja automašīna ir aprīkota ar Sensus Navigation,
ātruma informācija tiek nolasīta no navigācijas
ierīces šādos gadījumos:
•
Nosakot zīmes, kas netieši norāda uz ātruma
ierobežojumu, piemēram, autostrādes, šosejas ar nodalītām brauktuvēm un pilsētas ierobežojuma zīmes.
•
Ja sistēmai šķiet, ka iepriekš uztvertā ātruma
ierobežojuma zīme vairs nav spēkā, bet jauna
zīme nav uztverta.
PIEZĪME
Noteiktos tirgos ceļazīmju informācijas funkcija (RSI) ir pieejama tikai kombinācijā ar
Sensus Navigation*.
PIEZĪME
Izmantojot lejupielādētu trešās puses lietotni
navigācijai, nav pieejams atbalsts ar ātrumu
saistītajai informācijai.
Saistītā informācija
•
108Road Sign Information
109Ceļazīmes atšķiras atkarībā
386
Ceļazīmju informācija* (382 lpp.)
Ceļazīmju informācija ar ātruma
brīdinājumu un iestatījumi
RSI108 apakšfunkcija Ātruma ierobežojuma
brīdinājums ir atlasāma — vadītājs var atlasīt
Ieslēgta vai Izslēgta.
Ātruma ierobežojuma brīdinājums brīdina
vadītāju, ja tiek pārsniegts spēkā esošais ātruma
ierobežojums vai iepriekš atlasītais "maksimālais
ātrums" — šis brīdinājums tiek vienreiz atkārtots
pēc aptuveni 1 minūtes vienā un tajā pašā ātruma
ierobežojuma zonā, ja vien vadītājs nesamazina
ātrumu.
Jauns brīdinājums par ātruma ierobežojuma pārsniegšanu ar atgādinājumu tiks aktivizēts, tikai kad
automašīna sasniegs citu/jaunu ātruma ierobežojuma zonu.
Ātruma brīdinājums tiek sniegts
vadītāja displejā, ātruma pārsniegšanas laikā īslaicīgi mirgojot simbolam109, kas norāda
spēkā esošo atļauto maksimālo
ātrumu.
Ja tiek pārsniegts fotoradara
informācijas norādītais ātruma
ierobežojums, vienmēr tiek raidīts ātruma pārsniegšanas brīdinājums.
no tirgus — šo norādījumu ilustrācijā ir attēlots tikai viens piemērs.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Iestatījumi
Skaņas brīdinājuma iestatījumu varat mainīt šādi:
Saistītā informācija
Ātruma brīdinājuma ierobežojuma
pielāgošana
Vadītājs var izvēlēties saņemt brīdinājumu lielākā
ātrumā, nekā norādīts ceļazīmē.
1.
•
•
Atlasiet ātruma brīdinājuma ierobežojumu, rīkojoties šādi:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2.
Atlasiet Ātruma ierobežojuma
brīdinājums.
> Funkcija tiek aktivizēta, un parādās ātruma
ierobežojuma atlasītājs.
3.
Noregulējiet ātruma brīdinājuma ierobežojumu, ekrānā spiežot augšup/lejup vērsto
bultiņu.
(Ievērojiet: kad vadītāja displejā
ir redzams fotoradara simbols,
funkcija neņem vērā atlasīto
ierobežojuma pielāgojumu.)
Skaņas brīdinājuma ieslēgšana/izslēgšana
Varat arī aktivizēt skaņas brīdinājumu saistībā ar
ātruma brīdinājumu.
2.
Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
Ceļazīmju informācija* (382 lpp.)
Ceļazīmju informācija ar fotoradaru informāciju (388 lpp.)
Atlasiet/noņemiet atlasi Audio brīdinājums
par ceļa zīmi, lai aktivizētu/izslēgtu skaņas
brīdinājumu.
Ja ir aktivizēta funkcija Audio brīdinājums par
ceļa zīmi, vadītājs tiek brīdināts, arī braucot pretēja virziena satiksmes ceļa/iebraukšanas aizlieguma zīmes virzienā.
Speed camera warning ieslēgts/izslēgts
Ja automašīna ir aprīkota ar
sistēmu Sensus Navigation* un
kartes datos ir ietverta informācija par fotoradariem, vadītājs
var izvēlēties, lai tiktu aktivizēts
skaņas brīdinājums, kad automašīna tuvojas fotoradaram.
Skaņas brīdinājuma iestatījumu varat mainīt šādi:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2.
Atlasiet/noņemiet atlasi Audio brīdinājums
par fotoradaru, lai aktivizētu/izslēgtu skaņas brīdinājumu par fotoradaru.
* Papildaprīkojums/piederums. 387
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ātruma brīdinājuma aktivizēšana/
deaktivizēšana ceļazīmju
informācijas sistēmā
Apakšfunkciju Ātruma ierobežojuma
brīdinājums var aktivizēt šādi:
1.
2.
Plašāku informāciju par ātruma brīdinājumiem
saistībā ar fotoradariem skatiet arī sadaļās "Ceļazīmju informācija ar ātruma brīdinājumu un iestatījumiem" un "Ceļazīmju informācijas ierobežojumi".
PIEZĪME
•
Lai atskaņotu brīdinājuma skaņu, ja tiek
pārsniegts vajadzīgais ātrums, Ātruma
ierobežojuma brīdinājums funkcijai ir
jābūt aktivizētai un Audio brīdinājums
par ceļa zīmi apakšfunkcijai ir jābūt iestatītai uz Ieslēgta. Brīdinājuma skaņa tiek
atskaņota, ja automašīnas ātrums pārsniedz RSI funkcijas rādīto ātrumu vadītāja displejā.
•
Ir pieejama iespēja aktivizēt skaņas brīdinājumu par fotoradariem neatkarīgi no
automašīnas ātruma un pārsniegtā
ātruma ierobežojuma, pat ja funkcija
Audio brīdinājums par ceļa zīmi ir
deaktivizēta: Skatiet tēmu "Speed
camera warning ieslēgts/izslēgts"
sadaļā "Ceļa zīmju informācija ar ātruma
brīdinājumu un iestatījumiem" un tur atlasiet Audio brīdinājums par fotoradaru.
•
Navigācijas kartes informācija par fotoradariem nav pieejama visos tirgos/reģionos.
Atlasiet Ātruma ierobežojuma
brīdinājums.
> Funkcija tiek aktivizēta, un parādās ātruma
ierobežojuma atlasītājs.
Saistītā informācija
Ceļazīmju informācija* (382 lpp.)
Ceļazīmju informācija ar ātruma brīdinājumu
un iestatījumi (386 lpp.)
110Road Sign Information
111PIEZĪME. Attēls ir shematisks,
388
Ar RSI110 un Sensus Navigation* aprīkota automašīna var sniegt vadītāja displejā informāciju
par gaidāmu fotoradaru.
Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
(Skatiet darbības "Ātruma brīdinājuma
ierobežojuma pielāgošana" aprakstu
sadaļā "Ceļazīmju informācija ar ātruma
brīdinājumu un iestatījumi".)
•
•
Ceļazīmju informācija ar fotoradaru
informāciju
Fotoradaru informācija vadītāja displejā111.
Ja automašīna pārsniedz
noteikto ātruma ierobežojumu
un ir aktivizēta funkcija Ātruma
ierobežojuma brīdinājums,
tiek sniegts ātruma brīdinājums,
kad automašīna tuvojas fotoradaram, ar nosacījumu, ka attiecīgā reģiona navigācijas kartē ir informācija par
fotoradariem.
un dažādiem automašīnu modeļiem un dažādās valstīs detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ceļazīmju informācija* (382 lpp.)
Ceļazīmju informācijas
ierobežojumi
Ceļazīmju informācija ar ātruma brīdinājumu
un iestatījumi (386 lpp.)
Noteiktās situācijās funkcija ceļazīmju informācijas funkcija (RSI112) var būt ierobežota.
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi
(389 lpp.)
RSI darbību var ierobežot šādi:
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
•
izbalējušas zīmes
Ceļa līkumos izvietotas zīmes
Pagrieztas vai bojātas zīmes
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas kameras bloku,
kam ir daži vispārīgi ierobežojumi; skatiet
sadaļu "Kameras bloka ierobežojumi".
Saistītā informācija
•
•
Ceļazīmju informācija* (382 lpp.)
Kameras bloka ierobežojumi (354 lpp.)
Zīmes, kas izvietotas augstu virs brauktuves
Pilnīgi/daļēji aizsegtas vai slikti novietotas
zīmes
•
Ar salnu, sniegu un/vai dubļiem pilnīgi vai
daļēji noklātas zīmes
•
Digitālās ceļu kartes113 ir novecojušas vai
neprecīzas vai tajās nav informācijas par
ātrumu114.
PIEZĪME
Funkcija RSI var sajaukt dažu veidu velosipēdu turētājus, kas paredzēti pievienošanai
piekabju elektrības kontaktligzdai, ar pievienotām piekabēm. Šādos gadījumos vadītāja displejā var tikt rādīta nepareiza informācija par
ātrumu.
112Road Sign Information
113Automašīnās, kas aprīkotas ar Sensus Navigation*.
114Kartes dati ar ātruma informāciju nav pieejami par visiem
reģioniem.
* Papildaprīkojums/piederums. 389
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Driver Alert Control
BRĪDINĀJUMS
Funkcijas Driver Alert Control (DAC) mērķis ir
palīdzēt vadītājam ievērot, ka braukšana kļūst
nevienmērīgāka, piemēram, ja vadītājs kļūst
izklaidīgs vai miegains.
DAC uzdevums ir uztvert lēnu braukšanas spēju
pasliktināšanos, un tā galvenokārt ir paredzēta
izmantošanai, braucot pa maģistrālajiem ceļiem.
Funkcija nav paredzēta pilsētas satiksmei.
Šī funkcija tiek aktivizēta, kad ātrums pārsniedz
65 km/h (40 mph) un paliek aktīva tik ilgi, kamēr
ātrums ir lielāks par 60 km/h (37 mph).
Automašīna joslā tiek vadīta dīvaini.
•
Driver Alert Control funkcija ir vadītāja
papildu atbalsta funkcija, kuras mērķis ir
atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās
situācijās un visos satiksmes, laika un
ceļa apstākļos.
•
Driver Alert Control nedrīkst lietot braukšanas laika palielināšanai. Vadītājam ir
jāieplāno pārtraukumi pēc regulāriem
intervāliem un labi jāatpūšas.
•
Driver Alert Control neaizstāj vadītāja
uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr
ir pienākums nodrošināt, lai automašīna
tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu
ātrumu, piemērotu intervālu un distanci
līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā
ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Ja vadītāja rīcība kļūst manāmi
nesakarīga, vadītājs par to tiek
brīdināts ar šo simbolu vadītāja
displejā, skaņas signālu un teksta ziņojumu Pien. laiks
pārtraukumam.
DAC nolasa automašīnas pozīciju joslā.
Kamera uztver malu marķējumus, kas uzkrāsoti uz
brauktuves, un salīdzina ceļa posmu ar vadītāja
stūrēšanas kustībām.
390
Ja automašīna ir aprīkota ar sistēmu Sensus
Navigation* un tajā ir aktivizēta funkcija Atpūtas
pieturvietu norādes, tiek rādīti arī piemērotu
atpūtas vietu ieteikumi (skatiet sadaļu "Atpūtas
vietu norāžu atlasīšana, ja ir saņemts brīdinājums
no Driver Alert Control").
Driver Alert Control skaņas signāls jāuztver
ļoti nopietni, jo miegains autovadītājs bieži
vien pats neapzinās savu stāvokli.
Brīdinājums pēc kāda laika tiek atkārtots, ja
braukšanas spējas nav uzlabojušās.
•
BRĪDINĀJUMS
Ja atskan signāls vai jūs jūtaties noguris:
Drošā veidā apturiet automašīnu, tiklīdz
tas ir iespējams, un atpūtieties.
Pētījumi liecina, ka braukt nogurušam ir tikpat
bīstami, cik braukt alkohola vai citu vielu reibumā.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Saistītā informācija
•
Aktivēšana / deaktivēšana Driver Alert
Control (391 lpp.)
•
Atpūtas vietu norāžu atlasīšana, ja ir saņemts
brīdinājums no Driver Alert Control (391 lpp.)
•
Driver Alert Control ierobežojumi (392 lpp.)
Aktivēšana / deaktivēšana Driver
Alert Control
Funkciju Driver Alert Control (DAC) var aktivizēt/
deaktivizēt.
ieslēgts/izslēgts
Lai mainītu DAC iestatījumus:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Atlasiet My Car
Alert Control.
3.
IntelliSafe
Atlasiet/noņemiet atlasi Brīdinājums par
modrību, lai aktivizētu/deaktivizētu DAC.
Saistītā informācija
•
Driver
Driver Alert Control (390 lpp.)
Atpūtas vietu norāžu atlasīšana, ja ir
saņemts brīdinājums no Driver Alert
Control
Var atlasīt, vai funkcijai Atpūtas pieturvietu
norādes ir jābūt aktivizētai/deaktivizētai.
Automašīnās, kas aprīkotas ar sistēmu Sensus
Navigation*, vadītājs var aktivizēt palīgu, kas var
automātiski ieteikt piemērotu atpūtas vietu, kad
DAC aktivizē brīdinājumu.
Lai atlasītu Atpūtas pieturvietu norādes:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Atlasiet My Car
Alert Control.
3.
Atlasiet/noņemiet atlasi Atpūtas
pieturvietu norādes, lai funkciju aktivizētu/
deaktivizētu.
IntelliSafe
Driver
Saistītā informācija
•
Driver Alert Control (390 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 391
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Driver Alert Control ierobežojumi
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
Noteiktās situācijās funkcija Driver Alert Control
(DAC) var būt ierobežota.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas (LKA115)
mērķis ir palīdzēt vadītājam samazināt risku, ka
automašīna var nejauši izbraukt no savas joslas,
braucot pa automaģistrālēm un līdzīgiem galvenajiem ceļiem.
Dažkārt sistēma var brīdināt, neraugoties uz to, ka
braukšanas spējas nav pasliktinājušās, piemēram:
•
•
spēcīga sānu vēja gadījumā
nelīdzenas ceļa virsmas gadījumā.
BRĪDINĀJUMS
Dažos gadījumos vadītāja nogurums neietekmē vadītāja rīcību — piemēram, lietojot
funkciju Pilot Assist — un līdz ar to funkcija
DAC vadītāju nebrīdina.
Tādēļ ir svarīgi vienmēr apturēt automašīnu un
pārtraukt braukšanu, tiklīdz jūtaties noguris,
neatkarīgi no tā, vai funkcija DAC par to ir brīdinājusi.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija stūrē automašīnu atpakaļ savā joslā un/vai brīdina vadītāju ar
stūres vibrāciju.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija ir aktīva braukšanas ātruma intervālā 65-200 km/h
(40 - 125 mph) uz ceļiem ar skaidri redzamām
sānu līnijām.
Kamera uztver ceļa/joslas sānu līnijas.
Šī funkcija var nebūt pieejama uz šauriem ceļiem
— tādā gadījumā tai tiek ieslēgts gaidīšanas
režīms. Šī funkcija kļūst atkal pieejama, kad ceļš ir
pietiekoši plats.
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas kameras bloku,
kam ir daži vispārīgi ierobežojumi; skatiet
sadaļu "Kameras bloka ierobežojumi".
Saistītā informācija
•
•
Driver Alert Control (390 lpp.)
Kameras bloka ierobežojumi (354 lpp.)
115Lane
392
Keeping Aid
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija stūrē automašīnu
atpakaļ savā joslā.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
PIEZĪME
Ja ir ieslēgti pagrieziena rādītāji, joslas saglabāšanas palīgfunkcija nestūrē un neraida brīdinājumus.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija
neiejaucas
BRĪDINĀJUMS
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija brīdina, izmantojot
stūres vibrāciju116.
Atkarībā no iestatījumiem joslas saglabāšanas
palīgfunkcija darbojas, kā norādīts tālāk.
• Palīdzība117 aktivizēta: kad automašīna
tuvojas joslas sānu līnijai, LKA aktīvi stūrē to
atpakaļ tās joslā, piemērojot nelielu stūres
griezes momentu.
•
Joslas ievērošanas palīdzības funkcija ir
vadītāja papildu atbalsta funkcija, kuras
mērķis ir uzlabot braukšanas drošību —
tā nevar darboties visās situācijās un
visos satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
•
Šī funkcija neaizstāj vadītāja uzmanību un
lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums
nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta
drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
• Brīdināj.117 aktivizēta: ja automašīna gatavojas šķērsot joslas līniju, vadītājs tiek brīdināts
ar stūres vibrāciju.
116Stūres vibrācija atšķiras — jo
117Skatiet tēmu "LKA palīdzības
ilgāk automašīna atrodas ārpus savas joslas līnijām, jo garāka ir vibrācija.
varianti" sadaļā "Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas aktivizēšana/deaktivizēšana".
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija neieslēdzas asos
iekšmalas līkumos.
Dažās situācijās joslas saglabāšanas palīgfunkcija atļaus šķērsot sānu līnijas, neiejaucoties ar
stūrēšanas palīgsistēmu vai brīdinājumu, — piemēram, izmantojot pagrieziena rādītājus vai veicot
pagriezienus.
Saistītā informācija
•
Stūrēšanas palīdzība ar joslu palīdzību
(394 lpp.)
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas ierobežojumi (395 lpp.)
•
Joslu palīdzības aktivizēšana/deaktivizēšana
(395 lpp.)
}}
393
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
•
•
•
Joslu palīdzības opcijas atlasīšana (395 lpp.)
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas simboli
un paziņojumi (397 lpp.)
Joslu palīdzības simboli vadītāja displejā
(399 lpp.)
Stūrēšanas palīdzība ar joslu
palīdzību
Lai darbotos stūrēšanas palīdzība LKA118, vadītājam ir jātur rokas uz stūres.
Šis simbols vadītāja displejā
rāda, ka LKA ir aktivizēta un
pastāvīgi pārbauda, vai vadītāja
rokas ir uz stūres.
1.
Ja vadītājs netur rokas uz stūres, atskan brīdinājuma signāls un ir redzams ziņojums ar
aicinājumu vadītājam aktīvi stūrēt automašīnu:
2.
Ja LKA nosaka, ka vadītājs nekontrolē automašīnu, šis ziņojums tiek atkārtots ar ilgāku
brīdinājuma signālu nekā iepriekšējoreiz.
3.
Ja vadītājs nesāk stūrēt automašīnu, atskan
īss brīdinājuma signāls citā toņkārtā, sistēma
LKA tiek deaktivizēta, iedegas cits simbols un
tiek rādīts šāds ziņojums:
Lane Keeping Aid Stūrējiet
– Lane Keeping Aid – Stūrējiet
LKA tiek deaktivizēta, līdz vadītājs atkal sāk
stūrēt automašīnu.
118Lane
394
Keeping Aid
Brīdinājuma signāls tiek izslēgts un informācijas
simbols un ziņojums netiek rādīts, kad LKA
nosaka, ka vadītājs atkal aktīvi stūrē automašīnu.
Saistītā informācija
•
Joslas saglabāšanas palīgsistēma (392 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Joslu palīdzības aktivizēšana/
deaktivizēšana
Joslu palīdzības funkcija LKA119 ir atlasāma —
vadītājs var atlasīt Ieslēgta vai Izslēgta.
Joslu palīdzības opcijas atlasīšana
Vadītājs var atlasīt, kā LKA120 reaģē, ja automašīna izbrauc no joslas.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe.
2.
Situācijā Lane Keeping Aid režīms atlasiet,
kā LKA reaģēt:
ieslēgts/izslēgts
Centrālā displeja funkciju skatā
nospiediet pogu Lane
Keeping Aid.
• Palīdzība — sniedz stūrēšanas palīdzību,
nebrīdinot vadītāju
• Abi — tiek raidīts gan brīdinājums, gan
•
•
PELĒKS taustiņa rādījums — LKA ir deaktivizēta.
Saistītā informācija
•
nodrošināta stūrēšanas palīdzība.
ZAĻŠ taustiņa rādījums — LKA ir aktivizēta.
Joslas saglabāšanas palīgsistēma (392 lpp.)
•
Brīdināj. — tikai brīdina vadītāju
Saistītā informācija
•
Joslas saglabāšanas palīgsistēma (392 lpp.)
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas
ierobežojumi
Noteiktos apgrūtinātas braukšanas apstākļos
joslas saglabāšanas palīgfunkcija var nespēt
palīdzēt vadītājam pareizi. Tādos gadījumos ieteicams izslēgt šo funkciju.
Šādu apstākļu piemēri:
•
•
•
•
•
•
•
ceļu remonta darbi;
•
ja stūres pastiprinātājs darbojas ar samazinātu jaudu, piemēram, to dzesējot pārkaršanas dēļ (skatiet sadaļu "No ātruma atkarīgs
stūrēšanas spēks").
apledojuši ceļi;
sliktas kvalitātes brauktuves;
ļoti "sportisks" braukšanas stils;
slikti laika apstākļi ar samazinātu redzamību
ceļi ar neskaidrām sānu līnijām vai bez tām;
asas malas vai līnijas, kas nav joslu sānu līnijas
PIEZĪME
Funkcija izmanto automašīnas kameras bloku,
kam ir daži vispārīgi ierobežojumi; skatiet
sadaļu "Kameras bloka ierobežojumi".
119Lane
120Lane
Keeping Aid
Keeping Aid
}}
395
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Saistītā informācija
•
•
•
396
Joslas saglabāšanas palīgsistēma (392 lpp.)
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(288 lpp.)
Kameras bloka ierobežojumi (354 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas
simboli un paziņojumi
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un
paziņojumi saistībā ar joslas saglabāšanas palīgfunkciju LKA121.
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Vadītāja atbalsta sist.
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu
Volvo servisu.
Samaz. funkcionalitāte. Jāveic apkope
Vējstikla sensors
Kameras spēja redzēt automašīnas priekšā esošo ceļa posmu ir ierobežota.
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu
Lane Keeping Aid
Stūrējiet
Lane Keeping Aid
Stūrēšanas palīgsistēma LKA nedarbojas, ja vadītājs netur rokas uz stūres. Ievērojiet
instrukcijas un stūrējiet automašīnu.
LKA tiek iestatīta gaidīšanas režīmā, līdz vadītājs atkal sāk stūrēt automašīnu.
Stūrējiet
121Lane
Keeping Aid
}}
397
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras centrā esošo
.
taustiņu
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu
— ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
398
Joslas saglabāšanas palīgsistēma (392 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Joslu palīdzības simboli vadītāja
displejā
Nav pieejama
Vadītāja displejā joslas palīdzības funkcija
LKA122 tiek vizualizēta ar simboliem, kas ir atkarīgi no situācijas.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija norāda, ka sistēma sniedz brīdinājumu un/vai mēģina iestūrēt
automašīnu atpakaļ joslā.
Saistītā informācija
•
Joslas saglabāšanas palīgsistēma (392 lpp.)
Tālāk ir sniegti daži simbolu
piemēri un aprakstītas situācijas, kurās tie tiek attēloti:
Nav pieejama — simbola joslas sānu līnijas ir PELĒKĀ
krāsā.
Pieejama
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija nespēj uztvert
joslas sānu līnijas, ātrums ir pārāk zems vai ceļš ir
pārāk šaurs.
Stūrēšanas palīgsistēmas rādījums/
brīdinājums
Pieejama — simbola joslas sānu līnijas ir BALTĀ krāsā.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija uztver vienu vai
abas joslas sānu līnijas.
Stūrēšanas palīgsistēma/brīdinājums — simbola joslas
sānu līnijas ir KRĀSAINAS.
122Lane
Keeping Aid
399
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stūrēšanas palīdzība sadursmes
riska gadījumā
Funkcijas Sadursmes novēršanas palīdzība
uzdevums ir palīdzēt vadītājam samazināt risku,
ka automašīna netīši izbrauks no tās joslas un/vai
izraisīs sadursmi ar citu transportlīdzekli vai
šķērsli, aktīvi stūrējot automašīnu atpakaļ tās
joslā un/vai veicot izvairīšanās manevru.
Funkcija Sadursmes novēršanas palīdzība
sastāv no trim apakšfunkcijām:
Stūrēšanas palīdzības sadursmes riska gadījumā aktivizēšana/deaktivizēšana (400 lpp.)
Stūrēšanas palīdzības sadursmes
riska gadījumā aktivizēšana/
deaktivizēšana
•
Simboli un ziņojumi stūrēšanas palīdzībai
sadursmes riska gadījumā (409 lpp.)
Šo funkciju var atlasīt — vadītājs var izvēlēties to
ieslēgt vai izslēgt.
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks izbraukt no
joslas (401 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzības līmenis, ja ir risks
nobraukt no ceļa (401 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzības ceļa pamešanas riska
gadījumā aktivizēšana/deaktivizēšana
(402 lpp.)
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi, ja ir risks
nobraukt no ceļa (403 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks izbraukt no
joslas
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas sadursmes risks
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir aizmugurējas
sadursmes risks*
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas sadursmes risks (403 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzības frontālas sadursmes
riska gadījumā aktivizēšana/deaktivizēšana
(404 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi, ja pastāv
frontālas sadursmes risks (405 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir aizmugurējas
sadursmes risks* (406 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzības aizmugurējas sadursmes riska gadījumā aktivizēšana/deaktivizēšana* (407 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi, ja ir aizmugurējas sadursmes risks (407 lpp.)
•
Pēc automātiskas nostrādāšanas vadītājam par to
tiek paziņots ar teksta ziņojumu:
• Sadursmes novēršanas palīdzība
Autom. iejaukšanās
PIEZĪME
Lēmumus par automašīnas vadību vienmēr
uzņemas vadītājs — automašīna nekad nevar
pārņemt kontroli.
400
•
Saistītā informācija
Ieslēdziet/izslēdziet, izmantojot šo pogu centrālā displeja
funkciju skatā.
PIEZĪME
Kad funkcija Sadursmes novēršanas
palīdzība tiek deaktivizēta, visas apakšfunkcijas tiek izslēgtas:
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks novirzīties
no joslas
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas sadursmes risks
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir aizmugures
sadursmes risks*
Lai gan šo funkciju var deaktivizēt, ir ieteicams, lai tā vienmēr būtu aktivizēta, jo vairākumā gadījumu tā uzlabo braukšanas drošību.
Saistītā informācija
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska gadījumā (400 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks
izbraukt no joslas
BRĪDINĀJUMS
•
Šīs apakšfunkcijas mērķis ir palīdzēt vadītājam
samazināt risku, ka automašīna negaidīti
nobrauks no ceļa, aktīvi stūrējot automašīnu
atpakaļ uz ceļa.
Šī funkcija ir aktīva braukšanas ātruma intervālā
65–140 km/h (40–87 mph) uz ceļiem ar skaidri
redzamiem joslu marķējumiem/līnijām.
Kamera skenē ceļa malas un krāsotās sānu līnijas. Ja automašīna gatavojas nobraukt no ceļa, tā
tiek stūrēta atpakaļ uz ceļa; ja ar stūrēšanas
iejaukšanos nepietiek, lai izvairītos no ceļa malas
šķērsošanas, tiek aktivizētas arī bremzes.
Tomēr šī funkcija neiejaucas ar stūrēšanas palīdzību un bremzēšanu, ja tiek lietoti pagrieziena
rādītāji. Ja funkcija konstatē, ka vadītājs aktīvi
vada automašīnu, funkcijas aktivizācija tiek aizkavēta.
Pēc automātiskas nostrādāšanas vadītājam par to
tiek paziņots ar teksta ziņojumu:
Apakšfunkcija "Stūrēšanas palīdzība, ja ir
risks novirzīties no joslas" ir vadītāja
papildu atbalsta funkcija, kuras mērķis ir
uzlabot braukšanas drošību — tā nevar
darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
•
Šī funkcija nevar noteikt barjeras, margas
vai tamlīdzīgus šķēršļus ceļa malā.
•
"Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks novirzīties
no joslas" neaizstāj vadītāja uzmanību un
lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums
nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta
drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Stūrēšanas palīdzības līmenis, ja ir
risks nobraukt no ceļa
Funkcijai ir divi aktivizācijas un iejaukšanās
līmeņi:
•
•
Tikai stūrēšanas palīdzība
Stūrēšanas palīdzība ar bremzēšanu
Tikai stūrēšanas palīdzība
Saistītā informācija
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska gadījumā (400 lpp.)
Iejaukšanās ar stūrēšanas palīdzību.
• Sadursmes novēršanas palīdzība
Autom. iejaukšanās
}}
401
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Stūrēšanas palīdzība ar bremzēšanu
Stūrēšanas palīdzības ceļa
pamešanas riska gadījumā
aktivizēšana/deaktivizēšana
Saistītā informācija
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska gadījumā (400 lpp.)
Šo funkciju var atlasīt — vadītājs var izvēlēties to
ieslēgt vai izslēgt.
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks izbraukt no
joslas (401 lpp.)
Ieslēdziet/izslēdziet, izmantojot šo pogu centrālā displeja
funkciju skatā.
Iejaukšanās ar stūrēšanas palīdzību un bremzēšanu.
Iejaukšanās ar bremzēšanu palīdz situācijās,
kurās tikai ar stūrēšanas palīdzību nepietiek.
Bremzēšanas spēks tiek automātiski pielāgots
atkarībā no attiecīgā brīža situācijas.
PIEZĪME
Kad funkcija Sadursmes novēršanas
palīdzība tiek deaktivizēta, visas apakšfunkcijas tiek izslēgtas:
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks novirzīties
no joslas
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas sadursmes risks
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir aizmugures
sadursmes risks*
Saistītā informācija
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska gadījumā (400 lpp.)
Lai gan šo funkciju var deaktivizēt, ir ieteicams, lai tā vienmēr būtu aktivizēta, jo vairākumā gadījumu tā uzlabo braukšanas drošību.
402
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi,
ja ir risks nobraukt no ceļa
Saistītā informācija
•
Noteiktos apgrūtinātas braukšanas apstākļos
funkcija var nespēt palīdzēt vadītājam pareizi.
Tādos gadījumos ieteicams izslēgt šo funkciju.
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska gadījumā (400 lpp.)
•
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(288 lpp.)
Šādu apstākļu piemēri:
•
•
Kameras bloka ierobežojumi (354 lpp.)
•
•
•
•
•
•
•
•
ceļu remonta darbi;
•
ja stūres pastiprinātājs darbojas ar samazinātu jaudu, piemēram, to dzesējot pārkaršanas dēļ (skatiet sadaļu "No ātruma atkarīgs
stūrēšanas spēks").
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas
sadursmes risks
Šī apakšfunkcija var palīdzēt izklaidīgam vadītājam, kas nav ievērojis, ka automašīna ir ieripojusi
pretējā joslā.
Radara ierīces ierobežojumi (345 lpp.)
apledojuši ceļi;
šauri ceļi;
sliktas kvalitātes brauktuves;
ļoti "sportisks" braukšanas stils;
slikti laika apstākļi ar samazinātu redzamību
ceļi ar neskaidrām sānu līnijām vai bez tām;
asas malas vai līnijas, kas nav joslu sānu līnijas
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kombinēto
kameras un radara bloku, kuram ir noteikti vispārīgi ierobežojumi — skatiet attiecīgi sadaļas
"Kameras bloka ierobežojumi" un "Radara
bloka ierobežojumi".
Šī funkcija var palīdzēt, virzot automašīnu atpakaļ tās
joslā.
Pretimbraucoši transportlīdzekļi
Jūsu automašīna
Šī funkcija ir aktīva braukšanas ātruma intervālā
60–140 km/h (37–87 mph) uz ceļiem ar skaidri
redzamiem joslu marķējumiem/līnijām.
Ja automašīna tūlīt izbrauks no savas joslas un
vienlaikus tuvojas pretimbraucošs transportlīdzeklis, šī funkcija var palīdzēt vadītājam iestūrēt automašīnu atpakaļ tās joslā.
}}
403
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Tomēr šī funkcija neiejaucas ar stūrēšanas palīdzību, ja tiek lietots pagrieziena rādītājs. Ja funkcija konstatē, ka vadītājs aktīvi vada automašīnu,
funkcijas aktivizācija tiek aizkavēta.
Saistītā informācija
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska gadījumā (400 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzības frontālas sadursmes
riska gadījumā aktivizēšana/deaktivizēšana
(404 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi, ja pastāv
frontālas sadursmes risks (405 lpp.)
Pēc automātiskas nostrādāšanas vadītājam par to
tiek paziņots ar teksta ziņojumu:
• Sadursmes novēršanas palīdzība
Autom. iejaukšanās
Stūrēšanas palīdzības frontālas
sadursmes riska gadījumā
aktivizēšana/deaktivizēšana
Šo funkciju var atlasīt — vadītājs var izvēlēties to
ieslēgt vai izslēgt.
Ieslēdziet/izslēdziet, izmantojot šo pogu centrālā displeja
funkciju skatā.
BRĪDINĀJUMS
•
404
Apakšfunkcija "Stūrēšanas palīdzība, ja ir
frontālas sadursmes risks" ir vadītāja
papildu atbalsta funkcija, kuras mērķis ir
uzlabot braukšanas drošību — tā nevar
darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
•
Stūrēšanas palīdzība tiek aktivizēta, tikai
ja ir augsts sadursmes risks, — tādēļ jūs
nedrīkstat gaidīt, kad funkcija iejauksies.
•
Šī funkcija neaizstāj vadītāja uzmanību un
lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums
nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta
drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
PIEZĪME
Kad funkcija Sadursmes novēršanas
palīdzība tiek deaktivizēta, visas apakšfunkcijas tiek izslēgtas:
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks novirzīties
no joslas
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas sadursmes risks
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir aizmugures
sadursmes risks*
Lai gan šo funkciju var deaktivizēt, ir ieteicams, lai tā vienmēr būtu aktivizēta, jo vairākumā gadījumu tā uzlabo braukšanas drošību.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Saistītā informācija
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska gadījumā (400 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas sadursmes risks (403 lpp.)
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi,
ja pastāv frontālas sadursmes risks
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kombinēto
kameras un radara bloku, kuram ir noteikti vispārīgi ierobežojumi — skatiet attiecīgi sadaļas
"Kameras bloka ierobežojumi" un "Radara
bloka ierobežojumi".
Noteiktās situācijās šai funkcijai var būt ierobežota funkcionalitāte vai tā var neiejaukties, piemēram, tālāk norādītajos gadījumos:
•
attiecībā uz nelieliem transportlīdzekļiem, piemēram, motocikliem;
•
braucot pa ceļiem, kuru joslu atdalošās līnijas
nav skaidri saskatāmas
Saistītā informācija
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska gadījumā (400 lpp.)
•
ja automašīnas lielākā daļa ir iebraukusi blakusesošajā joslā;
•
•
ja automašīnas ātrums neatbilst diapazonam
60–140 km/h (37–87 mph);
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas sadursmes risks (403 lpp.)
•
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(288 lpp.)
•
•
Kameras bloka ierobežojumi (354 lpp.)
•
ja stūres pastiprinātājs darbojas ar samazinātu jaudu, piemēram, to dzesējot pārkaršanas dēļ (skatiet sadaļu "No ātruma atkarīgs
stūrēšanas spēks").
Radara ierīces ierobežojumi (345 lpp.)
Citas prasīgas situācijas var būt šādas:
•
•
•
•
•
•
ceļu remonta darbi;
apledojuši ceļi;
šauri ceļi;
sliktas kvalitātes brauktuves;
ļoti "sportisks" braukšanas stils;
slikti laika apstākļi ar samazinātu redzamību.
Šādās apgrūtinātas braukšanas situācijās funkcija
var nespēt palīdzēt vadītājam pareizi. Tādos gadījumos ieteicams izslēgt šo funkciju.
405
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stūrēšanas palīdzība, ja ir
aizmugurējas sadursmes risks*
tājus, bet nav ievērojis, ka tuvojas cits transportlīdzeklis.
•
Šī apakšfunkcija var palīdzēt vadītājam, kas nav
ievērojis, ka automašīna tūlīt izbrauks no savas
joslas, ja no aizmugures vai aklās zonas vienlaikus tuvojas pretimbraucošs transportlīdzeklis.
Šī funkcija ir aktīva braukšanas ātruma intervālā
60–140 km/h (37–87 mph) uz ceļiem ar skaidri
redzamiem joslu marķējumiem/līnijām.
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska gadījumā (400 lpp.)
•
Pēc automātiskas nostrādāšanas vadītājam par to
tiek paziņots ar teksta ziņojumu:
Stūrēšanas palīdzības aizmugurējas sadursmes riska gadījumā aktivizēšana/deaktivizēšana* (407 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi, ja ir aizmugurējas sadursmes risks (407 lpp.)
• Sadursmes novēršanas palīdzība
Saistītā informācija
Autom. iejaukšanās
BRĪDINĀJUMS
Šī funkcija var palīdzēt, stūrējot automašīnu atpakaļ tās
joslā.
•
Apakšfunkcija "Stūrēšanas palīdzība, ja ir
aizmugures sadursmes risks" ir vadītāja
papildu atbalsta funkcija, kuras mērķis ir
uzlabot braukšanas drošību — tā nevar
darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
•
Stūrēšanas palīdzība tiek aktivizēta, tikai
ja ir augsts sadursmes risks, — tādēļ jūs
nedrīkstat gaidīt, kad funkcija iejauksies.
•
Šī funkcija neaizstāj vadītāja uzmanību un
lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums
nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta
drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Cits transportlīdzeklis aklajā zonā
Jūsu automašīna
Ja automašīna tūlīt izbrauks no savas joslas,
kamēr aklajā zonā ir cits transportlīdzeklis vai
kamēr cits transportlīdzeklis strauji tuvojas blakusesošajā joslā, šī funkcija var palīdzēt vadītājam
iestūrēt automašīnu atpakaļ tās joslā.
Šī funkcija pat var palīdzēt, ja vadītājs ar nolūku
pārkārtojas citā joslā, izmantojot pagriezienu rādī-
406
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stūrēšanas palīdzības aizmugurējas
sadursmes riska gadījumā
aktivizēšana/deaktivizēšana*
Saistītā informācija
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska gadījumā (400 lpp.)
Šo funkciju var atlasīt — vadītājs var izvēlēties to
ieslēgt vai izslēgt.
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir aizmugurējas
sadursmes risks* (406 lpp.)
Ieslēdziet/izslēdziet, izmantojot šo pogu centrālā displeja
funkciju skatā.
PIEZĪME
Kad funkcija Sadursmes novēršanas
palīdzība tiek deaktivizēta, visas apakšfunkcijas tiek izslēgtas:
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks novirzīties
no joslas
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas sadursmes risks
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir aizmugures
sadursmes risks*
Lai gan šo funkciju var deaktivizēt, ir ieteicams, lai tā vienmēr būtu aktivizēta, jo vairākumā gadījumu tā uzlabo braukšanas drošību.
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi,
ja ir aizmugurējas sadursmes risks
Noteiktās situācijās šai funkcijai var būt ierobežota funkcionalitāte vai tā var neiejaukties, piemēram, tālāk norādītajos gadījumos:
•
attiecībā uz nelieliem transportlīdzekļiem, piemēram, motocikliem;
•
ja automašīnas lielākā daļa ir iebraukusi blakusesošajā joslā;
•
ceļi/joslas ar neskaidrām sānu līnijām vai bez
tām
•
ja automašīnas ātrums neatbilst diapazonam
60–140 km/h (37–87 mph);
•
ja stūres pastiprinātājs darbojas ar samazinātu jaudu, piemēram, to dzesējot pārkaršanas dēļ (skatiet sadaļu "No ātruma atkarīgs
stūrēšanas spēks").
Citas prasīgas situācijas var būt šādas:
•
•
•
•
•
•
ceļu remonta darbi;
apledojuši ceļi;
šauri ceļi;
sliktas kvalitātes brauktuves;
ļoti "sportisks" braukšanas stils;
slikti laika apstākļi ar samazinātu redzamību.
Šādās apgrūtinātas braukšanas situācijās funkcija
var nespēt palīdzēt vadītājam pareizi. Tādos gadījumos ieteicams izslēgt šo funkciju.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 407
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kombinēto
kameras un radara bloku, kuram ir noteikti vispārīgi ierobežojumi — skatiet attiecīgi sadaļas
"Kameras bloka ierobežojumi" un "Radara
bloka ierobežojumi".
Papildus kameras un radara blokam šī funkcija
izmanto arī automašīnas uz aizmuguri vērsto
radaru, kuram ir noteikti vispārīgi ierobežojumi,
kas vadītājam ir jāzina — skatiet papildu informāciju sadaļā "BLIS ierobežojumi".
Saistītā informācija
408
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska gadījumā (400 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir aizmugurējas
sadursmes risks* (406 lpp.)
•
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(288 lpp.)
•
•
•
Kameras bloka ierobežojumi (354 lpp.)
Radara ierīces ierobežojumi (345 lpp.)
BLIS ierobežojumi (375 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Simboli un ziņojumi stūrēšanas
palīdzībai sadursmes riska
gadījumā
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un
ziņojumi saistībā ar funkciju.
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Sadursmes novēršanas palīdzība
Ja funkcija ir aktivizēta, vadītājam tiek rādīts ziņojums, ka sistēma ir aktivizēta.
Autom. iejaukšanās
Vējstikla sensors
Kameras spēja redzēt automašīnas priekšā esošo ceļa posmu ir ierobežota.
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras centrā esošo
taustiņu
.
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu
— ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska gadījumā (400 lpp.)
409
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stāvvietā novietošanas sistēma*
Automašīnas novietošanas funkcijas sensori var
palīdzēt vadītājam manevrēt šaurās vietās, centrālajā displejā norādot attālumu līdz šķēršļiem ar
skaņas signāliem un attēlu.
Skaņas signāls par priekšā un sānos esošiem
šķēršļiem ir aktīvs, kad automašīna brauc, bet tiek
izslēgts, kad automašīna ir stāvējusi
aptuveni 2 sekundes. Skaņas signāls par šķēršļiem aiz automašīnas ir aktīvs, arī kad automašīna
stāv.
BRĪDINĀJUMS
Aptuveni 30 cm (1 ft) attālumā no šķēršļa, kas
atrodas aiz automašīnas vai tās priekšā, signāls ir
nepārtraukts un ir aizpildīts tas aktīvā sensora
lauks, kas atrodas vistuvāk automašīnas simbolam.
Kad šķērslis atrodas aptuveni 25 cm (0,8 ft) attālumā no sāniem, signāla impulsi kļūst intensīvi un
aktīvā sektora lauks maina krāsu no ORANŽAS
uz SARKANU.
Ekrāna skats ar šķēršļu zonām un sensoru sektoriem.
Vidējā displejā ir attēlots automašīnas un uztverto
šķēršļu attiecību pārskats.
Izceltais sektors norāda šķēršļa atrašanās vietu.
Jo tuvāk automašīnas simbolam priekšā/aizmugurē ir izceltais sektors, jo īsāks attālums starp
automašīnu un noteikto šķērsli.
Sānu sektori maina krāsu, kad samazinās attālums starp automašīnu un objektu.
Jo mazāks attālums līdz šķērslim, jo ātrāk skan
signāls. Citas audiosistēmas skaņas tiek apklusinātas automātiski.
410
Automašīnas novietošanas sensoru signāla skaļumu var regulēt ar viduskonsoles slēdzi [>II] signāla skanēšanas laikā. To var regulēt, arī izmantojot augšējā skata izvēlnes opciju Iestatījumi.
PIEZĪME
•
Izņemot sektoru, kas ir vistuvāk automašīnas simbolam, skaņas brīdinājumi tiek
aktivizēti tikai par objektiem, kas ir automašīnas ceļā.
•
Funkcija Park Assist ir vadītāja papildu
atbalsta funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību
— tā nevar darboties visās situācijās un
visos satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
•
Novietošanas sensoriem ir aklās zonas,
kurās tie neuztver šķēršļus.
•
It īpaši uzmanieties no automašīnas
tuvumā esošiem cilvēkiem vai dzīvniekiem.
•
Novietošanas palīgsistēma neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam
vienmēr ir pienākums nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un
saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Saistītā informācija
•
Park Assist Pilot priekšā, aizmugurē un
sānos (411 lpp.)
•
Automašīnas novietošanas sensoru aktivizēšana/deaktivizēšana (412 lpp.)
•
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas ierobežojumi (413 lpp.)
•
Ieteicamā Park Assist Pilot apkope
(414 lpp.)
•
Automašīnas novietošanas sensoru simboli
un paziņojumi (415 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Park Assist Pilot priekšā, aizmugurē
un sānos
Sistēmai Park Assist Pilot ir dažādi parametri
atkarībā no tā, kura automašīnas daļa tuvojas
šķērslim.
PIEZĪME
Ja automašīnai ar automātisko pārnesumkārbu tiek ieslēgta stāvbremze vai ir ieslēgts
režīms P, automašīnas novietošanas sensori
tiek deaktivizēti.
Uz priekšu
SVARĪGI
Ja ir uzstādīti papildu lukturi: Atcerieties, ka
tie nedrīkst aizklāt sensorus, pretējā gadījumā
papildu lukturi var tikt uztverti kā šķēršļi.
Aizmugurē
vai pārnesumu pārslēgsvira tiek pārvietota atpakaļgaitas pozīcijā.
Mērījumu diapazons sniedzas
aptuveni 1,5 metrus (5 ft) aiz automašīnas.
Braucot atpakaļgaitā, kad automašīnas elektriskajai sistēmai ir pievienota piekabe, novietošanas palīgsistēma īslaicīgi tiek deaktivizēta.
PIEZĪME
Braucot atpakaļgaitā ar, piemēram, piekabi vai
uz vilkšanas ierīces piestiprinātu velosipēdu
turētāju (bez Volvo oriģinālā piekabes vadojuma), iespējams, nāksies manuāli izslēgt
automašīnas novietošanas sensorus, lai tie
nereaģētu uz piekabi vai turētāju.
Brīdinājuma signāls, nepārtraukts signāls, kad līdz šķērslim ir mazāk nekā aptuveni 30 cm (1 ft) 123.
Iedarbinot dzinēju, automašīnas novietošanas
priekšējie sensori tiek aktivizēti automātiski. Tie
darbojas, ja ātrums ir mazāks par 10 km/h
(6 mph).
Mērījumu diapazons sniedzas aptuveni 80 cm
(2,5 ft) automašīnas priekšā.
Brīdinājuma signāls, nepārtraukts signāls, kad līdz šķērslim ir mazāk nekā aptuveni 30 cm (1 ft)123
Atpakaļgaitas sensori tiek aktivizēti, ja automašīna ripo atmuguriski un nav ieslēgts pārnesums
123Attēls
ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
}}
411
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Gar sāniem
Stāvvietā novietošanas sistēma* (410 lpp.)
Automašīnas novietošanas sensoru
aktivizēšana/deaktivizēšana
Park Assist Pilot sensoru lauki novietošanas
kamerai (421 lpp.)
Automašīnas novietošanas sensoru funkciju var
aktivizēt/deaktivizēt.
Saistītā informācija
•
•
ieslēgts/izslēgts
Iedarbinot dzinēju, automašīnas novietošanas
priekšējie un sānu sensori tiek aktivizēti automātiski. Aizmugurējie sensori tiek aktivizēti, ja automašīna ripo atpakaļgaitā vai tiek ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
Šo funkciju var aktivizēt/deaktivizēt vidējā displeja funkciju
skatā.
Brīdinājuma signāls, intensīvi impulsi, kad līdz šķērslim ir
mazāk nekā aptuveni 25 cm (0,8 ft) 123.
Iedarbinot dzinēju, automašīnas novietošanas
sānu sensori tiek aktivizēti automātiski. Tie darbojas, ja ātrums ir mazāks par 10 km/h (6 mph).
Mērījumu diapazons ir aptuveni 25 cm (0,8 ft) no
sāniem.
Tomēr sānu sensoru noteikšanas zona būtiski
palielinās, kad tiek palielināts priekšējo riteņu leņķis. Kad tiek pagriezta stūre, var noteikt šķēršļus
līdz pat aptuveni 90 cm (3 ft) diagonāli aiz automašīnas un tās priekšā. (Skatiet arī sadaļu "Sensoru lauki uz sāniem" sadaļā ar nosaukumu "Park
Assist Pilot sensoru lauki novietošanas kamerai").
–
Automašīnās, kas aprīkotas ar novietošanas palīdzības kameru, sistēmu Park Assist Pilot var aktivizēt/deaktivizēt arī attiecīgajā kameras skatā.
Saistītā informācija
•
123Attēls
412
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam
Novietošanas palīgsistēma.
> Automašīnas novietošanas sensori tiek
aktivizēti/deaktivizēti — taustiņā tiek parādīts zaļš/pelēks indikators.
Stāvvietā novietošanas sistēma* (410 lpp.)
ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stāvvietā novietošanas
palīgsistēmas ierobežojumi
Novietošanas palīgsistēma nevar visu noteikt
visos apstākļos, un tādēļ tās funkcionalitāte
dažos gadījumos var būt ierobežota.
Vadītājam ir jāzina par tālāk aprakstītajiem novietošanas palīgsistēmas ierobežojumiem:
BRĪDINĀJUMS
Kad tiek rādīts šis simbols
un automašīnai ir fiziski un
elektriski pievienota piekabe, velosipēdu turētājs vai
tamlīdzīga ierīce, rīkojieties
sevišķi piesardzīgi.
Šis simbols norāda, ka aizmugurējie novietošanas palīdzības sensori ir
izslēgti, un brīdina par šķēršļiem.
SVARĪGI
PIEZĪME
Priekšmeti, piemēram, ķēdes, tievi, spīdīgi ceļu
stabiņi vai zemas barjeras var atrasties "signāla ēnā", un tādā gadījumā sensori tos
neuztver - pulsējošais signāls var negaidīti
pārtrūkt tā vietā, lai sāktu skanēt nepārtraukts
signāls.
Sensori nevar uztvert augstus priekšmetus,
piemēram, izvirzītus kravas ielādēšanas dokus.
•
Tā kā vilkšanas iekārta tiek konfigurēta kopā
ar automašīnas elektrosistēmu, vilkšanas
iekārtas izvirzījums tiek ņemts vērā, kad funkcija aprēķina attālumu līdz kādam objektam
aiz automašīnas.
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas sistēma* (410 lpp.)
Tādās situācijās esiet īpaši piesardzīgs un
manevrējiet/pārvietojiet automašīnu īpaši
lēni vai pārtrauciet automašīnas novietošanas manevru — var rasties būtisks
risks sabojāt citus transportlīdzekļus vai
citus priekšmetus, jo informācija no sensoriem šādās situācijās ne vienmēr ir uzticama.
SVARĪGI
Noteiktos apstākļos novietošanas palīgsistēma var atskaņot nepareizus brīdinājuma signālus, kurus izraisa ārēji skaņas avoti ar tādām
pašām ultraskaņas frekvencēm, ar kādām darbojas sistēma.
Šādu avotu piemēri ir signāltaures, slapjas riepas uz asfalta, pneimatiskās bremzes, motociklu izplūdes sistēmu radītie trokšņi u.c.
* Papildaprīkojums/piederums. 413
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ieteicamā Park Assist Pilot apkope
Lai funkcija Park Assist Pilot darbotos pareizi,
tās sensori ir regulāri jātīra ar ūdeni un autošampūnu.
Automašīnas novietošanas sensoru atrašanās vietas124.
PIEZĪME
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus un sniegs, tie
var izraisīt nepareizus brīdinājuma signālus,
ierobežotu darbību vai darbības pārtraukumus.
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas sistēma* (410 lpp.)
124PIEZĪME.
414
Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Automašīnas novietošanas sensoru
simboli un paziņojumi
Novietošanas palīgsistēmas simboli un ziņojumi
var tikt rādīti vadītāja displejā un/vai centrālajā
displejā.
Tabulā tālāk ir parādīti daži piemēri.
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Aizmugurējie novietošanas palīgsistēmas sensori ir deaktivizēti, tādēļ nav skaņas brīdinājumu
par šķēršļiem/objektiem.
Novietoš. palīgsist.
Sensori bloķēti, nepieciešama
tīrīšana
Novietoš. palīgsist.
Nav pieejams, jāveic apkope
Ir bloķēts viens vai vairāki funkcijas sensori — pārbaudiet un novērsiet problēmu, tiklīdz tas ir
iespējams.
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras centrā esošo
taustiņu
.
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu
— ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas sistēma* (410 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 415
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stāvvietā novietošanas kamera*
Līnijas — aktivizē/deaktivizē novietošanas
palīglīnijas
Novietošanas palīgsistēmas kamera var palīdzēt
vadītājam veikt manevrus šaurās vietās, norādot
šķēršļus ar kameras attēliem un grafiskiem elementiem centrālajā displejā.
Vilkš. ier.* — aktivizē/deaktivizē vilkšanas
iekārtas palīglīniju*127
CTA* — aktivizē/deaktivizē Cross Traffic
Alert
Novietošanas palīgsistēmas kamera ir atbalsta
funkcija, kas tiek automātiski aktivizēta, kad tiek
izvēlēts atpakaļgaitas pārnesums, un to var arī
aktivizēt manuāli centrālajā displejā.
Kameras skata piemērs125.
Tuvināt126 — tuvina/tālina
360° skats* — aktivizē/deaktivizē visas
kameras
PAS* — aktivizē/deaktivizē novietošanas
palīgsistēmu
125Attēls ir shematisks — detaļas var
126Tuvinot skatu, kontroles līnijas tiek
127Nav pieejams visās valstīs.
416
atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
izslēgtas.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BRĪDINĀJUMS
•
Novietošanas kameras funkcija ir vadītāja
papildu atbalsta funkcija, kuras mērķis ir
atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās
situācijās un visos satiksmes, laika un
ceļa apstākļos.
•
Novietošanas palīgsistēmas kameras ieslēgšana (422 lpp.)
•
Stāvvietā novietošanas kameras ierobežojumi
(423 lpp.)
•
Ieteicamā novietošanas kameras apkope
(424 lpp.)
•
•
Novietošanas kamerām ir aklās zonas,
kurās tās neuztver šķēršļus.
Novietošanas palīgsistēmas kameras simboli
un ziņojumi (425 lpp.)
•
•
It īpaši uzmanieties no automašīnas
tuvumā esošiem cilvēkiem vai dzīvniekiem.
Automašīnas novietošanas sensoru aktivizēšana/deaktivizēšana (412 lpp.)
•
Cross Traffic Alert* (378 lpp.)
•
Displeja ekrānā redzamo objektu/šķēršļu
attālums līdz automašīnai var būt mazāks,
nekā tas izskatās ekrānā.
•
Novietošanas kameras neaizstāj vadītāja
uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr
ir pienākums nodrošināt, lai automašīna
tiktu vadīta drošā veidā ar piemērotu
ātrumu, piemērotu intervālu un distanci
līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā
ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Novietošanas kameru skati
Funkcija var attēlot saliktu 360° skatu, kā arī
atsevišķus visu četru kameru (aizmugurējās,
priekšējās, kreisās un labās puses) skatus.
Saistītā informācija
•
•
•
Novietošanas kameru skati (417 lpp.)
Novietošanas kameras palīglīnijas (419 lpp.)
Park Assist Pilot sensoru lauki novietošanas
kamerai (421 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 417
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Kameras simbols uz centrālā
displeja automašīnas simbola
norāda, kuras kameras ir aktīvas.
360° skats*
Ja automašīna ir aprīkota arī ar
Novietošanas palīgsistēma*,
attālums līdz uztvertajiem šķēršļiem tiek attēlots
ar dažādu krāsu laukumiem.
bufera daļa, kā arī dažos gadījumos vilkšanas
āķis.
Vidējā displejā redzamie objekti var šķist nedaudz
sasvērušies — tas ir normāli.
Uz priekšu
Kameras var aktivizēt automātiski vai manuāli —
skatiet sadaļu "Novietošanas palīgsistēmas
kameras ieslēgšana".
Aizmugurē
Novietošanas kameru "redzes lauks" ar aptuveno pārklājuma zonu.
Funkcija 360° skats aktivizē visas novietošanas
kameras, un centrālajā displejā vienlaikus ir
redzamas visas četras automašīnas puses, tādējādi ļaujot vadītājam redzēt zonu ap automašīnu,
manevrējot nelielā ātrumā.
Priekšējā novietošanas kamera129 atrodas priekšējā
režģī.
Priekšējā kamera var noderēt izbrauktuvēs ar
ierobežotu sānu redzamību, piemēram, ja skatu
aizsedz augsts dzīvžogs. Tā darbojas, ja ātrums ir
mazāks nekā 25 km/h (16 mph) — pēc tam
priekšējā kamera tiek izslēgta.
360° skatā katru kameras skatu var aktivizēt
atsevišķi:
•
Ekrānā nospiediet vajadzīgo kameras "redzes
lauku", piemēram, virsmu priekšā priekšējai
kamerai (virs tās).
Uz aizmuguri vērstā kamera128 ir uzstādīta virs reģistrācijas numura zīmes.
Uz aizmuguri vērstā kamera rāda plašu zonu aiz
automašīnas. Noteiktiem modeļiem ir redzama
128PIEZĪME.
129PIEZĪME.
418
Ja automašīna nesasniedz 50 km/h (30 mph) un
ātrums 1 minūtes laikā pēc priekšējās kameras
izslēgšanas samazinās zem 22 km/h (14 mph),
kamera atkal tiek aktivizēta.
Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Sāni
Novietošanas kameras palīglīnijas
Novietošanas palīgsistēmas kameras norāda
automašīnas atrašanās vietu attiecībā uz
apkārtni, parādot ekrānā līnijas.
paralēli ietvei, iebraukšanu šaurās vietās atpakaļgaitā un piekabes pievienošanu.
Līnijas uz ekrāna tiek projicētas, it kā tās būtu
zemes līmenī automašīnas aizmugurē, un tās ir
tieši saistītas ar stūres kustībām, kas parāda vadītājam ceļu, kādu veiks automašīna tad, ja tā veic
pagriezienu.
Šīs kontroles līnijas ietver automašīnas visvairāk
izvirzītās daļas, piemēram, vilkšanas kronšteinu,
sānu spoguļus un stūrus.
PIEZĪME
Sānu kameras129 atrodas abos sānu spoguļos.
Sānu kameras var rādīt, kas atrodas katros automašīnas sānos.
•
Braucot atpakaļgaitā ar piekabi, kas automašīnai nav pievienota elektriski, displejā
redzamās novietošanas palīdzības līnijas
rāda automašīnas, nevis piekabes maršrutu.
•
Ekrāns nerāda novietošanas palīdzības
līnijas, ja piekabe ir elektriski pievienota
automašīnas elektrosistēmai.
•
Novietošanas palīgsistēmas līnijas netiek
rādītas tuvinājumā.
Saistītā informācija
•
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (416 lpp.)
Novietošanas palīgsistēmas kameras ieslēgšana (422 lpp.)
Novietošanas palīglīniju piemērs130.
Kontroles līnijas rāda automašīnas ārējo izmēru
prognozēto maršrutu, ņemot vērā pašreizējo stūres leņķi — tas atvieglo automašīnas novietošanu
129PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var
130Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
atšķirties.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 419
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
SVARĪGI
•
Atcerieties, ka tad, kad ir atlasīts aizmugurējās kameras skats, monitorā ir
redzama tikai zona aiz automašīnas. Veicot atpakaļgaitas manevrus, pievērsiet
uzmanību automašīnas sāniem un priekšpusei.
•
Tas pats attiecas uz pretējiem gadījumiem — kad ir atlasīts kameras priekšējais skats, pievērsiet uzmanību automašīnas aizmugurei.
•
Ņemiet vērā, ka novietošanas palīglīnijas
rāda īsāko maršrutu. Tādēļ pievērsiet
īpašu uzmanību automašīnas sāniem, lai,
braucot uz priekšu un pagriežot stūri, tie
neko neaizķertu. Tāpat nodrošiniet, lai,
braucot atpakaļgaitā, automašīnas priekšpuse neko neaizķertu.
Stāvvietā novietošanas kameras kontroles
līnijas 360° skatā*
360° skats ar novietošanas palīglīnijām130.
Pateicoties 360° skatam, automašīnas aizmugurē, priekšā un sānos (atkarībā no braukšanas
virziena) var attēlot kontroles līnijas:
•
•
Braucot uz priekšu: Priekšējās līnijas
Braucot atpakaļgaitā: Sānu līnijas un atpakaļgaitas manevra līnijas
Kad ir atlasīta priekšējā vai aizmugurējā kamera,
novietošanas palīglīnijas tiek rādītas neatkarīgi no
automašīnas braukšanas virziena.
Kad ir atlasīta viena sānu kamera, novietošanas
palīglīnijas tiek rādītas tikai atpakaļgaitā.
130Attēls
420
Vilkšanas iekārtas palīdzības līnija*
Vilkšanas iekārta ar novietošanas palīglīniju130.
Vilkš. ier. — aktivizē vilkšanas iekārtas palīdzības līniju.
Tuvināt — tuvina/tālina.
Kamera var atvieglot piekabes pievienošanu,
rādot kontroles līniju, kas atbilst prognozētajai
vilkšanas iekārtas un piekabes "savienojuma līnijai".
ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
1.
Nospiediet Vilkš. ier. (1).
> Tiek rādītas vilkšanas āķa paredzamā
"ceļa" novietošanas palīglīnijas — vienlaikus automašīnas novietošanas palīglīnijas
pazūd.
Automašīnas un vilkšanas iekārtas kontroles līnijas nevar attēlot vienlaikus.
2.
Park Assist Pilot sensoru lauki
novietošanas kamerai
Ja automašīna ir aprīkota arī automašīnas novietošanas sensoriem, attālums katram sensoram,
kas reģistrē šķērsli, tiek rādīts ar krāsainiem laukumiem 360° skatā.
Priekšējo un atpakaļgaitas sensoru lauki
Ja nepieciešama precīzāka manevrēšana,
nospiediet Tuvināt (2).
> Kameras skats tiek tuvināts.
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (416 lpp.)
Samazinoties attālumam līdz šķērslim, priekšējo
un atpakaļgaitas sensoru lauki maina krāsu no
DZELTENAS līdz ORANŽAI un SARKANAI.
Lauku krāsa, braucot
atpakaļgaitā
Attālums metros
(pēdās)
Dzeltens
0,6-1,5 (2,0-4,9)
Oranža
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Sarkans
0-0,3 (0-1,0)
Lauku krāsa, braucot uz priekšu
Attālums metros
(pēdās)
Dzeltens
0,6–0,8 (2,0–2,6)
Oranža
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Sarkans
0-0,3 (0-1,0)
Kad sensoru lauki ir SARKANI, pulsējošais skaņas signāls tiek aizstāts ar nepārtrauktu skaņu.
Uz automašīnas simbola ekrānā var būt redzami krāsaini
sensoru laukumi131.
131Attēls
ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 421
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Sānu sensoru lauks
Brīdinājuma signāli ir atkarīgi no paredzētā automašīnas maršruta. Tādēļ, kad stūre ir pagriezta,
var atskanēt brīdinājuma signāli par šķēršļiem,
kas atrodas diagonāli automašīnas priekšā vai
aizmugurē, nevis tikai tieši priekšā vai tieši aizmugurē.
Labais aizmugurējais sensoru lauks
Šķēršļu sektors automašīnas paredzētajā
atpakaļgaitas maršrutā — atkarībā no stūres
leņķa.
Samazinoties attālumam līdz šķērslim, sānu lauku
krāsa mainās — no DZELTENAS uz SARKANU.
Sānu lauku krāsa
Attālums metros (pēdās)
Dzeltens
0,25–0,9 (0,8–3,0)
Sarkans
0–0,25 (0–0,8)
Ja sensoru lauki ir SARKANI, skaņas signāls mainās no pulsējoša uz intensīvi pulsējošu.
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (416 lpp.)
Novietošanas sensoru sektori norāda, kur ir noteikti
šķēršļi131.
Kreisais priekšējais sensoru lauks
Šķēršļu sektors automašīnas paredzētajā
maršrutā uz priekšu — atkarībā no stūres
leņķa
Sektors ar SARKANU lauka krāsu un intensīvi pulsējošu signālu
131Attēls
422
Novietošanas palīgsistēmas
kameras ieslēgšana
Novietošanas palīgsistēmas kamera tiek ieslēgta
automātiski, kad tiek ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums, un to var ieslēgt arī manuāli ar vienu no
centrālā displeja funkciju pogām.
Kameras skats, braucot atpakaļgaitā
Ieslēdzot atpakaļgaitas pārnesumu, ekrānā tiek
rādīts 360° skats, ja tas vai kāds no sānu skatiem
ir bijis pēdējais lietotais kameras skats; pretējā
gadījumā tiek rādīts aizmugures skats.
Kameras skats, manuāli ieslēdzot
kameru
Novietošanas kameru var
ieslēgt, centrālā displeja funkciju skatā nospiežot šo pogu.
Sākotnēji ekrānā tiek rādīts
pēdējais lietotais kameras
skats. Tomēr katrā turpmākajā
dzinēja iedarbināšanas reizē iepriekš rādītais
sānu skats tiek aizstāts ar 360° skatu un iepriekš
rādītais tuvinātais aizmugurējais skats tiek aizstāts ar aizmugurējo skatu.
Kameras automātiska deaktivizēšana
Priekšējais skats tiek izslēgts 25 km/h (16 mph)
ātrumā, lai nenovērstu vadītāja uzmanību, — tas
atkal tiek automātiski aktivizēts, ja 1 minūtes laikā
ātrums samazinās līdz 22 km/h (14 mph) ar
ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
nosacījumu, ka ātrums nav pārsniedzis 50 km/h
(31 mph).
Stāvvietā novietošanas kameras
ierobežojumi
Citi kameru skati tiek izslēgti 15 km/h (9 mph)
ātrumā un netiek atkārtoti aktivizēti.
Novietošanas palīgsistēmas kamera nevar visu
noteikt visos apstākļos, un tādēļ tās funkcionalitāte var būt ierobežota.
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (416 lpp.)
Aklās zonas
Vadītājam ir jāzina par tālāk aprakstītajiem novietošanas palīgsistēmas kameras ierobežojumiem:
BRĪDINĀJUMS
Kad tiek rādīts šis simbols
un automašīnai ir fiziski un
elektriski pievienota piekabe, velosipēdu turētājs vai
tamlīdzīga ierīce, rīkojieties
sevišķi piesardzīgi.
Šis simbols norāda, ka aizmugurējie novietošanas palīdzības sensori ir
izslēgti, un brīdina par šķēršļiem.
PIEZĪME
Velosipēdu turētājs vai citi piederumi, kas ir
uzmontēti automobiļa aizmugurē, var aizsegt
kameras skatu.
Starp kameras redzamības laukiem atrodas "aklās
zonas" sektori.
360° skatā šķēršļi/objekti var nebūt redzami
zonās starp atsevišķām kamerām.
BRĪDINĀJUMS
Pievērsiet uzmanību iespējai, ka, lai gan izskatās, ka ir aizsegta tikai neliela attēla daļa,
iespējams, tomēr nav redzama salīdzinoši liela
zona. Līdz ar to, iespējams, kāds šķērslis
paliks neievērots, līdz automašīna tam būs
piebraukusi ļoti tuvu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 423
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Defektīva kamera
Ja kāds kameras sektors ir
melns un tajā ir redzams šis
simbols, tas nozīmē, ka kamera
nedarbojas.
Tālāk ilustrācijā ir redzams piemērs.
nedaudz var mainīties attēla spilgtums un kvalitāte. Vāja apgaismojuma apstākļos attēla kvalitāte
var pasliktināties.
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (416 lpp.)
Ieteicamā novietošanas kameras
apkope
Novietošanas kamerām, kas atrodas blakus aizmugurējās numura zīmes turētājam, priekšējā
režģī un abos ārējos spoguļos, ir nepieciešama
noteikta apkope.
Regulāri tīriet kameras objektīvus ar remdenu
ūdeni un autošampūnu — uzmanieties, lai nesaskrāpētu objektīvus.
PIEZĪME
Uzturiet kameras lēcas tīras no netīrumiem,
sniega un ledus, lai nodrošinātu to optimālu
darbību. Tas ir sevišķi svarīgi sliktā apgaismojumā.
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (416 lpp.)
Automašīnas kreisā kamera nedarbojas.
Melns kameras sektors
Melns kameras sektors tiek rādīts arī tālāk norādītajos gadījumos, bet bez defektīvas kameras
simbola:
•
•
•
atvērtas durvis;
atvērtas bagāžas nodalījuma durvis.
nolocīts durvju spogulis.
Apgaismojuma apstākļi
Kameras attēls tiek regulēts automātiski, ņemot
vērā āra apgaismojuma apstākļus. Šī iemesla dēļ
424
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Novietošanas palīgsistēmas
kameras simboli un ziņojumi
Novietošanas palīgsistēmas kameras simboli un
ziņojumi var tikt rādīti vadītāja displejā un/vai centrālajā displejā.
Tabulā tālāk ir parādīti piemēri.
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Aizmugurējie novietošanas palīgsistēmas sensori ir deaktivizēti, tādēļ nav skaņas brīdinājumu un
atzīmju par šķēršļiem/objektiem.
Kamera ir deaktivēta.
Novietoš. palīgsist.
Sensori bloķēti, nepieciešama
tīrīšana
Novietoš. palīgsist.
Ir bloķēts viens vai vairāki funkcijas sensori — pārbaudiet un novērsiet problēmu, tiklīdz tas ir iespējams.
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Nav pieejams, jāveic apkope
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras centrā esošo
taustiņu
.
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu
— ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (416 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 425
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Aktīvā stāvvietā novietošanas
palīgsistēma*
Aktīvā novietošanas palīgsistēma (PAP132)
palīdz vadītājam iebraukt stāvvietā vai izbraukt no
tās.
PAP vispirms pārbauda, vai
stāvvieta ir pietiekami liela un
pēc tam iestūrē automašīnu
stāvvietā.
Vadītājs tiek informēts par to,
kādas darbības jāveic un kad
tas jādara, vidējā displejā attēlojot simbolus, grafiskus attēlus un tekstu.
132Park
426
BRĪDINĀJUMS
•
PIEZĪME
PAP funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā
nevar darboties visās situācijās un visos
satiksmes, laika un ceļa apstākļos.
•
It īpaši uzmanieties no automašīnas
tuvumā esošiem cilvēkiem vai dzīvniekiem.
•
PAP neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums
nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta
drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Funkcija PAP nosaka stāvvietas izmērus un
pagriež automašīnas stūri — vadītāja uzdevums ir:
•
•
vērot vietu ap automašīnu;
•
izvēlēties pārnesumu (atpakaļgaita/uz
priekšu) — skaņas signāls norāda, kad
vadītājam ir jāpārslēdz pārnesums;
•
•
regulēt un uzturēt drošu ātrumu;
ievērot vidējā displejā redzamās instrukcijas;
bremzēt un apturēt automašīnu.
Saistītā informācija
•
Novietošanas varianti ar Park Assist Pilot
(427 lpp.)
•
Novietošana stāvēšanai ar aktīvo stāvvietā
novietošanas palīgsistēmu (428 lpp.)
•
Izbraukšana no stāvlaukuma ar Park Assist
Pilot (430 lpp.)
•
Aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas*
ierobežojumi (431 lpp.)
•
Ieteicamā Park Assist Pilot apkope
(433 lpp.)
•
Park Assist Pilot* paziņojumi (434 lpp.)
Assist Pilot
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Novietošanas varianti ar Park Assist
Pilot
sadaļu "Izbraukšana no stāvvietas ar Active Park
Assist Pilot".
Park Assist Pilot PAP133 var izmantot šādās
dažādās novietošanas situācijās.
Perpendikulārā novietošana
Paralēlā novietošana
Saistītā informācija
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(426 lpp.)
•
Izbraukšana no stāvlaukuma ar Park Assist
Pilot (430 lpp.)
Perpendikulārās novietošanas darbības princips.
Paralēlās novietošanas princips.
Funkcija PAP novieto automašīnu stāvvietā, veicot šādas darbības:
1.
Tiek atrasta un izmērīta stāvvieta.
2.
Automašīna tiek iebraukta stāvvietā atpakaļgaitas manevra laikā.
3.
Automašīna stāvvietā tiek novietota, braucot
uz priekšu un atpakaļ.
Izmantojot sistēmu Izbraukšana no stāvvietas,
funkcija PAP var arī palīdzēt izbraukt no stāvvietas paralēli ietvei novietotu automašīnu — skatiet
133Park
Funkcija PAP novieto automašīnu stāvvietā, veicot šādas darbības:
1.
Tiek atrasta un izmērīta stāvvieta.
2.
Automašīna tiek iebraukta stāvvietā atpakaļgaitā un pēc tam tiek novietota pareizi, braucot uz priekšu un atpakaļ.
PIEZĪME
Funkcija PAP Izbraukšana no stāvvietas
nevar palīdzēt izbraukt no stāvvietas perpendikulāri ietvei novietotu automašīnu — šī
funkcija ir jāizmanto tikai gadījumā, ja automašīna ir novietota paralēli ietvei.
Assist Pilot
* Papildaprīkojums/piederums. 427
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Novietošana stāvēšanai ar aktīvo
stāvvietā novietošanas palīgsistēmu
PAP var aktivizēt, ja pēc dzinēja ieslēgšanas ir
ievēroti šādi kritēriji:
Aktīvā novietošanas palīgsistēma (PAP134) trīs
veidos palīdz vadītājam novietot automašīnu stāvvietā. Šī funkcija var arī palīdzēt vadītājam
izbraukt no stāvvietas.
•
•
Automašīnai nav pievienota piekabe
Braukšanas ātrumam jābūt mazākam par
30 km/h (20 mph).
PIEZĪME
PIEZĪME
Funkcija PAP nosaka stāvvietas izmērus un
pagriež automašīnas stūri — vadītāja uzdevums ir:
•
•
vērot vietu ap automašīnu;
•
izvēlēties pārnesumu (atpakaļgaita/uz
priekšu) — skaņas signāls norāda, kad
vadītājam ir jāpārslēdz pārnesums;
•
•
regulēt un uzturēt drošu ātrumu;
ievērot vidējā displejā redzamās instrukcijas;
bremzēt un apturēt automašīnu.
Kad ir jāveic dažādās darbības, centrālā displeja
ekrānā tiek rādīti simboli, grafiski attēli un/vai
teksts.
Kamēr PAP meklē stāvvietu, attālumam starp
automašīnu un stāvvietu ir jābūt no
0,5 līdz 1,5 metriem (1,6–5,0 pēdas).
Novietošana stāvēšanai
PAP novieto automašīnu stāvvietā, veicot šādas
darbības:
1.
Tiek atrasta un izmērīta stāvvieta.
2.
Automašīna tiek iebraukta stāvvietā atpakaļgaitas manevra laikā.
3.
Automašīna tiek iebraukta stāvvietā — pēc
tam sistēma var pieprasīt, lai vadītājs pārslēdz
pārnesumus.
Stāvvietu atrašana un izmērīšana
Šo funkciju var aktivizēt vidējā
displeja funkciju skatā.
Tai var piekļūt arī kameras skatos.
134Park
428
Assist Pilot
Paralēlās novietošanas darbības princips.
Perpendikulārās novietošanas darbības princips.
Dariet šādi:
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
1.
2.
Lai novietotu automašīnu stāvēšanai paralēli
ietvei, braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt
30 km/h (20 mph), bet, lai novietotu to perpendikulāri ietvei — 20 km/h (12 mph).
Iebraukšana stāvvietā atpakaļgaitā
Pieskarieties pogai Iebraukšana stāvvietā
funkciju skatā vai kameras skatā.
> PAP meklē stāvvietu un pārbauda, vai tā ir
pietiekami liela.
3.
Esiet gatavs apturēt automašīnu, kad grafisks
attēls un ziņojums centrālajā displejā norādīs,
ka ir atrasta piemērota stāvvieta.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
4.
Atlasiet Novietoš. stāvvietā vai Perpendik.
novietošana un ieslēdziet atpakaļgaitas pārnesumu.
1.
Pārliecinieties, ka vieta aiz automobiļa ir brīva,
un pēc tam ieslēdziet atpakaļgaitas pārnesumu.
2.
Brauciet atpakaļgaitā lēnām un uzmanīgi,
nepieskaroties stūrei un ne ātrāk par 7 km/h
(4 mph).
3.
Esiet gatavs apturēt automašīnu, kad to norādīs grafisks attēls un ziņojums centrālajā displejā.
Paralēlā novietošana.
PIEZĪME
PAP meklē stāvvietu, parāda instrukcijas un
novieto automašīnu stāvvietā pasažiera pusē.
Vajadzības gadījumā automašīnu var novietot
stāvvietā vadītāja puses ielas malā.
•
Lai ar automašīnu atpakaļgaitā iebrauktu stāvvietā, rīkojieties šādi:
PIEZĪME
•
Kad ir ieslēgta PAP funkcija, neaiztieciet
stūri.
•
Nodrošiniet, lai stūres kustību nekas
netraucētu un to varētu brīvi pagriezt.
•
Lai nodrošinātu optimālus rezultātus,
nogaidiet, līdz stūre ir pagriezta, un tikai
tad sāciet braukt atpakaļ/uz priekšu.
Ieslēdziet vadītāja puses pagrieziena rādītāju — sistēma meklēs stāvvietu šajā
automašīnas pusē.
Perpendikulārā novietošana.
}}
429
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Automašīnas pareiza novietošana stāvvietā
Paralēlā novietošana.
2.
Esiet gatavs apturēt automašīnu, kad to norādīs grafisks attēls un ziņojums centrālajā displejā.
3.
Ieslēdziet atpakaļgaitas pārnesumu un lēnām
brauciet atpakaļ.
4.
Esiet gatavs apturēt automašīnu, kad to norādīs grafisks attēls un ziņojums centrālajā displejā.
Šī funkcija tiek automātiski deaktivizēta, un grafiskais attēls un paziņojumi informē, ka novietošana stāvvietā ir pabeigta. Iespējams, vadītājam
nāksies pielabot automašīnas novietojumu. Tikai
vadītājs var noteikt, vai automašīna ir pareizi
novietota stāvvietā.
Izbraukšana no stāvlaukuma ar Park
Assist Pilot
Funkcija Izbraukšana no stāvvietas var arī palīdzēt vadītājam izbraukt no stāvvietas.
PIEZĪME
Izbraucot no stāvvietas, funkcija Izbraukšana
no stāvvietas ir jālieto tikai gadījumā, ja
automašīna ir novietota paralēli ietvei — šī
funkcija nedarbojas, ja automašīna ir novietota
perpendikulāri ietvei.
Funkciju Izbraukšana no
stāvvietas aktivizē centrālā
displeja funkciju skatā vai
kameras skatā.
SVARĪGI
Brīdinājuma distance ir īsāka, ja sensorus
izmanto PAP, nevis parastā stāvvietā novietošanas palīgsistēma.
Dariet šādi:
1.
Pieskarieties pogai Izbraukšana no
stāvvietas funkciju skatā vai kameras skatā.
2.
Izmantojiet pagrieziena rādītāju, lai atlasītu
virzienu, kurā automašīnai ir jāizbrauc no
stāvvietas.
3.
Esiet gatavs apturēt automašīnu, kad to norādīs grafisks attēls un ziņojums centrālajā displejā — ievērojiet norādījumus tāpat kā
novietošanas procedūrā.
Saistītā informācija
•
Perpendikulārā novietošana.
Dariet šādi:
1.
430
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu pozīcijā D,
nogaidiet, līdz stūre tiks pagriezta, un lēnām
brauciet uz priekšu.
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(426 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ņemiet vērā, ka, pabeidzot funkciju, stūre var
"atlēkt" atpakaļ — tādā gadījumā vadītājam jāpagriež stūre atpakaļ maksimālā stūrēšanas leņķī,
lai izbrauktu no stāvvietas.
Ja PAP uzskata, ka vadītājs var izbraukt no stāvvietas, neveicot papildu manevrus, šī funkcija tiek
pārtraukta pat, ja vadītājs uzskata, ka automašīna
joprojām atrodas stāvvietā.
Saistītā informācija
•
Aktīvās stāvvietā novietošanas
palīgsistēmas* ierobežojumi
Novietošanas palīgsistēmas pilota PAP135 funkcija nevar visu noteikt visos apstākļos, un tādēļ
tās funkcionalitāte var būt ierobežota.
BRĪDINĀJUMS
•
PAP funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot braukšanu, — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Sevišķi uzmanieties no automašīnas
tuvumā esošiem cilvēkiem vai dzīvniekiem.
•
Ņemiet vērā, ka novietošanas manevra
laikā automašīnas priekšdaļa var izvirzīties
pret pretimbraucošo satiksmes plūsmu.
•
Aprēķinot novietošanas manevru, netiek
ņemti vērā objekti, kas atrodas augstāk
par sensoru noteikšanas zonu, un tādēļ
PAP var priekšlaicīgi iebraukt stāvvietā —
šī iemesla dēļ no šādām stāvvietām ir jāizvairās.
•
PAP neaizstāj vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums
nodrošināt, lai automašīna tiktu vadīta
drošā veidā ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(426 lpp.)
Vadītājam ir jāzina par tālāk aprakstītajiem novietošanas palīgsistēmas pilota ierobežojumiem:
135Park
Assist Pilot
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 431
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Novietošana stāvvietā ir pārtraukta
SVARĪGI
Automašīnas novietošana stāvvietā tiek pārtraukta:
•
•
•
•
•
Noteiktos apstākļos PAP nevar atrast stāvvietu - viens no iemesliem var būt fakts, ka
sensoru darbību traucē ārēji skaņas avoti, kas
raida tās pašas frekvences, kurās darbojas šī
sistēma.
ja vadītājs pagriež stūri;
ja braukšanas ātrums ir pārāk liels — lielāks
par 7 km/h (4 mph)
ja vadītājs vidējā displejā nospiež Atcelt;
Šādu avotu piemēri ir signāltaures, slapjas riepas uz asfalta, pneimatiskās bremzes, motociklu izplūdes gāzu radītie trokšņi u.c.
ja ir ieslēgta bremžu pretbloķēšanas sistēma
vai elektroniskā stabilitātes kontrole, piemēram, kad riteņi zaudē saķeri uz slidenas
brauktuves;
PIEZĪME
ja stūres pastiprinātājs darbojas ar samazinātu jaudu, piemēram, to dzesējot pārkaršanas dēļ (skatiet sadaļu "No ātruma atkarīgs
stūrēšanas spēks").
Kad iespējams, vidējā displejā tiek parādīts paziņojums, kurā ir norādīts, kādēļ ir pārtraukta novietošana stāvvietā.
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus vai sniegs, to
funkcionalitāte samazinās un mērījumu veikšana var nebūt iespējama.
432
Nelietojiet PAP, ja kāds no automašīnā esošajiem priekšmetiem ir izvirzījies uz āru.
•
Spēcīgā lietū vai sniegā sistēma var nepareizi
noteikt stāvvietas izmērus.
•
Stāvvietas meklēšanas un mērījumu pārbaudes laikā PAP var neievērot objektus, kas ir
izvietoti dziļi stāvvietā.
•
Stāvvietas šaurās ieliņās ne vienmēr ir piemērotas, jo manevrēšanai pieejamā vieta var
nebūt pietiekama.
•
Lietojiet apstiprinātas riepas136 ar pareizu
gaisa spiedienu riepās, jo tas ietekmē PAP
spēju novietot automašīnu.
•
PAP sāk darbību, ņemot vērā stāvvietā novietoto automašīnu pašreizējo atrašanās vietu,
— ja tās ir novietotas nepareizi, iespējams,
automašīnas riepas un diski tiks sabojāti,
atduroties pret ietves malu.
•
Ja kāda no stāvvietā novietotajām automašīnām ir vairāk izvirzīta uz āru, nekā pārējās,
sistēma var nepamanīt vai nevajadzīgi piedāvāt ietvei perpendikulārās stāvvietas.
•
PAP ir paredzēta novietošanai stāvvietā uz
taisnām ielām, nevis asos līkumos vai pagriezienos. Tādēļ gādājiet, lai automašīna būtu
novietota paralēli potenciālajām stāvvietām,
kad PAP nosaka stāvvietas izmērus.
Vadītāja atbildība
Vadītājam jāpatur prātā, ka sistēma PAP ir tikai
palīglīdzeklis, nevis nekļūdīga, pilnībā automātiska
funkcija. Tādēļ vadītājam jābūt gatavam apturēt
novietošanu stāvvietā.
Novietojot automašīnu stāvvietā, jāpatur prātā arī
citi faktori, piemēram:
136"Apstiprinātas
•
•
Vadītājam vienmēr ir pienākums noteikt, vai
PAP izvēlētā vieta ir piemērota automašīnas
novietošanai.
•
Nelietojiet PAP, kad ir uzstādītas sniega
ķēdes vai rezerves ritenis.
riepas" ir tāda paša veida un ražojuma riepas, kādas automašīnai bija uzstādītas brīdī, kad tā tika piegādāta no rūpnīcas.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
SVARĪGI
Mainīšana uz citu apstiprinātu riteņa diska
un/vai riepas izmēru var būt saistīta ar apkārtmēra maiņu, kas nozīmē, ka var būt jāatjaunina PAP sistēmas parametri. Sazinieties ar
autoservisu — ieteicams sazināties ar Volvo
pilnvarotu servisu.
Ieteicamā Park Assist Pilot apkope
Lai funkcija Park Assist Pilot PAP137 darbotos
optimāli, tās sensori regulāri jāmazgā ar ūdeni un
autošampūnu.
Saistītā informācija
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(426 lpp.)
•
Novietošana stāvēšanai ar aktīvo stāvvietā
novietošanas palīgsistēmu (428 lpp.)
•
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(288 lpp.)
Automašīnas novietošanas sensoru atrašanās vietas138.
PIEZĪME
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus un sniegs, tie
var izraisīt nepareizus brīdinājuma signālus,
ierobežotu darbību vai darbības pārtraukumus.
Saistītā informācija
•
137Park Assist Pilot
138PIEZĪME. Attēls ir
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(426 lpp.)
shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums. 433
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Park Assist Pilot* paziņojumi
Aktīvā novietošanas palīgsistēmas pilota PAP139
simboli un ziņojumi var tikt rādīti vadītāja displejā
un/vai centrālajā displejā.
Tabulā tālāk ir parādīti piemēri.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Novietoš. palīgsist.
Ir bloķēts viens vai vairāki funkcijas sensori — pārbaudiet un novērsiet problēmu, tiklīdz tas ir iespējams.
Sensori bloķēti, nepieciešama tīrīšana
Novietoš. palīgsist.
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Nav pieejams, jāveic apkope
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras centrā esošo
taustiņu
.
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu
— ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
(426 lpp.)
139Park
434
Assist Pilot
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Automašīnas iedarbināšana
Automašīnu iedarbina, izmantojot iedarbināšanas
slēdzi tuneļkonsolē, kad tālvadības atslēga atrodas pasažieru salonā.
Iedarbināšanas slēdzis tuneļkonsolē.
BRĪDINĀJUMS
Pirms braukšanas sākšanas:
•
•
•
Piesprādzējiet drošības jostu.
Noregulējiet sēdekli, stūri un spoguļus.
Pārliecinieties, ka bremžu pedāli var
nospiest līdz galam.
Automašīnas iedarbināšanas laikā tālvadības
atslēga netiek lietota fiziski, jo tā ir aprīkota ar
1
436
bezatslēgas iedarbināšanas atbalstu (pasīvā
iedarbināšana).
Lai iedarbinātu automašīnu:
1.
Tālvadības pults atslēgai jāatrodas automašīnā. Automašīnām ar pasīvo iedarbināšanu
atslēgai jāatrodas pasažieru salona priekšējā
daļā. Izmantojot automašīnas bezatslēgas
aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju*, atslēga
var atrasties jebkur automašīnā.
2.
Nospiediet bremžu pedāli līdz galam1 un
turiet. Automašīnām ar automātisku pārnesumu pārslēgšanu pārliecinieties, ka ir izvēlēta pārnesumu pozīcija P vai N. Automašīnām ar manuālu pārnesumkārbu pārliecinieties, ka pārnesumu pārslēgsvira atrodas neitrālajā pozīcijā vai ir nospiests sajūga pedālis.
3.
Pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un pēc tam atlaidiet.
Poga automātiski atgriežas sākuma pozīcijā.
PIEZĪME
Automašīnām ar dīzeļdzinēju pirms dzinēja
iedarbināšanas ir iespējama neliela aizkave.
Rezerves lasītāja atrašanās vieta tuneļkonsolē.
Ja iedarbināšanas laikā vadītāja displejā tiek
rādīts ziņojums Autom. atsl. nav atr., novietojiet
tālvadības atslēgu pie rezerves lasītāja. Pēc tam
vēlreiz mēģiniet iedarbināt automašīnu.
PIEZĪME
Kad tālvadības atslēga ir novietota pie rezerves lasītāja, pārliecinieties, ka pie rezerves
lasītāja nav automašīnas atslēgu, metāla
objektu vai elektronisku ierīču (piemēram,
mobilo tālruņu, planšetdatoru, klēpjdatoru vai
uzlādes ierīču). Vairākas automašīnas atslēgas pie rezerves lasītāja var izraisīt savstarpējus traucējumus.
Iedarbinot dzinēju, startera motors darbojas, līdz
sāk darboties dzinējs vai ieslēdzas pārkaršanas
aizsardzība.
Ja automašīna atrodas kustībā, dzinēju var iedarbināt, pagriežot aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
SVARĪGI
Ja dzinēju neizdodas iedarbināt ar 3 mēģinājumiem, nogaidiet 3 minūtes un mēģiniet vēlreiz. Ļaujot akumulatoram atpūsties, iedarbināšanas jauda pieaug.
BRĪDINĀJUMS
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Automašīnas izslēgšana (437 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (438 lpp.)
Automašīnas izslēgšana
Automašīnu izslēdz ar aizdedzes slēdzi tuneļkonsolē.
Stūres regulēšana (197 lpp.)
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un
citu akumulatoru (490 lpp.)
Aizdedzes režīma atlasīšana (439 lpp.)
Nekādā gadījumā neizņemiet tālvadības
pults atslēgu no automašīnas braukšanas vai
vilkšanas laikā.
BRĪDINĀJUMS
Izkāpjot no automašīnas, vienmēr ņemiet līdzi
tālvadības pults atslēgu un pārliecinieties, ka
automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes pozīcijā 0 - it īpaši situācijās, kad automašīnā atrodas bērni.
Iedarbināšanas slēdzis tuneļkonsolē.
Lai izslēgtu automašīnu:
–
PIEZĪME
Noteikta tipa dzinējiem aukstās iedarbināšanas laikā tukšgaitas ātrums var būt ievērojami
lielāks nekā parasti. Tā notiek tādēļ, lai emisiju
sistēma varētu pēc iespējas ātrāk sasniegt
normālu darba temperatūru, tādējādi samazinot izplūdes emisiju daudzumu un aizsargājot
vidi.
Pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju
kustības virzienā un atlaidiet — automašīna
tiek izslēgta. Poga automātiski atgriežas
sākuma pozīcijā.
Ja pārnesumu pārslēgs automašīnām ar automātisko pārnesumkārbu nav pozīcijā P vai automašīna ripo:
–
Pagrieziet slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un turiet, līdz automašīna tiek izslēgta.
Saistītā informācija
•
•
Automašīnas iedarbināšana (436 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (438 lpp.)
}}
437
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
•
•
Stūres regulēšana (197 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un
citu akumulatoru (490 lpp.)
•
Aizdedzes režīma atlasīšana (439 lpp.)
Automašīnas elektrosistēmai var iestatīt dažādus
līmeņus/pozīcijas, tādējādi piekļūstot dažādām
funkcijām.
Līmenis
0
Funkcijas
•
Tiek apgaismots odometrs, pulkstenis un temperatūras rādītājsA.
•
Elektriski regulējamos* sēdekļus
var regulēt.
Lai atvieglotu ierobežota funkciju skaita izmantošanu laikā, kad dzinējs ir izslēgts, automašīnas
elektrosistēmai var iestatīt trīs dažādus līmeņus
— 0, I un II. Šie līmeņi, ko dēvē par "aizdedzes
pozīcijām", ir aprakstīti visā īpašnieka rokasgrāmatā.
•
Var lietot elektrisko logu pacēlājus.
•
Tabulā ir parādītas katrā aizdedzes pozīcijā/līmenī
pieejamās funkcijas:
Tiek ieslēgts centrālais displejs,
un to var izmantotA.
•
Var lietot informācijas un izklaides
sistēmuA.
Šajā režīmā funkcijas tiek vadītas
atkarībā no laika, un tās pēc īsa brīža
tiek automātiski izslēgtas.
I
•
Var lietot panorāmas jumtu, elektriskos logu pacēlājus, salona 12
V strāvas kontaktligzdu,
Bluetooth, navigāciju, tālruni, ventilatoru un vējstikla tīrītājus.
•
Elektriski regulējamos sēdekļus
var regulēt.
•
Var izmantot 12 V strāvas kontaktligzdas* bagāžas nodalījumā.
Šajā aizdedzes pozīcijā strāvas
patēriņš noslogo akumulatoru.
438
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Līmenis
II
Funkcijas
•
•
Iedegas priekšējie lukturi.
•
Tiek aktivētas vairākas citas sistēmas. Taču sēdekļu un aizmugures
stikla apsildi var ieslēgt tikai pēc
automašīnas iedarbināšanas.
Brīdinājuma un indikatoru lampiņas iedegas uz piecām sekundēm.
Aizdedzes režīma atlasīšana
Automašīnas elektrosistēmai var iestatīt dažādus
līmeņus/pozīcijas, tādējādi piekļūstot dažādām
funkcijām.
•
Aizdedzes pozīcija II — pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā
un turiet aptuveni 5 sekundes. Pēc tam atlaidiet pogu, un tā automātiski atgriezīsies
sākuma pozīcijā.
•
Atpakaļ aizdedzes pozīcijā 0 — lai atkal
ieslēgtu aizdedzes pozīciju 0 no pozīcijas I vai
II — pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un atlaidiet. Poga automātiski atgriežas sākuma pozīcijā.
Aizdedzes pozīcijas atlasīšana
Šī aizdedzes pozīcija patērē daudz
akumulatora strāvas, tādēļ to nav
ieteicams izmantot.
A
un atlaidiet. Poga automātiski atgriežas
sākuma pozīcijā.
Saistītā informācija
Tiek arī aktivizēts, kad tiek atvērtas durvis.
Saistītā informācija
•
•
•
Automašīnas iedarbināšana (436 lpp.)
Iedarbināšanas slēdzis tuneļkonsolē.
Stūres regulēšana (197 lpp.)
•
•
Aizdedzes režīma atlasīšana (439 lpp.)
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un
citu akumulatoru (490 lpp.)
Aizdedzes pozīcija 0 — atslēdziet automašīnu un novietojiet tālvadības pults atslēgu
automašīnā.
•
•
•
•
•
Automašīnas iedarbināšana (436 lpp.)
Automašīnas izslēgšana (437 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (438 lpp.)
Stūres regulēšana (197 lpp.)
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un
citu akumulatoru (490 lpp.)
PIEZĪME
Lai sasniegtu līmeni I vai II, neiedarbinot dzinēju — nenospiediet bremžu pedāli (vai
sajūga pedāli automašīnām ar manuālu pārnesumu pārslēgšanu), kad ir jāatlasa šīs aizdedzes pozīcijas.
•
Aizdedzes pozīcija I — pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā
439
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Alkometrs*
Alkometra apiešana*
Saistītā informācija
Alkometra uzdevums ir novērst automobiļa vadīšanu reibumā. Lai iedarbinātu dzinēju, vadītājam
jāveic elptests, kas apliecina, ka viņš nav alkohola reibumā. Alkometra kalibrēšana notiek atbilstoši noteiktajam promiļu daudzumam, kas ir
spēkā katrā no tirgiem.
Ja rodas ārkārtas situācija vai alkometrs nedarbojas, alkometru var apiet, lai varētu iedarbināt
automašīnu.
•
•
Katra alkometra deaktivizēšanas norādījumus
skatiet tā atsevišķajā instrukcijā.
•
•
Automašīnai ir saskarne elektriskam savienojumam ar Volvo ieteiktajiem dažādu ražotāju un
modeļu alkometriem. Šī saskarne atvieglo alkometra pievienošanu un piedāvā integrētu funkcionalitāti, tostarp ar alkometru saistītus ziņojumus
automašīnas galvenajā displejā. Informāciju par
konkrētu alkometru, lūdzu, skatiet attiecīgā alkometra ražotāja izsniegtajā īpašnieka rokasgrāmatā.
BRĪDINĀJUMS
Alkometrs ir tikai palīglīdzeklis un neatbrīvo
vadītāju no atbildības. Vadītāja pienākums ir
vienmēr būt nedzērušam un vadīt automobili
droši.
Saistītā informācija
440
•
•
Alkometra apiešana* (440 lpp.)
•
•
Automašīnas iedarbināšana (436 lpp.)
Pirms dzinēja iedarbināšanas ar alkometru
(441 lpp.)
Alkometrs* (440 lpp.)
Pirms dzinēja iedarbināšanas ar alkometru
(441 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (436 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (438 lpp.)
Apiešanas funkcijas (Bypass) aktivizēšana
PIEZĪME
Visas apiešanas darbības tiek reģistrētas un
saglabātas alkometra vadības bloka atmiņā.
Apiešanu nevar atsaukt.
Ekrānā tiek rādīts ziņojums Pūtiet Alcolock
ierīcē Tā vietā izlaist?:
•
Ja tiek rādīts "Atcelt/Jā" — izvēlieties apiešanu, nospiežot pa labi vērstās bultiņas taustiņu stūres labajā tastatūrā un pēc tam pogu
O.
•
Ja tiek rādīts "Jā" — izvēlieties apiešanu,
nospiežot pogu O.
Alkometrs tiek apiets, un automašīnu var iedarbināt.
Iespējamo apiešanas reižu skaitu, pirms ir nepieciešama apkope, var atlasīt alkometra uzstādīšanas gaitā.
Aizdedzes pozīcijas (438 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Pirms dzinēja iedarbināšanas ar
alkometru
Alkometrs tiek aktivizēts automātiski un ir gatavs
lietošanai, tiklīdz tiek atvērtas automašīnas durvis.
Jāpatur prātā
Lai nodrošinātu pareizu ierīces darbību un pēc
iespējas precīzāku mērījuma rezultātu:
•
•
Neēdiet un nedzeriet apmēram 5 minūtes
pirms elptesta veikšanas.
Pārmērīgi neapskalojiet priekšējo logu - mazgāšanas šķidrumā esošais alkohols var izraisīt nepareizu mērījuma rezultātu.
PIEZĪME
Pēc braukšanas dzinēju var iedarbināt vēlreiz
30 minūšu laikā, neveicot jaunu elptestu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Bremžu funkcijas
Automašīnas bremzes lieto, lai samazinātu
ātrumu vai novērstu automašīnas ripošanu.
Automašīnas iedarbināšana (436 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (438 lpp.)
City Safety™ (357 lpp.)
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna*
(472 lpp.)
Papildus kājas bremzei un stāvbremzei automašīna ir aprīkota ar vairākām automātiskas bremzēšanas palīgfunkcijām. Tās var palīdzēt, lai vadītājam nebūtu jātur kāja uz bremžu pedāļa, stāvot
pie luksofora, iedarbinot automašīnu kalna
kāpumā vai braucot lejā no kalna.
Atkarībā no automašīnas aprīkojuma ir pieejamas
šādas automātiskās bremzēšanas funkcijas:
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv (Auto Hold)
•
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā
(Hill Start Assist)
•
•
•
Automātiska bremzēšana pēc sadursmes.
Alkometra apiešana* (440 lpp.)
Alkometrs* (440 lpp.)
•
•
City Safety
Palīgsistēmai braukšanai no kalna (Hill
Descent Control)*
Saistītā informācija
•
•
•
Kājas bremze (442 lpp.)
Stāvbremze (444 lpp.)
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (447 lpp.)
•
Automātiska bremzēšana pēc sadursmes.
(449 lpp.)
•
Palīdzība braukšanas uzsākšanai kalnā
(449 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 441
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Kājas bremze
Kājas bremze ir bremžu sistēmas daļa.
Automašīnai ir divi bremžu kontūri. Ja ir bojāts
bremžu kontūrs, bremžu pedālis nostrādā dziļāk.
Līdz ar to ir nepieciešams lielāks spiediens uz
bremžu pedāli, lai sasniegtu parasto bremzēšanas
efektivitāti.
Vadītāja spiedienu uz bremžu pedāli pastiprina
bremžu pastiprinātājs.
BRĪDINĀJUMS
Bremžu pastiprinātājs darbojas tikai dzinēja
darbības laikā.
Ja kājas bremzes lieto tad, kad dzinējs ir izslēgts,
pedālis šķiet ciets, un ir vajadzīgs lielāks spiediens uz pedāli, lai nobremzētu automašīnu.
Braucot ļoti kalnainā apvidū vai ar smagu kravu,
bremzes ieteicams atslogot, manuālajā pārnesumu pārslēgšanas režīmā izmantojot bremzēšanu ar dzinēju. Braucot lejup no kalna, bremzēšanai ar dzinēju izmantojiet to pašu pārnesumu,
kādu jūs izmantotu, braucot kalnā. Izmantojiet piedziņas režīmu Off Road*, lai palielinātu bremzēšanu ar dzinēju, lēnām braucot no kalna stāvā slīpumā.
ķēties bremzēšanas laikā un ļauj saglabāt stūrēšanas vadību. Pēc bremžu pedāļa piespiešanas
tajā var būt sajūtamas vibrācijas. Šāda parādība ir
normāla.
BRĪDINĀJUMS
Ja vienlaikus deg gan bremžu kļūmes, gan
ABS kļūmes brīdinājuma lampiņa, bremžu sistēmā ir radusies kļūme.
Pēc automašīnas iedarbināšanas, kad vadītājs
atlaiž bremžu pedāli, automātiski tiek veikta ātra
ABS sistēmas pārbaude. Turpmāku automātisku
sistēmas pārbaudi var veikt, braucot nelielā
ātrumā. Pārbaude var būt jūtama kā bremžu
pedāļa pulsēšana.
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni.
Ja līmenis ir zems, pielejiet bremžu
šķidrumu un noskaidrojiet bremžu
šķidruma zuduma iemeslu.
Iedarbinot dzinēju, pastāvīgi izgaismojas 2 sekundes: Automātiska
funkciju pārbaude.
Pastāvīgi izgaismojas ilgāk par 2
sekundēm: ABS sistēmas kļūme.
Automašīnas parastā bremžu sistēma joprojām darbojas, bet nedarbojas ABS sistēma.
•
Ja šajā brīdī bremžu šķidruma līmenis
tvertnē ir normāls, uzmanīgi brauciet līdz
tuvākajam servisam un tur veiciet bremžu
sistēmas pārbaudi - ieteicams izmantot
autorizētu Volvo servisu.
•
Ja bremžu šķidruma līmenis ir zem
bremžu šķidruma tvertnes MIN līmeņa,
apturiet automašīnu un uzpildiet bremžu
šķidrumu. Jānosaka bremžu šķidruma
zuduma iemesls.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
Bremžu spēka palielināšana (443 lpp.)
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (447 lpp.)
Palīdzība braukšanas uzsākšanai kalnā
(449 lpp.)
Bremzēšana uz slapjiem ceļiem (443 lpp.)
Bremzēšana uz ceļiem, kas nokaisīti ar smiltīm (443 lpp.)
Bremžu sistēmas apkope (444 lpp.)
Bremžu signāls (158 lpp.)
Bremžu pretbloķēšanas sistēma
Automašīnai ir pretbloķēšanas bremzes Anti-lock
Braking System (ABS), kas neļauj riteņiem noblo-
442
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Bremžu spēka palielināšana
Bremzēšana uz slapjiem ceļiem
Bremžu spēka palielināšanas sistēma BAS
(Brake Assist System) palīdz palielināt bremžu
spēku bremzēšanas laikā, tādējādi saīsinot
bremzēšanas distanci.
Pirmo reizi bremzējot pēc ilgstošas braukšanas
spēcīgā lietū bez bremzēšanas, tās efekts var
būt nedaudz aizkavēts.
Sistēma nosaka vadītāja bremzēšanas stilu un
vajadzības gadījumā palielina bremzēšanas spēku.
Bremzēšanas spēku var palielināt līdz līmenim,
pie kura tiek aktivizēta sistēma ABS. Funkcija
izslēdzas, kad spiediens uz bremžu pedāli
atslābst.
PIEZĪME
Kad BAS ir aktivizēta, bremžu pedāli var
nospiest nedaudz tālāk nekā parasti. Nospiediet un turiet bremžu pedāli nospiestu tik ilgi,
cik nepieciešams.
Atlaižot bremžu pedāli, bremzēšana tiek pārtraukta.
Tas pats attiecas uz situācijām, kad automašīna ir
tikko nomazgāta. Tādā gadījumā bremzes jānospiež spēcīgāk. Tādēļ jāievēro lielāks attālums līdz
priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.
Pēc braukšanas pa slapjiem ceļiem vai automašīnas mazgāšanas bremzējiet spēcīgi. Tādējādi
bremžu diski uzsils, ātrāk izžūs un tiks pasargāti
no korozijas. Bremzējot ņemiet vērā situāciju uz
ceļa.
Bremzēšana uz ceļiem, kas
nokaisīti ar smiltīm
Braucot pa ceļiem, kas nokaisīti ar sāli, uz
bremžu diskiem un bremžu uzlikām var veidoties
sāls kārtiņa.
Tas var palielināt bremzēšanas distanci. Tādēļ
saglabājiet lielāku drošības distanci līdz priekšā
braucošajiem transportlīdzekļiem. Ievērojiet arī:
•
Bremzējiet regulāri, lai notīrītu sāls kārtiņu.
Nodrošiniet, lai bremzēšana neradītu draudus
citiem satiksmes dalībniekiem.
•
Kad braukšana ir pabeigta un vēl nav sākts
nākamais brauciens, uzmanīgi nospiediet
bremžu pedāli.
Saistītā informācija
•
•
Kājas bremze (442 lpp.)
Saistītā informācija
Bremzēšana uz ceļiem, kas nokaisīti ar smiltīm (443 lpp.)
•
•
Kājas bremze (442 lpp.)
Bremzēšana uz slapjiem ceļiem (443 lpp.)
Saistītā informācija
•
Kājas bremze (442 lpp.)
443
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Bremžu sistēmas apkope
Stāvbremze
Saistītā informācija
Regulāri pārbaudiet bremžu sistēmas komponentus, vai tie nav nodiluši.
Stāvbremze neļauj automašīnai sākt ripot, mehāniski nobloķējot divus riteņus.
•
Stāvbremzes aktivizēšana un deaktivizēšana
(445 lpp.)
•
Automašīnas novietošana stāvēšanai kalnā
(446 lpp.)
•
Ja stāvbremzes darbībā radusies kļūme
(447 lpp.)
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (447 lpp.)
Lai automašīna būtu droša un uzticama, ievērojiet
Volvo apkopes intervālus, kā norādīts apkopes un
garantijas grāmatiņā. Jaunas un nomainītas
bremžu uzlikas un bremžu diski nenodrošina optimālu bremzēšanu, kamēr tās nav "iebrauktas"
dažus simtus kilometru (jūdžu). Kompensējiet
samazināto bremžu veiktspēju, nospiežot bremžu
pedāli spēcīgāk. Volvo iesaka uzstādīt tikai Volvo
apstiprinātas bremžu uzlikas.
SVARĪGI
Regulāri jāpārbauda bremžu sistēmas komponentu nodilums.
Stāvbremzes vadības ierīce atrodas tuneļkonsolē starp
sēdekļiem.
Sazinieties ar autoservisu, lai saņemtu informāciju par šo procedūru vai uzticiet šī pārbaudes veikšanu servisa darbiniekiem - ieteicams
izvēlēties autorizētu Volvo servisu.
Kad elektriskā stāvbremze tiek ieslēgta, atskan
viegls elektrodzinēja darbības troksnis. Šis troksnis ir dzirdams arī automātiskās stāvbremzes darbības pārbaudīšanas laikā.
Saistītā informācija
•
444
Kājas bremze (442 lpp.)
Ja tad, kad tiek ieslēgta stāvbremze, automašīna
nekustas, tā iedarbojas tikai uz aizmugurējiem
riteņiem. Ja to izmanto, kad automašīna pārvietojas, tad darbojas normālā kājas bremze, t. i.,
bremze darbojas uz visiem četriem riteņiem.
Bremzēšanas funkcija pārslēdzas uz aizmugurējiem riteņiem, kad automašīna ir gandrīz apstājusies.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Stāvbremzes aktivizēšana un
deaktivizēšana
Simbols vadītāja displejā
Simbols
Ieslēdziet stāvbremzi, lai novērstu automašīnas
ripošanu.
Tehniskie parametri
Aktivizējot stāvbremzi, izgaismojas
simbols.
Stāvbremzes aktivizēšana
Ja simbols mirgo, tas norāda, ka ir
radusies kļūme. Izlasiet paziņojumu
vadītāja displejā.
PIEZĪME
Ja avārijas bremzēšana tiek aktivizēta, braucot
lielā ātrumā, atskan skaņas signāls.
Stāvbremzes deaktivizēšana
Automātiska aktivizēšana
Stāvbremze tiek aktivizēta automātiski:
1.
Pavelciet vadības slēdzi uz augšu.
> Aktivizējot stāvbremzi, vadītāja displejā
izgaismojas simbols.
2.
Pārliecinieties, ka automašīna nekustas.
2
Attiecas uz automātisko pārnesumkārbu.
•
kad automašīna tiek izslēgta un centrālajā
displejā tiek aktivizēts stāvbremzes automātiskas aktivizācijas iestatījums.
•
ja ir aktivizēta funkcija Auto hold (automātiskā bremzēšana, kad automašīna stāv uz
vietas) un automašīna ir ilgāk stāvējusi uz vietas (5–10 minūtes).
•
ja stāvā slīpumā tiek ieslēgta pārnesumu
pozīcija P2;
Avārijas bremzes
Ārkārtas situācijā stāvbremzi var aktivizēt, kad
automašīna atrodas kustībā, pavelkot vadības slēdzi un turot to augšējā pozīcijā. Bremzēšana tiek
pārtraukta, kad tiek atlaists vadības slēdzis vai
nospiests akseleratora pedālis.
Manuāla deaktivizēšana
1. Stingri nospiediet bremžu pedāli.
2.
Bīdiet vadības ierīci uz leju.
> Stāvbremze tiek izslēgta, un vadītāja displejā esošais simbols nodziest.
}}
445
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Automātiska deaktivizēšana
1. Drošības jostas uzlikšana.
Automātiskas stāvbremzes
aktivizēšanas iestatījums
Automašīnas novietošana
stāvēšanai kalnā
2.
Stingri nospiediet bremžu pedāli.
3.
Iedarbiniet automašīnu.
Izvēlieties, vai stāvbremze ir automātiski jāaktivizē, kad automašīna tiek izslēgta.
Novietojot automašīnu slīpumā, vienmēr izmantojiet stāvbremzi.
4.
Ar automātisko pārnesumkārbu:
Ieslēdziet pārnesumu D vai R un nospiediet
gāzes pedāli.
Šo izvēli veic centrālā displeja iestatījumu izvēlnē.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Stāvbremze un
piekare, atlasītu funkciju Automātiski
aktivizēt stāvbremzi vai atceltu tās atlasi.
Ar manuālo pārnesumkārbu:
Ieslēdziet piemērotu pārnesumu, atlaidiet
sajūgu un nospiediet akseleratora pedāli.
> Stāvbremze tiek izslēgta, un vadītāja displejā esošais simbols nodziest.
PIEZĪME
Sākotnēji iedarbinot automašīnu, stāvbremzi
var automātiski atlaist, kad drošības josta nav
piesprādzēta.
Ja automašīna ir novietota ar skatu kalnā:
•
Stāvbremzes aktivizēšana un deaktivizēšana
(445 lpp.)
•
•
Stāvbremze (444 lpp.)
Ja automašīna ir novietota ar skatu lejā no kalna:
•
Pagrieziet riteņus prom no ietves.
Pagrieziet riteņus uz ietves pusi.
•
Automātiskas stāvbremzes aktivizēšanas iestatījums (446 lpp.)
Ar smagu kravu pret kalnu
Smaga krava, piemēram, piekabe var izraisīt automašīnas ripošanu atpakaļ, ja stāvā kāpumā stāvbremze tiek atbrīvota automātiski. Novērsiet to,
pavelkot slēdzi uz augšu, kamēr uzsākat braukšanu. Atlaidiet vadības slēdzi, kad dzinējs sāk vilkt
automobili.
•
Ja stāvbremzes darbībā radusies kļūme
(447 lpp.)
•
Saistītā informācija
•
•
446
Saistītā informācija
BRĪDINĀJUMS
Novietojot automašīnu uz slīpas virsmas, vienmēr aktivizējiet stāvbremzi. Ieslēgts pārnesums vai automātiskās pārnesumkārbas P
pozīcija nav pietiekama, lai noturētu automašīnu uz vietas visās situācijās.
Stāvbremze (444 lpp.)
Automašīnas novietošana stāvēšanai kalnā
(446 lpp.)
Saistītā informācija
Stāvbremzes aktivizēšana un deaktivizēšana
(445 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Ja stāvbremzes darbībā radusies
kļūme
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Ja pēc vairākiem mēģinājumiem stāvbremzi nevar
deaktivizēt vai aktivizēt, sazinieties ar autorizētu
Volvo servisu.
Ja simbols mirgo, tas norāda, ka ir
radusies kļūme. Skatiet paziņojumu
vadītāja displejā.
Ja braucat ar ieslēgtu stāvbremzi, atskan brīdinājuma skaņas signāls.
Bojājums bremžu sistēmā. Skatiet
paziņojumu vadītāja displejā.
Ja automašīna ir jānovieto stāvvietā, pirms iespējamais defekts ir novērsts, riteņi ir jāpagriež tā, it
kā automašīna tiktu novietota nogāzē, un pārnesumu pārslēgs ir jāpārslēdz pozīcijā P vai arī ir
jāieslēdz pirmais pārnesums, ja automašīnai ir
manuālā pārnesumkārba.
Zems spriegums akumulatorā
Ja akumulatora spriegums ir pārāk zems, stāvbremzi nav iespējams nedz atlaist, nedz arī iedarbināt. Ja akumulatora spriegums ir pārāk zems,
pievienojiet donora akumulatoru.
Bremžu uzliku maiņa
Elektriskās stāvbremzes konstrukcijas dēļ aizmugurējās bremžu uzlikas ir jānomaina servisā, ieteicams autorizētā Volvo servisā.
Tehniskie parametri
Informācijas paziņojums vadītāja
displejā.
Automātiskā bremzēšana, kad
automašīna stāv uz vietas
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna stāv
uz vietas (Auto hold), nozīmē, ka vadītājs var
atlaist bremžu pedāli, vienlaikus saglabājot
bremžu iedarbību, kad automašīna ir apturēta pie
luksofora vai krustojumā.
Apturot automašīnu, bremzes tiek aktivizētas
automātiski. Lai noturētu automašīnu uz vietas, šī
funkcija var izmantot vai nu kājas bremzi, vai stāvbremzi, un tā darbojas uz visu slīpumu brauktuvēm. Uzsākot gaitu, bremzes tiek automātiski
izslēgtas, ja vadītājs ir piesprādzējies ar drošības
jostu.
Saistītā informācija
•
Stāvbremzes aktivizēšana un deaktivizēšana
(445 lpp.)
•
•
Akumulators (639 lpp.)
PIEZĪME
Bremzējot un apstājoties ceļa kāpumā vai kritumā, bremžu pedālis pirms atlaišanas ir jānospiež nedaudz stiprāk, lai nodrošinātu, ka
automašīna nesāks ripot.
Volvo apkopes programma (620 lpp.)
Stāvbremze tiek aktivizēta, ja:
•
•
•
•
automašīna tiek izslēgta;
tiek atvērtas vadītāja durvis;
tiek atsprādzēta vadītāja drošības josta;
automašīna ir ilgstoši stāvējusi (5–10 minūtes).
}}
447
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Šis simbols izgaismojas, kad funkcija izmanto kājas bremzi, lai noturētu automašīnu uz vietas.
Automātiskās bremzes aktivizēšana
un deaktivizēšana stāvot
•
Funkcija paliek deaktivizēta tik ilgi, līdz tā
atkal tiek aktivizēta.
Automātiskās bremzēšanas funkciju stāvot aktivizē, izmantojot pogu tuneļkonsolē.
•
Deaktivizējot funkciju, palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā (HSA) paliek aktīva, lai
novērstu automašīnas ripošanu atpakaļ, ja
braukšana tiek uzsākta kalna kāpumā.
Saistītā informācija
Šis simbols izgaismojas, kad funkcija izmanto stāvbremzi, lai noturētu
automašīnu uz vietas.
•
Saistītā informācija
•
•
•
•
Automātiskās bremzes aktivizēšana un deaktivizēšana stāvot (448 lpp.)
Kājas bremze (442 lpp.)
Stāvbremze (444 lpp.)
Palīdzība braukšanas uzsākšanai kalnā
(449 lpp.)
–
Nospiediet pogu tuneļkonsolē, lai aktivizētu
vai deaktivizētu funkciju.
> Indikators taustiņā izgaismojas, kad funkcija ir aktivizēta. Funkcija paliek aktivizēta
arī nākamajā automašīnas iedarbināšanas
reizē.
Aktivizēšana izslēdzot
Ja šī funkcija ir aktīva un tur automašīnu ar darba bremzēm (iedegts A simbols), tad pogas nospiešanas laikā ir
jābūt nospiestam bremžu pedālim, lai to
varētu deaktivizēt.
448
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (447 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Palīdzība braukšanas uzsākšanai
kalnā
Automātiska bremzēšana pēc
sadursmes.
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā Hill
Start Assist (HSA) novērš automašīnas ripošanu
atpakaļ, uzsākot braukšanu kalna kāpumā. Braucot atpakaļgaitā kalna kāpumā, tā novērš automašīnas ripošanu uz priekšu.
Ja notiek sadursme, kurā tiek sasniegts pirotehnisko drošības jostu spriegotāju vai drošības
gaisa spilvenu aktivizācijas līmenis, vai sadursmē
ar lielu dzīvnieku tiek automātiski aktivizētas automašīnas bremzes. Šī funkcija ir nepieciešama, lai
novērstu sadursmi vai samazinātu sadursmes
sekas.
Šī funkcija nozīmē, ka bremžu sistēmas pedāļa
spiediens saglabājas vairākas sekundes, kamēr
vadītāja kāja tiek pārvietota no bremžu pedāļa uz
gāzes pedāli.
Īslaicīgais bremzēšanas efekts izzūd pēc dažām
sekundēm vai tad, kad vadītājs uzsāk gaitu.
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā ir pieejama pat situācijās, kad ir deaktivizēta automātiskās bremzēšanas funkcija (Auto hold).
Saistītā informācija
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (447 lpp.)
•
Kājas bremze (442 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
Rear Collision Warning (372 lpp.)
BLIS* (373 lpp.)
Bremžu funkcijas (441 lpp.)
Pēc nopietnas sadursmes var zust automašīnas
kontrole un vadāmība. Lai izvairītos no turpmākas
sadursmes ar transportlīdzekli vai automašīnas
ceļā esošu objektu vai samazinātu šādas sadursmes sekas, automātiski tiek aktivizēta automātiskā bremzēšanas sistēma, kas droši nobremzē
automašīnu.
Bremzēšanas laikā tiek ieslēgti bremžu lukturi un
avārijas signāllukturi. Kad automašīna ir apstājusies, avārijas signāllukturi turpina mirgot un tiek
ieslēgta stāvbremze.
Ja konkrētajā situācijā bremzēšana nav vēlama,
piemēram, ja pastāv sadursmes risks ar aizmugurē esošajiem transportlīdzekļiem, vadītājs var
ignorēt sistēmu, nospiežot gāzes pedāli.
Funkcija pieņem, ka bremžu sistēma pēc sadursmes ir neskarta.
Bremzēšanas palīdzības funkcija ir ietverta drošības sistēmās Rear Collision Warning un Blind
Spot Information.
* Papildaprīkojums/piederums. 449
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Pārnesumkārba
Simbols
Pārnesumkārba ir daļa no automašīnas transmisijas starp dzinēju un dzenošajiem riteņiem. Pārnesumkārbas funkcija ir mainīt pārnesumskaitli
atkarībā no ātruma un jaudas prasībām.
Informācija vai pārnesumkārbas
kļūdas paziņojums. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Ir divi galvenie pārnesumkārbu veidi: manuālā un
automātiskā.
SVARĪGI
Lai novērstu jebkura piedziņas sistēmas komponenta bojājumus, tiek pārbaudīta pārnesumkārbas darba temperatūra. Ja pastāv pārkaršanas risks, vadītāja displejā izgaismojas
brīdinājuma simbols un tiek attēlots teksta
paziņojums. Ievērojiet sniegtos norādījumus.
Manuālā pārnesumkārba
Ar manuālo pārnesumkārbu vadītājs manuāli
izvēlas piemērotu pārnesumu atbilstoši attiecīgā
brīža ātruma un jaudas prasībām.
Pārnesumu pārslēgšana
Karsta vai pārkarsusi pārnesumkārba. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Manuālajai pārnesumkārbai ir seši pārnesumi, un
automātiskajai pārnesumkārbai ir astoņi pārnesumi. Ar šādu pārnesumu skaitu var efektīvi
izmantot dzinēja griezes momentu un jaudas diapazonu. Automātiskajai pārnesumkārbai divi no
pārnesumiem ir paredzēti degvielas taupīšanai,
braucot ar nemainīgiem dzinēja apgriezieniem.
Ar automātisko pārnesumkārbu pārnesumus var
izvēlēties arī manuāli. Vadītāja displejā ir attēlots
attiecīgi izvēlētais pārnesums vai pārnesumu
pozīcija.
Tehniskie parametri
Samazināta veiktspēja/Paātrinājuma veiktspēja samazināta
Ja ir radusies īslaicīga piedziņas
pārvada kļūme, automašīna var pārslēgties lēnas kustības režīmā ar
samazinātu dzinēja jaudu, lai
novērstu piedziņas pārvada bojājumus.
Neitrālā pozīcija (N)
Saistītā informācija
•
•
•
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu
pozīcijas (451 lpp.)
Manuālā pārnesumkārba (450 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
(456 lpp.)
Manuālajai pārnesumkārbai ir seši pārnesumi, un
pārnesumu pārslēgšanas shēma ir attēlota uz
pārnesumu pārslēgsviras.
•
Pie katras pārnesumu pārslēgšanas nospiediet sajūga pedāli līdz galam.
•
Pārnesumu maiņas starplaikos noņemiet kāju
no sajūga pedāļa.
Atpakaļgaitas pārnesuma bloķētājs
Vadītāja displeja simboli
Ja pārnesumkārbas darbībā rodas kļūme, vadītāja
displejā tiek attēlots simbols un paziņojums.
450
Atpakaļgaitas pārnesuma bloķētājs novērš
nejaušu atpakaļgaitas pārnesuma ieslēgšanas
iespēju parastas braukšanas turpgaitā laikā.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
•
•
Pārslēdzot pārnesumus, dariet to atbilstoši
shēmai uz pārnesumu pārslēgsviras, sāciet
no neitrālās pozīcijas un pēc tam pārvietojiet
pārnesumu pārslēgsviru pozīcijā R.
Ieslēdziet atpakaļgaitu tikai tad, ja automobilis ir pilnīgi apstājies.
Automātiskās pārnesumkārbas
pārnesumu pozīcijas
Ar automātisko pārnesumkārbu sistēma izvēlas
pārnesumu tā, lai braukšana būtu optimāla. Pārnesumkārbai ir arī manuālās pārnesumu pārslēgšanas režīms.
BRĪDINĀJUMS
Novietojot automašīnu stāvēšanai slīpumā,
vienmēr ieslēdziet stāvbremzi - pārnesuma
ieslēgšana nav pietiekoša, lai automašīnu
noturētu uz vietas visās situācijās.
BRĪDINĀJUMS
Novietojot automašīnu uz slīpas virsmas, vienmēr aktivizējiet stāvbremzi. Ieslēgts pārnesums vai automātiskās pārnesumkārbas P
pozīcija nav pietiekama, lai noturētu automašīnu uz vietas visās situācijās.
Saistītā informācija
Pārnesumkārba (450 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
(456 lpp.)
Lai no stāvēšanas pozīcijas ieslēgtu citu pārnesumu, jānospiež bremžu pedālis un jāieslēdz aizdedzes pozīcija II.
Lai novietotu stāvēšanai — vispirms ieslēdziet
stāvbremzi un pēc tam izvēlieties stāvēšanas
pozīciju.
Stāvēšanas laikā
•
•
Kad automašīna ir novietota stāvēšanai vai tiek
iedarbināts dzinējs, ieslēdziet pozīciju P. Ieslēdzot
stāvēšanas pozīciju, automašīnai jāstāv uz vietas.
PIEZĪME
Vadītāja displejā tiek rādīta izvēlētā pārnesuma
pozīcija:
P, R, N, D vai M.
Manuālajā pārnesumu pārslēgšanas režīmā ir
redzams arī lietotais pārnesums.
Pārnesumu pozīcijas
Stāvēšanas pozīcija — P
Kad pārslēgs ir pozīcijā P, pārnesumkārba tiek
mehāniski bloķēta.
Lai varētu aizslēgt automašīnu un ieslēgt signalizāciju, pārnesumu pārslēgam jāatrodas P
pozīcijā.
Atpakaļgaitas pozīcija — R
Atlasiet pozīciju R, lai brauktu atpakaļgaitā. Automašīnai jāstāv uz vietas, kad tiek izvēlēta atpakaļgaitas pozīcija.
}}
451
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres
vadības svirām*
Neitrālā pozīcija — N
Nav ieslēgts neviens no pārnesumiem, un dzinēju
var iedarbināt. Izmantojiet stāvbremzi, ja automašīna stāv uz vietas un pārnesumu pārslēgs atrodas pozīcijā N.
Stūres vadības sviras papildina pārnesumu pārslēgu un ļauj pārslēgt pārnesumus manuāli, neatlaižot rokas no stūres.
Lai varētu pārvietot pārnesumu pārslēgu no neitrālās pozīcijas citā pozīcijā, jānospiež bremžu
pedālis, un jāieslēdz aizdedzes pozīcija II.
Braukšanas pozīcija — D
D ir parastā braukšanas pozīcija. Augstāka un
zemāka pārnesuma pārslēgšana notiek automātiski atkarībā no paātrinājuma un ātruma līmeņa.
Pārslēdzot pārnesumus no pozīcijas R pozīcijā D,
automašīnai jāstāv uz vietas.
Manuālās pārnesumu pārslēgšanas režīms
—M
Manuālo pārnesumu pārslēgšanas režīmu var
ieslēgt gaitā jebkurā laikā. Automobilis bremzē ar
dzinēju, kad akseleratora pedālis ir atlaists.
Manuālās pārnesumu pārslēgšanas režīmu var
atlasīt, pārvietojot pārnesumu pārslēgu uz sāniem
no pozīcijas D līdz galējai pozīcijai "±". Vadītāja
displejā tiek parādīts ieslēgtais pārnesums.
•
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu uz priekšu
pozīcijā "+" (plus), lai pārslēgtu nākamo augstāko pārnesumu, un atlaidiet.
•
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu atpakaļ
pozīcijā "–" (mīnus), lai pārslēgtu nākamo
zemāko pārnesumu, un atlaidiet.
3
452
Stūres vadības sviru aktivizēšana
Lai pārnesumus varētu mainīt ar vadības svirām,
tām jābūt aktivizētām:
–
Manuālas pārnesumu pārslēgšanas režīms vadītāja displejā3.
Pavelciet vienu no svirām uz stūres pusi.
> Vadītāja displejā redzamais cipars apzīmē
pašreiz izvēlēto pārnesumu.
Pārnesumkārba automātiski pārslēdz pārnesumus uz leju, ja ātrums samazinās zem ieslēgtajam
pārnesumam atbilstošā līmeņa, lai nepieļautu raustīšanos un apstāšanos.
Lai atkal ieslēgtu automātisku pārnesumu pārslēgšanu, pārvietojiet pārnesumu pārslēgu uz
sāniem līdz galējai pozīcijai pie D.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Pārnesumu pārslēga bloķētājs (454 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres vadības
svirām* (452 lpp.)
Vadītāja displejs, pārslēdzot pārnesumus ar stūres vadības svirām.
Strauja paātrinājuma funkcija (455 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
(456 lpp.)
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
norāda pašreizējā pārnesuma cipara nodzišana.
Izņēmums ir bremzēšana ar dzinēju — tādā gadījumā sviras ir aktīvas tik ilgi, cik ilgi notiek bremzēšana ar dzinēju.
Pārnesumu pozīcijā M tiek automātiski aktivizētas
stūres vadības sviras.
Pozīcijā M nenotiek automātiska deaktivizēšana.
Saistītā informācija
•
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu
pozīcijas (451 lpp.)
•
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
(456 lpp.)
"-": atlasa nākamo zemāko pārnesumu.
Vadītāja displejs, pārslēdzot pārnesumus ar stūres vadības svirām manuālajā pārnesumu pārslēgšanas režīmā.
Slēdzis
Lai pārslēgtu pārnesumu par vienu soli:
–
Pavelciet vienu no vadības svirām uz aizmuguri - pret stūri - un atlaidiet.
"+": atlasa nākamo augstāko pārnesumu.
Pārnesumi tiek pārslēgtu, ikreiz pavelkot vadības
sviru, ar noteikumu, ka dzinēja ātrums neatrodas
ārpus atļautā diapazona.
Pēc katras pārnesumu maiņas vadītāja displejā
mainās pašreizējā pārnesuma rādījums.
Funkcijas deaktivizēšana
Manuāla deaktivizēšana pārnesumu pozīcijā
D.
– Deaktivizējiet stūres vadības sviras, pavelkot
labo sviru (+) uz stūres pusi un turot, līdz
vadītāja displejā nodziest pašreizējā pārnesuma cipars.
Automātiska deaktivizēšana
Pozīcijā D stūres vadības sviras var deaktivizēt
pēc īsa brīža, ja tās netiek izmantotas. Uz to
453
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Pārnesumu pārslēga bloķētājs
Pārnesumu pārslēgsviras bloķētājs novērš
nejaušu automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu pārslēgšanu.
Ir divi dažādi pārnesumu pārslēga bloķētāja veidi
— mehāniskais un automātiskais.
Mehāniskais pārnesumu pārslēga
bloķētājs
Automātiskais pārnesumu pārslēga
bloķētājs
Deaktivējiet automātisko
pārnesumu pārslēga bloķētāju
Automātiskajam pārnesumu pārslēgsviras bloķētājam ir īpašas drošības sistēmas.
Ja automašīnai nav strāvas, automātisko pārnesumu pārslēga bloķētāju tomēr var atvienot.
No stāvēšanas pozīcijas — P
Lai ieslēgtu pārnesumu no pozīcijas, kas nav P, ir
jānospiež bremžu pedālis un jāieslēdz aizdedzes
pozīcija II.
No neitrālās pozīcijas — N
Ja pārnesumu pārslēgs ir N pozīcijā un automobilis ir stāvējis vismaz 3 sekundes (neatkarīgi no tā,
vai dzinējs darbojas), pārnesumu pārslēgs ir bloķēts.
Lai varētu pārvietot pārnesumu pārslēgsviru no
pozīcijas N citā pozīcijā, jānospiež bremžu pedālis,
un jāieslēdz aizdedzes pozīcija II.
Saistītā informācija
Pārnesumu pārslēgu brīvi var pārslēgt uz priekšu
un atpakaļ starp N un D. Citas pozīcijas ir bloķētas ar fiksatoru, ko var atbrīvot, nospiežot bloķētāja pogu uz pārnesumu pārslēga.
•
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu
pozīcijas (451 lpp.)
•
Deaktivējiet automātisko pārnesumu pārslēga bloķētāju (454 lpp.)
Ja automašīna nav braukšanas kārtībā, piemēram,
ja akumulators izlādējies, tad pārnesumu pārslēgsvira ir jāpārslēdz pozīcijā N, lai automašīnu varētu
pārvietot.
Paceliet salona gumijas paklājiņu, kas atrodas priekšā pārnesumu pārslēgsvirai. Atrodiet
apakšā esošo atveri ar atsperpogu.
Iespiediet atverē mazu skrūvgriezi un turiet
šādā pozīcijā.
Kad bloķētājpoga ir nospiesta, sviru var pārvietot
uz priekšu vai atpakaļ pozīcijās P, R, N un D.
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgsviru pozīcijā
N un atlaidiet pogu.
4.
454
Novietojiet gumijas paklājiņu atpakaļ vietā.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Saistītā informācija
•
•
Pārnesumu pārslēga bloķētājs (454 lpp.)
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu
pozīcijas (451 lpp.)
Strauja paātrinājuma funkcija
Saistītā informācija
Strauja paātrinājuma funkciju4 izmanto, kad ir
nepieciešams maksimāls paātrinājums, piemēram, apdzenot.
•
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu
pozīcijas (451 lpp.)
Kad akseleratora pedālis tiek pilnībā nospiests
līdz grīdai (garām pozīcijai, kuru parasti uzskata
par pilnu paātrinājumu), tūlīt tiek ieslēgts zemāks
pārnesums. To dēvē par kick-down funkciju.
Ja akseleratora pedālis tiek atlaists no kick-down
pozīcijas, pārnesumkārba automātiski pārslēdzas
uz augšu.
Drošības funkcija
Lai izvairītos no pārāk lieliem dzinēja apgriezieniem, pārnesumkārbas kontroles programma ir
aprīkota ar aizsardzības bloķētāju pārnesumu pārslēgšanai uz leju.
Pārnesumkārba neļauj pārslēgt zemāku pārnesumu jeb veikt "kick-down" funkciju, kā rezultātā
dzinēja ātrums kļūtu tik liels, ka spētu bojāt dzinēju. Nekas nenotiek, ja vadītājs joprojām mēģina
šādi pārslēgt zemāku pārnesumu pie augstiem
dzinēja apgriezieniem – paliek ieslēgts sākotnējais pārnesums.
Lietojot strauja paātrinājuma funkciju, automašīna
var pārslēgt pārnesumkārbu par vienu vai diviem
līmeņiem zemākā pārnesumā. Kad ir sasniegts
maksimālais dzinēja ātrums, pārnesumkārba tiek
pārslēgta augstākā pārnesumā, lai novērstu dzinēja bojājumus.
4
Iespējams tikai ar automātisko pārnesumkārbu.
455
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
Pārnesumu pārslēga indikators manuālajā pārnesumu pārslēgšanas režīmā rāda vadītāja displejā
pašreizējo pārnesumu un brīdi, kad pienācis
laiks ieslēgt nākamo pārnesumu, lai nodrošinātu
optimālu degvielas ekonomiju.
Ja manuālas pārnesumu pārslēgšanas laikā atlasāt piedziņas režīmu Eco, ir svarīgi izvēlēties
pareizu pārnesumu un laicīgi pārslēgt pārnesumus.
Ar automātisko pārnesumkārbu5
Pārnesumu pārslēga indikators rāda vadītāja displejā pašreizējo pārnesumu un ar augšupvērstu
bultiņu norāda brīdi, kad ieteicams ieslēgt augstāku pārnesumu.
Pārnesumu pārslēgšanas indikators 8 collu vadītāja displejā.
Pārnesumu pārslēgšanas indikators 12 collu vadītāja
displejā*.
Ar manuālo pārnesumkārbu
Uz augšu vērsta bultiņa norāda, ka ir ieteicama
pārslēgšana augstākā pārnesumā, un uz leju vērsta bultiņa norāda, ka ir ieteicama pārslēgšana
zemākā pārnesumā.
Pārnesumu pārslēgšanas indikators 8 collu vadītāja displejā.
Pārnesumu pārslēgšanas indikators 12 collu vadītāja
displejā*.
5 Attiecas
456
uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Saistītā informācija
•
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu
pozīcijas (451 lpp.)
•
Manuālā pārnesumkārba (450 lpp.)
Pilnpiedziņa*
Piedziņas režīmi*
Pilnpiedziņa AWD (All Wheel Drive) nozīmē to,
ka automašīnai visi četri riteņi vienlaikus ir dzenošie.
Piedziņas režīma atlasīšana ietekmē automašīnas vadāmības īpašības, uzlabojot braukšanas
baudījumu un atvieglojot braukšanu īpašās situācijās.
Lai nodrošinātu vislabāko iespējamo vilkmi, dzinējspēks tiek automātiski sadalīts starp riteņiem
ar vislabāko saķeri. Sistēma pastāvīgi aprēķina
vajadzību pēc griezes momenta aizmugurējiem
riteņiem un var nekavējoties pārdalīt pat pusi
motora griezes momenta aizmugurējiem riteņiem.
Braucot ar pilnpiedziņu lielā ātrumā, palielinās
stabilizējošais efekts. Parastos braukšanas
apstākļos lielākā jaudas daļa tiek novadīta uz
priekšējiem riteņiem. Stāvēšanas laikā pilnpiedziņa vienmēr ir ieslēgta, sagatavojot maksimālu
vilcējspēku gaitas paātrināšanai.
Pilnpiedziņas īpašības atšķiras atkarībā no atlasītā piedziņas režīma.
Saistītā informācija
•
•
•
6
Attiecas uz automātisko pārnesumkārbu.
Piedziņas režīmi* (457 lpp.)
Zema ātruma vadība* (471 lpp.)
Pārnesumkārba (450 lpp.)
Lietojot piedziņas režīmus, var ātri piekļūt daudzajām automašīnas funkcijām un iestatījumiem,
kas piemēroti dažādām braukšanas vajadzībām.
Šīs sistēmas ir pielāgotas, lai nodrošinātu vislabākās vadāmības īpašības katrā no piedziņas režīmiem:
•
•
•
•
•
•
•
Stūrēšana
Dzinējs/pārnesumkārba6/pilnpiedziņa*
Bremzes
Pneimatiskā piekare* un amortizatori
Vadītāja displejs
Funkcija Start/Stop
Klimata kontroles iestatījumi
Izvēlieties to piedziņas režīmu, kas ir vislabāk piemērots pašreizējiem braukšanas apstākļiem.
Atcerieties, ka ne visi piedziņas režīmi ir pieejami
visās situācijās.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 457
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Atlasāmie piedziņas režīmi
COMFORT
• Šis ir parastais automašīnas režīms.
Iedarbinot automašīnu, tiek ieslēgts režīms
Comfort un aktivizēta funkcija Start/Stop. Šie
iestatījumi nodrošina, lai automašīna netiktu pārslogota, stūrēšana būtu nepiespiesta, amortizācija
nebūtu cieta un ķermeņa kustības būtu vienmērīgas.
Šis piedziņas režīms rada sertificētu daudzumu
oglekļa dioksīdu izmešu.
ECO
• Pielāgojiet automašīnu ekonomiskākai un
videi draudzīgākai braukšanai, izvēloties
režīmu Eco.
Šis piedziņas režīms, piemēram, aktivizē funkciju
Start/Stop un pazemina klīrensu, lai samazinātu
vēja pretestību un noteiktu klimata iestatījumu
izvadi.
Vadītāja displejā ir ECO skala, kas atvieglo ekonomisku automašīnas vadīšanu.
OFF ROAD
• Braucot pa apgrūtinātas braukšanas ceļu
virsmām un sliktas kvalitātes ceļiem, maksimāli palieliniet automašīnas vilkmi.
Šis piedziņas režīms nodrošina augstu klīrensu
un nepiespiestu stūrēšanu, kā arī aktivizē pilnpiedziņu un zema ātruma vadības funkciju kopā ar
palīgsistēmu braukšanai lejā no kalna (Hill
458
Descent Control). Funkcija Start/Stop tiek deaktivizēta.
Piedziņas režīmu var aktivizēt tikai nelielā ātrumā,
un spidometrā ir redzama ātruma ierobežotāja
zona. Ja tiek pārsniegts šis ātrums, režīms Off
road tiek izslēgts un tiek aktivizēts cits piedziņas
režīms.
Režīmā Off road vadītāja displejā starp spidometru un tahometru ir kompass.
PIEZĪME
Šis piedziņas režīms nav paredzēts izmantošanai uz koplietošanas ceļiem.
PIEZĪME
Ja automašīna ir izslēgta režīmā OFF ROAD
un tādēļ tai ir augsts klīrenss, nākamreiz
iedarbinot automašīnu, tās augstums tiek
samazināts.
SVARĪGI
Piedziņas režīmu OFF ROAD nedrīkst lietot,
braucot ar piekabi, kas pievienota, neizmantojot piekabes savienotāju. Pretējā gadījumā
pastāv gaisa silfonu sabojāšanas risks.
DYNAMIC
• Dynamic režīmā automašīnas īpašības kļūst
sportiskākas un reakcija uz ātruma palielināšanu — straujāka.
Pārnesumu pārslēgšana kļūst straujāka un izteiktāka, un pārnesumkārba nosaka augstāku prioritāti pārnesumam ar lielāku vilcējspēku.
Stūrēšanas reakcija kļūst ātrāka, amortizācija cietāka un klīrenss zemāks, ļaujot automašīnai piekļauties ceļam, lai samazinātu apgāšanās risku
līkumos.
Funkcija Start/Stop tiek deaktivizēta.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
3.
INDIVIDUAL
• Piedziņas režīma pielāgošana individuālajām
vēlmēm.
Atlasiet piedziņas režīmu, ar kuru sākt, un pēc
tam pielāgojiet iestatījumus atbilstoši vēlamajām
braukšanas īpašībām. Šie iestatījumi tiek saglabāti aktīvajā vadītāja profilā un ir pieejami ikreiz,
kad automašīna tiek atslēgta ar to pašu tālvadības atslēgu.
Sadaļā Sākotnējie iestatījumi atlasiet
sākuma piedziņas režīmu: Eko, Komforts vai
Dinamisks.
Tiek pielāgoti šādi iestatījumi:
•
•
•
•
•
•
•
Individuālais piedziņas režīms ir pieejams tikai
gadījumā, ja tas ir aktivizēts vidējā displejā.
Vadītāja displejs
Stūrēšanas spēks
Spēka pārvada īpašības
Bremžu īpašības
Piekares vadība
ECO klimats
Iedarbināš./izslēgš..
Saistītā informācija
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
•
•
•
•
•
•
2.
Nospiediet My Car Individuāls
braukšanas režīms un atlasiet Individuāls
braukšanas režīms.
•
•
Iestatījumu skats7 individuālam piedziņas režīmam.
7
Piedziņas režīma maiņa* (460 lpp.)
Braukšanas pozīcija ECO (460 lpp.)
Ekonomiska braukšana (474 lpp.)
Funkcija Start/Stop (463 lpp.)
Zema ātruma vadība* (471 lpp.)
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna*
(472 lpp.)
Pilnpiedziņa* (457 lpp.)
Vadītāju profili (133 lpp.)
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa vai atjauninātās programmatūras.
* Papildaprīkojums/piederums. 459
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Piedziņas režīma maiņa*
3.
Izvēlieties to piedziņas režīmu, kas ir vislabāk piemērots pašreizējiem braukšanas apstākļiem.
Piedziņas režīmu maina, izmantojot vadības slēdzi viduskonsolē.
Atcerieties, ka ne visi piedziņas režīmi ir pieejami
visās situācijās.
Lai mainītu piedziņas režīmu:
1.
2.
8
460
Nospiediet piedziņas režīma vadības slēdzi
DRIVE MODE.
> Vidējā displejā tiek parādīta uznirstošā
izvēlne.
Ritiniet ritenīti uz augšu vai uz leju, līdz tiek
iezīmēts vajadzīgais piedziņas režīms.
Nospiediet piedziņas režīma vadības ierīci vai
pieskarieties tieši skārienekrānā, lai apstiprinātu izvēli.
> Vadītāja displejā ir redzams atlasītais piedziņas režīms.
Ja piedziņas režīms uznirstošajā izvēlnē ir pelēkots, to nevar atlasīt.
Saistītā informācija
•
•
Piedziņas režīmi* (457 lpp.)
Piedziņas režīma ECO aktivizēšana un deaktivizēšana ar funkciju pogu (463 lpp.)
•
Lēnas braukšanas* aktivizēšana un deaktivizēšana ar funkciju pogu (472 lpp.)
•
Sistēmas Hill Descent Control* aktivizēšana
un deaktivizēšana ar funkciju pogu (473 lpp.)
Braukšanas pozīcija ECO
Piedziņas režīms Eco optimizē automašīnas
vadāmības īpašības, lai braukšana būtu ekonomiskāka un videi draudzīgāka.
Lietojiet šo režīmu, lai taupītu degvielu un saudzētu vidi.
Braukšanai Eco režīmā tiek pielāgotas šādas īpašības:
•
•
•
pārnesumu pārslēgšanas punkti8;
dzinēja pārvaldība un gāzes pedāļa reakcija;
Ja gāzes pedālis tiek atlaists, kad braukšanas
ātrums ir no 65 līdz 140 km/h
(40 un 87 mph), tiek aktivizēta brīvgaitas
funkcija Eco Coast8 un deaktivizēta bremzēšana ar dzinēju.
•
Daži klimata kontroles iestatījumi darbojas ar
samazinātu jaudu vai tiek deaktivizēti.
•
Līmeņa vadības funkcija* noregulē zemu klīrensu, lai samazinātu vēja pretestību.
•
Vadītāja displejā esošā ECO mērierīce rāda
informāciju, kas atvieglo videi draudzīgu un
ekonomisku braukšanu.
Brīvgaitas funkcija Eco Coast8
Brīvgaitas funkcija Eco Coast pārtrauc bremzēšanu ar dzinēju − tas nozīmē, ka ilgstošai brīvgaitas ripošanai tiek izmantota automašīnas kinētiskā enerģija. Kad vadītājs atlaiž gāzes pedāli, pār-
Tikai automobiļiem ar automātisko pārnesumkārbu.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Ceļa kritums ir stāvāks par aptuveni 6%.
Kruīza kontrole Eco Cruise
Tiek veikta manuāla pārnesumu pārslēgšana,
izmantojot stūres vadības sviras*.
Lietojot kruīza kontroli piedziņas režīmā Eco,
automašīnas ātrums tiks palielināts un samazināts lēnāk, salīdzinot ar citiem piedziņas režīmiem, kas nodrošina papildu degvielas ietaupījumus. Tas nozīmē, ka automašīnas ātrums var būt
nedaudz lielāks vai mazāks par iestatīto.
nesumkārba automātiski atvienojas no dzinēja, un
tā ātrums tiek samazināts līdz tukšgaitas ātrumam
ar samazinātu degvielas patēriņu.
•
•
Šo funkciju vislabāk izmantot vietās, kur iespējama ilgstoša ripošana, piemēram, uz ceļiem ar
nelielu ceļa kritumu vai situācijās, kad jāsamazina
ātrums, lai automašīna varētu ripot līdz zonai ar
zemāku ātruma ierobežojumu.
Brīvgaitas funkcijas deaktivizēšana un
izslēgšana
Noteiktās situācijās var būt vēlams deaktivizēt vai
izslēgt šo funkciju, lai bremzētu ar dzinēju. Šādas
situācijas var rasties, piemēram, stāvos ceļa kritumos vai pirms apdzīšanas manevra, lai to varētu
veikt visdrošākajā iespējamajā veidā.
Brīvgaitas funkcijas aktivizēšana
Šī funkcija tiek aktivizēta, kad gāzes pedālis ir pilnībā atlaists, ja ir ievēroti šādi priekšnoteikumi:
•
•
•
Ir aktivizēts piedziņas režīms Eco.
•
ceļa kritums nav stāvāks par aptuveni 6%.
Pārnesumu pārslēgsvira atrodas pozīcijā D.
•
•
Ātrums ir diapazonā aptuveni 65-140 km/h
(40-87 mph).
•
Kad izmantojat brīvgaitas funkciju, vadītāja displejā ir redzams COASTING.
Ierobežojumi
Brīvgaitas funkcija nav pieejama, ja:
•
dzinēja un/vai pārnesumkārbas darba temperatūra nav normāla.
•
Pārnesumu pārslēgsvira tiek pārvietota no
pozīcijas D un manuālās pozīcijas.
•
Braukšanas ātrums ir ārpus
aptuveni 65-140 km/h (40-87 mph) diapazona.
8
Deaktivizējiet brīvgaitas funkciju šādi:
Tikai automobiļiem ar automātisko pārnesumkārbu.
Uz gluda ceļa automašīnas ātrums var novirzīties no iestatītā ātruma, kad ir kruīza kontrole ir aktīva un automašīna brīvi ripo.
•
Stāvā kalna kāpumā automašīnas ātrums
samazinās, līdz tiek ieslēgts zemāks pārnesums8, un pēc tam tiek sākta pakāpeniska
ātruma palielināšana, lai sasniegtu iestatīto
ātrumu.
•
Kalna kritumā, kur automašīna brīvi ripo,
automašīnas ātrums var būt nedaudz lielāks
vai mazāks par iestatīto. Šī funkcija izmanto
parastu bremzēšanu ar dzinēju, lai uzturētu
iestatīto ātrumu; ja nepieciešams, tiek lietota
arī kājas bremze.
Nospiediet gāzes vai bremžu pedāli.
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgsviru manuālajā pozīcijā.
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres vadības
svirām*.
Izslēdziet brīvgaitas funkciju šādi:
•
•
Mainiet piedziņas režīmu* vai funkciju skatā
izslēdziet piedziņas režīmu Eco.
Pat bez brīvgaitas funkcijas iespējams ļaut automašīnai ripot nelielus attālumus. Tas savukārt
samazina degvielas patēriņu. Taču, lai nodrošinātu optimālu degvielas patēriņu, vislabāk ir aktivizēt brīvgaitas funkciju, lai automašīna varētu
ripot garākus attālumus.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 461
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Eco skala vadītāja displejā
•
Kad braukšana ir ekonomiska, mērierīce rāda
zemu vērtību, un bultiņa atrodas zaļajā zonā.
•
Kad braukšana nav ekonomiska, piemēram,
asas bremzēšanas vai straujas ātruma palielināšanas laikā, mērierīce rāda augstu vērtību.
ECO mērierīcei ir arī indikators, kas rāda, kā
atsauces vadītājs vadītu automašīnu tādos pašos
braukšanas apstākļos. Tas ir norādīts ar skalas
īsāko rādītāju.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Piedziņas režīma maiņa* (460 lpp.)
Piedziņas režīma ECO aktivizēšana un deaktivizēšana ar funkciju pogu (463 lpp.)
Piedziņas režīmi* (457 lpp.)
Ekonomiska braukšana (474 lpp.)
Funkcija Start/Stop (463 lpp.)
ECO klimata kontrole
Eco skala 12 collu vadītāja displejā*.
Piedziņas režīmā Eco pasažieru salonā tiek automātiski aktivizēta Eco klimata kontrole, lai samazinātu enerģijas patēriņu.
PIEZĪME
Kad ir aktivizēta ECO funkcija, mainās vairāki
klimata kontroles sistēmas iestatījumu parametri un samazinās vairāku elektroierīču funkcijas. Noteiktus iestatījumus var atiestatīt
manuāli, bet pilnīgu funkcionalitāti var atgūt,
tikai izslēdzot ECO funkciju vai pielāgojot piedziņas režīmu Individual* un tajā ieviešot pilnīgu klimata funkcionalitāti.
Eco mērierīce 8 collu vadītāja displejā.
ECO mērierīce rāda, cik ekonomiska ir braukšana:
462
Ja rodas sarežģījumi aizsvīduma dēļ, nospiediet
maks. atkausēšanas taustiņu, kas darbojas kā
parasti.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Piedziņas režīma ECO aktivizēšana
un deaktivizēšana ar funkciju pogu
Eco piedziņas režīmam ir funkciju poga centrālā
displeja funkciju skatā, ja vien automašīna nav
aprīkota ar piedziņas režīma vadības slēdzi tuneļkonsolē.
Izslēdzot dzinēju, režīms Eco tiek deaktivizēts,
tādēļ tas jāaktivizē pēc katras dzinēja iedarbināšanas reizes. Kad šī funkcija ir aktivizēta, vadītāja
displejā ir redzams ECO.
Eco piedziņas režīma atlasīšana
centrālā displeja funkciju skatā
–
Nospiediet pogu Braukš. rež. ECO, lai aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju.
Funkcija Start/Stop
Braukšana ar funkciju Start/Stop
Izmantojot funkciju Start/Stop, dzinējs īslaicīgi
izslēdzas, kad automašīna ir apturēta, piemēram,
pie luksofora vai satiksmes rindā, un, atsākot
braukšanu, automātiski sāk darboties.
Funkcija Start/Stop īslaicīgi izslēdz dzinēju, kad
automašīna stāv uz vietas, un pēc tam automātiski to iedarbina, tiklīdz automašīna atsāk
kustību.
Iedarbināšanas/apturēšanas funkcija samazina
degvielas patēriņu, kas, savukārt, palīdz samazināt
izplūdes gāzu izmešus.
Funkcija Start/Stop ir pieejama, kad automašīna
ir iedarbināta, un var tikt aktivizēta, ja piepildās
noteikti nosacījumi. Vadītāja displejā ir norādīts,
vai šī funkcija ir pieejama, ir aktīva vai nav pieejama.
Sistēma ļauj pielāgot videi draudzīgu braukšanas
stilu, ļaujot dzinējam automātiski izslēgties situācijās, kad tas ir iespējams.
Saistītā informācija
•
•
•
Braukšana ar funkciju Start/Stop (463 lpp.)
Funkcijas Start/Stop darbības nosacījumi
(465 lpp.)
Piedziņas režīmi* (457 lpp.)
Visas automašīnas parastās sistēmas, piemēram,
apgaismojums, radio u.c. darbojas normāli pat
laikā, kad dzinējs ir automātiski izslēdzies. Taču
dažu ierīču funkcijas, piemēram, klimata kontroles
sistēmas ventilatora ātrums vai ārkārtīgi augsts
audiosistēmas skaļums, var īslaicīgi samazināties.
Automātiskā izslēgšanās
Lai dzinējs varētu automātiski izslēgties, jāievēro
šādi priekšnosacījumi:
> Taustiņā esošais indikators izgaismojas,
kad funkcija ir aktivizēta.
Saistītā informācija
•
•
•
Braukšanas pozīcija ECO (460 lpp.)
Piedziņas režīma maiņa* (460 lpp.)
Piedziņas režīmi* (457 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 463
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Ar automātisko pārnesumkārbu
•
Apturiet automašīnu, nospiežot bremžu
pedāli, un atstājiet kāju uz bremžu pedāļa —
dzinējs tiek apturēts automātiski.
Ar manuālo pārnesumkārbu
•
•
Nospiediet sajūga pedāli, ieslēdziet pārnesumu pārslēgsviru neitrālā pozīcijā un atlaidiet sajūga pedāli - dzinējs automātiski
izslēgsies.
Piedziņas režīmā Eco vai Comfort9 dzinējs var tikt
automātiski apturēts, pirms automašīna ir pilnīgi
apstājusies.
Kad ir aktivizēta adaptīvā kruīza kontrole vai Pilot
Assist, dzinējs tiek automātiski apturēts pēc aptuveni trim sekundēm.
Automātiskā iedarbināšana
•
Saglabājiet kājas spiedienu uz bremžu pedāli
un nospiediet gāzes pedāli — dzinējs tiek
iedarbināts automātiski.
•
Kalna kritumā: Viegli atlaidiet spiedienu uz
bremžu pedāli, lai automašīna sāktu ripot, —
dzinējs tiks automātiski iedarbināts pēc
neliela ātruma palielinājuma.
Ja pārnesumu pārslēgsvira ir neitrālā pozīcijā:
Nospiediet sajūga pedāli vai akseleratora
pedāli — dzinējs tiks iedarbināts.
•
Kalna kritumā: Viegli atlaidiet spiedienu uz
bremžu pedāli, lai automašīna sāktu ripot, —
dzinējs tiks automātiski iedarbināts pēc
neliela ātruma palielinājuma.
Ar automātisko pārnesumkārbu
•
9
464
Atlaidiet bremžu pedāli — dzinējs tiks automātiski iedarbināts un jūs varēsiet turpināt
braukt. Kalna kāpumā ieslēdzas palīgsistēma
braukšanas uzsākšanai kalnā (HSA), kas
neļauj automašīnai ripot atpakaļ.
Aktivizējot funkciju Auto Hold, automātiskā
iedarbināšana aizkavējas, līdz tiek nospiests
gāzes pedālis.
•
Kad funkcija nav pieejama, teksts READY ir
attēlots pelēkā krāsā.
•
Kad funkcija ir deaktivizēta, teksts netiek
rādīts.
Ar manuālo pārnesumkārbu
•
Lai dzinējs varētu automātiski sākt darboties, jāievēro šādi priekšnosacījumi:
•
Kad ir aktivizēta adaptīvā kruīza kontrole vai
Pilot Assist, dzinējs tiek automātiski iedarbināts, nospiežot gāzes pedāli vai nospiežot
stūres kreisās vadības tastatūras taustiņu
.
Funkcija ir aktīva, un dzinējs ir automātiski izslēdzies.
Vadītāja displeja simboli
12 collu vadītāja displejā*
• Kad funkcija ir pieejama, tahometrā ir
redzams teksts READY.
•
Kad funkcija ir aktīva un dzinējs ir izslēdzies
automātiski, tahometra bultiņa ir vērsta pret
READY.
Parastais iedarbināšanas režīms.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
8 collu vadītāja displejā
Simbols tiek attēlots spidometra apakšdaļā.
Simbols
Tehniskie parametri
Funkcijas Iedarbināš./izslēgš.
īslaicīga deaktivizēšana
Funkcijas Start/Stop darbības
nosacījumi
Noteiktās situācijās var būt vēlams īslaicīgi deaktivizēt funkciju Start/Stop.
Lai funkcija Start/Stop darbotos, jāievēro vairāki
nosacījumi.
Balts simbols: Funkcija ir pieejama.
Smilškrāsas simbols: Funkcija ir
aktīva, un dzinējs ir automātiski
izslēdzies.
Deaktivizējiet, izmantojot funkciju taustiņu Iedarbināš./
izslēgš. vidējā displeja funkciju
skatā. Kad funkcija ir deaktivizēta, taustiņa rādījums tiek
izslēgts.
Funkcija ir deaktivizēta:
Funkcija nav pieejama, jo nav ievēroti nosacījumi.
•
•
līdz tā tiek atkal aktivizēta;
Kad funkcija ir deaktivizēta, simbols
netiek rādīts.
•
līdz nākamajai automašīnas iedarbināšanas
reizei;
Saistītā informācija
•
Funkcijas Iedarbināš./izslēgš. īslaicīga deaktivizēšana (465 lpp.)
•
Funkcijas Start/Stop darbības nosacījumi
(465 lpp.)
•
•
Funkcija Start/Stop (463 lpp.)
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (447 lpp.)
Palīdzība braukšanas uzsākšanai kalnā
(449 lpp.)
Ja kāds no nosacījumiem nav ievērots, vadītāja
displejā tas tiek norādīts.
Dzinējs neizslēdzas automātiski
Dzinējs neizslēdzas automātiski šādos gadījumos:
•
Pēc iedarbināšanas automašīna nav sasniegusi aptuveni 10 km/h (6 mph).
•
Pēc vairākām automātiskas apturēšanas reizēm ātrumam ir atkal jāpārsniedz
aptuveni 10 km/h (6 mph), pirms automašīnu
atkal var apturēt.
līdz piedziņas režīms tiek mainīts uz Eco vai
Comfort;
•
•
Saistītā informācija
•
•
Vadītājs nav piesprādzējis drošības jostu.
akumulatora jauda ir zemāka par minimālo
atļauto līmeni.
Braukšana ar funkciju Start/Stop (463 lpp.)
•
Funkcijas Start/Stop darbības nosacījumi
(465 lpp.)
Dzinējs nav sasniedzis parasto darba temperatūru.
•
Apkārtējā gaisa temperatūra ir zemāka par
-5°C (23°F) vai augstāka par aptuveni 30°C
(86°F).
•
•
•
•
Ir aktivizēta vējstikla elektriskā apsilde.
Pasažieru salons klimats atšķiras no iestatītajām vērtībām.
ir ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
Startera akumulatora temperatūra ir zem
atļautajām robežvērtībām vai virs tām.
}}
465
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
•
•
•
•
Vadītājs pagriež stūri lielā amplitūdā.
•
•
Ir aktivizēta ABS sistēma.
Spēcīgas bremzēšanas gadījumā (pat, ja nav
aktivizēta ABS sistēma).
Negaidīta apturēšana ar manuālo
pārnesumkārbu
•
Vairākas iedarbināšanas reizes īsā laika
periodā ir aktivizējušas startera motora termālo aizsardzību.
Ja iedarbināšana neizdodas un dzinējs tiek apturēts, rīkojieties šādi:
•
•
Tiek atvērts dzinēja pārsegs.
Ar manuālo pārnesumkārbu:
Automašīna brauc lielā augstumā, bet dzinējs
vēl nav sasniedzis darba temperatūru.
•
•
Izplūdes sistēmas daļiņu filtrs ir pilns10.
automobiļa elektrosistēmai ir elektriski pievienota piekabe.
Uz automātisko pārnesumkārbu attiecas tālāk
norādītais:
•
Pārnesumkārba nav sasniegusi parasto
darba temperatūru.
•
Pārnesumu pārslēgs atrodas pozīcijā M (±).
Dzinējs neieslēdzas automātiski
Tālāk minētajos gadījumos dzinējs neieslēdzas
automātiski pēc automātiskas izslēgšanās:
Ar automātisko pārnesumkārbu:
•
10
466
ir atvērtas — automašīna jāiedarbina kā
parasti.
ceļš ir ļoti stāvs.
Vadītājs nav piesprādzējies, pārnesumu pārslēgsvira atrodas pozīcijā P, un vadītāja durvis
Attiecas tikai uz automašīnām ar dīzeļdzinēju.
Vadītājs nav piesprādzējies.
Ir ieslēgts pārnesums, nenospiežot sajūga
pedāli.
1.
Pārliecinieties, vai vadītāja puses drošības
josta ir nofiksēta drošības jostas sprādzē.
2.
Vēlreiz nospiediet sajūga pedāli, un dzinējs
sāks darboties automātiski.
3.
Dažās situācijās pārnesumu pārslēgsvirai
jābūt ieslēgtai neitrālajā pozīcijā. Vadītāja displejā ir redzams ziņojums — ievērojiet sniegtos norādījumus.
Dzinējs sāk darboties automātiski,
neatlaižot bremžu pedāli.
Turpmāk aprakstītajos gadījumos dzinējs sāk darboties automātiski pat tad, ja vadītājs nav atlaidis
bremžu pedāli:
•
Augsts mitruma līmenis pasažieru salona
izraisa logu aizsvīšanu.
•
Pasažieru salons klimats atšķiras no iestatītajām vērtībām.
•
Īslaicīgi ir augsts strāvas patēriņš vai akumulatora jauda samazinās līdz zemākajam atļautajam līmenim.
•
Bremžu pedālis tiek nospiests vairākas reizes.
•
•
Tiek atvērts dzinēja pārsegs.
Automašīna sāk kustēties vai nedaudz palielina ātrumu, ja dzinējs ir automātiski izslēdzies, bet automašīna vēl nav pilnībā apstājusies.
Uz automātisko pārnesumkārbu attiecas tālāk
norādītais:
•
Vadītāja drošības jostas sprādze tiek atvērta,
kad pārnesumu pārslēgs atrodas pozīcijā D
vai N.
•
Pārnesumu pārslēgs tiek pārvietots no pozīcijas D pozīcijā R vai M (±).
•
Vadītāja durvis tiek atvērtas, kad pārnesumu
pārslēgs atrodas pozīcijā D — skaņas signāls
un teksta paziņojums informē, ka aizdedze ir
ieslēgta.
BRĪDINĀJUMS
Neatveriet dzinēja pārsegu, kad dzinējs ir
izslēdzies automātiski. Pirms pacelt dzinēja
pārsegu, izslēdziet dzinēju kā parasti.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Saistītā informācija
•
•
•
Funkcija Start/Stop (463 lpp.)
Braukšana ar funkciju Start/Stop (463 lpp.)
Funkcijas Iedarbināš./izslēgš. īslaicīga deaktivizēšana (465 lpp.)
467
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Līmeņa vadība* un amortizācija
Vadītāja displejā ir redzams,
kad notiek līmeņa kontrole.
Līmeņa vadība ļauj automātiski regulēt automašīnas piekari un amortizācijas īpašības, nodrošinot
braukšanas laikā vislabāko komfortu un funkcionalitāti. Līmeni var regulēt arī manuāli, lai atvieglotu iekraušanu vai iekāpšanu un izkāpšanu.
Pneimatiskā piekare un amortizators
Sistēma tiek pielāgota atbilstoši atlasītajam piedziņas režīmam un automašīnas ātrumam. Ja
braukšanas ātrums ir liels, automašīnas klīrenss
tiek noregulēts zemāk, izmantojot pneimatisko
piekari, lai samazinātu vēja pretestību un palielinātu stabilitāti. Parasti amortizatori tiek iestatīti tā,
lai nodrošinātu vislabāko iespējamo komfortu, un
tiek nepārtraukti regulēti atbilstoši brauktuves
apstākļiem, automašīnas paātrinājumam, bremzēšanai un pagriezienu veikšanai.
468
Kad ir atvērtas kādas no sānu durvīm vai bagāžas
nodalījuma durvis, ir spēkā šādi nosacījumi:
•
Ja ir atvērtas sānu durvis, līmeni var regulēt
tikai uz augšu.
•
Ja ir atvērtas bagāžas nodalījuma durvis,
līmeni var regulēt tikai uz leju.
Stāvēšanas laikā
Novietojot automašīnu stāvēšanai, nodrošiniet, lai
virs un zem automašīnas paliktu pietiekoši daudz
brīvas vietas, jo automašīnas klīrenss var mainīties, piemēram, atkarībā no āra gaisa temperatūras, bagāžas izvietojuma, iekraušanas režīma
izmantošanas vai pēc iedarbināšanas atlasītā piedziņas režīma.
Līmeni var noregulēt arī kādu laiku pēc automašīnas novietošanas stāvēšanai. Tas nepieciešams,
lai kompensētu augstuma izmaiņas, kas var
rasties pneimatisko amortizatoru temperatūras
izmaiņu dēļ, kad automašīna atdziest.
Transportēšanas laikā
Transportējot automašīnu ar prāmi, vilcienu vai
kravas automašīnu, automašīnas atsaitēm jāatrodas ap riepām, nevis citām šasijas daļām. Transportēšanas laikā var mainīties pneimatiskās piekares stāvoklis, negatīvi ietekmējot atsaites.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Simboli un ziņojumi vadītāja displejā
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Piekare
Lietotājs ir manuāli izslēdzis aktīvo piekari.
Lietotāja deaktivizēts
Īslaicīgi samazināta veiktspēja
Aktīvās piekares veiktspēja ir īslaicīgi samazināta sistēmas intensīvas lietošanas dēļ. Ja šis
ziņojums tiek rādīts bieži (piemēram, vairākas reizes nedēļā), sazinieties ar autoservisuA.
Piekare
Ir radusies kļūme. Apmeklējiet autoservisuA, tiklīdz tas ir iespējams.
Piekare
Jāveic apkope
Piekares kļūme
Apturiet drošā vietā
Ir radusies kritiska kļūme. Apturiet automašīnu drošā vietā un noorganizējiet tās vilkšanu
uz autoservisuA.
}}
469
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Piekare
Ir radusies kļūme. Ja ziņojums tiek rādīts braukšanas laikā, sazinieties ar autoservisuA.
Brauciet lēnāk. Automaš. atrodas pārāk
augstu.
Piekare
Notiek automašīnas līmeņa regulēšana vajadzīgajā augstumā.
Automātiska transportl. augstuma
regulēšana
A
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
•
470
Līmeņa vadības iestatījumi* (471 lpp.)
Piedziņas režīmi* (457 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Līmeņa vadības iestatījumi*
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Zema ātruma vadība*
Izslēdziet līmeņa vadību, kad automašīna tiks
pacelta ar domkratu, lai novērstu problēmas ar
automātisku regulēšanu.
2.
Nospiediet My Car
3.
Izvēlieties Piekares vadība ērtai
iekāpšanai, izkāpšanai.
> Kad automašīna tiek novietota stāvvietā
un izslēgta, tā tiek nolaista zemāk (līmeņa
vadība tiek apturēta, ja tiek atvērtas kādas
no durvīm, un pēc durvju aizvēršanas var
būt zināma aizkave, pirms līmeņa vadības
funkcija atkal tiek aktivizēta). Kad automašīna tiek iedarbināta un sāk braukt, tā tiek
pacelta līdz līmenim, kas ir iestatīts atlasītajam piedziņas režīmam.
Zema ātruma vadības funkcija Low Speed
Control (LSC) atvieglo braukšanu bezceļos un
pa slidenām virsmām, piemēram, ar dzīvojamo
piekabi pa zāli vai ar laivas piekabi pa rampu, un
šādās situācijās uzlabo vilcējspēku.
Regulējiet līmeni, lai atvieglotu iekraušanu vai
iekāpšanu un izkāpšanu.
Iekraušanas režīma regulēšana
Izmantojiet pogas bagāžas nodalījumā, lai regulētu automašīnas aizmugures augstumu un atvieglotu bagāžas iekraušanu un izkraušanu vai piekabes pievienošanu vai atvienošanu.
Iestatījumi centrālajā displejā
Iekāpšanas atvieglošana
Automašīnas augstumu var samazināt, lai atvieglotu iekāpšanu un izkāpšanu.
Iekāpšanas atvieglošanas aktivizēšana vidējā displejā:
Spoguļi un ērtības.
Atspējot līmeņošanas vadību
Noteiktos gadījumos, piemēram, pirms automašīnas pacelšanas ar domkratu, funkcija jādeaktivizē*. Pretējā gadījumā līmeņa atšķirības, kas radītas, paceļot ar domkratu, nozīmētu, ka automātiskā vadība sāk regulēt augstumu, radot nevēlamu efektu.
Funkcijas deaktivizēšana vidējā displejā:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
piekare.
3.
Izvēlieties Atspējot līmeņošanas vadību.
Automašīnās ar piedziņas režīma vadību* šī funkcija ir iekļauta piedziņas režīmā Off Road.
Šī funkcija ir piemērota braukšanai bezceļos un
lēnai braukšanai ar piekabi līdz aptuveni 40 km/h
(25 mph) ātrumam.
Ar zema ātruma vadības funkciju prioritāte ir
zemiem pārnesumiem un pilnpiedziņai, kas palīdz
izvairīties no riteņu izslīdēšanas un uzlabo visu
riteņu vilcējspēku. Akselerators reaģē lēnāk, lai
uzlabotu vilcējspēku un ātruma kontroli nelielā
ātrumā.
Šo funkciju aktivizē kopā ar Hill Descent Control
(HDC), kas nozīmē, ka, braucot no kalna stāvā slīpumā, ātrumu var vadīt ar akseleratora pedāli,
samazinot vajadzību lietot bremžu pedāli. Sistēma
palīdz braukt stāvā nogāzē no kalna ar lēnu un
vienmērīgu ātrumu.
Stāvbremze un
Saistītā informācija
•
•
Līmeņa vadība* un amortizācija (468 lpp.)
Ieteikumi par bagāžas iekraušanu (606 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 471
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
PIEZĪME
Kad ir aktivizēts LSC ar HDC, mainās gāzes
pedāļa darbība un dzinēja reakcija.
PIEZĪME
Šis piedziņas režīms nav paredzēts izmantošanai uz koplietošanas ceļiem.
Lēnas braukšanas* aktivizēšana un
deaktivizēšana ar funkciju pogu
Palīgsistēmai braukšanai lejā no
kalna*
Lēnas braukšanas funkcijai ar Hill Descent
Control ir funkciju poga centrālā displeja funkciju skatā, ja vien automašīna nav aprīkota ar
piedziņas režīma vadības slēdzi tuneļkonsolē.
Palīgsistēma braukšanai lejā no kalna Hill
Descent Control (HDC) ir zema ātruma funkcija
ar uzlabotu bremzēšanu ar dzinēju. Šī funkcija
ļauj palielināt vai samazināt braukšanas ātrumu
stāvos kalna kritumos, izmantojot tikai gāzes
pedāli, bet neizmantojot bremžu pedāli.
Lēnas braukšanas atlasīšana centrālā
displeja funkciju skatā
–
PIEZĪME
Nospiediet pogu Hill Descent Control, lai
aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju.
Palīgsistēma braukšanai lejā no kalna ir pielāgota
braukšanai pa bezceļiem nelielā ātrumā, un tā
atvieglo braukšanu pa stāviem kalna kāpumiem
un kritumiem ar grūti izbraucamu ceļa segumu.
Vadītājam nav jālieto bremžu pedālis — tā vietā
viņš var koncentrēties uz stūrēšanu.
Funkcija tiek deaktivizēta, braucot lielā
ātrumā, un vajadzības gadījumā tā atkārtoti
jāaktivizē, braucot ar zemāku ātrumu.
Saistītā informācija
•
Lēnas braukšanas* aktivizēšana un deaktivizēšana ar funkciju pogu (472 lpp.)
•
•
Piedziņas režīma maiņa* (460 lpp.)
•
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna*
(472 lpp.)
> Taustiņā esošais indikators izgaismojas,
kad funkcija ir aktivizēta.
Šī funkcija tiek automātiski izslēgta, kad tiek
izslēgts dzinējs.
PIEZĪME
Pilnpiedziņa* (457 lpp.)
Funkcija tiek deaktivizēta, braucot lielā
ātrumā, un vajadzības gadījumā tā atkārtoti
jāaktivizē, braucot ar zemāku ātrumu.
Saistītā informācija
•
•
472
Automašīnās ar piedziņas režīma vadību* šī funkcija ir iekļauta piedziņas režīmā Off Road.
Zema ātruma vadība* (471 lpp.)
Piedziņas režīma maiņa* (460 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
HDC nedarbojas visās situācijās, taču tai ir
tikai palīglīdzekļa funkcija.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu.
Funkcija
Palīgsistēma braukšanai no kalna ļauj automašīnai lēnām ripot gan uz priekšu, gan atpakaļgaitā,
palīdzot bremzēt ar bremžu sistēmu. Ātrumu var
palielināt, nospiežot gāzes pedāli. Pēc tam atlaižot gāzes pedāli, automašīna samazina ātrumu
līdz lēngaitas ātrumam neatkarīgi no kalna slī-
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
puma, un kājas bremze nav jāizmanto. Kad darbojas šī funkcija, ieslēdzas bremžu signāllukturi.
PIEZĪME
Kad ir aktivizēts LSC ar HDC, mainās gāzes
pedāļa darbība un dzinēja reakcija.
Vadītājs jebkurā laikā var bremzēt, samazināt
braukšanas ātrumu vai apturēt automašīnu ar
bremžu pedāli.
PIEZĪME
Šī funkcija tiek aktivizēta kopā ar funkciju Low
Speed Control (LSC), kas atvieglo braukšanu un
uzlabo vilcējspēku braukšanai bezceļos un pa slidenām virsmām. Šīs sistēmas ir paredzētas lietošanai nelielā ātrumā, līdz aptuveni 40 km/h (25
mph).
Šis piedziņas režīms nav paredzēts izmantošanai uz koplietošanas ceļiem.
PIEZĪME
Funkcija tiek deaktivizēta, braucot lielā
ātrumā, un vajadzības gadījumā tā atkārtoti
jāaktivizē, braucot ar zemāku ātrumu.
Norādījumi par braukšanu ar HDC
•
Ja funkcija tiek deaktivizēta, braucot no stāva
kalna, bremzēšanas efekts pakāpeniski
samazinās.
Ar automātisko pārnesumkārbu
•
•
HDC var lietot pārnesumu pozīcijā D, R, kā
arī 1. un 2. pārnesumā, manuāli pārslēdzot
pārnesumus.
Manuāli pārslēdzot pārnesumus, nav iespējams ieslēgt 3. vai augstāku pārnesumu.
Ar manuālo pārnesumkārbu
•
HDC bremzē tikai 1. pārnesumā vai atpakaļgaitas pārnesumā (R). Augstākos pārnesumos aktīva bremzēšana nenotiek, pat ja funkcija netiek deaktivizēta līdz aptuveni 40 km/h
(25 mph) ātrumam.
Sistēmas Hill Descent Control*
aktivizēšana un deaktivizēšana ar
funkciju pogu
Sistēmai Hill Descent Control ar Hill Descent
Control ir funkciju poga centrālā displeja funkciju skatā, ja vien automašīna nav aprīkota ar
piedziņas režīma vadības slēdzi tuneļkonsolē.
Hill Descent Control atlasīšana centrālā
displeja funkciju skatā
Palīgsistēma braukšanai lejā no kalna darbojas
tikai mazā ātrumā.
–
Nospiediet pogu Hill Descent Control, lai
aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju.
Saistītā informācija
•
Sistēmas Hill Descent Control* aktivizēšana
un deaktivizēšana ar funkciju pogu (473 lpp.)
•
•
•
Piedziņas režīma maiņa* (460 lpp.)
Zema ātruma vadība* (471 lpp.)
Pilnpiedziņa* (457 lpp.)
> Taustiņā esošais indikators izgaismojas,
kad funkcija ir aktivizēta.
Šī funkcija tiek automātiski izslēgta, kad tiek
izslēgts dzinējs.
PIEZĪME
Funkcija tiek deaktivizēta, braucot lielā
ātrumā, un vajadzības gadījumā tā atkārtoti
jāaktivizē, braucot ar zemāku ātrumu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 473
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Saistītā informācija
•
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna*
(472 lpp.)
•
Piedziņas režīma maiņa* (460 lpp.)
Ekonomiska braukšana
Brauciet ekonomiskāk un atbildīgāk pret apkārtējo vidi, paātrinoties plūstoši, paredzot satiksmes situācijas jau iepriekš un pielāgojot braukšanas stilu un ātrumu faktiskajiem apstākļiem.
•
Pašreizējā degvielas patēriņa rādījums borta
datorā var palīdzēt braukt ekonomiskāk.
•
Neuzsildiet dzinēju līdz darba temperatūrai ar
tukšgaitas ātrumu, bet gan brauciet ar normālu slodzi tūlīt pēc dzinēja iedarbināšanas
— auksts dzinējs patērē vairāk degvielas
nekā silts.
Ņemiet vērā tālāk minēto:
•
Lai panāktu zemāku degvielas patēriņu, aktivizējiet piedziņas režīmu Eco.
•
•
Izmantojiet brīvas rites funkciju Eco Coast
piedziņas režīmā Eco — bremzēšana ar dzinēju tiek pārtraukta, un automašīnas kinētiskā enerģija tiek izmantota ilgstošai ripošanai
brīvgaitā11.
Ja iespējams, neizmantojiet automašīnu īsu
attālumu braukšanai. Dzinējam nav laika sasniegt normālu darbības temperatūru, kas veicina degvielas patēriņa pieaugumu.
•
Bremzējiet ar dzinēju, lai samazinātu ātrumu,
ja tas nerada draudus citiem ceļu satiksmes
dalībniekiem.
•
Brauciet ar pareizu gaisa spiedienu riepās un
pārbaudiet to regulāri - lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izvēlieties ECO spiedienu riepās.
•
Riepu izvēle var ietekmēt degvielas patēriņu
− konsultējieties ar izplatītāju par piemērotām
riepām.
•
Izņemiet no automašīnas nevajadzīgas lietas
- jo lielāks svars, jo lielāks degvielas patēriņš.
•
Jumta bagāža un jumta bagāžas kaste palielina gaisa pretestību, kas, savukārt, palielina
•
•
•
11
12
474
Pārslēdzot pārnesumus manuāli — izvēlieties
visaugstāko iespējamo pārnesumu, pielāgojoties pašreizējiem satiksmes apstākļiem un
ceļa segumam, — zemāks dzinēja apgriezienu skaits nodrošina zemāku degvielas
patēriņu. Izmantojiet pārnesumu pārslēgšanas indikatoru12.
Brauciet ar vienmērīgu ātrumu un ievērojiet
pietiekamu attālumu līdz citiem transportlīdzekļiem un objektiem, lai bremzētu pēc
iespējas mazāk.
Braukšana lielā ātrumā palielina degvielas
patēriņu − palielinoties ātrumam, pieaug arī
vēja pretestība.
Attiecas uz automātisko pārnesumkārbu.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
degvielas patēriņu — noņemiet jumta bagāžnieku, kad to nelietojat.
•
Izvairieties no braukšanas ar atvērtiem
logiem.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā neizslēdziet dzinēju, kamēr
automobilis atrodas kustībā, piemēram, braucot lejā no kalna. Pretējā gadījumā tiks deaktivētas svarīgas sistēmas, piemēram, stūres
pastiprinātājs un bremžu pastiprinātājs.
Saistītā informācija
•
Drive-E — tīrāks braukšanas baudījums
(30 lpp.)
•
•
Braukšanas pozīcija ECO (460 lpp.)
Riepu spiediena pārbaudīšana (574 lpp.)
Sagatavošanās ilgam braucienam
Pirms brīvdienu ceļojuma vai cita ilga brauciena
ir svarīgi sevišķi rūpīgi pārbaudīt automašīnas
darbību un aprīkojumu.
Pārliecinieties, ka:
•
dzinējs darbojas kā parasti, un degvielas
patēriņš ir normāls;
•
nav nekādu noplūžu (degviela, eļļa vai citi
šķidrumi);
•
bremzēšanas spēks bremzēšanas laikā ir
optimāls;
•
visi lukturi darbojas — ja automašīna ir
sevišķi noslogota, noregulējiet priekšējo lukturu līmeni;
•
riepu protektora dziļums un gaisa spiediens ir
pietiekams; uzmontējiet ziemas riepas, ja plānojat braukt uz reģionu, kurā var būt apsniguši vai apledojuši ceļi;
•
•
•
startera akumulatora uzlāde notiek labi;
•
•
•
•
•
•
•
Ekonomiska braukšana (474 lpp.)
Automašīnas modema iestatījumi (550 lpp.)
Ieteikumi par bagāžas iekraušanu (606 lpp.)
Braukšana ar piekabi (495 lpp.)
Pilot Assist (328 lpp.)
Ātruma ierobežotājs (294 lpp.)
Riepu avārijas remonta komplekts (590 lpp.)
tīrītāju slotiņas ir labā stāvoklī
automašīnā atrodas avārijas trīsstūris un
atstarojošā veste (dažās valstīs to paredz
likums).
Saistītā informācija
•
•
•
•
Riepu spiediena pārbaudīšana (574 lpp.)
Degvielas patēriņš un CO2 izmeši (691 lpp.)
Apskalošanas šķīduma iepildīšana (673 lpp.)
Braukšana ziemā (476 lpp.)
475
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Braukšana ziemā
Slideni braukšanas apstākļi
Ūdens šķērsošana
Ziemā ir svarīgi veikt automašīnai noteiktas pārbaudes, lai braukšana būtu droša.
Lai nodrošinātu optimālu saķeri ar ceļu, Volvo
iesaka izmantot ziemas riepas uz visiem riteņiem,
ja pastāv iespēja, ka uz ceļa būs sniegs vai ledus.
Braukšana ūdenī nozīmē, ka ar automašīnu
brauc dziļākā ūdenī pa applūdušu ceļu. Braucot
ūdenī, jārīkojas ļoti piesardzīgi.
Pirms aukstā gadalaika iestāšanās pārbaudiet:
•
•
Lai izvairītos no kondensācijas, degvielas
tvertne jātur piepildīta.
•
Svarīgs parametrs ir dzinēja eļļas viskozitāte.
Eļļas ar zemāku viskozitāti (šķidrākas eļļas)
atvieglo dzinēja palaišanu aukstā laikā un arī
pazemina degvielas patēriņu, kamēr dzinējs ir
auksts.
SVARĪGI
Apgrūtinātas braukšanas apstākļos vai karstā
laikā nedrīkst lietot zemas viskozitātes eļļu.
•
•
476
PIEZĪME
Dzinēja dzesēšanas šķidrumam jāsatur 50 %
glikola. Šis maisījums pasargā dzinēju no
sasalšanas līdz aptuveni -35°C (-31°F). Lai
izvairītos no veselības apdraudējuma, dažādu
veidu glikolu nedrīkst jaukt.
Jāpārbauda startera akumulatora stāvoklis un
uzlādes pakāpe. Aukstā laikā pieaug prasības
pret startera akumulatoru, bet tā kapacitāte
aukstā laikā samazinās.
Izmantojiet mazgāšanas šķidrumu ar antifrīzu,
lai mazgāšanas šķidruma tvertnē neveidotos
ledus.
Dažās valstīs ziemas riepu lietošana ir
noteikta ar likumu. Dažās valstīs radžotu riepu
lietošana ir aizliegta ar likumu.
Izmēģiniet braukšanu pa slidenām virsmām kontrolējamos apstākļos, lai uzzinātu, kā mašīna
reaģē.
Saistītā informācija
•
•
•
Ziemas riepas (588 lpp.)
Sniega ķēdes (589 lpp.)
Bremzēšana uz ceļiem, kas nokaisīti ar smiltīm (443 lpp.)
•
•
•
•
•
Bremzēšana uz slapjiem ceļiem (443 lpp.)
•
•
Dzesēšanas šķidruma iepildīšana (632 lpp.)
Apskalošanas šķīduma iepildīšana (673 lpp.)
Akumulators (639 lpp.)
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa (671 lpp.)
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais logs
(670 lpp.)
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi dzinēja eļļai
(687 lpp.)
Ar automašīnu var braukt ūdenī, kura maksimālais
dziļums ir 40 cm (15 collas), ne ātrāk kā soļošanas ātrumā. Braucot plūstošā ūdenī, jārīkojas
sevišķi piesardzīgi.
Ūdens šķērsošanas laikā saglabājiet nelielu
ātrumu un neapturiet automašīnu. Kad ūdens ir
šķērsots, viegli nospiediet bremžu pedāli un pārliecinieties, vai ir sasniegta pilna bremžu funkcija.
Ūdens un dubļi var, piemēram, saslapināt bremžu
uzlikas, un tas var izraisīt novēlotu bremžu darbību.
•
Vajadzības gadījumā pēc braukšanas pa
ūdeni un dubļiem notīriet elektriskā sildītāja
un piekabes sakabes kontaktus.
•
Neļaujiet automobilim ilgstoši atrasties ūdenī,
kas sniedzas pāri sliekšņiem. Tas var radīt
elektriskus bojājumus.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
SVARĪGI
•
Ja gaisa filtrā iekļūst ūdens, dzinējs var
sabojāties.
•
Ja transmisijā iekļūst ūdens, tas samazina
eļļas spēju darboties kā smērvielai, kas
paīsina saistīto sistēmu kalpošanas laiku.
•
•
Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas
skāruši jebkuru no komponentiem, dzinēju, transmisiju, turbokompresoru, diferenciāli vai tā iekšējos komponentus
hidrostatiskas bloķēšanās vai eļļas izbeigšanās gadījumā.
Ja dzinējs ūdenī noslāpst, nemēģiniet to
vēlreiz iedarbināt - izvelciet automašīnu
laukā no ūdens un nogādājiet servisā ieteicams autorizētā Volvo servisā. Dzinēja salūšanas risks.
Saistītā informācija
•
•
13
14
Evakuācija (502 lpp.)
Zema ātruma vadība* (471 lpp.)
Degvielas tvertnes durtiņu
atvēršana un aizvēršana
Lai varētu atvērt degvielas uzpildes durtiņas,
automašīnai jābūt atslēgtai13.
Vadītāja displejā blakus tvertnes simbolam redzamā bultiņa
norāda, kurā automašīnas pusē
atrodas degvielas tvertnes aizvirtnis.
1.
Atveriet degvielas tvertnes aizvirtni, viegli
uzspiežot aizvirtņa aizmugurē.
2.
Kad degvielas iepildīšana ir pabeigta, aizveriet aizvirtni, viegli piespiežot.
Degvielas uzpildīšana
Degvielas tvertne ir aprīkota ar degvielas uzpildes sistēma bez vāka.
Degvielas uzpilde degvielas uzpildes
stacijā
Saistītā informācija
•
•
Degvielas uzpildīšana (477 lpp.)
AdBlue® līmeņa pārbaude un uzpilde
(484 lpp.)
Degvielas uzpilde notiek šādi.
1.
Izslēdziet automašīnu un atveriet degvielas
uzpildes durtiņas.
2.
Izvēlieties degvielu, kas ir apstiprināta lietošanai automašīnā saskaņā ar identifikatoru14
degvielas uzpildes aizvirtņa iekšpusē. Informāciju par apstiprinātiem degvielas veidiem
un identifikatoru skatiet attiecīgi sadaļās
"Benzīns" un "Dīzeļdegviela".
Degvielas uzpildes durtiņu statusu ietekmē tikai aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības atslēgu, bezatslēgas režīmā vai ar Volvo On Call.
Saskaņā ar CEN standartu EN16942 identifikators atrodas degvielas tvertnes aizvirtņa iekšpusē, un līdz 2018. gada beigām tas būs norādīts uz attiecīgajiem degvielas sūkņiem un to uzpildes pistolēm degvielas uzpildes stacijās visā Eiropā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 477
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
3.
4.
Rīkošanās ar degvielu
Ievietojiet sūkņa sprauslu degvielas tvertnes
atvērumā. Uzpildes caurulei ir divi atveres
pārsegi. Pirms sākat degvielas uzpildi, sūkņa
pistole jāievieto garām abiem pārsegiem.
Neizmantojiet degvielu, kuras kvalitāte ir zemāka,
nekā iesaka Volvo, jo tā negatīvi ietekmēs dzinēja
jaudu un degvielas patēriņu.
Nepārpildiet tvertni, bet gan piepildiet to, līdz
sūkņa sprausla pati pirmoreiz iznāk ārā.
> Tvertne ir pilna.
BRĪDINĀJUMS
Centieties neieelpot degvielas garaiņus un
raugieties, lai tā neiekļūtu acīs.
PIEZĪME
Karstā laikā no degvielas tvertnes var iztecēt
liekā degviela.
Degvielas uzpilde no degvielas kannas
Uzpildot ar degvielas kannu, izmantojiet piltuvi,
kas atrodas putuplasta blokā bagāžas nodalījumā
zem grīdas lūkas.
1.
Atveriet degvielas tvertnes aizvirtni.
2.
Ievietojiet piltuvi degvielas tvertnes atvērumā.
Uzpildes caurulei ir divi atveres pārsegi.
Pirms varat sākt degvielas uzpildi, piltuve jāievieto garām abiem pārsegiem.
Attiecas uz automašīnām ar degvielas
sildītāju*
Nekādā gadījumā neizmantojiet ar degvielu darbināmo sildītāju, kamēr automašīna atrodas degvielas uzpildes stacijā.
478
Uzlīme degvielas tvertnes aizvirtņa iekšpusē.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Degvielas tvertnes durtiņu atvēršana un aizvēršana (477 lpp.)
Benzīndzinējs (479 lpp.)
Ja degviela iekļūst acīs, izņemiet kontaktlēcas,
ja tās nēsājat, skalojiet acis ar lielu ūdens
daudzumu vismaz 15 minūtes un vērsieties
pie ārsta.
Nekādā gadījumā nenorijiet degvielu. Degviela, piemēram, benzīns, bioetanols un to
maisījums, kā arī dīzeļdegviela ir ļoti toksiska
un norīšanas gadījumā var izraisīt neatgriezeniskus savainojumus vai nāvi. Ja esat norijis
degvielu, nekavējoties vērsieties pie ārsta.
Dīzeļdzinējs (481 lpp.)
Tukša tvertne un dīzeļdzinējs (482 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Zemē izlijusi degviela var aizdegties.
Pirms degvielas uzpildes izslēdziet ar degvielu
darbināmo sildītāju.
Uzpildot degvielu, nekādā gadījumā neglabājiet pie sevis ieslēgtu mobilo tālruni. Zvana
signāls var izraisīt dzirksteļu rašanos un aizdedzināt benzīna dūmus, izraisot ugunsgrēku un
savainojumus.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
SVARĪGI
Sajaucot dažādu tipu degvielu vai lietojot
neieteiktu degvielu, Volvo garantijas un visi
papildu apkopes līgumi, kas ir spēkā visiem
dzinējiem, zaudē spēku.
Saistītā informācija
•
•
•
Benzīndzinējs (479 lpp.)
Dīzeļdzinējs (481 lpp.)
AdBlue® lietošana (484 lpp.)
Benzīndzinējs
SVARĪGI
Benzīns ir degvielas veids, kas paredzēts automašīnām ar benzīndzinēju.
Izmantojiet tikai labi pazīstamu ražotāju piedāvāto
benzīnu. Nekādā gadījumā neizmantojiet apšaubāmas kvalitātes degvielu. Benzīnam jāatbilst
standartam EN 228.
•
Ir atļauts lietot degvielu, kurā ir ne vairāk
par 10 tilpuma procentiem etanola.
•
Drīkst lietot EN 228 E10 benzīnu (maks.
10 tilpuma procentu etanola).
•
Nedrīkst lietot degvielu, kuras etanola
saturs pārsniedz E10 (maks. 10 tilpuma
procentus), piemēram, E85.
Benzīna identifikators
Saskaņā ar CEN standartu EN16942 identifikators atrodas degvielas tvertnes durtiņu iekšpusē,
un līdz 2018.gada beigām tas būs norādīts uz
attiecīgajiem degvielas sūkņiem un to uzpildes
pistolēm degvielas uzpildes stacijās visā Eiropā.
Tie ir identifikatori, kas attiecas uz pašreizējo
standarta degvielu Eiropā. Automašīnā ar benzīndzinēju var izmantot benzīnu ar šādiem identifikatoriem:
E5 ir benzīns, kurā ir ne vairāk
kā 2,7% skābekļa un ne vairāk
kā 5% no tilpuma etanola.
Oktānskaitlis
•
Parastai braukšanai var izmantot RON 95
markas benzīnu.
•
Maksimālai efektivitātei un minimālam degvielas patēriņam ieteicams RON 98 markas
benzīns.
•
Degvielu, kuras oktānskaitlis ir zemāks par
RON 95, nedrīkst lietot.
Braucot temperatūrā, kas pārsniedz +38°C
(100°F), ieteicams izmantot degvielu ar iespējami
augstāku oktānskaitli, lai nodrošinātu optimālu
automašīnas veiktspēju un degvielas ekonomiju.
SVARĪGI
E10 ir benzīns, kurā ir ne vairāk
kā 3,7% skābekļa un ne vairāk
kā 10% no tilpuma etanola.
•
Lietojiet tikai bezsvina benzīnu, lai nepieļautu katalītiskā neitralizatora bojājumus.
•
Nedrīkst lietot degvielu, kas satur metāliskas piedevas.
•
Nelietojiet piedevas, kuras nav ieteicis
Volvo.
}}
479
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Saistītā informācija
•
•
•
•
Rīkošanās ar degvielu (478 lpp.)
Degvielas uzpildīšana (477 lpp.)
Benzīna daļiņu filtrs (480 lpp.)
Degvielas patēriņš un CO2 izmeši (691 lpp.)
Benzīna daļiņu filtrs
Automašīnas ar benzīndzinējiem ir aprīkotas ar
daļiņu filtriem efektīvākai izmešu kontrolei.
Normālas braukšanas laikā daļiņas no izplūdes
gāzēm tiek savāktas benzīna daļiņu filtrā. Normālos braukšanas apstākļos notiek pasīva reģenerācija, kuras gaitā daļiņas tiek oksidētas un sadedzinātas. Šādi filtrs tiek iztukšots.
Ja ar automašīnu brauc nelielā ātrumā vai to
daudzkārt iedarbina zemā āra temperatūrā, var
būt nepieciešama aktīva reģenerācija. Daļiņu filtra
reģenerācija notiek automātiski, un parasti tā aizņem 10–20 minūtes. Reģenerācijas laikā var būt
jūtama deguma smaka.
Aukstā laikā izmantojiet stāvapsildi - dzinējs ātrāk
sasniegs normālu darba temperatūru.
Braucot nelielus attālumus nelielā
ātrumā automašīnā ar benzīndzinēju
Benzīndzinēja izmešu kontroles sistēmas darbību
ietekmē veids, kādā ar automašīnu brauc. Ir svarīgi braukt dažādus attālumus dažādos ātrumos,
lai sasniegtu optimālu veiktspēju.
Bieži braucot nelielus attālumus mazā ātrumā (vai
aukstos klimatiskajos apstākļos), kad dzinējs
nesasniedz normālu darba temperatūru, var
rasties problēmas, kas laika gaitā izraisīs darbības
kļūmi un brīdinājuma ziņojuma aktivizēšanu. Ja ar
automašīnu galvenokārt tiek braukts pilsētas
satiksmē, ir svarīgi regulāri braukt lielākā ātrumā,
480
lai benzīndzinēja izmešu kontroles sistēma varētu
veikt reģenerāciju.
•
Starp degvielas uzpildes reizēm ar automašīnu ir vismaz 20 minūtes jābrauc pa pirmās
kategorijas ceļiem vismaz ar 60 km/h (38
mph).
Saistītā informācija
•
Benzīndzinējs (479 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Dīzeļdzinējs
Dīzeļdegviela ir degvielas veids, kas paredzēts
automašīnām ar dīzeļdzinēju.
Izmantojiet tikai labi pazīstamu ražotāju piedāvāto
dīzeļdegvielu. Nekādā gadījumā neizmantojiet
apšaubāmas kvalitātes degvielu. Dīzeļdegvielai ir
jāatbilst standartam EN 590 vai SS 155435.
Dīzeļdzinēji ir jutīgi pret degvielā esošām kaitīgām
vielām, piemēram, pārmērīgi lielu sēra daļiņu un
metālu daudzumu.
Identifikators
Saskaņā ar CEN standartu EN16942 identifikators atrodas degvielas tvertnes durtiņu iekšpusē,
un līdz 2018. gada beigām tas būs norādīts uz
attiecīgajiem degvielas sūkņiem un to uzpildes
pistolēm degvielas uzpildes stacijās visā Eiropā.
Tas ir identifikators, kas attiecas uz pašreizējo
standarta degvielu Eiropā. Automašīnā ar dīzeļdzinēju var izmantot dīzeļdegvielu ar šādiem identifikatoriem:
B7 ir dīzeļdegviela, kurā taukskābju metilesteru (FAME)
saturs nepārsniedz
7% no tilpuma.
15
16
Zemā temperatūrā (zemākā par 0°C (32°F))
dīzeļdegvielā var veidoties parafīna nogulsnes,
kas var radīt iedarbināšanas problēmas. Tirgū
esošās degvielas īpašības jāpielāgo gadalaikam
un klimata zonai, bet ārkārtējos laika apstākļos
veca degviela vai pārvietošanās starp klimata
zonām var izraisīt parafīna nogulšņu rašanos.
SVARĪGI
Dīzeļdegvielas tipa degviela, kuru nedrīkst lietot:
īpašas piedevas;
Kondensāta veidošanās iespēja degvielas tvertnē
samazinās, ja tvertne tiek turēta piepildīta.
•
•
•
•
Uzpildot degvielu, nodrošiniet, lai laukums ap
iepildīšanas vietu būtu tīrs. Sekojiet, lai degviela
nenonāktu uz krāsojuma. Ja tas ir noticis, nomazgājiet degvielu ar šķīdinātāju un ūdeni.
Šie dīzeļdegvielas veidi neatbilst Volvo ieteikumu prasībām un palielina nodilumu un dzinēja bojājumus, uz ko neattiecas Volvo garantija.
SVARĪGI
Dīzeļdegvielai:
•
jāatbilst standartam EN 590 un/vai
SS 155435;
•
tās sēra saturs nedrīkst pārsniegt
10 mg/kg;
•
tajā drīkst būt maksimāli 7 tilpuma %
FAME15 (B7).
kuģu dīzeļdegviela;
šķidrais kurināmais;
FAME16 un augu eļļa.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Rīkošanās ar degvielu (478 lpp.)
Degvielas uzpildīšana (477 lpp.)
Tukša tvertne un dīzeļdzinējs (482 lpp.)
Dīzeļdaļiņu filtrs (482 lpp.)
Izmešu vadība ar AdBlue® (483 lpp.)
Degvielas patēriņš un CO2 izmeši (691 lpp.)
Taukskābju metilesteri
Ir pieļaujama dīzeļdegviela ar maksimāli 7 tilpuma % FAME (B7).
481
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Tukša tvertne un dīzeļdzinējs
Ja dzinējs izslēdzas degvielas trūkuma dēļ, degvielas sistēmai nepieciešams kāds brīdis, lai
veiktu pārbaudi.
Pirms automašīnas iedarbināšanas, kad degvielas
tvertne ir uzpildīta ar dīzeļdegvielu, rīkojieties šādi:
1.
Tālvadības pults atslēgai jāatrodas automašīnā.
2.
Pārslēdziet automašīnu aizdedzes pozīcijā II
— pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā, nenospiežot bremžu
pedāli vai automašīnās ar manuālo pārnesumkārbu sajūga pedāli, un turiet aizdedzes
slēdzi aptuveni 4 sekundes. Pēc tam atlaidiet
pogu, un tā automātiski atgriezīsies sākuma
pozīcijā.
3.
Nogaidiet apmēram vienu minūti.
4.
Iedarbiniet dzinēju.
PIEZĪME
Pirms iepildīt degvielu, ja tā beigusies:
•
482
Apturiet automobili uz pēc iespējas plakanākas/līdzenākas virsmas - ja automobilis
sasveras, degvielas padevē var rasties
gaisa kabatas.
Jāpatur prātā, iepildot degvielu no
degvielas kannas
Iepildot degvielu no degvielas kannas, izmantojiet
piltuvi, kas atrodas bagāžas nodalījumā zem grīdas lūkas. Kārtīgi ievietojiet piltuves kakliņu pieliešanas caurulē. Uzpildes caurulei ir divi atveres
pārsegi. Pirms varat sākt degvielas uzpildi, piltuve
jāievieto garām abiem pārsegiem.
Saistītā informācija
•
•
•
Degvielas uzpildīšana (477 lpp.)
Dīzeļdzinējs (481 lpp.)
Dīzeļdaļiņu filtrs
Automašīnas ar dīzeļdzinējiem ir aprīkotas ar
daļiņu filtriem efektīvākai izmešu kontrolei.
Normālas braukšanas laikā daļiņas no izplūdes
gāzēm tiek savāktas dīzeļa daļiņu filtrā. Kad piepildās šie nosacījumi, tiek sākta reģenerācija, lai
sadedzinātu daļiņas un iztukšotu filtru. Lai sāktu
reģenerāciju, dzinējam ir jābūt sasniegušam normālu darba temperatūru. Daļiņu filtra reģenerācija
notiek automātiski, un parasti tā aizņem
10–20 minūtes.
Instrumentu komplekts (582 lpp.)
PIEZĪME
Reģenerācijas laikā var būt novērojams:
•
neliels un īslaicīgs dzinēja jaudas samazinājums
•
•
īslaicīgs degvielas patēriņa pieaugums
deguma smaka.
Aukstā laikā izmantojiet stāvapsildi* - dzinējs
ātrāk sasniegs normālu darba temperatūru.
SVARĪGI
Ja filtrs ir pilns ar daļiņām, dzinēja iedarbināšana var būt apgrūtināta un filtrs nedarbojas.
Iespējams, filtrs būs jāmaina.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Braucot nelielus attālumus nelielā
ātrumā automašīnā ar dīzeļdzinēju
Dīzeļdzinēja izmešu kontroles sistēmas darbību
ietekmē veids, kādā ar automašīnu brauc. Ir svarīgi braukt dažādus attālumus dažādos ātrumos,
lai sasniegtu optimālu veiktspēju.
Bieži braucot nelielus attālumus mazā ātrumā (vai
aukstos klimatiskajos apstākļos), kad dzinējs
nesasniedz normālu darba temperatūru, var
rasties problēmas, kas laika gaitā izraisīs darbības
kļūmi un brīdinājuma ziņojuma aktivizēšanu. Ja ar
automašīnu galvenokārt tiek braukts pilsētas
satiksmē, ir svarīgi regulāri braukt lielākā ātrumā,
lai dīzeļdzinēja izmešu kontroles sistēma varētu
veikt reģenerāciju.
•
Starp degvielas uzpildes reizēm ar automašīnu ir vismaz 20 minūtes jābrauc pa pirmās
kategorijas ceļiem vismaz ar 60 km/h (38
mph).
Saistītā informācija
•
•
•
Dīzeļdzinējs (481 lpp.)
Izmešu vadība ar
AdBlue®
Izmešu vadība ar AdBlue®17
Degvielas patēriņš un CO2 izmeši (691 lpp.)
AdBlue ir nepieciešams SCR sistēmas darbībai un izmešu juridisko noteikumu ievērošanai. Ir pretlikumīgi pārveidot AdBlue padeves
sistēmu vai ar to manipulēt tā, lai AdBlue reaģents netiktu patērēts, kad tas ir nepieciešams izplūdes izmešu juridisko noteikumu
ievērošanai. Šādas neatļautas darbības var
būt kriminālpārkāpums, par ko var tikt ierosināta krimināllieta.
SCR sistēmā AdBlue un slāpekļa oksīds izplūdes
gāzēs tiek pārveidots slāpeklī un ūdens tvaikos,
kas būtiski samazina kaitīgo slāpekļa oksīdu
izmešus.
AdBlue
AdBlue ir bezkrāsains šķidrums, kas sastāv no
32,5% karbamīda19 dejonizētā ūdenī un tiek
ražots saskaņā ar standartu ISO 22241. Tas ir
speciāli izstrādāts dīzeļdzinēju SCR attīrīšanas
tehnoloģijai.
Automašīnā ir atsevišķa AdBlue tvertne, kuras
papildināšanai jāizmanto atsevišķa uzpildes caurule aiz degvielas uzpildes durtiņām. Patēriņš ir
atkarīgs no braukšanas stila, āra temperatūras un
sistēmas darba temperatūras.
Nosacījumi braukšanai ar AdBlue
(483 lpp.)
SVARĪGI
AdBlue ir piedeva, ko izmanto SCR18 sistēmā,
lai samazinātu kaitīgu vielu izmešus no dīzeļdzinēja.
Pirms automašīnu var iedarbināt, tās tvertnē vienmēr ir jābūt pareizās kvalitātes AdBlue. Piesārņojums SCR sistēmai ir ļoti kaitīgs.
Nav atļauts lietot automašīnu ar tukšu AdBlue
tvertni, jo tad tā vairs neatbildīs izplūdes
izmešu juridiskajām prasībām. Tādēļ automašīna ir aprīkota ar brīdinājuma sistēmu, lai
informētu, kad ir nepieciešama AdBlue
uzpilde. Kad AdBlue tvertnē ir zems uzpildes
līmenis, tiek rādīti brīdinājumi, lai informētu, ka
ir nepieciešama AdBlue uzpilde.
Saistītā informācija
•
•
•
AdBlue® lietošana (484 lpp.)
AdBlue® līmeņa pārbaude un uzpilde
(484 lpp.)
AdBlue® simboli un ziņojumi (487 lpp.)
Izmešu kontroles sistēma pastāvīgi uzrauga
AdBlue tvertnes līmeni, kvalitāti un devu. Ja rodas
problēma, vadītāja displejā tiek parādīts ziņojums.
17
18
19
Reģistrēta preču zīme, kas pieder Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
Selektīvā katalītiskā redukcija
CO(NH2)2
483
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
AdBlue®20 lietošana
Uzglabāšana
AdBlue galvenokārt sastāv no ūdens (aptuveni
67,5% ūdens un 32,5% karbamīda). Šis šķidrums nedeg, bet ar to ir jārīkojas piesardzīgi, jo
tas var izraisīt acu un ādas kairinājumu.
AdBlue ir jāuzglabā cieši noslēgtā oriģinālajā
iepakojumā, -11°C (12°F) līdz 30°C (86°F) temperatūrā. Šo šķidrumu nedrīkst uzglabāt tiešos
saules staros.
Jāpatur prātā, rīkojoties ar to
AdBlue sasalst -11°C (12°F) temperatūrā, bet to
var atkal lietot, kad šķīdums ir atkusis.
Izvairieties no tvaiku ieelpošanas, kā arī šķidruma
nokļūšanas uz ādas un acīs. Ieteicams lietot cimdus, kas novērš jutīgas ādas kairinājumu, rīkojoties ar šķidrumu.
BRĪDINĀJUMS
Saistītā informācija
•
AdBlue® līmeņa pārbaude un uzpilde
(484 lpp.)
•
Izmešu vadība ar AdBlue® (483 lpp.)
Pirmās palīdzības darbības:
•
Ieelpošanas gadījumā — nogādājiet cietušo svaigā gaisā.
•
Saskare ar ādu — mazgājiet ādu ar ziepēm un ūdeni.
•
Saskare ar acīm — nekavējoties skalojiet
ar lielu daudzumu ūdens.
•
Norīšanas gadījumā — pamatīgi izskalojiet muti. Neizraisiet vemšanu.
Ja jūtat diskomfortu vai ja ir norīts liels daudzums, dodieties pie ārsta.
Rīcība izšļakstīšanās gadījumā
Ja AdBlue izšļakstās zemē, uz automašīnas vai
krāsotām virsmām, tas ir jāaizskalo ar lielu daudzumu ūdens. Neizlaidiet to kanalizācijā.
20
21
484
Reģistrēta preču zīme, kas pieder Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
Reģistrēta preču zīme, kas pieder Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
AdBlue®21 līmeņa pārbaude un
uzpilde
Regulāri pārbaudiet AdBlue līmeni un papildiniet
to, ja vadītāja displejā tiek rādīts ziņojums par
zemu AdBlue līmeni.
Volvo autoservisā AdBlue līmenis tiek papildināts,
kad tiek veikta automašīnas apkope, tomēr tas ir
arī vairākas reizes jāpapildina starp apkopēm
atkarībā no braukšanas stila. Ja AdBlue tvertne ir
pilnīgi tukša, automašīnu vairs nevar iedarbināt.
PIEZĪME
Nepieļaujiet, ka AdBlue tvertne tiek pilnīgi
iztukšota. Laicīgi uzpildiet tvertni, pirms tā ir
tukša.
Ja tvertne ir tukša, pēc dzinēja izslēgšanas to
vairs nevarēs iedarbināt — ne parastajā veidā,
ne ar palīglīdzekļiem.
Vienīgais veids, kā iedarbināt dzinēju, kad
tvertne ir pilnīgi iztukšota, ir norādītās kvalitātes AdBlue uzpilde. Minimālais uzpildes
daudzums tiek rādīts vadītāja displejā.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
AdBlue līmeņa pārbaudīšana
Uzpilde
2.
1.
Kad AdBlue līmenis ir zems,
vadītāja displejā iedegas simbols un tiek rādīts ziņojums
Zems AdBlue līmenis.
Nospiediet Statuss, lai skatītu AdBlue līmeni.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Automaš.
statuss.
1.
Atveriet degvielas tvertnes aizvirtni, viegli
uzspiežot aizvirtņa aizmugurē.
2.
AdBlue līmeņa attēls centrālajā displejā.
Atveriet zilo vāciņu mazākajai uzpildes caurulei, kas paredzēta AdBlue.
Katrs kursors atbilst aptuveni 25% no pilnas
tvertnes.
Kad ir pieejami mazāk nekā 25% no tvertnes,
atlikušā kursora krāsa kļūst dzeltena; kad ir
pieejami mazāk nekā 10%, tā kļūst sarkana.
}}
485
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
3.
Uzpildiet ar pareizās kvalitātes AdBlue22.
Neuzpildiet tvertni pārāk tālu. Uzpildāmais
AdBlue daudzums tiek rādīts lietotnē
Automaš. statuss.
BRĪDINĀJUMS
Uzpildot no AdBlue sūkņa uzpildes stacijā,
ieteicams izmantot vieglajām automašīnām
pielāgotu sūkni. Var lietot arī AdBlue sūkni
smagajām automašīnām.
SVARĪGI
Noslaukiet izšļakstītu AdBlue.
Rīkojieties piesardzīgi, lai AdBlue nenokļūtu
uz automašīnas krāsojuma. Ja nokļūst, skalojiet ar lielu daudzumu ūdens, jo šis šķidrums
var ietekmēt krāsojumu.
Saistītā informācija
•
•
•
22
486
AdBlue® lietošana (484 lpp.)
AdBlue® simboli un ziņojumi (487 lpp.)
AdBlue® tvertnes ietilpība (689 lpp.)
ISO 22241
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
AdBlue®23 simboli un ziņojumi
Izmešu kontroles sistēma pastāvīgi uzrauga
AdBlue līmeni, kvalitāti un devu. Ja rodas problēma, vadītāja displejā tiek parādīts ziņojums.
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Zems AdBlue līmenis
AdBlue līmenis ir zems, un tvertne ir jāuzpilda.
AdBlue dozēšana
Sistēma nedarbojas pareizi. Sazinieties ar autoservisuA, lai pārbaudītu darbību.
un
AdBlue kvalitāte
23
Reģistrēta preču zīme, kas pieder Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
}}
487
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Uzpildiet AdBlue
AdBlue līmenis ir kritiski zems, un tvertne ir nekavējoties jāuzpilda.
Dzinēja iedarb. bloķēta
Automašīnu nevar iedarbināt, kamēr nav uzpildīts AdBlue. Uzpildiet vadītāja displejā norādīto
AdBlue daudzumu vai sazinieties ar autoservisuA.
un, piemēram: Uzpildiet vismaz
4,5 litrus AdBlue
Dzinēja iedarb. bloķēta
Lai iedarbinātu, jāveic AdBlue
sistēmas apkope
A
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
488
•
AdBlue® līmeņa pārbaude un uzpilde
(484 lpp.)
•
•
AdBlue® lietošana (484 lpp.)
Apkopes un remonta rezervēšana (623 lpp.)
Ņemiet vērā, ka:
•
Lai līmeņa skala varētu precīzi noteikt uzpildītā AdBlue daudzumu, automašīnai ir jāatrodas uz
horizontālas virsmas.
•
Pēc uzpildes var paiet 20 sekundes, līdz sistēmā ir atjaunināts pareizais līmeņa rādījums.
Sistēma nedarbojas pareizi. Sazinieties ar autoservisuA, lai pārbaudītu darbību.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Dzinēja un piedziņas sistēmas
pārkaršana
Lai atdzesētu vai Karsta transmisija Apt.
drošā vietā, gaidiet, līdz autom. atdz..
Ievērojiet sniegtos ieteikumus, samaziniet
ātrumu vai apturiet automašīnu, ievērojot
satiksmes drošību, un ļaujiet dzinējam vairākas minūtes darboties tukšgaitā, lai pārnesumkārba varētu atdzist.
Īpašos apstākļos, piemēram, braucot pa kalnainu
apvidu vai ārkārtējā karstumā, pastāv dzinēja un
piedziņas sistēmas pārkaršanas risks, it īpaši, ja
pārvadājat smagu bagāžu.
•
Pārkaršanas gadījumā dzinēja jauda var īslaicīgi tikt ierobežota.
•
Noņemiet papildu lampas no radiatora restīšu priekšpuses, ja braucat ļoti karstos laika
apstākļos.
•
Ja temperatūra dzinēja dzesēšanas sistēmā
kļūst pārāk augsta, izgaismojas brīdinājuma
simbols un vadītāja displejā tiek parādīts
paziņojums Dzinēja temperatūra Augsta
temperatūra. Apturiet drošā vietā. Apturiet automobili droši, un ļaujiet dzinējam vairākas minūtes darboties tukšgaitā un atdzist.
•
Ja tiek parādīts paziņojums Dzinēja
temperatūra Augsta temperatūra.
Izslēdziet dzinēju vai Dzin. dzesēšanas
šķ. Zems līmenis. Izslēdziet dzinēju.,
apturiet automašīnu un izslēdziet dzinēju.
•
Pārnesumkārbas pārkaršanas gadījumā tiek
atlasīta alternatīva pārnesumu pārslēgšanas
programma24. Turklāt tiek aktivizēta iebūvētā
aizsargfunkcija, kas cita starpā izgaismo brīdinājuma simbolu un vadītāja displejā parāda
paziņojumu Silta transmisija Samaz. ātr.
24
•
Ja automobilis pārkarst, uz laiku var izslēgt
gaisa kondicionēšanas sistēmu.
•
Pēc smaga brauciena tūlīt neizslēdziet dzinēju.
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Augsta dzinēja temperatūra. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Zems dzesēšanas šķidruma līmenis. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Karsta/pārkarsusi/atdzesēta pārnesumkārba. Ievērojiet sniegtos
ieteikumus.
PIEZĪME
Ir normāli, ja dzinēja dzesēšanas ventilators
darbojas vēl kādu brīdi pēc dzinēja izslēgšanas.
Tehniskie parametri
Saistītā informācija
•
•
•
•
Dzesēšanas šķidruma iepildīšana (632 lpp.)
Braukšana ar piekabi (495 lpp.)
Sagatavošanās ilgam braucienam (475 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
(456 lpp.)
Attiecas uz automātisko pārnesumkārbu.
489
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Startera akumulatora pārmērīga
uzlāde
Automobiļa elektriskās funkcijas dažādi noslogo
akumulatoru. Neizmantojiet aizdedzes pozīciju II,
kad automašīna ir izslēgta. Tā vietā izmantojiet
aizdedzes pozīciju I, kas patērē mazāk jaudas.
Iedarbināšana, izmantojot
savienotājvadus un citu
akumulatoru
Ja akumulators ir izlādējies, automobili var iedarbināt, izmantojot strāvu no cita akumulatora.
Izvairieties arī no atšķirīgām papildierīcēm, kas
noslogo elektrisko sistēmu. Kad automašīna ir
izslēgta, neizmantojiet funkcijas, kas tērē daudz
enerģijas. Šo funkciju piemēri ir:
•
•
•
•
ventilators
priekšējā loga tīrītāji
Ja tā notiek, uzlādējiet akumulatoru, iedarbinot automašīnu un ļaujot tai darboties vismaz
15 minūtes — startera akumulatora lādēšana
ir efektīvāka braukšanas laikā, nevis darbinot
dzinēju tukšgaitā, kamēr automašīna stāv.
Saistītā informācija
•
•
490
SVARĪGI
5.
Iedarbinot ar savienotājvadu, atveriet pozitīvā
termināļa vāku (2).
6.
Pievienojiet otru sarkanā savienotājvada
spaili automašīnas pozitīvajam terminālim (2).
7.
Pievienojiet vienu melnā vada spaili paralēlā
akumulatora negatīvajam terminālim (3).
8.
Pievienojiet otru melnā vada spaili automašīnas negatīvajam terminālim (4).
9.
Pārliecinieties, vai ārējā savienotājvada spailes ir droši nostiprinātas, lai iedarbināšanas
mēģinājuma laikā nerastos dzirksteles.
audio sistēma (darbināta lielā skaļumā).
Akumulators (639 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (438 lpp.)
Iedarbināšanas vadu stiprinājuma punkti.
Lai izvairītos no īssavienojumiem vai citiem bojājumiem, iedarbinot automašīnu ar savienotājvadu
palīdzību, ieteicams rīkoties šādi:
1.
Iestatiet automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā 0.
2.
Pārliecinieties, ka donora akumulatora spriegums ir 12 V.
3.
Ja paralēlais akumulators ir uzstādīts citā
automobilī, izslēdziet paralēlā automobiļa dzinēju un pārliecinieties, ka abi automobiļi
nesaskaras.
Pievienojiet vienu sarkanā vada spaili paralēlā
akumulatora pozitīvajam terminālim (1).
Uzmanīgi pievienojiet dzinēja iedarbināšanas
kabeli, lai izvairītos no īssavienojumiem, ko var
radīt citas dzinēja nodalījumā esošās detaļas.
priekšējie lukturi
Ja startera akumulatora spriegums ir zems, vadītāja displejā ir redzams ziņojums. Tādā gadījumā
enerģijas taupīšanas funkcija izslēdz noteiktas
funkcijas vai samazina akumulatora noslogojumu,
piemēram, samazinot ventilatora griešanās
ātrumu un / vai izslēdzot audiosistēmu.
–
4.
10. Iedarbiniet paralēlā automobiļa dzinēju un
Ļaujiet tam dažas minūtes darboties ar
apgriezieniem, kas ir nedaudz lielāki par tukšgaitas apmēram 1500 apgr./min.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
11. Iedarbiniet tā automobiļa dzinēju, kura akumulators ir izlādējies.
BRĪDINĀJUMS
•
SVARĪGI
Iedarbināšanas mēģinājuma laikā nepieskarieties kabeļa un automašīnas savienojuma vietām. Pastāv risks radīt dzirksteles.
•
12. Noņemiet vadus apgrieztā secībā - vispirms
melno, pēc tam sarkano.
Nodrošiniet to, lai neviena melnā vada spaile
neskartu akumulatora pozitīvo termināli/
donora akumulatora pozitīvo termināli vai sarkanā savienotājvada spaili.
Akumulators var radīt ļoti sprādzienbīstamu gāzi. Nepareizi pievienojot akumulatora savienotājvadu, var rasties dzirksteles,
kas savukārt var izraisīt akumulatora eksploziju.
Nepievienojiet iedarbināšanas vadus
nevienam degvielas sistēmas komponentam vai kustīgai daļai. Uzmanieties no karstām dzinēja daļām.
•
Akumulators satur sērskābi, kas var izraisīt nopietnus apdegumus.
•
Ja sērskābe iekļūst acīs, nonāk uz ādas
vai apģērba, skalojiet skarto vietu ar lielu
ūdens daudzumu. Ja sērskābe iekļūst
acīs, nekavējoties vērsieties pie ārsta.
•
Nekādā gadījumā nesmēķējiet akumulatora tuvumā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Automašīnas iedarbināšana (436 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (438 lpp.)
Stūres regulēšana (197 lpp.)
Aizdedzes režīma atlasīšana (439 lpp.)
Piekabes āķis*
Automašīnu var aprīkot ar piekabes āķi, kas ļauj
ar automašīnu vilkt, piemēram, piekabi.
Automašīnai var būt pieejami dažādi piekabes āķu
varianti. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
SVARĪGI
Izslēdzot dzinēju, automātiski var atslēgt arī
pastāvīgo akumulatora spriegumu uz piekabes savienotāju, lai neizlādētu startera akumulatoru.
SVARĪGI
Vilkšanas āķis ir regulāri jātīra un jāeļļo, lai tas
nediltu.
PIEZĪME
Lietojot sakabi ar vibrāciju slāpētāju, vilkšanas
āķi nedrīkst eļļot.
Tas attiecas arī uz tāda velosipēdu pārvadāšanas bagāžnieka uzstādīšanu, kurā vilkšanas
āķis tiek iespīlēts.
PIEZĪME
Ja automašīna ir aprīkota ar piekabes āķi, tai
nav aizmugurējā vilkšanas cilpas stiprinājuma.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 491
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Saistītā informācija
Piekabes āķa specifikācijas*
Izmēri, montāžas punkti, mm (collas)
•
Izvirzāmi/ievelkami vilkšanas kronšteini*
(493 lpp.)
A
1041,3 (41)
•
•
Braukšana ar piekabi (495 lpp.)
B
90 (3,5)
Uz vilkšanas āķa uzstādīts velosipēda bagāžnieks* (498 lpp.)
C
875 (34,4)
•
Piekabes āķa specifikācijas* (492 lpp.)
D
437,5 (17,2)
E
Skatiet attēlu iepriekš
F
283,5 (11,1)
G
Lodes centrs
Piekabes āķa izmēri un stiprinājuma punkti.
Saistītā informācija
•
•
492
Piekabes āķis* (491 lpp.)
Vilktspēja un piekabes āķa lodes slodze
(682 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Izvirzāmi/ievelkami vilkšanas
kronšteini*
1.
2.
Izvirzāmā/ievelkamā vilkšanas iekārta vienmēr ir
ērti pieejama, un to pēc nepieciešamības var
vienkārši izvirzīt vai ievilkt. Ievilktā pozīcijā vilkšanas iekārta ir pilnīgi paslēpta.
BRĪDINĀJUMS
Uzmanīgi ievērojiet norādījumus par vilkšanas
āķa ievilkšanu un izvirzīšanu.
Vilkšanas iekārtas izvirzīšana
BRĪDINĀJUMS
Vilkšanas iekārtas izvēršanas laikā nestāviet
tuvu triecienstieņa centram.
Atveriet aizmugures durvis. Vilkšanas iekārtas
izvirzīšanas/ievilkšanas taustiņš atrodas
bagāžas nodalījuma aizmugurē labajā pusē.
Lai izvirzīšanas funkcija būtu aktīva, taustiņa
indikatora lampiņai jābūt pastāvīgi iedegtai
oranžā krāsā.
Nospiediet un atlaidiet taustiņu — izvēršana
var nesākties, ja turēsiet taustiņu nospiestu
pārāk ilgi.
> Vilkšanas iekārta tiek izvirzīta uz āru un uz
leju atbloķētā pozīcijā — indikatora lampiņa mirgo oranžā krāsā.
BRĪDINĀJUMS
Nenospiediet izvēršanas/ievilkšanas taustiņu,
ja piekabes āķim ir pievienota piekabe.
PIEZĪME
Ir jāpabeidz vilkšanas āķa izvirzīšanas procedūra, pirms to var pārvietot bloķētā pozīcijā. Šī
procedūra var aizņemt vairākas sekundes. Ja
vilkšanas āķis netiek nofiksēts bloķētā pozīcijā, uzgaidiet dažas sekundes un mēģiniet
vēlreiz.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 493
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
3.
PIEZĪME
2.
Pēc brīža tiek aktivizēti enerģijas taupīšanas
režīmi, un indikatora lampiņa nodziest. Sistēmu var atkāroti aktivizēt, aizverot un atverot
aizmugures durvis. Tas attiecas uz gadījumiem, kad piekabes āķis tiek izvirzīts vai
ievilkts.
Ja automašīna nosaka piekabes elektrisko
savienojumu, indikators vairs nav pastāvīgi
iedegts.
Pārvietojiet vilkšanas iekārtu gala pozīcijā, kur
tā tiek nostiprināta un nofiksēta vietā — indikatora lampiņa pastāvīgi izgaismojas oranžā
krāsā.
> Vilkšanas iekārta ir gatava lietošanai.
BRĪDINĀJUMS
Noteikti nostipriniet piekabes drošības kabeli
tam paredzētajā kronšteinā.
494
Nofiksējiet piekabes āķi, pārvietojot to atpakaļ
ievilktā pozīcijā, kur tas tiek bloķēts.
> Ja piekabes āķis ir pareizi ievilkts, indikatora lampiņa ir pastāvīgi iedegta.
Vilkšanas iekārtas ievilkšana
SVARĪGI
Ievelkot piekabes āķi, pārliecinieties, ka elektrības kontaktligzdā nav ievietots kontaktspraudnis vai adapters.
1.
Atveriet aizmugures durvis. Nospiediet un
atlaidiet bagāžas nodalījuma aizmugurē,
labajā pusē esošo taustiņu — ievilkšana var
nesākties, ja turēsiet taustiņu nospiestu
pārāk ilgi.
> Piekabes āķis automātiski nolaižas atbloķētā pozīcijā, un taustiņa indikatora lampiņa mirgo oranžā krāsā.
Saistītā informācija
•
•
Braukšana ar piekabi (495 lpp.)
Piekabes āķis* (491 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Braukšana ar piekabi
•
Braucot ar piekabi, jāievēro vairāki svarīgi punkti
attiecībā uz piekabes āķi, piekabi un kravas izvietojumu piekabē.
Ievērojiet spēkā esošos noteikumus par
atļauto ātrumu un svara ierobežojumiem.
•
Kad vadāt automašīnu ar piekabi pa garu,
stāvu kāpumu, brauciet nelielā ātrumā.
•
Norādītā maksimālā piekabes masa ir spēkā
tikai augstumā, kas nepārsniedz
1000 metrus virs jūras līmeņa (3280 ft).
Braucot lielākā augstumā, dzinēja jauda un
automašīnas spēja pārvarēt ceļa kāpumu ir
samazināta, ja gaisa blīvums ir mazāks, un
tādēļ ir jāsamazina arī maksimālā piekabes
faktiskā masa. Automašīnas un piekabes
masa ir jāsamazina par 10% uz katriem
papildu 1000 m (3280 ft) (vai to daļu).
Derīgās kravas svars ir atkarīgs no automobiļa
masas. Pasažieru un visu piederumu, piemēram,
sakabes ierīces kopējais svars par atbilstošu vērtību samazina automobiļa derīgās kravas svaru.
Automašīna ir aprīkota ar piekabes vilkšanai
nepieciešamo aprīkojumu.
•
Automašīnas piekabes āķa tipam jābūt
apstiprinātam.
•
Izvietojiet kravu piekabē tā, lai svars uz piekabes āķi atbilstu maksimālajam pieļaujamajam
spiedienam uz piekabes āķa lodi. Vilkšanas
āķa slodze tiek aprēķināta kā daļa no automašīnas neto masas.
Izvairieties no braukšanas ar piekabi pa
nogāzēm, kas stāvākas par 12%.
•
PIEZĪME
•
Automašīnai ar pilnu kravu palieliniet gaisa
spiedienu riepās līdz ieteiktajam.
Lai atvieglotu piekabes vilkšanu automašīnā
ar pneimatisko piekari*, atlasiet:
•
Braucot ar piekabi, dzinējs tiek noslogots vairāk nekā parasti.
•
•
•
Nevelciet smagu piekabi, kamēr automašīna
ir pilnīgi jauna. Uzgaidiet, līdz ar to būs
nobraukti vismaz 1000 km (620 jūdzes).
•
Braucot pa garām un stāvām nogāzēm,
bremzes tiek noslogotas daudz vairāk nekā
parasti. Pārslēdzot pārnesumus manuāli, pārslēdziet zemāku pārnesumu un pielāgojiet
automašīnas ātrumu.
piedziņas režīmu Dynamic vai
piedziņas režīma Individual iestatījumu
Piekares vadība Dinamisks.
PIEZĪME
Ekstremāli laika apstākļi, braukšana ar pievienotu piekabi vai lielā augstumā, kā arī degvielas kvalitāte ir faktori, kas var būtiski palielināt
automašīnas degvielas patēriņu.
Piekabes savienotājs
Ja automašīnas piekabes āķim ir 13 elektriskie
kontakti, bet piekabei — 7, nepieciešams adapteris. Lietojiet Volvo apstiprinātu adapteri. Pārbaudiet, vai kabelis nevelkas pa zemi.
SVARĪGI
Izslēdzot dzinēju, automātiski var atslēgt arī
pastāvīgo akumulatora spriegumu uz piekabes savienotāju, lai neizlādētu startera akumulatoru.
Piekabes svars
BRĪDINĀJUMS
Ievērojiet ieteikumus par piekabes svaru. Pretējā gadījumā pēkšņas kustības vai bremzēšanas gadījumā automašīnas un piekabes vadāmība var būt apgrūtināta.
PIEZĪME
Noteiktais maksimālais atļautais piekabes
svars ir Volvo atļautais piekabes svars. Katars
valsts noteikumi var vēl vairāk ierobežot piekabes svaru un ātrumu. Vilkšanas ierīces var būt
sertificētas lielāka vilkšanas svara izmantošanai, nekā automašīna var pavilkt.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 495
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Līmeņa kontrole*
Automašīnas līmeņa vadības sistēma cenšas
uzturēt pastāvīgu augstumu neatkarīgi no slodzes
(līdz pat maksimālajam pieļaujamajam svaram).
Kad automobilis stāv uz vietas, tā aizmugure
nedaudz nolaižas; tas ir normāli.
Braucot kalnainā apvidū un karstos
klimatiskajos apstākļos
2.
Ieslēdziet pārnesumu D.
3.
Stāvbremzes izslēgšana.
4.
Atlaidiet bremžu pedāli un sāciet braukšanu.
Saistītā informācija
Velkot piekabi, noteiktos apstākļos ir iespējams
pārkaršanas risks. Ja dzinējs un piedziņas sistēma pārkarst, vadītāja displejā iedegas brīdinājuma simbols kopā ar ziņojumu.
•
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
(496 lpp.)
•
•
Piekabes lukturu pārbaude (497 lpp.)
Uz automašīnām ar automātisko pārnesumkārbu
attiecas tālāk norādītais:
•
Automātiskā pārnesumkārba izvēlas slodzei un
dzinēja ātrumam atbilstošu pārnesumu.
Dzinēja un piedziņas sistēmas pārkaršana
(489 lpp.)
•
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi dzinēja eļļai
(687 lpp.)
Stāvas nogāzes
Neizvēlieties automātiskajai pārnesumkārbai augstāku pārnesumu par to, ar kādu tā "spēj tikt
galā" — ne vienmēr ieteicams braukt ar augstu
pārnesumu pie zemiem dzinēja apgriezieniem.
Automašīnas novietošana stāvēšanai kalnā
1. Līdz galam nospiediet bremžu pedāli.
2.
Iedarbiniet stāvbremzi.
3.
Ieslēdziet pārnesumu P.
4.
Atlaidiet bremžu pedāli.
Novietojot automašīnu ar piekabi stāvā nogāzē,
palieciet zem riteņiem ķīļus.
496
Automašīnas iedarbināšana nogāzē
1. Līdz galam nospiediet bremžu pedāli.
Vilktspēja un piekabes āķa lodes slodze
(682 lpp.)
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
Piekabes stabilitātes palīgsistēmas funkcijas
(TSA25) mērķis ir stabilizēt automašīnu, velkot
piekabi, ja sākas tās lokveida kustība. Šī sistēma
ir iekļauta stabilitātes sistēmā ESC26.
Sānnovirzes iemesli
Sānnovirze var rasties jebkuram automobiļa/
piekabes savienojumam. Parasti sānnovirze
notiek, braucot ar lielu ātrumu. Tomēr pastāv
risks, ka tā var rasties, braucot ar nelielu ātrumu,
ja piekabe ir pārslogota vai krava nav pareizi
sadalīta, piemēram, tā novietota pārāk tālu uz aizmuguri.
Lai notiktu sānnovirze, jābūt iemeslam, kas to
ierosina, piem.:
•
Automobilis ar piekabi tiek pakļauts pēkšņam
un spēcīgam sānu vējam.
•
Automobilis ar piekabi uzbrauc uz nelīdzenas
ceļa virsmas vai iebrauc grambā.
•
Sānnovirzi izraisošas stūres kustības.
Ja ir sākusies sānnovirze, var būt grūti vai pat
neiespējami to apturēt. Tas padara automobiļa/
piekabes savienojumu grūti vadāmu, un pastāv
risks, ka varat, piemēram, nokļūt nepareizā braukšanas joslā vai nobraukt no brauktuves.
Piekabes stabilitātes palīgfunkcija
Piekabes stabilitātes palīgfunkcija pastāvīgi kontrolē automašīnas kustības, it īpaši sāniskās
kustības. Ja tiek konstatēta sānnovirze, priekšējie
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
riteņi tiek bremzēti atsevišķi. Tas ir paredzēts, lai
stabilizētu automobiļa/piekabes savienojumu. Ar
to bieži pietiek, lai palīdzētu autovadītājam atgūt
automobiļa vadību.
Ja lokveida kustība netiek novērsta pirmajā reizē,
kad iejaucas piekabes stabilitātes palīgsistēma,
automašīnas/piekabes savienojums tiek bremzēts ar visiem riteņiem un dzinēja jauda tiek
samazināta. Kad sānnovirze tiek pakāpeniski
samazināta un automašīnas/piekabes sastāvs
atkal ir stabils, sistēma pārtrauc regulēšanu un
autovadītājs atkal pilnībā kontrolē automašīnu.
PIEZĪME
Ja vadītājs atlasa sporta režīmu, vidējā displeja izvēļņu sistēmā deaktivizējot ESC, stabilitātes sistēma tiek deaktivizēta.
Piekabes stabilitātes palīgsistēma var neiejaukties, ja autovadītājs izmanto spēcīgas stūres
kustības, lai mēģinātu izlīdzināt lokveida kustību,
jo tādā situācijā sistēma nevar noteikt, vai
lokveida kustību izraisa piekabe vai autovadītājs.
Kad darbojas piekabes stabilitātes palīgsistēma, vadītāja displejā mirgo simbols ESC.
25
26
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
Saistītā informācija
•
•
Braukšana ar piekabi (495 lpp.)
Elektroniskā stabilitātes kontrole (289 lpp.)
Piekabes lukturu pārbaude
Pievienojot piekabi — pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai visi piekabes lukturi darbojas.
Piekabes pagrieziena rādītāji un
bremžu lukturi
Ja viens vai vairāki piekabes pagrieziena rādītāji
vai bremžu signāla spuldze nedarbojas, vadītāja
displejā tiek attēlots simbols un ziņojums. Citi piekabes lukturi vadītājam ir manuāli jāpārbauda
pirms braukšanas sākšanas.
Simbols
Paziņojums
• Piekabes pagr. rādītājs
Labā pagr. rād. kļūme
• Piekabes pagr. rādītājs Kr.
pagrieziena rādītāja kļūme
• Piekabes bremžu lukt.
Kļūme
Ja kāds no piekabes pagrieziena rādītāju lukturiem ir bojāts, vadītāja displejā pagrieziena rādītāju simbols mirgo ātrāk nekā parasti.
}}
497
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Aizmugurējais miglas lukturis uz
piekabes
Pēc brīža visi piekabes lukturi atkal sāk mirgot.
> Pārbaude ir pabeigta.
Pievienojot piekabi, var neiedegties automašīnas
aizmugurējais miglas lukturis; šajā gadījumā
miglas luktura funkcija tiek pārslēgta uz piekabi.
Kad aktivizējat aizmugurējo miglas lukturi, pārbaudiet, vai piekabe ir aprīkota ar aizmugurējo
miglas lukturi, lai braukšana būtu droša.
Automātiskās pārbaudes izslēgšana
Automātiskās pārbaudes funkciju var izslēgt centrālajā displejā.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Piekabes lukturu pārbaude*
2.
Nospiediet My Car
apgaismojums.
3.
Atceliet Autom. piekabes lukturu pārb.
atlasi.
Automātiskā pārbaude
Kad piekabe ir pievienota elektriski, var veikt lukturu automātisku ieslēgšanu, lai noteiktu, vai visi
piekabes lukturi darbojas. Šī funkcija palīdz vadītājam pirms braukšanas pārbaudīt, vai piekabes
lukturi darbojas.
Lai veiktu pārbaudi, dzinējam jābūt izslēgtam.
1.
2.
3.
4.
498
5.
Kad piekabe tiek pievienota piekabes āķim,
vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums
Autom. piekabes lukturu pārb..
Apstipriniet paziņojumu, nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras taustiņu O.
> Tiek sākta lukturu pārbaude.
Izkāpiet no automašīnas, lai pārbaudītu lukturu darbību.
> Visi piekabes lukturi sāk mirgot un pēc
tam vienlaikus iedegas.
Vizuāli pārbaudiet, vai visi piekabes lukturi
darbojas.
Lukturi un
Manuālā pārbaude
Ja automātiskā pārbaude ir izslēgta, pārbaudi var
veikt manuāli.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
apgaismojums.
3.
Ieteicams lietot Volvo izstrādātos velosipēdu
bagāžniekus.
Tas ļaus novērst automašīnas bojājumus un brauciena laikā nodrošināt maksimālo iespējamo drošību. Volvo velosipēdu bagāžniekus var iegādāties
pie pilnvarotiem Volvo pārstāvjiem.
Precīzi ievērojiet kopā ar velosipēdu bagāžnieku
saņemtos norādījumus.
•
Velosipēdu bagāžnieka un velosipēdu kopējais svars nedrīkst pārsniegt 75 kg (165 mārciņas).
•
Velosipēdu bagāžnieks var būt paredzēts ne
vairāk kā trim velosipēdiem.
BRĪDINĀJUMS
Lukturi un
Izvēlieties Manuāla piekabes lukturu
pārb..
> Tiek sākta lukturu pārbaude. Izkāpiet no
automašīnas, lai pārbaudītu lukturu darbību.
Saistītā informācija
•
Uz vilkšanas āķa uzstādīts
velosipēda bagāžnieks*
Velosipēdu bagāžnieka nepareiza lietošana
var izraisīt piekabes āķa un automašīnas bojājumus.
Velosipēdu bagāžnieks var atdalīties no piekabes āķa, ja:
•
•
tas ir nepareizi uzstādīts uz piekabes āķa;
•
tas tiek izmantots citu priekšmetu, nevis
velosipēdu pārvadāšanai.
Braukšana ar piekabi (495 lpp.)
tas ir pārslogots, skatiet velosipēdu
bagāžnieka norādījumus par maksimālo
slodzi;
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Kad vilkšanas āķim ir uzstādīts velosipēdu bagāžnieks, tas ietekmē automašīnas braukšanas raksturīpašības. Piemēram, to izraisa:
•
•
•
•
palielināts svars;
samazināts iespējamais paātrinājums;
samazināts klīrenss;
mainīta spēja bremzēt.
Ieteikumi par velosipēdu novietošanu
uz velosipēdu bagāžnieka
Jo lielāks ir attālums starp kravas smaguma centru un piekabes āķi, jo lielāka ir slodze uz piekabes āķi.
Tie var arī izraisīt lielāku slodzi uz piekabes
āķi.
Saistītā informācija
•
Piekabes āķis* (491 lpp.)
Vilkšana
Vilkšanas laikā automašīnu velk cits transportlīdzeklis, izmantojot vilkšanas trosi.
Pirms automašīnas vilkšanas noskaidrojiet atļauto
vilkšanas maksimālo ātrumu.
Sagatavošanās un vilkšana
SVARĪGI
Ņemiet vērā, ka automašīna vienmēr jāvelk tā,
lai riteņi grieztos uz priekšu.
•
Piestipriniet kravu saskaņā ar šiem ieteikumiem:
•
Vissmagāko velosipēdu uzstādiet vistuvāk
automašīnai.
•
Gādājiet, lai krava būtu izvietota simetriski un
iespējami tuvu automašīnas centram, piemēram, novietojot velosipēdus dažādos virzienos,
ja tiek piestiprināti vairāki velosipēdi.
•
•
Pirms transportēšanas noņemiet no velosipēdiem priekšmetus, kas nav piestiprināti, piemēram, velosipēda groziņu, akumulatoru,
bērnu sēdeklīti. To ieteicams darīt, gan lai
samazinātu slodzi uz vilkšanas āķi un velosipēdu bagāžnieku, gan lai samazinātu vēja
pretestību, kas ietekmē degvielas patēriņu.
Uz velosipēdiem nelietojiet aizsargpārsegus.
Tie var ietekmēt manevrētspēju, samazināt
redzamību un palielināt degvielas patēriņu.
Nevelciet automašīnas ar automātisko
pārnesumkārbu ātrāk par 80 km/h
(50 mph) vai tālāk par 80 km (50
jūdzēm).
BRĪDINĀJUMS
•
Pirms vilkšanas pārliecinieties, ka stūres
fiksators ir atbloķēts.
•
Jābūt ieslēgtai aizdedzes pozīcijai II —
aizdedzes pozīcijā I visi drošības spilveni ir
deaktivizēti.
•
Automašīnas vilkšanas laikā vienmēr glabājiet tālvadības pults atslēgu automašīnā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 499
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
BRĪDINĀJUMS
Bremžu pastiprinātājs un stūres pastiprinātājs
nedarbojas, ja dzinējs ir izslēgts - bremžu
pedālis ir jānospiež aptuveni 5 reizes spēcīgāk
un stūrēšana ir daudz apgrūtinātāka nekā
parasti.
1.
Ieslēdziet automašīnas avārijas gaismas signālu.
2.
Nostipriniet vilkšanas tauvu vilkšanas cilpā.
3.
Deaktivizējiet stūres bloķēšanas mehānismu,
atslēdzot automašīnu.
4.
5.
Pārslēdziet automašīnu aizdedzes pozīcijā II
— pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā, nenospiežot bremžu
pedāli vai automašīnās ar manuālo pārnesumkārbu sajūga pedāli, un turiet aizdedzes
slēdzi aptuveni 4 sekundes. Pēc tam atlaidiet
pogu, un tā automātiski atgriezīsies sākuma
pozīcijā.
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu neitrālajā
pozīcijā un atlaidiet stāvbremzi.
Ja akumulatora spriegums ir pārāk zems,
stāvbremzi nevar izslēgt. Ja akumulatora
spriegums ir pārāk zems, pievienojiet donora
akumulatoru.
> Tagad velkošais transportlīdzeklis var sākt
vilkšanu.
500
6.
7.
Ja velkošais transportlīdzeklis samazina
ātrumu, nodrošiniet, lai vilkšanas trose būtu
nostiepta, turot kāju viegli piespiestu uz
bremžu pedāļa un tādējādi novēršot straujas
kustības.
Esiet gatavs bremzēt, lai apturētu.
Iedarbināšanas palīdzība
Nemēģiniet iedarbināt dzinēju, ievelkot automobili. Ja akumulators ir izlādējies un dzinēju nevar
iedarbināt, izmantojiet paralēlo akumulatoru.
Vilkšanas cilpas uzstādīšana un
noņemšana
Vilkšanai izmantojiet vilkšanas cilpu. Vilkšanas
cilpa ir ieskrūvēta vītņotā ligzdā aiz vāka bufera
labās puses priekšpusē vai aizmugurē.
PIEZĪME
Ja automašīna ir aprīkota ar piekabes āķi, tai
nav aizmugurējā vilkšanas cilpas stiprinājuma.
Vilkšanas cilpas uzstādīšana
SVARĪGI
Mēģinot iedarbināt automašīnu to velkot, varat
nodarīt bojājumus katalītiskajam neitralizatoram.
Saistītā informācija
•
Vilkšanas cilpas uzstādīšana un noņemšana
(500 lpp.)
•
•
•
Avārijas gaismas signalizācija (159 lpp.)
•
Aizdedzes režīma atlasīšana (439 lpp.)
Evakuācija (502 lpp.)
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un
citu akumulatoru (490 lpp.)
Izņemiet vilkšanas cilpu no putuplasta bloka
zem bagāžas nodalījuma grīdas.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
4.
Priekšējais: Noņemiet pārsegu — piespiediet
marķējumu ar pirkstu.
> Vāks pagriežas ap savu centra līniju, un
pēc tam to var noņemt.
Aizmugurējais: Noņemiet vāku – ar pirkstu
nospiediet atzīmi un vienlaikus atlokiet pretējo pusi/stūri, izmantojot monētu vai līdzīgu
priekšmetu.
> Vāks pagriežas ap savu centra līniju, un
pēc tam to var noņemt.
Ieskrūvējiet vilkšanas cilpu līdz galam.
Ieskrūvējiet cilpu stingri. Piemēram, izvadiet
caur to riteņatslēgu* un izmantojiet kā sviru.
SVARĪGI
Ir svarīgi stingri pieskrūvēt vilkšanas cilpu
vietā, līdz tā atduras.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 501
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Apsvērumi, kas jāatceras pirms vilkšanas
cilpas lietošanas
• Vilkšanas cilpu var izmantot, lai uzvilktu automašīnu uz evakuatora platformas bez sānu
bortiem. Automašīnas atrašanās vieta un klīrenss nosaka, vai tas ir iespējams.
•
•
Ja evakuatora rampas slīpums ir pārāk stāvs
vai klīrenss zem automašīnas nepiemērots,
varat sabojāt automašīnu, ja mēģināsiet to
uzvilkt augšā, izmantojot vilkšanas cilpu.
Ja nepieciešams, paceliet automašīnu,
izmantojot evakuācijas transportlīdzekļa celšanas ierīci. Neizmantojiet vilkšanas cilpu.
BRĪDINĀJUMS
Neviens/nekas nedrīkst atrasties aiz evakuatora laikā, kad automašīna tiek vilkta augšā uz
plakanās platformas.
SVARĪGI
Vilkšanas cilpa ir paredzēta tikai vilkšanai pa
ceļu, nevis iestiguša automobiļa atbrīvošanai
vai izvilkšanai no grāvja. Izsauciet evakuācijas
dienestu, lai tas Jums palīdzētu.
Vilkšanas cilpas noņemšana
–
Pēc vilkšanas cilpas lietošanas izskrūvējiet un
izņemiet to un novietojiet atpakaļ putuplasta
blokā.
Saistītā informācija
•
•
•
Vilkšana (499 lpp.)
Evakuācija (502 lpp.)
Instrumentu komplekts (582 lpp.)
Evakuācija
Ja automašīnai nepieciešama evakuācija, tā tiek
aizvesta, izmantojot citu transportlīdzekli.
Izsauciet evakuācijas dienestu, lai tas Jums palīdzētu.
Vilkšanas cilpu var izmantot, lai uzvilktu automašīnu uz evakuatora platformas bez sānu bortiem.
Attiecas uz automašīnām ar līmeņa kontroli*:
Ja automašīna ir aprīkota ar pneimatisko piekari,
tā jādeaktivizē, pirms pacelt automašīnu ar domkratu. Funkcijas deaktivizēšana vidējā displejā.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car
piekare.
3.
Izvēlieties Atspējot līmeņošanas vadību.
Stāvbremze un
Automašīnas atrašanās vieta un klīrenss nosaka,
vai to var uzvilkt uz platformas bez sānu bortiem.
Ja evakuatora rampas slīpums ir pārāk stāvs vai
klīrenss zem automašīnas nav piemērots, varat
sabojāt automašīnu, ja mēģināsiet to uzvilkt
augšā. Tādā gadījumā automašīna jāuzceļ, izmantojot evakuatora celšanas iekārtu.
BRĪDINĀJUMS
Neviens/nekas nedrīkst atrasties aiz evakuatora laikā, kad automašīna tiek vilkta augšā uz
plakanās platformas.
Beigās uzlieciet vāku atpakaļ vietā uz bufera.
502
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
SVARĪGI
Vilkšanas cilpa ir paredzēta tikai vilkšanai pa
ceļu, nevis iestiguša automobiļa atbrīvošanai
vai izvilkšanai no grāvja. Izsauciet evakuācijas
dienestu, lai tas Jums palīdzētu.
SVARĪGI
Ņemiet vērā, ka automobilis vienmēr jātransportē tā, lai riteņi grieztos uz priekšu.
HomeLink®*27
HomeLink®28
ir ieprogrammējama tālvadības
pults, kas ir iebūvēta automašīnas elektrosistēmā
un ar kuru var attālināti vadīt līdz trim dažādām
ierīcēm (piemēram, garāžas durvju atvērēju, signalizācijas sistēmu, ārējo un iekšējo apgaismojumu) un līdz ar to aizstāt šādu ierīču tālvadības
pultis.
Vispārīgi
Lai iegūtu plašāku informāciju par HomeLink®,
apmeklējiet www.HomeLink.com,
www.youtube.com/HomeLinkGentex vai zvaniet
uz bezmaksas tālruņa numuru
00 8000 466 354 65 (vai maksas tālruņa
numuru +49 6838 907 277)29.
Saglabājiet oriģinālās tālvadības pultis vēlākai
ieprogrammēšanai (piemēram, ja nomaināt automašīnu vai lietošanai citā automašīnā). Pārdodot
automašīnu, ieteicams arī izdzēst taustiņiem
ieprogrammētās funkcijas.
Saistītā informācija
•
HomeLink® ir iebūvēts salona atpakaļskata spogulī. HomeLink® panelis sastāv no trim ieprogrammējamām pogām un viena indikatora spoguļa stiklā.
Vilkšanas cilpas uzstādīšana un noņemšana
(500 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
HomeLink®* lietošana (506 lpp.)
HomeLink®* programmēšana (504 lpp.)
HomeLink®* tipa apstiprinājums (506 lpp.)
Attēls ir shematisks — versija var atšķirties.
1. taustiņš
2. taustiņš
3. taustiņš
Indikatora lampa
27
28
29
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
HomeLink un HomeLink mājas simbols ir reģistrētas Gentex Corporation preču zīmes.
Ņemiet vērā, ka atkarībā no operatora bezmaksas numurs var nebūt pieejams.
* Papildaprīkojums/piederums. 503
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
HomeLink®*30 programmēšana
1.
Ievērojiet šos norādījumus, lai ieprogrammētu
HomeLink®, atiestatītu visus ieprogrammētos
iestatījumus vai pārprogrammētu atsevišķas
pogas.
Ņemiet vērā: Dažu tālvadības pulšu spēja
ieprogrammēt HomeLink® uzlabojas aptuveni
15–20 cm (aptuveni 6–12 collu) attālumā.
Paturiet to prātā, ja programmēšanas laikā
rodas problēmas.
PIEZĪME
Dažām automašīnām aizdedze jāieslēdz vai
jāpagriež "piederumu pozīcijā", lai varētu
ieprogrammēt vai izmantot HomeLink®. Ja
iespējams, ievietojiet tālvadības pultī jaunas
baterijas, nomainot tās pret HomeLink®, lai
nodrošinātu ātrāku programmēšanu un uzlabotu radio signālu pārraidi. Pirms programmēšanas jāatiestata HomeLink® taustiņi.
Pavērsiet tālvadības pulti pret HomeLink®
programmējamo taustiņu un turiet to aptuveni 2–8 cm (aptuveni 1–3 collu) attālumā no
šī taustiņa. Neaizklājiet HomeLink® indikatora
lampiņu.
2.
Nospiediet un turiet gan tālvadības pults
pogu, gan pārprogrammējamo HomeLink®
pogu.
3.
Neatlaidiet pogas, kamēr indikatora lampiņa
nav beigusi lēni mirgot (aptuveni reizi
sekundē) un vai nu sākusi ātri mirgot (aptuveni 10 reizes sekundē), vai arī palikusi
pastāvīgi iedegta.
> Ja tā ir pastāvīgi iedegta: Norāde, ka
programmēšana ir pabeigta. Divreiz
nospiediet ieprogrammēto pogu, lai to
aktivizētu.
Ja tā ātri mirgo: Ierīcei, kas ir jāieprogrammē ar HomeLink®, var būt drošības
funkcija, kurai nepieciešamas papildu darbības. Pārbaudiet, divreiz nospiežot ieprogrammēto pogu, lai noskaidrotu, vai ieprogrammētais iestatījums darbojas. Ja
nedarbojas, veiciet tālāk aprakstītās darbības.
BRĪDINĀJUMS
HomeLink® programmēšanas laikā var tikt
aktivizētas programmējamās garāžas durvis
vai vārti. Tādēļ nodrošiniet, lai programmēšanas laikā neviens neatrastos durvju vai vārtu
tuvumā. Programmējot garāžas durvju atvēršanas mehānismu, automašīnai jāatrodas ārpus
garāžas.
30
504
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
00 8000 466 354 65 (vai maksas tālruņa
numuru +49 6838 907 277)32.
•
HomeLink®* tipa apstiprinājums (506 lpp.)
Atsevišķu pogu pārprogrammēšana
Lai pārprogrammētu atsevišķu HomeLink® taustiņu, rīkojieties šādi:
4.
Atrodiet garāžas durvju u. tml. uztvērēja programmēšanas pogu31. Parasti tā atrodas tuvu
antenas kronšteinam uz uztvērēja.
5.
Vienreiz nospiediet un atlaidiet uztvērēja programmēšanas pogu. Programmēšana jāveic
30 sekunžu laikā pēc pogas nospiešanas.
6.
Nospiediet un atlaidiet to HomeLink® pogu,
kuru vēlaties ieprogrammēt. Atkārtojiet
nospiešanas/turēšanas/atlaišanas darbības
otro reizi un — atkarībā no uztvērēja modeļa
— arī trešo reizi.
> Tagad programmēšana ir pabeigta un,
nospiežot ieprogrammēto taustiņu, garāžas durvīm, vārtiem u. tml. ir jāaktivizējas.
Ja programmēšanas laikā rodas problēmas, sazinieties ar HomeLink® vietnē www.HomeLink.com,
www.youtube.com/HomeLinkGentex vai zvaniet
uz bezmaksas tālruņa numuru
31
32
1.
Nospiediet vajadzīgo pogu un turiet aptuveni
20 sekundes.
2.
Kad HomeLink® indikators sāk lēni mirgot,
programmēšanu var turpināt kā parasti.
Ņemiet vērā: Ja atkārtoti programmējamajam taustiņam netiek ieprogrammēta jauna
ierīce, tas atjauno iepriekš saglabāto programmēšanu.
HomeLink® taustiņu atiestatīšana
Var atiestatīt tikai visas HomeLink® pogas uzreiz,
nevis katru atsevišķi. Atsevišķas pogas var tikai
pārprogrammēt.
–
Nospiediet un aptuveni 10 sekundes turiet
HomeLink® ārējās pogas (1 un 3).
> Kad indikators vairs nav pastāvīgi iedegts
un sāk mirgot, pogas ir atiestatītas un
gatavas pārprogrammēšanai.
Saistītā informācija
•
•
HomeLink®* lietošana (506 lpp.)
HomeLink®* (503 lpp.)
Pogas apzīmējums un krāsa atšķiras atkarībā no ražotāja.
Ņemiet vērā, ka atkarībā no operatora bezmaksas numurs var nebūt pieejams.
* Papildaprīkojums/piederums. 505
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
HomeLink®*33 lietošana
HomeLink®
Kad
ir pilnībā saprogrammēts, to var
izmantot atsevišķu oriģinālo tālvadības pulšu
vietā.
Nospiediet ieprogrammēto taustiņu. Garāžas durvis, vārti, signalizācijas sistēma u. tml. tiek aktivizēti (tas var aizņemt dažas sekundes). Ja pogu
nospiež un tur ilgāk par 20 sekundēm, tiek sākta
pārprogrammēšana. Nospiežot taustiņu, indikatora lampiņa izgaismojas vai mirgo. Protams, vajadzības gadījumā oriģinālās tālvadības pults taustiņus joprojām var lietot paralēli HomeLink®.
PIEZĪME
Ja aizdedze ir izslēgta, HomeLink® darbojas
30 minūtes pēc vadītāja durvju atvēršanas.
BRĪDINĀJUMS
33
34
506
•
Ja garāžas durvju vai vārtu vadībai izmantojat HomeLink®, nodrošiniet, lai durvju
vai vārtu kustības laikā neviens neatrastos
tuvumā.
•
Nelietojiet HomeLink® tālvadības pulti
garāžas durvīm, kas nav aprīkotas ar drošības atduri vai atpakaļkustības funkciju.
Saistītā informācija
•
•
•
HomeLink®* (503 lpp.)
HomeLink®* programmēšana (504 lpp.)
HomeLink®* tipa apstiprinājums (506 lpp.)
HomeLink®*34 tipa apstiprinājums
ES tipa apstiprinājums
Gentex Corporation ar šo paziņo, ka HomeLink®
modelis UAHL5 atbilst radioiekārtu direktīvai
2014/53/ES.
Viļņu garums, kurā radioiekārta darbojas:
•
•
•
•
•
433,05 MHz–434,79 MHz <10 mW E.R.P.
868,00 MHz–868,60 MHz <25 mW E.R.P.
868,70 MHz–868,20 MHz <25 mW E.R.P.
869,40 MHz–869,65 MHz <25 mW E.R.P.
869,70 MHz–870,00 MHz <25 mW E.R.P.
Apliecības turētāja adrese: Gentex Corporation,
600 North Centennial Street, Zeeland MI 49464,
ASV
Plašāku informāciju skatiet vietnē
support.volvocars.com.
Saistītā informācija
•
HomeLink®* (503 lpp.)
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Kompass*
Augšējais labais atpakaļskata spoguļa stūris
vienlaicīgi ir arī integrētais displejs, kas parāda
kompasa virzienu, kādā vērsta automašīnas
priekšpuse.
Kompasa aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Augšējais labais atpakaļskata spoguļa stūris
vienlaicīgi ir arī integrētais displejs, kas parāda
kompasa virzienu, kādā vērsta automašīnas
priekšpuse.
Kompasa aktivizēšana un
deaktivizēšana
Iedarbinot automašīnu, kompass tiek aktivizēts
automātiski.
Kompasa kalibrēšana*
Zemeslode ir sadalīta 15 magnētiskajās zonās.
Kompass ir jākalibrē, ja automašīna tiek pārvietota pāri vairākām magnētiskajām zonām.
Lai veiktu kalibrēšanu, rīkojieties šādi:
1.
Apturiet automobili plašā no tērauda konstrukcijām un augstsprieguma līnijām brīvā
teritorijā.
2.
Iedarbiniet automašīnu, izslēdziet visas elektriskās ierīces (gaisa kondicionētāju, stiklu
tīrītājus u.c.) un pārliecinieties, ka visas durvis
ir aizvērtas.
Lai manuāli deaktivizētu/aktivizētu kompasu:
–
Izmantojot, piemēram, papīra skavu, nospiediet zem atpakaļskata spoguļa esošo taustiņu.
Saistītā informācija
Atpakaļskata spogulis ar kompasu.
Ar angļu valodas saīsinājumiem tiek parādīti
astoņi dažādi kompasa virzieni: N (ziemeļi), NE
(ziemeļaustrumi), E (austrumi), SE (dienvidaustrumi), S (dienvidi), SW (dienvidrietumi), W (rietumi) un NW (ziemeļrietumi).
•
•
Kompass* (507 lpp.)
Kompasa kalibrēšana* (507 lpp.)
PIEZĪME
Ja elektroierīce nav izslēgta, kalibrēšana var
neizdoties vai vispār nesākties.
3.
Nospiediet un aptuveni 3 sekundes turiet
pogu atpakaļskata spoguļa apakšā (izmantojiet, piemēram, saspraudi). Tiek rādīts pašreizējās magnētiskās zonas numurs.
Saistītā informācija
•
Kompasa aktivizēšana un deaktivizēšana*
(507 lpp.)
•
Kompasa kalibrēšana* (507 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 507
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
8.
||
Ja nepieciešams, atkārtojiet iepriekšējās darbības.
Saistītā informācija
•
•
Kompass* (507 lpp.)
Kompasa aktivizēšana un deaktivizēšana*
(507 lpp.)
Magnētiskās zonas.
508
4.
Nospiediet šo pogu atkārtoti, līdz tiek parādīta nepieciešamā magnētiskā zona (1–15).
Skatiet magnētisko zonu karti kompasam.
5.
Nogaidiet, līdz displejā atkal ir redzams simbols C vai turiet nospiestu atpakaļskata spoguļa apakšdaļā esošo pogu
apmēram 6 sekundes, līdz tiek parādīts simbols C.
6.
Brauciet lēnām pa apli ar ātrumu, kas nepārsniedz 10 km/h (6 mph), līdz displeja ekrānā
tiek attēlots kompasa virziens, norādot, ka
kalibrēšana ir pabeigta. Pēc tam brauciet vēl
2 apļus precīzai kalibrēšanai.
7.
Automašīnām ar apsildāmo vējstiklu*: ja
laikā, kamēr ir ieslēgta vējstikla apsilde, displejā ir attēlots simbols C, veiciet kalibrēšanu,
kā aprakstīts 6. punktā, atstājot vējstikla
apsildi ieslēgtu.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Skaņa, multivide un internets
Saistītā informācija
Audio un multivides sistēma sastāv no multivides
atskaņotāja un radio. Varat arī pievienot tālruni ar
Bluetooth, lai lietotu brīvroku funkcijas vai atskaņotu automašīnā mūziku, izmantojot bezvadu
savienojumu. Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu, multivides atskaņošanai
varat izmantot arī lietotnes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Audio un multivides pārskats
To funkcijas varat vadīt ar balsi, stūres vadības
tastatūru vai centrālo displeju. Skaļruņu un pastiprinātāju skaits ir atkarīgs no audiosistēmas, ar
kuru automašīna ir aprīkota.
Mediju atskaņotājs (521 lpp.)
Radio (515 lpp.)
Tālrunis (537 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(546 lpp.)
Aplikācijas (512 lpp.)
Balss atpazīšana (142 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (438 lpp.)
Vadītāja uzmanības novēršana (41 lpp.)
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (621 lpp.)
Audio un multivides licenču līgums
(554 lpp.)
Audio iestatījumi
Audio sistēma ir iestatīta optimālai skaņas atveidošanai, bet to var arī pielāgot.
Parasti skaļumu regulē ar skaļuma regulēšanas
slēdzi, kas atrodas zem vidējā displeja, vai ar stūres labās puses vadības tastatūru. Tas attiecas,
piemēram, uz mūzikas atskaņošanu, radio, notiekošiem tālruņa zvaniem un aktīviem satiksmes
ziņojumiem.
Optimāla skaņas reprodukcija
Audiosistēma ir kalibrēta optimālai skaņas atveidei, izmantojot digitālu signāla apstrādi. Šajā kalibrācijā ņemti vērā skaļruņi, pastiprinātāji, pasažieru salona akustika, klausītāja atrašanās vieta
utt. katrai automašīnas modeļa un audiosistēmas
kombinācijai. Ir arī dinamiskā kalibrācija, kas ņem
vērā skaļuma regulēšanas iestatījumu un automašīnas ātrumu.
Personiskie režīmi
Atkarībā no automašīnas audio sistēmas dažādi
iestatījumi ir pieejami augšējā skata sadaļā
Iestatījumi Skaņa.
Sistēmas atjaunināšana
Audio un multivides sistēma tiek pastāvīgi pilnveidota. Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar
internetu, varat lejupielādēt sistēmas atjauninājumus optimālai funkcionalitātei, skatiet
support.volvocars.com.
510
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
ram, Balss vadība, Novietoš. palīgsist. un
Tālruņa zvana sign..
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
• Tonis — basa, augsto skaņu frekvenču,
ekvalaizera u.c. iestatījumi.
• Skaņas sadalījums – labā/kreisā skaļruņa
skaņas balanss un priekšējā/aizmugurējā
skaļruņa skaņas balanss.
• Sistēmas skaļuma līmeņi — regulē skaļumu dažādās automašīnas sistēmās, piemēram, Balss vadība, Novietoš. palīgsist. un
Tālruņa zvana sign..
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Ekvalaizers — ekvalaizera iestatījums.
• Skaņas sadalījums – labā/kreisā skaļruņa
skaņas balanss un priekšējā/aizmugurējā
skaļruņa skaņas balanss.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Skaņas pieredze* (511 lpp.)
Mediju atskaņotājs (521 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (145 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (545 lpp.)
Skaņa, multivide un internets (510 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(546 lpp.)
Skaņas pieredze*
Audio pieredze ir lietotne, kas sniedz piekļuvi
papildu audio iestatījumiem.
Skaņas baudījums var atvērt no lietotņu skata
centrālajā displejā. Atkarībā no audio sistēmas,
kāda automašīnā ir uzstādīta, var definēt šādus
iestatījumus:
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
• Studija — skaņu var optimizēt pozīcijām
Vadītājs, Visi un Aizmugurē.
• Individuāla skatuve — ieskaujošās skaņas
režīms ar intensitātes un iekļaušanas iestatījumiem.
• Koncertzāle — atveido Gēteborgas koncertzāles akustiku.
• Sistēmas skaļuma līmeņi — regulē skaļumu dažādās automašīnas sistēmās, piemēram, Balss vadība, Novietoš. palīgsist. un
Tālruņa zvana sign..
High Performance
• Tonis — basa, augsto skaņu frekvenču,
ekvalaizera u.c. iestatījumi.
• Skaņas sadalījums – labā/kreisā skaļruņa
skaņas balanss un priekšējā/aizmugurējā
skaļruņa skaņas balanss.
• Sistēmas skaļuma līmeņi — regulē ska-
Gēteborgas koncertzāles akustikas atveide.
ļumu dažādās automašīnas sistēmās, piemē}}
* Papildaprīkojums/piederums. 511
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Sēdekļa optimizēš. — skaņu var optimizēt
pozīcijām Vadītājs, Visi un Aizmugurē.
• Telpiska skaņa — ieskaujošās skaņas
režīms ar līmeņa iestatījumiem.
• Tonis — basa, augsto skaņu frekvenču,
ekvalaizera u.c. iestatījumi.
Saistītā informācija
•
•
Aplikācijas
Lietotņu skatā ir lietojumprogrammas (lietotnes),
kas sniedz piekļuvi noteiktiem automašīnas
pakalpojumiem.
Velciet pāri centrālā displeja ekrānam no labās
puses uz kreiso1, lai no sākuma skata atvērtu lietotņu skatu. Šeit atrodas lejupielādētās lietotnes
(trešo pušu lietotnes) un iegulto funkciju lietotnes, piemēram, FM radio.
Audio iestatījumi (510 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(112 lpp.)
Lietotņu skats (vispārīgs attēls, pamata lietotnes atšķiras
atkarībā no tirgus un modeļa)
Dažas pamata lietotnes ir pieejamas vienmēr.
Citas lietotnes, piemēram, tīmekļa radio un mūzikas pakalpojumus, var lejupielādēt, kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu.
Noteiktas lietotnes ir pieejamas lietošanai tikai
gadījumā, ja automašīnā ir izveidots savienojums
ar internetu.
1
512
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Lai palaistu lietotni, pieskarieties lietotnei centrālā
displeja lietotņu skatā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
•
Lietotņu lejupielāde
Lietotņu lejupielāde (513 lpp.)
Lietotņu atjaunināšana (514 lpp.)
Lietotņu dzēšana (514 lpp.)
Apple® CarPlay®* (532 lpp.)
Android Auto* (535 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(546 lpp.)
PIEZĪME
Datu lejupielāde var ietekmēt citus pakalpojumus, kas pārraida datus, piemēram, interneta
radio. Ja ietekme uz citiem pakalpojumiem ir
traucējoša, lejupielādi var pārtraukt. Varat arī
izslēgt citus pakalpojumus vai pārtraukt to lietošanu.
Krātuves vieta cietajā diskā (553 lpp.)
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un datu
kopīgošana (553 lpp.)
3.
Pieskarieties lietotņu rindai, lai izvērstu
sarakstu un saņemtu plašāku informāciju par
lietotni.
4.
Atlasiet Instalēt, lai sāktu vajadzīgās lietotnes lejupielādi un instalēšanu.
> Lejupielādes un instalēšanas laikā ir
redzams tās statuss.
Jaunas lietotnes var lejupielādēt, kad automašīnā
ir izveidots savienojums ar internetu.
PIEZĪME
Ja lejupielādei izmantojat tālruni, pievērsiet
uzmanību datplūsmas izmaksām.
1.
2.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Lejupielādes
centrs.
Atlasiet Jaunas lietotnes, lai atvērtu to lietotņu sarakstu, kas ir pieejamas, bet nav lejupielādētas automašīnā.
Ja lejupielādi šobrīd nevar sākt, tiek parādīts paziņojums. Lietotne paliek sarakstā,
un to var mēģināt lejupielādēt atkārtoti.
Lejupielādes atcelšana
– Pieskarieties Pārtraukt, lai atceltu notiekošu
lejupielādi.
Ņemiet vērā, ka var atcelt tikai lejupielādi – kad ir
sākta instalēšanas fāze, to nevar atcelt.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Aplikācijas (512 lpp.)
Lietotņu atjaunināšana (514 lpp.)
Lietotņu dzēšana (514 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(546 lpp.)
•
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (621 lpp.)
•
Krātuves vieta cietajā diskā (553 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 513
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Lietotņu atjaunināšana
Lietotnes var atjaunināt, kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu.
PIEZĪME
Datu lejupielāde var ietekmēt citus pakalpojumus, kas pārraida datus, piemēram, interneta
radio. Ja ietekme uz citiem pakalpojumiem ir
traucējoša, lejupielādi var pārtraukt. Varat arī
izslēgt citus pakalpojumus vai pārtraukt to lietošanu.
PIEZĪME
Ja lejupielādei izmantojat tālruni, pievērsiet
uzmanību datplūsmas izmaksām.
Ja lietotne tiek izmantota notiekošas atjaunināšanas laikā, tā tiks restartēta, lai varētu pabeigt
instalēšanu.
Visu lietotņu atjaunināšana
1. Lietotņu skatā atveriet lietotni Lejupielādes
centrs.
2.
Izvēlieties Instalēt visu.
> Atjaunināšana tiek sākta.
Dažu lietotņu atjaunināšana
1. Lietotņu skatā atveriet lietotni Lejupielādes
centrs.
2.
Atlasiet Lietotņu atjauninājumi, lai atvērtu
visu pieejamo atjauninājumu sarakstu.
3.
Atrodiet vajadzīgo lietotni un atlasiet
Instalēt.
> Atjaunināšana tiek sākta.
Lietotņu dzēšana
Lietotnes var atinstalēt, kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu.
Izmantotā lietotne jāaizver, lai varētu pabeigt atinstalēšanu.
1.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Lejupielādes
centrs.
2.
Atlasiet Lietotņu atjauninājumi, lai atvērtu
visu instalēto lietotņu sarakstu.
3.
Atrodiet vajadzīgo lietotni un atlasiet
Atinstalēt, lai sāktu lietotnes atinstalēšanu.
> Kad lietotne ir atinstalēta, tā izzūd no
saraksta.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Aplikācijas (512 lpp.)
Lietotņu lejupielāde (513 lpp.)
Lietotņu dzēšana (514 lpp.)
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (621 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(546 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
514
Aplikācijas (512 lpp.)
Lietotņu lejupielāde (513 lpp.)
Lietotņu atjaunināšana (514 lpp.)
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (621 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(546 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Radio
Var klausīties AM un FM radio frekvenču joslas,
kā arī digitālo radio (DAB)*. Kad automašīna ir
tiešsaistē, var arī klausīties interneta radio.
•
•
RDS radio (519 lpp.)
Radio ieslēgšana
Automašīna ar interneta savienojumu*
(546 lpp.)
Radio ieslēdz centrālā displeja lietotņu skatā.
•
•
Radio un multivides vadība ar balsi (145 lpp.)
1.
Lietotņu skatā atveriet vajadzīgo frekvenču
diapazonu (piemēram, FM).
2.
Atlasiet radio staciju.
Mediju atskaņotājs (521 lpp.)
Radio var vadīt, izmantojot balss
atpazīšanu, vadības taustiņus
uz stūres vai vidējo displeju.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Radio ieslēgšana (515 lpp.)
Radio diapazona un radio stacijas maiņa
(516 lpp.)
Radio izlases iestatīšana (517 lpp.)
Radio iestatījumi (518 lpp.)
Digitālais radio* (520 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Radio (515 lpp.)
Radiostaciju meklēšana (517 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 515
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
•
Radio diapazona un radio stacijas maiņa
(516 lpp.)
Radio diapazona un radio stacijas
maiņa
2.
Atlasiet atskaņošanu no Stacijas, Izlases,
Žanri vai Objektu grupas2.
•
•
•
Radio izlases iestatīšana (517 lpp.)
Šeit sniegti norādījumi, kā mainīt radio diapazonu, radio diapazonā pieejamo staciju sarakstu
un atlasītajā sarakstā saglabāto radio staciju.
3.
Sarakstā pieskarieties vajadzīgajai stacijai.
Radio iestatījumi (518 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi (145 lpp.)
Radio viļņu garuma maiņa
Velciet, lai centrālajā displejā skatītu lietotņu
skatu, un atlasiet vajadzīgo radio diapazonu (piemēram, FM) vai atveriet vadītāja displeja lietotņu
izvēlni, izmantojot stūres labo vadības tastatūru,
un veiciet tajā atlasi.
Izlases — atskaņo tikai atlasītos izlases kanālus.
Žanri — atskaņo tikai tos kanālus, kas pārraida
atlasīto žanru/programmas tipu, piemēram, popmūziku vai klasisko mūziku.
Staciju mainīšana atlasītajā sarakstā
–
Sarakstu mainīšana vienā frekvenču
joslā
Nospiediet
vai
zem centrālā displeja vai stūres labajā vadības tastatūrā.
> Atlasītajā atskaņošanas sarakstā iezīmētais lauks pārvietojas par vienu vietu uz
augšu vai uz leju.
Radio staciju varat mainīt arī atlasītajā sarakstā,
izmantojot centrālo displeju.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
1.
2
516
Radio (515 lpp.)
Radiostaciju meklēšana (517 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi (145 lpp.)
Radio izlases iestatīšana (517 lpp.)
Radio iestatījumi (518 lpp.)
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā (100 lpp.)
Nospiediet Bibliotēka.
Tikai digitālais radio (DAB*)
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Radiostaciju meklēšana
Manuālā meklēšana
Radio izlases iestatīšana
Radio kanālu var pievienot lietotnei Radio izlase
un radio diapazona (piemēram, FM) izlases
sarakstam. Tālāk ir sniegti norādījumi par radio
staciju pievienošanu izlasei un noņemšanu no
tās.
Radio automātiski izveido sarakstu ar tuvumā
esošajām radio stacijām ar visspēcīgāko signālu.
Radio izlase
Radio izlase rāda visās frekvenču joslās saglabātos izlases
vienumus.
Meklējamie parametri ir atkarīgi no atlasītās frekvenču joslas:
•
•
•
AM — stacija un frekvence.
1.
Nospiediet Bibliotēka.
2.
Nospiediet
.
> Tiek atvērts meklēšanas skats ar tastatūru.
3.
Ieslēdzot manuālo meklēšanu, radio frekvences
vairs netiek mainītas automātiski, kad uztveršanas
signāls ir vājš.
–
FM — stacija, žanrs un frekvence.
DAB* — ansambļi un stacijas.
Ievadīt meklējamos vārdus.
> Meklēšana notiek pēc katras rakstzīmes
ievadīšanas, un meklēšanas rezultāti tiek
parādīti pēc kategorijām.
Nospiediet Manuāla regulēš., velciet vadīvai
.
bas slēdzi vai nospiediet
Nospiežot ilgi, meklēšanas funkcija pāriet uz
nākamo pieejamo staciju attiecīgajā frekvenču diapazonā. Varat izmantot arī stūres
labo vadības tastatūru.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Radio (515 lpp.)
Radio ieslēgšana (515 lpp.)
Radio diapazona un radio stacijas maiņa
(516 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi (145 lpp.)
Radio iestatījumi (518 lpp.)
1.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Radio izlase.
2.
Sarakstā pieskarieties vajadzīgajai stacijai, lai
sāktu klausīšanos.
Radio staciju pievienošana izlasei un
noņemšana no tās
–
Pieskarieties
, lai pievienotu kanālu frekvenču joslas izlasei un radio izlasei vai
noņemtu no tās.
Saglabājot izlasē staciju saraksta vienumu, radio
automātiski meklē vislabāko frekvenci. Taču, ja
izlases vienums saglabāts pēc manuālas stacijas
meklēšanas, radio automātiski nepārslēdz staciju
ar spēcīgāku signālu.
Noņemot izlases vienumu, tas tiek noņemts arī no
frekvenču joslas izlases.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 517
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
Radio (515 lpp.)
Radio iestatījumi
Radio ieslēgšana (515 lpp.)
Varat aktivizēt un deaktivizēt dažādas radio funkcijas.
Radiostaciju meklēšana (517 lpp.)
Satiksmes paziņojumu atcelšana
Radio diapazona un radio stacijas maiņa
(516 lpp.)
Satiksmes paziņojumu u.c. pārraidīšanu var īslaicīgi pārtraukt, stūres labās puses vadības tastavai vidējā displejā pieskarotūrā pieskaroties
ties Atcelt.
Radio un multivides vadība ar balsi (145 lpp.)
Radio iestatījumi (518 lpp.)
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā (100 lpp.)
Radio funkciju aktivizēšana un
deaktivizēšana
Velciet uz leju augšējo skatu un atlasiet
Iestatījumi Multivide un vajadzīgo radio diapazonu, lai skatītu pieejamās funkcijas.
AM/FM radio
• Rādīt apraides informāciju: rāda informāciju par programmas saturu, izpildītājiem u.c.
• Fiksēt programmas nosaukumu: atzīmējiet, lai pārtrauktu programmas pakalpojuma
nosaukuma nepārtrauktu ritināšanu. Pēc 20
sekundēm ritināšana tiek pārtraukta.
• Atlasiet paziņojumus:
- Vietēja rakstura traucējumi — pārtrauc
pašreizējās multivides ierīces atskaņošanu un
pārraida informāciju par tuvumā esošiem
satiksmes traucējumiem. Kad paziņojums ir
beidzies, tiek atsākta iepriekšējā multivides
avota atskaņošana. Funkcija Vietēja
rakstura traucējumi ir ģeogrāfiski ierobežota funkcijas Satiksmes paziņojumi ver-
518
sija. Vienlaikus jāaktivizē funkcija Satiksmes
paziņojumi.
- Ziņas — pārtrauc pašreizējās multivides
ierīces atskaņošanu un pārraida ziņas. Kad
ziņu pārraide ir beigusies, tiek atsākta
iepriekšējā multivides avota atskaņošana.
- Signalizācija — pārtrauc pašreizējās multivides atskaņošanu un pārraida brīdinājumus
par lieliem negadījumiem un katastrofām.
Kad paziņojums ir beidzies, tiek atsākta
iepriekšējā multivides avota atskaņošana.
- Satiksmes paziņojumi — pārtrauc pašreizējās multivides atskaņošanu un pārraida
informāciju par satiksmes traucējumiem. Kad
paziņojums ir beidzies, tiek atsākta iepriekšējā multivides avota atskaņošana.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
DAB* (digitālais radio)
• Kārtot pakalpojumus — kanālu kārtošanas
opcija. Vai nu alfabētiski, vai arī pēc raidīšanas frekvences.
Kad paziņojums ir beidzies, tiek atsākta
iepriekšējā multivides avota atskaņošana.
• DAB-DAB saite — sāk sasaistīšanu DAB
- Informatīvs paziņojums — saņem ziņas.
- Ceļu satiksmes informācija — saņem
informāciju par satiksmes traucējumiem.
diapazonā. Ja pazūd radio kanāla signāls, citā
kanālu grupā automātiski tiek meklēts cits
kanāls.
- Īsa informācija par transportu — saņem
informāciju par sabiedrisko transportu, piemēram, prāmju un vilcienu kursēšanas sarakstus.
• DAB-FM saite — sāk sasaistīšanu starp
DAB un FM. Ja pazūd radio kanāla signāls,
automātiski tiek meklēta alternatīva FM frekvence.
- Brīdinājums/pakalpojumi — saņem
informāciju par negadījumiem, kuru svarīgums ir zemāks par trauksmes funkcijas raidīto negadījumu svarīgumu, piemēram, elektroapgādes pārtraukumiem.
• Rādīt apraides informāciju — atzīmējiet,
lai parādītu radio tekstu vai atlasītus radio
teksta tipus, piemēram, izpildītāja informāciju.
• Rādīt ar programmu saistītus attēlus —
atlasiet, vai rādīt ekrānā dažādu programmu
attēlus.
• Atlasiet paziņojumus — atlasiet paziņojumu tipus, ko vēlaties saņemt DAB atskaņošanas laikā. Atlasītie paziņojumi pārtrauks
pašreizējās multivides atskaņošanu, lai atskaņotu paziņojumu. Kad paziņojums ir beidzies,
tiek atsākta iepriekšējā multivides avota
atskaņošana.
- Signalizācija — pārtrauc pašreizējās multivides atskaņošanu un pārraida brīdinājumus
par lieliem negadījumiem un katastrofām.
Saistītā informācija
•
•
•
Radio (515 lpp.)
Digitālais radio* (520 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(121 lpp.)
RDS radio
RDS (Radio Data System) nozīmē, ka radio
automātiski pārslēdzas uz raidītāju ar visspēcīgāko signālu. RDS ļauj uztvert, piemēram, satiksmes informāciju un meklēt noteiktus programmu tipus.
RDS savieno tīklā FM raidītājus. FM raidītājs šādā
tīklā sūta informāciju, kas RDS radio piešķir
šādas funkcijas:
•
Automātiski pārslēdzas uz spēcīgāku raidītāju, ja attiecīgajā teritorijā pasliktinās uztveršanas apstākļi.
•
Meklējiet programmas kategoriju, piemēram,
programmu tipus vai satiksmes informāciju.
•
Saņem teksta informāciju par pašreizējo
radio programmu.
PIEZĪME
Dažas radiostacijas neizmanto RDS vai
izmanto to tikai daļēji.
Kamēr tiek pārraidītas ziņas vai satiksmes paziņojumi, radio var pārslēgt stacijas, pārtraucot pašlaik
lietoto audio avotu. Piemēram, ja tiek izmantots
CD atskaņotājs*, tas tiek pārslēgts pauzes režīmā.
Kad iestatītais programmas tips vairs netiek pārraidīts, radio ieslēdz iepriekšējo audio avotu un
skaļumu. Lai atgrieztos agrāk, stūres labās puses
vai vidējā displejā nospievadības nospiediet
diet Atcelt.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 519
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
Saistītā informācija
•
•
Radio (515 lpp.)
Radio iestatījumi (518 lpp.)
Digitālais radio*
(DAB3)
Digitālais radio
ir radio digitālās apraides
sistēma. Radio atbalsta DAB, DAB+ un DMB4.
Radio var vadīt, izmantojot balss
atpazīšanu, vadības taustiņus
uz stūres vai vidējo displeju.
Digitālā radio lietotni var palaist
vidējā displeja lietotņu skatā.
galvenās programmas tulkojumus citās valodās.
Kanālu sarakstā apakškanāli ir norādīti ar bultiņas
simbolu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Saite starp FM un digitālo radio* (521 lpp.)
Radio diapazona un radio stacijas maiņa
(516 lpp.)
Radiostaciju meklēšana (517 lpp.)
Radio izlases iestatīšana (517 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi (145 lpp.)
Radio iestatījumi (518 lpp.)
Digitālais radio tiek atskaņots tāpat kā pārējie
radio diapazoni, piemēram, FM. Papildus iespējai
atlasīt atskaņošanu no Stacijas, Izlases un
Žanri ir arī iespēja atlasīt atskaņošanu no apakškanāliem un Objektu grupas. Ensemble ir vienas frekvences radiokanālu grupa.
Ja radio kanāls pārsūta savu logotipu, tas tiek
lejupielādēts un rādīts blakus stacijas nosaukumam (lejupielādes laiks atšķiras).
DAB apakškanāls
Sekundārie komponenti parasti tiek dēvēti par
apakškanāliem. Tie ir īslaicīgi un var ietvert, piem.,
3
4
520
Digital Audio Broadcasting
Digital Multimedia Broadcasting
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Saite starp FM un digitālo radio*
Mediju atskaņotājs
Saistītā informācija
Šī funkcija ļauj digitālajam radio (DAB) pāriet no
viena kanāla ar sliktu signālu vai bez signāla uz
to pašu kanālu citā kanālu grupā (ansamblī) ar
labāku signālu starp DAB kanāliem un/vai starp
DAB un FM.
Multivides atskaņotājs var atskaņot audio no CD
atskaņotāja* un ārējiem audio avotiem, kas pievienoti USB portam vai ar Bluetooth savienojumu. Tas var atskaņot arī video formāta failus,
izmantojot USB portu.
•
•
Sasaiste starp DAB un DAB, kā arī starp
DAB un FM
Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu, var klausīties arī tīmekļa radio, audio grāmatas un mūzikas pakalpojumus, izmantojot lietotnes.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Multivide
3.
Atzīmējiet/noņemiet atzīmi DAB-DAB saite
un/vai DAB-FM saite, lai aktivizētu/deaktivizētu attiecīgās funkcijas.
DAB.
•
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (522 lpp.)
Multivides ierīces vadīšana un maiņa
(523 lpp.)
Multivides meklēšana (524 lpp.)
Aplikācijas (512 lpp.)
Radio (515 lpp.)
CD atskaņotājs* (525 lpp.)
Video (526 lpp.)
Multivide ar Bluetooth® (527 lpp.)
Multivides atskaņošana, izmantojot USB
portu (528 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(546 lpp.)
Digitālais radio* (520 lpp.)
Radio (515 lpp.)
Radio iestatījumi (518 lpp.)
Multivides atskaņotāju vada no
centrālā displeja, bet vairākas
funkcijas var vadīt, izmantojot
stūres labo tastatūru vai balss
vadību.
Radio vada multivides atskaņotājā, un tas ir
aprakstīts atsevišķā sadaļā.
* Papildaprīkojums/piederums. 521
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Multivides ierīces atskaņošana
Multivides atskaņotāju vada no vidējā displeja.
Vairākas funkcijas var vadīt, arī izmantojot stūres
labo tastatūru vai balss vadību.
Multivides atskaņotājs vada arī radio — tā
apraksts ir sniegts atsevišķā sadaļā.
Multivides avota palaišana
CD*
1. Ievietojiet CD disku.
Bluetooth pievienota ierīce
1. Multivides avotā aktivizējiet Bluetooth.
2.
Lietotņu skatā atveriet lietotni CD.
2.
Pievienojiet multivides avotu.
3.
Atlasiet, ko vēlaties atskaņot.
> Tiek sākta atskaņošana.
3.
Sāciet pievienotā multivides avota atskaņošanu.
USB atmiņa
1. Ievietojiet USB atmiņas ierīci.
4.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Bluetooth.
> Tiek sākta atskaņošana.
2.
Lietotņu skatā atveriet lietotni USB.
3.
Atlasiet, ko vēlaties atskaņot.
> Tiek sākta atskaņošana.
Multivide ar interneta savienojumu
Atskaņojiet multividi no lietotnēm ar interneta
savienojumu:
Mp3 atskaņotājs un iPod®
PIEZĪME
Lai sāktu atskaņošanu no iPod, izmantojiet
lietotni iPod (nevis USB).
Ja iPod tiek izmantots kā skaņas avots, automašīnas audio un multivides sistēma izmanto
izvēļņu struktūru, kas ir līdzīga paša iPod
atskaņotāja izvēļņu struktūrai.
Lietotņu skats. (Vispārīgs attēls, pamata lietotnes atšķiras atkarībā no tirgus un modeļa.)
522
1.
Pievienojiet multivides avotu.
2.
Sāciet pievienotā multivides avota atskaņošanu.
3.
Atveriet lietotni (iPod, USB) no lietotņu
skata.
> Tiek sākta atskaņošana.
1.
Izveidojiet automašīnā savienojumu ar internetu.
2.
Lietotņu skatā atveriet pašreizējo lietotni.
> Tiek sākta atskaņošana.
Izlasiet atsevišķo sadaļu par to, kā lietotnes tiek
lejupielādētas.
Video
1. Pievienojiet multivides avotu.
2.
Lietotņu skatā atveriet lietotni USB.
3.
Pieskarieties vajadzīgā vienuma nosaukumam, lai to atskaņotu.
> Tiek sākta atskaņošana.
Apple CarPlay
CarPlay ir aprakstīts atsevišķā sadaļā.
Android Auto
Android Auto ir aprakstīts atsevišķā sadaļā.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Saistītā informācija
•
Rīcība ar lietojumprogrammu izvēlni vadītāja
displejā (101 lpp.)
•
•
Radio (515 lpp.)
•
Ierīces pievienošana, izmantojot USB portu
(528 lpp.)
•
Ierīces pievienošana, izmantojot Bluetooth®
(527 lpp.)
•
•
Lietotņu lejupielāde (513 lpp.)
•
•
•
•
•
Video (526 lpp.)
Multivides ierīces vadīšana un maiņa
(523 lpp.)
Multivides ierīces vadīšana un
maiņa
trālā displeja vai stūres labās vadības tastatūras
.
taustiņam
Multivides atskaņošanu var vadīt ar balsi, stūres
tastatūru vai centrālo displeju.
Mainīt ierakstu/dziesmu — centrālajā displejā
pieskarieties vajadzīgajam ierakstam, nospiediet
taustiņu
vai
zem centrālā displeja vai
stūres labajā vadības tastatūrā.
Multivides atskaņotāju var vadīt,
izmantojot balss atpazīšanu,
stūres taustiņus vai vidējo displeju.
Tīt uz priekšu/pārvietoties laikā — centrālajā displejā pieskarieties laika asij un velciet uz sāniem
vai
zem
vai nospiediet un turiet taustiņu
centrālā displeja vai stūres labajā vadības tastatūrā.
Multivides ierīces maiņa — atlasiet no iepriekšējiem avotiem lietotnē, lietotņu skatā, nospiediet
vajadzīgo lietotni vai atlasiet ar stūres labo vadības tastatūru, izmantojot lietotņu izvēlni
.
Automašīna ar interneta savienojumu*
(546 lpp.)
Apple® CarPlay®* (532 lpp.)
Bibliotēka – pieskarieties šim
taustiņam, lai atskaņotu no
bibliotēkas.
Android Auto* (535 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi (145 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (529 lpp.)
Skaļums — lai palielinātu vai samazinātu skaļumu, pagrieziet vadības slēdzi zem centrālā displeja vai nospiediet
uz stūres labās vadības
tastatūras.
Jaukt – pieskarieties šim taustiņam, lai sajauktu atskaņošanas secību.
Atskaņot/pauzēt — pieskarieties atskaņotās
dziesmas attēlam, fiziskajam taustiņam zem cen}}
* Papildaprīkojums/piederums. 523
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Līdzīgs – pieskarieties šim taustiņam, lai izmantotu
Gracenote, lai meklētu līdzīgu
mūziku USB ierīcē un izveidotu
no tās atskaņošanas sarakstu.
Atskaņošanas saraksts var ietvert ne vairāk par 50 dziesmām.
||
Multivides meklēšana
Saistītā informācija
Var meklēt pēc izpildītāja, komponista, dziesmas
(nosaukuma), albuma, video, audiogrāmatas,
atskaņošanas saraksta un, kad automašīnā ir
izveidots savienojums ar internetu, aplādēm
(interneta digitālā multivide).
•
•
Mainīt ierīci – pieskarieties
šim taustiņam, lai pārslēgtos
starp USB ierīcēm, ja ir pievienotas vairākas.
•
•
Mediju atskaņotājs (521 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(546 lpp.)
Multivides ierīces atskaņošana (522 lpp.)
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla ievadīšana centrālajā displejā (126 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Mediju atskaņotājs (521 lpp.)
Multivides meklēšana (524 lpp.)
Audio iestatījumi (510 lpp.)
Aplikācijas (512 lpp.)
Gracenote® (525 lpp.)
1.
Radio un multivides vadība ar balsi (145 lpp.)
.
Nospiediet
> Tiek atvērts meklēšanas skats ar tastatūru.
2.
Ievadīt meklējamos vārdus.
3.
Nospiediet Meklēt.
> Tiek meklētas pievienotās ierīces, un
meklēšanas rezultāti tiek norādīti pēc
kategorijām.
Velciet sāniski pāri ekrānam, lai skatītu katru
kategoriju atsevišķi.
524
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Gracenote®
Saistītā informācija
Gracenote identificē izpildītāju, albuma, dziesmu
nosaukumus un saistītos attēlus, kas tiek rādīti
atskaņošanas laikā.
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (522 lpp.)
Audio un multivides licenču līgums
(554 lpp.)
CD atskaņotājs*
Multivides atskaņotājs var atskaņot CD diskus ar
saderīgiem audio failiem.
Gracenote MusicID® ir mūzikas atpazīšanas standarts.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Multivide
3.
Atlasiet Gracenote datu iestatījumus:
Gracenote®.
• Gracenote® meklēšana tiešsaistē –
meklē Gracenote tiešsaistes datubāzē atskaņojošu multivides ierīci.
• Vairāki Gracenote® rezultāti – atlasiet, kā
Disku ievietošanas un izbīdīšanas atvere.
rādīt Gracenote datus vairākos meklēšanas
rezultātos.
Diska izbīdīšanas taustiņš.
1 – tiek izmantoti faila oriģinālie dati.
•
2 – tiek izmantoti Gracenote dati.
Saistītā informācija
3 - var atlasīt Gracenote vai oriģinālos datus.
•
•
•
Nevienu – rezultāti netiek attēloti.
Gracenote atjaunināšana
Multivides ierīces atskaņošana (522 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi (145 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (529 lpp.)
Gracenote datubāzes saturs tiek pastāvīgi atjaunināts. Optimālai funkcionalitātei lejupielādējiet
pēdējo atjauninājumu. Lai skatītu informāciju un
to lejupielādētu, apmeklējiet vietni
support.volvocars.com.
* Papildaprīkojums/piederums. 525
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Video
Videoklipa atskaņošana
DivX® atskaņošana
Multivides atskaņotājā var atskaņot pievienotās
USB ierīcēs saglabātus videoklipus.
Videoklipus atskaņo, izmantojot lietotni USB lietotņu skatā.
Ja automašīna uzsāk gaitu, attēls vairs netiek
rādīts, bet tiek atskaņots tikai audio. Attēls atkal
tiek rādīts, kad automašīna stāv.
1.
Multivides avota (USB ierīces) pievienošana.
Šī DivX Certified® ierīce jāreģistrē, lai varētu
atskaņot iegādātās DivX VOD (video pēc pieprasījuma) filmas.
2.
Lietotņu skatā atveriet lietotni USB.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
3.
Nospiediet nosaukumu, kuru vēlaties atskaņot.
> Tiek sākta atskaņošana.
2.
Pieskarieties Video DivX® VOD un saņemiet reģistrācijas kodu.
3.
Lai saņemtu plašāku informāciju un pabeigtu
reģistrāciju, dodieties uz vod.divx.com.
Informācija par saderīgajiem multivides formātiem
ir pieejama atsevišķā sadaļā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
526
Videoklipa atskaņošana (526 lpp.)
DivX® atskaņošana (526 lpp.)
Video iestatījumi (527 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (529 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
•
Video (526 lpp.)
DivX® atskaņošana (526 lpp.)
Video iestatījumi (527 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (529 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
•
Video (526 lpp.)
Videoklipa atskaņošana (526 lpp.)
Video iestatījumi (527 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (529 lpp.)
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Video iestatījumi
Multivide ar Bluetooth®
Var mainīt noteiktus video atskaņošanas iestatījumus, piemēram, valodu.
Automašīnas multivides atskaņotājs ir aprīkots ar
Bluetooth un var bezvadu režīmā atskaņot audio
failus, kas saglabāti ārējās Bluetooth ierīcēs, piemēram, mobilajos tālruņos un planšetdatoros.
Audio valoda, Izslēgts un Subtitru valoda var
regulēt, kad ir ieslēgts video atskaņotāja pilnekrāna režīms vai atvērts augšējais skats un tiek
nospiests Iestatījumi Video.
Saistītā informācija
•
Video (526 lpp.)
Lai multivides atskaņotājs varētu ar bezvadu
savienojumu atskaņot audio failus no ārējas ierīces, ierīce vispirms ir jāsavieno ar automašīnu,
izmantojot Bluetooth.
Saistītā informācija
Ierīces pievienošana, izmantojot
Bluetooth®
Pievienojiet automašīnai Bluetooth® ierīci, lai
atskaņotu multividi ar bezvadu savienojumu un
nodrošinātu automašīnā interneta savienojumu,
ja iespējams.
Vairāki tirgū esošie mūsdienu tālruņi ir aprīkoti ar
Bluetooth® tehnoloģiju, bet ne visi no tiem ir pilnīgi saderīgi ar automašīnu. Informāciju par saderīgumu skatiet support.volvocars.com.
•
Ierīces pievienošana, izmantojot Bluetooth®
(527 lpp.)
Multivides ierīces pievienošana notiek tāpat kā
tālruņa pievienošana automašīnai ar Bluetooth®.
•
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (538 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (522 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (529 lpp.)
•
•
•
Multivide ar Bluetooth® (527 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (538 lpp.)
Multivides ierīces atskaņošana (522 lpp.)
527
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Multivides atskaņošana, izmantojot
USB portu
Ierīces pievienošana, izmantojot
USB portu
•
USB ierīču tehniskās specifikācijas
(529 lpp.)
Audiosistēmai var pievienot ārēju audio avotu,
piemēram, iPod® vai MP3 atskaņotāju, izmantojot automašīnas USB portu.
Audiosistēmai var pievienot ārēju audio avotu,
piemēram, iPod® vai MP3 atskaņotāju, izmantojot vienu no automašīnas USB portiem.
•
•
Apple® CarPlay®* (532 lpp.)
Ierīces ar uzlādējamiem akumulatoriem tiek uzlādētas, kad tās ir pievienotas USB portam un aizdedze atrodas pozīcijā I, II vai darbojas dzinējs.
Lietojot Apple CarPlay* un Android Auto*, tālrunis
ir jāpievieno USB portam ar baltu rāmīti (ja ir divi
USB porti).
Android Auto* (535 lpp.)
Ārējā avota saturu var ielādēt ātrāk, ja tas sastāv
tikai no saderīgiem formātiem. Arī video failus var
atskaņot, izmantojot USB portu.
Noteiktiem MP3 atskaņotājiem ir sava failu sistēma, kuru automašīna neatbalsta.
Saistītā informācija
•
Ierīces pievienošana, izmantojot USB portu
(528 lpp.)
•
•
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (522 lpp.)
•
•
Apple® CarPlay®* (532 lpp.)
Video (526 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (438 lpp.)
USB ierīču tehniskās specifikācijas
(529 lpp.)
Android Auto* (535 lpp.)
USB ieejas (A tips) tuneļkonsolē. Aizvadiet kabeli uz
priekšu, lai tas netiktu iespiests, kad vāks tiks aizvērts.
Saistītā informācija
•
•
•
•
528
Multivides ierīces atskaņošana (522 lpp.)
Multivides atskaņošana, izmantojot USB
portu (528 lpp.)
Mediju atskaņotājs (521 lpp.)
USB ierīču tehniskās specifikācijas
(529 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
USB ierīču tehniskās specifikācijas
Saderīgie multivides formāti
Lai varētu nolasīt USB ierīču saturu, ir jāievēro
tālāk norādītās tehniskās specifikācijas.
Multivides atskaņošanai ir jāizmanto tālāk norādītie failu formāti.
Atskaņošanas laikā vidējā displejā nav redzama
mapju struktūra.
Audio faili
Maks. skaits
Faili
15 000
Mapes
1 000
Mapju līmeņi
8
Atskaņošanas saraksti
100
Kodeks
MP3
.mp3
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro (mp3
saderīgs),
MP3 HD (mp3
saderīgs)
.m4a, .m4b, .aac
AAC LC (MPEG-4
III daļa Audio),
HE-AAC (aacPlus
v1/v2)
WMA
.wma
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
A tipa ligzda
WAV
.wav
LPCM
Versija 2.0
FLAC
.flac
FLAC
1 000
Apakšmapes
Bez ierobežojuma
USB A savienotāja tehniskās
specifikācijas
Sprieguma padeve 5 V
Maks. strāvas padeve 2,1 A
Saistītā informācija
•
Faila paplašinājums
AAC
Atskaņošanas sarakstu
vienumi
•
•
•
•
Formāts
Multivides atskaņošana, izmantojot USB
portu (528 lpp.)
Formāts
Faila paplašinājums
AVI
.avi
AVI (DivX)
.avi, .divx
ASF
.asf, .wmv
MKV
.mkv
Subtitri
Formāts
Faila paplašinājums
SubViewer
.sub
SubRip
.srt
SSA
.ssa
Video faili
Formāts
Faila paplašinājums
MP4
.mp4, .m4v
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
}}
529
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
DivX®
DivX sertificētām ierīcēm ir veikta pārbaude,
atskaņojot augstas kvalitātes DivX (.divx, .avi)
videoklipus. Ja redzat DivX logotipu, varat atskaņot DivX filmas.
5
530
Profils
DivX Home Theater
Video kodeks
DivX, MPEG-4
Izšķirtspēja
720x576
Bitu pārraides
ātrums
4.8Mbps
Kadru pārraides
ātrums
30 fps
Faila paplašinājums
.divx, .avi
Maksimālais faila
izmērs
4 GB
Audio kodeks
MP3, AC3
Subtitri
XSUB
Speciālās funkcijas
Vairāki subtitri, vairāki
audio, atskaņošanas
atsākšana
Atsauce
Atbilst visām profila DivX
Home Theater prasībām.
Lai saņemtu plašāku informāciju un iegūtu programmatūras rīkus, kas ļauj pārveidot failus par DivX
Home Theater video,
apmeklējiet divx.com.
TV*5
Kad automašīna sasniedz noteiktu ātrumu, attēli
vairs netiek rādīti, bet skaņa ir dzirdama visu
laiku. Attēls atkal tiek rādīts, kad automašīna ir
gandrīz vai pilnīgi apturēta.
TV var vadīt vidējā displejā. Vairākas funkcijas var
vadīt arī ar labo vadības tastatūru uz stūres vai
balss atpazīšanas sistēmu.
Saistītā informācija
•
•
•
Mediju atskaņotājs (521 lpp.)
Video (526 lpp.)
DivX® atskaņošana (526 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
TV lietošana* (531 lpp.)
TV iestatījumi* (531 lpp.)
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
TV lietošana*6
TV var ieslēgt no lietotņu skata. Pieskarieties lietotnei TV un atlasiet kanālu.
TV automātiski meklē kanālus ar vislabāko uztveršanas signālu.
TV gids
Programmas gids piedāvā informāciju par TV programmām laika periodā līdz 48 stundām.
–
Redzamo kanālu saraksta maiņa
1. Nospiediet Bibliotēka
2.
Atlasiet atskaņošanu no TV kanāli vai
Izlases.
3.
Atlasiet vajadzīgo kanālu.
PIEZĪME
Ja automašīna pārvietojas valsts robežās, piemēram, no vienas pilsētas uz otru, nevar
garantēt, ka Izlases būs pieejams, jo var mainīties frekvence.
Atlasītajā sarakstā esošā kanāla maiņa
– Nospiediet
vai
zem centrālā displeja vai stūres vadības tastatūrā.
> Atlasītajā atskaņošanas sarakstā iezīmētais lauks pārvietojas par vienu vietu uz
augšu vai uz leju
Stacijas var mainīt arī vidējā displejā.
Izlases
TV kanālu var saglabāt izlasē:
–
6
7
Pieskarieties
, lai pievienotu kanālu izlasei vai noņemtu to no izlases.
Lai parādītu informāciju par TV programmām,
pieskarieties Gids.
PIEZĪME
Sistēma atbalsta TV apraidi tikai tajās valstīs,
kas pārraida MPEG-2 vai MPEG-4 formātā un
ievēro DVB-T/T2 standartu. Sistēma neatbalsta analogo apraidi.
TV iestatījumi*7
Noteiktus iestatījumus var padarīt pieejamus
augšējā skatā vai TV pilnekrāna režīmā.
Kad ir ieslēgts TV pilnekrāna režīms vai atvērts
augšējais skats un tiek nospiests Iestatījumi
Multivide TV, var pielāgot šādus iestatījumus:
• Subtitru valoda
• Audio valoda
Attēlu formāts
Pieskaroties Attēla formāts, var izvēlēties, kādā
formātā attēlot TV attēlu.
1.
Automātiski — TV attēls tiek attēlots pārraidītajā attēla formātā.
2.
Automātiska aizpildīšana — TV attēls tiek
maksimāli palielināts, neapgriežot tā malas.
Saistītā informācija
Saistītā informācija
•
•
•
•
TV* (530 lpp.)
TV iestatījumi* (531 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi (145 lpp.)
Audio un multivides licenču līgums
(554 lpp.)
•
•
•
•
TV* (530 lpp.)
TV lietošana* (531 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (529 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(131 lpp.)
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums. 531
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Apple® CarPlay®*
CarPlay ļauj klausīties mūziku, veikt tālruņa zvanus, saņemt norādes, sūtīt/saņemt īsziņas un lietot Siri, vienlaikus koncentrējot uzmanību uz
braukšanu.
CarPlay darbojas ar atsevišķām
Apple ierīcēm. Ja automašīna
neatbalsta CarPlay, to var instalēt arī pēc automašīnas piegādes klientam. Sazinieties ar
Volvo izplatītāju, lai instalētu
CarPlay.
Informāciju par atbalstītajām lietotnēm un saderīgajiem tālruņiem skatiet Apple tīmekļa vietnē
www.apple.com/ios/carplay/. Izmantojot lietotnes,
kas nav saderīgas ar CarPlay, dažkārt savienojums starp iPhone un automašīnu tiek pārtraukts.
Lūdzu, ievērojiet, ka Volvo nav atbildīgs par
CarPlay saturu.
Ja kartes navigāciju lietojat sistēmā CarPlay, vadītāja displejā un vējstikla displejā netiek rādītas
navigācijas norādes — tās ir redzamas tikai centrālajā displejā.
pašas automašīnas balss vadības sesija. Ja funkcijas Siri darbība tiek priekšlaicīgi pārtraukta,
8.
nospiediet un turiet stūres taustiņu
Lietojot Apple CarPlay, jūs apliecināt: Apple
CarPlay ir Apple Inc. pakalpojums, uz kuru
attiecas tā noteikumi un nosacījumi.
Tādējādi Volvo Cars nav atbildīgs par Apple
CarPlay vai tā funkcijām/lietojumpr. Lietojot
Apple CarPlay, noteikta automašīnas
informācija (tostarp tās atrašanās vieta) tiek
pārsūtīta uz jūsu iPhone. Attiecībā uz Volvo
Cars jūs esat pilnībā atbildīgs par Apple
CarPlay lietošanu gan, ja to lietojat jūs, gan
jebkura cita persona.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Apple® CarPlay®* lietošana (532 lpp.)
Apple® CarPlay®* iestatījumi (534 lpp.)
Balss atpazīšana (142 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(131 lpp.)
CarPlay lietotnes var vadīt centrālajā displejā, tālrunī vai ar stūres labo vadības tastatūru (attiecas
uz noteiktām funkcijām). Lietotnes var vadīt arī ar
, tiek
balsi, izmantojot Siri. Nospiežot un turot
sākta balss vadība ar Siri; nospiežot īsi, tiek sākta
8
532
Apple® CarPlay®* lietošana
Lai lietotu CarPlay, tālrunī ir jābūt aktivizētai Siri
balss vadībai. Tālrunī ir jābūt izveidotam interneta
savienojumam, izmantojot Wi-Fi vai mobilo
sakaru tīklu.
Pievienojiet tālruni iPhone un palaidiet
CarPlay
PIEZĪME
CarPlay var lietot, tikai ja Bluetooth ir deaktivizēts. Tādēļ tālrunis vai multivides atskaņotājs,
kas automašīnai ir pievienots ar Bluetooth
savienojumu, nebūs pieejams, kamēr būs
aktīvs režīms CarPlay. Lai automašīnas lietotnes varētu piekļūt internetam, ir jāizmanto cits
interneta avots. Izmantojiet Wi-Fi vai automašīnas iebūvēto modemu*.
1.
Pievienojiet tālruni iPhone USB portam. Ja ir
divi USB porti, ir jāizmanto ports ar baltu
rāmīti.
2.
Izlasiet uznirstošā loga informāciju un pēc
tam pieskarieties OK.
3.
Lietotņu skatā pieskarieties Apple CarPlay.
Apple un CarPlay ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Apple Inc.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
4.
5.
Izlasiet noteikumus un nosacījumus un pēc
tam pieskarieties Apstiprināt, lai izveidotu
savienojumu.
> Tiek atvērts apakšskats ar CarPlay un
attēlotas saderīgās lietotnes.
Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
Iedarbināšana CarPlay
CarPlay var palaist, izpildot tālāk sniegtos norādījumus, kad tālrunis iPhone ir pievienots.
1.
Pievienojiet tālruni iPhone USB portam. Ja ir
divi USB porti, ir jāizmanto ports ar baltu
rāmīti.
> Ja ir atlasīts automātiskas sākšanas
iestatījums — tiek rādīts tālruņa nosaukums.
2.
Pieskarieties tālruņa nosaukumam — tiek
atvērts apakšskats ar CarPlay, un tiek rādītas
saderīgās lietotnes.
3.
4.
•
•
Apple® CarPlay®* iestatījumi (534 lpp.)
Savienojuma pārslēgšana starp CarPlay
un iPod
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot automašīnas modemu (SIM karti)
(549 lpp.)
•
Balss atpazīšana (142 lpp.)
No CarPlay uz iPod
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Atveriet Sakari
Apple CarPlay.
3.
Noņemiet atzīmi tās Apple ierīces izvēles rūtiņai, pēc kuras pievienošanas ar USB kabeli
vairs netiks automātiski palaists CarPlay.
4.
Atvienojiet Apple ierīci no USB ieejas un vēlreiz pievienojiet.
5.
Lietotņu skatā atveriet lietotni iPod.
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni (Wi-Fi) (548 lpp.)
No iPod uz CarPlay
1. Lietotņu skatā pieskarieties Apple CarPlay.
2.
Izlasiet uznirstošā loga informāciju un pēc
tam pieskarieties OK.
Ja netiek atvērts apakšskats ar CarPlay, lietotņu skatā pieskarieties Apple CarPlay.
> Tiek atvērts apakšskats ar CarPlay un
attēlotas saderīgās lietotnes.
3.
Atvienojiet Apple ierīci no USB ieejas un vēlreiz pievienojiet.
> Tiek atvērts apakšskats ar Apple CarPlay
un attēlotas saderīgās lietotnes9.
Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
Saistītā informācija
Ja tajā pašā apakšskatā tiek palaista cita lietotne,
CarPlay darbojas fonā. Lai apakšskatā atkal attē9
lotu CarPlay, lietotņu skatā pieskarieties ikonai
CarPlay.
•
Ierīces pievienošana, izmantojot USB portu
(528 lpp.)
•
Apple® CarPlay®* (532 lpp.)
Apple, CarPlay, iPhone un iPod ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Apple Inc.
* Papildaprīkojums/piederums. 533
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Apple® CarPlay®* iestatījumi
2.
Iestatījumi Apple ierīcei, kas pievienota ar
CarPlay10.
• Balss vadība
• Navig. balss vadība
• Tālruņa zvana sign.
Automātiska palaišana
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Atveriet Sakari
iestatījumu.
•
•
Apple CarPlay un atlasiet
Atzīmējiet lauku — CarPlay sāk darboties
automātiski, tiklīdz tiek pievienots USB
kabelis.
Noņemiet lauka atzīmi — CarPlay nesāk
darboties automātiski, kad tiek pievienots
USB kabelis.
Pieskarieties Skaņa Sistēmas skaļuma
līmeņi un veiciet iestatījumus šiem parametriem:
Saistītā informācija
•
•
•
Apple® CarPlay®* (532 lpp.)
Padomi par Apple® CarPlay®*
lietošanu
Šeit ir sniegti daži noderīgi padomi par CarPlay®
lietošanu.
•
Atjauniniet savu iPhone ar operētājsistēmas
iOS jaunāko versiju un pārliecinieties, ka lietotnes ir atjauninātas.
•
Ja rodas problēma ar CarPlay, atvienojiet tālruni no USB porta un pievienojiet atpakaļ.
Varat arī mēģināt tālrunī aizvērt lietotni, kas
nedarbojas, un pēc tam to atkal atvērt vai arī
mēģināt aizvērt visas lietotnes un restartēt
tālruni.
•
Ja pēc CarPlay palaišanas lietotnes netiek
rādītas (melns ekrāns), mēģiniet minimizēt un
pēc tam atkal izvērst CarPlay apakšskatu.
•
Izmantojot lietotnes, kas nav saderīgas ar
CarPlay, dažkārt savienojums starp tālruni un
automašīnu tiek pārtraukts. Informācija par
atbalstītajām lietotnēm un saderīgajiem tālruņa modeļiem ir atrodama Apple tīmekļa
vietnē. Varat arī meklēt CarPlay veikalā App
Store, lai atrastu informāciju par lietotnēm,
kas jūsu tirgū ir saderīgas ar CarPlay.
•
CarPlay darbojas tikai ar iPhone11.
Apple® CarPlay®* lietošana (532 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(131 lpp.)
Sarakstā var saglabāt maksimāli 20 Apple ierīces.
Kad saraksts ir pilns un tiek pievienota jauna
ierīce, visvecākā ierīce tiek izdzēsta.
Lai dzēstu sarakstu, iestatījumi ir jāatiestata centrālajā displejā (jāveic atiestatīšana uz rūpnīcas
vērtībām).
Sistēmas skaļuma līmeņi
1.
10
11
534
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Apple un CarPlay ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Apple Inc.
Apple, CarPlay un iPhone ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Apple Inc.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
PIEZĪME
Pieejamība un funkcionalitāte var atšķirties
atkarībā no tirgus.
Saistītā informācija
•
Apple® CarPlay®* (532 lpp.)
Android Auto*
PIEZĪME
Android Auto sniedz iespēju klausīties mūziku,
veikt tālruņa zvanus, saņemt norādes un lietot
automašīnai pielāgotas lietotnes no Android ierīces. Android Auto darbojas kopā ar noteiktām
Android ierīcēm.
Kad tālrunis ir savienots ar Android Auto,
audio var straumēt uz citu multivides atskaņotāju, izmantojot Bluetooth. Bluetooth ir aktīvs,
kamēr tiek izmantots Android Auto.
Ja lietojat kartes navigāciju, izmantojot
Android Auto, vadītāja displejā un vējstikla displejā netiek rādītas vadības norādes — tās ir
redzamas tikai vidējā displejā.
Android Auto var vadīt centrālajā displejā, izmantojot stūres labo vadības tastatūru vai balss
,
vadību. Nospiežot un turot stūres taustiņu
tiek sākta balss atpazīšanas vadība. Īsi nospiežot,
tā tiek deaktivizēta.
Informāciju par atbalstītajām lietotnēm un saderīgajiem tālruņiem skatiet tīmekļa vietnē
www.android.com/auto/. Informāciju par trešo
pušu lietotnēm skatiet veikalā Google Play.
Lūdzu, ievērojiet, ka Volvo nav atbildīgs par
Android Auto saturu.
Android Auto var startēt lietotņu skatā. Kad lietotne Android Auto vienreiz ir startēta, nākamajā
ierīces pievienošanas reizē tā tiek startēta automātiski. Automātisku startēšanu var deaktivizēt
iestatījumos.
Lietojot Android Auto, jūs apstiprināt tālāk
norādīto: Android Auto ir pakalpojums, ko
sniedz uzņēmums Google Inc. saskaņā ar
saviem noteikumiem un nosacījumiem.
Uzņēmums Volvo Cars nav atbildīgs par
Android Auto vai tā funkcijām vai
lietojumprogrammām. Kad lietojat Android
Auto, jūsu automašīna pārsūta noteiktu
informāciju (tostarp tās atrašanās vietu) uz
jūsu pievienoto Android tālruni. Jūs esat
pilnībā atbildīgs par to, kā jūs vai citas
personas lietojat Android Auto.
Saistītā informācija
•
•
Android Auto* lietošana (536 lpp.)
Android Auto* iestatījumi (536 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 535
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Android Auto* lietošana
3.
Lai izmantotu lietotni Android Auto, lietotnei ir
jābūt instalētai tālrunī un tālrunim ir jābūt pievienotam automašīnas USB portam.
Pirmo reizi pievienojot Android
1. Pievienojiet savu Android tālruni USB ieejai
ar baltu rāmīti.
2.
Izlasiet uznirstošā loga informāciju un pēc
tam pieskarieties OK.
Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
3.
Lietotņu skatā pieskarieties Android Auto.
Izlasiet noteikumus un nosacījumus un pēc
tam pieskarieties Apstiprināt, lai izveidotu
savienojumu.
> Tiek atvērts apakšskats ar Android Auto
un attēlotas saderīgās lietotnes.
•
•
•
Android Auto* iestatījumi (536 lpp.)
Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
•
Balss atpazīšana (142 lpp.)
Iepriekš pievienots Android
1. Pievienojiet tālruni USB ieejai.
> Ja ir atlasīts automātiskas sākšanas
iestatījums — tiek rādīts tālruņa nosaukums.
2.
Pieskarieties tālruņa nosaukumam — tiek
atvērts apakšskats ar Android Auto, un tiek
rādītas saderīgās lietotnes.
Android Auto* iestatījumi
Iestatījumi tālrunim, kas ir pirmoreiz savienots ar
Android Auto.
Automātiska palaišana
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari
siet iestatījumu.
Ja tajā pašā apakšskatā tiek palaista cita lietotne,
Android Auto darbojas fonā. Lai apakšskatā atkal
attēlotu Android Auto, lietotņu skatā pieskarieties
ikonai Android Auto.
4.
5.
536
4.
Ja nav atlasīts automātiskās palaišanas
iestatījums — lietotņu skatā atveriet lietotni
Android Auto.
> Tiek atvērts apakšskats ar Android Auto
un attēlotas saderīgās lietotnes.
Saistītā informācija
Android Auto* (535 lpp.)
Ierīces pievienošana, izmantojot USB portu
(528 lpp.)
Android Auto un atla-
•
Atzīmējiet lauku — Android Auto sāk darboties automātiski, tiklīdz tiek pievienots
USB kabelis.
•
Noņemiet lauka atzīmi — Android Auto
nesāk darboties automātiski, kad tiek pievienots USB kabelis.
Sarakstā var saglabāt maksimāli 20 Android ierīces. Kad saraksts ir pilns un tiek pievienota jauna
ierīce, visvecākā ierīce tiek izdzēsta.
Lai notīrītu sarakstu, ir jāveic atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem.
Sistēmas skaļuma līmeņi
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Pieskarieties Skaņa Sistēmas skaļuma
līmeņi un veiciet iestatījumus šiem parametriem:
• Balss vadība
• Navig. balss vadība
• Tālruņa zvana sign.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Padomi par Android Auto* lietošanu
Tālrunis
Android Auto* lietošana (536 lpp.)
Šeit ir sniegti daži noderīgi padomi par Android
Auto lietošanu.
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(131 lpp.)
•
•
Mobilo tālruni ar Bluetooth var bezvadu režīmā
pievienot automašīnas iebūvētajai brīvroku sistēmai.
Saistītā informācija
•
•
•
Android Auto* (535 lpp.)
Pārliecinieties, ka lietotnes ir atjauninātas.
Iedarbinot automašīnu, uzgaidiet, līdz centrālais displejs ir ieslēgts, pievienojiet tālruni un
pēc tam lietotņu skatā atveriet Android Auto.
•
Ja rodas problēmas ar Android Auto, atvienojiet Android tālruni no USB porta un pēc tam
pievienojiet to atpakaļ USB portam. Varat arī
mēģināt aizvērt lietotni tālrunī un pēc tam
restartēt lietotni.
•
Kad ar Android Auto ir savienots tālrunis,
joprojām var atskaņot multividi no cita multivides atskaņotāja, izmantojot Bluetooth. Kad
tiek lietots Android Auto, Bluetooth funkcija ir
ieslēgta.
Audio un multivides sistēma darbojas kā brīvroku
sistēma, ļaujot attāli vadīt vairākas tālruņa funkcijas. Tālruni var vadīt arī ar tā taustiņiem, pat ja tālrunis ir pievienots automašīnai.
Kad tālrunis ir tiešsaistē un ir pievienots automašīnai, to var izmantot, lai veiktu zvanus, sūtītu/
saņemtu īsziņas, atskaņotu multividi ar bezvadu
savienojumu un izveidotu savienojumu ar internetu.
Tālruni var vadīt centrālajā displejā, kā arī ar balss
atpazīšanu un lietotņu izvēlni, ko var atvērt ar stūres labo vadības tastatūru.
Saistītā informācija
•
Android Auto* (535 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 537
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
Pārskats
Mikrofons.
Tālrunis.
Tālruņa vadība vidējā displejā.
Vadītāja displejā redzamo tālruņa funkciju un
balss atpazīšanas vadīšanas tastatūra.
Vadītāja displejs.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
538
Tālruņa zvanu pārvaldīšana (542 lpp.)
Tālruņu kataloga pārvaldība (545 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (543 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (538 lpp.)
Tālruņa automātiska pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (540 lpp.)
•
Tālruņa manuāla pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (541 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana
automašīnai, izmantojot Bluetooth
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana
(541 lpp.)
•
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu
pārslēgšana (542 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(542 lpp.)
Pievienojiet automašīnai tālruni ar aktivizētu
Bluetooth savienojumu, lai veiktu zvanus no automašīnas, sūtītu/saņemtu ziņojumus, atskaņotu
multividi ar bezvadu savienojumu un izveidotu
automašīnā interneta savienojumu.
•
•
•
Tālruņa iestatījumi (545 lpp.)
•
•
Balss atpazīšana (142 lpp.)
Rīcība ar lietojumprogrammu izvēlni vadītāja
displejā (101 lpp.)
Audio iestatījumi (510 lpp.)
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni ar Bluetooth savienojumu
(547 lpp.)
Vienlaikus var pievienot divas Bluetooth ierīces
— tādā gadījumā tikai viena no tām var atskaņot
bezvadu režīmā. Automātiski tiek izveidots savienojums ar pēdējo pievienoto tālruni, lai veiktu zvanus, sūtītu un saņemtu īsziņas, atskaņotu multividi
un nodrošinātu interneta savienojumu. Izmantoto
tālruni var mainīt centrālā displeja augšējā skata
sadaļā Bluetooth ierīces.
Kad ierīce ir pirmoreiz pievienota/reģistrēta,
izmantojot Bluetooth, tai vairs nav jābūt redzamai/atklājamai, tajā tikai jābūt aktivizētam
Bluetooth. Automašīnā var saglabāt maksimāli 20
pievienotas Bluetooth ierīces.
Ir divas savienojuma izveides iespējas. Var vai nu
meklēt tālruni no automašīnas, vai meklēt automašīnu tālrunī.
1. iespēja — meklēt tālruni no
automašīnas
1.
Padariet tālruni meklējamu/redzamu, izmantojot Bluetooth.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
2.
Atveriet tālruņa apakšskatu centrālajā displejā.
•
2. iespēja — meklēt automašīnu tālrunī
1.
Ja automašīnai nav pievienots neviens tālrunis, pieskarieties Pievienot tālruni.
Ja automašīnai ir pievienots kāds tālrunis,
. Uznirstošajā logā
pieskarieties Mainīt
pieskarieties Pievienot tālruni.
> Tiek parādītas pieejamās Bluetooth ierīces. Nosakot jaunas ierīces, saraksts tiek
atjaunināts.
•
Ja automašīnai nav pievienots neviens tālrunis, pieskarieties Pievienot tālruni
Padarīt automašīnu uztveramu.
•
Ja automašīnai ir pievienots kāds tālrunis,
. Uznirstošajā logā
pieskarieties Mainīt
pieskarieties Pievienot tālruni Padarīt
automašīnu uztveramu.
•
3.
4.
5.
Pieskarieties tā tālruņa nosaukumam, kuram
vēlaties izveidot savienojumu.
Pārliecinieties, ka automašīnas specifiskais
ciparu kods atbilst tālrunim. Ja tā ir, akceptējiet abās vietās.
Tālrunī akceptējiet vai noraidiet tālruņu kontaktu un paziņojumu opcijas.
PIEZĪME
•
•
2.
Tālrunī aktivizējiet Bluetooth.
3.
Meklējiet tālrunī Bluetooth ierīces.
> Tiek parādītas pieejamās Bluetooth ierīces.
4.
Atlasiet automašīnas nosaukumu tālrunī.
5.
Automašīnā tiek rādīts uznirstošs logs par
savienojumu. Apstipriniet savienojumu.
6.
Pārliecinieties, ka automašīnas specifiskais
ciparu kods atbilst ārējā ierīcē rādītajam. Ja
tā ir, akceptējiet abās vietās.
Dažos tālruņos jābūt aktivizētai paziņojumu funkcijai.
Ne visi mobilie tālruņi ir pilnīgi saderīgi un
tādēļ var nerādīt kontaktinformāciju un
īsziņas automašīnā.
7.
PIEZĪME
Atveriet tālruņa apakšskatu centrālajā displejā.
Tālrunī akceptējiet vai noraidiet tālruņu kontaktu un paziņojumu opcijas.
•
Dažos tālruņos jābūt aktivizētai paziņojumu funkcijai.
•
Ne visi mobilie tālruņi ir pilnīgi saderīgi un
tādēļ var nerādīt kontaktinformāciju un
īsziņas automašīnā.
PIEZĪME
Ja ir atjaunināta tālruņa operētājsistēma, tālruņa savienojums var tikt pārtraukts. Tādā
gadījumā izdzēsiet tālruni no automašīnas un
izveidojiet savienojumu vēlreiz.
Saderīgie tālruņi
Vairāki tirgū esošie mūsdienu tālruņi ir aprīkoti ar
Bluetooth tehnoloģiju, bet ne visi no tiem ir pilnīgi
saderīgi ar automašīnu. Informāciju par saderīgumu skatiet support.volvocars.com.
Saistītā informācija
•
•
Tālrunis (537 lpp.)
Tālruņa automātiska pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (540 lpp.)
•
Tālruņa manuāla pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (541 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana
(541 lpp.)
•
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu
pārslēgšana (542 lpp.)
}}
539
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(542 lpp.)
Tālruņa automātiska pievienošana
automašīnai, izmantojot Bluetooth
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(546 lpp.)
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(546 lpp.)
Tālruni var automātiski pievienot automašīnai ar
Bluetooth. Tālrunim ir jābūt vienreiz savienotam
ar automašīnu.
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni ar Bluetooth savienojumu
(547 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni ar Bluetooth savienojumu
(547 lpp.)
•
Aizdedzes pozīcijas (438 lpp.)
Automātiski pievienot var tikai pēdējos divus pievienotos tālruņus.
1.
Tālrunī aktivizējiet Bluetooth pirms automašīnas iestatīšanas aizdedzes pozīcijā I.
2.
Ieslēdziet aizdedzes pozīciju I vai augstāku.
> Tālrunis izveidos savienojumu.
Saistītā informācija
•
•
540
Tālrunis (537 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (538 lpp.)
•
Tālruņa manuāla pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (541 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana
(541 lpp.)
•
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu
pārslēgšana (542 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(542 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(546 lpp.)
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(546 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Tālruņa manuāla pievienošana
automašīnai, izmantojot Bluetooth
Tālruni var manuāli pievienot automašīnai, izmantojot Bluetooth. Tālrunim ir jābūt vienreiz savienotam ar automašīnu.
1.
Tālrunī aktivizējiet Bluetooth.
2.
Atveriet tālruņa apakšskatu.
> Tiek norādīti pievienotie tālruņi.
3.
Pieskarieties tā tālruņa nosaukumam, kuram
vēlaties izveidot savienojumu.
> Tālrunis izveidos savienojumu.
Saistītā informācija
•
•
Tālrunis (537 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (538 lpp.)
•
Tālruņa automātiska pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (540 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana
(541 lpp.)
•
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu
pārslēgšana (542 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(542 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(546 lpp.)
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(546 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni ar Bluetooth savienojumu
(547 lpp.)
Ar Bluetooth pievienota tālruņa
atvienošana
Ar Bluetooth pievienotu tālruni no automašīnas
var atvienot, tālrunī deaktivizējot Bluetooth.
Ja tālrunis atrodas ārpus automašīnas uztveršanas diapazona, tas tiek automātiski atvienots. Ja
atvienošana notiek zvana laikā, zvans tikts turpināts tālrunī.
Saistītā informācija
•
•
•
Tālrunis (537 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (545 lpp.)
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu
pārslēgšana (542 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(542 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(546 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 541
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Ar Bluetooth savienojumu
pievienotu tālruņu pārslēgšana
Ar Bluetooth pievienotu ierīču
noņemšana
Sistēmu var pārslēgt starp dažādiem ar Bluetooth pievienotiem tālruņiem.
Tālruņus var noņemt, piemēram, no reģistrēto
Bluetooth ierīču saraksta.
1.
Atveriet tālruņa apakšskatu.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
vai velciet augšējo
Pieskarieties Mainīt
skatu uz leju un pieskarieties Iestatījumi
Sakari Bluetooth ierīces Pievienot
ierīci.
> Tiek parādītas pieejamās Bluetooth ierīces.
2.
Nospiediet Sakari Bluetooth ierīces.
> Sarakstā tiek norādītas reģistrētās
Bluetooth ierīces.
3.
Pieskarieties ierīcei, kuru vēlaties noņemt.
4.
Pieskarieties Noņemt ierīci un apstipriniet
savu izvēli.
> Ierīce automašīnā vairs nav reģistrēta.
Pieskarieties tālrunim, kuru vēlaties pievienot.
Saistītā informācija
•
•
3.
Tālrunis (537 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (538 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Tālrunis (537 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (538 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(546 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana
(541 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana
(541 lpp.)
•
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu
pārslēgšana (542 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(542 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(546 lpp.)
Tālruņa zvanu pārvaldīšana
Zvanu apstrāde automašīnā tālrunim ar
Bluetooth savienojumu.
Vispārīga ilustrācija.
Tālruņa zvanu veikšana
1.
Atveriet tālruņa apakšskatu.
2.
Atlasiet zvanu no zvanu vēstures, ievadiet
numuru ar tastatūru vai izmantojiet kontaktu
sarakstu. Kontaktu sarakstā var meklēt, un to
var pārlūkot. Kontaktu sarakstā pieskarieties
, lai pievienotu kontaktu zem Izlases.
3.
Nospiediet
4.
Pieskarieties
, lai veiktu zvanu.
, lai beigtu zvanu.
Zvanus var veikt, arī izmantojot lietotņu izvēlnes
zvanu žurnālu, ko var atvērt ar stūres labo vadības
tastatūru
.
542
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Vairāku pušu zvana veikšana
Zvana laikā:
1.
Nospiediet Pievienot zvanu.
2.
Izvēlieties veikt zvanu no zvanu žurnāla, izlases vai kontaktu saraksta.
3.
Pieskarieties zvanu žurnāla ierakstam/rindai
blakus kontaktam kontaktu sarakstā.
vai
4.
Pieskarieties Pārslēgt zvanu, lai pārslēgtu
zvanu starp pusēm.
, lai beigtu aktīvo zvanu.
5. Pieskarieties
Konferences zvani
Aktīvu vairāku pušu zvanu laikā:
1.
Pieskarieties Savienot zvanus, lai apvienotu
vairāku pušu zvanus.
2.
Pieskarieties
, lai beigtu zvanu.
Ienākošie tālruņa zvani
Ienākošie tālruņa zvani tiek parādīti vadītāja displejā un vidējā displejā. Pārvaldiet zvanu ar stūres
labās puses vadības tastatūru vai vidējā displejā.
1.
Pieskarieties Atbildēt/Noraidīt.
2.
Pieskarieties
Privāts zvans
–
Pašreizējā zvana laikā nospiediet Privātums
un atlasiet iestatījumu:
• Pārslēgt uz mobilo tālruni — brīvroku
sistēma tiek atvienota, un zvans turpinās
jūsu mobilajā tālrunī.
• Tikai vadītājs — mikrofons, kas iebūvēts
pasažiera pusē jumtā, tiek izslēgts, un
zvans turpinās automašīnas brīvroku sistēmā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Tālrunis (537 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (538 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana12
Ziņu apstrāde automašīnā tālrunim ar Bluetooth
savienojumu.
Dažos tālruņos ir jāaktivizē īsziņu funkcija. Ne visi
tālruņi ir saderīgi. Šādos gadījumos automašīnā
nevar skatīt kontaktpersonas un īsziņas. Informāciju par saderību skatiet support.volvocars.com.
Īsziņu pārvaldība centrālajā displejā
Īsziņas tiek rādītas centrālajā displejā, tikai ja ir
atlasīts šis iestatījums.
Lietotņu skatā nospiediet
Ziņojumi, lai pārvaldītu īsziņas
centrālajā displejā.
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu (144 lpp.)
Rīcība ar lietojumprogrammu izvēlni vadītāja
displejā (101 lpp.)
•
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla ievadīšana centrālajā displejā (126 lpp.)
•
•
•
Tālruņu kataloga pārvaldība (545 lpp.)
Īsziņu lasīšana centrālajā displejā
Nospiediet ikonu, lai īsziņa tiktu nolasīta.
Īsziņu pārvaldīšana (543 lpp.)
Audio iestatījumi (510 lpp.)
, lai beigtu zvanu.
Ienākošs zvans notiekoša zvana laikā
1. Pieskarieties Atbildēt/Noraidīt.
2.
12
Pieskarieties
, lai beigtu zvanu.
Spēkā tikai noteiktos tirgos. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
}}
543
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
Īsziņu sūtīšana centrālajā displejā13
1. Varat izveidot jaunu īsziņu vai atbildēt uz
īsziņu.
•
•
Lai atbildētu uz īsziņu, pieskarieties kontaktam, uz kura īsziņu vēlaties atbildēt, un
pēc tam pieskarieties Atbilde.
Lai izveidotu jaunu īsziņu, pieskarieties
Izveidot jaunu. Atlasiet kontaktu vai
ierakstiet numuru.
2.
Sastādiet ziņojumu.
3.
Nospiediet Sūtīt.
Īsziņu pārvaldība vadītāja displejā
Īsziņas tiek rādītas vadītāja displejā, tikai ja ir atlasīts šis iestatījums.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Tālrunis (537 lpp.)
Īsziņu iestatījumi (544 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (545 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(546 lpp.)
Pievienotā tālruņa īsziņu iestatījumi
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari
iestatījumus:
paziņojumus par īsziņām vidējā displeja
statusa joslā.
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla ievadīšana centrālajā displejā (126 lpp.)
•
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (538 lpp.)
•
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un datu
kopīgošana (553 lpp.)
Atbildes diktēšana vadītāja displejā
Kad īsziņa ir nolasīta, var nodiktēt tai īsu atbildi, ja
automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu.
Ar stūres vadības tastatūru nospiediet
Atbilde. Tiek sākts diktēšanas dialogs.
Īsziņas un atlasiet
• Paziņojums centrālajā displejā – rāda
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu (144 lpp.)
Jaunas īsziņas lasīšana vadītāja displejā
– Lai nolasītu īsziņu — ar stūres vadības tastatūru atlasiet Nolasīt.
–
Īsziņu iestatījumi
• Paziņojums vadītāja displejā — rāda
paziņojumus vadītāja displejā. Saņemtās
īsziņas var pārvaldīt, izmantojot stūres labo
tastatūru.
• Īsziņas signāls – saņemto īsziņu signāla
atlasīšana.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Tālrunis (537 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (538 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (543 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (545 lpp.)
Paziņojums par īsziņu
Paziņojumus var aktivizēt un deaktivizēt īsziņu
iestatījumos.
13
544
Ziņojumus no automašīnas var nosūtīt tikai noteikti tālruņi. Informāciju par saderību skatiet vietnē support.volvocars.com.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Tālruņu kataloga pārvaldība
Kad automašīnai ir pievienots tālrunis ar
Bluetooth savienojumu, kontaktinformāciju var
pārvaldīt tieši centrālajā displejā.
Centrālajā displejā var skatīt līdz 3000 kontaktinformācijas ierakstu no atlasītā tālruņa.
sadaļā
. To var kārtot pēc vārda vai uzvārda,
un šo iestatījumu pielāgo tālruņa iestatījumos.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Tālrunis (537 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (545 lpp.)
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu (144 lpp.)
Tālruņa iestatījumi
Kad automašīnai ir pievienots tālrunis, var mainīt
šādus iestatījumus:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari
iestatījumus:
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla ievadīšana centrālajā displejā (126 lpp.)
Tālrunis un atlasiet
• Zvana signāli – zvana signāla atlasīšana.
Var izmantot tālruņa vai automašīnas
zvana signālu. Daži tālruņi nav pilnīgi
saderīgi, tādēļ to zvana signālus nevar
izmantot automašīnā. Informāciju par
saderību skatiet support.volvocars.com.
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (538 lpp.)
• Kārtošanas secība – kontaktu saraksta
šķirošanas secības atlasīšana.
Paziņojumi par zvaniem vējstikla
displejā*
Pārlūkojiet burtus un
, lai atrastu atbilstošu kontaktu. Atkarībā no tālruņu katalogā
saglabātajiem kontaktiem tiek rādīti tikai
atbilstošie burti.
Meklēt kontaktus — pieskarieties
, lai
meklētu kontaktu sarakstā saglabāta vārda
tālruņa numuru.
Izlases — pieskarieties
, lai pievienotu
kontaktu izlasei vai noņemtu to no izlases.
Kārtošana
Kontaktu saraksts tiek kārtots alfabētiskā secībā,
un speciālās rakstzīmes un cipari tiek kārtoti
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi.
2.
Nospiediet My Car Displeji
displeja iestatījumi.
3.
Izvēlieties Rādīt tālruni.
Head-Up
Saistītā informācija
•
•
•
Tālrunis (537 lpp.)
Īsziņu iestatījumi (544 lpp.)
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(546 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 545
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
•
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (538 lpp.)
Ar Bluetooth pievienotu ierīču
iestatījumi
Automašīna ar interneta
savienojumu*
•
•
Augšējais displejs* (139 lpp.)
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi.
Audio iestatījumi (510 lpp.)
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari Bluetooth ierīces un
atlasiet iestatījumus:
Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu, tajā var — piemēram — lietot tīmekļa radio
un mūzikas pakalpojumus, izmantojot lietotnes,
lejupielādēt programmatūru un sazināties ar
izplatītāju tieši no automašīnas.
• Pievienot ierīci – sāk jaunas ierīces savienošanu pārī.
• Iepriekš pārī savienotās ierīces — norāda
reģistrētās/pārī savienotās ierīces.
• Noņemt ierīci – noņem pievienotu ierīci.
• Atļaut pakalpojumus šai ierīcei — iestata
ierīces lietošanas opcijas: zvanīšana, ziņojumu sūtīšana/saņemšana, multivides straumēšana un kā interneta savienojums.
Savienojums ar automašīnu tiek izveidots, izmantojot Bluetooth, Wi-Fi vai automašīnas iebūvēto
modemu* (ar SIM karti).
Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu, automašīnas interneta savienojumu (Wi-Fi
tīklāju) var kopīgot, lai internetam varētu piekļūt14
arī citās ierīcēs, piemēram, planšetdatoros.
Simbols centrālā displeja statusa joslā norāda
interneta statusu.
• Interneta savienojums — izveido automašīnā savienojumu ar internetu, izmantojot ierīces Bluetooth savienojumu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
14
546
Tālrunis (537 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (545 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(546 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (538 lpp.)
Tas neattiecas uz gadījumiem, kad savienojums izveidots Wi-Fi tīklā.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
PIEZĪME
Dati tiek pārraidīti, izmantojot internetu (datu
plūsma), un tas var būt maksas pakalpojums.
Datu viesabonēšanas aktivizēšana var radīt
papildu izmaksas.
Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiet sava tīkla operatoram.
Saistītā informācija
•
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(121 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni ar Bluetooth savienojumu
(547 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni (Wi-Fi) (548 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot automašīnas modemu (SIM karti)
(549 lpp.)
•
•
Aplikācijas (512 lpp.)
•
Automašīnas interneta savienojuma kopīgošana, izmantojot Wi-Fi tīklāju (550 lpp.)
•
•
•
•
Wi-Fi tīkla noņemšana (552 lpp.)
PIEZĪME
Lietojot Apple CarPlay, automašīnā var izveidot interneta savienojumu, tikai izmantojot
Wi-Fi vai automašīnas modemu*.
PIEZĪME
Lietojot Android Auto, automašīnā var izveidot
interneta savienojumu, izmantojot Wi-Fi,
Bluetooth vai automašīnas modemu*.
Pirms savienojuma ar internetu izveides automašīnā izlasiet pakalpojumu noteikumus un
nosacījumus un klientu konfidencialitātes
politiku vietnē support.volvocars.com.
Interneta savienojuma izveide
automašīnā, izmantojot tālruni ar
Bluetooth savienojumu
Izveidojiet interneta savienojumu, izmantojot
Bluetooth un kopīgojot tālruņa interneta piekļuvi,
lai automašīnā piekļūtu dažādiem tiešsaistes
pakalpojumiem.
1.
Lai automašīnā izveidotu savienojumu ar
internetu, izmantojot tālruni ar Bluetooth
savienojumu, tālrunim jau ir jābūt vienreiz pievienotam automašīnai, izmantojot Bluetooth.
2.
Pārliecinieties, ka jūsu tālrunis atbalsta datu
saiti un ka šī funkcija ir aktivizēta. Šo funkciju
sauc par "datu saiti" (tethering) tālruņos
iPhone un par "personīgo tīklāju" (personal
hotspot) Android tālruņos. Tālruņos iPhone
datu saites izveides lapai ir jābūt atvērtai, līdz
ir izveidots interneta savienojums.
3.
Ja tālrunis iepriekš ir bijis pievienots, izmantojot Bluetooth, centrālā displeja augšējā
skatā nospiediet Iestatījumi.
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(551 lpp.)
Wi-Fi tehnoloģija un drošība (552 lpp.)
Volvo ID (28 lpp.)
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un datu
kopīgošana (553 lpp.)
4.
Nospiediet Sakari
5.
Sadaļā Interneta savienojums atzīmējiet
rūtiņu Bluetooth Interneta savienojums.
Bluetooth ierīces.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 547
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
6.
Ja esat izmantojis citu savienojuma izveides
avotu, apstipriniet savienojuma izveides maiņas opciju.
> Tagad automašīnā ir izveidots interneta
savienojums, izmantojot tālruni ar
Bluetooth savienojumu.
PIEZĪME
•
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(551 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(546 lpp.)
Interneta savienojuma izveide
automašīnā, izmantojot tālruni
(Wi-Fi)
Izveidojiet interneta savienojumu, izmantojot WiFi un tālruņa datu saiti, lai automašīnā piekļūtu
tiešsaistes pakalpojumiem.
1.
Pārliecinieties, ka jūsu tālrunis atbalsta datu
saiti un ka šī funkcija ir aktivizēta. Šo funkciju
sauc par "datu saiti" (tethering) tālruņos
iPhone un par "personīgo tīklāju" (personal
hotspot) Android tālruņos. Tālruņos iPhone
datu saites izveides lapai ir jābūt atvērtai, līdz
ir izveidots interneta savienojums.
2.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
3.
Atveriet Sakari
4.
Aktivizējiet/deaktivizējiet, atzīmējot/noņemot
atzīmi laukā Wi-Fi.
5.
Ja esat izmantojis citu savienojuma izveides
avotu, apstipriniet savienojuma izveides maiņas opciju.
6.
Pieskarieties tā tīkla nosaukumam, kuram
vēlaties izveidot savienojumu.
7.
Ievadiet tīkla paroli.
> Automašīna izveido savienojumu ar tīklu.
Tālrunim un mobilo sakaru tīkla pakalpojumu
sniedzējam ir jāatbalsta datu saite (interneta
savienojuma kopīgošana), un abonementā ir
jābūt iekļautai datu pārraidei.
PIEZĪME
Lietojot Apple CarPlay, automašīnā var izveidot interneta savienojumu, tikai izmantojot
Wi-Fi vai automašīnas modemu*.
Saistītā informācija
548
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(546 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot automašīnas modemu (SIM karti)
(549 lpp.)
•
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai,
izmantojot Bluetooth (538 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni (Wi-Fi) (548 lpp.)
•
Apple® CarPlay®* (532 lpp.)
Wi-Fi.
Ņemiet vērā, ka noteikti tālruņi izslēdz piesaisti
pēc tam, kad ir pārtraukts automašīnas savienojums, piemēram, izkāpjot no automašīnas (līdz
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
nākamajai lietošanas reizei). Tādēļ, nākamreiz lietojot tālruni, tā piesaiste jāaktivizē atkārtoti.
Kad automašīnai tiek pievienots tālrunis, tas tiek
saglabāts turpmākai lietošanai. Lai skatītu saglabāto tīklu sarakstu vai manuāli dzēstu saglabātos
tīklus, atveriet Iestatījumi Sakari Wi-Fi
Saglabātie tīkli.
PIEZĪME
Tālrunim un mobilo sakaru tīkla pakalpojumu
sniedzējam ir jāatbalsta datu saite (interneta
savienojuma kopīgošana), un abonementā ir
jābūt iekļautai datu pārraidei.
Interneta savienojuma izveide
automašīnā, izmantojot
automašīnas modemu (SIM karti)
4.
Aktivizējiet/deaktivizējiet, atzīmējot/noņemot
atzīmi Automašīnas modema Internets
laukā.
Automašīnām, kas aprīkotas ar Volvo On Call*,
interneta savienojumu var izveidot, izmantojot
automašīnas modemu un personīgu SIM karti
(P-SIM).
5.
Ja esat izmantojis citu savienojuma izveides
avotu, apstipriniet savienojuma izveides maiņas opciju.
6.
Ievadiet SIM kartes PIN kodu
> Automašīna izveido savienojumu ar tīklu.
Ja interneta savienojums ir izveidots, izmantojot
automašīnas modemu, Volvo On Call pakalpojumi
izmanto šo savienojumu.
1.
Saistītā informācija
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(546 lpp.)
•
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(551 lpp.)
•
Automašīnas modema iestatījumi (550 lpp.)
Wi-Fi savienojuma tehniskās un drošības prasības ir aprakstītas atsevišķā sadaļā.
Saistītā informācija
Ievietojiet personīgu SIM karti turētājā pie grīdas pasažiera pusē.
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(546 lpp.)
•
•
Wi-Fi tīkla noņemšana (552 lpp.)
2.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(551 lpp.)
3.
Nospiediet Sakari Automašīnas
modema Internets.
•
Wi-Fi tehnoloģija un drošība (552 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 549
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Automašīnas modema iestatījumi15
Automašīna ir aprīkota ar modemu, ko var izmantot, lai automašīnā izveidotu interneta pieslēgumu. Interneta pieslēgumu var veikt arī, izmantojot Wi-Fi.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sakari Automašīnas
modema Internets un atlasiet iestatījumus:
• Automašīnas modema Internets – atlasiet, vai izmantot automašīnas modemu interneta savienojuma izveidei.
• Datu lietojums – pieskaroties Atiestatīt,
tiek atiestatīts saņemto un nosūtīto datu
apjoma skaitītājs.
• Tīkls
Izvēlēties operatoru – tīkla operatora automātiska vai manuāla atlasīšana.
Datu viesabonēšana — ja ir atzīmēta šī
izvēles rūtiņa, automašīnas modems mēģina
izveidot savienojumu ar internetu, kad automašīna atrodas ārzemēs un ārpus savas mītnes valsts tīkla. Ņemiet vērā, ka tas var būt
saistīts ar lielām izmaksām. Pie savas valsts
mobilo sakaru operatora noskaidrojiet, kāds ir
jūsu viesabonēšanas līgums par datplūsmu
ārzemēs.
• SIM kartes PIN
15
16
550
Tikai automašīnām, kas aprīkotas ar Volvo On Call.
Neattiecas, kad automašīna ir tiešsaistē, izmantojot Wi-Fi.
Mainīt PIN – var ievadīt ne vairāk par 4 cipariem.
Automašīnas interneta savienojuma
kopīgošana, izmantojot Wi-Fi tīklāju
Atspējot PIN – atlasiet, vai vaicāt PIN kodu,
lai piekļūtu SIM kartei.
Kad automašīna ir tiešsaistē, tās interneta savienojumu var kopīgot, lai ļautu arī citām ierīcēm
izmantot tās interneta savienojumu16.
• Sūtīt pieprasījuma kodu — lieto, lai, piemēram, papildinātu priekšapmaksas karti vai
pārbaudītu tās atlikumu. Funkcionalitāte ir
atkarīga no pakalpojumu sniedzēja.
Saistītā informācija
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot automašīnas modemu (SIM karti)
(549 lpp.)
•
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(551 lpp.)
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Tīkla operatoram (SIM kartei) ir jāatbalsta piesaiste (interneta savienojuma kopīgošana).
Vidējā displeja statusa joslā esošais simbols
norāda savienojuma statusu.
Nav interneta savienojuma vai tas ir
vājš
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Interneta savienojumu ietekmējošie faktori.
2.
Nospiediet Sakari
tīklājs.
Nospiediet Pievienotās ierīces, lai skatītu pašlaik pievienoto ierīču sarakstu.
Automašīnas Wi-Fi
Saistītā informācija
3.
Pieskarieties Tīkla nosauk. piešķiriet piesaistei nosaukumu.
•
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(121 lpp.)
4.
Pieskarieties Parole un atlasiet paroli, kas
jāievada pievienotajās ierīcēs.
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(546 lpp.)
•
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(551 lpp.)
5.
Pieskarieties Frekvenču josla un atlasiet,
kurā frekvencē piesaistei pārraidīt datus.
Ņemiet vērā, ka frekvenču joslas atlasīšana
nav pieejama visos tirgos.
6.
Aktivizējiet/deaktivizējiet, atzīmējot/noņemot
atzīmi Automašīnas Wi-Fi tīklājs laukā.
7.
Ja kā savienojuma avots ir izmantots Wi-Fi,
apstipriniet savienojuma maiņas opciju.
> Tagad ārējām ierīcēm var izveidot savienojumu ar automašīnas piesaisti (Wi-Fi piekļuves punktu).
PIEZĪME
Aktivizējot Wi-Fi piekļuves punktu, var nākties
maksāt papildu maksu tīkla operatoram.
Informāciju par datu plūsmas izmaksām vaicājiet sava tīkla operatoram.
Pārraidīto datu apjoms ir atkarīgs no automašīnā
izmantotajiem pakalpojumiem vai aplikācijām. Piemēram, audio straumēšana var būt saistīta ar lielu
datu apjomu, kam nepieciešams labs savienojums
un spēcīgs signāls.
Tālruņa savienojums ar automašīnu
Interneta savienojuma ātrums var atšķirties atkarībā no tālruņa atrašanās vietas automašīnā. Pārvietojiet tālruni tuvāk centrālajam displejam, lai
palielinātu signāla stiprumu. Nodrošiniet, lai starp
tām neatrastos nekas, kas var izraisīt traucējumus.
Tālruņa savienojums ar tīkla operatoru
Mobilā tīkla ātrums atšķiras atkarībā no tīkla pārklājuma pašreizējā atrašanās vietā. Slikts tīkla
pārklājums var būt, piemēram, tuneļos, aiz kalniem, dziļās ieplakās vai iekštelpās. Arī datu pārraides ātrums ir atkarīgs no līguma ar jūsu tīkla
operatoru.
PIEZĪME
Ja rodas problēmas ar datu plūsmu, sazinieties ar tīkla operatoru.
Tālruņa restartēšana
Ja ir problēmas ar interneta savienojumu, tās dažkārt var atrisināt, restartējot tālruni.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 551
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
Saistītā informācija
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(546 lpp.)
•
Wi-Fi tehnoloģija un drošība (552 lpp.)
Wi-Fi tīkla noņemšana
Wi-Fi tehnoloģija un drošība
Neizmantotā tīkla noņemšana.
Iespējamie tīklu veidi, ar kuriem var izveidot
savienojumu.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2.
Atveriet Sakari
3.
Pieskarieties Aizmirst blakus tīklam, kuru
vēlaties noņemt.
4.
Apstipriniet savu izvēli.
> Automašīna turpmāk neveidos savienojumu ar šo tīklu automātiski.
Wi-Fi
Saglabātie tīkli.
Visu tīklu noņemšana
Visus tīklus var noņemt vienlaicīgi, atjaunojot rūpnīcas iestatījumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka visiem
lietotāja datiem un sistēmas iestatījumiem tiks
atjaunotas sākotnējās rūpnīcas vērtības.
Var pievienot tikai šāda tipa tīklus:
•
•
•
Frekvence — 2,4 vai 5 GHz17.
Standarti — 802.11 a/b/g/n.
Drošības tips - WPA2-AES-CCMP.
Automašīnas Wi-Fi sistēmas uzdevums ir darbināt
automašīnā esošās Wi-Fi ierīces.
Ja šajā frekvencē vienlaikus darbojas vairākas
ierīces, veiktspēja var pasliktināties.
Saistītā informācija
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(546 lpp.)
Saistītā informācija
17
552
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(546 lpp.)
•
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(551 lpp.)
•
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(131 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni (Wi-Fi) (548 lpp.)
Frekvences atlasīšanas opcija nav pieejama visos tirgos.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Lietotāja noteikumi un nosacījumi
un datu kopīgošana
Datu kopīgošanas aktivizēšana un
deaktivizēšana
Noteiktu pakalpojumu un lietotņu pirmajā palaišanas reizē var tikt rādīts uznirstošs logs ar virsrakstiem Noteikumi un nosacījumi un Datu
kopīgošana.
Pakalpojumiem un lietotnēm nepieciešamo datu
kopīgošanu var iestatīt centrālā displeja iestatījumu izvēlnē.
Tā mērķis ir informēt par Volvo lietotāja noteikumiem un nosacījumiem un datu kopīgošanas politiku. Piekrītot datu kopīgošanai, lietotājs piekrīt,
ka no automašīnas tiek nosūtīta noteikta informācija. Tas ir nepieciešams, lai noteiktiem pakalpojumiem un lietotnēm būtu pilnīga funkcionalitāte.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2.
Nospiediet Sistēma
un dati.
3.
Atlasiet datu kopīgošanas aktivizāciju vai
deaktivizāciju atsevišķiem pakalpojumiem un
visām lietotnēm.
Datu kopīgošanu var iestatīt centrālā displeja
iestatījumu izvēlnē.
Varat skatīt, cik daudz brīvas vietas ir automašīnas cietajā diskā.
Varat skatīt automašīnas cietā diska krātuves
informāciju, tostarp kopējo ietilpību, pieejamo
ietilpību un vietas daudzumu, ko izmanto instalētās lietotnes. Šī informācija ir pieejama sadaļā
Iestatījumi Sistēma Sistēmas
informācija Krātuve.
Saistītā informācija
•
Aplikācijas (512 lpp.)
PIEZĪME
Saistītā informācija
•
Konfidencialitāte
Krātuves vieta cietajā diskā
Pēc Volvo autoservisa apmeklējuma var būt
atkārtoti jāaktivizē datu kopīgošana, lai atkal
darbotos tiešsaistes pakalpojumi un lietotnes.
Datu kopīgošanas aktivizēšana un deaktivizēšana (553 lpp.)
Saistītā informācija
•
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un datu
kopīgošana (553 lpp.)
553
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Audio un multivides licenču līgums
Dirac Unison®
Licence ir vienošanās par tiesībām veikt noteiktu
darbību vai tiesībām izmantot kāda cita pilnvaras
atbilstoši vienošanās noteikumiem un nosacījumiem. Turpmāk ir redzamas Volvo vienošanās ar
ražotājiem/izstrādātājiem. Vairums no tām ir
angļu valodā.
Šajā DivX Certified® ierīcē var atskaņot DivX®
Home Theater video failus, kuru izšķirtspēja ir līdz
576p (tostarp .avi, .divx). Lejupielādējiet bezmaksas programmatūru vietnē www.divx.com, lai izveidotu, atskaņotu un straumētu digitālu video.
Bowers & Wilkins
Bowers & Wilkins un B&W ir uzņēmuma B&W
Group Ltd preču zīmes. Nautilus ir uzņēmuma
B&W Group Ltd preču zīme. Kevlar ir uzņēmuma
DuPont reģistrēta preču zīme.
554
DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir DivX,
LLC preču zīmes un tiek lietoti saskaņā ar licenci.
Dirac Unison optimizē skaļruņu frekvences, to
darbību laikā un telpā, lai iegūtu labāko iespējamo zemfrekvenču skanējumu un dzidrību. Tas
sniedz iespēju precīzi atveidot konkrētu skaņdarba izpildes telpu akustiskās raksturiezīmes.
Izmantojot komplicētus algoritmus, Dirac Unison
digitāli vada visus skaļruņus, pamatojoties uz precīziem skaņas mērījumiem. Tāpat kā orķestra diriģents, tas garantē, ka skaļruņi darbojas pilnīgi vienoti.
DivX®
PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA: šī DivX
Certified® ierīce ir jāreģistrē, lai varētu atskaņot
iegādātās DivX video pēc pieprasījuma (VOD) filmas. Lai saņemtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Lai
saņemtu plašāku informāciju un pabeigtu reģistrāciju, dodieties uz vod.divx.com.
Patentu numuri
Aizsargāts ar vienu vai vairākiem šādiem ASV
patentiem. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052
Gracenote®
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Daļa satura ir aizsargāta ar © Gracenote vai tā
piegādātāju autortiesībām.
Gracenote, Gracenote logo un logotips "Powered
by Gracenote" un Gracenote MusicID ir vai nu
reģistrētas prečzīmes vai Gracenote, Inc. prečzīme ASV un/vai citās valstīs.
Gracenote® gala lietotāja licences līgums
Šī programma vai ierīce satur Gracenote, Inc. of
Emeryville, California, USA ("Gracenote") izstrādātu programmatūru. Gracenote programmatūra
("Gracenote programmatūra") aktivizē šo programmu, lai veiktu diska un/vai faila identificēšanu un iegūtu ar mūziku saistītu informāciju, tostarp dziesmas nosaukumu, izpildītāja vārdu, celiņu
un albuma nosaukumu ("Gracenote dati") no
tiešsaistes serveriem vai iegultām datubāzēm
(kopā "Gracenote serveri") un lai veiktu citas darbības. Gracenote datus drīkst izmantot tikai šai
programmai vai ierīcei paredzētajām gala lietotāja
funkcijām.
Jūs piekrītat izmantot Gracenote datus, Gracenote programmatūru un Gracenote serverus tikai
savām personīgajām, nekomerciālām vajadzībām.
Jūs piekrītat nepiešķirt, nekopēt, nenodot un
nepārsūtīt šo Gracenote programmatūru un jebkādus Gracenote datus nevienai trešajai pusei.
JŪS PIEKRĪTAT NEIZMANTOT GRACENOTE
DATUS, GRACENOTE PROGRAMMATŪRU VAI
GRACENOTE SERVERUS, IZŅEMOT GADĪJUMOS, KAS SKAIDRI NOTEIKTI ŠAJĀ LĪGUMĀ.
Jūs piekrītat nosacījumam, ka šo ierobežojumu
pārtraukšanas gadījumā jūsu neekskluzīvās tiesības izmantot Gracenote datus, Gracenote programmatūru un Gracenote serverus tiks pārtrauktas. Ja jūsu licence tiek atsaukta, jūs piekrītat
beigt lietot visus Gracenote datus, Gracenote
programmatūru un Gracenote serverus. Gracenote patur ekskluzīvas tiesības uz visiem Gracenote datiem, visām Gracenote programmatūrām
un visiem Gracenote serveriem, tostarp īpašumtiesībām. Gracenote nekādos apstākļos nav pienākuma jums maksāt par jebkādu jūsu sniegto
informāciju. Jūs piekrītat nosacījumam, ka Gracenote, Inc. var savā vārdā piemērot uzņēmuma tiesības pret jums saskaņā ar šo līgumu.
saskaņā ar šo līgumu pakalpojums izmanto unikālu identifikatoru, lai izsekotu vaicājumus statistikas apkopošanas nolūkā. Nejauši piešķirta skaitliskā identifikatora mērķis ir iespējot saskaņā ar šo
līgumu pakalpojumu skaitīt vaicājumus, nezinot
informāciju par to, kas jūs esat. Papildu informācija ir pieejama Gracenote pakalpojuma Gracenote privātuma politikas tīmekļa vietnē.
Gracenote programmatūra un visa Gracenote
datos ietvertā informācija tiek jums piedāvāta,
"kāda tā ir". Gracenote neuzņemas nekādas saistības un nenodrošina garantiju (tiešu vai netiešu)
attiecībā uz Gracenote serveros pieejamo Gracenote datu precizitāti. Gracenote patur tiesības
dzēst datus no Gracenote serveriem vai mainīt
datu kategorijas jebkāda iemesla dēļ, ko Gracenote uzskata par pietiekamu. Netiek nodrošināta
garantija, ka Gracenote programmatūra vai Gracenote serveri darbosies bez kļūmēm vai bez pārtraukuma. Gracenote nav pienākuma jums piedāvāt jaunus, uzlabotus vai papildu datu tipus vai
kategorijas, ko Gracenote var piedāvāt nākotnē,
un uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā pārtraukt savu pakalpojumu sniegšanu.
GRACENOTE ATSAKĀS NO JEBKURĀM
GARANTIJĀM (TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM), TOSTARP, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ PIEMĒROTĪBU TIRDZNIECĪBAI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, NOSAUKUMU UN INTELEKTUĀLO ĪPAŠUMTIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU.
GRACENOTE NEGARANTĒ REZULTĀTUS, KAS
IEGŪTI, IZMANTOJOT GRACENOTE PROGRAMMATŪRU VAI GRACENOTE SERVERI. GRACENOTE NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS
ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM IZRIETOŠIEM
BOJĀJUMIEM VAI JEBKĀDU ZUDUŠU PEĻŅU
VAI IENĀKUMIEM.
© Gracenote, Inc. 2009
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
}}
555
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
556
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. C