Volvo XC60 Twin Engine 2020 Early Īpašnieka rokasgrāmata

Volvo XC60 Twin Engine 2020 Early Īpašnieka rokasgrāmata
XC60
TWIN ENGINE
ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀM ATA
VÄLKOMMEN!
Mēs ceram, ka braukšana ar Volvo sagādās Jums prieku daudzus
gadus. Automašīna ir izstrādāta Jūsu un Jūsu pasažieru drošībai un
komfortam. Uzņēmums Volvo cenšas panākt, lai tā automašīnas
būtu no drošākajām pasaulē. Jūsu Volvo ir izstrādāta tā, lai atbilstu
visām esošajām drošības un vides aizsardzības prasībām.
Lai jūsu Volvo jums sagādātu vēl vairāk prieka, iesakām izlasīt šajā
īpašnieka rokasgrāmatā sniegtos norādījumus un apkopes informā-
ciju. Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama arī kā mobilo ierīču lietotne
(Volvo Manual) un Volvo Cars atbalsta vietnē
(support.volvocars.com).
Mēs aicinām ikvienu vienmēr piesprādzēties ar drošības jostu gan
šajā automašīnā, gan citās. Lūdzu, nebrauciet, ja atrodaties alkohola
vai medikamentu ietekmē — vai ja jūsu spējas vadīt automašīnu ir kā
citādi ierobežotas.
SATURA RĀDĪTĀJS
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
DROŠĪBA
18
Volvo ID
28
Drošība
44
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā
displejā
19
Volvo ID izveide un reģistrēšana
28
Drošība grūtniecības laikā
45
Navigācija īpašnieka rokasgrāmatā centrālajā displejā
20
Drive-E — tīrāks braukšanas baudījums
30
Whiplash Protection System
45
22
33
47
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo
sakaru ierīcēs
IntelliSafe — vadītāja atbalsts un
drošība
Drošības jostas
47
Volvo Cars atbalsta vietne
23
Sensus — tiešsaistes savienojums
un izklaide
34
Drošības jostu piesprādzēšana un
atsprādzēšana
Drošības jostu spriegotājs
49
23
Programmatūras atjauninājumi
50
25
Datu ierakstīšana
37
Elektriskā drošības jostu spriegotāja atiestatīšana*
Pakalpojumu sniegšanas noteikumi un nosacījumi
38
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas atgādinājums
50
Klientu konfidencialitātes politika
38
Drošības spilveni
52
Svarīga informācija par piederumiem un papildaprīkojumu
39
Vadītāja drošības spilveni
52
Pasažiera drošības gaisa spilvens
53
Pasažiera drošības gaisa spilvena
aktivizēšana un deaktivizēšana*
55
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana
Īpašnieka rokasgrāmata un vide
2
JŪSU VOLVO
Īpašnieka informācija
37
Papildpiederumu uzstādīšana
39
Aprīkojuma pievienošana automašīnas diagnostikas ligzdai
40
Sānu drošības gaisa spilveni
57
58
Automašīnas identifikācijas
numura skatīšana
41
Sānu drošības aizkari
Safety mode
58
Vadītāja uzmanības novēršana
41
Automašīnas iedarbināšana un
pārvietošana pēc drošības režīma
ieslēgšanas
59
Bērnu drošība
60
Bērnu sēdekļi
61
Augšējie stiprinājuma punkti
bērnu sēdekļiem
61
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Apakšējie stiprinājuma punkti
bērnu sēdekļiem
62
Instrumenti un vadības slēdži
automašīnā ar stūri kreisajā pusē
78
Rīcība ar vadītāja displejā saglabātu ziņojumu
106
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti
bērnu sēdeklīšiem
63
Instrumenti un vadības slēdži
automašīnā ar stūri labajā pusē
79
Centrālā displeja pārskats
108
Bērnu sēdeklīša izvietošana
63
Vadītāja displejs
82
Bērnu drošības stiprinājumi
64
Vadītāja displeja iestatījumi
84
Tabula, kurā norādītas bērnu
sēdekļu piestiprināšanas vietas,
izmantojot automašīnas drošības
jostas
67
Degvielas daudzuma rādītājs
85
Hibrīda mērierīce
85
Hibrīda akumulatora mērierīce
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās
vietu tabula
69
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās
vietu tabula
70
Iebūvētais bērnu sēdeklītis*
73
Sēdekļa sēdvirsmas atlocīšana
iebūvētajā bērnu sēdeklītī*
74
Sēdekļa sēdvirsmas salocīšana
iebūvētajā bērnu sēdeklītī*
75
Centrālā displeja pārvaldība
111
Centrālā displeja aktivizēšana un
deaktivizēšana
114
Pārvietošanās pa vidējā displeja
skatiem
114
86
Apakšskatu pārvaldība centrālajā
displejā
118
Borta dators
87
Funkciju skats centrālajā displejā
Brauciena datu attēlošana vadītāja
displejā
121
89
Lietotņu un pogu pārvietošana
centrālajā displejā
123
Brauciena odometra atiestatīšana
90
Vidējā displeja statusa joslas simboli
Brauciena statistikas attēlošana
vidējā displejā
123
90
Tastatūra centrālajā displejā
125
Brauciena statistikas iestatījumi
91
Tastatūras valodas maiņa centrālajā displejā
128
Datums un laiks
91
Āra temperatūras mērierīce
Rakstzīmju, burtu un vārdu
manuāla ievadīšana centrālajā displejā
128
92
Indikatora simboli vadītāja displejā
93
Centrālā displeja izskata mainīšana
130
95
Sistēmas skaņas izslēgšana un
skaļuma mainīšana centrālajā displejā
130
Sistēmas mērvienību maiņa
131
Sistēmas valodas maiņa
131
Citi iestatījumi centrālā displeja
augšējā skatā
131
Kontekstuālas iestatīšanas atvēršana centrālajā displejā
132
Brīdinājuma simboli vadītāja displejā
Vadītāja displeja licences līgums
96
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā
103
Rīcība ar lietojumprogrammu
izvēlni vadītāja displejā
104
Paziņojumi vadītāja displejā
105
Ziņojumu pārvaldība vadītāja displejā
106
3
APGAISMOJUMS
4
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Lietotāja datu atiestatīšana īpašnieka maiņas gadījumā
133
Gaismu slēdži
150
Logi, stikli un spoguļi
164
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
133
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā displejā
151
Logu un saulessargu aizsardzība
pret iespiešanu
164
Centrālā displeja iestatījumu tabula
134
Gabarītlukturi
152
165
Dienas gaismas lukturi
152
Aizsardzības pret iespiešanu
atiestatīšanas darbības
Tuvās gaismas
153
Tālo gaismu lietošana
154
Aktīvās tālās gaismas
154
Pagrieziena rādītāju izmantošana
Vadītāju profili
135
Vadītāja profila atlasīšana
136
Vadītāja profila pārdēvēšana
136
Vadītāja profila aizsardzība
137
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana vadītāja profilam
137
Elektriskie logu pacēlāji
165
Elektrisko logu pacēlāju darbināšana
166
Atpakaļskata spoguļi
167
156
Atpakaļskata spoguļa aptumšošanas pielāgošana
168
Aktīvie pagrieziena lukturi*
156
Sānu spoguļu sasvēršana
Aizmugurējais miglas lukturis
169
157
Panorāmas jumts*
Bremžu signāls
170
158
Panorāmas jumta atvēršana*
172
Panorāmas jumta* saulessarga
automātiska aizvēršana.
174
175
Vadītāju profilu iestatījumu atiestatīšana
138
Ziņojums centrālajā displejā
139
Avārijas bremžu signāli
158
Ziņojumu pārvaldība centrālajā
displejā
139
Avārijas gaismas signalizācija
158
Rīcība ar centrālajā displejā saglabātu ziņojumu
140
Mājās nokļūšanas apgaismojuma
lietošana
159
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums
Augšējais displejs*
141
Approach light duration
Vējstikla displeja aktivizēšana un
deaktivizēšana*
142
Vējstikla displeja iestatījumi*
143
Balss atpazīšana
144
Balss atpazīšanas lietošana
145
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu
147
Radio un multivides vadība ar balsi
147
Balss atpazīšanas iestatījumi
148
159
Vējstikla tīrītāju lietošana
175
Salona apgaismojums
160
Lietus sensora lietošana
176
Salona apgaismojuma pielāgošana
162
Lietus sensora atmiņas funkcijas
lietošana
177
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana
178
Aizmugurējā loga tīrītāja un skalotāja lietošana
179
Aizmugurējā loga automātiska tīrīšana, braucot atpakaļgaitā
180
SĒDEKĻI UN STŪRE
KLIMATA KONTROLE
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
182
Klimata kontrole
200
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
183
Klimata zonas
200
Priekšējā sēdekļa ventilācijas aktivizēšana un deaktivizēšana*
214
Elektriski vadāmā priekšējā
sēdekļa regulēšana*
183
Klimata kontrole — sensori
200
Stūres apsildes* aktivizēšana un
deaktivizēšana
215
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla
displeja pozīcijas saglabāšana*
184
Noteiktā temperatūra
201
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu
un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
185
Klimata kontroles vadība ar balss
atpazīšanu
Stūres apsildes automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana un deaktivizēšana*
215
201
Gaisa kvalitāte
202
203
Automātiskas klimata kontroles
aktivizēšana
215
Clean Zone*
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
186
Clean Zone Interior Package*
203
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana
un deaktivizēšana
216
Masāžas iestatījumu regulēšana*
priekšējam sēdeklim
187
Interior Air Quality System*
204
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas
garuma regulēšana*
188
204
Gaisa recirkulācijas laika iestatījuma aktivizēšana un deaktivizēšana
217
Gaisa kvalitātes sensora aktivizēšana un deaktivizēšana*
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta
regulēšana*
189
205
Maks. atkausētāja aktivizēšana un
deaktivizēšana
217
Pasažieru salona gaisa filtrs
Gaisa plūsmas sadalījums
205
218
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta
regulēšana*
190
Gaisa plūsmas sadalījuma mainīšana
Vējstikla apsildes* aktivizēšana un
deaktivizēšana
206
206
192
Vējstikla apsildes automātiskas
ieslēgšanas aktivizēšana un deaktivizēšana*
219
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī*
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/
aizvēršana un pagriešana
Gaisa sadales opciju tabula
208
193
Klimata kontroles vadības ierīces
211
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana
219
Atzveltņu ielocīšana aizmugurējā
sēdeklī
Aizmugurējā sēdekļa galvas balstu
regulēšana
194
Priekšējā sēdekļa apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana*
212
220
Vadības taustiņi uz stūres un skaņas signāls
196
Priekšējā sēdekļa apsildes automātiskās ieslēgšanās aktivizēšana
un deaktivizēšana*
213
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes automātiskas ieslēgšanas aktivizēšana un deaktivizēšana
197
Priekšējo sēdekļu ventilatora
līmeņa regulēšana
220
Stūres bloķētājs
Stūres regulēšana
Aizmugurējā sēdekļa apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana*
213
197
Priekšējo sēdekļu temperatūras
regulēšana
221
Temperatūras sinhronizēšana
221
5
6
Gaisa kondicionētāja aktivizēšana
un deaktivizēšana
222
Klimats stāvēšanas laikā
Sagatavošana
Sagatavošanas ieslēgšana un
izslēgšana
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN
SIGNALIZĀCIJA
Aizmugures durvju bezatslēgas
atslēgšana*
265
Iedarbināšanas un aizslēgšanas
sistēmu antenu atrašanās vietas
266
241
Aizslēgšana un atslēgšana no
automašīnas salona
267
243
Bagāžas nodalījuma durvju atslēgšana no automašīnas salona
268
226
Iestatījumi attālinātai atslēgšanai
un atslēgšanai no salona
243
Bērnu drošības slēdžu aktivizēšana un deaktivizēšana
269
Sagatavošanas laika iestatījuma
aktivizēšana un deaktivizēšana
227
Bagāžas nodalījuma durvju atslēgšana ar tālvadības atslēgu
244
Automātiska aizslēgšana braucot
270
Sagatavošanas laika iestatījuma
noņemšana
228
Tālvadības pults atslēgas darbības
rādiuss
Elektriski vadāmo bagāžas nodalījuma durvju atvēršana un aizvēršana*
271
Klimata komforts stāvēšanas laikā
Elektriski vadāmo bagāžas nodalījuma durvju maksimālā atvēruma
ieprogrammēšana*
274
Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana un aizvēršana ar kājas kustību*
274
Privātā aizslēgšana
276
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana
un deaktivizēšana
277
Aizslēgšanas apstiprinājums
238
223
Aizslēgšanas rādījuma iestatījums
239
223
Tālvadības pults atslēgu;
239
224
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības atslēgu
Sagatavošanas laika iestatīšana
225
Sagatavošanas laika iestatījuma
pievienošana un rediģēšana
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
245
228
Papildu tālvadības atslēgu pasūtīšana
Klimata komforta ieslēgšana un
izslēgšana, novietojot automašīnu
248
229
Red Key — ierobežotas darbības
tālvadības atslēga*
248
Stāvēšanas klimata kontroles simboli un paziņojumi
230
Red Key* iestatījumi
249
Sildītājs
232
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
250
Stāvapsilde
233
Aizslēgšana un atslēgšana ar
noņemamo atslēgas slēdzošo daļu
251
Papildu sildītājs
234
Imobilaizers
Papildu sildītāja automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana un deaktivizēšana
253
235
Tālvadības pults atslēgas sistēmas tipa apstiprinājums
254
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas*
263
Bezatslēgas aizslēgšana un
atslēgšana*
264
Bezatslēgas iekāpšanas iestatījumi*
265
Signalizācija*
278
Signalizācijas aktivizēšana un
deaktivizēšana*
279
Samazināts signalizācijas līmenis*
281
Vispārējā bloķēšana*
281
Vispārējās bloķēšanas funkcijas
īslaicīga* deaktivizēšana
282
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Vadītāja atbalsta sistēma
284
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
284
Elektroniskā stabilitātes kontrole
285
Elektroniskā stabilitātes kontrole
sporta režīmā
286
Sporta režīma aktivizēšana vai
deaktivizēšana elektroniskās stabilitātes kontroles sistēmā
287
Elektroniskās stabilitātes kontroles simboli un ziņojumi
288
Automātiskā ātruma ierobežotāja
aktivizēšana vai deaktivizēšana
299
Pilot Assist* vadības slēdži un displeja skats
316
Automātiskā ātruma ierobežotāja
pielaides maiņa
300
Pilot Assist* atlasīšana un aktivizēšana
317
Automātiskā ātruma ierobežotāja
ierobežojumi
301
Pilot Assist* deaktivizēšana
318
Kruīzkontrole
301
Kruīza kontroles atlasīšana un
aktivizēšana
302
Pilot Assist* gaidīšanas režīms
319
Stūrēšanas palīdzības ar Pilot
Assist* īslaicīga deaktivizācija
320
Pilot Assist* ierobežojumi
320
303
Pilot Assist* simboli un ziņojumi
289
Kruīza kontroles gaidīšanas režīms
304
324
289
Adaptīvā kruīza kontrole*
304
Vadītāja atbalsta funkcijas brīdinājums sadursmes riska gadījumā
Connected Safety aktivizēšana vai
deaktivizēšana
290
Adaptīvās kruīza kontroles vadības
slēdži un attēlojuma režīms*
306
Mērķa maiņa ar vadītāja atbalsta
funkciju
325
Connected Safety ierobežojumi
291
307
Vadītāja atbalsta saglabātā ātruma
iestatīšana
325
Distances brīdinājums*
292
Adaptīvās kruīza kontroles atlasīšana un aktivizēšana*
293
308
Laika intervāla iestatīšana līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim
326
Distances brīdinājuma funkcijas
aktivizēšana vai deaktivizēšana
Adaptīvās kruīza kontroles deaktivizēšana*
Distances brīdinājuma ierobežojumi
293
Adaptīvās kruīza kontroles gaidīšanas režīms*
309
Automātiska bremzēšana ar vadītāja atbalsta funkciju
328
Ātruma ierobežotājs
294
310
329
295
Adaptīvās kruīza kontroles ierobežojumi*
Braukšanas režīms vadītāja atbalstam
Ātruma ierobežotāja atlasīšana un
aktivizēšana
311
329
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana
296
Pagriezienu atbalsta funkcijas*
aktivizēšana vai deaktivizēšana
330
Ātruma ierobežotāja pagaidu
deaktivizēšana
297
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli
un adaptīvo kruīza kontroli* centrālajā displejā
Atbalsts braukšanai pagriezienos*
Adaptīvās kruīza kontroles simboli
un ziņojumi*
312
Pagriezienu atbalsta funkcijas
ierobežojumi*
330
Pilot Assist*
314
Apdzīšanas palīdzība
331
Apdzīšanas palīdzības lietošana
332
Stabilitātes sistēma
Connected Safety
Ātruma ierobežotāja ierobežojumi
297
Automātiskais ātruma ierobežotājs
298
Kruīza kontroles deaktivizēšana
322
7
8
Radiolokācijas bloks
332
BLIS*
364
334
BLIS aktivizēšana vai deaktivizēšana
365
Atpūtas vietu norāžu atlasīšana, ja
ir saņemts brīdinājums no Driver
Alert Control
381
Radara ierīces tipa apstiprinājums
Kameras bloks
342
BLIS ierobežojumi
366
Driver Alert Control ierobežojumi
Kameras un radara bloka ierobežojumi
BLIS paziņojumi
381
343
367
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
Kameras un radara bloka ieteicamā apkope
Cross Traffic Alert*
381
347
368
383
City Safety™
348
Cross Traffic Alert* aktivizēšana
vai deaktivizēšana
369
Joslu palīdzības funkcijas aktivizēšana vai deaktivizēšana
Joslu palīdzības opcijas atlasīšana
City Safety apakšfunkcijas
384
349
Cross Traffic Alert* ierobežojumi
369
Sistēmas City Safety brīdinājuma
attāluma iestatīšana
384
351
Cross Traffic Alert* ziņojumi
371
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas ierobežojumi
Šķēršļu uztveršana ar City Safety
Ceļazīmju informācija*
372
City Safety šķērsvirziena satiksmē
355
Ceļazīmju informācijas funkcijas*
aktivizēšana vai deaktivizēšana
373
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas simboli un paziņojumi
385
352
387
373
Joslas ievērošanas palīgfunkcijas
attēlojuma režīms
Stūrēšanas palīdzība sadursmes
riska gadījumā
388
Stūrēšanas palīdzības funkcijas
sadursmes riska gadījumā aktivizēšana vai deaktivizēšana
389
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks
izbraukt no joslas
389
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas sadursmes risks
390
Stūrēšanas palīdzība, ja ir aizmugurējas sadursmes risks*
391
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi sadursmes riska gadījumā
392
Simboli un ziņojumi stūrēšanas
palīdzībai sadursmes riska gadījumā
393
City Safety ierobežojumi šķērsvirziena satiksmē
355
Ceļazīmju informācijas* attēlojuma režīms
City Safety — stūrēšanas palīdzība izvairīšanās manevra veikšanai
356
Ceļazīmju informācija un Sensus
Navigation*
375
City Safety stūrēšanas palīdzības
ierobežojumi, veicot izvairīšanās
darbības
357
Brīdinājums par ātruma ierobežojumu un fotoradaru no ceļazīmju
informācijas sistēmas*
376
Automātiska bremzēšana, ja ir bloķēts izvairīšanās manevrs ar City
Safety
357
Ceļazīmju informācijas funkcijas*
brīdinājumu aktivizēšana vai deaktivizēšana
377
City Safety bremzē, konstatējot
pretimbraucošus transportlīdzekļus
358
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
378
City Safety ierobežojumi
358
City Safety paziņojumi
362
Rear Collision Warning*
363
Rear Collision Warning* ierobežojumi
363
Driver Alert Control
379
Driver Alert Control aktivizēšana
vai deaktivizēšana
380
Stāvvietā novietošanas sistēma*
394
Park Assist Pilot priekšā, aizmugurē un sānos*
395
Novietošanas palīdzības sistēmas
aktivizēšana vai deaktivizēšana*
396
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas ierobežojumi
397
Automašīnas novietošanas sensoru simboli un paziņojumi
398
Stāvvietā novietošanas kamera*
399
Novietošanas palīdzības kameru
atrašanās vietas un uzraudzības
zonas*
400
Novietošanas palīglīnijas novietošanas palīdzības kamerai*
Aktīvās stāvvietā novietošanas
palīgsistēmas* ierobežojumi
413
Park Assist Pilot* paziņojumi
416
INFORMĀCIJA PAR HIBRĪDA
SISTĒMU
Vispārīga informācija par Twin Engine
418
Hibrīda akumulatora uzlāde
419
Uzlādes strāva
421
Uzlādes kabelis
421
Zemējuma kļūmes pārtraucējs
uzlādes kabelī
423
Uzlādes kabeļa temperatūras
uzraudzība
424
Uzlādes kontaktligzdas lūkas
atvēršana un aizvēršana
425
Hibrīda akumulatora uzlādes sākšana
425
402
Uzlādes statuss automašīnas
uzlādes strāvas ievades kontaktligzdā
428
Novietošanas palīgsistēmas sensoru lauki
404
Uzlādes statusa rādījums uzlādes
kabeļa vadības blokā
429
Novietošanas palīdzības kameras
aktivizēšana
405
Uzlādes statuss automašīnas
vadītāja displejā
432
Novietošanas palīgsistēmas
kameras simboli un ziņojumi
407
Hibrīda akumulatora uzlādes apturēšana
434
Aktīvā stāvvietā novietošanas
palīgsistēma*
408
Ar Twin Engine saistīti simboli un
ziņojumi vadītāja displejā
436
Novietošanas varianti ar Park
Assist Pilot*
409
438
Park Assist Pilot* lietošana
410
Ar hibrīda akumulatoriem aprīkotu
transportlīdzekļu ilgtermiņa uzglabāšana
Izbraukšana no paralēlās stāvvietas ar Park Assist Pilot*
413
9
IEDARBINĀŠANA UN
BRAUKŠANA
Automašīnas iedarbināšana
440
Automašīnas izslēgšana
442
453
Lēnas braukšanas aktivizēšana un
deaktivizēšana ar funkciju pogu
477
Palīdzība braukšanas uzsākšanai kalnā
454
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna
478
Automātiska bremzēšana pēc
sadursmes.
454
479
Pārnesumkārba
455
Sistēmas Hill Descent Control
aktivizēšana un deaktivizēšana ar
funkciju pogu
Automātiskā pārnesumkārba
455
Ekonomiska braukšana
479
Faktori, kas ietekmē braukšanas
attālumu, braucot ar elektrību
481
Hold un Charge funkcija
482
Sagatavošanās ilgam braucienam
483
Aizdedzes pozīcijas
442
Aizdedzes režīma atlasīšana
444
Alkometrs*
444
Alkometra apiešana*
445
Pirms dzinēja iedarbināšanas ar
alkometru*
445
Automātiskās pārnesumkārbas
pārnesumu pozīcijas
456
Bremžu funkcijas
446
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres
vadības svirām*
458
Kājas bremze
446
Pārnesumu pārslēga bloķētājs
460
Braukšana ziemā
483
Bremžu spēka palielināšana
448
Strauja paātrinājuma funkcija
460
Ūdens šķērsošana
484
Bremzēšana uz slapjiem ceļiem
448
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
461
485
Bremzēšana uz ceļiem, kas nokaisīti ar smiltīm
449
Pilnpiedziņa
462
Degvielas tvertnes durtiņu atvēršana un aizvēršana
Bremžu sistēmas apkope
449
Piedziņas sistēmas
462
Stāvbremze
449
Iekšdedzes dzinēja iedarbināšana
un apturēšana ar Twin Engine
463
Stāvbremzes aktivizēšana un
deaktivizēšana
450
Piedziņas režīmi
464
Benzīna daļiņu filtrs
489
Automātiskas stāvbremzes aktivizēšanas iestatījums
451
Piedziņas režīma maiņa
468
490
469
Automašīnas novietošana stāvēšanai kalnā
452
Enerģijas sadalījums hibrīda piedziņā, izmantojot kartes datus*
Dzinēja un piedziņas sistēmas pārkaršana
Ja stāvbremzes darbībā radusies
kļūme
Automātiskā bremzēšana, kad
automašīna stāv uz vietas
10
Automātiskās bremzes aktivizēšana un deaktivizēšana stāvot
452
453
Līmeņa vadība* un amortizācija
471
Līmeņa vadības iestatījumi*
474
Amortizācijas iestatījuma regulēšana modelim Polestar Engineered*
475
Zema ātruma vadība
476
Degvielas uzpildīšana
486
Rīkošanās ar degvielu
488
Benzīndzinējs
488
Startera akumulatora pārmērīga uzlāde 491
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un citu akumulatoru
492
Piekabes āķis*
493
Piekabes āķa specifikācijas*
494
Izvirzāmi/ievelkami vilkšanas
kronšteini*
495
Braukšana ar piekabi
SKAŅA, MULTIVIDE UN
INTERNETS
Video
528
Skaņa, multivide un internets
512
497
Videoklipa atskaņošana
529
Audio iestatījumi
512
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
498
DivX®
529
Skaņas pieredze*
513
Piekabes lukturu pārbaude
499
Video iestatījumi
529
Aplikācijas
Uz vilkšanas āķa uzstādīts velosipēda bagāžnieks*
514
500
Multivide ar Bluetooth®
530
Lietotņu lejupielāde
515
501
516
Ierīces pievienošana, izmantojot
Bluetooth®
530
Vilkšana
Lietotņu atjaunināšana
Vilkšanas cilpas uzstādīšana un
noņemšana
502
Lietotņu dzēšana
516
517
Multivides atskaņošana, izmantojot
USB portu
530
Radio
Evakuācija
503
Radio ieslēgšana
517
Ierīces pievienošana, izmantojot
USB portu
531
HomeLink®*
504
USB ierīču tehniskās specifikācijas
531
504
Radio diapazona un radio stacijas
maiņa
518
HomeLink®* programmēšana
506
519
532
HomeLink®* lietošana
Radiostaciju meklēšana
Saderīgie multivides formāti
533
507
520
Apple® CarPlay®*
HomeLink®* tipa apstiprinājums
Radio kanālu saglabāšana lietotnē
Radio izlase
Apple® CarPlay®* lietošana
533
535
atskaņošana
Kompass*
507
Radio iestatījumi
520
Apple®
CarPlay®*
Kompasa aktivizēšana un deaktivizēšana*
508
RDS radio
522
Padomi par Apple® CarPlay®* lietošanu 535
Kompasa kalibrēšana*
508
Digitālais radio*
523
Android Auto*
Saite starp FM un digitālo radio*
523
Android Auto* lietošana
537
Mediju atskaņotājs
524
Android Auto* iestatījumi
538
538
iestatījumi
536
Multivides ierīces atskaņošana
524
Padomi par Android Auto* lietošanu
Multivides ierīces vadīšana un maiņa
526
Tālrunis
539
Multivides meklēšana
527
Tālruņa sākotnējā pievienošana
automašīnai, izmantojot Bluetooth
540
Tālruņa automātiska pievienošana
automašīnai, izmantojot Bluetooth
542
Gracenote®
527
CD atskaņotājs*
528
11
VOLVO ON CALL
12
Tālruņa manuāla pievienošana
automašīnai, izmantojot Bluetooth
542
Nav interneta savienojuma vai tas ir
vājš
554
Ar Bluetooth pievienota tālruņa
atvienošana
543
Wi-Fi tīkla noņemšana
555
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu pārslēgšana
543
Wi-Fi tehnoloģija un drošība
555
555
Ar Bluetooth pievienotu ierīču
noņemšana
544
Lietotāja noteikumi un nosacījumi
un datu kopīgošana
556
Tālruņa zvanu pārvaldīšana
544
Datu kopīgošanas aktivizēšana un
deaktivizēšana
Īsziņu pārvaldīšana
545
Datu kopīgošana pakalpojumiem
557
Īsziņu iestatījumi
546
Krātuves vieta cietajā diskā
558
Tālruņu kataloga pārvaldība
546
Audio un multivides licenču līgums
559
Tālruņa iestatījumi
547
Ar Bluetooth pievienotu ierīču
iestatījumi
548
Automašīna ar interneta savienojumu*
548
Interneta savienojuma izveide
automašīnā, izmantojot tālruni ar
Bluetooth savienojumu
549
Interneta savienojuma izveide
automašīnā, izmantojot tālruni (Wi-Fi)
550
Interneta savienojuma izveide
automašīnā, izmantojot automašīnas modemu (SIM karti)
551
Automašīnas modema iestatījumi*
552
Automašīnas interneta savienojuma kopīgošana, izmantojot Wi-Fi
tīklāju
553
Automašīnas uzlādes plānošana,
izmantojot Volvo On Call* lietotni
570
RITEŅI UN RIEPAS
Riepas
572
Riepu avārijas remonta komplekts
593
Riepu izmēru apzīmējumi
574
Riepu remonta komplekta lietošana
593
Riteņu disku izmēru apzīmējumi
575
597
Riepu griešanās virziens
575
Riepas piepumpēšana ar riepu
remonta komplektā iekļauto kompresoru
Riepu protektora nodiluma indikatori
576
Riepu spiediena pārbaudīšana
576
Riepu spiediena pielāgošana
577
Ieteicamais gaisa spiediens riepās
578
Riepu spiediena uzraudzības sistēma*
579
IEKRAUŠANA, SĪKLIETU
NOVIETNES UN PASAŽIERU
SALONS
Pasažieru salona interjers
600
Tuneļkonsole
601
Elektrības kontaktligzda
602
Elektrības kontaktligzdu lietošana
604
Cimdu nodalījuma lietošana
606
Saulessargi
607
Bagāžas nodalījums
607
Ieteikumi par bagāžas iekraušanu
608
Jumta slodze un bagāžas novietošana uz jumta bagāžnieka
609
Jaunas riepu spiediena vērtības
saglabāšana uzraudzības sistēmā*
580
Riepu spiediena statusa skatīšana
centrālajā displejā*
581
Somu āķi
610
Rīcība zema riepu spiediena brīdinājuma gadījumā
582
Kravas fiksēšanas cilpas
611
Riteņu maiņa
583
Garu priekšmetu lūka aizmugurējā
sēdeklī
611
Instrumentu komplekts
584
584
Bagāžas nodalījuma pārsega
uzstādīšana un noņemšana*
611
Domkrats*
Riteņu skrūves
585
Riteņa noņemšana
585
Riteņu uzstādīšana
588
Rezerves ritenis*
589
Rīcība ar rezerves riteni
Bagāžas nodalījuma pārsega vadība*
613
Drošības režģu uzstādīšana un
noņemšana*
615
Drošības tīkla uzstādīšana un
noņemšana*
617
590
Pirmās palīdzības aptieciņa*
619
Ziemas riepas
591
Brīdinājuma trijstūris
619
Sniega ķēdes
592
13
TEHNISKĀ APKOPE UN
SERVISS
Drošinātāji un galvenās elektroierīces
644
Pretkorozijas aizsardzība
673
Volvo apkopes programma
622
Drošinātāja nomaiņa
645
Automašīnas krāsojums
674
Datu pārsūtīšana starp automašīnu
un autoservisu, izmantojot Wi-Fi
622
Drošinātāji dzinēja nodalījumā
646
674
Lejupielādes centrs
623
Drošinātāji zem cimdu nodalījuma
653
Nelielu krāsojuma bojājumu pielabošana
658
675
623
Drošinātāji bagāžas nodalījumā
Krāsu kodi
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība
Lejupielādes centrā
Salona tīrīšana
662
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais logs
675
Automašīnas statuss
625
Vidējā displeja tīrīšana
662
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa
625
Vējstikla displeja tīrīšana*
676
Apkopes un remonta rezervēšana
663
627
Auduma polsterējuma un griestu
apšuvuma tīrīšana
677
Automašīnas informācijas sūtīšana
uz autoservisu
664
Tīrītāja slotiņu iestatīšana apkopes
pozīcijā
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
628
Drošības jostu tīrīšana
678
Automašīnas pacelšana
664
Klimata kontroles sistēmas apkopes veikšana
630
Grīdas paklājiņu un paklājiņu ar
logotipu tīrīšana
664
Vējstikla displejs pēc vējstikla maiņas*
630
Ādas apšuvuma tīrīšana*
665
Dzinēja pārsega atvēršana un aizvēršana
631
Ādas stūres tīrīšana
666
Dzinēja nodalījuma pārskats
632
Salona plastmasas, metāla un
koka detaļu tīrīšana
666
Dzinēja eļļa
633
Automašīnas ārpuses tīrīšana
667
Dzinēja eļļas pārbaude un iepildīšana
634
Pulēšana un vaskošana
667
Dzesēšanas šķidruma iepildīšana
636
Roku mazgāšana
668
Spuldžu nomaiņa
637
Automātiskā automazgāšana
669
638
Mazgāšana ar augstspiediena strūklu
671
Hibrīda akumulators
642
Stikla tīrītāja slotiņu tīrīšana
671
Simboli uz akumulatoriem
643
672
Akumulatora pārstrādāšana
643
Ārējo plastmasas, gumijas un
dekoratīvo daļu tīrīšana
Riteņu disku tīrīšana
673
Akumulators
14
TEHNISKIE PARAMETRI
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
Tipa apzīmējums
682
Izmēri
685
Svars
687
Vilktspēja un piekabes āķa lodes
slodze
688
Dzinēja specifikācijas
690
Dzinēja eļļa — specifikācijas
691
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi
dzinēja eļļai
692
Dzesēšanas šķidrums — specifikācijas
693
Alfabētiskais rādītājs
703
Transmisijas šķidrums — specifikācijas 693
Bremžu šķidrums — specifikācijas
693
Degvielas tvertne - tilpums
694
Gaisa kondicionētājs — specifikācijas
694
Degvielas patēriņš un CO2 izmeši
696
Apstiprinātie riteņu un riepu izmēri
699
Minimālais atļautais riepu slodzes
indekss un ātruma indekss
700
Apstiprinātie spiedieni riepās
701
15
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
Īpašnieka informācija
Automašīnas vidējais displejs1
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama vairākos
dažādos produktu formātos — gan digitālos,
gan drukātos. Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama automašīnas vidējā displejā, kā mobilā
lietotne un Volvo Cars atbalsta vietnē. Cimdu
nodalījumā ir pieejama Quick Guide un īpašnieka rokasgrāmatas pielikums, kurā ir norādītas specifikācijas un drošinātāju informācija, kā arī citi dati. Var pasūtīt drukātu īpašnieka rokasgrāmatas versiju.
Vidējā displeja augšējā skatā
velciet uz leju un pieskarieties
Īpašnieka rokasgr.. Šeit ir
pieejamas vizuālās navigācijas opcijas ar automašīnas
eksterjera un interjera attēliem. Informāciju var meklēt,
un tā arī ir iedalīta kategorijās.
Mobilā lietotne
Veikalā App Store vai Google
Play meklējiet "Volvo
Manual" (Volvo rokasgrāmata), lejupielādējiet lietotni
viedtālrunī vai planšetdatorā
un atlasiet automašīnu. Lietotnē ir pieejamas video
pamācības, kā arī vizuālās navigācijas opcijas
ar automašīnas eksterjera un interjera attēliem. Saturā var meklēt, un dažādās sadaļas ir
izstrādātas tā, lai vienkāršotu navigāciju
Volvo Cars atbalsta vietne
Atveriet vietni
support.volvocars.com un
atlasiet savu valsti. Šeit varat
atrast īpašnieka rokasgrāmatas: gan tiešsaistē, gan PDF
formātā. Volvo Cars atbalsta
vietnē ir pieejamas arī video
pamācības un plašāka informācija un palīdzība
par jūsu Volvo un tā lietošanu. Lapa ir pieejama lielākajā daļā tirgu.
Drukāta informācija
Cimdu nodalījumā atrodas
īpašnieka rokasgrāmatas pielikums1, kurā ir ietverta informācija par drošinātājiem un
specifikācijām, kā arī svarīgas
un praktiskas informācijas
kopsavilkums.
Arī Quick Guide ir pieejama drukātā formātā —
tā palīdz sākt darbu, izmantojot visbiežāk lietotās automašīnas funkcijas.
Atkarībā no izvēlētā aprīkojuma līmeņa, tirgus,
u.c., automašīnā var būt pieejama papildu
īpašnieka informācija drukātā formātā.
Var pasūtīt drukātu īpašnieka rokasgrāmatu un
tās pielikumu. Lai to pasūtītu, sazinieties ar
Volvo izplatītāju.
1
18
Valstīs, kurās īpašnieka rokasgrāmata nav pieejama vidējā displejā, automašīnas komplektā ir iekļauta pilna drukātās īpašnieka rokasgrāmatas versija.
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
SVARĪGI
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu
automašīnas vadīšanu un spēkā esošo
likumu un noteikumu ievērošanu. Ir svarīgi
arī, lai automašīna tiktu uzturēta un lietota
atbilstošo īpašnieka rokasgrāmatā sniegtajiem Volvo ieteikumiem.
Ja ir neatbilstība starp centrālajā displejā
redzamo informāciju un drukāto informāciju, vienmēr spēkā ir drukātā informācija.
PIEZĪME
Mainot centrālā displeja valodu, daļa īpašnieka informācijas var būt pretrunā ar
valsts vai vietējiem tiesību aktiem vai noteikumiem. Neieslēdziet valodu, ko jums ir
grūti saprast, jo pretējā gadījumā jums var
būt grūti vēlreiz atrast šo izvēlni.
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā
displejā
Īpašnieka rokasgrāmatas digitālā2 versija ir
pieejama automašīnas vidējā displejā.
Digitālajai īpašnieka rokasgrāmatai var piekļūt
augšējā skatā, un dažos gadījumos arī kontekstuālajai īpašnieka rokasgrāmatai var piekļūt
augšējā skatā.
Lai atvērtu īpašnieka rokasgrāmatu — velciet
uz leju centrālā displeja augšējo skatu un pieskarieties Īpašnieka rokasgr..
Informācijai īpašnieka rokasgrāmatā var piekļūt tieši īpašnieka rokasgrāmatas sākumlapā
vai augšējā izvēlnē.
PIEZĪME
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata nav pieejama braukšanas laikā.
Īpašnieka rokasgrāmata
Saistītā informācija
•
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā displejā
(19 lpp.)
•
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo sakaru
ierīcēs (22 lpp.)
•
•
Volvo Cars atbalsta vietne (23 lpp.)
Augšējais skats ar īpašnieka rokasgrāmatas pogu.
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana
(23 lpp.)
2 Attiecas
uz lielāko daļu tirgu.
}}
19
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
||
Kontekstuālā īpašnieka rokasgrāmata
Saistītā informācija
•
Navigācija īpašnieka rokasgrāmatā centrālajā displejā (20 lpp.)
•
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(114 lpp.)
•
Lietotņu lejupielāde (515 lpp.)
Navigācija īpašnieka rokasgrāmatā
centrālajā displejā
Digitālajai īpašnieka rokasgrāmatai var piekļūt
automašīnas centrālā displeja augšējā skatā.
Saturā var meklēt, un dažādās sadaļas ir
izstrādātas tā, lai vienkāršotu navigāciju.
Augšējais skats ar kontekstuālās īpašnieka rokasgrāmatas pogu.
Kontekstuālā īpašnieka rokasgrāmata ir saīsne
uz rakstu īpašnieka rokasgrāmatā, kurā aprakstīta aktīvā funkcija, kas redzama ekrānā. Kad
ir pieejama kontekstuālā īpašnieka rokasgrāmata, tā tiek rādīta augšējā skatā pa labi no
Īpašnieka rokasgr..
Pieskaroties kontekstuālās īpašnieka rokasgrāmatas opcijai, tiek atvērts ar ekrānā rādīto
saturu saistīts īpašnieka rokasgrāmatas raksts.
Piemēram, pieskarieties Navigācijas
rokasgrāmata — tiek atvērts ar navigāciju
saistīts raksts.
Tas attiecas tikai uz dažām automašīnas lietotnēm. Lejupielādētajām trešo pušu lietotnēm,
piemēram, nevar piekļūt ar lietotni saistītajiem
rakstiem.
20
Īpašnieka rokasgrāmatu var atvērt no augšējā skata.
–
Lai atvērtu īpašnieka rokasgrāmatu — velciet uz leju centrālā displeja augšējo skatu
un pieskarieties Īpašnieka rokasgr..
Ir vairāki dažādi veidi, kā īpašnieka rokasgrāmatā atrast informāciju. Šīm opcijām var piekļūt no īpašnieka rokasgrāmatas sākumlapas
un augšējās izvēlnes.
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
Izvēlnes atvēršana augšējā izvēlnē
–
Īpašnieka rokasgrāmatas augšējā sarakstā
.
nospiediet
> Tiek atvērta izvēlne ar dažādām opcijām
informācijas atrašanai:
Sākumlapa
Pieskarieties simbolam, lai
pārietu atpakaļ uz īpašnieka
rokasgrāmatas sākuma lapu.
Kategorijas
Īpašnieka rokasgrāmatas raksti iedalās galvenajās kategorijās un apakškategorijās.
Viens un tas pats raksts var
būt vairākās piemērotās kategorijās, lai to varētu vieglāk
atrast.
1.
Nospiediet Kategorijas.
> Tiek parādīts galveno kategoriju
saraksts.
2. Pieskarieties galvenajai kategorijai ( ).
> Tiek parādīts apakškategoriju ( ) un
rakstu ( ) saraksts.
3. Pieskarieties rakstam, lai to atvērtu.
Lai dotos atpakaļ, nospiediet atpakaļ vērsto
bultiņu.
Quick Guide
Nospiediet simbolu, lai piekļūtu lapai ar saitēm uz rakstiem, kas var būt noderīgi, lai
iepazītu biežāk lietotās automašīnas funkcijas. Rakstiem
var piekļūt, arī izmantojot
kategorijas, bet tie ir apkopoti
šeit, lai tiem varētu ātri piekļūt. Pieskarieties
sadaļai, lai izlasītu to pilnībā.
Eksterjera un interjera karstvietas
Automašīnas salona un
eksterjera pārskata attēli.
Dažādas daļas ir apzīmētas ar
piekļuves vietām, kas ļauj
atvērt sadaļas par attiecīgajām automašīnas daļām.
1.
Nospiediet Exterior vai Interior.
> Eksterjera vai salona attēli tiek parādīti
ar tā saucamajām karstvietām. Karstvietas ļauj atvērt sadaļas par attiecīgajām automašīnas daļām. Pārvelciet
horizontāli pāri ekrānam, lai pārlūkotu
attēlus.
2. Pieskarieties karstvietai.
> Tiek parādīts virsraksts sadaļai par šo
zonu.
3. Pieskarieties virsrakstam, lai atvērtu
sadaļu.
Lai dotos atpakaļ, nospiediet atpakaļ vērsto
bultiņu.
Izlases
Nospiediet šo simbolu, lai
piekļūtu izlasē saglabātajiem
rakstiem. Pieskarieties sadaļai, lai izlasītu to pilnībā.
Rakstu saglabāšana izlasē vai dzēšana no
tās
Saglabājiet rakstu izlasē, tā augšējā labajā
stūrī nospiežot , kad raksts ir atvērts. Ja
raksts ir saglabāts izlasē, zvaigznīte ir aizpildīta: .
Lai noņemtu sadaļu no izlases, vēlreiz nospiediet pašreizējās sadaļas zvaigznīti.
Video
Nospiediet šo simbolu, lai
skatītu īsus norādījumu
videoklipus par dažādām
automašīnas funkcijām.
}}
21
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
||
Information
Pieskarieties simbolam, lai
iegūtu informāciju par to,
kura īpašnieka rokasgrāmatas
versija automašīnā ir pieejama, kā arī citu noderīgu
informāciju.
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo
sakaru ierīcēs
meklēt, un dažādās sadaļas ir izstrādātas tā,
lai vienkāršotu navigāciju.
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama kā mobilo
ierīču lietotne3 gan veikalā App Store, gan
Google Play. Lietotne ir pielāgota izmantošanai viedtālruņos un planšetdatoros.
Meklēšanas funkcijas lietošana
augšējā izvēlnē
1.
Īpašnieka rokasgrāmatas augšējā izvēlnē
pieskarieties
. Ekrāna apakšējā daļā
tiek parādīta tastatūra.
2. Ierakstiet atslēgas vārdu, piemēram, "drošības josta".
> Ievadot burtus, tiek rādīti rakstu un
kategoriju ieteikumi.
3. Pieskarieties rakstam vai kategorijai, lai tai
piekļūtu.
Saistītā informācija
•
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā displejā
(19 lpp.)
•
•
Tastatūra centrālajā displejā (125 lpp.)
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana
(23 lpp.)
3 Noteiktām
22
mobilajām ierīcēm.
Īpašnieka rokasgrāmatu var
lejupielādēt kā mobilo lietotni
vietnē App Store vai Google
Play. Šeit redzamais QR kods
ļauj uzreiz atvērt šo lietotni.
Tā vietā varat arī meklēt
"Volvo manual" vietnē App
Store vai Google Play.
Lietotne ietver videoklipus, kā arī eksterjera un
interjera attēlus, kuros dažādas automašīnas
daļas ir iezīmētas kā karstvietas, kas ļauj atvērt
sadaļas par attiecīgajām zonām. Saturā var
Mobilā lietotne ir pieejama gan vietnē App Store, gan
Google Play.
Saistītā informācija
•
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana
(23 lpp.)
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
Volvo Cars atbalsta vietne
Pieteikšanās Volvo Cars vietnē
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana
Plašāka informācija par automašīnu ir pieejama Volvo Cars tīmekļa vietnē un atbalsta
vietnē.
Izveidojiet personīgu Volvo ID un piesakieties
vietnē www.volvocars.com. Kad esat pieteicies, varat skatīt kopsavilkumu par apkopēm,
līgumiem un garantijām, kā arī
citu informāciju. Šeit ir sniegta arī informācija
par jūsu automašīnai pielāgotiem papildpiederumiem un programmatūru.
Lai labāk iepazītu savu jauno automašīnu,
pirms pirmās braukšanas reizes izlasiet īpašnieka rokasgrāmatu.
Īpašnieka rokasgrāmata ļaus iepazīties ar jaunajām funkcijām, izprast, kā rīkoties ar automašīnu dažādās situācijās, un uzzināt, kā
izmantot visas automašīnas iespējas. Lūdzu,
pievērsiet uzmanību rokasgrāmatā esošajiem
norādījumiem par drošību.
Atbalsts internetā
Lai apmeklētu šo lapu, dodieties uz
support.volvocars.com. Atbalsta vietne ir pieejama lielākajā daļā tirgu.
Tā ietver atbalstu funkcijām, piemēram,
tīmekļa platformas pakalpojumiem un funkcijām, Volvo On Call*, navigācijas sistēmai* un
lietotnēm. Videoklipi un norādījumi soli pa
solim izskaidro dažādas procedūras,
piemēram, kā automašīnā izveidot interneta
savienojumu, izmantojot mobilo tālruni.
Lejupielādējama informācija
Kartes
Automašīnām kas aprīkotas ar Sensus Navigation atbalsta lapā var lejupielādēt kartes.
Īpašnieka rokasgrāmatas PDF formātā
Īpašnieka rokasgrāmatas ir pieejamas lejupielādēšanai PDF formātā. Atlasiet automašīnas
modeli un modeļa gadu, lai lejupielādētu vajadzīgo rokasgrāmatu.
Kontaktinformācija
Atbalsta vietne ietver klientu atbalsta un
tuvākā Volvo izplatītāja kontaktinformāciju.
Saistītā informācija
•
Volvo ID (28 lpp.)
Šīs īpašnieka informācijas nolūks ir paskaidrot
visas iespējamās funkcijas, papildaprīkojuma
veidus un piederumus, kas pieejami Volvo
automašīnā. Tā nenorāda un negarantē, ka
visas šīs funkcijas vai papildaprīkojuma veidi
būtu pieejami ikvienā automašīnā. Iespējams,
lietotā terminoloģija precīzi neatbilst pārdošanas, mārketinga un reklāmas materiālos
izmantotajai terminoloģijai.
Notiek nepārtraukts izstrādes darbs, lai uzlabotu mūsu produktu. Pārveidojumi var nozīmēt, ka īpašnieka rokasgrāmatā iekļautā informācija, apraksti un attēli var atšķirties no automašīnas faktiskā aprīkojuma. Paturam tiesības
veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Neizņemiet šo rokasgrāmatu no automašīnas
— ka radīsies problēmas, nebūs pieejama svarīga informācija par to, kur un kā meklēt profesionālu palīdzību.
© Volvo Car Corporation
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
23
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
||
Papildu aprīkojums/piederumi
Papildus informācijai par standarta aprīkojumu, šajā īpašnieka rokasgrāmatā aprakstīts
arī papildu aprīkojums (rūpnīcā uzstādīts aprīkojums) un dažādi piederumi (papildu uzlabojumu komplekti).
Publicēšanas brīdī visi zināmie papildaprīkojuma un piederumu veidi ir atzīmēti ar zvaigznīti: *.
Īpašnieka rokasgrāmatā aprakstītais aprīkojums nav pieejams visās automašīnās - to aprīkojums atšķiras atkarībā no pielāgošanas
dažādu valstu tirgu vajadzībām, kā arī nacionālajiem vai vietējiem likumiem un noteikumiem.
PIEZĪME
Īpašuma bojājuma risks
Teksts IEVĒROJIET sniedz ieteikumu vai
padomus, kas atvieglo, piemēram, funkciju
izmantošanu.
Uzlīmes
Automašīnai ir dažādu veidu uzlīmes, kas ir
paredzētas, lai skaidri paziņotu svarīgu informāciju. Uzlīmes automobilī atbilst turpmākās
brīdinājuma/informācijas svarīguma pakāpēm
pēc nozīmes lejupejošā secībā.
Brīdinājums par iespējamām traumām
Balti ISO simboli un balts teksts/attēls uz
melna vai zila brīdinājuma lauka un ziņojuma
lauka. Izmanto, lai informētu par bīstamību,
kas brīdinājuma neievērošanas gadījumā var
izraisīt īpašuma bojājumus.
Ja rodas neskaidrības par standarta vai
papildu aprīkojumu, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Īpašie teksti
BRĪDINĀJUMS
Ja pastāv ievainojumu risks, tiek parādīti
brīdinājumu paziņojumi.
SVARĪGI
Paziņojumi "Svarīgi" parādās, ja pastāv
bojājumu risks.
24
Melni ISO simboli uz dzeltena brīdinājumu
lauka, balts teksts/attēls uz melna ziņojuma
lauka. Izmanto, lai informētu par bīstamību,
kas brīdinājuma neievērošanas gadījumā var
izraisīt ievainojumus vai nāvi.
* Papildaprīkojums/piederums.
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
Information
šīnas izskata atkarībā no aprīkojuma līmeņa un
tirgus.
Saistītā informācija
•
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā displejā
(19 lpp.)
•
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo sakaru
ierīcēs (22 lpp.)
•
Volvo Cars atbalsta vietne (23 lpp.)
Īpašnieka rokasgrāmata un vide
Īpašnieka rokasgrāmata ir drukāta uz papīra,
kas iegūts no kontrolētas augšanas mežu
koksnes.
Mežu uzraudzības padomes (FSC — The
Forest Stewardship Council®) simbols norāda,
ka šajā publikācijā izmantotais papīrs iegūts
no FSC® sertificētas koksnes vai citiem kontrolētiem avotiem.
Balti ISO simboli un balts teksts/attēls uz
melna ziņojuma lauka.
PIEZĪME
Īpašnieka rokasgrāmatas attēlos redzamās
uzlīmes ne vienmēr precīzi atbilst automašīnā esošajām. Attēlu mērķis ir parādīt
uzlīmju aptuveno izskatu un atrašanās
vietu automašīnā. Informācija, kas attiecas
tieši uz jūsu automašīnu, ir sniegta jūsu
automašīnas attiecīgajās uzlīmēs.
Saistītā informācija
•
Drive-E — tīrāks braukšanas baudījums
(30 lpp.)
Ilustrācijas un videoklipi
Īpašnieka rokasgrāmatā lietotās ilustrācijas un
videoklipi dažkārt ir shematiski un ir paredzēti
vispārīga priekšstata vai kādas funkcijas piemēra sniegšanai. Tie var atšķirties no automa-
25
JŪSU VOLVO
JŪSU VOLVO
Volvo ID
Volvo ID ir personīgs ID, kas sniedz piekļuvi
plašam pakalpojumu klāstam, izmantojot
vienu lietotājvārdu un paroli.
PIEZĪME
Pieejamie pakalpojumi var atšķirties laika
gaitā un atkarībā no aprīkojuma līmeņa un
tirgus.
Volvo ID var izveidot automašīnā, vietnē
volvocars.com vai Volvo On Call lietotnē1.
Kad automašīnā ir reģistrēts Volvo ID, kļūst
pieejami vairāki pakalpojumi. Vienā un tajā
pašā automašīnā var lietot vairākus Volvo ID,
un vairākas automašīnas var būt saistītas ar
vienu un to pašu Volvo ID.
Saistītā informācija
•
Volvo ID izveide un reģistrēšana
(28 lpp.)
•
Apkopes un remonta rezervēšana
(625 lpp.)
Pakalpojumu piemēri:
•
Volvo On Call lietotne* — noskaidrojiet
automašīnas stāvokli ar savu tālruni. Piemēram, varat noskaidrot degvielas līmeni,
skatīt tuvāko degvielas uzpildes staciju un
attālināti aizslēgt automašīnu.
•
Sūtīt uz automašīnu — sūtiet adreses no
tīmekļa karšu pakalpojumiem tieši uz
automašīnu.
•
Rezervēt apkopi un remontu — reģistrējiet
servisu/izplatītāju vietnē volvocars.com un
piesakiet apkopi tieši no automašīnas.
PIEZĪME
Ja tiek mainīts kāda pakalpojuma (piemēram, Volvo On Call) lietotājvārds/parole, tas
tiek automātiski mainīts arī citiem pakalpojumiem.
1
28
Volvo ID izveide un reģistrēšana
Volvo ID var izveidot vairākos veidos. Ja
Volvo ID ir izveidots vietnē volvocars.com vai
ar lietotni Volvo On Call2, Volvo ID jāreģistrē
arī automašīnā, lai varētu lietot dažādus
Volvo ID pakalpojumus.
Volvo ID izveide ar lietotni Volvo ID
1. Lejupielādējiet lietotni Volvo ID no
Lejupielādes centrs vidējā displeja lietotņu skatā.
2. Palaidiet lietotni un piereģistrējiet personīgo e-pasta adresi.
3. Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz norādīto e-pasta adresi.
> Tagad ir izveidots Volvo ID un automātiski piereģistrēts automašīnai. Tagad
var lietot Volvo ID pakalpojumus.
Volvo ID izveide Volvo Cars vietnē
1. Apmeklējiet vietni www.volvocars.com un
piesakieties3, izmantojot ikonu augšējā
labajā stūrī. Atlasiet Create Volvo ID (Izveidot Volvo ID).
2. Ievadiet savu e-pasta adresi.
3. Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz norādīto e-pasta adresi.
> Tagad ir izveidots Volvo ID. Informāciju
par to, kā piereģistrēt ID automašīnai,
skatiet turpmāk.
Ja jums ir Volvo On Call*.
* Papildaprīkojums/piederums.
JŪSU VOLVO
Volvo ID izveide ar lietotni Volvo On Call4
1. Lejupielādējiet tālrunī visjaunāko lietotnes
Volvo On Call versiju, izmantojot, piemēram, App Store, Windows Phone vai
Google Play.
Volvo ID reģistrēšana automašīnai
Ja esat izveidojis Volvo ID tīmekļa vietnē vai
lietotnē Volvo On Call, piereģistrējiet to automašīnai šādi:
1.
2. Atlasiet Volvo ID izveides opciju.
3. Tiek atvērta tīmekļa vietne Volvo ID izveidei. Ievadiet prasīto informāciju.
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
Ja tas vēl nav izdarīts, lejupielādējiet lietotni Volvo ID no Lejupielādes centrs
centrālā displeja lietotņu skatā.
PIEZĪME
4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai piekristu
noteikumiem un nosacījumiem.
Lai lejupielādētu lietotnes, automašīnā
jābūt izveidotam interneta savienojumam.
5. Nospiediet pogu, lai izveidotu Volvo ID.
6. Uz norādīto adresi tiek nosūtīts e-pasta
ziņojums. Apstipriniet, ka adrese ir pareiza.
> Tagad Volvo ID ir gatavs lietošanai.
•
2. Palaidiet lietotni un ievadiet savu
Volvo ID/e-pasta adresi.
3. Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz jūsu Volvo ID piesaistīto epasta adresi.
> Tagad jūsu Volvo ID ir piereģistrēts
automašīnai. Tagad var lietot Volvo ID
pakalpojumus.
Saistītā informācija
•
•
•
Volvo ID (28 lpp.)
Lietotņu lejupielāde (515 lpp.)
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (623 lpp.)
2 Attiecas tikai uz dažu valstu tirgiem.
3 Pieejams noteiktos tirgos.
4 Automašīnas ar Volvo On Call*.
* Papildaprīkojums/piederums.
29
JŪSU VOLVO
Drive-E — tīrāks braukšanas
baudījums
jumus, lai samazināto to negatīvo ietekmi uz
vidi.
Volvo Car Corporation nepārtraukti izstrādā
drošākus un efektīvākus produktus un risinā-
Saudzīga attieksme pret vidi ir viena no Volvo
Car pamatvērtībām, kas ietekmē visas darbības. Vides aizsardzības darbs ir balstīts uz visu
automašīnas ekspluatācijas ciklu, un tiek
ņemta vērā ietekme uz vidi, kas radīta visa
procesa laikā — sākot ar automašīnas dizaina
izstrādi un beidzot ar tās nodošanu metāllūžņos un pārstrādi. Volvo Cars pamatprincips
nosaka, ka katra jaunā izstrādātā produkta
ietekmei uz vidi jābūt mazākai, nekā produktam, ko tas aizstāj.
30
Volvo vides pārvaldības darbs ir ļāvis izstrādāt
transmisijas Drive-E, kas ir efektīvākas un ar
zemāku piesārņojuma līmeni. Volvo ir svarīga
arī personīgā vide — piemēram, pateicoties
klimata kontroles sistēmai, gaiss Volvo salonā
ir tīrāks, nekā ārpusē.
Jūsu Volvo automašīna atbilst stingriem vides
standartiem. Visām Volvo ražotnēm jābūt sertificētām saskaņā ar ISO 14001 – šis uzstādījums nosaka sistemātisku pieeju darbību vides
jautājumiem, kā rezultātā tiek veikti nepārtraukti uzlabojumi, kas samazina ietekmi uz
vidi. ISO sertifikāta iegūšana nozīmē arī to, ka
ir ievēroti spēkā esošie likumi un noteikumi
attiecībā uz vidi. Volvo arī prasa, lai tā partneri
ievērotu šīs prasības.
Degvielas patēriņš
Tā kā lielu daļu no automašīnas kopējās ietekmes uz vidi rada tās lietošana, Volvo Cars
vides aizsardzības darba uzsvars tiek likts uz
degvielas patēriņa, oglekļa dioksīda izmešu un
citu gaisa piesārņotāju daudzuma samazināšanu. Volvo automašīnām, salīdzinot ar citām
automašīnām attiecīgajās mašīnu klasēs, ir
konkurētspējīgs degvielas patēriņš. Zemāks
JŪSU VOLVO
degvielas patēriņš parasti rada zemāku siltumnīcas efektu izraisošās gāzes - oglekļa dioksīda - emisiju.
Ieguldījums rūpēs par vidi
Energoefektīva un ekonomiska automašīna var
palīdzēt samazināt ietekmi uz vidi un arī samazināt izmaksas automašīnas īpašniekam. Vadītājs var vienkārši samazināt degvielas patēriņu, tādējādi ietaupot naudu un rūpējoties par
vidi, ievērojot šos padomus.
•
Plānojiet braukt ar efektīvu vidējo ātrumu.
Ātrums, kas ir lielāks par aptuveni
80 km/h (aptuveni 50 mph) vai mazāks
par 50 km/h (aptuveni 30 mph), palielina
enerģijas patēriņu.
•
Ievērojiet apkopes un garantijas grāmatiņā
ieteiktos automašīnas apkopes intervālus.
•
Neļaujiet dzinējam darboties tukšgaitā izslēdziet dzinēju, ilgāku laiku stāvot. Ievērojiet vietējos noteikumus.
•
Plānojiet braucienus — daudz nevajadzīgu
pieturu un nevienmērīgs ātrums palielina
degvielas patēriņu.
•
Veiciet sagatavošanas darbus — tie var
palielināt ar hibrīda akumulatoru nobraucamo attālumu un samazināt pieprasījumu
pēc enerģijas braukšanas laikā.
Tāpat atcerieties vienmēr likvidēt videi bīstamus atkritumus, piemēram, akumulatorus un
eļļu, nekaitējot videi. Ja nezināt, kā jāatbrīvojas
no šāda tipa atkritumiem, sazinieties ar servisu
- ieteicams autorizētu Volvo servisu.
Efektīva izmešu ierobežošana
Jūsu Volvo ir izgatavots, ievērojot "Clean
inside and out" (tīrība iekšpusē un ārpusē) –
koncepciju, kas ietver tīru iekšējo vidi un ļoti
efektīvu emisijas kontroli. Daudzos gadījumos
izmešu daudzums ir ievērojami zemāks par
attiecīgo standartu prasībām.
Tīrs gaiss automašīnas salonā
Gaisa filtrs palīdz novērst putekļu un putekšņu
iekļūšanu pasažieru salonā pa gaisa ieplūdes
atverēm.
Interior Air Quality System (IAQS)* (salona
gaisa kvalitātes sistēma) — nodrošina, ka
salonā ienākošais gaiss ir tīrāks nekā ārpusē
esošais.
Sistēma attīra gaisu salonā no tādiem piemaisījumiem kā daļiņas, ogļūdeņraži, slāpekļa
oksīdi un zemes līmeņa ozons. Ja āra gaiss ir
piesārņots, gaisa ieplūde tiek aizvērta, un
gaiss tiek recirkulēts. Šāda situācija var
rasties, piemēram, sastrēgumos, rindās un
tuneļos.
IAQS ir daļa no tīrās zonas salona pakotnes
(CZIP)*, kas ietver arī funkciju, kas ļauj iedarbināt ventilatoru, kad automašīna ir atslēgta ar
tālvadības pults atslēgu.
Salons
Volvo salonā izmantotie materiāli ir rūpīgi izvēlēti un pārbaudīti, lai būtu patīkami un ērti.
Dažas detaļas ir roku darbs, piemēram, stūres
rata šuves ir šūtas ar rokām. Tiek veikta salona
uzraudzība, lai nepieļautu spēcīgu, diskomfortu izraisošu smaku vai vielu rašanos, piemēram, liela karstuma vai spilgtas gaismas rezultātā.
Volvo remontdarbnīcas un apkārtējā
vide
Regulāra apkope nodrošina priekšnoteikumus
ilgam automobiļa kalpošanas laikam un
zemam degvielas patēriņam. Šādi jūs arī veicināt tīrākas vides nodrošināšanu. Ja Volvo servisam tiek uzticēts veikt remontu un apkopi
jūsu automašīnai, tas kļūst par Volvo sistēmas
daļu. Volvo izvirza skaidras prasības attiecībā
uz veidu, kādā mūsu servisi novērš piesārņojuma nokļūšanu apkārtējā vidē. Mūsu servisu
apkalpojošajam personālam ir pietiekamas
zināšanas un aprīkojums, lai garantētu apkārtējai videi nekaitīgu darbību.
Otrreizēja pārstrāde
Tā kā Volvo darbība balstās uz ekspluatācijas
cikla perspektīvu, ir svarīgi arī pārstrādāt automašīnu videi draudzīgā veidā. Pārstrādāt
iespējams gandrīz visu automobili. Tādēļ
pēdējam automobiļa īpašniekam vajadzētu
sazināties ar izplatītāju, lai saņemtu informā}}
* Papildaprīkojums/piederums.
31
JŪSU VOLVO
||
ciju par sertificētu/apstiprinātu pārstrādes
vietu.
Saistītā informācija
32
•
Degvielas patēriņš un CO2 izmeši
(696 lpp.)
•
•
Ekonomiska braukšana (479 lpp.)
•
•
Īpašnieka rokasgrāmata un vide (25 lpp.)
Sagatavošanas ieslēgšana un izslēgšana
(224 lpp.)
Gaisa kvalitāte (202 lpp.)
JŪSU VOLVO
IntelliSafe — vadītāja atbalsts un
drošība
IntelliSafe ir Volvo Cars automašīnu drošības
koncepcija. IntelliSafe ietver vairākas sistēmas5, kuru mērķis ir gādāt par jūsu brauciena
drošību, novērst traumas un aizsargāt pasažierus un citus ceļu satiksmes dalībniekus.
BRĪDINĀJUMS
Funkcijas ir palīglīdzekļi — tās nevar pārvarēt visas situācijas visos apstākļos.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu un spēkā esošo ceļu
satiksmes noteikumu ievērošanu.
Atbalsts
IntelliSafe ir tālāk norādītās funkcijas, kuru
mērķis ir palīdzēt vadītājam braukt drošākā
veidā.
•
•
•
•
•
•
•
Aktīvās tālās gaismas
Tuneļa uztveršana
Pilot Assist
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stāvvietā novietošanas kamera*
Ceļazīmju informācija*
Elektroniskā stabilitātes kontrole
Roll Stability Control
Rear Collision Warning
Pilnpiedziņa6
Novēršana
IntelliSafe ir tālāk norādītās funkcijas, kuru
mērķis ir palīdzēt vadītājam izvairīties no negadījuma.
Saistītā informācija
•
•
•
Aktīvās tālās gaismas (154 lpp.)
Drošība (44 lpp.)
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
• City Safety
• Distances brīdinājums*
• Joslas saglabāšanas palīgfunkcija
• Sadursmes novērš. palīdzība
Aizsardzība
*Blind Spot Information
5 Dažas no šīm sistēmām
6 All Wheel Drive
Drošības spilveni
Izlasiet atsevišķās sadaļas par katru sistēmu, lai pilnībā izprastu tās funkcijas un
uzzinātu par svarīgiem brīdinājumiem.
Adaptīvā kruīza kontrole*
Driver Alert Control
Whiplash Protection System
Drošības jostas ar drošības jostu spriegotājiem
PIEZĪME
Kruīzkontrole
IntelliSafe ir tālāk norādītās sadarbības funkcijas, kuru mērķis ir aizsargāt vadītāju un pasažierus noteiktās situācijās, ja ir noticis negadījums.
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
•
Ātruma ierobežotājs*
*Cross Traffic Alert
Stāvvietā novietošanas sistēma*
•
•
tiek uzstādītas standarta aprīkojumā, citas ir papildaprīkojums. Tas var atšķirties atkarībā no tirgus, modeļu gada un automašīnas modeļa.
* Papildaprīkojums/piederums.
33
JŪSU VOLVO
Sensus — tiešsaistes savienojums
un izklaide
Sensus sniedz iespēju izmantot dažādas lietotnes un automašīnā aktivizēt Wi-Fi tīklāju.
Tas ir Sensus
Sensus piedāvā inteliģentu saskarni un tiešsaistes savienojumu ar digitālo pasauli. Intuitīva
navigācijas struktūra sniedz iespēju saņemt
atbalstu, informāciju un izklaidi, kad tā ir
nepieciešama, nenovēršot vadītāja uzmanību.
dās vietās, pamatojoties uz tās prioritāti vadītājam.
Sistēmā Sensus ir ietverti visi automašīnas
risinājumi, kas ir saistīti ar izklaidi, tiešsaistes
savienojumu, navigāciju* un lietotāja saskarni
starp vadītāju un automašīnu. Sensus padara
iespējamu saziņu starp jums, automašīnu un
ārējo pasauli.
Informācija īstajā laikā un vietā
Dažādie automašīnas displeji nodrošina informāciju īstajā laikā. Informācija tiek rādīta dažā-
34
* Papildaprīkojums/piederums.
JŪSU VOLVO
Dažādu veidu informācija tiek rādīta dažādos displejos atkarībā no tās prioritātes.
Augšējais displejs*
Augšējā displejā tiek rādīta informācija, kurai
vadītājam jāpievērš uzmanība, tiklīdz tas ir
iespējams. Šāda informācija var ietvert,
piemēram, satiksmes brīdinājumus, informāciju par ātrumu un navigāciju*. Augšējā displejā tiek rādīta arī ceļa zīmju informācija un
ienākošie tālruņa zvani.
Vadītāja displejs
Vadītāja displejā tiek rādīta informācija par
ātrumu un, piemēram, ienākošajiem zvaniem
* Papildaprīkojums/piederums.
}}
35
JŪSU VOLVO
||
vai atskaņotajiem dziesmu celiņiem. Displeju
vada ar abām stūres vadības tastatūrām.
Centrālais displejs
Balss atpazīšanas sistēma
Lietojot balss atpazīšanas sistēmu, vadītājam nav jānoņem
rokas no stūres. Sistēma var
saprast dabisku runu. Balss
atpazīšanas sistēmu varat
izmantot, piemēram, lai
atskaņotu kādu dziesmu,
kādam piezvanītu, palielinātu temperatūru vai
nolasītu īsziņu.
Saistītā informācija
Daudzas no automašīnas galvenajām funkcijām vada vidējā displejā — tas ir skārienekrāns, kas reaģē uz pieskārieniem. Līdz ar to
fizisko taustiņu un vadības elementu skaits
automašīnā ir minimāls. Ekrānu var lietot pat
ar cimdiem.
•
•
•
•
•
•
Augšējais displejs* (141 lpp.)
Vadītāja displejs (82 lpp.)
Centrālā displeja pārskats (108 lpp.)
Balss atpazīšana (144 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
Automašīnas interneta savienojuma kopīgošana, izmantojot Wi-Fi tīklāju
(553 lpp.)
Šeit vada, piemēram, klimata kontroles sistēmu, izklaides sistēmu un sēdekļa pozīciju*.
Vidējā displejā rādīto informāciju var izmantot
vadītājs vai kāds no automašīnas pasažieriem,
kad tas ir iespējams.
36
* Papildaprīkojums/piederums.
JŪSU VOLVO
Programmatūras atjauninājumi
Datu ierakstīšana
Lai jūs kā Volvo klients iegūtu vislabāko automašīnas lietošanas pieredzi, Volvo pastāvīgi
pilnveido automašīnu sistēmas un jums piedāvātos pakalpojumus.
Sava Volvo programmatūru uz jaunāko versiju
varat atjaunināt, kad tiek veikta automašīnas
apkope pie pilnvarota Volvo pārstāvja. Jaunākais programmatūras atjauninājums jums
sniedz iespēju izmantot jaunākos pilnveidojumus, tostarp pilnveidojumus no agrākiem programmatūras atjauninājumiem.
Volvo drošības un kvalitātes kontroles procesa ietvaros automašīnā tiek reģistrēta
noteikta informācija par transportlīdzekļa darbību, funkcionalitāti un incidentiem.
Šī automašīna ir aprīkota ar sistēmu Event
Data Recorder (EDR). Tā galvenais mērķis ir
reģistrēt un ierakstīt datus, kas ir saistīti ar
satiksmes negadījumiem vai sadursmēm līdzīgām situācijām, piemēram, gadījumos, kad
izplešas drošības gaisa spilveni vai transportlīdzeklis saduras ar šķērsli uz ceļa. Dati tiek
reģistrēti, lai labāk izprastu, kā šādās situācijās
darbojas automašīnas sistēmas. EDR uzdevums ir īslaicīgi reģistrēt datus, kas ir saistīti ar
automašīnas dinamiku un drošības sistēmām
(parasti 30 sekundes vai mazāk).
Lai saņemtu plašāku informāciju par izlaistajiem atjauninājumiem un atbildes uz bieži
uzdotajiem jautājumiem, lūdzu, apmeklējiet
vietni support.volvocars.com.
PIEZĪME
Funkcionalitāte pēc atjaunināšanas var atšķirties atkarībā no tirgus, modeļa, modeļu
gada un papildaprīkojuma.
Saistītā informācija
Šīs automašīnas sistēmas EDR mērķis ir reģistrēt datus satiksmes negadījumos vai sadursmēm līdzīgās situācijās, lai uzzinātu:
•
to, kā darbojas dažādas automašīnas sistēmas;
•
vai vadītāja un blakussēdētāja drošības
jostas bijušas piesprādzētas/nospriegotas;
•
Sensus — tiešsaistes savienojums un
izklaide (34 lpp.)
•
•
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (623 lpp.)
kā vadītājs ir izmantojis gāzes vai bremžu
pedāli;
•
kāds ir bijis automašīnas braukšanas
ātrums.
Šī informācija var palīdzēt mums izprast
apstākļus, kādos notiek satiksmes negadījumi,
tiek gūtas traumas un bojājumi. EDR reģistrē
datus tikai neparastās situācijās. EDR nereģistrē datus parastas braukšanas apstākļos.
Tāpat sistēma nekad nereģistrē, kurš vada
automašīnu, kā arī negadījuma vai gandrīz
notikuša negadījuma ģeogrāfisko atrašanās
vietu. Taču citas puses, piemēram, policija, var
izmantot reģistrētos datus kopā ar identificējamu personas informāciju, kas parasti tiek
iegūta pēc satiksmes negadījuma. Lai varētu
nolasīt reģistrētos datus, nepieciešams īpašs
aprīkojums un piekļuve vai nu transportlīdzeklim, vai EDR.
Papildus EDR automašīna ir aprīkota arī ar vairākiem datoriem, kas nepārtraukti pārbauda un
uzrauga automašīnas funkcijas. Tās var ierakstīt datus parastas braukšanas laikā, bet tās jo
īpaši reģistrē kļūmes, kas ietekmē automašīnas darbu un funkcionalitāti vai kas rodas pēc
automašīnas vadītāja atbalsta funkcijas
(piemēram, City Safety) un automātiskās
bremzēšanas funkcijas aktivizēšanas.
Daļa reģistrēto datu ir nepieciešami, lai apkopes mehāniķi varētu diagnosticēt un novērst
kļūmes, kas radušās automašīnas darbībā.
Reģistrētā informācija ir nepieciešama arī
tādēļ, lai Volvo varētu ievērot likumos noteiktās un varas iestāžu izdotās juridiskās prasības. Automašīnā reģistrētā informācija tiek
saglabāta tās datorā līdz automašīnas apkopei
vai remontam.
}}
37
JŪSU VOLVO
Papildus iepriekš minētajam reģistrēto informāciju var izmantot apkopotā formā izpētēm
un produktu izstrādes vajadzībām ar mērķi
nepārtraukti uzlabot Volvo automašīnu drošību
un kvalitāti.
Volvo neizpaudīs iepriekš aprakstīto informāciju trešajām pusēm bez automašīnas īpašnieka piekrišanas. Lai ievērotu valsts normatīvo aktu un noteikumu prasības, Volvo var būt
spiests izpaust šāda veida informāciju policijai
vai citām varas iestādēm, kam var būt juridiskas tiesības tai piekļūt. Lai varētu nolasīt un
izprast ierakstītos datus, ir nepieciešams īpašs
tehniskais aprīkojums, kurš ir Volvo un to servisu rīcībā, kuri noslēguši līgumu ar Volvo.
Volvo ir atbildīgs par to, lai informācija, kas
nodota Volvo tehniskās apkopes un uzturēšanas laikā, tiktu saglabāta un apstrādāta droši
un rīkošanās ar to atbilstu spēkā esošajām
juridiskajām prasībām. Lai saņemtu plašāku
informāciju, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
38
Pakalpojumu sniegšanas
noteikumi un nosacījumi
Volvo piedāvā pakalpojumus, kas var palīdzēt
uzlabot drošību un komfortu automašīnā.
Šie pakalpojumi ietver visu no palīdzības
ārkārtas situācijā līdz navigācijai un dažādiem
apkopes pakalpojumiem.
Pirms pakalpojumu lietošanas ir svarīgi izlasīt
atbalsta informāciju par pakalpojumu noteikumiem un nosacījumiem vietnē
www.volvocars.com.
Klientu konfidencialitātes politika
Volvo ciena ikviena mūsu vietnes apmeklētāja
privātumu.
Šī politika attiecas uz klienta datu un personas
informācijas apstrādi. Tās mērķis ir sniegt pašreizējiem, bijušiem un potenciāliem klientiem
vispārīgu izpratni par šādām tēmām:
•
Apstākļi, kuros mēs apkopojam un apstrādājam jūsu personas datus.
•
•
Apkopoto personas datu veidi.
•
Kā mēs rīkojamies ar jūsu personas
datiem.
Saistītā informācija
•
Klientu konfidencialitātes politika
(38 lpp.)
Iemesls, kādēļ mēs apkopojam jūsu personas datus.
Lai skatītu plašāku informāciju par politiku,
meklējiet atbalsta informāciju vietnē
www.volvocars.com.
Saistītā informācija
•
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un datu
kopīgošana (555 lpp.)
•
Pakalpojumu sniegšanas noteikumi un
nosacījumi (38 lpp.)
•
Datu ierakstīšana (37 lpp.)
JŪSU VOLVO
Svarīga informācija par
piederumiem un papildaprīkojumu
BRĪDINĀJUMS
Vadītājs vienmēr ir pilnīgi atbildīgs par
drošu automašīnas vadīšanu un spēkā
esošo likumu un ceļu satiksmes noteikumu
ievērošanu.
Nepareiza piederumu un papildu aprīkojuma
savienošana un uzstādīšana var negatīvi
ietekmēt automašīnas elektrosistēmu.
Mēs iesakām Volvo īpašniekiem uzstādīt tikai
Volvo apstiprinātus oriģinālos piederumus un
piederumu uzstādīšanu uzticēt apmācītiem un
kvalificētiem Volvo servisa tehniķiem. Noteikti
piederumi darbojas tikai tad, ja automašīnas
datorsistēmā ir instalēta saistītā programmatūra.
Īpašnieka rokasgrāmatā aprakstītais aprīkojums nav pieejams visās automašīnās - to aprīkojums atšķiras atkarībā no pielāgošanas
dažādu valstu tirgu vajadzībām, kā arī nacionālajiem vai vietējiem likumiem un noteikumiem.
Šajā rokasgrāmatā aprakstītais papildaprīkojums vai papildpiederumi ir atzīmēti ar zvaigznīti. Ja rodas neskaidrības par standarta vai
papildu aprīkojumu, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Ir arī svarīgi, lai automašīnas tehniskā
apkope tiktu veikta saskaņā ar Volvo ieteikumiem, īpašnieka informāciju un apkopes
un garantijas grāmatiņu.
Ja borta datorā pieejamā informācija atšķiras no iespiestās īpašnieka rokasgrāmatas,
tad iespiestajai informācijai vienmēr ir augstāks spēks.
Saistītā informācija
•
•
•
Papildpiederumu uzstādīšana (39 lpp.)
Aprīkojuma pievienošana automašīnas
diagnostikas ligzdai (40 lpp.)
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana (23 lpp.)
Papildpiederumu uzstādīšana
Mēs iesakām Volvo īpašniekiem uzstādīt tikai
Volvo apstiprinātus oriģinālos piederumus un
piederumu uzstādīšanu uzticēt apmācītiem
un kvalificētiem Volvo servisa tehniķiem.
Noteikti piederumi darbojas tikai tad, ja automašīnas datorsistēmā ir instalēta saistītā programmatūra.
• Volvo oriģinālie papildpiederumi ir pārbaudīti, lai nodrošinātu, ka tie pareizi darbojas
kopā ar automašīnas veiktspējas, drošības
un izmešu kontroles sistēmām. Turklāt
apmācīti un kvalificēti Volvo servisa tehniķi
zina, kurus papildpiederumus var vai nevar
droši uzstādīt jūsu Volvo automašīnā.
Pirms papildpiederumu uzstādīšanas
automašīnā vienmēr lūdziet apmācīta un
kvalificēta Volvo servisa tehniķa padomu.
•
Papildpiederumi, kurus Volvo nav apstiprinājis, var nebūt pārbaudīti, vai tos var lietot
jūsu automašīnā.
•
Uzstādot papildpiederumus, ko Volvo nav
pārbaudījis, vai ļaujot tos uzstādīt personai, kurai nav pieredzes ar šādu automašīnu, varat negatīvi ietekmēt dažas no
automašīnas veiktspējas vai drošības sistēmām.
•
Jaunas automašīnas garantija neattiecas
uz bojājumiem, kurus izraisījusi papildpiederumu uzstādīšana neapstiprinātā vai
nepareizā veidā. Plašāka informācija par
garantiju ir pieejama apkopes un garanti-
}}
39
JŪSU VOLVO
||
jas grāmatiņā. Volvo neuzņemas atbildību
par nāvi, traumām vai izmaksām, kas
rodas neoriģinālu papildpiederumu uzstādīšanas dēļ.
Saistītā informācija
•
Svarīga informācija par piederumiem un
papildaprīkojumu (39 lpp.)
Aprīkojuma pievienošana
automašīnas diagnostikas ligzdai
Nepareiza programmatūras vai diagnostikas
rīku pievienošana un uzstādīšana var negatīvi
ietekmēt automašīnas elektrosistēmu.
Mēs iesakām Volvo īpašniekiem uzstādīt tikai
Volvo apstiprinātus oriģinālos piederumus un
piederumu uzstādīšanu uzticēt apmācītiem un
kvalificētiem Volvo servisa tehniķiem. Noteikti
piederumi darbojas tikai tad, ja automašīnas
datorsistēmā ir instalēta saistītā programmatūra.
Datu saites savienotājs (On-board Diagnostic,
OBDII) atrodas zem instrumentu paneļa vadītāja
pusē.
40
PIEZĪME
Volvo Cars neuzņemas atbildību par
sekām, ja On-board Diagnostic kontaktligzdai (OBDII) tiek pievienotas neatļautas
iekārtas. Šo kontaktligzdu drīkst izmantot
tikai apmācīti un kvalificēti Volvo servisa
tehniķi.
Saistītā informācija
•
Svarīga informācija par piederumiem un
papildaprīkojumu (39 lpp.)
JŪSU VOLVO
Automašīnas identifikācijas
numura skatīšana
Vadītāja uzmanības novēršana
Sazinoties ar Volvo izplatītāju, piemēram, par
Volvo On Call abonementu, jums būs nepieciešams automašīnas identifikācijas numurs
(VIN7).
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Atveriet Sistēma Sistēmas
informācija Transportlīdz. identif.
numurs.
> Tiek parādīts automašīnas identifikācijas numurs.
Vēl viens VIN atrašanas veids: skatieties uz
priekšējo paneli caur automašīnas vējstiklu,
skatiet apkopes un garantijas grāmatiņas pirmajā lappusē vai automašīnas reģistrācijas
apliecībā.
7
Vehicle Identification Number
VIN visos modeļos atrodas līdzīgā vietā.
Vadītāja pienākums ir darīt visu iespējamo, lai
panāktu savu, savu pasažieru un citu ceļu
satiksmes dalībnieku drošību. Daļa no šī pienākuma ir izvairīšanās no darbībām, kas
novērš uzmanību un nav saistītas ar automašīnas vadīšanu braucot.
Jūsu jaunais Volvo ir vai var būt aprīkots ar
izklaides un sakaru sistēmām, kurās ir pieejams bagātīgs satura klāsts. Tās varētu būt
mobilie tālruņi ar brīvroku sistēmu, navigācijas
sistēmas un audio sistēmas ar dažādām funkcijām. Jums var būt arī citas portatīvas elektroniskas ierīces jūsu ērtībām. Ja tās lieto pareizi
un drošā veidā, tās var bagātināt braukšanas
pieredzi. Ja tās lieto nepareizā veidā, tās var
novērst jūsu uzmanību.
Mēs vēlētos jums sniegt tālāk izklāstītos brīdinājumus par šādām sistēmām, uzsverot Volvo
rūpes par jūsu drošību. Nekādā gadījumā
automašīnā neizmantojiet ierīci vai funkciju,
kas novērsīs jūsu uzmanību no automašīnas
drošas vadīšanas. Uzmanības novēršana var
izraisīt smagus negadījumus. Papildus šiem
vispārīgajiem brīdinājumiem mēs piedāvājam
tālāk sniegtos ieteikumus par jaunajām funkcijām, kas automašīnā var būt pieejamas:
}}
41
JŪSU VOLVO
||
BRĪDINĀJUMS
•
Braukšanas laikā nekādā gadījumā
nelietojiet mobilo tālruni, turot to rokās.
Dažos reģionos vadītājam ir aizliegts
lietot mobilo tālruni, kamēr automašīna
atrodas kustībā.
•
Ja automašīna ir aprīkota ar navigācijas
sistēmu, brauciena plānu drīkst iestatīt
un mainīt, tikai kad automašīna ir
novietota stāvvietā.
•
Nekādā gadījumā neprogrammējiet
audiosistēmu, kamēr automašīna atrodas kustībā. Ieprogrammējiet radio stacijas, kamēr automašīna ir novietota
stāvvietā, un pēc tam izmantojiet ieprogrammētās stacijas, lai radio lietošana
būtu ātrāka un vienkāršāka.
•
Nekādā gadījumā neizmantojiet klēpjdatorus vai plaukstdatorus, kamēr
automašīna atrodas kustībā.
Saistītā informācija
•
42
Skaņa, multivide un internets (512 lpp.)
DROŠĪBA
DROŠĪBA
Drošība
BRĪDINĀJUMS
Transportlīdzeklis ir aprīkots ar vairākām drošības sistēmām, kas kopīgi darbojas, lai
pasargātu vadītāju un pasažierus, ja notiek
negadījums.
Automašīna ir aprīkota ar vairākiem sensoriem,
kas reaģē negadījumā un atkarībā no konkrētā
negadījuma aktivizē dažādus drošības gaisa
spilvenus un drošības jostu spriegotājus. Lai
nodrošinātu labu aizsardzību, sistēmas reaģē
atšķirīgi atkarībā no konkrētā negadījuma, piemēram, sadursme dažādos leņķos, apgāšanās
vai nobraukšana no ceļa.
Ja brīdinājuma simbols paliek izgaismots
vai ieslēdzas braukšanas laikā un vadītāja
displejā tiek attēlots paziņojums SRS
drošības spilvens Steidzami jāveic
apkope Brauciet uz autoservisu, tas
nozīmē, ka daļa no vienas drošības sistēmas nedarbojas pilnībā. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu, tiklīdz
tas ir iespējams.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet automašīnas dažādās drošības
sistēmas saviem spēkiem. Nepilnīgs kādas
sistēmas remonts var izraisīt darbības kļūmes un smagas traumas. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Ir pieejamas arī mehāniskas drošības sistēmas, piemēram, Whiplash Protection System.
Automašīnas konstrukcija ir tāda, lai liela
sadursmes spēka daļa tiktu sadalīta uz stieņiem, balstiem, grīdu, jumtu un citām virsbūves daļām.
Ja specifiskais brīdinājuma simbols
nedarbojas, tā vietā izgaismojas vispārīgais brīdinājuma simbols un
vadītāja displejā tiek attēlots paziņo-
Ja sadursmē ir bojāta kāda no svarīgajām
funkcijām, var aktivizēt automašīnas drošības
režīmu.
44
Brīdinājuma simbols vadītāja displejā
jums.
Iestatot automašīnas elektrosistēmu
aizdedzes pozīcijā II, vadītāja displejā izgaismojas brīdinājuma simbols. Ja drošības sistēmas darbībā
nav kļūmju, simbols nodziest aptuveni pēc 6
sekundēm.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Drošība grūtniecības laikā (45 lpp.)
Drošības jostas (47 lpp.)
Drošības spilveni (52 lpp.)
Whiplash Protection System (45 lpp.)
Safety mode (58 lpp.)
•
Bērnu drošība (60 lpp.)
DROŠĪBA
Drošība grūtniecības laikā
Grūtniecības laikā ir svarīgi pareizi piesprādzēt drošības jostu un noregulēt sēdekli.
Drošības josta
sēdekli tā, lai panāktu iespējami lielu atstatumu starp vēderu un stūri.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Drošība (44 lpp.)
Drošības jostas (47 lpp.)
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(182 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(183 lpp.)
Whiplash Protection System
Whiplash Protection System (WHIPS) samazina kakla traumu risku. Šo sistēmu veido
enerģiju absorbējošas atzveltnes un sēdekļa
sēdvirsmas, kā arī speciāli konstruēti priekšējo sēdekļu galvas balsti.
Sistēmu WHIPS aktivizē sadursme no aizmugures; ietekme ir sadursmes leņķim un ātrumam, kā arī sadursmē iesaistītā transportlīdzekļa veidam.
Aktivizējoties sistēmai WHIPS, priekšējo
sēdekļu atzveltnes atkrīt uz aizmuguri un
sēdekļu polsterējumi pārvietojas uz leju, mainot vadītāja un blakussēdētāja stāvokli. Tās
kustība palīdz absorbēt daļu spēku, kas var
rasties un izraisīt kakla traumas.
Diagonālajai daļai jāgulstas pār plecu, tad
starp krūtīm un uz vēdera sānu daļas.
Jostas klēpja daļai jāguļ plakaniski uz augšstilbiem, pēc iespējas zemāk zem vēdera. –
Nedrīkst tai ļaut slīdēt augšup. Nostiepiet
jostu stingri un raugieties, lai tā piegulētu
augumam pēc iespējas ciešāk. Turklāt pārbaudiet, vai drošības josta nav sagriezusies.
BRĪDINĀJUMS
WHIPS papildina drošības jostu sniegto
aizsardzību. Vienmēr piesprādzējiet drošības jostu.
Sēdēšanas pozīcija
Grūtniecībai attīstoties, autovadītājām grūtniecēm jānoregulē sēdeklis un stūre tā, lai varētu
viegli vadīt automašīnu (t. i., ērti lietot pedāļus
un stūri). Tādēļ vajadzētu censties novietot
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
45
DROŠĪBA
||
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet sēdekli vai WHIPS saviem spēkiem. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu
Volvo servisu.
Ja priekšējie sēdekļi ir bijuši pakļauti lielai
slodzei, piemēram, sadursmē, tie ir jānomaina. Dažas no sēdekļu aizsargājošajām
īpašībām var būt zudušas pat, ja nešķiet, ka
tie ir bojāti.
BRĪDINĀJUMS
Neiespiediet cietus priekšmetus starp aizmugurējā sēdekļa polsterējumu un priekšējā sēdekļa atzveltni.
Ja kāda no aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm tiek nolaista, tad krava ir jānostiprina,
lai novērstu tās slīdēšanu līdz priekšējā
sēdekļa atzveltnei sadursmes gadījumā.
BRĪDINĀJUMS
Ja aizmugurējā sēdekļa atzveltne ir nolaista
vai aizmugurējā sēdeklī tiek lietots uz aizmuguri vērsts bērnu sēdeklītis, attiecīgais
priekšējais sēdeklis ir jāpārvieto uz priekšu,
lai tas nesaskartos ar nolaisto atzveltni vai
bērnu sēdeklīti.
WHIPS un bērnu sēdekļi
WHIPS nemazina automašīnas aizsardzību
bērniem, kuri sēž bērnu sēdeklī vai uz sēdekļa
paliktņa.
Saistītā informācija
•
•
Drošība (44 lpp.)
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(182 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(183 lpp.)
•
Rear Collision Warning* (363 lpp.)
Sēdēšanas pozīcija
Lai WHIPS varētu nodrošināt labu aizsardzību,
vadītāja un blakussēdētāja sēdekļa pozīcijai
jābūt pareizi noregulētai un jānodrošina, lai
sistēmas darbība netiktu traucēta.
Neatstājiet nekādus priekšmetus uz grīdas aiz priekšējiem sēdekļiem vai zem tiem, kā arī aizmugurējā
sēdeklī, jo pretējā gadījumā var tikt kavēta sistēmas
WHIPS darbība.
46
Pirms braukšanas noregulējiet pareizu priekšējā sēdekļa pozīciju.
Maksimālas aizsardzības nolūkā vadītājam un
blakussēdētājam jāsēž sēdekļa vidū tā, lai
starp galvu un galvas balstu būtu pēc iespējas
mazāks attālums.
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
Drošības jostas
BRĪDINĀJUMS
Ja netiek lietotas drošības jostas, asas bremzēšanas laikā pastāv risks gūt smagas traumas.
Ir svarīgi, lai drošības josta atrastos ap ķermeni, lai nodrošinātu labu aizsardzību. Neatgāziet atzveltni pārāk tālu atpakaļ. Drošības
josta ir konstruēta tā, lai pasargātu pasažieri
normālā sēdēšanas stāvoklī.
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet drošības jostas saviem spēkiem.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu.
Ja drošības josta ir bijusi pakļauta lielai slodzei, piemēram, sadursmē, ir jānomaina
visa drošības josta. Dažas no drošības jostas aizsargājošajām īpašībām var būt zudušas pat, ja nešķiet, ka tā ir bojāta. Drošības
josta jānomaina arī gadījumā, ja ir redzamas nodiluma vai bojājumu pēdas. Jaunajai
drošības jostai jābūt saņemtam tipa apstiprinājumam, un tai jābūt paredzētai uzstādīšanai tajā pašā vietā, kur atradās iepriekšējā drošības josta.
BRĪDINĀJUMS
Atcerieties nepiespraust un neaizāķēt drošības jostu aiz āķiem vai citiem salona elementiem, jo tie neļauj jostu stingri nofiksēt.
BRĪDINĀJUMS
Drošības jostas un drošības gaisa spilveni
viens otru papildina. Ja drošības josta
netiek lietota vai tiek lietota nepareizi, var
samazināties drošības gaisa spilvena
sniegtā aizsardzība sadursmes gadījumā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Drošība (44 lpp.)
Drošības jostu piesprādzēšana un
atsprādzēšana
Pirms sākt braukšanu, pārliecinieties, vai visi
pasažieri ir piesprādzējušies.
Drošības jostu piesprādzēšana
1.
Lēnām izvelciet drošības jostu un pārliecinieties, ka tā nav sagriezusies vai bojāta.
PIEZĪME
Katra drošības josta ir aprīkota ar inerces
spoli, kas tiek bloķēta šādās situācijās:
•
ja drošības josta tiek pārāk strauji
izvilkta;
•
•
•
bremzēšanas un paātrināšanās laikā.
ja automašīna strauji sasveras.
braucot līkumos;
Drošības jostu spriegotājs (49 lpp.)
Drošības jostu piesprādzēšana un atsprādzēšana (47 lpp.)
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums (50 lpp.)
}}
47
DROŠĪBA
||
2. Nofiksējiet drošības jostu, ievietojot fiksācijas mēlīti tai paredzētajā sprādzē.
> Skaļš "klikšķis" norāda, ka josta ir nofiksēta.
3. Priekšējos sēdekļos var regulēt drošības
jostu augstumu.
BRĪDINĀJUMS
Vienmēr ievietojiet drošības jostas plāksnes mēlīti pareizās puses sprādzē. Pretējā
gadījumā sadursmes laikā drošības jostas
un sprādzes var nedarboties kā paredzēts.
Pastāv nopietnu savainojumu risks.
Drošības jostai jāatrodas uz pleca (nevis uz augšdelma).
Saspiediet kopā sēdekļa stiprinājumu un
pārvietojiet drošības jostu uz augšu vai uz
leju.
4. Nostiepiet jostas gurnu daļu pār klēpi,
pavelkot diagonālo plecu jostu uz augšu
pleca virzienā.
Novietojiet jostu pēc iespējas augstāk tā,
lai josta neskartu kaklu.
Klēpja jostai jābūt uzliktai zemu (tā nedrīkst stiepties
pār vēderu).
48
DROŠĪBA
BRĪDINĀJUMS
Katra drošības josta ir paredzēta tikai vienai
personai.
BRĪDINĀJUMS
Atcerieties nepiespraust un neaizāķēt drošības jostu aiz āķiem vai citiem salona elementiem, jo tie neļauj jostu stingri nofiksēt.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nebojājiet drošības jostas un neievietojiet sprādzēs svešķermeņus. Pretējā gadījumā sadursmes laikā drošības jostas un sprādzes var nedarboties kā
paredzēts. Pastāv nopietnu savainojumu
risks.
Drošības jostu atsprādzēšana
1.
Nospiediet sarkano pogu drošības jostas
fiksatorā un ļaujiet jostai ietīties.
2. Ja josta neietinas pilnībā, ievadiet to ar
roku uztīšanas mehānismā, lai tā brīvi
nekarātos.
Saistītā informācija
•
•
•
Drošības jostas (47 lpp.)
Drošības jostu spriegotājs (49 lpp.)
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums (50 lpp.)
Drošības jostu spriegotājs
Automašīna ir aprīkota ar standarta drošības
jostu spriegotājiem un elektriskiem* drošības
jostu spriegotājiem, kas var nospriegot drošības jostas kritiskās situācijās un sadursmēs.
Standarta drošības jostas spriegotājs
Visas drošības jostas ir aprīkotas ar standarta
drošības jostu spriegotājiem.
Drošības jostas spriegotājs sadursmē
nospriego drošības jostu ar pietiekamu spēku,
lai efektīvāk noturētu pasažierus vietā.
Elektriskais drošības jostas
spriegotājs*
jot drošības sistēmu, piemēram, drošības
gaisa spilvenu, darbību.
Kad kritiskā situācija ir beigusies, drošības
jostu un elektriskā drošības jostu spriegotāja
darbība tiek automātiski atjaunota, bet to var
atjaunot arī manuāli.
SVARĪGI
Atspējojot blakussēdētāja drošības spilvenu, tiek atspējots arī blakussēdētāja
elektriskais drošības jostu spriegotājs.
BRĪDINĀJUMS
Vadītāja un blakussēdētāja drošības jostas ir
aprīkotas ar elektrisku drošības jostas spriegotāju.
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet drošības jostas saviem spēkiem.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu.
Drošības jostu spriegotāji darbojas kopā, un
tos var aktivizēt kopā ar vadītāja atbalsta sistēmām City Safety un Rear Collision Warning.
Kritiskās situācijās, piemēram, ja automašīna
strauji bremzē, nobrauc no ceļa (piemēram,
ieripo grāvī, tiek pacelta virs zemes vai ietriecas kādā objektā), izslīd vai gadījumos, kad
pastāv sadursmes risks, drošības jostas spriegotāja elektromotors var nospriegot drošības
jostu.
Ja drošības josta ir bijusi pakļauta lielai slodzei, piemēram, sadursmē, ir jānomaina
visa drošības josta. Dažas no drošības jostas aizsargājošajām īpašībām var būt zudušas pat, ja nešķiet, ka tā ir bojāta. Drošības
josta jānomaina arī gadījumā, ja ir redzamas nodiluma vai bojājumu pēdas. Jaunajai
drošības jostai jābūt saņemtam tipa apstiprinājumam, un tai jābūt paredzētai uzstādīšanai tajā pašā vietā, kur atradās iepriekšējā drošības josta.
Elektriskais drošības jostas spriegotājs palīdz
noturēt pasažieri labākā pozīcijā, samazinot
risku ietriekties automašīnas salonā un uzlabo-
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
49
DROŠĪBA
||
Saistītā informācija
•
•
Drošības jostas (47 lpp.)
Drošības jostu piesprādzēšana un atsprādzēšana (47 lpp.)
•
Elektriskā drošības jostu spriegotāja atiestatīšana* (50 lpp.)
•
Pasažiera drošības gaisa spilvena aktivizēšana un deaktivizēšana* (55 lpp.)
•
•
City Safety™ (348 lpp.)
Rear Collision Warning* (363 lpp.)
Elektriskā drošības jostu
spriegotāja atiestatīšana*
Durvis un drošības jostu
piesprādzēšanas atgādinājums
Elektrisko drošības jostu spriegotāji ir paredzēts atiestatīt automātiski, bet to var atiestatīt arī manuāli, ja drošības josta paliek izvirzīta.
1. Apturiet automašīnu drošā vietā.
Sistēma atgādina piesprādzēt drošības jostas, ja tas vēl nav izdarīts, un arī brīdina par
neaizvērtām durvīm, dzinēja pārsegu vai degvielas tvertnes durtiņām.
2. Atsprādzējiet drošības jostu un vēlreiz piesprādzējiet.
> Drošības jostas un elektriskie drošības
jostu spriegotāji tiek atiestatīti.
Vadītāja displeja attēli
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet drošības jostas saviem spēkiem.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu.
Ja drošības josta ir bijusi pakļauta lielai slodzei, piemēram, sadursmē, ir jānomaina
visa drošības josta. Dažas no drošības jostas aizsargājošajām īpašībām var būt zudušas pat, ja nešķiet, ka tā ir bojāta. Drošības
josta jānomaina arī gadījumā, ja ir redzamas nodiluma vai bojājumu pēdas. Jaunajai
drošības jostai jābūt saņemtam tipa apstiprinājumam, un tai jābūt paredzētai uzstādīšanai tajā pašā vietā, kur atradās iepriekšējā drošības josta.
Saistītā informācija
•
•
50
Drošības jostu spriegotājs (49 lpp.)
Drošības jostas (47 lpp.)
Grafiskie attēli vidējā displejā ar dažāda veida brīdinājumiem. Durvju un aizmugures durvju brīdinājuma
krāsa ir atkarīga no transportlīdzekļa ātruma.
Vadītāja displeja grafiskie attēli rāda, kuros
sēdekļos sēž piesprādzējušies un nepiesprādzējušies automašīnas pasažieri.
Tie paši grafiskie attēli rāda, vai nav palicis
neaizvērts dzinējs pārsegs, aizmugures durvis,
degvielas tvertnes aizvirtnis vai kādas no durvīm.
Grafisko attēlu var apstiprināt, nospiežot stūres labās tastatūras pogu O.
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
Drošības jostu atgādinātājs
Vizuāls atgādinājums jumta konsolē.
Jumta konsolē tiek parādīts vizuāls atgādinājums, bet vadītāja displejā — brīdinājuma simbols.
Skaņas atgādinājums ir atkarīgs no ātrums,
braukšanas laika un attāluma.
Piesprādzējot vai atsprādzējot vadītāja un
pasažieru drošības jostas, to statuss tiek attēlots vadītāja displejā ar grafisku attēlu.
Bērnu sēdekļi nav apgādāti ar drošības jostu
atgādinātāju.
Priekšējais sēdeklis
Vizuāls atgādinājums un skaņas signāls atgādina vadītājam un blakussēdētājam piesprādzēt drošības jostu, ja kāds no viņiem to nav
izdarījis.
Aizmugurējais sēdeklis
Drošības jostu atgādinātājam aizmugurējā
sēdeklī ir divas apakšfunkcijas:
•
Tas sniedz informāciju par to, kuras drošības jostas aizmugurējā sēdeklī tiek izmantotas. Vadītāja displeja attēls tiek rādīts,
kad drošības jostas ir piesprādzētas.
•
Atgādina, ka brauciena laikā nav piesprādzēta aizmugurējā sēdekļa drošības josta,
izmantojot vizuālu atgādinājumu un skaņas signālu. Kad tiks piesprādzēta drošības josta, atgādinājums tiks izslēgts.
Saistītā informācija
•
•
Drošības jostas (47 lpp.)
Drošības jostu piesprādzēšana un atsprādzēšana (47 lpp.)
Neaizvērtu durvju, dzinēja pārsega,
aizmugures durvju un degvielas
tvertnes aizvirtņa atgādinājums
Ja dzinēja pārsegs, aizmugures durvis, degvielas tvertnes aizvirtnis vai durvis nav kārtīgi aizvērtas, vadītāja displeja attēls parāda, kas ir
atvērts. Tiklīdz iespējams, apturiet automašīnu
drošā vietā un aizveriet brīdinājuma avotu.
Ja automašīna brauc ar ātrumu, kas
mazāks par aptuveni 10 km/h (6
mph), vadītāja displejā izgaismojas
informācijas simbols.
Ja automašīna brauc ar ātrumu, kas
lielāks par aptuveni 10 km/h (6
mph), vadītāja displejā izgaismojas
brīdinājuma simbols.
51
DROŠĪBA
Drošības spilveni
Automašīna ir aprīkota ar vadītāja un pasažieru drošības spilveniem un sānu logu drošības (piepūšamajiem) aizkariem.
Nebrauciet, ja drošības spilveni ir atvērušies.
•
Automašīnas drošības sistēmu komponentu maiņas veikšanu Volvo iesaka uzticēt autorizētam Volvo servisam.
•
Noteikti sazinieties ar ārstu.
PIEZĪME
Detektori reaģē atšķirīgi atkarībā no sadursmes veida un tā, vai ir piesprādzētas drošības jostas. Attiecas uz visām siksnas
pozīcijām.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nebrauciet, ja drošības
gaisa spilveni ir izpletušies. Tie var apgrūtināt stūrēšanu. Var tikt bojātas arī citas drošības sistēmas. Ilgstoša atrašanās dūmos
un putekļos, kas radušies drošības gaisa
spilvenu izplešanās laikā, var izraisīt ādas
un acu kairinājumu/savainojumus. Ja rodas
kairinājums, izskalojiet acis ar aukstu ūdeni.
Ātrā drošības gaisa spilvenu izplešanās un
to audums var izraisīt berzi un ādas apdegumus.
Tādēļ ir iespējams, ka sadursmē izplešas
tikai viens (vai neviens) no drošības gaisa
spilveniem. Detektori nosaka sadursmes
spēku uz automašīnu un attiecīgi pielāgojas, neizplešot nevienu vai izplešot vienu
vai vairākus drošības gaisa spilvenus.
BRĪDINĀJUMS
Drošības spilvenu sistēmas vadības modulis atrodas viduskonsolē. Ja viduskonsolē ir
iekļuvis ūdens vai cits šķidrums, atvienojiet
startera akumulatora kabeļus. Nemēģiniet
iedarbināt automobili, jo var nostrādāt drošības spilveni. Automobiļa evakuācija.
Volvo iesaka transportēt automašīnu uz
Volvo pilnvarotu servisu.
Izplestie drošības spilveni
Ja kāds no drošības spilveniem ir izpleties,
ievērojiet šādus ieteikumus:
•
52
Automobiļa evakuēšana. Volvo iesaka to
transportēt uz Volvo pilnvarotu servisu.
Vadītāja drošības spilveni
Papildus drošības jostām automašīna ir aprīkota arī ar stūres drošības gaisa spilvenu un
ceļu drošības gaisa spilvenu1 vadītāja pusē.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Drošība (44 lpp.)
Vadītāja drošības spilveni (52 lpp.)
Pasažiera drošības gaisa spilvens
(53 lpp.)
Sānu drošības gaisa spilveni (57 lpp.)
Sānu drošības aizkari (58 lpp.)
Stūres drošības gaisa spilvens un ceļu drošības gaisa
spilvens1 priekšējā sēdeklī vadītāja pusē.
Frontālas sadursmes gadījumā drošības gaisa
spilveni palīdz pasargāt vadītāju no galvas,
kakla, sejas un krūškurvja traumām, kā arī ceļgalu un kāju traumām.
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus, un drošības spilvens/spilveni tiek izplesti.
Drošības spilvens amortizē vadītāja vai pasažiera sākotnējo sadursmes triecienu. Kad drošības spilveni sadursmē tiek saspiesti, tie
saplok. Kad tas notiek, salonā izplatās dūmi.
Tas ir pilnīgi normāli. Viss process, ieskaitot
drošības spilvena piepildīšanu un saplakšanu,
norisinās sekundes desmitdaļās.
DROŠĪBA
BRĪDINĀJUMS
Drošības jostas un drošības gaisa spilveni
viens otru papildina. Ja drošības josta
netiek lietota vai tiek lietota nepareizi, var
samazināties drošības gaisa spilvena
sniegtā aizsardzība sadursmes gadījumā.
Lai samazinātu savainojumu gūšanas risku
gadījumā, ja izplešas drošības gaisa spilveni, pasažieriem jāsēž vertikāli, atbalstot
abas kājas pret grīdu, bet muguras - pret
atzveltni.
BRĪDINĀJUMS
Nenovietojiet un nepiestipriniet nekādus
priekšmetus uz paneļa, kurā atrodas ceļgalu drošības spilvens, vai tā priekšā.
Pasažiera drošības gaisa spilvens
Papildus drošības jostām transportlīdzeklis ir
aprīkots arī ar drošības gaisa spilvenu priekšējā sēdeklī pasažiera pusē.
Saistītā informācija
•
•
Drošības spilveni (52 lpp.)
Pasažiera drošības gaisa spilvens
(53 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu, lai veiktu remontu. Nepilnīgs drošības gaisa spilvenu sistēmas remonts var
izraisīt darbības kļūmes un nopietnus savainojumus.
Stūres drošības gaisa spilvena
atrašanās vieta
Šis drošības spilvens ir uzstādīts stūres centrā.
Uz stūres ir marķējums AIRBAG.
Ceļu drošības gaisa
atrašanās vieta
spilvena1
Drošības spilvens ir salocīts instrumentu
paneļa apakšdaļā vadītāja pusē. Uz tā pārsega
paneļa ir marķējums AIRBAG.
1
Ar ceļu drošības gaisa spilvenu automašīna tiek aprīkota tikai dažos tirgos.
Priekšējā pasažiera drošības gaisa spilvens priekšējā
sēdeklī.
Frontālas sadursmes gadījumā drošības gaisa
spilvens palīdz pasargāt pasažieri no galvas,
kakla, sejas un krūškurvja traumām, kā arī ceļgalu un kāju traumām.
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus, un drošības spilvens tiek izplests. Drošības spilvens amortizē vadītāja vai pasažiera
sākotnējo sadursmes triecienu. Kad drošības
spilveni sadursmē tiek saspiesti, tie saplok.
Kad tas notiek, salonā izplatās dūmi. Tas ir pilnīgi normāli. Viss process, ieskaitot drošības
}}
53
DROŠĪBA
||
spilvena piepildīšanu un saplakšanu, norisinās
sekundes desmitdaļās.
BRĪDINĀJUMS
Drošības jostas un drošības gaisa spilveni
viens otru papildina. Ja drošības josta
netiek lietota vai tiek lietota nepareizi, var
samazināties drošības gaisa spilvena
sniegtā aizsardzība sadursmes gadījumā.
BRĪDINĀJUMS
BRĪDINĀJUMS
Nenovietojiet nekādus priekšmetus instrumentu paneļa priekšpusē vai virs tā vietā,
kur atrodas pasažiera drošības gaisa spilvens.
Nekādā gadījumā neļaujiet nevienam stāvēt
vai sēdēt priekšējā pasažiera sēdekļa
priekšā.
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā neizmantojiet uz aizmuguri vērstu
bērna sēdekli, ja ir aktivizēts gaisa drošības
spilvens.
Blakussēdētāja drošības spilvena
uzlīme
Priekšējā pasažiera sēdeklī ar seju uz
priekšu nedrīkst sēdēt pasažieri (ne bērni,
ne pieaugušie), ja pasažiera gaisa drošības
spilvens ir deaktivizēts.
Lai samazinātu savainojumu gūšanas risku
gadījumā, ja izplešas drošības gaisa spilveni, pasažieriem jāsēž vertikāli, atbalstot
abas kājas pret grīdu, bet muguras - pret
atzveltni.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana
var apdraudēt dzīvību vai izraisīt nopietnas
traumas.
BRĪDINĀJUMS
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu, lai veiktu remontu. Nepilnīgs drošības gaisa spilvenu sistēmas remonts var
izraisīt darbības kļūmes un nopietnus savainojumus.
Pasažiera drošības gaisa spilvena
atrašanās vieta
Drošības gaisa spilvens ir uzstādīts vietā virs
cimdu nodalījuma. Uz tā pārsega paneļa ir
marķējums AIRBAG.
54
Saistītā informācija
Uzlīme uz blakussēdētāja puses saulessarga.
Blakussēdētāja drošības spilvena atrašanās
vietas brīdinājuma uzlīme ir novietota, kā parādīts attēlā iepriekš.
•
•
•
Drošības spilveni (52 lpp.)
Vadītāja drošības spilveni (52 lpp.)
Pasažiera drošības gaisa spilvena aktivizēšana un deaktivizēšana* (55 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīna nav aprīkota ar blakussēdētāja drošības spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi, drošības slēdzis vienmēr
ir aktivizēts.
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
Pasažiera drošības gaisa spilvena
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Blakussēdētāja drošības spilvenu var deaktivizēt, ja automašīna aprīkota ar slēdzi
Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS).
Blakussēdētāja drošības gaisa spilvena izslēgšanas slēdzis atrodas instrumentu paneļa galā
blakussēdētāja pusē, un tas ir pieejams, kad
blakussēdētāja durvis ir atvērtas.
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīna nav aprīkota ar blakussēdētāja drošības spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi, drošības slēdzis vienmēr
ir aktivizēts.
Pasažiera drošības gaisa spilvena
aktivizēšana
Pārbaudiet, vai slēdzis ir vajadzīgajā pozīcijā.
Pavelciet slēdzi uz āru un pagrieziet no
pozīcijas OFF pozīcijā ON.
> Vadītāja displejā ir redzams paziņojums
Pasaž. droš. spilv. iesl. Lūdzu,
apstipriniet.
PIEZĪME
ON — drošības gaisa spilvens ir aktivizēts,
un visi pasažieri (bērni un pieaugušie) var
droši sēdēt pasažiera sēdeklī ar seju uz
priekšu.
Ja blakussēdētāja drošības gaisa spilvens
tiek aktivizēts/deaktivizēts, kad automašīnas aizdedzei ir ieslēgta pozīcija I vai
zemāka, aptuveni 6 sekundes pēc automašīnas elektrosistēmas ieslēgšanas aizdedzes pozīcijā II vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums un jumta konsolē ir
redzams šāds indikators.
OFF — drošības gaisa spilvens ir deaktivizēts, un bērni var droši sēdēt uz aizmuguri
vērstā bērnu drošības sēdeklītī, kas novietots pasažiera sēdeklī.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
55
DROŠĪBA
||
2. Apstipriniet paziņojumu, nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras taustiņu O.
> Teksta paziņojums un brīdinājuma simbols jumta konsolē norāda, ka blakussēdētāja sēdekļa drošības spilvens ir aktivizēts.
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā neizmantojiet uz aizmuguri vērstu
bērna sēdekli, ja ir aktivizēts gaisa drošības
spilvens.
Kad priekšējā pasažiera sēdeklī pasažieri
(bērni un pieaugušie) sēž ar seju uz priekšu,
vienmēr ir jābūt aktivizētam pasažiera gaisa
drošības spilvenam.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana
var apdraudēt dzīvību vai izraisīt nopietnas
traumas.
56
Pasažiera drošības gaisa spilvena
deaktivizēšana
Pavelciet slēdzi uz āru un pagrieziet no
pozīcijas ON pozīcijā OFF.
> Vadītāja displejā ir redzams paziņojums
Pasaž. droš. spilv. izsl. Lūdzu,
apstipriniet.
PIEZĪME
Ja blakussēdētāja drošības gaisa spilvens
tiek aktivizēts/deaktivizēts, kad automašīnas aizdedzei ir ieslēgta pozīcija I vai
zemāka, aptuveni 6 sekundes pēc automašīnas elektrosistēmas ieslēgšanas aizdedzes pozīcijā II vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums un jumta konsolē ir
redzams šāds indikators.
2. Apstipriniet paziņojumu, nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras taustiņu O.
> Teksta paziņojums un simbols jumta
konsolē norāda, ka blakussēdētāja
sēdekļa drošības spilvens ir deaktivizēts.
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā sēdeklī ar seju uz priekšu nedrīkst
sēdēt pasažieri (ne bērni, ne pieaugušie), ja
gaisa drošības spilvens ir deaktivizēts.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana
var apdraudēt dzīvību vai izraisīt smagas
traumas.
DROŠĪBA
SVARĪGI
Atspējojot blakussēdētāja drošības spilvenu, tiek atspējots arī blakussēdētāja
elektriskais drošības jostu spriegotājs.
Sānu drošības gaisa spilveni
BRĪDINĀJUMS
Vadītāja un pasažiera sēdekļa sānu drošības
gaisa spilveni sadursmes gadījumā palīdz aizsargāt krūtis un gurnus.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu, lai veiktu remontu. Nepilnīgs sānu
drošības spilvenu sistēmas remonts var
izraisīt darbības kļūmes un nopietnus savainojumus.
Saistītā informācija
•
•
Drošības jostu spriegotājs (49 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Bērnu sēdekļi (61 lpp.)
Nenovietojiet nekādus priekšmetus vietā
starp sēdekļa ārmalu un durvju paneli, jo šī
vieta ir nepieciešama, lai varētu izplesties
sānu drošības gaisa spilvens.
Volvo iesaka lietot tikai Volvo apstiprinātus
sēdekļu pārvalkus. Citi sēdekļu pārvalki var
traucēt sānu drošības gaisa spilvenu darbību.
Sānu drošības gaisa spilveni ir uzstādīti priekšējo sēdekļu ārējos atzveltņu karkasos un
palīdz pasargāt vadītāju un blakussēdētāju.
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus, un sānu drošības spilveni tiek piepūsti.
Drošības spilvens piepūšas starp braucēju un
durvju paneli, tādējādi amortizējot sākotnējo
triecienu. Kad drošības spilveni sadursmē tiek
saspiesti, tie saplok. Sānu drošības spilvens
parasti tiek piepūsts trieciena pusē.
BRĪDINĀJUMS
Sānu drošības gaisa spilveni papildina drošības jostu sniegto aizsardzību. Vienmēr
piesprādzējiet drošības jostu.
Sānu drošības gaisa spilveni un bērnu
sēdeklīši
Sānu drošības spilveni nemazina automobiļa
aizsardzību bērniem, kuri sēž bērnu sēdeklītī
vai uz sēdekļa paliktņa.
Saistītā informācija
•
Drošības spilveni (52 lpp.)
57
DROŠĪBA
Sānu drošības aizkari
BRĪDINĀJUMS
Sānu logu drošības (piepūšamie) aizkari
Inflatable Curtain (IC) sadursmes laikā palīdz
pasargāt vadītāja un blakussēdētāja galvu no
trieciena pret salona iekšpusi.
Nekad nepakariniet vai nepiestipriniet smagus priekšmetus pie griestu rokturiem. Āķi
ir paredzēti tikai vieglu mēteļu un jaku
(nevis cietu priekšmetu, piemēram, lietussargu) pakarināšanai.
Neko nepieskrūvējiet vai neuzstādiet pie
automobiļa griestiem, durvju statņiem vai
sānu paneļiem. Tas var mazināt paredzēto
aizsardzību. Volvo iesaka vienmēr izmantot
tikai Volvo oriģinālās rezerves daļas, kas ir
apstiprinātas uzstādīšanai šajās zonās.
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīnas bagāžas augstums pārsniedz durvju logu augšmalu, atstājiet
10 cm (4 collu) atstarpi starp bagāžu un
sānu logiem. Pretējā gadījumā griestu
apdarē esošo aizkarveida drošības gaisa
spilvenu sniegtā aizsardzība var pasliktināties.
Sānu logu drošības aizkari ir uzstādīti abās
jumta apdares pusēs un palīdz aizsargāt automašīnas vadītāju un ārējo sēdekļu pasažierus.
Uz paneļiem atrodas uzlīmes IC AIRBAG.
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus un drošības aizkari tiek piepūsti.
BRĪDINĀJUMS
Aizkarveida drošības gaisa spilveni papildina drošības jostu sniegto aizsardzību.
Vienmēr piesprādzējiet drošības jostu.
BRĪDINĀJUMS
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu, lai veiktu remontu. Nepilnīgs sānu
logu drošības aizkaru sistēmas remonts var
izraisīt darbības kļūmes un smagas traumas.
58
Saistītā informācija
•
Drošības spilveni (52 lpp.)
Safety mode
Drošības režīms ir aizsardzības stāvoklis, kas
tiek ieslēgts, ja sadursmes gadījumā var būt
bojātas svarīgas automašīnas funkcijas, piemēram, degvielas padeves sistēma, kādas
drošības sistēmas sensori vai bremžu sistēma.
Ja automašīna ir iekļuvusi sadursmē, vadītāja
displejā var būt redzams ziņojums Safety
mode Skatiet īpašnieka rokasgrāmatu ar
brīdinājuma simbolu, ja vien displejs nav
bojāts un automašīnas elektrosistēma ir darba
kārtībā. Šis ziņojums nozīmē, ka ir samazinājusies automašīnas funkcionalitāte.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā un nekādos apstākļos
nemēģiniet iedarbināt automašīnu atkārtoti, ja vadītāja displejā ir attēlots paziņojums Safety mode Skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu un ir jūtama degvielas
smaka. Nekavējoties izkāpiet no automobiļa.
Ja automašīna darbojas drošības režīmā, var
mēģināt sistēmu atiestatīt, lai automašīnu
varētu iedarbināt un pārvietot nelielā attālumā,
piemēram, bīstamā satiksmes situācijā.
DROŠĪBA
BRĪDINĀJUMS
Nekad nemēģiniet saremontēt savu automobili vai atiestatīt elektroniku pats, ja
automobilis ir bijis drošības režīmā. Tas var
izraisīt ievainojumus vai neatbilstošu automobiļa sistēmu darbību. Automašīnas pārbaudi un atjaunošanu normālā stāvoklī pēc
tam, kad ticis parādīts Safety mode
Skatiet īpašnieka rokasgrāmatu, Volvo
iesaka uzticēt autorizētam Volvo servisam.
Automašīnas iedarbināšana un
pārvietošana pēc drošības režīma
ieslēgšanas
Ja automašīna darbojas drošības režīmā, var
mēģināt sistēmu atiestatīt, lai automašīnu
varētu iedarbināt un pārvietot nelielā attālumā, piemēram, bīstamā satiksmes situācijā.
Automašīnas iedarbināšana pēc
drošības režīma ieslēgšanas
1.
BRĪDINĀJUMS
Ja automobilis atrodas drošības režīmā, to
nedrīkst vilkt. Tas ir jātransportē. Volvo
iesaka to transportēt uz Volvo pilnvarotu
servisu.
Saistītā informācija
•
•
•
Drošība (44 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana un pārvietošana pēc drošības režīma ieslēgšanas
(59 lpp.)
Evakuācija (503 lpp.)
Novērtējiet automašīnas bojājumus un
pārbaudiet, vai nav tecējusi degviela.
Nedrīkst būt jūtama degvielas smaka.
3. Pēc tam mēģiniet iedarbināt automašīnu.
> Automašīnas elektronika veic sistēmu
pārbaudi un pēc tam mēģina atjaunot
parasto statusu. Šajā laikā vadītāja displejā tiek rādīts ziņojums Dzinēja
iedarbināšana Sistēmas pārbaude,
uzgaidiet. Tas var ilgt līdz vienai minūtei.
4. Kad vadītāja displejā vairs nav attēlots
paziņojums Dzinēja iedarbināšana
Sistēmas pārbaude, uzgaidiet, mēģiniet
iedarbināt automašīnu atkārtoti.
Ja ir tikai nelieli bojājumi un degvielas
noplūdes nav atrastas, var mēģināt automašīnu iedarbināt.
SVARĪGI
Ja displejā joprojām ir attēlots paziņojums
Safety mode Skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu, ar automašīnu nedrīkst
braukt vai to vilkt - tā vietā jāizmanto tehniskās palīdzības dienesta pakalpojums. Pat
tad, ja mašīna šķiet braucama, slēpts
defekts braucot var padarīt to nevadāmu.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā un nekādos apstākļos
nemēģiniet iedarbināt automašīnu atkārtoti, ja vadītāja displejā ir attēlots paziņojums Safety mode Skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu un ir jūtama degvielas
smaka. Nekavējoties izkāpiet no automobiļa.
2. Izslēdziet automašīnu.
Automašīnas pārvietošana pēc
drošības režīma ieslēgšanas
1.
Ja pēc iedarbināšanas mēģinājuma vadītāja displejā tiek rādīts ziņojums Normal
mode The car is now in normal mode,
automašīnu var uzmanīgi pārvietot, ja tā
stāv bīstamā pozīcijā.
}}
59
DROŠĪBA
||
2. Nepārvietojiet automašīnu tālāk nekā
nepieciešams.
BRĪDINĀJUMS
Ja automobilis atrodas drošības režīmā, to
nedrīkst vilkt. Tas ir jātransportē. Volvo
iesaka to transportēt uz Volvo pilnvarotu
servisu.
Saistītā informācija
•
•
•
Safety mode (58 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (440 lpp.)
Evakuācija (503 lpp.)
Bērnu drošība
Braucot automašīnā, bērniem ir vienmēr jābūt
pareizi nosēdinātiem un piesprādzētiem.
Volvo ir konkrēti jūsu automašīnai paredzēts
bērnu drošības aprīkojums (bērnu sēdeklīši un
stiprināšanas ierīces). Izmantojot Volvo bērnu
drošības aprīkojumu, jūs iegūstat labus
apstākļus bērna drošībai automašīnā. Turklāt
bērnu drošības aprīkojums ir labi pielāgots un
vienkārši lietojams.
Lietojamo aprīkojumu izvēlas atkarībā no
bērna auguma un svara.
Volvo iesaka bērnu pārvadāt bērnu sēdeklītī ar
skatu uz aizmuguri, cik vien ilgi iespējams, vismaz līdz 3–4 gadu vecumam, un pēc tam
izmantot uz priekšu vērstu bērnu sēdeklīti, līdz
bērna augums sasniedz 140 cm (4 pēdas
7 collas).
PIEZĪME
Juridiskie noteikumi par bērnu sēdeklīšiem,
kas jāizmanto dažāda vecuma un auguma
bērniem, katrā valstī atšķiras. Pārbaudiet,
kuri noteikumi ir spēkā jūsu valstī.
60
PIEZĪME
Lietojot bērnu drošības aprīkojumu, ir svarīgi izlasīt komplektā iekļautos uzstādīšanas norādījumus.
Ja rodas jautājumi, uzstādot bērnu drošības aprīkojumu, sazinieties ar ražotāju, lai
saņemtu skaidrākus norādījumus.
Visu vecumu un augumu bērniem automašīnā
vienmēr jābūt pareizi nosēdinātiem. Nekādā
gadījumā neļaujiet bērnam sēdēt klēpī pasažierim.
Saistītā informācija
•
•
•
Drošība (44 lpp.)
Bērnu sēdekļi (61 lpp.)
Bērnu drošības slēdžu aktivizēšana un
deaktivizēšana (269 lpp.)
DROŠĪBA
Bērnu sēdekļi
Saistītā informācija
Ja automašīnā brauc bērni, vienmēr jāizmanto piemēroti bērnu sēdeklīši.
Bērnam jāsēž ērti un droši. Pārliecinieties, ka
bērnu sēdeklītis ir izvietots, uzstādīts un tiek
lietots pareizi.
•
•
•
Lai pareizi uzstādītu bērna sēdeklīti, izlasiet
uzstādīšanas instrukciju.
PIEZĪME
Lietojot bērnu drošības aprīkojumu, ir svarīgi izlasīt komplektā iekļautos uzstādīšanas norādījumus.
Bērnu drošība (60 lpp.)
Iebūvētais bērnu sēdeklītis* (73 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (61 lpp.)
•
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem (62 lpp.)
•
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu
sēdeklīšiem (63 lpp.)
•
•
Bērnu sēdeklīša izvietošana (63 lpp.)
Pasažiera drošības gaisa spilvena aktivizēšana un deaktivizēšana* (55 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem
Automašīnas aizmugurējā sēdekļa ārējās sēdvietas ir aprīkotas ar augšējiem bērnu sēdekļu
stiprinājuma punktiem.
Augšējie stiprinājuma punkti galvenokārt ir
paredzēti izmantošanai uz priekšu vērstiem
bērnu sēdeklīšiem.
Pievienojot bērnu sēdekli augšējiem stiprinājuma punktiem, vienmēr ievērojiet ražotāja
sniegtās uzstādīšanas instrukcijas.
Stiprinājuma punktu atrašanās vieta
Ja rodas jautājumi, uzstādot bērnu drošības aprīkojumu, sazinieties ar ražotāju, lai
saņemtu skaidrākus norādījumus.
PIEZĪME
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā
nenostiprinātu bērnu sēdeklīti. Vienmēr to
nostipriniet saskaņā ar tā lietošanas
instrukciju, pat ja tas netiek lietots.
PIEZĪME
Bērnu sēdeklīšu uzstādīšana un lietošana
ilgtermiņā var izraisīt automašīnas apšuvuma nodilumu. Volvo iesaka lietot sēdekļa
aizsardzības piederumu, lai aizsargātu
automašīnas apšuvumu.
Stiprinājumu punktu atrašanās vietas ir apzīmētas ar
simboliem atzveltnes aizmugurē.
Stiprinājuma punkti atrodas aizmugurējo
sēdekļu ārējās sēdvietās.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
61
DROŠĪBA
||
BRĪDINĀJUMS
Pirms nospriegot bērnu sēdekļa augšējo
siksnu stiprināšanas vietā, tās jāizvelk cauri
galvas balsta kāju atvērumam. Ja tas nav
iespējams, ievērojiet bērna sēdekļa ražotāja
ieteikumus.
PIEZĪME
Nolokiet galvas balstus, lai atvieglotu šāda
veida bērnu sēdeklīša uzstādīšanu automašīnās, kuru ārmalu sēdekļiem iespējams
nolocīt galvas balstus.
Apakšējie stiprinājuma punkti
bērnu sēdekļiem
Šī automašīna ir aprīkota ar bērnu sēdekļu
apakšējiem stiprinājuma punktiem priekšējā
sēdeklī* un aizmugurējos sēdekļos.
Apakšējos stiprinājuma punktus ir paredzēts
izmantot kopā ar noteiktiem uz aizmuguri vērstiem bērnu sēdekļiem.
Pievienojot bērnu sēdekli apakšējiem stiprinājuma punktiem, vienmēr ievērojiet ražotāja
sniegtās uzstādīšanas instrukcijas.
Stiprinājuma punktu atrašanās vieta
Uzstādīšanas punktu atrašanās vietas aizmugurējā
sēdeklī.
PIEZĪME
Automašīnām, kas aprīkotas ar kravas pārsegu virs bagāžas nodalījuma, tas jānoņem,
lai stiprinājuma punktiem varētu piestiprināt bērnu sēdekļus.
Aizmugurējā sēdekļa stiprinājuma punkti atrodas priekšējā sēdekļa grīdas sliežu aizmugurē.
Saistītā informācija
Saistītā informācija
•
•
Bērnu sēdekļi (61 lpp.)
•
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu
sēdeklīšiem (63 lpp.)
•
62
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem (62 lpp.)
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas drošības jostas (67 lpp.)
aprīkota ar blakussēdētāja drošības gaisa spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi*.
Uzstādīšanas punktu atrašanās vietas priekšējā
sēdeklī.
Priekšējā sēdekļa stiprinājuma punkti atrodas
blakussēdētāja sēdekļa kāju zonas sānos.
•
•
Bērnu sēdekļi (61 lpp.)
•
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu
sēdeklīšiem (63 lpp.)
•
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas drošības jostas (67 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (61 lpp.)
Priekšējā sēdekļa stiprinājuma punkti ir pieejami automašīnā tikai tādā gadījumā, ja tā ir
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti
bērnu sēdeklīšiem
Lai piekļūtu stiprinājuma punktiem, paceliet
pārsegus.
Šī automašīna ir aprīkota ar bērnu sēdekļu iSize/ISOFIX stiprinājuma punktiem aizmugurējā sēdeklī.
i-Size/ISOFIX2 ir automašīnas bērnu sēdekļu
stiprinājumu sistēma, kas ir balstīta uz starptautiskiem standartiem.
Saistītā informācija
Pievienojot bērnu sēdekli i-Size/ISOFIX stiprinājuma punktiem, vienmēr ievērojiet ražotāja
sniegtās uzstādīšanas instrukcijas.
Stiprinājuma punktu atrašanās vieta
•
•
Bērnu sēdekļi (61 lpp.)
•
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem (62 lpp.)
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(69 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu
tabula (70 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (61 lpp.)
Bērnu sēdeklīša izvietošana
Ir svarīgi bērnu sēdeklīti novietot pareizajā
vietā automašīnā. Vieta ir atkarīga arī no
bērnu sēdeklīša veida un tā, vai ir aktivizēts
pasažiera drošības gaisa spilvens.
Uz aizmuguri vērsti bērnu sēdeklīši un drošības gaisa
spilveni nav saderīgi.
Ja ir aktivizēts pasažiera drošības gaisa spilvens, uz aizmuguri vērsts bērnu drošības
sēdeklītis ir noteikti jāuzstāda aizmugurējā
sēdeklī. Ja bērns sēž priekšējā pasažiera
sēdeklī, viņš var gūt smagas traumas, drošības
spilvenam izplešoties.
Stiprinājumu punktu atrašanās vietas ir apzīmētas ar
simboliem2 atzveltnes polsterējumā.
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti atrodas aiz
pārsegiem aizmugurējos ārējos sēdekļos atzveltnes apakšdaļā.
2 Nosaukumi
un simboli var mainīties atkarībā no tirgus.
Ja pasažiera drošības gaisa spilvens ir deaktivizēts, tad priekšējā pasažiera sēdeklī var
uzstādīt uz aizmuguri vērstus bērnu drošības
sēdeklīšus.
}}
63
DROŠĪBA
||
PIEZĪME
Dažādu valstu noteikumi par bērnu izvietojumu automašīnās atšķiras. Pārbaudiet,
kuri noteikumi ir spēkā jūsu valstī.
Blakussēdētāja drošības spilvena
uzlīme
BRĪDINĀJUMS
Nedrīkst lietot sēdekļa paliktņus/bērnu
sēdekļus ar tērauda stiprinājumiem vai
citiem piederumiem, kas var atbalstīties
pret drošības jostas sprādzes atvēršanas
pogu, pretējā gadījumā drošības jostas
sprādze var nejauši atsprādzēties.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā neļaujiet nevienam stāvēt
vai sēdēt priekšējā pasažiera sēdekļa
priekšā.
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā neizmantojiet uz aizmuguri vērstu
bērna sēdekli, ja ir aktivizēts gaisa drošības
spilvens.
Priekšējā pasažiera sēdeklī ar seju uz
priekšu nedrīkst sēdēt pasažieri (ne bērni,
ne pieaugušie), ja pasažiera gaisa drošības
spilvens ir deaktivizēts.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana
var apdraudēt dzīvību vai izraisīt nopietnas
traumas.
64
Bērnu drošības stiprinājumi
Uzstādot un lietojot bērnu sēdeklīti, ir svarīgi
atcerēties vairākas lietas, kas ir atkarīgas no
bērnu sēdeklīša izvietojuma.
Uzlīme uz blakussēdētāja puses saulessarga.
Blakussēdētāja drošības spilvena atrašanās
vietas brīdinājuma uzlīme ir novietota, kā parādīts attēlā iepriekš.
Saistītā informācija
•
•
•
Bērnu sēdekļi (61 lpp.)
Bērnu drošības stiprinājumi (64 lpp.)
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas drošības jostas (67 lpp.)
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(69 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu
tabula (70 lpp.)
Nepiestipriniet bērnu sēdekļa siksnas
sēdekļa horizontālajam regulēšanas stienim, atsperēm vai sliedēm vai balstiem, kas
atrodas zem sēdekļa. Asas malas var sabojāt siksnas.
Neļaujiet bērnu sēdekļa augšdaļai atbalstīties pret vējstiklu.
PIEZĪME
Lietojot bērnu drošības aprīkojumu, ir svarīgi izlasīt komplektā iekļautos uzstādīšanas norādījumus.
Ja rodas jautājumi, uzstādot bērnu drošības aprīkojumu, sazinieties ar ražotāju, lai
saņemtu skaidrākus norādījumus.
DROŠĪBA
PIEZĪME
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā
nenostiprinātu bērnu sēdeklīti. Vienmēr to
nostipriniet saskaņā ar tā lietošanas
instrukciju, pat ja tas netiek lietots.
PIEZĪME
Bērnu sēdeklīšu uzstādīšana un lietošana
ilgtermiņā var izraisīt automašīnas apšuvuma nodilumu. Volvo iesaka lietot sēdekļa
aizsardzības piederumu, lai aizsargātu
automašīnas apšuvumu.
Uzstādīšana priekšējā sēdeklī
•
Uzstādot uz aizmuguri vērstus bērnu
sēdekļus, pārbaudiet, vai pasažiera drošības gaisa spilvens ir deaktivizēts.
•
Uzstādot uz priekšu vērstus bērnu sēdekļus, pārbaudiet, vai pasažiera drošības
gaisa spilvens ir aktivizēts.
•
Lietojiet tikai Volvo ieteiktos, universāli
apstiprinātos vai daļēji ierobežotas kategorijas bērnu sēdekļus, kuru ražotāju
izstrādātajā transportlīdzekļu sarakstā ir
iekļauts jūsu automašīnas modelis.
3 Piederumu klāsts dažādos tirgos
4 Atšķiras atkarībā no tirgus.
atšķiras.
•
ISOFIX bērnu sēdekļus var uzstādīt tikai
gadījumā, ja automašīna ir aprīkota ar
ISOFIX konsoles3 piederumu.
•
Ja bērnu sēdeklis ir aprīkots ar apakšējām
siksnām, Volvo iesaka tās lietot kopā ar
apakšējiem stiprinājuma punktiem3.
•
Ja bērnu sēdeklītis ir aprīkots ar atbalsta
kājām, vienmēr uzstādiet atbalsta kāju/
atbalsta kājas tieši pret zemi. Nekādā
gadījumā neuzstādiet atbalsta kāju uz kāju
paliktņa vai cita priekšmeta.
•
Var lietot ISOFIX vadotni, lai atvieglotu
bērnu sēdekļa uzstādīšanu.
Uzstādīšana aizmugurējā sēdeklī
•
Lietojiet tikai Volvo ieteiktos, universāli
apstiprinātos vai daļēji ierobežotas kategorijas bērnu sēdekļus, kuru ražotāju
izstrādātajā transportlīdzekļu sarakstā ir
iekļauts jūsu automašīnas modelis.
•
Bērnu sēdekli ar atbalsta kājām nedrīkst
uzstādīt vidējā sēdeklī.
•
Ārējās sēdvietas ir aprīkotas ar ISOFIX
stiprinājumu sistēmu, un tās ir piemērotas
i-Size4.
•
Ārējie sēdekļi ir aprīkoti ar augšējiem stiprinājuma punktiem. Volvo iesaka izvilkt
bērnu sēdekļa augšējās siksnas cauri galvas balsta atverei un tikai pēc tam nosprie-
got stiprinājuma punktā. Ja tas nav iespējams, ievērojiet bērnu sēdekļa ražotāja
ieteikumu.
•
Ja bērnu sēdeklis ir aprīkots ar apakšējām
siksnām, nekādā gadījumā neregulējiet
priekšā esošā sēdekļa pozīciju pēc tam,
kad siksnas ir iestiprinātas apakšējos stiprinājuma punktos. Vienmēr atcerieties
noņemt apakšējās siksnas, kad bērnu
sēdeklis nav uzstādīts.
•
Ja bērnu sēdeklītis ir aprīkots ar atbalsta
kājām, vienmēr uzstādiet atbalsta kāju/
atbalsta kājas tieši pret zemi. Nekādā
gadījumā neuzstādiet atbalsta kāju uz kāju
paliktņa vai cita priekšmeta.
Uzstādot aizmugurējā sēdeklī zīdaiņu sēdeklīti, Volvo
iesaka atstāt vismaz 50 mm (2 collu) attālumu starp
}}
65
DROŠĪBA
||
zīdaiņu sēdeklīša priekšmalu un priekšējā sēdekļa
aizmuguri.
Saistītā informācija
66
•
•
Bērnu sēdeklīša izvietošana (63 lpp.)
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(69 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu
tabula (70 lpp.)
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas drošības jostas (67 lpp.)
DROŠĪBA
Tabula, kurā norādītas bērnu
sēdekļu piestiprināšanas vietas,
izmantojot automašīnas drošības
jostas
Tabulā ir sniegti ieteikumi par bērnu sēdekļu
uzstādīšanas vietu un piemērotajiem bērnu
augumiem.
Masa
0 grupa
maks. 10 kg
0+ grupa
maks. 13 kg
1 grupa
9–18 kg
2. grupa
15-25 kg
PIEZĪME
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas automašīnā noteikti izlasiet īpašnieka rokasgrāmatas sadaļu par bērnu sēdeklīša uzstādīšanu.
Malējais aizmugurējais
sēdeklis
Vidējais aizmugurējais
sēdeklis
Priekšējais sēdeklis (ar deaktivizētu drošības gaisa spilvenu,
tikai uz aizmuguri vērsti bērnu
sēdekļi)A
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu drošības gaisa spilvenu,
tikai uz priekšu vērsti bērnu
sēdekļi)A
UB, C
X
UC
UC
UB, C
X
UC
UC
LD
UFB, E
UE, LD
UE
LD
UFB, F
UF, B*, G, LD
UF
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
67
DROŠĪBA
||
Masa
Priekšējais sēdeklis (ar deaktivizētu drošības gaisa spilvenu,
tikai uz aizmuguri vērsti bērnu
sēdekļi)A
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu drošības gaisa spilvenu,
tikai uz priekšu vērsti bērnu
sēdekļi)A
X
UFB, F
3. grupa
22-36 kg
Malējais aizmugurējais
sēdeklis
UF, B*, G
Vidējais aizmugurējais
sēdeklis
UF
U: piemērots universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
UF: piemērots uz priekšu vērstiem universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
L: piemērots specifiskiem bērnu sēdekļiem. Šie bērnu sēdekļi var būt paredzēti lietošanai noteiktā automašīnas modelī, ierobežotās vai daļēji ierobežotās kategorijās.
B: iebūvēts bērnu sēdeklis, kas apstiprināts lietošanai šajā svara kategorijā.
X: sēdeklis nav piemērots bērniem šajā svara grupā.
A
B
C
D
E
F
G
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas ir vienmēr jāievelk sēdekļa sēdvirsmas pagarinājums.
Noregulējiet atzveltni vairāk uz augšu.
Volvo iesaka: Volvo bērnu sēdeklis (tipa apstiprinājums E1 04301146).
Volvo iesaka: Volvo uz aizmuguri vērsts sēdeklītis (tipa apstiprinājums E5 04212).
Šajā svara grupā Volvo iesaka lietot uz aizmuguri vērstu bērna sēdekli.
Volvo iesaka: Sēdekļa paliktnis ar atzveltni un bez tās (tipa apstiprinājums E5 04216); Volvo paaugstinošais sēdeklītis (tipa apstiprinājums E1 04301312).
Volvo iesaka: iebūvētais bērnu sēdeklītis (tipa apstiprinājums E5 04220).
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā neizmantojiet uz aizmuguri vērstu
bērnu sēdeklīti, ja ir aktivizēts pasažiera
gaisa drošības spilvens.
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(69 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu
tabula (70 lpp.)
•
Drošības jostas (47 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
68
Bērnu sēdeklīša izvietošana (63 lpp.)
Bērnu drošības stiprinājumi (64 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās
vietu tabula
Bērni sēdeklim jābūt apstiprinātam saskaņā ar
UN Reg R129.
Tabulā ir sniegti ieteikumi par i-Size bērnu
sēdekļu uzstādīšanas vietu un piemērotajiem
bērnu augumiem.
Bērnu sēdeklīša veids
PIEZĪME
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas automašīnā noteikti izlasiet īpašnieka rokasgrāmatas sadaļu par bērnu sēdeklīša uzstādīšanu.
Priekšējais sēdeklis (ar
deaktivizētu drošības gaisa
spilvenu, tikai uz aizmuguri
vērsti bērnu sēdekļi)
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu drošības gaisa spilvenu, tikai uz priekšu vērsti
bērnu sēdekļi)
Malējais aizmugurējais
sēdeklis
Vidējais aizmugurējais
sēdeklis
X
X
i-UA, B
X
i-Size bērnu sēdekļi
i-U: piemērots uz priekšu un uz aizmuguri vērstiem i-Size "universālās" kategorijas bērnu sēdekļiem.
X: nav piemērots universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
A
B
Volvo iesaka bērnus iespējami ilgi sēdināt uz aizmuguri vērstos bērnu sēdeklīšos, vismaz līdz 3–4 gadu vecumam.
Volvo iesaka: BeSafe iZi Kid X2 i-Size (tipa apstiprinājums E4-129R-000002).
Saistītā informācija
•
•
•
Bērnu sēdeklīša izvietošana (63 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu
tabula (70 lpp.)
•
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu
sēdeklīšiem (63 lpp.)
Bērnu drošības stiprinājumi (64 lpp.)
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas drošības jostas (67 lpp.)
69
DROŠĪBA
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās
vietu tabula
jābūt iekļautam ražotāja izstrādātajā transportlīdzekļu sarakstā.
Tabulā ir sniegti ieteikumi par ISOFIX bērnu
sēdekļu uzstādīšanas vietu un piemērotajiem
bērnu augumiem.
Bērnu sēdeklim jābūt apstiprinātam saskaņā
ar UN Reg R44, un automašīnas modelim
Masa
0 grupa
maks. 10 kg
0+ grupa
maks. 13 kg
70
Izmēra klaseA
Bērnu sēdeklīša veids
E
Uz aizmuguri vērsts
zīdaiņa sēdeklītis
E
Uz aizmuguri vērsts
zīdaiņa sēdeklītis
C
Uz aizmuguri vērsts
bērnu sēdeklis
D
Uz aizmuguri vērsts
bērnu sēdeklis
PIEZĪME
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas automašīnā noteikti izlasiet īpašnieka rokasgrāmatas sadaļu par bērnu sēdeklīša uzstādīšanu.
Priekšējais sēdeklis
(ar deaktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz aizmuguri vērsti bērnu
sēdeklīši)B, C
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti
bērnu sēdeklīši)B, C
Malējais aizmugurējais sēdeklis
Vidējais aizmugurējais sēdeklis
ILB, D, XE
X
ILD
X
ILB, D, F, XE
X
ILD
X
DROŠĪBA
Masa
1 grupa
9–18 kg
Izmēra klaseA
Bērnu sēdeklīša veids
A
Uz priekšu vērsts bērnu
sēdeklis
B
Uz priekšu vērsts bērnu
sēdeklis
B1
Uz priekšu vērsts bērnu
sēdeklis
C
Uz aizmuguri vērsts
bērnu sēdeklis
D
Uz aizmuguri vērsts
bērnu sēdeklis
Priekšējais sēdeklis
(ar deaktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz aizmuguri vērsti bērnu
sēdeklīši)B, C
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti
bērnu sēdeklīši)B, C
Malējais aizmugurējais sēdeklis
Vidējais aizmugurējais sēdeklis
X
ILB, F, G, XE
ILG, IUFG
X
ILB, F, XE
X
IL
X
IL: piemērots specifiskiem ISOFIX bērnu sēdekļiem. Šie bērnu sēdekļi var būt paredzēti noteiktam automašīnas modelim, ierobežotās vai daļēji ierobežotās kategorijās.
IUF: piemērots uz priekšu vērstām universālas kategorijas ISOFIX bērnu drošības sistēmām, kas apstiprinātas lietošanai šajā svara kategorijā.
X: nav piemērots ISOFIX bērnu sēdekļiem.
A
B
C
D
E
F
G
Bērnu sēdekļiem ar ISOFIX stiprinājumu sistēmu ir izmēru klasifikācija, kas atvieglo pareizā bērnu sēdekļa veida izvēli. Izmēra kategorija ir norādīta bērnu sēdekļa uzlīmē.
Attiecas uz daļēji ierobežotas kategorijas ISOFIX bērnu sēdekļu uzstādīšanu (IL), ja automašīna ir aprīkota ar ISOFIX konsoles piederumu (piederumu klāsts atšķiras atkarībā no tirgus). Bērnu sēdeklīšu augšējie stiprinājuma punkti šeit nav pieejami.
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas ir vienmēr jāievelk sēdekļa sēdvirsmas pagarinājums.
Volvo iesaka: Volvo zīdaiņu sēdeklītis, kas nostiprināts, izmantojot ISOFIX stiprinājumu sistēmu (tipa apstiprinājums E1 04301146).
Ir spēkā, ja automašīna nav aprīkota ar ISOFIX kronšteinu.
Noregulējiet atzveltni tā, lai galvas balsts neskartos pie bērnu sēdeklīša.
Šajā svara grupā Volvo iesaka lietot uz aizmuguri vērstu bērna sēdekli.
}}
71
DROŠĪBA
||
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā neizmantojiet uz aizmuguri vērstu
bērnu sēdeklīti, ja ir aktivizēts pasažiera
gaisa drošības spilvens.
PIEZĪME
Ja i-Size/ISOFIX bērnu sēdeklim nav
izmēru klasifikācijas, automašīnas modelim
jābūt norādītam bērnu sēdekļa ražotāja
izveidotajā automašīnu sarakstā.
PIEZĪME
Lai saņemtu informāciju par to, kurus iSize/ISOFIX bērnu sēdekļus Volvo iesaka
izmantot, sazinieties ar pilnvarotu Volvo
pārstāvi.
Saistītā informācija
72
•
•
•
Bērnu sēdeklīša izvietošana (63 lpp.)
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(69 lpp.)
•
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu
sēdeklīšiem (63 lpp.)
Bērnu drošības stiprinājumi (64 lpp.)
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas drošības jostas (67 lpp.)
DROŠĪBA
Iebūvētais bērnu sēdeklītis*
Aizmugurējos ārējos sēdekļos iebūvētie
bērnu sēdeklīši ļauj bērniem sēdēt ērti un
droši.
Bērnu sēdeklīši ir speciāli izstrādāti, lai kopā ar
automašīnas drošības jostu sniegtu bērniem
labu drošības līmeni. Sēdekļa paliktni var
pacelt divās pozīcijās atkarībā no bērna svara.
Bērnu sēdeklītis ir apstiprināts bērniem, kuru
svars ir 15–36 kg (33–80 lbs) un kuru
augums ir vismaz 95 cm (37 collas).
Pareiza pozīcija, drošības jostai jābūt pārvilktai pār
plecu.
Pirms braukšanas pārliecinieties, vai:
•
sēdekļa paliktnis ir pacelts bērna svaram
atbilstošā pozīcijā;
•
sēdekļa paliktnis ir bloķēts vajadzīgajā
pozīcijā;
•
drošības josta atrodas saskarē ar bērna
ķermeni un tā nav vaļīga vai sagriezusies
•
drošības josta neguļas pār bērna kaklu un
nav zem padusēm
•
drošības jostas klēpja daļa ir novietota
zemu pāri iegurnim, nodrošinot optimālu
aizsardzību.
Saistītā informācija
•
•
Bērnu sēdekļi (61 lpp.)
•
Sēdekļa sēdvirsmas salocīšana iebūvētajā
bērnu sēdeklītī* (75 lpp.)
Sēdekļa sēdvirsmas atlocīšana iebūvētajā
bērnu sēdeklītī* (74 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Volvo iesaka iebūvētā bērnu sēdeklīša
remontu vai nomaiņu uzticēt tikai pilnvarotam Volvo autoservisam. Neveiciet bērnu
sēdeklīša modifikācijas un nepapildiniet to.
Ja iebūvētais bērnu sēdeklītis ir ticis
pakļauts lielai slodzei, piemēram, saistībā
ar sadursmi, tad sēdekļa paliktnis, drošības
josta un atzveltne vai, iespējams, viss
sēdeklītis ir jānomaina. Pat ja izskatās, ka
bērnu sēdeklītis nav bojāts, iespējams, tas
vairs nevarēs sniegt to pašu aizsardzības
līmeni. Tas ir jāņem vērā, arī ja sadursmes
vai tamlīdzīga notikuma laikā sēdekļa
paliktnis ir bijis nolaistā stāvoklī. Sēdekļa
paliktnis ir jānomaina, arī ja tas ir stipri
nodilis.
BRĪDINĀJUMS
Neievērojot iebūvētā bērnu sēdeklīša lietošanas norādījumus, negadījuma laikā bērns
var gūt smagas traumas.
* Papildaprīkojums/piederums.
73
DROŠĪBA
Sēdekļa sēdvirsmas atlocīšana
iebūvētajā bērnu sēdeklītī*
Kad tiek lietots iebūvētais bērnu sēdeklītis,
sēdekļa paliktnim vienmēr ir jābūt atlocītam
uz augšu.
Iebūvēto sēdekļa paliktni var atlocīt divos stāvokļos. Izmantojamā pozīcija ir atkarīga no
bērna svara.
Masa
Apakšējā pozīcija
Augšējā pozīcija
22–36 kg (50–
80 lbs)
15–25 kg (33–
55 lbs)
Apakšējā pozīcija:
Piespiediet sēdekļa paliktni atpakaļ, līdz
tas nofiksējas.
Augšējā pozīcija, sākot no apakšējās pozīcijas:
Paceliet sēdekļa paliktni aiz priekšējās
malas un piespiediet to atpakaļ pret
atzveltni, lai tas fiksētos.
BRĪDINĀJUMS
Neievērojot iebūvētā bērnu sēdeklīša lietošanas norādījumus, negadījuma laikā bērns
var gūt smagas traumas.
PIEZĪME
Sēdekļa paliktni nevar noregulēt no augšējās pozīcijas apakšējā pozīcijā. No augšējās
pozīcijas sēdekļa paliktnis ir jānoloka līdz
galam aizmugurējā sēdeklī un pēc tam
jāatloka uz augšu apakšējā pozīcijā.
Lai atbrīvotu sēdekļa paliktni, pavelciet
rokturi uz priekšu un uz augšu.
74
Nospiediet pogu, lai atbrīvotu sēdekļa
paliktni.
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
Saistītā informācija
•
•
Iebūvētais bērnu sēdeklītis* (73 lpp.)
Sēdekļa sēdvirsmas salocīšana iebūvētajā
bērnu sēdeklītī* (75 lpp.)
Sēdekļa sēdvirsmas salocīšana
iebūvētajā bērnu sēdeklītī*
Kad iebūvētais bērnu sēdeklītis netiek lietots,
sēdekļa paliktnis ir jānoloka aizmugurējā
sēdeklī.
PIEZĪME
Sēdekļa paliktni nevar noregulēt no augšējās pozīcijas apakšējā pozīcijā. No augšējās
pozīcijas sēdekļa paliktnis ir jānoloka līdz
galam aizmugurējā sēdeklī un pēc tam
jāatloka uz augšu apakšējā pozīcijā.
Nospiediet ar roku uz leju sēdekļa paliktņa
vidusdaļu, lai to nofiksētu.
SVARĪGI
Pirms bērnu sēdekļa paliktņa nolaišanas
pārbaudiet, vai zem tā nav palikuši nekādi
priekšmeti (piemēram, rotaļlietas).
PIEZĪME
Pirms aizmugurējās atzveltnes nolaišanas
ir jānolaiž bērnu sēdeklīša paliktnis.
Lai atbrīvotu sēdekļa paliktni, pavelciet
rokturi uz priekšu.
Saistītā informācija
•
•
Iebūvētais bērnu sēdeklītis* (73 lpp.)
Sēdekļa sēdvirsmas atlocīšana iebūvētajā
bērnu sēdeklītī* (74 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
75
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Instrumenti un vadības slēdži
automašīnā ar stūri kreisajā pusē
Pārskatos ir redzamas vadītāja tuvumā esošo
displeju un vadības ierīču atrašanās vietas.
Stūre un instrumentu panelis
Skaņas signāls
Viduskonsole un tuneļkonsole
Stūres kreisās puses vadības tastatūra
Dzinēja pārsega atvēršana
Displeja apgaismojums, bagāžas nodalījuma durvju atslēgšana/atvēršana*/aizvēršana*, halogēna priekšējo lukturu stara
augstuma regulēšana
Jumta konsole
Centrālais displejs
Avārijas gaismas signalizācija, atkausēšana, multivide
Pārnesumu pārslēgs
Gabarītlukturi, dienas gaitas lukturi, tuvās
gaismas, tālās gaismas, pagrieziena rādītāji, aizmugurējie miglas lukturi, brauciena
odometra atiestatīšana
Stūres lāpstiņas manuālai pārnesumu pārslēgšanai ar automātisko pārnesumkārbu*
Augšējais displejs*
Vadītāja displejs
Stiklu tīrītāji un mazgāšana, lietus sensors*
Stūres labās puses vadības tastatūra
Iedarbināšanas slēdzis
Piedziņas režīma vadības slēdzis
Priekšējās lampas lasīšanai un salona
apgaismojums
Panorāmas jumts*
Stāvbremze
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas
Displejs jumta konsolē, ON CALL poga*
Salona atpakaļskata spoguļa manuāla
aptumšošana
Stūres pielāgošana
78
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja durvis
•
•
•
Vadītāja displejs (82 lpp.)
Centrālā displeja pārskats (108 lpp.)
Pārnesumkārba (455 lpp.)
Instrumenti un vadības slēdži
automašīnā ar stūri labajā pusē
Pārskatos ir redzamas vadītāja tuvumā esošo
displeju un vadības ierīču atrašanās vietas.
Priekšējā sēdekļa elektriskās regulēšanas
atmiņas funkcija*, sānu spoguļu un vējstikla displeja* iestatījumi
Centrālā aizslēgšana
Logu elektriskie pacēlāji, sānu spoguļi,
elektriskais bērnu drošības bloķētājs*
Priekšējo sēdekļu regulēšana
Saistītā informācija
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(182 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (183 lpp.)
•
•
•
Stūres regulēšana (197 lpp.)
Gaismu slēdži (150 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (440 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
79
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Stūre un instrumentu panelis
Skaņas signāls
Viduskonsole un tuneļkonsole
Stūres pielāgošana
Stūres kreisās puses vadības tastatūra
Jumta konsole
Gabarītlukturi, dienas gaitas lukturi, tuvās
gaismas, tālās gaismas, pagrieziena rādītāji, aizmugurējie miglas lukturi, brauciena
odometra atiestatīšana
Centrālais displejs
Stūres lāpstiņas manuālai pārnesumu pārslēgšanai ar automātisko pārnesumkārbu*
Pārnesumu pārslēgs
Augšējais displejs*
Vadītāja displejs
Stiklu tīrītāji un mazgāšana, lietus sensors*
Stūres labās puses vadības tastatūra
Avārijas gaismas signalizācija, atkausēšana, multivide
Priekšējās lampas lasīšanai un salona
apgaismojums
Iedarbināšanas slēdzis
Panorāmas jumts*
Piedziņas režīma vadības slēdzis
Displejs jumta konsolē, ON CALL poga*
Stāvbremze
Salona atpakaļskata spoguļa manuāla
aptumšošana
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas
Displeja apgaismojums, bagāžas nodalījuma durvju atslēgšana/atvēršana*/aizvēršana*, halogēna priekšējo lukturu stara
augstuma regulēšana
Dzinēja pārsega atvēršana
80
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja durvis
•
•
•
Vadītāja displejs (82 lpp.)
Centrālā displeja pārskats (108 lpp.)
Pārnesumkārba (455 lpp.)
Priekšējā sēdekļa elektriskās regulēšanas
atmiņas funkcija*, sānu spoguļu un vējstikla displeja* iestatījumi
Centrālā aizslēgšana
Logu elektriskie pacēlāji, sānu spoguļi,
elektriskais bērnu drošības bloķētājs*
Priekšējo sēdekļu regulēšana
Saistītā informācija
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(182 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (183 lpp.)
•
•
•
Stūres regulēšana (197 lpp.)
Gaismu slēdži (150 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (440 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
81
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja displejs
Vadītāja displejs tiek aktivizēts uzreiz pēc
durvju atvēršanas, t.i., aizdedzes pozīcijā 0. Ja
vadītāja displejs netiek izmantots, pēc brīža
tas nodziest. Lai to vēlreiz aktivizētu, veiciet
vienu no šīm darbībām:
•
•
atveriet kādas no durvīm.
•
Vadītāja displejā ir attēlota informācija par
automašīnu un braukšanu.
Vadītāja displejā ir redzamas mērierīces, indikatori, kā arī indikatoru un brīdinājumu simboli.
Vadītāja displeja saturs ir atkarīgs no automašīnas aprīkojums, iestatījumiem un tobrīd aktīvajām funkcijām.
Nospiediet bremžu pedāli.
Aktivizējiet aizdedzes pozīciju I.
BRĪDINĀJUMS
Ja vadītāja displejs nodziest, neizgaismojas
aktivizēšanās/ieslēgšanās laikā vai tajā
attēlotā informācija ir pilnīgi vai daļēji nesalasāma, automašīnu lietot nedrīkst. Nekavējoties dodieties uz servisu. Volvo iesaka
vērsties autorizētā Volvo servisā.
BRĪDINĀJUMS
Kļūmes gadījumā vadītāja displejā var
netikt attēlota informācija par, piemēram,
bremzēm, drošības gaisa spilveniem vai
citām drošības sistēmām. Tādā gadījumā
vadītājs nevar pārbaudīt automašīnas sistēmu statusu un saņemt aktuālos brīdinājumus un informāciju.
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā
no automašīnas modeļa.
Atrašanās vieta vadītāja displejā:
Pa kreisi
Vidū
Pa labi
Spidometrs
Indikatora un brīdinājuma simboli
Tahometrs/hibrīda skalaA
Brauciena odometrs
Āra temperatūras mērierīce
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
Pulkstenis
Piedziņas režīms
Kruīza kontrole un ātruma ierobežotāja informācija
Paziņojumi, dažos gadījumos ar — grafiskiem attēliem
Degvielas daudzuma rādītājs
Ceļazīmju informācija*
Durvju un drošības jostu informācija
Hibrīda akumulatora mērierīce
–
Uzlādes statuss
Attālums līdz tukšai tvertnei
Brauciena
82
odometrsB
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
A
B
Pa kreisi
Vidū
Pa labi
–
Mediju atskaņotājs
Attālums līdz izlādētam akumulatoram
–
Navigācijas karte*
Pašreizējais degvielas patēriņš
–
Tālrunis
Lietotņu izvēlne (var aktivizēt ar stūres vadības tastatūru)
–
Balss atpazīšana
–
–
KompassA
–
Atkarībā no atlasītā piedziņas režīma.
Kopējais nobraukums.
Dinamiskais simbols
Saistītā informācija
Dinamiskais simbols tā
pamatformā.
Vadītāja displeja centrā ir dinamisks simbols,
kas maina izskatu atkarībā no dažādiem ziņojumu veidiem. Dzeltena vai sarkana atzīme ap
simbolu norāda vadības vai brīdinājuma ziņojuma nopietnības pakāpi.
•
•
Indikatora simbola piemēri.
Vadītāja displeja iestatījumi (84 lpp.)
Brīdinājuma simboli vadītāja displejā
(95 lpp.)
•
Indikatora simboli vadītāja displejā
(93 lpp.)
•
•
•
Borta dators (87 lpp.)
Paziņojumi vadītāja displejā (105 lpp.)
•
Piedziņas režīmi (464 lpp.)
Rīcība ar lietojumprogrammu izvēlni vadītāja displejā (104 lpp.)
Ar animāciju pamata formu var pārvērst par
grafisku attēlu, kurā norādīta problēmas atrašanās vieta, vai paskaidrot informāciju.
* Papildaprīkojums/piederums.
83
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja displeja iestatījumi
Iestatījumi centrālajā displejā
Vadītāja displeja attēlojuma opciju iestatījumus var veikt vadītāja displeja lietojumprogrammu izvēlnē un centrālā displeja iestatījumu izvēlnē.
Informācijas veida atlasīšana
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
Iestatījumi vadītāja displeja lietotņu
izvēlnē
2. Nospiediet My Car Vadītāja displejs
Vadītāja displeja informācija.
3. Atlasiet, kas ir jārāda fonā:
• Nerādīt fonā informāciju
• Rādīt pašreiz atskaņotās multivides
inform.
• Rādīt navigāciju pat, ja nav iestatīts
maršruts
2. Lai atlasītu valodu, pieskarieties Sistēma
Sistēmas valodas un mērvienības
Sistēmas valoda.
> Izmaiņas ietekmēs valodu visos displejos.
Šie iestatījumi ir personīgi un tiek automātiski
saglabāti aktīvajā vadītāja profilā.
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītāja displejs (82 lpp.)
Rīcība ar lietojumprogrammu izvēlni vadītāja displejā (104 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (131 lpp.)
Motīva atlasīšana
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā
no automašīnas modeļa.
Lietotņu izvēlni atver un vada ar labo vadības
tastatūru uz stūres.
Lietotņu izvēlnē var izvēlēties, kāda informācija
vadītāja displejā tiek attēlota no šādiem avotiem
•
•
•
•
84
Borta dators
Multivides atskaņotājs
Tālrunis
2. Pieskarieties My Car
Rādīt motīvus.
Vadītāja displejs
3. Atlasiet vadītāja displeja motīvu (izskatu):
•
•
•
•
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings
Valodas atlasīšana
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
Navigācijas sistēma*
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Degvielas daudzuma rādītājs
Hibrīda mērierīce
Degvielas skala vadītāja displejā rāda degvielas līmeni tvertnē.
Piedziņas režīmos Hybrid un Pure vadītāja
displejā tiek rādīta hibrīda skala, kas vadītājam var palīdzēt automašīnu vadīt energoefektīvāk.
Norāda jaudas līmenī iekšdedzes
dzinēja iedarbināšanas brīdī. Ja simbols ir pilns, tas nozīmē, ka tiek
izmantots iekšdedzes dzinējs.
Rāda jaudas līmeni, kad iekšdedzes
dzinējs ir gatavs sākt darboties. Ja
simbols nav pildīts, tas nozīmē, ka
aizdedzes dzinējs netiek izmantots.
Indikators, kas norāda, ka notiek
hibrīda akumulatora uzlāde, piemēram, ja tiek uzmanīgi nospiests
bremžu pedālis.
Vadītāja pieprasītā jauda
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā
no automašīnas modeļa.
Degvielas skalas bēšā zona norāda degvielas
daudzumu degvielas tvertnē.
Kad degvielas līmenis ir zems un ir pienācis
laiks uzpildīt degvielu, degvielas sūkņa simbols iedegas un maina krāsu uz dzeltenu.
Borta dators arī norāda attālumu līdz tukšai
tvertnei.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Vadītāja displejs (82 lpp.)
Hibrīda akumulatora mērierīce (86 lpp.)
Hibrīda skala rāda, cik daudz jaudas tiek
ņemts no elektrodzinēja, un cik daudz jaudas ir
pieejams.
Simboli hibrīda skalā
Lielākais rādītājs hibrīda skalā norāda dzinēja
jaudas daudzumu, kuru vadītājs pieprasījis,
regulējot ar gāzes pedāli. Jo lielāks skalas
rezultāts, jo vairāk jaudas vadītājs ir pieprasījis,
kad bijis ieslēgts pašreizējais pārnesums.
Atzīme starp zibens šautras un lāses simboliem norāda punktu, kurā tiek iedarbināts iekšdedzes dzinējs.
Rāda pieejamās elektrodzinēja jaudas pašreizējo līmeni. Ja simbols ir
pildīts, tas nozīmē, ka tiek izmantots
elektrodzinējs.
Ja simbols nav pildīts, tas nozīmē, ka
elektrodzinējs netiek izmantots.
Degvielas uzpildīšana (486 lpp.)
Degvielas tvertne - tilpums (694 lpp.)
}}
85
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Hibrīda akumulatora mērierīce
Piemērs:
Hibrīda akumulatora skala rāda hibrīda akumulatorā atlikušās enerģijas daudzumu.
Automašīna ir iedarbināta, bet stāv uz vietas, jauda
nav nepieciešama.
Automašīna ražo akumulatora strāvu, to uzlādējot,
piemēram, viegli nospiežot bremžu pedāli vai bremzējot ar dzinēju kalna kritumā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Elektrodzinējs nevar nodrošināt pieprasīto dzinēja
jaudas apjomu, un sāk darboties iekšdedzes dzinējs.
86
Piedziņas režīmi (464 lpp.)
Vadītāja displejs (82 lpp.)
Kājas bremze (446 lpp.)
Iekšdedzes dzinēja iedarbināšana un apturēšana ar Twin Engine (463 lpp.)
Enerģiju hibrīda akumulatorā izmanto elektrodzinējam, kā arī automašīnas dzesēšanai vai
apsildei. Borta dators aprēķina aptuveno attālumu, ko var veikt ar hibrīda akumulatorā atlikušo enerģiju.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Simboli hibrīda akumulatora skalā
Borta dators
Automašīnas borta dators braukšanas laikā
reģistrē dažādas vērtības, piemēram, attālumu, degvielas patēriņu un vidējo ātrumu.
Lai atvieglotu degvielas ekonomiju, tiek reģistrēta informācija gan par pašreizējo, gan vidējo
degvielas patēriņu. Borta datora informāciju
var attēlot vadītāja displejā.
Attāluma, ātruma utt. mērvienības var mainīt
ar sistēmas iestatījumiem centrālajā displejā.
Brauciena odometrs
Ir pieejami divi brauciena odometri: TM un TA.
TM var atiestatīt manuāli, bet TA tiek atiestatīts automātiski, ja automašīna nav izmantota
vismaz četras stundas.
Braukšanas laikā tiek reģistrēta šāda informācija:
•
•
•
•
Simbols
hibrīda akumulatora skalā
norāda, ka ir aktivizēta funkcija Hold, un simbols
norāda, ka ir aktivizēta funkcija
Charge.
Vadītāja displejs (82 lpp.)
Hibrīda akumulatora uzlāde (419 lpp.)
Hold un Charge funkcija (482 lpp.)
Vidējais ātrums
Vidējais degvielas patēriņš
Tiek rādītas vērtības kopš pēdējās brauciena
odometra atiestatīšanas reizes.
Saistītā informācija
•
•
•
Nobraukums
Braukšanas ilgums
Brauciena odometrs
Vadītāja displejā rādītās borta datora informācijas
piemēri. Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties
atkarībā no automašīnas modeļa.
Borta datorā ir ietverti šādi rādītāji:
•
•
•
•
•
•
Brauciena odometrs
Brauciena odometrs
Pašreizējais degvielas patēriņš
Attālums līdz tukšai tvertnei
Attālums līdz izlādētam akumulatoram
Tūrists — spidometra alternatīva
Brauciena odometrs reģistrē automašīnas
kopējo nobraukumu. Šo vērtību nevar atiestatīt
uz nulli.
Pašreizējais degvielas patēriņš
Šī mērierīce rāda automašīnas pašreizējo degvielas patēriņu. Vērtība tiek atjaunināta aptuveni reizi sekundē.
Attālums līdz tukšai tvertnei
Borta dators aprēķina attālumu, ko
var nobraukt ar tvertnē atlikušo degvielas daudzumu.
}}
87
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Aprēķinos tiek izmantots vidējais degvielas
patēriņš pēdējos 30 km (20 jūdzes) un atlikušais braukšanai izmantojamais degvielas
daudzums.
Kad skala rāda "----", nepietiek degvielas, lai
aprēķinātu atlikušo nobraukumu. Uzpildiet
degvielu, tiklīdz tas ir iespējams.
PIEZĪME
Ja esat mainījis braukšanas stilu, var
rasties neliela nobīde.
Ekonomiskam braukšanas stilam galvenie
rezultāti ir lielos braukšanas attālumos.
Attālums līdz izlādētam akumulatoram
Blakus šim simbolam tiek norādītais
aptuvenais attālums, ko var nobraukt
ar atlikušo hibrīda akumulatora enerģijas daudzumu.
Aprēķini ir balstīti uz vidēji noslogota transportlīdzekļa vidējo patēriņu parastas braukšanas laikā un ņemot vērā to, vai gaisa kondicionētājs (AC) ir ieslēgts vai izslēgts. Pārslēdzot
piedziņas režīmus Hybrid un Pure, aprēķinātais attālums palielinās, jo režīmā Pure klimata
iestatījumi ir samazināti (ECO klimats).
Kad skala rāda "----", ar elektroenerģiju garantēti veicamais attālums ir beidzies.
88
PIEZĪME
PIEZĪME
Ja esat mainījis braukšanas stilu, var
rasties neliela nobīde.
Iespējamo braukšanas attālumu samazina
ne tikai augsta jaudas noņemšana pasažieru salonā, bet arī strauja ātruma palielināšana un bremzēšana, liels ātrums, liela
noslodze, zema āra temperatūra un braukšana kalnā.
Ekonomiskam braukšanas stilam galvenie
rezultāti ir lielos braukšanas attālumos.
Pilnīgi uzlādēta hibrīda akumulatora
sākuma vērtība
Tā kā ir grūti paredzēt braukšanas stilu un
citus faktorus, kas ietekmē braukšanas attālumu elektropiedziņas režīmā, Volvo ir izlēmis
lietot sākuma vērtību, kad automašīna ir pilnīgi
uzlādēta. Sākuma vērtība atbilst maksimālajam attālumam, nevis prognozei par elektropiedziņas režīmā veicamo attālumu. Sākuma
vērtība režīmā Hybrid un Pure ir atšķirīga, jo
režīmā Pure automašīnai ir atļauts lietot vairāk
enerģijas no hibrīda akumulatora, turklāt automašīna tiek pārslēgta uz ECO klimatu.
Nobraukums elektropiedziņas režīmā
Lai nodrošinātu vislielāko iespējamo nobraukumu elektropiedziņas režīmā, vadītājam
jādomā arī par enerģijas taupīšanu. Jo vairāk
strāvas patērētāju (stereo, stiklu/spoguļu/
sēdekļu elektriskā apsilde, no klimata kontroles sistēmas plūst ļoti auksts gaiss u.c.) darbojas, jo mazāks ir potenciālais nobraukums.
Tūrists — spidometra alternatīva
Alternatīvais digitālais spidometrs atvieglo
braukšanu valstīs, kur ātruma ierobežojuma
ceļazīmēs ir izmantota cita mērvienība, nevis
automašīnas instrumentu panelī redzamā.
Tādā gadījumā digitālais ātrums tiek attēlots
pretējā mērvienībā (attiecībā uz analogo spidometru). Ja analogais spidometrs ir graduēts
mph (jūdzēs stundā), digitālais spidometrs
rāda attiecīgo ātrumu km/h un otrādi.
Saistītā informācija
•
Brauciena datu attēlošana vadītāja displejā
(89 lpp.)
•
Brauciena odometra atiestatīšana
(90 lpp.)
•
Brauciena statistikas attēlošana vidējā displejā (90 lpp.)
•
•
Vadītāja displejs (82 lpp.)
Sistēmas mērvienību maiņa (131 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Brauciena datu attēlošana vadītāja
displejā
Vadītāja displejā var skatīt borta datora reģistrētās un aprēķinātās vērtības.
Šīs vērtības tiek saglabātas borta datora lietotnē. Lietotņu izvēlnē var izvēlēties, kādu
informāciju attēlot vadītāja displejā.
1.
Vadītāja displejā atveriet lietotņu izvēlni,
nospiežot (1).
(Lietotņu izvēlni nevar atvērt, kamēr vadītāja displejā ir kāds neapstiprināts ziņojums. Pirms var atvērt lietotņu izvēlni, ir
jāapstiprina ziņojums, nospiežot pogu O
(4).)
3. Ritiniet uz leju līdz opciju taustiņiem, lai
atlasītu, kādu informāciju attēlot vadītāja
displejā:
2. Dodieties uz borta datora lietotni pa kreisi
vai pa labi, izmantojot (2).
> Četrās augšējās izvēlnes rindās ir
redzamas izmērītās brauciena odometra TM vērtības. Nākamajās četrās
izvēlnes rindās ir redzamas izmērītās
brauciena odometra TA vērtības. Sarakstā var ritināt uz augšu vai uz leju ar (3).
Atveriet lietotņu izvēlni1 un pārvietojieties pa to,
izmantojot stūres labās puses vadības tastatūru.
Lietotņu izvēlne
•
•
•
•
•
Brauciena odometrs
•
Pašreizējais degvielas patēriņš, TM vai
TA vidējais patēriņš vai arī degvielas
patēriņš netiek rādīts
Attālums līdz tukšai tvertnei
Attālums līdz izlādētam akumulatoram
Tūrists (spidometra alternatīva)
Brauciena odometra TM nobraukums,
brauciena odometra TA nobraukums vai
bez nobraukuma rādījuma
Atlasiet opciju vai notīriet tās atlasi ar
taustiņu O (4). Izmaiņas tiek veiktas nekavējoties.
Saistītā informācija
•
•
Borta dators (87 lpp.)
Brauciena odometra atiestatīšana
(90 lpp.)
Pa kreisi/pa labi
Uz augšu/uz leju
Apstipriniet
1
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
89
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Brauciena odometra atiestatīšana
Brauciena odometru var atiestatīt ar kreiso
svirslēdzi.
Brauciena statistikas attēlošana
vidējā displejā
Borta datora brauciena statistiku var grafiski
attēlot vidējā displejā, parādot pārskatu, kas
atvieglo ekonomiskāku braukšanu.
Lietotņu skatā atveriet lietotni
Vadītāja efektivitāte, lai
parādītu brauciena statistiku.
Katra diagrammas josla simbolizē 1, 10 vai 100 km
(jūdžu) nobraukumu. Brauciena laikā joslas tiek aizpildītas no labās
puses. Pašā labajā malā esošā josla rāda pašreizējā attāluma vērtību.
–
Lai atiestatītu visu informāciju brauciena
odometrā TM (tas ir, nobraukumu, vidējo
patēriņu, vidējo ātrumu un braukšanas
laiku), nospiediet un turiet pogu RESET uz
kreisā svirslēdža.
Īsi nospiežot pogu RESET, tiek atiestatīts
tikai nobraukums.
Degvielas un elektrības patēriņš tiek rādīts
atsevišķās diagrammās. Elektrības patēriņš
tiek rādīts kā "neto" patēriņš, t.i., patērētā
enerģija mīnus bremzēšanas laikā reģenerētā
enerģija.
Saistītā informācija
Borta dators (87 lpp.)
2 Attēls ir shematisks —
3 Attiecas uz sildītājiem,
90
PIEZĪME
Vidējais degvielas patēriņš un kopējais braukšanas laiks ir aprēķināts kopš pēdējās brauciena statistikas atiestatīšanas reizes.
Brauciena odometru TA var atiestatīt automātiski, tikai ja automašīna nav lietota četras
stundas vai vairāk.
•
Brauciena statistika no borta datora2.
detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
ko darbina ar degvielu.
Braucot elektriskajā režīmā, brauciena statistikā var tikt norādīts degvielas patēriņš,
ja darbojas papildu sildītājs3.
Saistītā informācija
•
Brauciena statistikas iestatījumi
(91 lpp.)
•
Borta dators (87 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Brauciena statistikas iestatījumi
Atiestatiet vai pielāgojiet brauciena statistikas
iestatījumus.
1. Lietotņu skatā atveriet lietotni Vadītāja
efektivitāte, lai parādītu brauciena statistiku.
•
Brauciena odometra atiestatīšana
(90 lpp.)
Datums un laiks
Pulkstenis ir redzams gan vadītāja displejā,
gan centrālajā displejā.
Pulksteņa atrašanās vieta
2. Nospiediet Preferences, lai
•
Mainītu diagrammas mērogu. Atlasiet
joslas izšķirtspēju 1, 10 vai
100 km/jūdzes.
•
Atiestatītu datus pēc katra brauciena.
To veic pēc tam, kad automašīna ir stāvējusi uz vietas ilgāk par 4 stundām.
•
Atiestatītu pašreizējā brauciena datus.
Brauciena statistika, aprēķināts vidējais
patēriņš un kopējais braukšanas laiks vienmēr tiek atiestatīti vienlaikus.
Attāluma, ātruma utt. mērvienības var mainīt
ar sistēmas iestatījumiem centrālajā displejā.
Saistītā informācija
•
Brauciena statistikas attēlošana vidējā displejā (90 lpp.)
•
Borta dators (87 lpp.)
Dažās situācijās paziņojumi un informācija var
aizklāt vadītāja displejā redzamo pulksteni.
Centrālajā displejā pulkstenis atrodas statusa
joslas augšējā labajā stūrī.
Datuma un laika iestatījumi
–
Vidējā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi Sistēma Datums un
laiks, lai mainītu laika un datuma formāta
iestatījumus.
Datumu un laiku var noregulēt, skārienekrānā nospiežot bultiņu uz augšu vai uz
leju.
}}
91
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Automātiska laika regulēšana automašīnām
ar GPS
Ja automašīna ir aprīkota ar navigācijas sistēmu, var atlasīt Automātiski iestatīt laiku.
Tādā gadījumā laika zona tiks noregulēta automātiski, balstoties uz automašīnas atrašanās
vietu. Noteikta veida navigācijas sistēmām
jāiestata arī pašreizējā atrašanās vieta (valsts),
lai noregulētu pareizu laika zonu. Ja
Automātiski iestatīt laiku nav atlasīts, laiku
un datumu var noregulēt, izmantojot skārienekrāna bultiņu uz augšu vai uz leju.
Āra temperatūras mērierīce
Saistītā informācija
Vadītāja displejā ir attēlota āra gaisa temperatūra.
Sensors nosaka temperatūru ārpus automašīnas.
•
•
Vadītāja displejs (82 lpp.)
Sistēmas mērvienību maiņa (131 lpp.)
Vasaras laiks
Dažās valstīs var atlasīt automātisku vasaras
laika iestatīšanu Automātiski iestatīt vasaras
laiku. Citās valstīs var manuāli atlasīt iestatījumu Vasaras laiks.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja displejs (82 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (131 lpp.)
Ja automašīna stāv, mērierīce var rādīt augstāku temperatūru, nekā tā ir patiesībā.
Kad āra temperatūra ir no –5°C līdz
+2°C (no 23°F līdz 36°F), iedegas
sniegpārslas simbols, kas brīdina par
potenciāli slideniem apstākļiem.
Ja automašīna ir aprīkota ar vējstikla displeju*,
simbols īsi iedegas arī tajā.
Mainiet temperatūras skalas utt. mērvienības,
izmantojot sistēmas iestatījumus centrālā displeja augšējā skatā.
92
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Indikatora simboli vadītāja displejā
Indikatoru simboli brīdina vadītāju par to, ka
funkcija ir aktivizēta, sistēma darbojas vai ir
radusies kļūda vai atteice.
Simbols
Tehniskie parametri
Informācija, nolasīt tekstu displejā
Ja kāda no automašīnas sistēmām nedarbojas, kā paredzēts,
vadītāja displejā tiek parādīts šis
informācijas simbols un teksts.
Informācijas simbols var izgaismoties arī saistībā ar citiem
simboliem.
Bojājums bremžu sistēmā
Simbols izgaismojas, ja stāvbremzes darbībā ir radusies
kļūme.
ABS sistēmas bojājums
Ja šis simbols iedegas, sistēma
nedarbojas. Automašīnas parastā bremžu sistēma turpina darboties, bet bez ABS funkcijas.
Simbols
Tehniskie parametri
Simbols
Tehniskie parametri
Ieslēgta automātiskā bremzēšana
Labās un kreisās puses pagrieziena rādītājs
Šis simbols izgaismojas, kad ir
aktivizēta funkcija un darbojas
kājas bremze vai stāvbremze.
Bremzes notur automašīnu
vietā, kad tā ir apstājusies.
Kad tiek lietoti pagrieziena rādītāji, šis simbols mirgo.
Riepu gaisa spiediena sistēma
Gabarītlukturi
Simbols izgaismojas, ja riepās ir
zems gaisa spiediens. Ja riepu
spiediena sistēmā ir radusies
kļūme, simbols vispirms mirgo
aptuveni 1 minūti un pēc tam
pastāvīgi izgaismojas. Iespējams, tā noticis tādēļ, ka sistēma
nevar noteikt zemu gaisa spiedienu riepās vai brīdināt par to,
kā paredzēts.
Simbols iedegas, ja tiek ieslēgti
gabarītlukturi.
Emisijas sistēma
Ja simbols izgaismojas pēc dzinēja iedarbināšanas, tas var
norādīt, ka radusies kļūme automašīnas emisijas sistēmā. Brauciet uz servisu, lai veiktu pārbaudi. Volvo iesaka sazināties ar
Volvo pilnvarotu servisu.
Kļūme priekšējo lukturu sistēmā
Šis simbols iedegas, ja ABL
funkcijā (aktīvie pagriezienu lukturi, Active Bending Lights) ir
radusies kļūme vai ja priekšējo
lukturu sistēmā ir radusies kāda
cita kļūme.
Aktīvās tālās gaismas ieslēgtas
Simbols izgaismojas zilā krāsā,
ja ir ieslēgtas tālās gaismas.
Aktīvās tālās gaismas izslēgtas
Simbols izgaismojas baltā krāsā,
ja ir izslēgtas tālās gaismas.
}}
93
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Simbols
Tehniskie parametri
Tālās gaismas iesl
Šis simbols iedegas, kad ir
ieslēgtas tālās gaismas un kad
tālās gaismas zibsnī.
Aktīvās tālās gaismas ieslēgtas
Simbols izgaismojas zilā krāsā,
ja ir ieslēgtas tālās gaismas. Tiek
ieslēgti gabarītlukturi.
Aktīvās tālās gaismas izslēgtas
Tehniskie parametri
Tehniskie parametri
Stabilitātes sistēma, sporta
režīms
Šis simbols iedegas, kad ir
ieslēgts automašīnas aizmugurējais miglas lukturis.
Šis simbols izgaismojas, kad ir
aktivizēts sporta režīms. Sporta
režīms nodrošina aktīvākas
braukšanas baudījumu. Šī sistēma konstatē, vai akseleratora
pedāļa un stūres kustības un
pagriezienu veikšana notiek aktīvāk nekā parasti, un atļauj veikt
kontrolētu aizmugurējās daļas
buksēšanu līdz noteiktam brīdim, pirms tā iejaucas un stabilizē automobili.
Lietus sensors ieslēgts
Šis simbols izgaismojas, kad ir
ieslēgts lietus sensors.
Sagatavošanas darbi ieslēgti
Šis simbols izgaismojas, kad
dzinēja nodalījuma un salona sildītājs/gaisa kondicionētājs sagatavo automašīnu braukšanai.
Tālās gaismas iesl
Stabilitātes sistēma
Simbols iedegas, ja tiek ieslēgti
tālās gaismas lukturi un gabarītlukturi.
Ja simbols mirgo, tas norāda uz
to, ka stabilitātes sistēma pašlaik darbojas. Ja šis simbols deg
pastāvīgi, sistēmā ir kļūme.
Šis simbols izgaismojas, kad ir
ieslēgts automašīnas priekšējais
miglas lukturis.
Simbols
Aizmugurējais miglas lukturis
ieslēgts
Simbols izgaismojas baltā krāsā,
ja ir izslēgtas tālās gaismas. Tiek
ieslēgti gabarītlukturi.
Priekšējie miglas lukturi
ieslēgti
94
Simbols
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
Balts simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma ir ieslēgta, un
ceļa marķējumi tiek uztverti.
Pelēks simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma ir ieslēgta,
bet ceļa marķējumi netiek
uztverti.
Dzeltens simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma brīdina/
iejaucas.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Simbols
Tehniskie parametri
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija un lietus sensors
Balts simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma ir ieslēgta, un
ceļa marķējumi tiek uztverti. Lietus sensors ir ieslēgts.
Pelēks simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma ir ieslēgta,
bet ceļa marķējumi netiek
uztverti. Lietus sensors ir
ieslēgts.
Samazināta veiktspēja
Ja ir radusies īslaicīga piedziņas
pārvada kļūme, automašīna var
pārslēgties lēnas kustības
režīmā ar samazinātu dzinēja
jaudu, lai novērstu piedziņas
pārvada bojājumus.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja displejs (82 lpp.)
Brīdinājuma simboli vadītāja displejā
(95 lpp.)
Brīdinājuma simboli vadītāja
displejā
Brīdinājuma simboli brīdina vadītāju par to, ka
visas svarīgās funkcijas ir aktivizētas vai ir
radusies nopietna kļūda vai atteice.
Simbols
Tehniskie parametri
Brīdinājums
Sarkanais brīdinājuma simbols
iedegas, ja ir konstatēts bojājums, kas var ietekmēt drošību
vai automašīnas vadāmību.
Vienlaikus vadītāja displejā
redzams paskaidrojošs teksts.
Brīdinājuma simbols var izgaismoties arī saistībā ar citiem
simboliem.
Drošības jostu atgādinātājs
Šis simbols iedegas vai mirgo, ja
kāds no priekšējos sēdekļos
sēdošajiem nav piesprādzējis
savu drošības jostu vai ja kāds
no aizmugurējos sēdekļos sēdošajiem ir atsprādzējis drošības
jostu.
Simbols
Tehniskie parametri
Drošības spilveni
Ja simbols turpina izgaismoties
vai iedegas braukšanas laikā,
kādā automašīnas drošības sistēmā ir radusies kļūme. Izlasiet
paziņojumu vadītāja displejā.
Volvo iesaka sazināties ar Volvo
pilnvarotu servisu.
Bojājums bremžu sistēmā
Ja šīs simbols deg, bremžu šķidruma līmenis var būt pārāk
zems. Dodieties uz tuvāko autorizēto servisu, lai pārbaudītu
bremžu šķidruma līmeni un vajadzības gadījumā papildinātu.
Ieslēgta stāvbremze
Šis simbols iedegas ar pastāvīgu
gaismu, ja novilkta stāvbremze.
Simbola mirgošana norāda uz
radušos bojājumu. Izlasiet paziņojumu vadītāja displejā.
}}
95
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Simbols
Tehniskie parametri
Simbols
Zems eļļas spiediens
Sistēmas darbības kļūme
Ja šis simbols iedegas braukšanas laikā, kad dzinēja eļļas spiediens ir pārāk zems. Nekavējoties apstādiniet dzinēju un pārbaudiet eļļas līmeni dzinējā,
nepieciešamības gadījumā papildiniet eļļu. Ja simbols izgaismojas, bet eļļas līmenis ir normāls,
sazinieties ar servisu. Volvo
iesaka sazināties ar Volvo pilnvarotu servisu.
Šis simbols iedegas braukšanas
laikā, ja piedziņas sistēmā ir
radusies problēma. Vienlaikus
vadītāja displejā redzams
paskaidrojošs teksts.
Augsta dzinēja temperatūra
Šis simbols iedegas braukšanas
laikā, kad dzinēja temperatūra ir
pārāk augsta. Vienlaikus vadītāja
displejā redzams paskaidrojošs
teksts.
Ģenerators nelādē
Šis simbols iedegas braukšanas
laikā, ja elektriskajā sistēmā
atgadījies bojājums. Dodieties
uz servisu. Volvo iesaka sazināties ar Volvo pilnvarotu servisu.
Sadursmes risks
City Safety brīdina par sadursmes risku ar citiem transportlīdzekļiem, gājējiem, riteņbraucējiem vai lieliem dzīvniekiem.
96
Tehniskie parametri
Saistītā informācija
•
Indikatora simboli vadītāja displejā
(93 lpp.)
•
Vadītāja displejs (82 lpp.)
Vadītāja displeja licences līgums
Licence ir vienošanās par tiesībām veikt
noteiktu darbību vai tiesībām izmantot kāda
cita pilnvaras atbilstoši vienošanās noteikumiem un nosacījumiem. Turpmākais teksts ir
Volvo vienošanās ar ražotāju vai izstrādātāju
angļu valodā.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person or organization obtaining a copy
of the software and accompanying
documentation covered by this license (the
"Software") to use, reproduce, display,
distribute, execute, and transmit the Software,
and to prepare derivative works of the
Software, and to permit third-parties to whom
the Software is furnished to do so, all subject
to the following: The copyright notices in the
Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and
the following disclaimer, must be included in
all copies of the Software, in whole or in part,
and all derivative works of the Software,
unless such copies or derivative works are
solely in the form of machine-executable
object code generated by a source language
processor.
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
3. All advertising materials mentioning
features or use of this software must
display the following acknowledgement:
This product includes software developed
by the University of California, Berkeley
and its contributors.
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
4. Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
}}
97
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
3. Neither the name of the organisation nor
the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derive
from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
98
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed
or implied, of the FreeBSD Project.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages;
some of them may contain, in addition to
the FreeType font engine, various tools
and contributions which rely on, or relate
to, the FreeType Project. This license
applies to all files found in such packages,
and which do not fall under their own
explicit license. The license affects thus
the FreeType font engine, the test
programs, documentation and makefiles,
at the very least. This license was inspired
by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses,
which all encourage inclusion and use of
free software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that
this software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as
is' distribution) o You can use this
software for whatever you want, in parts
or full form, without having to pay us.
(`royalty-free' usage) o You may not
pretend that you wrote this software. If
you use it, or only parts of it, in a program,
you must acknowledge somewhere in
your documentation that you've used the
FreeType code. (`credits') We specifically
permit and encourage the inclusion of this
software, with or without modifications, in
commercial products, provided that all
warranty or liability claims are assumed by
the product vendor. Legal Terms 0.
Definitions Throughout this license, the
terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be
they named as alpha, beta or final release.
`You' refers to the licensee, or person
using the project, where `using' is a
generic term including compiling the
project's source code as well as linking it
to form a `program' or `executable'. This
program is referred to as `a program using
the FreeType engine'. This license applies
to all files distributed in the original
FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the
original archive. If you are unsure whether
or not a particular file is covered by this
license, you must contact us to verify this.
The FreeType project is copyright (C)
1996-1999 by David Turner, Robert
Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights
reserved except as specified below. 1. No
Warranty THE FREETYPE ARCHIVE IS
PROVIDED `AS IS' WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT
WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE
OR THE INABILITY TO USE, OF THE
FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType
project is copyrighted material, only this
license, or another one contracted with
the authors, grants you the right to use,
distribute, and modify it. Therefore, by
using, distributing, or modifying the
FreeType project, you indicate that you
understand and accept all the terms of
this license.
2. Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that
the following conditions are met: o
Redistribution of source code must retain
this license file (`licence.txt') unaltered;
any additions, deletions or changes to the
original files must be clearly indicated in
accompanying documentation. The
copyright notices of the unaltered, original
files must be preserved in all copies of
source files. o Redistribution in binary
form must provide a disclaimer that states
that the software is based in part of the
}}
99
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your
documentation, though this isn't
mandatory. These conditions apply to any
software derived from or based on the
FreeType code, not just the unmodified
files. If you use our work, you must
acknowledge us. However, no fee need be
paid to us.
3. Advertising The names of FreeType's
authors and contributors may not be used
to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. We suggest, but do
not require, that you use one or more of
the following phrases to refer to this
software in your documentation or
advertising materials: `FreeType Project',
`FreeType Engine', `FreeType library', or
`FreeType Distribution'.
4. Contacts There are two mailing lists
related to FreeType: o
[email protected] Discusses general
use and applications of FreeType, as well
as future and wanted additions to the
library and distribution. If you are looking
for support, start in this list if you haven't
found anything to help you in the
documentation. o [email protected]
Discusses bugs, as well as engine
internals, design issues, specific licenses,
100
porting, etc. o http://www.freetype.org
Holds the current FreeType web page,
which will allow you to download our
latest development version and read
online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<[email protected]> Robert
Wilhelm <[email protected]>
Werner Lemberg
<[email protected]>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng
distribution, the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
and with the following additions to the
disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our
efforts or the library will fulfill any of your
particular purposes or needs. This library is
provided with all faults, and the entire risk of
satisfactory quality, performance, accuracy,
and effort is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c)
1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Glenn Randers-Pehrson
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through
0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the
same disclaimer and license as libpng-0.88,
with the following individuals added to the list
of Contributing Authors:
Willem van Schaik
Simon-Pierre Cadieux
John Bowler
Eric S. Raymond
Kevin Bracey
Gilles Vollant
Sam Bushell
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996
Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked
as such and must not be misrepresented
as being the original source.
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the
following set of individuals:
3. This Copyright notice may not be removed
or altered from any source or altered
source distribution.
Andreas Dilger
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a
product, acknowledgment is not required but
would be appreciated.
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS
IS". The Contributing Authors and Group 42,
Inc. disclaim all warranties, expressed or
implied, including, without limitation, the
warranties of merchantability and of fitness for
any purpose. The Contributing Authors and
Group 42, Inc. assume no liability for direct,
indirect, incidental, special, exemplary, or
consequential damages, which may result
from the use of the PNG Reference Library,
even if advised of the possibility of such
damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
Glenn Randers-Pehrson [email protected]
April 15, 2002
A "png_get_copyright" function is available,
for convenient use in "about" boxes and the
like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course)
is supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png"
(98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source
Software. OSI Certified Open Source is a
certification mark of the Open Source
Initiative.
}}
101
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this
permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
102
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will
the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and
redistribute it freely, subject to the following
restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use
this software in a product, an
acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but
is not required.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version
2.0, Sept. 18, 2008)
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Copyright (C) [dates of first publication]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
2. Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3. This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in this Software without
prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā
Vadītāja displeja lietotņu izvēlne ļauj ātri piekļūt noteiktu lietotņu bieži izmantotajām
funkcijām.
Lietotne
Funkcijas
Borta
dators
Brauciena odometra atlasīšana, vadītāja displejā attēlojamās informācijas atlasīšana
u.c.
Mediju
atskaņotājs
Multivides atskaņotāja aktīvā
avota atlasīšana.
Tālrunis
Zvanīšana kontaktu sarakstā
esošam kontaktam.
Navigācija
Norādes uz galamērķi utt.
Saistītā informācija
•
Vadītāja displejs (82 lpp.)
Saistītā informācija
Attēls ir shematisks.
Centrālā displeja vietā var izmantot lietotņu
izvēlni vadītāja displejā, ko vada ar stūres labo
tastatūru. Lietotņu izvēlne atvieglo pārslēgšanos starp dažādām lietotnēm vai lietotņu funkcijām, neatlaižot stūri.
•
•
•
Vadītāja displejs (82 lpp.)
Centrālā displeja pārskats (108 lpp.)
Rīcība ar lietojumprogrammu izvēlni vadītāja displejā (104 lpp.)
Lietotņu izvēlnes funkcijas
Dažādas lietotnes ļauj piekļūt dažāda veida
funkcijām. Lietotņu izvēlnē var vadīt šādas lietotnes un to funkcijas:
103
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Rīcība ar lietojumprogrammu
izvēlni vadītāja displejā
Lietotņu izvēlnes atvēršana/
aizvēršana
Vadītāja displeja lietotņu izvēlni var vadīt ar
stūres labās puses vadības tastatūru.
–
Nospiediet atvēršanas/aizvēršanas taustiņu (1).
> Lietotņu izvēlne tiek atvērta/aizvērta.
PIEZĪME
Lietotņu izvēlni nevar atvērt, kamēr vadītāja
displejā ir kāds neapstiprināts ziņojums.
Pirms var atvērt lietotņu izvēlni, ir jāapstiprina ziņojums.
Lietotņu izvēlne un stūres labās puses vadības tastatūra. Attēls ir shematisks.
Atvēršana/aizvēršana
Pa kreisi/pa labi
Uz augšu/uz leju
Apstipriniet
Pēc noteikta neaktivitātes laika vai konkrētu
opciju atlasīšanas lietotņu izvēlne aizveras
automātiski.
Pārvietošanās pa lietotņu izvēlni un
atlasīšana
1.
Pārvietojieties starp lietotnēm, spiežot pa
kreisi vai pa labi (2).
> Lietotņu izvēlnē ir redzamas iepriekšējās/nākamās lietotnes funkcijas.
2. Pārlūkojiet atlasītās lietotnes funkcijas,
pieskaroties uz augšu vai uz leju (3).
3. Apstipriniet vai iezīmējiet funkcijas opciju,
nospiežot apstiprināšanas taustiņu (4).
> Funkcija tiek aktivizēta, un dažas lietotņu izvēlnes opcijas tiek aizvērtas.
Vēlreiz atverot lietotņu izvēlni, tā atver pēdējās
atlasītās lietotnes funkcijas.
104
Saistītā informācija
•
•
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā (103 lpp.)
Paziņojumi vadītāja displejā (105 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Paziņojumi vadītāja displejā
Vadītāja displejā var attēlot ziņojumus, lai
informētu vadītāju vai palīdzētu dažādās
situācijās.
Vadītāja displejā rādīto ziņojumu piemēri. Attēls ir
shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
Vadītāja displejā rādīto ziņojumu piemēri.
Vadītāja displejā ir redzami paziņojumi, kam
piešķirta augsta prioritāte.
Atkarībā no pašreiz attēlotās informācijas
ziņojumi var tikt rādīti dažādās vadītāja displeja vietās. Pēc brīža vai, kad paziņojums ir
apstiprināts/veikta darbība, vadītāja displejā
redzamais paziņojums nodziest. Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek ievietots lietotnē
Automaš. statuss, ko var atvērt vidējā displeja lietotņu skatā.
Paziņojumu izskats var atšķirties, un tie var tikt
attēloti, piemēram, kopā ar attēliem, simboliem vai paziņojuma vai pieprasījuma apstiprināšanas taustiņiem.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Regulārā
apkope
Apkopes paziņojumi
Tālāk ir attēloti svarīgi apkopes paziņojumi un
to nozīme.
Piesakiet
apkopi
Laiks veikt periodisko
apkopi - sazinieties ar
remontdarbnīcuB. Rāda
pirms nākamā apkopes
datuma.
Regulārā
apkope
Paziņojums
Tehniskie parametri
Apturiet
drošā vietāA
Apstājieties un izslēdziet
dzinēju. Nopietns bojājumu risks - sazinieties ar
remontdarbnīcuB.
Laiks veikt
apkopi
Izslēdziet
dzinējuA
Apstājieties un izslēdziet
dzinēju. Nopietns bojājumu risks - sazinieties ar
remontdarbnīcuB.
Apkope tiek
kavēta
Steidzami
jāveic
apkope
Brauciet uz
autoservisuA
Sazinieties ar remontdarbnīcuB, lai nekavējoties
veiktu automobilim pārbaudi.
Jāveic
apkopeA
Regulārā
apkope
Īslaicīgi
izslēgtsA
A
Sazinieties ar remontdarbnīcuB, lai veiktu automobilim pārbaudi pēc iespējas
ātrāk.
B
Laiks veikt periodisko
apkopi - sazinieties ar
remontdarbnīcuB. Rāda
nākamās apkopes datumā.
Laiks veikt periodisko
apkopi - sazinieties ar
remontdarbnīcuB. Rāda,
kad apkopes datums ir
pagājis.
Funkcija ir pagaidām
izslēgta un automātiski tiks
atiestatīta braukšanas laikā
vai pēc atkārtotas iedarbināšanas.
Ziņojuma daļa, kas ir redzama kopā ar informāciju par problēmas atrašanās vietu.
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
Ziņojumu pārvaldība vadītāja displejā
(106 lpp.)
•
Rīcība ar vadītāja displejā saglabātu ziņojumu (106 lpp.)
•
Ziņojums centrālajā displejā (139 lpp.)
105
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Ziņojumu pārvaldība vadītāja
displejā
Vadītāja displeja ziņojumus var vadīt ar stūres
labās puses vadības tastatūru.
2. Apstipriniet savu izvēli, nospiežot apstiprināšanas taustiņu (2).
> Vadītāja displejā redzamais paziņojums
nodziest.
Paziņojumi bez taustiņiem:
–
Vadītāja displeja ziņojumu piemēri un stūres labā
tastatūra. Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
Pa kreisi/pa labi
Apstipriniet
Daži vadītāja displejā attēlotie paziņojumi var
ietvert, piemēram, vienu vai vairākus paziņojuma vai pieprasījuma apstiprināšanas taustiņus.
Jauna paziņojuma pārvaldība
Paziņojumi ar taustiņiem:
1.
106
Pārvietojieties starp pogām, spiežot pa
kreisi vai pa labi (1).
Saistītā informācija
•
Neatkarīgi no tā, vai paziņojumi ir saglabāti
vadītāja displejā vai vidējā displejā, ziņojumus
var pārvaldīt vidējā displejā.
Aizveriet paziņojumu, nospiežot apstiprināšanas taustiņu (2), vai ļaujiet paziņojumam pēc brīža aizvērties automātiski.
> Vadītāja displejā redzamais paziņojums
nodziest.
Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek ievietots
lietotnē Automaš. statuss, ko var atvērt
vidējā displeja lietotņu skatā. Šādā situācijā
vidējā displejā tiek parādīts paziņojums
Paziņojums saglabāts autom. statusa
lietotnē.
•
•
Rīcība ar vadītāja displejā
saglabātu ziņojumu
Paziņojumi vadītāja displejā (105 lpp.)
Rīcība ar vadītāja displejā saglabātu ziņojumu (106 lpp.)
Ziņojums centrālajā displejā (139 lpp.)
Saglabātos ziņojumus var skatīt lietotnē Automaš.
statuss.
Paziņojumi, kas tiek attēloti
vadītāja displejā un ir jāsaglabā, atrodas vidējā displeja
lietotnē Automaš. statuss.
Šādā situācijā vidējā displejā
tiek parādīts paziņojums
Paziņojums saglabāts
autom. statusa lietotnē.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Saglabāta paziņojuma lasīšana
Lai uzreiz izlasītu saglabātu paziņojumu:
–
Nospiediet taustiņu pa labi no paziņojuma
Paziņojums saglabāts autom. statusa
lietotnē vidējā displejā.
> Saglabātais paziņojums tiek attēlots lietotnē Automaš. statuss.
Lai pieteiktu apkopi saistībā ar saglabātu paziņojumu:
–
Lai izlasītu saglabātu paziņojumu vēlāk:
1.
Centrālā displeja lietotņu skatā atveriet lietotni Automaš. statuss.
> Lietotne tiek atvērta sākuma skata
apakšējā apakšskatā.
2. Lietotnē atlasiet cilni Ziņojumi.
> Tiek parādīts saglabāto paziņojumu
saraksts.
3. Pieskarieties ziņojumam, lai to izvērstu/
samazinātu.
> Plašāka informācija par paziņojumu ir
sniegta sarakstā, bet lietotnes kreisās
puses attēlā ir sniegta grafiska informācija par paziņojumu.
Saglabāta paziņojuma pārvaldīšana
Izvērstā režīmā dažiem paziņojumiem ir pieejami divi taustiņi, kas ļauj pieteikt apkopi vai
lasīt īpašnieka rokasgrāmatu.
4 Atkarīgs
Izvērstajā paziņojuma režīmā nospiediet
Pieprasīt rezervācijuZvanīt, lai veiktu
rezervāc.4, lai saņemtu apkopes pieteikšanas palīdzību.
> Izmantojot Pieprasīt rezervāciju. Lietotnē tiek atvērta cilne Rezervācijas un
izveidots apkopes un remonta pieteikuma pieprasījums.
Saistītā informācija
•
•
•
Paziņojumi vadītāja displejā (105 lpp.)
Ziņojumu pārvaldība vadītāja displejā
(106 lpp.)
Ziņojums centrālajā displejā (139 lpp.)
Izmantojot Zvanīt, lai veiktu
rezervāc.. Tiek palaista tālruņa lietotne
un veikts zvans uz apkopes centru, lai
pieteiktu apkopes un remonta veikšanu.
Lai lasītu īpašnieka rokasgrāmatu saistībā ar
saglabātu paziņojumu:
–
Izvērstajā paziņojuma režīmā nospiediet
Īpašnieka rokasgrāmata, lai izlasītu
informāciju par paziņojumu īpašnieka
rokasgrāmatā.
> Vidējā displejā tiek atvērta īpašnieka
rokasgrāmata un parādīta informācija
saistībā ar šo paziņojumu.
Ikreiz iedarbinot dzinēju, lietotnē saglabātie
paziņojumi tiek automātiski izdzēsti.
no tirgus. Ir jāreģistrē arī Volvo ID un izvēlētais autoserviss.
107
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Centrālā displeja pārskats
Vairākas automašīnas funkcijas var vadīt
vidējā displejā. Šeit ir redzams centrālais displejs un tā varianti.
108
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Trīs no vidējā displeja pamata skatiem. Pārvelciet pa labi vai pa kreisi, lai atvērtu attiecīgi funkciju skatu vai lietotņu skatu.5.
Funkciju skats — šeit nospiežot, var aktivizēt vai deaktivizēt automašīnas funkcijas.
5 Automašīnās
ar stūri labajā pusē skati ir pieejami apgrieztā veidā.
Dažas funkcijas ir arī palaišanas funkcijas
— tas nozīmē, ka tās atver logu ar iestatī-
jumu opcijām. Piemēri ir šādi Kamera. Arī
vējstikla displeja iestatījumus* veic fun}}
* Papildaprīkojums/piederums. 109
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
kciju skatā, bet tos pielāgo ar stūres labo
vadības tastatūru.
Sākuma skats — pirmais skats, kas tiek
parādīts, ieslēdzot ekrānu.
Lietotņu skats — lejupielādētās lietotnes
(trešo pušu lietotnes) un iegulto funkciju
lietotnes, piemēram, FM radio. Pieskarieties lietotnes ikonai, lai atvērtu lietotni.
Statusa josla – automašīnas aktivitātes ir
redzamas ekrāna augšdaļā. Tīkla un savienojuma informācija tiek rādīta statusa
joslas kreisajā pusē, bet multivides informācija, pulkstenis un notiekošas fona aktivitātes rādījums tiek rādīts labajā pusē.
Augšējais skats — velciet uz leju cilni, lai
piekļūtu augšējam skatam. Šeit var piekļūt
Iestatījumi, Īpašnieka rokasgr., Profils
un automašīnā saglabātajiem ziņojumiem.
Dažos gadījumos augšējā skatā var piekļūt
arī kontekstuālajiem iestatījumiem (piemēram, Navigācijas iestatījumi) un kontekstuālajai īpašnieka rokasgrāmatai (piemēram, Navigācijas rokasgrāmata).
Navigācija — ved uz kartes navigāciju, piemēram, ar Sensus Navigation*. Pieskarieties apakšskatam, lai to izvērstu.
Multivide — nesen izmantotās ar multividi
saistītās lietotnes. Pieskarieties apakšskatam, lai to izvērstu.
110
Tālrunis – no šejienes var piekļūt tālruņa
funkcijai. Pieskarieties apakšskatam, lai to
izvērstu.
•
•
Tālrunis (539 lpp.)
Papildu apakšskats — nesen izmantotās
lietotnes vai automašīnas funkcijas, kas
neietilpst nevienā citā apakšskatā. Pieskarieties apakšskatam, lai to izvērstu.
•
Sistēmas skaņas izslēgšana un skaļuma
mainīšana centrālajā displejā (130 lpp.)
•
Centrālā displeja izskata mainīšana
(130 lpp.)
Klimata rinda — informācija un tieša mijiedarbība, piemēram, lai iestatītu temperatūru un sēdekļu apsildi*. Pieskarieties klimata joslas centrā esošajam simbolam, lai
atvērtu klimata skatu ar vairāk iestatījumu
opcijām.
•
•
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces
(211 lpp.)
Sistēmas valodas maiņa (131 lpp.)
Sistēmas mērvienību maiņa (131 lpp.)
Vidējā displeja tīrīšana (662 lpp.)
Ziņojums centrālajā displejā (139 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Centrālā displeja pārvaldība (111 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(114 lpp.)
•
Funkciju skats centrālajā displejā
(121 lpp.)
•
•
Aplikācijas (514 lpp.)
•
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (131 lpp.)
•
Kontekstuālas iestatīšanas atvēršana centrālajā displejā (132 lpp.)
•
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā displejā
(19 lpp.)
•
Mediju atskaņotājs (524 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(123 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Centrālā displeja pārvaldība
Vairākas automašīnas funkcijas var vadīt un
regulēt vidējā displejā. Vidējais displejs ir skārienekrāns, kas reaģē uz pieskārieniem.
Skārienekrāna funkcionalitātes
izmantošana vidējā displejā
Ekrāns reaģē atšķirīgi atkarībā no tā, vai
nospiežat, velkat vai pārvelkat pāri tam. Pieskaroties ekrānam dažādos veidos, var veikt
noteiktas darbības, piemēram, pārlūkot dažāProcedūra
dus skatus, atzīmēt objektus, ritināt sarakstu
un pārvietot lietotnes.
Infrasarkanās gaismas kārta tieši virs ekrāna
virsmas nodrošina, ka ekrāns var noteikt
pirkstu, kas ir novietots tieši ekrāna priekšā. Šī
tehnoloģija ļauj lietot ekrānu pat tad, ja rokās ir
uzvilkti cimdi.
Vienlaikus ar ekrānu var mijiedarboties divas
personas, piemēram, regulēt klimatu attiecīgi
vadītāja un blakussēdētāja pusē.
SVARĪGI
Nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem, jo tie var saskrāpēt ekrānu.
Tabulā tālāk ir norādītas dažādas ekrāna darbināšanas procedūras:
Izpildīšana
Rezultāts
Nospiediet vienreiz.
Iezīmē objektu, apstiprina atlasi vai aktivizē funkciju.
Nospiediet divreiz ātri pēc kārtas.
Tuvina digitālu objektu, piemēram, karti.
Nospiediet un turiet.
Satver objektu. Var lietot, lai pārvietotu lietotnes vai kartes punktus kartē. Nospiediet un turiet
pirkstu pie ekrāna un vienlaikus velciet objektu uz vajadzīgo atrašanās vietu.
Vienreiz pieskarieties ar diviem
pirkstiem.
Tālina digitālu objektu, piemēram, karti.
}}
111
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Procedūra
Izpildīšana
Rezultāts
Vilkšana
Pārslēdz starp dažādiem skatiem, ritina sarakstu, tekstu vai skatu. Turiet nospiestu un velciet,
lai pārvietotu lietotnes vai kartes objektus kartē. Velciet horizontāli vai vertikāli pāri ekrānam.
Ātra pārvilkšana/vilkšana
Pārslēdz starp dažādiem skatiem, ritina sarakstu, tekstu vai skatu. Velciet horizontāli vai vertikāli pāri ekrānam.
Ņemiet vērā: pieskaroties ekrāna augšdaļai, var tikt atvērts augšējais skats.
112
Vilkšana attālinot
Tuvina.
Vilkšana tuvinot
Tālina.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Atgriešanās sākuma skatā no cita
skata
•
velciet vadības ierīci līdz vajadzīgajai temperatūrai,
1.
•
pieskarieties + vai −, lai pakāpeniski palielinātu/samazinātu temperatūru, vai
•
pieskarieties vēlamajai temperatūrai uz
vadības ierīces.
Īsi nospiediet centrālā displeja sākuma
pogu.
> Tiek attēlota sākuma skata pēdējā pozīcija.
2. Vēlreiz īsi nospiediet.
> Visiem sākuma skata apakšskatiem tiek
noregulētas noklusējuma vērtības.
PIEZĪME
Sākuma skata standarta režīmā īsi nospiediet sākuma tautiņu. Ekrānā tiek parādīta
animācija, kas apraksta piekļuvi dažādiem
skatiem.
Saistītā informācija
Kad skatā var ritināt, centrālajā displejā tiek rādīts
ritināšanas indikators.
•
Centrālā displeja aktivizēšana un deaktivizēšana (114 lpp.)
•
Lietotņu un pogu pārvietošana centrālajā
displejā (123 lpp.)
•
Tastatūra centrālajā displejā (125 lpp.)
Vadīklu lietošana vidējā displejā
Saraksta, sadaļas vai skata ritināšana
Tiklīdz ekrānā tiek parādīts ritināšanas indikators, skatā var ritināt uz leju vai uz augšu. Pārvelciet uz leju/uz augšu jebkurā skata vietā.
Temperatūras vadības ierīce.
Šo vadības ierīci lieto vairākām automašīnas
funkcijām. Regulējiet, piemēram, temperatūru,
vienā no šiem veidiem:
113
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Centrālā displeja aktivizēšana un
deaktivizēšana
1.
Centrālo displeju var aptumšot un atkal aktivizēt, izmantojot sākuma pogu zem ekrāna.
Turiet nospiestu fizisko sākuma taustiņu,
kas atrodas zem ekrāna.
> Ekrāns tiek aptumšots, izņemot klimata
rindu, kas joprojām ir redzama. Visas ar
ekrānu saistītās funkcijas joprojām darbojas.
2. Vēlreiz aktivizējiet ekrānu – īsi nospiediet
sākuma taustiņu.
> Tiek atkal rādīts skats, kas bija redzams
pirms ekrāna izslēgšanas.
PIEZĪME
Kad ekrānā ir redzama darbības veikšanas
uzvedne, ekrānu nevar deaktivizēt.
Centrālā displeja sākuma poga.
Sākuma pogas lietošanas rezultātā ekrāns
paliek tumšs un skārienekrāns vairs nereaģē
uz pieskārieniem. Klimata josla joprojām tiek
rādīta. Joprojām darbojas visas ar ekrānu saistītās funkcijas, piemēram, klimata kontrole,
audio, norādes* un lietotnes. Kad centrālais
displejs ir aptumšots, tā ir laba iespēja notīrīt
ekrānu. Aptumšošanas funkciju var arī lietot,
lai ekrānu padarītu blāvāku un tas netraucētu
braukšanas laikā.
PIEZĪME
Izslēdzot dzinēju un atverot vadītāja durvis,
vidējais displejs tiek deaktivizēts automātiski.
Saistītā informācija
•
•
•
114
Vidējā displeja tīrīšana (662 lpp.)
Centrālā displeja izskata mainīšana
(130 lpp.)
Centrālā displeja pārskats (108 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja
skatiem
Vidējā displejā ir pieci dažādi pamata skati:
sākuma skats, augšējais skats, klimata skats,
lietotņu skats un funkciju skats. Atverot vadītāja durvis, ekrāns ieslēdzas automātiski.
Sākuma skats
Sākuma skats ir skats, kas tiek parādīts, ieslēdzot ekrānu. Tas sastāv no četriem apakšskatiem: Navigācija, Multivide, Tālrunis un
papildu apakšskata.
Lietotņu vai funkciju skatā atlasītā lietotne vai
automašīnas funkcija tiek palaista attiecīgajā
sākuma skata apakšskatā. Piemēram, lietotne
FM radio tiek palaista apakšskatā Multivide.
Papildu apakšskatā tiek rādīta pēdējā izmantotā lietotne vai automašīnas funkcija, kas nav
saistīta ne ar vienu no pārējām trīs tēmām.
Apakšskati rāda īsu informāciju par katru no
lietotnēm.
PIEZĪME
Kad automašīna tiek iedarbināta, sākuma
skata dažādajos apakšskatos tiek rādīta
informācija par lietotņu pašreizējo statusu.
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
PIEZĪME
Sākuma skata standarta režīmā īsi nospiediet sākuma tautiņu. Ekrānā tiek parādīta
animācija, kas apraksta piekļuvi dažādiem
skatiem.
Statusa josla
Automašīnas aktivitātes ir redzamas ekrāna
augšdaļā. Tīkla un savienojuma informācija
tiek rādīta statusa lauka kreisajā pusē, bet
multivides informācija, pulkstenis un notiekošas fona aktivitātes rādījums tiek rādīts labajā
pusē.
Augšējais skats
žot cilni vai velkot no augšas uz leju pāri ekrānam.
Augšējā skatā vienmēr ir pieejami:
• Iestatījumi
• Īpašnieka rokasgr.
• Profils
• Automašīnā saglabātie ziņojumi.
Augšējā skatā dažos gadījumos var piekļūt:
•
Kontekstuāliem iestatījumiem (piemēram,
Navigācijas iestatījumi). Iestatījumus var
mainīt tieši augšējā skatā, kad darbojas
lietotne (piemēram, navigācija).
•
Īpašnieka rokasgrāmatai (piemēram,
Navigācijas rokasgrāmata). Augšējā
skatā varat tieši piekļūt digitālās īpašnieka
rokasgrāmatas rakstiem, kas ir saistīti ar
ekrānā attēloto saturu.
Klimata skats
Klimata josla ir vienmēr redzama ekrāna
apakšā. Tajā var veikt visbiežāk izmantotos klimata iestatījumus, piemēram, noregulēt temperatūru un sēdekļu apsildi*.
Nospiediet klimata rindas centrā
esošo simbolu, lai atvērtu klimata
skatu un varētu piekļūt citiem klimata iestatījumiem.
Nospiediet simbolu, lai aizvērtu klimata skatu un atgrieztos iepriekšējā
skatā.
Izejiet no augšējā skata, nospiežot ārpus augšējā skata, nospiežot sākuma pogu vai nospiežot augšējā skata apakšdaļā un velkot uz
augšu. Tiek parādīts paslēptais skats, un to
atkal var izmantot.
PIEZĪME
Augšējais skats novilkts lejā.
Ekrāna augšdaļā esošās statusa joslas centrā
atrodas cilne. Atveriet augšējo skatu, nospie-
Augšējais skats nav pieejams iedarbināšanas/izslēgšanas laikā vai kad ekrānā tiek
rādīts paziņojums. Tas nav pieejams arī
tad, ja ir attēlota klimata informācija.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
115
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Lietotņu skats
mācija, piemēram, nelasīto Ziņojumi īsziņu
skaits.
Funkciju skats
Pieskarieties lietotnei, lai to atvērtu. Pēc tam
lietotne atver apakšskatu, kuram tā pieder,
piemēram, Multivide.
Atkarībā no lietotņu skaita lietotņu skatā var
ritināt uz leju. To var darīt, velkot no apakšas
uz augšu.
Atgriezieties sākuma skatā, atkal velkot pāri
ekrānam no kreisās puses uz labo6 vai nospiežot sākuma taustiņu.
Lietotņu skats ar automašīnas lietotnēm.
Atrodoties sākuma skatā, pārvelciet pāri ekrānam no labās puses uz kreiso6, lai atvērtu lietotņu skatu. Šeit atrodas lejupielādētās lietotnes (trešo pušu lietotnes) un iegulto funkciju
lietotnes, piemēram, FM radio. Dažām lietotnēm tieši lietotņu skatā ir redzama īsa infor-
6 Attiecas
116
Funkciju skats ar dažādu automašīnas funkciju taustiņiem.
Atrodoties sākuma skatā, velciet pāri ekrānam
no kreisās puses uz labo6, lai atvērtu funkciju
skatu. Šeit var aktivizēt vai deaktivizēt automašīnas funkcijas, piemēram, BLIS*, Lane
Keeping Aid* un Novietošanas
palīgsistēma*.
uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Atkarībā no funkciju skaita šeit var arī ritināt uz
leju skatā. To var darīt, velkot no apakšas uz
augšu.
•
Funkciju skats centrālajā displejā
(121 lpp.)
•
Centrālā displeja pārskats (108 lpp.)
Atšķirībā no lietotņu skata, kur lietotni var
atvērt, to nospiežot, šeit funkciju var aktivizēt
vai deaktivizēt, nospiežot attiecīgās funkcijas
taustiņu. Dažas funkcijas (palaišanas funkcijas) atver jaunu logu, kad tās tiek nospiestas.
Atgriezieties sākuma skatā, atkal velkot pāri
ekrānam no labās puses uz kreiso6 vai nospiežot sākuma pogu.
Saistītā informācija
•
Apakšskatu pārvaldība centrālajā displejā
(118 lpp.)
•
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(123 lpp.)
•
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (131 lpp.)
•
Kontekstuālas iestatīšanas atvēršana centrālajā displejā (132 lpp.)
•
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā displejā
(19 lpp.)
•
•
Vadītāju profili (135 lpp.)
•
Aplikācijas (514 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces
(211 lpp.)
6 Attiecas
uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
117
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Apakšskatu pārvaldība centrālajā
displejā
Sākuma skats sastāv no četriem apakšskatiem: Navigācija, Multivide, Tālrunis un
papildu apakšskata. Šos skatus var izvērst.
118
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Apakšskata izvēršana noklusējuma režīmā
Apakšskata standarta režīms un izvērstais režīms vidējā displejā.
}}
119
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Apakšskata izvēršana:
–
Apakšskatiem Navigācija, Multivide un
Tālrunis: Nospiediet jebkurā apakšskata
vietā. Izvēršot apakšskatu, sākuma skata
papildu apakšskats tiek īslaicīgi noņemts.
Abi pārējie apakšskati tiek minimizēti, un
tiek attēlota tikai noteikta informācija. Pieskaroties papildu apakšskatam, pārējie trīs
apakšskati tiek minimizēti un tiek rādīta
tikai noteikta informācija.
Izvērstais skats ļauj piekļūt lietotnes
pamata funkcijām.
Atverot jaunu apakšskatu pilnekrāna režīmā,
netiek rādīta pārējo apakšskatu informācija.
Izvērstajā režīmā atveriet lietotni pilnekrāna režīmā —
nospiediet simbolu.
Nospiediet simbolu, lai dotos
atpakaļ uz izvērsto režīmu,
vai nospiediet sākuma taustiņu ekrāna apakšdaļā.
Apakšskatu var aizvērt trīs dažādos veidos.
•
Pieskarieties izvērstā apakšskata augšdaļai.
•
Pieskarieties citam apakšskatam (šis
apakšskats tiks atvērts izvērstā režīmā).
•
Īsi nospiediet vidējā displeja fizisko
sākuma taustiņu.
Apakšskata atvēršana vai aizvēršana
pilnekrāna režīmā
Papildu apakšskatu7 un Navigācija apakšskatu var atvērt pilnekrāna režīmā ar vēl vairāk
informācijas un papildu iestatījumu opcijām.
7
120
Saistītā informācija
•
•
•
Izvērta apakšskata aizvēršana:
–
skata standarta skatā no pilnekrāna režīma,
divreiz nospiediet sākuma taustiņu.
Vidējā displeja sākuma taustiņš.
Vienmēr var atgriezties sākuma skatā, nospiežot sākuma taustiņu. Lai atgrieztos sākuma
Neattiecas uz visām lietotnēm vai automašīnas funkcijām, kas atvērtas, izmantojot papildu apakšskatu.
Centrālā displeja pārvaldība (111 lpp.)
Centrālā displeja aktivizēšana un deaktivizēšana (114 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(114 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Funkciju skats centrālajā displejā
Visi automašīnas funkciju taustiņi atrodas
funkciju skatā, kas ir viens no vidējā displeja
pamata skatiem. Funkciju skatam var piekļūt,
sākuma skatā pārvelkot pāri ekrānam no kreisās puses uz labo8.
Dažādi taustiņu veidi
Ir trīs dažādu veidu automašīnas funkciju taustiņi; skatiet turpmāk:
Taustiņa veids
Īpašības
Ietekmētās automašīnas funkcijas
Funkciju pogas
Ir ieslēgšanas/izslēgšanas pozīcijas.
Lielākā daļa no funkciju skatā pieejamajiem
taustiņiem ir funkciju taustiņi.
Kad funkcija darbojas, pa kreisi no taustiņa ikonas izgaismojas gaismas diodes
indikators. Nospiediet taustiņu, lai aktivizētu/deaktivizētu funkciju.
Palaišanas taustiņi
Nav ieslēgšanas/izslēgšanas pozīciju.
Stāvvietā novietošanas taustiņi
Ir ieslēgšanas, izslēgšanas un stāvvietas izmēru noteikšanas pozīcijas.
8 Attiecas
Kad nospiež palaišanas taustiņu, tiek atvērts attiecīgās funkcijas logs. Piemēram, tas var būt sēdekļa pozīcijas maiņas logs.
Līdzīgi funkciju taustiņiem, bet ar papildu pozīciju stāvvietas izmēru noteikšanai.
uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
• Kamera
• Nolocīt galvas balstu
• Head-Up displeja regul.
• Iebraukšana stāvvietā
• Izbraukšana no stāvvietas
}}
121
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Dažādie taustiņu režīmi
Kad stāvvietā novietošanas gaismas diodes
indikators ir izgaismots zaļā krāsā, funkcija ir
aktivizēta. Aktivizējot noteiktas funkcijas, tiek
parādīts papildu teksts ar skaidrojumu. Šī
informācija tiek rādīta dažas sekundes, pēc
tam taustiņā izgaismojas gaismas diodes indikators.
Funkcija ir deaktivizēta, kad gaismas diodes
indikators nodziest.
Piemēram, nospiežot funkcijas Lane Keeping
Aid pogu, tiek rādīts teksts Darbojas tikai
noteiktā ātrumā.
Vienreiz īsi nospiediet šo pogu, lai aktivizētu
vai deaktivizētu funkciju.
Ja taustiņa labajā pusē ir redzams brīdinājuma
trīsstūris, darbībā ir radusies kļūme.
Saistītā informācija
•
•
122
Centrālā displeja pārvaldība (111 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(114 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Lietotņu un pogu pārvietošana
centrālajā displejā
PIEZĪME
Paslēpiet lietotnes, ko izmantojat reti vai
nekad, pārvietojot tās uz leju, prom no
redzamā ekrāna. Tādējādi atvieglosiet bieži
izmantoto lietotņu atrašanu.
Automašīnas funkciju lietotnes un taustiņus,
kas atrodas attiecīgi lietotņu skatā un funkciju
skatā, var pārvietot un sakārtot pēc vēlēšanās.
1. Velciet no labās puses uz kreiso9, lai piekļūtu lietotņu skatam, vai velciet no kreisās
puses uz labo9, lai piekļūtu funkciju skatam.
2. Pieskarieties lietotnei vai pogai un turiet.
> Lietotne vai poga maina izmērus un
kļūst mazliet caurspīdīga. Tagad to var
pārvietot.
3. Velciet lietotni vai pogu uz brīvu vietu
skatā.
PIEZĪME
Lietotnes un automašīnas funkciju taustiņus nevar izvietot vietās, kas jau ir aizņemtas.
Saistītā informācija
•
•
•
Funkciju skats centrālajā displejā (121 lpp.)
Aplikācijas (514 lpp.)
Centrālā displeja pārvaldība (111 lpp.)
Maksimālais rindu skaits, kurās var izvietot lietotnes vai pogas, ir 48. Lai pārvietotu lietotni
vai pogu ārpus redzamā skata, velciet to uz
skata apakšdaļu. Tiks pievienotas jaunas rindas, kurās izvietot lietotni vai pogu.
Vidējā displeja statusa joslas
simboli
Vidējā displeja/statusa joslas simbolu pārskats.
Statusa josla rāda notiekošās aktivitātes un
dažos gadījumos arī to statusu. Lauka ierobežotās vietas dēļ visi simboli netiek rādīti visu
laiku.
Simbols
Tehniskie parametri
Izveidots savienojums ar internetu.
Viesabonēšana aktivizēta.
Mobilo tālruņu tīkla signāla stiprums.
Pievienota Bluetooth ierīce.
Bluetooth aktivizēta, bet neviena
ierīce nav pievienota.
Tādējādi lietotni vai pogu var izvietot zemāk,
kur tā nav redzama skata parastajā režīmā.
Tiek sūtīta informācija uz un no
GPS.
Velciet pāri ekrānam, lai skatā ritinātu uz
augšu vai uz leju.
Izveidots savienojums ar Wi-Fi
tīklu.
Piesaiste aktivizēta (Wi-Fi).
Automašīna koplieto pieejamo
savienojumu.
9 Attiecas
uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
}}
123
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Simbols
Tehniskie parametri
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
Automašīnas modems aktivizēts.
•
Ierīces pievienošana, izmantojot USB
portu (531 lpp.)
•
•
Tālrunis (539 lpp.)
USB kopīgošana ir aktīva.
Notiek process.
Datums un laiks (91 lpp.)
Sagatavošanas taimeris ir aktīvs.
Tiek atskaņots audio avots.
Audio avots apturēts.
Notiekošs tālruņa zvans.
Izslēgta audio avota skaņa
No radio kanāla ir saņemtas
ziņas.
Ir saņemta satiksmes informācija.
Pulkstenis.
Saistītā informācija
124
•
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(114 lpp.)
•
Ziņojums centrālajā displejā (139 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Tastatūra centrālajā displejā
Centrālā displeja tastatūra ļauj veikt ierakstus, izmantojot taustiņus. Burtus un rakstzīmes var arī "ierakstīt" ekrānā ar roku.
Tastatūru var izmantot, lai ievadītu rakstzīmes,
burtus un ciparus, piemēram, lai automašīnā
rakstītu īsziņas, ievadītu paroles vai meklētu
digitālās īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas.
Tastatūra ir redzama tikai tad, kad ekrānā var
veikt ierakstus.
}}
125
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Attēlā ir redzams dažu taustiņu pārskats, kas var tikt attēloti tastatūrā. Izskats var atšķirties atkarībā no valodas iestatījumiem un konteksta, kādā tiek izmantota tastatūra.
Ieteicamo vārdu vai rakstzīmju10 rinda.
Ievadot jaunus burtus, ieteiktie vārdi tiek
10
126
Attiecas uz Āzijas valodām.
tiem pielāgoti. Pārlūkojiet ieteikumus,
nospiežot labās un kreisās puses bultiņas.
Lai atlasītu ieteikumu, pieskarieties tam.
Ievērojiet, ka šī funkcija netiek atbalstīta
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
visos valodu variantos. Ja tā nav pieejama,
rinda netiek rādīta tastatūrā.
Tastatūrā pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no atlasītās valodas (skatiet 7.
punktu). Lai ievadītu rakstzīmi, pieskarieties tai.
Šis taustiņš darbojas dažādos veidos atkarībā no konteksta, kurā tastatūra tiek lietota, — lai ievadītu @ (ievadot e-pasta
adresi) vai izveidotu jaunu rindu (parastai
teksta ievadīšanai).
Paslēpj tastatūru. Ja tas nav iespējams,
taustiņš nav redzams.
Lieto, lai rakstītu ar lielajiem burtiem.
Nospiediet vēlreiz, lai ierakstītu vienu lielo
burtu un turpinātu rakstīt ar mazajiem burtiem. Nospiežot vēlreiz, visi burti tiek rakstīti kā lielie. Nospiežot vēlreiz, visi burti
tiek atkal rakstīti kā mazie. Šajā režīmā pirmais burts pēc punkta, izsaukuma vai jautājuma zīmes ir lielais burts. Arī pirmais
burts teksta laukā ir lielais burts. Vārdiem
un adresēm paredzētajos teksta laukos
katrs vārds automātiski sākas ar lielo
burtu. Parolēm, tīmekļa adresēm vai epasta adresēm paredzētajos teksta laukos
visi burti tiek automātiski rakstīti kā mazie,
ja vien lietotājs neiestata citādi, nospiežot
taustiņu.
ciparu režīmā tiek attēlots
vietā, lai
, lai
atgrieztos burtu tastatūrā, vai
atvērtu tastatūru ar speciālajām rakstzīmēm.
Burta vai rakstzīmes varianti
Maina teksta ievadīšanas valodu, piemēram, EN. Pieejamās rakstzīmes un vārdu
ieteikumi (1) atšķiras atkarībā no atlasītās
valodas. Lai varētu mainīt tastatūras valodas, valodas vispirms jāpievieno sadaļā
Iestatījumi.
Atstarpe.
Dzēš ievadīto tekstu. Nospiežot īsi, rakstzīmes tiek dzēstas pa vienai. Nospiediet
un turiet, lai rakstzīmes dzēstu ātrāk.
Maina tastatūras režīmu uz burtu un rakstzīmju rakstīšanu ar roku.
Nospiežot apstiprināšanas taustiņu virs tastatūras (ilustrācijā nav redzams), ievadītais
teksts tiek apstiprināts. Taustiņa izskats atšķiras atkarībā no konteksta.
Dažādus burta vai rakstzīmes variantus,
piemēram, é vai è, var ievadīt, nospiežot un
turot burtu vai rakstzīmi. Tiek parādīts lodziņš
ar dažādiem burtu vai rakstzīmju variantiem.
Nospiediet vajadzīgo variantu. Ja nevienu
variantu neatlasa, tiek ievadīts sākotnējais
burts/rakstzīme.
Saistītā informācija
•
Tastatūras valodas maiņa centrālajā displejā (128 lpp.)
•
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla ievadīšana centrālajā displejā (128 lpp.)
•
•
Centrālā displeja pārvaldība (111 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (545 lpp.)
Ciparu ievadīšana. Tastatūra (2) tiek parādīta ar cipariem. Nospiediet
, kas
127
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Tastatūras valodas maiņa
centrālajā displejā
Dažādu valodu pārslēgšana tastatūrā
Ja sadaļā Iestatījumi ir atlasītas vairākas valodas, ar šo
tastatūras taustiņu varat tās
pārslēgt.
Lai varētu pārslēgt dažādas tastatūras valodas, valoda vispirms jāpievieno sadaļā
Iestatījumi.
Valodu pievienošana vai dzēšana
iestatījumos
Tastatūra tiek automātiski iestatīta uz to pašu
valodu kā sistēmas valoda. Tastatūras valodu
var manuāli pielāgot, neietekmējot sistēmas
valodu.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet Sistēma Sistēmas valodas
un mērvienības Tastatūras
izkārtojumi.
3. Sarakstā atlasiet vienu vai vairākas valodas.
> Tagad varat pārslēgt atlasītās valodas
tieši teksta ievadīšanas tastatūrā.
Ja sadaļā Iestatījumi nav aktīvi atlasīta
neviena valoda, tastatūras valoda paliek tāda
pati kā automašīnas sistēmas valoda.
Lai mainītu tastatūras valodu ar sarakstu:
1.
128
Attiecas uz noteiktām sistēmas valodām.
Centrālā displeja tastatūra sniedz iespēju
ievadīt ekrānā rakstzīmes un vārdus, "rakstot" ar roku.
Nospiediet tastatūras pogu,
lai pārslēgtu režīmu no ievades ar taustiņiem uz burtu un
rakstzīmju rakstīšanu ar roku.
2. Atlasiet vajadzīgo valodu. Ja zem
Iestatījumi ir atlasītas vairāk par četrām
valodām, sarakstā var ritināt, izmantojot
tastatūru.
> Tastatūra tiek pielāgota atlasītajai valodai, un tiek sniegti citi vārdu ieteikumi.
Lai mainītu tastatūras valodu, neatverot
sarakstu:
–
Vienreiz īsi nospiediet pogu.
> Tastatūra tiek pielāgota saraksta nākamajai valodai, neatverot pašu sarakstu.
Saistītā informācija
•
•
11
Nospiediet un turiet taustiņu.
> Tiek atvērts saraksts.
Rakstzīmju, burtu un vārdu
manuāla ievadīšana centrālajā
displejā
Sistēmas valodas maiņa (131 lpp.)
Tastatūra centrālajā displejā (125 lpp.)
Zona rakstzīmju/burtu/vārdu/vārdu daļu
rakstīšanai.
Teksta lauks, kurā parādās rakstzīme vai
vārda ieteikums11, kad tas tiek rakstīts
ekrānā (1).
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Rakstzīmju/burtu/vārdu/vārdu daļu ieteikumi. Sarakstu var ritināt.
Atstarpe. Atstarpi var ievadīt, rokraksta
burtu zonā (1) ievelkot domuzīmi (—). Skatiet tālāk tēmu "Atstarpes ievadīšana brīva
teksta laukā ar rokraksta atpazīšanu".
Dzēst ievadīto tekstu. Īsi nospiediet, lai
vienā reizē izdzēstu vienu rakstzīmi/vienu
burtu. Brīdi nogaidiet un tad nospiediet
vēlreiz, lai izdzēstu nākamo rakstzīmi/
burtu utt.
Atgriezties tastatūrā ar parasto rakstzīmju
ievadi.
Ievadīšanas laikā ieslēgt/izslēgt skaņu.
Paslēpt tastatūru. Ja tas nav iespējams,
taustiņš nav redzams.
Mainīt teksta ievadīšanas valodu.
12
Rakstzīmju/burtu/vārdu rakstīšana ar roku
1. Ierakstiet rakstzīmi, burtu, vārdu vai vārda
daļas zonā, kas paredzēta rokraksta atpazīšanai (1). Rakstiet vārdu vai vārda daļas
citu virs cita vai rindā.
> Tiek parādītas vairākas ieteiktās rakstzīmes, burti vai vārdi (3). Visticamākā
izvēle atrodas saraksta augšgalā.
Ar roku rakstīto rakstzīmju/burtu dzēšana/
mainīšana
SVARĪGI
Nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem, jo tie var saskrāpēt ekrānu.
2. Ievadiet rakstzīmi/burtus/vārdu, brīdi
nogaidot.
> Tiek ievadīta saraksta augšgalā esošā
rakstzīme/burts/vārds. Var atlasīt arī
citu rakstzīmi, sarakstā nospiežot vajadzīgo rakstzīmi, burtu vai vārdu.
Lai lietotu arābu valodas tastatūru, velciet pretējā virzienā. Velkot no labās puses uz kreiso, tiek izveidota atstarpe.
Visas teksta laukā (2) ievadītās rakstzīmes var
izdzēst, pārvelkot pāri laukam, kas paredzēts rakstīšanai ar roku (1).
–
Rakstzīmes/burtus var izdzēst/mainīt vairākos veidos.
•
Sarakstā nospiediet vajadzīgo burtu vai
vārdu (3).
•
Nospiediet teksta dzēšanas taustiņu
(5), lai izdzēstu burtu un sāktu no jauna.
•
Horizontāli velciet no labās puses uz
kreiso12 pāri rokraksta burtu laukam (1).
Vairākus burtus varat dzēst, vairākkārt
velkot pāri šim laukam.
•
Teksta laukā (2) nospiežot X, tiek
izdzēsts viss ievadītais teksts.
}}
129
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Rindas mainīšana brīvā teksta laukā, kas
paredzēta rakstīšanai ar roku
Centrālā displeja izskata mainīšana
Centrālā displeja ekrāna izskatu var mainīt,
atlasot motīvu.
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Rādīt motīvus.
Vadītāja displejs
3. Pēc tam atlasiet motīvu, piemēram,
Minimalistic vai Chrome Rings.
Mainiet rindu, ar roku velkot iepriekš norādīto rakstzīmi rokraksta laukā13.
Atstarpes ievadīšana brīva teksta laukā ar
rokraksta atpazīšanu
Papildinot šos motīvus, varat izvēlēties režīmu
Normāls vai Spilgts. Režīmā Normāls ekrāna
fons ir tumšs un teksts ir gaišs. Šis variants ir
noklusējums visiem motīviem. Var atlasīt arī
gaišo variantu, kurā fons ir gaišs un teksts ir
tumšs. Šis variants var noderēt, piemēram,
spēcīgā dienas gaismā.
Šis variants vienmēr ir pieejams lietotājam, un
to neietekmē apkārtējā apgaismojuma līmenis.
Saistītā informācija
Ievadiet atstarpi, velkot domuzīmi no kreisās puses
uz labo14.
Saistītā informācija
•
13
14
130
Tastatūra centrālajā displejā (125 lpp.)
Arābu tastatūrām — velciet to pašu rakstzīmi, bet otrādi.
Arābu tastatūrā — velciet domuzīmi no labās puses uz kreiso.
•
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (131 lpp.)
•
Centrālā displeja aktivizēšana un deaktivizēšana (114 lpp.)
•
Vidējā displeja tīrīšana (662 lpp.)
Sistēmas skaņas izslēgšana un
skaļuma mainīšana centrālajā
displejā
Centrālo displeju var izmantot, lai mainītu sistēmas skaņas skaļumu vai pavisam izslēgtu
sistēmu.
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet Skaņa
līmeņi.
Sistēmas skaļuma
3. Sadaļā Pieskārienu skaņas velciet vadīklu, lai mainītu ekrāna pieskārienu skaņu
skaļumu/tās izslēgtu. Velciet vadības elementu līdz vajadzīgajam skaļuma līmenim.
Saistītā informācija
•
•
•
Centrālā displeja pārskats (108 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (131 lpp.)
Audio iestatījumi (512 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Sistēmas mērvienību maiņa
Sistēmas valodas maiņa
Mērvienību iestatījumus definē centrālā displeja izvēlnē Iestatījumi.
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Valodas iestatījumus definē centrālā displeja
izvēlnē Iestatījumi.
PIEZĪME
Mainot centrālā displeja valodu, daļa īpašnieka informācijas var būt pretrunā ar
valsts vai vietējiem tiesību aktiem vai noteikumiem. Neieslēdziet valodu, ko jums ir
grūti saprast, jo pretējā gadījumā jums var
būt grūti vēlreiz atrast šo izvēlni.
2. Atveriet Sistēma Sistēmas valodas un
mērvienības Mērvienības.
3. Atlasiet mērvienību standartu:
• Metriskā — kilometri, litri un grādi pēc
Citi iestatījumi centrālā displeja
augšējā skatā
Daudzu automašīnas funkciju iestatījumus un
informāciju varat mainīt centrālajā displejā.
1. Atveriet augšējo skatu, nospiežot cilni
augšā vai velkot no augšas uz leju pāri
ekrānam.
2. Nospiediet Iestatījumi, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
Celsija.
• Standarta — jūdzes, galoni un grādi
1.
pēc Celsija.
• ASV — jūdzes, galoni un grādi pēc
Fārenheita.
> Tiek mainītas vadītāja displejā, vidējā
displejā un augšējā displejā izmantotās
mērvienības.
Saistītā informācija
•
•
•
Centrālā displeja pārskats (108 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (131 lpp.)
Sistēmas valodas maiņa (131 lpp.)
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Atveriet Sistēma
mērvienības.
Sistēmas valodas un
3. Izvēlieties Sistēmas valoda. Valodām,
kas atbalsta balss vadību, ir balss valodas
simbols.
> Tiek mainīta vadītāja displejā, vidējā
displejā un augšējā displejā izmantotā
valoda.
Saistītā informācija
•
•
•
Centrālā displeja pārskats (108 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (131 lpp.)
Sistēmas mērvienību maiņa (131 lpp.)
Augšējais skats, nospiežot taustiņu Iestatījumi.
3. Nospiediet vienu no kategorijām un
apakškategorijām, lai atvērtu vajadzīgo
iestatījumu.
4. Mainiet vienu vai vairākus iestatījumus.
Dažādu veidu iestatījumus var mainīt
dažādos veidos.
> Izmaiņas tiek nekavējoties saglabātas.
}}
131
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Kontekstuālas iestatīšanas
atvēršana centrālajā displejā
Kontekstuālo iestatīšanu var lietot lielākajā
daļā automašīnas galveno lietotņu, lai jūs
varētu mainīt iestatījumus tieši centrālā displeja augšējā skatā.
2. Nospiediet Navigācijas iestatījumi.
> Tiek atvērta navigācijas iestatījumu
lapa.
3. Mainiet iestatījumus pēc vēlēšanās un
apstipriniet atlases.
Nospiediet Aizvērt vai fizisko sākuma pogu
zem centrālā displeja, lai aizvērtu iestatīšanas
skatu.
Vairumam automašīnas pamata lietotņu ir šī
konteksta iestatījuma opcija, bet ne visām.
Iestatījumu izvēlnes apakškategorija ar dažādu veidu
iestatījumiem (šeit attēlots vairākopciju taustiņš un
radio taustiņi).
Trešās puses lietotnes
Trešās puses lietotnes nav iekļautas automašīnas sistēmā kopš tās iegādes brīža, bet tās var
lejupielādēt, piemēram, Volvo ID. Šeit iestatījumi vienmēr tiek veikti pašā lietotnē, nevis
augšējā skatā.
Saistītā informācija
•
•
•
Centrālā displeja pārskats (108 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(133 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu tabula
(134 lpp.)
Augšējais skats ar pogu kontekstuālai iestatīšanai.
Kontekstuālā iestatīšana ir saīsne, ar kuru var
piekļūt konkrētam ar ekrānā rādīto aktīvo funkciju saistītam iestatījumam. Automašīnā
sākotnēji instalētās lietotnes, piemēram, FM
radio un USB, ir daļa no Sensus un daļa no
automašīnas iegultajām funkcijām. Šo lietotņu
iestatījumus var mainīt tieši ar kontekstuālās
iestatīšanas funkciju augšējā skatā.
Kad ir pieejama kontekstuālā iestatīšana:
1.
132
Velciet augšējo skatu uz leju, kad lietotne
ir izvērstā režīmā, piemēram, Navigācija.
Saistītā informācija
•
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (131 lpp.)
•
•
Centrālā displeja pārskats (108 lpp.)
•
Lietotņu lejupielāde (515 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(133 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Lietotāja datu atiestatīšana
īpašnieka maiņas gadījumā
Centrālā displeja iestatījumu
atiestatīšana
3. Atlasiet vajadzīgo atiestatīšanas veidu.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
Īpašnieka maiņa gadījumā lietotāja datiem un
sistēmas iestatījumiem jāatjauno noklusējuma vērtības.
Automašīnā iestatījumus var atiestatīt dažādos
līmeņos. Īpašnieka maiņas gadījumā atjaunojiet visiem lietotāja datiem un sistēmas iestatījumiem sākotnējās rūpnīcas vērtības. Īpašnieka maiņas gadījumā ir svarīgi arī mainīt
pakalpojuma Volvo On Call* īpašnieku.
Visus centrālā displeja iestatījumu izvēlnes
iestatījumus var atiestatīt uz noklusējuma
vērtībām.
4. Nospiediet OK, lai apstiprinātu atiestatīšanu.
Iestatījumu izvēlnē iestatījumus var atiestatīt
divos dažādos veidos:
• Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem —
notīra visus datus un failus, kā arī atiestata
visiem iestatījumiem to noklusējuma vērtības.
Saistītā informācija
•
•
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(133 lpp.)
Lai veiktu atiestatīšanu Atiestatīt
personīgos iestatījumus, atiestatīšana
jāapstiprina, nospiežot Atiestatīt
aktīvajam profilam vai Atiestatīt visiem
profiliem.
> Tiek atiestatīti izvēlētie iestatījumi.
Divi atiestatīšanas veidi
• Atiestatīt personīgos iestatījumus —
notīra personīgos datus un atiestata personīgajiem iestatījumiem to noklusējuma
vērtības.
Vadītāju profilu iestatījumu atiestatīšana
(138 lpp.)
Iestatījumu atiestatīšana
Saistītā informācija
•
•
•
Centrālā displeja pārskats (108 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (131 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu tabula
(134 lpp.)
Ievērojiet šos norādījumus, lai atiestatītu savus
iestatījumus.
PIEZĪME
Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem ir
iespējama, tikai ja automašīna stāv.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Atveriet Sistēma Atiestatīt uz
rūpnīcas iestatījumiem.
* Papildaprīkojums/piederums. 133
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Centrālā displeja iestatījumu
tabula
Centrālā displeja iestatījumu izvēlnē ir vairākas galvenās kategorijas un apakškategorijas,
kurās apkopoti vairāku automašīnas funkciju
iestatījumi un informācija.
Septiņas galvenās kategorijas ir šādas: My
Car, Skaņa, Navigācija, Multivide, Sakari,
Klimats un Sistēma.
Katra kategorija ietver vairākas apakškategorijas un iestatījumu opcijas. Tabulās tālāk ir
norādīts pirmais apakškategoriju līmenis. Funkcijas vai zonas iestatījumu opcijas ir plašāk
aprakstītas īpašnieka rokasgrāmatas saistītajā
sadaļā.
Daži iestatījumi ir personiski — tas nozīmē, ka
tos var saglabāt sadaļā Vadītāju profili. Citi
iestatījumi ir vispārēji — tas nozīmē, ka tie nav
piesaistīti vadītāja profilam.
My Car
Apakškategorijas
Displeji
Apakškategorijas
Apakškategorijas
Aizslēgšana
TV*
Stāvbremze un piekare
Video
Vējstikla tīrītājs
Audio
Saziņa
Apakškategorijas
Apakškategorijas
Tālrunis
Tonis
Īsziņas
Skaņas sadalījums
Android Auto*
Sistēmas skaļuma līmeņi
Apple CarPlay*
Navigācija
Bluetooth ierīces
Apakškategorijas
Wi-Fi
Karte
Automašīnas Wi-Fi tīklājs
Maršruts un vadība
Automašīnas modema Internets*
Satiksme
Volvo On Call*
Multivide
Volvo apkopes tīkli
IntelliSafe
Apakškategorijas
Klimata kontrole
Braukšanas preferences/Individuāls
braukšanas režīms*
AM/FM radio
Galvenajai kategorijai Klimats nav apakškategoriju.
Lukturi un apgaismojums
Gracenote®
DAB*
Spoguļi un ērtības
134
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Sistēma
Apakškategorijas
Vadītāja profils
Datums un laiks
Sistēmas valodas un mērvienības
Konfidencialitāte un dati
Tastatūras izkārtojumi
Balss vadība*
Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem
Sistēmas informācija
Saistītā informācija
•
•
•
Centrālā displeja pārskats (108 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (131 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(133 lpp.)
Vadītāju profili
Vairākus automašīnā veiktos iestatījumus var
pielāgot vadītāja personīgajām preferencēm
un saglabāt vienā vai vairākos vadītāju profilos.
Personīgie iestatījumi tiek automātiski saglabāti aktīvajā vadītāja profilā. Katru atslēgu var
piesaistīt vadītāja profilam. Lietojot piesaistītu
atslēgu, automašīnā tiek aktivizēti attiecīgā
vadītāja profila iestatījumi.
Kuri iestatījumi tiek saglabāti vadītāju
profilos?
Daudzi automašīnā definētie iestatījumi tiek
automātiski saglabāti aktīvajā vadītāja profilā,
ja vien profils nav aizsargāts. Automašīnā definētie iestatījumi ir vai nu personīgi, vai arī globāli. Vadītāju profilos tiek saglabāti tikai personiskie iestatījumi.
Vadītāja profilā var saglabāt šādus iestatījumus: ekrāni, spoguļi, priekšējie sēdekļi, navigācija*, audio un multivides sistēma, valoda,
balss vadība u.c.
Dažus vispārējos iestatījumus var mainīt, bet
tie netiek saglabāti konkrētā vadītāja profilā.
Vispārējo iestatījumu izmaiņas ietekmē visus
profilus.
paliek tādi paši neatkarīgi no aktīvā vadītāja
profila.
Tastatūras izkārtojuma iestatījumi ir vispārējo
iestatījumu piemērs. Ja vadītāja profila X tastatūrā tiek pievienotas papildu valodas, tās var
lietot arī tad, ja tiek izmantots vadītāja profils
Y. Tastatūras izkārtojuma iestatījumi netiek
saglabāti konkrētam vadītāja profilam — šie
iestatījumi ir vispārēji.
Personiskie režīmi
Ja vidējā displeja spilgtuma iestatīšanai tiek
izmantots vadītāja profils X, šis iestatījums
neietekmē vadītāja profilu Y. Tas ir saglabāts
vadītāja profilā X — spilgtuma iestatījums ir
personisks iestatījums.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Vadītāja profila atlasīšana (136 lpp.)
Vadītāja profila pārdēvēšana (136 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana
vadītāja profilam (137 lpp.)
Vadītāja profila aizsardzība (137 lpp.)
Vadītāju profilu iestatījumu atiestatīšana
(138 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu tabula
(134 lpp.)
Vispārējie iestatījumi
Pārslēdzoties starp vadītāju profiliem, vispārējie iestatījumi un parametri nemainās. Tie
* Papildaprīkojums/piederums. 135
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja profila atlasīšana
Kad ir ieslēgts centrālais displejs, atlasītais
vadītāja profils tiek rādīts ekrāna augšdaļā.
Pēdējais izmantotais vadītāja profils būs
aktīvs arī nākamajā automašīnas atslēgšanas
reizē. Pēc automašīnas atslēgšanas to var
mainīt uz citu vadītāja profilu. Tomēr, ja tālvadības atslēga ir saistīta ar vadītāja profilu, tad
pēc automašīnas iedarbināšanas tiek atlasīts
šis profils.
Citu vadītāja profilu var atlasīt divos veidos.
1. variants
1.
Pieskarieties vadītāja profila nosaukumam,
kas pēc displeja ieslēgšanas tiek rādīts
centrālā displeja augšdaļā.
> Ir attēlots atlasāmu vadītāja profilu
saraksts.
2. Atlasiet vajadzīgo vadītāja profilu.
3. Nospiediet Apstiprināt.
> Vadītāja profils tiek atlasīts, un sistēma
ielādē jaunā vadītāja profila iestatījumus.
3. Atlasiet vajadzīgo vadītāja profilu.
Vadītāja profila pārdēvēšana
4. Nospiediet Apstiprināt.
> Vadītāja profils tiek atlasīts, un sistēma
ielādē jaunā vadītāja profila iestatījumus.
Varat mainīt dažādo automašīnā izmantoto
vadītāja profilu nosaukumus.
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
3. variants:
2. Nospiediet Sistēma
1.
3. Izvēlieties Rediģēt profilu.
> Tiek atvērta izvēlne, kurā var rediģēt
profilu.
2. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
3. Nospiediet Sistēma Vadītāju profili.
> Ir attēlots atlasāmu vadītāja profilu
saraksts.
4. Atlasiet vajadzīgo vadītāja profilu.
> Vadītāja profils tiek atlasīts, un sistēma
ielādē jaunā vadītāja profila iestatījumus.
Vidējā displejā velciet augšējo skatu uz
leju.
2. Nospiediet Profils.
> Tiek rādīts tas pats saraksts kā 1.
variantā.
136
4. Pieskarieties laukam Profila nosaukums.
> Tiek parādīta tastatūra, un var mainīt
, lai aiznosaukumu. Pieskarieties
vērtu tastatūru.
5. Saglabājiet nosaukuma izmaiņas, nospiežot Atpakaļ vai Aizvērt.
> Tagad nosaukums ir mainīts.
PIEZĪME
Saistītā informācija
•
•
2. variants
1.
Vidējā displejā velciet augšējo skatu uz
leju.
•
•
Profila nosaukums nevar sākties ar atstarpi,
jo tad profila nosaukums netiks saglabāts.
Vadītāju profili (135 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(114 lpp.)
Vadītāja profila pārdēvēšana (136 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana
vadītāja profilam (137 lpp.)
Vadītāju profili.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja profila atlasīšana (136 lpp.)
Tastatūra centrālajā displejā (125 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja profila aizsardzība
Dažos gadījumos nav vēlams dažādos automašīnā definētos iestatījumus saglabāt aktīvajā vadītāja profilā. Šajā gadījumā vadītāja
profilu var aizsargāt.
PIEZĪME
Vadītāja profilu var aizsargāt, tikai kamēr
automašīna stāv.
Lai aizsargātu vadītāja profilu:
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet Sistēma
Vadītāju profili.
3. Izvēlieties Rediģēt profilu.
> Tiek atvērta izvēlne, kurā var rediģēt
profilu.
5. Saglabājiet profila aizsardzības opciju,
nospiežot Atpakaļ/Aizvērt.
> Kad profils ir aizsargāts, automašīnā
definētie iestatījumi netiek automātiski
saglabāti profilā. Izmaiņas ir jāsaglabā
manuāli, sadaļā Iestatījumi Sistēma
Vadītāju profili Rediģēt profilu
nospiežot Saglabāt pašreizējos
iestatījumus profilā. Savukārt, kad
profils ir neaizsargāts, iestatījumi tiek
automātiski saglabāti profilā.
Saistītā informācija
•
Vadītāju profili (135 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas
piesaistīšana vadītāja profilam
Atslēgu var piesaistīt vadītāja profilam. Pēc
tam ikreiz, kad automašīnā tiks izmantota šī
konkrētā tālvadības pults atslēga, automātiski
tiks atlasīts vajadzīgais vadītāja profils un visi
tā iestatījumi.
Pirmo reizi lietojot tālvadības pults atslēgu, tā
nav piesaistīta nevienam vadītāja profilam.
Iedarbinot automašīnu, automātiski tiek aktivizēts profils Viesis.
Vadītāja profilu var atlasīt manuāli, nepiesaistot to atslēgai. Kad automašīna tiek atslēgta,
tiek aktivizēts pēdējais aktīvais vadītāja profils.
Kad atslēga ir piesaistīta vadītāja profilam, tas
nav jāatlasa, ja tiek lietota tieši šī atslēga.
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana
vadītāja profilam
4. Atlasiet Aizsargāt profilu, lai aizsargātu
profilu.
PIEZĪME
Tālvadības atslēgu vadītāja profilam var
pievienot, tikai kamēr automašīna stāv.
Vispirms atlasiet profilu, kas ir jāsaista ar
atslēgu, ja saistāmais profils nav jau aktīvs.
Pēc tam aktīvo profilu var saistīt ar atslēgu.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet Sistēma
Vadītāju profili.
}}
137
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
3. Atlasiet vajadzīgo profilu. Displejā tiek
atjaunots sākuma skats. Profilu Viesis
nevar piesaistīt atslēgai.
4. Vēlreiz velciet augšējo skatu uz leju un pieskarieties Iestatījumi Sistēma
Vadītāju profili Rediģēt profilu.
5. Atlasiet Pievienojiet atslēgu, lai saistītu
profilu ar atslēgu. Vadītāja profilu nevar
piesaistīt citai atslēgai, kas šobrīd netiek
lietota automašīnā. Ja automašīnā atrodas
vairākas atslēgas, tiek parādīts paziņojums
Ir atrastas vairākas atslēgas −
novietojiet atslēgu, ar kuru vēlaties
izveidot savienojumu, uz rezerves
lasītāja.
6. Nospiediet OK.
> Tagad šī atslēga ir piesaistīta vadītāja
profilam un paliks piesaistīta tik ilgi,
kamēr laukā Pievienojiet atslēgu
netiks noņemta atzīme.
Vadītāju profilu iestatījumu
atiestatīšana
Iestatījumus, kas ir saglabāti vienā vai vairākos vadītāja profilos, var atiestatīt, ja automašīna stāv.
PIEZĪME
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītāju profili (135 lpp.)
Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem ir
iespējama, tikai ja automašīna stāv.
Vadītāja profila pārdēvēšana (136 lpp.)
Tālvadības pults atslēgu; (239 lpp.)
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet Sistēma Atiestatīt uz
rūpnīcas iestatījumiem Atiestatīt
personīgos iestatījumus.
3. Atlasiet opciju Atiestatīt aktīvajam
profilam, Atiestatīt visiem profiliem vai
Atcelt.
Saistītā informācija
•
•
Rezerves lasītāja atrašanās vieta tuneļkonsolē.
> Kad tiek parādīts paziņojums Profilam
izveidots savienojums ar atslēgu,
atslēga tiek piesaistīta vadītāja profilam.
138
Vadītāju profili (135 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(133 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Ziņojums centrālajā displejā
Centrālajā displejā var attēlot ziņojumus, lai
informētu vadītāju vai palīdzētu dažādās
situācijās.
Uznirstošie paziņojumi
Dažos gadījumos paziņojums tiek attēlots
uznirstoša loga veidā. Uznirstošajiem paziņojumiem ir augstāka prioritāte, nekā statusa
joslā attēlotajiem paziņojumiem, un, lai šie
paziņojumi nodzistu, tie jāapstiprina/jāveic
attiecīgā darbība.
Ziņojumu pārvaldība centrālajā
displejā
Ziņojumus centrālajā displejā pārvalda centrālā displeja skatos.
Saistītā informācija
•
Ziņojumu pārvaldība centrālajā displejā
(139 lpp.)
•
Rīcība ar centrālajā displejā saglabātu
ziņojumu (140 lpp.)
•
Paziņojumi vadītāja displejā (105 lpp.)
Ziņojuma piemērs centrālā displeja augšējā skatā.
Ziņojuma piemērs centrālā displeja augšējā skatā.
Vidējā displejā ir redzami paziņojumi, kam
piešķirta zemāka prioritāte.
Dažiem centrālajā displejā redzamajiem ziņojumiem ir taustiņš (vai vairāki taustiņi uznirstošajos ziņojumos), kas ļauj, piemēram, aktivizēt/deaktivizēt ar ziņojumu saistītu funkciju.
Lielākā daļa paziņojumu tiek attēloti virs vidējā
displeja statusa joslas. Pēc brīža vai, kad ir
veikta jebkura prasīta, ar paziņojumu saistīta
darbība, paziņojums izzūd no statusa joslas.
Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek ievietots
vidējā displeja augšējā skatā.
Paziņojumu kompozīcija var atšķirties, un tie
var tikt parādīti kopā ar grafiskiem attēliem,
simboliem vai ar paziņojumu saistītas funkcijas aktivizēšanai/deaktivizēšanai paredzētu
taustiņu.
}}
139
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Jauna paziņojuma pārvaldība
Paziņojumi ar taustiņiem:
–
Nospiediet taustiņu, lai veiktu darbību, vai
ļaujiet paziņojumam pēc brīža automātiski
aizvērties.
> Statusa joslā redzamais paziņojums
nodziest.
Rīcība ar centrālajā displejā
saglabātu ziņojumu
Neatkarīgi no tā, vai paziņojumi ir saglabāti
vadītāja displejā vai vidējā displejā, ziņojumus
var pārvaldīt vidējā displejā.
Saglabāta paziņojuma pārvaldīšana
Dažiem paziņojumiem ir taustiņš, kas ļauj, piemēram, aktivizēt/deaktivizēt ar šo paziņojumu
saistīto funkciju.
Paziņojumi bez taustiņiem:
–
Aizveriet paziņojumu, pieskaroties tam, vai
ļaujiet paziņojumam pēc brīža aizvērties
automātiski.
> Statusa joslā redzamais paziņojums
nodziest.
–
Saistītā informācija
•
140
Ziņojums centrālajā displejā (139 lpp.)
Rīcība ar centrālajā displejā saglabātu
ziņojumu (140 lpp.)
Paziņojumi vadītāja displejā (105 lpp.)
Nospiediet taustiņu, lai veiktu darbību.
Izslēdzot automašīnu, augšējā skatā saglabātie paziņojumi tiek automātiski izdzēsti.
Saistītā informācija
Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek ievietots
vidējā displeja augšējā skatā.
•
•
2. Pieskarieties ziņojumam, lai to izvērstu/
samazinātu.
> Plašāka informācija par paziņojumu ir
sniegta sarakstā, bet lietotnes kreisās
puses attēlā ir sniegta grafiska informācija par paziņojumu.
Saglabāto ziņojumu piemēri un augšējā skatā pieejamās opcijas.
Paziņojumi, kas tiek attēloti vidējā displejā un
ir jāsaglabā, atrodas vidējā displeja augšējā
skatā.
Saglabāta paziņojuma lasīšana
1. Atveriet vidējā displeja augšējo skatu.
> Tiek parādīts saglabāto paziņojumu
saraksts. Paziņojumus ar bultiņu labajā
pusē var izvērst.
•
•
•
Ziņojums centrālajā displejā (139 lpp.)
Ziņojumu pārvaldība centrālajā displejā
(139 lpp.)
Paziņojumi vadītāja displejā (105 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Augšējais displejs*
Vējstikla displejs papildina automašīnas vadītāja displeju un projicē informāciju no vadītāja
displeja uz vējstikla. Projicēto attēlu var
redzēt tikai no vadītāja sēdvietas.
PIEZĪME
Vadītājs spēju redzēt informāciju augšējā
displejā var pasliktināt šādi faktori
•
•
polarizējošo saulesbriļļu lietošana;
•
priekšmeti uz displeja bloka pārsega
stikla;
•
nelabvēlīgi gaismas apstākļi.
braukšanas pozīcija, kuras laikā vadītājs nesēž sēdekļa centrā;
SVARĪGI
Augšējā displejā vadītāja redzamības laukā ir
redzami brīdinājumi un informācija par ātrumu,
kruīza kontroles funkcijām, navigāciju u.c. Vējstikla displejā var attēlot arī ceļazīmju informāciju un ienākošos tālruņa zvanus.
Displeja bloks, no kura tiek projicēta informācija, atrodas instrumentu panelī. Lai
nesabojātu displeja bloka pārsega stiklu,
neglabājiet uz tā nekādus priekšmetus un
nodrošiniet, lai uz tā neuzkristu nekādi
priekšmeti.
Displejā redzamās informācijas piemēri.
Ātrums
Kruīza kontrole
Navigācija
Ceļazīmes
Vējstikla displejā var tikt īslaicīgi rādīti vairāki
simboli, piemēram:
Ja izgaismojas brīdinājuma simbols,
izlasiet vadītāja displejā esošo brīdinājuma paziņojumu.
Ja izgaismojas informācijas simbols,
izlasiet vadītāja displejā esošo brīdinājuma paziņojumu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
141
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Sniegpārslas simbols iedegas apledojuma apstākļu riska gadījumā.
PIEZĪME
Noteikti vizuālie defekti augšējā displeja
lietošanas laikā var izraisīt galvassāpes un
stresa sajūtu.
City Safety vējstikla displejā
Ja tiek aktivizēts sadursmes brīdinājums, vējstikla displeja informācija tiek aizstāta ar City
Safety brīdinājuma simbolu. Šis attēls ir izgaismots pat tad, kad augšējais displejs ir
izslēgts.
Saistītā informācija
•
Vējstikla displeja aktivizēšana un deaktivizēšana* (142 lpp.)
•
•
Vējstikla displeja tīrīšana* (663 lpp.)
Vējstikla displejs pēc vējstikla maiņas*
(630 lpp.)
Vējstikla displeja aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Vējstikla displeju var aktivizēt un deaktivizēt,
kad automašīna ir iedarbināta.
Centrālā displeja funkciju
skatā nospiediet pogu HeadUp displejs. Taustiņā esošais
indikators izgaismojas, kad
funkcija ir aktivizēta.
Saistītā informācija
•
•
Vējstikla displeja iestatījumi* (143 lpp.)
Augšējais displejs* (141 lpp.)
City Safety brīdinājuma simbols mirgo, lai pievērstu
vadītāja uzmanību, ja ir sadursmes risks.
142
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vējstikla displeja iestatījumi*
Pielāgojiet iestatījumus vējstikla displeja projicēšanai uz vējstikla.
Iestatījumus var definēt, kad automašīna ir
iedarbināta un vējstiklā ir redzams projicētais
attēls.
Spilgtuma un vertikālās pozīcijas
regulēšana
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car Displeji
Up displeja iestatījumi.
Head-
Apstipriniet
Attēlu spilgtums tiek automātiski pielāgots
fona apgaismojuma apstākļiem. Šo spilgtumu
ietekmē arī citu automašīnas displeju spilgtuma regulēšana.
Displeja opciju atlasīšana
Atlasiet funkcijas, kuras jārāda vējstikla displejā.
Pozīcijas nolaišana
1.
Centrālā displeja funkciju skatā nospiediet
pogu Head-Up displeja regul..
Augstuma pozīciju var saglabāt elektriski regulējamā* priekšējā sēdekļa atmiņas funkcijā,
izmantojot vadības tastatūru vadītāja durvīs.
2. Noregulējiet vadītāja redzamības laukā
projicētā attēla spilgtumu un vertikālo
pozīciju, izmantojot stūres labās puses
vadības tastatūru.
3. Atlasiet vienu vai vairākas funkcijas:
•
•
•
•
Rādīt navigāciju
Rādīt Road Sign Information
Rādīt vadītāja atbalstu
Rādīt tālruni
Šis iestatījums tiek saglabāts vadītāja profilā
kā personīgs iestatījums.
Spilgtuma samazināšana
Spilgtuma palielināšana
Pozīcijas pacelšana
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 143
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Horizontālās pozīcijas kalibrēšana
Balss atpazīšana
Mainot vējstiklu vai displeja bloku, iespējams,
būs jākalibrē augšējā displeja vertikālā pozīcija. Kalibrēšana nozīmē projicētā attēla
pagriešanu pulksteņrādītāju kustības virzienā
vai pretēji tam.
Balss vadība15 sniedz iespēju vadīt automašīnas funkcijas, piemēram, klimata sistēmu,
radio vai tālruni ar Bluetooth savienojumu,
izrunājot komandas. Automašīnās, kas ir aprīkotas ar Sensus Navigation*, ar balss atpazīšanas funkciju var vadīt arī navigācijas sistēmu.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
Kas ir balss vadība?
2. Atlasiet My Car Vadītāja displejs
Head-Up displeja iestatījumi HeadUp displeja kalibrēšana.
Pagriešana pulksteņrādītāju kustības virzienā
3. Kalibrējiet attēla horizontālo pozīciju ar
stūres labās puses vadības tastatūru.
Pagriešana pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam
Apstipriniet
Saistītā informācija
•
•
•
•
Augšējais displejs* (141 lpp.)
Vējstikla displeja aktivizēšana un deaktivizēšana* (142 lpp.)
Vadītāju profili (135 lpp.)
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (184 lpp.)
Balss vadība ir palīglīdzeklis, kas var sniegt
iespēju automašīnā izmantot dažādas komandas. Tā darbojas kā parasta lietojumprogramma, kurā jūs ievadāt informāciju noteiktā
secībā, lai veiktu uzdevumu, bet šajā gadījumā
tastatūras vietā jūs izmantojat balss komandas. Tādēļ var būt ieteicams uzzināt, kā un
kādā secībā ir jāizrunā balss komanda, lai
sasniegtu vajadzīgo rezultātu.
Balss vadības sistēma sniedz iespēju vadīt
noteiktas informācijas un izklaides sistēmas
un klimata funkcijas, izmantojot balss komandas. Sistēma var atbildēt ar runu un informācijas rādījumiem vadītāja displejā.
BRĪDINĀJUMS
Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par drošu automobiļa vadīšanu un visu spēkā esošo ceļu
satiksmes noteikumu ievērošanu.
15
144
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Balss atpazīšanas lietošana
Balss vadības sākšana16
Balss vadības sistēmas mikrofons
Sistēmas atjaunināšana
Balss atpazīšanas sistēma tiek nepārtraukti
uzlabota. Ieteicams gādāt, lai vienmēr būtu
instalēta jaunākā versija.
Lejupielādējiet atjauninājumus no vietnes
support.volvocars.com.
Saistītā informācija
Lai balss vadības sistēmai
sniegtu komandas, jums ir
"dialogs" ar sistēmu. Nospiediet balss atpazīšanas taustiņu
uz stūres, lai aktivizētu sistēmu un sāktu dialogu, izmantojot balss
komandas. Kad esat nospiedis pogu, atskan
pīkstiens un vadītāja displejā tiek rādīts balss
vadības simbols.
Tas norāda, ka sistēma ir sākusi klausīties un
jūs varat sākt izrunāt komandas. Tiklīdz sāksiet
runāt, sistēma tiks apmācīta atpazīt un saprast
jūsu balsi. Tas aizņem vairākas sekundes un
notiek automātiski, kas nozīmē, ka jums balss
apmācība nav jāsāk manuāli.
Atcerieties:
•
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu
(147 lpp.)
runājiet pēc signāla normālā balsī un normālā tempā.
•
•
Radio un multivides vadība ar balsi
(147 lpp.)
Nerunājiet, kamēr sistēma atbild (šajā
laikā sistēma nesaprot komandas).
•
•
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu (201 lpp.)
Fona troksni pasažieru salonā var novērst,
aizverot durvis, logus un panorāmas
jumtu*.
•
Balss atpazīšanas iestatījumi (148 lpp.)
•
•
Balss atpazīšanas lietošana (145 lpp.)
16
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Parasti sistēma gaida pamata komandu, pēc
kuras ir jāizrunā detalizētākas komandas, ar
kurām tiek precīzi norādīts, kas sistēmai ir
jādara.
Lai mainītu sistēmas audio skaļumu, pagrieziet
skaļuma regulēšanas pogu, kad balss runā.
Balss vadības laikā var lietot citas pogas.
Tomēr sistēmas dialoga laikā citas skaņas tiek
izslēgtas, kas nozīmē, ka ar pogām nevar
izmantot funkcijas, kas ir saistītas ar audio.
Balss vadības atcelšana
Balss vadību var atcelt dažādos veidos:
•
Īslaicīgi pieskarieties
"Cancel".
•
Nospiediet balss vadības pogu uz stūres
un turiet, līdz atskan divi pīkstieni. Tā
aptur balss atpazīšanu, pat kad sistēma
runā.
un sakiet
Balss vadība tiek atcelta, arī ja jūs neatbildat
dialoga laikā. Sistēma trīs reizes lūdz atbildēt,
un, ja atbildes joprojām nav, balss vadība tiek
automātiski atcelta.
Lai paātrinātu saziņu un izlaistu sistēmas
uzvednes, nospiediet balss vadības pogu uz
stūres
. Sistēmas balss tiek atcelta, un jūs
varat izrunāt nākamo komandu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 145
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Balss atpazīšanas vadības piemērs
1.
Nospiediet
trīs, viens, divi, divi, četri, četri, trīs"
(03122443).
.
2. Sakiet "Call [Forename] [Surname]
[number category]", piemēram, "Call
Robin Smith Mobile".
> Sistēma zvana atlasītajai kontaktpersonai no tālruņu kataloga. Ja kontaktpersonai ir vairāki tālruņa numuri (piemēram, mājās, mobilais, darbā), ir jānorāda
pareizā kategorija.
•
Komandas/frāzes
•
Parasti tālāk norādītās komandas var lietot
neatkarīgi no situācijas:
•
•
•
"Cancel" — pārtraukt
dialogu17
"Help" — sāk palīdzības dialogu. Sistēma
atbild ar pašreizējā situācijā pieejamajām
komandām, uzvedni vai piemēru.
Frekvences var izrunāt kā "deviņdesmit
astoņi komats astoņi" (98,8), "simts un
četri komats divi" vai "simtu četri komats
divi" (104,2).
Ātrums un atkārtošanas režīms
Ja sistēma runā pārāk ātri, var pielāgot tās
ātrumu.
Var iespējot atkārtošanas režīmu, lai sistēma
atkārtotu, ko jūs esat pateicis.
Komandas specifiskām funkcijām, piemēram,
tālrunim un radio, ir aprakstītas atsevišķās
sadaļās.
Lai mainītu ātrumu vai aktivizētu/deaktivizētu
atkārtošanas režīmu:
Cipari
Ciparu komandas jāizrunā atšķirīgi atkarībā no
kontrolējamās funkcijas:
2. Nospiediet Sistēma
atlasiet iestatījumus.
•
17
146
"Repeat" — atkārto pēdējo notiekošā dialoga balss norādi.
Māju numurus var izrunāt atsevišķi vai
grupās, piemēram, "divi, divi" vai "divdesmit divi" (22). Angļu un holandiešu
valodā secīgi var nosaukt vairākas grupas,
piemēram, "divdesmit divi, divdesmit divi"
(22 22). Angļu valodā var nosaukt divus
vai trīs vienādus ciparus, piemēram, "divas
nulles" (00). Ciparus un skaitļus var
nosaukt amplitūdā no 0-2300.
Tālruņi un pasta indeksi jāizrunā atsevišķi
— ciparu pēc cipara, piemēram, "nulle,
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Balss vadība un
• Atkārtot balss komandu
• Runas ātrums
Ņemiet vērā, ka šādi dialogs tiek apturēts, tikai kad sistēma nerunā. Lai to darītu, nospiediet un turiet
, līdz atskan divi pīkstieni.
Saistītā informācija
•
•
Balss atpazīšana (144 lpp.)
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu
(147 lpp.)
•
Radio un multivides vadība ar balsi
(147 lpp.)
•
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu (201 lpp.)
•
Balss atpazīšanas iestatījumi (148 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Tālruņa vadība ar balss
atpazīšanu18
Zvaniet kontaktpersonai, lieciet nolasīt īsziņas vai diktējiet īsas atbildes, sniedzot balss
vadības komandas tālrunim ar Bluetooth
savienojumu.
Lai norādītu kontaktu tālruņu katalogā, balss
atpazīšanas komandai jāietver tālruņu katalogā saglabātā kontaktinformācija. Ja kontaktam, piemēram, Robyn Smith, ir vairāki tālruņa numuri, var norādīt arī numura kategoriju,
piemēram, Home vai Mobile: "Call Robin
Smith Mobile".
funkcija darbotos, automašīnā ir jābūt
izveidotam savienojumam ar internetu.
Saistītā informācija
•
•
•
Balss atpazīšana (144 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (145 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi
(147 lpp.)
Radio un multivides vadība ar
balsi20
Tālāk ir norādītas komandas radio un multivides atskaņotāja ierīces vadībai.
Pieskarieties
un izrunājiet vienu no šīm
komandām:
•
"Media" — sāk dialogu par multividi un
radio un rāda komandu piemērus.
•
"Play [izpildītājs]" — atskaņo atlasītā
izpildītāja mūziku.
•
"Play [dziesmas nosaukums]" —
atskaņo atlasīto dziesmu.
•
"Call [contact]" — zvana tālruņu katalogā
atlasītajam kontaktam.
"Play [dziesmas nosaukums] no
[albums]" — atskaņo atlasīto dziesmu no
atlasītā albuma.
•
•
"Call [telefona numurs]" — zvana uz
telefona numuru.
"Play [TV channel name]" — sāk atskaņot atlasīto TV kanālu*21.
•
•
•
"Recent calls" — parāda zvanu sarakstu.
"Play [radio stacija]" — sāk atskaņot
atlasīto radio kanālu.
•
•
"Message to [contact]" — lietotājam
tiek lūgts ierunāt īsu ziņojumu. Ziņojums
pēc tam tiek atkārtots, un lietotājs var
izvēlēties to nosūtīt19 vai pārskatīt. Lai šī
"Tune to [frekvence]" — sāk atskaņot
atlasīto radio frekvenci pašreizējā frekvenču diapazonā. Ja neviens radio avots
nav aktīvs, pēc noklusējuma tiek sākta FM
viļņu garuma atskaņošana.
Nospiediet
komandām:
•
18
19
20
un izrunājiet vienu no šīm
"Read message" — ziņojums tiek nolasīts. Ja ir attēloti vairāki paziņojumi, atlasiet, kuru paziņojumu nolasīt.
•
•
•
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu (201 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (148 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Tikai noteikti tālruņi var sūtīt ziņojumus no automašīnas. Plašāku informāciju par to, kuri tālruņi ir saderīgi, skatiet vietnē support.volvocars.com.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 147
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"Tune to [frekvence] [viļņu diapazons]"
— sāk atskaņot atlasīto radio frekvenci
atlasītajā frekvenču diapazonā.
"Radio" — sāk atskaņot FM radio.
148
Balss vadības iestatījumus atlasa šeit.
Iestatījumi
Sistēma
Balss vadība
Var veikt šādus iestatījumus:
"DAB " — sāk atskaņot DAB radio*.
• Atkārtot balss komandu
• Dzimums
• Runas ātrums
"TV" — sāk atskaņot TV*21.
"CD" — sāk atskaņot CD*.
"USB" — sāk atskaņot no USB.
"iPod" — sāk atskaņot no iPod.
"Bluetooth" — sāk atskaņot Bluetooth
pievienotu multivides avotu.
"Similar music" — atskaņo mūziku, kas ir
līdzīga pašlaik atskaņotajai USB ierīces
mūzikai.
Audio iestatījumi
Audio iestatījumus atlasiet sadaļā:
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu
(147 lpp.)
Valodas maiņa ietekmē arī izvēlnes, paziņojumu un palīdzības tekstus.
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu (201 lpp.)
•
Balss atpazīšanas iestatījumi (148 lpp.)
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu
(147 lpp.)
•
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu (201 lpp.)
•
Radio un multivides vadība ar balsi
(147 lpp.)
•
•
Audio iestatījumi (512 lpp.)
Sistēmas valodas maiņa (131 lpp.)
Valodas iestatījumi
Balss atpazīšanas lietošana (145 lpp.)
Balss atpazīšana (144 lpp.)
Balss atpazīšana (144 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (145 lpp.)
Iestatījumi Skaņa Sistēmas skaļuma
līmeņi Balss vadība
Balss atpazīšanas funkcija nav pieejama visās
valodās. Valodas, kurās ir pieejama balss atpazīšanas funkcija, valodu sarakstā ir apzīmētas
.
ar ikonu -
•
21
22
Saistītā informācija
•
•
•
"Radio FM" — sāk atskaņot FM radio.
Saistītā informācija
•
•
•
Balss atpazīšanas iestatījumi22
Iestatījumi Sistēma Sistēmas
valodas un mērvienības Sistēmas
valoda
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
APGAISMOJUMS
APGAISMOJUMS
Gaismu slēdži
Dažādos apgaismes ierīču vadības slēdžus
izmanto ārējo un iekšējo apgaismes ierīču
vadībai. Ar kreiso svirslēdzi var aktivizēt un
regulēt ārējās apgaismes ierīces. Salona
apgaismojuma spilgtumu regulē, izmantojot
ritenīti instrumentu panelī.
Ārējās apgaismes ierīces
Stāvoklis
Tehniskie parametri
Stāvoklis
Dienas gaismas lukturi.
Dienas gaitas lukturi un gabarītlukturi dienasgaismā.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Tuvās gaismas un gabarītlukturi
vājā dienasgaismā, tumsā vai
laikā, kad ir ieslēgts priekšējais
miglas lukturis* un/vai aizmugurējais miglas lukturis.
Dienas gaitas lukturi un gabarītlukturi.
Gabarītlukturi, kad automašīna
ir novietota stāvēšanai.A
Var aktivizēt funkciju Aktīvās
tālās gaismas.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Tālās gaismas var aktivizēt, kad
ir ieslēgtas tuvās gaismas.
Tuvās gaismas un gabarītlukturi.
Kreisā svirslēdža grozāmais gredzens.
Kad automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes pozīcijā II, pagriežamā gredzena dažādajās pozīcijās ir pieejamas šādas funkcijas:
150
Tehniskie parametri
Var ieslēgt tālās gaismas.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Aktīvās tālās gaismas ieslēgtas/
izslēgtas.
A
Ja automašīna stāv, bet darbojas, grozāmo gredzenu var
pagriezt
pozīcijā no citas pozīcijas, lai ieslēgtu tikai
gabarītlukturus, nevis citas apgaismes ierīces.
Volvo iesaka braukšana slaikā izmantot režīmu
.
* Papildaprīkojums/piederums.
APGAISMOJUMS
BRĪDINĀJUMS
Automašīnas apgaismojuma sistēma
nespēj noteikt, kad dienas gaisma ir pārāk
vāja vai pietiekoši spēcīga, piemēram,
miglā un lietū.
Vadītājam vienmēr jānodrošina, lai automašīna tiktu vadīta ar satiksmes apstākļiem
atbilstoši noregulētiem lukturiem un ievērojot visus spēkā esošos satiksmes noteikumus.
Instrumentu paneļa ritenītis
•
Pagrieziena rādītāju izmantošana
(156 lpp.)
Apgaismojuma funkciju regulēšana
centrālajā displejā
•
•
•
•
•
•
•
Tālo gaismu lietošana (154 lpp.)
Vairākas lukturu funkcijas var regulēt un aktivizēt centrālajā displejā. Tas attiecas, piemēram, uz aktīvajiem tālās gaismas lukturiem,
mājās nokļūšanas apgaismojumu un pietuvošanās apgaismojumu.
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
Tuvās gaismas (153 lpp.)
Aizmugurējais miglas lukturis (157 lpp.)
Aktīvie pagrieziena lukturi* (156 lpp.)
Bremžu signāls (158 lpp.)
Avārijas bremžu signāli (158 lpp.)
Avārijas gaismas signalizācija (158 lpp.)
2. Nospiediet My Car
apgaismojums.
Lukturi un
3. Atlasiet Ārējie lukturi vai Salona
gaismas un pēc tam funkciju, kas ir jānoregulē.
Saistītā informācija
•
•
•
Ritenītis (kreisajā pusē) salona apgaismojuma spilgtuma regulēšanai.
Saistītā informācija
•
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā displejā (151 lpp.)
•
•
Salona apgaismojums (160 lpp.)
Gaismu slēdži (150 lpp.)
Aktīvās tālās gaismas (154 lpp.)
Mājās nokļūšanas apgaismojuma lietošana (159 lpp.)
•
•
Approach light duration (159 lpp.)
•
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (131 lpp.)
•
Funkciju skats centrālajā displejā (121 lpp.)
Pagrieziena rādītāju izmantošana
(156 lpp.)
Gabarītlukturi (152 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
151
APGAISMOJUMS
Gabarītlukturi
Gabarītlukturus var izmantot, lai citi ceļu
satiksmes dalībnieki redzētu automašīnu, ja
tā tiek apturēta vai novietota stāvēšanai.
Gabarītlukturus ieslēdz ar stūres svirslēdža
grozāmo gredzenu.
pozīcijā no citas pozīcijas, lai ieslēgtu tikai
gabarītlukturus, nevis citas apgaismes ierīces.
Braucot vairāk nekā 30 sekundes ar maks.
10 km/h (aptuveni 6 mph) vai ja ātrums pārsniedz 10 km/h (aptuveni 6 mph), tiek ieslēgti
dienas gaitas lukturi. Šajā gadījumā vadītājam
slēdzis jāpagriež kādā citā pozīcijā, nevis
.
Ja aizmugures durvis tiek atvērtas tumšā laikā,
iedegas aizmugures gabarītlukturi (ja tie vēl
nedeg), lai brīdinātu aizmugurē esošos satiksmes dalībniekus. Tas notiek neatkarīgi no
rotējošā gredzena pozīcijas un automašīnas
elektrosistēmas aizdedzes pozīcijas.
Dienas gaismas lukturi
Automašīnā ir sensori, kas nosaka gaismas
apstākļus apkārtējā vidē. Dienas gaitas lukturi
iedegas, kad stūres svirslēdža pagriežamais
,
gredzens tiek pagriezts pozīcijā
vai
un automašīnas elektrosistēma
atrodas aizdedzes pozīcijā II. Pozīcijā
priekšējie lukturi tiek automātiski pārslēgti uz
tuvajām gaismām, ja dienasgaisma ir vāja vai
ir iestājusies tumsa.
Saistītā informācija
Svirslēdža rotējošais gredzens gabarītlukturu pozīcijā.
Pagrieziet pagriežamo gredzenu pozīcijā
— tiek ieslēgti gabarītlukturi (vienlaikus ieslēdzas numura zīmes apgaismojums).
Ja automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes pozīcijā II, tiek ieslēgti dienas gaitas lukturi, nevis priekšējie gabarītlukturi. Kad pagriežamais gredzens atrodas šajā pozīcijā, gabarītlukturi ir ieslēgti neatkarīgi no automašīnas
elektrosistēmas aizdedzes pozīcijas.
Ja automašīna stāv, bet darbojas, grozāmo
gredzenu var pagriezt gabarītlukturu
152
•
•
Gaismu slēdži (150 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (442 lpp.)
Svirslēdža rotējošais gredzens pozīcijā AUTO.
Ja svirslēdža grozāmais gredzens atrodas
pozīcijā
, braucot dienas laikā, ir iedegti
dienas gaitas lukturi (DRL1). Vājā dienasgaismā vai tumsā automašīna automātiski pārslēdz priekšējos lukturus no dienas gaitas lukturiem uz tuvās gaismas lukturiem. Pārslēgšana uz tuvās gaismas lukturiem notiek arī tad,
APGAISMOJUMS
ja tiek aktivizēti priekšējie miglas lukturi*
un/vai aizmugurējais miglas lukturis.
BRĪDINĀJUMS
Šī sistēma palīdz taupīt enerģiju - tā nespēj
visās situācijās, piemēram, miglā un lietū,
noteikt, kad dienas gaisma ir pārāk vāja vai
pietiekoši spēcīga.
Tuvās gaismas
Braucot ar svirslēdža pagriežamo gredzenu
, tuvās gaismas lukturi tiek
pozīcijā
automātiski aktivizēti vājā dienasgaismā vai
tumsā vai kad automašīnas elektrosistēma
atrodas aizdedzes pozīcijā II.
Tuneļa uztveršana
Automašīna uztver iebraukšanu tunelī un pārslēdz dienas gaitas lukturus uz tuvajām gaismām.
ņemiet vērā, ka, lai darbotos tuneļu uztveršanas funkcija, kreisās puses svirslēdža rotējoša.
jam gredzenam jāatrodas režīmā
Saistītā informācija
Vadītājam vienmēr jānodrošina, lai automašīna tiktu vadīta ar atbilstoši satiksmes
situācijai noregulētiem lukturiem un ievērojot visus spēkā esošos satiksmes noteikumus.
•
•
•
Gaismu slēdži (150 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (442 lpp.)
Dienas gaismas lukturi (152 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
Gaismu slēdži (150 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (442 lpp.)
Tuvās gaismas (153 lpp.)
Svirslēdža rotējošais gredzens pozīcijā AUTO.
Kamēr svirslēdža pagriežamais gredzens atrodas pozīcijā
, tuvās gaismas tiek aktivizētas automātiski, ja tiek aktivizēts aizmugurējais miglas lukturis.
Kad svirslēdža pagriežamais gredzens atrodas
, tuvās gaismas lukturi ir vienmēr
pozīcijā
aktivizēti, kad automašīnas elektrosistēma
atrodas aizdedzes pozīcijā II.
1
Daytime Running Lights
* Papildaprīkojums/piederums. 153
APGAISMOJUMS
Tālo gaismu lietošana
Tālās gaismas vada ar kreiso svirslēdzi. Tālās
gaismas lukturi ir automašīnas spēcīgākā
apgaismes ierīce, kas ir jāizmanto labākas
redzamības panākšanai, braucot tumsā, ja
vien netiek apžilbināti citi ceļu satiksmes
dalībnieki.
2 vai
. Aktivizējiet tālās
cijā
gaismas, pārvietojot svirslēdzi uz priekšu.
Deaktivizējiet, pārvietojot svirslēdzi atpakaļ.
Ja tālās gaismas ir aktivizētas, vadītāja displejā izgaismojas simbols
.
Saistītā informācija
•
•
Aktīvās tālās gaismas
Aktīvās tālās gaismas ir funkcija, kas izmanto
vējstikla augšpusē esošo kameras sensoru,
lai uztvertu pretī braucošo transportlīdzekļu
priekšējo lukturu gaismas vai priekšā esošo
transportlīdzekļu aizmugurējo lukturu gaismas, un pēc tam pārslēdz tālās gaismas uz
tuvajām gaismām.
Gaismu slēdži (150 lpp.)
Aktīvās tālās gaismas (154 lpp.)
Stūres svirslēdzis ar rotējošu gredzenu.
Tālo gaismu "zibsnīšana"
Pārvietojiet svirslēdzi mazliet uz aizmuguri
tālo gaismu signāla pozīcijā. Tiklīdz svirslēdzis tiks atlaists, iedegsies tālās gaismas.
Tālās gaismas
Tālās gaismas var aktivizēt, ja stūres svirslēdža rotējošais gredzens atrodas pozī-
2 Ja
154
ir aktivizēti tuvās gaismas lukturi.
Simbols
apzīmē aktīvās tālās gaismas.
Funkcija var ieslēgties, braucot tumsā ar aptuveni 20 km/h (aptuveni 12 mph) vai lielāku
ātrumu. Šī funkcija var ņemt vērā arī ielas
apgaismojumu. Kad kameras sensors vairs
nenosaka nevienu pretimbraucošu vai priekšā
braucošu automašīnu, aptuveni pēc sekundes
tiek atkal ieslēgtas tālās gaismas.
APGAISMOJUMS
Aktīvo tālo gaismu aktivizēšana
Tas pats attiecas uz gadījumiem, kas
šis simbols tiek attēlots kopā ar paziņojumu Vējstikla sensors Sensors
bloķēts, skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu.
Aktīvās tālās gaismas aktivizē un deaktivizē,
. Pēc
pagriežot kreiso svirslēdzi pozīcijā
tam gredzens atgriežas pozīcijā
. Kad ir
aktivizētas tālās gaismas, vadītāja displejā ar
. Kad
baltu gaismu izgaismojas simbols
ir ieslēgtas tālās gaismas, simbols izgaismojas
zilā krāsā.
Aktīvās tālās gaismas var būt īslaicīgi nepieejamas, piemēram, situācijā, kad ir bieza migla
vai spēcīgs lietus. Kad atkal ir pieejamas aktīvās tālās gaismas vai vējstikla sensori vairs nav
aizsegti, paziņojums nodziest un izgaismojas
simbols
.
Ja aktīvās tālās gaismas tiek izslēgtas, kamēr
deg tālās gaismas, nekavējoties tiek ieslēgtas
tuvās gaismas.
Adaptīva funkcija
Automašīnām ar LED3 priekšējiem lukturiem*
aktīvajām tālajām gaismām ir adaptīva funkcionalitāte4. Šajā gadījumā atšķirībā no parastās aptumšošanas funkcijas tālās gaismas
paliek iedegtas abās pretimbraucošo vai
priekšā braucošo transportlīdzekļu pusēs —
tiek aptumšota tikai tā gaismas stara daļa,
kura ir vērsta tieši uz transportlīdzekli.
Adaptīva funkcija: Tuvās gaismas tieši pret pretī
braucošajiem transportlīdzekļiem, bet pastāvīgas
tālās gaismas abās transportlīdzekļa pusēs.
BRĪDINĀJUMS
Aktīvās tālās gaismas ir optimāla gaismas
stara izmantošanas palīglīdzeklis piemērotos apstākļos.
Tālās gaismas tiek daļēji aptumšotas, tas ir, ja
gaismas ir nedaudz spožākas par tuvajām
vadītāja displejā ir
gaismām, simbols
zilā krāsā.
Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par manuālo
pārslēgšanos starp tālajām un tuvajām
gaismām, kad to prasa satiksmes situācijas
vai laika apstākļi.
Aktīvo tālo gaismu ierobežojumi
Kameras sensoram, uz kuru pamatojas funkcijas darbība, ir noteikti ierobežojumi.
Ja šis simbols tiek attēlots vadītāja
displejā kopā ar paziņojumu Aktīvās
tālās gaismas Īslaicīgi nav
pieejams, tuvās un tālās gaismas
jāpārslēdz manuāli. Kad parādās šie paziņonodziest.
jumi, simbols
Saistītā informācija
•
•
•
Gaismu slēdži (150 lpp.)
Tālo gaismu lietošana (154 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(343 lpp.)
3 Gaismas diodes (Light Emitting Diode)
4 Atkarībā no automašīnas aprīkojuma līmeņa.
* Papildaprīkojums/piederums. 155
APGAISMOJUMS
Pagrieziena rādītāju izmantošana
PIEZĪME
Automašīnas pagrieziena rādītājus var darbināt ar kreisās puses svirslēdzi. Pagrieziena
rādītāju lukturi iemirgojas trīs reizes vai mirgo
nepārtraukti atkarībā no tā, cik tālu augšā vai
lejā ir pārvietots svirslēdzis.
•
Šo automātisko mirgošanu var pārtraukt, nekavējoties pārslēdzot svirslēdzi pretējā virzienā.
•
Ja pagrieziena rādītāju simbols vadītāja
displejā mirgo straujāk nekā parasti,
skatiet ziņojumu vadītāja displejā.
Aktīvie pagrieziena lukturi*
Aktīvie pagrieziena lukturi ir izstrādāti tā, lai
nodrošinātu papildu apgaismojumu līkumos
un krustojumos. Automašīnām ar LED5 priekšējiem lukturiem* var būt aktīvie pagrieziena
lukturi — atkarībā no automašīnas aprīkojuma
līmeņa.
Pastāvīgs mirgojošs signāls
Pārvietojiet svirslēdzi uz augšu vai uz leju
līdz gala pozīcijai.
Svirslēdzis paliek savā stāvoklī, pārslēgšana
atpakaļ notiek manuāli vai automātiski, pagriežot stūri.
Saistītā informācija
Pagrieziena rādītāji.
Īslaicīgs mirgojošs signāls
Pārvietojiet svirslēdzi uz augšu vai uz leju
līdz pirmajai pozīcijai un atlaidiet. Pagrieziena rādītāju lukturi iemirgojas trīs reizes.
Ja funkcija ir deaktivizēta centrālajā displejā, lukturi iemirgojas vienreiz.
•
•
Avārijas gaismas signalizācija (158 lpp.)
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā displejā (151 lpp.)
Priekšējo lukturu gaismas staru trajektorija, kad šī
funkcija ir attiecīgi izslēgta (pa kreisi) un ieslēgta (pa
labi).
Aktīvie pagrieziena lukturi seko stūres kustībai,
papildus izgaismojot ceļu līkumos un krustojumos un tādējādi var nodrošināt vadītājam
labāku redzamību.
Funkcija tiek aktivēta automātiski, iedarbinot
automobili. Funkcijas traucējumu gadījumā
vadītāja displejā izgaismojas simbols
, un
5 Gaismas
156
diodes (Light Emitting Diode)
* Papildaprīkojums/piederums.
APGAISMOJUMS
vienlaikus vadītāja displejā tiek parādīts skaidrojošs teksts.
Šī funkcija ir aktīva tikai vājā dienasgaismā vai
tumsā un tikai tad, ja automašīna atrodas
kustībā un ir ieslēgtas tuvās gaismas.
Funkcijas deaktivizēšana/aktivizēšana
Šī funkcija ir aktivizēta, kad automašīna tiek
piegādāta no rūpnīcas, un to var deaktivizēt/
aktivizēt centrālā displeja funkciju skatā.
Aizmugurējais miglas lukturis
Aizmugurējā luktura gaisma ir ievērojami spēcīgāka par parastajiem aizmugurējiem lukturiem, un to var lietot tikai pasliktinātas redzamības apstākļos, ko izraisa migla, sniegs,
dūmi vai putekļi, lai citi ceļu satiksmes dalībnieki tiktu laicīgi brīdināti par priekšā braucošo transportlīdzekli.
Aizmugurējais miglas lukturis tiek automātiski
izslēgts, kad tiek izslēgta automašīna vai kad
svirslēdža pagriežamais gredzens tiek
vai
.
pagriezts pozīcijā
PIEZĪME
Dažādās valstīs atšķiras noteikumi par aizmugurējo miglas lukturu izmantošanu.
Saistītā informācija
Nospiediet taustiņu Aktīvie
līkumu izgaism. lukturi.
•
•
Gaismu slēdži (150 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (442 lpp.)
Saistītā informācija
•
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā displejā (151 lpp.)
Spiedpoga aizmugurējā miglas luktura ieslēgšanai.
Aizmugurējais miglas lukturis ir lukturis automašīnas aizmugurē vadītāja pusē.
Aizmugures miglas lukturi var ieslēgt tikai tad,
ja ir ieslēgta aizdedzes pozīcija II un svirslēdža
pagriežamais gredzens atrodas pozīcijā
vai
.
Nospiediet pogu lai ieslēgtu/izslēgtu lukturus.
Ieslēdzot aizmugurējo miglas lukturi, vadītāja
displejā iedegas simbols
.
157
APGAISMOJUMS
Bremžu signāls
Avārijas bremžu signāli
Avārijas gaismas signalizācija
Bremžu signāls automātiski iedegas bremzēšanas laikā.
Bremžu lukturis iedegas, kad tiek nospiests
bremžu pedālis un kad automašīna tiek automātiski bremzēta ar vienu no vadītāja atbalsta
sistēmām.
Avārijas bremžu signāli tiek ieslēgti, lai brīdinātu aizmugurē esošās automašīnas par
strauju bremzēšanu.
Avārijas gaismas signalizācija brīdina citus
ceļu satiksmes dalībniekus, vienlaikus aktivizējot visus automašīnas pagrieziena rādītājus.
Šo funkciju var izmantot, lai brīdinātu citus
vadītājus par bīstamu satiksmes situāciju.
Saistītā informācija
•
•
•
Avārijas bremžu signāli (158 lpp.)
Bremžu funkcijas (446 lpp.)
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
Šī funkcija nozīmē, ka bremžu lukturi mirgo,
nevis vienmērīgi izgaismojas kā parastas
bremzēšanas laikā.
Avārijas bremžu signāli ieslēdzas straujas
bremzēšanas laikā vai gadījumos, kad sistēma
ABS tiek aktivizēta lielā ātrumā.
Kad vadītājs bremzē līdz nelielam ātrumam un
pēc tam atlaiž bremzes, bremžu lukturis paliek
iedegts kā parasti.
Vienlaikus tiek aktivizēta automašīnas avārijas
gaismas signalizācija. Tas mirgo, līdz vadītājs
atkal palielina automašīnas ātrumu vai izslēdz
automašīnas avārijas gaismas signālu.
Saistītā informācija
•
•
•
158
Bremžu signāls (158 lpp.)
Kājas bremze (446 lpp.)
Avārijas gaismas signalizācija (158 lpp.)
Avārijas gaismas signālu taustiņš.
Nospiediet taustiņu, lai aktivētu mirgojošo
avārijas gaismas signālu.
Ja automašīna bremzē tik spēcīgi, ka tiek
ieslēgti avārijas bremžu signāllukturi, un
ātrums ir neliels, automātiski tiek ieslēgts avārijas gaismas signāls. Kad ārkārtas bremzēšanas lukturi ir beiguši mirgot, sāk mirgot avārijas gaismas signāls, un tas tiek automātiski
deaktivizēts, kad automašīna uzsāk gaitu, un
to var arī deaktivizēt, nospiežot pogu.
APGAISMOJUMS
PIEZĪME
Noteikumi par avārijas brīdinājuma lukturu
lietošanu dažādās valstīs atšķiras.
Saistītā informācija
•
•
Avārijas bremžu signāli (158 lpp.)
Pagrieziena rādītāju izmantošana
(156 lpp.)
Mājās nokļūšanas apgaismojuma
lietošana
Daļa ārējā apgaismojuma var palikt ieslēgta
un kalpot par apgaismojumu drošai nokļūšanai mājās pēc tam, kad automobilis ir aizslēgts.
Lai aktivētu šo funkciju:
1.
Izslēdziet automašīnu.
2. Pārvietojiet kreisās puses svirslēdzi uz
instrumentu paneļa pusi un atlaidiet.
3. Izkāpiet no mašīnas un aizslēdziet durvis.
> Iedegas simbols vadītāja displejā, lai
norādītu, ka funkcija ir aktivizēta un ārējais apgaismojums ir ieslēgts: Gabarītlukturi, priekšējie lukturi, numura zīmes
apgaismojums un apgaismojums ārējos
rokturos*.
Approach light duration
Pietuvošanās apgaismojums tiek ieslēgts,
atslēdzot automašīnu, un to izmanto, lai no
attāluma ieslēgtu automašīnas apgaismojumu.
Šī funkcija tiek aktivizēta, kad atslēgšanai tiek
izmantota tālvadības atslēga. Dienas gaismā
tiek aktivizēti gabarītlukturi, iekšējie jumta lukturi, grīdas lukturi un bagāžas zonas apgaismojums. Vājā dienas gaismā vai tumsā tiek
aktivizēts arī numura zīmes apgaismojums un
apgaismojums ārējos rokturos* ar to gaismas
avotu pret zemi.
Apgaismojums paliek ieslēgts aptuveni 2
minūtes, ja nevienas durvis netiek atvērtas. Ja
aktivizācijas laikā tiek atvērtas kādas durvis,
iekšējā apgaismojuma un ārējo rokturu apgaismojuma* laiks tiek paildzināts.
Mājupceļa apgaismojuma degšanas ilgumu
var iestatīt vidējā displejā.
Šo funkciju var aktivizēt un deaktivizēt centrālajā displejā.
Saistītā informācija
Saistītā informācija
•
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā displejā (151 lpp.)
•
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā displejā (151 lpp.)
•
Approach light duration (159 lpp.)
•
Mājās nokļūšanas apgaismojuma lietošana (159 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgu; (239 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 159
APGAISMOJUMS
Salona apgaismojums
Pasažieru salons ir aprīkots ar vairāku veidu
apgaismojumu, piemēram, galveno salona
apgaismojumu, pielāgojamu dekoratīvo
apgaismojumu un atslēgu apgaismojumu.
Visu salona apgaismojumu var ieslēgt un
izslēgt manuāli vismaz 5 minūšu laikā pēc:
•
automašīnas izslēgšanas un tās elektrosistēmas ieslēgšanas aizdedzes pozīcijā 0
•
automašīnas atslēgšanas, ja tā vēl nav
iedarbināta.
Priekšējais jumta apgaismojums
Pasažieru salona apgaismojuma automātiskās darbības funkcija
Lasāmlampa, labā puse
Lasīšanas apgaismojums
Labajā un kreisajā pusē esošās lampas lasīšanai var ieslēgt un izslēgt, īsi nospiežot taustiņus jumta konsolē. Spilgtumu regulē, turot
iespiestu taustiņu.
•
sānu durvis ir bijušas atvērtas vairāk nekā
2 minūtes.
Aizmugurējais jumta apgaismojums*
Automašīnas aizmugurē atrodas lasīšanas
apgaismojums, ko var lietot arī kā pasažieru
salona apgaismojumu.
Salona apgaismojums
Grīdas un salona jumta apgaismojumu var
ieslēgt un uzslēgt, īsi nospiežot jumta konsolē
esošo taustiņu.
Pasažieru salona apgaismojuma
automātiskās darbības funkcija
Automātisko funkciju var aktivizēt, īsi nospiežot jumta konsolē esošo taustiņu AUTO. Kad
automātiskā sistēma ir aktivizēta, gaismas
indikators pogā iedegas un pasažieru salona
apgaismojums tiek ieslēgts un izslēgts
saskaņā ar tālāk norādītajiem principiem.
Lampas lasīšanai virs aizmugurējā sēdekļa.
Pasažieru salona apgaismojums iedegas, kad:
Priekšējo lasāmlampu un salona apgaismojuma slēdži jumta konsolē.
Lasāmlampa, kreisā puse
Salona apgaismojums
160
•
•
•
automašīna tiek atslēgta;
automašīna tiek izslēgta;
tiek atvērtas sānu durvis.
Pasažieru salona apgaismojums nodziest, kad:
•
•
•
automašīna tiek aizslēgta;
automašīna tiek iedarbināta;
tiek aizvērtas sānu durvis;
* Papildaprīkojums/piederums.
APGAISMOJUMS
Bagāžas nodalījuma apgaismojums
Saistītā informācija
Apgaismojums bagāžas nodalījumā tiek
ieslēgts vai izslēgts, kad tiek atvērtas vai aizvērtas bagāžas nodalījuma durvis.
•
Salona apgaismojuma pielāgošana
(162 lpp.)
•
•
•
Gaismu slēdži (150 lpp.)
Dekoratīvais apgaismojums
Apkārtējais apgaismojums tiek ieslēgts, atverot durvis, un izslēgts, kad automašīnu aizslēdz. Dekoratīvā apgaismojuma intensitāti var
pielāgot centrālajā displejā un arī precīzi noregulēt ar ritenīti instrumentu panelī.
Automašīnās ar panorāmas jumtu* ir divi lampu bloki
— pa vienam katrā jumta pusē.
Lampas lasīšanai var ieslēgt un izslēgt, īsi
nospiežot lampas taustiņu. Spilgtumu regulē,
turot iespiestu taustiņu.
Cimdu nodalījuma apgaismojums
Cimdu nodalījuma apgaismojums ieslēdzas un
izslēdzas, kad nodalījuma vāks attiecīgi tiek
atvērts vai aizvērts.
Saulessarga spogulīša apgaismojums*
Saulessarga spogulīša apgaismojums ieslēdzas un izslēdzas, attiecīgi atverot vai aizverot
vāciņu.
Zemes apgaismojums*
Zemes apgaismojums tiek ieslēgts vai
izslēgts, atverot vai aizverot attiecīgās durvis.
Aizdedzes pozīcijas (442 lpp.)
Pasažieru salona interjers (600 lpp.)
Noskaņas apgaismojums*
Automašīna ir aprīkota ar gaismas diodēm, kas
ļauj mainīt apgaismojuma krāsu. Šis apgaismojums deg, kad automašīna darbojas.
Noskaņas apgaismojuma intensitāti var pielāgot centrālajā displejā un arī precīzi noregulēt
ar ritenīti instrumentu panelī.
Apgaismojums durvju glabāšanas
nodalījumos
Apgaismojums durvju glabāšanas nodalījumos
tiek ieslēgts, atverot durvis, un izslēgts, kad
automašīnu aizslēdz. Spilgtumu var precīzi
regulēt, izmantojot ritenīti instrumentu panelī.
Apgaismojums tuneļkonsoles
priekšējā glāžu turētājā
Apgaismojums tuneļkonsoles priekšējos glāžu
turētājos tiek ieslēgts, kad automašīna tiek
atslēgta, un tiek izslēgts, kad automašīna tiek
aizslēgta. Spilgtumu var precīzi regulēt,
izmantojot ritenīti instrumentu panelī.
* Papildaprīkojums/piederums. 161
APGAISMOJUMS
Salona apgaismojuma pielāgošana
Salona apgaismojuma ieslēgšanās mainās
atkarībā no izvēlētās aizdedzes pozīcijas.
Salona apgaismojumu var noregulēt ar ritenīti
instrumentu panelī, un noteiktas apgaismojuma funkcijas var regulēt arī centrālajā displejā.
Ritenīti instrumentu panelī pa
kreisi no stūres izmanto, lai
pielāgotu displeja apgaismojuma, vadības elementu,
apkārtējā apgaismojuma un
noskaņas apgaismojuma
spilgtumu*
Apkārtējā dekoratīvā apgaismojuma
regulēšana
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car Lukturi un
apgaismojums Salona gaismas.
3. Izvēlieties kādu no šiem iestatījumiem:
•
Zem Apkārtējā apgaismojuma
intensitāte atlasiet Izslēgts, Zems un
Augsts.
•
Zem Apkārtējā apgaismojuma
līmenis atlasiet Samazināts un Pilns.
Šis apgaismojums deg, kad automašīna darbojas.
Apgaismojuma spilgtuma maiņa
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Saistītā informācija
•
•
•
Salona apgaismojums (160 lpp.)
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā displejā (151 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (442 lpp.)
2. Nospiediet My Car Lukturi un
apgaismojums Salona gaismas
Salona noskaņas apgaismojums.
3. Zem Salona noskaņas apgaism.
intensitāte atlasiet Izslēgts, Zems un
Augsts.
Apgaismojuma krāsas maiņa
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car Lukturi un
apgaismojums Salona gaismas
Salona noskaņas apgaismojums.
3. Lai mainītu apgaismojuma krāsu, izvēlieties Pēc temperatūras vai Pēc krāsas.
Izmantojot opciju Pēc temperatūras,
apgaismojums mainās atbilstoši iestatītajai pasažieru salona temperatūrai.
Ar opciju Pēc krāsas var izmantot apakškategoriju Motīva krāsas turpmākai pielāgošanai.
Noskaņas apgaismojuma regulēšana*
Automašīna ir aprīkota ar vairākām gaismas
diodēm, kas ļauj mainīt apgaismojuma krāsu.
162
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Logi, stikli un spoguļi
Automašīnā ir vairāki dažādi logi, stikla paneļi
un spoguļi. Daži automašīnas logi ir laminēti.
Vējstikls ir no laminēta stikls, un laminēts
stikls ir pieejams kā papildaprīkojums arī
noteiktās citās stikla zonās. Laminētais stikls ir
rūdīts, un tas nodrošina labāku aizsardzību
pret ielaušanos, kā arī labāku skaņas izolāciju
pasažieru nodalījumā.
•
Vējstikla apsildes* aktivizēšana un deaktivizēšana (218 lpp.)
Logu un saulessargu aizsardzība
pret iespiešanu
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana
(219 lpp.)
Visiem elektriski vadāmiem logiem un saulessargiem* ir aizsardzība pret iespiešanu, kas
nostrādā, ja to atvēršanu vai aizvēršanu bloķē
kāds objekts.
Ja kustība tiek bloķēta, tā tiek apturēta un
automātiski notiek kustība pretējā virzienā līdz
aptuveni 50 mm (aptuveni 2 collu) no bloķēšanas pozīcijas (vai pilnas ventilācijas stāvoklī).
Arī panorāmas jumtā* ir izmantots laminēts
stikls.
Uz logiem, kuros iestiklots daudzslāņainais stikls, ir
norādīts simbols1
Saistītā informācija
•
Logu un saulessargu aizsardzība pret
iespiešanu (164 lpp.)
•
•
•
•
•
•
Panorāmas jumts* (170 lpp.)
1
164
Elektriskie logu pacēlāji (165 lpp.)
Atpakaļskata spoguļi (167 lpp.)
Aizsardzību pret iespiešanu var ignorēt, kad
aizvēršana ir atcelta, piemēram, ja ir izveidojies
apledojums, turpinot spiest vadības slēdzi
vienā un tajā pašā virzienā.
Ja ir radusies kļūme ar aizsardzību pret iespiešanu, to var atiestatīt.
BRĪDINĀJUMS
Ja ir ticis atvienots startera akumulators,
automātiskas atvēršanas un aizvēršanas
funkcija ir jāatiestata, lai tā darbotos
pareizi. Lai darbotos aizsardzība pret
iespiešanu, jāveic atiestatīšana.
Augšējais displejs* (141 lpp.)
Vējstikla tīrītāju lietošana (175 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (178 lpp.)
Neattiecas uz vējstiklu un panorāmas jumtu*, kam vienmēr ir izmantots laminēts stikls, tādēļ tiem nav šī simbola.
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Saistītā informācija
•
Aizsardzības pret iespiešanu atiestatīšanas darbības (165 lpp.)
•
Elektrisko logu pacēlāju darbināšana
(166 lpp.)
•
Panorāmas jumta atvēršana* (172 lpp.)
Aizsardzības pret iespiešanu
atiestatīšanas darbības
Ja rodas problēma ar elektrisko logu pacēlāju
elektriskajām funkcijām, var pārbaudīt atiestatīšanas darbību virkni.
Elektriskie logu pacēlāji
Katrās durvīs ir elektrisko logu pacēlāju vadības panelis. Vadītāja durvīs ir vadības slēdži
visu logu vadībai, kā arī bērnu drošības funkcijas aktivizēšanai.
BRĪDINĀJUMS
Ja ir ticis atvienots startera akumulators,
automātiskas atvēršanas un aizvēršanas
funkcija ir jāatiestata, lai tā darbotos
pareizi. Lai darbotos aizsardzība pret
iespiešanu, jāveic atiestatīšana.
Ja problēma atkārtojas vai ir saistīta ar panorāmas jumtu, sazinieties ar autoservisu2.
Elektriski vadāmo logu atiestatīšana
1. Sāciet ar logu aizvērtā pozīcijā.
2. Pēc tam manuālā pozīcijā to ar vadības
slēdžiem 3 reizes pilnīgi aizveriet.
> Sistēma tiek automātiski inicializēta.
Saistītā informācija
2 Ieteicams
sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
•
Logu un saulessargu aizsardzība pret
iespiešanu (164 lpp.)
•
Elektrisko logu pacēlāju darbināšana
(166 lpp.)
Vadības panelis vadītāja durvīs.
Elektriskie slēdži bērnu drošībai*, kas
deaktivizē vadības slēdžus aizmugurējās
durvīs, lai novērstu durvju vai logu atvēršanu no salona.
Aizmugures logu vadības slēdži.
Priekšējo logu vadības slēdži.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 165
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
||
BRĪDINĀJUMS
Kustīgās detaļas vai iespiest bērnus, citus
pasažierus vai priekšmetus.
•
•
Logi vienmēr jālieto piesardzīgi.
•
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā bērnus bez uzraudzības.
•
Atcerieties vienmēr izslēgt jumtu pacēlāju strāvas padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā
0, un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet
tālvadības atslēgu sev līdzi.
•
Neļaujiet bērniem spēlēties ar vadības
slēdžiem.
Nekādā gadījumā nenovietojiet nevienu
priekšmetu vai ķermeņa daļu loga atvērumā, pat ja automašīnas elektrosistēma ir pilnīgi atvienota.
Saistītā informācija
166
•
Elektrisko logu pacēlāju darbināšana
(166 lpp.)
•
Logu un saulessargu aizsardzība pret
iespiešanu (164 lpp.)
•
Aizsardzības pret iespiešanu atiestatīšanas darbības (165 lpp.)
Elektrisko logu pacēlāju
darbināšana
Izmantojot vadītāja durvju vadības paneli, var
vadīt visus elektriskos logu pacēlājus —
izmantojot citu durvju vadības paneļus, var
vadīt tikai attiecīgo durvju elektrisko logu
pacēlāju.
Elektriskie stiklu pacēlāji ir aprīkoti ar aizsardzību pret iespiešanu. Ja ir radusies kļūme ar
aizsardzību pret iespiešanu, to var atiestatīt.
BRĪDINĀJUMS
Kustīgās detaļas vai iespiest bērnus, citus
pasažierus vai priekšmetus.
•
•
Logi vienmēr jālieto piesardzīgi.
•
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā bērnus bez uzraudzības.
•
Atcerieties vienmēr izslēgt jumtu pacēlāju strāvas padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā
0, un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet
tālvadības atslēgu sev līdzi.
•
Nekādā gadījumā nenovietojiet nevienu
priekšmetu vai ķermeņa daļu loga atvērumā, pat ja automašīnas elektrosistēma ir pilnīgi atvienota.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar vadības
slēdžiem.
Elektrisko logu pacēlāju darbība.
Ekspluatācija, neizmantojot automātisko
darbības režīmu. Uzmanīgi pārslēdziet jebkuru no vadības slēdžiem uz augšu vai uz
leju. Elektriski paceļamie stikli pārvietojas
uz augšu vai uz leju, kamēr vien vadības
slēdzi tur attiecīgajā pozīcijā.
Ekspluatācija, izmantojot automātisko
darbības režīmu. Pārvietojiet kādu no vadības slēdžiem līdz galam uz augšu vai uz
leju un atlaidiet. Logs pārvietojas automātiski līdz tā galējam stāvoklim.
Lai varētu lietot elektriskos stiklu pacēlājus,
aizdedzes pozīcijai jābūt I vai II. Elektrisko
logu pacēlājus var regulēt dažas minūtes pēc
automašīnas un aizdedzes izslēgšanas, bet ne
pēc tam, kad ir atvērtas kādas no durvīm.
Vienlaikus var lietot tikai vienu vadības slēdzi.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Tā vadībai var izmantot arī tālvadības atslēgu
vai bezatslēgas atvēršanu* ar durvju rokturi.
BRĪDINĀJUMS
Pārbaudiet, vai nepastāv risks iespiest bērnus vai citus pasažierus, ja visi logi tiek aizvērti ar tālvadības atslēgu vai bezatslēgas
atvēršanas funkciju*, izmantojot durvju rokturi.
PIEZĪME
Saistītā informācija
•
•
Elektriskie logu pacēlāji (165 lpp.)
Logu un saulessargu aizsardzība pret
iespiešanu (164 lpp.)
•
Aizsardzības pret iespiešanu atiestatīšanas darbības (165 lpp.)
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(264 lpp.)
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (241 lpp.)
Atpakaļskata spoguļi
Atpakaļskata spoguļus un sānu spoguļus var
izmantot, lai vadītājam nodrošinātu labāku
redzamību uz aizmuguri.
Salona atpakaļskata spogulis
Salona atpakaļskata spoguli var regulēt, to
manuāli sasverot. Salona atpakaļskata spogulis ir aprīkots ar HomeLink*, automātisko
aptumšošanu* un kompasu*.
Sānu spoguļi
Viens no veidiem, kā samazināt pulsējošo
vēja troksni, kas rodas, kad aizmugures logi
ir atvērti, ir nedaudz pavērt arī priekšējos
logus.
PIEZĪME
Logus nevar atvērt ātrumā, kas pārsniedz
aptuveni 180 km/h (aptuveni 112 mph), bet
tos var aizvērt.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par spēkā
esošo ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.
PIEZĪME
Kad salonā ir zema temperatūra, logus var
nebūt iespējams vadīt.
BRĪDINĀJUMS
Abi spoguļi ir ieliekti, lai nodrošinātu optimālu redzamību. Var šķist, ka priekšmeti
atrodas tālāk, nekā tie ir patiesībā.
Sānu spoguļu pozīcijas var regulēt ar vadības
sviru, kas atrodas vadītāja durvju vadības
panelī. Ir arī pieejami vairāki automātiski iestatījumi, kurus var saistīt ar sēdekļa elektriskās
regulēšanas atmiņas funkcijas pogām*.
Saistītā informācija
•
•
•
•
HomeLink®* (504 lpp.)
Kompass* (507 lpp.)
Atpakaļskata spoguļa aptumšošanas pielāgošana (168 lpp.)
Sānu spoguļu sasvēršana (169 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 167
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (184 lpp.)
Atpakaļskata spoguļa
aptumšošanas pielāgošana
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana
(219 lpp.)
Spilgta gaisma no aizmugures var atspīdēt
atpakaļskata spoguļos un apžilbināt vadītāju.
Ja jums traucē gaisma no aizmugures,
izmantojiet aptumšošanu.
Automātiskā aptumšošana*
Salona atpakaļskata spogulis un sānu spoguļi
automātiski aptumšo spilgtu gaismu no aizmugures. Braukšanas laikā vienmēr darbojas
automātiskā aptumšošana, izņemot gadījumus, kad ir ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
Manuālā aptumšošana
PIEZĪME
Salona atpakaļskata spoguli var aptumšot ar
spoguļa apakšdaļā esošo vadības slēdzi.
Kad tiek mainīts jutīgums, nav manāmu
aptumšošanas izmaiņu, bet izmaiņas
notiek pakāpeniski.
Aptumšošanas jutīgums ietekmē gan salona
atpakaļskata spoguli, gan sānu spoguļus.
Lai mainītu aptumšošanas jutību:
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Manuālas aptumšošanas vadības slēdzis.
1.
Izmantojiet aptumšošanas funkciju, pārvietojot slēdzi salona virzienā.
2. Atiestatiet parastā pozīcijā, pārvietojot slēdzi vējstikla virzienā.
Manuālās aptumšošanas slēdzis nav pieejams
spoguļiem ar automātisko aptumšošanas funkciju.
168
Spoguļi un ērtības.
3. Zem Atpakaļskata spoguļu autom.
aptumšošana atlasiet Normāls, Tumša
vai Gaiša.
Salona atpakaļskata spogulim ir divi sensori —
viens pavērsts uz priekšu, bet otrs — atpakaļ;
tie kopā palīdz identificēt un samazināt žilbinošo gaismu. Turpgaitas virzienā vērstais sensors uztver apkārtējo gaismu, bet atpakaļgaitā
vērstais sensors - aizmugurē braucošā transportlīdzekļa priekšējo lukturu gaismu.
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Lai sānu spoguļus varētu aprīkot ar automātisko aptumšošanas funkciju, arī salona atpakaļskata spogulis ir jāaprīko ar automātisko
aptumšošanas funkciju.
PIEZĪME
Ja sensorus aizklāj, piemēram, stāvēšanas
atļaujas, raidītāji, saulessargi vai sēdekļos
vai bagāžas nodalījumā esošie priekšmeti
tā, ka gaisma nesasniedz sensorus, atpakaļskata spoguļa aptumšošanas funkcija ir
samazināta.
Sānu spoguļu sasvēršana
Lai nodrošinātu labāku redzamību uz aizmuguri, sānu spoguļi ir jāiestata atbilstoši vadītāja vēlmēm. Ir pieejami vairāki automātiski
iestatījumi, kurus arī var saistīt ar sēdekļa
elektriskās regulēšanas atmiņas funkcijas
pogām*.
Sānu spoguļu slēdžu lietošana
Atpakaļskata spoguļu elektriska
salocīšana*
Spoguļus iespējams ievilkt, kad novietojat
automašīnu stāvēšanai vai braucat šaurās vietās.
1.
Vienlaikus nospiediet pogas L un R.
2. Atlaidiet tos pēc apmēram 1 sekundes.
Spoguļi automātiski apstājas pilnībā
ievilktā stāvoklī.
Atlokiet spoguļus, vienlaikus nospiežot L un R
taustiņus. Spoguļi automātiski apstājas pilnībā
izbīdītā stāvoklī.
Saistītā informācija
•
•
3. Vēlreiz nospiediet L vai R taustiņu. Gaismai jānodziest.
Atpakaļskata spoguļi (167 lpp.)
Sānu spoguļu sasvēršana (169 lpp.)
Atiestatīšana neitrālā pozīcijā
Sānu spoguļu slēdži.
Sānu spoguļu pozīcijas var regulēt ar vadības
sviru, kas atrodas vadītāja durvju vadības
panelī. Aizdedzes pozīcijai ir jābūt vismaz I.
1.
Nospiediet L kreisās puses sānu spoguļa
taustiņu vai R labās puses sānu spoguļa
taustiņu. Iedegas gaisma spiedpogā.
2. Noregulējiet spoguli ar vadības sviru centrā.
Spoguļi, kuri ārējas iedarbības dēļ ir izkustināti,
ir elektriski jānoregulē atpakaļ neitrālā pozīcijā,
lai to nolocīšanas/atlocīšanas* funkcija darbotos pareizi.
1.
Nolokiet durvju spoguļus, vienlaikus
nospiežot pogas L un R.
2. Varat tos atkal atlocīt, vienlaikus nospiežot
pogas L un R.
3. Ja nepieciešams, atkārtojiet iepriekšējās
darbības.
Tagad spoguļi ir atiestatīti neitrālā stāvoklī.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 169
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
||
Sasvēršana, novietojot stāvvietā3
Sānu spoguļus var pagriezt uz leju, lai vadītājs
varētu redzēt ceļa malu, piemēram, novietojot
automašīnu stāvvietā.
–
Ieslēdziet atpakaļgaitas pārnesumu un
nospiediet L vai R taustiņu.
Ņemiet vērā, ka poga var būt jānospiež divreiz
atkarībā no tā, vai tā jau ir atlasīta. Kad durvju
spogulis tiek pagriezts uz leju, poga mirgo.
Kad atpakaļgaitas pārnesums tiek izslēgts,
pēc aptuveni 3 sekundēm durvju spogulis
automātiski sāk atgriezties sākotnējā pozīcijā
un pēc aptuveni 8 sekundēm to sasniedz.
Automātiskā pielocīšana, automobili
aizslēdzot*
Kad automašīna tiek aizslēgta/atslēgta ar tālvadības atslēgu, sānu spoguļus var automātiski nolocīt/atlocīt. Tomēr, ja spoguļi ir nolocīti
manuāli, tie ir arī manuāli jāatloka.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
3. Atlasiet Pēc aizslēgšanas nolocīt
spoguļus, lai aktivizētu/deaktivizētu.
Ar šo iestatījumu durvju spogulis tiek automātiski pagriezts uz leju, kad tiek izvēlēts atpakaļgaitas pārnesums. Nolocītā pozīcija ir iestatīta
iepriekš, un to nevar regulēt.
Saistītā informācija
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Spoguļi un ērtības.
3. Zem Ārējo spoguļu sasvēršana, braucot
atpakaļgaitā atlasiet Izslēgts, Vadītāja,
Pasažiera vai Abi, lai aktivizētu/deaktivizētu un atlasītu, kuru atpakaļskata spoguli
sasvērt.
3 Tikai
Panorāmas jumts*
Panorāmas jumts ir sadalīts divās stikla daļās.
Priekšējās daļas aizmugurējo malu var pacelt
vertikāli (ventilācijas pozīcija) vai horizontāli
(atvērtā pozīcija) Aizmugurējā daļa ir fiksēts
jumta stikls.
Panorāmas jumtam ir vēja deflektors un saulessargs, kas ir izgatavots no perforēta
auduma un novietots zem lūkas stikla, lai
nodrošinātu papildu aizsardzību pret, piemēram, stipru saules gaismu.
Spoguļi un ērtības.
Automātiska sasvēršana, novietojot
stāvvietā3
1.
170
Varat panākt, lai durvju spogulis atgriežas tā
sākotnējā pozīcijā, divreiz nospiežot pogu L
vai R.
•
•
Atpakaļskata spoguļi (167 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (184 lpp.)
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana
(219 lpp.)
Atpakaļskata spoguļa aptumšošanas pielāgošana (168 lpp.)
Panorāmas jumtu un saulessargu vada ar vadības slēdzi, kas atrodas jumtā.
Lai varētu lietot panorāmas jumtu un saulessargu, automašīnas elektrosistēmai jāatrodas
aizdedzes pozīcijā I vai II.
kombinācijā ar elektriski vadāmo sēdekļu atmiņas funkcijas pogām*.
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
BRĪDINĀJUMS
SVARĪGI
Kustīgās detaļas vai iespiest bērnus, citus
pasažierus vai priekšmetus.
•
•
•
Logi vienmēr jālieto piesardzīgi.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar vadības
slēdžiem.
•
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā bērnus bez uzraudzības.
•
Atcerieties vienmēr izslēgt jumtu pacēlāju strāvas padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā
0, un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet
tālvadības atslēgu sev līdzi.
•
Nekādā gadījumā nenovietojiet nevienu
priekšmetu vai ķermeņa daļu loga atvērumā, pat ja automašīnas elektrosistēma ir pilnīgi atvienota.
•
Pirms panorāmas jumta atvēršanas
notīriet ledu un sniegu. Rīkojieties piesardzīgi, lai nesaskrāpētu virsmas un
nesabojātu joslas.
Nelietojiet panorāmas jumtu, ja tas ir
aizsalis.
•
Logu un saulessargu aizsardzība pret
iespiešanu (164 lpp.)
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(264 lpp.)
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (241 lpp.)
Vēja aizsargs
SVARĪGI
•
Neatveriet panorāmas jumtu, kad ir
uzstādīts jumta bagāžnieks.
•
Nenovietojiet smagus priekšmetus uz
panorāmas jumta.
Panorāmas lūka ir aprīkota ar vēja aizsargu,
kas tiek uzlocīts uz augšu, kas panorāmas lūka
ir atvērtā pozīcijā.
Saistītā informācija
•
•
Panorāmas jumta atvēršana* (172 lpp.)
Panorāmas jumta* saulessarga automātiska aizvēršana. (174 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
171
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Panorāmas jumta atvēršana*
Panorāmas jumtu un saulessargu vada ar
vadības slēdzi jumta panelī, un tie abi ir aprīkoti ar aizsardzību pret iespiešanu.
BRĪDINĀJUMS
SVARĪGI
•
Neatveriet panorāmas jumtu, kad ir
uzstādīts jumta bagāžnieks.
•
Nenovietojiet smagus priekšmetus uz
panorāmas jumta.
Kustīgās detaļas vai iespiest bērnus, citus
pasažierus vai priekšmetus.
•
•
Logi vienmēr jālieto piesardzīgi.
•
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā bērnus bez uzraudzības.
•
Atcerieties vienmēr izslēgt jumtu pacēlāju strāvas padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā
0, un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet
tālvadības atslēgu sev līdzi.
•
Neļaujiet bērniem spēlēties ar vadības
slēdžiem.
Nekādā gadījumā nenovietojiet nevienu
priekšmetu vai ķermeņa daļu loga atvērumā, pat ja automašīnas elektrosistēma ir pilnīgi atvienota.
SVARĪGI
•
Pirms panorāmas jumta atvēršanas
notīriet ledu un sniegu. Rīkojieties piesardzīgi, lai nesaskrāpētu virsmas un
nesabojātu joslas.
•
Nelietojiet panorāmas jumtu, ja tas ir
aizsalis.
Lai varētu lietot panorāmas jumtu un saulessargu, automašīnas elektrosistēmai jāatrodas
aizdedzes pozīcijā I vai II.
Tā vadībai var izmantot arī tālvadības atslēgu
vai bezatslēgas atvēršanu* ar durvju rokturi.
BRĪDINĀJUMS
Pārbaudiet, vai nepastāv risks iespiest bērnus vai citus pasažierus, ja visi logi tiek aizvērti ar tālvadības atslēgu vai bezatslēgas
atvēršanas funkciju*, izmantojot durvju rokturi.
4 Komforta
172
SVARĪGI
Pēc aizvēršanas pārliecinieties, ka panorāmas jumts ir kārtīgi aizvērts.
Jumta kustība apstājas, ja manuālas vadības
laikā vadības slēdzis tiek atlaists vai stikls sasniedz komforta4, maksimāli atvērtu vai aizvērtu
pozīciju. Gan panorāmas jumta, gan saulessarga kustība tiek apturēta, arī ja jumta vadības slēdzi pārslēdz pašreizējam kustības virzienam pretējā virzienā.
Panorāmas jumts un saulessargs ir arī aprīkots
ar aizsardzību pret iespiešanu. Ja ir radusies
kļūme ar aizsardzību pret iespiešanu, to var
atiestatīt.
PIEZĪME
Lai manuāli atvērtu panorāmas lūku, vispirms ir pilnībā jāatver saules aizsegs. Kad
šī procedūra tiek izpildīta pretējā virzienā,
pirms saulessarga pilnīgas aizvēršanas ir
pilnīgi jāaizver panorāmas lūka.
PIEZĪME
Kad salonā ir zema temperatūra, logus var
nebūt iespējams vadīt.
pozīcija ir pozīcija, kas braukšanas laikā nodrošina komfortabli zemu vēja un rezonanses trokšņa līmeni.
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Atvēršana ventilācijas stāvoklī un
aizvēršana
Panorāmas jumta atvēršana un
aizvēršana līdz galam, izmantojot
vadības slēdzi jumtā
Aizveriet, atkārtojot iepriekšējās darbības pretējā secībā — nospiediet slēdzi uz priekšu/uz
leju manuālas aizvēršanas pozīcijā.
Automātiskā darbība
1. Atveriet saules aizsargu maksimālā pozīcijā – nospiediet slēdzi uz aizmuguri automātiskās atvēršanas pozīcijā un atlaidiet.
2. Atveriet panorāmas jumtu komforta pozīcijā — otrreiz nospiediet slēdzi uz aizmuguri automātiskas atvēršanas pozīcijā un
atlaidiet.
Ventilācijas pozīcija, vertikāla pie aizmugurējās
malas.
Atveriet, vienreiz nospiežot slēdzi uz
augšu.
Aizveriet, vienreiz nospiežot slēdzi uz leju.
Izvēloties ventilācijas pozīciju, tiek pacelta
priekšējā stikla pārsega aizmugurējā mala. Ja,
izvēloties ventilācijas stāvokli, saulessargs ir
pilnīgi aizvērts, tas automātiski atveras aptuveni par 50 mm (aptuveni 2 collām).
Saulessargs automātiski seko, ja panorāmas
jumtu aizver no ventilācijas pozīcijas.
Vadība manuālajā režīmā
Vadība automātiskajā režīmā
Manuālā darbība
1. Lai atvērtu saulessargu, nospiediet slēdzi
uz aizmuguri manuālas atvēršanas pozīcijā.
2. Atveriet panorāmas jumtu komforta pozīcijā — otrreiz nospiediet slēdzi uz aizmuguri manuālas atvēršanas pozīcijā.
3. Atveriet panorāmas jumtu maksimāli
atvērtā pozīcijā — trešoreiz nospiediet slēdzi uz aizmuguri manuālas atvēršanas
pozīcijā.
3. Atveriet panorāmas jumtu maksimāli
atvērtā pozīcijā — trešoreiz nospiediet slēdzi uz aizmuguri automātiskas atvēršanas
pozīcijā un atlaidiet.
Aizveriet, atkārtojot iepriekšējās darbības pretējā secībā — nospiediet slēdzi uz priekšu/uz
leju automātiskas aizvēršanas pozīcijā.
Automātiska vadība — ātra atvēršana vai
aizvēršana
Panorāmas jumtu un saulessargu var atvērt vai
aizvērt vienlaikus:
–
Lai atvērtu - divreiz nospiediet slēdzi uz
aizmuguri automātiskās darbības pozīcijā
un atlaidiet.
–
Lai aizvērtu, divreiz nospiediet slēdzi virzienā uz priekšu/uz leju automātiskās darbības pozīcijā un atlaidiet.
}}
173
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
||
Saistītā informācija
•
•
Panorāmas jumts* (170 lpp.)
Panorāmas jumta* saulessarga automātiska aizvēršana. (174 lpp.)
•
Logu un saulessargu aizsardzība pret
iespiešanu (164 lpp.)
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(264 lpp.)
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (241 lpp.)
Panorāmas jumta* saulessarga
automātiska aizvēršana.
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(264 lpp.)
Ar šo funkciju saulessargs tiek automātiski
aizvērts 15 minūtes pēc automašīnas aizslēgšanas, ja tā ir novietota stāvēšanai karstos laikapstākļos. Tas tiek darīts, lai pazeminātu
pasažieru salona temperatūru un aizsargātu
automašīnas polsterējumu no izbalēšanas.
Šī funkcija ir deaktivizēta, kad automašīna tiek
piegādāta no rūpnīcas, un to var aktivizēt vai
deaktivizēt centrālajā displejā.
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (241 lpp.)
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Aizslēgšana.
Atlasiet Automātiska saulessarga
aizvēršana, lai aktivizētu/deaktivizētu.
PIEZĪME
Saulessargs tiek aizvērts, arī kad visi logi
tiek aizvērti, izmantojot tālvadības atslēgu
vai bezatslēgas atvēršanas funkciju* ar
durvju rokturi.
Saistītā informācija
•
•
•
174
Panorāmas jumts* (170 lpp.)
Panorāmas jumta atvēršana* (172 lpp.)
Logu un saulessargu aizsardzība pret
iespiešanu (164 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Logu tīrītāja slotiņas un
mazgāšanas šķīdums
•
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais
logs (675 lpp.)
Tīrītāju un mazgāšanas šķidruma izsmidzinātāju mērķis ir uzlabot redzamību, kā arī priekšējo lukturu gaismas stara formu.
Mazgāšanas šķidrums tieši no tīrītāja slotiņām
un tīrītāja slotiņu apsilde* nodrošina labāku
redzamību.
•
Vējstikla tīrītāju lietošana (175 lpp.)
Vējstikla tīrītāju lietošana
Vējstikla tīrītāji ir paredzēti vējstikla tīrīšanai.
Ar stūres labo svirslēdzi var veikt dažādus vējstikla tīrītāju iestatījumus.
Informācija par to, ka ir jāuzpilda apskalošanas
šķidrums, vadītāja displejā tiek rādīta, kad ir
atlicis aptuveni 1 litrs (1 kvarta) apskalošanas
šķidruma.
Saistītā informācija
•
•
Lietus sensora lietošana (176 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (178 lpp.)
•
Aizmugurējā loga automātiska tīrīšana,
braucot atpakaļgaitā (180 lpp.)
•
Lietus sensora atmiņas funkcijas lietošana
(177 lpp.)
•
Aizmugurējā loga tīrītāja un skalotāja lietošana (179 lpp.)
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(678 lpp.)
•
Tīrītāja slotiņu iestatīšana apkopes pozīcijā
(677 lpp.)
•
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa
(676 lpp.)
Labās puses svirslēdzis.
Ritenītis, ko izmanto lietus sensora jutības
un tīrīšanas biežuma iestatīšanai.
Viens vēziens
Nolaidiet svirslēdzi un atbrīvojiet, lai
tiktu izpildīts viens vēziens.
Vējstikla tīrītāji izslēgti
Pārvietojiet svirslēdzi pozīcijā 0, lai
izslēgtu vējstikla tīrītājus.
Regulārā tīrīšana
Pārslēdziet sviru uz augšu, lai pārslēgtu
tīrītājus regulāras tīrīšanas režīmā. Iestatiet vēzienu skaitu laika vienībā ar īkšķratu,
kad izvēlēta regulārā tīrīšana.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 175
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
||
Nepārtrauktā tīrīšana
•
Aizmugurējā loga tīrītāja un skalotāja lietošana (179 lpp.)
Paceliet svirslēdzi, lai tīrītāji darbotos
normālā ātrumā.
•
Paceliet svirslēdzi vēl tālāk, lai tīrītāji
darbotos lielā ātrumā.
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(678 lpp.)
•
Tīrītāja slotiņu iestatīšana apkopes pozīcijā
(677 lpp.)
•
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa
(676 lpp.)
•
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais
logs (675 lpp.)
SVARĪGI
Pirms ieslēdzat stiklu tīrītājus, pārliecinieties, ka tīrītāju slotiņas nav piesalušas, un
notīriet no vējstikla (un aizmugures stikla)
sniegu un ledu.
Lietus sensora lietošana
Lietus sensors atkarībā no lietus daudzuma,
kas tiek noteikts uz vējstikla, automātiski
aktivizē vējstikla tīrītājus. Lietus sensora
jutību var regulēt ar labās puses svirslēdža
īkšķratu.
SVARĪGI
Kad stiklu tīrītāji tīra vējstiklu, izsmidziniet
lielu daudzumu stiklu skalošanas šķidruma.
Kad vējstikla tīrītāji darbojas, vējstiklam
jābūt slapjam.
Labās puses svirslēdzis.
Lietus sensora taustiņš
Saistītā informācija
•
•
176
Lietus sensora lietošana (176 lpp.)
Īkšķrata jutība/frekvence
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (178 lpp.)
Kad lietus sensors ir aktivizēts, vadītāja dis.
plejā ir redzams lietus sensora simbols
•
Aizmugurējā loga automātiska tīrīšana,
braucot atpakaļgaitā (180 lpp.)
Lietus sensora aktivizēšana
•
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums (175 lpp.)
•
Lietus sensora atmiņas funkcijas lietošana
(177 lpp.)
Aktivizējot lietus sensoru, automašīnai jābrauc
vai jābūt aizdedzes pozīcijā I vai II, bet vējstikla tīrītāju svirslēdzim jābūt pozīcijā 0 vai
viena vēziena pozīcijā.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Aktivējiet lietus sensoru, nospiežot lietus sen.
sora taustiņu
Pārvietojiet sviru uz leju, lai tīrītāji kustētos.
Pagrieziet īkšķratu uz augšu, lai paaugstinātu
jutību, vai uz leju, lai pazeminātu jutību.
Papildu vēziens tiek izdarīts, ja īkšķrats tiek
pagriezts uz augšu.
Lietus sensora deaktivizēšana
Deaktivizējiet lietus sensoru, nospiežot lietus
sensora taustiņu
vai pārslēdzot svirslēdzi uz augšu — uz citu stiklu tīrītāja programmu.
Lietus sensors tiek deaktivizēts automātiski
aizdedzes pozīcijā 0 vai tad, kad tiek izslēgts
dzinējs.
Lietus sensors tiek deaktivizēts automātiski,
kad tīrītāju slotiņas tiek iestatītas apkopes
pozīcijā. Izslēdzot apkopes pozīciju, lietus sensors tiek atkal aktivizēts.
Saistītā informācija
•
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (178 lpp.)
•
Aizmugurējā loga automātiska tīrīšana,
braucot atpakaļgaitā (180 lpp.)
•
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums (175 lpp.)
•
Lietus sensora atmiņas funkcijas lietošana
(177 lpp.)
•
Aizmugurējā loga tīrītāja un skalotāja lietošana (179 lpp.)
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(678 lpp.)
•
Tīrītāja slotiņu iestatīšana apkopes pozīcijā
(677 lpp.)
•
•
•
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa (676 lpp.)
Lietus sensora atmiņas funkcijas
lietošana
Lietus sensors atkarībā no lietus daudzuma,
kas tiek noteikts uz vējstikla, automātiski
aktivizē vējstikla tīrītājus.
Atmiņas funkcijas aktivizēšana/
deaktivizēšana
Lietus sensora atmiņas funkciju var aktivizēt
tā, lai lietus sensora taustiņš nebūtu jānospiež,
ikreiz iedarbinot automašīnu:
1.
2. Nospiediet My Car
Vējstikla tīrītājs.
3. Atlasiet Lietus sensora atmiņas
funkcija, lai aktivizētu/deaktivizētu atmiņas funkciju.
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais
logs (675 lpp.)
Saistītā informācija
Vējstikla tīrītāju lietošana (175 lpp.)
•
•
SVARĪGI
Automātiskajā automazgātavā vējstikla tīrītāji var sākt darboties un tikt sabojāti.
Deaktivizējiet lietus sensoru, kamēr automašīna darbojas vai kad automašīnas elektrosistēmai ir ieslēgta aizdedzes pozīcija I
vai II. Vadītāja displejā redzamais simbols
nodziest.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Lietus sensora lietošana (176 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (178 lpp.)
•
Aizmugurējā loga automātiska tīrīšana,
braucot atpakaļgaitā (180 lpp.)
•
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums (175 lpp.)
•
Aizmugurējā loga tīrītāja un skalotāja lietošana (179 lpp.)
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(678 lpp.)
}}
177
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
•
Tīrītāja slotiņu iestatīšana apkopes pozīcijā
(677 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu
skalotāju lietošana
•
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa
(676 lpp.)
•
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais
logs (675 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu apskalotāji ir
paredzēti vējstikla un priekšējo lukturu tīrīšanai. Vējstikla un priekšējo lukturu apskalotājus ieslēdz, izmantojot labo svirslēdzi.
•
Vējstikla tīrītāju lietošana (175 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju
ieslēgšana
SVARĪGI
Neaktivizējiet skalotāja sistēmu, kad tā ir
sasalusi vai skalotāja tvertne ir tukša, pretējā gadījumā pastāv sūkņa sabojāšanas
risks.
Priekšējo lukturu mazgāšana*
Lai taupītu mazgāšanas šķidrumu, priekšējie
lukturi tiek automātiski apskaloti pēc iepriekšnoteikta laika intervāla, kad priekšējie lukturi ir
ieslēgti.
Samazināta apskalošana
Mazgāšanas funkcija, labās puses svirslēdzis.
–
178
Lai iedarbinātu vējstikla un priekšējo lukturu mazgātājus, pārvietojiet labās puses
svirslēdzi uz priekšu stūres virzienā.
> Vējstikla tīrītāji veiks vēl vairākus vēzienus pēc sviras atbrīvošanas.
Ja tvertnē ir atlicis tikai aptuveni 1 litrs (1 qt)
mazgāšanas šķidruma un vadītāja displejā tiek
rādīts ziņojums Stiklu skaloš. šķidr. Zems
, tad
līmenis, uzpildiet kopā ar simbolu
mazgāšanas šķidruma padeve priekšējiem lukturiem tiek izslēgta. Tas tiek darīts, jo vējstikla
tīrīšanai un redzamībai pa to ir augstāka prioritāte. Priekšējie lukturi tiek mazgāti, tikai ja ir
ieslēgti tālās vai tuvās gaismas lukturi.
Saistītā informācija
•
•
Lietus sensora lietošana (176 lpp.)
Aizmugurējā loga automātiska tīrīšana,
braucot atpakaļgaitā (180 lpp.)
•
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums (175 lpp.)
•
Lietus sensora atmiņas funkcijas lietošana
(177 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
•
Aizmugurējā loga tīrītāja un skalotāja lietošana (179 lpp.)
Aizmugurējā loga tīrītāja un
skalotāja lietošana
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(678 lpp.)
•
Tīrītāja slotiņu iestatīšana apkopes pozīcijā
(677 lpp.)
•
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa
(676 lpp.)
Aizmugurējā loga apskalotājs un tīrītājs ir
izstrādāts tā, lai tīrītu aizmugurējo logu.
Izmantojot stūres labās puses svirslēdzi, var
sākt mazgāšanu/tīrīšanu un mainīt iestatījumus.
•
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais
logs (675 lpp.)
•
Vējstikla tīrītāju lietošana (175 lpp.)
Aizmugurējā loga tīrītāja un
apskalotāja aktivizēšana
PIEZĪME
Aizmugurējā stikla tīrītājs ir aprīkots ar
motora pārkaršanas aizsardzības sistēmu,
kas to izslēdz, ja tas pārkarst. Pēc atdzišanas perioda aizmugurējā stikla tīrītājs atkal
darbojas.
Atlasiet
, lai aizmugurējam logam
veiktu regulāras tīrīšanas darbību.
–
Atlasiet
, lai aizmugurējam logam
veiktu nepārtrauktas tīrīšanas darbību.
Pārvietojiet stūres labajā pusē esošo svirslēdzi uz priekšu, lai sāktu skalot un tīrīt
aizmugurējo logu.
Saistītā informācija
•
•
Lietus sensora lietošana (176 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (178 lpp.)
•
Aizmugurējā loga automātiska tīrīšana,
braucot atpakaļgaitā (180 lpp.)
•
Lietus sensora atmiņas funkcijas lietošana
(177 lpp.)
•
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums (175 lpp.)
}}
179
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(678 lpp.)
Aizmugurējā loga automātiska
tīrīšana, braucot atpakaļgaitā
•
Tīrītāja slotiņu iestatīšana apkopes pozīcijā
(677 lpp.)
•
Tīrītāja slotiņu iestatīšana apkopes pozīcijā
(677 lpp.)
•
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa
(676 lpp.)
•
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa
(676 lpp.)
•
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais
logs (675 lpp.)
•
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais
logs (675 lpp.)
•
Vējstikla tīrītāju lietošana (175 lpp.)
•
Vējstikla tīrītāju lietošana (175 lpp.)
Ieslēdzot atpakaļgaitas pārnesumu, kamēr
vējstikla tīrītāji ir ieslēgti, tiek aktivizēta aizmugurējā loga tīrīšana. Šī funkcija tiek apturēta, kad tiek izslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Vējstikla tīrītājs.
3. Atlasiet Autom. aizm. stikla tīrīšana, lai
aktivizētu/deaktivizētu stiklu tīrīšanu atpakaļgaitas manevra laikā.
Ja aizmugurējā stikla tīrītājs jau darbojas ar
nemainīgu ātrumu, pēc atpakaļgaitas pārnesuma ieslēgšanas nav nekādu pārmaiņu.
Saistītā informācija
•
•
180
Lietus sensora lietošana (176 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (178 lpp.)
•
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums (175 lpp.)
•
Lietus sensora atmiņas funkcijas lietošana
(177 lpp.)
•
Aizmugurējā loga tīrītāja un skalotāja lietošana (179 lpp.)
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(678 lpp.)
SĒDEKĻI UN STŪRE
SĒDEKĻI UN STŪRE
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
Gurnu atbalstu* var mainīt, nospiežot taustiņu virzienā uz augšu/uz leju/uz priekšu/
atpakaļ2.
Automašīnas priekšējiem sēdekļiem ir dažādas iestatījumu opcijas, lai uzlabotu komfortu.
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(186 lpp.)
•
Atzveltnes slīpumu var mainīt, pagriežot
vadības slēdzi.
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (189 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (190 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (192 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Mainiet sēdekļa sēdvirsmas garumu*,
pavelkot sviru uz augšu un ar roku pārvietojot sēdekļa sēdvirsmu uz priekšu/atpakaļ.
Sēdekļus var pārvietot uz priekšu/atpakaļ,
paceļot rokturi un noregulējot attālumu
līdz stūrei un pedāļiem. Pārbaudiet, vai
sēdeklis ir nofiksējies pēc pozīcijas izmainīšanas.
1 Attiecas
2 Attiecas
182
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (188 lpp.)
Sēdekli var pacelt/nolaist, regulējot vadības ierīci uz augšu/uz leju.
Noregulējiet vadītāja sēdekli, pirms sākt
braukšanu - nekādā gadījumā nedariet to
braukšanas laikā. Pārliecinieties, ka sēdeklis ir nofiksēts, lai nesavainotos straujas
bremzēšanas vai negadījuma laikā.
Sēdekļa polsterējuma priekšējo malu var
pacelt/nolaist*, veicot sūknējošas kustības
uz augšu/uz leju.1
•
Saistītā informācija
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(183 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (183 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (184 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(185 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (187 lpp.)
tikai uz vadītāja sēdekli.
uz četrvirzienu gurnu atbalstiem*. Divvirzienu gurnu atbalstus* var regulēt uz priekšu/atpakaļ.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
Elektriski vadāmi priekšējie
sēdekļi*
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (184 lpp.)
Elektriski vadāmā priekšējā
sēdekļa regulēšana*
Automašīnas priekšējiem sēdekļiem ir dažādas iestatījumu opcijas, lai uzlabotu komfortu. Elektriski vadāmo sēdekli var pārvietot
uz priekšu/atpakaļ un uz augšu/uz leju.
Sēdekļa sēdvirsmas priekšējo malu var
pacelt/nolaist, kā arī noregulēt tās garumu*.
Var mainīt atzveltnes leņķi. Gurnu atbalstu*
var regulēt uz augšu/uz leju/uz priekšu/atpakaļ.3
Sēdekļus var iestatīt, kad dzinējs darbojas, un
noteiktu laiku pēc durvju atslēgšanas, kad dzinējs nedarbojas. Regulēšanu var veikt arī kādu
laiku pēc dzinēja izslēgšanas.
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(185 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (187 lpp.)
Iestatiet vēlamo sēdēšanas pozīciju, izmantojot vadības slēdzi uz priekšējā sēdekļa sēdvirsmas. Lai iestatītu dažādās komforta funkcijas, pagrieziet daudzfunkcionālo vadības slēdzi4 uz augšu/uz leju.
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (188 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(186 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (189 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (190 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (192 lpp.)
SVARĪGI
Elektriski regulējamiem sēdekļiem ir aizsardzība pret pārslodzi, kas nostrādā, ja kāda
sēdekļa kustību bloķē kāds objekts. Ja tā
notiek, noņemiet objektu un vēlreiz mēģiniet pārvietot sēdekli.
Ilustrācijā redzami vadības slēdži automašīnai ar četrvirzienu gurnu atbalstu*. Automašīnās ar divvirzienu
gurnu atbalstu* nav pagriežama daudzfunkcionāla
vadības slēdža.
Automašīnās ar četrvirzienu gurnu
atbalstu* pagrieziet daudzfunkcionālo
vadības slēdzi4 uz augšu/uz leju, lai iestatītu dažādas komforta funkcijas. Automašīnās ar divvirzienu gurnu atbalstu* izman-
Saistītā informācija
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(182 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (183 lpp.)
3 Attiecas uz četrvirzienu gurnu atbalstiem*. Divvirzienu gurnu
4 Nav pieejams automašīnās ar divvirzienu gurnu atbalstu*.
atbalstus* var regulēt uz priekšu/atpakaļ.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 183
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
tojiet apaļo pogu, lai noregulētu gurnu
atbalstu uz priekšu/atpakaļ.
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(186 lpp.)
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla
displeja pozīcijas saglabāšana*
Sēdekļa polsterējuma priekšējo malu var
pacelt/nolaist, pārvietojot vadības ierīci uz
augšu/uz leju.
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (189 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (190 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (192 lpp.)
Elektriski regulējamā sēdekļa*, sānu spoguļu
un vējstikla displeja* pozīciju var saglabāt
atmiņas taustiņos.
Saglabājiet elektriski regulējamā sēdekļa*,
sānu spoguļu un vējstikla displeja* divas dažādas pozīcijas, izmantojot atmiņas taustiņus.
Taustiņi atrodas vienu vai abu priekšējo durvju
iekšpusē*.
Sēdekli var pacelt/nolaist, regulējot vadības ierīci uz augšu/uz leju.
Sēdekli var pārvietot uz priekšu/atpakaļ,
regulējot vadības ierīci uz priekšu/atpakaļ.
Atzveltnes slīpumu var mainīt, regulējot
vadības ierīci uz priekšu/atpakaļ.
Vienlaikus var veikt tikai vienu kustību (uz
priekšu/atpakaļ/uz augšu/uz leju).
Priekšējo sēdekļu atzveltnes nevar pieliekt pilnīgi uz priekšu.
Saistītā informācija
184
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(182 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(183 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (184 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(185 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (187 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (188 lpp.)
Taustiņš M iestatījumu saglabāšanai.
Atmiņas taustiņš.
Atmiņas taustiņš.
Pozīcijas saglabāšana
1.
Noregulējiet sēdekli, sānu spoguļus un
augšējo displeju vēlamajā pozīcijā.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
2. Nospiediet un turiet pogu M. Pogā iedegas indikators.
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(186 lpp.)
3. Trīs sekunžu laikā nospiediet un turiet
taustiņu 1 vai 2.
> Kad pozīcija ir saglabāta izvēlētajā
atmiņas taustiņā, ir dzirdams skaņas
signāls un nodziest taustiņa M gaismas
indikators.
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (189 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (190 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (192 lpp.)
Ja trīs sekunžu laikā netiek nospiests neviens
no atmiņas taustiņiem, taustiņš M nodziest un
iestatījumi netiek saglabāti.
•
•
Sānu spoguļu sasvēršana (169 lpp.)
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu
un vējstikla displeja pozīcijas
lietošana*
Ja ir saglabātas elektriski regulējamā
sēdekļa*, sānu spoguļu un vējstikla displeja*
pozīcijas, tās var aktivizēt, izmantojot atmiņas taustiņus.
Saglabāto iestatījumu izmantošana
Vējstikla displeja iestatījumi* (143 lpp.)
Pirms var iestatīt jaunu atmiņas pozīciju, ir
jānoregulē sēdeklis, sānu spoguļi vai vējstikla
displejs.
Saistītā informācija
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(182 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(183 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (183 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(185 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (187 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (188 lpp.)
Saglabāto iestatījumu var lietot, gan tad, kad
priekšējās durvis ir atvērtas, gan tad, kad tās ir
aizvērtas:
Atvērtas priekšējās durvis
– Īsi nospiediet vienu no atmiņas taustiņiem
1 ( ) vai 2 ( ). Elektriski regulējamais
sēdeklis, sānu spoguļi un vējstikla displejs
pārvietojas un apstājas pozīcijās, kas
saglabātas izvēlētajā atmiņas taustiņā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 185
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
Aizvērtas priekšējās durvis
– Nospiediet un turiet vienu no atmiņas taustiņiem 1 ( ) vai 2 ( ), līdz sēdeklis,
sānu spoguļi un vējstikla displejs apstājas
pozīcijās, kas saglabātas izvēlētajā atmiņas taustiņā.
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (187 lpp.)
Priekšējā sēdekļa masāžas
iestatījumi*
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (188 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(186 lpp.)
Iestatījumus var mainīt gan ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi sēdekļa sānos, gan centrālajā displejā. Dažādie iestatījumi ir redzami
vidējā displejā.
Atlaižot atmiņas taustiņu, sēdekļa, sānu spoguļu un augšējā displeja kustība apstājas.
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (189 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (190 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (192 lpp.)
•
•
Sānu spoguļu sasvēršana (169 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
•
Tā kā vadītāja sēdekli var regulēt,
kamēr aizdedze ir izslēgta, automašīnā
nedrīkst atrasties nepieskatīti bērni.
•
Sēdekļa kustību var jebkurā laikā
APTURĒT, nospiežot jebkuru sēdekļa
elektriskās vadības paneļa taustiņu.
•
•
Neregulējiet sēdekli braukšanas laikā.
Pārliecinieties, ka sēdekļu regulēšanas
laikā zem tiem nekas neatrodas.
Saistītā informācija
186
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(182 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(183 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (183 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (184 lpp.)
Vējstikla displeja iestatījumi* (143 lpp.)
Daudzfunkcionālais vadības slēdzis, atrodas sēdvietas sānos.
Masāžas iestatījumi
Ir pieejamas šādas masāžas iestatījumu opcijas:
• Ieslēgt/Izslēgts: atlasiet Ieslēgt/
Izslēgts, lai ieslēgtu/izslēgtu masāžas
funkciju.
• Programs 1-5: ir pieejamas 5 iepriekš iestatītas masāžas programmas. Izvēlieties
Viļņojoša, Soļojoša, Papildu, Gurnu vai
Plecu.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
• Intensitāte: atlasiet Zems, Normāls vai
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (188 lpp.)
Masāžas iestatījumu regulēšana*
priekšējam sēdeklim
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (189 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (190 lpp.)
Iestatījumus var mainīt gan ar sēdekļa daudzfunkcionālo vadības slēdzi, gan vidējā displejā. Dažādie iestatījumi ir redzami vidējā
displejā.
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (192 lpp.)
Masāžas iestatījumu regulēšana
priekšējam sēdeklim
Augsts.
• Ātrums: atlasiet Lēni, Normāls vai Ātri.
Masāžas atsākšana
Masāžas funkcija tiek automātiski deaktivizēta
pēc 20 minūtēm. Funkciju var atkārtoti aktivizēt manuāli.
–
Centrālajā displejā pieskarieties
Restartēt, lai atsāktu atlasīto masāžas
programmu.
> Masāžas programma tiek sākta no
sākuma. Ja nekāda darbība netiek
veikta, ziņojums joprojām tiek rādīts
augšējā skatā.
Priekšējo sēdekļu atzveltnē ir masāžas funkcija. Masāžu veic gaisa polsterējums, un ir pieejami dažādi masāžas iestatījumi.
Masāžas funkciju var aktivizēt, tikai kad darbojas automašīnas dzinējs.
Saistītā informācija
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(182 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(183 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (183 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (184 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(185 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (187 lpp.)
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēuz
dzi, pagriežot vadības slēdzi
augšu/uz leju. Centrālajā displejā būs
redzams sēdekļa iestatījumu skats.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 187
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
2. Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet
Masāža.
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (190 lpp.)
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas
garuma regulēšana*
3. Lai izvēlētos kādu no dažādajām masāžas
funkcijām, atlasiet tās vai nu tieši centrālajā displejā, vai arī pārvietojot kursoru uz
augšu/uz leju, izmantojot daudzfunkciotausnālā slēdža augšējo /apakšējo
tiņu. Atlasītās funkcijas iestatījumu var
mainīt tieši centrālajā displejā, nospiežot
bultiņas, vai ar daudzfunkcionālā slēdža
taustiņu.
priekšējo /aizmugurējo
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (192 lpp.)
Atkarībā no izvēlētā aprīkojuma līmeņa
sēdekļa sēdvirsmas garumu regulē, izmantojot daudzfunkcionālo vadības slēdzi* sēdekļa
sēdvirsmas sānos vai arī izmantojot manuālo
vadības ierīci sēdekļa sēdvirsmas priekšdaļā.
Sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana, izmantojot
daudzfunkcionālo vadības slēdzi
Saistītā informācija
188
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(182 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(183 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (183 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (184 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(185 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (188 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(186 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (189 lpp.)
Daudzfunkcionālais vadības slēdzis, kas atrodas
sēdekļa sēdvirsmas sānos.
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēuz
dzi, pagriežot vadības slēdzi
augšu/uz leju. Centrālajā displejā būs
redzams sēdekļa iestatījumu skats.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
2. Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Sēdv.
pagarināš..
•
Nospiediet četrvirzienu pogas
priekšdaļu, lai pagarinātu sēdekļa sēdvirsmu.
•
Nospiediet četrvirzienu pogas
aizmugurējo daļu, lai ievilktu sēdekļa sēdvirsmu.
Sēdekļa sēdvirsmas garuma manuāla
regulēšana
Vadības slēdzis sēdekļa sēdvirsmas regulēšanai.
1.
Satveriet rokturi
velciet uz augšu.
sēdekļa priekšpusē un
2. Noregulējiet sēdekļa sēdvirsmas garumu.
3. Atlaidiet rokturi un pārliecinieties, ka
sēdekļa sēdvirsma ir sasniegusi pareizo
pozīciju.
Saistītā informācija
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(182 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(183 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (183 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (184 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(185 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (187 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(186 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (189 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (190 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (192 lpp.)
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta
regulēšana*
Uzlabojiet komfortu priekšējā sēdeklī, noregulējot atzveltnes sānus.
Daudzfunkcionālais vadības slēdzis, atrodas sēdvietas sānos.
Atzveltnes sānus var regulēt, lai nodrošinātu
sānu atbalstu. Iestatījumus var mainīt gan ar
sēdekļa daudzfunkcionālo vadības slēdzi, gan
vidējā displejā. Dažādie iestatījumi ir redzami
vidējā displejā.
Lai regulētu sānu atbalstu:
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēdzi, pagriežot to uz augšu/uz leju . Centrālajā displejā būs redzams sēdekļa iestatījumu skats.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 189
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
2. Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Sānu
paliktņi.
•
Nospiediet četrvirzienu pogas priekšdaļu, lai palielinātu sānu atbalstu .
•
Nospiediet četrvirzienu pogas aizmugurējo daļu, lai samazinātu sānu atbalstu
.
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (192 lpp.)
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta
regulēšana*
Gurnu atbalstu regulē ar vadības slēdzi
sēdekļa sēdvirsmas sānos.
Saistītā informācija
190
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(182 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(183 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (183 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (184 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(185 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (187 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (188 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(186 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (190 lpp.)
Daudzfunkcionāls vadības slēdzis automašīnās ar
četrvirzienu gurnu atbalstu*.
Vadības slēdzis automašīnās ar divvirzienu gurnu
atbalstu*.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
Automašīnās ar četrvirzienu gurnu atbalstu* tā
regulēšanai izmanto daudzfunkcionālo vadības
slēdzi, savukārt automašīnās ar divvirzienu
gurnu atbalstu* to regulē ar apaļo pogu. Vadības slēdzis atrodas sēdvirsmas sānos. Atkarībā no izvēlētā aprīkojuma līmeņa gurnu
atbalstu var regulēt uz priekšu/atpakaļ un uz
augšu/uz leju (četrvirzienu gurnu atbalsts) vai
uz priekšu/atpakaļ (divvirzienu gurnu atbalsts).
Gurnu atbalsta regulēšana
automašīnā, izmantojot četrvirzienu
gurnu atbalstu
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēuz
dzi, pagriežot vadības slēdzi
augšu/uz leju. Centrālajā displejā būs
redzams sēdekļa iestatījumu skats.
Saistītā informācija
2. Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Gurnu.
•
Nospiediet apaļo pogu uz augšu /uz
leju , lai pārvietotu gurnu atbalstu uz
augšu/uz leju.
•
Nospiediet pogas priekšdaļu
palielinātu gurnu atbalstu.
•
Nospiediet pogas aizmugurējo daļu
lai samazinātu gurnu atbalstu.
, lai
,
Gurnu atbalsta regulēšana
automašīnā, izmantojot divvirzienu
gurnu atbalstu
1.
Nospiediet apaļās pogas priekšdaļu
palielinātu gurnu atbalstu.
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(182 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(183 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (183 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (184 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(185 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (187 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (188 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(186 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (189 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (192 lpp.)
, lai
2. Nospiediet apaļās pogas aizmugurējo daļu
, lai samazinātu gurnu atbalstu.
* Papildaprīkojums/piederums. 191
SĒDEKĻI UN STŪRE
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana
vadītāja sēdeklī*
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (187 lpp.)
Priekšējā pasažiera sēdekli var regulēt no
vadītāja sēdekļa.
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (188 lpp.)
Funkcijas aktivizēšana
•
Šo funkciju aktivizē, izmantojot funkciju skatu
centrālajā displejā:
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(186 lpp.)
•
Nospiediet taustiņu Pielāgot
pasaž. sēdekli, lai aktivizētu.
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (189 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (190 lpp.)
Blakussēdētāja sēdekli var pārvietot uz
priekšu/atpakaļ, regulējot vadības ierīci uz
priekšu/atpakaļ.
Regulēt blakussēdētāja sēdekli
Vadītājam jānoregulē blakussēdētāja sēdeklis
10 sekunžu laikā pēc funkcijas aktivizēšanas.
Ja šajā laika posmā netiek veikta regulēšana,
funkcija tiek deaktivizēta.
Vadītājs regulē blakussēdētāja sēdekli, izmantojot vadītāja sēdekļa vadības ierīces:
192
Blakussēdētāja sēdekļa atzveltnes slīpumu var mainīt, regulējot vadības ierīci uz
priekšu/atpakaļ.
Saistītā informācija
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(182 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(183 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (183 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (184 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(185 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
Atzveltņu ielocīšana aizmugurējā
sēdeklī
Aizmugurējā sēdekļa atzveltne ir sadalīta
divās daļās. Abas daļas var atsevišķi nolocīt
uz priekšu.
BRĪDINĀJUMS
•
•
Pirms braukšanas sākšanas noregulējiet un nofiksējiet sēdekli. Regulējot
sēdeklis, ievērojiet piesardzību. Regulējot nekontrolēti vai nevērīgi, varat
iespiest ādu.
Iekraujot garus priekšmetus, tie vienmēr ir stingri jānostiprina, lai izvairītos
no traumām un bojājumiem, strauji
bremzējot.
•
Iekraujot automašīnā bagāžu un to
izkraujot, vienmēr izslēdziet dzinēju un
ieslēdziet stāvbremzi.
•
Automašīnai ar automātisko pārnesumkārbu iestatiet pārnesumu pārslēgu
pozīcijā P, lai novērstu tās nejaušu
izkustēšanos.
SVARĪGI
Pirms noliekt uz leju atzveltni, pārliecinieties, ka uz aizmugures sēdekļa neatrodas
nekādi priekšmeti. Arī drošības jostas
nedrīkst būt piesprādzētas. Pretējā gadījumā pastāv risks sabojāt aizmugures
sēdekļa polsterējumu.
Atzveltnes nolocīšana
Lai varētu nolocīt aizmugurējo sēdekli, automašīnai ir jāstāv un jābūt atvērtām vismaz vienām aizmugurējām durvīm.
SVARĪGI
Pirms aizmugurējā sēdekļa atzveltnes nolocīšanas iebūvētā bērnu sēdeklīša* sēdvirsmai ir jābūt nolocītai sēdeklī.
Pirms nolaist sēdekli, jāpaceļ vidējā
sēdekļa elkoņbalsts*.
Pirms nolocīšanas ir jāaizver gariem priekšmetiem paredzētā lūka aizmugurējā
sēdeklī.
PIEZĪME
Lai līdz galam uz priekšu varētu nolocīt aizmugurējā sēdekļa atzveltnes, var nākties
pabīdīt uz priekšu priekšējos sēdekļus
un/vai noregulēt augstāk sēdekļu atzveltnes.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 193
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
Pārliecinieties, ka aizmugurējā sēdeklī nav
pasažieru vai priekšmetu.
4. Vajadzības gadījumā paceliet vidējā
sēdekļa galvas balstu.
Manuāli nolaidiet vidējā sēdekļa galvas
balstu.
BRĪDINĀJUMS
Kad atzveltne ir pacelta, sarkanajam indikatoram vajadzētu izzust. Ja tas joprojām ir
redzams, atzveltne nav nofiksējusies vietā.
Pavelciet uz augšu atzveltnes fiksācijas
rokturi , vienlaikus lokot atzveltni uz
priekšu. Kad atzveltne tiek nolocīta, galvas
balstu bloķēšanas rokturis tiek automātiski
izvilkts uz augšu. Sarkans indikators fiksanorāda, ka atzveltne vairs nav
torā
nostiprināta.
BRĪDINĀJUMS
3. Atzveltne tiek atbloķēta un ir manuāli jānolaiž horizontālā pozīcijā.
Atzveltnes pacelšana
Atzveltnes pacelšana vertikālā stāvoklī ir jāveic
manuāli:
1.
Pārvietojiet atzveltni uz augšu/atpakaļ.
Noregulējiet vidējā sēdekļa galvas balstu
atbilstoši pasažiera augumam. Nolokiet ārējo
sēdekļu galvas balstus*, lai uzlabotu redzamību uz aizmuguri.
Vidējā sēdekļa galvas balsta
regulēšana
Pārliecinieties, ka pēc atliekšanas aizmugurējā sēdekļa atzveltne un galvas balsti un
kārtīgi nofiksēti.
Ārējo sēdekļu galvas balstiem vienmēr ir
jābūt paceltiem, kad kādā no ārējiem
sēdekļiem sēž pasažieri.
PIEZĪME
Kad atzveltnes ir nolaistas, galvas balsti var
balstīties pret nolaistā sēdekļa sēdvirsmu.
Noregulējiet nolaižamā sēdekļa galvas balstus, lai izvairītos no materiāla bojājumiem.
Aizmugurējā sēdekļa galvas balstu
regulēšana
Saistītā informācija
•
Aizmugurējā sēdekļa galvas balstu regulēšana (194 lpp.)
•
•
Privātā aizslēgšana (276 lpp.)
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana un
deaktivizēšana (277 lpp.)
Vidējās sēdvietas galvas balsts jānoregulē
atbilstoši pasažiera augumam tā, lai atbalstītu
visu muguru un galvu, ja tas ir iespējams.
Nepieciešamības gadījumā pārbīdiet to uz
augšu manuāli.
2. Spiediet atzveltni, līdz nostrādā fiksators.
3. Manuāli paceliet galvas balstus.
194
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
Aizmugurējo sēdekļu ārējo galvas
balstu nolocīšana ar rokturiem
Lai nolaistu galvas balstu, jānospiež taustiņš
(skatiet attēlu), vienlaikus uzmanīgi spiežot
galvas balstu uz leju.
BRĪDINĀJUMS
Ja vidējās sēdvieta netiek lietota, tās galvas
balstam jāatrodas viszemākajā pozīcijā. Ja
vidējā sēdvieta tiek lietota, galvas balsts
pareizi jānoregulē pasažiera augumā, lai tas
atbalstītu visu pakausi, ja tas ir iespējams.
Nospiediet taustiņu Nolocīt
galvas balstu, lai aktivizētu/
deaktivizētu nolaišanas funkciju.
Manuāli bīdiet galvas balstu uz aizmuguri, līdz
atskan klikšķis.
BRĪDINĀJUMS
Aizmugurējo ārējo sēdekļu galvas
balstu nolocīšana centrālajā displejā*
Ārējos galvas balstus var ievilkt, izmantojot
centrālā displeja funkciju skatu. Galvas balstus
var nolaist aizdedzes pozīcijā 0.
Automašīnās, kas aprīkotas ar elektroniski
vadāmu galvas balstu nolocīšanas sistēmu*,
ārējo sēdekļu galvas balstus var nolocīt,
izmantojot rokturus sēdekļa augšdaļā, skatiet
attēlu . Ņemiet vērā, ka šādi tiek nolocītas
arī atzveltnes. Ja ir jānoloka tikai galvas balsti,
piemēram, lai uzlabotu redzamību, to var darīt
no centrālā displeja*.
Nenolaidiet ārējos galvas balstus, ja kādā
no ārējām aizmugurējām sēdvietām atrodas pasažieri.
BRĪDINĀJUMS
Pēc galvas balsta atliekšanas tas jānofiksē
vietā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 195
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
Vadības taustiņi uz stūres un
skaņas signāls
Skaņas signāls
Uz stūres atrodas skaņas signāla un,
piemēram, vadītāja atbalsta sistēmu un balss
atpazīšanas vadības slēdži.
Automašīnās bez elektroniskās nolocīšanas
funkcijas ārējos galvas balstus noloka manuāli,
izmantojot iekšējo vadības slēdzi sēdekļa
augšdaļā, skatiet . attēlu.
Saistītā informācija
•
Atzveltņu ielocīšana aizmugurējā sēdeklī
(193 lpp.)
Skaņas signāls atrodas stūres centrā.
Saistītā informācija
Stūres vadības tastatūra un vadības sviras*.
•
•
Stūres bloķētājs (197 lpp.)
Stūres regulēšana (197 lpp.)
Vadītāja atbalsta sistēmu vadības ierīces5
Vadības svira* manuālai automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu pārslēgšanai.
Vadības ierīces balss atpazīšanai un izvēlnei, ziņojumu un tālruņa pārvaldībai.
5 Ātruma
196
ierobežotājs, kruīza kontrole, adaptīvā kruīza kontrole*, distances brīdinājums* un Pilot Assist.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
Stūres bloķētājs
Stūres regulēšana
Stūres bloķētājs apgrūtina automašīnas stūrēšanu, piemēram, ja tā ir nozagta. Kad stūre
tiek bloķēta vai atbloķēta, var būt dzirdams
mehānisks troksnis.
Stūri var noregulēt dažādās pozīcijās.
Stūres regulēšana automašīnā ar ceļu
drošības gaisa spilvenu
Stūrei var regulēt augstumu un dziļumu.
Stūres regulēšanas svira.
Stūri var regulēt dažādos veidos atkarībā no
tā, vai automašīna ir aprīkota ar ceļu drošības
gaisa spilvenu6.
1.
Stūres bloķēšanas mehānisma
aktivizēšana
Stūres bloķēšanas mehānisms tiek aktivizēts,
aizslēdzot automašīnu no ārpuses un izslēdzot
dzinēju. Ja automašīna netiek aizslēgta, stūres
bloķēšanas mehānisms pēc brīža tiek automātiski aktivizēts.
Stūres bloķēšanas mehānisma
deaktivizēšana
Stūres bloķēšanas mehānismu var deaktivizēt,
atslēdzot automašīnu no ārpuses. Ja automašīna nav aizslēgta, stūres bloķētājs tiek deaktivizēts, ja pasažieru salonā atrodas tālvadības
atslēga un automašīna tiek iedarbināta.
Saistītā informācija
•
Vadības taustiņi uz stūres un skaņas signāls (196 lpp.)
•
Stūres regulēšana (197 lpp.)
6 Ar
BRĪDINĀJUMS
Pirms braukšanas sākšanas noregulējiet un
nofiksējiet stūri. Stūri nedrīkst regulēt
braukšanas laikā.
Pabīdiet sviru uz priekšu, lai atbrīvotu
stūri.
2. Noregulējiet stūri stāvoklī, kas jums vislabāk piemērots.
3. Pavelciet sviru atpakaļ, lai nofiksētu stūri
vietā. Ja sviru nevar pakustināt, spiežot
sviru atpakaļ, vienlaicīgi nedaudz uzspiediet arī stūrei.
Izmantojot no ātruma atkarīgo stūres pastiprinātāju, var regulēt stūrēšanas spēka līmeni.
Stūres spēks tiek regulēts atbilstoši automašīnas ātrumam, lai nodrošinātu vadītājam labāku
reakciju uz ceļa.
ceļu drošības gaisa spilvenu automašīna tiek aprīkota tikai dažos tirgos.
}}
197
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
Stūres regulēšana automašīnā bez ceļu
drošības gaisa spilvena
Stūres regulēšanas svira.
1.
Pavelciet sviru atpakaļ, lai atbrīvotu stūri.
2. Noregulējiet stūri stāvoklī, kas jums vislabāk piemērots.
3. Pabīdiet sviru uz priekšu, lai nostiprinātu
stūri. Ja sviru nevar pakustināt, spiežot
sviru atpakaļ, vienlaicīgi nedaudz uzspiediet arī stūrei.
Saistītā informācija
•
•
•
198
Stūres bloķētājs (197 lpp.)
Vadības taustiņi uz stūres un skaņas signāls (196 lpp.)
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (183 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
KLIMATA KONTROLE
Klimata kontrole
Klimata zonas
Klimata kontrole — sensori
Šis automobilis ir aprīkots ar elektronisko klimata kontroli. Klimatkontroles sistēma sistēma dzesē vai silda, kā arī sausina gaisu
salonā.
Visas klimata kontroles funkcijas var vadīt
vidējā displejā un izmantojot viduskonsoles
taustiņus.
Klimata zonu skaits, kurās automašīna ir
sadalīta, nosaka opcijas dažādas temperatūras iestatīšanai dažādām pasažieru salona
daļām.
Klimata kontroles sistēmai ir vairāki sensori,
kas palīdz kontrolēt automašīnas klimatu.
Sensoru atrašanās vieta
2 zonu klimata sistēma
Dažas aizmugurējā sēdekļa funkcijas var vadīt
arī ar klimata kontroles slēdžiem* tuneļkonsoles aizmugurē.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klimata zonas (200 lpp.)
Klimata kontrole — sensori (200 lpp.)
Noteiktā temperatūra (201 lpp.)
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu (201 lpp.)
Klimats stāvēšanas laikā (223 lpp.)
Sildītājs (232 lpp.)
Gaisa kvalitāte (202 lpp.)
Gaisa plūsmas sadalījums (205 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces
(211 lpp.)
Klimata zonas ar 2 zonu klimata sistēmu.
2 zonu klimata sistēmā pasažieru salona temperatūru var iestatīt atsevišķi automašīnas
kreisajai un labajai pusei.
Saistītā informācija
•
Klimata kontrole (200 lpp.)
Saules sensors — instrumentu paneļa
augšpusē.
Mitruma sensors — ietvarā pie salona
atpakaļskata spoguļa.
Āra gaisa temperatūras sensors — labās
puses sānu spogulī.
Pasažieru salona temperatūras salons —
viduskonsolē pie fiziskajiem taustiņiem.
PIEZĪME
Neapklājiet un nenobloķējiet sensorus ar
apģērbu vai citiem priekšmetiem.
200
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Ja automašīna ir aprīkota ar Interior Air Quality
System*, tās klimata kontroles sistēmas gaisa
ieplūdes atverē ir uzstādīts arī gaisa kvalitātes
sensors.
Saistītā informācija
•
•
Klimata kontrole (200 lpp.)
Interior Air Quality System* (204 lpp.)
Noteiktā temperatūra
Klimata kontroles sistēma regulē pasažieru
salona klimatu, balstoties uz noteikto temperatūru, nevis faktisko temperatūru.
Pasažieru salonam izvēlētā temperatūra atbilst
fiziskajām sajūtām, ko ietekmē pašreizējā
apkārtējā gaisa temperatūra, gaisa ātrums,
mitrums, saules iedarbība salonā un automašīnas ārpusē u.c.
Sistēmā iekļauts saules sensors, kas nosaka,
no kuras puses salonā spīd saule. Tas nozīmē,
ka temperatūra starp labās un kreisās puses
gaisa ieplūdes atverēm var atšķirties, neskatoties uz to, ka abām pusēm iestatīta vienāda
temperatūra.
Saistītā informācija
•
1
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Klimata kontrole (200 lpp.)
Klimata kontroles vadība ar balss
atpazīšanu1
Klimata kontroles sistēmas balss vadības
komandas ļauj, piemēram, mainīt temperatūru, aktivizēt sēdekļu apsildi* vai mainīt ventilatora darbības līmeni.
Nospiediet
un izrunājiet vienu no šīm
komandām:
•
"Climate" — sāk dialogu par klimata kontroli un rāda komandu piemērus.
•
"Set temperature to X degrees" — iestata vēlamo temperatūru.
•
"Raise temperature/Lower
temperature" — paaugstināt/pazemināt
temperatūras iestatījumu par vienu soli.
•
"Sync temperature" — sinhronizē visu
automašīnas klimata zonu temperatūru ar
vadītāja pusē iestatīto temperatūru.
•
"Air on feet"/"Air on body" — atver
vēlamo gaisa plūsmas atveri.
•
"Air on feet off"/"Air on body off" — aizver vēlamo gaisa plūsmas atveri.
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" — maina
gaisa plūsmu uz Max/Off.
•
"Raise fan speed/Lower fan speed" —
paaugstina/pazemina ventilatora darbības
līmeni par vienu soli.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 201
KLIMATA KONTROLE
||
•
"Turn on auto" — aktivizē automātisko
klimata regulēšanu.
•
"Air condition on/Air condition off" —
aktivizē/deaktivizē gaisa kondicionētāju.
•
"Recirculation on/Recirculation off" —
aktivizē/deaktivizē gaisa cirkulāciju.
•
"Turn on defroster /Turn off defroster"
— aktivizē/deaktivizē logu un sānu spoguļu atkausēšanu.
•
"Turn on max defroster/Turn max
defroster off" — aktivizē/deaktivizē
atkausētāju maksimālas darbības līmeni.
•
•
"Turn on rear defroster/Turn off rear
defroster" — aktivizē/deaktivizē aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsildi.
•
"Turn steering wheel heat on/Turn
steering wheel heat off" — aktivizē/
deaktivizē stūres apsildi*.
•
"Raise steering wheel heat/Lower
steering wheel heat" — paaugstina/
samazina stūres apsildes* iestatījumu par
vienu soli.
•
202
"Turn on electric defroster/Turn off
electric defroster" — aktivizē/deaktivizē
vējstikla apsildi*.
"Turn on seat heat/Turn off seat heat"
— aktivizē/deaktivizē sēdekļa apsildi*.
•
•
•
"Raise seat heat/Lower seat heat" —
paaugstina/samazina sēdekļa apsildes*
iestatījumu par vienu soli.
"Turn on seat ventilation/Turn off seat
ventilation" — aktivizē/deaktivizē sēdekļu
ventilāciju*.
"Raise seat ventilation/Lower seat
ventilation" — paaugstina/samazina
sēdekļa ventilācijas* iestatījumu par vienu
soli.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Klimata kontrole (200 lpp.)
Balss atpazīšana (144 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (145 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (148 lpp.)
Gaisa kvalitāte
Pasažieru salona izvēlētie materiāli un gaisa
attīrīšanas sistēma nodrošina augstu salona
gaisa kvalitāti.
Pasažieru salonā izmantotie materiāli
Volvo pasažieru salona interjers ir veidots tā,
lai būtu patīkams un ērts, arī cilvēkiem, kam ir
kontaktalerģijas vai astma.
Ir izstrādāti pārbaudīti materiāli, lai samazinātu
putekļu daudzumu pasažieru salonā, un tie
atvieglo pasažieru salona tīrības uzturēšanu.
Paklāji gan salonā, gan bagāžas nodalījumā ir
izņemami, tos ir viegli izņemt un iztīrīt.
Salona tīrīšanai lietojiet Volvo ieteiktos tīrīšanas līdzekļus un automašīnas kopšanas produktus.
Gaisa attīrīšanas sistēma
Papildus pasažieru salona filtram automašīna
ir aprīkota ar gaisa attīrīšanas sistēmu, kas
palīdz pasažieru salonā uzturēt augstu gaisa
kvalitāti.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Klimata kontrole (200 lpp.)
Clean Zone* (203 lpp.)
Clean Zone Interior Package* (203 lpp.)
Interior Air Quality System* (204 lpp.)
Pasažieru salona gaisa filtrs (205 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Clean Zone*
Funkcija Clean Zone pārbauda un norāda, vai
ir piepildījušies visi nosacījumi labai gaisa
kvalitātei pasažieru salonā.
•
•
Ir aktivizēts ventilators.
Clean Zone Interior Package*
Ir deaktivizēta gaisa recirkulācija.
Clean Zone Interior Package (CZIP) ietver vairākas modifikācijas, kas nodrošina vēl lielāku
pasažieru salona tīrību attiecībā uz alerģijas
un astmu izraisošām vielām.
Komplektā ietverts:
PIEZĪME
Clean Zone nenorāda, ka gaisa kvalitāte ir
laba. Tas tikai norāda, ka ir sasniegti nosacījumi labai gaisa kvalitātei.
•
Pastiprināta ventilatora darbība, kas
nozīmē, ka ventilators sāk darboties pēc
automašīnas atslēgšanas ar tālvadības
pults atslēgu. Ventilators piepilda pasažieru salonu ar svaigu gaisu. Šī funkcija
sāk darboties pēc vajadzības un tiek
izslēgta automātiski pēc kāda laika, kad
tiek atvērtas kādas no salona durvīm. Ventilatora darbības laiks tiek pakāpeniski
samazināts, samazinoties nepieciešamībai, līdz automobilis kļūst 4 gadus vecs.
•
Pilnībā automātiska gaisa kvalitātes sistēma Interior Air Quality System (IAQS).
Saistītā informācija
•
•
•
•
Šis indikators ir redzams vidējā displeja
klimata skatā.
Šis indikators ir redzams klimata rindā,
kad klimata skats nav atvērts.
Ja nosacījumi nav piepildījušies, teksts Clean
Zone ir baltā krāsā. Ja visi nosacījumi ir piepildījušies, teksta krāsa mainās uz zilu.
Nosacījumi, kuriem ir jāpiepildās:
•
Visas salona durvis un bagāžas nodalījuma
durvis ir aizvērtas.
•
Visi sānu logi un panorāmas jumts* ir aizvērti.
•
Ir aktivizēta gaisa kvalitātes sistēma
Interior Air Quality System*.
Gaisa kvalitāte (202 lpp.)
Clean Zone Interior Package* (203 lpp.)
Interior Air Quality System* (204 lpp.)
Pasažieru salona gaisa filtrs (205 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
•
Gaisa kvalitāte (202 lpp.)
Clean Zone* (203 lpp.)
Interior Air Quality System* (204 lpp.)
Pasažieru salona gaisa filtrs (205 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 203
KLIMATA KONTROLE
Interior Air Quality System*
Interior Air Quality System (IAQS) ir pilnīgi
automātiska gaisa kvalitātes sistēma, kas
atdala gāzes un daļiņas, lai samazinātu aromātu un piesārņojuma līmeņus pasažieru
salonā.
IAQS ir daļa no Clean Zone Interior Package
(CZIP), un tā attīra pasažieru salona gaisu no
tādiem piemaisījumiem kā daļiņas, ogļūdeņraži, slāpekļa oksīdi un zemes līmeņa ozons.
Ja gaisa kvalitātes sensors konstatē, ka āra
gaiss ir piesārņots, tiek aizvērta gaisa ieplūdes
atvere un aktivizēta gaisa recirkulācija.
PIEZĪME
Gaisa kvalitātes sensoram vienmēr jābūt
iespējotam, lai nodrošinātu pasažieru
salonā vislabāko gaisa kvalitāti.
•
•
Clean Zone Interior Package* (203 lpp.)
Pasažieru salona gaisa filtrs (205 lpp.)
Gaisa kvalitātes sensora
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Gaisa kvalitātes sensors ir daļa no pilnīgi
automātiskās gaisa kvalitātes sistēmas
Interior Air Quality System (IAQS).
Var iestatīt, vai gaisa kvalitātes sensoram jābūt
aktivizētam/deaktivizētam
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet Klimats.
3. Atlasiet Gaisa kvalitātes sensors, lai aktivizētu/deaktivizētu gaisa kvalitātes sensoru.
Saistītā informācija
•
Interior Air Quality System* (204 lpp.)
Auksta klimata zonās recirkulācijas funkcija
ir ierobežota, lai novērstu aizsvīduma veidošanos.
Smidzināšanas laikā jāizmanto vējstikla,
sānu logu un aizmugures loga atkausēšanas funkcija.
Saistītā informācija
204
•
Gaisa kvalitātes sensora aktivizēšana un
deaktivizēšana* (204 lpp.)
•
•
Gaisa kvalitāte (202 lpp.)
Clean Zone* (203 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Pasažieru salona gaisa filtrs
Gaisa plūsmas sadalījums
Viss automašīnas pasažieru salonā ienākošais
gaiss tiek attīrīts filtrā.
Klimata kontroles sistēma sadala ieplūstošo
gaisu uz vairākām dažādām ventilācijas atverēm salonā.
Pasažieru salona filtra nomaiņa
Lai klimata kontroles sistēma darbotos efektīvi, ir pēc regulāriem intervāliem jāmaina tās
filtrs. Ieteicamie maiņas intervāli atrodami
Volvo apkopes programmā. Ja automobilis
tiek ekspluatēts nopietni piesārņotā apkārtējā
vidē, var būt nepieciešams filtru nomainīt
daudz biežāk.
PIEZĪME
Ir dažādu veidu pasažieru salona filtri. Pārliecinieties, ka ir uzstādīts pareizais filtrs.
Automātiska un manuāla gaisa sadale
Kad darbojas automātiski regulējamā klimata
kontrole, gaisa plūsmas sadale notiek automātiski. Vajadzības gadījumā gaisa sadali var
regulēt manuāli.
katra durvju statņa starp priekšējām un
aizmugurējām durvīm.
Saistītā informācija
•
•
Klimata kontrole (200 lpp.)
Gaisa plūsmas sadalījuma mainīšana
(206 lpp.)
•
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/aizvēršana un pagriešana (206 lpp.)
•
Gaisa sadales opciju tabula (208 lpp.)
Regulējamas ventilācijas atveres
Dažas no automašīnas ventilācijas atverēm ir
regulējamas, kas nozīmē, ka varat atvērt/
aizvērt ventilācijas atveri, lai orientētu gaisa
plūsmu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Gaisa kvalitāte (202 lpp.)
Clean Zone* (203 lpp.)
Clean Zone Interior Package* (203 lpp.)
Interior Air Quality System* (204 lpp.)
Regulējamo gaisa ieplūdes atveru atrašanās vieta
pasažieru salonā.
Četras gaisa ieplūdes atveres atrodas
instrumentu panelī un vēl pa vienai — uz
* Papildaprīkojums/piederums. 205
KLIMATA KONTROLE
Gaisa plūsmas sadalījuma
mainīšana
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/
aizvēršana un pagriešana
Vajadzības gadījuma gaisa sadali var mainīt
manuāli.
Dažas pasažieru salona gaisa ieplūdes atveres var atvērt, aizvērt un pagriezt atsevišķi.
Pavēršot automašīnas ārējās ventilācijas atveres pret sānu logiem, var mazināt aizsvīdumu.
1.
Pavēršot automašīnas ārējās ventilācijas atveres uz iekšu, karstā laikā pasažieru salonā var
panākt komfortablu vidi.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
Gaisa sadales taustiņi klimata skatā.
Gaisa plūsmas sadale — vējstikla atkausētāja gaisa ieplūdes atveres
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana un
aizvēršana
Ventilācijas atveres instrumentu panelī:
–
Gaisa sadale — gaisa ieplūdes atveres
instrumentu panelī un viduskonsolē
Gaisa sadale — gaisa ieplūdes atveres
grīdā
2. Nospiediet vienu vai vairākus gaisa sadales taustiņus, lai atvērtu/aizvērtu attiecīgo
gaisa ieplūdes atveri.
> Gaisa sadale mainās, un taustiņi izgaismojas/nodziest.
Gaisa plūsma ir maksimāla, kad marķējums uz slēdža ir vertikālā pozīcijā.
Ventilācijas atveres durvju statņos:
–
•
206
Ritiniet īkšķratu zem ventilācijas atveres,
lai atvērtu/aizvērtu gaisa plūsmu no ventilācijas atveres.
Jo garākas ir uz īkšķrata redzamās baltās
līnijas, jo lielāka ir gaisa plūsma.
Saistītā informācija
•
•
Pagrieziet slēdzi ventilācijas atveres vidū,
lai atvērtu/aizvērtu gaisa plūsmu no šīs
ventilācijas atveres.
Gaisa plūsmas sadalījums (205 lpp.)
Gaisa ieplūdes atveru pagriešana
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/aizvēršana un pagriešana (206 lpp.)
–
Gaisa sadales opciju tabula (208 lpp.)
Horizontāli/vertikāli pārvietojiet sviru ventilācijas atveres vidū, lai virzītu gaisa
plūsmu no ventilācijas atveres.
KLIMATA KONTROLE
Saistītā informācija
•
•
•
Gaisa plūsmas sadalījums (205 lpp.)
Gaisa plūsmas sadalījuma mainīšana
(206 lpp.)
Gaisa sadales opciju tabula (208 lpp.)
207
KLIMATA KONTROLE
Gaisa sadales opciju tabula
Vajadzības gadījuma gaisa sadali var mainīt
manuāli. Iestatījumus var veikt šīm opcijām.
Gaisa plūsmas sadalījums
Mērķis
Ja visu gaisa sadales taustiņu atlase tiek atcelta manuālajā režīmā, klimata kontroles sistēma ieslēdz automātiski regulējamu klimata kontroli.
208
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja gaisa ieplūdes atverēm. Zināma gaisa
daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Novērš aizsvīšanu un apledojumu aukstā un
mitrā laikā (lai to panāktu, ventilatora darbības
līmenis nedrīkst būt zems).
Galvenā gaisa plūsma no gaisa ieplūdes atverēm instrumentu panelī. Zināma
gaisa daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina efektīvu dzesēšanu karstā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no gaisa ieplūdes atverēm pie grīdas. Zināma gaisa daļa
plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina karstā vai vēsā gaisa plūsmu uz
grīdu.
KLIMATA KONTROLE
Gaisa plūsmas sadalījums
Mērķis
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja un instrumentu paneļa gaisa ieplūdes
atverēm. Zināma gaisa daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina komfortu karstā un sausā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja atverēm un gaisa ieplūdes atverēm pie
grīdas. Zināma gaisa daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina komfortu un atkausēšanu aukstā un
mitrā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no gaisa ieplūdes atverēm instrumentu panelī un pie grīdas. Zināma gaisa daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina komfortu saulainā, vēsā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja gaisa ieplūdes atverēm instrumentu
panelī un pie grīdas.
Sniedz līdzsvarotu komfortu pasažieru salonā.
}}
209
KLIMATA KONTROLE
||
Saistītā informācija
•
•
•
210
Gaisa plūsmas sadalījums (205 lpp.)
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/aizvēršana un pagriešana (206 lpp.)
Gaisa plūsmas sadalījuma mainīšana
(206 lpp.)
KLIMATA KONTROLE
Klimata kontroles vadības ierīces
Galvenās klimata kontroles funkcijas
Papildus klimata joslas funkcijām cilnē
Galvenais klimats var regulēt arī citas galvenās klimata funkcijas.
Klimata kontroles sistēmas funkcijas var
vadīt, izmantojot viduskonsoles fiziskos taustiņus, centrālo displeju un klimata paneli
tuneļkonsoles aizmugurē*.
Fiziskie taustiņi viduskonsolē
Temperatūras vadības ierīces vadītāja un
pasažiera pusē.
Vadītāja un blakussēdētāja sēdekļa apsildes* un ventilācijas*, kā arī stūres apsildes* vadības ierīces.
Vējstikla apsildes* un maks. atkausētāja
funkcijas taustiņš.
Aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsildes taustiņš.
Klimata rinda centrālajā displejā
Visbiežāk lietotās klimata funkcijas var regulēt
klimata joslā.
Taustiņš, kas ļauj atvērt klimata skatu.
Taustiņa attēls norāda aktivizētos klimata
iestatījumus.
Klimata skats centrālajā displejā
Atveriet klimata skatu, nospiežot
simbolu klimata rindas vidū.
Atkarībā no aprīkojuma līmeņa klimata skats var būt sadalīts vairākās
cilnēs. Starp cilnēm var pārslēgties, pārvelkot
pa kreisi/pa labi vai nospiežot attiecīgo virsrakstu.
Max, Elektrisks, Aizmugurē — logu un
sānu spoguļu atkausēšanas vadības ierīces.
Kondic. — gaisa kondicionētāja vadības
ierīces.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
211
KLIMATA KONTROLE
||
Recirkul. — gaisa recirkulācijas vadības
ierīces.
•
Maks. atkausētāja aktivizēšana un deaktivizēšana (217 lpp.)
Priekšējā sēdekļa apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Gaisa sadales vadības ierīces.
•
Vējstikla apsildes* aktivizēšana un deaktivizēšana (218 lpp.)
Var ieslēgt sēdekļu apsildi, lai palielinātu vadītāja un pasažieru komfortu aukstā laikā.
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana
(219 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu ventilatora līmeņa regulēšana (220 lpp.)
•
•
Temperatūras sinhronizēšana (221 lpp.)
Ventilatoru vadība.
AUTO — automātiska klimata regulēšana.
Klimats stāvēšanas laikā
Automašīnas stāvēšanas klimata kontroli var
regulēt cilnē Stāvēšanas klimats.
Klimata kontroles vadības ierīces
tuneļkonsoles aizmugurē*
Ja automašīna ir aprīkota ar apsildāmiem aizmugurējiem sēdekļiem*, tuneļkonsoles aizmugurē ir fiziski taustiņi šīs funkcijas vadībai.
Gaisa kondicionētāja aktivizēšana un
deaktivizēšana (222 lpp.)
1.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet
kreisās vai labās puses stūres un sēdekļa
taustiņu, lai atklātu sēdekļu un stūres vadības ierīces.
Ja automašīna nav aprīkota ar ventilētiem
sēdekļiem vai stūres apsildi (vadītāja
pusē), sēdekļu apsildes taustiņš atrodas
tieši klimata rindā.
Saistītā informācija
•
•
212
Klimata kontrole (200 lpp.)
Priekšējā sēdekļa apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana* (212 lpp.)
•
Aizmugurējā sēdekļa apsildes aktivizēšana
un deaktivizēšana* (213 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa ventilācijas aktivizēšana
un deaktivizēšana* (214 lpp.)
•
Stūres apsildes* aktivizēšana un deaktivizēšana (215 lpp.)
•
Automātiskas klimata kontroles aktivizēšana (215 lpp.)
•
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana un deaktivizēšana (216 lpp.)
2. Vairākas reizes nospiediet sēdekļu apsildes taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem
līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidēja un
Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto līmeni.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
BRĪDINĀJUMS
Apsildāmos sēdekļus nedrīkst lietot cilvēki,
kuriem ir apgrūtināta spēja sajust temperatūras paaugstināšanos samazinātas jutības
dēļ vai kuriem ir apgrūtināta apsildāmo
sēdekļu vadības slēdžu regulēšana. Pretējā
gadījumā var gūt apdegumus.
Saistītā informācija
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces (211 lpp.)
Priekšējā sēdekļa apsildes automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana un deaktivizēšana* (213 lpp.)
Priekšējā sēdekļa apsildes
automātiskās ieslēgšanās
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Var ieslēgt sēdekļu apsildi, lai palielinātu vadītāja un pasažieru komfortu aukstā laikā.
Var iestatīt, lai, iedarbinot dzinēju, sēdekļu
apsildes automātiskā ieslēgšanās tiktu aktivizēta/deaktivizēta. Ja ir aktivizēta automātiskā
iedarbināšana, apsilde sāk darboties zemas
apkārtējās temperatūras gadījumā.
1.
Aizmugurējā sēdekļa apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Var ieslēgt sēdekļu apsildi, lai palielinātu vadītāja un pasažieru komfortu aukstā laikā.
Aizmugurējā sēdekļa apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana no
aizmugurējā sēdekļa
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet Klimats.
3. Atlasiet Vadītāja sēdekļa autom.
apsildes līmenis un Pasaž. sēdekļa
automātiskās apsildes līmenis, lai aktivizētu/deaktivizētu vadītāja un pasažiera
sēdekļa automātisku apsildes sākšanu.
> Kad ir aktivizēta automātiska ieslēgšana, klimata rindā pie katras priekšējo
sēdekļu apsildes pogas tiek rādīts burts
"A".
4. Atlasiet Zems, Vidēja vai Augsts, lai atlasītu līmeni, pēc kura funkcija tiek aktivizēta.
Saistītā informācija
•
•
Sēdekļu apsildes taustiņi tuneļkonsoles aizmugurē.
–
Vairākas reizes nospiediet kreisās vai labās
puses fiziskos sēdekļu apsildes taustiņus,
kas atrodas tuneļkonsoles aizmugurē, lai
pārslēgtos starp četriem līmeņiem:
Izslēgts, Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņa gaismas
diodes rāda iestatīto līmeni.
Klimata kontroles vadības ierīces (211 lpp.)
Priekšējā sēdekļa apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana* (212 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 213
KLIMATA KONTROLE
||
BRĪDINĀJUMS
Apsildāmos sēdekļus nedrīkst lietot cilvēki,
kuriem ir apgrūtināta spēja sajust temperatūras paaugstināšanos samazinātas jutības
dēļ vai kuriem ir apgrūtināta apsildāmo
sēdekļu vadības slēdžu regulēšana. Pretējā
gadījumā var gūt apdegumus.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces (211 lpp.)
Priekšējā sēdekļa ventilācijas
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Sēdekļus var ventilēt, piemēram, lai karstos
klimatiskajos apstākļos sasniegtu augstāku
komforta līmeni.
Ventilācijas sistēmu veido ventilatori sēdekļos
un to atzveltnēs, kas sūknē gaisu cauri sēdekļu
polsterējumam. Jo vēsāks kļūst salons, jo lielāks ir vēsinošais efekts. Sistēmu var ieslēgt,
kad darbojas dzinējs.
2. Vairākas reizes nospiediet sēdekļu ventilācijas taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem
līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidēja un
Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto līmeni.
Saistītā informācija
•
1.
Klimata kontroles vadības ierīces (211 lpp.)
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet
kreisās vai labās puses stūres un sēdekļa
taustiņu, lai atklātu sēdekļu un stūres vadības ierīces.
Ja automašīna nav aprīkota ar sēdekļu
apsildi vai stūres apsildi (vadītāja pusē),
sēdekļu ventilācijas taustiņš atrodas tieši
klimata rindā.
214
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Stūres apsildes* aktivizēšana un
deaktivizēšana
Var ieslēgt stūres apsildi, lai palielinātu vadītāja komfortu aukstā laikā.
1.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet
vadītāja puses stūres un sēdekļa taustiņu,
lai atklātu sēdekļu un stūres vadības ierīces.
Ja automašīna nav aprīkota ar sēdekļu
apsildi vai ventilāciju, stūres apsildes taustiņi atrodas tieši klimata rindā.
2. Vairākas reizes nospiediet stūres apsildes
taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto līmeni.
Saistītā informācija
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces (211 lpp.)
Stūres apsildes automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Var ieslēgt stūres apsildi, lai palielinātu vadītāja komfortu aukstā laikā.
Var iestatīt, lai stūres apsildes automātiskā
ieslēgšana būtu aktivizēta/deaktivizēta, iedarbinot dzinēju. Ja ir aktivizēta automātiskā
iedarbināšana, apsilde sāk darboties zemas
apkārtējās temperatūras gadījumā.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet Klimats.
3. Atlasiet Stūres automātiskas apsildes
līmenis, lai aktivizētu/deaktivizētu stūres
apsildes automātisko ieslēgšanos.
> Kad ir aktivizēta automātiska ieslēgšana, klimata rindā pie stūres apsildes
pogas tiek rādīts burts "A".
4. Atlasiet Zems, Vidēja vai Augsts, lai atlasītu līmeni, pēc kura funkcija tiek aktivizēta.
Saistītā informācija
•
Automātiskas klimata kontroles
aktivizēšana
Kad ir aktivizēta automātiska klimata kontrole, vairākas klimata funkcijas tiek kontrolētas automātiski.
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2. Īsi nospiediet vai turiet nospiestu AUTO
Klimats/>
•
Nospiežot īsi — gaisa recirkulācija,
gaisa kondicionēšana un gaisa sadale
tiek vadīta automātiski.
Nospiežot un turot — gaisa recirkulācija, gaisa kondicionēšana un gaisa
sadale tiek vadīta automātiski, temperatūras un ventilatora līmenis tiek mainīts uz standarta iestatījumiem: 22°C
(72°F) un līmenis 3.
> Klimata automātiskā regulēšana tiek
aktivizēta, un taustiņš iedegas.
•
Stūres apsildes* aktivizēšana un deaktivizēšana (215 lpp.)
Stūres apsildes automātiskās ieslēgšanās
aktivizēšana un deaktivizēšana* (215 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 215
KLIMATA KONTROLE
||
PIEZĪME
Temperatūru un ventilatora ātrumu var
mainīt, nedeaktivizējot automātiski regulēto klimata kontroles sistēmu. Automātiski
regulētā klimata kontroles sistēma tiek
deaktivizēta, kad tiek manuāli mainīta gaisa
sadale vai tiek aktivizēts maksimālas
atkausēšanas režīms.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces (211 lpp.)
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana
un deaktivizēšana
Gaisa recirkulācija bloķē slikta gaisa, izplūdes
gāzu un citu sārņu ieplūšanu no automašīnas
ārpuses, liekot klimata kontroles sistēmai
atkārtoti izmantot pasažieru salona gaisu.
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2. Nospiediet Recirkul..
> Gaisa recirkulācija tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/
nodziest.
SVARĪGI
Ja gaiss salonā cirkulē pārāk ilgi, pastāv
risks, ka logi automašīnas iekšpusē var aizsvīst.
PIEZĪME
Kad ir aktivizēts maksimālas atkausētāja
darbības režīms, nevar aktivizēt gaisa recirkulāciju.
216
Saistītā informācija
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces (211 lpp.)
Gaisa recirkulācijas laika iestatījuma aktivizēšana un deaktivizēšana (217 lpp.)
KLIMATA KONTROLE
Gaisa recirkulācijas laika
iestatījuma aktivizēšana un
deaktivizēšana
Gaisa recirkulācija bloķē slikta gaisa, izplūdes
gāzu un citu sārņu ieplūšanu no automašīnas
ārpuses, liekot klimata kontroles sistēmai
atkārtoti izmantot pasažieru salona gaisu.
Var iestatīt gaisa recirkulācijas taimera aktivizēšanu/deaktivizēšanu. Kad taimeris ir aktivizēts, gaisa recirkulācija automātiski izslēdzas
pēc 20 minūtēm.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Maks. atkausētāja aktivizēšana un
deaktivizēšana
Maks. atkausētāja funkciju lieto, lai ātri likvidētu aizsvīdumu un apledojumu no logiem.
Maks. atkausētāja funkcija deaktivizē klimata
un gaisa recirkulācijas automātisko regulēšanu, aktivizē gaisa kondicionēšanu un maina
ventilatora darbības līmeni uz 5, bet temperatūru — uz HI.
PIEZĪME
Mainot ventilatora līmeni uz 5, palielinās
trokšņu līmenis.
2. Nospiediet Klimats.
3. Atlasiet Recirkulācijas taimeris, lai aktivizētu/deaktivizētu gaisa recirkulācijas taimeri.
Kad maks. atkausētājs ir deaktivizēts, klimata
kontroles sistēma atjauno iepriekšējos iestatījumus.
Saistītā informācija
Maks. atkausētāja aktivizēšana un
deaktivizēšana no viduskonsoles
•
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana un deaktivizēšana (216 lpp.)
Viduskonsolē ir fiziska poga, ar kuru var ātri
piekļūt maks. atkausētājam.
Ja automašīna aprīkota ar vējstikla apsildi*,
vidējā displeja klimata skatā var aktivizēt tikai
maksimālā atkausētāja darbības līmeņa funkciju.
Fiziska poga viduskonsolē.
Automašīnām bez vējstikla apsildes:
–
Nospiediet taustiņu.
> Maks. atkausētāja funkcija tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
Automašīnām ar vējstikla apsildi:
–
Vairākas reizes nospiediet šo pogu, lai pārslēgtu trīs līmeņus:
•
•
Aktivizēta vējstikla apsilde
Aktivizēta vējstikla apsilde un maks.
atkausētāja funkcija
Deaktivizēts.
> Vējstikla apsilde un maks. atkausētāja
funkcija tiek aktivizēta/deaktivizēta, un
taustiņš izgaismojas/nodziest.
•
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 217
KLIMATA KONTROLE
||
PIEZĪME
Maks. atkausētāja iestatījums sāk darboties ar noteiktu nobīdi, lai novērstu īslaicīgu
ventilatora līmeņa pieaugumu, ja vējstikla
apsilde tiek deaktivizēta, divreiz ātri
nospiežot taustiņu.
Maks. atkausētāja aktivizēšana un
deaktivizēšana no centrālā displeja
1.
Vējstikla apsildes* aktivizēšana un
deaktivizēšana
Vējstikla apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana no centrālā displeja
Vējstikla apsildi izmanto, lai ātri likvidētu vējstikla aizsvīdumu un apledojumu.
Vējstikla apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana no viduskonsoles
1.
Viduskonsolē atrodas fiziska poga, ar kuru var
ātri piekļūt vējstikla apsildes funkcijai.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2. Nospiediet Elektrisks.
> Vējstikla apsilde tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
PIEZĪME
2. Nospiediet Max.
> Maks. atkausētāja funkcija tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces (211 lpp.)
Trīsstūra zona katrā vējstikla galā netiek
apsildīta elektriski, tādēļ tā atkausēšana vai
aizņemt ilgāku laiku.
Fiziska poga viduskonsolē.
–
•
•
Apsildāmais vējstikls var ietekmēt raidītāju
un citu sakaru ierīču darbību.
Aktivizēta vējstikla apsilde
Aktivizēta vējstikla apsilde un maks.
atkausētāja funkcija
• Deaktivizēts.
> Vējstikla apsilde un maks. atkausētāja
funkcija tiek aktivizēta/deaktivizēta, un
taustiņš izgaismojas/nodziest.
218
PIEZĪME
Vairākas reizes nospiediet šo pogu, lai pārslēgtu trīs līmeņus:
Saistītā informācija
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces (211 lpp.)
Vējstikla apsildes automātiskas ieslēgšanas aktivizēšana un deaktivizēšana*
(219 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Vējstikla apsildes automātiskas
ieslēgšanas aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Aizmugurējā stikla un sānu
spoguļu apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana
Vējstikla apsildi izmanto, lai ātri likvidētu vējstikla aizsvīdumu un apledojumu.
Var iestatīt, lai, iedarbinot dzinēju, vējstikla
apsildes automātiskā ieslēgšana tiktu aktivizēta/deaktivizēta. Ja automātiskā ieslēgšanās
ir aktivizēta, apsilde sāk darboties, kad pastāv
vējstikla/logu apledošanas vai aizsvīduma
risks. Apsilde izslēdzas automātiski, tiklīdz vējstikls/logs ir pietiekami silts un apledojums ir
izkusis vai aizsvīdums ir novērsts.
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildi
izmanto, lai ātri likvidētu aizsvīdumu un apledojumu no logiem un spoguļiem.
1.
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu
apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana no viduskonsoles
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
Viduskonsolē atrodas fiziska poga, ar kuru var
ātri piekļūt aizmugurējā stikla un sānu spoguļu
apsildes funkcijai.
2. Nospiediet Aizmugurē.
> Aizmugurējā loga un sānu spoguļu
apsilde tiek aktivizēta/deaktivizēta, un
taustiņš izgaismojas/nodziest.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet Klimats.
3. Atlasiet Automātisks priekšējais
atkausētājs, lai aktivizētu/deaktivizētu
vējstikla apsildes automātisko ieslēgšanos.
Saistītā informācija
•
•
Saistītā informācija
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu
apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana no centrālā displeja
Vējstikla apsildes* aktivizēšana un deaktivizēšana (218 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces (211 lpp.)
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes automātiskas ieslēgšanas aktivizēšana
un deaktivizēšana (220 lpp.)
Fiziska poga viduskonsolē.
–
Nospiediet taustiņu.
> Aizmugurējā loga un sānu spoguļu
apsilde tiek aktivizēta/deaktivizēta, un
taustiņš izgaismojas/nodziest.
* Papildaprīkojums/piederums. 219
KLIMATA KONTROLE
Aizmugurējā stikla un sānu
spoguļu apsildes automātiskas
ieslēgšanas aktivizēšana un
deaktivizēšana
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildi
izmanto, lai ātri likvidētu aizsvīdumu un apledojumu no logiem un spoguļiem.
Var iestatīt, lai, iedarbinot dzinēju, aizmugurējā
stikla un sānu spoguļu apsildes automātiskā
ieslēgšana tiktu aktivizēta/deaktivizēta. Ja
automātiskā ieslēgšanās ir aktivizēta, apsilde
sāk darboties, kad pastāv vējstikla/logu apledošanas vai aizsvīduma risks. Apsilde izslēdzas automātiski, tiklīdz vējstikls/logs ir pietiekami silts un apledojums ir izkusis vai aizsvīdums ir novērsts.
1.
Priekšējo sēdekļu ventilatora
līmeņa regulēšana2
PIEZĪME
1.
220
Klimata kontroles sistēma automātiski pielāgo gaisa plūsmu atlasītajam ventilatora
darbības līmenim, balstoties uz prasībām
— tas nozīmē, ka ventilatora ātrums var
mainīties, lai gan ventilatora darbības līmenis ir nemainīgs.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
Saistītā informācija
•
2. Nospiediet Klimats.
Saistītā informācija
Ja ventilators ir pilnīgi izslēgts, tad gaisa
kondicionētājs nedarbojas, un tas var izraisīt logu aizsvīšanu automašīnas iekšpusē.
Ventilatoram var iestatīt vairākus dažādus
automātiski vadāmus ātrumus priekšējam
sēdeklim.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
3. Atlasiet Automātisks aizmugurējais
atkausētājs, lai aktivizētu/deaktivizētu
logu un sānu spoguļu apsildes automātisko ieslēgšanos.
SVARĪGI
Ventilatora vadības taustiņi klimata skatā.
2. Pieskarieties ventilatora līmenim, Off, 1-5
vai Max.
> Ventilatora līmenis mainās, un atlasītā
līmeņa taustiņi izgaismojas.
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana
(219 lpp.)
2 Arī
aizmugurējiem sēdekļiem, ja automašīnā ir 2 zonu klimata sistēma.
Klimata kontroles vadības ierīces (211 lpp.)
KLIMATA KONTROLE
Priekšējo sēdekļu temperatūras
regulēšana3
Temperatūras sinhronizēšana
Temperatūru dažādajās automašīnas klimata
zonās var sinhronizēt ar vadītāja pusē iestatīto temperatūru.
Priekšējā sēdekļa klimata zonām var iestatīt
vajadzīgo temperatūru.
Temperatūras vadības ierīce.
2. Regulējiet temperatūru vienā no šiem veidiem:
•
Temperatūras taustiņi klimata rindā.
1.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet
kreisās vai labās puses temperatūras taustiņu, lai atklātu vadības ierīces.
velciet vadīklu līdz vajadzīgajai temperatūrai vai
nospiediet +/−, lai pakāpeniski palielinātu/samazinātu temperatūru.
> Temperatūra mainās, un poga rāda iestatīto temperatūru.
•
PIEZĪME
Apsildi vai atdzesēšanu nevar paātrināt,
izvēloties augstāku vai zemāku temperatūru nekā nepieciešams.
Saistītā informācija
•
3 Arī
aizmugurējiem sēdekļiem, ja automašīnā ir 2 zonu klimata sistēma.
Klimata kontroles vadības ierīces (211 lpp.)
Pie vadītāja puses temperatūras vadības ierīcēm esošais sinhronizācijas taustiņš.
1.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet
vadītāja puses temperatūras taustiņu, lai
atklātu vadības ierīces.
2. Nospiediet Sinhronizēt temperatūru .
> Visu automašīnas zonu temperatūru var
sinhronizēt ar vadītāja pusē iestatīto
temperatūru — blakus temperatūras
taustiņam tiek attēlots sinhronizācijas
simbols.
Sinhronizāciju aptur, vēlreiz nospiežot
Sinhronizēt temperatūru vai mainot temperatūras iestatījumus kādai citai klimata zonai.
}}
221
KLIMATA KONTROLE
||
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces (211 lpp.)
Gaisa kondicionētāja aktivizēšana
un deaktivizēšana
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces (211 lpp.)
Gaisa kondicionētājs pēc vajadzības atdzesē
ienākošo gaisu un samazina gaisa mitrumu.
Kad ir aktivizēts gaisa kondicionētājs, klimata
kontroles sistēma pēc vajadzības to automātiski ieslēdz un izslēdz.
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2. Nospiediet Kondic..
> Gaisa kondicionētājs tiek aktivizēts/
deaktivizēts, un taustiņš izgaismojas/
nodziest.
PIEZĪME
Lai gaisa kondicionētājs darbotos iespējami efektīvi, aizveriet visus sānu logus un
panorāmas jumtu*.
PIEZĪME
Gaisa kondicionētāju nevar aktivizēt, kad
ventilatora vadība atrodas Off pozīcijā.
222
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Klimats stāvēšanas laikā
Sagatavošana
Stāvēšanas klimata kontrole ir vispārīgs termins, ar ko apzīmē dažādās funkcijas, kas
uzlabo pasažieru salona mikroklimatu automašīnas stāvēšanas laikā, piemēram, veicot
salona sagatavošanu.
Funkcijas, kas attiecas uz stāvēšanas
klimata kontroli, vada no centrālā
displeja klimata skata sadaļas
Stāvēšanas klimats. Atveriet klimata skatu, nospiežot simbolu klimata rindas
vidū.
Sagatavošana ir klimata kontroles funkcija,
kas, ja iespējams, mēģina pirms došanās ceļā
sasniegt komfortablu temperatūru pasažieru
salonā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Klimata komforts stāvēšanas laikā
(228 lpp.)
Stāvēšanas klimata kontroles simboli un
paziņojumi (230 lpp.)
Sagatavošanas darbus var veikt tikai tad, ja
automašīna ir pievienota elektrības kontaktligzdai4. Sagatavošanas darbu kļūmi
var izraisīt uzlādes stacija, kas nav aktīva
vienmēr (piemēram, tiek izmantots taimeris).
Sagatavošanas darbus var ieslēgt, izmantojot
tiešo iedarbināšanu vai taimera iestatījumu.
Šī funkcija dažādos gadījumos izmanto vairākas sistēmas:
•
Aukstā laikā stāvapsilde sasilda pasažieru
salonu līdz komfortablai temperatūrai.
•
Karstā laikā gaisa kondicionētājs atdzesē
pasažieru salonu līdz komfortablai temperatūrai.
Klimata kontrole (200 lpp.)
Sagatavošana (223 lpp.)
PIEZĪME
•
Var atlasīt stūres apsildes* un sēdekļu
apsildes* aktivizēšanu vadītājam un pasažieriem.
•
Pēc nepieciešamības tiek automātiski aktivizēta vējstikla, aizmugurējā loga un durvju
spoguļu apsilde.
Karstos klimatiskajos apstākļos sagatavošanas laikā zem automašīnas var pilēt gaisa kondicionētāja kondensāts. Tas ir normāli.
Ja automašīna nav pievienota elektrības
kontaktligzdai, pasažieru salonu vienalga
var īsu brīdi atdzesēt, ieslēdzot sagatavošanas darbus tieši.
PIEZĪME
Veicot automašīnas pasažieru salona
iepriekšēju sagatavošanu, automašīnas
mērķis ir sasniegt komfortablu temperatūru, nevis klimata kontroles sistēmā iestatīto temperatūru.
Saistītā informācija
•
•
•
4 Attiecas
Klimats stāvēšanas laikā (223 lpp.)
Sagatavošanas ieslēgšana un izslēgšana
(224 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatīšana (225 lpp.)
uz elektrisko sildītāju.
* Papildaprīkojums/piederums. 223
KLIMATA KONTROLE
Sagatavošanas ieslēgšana un
izslēgšana
Sagatavošanas funkcija pirms braukšanas
uzsilda vai atdzesē pasažieru salonu, ja tas ir
iespējams. Šo funkciju var ieslēgt tieši vidējā
displejā vai mobilajā tālrunī.
Ieslēgšana un izslēgšana no
automašīnas
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2. Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3. Atlasiet, vai aktivizēt sēdekļu un stūres
apsildi sagatavošanas darbu laikā, atzīmējot izvēles rūtiņas/noņemot attiecīgajai
funkcijai atzīmi.
4. Nospiediet Sagatavošanas darbi.
> Sagatavošanas darbi tiek sākti/izslēgti,
un taustiņš izgaismojas/nodziest.
PIEZĪME
Sagatavošanas darbus var veikt tikai tad, ja
automašīna ir pievienota elektrības kontaktligzdai5. Sagatavošanas darbu kļūmi
var izraisīt uzlādes stacija, kas nav aktīva
vienmēr (piemēram, tiek izmantots taimeris).
Ja automašīna nav pievienota elektrības
kontaktligzdai, pasažieru salonu vienalga
var īsu brīdi atdzesēt, ieslēdzot sagatavošanas darbus tieši.
PIEZĪME
Pasažieru salona sagatavošanas darbu
laikā automašīnas durvīm un logiem ir jābūt
aizvērtiem.
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus6:
•
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli
uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela, gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c.
var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes
līnija var būt bloķēta. Piemēram, dziļš
sniegs priekšējā labās puses riteņa korpusā var bloķēt sildītāja ventilāciju.
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var
sākt, izmantojot taimeri, kas iestatīts jau
ilgu laiku iepriekš.
Ieslēgšana no lietotnes*
Izmantojot ierīci, kurā ir lietotne Volvo On
Call*, var ieslēgt sagatavošanu un pārvaldīt
informāciju par atlasītajiem iestatījumiem.
Sagatavošanas darbi ļauj apsildīt vai atdzesēt
pasažieru salonu (izmantojot automašīnas
gaisa kondicionētāju) līdz komfortablai temperatūrai.
Pasažieru salonu var sagatavot, arī izmantojot
automašīnas attālās iedarbināšanas funkciju
5 Attiecas
6 Attiecas
224
uz elektrisko sildītāju.
uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
(Engine Remote Start — ERS)7 lietotnē Volvo
On Call*.
Saistītā informācija
•
•
•
Klimats stāvēšanas laikā (223 lpp.)
Sagatavošana (223 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatīšana (225 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatīšana
Taimeri var iestatīt tā, lai sagatavošanas darbi
tiktu beigti iepriekš noteiktā laikā.
Taimeris ļauj saglabāt līdz 8 dažādiem šādiem
iestatījumiem:
•
•
•
Sagatavošanas laika iestatījuma noņemšana (228 lpp.)
Laiks noteiktā datumā
Laiks vienā vai vairākās nedēļas dienās ar
atkārtojumu vai bez tā.
PIEZĪME
Sagatavošanas darbus var veikt tikai tad, ja
automašīna ir pievienota elektrības kontaktligzdai8. Sagatavošanas darbu kļūmi
var izraisīt uzlādes stacija, kas nav aktīva
vienmēr (piemēram, tiek izmantots taimeris).
Ja automašīna nav pievienota elektrības
kontaktligzdai, pasažieru salonu vienalga
var īsu brīdi atdzesēt, ieslēdzot sagatavošanas darbus tieši.
Saistītā informācija
•
•
•
7 Dažos tirgos.
8 Attiecas uz elektrisko
Sagatavošana (223 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma pievienošana un rediģēšana (226 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma aktivizēšana un deaktivizēšana (227 lpp.)
sildītāju.
* Papildaprīkojums/piederums. 225
KLIMATA KONTROLE
Sagatavošanas laika iestatījuma
pievienošana un rediģēšana
Sagatavošanas darbu taimerim var veikt līdz
8 iestatījumiem.
Laika iestatījuma pievienošana
3. Nospiediet Pievienot taimeri.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
PIEZĪME
7. Pieskarieties Apstiprināt, lai pievienotu
laika iestatījumu.
> Laika iestatījums tiek pievienots sarakstam un aktivizēts.
Ja taimerim ir ievadīti 8 iestatījumi, vairāk
laika iestatījumu pievienot nevar. Lai pievienotu jaunu laika iestatījumu, izdzēsiet kādu
no iepriekšējiem.
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus9:
4. Pieskarieties Datums, lai iestatītu laiku
konkrētam datumam.
•
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli
uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela, gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c.
var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes
līnija var būt bloķēta. Piemēram, dziļš
sniegs priekšējā labās puses riteņa korpusā var bloķēt sildītāja ventilāciju.
Pieskarieties Dienas, lai iestatītu laiku vienai vai vairākām nedēļas dienām.
Izmantojot Dienas. aktivizējiet/deaktivizējiet atkārtošanu, atzīmējot/noņemot atzīmi
laukā Atk.katru nedēļu.
Taustiņš laika iestatījuma pievienošanai klimata skata
cilnē Stāvēšanas klimats.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2. Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
5. Izmantojot Datums. Atlasiet sagatavošanas darbu datumu, ritinot datumu sarakstu
ar bultiņām.
Izmantojot Dienas. Atlasiet nedēļas dienas, kurās veikt sagatavošanas darbus,
pieskaroties nedēļas dienu taustiņiem.
6. Iestatiet sagatavošanas darbu beigšanas
laiku, ritinot ar bultiņām.
9 Attiecas
226
uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var
sākt, izmantojot taimeri, kas iestatīts jau
ilgu laiku iepriekš.
Laika iestatījuma rediģēšana
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2. Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3. Nospiediet laika iestatījumu, kuru vēlaties
rediģēt.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
KLIMATA KONTROLE
4. Rediģējiet laika iestatījumu tāpat, kā
aprakstīts sadaļā "Laika iestatījuma pievienošana" iepriekš.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Sagatavošana (223 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma
aktivizēšana un deaktivizēšana
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus10:
Sagatavošanas darbu taimera laika iestatījumu var aktivizēt vai deaktivizēt pēc vajadzības.
Sagatavošanas laika iestatīšana (225 lpp.)
•
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli
uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela, gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c.
var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes
līnija var būt bloķēta. Piemēram, dziļš
sniegs priekšējā labās puses riteņa korpusā var bloķēt sildītāja ventilāciju.
Sagatavošanas laika iestatījuma aktivizēšana un deaktivizēšana (227 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma noņemšana (228 lpp.)
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var
sākt, izmantojot taimeri, kas iestatīts jau
ilgu laiku iepriekš.
Taimera taustiņi klimata skata cilnē Stāvēšanas
klimats.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2. Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3. Aktivizējiet/deaktivizējiet laika iestatījumu,
pieskaroties taimera taustiņam pa labi no
iestatījuma.
> Laika iestatījums tiek aktivizēts/deaktivizēts, un taustiņš izgaismojas/
nodziest.
10
Saistītā informācija
•
•
•
•
Sagatavošana (223 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatīšana (225 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma pievienošana un rediģēšana (226 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma noņemšana (228 lpp.)
Attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
227
KLIMATA KONTROLE
Sagatavošanas laika iestatījuma
noņemšana
Sagatavošanas laika iestatījumu, kas vairs
nav nepieciešams, var dzēst.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Sagatavošana (223 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatīšana (225 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma pievienošana un rediģēšana (226 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma aktivizēšana un deaktivizēšana (227 lpp.)
Klimata komforts stāvēšanas laikā
Laikā, kad automašīna ir novietota stāvēšanai,
pasažieru salona klimatu var uzturēt nemainīgu gadījumos, kad, piemēram, dzinējs jāizslēdz, bet vadītājs vai pasažieri(-s) vēlas palikt
automašīnā un saglabāt klimata komforta
līmeni.
Iedarbināšanas klimata komforta uzturēšanu
nodrošina tikai tiešā iedarbināšana.
Šī funkcija dažādos gadījumos izmanto vairākas sistēmas:
•
Aukstā laikā dzinēja siltums sasilda pasažieru salonu līdz komfortablai temperatūrai.
•
Kad ir silts, ventilācija dzesē pasažieru
salonu, pūšot tajā āra gaisu.
Taustiņš saraksta rediģēšanai/laika iestatījuma dzēšanai klimata skata cilnē Stāvēšanas klimats.
1.
PIEZĪME
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
Aizslēdzot automašīnu no ārpuses, tiek
izslēgta klimata komforta uzturēšanas
funkcija, lai nevajadzīgi neizmantotu pārpalikušo karstumu. Šīs funkcijas mērķis ir
saglabāt vienmērīgu klimata komfortu
laikā, kad vadītājs un pasažieri paliek automašīnā.
2. Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3. Nospiediet Rediģēt sarakstu.
4. Nospiediet, lai izdzēstu saraksta labajā
pusē esošo ikonu.
> Ikona izzūd, un tiek parādīts teksts
Dzēst.
5. Nospiediet Dzēst, lai apstiprinātu.
> Laika iestatījums ir noņemts no saraksta.
228
Saistītā informācija
•
•
Klimats stāvēšanas laikā (223 lpp.)
Klimata komforta ieslēgšana un izslēgšana, novietojot automašīnu (229 lpp.)
KLIMATA KONTROLE
Klimata komforta ieslēgšana un
izslēgšana, novietojot automašīnu
PIEZĪME
Aizslēdzot automašīnu no ārpuses, tiek
izslēgta klimata komforta uzturēšanas
funkcija, lai nevajadzīgi neizmantotu pārpalikušo karstumu. Šīs funkcijas mērķis ir
saglabāt vienmērīgu klimata komfortu
laikā, kad vadītājs un pasažieri paliek automašīnā.
Klimata kontroles uzturēšanas funkcija
saglabā klimatu pasažieru salonā pēc braukšanas. Šo funkciju var ieslēgt tieši vidējā displejā.
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2. Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
Saistītā informācija
•
Klimata komforts stāvēšanas laikā
(228 lpp.)
3. Nospiediet Saglabāt klimata komfortu.
> Klimata kontroles uzturēšanas funkcija
tiek ieslēgta/izslēgta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
PIEZĪME
Klimata komforta saglabāšanu nevar sākt,
ja dzinējā nav atlicis pietiekams siltuma
daudzums, lai uzturētu pasažieru salona
klimatu, vai arī ja āra temperatūra pārsniedz aptuveni 20°C (68°F).
229
KLIMATA KONTROLE
Stāvēšanas klimata kontroles
simboli un paziņojumi
Ziņojumus par stāvēšanas klimata kontroli var
skatīt arī ierīcē, kurā ir lietotne Volvo On Call*.
Šis simbols vadītāja displejā11 iedegas, kad ir aktīva stāvapsilde.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un paziņojumi saistībā ar stāvēšanas klimata kontroli.
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Stāvēšanas klimats
Stāvēšanas klimata kontrole ir deaktivizēta. Sazinieties ar servisuA, lai pārbaudītu funkciju
pēc iespējas ātrāk.
Jāveic apkope
Stāvēšanas klimats
Īslaicīgi nav pieejams
Stāvēšanas klimats
Nav pieejams, degvielas līmenis pārāk
zemsB
Stāvēšanas klimats
Nav pieejams, uzlādes līmenis ir pārāk
zems
11
230
Stāvēšanas klimata kontrole ir īslaicīgi deaktivizēta. Ja problēma kādu laiku atkārtojas,
sazinieties ar autoservisuA, lai pārbaudītu darbību.
Stāvēšanas klimata kontroli nevar aktivizēt, ja degvielas līmenis ir pārāk zems, lai iedarbinātu stāvapsildi. Uzpildiet automašīnas degvielas tvertni.
Stāvēšanas klimata kontroli nevar aktivizēt, ja hibrīda akumulatora uzlādes līmenis ir
pārāk zems, lai iedarbinātu stāvapsildi. Iedarbiniet automašīnu.
Attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Stāvēšanas klimats
Stāvēšanas klimata kontroli nevar aktivizēt, ja uzlādes kabelis nav pievienots. Pievienojiet
uzlādes kabeli.
Nav pieejams, nav savien. ar strāvas
avotuC
Stāvēšanas klimats
Ierobežots, uzlādes līmenis ir pārāk
zems
A
B
C
Stāvēšanas klimata kontroles darbības laiks ir ierobežots, kad ir zems hibrīda akumulatora uzlādes līmenis. Iedarbiniet automašīnu.
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
Attiecas uz elektrisko sildītāju.
Saistītā informācija
•
Klimats stāvēšanas laikā (223 lpp.)
231
KLIMATA KONTROLE
Sildītājs
Sildītājam ir divas apakšfunkcijas, kas dažādās situācijās palīdz uzsildīt pasažieru salonu
vai dzinēju.
Sildītājam ir divas apakšfunkcijas:
•
•
Stāvapsilde – vajadzības gadījumā silda
pasažieru salonu, ja ir aktivizēti klimata
kontroles sagatavošanas darbi.
ir pārāk zems, sildītājs automātiski izslēdzas
un vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums.
Ja degvielas tvertnē esošais līmenis ir pārāk
zems, sildītājs automātiski izslēdzas un vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums.
PIEZĪME
PIEZĪME
Ja jāizmanto sildītājs, pārliecinieties, ka
akumulatora uzlādes līmenis ir pietiekams.
Ja ir jāizmanto apsilde, pārliecinieties, ka
automašīnas degvielas tvertnē ir pietiekams degvielas daudzums.
Degviela un degvielas iepildīšana14
Papildu sildītājs — vajadzības gadījumā
silda pasažieru salonu un dzinēju braukšanas laikā.
BRĪDINĀJUMS
Izlijusi degviela var aizdegties. Pirms degvielas uzpildes sākšanas izslēdziet ar degvielu darbināmo papildu sildītāju.
Atkarībā no tirgus tiek izmantots vai nu ar degvielu darbināmais, vai elektriskais sildītājs12.
Pārbaudiet vadītāja displejā, vai
sildītājs ir izslēgts. Šis simbols ir
iedegts, kad tas darbojas kā stāvapsilde.
Sildītājs atrodas priekšējā labās puses riteņa
korpusā.
PIEZĪME
Kad darbojas sildītājs13, no priekšējā labā
riteņa korpusa var nākt dūmi un var atskanēt zema dūkoņa. No degvielas sūkņa
automašīnas aizmugurē var atskanēt tikšķēšana. Tas ir pilnīgi normāli.
Akumulators un uzlāde
Sildītāju darbina automašīnas hibrīda akumulators. Ja hibrīda akumulatora uzlādes līmenis
12
13
14
232
Saistītā informācija
Brīdinājuma uzlīme uz degvielas tvertnes aizvirtņa.
Sildītājs izmanto degvielu, kas ir iepildīta automašīnas parastajā degvielas tvertnē.
Novietojot automašīnu stāvā nogāzē, automašīnas priekšpusei jābūt vērstai uz leju, lai
nodrošinātu degvielas padevi sildītājam.
Autorizētam Volvo izplatītājam ir informācija par to, kādi sildītāji tiek izmantoti noteiktos tirgos.
Attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
Attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
•
•
•
Klimata kontrole (200 lpp.)
Stāvapsilde (233 lpp.)
Papildu sildītājs (234 lpp.)
KLIMATA KONTROLE
Stāvapsilde
Stāvapsilde pirms braukšanas apsilda pasažieru salonu, ja tas ir nepieciešams un ir aktivizēta automašīnas sagatavošana.
apkārtējā temperatūra, bet tas nekad nepārsniedz 40 minūtes.
PIEZĪME
Stāvapsilde ir viena no divām automašīnas sildītāja apakšfunkcijām. Sildītājs atrodas priekšējā labās puses riteņa korpusā.
Ja ir jāizmanto stāvapsilde, pārliecinieties,
ka automašīnas degvielas tvertnē ir pietiekams degvielas daudzums17.
Kad vadītāja displejā ir iedegts šis
simbols, var būt aktīva stāvapsilde15.
Ja ir jāizmanto stāvapsilde, pārliecinieties,
ka hibrīda akumulatora uzlādes līmenis ir
pietiekams.
PIEZĪME
Kad darbojas sildītājs16, no priekšējā labā
riteņa korpusa var nākt dūmi un var atskanēt zema dūkoņa. No degvielas sūkņa
automašīnas aizmugurē var atskanēt tikšķēšana. Tas ir pilnīgi normāli.
Stāvapsilde tiek automātiski ieslēgta, ja tiek
aktivizēta stāvēšanas klimata sagatavošana un
ir jāuzsilda pasažieru salons.
Sildītāja darbības laiks var atšķirties atkarībā
no tādiem faktoriem kā akumulatora uzlādes
līmenis, pasažieru salona temperatūra un
15
16
17
18
19
Attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
Attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
Attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
Attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
Attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus18:
•
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli
uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela, gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c.
var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes
līnija var būt bloķēta. Piemēram, dziļš
sniegs priekšējā labās puses riteņa korpusā var bloķēt sildītāja ventilāciju.
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var
sākt, izmantojot taimeri, kas iestatīts jau
ilgu laiku iepriekš.
BRĪDINĀJUMS
Ja ir jūtama degvielas smaka, redzams
neparasti daudz dūmu, melni dūmi vai dzirdamas neparastas skaņas, ko rada stāvapsilde19, izslēdziet sildītāju un, ja iespējams,
izvelciet tā drošinātāju. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu, lai veiktu
remontu.
}}
233
KLIMATA KONTROLE
||
Saistītā informācija
•
•
Sildītājs (232 lpp.)
Papildu sildītājs (234 lpp.)
Papildu sildītājs
Saistītā informācija
Papildu sildītājs palīdz braukšanas laikā apsildīt pasažieru salonu un dzinēju.
Papildu sildītājs ir viena no divām automašīnas
sildītāja apakšfunkcijām. Sildītājs atrodas
priekšējā labās puses riteņa korpusā.
•
•
•
PIEZĪME
Kad darbojas sildītājs20, no priekšējā labā
riteņa korpusa var nākt dūmi un var atskanēt zema dūkoņa. No degvielas sūkņa
automašīnas aizmugurē var atskanēt tikšķēšana. Tas ir pilnīgi normāli.
Ja apsilde ir nepieciešama braukšanas laikā,
papildu sildītājs sāk darboties un tiek vadīts
automātiski.
Izslēdzot automašīnu, tas izslēdzas automātiski.
PIEZĪME
Ja ir jāizmanto papildu apsilde, pārliecinieties, ka automašīnas degvielas tvertnē ir
pietiekams degvielas daudzums21.
20
21
234
Attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
Attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
Sildītājs (232 lpp.)
Stāvapsilde (233 lpp.)
Papildu sildītāja automātiskās ieslēgšanās
aktivizēšana un deaktivizēšana (235 lpp.)
KLIMATA KONTROLE
Papildu sildītāja automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana un
deaktivizēšana
Saistītā informācija
•
Papildu sildītājs (234 lpp.)
Papildu sildītājs palīdz braukšanas laikā apsildīt pasažieru salonu un dzinēju.
Var iestatīt, lai papildu sildītāja automātiskā
ieslēgšanās tiktu aktivizēta/deaktivizēta.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet Klimats.
3. Atlasiet Papildu sildītājs, lai aktivizētu/
deaktivizētu papildu sildītāja automātisko
ieslēgšanos.
PIEZĪME
Volvo iesaka īsu pārbraucienu laikā izslēgt
papildu sildītāja automātisko iedarbināšanu22.
PIEZĪME
Ja tiek deaktivizēta palīgsildītāja automātiskās ieslēgšanās funkcija, tas var negatīvi
ietekmēt pasažieru salona komfortu, jo klimata kontrolei elektriskās darbības laikā
nebūs karstuma avota.
22
Attiecas uz sildītājiem, ko darbina ar degvielu.
235
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Aizslēgšanas apstiprinājums
Kad automašīna tiek aizslēgta vai atslēgta,
iemirgojas visi pagriezienu rādītāju lukturi.
Aizslēgšanas un signalizācijas
indikators instrumentu panelī
Rādījumi aizslēgšanas taustiņos
Aizslēgšanas un signalizācijas indikators rāda
aizslēgšanas sistēmas statusu:
Aizslēgšanas taustiņi ar indikatora lampiņu priekšējās
durvīs.
Priekšējās durvis
Ārējs signāls
Aizslēgšana
•
Par aizslēgšanu liecina automašīnas avārijas gaismas signāla iemirgošanās un sānu
spoguļu ievilkšana1.
Atslēgšana
•
Par atslēgšanu liecina automašīnas avārijas gaismas signāla iemirgošanās divas
reizes un sānu spoguļu izvēršana1.
Lai automašīna norādītu, ka tā ir aizslēgta, ir
jābūt aizvērtām visām durvīm, bagāžas nodalījuma durvīm un dzinēja pārsegam. Ja aizslēgšana notiek, kad ir aizvērtas tikai vadītāja durvis2, aizslēgšana notiks, bet pagriezienu rādītāji iemirgosies, tikai kad būs aizvērtas visas
durvis, bagāžas nodalījuma durvis un dzinēja
pārsegs.
•
•
•
Ilga iedegšanās norāda uz aizslēgšanu.
Īsa mirgošana norāda, ka automašīna ir
aizslēgta.
Strauja mirgošana pēc signalizācijas deaktivizēšanas* norāda, ka ir nostrādājusi signalizācija.
1 Tikai automašīnām ar elektriski nolokāmiem sānu spoguļiem.
2 Neattiecas uz automašīnām, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanu/atslēgšanu
238
Ja deg kādu priekšējo durvju aizslēgšanas taustiņa indikatora lampiņa, tas norāda, ka visas
durvis ir aizslēgtas. Ja tiek atvērtas kādas no
durvīm, lampiņa nodzisīs abās durvīs.
(*).
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Aizmugurējās durvis*
Aizslēgšanas rādījuma iestatījums
Tālvadības pults atslēgu;
Centrālajā displejā iestatījumu izvēlnē var
atlasīt dažādas opcijas, kā automašīna
apstiprina aizslēgšanu un atslēgšanu.
Lai mainītu aizslēgšanas reakcijas iestatījumu:
Ar tālvadības atslēgu aizslēdz un atslēdz
salona durvis un bagāžas nodalījuma durvis.
Lai automašīnu varētu iedarbināt, tālvadības
atslēgai ir jāatrodas automašīnā.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Aizslēgšana.
3. Nospiediet Vizuāls aizslēgšanas signāls,
lai atlasītu, kad automašīnai ir jāsniedz
vizuāla atbilde:
• Aizslēgt
• Atslēgt
• Abi
Aizslēgšanas taustiņš ar indikatora lampiņu aizmugurējās durvīs.
Ja deg kādu durvju aizslēgšanas taustiņa indikatora lampiņa, tas norāda, ka durvis ir aizslēgtas. Ja kādas no durvīm tiek atslēgtas,
tajās esošā lampiņa nodziest, kamēr pārējās
paliek iedegtas.
Citi rādījumi
Aizslēdzot un atslēdzot automašīnu, var aktivizēt arī mājās nokļūšanas apgaismojuma un
pietuvošanās apgaismojuma funkcijas.
Saistītā informācija
Vai arī izslēdziet funkciju, atlasot Izsl..
Lai mainītu nolokāmo atpakaļgaitas spoguļu*
iestatījumu:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Spoguļi un ērtības.
3. Atlasiet Pēc aizslēgšanas nolocīt
spoguļus, lai aktivizētu vai deaktivizētu šo
funkciju.
•
Aizslēgšanas rādījuma iestatījums
(239 lpp.)
•
•
Approach light duration (159 lpp.)
Saistītā informācija
Mājās nokļūšanas apgaismojuma lietošana (159 lpp.)
•
Tālvadības atslēga3 vai atslēgas piekariņš (Key Tag)*.
Iedarbināšanas laikā tālvadības pults atslēga
netiek lietota fiziski, jo automašīnas standarta
aprīkojumā ir iekļauts bezatslēgas iedarbināšanas atbalsts (Passive Start). Atslēgai ir vienkārši jāatrodas pasažieru salona priekšdaļā.
Ar bezatslēgas aizslēgšanu un atslēgšanu
(Passive Entry)* aprīkotām automašīnām
atslēga var atrasties jebkur automašīnā, lai
automašīnu varētu iedarbināt. Šajā gadījumā
tiek piegādāta arī otra, nedaudz mazāka
atslēga (Key Tag).
Aizslēgšanas apstiprinājums (238 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 239
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Tālvadības atslēgas var saistīt ar dažādiem
vadītāja profiliem, lai automašīnā saglabātu
personīgas preferences.
Tālvadības pults atslēgas taustiņi
Tālvadības pults atslēgai ir četri taustiņi — viens kreisajā pusē un trīs labajā pusē.
Aizslēgšana — nospiežot taustiņu, tiek
aizslēgtas durvis, bagāžas nodalījuma durvis un degvielas uzpildes durtiņas, kā arī
aktivizēta signalizācija*.
Nospiediet un turiet, lai vienlaikus aizvērtu
visus logus un panorāmas jumtu*.
Atslēgšana — nospiežot taustiņu, tiek
atslēgtas durvis, bagāžas nodalījuma durvis un degvielas uzpildes durtiņas, kā arī
deaktivizēta signalizācija.
izmantot, piemēram, lai ātri izvēdinātu
automašīnu karstos laika apstākļos.
Aizmugures durvis – atslēdz tikai aizmugures durvis un deaktivizē signalizāciju
tikai aizmugures durvīm. Automašīnām,
kas aprīkotas ar elektriski vadāmām bagāžas nodalījuma durvīm*, tās tiek automātiski atvērtas, kad nospiež un tur taustiņu.
Bagāžas nodalījuma durvis var atvērt, arī
nospiežot un turot taustiņu — atskan skaņas signāls.
Trauksmes funkcija – lieto, lai ārkārtas
situācijā piesaistītu uzmanību. Nospiediet
un turiet taustiņu vismaz 3 sekundes vai
arī nospiediet to divreiz 3 sekunžu laikā, lai
ieslēgtu pagrieziena rādītājus un signāltauri. Funkciju, ja tā bijusi aktīva vismaz
5 sekundes, iespējams izslēgt ar to pašu
taustiņu. Pretējā gadījumā funkcija automātiski izslēdzas aptuveni pēc 3 minūtēm.
BRĪDINĀJUMS
Ja kāds ir palicis automašīnā, nodrošiniet,
lai elektriskos logu pacēlājus un panorāmas
jumtu* nevarētu regulēt, vienmēr ņemot
tālvadības pults atslēgu sev līdzi, kad
izkāpjat no automašīnas.
Nospiežot ilgāk, tiek vienlaikus atvērti visi
logi. Šo pilnīgas vēdināšanas funkciju var
3 Attēls
240
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka pastāv risks ieslēgt tālvadības pults atslēgu automobilī.
•
Automašīnā atstāta tālvadības atslēga
vai atslēgas piekariņš tiek deaktivizēts,
kad automašīna tiek aizslēgta un signalizācija tiek aktivizēta, izmantojot
citu derīgu atslēgu. Tiek deaktivizēta
arī vispārējas bloķēšanas funkcija.
Atstātā atslēga atkal tiek aktivizēta,
kad automašīna tiek atslēgta.
•
Automašīnā atstāta Red Key tiek deaktivizēta, kad automašīna tiek aizslēgta,
izmantojot Volvo On Call, un atkal aktivizēta, kad automašīna tiek atslēgta,
izmantojot Volvo On Call vai citu
derīgu atslēgu.
Atslēga bez taustiņiem (Key Tag)*
Kopā ar bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas funkciju piegādātais atslēgas piekariņš
darbojas tāpat kā standarta tālvadības atslēga,
un ar to var bezatslēgas režīmā iedarbināt
automašīnu, to aizslēgt un atslēgt. Atslēga ir
ūdensdroša līdz aptuveni 10 metru (30 pēdu)
dziļumam līdz 60 minūtēm. Tai nav noņemamas atslēgas slēdzošās daļas, un tās bateriju
nevar nomainīt.
ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Red Key ierobežotas darbības
tālvadības atslēga*
PIEZĪME
Ievietojot tālvadības atslēgu glāžu turētājā,
pārliecinieties, ka tajā neatrodas citas automašīnas atslēgas, metāla priekšmeti vai
elektroniskas ierīces (piemēram, mobilie
tālruņi, planšetdatori, klēpjdatori vai lādētāji). Ja glāžu turētājā tuvu cita citai atrodas vairākas atslēgas, to darbībā var rasties
traucējumi.
Red Key ir atslēga, kas sniedz iespēju iestatīt
ierobežojumus dažiem automašīnas rekvizītiem, piemēram, automašīnas maksimālajam
ātrumam un skaļruņu sistēmas maksimālajam
skaļumam. Tā ir atslēga automašīnas īpašniekam, kas vēlas, lai ar viņa automašīnu brauktu
atbildīgi, pat ja ar to brauc kāds cits.
Traucējumi
Tālvadības atslēgas darbībai bezatslēgas
iedarbināšanas un bezatslēgas aizslēgšanas
un atslēgšanas* režīmā var traucēt elektromagnētiskie lauki un ekranēšana.
PIEZĪME
Neglabājiet tālvadības pulti blakus metāla
priekšmetiem vai elektroniskām ierīcēm,
piemēram, mobilajiem tālruņiem, planšetdatoriem, klēpjdatoriem vai lādētājiem —
ieteicams ievērot 10–15 cm (4–6 collu)
attālumu.
Ja joprojām ir traucējumi, izmantojiet tālvadības atslēgas noņemamo slēdzošo daļu, lai
atslēgtu, un pēc tam ievietojiet atslēgu rezerves lasītājā, kas atrodas glāžu turētājā, lai
deaktivizētu automašīnas signalizāciju un
automašīnu varētu iedarbināt.
Aizslēgšana un atslēgšana ar
tālvadības atslēgu
Izmantojot tālvadības atslēgas pogas, var
vienlaikus aizslēgt un atslēgt visas salona
durvis un bagāžas nodalījuma durvis.
Aizslēgšana ar tālvadības pults atslēgu
Saistītā informācija
•
•
Automašīnas iedarbināšana (440 lpp.)
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (241 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(244 lpp.)
•
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
(245 lpp.)
•
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
(250 lpp.)
•
•
Imobilaizers (253 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana
vadītāja profilam (137 lpp.)
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā
no automašīnas modeļa.
–
Lai aizslēgtu automašīnu, nospiediet tālvadības atslēgas pogu .
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 241
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Lai aktivizētu aizslēgšanas darbību virkni, vadītāja durvīm ir jābūt aizvērtām4. Ja ir atvērtas
kādas no pārējām salona durvīm vai bagāžas
nodalījuma durvis, tās tiek aizslēgtas un signalizācija tiek aktivizēta*, tikai kad tās tiek aizvērtas. Signalizācijas kustības detektori* tiek aktivizēti, kad visas salona durvis un bagāžas
nodalījuma durvis ir aizvērtas un aizslēgtas.
Aizslēgšana, kad bagāžas nodalījuma
durvis ir atvērtas
PIEZĪME
Ja automašīna ir aizslēgta, kamēr bagāžas
nodalījuma durvis ir bijušas atvērtas, piesargieties, lai neatstātu tālvadības atslēgu
bagāžas nodalījumā, kad tas tiek aizvērts
un automašīna tiek pilnīgi aizslēgta5.
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka pastāv risks ieslēgt tālvadības pults atslēgu automobilī.
•
•
Automašīnā atstāta tālvadības atslēga
vai atslēgas piekariņš tiek deaktivizēts,
kad automašīna tiek aizslēgta un signalizācija tiek aktivizēta, izmantojot
citu derīgu atslēgu. Tiek deaktivizēta
arī vispārējas bloķēšanas funkcija.
Atstātā atslēga atkal tiek aktivizēta,
kad automašīna tiek atslēgta.
Automašīnā atstāta Red Key tiek deaktivizēta, kad automašīna tiek aizslēgta,
izmantojot Volvo On Call, un atkal aktivizēta, kad automašīna tiek atslēgta,
izmantojot Volvo On Call vai citu
derīgu atslēgu.
Atslēgšana ar tālvadības pults atslēgu
–
Lai atslēgtu automašīnu, nospiediet tālvadības atslēgas pogu .
sies — tādā gadījumā aizslēdziet vai atslēdziet
vadītāja durvis ar noņemamo atslēgas slēdzošo daļu.
Saistītā informācija
•
Iestatījumi attālinātai atslēgšanai un
atslēgšanai no salona (243 lpp.)
•
Bagāžas nodalījuma durvju atslēgšana ar
tālvadības atslēgu (243 lpp.)
•
•
Tālvadības pults atslēgu; (239 lpp.)
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar noņemamo
atslēgas slēdzošo daļu (251 lpp.)
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
(245 lpp.)
Atkārtota automātiskā aizslēgšana
Ja nevienas salona durvis vai bagāžas nodalījuma durvis netiek atvērtas 2 minūšu laikā pēc
atslēgšanas, tās tiek automātiski aizslēgtas. Šī
funkcija neļauj automobili nejauši atstāt neaizslēgtu.
Kad tālvadības atslēga nedarbojas
PIEZĪME
Vienmēr pieejiet tuvāk automašīnai un
mēģiniet to atslēgt vēlreiz.
Ja automašīnu nevar aizslēgt vai atslēgt ar tālvadības atslēgu, iespējams baterija ir izlādēju-
4 Ja
5 Ja
242
automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas aizslēgšanu/atslēgšanu*, visām sānu durvīm ir jābūt aizvērtām.
automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas atslēgšanu/aizslēgšanu un automašīnā ir noteikta atslēga, bagāžas nodalījuma durvis netiek aizslēgtas, kad tās tiek aizvērtas.*
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Iestatījumi attālinātai atslēgšanai
un atslēgšanai no salona
Bagāžas nodalījuma durvju
atslēgšana ar tālvadības atslēgu
Varat atlasīt dažādu darbību secību attālinātai
atslēgšanai.
Lai mainītu šo iestatījumu:
Ir iespējams atslēgt tikai bagāžas nodalījuma
durvis, nospiežot pogu uz tālvadības atslēgas.
1.
1.
Sānu durvis joprojām ir aizslēgtas, un
signalizācija ir aktivizēta*. Aizslēgšanas
un signalizācijas indikators instrumentu
panelī nodziest, norādot, ka visa automašīna nav aizslēgta.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car Aizslēgšana
Atslēgšana ar tālvadību un no salona.
Viegli satveriet gumijoto plāksni zem
bagāžas nodalījuma durvju roktura, lai
atvērtu bagāžas nodalījuma durvis. Ja
bagāžas nodalījuma durvis netiek atvērtas 2 minūšu laikā, tās atkal aizslēdzas
un no jauna tiek aktivizēta signalizācija.
3. Atlasiet variantu:
• Visas durvis — atslēdz visas durvis
uzreiz.
•
Jebkuras durvis — atslēdz vadītāja
durvis. Lai atslēgtu visas durvis, ir divreiz jānospiež tālvadības atslēgas
atslēgšanas taustiņš.
2. Ar elektriski vadāmām bagāžas nodalījuma
durvīm*:
Šeit veiktie iestatījumi ietekmē arī centrālu
atslēgšanu, izmantojot atvēršanas rokturus no
salona.
Turot nospiestu (aptuveni 1,5 sekundes)
tālvadības atslēgas taustiņu
> Bagāžas nodalījuma durvis tiek atslēgtas un atvērtas, bet sānu durvis paliek
aizslēgtas un to signalizācijas funkcija
— aktivizēta.
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (241 lpp.)
•
Aizslēgšana un atslēgšana no automašīnas salona (267 lpp.)
Nospiediet tālvadības pults atslēgas taus.
tiņu
> Bagāžas nodalījuma durvis tiek atslēgtas, bet paliek aizvērtas.
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (241 lpp.)
•
Elektriski vadāmo bagāžas nodalījuma
durvju atvēršana un aizvēršana* (271 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 243
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Tālvadības pults atslēgas darbības
rādiuss
Lai tālvadības pults atslēga darbotos pareizi,
tai jāatrodas noteiktā attālumā no automašīnas.
Manuālai lietošanai
Lai lietotu bezatslēgas režīmā, tālvadības
atslēgai vai atslēgai bez taustiņiem (Key Tag) ir
jāatrodas aptuveni 1,5 metru (5 pēdu) rādiusā
no abiem garajiem sāniem un aptuveni 1 metra
(3 pēdu) attālumā no bagāžas nodalījuma durvīm.
Darbības diapazons tālvadības pults atslēgas
funkcijām, piemēram, aizslēgšanas/atslēgšavai
nas funkcijai, ko var aktivizēt, nospiežot
, sniedzas aptuveni 20 metru (65 pēdu)
rādiusā ap automašīnu.
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas* (263 lpp.)
PIEZĪME
Tālvadības pults atslēgas funkcijas var
traucēt apkārt esošie radio viļņi, ēkas,
topogrāfiskais novietojums u.c. Automašīnu vienmēr var aizslēgt/atslēgt ar atslēgas slēdzošo daļu.
Ja automobilis nereaģē uz taustiņa nospiešanu, pieejiet tuvāk un mēģiniet vēlreiz.
Bezatslēgas* lietošanai
•
Ja tālvadības pults atslēga tiek
izņemta no automašīnas
Izņemot tālvadības atslēgu no automašīnas, kamēr darbojas dzinējs,
vadītāja displejā tiek attēlots brīdinājuma paziņojums Atslēga nav
atrasta Izņemts no autom. un, aizverot
pēdējās durvis, atskan skaņas signāls.
Paziņojums nodziest, tiklīdz atslēga atkal tiek
novietota automašīnā un tiek nospiests labās
puses tastatūras taustiņš O vai tiek aizvērtas
pēdējās durvis.
Attēlā atzīmētā zona norāda vietas, kurās ir sistēmas
antenas pārklājums.
244
Saistītā informācija
•
•
Tālvadības pults atslēgu; (239 lpp.)
Iedarbināšanas un aizslēgšanas sistēmu
antenu atrašanās vietas (266 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Tālvadības atslēgas baterijas
maiņa
Kad tālvadības pults baterija ir izlādējusies, tā
jānomaina.
PIEZĪME
Visu akumulatoru ekspluatācijas laiks ir
ierobežots, un tie periodiski jāmaina (neattiecas uz Key Tag). Akumulatora ekspluatācijas ilgums ir atkarīgs no transportlīdzekļa/atslēgas lietošanas biežuma.
Atslēgai bez taustiņiem6 (Key Tag) nevar
nomainīt bateriju — autorizētā Volvo servisā
jāpasūta jauna atslēga.
SVARĪGI
Izlādējusies Key Tag jānodod autorizēta
Volvo servisa darbiniekam. Atslēga jāizdzēš
no automašīnas informācijas, jo to joprojām var izmantot, lai iedarbināt automašīnu, izmantojot rezerves iedarbināšanas
funkciju.
Tālvadības pults atslēgas baterija jāmaina, ja
•
•
Atslēgas atvēršana un baterijas
nomaiņa
vadītāja displejā izgaismojas informācijas
simbols un tiek parādīts paziņojums Zems
atslēgas bat. līm
Turiet tālvadības atslēgu tā, lai būtu
redzama tās priekšpuse un Volvo logotips
būtu vērsts pareizā virzienā, un bīdiet
apakšā pie atslēgas gredzena esošo taustiņu pa labi. Pavirziet priekšpuses apvalku
dažus milimetrus uz augšu.
Apvalks tiks atbrīvots, un to varēs
noņemt no atslēgas.
slēdži atkārtoti nereaģē uz tālvadības pults
atslēgas signāliem 20 metru (65 pēdu)
rādiusā ap automašīnu.
PIEZĪME
Vienmēr pieejiet tuvāk automašīnai un
mēģiniet to atslēgt vēlreiz.
6 Tiek
piegādāts kopā ar automašīnām, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanu/atslēgšanu (*).
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 245
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Pagrieziet atslēgu, pārvietojiet taustiņu
uz sāniem un pavirziet aizmugurējo
apvalku dažus milimetrus uz augšu.
Apvalks tiks atbrīvots, un to varēs
noņemt no atslēgas.
Izmantojot skrūvgriezi vai līdzīgu priekšmetu, pagrieziet baterijas nodalījuma
vāciņu pulksteņrādītāju kustības virzienā,
līdz atzīmes saskaras ar tekstu OPEN.
Uzmanīgi noņemiet baterijas vāciņu,
iespiežot padziļinājumā, piemēram, ar
nagu.
Pēc tam paceliet baterijas vāciņu uz
augšu.
246
Baterijas (+) puse ir vērsta uz augšu. Pēc
tam uzmanīgi izņemiet bateriju, kā parādīts attēlā.
SVARĪGI
Nepieskarieties ar pirktiem jauniem akumulatoriem un to saskares virsmām, pretējā gadījumā to funkcionēšana var pasliktināties.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
PIEZĪME
Volvo iesaka nodrošināt, lai tālvadības pults
atslēgas baterijas atbilstu UN Manual of
Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3
prasībām. Rūpnīcā uzstādītās vai autorizētā Volvo autoservisā nomainītās baterijas
atbilst šiem kritērijiem.
Ievietojiet jaunu bateriju, pavēršot (+) pusi
uz augšu. Nepieskarieties tālvadības pults
atslēgas kontaktiem ar pirkstiem.
Novietojiet atpakaļ vietā aizmugures
apvalku un nospiediet uz leju, līdz atskan
klikšķis.
Ievietojiet bateriju turētājā ar malu uz
leju. Pēc tam bīdiet bateriju uz priekšu, lai
tā nofiksētos zem abiem plastmasas fiksatoriem.
Pēc tam aizbīdiet apvalku atpakaļ.
> Atskan vēl viens klikšķis, norādot, ka
apvalks ir pareizi novietots un droši
piestiprināts.
Nospiediet bateriju uz leju, lai tā nofiksētos zem augšējā melnā plastmasas fiksatora.
PIEZĪME
Uzlieciet baterijas vāciņu atpakaļ un
pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz atzīme ir vērsta pret tekstu
CLOSE.
Izmantojiet akumulatorus ar apzīmējumu
CR2032, 3 V.
}}
247
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Apgrieziet tālvadības atslēgu otrādi un
uzlieciet atpakaļ vietā priekšpuses
apvalku, nospiežot to uz leju, līdz atskan
klikšķis.
Pēc tam aizbīdiet apvalku atpakaļ.
> Atskan vēl viens klikšķis, norādot, ka
apvalks ir droši nofiksēts.
SVARĪGI
Noteikti atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem videi draudzīgā veidā.
Saistītā informācija
•
•
•
248
Aizslēgšana un atslēgšana ar noņemamo
atslēgas slēdzošo daļu (251 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (440 lpp.)
Tālvadības pults atslēgu; (239 lpp.)
Papildu tālvadības atslēgu
pasūtīšana
Red Key — ierobežotas darbības
tālvadības atslēga*
Automobilis tiek piegādātas ar divām tālvadības pults atslēgām. Ja automašīna ir aprīkota
ar bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas
funkciju, tiek nodrošināta atslēga bez
pogām*. Var pasūtīt arī papildu atslēgas.
Vienai automašīnai var ieprogrammēt un lietot
līdz divpadsmit atslēgām. Pasūtot papildu
atslēgas, tiek pievienoti papildu vadītāju profili
— pa vienam katrai tālvadības atslēgai. Tas
attiecas arī uz atslēgas tagu.
Red Key sniedz automašīnas īpašniekam
iespēju iestatīt ierobežojumus noteiktām
automašīnas raksturiezīmēm. Ierobežojumi ir
paredzēti, lai veicinātu automašīnas vadīšanu
drošā veidā, piemēram, ja automašīna tiek
kādam aizdota.
Tālvadības pults atslēgas nozaudēšana
Ja esat nozaudējis tālvadības pults atslēgu,
tad jaunu varat pasūtīt servisā, ieteicams autorizētā Volvo servisā. Atlikušās tālvadības pults
atslēgas ir jānogādā servisā. Pazaudētas atslēgas kods ir jāizdzēš no sistēmas pretaizdzīšanas aizsardzības nolūkā.
Pašreizējo automašīnai reģistrēto atslēgu
skaitu var pārbaudīt centrālā displeja augšējā
skatā vadītāju profilu sadaļā, atlasiet
Iestatījumi Sistēma Vadītāju profili.
Saistītā informācija
•
Tālvadības pults atslēgu; (239 lpp.)
Red Key atslēgai var noteikt maksimālo braukšanas ātrumu, iestatīt ātruma atgādinājumus
un skaļruņu sistēmas maksimālo skaļumu. Turklāt dažas automašīnas vadītāja atbalsta sistēmas vienmēr būs aktīvas. Pārējās atslēgas funkcijas ir tādas pašas, kā parastai tālvadības
pults atslēgai.
Ierobežojumu mērķis ir samazināt negadījumu
risku, tādējādi padarot drošāku automašīnas
nodošanu, piemēram, gados jauniem vadītā-
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
jiem, darbiniekiem, kas novieto automašīnu
jūsu vietā vai servisa darbiniekiem.
Vadītāja profils atslēgai Red Key
Red Key atslēga ir savienota ar speciālu Red
Key vadītāja profilu. Kad tas ir aktīvs, atslēgas
iestatījumus nevar mainīt. Nevar arī ieslēgt cita
vadītāja profilu; tam ir nepieciešama parasta
tālvadības atslēga.
Red Key vadītāja profils tiek aktivizēts, kad
automašīna tiek atslēgta ar Red Key un
tuvumā nav parastās tālvadības atslēgas.
PIEZĪME
Vadītāja maiņas gadījumā automašīna ir
jāaizslēdz un jāatslēdz, lai aktivizētu jaunu
vadītāja profilu.
Red Key pasūtīšana
Pie Volvo izplatītāja var pasūtīt vienu vai vairākas Red Key. Vienai automašīnai var ieprogrammēt un lietot vienpadsmit atslēgas ar
ierobežojumiem, bet vismaz vienai jābūt parastajai tālvadības pults atslēgai.
Lai mainītu šo iestatījumu:
1.
Atslēdziet automašīnu ar parasto tālvadības atslēgu.
2. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
3. Nospiediet Sistēma Vadītāju profili
Sarkanā atslēga.
> Var definēt šādus iestatījumus:
Samazināts maksimālais skaļums
Samazināt multivides avotu maks.
skaļumu.
Pirmajā lietošanas reizē funkcija ir ieslēgta.
Maks. ātruma ierobežojums
Iestatīt maksimālo ātrumu šai atslēgai.
Pirmajā lietošanas reizē funkcija ir ieslēgta un
ātrums ir 120 km/h (75 mph).
•
Iestatījuma intervāls: 50-250 km/h
(30-160 mph)
•
Intervāli: 1 km/h (1 mph)
Ātruma ierobežojuma simbols.
• Iestatīt Adaptive Cruise Control
laika intervālu*
• Samazināts maksimālais skaļums
• Maks. ātruma ierobežojums
• Ātruma ierobežojuma brīdinājums
Detalizēta informācija par
iestatījumiem pirmajā lietošanas reizē
Red Key* iestatījumi (249 lpp.)
Iestatīt Adaptive Cruise Control laika
intervālu
Iestatīt laika intervālu (1 ir īsākais, un 5 ir
garākais intervāls).
Tālvadības pults atslēgu; (239 lpp.)
Pirmajā lietošanas reizē šis iestatījums ir 5.0.
Saistītā informācija
•
•
Red Key* iestatījumi
Parastas tālvadības atslēgas īpašnieks var
mainīt Red Key iestatījumus. Tomēr noteiktas
vadītāja atbalsta funkcijas vienmēr ir aktīvas.
Ātruma ierobežojuma brīdinājums
Brīdina, ja ir pārsniegtas iestatītās
vērtības.
Pirmajā lietošanas reizē funkcija ir ieslēgta un
vērtības ir 50, 70 un 90 km/h (30, 45 un
55 mph).
•
Iestatījuma intervāls: 0-250 km/h
(0-160 mph)
•
•
Intervāli: 1 km/h (1 mph)
Maksimālais vienlaicīgu atgādinājumu
skaits: 6
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 249
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Vadītāja atbalsta funkcijas
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
Red Key lietotājam vienmēr ir aktīvas šādas
vadītāja atbalsta funkcijas:
Tālvadības pults atslēgai ir noņemama metāla
slēdzošā daļa, ar kuru var aktivizēt vairākas
funkcijas un veikt dažas darbības.
Atslēgas slēdzošās daļas unikālo kodu apstiprina Volvo pilnvaroti servisi, kuros ieteicams
vērsties arī, pasūtot jaunas atslēgas slēdzošās
daļas.
•
•
•
•
•
•
Blind Spot Information (BLIS)*
Joslas palīdzības funkcija (LKA)*
Distances brīdinājums*
City Safety
Driver Alert Control (DAC)*
Atslēgas slēdzošās daļas izmantošana
Ceļazīmju informācija*
Izmantojot tālvadības pults atslēgas noņemamo atslēgas slēdzošo daļu
Saistītā informācija
•
Red Key — ierobežotas darbības tālvadības atslēga* (248 lpp.)
•
var manuāli atvērt priekšējās kreisās puses
durvis7, ja centrālās aizslēgšanas funkciju
nevar aktivizēt ar tālvadības atslēgu
•
•
notiek visu durvju ārkārtas aizslēgšana
var aktivizēt un deaktivizēt aizmugurējo
durvju mehāniskos slēdžus bērnu drošībai.
Atslēgai bez taustiņiem8 nav noņemamas
atslēgas slēdzošās daļas. Vajadzības gadījumā
lietojiet parastās tālvadības pults atslēgas
noņemamo slēdzošo daļu.
Noņemamā atslēgas slēdzošā daļa
Turiet tālvadības pults atslēgu tā, lai
būtu redzama tās priekšpuse, un Volvo
logotips būtu vērsts pareizā virzienā un
bīdiet apakšā pie atslēgas gredzena esošo
taustiņu pa labi. Pavirziet priekšpuses
apvalku dažus milimetrus uz augšu.
Apvalks tiks atbrīvots, un to varēs
noņemt no atslēgas.
7 Tas attiecas gan uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē, gan uz automašīnām ar stūri labajā pusē.
8 Tiek piegādāts kopā ar automašīnām, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanu/atslēgšanu (*).
250
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar noņemamo
atslēgas slēdzošo daļu (251 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgu; (239 lpp.)
Aizslēgšana un atslēgšana ar
noņemamo atslēgas slēdzošo daļu
Noņemamo atslēgas slēdzošo daļu var cita
starpā izmantot, lai atslēgtu automašīnu no
ārpuses, piemēram, ja izlādējusies tālvadības
pults atslēgas baterija.
Atslēgšana
Noņemiet atslēgas slēdzošo daļu, to
pagriežot uz augšu.
Izvelciet priekšējo kreisās puses9 durvju
rokturi līdz galam uz āru, lai atsegtu slēdzenes cilindru.
Pēc lietošanas ievietojiet atslēgas slēdzošo daļu atpakaļ tai paredzētajā vietā
tālvadības pults atslēgā.
Uzlieciet apvalku atpakaļ un spiediet to
uz leju, līdz atskan klikšķis.
Ievietojiet atslēgu slēdzenes cilindrā.
Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā par
45 grādiem, lai atslēgas slēdzošā daļa
būtu vērsta tieši uz aizmuguri.
Pēc tam aizbīdiet apvalku atpakaļ.
> Atskan vēl viens klikšķis, norādot, ka
apvalks ir droši nofiksēts.
9 Tas
attiecas gan uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē, gan uz automašīnām ar stūri labajā pusē.
}}
251
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Pagrieziet atslēgu atpakaļ par 45 grādiem
tās sākuma pozīcijā. Izņemiet atslēgu no
slēdzenes cilindra un atlaidiet rokturi, lai
roktura aizmugures daļa atkal atbalstītos
pret automašīnu.
5. Izvelciet rokturi.
> Durvis tiek atvērtas.
Aizslēgšanu veic tāpat, tikai 3. darbībā pagriežot atslēgu par 45 grādiem pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
Signalizācijas izslēgšana un automašīnas
iedarbināšana*
PIEZĪME
Ja durvis tiek atslēgtas un pēc tam atvērtas, izmantojot atslēgas slēdzošo daļu, tiek
iedarbināta signalizācija.
Deaktivizējiet signalizāciju šādi:
1.
Novietojiet tālvadības atslēgu uz atslēgas
simbola rezerves lasītājā, kas atrodas
tuneļkonsoles glāžu turētāja apakšā.
2. Pēc tam pagrieziet aizdedzes slēdzi un
atlaidiet.
> Signalizācijas skaņa beidz skanēt, un
signalizācija tiek izslēgta.
Aizslēgšana
Automašīnu var aizslēgt arī ar tālvadības pults
atslēgas noņemamo atslēgas slēdzošo daļu,
piemēram, gadījumā, kad nav strāvas padeves
un automašīnas akumulators ir izlādējies.
Priekšējās kreisās puses durvis var aizslēgt,
izmantojot slēdzenes cilindru un atslēgas
noņemamo slēdzošo daļu.
Citām durvīm nav slēdzeņu cilindru - tā vietā
katru durvju malā atrodas aizslēgs, kas jānospiež, izmantojot atslēgas slēdzošo daļu, tad
durvis tiks mehāniski aizslēgtas/bloķētas, lai
neļautu tās atvērt no ārpuses.
Durvis joprojām varēs atvērt no iekšpuses.
Manuāla durvju aizslēgšana. Nejauciet ar slēdžiem
bērnu drošībai.
–
Izņemiet atslēgas slēdzošo daļu no tālvadības pults atslēgas. Ievietojiet atslēgas
slēdzošo daļu slēdzenes atverē un iespiediet atslēgu uz iekšu līdz galam, aptuveni
12 mm (0,5 collas).
Durvis var atvērt gan no ārpuses, gan iekšpuses.
Durvis tiek bloķētas, lai tās nevarētu atvērt
no ārpuses. Lai vēlreiz noregulētu
A pozīciju, jāatver iekšējais durvju rokturis.
Durvis var atslēgt arī ar tālvadības pults atslēgas atslēgšanas pogu vai ar vadītāja durvju
centrālās aizslēgšanas pogu.
Rezerves lasītāja atrašanās vieta glāžu turētājā.
252
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
PIEZĪME
•
Durvju aizslēga atiestatīšana aizslēdz
tikai attiecīgās durvis, nevis visas durvis vienlaicīgi.
•
Manuāli aizslēgtas aizmugurējās durvis
ar aktivizētiem manuāliem vai elektriskiem slēdžiem bērnu drošībai nevar
atvērt ne no ārpuses, ne no iekšpuses.
Šādi aizslēgtas aizmugurējās durvis var
atslēgt tikai ar tālvadības pults atslēgu
vai centrālās aizslēgšanas taustiņu.
Imobilaizers
Elektroniskais imobilaizers ir pretaizdzīšanas
sistēma, kas neļauj nepiederošām personām
iedarbināt automašīnu.
Automašīnu var iedarbināt tikai ar īsto tālvadības pults atslēgu.
Šis vadītāja displeja kļūdas paziņojums ir saistīts ar elektronisko imobilaizeru:
Simbols
Saistītā informācija
•
•
Automašīnas iedarbināšana (440 lpp.)
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
(250 lpp.)
•
Signalizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana* (279 lpp.)
•
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
(245 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgu; (239 lpp.)
Paziņojums
Tehniskie parametri
Autom.
atsl. nav
atr.
Kļūda, nolasot
tālvadības pults
atslēgu iedarbināšanas laikā —
novietojiet
atslēgu uz atslēgas simbola
glāžu turētājā un
mēģiniet vēlreiz.
Skatiet
īpašnieka
rokasgrāmatu
Saistītā informācija
•
•
Tālvadības pults atslēgu; (239 lpp.)
Papildu tālvadības atslēgu pasūtīšana
(248 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 253
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Tālvadības pults atslēgas sistēmas
tipa apstiprinājums
Automašīnas tālvadības sistēmas tipa apstiprinājums ir norādīts tālāk tabulās.
Aizslēgšanas sistēmas bezatslēgas
iedarbināšana (pasīvā iedarbināšana)
un bezatslēgas aizslēgšana/
atslēgšana (pasīvā iekāpšana*)
Lai skatītu detalizētu informāciju par tipa
apstiprinājumu, apmeklējiet vietni
www.volvocars.com.
Tālvadības atslēgas sistēmas CEM marķējums.
Papildu tipa apstiprinājumu numurus skatiet tālāk
tabulās.
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Eiropa
Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal ar šo paziņo, ka šis
VO3-134TRX atbilst direktīvas 2014/53/EU (RED) pamatprasībām un
citiem attiecīgajiem noteikumiem.
Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir atrodams vietnē
support.volvocars.com.
254
Jordāna
TRC/LPD/2014/250
Serbija
P1614120100
Argentīna
CNC ID: C-14771
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Brazīlija
MT-3245/2015
Indonēzija
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malaizija
RDBV/28A/1118/S(18-4235), RDBV/27A/1118/S(18-4234)
Meksika
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Krievija
Apvienotie Arābu Emirāti
ER37847/15
DA0062437/11
}}
255
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Namībija
TA-2016-02
Dienvidāfrika
TA-2014-1868
Tālvadības pults atslēgu;
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Eiropa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG ar šo paziņo, ka šis radioiekārtas veids
HUF8423 atbilst direktīvai 2014/53/EU.
Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir atrodams vietnē support.volvocars.com.
Viļņa garums: 433,92 MHz
Maksimālā raidīšanas jauda: 10 mW
Ražotājs: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Vācija
Jordāna
256
TRC/LPD/2015/104
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Valsts/reģions
Maroka
Tipa apstiprinājums
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksika
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la
que pueda causar su operación no deseada.
Namībija
TA-2015-102
}}
257
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Valsts/reģions
Omāna
Serbija
258
Tipa apstiprinājums
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Dienvidāfrika
TA-2015-432
Apvienotie
Arābu Emirāti
Atslēgas tags
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Eiropa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG ar šo paziņo, ka šis radioiekārtas veids
HUF8432 atbilst direktīvai 2014/53/EU.
Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir atrodams vietnē support.volvocars.com.
Viļņa garums: 433,92 MHz
Maksimālā raidīšanas jauda: 10 mW
Ražotājs: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Vācija
Jordāna
TRC/LPD/2015/107
}}
259
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Valsts/reģions
Maroka
Tipa apstiprinājums
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksika
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la
que pueda causar su operación no deseada.
Namībija
260
TA-2015-103
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Omāna
Serbija
}}
261
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Dienvidāfrika
TA-2015-414
Apvienotie
Arābu Emirāti
Saistītā informācija
•
262
Tālvadības pults atslēgu; (239 lpp.)
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Bezatslēgas piekļuve un
skārienjutīgās virsmas*
Ar bezatslēgas atslēgšanas un aizslēgšanas
funkciju pietiek turēt tālvadības atslēgu
kabatā vai somā. Automašīnu aizslēdz un
atslēdz, izmantojot skārienjutīgu virsmu uz
durvju roktura.
Skārienjutīgas virsmas
Durvju rokturis
Durvju rokturu ārpusē atrodas padziļinājums
aizslēgšanai, bet iekšpusē — skārienjutīga
virsma atslēgšanai.
Skārienjutīgs padziļinājums aizslēgšanai
Skārienjutīga virsma atslēgšanai
PIEZĪME
Ir svarīgi vienlaikus aktivizēt tikai vienu skārienjutīgu virsmu. Satverot rokturi un vienlaikus pieskaroties aizslēgšanas virsmai,
pastāv risks dot dubultkomandas. Tas
nozīmē, ka pieprasītā darbība (aizslēgšana/
atslēgšana) netiks veikta vai tiks veikta ar
nokavēšanos.
Saistītā informācija
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(264 lpp.)
•
Aizmugures durvju bezatslēgas atslēgšana* (265 lpp.)
Bagāžas nodalījuma durvju rokturis
Aizmugures durvju rokturim ir gumijas spiedplāksne, ko lieto tikai atslēgšanai.
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka šī sistēma var tikt aktivizēta saistībā ar automašīnas mazgāšanu, ja
tālvadības atslēga atrodas uztveršanas diapazonā.
* Papildaprīkojums/piederums. 263
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Bezatslēgas aizslēgšana un
atslēgšana*
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka šī sistēma var tikt aktivizēta saistībā ar automašīnas mazgāšanu, ja
tālvadības atslēga atrodas uztveršanas diapazonā.
Ar bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas
funkciju pietiek pieskarties durvju rokturu
skārienjutīgajai virsmai, lai atslēgtu vai aizslēgtu automašīnu.
PIEZĪME
Lai darbotos aizslēgšana un atslēgšana,
vienai no automašīnas tālvadības atslēgām
ir jāatrodas uztveršanas diapazonā.
PIEZĪME
Bezatslēgas aizslēgšana
Lai automašīnu varētu aizslēgt, visām sānu
durvīm jābūt aizvērtām. Taču aizmugures durvis var būt atvērtas, ja aizslēgšana tiek veikta
ar sānu durvju rokturi.
–
Kad durvis ir aizvērtas, pieskarieties durvju
roktura ārpusē atzīmētajai virsmai. Vai arī
nospiediet pogu
bagāžas nodalījuma
durvju apakšā, pirms tās tiek aizvērtas.
> Instrumentu panelī sāk mirgot aizslēgšanas indikators, norādot, ka automašīna ir aizslēgta.
Ja automašīnā ir noteikta atslēga, bagāžas
nodalījuma durvis netiek aizslēgtas, kad tās
tiek aizvērtas.
Bezatslēgas atslēgšana
–
Lai atslēgtu automašīnu, satveriet durvju
rokturi vai viegli piespiediet gumijas spiedplāksni zem bagāžas nodalījuma durvju
roktura.
> Aizslēgšanas indikators instrumentu
panelī beidz mirgot, norādot, ka automašīna ir atslēgta.
Lai vienlaikus aizvērtu visus sānu logus un
panorāmas jumtu*, turiet pirkstu uz durvju roktura ārpuses skārienjutīgā padziļinājuma, līdz
visi sānu logi un panorāmas jumts ir aizvērti.
Skārienjutīgs padziļinājums aizslēgšanai
Skārienjutīga virsma atslēgšanai
264
Aizslēgšana, kad bagāžas nodalījuma
durvis ir atvērtas
Ja automašīna ir aizslēgta un bagāžas nodalījuma durvis joprojām ir atvērtas, pievērsiet
uzmanību, lai neatstātu tālvadības atslēgu
bagāžas nodalījumā, kad aizvērsiet bagāžas
nodalījuma durvis.
Bagāžas nodalījuma durvju gumijas spiedplāksni var
lietot tikai atslēgšanai.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Atkārtota automātiskā aizslēgšana
Ja nevienas salona durvis vai bagāžas nodalījuma durvis netiek atvērtas 2 minūšu laikā pēc
atslēgšanas, tās tiek automātiski aizslēgtas. Šī
funkcija neļauj automobili nejauši atstāt neaizslēgtu.
Bezatslēgas iekāpšanas
iestatījumi*
Aizmugures durvju bezatslēgas
atslēgšana*
Varat atlasīt dažādu darbību secību bezatslēgas atslēgšanai.
Lai mainītu šo iestatījumu:
Ar bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas
funkciju pietiek pieskarties skārienjutīgajai
virsmai uz bagāžas nodalījuma durvju roktura,
lai atslēgtu bagāžas nodalījuma durvis.
1.
Saistītā informācija
•
Bezatslēgas iekāpšanas iestatījumi*
(265 lpp.)
•
Aizmugures durvju bezatslēgas atslēgšana* (265 lpp.)
•
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas* (263 lpp.)
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Pieskarieties My Car Aizslēgšana
Bezatslēgas atslēgšana.
3. Atlasiet variantu:
PIEZĪME
Lai darbotos atslēgšana, vienai no automašīnas tālvadības atslēgām ir jāatrodas
uztveršanas diapazonā aiz automašīnas.
• Visas durvis — atslēdz visas durvis
uzreiz.
• Jebkuras durvis — atslēdz atlasītās
durvis.
Saistītā informācija
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(264 lpp.)
•
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas* (263 lpp.)
Aizmugures durvis aizvērtas notur elektrisks
fiksators.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 265
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Lai atvērtu:
Saistītā informācija
1.
Uzmanīgi nospiediet gumijoto spiediena
plāksnīti zem bagāžas nodalījuma durvju
roktura.
> Fiksators tiek atbrīvots.
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(264 lpp.)
•
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas* (263 lpp.)
2. Paceliet ārējo rokturi, lai atvērtu bagāžas
nodalījuma durvis.
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(244 lpp.)
•
Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana un
aizvēršana ar kājas kustību* (274 lpp.)
SVARĪGI
•
Lai atbrīvotu nodalījuma fiksatoru, ir
nepieciešams minimāls spēks - vienkārši
viegli nospiediet uz gumijas paneļa.
•
Atverot nodalījumu, neceliet uz augšu
gumijas paneli - lai paceltu, izmantojiet
rokturi. Lietojot pārāk daudz spēka,
varat sabojāt gumijas panelī esošos
elektriskos savienojumus.
Bagāžas nodalījuma durvis var atslēgt arī brīvroku režīmā, veicot kustību ar kāju zem aizmugurējā bufera, skatiet atsevišķo sadaļu.
BRĪDINĀJUMS
Nebrauciet ar atvērtām aizmugures durvīm! Indīgās izplūdes gāzes var iekļūt automašīnā caur bagāžas nodalījumu.
10
266
Iedarbināšanas un aizslēgšanas
sistēmu antenu atrašanās vietas
Automašīnā ir iebūvēta bezatslēgas iedarbināšanas sistēmas antena un bezatslēgas aizslēgšanas sistēmas* antenas.
Antenu atrašanās vietas:
Zem glāžu turētāja tuneļkonsoles priekšdaļā
Kreisās puses aizmugurējo durvju priekšdaļas augšpusē10
Labās puses aizmugurējo durvju priekšdaļas augšpusē10
Bagāžas nodalījumā10
Tikai automašīnās, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanu un atslēgšanu*.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
BRĪDINĀJUMS
Cilvēki, kuriem ir implantēts elektrokardiostimulators, nedrīkst atrasties tuvāk par
22 cm (9 collām) no bezatslēgas sistēmas
antenām. Tādējādi tiks novērsti elektrokardiostimulatora un bezatslēgas sistēmas
traucējumi.
Aizslēgšana un atslēgšana no
automašīnas salona
Alternatīva atslēgšanas metode
Durvis un aizmugures durvis var aizslēgt un
atslēgt no salona, izmantojot centrālās aizslēgšanas vadības ierīces priekšējās durvīs.
Centrālā aizslēgšana
Saistītā informācija
•
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas* (263 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(244 lpp.)
Alternatīvā atslēgšanas mehānisma atvēršanas rokturis sānu durvīs11.
–
Aizslēgšanas un atslēgšanas taustiņš ar indikatoru
priekšējās durvīs.
Atslēgšana, izmantojot pogu
priekšējās durvīs
–
11
Nospiediet taustiņu , lai atslēgtu visas
sānu durvis un aizmugures durvis.
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
Pavelciet kādu sānu durvju atvēršanas rokturi un atlaidiet.
> Atkarībā no tālvadības atslēgas iestatījumiem vai nu tiks atslēgtas visas durvis, vai arī tiks atslēgtas un atvērtas
izvēlētās durvis.
Lai mainītu šo iestatījumu, centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi My Car Aizslēgšana
Atslēgšana ar tālvadību un no
salona.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 267
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Aizslēgšana, izmantojot pogu
priekšējās durvīs
–
Nospiediet taustiņu
— abām priekšējām durvīm jābūt aizvērtām.
> Visas durvis un aizmugures durvis tiek
aizslēgtas.
Aizslēgšana, izmantojot pogu
aizmugurējās durvīs*
Saistītā informācija
•
Iestatījumi attālinātai atslēgšanai un
atslēgšanai no salona (243 lpp.)
•
Bagāžas nodalījuma durvju atslēgšana no
automašīnas salona (268 lpp.)
•
Bērnu drošības slēdžu aktivizēšana un
deaktivizēšana (269 lpp.)
Bagāžas nodalījuma durvju
atslēgšana no automašīnas salona
Bagāžas nodalījuma durvis var atslēgt no
salona, nospiežot pogu instrumentu panelī.
–
Aizslēgšanas taustiņš ar indikatora lampiņu aizmugurējās durvīs.
Ar aizmugurējo durvju aizslēgšanas pogām var
aizslēgt attiecīgās durvis.
Aizmugurējo durvju atslēgšana
–
12
268
Pavelciet atvēršanas rokturi.
> Aizmugurējās durvis tiek atslēgtas un
atvērtas12.
Īsi nospiediet taustiņu
instrumentu
panelī.
> Bagāžas nodalījuma durvis var atslēgt
un atvērt no ārpuses, satverot gumijas
spiedplāksni.
Ar elektriski vadāmām bagāžas nodalījuma
durvīm*:
–
Turiet nospiestu taustiņu
instrumentu
panelī.
> Tiek atvērtas bagāžas nodalījuma durvis.
Ja vien nav aktivizēti slēdži bērnu drošībai.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana un atslēgšana no automašīnas salona (267 lpp.)
•
Elektriski vadāmo bagāžas nodalījuma
durvju atvēršana un aizvēršana* (271 lpp.)
Bērnu drošības slēdžu aktivizēšana
un deaktivizēšana
Bērnu drošības slēdži neļauj atvērt aizmugurējās durvis no salona.
Bērnu drošības slēdži var būt manuāli vai elektriski*.
Manuālu bērnu drošības slēdžu
aktivizēšana un deaktivizēšana
PIEZĪME
•
Durvju slēdzis bloķē tikai attiecīgās
durvis, nevis abas aizmugurējās durvis
vienlaicīgi.
•
Automobiļiem, kas aprīkoti ar elektrisko bērnu drošības slēdzi, nav manuāla
bērnu drošības slēdža.
Elektrisku* bērnu drošības slēdžu
aktivizēšana un deaktivizēšana
Elektriskos slēdžus bērnu drošībai var aktivizēt
un deaktivizēt visās aizdedzes pozīcijās, kas
pārsniedz 0. Aktivizēšanu un deaktivizēšanu
var veikt līdz 2 minūtēm pēc automašīnas
izslēgšanas, ja nav atvērtas nevienas no durvīm.
Ar slēdžiem bērnu drošībai. Nejauciet ar manuālajiem
durvju slēdžiem.
–
Pagrieziet slēdzi, izmantojot tālvadības
pults atslēgas noņemamo slēdzošo daļu.
Durvis tiek bloķētas, lai tās nevarētu atvērt
no iekšpuses.
Durvis var atvērt gan no ārpuses, gan iekšpuses.
Elektriskās aktivizēšanas un deaktivizēšanas taustiņš.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 269
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
1.
Iedarbiniet automašīnu vai pagrieziet aizdedzi pozīcijā, kas pārsniedz 0.
Simbols
2. Nospiediet taustiņu vadītāja durvju panelī.
> Vadītāja displejā tiek parādīts paziņojums Bērnu drošības slēdzis
Aktivizēts, un taustiņā esošā lampiņa
izgaismojas — slēdzenes ir aktivizētas.
Kad elektriskais bērnu drošības slēdzis ir aktivēts, tad aizmugurējos
Tehniskie
parametri
Bērnu drošības slēdzis
Aktivizēts
Ir aktivizēti slēdži bērnu drošībai.
Bērnu drošības slēdzis
Deaktivizēts
Bērnu drošības slēdži ir
deaktivizēti.
•
logus var atvērt tikai ar slēdžiem vadītāja
durvju panelī
Saistītā informācija
•
durvis nevar atvērt no iekšpuses.
•
Aizslēgšana un atslēgšana no automašīnas salona (267 lpp.)
•
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
(250 lpp.)
Lai deaktivizētu slēdzenes:
–
Nospiediet taustiņu vadītāja durvju panelī.
> Vadītāja displejā tiek parādīts paziņojums Bērnu drošības slēdzis
Deaktivizēts, un taustiņā esošā lampiņa nodziest — slēdzenes ir deaktivizētas.
Kad automašīna tiek izslēgta, tiek saglabāts
pašreizējais iestatījums — ja bērnu drošības
slēdzenes ir aktivizētas, kad automašīna tiek
izslēgta, tad tās būs aktivizētas arī automašīnas nākamajā iedarbināšanas reizē.
270
Paziņojums
Automātiska aizslēgšana braucot
Durvis un aizmugurējās durvis tiek automātiski aizslēgtas, kad automobilis sāk braukt.
Lai mainītu šo iestatījumu:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Aizslēgšana.
3. Atlasiet Braukšanas laikā automātiski
aizslēgt durvis, lai deaktivizētu vai aktivizētu šo funkciju.
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana un atslēgšana no automašīnas salona (267 lpp.)
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Elektriski vadāmo bagāžas
nodalījuma durvju atvēršana un
aizvēršana*
Funkcija, kas sniedz iespēju atvērt un aizvērt
bagāžas nodalījuma durvis, pieskaroties taustiņam.
Atvēršana
Atveriet elektriski vadāmās bagāžas nodalījuma durvis vienā no šiem veidiem:
–
Nospiediet un turiet instrumentu paneļa
taustiņu
, līdz tiek sākta bagāžas
nodalījuma durvju atvēršana.
–
Veiciet kājas kustību* zem aizmugurējā
bufera.
Aizvēršana
Aizveriet13 elektriski vadāmās bagāžas nodalījuma durvis vienā no šiem veidiem:
–
Nospiediet un turiet tālvadības pults taustiņu
, līdz tiek sākta bagāžas nodalījuma durvju atvēršana.
–
13
Viegli nospiediet aizmugures durvju rokturi.
Automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanu un atslēgšanu* ir viens aizvēršanas taustiņš un viens aizvēršanas un aizslēgšanas taustiņš.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 271
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Lai aizvērtu, nospiediet
taustiņu aizmugures durvju apakšā.
> Bagāžas nodalījuma durvis tiek automātiski aizvērtas un paliek atslēgtas.
–
PIEZĪME
13
272
•
Taustiņš ir aktīvs 24 stundas pēc lūkas
atstāšanas vaļā. Pēc tam tā jāaizver
manuāli.
•
Ja durtiņas ir bijušas atvērtas vairāk
nekā 30 minūtes, tās tiek lēni aizvērtas.
–
Nospiediet un turiet tālvadības atslēgas
.
taustiņu
> Bagāžas nodalījuma durvis tiek automātiski aizvērtas, un atskan skaņas signāli — bagāžas nodalījuma durvis paliek
atslēgtas.
–
Turiet nospiestu taustiņu
instrumentu
panelī.
> Bagāžas nodalījuma durvis tiek automātiski aizvērtas, un atskan skaņas signāli — bagāžas nodalījuma durvis paliek
atslēgtas.
–
Veiciet kājas kustību* zem aizmugurējā
bufera.
> Bagāžas nodalījuma durvis tiek automātiski aizvērtas, un atskan skaņas signāli — bagāžas nodalījuma durvis paliek
atslēgtas.
Aizvēršana un aizslēgšana
–
Nospiediet taustiņu
bagāžas nodalījuma durvju apakšā, lai to aizvērtu un vienlaikus aizslēgtu13 bagāžas nodalījuma durvis un salona durvis (lai varētu aizslēgt,
visām durvīm jābūt aizvērtām).
> Bagāžas nodalījuma durvis tiek automātiski aizvērtas — bagāžas nodalījuma durvis un salona durvis tiek aizslēgtas, un tiek aktivizēta signalizācija*.
Automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanu un atslēgšanu* ir viens aizvēršanas taustiņš un viens aizvēršanas un aizslēgšanas taustiņš.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
PIEZĪME
•
•
Lai darbotos aizslēgšana un atslēgšana,
vienai no automašīnas tālvadības atslēgām ir jāatrodas uztveršanas diapazonā.
Ja, izmantojot bezatslēgas funkciju* aizslēgšanai vai aizvēršanai, atslēga neatrodas pietiekami tuvu bagāžas nodalījuma
durvīm, atskan trīs skaņas signāli.
SVARĪGI
Darbinot aizmugures durvis manuāli, atveriet vai aizveriet tās lēnām. Nelietojiet
spēku, lai atvērtu/aizvērtu, ja ir jūtama pretestība. Tās var sabojāties un beigt darboties pareizi.
Atvēršanas vai aizvēršanas atcelšana
Atvēršanu vai aizvēršanu var atcelt vienā no
tālāk norādītajiem veidiem:
Bagāžas nodalījuma durvju kustība tiek apturēta. Pēc tam bagāžas nodalījuma durvis var
vadīt manuāli.
Ja bagāžas nodalījuma durvju kustība ir apturēta tuvu aizvērtai pozīcijai, nākamajā aktivizācijas reizē bagāžas nodalījuma durvis tiks
atvērtas.
Aizsardzība pret iespiešanu
Ja kaut kas ar pietiekamu pretestību neļauj
aizmugurējām durvīm atvērties vai aizvērties,
iedarbojas aizsardzība pret iespiešanu.
•
Atvēršanas laikā kustība tiek pārtraukta,
aizmugures durvis apstājas un atskan garš
skaņas signāls.
•
Aizvēršanas laikā kustība tiek pārtraukta,
aizmugures durvis apstājas, atskan garš
skaņas signāls un aizmugures durvis atkal
noregulē ieprogrammēto maks. pozīciju.
Elektriski vadāmo aizmugures durvju priekšspriegotās atsperes.
BRĪDINĀJUMS
Neatveriet elektriski vadāmo aizmugures
durvju priekšspriegotās atsperes. Tās ir
priekšspriegotas ar augstu spiedienu un
atvēršanas gadījumā var izraisīt traumas.
BRĪDINĀJUMS
Atvēršanas un aizvēršanas laikā pievērsiet
uzmanību iespiešanas riskam.
•
•
Nospiediet taustiņu instrumentu panelī.
•
Nospiediet aizvēršanas pogu bagāžas
nodalījuma durvju apakšpusē.
Pirms atvēršanas vai aizvēršanas sākšanas
pārbaudiet, vai neviens neatrodas bagāžas
nodalījuma durvju tuvumā, jo saspiešanas
traumai var būt smagas sekas.
•
Nospiediet gumijoto spiedplāksni zem
ārējā roktura.
Bagāžas nodalījuma durvis vienmēr jālieto
piesardzīgi.
•
Kājas kustības lietošana*.
Nospiediet tālvadības pults atslēgas taustiņu.
Priekšspriegotas atsperes
Saistītā informācija
•
Elektriski vadāmo bagāžas nodalījuma
durvju maksimālā atvēruma ieprogrammēšana* (274 lpp.)
•
Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana un
aizvēršana ar kājas kustību* (274 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(244 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 273
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Elektriski vadāmo bagāžas
nodalījuma durvju maksimālā
atvēruma ieprogrammēšana*
PIEZĪME
•
Pielāgojiet bagāžas nodalījuma durvju atvēruma pozīciju zema jumta augstumam.
Lai regulētu maks. atvērumu:
1.
Atveriet aizmugures durvis — apturiet tās
atvērtā pozīcijā.
PIEZĪME
Nevar ieprogrammēt atvēršanas pozīciju,
kas ir zemāka par pusatvērtām bagāžas
nodalījuma durvīm.
2. Turiet nospiestu zem aizmugures durvīm
esošo taustiņu
vismaz 3 sekundes.
> Atskan divi īsi skaņas signāli, norādot,
ka iestatītā pozīcija ir saglabāta.
Lai atiestatītu maks. atvērumu:
–
274
Manuāli pārvietojiet bagāžas nodalījuma
durvis visaugstākajā iespējamajā pozīcijā
— nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet
.
bagāžas nodalījuma durvju pogu
> Atskan divi skaņas signāli, norādot, ka
iestatītā pozīcija ir notīrīta. Atverot
bagāžas nodalījuma durvis, tās tiks
atvērtas maksimāla atvēruma pozīcijā.
Ja sistēma ir darbojusies ilgstoši, tā
izslēdzas, lai novērstu pārkaršanu. To
varēs atkal izmantot pēc
apmēram 2 minūtēm.
Saistītā informācija
•
Elektriski vadāmo bagāžas nodalījuma
durvju atvēršana un aizvēršana* (271 lpp.)
Bagāžas nodalījuma durvju
atvēršana un aizvēršana ar kājas
kustību*
Funkcija, kas atļauj atvērt un aizvērt bagāžas
nodalījuma durvis, pakustinot kāju zem aizmugurējā bufera, atvieglo dzīvi, kad jums ir
pilnas rokas.
Ja automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas
atslēgšanu un aizslēgšanu*, tad bagāžas nodalījuma durvis varat atslēgt ar kājas kustību.
Bagāžas nodalījuma durvju atvēršanas un aizvēršanas funkcija ir arī pieejama, ja automašīna ir aprīkota ar elektriski vadāmām bagāžas
nodalījuma durvīm*.
PIEZĪME
Ar kāju vadāmo bagāžas nodalījuma durvju
funkcija ir pieejama divās versijās:
•
Atvēršana un aizvēršana ar kājas
kustību
•
Tikai atslēgšana ar kājas kustību (lai
atvērtu bagāžas nodalījuma durvis,
manuāli paceliet tās)
Ņemiet vērā, ka atvēršanai un aizvēršanai
ar kājas kustību ir nepieciešams elektrisko
bagāžas nodalījuma durvju papildaprīkojums*.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Atvēršana un aizvēršana ar kājas
kustību
Veicot spērienam līdzīgu kustību, neatstājiet
kāju zem automašīnas, pretējā gadījumā aktivizēšana var nedarboties.
Atvēršanas vai aizvēršanas ar kājas kustību
atcelšana
– Lai apturētu bagāžas nodalījuma durvju
kustību atvēršanas vai aizvēršanas laikā,
veiciet vienu lēnu spērienam līdzīgu kājas
kustību automašīnas virzienā.
Lai atceltu bagāžas nodalījuma durvju atvēršanu vai aizvēršanu, tālvadības atslēgai nav
jāatrodas automašīnas tuvumā.
Sensors atrodas pa kreisi no bufera centra14.
Lai būtu iespējama atvēršana un aizvēršana,
vienai no automašīnas tālvadības pultīm ir
jāatrodas uztveršanas diapazonā aiz automašīnas (aptuveni 1 metra (3 pēdu) attālumā). Tas
attiecas arī uz jau atslēgtu automašīnu, un ļauj
novērst nejaušu atvēršanu, piemēram, automazgātavā.
Spērienam līdzīga kustība detektora aktivizācijas
zonā.
–
Veiciet vienu lēnu, spērienam līdzīgu
kustību virzienā uz priekšu zem aizmugures triecienstieņa kreisās puses. Pēc tam
atkāpieties vienu soli atpakaļ. Triecienstienim nav jāpieskaras.
> Aktivizējot atvēršanu vai aizvēršanu,
atskan īss skaņas signāls — bagāžas
nodalījuma durvis tiek atvērtas/aizvērtas.
Ja tiek veiktas vairākas spērienam līdzīgas
kājas kustības un aiz automašīnas neatrodas
apstiprināta tālvadības atslēga, atvēršana būs
iespējama tikai pēc noteikta laika.
14
Ja automašīna ir aprīkota ar apakšējo aizsargplāksni*, sensors atrodas uz bufera kreisā stūra.
Ja bagāžas nodalījuma durvju kustība ir apturēta tuvu aizvērtai pozīcijai, nākamajā aktivizācijas reizē bagāžas nodalījuma durvis tiks
atvērtas.
PIEZĪME
Ja aizmugures buferi klāj liels daudzums
ledus, sniega, netīrumu u.tml., pastāv risks,
ka funkcija var darboties nepilnīgi vai
nedarboties nemaz. Tādēļ nodrošiniet, lai
tas būtu tīrs.
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka sistēma var tikt aktivizēta
automazgātavā vai līdzīgā vietā, ja tālvadības atslēga atrodas darbības zonā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 275
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Privātā aizslēgšana
Automašīnas ar apakšējās
aizsargplāksnes* papildaprīkojumu
Ja automašīna ir aprīkota ar
apakšējo aizsargplāksni, sensors atrodas uz
bufera kreisā stūra.
Spērienam līdzīga kustība detektora aktivizācijas
zonā.
Saistītā informācija
Lai aktivizētu atvēršanu vai aizvēršanu ar kājas
kustību automašīnai, kas aprīkota ar
apakšējo aizsargplāksni, spērienveida kustība
ir jāveic no automašīnas sāniem. Lai būtu
iespējama atvēršana un aizvēršana, vienai no
automašīnas tālvadības pultīm ir jāatrodas
uztveršanas diapazonā (aptuveni 1 metra (3
pēdu) attālumā).
276
•
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas* (263 lpp.)
•
Elektriski vadāmo bagāžas nodalījuma
durvju atvēršana un aizvēršana* (271 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(244 lpp.)
Bagāžas nodalījuma durvis var aizslēgt ar privātās aizslēgšanas funkciju, kas nepieļauj to
atvēršanu, piemēram, atstājot automašīnu
apkopes veikšanai, pie viesnīcas vai tamlīdzīgi.
Privātās aizslēgšanas funkcijas taustiņš atrodas centrālā
displeja funkciju skatā. Atkarībā no aizslēgšanas pašreizējā statusa tiek rādīts Indiv.
aizslēgš. atbloķēta vai
Indiv. aizslēgš. bloķēta.
Saistītā informācija
•
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana un
deaktivizēšana (277 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana
un deaktivizēšana
Privāto aizslēgšanu aktivizē ar funkcijas pogu
centrālajā displejā un papildu PIN kodu.
Lai izveidotu drošības kodu:
1.
Funkciju skatā nospiediet privātās aizslēgšanas pogu.
PIEZĪME
Lai varētu aktivizēt privātās aizslēgšanas
funkciju, jābūt ieslēgtam vismaz aizdedzes
režīmam I.
Privātās aizslēgšanas deaktivizēšana
1.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
Privātajai aizslēgšanai ir divi kodi:
•
Funkcijas pirmajā lietošanas reizē tiek
izveidots drošības kods.
•
Katrā funkcijas aktivizēšanas reizē tiek
atlasīts jauns PIN kods.
Drošības koda ievadīšana pirms
pirmās lietošanas reizes
Funkcijas pirmajā lietošanas reizē ir jāatlasa
drošības kods. Pēc tam to var izmantot privātās aizslēgšanas deaktivizēšanai, ja atlasītais
PIN kods ir aizmirsts vai pazaudēts. Šis drošības kods darbojas kā PUK kods visiem turpmākajiem PIN kodiem, kas tiek iestatīti privātās aizslēgšanas funkcijai.
Noglabājiet drošības kodu drošā vietā.
2. Ievadiet kodu, kas jāizmanto, lai pēc aizslēgšanas atslēgtu bagāžas nodalījuma
durvis, un pieskarieties Apstiprināt.
> Aizmugures durvis ir aizslēgtas. Aizslēgšana tiek apstiprināta ar zaļu indikatoru funkciju skatā pie pogas.
2. Ievadiet vēlamo drošības kodu un nospiediet Apstiprināt.
> Drošības kods tiek saglabāts. Privātās
aizslēgšanas funkcija tagad ir gatava
aktivizēšanai.
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana
1.
Funkciju skatā nospiediet privātās aizslēgšanas pogu.
Funkciju skatā nospiediet privātās aizslēgšanas pogu.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
2. Ievadiet kodu, ko izmantojāt aizslēgšanai,
un pieskarieties Apstiprināt.
> Aizmugures durvis ir atslēgtas. Apstiprinot atslēgšanu, zaļais indikators funkciju skatā pie pogas nodziest.
Aizmirsts PIN kods
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
Ja PIN kods ir aizmirsts vai vairāk nekā trīs reizes ir ievadīts nepareizs PIN kods, privāto aizslēgšanu var deaktivizēt, izmantojot drošības
kodu.
Ja automašīna tiek atslēgta, izmantojot Volvo
On Call* vai Volvo On Call lietotni, privātā aizslēgšana tiek automātiski deaktivizēta.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 277
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Aizmirsts drošības kods
Ja ir aizmirsts arī drošības kods, sazinieties ar
pilnvarotu Volvo izplatītāju, kas palīdzēs deaktivizēt privāto aizslēgšanu.
Saistītā informācija
•
Privātā aizslēgšana (276 lpp.)
Signalizācija*
Signalizācijas indikators
Signalizācija nodrošina skaņas un vizuālus
brīdinājumus, ja kāds iekāpj automašīnā bez
derīgas tālvadības atslēgas vai veic kādas
manipulācijas ar startera akumulatoru vai signalizācijas sirēnu.
Aktivēta signalizācija atskan, ja:
•
tiek atvērtas durvis, dzinēja pārsegs vai
bagāžas nodalījuma durvis15
•
salonā konstatēta kustība (ja salons ir aprīkots ar kustību detektoru*)
•
automobilis tiek pacelts vai vilkts projām
(ja automobilis ir aprīkots ar sasvēršanās
detektoru*)
•
•
tiek atvienots akumulatora kabelis
sirēna tiek atslēgta.
Signalizācijas trauksmes signāli
Sarkana gaisma diode kontrolmērinstrumentu
panelī norāda signalizācijas sistēmas statusu:
•
Gaismas diode nedeg — signalizācija nav
ieslēgta.
•
Gaismas diode mirgo reizi divās sekundēs
— signalizācija ir ieslēgta
•
Kad signalizācija ir deaktivizēta, LED
strauji mirgo aptuveni 30 sekundes vai
līdz aizdedzes pozīcijas I aktivizēšanai — ir
nostrādājusi signalizācija.
Kad ir izraisīta signalizācijas trauksme:
•
Sirēna skan 30 sekundes vai kamēr signalizācija tiek izslēgta.
•
Pagriezienu rādītāji mirgo 5 minūtes vai
līdz signalizācija tiek izslēgta.
Ja signalizācijas aktivizēšanas cēlonis netiek
novērsts, signalizācijas cikls tiek atkārtots
maks. 10 reizes15.
15
278
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Kustības un slīpuma sensori*
Kustības un slīpuma sensori reaģē uz kustībām automašīnā, loga izsišanu vai mēģinājumiem nozagt riteņus vai vilkt automašīnu.
Ja salonā tiek konstatēta kustība, tajā skaitā
gaisa plūsmas izmaiņas, tad kustības sensors
iedarbina signalizāciju. Tādēļ, ja automašīnai ir
atstāts atvērts logs vai panorāmas jumts* vai
pasažieru salonā tiek izmantots sildītājs, var
ieslēgties signalizācija.
Signalizācijas sistēmas kļūdas
gadījumā
Signalizācijas aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Ja signalizācijas sistēmā ir kļūme,
vadītāja displejā tiek parādīts simbols un paziņojums Signaliz. sist.
atteice Jāveic apkope. Šajā gadījumā sazinieties ar servisu, ieteicams Volvo
pilnvarotu servisu.
Signalizācija tiek aktivizēta, kad automašīna
tiek aizslēgta.
Izkāpjot no automašīnas, aizveriet logu un
panorāmas jumtu.
•
Ja izmantojat pasažieru salona sildītāju vai
stāvapsildi — pavērsiet gaisa plūsmu no
gaisa izplūdes atverēm tā, lai tās nebūtu
vērstas pasažieru salonā uz augšu.
Vai arī izmantojiet samazinātu signalizācijas
līmeni, lai īslaicīgi deaktivizētu kustības un slīpuma sensorus.
Tāpat arī izslēdziet kustības un slīpuma sensorus, kad automašīna tiek transportēta ar prāmi
vai vilcienu, jo šīs kustības var ietekmēt automašīnu un izraisīt signalizācijas nostrādāšanu.
16
Aizslēdziet automašīnu un aktivizējiet signalizāciju šādi
•
nospiediet tālvadības pults atslēgas aizslēgšanas taustiņu;
•
pieskarieties atzīmētajai virsmai durvju
rokturu ārpusē vai bagāžas nodalījuma
durvju gumijotajai spiediena plāksnītei16.
PIEZĪME
Nemēģiniet saviem spēkiem salabot vai
mainīt signalizācijas sistēmas komponentus. Jebkurš šāds mēģinājums var ietekmēt
apdrošināšanas nosacījumus.
Lai tā nenotiktu:
•
Signalizācijas aktivizēšana
Saistītā informācija
•
Signalizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana* (279 lpp.)
•
Samazināts signalizācijas līmenis*
(281 lpp.)
•
Vispārējā bloķēšana* (281 lpp.)
Attiecas uz automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas* funkciju.
Ja automašīna ir aprīkota gan ar bezatslēgas
aizslēgšanu/atslēgšanu*, gan ar elektriski
vadāmām bagāžas nodalījuma durvīm*, pogu
bagāžas nodalījuma durvju apakšā var
izmantot, arī lai aizslēgtu automašīnu un aktivizētu automašīnas signalizāciju.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 279
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
1.
Atveriet vadītāja durvis ar nenoņemamo
atslēgas slēdzošo daļu.
> Signalizācija ieslēdzas.
Automātiska signalizācijas
aktivizēšana un atkārtota aktivizēšana
Automātiskā atkārtota signalizācijas aktivizēšana novērš iespēju nejauši pamest automašīnu ar neaktivizētu signalizāciju.
Ja automašīnu atslēdz ar tālvadības pults
atslēgu (signalizācija tiek izslēgta), bet nevienas sānu durvis vai aizmugures durvis netiek
atvērtas divu minūšu laikā, signalizācija automātiski tiek ieslēgta no jauna. Vienlaikus automobilis tiek aizslēgts no jauna.
Kad automašīna ir aizslēgta un signalizācija ir aktivizēta, instrumentu panelī ik pēc divām sekundēm īsi
iedegas sarkana LED.
Deaktivējiet signalizāciju
Atslēdziet automašīnu un deaktivizējiet signalizāciju šādi
•
nospiediet tālvadības pults atslēgas
atslēgšanas taustiņu;
•
satveriet vienu no durvju rokturiem vai
viegli nospiediet bagāžas nodalījuma
durvju gumijoto spiediena plāksnīti16.
Signalizācijas deaktivizēšana, nelietojot
tālvadības atslēgu
Automašīnu var atslēgt un tās signalizāciju var
deaktivizēt, pat ja tālvadības atslēga nedarbojas, piemēram, ja tālvadības atslēgas baterija ir
izlādējusies.
16
280
Rezerves lasītāja atrašanās vieta glāžu turētājā.
2. Novietojiet tālvadības atslēgu uz atslēgas
simbola rezerves lasītājā, kas atrodas
tuneļkonsoles glāžu turētājā.
3. Pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un atlaidiet.
> Signalizācija ir deaktivēta.
Ieslēgušās signalizācijas izslēgšana
–
Nospiediet tālvadības atslēgas atslēgšanas taustiņu vai ieslēdziet automašīnai aizdedzes pozīciju I, pagriežot aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un
atlaižot.
Dažs tirgos signalizācija tiek automātiski aktivizēta kādu laiku pēc tam, kad vadītāja durvis
tiek atvērtas un aizvērtas, bet netiek aizslēgtas.
Lai mainītu šo iestatījumu:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Aizslēgšana.
3. Atlasiet Pasīvā signaliz. deaktivizēšana,
lai īslaicīgi deaktivizētu šo funkciju.
Saistītā informācija
•
Signalizācija* (278 lpp.)
Attiecas uz automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas* funkciju.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Samazināts signalizācijas līmenis*
Vispārējā bloķēšana*
Saistītā informācija
Samazināts signalizācijas līmenis nozīmē, ka
kustības un slīpuma sensori ir īslaicīgi
izslēgti.
Izslēdziet kustības un slīpuma detektorus, lai
izvairītos no signalizācijas nejaušas nostrādāšanas — piemēram, atstājot aizslēgtā automašīnā suni vai transportējot ar autovilcienu vai
prāmi.
Vispārējā bloķēšana nozīmē, ka visi atvēršanas rokturi tiek mehāniski atvienoti, kad automašīna tiek aizslēgta no ārpuses, līdz ar to no
automašīnas salona durvis nevar atvērt.
Vispārējā bloķēšana tiek aktivizēta, aizslēdzot
ar tālvadības atslēgu vai bezatslēgas aizslēgšanas funkciju*, un tā notiek ar aptuveni
10 sekunžu aizkavi pēc durvju aizslēgšanas. Ja
aizkaves laikā tiek atvērtas durvis, tad secība
tek pārtraukta un signalizācija - deaktivēta.
•
Vispārējās bloķēšanas funkcijas īslaicīga*
deaktivizēšana (282 lpp.)
•
Signalizācija* (278 lpp.)
Centrālā displeja funkciju
skatā nospiediet pogu
Samazināta aizsardzība, lai
pēc automašīnas aizslēgšanas izslēgtu kustības un slīpuma sensorus.
Vienlaikus tiek deaktivizēta vispārējas bloķēšanas funkcija, tas ir, atslēgšana no salona ir
iespējama.
Ja automašīna tiek atslēgta un pēc tam atkal
aizslēgta, pazeminātais signalizācijas līmenis ir
jāaktivizē vēlreiz.
Saistītā informācija
•
•
Signalizācija* (278 lpp.)
Vispārējā bloķēšana* (281 lpp.)
Kad ir aktivizēta vispārējā bloķēšana, automašīnu var atslēgt tikai ar tālvadības atslēgu, bezatslēgas atslēgšanas funkciju* vai lietotni
Volvo On Call*.
Priekšējās kreisās puses durvis var atslēgt arī
ar noņemamo atslēgas slēdzošo daļu. Ja automašīnu atslēdz ar noņemamo atslēgas slēdzošo daļu, nostrādā signalizācija.
PIEZĪME
•
Atcerieties, ka signalizācija tiek
ieslēgta, kad automobilis tiek aizslēgts.
•
Signalizācija nostrādā, ja kāds mēģina
atvērt durvis no iekšpuses.
BRĪDINĀJUMS
Lai novērstu iespēju kādu ieslēgt automobilī, neļaujiet nevienam tajā atrasties, ja
funkcija nav izslēgta.
* Papildaprīkojums/piederums. 281
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Vispārējās bloķēšanas funkcijas
īslaicīga* deaktivizēšana
Ja kāds paliek automašīnā, bet durvis nepieciešams aizslēgt no ārpuses, vispārējā bloķēšana ir īslaicīgi jādeaktivizē, lai būtu iespējama atslēgšana no salona.
BRĪDINĀJUMS
Lai novērstu iespēju kādu ieslēgt automobilī, neļaujiet nevienam tajā atrasties, ja
funkcija nav izslēgta.
Ja automašīna tiek atslēgta un pēc tam atkal
aizslēgta, vispārējas bloķēšanas funkciju
nepieciešams deaktivizēt vēlreiz.
Nākamreiz iedarbinot dzinēju, sistēma tiek
atiestatīta.
Saistītā informācija
•
•
Vispārējā bloķēšana* (281 lpp.)
Signalizācija* (278 lpp.)
Lai īslaicīgi deaktivizētu vispārējas bloķēšanas funkciju,
centrālā displeja funkciju
skatā nospiediet taustiņu
Samazināta aizsardzība.
Tas arī nozīmē, ka signalizācijas kustības un
slīpuma detektori* tiek izslēgti.
Pēc tam centrālajā displejā ir redzams teksts
Samazināta signalizācijas aizsardzība un
automašīnas aizslēgšanas gaitā vispārēja bloķēšana tiek īslaicīgi deaktivizēta.
Parastas aizslēgšanas režīmā elektrības kontaktligzdas tiek deaktivizētas nekavējoties; kad
vispārēja bloķēšana tiek īslaicīgi deaktivizēta,
tās ir aktīvas maksimāli 10 minūtes pēc aizslēgšanas.
282
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Vadītāja atbalsta sistēma
Automašīna ir aprīkota ar dažādām vadītāja
atbalsta sistēmām, kas var palīdzēt vadītājam
dažādās situācijās vai nu aktīvā, vai pasīvā
veidā.
Piemēram, sistēmas var palīdzēt vadītājam:
•
•
uzturēt iestatīto ātrumu;
•
novērst sadursmi, brīdinot par to vadītāju
un bremzējot automašīnu;
•
uzturēt noteiktu laika intervālu līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim;
palīdzēt vadītājam novietot automašīnu
stāvvietā.
Dažas no šīm sistēmām ir uzstādītas standarta
aprīkojumā, savukārt citas ir papildaprīkojums
— tas ir atkarīgs no tirgus.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Automātiskais ātruma ierobežotājs
(298 lpp.)
No ātruma atkarīgs stūrēšanas
spēks
Distances brīdinājums* (292 lpp.)
No ātruma atkarīgais stūres pastiprinātājs
izraisa stūrēšanas spēka palielināšanos līdz ar
automašīnas ātrumu, lai varētu uzlabot jutību.
Uz automaģistrālēm stūres kustība ir stingrāka. Novietojot automašīnu stāvēšanai un
braucot nelielā ātrumā, stūrēšana ir viegla un
prasa mazāku piepūli.
Kruīzkontrole (301 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (304 lpp.)
Pilot Assist* (314 lpp.)
Radiolokācijas bloks (332 lpp.)
Kameras bloks (342 lpp.)
City Safety™ (348 lpp.)
Rear Collision Warning* (363 lpp.)
BLIS* (364 lpp.)
Cross Traffic Alert* (368 lpp.)
Ceļazīmju informācija* (372 lpp.)
Driver Alert Control (379 lpp.)
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
(381 lpp.)
•
IntelliSafe — vadītāja atbalsts un drošība
(33 lpp.)
•
•
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(284 lpp.)
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska
gadījumā (388 lpp.)
•
•
•
Stabilitātes sistēma (289 lpp.)
Stāvvietā novietošanas sistēma*
(394 lpp.)
•
Stāvvietā novietošanas kamera*
(399 lpp.)
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma* (408 lpp.)
•
•
•
284
•
Atbalsts braukšanai pagriezienos*
(329 lpp.)
Elektroniskā stabilitātes kontrole
(285 lpp.)
Connected Safety (289 lpp.)
Ātruma ierobežotājs (294 lpp.)
PIEZĪME
Retās situācijās stūres pastiprinātājs var pārāk sakarst, tādēļ tas ir
īslaicīgi jāatdzesē. Šajā laikā stūres apstiprinātājs darbojas ar
samazinātu jaudu, un stūres pagriešana var
būt nedaudz apgrūtināta. Pēc tam vadītāja
displejā tiek rādīts ziņojums Stūres
pastiprinātājs Palīgsist. funkcija īslaicīgi
samazināta un šis simbols.
Kamēr stūres pastiprinātāja sistēma darbojas ar samazinātu jaudu, vadītāja atbalsta
funkcijas un stūrēšanas palīdzības sistēma
nav pieejama.
BRĪDINĀJUMS
Ja temperatūra kļūst pārāk augsta, servomehānisms var būt jāizslēdz pavisam. Šādā
situācijā vadītāja displejā tiek rādīts ziņojums Stūres pastipr. atteice Apturiet
drošā vietā kombinācijā ar simbolu.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stūrēšanas spēka mainīšana*
Elektroniskā stabilitātes kontrole
Lietojot piedziņas režīmu INDIVIDUAL, var
pielāgot stūres pretestību.
Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC1)
palīdz vadītājam izvairīties no riteņu buksēšanas un uzlabo automašīnas vilkmi.
Vadītāja displejā šis simbols
tiek rādīts, kad sistēma ir
aktivizēta.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Atlasiet My Car Braukšanas režīmi
Stūrēšanas spēks.
Stūres pretestības atlasīšanas iestatījumam
var piekļūt, tikai ja automašīna stāv vai lēni
brauc taisni.
Saistītā informācija
•
•
Sistēmas bremzēšana var būt
dzirdama kā pulsējoša skaņa,
un pēc gāzes pedāļa nospiešanas automašīnas paātrinājums var būt
lēnāks nekā gaidīts.
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
Sistēmai ir šādas apakšfunkcijas:
Piedziņas režīmi (464 lpp.)
•
•
Stabilitātes funkcija2
•
•
Dzinēja vilkmes kontrole
Buksēšanas vadības un vilces vadības sistēma
Piekabes stabilitātes palīgsistēma
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Stabilitātes funkcija2
Funkcija pārbauda katra atsevišķā riteņa
braukšanas un bremzēšanas spēku, lai stabilizētu automašīnu.
1 Electronic Stability Control
2 To sauc arī par aktīvo sasvēruma
vadību.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 285
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Buksēšanas vadības un vilces vadības
sistēma
PIEZĪME
Piekabes stabilitātes palīdzības funkcija
tiek deaktivizēta, ja aktivizē ESC sporta
režīms.
Šī funkcija ir aktīva nelielā ātrumā un bremzē
dzenošos riteņus, kas buksē, lai papildu vilcējspēks tiktu pievadīts dzenošajiem riteņiem,
kas nebuksē.
Šī funkcija var arī novērst dzenošo riteņu spolēšanu pa ceļa virsmu ātruma uzņemšanas
laikā.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
•
Elektroniskās stabilitātes kontroles simboli
un ziņojumi (288 lpp.)
•
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
(498 lpp.)
Dzinēja vilkmes kontrole
Dzinēja vilkmes kontrole (EDC3) var novērst
neparedzētu riteņu bloķēšanos, piemēram,
pēc zemāka pārnesuma ieslēgšanas vai bremzēšanas ar dzinēju, braucot ar zemu pārnesumu pa slidenām brauktuvēm.
Sporta režīma aktivizēšana vai deaktivizēšana elektroniskās stabilitātes kontroles
sistēmā (287 lpp.)
Nejauša riteņu bloķēšanās braukšanas laikā
var cita starpā negatīvi ietekmēt vadītāja spēju
stūrēt automobili.
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*4
Piekabes stabilitātes palīgsistēmas funkcijas
(TSA5) mērķis ir stabilizēt automašīnu, velkot
piekabi, ja sākas lokveida kustība.
3 Engine Drag Control
4 Piekabes stabilitātes palīgsistēma
5 Trailer Stability Assist
6 Electronic Stability Control
7 Trailer Stability Assist
286
Elektroniskā stabilitātes kontrole
sporta režīmā
Stabilitātes sistēma (ESC6) vienmēr ir aktivizēta — to nevar izslēgt. Taču vadītājs var
izvēlēties režīmu ESC sporta režīms, kas
sniedz aktīvākas braukšanas izjūtas.
Kad ir atlasīta apakšfunkcija ESC sporta
režīms, sistēmas iejaukšanās tiek samazināta
un automašīnai tiek atļauts vairāk izslīdēt nekā
parasti, līdz ar to vairāk kontroles tiek nodots
vadītājam.
Kad ir atlasīta funkcija ESC sporta režīms,
var uzskatīt, ka sistēma ir deaktivizēta, lai gan
daudzos gadījumos tā turpina palīdzēt vadītājam.
PIEZĪME
Kad ir atlasīta funkcija ESC sporta režīms,
piekabes stabilitātes palīdzības funkcija
(TSA7) ir deaktivizēta.
ESC sporta režīms nodrošina lielāku vilkmi
pat gadījumos, kad automašīna ir iestigusi vai
brauc pa nestabilu virsmu, piemēram, smiltīm
vai dziļu sniegu.
ir iekļauta Volvo oriģinālā vilkšanas āķa uzstādīšanas komplektā.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Saistītā informācija
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole
(285 lpp.)
•
Sporta režīma aktivizēšana vai deaktivizēšana elektroniskās stabilitātes kontroles
sistēmā (287 lpp.)
•
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
(498 lpp.)
Sporta režīma aktivizēšana vai
deaktivizēšana elektroniskās
stabilitātes kontroles sistēmā
Stabilitātes sistēma (ESC8) vienmēr ir aktivizēta — to nevar izslēgt. Taču vadītājs var
izvēlēties sporta režīmu, kas sniedz aktīvākas
braukšanas izjūtas.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
•
•
•
•
Ātruma ierobežotājs
Kruīzkontrole
Adaptīvā kruīza kontrole*
Pilot Assist*
Saistītā informācija
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole sporta
režīmā (286 lpp.)
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole
(285 lpp.)
Par režīma ESC sporta režīms darbību liecina pastāvīgi iedegts simbols vadītāja displejā. Tas ir iedegts,
līdz šī funkcija tiek deaktivizēta vai
tiek izslēgts dzinējs. Nākamajā dzinēja iedarbināšanas reizē sistēma atsāk darboties parastajā režīmā.
Funkciju ESC sporta režīms nevar atlasīt, kad
ir aktivizēta viena no tālāk norādītajām funkcijām:
8 Electronic
Stability Control
* Papildaprīkojums/piederums. 287
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Elektroniskās stabilitātes kontroles
simboli un ziņojumi
stabilitātes kontroli (ESC9). Tālāk ir sniegti
daži piemēri.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un paziņojumi saistībā ar elektronisko
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Nepārtraukti izgaismojas
aptuveni 2 sekundes.
Iedarbinot dzinēju, tiek veikta sistēmas pārbaude.
Mirgo.
Sistēma tiek aktivizēta.
Deg nepārtraukti.
Sporta režīms ir aktivizēts. PIEZĪME: sistēma šajā režīmā nav deaktivizēta — tās darbība ir
tikai daļēji ierobežota.
ESC
Sistēma uz laiku darbojas ierobežotā režīmā bremžu pārmērīgas sakaršanas dēļ. Šī funkcija
atkal automātiski ieslēgsies, tiklīdz bremzes būs atdzisušas.
Īslaicīgi izslēgts
ESC
Jāveic apkope
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
.
esošo taustiņu
9 Electronic
288
Stability Control
Sistēma ir deaktivizēta. Apturiet automašīnu drošā vietā, izslēdziet dzinēju un vēlreiz iedarbiniet.
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo
servisu.
Saistītā informācija
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole
(285 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stabilitātes sistēma
(RSC10)
Stabilitātes sistēma
samazina automašīnas apgāšanās risku, piemēram, strauja
izvairīšanās manevra gadījumā vai tad, ja
automašīna sāk slīdēt.
Sistēma reģistrē automašīnas sānu slīpuma
izmaiņas un to apmēru. Šī informācija tiek
izmantota, lai aprēķinātu automašīnas apgāšanās risku. Ja pastāv apgāšanās risks, ieslēdzas
elektriskā stabilitātes kontroles sistēma, tiek
samazināts dzinēja griezes moments un bremzēts viens vai vairāki riteņi, līdz automašīna
atgūst stabilitāti.
BRĪDINĀJUMS
Parastos braukšanas apstākļos sistēma
uzlabo automašīnas drošību uz ceļa, bet
tas nav iemesls, lai palielinātu ātrumu.
Vienmēr ievērojiet parastos drošas braukšanas priekšnosacījumus.
Saistītā informācija
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole
(285 lpp.)
Connected Safety11
Connected Safety internetā pārsūta informāciju starp jūsu automašīnu un citiem transportlīdzekļiem12. Šī funkcija ir izstrādāta, lai
vadītāju informētu par potenciāli bīstamām
satiksmes situācijām tālāk uz tā paša ceļa.
Funkcija Connected Safety var informēt vadītāju par to, vai kādam citam transportlīdzeklim
tālāk uz tā paša ceļa ir aktivizēti avārijas gaismas signāli vai ir konstatēti slideni braukšanas
apstākļi. Informācija par slideniem braukšanas
apstākļiem tiek sniegta, arī ja jūsu automašīna
nosaka slidenu brauktuves virsmu.
Connected Safety var palīdzēt vadītājam ar
šādām funkcijām:
•
Brīdinājums par avārijas gaismas signāliem
•
Brīdinājums par slideniem braukšanas
apstākļiem
Ja jūsu automašīna konstatē slidenus braukšanas apstākļus, par to tiksiet informēts ne tikai
jūs (vadītājs), bet arī citu transportlīdzekļu
vadītāji, izmantojot internetu.
Transportlīdzekļos ar vējstikla displeju tajā tiek
rādīti arī Connected Safety brīdinājuma simboli.
10
11
12
Roll Stability Control
Nav pieejams visos tirgos.
Lietojot internetu, tiek pārsūtīti dati (datplūsma), un par to var būt jāmaksā.
PIEZĪME
Connected Safety sakari starp transportlīdzekļiem darbojas tikai tad, ja transportlīdzekļi ir aprīkoti ar funkciju un tā ir aktivizēta.
Brīdinājums par avārijas gaismas
signāliem
Ja ir aktivizēti jūsu automašīnas avārijas gaismas signāli, informāciju par to var nosūtīt
transportlīdzekļiem, kas tuvojas jūsu automašīnas pozīcijai.
Kad jūsu automašīna pietuvojas transportlīdzeklim ar mirgojošiem avārijas gaismas
signāliem, šis simbols tiek
rādīts instrumentu panelī.
Kad jūsu automašīna ir tuvu transportlīdzeklim
ar mirgojošiem avārijas gaismas signāliem, šis
simbols kļūst divreiz lielāks.
Brīdinājums par slideniem braukšanas
apstākļiem
Ja jūsu automašīna konstatē berzes pasliktināšanos starp riepām un ceļa virsmu, šī informā-
}}
289
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
cija tiek nosūtīta transportlīdzekļiem, kas tuvojas jūsu automašīnas pozīcijai.
BRĪDINĀJUMS
Ja ir aktivizēts brīdinājums
par apledojumu, instrumentu
panelī tiek rādīts šis simbols,
kad automašīna tuvojas apledojušajam ceļa posmam, —
gan jūsu automašīnā, gan
citos transportlīdzekļos, kas ir
saņēmuši šo informāciju, izmantojot
Connected Safety.
Kad transportlīdzeklis, kas tuvojas, atrodas
tuvu slidenajai ceļa daļai, transportlīdzekļa
instrumentu panelī šis simbols kļūst divreiz lielāks.
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Saistītā informācija
•
•
•
•
13
290
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
Connected Safety aktivizēšana vai deaktivizēšana (290 lpp.)
Connected Safety ierobežojumi (291 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
Connected Safety aktivizēšana vai
deaktivizēšana
Lai Connected Safety varētu kopīgot informāciju par ceļa apstākļiem ar citiem transportlīdzekļiem, šī funkcija ir jāaktivizē. Šo funkciju
var deaktivizēt, ja nevēlaties kopīgot informāciju.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Kad tā ir aktivizēta, tiek parādīti vairāki logi ar
noteikumiem un nosacījumiem, kuriem vadītājam ir jāpiekrīt, lai iespējotu savienojumu ar
internetu13. Piemēram, vadītājam var būt jāpiekrīt, ka no automašīnas tiek nosūtīti dati,
izmantojot viņa/viņas mobilo tālruni.
Ja nav interneta savienojuma, automašīna
tomēr informē vadītāju, ka tā ir konstatējusi
slidenus braukšanas apstākļus. Lai Connected
Safety darbotos optimāli, jūsu automašīnā ir
jābūt izveidotam savienojumam ar internetu.
Lietojot internetu, tiek pārsūtīti dati (datplūsma), un par to var būt jāmaksā.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Saistītā informācija
•
•
Connected Safety (289 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
•
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un datu
kopīgošana (555 lpp.)
•
Connected Safety ierobežojumi (291 lpp.)
Connected Safety ierobežojumi
BRĪDINĀJUMS
Informācija par transportlīdzekļiem, kuros ir
aktivizēts avārijas gaismas signāls vai konstatēti slideni braukšanas apstākļi, ne vienmēr
tiek pārsūtīta visiem citiem transportlīdzekļiem tajā pašā apgabalā.
Tā var notikt, piemēram, šādu iemeslu dēļ:
•
Vājš savienojums ar internetu vai savienojuma nav.
•
Transportlīdzekļi uz slidenas virsmas veic
manevrus, kas ir pārāk vāji, lai būtu nosakāma berze starp riepām un ceļa brauktuvi, piemēram, stūres kustības, paātrinājums vai bremzēšana.
•
Transportlīdzekļos, kuros ir konstatēta slidena brauktuve vai aktivizēts avārijas gaismas signāls, šī funkcija nav aktivizēta.
•
Transportlīdzekļi, kuros ir konstatēta slidena brauktuve vai aktivizēts avārijas gaismas signāls, nav aprīkoti ar šo funkciju.
•
Brīdinājums var netikt aktivizēts, ja pozīcijas noteikšanas/satelīta navigācijas sistēmas trūkst vai tā ir defektīva.
•
Slidenu virsmu noteikšana vai avārijas
gaismas signāla aktivizēšana ir notikusi uz
neliela ceļa, kura nav Volvo Cars datubāzē.
•
Funkcija Connected Safety nav pieejama
visos tirgos un nedarbojas visos reģionos
— Volvo izplatītājam ir informācija par
pašreizējiem reģioniem.
•
Noteiktās situācijās šī funkcija var
sniegt nepareizus brīdinājumus par slideniem braukšanas apstākļiem.
•
Šī funkcija nevar vienmēr noteikt citus
transportlīdzekļus ar aktivizētu avārijas
gaismas signalizāciju vai noteikt visas
ceļa daļas ar slidenām virsmām.
Saistītā informācija
•
•
Connected Safety (289 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 291
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Distances brīdinājums*14
Distances brīdinājuma funkcija var palīdzēt
vadītājam ievērot, ka laika intervāls līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim
varētu būt pārāk mazs. Automašīnai ir jābūt
aprīkotai ar vējstikla displeju* distances brīdinājuma attēlošanai.
Distances brīdinājums darbojas, ja ātrums
pārsniedz 30 km/h (20 mph), un reaģē tikai uz
tajā pašā virzienā braucošiem transportlīdzekļiem. Distances informācija netiek sniegta par
transportlīdzekļiem, kas tuvojas, brauc lēni vai
stāv uz vietas.
BRĪDINĀJUMS
PIEZĪME
Intensīvas saules gaismas, atspulgu,
ekstremālu gaismas kontrastu vai saulesbriļļu lietošanas dēļ, kā arī tad, ja autovadītājs neskatās tieši uz priekšu, vizuālo brīdinājuma signālu vējstiklā var būt grūti atpazīt.
PIEZĪME
Distances brīdinājuma simbols vējstiklā ar vējstikla
displeju.
Automašīnās, kas aprīkotas ar vējstikla displeju, vējstiklā tiek rādīts simbols, kamēr vien
laika intervāls līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim ir īsāks par iestatīto vērtību. Tiek
pieņemts, ka funkcija Rādīt vadītāja atbalstu
ir aktivizēta, izmantojot iestatījumus automašīnas izvēlņu sistēmā.
14
292
Laikā, kamēr ir aktīva adaptīvā kruīza kontrole* vai Pilot Assist*, distances brīdinājuma funkcija ir deaktivizēta.
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
BRĪDINĀJUMS
Distances brīdinājuma funkcija reaģē tikai
tad, ja attālums līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim ir mazāks, nekā iestatītā
vērtība — automašīnas ātrums netiek ietekmēts.
Saistītā informācija
•
•
•
Pirmās palīdzības aptieciņa* (619 lpp.)
Distances brīdinājuma funkcijas aktivizēšana vai deaktivizēšana (293 lpp.)
Distances brīdinājuma ierobežojumi
(293 lpp.)
Distance Alert
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
•
Laika intervāla iestatīšana līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim (326 lpp.)
Distances brīdinājuma funkcijas
aktivizēšana vai deaktivizēšana15
Distances brīdinājuma
ierobežojumi16
•
Vadītāja atbalsta funkcijas brīdinājums
sadursmes riska gadījumā (324 lpp.)
•
Augšējais displejs* (141 lpp.)
Distances brīdinājuma funkciju var deaktivizēt. Šī funkcija ir pieejama tikai automašīnās,
kas var attēlot informāciju vējstiklā, izmantojot tā saucamo vējstikla displeju*.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
Noteiktās situācijās distances brīdinājuma
funkcija var būt ierobežota. Šī funkcija ir pieejama tikai automašīnās, kas var attēlot informāciju vējstiklā, izmantojot tā saucamo vējstikla displeju*.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Distances brīdinājuma funkcija tiek automātiski aktivizēta katrā dzinēja iedarbināšanas
reizē.
Saistītā informācija
•
•
15
16
Distance Alert
Distance Alert
Distances brīdinājums* (292 lpp.)
Distances brīdinājuma ierobežojumi
(293 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
•
Transportlīdzekļa gabarīti var ietekmēt
spēju noteikt, piemēram, motociklus,
un tas var nozīmēt, ka brīdinājuma lampiņa iedegas vēlāk, nekā iestatīts, vai
ka brīdinājums īslaicīgi netiek sniegts.
•
Ja ātrums ir ārkārtīgi liels, lampiņa var
iedegties tad, kad līdz šķērslim ir atlikusi mazāka laika distance, nekā iestatīts, jo radara bloka darbības diapazons
ir ierobežots.
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 293
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Saistītā informācija
•
•
•
Distances brīdinājums* (292 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(343 lpp.)
Augšējais displejs* (141 lpp.)
Ātruma ierobežotājs
Ātruma ierobežotāju (SL17) var salīdzināt ar
kruīza kontroli, kas darbojas pretēji — vadītājs regulē ātrumu ar gāzes pedāli, bet
ātruma ierobežotājs neļauj viņam pārsniegt
iepriekš izvēlētu/iestatītu maksimālo ātrumu.
: aktīvajā režīmā — deaktivizē/
pārslēdz ātruma ierobežotāju gaidīšanas
režīmā
: samazina saglabāto maksimālo
ātrumu
Saglabātā maksimālā ātruma marķieris
Pašreizējais braukšanas ātrums
Saglabātais maksimālais ātrums
Funkcijas taustiņi un simboli
: gaidīšanas režīmā aktivizē ātruma
ierobežotāju un atjauno saglabāto maksimālo ātrumu
: palielina saglabāto maksimālo
ātrumu
: gaidīšanas režīmā — aktivizē
ātruma ierobežotāju un saglabā pašreizējo
ātrumu
17
294
Speed Limiter
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja atlasīšana un aktivizēšana (295 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana
(296 lpp.)
Ātruma ierobežotāja ierobežojumi
(297 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja pagaidu deaktivizēšana (297 lpp.)
Ātruma ierobežotāja atlasīšana un
aktivizēšana
•
Vadītāja atbalsta saglabātā ātruma iestatīšana (325 lpp.)
•
Automātiskais ātruma ierobežotājs
(298 lpp.)
Lai varētu regulēt ātrumu, vispirms jāatlasa
un jāaktivizē ātruma ierobežotāja funkcija
(SL18).
Ātruma ierobežotāju nevar aktivizēt, kamēr
nav iedarbināts dzinējs. Viszemākais maksimālais ātrums, ko var saglabāt, ir 30 km/h
(20 mph).
1.
Nospiediet ◀ (1) vai ▶ (3), lai ritinātu līdz
ātruma ierobežotāja simbolam
(4).
> Simbols ir pelēkā krāsā — ātruma ierobežotājs ir gaidīšanas režīmā.
}}
295
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
2. Kad ir atlasīts ātruma ierobežotājs —
(2), lai aktinospiediet pogu uz stūres
vizētu.
> Simbols ir baltā krāsā — tiek iedarbināts ātruma ierobežotājs, un pašreizējais ātrums tiek saglabāts kā maksimālais ātrums.
Ātruma ierobežotāja
deaktivizēšana
Ātruma ierobežotāju (SL19) var deaktivizēt un
izslēgt.
•
Ātruma ierobežotājs (294 lpp.)
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana
(296 lpp.)
Ātruma ierobežotāja pagaidu deaktivizēšana (297 lpp.)
1.
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Simbols un indikatori kļūst pelēki —
ātruma ierobežotājs tiek iestatīts gaidīšanas režīmā, un vadītājs var pārsniegt
iestatīto ātruma ierobežojumu.
2. Nospiediet vadības taustiņu uz stūres ◀ (1)
vai ▶ (3), lai ieslēgtu citu funkciju.
> Vadītāja displeja simbols nodziest un
tiek izslēgts ātruma ierobežotāja (4)
indikators, tādējādi izdzēšot saglabāto
maksimālo ātrumu.
18
19
296
Speed Limiter
Speed Limiter
•
•
•
Saistītā informācija
•
•
Saistītā informācija
Ātruma ierobežotājs (294 lpp.)
Ātruma ierobežotāja atlasīšana un aktivizēšana (295 lpp.)
Ātruma ierobežotāja pagaidu deaktivizēšana (297 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ātruma ierobežotāja pagaidu
deaktivizēšana
Ātruma ierobežotāju (SL20) var īslaicīgi deaktivizēt un iestatīt gaidīšanas režīmā.
Īslaicīga deaktivizēšana ar gāzes
pedāli
Ātruma ierobežotāju arī var īslaicīgi deaktivizēt
un ignorēt, nospiežot gāzes pedāli, lai ātruma
ierobežotājs nebūtu vispirms jāpārslēdz gaidīšanas režīmā, piemēram, lai varētu strauji
palielināt ātrumu, kad tas ir nepieciešams.
•
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana
(296 lpp.)
Ātruma ierobežotāja ierobežojumi
Ātruma ierobežotājam (SL21) ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Braucot stāvā ceļa kritumā, ātruma ierobežotāja (SL22) bremzēšanas ietekme var būt
nepietiekama, tādēļ saglabātais maksimālais
ātrums var tikt pārsniegts. Tādā gadījumā
vadītājs tiek brīdināts, vadītāja displejā attēlojot paziņojumu Pārsniegts ātruma ierobežoj.
PIEZĪME
Ja maksimālais ātrums tiek pārsniegts vismaz par 3 km/h (aptuveni 2 mph), tiek
aktivizēts paziņojums par maksimālā
ātruma pārsniegšanu.
Tādā gadījumā rīkojieties šādi:
1.
Līdz galam nospiediet gāzes pedāli un
atlaidiet, lai pārtrauktu ātruma palielināšanu, kad ir sasniegts vajadzīgais ātrums.
> Šajā režīmā ātruma ierobežotājs joprojām darbojas, tādēļ vadītāja displejā
redzamais simbols ir BALTĀ krāsā.
Saistītā informācija
•
Ātruma ierobežotājs (294 lpp.)
2. Kad ir pabeigta īslaicīgā ātruma palielināšana, pilnībā atlaidiet gāzes pedāli.
> Automašīnas ātrums tiek ar dzinēju
samazināts zem pēdējā saglabātā maksimālā ātruma.
Saistītā informācija
•
•
20
Ātruma ierobežotājs (294 lpp.)
Ātruma ierobežotāja atlasīšana un aktivizēšana (295 lpp.)
Speed Limiter
297
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Automātiskais ātruma ierobežotājs
(ASL23)
Automātiskā ātruma ierobežotāja
funkcija palīdz vadītājam pielāgot automašīnas maksimālo ātrumu ceļazīmēs norādītajam
ātrumam.
Ātruma ierobežotāja funkciju (SL24) var pārslēgt uz automātiskā ātruma ierobežotāja funkciju (ASL).
Automātiskais ātruma ierobežotājs izmanto
informāciju no ceļazīmju informācijas* (RSI25)
funkcijas, lai automātiski pielāgotu automašīnas maksimālo ātrumu.
BRĪDINĀJUMS
Pat ja vadītājs skaidri redz ātruma ierobežojuma ceļazīmi, informācija par ātrumu, ko
ceļazīmju informācijas* (RSI) funkcija
sniedz ASL, var būt nepareiza — šādos
gadījumos vadītājam pašam/pašai ir
ātrums jāsamazina/jāpalielina līdz piemērotam ātrumam.
21
22
23
24
25
298
BRĪDINĀJUMS
•
•
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
Vai ir aktivizēts SL vai ASL?
Simboli vadītāja displejā norāda, ka ir aktīva
ātruma ierobežotāja funkcija:
Simbols
ASL
✓
✓
A
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
SL
✓
Zīmes simbols pēc "70" = ASL ir
aktivizēts.
A
BALTS simbols: Funkcija aktīva, PELĒKS simbols: Gaidīšanas režīms.
Speed Limiter
Speed Limiter
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Simbols ASL
Zīmes simbolu (redzams blakus
saglabātajam ātrumam "70" spidometra centrā) var attēlot trīs krāsās.
Katrai no tām ir sava nozīme:
Zīmes simbola krāsa
Nozīme
Zaļgani dzeltena
Funkcija ASL ir aktīva
Pelēka
Funkcijai ASL ir ieslēgts gaidīšanas režīms.
Oranža
ASL ir pagaidu gaidīšanas
režīmā — piemēram, jo no
nav nolasīta ceļazīme.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
•
Automātiskā ātruma ierobežotāja pielaides
maiņa (300 lpp.)
•
Automātiskā ātruma ierobežotāja ierobežojumi (301 lpp.)
•
•
Ātruma ierobežotājs (294 lpp.)
26
27
28
Automātiskā ātruma ierobežotāja aktivizēšana vai deaktivizēšana (299 lpp.)
Automātiskā ātruma ierobežotāja
aktivizēšana vai deaktivizēšana
Automātiskā ātruma ierobežotāja funkciju
(ASL26) var aktivizēt/deaktivizēt kā ātruma
ierobežotāja (SL27) palīgfunkciju.
Automātiskā ātruma ierobežotāja
aktivizēšana
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
1.
> ZAĻŠ pogas rādījums — funkcija ir aktivizēta, un vadītāja displejā spidometra
centrā tiek rādīts zīmes simbols.
PIEZĪME
•
Ja ir aktivizēta automātiskā ātruma
ierobežotāja funkcija, ceļazīmju informācija* vadītāja displejā tiek rādīta, pat
ja RSI28 nav aktivizēta.
•
Lai noņemtu ceļazīmju informāciju no
vadītāja displeja, ir jādeaktivizē gan
automātiskais ātruma ierobežotājs, gan
arī RSI.
•
Kad automātiskā ātruma ierobežotāja
funkcija ir aktivizēta, bet RSI ir deaktivizēta, RSI brīdinājumi netiek rādīti. Lai
saņemtu brīdinājumus, ir jāaktivizē arī
RSI.
.
2. Nospiediet stūres vadības taustiņu
> Funkcija ASL tiek aktivizēta ar pašreizējo automašīnas ātrumu.
Ceļazīmju informācija* (372 lpp.)
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information — RSI
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 299
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Automātiskā ātruma ierobežotāja
deaktivizēšana
Automātiskā ātruma ierobežotāja
pielaides maiņa
Lai deaktivizētu automātisko ātruma ierobežotāju:
Ātruma ierobežotāja funkcijai (ASL29) var iestatīt dažādus pielaides līmeņus. Pielaidi
regulē tāpat, kā maina ātruma ierobežotāja
ātruma iestatījumu.
Piemēram, ja automašīna ievēro zīmē norādītu
ātruma ierobežojumu 70 km/h (43 mph), vadītājs var izvēlēties atļaut automašīnai uzturēt
ātrumu 75 km/h (47 mph).
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam.
> PELĒKS pogas rādījums — ASL tiek
izslēgta, un tās vietā tiek aktivizēta SL.
–
BRĪDINĀJUMS
Pēc pārslēgšanas no ASL uz SL automašīna vairs neievēro ceļazīmēs norādīto
ātruma ierobežojumu, bet ievēro maksimālo saglabāto ātrumu.
–
Pielaide tiek ievērota tik ilgi, līdz automašīna
pabrauc garām ceļazīmei ar zemāku vai augstāku ātruma ierobežojumu — pēc tam automašīna ievēro jauno ceļazīmē norādīto ātruma
ierobežojumu un pielaide tiek izdzēsta no
atmiņas.
PIEZĪME
Saistītā informācija
•
•
Maksimālā atlasāmā pielaide ir
+/- 10 km/h (5 mph).
Automātiskais ātruma ierobežotājs
(298 lpp.)
Automātiskā ātruma ierobežotāja ierobežojumi (301 lpp.)
•
Ceļazīmju informācija* (372 lpp.)
29
300
Ātruma ierobežotājs (294 lpp.)
•
Nospiediet stūres taustiņu
(1), līdz
spidometra centrā (2) ātrums 70 km/h
(43 mph) mainās uz 75 km/h (47 mph).
> Pēc tam automašīna izmanto atlasīto
pielaidi 5 km/h (4 mph), kamēr vien
ceļazīmēs, kurām automašīna brauc
garām, ir norādīts ātrums 70 km/h
(43 mph).
Saistītā informācija
•
Automātiskais ātruma ierobežotājs
(298 lpp.)
•
Automātiskā ātruma ierobežotāja ierobežojumi (301 lpp.)
•
Ceļazīmju informācija* (372 lpp.)
Funkcijas taustiņi un simboli
Automatic Speed Limiter
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Automātiskā ātruma ierobežotāja
ierobežojumi
Automātiska ātruma ierobežošana (ASL30)
notiek, izmantojot ātruma informāciju no
ceļazīmju informācijas funkcijas* (RSI31) —
nevis no ātruma ierobežojuma ceļazīmēm,
kurām automašīna pabrauc garām.
Ja ceļa zīmju informācijas sistēma nevar interpretēt un nodrošināt ātruma informāciju vadītāja atbalsta sistēmām, automātiskais ātruma
ierobežotājs tiek iestatīts gaidīšanas režīmā un
pārslēgts uz parasto ātruma ierobežotāju.
Tādos gadījumos vadītājam jāiejaucas un
jābremzē, līdz ir sasniegts atļautais ātrums.
Kruīzkontrole
Kruīza kontrole (CC32) palīdz vadītājam uzturēt nemainīgu ātrumu, ļaujot relaksēti veikt
garus braucienus pa ātrgaitas ceļiem un taisniem galvenajiem ceļiem ar vienmērīgu satiksmes plūsmu.
Pārskats
: aktīvajā režīmā — deaktivizē/
pārslēdz kruīza kontroli gaidīšanas režīmā
: samazina saglabāto ātrumu
Saglabātā ātruma marķieris
Pašreizējais braukšanas ātrums
Saglabātais ātrums
PIEZĪME
Automašīnās, kas aprīkotas ar adaptīvo
kruīza kontroli* (ACC33), kruīza kontroli un
adaptīvo kruīza kontroli var pārslēgt.
Automātiskais ātruma ierobežotājs atkal tiks
aktivizēts, kad ceļazīmju informācijas sistēma
atkal varēs interpretēt un nodrošināt ātruma
informāciju.
Saistītā informācija
•
•
•
Ātruma ierobežotājs (294 lpp.)
Automātiskais ātruma ierobežotājs
(298 lpp.)
Ceļazīmju informācija* (372 lpp.)
Funkcijas taustiņi un simboli
: gaidīšanas režīmā aktivizē kruīza
kontroli un atjauno saglabāto ātrumu
: palielina saglabāto ātrumu
: gaidīšanas režīmā — aktivizē kruīza
kontroli un saglabā pašreizējo ātrumu
30
31
32
33
Automatic Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 301
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
BRĪDINĀJUMS
Lai to darītu, rīkojieties šādi:
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
–
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Dzinēja bremzēšanas izmantošana
kājas bremzes vietā
Ja ir ieslēgta kruīza kontrole, ātrums tiek regulēts, retāk izmantojot kājas bremzi. Kalna kritumā reizēm var būt vēlams paātrināt kustību
un ierobežot ātruma palielināšanos, bremzējot
ar dzinēju. Tādā gadījumā vadītājs var īslaicīgi
neļaut kruīza kontrolei izmantot kājas bremzi.
302
Nospiediet gāzes pedāli apmēram līdz
pusei un atlaidiet.
> Kruīza kontrole pārtrauc automātisko
kājas bremzes izmantošanu un pēc tam
bremzē tikai ar dzinēju.
Kruīza kontroles atlasīšana un
aktivizēšana
Lai varētu regulēt ātrumu, vispirms jāatlasa
un jāaktivizē kruīza kontroles funkcija (CC34).
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
•
Kruīza kontroles deaktivizēšana
(303 lpp.)
•
Kruīza kontroles gaidīšanas režīms
(304 lpp.)
•
Vadītāja atbalsta saglabātā ātruma iestatīšana (325 lpp.)
•
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un
adaptīvo kruīza kontroli* centrālajā displejā
(311 lpp.)
Kruīza kontroles atlasīšana un aktivizēšana
(302 lpp.)
Lai ieslēgtu kruīza kontroli gaidīšanas režīmā,
automašīnas ātrumam jābūt 30 km/h
(20 mph) vai lielākam.
1.
Nospiediet ◀ (1) vai ▶ (3), lai ritinātu līdz
(4).
kruīza kontrolei
> Simbols ir pelēkā krāsā — kruīza kontrole ir gaidīšanas režīmā.
2. Kad ir atlasīta kruīza kontrole — nospiediet pogu uz stūres
(2), lai aktivizētu.
> Simbols ir baltā krāsā — tiek iedarbināta kruīza kontrole, un pašreizējais
ātrums tiek saglabāts kā maksimālais
ātrums. Viszemākais ātrums, ko var
saglabāt, ir 30 km/h (20 mph).
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Kruīza kontroles atkārtota aktivizācija
ar pēdējo saglabāto ātrumu
Kad ir atlasīta kruīza kontrole — nospie, lai aktivizētu.
diet pogu uz stūres
> Vadītāja displejā esošie kruīza kontroles
apzīmējumi un simboli maina krāsu no
PELĒKAS uz BALTU − automašīna
atkal brauc ar pēdējo saglabāto ātrumu.
–
Kruīza kontroles deaktivizēšana
Kruīza kontroli
izslēgt.
(CC35)
var deaktivizēt un
BRĪDINĀJUMS
Saistītā informācija
•
•
Kruīzkontrole (301 lpp.)
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un
adaptīvo kruīza kontroli* centrālajā displejā
(311 lpp.)
•
Kruīza kontroles atlasīšana un aktivizēšana
(302 lpp.)
•
Kruīza kontroles gaidīšanas režīms
(304 lpp.)
Kad ātrums tiek atjaunots ar stūres taustiņu
, ir iespējams būtisks ātruma palielinājums.
Saistītā informācija
•
•
•
Kruīzkontrole (301 lpp.)
Kruīza kontroles deaktivizēšana
(303 lpp.)
Kruīza kontroles gaidīšanas režīms
(304 lpp.)
1.
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Simbols un indikatori kļūst pelēki —
kruīza kontrole tiek iestatīta gaidīšanas
režīmā.
2. Nospiediet vadības taustiņu uz stūres ◀ (1)
vai ▶ (3), lai ieslēgtu citu funkciju.
> Vadītāja displeja simbols nodziest un
tiek izslēgts kruīza kontroles (4) indikators, tādējādi izdzēšot saglabāto maksimālo ātrumu.
34
35
Cruise Control
Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums. 303
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Kruīza kontroles gaidīšanas režīms
(CC36)
Kruīza kontroli
var īslaicīgi deaktivizēt
un iestatīt gaidīšanas režīmā. Tas var notikt,
vadītājam iejaucoties, vai automātiski.
Gaidīšanas režīms nozīmē, ka funkcija ir atlasīta vadītāja displejā, bet nav aktivizēta. Šajā
gadījumā kruīza kontrole neregulē ātrumu.
Vadītāja iejaukšanās gaidīšanas
režīms
Kruīza kontrole tiek deaktivizēta un iestatīta
gaidīšanas režīmā, ja tiek veikta kāda no tālāk
aprakstītajām darbībām.
•
•
Tiek nospiests bremžu pedālis.
•
Sajūga pedālis tiek nospiests un turēts
ilgāk par 1 minūti.
•
Vadītājs saglabā ātrumu, kas ir lielāks par
saglabāto ātrumu ilgāk par 1 minūti.
Automātiskā pārslēgšana gaidīšanas režīmā
var notikt šādu iemeslu dēļ:
•
•
•
•
riteņi zaudējuši saķeri;
dzinēja ātrums ir pārāk liels/mazs;
bremžu temperatūra ir pārāk augsta
ātrums samazinās zem 30 km/h
(20 mph).
Adaptīvā kruīza kontrole*37
Adaptīvā kruīza kontrole (ACC38) palīdz vadītājam saglabāt nemainīgu ātrumu, kā arī
iepriekš iestatīto laika intervālu līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim.
Adaptīvā kruīza kontrole ļauj relaksēti veikt
garus braucienus pa ātrgaitas ceļiem un taisniem galvenajiem ceļiem ar vienmērīgu satiksmes plūsmu.
Tādā gadījumā vadītājam pašam jāregulē automobiļa ātrums.
Saistītā informācija
•
•
•
Kruīzkontrole (301 lpp.)
Kruīza kontroles atlasīšana un aktivizēšana
(302 lpp.)
Kruīza kontroles deaktivizēšana (303 lpp.)
Tādā gadījumā vadītājam pašam jāregulē automobiļa ātrums.
Kamera un radiolokācijas bloks mēra attālumu līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu
− atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno
pēdējo atmiņā saglabāto ātrumu.
Vadītājs atlasa vajadzīgo ātrumu un laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Ja kameras un radara iekārta automašīnas
priekšā nosaka lēnāk braucošu transportlīdzekli, ātrums tiek automātiski pielāgots,
36
37
38
304
Pārnesumu pārslēgs tiek pārvietots pozīcijā N.
Automātisks gaidīšanas režīms
Cruise Control
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Adaptive Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
izmantojot iepriekšnoteikto laika intervālu līdz
transportlīdzeklim. Kad ceļš atkal ir brīvs,
automobilis atjauno izvēlēto ātrumu.
Ja ir aktivizēta pagriezienu atbalsta funkcija*,
tā var ietekmēt arī automašīnas ātrumu.
BRĪDINĀJUMS
•
•
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Adaptīvā kruīza kontrole regulē ātrumu ar
automobiļa gaitas paātrināšanu un bremzēšanu. Ir normāli, ja no bremzēm atskan zema
skaņa, kad tās tiek izmantotas ātruma regulēšanai.
•
Adaptīvās kruīza kontroles atlasīšana un
aktivizēšana* (307 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles mērķis ir uzturēt
vienmērīgu ātrumu. Situācijās, kad nepieciešams strauji bremzēt, tas vadītājam jādara
pašam. Tas jādara, ja ir lielas ātruma atšķirības
vai arī priekšējais transportlīdzeklis strauji
bremzē. Radiolokācijas bloka darbības ierobežojumu dēļ bremzēšana var notikt negaidīti vai
nenotikt nemaz.
•
Adaptīvās kruīza kontroles ierobežojumi*
(310 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles simboli un
ziņojumi* (312 lpp.)
•
Vadītāja atbalsta funkcijas brīdinājums
sadursmes riska gadījumā (324 lpp.)
•
Laika intervāla iestatīšana līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim
(326 lpp.)
•
Vadītāja atbalsta saglabātā ātruma iestatīšana (325 lpp.)
•
Automātiska bremzēšana ar vadītāja atbalsta funkciju (328 lpp.)
•
Mērķa maiņa ar vadītāja atbalsta funkciju
(325 lpp.)
•
Apdzīšanas palīdzība (331 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles mērķis ir braukt aiz
priekšā esošā transportlīdzekļa pa to pašu
joslu, ievērojot vadītāja iestatīto laika intervālu.
Ja radiolokācijas bloks priekšā neuztver
nevienu transportlīdzekli, automašīna uztur
vadītāja iestatīto un saglabāto ātrumu. Tā
notiek arī tad, ja priekšā braucošā transportlīdzekļa ātrums palielinās un pārsniedz saglabāto ātrumu.
SVARĪGI
Vadītāja atbalsta komponentu apkopi
drīkst veikt tikai servisā — ieteicams autorizētā Volvo servisā.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles vadības slēdži
un attēlojuma režīms* (306 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 305
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Adaptīvās kruīza kontroles vadības
slēdži un attēlojuma režīms*39
Palielina laika intervālu līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem
Kopsavilkums par to, kā adaptīvo kruīza kontroli (ACC40) vada, izmantojot kreiso tastatūru uz stūres, un kā funkcija tiek attēlota displejā.
Samazina laika intervālu līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem
Saistītā informācija
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (304 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles ierobežojumi*
(310 lpp.)
Mērķa transportlīdzekļa indikators: funkcija ir noteikusi mērķa transportlīdzekli un
seko tam, ievērojot iepriekš iestatītu laika
intervālu.
Laika intervāla un priekšā braucošo transportlīdzekļu simbols
Vadītāja displejs
: gaidīšanas režīmā — aktivizē un
saglabā pašreizējo ātrumu
: aktīvajā režīmā — deaktivizē/
pārslēdz gaidīšanas režīmā
: gaidīšanas režīmā aktivizē funkciju
un atjauno saglabāto ātrumu
: palielina saglabāto ātrumu
: samazina saglabāto ātrumu
39
40
306
Ātruma rādījums.
Saglabātais ātrums
Priekšā esošā transportlīdzekļa ātrums.
Jūsu automašīnas pašreizējais ātrums.
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Adaptive Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Adaptīvās kruīza kontroles
atlasīšana un aktivizēšana*41
Lai kontrolētu ātrumu un distanci, adaptīvā
kruīza kontrole (ACC42) ir vispirms jāatlasa un
pēc tam jāaktivizē.
•
1.
Automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu.
Braukšanas ātrumam jābūt vismaz
30 km/h (20 mph).
Nospiediet uz stūres pogu ◀ (2) vai ▶ (3),
lai ritinātu līdz adaptīvās kruīza kontroles
simbolam
(4).
> Simbols ir pelēkā krāsā — adaptīvā
kruīza kontrole ir gaidīšanas režīmā.
2. Kad ir atlasīts ātruma ierobežotājs —
(1), lai aktinospiediet pogu uz stūres
vizētu.
> Simbols ir baltā krāsā — tiek iedarbināts ātruma ierobežotājs, un pašreizējais ātrums tiek saglabāts kā maksimālais ātrums.
Lai varētu ieslēgt šo funkciju, jāievēro šādi
priekšnoteikumi:
•
Vadītāja drošības jostai jābūt piesprādzētai, un vadītāja durvīm — aizvērtām.
•
Automašīnai priekšā piemērotā attālumā
jāatrodas transportlīdzeklim ("mērķa
transportlīdzeklim") vai pašreizējam ātrumam jābūt vismaz 15 km/h (9 mph).
41
42
Adaptīvās kruīza kontroles atkārtota
aktivizācija ar pēdējo saglabāto
ātrumu
–
Kad ir atlasīta adaptīvā kruīza kontrole —
, lai aktivinospiediet pogu uz stūres
zētu.
> Vadītāja displejā esošie kruīza kontroles
apzīmējumi un simboli maina krāsu no
PELĒKAS uz BALTU − automašīna
atkal brauc ar pēdējo saglabāto ātrumu.
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Adaptive Cruise Control
BRĪDINĀJUMS
Kad ātrums tiek atjaunots ar stūres taustiņu
, ir iespējams būtisks ātruma palielinājums.
Papildu indikatori vadītāja displejā
Kad distances simbols rāda
divus transportlīdzekļus, ACC
regulē laika intervālu tikai līdz
priekšā esošajam transportlīdzeklim.
Vienlaikus tiek norādīts
ātruma diapazons.
Lielākais ātrums ir saglabātais ātrums, bet mazākais
ātrums — priekšā braucošā
transportlīdzekļa (mērķa
transportlīdzekļa) ātrums.
Saistītā informācija
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (304 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles deaktivizēšana*
(308 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 307
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
•
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un
adaptīvo kruīza kontroli* centrālajā displejā
(311 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles ierobežojumi*
(310 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles
deaktivizēšana*43
Adaptīvo kruīza kontroli (ACC44) var deaktivizēt un izslēgt.
2. Nospiediet vadības taustiņu uz stūres ◀ (1)
vai ▶ (3), lai ieslēgtu citu funkciju.
> Vadītāja displeja simbols nodziest un
tiek izslēgts adaptīvās kruīza kontroles
(4) indikators, tādējādi izdzēšot saglabāto maksimālo ātrumu.
BRĪDINĀJUMS
1.
43
44
308
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Simbols un indikatori kļūst pelēki —
adaptīvā kruīza kontrole tiek iestatīta
gaidīšanas režīmā. Laika intervāla indikators un mērķa transportlīdzekļa simbols, ja tas ir aktivizēts, arī tiek izslēgts.
•
Kad adaptīvā kruīza kontrole atrodas
gaidīšanas režīmā, vadītājam ir jāiejaucas un jāregulē ātrums un distance līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
•
Kad adaptīvā kruīza kontrole atrodas
gaidīšanas režīmā un automašīna pārāk
pietuvojas priekšā braucošajam transportlīdzeklim, vadītāju par to var brīdināt distances brīdinājuma funkcija*.
Saistītā informācija
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (304 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles atlasīšana un
aktivizēšana* (307 lpp.)
•
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un
adaptīvo kruīza kontroli* centrālajā displejā
(311 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles ierobežojumi*
(310 lpp.)
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Adaptive Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Adaptīvās kruīza kontroles
gaidīšanas režīms*45
Adaptīvo kruīza kontroli (ACC46) var deaktivizēt un iestatīt gaidīšanas režīmā. Tas var
notikt, vadītājam iejaucoties, vai automātiski.
Gaidīšanas režīms nozīmē, ka funkcija ir atlasīta vadītāja displejā, bet nav aktivizēta. Tad
adaptīvā kruīza kontrole neregulē ātrumu vai
distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Vadītāja iejaukšanās gaidīšanas
režīms
Adaptīvā kruīza kontrole tiek deaktivizēta un
iestatīta gaidīšanas režīmā, ja tiek veikta kāda
no tālāk aprakstītajām darbībām.
− atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno
pēdējo atmiņā saglabāto ātrumu.
BRĪDINĀJUMS
•
Kad adaptīvā kruīza kontrole atrodas
gaidīšanas režīmā, vadītājam ir jāiejaucas un jāregulē ātrums un distance līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
•
Kad adaptīvā kruīza kontrole atrodas
gaidīšanas režīmā un automašīna pārāk
pietuvojas priekšā braucošajam transportlīdzeklim, vadītāju par to var brīdināt distances brīdinājuma funkcija*.
•
•
Tiek nospiests bremžu pedālis.
Automātisks gaidīšanas režīms
Pārnesumu pārslēgs tiek pārvietots pozīcijā N.
•
Vadītājs saglabā ātrumu, kas ir lielāks par
saglabāto ātrumu ilgāk par 1 minūti.
•
Sajūga pedālis ir nospiests aptuveni 1
minūti — attiecas uz automašīnām ar
manuālo pārnesumkārbu.
Adaptīvā kruīza kontrole ir atkarīga no citām
sistēmām, piemēram, stabilitātes kontroles/
pretslīdēšanas ESC47. Ja kāda no šīm sistēmām pārstāj darboties, adaptīvā kruīza kontrole tiek automātiski deaktivizēta.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu
45
46
47
BRĪDINĀJUMS
Automātiskas gaidīšanas režīmā vadītājs
tiek brīdināts ar skaņas signālu un ziņojumu vadītāja displejā.
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Adaptive Cruise Control
Electronic Stability Control
•
Tad vadītājam ir jāregulē automašīnas
ātrums, pēc nepieciešamības jālieto
bremzes un jāievēro droša distance un
intervāls līdz citiem transportlīdzekļiem.
Automātiskā pārslēgšana gaidīšanas režīmā
var notikt šādu iemeslu dēļ:
•
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
ACC nevar noteikt, vai priekšā esošais
transportlīdzeklis ir stāvošs transportlīdzeklis vai cits objekts, piemēram, ātrumvalnis;
•
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
priekšā esošais transportlīdzeklis nogriežas, tādējādi sistēmai ACC vairs nav transportlīdzekļa, kuram sekot;
•
ātrums tiek samazināts zem 30 km/h
(20 mph) — attiecas tikai uz automašīnām
ar manuālo pārnesumkārbu;
•
•
•
vadītājs atver durvis;
vadītājs atsprādzē drošības jostu;
dzinēja ātrums ir pārāk liels/mazs;
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 309
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
•
•
•
•
viens vai vairāki riteņi zaudē saķeri;
bremžu temperatūra ir pārāk augsta;
ir ieslēgta stāvbremze;
kameras un radiolokācijas bloku klāj, piemēram, sniegs vai tā darbību traucē spēcīgs lietus (kameras lēca/radio viļņi ir bloķēti).
Saistītā informācija
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (304 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles atlasīšana un
aktivizēšana* (307 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles deaktivizēšana*
(308 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles ierobežojumi*
(310 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles
ierobežojumi*48
Noteiktās situācijās adaptīvā kruīza kontrole
(ACC49) var būt ierobežota.
Stāvi ceļi un / vai smaga bagāža
Paturiet prātā, ka adaptīvo kruīza kontroli galvenokārt ir paredzēts izmantot braukšanai pa
līdzeniem ceļiem. Braucot lejup stāvā nogāzē,
šai funkcijai var būt grūtības ievērot pareizu
distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim — tādā gadījumā brauciet īpaši piesardzīgi un esiet gatavs bremzēt.
Neizmantojiet adaptīvo kruīza kontroli, ja ar
automašīnu vedat smagu kravu vai ja automašīnai ir pievienota piekabe.
Dažādi
Piedziņas režīmu Off Road nevar atlasīt, ja ir
aktivizēta adaptīvā kruīza kontrole.
BRĪDINĀJUMS
•
Tā nav sadursmes novēršanas sistēma.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs, un viņam
ir jāiejaucas, ja sistēma nenosaka
priekšā braucošo transportlīdzekli.
•
Funkcija nebremzē, ja priekšā ir cilvēki
vai dzīvnieki, kā arī mazi transportlīdzekļi, piemēram, velosipēdi un motocikli. Tāpat tā nebremzē, ja tiek uztvertas zemas piekabes, pretī braucoši, lēni
vai stāvoši transportlīdzekļi un objekti.
•
Neizmantojiet funkciju prasīgās situācijās, piemēram, pilsētas satiksmē, krustojumos, uz slideniem vai applūdušiem ceļiem, šļūdonī, stiprā lietū/
sniegā, sliktas redzamības apstākļos,
uz līkumotiem ceļiem, paātrinājuma vai
bremzēšanas joslām.
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
48
49
310
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Adaptive Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Saistītā informācija
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (304 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(343 lpp.)
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli
un adaptīvo kruīza kontroli*50
centrālajā displejā
Saistītā informācija
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (304 lpp.)
Kruīzkontrole (301 lpp.)
Kad vadītāja displejā ir atlasīta parastā kruīza
kontrole (CC51), to var pārslēgt uz adaptīvo
kruīza kontroli (ACC52), izmantojot centrālā
displeja funkciju skatu.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
•
ZAĻŠ pogas rādījums — adaptīvā kruīza
kontrole ir deaktivizēta, un parastā kruīza
kontrole ir iestatīta gaidīšanas režīmā.
•
PELĒKS pogas rādījums — parastā kruīza
kontrole ir deaktivizēta, un adaptīvā kruīza
kontrole ir iestatīta gaidīšanas režīmā.
Simbols vadītāja displejā norāda, ka ir aktīva
kruīza kontrole:
Kruīza kontrole
(CC)
Adaptīvā kruīza kontrole (ACC)
A
A
50
51
52
A
BALTS simbols: Funkcija aktīva, PELĒKS simbols: Gaidīšanas režīms
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums. 311
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Adaptīvās kruīza kontroles simboli
un ziņojumi*53
Vadītāja displejā un/vai vējstikla displejā* var
tikt rādīti vairāki simboli un paziņojumi par
adaptīvo kruīza kontroli (ACC54).
Tālāk sniegtajā ilustratīvajā piemērā ceļa zīmju
informācijas funkcija* (RSI55) informē vadītāju,
ka maksimālais pieļaujamais ātrums ir
130 km/h (80 mph).
Iepriekšējā ilustrācijā ir attēlots, ka adaptīvā
kruīza kontrole ir iestatīta uzturēt 110 km/h
(68 mph) ātrumu un ka priekšā nebrauc
neviens transportlīdzeklis, kuram varētu sekot.
Iepriekšējā ilustrācijā ir attēlots, ka adaptīvā
kruīza kontrole ir iestatīta uzturēt 110 km/h
(68 mph) ātrumu un vienlaikus sekot priekšā
braucošajam transportlīdzeklim, kas brauc ar
tādu pašu ātrumu.
53
54
55
312
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Adaptive Cruise Control
Road Sign Information
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Simbols ir BALTĀ krāsā.
Automašīna uztur atmiņā saglabāto ātrumu.
Adaptive Cruise Contr.
Adaptīvajai kruīza kontrolei ir iestatīts gaidīšanas režīms.
Nav pieejams
Simbols ir PELĒKĀ krāsā.
Adaptive Cruise Contr.
Jāveic apkope
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Simbols ir PELĒKĀ krāsā.
Vējstikla sensors
Notīriet vējstiklu kameras un radiolokācijas bloka sensoru priekšā.
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
esošo taustiņu
.
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo
servisu.
Saistītā informācija
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (304 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 313
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Pilot Assist*56
Stūrēšanas palīgsistēma Pilot Assist ņem vērā
priekšā braucošā transportlīdzekļa ātrumu un
joslu marķējumus. Vadītājs var jebkurā laikā
ignorēt Pilot Assist ieteikumus par stūrēšanu
un stūrēt citā virzienā, piemēram, lai mainītu
joslu vai apbrauktu uz ceļa esošu šķērsli.
Pilot Assist var palīdzēt vadītājam vadīt automašīnu starp joslas atdalošajām līnijām,
izmantojot stūrēšanas palīdzības funkciju, kā
arī uzturēt vienmērīgu ātrumu un iepriekš
atlasītu laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Pilot Assist darbojas šādi
Funkciju Pilot Assist galvenokārt paredzēts
izmantot uz ātrgaitas šosejām un tamlīdzīgiem
nozīmīgiem ceļiem, kur tā var nodrošināt komfortablāku braukšanu un relaksētāku autovadīšanas pieredzi.
Kamera un radiolokācijas bloks mēra attālumu līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim un nosaka
sānu marķējumus.
Kameras un radiolokācijas bloks
Attāluma nolasītāji
Lasītāji, sānu marķējumi
Vadītājs atlasa vajadzīgo ātrumu un laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Pilot Assist skenē attālumu līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim un joslas atdalošajām līnijām uz ceļa virsmas, izmantojot
kameras un radiolokācijas bloku. Iepriekš
iestatītais laika intervāls tiek saglabāts, automātiski regulējot ātrumu, bet stūrēšanas palīgsistēma palīdz noturēt automašīnu savā joslā.
Ja ir aktivizēta pagriezienu atbalsta funkcija*,
tā var ietekmēt arī automašīnas ātrumu.
56
314
Ja Pilot Assist nevar viennozīmīgi interpretēt
joslu, piemēram, ja kameras un radiolokācijas
bloks neredz joslas sānu apzīmējumus, Pilot
Assist īslaicīgi deaktivizē stūrēšanas palīdzību,
bet to atsāk, ja joslu atkal var interpretēt, — lai
gan ātruma un distances kontroles funkcijas
paliek aktīvas. Kad funkcija tiek īslaicīgi deaktivizēta, stūre viegli ievibrējas, lai paziņotu vadītājam par šīm izmaiņām.
BRĪDINĀJUMS
Pilot Assist stūrēšanas palīdzība tiek automātiski deaktivizēta un atsākta bez iepriekšēja brīdinājuma.
Stūrēšanas palīdzības pašreizējo statusu norāda stūres
simbola krāsa:
• ZAĻA stūre norāda uz aktīvu
stūrēšanas palīdzības funkciju
• PELĒKA stūre (kā ilustrācijā) norāda uz
deaktivizētu stūrēšanas palīdzības funkciju.
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BRĪDINĀJUMS
•
•
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Pilot Assist regulē ātrumu, paātrinot automašīnas gaitu un bremzējot. Ir normāli, ja no bremzēm atskan zema skaņa, kad tās tiek izmantotas ātruma regulēšanai.
Pilot Assist mēģina regulēt ātrumu vienmērīgi.
Situācijās, kad nepieciešams strauji bremzēt,
tas vadītājam jādara pašam. Tas jādara, ja ir
lielas ātruma atšķirības vai arī priekšējā automašīna strauji bremzē. Kameras un radiolokā-
cijas bloka darbības ierobežojumu dēļ bremzēšana var notikt negaidīti vai nenotikt nemaz.
Funkcijas Pilot Assist mērķis ir braukt aiz
priekšā braucošā transportlīdzekļa pa to pašu
joslu, ievērojot vadītāja iestatīto laika intervālu.
Ja radiolokācijas bloks priekšā neuztver
nevienu transportlīdzekli, automašīna uztur
vadītāja iestatīto un saglabāto ātrumu. Tā
notiek arī tad, ja priekšā braucošā transportlīdzekļa ātrums palielinās un pārsniedz saglabāto ātrumu.
SVARĪGI
Vadītāja atbalsta komponentu apkopi
drīkst veikt tikai servisā — ieteicams autorizētā Volvo servisā.
Apaļi līkumi un ceļa sadalīšanās
Pilot Assist mijiedarbojas ar vadītāju, kuram
nav jāgaida stūrēšanas palīdzība no Pilot
Assist, bet gan vienmēr jābūt gatavam pašam
stūrēt vairāk, it sevišķi līkumos.
•
Kad automašīna tuvojas izbrauktuvei vai
josla sadalās, vadītājam ir jāstūrē uz vajadzīgo joslu, lai norādītu vajadzīgo virzienu
funkcijai Pilot Assist.
Pilot Assist cenšas noturēt
automašīnu joslas vidū
Kad funkcija Pilot Assist palīdz stūrēt, tā cenšas izvietot automašīnu starp joslu marķējuma
līnijām, un tādēļ ir ieteicams ļaut automašīnai
atrast labu izvietojumu, lai sasniegtu iespējami
plūstošu braukšanas pieredzi. Vadītājs pārbauda, vai automašīna joslā ir izvietota droši,
un var vienmēr pielāgot tās pozīciju, veicot
savas stūrēšanas korekcijas.
•
Ja Pilot Assist nenovieto automašīnu joslā
piemērotā veidā, ieteicams Pilot Assist
izslēgt vai pārslēgt uz adaptīvo kruīza kontroli*.
Rokas uz stūres
Lai Pilot Assist darbotos, vadītāja rokām jāatrodas uz stūres.
Ja Pilot Assist nosaka, ka
vadītājs aktīvi netur stūri, pēc
pauzes vadītājs ar simbolu un
teksta ziņojumu tiek aicināts
aktīvi stūrēt automašīnu.
Ja pēc dažām sekundēm vadītāja rokas joprojām nav uz stūres, aicinājums aktīvi stūrēt
automašīnu tiek atkārtots, un atskan skaņas
brīdinājuma signāls.
Ja vēl pēc dažām sekundēm Pilot Assist nevar
noteikt vadītāja rokas uz stūres, brīdinājuma
signāls kļūst intensīvs un stūrēšanas funkcija
tiek deaktivizēta. Pēc tam Pilot Assist atkal ir
.
jāieslēdz, izmantojot stūres taustiņu
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 315
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
Pilot Assist* atlasīšana un aktivizēšana
(317 lpp.)
•
•
Pilot Assist* ierobežojumi (320 lpp.)
•
•
Pilot Assist* simboli un ziņojumi (322 lpp.)
•
Laika intervāla iestatīšana līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim (326 lpp.)
•
Mērķa maiņa ar vadītāja atbalsta funkciju
(325 lpp.)
•
Vadītāja atbalsta funkcijas brīdinājums
sadursmes riska gadījumā (324 lpp.)
•
Automātiska bremzēšana ar vadītāja atbalsta funkciju (328 lpp.)
•
Apdzīšanas palīdzība (331 lpp.)
Pilot Assist* vadības slēdži un displeja
skats (316 lpp.)
Pilot Assist*57 vadības slēdži un
displeja skats
Kopsavilkums par to, kā funkciju Pilot Assist
vada, izmantojot kreiso tastatūru uz stūres,
un kā funkcija tiek attēlota displejā.
Vadība
: palielina saglabāto ātrumu
: samazina saglabāto ātrumu
Palielina laika intervālu līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem
Samazina laika intervālu līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem
◀: pārslēdz no Pilot Assist uz adaptīvo
kruīza kontroli
Vadītāja atbalsta saglabātā ātruma iestatīšana (325 lpp.)
Funkcijas simbols
Mērķa automašīnas simboli
Laika intervāla un priekšā braucošo transportlīdzekļu simbols
Aktivizētas/deaktivizētas stūrēšanas palīdzības simbols
Funkcijas taustiņi un simboli
▶: pārslēdz no adaptīvās kruīza kontroles*
uz Pilot Assist
: gaidīšanas režīmā — aktivizē Pilot
Assist un saglabā pašreizējo ātrumu
: aktīvajā režīmā — deaktivizē/
pārslēdz Pilot Assist gaidīšanas režīmā
: gaidīšanas režīmā aktivizē Pilot
Assist un atjauno saglabāto ātrumu un
laika intervālu
57
316
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Vadītāja displejs
Pilot Assist*58 atlasīšana un
aktivizēšana
Sistēma Pilot Assist ir vispirms jāatlasa un
pēc tam jāaktivizē, lai tā varētu kontrolēt
ātrumu un distanci un sniegt stūrēšanas palīdzību.
Saglabātais ātrums
Priekšā esošā transportlīdzekļa ātrums
58
Pilot Assist* (314 lpp.)
1.
Nospiediet ◀ (1) vai ▶ (3), lai ritinātu līdz
Pilot Assist
(4) simbolam.
> Simbols ir pelēkā krāsā — Pilot Assist ir
gaidīšanas režīmā.
Pilot Assist atkārtota aktivizēšana ar
pēdējo saglabāto ātrumu
Jūsu automašīnas pašreizējais ātrums
•
Automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu.
Braukšanas ātrumam jābūt vismaz
30 km/h (20 mph).
2. Kad ir atlasīta sistēma Pilot Assist —
nospiediet pogu uz stūres
(2), lai aktivizētu.
> Simbols ir baltā krāsā — tiek iedarbināta sistēma Pilot Assist, un pašreizējais ātrums tiek saglabāts kā maksimālais ātrums.
Ātruma rādījums.
Saistītā informācija
•
Lai varētu ieslēgt sistēmu Pilot Assist, jāievēro
šādi priekšnoteikumi:
•
Vadītāja drošības jostai jābūt piesprādzētai, un vadītāja durvīm — aizvērtām.
•
Automašīnai priekšā piemērotā attālumā
jāatrodas transportlīdzeklim ("mērķa
transportlīdzeklim") vai pašreizējam ātrumam jābūt vismaz 15 km/h (9 mph).
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
–
Kad ir atlasīta sistēma Pilot Assist —
, lai aktivinospiediet pogu uz stūres
zētu.
> Vadītāja displejā esošie kruīza kontroles
apzīmējumi un simboli maina krāsu no
PELĒKAS uz BALTU − automašīna
atkal brauc ar pēdējo saglabāto ātrumu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 317
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
BRĪDINĀJUMS
Kad ātrums tiek atjaunots ar stūres taus, ir iespējams būtisks ātruma palietiņu
linājums.
Saistītā informācija
•
•
•
Pilot Assist* (314 lpp.)
Pilot Assist*59 deaktivizēšana
Pilot Assist var deaktivizēt un izslēgt.
Pilot Assist* deaktivizēšana (318 lpp.)
Pilot Assist* ierobežojumi (320 lpp.)
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka Pilot Assist darbojas tikai
tādā gadījumā, ja vadītāja rokas atrodas uz
stūres.
Papildu indikatori vadītāja displejā
Sistēma Pilot Assist regulē
laika intervālu līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim, tikai ja distances attēlā
virs stūres simbola ir attēlots
transportlīdzekļa (1) simbols.
Sistēmas Pilot Assist stūrēšanas palīdzības
funkcija ir aktīva, tikai ja stūres simbola (2)
krāsa ir mainījusies no PELĒKAS uz ZAĻU.
Vienlaikus tiek norādīts
ātruma diapazons.
Lielākais ātrums ir saglabātais ātrums, bet mazākais
ātrums — priekšā braucošā
transportlīdzekļa (mērķa
transportlīdzekļa) ātrums.
59
318
1.
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Simbols un indikatori kļūst pelēki —
Pilot Assist tiek iestatīta gaidīšanas
režīmā. Laika intervāla indikators un
mērķa transportlīdzekļa simbols, ja tas
ir aktivizēts, arī tiek izslēgts.
2. Nospiediet vadības taustiņu uz stūres ◀ (1)
vai ▶ (3), lai ieslēgtu citu funkciju.
> Vadītāja displeja simbols nodziest un
tiek izslēgts Pilot Assist (4) indikators,
tādējādi izdzēšot saglabāto maksimālo
ātrumu.
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BRĪDINĀJUMS
•
Kad funkcija Pilot Assist atrodas gaidīšanas režīmā, vadītājam ir jāiejaucas un
jāstūrē automašīna, regulējot gan
ātrumu, gan distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
•
Kad funkcija Pilot Assist atrodas gaidīšanas režīmā un automašīna pārāk pietuvojas priekšā braucošajam transportlīdzeklim, vadītāju par to brīdina distances brīdinājuma* funkcija.
Pilot Assist*60 gaidīšanas režīms
Pilot Assist var īslaicīgi deaktivizēt un iestatīt
gaidīšanas režīmā. Tas var notikt, vadītājam
iejaucoties, vai automātiski.
Gaidīšanas režīms nozīmē, ka funkcija ir atlasīta vadītāja displejā, bet nav aktivizēta. Šajā
gadījumā Pilot Assist neregulē ātrumu vai distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kā arī nesniedz stūrēšanas palīdzību.
Adaptīvā kruīza kontrole* (304 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles atlasīšana un
aktivizēšana* (307 lpp.)
•
•
Tiek nospiests bremžu pedālis.
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un
adaptīvo kruīza kontroli* centrālajā displejā
(311 lpp.)
•
Pagrieziena rādītāji tiek lietoti ilgāk par
1 minūti.
•
Adaptīvās kruīza kontroles ierobežojumi*
(310 lpp.)
•
Vadītājs saglabā ātrumu, kas ir lielāks par
saglabāto ātrumu ilgāk par 1 minūti.
•
Stūrēšanas palīdzības ar Pilot Assist* īslaicīga deaktivizācija (320 lpp.)
•
Sajūga pedālis ir nospiests
aptuveni 1 minūti — attiecas uz automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu.
•
•
•
60
61
Sistēma Pilot Assist ir atkarīga no citām sistēmām, piemēram, stabilitātes kontroles/pretizslīdēšanas sistēmas ESC61. Ja kāda no šīm
citām sistēmām pārstāj darboties, sistēma
Pilot Assist tiek automātiski deaktivizēta.
BRĪDINĀJUMS
Automātiskas gaidīšanas režīmā vadītājs
tiek brīdināts ar skaņas signālu un ziņojumu vadītāja displejā.
Vadītāja iejaukšanās gaidīšanas
režīms
Pilot Assist tiek deaktivizēts un iestatīts gaidīšanas režīmā, ja tiek veikta kāda no tālāk
aprakstītajām darbībām.
Saistītā informācija
Automātisks gaidīšanas režīms
Pārnesumu pārslēgs tiek pārvietots pozīcijā N.
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Electronic Stability Control
•
Tad vadītājam ir jāregulē automašīnas
ātrums, pēc nepieciešamības jālieto
bremzes un jāievēro droša distance un
intervāls līdz citiem transportlīdzekļiem.
Automātiskā pārslēgšana gaidīšanas režīmā
var notikt, piemēram, šādu iemeslu dēļ:
•
•
•
•
•
•
•
vadītājs atver durvis;
bremžu temperatūra ir pārāk augsta;
vadītāja rokas neatrodas uz stūres;
ir ieslēgta stāvbremze;
dzinēja ātrums ir pārāk liels/mazs;
vadītājs atsprādzē drošības jostu;
viens vai vairāki riteņi zaudē saķeri;
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 319
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
•
kameras un radiolokācijas bloku klāj, piemēram, sniegs vai tā darbību traucē spēcīgs lietus (kameras lēca/radio viļņi ir bloķēti).
•
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
Pilot Assist nevar noteikt, vai priekšā esošais transportlīdzeklis ir stāvošs transportlīdzeklis vai cits objekts, piemēram, ātrumvalnis;
•
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
priekšā esošais transportlīdzeklis nogriežas, tādējādi sistēmai Pilot Assist vairs nav
transportlīdzekļa, kuram sekot;
•
ātrums tiek samazināts zem 30 km/h
(20 mph) — attiecas tikai uz automašīnām
ar manuālo pārnesumkārbu;
Saistītā informācija
•
•
•
•
Pilot Assist* (314 lpp.)
Pilot Assist* atlasīšana un aktivizēšana
(317 lpp.)
Pilot Assist* deaktivizēšana (318 lpp.)
Pilot Assist* ierobežojumi (320 lpp.)
Stūrēšanas palīdzības ar Pilot
Assist*62 īslaicīga deaktivizācija
Pilot Assist stūrēšanas palīdzība var tikt īslaicīgi deaktivizēta un atsākta bez iepriekšēja
brīdinājuma.
Kad tiek lietoti pagrieziena rādītāji, Pilot Assist
stūrēšanas palīdzība tiek īslaicīgi deaktivizēta.
Kad tas vairs netiek darīts, stūrēšanas palīdzības funkcija atkal tiek automātiski aktivizēta, ja
vien joslas atdalošās līnijas joprojām ir nosakāmas.
320
Noteiktās situācijās funkcija Pilot Assist var
būt ierobežota.
Funkcija Pilot Assist ir palīglīdzeklis, kas var
palīdzēt vadītājam daudzās situācijās. Taču
vadītājs ir vienmēr atbildīgs par droša attāluma
ievērošanu līdz objektiem, kā arī noturēšanos
savā joslā.
Ja Pilot Assist nevar skaidri interpretēt joslu,
piemēram, ja kamera vai radara bloks nevar
saskatīt joslas malu līnijas, Pilot Assist īslaicīgi
deaktivizē stūrēšanas palīdzību — ātruma un
distances regulēšanas funkcijas paliek aktīvas.
Stūrēšanas palīdzība tiek atsākta, kad joslu
atkal var interpretēt. Šajās situācijās viegla
stūres ievibrēšanās var brīdināt vadītāju, ka
stūrēšanas palīdzība ir īslaicīgi deaktivizēta.
Saistītā informācija
•
•
•
•
62
63
Pilot Assist*63 ierobežojumi
Pilot Assist* (314 lpp.)
Pilot Assist* atlasīšana un aktivizēšana
(317 lpp.)
Pilot Assist* deaktivizēšana (318 lpp.)
Pilot Assist* ierobežojumi (320 lpp.)
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
konusi, drošības norobežojumi u.c.). Tie
var arī tikt uztverti nepareizi kā joslu
marķējumi, radot izrietošu risku automašīnai sadurties ar šādiem šķēršļiem.
Vadītājam jānodrošina, lai automašīna
atrastos pienācīgā attālumā no šādiem
šķēršļiem.
BRĪDINĀJUMS
Noteiktās situācijās Pilot Assist stūrēšanas
palīdzības funkcijai var būt grūtības palīdzēt vadītājam pareizajā veidā vai tā var tikt
automātiski deaktivizēta — šajā gadījumā
nav ieteicams lietot Pilot Assist. Šādu
situāciju piemēri:
•
joslu marķējumi ir nodiluši, to trūkst vai
tie šķērso viens otru;
•
joslu sadalošais marķējums ir neskaidrs, piemēram, vietā, kur joslas sadalās
vai saplūst kopā, pie izbrauktuvēm vai
vairāku marķējumu gadījumā;
•
uz ceļa vai blakus tam atrodas malas
vai citas līnijas, kas nav joslu marķējumi, piemēram, ietves, ceļa virsmas
šuves vai remonta laukumi, barjeru
malas, ceļa apmales vai tumšas ēnas;
•
•
•
josla ir šaura vai līkumota;
joslā ir risas vai bedrītes;
laika apstākļi ir slikti, piemēram, līst, lietus, snieg, ir migla vai slapjdraņķis vai
redzamību apgrūtina slikts apgaismojums, fona apgaismojums, slapja
brauktuve u.c.
Vadītājam jāņem vērā arī šādi Pilot Assist
ierobežojumi:
•
Nav uztvertas augstas ietves malas,
ceļus norobežojošās barjeras, īslaicīgi
šķēršļi (satiksmes ierobežošanas
•
Kameras un radiolokācijas sensors
nespēj uztvert visus pretī braucošos
objektus un šķēršļus uz ceļa, piemēram, bedres, stāvošus šķēršļus vai
objektus, kas bloķē maršrutu pilnīgi vai
daļēji.
•
Sistēma Pilot Assist "neredz" gājējus,
dzīvniekus u.c.
•
Ieteicamais stūrēšanas spēks ir ierobežots — tas nozīmē, ka tas nevar vienmēr palīdzēt vadītājam stūrēt un noturēt automašīnu savā joslā.
•
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar sistēmu Sensus Navigation*, šī funkcija
var izmantot informāciju no kartes
datiem, tādēļ tās darbības rezultāti var
būt atšķirīgi.
•
Sistēma Pilot Assist tiek izslēgta, ja no
ātruma atkarīgais stūres pastiprinātājs
darbojas ar samazinātu jaudu — piemēram, ja tas tiek dzesēts pārkaršanas
dēļ.
BRĪDINĀJUMS
Pilot Assist drīkst lietot, tikai ja abās joslas
malās ir uzkrāsotas skaidri redzamas joslas
sadalošās līnijas. Lietojot visos citos gadījumos, ir risks izraisīt sadursmi ar šķēršļiem,
ko funkcija nevar noteikt.
BRĪDINĀJUMS
•
Tā nav sadursmes novēršanas sistēma.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs, un viņam
ir jāiejaucas, ja sistēma nenosaka
priekšā braucošo transportlīdzekli.
•
Funkcija nebremzē, ja priekšā ir cilvēki
vai dzīvnieki, kā arī mazi transportlīdzekļi, piemēram, velosipēdi un motocikli. Tāpat tā nebremzē, ja tiek uztvertas zemas piekabes, pretī braucoši, lēni
vai stāvoši transportlīdzekļi un objekti.
•
Neizmantojiet funkciju prasīgās situācijās, piemēram, pilsētas satiksmē, krustojumos, uz slideniem vai applūdušiem ceļiem, šļūdonī, stiprā lietū/
sniegā, sliktas redzamības apstākļos,
uz līkumotiem ceļiem, paātrinājuma vai
bremzēšanas joslām.
Vadītājam vienmēr ir iespēja labot vai pielāgot
Pilot Assist stūrēšanu, un viņš var pagriezt
stūri vajadzīgajā leņķī.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 321
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Stāvi ceļi un / vai smaga bagāža
Paturiet prātā, ka Pilot Assist galvenokārt ir
paredzēts izmantot braukšanai pa līdzeniem
ceļiem. Braucot lejup stāvā nogāzē, šai funkcijai var būt grūtības ievērot pareizu distanci līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim —
tādā gadījumā brauciet īpaši piesardzīgi un
esiet gatavs bremzēt.
•
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(284 lpp.)
•
Piedziņas režīmi (464 lpp.)
Pilot Assist*64 simboli un ziņojumi
Vadītāja displejā un/vai vējstikla displejā* var
tikt rādīti vairāki simboli un paziņojumi par
Pilot Assist.
Tālāk sniegtajā ilustratīvajā piemērā ceļazīmju
informācijas funkcija (RSI65) informē vadītāju,
ka maksimālais pieļaujamais ātrums ir
130 km/h (80 mph).
Neizmantojiet Pilot Assist, ja ar automašīnu
vedat smagu kravu vai ja automašīnai ir pievienota piekabe.
PIEZĪME
Pilot Assist nevar aktivizēt, ja automašīnas
elektrosistēmai ir pievienota piekabe, velosipēdu bagāžnieks vai tamlīdzīga ierīce.
Dažādi
Off Road piedziņas režīmu nevar atlasīt, ja ir
aktivizēta funkcija Pilot Assist.
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Iepriekšējā ilustrācijā ir attēlots, ka sistēma
Pilot Assist ir iestatīta uzturēt 110 km/h
(68 mph) ātrumu un ka priekšā nebrauc
neviens transportlīdzeklis, kuram varētu sekot.
Pilot Assist nenodrošina stūrēšanas palīdzību,
jo joslu atdalošās līnijas nevar noteikt.
Saistītā informācija
•
•
322
Pilot Assist* (314 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(343 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Iepriekšējā ilustrācijā ir attēlots, ka sistēma
Pilot Assist ir iestatīta uzturēt 110 km/h
(68 mph) ātrumu un vienlaikus sekot priekšā
braucošajam transportlīdzeklim, kas brauc ar
tādu pašu ātrumu.
Iepriekšējā ilustrācijā ir attēlots, ka sistēma
Pilot Assist ir iestatīta uzturēt 110 km/h
(68 mph) ātrumu un vienlaikus sekot priekšā
braucošajam transportlīdzeklim, kas brauc ar
tādu pašu ātrumu.
Pilot Assist nenodrošina stūrēšanas palīdzību,
jo joslu atdalošās līnijas nevar noteikt.
Šeit Pilot Assist nodrošina arī stūrēšanas palīdzību, jo joslas atdalošās līnijas var noteikt.
Iepriekšējā ilustrācijā ir attēlots, ka sistēma
Pilot Assist ir iestatīta uzturēt 110 km/h
(68 mph) ātrumu un ka priekšā nebrauc
neviens transportlīdzeklis, kuram varētu sekot.
Pilot Assist nodrošina stūrēšanas palīdzību, jo
joslu atdalošās līnijas var noteikt.
Saistītā informācija
•
•
64
65
Pilot Assist* (314 lpp.)
Pilot Assist* ierobežojumi (320 lpp.)
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Road Sign Information
* Papildaprīkojums/piederums. 323
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Vadītāja atbalsta funkcijas
brīdinājums sadursmes riska
gadījumā
Vadītāja atbalsta sistēmas adaptīvā kruīza
kontrole* un Pilot Assist* var brīdināt vadītāju,
ja distance līdz priekšā braucošajai automašīnai pēkšņi ir pārāk maza.
piņa un skaņas signāls, lai brīdinātu vadītāju,
ka nepieciešama tūlītēja iejaukšanās.
PIEZĪME
Intensīvas saules gaismas, atspulgu,
ekstremālu gaismas kontrastu vai saulesbriļļu lietošanas dēļ, kā arī tad, ja autovadītājs neskatās tieši uz priekšu, vizuālo brīdinājuma signālu vējstiklā var būt grūti atpazīt.
BRĪDINĀJUMS
Vadītāja atbalsta sistēmas brīdina tikai par
tiem transportlīdzekļiem, kurus noteicis tās
radara bloks — tādēļ brīdinājums var netikt
sniegts vai var tikt sniegts ar aizkavēšanos.
Negaidiet brīdinājumu. Bremzējiet atbilstoši situācijai.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (304 lpp.)
Pilot Assist* (314 lpp.)
Distances brīdinājums* (292 lpp.)
Augšējais displejs* (141 lpp.)
Sadursmes brīdinājuma audio signāls un simbols.
Brīdinājuma skaņas signāls sadursmes
riska gadījumā
Brīdinājuma signāls sadursmes riska gadījumā
Kameras un radiolokācijas bloka veikts
attāluma mērījums
Adaptīvā kruīza kontrole un Pilot Assist
izmanto aptuveni 40% no kājas bremžu
spēka. Ja automašīna jābremzē spēcīgāk,
nekā to spēj vadītāja atbalsta funkcija, un vadītājs nebremzē, tiek aktivizēta brīdinājuma lam-
324
Simbols par sadursmes brīdinājumu vējstiklā.
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar vējstikla displeju*, brīdinājums tiek attēlots vējstiklā ar
mirgojošu simbolu.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Mērķa maiņa ar vadītāja atbalsta
funkciju
BRĪDINĀJUMS
Ja vadītāja atbalsta funkcijas seko citam
transportlīdzeklim ar ātrumu, kas pārsniedz aptuveni 30 km/h (20 mph) un
mērķis tiek mainīts no braucoša transportlīdzekļa uz stāvošu, vadītāja atbalsta funkcijas ignorē stāvošo transportlīdzekli, tā
vietā palielinot ātrumu līdz saglabātajam.
Vadītāja atbalsta funkcijai Pilot Assist* un
adaptīvajai kruīza kontrolei* kombinācijā ar
automātisko pārnesumkārbu noteiktā ātrumā
ir pieejama mērķa maiņas funkcija.
Mērķa maiņa
•
Vadītāja atbalsta saglabātā ātruma
iestatīšana
Ātruma ierobežotāja, kruīza kontroles, adaptīvās kruīza kontroles* un Pilot Assist* funkcijām var iestatīt saglabāto ātrumu.
Pēc tam vadītājam ir pašam jāiejaucas
un jābremzē.
Automātisks gaidīšanas režīms ar mērķa
maiņu
Vadītāja atbalsta funkcijas tiek atslēgtas un
iestatītas gaidīšanas režīmā:
•
Ja priekšā esošais mērķa transportlīdzeklis pēkšņi
veic pagriezienu, iespējams, ka priekšā atrodas stāvoši transportlīdzekļi.
Ja vadītāja atbalsta funkcijas seko citam transportlīdzeklim ar ātrumu, kas ir mazāks par
30 km/h (20 mph) un maina mērķi no kustīga
transportlīdzekļa uz stāvošu, vadītāja atbalsta
funkcijas sāk samazināt ātrumu, pielāgojoties
stāvošajam transportlīdzeklim.
•
kad ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph)
un vadītāja atbalsta funkcijas nevar
noteikt, vai mērķa objekts ir stāvošs transportlīdzeklis vai cits objekts, piemēram,
ātrumvalnis;
kad ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph)
un priekšā esošais transportlīdzeklis
nogriežas, tādējādi vadītāja atbalsta funkcijām vairs nav transportlīdzekļa, kuram
sekot.
Saistītā informācija
•
•
•
: palielina saglabāto ātrumu.
: samazina saglabāto ātrumu.
Saglabātais ātrums.
–
Iestatīto ātrumu var mainīt, īsi nospiežot
(1) vai
(2) vai tos
stūres taustiņus
nospiežot un turot.
•
Īsi nospiežot: Ar katru piespiedienu
ātrums tiek mainīts ar +/- 5 km/h
(+/- 5 mph) soli.
•
Nospiežot un turot: Atlaidiet taustiņu,
kad ātruma indikators (3) ir sasniedzis
vajadzīgo ātrumu.
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (304 lpp.)
Pilot Assist* (314 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 325
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
•
Pēdējā taustiņa nospiešanas reizē sasniegtais ātrums tiek saglabāts atmiņā.
Ja vadītājs palielina automašīnas ātrumu,
izmantojot gāzes pedāli, pirms tiek nospiests
stūres taustiņš
(1), tad, nospiežot taustiņu, saglabātais ātrums tiek iestatīts par
braukšanas ātrumu ar noteikumu, ka taustiņa
nospiešanas brīdī vadītāja kāja atrodas uz
gāzes pedāļa.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu
− atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno
pēdējo atmiņā saglabāto ātrumu.
Automātiskā pārnesumkārba
Vadītāja atbalsta funkcijas var sekot citam
transportlīdzeklim ātrumā no 0 km/h līdz
200 km/h (125 mph).
Pilot Assist var sniegt stūrēšanas palīdzību no
gandrīz stāvošas pozīcijas līdz 140 km/h
(87 mph).
Ņemiet vērā, ka viszemākais ieprogrammējamais ātrums ir 30 km/h (20 mph). Lai gan tā
spēj sekot citam transportlīdzeklim līdz 0
km/h, zemāku ātrumu par 30 km/h (20 mph)
nevar atlasīt/saglabāt.
Pilot Assist var sniegt stūrēšanas palīdzību no
30 km/h (20 mph) līdz 140 km/h (87 mph).
Zemākais ieprogrammējamais ātrums ir
30 km/h (20 mph) — maksimālais ātrums ir
200 km/h (125 mph).
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
Ātruma ierobežotājs (294 lpp.)
Kruīzkontrole (301 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (304 lpp.)
Pilot Assist* (314 lpp.)
Laika intervāla iestatīšana līdz
priekšā braucošajam
transportlīdzeklim
Var iestatīt laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kas ir jāievēro adaptīvās kruīza kontroles*, Pilot Assist* un distances brīdinājuma* funkcijām.
Var izvēlēties dažādus laika
intervālus līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kas
tiek vadītāja displejā attēloti
kā 1-5 horizontālas līnijas – jo
vairāk līniju, jo ilgāks laika
intervāls. Viena līnija atbilst
aptuveni 1 sekundei līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, 5 līnijas — aptuveni 3
sekundēm.
PIEZĪME
Kad vadītāja displejā ir redzams automašīnas un stūres simbols, Pilot Assist seko
priekšā braucošajam transportlīdzeklim ar
iepriekš iestatītu laika intervālu.
Ja ir attēlots tikai stūres simbols, priekšā
piemērotā attālumā nav neviena transportlīdzekļa.
Manuālā pārnesumkārba
Vadītāja atbalsta funkcijas var sekot citam
transportlīdzeklim ātrumā no 30 km/h
(20 mph) līdz 200 km/h (125 mph).
326
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
PIEZĪME
Ja vadītāja displejā ir redzams simbols ar
divām automašīnām, ACC seko priekšā
esošajam transportlīdzeklim, ievērojot
iepriekš iestatītu laika intervālu.
Ja ir attēlota tikai viena automašīna,
priekšā saprātīgā attālumā nav neviena
transportlīdzekļa.
Adaptīvā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma noteiktās situācijās pieļauj ievērojamu
laika intervāla maiņu, lai automobilis varētu
sekot priekšējam transportlīdzeklim vienmērīgi
un viegli. Nelielā ātrumā, kad attālumi ir mazi,
adaptīvā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma nedaudz palielina laika intervālu.
•
Jo lielāks ātrums, jo lielāks aprēķinātais
attālums metros noteiktā laika intervālā.
•
Lietojiet tikai tādus laika intervālus,
kādi ir atļauti vietējos satiksmes noteikumos.
•
Ja pēc laika intervāla aktivizēšanas
vadītāja atbalsta funkcijas nepalielina
ātrumu, iespējams, laika distance līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim
ir mazāka nekā iestatītā laika distance.
–
Nospiediet stūres taustiņu (1) vai (2), lai
palielinātu vai samazinātu laika intervālu.
> Attāluma indikators (3) rāda pašreizējo
laika intervālu.
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (304 lpp.)
Pilot Assist* (314 lpp.)
Distances brīdinājums* (292 lpp.)
Augšējais displejs* (141 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
•
Izmantojiet tikai tādu laika distanci, kas
ir piemērota pašreizējiem satiksmes
apstākļiem.
•
Vadītājam ir jāņem vērā, ka īsa laika
distance ierobežo laiku, kas vadītājam
ir pieejams, lai reaģētu un rīkotos
negaidītā satiksmes situācijā.
Laika intervāla palielināšana
Distances brīdinājums
•
•
•
•
•
PIEZĪME
Laika intervāla vadība.
Laika intervāla samazināšana
Saistītā informācija
* Papildaprīkojums/piederums. 327
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Automātiska bremzēšana ar
vadītāja atbalsta funkciju
BRĪDINĀJUMS
Vadītāja atbalsta sistēmas brīdina tikai par
tiem šķēršļiem, kurus noteicis tās radara
bloks — tādēļ brīdinājums var netikt
sniegts vai var tikt sniegts ar aizkavēšanos.
Vadītāja atbalsta sistēmām adaptīvajai kruīza
kontrolei* un Pilot Assist* ir speciāla bremzēšanas funkcija, kas darbojas lēnā satiksmē un
stāvot.
•
Bremzēšanas funkcija lēnā satiksmē
un stāvot
Vairākas reizes veicot īslaicīgu apstāšanos,
piemēram, lēnas satiksmes vai luksofora signālu dēļ, braukšana tiek automātiski atsākta, ja
apstāšanās ilgums nepārsniedz
apmēram 3 sekundes — ja nepieciešams
ilgāks laiks, pirms priekšā esošais transportlīdzeklis atsāk kustību, tad vadītāja atbalsta
funkcija tiek iestatīta gaidīšanas režīmā ar
automātiskas bremzēšanas funkciju.
–
Funkciju var atkārtoti aktivizēt kādā no
šiem veidiem:
•
•
Nospiediet stūres vadības taustiņu
Nospiediet akseleratora pedāli.
> Funkcija atsāk sekot priekšā esošajam
transportlīdzeklim, ja tas sāk braukt uz
priekšu aptuveni 6 sekunžu laikā.
BRĪDINĀJUMS
Kad ātrums tiek atjaunots ar stūres taustiņu
, ir iespējams būtisks ātruma palielinājums.
328
.
Negaidiet brīdinājumu vai iejaukšanos.
Bremzējiet atbilstoši situācijai.
PIEZĪME
Vadītāja atbalsta funkcijas var noturēt
automašīnu uz vietas maksimāli 5 minūtes
— pēc tam ieslēdzas stāvbremze un funkcija izslēdzas.
Lai vadītāja atbalsta funkcijas varētu aktivizēt atkārtoti, jāatbrīvo stāvbremze.
•
vadītājs iestata funkcijai gaidīšanas
režīmu.
Automātiska stāvbremzes
aktivizēšana
Dažās situācijās tiek ieslēgta stāvbremze, lai
noturētu stāvošu automašīnu uz vietas.
Tas notiek, ja funkcija notur automašīnu uz
vietas ar darba bremzēm un:
•
vadītājs atver durvis vai atsprādzē savu
drošības jostu
•
funkcija ir noturējusi automašīnu uz vietas
ilgāk par aptuveni 5 minūtēm
•
•
bremzes ir pārkarsušas
vadītājs manuāli izslēdz dzinēju.
Saistītā informācija
Automātiskās bremzēšanas pārtraukšana
Dažās situācijās automātiskā bremzēšana tiek
pārtraukta, ja automašīna tiek apturēta, un
funkcijai tiek ieslēgts gaidīšanas režīms. Tas
nozīmē, ka bremzes tiek atbrīvotas un automašīna var sākt ripot — tādēļ vadītājam jāiejaucas un pašam jābremzē, lai noturētu automašīnu uz vietas.
•
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (304 lpp.)
Pilot Assist* (314 lpp.)
Bremžu funkcijas (446 lpp.)
Tā var notikt šādās situācijās:
•
•
•
vadītājs novieto kāju uz bremžu pedāļa
tiek ieslēgta stāvbremze
pārnesumu pārslēgsvira tiek pārvietota
pozīcijā P, N vai R;
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Braukšanas režīms vadītāja
atbalstam
Atbalsts braukšanai
pagriezienos*66
Vadītājs var atlasīt dažādus braukšanas stilus,
kā vadītāja atbalsta funkcija ievēro iepriekš
iestatīto laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Atlasi veic, izmantojot piedziņas režīma vadības slēdzi DRIVE MODE.
Palīgsist. ātrai braukš. līkumos var palīdzēt
vadītājam samazināt ātrumu pirms asākiem
pagriezieniem, ja tiek aprēķināts, ka vadītāja
atbalsta funkcijā, piemēram, adaptīvajā kruīza
kontrolē* vai Pilot Assist* iestatītais ātrums ir
pārāk liels.
Šis aprēķins tiek veikts, izmantojot informāciju
no kartes datiem automašīnas satelītnavigācijas sistēmā Sensus Navigation*. Kad pagrieziens ir izbraukts, automašīna atjauno iepriekš
iestatīto ātrumu.
Atlasiet vienu no šīm opcijām:
• Pure — vadītāja atbalsta funkcija koncentrējas uz labu degvielas ekonomiju, kas
nozīmē ilgāku laika intervālu līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim.
• Hybrid — vadītāja atbalsta funkcija koncentrējas uz plūstošu iestatītā laika intervāla ievērošanu līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim.
Kamēr funkcija samazina
automašīnas ātrumu, vadītāja
displejā tiek rādīts šis simbols.
• Power — vadītāja atbalsta funkcija koncentrējas uz precīzu iestatītā laika intervāla ievērošanu līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, kas noteiktos gadījumos var nozīmēt straujāku ātruma palielināšanu/bremzēšanu.
Saistītā informācija
•
•
•
66
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
Piedziņas režīmi (464 lpp.)
Laika intervāla iestatīšana līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim (326 lpp.)
Šī funkcija ir pieejama tikai noteiktos tirgos.
Vadītājs var jebkurā laikā apturēt funkcijas darbību, izvēloties bremzēt vai izmantojot akseleratora pedāli.
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Piedziņas režīmi
Atbalsts braukšanai pagriezienos ir atkarīgs no
iestatītā piedziņas režīma. Ja piedziņas režīma
atlasīšana nav pieejama, funkcija atlasa opciju
Komforts. Izmantojot opciju Dinamisks,
automašīna līkumus izbrauc ar sportiskām raksturiezīmēm un nedaudz spēcīgāku paātrinājumu, izbraucot no līkumiem.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 329
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Saistītā informācija
•
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (304 lpp.)
Pilot Assist* (314 lpp.)
Piedziņas režīmi (464 lpp.)
Pagriezienu atbalsta funkcijas*
aktivizēšana vai deaktivizēšana
Pagriezienu atbalsta funkcijas
ierobežojumi*
Pagriezienu atbalsta funkciju var aktivizēt kā
papildinājumu adaptīvajai kruīza kontrolei* vai
Pilot Assist*. Vadītājs var arī izvēlēties deaktivizēt šo funkciju.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
Noteiktās situācijās pagriezienu atbalsta
funkcija var būt ierobežota. Šī funkcija ir pieejama tikai noteiktos tirgos.
Vadītājam ir jāzina par tālāk aprakstītajiem
ierobežojumiem.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Turpmākajās dzinēja iedarbināšanas reizēs
tiek atkārtoti aktivizēts pēdējais lietotais iestatījums vai arī tiek izmantoti iestatījumi, kas ir
veikti ar izmantoto atslēgu67 saistītajā vadītāja
profilā.
•
Pagriezienu atbalsta funkcijai var būt ierobežota veiktspēja uz mazākiem ceļiem un
vietās ar ciešu apbūvi.
•
Uz ceļiem, kas piekļaujas citam ceļam, un
krustojumos pagriezienu atbalsta funkcija
var tikt īslaicīgi izslēgta.
•
Ja satelītnavigācijas68 kartes dati nav
atjaunināti, pagriezienu atbalsta funkcijai
var būt ierobežota funkcionalitāte.
•
Ja satelītnavigācijas sistēmai68 nav sakaru
ar satelīta sistēmu, pagriezienu atbalsta
funkcijai var būt ierobežota funkcionalitāte.
•
Uz jauniem vai pārbūvētiem ceļiem kartes
dati var būt nepareizi.
•
Aprēķinot piemērotu ātrumu pagrieziena
izbraukšanai, netiek ņemts vērā samazinātas saķeres risks nelabvēlīgu laikapstākļu
vai ceļa stāvokļa dēļ.
Saistītā informācija
67
68
330
•
Atbalsts braukšanai pagriezienos*
(329 lpp.)
•
Pagriezienu atbalsta funkcijas ierobežojumi* (330 lpp.)
Šīs opcijas ir atkarīgas no tirgus.
Tikai ja ir instalēta Volvo satelītnavigācijas sistēma Sensus Navigation*.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Saistītā informācija
•
Atbalsts braukšanai pagriezienos*
(329 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(343 lpp.)
Apdzīšanas palīdzība
BRĪDINĀJUMS
Apdzīšanas palīdzība var palīdzēt autovadītājam, apdzenot citus transportlīdzekļus. Šo
funkciju var lietot ar adaptīvo kruīza kontroli*
vai Pilot Assist*.
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Kā darbojas apdzīšanas palīdzība
Kad adaptīvā kruīza kontrole vai Pilot Assist
seko citam transportlīdzeklim un vadītājs
izrāda apdzīšanas nolūku, ieslēdzot pagrieziena rādītāju69, sistēmas palīdz, palielinot
ātrumu, pirms automašīna ir sasniegusi apdzīšanas joslu.
Pēc tam funkcija vēl nesamazina ātrumu, lai
izvairītos no pāragras bremzēšanas gadījumos, kad automašīna tuvojas lēnāk braucošam
transportlīdzeklim.
Funkcija paliek aktīva, līdz automašīna ir pilnībā apdzinusi otru transportlīdzekli.
BRĪDINĀJUMS
Ņemiet vērā, ka šī funkcija var ieslēgties ne
tikai apdzīšanas laikā, bet arī citās situācijās, piemēram, ja ir ieslēgts pagrieziena
rādītājs, lai signalizētu par joslas maiņu vai
izbraukšanu uz cita ceļa — tādā gadījumā
automašīna īsu brīdi palielina ātrumu.
69
•
Saistītā informācija
•
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
Apdzīšanas palīdzības lietošana (332 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (304 lpp.)
Pilot Assist* (314 lpp.)
Kreisā pagrieziena rādītāja pamirkšķināšana automobiļiem ar stūri kreisajā pusē vai labā pagrieziena rādītāja pamirkšķināšana automobiļiem ar stūri labajā pusē.
* Papildaprīkojums/piederums. 331
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Apdzīšanas palīdzības lietošana
BRĪDINĀJUMS
Apdzīšanas palīdzību var lietot ar adaptīvo
kruīza kontroli* vai Pilot Assist*. Lai varētu lietot apdzīšanas palīdzību, jāpiepildās vairākiem nosacījumiem.
Lai apdzīšanas palīgfunkciju varētu aktivizēt,
jāievēro šie priekšnosacījumi:
•
priekšā jāatrodas transportlīdzeklim
("mērķa transportlīdzeklim");
•
jūsu automašīnas pašreizējam ātrumam
ir jābūt vismaz 70 km/h (43 mph);
•
saglabātajam ātrumam jābūt pietiekami
lielam, lai apdzīšanas manevrs būtu drošs.
Lietojot apdzīšanas palīdzības sistēmu,
vadītājam ir jāņem vērā, ka apstākļu pēkšņas maiņas gadījumā ir iespējams nevēlams paātrinājums.
Tādēļ no dažām situācijām ir jāizvairās, piemēram:
Lai ieslēgtu apdzīšanas palīdzību:
–
Ieslēdziet pagrieziena rādītāju.
Izmantojiet kreiso pagrieziena rādītāju
automašīnā ar stūri kreisajā pusē vai labo
pagrieziena rādītāju automašīnā ar stūri
labajā pusē.
> Tiek sākta apdzīšanas palīdzība.
•
automašīna tuvojas bremzēšanas
joslai, kas atrodas tajā pašā virzienā,
kurā parasti notiktu apdzīšana;
•
priekšā braucošais transportlīdzeklis
samazina ātrumu, pirms vadītāja automašīna ir iebraukusi apdzīšanas joslā;
•
apdzīšanas joslā ir lēna satiksmes
plūsma;
•
automašīnu ar stūri kreisajā pusē lieto
valstī, kurā kustība notiek pa ceļa
kreiso pusi (vai otrādi).
No šāda veida situācijām izvairās, īslaicīgi iestatot adaptīvo kruīza kontroli vai Pilot Assist
gaidīšanas režīmā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
332
Radiolokācijas bloks
Radiolokācijas bloku izmanto vairākas vadītāja atbalsta sistēmas, un tā uzdevums ir
uztvert citus transportlīdzekļus.
Apdzīšanas palīdzība (331 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (304 lpp.)
Radara bloka atrašanās vieta.
Radiolokācijas bloku izmanto šādas funkcijas:
•
•
•
•
•
Distances brīdinājums*
Adaptīvā kruīza kontrole*
Pilot Assist*
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
City Safety
Radiolokācijas bloka pārveidošana var padarīt
tā lietošanu pretlikumīgu.
Pilot Assist* (314 lpp.)
Saistītā informācija
Adaptīvās kruīza kontroles gaidīšanas
režīms* (309 lpp.)
•
•
Pilot Assist* gaidīšanas režīms (319 lpp.)
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(343 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
•
Kameras un radara bloka ieteicamā
apkope (347 lpp.)
•
Radara ierīces tipa apstiprinājums
(334 lpp.)
333
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Radara ierīces tipa apstiprinājums
Šeit varat atrast automašīnas radara bloka
tipa apstiprinājumu adaptīvajai kruīza kontrolei* (ACC70), Pilot Assist* un sistēmai BLIS*71.
Tirgus
ACC
& PA
BLIS
Simbols
Tipa apstiprinājums
✓
Botsvāna
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brazīlija
EAN: (01)07897843840855
✓
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode
causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
03563-17-05364
70
71
334
Adaptive Cruise Control
Blind Spot Information
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Tirgus
ACC
& PA
BLIS
Simbols
Tipa apstiprinājums
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following
link www.delphi.com/automotive-homologation.
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
Eiropa
Hereby, Hella KgaA Hueck & Co., declares that RS4 is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
✓
The Declaration of conformity may be consulted at Hella KGaA Hueck & Co., Rixbecker Straße
75/ 59552 Lippstadt, Germany and on the website www.hella.com/vcc.
Frequency Band: 24050-24250 MHz
Maximum Output Power: 20 dBm EIRP
Apvienotie
Arābu Emirāti
(UAE)
Gana
Registered No: ER37536/15
✓
Dealer No: DA37380/15
✓
✓
Registered No: ER53878/17
Dealer No: DA44932/15
NCA Approved: 1R3-1M-7E1-0B7
}}
335
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Tirgus
ACC
& PA
BLIS
Simbols
Tipa apstiprinājums
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Certificate number: 50459/SDPPI/2017
Indonēzija
Country of origin Germany
✓
Certificate number: 53578/SDPPI/2017
Country of origin China
PLG ID: 6051
✓
Jamaika
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordāna
✓
✓
Malaizija
This product contains a Type Approved Module by Jamaica: SMA – “RS4”.
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
CID F 15000578
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Maroka
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
336
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Tirgus
ACC
& PA
BLIS
✓
Simbols
Tipa apstiprinājums
IFETEL: RLVDEL215-0299
Radar de corto alcance
RS4
Meksika
✓
Hella KGaA Hueck & Co
IFETEL: RLVHERS17-0286
La operación de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que
este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Moldova
✓
✓
Nigērija
✓
Omāna
✓
Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian
Communications Commission.
}}
337
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Tirgus
ACC
& PA
BLIS
✓
Serbija
И011 14
✓
✓
Singapūra
И011 17
DA 105753
✓
✓
338
Tipa apstiprinājums
✓
Krievija
Dienvidāfrika
Simbols
DA 103238
TA-2014/1824
✓
TA-2016/3407
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Tirgus
ACC
& PA
BLIS
Simbols
Tipa apstiprinājums
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Dienvidkoreja
MSIP-CMM-HLA-RS4
✓
✓
이 기기는 무용(A급) 전자파 적합기기로서 판 매자 또는 사용 자는 이 점을 주의하시기 바 라
며, 가정외의 지역에서 사용 하는 것을 적으 로 합니다
CCAB15LP0560T3
CCAB17LP0470T5
Taivāna
✓
警語 經型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通
信;經發現有干擾現象時,應立即停用 ,並改善至無干擾時方得繼續使用 前項合法通信,指依電信
法規定作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性
電機設備之干擾
}}
339
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Tirgus
ACC
& PA
BLIS
Simbols
Tipa apstiprinājums
є, щ
Delphi
(
✓
ь
)
є
RACAM/SRR2
КМ № 679
24
Delphi
: Delphi.
(П
ь
П
2009 .)
: 24,05 – 24,25
П
Ukraina
✓
ь
: 20 Б (
.) EIRP
HELLA GmbH & Co. KGaA
є, щ
є
2014/53/Є . П
www.hella.com/vcc
RS4
ь
: 24,05 – 24,25
П
340
Vjetnama
✓
Zambija
✓
ь
: 20 Б (
.) EIRP
:
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Radio ierīces tipa apstiprinājums
Tirgus
Simbols
Eiropa
Tipa apstiprinājums
Ar šo Volvo Cars paziņo, ka visas radio iekārtas atbilst direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem piemērojamiem tās noteikumiem.
R 204-750001
Japāna
This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law and the Japanese Telecommunications Business Law. This
device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).
Lai saņemtu detalizētu informāciju par tipa
apstiprinājumu, apmeklējiet vietni
support.volvocars.com.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Radiolokācijas bloks (332 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (304 lpp.)
Pilot Assist* (314 lpp.)
BLIS* (364 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 341
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Kameras bloks
Saistītā informācija
Kameras bloku izmanto vairākas vadītāja
atbalsta sistēmas, un tā uzdevums ir, piemēram, uztvert joslu sānu līnijas vai luksoforus.
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ieteicamā
apkope (347 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(343 lpp.)
Kameras bloka atrašanās vieta.
Kameras bloku izmanto šādas funkcijas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
342
Adaptīvā kruīza kontrole*
Pilot Assist*
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija*
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska
gadījumā
City Safety
Driver Alert Control*
Ceļazīmju informācija*
Aktīvās tālās gaismas *
Stāvvietā novietošanas sistēma*
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Kameras un radara bloka
ierobežojumi
Kameras bloks ir novietots vējstikla augšdaļā
kopā ar automašīnas radiolokācijas bloku.
Kameras un radara blokam ir noteikti ierobežojumi, kas ietekmē arī tās funkcijas, kas
izmanto šo bloku. Vadītājam ir jāzina par tālāk
aprakstītajiem ierobežojumiem.
Neizvietojiet, nepiestipriniet un neuzstādiet
neko vējstikla iekšpusē vai ārpusē, kameras un
radara bloka priekšā vai ap to — pretējā gadījumā var tikt traucētas kameras un radara funkcijas. Var tikt ierobežota funkciju darbība, tās
var tikt pilnīgi izslēgtas vai to reakcija var būt
nepareiza.
Kamera un radars
Bloķēts bloks
Ja vadītāja displejā tiek rādīts šis
simbols un ziņojums "Vējstikla
sensors Sensors bloķēts, skatiet
īpašnieka rokasgrāmatu", tas
nozīmē, ka kamera un radara bloks nevar
noteikt citus transportlīdzekļus, velosipēdistus,
gājējus un lielus dzīvniekus automašīnas
priekšā un ka automašīnas kameras un radara
funkciju darbība var būt traucēta.
Atzīmētā zona ir regulāri jātīra, un tajā nedrīkst atrasties uzlīmes, priekšmeti, tonējuma plēve utt.
Tālāk esošajā tabulā ir norādīti iespējamo paziņojuma parādīšanas cēloņu piemēri, kā arī veicamās darbības:
Cēlonis
Rīcība
Vējstikla virsma kameras un radiolokācijas bloka priekšā ir netīra vai aizsegta ar ledu vai sniegu.
Notīriet netīrumus, ledu un sniegu no vējstikla virsmas kameras un
radiolokācijas bloka priekšā.
Bieza migla un spēcīgs lietus vai sniegs var nobloķēt radiolokācijas iekārtas signālus vai kameras skatu.
Nedarbojas. Dažkārt bloks nedarbojas spēcīga lietus vai intensīvas
snigšanas laikā.
}}
343
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Cēlonis
Rīcība
Ūdens un sniegs uz ceļa virsmas tiek mests uz augšu, tādējādi bloķējot
radiolokācijas iekārtas signālus vai kameras skatu.
Nedarbojas. Dažkārt bloks nedarbojas, braucot pa ļoti slapjām vai
apsnigušām brauktuvēm.
Parādījušies netīrumi starp vējstikla iekšpusi un kameras un radiolokācijas
bloku.
Lai notīrītu vējstikla iekšpusi bloka priekšā, brauciet uz servisu, ieteicams — uz autorizētu Volvo servisu.
Spēcīga pretī braucošo transportlīdzekļu lukturu gaisma
Nedarbojas. Labvēlīgākos gaismas apstākļos kameras bloks tiek automātiski atiestatīts.
Augsta temperatūra
Ļoti augstā temperatūrā pēc dzinēja iedarbināšanas kameras un radiolokācijas bloks var
īslaicīgi izslēgties uz aptuveni 15 minūtēm, lai
pasargātu bloka elektroniku. Kad temperatūra
ir pietiekoši samazinājusies, kameras un radiolokācijas bloks atsāk darboties automātiski.
Lai samazinātu risku, ka vadītāja atbalsta sistēmas, kas izmanto radara bloku, darbosies
nepareizi, ir jāņem vērā tālāk norādītais:
•
Bojāts vējstikls
PIEZĪME
Ja tas netiek novērsts, var samazināties to
vadītāja atbalsta sistēmu veiktspēja, kas
izmanto kameru un radiolokācijas bloku.
Var tikt ierobežota funkciju darbība, tās var
tikt pilnīgi izslēgtas vai to reakcija var būt
nepareiza.
72
344
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Ja vējstiklā kameras un radara bloka
priekšā ir izveidojies skrāpējums, plaisa vai
akmens šķembas izraisīts defekts, kura
laukums ir aptuveni 0,5 × 3,0 mm
(0,02 × 0,12 in.) vai vairāk, ir jāsazinās ar
autoservisu72, lai nomainītu vējstiklu.
•
Volvo iesaka nelabot plaisas, skrāpējumus
vai akmens šķembu izraisītus defektus
kameras un radara bloka priekšā — ir jānomaina viss vējstikls.
•
Pirms vējstikla nomaiņas sazinieties ar
autoservisu72, lai pārbaudītu, vai ir pasūtīts
un tiks uzstādīts pareizais vējstikls.
•
Kad tiek mainīts vējstikls, ir jāuzstāda tā
paša veida vējstikla tīrītāji vai Volvo apstiprināti vējstikla tīrītāji.
•
Mainot vējstiklu, autoservisā ir jāpārkalibrē
kameras un radara bloks72, lai nodrošinātu, ka automašīnā darbosies visas ar
kameru un radaru saistītās sistēmas.
Radars
Transportlīdzekļa ātrums
Radara bloka spēka noteikt priekšā braucošu
transportlīdzekli ir būtiski samazināta, ja
priekšā braucošā transportlīdzekļa ātrums ļoti
atšķiras no jūsu automašīnas ātruma.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ierobežots redzamības lauks
Radiolokācijas bloka redzes lauks ir ierobežots. Dažās situācijās cits transportlīdzeklis
var netikt uztverts vai uztveršana var notikt
vēlāk nekā gaidīts.
kas iebrauc starp jūsu vadīto automašīnu
un priekšā braucošo transportlīdzekli.
Neuztverti var palikt mazi transportlīdzekļi,
tādi kā motocikli vai transportlīdzekļi, kas
nebrauc radiolokācijas sensora ass līnijas
centrā.
Līkumos radiolokācijas bloks var uztvert
citu transportlīdzekli vai pazaudēt uztverta
transportlīdzekļa signālu.
Zemas piekabes
sniegputenī vai lietū, biezā miglā, kā arī spēcīgās smilšu un sniega vētrās. Šādos apstākļos
no kameras atkarīgo sistēmu darbība var ievērojami pasliktināties vai tās var īslaicīgi nedarboties vispār.
Spilgtas pretimbraucošā transportlīdzekļa
gaismas, brauktuves atspīdums, apsnigusi,
apledojusi, netīra brauktuve vai neskaidrs joslu
marķējums arī var ievērojami pasliktināt kameras darbību, ja tā tiek izmantota, lai skenētu
brauktuvi un uztvertu gājējus, velosipēdistus,
lielus dzīvniekus un citus transportlīdzekļus.
Zema piekabe radiolokācijas bloka ēnā.
Radiolokācijas bloka redzamības lauks.
Dažreiz radiolokācijas bloks ar nokavēšanos nosaka tiešā tuvumā esošus transportlīdzekļus, piemēram, transportlīdzekli,
Arī zemu piekabju uztveršana radara blokam
var būt apgrūtinoša vai tās var vispār netikt
uztvertas — tādēļ vadītājam jābūt īpaši uzmanīgam, braucot aiz zemām piekabēm, kad ir
aktivizēta adaptīvā kruīza kontrole* vai Pilot
Assist*.
Kamera
Pasliktināta redzamība
Kamerām ir līdzīgi ierobežojumi kā cilvēka acij,
t.i., tās "redz" sliktāk, piemēram, spēcīgā
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 345
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Stāvvietā novietošanas kamera*
Aklās zonas
Defektīva kamera
Ja kāds kameras sektors ir
melns un tajā ir redzams šis
simbols, tas nozīmē, ka
kamera nedarbojas.
tums un kvalitāte. Vāja apgaismojuma apstākļos attēla kvalitāte var pasliktināties.
Aizmugurējā novietošanas kamera
BRĪDINĀJUMS
Tālāk ilustrācijā ir redzams
piemērs.
Kad tiek rādīts šis simbols
un automašīnai ir fiziski un
elektriski pievienota piekabe, velosipēdu turētājs
vai tamlīdzīga ierīce, rīkojieties sevišķi piesardzīgi.
Šis simbols norāda, ka aizmugurējie novietošanas palīdzības sensori
ir izslēgti, un brīdina par šķēršļiem.
Starp kameras redzamības laukiem atrodas "aklās
zonas" sektori.
PIEZĪME
Novietošanas palīgsistēmas kameras 360°
skatā* šķēršļi/objekti var nebūt redzami zonās
starp atsevišķām kamerām.
BRĪDINĀJUMS
Pievērsiet uzmanību iespējai, ka, lai gan
izskatās, ka ir aizsegta tikai neliela attēla
daļa, iespējams, tomēr nav redzama salīdzinoši liela zona. Līdz ar to, iespējams,
kāds šķērslis paliks neievērots, līdz automašīna tam būs piebraukusi ļoti tuvu.
Automašīnas kreisā kamera nedarbojas.
Melns kameras sektors tiek rādīts arī tālāk
norādītajos gadījumos, bet bez defektīvas
kameras simbola:
•
•
•
atvērtas durvis;
atvērtas bagāžas nodalījuma durvis.
nolocīts durvju spogulis.
Apgaismojuma apstākļi
Kameras attēls tiek regulēts automātiski,
ņemot vērā āra apgaismojuma apstākļus. Šī
iemesla dēļ nedaudz var mainīties attēla spilg-
346
Velosipēdu turētājs vai citi piederumi, kas ir
uzmontēti automobiļa aizmugurē, var aizsegt kameras skatu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Kameras bloks (342 lpp.)
Radiolokācijas bloks (332 lpp.)
Kameras un radara bloka ieteicamā
apkope (347 lpp.)
Stāvvietā novietošanas kamera*
(399 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Kameras un radara bloka ieteicamā
apkope
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(343 lpp.)
Lai kameras un radara bloks darbotos pareizi,
to priekšā nedrīkst atrasties netīrumi, ledus
un sniegs, un tie ir regulāri jāmazgā ar ūdeni
un autošampūnu.
•
Stāvvietā novietošanas kamera*
(399 lpp.)
PIEZĪME
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus un sniegs,
tie var izraisīt nepareizus brīdinājuma signālus, ierobežotu darbību vai darbības pārtraukumus.
Aizmugurējo radara bloku atrašanās vieta. Gādājiet
par šīs zonas tīrību — gan automašīnas kreisajā, gan
labajā pusē.
•
Lai nodrošinātu optimālu darbību, virsmai
sensoru priekšā ir jābūt tīrai.
•
Nepiestipriniet nekādus priekšmetus, līmlenti vai uzlīmes vietai ap sensoriem.
•
Regulāri tīriet kameras objektīvus ar remdenu ūdeni un autošampūnu — uzmanieties, lai nesaskrāpētu objektīvus.
SVARĪGI
Vadītāja atbalsta komponentu apkopi
drīkst veikt tikai servisā — ieteicams autorizētā Volvo servisā.
Automašīnas novietošanas sensoru atrašanās vietas.
Saistītā informācija
•
•
Kameras bloks (342 lpp.)
Radiolokācijas bloks (332 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 347
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
City Safety™
Safety73
City
var izmantot lukturus, skaņas
signālus un bremžu impulsu brīdinājumu, lai
vadītāju brīdinātu par gājējiem, riteņbraucējiem, lieliem dzīvniekiem un transportlīdzekļiem, kas ir pēkšņi parādījušies.
kustībā apvienojumā ar uzmanības atslābuma
brīdi var izraisīt negadījumu.
BRĪDINĀJUMS
Šī funkcija palīdz vadītājam, automātiski bremzējot draudošas sadursmes gadījumā, ja vadītājs laicīgi nereaģē, bremzējot un/vai pagriežot
stūri.
City Safety aktivizē īsu, strauju bremzēšanu un
normālos apstākļos aptur automašīnu
nedaudz aiz priekšā esošā transportlīdzekļa.
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Sistēma City Safety tiek aktivēta situācijās,
kad autovadītājam jāsāk bremzēt agrāk, un
tāpēc tā nevar palīdzēt autovadītājam jebkurā
situācijā.
Radiolokācijas bloka atrašanās vieta.
City Safety var palīdzēt novērst sadursmi vai
samazināt ātrumu sadursmes brīdī.
City Safety ir vadītāja palīglīdzeklis situācijās,
kad pastāv risks nokļūt sadursmē ar gājēju,
lielu dzīvnieku, velosipēdistu vai transportlīdzekli.
Funkcija City Safety var palīdzēt vadītājam
izvairīties no sadursmes, braucot rindā, piemēram, kad izmaiņas priekšā esošās satiksmes
73
348
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
City Safety ir paredzēts aktivēt iespējami vēlu,
lai novērstu nevajadzīgu iejaukšanos. Automātiska bremzēšana notiek tikai pēc sadursmes
brīdinājuma vai kopā ar to.
Autovadītājs vai pasažieri parasti neievēro sistēmu City Safety, izņemot gadījumus, kad
automašīna ir ļoti tuvu tam, lai nokļūtu
sadursmē.
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
City Safety apakšfunkcijas (349 lpp.)
Sistēmas City Safety brīdinājuma attāluma
iestatīšana (351 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
•
Šķēršļu uztveršana ar City Safety
(352 lpp.)
•
City Safety bremzē, konstatējot pretimbraucošus transportlīdzekļus (358 lpp.)
•
Automātiska bremzēšana, ja ir bloķēts
izvairīšanās manevrs ar City Safety
(357 lpp.)
•
City Safety šķērsvirziena satiksmē
(355 lpp.)
•
City Safety — stūrēšanas palīdzība izvairīšanās manevra veikšanai (356 lpp.)
•
•
City Safety ierobežojumi (358 lpp.)
City Safety paziņojumi (362 lpp.)
City Safety apakšfunkcijas
Safety74
City
var palīdzēt vadītājam izvairīties
no sadursmes ar priekšā braucošu transportlīdzekli, riteņbraucēju, gājēju vai lielu dzīvnieku, ar automātiskās bremzēšanas funkciju
samazinot automašīnas ātrumu.
Ja ātruma atšķirība ir lielāka, nekā norādīts
sekošanas funkcijas specifikācijās, City Safety
automātiskās bremzēšanas funkcija nevar
novērst sadursmi, bet mazina tās sekas.
Gājēji
Reaģējot uz gājēju, City Safety var samazināt
ātrumu par maks. 45 km/h (28 mph).
Lieli dzīvnieki
Ja pastāv risks nokļūt sadursmē ar lielu dzīvnieku, City Safety var samazināt automašīnas
ātrumu par 15 km/h (9 mph).
Bremzēšanas funkcija, reaģējot uz lieliem dzīvniekiem, galvenokārt ir paredzēta trieciena
spēka samazināšanai lielā ātrumā un visefektīvāk darbojas ātrumā, kas pārsniedz 70 km/h
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
City Safety apakšfunkcijas
Transportlīdzekļi
Reaģējot uz priekšā braucošu transportlīdzekli,
City Safety var samazināt ātrumu par maks.
60 km/h (37 mph).
riteņbraucējus;
Reaģējot uz priekšā braucošu riteņbraucēju,
City Safety var samazināt ātrumu par maks.
50 km/h (30 mph).
74
(43 mph), bet mazākā ātrumā ir mazāk efektīva.
Funkciju pārskats.
Brīdinājuma skaņas signāls sadursmes
riska gadījumā
Brīdinājuma signāls sadursmes riska gadījumā
Kameras un radiolokācijas bloka veikts
attāluma mērījums
City Safety veic trīs darbības šādā secībā:
1.
Sadursmes brīdinājums
2. Bremžu atbalstsistēma
3. Automātiskā bremzēšana
Tālāk ir paskaidrots, kas notiek šo trīs procedūru laikā:
}}
349
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
1 - Sadursmes brīdinājums
Vispirms vadītājs tiek brīdināts par draudošu
sadursmi.
tās priekšā. City Safety var arī noteikt gājējus,
riteņbraucējus vai lielus dzīvniekus, kas šķērso
ceļu automašīnas priekšā.
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar vējstikla displeju*, brīdinājums tiek attēlots vējstiklā ar
mirgojošu simbolu.
Ja ir sadursmes risks ar gājēju, lielu dzīvnieku,
riteņbraucēju vai transportlīdzekli/transportlīdzekļiem, vadītāja uzmanība tiek pievērsta ar
vizuāliem, skaņas un bremžu impulsu brīdinājumiem. Bremžu impulsa brīdinājums netiek
aktivizēts, ja automašīna brauc nelielā ātrumā,
vadītājs pēkšņi bremzē vai paātrina gaitu.
Bremžu pulsācijas biežums mainās atkarībā
no automašīnas ātruma.
2 - Bremžu atbalstsistēma
Ja pēc sadursmes brīdinājuma aktivēšanas
sadursmes risks ir vēl vairāk palielinājies, tiek
aktivēta bremžu atbalstsistēma.
Simbols par sadursmes brīdinājumu vējstiklā.
PIEZĪME
Intensīvas saules gaismas, atspulgu,
ekstremālu gaismas kontrastu vai saulesbriļļu lietošanas dēļ, kā arī tad, ja autovadītājs neskatās tieši uz priekšu, vizuālo brīdinājuma signālu vējstiklā var būt grūti atpazīt.
City Safety var noteikt gājējus, riteņbraucējus
vai transportlīdzekļus, kas stāv vai pārvietojas
tajā pašā virzienā kā automašīna un atrodas
350
Bremžu atbalsts papildina vadītāja veiktu
bremzēšanu, ja sistēma uzskata, ka bremzēšana nav pietiekoša, lai spētu izvairīties no
sadursmes.
3 - Automātiskā bremzēšana
Automātiskā bremzēšanas funkcija tiek aktivēta pēdējā.
Ja šādā situācijā vadītājs vēl nav sācis veikt
darbības, kas ļautu izvairīties no sadursmes,
un sadursmes risks ir nenovēršams, tiek
izmantota automātiskās bremzēšanas funkcija
neatkarīgi no tā, vai vadītājs bremzē. Tādā
gadījumā bremzēšana notiek ar ierobežotu
bremzēšanas spēku, lai samazinātu sadur-
smes ātrumu vai ar tādu bremzēšanas spēku,
kas ir pietiekošs, lai izvairītos no sadursmes.
Saistībā ar automātiskās bremzēšanas funkcijas nostrādāšanu var tikt aktivizēts drošības
jostu spriegotājs.
Dažās situācijās automātiskā bremzēšana
sākumā var būt neliela, bet vēlāk — spēcīga.
Kad City Safety ir novērsusi sadursmi ar stāvošu objektu, automašīna paliek stāvot, gaidot
pozitīvu vadītāja rīcību. Ja automašīna tiek
bremzēta priekšā braucoša lēnāka transportlīdzekļa dēļ, ātrums tiek samazināts līdz tādam
pašam līmenim, kā priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
PIEZĪME
Automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu
dzinēja darbība tiek pārtraukta, kad automātiskā bremžu funkcija ir apstādinājusi
automašīnu, ja vien vadītājs pirms tam nav
nospiedis sajūga pedāli.
Vadītājs var vienmēr pārtraukt bremzēšanas
iejaukšanos, līdz galam nospiežot gāzes
pedāli.
PIEZĪME
Kad City Safety™ bremzē, iedegas bremžu
signāllukturi.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Kad funkcija City Safety ir aktivizēta un veic
bremzēšanu, vadītāja displejā ir redzams teksta paziņojums, kas norāda, ka funkcija ir/bija
aktīva.
BRĪDINĀJUMS
Sistēmas City Safety brīdinājuma
attāluma iestatīšana
skaitu, un līdz ar to sistēma City Safety brīdinājumu aktivizē vēlāk.
City Safety75 vienmēr ir aktivizēta, bet vadītājam ir iespēja atlasīt funkcijas brīdinājuma
attālumu.
Brīdinājuma attālums Novēlota tādēļ jāizmanto tikai izņēmuma gadījumos, piemēram,
dinamiskas braukšanas laikā.
PIEZĪME
Vadītājs nedrīkst izmantot City Safety, lai
mainītu savu autovadīšanas stilu — vadītājs
nedrīkst paļauties tikai uz funkciju City
Safety un uzticēt tai bremzēšanu.
Saistītā informācija
•
•
City Safety™ (348 lpp.)
•
City Safety bremzē, konstatējot pretimbraucošus transportlīdzekļus (358 lpp.)
•
•
•
City Safety ierobežojumi (358 lpp.)
City Safety šķērsvirziena satiksmē
(355 lpp.)
Augšējais displejs* (141 lpp.)
Drošības jostu spriegotājs (49 lpp.)
Funkciju City Safety nevar deaktivizēt.
Iedarbinot dzinēju/elektrodzinēju, tā tiek
aktivizēta automātiski un paliek ieslēgta,
līdz dzinējs/elektrodzinējs tiek izslēgts.
Brīdinājuma attālums nosaka sistēmas jutību
un regulē attālumu, kurā ir jāaktivizē vizuāls,
skaņas un bremžu impulsa brīdinājums.
Lai atlasītu brīdinājuma attālumu:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe.
2. Sadaļā City Safety brīdinājums atlasiet
Novēlota, Normāls vai Agra, lai iestatītu
vajadzīgo brīdinājuma attālumu.
Ja iestatījums Agra aktivizē pārāk daudz brīdinājumu, kas noteiktās situācijās var traucēt,
var atlasīt brīdinājuma attālumu Normāls vai
Novēlota.
Ja šķiet, ka brīdinājumi tiek aktivizēti pārāk
bieži vai traucē, brīdinājuma attālumu var
samazināt, kas samazina brīdinājumu kopējo
75
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 351
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
BRĪDINĀJUMS
•
•
•
•
PIEZĪME
Neviena automātiskā sistēma nevar
garantēt 100 % pareizu darbību visās
situācijās. Tādēļ nekādā gadījumā
nepārbaudiet City Safety, braucot virsū
cilvēkiem, dzīvniekiem vai transportlīdzekļiem — varat izraisīt nopietnus
bojājumus un traumas, kā arī apdraudēt kāda dzīvību.
City Safety brīdina vadītāju, ja rodas
sadursmes risks, taču šī funkcija nevar
samazināt vadītāja reakcijas laiku.
Pat ja brīdinājuma attālums ir iestatīts
uz Agra, dažās situācijās brīdinājumi
var tikt saņemti ar nokavēšanos, piemēram, ja automašīnu ātrumi ir ļoti atšķirīgi vai priekšā braucošie transportlīdzekļi strauji bremzē.
Sistēmas Rear Collision Warning* brīdinājums ar pagrieziena rādītājiem tiek deaktivizēts, ja sadursmes brīdinājuma attālums
funkcijai City Safety tiek iestatīts uz viszemāko līmeni "Novēlota"/>
Taču drošības jostu spriegošanas un bremzēšanas funkcijas joprojām darbojas.
Saistītā informācija
•
•
•
City Safety™ (348 lpp.)
City Safety ierobežojumi (358 lpp.)
Rear Collision Warning* (363 lpp.)
Šķēršļu uztveršana ar City Safety
City Safety76 var palīdzēt vadītājam ievērot
transportlīdzekļus, riteņbraucējus, lielus dzīvniekus un gājējus.
Transportlīdzekļi
City Safety nosaka lielāko daļu transportlīdzekļu, kas stāv vai pārvietojas tajā pašā virzienā
kā vadītāja automašīna. Šī funkcija noteiktos
gadījumos var noteikt arī pretimbraucošus
transportlīdzekļus un šķērsvirziena satiksmi.
Lai City Safety varētu uztvert transportlīdzekli
tumsā, tā priekšējiem un aizmugures lukturiem
jādarbojas un skaidri jādeg.
Velosipēdisti
Kad brīdinājuma attālums ir iestatīts
līmenī Agra, brīdinājumi tiek aktivizēti
agrāk. Tas var nozīmēt, ka brīdinājumi
tiek aktivizēti biežāk nekā brīdinājuma
attālumā Normāls, bet tas ir ieteicams,
jo šajā gadījumā funkcija City Safety
var darboties efektīvāk.
Piemēri tam, ko City Safety uztver kā velosipēdistu —
ar skaidrām auguma aprisēm un velosipēda kontūru.
76
352
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Lai sistēma darbotos labi, funkcijai, kas uztver
velosipēdistus, ir jāsaņem pēc iespējas skaidrāka informācija par ķermeņa aprisēm un
velosipēda kontūrām — tai jāspēj identificēt
velosipēdu, galvu, rokas, plecus, kājas, ķermeņa augšdaļu un apakšdaļu, kā arī jāspēj
atpazīt normālas cilvēka kustības pazīmes.
Ja šīs funkcijas kamera neredz lielu daļu velosipēdista auguma vai velosipēda, sistēma
nespēj uztvert velosipēdistu.
Lai funkcija spētu uztvert velosipēdistu, viņam
jābūt pieaugušajam un jābrauc ar pieaugušajiem paredzētu velosipēdu.
BRĪDINĀJUMS
Gājēji
Funkcija City Safety ir vadītāja papildu
atbalsta funkcija, un tā nevar uztvert riteņbraucējus visās situācijās un, piemēram,
nevar noteikt:
•
•
daļēji aizsegtus velosipēdistus;
riteņbraucējus, ja to fona kontrasts ir
vājš, — tādā gadījumā brīdinājumi un
bremzēšana var būt novēlota vai nenotikt vispār.
•
velosipēdisti ar apģērbu, kas noslēpj
auguma aprises;
•
velosipēdus, kuriem ir piestiprināti lieli
priekšmeti.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par to, lai automašīna tiktu vadīta pareizi, ievērojot drošu
attālumu atkarībā no ātruma.
Piemēri tam, ko sistēma uzskata par gājējiem ar skaidrām ķermeņa kontūrām.
Lai sistēma darbotos labi, funkcijai, kas uztver
gājējus, ir jāsaņem pēc iespējas skaidrāka
informācija par ķermeņa aprisēm — tai jāspēj
identificēt galvu, rokas, plecus, kājas, ķermeņa
augšdaļu un apakšdaļu, kā arī jāspēj atpazīt
normālas cilvēka kustības pazīmes.
Lai varētu uztvert gājēju, nepieciešams kontrasts ar fonu, un to nodrošina, piemēram,
apģērbs, fons un laika apstākļi. Vāja kontrasta
gadījumā sistēma var vai nu uztvert gājēju
vēlu, vai neuztvert vispār — tas nozīmē, ka visi
brīdinājumi un bremzēšana aizkavējas vai
netiek aktivizēti vispār.
City Safety var noteikt gājējus arī tumsā, ja tos
izgaismo automašīnas priekšējie lukturi.
}}
353
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
BRĪDINĀJUMS
Lieli dzīvnieki
BRĪDINĀJUMS
Funkcija City Safety ir vadītāja papildu
atbalsta funkcija, un tā nevar uztvert gājējus visās situācijās un, piemēram, nevar
noteikt:
•
•
•
Funkcija City Safety ir vadītāja papildu
atbalsta funkcija, un tā nevar uztvert lielus
dzīvniekus visās situācijās un, piemēram,
nevar noteikt:
daļēji aizsegtus gājējus, cilvēkus brīvi
krītošā apģērbā vai gājējus, kuru
augums ir mazāks par 80 cm (32 in.);
•
•
gājējus, ja to fona kontrasts ir vājš —
tādā gadījumā brīdinājumu raidīšana un
sistēmas bremzēšana var būt novēlota
vai nenotikt vispār.
•
lielus dzīvniekus, kas skrien vai ātri pārvietojas
•
lielus dzīvniekus, ja to fona kontrasts ir
vājš, — tādā gadījumā brīdinājumi un
bremzēšana var būt novēlota vai nenotikt vispār.
•
nelielus dzīvniekus, piemēram, suņus
un kaķus
gājējus, kas nes lielus priekšmetus.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par to, lai automašīna tiktu vadīta pareizi, ievērojot drošu
attālumu atkarībā no ātruma.
Piemēri tam, ko City Safety uzskata par lieliem dzīvniekiem — stāvoši vai lēni ejoši un ar skaidrām aprisēm.
Lai sistēma labi darbotos, funkcijai, kas nosaka
lielu dzīvnieku (piemēram, alni un zirgu), ir
jāsaņem iespējami skaidra informācija par ķermeņa kontūrām, lai varētu identificēt dzīvnieku
tieši no sāniem, kā arī tā normālas kustības
veidu.
Ja dzīvnieka ķermeņa daļas nav redzamas funkcijas kamerai, tad sistēma nevar noteikt dzīvnieku.
City Safety var noteikt lielus dzīvniekus arī
tumsā, ja tos izgaismo automašīnas priekšējie
lukturi.
354
daļēji aizsegtus lielus dzīvniekus
lielākus dzīvniekus, kas tuvojas no
priekšpuses vai aizmugures.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par to, lai automašīna tiktu vadīta pareizi, ievērojot drošu
attālumu atkarībā no ātruma.
Saistītā informācija
•
•
City Safety™ (348 lpp.)
City Safety ierobežojumi (358 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
City Safety šķērsvirziena satiksmē
•
Safety77
City
var palīdzēt vadītājam, krustojumā veicot pagriezienu un šķērsojot pretī
braucošā transportlīdzekļa trajektoriju.
Sektors, kurā City Safety var uztvert pretī
braucošos ceļu šķērsojošos transportlīdzekļus.
Lai City Safety varētu uztvert pretī braucošu
transportlīdzekli, kas var izraisīt sadursmi, tam
vispirms jāiebrauc sektorā, kurā City Safety var
analizēt situāciju.
Jāievēro arī šādi kritēriji:
•
jūsu automašīnas braukšanas ātrumam
jābūt vismaz 4 km/h (3 mph);
•
jūsu automašīnai ir jānogriežas pa kreisi
valstīs ar satiksmi pa labo ceļa pusi (vai pa
labi valstīs ar satiksmi pa kreiso ceļa pusi);
77
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
pretī braucošo transportlīdzekļu priekšējiem lukturiem jābūt ieslēgtiem.
Saistītā informācija
•
•
City Safety™ (348 lpp.)
City Safety ierobežojumi (358 lpp.)
City Safety ierobežojumi
šķērsvirziena satiksmē
Dažos gadījumos City Safety var nespēt palīdzēt vadītājam tikt galā ar risku, ko rada pretī
braucošie ceļu šķērsojošie transportlīdzekļi.
Piemēri:
•
stabilitātes kontroles sistēma ESC iejaucas slidenu braukšanas apstākļu gadījumā;
•
ja pretī braucošais transportlīdzeklis tiek
uztverts pārāk vēlu;
•
ja pretī braucošo transportlīdzekli kaut kas
aizsedz;
•
ja pretī braucošajam transportlīdzeklim ir
izslēgti priekšējie lukturi;
•
ja pretī braucošais transportlīdzeklis brauc
neprognozējami, piemēram, pēdējā brīdī
strauji maina joslas.
}}
355
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Saistītā informācija
•
City Safety šķērsvirziena satiksmē
(355 lpp.)
•
•
City Safety ierobežojumi (358 lpp.)
City Safety — stūrēšanas palīdzība
izvairīšanās manevra veikšanai
City Safety stūrēšanas palīdzība var palīdzēt
vadītājam stūrēt prom no transportlīdzekļa/
šķēršļa, kad no sadursmes nevar izvairīties,
tikai bremzējot. City Safety stūrēšanas palīdzību nevar izslēgt, tā ir vienmēr aktivizēta.
•
•
•
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(343 lpp.)
Lēni braucoši/stāvoši transportlīdzekļi vai
šķēršļi.
City Safety tiek aktivizēta, pastiprinot vadītāja
stūrēšanas darbības, — tas notiek tikai tad, ja
vadītājs ir sācis izvairīšanās manevru, bet
nestūrē pietiekami, lai izvairītos no sadursmes.
Paralēli stūrēšanas darbības pastiprināšanai
tiek lietota arī bremžu sistēma, lai vēl vairāk
pastiprinātu stūrēšanas darbību. Pēc pabraukšanas garām šķērslim šī funkcija arī palīdz
iztaisnot automašīnu.
transportlīdzekļus;
riteņbraucējus;
gājējus;
lielus dzīvniekus.
Saistītā informācija
•
•
Jūsu automašīna stūrē sāņus
356
City Safety stūrēšanas palīdzība var noteikt:
City Safety™ (348 lpp.)
City Safety ierobežojumi (358 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
City Safety stūrēšanas palīdzības
ierobežojumi, veicot izvairīšanās
darbības
Automātiska bremzēšana, ja ir
bloķēts izvairīšanās manevrs ar
City Safety
Funkcijai City Safety var būt ierobežota funkcionalitāte vai tā var neiejaukties, piemēram:
Sistēma City Safety78 var palīdzēt vadītājam,
automātiski bremzējot automašīnu agrāk, ja
no sadursmes nevar izvairīties, tikai stūrējot.
Sistēma City Safety palīdz vadītājam, pastāvīgi
mēģinot paredzēt, vai sānos ir pieejama "izvairīšanās trajektorija", ja lēni braucošs vai stāvošs transportlīdzeklis priekšā tiek noteikts
novēloti.
ja automašīnas ātrums neatbilst diapazonam 50–100 km/h (30–62 mph);
•
ja vadītājs uzsāk izvairīšanās manevru.
•
•
ja no ātruma atkarīgais stūres pastiprinātājs darbojas ar samazinātu jaudu — piemēram, ja tas tiek dzesēts pārkaršanas
dēļ.
City Safety neiejaucas ar automātiskas bremzēšanas funkciju, kamēr vien vadītājam ir
iespēja izvairīties no sadursmes, veicot stūrēšanas manevru.
Tomēr, ja City Safety paredz, ka izvairīšanās
manevrs nav iespējams blakusjoslas satiksmes situācijas dēļ, šī funkcija var palīdzēt
vadītājam, automātiski sākot bremzēt agrāk.
Saistītā informācija
•
•
City Safety™ (348 lpp.)
City Safety ierobežojumi (358 lpp.)
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Saistītā informācija
•
City Safety — stūrēšanas palīdzība izvairīšanās manevra veikšanai (356 lpp.)
•
•
City Safety ierobežojumi (358 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(343 lpp.)
78
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(284 lpp.)
Automašīna (1) "neredz" iespējas izvairīties no
priekšā braucošā transportlīdzekļa (2) un līdz ar to
var bremzēt agrāk.
Jūsu automašīna
Lēni braucošs/stāvošs transportlīdzeklis
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
357
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
City Safety bremzē, konstatējot
pretimbraucošus
transportlīdzekļus
City Safety var palīdzēt vadītājam bremzēt
avārijas situācijā, ja pretimbraucošs transportlīdzeklis iebrauc jūsu automašīnas joslā.
Ja pretimbraucošs transportlīdzeklis iebrauc
jūsu automašīnas joslā un no sadursmes nevar
izvairīties, City Safety var samazināt automašīnas ātrumu ar mērķi samazināt trieciena
spēku.
Lai šī funkcija darbotos, ir jāpiepildās šādiem
kritērijiem:
•
jūsu automašīnas braukšanas ātrumam
jābūt lielākam par 4 km/h (3 mph);
•
•
ceļa posmam ir jābūt taisnam;
•
jūsu automašīnai ir jābūt izvietotai taisni
savā joslā;
•
pretimbraucošajam transportlīdzeklim ir
jāatrodas starp jūsu automašīnas joslas
horizontālajiem apzīmējumiem;
jūsu automašīnas joslai ir jābūt skaidriem
joslas horizontālajiem apzīmējumiem;
•
pretimbraucošā transportlīdzekļa priekšējiem lukturiem jābūt ieslēgtiem;
•
šī funkcija darbojas tikai frontālas sadursmes gadījumā;
•
šī funkcija var noteikt tikai transportlīdzekļus ar četriem riteņiem.
BRĪDINĀJUMS
Brīdinājumi un automātiskā bremzēšana,
ko izraisa tūlīt gaidāma sadursme ar pretī
braucošu transportlīdzekli, vienmēr tiek
aktivizēti ļoti novēloti.
Jūsu automašīna
Pretimbraucoši transportlīdzekļi
Saistītā informācija
•
•
79
358
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
City Safety™ (348 lpp.)
City Safety ierobežojumi (358 lpp.)
City Safety ierobežojumi
Noteiktās situācijās funkcija City Safety79 var
būt ierobežota.
Apkārtne
Zemi objekti
Darbību ierobežo arī piekārti priekšmeti, piemēram, karodziņš pie pagarinātas kravas uz
jumta, vai arī tādi piederumi kā papildu lukturi
un triecienstieņi, kas ir augstāki par dzinēja
pārsegu.
Buksēšana
Uz slidenām ceļa virsmām bremzēšanas attālums palielinās, un tas var samazināt City
Safety spēju novērst sadursmi. Bremžu pretbloķēšanas sistēma un stabilitātes kontrole
ESC80 ir izstrādāta tā, lai šādās situācijās
nodrošinātu vislabāko iespējamo bremzēšanas
spēku un saglabātu stabilitāti.
Pretimnākoša gaisma
Spēcīgas saules gaismas un atspīduma gadījumā var būt grūti pamanīt vējstiklā esošo
vizuālo brīdinājuma signālu, ja tiek lietotas
saulesbrilles, kā arī ja vadītājs neskatās taisni
uz priekšu.
Karstums
Ja pasažieru salona temperatūra ir augsta, piemēram, spēcīgas saules gaismas dēļ, vizuālo
brīdinājuma signālu vējstiklā var īslaicīgi
izslēgt.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Kameras un radiolokācijas bloka
redzamības lauks
Kameras redzamības lauks ir ierobežots, tādēļ
tā dažās situācijās nespēj noteikt gājējus, lielus dzīvniekus, velosipēdistus un transportlīdzekļus vai arī tie tiek uztverti vēlāk, nekā
prognozēts.
Netīri transportlīdzekļi var tikt uztverti vēlāk
par tīriem transportlīdzekļiem. Tumšajā diennakts laikā motocikli var tikt uztverti vēlu vai
netikt uztverti vispār.
Ja vadītāja displejā tiek parādīts teksta paziņojums par to, ka kameras un radiolokācijas
bloks ir bloķēts, iespējams, City Safety nevarēs noteikt gājējus, lielus dzīvniekus, velosipēdistus vai ceļa marķējumus automašīnas
priekšā. Tas nozīmē, ka funkcijas City Safety
darbība var būt ierobežota.
Taču kļūdas paziņojums netiek rādīts visās
situācijās, kad vējstikla sensori ir bloķēti, tādēļ
vadītājam jāpievērš uzmanība tam, lai vējstikls
un zona kameras un radiolokācijas bloka
priekšā būtu tīra.
Vadītāja iejaukšanās
Braukšana atpakaļgaitā
Braucot atpakaļgaitā, City Safety tiek īslaicīgi
deaktivizēta.
Zems ātrums
City Safety netiek aktivizēta ļoti zemā ātrumā
— zem 4 km/h (3 mph), tādēļ sistēma neiejaucas situācijās, kad automašīna tuvojas priekšā
esošam transportlīdzeklim ļoti lēni, piemēram,
novietojot stāvēšanai.
Dažādi
BRĪDINĀJUMS
Vadītāja atbalsta sistēmas brīdina tikai par
tiem šķēršļiem, kurus noteicis tās radara
bloks — tādēļ brīdinājums var netikt
sniegts vai var tikt sniegts ar aizkavēšanos.
•
Negaidiet brīdinājumu vai iejaukšanos.
Bremzējiet atbilstoši situācijai.
Aktīvs vadītājs
Vadītāja komandām vienmēr tiek dota priekšroka, tādēļ City Safety neiejaucas situācijās un
atliek brīdinājumu/iejaukšanos, kad vadītājs
izlēmīgi stūrē un palielina ātrumu pat tad, ja
sadursme nav novēršama.
Aktīvs un apzināts braukšanas stils tādēļ var
aizkavēt sadursmes brīdinājuma raidīšanu un
iejaukšanos, lai samazinātu nevajadzīgus brīdinājumus.
SVARĪGI
Vadītāja atbalsta komponentu apkopi
drīkst veikt tikai servisā — ieteicams autorizētā Volvo servisā.
80
Electronic Stability Control
}}
359
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
BRĪDINĀJUMS
•
360
Brīdinājumu sniegšana un bremžu
iedarbināšana var notikt vēlāk vai nenotikt vispār, ja situācija uz ceļa vai kāda
ārēja ietekme nozīmē to, ka kameras
un radiolokācijas bloks nevar pareizi
uztvert priekšā esošus gājējus, velosipēdistus, lielus dzīvniekus vai transportlīdzekļus.
•
Lai transportlīdzekļus varētu uztvert
naktī, to priekšējiem lukturiem un aizmugurējo lukturu blokam jābūt ieslēgtiem un spoži jāizgaismojas.
•
Kameras un radiolokācijas bloka spēja
uztvert gājējus un velosipēdistus ir
ierobežota. Sistēma var raidīt brīdinājumus un bremzēt, ja relatīvais ātrums
nepārsniedz 50 km/h (30 mph). Brīdinājumi un bremžu iedarbināšana gadījumos, kad tiek uztverti stāvoši vai lēni
braucoši transportlīdzekļi, ir aktīva, ja
braukšanas ātrums nepārsniedz
70 km/h (43 mph). Ātruma samazinājums lieliem dzīvniekiem ir mazāks par
15 km/h (9 mph), un to var sasniegt
braukšanas ātrumā, kas pārsniedz
70 km/h (43 mph). Brīdinājums un
bremžu aktivizēšana, konstatējot lielus
dzīvniekus, mazākā ātrumā ir mazāk
efektīva.
•
Brīdinājumi par stāvošām vai lēni braucošām automašīnām un lieliem dzīvniekiem var tikt izslēgti tumsas vai sliktas
redzamības dēļ.
•
Brīdinājumi un bremžu iedarbināšana
gadījumos, kad tiek uztverti gājēji un
velosipēdisti, izslēdzas, ja automašīnas
ātrums pārsniedz 80 km/h (50 mph).
•
Nenovietojiet, nepielīmējiet un nepiestipriniet neko vējstikla ārpusē vai iekšpusē priekšā kameras un radiolokācijas
blokam vai blakus tam, pretējā gadījumā var tikt traucētas no kameras darbības atkarīgās funkcijas.
•
Objekti, sniegs, ledus vai netīrumi
kameras sensora uztveršanas zonā var
samazināt tā funkcionalitāti, to pilnīgi
deaktivizēt vai arī sniegt nepareizus
funkciju rādījumus.
BRĪDINĀJUMS
•
City Safety automātiskās bremzēšanas
funkcija var novērst sadursmi vai samazināt sadursmes ātrumu, bet, lai nodrošinātu pilnīgu bremžu veiktspēju, vadītājam vienmēr ir jāspiež bremžu pedālis
— pat ja automašīna bremzē automātiski.
•
Brīdinājums un stūrēšanas palīdzība
tiek aktivizēta, tikai ja ir augsts sadursmes risks, — tādēļ jūs nedrīkstat gaidīt, kad tiks aktivizēts sadursmes brīdinājums vai City Safety iejauksies.
•
Brīdinājums un bremzēšana gadījumos, kad tiek noteikti gājēji un velosipēdisti, tiek deaktivizēta, ja automašīnas ātrums pārsniedz 80 km/h
(50 mph).
•
Strauji palielinot ātrumu, City Safety
neaktivizē automātiskās bremzēšanas
funkciju.
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Tirgus ierobežojumi
City Safety nav pieejama visās valstīs. Ja City
Safety nav redzama vidējā displeja izvēlnē
Iestatījumi, automašīna nav aprīkota ar šo
funkciju.
Meklēšanas ceļš centrālā displeja augšējā
skatā:
•
Iestatījumi
My Car
IntelliSafe
Saistītā informācija
•
•
City Safety™ (348 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(343 lpp.)
361
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
City Safety paziņojumi
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki paziņojumi saistībā ar sistēmu City Safety. Tālāk
ir sniegti daži piemēri.
Paziņojums
Tehniskie parametri
City Safety
Kad City Safety bremzē vai ir veikusi automātisko bremzēšanu, vairāki vadītāja displeja simboli var
izgaismoties saistībā ar teksta paziņojuma attēlošanu.
Autom. iejaukšanās
City Safety
Samaz. funkcionalitāte. Jāveic apkope
A
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
esošo taustiņu
.
Ja ziņojums tiek parādīts atkal, sazinieties ar
servisuA.
Saistītā informācija
•
362
City Safety™ (348 lpp.)
Sistēma nedarbojas pareizi. Ir jāsazinās ar servisuA.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Rear Collision Warning*81
BRĪDINĀJUMS
Warning82
Funkcija Rear Collision
(RCW) var
palīdzēt vadītājam izvairīties no aizmugures
sadursmēm.
Funkcija var brīdināt aizmugurē braucošo
transportlīdzekļu vadītājus par tūlīt gaidāmu
sadursmi ar pagrieziena rādītāju intensīvu mirgošanu.
Ja ātrums ir mazāks par 30 km/h (20 mph) un
funkcija uzskata, ka pastāv aizmugures sadursmes risks, drošības jostu spriegotāji var
nospriegot priekšējās drošības jostas. Sistēma
Whiplash Protection System tiek aktivizēta arī
sadursmes gadījumā.
•
Brīdinājums par aizmugures sadursmi
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
Brīdinājums par aizmugures sadursmi.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Dažos gadījumos RCW (Rear Collision
Warning) var nespēt palīdzēt vadītājam, ja
rodas sadursmes risks.
Tā var notikt, piemēram:
•
pārāk vēlu tiek uztverts transportlīdzeklis,
kas tuvojas no aizmugures;
•
transportlīdzeklis, kas tuvojas no aizmugures, pēdējā brīdī maina joslu;
•
automašīnas elektrosistēmai ir pievienota
piekabe, velosipēdu bagāžnieks vai tamlīdzīga ierīce — šajā gadījumā funkcija tiek
deaktivizēta automātiski.
PIEZĪME
Dažos tirgos RCW nebrīdina ar pagrieziena indikatoriem vietējo satiksmes noteikumu dēļ — tādos gadījumos šī funkcijas
daļa tiek deaktivizēta.
Saistītā informācija
•
•
81
82
83
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Tieši pirms sadursmes no aizmugures šī funkcija var aktivizēt arī darba bremzes, lai samazinātu automašīnas paātrinājumu sadursmes
laikā. Tomēr bremzes tiek aktivizētas tikai tad,
ja automašīna stāv. Nospiežot gāzes pedāli,
uzreiz tiek atlaista kājas bremze.
Šī funkcija tiek automātiski aktivizēta katrā
dzinēja iedarbināšanas reizē.
•
Rear Collision Warning*83
ierobežojumi
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
Rear Collision Warning* ierobežojumi
(363 lpp.)
Whiplash Protection System (45 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 363
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
PIEZĪME
Sistēmas Rear Collision Warning* brīdinājums ar pagrieziena rādītājiem tiek deaktivizēts, ja sadursmes brīdinājuma attālums
funkcijai City Safety tiek iestatīts uz viszemāko līmeni "Novēlota"/>
BLIS*
Funkcija BLIS84 palīdz vadītājam noteikt
transportlīdzekļus, kas atrodas pa diagonāli
aizmugurē no automašīnas un tās sānos, lai
sniegtu palīdzību intensīvā satiksmē uz
ceļiem ar vairākām joslām katrā virzienā.
Taču drošības jostu spriegošanas un bremzēšanas funkcijas joprojām darbojas.
PIEZĪME
BLIS darbības princips
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Aklā punkta zona
Ātri tuvojošamies transportlīdzekļu zona.
Sistēmai paredzēts reaģēt, kad:
Saistītā informācija
•
•
•
84
364
Rear Collision Warning* (363 lpp.)
Sistēmas City Safety brīdinājuma attāluma
iestatīšana (351 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(343 lpp.)
BLIS lampiņas atrašanās vieta.
BLIS ir vadītāja palīglīdzeklis, kura mērķis ir
brīdināt par:
•
transportlīdzekļiem automašīnas "aklajā
zonā";
•
transportlīdzekļiem, kas automašīnai
strauji tuvojas pa blakus esošo kreiso un
labo joslu.
•
•
automašīnu apdzen citi transportlīdzekļi;
automašīnai strauji tuvojas cits transportlīdzeklis.
Ja BLIS uztver transportlīdzekli 1. zonā vai
transportlīdzekli, kas strauji tuvojas 2. zonā,
attiecīgās puses sānu spoguli esošā indikatora
lampiņa nepārtraukti izgaismojas. Ja vadītājs
ieslēdz pagrieziena rādītāju, kas atrodas tajā
pašā pusē, kurā brīdinājums, tad indikatora
lampiņa pārstāj nepārtraukti izgaismoties un
sāk mirgot ar spilgtāku gaismu.
Blind Spot Information
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BLIS ir aktīva, kad vadītāja transportlīdzeklis
brauc ar ātrumu, kas pārsniedz 10 km/h
(6 mph).
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
Ja apdzenošo vai apsteidzošo transportlīdzekļu ātruma atšķirība pārsniedz 15 km/h
(9 mph), BLIS nereaģē.
PIEZĪME
Lampiņa iedegas tajā automašīnas pusē,
kurā sistēma ir uztvērusi transportlīdzekli.
Ja automašīna vienlaikus tiek apdzīta no
abām pusēm, iedegas abas lampiņas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Saistītā informācija
•
•
•
•
85
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
BLIS aktivizēšana vai deaktivizēšana
(365 lpp.)
BLIS aktivizēšana vai
deaktivizēšana
Funkciju BLIS85 var aktivizēt vai deaktivizēt.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Ja, iedarbinot dzinēju, BLIS ir aktivizēta, to
apstiprina sānu spoguļu indikatora lampiņu
iemirgošanās vienu reizi.
Ja, izslēdzot dzinēju, BLIS ir deaktivizēta, tā
paliks deaktivizēta arī, nākamreiz iedarbinot
dzinēju, un indikatora lampiņa netiks izgaismota.
Saistītā informācija
•
•
BLIS* (364 lpp.)
BLIS ierobežojumi (366 lpp.)
BLIS ierobežojumi (366 lpp.)
BLIS paziņojumi (367 lpp.)
Blind Spot Information
* Papildaprīkojums/piederums. 365
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BLIS ierobežojumi
BRĪDINĀJUMS
Noteiktās situācijās funkcija BLIS86 var būt
ierobežota.
•
•
BLIS nedarbojas asos līkumos.
BLIS nedarbojas, braucot atpakaļgaitā.
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Saistītā informācija
•
•
Gādājiet par šīs zonas tīrību — gan automašīnas kreisajā, gan labajā pusē87.
BLIS* (364 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(343 lpp.)
Ierobežojumu piemēri:
•
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus un sniegs,
tie var pasliktināt sistēmas darbību un
deaktivizēt brīdinājumus.
•
BLIS funkcija tiek automātiski deaktivizēta, ja automašīnas elektrosistēmai tiek
pievienota piekabe, velosipēdu bagāžnieks
vai tamlīdzīga ierīce.
•
Lai BLIS darbotos labi, automašīnas vilkšanas āķim nedrīkst būt uzstādīts velosipēdu bagāžnieks, bagāžas kaste vai tamlīdzīga ierīce.
86
87
366
Blind Spot Information
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BLIS paziņojumi
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki paziņojumi saistībā ar sistēmu BLIS88. Tālāk ir
sniegti daži piemēri.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Aklo zonu sensors
Sistēma nedarbojas pareizi. Ir jāsazinās ar servisuA.
Jāveic apkope
Aklo zonu sist. izslēgta
Sistēmas BLIS un CTA B ir deaktivizētas, jo automašīnas elektrosistēmai ir pievienota piekabe.
Pievienota piekabe
A
B
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Cross Traffic Alert*
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
.
esošo taustiņu
Ja ziņojums tiek parādīts atkal, sazinieties ar
servisuA.
Saistītā informācija
•
•
88
BLIS* (364 lpp.)
Cross Traffic Alert* (368 lpp.)
Blind Spot Information
* Papildaprīkojums/piederums. 367
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Cross Traffic Alert*89
CTA (Cross Traffic Alert) ir vadītāja atbalsta
sistēma, kas papildina sistēmu BLIS90 un
kuras mērķis ir palīdzēt vadītājam noteikt
sānisku satiksmes plūsmu aiz automašīnas,
braucot atpakaļgaitā.
Automātiskās bremzēšanas apakšfunkcija
var palīdzēt vadītājam apturēt automašīnu, ja
ir sadursmes risks ar nepamanītu transportlīdzekli.
mazākus objektus, piemēram, velosipēdistus
un gājējus.
CTA darbojas tikai tad, ja automašīna ripo
atpakaļgaitā vai ir ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
Ja CTA nosaka, ka kāds tuvojas automašīnai
no sāniem, par to liecina:
•
skaņas signāls — tas atskan tās puses
skaļrunī, no kuras tuvojas objekts;
•
centrālā displeja Novietošanas
palīgsistēma grafiskajā attēlā tiek attēlota
izgaismota ikona.
•
stāvvietā novietošanas palīgsistēmas
kameras augšējā skatā tiek attēlota ikona.
Vietu piemēri, kurās CTA var palīdzēt vadītājam
noteikt šķēršļus, braucot atpakaļgaitā.
CTA papildina BLIS, nosakot no sāniem braucošus transportlīdzekļus, piemēram, kad atpakaļgaitā izbraucat no stāvvietas.
CTA galvenais mērķis ir uztvert transportlīdzekļus. Labvēlīgos apstākļos tā var uztvert arī
89
90
368
Izgaismota CTA ikona Novietošanas
palīgsistēma grafiskajā attēlā ekrānā.
Ja vadītājs neievēro CTA brīdinājumu un
sadursme ir nenovēršama, tiek aktivizēta automātiskās bremzēšanas funkcija, lai apturētu
automašīnu, un pēc tam vadītāja displejā tiek
rādīts skaidrojošs teksta ziņojums, kādēļ ir
notikusi automašīnas bremzēšana.
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Brīdinājums par šķērsvirziena satiksmi, kad automašīna brauc atpakaļgaitā.
Blind Spot Information
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
•
Cross Traffic Alert* ierobežojumi
(369 lpp.)
•
•
•
Cross Traffic Alert* ziņojumi (371 lpp.)
Cross Traffic Alert* aktivizēšana vai deaktivizēšana (369 lpp.)
BLIS* (364 lpp.)
Stāvvietā novietošanas sistēma*
(394 lpp.)
Cross Traffic Alert*91 aktivizēšana
vai deaktivizēšana
Vadītājs var izvēlēties izslēgt brīdinājumu
funkcijā Cross Traffic Alert (CTA) — apakšfunkciju automātiskā bremzēšana nevar
izslēgt, un tā paliek aktīva.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS pogas rādījums — brīdinājuma
signāls un rādījums displejā par funkciju ir
deaktivizēts.
Funkcija tiek automātiski aktivizēta katrā dzinēja iedarbināšanas reizē.
Cross Traffic Alert*92 ierobežojumi
Cross Traffic Alert (CTA) funkcijai ar automātisko bremzēšanu noteiktās situācijās var būt
ierobežota funkcionalitāte. Iejaukšanās ar
bremzēšanu ir aktīva ātrumā, kas ir mazāks
par 15 km/h.
BRĪDINĀJUMS
Automātiskās bremzēšanas apakšfunkcija var noteikt tikai citus transportlīdzekļus, kas atrodas kustībā, — nevis stāvošus
šķēršļus, piemēram, riteņbraucēju vai
gājēju.
CTA ir noteikti ierobežojumi — piemēram, CTA
sensori nevar "redzēt" caur citām automašīnām vai šķēršļiem.
Tālāk ir sniegti daži piemēri situācijām, kad
CTA "redzamības lauks" var jau būt ierobežots, tādēļ tuvojošos transportlīdzekļus nevar
uztvert līdz brīdim, kad tie atrodas ļoti tuvu:
Saistītā informācija
•
•
91
92
Cross Traffic Alert* (368 lpp.)
Cross Traffic Alert* ierobežojumi
(369 lpp.)
brīdinājums par šķērsvirziena satiksmi, kad automašīna brauc atpakaļgaitā.
brīdinājums par šķērsvirziena satiksmi, kad automašīna brauc atpakaļgaitā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 369
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
portlīdzekli/objektu un strauji samazinās
"aklās zonas" apmērs.
Papildu ierobežojumu piemēri
• Automātiskās bremzēšanas apakšfunkcija nosaka tikai braucošus transportlīdzekļus un tādēļ nevar "redzēt", piemēram, stacionārus šķēršļus, riteņbraucējus
vai gājējus, kā arī nevar attiecīgi bremzēt.
automašīna ir novietota stāvēšanai dziļi stāvvietā;
•
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus un sniegs,
tie var pasliktināt sistēmas darbību un
deaktivizēt brīdinājumus.
•
CTA tiek automātiski deaktivizēta, ja automašīnas elektrosistēmai tiek pievienota
piekabe, velosipēdu bagāžnieks vai tamlīdzīga ierīce.
•
Lai CTA darbotos labi, automašīnas vilkšanas āķim nedrīkst būt uzstādīts velosipēdu
bagāžnieks, bagāžas kaste vai tamlīdzīga
ierīce.
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Slīpā stāvvietā CTA var pilnīgi neko neuztvert vienā
pusē.
CTA aklās zonas sektors.
Sektors, kurā CTA nespēj uztvert/"redzēt".
Taču, ja automašīna lēnām brauc atpakaļgaitā,
mainās leņķis attiecībā pret bloķējošo trans-
370
Saistītā informācija
•
•
Cross Traffic Alert* (368 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(343 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Cross Traffic Alert*93 ziņojumi
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki ziņojumi saistībā ar sistēmu Cross Traffic Alert
(CTA). Tālāk ir sniegti daži piemēri.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Aklo zonu sensors
Sistēma nedarbojas pareizi. Ir jāsazinās ar servisuA.
Jāveic apkope
Aklo zonu sist. izslēgta
Sistēmas BLISB un CTA ir deaktivizētas, jo automašīnas elektrosistēmai ir pievienota piekabe.
Pievienota piekabe
A
B
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Blind Spot Information System
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
esošo taustiņu
.
Ja ziņojums tiek parādīts atkal, sazinieties ar
servisuA.
Saistītā informācija
•
•
•
93
Cross Traffic Alert* (368 lpp.)
BLIS* (364 lpp.)
Cross Traffic Alert* ierobežojumi
(369 lpp.)
Brīdinājums par šķērsvirziena satiksmi, kad automašīna brauc atpakaļgaitā.
* Papildaprīkojums/piederums. 371
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ceļazīmju informācija*
(RSI94)
Ceļazīmju informācijas funkcija
var
palīdzēt vadītājam ievērot ar ātrumu saistītas
ceļazīmes un noteiktas aizlieguma zīmes.
PIEZĪME
Noteiktos tirgos ceļazīmju informācijas
funkcija* ir pieejama tikai kombinācijā ar
Sensus Navigation*.
BRĪDINĀJUMS
•
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Nolasāmu zīmju piemēri95.
RSI var sniegt informāciju par pašreiz atļauto
ātrumu, automaģistrāles vai ceļa sākumu/
beigām, apdzīšanas aizliegumu, vienvirziena
ceļu u.c.
Ja automašīna pabrauc garām ātruma ierobežojuma zīmei, tā tiek rādīta vadītāja displejā un
vējstikla displejā*.
94
95
372
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
•
Ceļazīmju informācijas* attēlojuma režīms
(373 lpp.)
•
Ceļazīmju informācija un Sensus
Navigation* (375 lpp.)
•
Brīdinājums par ātruma ierobežojumu un
fotoradaru no ceļazīmju informācijas sistēmas* (376 lpp.)
•
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
(378 lpp.)
Ceļazīmju informācijas funkcijas* aktivizēšana vai deaktivizēšana (373 lpp.)
Road Sign Information
Ceļazīmes atšķiras atkarībā no tirgus – šo instrukciju attēlos ir redzami tikai daži piemēri.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ceļazīmju informācijas funkcijas*
aktivizēšana vai deaktivizēšana
PIEZĪME
Ceļazīmju informācijas funkcija (RSI96) ir
neobligāta — vadītājs var izvēlēties šo funkciju aktivizēt vai deaktivizēt.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
•
Ja ir aktivizēta automātiskā ātruma
ierobežotāja funkcija, ceļazīmju informācija vadītāja displejā tiek rādīta, pat
ja ceļazīmju informācijas funkcija nav
aktivizēta.
•
Lai noņemtu ceļazīmju informāciju no
vadītāja displeja, ir jādeaktivizē gan
automātiskais ātruma ierobežotājs, gan
ceļazīmju informācijas funkcija.
•
Kad automātiskā ātruma ierobežotāja
funkcija ir aktivizēta, bet ceļazīmju
informācijas funkcija ir deaktivizēta,
ceļazīmju informācijas brīdinājumi
netiek rādīti. Lai saņemtu brīdinājumus,
ir jāaktivizē arī ceļazīmju informācijas
funkcija.
Saistītā informācija
•
•
•
96
97
98
Ceļazīmju informācija* (372 lpp.)
Automātiskais ātruma ierobežotājs
(298 lpp.)
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
(378 lpp.)
RSI: Road Sign Information.
Road Sign Information
Ceļazīmes atšķiras atkarībā no tirgus — šo norādījumu ilustrācijās ir attēloti tikai piemēri.
Ceļazīmju informācijas* attēlojuma
režīms
Ceļazīmju informācijas funkcija (RSI97) attēlo
ceļazīmes dažādos veidos (atkarībā no zīmes
un situācijas).
Reģistrētās ātruma informācijas piemērs98.
Kad funkcija nosaka ceļazīmi ar ātruma ierobežojumu, vadītāja displejā šī zīme tiek attēlota
kā simbols kombinācijā ar krāsainu rādījumu
spidometrā.
Ja automašīna ir aprīkota ar sistēmu Sensus
Navigation*, ar ātrumu saistītā informācija tiek
iegūta arī no kartes datiem, kas nozīmē, ka
informācija par ātruma ierobežojumu vadītāja
displejā var tikt rādīta vai mainīta, nepabraucot
garām ar ātrumu saistītai zīmei.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 373
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Papildus ātruma ierobežojuma simbolam var tikt attēlota arī vēl cita zīme98, piemēram, apdzīšanas aizlieguma zīme.
Ja automašīna ir aprīkota ar sistēmu Sensus
Navigation*, parasti tiek rādītas tiešas ātruma
ierobežojuma zīmes — netiešas ātruma ierobežojuma zīmes tiek rādītas tikai tad, ja kartes
datos nav informācijas par ātruma ierobežojumu attiecīgajai ceļa daļai.
Ja vadītājs uzbrauc uz ceļa,
kam ceļa malā uzstādīta
iebraukšanas aizlieguma
zīme, šīs zīmes simbols98
mirgo vadītāja displejā kā brīdinājums.
Netieša ātruma ierobežojuma zīmes piemērs98:
Ja automašīna ir aprīkota ar sistēmu Sensus
Navigation*, kartes dati tiek izmantoti, lai
noteiktu, vai automašīna nebrauc nepareizajā
virzienā.
Vadītājs var aktivizēt arī skaņas brīdinājumu,
kas tiek aktivizēts, braucot pret ceļu, kas ir
atzīmēts ar iebraukšanas aizlieguma zīmi, ja ir
aktivizēta funkcija Audio brīdinājums par
ceļa zīmi.
Ātruma ierobežojums vai
automaģistrāles beigas
Kad funkcija nosaka "netiešu ātruma ierobežojuma zīmi", kas norāda pašreizējā ātruma ierobežojuma beigas, — piemēram, automaģistrāles beigās — vadītāja displejā ir redzams simbols ar attiecīgo ceļazīmi.
98
374
Visu ierobežojumu beigas.
Automaģistrāles beigas.
Vadītāja displeja simbols nodziest pēc
10–30 sekundēm un neiedegas, kamēr automašīna nepabrauc garām nākamajai ar ātruma
ierobežojumu saistītajai zīmei.
tāja displejā ir redzams simbols ar attiecīgo
ceļazīmi.
Tiešas ātruma ierobežojuma
zīmes piemērs98.
Vadītāja displeja simbols nodziest pēc
aptuveni 5 minūtēm un neiedegas, kamēr
automašīna nepabrauc garām nākamajai ar
ātruma ierobežojumu saistītajai zīmei.
Ja automašīna ir aprīkota ar sistēmu Sensus
Navigation*, ātruma ierobežojuma zīmes vadītāja displejā tiek rādītas, kad kartes datos ir
informācija par ātruma ierobežojumu attiecīgajai ceļa daļai, pat ja nav pabraukts garām
tiešai zīmei. Ja kartes datos nav informācijas,
zīme nodziest, kad ir pagājušas
aptuveni 3 minūtes kopš pabraukšanas garām
ātruma ierobežojuma zīmei.
Mainīts ātruma ierobežojums
Pabraucot garām tiešai ātruma ierobežojuma
zīmei, kad mainās ātruma ierobežojums, vadī-
Ceļazīmes atšķiras atkarībā no tirgus — šo norādījumu ilustrācijās ir attēloti tikai piemēri.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Papildu zīmes
Daži ātruma ierobežojumi ir
spēkā, piemēram, tikai pēc
noteikta attāluma vai noteiktā
diennakts laikā. Vadītājs tiek
informēts par šādu informāciju, zem ātruma ierobežojuma simbola attēlojot
papildu zīmes simbolu. Vadītāja displejā tiks
attēlots papildu simbols DIST vai TIME.
Vadītāja displejā zem ātruma
simbola98 izvietots papildu
zīmes simbols tukša rāmja
veidolā nozīmē, ka funkcija ir
noteikusi papildu zīmi ar
informāciju, kura papildina
pašreizējo ātruma ierobežo-
Papildu zīmju piemēri98.
Dažreiz vienam un tam pašam ceļam ir noteikti
atšķirīgi ātruma ierobežojumi - tādā gadījumā
papildu zīme norāda apstākļus, kādos ir spēkā
atšķirīgie braukšanas ātrumi. Konkrētais ceļa
posms var, piemēram, būt īpaši bīstams satiksmei lietū un/vai miglā.
•
Nosakot zīmes, kas netieši norāda uz
ātruma ierobežojumu, piemēram, autostrādes, šosejas ar nodalītām brauktuvēm
un pilsētas ierobežojuma zīmes.
•
Ja sistēmai šķiet, ka iepriekš uztvertā
ātruma ierobežojuma zīme vairs nav
spēkā, bet jauna zīme nav uztverta.
PIEZĪME
Noteiktos tirgos ceļazīmju informācijas
funkcija* ir pieejama tikai kombinācijā ar
Sensus Navigation*.
Zīme "Skola" un "Bērni"
Ja satelītnavigācijas kartes
datos99 ir ietverta brīdinājuma zīme98 "Skola" vai
"Bērni", vadītāja displejā tiek
rādīta šā tipa zīme.
Saistītā informācija
•
•
98
99
Ja automašīna ir aprīkota ar Sensus
Navigation*, ātruma informācija tiek nolasīta
no navigācijas ierīces šādos gadījumos:
jumu.
Papildu zīme ar informāciju par lietu tiek rādīta
tikai gadījumā, ja tiek lietoti vējstikla tīrītāji.
Ja automašīnas elektrosistēmai ir pievienota
piekabe un jūs pabraucat garām ceļazīmei ar
papildzīmi "piekabe", norādītais ātrums tiek
attēlots vadītāja displejā.
Ceļazīmju informācija un Sensus
Navigation*
Ceļazīmju informācija* (372 lpp.)
PIEZĪME
Izmantojot lejupielādētu trešās puses lietotni navigācijai, nav pieejams atbalsts ar
ātrumu saistītajai informācijai.
Saistītā informācija
•
Ceļazīmju informācija* (372 lpp.)
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
(378 lpp.)
Ceļazīmes atšķiras atkarībā no tirgus — šo norādījumu ilustrācijās ir attēloti tikai piemēri.
Tikai automašīnās ar Sensus Navigation*.
* Papildaprīkojums/piederums. 375
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Brīdinājums par ātruma
ierobežojumu un fotoradaru no
ceļazīmju informācijas sistēmas*
Ja tiek pārsniegts fotoradara informācijas
norādītais ātruma ierobežojums, vienmēr tiek
raidīts ātruma pārsniegšanas brīdinājums.
Ceļazīmju informācijas sistēma (RSI100) ietver
apakšfunkcijas, kas var brīdināt vadītāju, ja ir
pārsniegts ātruma ierobežojums vai darbojas
fotoradari.
Ātruma ierobežojuma brīdinājums brīdina
vadītāju, ja tiek pārsniegts spēkā esošais
ātruma ierobežojums vai iepriekš atlasītais
"maksimālais ātrums" — šis brīdinājums tiek
vienreiz atkārtots pēc aptuveni 1 minūtes vienā
un tajā pašā ātruma ierobežojuma zonā, ja vien
vadītājs nesamazina ātrumu.
Jauns brīdinājums par ātruma ierobežojuma
pārsniegšanu ar atgādinājumu tiks aktivizēts,
tikai kad automašīna sasniegs citu/jaunu
ātruma ierobežojuma zonu.
PIEZĪME
Informācijas piemēri par fotoradaru un ātruma ierobežojumu vadītāja displejā.
Ātruma ierobežojuma brīdinājums
Ātruma brīdinājums tiek
sniegts vadītāja displejā,
ātruma pārsniegšanas laikā
īslaicīgi mirgojot simbolam101,
kas norāda spēkā esošo
atļauto maksimālo ātrumu.
Lai atskaņotu brīdinājuma skaņu, ja tiek
pārsniegts vajadzīgais ātrums, Ātruma
ierobežojuma brīdinājums funkcijai ir
jābūt aktivizētai un Audio brīdinājums par
ceļa zīmi apakšfunkcijai ir jābūt iestatītai
uz Ieslēgta. Brīdinājuma skaņa tiek atskaņota, ja automašīnas ātrums pārsniedz ceļa
zīmju informācijas funkcijas rādīto ātrumu
vadītāja displejā.
Brīdinājums par fotoradaru
Ar ceļazīmju informācijas funkciju un Sensus Navigation
aprīkota automašīna var
sniegt vadītāja displejā informāciju par gaidāmu fotoradaru102
Ja automašīna pārsniedz noteikto ātruma ierobežojumu un ir aktivizēta funkcija Ātruma
ierobežojuma brīdinājums, tiek sniegts
ātruma brīdinājums, kad automašīna tuvojas
fotoradaram, ar nosacījumu, ka attiecīgā
reģiona navigācijas kartē ir informācija par
fotoradariem.
PIEZĪME
Ir pieejama iespēja aktivizēt skaņas brīdinājumu par fotoradariem neatkarīgi no automašīnas ātruma un pārsniegtā ātruma ierobežojuma, pat ja funkcija Audio
brīdinājums par ceļa zīmi ir deaktivizēta.
100Road Sign Information
101 Ceļazīmes ir pielāgotas katram tirgum — šeit norādītā zīme ir tikai piemērs.
102 Informācija par fotoradariem navigācijas kartē nav pieejama visos tirgos/reģionos.
376
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Saistītā informācija
•
•
•
Ceļazīmju informācija* (372 lpp.)
Ceļazīmju informācijas funkcijas* brīdinājumu aktivizēšana vai deaktivizēšana
(377 lpp.)
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
(378 lpp.)
Ceļazīmju informācijas funkcijas*
brīdinājumu aktivizēšana vai
deaktivizēšana
Ceļazīmju informācijas (RSI103) apakšfunkcija
Ātruma ierobežojuma brīdinājums ir neobligāta — vadītājs var izvēlēties šo apakšfunkciju aktivizēt vai deaktivizēt.
2. Atlasiet Ātruma ierobežojuma
brīdinājums.
> Funkcija tiek aktivizēta, un parādās
ātruma ierobežojuma atlasītājs.
3. Noregulējiet ātruma brīdinājuma ierobežojumu, ekrānā spiežot augšup/lejup vērsto
bultiņu.
Ātruma brīdinājuma aktivizēšana
1.
2. Atlasiet Ātruma ierobežojuma
brīdinājums.
> Funkcija tiek aktivizēta, un parādās
ātruma ierobežojuma atlasītājs.
Ātruma brīdinājuma ierobežojuma
pielāgošana
Vadītājs var izvēlēties saņemt brīdinājumu lielākā ātrumā, nekā norādīts ceļazīmē.
Atlasiet ātruma brīdinājuma ierobežojumu,
rīkojoties šādi:
1.
103Road
Sign Information
(Ievērojiet: kad vadītāja displejā ir redzams fotoradara
simbols, funkcija neņem vērā
atlasīto ierobežojuma pielāgojumu.)
Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
Skaņas brīdinājuma aktivizēšana
saistībā ar ātruma brīdinājumu
Skaņas brīdinājuma iestatījumu varat mainīt
šādi:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2. Atlasiet/noņemiet atlasi Audio
brīdinājums par ceļa zīmi, lai aktivizētu/
izslēgtu skaņas brīdinājumu.
Ja ir aktivizēta funkcija Audio brīdinājums
par ceļa zīmi, vadītājs tiek brīdināts, arī braucot pretēja virziena satiksmes ceļa/iebraukšanas aizlieguma zīmes virzienā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 377
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Speed camera warning aktivizēšana
Ja automašīna ir aprīkota ar sistēmu Sensus
Navigation* un kartes datos ir ietverta informācija par fotoradariem, vadītājs var izvēlēties, lai
tiktu aktivizēts skaņas brīdinājums, kad automašīna tuvojas fotoradaram.
Skaņas brīdinājuma iestatījumu varat mainīt
šādi:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2. Atlasiet/noņemiet atlasi Audio
brīdinājums par fotoradaru, lai aktivizētu/izslēgtu skaņas brīdinājumu par fotoradaru.
Saistītā informācija
•
•
•
Ceļazīmju informācija* (372 lpp.)
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
(378 lpp.)
PIEZĪME
Funkcija RSI var sajaukt dažu veidu velosipēdu turētājus, kas paredzēti pievienošanai
piekabju elektrības kontaktligzdai, ar pievienotām piekabēm. Šādos gadījumos
vadītāja displejā var tikt rādīta nepareiza
informācija par ātrumu.
Noteiktās situācijās funkcija ceļazīmju informācijas funkcija (RSI104) var būt ierobežota.
Funkcijas darbību ierobežojošu faktoru piemēri:
•
•
•
•
izbalējušas zīmes
•
Pilnīgi/daļēji aizsegtas vai slikti novietotas
zīmes
•
Ar salnu, sniegu un/vai dubļiem pilnīgi vai
daļēji noklātas zīmes
•
Digitālās ceļu kartes105 ir novecojušas vai
neprecīzas vai tajās nav informācijas par
ātrumu106.
Ceļa līkumos izvietotas zīmes
PIEZĪME
Pagrieztas vai bojātas zīmes
Zīmes, kas izvietotas augstu virs brauktuves
Brīdinājums par ātruma ierobežojumu un
fotoradaru no ceļazīmju informācijas sistēmas* (376 lpp.)
104 Road Sign Information
105 Automašīnās, kas aprīkotas ar Sensus Navigation*.
106Kartes dati ar ātruma informāciju nav pieejami par visiem
378
Ceļazīmju informācijas
ierobežojumi*
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Saistītā informācija
•
•
Ceļazīmju informācija* (372 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(343 lpp.)
PIEZĪME
Noteiktos tirgos ceļazīmju informācijas
funkcija* ir pieejama tikai kombinācijā ar
Sensus Navigation*.
reģioniem.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Driver Alert Control
BRĪDINĀJUMS
Funkcijas Driver Alert Control (DAC) mērķis ir
palīdzēt vadītājam ievērot, ka braukšana kļūst
nevienmērīgāka, piemēram, ja vadītājs kļūst
izklaidīgs vai miegains.
DAC uzdevums ir uztvert lēnu braukšanas
spēju pasliktināšanos, un tā galvenokārt ir
paredzēta izmantošanai, braucot pa maģistrālajiem ceļiem. Funkcija nav paredzēta pilsētas
satiksmei.
Šī funkcija tiek aktivizēta, kad ātrums pārsniedz 65 km/h (40 mph) un paliek aktīva tik
ilgi, kamēr ātrums ir lielāks par 60 km/h
(37 mph).
Driver Alert Control nedrīkst lietot braukšanas laika palielināšanai. Vadītājam ir jāieplāno pārtraukumi pēc regulāriem intervāliem un labi jāatpūšas.
BRĪDINĀJUMS
Driver Alert Control skaņas signāls jāuztver
ļoti nopietni, jo miegains autovadītājs bieži
vien pats neapzinās savu stāvokli.
Automašīna joslā tiek vadīta dīvaini.
Ja vadītāja rīcība kļūst
manāmi nesakarīga, vadītājs
par to tiek brīdināts ar šo simbolu vadītāja displejā, skaņas
signālu un teksta ziņojumu
Pien. laiks pārtraukumam.
Ja atskan signāls vai jūs jūtaties noguris:
•
Drošā veidā apturiet automašīnu,
tiklīdz tas ir iespējams, un atpūtieties.
Pētījumi liecina, ka braukt nogurušam ir tikpat bīstami, cik braukt alkohola vai citu
vielu reibumā.
Ja automašīna ir aprīkota ar Sensus
Navigation* un ir aktivizēta funkcija Atpūtas
pieturvietu norādes, tiek rādīti arī piemērotas
atpūtas vietas ieteikumi.
Brīdinājums pēc kāda laika tiek atkārtots, ja
braukšanas spējas nav uzlabojušās.
DAC nolasa automašīnas pozīciju joslā.
Kamera uztver malu marķējumus, kas uzkrāsoti uz brauktuves, un salīdzina ceļa posmu ar
vadītāja stūrēšanas kustībām.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 379
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Saistītā informācija
380
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
•
Atpūtas vietu norāžu atlasīšana, ja ir
saņemts brīdinājums no Driver Alert
Control (381 lpp.)
Driver Alert Control aktivizēšana vai deaktivizēšana (380 lpp.)
•
Driver Alert Control ierobežojumi
(381 lpp.)
Driver Alert Control aktivizēšana
vai deaktivizēšana
Funkciju Driver Alert Control (DAC) var aktivizēt vai deaktivizēt.
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Atlasiet My Car
Alert Control.
IntelliSafe
Driver
3. Atlasiet vai noņemiet atlasi Brīdinājums
par modrību, lai funkciju aktivizētu vai
deaktivizētu.
Saistītā informācija
•
•
Driver Alert Control (379 lpp.)
Driver Alert Control ierobežojumi
(381 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Atpūtas vietu norāžu atlasīšana, ja
ir saņemts brīdinājums no Driver
Alert Control
Automašīnās, kas aprīkotas ar sistēmu
Sensus Navigation*, vadītājs var aktivizēt
palīgu, kas var automātiski ieteikt piemērotu
atpūtas vietu, kad Driver Alert Control (DAC)
aktivizē brīdinājumu.
Var atlasīt, vai funkcijai Atpūtas pieturvietu
norādes ir jābūt aktivizētai vai deaktivizētai.
1.
Driver Alert Control ierobežojumi
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
Noteiktās situācijās funkcija Driver Alert
Control (DAC) var būt ierobežota.
Dažkārt sistēma var brīdināt, neraugoties uz
to, ka braukšanas spējas nav pasliktinājušās,
piemēram:
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas (LKA107)
mērķis ir palīdzēt vadītājam samazināt risku,
ka automašīna var nejauši izbraukt no savas
joslas, braucot pa automaģistrālēm un līdzīgiem galvenajiem ceļiem.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija stūrē automašīnu atpakaļ savā joslā un/vai brīdina vadītāju ar stūres vibrāciju.
•
•
IntelliSafe
nelīdzenas ceļa virsmas gadījumā.
BRĪDINĀJUMS
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Atlasiet My Car
Alert Control.
spēcīga sānu vēja gadījumā
Dažos gadījumos vadītāja nogurums neietekmē vadītāja rīcību — piemēram, lietojot
funkciju Pilot Assist* — un līdz ar to funkcija DAC vadītāju nebrīdina.
Driver
Tādēļ ir svarīgi vienmēr apturēt automašīnu
un pārtraukt braukšanu, tiklīdz jūtaties
nedaudz noguris, neatkarīgi no tā, vai funkcija par to ir brīdinājusi.
3. Atlasiet vai noņemiet atlasi Atpūtas
pieturvietu norādes, lai funkciju aktivizētu vai deaktivizētu.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija ir aktīva
braukšanas ātruma intervālā 65–200 km/h
(40–125 mph) uz ceļiem ar skaidri redzamām
sānu līnijām.
Šī funkcija var nebūt pieejama uz šauriem
ceļiem — tādā gadījumā tai tiek ieslēgts gaidīšanas režīms. Šī funkcija kļūst atkal pieejama,
kad ceļš ir pietiekoši plats.
Saistītā informācija
•
•
Driver Alert Control (379 lpp.)
PIEZĪME
Driver Alert Control ierobežojumi
(381 lpp.)
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Saistītā informācija
•
•
107 Lane
Keeping Aid
Driver Alert Control (379 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(343 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 381
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
PIEZĪME
Ja ir ieslēgti pagrieziena rādītāji, joslas
ievērošanas palīgfunkcija nestūrē un neaktivizē brīdinājumus.
BRĪDINĀJUMS
Kamera uztver ceļa/joslas sānu līnijas.
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija brīdina, izmantojot
stūres vibrāciju.
Atkarībā no iestatījumiem joslas saglabāšanas
palīgfunkcija darbojas, kā norādīts tālāk.
• Palīdzība aktivizēts: kad automašīna
tuvojas joslas sānu līnijai, funkcija aktīvi
stūrē to atpakaļ tās joslā, piemērojot
nelielu stūres griezes momentu.
• Brīdināj. aktivizēts: ja automašīna gatavojas šķērsot joslas līniju, vadītājs tiek brīdināts ar stūres vibrāciju.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija stūrē automašīnu
atpakaļ savā joslā.
382
Ir iespējams arī variants, kurā gan stūrēšanas
palīdzība, gan brīdinājums tiek aktivizēts vienlaikus.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija
neiejaucas
• Lane Keeping Aid Stūrējiet
Ja vadītājs seko norādei un sāk stūrēt, funkcija
tiek iestatīta gaidīšanas režīmā un tiek rādīts
šāds ziņojums:
• Lane Keeping Aid Gaidīšanas režīms,
līdz tiek sākta stūrēšana
Funkcija nav pieejama, līdz vadītājs atkal sāk
stūrēt automašīnu.
Joslu palīdzības funkcijas
aktivizēšana vai deaktivizēšana
Funkcija Lane Keeping Aid (LKA) (LKA108) ir
neobligāta — vadītājs var izvēlēties šo funkciju aktivizēt vai deaktivizēt.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
Joslu palīdzības funkcijas aktivizēšana vai
deaktivizēšana (383 lpp.)
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija neieslēdzas asos
iekšmalas līkumos.
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas ierobežojumi (384 lpp.)
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Dažās situācijās joslas ievērošanas palīgfunkcija atļaus šķērsot sānu līnijas, neiejaucoties ar
stūrēšanas palīdzību vai brīdinājumu, — piemēram, izmantojot pagrieziena rādītājus vai
veicot pagriezienus.
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas simboli
un paziņojumi (385 lpp.)
Saistītā informācija
Rokas uz stūres
Lai darbotos stūrēšanas palīdzība ar joslas
saglabāšanas palīgsistēmu, vadītājam ir jātur
rokas uz stūres, ko sistēma turpinās kontrolēt.
•
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
(381 lpp.)
•
Joslu palīdzības opcijas atlasīšana
(384 lpp.)
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas ierobežojumi (384 lpp.)
Ja vadītājs netur rokas uz
stūres, atskan brīdinājuma
signāls un ir redzams ziņojums ar aicinājumu vadītājam
aktīvi stūrēt automašīnu:
383
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Joslu palīdzības opcijas atlasīšana
Vadītājs var atlasīt, kā sistēma Lane Keeping
Aid (LKA109) reaģē, ja automašīna izbrauc no
joslas.
1. Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe.
2. Situācijā Lane Keeping Aid režīms atlasiet, kā funkcijai reaģēt:
• Palīdzība — sniedz stūrēšanas palīdzību, nebrīdinot vadītāju
• Abi — vadītājs tiek brīdināts gan ar stūres vibrāciju, gan ar stūrēšanas palīdzības sistēmas iejaukšanos.
• Brīdināj. — vadītājs tiek brīdināts tikai
ar stūres vibrāciju.
Saistītā informācija
•
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
(381 lpp.)
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas
ierobežojumi
Noteiktos apgrūtinātas braukšanas apstākļos
joslas ievērošanas palīgfunkcija (LKA110) var
nespēt pareizi palīdzēt vadītājam. Tādos gadījumos ieteicams šo funkciju izslēgt.
Šādu apstākļu piemēri:
•
•
•
•
•
ceļu remonta darbi;
apledojuši ceļi;
384
Keeping Aid
Keeping Aid
Keeping Aid
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Saistītā informācija
•
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
(381 lpp.)
•
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(284 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(343 lpp.)
sliktas kvalitātes brauktuves;
ļoti "sportisks" braukšanas stils;
slikti laika apstākļi ar samazinātu redzamību;
•
ceļi ar neskaidrām sānu līnijām vai bez
tām;
•
asas malas vai līnijas, kas nav joslu sānu
līnijas;
•
ja no ātruma atkarīgais stūres pastiprinātājs darbojas ar samazinātu jaudu — piemēram, ja tas tiek dzesēts pārkaršanas
dēļ.
Funkcija nevar noteikt barjeras, margas vai
tamlīdzīgus šķēršļus šosejas malā.
108Lane
109Lane
110 Lane
PIEZĪME
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas
simboli un paziņojumi
nas palīgfunkciju (LKA111). Tālāk ir sniegti daži
piemēri.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un paziņojumi saistībā ar joslas ievērošaSimbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Vadītāja atbalsta sist.
Sistēma nedarbojas pareizi. Ir jāsazinās ar servisuA.
Samaz. funkcionalitāte. Jāveic apkope
Vējstikla sensors
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu
Lane Keeping Aid
Stūrējiet
Lane Keeping Aid
Gaidīšanas režīms, līdz tiek sākta stūrēšana
A
Kameras spēja redzēt automašīnas priekšā esošo ceļa posmu ir ierobežota.
Stūrēšanas palīgsistēma LKA nedarbojas, ja vadītājs netur rokas uz stūres.
Ievērojiet instrukcijas un stūrējiet automašīnu.
LKA tiek iestatīta gaidīšanas režīmā, līdz vadītājs atkal sāk stūrēt automašīnu.
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
111
Lane Keeping Aid
}}
385
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
.
esošo taustiņu
Ja ziņojums tiek parādīts atkal, sazinieties ar
servisuA.
Saistītā informācija
386
•
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
(381 lpp.)
•
Joslas ievērošanas palīgfunkcijas attēlojuma režīms (387 lpp.)
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas ierobežojumi (384 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Joslas ievērošanas palīgfunkcijas
attēlojuma režīms
Nav pieejama
Vadītāja displejā joslas ievērošanas palīgfunkcija (LKA112) tiek vizualizēta ar simboliem, kas
ir atkarīgi no situācijas.
Tālāk ir sniegti daži simbolu
piemēri un aprakstītas situācijas, kurās tie tiek attēloti:
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija norāda, ka
sistēma sniedz brīdinājumu un/vai mēģina iestūrēt automašīnu atpakaļ joslā.
Saistītā informācija
•
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
(381 lpp.)
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas ierobežojumi (384 lpp.)
Nav pieejama — simbola joslas sānu līnijas ir
PELĒKĀ krāsā.
Pieejama
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija nespēj
uztvert joslas sānu līnijas, ātrums ir pārāk
zems vai ceļš ir pārāk šaurs.
Stūrēšanas palīgsistēmas rādījums/
brīdinājums
Pieejama — simbola joslas sānu līnijas ir BALTĀ
krāsā.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija uztver vienu
vai abas joslas sānu līnijas.
Stūrēšanas palīgsistēma/brīdinājums — simbola
joslas sānu līnijas ir KRĀSAINAS.
112 Lane
Keeping Aid
387
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stūrēšanas palīdzība sadursmes
riska gadījumā
Funkcija Sadursmes novēršanas palīdzība
var palīdzēt vadītājam samazināt risku, ka
automašīna netīši izbrauks no tās joslas
un/vai izraisīs sadursmi ar citu transportlīdzekli vai šķērsli, aktīvi stūrējot automašīnu
atpakaļ tās joslā un/vai veicot izvairīšanās
manevru.
Funkcija sastāv no šīm apakšfunkcijām:
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks izbraukt no
joslas
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas sadursmes risks
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir aizmugurējas
sadursmes risks*
Pēc automātiskas nostrādāšanas vadītājam
par to tiek paziņots ar teksta ziņojumu:
Sadursmes novēršanas palīdzība Autom.
iejaukšanās
BRĪDINĀJUMS
•
•
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks izbraukt no
joslas (389 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas sadursmes risks (390 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir aizmugurējas
sadursmes risks* (391 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi sadursmes riska gadījumā (392 lpp.)
•
Simboli un ziņojumi stūrēšanas palīdzībai
sadursmes riska gadījumā (393 lpp.)
Stūrēšanas palīdzības funkcijas sadursmes riska gadījumā aktivizēšana vai
deaktivizēšana (389 lpp.)
PIEZĪME
Lēmumus par automašīnas vadību vienmēr
uzņemas vadītājs — automašīna nekad
nevar pārņemt kontroli.
388
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stūrēšanas palīdzības funkcijas
sadursmes riska gadījumā
aktivizēšana vai deaktivizēšana
PIEZĪME
Kad funkcija Sadursmes novēršanas
palīdzība tiek deaktivizēta, visas apakšfunkcijas tiek izslēgtas:
Stūrēšanas palīdzības funkcija ir neobligāta
— vadītājs var izvēlēties to aktivizēt vai deaktivizēt.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Šī funkcija tiek automātiski aktivizēta katrā
dzinēja iedarbināšanas reizē113.
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks novirzīties no joslas
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas
sadursmes risks
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir aizmugures
sadursmes risks*
Lai gan šo funkciju var deaktivizēt, ir ieteicams, lai tā vienmēr būtu aktivizēta, jo vairākumā gadījumu tā uzlabo braukšanas
drošību.
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks
izbraukt no joslas
Stūrēšanas palīdzības funkcijai ir vairākas
apakšfunkcijas. Tās apakšfunkcija Stūrēšanas
palīdzība, ja pastāv risks nobraukt no ceļa, var
palīdzēt vadītājam samazināt risku, ka automašīna nejauši nobrauks no ceļa, aktīvi stūrējot automašīnu atpakaļ uz ceļa.
Funkcijai ir divi aktivizācijas un iejaukšanās
līmeņi:
•
•
Tikai stūrēšanas palīdzība
Stūrēšanas palīdzība ar bremzēšanu
Tikai stūrēšanas palīdzība
Saistītā informācija
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska
gadījumā (388 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi sadursmes riska gadījumā (392 lpp.)
Iejaukšanās ar stūrēšanas palīdzību.
113 Noteiktos
tirgos tiek atkārtoti aktivizēts iestatījums, kas bija aktīvs dzinēja izslēgšanas brīdī.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 389
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Stūrēšanas palīdzība ar bremzēšanu
aktīvi vada automašīnu, funkcijas aktivizācija
tiek aizkavēta.
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas
sadursmes risks
Saistītā informācija
Stūrēšanas palīdzības funkcijai ir vairākas
apakšfunkcijas. Stūrēšanas palīdzība, ja ir
frontālas sadursmes risks, var palīdzēt izklaidīgam vadītājam, kas nav ievērojis, ka automašīna iebrauc pretējā joslā.
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska
gadījumā (388 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi sadursmes riska gadījumā (392 lpp.)
Iejaukšanās ar stūrēšanas palīdzību un bremzēšanu.
Iejaukšanās ar bremzēšanu palīdz situācijās,
kurās tikai ar stūrēšanas palīdzību nepietiek.
Bremzēšanas spēks tiek automātiski pielāgots
atkarībā no attiecīgā brīža situācijas.
Šī funkcija ir aktīva braukšanas ātruma intervālā 65–140 km/h (40–87 mph) uz ceļiem ar
skaidri redzamiem joslu marķējumiem/līnijām.
Kamera skenē ceļa malas un krāsotās sānu
līnijas. Ja automašīna gatavojas nobraukt no
ceļa, tā tiek stūrēta atpakaļ uz ceļa; ja ar stūrēšanas iejaukšanos nepietiek, lai izvairītos no
ceļa malas šķērsošanas, tiek aktivizētas arī
bremzes.
Tomēr šī funkcija neiejaucas ar stūrēšanas
palīdzību un bremzēšanu, ja tiek lietoti pagrieziena rādītāji. Ja funkcija konstatē, ka vadītājs
390
Šī funkcija var palīdzēt, virzot automašīnu atpakaļ tās
joslā.
Pretimbraucoši transportlīdzekļi
Jūsu automašīna
Vienlaikus ar stūrēšanas iejaukšanās funkcijas
aktivizēšanu tiek aktivizēts arī sadursmes brīdinājums, lai atbalstītu vadītāju. Tomēr sadursmes brīdinājuma funkcijā ietvertais bremžu
impulss netiks aktivizēts.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Šī funkcija ir aktīva braukšanas ātruma intervālā 60–140 km/h (37–87 mph) uz ceļiem ar
skaidri redzamiem joslu marķējumiem/līnijām.
Ja automašīna tūlīt izbrauks no savas joslas un
vienlaikus tuvojas pretimbraucošs transportlīdzeklis, šī funkcija var palīdzēt vadītājam iestūrēt automašīnu atpakaļ tās joslā.
Tomēr šī funkcija neiejaucas ar stūrēšanas
palīdzību, ja tiek lietots pagrieziena rādītājs. Ja
funkcija konstatē, ka vadītājs aktīvi vada automašīnu, funkcijas aktivizācija tiek aizkavēta.
Stūrēšanas palīdzība, ja ir
aizmugurējas sadursmes risks*
vadītājam iestūrēt automašīnu atpakaļ tās
joslā.
Stūrēšanas palīdzības funkcijai ir vairākas
apakšfunkcijas. Stūrēšanas palīdzība, ja ir aizmugurējas sadursmes risks, var palīdzēt vadītājam, kas nav ievērojis, ka automašīna tūlīt
izbrauks no savas joslas, ja no aizmugures vai
aklās zonas vienlaikus tuvojas pretimbraucošs transportlīdzeklis.
Šī funkcija pat var palīdzēt, ja vadītājs ar
nolūku pārkārtojas citā joslā, izmantojot
pagriezienu rādītājus, bet nav ievērojis, ka
tuvojas cits transportlīdzeklis.
Stūrēšanas iejaukšanās funkcijas darbības
laikā lukturi durvju spoguļos mirgo neatkarīgi
no tā, vai BLIS114 funkcija ir aktivizēta.
Saistītā informācija
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska
gadījumā (388 lpp.)
•
Vadītāja atbalsta funkcijas brīdinājums
sadursmes riska gadījumā (324 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi sadursmes riska gadījumā (392 lpp.)
Šī funkcija ir aktīva braukšanas ātruma intervālā 60–140 km/h (37–87 mph) uz ceļiem ar
skaidri redzamiem joslu marķējumiem/līnijām.
Saistītā informācija
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska
gadījumā (388 lpp.)
•
•
BLIS* (364 lpp.)
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi sadursmes riska gadījumā (392 lpp.)
Šī funkcija var palīdzēt, stūrējot automašīnu atpakaļ
tās joslā.
Cits transportlīdzeklis aklajā zonā
Jūsu automašīna
Ja automašīna tūlīt izbrauks no savas joslas,
kamēr aklajā zonā ir cits transportlīdzeklis vai
kamēr cits transportlīdzeklis strauji tuvojas
blakusesošajā joslā, šī funkcija var palīdzēt
114 Blind
Spot Information
* Papildaprīkojums/piederums. 391
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stūrēšanas palīdzības
ierobežojumi sadursmes riska
gadījumā
Šādās apgrūtinātas braukšanas situācijās
funkcija var nespēt palīdzēt vadītājam pareizi.
Tādos gadījumos ieteicams izslēgt šo funkciju.
Noteiktās situācijās šai funkcijai var būt ierobežota funkcionalitāte vai tā var neiejaukties,
piemēram, tālāk norādītajos gadījumos:
• attiecībā uz nelieliem transportlīdzekļiem,
piemēram, motocikliem;
•
ja automašīnas lielākā daļa ir iebraukusi
blakusesošajā joslā;
•
ceļi/joslas ar neskaidrām sānu līnijām vai
bez tām
•
•
392
Saistītā informācija
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska
gadījumā (388 lpp.)
ja automašīnas ātrums neatbilst diapazonam 60–140 km/h (37–87 mph);
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks izbraukt no
joslas (389 lpp.)
ja no ātruma atkarīgais stūres pastiprinātājs darbojas ar samazinātu jaudu — piemēram, ja tas tiek dzesēts pārkaršanas
dēļ.
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas sadursmes risks (390 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir aizmugurējas
sadursmes risks* (391 lpp.)
Citas prasīgas situācijas var būt šādas:
•
•
•
•
•
•
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
ceļu remonta darbi;
apledojuši ceļi;
šauri ceļi;
sliktas kvalitātes brauktuves;
ļoti "sportisks" braukšanas stils;
slikti laika apstākļi ar samazinātu redzamību.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Simboli un ziņojumi stūrēšanas
palīdzībai sadursmes riska
gadījumā
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un paziņojumi saistībā ar stūrēšanas
palīgfunkciju. Tālāk ir sniegti daži piemēri.
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Sadursmes novēršanas palīdzība
Ja funkcija ir aktivizēta, vadītājam tiek rādīts ziņojums, ka sistēma ir aktivizēta.
Autom. iejaukšanās
Vējstikla sensors
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu
Kameras spēja redzēt automašīnas priekšā esošo ceļa posmu ir ierobežota.
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
esošo taustiņu
.
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo
servisu.
Saistītā informācija
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska
gadījumā (388 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi sadursmes riska gadījumā (392 lpp.)
393
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stāvvietā novietošanas sistēma*
Automašīnas novietošanas funkcijas sensori
var palīdzēt vadītājam manevrēt šaurās vietās, centrālajā displejā norādot attālumu līdz
šķēršļiem ar skaņas signāliem un attēlu.
Skaņas signāls par priekšā un sānos esošiem
šķēršļiem ir aktīvs, kad automašīna brauc, bet
tiek izslēgts, kad automašīna ir stāvējusi
aptuveni 2 sekundes. Skaņas signāls par
šķēršļiem aiz automašīnas ir aktīvs, arī kad
automašīna stāv.
BRĪDINĀJUMS
Aptuveni 30 cm (1 ft) attālumā no šķēršļa, kas
atrodas aiz automašīnas vai tās priekšā, signāls ir nepārtraukts un ir aizpildīts tas aktīvā
sensora lauks, kas atrodas vistuvāk automašīnas simbolam.
Kad šķērslis atrodas aptuveni 25 cm (0,8 ft)
attālumā no sāniem, signāla impulsi kļūst
intensīvi un aktīvā sektora lauks maina krāsu
no ORANŽAS uz SARKANU.
Ekrāna skats ar šķēršļu zonām un sensoru sektoriem.
Vidējā displejā ir attēlots automašīnas un
uztverto šķēršļu attiecību pārskats.
Izceltais sektors norāda šķēršļa atrašanās
vietu. Jo tuvāk automašīnas simbolam
priekšā/aizmugurē ir izceltais sektors, jo īsāks
attālums starp automašīnu un noteikto šķērsli.
Sānu sektori maina krāsu, kad samazinās attālums starp automašīnu un objektu.
Jo mazāks attālums līdz šķērslim, jo ātrāk
skan signāls. Citas audiosistēmas skaņas tiek
apklusinātas automātiski.
394
Automašīnas novietošanas sensoru signāla
skaļumu var regulēt ar viduskonsoles slēdzi
[>II] signāla skanēšanas laikā. To var regulēt,
arī izmantojot augšējā skata izvēlnes opciju
Iestatījumi.
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
PIEZĪME
Izņemot sektoru, kas ir vistuvāk automašīnas simbolam, skaņas brīdinājumi tiek aktivizēti tikai par objektiem, kas ir automašīnas ceļā.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
•
Novietošanas palīdzības sistēmas aktivizēšana vai deaktivizēšana* (396 lpp.)
Park Assist Pilot priekšā, aizmugurē un
sānos* (395 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
•
Automašīnas novietošanas sensoru simboli un paziņojumi (398 lpp.)
Park Assist Pilot priekšā,
aizmugurē un sānos*
•
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas ierobežojumi (397 lpp.)
Sistēma Park Assist Pilot darbojas dažādi
atkarībā no tā, kura automašīnas daļa tuvojas
šķērslim.
PIEZĪME
Ja automašīnai ar automātisko pārnesumkārbu tiek lietota stāvbremze vai režīms P,
automašīnas novietošanas sensori tiek
deaktivizēti.
Uz priekšu
SVARĪGI
Ja ir uzstādīti papildu lukturi: Atcerieties,
ka tie nedrīkst aizklāt sensorus, pretējā
gadījumā papildu lukturi var tikt uztverti kā
šķēršļi.
Aizmugurē
Brīdinājuma signālam ir nepārtraukts tonis, kad līdz
šķērslim ir mazāk nekā aptuveni 30 cm (1 ft).
Novietošanas palīgsistēmas priekšējie detektori tiek automātiski aktivizēti, kad tiek iedarbināts dzinējs. Tie darbojas, ja ātrums ir
mazāks par 10 km/h (6 mph).
Mērījumu diapazons sniedzas aptuveni 80 cm
(2,5 ft) automašīnas priekšā.
Brīdinājuma signālam ir nepārtraukts tonis, kad līdz
šķērslim ir mazāk nekā aptuveni 30 cm (1 ft).
Atpakaļgaitas sensori tiek aktivizēti, ja automašīna ripo atmuguriski un nav ieslēgts pārne}}
* Papildaprīkojums/piederums. 395
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
sums vai pārnesumu pārslēgsvira tiek pārvietota atpakaļgaitas pozīcijā.
Mērījumu diapazons sniedzas
aptuveni 1,5 metrus (5 ft) aiz automašīnas.
Braucot atpakaļgaitā, kad automašīnas elektriskajai sistēmai ir pievienota piekabe, novietošanas palīgsistēma īslaicīgi tiek deaktivizēta.
PIEZĪME
Braucot atpakaļgaitā ar, piemēram, piekabi
vai uz vilkšanas ierīces piestiprinātu velosipēdu turētāju (bez Volvo oriģinālā piekabes
vadojuma), iespējams, nāksies manuāli
izslēgt automašīnas novietošanas sensorus, lai tie nereaģētu uz piekabi vai turētāju.
Gar sāniem
Iedarbinot dzinēju, automašīnas novietošanas
sānu sensori tiek aktivizēti automātiski. Tie
darbojas, ja ātrums ir mazāks par 10 km/h
(6 mph).
Mērījumu diapazons ir aptuveni 25 cm (0,8 ft)
no sāniem.
Tomēr sānu sensoru noteikšanas diapazons
būtiski palielinās, kad tiek palielināts priekšējo
riteņu stūrēšanas leņķis, un tiek noteikti
šķēršļi, kas atrodas līdz aptuveni 90 cm (3 ft)
attālumā diagonāli aiz automašīnas vai tās
priekšā, kad stūre ir pagriezta.
Novietošanas palīdzības sistēmas
aktivizēšana vai deaktivizēšana*
Automašīnas novietošanas palīdzības funkciju var aktivizēt/deaktivizēt.
Iedarbinot dzinēju, automašīnas novietošanas
priekšējie un sānu detektori tiek aktivizēti
automātiski. Aizmugurējie detektori tiek aktivizēti, ja automašīna ripo atpakaļgaitā vai tiek
ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas sistēma*
(394 lpp.)
•
Novietošanas palīgsistēmas sensoru lauki
(404 lpp.)
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Automašīnās, kas aprīkotas ar novietošanas
palīdzības kameru*, sistēmu Park Assist Pilot
var aktivizēt vai deaktivizēt arī attiecīgajā
kameras skatā.
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas sistēma*
(394 lpp.)
•
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas ierobežojumi (397 lpp.)
Brīdinājuma signāls intensīvi pulsē, kad līdz šķērslim
ir mazāk nekā aptuveni 25 cm (0,8 ft).
396
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stāvvietā novietošanas
palīgsistēmas ierobežojumi
Novietošanas palīgsistēma nevar visu noteikt
visos apstākļos, un tādēļ tās funkcionalitāte
dažos gadījumos var būt ierobežota.
Vadītājam ir jāzina par tālāk aprakstītajiem
novietošanas palīgsistēmas ierobežojumiem:
BRĪDINĀJUMS
•
Novietošanas sensoriem ir aklās zonas,
kurās tie neuztver šķēršļus.
•
Sevišķi uzmanieties no automašīnas
tuvumā esošiem cilvēkiem vai dzīvniekiem.
•
Ņemiet vērā, ka novietošanas manevra
laikā automašīnas priekšdaļa var izvirzīties pret pretimbraucošo satiksmes
plūsmu.
BRĪDINĀJUMS
SVARĪGI
PIEZĪME
Priekšmeti, piemēram, ķēdes, tievi, spīdīgi
ceļu stabiņi vai zemas barjeras var atrasties
"signāla ēnā", un tādā gadījumā sensori tos
neuztver - pulsējošais signāls var negaidīti
pārtrūkt tā vietā, lai sāktu skanēt nepārtraukts signāls.
Sensori nevar uztvert augstus priekšmetus,
piemēram, izvirzītus kravas ielādēšanas
dokus.
•
Tā kā vilkšanas iekārta tiek konfigurēta
kopā ar automašīnas elektrosistēmu, vilkšanas iekārtas izvirzījums tiek ņemts vērā,
kad funkcija aprēķina attālumu līdz kādam
objektam aiz automašīnas.
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas sistēma*
(394 lpp.)
Tādās situācijās esiet īpaši piesardzīgs
un manevrējiet/pārvietojiet automašīnu
īpaši lēni vai pārtrauciet automašīnas
novietošanas manevru — var rasties
būtisks risks sabojāt citus transportlīdzekļus vai citus priekšmetus, jo informācija no sensoriem šādās situācijās
ne vienmēr ir uzticama.
SVARĪGI
Kad tiek rādīts šis simbols
un automašīnai ir fiziski un
elektriski pievienota piekabe, velosipēdu turētājs
vai tamlīdzīga ierīce, rīkojieties sevišķi piesardzīgi.
Noteiktos apstākļos novietošanas palīgsistēma var atskaņot nepareizus brīdinājuma
signālus, kurus izraisa ārēji skaņas avoti ar
tādām pašām ultraskaņas frekvencēm, ar
kādām darbojas sistēma.
Šis simbols norāda, ka aizmugurējie novietošanas palīdzības sensori
ir izslēgti, un brīdina par šķēršļiem.
Šādu avotu piemēri ir signāltaures, slapjas
riepas uz asfalta, pneimatiskās bremzes,
motociklu izplūdes sistēmu radītie trokšņi
u.c.
* Papildaprīkojums/piederums. 397
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Automašīnas novietošanas
sensoru simboli un paziņojumi
centrālajā displejā. Tālāk ir sniegti daži piemēri.
Novietošanas palīgsistēmas simboli un ziņojumi var tikt rādīti vadītāja displejā un/vai
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Aizmugurējie novietošanas palīgsistēmas sensori ir deaktivizēti, tādēļ nav skaņas brīdinājumu par šķēršļiem/objektiem.
Novietoš. palīgsist.
Sensori bloķēti, nepieciešama tīrīšana
Novietoš. palīgsist.
Ir bloķēts viens vai vairāki funkcijas sensori — pārbaudiet un novērsiet problēmu, tiklīdz
tas ir iespējams.
Sistēma nedarbojas pareizi. Ir jāsazinās ar servisuA.
Nav pieejams, jāveic apkope
A
398
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
esošo taustiņu
.
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas sistēma*
(394 lpp.)
Ja ziņojums tiek parādīts atkal, sazinieties ar
servisuA.
•
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas ierobežojumi (397 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stāvvietā novietošanas kamera*
Vilkš. ier.* — aktivizē/deaktivizē vilkšanas
iekārtas palīglīniju*116
Novietošanas palīgsistēmas kamera var palīdzēt vadītājam veikt manevrus šaurās vietās,
norādot šķēršļus ar kameras attēliem un grafiskiem elementiem centrālajā displejā.
Novietošanas palīgsistēmas kamera ir atbalsta
funkcija, kas tiek automātiski aktivizēta, kad
tiek izvēlēts atpakaļgaitas pārnesums, un to
var arī aktivizēt manuāli centrālajā displejā.
CTA* — aktivizē/deaktivizē Cross Traffic
Alert
Objekti/šķēršļi var būt tuvāk automašīnai, nekā
izskatās ekrānā.
BRĪDINĀJUMS
•
Novietošanas sensoriem ir aklās zonas,
kurās tie neuztver šķēršļus.
•
Sevišķi uzmanieties no automašīnas
tuvumā esošiem cilvēkiem vai dzīvniekiem.
•
Ņemiet vērā, ka novietošanas manevra
laikā automašīnas priekšdaļa var izvirzīties pret pretimbraucošo satiksmes
plūsmu.
Kameras skata piemērs.
Tuvināt115 — tuvina/tālina
360° skats* — aktivizē/deaktivizē visas
kameras
PAS* — aktivizē/deaktivizē novietošanas
palīgsistēmu
Līnijas — aktivizē/deaktivizē novietošanas
palīglīnijas
115 Tuvinot skatu, kontroles līnijas tiek izslēgtas.
116 Nav pieejams visos modeļos un tirgos.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 399
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
BRĪDINĀJUMS
•
•
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Novietošanas palīdzības kameras aktivizēšana (405 lpp.)
•
Novietošanas palīgsistēmas kameras simboli un ziņojumi (407 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(343 lpp.)
•
Stāvvietā novietošanas sistēma*
(394 lpp.)
•
Cross Traffic Alert* (368 lpp.)
Novietošanas palīdzības kameru
atrašanās vietas un uzraudzības
zonas*
Funkcija var attēlot saliktu 360° skatu, kā arī
atsevišķus visu četru kameru (aizmugurējās,
priekšējās, kreisās un labās puses) skatus.
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Saistītā informācija
400
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
•
Novietošanas palīglīnijas novietošanas
palīdzības kamerai* (402 lpp.)
•
Novietošanas palīgsistēmas sensoru lauki
(404 lpp.)
Novietošanas palīdzības kameru atrašanās
vietas un uzraudzības zonas* (400 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ja automašīna ir aprīkota arī ar Novietošanas
palīgsistēma*, attālums līdz uztvertajiem
šķēršļiem tiek attēlots ar dažādu krāsu laukumiem.
360° skats*
Uz priekšu
Kameras var aktivizēt automātiski vai manuāli.
Aizmugurē
Novietošanas kameru "redzes lauks" ar aptuveno
pārklājuma zonu.
Priekšējā novietošanas kamera atrodas priekšējā
režģī.
Funkcija 360° skats aktivizē visas novietošanas kameras, un centrālajā displejā vienlaikus
ir redzamas visas četras automašīnas puses,
tādējādi ļaujot vadītājam redzēt zonu ap automašīnu, manevrējot nelielā ātrumā.
Priekšējā kamera var noderēt izbrauktuvēs ar
ierobežotu sānu redzamību, piemēram, ja
skatu aizsedz augsts dzīvžogs. Tā darbojas, ja
ātrums ir mazāks nekā 25 km/h (16 mph) —
pēc tam priekšējā kamera tiek izslēgta.
360° skatā katru kameras skatu var aktivizēt
atsevišķi:
•
Ekrānā nospiediet vajadzīgo kameras
"redzes lauku", piemēram, virsmu priekšā
priekšējai kamerai (virs tās).
Kameras simbols uz centrālā
displeja automašīnas simbola
norāda, kuras kameras ir aktīvas.
Uz aizmuguri vērstā kamera ir uzstādīta virs reģistrācijas numura zīmes.
Uz aizmuguri vērstā kamera rāda plašu zonu
aiz automašīnas. Noteiktiem modeļiem ir
redzama bufera daļa, kā arī dažos gadījumos
vilkšanas āķis.
Ja automašīna nesasniedz 50 km/h (30 mph)
un ātrums 1 minūtes laikā pēc priekšējās
kameras izslēgšanas samazinās zem 22 km/h
(14 mph), kamera atkal tiek aktivizēta.
Vidējā displejā redzamie objekti var šķist
nedaudz sasvērušies — tas ir normāli.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 401
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Sāni
Novietošanas palīglīnijas
novietošanas palīdzības kamerai*
šanu šaurās vietās atpakaļgaitā un piekabes
pievienošanu.
Novietošanas palīgsistēmas kameras norāda
automašīnas atrašanās vietu attiecībā uz
apkārtni, parādot ekrānā līnijas.
Līnijas ekrānā tiek projicētas, it kā tās būtu
zemes līmenī automašīnas aizmugurē, un tās ir
tieši saistītas ar stūres kustībām, kas parāda
vadītājam ceļu, kādu veiks automašīna, arī ja
tā veic pagriezienu.
Šīs kontroles līnijas ietver automašīnas visvairāk izvirzītās daļas, piemēram, vilkšanas kronšteinu, sānu spoguļus un stūrus.
PIEZĪME
Sānu kameras atrodas abos sānu spoguļos.
•
Braucot atpakaļgaitā ar piekabi, kas
automašīnai nav pievienota elektriski,
displejā redzamās novietošanas palīdzības līnijas rāda automašīnas, nevis
piekabes maršrutu.
•
Ekrāns nerāda novietošanas palīdzības
līnijas, ja piekabe ir elektriski pievienota
automašīnas elektrosistēmai.
•
Novietošanas palīgsistēmas līnijas
netiek rādītas tuvinājumā.
Sānu kameras var rādīt, kas atrodas katros
automašīnas sānos.
Saistītā informācija
•
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (399 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(343 lpp.)
Novietošanas palīdzības kameras aktivizēšana (405 lpp.)
Novietošanas palīglīniju piemērs.
Kontroles līnijas rāda automašīnas ārējo
izmēru prognozēto maršrutu, ņemot vērā pašreizējo stūres leņķi — tas var atvieglot automašīnas novietošanu paralēli ietvei, iebrauk-
402
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
SVARĪGI
•
Atcerieties, ka tad, kad ir atlasīts aizmugurējās kameras skats, monitorā ir
redzama tikai zona aiz automašīnas.
Veicot atpakaļgaitas manevrus, pievērsiet uzmanību automašīnas sāniem un
priekšpusei.
•
Tas pats attiecas uz pretējiem gadījumiem — kad ir atlasīts kameras priekšējais skats, pievērsiet uzmanību automašīnas aizmugurei.
•
Ņemiet vērā, ka novietošanas palīglīnijas rāda īsāko maršrutu. Tādēļ pievērsiet īpašu uzmanību automašīnas
sāniem, lai, braucot uz priekšu un
pagriežot stūri, tie neko neaizķertu.
Tāpat nodrošiniet, lai, braucot atpakaļgaitā, automašīnas priekšpuse neko
neaizķertu.
Stāvvietā novietošanas kameras kontroles
līnijas 360° skatā*
Vilkšanas iekārtas palīdzības līnija*
360° skats ar novietošanas palīglīnijām.
Pateicoties 360° skatam, automašīnas aizmugurē, priekšā un sānos (atkarībā no braukšanas virziena) var attēlot kontroles līnijas:
•
•
Braucot uz priekšu: Priekšējās līnijas
Braucot atpakaļgaitā: Sānu līnijas un atpakaļgaitas manevra līnijas
Kad ir atlasīta priekšējā vai aizmugurējā
kamera, novietošanas palīglīnijas tiek rādītas
neatkarīgi no automašīnas braukšanas virziena.
Kad ir atlasīta viena sānu kamera, novietošanas palīglīnijas tiek rādītas tikai atpakaļgaitā.
Vilkšanas iekārta ar novietošanas palīglīniju.
Vilkš. ier. — aktivizē vilkšanas iekārtas
palīdzības līniju.
Tuvināt — tuvina/tālina.
Kamera var atvieglot piekabes pievienošanu,
rādot kontroles līniju, kas atbilst prognozētajai
vilkšanas iekārtas un piekabes "savienojuma
līnijai".
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 403
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
1.
Nospiediet Vilkš. ier. (1).
> Tiek rādītas vilkšanas āķa paredzamā
"ceļa" novietošanas palīglīnijas — vienlaikus automašīnas novietošanas palīglīnijas pazūd.
Automašīnas un vilkšanas iekārtas kontroles līnijas nevar attēlot vienlaikus.
Novietošanas palīgsistēmas
sensoru lauki
Ja automašīna ir aprīkota arī novietošanas
palīgsistēmu*, attālums katram sensoram,
kas nosaka šķērsli, tiek rādīts ar krāsainiem
laukumiem 360° skatā.
Priekšējo un atpakaļgaitas sensoru lauki
2. Ja nepieciešama precīzāka manevrēšana,
nospiediet Tuvināt (2).
> Kameras skats tiek tuvināts.
Saistītā informācija
•
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (399 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(343 lpp.)
•
Piekabes āķis* (493 lpp.)
Novietošanas palīdzības kameru atrašanās
vietas un uzraudzības zonas* (400 lpp.)
Samazinoties attālumam līdz šķērslim, priekšējo un atpakaļgaitas sensoru lauki maina
krāsu no DZELTENAS līdz ORANŽAI un SARKANAI.
Lauku krāsa,
braucot atpakaļgaitā
Attālums metros
(pēdās)
Dzeltens
0,6-1,5 (2,0-4,9)
Oranža
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Sarkans
0-0,3 (0-1,0)
Lauku krāsa,
braucot uz
priekšu
Attālums metros
(pēdās)
Dzeltens
0,6–0,8 (2,0–2,6)
Oranža
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Sarkans
0-0,3 (0-1,0)
Kad sensoru lauki ir SARKANI, pulsējošais
skaņas signāls tiek aizstāts ar nepārtrauktu
skaņu.
Uz automašīnas simbola ekrānā var būt redzami krāsaini sensoru laukumi.
404
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Sānu sensoru lauks
Brīdinājuma signāli ir atkarīgi no paredzētā
automašīnas maršruta. Tādēļ, kad stūre ir
pagriezta, var atskanēt brīdinājuma signāli par
šķēršļiem, kas atrodas diagonāli automašīnas
priekšā vai aizmugurē, nevis tikai tieši priekšā
vai tieši aizmugurē.
Labais aizmugurējais sensoru lauks
Šķēršļu sektors automašīnas paredzētajā
atpakaļgaitas maršrutā — atkarībā no stūres leņķa.
Samazinoties attālumam līdz šķērslim, sānu
lauku krāsa mainās — no DZELTENAS uz
SARKANU.
Sānu lauku
krāsa
Attālums metros
(pēdās)
Dzeltens
0,25–0,9 (0,8–3,0)
Sarkans
0–0,25 (0–0,8)
Ja sensoru lauki ir SARKANI, skaņas signāls
mainās no pulsējoša uz intensīvi pulsējošu.
Novietošanas palīdzības kameras
aktivizēšana
Novietošanas palīgsistēmas kamera tiek aktivizēta automātiski, kad tiek ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums, un to var ieslēgt arī
manuāli ar vienu no centrālā displeja funkciju
pogām.
Kameras skats, braucot atpakaļgaitā
Ieslēdzot atpakaļgaitas pārnesumu, ekrānā
tiek rādīts 360° skats, ja tas vai kāds no sānu
skatiem ir bijis pēdējais lietotais kameras
skats; pretējā gadījumā tiek rādīts aizmugures
skats.
Kameras skats, manuāli aktivizējot
kameru
Novietošanas kameru var
aktivizēt, centrālā displeja
funkciju skatā nospiežot šo
pogu.
Saistītā informācija
Novietošanas sensoru sektori norāda, kur ir noteikti
šķēršļi.
Kreisais priekšējais sensoru lauks
Šķēršļu sektors automašīnas paredzētajā
maršrutā uz priekšu — atkarībā no stūres
leņķa
Sektors ar SARKANU lauka krāsu un
intensīvi pulsējošu signālu
•
Stāvvietā novietošanas sistēma*
(394 lpp.)
•
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (399 lpp.)
•
Novietošanas palīdzības kameru atrašanās
vietas un uzraudzības zonas* (400 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(343 lpp.)
Sākotnēji ekrānā tiek rādīts
pēdējais lietotais kameras
skats. Tomēr katrā turpmākajā dzinēja iedarbināšanas reizē iepriekš rādītais sānu skats tiek
aizstāts ar 360° skatu un iepriekš rādītais tuvinātais aizmugurējais skats tiek aizstāts ar aizmugurējo skatu.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 405
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Kameras automātiska deaktivizēšana
Priekšējais skats tiek izslēgts 25 km/h
(16 mph) ātrumā, lai nenovērstu vadītāja
uzmanību, — tas atkal tiek automātiski aktivizēts, ja 1 minūtes laikā ātrums samazinās līdz
22 km/h (14 mph) ar nosacījumu, ka ātrums
nav pārsniedzis 50 km/h (31 mph).
Citi kameru skati tiek izslēgti 15 km/h (9 mph)
ātrumā un netiek atkārtoti aktivizēti.
Saistītā informācija
406
•
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (399 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(343 lpp.)
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas ierobežojumi (397 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Novietošanas palīgsistēmas
kameras simboli un ziņojumi
un/vai centrālajā displejā. Tālāk ir sniegti daži
piemēri.
Novietošanas palīgsistēmas kameras simboli
un ziņojumi var tikt rādīti vadītāja displejā
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Aizmugurējie novietošanas palīgsistēmas sensori ir deaktivizēti, tādēļ nav skaņas brīdinājumu un atzīmju par šķēršļiem/objektiem.
Kamera ir deaktivēta.
Novietoš. palīgsist.
Sensori bloķēti, nepieciešama
tīrīšana
Novietoš. palīgsist.
Ir bloķēts viens vai vairāki funkcijas sensori — pārbaudiet un novērsiet problēmu, tiklīdz tas
ir iespējams.
Sistēma nedarbojas pareizi. Ir jāsazinās ar servisuA.
Nav pieejams, jāveic apkope
A
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
esošo taustiņu
.
Ja ziņojums tiek parādīts atkal, sazinieties ar
servisuA.
Saistītā informācija
•
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (399 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(343 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 407
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Aktīvā stāvvietā novietošanas
palīgsistēma*
BRĪDINĀJUMS
•
Sistēma Park Assist Pilot (PAP117) var palīdzēt
vadītājam manevrēt automašīnu, to novietojot
stāvvietā. Šī funkcija var arī palīdzēt stūrēt,
izbraucot no paralēlās stāvvietas.
Funkcija vispirms pārbauda, vai stāvvieta ir
pietiekami liela, un pēc tam palīdz vadītājam
iestūrēt automašīnu stāvvietā.
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Vadītājs tiek informēts par to, kādas darbības
jāveic un kad tas jādara, vidējā displejā attēlojot simbolus, grafiskus attēlus un tekstu.
•
Izbraukšana no paralēlās stāvvietas ar
Park Assist Pilot* (413 lpp.)
•
Aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas* ierobežojumi (413 lpp.)
•
Park Assist Pilot* paziņojumi (416 lpp.)
Saistītā informācija
117
408
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (284 lpp.)
•
Park Assist Pilot* lietošana (410 lpp.)
Novietošanas varianti ar Park Assist Pilot*
(409 lpp.)
Park Assist Pilot
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Novietošanas varianti ar Park
Assist Pilot*
šanai no paralēlā stāvvietā novietotas automašīnas.
Park Assist Pilot (PAP118) var izmantot novietošanai gan paralēlā, gan perpendikulārā
stāvvietā.
Paralēlā novietošana
Perpendikulārā novietošana
Saistītā informācija
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma* (408 lpp.)
•
Izbraukšana no paralēlās stāvvietas ar
Park Assist Pilot* (413 lpp.)
Perpendikulārās novietošanas darbības princips.
Paralēlās novietošanas princips.
Funkcija novieto automašīnu stāvvietā, veicot
šādas darbības:
1.
Tiek atrasta un izmērīta stāvvieta.
2. Automašīna tiek iebraukta stāvvietā atpakaļgaitas manevra laikā.
3. Automašīna stāvvietā tiek novietota, braucot uz priekšu un atpakaļ.
Izmantojot funkciju Izbraukšana no
stāvvietas, varat saņemt palīdzību arī izbrauk-
118 Park
Funkcija novieto automašīnu stāvvietā, veicot
šādas darbības:
1.
Tiek atrasta un izmērīta stāvvieta.
2. Automašīna tiek iebraukta stāvvietā atpakaļgaitā un pēc tam tiek novietota pareizi,
braucot uz priekšu un atpakaļ.
PIEZĪME
Izbraucot no stāvvietas, funkcija
Izbraukšana no stāvvietas ir jālieto tikai
gadījumā, ja automašīna ir novietota paralēli ietvei — šī funkcija nedarbojas, ja automašīna ir novietota perpendikulāri ietvei.
Assist Pilot
* Papildaprīkojums/piederums. 409
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Park Assist Pilot* lietošana
Aktīvā novietošanas palīgsistēma (PAP119) trīs
veidos palīdz vadītājam novietot automašīnu
stāvvietā. Šī funkcija var arī palīdzēt vadītājam izbraukt no stāvvietas.
Šī funkcija mēra vietu un stūrē automašīnu —
vadītāja pienākums ir:
•
•
vērot, kas notiek ap automašīnu;
•
izvēlēties pārnesumu (braukšanai uz
priekšu/atpakaļgaitā) — skaņas signāls
norāda, kad vadītājam ir jāpārslēdz pārnesums;
•
•
regulēt un uzturēt drošu ātrumu;
ievērot centrālajā displejā rādītos norādījumus;
bremzēt un apturēt automašīnu.
Kad ir jāveic dažādās darbības, centrālajā displejā tiek rādīti simboli, grafiski attēli un/vai
teksts.
PIEZĪME
Kamēr funkcija meklē stāvvietu, attālumam
starp automašīnu un stāvvietu ir jābūt no
0,5 līdz 1,5 metriem (1,6–5,0 pēdas).
Novietošana stāvvietā ar Park Assist
Pilot
Funkcija novieto automašīnu stāvvietā, veicot
šādas darbības:
1.
Stāvvietu atrašana un mērīšana
Šo funkciju var aktivizēt
vidējā displeja funkciju skatā.
Tai var piekļūt arī kameras
skatos.
Automašīnai nav pievienota piekabe
Braukšanas ātrums ir mazāks par 30 km/h
(20 mph).
119 Park
410
Meklēšanas princips pirms novietošanas paralēlā
stāvvietā.
3. Automašīna tiek iebraukta stāvvietā — pēc
tam sistēma var pieprasīt, lai vadītājs pārslēdz pārnesumus un bremzē.
Funkciju var aktivizēt, ja pēc dzinēja iedarbināšanas ir ievēroti šādi kritēriji:
•
•
Tiek atrasta un izmērīta stāvvieta.
2. Automašīna tiek iebraukta stāvvietā atpakaļgaitas manevra laikā.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Meklēšanas princips pirms novietošanas perpendikulārā stāvvietā.
Assist Pilot
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Lai novietotu automašīnu stāvēšanai paralēli
ietvei, braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt
30 km/h (20 mph), bet, lai novietotu to perpendikulāri ietvei — 20 km/h (12 mph).
1.
Iebraukšana stāvvietā atpakaļgaitā
3. Esiet gatavs apturēt automašīnu, kad to
norādīs grafisks attēls un ziņojums centrālajā displejā.
Pieskarieties pogai Iebraukšana
stāvvietā funkciju skatā vai kameras
skatā.
> Funkcija meklē stāvvietu un pārbauda,
vai tā ir pietiekami liela.
2. Esiet gatavs apturēt automašīnu, kad grafisks attēls un ziņojums centrālajā displejā
norādīs, ka ir atrasta piemērota stāvvieta.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
2. Brauciet atpakaļgaitā lēnām un uzmanīgi,
nepieskaroties stūrei un ne ātrāk par
7 km/h (4 mph).
PIEZĪME
Princips iebraukšanai atpakaļgaitā paralēlā stāvvietā.
3. Atlasiet Novietoš. stāvvietā vai
Perpendik. novietošana un ieslēdziet
atpakaļgaitas pārnesumu.
•
Kad funkcija ir aktivizēta, neaiztieciet
stūri.
•
Nodrošiniet, lai stūres kustību nekas
netraucētu un to varētu brīvi pagriezt.
•
Lai nodrošinātu optimālus rezultātus,
nogaidiet, līdz stūre ir pagriezta, un
tikai tad sāciet braukt atpakaļ/uz
priekšu.
PIEZĪME
Funkcija meklē stāvvietu, parāda norādījumus un novieto automašīnu stāvvietā pasažiera pusē. Vajadzības gadījumā automašīnu var novietot stāvvietā vadītāja puses
ielas malā.
•
Ieslēdziet vadītāja puses pagrieziena
rādītāju — sistēma meklēs stāvvietu
šajā automašīnas pusē.
Princips iebraukšanai atpakaļgaitā perpendikulārā
stāvvietā.
1.
Pārliecinieties, ka vieta aiz automobiļa ir
brīva, un pēc tam ieslēdziet atpakaļgaitas
pārnesumu.
}}
411
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Automašīnas pareiza novietošana stāvvietā
1.
Pārslēdziet pārnesumu pārslēgu sistēmas
norādītajā pozīcijā, uzgaidiet, līdz stūre ir
pagriezta, un lēnām brauciet uz priekšu.
2. Esiet gatavs apturēt automašīnu, kad to
norādīs grafisks attēls un ziņojums centrālajā displejā.
Saistītā informācija
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma* (408 lpp.)
•
Aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas* ierobežojumi (413 lpp.)
3. Ieslēdziet atpakaļgaitas pārnesumu un
lēnām brauciet atpakaļ.
4. Esiet gatavs bremzēt automašīnu, kad to
norādīs grafisks attēls un ziņojums centrālajā displejā.
Pozīcijas koriģēšanas princips, novietojot automašīnu
paralēlā stāvvietā.
Šī funkcija tiek automātiski deaktivizēta, un
grafiskais attēls un paziņojumi informē, ka
novietošana stāvvietā ir pabeigta. Iespējams,
vadītājam nāksies pielabot automašīnas novietojumu. Tikai vadītājs var noteikt, vai automašīna ir pareizi novietota stāvvietā.
SVARĪGI
Ja sensorus izmanto sistēma Park Assist
Pilot (PAP120), brīdinājuma attālums ir īsāks
nekā tad, ja tos izmanto novietošanas
palīgsistēma.
Pozīcijas koriģēšanas princips, novietojot automašīnu
perpendikulārā stāvvietā.
120 Park
412
Assist Pilot
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Izbraukšana no paralēlās
stāvvietas ar Park Assist Pilot*
Funkcija Izbraukšana no stāvvietas var palīdzēt vadītājam izbraukt no paralēlās stāvvietas.
PIEZĪME
Izbraucot no stāvvietas, funkcija
Izbraukšana no stāvvietas ir jālieto tikai
gadījumā, ja automašīna ir novietota paralēli ietvei — šī funkcija nedarbojas, ja automašīna ir novietota perpendikulāri ietvei.
Funkciju Izbraukšana no
stāvvietas aktivizē centrālā
displeja funkciju skatā vai
kameras skatā.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
1.
Pieskarieties pogai Izbraukšana no
stāvvietas funkciju skatā vai kameras
skatā.
2. Izmantojiet pagrieziena rādītāju, lai atlasītu
virzienu, kurā automašīnai ir jāizbrauc no
stāvvietas.
121 Park
Assist Pilot
3. Esiet gatavs apturēt automašīnu, kad to
norādīs grafisks attēls un ziņojums centrālajā displejā — ievērojiet norādījumus
tāpat kā novietošanas procedūrā.
Ņemiet vērā, ka, pabeidzot funkciju, stūre var
"atlēkt" atpakaļ — tādā gadījumā vadītājam
jāpagriež stūre atpakaļ maksimālā stūrēšanas
leņķī, lai izbrauktu no stāvvietas.
Ja funkcija uzskata, ka vadītājs var izbraukt no
stāvvietas, neveicot papildu manevrus, šī funkcija tiek pārtraukta, pat ja vadītājs uzskata, ka
automašīna joprojām atrodas stāvvietā.
Saistītā informācija
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma* (408 lpp.)
•
Aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas* ierobežojumi (413 lpp.)
Aktīvās stāvvietā novietošanas
palīgsistēmas* ierobežojumi
Funkcija Park Assist Pilot (PAP121) nevar visu
noteikt visos apstākļos, un tādēļ tās funkcionalitāte var būt ierobežota.
BRĪDINĀJUMS
•
Novietošanas sensoriem ir aklās zonas,
kurās tie neuztver šķēršļus.
•
Sevišķi uzmanieties no automašīnas
tuvumā esošiem cilvēkiem vai dzīvniekiem.
•
Ņemiet vērā, ka novietošanas manevra
laikā automašīnas priekšdaļa var izvirzīties pret pretimbraucošo satiksmes
plūsmu.
SVARĪGI
Aprēķinot novietošanas manevru, netiek
ņemti vērā objekti, kas atrodas augstāk par
sensoru noteikšanas zonu, un tādēļ funkcija var priekšlaicīgi iebraukt stāvvietā — šī
iemesla dēļ no šādām stāvvietām ir jāizvairās.
Vadītājam ir jāzina par tālāk aprakstītajiem
novietošanas palīgsistēmas pilota ierobežojumiem:
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 413
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Novietošana stāvvietā ir pārtraukta
SVARĪGI
Automašīnas novietošana stāvvietā tiek pārtraukta:
•
•
•
•
•
Noteiktos apstākļos funkcija nevar atrast
stāvvietu — viens no iemesliem var būt
fakts, ka sensoru darbību traucē ārēji skaņas avoti, kuru skaņai ir tās pašas ultraskaņas frekvences, kurās darbojas šī sistēma.
ja vadītājs pagriež stūri;
ja braukšanas ātrums ir pārāk liels — lielāks par 7 km/h (4 mph)
ja vadītājs vidējā displejā nospiež Atcelt;
Šādu avotu piemēri ir signāltaures, slapjas
riepas uz asfalta, pneimatiskās bremzes,
motociklu izplūdes gāzu radītie trokšņi u.c.
ja ir ieslēgta bremžu pretbloķēšanas sistēma vai elektroniskā stabilitātes kontrole,
piemēram, kad riteņi zaudē saķeri uz slidenas brauktuves;
PIEZĪME
ja no ātruma atkarīgais stūres pastiprinātājs darbojas ar samazinātu jaudu — piemēram, ja tas tiek dzesēts pārkaršanas
dēļ;
Kad iespējams, vidējā displejā tiek parādīts
paziņojums, kurā ir norādīts, kādēļ ir pārtraukta novietošana stāvvietā.
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus vai sniegs,
to funkcionalitāte samazinās un mērījumu
veikšana var nebūt iespējama.
•
Nelietojiet funkciju, ja kāda bagāžas daļa ir
izvirzīta no automašīnas.
•
Spēcīgā lietū vai sniegā sistēma var nepareizi noteikt stāvvietas izmērus.
•
Stāvvietas meklēšanas un mērījumu pārbaudes laikā funkcija var neievērot objektus, kas ir izvietoti dziļi stāvvietā.
•
Stāvvietas šaurās ieliņās ne vienmēr ir piemērotas, jo manevrēšanai pieejamā vieta
var nebūt pietiekama.
•
Lietojiet apstiprinātas riepas122 ar pareizu
gaisa spiedienu riepās, jo tas ietekmē funkcijas spēju novietot automašīnu.
•
Funkcija sāk darbību, ņemot vērā stāvvietā
novietoto automašīnu pašreizējo atrašanās
vietu, — ja tās ir novietotas nepareizi,
iespējams, automašīnas riepas un diski
tiks sabojāti, atduroties pret ietves malu.
•
Ja kāda no stāvvietā novietotajām automašīnām ir vairāk izvirzīta uz āru, nekā
pārējās, sistēma var nepamanīt vai nevajadzīgi piedāvāt ietvei perpendikulārās stāvvietas.
•
Funkcija ir paredzēta novietošanai stāvvietā uz taisnām ielām, nevis asos līkumos
vai pagriezienos. Tādēļ gādājiet, lai automašīna būtu novietota paralēli potenciālajām stāvvietām, kad funkcija nosaka stāvvietas izmērus.
Vadītāja atbildība
Vadītājam jāpatur prātā, ka funkcija ir tikai
palīglīdzeklis, nevis nekļūdīga, pilnībā automātiska funkcija. Tādēļ vadītājam jābūt gatavam
apturēt novietošanu stāvvietā.
Novietojot automašīnu stāvvietā, jāpatur prātā
arī citi faktori, piemēram:
122 "Apstiprinātas
414
•
Vadītājam vienmēr ir pienākums noteikt,
vai funkcijas izvēlētā vieta ir piemērota
automašīnas novietošanai.
•
Nelietojiet funkciju, kad ir uzstādītas
sniega ķēdes vai rezerves ritenis.
riepas" ir tāda paša veida un ražojuma riepas, kādas automašīnai bija uzstādītas brīdī, kad tā tika piegādāta no rūpnīcas.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Saistītā informācija
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma* (408 lpp.)
•
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(284 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(343 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 415
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Park Assist Pilot* paziņojumi
Park Assist Pilot (PAP123) ziņojumi var tikt
rādīti vadītāja displejā un/vai centrālajā displejā. Tālāk ir sniegti daži piemēri.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Novietoš. palīgsist.
Ir bloķēts viens vai vairāki funkcijas sensori — pārbaudiet un novērsiet problēmu, tiklīdz tas ir iespējams.
Sensori bloķēti, nepieciešama tīrīšana
Novietoš. palīgsist.
Sistēma nedarbojas pareizi. Ir jāsazinās ar servisuA.
Nav pieejams, jāveic apkope
A
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
esošo taustiņu
.
Ja ziņojums tiek parādīts atkal, sazinieties ar
servisuA.
Saistītā informācija
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma* (408 lpp.)
•
Aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas* ierobežojumi (413 lpp.)
123 Park
416
Assist Pilot
* Papildaprīkojums/piederums.
INFORMĀCIJA PAR HIBRĪDA SISTĒMU
INFORMĀCIJA PAR HIBRĪDA SISTĒMU
Vispārīga informācija par Twin
Engine
Twin Engine darbojas kā parasta automašīna,
bet daļa funkciju atšķiras no automašīnas,
kurā tiek izmantots tikai benzīns vai dīzeļdegviela. Elektromotors pārsvarā nodrošina automašīnas piedziņu nelielā ātrumā, benzīna dzinējs — lielākā ātrumā, kā arī aktīvākas braukšanas laikā.
Vadītāja displejā ir redzama informācija, kas ir
unikāla Twin Engine dzinējam — uzlādes informācija, atlasītais braukšanas režīms, ar atlikušo uzlādes līmeni nobraucamais attālums,
kā arī hibrīda akumulatora uzlādes līmenis.
Braukšanas laikā automašīnai var iestatīt
dažādus braukšanas režīmus, piemēram, tikai
elektrodzinēja darbību vai gadījumos, kad
nepieciešama jauda — gan elektrodzinēja, gan
benzīna dzinēja darbību. Automašīna izskaitļo
vadāmības, braukšanas baudījuma, vides
ietekmes un degvielas ekonomijas kombināciju atbilstoši izvēlētajam braukšanas režīmam.
Lai nodrošinātu optimālu automašīnas darbību, ir svarīgi nodrošināt pareizu darba temperatūru hibrīda akumulatoram un tā saistītajām elektriskās piedziņas sistēmām, kā arī
benzīna dzinējam un tā piedziņas sistēmām.
Ja akumulators ir pārāk auksts vai pārāk
karsts, akumulatora kapacitāte var ievērojami
samazināties. Sagatavošanas darbi sagatavo
automašīnas piedziņas sistēmas un pasažieru
418
salonu pirms došanās ceļā, lai brauciena laikā
samazinātu gan nolietojumu, gan enerģijas
vajadzības. Pieaug attālums, ko var nobraukt
ar hibrīda akumulatoru
Hibrīda akumulatoru kas nodrošina strāvu
elektromotoram uzlādē izmantojot uzlādes
kabeli bet var arī uzlādēt viegli bremzējot un
bremzējot ar dzinēju pārnesumu pozīcijā B.
Hibrīda akumulatoru var uzlādēt arī ar automašīnas dzinēju.
Svarīgi zināt
Ārējs dzinēja troksnis
BRĪDINĀJUMS
Atcerieties, ka, darbinot automašīnu tikai ar
elektrodzinēju, tā nerada troksni, tādēļ
bērni, gājēji, velosipēdisti un dzīvnieki var
to nepamanīt. Tas īpaši attiecas uz braukšanu nelielā ātrumā, piemēram, autostāvvietās.
Augstsprieguma strāva
Automašīna bez jaudas
Paturiet prātā, ka, brīdī, kad automašīnai nav
nodrošināta barošanas jauda, nedarbojas svarīgas funkcijas, piemēram, bremzes un stūres
pastiprinātājs.
BRĪDINĀJUMS
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīnas elektrodzinējs ir izlādējies,
bet ar degvielu darbināmais dzinējs —
izslēgts, automašīnu nevar bremzēt.
Vilkšana nav atļauta
Nedrīkst vilkt Twin Engine, pretējā gadījumā
tiks nodarīti elektrodzinēja bojājumi.
Vairāki automašīnas komponenti izmanto
augstsprieguma strāvu, kas nepareizu darbību gadījumā var būt bīstama. Ar šiem
komponentiem un visiem oranžas krāsas
kabeļiem drīkst rīkoties tikai kvalificēti speciālisti.
Nepieskarieties nekam, kas nav skaidri aprakstīts šajā īpašnieka rokasgrāmatā.
Saistītā informācija
•
•
Hibrīda akumulatora uzlāde (419 lpp.)
Hibrīda mērierīce (85 lpp.)
INFORMĀCIJA PAR HIBRĪDA SISTĒMU
•
•
Piedziņas režīmi (464 lpp.)
Hibrīda akumulatora uzlāde
Sagatavošanas ieslēgšana un izslēgšana
(224 lpp.)
•
•
Hibrīda akumulators (642 lpp.)
Papildus parastajai degvielas tvertnei, ar ko
aprīkotas parastās automašīnas, šī automašīna ir aprīkota arī ar litija jonu tipa atkārtojami uzlādējamo akumulatoru (hibrīda akumulatoru).
Hibrīda akumulatoru var uzlādēt, izmantojot
uzlādes kabeli, kas atrodas glabāšanas nodalījumā bagāžas zonā.
•
•
Faktori, kas ietekmē braukšanas attālumu,
braucot ar elektrību (481 lpp.)
Automātiskā pārnesumkārba (455 lpp.)
Vilkšana (501 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Hibrīda akumulatora nomaiņu drīkst veikt
tikai servisā — ieteicams autorizētā Volvo
servisā.
PIEZĪME
Volvo iesaka izmantot uzlādes kabeli, kas
atbilst IEC 62196 un IEC 61851, kā arī
atbalsta temperatūras uzraudzību.
Laiks, kas nepieciešams hibrīda akumulatora
uzlādēšanai, ir atkarīgs no izmantotās uzlādes
strāvas.
Uzlādes kabeļa rokturis un uzlādes kontaktligzda.
Uzlādes statuss tiek attēlots trīs veidos:
PIEZĪME
Novecojot un lietošanas gaitā hibrīda akumulatora kapacitāte nedaudz samazinās,
kas var izraisīt pastiprinātu benzīna dzinēja
lietošanu un līdz ar to nedaudz lielāku degvielas patēriņu.
•
•
Indikatori uzlādes kabeļa vadības blokā.
•
Ilustrācija un teksts vadītāja displejā.
Indikatora lampiņa automašīnas uzlādes
strāvas ievades kontaktligzdā.
Startera akumulatora uzlāde notiek, kamēr
notiek hibrīda akumulatora uzlāde, un tā tiek
pārtraukta, kad hibrīda akumulators ir pilnīgi
uzlādēts.
Ja hibrīda akumulatora temperatūra ir zemāka
par -10ºC (14ºF) vai augstāka par 40ºC
(104ºF), dažas no automašīnas funkcijām var
}}
419
INFORMĀCIJA PAR HIBRĪDA SISTĒMU
||
būt mainītas vai nepieejamas, jo ārpus šī temperatūras diapazona hibrīda akumulatoru
kapacitāte ir samazināta.
Uzlāde ar benzīna dzinēju
•
•
•
Ja akumulatora temperatūra ir pārāk zema vai
pārāk augsta, elektrodzinēja darbība nav
iespējama. Atlasot piedziņas režīmu PURE,
tiek iedarbināts iekšdedzes dzinējs.
Uzlādes kabelis (421 lpp.)
Uzlādes strāva (421 lpp.)
Uzlādes kontaktligzdas lūkas atvēršana un
aizvēršana (425 lpp.)
•
Hibrīda akumulatora uzlādes sākšana
(425 lpp.)
Uzlāde ar fiksētu vadības bloku
atbilstoši 3. režīmam1
•
Hibrīda akumulatora uzlādes apturēšana
(434 lpp.)
Dažos tirgos vadības bloks ir uzstādīts, pievienojot uzlādes staciju elektrotīkla barošanas
ķēdei. Tādā gadījumā uzlādes kabelim nav
sava vadības bloka. Tā vietā tas ir aprīkots ar
īpašu savienotāju, kas ir jāizmanto, lai pievienotu uzlādes kabeli uzlādes stacijai. Ievērojiet
uzlādes stacijas lietošanas instrukcijas.
•
Uzlādes statusa rādījums uzlādes kabeļa
vadības blokā (429 lpp.)
Automašīna ražo akumulatora strāvu un akumulatora
uzlāde notiek, piemēram, nedaudz nospiežot bremžu
pedāli vai bremzējot ar dzinēju kalna kritumā.
•
Uzlādes statuss automašīnas uzlādes strāvas ievades kontaktligzdā (428 lpp.)
•
Arī automašīna var ražot strāvu hibrīda akumulatoram, un notiek akumulatora uzlāde.
Uzlādes statuss automašīnas vadītāja displejā (432 lpp.)
•
Ar Twin Engine saistīti simboli un ziņojumi
vadītāja displejā (436 lpp.)
•
•
•
Automātiskā pārnesumkārba (455 lpp.)
•
1
420
Saistītā informācija
Eiropas standarts − EN 61851-1.
Hibrīda akumulatoru var uzlādēt, viegli
bremzējot ar bremžu pedāli. Automašīnas
kinētiskā enerģija tiek pārvērsta elektroenerģijā, ko izmanto hibrīda akumulatora
uzlādēšanai.
•
Atlaižot akseleratora pedāli pārnesumu
pozīcijā B, automašīna bremzē ar elektromotoru un vienlaikus notiek hibrīda akumulatora uzlāde.
•
Hibrīda akumulatoru var uzlādēt arī ar
automašīnas iekšdedzes dzinēju.
Piedziņas režīma maiņa (468 lpp.)
Ar hibrīda akumulatoriem aprīkotu transportlīdzekļu ilgtermiņa uzglabāšana
(438 lpp.)
INFORMĀCIJA PAR HIBRĪDA SISTĒMU
Uzlādes strāva
Uzlādes strāvu izmanto hibrīda akumulatora
uzlādei, kā arī automašīnas sagatavošanai.
Uzlāde notiek, kamēr uzlādes kabelis ir pievienots automašīnas uzlādes sprieguma ievades kontaktligzdai un 230 V (maiņstrāvas)
kontaktligzdai2.
Kad uzlādes kabelis ir aktivizēts, vadītāja displejā ir redzams paziņojums un iedegas automašīnas uzlādes kontaktligzdas lampiņa. Uzlādes strāvu galvenokārt izmanto akumulatora
uzlādei, bet to lieto arī automašīnas sagatavošanai. Kad notiek automašīnas hibrīda akumulatora uzlāde, notiek arī startera akumulatora
uzlāde.
SVARĪGI
Nekādā gadījumā neatvienojiet uzlādes
kabeli no 230 V (maiņstrāvas) kontaktligzdas, kamēr notiek uzlāde — pastāv risks
sabojāt 230 V (maiņstrāvas) kontaktligzdu.
Vienmēr vispirms apturiet uzlādi, pēc tam
atvienojiet uzlādes kabeli no automašīnas
uzlādes strāvas padeves ligzdas un tikai
tad — no 230 V kontaktligzdas.
2 Kontaktligzdas
spriegums dažādos tirgos var atšķirties.
PIEZĪME
•
Ja laikapstākļi ir ļoti karsti vai ļoti
auksti, daļa uzlādes strāvas tiek izmantota hibrīda akumulatora un pasažieru
salona apsildei/dzesēšanai, līdz ar to
uzlādes laiks ir ilgāks.
•
Ja ir izvēlēta sagatavošanas darbu
veikšana, uzlādes laiks kļūst ilgāks.
Nepieciešamais laiks ir atkarīgs no ārējās temperatūras.
Uzlādes kabelis
Uzlādes kabeli ar vadības bloku lieto, lai uzlādētu automašīnas hibrīda akumulatoru.
Drošinātājs
Parasti drošinātāju ķēdē ir iekļautas vairākas
230 V ierīces, tādēļ viens drošinātājs var
apkalpot vairākas ierīces (piemēram, apgaismojumu, putekļsūcēju, elektrisko urbi u.c.).
Saistītā informācija
•
•
Uzlādes kabelis (421 lpp.)
Uzlādes kabelis atrodas glabāšanas nodalījumā zem
bagāžas nodalījuma grīdas lūkas.
BRĪDINĀJUMS
Uzlādes statuss automašīnas vadītāja displejā (432 lpp.)
Izmantojiet tikai kopā ar automašīnu
saņemto uzlādes kabeli vai Volvo ieteiktu
nomaiņas kabeli.
•
Uzlādes statuss automašīnas uzlādes strāvas ievades kontaktligzdā (428 lpp.)
Specifikācijas, uzlādes kabelis
•
Sagatavošanas ieslēgšana un izslēgšana
(224 lpp.)
•
Hibrīda akumulatora uzlādes apturēšana
(434 lpp.)
Apkārtējā temperatūra
-32ºC līdz 50ºC
(-25ºF līdz 122ºF)
}}
421
INFORMĀCIJA PAR HIBRĪDA SISTĒMU
||
BRĪDINĀJUMS
•
Uzlādes kabelī ir iebūvēts drošinātājs.
Uzlādi drīkst veikt tikai ar iezemētu un
apstiprinātu kontaktligzdu.
•
Ja uzlādes kabeļa tuvumā, kamēr tas ir
pievienots, atrodas bērni, viņi ir jāuzrauga.
•
Uzlādes kabelī ir augsts spriegums.
Saskare ar augstu spriegumu var izraisīt nāvi vai smagas traumas.
•
Nelietojiet uzlādes vadu, ja tas jebkādā
veidā ir bojāts. Ja uzlādes kabelis ir
bojāts vai nedarbojas, to drīkst remontēt tikai autoservisā - ieteicams vērsties
autorizētā Volvo servisā.
•
Vienmēr izvietojiet uzlādes kabeli tā, lai
tam nevarētu pārbraukt pāri, uzkāpt
virsū, aiz tā aizķerties vai to kādā citā
veidā sabojāt vai izraisīt traumas.
•
Pirms uzlādes ierīces tīrīšanas atvienojiet to no sienas kontaktligzdas.
•
Nekādā gadījumā nepievienojiet uzlādes kabeli pagarinātājam vai sadalītājam ar vairākām kontaktligzdām.
Tāpat arī skatiet ražotāja norādījumus par
uzlādes kabeļa un tā komponentu lietošanu.
422
SVARĪGI
Vairākus kontaktspraudņus, pagarinātājus,
pārsprieguma aizsargierīces un līdzīgas
iekārtas nedrīkst lietot kopā ar uzlādes
kabeli, jo pastāv ugunsgrēka, elektrošoka
u.c. risks.
230 V (maiņstrāvas) kontaktligzdu un uzlādes kabeli drīkst savienot ar adapteri tikai
gadījumā, ja adapteris ir apstiprināts
saskaņā ar IEC 61851 un IEC 62196.
SVARĪGI
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā neatvienojiet uzlādes
kabeli no 230 V (maiņstrāvas) kontaktligzdas, kamēr notiek uzlāde — pastāv risks
sabojāt 230 V (maiņstrāvas) kontaktligzdu.
Vienmēr vispirms apturiet uzlādi, pēc tam
atvienojiet uzlādes kabeli no automašīnas
uzlādes strāvas padeves ligzdas un tikai
tad — no 230 V kontaktligzdas.
Uzlādes kabeli un ar to saistītās daļas
nedrīkst apliet ar ūdeni vai iegremdēt
ūdenī.
SVARĪGI
Nepakļaujiet vadības bloku un tā kontaktspraudni tiešai saules staru iedarbībai.
Tādos gadījumos kontaktspraudņa pārkaršanas aizsardzības funkcija var samazināt
vai pārtraukt hibrīda akumulatora uzlādi.
SVARĪGI
Notīriet uzlādes kabeli ar tīru drāniņu,
samitrinot to ar ūdeni vai maigu tīrīšanas
līdzekli. Nelietojiet ķimikālijas vai šķīdinātājus.
Saistītā informācija
•
Zemējuma kļūmes pārtraucējs uzlādes
kabelī (423 lpp.)
•
Uzlādes kabeļa temperatūras uzraudzība
(424 lpp.)
•
Hibrīda akumulatora uzlāde (419 lpp.)
INFORMĀCIJA PAR HIBRĪDA SISTĒMU
Zemējuma kļūmes pārtraucējs
uzlādes kabelī
Uzlādes kabeļa vadības blokam ir iebūvēts
zemējuma kļūmes pārtraucējs, kas aizsargā
automašīnu un lietotāju no sistēmas kļūmju
izraisītiem elektrības triecieniem.
BRĪDINĀJUMS
Hibrīda akumulatora uzlādi drīkst veikt tikai
ar iezemētu un apstiprinātu 230 V (maiņstrāvas) kontaktligzdu. Ja kontaktligzdas
vai drošinātāja kontūra strāvas stiprums
nav zināms, lūdziet licencētam elektriķim
to noskaidrot. Pārsniedzot drošinātāja kontūra nominālo strāvas stiprumu, var izraisīt
ugunsgrēku vai sabojāt drošinātāja kontūru.
BRĪDINĀJUMS
•
Uzlādes kabeļa aizsardzība pret pārspriegumu palīdz aizsargāt automašīnas uzlādes sistēmu, bet nevar garantēt, ka nekad neradīsies pārslodze.
•
Neizmantojiet redzami nodilušas vai
bojātas elektrības kontaktligzdas. Tās
var izraisīt ugunsgrēku vai smagas
traumas.
•
Nekādā gadījumā nepievienojiet uzlādes kabeli pagarinātājam.
•
Hibrīda akumulatora apkopi vai
nomaiņu uzticiet tikai un vienīgi apmācītam un kvalificētam Volvo servisa
tehniķim.
SVARĪGI
Zemējuma pārtraucējs neaizsargā 230 V
(maiņstrāvas) kontaktligzdu/elektroinstalāciju.
3 Gaismas
diodes (Light Emitting Diode)
Vadības bloka LED3 lampiņas.
1. LED lampiņa
2. LED lampiņa
Ja nostrādā vadības moduļa iebūvētais zemējuma kļūmes drošinātājs, 2. LED lampiņa
mirgo sarkanā krāsā, kamēr 1. LED lampiņa
nedeg — pārbaudiet 230 V kontaktligzdu
(maiņstrāva).
}}
423
INFORMĀCIJA PAR HIBRĪDA SISTĒMU
||
Uzlādes kabeļa temperatūras
uzraudzība
Lai ikreiz droši uzlādētu automašīnas hibrīda
akumulatoru, uzlādes kabeļa un spraudņa
vadības blokā ir iebūvētas temperatūras
uzraudzības ierīces.
Tiek veikta vadības bloka un spraudņa temperatūras uzraudzība.
PIEZĪME
SVARĪGI
•
Pārbaudiet kontaktligzdas nominālo
jaudu.
•
Ja tiek pārsniegta kopējā jauda, ir jāatvieno cits tam pašam drošinātāja kontūram pievienots elektroniskais aprīkojums.
•
Nepievienojiet uzlādes kabeli, ja kontaktligzda ir bojāta.
Saistītā informācija
•
•
424
Uzlādes kabelis (421 lpp.)
Uzlādes statusa rādījums uzlādes kabeļa
vadības blokā (429 lpp.)
Volvo iesaka izmantot uzlādes kabeli, kas
atbilst IEC 62196 un IEC 61851, kā arī
atbalsta temperatūras uzraudzību.
Vadības bloka uzraudzība
Ja vadības bloka temperatūra ir pārāk augsta,
uzlāde tiek pārtraukta. Tas tiek darīts, lai
pasargātu elektroniku. Tā var notikt,
piemēram, ja āra gaisa temperatūra ir ļoti augsta un/vai ja vadības bloks atrodas tiešos saules staros.
Spraudņa uzraudzība
Ja tā barošanas avota temperatūra, kam ir pievienots uzlādes kabelis, kļūst pārāk augsta,
tiek samazināts uzlādes strāvas stiprums. Ja
temperatūra pārsniedz kritisko līmeni, uzlāde
tiek apturēta pilnībā.
SVARĪGI
Ja temperatūras uzraudzības sistēma ir
automātiski vairākas reizes pazeminājusi
uzlādes strāvas līmeni un pārtraukusi
uzlādi, jānosaka un jānovērš pārkaršanas
cēlonis.
Saistītā informācija
•
Uzlādes kabelis (421 lpp.)
INFORMĀCIJA PAR HIBRĪDA SISTĒMU
Uzlādes kontaktligzdas lūkas
atvēršana un aizvēršana
Hibrīda akumulatora uzlādes
sākšana
Hibrīda akumulatora uzlādes kontaktligzdas
durtiņas atver manuāli.
Automašīnas hibrīda akumulatoru var uzlādēt,
savienojot automašīnu un 230 V (maiņstrāvas) kontaktligzdu4 ar uzlādes kabeli.
BRĪDINĀJUMS
•
Hibrīda akumulatoru drīkst uzlādēt tikai
ar maksimālo atļauto uzlādes strāvu vai
zemāku, kuras stiprums ir noteikts
spēkā esošajās vietējās un valsts nozīmes rekomendācijās par hibrīda akumulatoru uzlādi, izmantojot 230 V
(maiņstrāvas) kontaktligzdas/spraudņus.
•
Hibrīda akumulatora uzlādi drīkst veikt,
tikai izmantojot apstiprinātu iezemētu
230 V kontaktligzdu5 vai uzlādes staciju ar vaļīgu Volvo uzlādes kabeli (3.
režīms).
•
Vadības bloka zemējuma pārtraucējs
aizsargā automašīnu, bet joprojām
pastāv risks pārslogot 230 V elektrotīklu.
•
Nelietojiet elektrības kontaktligzdas,
kurām ir acīmredzams nolietojums vai
bojājumi, pretējā gadījumā tās var radīt
uguns izraisītus bojājumus un/vai traumas.
Izmantojiet tikai kopā ar automašīnu saņemto
uzlādes kabeli vai Volvo ieteiktu nomaiņas
kabeli.
SVARĪGI
Nekādā gadījumā nepievienojiet uzlādes
kabeli, ja pastāv pērkona negaisa vai zibens
trieciena risks.
PIEZĪME
Nospiediet vāka aizmugures daļu un atlaidiet.
Volvo iesaka izmantot uzlādes kabeli, kas
atbilst IEC 62196 un IEC 61851, kā arī
atbalsta temperatūras uzraudzību.
Atveriet vāku.
Aizveriet uzlādes ieejas kontaktligzdas vāku,
veicot šīs darbības apgrieztā secībā.
Saistītā informācija
•
Hibrīda akumulatora uzlādes sākšana
(425 lpp.)
•
Nekādā gadījumā nelietojiet pagarinātāja kabeli.
•
Hibrīda akumulatora uzlādes apturēšana
(434 lpp.)
•
Nekādā gadījumā neizmantojiet adapteri.
•
Hibrīda akumulatora uzlāde (419 lpp.)
4 Kontaktligzdas spriegums dažādos tirgos var atšķirties.
5 Drīkst izmantot arī līdzvērtīgas kontaktligzdas ar atšķirīgu
spriegumu (atkarībā no tirgus).
}}
425
INFORMĀCIJA PAR HIBRĪDA SISTĒMU
||
BRĪDINĀJUMS
•
Uzlādes kabelī ir iebūvēts drošinātājs.
Uzlādi drīkst veikt tikai ar iezemētu un
apstiprinātu kontaktligzdu.
•
Ja uzlādes kabeļa tuvumā, kamēr tas ir
pievienots, atrodas bērni, viņi ir jāuzrauga.
•
Uzlādes kabelī ir augsts spriegums.
Saskare ar augstu spriegumu var izraisīt nāvi vai smagas traumas.
•
Nelietojiet uzlādes vadu, ja tas jebkādā
veidā ir bojāts. Ja uzlādes kabelis ir
bojāts vai nedarbojas, to drīkst remontēt tikai autoservisā - ieteicams vērsties
autorizētā Volvo servisā.
•
Vienmēr izvietojiet uzlādes kabeli tā, lai
tam nevarētu pārbraukt pāri, uzkāpt
virsū, aiz tā aizķerties vai to kādā citā
veidā sabojāt vai izraisīt traumas.
•
Pirms uzlādes ierīces tīrīšanas atvienojiet to no sienas kontaktligzdas.
•
Nekādā gadījumā nepievienojiet uzlādes kabeli pagarinātājam vai sadalītājam ar vairākām kontaktligzdām.
Tāpat arī skatiet ražotāja norādījumus par
uzlādes kabeļa un tā komponentu lietošanu.
426
SVARĪGI
Pārbaudiet, vai 230 V (maiņstrāvas) kontaktligzdas strāvas padeve ir pietiekama, lai
varētu uzlādēt transportlīdzekļus ar elektrodzinēju — neskaidrību gadījumā kontaktligzdas pārbaude jāveic kvalificētam speciālistam.
Izņemiet uzlādes kabeli no glabāšanas nodalījuma, kas atrodas bagāžas nodalījumā zem
grīdas. Ņemiet vērā, ka pirms uzlādes automašīna ir jāizslēdz.
Pievienojiet uzlādes kabeli 230 V kontaktligzdai. Nekādā gadījumā neizmantojiet
pagarinātāju.
Atveriet uzlādes lūku. Noņemiet uzlādes
roktura aizsargpārsegu un pēc tam iespiediet rokturi līdz galam automašīnas kontaktligzdā.
INFORMĀCIJA PAR HIBRĪDA SISTĒMU
3. Uzlādes kabeļa uzlādes rokturis ir nostiprināts/nofiksēts, un uzlāde tiek sākta
5 sekunžu laikā. Kad ir sākta uzlāde, LED
lampiņa uzlādes kontaktligzdā mirgo zaļā
krāsā. Vadītāja displejā tiek attēlots atlikušais prognozētais uzlādes laiks vai uzlādes
kļūme.
Akumulatora uzlāde var īslaicīgi pārtrūkt,
ja automašīna tiek atslēgta:
Nofiksējiet uzlādes roktura pārsegu vietā,
kā parādīts attēlā.
SVARĪGI
Lai novērstu krāsas bojājumus, piemēram,
spēcīga vēja gadījumā, novietojiet uzlādes
roktura aizsargvāku tā, lai tas nepieskartos
automašīnai.
•
un durvis tiek atvērtas — uzlāde atsākas dažu minūšu laikā;
•
durvis netiek atvērtas — automašīna
tiek automātiski atkal aizslēgta. Uzlāde
atsākas pēc 1 minūtes.
Saistītā informācija
•
•
Hibrīda akumulatora uzlāde (419 lpp.)
Uzlādes kontaktligzdas lūkas atvēršana un
aizvēršana (425 lpp.)
•
Uzlādes statuss automašīnas uzlādes strāvas ievades kontaktligzdā (428 lpp.)
•
Uzlādes statuss automašīnas vadītāja displejā (432 lpp.)
•
Uzlādes statusa rādījums uzlādes kabeļa
vadības blokā (429 lpp.)
•
Hibrīda akumulatora uzlādes apturēšana
(434 lpp.)
SVARĪGI
Nekādā gadījumā neatvienojiet uzlādes
kabeli no 230 V (maiņstrāvas) kontaktligzdas, kamēr notiek uzlāde — pastāv risks
sabojāt 230 V (maiņstrāvas) kontaktligzdu.
Vienmēr vispirms apturiet uzlādi, pēc tam
atvienojiet uzlādes kabeli no automašīnas
uzlādes strāvas padeves ligzdas un tikai
tad — no 230 V kontaktligzdas.
Uzlādes laikā zem automašīnas var pilēt gaisa
kondicionētāja kondensāts. Tas ir normāli, un
to izraisa hibrīda akumulatora atdzišana.
427
INFORMĀCIJA PAR HIBRĪDA SISTĒMU
Uzlādes statuss automašīnas
uzlādes strāvas ievades
kontaktligzdā
Uzlādes strāvas ievades kontaktligzda rāda
uzlādes statusu, izmantojot LED lampiņu.
LED lampiņas
izgaismošanās
Tehniskie parametri
Baltā krāsā
Gaismas diodes gaisma.
Dzeltens
Gaidīšanas režīmsA — tiek
gaidīta uzlādes sākšana.
Mirgo zaļā
krāsā
Notiek uzlādeB.
Zaļš
Uzlāde pabeigtaC.
Sarkans
Radusies kļūme.
A
B
C
LED lampiņas atrašanās vieta automašīnas uzlādes
kontaktligzdā.
LED lampiņa uzlādes laikā rāda pašreizējo statusu. Ja LED lampiņa neiedegas, pārbaudiet,
vai kabelis ir stingri pievienots sienas kontaktligzdai un automašīnas kontaktligzdai. Balta,
sarkana vai dzeltena lampiņa tiek aktivizēta,
ieslēdzot salona apgaismojumu — tā paliek
aktivizēta vēl brīdi pēc salona apgaismojuma
izslēgšanas.
428
Piemēram, pēc durvju atvēršanas vai ja uzlādes kabeļa rokturis nav nofiksēts.
Jo lēnāka mirgošana, jo tuvāk ir pilnas uzlādes stāvoklis.
Pēc brīža nodziest.
Saistītā informācija
•
•
Hibrīda akumulatora uzlāde (419 lpp.)
Uzlādes statuss automašīnas vadītāja displejā (432 lpp.)
•
Uzlādes statusa rādījums uzlādes kabeļa
vadības blokā (429 lpp.)
•
Hibrīda akumulatora uzlādes apturēšana
(434 lpp.)
INFORMĀCIJA PAR HIBRĪDA SISTĒMU
Uzlādes statusa rādījums uzlādes
kabeļa vadības blokā
1. LED lampiņa
2. LED lampiņa
Dažādi indikatori uzlādes kabeļa vadības
blokā norāda notiekošās uzlādes statusu, kā
arī statusu pēc uzlādes pabeigšanas.
Vadības bloka LED6 lampiņas.
6 Gaismas
diodes (Light Emitting Diode)
}}
429
INFORMĀCIJA PAR HIBRĪDA SISTĒMU
||
1. LED
2. LED
Statuss
Tehniskie parametri
Ieteicamā rīcība
Mirgo zilā,
dzeltenā un
sarkanā krāsā
Mirgo zilā, dzeltenā un sarkanā
krāsā
Darbības sākšana
Pašpārbaude
Uzgaidiet, līdz pašpārbaude ir pabeigta.
Iedegta zilā
krāsā
Nodzisusi
Gaidīšana
Uzlādes kabelis nav pievienots automašīnai.
Pievienojiet uzlādes kabeli automašīnas uzlādes
kontaktligzdai.
Mirgo zilā
krāsā
Nodzisusi
Gaidīšana
Uzlāde ir iespējama, bet automašīnas
elektronika to nav aktivizējusi.
Uzgaidiet, līdz tiks sākta uzlāde.
Mirgo zilā
krāsā
Mirgo zilā krāsā
Notiek
uzlāde.
•
Automašīnas elektronika ir sākusi
uzlādi.
•
Notiek uzlāde.
Nogaidiet, līdz akumulators ir pilnībā uzlādēts.
Nodzisusi
Mirgo dzeltenā
krāsā
Notiek
uzlāde.
Temperatūras uzraudzības sistēma ir
noteikusi paaugstinātu temperatūru.
Uzlāde tiek turpināta ar samazinātu jaudas līmeni.
Atsāciet uzlādi. Ja problēma neizzūd, konsultējieties
ar kvalificētu profesionāli.
Nodzisusi
Iedegta dzeltenā krāsā
Uzlāde nav
iespējama.
Ir aktivizēta 230 V kontaktligzdas temperatūras uzraudzība.
Atsāciet uzlādi. Ja problēma neizzūd, konsultējieties
ar kvalificētu profesionāli.
Nodzisusi
Mirgo sarkanā
krāsā
Uzlāde nav
iespējama.
Ir ieslēdzies uzlādes kabeļa zemesslēguma pārtraucējs.
1.
Atvienojiet uzlādes kabeli no 230 V kontaktligzdas.
2. Pēc 10 sekundēm zemesslēguma pārtraucējs
tiek atiestatīts, un vadības bloks tiek restartēts.
3. Pievienojiet uzlādes kabeli 230 V kontaktligzdai.
4. Ja problēma neizzūd, konsultējieties ar kvalificētu profesionāli.
430
INFORMĀCIJA PAR HIBRĪDA SISTĒMU
1. LED
2. LED
Statuss
Tehniskie parametri
Ieteicamā rīcība
Mirgo sarkanā
krāsā
Iedegta sarkanā
krāsā
Uzlāde nav
iespējama.
Uzlādes kabelis ir pievienots neiezemētai 230 V kontaktligzdai.
Pievienojiet uzlādes kabeli iezemētai 230 V kontaktligzdai. Ja problēma atkārtojas — konsultējieties ar
kvalificētu profesionāli.
Mirgo sarkanā
krāsā
Mirgo sarkanā
krāsā
Uzlāde nav
iespējama.
Iekšēja kļūme. Uzlādes kabelis ir bojāts
un ir jāsalabo.
Sazinieties ar kvalificētu profesionāli.
Saistītā informācija
•
•
Hibrīda akumulatora uzlāde (419 lpp.)
Uzlādes statuss automašīnas uzlādes strāvas ievades kontaktligzdā (428 lpp.)
•
Uzlādes statuss automašīnas vadītāja displejā (432 lpp.)
•
Hibrīda akumulatora uzlādes apturēšana
(434 lpp.)
431
INFORMĀCIJA PAR HIBRĪDA SISTĒMU
Uzlādes statuss automašīnas
vadītāja displejā
tiek attēlota tik ilgi, kamēr darbojas vadītāja
displejs.
Vadītāja displejā tiek attēlots uzlādes statuss,
izmantojot gan attēlu, gan tekstu. Informācija
Attēls
A
432
Paziņojums
Tehniskie parametri
Pilnīgi uzlādēts pie: [Time] tiek attēloti kopā ar animāciju un zilu
pulsējošu gaismu, kas redzama cauri uzlādes kabelim.
Uzlāde turpinās, un tiek attēlots aptuvens prognozētais
laiks, kad akumulators būs pilnībā uzlādēts.
Tiek attēlots teksts Uzlāde pabeigta. LED indikators blakus uzlādes
kontaktligzdai rāda automašīnas attēlu, kas ir izgaismots zaļā krāsā.
Akumulators ir pilnīgi uzlādēts.
Tiek attēlots teksts Uzlādes kļūda. LED indikators blakus uzlādes
kontaktligzdai izgaismojas sarkanā krāsā.
Ir radusies kļūme — pārbaudiet uzlādes kabeļa un automašīnas uzlādes kontaktligzdas, kā arī 230 V (maiņstrāvas) kontaktligzdas savienojumuA.
Kontaktligzdas spriegums dažādos tirgos var atšķirties.
INFORMĀCIJA PAR HIBRĪDA SISTĒMU
PIEZĪME
Ja vadītāja displejs kādu laiku netiek
izmantots, tas tiek aptumšots. Displeju var
aktivizēt atkārtoti vienā no šiem veidiem:
•
•
•
nospiediet bremžu pedāli;
atveriet kādas no durvīm;
iestatiet automašīnas aizdedzi pozīcijā
I, pagriežot slēdzi START pulksteņrādītāju kustības virzienā un atlaižot.
Saistītā informācija
•
•
Hibrīda akumulatora uzlāde (419 lpp.)
Ar Twin Engine saistīti simboli un ziņojumi
vadītāja displejā (436 lpp.)
•
Uzlādes statuss automašīnas uzlādes strāvas ievades kontaktligzdā (428 lpp.)
•
Uzlādes statusa rādījums uzlādes kabeļa
vadības blokā (429 lpp.)
•
Hibrīda akumulatora uzlādes apturēšana
(434 lpp.)
433
INFORMĀCIJA PAR HIBRĪDA SISTĒMU
Hibrīda akumulatora uzlādes
apturēšana
Beidziet uzlādi, atslēdzot automašīnu, atvienojot uzlādes kabeli no automašīnas uzlādes
kontaktligzdas un pēc tam — no 230 V
(maiņstrāvas) kontaktligzdas7.
SVARĪGI
Pirms uzlādes kabeļa atvienošanas no
automašīnas uzlādes kontaktligzdas, automašīna ir jāatslēdz, izmantojot tālvadības
atslēgas atslēgšanas pogu. Tas ir jādara,
pat ja automašīnas durvis jau ir atslēgtas.
Ja automašīnu neatslēdz ar atslēgšanas
pogu, var izraisīt uzlādes kabeļa vai sistēmas bojājumus.
Atslēdziet automašīnu ar tālvadības
atslēgu — uzlāde tiek pabeigta, un uzlādes
kabeļa nofiksētais rokturis tiek atbrīvots/
atbloķēts.
7
434
Novietojiet uzlādes kabeli atpakaļ glabāšanas nodalījumā zem bagāžas nodalījuma
grīdas.
Uzlādes kabelis tiek automātiski
bloķēts
PIEZĪME
Vienmēr atslēdziet automašīnu, lai apturētu
uzlādi pirms atvienošanas no 230 V (maiņstrāvas) kontaktligzdas. Ņemiet vērā, ka
uzlādes kabelis jāatvieno no automašīnas
uzlādes kontaktligzdas, pirms to atvieno no
230 V kontaktligzdas — daļēji tādēļ, lai
novērstu sistēmas bojājumus, un daļēji —
tādēļ, lai novērstu uzlādes nejaušu apturēšanu.
Atvienojiet kabeli no 230 V kontaktligzdas.
Atvienojiet kabeli no automašīnas uzlādes
kontaktligzdas un aizveriet lūku.
Ja uzlādes kabelis netiek atvienots no uzlādes
strāvas ievades kontaktligzdas, tas drīz pēc
atbloķēšanas atkal tiek bloķēts, lai panāktu
maksimālu uzlādes līmeni un braukšanas attālumu, kā arī atvieglotu automašīnas sagatavošanu pirms brauciena. Uzlādes kabeli var atkal
atvienot, ja automašīna tiek atslēgta, izmantojot tālvadības atslēgu. Automašīnas ar sistēmu
Passive Entry* var aizslēgt un atkal atslēgt ar
rokturi.
Kontaktligzdas spriegums dažādos tirgos var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums.
INFORMĀCIJA PAR HIBRĪDA SISTĒMU
Saistītā informācija
•
Uzlādes kontaktligzdas lūkas atvēršana un
aizvēršana (425 lpp.)
•
•
•
Uzlādes kabelis (421 lpp.)
Hibrīda akumulatora uzlāde (419 lpp.)
Hibrīda akumulatora uzlādes sākšana
(425 lpp.)
435
INFORMĀCIJA PAR HIBRĪDA SISTĒMU
Ar Twin Engine saistīti simboli un
ziņojumi vadītāja displejā
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un paziņojumi saistībā ar sistēmu Twin
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
12 V akumulators
Hibrīda akumulatora kļūme. Sazinieties ar servisuA, lai veiktu akumulatora pārbaudi pēc iespējas ātrāk.
Uzl. kļūme, steidz. jāveic apkope.
Brauciet uz serv.
12 V akumulators
Uzlādes kļūme Apturiet drošā vietā
12 V akumulators
Drošinātāja kļūme. Jāveic apkope.
HV akumulators
Pārkarsis. Apturiet drošā vietā.
Samazināta veiktspēja
Ierobež. maks. transportl. ātrums
Vilces sistēma
Apgr. braukš. mazā ātrumā, transportl. var izm.
436
Engine. Tie var tikt attēloti arī kopā ar vispārīgiem indikatora un brīdinājuma simboliem.
Tādā gadījumā tie nodziest, tiklīdz problēmas
ir novērstas.
Hibrīda akumulatora kļūme. Apturiet automašīnu drošā vietā un sazinieties ar servisuA, lai pārbaudītu akumulatoru, tiklīdz tas ir iespējams.
Hibrīda akumulatora kļūme. Sazinieties ar servisuA, lai pārbaudītu šo funkciju pēc iespējas
ātrāk.
Šķiet, ka hibrīda akumulatora temperatūra pārāk pieaug. Apturiet automašīnu un izslēdziet
dzinēju. Nogaidiet vismaz 5 minūtes un tikai tad turpiniet braukšanu. Pirms turpināt braukšanu, sazinieties ar servisuA vai no ārpuses pārliecinieties par to, ka viss šķiet kā parasti.
Hibrīda akumulatora uzlādes līmenis nav pietiekams braukšanai lielā ātrumā. Uzlādējiet akumulatoru pēc iespējas ātrāk.
Hibrīda sistēma nedarbojas pareizi. Sazinieties ar servisuA, lai pārbaudītu šo funkciju pēc
iespējas ātrāk.
INFORMĀCIJA PAR HIBRĪDA SISTĒMU
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Hibrīda sist. atteice
Hibrīda sistēma ir deaktivizēta. Sazinieties ar servisuA, lai pārbaudītu šo funkciju pēc iespējas
ātrāk.
Jāveic apkope
Uzlādes kabelis
Atvienojiet pirms iedarb.
A
Tiek attēlots, kad vadītājs mēģina iedarbināt automašīnu un uzlādes kabelis ir pievienots automašīnai. Atvienojiet uzlādes kabeli un aizveriet uzlādes lūku.
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
Hibrīda akumulatora uzlādes sākšana
(425 lpp.)
•
Hibrīda akumulatora uzlādes apturēšana
(434 lpp.)
•
•
Hibrīda akumulatora uzlāde (419 lpp.)
Brīdinājuma simboli vadītāja displejā
(95 lpp.)
•
Indikatora simboli vadītāja displejā
(93 lpp.)
•
•
Hibrīda mērierīce (85 lpp.)
Hibrīda akumulatora mērierīce (86 lpp.)
437
INFORMĀCIJA PAR HIBRĪDA SISTĒMU
Ar hibrīda akumulatoriem aprīkotu
transportlīdzekļu ilgtermiņa
uzglabāšana
Lai samazinātu hibrīda akumulatora stāvokļa
pasliktināšanos ilgstošas uzglabāšanas (ilgāk
par 1 mēnesi) gadījumā ieteicams nodrošināt
aptuveni 25% uzlādes līmeni kas redzams
vadītāja displejā.
Rīkojieties šādi:
2. Ja hibrīda akumulators ir glabāts ilgāk par
6 mēnešiem vai tā uzlādes līmenis ir ievērojami zemāks par 25%, vēlreiz uzlādējiet
to līdz aptuveni 25%, lai kompensētu
dabisko pašizlādi, kas notikusi ilgstošās
glabāšanas laikā. Regulāri pārbaudiet uzlādes līmeni vadītāja displejā.
PIEZĪME
Novietojot automašīnu ilgstošai stāvēšanai,
izvēlieties visvēsāko iespējamo vietu, lai
samazinātu akumulatora novecošanos.
Vasarā ieteicams turēt automašīnu iekštelpās vai ēnā ārpus telpām (atkarībā no tā,
kur ir zemāka temperatūra).
Saistītā informācija
1.
438
Ja uzlādes līmenis ir augsts, darbiniet
automašīnu, līdz tas samazinās līdz aptuveni 25 %. Ja uzlādes līmenis ir zems,
uzlādējiet akumulatoru, līdz tiek sasniegts
aptuveni 25% līmenis.
•
Hibrīda akumulatora uzlādes sākšana
(425 lpp.)
•
•
Hibrīda akumulatora mērierīce (86 lpp.)
Hibrīda akumulatora uzlāde (419 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Automašīnas iedarbināšana
Lai iedarbinātu automašīnu:
Automašīnu iedarbina, izmantojot iedarbināšanas slēdzi tuneļkonsolē, kad tālvadības
atslēga atrodas pasažieru salonā.
SVARĪGI
Automašīnu nevar iedarbināt, ja joprojām ir
pievienots uzlādes kabelis. Pirms automašīnas iedarbināšanas pārliecinieties, ka
uzlādes kabelis ir atvienots no uzlādes kontaktligzdas.
1.
Iedarbināšanas slēdzis tuneļkonsolē.
BRĪDINĀJUMS
Pirms braukšanas sākšanas:
•
•
•
Piesprādzējiet drošības jostu.
Noregulējiet sēdekli, stūri un spoguļus.
Pārliecinieties, ka bremžu pedāli var
nospiest līdz galam.
Automašīnas iedarbināšanas laikā tālvadības
atslēga netiek lietota fiziski, jo tā ir aprīkota ar
bezatslēgas iedarbināšanas atbalstu (pasīvā
iedarbināšana).
1
440
Tālvadības pults atslēgai jāatrodas automašīnā. Automašīnām ar pasīvo iedarbināšanu atslēgai jāatrodas pasažieru salona
priekšējā daļā. Izmantojot automašīnas
bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju*, atslēga var atrasties jebkur automašīnā.
2. Nospiediet bremžu pedāli līdz galam1 un
turiet. Automašīnām ar automātisku pārnesumu pārslēgšanu pārliecinieties, ka ir
izvēlēta pārnesumu pozīcija P vai N. Automašīnām ar manuālu pārnesumkārbu pārliecinieties, ka pārnesumu pārslēgsvira
atrodas neitrālajā pozīcijā vai ir nospiests
sajūga pedālis.
Iedarbinot dzinēju, startera motors darbojas,
līdz sāk darboties dzinējs vai ieslēdzas pārkaršanas aizsardzība.
Iedarbinot normālos apstākļos, priekšroka tiek
dota elektrodzinējam — benzīna dzinējs paliek
izslēgts. Tas nozīmē, ka pēc iedarbināšanas
slēdža pagriešanas pulksteņrādītāju kustības
virzienā ir iedarbināts elektromotors un automašīna ir gatava braukšanai. Kad automašīna
ir iedarbināta, vadītāja displejā nodziest indikatora lampiņas un izgaismojas iepriekš iestatītais motīvs.
Taču ir situācijas, kad tomēr tiek iedarbināts
benzīna dzinējs, piemēram, ja temperatūra ir
pārāk zema vai hibrīda akumulatoram nepieciešama uzlāde.
Kļūdu ziņojumi
Ja iedarbināšanas laikā vadītāja displejā tiek
rādīts ziņojums Autom. atsl. nav atr., novietojiet tālvadības atslēgu pie rezerves lasītāja.
Pēc tam vēlreiz mēģiniet iedarbināt automašīnu.
3. Pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un pēc tam atlaidiet. Poga automātiski atgriežas sākuma
pozīcijā.
Ja automašīna atrodas kustībā, dzinēju var iedarbināt, pagriežot aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
SVARĪGI
PIEZĪME
Ja dzinēju neizdodas iedarbināt ar 3 mēģinājumiem, nogaidiet 3 minūtes un mēģiniet vēlreiz. Ļaujot akumulatoram atpūsties, iedarbināšanas jauda pieaug.
Noteikta tipa dzinējiem aukstās iedarbināšanas laikā tukšgaitas ātrums var būt ievērojami lielāks nekā parasti. Tā notiek tādēļ,
lai emisiju sistēma varētu pēc iespējas
ātrāk sasniegt normālu darba temperatūru,
tādējādi samazinot izplūdes emisiju daudzumu un aizsargājot vidi.
PIEZĪME
Ja hibrīda akumulators ir atvienots, automašīnu nevar iedarbināt.
Rezerves lasītāja atrašanās vieta tuneļkonsolē.
PIEZĪME
Kad tālvadības atslēga ir novietota pie
rezerves lasītāja, pārliecinieties, ka pie
rezerves lasītāja nav automašīnas atslēgu,
metāla objektu vai elektronisku ierīču (piemēram, mobilo tālruņu, planšetdatoru,
klēpjdatoru vai uzlādes ierīču). Vairākas
automašīnas atslēgas pie rezerves lasītāja
var izraisīt savstarpējus traucējumus.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā neizņemiet tālvadības
atslēgu no automašīnas braukšanas laikā.
BRĪDINĀJUMS
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Automašīnas izslēgšana (442 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (442 lpp.)
Stūres regulēšana (197 lpp.)
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus
un citu akumulatoru (492 lpp.)
Aizdedzes režīma atlasīšana (444 lpp.)
Izkāpjot no automašīnas, vienmēr ņemiet
līdzi tālvadības pults atslēgu un pārliecinieties, ka automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes pozīcijā 0 - it īpaši situācijās,
kad automašīnā atrodas bērni.
Ja iedarbināšanas laikā vadītāja displejā tiek
attēlots paziņojums Dzinēja iedarbināšana
Sistēmas pārbaude, uzgaidiet, nogaidiet,
līdz paziņojums nodziest, un pēc tam mēģiniet
iedarbināt automašīnu vēlreiz.
441
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Automašīnas izslēgšana
Automašīnu izslēdz ar aizdedzes slēdzi tuneļkonsolē.
•
•
Stūres regulēšana (197 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus
un citu akumulatoru (492 lpp.)
•
Aizdedzes režīma atlasīšana (444 lpp.)
Automašīnas elektrosistēmai var iestatīt
dažādus līmeņus/pozīcijas, tādējādi piekļūstot dažādām funkcijām.
Lai atvieglotu ierobežota funkciju skaita
izmantošanu laikā, kad dzinējs ir izslēgts,
automašīnas elektrosistēmai var iestatīt trīs
dažādus līmeņus — 0, I un II. Šie līmeņi, ko
dēvē par "aizdedzes pozīcijām", ir aprakstīti
visā īpašnieka rokasgrāmatā.
Tabulā ir parādītas katrā aizdedzes pozīcijā/
līmenī pieejamās funkcijas:
Iedarbināšanas slēdzis tuneļkonsolē.
Lai izslēgtu automašīnu:
–
Pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un atlaidiet — automašīna tiek izslēgta. Poga automātiski
atgriežas sākuma pozīcijā.
Ja pārnesumu pārslēgs automašīnām ar automātisko pārnesumkārbu nav pozīcijā P vai
automašīna ripo:
–
Pagrieziet slēdzi pulksteņrādītāju kustības
virzienā un turiet, līdz automašīna tiek
izslēgta.
Saistītā informācija
•
•
442
Automašīnas iedarbināšana (440 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (442 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Līmenis
0
Funkcijas
Līmenis
Funkcijas
•
Tiek apgaismots odometrs,
pulkstenis un temperatūras
rādītājsA.
•
Elektriski regulējamos* sēdekļus var regulēt.
•
Var lietot elektrisko logu pacēlājus.
•
•
Tiek ieslēgts centrālais displejs, un to var izmantotA.
Elektriski regulējamos sēdekļus var regulēt.
•
•
Var lietot informācijas un
izklaides sistēmuA.
Var izmantot 12 V strāvas kontaktligzdas* bagāžas nodalījumā.
I
•
Var lietot panorāmas jumtu,
elektriskos logu pacēlājus,
salona 12 V strāvas kontaktligzdu, Bluetooth, navigāciju,
tālruni, ventilatoru un vējstikla
tīrītājus.
Saistītā informācija
Automašīnas iedarbināšana (440 lpp.)
•
•
•
Stūres regulēšana (197 lpp.)
•
Aizdedzes režīma atlasīšana (444 lpp.)
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus
un citu akumulatoru (492 lpp.)
Šajā aizdedzes pozīcijā strāvas
patēriņš noslogo akumulatoru.
Šajā režīmā funkcijas tiek vadītas
atkarībā no laika, un tās pēc īsa
brīža tiek automātiski izslēgtas.
II
•
•
•
Iedegas priekšējie lukturi.
Brīdinājuma un indikatoru lampiņas iedegas uz piecām sekundēm.
Tiek aktivētas vairākas citas
sistēmas. Taču sēdekļu un aizmugures stikla apsildi var
ieslēgt tikai pēc automašīnas
iedarbināšanas.
Šī aizdedzes pozīcija patērē
daudz akumulatora strāvas, tādēļ
to nav ieteicams izmantot.
A
Tiek arī aktivizēts, kad tiek atvērtas durvis.
* Papildaprīkojums/piederums. 443
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Aizdedzes režīma atlasīšana
Automašīnas elektrosistēmai var iestatīt
dažādus līmeņus/pozīcijas, tādējādi piekļūstot dažādām funkcijām.
zienā un atlaidiet. Poga automātiski atgriežas sākuma pozīcijā.
•
Aizdedzes pozīcija II — pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un turiet aptuveni 5 sekundes. Pēc
tam atlaidiet pogu, un tā automātiski
atgriezīsies sākuma pozīcijā.
•
Atpakaļ aizdedzes pozīcijā 0 — lai atkal
ieslēgtu aizdedzes pozīciju 0 no pozīcijas I
vai II — pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un atlaidiet.
Poga automātiski atgriežas sākuma pozīcijā.
Aizdedzes pozīcijas atlasīšana
Saistītā informācija
Iedarbināšanas slēdzis tuneļkonsolē.
•
Aizdedzes pozīcija 0 — atslēdziet automašīnu un novietojiet tālvadības atslēgu
automašīnā.
PIEZĪME
Lai sasniegtu līmeni I vai II, neiedarbinot
dzinēju — nenospiediet bremžu pedāli (vai
sajūga pedāli automašīnām ar manuālu
pārnesumu pārslēgšanu), kad ir jāatlasa šīs
aizdedzes pozīcijas.
•
444
•
•
•
•
•
Automašīnas iedarbināšana (440 lpp.)
Alkometrs*
Alkometra uzdevums ir novērst automobiļa
vadīšanu reibumā. Lai iedarbinātu dzinēju,
vadītājam jāveic elptests, kas apliecina, ka
viņš nav alkohola reibumā. Alkometra kalibrēšana notiek atbilstoši noteiktajam promiļu
daudzumam, kas ir spēkā katrā no tirgiem.
Automašīnai ir saskarne elektriskam savienojumam ar Volvo ieteiktajiem dažādu ražotāju un
modeļu alkometriem. Šī saskarne atvieglo
alkometra pievienošanu un piedāvā integrētu
funkcionalitāti, tostarp ar alkometru saistītus
ziņojumus automašīnas galvenajā displejā.
Informāciju par konkrētu alkometru, lūdzu,
skatiet attiecīgā alkometra ražotāja izsniegtajā
īpašnieka rokasgrāmatā.
Automašīnas izslēgšana (442 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Aizdedzes pozīcijas (442 lpp.)
Alkometrs ir tikai palīglīdzeklis un neatbrīvo
vadītāju no atbildības. Vadītāja pienākums
ir vienmēr būt nedzērušam un vadīt automobili droši.
Stūres regulēšana (197 lpp.)
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus
un citu akumulatoru (492 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
•
Alkometra apiešana* (445 lpp.)
Pirms dzinēja iedarbināšanas ar alkometru* (445 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (440 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (442 lpp.)
Aizdedzes pozīcija I — pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības vir-
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Alkometra apiešana*
Saistītā informācija
Ja rodas ārkārtas situācija vai alkometrs
nedarbojas, alkometru var apiet, lai varētu
iedarbināt automašīnu.
Katra alkometra deaktivizēšanas norādījumus
skatiet tā atsevišķajā instrukcijā.
•
•
Apiešanas funkcijas (Bypass) aktivizēšana
PIEZĪME
Visas apiešanas darbības tiek reģistrētas
un saglabātas alkometra vadības bloka
atmiņā. Apiešanu nevar atsaukt.
•
•
Alkometrs* (444 lpp.)
Pirms dzinēja iedarbināšanas ar alkometru* (445 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (440 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (442 lpp.)
Pirms dzinēja iedarbināšanas ar
alkometru*
Alkometrs tiek aktivizēts automātiski un ir
gatavs lietošanai, tiklīdz tiek atvērtas automašīnas durvis.
Jāpatur prātā
Lai nodrošinātu pareizu ierīces darbību un pēc
iespējas precīzāku mērījuma rezultātu:
•
Neēdiet un nedzeriet apmēram 5 minūtes
pirms elptesta veikšanas.
•
Pārmērīgi neapskalojiet priekšējo logu mazgāšanas šķidrumā esošais alkohols
var izraisīt nepareizu mērījuma rezultātu.
Ekrānā tiek rādīts ziņojums Pūtiet Alcolock
ierīcē Tā vietā izlaist?:
•
Ja tiek rādīts "Atcelt/Jā" — izvēlieties
apiešanu, nospiežot pa labi vērstās bultiņas taustiņu stūres labajā tastatūrā un pēc
tam pogu O.
•
Ja tiek rādīts "Jā" — izvēlieties apiešanu,
nospiežot pogu O.
Alkometrs tiek apiets, un automašīnu var
iedarbināt.
Iespējamo apiešanas reižu skaitu, pirms ir
nepieciešama apkope, var atlasīt alkometra
uzstādīšanas gaitā.
PIEZĪME
Pēc braukšanas dzinēju var iedarbināt vēlreiz 30 minūšu laikā, neveicot jaunu elptestu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Alkometra apiešana* (445 lpp.)
Alkometrs* (444 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (440 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (442 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 445
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Bremžu funkcijas
Automašīnas bremzes lieto, lai samazinātu
ātrumu vai novērstu automašīnas ripošanu.
Papildus kājas bremzei un stāvbremzei automašīna ir aprīkota ar vairākām automātiskas
bremzēšanas palīgfunkcijām. Tās var palīdzēt,
lai vadītājam nebūtu jātur kāja uz bremžu
pedāļa, stāvot pie luksofora, iedarbinot automašīnu kalna kāpumā vai braucot no kalna.
Atkarībā no automašīnas aprīkojuma ir pieejamas šādas automātiskās bremzēšanas funkcijas:
•
Automātiska bremzēšana stāvot (Auto
Hold)
•
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā
(Hill Start Assist)
•
•
•
Automātiska bremzēšana pēc sadursmes.
City Safety
Palīgsistēmai braukšanai no kalna (Hill
Descent Control)
Saistītā informācija
•
•
•
•
Kājas bremze (446 lpp.)
Stāvbremze (449 lpp.)
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (453 lpp.)
Automātiska bremzēšana pēc sadursmes.
(454 lpp.)
2 Anti-lock
446
Braking System
•
Palīdzība braukšanas uzsākšanai kalnā
(454 lpp.)
•
•
City Safety™ (348 lpp.)
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna
(478 lpp.)
Kājas bremze
Kājas bremze ir bremžu sistēmas daļa.
Automašīnai ir divi bremžu kontūri. Ja ir bojāts
bremžu kontūrs, bremžu pedālis nostrādā dziļāk. Līdz ar to ir nepieciešams lielāks spiediens
uz bremžu pedāli, lai sasniegtu parasto bremzēšanas efektivitāti.
BRĪDINĀJUMS
Bremžu servomehānisms darbojas tikai
tad, ja darbojas elektromotors vai iekšdedzes dzinējs.
Ja bremžu pedālis tiek lietots, kad automašīna
ir izslēgta, pedālis ir jāspiež stingrāk, lai bremzētu automašīnu.
Braucot ļoti kalnainā apvidū vai ar smagu
kravu, bremzes var atslogot, pārnesumu pārslēgšanas režīmā B izmantojot bremzēšanu ar
dzinēju.
Izmantojiet piedziņas režīmu Off Road, lai
palielinātu bremzēšanu ar dzinēju, lēnām braucot no kalna stāvā slīpumā.
Bremžu pretbloķēšanas sistēma
Automašīnai ir pretbloķēšanas bremzes
(ABS2), kas neļauj riteņiem nobloķēties bremzēšanas laikā un ļauj saglabāt stūrēšanas
vadību. Pēc bremžu pedāļa piespiešanas tajā
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
var būt sajūtamas vibrācijas. Šāda parādība ir
normāla.
Pēc automašīnas iedarbināšanas, kad vadītājs
atlaiž bremžu pedāli, automātiski tiek veikta
ātra ABS sistēmas pārbaude. Turpmāku automātisku sistēmas pārbaudi var veikt, braucot
nelielā ātrumā. Pārbaude var būt jūtama kā
bremžu pedāļa pulsēšana.
Viegla bremzēšana uzlādē hibrīda
akumulatoru
Vieglas bremzēšanas laikā notiek bremzēšana
ar elektrodzinēju. Pēc tam automašīnas kinētiskā enerģija tiek pārvērsta elektriskajā enerģijā, kuru izmanto hibrīda akumulatora uzlādei.
Vadītāja displejā ir redzams, kad notiek akumulatora uzlāde ar elektromotora bremzēšanu.
Šī funkcija darbojas ātruma intervālā
150-5 km/h (93-3 mph). Spēcīgas bremzēšanas laikā, kā arī gadījumos, kad ātrums ir ārpus
norādītā intervāla, bremzēšanu papildina
hidrauliskā bremžu sistēma. Vadītāja displejā
tas tiek atspoguļots ar indikatora pāriešanu
sarkanajā zonā.
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Pārbaudiet bremžu šķidruma
līmeni. Ja līmenis ir zems, pielejiet bremžu šķidrumu un
noskaidrojiet bremžu šķidruma
zuduma iemeslu.
Pedāļa sensora kļūme.
Simbols
Tehniskie parametri
Iedarbinot dzinēju, pastāvīgi
izgaismojas 2 sekundes: Automātiska funkciju pārbaude.
Pastāvīgi izgaismojas ilgāk par 2
sekundēm: ABS sistēmas
kļūme. Automašīnas parastā
bremžu sistēma joprojām darbojas, bet nedarbojas ABS sistēma.
Ja tiek rādīts ziņojums Bremžu
pedālis Mainījušās īpašības
Jāveic apkope, bremžu pastiprinātāja funkcija ir izslēgta.
Bremžu pedālis ir jāspiež stingrāk, lai bremzētu automašīnu.
Bremzējot ar elektromotoru, vadītāja displejā tiek
attēlota uzlāde.
}}
447
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
BRĪDINĀJUMS
Ja vienlaikus deg gan bremžu kļūmes, gan
ABS kļūmes brīdinājuma lampiņa, bremžu
sistēmā ir radusies kļūme.
•
Ja šajā brīdī bremžu šķidruma līmenis
tvertnē ir normāls, uzmanīgi brauciet
līdz tuvākajam servisam un tur veiciet
bremžu sistēmas pārbaudi - ieteicams
izmantot autorizētu Volvo servisu.
•
Ja bremžu šķidruma līmenis ir zem
bremžu šķidruma tvertnes MIN līmeņa,
apturiet automašīnu un uzpildiet
bremžu šķidrumu. Jānosaka bremžu
šķidruma zuduma iemesls.
Bremžu spēka palielināšana
Bremzēšana uz slapjiem ceļiem
(BAS3)
Bremžu spēka palielināšanas sistēma
palīdz palielināt bremžu spēku bremzēšanas
laikā un tādējādi var saīsināt bremzēšanas
ceļu.
Sistēma nosaka vadītāja bremzēšanas stilu un
vajadzības gadījumā palielina bremzēšanas
spēku. Bremzēšanas spēku var palielināt līdz
līmenim, pie kura tiek aktivizēta sistēma ABS.
Funkcija izslēdzas, kad spiediens uz bremžu
pedāli atslābst.
Saistītā informācija
•
Kājas bremze (446 lpp.)
Pirmo reizi bremzējot pēc ilgstošas braukšanas spēcīgā lietū bez bremzēšanas, tās efekts
var būt nedaudz aizkavēts.
Tas pats attiecas uz situācijām, kad automašīna ir tikko nomazgāta. Tādā gadījumā bremzes jānospiež spēcīgāk. Tādēļ jāievēro lielāks
attālums līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.
Pēc braukšanas pa slapjiem ceļiem vai automašīnas mazgāšanas bremzējiet spēcīgi.
Tādējādi bremžu diski uzsils, ātrāk izžūs un
tiks pasargāti no korozijas. Bremzējot ņemiet
vērā situāciju uz ceļa.
Saistītā informācija
Saistītā informācija
•
•
Bremžu spēka palielināšana (448 lpp.)
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (453 lpp.)
•
Palīdzība braukšanas uzsākšanai kalnā
(454 lpp.)
•
•
Bremzēšana uz slapjiem ceļiem (448 lpp.)
•
•
Bremžu sistēmas apkope (449 lpp.)
Bremzēšana uz ceļiem, kas nokaisīti ar
smiltīm (449 lpp.)
Bremžu signāls (158 lpp.)
3 Brake
448
Assist System
•
•
Kājas bremze (446 lpp.)
Bremzēšana uz ceļiem, kas nokaisīti ar
smiltīm (449 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Bremzēšana uz ceļiem, kas
nokaisīti ar smiltīm
Braucot pa ceļiem, kas nokaisīti ar sāli, uz
bremžu diskiem un bremžu uzlikām var veidoties sāls kārtiņa.
Tas var palielināt bremzēšanas distanci. Tādēļ
saglabājiet lielāku drošības distanci līdz
priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.
Ievērojiet arī:
•
Bremzējiet regulāri, lai notīrītu sāls kārtiņu.
Nodrošiniet, lai bremzēšana neradītu draudus citiem satiksmes dalībniekiem.
•
Kad braukšana ir pabeigta un vēl nav sākts
nākamais brauciens, uzmanīgi nospiediet
bremžu pedāli.
Bremžu sistēmas apkope
Stāvbremze
Regulāri pārbaudiet bremžu sistēmas komponentus, vai tie nav nodiluši.
Lai automašīna būtu droša un uzticama, ievērojiet Volvo apkopes intervālus, kā norādīts
apkopes un garantijas grāmatiņā. Pēc bremžu
uzliku un bremžu disku nomaiņas vajadzīgais
bremzēšanas efekts tiek sasniegts, tikai kad
tās ir "iebrauktas" dažus simtus kilometru
(jūdžu). Kompensējiet samazināto bremžu
veiktspēju, nospiežot bremžu pedāli spēcīgāk.
Volvo iesaka uzstādīt tikai Volvo apstiprinātas
bremžu uzlikas.
Stāvbremze neļauj automašīnai sākt ripot,
mehāniski nobloķējot divus riteņus.
SVARĪGI
Regulāri jāpārbauda bremžu sistēmas
komponentu nodilums.
Saistītā informācija
•
•
Kājas bremze (446 lpp.)
Sazinieties ar autoservisu, lai saņemtu
informāciju par šo procedūru vai uzticiet šī
pārbaudes veikšanu servisa darbiniekiem ieteicams izvēlēties autorizētu Volvo servisu.
Bremzēšana uz slapjiem ceļiem (448 lpp.)
Saistītā informācija
•
Kājas bremze (446 lpp.)
Stāvbremzes vadības ierīce atrodas tuneļkonsolē
starp sēdekļiem.
Kad elektriskā stāvbremze tiek ieslēgta,
atskan viegls elektrodzinēja darbības troksnis.
Šis troksnis ir dzirdams arī automātiskās stāvbremzes darbības pārbaudīšanas laikā.
Ja tad, kad tiek aktivizēta stāvbremze, automašīna nekustas, tā iedarbojas tikai uz aizmugurējiem riteņiem. Ja tā tiek aktivizēta, kad
automašīna pārvietojas, tad darbojas parastās
darba bremzes, t.i., bremzes iedarbojas uz
visiem četriem riteņiem. Bremzēšanas funkcija
pārslēdzas uz aizmugurējiem riteņiem, kad
automašīna ir gandrīz apstājusies.
}}
449
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Saistītā informācija
•
Stāvbremzes aktivizēšana un deaktivizēšana (450 lpp.)
•
Automašīnas novietošana stāvēšanai kalnā
(452 lpp.)
•
Ja stāvbremzes darbībā radusies kļūme
(452 lpp.)
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (453 lpp.)
Stāvbremzes aktivizēšana un
deaktivizēšana
Automātiska aktivizēšana
Stāvbremze tiek aktivizēta automātiski
Ieslēdziet stāvbremzi, lai novērstu automašīnas ripošanu.
•
kad automašīna tiek izslēgta un centrālajā
displejā tiek aktivizēts stāvbremzes automātiskas aktivizācijas iestatījums.
•
ja stāvā slīpumā tiek ieslēgta pārnesumu
pozīcija P;
•
ja ir aktivizēta automātiskās turēšanas
funkcija (automātiska bremzēšana, kad
automašīna stāv) un
• automašīna ir ilgstoši stāvējusi (5–10
minūtes);
Stāvbremzes aktivizēšana
•
•
1.
Pavelciet vadības slēdzi uz augšu.
> Aktivizējot stāvbremzi, vadītāja displejā
izgaismojas simbols.
2. Pārliecinieties, ka automašīna nekustas.
Simbols vadītāja displejā
Simbols
Tehniskie parametri
Aktivizējot stāvbremzi, izgaismojas simbols.
Ja simbols mirgo, tas norāda, ka
ir radusies kļūme. Izlasiet paziņojumu vadītāja displejā.
450
automašīna tiek izslēgta;
vadītājs izkāpj no automašīnas.
Avārijas bremzes
Ārkārtas situācijā stāvbremzi var aktivizēt, kad
automašīna atrodas kustībā, pavelkot vadības
slēdzi un turot to augšējā pozīcijā. Bremzēšana tiek pārtraukta, kad tiek atlaists vadības
slēdzis vai nospiests akseleratora pedālis.
PIEZĪME
Ja avārijas bremzēšana tiek aktivizēta,
braucot lielā ātrumā, atskan skaņas signāls.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Stāvbremzes deaktivizēšana
PIEZĪME
Lai automātiski deaktivizētu, vadītājam ir
vai nu jāpiesprādzē sava drošības josta, vai
arī jāaizver vadītāja durvis.
Automātiskas stāvbremzes
aktivizēšanas iestatījums
Izvēlieties, vai stāvbremze ir automātiski jāaktivizē, kad automašīna tiek izslēgta.
Lai mainītu šo iestatījumu:
1.
Saistītā informācija
Manuāla deaktivizēšana
1. Stingri nospiediet bremžu pedāli.
2. Bīdiet vadības ierīci uz leju.
> Stāvbremze tiek izslēgta, un vadītāja
displejā esošais simbols nodziest.
•
Automātiskas stāvbremzes aktivizēšanas
iestatījums (451 lpp.)
•
Ja stāvbremzes darbībā radusies kļūme
(452 lpp.)
•
•
Stāvbremze (449 lpp.)
Automašīnas novietošana stāvēšanai kalnā
(452 lpp.)
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car Stāvbremze un
piekare, atlasītu funkciju Automātiski
aktivizēt stāvbremzi vai atceltu tās atlasi.
Saistītā informācija
•
Stāvbremzes aktivizēšana un deaktivizēšana (450 lpp.)
•
Stāvbremze (449 lpp.)
Automātiska deaktivizēšana
1. Iedarbiniet automašīnu.
2. Stingri nospiediet bremžu pedāli. Ieslēdziet pārnesumu D vai R un nospiediet
gāzes pedāli.
> Stāvbremze tiek izslēgta, un vadītāja
displejā esošais simbols nodziest.
451
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Automašīnas novietošana
stāvēšanai kalnā
Ja stāvbremzes darbībā radusies
kļūme
Novietojot automašīnu slīpumā, vienmēr
izmantojiet stāvbremzi.
Ja pēc vairākiem mēģinājumiem stāvbremzi
nevar deaktivizēt vai aktivizēt, sazinieties ar
autorizētu Volvo servisu.
Ja braucat ar aktivizētu stāvbremzi, atskan brīdinājuma skaņas signāls.
BRĪDINĀJUMS
Novietojot automašīnu uz slīpas virsmas,
vienmēr aktivizējiet stāvbremzi. Ieslēgts
pārnesums vai automātiskās pārnesumkārbas P pozīcija nav pietiekama, lai noturētu
automašīnu uz vietas visās situācijās.
Ja automašīna ir novietota ar skatu kalnā:
•
Pagrieziet riteņus prom no ietves.
Ja automašīna ir novietota ar skatu lejā no
kalna:
•
Pagrieziet riteņus uz ietves pusi.
Ar smagu kravu pret kalnu
Smaga krava, piemēram, piekabe var izraisīt
automašīnas ripošanu atpakaļ, ja stāvā
kāpumā stāvbremze tiek atbrīvota automātiski. Novērsiet to, pavelkot slēdzi uz augšu,
kamēr uzsākat braukšanu. Atlaidiet vadības
slēdzi, kad dzinējs sāk vilkt automobili.
Saistītā informācija
•
452
Stāvbremzes aktivizēšana un deaktivizēšana (450 lpp.)
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Ja simbols mirgo, tas norāda, ka
ir radusies kļūme. Skatiet paziņojumu vadītāja displejā.
Bojājums bremžu sistēmā. Skatiet paziņojumu vadītāja displejā.
Ja automašīna jānovieto stāvēšanai, pirms
iespējamā kļūme ir novērsta, tad riteņi ir jāpagriež tādā pozīcijā, kā novietojot stāvēšanai
kalnā, un pārnesuma pārslēgsvira jāieslēdz
pozīcijā P.
Informācijas paziņojums vadītāja
displejā.
Zems spriegums akumulatorā
Ja akumulatora spriegums ir pārāk zems, stāvbremzi nevar ne deaktivizēt, ne aktivizēt. Ja
akumulatora spriegums ir pārāk zems, pievienojiet donora akumulatoru.
Bremžu uzliku maiņa
Elektriskās stāvbremzes konstrukcijas dēļ aizmugurējās bremžu uzlikas ir jānomaina servisā, ieteicams autorizētā Volvo servisā.
Saistītā informācija
•
Stāvbremzes aktivizēšana un deaktivizēšana (450 lpp.)
•
Automašīnas novietošana stāvēšanai kalnā
(452 lpp.)
•
•
Akumulators (638 lpp.)
Volvo apkopes programma (622 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Automātiskā bremzēšana, kad
automašīna stāv uz vietas
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (Auto hold), nozīmē, ka vadītājs
var atlaist bremžu pedāli, vienlaikus saglabājot bremžu iedarbību, kad automašīna ir apturēta pie luksofora vai krustojumā.
Apturot automašīnu, bremzes tiek aktivizētas
automātiski. Lai noturētu automašīnu uz vietas, šī funkcija var izmantot vai nu kājas
bremzi, vai stāvbremzi, un tā darbojas uz visu
slīpumu brauktuvēm. Uzsākot gaitu, bremzes
tiek automātiski atlaistas, ja vadītājs ir piesprādzējies vai vadītāja durvis ir aizvērtas.
PIEZĪME
Bremzējot un apstājoties ceļa kāpumā vai
kritumā, bremžu pedālis pirms atlaišanas ir
jānospiež nedaudz stiprāk, lai nodrošinātu,
ka automašīna nesāks ripot.
Stāvbremze tiek aktivizēta, ja
•
•
•
•
automašīna tiek izslēgta;
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Šis simbols izgaismojas, kad
funkcija izmanto kājas bremzi,
lai noturētu automašīnu uz vietas.
Automātiskās bremzes
aktivizēšana un deaktivizēšana
stāvot
Automātiskās bremzēšanas funkciju stāvot
aktivizē, izmantojot pogu tuneļkonsolē.
Šis simbols izgaismojas, kad
funkcija izmanto stāvbremzi, lai
noturētu automašīnu uz vietas.
Saistītā informācija
•
Automātiskās bremzes aktivizēšana un
deaktivizēšana stāvot (453 lpp.)
•
•
•
Kājas bremze (446 lpp.)
Stāvbremze (449 lpp.)
Palīdzība braukšanas uzsākšanai kalnā
(454 lpp.)
–
Nospiediet pogu tuneļkonsolē, lai aktivizētu vai deaktivizētu funkciju.
> Indikators taustiņā izgaismojas, kad
funkcija ir aktivizēta. Funkcija paliek
aktivizēta arī nākamajā automašīnas
iedarbināšanas reizē.
tiek atvērtas vadītāja durvis;
tiek atsprādzēta vadītāja drošības josta;
automašīna ir ilgstoši stāvējusi (5–10
minūtes).
}}
453
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Aktivizēšana izslēdzot
Ja šī funkcija ir aktīva un tur automašīnu ar darba bremzēm (vadītāja displejā ir iedegts A simbols), tad pogas
nospiešanas laikā ir jābūt nospiestam bremžu pedālim, lai to varētu deaktivizēt.
•
Funkcija paliek deaktivizēta tik ilgi, līdz tā
atkal tiek aktivizēta.
•
Deaktivizējot funkciju, palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā (HSA) paliek
aktīva, lai novērstu automašīnas ripošanu
atpakaļ, ja braukšana tiek uzsākta kalna
kāpumā.
Saistītā informācija
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (453 lpp.)
Palīdzība braukšanas uzsākšanai
kalnā
Automātiska bremzēšana pēc
sadursmes.
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā
(HSA4) novērš automašīnas ripošanu atpakaļ,
uzsākot braukšanu kalna kāpumā. Braucot
atpakaļgaitā kalna kāpumā, tā novērš automašīnas ripošanu uz priekšu.
Šī funkcija nozīmē, ka bremžu sistēmas pedāļa
spiediens saglabājas vairākas sekundes,
kamēr vadītāja kāja tiek pārvietota no bremžu
pedāļa uz gāzes pedāli.
Ja notiek sadursme, kurā tiek sasniegts pirotehnisko drošības jostu spriegotāju vai drošības gaisa spilvenu aktivizācijas līmenis, vai
sadursmē ar lielu dzīvnieku tiek automātiski
aktivizētas automašīnas bremzes. Šī funkcija
ir nepieciešama, lai novērstu sadursmi vai
samazinātu sadursmes sekas.
Pēc nopietnas sadursmes var zust automašīnas kontrole un vadāmība. Lai izvairītos no
turpmākas sadursmes ar transportlīdzekli vai
automašīnas ceļā esošu objektu vai samazinātu šādas sadursmes sekas, automātiski tiek
aktivizēta automātiskā bremzēšanas sistēma,
kas droši nobremzē automašīnu.
Īslaicīgais bremzēšanas efekts izzūd pēc
dažām sekundēm vai tad, kad vadītājs uzsāk
gaitu.
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā ir
pieejama pat situācijās, kad ir deaktivizēta
automātiskā bremzēšana stāvot (Auto hold).
Saistītā informācija
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (453 lpp.)
•
Kājas bremze (446 lpp.)
Bremzēšanas laikā tiek ieslēgti bremžu lukturi
un avārijas signāllukturi. Kad automašīna ir
apstājusies, avārijas signāllukturi turpina mirgot un tiek ieslēgta stāvbremze.
Ja konkrētajā situācijā bremzēšana nav
vēlama, piemēram, ja pastāv sadursmes risks
ar aizmugurē esošajiem transportlīdzekļiem,
vadītājs var ignorēt sistēmu, nospiežot gāzes
pedāli.
Funkcija pieņem, ka bremžu sistēma pēc
sadursmes ir neskarta.
4 Hill
454
Start Assist
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Saistītā informācija
•
•
•
Rear Collision Warning* (363 lpp.)
BLIS* (364 lpp.)
Bremžu funkcijas (446 lpp.)
Pārnesumkārba
Automātiskā pārnesumkārba
Pārnesumkārba ir daļa no automašīnas transmisijas starp dzinēju un dzenošajiem riteņiem. Pārnesumkārbas funkcija ir mainīt pārnesumskaitli atkarībā no ātruma un jaudas
prasībām.
Automašīna ir aprīkota ar astoņpakāpju automātisko pārnesumkārbu un elektrodzinēju aizmugures riteņu piedziņai. Ar šādu pārnesumu
skaitu var efektīvi izmantot dzinēja griezes
momentu un jaudas diapazonu. Divi no pārnesumiem ir paredzēti degvielas taupīšanai,
braucot ar nemainīgiem dzinēja apgriezieniem.
Pārnesumus var pārslēgt arī manuāli. Vadītāja
displejā ir attēlots pašreiz izvēlētais pārnesums.
Ar automātisko pārnesumkārbu sistēma izvēlas pārnesumu, lai jūs varētu braukt pēc
iespējas energoefektīvāk. Pārnesumkārbai ir
arī manuālās pārnesumu pārslēgšanas
režīms.
Saistītā informācija
•
•
Automātiskā pārnesumkārba (455 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
(461 lpp.)
Pārnesumu pārslēgsviras un pārslēgšanas shēmas
pārskats vadītāja displejā.
Vadītāja displejā tiek rādīta izvēlētā pārnesuma pozīcija:
R, N, D vai B. Pozīcija P ir elektriska.
Manuālās pārnesumu pārslēgšanas laikā ir
redzams arī izvēlētais pārnesums.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 455
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
SVARĪGI
Simbols
Lai novērstu jebkura piedziņas sistēmas
komponenta bojājumus, tiek pārbaudīta
pārnesumkārbas darba temperatūra. Ja
pastāv pārkaršanas risks, vadītāja displejā
izgaismojas brīdinājuma simbols un tiek
attēlots teksta paziņojums. Ievērojiet
sniegtos norādījumus.
Tehniskie parametri
Informācija vai pārnesumkārbas
kļūdas paziņojums. Ievērojiet
sniegtos ieteikumus.
Karsta vai pārkarsusi pārnesumkārba. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Samazināta veiktspēja/Paātrinājuma veiktspēja samazināta
Vadītāja displeja simboli
Ja pārnesumkārbas darbībā rodas kļūme, vadītāja displejā tiek attēlots simbols un paziņojums.
Automātiskās pārnesumkārbas
pārnesumu pozīcijas
Ar automātisko pārnesumkārbu tiek automātiski izvēlēts piemērots pārnesums atkarībā
no nepieciešamības pēc ātruma un jaudas.
Pārnesumu pārslēgšana
Pārnesumu pārslēgs ir elektronisks, un tas
nozīmē, ka pārnesumu pārslēgšana notiek
elektroniski, nevis mehāniski. Tas nozīmē vienkāršāku pārslēgšanu un precīzākas pārnesumu
pozīcijas.
Ja ir radusies īslaicīga piedziņas
pārvada kļūme, automašīna var
pārslēgties lēnas kustības
režīmā ar samazinātu dzinēja
jaudu, lai novērstu piedziņas
pārvada bojājumus.
Saistītā informācija
456
•
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu pozīcijas (456 lpp.)
•
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres vadības
svirām* (458 lpp.)
•
•
•
Pārnesumu pārslēga bloķētājs (460 lpp.)
Strauja paātrinājuma funkcija (460 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
(461 lpp.)
Pārnesumu pārslēgsviras un pārnesumu pozīciju pārskats.
Mainiet pārnesuma pozīciju, spiežot ar atsperi
nospriegoto pārnesumu pārslēgu uz priekšu,
atpakaļ vai uz sāniem, lai pārnesumus pārslēgtu manuāli.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Pārnesumu pozīcijas
BRĪDINĀJUMS
Stāvēšanas pozīcija — P
Novietojot automašīnu uz slīpas virsmas,
vienmēr aktivizējiet stāvbremzi. Ieslēgts
pārnesums vai automātiskās pārnesumkārbas P pozīcija nav pietiekama, lai noturētu
automašīnu uz vietas visās situācijās.
PIEZĪME
Lai varētu aizslēgt automašīnu un aktivizēt
signalizāciju, pārnesumu pārslēgam ir jābūt
pozīcijā P.
Palīdzības funkcijas
Pārnesumu pārslēgsviras un pozīcijas P pārskats
Stāvēšanas pozīciju var aktivizēt ar taustiņu P
blakus pārnesumu pārslēgam.
Kad pārslēgs ir pozīcijā P, pārnesumkārba tiek
mehāniski bloķēta.
Kad automašīna ir novietota stāvēšanai vai tiek
iedarbināts dzinējs, ieslēdziet pozīciju P. Ieslēdzot stāvēšanas pozīciju, automašīnai jāstāv
uz vietas.
Lai no stāvēšanas pozīcijas ieslēgtu citu pārnesumu, jānospiež bremžu pedālis un jāieslēdz aizdedzes pozīcija II.
Lai novietotu stāvēšanai — vispirms ieslēdziet
stāvbremzi un pēc tam izvēlieties stāvēšanas
pozīciju.
Sistēma automātiski ieslēdz pozīciju P
•
ja automašīna tiek izslēgta pozīcijā D vai
R;
•
ja vadītājs atsprādzē drošības jostu un
atver vadītāja durvis, kad automašīna darbojas un pārnesumu pārslēgs neatrodas
pozīcijā P.
Atpakaļgaitas pozīcija — R
Atlasiet pozīciju R, lai brauktu atpakaļgaitā.
Automašīnai jāstāv uz vietas, kad tiek izvēlēta
atpakaļgaitas pozīcija.
Neitrālā pozīcija — N
Nav ieslēgts neviens no pārnesumiem, un dzinēju var iedarbināt. Izmantojiet stāvbremzi, ja
automašīna stāv uz vietas un pārnesumu pārslēgs atrodas pozīcijā N.
Lai varētu pārvietot pārnesumu pārslēgsviru
no pozīcijas N citā pozīcijā, jānospiež bremžu
pedālis, un jāieslēdz aizdedzes pozīcija II.
Braukšanas pozīcija — D
D ir parastā braukšanas pozīcija. Augstāka un
zemāka pārnesuma pārslēgšana notiek automātiski atkarībā no paātrinājuma un ātruma
līmeņa.
Pārslēdzot pārnesumus no pozīcijas R pozīcijā
D, automašīnai jāstāv uz vietas.
Lai novietotu automašīnu stāvēšanai ar atsprādzētu drošības jostu un atvērtām durvīm —
izejiet no pozīcijas P, vēlreiz atlasot R vai D.
Ja automašīnu izslēdz neitrālajā pozīcijā, automātiska pārslēgšana pozīcijā P nenotiek. Tas
tiek darīts, lai jūs varētu nomazgāt automašīnu
tādā automazgātavā, kurā nepieciešama automašīnas ripošana.
}}
457
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Bremzēšanas pozīcija — B
•
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu pa labi
pozīcijā "+" (plus), lai pārslēgtu nākamo
augstāko pārnesumu, un atlaidiet.
•
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu pa kreisi
pozīcijā "–" (mīnus), lai pārslēgtu nākamo
zemāko pārnesumu, un atlaidiet.
•
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu atpakaļ,
lai atkal ieslēgtu pozīciju D.
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres
vadības svirām*
Stūres vadības sviras papildina pārnesumu
pārslēgu un ļauj pārslēgt pārnesumus
manuāli, neatlaižot rokas no stūres.
Pārnesumkārba automātiski pārslēdz pārnesumus uz leju, ja ātrums samazinās zem ieslēgtajam pārnesumam atbilstošā līmeņa, lai
nepieļautu raustīšanos un apstāšanos.
Bremžu pozīciju pārskats vadītāja displejā.
Saistītā informācija
Pozīcijā B var manuāli pārslēgt pārnesumu.
Pozīciju B var ieslēgt jebkurā laikā, kamēr
automašīna atrodas kustībā. Kad tiek atlaists
akseleratora pedālis, automašīna tiek bremzēta, izmantojot tās elektromotoru un vienlaikus uzlādējot hibrīda akumulatoru. Tas sniedz
vairāk iespēju uzlādēt hibrīda akumulatoru, jo
uzlāde notiek arī tad, kad vadītājs nelieto
bremžu pedāli.
•
•
•
Pārnesumu pārslēga bloķētājs (460 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres vadības
svirām* (458 lpp.)
"-": atlasa nākamo zemāko pārnesumu.
•
Strauja paātrinājuma funkcija (460 lpp.)
"+": atlasa nākamo augstāko pārnesumu.
Izvēlieties bremzēšanas pozīciju, pārvietojot
pārnesumu pārslēgu atpakaļ no pozīcijas D.
Vadītāja displejā ir redzams izmantotais pārnesums.
458
Automātiskā pārnesumkārba (455 lpp.)
Stūres vadības sviru aktivizēšana
Lai pārnesumus varētu mainīt ar vadības svirām, tām jābūt aktivizētām:
–
Pavelciet vienu no svirām uz stūres pusi.
> Vadītāja displejā redzamais cipars
apzīmē pašreiz izvēlēto pārnesumu.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
–
Pavelciet vienu no vadības svirām uz aizmuguri - pret stūri - un atlaidiet.
•
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
(461 lpp.)
Pārnesumi tiek pārslēgtu, ikreiz pavelkot vadības sviru, ar noteikumu, ka dzinēja ātrums
neatrodas ārpus atļautā diapazona. Pēc katras
pārnesumu maiņas vadītāja displejā mainās
pašreizējā pārnesuma rādījums.
Funkcijas deaktivizēšana
Vadītāja displejs, pārslēdzot pārnesumus ar stūres
vadības svirām.
Manuāla deaktivizēšana pārnesumu
pozīcijā D un B.
– Deaktivizējiet stūres vadības sviras, pavelkot labo sviru (+) uz stūres pusi un turot,
līdz vadītāja displejā nodziest pašreizējā
pārnesuma cipars.
> Pārnesumkārba atgriežas pārnesumu
pozīcijā D un B atkarībā no pozīcijas,
kas atlasīta, pirms lāpstiņas tika aktivizētas.
Automātiska deaktivizēšana
Pozīcijā D stūres vadības sviras var deaktivizēt
pēc īsa brīža, ja tās netiek izmantotas. Uz to
norāda pašreizējā pārnesuma cipara nodzišana.
Vadītāja displejs, pārslēdzot pārnesumus ar stūres
vadības svirām manuālajā pārnesumu pārslēgšanas
režīmā.
Slēdzis
Lai pārslēgtu pārnesumu par vienu soli:
Pozīcijā B nenotiek automātiska deaktivizēšana.
Saistītā informācija
•
•
Automātiskā pārnesumkārba (455 lpp.)
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu pozīcijas (456 lpp.)
459
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Pārnesumu pārslēga bloķētājs
Saistītā informācija
Pārnesumu pārslēgsviras bloķētājs novērš
nejaušu automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu pārslēgšanu.
•
•
Automātiskais pārnesumu pārslēga
bloķētājs
Automātiskajam pārnesumu pārslēgsviras bloķētājam ir īpašas drošības sistēmas.
No stāvēšanas pozīcijas — P
Lai varētu pārvietot pārnesumu pārslēgsviru
no pozīcijas P citā pozīcijā, jānospiež bremžu
pedālis, un jāieslēdz aizdedzes pozīcija II.
No neitrālās pozīcijas — N
Ja pārnesumu pārslēgs ir N pozīcijā un automobilis ir stāvējis vismaz 3 sekundes (neatkarīgi no tā, vai dzinējs darbojas), pārnesumu
pārslēgs ir bloķēts.
Lai varētu pārvietot pārnesumu pārslēgsviru
no pozīcijas N citā pozīcijā, jānospiež bremžu
pedālis, un jāieslēdz aizdedzes pozīcija II.
Vadītāja displeja paziņojumi
Ja pārnesumu pārslēgs ir nobloķēts, vadītāja
displejā tiek attēlots paziņojums, piemēram,
Pārn. pārslēgsvira Nosp. bremžu pedāli, lai
aktiv. pārn. pārslēgsviru.
Pārnesumu pārslēgu nevar nobloķēt manuāli.
460
Automātiskā pārnesumkārba (455 lpp.)
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu pozīcijas (456 lpp.)
Strauja paātrinājuma funkcija
Strauja paātrinājuma funkciju var izmantot,
kad ir nepieciešams maksimāls paātrinājums,
piemēram, apdzenot.
Kad akseleratora pedālis tiek pilnībā nospiests
līdz grīdai (garām pozīcijai, kuru parasti
uzskata par pilnu paātrinājumu), tūlīt tiek
ieslēgts zemāks pārnesums. To dēvē par kickdown funkciju.
Ja akseleratora pedālis tiek atlaists no kickdown pozīcijas, pārnesumkārba automātiski
pārslēdzas uz augšu.
Drošības funkcija
Lai izvairītos no pārāk lieliem dzinēja apgriezieniem, pārnesumkārbas kontroles programma ir aprīkota ar aizsardzības bloķētāju
pārnesumu pārslēgšanai uz leju.
Pārnesumkārba neļauj pārslēgt zemāku pārnesumu jeb veikt "kick-down" funkciju, kā rezultātā dzinēja ātrums kļūtu tik liels, ka spētu
bojāt dzinēju. Nekas nenotiek, ja vadītājs
joprojām mēģina šādi pārslēgt zemāku pārnesumu pie augstiem dzinēja apgriezieniem –
paliek ieslēgts sākotnējais pārnesums.
Lietojot strauja paātrinājuma funkciju, automašīna var pārslēgt pārnesumkārbu par vienu vai
diviem līmeņiem zemākā pārnesumā. Kad ir
sasniegts maksimālais dzinēja ātrums, pārnesumkārba tiek pārslēgta augstākā pārnesumā,
lai novērstu dzinēja bojājumus.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Saistītā informācija
•
Automātiskā pārnesumkārba (455 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšanas
indikators
Saistītā informācija
•
Automātiskā pārnesumkārba (455 lpp.)
Pārnesumu pārslēga indikators manuālajā
pārnesumu pārslēgšanas režīmā rāda vadītāja
displejā pašreizējo pārnesumu un brīdi, kad
pienācis laiks ieslēgt nākamo pārnesumu, lai
nodrošinātu optimālu degvielas ekonomiju.
Ja manuālas pārnesumu pārslēgšanas laikā
atlasāt piedziņas režīmu Eco, ir svarīgi izvēlēties pareizu pārnesumu un laicīgi pārslēgt pārnesumus.
Pārnesumu pārslēga indikators vadītāja displejā5.
Pārnesumu pārslēgsviras indikators ir attēlots
pārnesumu pozīcijā B. Pārnesumu pārslēgšanas indikators rāda pašreizējo pārnesumu
vadītāja displejā un norāda ieteikumu pārslēgties augstākā pārnesumā ar mirgojošu plusa
zīmi.
5 Attēls
ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
461
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Pilnpiedziņa
Piedziņas sistēmas
(AWD6)
Pilnpiedziņa
nozīmē to, ka automašīnai visi četri riteņi vienlaikus ir dzenošie, kas
uzlabo vilktspēju.
Pilnpiedziņas funkcionalitāti nodrošina elektromotors, kas dzen aizmugurējos riteņus. Pilnpiedziņas īpašības atšķiras atkarībā no atlasītā
piedziņas režīma.
Saistītā informācija
•
•
•
Piedziņas režīmi (464 lpp.)
Zema ātruma vadība (476 lpp.)
Pārnesumkārba (455 lpp.)
Volvo spēka agregātā Twin Engine ir apvienots iekšdedzes dzinējs, kas pievada piedziņu
priekšējiem riteņiem, un elektromotors, kas
dzen aizmugurējos riteņus.
Divas piedziņas sistēmas
Atkarībā no vadītāja atlasītā braukšanas
režīma un pieejamās elektroenerģijas šīs abas
piedziņas sistēmas var tikt izmantotas vai nu
atsevišķi, vai vienlaicīgi.
Elektromotoram enerģija tiek pievadīta no
hibrīda akumulatora, kas uzstādīts tuneļkonsolē. Hibrīda akumulatoru var uzlādēt ar sienas
kontaktligzdu vai speciālu uzlādes staciju. Arī
iekšdedzes dzinējs var uzlādēt hibrīda akumulatoru ar speciālu augstsprieguma ģeneratoru.
Gan iekšdedzes dzinējs, gan elektrodzinējs var
novirzīt ģenerēto dzinējspēku tieši uz riteņiem.
Uzlabota vadības sistēma apvieno abu piedziņas sistēmu īpašības, lai nodrošinātu maksimālu braukšanas ekonomiju.
Hibrīda akumulators — hibrīda akumulatora funkcija ir uzglabāt enerģiju. Enerģiju
tas saņem uzlādes laikā no elektrotīkla,
reģeneratīvas bremzēšanas laikā vai no
augstsprieguma ģeneratora. Tas nodrošina
enerģiju darbībai elektriskajā režīmā, kā arī
elektriskā gaisa kondicionētāja īslaicīgai
lietošanai pasažieru salona iepriekšējas
sagatavošanas laikā.
Iekšdedzes dzinējs — iekšdedzes dzinējs
sāk darboties, tiklīdz hibrīda akumulatora
enerģijas līmenis vairs nevar nodrošināt
dzinēja jaudu, ko vadītājs pieprasa.
Augstsprieguma ģenerators7 — uzlādē
hibrīda akumulatoru. Iekšdedzes dzinēja
startera motors. Var atbalstīt iekšdedzes
6 All Wheel Drive
7 CISG (Crank Integrated
462
Starter Generator) — kombinēts augstsprieguma ģenerators un startera motors.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
dzinēju, nodrošinot papildu elektroenerģiju.
Iekšdedzes dzinēja iedarbināšana
un apturēšana ar Twin Engine
Elektromotors — nodrošina automašīnas
darbību elektrības režīmā. Ja nepieciešams, nodrošina papildu griezes momentu
un jaudu gaitas paātrināšanas laikā.
Nodrošina elektriskas pilnpiedziņas funkcionalitāti. Atgūst bremžu enerģiju un to
pārveido elektroenerģijā.
Uzlabota vadības sistēma nosaka, cik daudz
automašīna tiek darbināta ar iekšdedzes dzinēju, elektrodzinēju vai abiem paralēli. Elektropiedziņas režīmā automašīnai dažkārt var
būt automātiski jāiedarbina iekšdedzes dzinējs ārēju apstākļu dēļ, piemēram, zemā āra
temperatūrā, kas ir pilnīgi normāli. Turklāt
iekšdedzes dzinējs tiek vienmēr iedarbināts,
kad tiek sasniegts zemākais hibrīda akumulatora uzlādes līmenis.
Saistītā informācija
•
Vispārīga informācija par Twin Engine
(418 lpp.)
•
Iekšdedzes dzinēja iedarbināšana un apturēšana ar Twin Engine (463 lpp.)
•
•
•
Piedziņas režīmi (464 lpp.)
Pārnesumkārba (455 lpp.)
Faktori, kas ietekmē braukšanas attālumu,
braucot ar elektrību (481 lpp.)
Izmešu vadība
Lai izmešu vadības sistēma darbotos pēc
iespējas efektīvāk, pēc iekšdedzes dzinēja
iedarbināšanas tam ir vairākas minūtes jādarbojas. Iekšdedzes dzinēja darbības laiks ir
atkarīgs no katalītiskā pārveidotāja temperatūras.
Saistītā informācija
•
•
•
Piedziņas sistēmas (462 lpp.)
Ekonomiska braukšana (479 lpp.)
Piedziņas režīmi (464 lpp.)
Klimata iestatījumi zemā temperatūrā
Zemā āra temperatūrā iekšdedzes dzinējs dažkārt tiek iedarbināts automātiski, lai sasniegtu
vēlamo pasažieru salona temperatūru un gaisa
kvalitāti. Iekšdedzes dzinēja darbības laiku var
ietekmēt
•
•
•
temperatūras pazemināšana;
ventilatora ātruma samazināšana;
piedziņas režīma Pure aktivizēšana.
Darbība elektriskajā režīmā zemā vai
augstā temperatūrā
Zemā vai augstā āra temperatūrā ar automašīnu veicamais attālums un darbības laiks
elektriskajā režīmā var samazināties, kā arī var
mainīties, cik bieži tiek automātiski iedarbināts
iekšdedzes dzinējs.
463
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Piedziņas režīmi
Piedziņas režīma atlasīšana ietekmē automašīnas vadāmības īpašības, uzlabojot braukšanas baudījumu un atvieglojot braukšanu īpašās situācijās.
Lietojot piedziņas režīmus, var ātri piekļūt
daudzajām automašīnas funkcijām un iestatījumiem, kas piemēroti dažādām braukšanas
vajadzībām. Katrs braukšanas režīms ir pielāgots tā, lai nodrošinātu optimālas braukšanas
raksturiezīmes:
•
•
•
•
•
•
Stūrēšana
Dzinējs/pārnesumkārba/pilnpiedziņa
Bremzes
Pneimatiskā piekare* un amortizatori
Vadītāja displejs
Klimata kontroles iestatījumi
Izvēlieties to piedziņas režīmu, kas ir vislabāk
piemērots pašreizējiem braukšanas apstākļiem. Atcerieties, ka ne visi piedziņas režīmi ir
pieejami visās situācijās.
Atlasāmie piedziņas režīmi
BRĪDINĀJUMS
Atcerieties, ka, darbinot automašīnu tikai ar
elektrodzinēju, tā nerada troksni, tādēļ
bērni, gājēji, velosipēdisti un dzīvnieki var
to nepamanīt. Tas īpaši attiecas uz braukšanu nelielā ātrumā, piemēram, autostāvvietās.
BRĪDINĀJUMS
Neatstājiet automašīnu nevēdināmā vietā
ar ieslēgtu piedziņas režīmu un izslēgtu
iekšdedzes dzinēju — kad hibrīda akumulatora enerģijas līmenis ir zems, dzinējs sāk
darboties automātiski, un izplūdes gāzes
var radīt nopietnus veselības bojājumus cilvēkiem un dzīvniekiem.
Hybrid
• Tas ir automašīnas parastais režīms, kurā
elektromotors un iekšdedzes dzinējs darbojas kopā.
samazinātu vēja pretestību. Spēja darboties
tikai ar elektromotoru ir atkarīga no hibrīda
akumulatora enerģijas līmeņa un, piemēram,
nepieciešamības veikt pasažieru salona apsildi
vai dzesēšanu.
Ja ir pieejama liela jauda, braukšanai var
izmantot tikai elektrodzinēju. Nospiežot gāzes
pedāli, darbojas tikai elektrodzinējs, līdz tiek
sasniegta noteikta pozīcija. Iekšdedzes dzinējs
sāk darboties, tiklīdz šī pozīcija tiek pārsniegta
un akumulatora enerģijas līmenis vairs nespēj
nodrošināt dzinēja jaudu, ko vadītājs pieprasa,
nospiežot gāzes pedāli.
Ja enerģijas līmenis ir zems (hibrīda akumulators gandrīz izlādējies), jāuztur akumulatora
enerģijas līmenis, tādēļ biežāk tiks izmantots
iekšdedzes dzinējs. Uzlādējiet hibrīda akumulatoru, izmantojot 230 V maiņstrāvas kontaktligzdu ar uzlādes kabeli vai arī funkciju skatā
aktivizējiet Charge, lai atjaunotu spēju darboties tikai ar elektrību.
Pēc automašīnas iedarbināšanas ir ieslēgts
režīms Hybrid. Vadības sistēma izmanto gan
elektromotoru, gan iekšdedzes dzinēju —
atsevišķi vai kopā — un pielāgo lietojumu
attiecībā uz veiktspēju, degvielas patēriņu un
komfortu. Lielākā braukšanas ātrumā klīrenss
tiek automātiski noregulēts zemākā līmenī8, lai
8 Attiecas
464
uz pneimatisko balstiekārtu.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Šis piedziņas režīms ir paredzēts zemam enerģijas patēriņam ar elektromotora un iekšdedzes dzinēja darbības kombināciju, nepieļaujot
kompromisus klimata komforta un braukšanas
baudījuma jomā. Kad ir nepieciešams straujāks paātrinājums, tiek izmantota maksimāla
papildu jauda no elektriskā piedziņas pārvada.
Automašīna arī sajūt, ja attiecīgajos braukšanas apstākļos ir vajadzīga pilnpiedziņa, un to
automātiski ieslēdz, ja nepieciešams. Pilnpiedziņa un papildu elektropiedziņas jauda vienmēr ir pieejama neatkarīgi no akumulatora
uzlādes līmeņa.
Informācija vadītāja displejā
Braucot hibrīda režīmā, vadītāja displejā ir
redzama hibrīda skala. Hibrīda skalas rādītājs
norāda, cik daudz enerģijas vadītājs pieprasa
ar akseleratora pedāli. Marķējums starp zibens
un lāses simbolu norāda, cik daudz enerģijas ir
pieejams.
Režīms Pure ir pieejams, ja hibrīda akumulatora enerģijas līmenis ir pietiekoši augsts. Iekšdedzes dzinējs tiek iedarbināts režīmā Pure, ja
enerģijas līmenis akumulatorā ir pārāk zems.
Sāk darboties arī iekšdedzes dzinējs
•
•
•
Vadītāja displeja rādījums darbināšanai gan ar elektrodzinēju, gan iekšdedzes dzinēju.
Vadītāja displejā ir redzama arī tā
enerģija, kas vieglas bremzēšanas
laikā ir atgriezusies akumulatorā
(reģenerēta).
Pure
• Darbiniet automašīnu ar elektrodzinēju,
patērējot pēc iespējas mazāk enerģijas un
nodrošinot pēc iespējas zemāku oglekļa
dioksīda emisiju.
ja ātrums pārsniedz 125 km/h (78 mph)
ja vadītājs pieprasa lielāku dzinējspēku,
nekā spēj nodrošināt elektriskā darbība
ja ir sistēmas/komponentu ierobežojumi,
piemēram, zema ārējā temperatūra.
Šis piedziņas režīms ir pielāgots maksimālam
braukšanas attālumam ar elektrības dzinējspēku un ir speciāli izstrādāts pilsētas satiksmei. Pure nozīmē viszemāko iekšdedzes dzinēja lietojumu, pat ja hibrīda akumulators ir
tukšs. Klimats pasažieru salonā tiek noregulēts uz Eco klimatu, un slidena ceļa apstākļos
ir pieļaujama lielāka riteņu izslīdēšana, pirms
tiek automātiski aktivizēta pilnpiedziņa.
Šis piedziņas režīms augstāku prioritāti
nosaka braukšanai ar hibrīda akumulatoru. Tas
nozīmē, piemēram, ka klīrenss ir zemāks8, lai
samazinātu vēja pretestību, un ir samazināta
noteiktu klimata iestatījumu izvade, lai nodrošinātu maksimālu attālumu tikai ar elektrību.
8 Attiecas
uz pneimatisko balstiekārtu.
}}
465
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
ECO klimata kontrole
Piedziņas režīmā Pure pasažieru salonā tiek
automātiski aktivizēta Eco klimata kontrole, lai
samazinātu enerģijas patēriņu.
PIEZĪME
Kad ir aktivizēts piedziņas režīms Pure,
tiek mainīti vairāki klimata kontroles sistēmas iestatījumu parametri un ierobežotas
vairāku elektroierīču funkcijas. Noteiktus
iestatījumus var atiestatīt manuāli, bet pilnīgu funkcionalitāti var atgūt, tikai izejot no
piedziņas režīma Pure vai pielāgojot piedziņas režīmu Individual un tajā ieviešot
pilnīgu klimata funkcionalitāti.
Ja rodas sarežģījumi aizsvīduma dēļ, nospiediet maks. atkausēšanas taustiņu, kas darbojas kā parasti.
Off Road
• Braucot pa apgrūtinātas braukšanas ceļu
virsmām un sliktas kvalitātes ceļiem, nosakiet augstāku prioritāti automašīnas vilkmei.
Šis piedziņas režīms nodrošina augstu klīrensu8 un nepiespiestu stūrēšanu, kā arī aktivizē pilnpiedziņu un zema ātruma vadības funkciju kopā ar palīgsistēmu braukšanai lejā no
kalna (Hill Descent Control).
8 Attiecas
466
uz pneimatisko balstiekārtu.
Šis piedziņas režīms ir pieejams tikai nelielā
ātrumā, līdz 40 km/h (25 mph). Pārsniedzot
šo ātrumu, režīms Off Road tiek izslēgts un
tiek aktivizēts piedziņas režīms Constant
AWD.
Lai varētu braukt, izmantojot pilnpiedziņu,
iekšdedzes dzinējs un elektrodzinējs darbojas
nepārtraukti, palielinot degvielas patēriņu.
Režīmā Off Road vadītāja displejā starp spidometru un tahometru ir kompass. Spidometrā ir attēlots ātruma ierobežojuma diapazons.
Šis piedziņas režīms ir pielāgots maksimālai
vadāmībai nelielā ātrumā, braucot slikta ceļa
apstākļos vai pa grūti pārvaramu apkārtni. Tas
paceļ šasiju8, samazina piedziņas pārvada
reakciju uz akseleratora pedāļa lietojumu un
pastāvīgi ieslēdz pilnpiedziņu. Hill Descent
Control funkcija atvieglo kontrolētu braukšanu
stāvā slīpumā uz leju.
PIEZĪME
Šis piedziņas režīms nav paredzēts izmantošanai uz koplietošanas ceļiem.
PIEZĪME
Ja automašīna ir izslēgta režīmā Off Road
un tādēļ tai ir augsts klīrenss, nākamreiz
iedarbinot automašīnu, tās augstums tiek
samazināts.
SVARĪGI
Piedziņas režīmu Off Road nedrīkst lietot,
braucot ar piekabi, kas pievienota, neizmantojot piekabes savienotāju. Pretējā
gadījumā pastāv gaisa silfonu sabojāšanas
risks.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Constant AWD
• Uzlabojiet automašīnas vadāmību un vilcējspēku, izmantojot pilnpiedziņu.
Šajā piedziņas režīmā automašīnai ir pastāvīgi
ieslēgta pilnpiedziņa. Pielāgots griezes
momenta sadalījums starp priekšējo un aizmugurējo asi nodrošina labu vilci, stabilitāti un
vadāmību, piemēram, uz slideniem ceļiem,
braucot ar smagu piekabi vai velkot citu automašīnu. Constant AWD režīms vienmēr ir
pieejams neatkarīgi no akumulatora uzlādes
līmeņa.
Gan iekšdedzes dzinējs, gan elektromotors ir
aktīvs, nodrošinot visu četru riteņu piedziņu,
tādēļ pieaug degvielas patēriņš.
Citos automašīnas piedziņas režīmos automašīna vajadzību pēc pilnpiedziņas automātiski
pielāgo ceļa segumam un var aktivizēt elektromotoru vai iedarbināt iekšdedzes dzinēju, kad
tas ir nepieciešams.
Power
Automašīnai ir sportiskākas raksturīpašības un straujāka akseleratora pedāļa reakcija.
•
Šis braukšanas režīms pielāgo kombinēto
iekšdedzes dzinēja un elektrodzinēja jaudu,
izmantojot pilnpiedziņu. Pārnesumu pārslēgšana kļūst straujāka un izteiktāka, un pārne-
8 Attiecas uz pneimatisko balstiekārtu.
9 Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties
sumkārba nosaka augstāku prioritāti pārnesumam ar lielāku vilcējspēku. Stūrēšanas reakcija kļūst ātrāka, amortizācija cietāka un klīrenss zemāks8, ļaujot automašīnai piekļauties
ceļam, lai samazinātu apgāšanās risku līkumos.
Individuālais piedziņas režīms ir pieejams tikai
gadījumā, ja tas ir aktivizēts vidējā displejā.
Gan iekšdedzes dzinējs, gan elektromotors ir
aktīvs, nodrošinot visu četru riteņu piedziņu,
tādēļ pieaug degvielas patēriņš.
Šis braukšanas režīms ir pielāgots maksimālai
veiktspējai un reakcijai uz paātrinājumu. Tas
maina iekšdedzes dzinēja akseleratora pedāļa
reakciju, pārnesumu pārslēgšanas shēmu un
kompresora spiediena sistēmu. Arī šasijas
iestatījumi, stūres iekārtas un bremžu sistēmas reakcija ir iespējami laba. Power režīms
vienmēr ir pieejams neatkarīgi no akumulatora
uzlādes līmeņa.
Režīms Power ir pieejams arī versijā Polestar
Engineered*.
Individual
• Piedziņas režīma pielāgošana individuālajām vēlmēm.
Atlasiet piedziņas režīmu, ar kuru sākt, un pēc
tam pielāgojiet iestatījumus atbilstoši vēlamajām braukšanas īpašībām. Šos iestatījumus var
saglabāt vadītāja individuālajā profilā.
atkarībā no automašīnas modeļa.
Iestatījumu skats9 individuālam piedziņas režīmam.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car Individuāls
braukšanas režīms un atlasiet
Individuāls braukšanas režīms.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 467
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
3. Sadaļā Sākotnējie iestatījumi atlasiet
sākuma piedziņas režīmu: Pure, Hybrid,
Power vai Polestar Engineered*.
Tiek pielāgoti šādi iestatījumi:
•
•
•
•
•
•
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītāja displejs
Stūrēšanas spēks
Spēka pārvada īpašības
Bremžu īpašības
Piekares vadība
•
•
Piedziņas režīma maiņa (468 lpp.)
Ekonomiska braukšana (479 lpp.)
Enerģijas sadalījums hibrīda piedziņā,
izmantojot kartes datus* (469 lpp.)
Hibrīda mērierīce (85 lpp.)
Vispārīga informācija par Twin Engine
(418 lpp.)
Piedziņas režīma maiņa
Izvēlieties to piedziņas režīmu, kas ir vislabāk
piemērots pašreizējiem braukšanas apstākļiem.
Piedziņas režīmu maina, izmantojot vadības
slēdzi viduskonsolē.
Atcerieties, ka ne visi piedziņas režīmi ir pieejami visās situācijās.
Lai mainītu piedziņas režīmu:
ECO klimats
Elektromotora vai iekšdedzes dzinēja
lietošana
Uzlabota vadības sistēma nosaka, cik daudz
automašīna tiek darbināta ar iekšdedzes dzinēju, elektrodzinēju vai abiem paralēli.
468
Galvenā funkcija ir pēc iespējas efektīvāk
izmantot iekšdedzes dzinēju vai elektrodzinēju
un pieejamo hibrīda akumulatora enerģiju,
ņemot vērā dažādo piedziņas režīmu īpašības,
kā arī vadītāja pieprasījumu pēc jaudas, kas
veikts, nospiežot gāzes pedāli.
1.
Dažos gadījumos īslaicīgu ierobežojumu dēļ,
kas skar sistēmu vai funkcijas, ko regulē
likuma prasības par automašīnas kopējā
izmešu daudzuma zema līmeņa uzturēšanu,
vairāk var tikt izmantots iekšdedzes dzinējs.
2. Ritiniet ritenīti uz augšu vai uz leju, līdz
tiek iezīmēts vajadzīgais piedziņas režīms.
Nospiediet piedziņas režīma vadības slēdzi DRIVE MODE.
> Vidējā displejā tiek parādīta uznirstošā
izvēlne.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
3. Nospiediet piedziņas režīma vadības ierīci
vai pieskarieties tieši skārienekrānā, lai
apstiprinātu izvēli.
> Vadītāja displejā ir redzams atlasītais
piedziņas režīms.
Saistītā informācija
•
•
Piedziņas režīmi (464 lpp.)
•
Sistēmas Hill Descent Control aktivizēšana un deaktivizēšana ar funkciju pogu
(479 lpp.)
Lēnas braukšanas aktivizēšana un deaktivizēšana ar funkciju pogu (477 lpp.)
Enerģijas sadalījums hibrīda
piedziņā, izmantojot kartes datus*
Vislielākie degvielas ietaupījumi tiek sasniegti,
kad:
Piedziņas režīms Hybrid ir automašīnas parastais režīms, kurā elektromotors un iekšdedzes dzinējs darbojas neatkarīgi vai kopā
hibrīda piedziņā. Ja navigācijas sistēmā* ir
atlasīts galamērķis, ir pieejama efektivitātes
prognozēšanas funkcija10, kas viedi sadala
elektriskās enerģijas patēriņu uz visu braukšanas attālumu, izmantojot kartes datus.
Šādi var samazināt degvielas patēriņu, salīdzinot ar parasto hibrīda piedziņu, kurā automašīnas piedziņai vispirms tiek izmantota elektrība
un pēc tam iekšdedzes dzinējs, kad hibrīda
akumulators ir izlādējies.
•
braucamais attālums sākas ar braukšanu
pa šoseju,
•
braucamais attālums ir no 50 līdz 100 km
(no 30 līdz 60 jūdzēm);
•
sākumā hibrīda akumulators ir pilnīgi uzlādēts.
Funkcijas darbības nosacījumi
Lai funkcija darbotos, jāpiepildās vairākiem
nosacījumiem:
•
Funkcija
Ja attālums līdz atlasītajam galamērķim ir lielāks nekā aprēķinātais ar elektrību veicamais
braukšanas attālums, šī funkcija sadala elektroenerģiju, lai patēriņš visā veicamajā attālumā būtu pēc iespējas efektīvāks. Šādi var
izvairīties no situācijām, kurās parastā hibrīda
piedziņa izlietotu lielu daļu elektriskās enerģijas, piemēram, lietojot elektrisko piedziņu
braukšanai lielā ātrumā pa šoseju un pēc tam
iekšdedzes dzinēju, braucot nelielā ātrumā pilsētā.
10
Tikai dažos tirgos.
•
•
•
Navigācijas sistēmā ir iestatīts galamērķis,
un braukšanas attālums līdz galamērķim ir
tālāks par elektriskajā piedziņas režīmā
veicamo attālumu.
Ir izvēlēts Hybrid piedziņas režīms.
Funkcijas Hold un Charge ir deaktivizētas.
Hibrīda akumulators ir uzlādēts.
Lietošanas padomi
Ja automašīna tiek lietota braukšanai uz darbu
un darbavietā nav iespēju to uzlādēt, norādiet
darbu kā starpmērķi un jūsu mājas kā galamērķi. Hibrīda akumulatora izlāde notiks abos
braucienos uz darbu un no tā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 469
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Ievadiet navigācijas sistēmā līdzīgus braukšanas maršrutus, tas ir maršrutu starp diviem
uzlādes punktiem, kā Izlases.
Saistītā informācija
•
•
470
Piedziņas režīmi (464 lpp.)
Ekonomiska braukšana (479 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Līmeņa vadība* un amortizācija
Līmeņa vadība ļauj automātiski regulēt automašīnas piekari un amortizācijas īpašības,
nodrošinot braukšanas laikā optimālu komfortu un funkcionalitāti. Līmeni var regulēt arī
manuāli, lai atvieglotu iekraušanu vai iekāpšanu un izkāpšanu.
Manuāli regulējami amortizatori*
Ja braukšanas ātrums ir liels, automašīnas klīrenss tiek noregulēts zemāk, izmantojot pneimatisko piekari, lai samazinātu vēja pretestību
un palielinātu stabilitāti. Parasti amortizatori
tiek iestatīti tā, lai nodrošinātu optimālu komfortu, un tiek nepārtraukti regulēti atbilstoši
brauktuves apstākļiem, automašīnas paātrinājumam, bremzēšanai un pagriezienu veikšanai.
Vadītāja displejā ir redzams,
kad notiek līmeņa kontrole.
Polestar Engineered* varianta automašīnām ir
iespēja manuāli regulēt amortizatorus. Ir trīs
ieteicamās pozīcijas: veiktspējas pozīcija,
engineered un komforta pozīcija.
Veiktspējas pozīcija
Veiktspējas pozīcija nozīmē, ka automašīnas
amortizācija šķiet cietāka.
Engineered, factory setting
Pozīcija Engineered ir pielāgota braukšanai
ikdienā.
Komforta pozīcija
Komforta pozīcija nozīmē, ka automašīnas
amortizācija šķiet mīkstāka.
Pneimatiskā piekare un amortizators
Sistēma tiek pielāgota atbilstoši atlasītajam
piedziņas režīmam un automašīnas ātrumam.
koši daudz brīvas vietas, jo automašīnas klīrenss var mainīties, piemēram, atkarībā no āra
gaisa temperatūras, bagāžas izvietojuma,
iekraušanas režīma izmantošanas vai pēc
iedarbināšanas atlasītā piedziņas režīma.
Līmeni var noregulēt arī kādu laiku pēc automašīnas novietošanas stāvēšanai. Tas nepieciešams, lai kompensētu augstuma izmaiņas,
kas var rasties pneimatisko amortizatoru temperatūras izmaiņu dēļ, kad automašīna
atdziest.
Transportēšanas laikā
Kad ir atvērtas kādas no sānu durvīm vai bagāžas nodalījuma durvis, ir spēkā šādi nosacījumi:
•
Ja ir atvērtas sānu durvis, līmeni var regulēt tikai uz augšu.
•
Ja ir atvērtas bagāžas nodalījuma durvis,
līmeni var regulēt tikai uz leju.
Transportējot automašīnu ar prāmi, vilcienu vai
kravas automašīnu, automašīnas atsaitēm
jāatrodas ap riepām, nevis citām šasijas
daļām. Transportēšanas laikā var mainīties
pneimatiskās piekares stāvoklis, negatīvi
ietekmējot atsaites.
Stāvēšanas laikā
Novietojot automašīnu stāvēšanai, nodrošiniet, lai virs un zem automašīnas paliktu pietie-
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 471
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Simboli un ziņojumi vadītāja displejā
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Piekare
Lietotājs ir manuāli izslēdzis aktīvo piekari.
Lietotāja deaktivizēts
Piekare
Īslaicīgi samazināta veiktspēja
Piekare
Aktīvās piekares veiktspēja ir īslaicīgi samazināta sistēmas intensīvas lietošanas dēļ. Ja
šis ziņojums tiek rādīts bieži (piemēram, vairākas reizes nedēļā), sazinieties ar autoservisuA.
Ir radusies kļūme. Apmeklējiet autoservisuA, tiklīdz tas ir iespējams.
Jāveic apkope
Piekares kļūme
Apturiet drošā vietā
472
Ir radusies kritiska kļūme. Apturiet automašīnu drošā vietā un noorganizējiet tās evakuāciju (ar paceltiem riteņiem uz autoevakuatora) uz autoservisuA.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Piekare
Ir radusies kļūme. Ja ziņojums tiek rādīts braukšanas laikā, sazinieties ar autoservisuA.
Brauciet lēnāk. Automaš. atrodas
pārāk augstu.
Piekare
Notiek automašīnas līmeņa regulēšana vajadzīgajā augstumā.
Automātiska transportl. augstuma
regulēšana
A
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
•
•
Līmeņa vadības iestatījumi* (474 lpp.)
Piedziņas režīmi (464 lpp.)
Amortizācijas iestatījuma regulēšana
modelim Polestar Engineered* (475 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 473
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Līmeņa vadības iestatījumi*
Izslēdziet līmeņa vadību, kad automašīna tiks
pacelta ar domkratu, lai novērstu problēmas
ar automātisku regulēšanu.
Regulējiet līmeni, lai atvieglotu iekraušanu vai
iekāpšanu un izkāpšanu.
Iekraušanas režīma regulēšana
Izmantojiet pogas bagāžas nodalījumā, lai
regulētu automašīnas aizmugures augstumu
un atvieglotu bagāžas iekraušanu un izkraušanu vai piekabes pievienošanu vai atvienošanu.
474
Iekāpšanas atvieglošanas aktivizēšana vidējā
displejā:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Spoguļi un ērtības.
Saistītā informācija
•
•
Līmeņa vadība* un amortizācija (471 lpp.)
Ieteikumi par bagāžas iekraušanu
(608 lpp.)
3. Izvēlieties Piekares vadība ērtai
iekāpšanai, izkāpšanai.
> Kad automašīna tiek novietota stāvvietā
un izslēgta, tā tiek nolaista zemāk
(līmeņa vadība tiek apturēta, ja tiek
atvērtas kādas no durvīm, un pēc durvju
aizvēršanas var būt zināma aizkave,
pirms līmeņa vadības funkcija atkal tiek
aktivizēta). Kad automašīna tiek iedarbināta un sāk braukt, tā tiek pacelta līdz
līmenim, kas ir iestatīts atlasītajam piedziņas režīmam.
Atspējot līmeņošanas vadību
Noteiktos gadījumos, piemēram, pirms automašīnas pacelšanas ar domkratu, funkcija
jādeaktivizē*. Pretējā gadījumā līmeņa atšķirības, kas radītas, paceļot ar domkratu, nozīmētu, ka automātiskā vadība sāk regulēt augstumu, radot nevēlamu efektu.
Funkcijas deaktivizēšana vidējā displejā:
Iestatījumi centrālajā displejā
1.
Iekāpšanas atvieglošana
Automašīnas augstumu var samazināt, lai
atvieglotu iekāpšanu un izkāpšanu.
2. Nospiediet My Car
piekare.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Stāvbremze un
3. Izvēlieties Atspējot līmeņošanas vadību.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Amortizācijas iestatījuma
regulēšana modelim Polestar
Engineered*
Amortizatoru iestatījumus var noregulēt
braukšanai citos apstākļos vai pa specifiskām
ceļa virsmām.
Regulēšanas slēdžu atrašanās vieta
Regulēšanas slēdži ir četri — divi priekšējiem
amortizatoriem un divi aizmugurējiem. Regulēšanas slēdži atrodas virs katra riteņa. Priekšējo
riteņu regulēšanas slēdži atrodas zem dzinēja
pārsega. Aizmugurējo riteņu regulēšanas slēdži atrodas riteņa arkā virs katra riteņa.
Pagrieziet regulēšanas slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā vai pretēji tam, lai mainītu regulējuma
pozīciju.
Regulēšanas slēdža atrašanās vieta aizmugurējam
ritenim.
PIEZĪME
Katram regulēšanas slēdzim kopā ir 22
regulēšanas pozīcijas. Jo tuvāk regulēšanas slēdzis ir pozīcijai 0, jo stingrāka ir
amortizācija.
Amortizācijas iestatījuma regulēšana
priekšā
Regulēšanas slēdža atrašanās vieta priekšējam ritenim.
Pirms regulēšanas sākšanas pārliecinieties, ka
regulēšanas slēdzis ir iestatīts pozīcijā 0. Šādi
ir vieglāk saprast, kura regulēšanas pozīcija ir
iestatīta.
Pagrieziet vadības slēdzi līdz galam pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai piekļūtu
regulēšanas pozīcijai 0.
Pagrieziet vadības slēdzi pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai atlasītu
vajadzīgo regulējuma pozīciju.
> Pēc tam izpildiet to pašu procedūru
otrai riepai.
Amortizācijas iestatījuma regulēšana
aizmugurē
Aizmugurējie regulēšanas slēdži atrodas riteņa
korpusā virs riepas. Lai piekļūtu aizmugurējiem
regulēšanas slēdžiem, automašīna ir jāpaceļ
uz domkrata, skatiet atsevišķo sadaļu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 475
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Pagrieziet regulēšanas slēdzi pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai atlasītu
vajadzīgo regulējuma pozīciju.
> Kad ir sasniegta vajadzīgā pozīcija,
uzlieciet gumijas aizsargpārsegu atpakaļ. Pēc tam izpildiet to pašu procedūru
otrai riepai.
PIEZĪME
Gumijas pārsegs atrodas virs regulēšanas slēdža.
Lai sasniegtu iespējami labu veiktspēju,
Volvo iesaka katrai asij regulēšanas slēdžus
iestatīt vienā un tajā pašā pozīcijā.
Ieteicamās pozīcijas
Pagrieziet regulēšanas slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā vai pretēji tam, lai mainītu regulējuma
pozīciju.
Noņemiet gumijas aizsargpārsegu, kas
sedz regulēšanas slēdzi.
Pagrieziet vadības slēdzi līdz galam pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai piekļūtu
regulēšanas pozīcijai 0.
Stāvoklis
Priekšējais
Aizmugurējais
Veiktspējas
pozīcija
4. regulējuma pozīcija
4. regulējuma pozīcija
Engineered,
factory setting
10. regulējuma pozīcija
10. regulējuma pozīcija
Komforta pozīcija
15. regulējuma pozīcija
15. regulējuma pozīcija
Zema ātruma vadība
Zema ātruma vadības funkcija (LSC11) atvieglo braukšanu bezceļos un pa slidenām virsmām, piemēram, ar dzīvojamo piekabi pa zāli
vai ar laivas piekabi pa rampu, un šādās situācijās uzlabo vilcējspēku.
Šī sistēma ir iekļauta piedziņas režīmā Off
Road.
Šī funkcija ir piemērota braukšanai bezceļos
un lēnai braukšanai ar piekabi līdz aptuveni 40
km/h (25 mph) ātrumam.
Ar zema ātruma vadības funkciju prioritāte ir
zemiem pārnesumiem un pilnpiedziņai, kas
palīdz izvairīties no riteņu izslīdēšanas un
uzlabo visu riteņu vilcējspēku. Akselerators
reaģē lēnāk, lai uzlabotu vilcējspēku un ātruma
kontroli nelielā ātrumā.
Šo funkciju aktivizē kopā ar palīgsistēmu
braukšanai no kalna (HDC12) kas nozīmē, ka,
braucot no kalna stāvā slīpumā, ātrumu var
vadīt ar akseleratora pedāli, samazinot vajadzību lietot bremžu pedāli. Sistēma palīdz
braukt stāvā nogāzē no kalna ar lēnu un vienmērīgu ātrumu.
Saistītā informācija
•
•
476
Automašīnas pacelšana (628 lpp.)
Līmeņa vadība* un amortizācija (471 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
PIEZĪME
Ja piedziņas režīms Off Road aktivizē LSC
ar HDC, mainās gāzes pedāļa darbība un
dzinēja reakcija.
PIEZĪME
Šis piedziņas režīms nav paredzēts izmantošanai uz koplietošanas ceļiem.
Lēnas braukšanas aktivizēšana un
deaktivizēšana ar funkciju pogu
Lēnas braukšanas funkcijai ar Hill Descent
Control ir funkciju poga centrālā displeja funkciju skatā, ja vien automašīna nav aprīkota ar
piedziņas režīma vadības slēdzi tuneļkonsolē.
Saistītā informācija
•
•
Zema ātruma vadība (476 lpp.)
Piedziņas režīma maiņa (468 lpp.)
Lēnas braukšanas atlasīšana centrālā
displeja funkciju skatā
–
Nospiediet pogu Hill Descent Control, lai
aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju.
PIEZĪME
Funkcija tiek deaktivizēta, braucot lielā
ātrumā, un vajadzības gadījumā tā atkārtoti
jāaktivizē, braucot ar zemāku ātrumu.
Saistītā informācija
•
Lēnas braukšanas aktivizēšana un deaktivizēšana ar funkciju pogu (477 lpp.)
•
•
Piedziņas režīma maiņa (468 lpp.)
•
11
12
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna
(478 lpp.)
Pilnpiedziņa (462 lpp.)
> Taustiņā esošais indikators izgaismojas,
kad funkcija ir aktivizēta.
Šī funkcija tiek automātiski izslēgta, kad tiek
izslēgts dzinējs.
PIEZĪME
Funkcija tiek deaktivizēta, braucot lielā
ātrumā, un vajadzības gadījumā tā atkārtoti
jāaktivizē, braucot ar zemāku ātrumu.
Low Speed Control
Hill Descent Control
477
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Palīgsistēmai braukšanai lejā no
kalna
Palīgsistēma braukšanai no kalna (HDC13) ir
zema ātruma funkcija ar pastiprinātu bremzēšanu ar dzinēju. Šī funkcija ļauj palielināt vai
samazināt automašīnas braukšanas ātrumu
stāvos kalna kritumos, izmantojot tikai gāzes
pedāli, bet neizmantojot bremžu pedāli.
Šī sistēma ir iekļauta piedziņas režīmā Off
Road.
Palīgsistēma braukšanai lejā no kalna ir pielāgota braukšanai pa bezceļiem nelielā ātrumā,
un tā atvieglo braukšanu pa stāviem kalna
kāpumiem un kritumiem ar grūti izbraucamu
ceļa segumu. Vadītājam nav jālieto bremžu
pedālis — tā vietā viņš var koncentrēties uz
stūrēšanu.
Ātrumu var palielināt, nospiežot gāzes pedāli.
Pēc tam atlaižot gāzes pedāli, automašīna
samazina ātrumu līdz lēngaitas ātrumam neatkarīgi no kalna slīpuma, un kājas bremze nav
jāizmanto. Kad darbojas šī funkcija, ieslēdzas
bremžu signāllukturi.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu.
Funkcija
Palīgsistēma braukšanai no kalna ļauj automašīnai lēnām ripot gan uz priekšu, gan atpakaļgaitā, palīdzot bremzēt ar bremžu sistēmu.
13
14
478
Hill Descent Control
Low Speed Control
Ja piedziņas režīms Off Road aktivizē LSC
ar HDC, mainās gāzes pedāļa darbība un
dzinēja reakcija.
PIEZĪME
Vadītājs jebkurā laikā var bremzēt, samazināt
braukšanas ātrumu vai apturēt automašīnu ar
bremžu pedāli.
Šis piedziņas režīms nav paredzēts izmantošanai uz koplietošanas ceļiem.
Šī funkcija tiek aktivizēta kopā ar zema ātruma
vadības funkciju (LSC14), kas atvieglo braukšanu un uzlabo vilcējspēku braukšanai bezceļos un pa slidenām virsmām. Šīs sistēmas ir
paredzētas lietošanai nelielā ātrumā, līdz aptuveni 40 km/h (25 mph).
Norādījumi par braukšanu ar HDC
•
Ja funkcija tiek deaktivizēta, braucot no
stāva kalna, bremzēšanas efekts pakāpeniski samazinās.
•
HDC var lietot pārnesumu pozīcijā D, R, kā
arī 1. un 2. pārnesumā, manuāli pārslēdzot
pārnesumus.
BRĪDINĀJUMS
HDC nedarbojas visās situācijās, taču tai ir
tikai palīglīdzekļa funkcija.
PIEZĪME
•
Manuāli pārslēdzot pārnesumus, nav
iespējams ieslēgt 3. vai augstāku pārnesumu.
PIEZĪME
Funkcija tiek deaktivizēta, braucot lielā
ātrumā, un vajadzības gadījumā tā atkārtoti
jāaktivizē, braucot ar zemāku ātrumu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Sistēmas Hill Descent Control aktivizēšana un deaktivizēšana ar funkciju pogu
(479 lpp.)
Piedziņas režīma maiņa (468 lpp.)
Zema ātruma vadība (476 lpp.)
Pilnpiedziņa (462 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Sistēmas Hill Descent Control
aktivizēšana un deaktivizēšana ar
funkciju pogu
Saistītā informācija
•
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna
(478 lpp.)
Sistēmai Hill Descent Control ar Hill Descent
Control ir funkciju poga centrālā displeja funkciju skatā, ja vien automašīna nav aprīkota ar
piedziņas režīma vadības slēdzi tuneļkonsolē.
•
Piedziņas režīma maiņa (468 lpp.)
Hill Descent Control atlasīšana
centrālā displeja funkciju skatā
Palīgsistēma braukšanai lejā no kalna darbojas
tikai mazā ātrumā.
–
Nospiediet pogu Hill Descent Control, lai
aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju.
Ekonomiska braukšana
Brauciet ekonomiskāk un ekoloģiskāk, braucot plūstoši un paredzot situācijas.
Pielāgojiet braukšanas stilu un ātrumu attiecīgajai situācijai.
Lai sasniegtu vistālāko iespējamo braukšanas
attālumu un viszemāko iespējamo enerģijas
patēriņu ar Twin Engine, ievērojiet šādus
apsvērumus:
Uzlādēt
• Regulāri uzlādējiet automašīnu, izmantojot
tīkla elektroenerģiju. Centieties vienmēr
sākt braucienu ar pilnīgi uzlādētu hibrīda
akumulatoru.
•
•
> Taustiņā esošais indikators izgaismojas,
kad funkcija ir aktivizēta.
Šī funkcija tiek automātiski izslēgta, kad tiek
izslēgts dzinējs.
Uzziniet, kur atrodas uzlādes stacijas.
Ja iespējams, izvēlieties stāvvietu ar uzlādes staciju.
PIEZĪME
Cik vien bieži iespējams uzlādējiet automašīnu no elektropadeves tīkla!
PIEZĪME
Funkcija tiek deaktivizēta, braucot lielā
ātrumā, un vajadzības gadījumā tā atkārtoti
jāaktivizē, braucot ar zemāku ātrumu.
}}
479
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Sagatavošanas darbi
• Ja iespējams, pirms braukšanas veiciet
automašīnai sagatavošanas darbus,
izmantojot tīkla barošanas uzlādes kabeli.
•
Nenovietojiet automašīnu stāvēšanai vietā,
kur salons stāvēšanas laikā atdziest vai
pārkarst. Novietojiet automašīnu, piemēram, aklimatizētā garāžā.
•
Īsā braucienā pēc pasažieru salona sagatavošanas izslēdziet ventilatoru vai gaisa
kondicionēšanu karstos klimatiskajos
apstākļos, ja iespējams.
•
Ja sagatavošanas darbus nevar veikt, kad
ārā ir auksts, vispirms ieslēdziet sēdekļu
un stūres apsildi. Neuzsildiet visu salonu
— tam tiek izmantota hibrīda akumulatora
enerģiju.
dzinējs ir efektīvāks par iekšdedzes dzinēju, it īpaši nelielā ātrumā.
•
•
Braukšana lielā ātrumā palielina enerģijas
patēriņu — palielinoties ātrumam, pieaug
arī vēja pretestība.
•
Braucot lielā ātrumā attālumus, kas pārsniedz ar elektrību nobraucamo attālumu,
funkciju skatā aktivizējiet funkciju Hold.
•
Ja iespējams, hibrīda akumulatora uzlādei
nelietojiet funkciju Charge. Veicot uzlādi
ar iekšdedzes dzinēju, tiek palielināts degvielas patēriņš un oglekļa dioksīda izmešu
daudzums.
Braukšana
• Lai panāktu viszemāko enerģijas patēriņu,
aktivizējiet piedziņas režīmu Pure.
•
•
480
Brauciet ar vienmērīgu ātrumu un ievērojiet pietiekamu attālumu līdz citiem transportlīdzekļiem un objektiem, lai izvairītos
no bremzēšanas. Ar šādu braukšanas stilu
enerģijas patēriņš ir viszemākais.
Izlīdziniet pieprasījumu pēc jaudas, izmantojot gāzes pedāli. Vērojiet vadītāja displejā esošo pieejamās elektrodzinēja enerģijas indikatoru, lai novērstu nevajadzīgu
iekšdedzes dzinēja iedarbināšanu. Elektro-
Ja ir nepieciešama bremzēšana, bremzējiet, viegli nospiežot bremžu pedāli —
tādējādi tiks uzlādēts hibrīda akumulators.
Bremžu pedālī ir iebūvēta reģeneratīvas
bremzēšanas funkcija, un pārnesumu
pozīcijā B to var pastiprināt, bremzējot ar
elektromotoru.
•
Aukstos klimatiskajos apstākļos samaziniet logu, spoguļu, sēdekļu un stūres elektrisko apsildi, ja iespējams.
•
Brauciet ar pareizu gaisa spiedienu riepās
un pārbaudiet to regulāri — lai sasniegtu
optimālus rezultātus, izvēlieties ECO
spiedienu riepās.
•
Riepu izvēle var ietekmēt enerģijas patēriņu — konsultējieties ar izplatītāju par piemērotām riepām.
•
Izņemiet no automašīnas nevajadzīgas lietas - jo lielāks svars, jo lielāks degvielas
patēriņš.
•
Jumta bagāža un slēpju nodalījums palielina gaisa pretestību, kas savukārt palielina
degvielas patēriņu - noņemiet jumta
bagāžnieku, kad to nelietojat.
•
Izvairieties no braukšanas ar atvērtiem
logiem.
•
Neturiet automašīnu uz vietas stāvā
nogāzē, nospiežot gāzes pedāli. Tā vietā
izmantojiet kājas bremzi.
Saistītā informācija
•
Drive-E — tīrāks braukšanas baudījums
(30 lpp.)
•
Enerģijas sadalījums hibrīda piedziņā,
izmantojot kartes datus* (469 lpp.)
•
Faktori, kas ietekmē braukšanas attālumu,
braucot ar elektrību (481 lpp.)
•
•
Hibrīda mērierīce (85 lpp.)
Riepu spiediena pārbaudīšana (576 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Faktori, kas ietekmē braukšanas
attālumu, braucot ar elektrību
mata kontroli, gan arī automašīnā ar parastu
pasažieru salona klimata kontroli.
Attālums, ko automašīna var veikt ar vienu
uzlādes reizi, ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Tas, vai spēsiet veikt lielu attālumu, ir
atkarīgs no braukšanas apstākļiem.
Sertificēto attāluma vērtību, ko automašīna var
veikt ar elektrību, nevar uzskatīt par gaidāmo
braukšanas attālumu. Sertifikācijas vērtība ir
salīdzinoša vērtība, kas iegūta, izmantojot speciālus ES braukšanas ciklus. Faktiskais braukšanas attālums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem.
Siltākai āra temperatūrai zināmā mērā ir pozitīva ietekme uz braukšanas attālumu.
Āra temperatūra
Nobraukumu ietekmējošie faktori
Vadītājs var ietekmēt dažus no faktoriem.
Vislielāko nobraukumu var sasniegt ārkārtīgi
labvēlīgos apstākļos, kad visiem faktoriem ir
pozitīva ietekme.
Faktori, ko vadītājs nevar ietekmēt
Ir vairāki ārējie faktori, kas ietekmē nobraukumu:
•
•
•
•
•
satiksmes situācija;
īsi braukšanas attālumi;
topogrāfija;
āra temperatūra un pretvējš;
ceļa stāvoklis un segums.
Tabulā ir attēlota āra temperatūras un braukšanas attāluma aptuvenā attiecība gan automašīnā ar deaktivizētu pasažieru salona kli-
Deaktivizēta
pasažieru
salona klimata kontrole
Parasta
pasažieru
salona klimata kontrole
30°C
(86°F)
95 %
20°C
(68°F)
100 %
90%
10°C
(50°F)
90 %
80 %
0°C (32°F)
80 %
60 %
-10°C
(14°F)
70 %
40 %
funkcija Hold;
riepas un gaisa spiediens riepās.
Tabulā ir attēlota nemainīga ātruma un braukšanas attāluma aptuvenā attiecība. Zemāks
nemainīgs ātrums pozitīvi ietekmē braukšanas
attālumu.
Nemainīgs ātrums
80 %
100 km/h (62 mph)
50 %
80 km/h (50 mph)
70 %
60 km/h (37 mph)
90 %
50 km/h (31 mph)
100 %
PIEZĪME
Faktori, ko vadītājs var ietekmēt
Vadītājam jāzina, ka turpmāk minētie faktori
ietekmē nobraukumu, lai varētu vadīt automašīnu energoefektīvākā veidā:
•
•
•
•
ātrums un paātrinājums;
•
•
•
regulāra uzlāde;
sagatavošanas darbi;
piedziņas režīms Pure;
•
Tabulās norādītās vērtības attiecas uz
jaunu automašīnu.
•
Šīs vērtības nav absolūtas, bet var mainīties atkarībā no braukšanas stila,
vides un citiem apstākļiem.
Saistītā informācija
•
•
•
Ekonomiska braukšana (479 lpp.)
Hold un Charge funkcija (482 lpp.)
Piedziņas režīmi (464 lpp.)
klimata kontroles iestatījumi;
481
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Hold un Charge funkcija
Charge
Dzinējs uzlādē hibrīda
akum..
Dažās situācijās var būt noderīgi kontrolēt
hibrīda akumulatora uzlādes līmeni braukšanas laikā. To var darīt ar funkcijām Hold un
Charge.
Funkcijas Hold un Charge ir pieejamas visos
piedziņas režīmos. Funkcijas tiek atceltas, ja
tiek aktivizēts piedziņas režīms Pure.
dziņu.
Hold un Charge funkciju pogas
Vadītāja displeja simboli
Funkcijas aktivizē centrālā displeja funkciju
skatā.
Šī funkcija uzlādē hibrīda akumulatoru, izmantojot iekšdedzes dzinēju, lai vēlāk varētu
vairāk lietot elektrības pie-
Simbols
hibrīda akumulatora skalā tiek rādīts,
kad ir aktivizēta uzlādes funkcija.
Hold
Akum. enerģ. līm. sagl.
turpm. lietoš..
Saistītā informācija
•
•
Šī funkcija uztur hibrīda akumulatora uzlādes līmeni elektriskajai piedziņai un taupa
elektrību lietošanai vēlāk, piemēram, braucot pilsētvidē vai dzīvojamā zonā.
Automašīna darbojas kā parasti hibrīda režīmā
ar izlādētu akumulatoru, kad papildus, piemēram, bremzējot ģenerētajai enerģijai automašīna biežāk iedarbina iekšdedzes dzinēju, lai
uzturētu akumulatora uzlādes līmeni.
482
Simbols
hibrīda akumulatora skalā tiek rādīts,
kad ir aktivizēta uzturēšanas funkcija.
Ekonomiska braukšana (479 lpp.)
Hibrīda mērierīce (85 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Sagatavošanās ilgam braucienam
Pirms brīvdienu ceļojuma vai cita ilga brauciena ir svarīgi sevišķi rūpīgi pārbaudīt automašīnas darbību un aprīkojumu.
Pārliecinieties, ka
•
dzinējs darbojas kā parasti, un degvielas
patēriņš ir normāls;
•
nav nekādu noplūžu (degviela, eļļa vai citi
šķidrumi);
•
bremzējot tiek panākts vajadzīgais bremzēšanas efekts;
•
visi lukturi darbojas — ja automašīna ir
sevišķi noslogota, noregulējiet priekšējo
lukturu līmeni;
•
riepu protektora dziļums un gaisa spiediens ir pietiekams; uzmontējiet ziemas
riepas, ja plānojat braukt uz reģionu, kurā
var būt apsniguši vai apledojuši ceļi;
•
•
•
startera akumulatora uzlāde notiek labi;
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(678 lpp.)
•
•
•
Braukšana ziemā (483 lpp.)
•
Ieteikumi par bagāžas iekraušanu
(608 lpp.)
•
•
•
•
Braukšana ar piekabi (497 lpp.)
Ekonomiska braukšana (479 lpp.)
Automašīnas modema iestatījumi*
(552 lpp.)
Pilot Assist* (314 lpp.)
Braukšana ziemā
Ziemā ir svarīgi veikt automašīnai noteiktas
pārbaudes, lai braukšana būtu droša.
Pirms aukstā gadalaika iestāšanās pārbaudiet:
•
Dzinēja dzesēšanas šķidrumam jāsatur
50 % glikola. Šis maisījums pasargā dzinēju no sasalšanas līdz aptuveni -35°C
(-31°F). Lai izvairītos no veselības apdraudējuma, dažādu veidu glikolu nedrīkst
jaukt.
•
Lai izvairītos no kondensācijas, degvielas
tvertne jātur piepildīta.
•
Svarīgs parametrs ir dzinēja eļļas viskozitāte. Eļļas ar zemāku viskozitāti (šķidrākas
eļļas) atvieglo dzinēja palaišanu aukstā
laikā un arī pazemina degvielas patēriņu,
kamēr dzinējs ir auksts.
Ātruma ierobežotājs (294 lpp.)
Riepu avārijas remonta komplekts
(593 lpp.)
SVARĪGI
Apgrūtinātas braukšanas apstākļos vai karstā laikā nedrīkst lietot zemas viskozitātes
eļļu.
tīrītāju slotiņas ir labā stāvoklī
automašīnā atrodas avārijas trīsstūris un
atstarojošā veste (dažās valstīs to paredz
likums).
•
Jāpārbauda startera akumulatora stāvoklis
un uzlādes pakāpe. Aukstā laikā pieaug
prasības pret startera akumulatoru, bet tā
kapacitāte aukstā laikā samazinās.
•
Izmantojiet mazgāšanas šķidrumu ar antifrīzu, lai mazgāšanas šķidruma tvertnē
neveidotos ledus.
Saistītā informācija
•
•
Riepu spiediena pārbaudīšana (576 lpp.)
Degvielas patēriņš un CO2 izmeši
(696 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 483
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Slideni braukšanas apstākļi
Lai nodrošinātu optimālu saķeri ar ceļu, Volvo
iesaka izmantot ziemas riepas uz visiem riteņiem, ja pastāv iespēja, ka uz ceļa būs sniegs
vai ledus.
PIEZĪME
•
•
Dzesēšanas šķidruma iepildīšana
(636 lpp.)
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi dzinēja
eļļai (692 lpp.)
Ūdens šķērsošana
Ūdens šķērsošana nozīmē, ka ar automašīnu
tiek braukts ūdenī, piemēram, pa pārplūdušu
ceļu. Braucot ūdenī, jārīkojas ļoti piesardzīgi.
Lai nesabojātu automašīnu, braucot ūdenī,
ievērojiet tālāk norādītos apsvērumus.
•
Ūdens līmenis nedrīkst pārsniegt automašīnas grīdas līmeni. Ja iespējams, pirms
braukšanas caur ūdeni pārbaudiet tā dziļumu visdziļākajā vietā. Braucot plūstošā
ūdenī, jārīkojas sevišķi piesardzīgi.
Izmēģiniet braukšanu pa slidenām virsmām
kontrolējamos apstākļos, lai uzzinātu, kā
mašīna reaģē.
•
Pirms braukšanas ūdenī vienmēr ieslēdziet
piedziņas režīmu Off Road, lai nodrošinātu, ka iekšdedzes dzinējs darbojas.
Saistītā informācija
•
Braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt
iešanas ātrumu.
•
Neapturiet automašīnu ūdenī. Piesardzīgi
brauciet uz priekšu vai izbrauciet no ūdens
atpakaļgaitā.
•
Atcerieties, ka pretī braucošo transportlīdzekļu radītie viļņi var pārsniegt automašīnas grīdas līmeni.
•
Nebrauciet caur ūdeni ar sāls saturu
(pastāv korozijas risks).
Dažās valstīs ziemas riepu lietošana ir
noteikta ar likumu. Dažās valstīs radžotu
riepu lietošana ir aizliegta ar likumu.
•
•
•
484
Ziemas riepas (591 lpp.)
Sniega ķēdes (592 lpp.)
Bremzēšana uz ceļiem, kas nokaisīti ar
smiltīm (449 lpp.)
•
•
Bremzēšana uz slapjiem ceļiem (448 lpp.)
•
•
Akumulators (638 lpp.)
•
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais
logs (675 lpp.)
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(678 lpp.)
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa
(676 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
SVARĪGI
Braucot ūdenī, kura līmenis ir augstāks par
automašīnas grīdu, var tikt bojātas noteiktas automašīnas daļas (piemēram, dzinējs,
pārnesumkārba, spēka pārvads vai elektriskie komponenti). Garantija neattiecas uz
bojājumiem, kas kādam komponentam
radušies applūšanas, hidrauliskās bloķēšanās vai eļļas trūkuma dēļ.
Ja automašīna noslāpst ūdenī, nemēģiniet
to iedarbināt atkārtoti. Tā vietā izvelciet
automašīnu no ūdens un transportējiet uz
servisu, izmantojot autoevakuatoru ar
zemu platformu. Ieteicams vērsties autorizētā Volvo servisā.
Kad ūdens ir šķērsots, viegli nospiediet
bremžu pedāli un pārliecinieties, vai ir
sasniegta pilna bremžu funkcija. Ūdens un
dubļi var, piemēram, saslapināt bremžu uzlikas, un tas var izraisīt novēlotu bremžu darbību.
Vajadzības gadījumā pēc braukšanas pa ūdeni
un dubļiem notīriet piekabes sakabes kontaktu.
Degvielas tvertnes durtiņu
atvēršana un aizvēršana
Degvielas tvertnes durtiņas atbloķē, nospiežot pogu instrumentu panelī.
Vadītāja displejā blakus tvertnes simbolam redzamā bultiņa norāda, kurā automašīnas pusē atrodas degvielas
tvertnes aizvirtnis.
1.
Nospiediet taustiņu instrumentu panelī.
> Lai izlīdzinātu degvielas tvertnē esošo
spiedienu, aizvirtņa atvēršana notiek ar
nelielu aizkavēšanos. Vadītāja displejā
tiek rādīts ziņojums Sagatavošana
uzpildei Degvielas vāciņš tiks
atbloķēts, kad būs gatavs, un, kad
sistēma ir gatava, vadītāja displejā tiek
rādīts ziņojums Degvielas tvertne
Gatava degvielas iepildīš.. Ja iekšdedzes dzinējs ir ieslēgts, kad tiek
nospiesta poga, tas parasti tiek izslēgts
un automašīna pārslēdzas elektriskajā
režīmā.
Saistītā informācija
•
•
Evakuācija (503 lpp.)
Zema ātruma vadība (476 lpp.)
}}
485
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
PIEZĪME
Pēc degvielas uzpildes durtiņu atvēršanas
degvielas uzpilde ir jāveic aptuveni 15
minūšu laikā. Pēc tam vārsts, kas tika
atvērts, nospiežot pogu, lai atvērtu degvielas uzpildes vāciņu, tiek aizvērts un uzpilde
vairs nav iespējama, bet degvielas uzpildes
pistole tiek automātiski bloķēta.
Degvielas uzpildīšana
Uzpildes norādījumi:
Degvielas tvertne ir aprīkota ar degvielas
uzpildes sistēma bez vāka.
1.
Degvielas uzpilde degvielas uzpildes
stacijā
2. Kad degvielas iepildīšana ir pabeigta, aizveriet aizvirtni, viegli piespiežot.
•
486
Degvielas uzpildīšana (486 lpp.)
PIEZĪME
Pēc degvielas uzpildes durtiņu atvēršanas
degvielas uzpilde ir jāveic aptuveni 15
minūšu laikā. Pēc tam vārsts, kas tika
atvērts, nospiežot pogu, lai atvērtu degvielas uzpildes vāciņu, tiek aizvērts un uzpilde
vairs nav iespējama, bet degvielas uzpildes
pistole tiek automātiski bloķēta.
Ja vārsts tiek aizvērts, pirms uzpilde ir
pabeigta — nospiediet pogu vēlreiz un
uzgaidiet, līdz vadītāja displejā tiek rādīts
ziņojums Degvielas tvertne Gatava
degvielas iepildīš..
Saistītā informācija
Izslēdziet automašīnu un atveriet degvielas uzpildes durtiņas.
Pirms degvielas uzpildes sākšanas ir svarīgi ievadīt
sūkņa sprauslu tālāk par pieliešanas caurules divām
atveramajām lūkām.
Ja vārsts tiek aizvērts, pirms uzpilde ir
pabeigta — nospiediet pogu vēlreiz un
uzgaidiet, līdz vadītāja displejā tiek rādīts
ziņojums Degvielas tvertne Gatava
degvielas iepildīš..
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
2.
4. Nepārpildiet tvertni, bet gan piepildiet to,
līdz sūkņa sprausla pati pirmoreiz iznāk
ārā.
> Tvertne ir pilna.
PIEZĪME
Karstā laikā no degvielas tvertnes var iztecēt liekā degviela.
Degvielas uzpilde no degvielas kannas
Izvēlieties degvielu, kas ir apstiprināta lietošanai automašīnā saskaņā ar identifikatoru15 degvielas uzpildes aizvirtņa iekšpusē. Informāciju par apstiprinātiem degvielas veidiem un identifikatoru skatiet
sadaļā "Benzīns".
3. Ievietojiet sūkņa sprauslu degvielas tvertnes atvērumā. Uzpildes caurulei ir divi
atveres pārsegi. Pirms sākat degvielas
uzpildi, sūkņa pistole jāievieto garām
abiem pārsegiem.
15
Uzpildot ar degvielas kannu, izmantojiet piltuvi, kas atrodas putuplasta blokā bagāžas
nodalījumā zem grīdas lūkas.
1.
Atveriet degvielas tvertnes aizvirtni.
2. Ievietojiet piltuvi degvielas tvertnes atvērumā. Uzpildes caurulei ir divi atveres pārsegi. Pirms varat sākt degvielas uzpildi,
piltuve jāievieto garām abiem pārsegiem.
Uzlīme degvielas tvertnes aizvirtņa iekšpusē.
Saistītā informācija
•
Degvielas tvertnes durtiņu atvēršana un
aizvēršana (485 lpp.)
•
Benzīndzinējs (488 lpp.)
Attiecas automašīnām ar papildu
sildītāju, ko darbina ar degvielu*
Nekādā gadījumā neizmantojiet ar degvielu
darbināmo sildītāju, kamēr automašīna atrodas degvielas uzpildes stacijā.
Saskaņā ar CEN standartu EN16942 identifikators atrodas degvielas tvertnes aizvirtņa iekšpusē, un līdz 2018. gada 12. oktobrim tas būs norādīts uz attiecīgajiem degvielas sūkņiem un to uzpildes
pistolēm degvielas uzpildes stacijās visā Eiropā.
* Papildaprīkojums/piederums. 487
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Rīkošanās ar degvielu
SVARĪGI
Neizmantojiet degvielu, kuras kvalitāte ir
zemāka, nekā iesaka Volvo, jo tā negatīvi
ietekmēs dzinēja jaudu un degvielas patēriņu.
Sajaucot dažādu tipu degvielu vai lietojot
neieteiktu degvielu, Volvo garantijas un visi
papildu apkopes līgumi, kas ir spēkā visiem
dzinējiem, zaudē spēku.
BRĪDINĀJUMS
Centieties neieelpot degvielas garaiņus un
raugieties, lai tā neiekļūtu acīs.
Ja degviela iekļūst acīs, izņemiet kontaktlēcas, ja tās nēsājat, skalojiet acis ar lielu
ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes un
vērsieties pie ārsta.
Saistītā informācija
•
Benzīndzinējs (488 lpp.)
Benzīndzinējs
Ir svarīgi degvielas uzpildes laikā izmantot
pareizo degvielu. Benzīns ir pieejams ar dažādiem oktānskaitļiem, kas ir pielāgoti dažādiem braukšanas veidiem.
Izmantojiet tikai labi pazīstamu ražotāju piedāvāto benzīnu. Nekādā gadījumā neizmantojiet
apšaubāmas kvalitātes degvielu. Benzīnam
jāatbilst standartam EN 228.
Benzīna identifikators
Nekādā gadījumā nenorijiet degvielu. Degviela, piemēram, benzīns, bioetanols un to
maisījums, kā arī dīzeļdegviela ir ļoti toksiska un norīšanas gadījumā var izraisīt neatgriezeniskus savainojumus vai nāvi. Ja esat
norijis degvielu, nekavējoties vērsieties pie
ārsta.
BRĪDINĀJUMS
Zemē izlijusi degviela var aizdegties.
Pirms degvielas uzpildes izslēdziet ar degvielu darbināmo sildītāju.
Uzpildot degvielu, nekādā gadījumā neglabājiet pie sevis ieslēgtu mobilo tālruni.
Zvana signāls var izraisīt dzirksteļu rašanos
un aizdedzināt benzīna dūmus, izraisot
ugunsgrēku un savainojumus.
488
Uzlīme degvielas tvertnes aizvirtņa iekšpusē.
Saskaņā ar CEN standartu EN16942 identifikators atrodas degvielas tvertnes aizvirtņa
iekšpusē, un līdz 2018. gada 12. oktobrim tas
būs norādīts uz attiecīgajiem degvielas sūkņiem un to uzpildes pistolēm degvielas uzpildes stacijās visā Eiropā.
Tie ir identifikatori, kas attiecas uz pašreizējo
standarta degvielu Eiropā. Automašīnā ar benzīndzinēju var izmantot benzīnu ar šādiem
identifikatoriem:
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
E5 ir benzīns, kurā ir ne vairāk
kā 2,7% skābekļa un ne vairāk kā 5% no tilpuma etanola.
Braucot temperatūrā, kas pārsniedz +38°C
(100°F), ieteicams izmantot degvielu ar iespējami augstāku oktānskaitli, lai nodrošinātu pielāgotu automašīnas veiktspēju un degvielas
ekonomiju.
SVARĪGI
E10 ir benzīns, kurā ir ne vairāk kā 3,7% skābekļa un ne
vairāk kā 10% no tilpuma
etanola.
•
SVARĪGI
•
•
•
Ir atļauts lietot degvielu, kurā ir ne vairāk par 10 tilpuma procentiem etanola.
Drīkst lietot EN 228 E10 benzīnu
(maks. 10 tilpuma procentu etanola).
Nedrīkst lietot degvielu, kuras etanola
saturs pārsniedz E10 (maks.
10 tilpuma procentus), piemēram, E85.
Oktānskaitlis
•
Parastai braukšanai var izmantot RON 95
markas benzīnu.
•
Labai jaudai un zemam degvielas patēriņam ieteicams lietot RON 98.
•
Degvielu, kuras oktānskaitlis ir zemāks par
RON 95, nedrīkst lietot.
Lietojiet tikai bezsvina benzīnu, lai
nepieļautu katalītiskā neitralizatora
bojājumus.
•
Nedrīkst lietot degvielu, kas satur
metāliskas piedevas.
•
Nelietojiet piedevas, kuras nav ieteicis
Volvo.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Rīkošanās ar degvielu (488 lpp.)
Degvielas uzpildīšana (486 lpp.)
Benzīna daļiņu filtrs (489 lpp.)
Degvielas patēriņš un CO2 izmeši
(696 lpp.)
Benzīna daļiņu filtrs16
Automašīnas ar benzīndzinējiem ir aprīkotas
ar daļiņu filtriem efektīvākai izmešu kontrolei.
Normālas braukšanas laikā daļiņas no izplūdes
gāzēm tiek savāktas benzīna daļiņu filtrā. Normālos braukšanas apstākļos notiek pasīva
reģenerācija, kuras gaitā daļiņas tiek oksidētas
un sadedzinātas. Šādi filtrs tiek iztukšots.
Ja ar automašīnu brauc nelielā ātrumā vai to
daudzkārt iedarbina zemā āra temperatūrā, var
būt nepieciešama aktīva reģenerācija. Daļiņu
filtra reģenerācija notiek automātiski, un
parasti tā aizņem 10–20 minūtes. Reģenerācijas laikā var īslaicīgi palielināties degvielas
patēriņš.
Aukstā laikā izmantojiet stāvapsildi - dzinējs
ātrāk sasniegs normālu darba temperatūru.
Braucot nelielus attālumus nelielā
ātrumā automašīnā ar benzīndzinēju
Izmešu sistēmas darbību ietekmē veids, kādā
ar automašīnu brauc. Lai sasniegtu iespējami
energoefektīvu sniegumu, ir svarīgi braukt
dažādus attālumus dažādos ātrumos.
Bieži braucot nelielus attālumus mazā ātrumā
(vai aukstos klimatiskajos apstākļos), kad dzinējs nesasniedz normālu darba temperatūru,
var rasties problēmas, kas laika gaitā izraisīs
darbības kļūmi un brīdinājuma ziņojuma aktivizēšanu. Ja ar automašīnu galvenokārt tiek
braukts pilsētas satiksmē, ir svarīgi regulāri
}}
489
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
braukt lielākā ātrumā, lai izmešu sistēma
varētu veikt reģenerāciju.
•
Starp degvielas uzpildes reizēm ar automašīnu ir vismaz 20 minūtes jābrauc pa
pirmās kategorijas ceļiem vismaz ar
70 km/h (44 mph).
Saistītā informācija
•
16
490
Benzīndzinējs (488 lpp.)
Attiecas uz noteiktiem variantiem.
Dzinēja un piedziņas sistēmas
pārkaršana
vadītāja displejā parāda paziņojumu Silta
transmisija Samaz. ātr. Lai atdzesētu
vai Karsta transmisija Apt. drošā vietā,
gaidiet, līdz autom. atdz.. Ievērojiet
sniegtos ieteikumus, samaziniet ātrumu
vai apturiet automašīnu, ievērojot satiksmes drošību, un ļaujiet dzinējam vairākas
minūtes darboties tukšgaitā, lai pārnesumkārba varētu atdzist.
Noteiktos apstākļos, piemēram, braucot pa
kalnainu apvidu vai ārkārtējā karstumā,
pastāv dzinēja un piedziņas sistēmas pārkaršanas risks, it īpaši, ja pārvadājat smagu
bagāžu.
• Pārkaršanas gadījumā dzinēja jauda var
īslaicīgi tikt ierobežota.
•
Noņemiet papildu lampas no radiatora
restīšu priekšpuses, ja braucat ļoti karstos
laika apstākļos.
•
Ja temperatūra dzinēja dzesēšanas sistēmā kļūst pārāk augsta, izgaismojas brīdinājuma simbols un vadītāja displejā tiek
parādīts paziņojums Dzinēja
temperatūra Augsta temperatūra.
Apturiet drošā vietā. Apturiet automobili
droši, un ļaujiet dzinējam vairākas minūtes
darboties tukšgaitā un atdzist.
•
Ja tiek parādīts paziņojums Dzinēja
temperatūra Augsta temperatūra.
Izslēdziet dzinēju vai Dzin. dzesēšanas
šķ. Zems līmenis. Izslēdziet dzinēju.,
apturiet automašīnu un izslēdziet dzinēju.
•
Pārnesumkārbas pārkaršanas gadījumā
tiek atlasīta alternatīva pārnesumu pārslēgšanas programma. Turklāt tiek aktivizēta iebūvētā aizsargfunkcija, kas cita
starpā izgaismo brīdinājuma simbolu un
•
Ja automobilis pārkarst, uz laiku var
izslēgt gaisa kondicionēšanas sistēmu.
•
Pēc smaga brauciena tūlīt neizslēdziet dzinēju.
PIEZĪME
Ir normāli, ja dzinēja dzesēšanas ventilators
darbojas vēl kādu brīdi pēc dzinēja izslēgšanas.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Augsta dzinēja temperatūra.
Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Zems dzesēšanas šķidruma
līmenis. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Karsta/pārkarsusi/atdzesēta
pārnesumkārba. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Dzesēšanas šķidruma iepildīšana
(636 lpp.)
Braukšana ar piekabi (497 lpp.)
Sagatavošanās ilgam braucienam
(483 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
(461 lpp.)
Startera akumulatora pārmērīga
uzlāde
Automobiļa elektriskās funkcijas dažādi
noslogo akumulatoru. Neizmantojiet aizdedzes pozīciju II, kad automašīna ir izslēgta. Tā
vietā izmantojiet aizdedzes pozīciju I, kas
patērē mazāk jaudas.
Izvairieties arī no atšķirīgām papildierīcēm, kas
noslogo elektrisko sistēmu. Kad automašīna ir
izslēgta, neizmantojiet funkcijas, kas tērē
daudz enerģijas. Šo funkciju piemēri ir:
•
•
•
•
Saistītā informācija
•
•
Akumulators (638 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (442 lpp.)
ventilators
priekšējie lukturi
priekšējā loga tīrītāji
audio sistēma (darbināta lielā skaļumā).
Ja startera akumulatora spriegums ir zems,
vadītāja displejā ir redzams ziņojums. Tādā
gadījumā enerģijas taupīšanas funkcija izslēdz
noteiktas funkcijas vai samazina akumulatora
noslogojumu, piemēram, samazinot ventilatora griešanās ātrumu un / vai izslēdzot audiosistēmu.
–
Ja tā notiek, uzlādējiet akumulatoru, iedarbinot automašīnu un ļaujot tai darboties
vismaz 15 minūtes — startera akumulatora
lādēšana ir efektīvāka braukšanas laikā,
nevis darbinot dzinēju tukšgaitā, kamēr
automašīna stāv.
491
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Iedarbināšana, izmantojot
savienotājvadus un citu
akumulatoru
Ja akumulators ir izlādējies, automobili var
iedarbināt, izmantojot strāvu no cita akumulatora.
Ja drošinātājs ir izdedzis, vadītāja displejā tiek
attēlots paziņojums 12 V akumulators
Drošinātāja kļūme. Jāveic apkope.. Volvo
iesaka sazināties ar Volvo pilnvarotu servisu.
Lai izvairītos no īssavienojumiem vai citiem
bojājumiem, iedarbinot automašīnu ar savienotājvadu palīdzību, ieteicams rīkoties šādi:
1.
Iestatiet automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā 0.
2. Pārliecinieties, ka donora akumulatora
spriegums ir 12 V.
3. Ja paralēlais akumulators ir uzstādīts citā
automobilī, izslēdziet paralēlā automobiļa
dzinēju un pārliecinieties, ka abi automobiļi nesaskaras.
Uzlādes punkts, iedarbinot automašīnu ar savienotājvadiem.
SVARĪGI
Automašīnas uzlādes punkts ir paredzēts
tikai automašīnas iedarbināšanai ar savienotājvadiem. Uzlādes punkts nav paredzēts citu automašīnu iedarbināšanai ar
savienotājvadiem. Izmantojot uzlādes
punktu citas automašīnas iedarbināšanai ar
savienotājvadiem, varat izraisīt drošinātāja
izdegšanu, kā rezultātā uzlādes punkts
vairs nedarbosies.
492
4. Pievienojiet vienu sarkanā vada spaili paralēlā akumulatora pozitīvajam terminālim
(1).
SVARĪGI
Uzmanīgi pievienojiet dzinēja iedarbināšanas kabeli, lai izvairītos no īssavienojumiem, ko var radīt citas dzinēja nodalījumā
esošās detaļas.
5. Iedarbinot ar savienotājvadu, atveriet pozitīvā termināļa vāku (2).
6. Pievienojiet otru sarkanā savienotājvada
spaili automašīnas pozitīvajam terminālim
(2).
7. Pievienojiet vienu melnā vada spaili paralēlā akumulatora negatīvajam terminālim
(3).
8. Pievienojiet otru melnā vada spaili automašīnas negatīvajam terminālim (4).
9. Pārliecinieties, vai ārējā savienotājvada
spailes ir droši nostiprinātas, lai iedarbināšanas mēģinājuma laikā nerastos dzirksteles.
10. Iedarbiniet paralēlā automobiļa dzinēju un
Ļaujiet tam dažas minūtes darboties ar
apgriezieniem, kas ir nedaudz lielāki par
tukšgaitas apmēram 1500 apgr./min.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
11. Iedarbiniet savas automašīnas dzinēju. Ja
iedarbināšanas mēģinājums neizdodas,
pagariniet uzlādes laiku līdz 10 minūtēm
un pēc tam mēģiniet iedarbināt vēlreiz.
BRĪDINĀJUMS
•
Akumulators var radīt ļoti sprādzienbīstamu gāzi. Nepareizi pievienojot akumulatora savienotājvadu, var rasties
dzirksteles, kas savukārt var izraisīt
akumulatora eksploziju.
•
Nepievienojiet iedarbināšanas vadus
nevienam degvielas sistēmas komponentam vai kustīgai daļai. Uzmanieties
no karstām dzinēja daļām.
PIEZĪME
Iedarbinot dzinēju normālos apstākļos,
priekšroka tiek dota elektrodzinējam —
benzīna dzinējs paliek izslēgts. Tas nozīmē,
ka pēc iedarbināšanas pogas pagriešanas
pulksteņrādītāju kustības virzienā elektromotors ir "iedarbināts" un automašīna ir
gatava braukšanai. Kad dzinējs ir iedarbināts, vadītāja displejā nodziest indikatora
lampiņas un izgaismojas iepriekš iestatītais
motīvs.
SVARĪGI
Akumulators satur sērskābi, kas var
izraisīt nopietnus apdegumus.
•
Ja sērskābe iekļūst acīs, nonāk uz ādas
vai apģērba, skalojiet skarto vietu ar
lielu ūdens daudzumu. Ja sērskābe
iekļūst acīs, nekavējoties vērsieties pie
ārsta.
•
Iedarbināšanas mēģinājuma laikā nepieskarieties kabeļa un automašīnas savienojuma vietām. Pastāv risks radīt dzirksteles.
Nekādā gadījumā nesmēķējiet akumulatora tuvumā.
PIEZĪME
Ja hibrīda akumulators ir atvienots, automašīnu nevar iedarbināt.
12. Noņemiet vadus apgrieztā secībā - vispirms melno, pēc tam sarkano.
Nodrošiniet to, lai neviena melnā vada
spaile neskartu akumulatora pozitīvo termināli/donora akumulatora pozitīvo termināli vai sarkanā savienotājvada spaili.
•
Saistītā informācija
•
•
•
•
Automašīnas iedarbināšana (440 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (442 lpp.)
Stūres regulēšana (197 lpp.)
Aizdedzes režīma atlasīšana (444 lpp.)
Piekabes āķis*
Automašīnu var aprīkot ar piekabes āķi, kas
ļauj ar automašīnu vilkt, piemēram, piekabi.
Automašīnai var būt pieejami dažādi piekabes
āķu varianti. Lai saņemtu plašāku informāciju,
sazinieties ar Volvo izplatītāju.
SVARĪGI
Izslēdzot dzinēju, automātiski var atslēgt
arī pastāvīgo akumulatora spriegumu uz
piekabes savienotāju, lai neizlādētu startera
akumulatoru.
SVARĪGI
Vilkšanas āķis ir regulāri jātīra un jāeļļo, lai
tas nediltu.
PIEZĪME
Lietojot sakabi ar vibrāciju slāpētāju, vilkšanas āķi nedrīkst eļļot.
Tas attiecas arī uz tāda velosipēdu pārvadāšanas bagāžnieka uzstādīšanu, kurā vilkšanas āķis tiek iespīlēts.
PIEZĪME
Ja automašīna ir aprīkota ar piekabes āķi,
tai nav aizmugurējā vilkšanas cilpas stiprinājuma.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 493
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Saistītā informācija
Piekabes āķa specifikācijas*
Izmēri, montāžas punkti, mm (collas)
•
Izvirzāmi/ievelkami vilkšanas kronšteini*
(495 lpp.)
C
875 (34,4)
•
•
Braukšana ar piekabi (497 lpp.)
D
437,5 (17,2)
Uz vilkšanas āķa uzstādīts velosipēda
bagāžnieks* (500 lpp.)
E
Skatiet attēlu iepriekš
•
Piekabes āķa specifikācijas* (494 lpp.)
F
283,5 (11,1)
G
Lodes centrs
Piekabes āķa izmēri un stiprinājuma punkti.
Saistītā informācija
•
•
Piekabes āķis* (493 lpp.)
Vilktspēja un piekabes āķa lodes slodze
(688 lpp.)
Izmēri, montāžas punkti, mm (collas)
494
A
1041,3 (41)
B
90 (3,5)
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Izvirzāmi/ievelkami vilkšanas
kronšteini*
1.
2. Nospiediet un atlaidiet taustiņu — izvirzīšana var nesākties, ja turēsiet taustiņu
nospiestu pārāk ilgi.
Ievelkamo vilkšanas āķi var pēc nepieciešamības ievilkt vai izvirzīt. Ievilktā pozīcijā vilkšanas iekārta ir pilnīgi paslēpta.
BRĪDINĀJUMS
Uzmanīgi ievērojiet norādījumus par vilkšanas āķa ievilkšanu un izvirzīšanu.
BRĪDINĀJUMS
Nenospiediet izvēršanas/ievilkšanas taustiņu, ja piekabes āķim ir pievienota piekabe.
Vilkšanas iekārtas izvirzīšana
BRĪDINĀJUMS
Atveriet aizmugures durvis. Vilkšanas
iekārtas izvirzīšanas/ievilkšanas taustiņš
atrodas bagāžas nodalījuma aizmugurē
labajā pusē. Lai izvirzīšanas funkcija būtu
aktīva, taustiņa indikatora lampiņai jābūt
pastāvīgi iedegtai oranžā krāsā.
> Vilkšanas iekārta tiek izvirzīta uz āru un
uz leju atbloķētā pozīcijā — indikatora
lampiņa mirgo oranžā krāsā. Vilkšanas
āķis ir gatavs pārvietošanai bloķētā
pozīcijā.
Vilkšanas iekārtas izvēršanas laikā nestāviet tuvu triecienstieņa centram.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 495
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
3.
PIEZĪME
2.
Pēc brīža tiek aktivizēti enerģijas taupīšanas režīmi, un indikatora lampiņa nodziest.
Sistēmu var atkāroti aktivizēt, aizverot un
atverot aizmugures durvis. Tas attiecas uz
gadījumiem, kad piekabes āķis tiek izvirzīts
vai ievilkts.
Ja automašīna nosaka piekabes elektrisko
savienojumu, indikators vairs nav pastāvīgi
iedegts.
Pārvietojiet vilkšanas iekārtu gala pozīcijā,
kur tā tiek nostiprināta un nofiksēta vietā
— indikatora lampiņa pastāvīgi izgaismojas oranžā krāsā.
> Vilkšanas iekārta ir gatava lietošanai.
Vilkšanas iekārtas ievilkšana
SVARĪGI
Ievelkot piekabes āķi, pārliecinieties, ka
elektrības kontaktligzdā nav ievietots kontaktspraudnis vai adapters.
PIEZĪME
Ir jāpabeidz vilkšanas āķa izvirzīšanas procedūra, pirms to var pārvietot bloķētā pozīcijā. Šī procedūra var aizņemt vairākas
sekundes. Ja vilkšanas āķis netiek nofiksēts bloķētā pozīcijā, uzgaidiet dažas
sekundes un mēģiniet vēlreiz.
BRĪDINĀJUMS
Noteikti nostipriniet piekabes drošības
kabeli tam paredzētajā kronšteinā.
496
Nofiksējiet piekabes āķi, pārvietojot to
atpakaļ ievilktā pozīcijā, kur tas tiek bloķēts.
> Ja piekabes āķis ir pareizi ievilkts, indikatora lampiņa ir pastāvīgi iedegta.
1.
Atveriet aizmugures durvis. Nospiediet un
atlaidiet bagāžas nodalījuma aizmugurē,
labajā pusē esošo taustiņu — ievilkšana
var nesākties, ja turēsiet taustiņu
nospiestu pārāk ilgi.
> Piekabes āķis automātiski nolaižas
atbloķētā pozīcijā, un taustiņa indikatora lampiņa mirgo oranžā krāsā.
Saistītā informācija
•
•
Braukšana ar piekabi (497 lpp.)
Piekabes āķis* (493 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Braukšana ar piekabi
Braucot ar piekabi, jāievēro vairāki svarīgi
punkti attiecībā uz piekabes āķi, piekabi un
kravas izvietojumu piekabē.
Derīgās kravas svars ir atkarīgs no automobiļa
masas. Pasažieru un visu piederumu, piemēram, sakabes ierīces kopējais svars par atbilstošu vērtību samazina automobiļa derīgās
kravas svaru.
manuāli, pārslēdziet zemāku pārnesumu
un pielāgojiet automašīnas ātrumu.
•
Ievērojiet spēkā esošos noteikumus par
atļauto ātrumu un svara ierobežojumiem.
•
Kad vadāt automašīnu ar piekabi pa garu,
stāvu kāpumu, brauciet nelielā ātrumā.
•
Norādītā maksimālā piekabes masa ir
spēkā tikai augstumā, kas nepārsniedz
1000 metrus virs jūras līmeņa (3280 ft).
Braucot lielākā augstumā, dzinēja jauda
un automašīnas spēja pārvarēt ceļa
kāpumu ir samazināta, ja gaisa blīvums ir
mazāks, un tādēļ ir jāsamazina arī maksimālā piekabes faktiskā masa. Automašīnas un piekabes masa ir jāsamazina par
10% uz katriem papildu 1000 m (3280 ft)
vai to daļu.
Automašīna ir aprīkota ar piekabes vilkšanai
nepieciešamo aprīkojumu.
•
Automašīnas piekabes āķa tipam jābūt
apstiprinātam.
•
Izvietojiet kravu piekabē tā, lai svars uz
piekabes āķi atbilstu maksimālajam pieļaujamajam spiedienam uz piekabes āķa
lodi. Vilkšanas āķa slodze tiek aprēķināta
kā daļa no automašīnas neto masas.
•
Automašīnai ar pilnu kravu palieliniet gaisa
spiedienu riepās līdz ieteiktajam.
•
Braucot ar piekabi, dzinējs tiek noslogots
vairāk nekā parasti.
•
Nevelciet smagu piekabi, kamēr automašīna ir pilnīgi jauna. Uzgaidiet, līdz ar to
būs nobraukti vismaz 1000 km
(620 jūdzes).
•
Braucot pa garām un stāvām nogāzēm,
bremzes tiek noslogotas daudz vairāk
nekā parasti. Pārslēdzot pārnesumus
•
Izvairieties no braukšanas ar piekabi pa
nogāzēm, kas stāvākas par 12%.
PIEZĪME
Lai atvieglotu piekabes vilkšanu automašīnā ar pneimatisko piekari*, atlasiet piedziņas režīma Individual iestatījumu Piekares
vadība Dinamisks.
PIEZĪME
Ekstremāli laika apstākļi, braukšana ar piekabi vai braukšana lielā augstumā, kā arī
sliktāka degvielas kvalitāte, nekā ieteicams,
ir faktori, kas var būtiski palielināt automašīnas degvielas patēriņu.
Piekabes savienotājs
Ja automašīnas piekabes āķim ir 13 elektriskie
kontakti, bet piekabei — 7, nepieciešams
adapteris. Lietojiet Volvo apstiprinātu adapteri.
Pārbaudiet, vai kabelis nevelkas pa zemi.
SVARĪGI
Izslēdzot dzinēju, automātiski var atslēgt
arī pastāvīgo akumulatora spriegumu uz
piekabes savienotāju, lai neizlādētu startera
akumulatoru.
Piekabes svars
BRĪDINĀJUMS
Ievērojiet ieteikumus par piekabes svaru.
Pretējā gadījumā pēkšņas kustības vai
bremzēšanas gadījumā automašīnas un
piekabes vadāmība var būt apgrūtināta.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 497
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
PIEZĪME
Noteiktais maksimālais atļautais piekabes
svars ir Volvo atļautais piekabes svars.
Katars valsts noteikumi var vēl vairāk ierobežot piekabes svaru un ātrumu. Vilkšanas
ierīces var būt sertificētas lielāka vilkšanas
svara izmantošanai, nekā automašīna var
pavilkt.
Līmeņa kontrole*
Automašīnas līmeņa vadības sistēma cenšas
uzturēt pastāvīgu augstumu neatkarīgi no slodzes (līdz pat maksimālajam pieļaujamajam
svaram). Kad automobilis stāv uz vietas, tā aizmugure nedaudz nolaižas; tas ir normāli.
Braucot kalnainā apvidū un karstos
klimatiskajos apstākļos
Velkot piekabi, noteiktos apstākļos ir iespējams pārkaršanas risks. Ja dzinējs un piedziņas sistēma pārkarst, vadītāja displejā iedegas
brīdinājuma simbols un tiek rādīts ziņojums.
Automātiskā pārnesumkārba izvēlas pārnesumu atkarībā no slodzes un dzinēja apgriezieniem.
Stāvas nogāzes
Neizvēlieties automātiskajai pārnesumkārbai
augstāku pārnesumu par to, ar kādu tā "spēj
tikt galā" — ne vienmēr ieteicams braukt ar
augstu pārnesumu pie zemiem dzinēja apgriezieniem.
498
Automašīnas novietošana stāvēšanai kalnā
1. Līdz galam nospiediet bremžu pedāli.
2. Iedarbiniet stāvbremzi.
3. Ieslēdziet pārnesumu P.
4. Atlaidiet bremžu pedāli.
Novietojot automašīnu ar piekabi stāvā
nogāzē, palieciet zem riteņiem ķīļus.
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
Piekabes stabilitātes palīgsistēmas funkcijas
(TSA17) mērķis ir stabilizēt automašīnu, velkot
piekabi, ja sākas tās lokveida kustība. Šī sistēma ir iekļauta stabilitātes sistēmā ESC18.
Sānnovirzes iemesli
3. Stāvbremzes izslēgšana.
Sānnovirze var rasties jebkuram automobiļa/
piekabes savienojumam. Parasti sānnovirze
notiek, braucot ar lielu ātrumu. Tomēr pastāv
risks, ka tā var rasties, braucot ar nelielu
ātrumu, ja piekabe ir pārslogota vai krava nav
pareizi sadalīta, piemēram, tā novietota pārāk
tālu uz aizmuguri.
4. Atlaidiet bremžu pedāli un sāciet braukšanu.
Lai notiktu sānnovirze, jābūt iemeslam, kas to
ierosina, piem.:
Saistītā informācija
•
Automobilis ar piekabi tiek pakļauts pēkšņam un spēcīgam sānu vējam.
•
Automobilis ar piekabi uzbrauc uz nelīdzenas ceļa virsmas vai iebrauc grambā.
•
Sānnovirzi izraisošas stūres kustības.
Automašīnas iedarbināšana nogāzē
1. Līdz galam nospiediet bremžu pedāli.
2. Ieslēdziet pārnesumu D.
•
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
(498 lpp.)
•
•
Piekabes lukturu pārbaude (499 lpp.)
Vilktspēja un piekabes āķa lodes slodze
(688 lpp.)
•
Dzinēja un piedziņas sistēmas pārkaršana
(490 lpp.)
•
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi dzinēja
eļļai (692 lpp.)
•
Izvirzāmi/ievelkami vilkšanas kronšteini*
(495 lpp.)
Ja ir sākusies sānnovirze, var būt grūti vai pat
neiespējami to apturēt. Tas padara automobiļa/piekabes savienojumu grūti vadāmu, un
pastāv risks, ka varat, piemēram, nokļūt nepareizā braukšanas joslā vai nobraukt no brauktuves.
Piekabes stabilitātes palīgfunkcija
Piekabes stabilitātes palīgfunkcija pastāvīgi
kontrolē automašīnas kustības, it īpaši sāni-
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
skās kustības. Ja tiek konstatēta sānnovirze,
priekšējie riteņi tiek bremzēti atsevišķi. Tas ir
paredzēts, lai stabilizētu automobiļa/piekabes
savienojumu. Ar to bieži pietiek, lai palīdzētu
autovadītājam atgūt automobiļa vadību.
Ja lokveida kustība netiek novērsta pirmajā
reizē, kad iejaucas piekabes stabilitātes palīgsistēma, automašīnas/piekabes savienojums
tiek bremzēts ar visiem riteņiem un dzinēja
jauda tiek samazināta. Kad sānnovirze tiek
pakāpeniski samazināta un automašīnas/
piekabes sastāvs atkal ir stabils, sistēma pārtrauc regulēšanu un autovadītājs atkal pilnībā
kontrolē automašīnu.
PIEZĪME
Ja vadītājs atlasa sporta režīmu, vidējā displeja izvēļņu sistēmā deaktivizējot ESC,
stabilitātes sistēma tiek deaktivizēta.
Kad darbojas piekabes stabilitātes palīgsistēma (TSA),
vadītāja displejā mirgo simbols ESC.
Saistītā informācija
•
•
Braukšana ar piekabi (497 lpp.)
Elektroniskā stabilitātes kontrole
(285 lpp.)
Piekabes lukturu pārbaude
Pievienojot piekabi — pirms došanās ceļā
pārbaudiet, vai visi piekabes lukturi darbojas.
Piekabes pagrieziena rādītāji un
bremžu lukturi
Ja viens vai vairāki piekabes pagrieziena rādītāji vai bremžu signāla spuldze nedarbojas,
vadītāja displejā tiek attēlots simbols un ziņojums. Citi piekabes lukturi vadītājam ir manuāli
jāpārbauda pirms braukšanas sākšanas.
Simbols
Paziņojums
• Piekabes pagr. rādītājs
Labā pagr. rād. kļūme
• Piekabes pagr. rādītājs Kr.
pagrieziena rādītāja kļūme
• Piekabes bremžu lukt.
Kļūme
Piekabes stabilitātes palīgsistēma var neiejaukties, ja autovadītājs izmanto spēcīgas stūres kustības, lai mēģinātu izlīdzināt lokveida
kustību, jo tādā situācijā sistēma nevar noteikt,
vai lokveida kustību izraisa piekabe vai autovadītājs.
17
18
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
Ja kāds no piekabes pagrieziena rādītāju lukturiem ir bojāts, vadītāja displejā pagrieziena
rādītāju simbols mirgo ātrāk nekā parasti.
}}
499
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Aizmugurējais miglas lukturis uz
piekabes
4. Vizuāli pārbaudiet, vai visi piekabes lukturi
darbojas.
Uz vilkšanas āķa uzstādīts
velosipēda bagāžnieks*
Pievienojot piekabi, var neiedegties automašīnas aizmugurējais miglas lukturis; šajā gadījumā miglas luktura funkcija tiek pārslēgta uz
piekabi. Kad aktivizējat aizmugurējo miglas
lukturi, pārbaudiet, vai piekabe ir aprīkota ar
aizmugurējo miglas lukturi, lai braukšana būtu
droša.
5. Pēc brīža visi piekabes lukturi atkal sāk
mirgot.
> Pārbaude ir pabeigta.
Ieteicams lietot Volvo izstrādātos velosipēdu
bagāžniekus.
Tas ļaus novērst automašīnas bojājumus un
brauciena laikā nodrošināt maksimālo iespējamo drošību. Volvo velosipēdu bagāžniekus
var iegādāties pie pilnvarotiem Volvo pārstāvjiem.
Piekabes lukturu pārbaude*
1.
Automātiskā pārbaude
Kad piekabe ir pievienota elektriski, var veikt
lukturu automātisku ieslēgšanu, lai noteiktu,
vai visi piekabes lukturi darbojas. Šī funkcija
palīdz vadītājam pirms braukšanas pārbaudīt,
vai piekabes lukturi darbojas.
2. Nospiediet My Car
apgaismojums.
Lai veiktu pārbaudi, automašīnai jābūt izslēgtai.
1.
Kad piekabe tiek pievienota piekabes
āķim, vadītāja displejā tiek attēlots ziņojums Autom. piekabes lukturu pārb..
2. Apstipriniet paziņojumu, nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras taustiņu O.
> Tiek sākta lukturu pārbaude.
3. Izkāpiet no automašīnas, lai pārbaudītu
lukturu darbību.
> Visi piekabes lukturi sāk mirgot un pēc
tam vienlaikus iedegas.
500
Automātiskās pārbaudes izslēgšana
Automātiskās pārbaudes funkciju var izslēgt
centrālajā displejā.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Lukturi un
3. Atceliet Autom. piekabes lukturu pārb.
atlasi.
Manuālā pārbaude
Ja automātiskā pārbaude ir izslēgta, pārbaudi
var veikt manuāli.
1.
Precīzi ievērojiet kopā ar velosipēdu bagāžnieku saņemtos norādījumus.
•
Velosipēdu bagāžnieka un velosipēdu
kopējais svars nedrīkst pārsniegt 75 kg
(165 mārciņas).
•
Velosipēdu bagāžnieks var būt paredzēts
ne vairāk kā trim velosipēdiem.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
apgaismojums.
Lukturi un
3. Izvēlieties Manuāla piekabes lukturu
pārb..
> Tiek sākta lukturu pārbaude. Izkāpiet no
automašīnas, lai pārbaudītu lukturu darbību.
Saistītā informācija
•
Braukšana ar piekabi (497 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
BRĪDINĀJUMS
Velosipēdu bagāžnieka nepareiza lietošana
var izraisīt piekabes āķa un automašīnas
bojājumus.
Velosipēdu bagāžnieks var atdalīties no
piekabes āķa, ja
•
tas ir nepareizi uzstādīts uz piekabes
āķa;
•
tas ir pārslogots, skatiet velosipēdu
bagāžnieka norādījumus par maksimālo slodzi;
•
•
Vissmagāko velosipēdu uzstādiet vistuvāk
automašīnai.
•
Gādājiet, lai krava būtu izvietota simetriski
un iespējami tuvu automašīnas centram,
piemēram, novietojot velosipēdus dažādos
virzienos, ja tiek piestiprināti vairāki velosipēdi.
•
Pirms transportēšanas noņemiet no velosipēdiem priekšmetus, kas nav piestiprināti, piemēram, velosipēda groziņu, akumulatoru, bērnu sēdeklīti. To ieteicams
darīt, gan lai samazinātu slodzi uz vilkšanas āķi un velosipēdu bagāžnieku, gan lai
samazinātu vēja pretestību, kas ietekmē
degvielas patēriņu.
tas tiek izmantots citu priekšmetu,
nevis velosipēdu pārvadāšanai.
Kad vilkšanas āķim ir uzstādīts velosipēdu
bagāžnieks, tas ietekmē automašīnas braukšanas raksturīpašības. Piemēram, to izraisa:
•
•
•
•
Piestipriniet kravu saskaņā ar šiem ieteikumiem:
•
palielināts svars;
samazināts iespējamais paātrinājums;
samazināts klīrenss;
mainīta spēja bremzēt.
Ieteikumi par velosipēdu novietošanu
uz velosipēdu bagāžnieka
Jo lielāks ir attālums starp kravas smaguma
centru un piekabes āķi, jo lielāka ir slodze uz
piekabes āķi.
Uz velosipēdiem nelietojiet aizsargpārsegus. Tie var ietekmēt manevrētspēju,
samazināt redzamību un palielināt degvielas patēriņu. Tie var arī izraisīt lielāku slodzi
uz piekabes āķi.
Saistītā informācija
•
Piekabes āķis* (493 lpp.)
Vilkšana
Vilkšanas laikā automašīnu velk cits transportlīdzeklis, izmantojot vilkšanas trosi.
Twin Engine vilkšana nav atļauta, jo pretējā
gadījumā tiks sabojāts elektromotors. Automašīna ir jāpārvadā paceltā stāvoklī ar visiem
riteņiem uz autoevakuatora platformas, un
neviens no riteņu pāriem nedrīkst saskarties ar
zemi.
Citas automašīnas vilkšana
Citas automašīnas vilkšana patērē daudz enerģijas — izmantojiet piedziņas režīmu
Constant AWD. Tādējādi uzlādēsiet hibrīda
akumulatoru, turklāt uzlabosiet automašīnas
vadāmības īpašības un saķeri ar brauktuvi.
Pirms automašīnas vilkšanas noskaidrojiet
atļauto vilkšanas maksimālo ātrumu.
Iedarbināšanas palīdzība
Iedarbināšana velkot nav atļauta, jo pretējā
gadījumā tiks sabojāts elektromotors. Ja akumulators ir izlādējies un dzinēju nevar iedarbināt, izmantojiet paralēlo akumulatoru.
SVARĪGI
Mēģinot iedarbināt automašīnu, to velkot,
varat nodarīt elektriskās piedziņas motora
un katalītiskā neitralizatora bojājumus.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 501
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Saistītā informācija
•
Vilkšanas cilpas uzstādīšana un noņemšana (502 lpp.)
•
•
•
Avārijas gaismas signalizācija (158 lpp.)
•
•
Aizdedzes režīma atlasīšana (444 lpp.)
Evakuācija (503 lpp.)
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus
un citu akumulatoru (492 lpp.)
Pārnesumkārba (455 lpp.)
Vilkšanas cilpas uzstādīšana un
noņemšana
Ja automašīnai jāvelk cits transportlīdzeklis,
izmantojiet vilkšanas cilpu. Vilkšanas cilpa ir
ieskrūvēta vītņotā ligzdā aiz aizmugures triecienstieņa pārsega labajā pusē.
PIEZĪME
Ja automašīna ir aprīkota ar piekabes āķi,
tai nav aizmugurējā vilkšanas cilpas stiprinājuma.
Vilkšanas cilpas uzstādīšana
Izņemiet vilkšanas cilpu no putuplasta
bloka zem bagāžas nodalījuma grīdas.
502
Noņemiet pārsegu — piespiediet marķējumu ar pirkstu, kamēr lokāt pretējo pusi/
stūri uz āru.
> Pārsegs pagriežas ap savu centra līniju,
un pēc tam to var noņemt.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
3. Ieskrūvējiet vilkšanas cilpu līdz galam.
Evakuācija
Ja automašīnai nepieciešama evakuācija, tā
tiek aizvesta, izmantojot citu transportlīdzekli.
Izsauciet evakuācijas dienestu, lai tas Jums
palīdzētu.
Vilkšanas cilpu var izmantot, lai uzvilktu automašīnu uz evakuatora platformas bez sānu
bortiem.
SVARĪGI
Ir svarīgi stingri pieskrūvēt vilkšanas cilpu
vietā, līdz tā atduras.
Vilkšanas cilpas noņemšana
–
Pēc vilkšanas cilpas lietošanas izskrūvējiet
un izņemiet to un novietojiet atpakaļ putuplasta blokā.
Beigās uzlieciet vāku atpakaļ vietā uz
bufera.
Saistītā informācija
•
•
•
Vilkšana (501 lpp.)
Evakuācija (503 lpp.)
Instrumentu komplekts (584 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Neviens/nekas nedrīkst atrasties aiz evakuatora laikā, kad automašīna tiek vilkta
augšā uz plakanās platformas.
Saistītā informācija
•
SVARĪGI
Ņemiet vērā, ka automašīnas ar dzinēju
Twin Engine vienmēr jātransportē ar visiem
riteņiem uz autoevakuatora platformas.
Ieskrūvējiet cilpu stingri. Piemēram, izvadiet caur to riteņatslēgu* un izmantojiet kā
sviru.
mašīna jāuzceļ, izmantojot evakuatora celšanas iekārtu.
Vilkšanas cilpas uzstādīšana un noņemšana (502 lpp.)
Attiecas uz automašīnām ar līmeņa kontroli*: Ja automašīna ir aprīkota ar pneimatisko piekari, tā jādeaktivizē, pirms pacelt automašīnu ar domkratu. Funkcijas deaktivizēšana
vidējā displejā.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
piekare.
Stāvbremze un
3. Izvēlieties Atspējot līmeņošanas vadību.
Automašīnas atrašanās vieta un klīrenss
nosaka, vai to var uzvilkt uz platformas bez
sānu bortiem. Ja evakuatora rampas slīpums ir
pārāk stāvs vai klīrenss zem automašīnas nav
piemērots, varat sabojāt automašīnu, ja mēģināsiet to uzvilkt augšā. Tādā gadījumā auto-
* Papildaprīkojums/piederums. 503
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
HomeLink®*19
HomeLink®20
ir ieprogrammējama tālvadības
pults, kas ir iebūvēta automašīnas elektrosistēmā un ar kuru var attālināti vadīt līdz trim
dažādām ierīcēm (piemēram, garāžas durvju
atvērēju, signalizācijas sistēmu, ārējo un iekšējo apgaismojumu) un līdz ar to aizstāt šādu
ierīču tālvadības pultis.
Vispārīgi
HomeLink® ir iebūvēts salona atpakaļskata
spogulī. HomeLink® panelis sastāv no trim
ieprogrammējamām pogām un viena indikatora spoguļa stiklā.
Lai iegūtu plašāku informāciju par HomeLink®,
apmeklējiet www.HomeLink.com vai zvaniet
uz numuru 00 8000 466 354 65 (vai maksas
tālruņa numuru +49 6838 907 277)21.
Saglabājiet oriģinālās tālvadības pultis vēlākai
ieprogrammēšanai (piemēram, ja nomaināt
automašīnu vai lietošanai citā automašīnā).
Pārdodot automašīnu, ieteicams arī izdzēst
taustiņiem ieprogrammētās funkcijas.
Saistītā informācija
•
•
•
HomeLink®* lietošana (506 lpp.)
HomeLink®* programmēšana (504 lpp.)
HomeLink®* tipa apstiprinājums
(507 lpp.)
Attēls ir shematisks — versija var atšķirties.
1. taustiņš
2. taustiņš
HomeLink®*22 programmēšana
Ievērojiet šos norādījumus, lai ieprogrammētu
HomeLink®, atiestatītu visus ieprogrammētos
iestatījumus vai pārprogrammētu atsevišķas
pogas.
PIEZĪME
Dažām automašīnām aizdedze jāieslēdz vai
jāpagriež "piederumu pozīcijā", lai varētu
ieprogrammēt vai izmantot HomeLink®. Ja
iespējams, ievietojiet tālvadības pultī jaunas baterijas, nomainot tās pret
HomeLink®, lai nodrošinātu ātrāku programmēšanu un uzlabotu radio signālu
pārraidi. Pirms programmēšanas jāatiestata HomeLink® taustiņi.
BRĪDINĀJUMS
HomeLink® programmēšanas laikā var tikt
aktivizētas programmējamās garāžas durvis vai vārti. Tādēļ nodrošiniet, lai programmēšanas laikā neviens neatrastos durvju
vai vārtu tuvumā. Programmējot garāžas
durvju atvēršanas mehānismu, automašīnai
jāatrodas ārpus garāžas.
3. taustiņš
Indikatora lampa
19
20
21
504
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
HomeLink un HomeLink mājas simbols ir reģistrētas Gentex Corporation preču zīmes.
Ņemiet vērā, ka atkarībā no operatora bezmaksas numurs var nebūt pieejams.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
1.
Pavērsiet tālvadības pulti pret HomeLink®
programmējamo taustiņu un turiet to
aptuveni 2–8 cm (aptuveni 1–3 collu)
attālumā no šī taustiņa. Neaizklājiet
HomeLink® indikatora lampiņu.
Ņemiet vērā: Dažu tālvadības pulšu spēja
ieprogrammēt HomeLink® uzlabojas aptuveni 15–20 cm (aptuveni 6–12 collu) attālumā. Ja programmēšanas laikā rodas problēmas, ņemiet vērā tālāk norādīto.
2. Nospiediet un turiet gan tālvadības pults
pogu, gan pārprogrammējamo HomeLink®
pogu.
22
23
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Pogas apzīmējums un krāsa atšķiras atkarībā no ražotāja.
3. Neatlaidiet pogas, kamēr indikatora lampiņa nav beigusi lēni mirgot (aptuveni reizi
sekundē) un vai nu sākusi ātri mirgot
(aptuveni 10 reizes sekundē), vai arī palikusi pastāvīgi iedegta.
> Ja indikatora lampiņa ir pastāvīgi
iedegta: Norāde, ka programmēšana ir
pabeigta. Divreiz nospiediet ieprogrammēto pogu, lai to aktivizētu.
Ja indikatora lampiņa ātri mirgo: Ierīcei, kas ir jāieprogrammē ar
HomeLink®, var būt drošības funkcija,
kurai nepieciešamas papildu darbības.
Pārbaudiet, divreiz nospiežot ieprogrammēto pogu, lai noskaidrotu, vai
ieprogrammētais iestatījums darbojas.
Ja nedarbojas, veiciet tālāk aprakstītās
darbības.
4. Atrodiet garāžas durvju u. tml. uztvērēja
programmēšanas pogu23. Parasti tā atrodas tuvu antenas kronšteinam uz uztvērēja.
5. Vienreiz nospiediet un atlaidiet uztvērēja
programmēšanas pogu. Programmēšana
jāveic 30 sekunžu laikā pēc pogas nospiešanas.
6. Nospiediet un atlaidiet to HomeLink®
pogu, kuru vēlaties ieprogrammēt. Atkārtojiet nospiešanas/turēšanas/atlaišanas
darbības otro reizi un — atkarībā no uztvērēja modeļa — arī trešo reizi.
> Tagad programmēšana ir pabeigta un,
nospiežot ieprogrammēto taustiņu,
garāžas durvīm, vārtiem u. tml. ir jāaktivizējas.
}}
505
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Ja programmēšanas laikā rodas problēmas,
sazinieties ar HomeLink® vietnē
www.HomeLink.com vai zvaniet uz numuru
00 8000 466 354 65 (vai maksas tālruņa
numuru +49 6838 907 277)24.
Atsevišķu pogu pārprogrammēšana
Saistītā informācija
HomeLink®*25 lietošana
•
•
•
Kad HomeLink® ir pilnībā saprogrammēts, to
var izmantot atsevišķu oriģinālo tālvadības
pulšu vietā.
Nospiediet ieprogrammēto taustiņu. Garāžas
durvis, vārti, signalizācijas sistēma u. tml. tiek
aktivizēti (tas var aizņemt dažas sekundes). Ja
pogu nospiež un tur ilgāk par 20 sekundēm,
tiek sākta pārprogrammēšana. Nospiežot
taustiņu, indikatora lampiņa izgaismojas vai
mirgo. Protams, vajadzības gadījumā oriģinālās tālvadības pults taustiņus joprojām var lietot paralēli HomeLink®.
HomeLink®* lietošana (506 lpp.)
HomeLink®* (504 lpp.)
HomeLink®* tipa apstiprinājums
(507 lpp.)
Lai pārprogrammētu atsevišķu HomeLink®
taustiņu, rīkojieties šādi:
1.
Nospiediet vajadzīgo pogu un turiet aptuveni 20 sekundes.
2. Kad HomeLink® indikators sāk lēni mirgot,
programmēšanu var turpināt kā parasti.
Ņemiet vērā: Ja atkārtoti programmējamajam taustiņam netiek ieprogrammēta
jauna ierīce, tas atjauno iepriekš saglabāto
programmēšanu.
HomeLink® taustiņu atiestatīšana
Var atiestatīt tikai visas HomeLink® pogas
uzreiz, nevis katru atsevišķi. Atsevišķas pogas
var tikai pārprogrammēt.
–
24
25
506
Nospiediet un aptuveni 10 sekundes turiet
HomeLink® ārējās pogas (1 un 3).
> Kad indikators vairs nav pastāvīgi
iedegts un sāk mirgot, pogas ir atiestatītas un gatavas pārprogrammēšanai.
PIEZĪME
Kad aizdedze ir izslēgta, HomeLink® darbojas vismaz 7 minūtes.
PIEZĪME
HomeLink® nevar lietot, ja automašīna ir
aizslēgta un signalizācija ir aktivizēta* no
ārpuses.
Ņemiet vērā, ka atkarībā no operatora bezmaksas numurs var nebūt pieejams.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
BRĪDINĀJUMS
•
•
Ja garāžas durvju vai vārtu vadībai
izmantojat HomeLink®, nodrošiniet, lai
durvju vai vārtu kustības laikā neviens
neatrastos tuvumā.
Nelietojiet HomeLink® tālvadības pulti
garāžas durvīm, kas nav aprīkotas ar
drošības atduri vai atpakaļkustības funkciju.
HomeLink®*26 tipa apstiprinājums
ES tipa apstiprinājums
Gentex Corporation ar šo paziņo, ka
HomeLink® modelis UAHL5 atbilst radioiekārtu direktīvai 2014/53/ES.
HomeLink®* (504 lpp.)
•
433,05 MHz–434,79 MHz <10 mW
E.R.P.
•
868,00 MHz–868,60 MHz <25 mW
E.R.P.
•
868,70 MHz–868,20 MHz <25 mW
E.R.P.
•
869,40 MHz–869,65 MHz <25 mW
E.R.P.
•
869,70 MHz–870,00 MHz <25 mW
E.R.P.
HomeLink®* programmēšana (504 lpp.)
HomeLink®* tipa apstiprinājums
(507 lpp.)
Apliecības turētāja adrese: Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland MI
49464, ASV
Lai skatītu plašāku informāciju, meklējiet
atbalsta informāciju par tipa apstiprinājumu
vietnē www.volvocars.com.
Saistītā informācija
•
26
27
Augšējais labais atpakaļskata spoguļa stūris
vienlaicīgi ir arī integrētais displejs, kas
parāda kompasa virzienu27, kādā vērsta automašīnas priekšpuse.
Viļņu garums, kurā radioiekārta darbojas:
Saistītā informācija
•
•
•
Kompass*
HomeLink®* (504 lpp.)
Atpakaļskata spogulis ar kompasu.
Ar angļu valodas saīsinājumiem tiek parādīti
astoņi dažādi kompasa virzieni: N (ziemeļi),
NE (ziemeļaustrumi), E (austrumi), SE (dienvidaustrumi), S (dienvidi), SW (dienvidrietumi), W (rietumi) un NW (ziemeļrietumi).
Saistītā informācija
•
Kompasa aktivizēšana un deaktivizēšana*
(508 lpp.)
•
Kompasa kalibrēšana* (508 lpp.)
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Noteiktos tirgos un modeļos kā papildaprīkojums ir pieejams atpakaļskata spogulis ar kompasu.
* Papildaprīkojums/piederums. 507
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Kompasa aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Augšējais labais atpakaļskata spoguļa stūris
vienlaicīgi ir arī integrētais displejs, kas
parāda kompasa virzienu28, kādā vērsta automašīnas priekšpuse.
Iedarbinot automašīnu, kompass tiek aktivizēts automātiski.
Lai manuāli deaktivizētu/aktivizētu kompasu:
–
Izmantojot, piemēram, papīra saspraudīti,
nospiediet taustiņu atpakaļskata spoguļa
apakšpusē.
> Ja kompasu deaktivizē, kad automašīna
ir izslēgta, tas netiks aktivizēts nākamajā automašīnas iedarbināšanas reizē.
Šajā gadījumā kompass ir jāaktivizē
manuāli.
Saistītā informācija
•
•
Kompass* (507 lpp.)
Kompasa kalibrēšana* (508 lpp.)
Kompasa kalibrēšana*
Zemeslode ir sadalīta 15 magnētiskajās
zonās. Kompass29 ir jākalibrē, ja automašīna
tiek pārvietota pāri vairākām magnētiskajām
zonām.
1.
Apturiet automobili plašā no tērauda konstrukcijām un augstsprieguma līnijām
brīvā teritorijā.
2. Iedarbiniet automašīnu, izslēdziet visas
elektriskās ierīces (gaisa kondicionētāju,
stiklu tīrītājus u.c.) un pārliecinieties, ka
visas durvis ir aizvērtas.
PIEZĪME
Ja elektroierīce nav izslēgta, kalibrēšana
var neizdoties vai vispār nesākties.
3. Nospiediet un aptuveni 3 sekundes turiet
pogu atpakaļskata spoguļa apakšā (izmantojiet, piemēram, saspraudi). Tiek rādīts
pašreizējās magnētiskās zonas numurs.
Magnētiskās zonas.
4. Nospiediet šo pogu atkārtoti, līdz tiek
parādīta nepieciešamā magnētiskā zona
(1–15). Skatiet magnētisko zonu karti
kompasam.
5. Nogaidiet, līdz displejā atkal ir redzams
simbols C vai turiet nospiestu atpakaļskata spoguļa apakšdaļā esošo pogu
apmēram 6 sekundes, līdz tiek parādīts
simbols C.
6. Brauciet lēnām pa apli ar ātrumu, kas
nepārsniedz 10 km/h (6 mph), līdz displeja
ekrānā tiek attēlots kompasa virziens,
norādot, ka kalibrēšana ir pabeigta. Pēc
tam brauciet vēl 2 apļus precīzai kalibrēšanai.
28
29
508
Noteiktos tirgos un modeļos kā papildaprīkojums ir pieejams atpakaļskata spogulis ar kompasu.
Noteiktos tirgos un modeļos kā papildaprīkojums ir pieejams atpakaļskata spogulis ar kompasu.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
7. Automašīnām ar apsildāmo vējstiklu*: ja
laikā, kamēr ir ieslēgta vējstikla apsilde,
displejā ir attēlots simbols C, veiciet kalibrēšanu, kā aprakstīts 6. punktā, atstājot
vējstikla apsildi ieslēgtu.
8. Ja nepieciešams, atkārtojiet iepriekšējās
darbības.
Saistītā informācija
•
•
Kompass* (507 lpp.)
Kompasa aktivizēšana un deaktivizēšana*
(508 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 509
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Skaņa, multivide un internets
Saistītā informācija
Audio un multivides sistēma sastāv no multivides atskaņotāja un radio. Varat arī pievienot
tālruni ar Bluetooth, lai lietotu brīvroku funkcijas vai atskaņotu automašīnā mūziku, izmantojot bezvadu savienojumu. Kad automašīnā
ir izveidots savienojums ar internetu, multivides atskaņošanai varat izmantot arī lietotnes.
•
•
•
•
Audio un multivides pārskats
To funkcijas varat vadīt ar balsi, stūres vadības
tastatūru vai centrālo displeju. Skaļruņu un
pastiprinātāju skaits ir atkarīgs no audiosistēmas, ar kuru automašīna ir aprīkota.
Sistēmas atjaunināšana
Audio un multivides sistēma tiek pastāvīgi
pilnveidota. Kad ir pieejami jauni sistēmas
atjauninājumi, ir ieteicams tos lejupielādēt.
Mediju atskaņotājs (524 lpp.)
Audio iestatījumi
Balss atpazīšana (144 lpp.)
Skaņas atveidojuma kvalitāte ir iestatīta
iepriekš, bet to var arī regulēt.
Parasti skaļumu regulē ar skaļuma regulēšanas slēdzi, kas atrodas zem vidējā displeja, vai
ar stūres labās puses vadības tastatūru. Tas
attiecas, piemēram, uz mūzikas atskaņošanu,
radio, notiekošiem tālruņa zvaniem un aktīviem satiksmes ziņojumiem.
Aizdedzes pozīcijas (442 lpp.)
Skaņas atveidojums
Vadītāja uzmanības novēršana (41 lpp.)
Skaņas sistēma ir iepriekš kalibrēta, izmantojot digitālu signāla apstrādi. Šajā kalibrācijā
ņemti vērā skaļruņi, pastiprinātāji, pasažieru
salona akustika, klausītāja atrašanās vieta utt.
katrai automašīnas modeļa un audiosistēmas
kombinācijai. Ir arī dinamiskā kalibrācija, kas
ņem vērā skaļuma regulēšanas iestatījumu un
automašīnas ātrumu.
Radio (517 lpp.)
Tālrunis (539 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
•
•
•
•
•
Aplikācijas (514 lpp.)
•
Audio un multivides licenču līgums
(559 lpp.)
•
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (623 lpp.)
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (623 lpp.)
Personiskie režīmi
Atkarībā no automašīnas audio sistēmas
dažādi iestatījumi ir pieejami augšējā skata
sadaļā Iestatījumi Skaņa.
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
• Tonis — basa, augsto skaņu frekvenču,
ekvalaizera u.c. iestatījumi.
• Skaņas sadalījums – labā/kreisā skaļruņa skaņas balanss un priekšējā/aizmugurējā skaļruņa skaņas balanss.
• Sistēmas skaļuma līmeņi — regulē skaļumu dažādās automašīnas sistēmās, pie-
512
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
mēram, Balss vadība, Novietoš.
palīgsist. un Tālruņa zvana sign..
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Ekvalaizers — ekvalaizera iestatījums.
• Skaņas sadalījums – labā/kreisā skaļruņa skaņas balanss un priekšējā/aizmugurējā skaļruņa skaņas balanss.
• Sistēmas skaļuma līmeņi — regulē skaļumu dažādās automašīnas sistēmās, piemēram, Balss vadība, Novietoš.
palīgsist. un Tālruņa zvana sign..
High Performance
• Tonis — basa, augsto skaņu frekvenču,
ekvalaizera u.c. iestatījumi.
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
Skaņas pieredze*
Audio pieredze ir lietotne, kas sniedz piekļuvi
papildu audio iestatījumiem.
Skaņas baudījums var atvērt no lietotņu
skata centrālajā displejā. Atkarībā no audio sistēmas, kāda automašīnā ir uzstādīta, var definēt šādus iestatījumus:
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
• Studija — skaņu var regulēt, lai to primāri
pielāgotu režīmiem Vadītājs, Visi un
Aizmugurē.
• Individuāla skatuve — ieskaujošās skaņas režīms ar intensitātes un iekļaušanas
iestatījumiem.
• Koncertzāle — atveido Gēteborgas koncertzāles akustiku.
• Skaņas sadalījums – labā/kreisā skaļruņa skaņas balanss un priekšējā/aizmugurējā skaļruņa skaņas balanss.
• Sistēmas skaļuma līmeņi — regulē skaļumu dažādās automašīnas sistēmās, piemēram, Balss vadība, Novietoš.
palīgsist. un Tālruņa zvana sign..
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Skaņas pieredze* (513 lpp.)
Mediju atskaņotājs (524 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (148 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (547 lpp.)
Skaņa, multivide un internets (512 lpp.)
Gēteborgas koncertzāles akustikas atveide.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 513
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Sēdekļa optimizēš. — skaņu var regulēt,
lai to primāri pielāgotu režīmiem Vadītājs,
Visi un Aizmugurē.
• Telpiska skaņa — ieskaujošās skaņas
režīms ar līmeņa iestatījumiem.
• Tonis — basa, augsto skaņu frekvenču,
ekvalaizera u.c. iestatījumi.
Aplikācijas
Lietotņu skatā ir lietojumprogrammas (lietotnes), kas sniedz piekļuvi noteiktiem automašīnas pakalpojumiem.
Velciet pāri centrālā displeja ekrānam no labās
puses uz kreiso1, lai no sākuma skata atvērtu
lietotņu skatu. Šeit atrodas lejupielādētās lietotnes (trešo pušu lietotnes) un iegulto funkciju lietotnes, piemēram, FM radio.
Saistītā informācija
•
•
Audio iestatījumi (512 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(114 lpp.)
Lietotņu skats (vispārīgs attēls, pamata lietotnes
atšķiras atkarībā no tirgus un modeļa)
Dažas pamata lietotnes ir pieejamas vienmēr.
Citas lietotnes, piemēram, tīmekļa radio un
mūzikas pakalpojumus, var lejupielādēt, kad
automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu.
1
514
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Noteiktas lietotnes ir pieejamas lietošanai tikai
gadījumā, ja automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu.
Lietotņu lejupielāde
Jaunas lietotnes var lejupielādēt, kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu.
Lai palaistu lietotni, pieskarieties lietotnei centrālā displeja lietotņu skatā.
PIEZĪME
Datu lejupielāde var ietekmēt citus pakalpojumus, kas pārraida datus, piemēram,
interneta radio. Ja ietekme uz citiem pakalpojumiem ir traucējoša, lejupielādi var pārtraukt. Varat arī izslēgt citus pakalpojumus
vai pārtraukt to lietošanu.
Visas izmantotās lietotnes ir jāatjaunina uz
jaunāko versiju.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
•
Lietotņu lejupielāde (515 lpp.)
Lietotņu atjaunināšana (516 lpp.)
Lietotņu dzēšana (516 lpp.)
PIEZĪME
Apple® CarPlay®* (533 lpp.)
Ja lejupielādei izmantojat tālruni, pievērsiet
uzmanību datplūsmas izmaksām.
Android Auto* (536 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
Krātuves vieta cietajā diskā (558 lpp.)
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un datu
kopīgošana (555 lpp.)
1.
Lietotņu skatā atveriet lietotni
Lejupielādes centrs.
3. Pieskarieties lietotņu rindai, lai izvērstu
sarakstu un saņemtu plašāku informāciju
par lietotni.
4. Atlasiet Instalēt, lai sāktu vajadzīgās lietotnes lejupielādi un instalēšanu.
> Lejupielādes un instalēšanas laikā ir
redzams tās statuss.
Ja lejupielādi šobrīd nevar sākt, tiek
parādīts paziņojums. Lietotne paliek
sarakstā, un to var mēģināt lejupielādēt
atkārtoti.
Lejupielādes atcelšana
– Pieskarieties Pārtraukt, lai atceltu notiekošu lejupielādi.
Ņemiet vērā, ka var atcelt tikai lejupielādi –
kad ir sākta instalēšanas fāze, to nevar atcelt.
Saistītā informācija
•
•
•
•
2. Atlasiet Jaunas lietotnes, lai atvērtu to
lietotņu sarakstu, kas ir pieejamas, bet nav
lejupielādētas automašīnā.
Aplikācijas (514 lpp.)
Lietotņu atjaunināšana (516 lpp.)
Lietotņu dzēšana (516 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
•
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (623 lpp.)
•
Krātuves vieta cietajā diskā (558 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 515
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Lietotņu atjaunināšana
Lietotnes var atjaunināt, kad automašīnā ir
izveidots savienojums ar internetu.
PIEZĪME
Datu lejupielāde var ietekmēt citus pakalpojumus, kas pārraida datus, piemēram,
interneta radio. Ja ietekme uz citiem pakalpojumiem ir traucējoša, lejupielādi var pārtraukt. Varat arī izslēgt citus pakalpojumus
vai pārtraukt to lietošanu.
PIEZĪME
Ja lejupielādei izmantojat tālruni, pievērsiet
uzmanību datplūsmas izmaksām.
Ja lietotne tiek izmantota notiekošas atjaunināšanas laikā, tā tiks restartēta, lai varētu
pabeigt instalēšanu.
Visu lietotņu atjaunināšana
1. Lietotņu skatā atveriet lietotni
Lejupielādes centrs.
Dažu lietotņu atjaunināšana
1. Lietotņu skatā atveriet lietotni
Lejupielādes centrs.
2. Atlasiet Lietotņu atjauninājumi, lai
atvērtu visu pieejamo atjauninājumu
sarakstu.
Lietotņu dzēšana
Lietotnes var atinstalēt, kad automašīnā ir
izveidots savienojums ar internetu.
Izmantotā lietotne jāaizver, lai varētu pabeigt
atinstalēšanu.
1.
3. Atrodiet vajadzīgo lietotni un atlasiet
Instalēt.
> Atjaunināšana tiek sākta.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Aplikācijas (514 lpp.)
Lietotņu lejupielāde (515 lpp.)
Lietotņu dzēšana (516 lpp.)
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (623 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
2. Atlasiet Lietotņu atjauninājumi, lai
atvērtu visu instalēto lietotņu sarakstu.
3. Atrodiet vajadzīgo lietotni un atlasiet
Atinstalēt, lai sāktu lietotnes atinstalēšanu.
> Kad lietotne ir atinstalēta, tā izzūd no
saraksta.
Saistītā informācija
•
•
•
•
2. Izvēlieties Instalēt visu.
> Atjaunināšana tiek sākta.
516
Lietotņu skatā atveriet lietotni
Lejupielādes centrs.
•
Aplikācijas (514 lpp.)
Lietotņu lejupielāde (515 lpp.)
Lietotņu atjaunināšana (516 lpp.)
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (623 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Radio
Var klausīties FM radio frekvenču joslas un
digitālo radio (DAB)*. Kad automašīna ir tiešsaistē, var arī klausīties interneta radio.
•
•
RDS radio (522 lpp.)
Radio ieslēgšana
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
Radio ieslēdz centrālā displeja lietotņu skatā.
1. Lietotņu skatā atveriet vajadzīgo frekvenču
diapazonu (piemēram, FM).
•
Radio un multivides vadība ar balsi
(147 lpp.)
•
Mediju atskaņotājs (524 lpp.)
Radio var vadīt, izmantojot
balss atpazīšanu, vadības
taustiņus uz stūres vai vidējo
displeju.
Saistītā informācija
•
•
Radio ieslēgšana (517 lpp.)
•
Radio kanālu saglabāšana lietotnē Radio
izlase (520 lpp.)
•
•
Radio diapazona un radio stacijas maiņa
(518 lpp.)
Radio iestatījumi (520 lpp.)
Digitālais radio* (523 lpp.)
2. Atlasiet radio staciju.
Saistītā informācija
•
•
Radio (517 lpp.)
Radiostaciju meklēšana (519 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 517
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
•
Radio diapazona un radio stacijas maiņa
(518 lpp.)
Radio diapazona un radio stacijas
maiņa
2. Atlasiet atskaņošanu no Stacijas, Izlases,
Žanri vai Objektu grupas2.
•
Radio kanālu saglabāšana lietotnē Radio
izlase (520 lpp.)
3. Sarakstā pieskarieties vajadzīgajai stacijai.
•
•
Radio iestatījumi (520 lpp.)
Šeit sniegti norādījumi, kā mainīt radio diapazonu, radio diapazonā pieejamo staciju
sarakstu un atlasītajā sarakstā saglabāto
radio staciju.
Radio un multivides vadība ar balsi
(147 lpp.)
Radio viļņu garuma maiņa
Velciet, lai centrālajā displejā skatītu lietotņu
skatu, un atlasiet vajadzīgo radio diapazonu
(piemēram, FM) vai atveriet vadītāja displeja
lietotņu izvēlni, izmantojot stūres labo vadības
tastatūru, un veiciet tajā atlasi.
Izlases — atskaņo tikai atlasītos izlases kanālus.
Žanri — atskaņo tikai tos kanālus, kas pārraida atlasīto žanru/programmas tipu, piemēram, popmūziku vai klasisko mūziku.
Staciju mainīšana atlasītajā sarakstā
–
Sarakstu mainīšana vienā frekvenču
joslā
Nospiediet
vai
zem centrālā displeja vai stūres labajā vadības tastatūrā.
> Atlasītajā atskaņošanas sarakstā iezīmētais lauks pārvietojas par vienu vietu
uz augšu vai uz leju.
Radio staciju varat mainīt arī atlasītajā sarakstā, izmantojot centrālo displeju.
Saistītā informācija
•
•
•
•
1.
2 Tikai
518
Nospiediet Bibliotēka.
•
•
Radio (517 lpp.)
Radiostaciju meklēšana (519 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi
(147 lpp.)
Radio kanālu saglabāšana lietotnē Radio
izlase (520 lpp.)
Radio iestatījumi (520 lpp.)
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā (103 lpp.)
digitālais radio (DAB*)
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Radiostaciju meklēšana
Manuālā meklēšana
Radio automātiski izveido sarakstu ar tuvumā
esošajām radio stacijām ar visspēcīgāko signālu.
•
Radio un multivides vadība ar balsi
(147 lpp.)
•
Radio iestatījumi (520 lpp.)
Meklējot manuāli, var atrast un ieslēgt stacijas,
kuru nav automātiski sastādītajā reģiona spēcīgāko staciju sarakstā.
Meklējamie parametri ir atkarīgi no atlasītās
frekvenču joslas:
•
•
FM — stacija, žanrs un frekvence.
Ieslēdzot manuālo meklēšanu, radio frekvences vairs netiek mainītas automātiski, kad
uztveršanas signāls ir vājš.
DAB* — ansambļi un stacijas.
–
1.
Nospiediet Bibliotēka.
.
2. Nospiediet
> Tiek atvērts meklēšanas skats ar tastatūru.
3. Ievadīt meklējamos vārdus.
> Meklēšana notiek pēc katras rakstzīmes ievadīšanas, un meklēšanas rezultāti tiek parādīti pēc kategorijām.
Nospiediet Manuāla regulēš., velciet
vadības slēdzi vai nospiediet
vai
.
Nospiežot ilgi, meklēšanas funkcija pāriet
uz nākamo pieejamo staciju attiecīgajā
frekvenču diapazonā. Varat izmantot arī
stūres labo vadības tastatūru.
Saistītā informācija
•
•
•
Radio (517 lpp.)
Radio ieslēgšana (517 lpp.)
Radio diapazona un radio stacijas maiņa
(518 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 519
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Radio kanālu saglabāšana lietotnē
Radio izlase
Radio kanālu var pievienot lietotnei Radio
izlase un radio diapazona (piemēram, FM)
izlases sarakstam. Tālāk ir sniegti norādījumi
par radio kanālu pievienošanu izlasei un
noņemšanu no tās.
Radio izlase
Radio izlase rāda visās frekvenču joslās saglabātos radio
kanālus.
Ja radio kanāls tiek saglabāts pēc manuālas
stacijas meklēšanas, radio automātiski nepārslēdz staciju ar spēcīgāku signālu.
Ja radio kanāls tiek noņemts no lietotnes
Radio izlase, kanāls tiek noņemts arī no attiecīgā frekvenču diapazona izlases saraksta.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
1.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Radio
izlase.
2. Sarakstā pieskarieties vajadzīgajai stacijai,
lai sāktu klausīšanos.
Radio staciju pievienošana izlasei un
noņemšana no tās
1.
Pieskarieties
, lai kanālu pievienotu
frekvenču joslas izlasei un radio izlases lietotnei.
2. Pieskarieties Bibliotēka, atlasiet Rediģēt
un pieskarieties , lai radio kanālu
noņemtu no izlases.
Saglabājot radio kanālu no staciju saraksta,
radio automātiski meklē vislabāko frekvenci.
520
•
•
Radio (517 lpp.)
Radio ieslēgšana (517 lpp.)
Radiostaciju meklēšana (519 lpp.)
Radio diapazona un radio stacijas maiņa
(518 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi
(147 lpp.)
Radio iestatījumi (520 lpp.)
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā (103 lpp.)
Radio iestatījumi
Varat aktivizēt un deaktivizēt dažādas radio
funkcijas.
Satiksmes paziņojumu atcelšana
Satiksmes paziņojumu u.c. pārraidīšanu var
īslaicīgi pārtraukt, stūres labās puses vadības
vai vidējā displejā
tastatūrā pieskaroties
pieskaroties Atcelt.
Radio funkciju aktivizēšana un
deaktivizēšana
Velciet uz leju augšējo skatu un atlasiet
Iestatījumi Multivide un vajadzīgo radio
diapazonu, lai skatītu pieejamās funkcijas.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
FM radio
• Rādīt apraides informāciju: rāda informāciju par programmas saturu, izpildītājiem u.c.
• Fiksēt programmas nosaukumu: atzīmējiet, lai pārtrauktu programmas pakalpojuma nosaukuma nepārtrauktu ritināšanu. Pēc 20 sekundēm ritināšana tiek
pārtraukta.
• Atlasiet paziņojumus:3
- Vietēja rakstura traucējumi — pārtrauc
pašreizējās multivides ierīces atskaņošanu
un pārraida informāciju par tuvumā esošiem satiksmes traucējumiem. Kad paziņojums ir beidzies, tiek atsākta iepriekšējā
multivides avota atskaņošana. Funkcija
Vietēja rakstura traucējumi ir ģeogrāfiski ierobežota funkcijas Satiksmes
paziņojumi versija. Vienlaikus jāaktivizē
funkcija Satiksmes paziņojumi.
tiek atsākta iepriekšējā multivides avota
atskaņošana.
- Satiksmes paziņojumi — pārtrauc pašreizējās multivides atskaņošanu un pārraida informāciju par satiksmes traucējumiem. Kad paziņojums ir beidzies, tiek
atsākta iepriekšējā multivides avota atskaņošana.
DAB* (digitālais radio)
• Kārtot pakalpojumus — kanālu kārtošanas opcija. Vai nu alfabētiski, vai arī pēc
raidīšanas frekvences.
• DAB-DAB saite — sāk sasaistīšanu DAB
diapazonā. Ja pazūd radio kanāla signāls,
citā kanālu grupā automātiski tiek meklēts
cits kanāls.
• DAB-FM saite — sāk sasaistīšanu starp
DAB un FM. Ja pazūd radio kanāla signāls, automātiski tiek meklēta alternatīva
FM frekvence.
- Ziņas — pārtrauc pašreizējās multivides
ierīces atskaņošanu un pārraida ziņas. Kad
ziņu pārraide ir beigusies, tiek atsākta
iepriekšējā multivides avota atskaņošana.
• Rādīt apraides informāciju — atzīmējiet,
- Signalizācija — pārtrauc pašreizējās
multivides atskaņošanu un pārraida brīdinājumus par lieliem negadījumiem un
katastrofām. Kad paziņojums ir beidzies,
• Rādīt ar programmu saistītus attēlus —
lai parādītu radio tekstu vai atlasītus radio
teksta tipus, piemēram, izpildītāja informāciju.
ņošanas laikā. Atlasītie paziņojumi pārtrauks pašreizējās multivides atskaņošanu,
lai atskaņotu paziņojumu. Kad paziņojums
ir beidzies, tiek atsākta iepriekšējā multivides avota atskaņošana.
- Signalizācija — pārtrauc pašreizējās
multivides atskaņošanu un pārraida brīdinājumus par lieliem negadījumiem un
katastrofām. Kad paziņojums ir beidzies,
tiek atsākta iepriekšējā multivides avota
atskaņošana.
- Ceļu satiksmes informācija — saņem
informāciju par satiksmes traucējumiem.
- Informatīvs paziņojums — saņem
ziņas.
- Īsa informācija par transportu —
saņem informāciju par sabiedrisko transportu, piemēram, prāmju un vilcienu kursēšanas sarakstus.
- Brīdinājums/pakalpojumi — saņem
informāciju par negadījumiem, kuru svarīgums ir zemāks par trauksmes funkcijas
raidīto negadījumu svarīgumu, piemēram,
elektroapgādes pārtraukumiem.
atlasiet, vai rādīt ekrānā dažādu programmu attēlus.
• Atlasiet paziņojumus — atlasiet paziņojumu tipus, ko vēlaties saņemt DAB atska-
3 Ne
visas stacijas atbalsta visus ziņojumu tipus.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 521
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
Saistītā informācija
•
•
•
Radio (517 lpp.)
Digitālais radio* (523 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(123 lpp.)
RDS radio
RDS (Radio Data System) nozīmē, ka radio
automātiski pārslēdzas uz raidītāju ar visspēcīgāko signālu. RDS ļauj uztvert, piemēram,
satiksmes informāciju un meklēt noteiktus
programmu tipus.
RDS savieno tīklā FM raidītājus. FM raidītājs
šādā tīklā sūta informāciju, kas RDS radio
piešķir šādas funkcijas:
•
Automātiski pārslēdzas uz spēcīgāku raidītāju, ja attiecīgajā teritorijā pasliktinās
uztveršanas apstākļi.
•
Meklējiet programmas kategoriju, piemēram, programmu tipus vai satiksmes informāciju.
•
Saņem teksta informāciju par pašreizējo
radio programmu.
nospiediet
Atcelt.
vai vidējā displejā nospiediet
Saistītā informācija
•
•
Radio (517 lpp.)
Radio iestatījumi (520 lpp.)
PIEZĪME
Dažas radiostacijas neizmanto RDS vai
izmanto to tikai daļēji.
Kamēr tiek pārraidītas ziņas vai satiksmes
paziņojumi, radio var pārslēgt stacijas, pārtraucot pašlaik lietoto audio avotu. Piemēram, ja
tiek izmantots CD atskaņotājs*, tas tiek pārslēgts pauzes režīmā. Kad iestatītais programmas tips vairs netiek pārraidīts, radio ieslēdz
iepriekšējo audio avotu un skaļumu. Lai
atgrieztos agrāk, stūres labās puses vadības
522
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Digitālais radio*
(DAB4)
Digitālais radio
ir radio digitālās apraides sistēma. Radio atbalsta DAB, DAB+ un
DMB5.
Radio var vadīt, izmantojot
balss atpazīšanu, vadības
taustiņus uz stūres vai vidējo
displeju.
Digitālā radio lietotni var
palaist vidējā displeja lietotņu
skatā.
Digitālais radio tiek atskaņots tāpat kā pārējie
radio diapazoni, piemēram, FM. Papildus
iespējai atlasīt atskaņošanu no Stacijas,
Izlases un Žanri ir arī iespēja atlasīt atskaņošanu no apakškanāliem un Objektu grupas.
Ensemble ir vienas frekvences radiokanālu
grupa.
DAB apakškanāls
Sekundārie komponenti parasti tiek dēvēti par
apakškanāliem. Tie ir īslaicīgi un var ietvert,
piem., galvenās programmas tulkojumus citās
valodās. Kanālu sarakstā apakškanāli ir norādīti ar bultiņas simbolu.
Saistītā informācija
•
Saite starp FM un digitālo radio*
(523 lpp.)
•
Radio diapazona un radio stacijas maiņa
(518 lpp.)
•
•
Radiostaciju meklēšana (519 lpp.)
•
Radio un multivides vadība ar balsi
(147 lpp.)
•
Radio kanālu saglabāšana lietotnē Radio
izlase (520 lpp.)
Radio iestatījumi (520 lpp.)
Saite starp FM un digitālo radio*
Šī funkcija ļauj digitālajam radio (DAB) pāriet
no viena kanāla ar sliktu signālu vai bez signāla uz to pašu kanālu citā kanālu grupā
(ansamblī) ar labāku signālu starp DAB kanāliem un/vai starp DAB un FM.
Sasaiste starp DAB un DAB, kā arī
starp DAB un FM
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet Multivide
DAB.
3. Atzīmējiet/noņemiet atzīmi DAB-DAB
saite un/vai DAB-FM saite, lai aktivizētu/
deaktivizētu attiecīgās funkcijas.
Saistītā informācija
•
•
•
Digitālais radio* (523 lpp.)
Radio (517 lpp.)
Radio iestatījumi (520 lpp.)
Ja radio kanāls pārsūta savu logotipu, tas tiek
lejupielādēts un rādīts blakus stacijas nosaukumam (lejupielādes laiks atšķiras).
4 Digital
5 Digital
Audio Broadcasting
Multimedia Broadcasting
* Papildaprīkojums/piederums. 523
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Mediju atskaņotājs
Saistītā informācija
Multivides atskaņotājs var atskaņot audio no
CD atskaņotāja* un ārējiem audio avotiem,
kas pievienoti USB portam vai ar Bluetooth
savienojumu. Tas var atskaņot arī video formāta failus, izmantojot USB portu.
Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar
internetu, var klausīties arī tīmekļa radio, audio
grāmatas un mūzikas pakalpojumus, izmantojot lietotnes.
•
Multivides ierīces atskaņošana
(524 lpp.)
•
Multivides ierīces vadīšana un maiņa
(526 lpp.)
•
•
•
•
•
•
•
Multivides meklēšana (527 lpp.)
•
Aplikācijas (514 lpp.)
Radio (517 lpp.)
Multivides ierīces atskaņošana
Multivides atskaņotāju vada no vidējā displeja. Vairākas funkcijas var vadīt, arī izmantojot stūres labo tastatūru vai balss vadību.
Multivides atskaņotājs vada arī radio — tā
apraksts ir sniegts atsevišķā sadaļā.
Multivides avota palaišana
CD atskaņotājs* (528 lpp.)
Video (528 lpp.)
Multivide ar Bluetooth® (530 lpp.)
Multivides atskaņošana, izmantojot USB
portu (530 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
Multivides atskaņotāju vada
no centrālā displeja, bet vairākas funkcijas var vadīt,
izmantojot stūres labo tastatūru vai balss vadību.
Radio vada multivides atskaņotājā, un tas ir
aprakstīts atsevišķā sadaļā.
524
Lietotņu skats. (Vispārīgs attēls, pamata lietotnes
atšķiras atkarībā no tirgus un modeļa.)
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
CD*
1. Ievietojiet CD disku.
Bluetooth pievienota ierīce
1. Multivides avotā aktivizējiet Bluetooth.
2. Lietotņu skatā atveriet lietotni CD.
2. Pievienojiet multivides avotu.
3. Atlasiet, ko vēlaties atskaņot.
> Tiek sākta atskaņošana.
3. Sāciet pievienotā multivides avota atskaņošanu.
USB atmiņa
1. Ievietojiet USB atmiņas ierīci.
4. Lietotņu skatā atveriet lietotni Bluetooth.
> Tiek sākta atskaņošana.
2. Lietotņu skatā atveriet lietotni USB.
Multivide ar interneta savienojumu
Atskaņojiet multividi no lietotnēm ar interneta
savienojumu:
3. Atlasiet, ko vēlaties atskaņot.
> Tiek sākta atskaņošana.
Mp3 atskaņotājs un
iPod®
PIEZĪME
Lai sāktu atskaņošanu no iPod, izmantojiet
lietotni iPod (nevis USB).
Ja iPod tiek izmantots kā skaņas avots,
automašīnas audio un multivides sistēma
izmanto izvēļņu struktūru, kas ir līdzīga
paša iPod atskaņotāja izvēļņu struktūrai.
1.
Pievienojiet multivides avotu.
2. Sāciet pievienotā multivides avota atskaņošanu.
3. Atveriet lietotni (iPod, USB) no lietotņu
skata.
> Tiek sākta atskaņošana.
1.
Izveidojiet automašīnā savienojumu ar
internetu.
2. Lietotņu skatā atveriet pašreizējo lietotni.
> Tiek sākta atskaņošana.
Izlasiet atsevišķo sadaļu par to, kā lietotnes
tiek lejupielādētas.
Video
1. Pievienojiet multivides avotu.
2. Lietotņu skatā atveriet lietotni USB.
Saistītā informācija
•
Rīcība ar lietojumprogrammu izvēlni vadītāja displejā (104 lpp.)
•
•
Radio (517 lpp.)
•
Ierīces pievienošana, izmantojot USB
portu (531 lpp.)
•
Ierīces pievienošana, izmantojot
Bluetooth® (530 lpp.)
•
•
Lietotņu lejupielāde (515 lpp.)
•
•
•
•
•
Multivides ierīces vadīšana un maiņa
(526 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
Video (528 lpp.)
Apple® CarPlay®* (533 lpp.)
Android Auto* (536 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi
(147 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (532 lpp.)
3. Pieskarieties vajadzīgā vienuma nosaukumam, lai to atskaņotu.
> Tiek sākta atskaņošana.
Apple CarPlay
CarPlay ir aprakstīts atsevišķā sadaļā.
Android Auto
Android Auto ir aprakstīts atsevišķā sadaļā.
* Papildaprīkojums/piederums. 525
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Multivides ierīces vadīšana un
maiņa
Multivides atskaņošanu var vadīt ar balsi, stūres tastatūru vai centrālo displeju.
Multivides atskaņotāju var
vadīt, izmantojot balss atpazīšanu, stūres taustiņus vai
vidējo displeju.
Mainīt ierakstu/dziesmu — centrālajā displejā
pieskarieties vajadzīgajam ierakstam, nospievai
zem centrālā disdiet taustiņu
pleja vai stūres labajā vadības tastatūrā.
Tīt uz priekšu/pārvietoties laikā — centrālajā
displejā pieskarieties laika asij un velciet uz
sāniem vai nospiediet un turiet taustiņu
vai
zem centrālā displeja vai stūres labajā
vadības tastatūrā.
Multivides ierīces maiņa — atlasiet no iepriekšējiem avotiem lietotnē, lietotņu skatā, nospiediet vajadzīgo lietotni vai atlasiet ar stūres labo
vadības tastatūru, izmantojot lietotņu izvēlni
.
Bibliotēka – pieskarieties
šim taustiņam, lai atskaņotu
no bibliotēkas.
Skaļums — lai palielinātu vai samazinātu skaļumu, pagrieziet vadības slēdzi zem centrālā
displeja vai nospiediet
uz stūres labās
vadības tastatūras.
Atskaņot/pauzēt — pieskarieties atskaņotās
dziesmas attēlam, fiziskajam taustiņam zem
centrālā displeja vai stūres labās vadības
.
tastatūras taustiņam
526
Jaukt – pieskarieties šim
taustiņam, lai sajauktu atskaņošanas secību.
Līdzīgs – pieskarieties šim
taustiņam, lai izmantotu
Gracenote, lai meklētu līdzīgu
mūziku USB ierīcē un izveidotu no tās atskaņošanas
sarakstu. Atskaņošanas
saraksts var ietvert ne vairāk
par 50 dziesmām.
Mainīt ierīci – pieskarieties
šim taustiņam, lai pārslēgtos
starp USB ierīcēm, ja ir pievienotas vairākas.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Mediju atskaņotājs (524 lpp.)
Multivides meklēšana (527 lpp.)
Audio iestatījumi (512 lpp.)
Aplikācijas (514 lpp.)
Gracenote® (527 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi
(147 lpp.)
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Multivides meklēšana
Saistītā informācija
Var meklēt pēc izpildītāja, komponista, dziesmas (nosaukuma), albuma, video, audiogrāmatas, atskaņošanas saraksta un, kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu,
aplādēm (interneta digitālā multivide).
•
•
•
•
Mediju atskaņotājs (524 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
Multivides ierīces atskaņošana (524 lpp.)
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla ievadīšana centrālajā displejā (128 lpp.)
Gracenote®
Gracenote identificē izpildītāju, albuma,
dziesmu nosaukumus un saistītos attēlus, kas
tiek rādīti atskaņošanas laikā.
Gracenote MusicID® ir mūzikas atpazīšanas
standarts. Informāciju par mūziku var attēlot,
veicot mūzikas failu metadatu identifikāciju un
analīzi. Dažkārt metadati no dažādiem avotiem
var būt nekonsekventi vai nepietiekami.
Sistēmā Gracenote tiek atbalstīta izpildītāja
nosaukuma, albumu nosaukumu un žanru
fonētiska apstrāde, līdz ar to mūzikas atskaņošanu var aktivizēt ar balsi.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet Multivide
Gracenote®.
3. Atlasiet Gracenote datu iestatījumus:
1.
Nospiediet
.
> Tiek atvērts meklēšanas skats ar tastatūru.
2. Ievadīt meklējamos vārdus.
3. Nospiediet Meklēt.
> Tiek meklētas pievienotās ierīces, un
meklēšanas rezultāti tiek norādīti pēc
kategorijām.
Velciet sāniski pāri ekrānam, lai skatītu katru
kategoriju atsevišķi.
• Gracenote® meklēšana tiešsaistē –
meklē Gracenote tiešsaistes datubāzē
atskaņojošu multivides ierīci.
• Vairāki Gracenote® rezultāti – atlasiet,
kā rādīt Gracenote datus vairākos meklēšanas rezultātos.
1 – tiek izmantoti faila oriģinālie dati.
2 – tiek izmantoti Gracenote dati.
3 - var atlasīt Gracenote vai oriģinālos
datus.
• Nevienu – rezultāti netiek attēloti.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 527
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
Gracenote atjaunināšana
CD atskaņotājs*
Video
Gracenote datubāzes saturs tiek pastāvīgi
atjaunināts. Lejupielādējiet jaunāko atjauninājumu, lai izmantotu uzlabojumus.
Multivides atskaņotājs var atskaņot CD diskus ar saderīgiem audio failiem.
Lai skatītu informāciju un to lejupielādētu,
apmeklējiet vietni support.volvocars.com.
Multivides atskaņotājā var atskaņot pievienotās USB ierīcēs saglabātus videoklipus.
Ja automašīna uzsāk gaitu, attēls vairs netiek
rādīts, bet tiek atskaņots tikai audio. Attēls
atkal tiek rādīts, kad automašīna stāv.
Saistītā informācija
Informācija par saderīgajiem multivides formātiem ir pieejama atsevišķā sadaļā.
•
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (524 lpp.)
Saistītā informācija
Audio un multivides licenču līgums
(559 lpp.)
•
•
•
•
Radio un multivides vadība ar balsi
(147 lpp.)
Videoklipa atskaņošana (529 lpp.)
DivX® atskaņošana (529 lpp.)
Video iestatījumi (529 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (532 lpp.)
Disku ievietošanas un izbīdīšanas atvere.
Diska izbīdīšanas taustiņš.
Saistītā informācija
•
•
•
528
Multivides ierīces atskaņošana (524 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi
(147 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (532 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Videoklipa atskaņošana
Videoklipus atskaņo, izmantojot lietotni USB
lietotņu skatā.
1. Multivides avota (USB ierīces) pievienošana.
2. Lietotņu skatā atveriet lietotni USB.
3. Nospiediet nosaukumu, kuru vēlaties
atskaņot.
> Tiek sākta atskaņošana.
Video failu atrašana var būt problemātiska, ja
USB ierīcē ir arī mūzikas un audio ieraksti.
Šajā gadījumā tos var atrast, pārejot uz sadaļu
Bibliotēka un atlasot video cilni.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Video (528 lpp.)
DivX®
atskaņošana (529 lpp.)
DivX® atskaņošana
Certified®
Šī DivX
ierīce jāreģistrē, lai varētu
atskaņot iegādātās DivX VOD (video pēc pieprasījuma) filmas.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Pieskarieties Video DivX® VOD un
saņemiet reģistrācijas kodu.
3. Lai saņemtu plašāku informāciju un
pabeigtu reģistrāciju, dodieties uz
vod.divx.com.
Video iestatījumi
Video atskaņošanai var mainīt noteiktus valodas iestatījumus.
Audio valoda un Subtitru valoda var regulēt,
kad ir ieslēgts video atskaņotāja pilnekrāna
režīms vai atvērts augšējais skats un tiek
nospiests Iestatījumi Multivide Video.
Saistītā informācija
•
Video (528 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
•
Video (528 lpp.)
Videoklipa atskaņošana (529 lpp.)
Video iestatījumi (529 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (532 lpp.)
Video iestatījumi (529 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (532 lpp.)
529
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Multivide ar Bluetooth®
Automašīnas multivides atskaņotājs ir aprīkots ar Bluetooth un var bezvadu režīmā
atskaņot audio failus, kas saglabāti ārējās
Bluetooth ierīcēs, piemēram, mobilajos tālruņos un planšetdatoros.
Lai multivides atskaņotājs varētu ar bezvadu
savienojumu atskaņot audio failus no ārējas
ierīces, ierīce vispirms ir jāsavieno ar automašīnu, izmantojot Bluetooth.
Saistītā informācija
•
Ierīces pievienošana, izmantojot
Bluetooth® (530 lpp.)
•
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (540 lpp.)
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (524 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (532 lpp.)
Ierīces pievienošana, izmantojot
Bluetooth®
Multivides atskaņošana,
izmantojot USB portu
Pievienojiet automašīnai Bluetooth® ierīci, lai
atskaņotu multividi ar bezvadu savienojumu
un nodrošinātu automašīnā interneta savienojumu, ja iespējams.
Vairāki tirgū esošie mūsdienu tālruņi ir aprīkoti
ar Bluetooth® tehnoloģiju, bet ne visi no tiem ir
pilnīgi saderīgi ar automašīnu.
Audiosistēmai var pievienot ārēju audio
avotu, piemēram, iPod® vai MP3 atskaņotāju, izmantojot automašīnas USB portu.
Ierīces ar uzlādējamiem akumulatoriem tiek
uzlādētas, kad tās ir pievienotas USB portam
un aizdedze atrodas pozīcijā I, II vai darbojas
dzinējs.
Informāciju par saderību skatiet vietnē
support.volvocars.com.
Ārējā avota saturu var ielādēt ātrāk, ja tas
sastāv tikai no saderīgiem formātiem. Arī video
failus var atskaņot, izmantojot USB portu.
Multivides ierīces pievienošana notiek tāpat kā
tālruņa pievienošana automašīnai ar
Bluetooth®.
Saistītā informācija
•
•
•
Multivide ar Bluetooth® (530 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (540 lpp.)
Multivides ierīces atskaņošana (524 lpp.)
Noteiktiem MP3 atskaņotājiem ir sava failu
sistēma, kuru automašīna neatbalsta.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
530
Ierīces pievienošana, izmantojot USB
portu (531 lpp.)
Multivides ierīces atskaņošana (524 lpp.)
Video (528 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (442 lpp.)
USB ierīču tehniskās specifikācijas
(531 lpp.)
Apple® CarPlay®* (533 lpp.)
Android Auto* (536 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Ierīces pievienošana, izmantojot
USB portu
•
USB ierīču tehniskās specifikācijas
(531 lpp.)
Audiosistēmai var pievienot ārēju audio
avotu, piemēram, iPod® vai MP3 atskaņotāju,
izmantojot vienu no automašīnas USB portiem.
Lietojot Apple CarPlay* un Android Auto*, tālrunis ir jāpievieno USB portam ar baltu rāmīti
(ja ir divi USB porti).
•
•
Apple® CarPlay®* (533 lpp.)
Android Auto* (536 lpp.)
USB ierīču tehniskās specifikācijas
Lai varētu nolasīt USB ierīču saturu, ir jāievēro tālāk norādītās tehniskās specifikācijas.
Atskaņošanas laikā vidējā displejā nav
redzama mapju struktūra.
Maks. skaits
Faili
15 000
Mapes
1 000
Mapju līmeņi
8
Atskaņošanas saraksti
100
Atskaņošanas sarakstu
vienumi
1 000
Apakšmapes
Bez ierobežojuma
USB A savienotāja tehniskās
specifikācijas
USB ieejas (A tips) tuneļkonsolē. Aizvadiet kabeli uz
priekšu, lai tas netiktu iespiests, kad vāks tiks aizvērts.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (524 lpp.)
Multivides atskaņošana, izmantojot USB
portu (530 lpp.)
Mediju atskaņotājs (524 lpp.)
•
•
•
•
A tipa ligzda
Versija 2.0
Sprieguma padeve 5 V
Maks. strāvas padeve 2,1 A
Saistītā informācija
•
Multivides atskaņošana, izmantojot USB
portu (530 lpp.)
USB ierīču tehniskās specifikācijas
(531 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 531
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Saderīgie multivides formāti
Multivides atskaņošanai ir jāizmanto tālāk
norādītie failu formāti.
Audio faili
Formāts
Faila paplašinājums
Kodeks
MP3
.mp3
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro (mp3
saderīgs),
MP3 HD (mp3
saderīgs)
.divx, .avi
.avi, .divx
Maksimālais
faila izmērs
4 GB
.asf, .wmv
Audio kodeks
MP3, AC3
Subtitri
XSUB
Speciālās funkcijas
Vairāki subtitri, vairāki
audio, atskaņošanas
atsākšana
Atsauce
Atbilst visām profila DivX
Home Theater prasībām.
Lai saņemtu plašāku
informāciju un iegūtu
programmatūras rīkus,
kas ļauj pārveidot failus
par DivX Home Theater
video, apmeklējiet
divx.com.
Faila paplašinājums
AVI
.avi
AVI (DivX)
ASF
Subtitri
Formāts
Faila paplašinājums
SubViewer
.sub
SubRip
.srt
SSA
.ssa
AAC
.m4a, .m4b, .aac
AAC LC
(MPEG-4 III daļa
Audio), HE-AAC
(aacPlus v1/v2)
WMA
.wma
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
WAV
.wav
LPCM
Profils
DivX Home Theater
FLAC
.flac
FLAC
Video kodeks
DivX, MPEG-4
Izšķirtspēja
720x576
Bitu pārraides
ātrums
4.8Mbps
Kadru pārraides
ātrums
30 fps
Video faili
532
Faila paplašinājums
Formāts
Formāts
Faila paplašinājums
MP4
.mp4, .m4v
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
DivX®
DivX sertificētām ierīcēm ir veikta pārbaude,
atskaņojot augstas kvalitātes DivX (.divx, .avi)
videoklipus. Ja redzat DivX logotipu, varat
atskaņot DivX filmas.
Saistītā informācija
•
•
•
Mediju atskaņotājs (524 lpp.)
Video (528 lpp.)
DivX® atskaņošana (529 lpp.)
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Apple® CarPlay®*
CarPlay ļauj klausīties mūziku, veikt tālruņa
zvanus, saņemt norādes, sūtīt/saņemt īsziņas
un lietot Siri, vienlaikus koncentrējot uzmanību uz braukšanu.
CarPlay darbojas ar atsevišķām iOS ierīcēm. Ja automašīna neatbalsta CarPlay, to
var instalēt arī pēc automašīnas piegādes klientam. Sazinieties ar Volvo izplatītāju, lai
instalētu CarPlay.
Informāciju par atbalstītajām lietotnēm un
saderīgajām iOS ierīcēm skatiet Apple tīmekļa
vietnē www.apple.com/ios/carplay/. Izmantojot lietotnes, kas nav saderīgas ar CarPlay,
dažkārt savienojums starp ierīci un automašīnu tiek pārtraukts. Lūdzu, ievērojiet, ka Volvo
nav atbildīgs par CarPlay saturu.
Ja kartes navigāciju lietojat sistēmā CarPlay,
vadītāja displejā un vējstikla displejā netiek
rādītas navigācijas norādes — tās ir redzamas
tikai centrālajā displejā.
Kad tiek sākta navigācija, izmantojot Apple
CarPlay, notiekošā maršruta vadība ar pakāpeniskām norādēm tiek pārtraukta.
var vadīt arī ar balsi, izmantojot Siri. Nospiežot
, tiek sākta balss vadība ar Siri;
un turot
nospiežot īsi, tiek sākta pašas automašīnas
balss vadības sesija. Ja funkcijas Siri darbība
tiek priekšlaicīgi pārtraukta, nospiediet un
6.
turiet stūres taustiņu
Lietojot Apple CarPlay, jūs apliecināt:
Apple CarPlay ir Apple Inc. pakalpojums,
uz kuru attiecas tā noteikumi un
nosacījumi. Tādējādi Volvo Cars nav
atbildīgs par Apple CarPlay vai tā
funkcijām/lietojumpr. Lietojot Apple
CarPlay, noteikta automašīnas informācija
(tostarp tās atrašanās vieta) tiek pārsūtīta
uz jūsu iPhone. Attiecībā uz Volvo Cars jūs
esat pilnībā atbildīgs par Apple CarPlay
lietošanu gan, ja to lietojat jūs, gan jebkura
cita persona.
Apple® CarPlay®* lietošana
Lai lietotu CarPlay, jūsu iOS ierīcē ir jābūt
aktivizētai Siri balss vadībai. Lai darbotos
visas funkcijas, ierīcē ir nepieciešams arī
interneta savienojums, izmantojot Wi-Fi vai
mobilo sakaru tīklu.
Pievienojiet iOS ierīci un palaidiet
CarPlay
PIEZĪME
CarPlay var lietot, tikai ja Bluetooth ir deaktivizēts. Tādēļ tālrunis vai multivides atskaņotājs, kas automašīnai ir pievienots ar
Bluetooth savienojumu, nebūs pieejams,
kamēr būs aktīvs režīms CarPlay. Lai automašīnas lietotnes varētu piekļūt internetam, ir jāizmanto cits interneta avots.
Izmantojiet Wi-Fi vai automašīnas iebūvēto
modemu*.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Apple® CarPlay®* lietošana (533 lpp.)
Apple® CarPlay®* iestatījumi (535 lpp.)
Balss atpazīšana (144 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(133 lpp.)
Lai palaistu CarPlay no iOS ierīces, kas
iepriekš nav bijusi pievienota:
1.
Pievienojiet iOS ierīci ar CarPlay atbalstu
USB portam. Ja ir divi USB porti, ir jāizmanto ports ar baltu rāmīti.
CarPlay lietotnes var vadīt centrālajā displejā,
iOS ierīcē vai ar stūres labo vadības tastatūru
(attiecas uz noteiktām funkcijām). Lietotnes
6 Apple
un CarPlay ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Apple Inc.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 533
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
2. Izlasiet noteikumus un nosacījumus un
pēc tam pieskarieties Apstiprināt, lai
izveidotu savienojumu.
> Tiek atvērts apakšskats ar CarPlay un
attēlotas saderīgās lietotnes.
3. Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
Iedarbināšana CarPlay
Lai palaistu CarPlay no iOS ierīces, kas
iepriekš ir bijusi pievienota:
1.
Pievienojiet iOS ierīci USB portam. Ja ir
divi USB porti, ir jāizmanto ports ar baltu
rāmīti.
> Ja ir atlasīts automātiskas sākšanas
iestatījums — tiks rādīts ierīces nosaukums. Ja iOS ierīces pievienošanas
laikā ir attēlots sākuma skats, panelis ar
CarPlay tiek atvērts automātiski.
2. Ja panelis ar CarPlay netiek atvērts automātiski, pieskarieties ierīces nosaukumam.
Tiek atvērts apakšskats ar CarPlay un attēlotas saderīgās lietotnes.
3. Ja tajā pašā panelī ir aktīva kāda lietotne,
pieskarieties Apple CarPlay lietotņu
skatā.
> Tiek atvērts apakšskats ar CarPlay un
attēlotas saderīgās lietotnes.
7
534
4. Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
CarPlay darbojas fonā, ja tajā pašā panelī tiek
palaista vai pievienošanas brīdī jau bija aktīva
kāda cita lietotne. Lai apakšskatā atkal attēlotu
CarPlay, lietotņu skatā pieskarieties ikonai
CarPlay.
Savienojuma pārslēgšana starp
CarPlay un iPod
No CarPlay uz iPod
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Atveriet Sakari
3. Atvienojiet iOS ierīci no USB ieejas un vēlreiz pievienojiet.
> Tiek atvērts apakšskats ar
Apple CarPlay un attēlotas saderīgās
lietotnes7.
Saistītā informācija
•
Ierīces pievienošana, izmantojot USB
portu (531 lpp.)
•
•
•
Apple® CarPlay®* (533 lpp.)
Apple CarPlay.
3. Noņemiet atzīmi tās iOS ierīces izvēles
rūtiņai, pēc kuras pievienošanas ar USB
kabeli vairs netiks automātiski palaists
CarPlay.
Apple® CarPlay®* iestatījumi (535 lpp.)
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni (Wi-Fi) (550 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot automašīnas modemu (SIM
karti) (551 lpp.)
•
Balss atpazīšana (144 lpp.)
4. Atvienojiet iOS ierīci no USB ieejas un vēlreiz pievienojiet.
5. Lietotņu skatā atveriet lietotni iPod.
No iPod uz CarPlay
1. Lietotņu skatā pieskarieties Apple
CarPlay.
2. Izlasiet uznirstošā loga informāciju un pēc
tam pieskarieties OK.
Apple, CarPlay, iPhone un iPod ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Apple Inc.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Apple® CarPlay®* iestatījumi
Iestatījumi iOS ierīcei, kas pievienota ar
CarPlay8.
2. Pieskarieties Skaņa Sistēmas skaļuma
līmeņi un veiciet iestatījumus šiem parametriem:
• Balss vadība
• Navig. balss vadība
• Tālruņa zvana sign.
Automātiska palaišana
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Atveriet Sakari
siet iestatījumu.
•
•
Apple CarPlay un atla-
Atzīmējiet lauku — CarPlay sāk darboties automātiski, tiklīdz tiek pievienots
USB kabelis.
Noņemiet lauka atzīmi — CarPlay
nesāk darboties automātiski, kad tiek
pievienots USB kabelis.
Saistītā informācija
•
•
•
Padomi par Apple® CarPlay®*
lietošanu
Šeit ir sniegti daži noderīgi padomi par
CarPlay® lietošanu.
• Atjauniniet savu iOS ierīci ar operētājsistēmas iOS jaunāko versiju un pārliecinieties,
ka lietotnes ir atjauninātas.
•
Ja rodas problēma ar CarPlay, atvienojiet
iOS ierīci no USB porta un pievienojiet
atpakaļ. Varat arī mēģināt ierīcē aizvērt lietotni, kas nedarbojas, un pēc tam to atkal
atvērt vai arī mēģināt aizvērt visas lietotnes un restartēt ierīci.
•
Ja pēc CarPlay palaišanas lietotnes netiek
rādītas (melns ekrāns), mēģiniet minimizēt
un pēc tam atkal izvērst CarPlay apakšskatu.
•
Izmantojot lietotnes, kas nav saderīgas ar
CarPlay, dažkārt savienojums starp iOS
ierīci un automašīnu tiek pārtraukts. Informācija par atbalstītajām lietotnēm un
saderīgajiem ierīču modeļiem ir atrodama
Apple tīmekļa vietnē. Varat arī meklēt
CarPlay veikalā App Store, lai atrastu informāciju par lietotnēm, kas jūsu tirgū ir
saderīgas ar CarPlay.
•
Siri var lietot, lai rakstītu/diktētu un nolasītu ziņojumus. Ziņojumi tiek nolasīti un
diktēti valodā, kas ir atlasīta Siri iestatījumos. Kad ziņojums tiek rakstīts/diktēts,
Apple® CarPlay®* (533 lpp.)
Apple® CarPlay®* lietošana (533 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(133 lpp.)
Ja automašīnu lieto daudz cilvēku, piemēram,
automašīnu koplietošanas shēmā, ir jāņem
vērā, ka sarakstā vienlaikus var būt saglabātas
ne vairāk kā 20 iOS ierīces. Kad saraksts ir
pilns un tiek pievienota jauna ierīce, visvecākā
ierīce tiek izdzēsta.
Lai dzēstu sarakstu, iestatījumi ir jāatiestata
centrālajā displejā (jāveic atiestatīšana uz rūpnīcas vērtībām).
Sistēmas skaļuma līmeņi
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
8 Apple
un CarPlay ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Apple Inc.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 535
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
teksts centrālajā displejā netiek rādīts —
tā vietā teksts tiek rādīts iOS ierīcē. Kad
tiek lietota sistēma Siri, ņemiet vērā, ka
tiek izmantoti tālruņa mikrofoni un tādēļ
kvalitāte ir atkarīga no tālruņa pozīcijas.
•
•
•
Ja ierīce ir pievienota automašīnai, izmantojot Bluetooth, tad CarPlay lietošanas
laikā savienojums tiks pārtraukts. Atjaunojiet interneta savienojumu automašīnā,
izmantojot Wi-Fi tīklāju ierīcē.
CarPlay darbojas tikai ar iPhone9.
PIEZĪME
Saistītā informācija
Apple® CarPlay®* (533 lpp.)
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni (Wi-Fi) (550 lpp.)
9 Apple,
536
PIEZĪME
Kad ierīce ir savienota ar Android Auto,
audio var straumēt uz citu multivides
atskaņotāju, izmantojot Bluetooth.
Bluetooth ir aktīvs, kamēr tiek izmantots
Android Auto.
Ja lietojat kartes navigāciju, izmantojot
Android Auto, vadītāja displejā un vējstikla displejā netiek rādītas vadības norādes — tās ir
redzamas tikai vidējā displejā.
Lietojot dažas CarPlay funkcijas (piemēram, balss zvanus un īsziņas), automašīnas funkcijas tiek apturētas un to vietā tiek
rādītas CarPlay funkcijas. Ja šāda darbība
nav vēlama, noņemiet attiecīgās CarPlay
funkcijas atlasi tālruņa paziņojumu iestatījumos.
Pieejamība un funkcionalitāte var atšķirties
atkarībā no tirgus.
•
•
Android Auto*
Android Auto sniedz iespēju klausīties
mūziku, veikt tālruņa zvanus, saņemt norādes
un lietot automašīnai pielāgotas lietotnes no
Android ierīces. Android Auto darbojas kopā
ar noteiktām Android ierīcēm.
Android Auto var vadīt centrālajā displejā,
izmantojot stūres labo vadības tastatūru vai
balss vadību. Nospiežot un turot stūres pogu
, tiek palaists Google asistents, savukārt,
nospiežot to īsi, asistents tiek deaktivizēts.
Informāciju par atbalstītajām lietotnēm un
saderīgajām Android ierīcēm skatiet tīmekļa
vietnē www.android.com/auto/. Informāciju
par trešo pušu lietotnēm skatiet veikalā
Google Play. Lūdzu, ievērojiet, ka Volvo nav
atbildīgs par Android Auto saturu.
Android Auto var startēt lietotņu skatā. Kad
lietotne Android Auto vienreiz ir startēta, nākamajā ierīces pievienošanas reizē tā tiek startēta automātiski. Automātisku startēšanu var
deaktivizēt iestatījumos.
Lietojot Android Auto, jūs apstiprināt tālāk
norādīto: Android Auto ir pakalpojums, ko
sniedz uzņēmums Google Inc. saskaņā ar
saviem noteikumiem un nosacījumiem.
Uzņēmums Volvo Cars nav atbildīgs par
Android Auto vai tā funkcijām vai
lietojumprogrammām. Kad lietojat Android
Auto, jūsu automašīna pārsūta noteiktu
informāciju (tostarp tās atrašanās vietu) uz
jūsu pievienoto Android tālruni. Jūs esat
pilnībā atbildīgs par to, kā jūs vai citas
personas lietojat Android Auto.
CarPlay un iPhone ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Apple Inc.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Saistītā informācija
•
•
Android Auto* lietošana (537 lpp.)
Android Auto* iestatījumi (538 lpp.)
Android Auto* lietošana
Lai izmantotu lietotni Android Auto, lietotnei
ir jābūt instalētai Android ierīcē un ierīcei ir
jābūt pievienotai automašīnas USB portam.
PIEZĪME
Lai varētu instalēt Android Auto, automašīnai ir jābūt aprīkotai ar diviem USB portiem
(USB centrmezglu)*. Ja automašīnā ir tikai
viens USB ports, Android Auto nevar lietot.
Pirmo reizi pievienojot Android
1. Pievienojiet savu Android ierīci USB ieejai
ar baltu rāmīti.
2. Izlasiet uznirstošā loga informāciju un pēc
tam pieskarieties OK.
3. Lietotņu skatā pieskarieties Android
Auto.
4. Izlasiet noteikumus un nosacījumus un
pēc tam pieskarieties Apstiprināt, lai
izveidotu savienojumu.
> Tiek atvērts apakšskats ar Android Auto
un attēlotas saderīgās lietotnes.
5. Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
Iepriekš pievienots Android
1. Pievienojiet savu ierīci USB ieejai ar baltu
rāmīti.
> Ja ir atlasīts automātiskas sākšanas
iestatījums — tiek rādīts ierīces nosaukums.
2. Pieskarieties ierīces nosaukumam — tiek
atvērts apakšskats ar Android Auto, un
tiek rādītas saderīgās lietotnes.
3. Ja nav atlasīts automātiskās palaišanas
iestatījums — lietotņu skatā atveriet lietotni Android Auto.
> Tiek atvērts apakšskats ar Android Auto
un attēlotas saderīgās lietotnes.
4. Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
Ja tajā pašā apakšskatā tiek palaista cita lietotne, Android Auto darbojas fonā. Lai apakšskatā atkal attēlotu Android Auto, lietotņu
skatā pieskarieties ikonai Android Auto.
Saistītā informācija
Android Auto* (536 lpp.)
•
•
•
Android Auto* iestatījumi (538 lpp.)
•
Balss atpazīšana (144 lpp.)
Ierīces pievienošana, izmantojot USB
portu (531 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 537
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Android Auto* iestatījumi
Saistītā informācija
Iestatījumi Android ierīcei, kas ir pirmoreiz
savienota ar Android Auto.
•
•
•
Automātiska palaišana
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Android Auto* (536 lpp.)
Android Auto* lietošana (537 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(133 lpp.)
Padomi par Android Auto*
lietošanu
Šeit ir sniegti daži noderīgi padomi par
Android Auto lietošanu.
• Pārliecinieties, ka lietotnes ir atjauninātas.
•
Iedarbinot automašīnu, uzgaidiet, līdz centrālais displejs ir ieslēgts, pievienojiet ierīci
un pēc tam lietotņu skatā atveriet Android
Auto.
•
Ja rodas problēmas ar Android Auto, atvienojiet Android ierīci no USB porta un pēc
tam pievienojiet to atpakaļ USB portam.
Varat arī mēģināt aizvērt lietotni ierīcē un
pēc tam restartēt lietotni.
•
Kad ar Android Auto ir savienota ierīce,
joprojām var atskaņot multividi no cita
multivides atskaņotāja, izmantojot
Bluetooth. Kad tiek lietots Android Auto,
Bluetooth funkcija ir ieslēgta.
•
JA Android Auto ikona ir pelēkota, tas
nozīmē, ka neviena ierīce nav pievienota.
Kad pievienosiet ierīci, ikona tiks izgaismota. Ja ikona vispār nav redzama, automašīna neatbalsta ierīces pievienošanu
šādam mērķim.
•
Ja ierīce ir pievienota automašīnai, izmantojot Bluetooth, tad Android Auto lietošanas laikā savienojums tiks pārtraukts.
2. Nospiediet Sakari Android Auto un
atlasiet iestatījumu.
•
•
Atzīmējiet lauku — Android Auto sāk
darboties automātiski, tiklīdz tiek pievienots USB kabelis.
Noņemiet lauka atzīmi — Android Auto
nesāk darboties automātiski, kad tiek
pievienots USB kabelis.
Sarakstā var saglabāt maksimāli 20 Android
ierīces. Kad saraksts ir pilns un tiek pievienota
jauna ierīce, visvecākā ierīce tiek izdzēsta.
Lai notīrītu sarakstu, ir jāveic atiestatīšana uz
rūpnīcas iestatījumiem.
Sistēmas skaļuma līmeņi
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Pieskarieties Skaņa Sistēmas skaļuma
līmeņi un veiciet iestatījumus šiem parametriem:
• Balss vadība
• Navig. balss vadība
• Tālruņa zvana sign.
538
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Atjaunojiet interneta savienojumu automašīnā, izmantojot Wi-Fi tīklāju ierīcē.
•
Ja automašīnu lieto daudz cilvēku, piemēram, automašīnu koplietošanas shēmā, ir
jāņem vērā, ka vienlaikus var būt saglabātas ne vairāk kā 20 Android ierīces. Kad
saraksts ir pilns un tiek pievienota jauna
ierīce, visvecākā ierīce tiek izdzēsta. Lai
notīrītu sarakstu, ir jāveic atiestatīšana uz
rūpnīcas iestatījumiem.
Saistītā informācija
•
•
Android Auto* (536 lpp.)
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni (Wi-Fi) (550 lpp.)
Tālrunis
Pārskats
Mobilo tālruni ar Bluetooth var bezvadu
režīmā pievienot automašīnas iebūvētajai
brīvroku sistēmai.
Audio un multivides sistēma darbojas kā brīvroku sistēma, ļaujot attāli vadīt vairākas tālruņa
funkcijas. Tālruni var vadīt arī ar tā taustiņiem,
pat ja tālrunis ir pievienots automašīnai.
Kad tālrunis ir tiešsaistē un ir pievienots automašīnai, to var izmantot, lai veiktu zvanus,
sūtītu/saņemtu īsziņas, atskaņotu multividi ar
bezvadu savienojumu un izveidotu savienojumu ar internetu.
Mikrofons.
Tālruni var vadīt centrālajā displejā, kā arī ar
balss atpazīšanu un lietotņu izvēlni, ko var
atvērt ar stūres labo vadības tastatūru.
Tālrunis.
Tālruņa vadība vidējā displejā.
Vadītāja displejā redzamo tālruņa funkciju
un balss atpazīšanas vadīšanas tastatūra.
Vadītāja displejs.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Tālruņa zvanu pārvaldīšana (544 lpp.)
Tālruņu kataloga pārvaldība (546 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (545 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (540 lpp.)
Tālruņa automātiska pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (542 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 539
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
•
Tālruņa manuāla pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (542 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana
automašīnai, izmantojot Bluetooth
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana (543 lpp.)
•
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu pārslēgšana (543 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(544 lpp.)
•
•
•
Tālruņa iestatījumi (547 lpp.)
•
•
Audio iestatījumi (512 lpp.)
Pievienojiet automašīnai tālruni ar aktivizētu
Bluetooth savienojumu, lai veiktu zvanus no
automašīnas, sūtītu/saņemtu ziņojumus,
atskaņotu multividi ar bezvadu savienojumu
un izveidotu automašīnā interneta savienojumu.
Vienlaikus var pievienot divas Bluetooth ierīces
— tādā gadījumā tikai viena no tām var atskaņot bezvadu režīmā. Automātiski tiek izveidots
savienojums ar pēdējo pievienoto tālruni, lai
veiktu zvanus, sūtītu un saņemtu īsziņas,
atskaņotu multividi un nodrošinātu interneta
savienojumu. Izmantoto tālruni var mainīt centrālā displeja augšējā skata sadaļā Bluetooth
ierīces. Mobilajam tālrunim ir jābūt aprīkotam
ar Bluetooth un jāatbalsta datu saites izveide.
Balss atpazīšana (144 lpp.)
Rīcība ar lietojumprogrammu izvēlni vadītāja displejā (104 lpp.)
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni ar Bluetooth savienojumu (549 lpp.)
Kad ierīce ir pirmoreiz pievienota/reģistrēta,
izmantojot Bluetooth, tai vairs nav jābūt redzamai/atklājamai, tajā tikai jābūt aktivizētam
Bluetooth. Automašīnā var saglabāt maksimāli
20 pievienotas Bluetooth ierīces.
Ir divas savienojuma izveides iespējas. Var vai
nu meklēt tālruni no automašīnas, vai meklēt
automašīnu tālrunī.
1. iespēja — meklēt tālruni no
automašīnas
1.
540
Padariet tālruni meklējamu/redzamu,
izmantojot Bluetooth.
2. Atveriet tālruņa apakšskatu centrālajā displejā.
•
Ja automašīnai nav pievienots neviens
tālrunis, pieskarieties Pievienot
tālruni.
Ja automašīnai ir pievienots kāds tālru. Uznirstonis, pieskarieties Mainīt
šajā logā pieskarieties Pievienot
tālruni.
> Tiek parādītas pieejamās Bluetooth ierīces. Nosakot jaunas ierīces, saraksts
tiek atjaunināts.
•
3. Pieskarieties tā tālruņa nosaukumam,
kuram vēlaties izveidot savienojumu.
4. Pārliecinieties, ka automašīnas specifiskais ciparu kods atbilst tālrunim. Ja tā ir,
akceptējiet abās vietās.
5. Tālrunī akceptējiet vai noraidiet tālruņu
kontaktu un paziņojumu opcijas.
PIEZĪME
•
Dažos tālruņos jābūt aktivizētai paziņojumu funkcijai.
•
Ne visi mobilie tālruņi ir pilnīgi saderīgi
un tādēļ var nerādīt kontaktinformāciju
un īsziņas automašīnā.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
2. iespēja — meklēt automašīnu
tālrunī
1.
Atveriet tālruņa apakšskatu centrālajā displejā.
•
Ja automašīnai nav pievienots neviens
tālrunis, pieskarieties Pievienot tālruni
Padarīt automašīnu uztveramu.
•
Ja automašīnai ir pievienots kāds tālru. Uznirstonis, pieskarieties Mainīt
šajā logā pieskarieties Pievienot tālruni
Padarīt automašīnu uztveramu.
4. Atlasiet automašīnas nosaukumu tālrunī.
5. Automašīnā tiek rādīts uznirstošs logs par
savienojumu. Apstipriniet savienojumu.
6. Pārliecinieties, ka automašīnas specifiskais ciparu kods atbilst ārējā ierīcē rādītajam. Ja tā ir, akceptējiet abās vietās.
7. Tālrunī akceptējiet vai noraidiet tālruņu
kontaktu un paziņojumu opcijas.
•
•
Dažos tālruņos jābūt aktivizētai paziņojumu funkcijai.
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu pārslēgšana (543 lpp.)
•
•
Ne visi mobilie tālruņi ir pilnīgi saderīgi
un tādēļ var nerādīt kontaktinformāciju
un īsziņas automašīnā.
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(544 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(548 lpp.)
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni ar Bluetooth savienojumu (549 lpp.)
PIEZĪME
Ja ir atjaunināta tālruņa operētājsistēma,
tālruņa savienojums var tikt pārtraukts.
Tādā gadījumā izdzēsiet tālruni no automašīnas un izveidojiet savienojumu vēlreiz.
2. Tālrunī aktivizējiet Bluetooth.
3. Meklējiet tālrunī Bluetooth ierīces.
> Tiek parādītas pieejamās Bluetooth ierīces.
PIEZĪME
Saderīgie tālruņi
Vairāki tirgū esošie mūsdienu tālruņi ir aprīkoti
ar Bluetooth tehnoloģiju, bet ne visi no tiem ir
pilnīgi saderīgi ar automašīnu.
Informāciju par saderīgumu skatiet
support.volvocars.com.
Saistītā informācija
•
•
Tālrunis (539 lpp.)
Tālruņa automātiska pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (542 lpp.)
•
Tālruņa manuāla pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (542 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana (543 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 541
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Tālruņa automātiska pievienošana
automašīnai, izmantojot Bluetooth
Tālruni var automātiski pievienot automašīnai
ar Bluetooth. Tālrunim ir jābūt vienreiz savienotam ar automašīnu.
Automātiski pievienot var tikai pēdējos divus
pievienotos tālruņus.
1.
Tālrunī aktivizējiet Bluetooth pirms automašīnas iestatīšanas aizdedzes pozīcijā I.
2. Ieslēdziet aizdedzes pozīciju I vai augstāku.
> Tālrunis izveidos savienojumu.
Saistītā informācija
•
•
542
Tālrunis (539 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (540 lpp.)
•
Tālruņa manuāla pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (542 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana (543 lpp.)
•
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu pārslēgšana (543 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(544 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(548 lpp.)
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni ar Bluetooth savienojumu (549 lpp.)
•
Aizdedzes pozīcijas (442 lpp.)
Tālruņa manuāla pievienošana
automašīnai, izmantojot Bluetooth
Tālruni var manuāli pievienot automašīnai,
izmantojot Bluetooth. Tālrunim ir jābūt vienreiz savienotam ar automašīnu.
1. Tālrunī aktivizējiet Bluetooth.
2. Atveriet tālruņa apakšskatu.
> Tiek norādīti pievienotie tālruņi.
3. Pieskarieties tā tālruņa nosaukumam,
kuram vēlaties izveidot savienojumu.
> Tālrunis izveidos savienojumu.
Saistītā informācija
•
•
Tālrunis (539 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (540 lpp.)
•
Tālruņa automātiska pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (542 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana (543 lpp.)
•
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu pārslēgšana (543 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(544 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(548 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
Ar Bluetooth pievienota tālruņa
atvienošana
Ar Bluetooth savienojumu
pievienotu tālruņu pārslēgšana
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni ar Bluetooth savienojumu (549 lpp.)
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruni
var atvienot, un tad tas vairs nebūs savienots
ar automašīnu.
• Ja tālrunis atrodas ārpus automašīnas
uztveršanas diapazona, tas tiek automātiski atvienots. Ja atvienošana notiek
zvana laikā, zvans tikts turpināts tālrunī.
Sistēmu var pārslēgt starp dažādiem ar Bluetooth pievienotiem tālruņiem.
1. Atveriet tālruņa apakšskatu.
•
Tālruni var atvienot, arī manuāli deaktivizējot Bluetooth.
Saistītā informācija
•
•
•
Tālrunis (539 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (547 lpp.)
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu pārslēgšana (543 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(544 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(548 lpp.)
vai velciet aug2. Pieskarieties Mainīt
šējo skatu uz leju un pieskarieties
Iestatījumi Sakari Bluetooth
ierīces Pievienot ierīci.
> Tiek parādītas pieejamās Bluetooth ierīces.
3. Pieskarieties tālrunim, kuru vēlaties pievienot.
Saistītā informācija
•
•
Tālrunis (539 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (540 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(548 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana (543 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(544 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 543
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Ar Bluetooth pievienotu ierīču
noņemšana
Tālruņus var noņemt, piemēram, no reģistrēto
Bluetooth ierīču saraksta.
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Tālruņa zvanu pārvaldīšana
Zvanu apstrāde automašīnā tālrunim ar
Bluetooth savienojumu.
4. Pieskarieties Pārslēgt zvanu, lai pārslēgtu
zvanu starp pusēm.
4. Pieskarieties Noņemt ierīci un apstipriniet savu izvēli.
> Ierīce automašīnā vairs nav reģistrēta.
Tālrunis (539 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (540 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana (543 lpp.)
•
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu pārslēgšana (543 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(548 lpp.)
, lai beigtu aktīvo zvanu.
5. Pieskarieties
Konferences zvani
Aktīvu vairāku pušu zvanu laikā:
Vispārīga ilustrācija.
Tālruņa zvanu veikšana
1.
1.
Atveriet tālruņa apakšskatu.
2. Atlasiet zvanu no zvanu vēstures, ievadiet
numuru ar tastatūru vai izmantojiet kontaktpersonu sarakstu. Kontaktu sarakstā
var meklēt, un to var pārlūkot. Kontaktu
, lai pievienotu
sarakstā pieskarieties
kontaktu zem Izlases.
3. Nospiediet
4. Pieskarieties
, lai veiktu zvanu.
, lai beigtu zvanu.
Zvanus var veikt, arī izmantojot lietotņu izvēlnes zvanu žurnālu, ko var atvērt ar stūres labo
.
vadības tastatūru
544
Nospiediet Pievienot zvanu.
3. Pieskarieties zvanu žurnāla ierakstam/
rindai vai
blakus kontaktam kontaktu
sarakstā.
3. Pieskarieties ierīcei, kuru vēlaties noņemt.
•
•
1.
2. Izvēlieties veikt zvanu no zvanu žurnāla,
izlases vai kontaktu saraksta.
2. Nospiediet Sakari Bluetooth ierīces.
> Sarakstā tiek norādītas reģistrētās
Bluetooth ierīces.
Saistītā informācija
Vairāku pušu zvana veikšana
Zvana laikā:
Pieskarieties Savienot zvanus, lai apvienotu vairāku pušu zvanus.
2. Pieskarieties
, lai beigtu zvanu.
Ienākošie tālruņa zvani
Ienākošie tālruņa zvani tiek parādīti vadītāja
displejā un vidējā displejā. Pārvaldiet zvanu ar
stūres labās puses vadības tastatūru vai vidējā
displejā.
1.
Pieskarieties Atbildēt/Noraidīt.
2. Pieskarieties
, lai beigtu zvanu.
Ienākošs zvans notiekoša zvana laikā
1. Pieskarieties Atbildēt/Noraidīt.
2. Pieskarieties
, lai beigtu zvanu.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Privāts zvans
–
Pašreizējā zvana laikā nospiediet
Privātums un atlasiet iestatījumu:
• Pārslēgt uz mobilo tālruni — brīvroku
sistēma tiek atvienota, un zvans turpinās jūsu mobilajā tālrunī.
• Tikai vadītājs — mikrofons, kas iebūvēts pasažiera pusē jumtā, tiek izslēgts,
un zvans turpinās automašīnas brīvroku
sistēmā.
Saistītā informācija
•
•
Tālrunis (539 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (540 lpp.)
•
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu
(147 lpp.)
•
Rīcība ar lietojumprogrammu izvēlni vadītāja displejā (104 lpp.)
•
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla ievadīšana centrālajā displejā (128 lpp.)
•
•
•
Tālruņu kataloga pārvaldība (546 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana10
Ziņu apstrāde automašīnā tālrunim ar
Bluetooth savienojumu.
Dažos tālruņos ir jāaktivizē īsziņu funkcija. Ne
visi tālruņi ir saderīgi. Šādos gadījumos automašīnā nevar skatīt kontaktpersonas un īsziņas.
Īsziņu sūtīšana centrālajā displejā11
1. Varat izveidot jaunu īsziņu vai atbildēt uz
īsziņu.
Informāciju par saderību skatiet
support.volvocars.com.
•
Lai atbildētu uz īsziņu, pieskarieties
kontaktam, uz kura īsziņu vēlaties atbildēt, un pēc tam pieskarieties Atbilde.
•
Lai izveidotu jaunu īsziņu, pieskarieties
Izveidot jaunu. Atlasiet kontaktu vai
ierakstiet numuru.
Īsziņu pārvaldība centrālajā displejā
2. Sastādiet ziņojumu.
Īsziņas tiek rādītas centrālajā displejā, tikai ja ir
atlasīts šis iestatījums.
3. Nospiediet Sūtīt.
Lietotņu skatā nospiediet
Ziņojumi, lai pārvaldītu īsziņas centrālajā displejā.
Īsziņu pārvaldība vadītāja displejā
Īsziņas tiek rādītas vadītāja displejā, tikai ja ir
atlasīts šis iestatījums.
Jaunas īsziņas lasīšana vadītāja displejā
– Lai nolasītu īsziņu — ar stūres vadības
tastatūru atlasiet Nolasīt.
Īsziņu lasīšana centrālajā displejā
Nospiediet ikonu, lai īsziņa tiktu
nolasīta.
Īsziņu pārvaldīšana (545 lpp.)
Audio iestatījumi (512 lpp.)
Atbildes diktēšana vadītāja displejā
Kad īsziņa ir nolasīta, var nodiktēt tai īsu
atbildi, ja automašīnā ir izveidots savienojums
ar internetu.
–
Ar stūres vadības tastatūru nospiediet
Atbilde. Tiek sākts diktēšanas dialogs.
Paziņojums par īsziņu
Paziņojumus var aktivizēt un deaktivizēt īsziņu
iestatījumos.
10
11
Spēkā tikai noteiktos tirgos. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Tikai noteikti tālruņi var sūtīt ziņojumus no automašīnas.
}}
545
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
Saistītā informācija
•
•
•
•
Tālrunis (539 lpp.)
Īsziņu iestatījumi (546 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (547 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
•
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu
(147 lpp.)
•
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla ievadīšana centrālajā displejā (128 lpp.)
•
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (540 lpp.)
•
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un datu
kopīgošana (555 lpp.)
Īsziņu iestatījumi
Tālruņu kataloga pārvaldība
Pievienotā tālruņa īsziņu iestatījumi
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Kad automašīnai ir pievienots tālrunis ar
Bluetooth savienojumu, kontaktinformāciju
var pārvaldīt tieši centrālajā displejā.
Centrālajā displejā var skatīt līdz 3000 kontaktinformācijas ierakstu no atlasītā tālruņa.
2. Nospiediet Sakari
iestatījumus:
Īsziņas un atlasiet
• Paziņojums centrālajā displejā –
rāda paziņojumus par īsziņām vidējā
displeja statusa joslā.
• Paziņojums vadītāja displejā — rāda
paziņojumus vadītāja displejā. Saņemtās īsziņas var pārvaldīt, izmantojot stūres labo tastatūru.
• Īsziņas signāls – saņemto īsziņu signāla atlasīšana.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Tālrunis (539 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (540 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (545 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (547 lpp.)
Pārlūkojiet burtus un
, lai atrastu atbilstošu kontaktu. Atkarībā no tālruņu katalogā saglabātajiem kontaktiem tiek rādīti
tikai atbilstošie burti.
Meklēt kontaktus — pieskarieties
meklētu kontaktu sarakstā saglabāta
vārda tālruņa numuru.
, lai
Izlases — pieskarieties
, lai pievienotu
kontaktu izlasei vai noņemtu to no izlases.
546
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Kārtošana
Kontaktu saraksts tiek kārtots alfabētiskā
secībā, un speciālās rakstzīmes un cipari tiek
. To var kārtot pēc vārda vai
kārtoti sadaļā
uzvārda, un šo iestatījumu pielāgo tālruņa iestatījumos.
Tālruņa iestatījumi
•
Kad automašīnai ir pievienots tālrunis, var
mainīt šādus iestatījumus:
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (540 lpp.)
•
•
Augšējais displejs* (141 lpp.)
2. Nospiediet Sakari
iestatījumus:
Saistītā informācija
•
•
•
• Zvana signāli — zvana signāla atlasī-
Tālrunis (539 lpp.)
šana. Var izmantot zvana signālu no tālruņa vai no automašīnas. Daži tālruņi
nav pilnīgi saderīgi, un tādēļ to zvana
signāli var nebūt pieejami lietošanai
automašīnā. 12
Tālruņa iestatījumi (547 lpp.)
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu
(147 lpp.)
•
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla ievadīšana centrālajā displejā (128 lpp.)
•
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (540 lpp.)
Audio iestatījumi (512 lpp.)
Tālrunis un atlasiet
• Kārtošanas secība – kontaktu saraksta šķirošanas secības atlasīšana.
Paziņojumi par zvaniem vējstikla
displejā*
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car Displeji
Up displeja iestatījumi.
Head-
3. Izvēlieties Rādīt tālruni.
Saistītā informācija
•
•
•
12
Tālrunis (539 lpp.)
Īsziņu iestatījumi (546 lpp.)
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(548 lpp.)
Informāciju par saderību skatiet support.volvocars.com.
* Papildaprīkojums/piederums. 547
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Ar Bluetooth pievienotu ierīču
iestatījumi
Automašīna ar interneta
savienojumu*
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi.
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar
internetu, tajā var — piemēram — lietot
tīmekļa radio un mūzikas pakalpojumus,
izmantojot lietotnes, lejupielādēt programmatūru un sazināties ar izplatītāju tieši no automašīnas.
Savienojums ar automašīnu tiek izveidots,
izmantojot Bluetooth, Wi-Fi vai automašīnas
iebūvēto modemu* (ar SIM karti).
2. Nospiediet Sakari Bluetooth ierīces
un atlasiet iestatījumus:
• Pievienot ierīci – sāk jaunas ierīces
savienošanu pārī.
• Iepriekš pārī savienotās ierīces —
norāda reģistrētās/pārī savienotās ierīces.
• Noņemt ierīci – noņem pievienotu ierīci.
• Atļaut pakalpojumus šai ierīcei — iestata ierīces lietošanas opcijas: zvanīšana,
ziņojumu sūtīšana/saņemšana, multivides
straumēšana un kā interneta savienojums.
• Interneta savienojums — izveido automašīnā savienojumu ar internetu, izmantojot ierīces Bluetooth savienojumu.
Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar
internetu, automašīnas interneta savienojumu
(Wi-Fi tīklāju) var kopīgot, lai internetam
varētu piekļūt13 arī citās ierīcēs, piemēram,
planšetdatoros.
Simbols centrālā displeja statusa joslā norāda
interneta statusu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
13
548
PIEZĪME
Dati tiek pārraidīti, izmantojot internetu
(datu plūsma), un tas var būt maksas
pakalpojums.
Datu viesabonēšanas aktivizēšana var radīt
papildu izmaksas.
Informāciju par datu plūsmas izmaksām
vaicājiet sava tīkla operatoram.
Tālrunis (539 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (547 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (540 lpp.)
PIEZĪME
Lietojot Apple CarPlay, automašīnā var
izveidot interneta savienojumu, tikai izmantojot Wi-Fi vai automašīnas modemu*.
Tas neattiecas uz gadījumiem, kad savienojums izveidots Wi-Fi tīklā.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
PIEZĪME
Lietojot Android Auto, automašīnā var
izveidot interneta savienojumu, izmantojot
Wi-Fi, Bluetooth vai automašīnas
modemu*.
Pirms automašīnas savienošanas ar internetu
meklējiet atbalsta informāciju par pakalpojumu
noteikumiem un nosacījumiem un konfidencialitātes politiku klientiem vietnē
www.volvocars.com.
•
•
•
•
Wi-Fi tīkla noņemšana (555 lpp.)
Wi-Fi tehnoloģija un drošība (555 lpp.)
Volvo ID (28 lpp.)
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un datu
kopīgošana (555 lpp.)
Interneta savienojuma izveide
automašīnā, izmantojot tālruni ar
Bluetooth savienojumu
Izveidojiet interneta savienojumu, izmantojot
Bluetooth un kopīgojot tālruņa interneta piekļuvi, lai automašīnā piekļūtu dažādiem tiešsaistes pakalpojumiem.
1. Lai automašīnā izveidotu savienojumu ar
internetu, izmantojot tālruni ar Bluetooth
savienojumu, tālrunim jau ir jābūt vienreiz
pievienotam automašīnai, izmantojot
Bluetooth.
•
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(123 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni ar Bluetooth savienojumu (549 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni (Wi-Fi) (550 lpp.)
2. Pārliecinieties, ka jūsu tālrunis atbalsta
datu saiti un ka šī funkcija ir aktivizēta. Tālrunī iPhone šo funkciju sauc par "tethering" (datu saiti). Android tālruņos šai
funkcijai var būt dažādi nosaukumi, bet to
bieži sauc par "hotspot" (tīklāju). Tālruņos
iPhone izvēlnes lapai "tethering" (datu
saite) ir jābūt atvērtai, līdz ir izveidots
interneta savienojums.
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot automašīnas modemu (SIM
karti) (551 lpp.)
3. Ja tālrunis iepriekš ir bijis pievienots,
izmantojot Bluetooth, centrālā displeja
augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
•
•
Aplikācijas (514 lpp.)
4. Nospiediet Sakari
•
Automašīnas interneta savienojuma kopīgošana, izmantojot Wi-Fi tīklāju
(553 lpp.)
Saistītā informācija
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(554 lpp.)
Bluetooth ierīces.
5. Sadaļā Interneta savienojums atzīmējiet
rūtiņu Bluetooth Interneta savienojums.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 549
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
6. Ja esat izmantojis citu savienojuma izveides avotu, apstipriniet savienojuma izveides maiņas opciju.
> Tagad automašīnā ir izveidots interneta
savienojums, izmantojot tālruni ar
Bluetooth savienojumu.
PIEZĪME
Tālrunim un mobilo sakaru tīkla pakalpojumu sniedzējam ir jāatbalsta datu saite
(interneta savienojuma kopīgošana), un
abonementā ir jābūt iekļautai datu pārraidei.
PIEZĪME
Lietojot Apple CarPlay, automašīnā var
izveidot interneta savienojumu, tikai izmantojot Wi-Fi vai automašīnas modemu*.
Saistītā informācija
550
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot automašīnas modemu (SIM
karti) (551 lpp.)
•
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (540 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni (Wi-Fi) (550 lpp.)
•
•
•
Apple® CarPlay®* (533 lpp.)
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(554 lpp.)
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(548 lpp.)
Interneta savienojuma izveide
automašīnā, izmantojot tālruni
(Wi-Fi)
Izveidojiet interneta savienojumu, izmantojot
Wi-Fi un tālruņa datu saiti, lai automašīnā
piekļūtu tiešsaistes pakalpojumiem.
1. Pārliecinieties, ka jūsu tālrunis atbalsta
datu saiti un ka šī funkcija ir aktivizēta. Tālrunī iPhone šo funkciju sauc par "tethering" (datu saiti). Android tālruņos šai
funkcijai var būt dažādi nosaukumi, bet to
bieži sauc par "hotspot" (tīklāju). Tālruņos
iPhone izvēlnes lapai "tethering" (datu
saite) ir jābūt atvērtai, līdz ir izveidots
interneta savienojums.
2. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
3. Atveriet Sakari
Wi-Fi.
4. Aktivizējiet/deaktivizējiet, atzīmējot/noņemot atzīmi laukā Wi-Fi.
5. Ja esat izmantojis citu savienojuma izveides avotu, apstipriniet savienojuma izveides maiņas opciju.
6. Pieskarieties tā tīkla nosaukumam, kuram
vēlaties izveidot savienojumu.
7. Ievadiet tīkla paroli.
> Automašīna izveido savienojumu ar
tīklu.
Ņemiet vērā, ka noteikti tālruņi izslēdz piesaisti pēc tam, kad ir pārtraukts automašīnas
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
savienojums, piemēram, izkāpjot no automašīnas (līdz nākamajai lietošanas reizei). Tādēļ,
nākamreiz lietojot tālruni, tā piesaiste jāaktivizē atkārtoti.
Kad automašīnai tiek pievienots tālrunis, tas
tiek saglabāts turpmākai lietošanai. Lai skatītu
saglabāto tīklu sarakstu vai manuāli dzēstu
saglabātos tīklus, atveriet Iestatījumi
Sakari Wi-Fi Saglabātie tīkli.
•
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(554 lpp.)
•
Wi-Fi tehnoloģija un drošība (555 lpp.)
Interneta savienojuma izveide
automašīnā, izmantojot
automašīnas modemu (SIM karti)
Interneta savienojumu var izveidot, izmantojot automašīnas modemu un personīgu SIM
karti (P-SIM)*.
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar Volvo On Call,
pakalpojumiem tiks izmantots interneta savienojums ar automašīnas modemu.
1.
PIEZĪME
Tālrunim un mobilo sakaru tīkla pakalpojumu sniedzējam ir jāatbalsta datu saite
(interneta savienojuma kopīgošana), un
abonementā ir jābūt iekļautai datu pārraidei.
Wi-Fi savienojuma tehniskās un drošības prasības ir aprakstītas atsevišķā sadaļā.
Saistītā informācija
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
•
Wi-Fi tīkla noņemšana (555 lpp.)
Ievietojiet personīgu SIM karti turētājā pie
grīdas pasažiera pusē.
Ņemiet vērā, ka automašīnas kartes lasītājā var ievietot tikai mini SIM formāta
karti.
2. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 551
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
3. Nospiediet Sakari Automašīnas
modema Internets.
4. Aktivizējiet/deaktivizējiet, atzīmējot/noņemot atzīmi Automašīnas modema
Internets laukā.
5. Ja esat izmantojis citu savienojuma izveides avotu, apstipriniet savienojuma izveides maiņas opciju.
6. Ievadiet SIM kartes PIN kodu
> Automašīna izveido savienojumu ar
tīklu.
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka SIM kartei, kas tiek lietota
interneta savienojumam, izmantojot PSIM, nevar būt tāds pats tālruņa numurs kā
SIM kartei, ko lieto tālrunis. Ja šo nosacījumu neņem vērā, nebūs iespējams pareizi
maršrutēt zvanus uz tālruni. Tādēļ interneta
savienojumam izmantojiet SIM karti ar
atsevišķu tālruņa numuru vai datu karti, ar
kuru nevar saņemt tālruņa zvanus un kas
tādēļ netraucēs tālruņa darbībai.
Saistītā informācija
552
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
•
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(554 lpp.)
•
Automašīnas modema iestatījumi*
(552 lpp.)
Automašīnas modema iestatījumi*
Automašīna ir aprīkota ar modemu, ko var
izmantot, lai automašīnā izveidotu interneta
pieslēgumu. Interneta pieslēgumu var veikt
arī, izmantojot Wi-Fi.
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet Sakari Automašīnas
modema Internets un atlasiet iestatījumus:
• Automašīnas modema Internets – atlasiet, vai izmantot automašīnas modemu
interneta savienojuma izveidei.
• Datu lietojums – pieskaroties Atiestatīt,
tiek atiestatīts saņemto un nosūtīto datu
apjoma skaitītājs.
• Tīkls
Izvēlēties operatoru – tīkla operatora
automātiska vai manuāla atlasīšana.
Datu viesabonēšana — ja ir atzīmēta šī
izvēles rūtiņa, automašīnas modems
mēģina izveidot savienojumu ar internetu,
kad automašīna atrodas ārzemēs un ārpus
savas mītnes valsts tīkla. Ņemiet vērā, ka
tas var būt saistīts ar lielām izmaksām. Pie
savas valsts mobilo sakaru operatora
noskaidrojiet, kāds ir jūsu viesabonēšanas
līgums par datplūsmu ārzemēs.
• SIM kartes PIN
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Mainīt PIN – var ievadīt ne vairāk par 4
cipariem.
Atspējot PIN – atlasiet, vai vaicāt PIN
kodu, lai piekļūtu SIM kartei.
• Sūtīt pieprasījuma kodu — lieto, lai, piemēram, papildinātu priekšapmaksas karti
vai pārbaudītu tās atlikumu. Funkcionalitāte ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja.
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka SIM kartei, kas tiek lietota
interneta savienojumam, izmantojot PSIM, nevar būt tāds pats tālruņa numurs kā
SIM kartei, ko lieto tālrunis. Ja šo nosacījumu neņem vērā, nebūs iespējams pareizi
maršrutēt zvanus uz tālruni. Tādēļ interneta
savienojumam izmantojiet SIM karti ar
atsevišķu tālruņa numuru vai datu karti, ar
kuru nevar saņemt tālruņa zvanus un kas
tādēļ netraucēs tālruņa darbībai.
Saistītā informācija
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot automašīnas modemu (SIM
karti) (551 lpp.)
•
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(554 lpp.)
14
Neattiecas, kad automašīna ir tiešsaistē, izmantojot Wi-Fi.
Automašīnas interneta
savienojuma kopīgošana,
izmantojot Wi-Fi tīklāju
Kad automašīna ir tiešsaistē, tās interneta
savienojumu var kopīgot, lai ļautu arī citām
ierīcēm izmantot tās interneta savienojumu14.
Tīkla operatoram (SIM kartei) ir jāatbalsta piesaiste (interneta savienojuma kopīgošana).
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet Sakari
tīklājs.
Automašīnas Wi-Fi
3. Pieskarieties Tīkla nosauk. piešķiriet piesaistei nosaukumu.
4. Pieskarieties Parole un atlasiet paroli, kas
jāievada pievienotajās ierīcēs.
5. Pieskarieties Frekvenču josla un atlasiet,
kurā frekvencē piesaistei pārraidīt datus.
Ņemiet vērā, ka frekvenču joslas atlasīšana nav pieejama visos tirgos.
6. Aktivizējiet/deaktivizējiet, atzīmējot/noņemot atzīmi Automašīnas Wi-Fi tīklājs
laukā.
7. Ja kā savienojuma avots ir izmantots WiFi, apstipriniet savienojuma maiņas opciju.
> Tagad ārējām ierīcēm var izveidot
savienojumu ar automašīnas piesaisti
(Wi-Fi piekļuves punktu).
}}
553
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
PIEZĪME
Aktivizējot Wi-Fi piekļuves punktu, var nākties maksāt papildu maksu tīkla operatoram.
Informāciju par datu plūsmas izmaksām
vaicājiet sava tīkla operatoram.
Vidējā displeja statusa joslā esošais simbols
norāda savienojuma statusu.
Nospiediet Pievienotās ierīces, lai skatītu
pašlaik pievienoto ierīču sarakstu.
Saistītā informācija
•
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(123 lpp.)
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
•
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(554 lpp.)
Nav interneta savienojuma vai tas
ir vājš
Interneta savienojumu ietekmējošie faktori.
Pārraidīto datu apjoms ir atkarīgs no automašīnā izmantotajiem pakalpojumiem vai aplikācijām. Piemēram, audio straumēšana var būt
saistīta ar lielu datu apjomu, kam nepieciešams labs savienojums un spēcīgs signāls.
Saistītā informācija
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
•
Wi-Fi tehnoloģija un drošība (555 lpp.)
Tālruņa savienojums ar automašīnu
Interneta savienojuma ātrums var atšķirties
atkarībā no tālruņa atrašanās vietas automašīnā. Pārvietojiet tālruni tuvāk centrālajam displejam, lai palielinātu signāla stiprumu. Nodrošiniet, lai starp tām neatrastos nekas, kas var
izraisīt traucējumus.
Tālruņa savienojums ar tīkla operatoru
Mobilā tīkla ātrums atšķiras atkarībā no tīkla
pārklājuma pašreizējā atrašanās vietā. Slikts
tīkla pārklājums var būt, piemēram, tuneļos,
aiz kalniem, dziļās ieplakās vai iekštelpās. Arī
datu pārraides ātrums ir atkarīgs no līguma ar
jūsu tīkla operatoru.
PIEZĪME
Ja rodas problēmas ar datu plūsmu, sazinieties ar tīkla operatoru.
Tālruņa restartēšana
Ja ir problēmas ar interneta savienojumu, tās
dažkārt var atrisināt, restartējot tālruni.
554
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Wi-Fi tīkla noņemšana
Wi-Fi tehnoloģija un drošība
Neizmantotā tīkla noņemšana.
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Iespējamie tīklu veidi, ar kuriem var izveidot
savienojumu.
Var pievienot tikai šāda tipa tīklus:
2. Atveriet Sakari
tīkli.
Wi-Fi
Saglabātie
3. Pieskarieties Aizmirst blakus tīklam, kuru
vēlaties noņemt.
4. Apstipriniet savu izvēli.
> Automašīna turpmāk neveidos savienojumu ar šo tīklu automātiski.
Visu tīklu noņemšana
Visus tīklus var noņemt vienlaicīgi, atjaunojot
rūpnīcas iestatījumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka
visiem lietotāja datiem un sistēmas iestatījumiem tiks atjaunotas sākotnējās rūpnīcas vērtības.
Saistītā informācija
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
•
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(554 lpp.)
•
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(133 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni (Wi-Fi) (550 lpp.)
15
16
Frekvences atlasīšanas opcija nav pieejama visos tirgos.
Neattiecas uz Volvo On Call*.
•
•
•
Frekvence — 2,4 vai 5 GHz15.
Standarti — 802.11 a/b/g/n.
Drošības tips - WPA2-AES-CCMP.
Automašīnas Wi-Fi sistēmas uzdevums ir darbināt automašīnā esošās Wi-Fi ierīces.
Ja šajā frekvencē vienlaikus darbojas vairākas
ierīces, veiktspēja var pasliktināties.
Saistītā informācija
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(548 lpp.)
Lietotāja noteikumi un nosacījumi
un datu kopīgošana
Noteiktu pakalpojumu un lietotņu pirmajā
palaišanas reizē var tikt rādīts uznirstošs logs
ar virsrakstiem Noteikumi un nosacījumi un
Datu kopīgošana.
Tā mērķis ir informēt par Volvo lietotāja noteikumiem un nosacījumiem un datu kopīgošanas politiku. Piekrītot datu kopīgošanai, lietotājs piekrīt, ka no automašīnas tiek nosūtīta
noteikta informācija. Tas ir nepieciešams, lai
noteiktiem pakalpojumiem un lietotnēm būtu
pilnīga funkcionalitāte.
Pēc noklusējuma datu kopīgošanas funkcija
tiešsaistes pakalpojumiem un lietotnēm ir
deaktivizēta16. Datu kopīgošana ir jāaktivizē,
lai automašīnā varētu lietot noteiktus tiešsaistes pakalpojumus un lietotnes. Datu kopīgošanu var iestatīt centrālā displeja iestatījumu
izvēlnē vai saistībā ar pakalpojumiem vai lietotnēm, kas tiek startētas centrālajā displejā.
Konfidencialitāte un datu kopīgošana
Ar programmatūras atjauninājumu, kurš tika
padarīts pieejams 2017. gada novembrī, tika
ieviesti konfidencialitātes un datu kopīgošanas
iestatījumi tiešsaistes pakalpojumiem un lejupielādētajām lietotnēm. Iestatījumiem var piekļūt automašīnas centrālajā displejā iestatī-
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 555
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
jumu izvēlnes sadaļā Konfidencialitāte un
dati.
Datu kopīgošanas aktivizēšana un
deaktivizēšana
Šeit varat atlasīt tiešsaistes pakalpojumus,
kuriem ir atļauts kopīgot datus. Šeit var arī
deaktivizēt datu kopīgošanu lejupielādētajām
lietotnēm. Ņemiet vērā, ka pakalpojumus un
lietotnes nevar lietot, kā paredzēts, ja datu
kopīgošana ir deaktivizēta.
Pakalpojumiem un lietotnēm nepieciešamo
datu kopīgošanu var iestatīt centrālā displeja
iestatījumu izvēlnē.
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Pēc atiestatīšanas uz rūpnīcas iestatījumiem
vai, piemēram, autoservisa apmeklējuma vai
programmatūras atjaunināšanas datu kopīgošanas iestatījumi var būt atiestatīti uz to noklusējuma vērtībām. Šajā gadījumā atkārtoti aktivizējiet datu koplietošanu tiešsaistes pakalpojumiem un lejupielādētajām lietotnēm.
PIEZĪME
Konfidencialitātes un datu kopīgošanas
iestatījumi ir unikāli katram vadītāja profilam.
Saistītā informācija
•
556
Datu kopīgošanas aktivizēšana un deaktivizēšana (556 lpp.)
2. Nospiediet Sistēma
un dati.
Konfidencialitāte
3. Atlasiet datu kopīgošanas aktivizāciju vai
deaktivizāciju atsevišķiem pakalpojumiem
un visām lietotnēm.
Ja kādam tiešsaistes pakalpojumam vai lejupielādētajām lietotnēm nav aktivizēta datu
kopīgošana, to var izdarīt, kad tās tiek startētas centrālajā displejā. Ja šī ir pakalpojuma
pirmā startēšanas reize vai tas tiek startēts,
piemēram, pēc rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas vai noteiktiem programmatūras atjauninājumiem, ir jāapstiprina Volvo tiešsaistes
pakalpojumu noteikumi un nosacījumi. Ņemiet
vērā, ka tādā gadījumā datu kopīgošana tiks
aktivizēta arī citiem pakalpojumiem vai lietotnēm, kurām datu kopīgošana jau ir apstiprināta.
PIEZĪME
Pēc Volvo autoservisa apmeklējuma var
būt atkārtoti jāaktivizē datu kopīgošana, lai
atkal darbotos tiešsaistes pakalpojumi un
lietotnes.
Saistītā informācija
•
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un datu
kopīgošana (555 lpp.)
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Datu kopīgošana pakalpojumiem
Ja neesat aktivizējis datu kopīgošanu kādam
tiešsaistes pakalpojumam vai lejupielādētajām lietotnēm, varat to izdarīt pēc pakalpojuma startēšanas centrālajā displejā. Ja šī ir
pakalpojuma pirmā startēšanas reize vai tas
tiek startēts, piemēram, pēc rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas vai noteiktiem programmatūras atjauninājumiem, var būt jāapstiprina
Volvo tiešsaistes pakalpojumu noteikumi un
nosacījumi.
Datu kopīgošanas aktivizēšana,
startējot pakalpojumu
1.
Atlasiet aktivizējamo funkciju vai pakalpojumu.
> Ja šī ir pakalpojuma pirmā lietošanas
reize vai tas tiek lietots, piemēram, pēc
rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas vai
noteiktiem programmatūras atjauninājumiem, vispirms ir jāapstiprina Volvo
tiešsaistes pakalpojumu noteikumi un
nosacījumi.
2. Atlasiet, vai vēlaties apstiprināt datu kopīgošanu pakalpojumam vai atcelt.
Ja izvēlēsieties apstiprināt, tiks aktivizēta datu
kopīgošana un jūs varēsiet sākt lietot pakalpojumu.
Datu kopīgošanas aktivizēšana,
startējot lietotni
Lai apstiprinātu datu kopīgošanu lietotnei,
kurai šī funkcija ir nepieciešama, startējiet lietotni un uznirstošajā logā pieskarieties Atļaut.
}}
557
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Datu kopīgošanu pakalpojumiem un lietotnēm
varat deaktivizēt iestatījumu izvēlnē sadaļā
Sistēma Konfidencialitāte un dati Datu
kopīgošana.
Krātuves vieta cietajā diskā
Varat skatīt, cik daudz brīvas vietas ir automašīnas cietajā diskā.
Varat skatīt automašīnas cietā diska krātuves
informāciju, tostarp kopējo ietilpību, pieejamo
ietilpību un vietas daudzumu, ko izmanto
instalētās lietotnes. Šī informācija ir pieejama
sadaļā Iestatījumi Sistēma Sistēmas
informācija Krātuve.
Saistītā informācija
•
558
Aplikācijas (514 lpp.)
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Audio un multivides licenču līgums
Dirac Unison®
Licence ir vienošanās par tiesībām veikt
noteiktu darbību vai tiesībām izmantot kāda
cita pilnvaras atbilstoši vienošanās noteikumiem un nosacījumiem. Turpmāk ir redzamas
Volvo vienošanās ar ražotājiem/izstrādātājiem. Vairums no tām ir angļu valodā.
Šajā DivX Certified® ierīcē var atskaņot DivX®
Home Theater video failus, kuru izšķirtspēja ir
līdz 576p (tostarp .avi, .divx). Lejupielādējiet
bezmaksas programmatūru vietnē
www.divx.com, lai izveidotu, atskaņotu un
straumētu digitālu video.
Bowers & Wilkins
Bowers & Wilkins un B&W ir uzņēmuma
B&W Group Ltd preču zīmes. Nautilus ir uzņēmuma B&W Group Ltd preču zīme. Kevlar ir
uzņēmuma DuPont reģistrēta preču zīme.
DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir
DivX, LLC preču zīmes un tiek lietoti saskaņā
ar licenci.
Dirac Unison optimizē skaļruņu frekvences, to
darbību laikā un telpā, lai iegūtu labāko iespējamo zemfrekvenču skanējumu un dzidrību.
Tas sniedz iespēju precīzi atveidot konkrētu
skaņdarba izpildes telpu akustiskās raksturiezīmes. Izmantojot komplicētus algoritmus,
Dirac Unison digitāli vada visus skaļruņus,
pamatojoties uz precīziem skaņas mērījumiem. Tāpat kā orķestra diriģents, tas garantē,
ka skaļruņi darbojas pilnīgi vienoti.
DivX®
PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA: šī
DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē, lai varētu
atskaņot iegādātās DivX video pēc pieprasījuma (VOD) filmas. Lai saņemtu reģistrācijas
kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē atrodiet
sadaļu DivX VOD. Lai saņemtu plašāku informāciju un pabeigtu reģistrāciju, dodieties uz
vod.divx.com.
Patentu numuri
Aizsargāts ar vienu vai vairākiem šādiem ASV
patentiem. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052
}}
559
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
Gracenote®
Daļa satura ir aizsargāta ar © Gracenote vai tā
piegādātāju autortiesībām.
Gracenote, Gracenote logo un logotips
"Powered by Gracenote" un Gracenote
MusicID ir vai nu reģistrētas prečzīmes vai
Gracenote, Inc. prečzīme ASV un/vai citās valstīs.
Gracenote® gala lietotāja licences līgums
Šī programma vai ierīce satur Gracenote, Inc.
of Emeryville, California, USA ("Gracenote")
izstrādātu programmatūru. Gracenote programmatūra ("Gracenote programmatūra")
aktivizē šo programmu, lai veiktu diska un/vai
faila identificēšanu un iegūtu ar mūziku saistītu
informāciju, tostarp dziesmas nosaukumu,
izpildītāja vārdu, celiņu un albuma nosaukumu
("Gracenote dati") no tiešsaistes serveriem vai
iegultām datubāzēm (kopā "Gracenote serveri") un lai veiktu citas darbības. Gracenote
datus drīkst izmantot tikai šai programmai vai
ierīcei paredzētajām gala lietotāja funkcijām.
560
Jūs piekrītat izmantot Gracenote datus, Gracenote programmatūru un Gracenote serverus
tikai savām personīgajām, nekomerciālām
vajadzībām. Jūs piekrītat nepiešķirt, nekopēt,
nenodot un nepārsūtīt šo Gracenote programmatūru un jebkādus Gracenote datus nevienai
trešajai pusei. JŪS PIEKRĪTAT NEIZMANTOT
GRACENOTE DATUS, GRACENOTE PROGRAMMATŪRU VAI GRACENOTE SERVERUS, IZŅEMOT GADĪJUMOS, KAS SKAIDRI
NOTEIKTI ŠAJĀ LĪGUMĀ.
Jūs piekrītat nosacījumam, ka šo ierobežojumu pārtraukšanas gadījumā jūsu neekskluzīvās tiesības izmantot Gracenote datus, Gracenote programmatūru un Gracenote serverus
tiks pārtrauktas. Ja jūsu licence tiek atsaukta,
jūs piekrītat beigt lietot visus Gracenote datus,
Gracenote programmatūru un Gracenote serverus. Gracenote patur ekskluzīvas tiesības uz
visiem Gracenote datiem, visām Gracenote
programmatūrām un visiem Gracenote serveriem, tostarp īpašumtiesībām. Gracenote
nekādos apstākļos nav pienākuma jums maksāt par jebkādu jūsu sniegto informāciju. Jūs
piekrītat nosacījumam, ka Gracenote, Inc. var
savā vārdā piemērot uzņēmuma tiesības pret
jums saskaņā ar šo līgumu.
saskaņā ar šo līgumu pakalpojums izmanto
unikālu identifikatoru, lai izsekotu vaicājumus
statistikas apkopošanas nolūkā. Nejauši piešķirta skaitliskā identifikatora mērķis ir iespējot
saskaņā ar šo līgumu pakalpojumu skaitīt vai-
cājumus, nezinot informāciju par to, kas jūs
esat. Papildu informācija ir pieejama Gracenote pakalpojuma Gracenote privātuma politikas tīmekļa vietnē.
Gracenote programmatūra un visa Gracenote
datos ietvertā informācija tiek jums piedāvāta,
"kāda tā ir". Gracenote neuzņemas nekādas
saistības un nenodrošina garantiju (tiešu vai
netiešu) attiecībā uz Gracenote serveros pieejamo Gracenote datu precizitāti. Gracenote
patur tiesības dzēst datus no Gracenote serveriem vai mainīt datu kategorijas jebkāda
iemesla dēļ, ko Gracenote uzskata par pietiekamu. Netiek nodrošināta garantija, ka Gracenote programmatūra vai Gracenote serveri
darbosies bez kļūmēm vai bez pārtraukuma.
Gracenote nav pienākuma jums piedāvāt jaunus, uzlabotus vai papildu datu tipus vai kategorijas, ko Gracenote var piedāvāt nākotnē, un
uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā pārtraukt savu pakalpojumu sniegšanu.
GRACENOTE ATSAKĀS NO JEBKURĀM
GARANTIJĀM (TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM),
TOSTARP, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR
NETIEŠĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ
PIEMĒROTĪBU TIRDZNIECĪBAI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, NOSAUKUMU
UN INTELEKTUĀLO ĪPAŠUMTIESĪBU
NEPĀRKĀPŠANU. GRACENOTE NEGARANTĒ REZULTĀTUS, KAS IEGŪTI, IZMANTOJOT GRACENOTE PROGRAMMATŪRU
VAI GRACENOTE SERVERI. GRACENOTE
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM IZRIETOŠIEM
BOJĀJUMIEM VAI JEBKĀDU ZUDUŠU
PEĻŅU VAI IENĀKUMIEM.
© Gracenote, Inc. 2009
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994)