Volvo | XC70 | Quick Guide | Volvo XC70 2016 Late Quick Guide

Volvo XC70 2016 Late Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
APSVEICAM JŪS AR JAUNO VOLVO!
Šajā mapē ir iekļauta visbiežāk lietojamo automašīnas funkciju atlase. Īpašnieka rokasgrāmatai un citām
rokasgrāmatām jāsatur drošības instrukcijas un visi brīdinājumi, svarīgi teksti un piezīmes.
Šie simboli nozīmē:
Pārskata attēlos ir atzīmētas dažādas daļas.
Instrukcijas soli pa solim.
Ir ļoti svarīgi izlasīt īpašnieka rokasgrāmatu.
Pēdējā lapā atrodas brīdinājumi, svarīgi teksti un piezīmes, kas jāizlasa.
Iespējas ir atzīmētas ar zvaigznīti *.
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama drukātā veidā, digitālā formā automašīnas ekrānā, tīmeklī un kā mobilā
lietotne. Mobilā aplikācija ietver pilnu īpašnieka rokasgrāmatu kā arī filmu ar instrukcijām un tai ir vairāki
meklēšanas ceļi ar tekstu un attēliem. Mobilo lietotni var lejupielādēt mobilajās ierīcēs no App Store vai
Google play.
Vairāk par savu automašīnu varat uzzināt vietnē www.volvocars.com
01 Iedarbināšana un braukšana
04 Automašīnas funkcijas
Tālvadības pults atslēga
Piedziņas sistēma Keyless*
Dzinēja iedarbināšana un izslēgšana
Stāvbremze
Stiklu tīrītāji
Riepu gaisa spiediena uzraudzība*
Klimata sistēmas vadības slēdži
Priekšējo lukturu vadības ierīce
Kombinētais instrumentu panelis
Infotainment sistēma
Tālrunis*
Internets*
Ārēja audio ierīce
Viduskonsoles taustiņi
Izvēļņu sistēmas iestatījumi
Autoservisa/pieteikšanas pakalpojums*
ECO*
02 Vadītāja atbalsts automašīnā
Start/Stop funkcija*
Gājēju aizsardzība*
05 Padomi
03 Jūsu braukšanas vide
Sēdekļa regulēšana
Stūres regulēšana
Elektriski vadāmas aizmugures durvis*
Degvielas uzpildīšana
Automobiļa kopšana
Glabāšanas nodalījumi
AUX/USB* ieejas un 12 V kontaktligzdas
Kā darbojas tālvadības pults atslēga?
01
Atslēdz durvis un aizmugures durvis, kā arī
deaktivizē signalizāciju. Šo funkciju var atiestatīt
izvēļņu sistēmā MY CAR.
Aizslēdz durvis un aizmugures durvis, kā arī aktivizē
signalizāciju.
Pietuvošanās apgaismojuma ilgums.
Nospiežot vienreiz, tiek atslēgtas aizmugures durvis,
bet, turot nospiestu ilgāk, tiek atvērtas elektriskās
aizmugures durvis*.
Informācija*.
Trauksmes funkcija.
Tālvadības pults atslēgā var saglabāt dažādus
iestatījumus, tostarp sānu spoguļu un elektriski
regulējamā vadītāja sēdekļa iestatījumus*, skatiet
īpašnieka rokasgrāmatu.
Ko rāda tālvadības pults atslēgas* indikatora
lampiņas?
01
Zaļa pastāvīga gaisma: automašīna ir aizslēgta.
Dzeltena pastāvīga gaisma: automašīna ir atslēgta.
Sarkana, pastāvīgi izgaismota lampiņa: pēc
automašīnas aizslēgšanas ir nostrādājusi
signalizācija.
Sarkana, abās indikatora lampiņās pārmaiņus
mirgojoša gaisma: signalizācija nostrādājusi mazāk
nekā pirms 5 minūtēm.
Kā darbojas aizslēgšanas sistēma Keyless*?
Tālvadības pults atslēga var palikt, piemēram, kabatā.
Aizslēgšana un signalizācijas aktivizēšana
–– Nospiediet taustiņu roktura aizmugurē.
Automašīnas atslēgšana un signalizācijas
izslēgšana
–– Satveriet durvju rokturi un atveriet durvis kā parasti
vai viegli nospiediet lielāko no aizmugures durvju
gumijas spiediena plāksnēm.
01
Kā iedarbināt un izslēgt dzinēju?
01
Iedarbināšana
Ievietojiet tālvadības pults atslēgu aizdedzes slēdzī
(neattiecas uz piedziņu Keyless*).
Nospiediet sajūga vai bremžu pedāli.
Īsi nospiediet pogu START/STOP ENGINE.
Izslēgšana
Īsi nospiediet pogu START/STOP ENGINE.
Izņemiet tālvadības pults atslēgu no aizdedzes
slēdža (neattiecas uz piedziņu Keyless*).
Kā lietot stāvbremzi?
01
Aktivizēšana
–– Nospiediet slēdzi PUSH LOCK/PULL RELEASE −
sāk mirgot simbols. Kad tas nepārtraukti izgaismojas,
stāvbremze ir aktivizēta.
Lai izslēgtu
Nospiediet bremžu pedāli.
Pavelciet slēdzi PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Automātiska izslēgšanās
–– Sāciet braukt (automašīnām ar automātisko
pārnesumkārbu drošības jostai jābūt piesprādzētai).
Kā ieslēgt vējstikla tīrītājus un lietus sensoru*? 01
Pārvietojiet sviru uz leju, lai ieslēgtu stiklu tīrītājus, un uz
augšu, lai veiktu vienu tīrošo kustību.
Lietus sensora ieslēgšana/izslēgšana.
Regulē sensora jutību vai pārtraukumu aizkavi.
Stikla tīrītājs, aizmugurējais logs - tīrīšana ar
pārtraukumiem/parastā tīrīšana.
Lai varētu pacelt tīrītāja slotiņas, tām
jāatrodas apkopes pozīcijā − skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu.
Kā kalibrēt riepu gaisa spiediena uzraudzības
01
sistēmu (TM)*?
Pēc riepu maiņas vai gaisa spiediena maiņas riepās
vienmēr jāveic kalibrēšana. Ja izgaismojas lampiņa ,
sistēma jākalibrē. Rīkojieties šādi:
Kad aizdedze ir izslēgta, piesūknējiet visas riepas,
ievērojot gaisa spiediena vērtību, kas norādīta riepu
gaisa spiediena uzlīmē uz vadītāja puses durvju
statņa.
Iedarbiniet automašīnu. Avota MY CAR parastajā
skatā nospiediet OK/MENU.
Atlasiet Tyre pressure > Calibrate tyre pressure
un nospiediet OK/MENU.
Atkārtota kalibrēšana tiek veikta braukšanas laikā.
Kā lietot funkciju Start/Stop*?
02
Manuālā pārnesumkārba
Izslēdziet dzinēju: nospiediet sajūgu, ieslēdziet
pārnesumu pārslēgsviru neitrālā pozīcijā un atlaidiet
sajūga pedāli.
Iedarbiniet dzinēju: nospiediet sajūga pedāli.
Automātiskā pārnesumkārba
Izslēdziet dzinēju: apturiet automašīnu, nospiežot
bremžu pedāli, un pēc tam uzturiet bremžu spiedienu.
Iedarbiniet dzinēju: atlaidiet bremžu pedāli.
Izgaismota lampiņa taustiņā norāda, ka funkcija ir aktīva.
Kā darbojas gājēju aizsardzība*?
Automašīna ir aprīkota ar sadursmes brīdinājuma
sistēmu ar automātisko bremzēšanu un velosipēdistu
un gājēju aizsardzību, kas var brīdināt, bremzēt
un/vai apturēt automašīnu, ja priekšā atrodas
transportlīdzeklis, velosipēdists vai gājējs.
Šī funkcija ir tikai palīgsistēma, un tā nedarbojas visās
situācijās, piemēram, tā neuztver velosipēdistus no
sāniem un gājējus, kuru augums ir mazāks par 80 cm
vai kuri ir daļēji aizsegti.
Ir svarīgi izprast šo funkciju − skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu.
02
Kā regulēt sēdekli?
03
Pacelt/nolaist sēdekļa sēdvirsmas priekšējo malu.
Pacelt/nolaist sēdekli.
Pārvietot sēdekli uz priekšu/atpakaļ.
Sasveriet sēdekļa atzveltni.
Gurnu atbalsta* regulēšana.
Elektriski regulējamā sēdekļa iestatījumu
saglabāšana*.
Elektriski regulējamā sēdekļa atmiņas taustiņi*.
Saglabājiet iestatījumu:
Turiet atmiņas pogu nospiestu, lai saglabātu
iestatījumus. Turiet pogas nospiestas, līdz atskan signāls
un kombinētajā instrumentu panelī tiek parādīts teksts.
Tiks saglabātas sēdekļa un sānu spoguļu pozīcijas.
Gurnu atbalsta pozīcija netiek saglabāta.
Sānu spoguļu pozīcijas un elektriski vadāmo
sēdekļu (bet ne gurnu atbalsta) atmiņas
iestatījumus var saglabāt arī tālvadības pults
atslēgā* − skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.
Kā regulēt stūri?
03
Atbrīvojiet stūres bloķēšanas mehānismu.
Noregulējiet stūri uz priekšu/atpakaļ un uz augšu/uz
leju.
Nofiksējiet stūri.
Kā atvērt un aizvērt elektriski vadāmās
aizmugures durvis*?
03
Atvēršana
–– Viegli nospiediet gumijas plāksni, kas atrodas zem
ārpuses roktura. Tā vietā varat turēt nospiestu
apgaismojuma paneļa taustiņu vai tālvadības pults
taustiņu, līdz aizmugures durvis sāk atvērties.
Aizvēršana
–– Nospiediet pogu, un aizmugures durvis aizvērsies
automātiski.
Aizmugures durvis var atvērt/aizvērt arī manuāli.
Kā regulēt temperatūru?
04
Noregulējiet temperatūru atsevišķi pasažieru salona
kreisās/labās puses zonā. Ekrānā ir redzama
atlasītā temperatūra.
Nospiediet AUTO, lai automātiski regulētu gaisa
plūsmas sadalījumu un citas funkcijas. Ekrānā ir
redzams AUTO CLIMATE.
Padoms: optimālam klimata komfortam ieteicams lietot
režīmu AUTO. Regulējot ventilatora ātrumu un gaisa
sadalījumu, tiek deaktivizēts režīms AUTO.
Kā atkausēt vējstiklu?
04
Nospiediet, lai aktivizētu vējstikla elektrisko apsildi* ekrānā izgaismojas simbols (1).
Nospiežot vēlreiz, tiek aktivizēta arī maksimāla gaisa
plūsma uz vējstiklu un sānu logiem – izgaismojas
simbols (1) un (2).
Nospiežot vēlreiz, tiek izslēgtas abas funkcijas - nav
izgaismots neviens simbols.
Bez elektriskās apsildes: nospiediet, lai aktivizētu/
deaktivizētu gaisa plūsmu.
Kā darbojas priekšējo lukturu vadības
automātiskais režīms?
04
Režīms AUTO piedāvā šādas opcijas:
• Automašīna automātiski pārslēdzas starp dienas
gaitas lukturiem un tuvajām gaismām.
• Tālās gaismas var aktivizēt, kad ir ieslēgtas tuvās
gaismas.
• Var izmantot aktīvās tālās gaismas (AHB)*, kas
automātiski aptumšo un aktivizē tālās gaismas.
• Ir aktivizēta tuneļa uztveršanas funkcija*.
Kā vadīt vadītāja infocentru?
04
Nospiežot OK, var atvērt vadītāja infocentra
izvēlnes, aktivizēt atlasīto opciju un nodzēst
paziņojumus.
Ar īkšķratu var ritināt starp vadītāja infocentra opcijām.
Nospiežot RESET, tiek atiestatīti atlasītā vadītāja
infocentra soļa dati un tiek atvērts iepriekšējais
izvēlnes struktūras skats.
Kā atiestatīt brauciena odometru?
Pagrieziet kreisās puses svirslēdža īkšķratu, lai
parādītu brauciena odometruT1 vai T2.
Turiet nospiestu taustiņu RESET, lai atiestatītu
redzamo brauciena odometru.
04
Kā ieslēgt un izslēgt sistēmu Infotainment?
04
Īsi nospiežot, tiek aktivizēta sistēma.
Turot nospiestu (līdz ekrāns izslēdzas), tā tiek
deaktivizēta.
Lai izslēgtu skaņu, īsi nospiediet. Nospiežot vēlreiz, tā
tiek atkal ieslēgta.
Ņemiet vērā, ka visa Sensus sistēma (tostarp navigācija*
un tālruņa funkcijas*) tiek ieslēgta/izslēgta vienlaicīgi.
Kā pārvietoties Infotainment sistēmā?
04
Nospiediet RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL*
vai *, lai atlasītu galveno avotu. Šajā vietā tiek
parādīts pēdējā aktīvā avota parastais skats.
Nospiediet OK/MENU vai stūres īkšķratu*, lai
piekļūtu atlasītā avota galvenajai izvēlnei.
Pagrieziet TUNE vai īkšķratu, lai pārvietotos pa
izvēlnēm.
Nospiediet OK/MENU vai īkšķratu, lai izvēlnēs
veiktu atlasi.
Īsi nospiediet EXIT, lai dotos atpakaļ izvēļņu
sistēmā, atceltu funkciju vai izdzēstu ievadītās
rakstzīmes.
Turiet nospiestu taustiņu EXIT, lai dotos atpakaļ
uz parasto skatu vai no parastā skata dotos uz
galvenā avota skatu.
Padomi:
Lai no parastā skata dotos uz saīšņu izvēlni, vienreiz
nospiediet galvenā avota taustiņu. Lai atgrieztos
parastajā skatā, nospiediet taustiņu vēlreiz.
Plašāku informāciju par sistēmas darbināšanu
skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
Kā pievienot ar Bluetooth® savietojamu tālruni*? 04
Tālruņa avota parastajā skatā nospiediet OK/MENU.
Atlasiet Make car discoverable un apstipriniet,
nospiežot OK/MENU.
Aktivizējiet Bluetooth® mobilajā tālrunī. Atrodiet tālruni un izveidojiet tam savienojumu ar
automašīnu.
Ievērojiet mobilajā tālrunī un ekrānā redzamās
instrukcijas.
Tagad tālrunis ir pievienots, un to var vadīt no
automašīnas.
Ja tālruni neizdodas reģistrēt, skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu.
Kā izveidot savienojumu ar internetu*?
04
Pievienojiet mobilo tālruni, izmantojot Bluetooth®,
vai tālrunī aktivizējiet Wi-Fi savienojuma piesaisti. Lai
pievienotu automašīnas modemu, ievietojiet cimdu
nodalījuma lasītājā SIM karti.
Avota MY CAR parastajā skatā nospiediet OK/
MENU un atlasiet Settings > Internet settings >
Connect through. Atlasiet savienojuma opciju.
Wi-Fi: izveidojiet savienojumu ar tīklu un ievadiet tā
paroli. Automašīnas modems: ievadiet SIM kartes
PIN kodu.
Plašāku informāciju par savienojumu skatiet
īpašnieka rokasgrāmatā.
Kādus pakalpojumus saņemšu kopā ar Volvo
ID*?
04
Volvo ID ir jūsu personīgais ID, kas reģistrēts
automašīnai un kas var sniegt piekļuvi dažādiem pakalpojumiem, piemēram, My Volvo tīmeklim, kā arī iespēju
nosūtīt adresi no internetā esoša kartes pakalpojuma
tieši uz automašīnu.
Reģistrējiet vai pārvaldiet savu Volvo ID šādi:
Nospiediet taustiņu Connect .
Atlasiet Apps > Settings un ievērojiet ekrānā
redzamās instrukcijas.
Plašāku informāciju par Volvo ID skatiet īpašnieka
rokasgrāmatā.
Kā lietot aplikācijas, kad automašīnā ir
izveidots interneta pieslēgums*?
04
Kad automašīnā ir izveidots interneta pieslēgums, var
lietot mūzikas pakalpojumu aplikācijas, klausīties tīmekļa
radio, kā arī izmantot navigācijas pakalpojumus un
vienkāršus tīmekļa pārlūkus.
Nospiediet taustiņu Connect .
Atlasiet Apps un nospiediet OK/MENU, lai parādītu
pieejamās lietotnes.
Atlasiet lietotni un apstipriniet, nospiežot OK/MENU.
Lai lietotu dažas aplikācijas, jāpiesakās, izmantojot
atsevišķu kontu, kas nav aplikācijas/pakalpojuma
piegādātāja konta. Vēlreiz izmantojiet esošo kontu vai
reģistrējieties. Ievērojiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Kā veikt zvanu*?
04
Tālruņa avota parastajā skatā ievadiet vajadzīgo
numuru vai pagrieziet stūres īkšķratu uz leju, lai
piekļūtu tālruņu katalogam, vai uz augšu, lai piekļūtu
zvanu reģistram.
Nospiediet īkšķratu, lai sastādītu numuru.
Zvanu var pārtraukt, nospiežot EXIT.
Informāciju par vēl citiem veidiem, kā veikt tālruņa
zvanu, skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
Kā atbildēt uz tālruņa zvanu*?
–– Nospiediet īkšķratu, lai pieņemtu ienākošos zvanus.
Zvanu var noraidīt/pārtraukt, nospiežot EXIT.
Informāciju par vēl citiem veidiem, kā atbildēt uz
tālruņa zvanu, skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
04
Kā pievienot ārēju audio ierīci?
04
Pievienojiet ārējo ierīci, izmantojot viduskonsoles
glabāšanas nodalījuma AUX vai USB* ieeju.
Multivides avota parastajā skatā nospiediet viduskonsoles taustiņu MEDIA.
Pagrieziet TUNE līdz vajadzīgajam audio avotam un
nospiediet OK/MENU.
Informāciju par citiem ārējas ierīces savienojumiem
skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
Kā iestatīt GPS* galamērķi?
04
Nospiediet NAV, lai palaistu navigācijas sistēmu* −
tiek parādīta karte.
Vēlreiz nospiediet NAV un atlasiet Set address,
nospiežot OK/MENU.
Ievadiet meklēšanas kritēriju(-us), izmantojot
ritentiņu vai viduskonsoles ciparu tastatūru.
Pēc tam atlasiet Set single destination vai Add as
waypoint un nospiediet OK/MENU.
Plašāku informāciju par navigācijas sistēmas* atšķirībām
dažādos tirgos skatiet atsevišķā pielikumā.
Kādus iestatījumus var veikt izvēļņu sistēmā? 04
Izvēļņu sistēma MY CAR ietver vairākas automašīnas
funkcijas, piemēram, pulksteņa, sānu spoguļu un
slēdzeņu iestatījumus.
Informāciju par to, kurus taustiņus izmantot, skatiet sadaļā
"Kā pārvietoties pa sistēmu Infotainment?" iepriekš.
Kā regulēt pulksteni?
04
Avota MY CAR parastajā skatā nospiediet OK/MENU.
Atlasiet Settings > System options > Time
settings.
Pagrieziet TUNE līdz Auto time un nospiediet OK/
MENU, lai aktivizētu automātisku laika iestatīšanu.
Lai automašīnā iestatītu pareizu laiku, atlasiet pašreizējo
atrašanās vietu.
Kā piezvanīt uz autoservisu vai pieteikt
apkopi*?
04
–– Avota MY CAR parastajā skatā nospiediet OK/
MENU un atlasiet Service and repair.
Zem Service and repair ir sniegta informācija par jūsu
izvēlēto autoservisu, kuru reģistrējāt tīmekļa portālā
My Volvo. Zem Dealer information ir opcija, kas ļauj
zvanīt un sūtīt apmeklējuma pieteikumu autoservisam
(pieejams arī, izmantojot My Volvo). Varat arī atjaunināt
autoservisa informāciju un iestatīt autoservisu kā
galamērķi.
Attiecas tikai uz dažiem tirgiem.
Ko dara funkcija ECO*?
04
Nospiežot ECO, tiek aktivizēta optimāla degvielas
ekonomijas braukšanas programma, kas cita starpā
ietver šādas izmaiņas:
• Start/Stop − dzinējs var automātiski izslēgties, pirms
automašīna ir pilnībā apstājusies.
• Eco Coast − bremzēšana ar dzinēju tiek pārtraukta,
un automašīna ripo.
• Noteiktu klimata funkciju deaktivizēšana vai
samazināšana.
Kā uzpildīt degvielu?
05
–– Nospiediet apgaismojuma panelī esošo taustiņu, lai
atvērtu degvielas tvertnes aizvirtni. Atlaižot taustiņu,
aizvirtnis tiek atvērts.
Kombinētā instrumentu paneļa simbola bultiņa norāda,
kurā automašīnas pusē atrodas degvielas tvertnes vāciņš.
Kā mazgāt automašīnu?
05
Mazgāšana ar rokām ir saudzīgāka krāsojumam nekā
automātiskajās auto mazgātavās. Kad krāsojums
ir jauns, tas ir daudz jutīgāks. Tādēļ pirmajos dažos
mēnešos pēc jaunā automobiļa iegādes ieteicams to
mazgāt ar rokām.
Izmantojiet tīru ūdeni un mazgāšanas sūkli. Atcerieties,
ka netīrumi un smilts var saskrāpēt krāsojumu.
Kā tīrīt ādas polsterējumu*?
Lai āda saglabātu savu izskatu, tai ir nepieciešama
regulāra kopšana. Tādēļ ādas polsterējums jāapstrādā
ar Volvo Leather Care komplektu 1-4 reizes gadā.
Volvo Leather Care komplektu var iegādāties pie Volvo
izplatītāja.
05
Kur atrodas glabāšanas nodalījumi?
05
Šeit ir redzami daži no automašīnas glabāšanas
nodalījumiem.
Īpašnieka rokasgrāmatā ir norādītas vēl citu
glabāšanas nodalījumu atrašanās vietas.
Kur atrodas AUX/ESB* un 12 V
kontaktligzdas?
Lai darbotos salona 12 V kontaktligzdas, tālvadības
pults atslēgai jāatrodas pozīcijā I. Bagāžas nodalījuma
12 V kontaktligzda* darbojas vienmēr.
05
Kā darbojas aizslēgšanas sistēma Keyless*?
Elektromagnētiskie lauki un skrīnings var traucēt Keyless funkcijas darbību. Nenovietojiet/neglabājiet tālvadības pults atslēgu blakus
mobilajam tālrunim vai metāla priekšmetiem.
Kā iedarbināt un izslēgt dzinēju?
Pēc aukstās iedarbināšanas tukšgaitas apgriezieni ir augsti neatkarīgi no ārējās temperatūras. Tā ir daļa no Volvo efektīvās emisijas
sistēmas. Aukstās iedarbināšanas laikā dažu dīzeļdzinēju iedarbināšana notiek ar aizkavi, jo tiek veikta priekšsildīšana.
Kā darbojas gājēju aizsardzība*?
Šī funkcija nevar uztvert visus gājējus jebkurā situācijā, un tā neuztver, piemēram, daļēji aizsegtus gājējus, cilvēkus brīvi krītošā
apģērbā vai gājējus, kuri ir īsāki par 80 cm. Šī funkcija nevar uztvert visus velosipēdistus jebkurā situācijā, un tā neuztver, piemēram,
daļēji aizsegtus velosipēdistus, velosipēdistus brīvi krītošā apģērbā vai velosipēdistus, kas tuvojas no sāniem. Vadītājs vienmēr ir
atbildīgs par to, lai transportlīdzeklis tiktu vadīts pareizi, ievērojot ātrumam atbilstošu drošības distanci.
Kā regulēt sēdekli?
Pirms sākt braukšanu, noregulējiet vadītāja sēdekļa pozīciju pareizi — nekādā gadījumā nedariet to braukšanas laikā. Pārliecinieties,
ka sēdekļa pozīcija ir nofiksēta, lai novērstu traumu gūšanu straujas bremzēšanas vai negadījuma laikā.
Kā regulēt stūri?
Pirms sākt braukšanu (pēc sēdekļa regulēšanas), noregulējiet stūri — nekādā gadījumā nedariet to braukšanas laikā.
Kā atvērt un aizvērt elektriski vadāmās aizmugures durvis*?
Atvēršanas/aizvēršanas laikā atcerieties par iespiešanas risku. Pirms sākt atvēršanu/aizvēršanu, pārliecinieties, ka neviens neatrodas aizmugures durvju tuvumā, jo iespiešanas traumām var būt smagas sekas. Darbinot aizmugures durvis, vienmēr ievērojiet
piesardzību. Neizmantojiet aizmugures durvju elektrisko vadību vietā ar zemu jumtu. Ja sistēma ilgstoši darbojusies bez pārtraukuma,
tā tiek izslēgta, lai novērstu pārslodzi. To var atkal izmantot pēc aptuveni 2 minūtēm.
Kā izveidot savienojumu ar internetu*?
Interneta izmantošana ir saistīta ar datu pārraidi (datu plūsmu), par ko jāmaksā tīkla operatoram. Informāciju par datu plūsmas
izmaksām vaicājiet sava tīkla operatoram. Pievienojiet, izmantojot automašīnas modemu: lai PIN kods nebūtu jāievada ikreiz, kad tiek
iedarbināta automašīna, bloķēšanu ar PIN kodu var deaktivizēt zem opcijas Car modem noņemot atzīmi funkcijai Lock SIM card.
Kur atrodas AUX/ESB* un 12 V kontaktligzdas?
Maks. jaudas noņemšanas vērtība ir 10 A (120 W), ja vienlaikus tiek izmantota viena tuneļa konsoles 12 V kontaktligzda. Ja vienlaikus
tiek izmantotas abas tuneļa konsoles kontaktligzdas, tad šis skaitlis katrai kontaktligzdai ir 7,5 A (90 W). 12 V kontaktligzdai, kas
atrodas bagāžas nodalījumā, maks. jaudas noņemšanas vērtība ir 10 A (120 W).
Uzziniet vēl vairāk par savu automašīnu vietnē www.volvocars.com.
TP 19157 (Latvian) AT 1517, MY16. Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Kā tīrīt ādas polsterējumu*?
Daži krāsaini apģērba gabali (piemēram, džinsu un zamša apģērbs) var nokrāsot polsterējumu. Nekādā gadījumā nelietojiet spēcīgus
šķīdinātājus - tie var sabojāt polsterējumu.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising