Volvo XC90 2020 Early Īpašnieka rokasgrāmata

Volvo XC90 2020 Early Īpašnieka rokasgrāmata
XC90
ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀM ATA
VÄLKOMMEN!
Mēs ceram, ka braukšana ar Volvo sagādās Jums prieku daudzus
gadus. Automašīna ir izstrādāta Jūsu un Jūsu pasažieru drošībai un
komfortam. Uzņēmums Volvo cenšas panākt, lai tā automašīnas
būtu no drošākajām pasaulē. Jūsu Volvo ir izstrādāta tā, lai atbilstu
visām esošajām drošības un vides aizsardzības prasībām.
Lai jūsu Volvo jums sagādātu vēl vairāk prieka, iesakām izlasīt šajā
īpašnieka rokasgrāmatā sniegtos norādījumus un apkopes informā-
ciju. Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama arī kā mobilo ierīču lietotne
(Volvo Manual) un Volvo Cars atbalsta vietnē
(support.volvocars.com).
Mēs aicinām ikvienu vienmēr piesprādzēties ar drošības jostu gan
šajā automašīnā, gan citās. Lūdzu, nebrauciet, ja atrodaties alkohola
vai medikamentu ietekmē — vai ja jūsu spējas vadīt automašīnu ir kā
citādi ierobežotas.
SATURA RĀDĪTĀJS
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
DROŠĪBA
18
Volvo ID
28
Drošība
44
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā
displejā
19
Volvo ID izveide un reģistrēšana
28
Drošība grūtniecības laikā
45
Navigācija īpašnieka rokasgrāmatā centrālajā displejā
20
Drive-E — tīrāks braukšanas baudījums
30
Whiplash Protection System
45
22
33
47
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo
sakaru ierīcēs
IntelliSafe — vadītāja atbalsts un
drošība
Drošības jostas
47
Volvo Cars atbalsta vietne
23
Sensus — tiešsaistes savienojums
un izklaide
34
Drošības jostu piesprādzēšana un
atsprādzēšana
Drošības jostu spriegotājs
49
23
Programmatūras atjauninājumi
50
25
Datu ierakstīšana
37
Elektriskā drošības jostu spriegotāja atiestatīšana
Pakalpojumu sniegšanas noteikumi un nosacījumi
38
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas atgādinājums
51
Klientu konfidencialitātes politika
38
Svarīga informācija par piederumiem un papildaprīkojumu
39
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana
Īpašnieka rokasgrāmata un vide
2
JŪSU VOLVO
Īpašnieka informācija
37
Papildpiederumu uzstādīšana
39
Aprīkojuma pievienošana automašīnas diagnostikas ligzdai
40
Drošības spilveni
52
Vadītāja drošības spilveni
53
Pasažiera drošības gaisa spilvens
54
Pasažiera drošības gaisa spilvena
aktivizēšana un deaktivizēšana*
55
Sānu drošības gaisa spilveni
57
58
Automašīnas identifikācijas
numura skatīšana
41
Sānu drošības aizkari
Safety mode
59
Vadītāja uzmanības novēršana
41
Automašīnas iedarbināšana un
pārvietošana pēc drošības režīma
ieslēgšanas
59
Bērnu drošība
60
Bērnu sēdekļi
61
Augšējie stiprinājuma punkti
bērnu sēdekļiem
62
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Apakšējie stiprinājuma punkti
bērnu sēdekļiem
63
Instrumenti un vadības slēdži
automašīnā ar stūri kreisajā pusē
92
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti
bērnu sēdeklīšiem
63
Instrumenti un vadības slēdži
automašīnā ar stūri labajā pusē
93
Bērnu sēdeklīša izvietošana
64
Vadītāja displejs
Bērnu drošības stiprinājumi
65
Vadītāja displeja iestatījumi
100
Tabula, kurā norādītas bērnu
sēdekļu piestiprināšanas vietas,
izmantojot automašīnas drošības
jostas
68
Degvielas daudzuma rādītājs
101
Borta dators
101
Brauciena datu attēlošana vadītāja
displejā
103
Brauciena odometra atiestatīšana
104
Brauciena statistikas attēlošana
vidējā displejā
104
96
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās
vietu tabula
75
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās
vietu tabula
78
Iebūvētais bērnu sēdeklītis*
88
Brauciena statistikas iestatījumi
105
Sēdekļa sēdvirsmas atlocīšana
iebūvētajā bērnu sēdeklītī*
89
Datums un laiks
106
Sēdekļa sēdvirsmas salocīšana
iebūvētajā bērnu sēdeklītī*
89
Āra temperatūras mērierīce
Centrālā displeja pārskats
123
Centrālā displeja pārvaldība
126
Centrālā displeja aktivizēšana un
deaktivizēšana
129
Pārvietošanās pa vidējā displeja
skatiem
129
Apakšskatu pārvaldība centrālajā
displejā
133
Funkciju skats centrālajā displejā
136
Lietotņu un pogu pārvietošana
centrālajā displejā
138
Vidējā displeja statusa joslas simboli
138
Tastatūra centrālajā displejā
140
Tastatūras valodas maiņa centrālajā displejā
143
106
Rakstzīmju, burtu un vārdu
manuāla ievadīšana centrālajā displejā
143
Indikatora simboli vadītāja displejā
107
Centrālā displeja izskata mainīšana
Brīdinājuma simboli vadītāja displejā
145
109
145
Vadītāja displeja licences līgums
111
Sistēmas skaņas izslēgšana un
skaļuma mainīšana centrālajā displejā
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā
117
Sistēmas mērvienību maiņa
146
Rīcība ar lietojumprogrammu
izvēlni vadītāja displejā
118
Sistēmas valodas maiņa
146
Paziņojumi vadītāja displejā
146
119
Citi iestatījumi centrālā displeja
augšējā skatā
Ziņojumu pārvaldība vadītāja displejā
120
121
Kontekstuālas iestatīšanas atvēršana centrālajā displejā
147
Rīcība ar vadītāja displejā saglabātu ziņojumu
Lietotāja datu atiestatīšana īpašnieka maiņas gadījumā
148
3
APGAISMOJUMS
4
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
148
Gaismu slēdži
166
Logi, stikli un spoguļi
184
Centrālā displeja iestatījumu tabula
149
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā displejā
167
Logu un saulessargu aizsardzība
pret iespiešanu
184
Vadītāju profili
150
Priekšējo lukturu līmeņa regulēšana
168
185
Vadītāja profila atlasīšana
151
Gabarītlukturi
169
Aizsardzības pret iespiešanu
atiestatīšanas darbības
Vadītāja profila pārdēvēšana
151
Dienas gaismas lukturi
170
Vadītāja profila aizsardzība
Elektriskie logu pacēlāji
185
Elektrisko logu pacēlāju darbināšana
186
Saulessargu lietošana*
187
Atpakaļskata spoguļi
188
188
152
Tuvās gaismas
170
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana vadītāja profilam
152
Tālo gaismu lietošana
171
Vadītāju profilu iestatījumu atiestatīšana
153
Aktīvās tālās gaismas
172
Pagrieziena rādītāju izmantošana
173
Atpakaļskata spoguļa aptumšošanas pielāgošana
Ziņojums centrālajā displejā
154
Aktīvie pagrieziena lukturi*
174
Sānu spoguļu sasvēršana
Priekšējie miglas lukturi/līkumu
izgaismošanas gaismas*
189
174
Panorāmas jumts*
191
Ziņojumu pārvaldība centrālajā
displejā
154
Rīcība ar centrālajā displejā saglabātu ziņojumu
155
Aizmugurējais miglas lukturis
175
Bremžu signāls
176
Augšējais displejs*
156
Avārijas bremžu signāli
176
Vējstikla displeja aktivizēšana un
deaktivizēšana*
157
Avārijas gaismas signalizācija
Vējstikla displeja iestatījumi*
158
Balss atpazīšana
Panorāmas jumta atvēršana*
192
Panorāmas jumta* saulessarga
automātiska aizvēršana.
194
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums
195
177
Mājās nokļūšanas apgaismojuma
lietošana
177
Vējstikla tīrītāju lietošana
196
159
Lietus sensora lietošana
Approach light duration
197
178
Balss atpazīšanas lietošana
160
Salona apgaismojums
Lietus sensora atmiņas funkcijas
lietošana
198
178
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu
162
Salona apgaismojuma pielāgošana
180
162
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana
198
Radio un multivides vadība ar balsi
Balss atpazīšanas iestatījumi
163
Aizmugurējā loga tīrītāja un skalotāja lietošana
199
Aizmugurējā loga automātiska tīrīšana, braucot atpakaļgaitā
200
SĒDEKĻI UN STŪRE
KLIMATA KONTROLE
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
204
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
205
Elektriski vadāmā priekšējā
sēdekļa regulēšana*
205
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla
displeja pozīcijas saglabāšana*
206
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu
un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
207
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi* 208
Iekāpšana trešajā sēdekļu rindā un
izkāpšana no tās*
221
Trešās sēdekļu rindas atzveltņu
nolaišana*
222
Vadības taustiņi uz stūres un skaņas signāls
223
Stūres bloķētājs
223
Stūres regulēšana
224
Klimata kontrole
226
Klimata zonas
226
Klimata kontrole — sensori
227
Noteiktā temperatūra
227
Klimata kontroles vadība ar balss
atpazīšanu
228
Gaisa kvalitāte
229
Clean Zone*
229
Clean Zone Interior Package*
230
Masāžas iestatījumu regulēšana*
priekšējam sēdeklim
209
Interior Air Quality System*
230
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas
garuma regulēšana*
210
Gaisa kvalitātes sensora aktivizēšana un deaktivizēšana*
231
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta
regulēšana*
211
Pasažieru salona gaisa filtrs
231
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta
regulēšana*
Gaisa plūsmas sadalījums
231
212
Gaisa plūsmas sadalījuma mainīšana
232
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī*
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/
aizvēršana un pagriešana
233
214
Gaisa sadales opciju tabula
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu
nolaišana
234
215
Klimata kontroles vadības ierīces
237
Otrās sēdekļu rindas galvas balstu
regulēšana
217
Priekšējā sēdekļa apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana*
239
Otrās sēdekļu rindas sēdvietas
regulēšana gareniski*
218
Priekšējā sēdekļa apsildes automātiskās ieslēgšanās aktivizēšana
un deaktivizēšana*
240
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu slīpuma regulēšana
220
Aizmugurējā sēdekļa apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana*
240
5
6
Priekšējā sēdekļa ventilācijas aktivizēšana un deaktivizēšana*
242
Priekšējo sēdekļu temperatūras
regulēšana
250
Stūres apsildes* aktivizēšana un
deaktivizēšana
242
Aizmugurējo sēdekļu temperatūras regulēšana*
251
Stūres apsildes automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana un deaktivizēšana*
243
Temperatūras sinhronizēšana
252
253
Automātiskas klimata kontroles
aktivizēšana
243
Gaisa kondicionētāja aktivizēšana
un deaktivizēšana
253
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana
un deaktivizēšana
244
Klimata kontroles aktivizēšana un
deaktivizēšana trešajai sēdekļu rindai*
254
Gaisa recirkulācijas laika iestatījuma aktivizēšana un deaktivizēšana
244
Automātiskas klimata kontroles
ieslēgšanas aktivizēšana un deaktivizēšana trešajai sēdekļu rindai*
Maks. atkausētāja aktivizēšana un
deaktivizēšana
245
Klimats stāvēšanas laikā*
254
Sagatavošana*
255
255
Vējstikla apsildes* aktivizēšana un
deaktivizēšana
246
Sagatavošanas ieslēgšana un
izslēgšana*
Vējstikla apsildes automātiskas
ieslēgšanas aktivizēšana un deaktivizēšana*
247
Sagatavošanas laika iestatīšana*
256
Sagatavošanas laika iestatījuma
pievienošana un rediģēšana*
256
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana
247
Sagatavošanas laika iestatījuma
aktivizēšana un deaktivizēšana*
258
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes automātiskas ieslēgšanas aktivizēšana un deaktivizēšana
248
Sagatavošanas laika iestatījuma
noņemšana*
258
Klimata komforts stāvēšanas laikā*
259
Priekšējo sēdekļu ventilatora
līmeņa regulēšana
248
Klimata komforta ieslēgšana un
izslēgšana, novietojot automašīnu*
259
Aizmugurējo sēdekļu ventilatora
līmeņa regulēšana*
249
Stāvēšanas klimata kontroles*
simboli un paziņojumi
261
Sildītājs*
262
Stāvapsilde*
263
Papildu sildītājs*
264
Papildu sildītāja automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana un deaktivizēšana*
264
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN
SIGNALIZĀCIJA
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Aizslēgšanas apstiprinājums
266
Aizslēgšanas rādījuma iestatījums
267
Tālvadības pults atslēgu;
267
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības atslēgu
Aizmugures durvju bezatslēgas
atslēgšana*
293
Iedarbināšanas un aizslēgšanas
sistēmu antenu atrašanās vietas
294
Vadītāja atbalsta sistēma
312
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
312
Elektroniskā stabilitātes kontrole
313
314
269
Aizslēgšana un atslēgšana no
automašīnas salona
295
Elektroniskā stabilitātes kontrole
sporta režīmā
271
Bagāžas nodalījuma durvju atslēgšana no automašīnas salona
296
Bagāžas nodalījuma durvju atslēgšana ar tālvadības atslēgu
271
Bērnu drošības slēdžu aktivizēšana un deaktivizēšana
297
Sporta režīma aktivizēšana vai
deaktivizēšana elektroniskās stabilitātes kontroles sistēmā
315
Iestatījumi attālinātai atslēgšanai
un atslēgšanai no salona
316
Tālvadības pults atslēgas darbības
rādiuss
272
Automātiska aizslēgšana braucot
298
Elektroniskās stabilitātes kontroles simboli un ziņojumi
299
Stabilitātes sistēma
317
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
273
Elektriski vadāmo bagāžas nodalījuma durvju atvēršana un aizvēršana*
Papildu tālvadības atslēgu pasūtīšana
276
Red Key — ierobežotas darbības
tālvadības atslēga*
276
Red Key* iestatījumi
277
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
278
Aizslēgšana un atslēgšana ar
noņemamo atslēgas slēdzošo daļu
279
Imobilaizers
281
Tālvadības pults atslēgas sistēmas
tipa apstiprinājums
282
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas*
291
Bezatslēgas aizslēgšana un
atslēgšana*
292
Bezatslēgas iekāpšanas iestatījumi*
293
Connected Safety
317
Connected Safety aktivizēšana vai
deaktivizēšana
318
Elektriski vadāmo bagāžas nodalījuma durvju maksimālā atvēruma
ieprogrammēšana*
302
Connected Safety ierobežojumi
319
Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana un aizvēršana ar kājas kustību*
302
Distances brīdinājums*
320
Privātā aizslēgšana
304
Distances brīdinājuma funkcijas
aktivizēšana vai deaktivizēšana
321
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana
un deaktivizēšana
305
Distances brīdinājuma ierobežojumi
322
Signalizācija*
306
Signalizācijas aktivizēšana un
deaktivizēšana*
307
Samazināts signalizācijas līmenis*
309
Vispārējā bloķēšana*
Vispārējās bloķēšanas funkcijas
īslaicīga* deaktivizēšana
Ātruma ierobežotājs
322
Ātruma ierobežotāja atlasīšana un
aktivizēšana
324
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana
324
309
Ātruma ierobežotāja pagaidu
deaktivizēšana
325
310
Ātruma ierobežotāja ierobežojumi
326
Automātiskais ātruma ierobežotājs
326
7
Automātiskā ātruma ierobežotāja
aktivizēšana vai deaktivizēšana
327
Automātiskā ātruma ierobežotāja
pielaides maiņa
328
344
Pilot Assist* atlasīšana un aktivizēšana
345
Pilot Assist* deaktivizēšana
346
Pilot Assist* gaidīšanas režīms
347
Stūrēšanas palīdzības ar Pilot
Assist* īslaicīga deaktivizācija
Radiolokācijas bloks
360
Radara ierīces tipa apstiprinājums
362
Kameras bloks
370
Kameras un radara bloka ierobežojumi
371
348
Kameras un radara bloka ieteicamā apkope
375
Pilot Assist* ierobežojumi
348
City Safety™
376
350
377
331
Pilot Assist* simboli un ziņojumi
City Safety apakšfunkcijas
332
352
Adaptīvā kruīza kontrole*
333
Vadītāja atbalsta funkcijas brīdinājums sadursmes riska gadījumā
379
Kruīza kontroles gaidīšanas režīms
Sistēmas City Safety brīdinājuma
attāluma iestatīšana
353
Šķēršļu uztveršana ar City Safety
380
City Safety šķērsvirziena satiksmē
383
383
Automātiskā ātruma ierobežotāja
ierobežojumi
329
Kruīzkontrole
329
Kruīza kontroles atlasīšana un
aktivizēšana
331
Kruīza kontroles deaktivizēšana
Adaptīvās kruīza kontroles vadības
slēdži un attēlojuma režīms*
334
Mērķa maiņa ar vadītāja atbalsta
funkciju
Adaptīvās kruīza kontroles atlasīšana un aktivizēšana*
335
Vadītāja atbalsta saglabātā ātruma
iestatīšana
353
City Safety ierobežojumi šķērsvirziena satiksmē
336
Laika intervāla iestatīšana līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim
354
City Safety — stūrēšanas palīdzība izvairīšanās manevra veikšanai
384
Adaptīvās kruīza kontroles deaktivizēšana*
337
Automātiska bremzēšana ar vadītāja atbalsta funkciju
356
Automātiska bremzēšana, ja ir bloķēts izvairīšanās manevrs ar City
Safety
385
Adaptīvās kruīza kontroles gaidīšanas režīms*
Adaptīvās kruīza kontroles ierobežojumi*
338
Braukšanas režīms vadītāja atbalstam
357
385
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli
un adaptīvo kruīza kontroli* centrālajā displejā
339
Atbalsts braukšanai pagriezienos*
357
City Safety bremzē, konstatējot
pretimbraucošus transportlīdzekļus
Pagriezienu atbalsta funkcijas*
aktivizēšana vai deaktivizēšana
358
City Safety ierobežojumi
386
Adaptīvās kruīza kontroles simboli
un ziņojumi*
340
Pagriezienu atbalsta funkcijas
ierobežojumi*
358
342
Apdzīšanas palīdzība
359
Apdzīšanas palīdzības lietošana
360
BLIS aktivizēšana vai deaktivizēšana
392
Pilot Assist*
8
Pilot Assist* vadības slēdži un displeja skats
City Safety paziņojumi
389
Rear Collision Warning*
390
Rear Collision Warning* ierobežojumi
390
BLIS*
391
BLIS ierobežojumi
393
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
408
BLIS paziņojumi
394
410
Cross Traffic Alert*
395
Joslu palīdzības funkcijas aktivizēšana vai deaktivizēšana
Cross Traffic Alert* aktivizēšana
vai deaktivizēšana
396
Joslu palīdzības opcijas atlasīšana
411
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas ierobežojumi
411
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas simboli un paziņojumi
412
Cross Traffic Alert* ierobežojumi
396
Cross Traffic Alert* ziņojumi
398
Ceļazīmju informācija*
399
Ceļazīmju informācijas funkcijas*
aktivizēšana vai deaktivizēšana
400
Joslas ievērošanas palīgfunkcijas
attēlojuma režīms
Ceļazīmju informācijas* attēlojuma
režīms
400
Ceļazīmju informācija un Sensus
Navigation*
Novietošanas palīdzības sistēmas
aktivizēšana vai deaktivizēšana*
423
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas ierobežojumi
424
Automašīnas novietošanas sensoru simboli un paziņojumi
425
Stāvvietā novietošanas kamera*
426
427
414
Novietošanas palīdzības kameru
atrašanās vietas un uzraudzības
zonas*
Stūrēšanas palīdzība sadursmes
riska gadījumā
415
Novietošanas palīglīnijas novietošanas palīdzības kamerai*
429
416
Novietošanas palīgsistēmas sensoru lauki
431
402
Stūrēšanas palīdzības funkcijas
sadursmes riska gadījumā aktivizēšana vai deaktivizēšana
403
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks
izbraukt no joslas
416
Novietošanas palīdzības kameras
aktivizēšana
432
Brīdinājums par ātruma ierobežojumu un fotoradaru no ceļazīmju
informācijas sistēmas*
417
Novietošanas palīgsistēmas
kameras simboli un ziņojumi
434
Ceļazīmju informācijas funkcijas*
brīdinājumu aktivizēšana vai deaktivizēšana
404
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas sadursmes risks
418
Aktīvā stāvvietā novietošanas
palīgsistēma*
435
Stūrēšanas palīdzība, ja ir aizmugurējas sadursmes risks*
405
419
Driver Alert Control
406
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi sadursmes riska gadījumā
Novietošanas varianti ar Park
Assist Pilot*
436
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
Park Assist Pilot* lietošana
437
Simboli un ziņojumi stūrēšanas
palīdzībai sadursmes riska gadījumā
420
Izbraukšana no paralēlās stāvvietas ar Park Assist Pilot*
440
Stāvvietā novietošanas sistēma*
421
422
Aktīvās stāvvietā novietošanas
palīgsistēmas* ierobežojumi
440
Park Assist Pilot priekšā, aizmugurē un sānos*
Park Assist Pilot* paziņojumi
443
Driver Alert Control aktivizēšana
vai deaktivizēšana
407
Atpūtas vietu norāžu atlasīšana, ja
ir saņemts brīdinājums no Driver
Alert Control
408
Driver Alert Control ierobežojumi
408
9
IEDARBINĀŠANA UN
BRAUKŠANA
10
Automašīnas iedarbināšana
446
Automašīnas izslēgšana
447
Automātiskās bremzes aktivizēšana un deaktivizēšana stāvot
459
Palīdzība braukšanas uzsākšanai kalnā
459
Automātiska bremzēšana pēc
sadursmes.
460
Pārnesumkārba
460
Automātiskā pārnesumkārba
461
462
Aizdedzes pozīcijas
448
Aizdedzes režīma atlasīšana
449
Alkometrs*
450
Alkometra apiešana*
450
Pirms dzinēja iedarbināšanas ar
alkometru*
451
Automātiskās pārnesumkārbas
pārnesumu pozīcijas
Bremžu funkcijas
451
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres
vadības svirām*
465
Kājas bremze
452
Pārnesumu pārslēga bloķētājs
466
Bremžu spēka palielināšana
453
Strauja paātrinājuma funkcija
467
Bremzēšana uz slapjiem ceļiem
454
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
Bremzēšana uz ceļiem, kas nokaisīti ar smiltīm
454
Bremžu sistēmas apkope
454
Stāvbremze
455
Stāvbremzes aktivizēšana un
deaktivizēšana
455
Automātiskas stāvbremzes aktivizēšanas iestatījums
457
Automašīnas novietošana stāvēšanai kalnā
Līmeņa vadības iestatījumi*
482
Zema ātruma vadība*
483
Lēnas braukšanas* aktivizēšana un
deaktivizēšana ar funkciju pogu
483
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna* 484
Sistēmas Hill Descent Control*
aktivizēšana un deaktivizēšana ar
funkciju pogu
485
Ekonomiska braukšana
486
Sagatavošanās ilgam braucienam
487
Braukšana ziemā
487
Ūdens šķērsošana
488
468
Degvielas tvertnes durtiņu atvēršana un aizvēršana
489
Pilnpiedziņa*
469
Degvielas uzpildīšana
489
Piedziņas režīmi*
469
Rīkošanās ar degvielu
491
Piedziņas režīma maiņa*
472
Benzīndzinējs
491
Braukšanas pozīcija Eco
472
Benzīna daļiņu filtrs
492
Piedziņas režīma Eco aktivizēšana
un deaktivizēšana ar funkciju pogu
475
Dīzeļdzinējs
493
Funkcija Start/Stop
475
Tukša tvertne un dīzeļdzinējs
494
457
Braukšana ar funkciju Start/Stop
475
Funkcijas Start/Stop deaktivizēšana
477
Ja stāvbremzes darbībā radusies
kļūme
457
Funkcijas Start/Stop darbības
nosacījumi
477
Automātiskā bremzēšana, kad
automašīna stāv uz vietas
458
Līmeņa vadība* un amortizācija
479
Dīzeļdaļiņu filtrs
495
Izmešu vadība ar AdBlue®
496
AdBlue® lietošana
496
AdBlue® līmeņa pārbaude un uzpilde
497
AdBlue® simboli un ziņojumi
499
Dzinēja un piedziņas sistēmas pārkaršana
SKAŅA, MULTIVIDE UN
INTERNETS
Video
540
Skaņa, multivide un internets
Startera akumulatora pārmērīga uzlāde 502
524
Videoklipa atskaņošana
540
Audio iestatījumi
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus un citu akumulatoru
524
DivX®
541
Skaņas pieredze*
525
Video iestatījumi
541
Aplikācijas
526
Multivide ar Bluetooth®
541
Lietotņu lejupielāde
527
Lietotņu atjaunināšana
Ierīces pievienošana, izmantojot
Bluetooth®
542
528
Lietotņu dzēšana
528
542
529
Multivides atskaņošana, izmantojot
USB portu
501
502
Piekabes āķis*
505
Piekabes āķa specifikācijas*
505
Izvirzāmi/ievelkami vilkšanas
kronšteini*
506
atskaņošana
Braukšana ar piekabi
508
Radio
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
510
Radio ieslēgšana
529
Ierīces pievienošana, izmantojot
USB portu
542
Piekabes lukturu pārbaude
511
USB ierīču tehniskās specifikācijas
543
512
Radio diapazona un radio stacijas
maiņa
530
Uz vilkšanas āķa uzstādīts velosipēda bagāžnieks*
Radiostaciju meklēšana
531
Saderīgie multivides formāti
543
Vilkšana
513
532
544
Vilkšanas cilpas uzstādīšana un
noņemšana
514
Radio kanālu saglabāšana lietotnē
Radio izlase
Apple® CarPlay®*
Apple® CarPlay®* lietošana
545
547
Evakuācija
515
HomeLink®*
Radio iestatījumi
532
Apple®
RDS radio
534
Padomi par Apple® CarPlay®* lietošanu 547
516
Digitālais radio*
534
Android Auto*
517
Saite starp FM un digitālo radio*
535
Android Auto* lietošana
549
HomeLink®* lietošana
519
Mediju atskaņotājs
535
Android Auto* iestatījumi
550
HomeLink®* tipa apstiprinājums
519
Multivides ierīces atskaņošana
536
Padomi par Android Auto* lietošanu
550
Kompass*
520
Multivides ierīces vadīšana un maiņa
537
Tālrunis
551
Kompasa aktivizēšana un deaktivizēšana*
520
Multivides meklēšana
538
552
Gracenote®
539
Tālruņa sākotnējā pievienošana
automašīnai, izmantojot Bluetooth
Kompasa kalibrēšana*
520
CD atskaņotājs*
540
Tālruņa automātiska pievienošana
automašīnai, izmantojot Bluetooth
554
HomeLink®*
programmēšana
CarPlay®*
iestatījumi
548
11
RITEŅI UN RIEPAS
12
Tālruņa manuāla pievienošana
automašīnai, izmantojot Bluetooth
554
Ar Bluetooth pievienota tālruņa
atvienošana
555
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu pārslēgšana
555
Ar Bluetooth pievienotu ierīču
noņemšana
556
Tālruņa zvanu pārvaldīšana
556
Īsziņu pārvaldīšana
557
Īsziņu iestatījumi
558
Tālruņu kataloga pārvaldība
558
Tālruņa iestatījumi
559
Ar Bluetooth pievienotu ierīču
iestatījumi
560
Automašīna ar interneta savienojumu*
560
Interneta savienojuma izveide
automašīnā, izmantojot tālruni ar
Bluetooth savienojumu
561
Interneta savienojuma izveide
automašīnā, izmantojot tālruni (Wi-Fi)
562
Interneta savienojuma izveide
automašīnā, izmantojot automašīnas modemu (SIM karti)
563
Automašīnas modema iestatījumi*
564
Automašīnas interneta savienojuma kopīgošana, izmantojot Wi-Fi
tīklāju
565
Nav interneta savienojuma vai tas ir
vājš
566
Wi-Fi tīkla noņemšana
567
Wi-Fi tehnoloģija un drošība
567
Lietotāja noteikumi un nosacījumi
un datu kopīgošana
567
Datu kopīgošanas aktivizēšana un
deaktivizēšana
Riepas
582
Riepu izmēru apzīmējumi
584
Riteņu disku izmēru apzīmējumi
585
Riepu griešanās virziens
585
Riepu protektora nodiluma indikatori
586
568
Riepu spiediena pārbaudīšana
586
Riepu spiediena pielāgošana
587
Datu kopīgošana pakalpojumiem
569
Ieteicamais gaisa spiediens riepās
588
Krātuves vieta cietajā diskā
570
Riepu spiediena uzraudzības sistēma*
589
Audio un multivides licenču līgums
571
Jaunas riepu spiediena vērtības
saglabāšana uzraudzības sistēmā*
590
Riepu spiediena statusa skatīšana
centrālajā displejā*
591
Rīcība zema riepu spiediena brīdinājuma gadījumā
592
Riteņu maiņa
593
Instrumentu komplekts
594
Domkrats*
594
Riteņu skrūves
595
Riteņa noņemšana
595
Riteņu uzstādīšana
598
Rezerves ritenis*
599
Rīcība ar rezerves riteni
600
Ziemas riepas
601
Sniega ķēdes
602
Riepu avārijas remonta komplekts
603
Riepu remonta komplekta lietošana
604
Riepas piepumpēšana ar riepu
remonta komplektā iekļauto kompresoru
607
IEKRAUŠANA, SĪKLIETU
NOVIETNES UN PASAŽIERU
SALONS
TEHNISKĀ APKOPE UN
SERVISS
Pasažieru salona interjers
610
Tuneļkonsole
611
Elektrības kontaktligzda
612
Elektrības kontaktligzdu lietošana
614
Cimdu nodalījuma lietošana
616
Saulessargi
616
Bagāžas nodalījums
617
Ieteikumi par bagāžas iekraušanu
Jumta slodze un bagāžas novietošana uz jumta bagāžnieka
Volvo apkopes programma
630
Datu pārsūtīšana starp automašīnu
un autoservisu, izmantojot Wi-Fi
630
Lejupielādes centrs
631
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība
Lejupielādes centrā
631
Automašīnas statuss
632
Apkopes un remonta rezervēšana
633
617
Automašīnas informācijas sūtīšana
uz autoservisu
634
619
Automašīnas pacelšana
636
Somu āķi
619
Klimata kontroles sistēmas apkopes veikšana
638
Kravas fiksēšanas cilpas
620
Vējstikla displejs pēc vējstikla maiņas*
638
Bagāžas nodalījuma pārsega
uzstādīšana un noņemšana*
621
Dzinēja pārsega atvēršana un aizvēršana
639
Bagāžas nodalījuma pārsega vadība*
621
Dzinēja nodalījuma pārskats
640
Drošības režģu uzstādīšana un
noņemšana*
624
Dzinēja eļļa
641
Drošības tīkla uzstādīšana un
noņemšana*
625
Dzinēja eļļas pārbaude un iepildīšana
642
Dzesēšanas šķidruma iepildīšana
643
Spuldžu nomaiņa
645
Plastmasas vāciņa noņemšana
spuldžu nomaiņai
646
Priekšējā luktura ovālā vāciņa
noņemšana
646
Ārējo lukturu pozīcijas
647
Pirmās palīdzības aptieciņa*
Brīdinājuma trijstūris
627
628
13
TEHNISKIE PARAMETRI
14
Tuvo gaismu luktura nomaiņa
648
Tālo gaismu luktura nomaiņa
648
Priekšējā avārijas signālluktura/
gabarītluktura spuldzes nomaiņa
649
Priekšējā pagrieziena rādītāja spuldzes nomaiņa
650
Spuldžu specifikācijas
651
Akumulators
652
Atbalsta akumulators
655
Simboli uz akumulatoriem
Akumulatora pārstrādāšana
Drošinātāji un galvenās elektroierīces
Salona plastmasas, metāla un
koka detaļu tīrīšana
678
Automašīnas ārpuses tīrīšana
679
Pulēšana un vaskošana
679
Roku mazgāšana
Tipa apzīmējums
694
Izmēri
697
Svars
699
700
680
Vilktspēja un piekabes āķa lodes
slodze
Automātiskā automazgāšana
681
Dzinēja specifikācijas
702
Mazgāšana ar augstspiediena strūklu
683
Dzinēja eļļa — specifikācijas
703
Stikla tīrītāja slotiņu tīrīšana
683
705
657
Ārējo plastmasas, gumijas un
dekoratīvo daļu tīrīšana
684
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi
dzinēja eļļai
Dzesēšanas šķidrums — specifikācijas
706
657
Riteņu disku tīrīšana
685
Transmisijas šķidrums — specifikācijas 706
658
Pretkorozijas aizsardzība
685
Bremžu šķidrums — specifikācijas
Drošinātāja nomaiņa
659
Automašīnas krāsojums
686
Degvielas tvertne - tilpums
707
Drošinātāji dzinēja nodalījumā
660
Nelielu krāsojuma bojājumu pielabošana
686
AdBlue® tvertnes ietilpība
707
Krāsu kodi
687
Gaisa kondicionētājs — specifikācijas
707
Degvielas patēriņš un CO2 izmeši
710
Apstiprinātie riteņu un riepu izmēri
713
Minimālais atļautais riepu slodzes
indekss un ātruma indekss
714
Apstiprinātie spiedieni riepās
715
Drošinātāji zem cimdu nodalījuma
665
Drošinātāji bagāžas nodalījumā
670
Salona tīrīšana
674
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais logs
687
Vidējā displeja tīrīšana
674
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa
Vējstikla displeja tīrīšana*
688
675
Auduma polsterējuma un griestu
apšuvuma tīrīšana
689
676
Tīrītāja slotiņu iestatīšana apkopes
pozīcijā
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
Drošības jostu tīrīšana
690
676
Grīdas paklājiņu un paklājiņu ar
logotipu tīrīšana
676
Ādas apšuvuma tīrīšana*
677
Ādas stūres tīrīšana
678
706
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
Alfabētiskais rādītājs
717
15
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
Īpašnieka informācija
Automašīnas vidējais displejs1
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama vairākos
dažādos produktu formātos — gan digitālos,
gan drukātos. Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama automašīnas vidējā displejā, kā mobilā
lietotne un Volvo Cars atbalsta vietnē. Cimdu
nodalījumā ir pieejama Quick Guide un īpašnieka rokasgrāmatas pielikums, kurā ir norādītas specifikācijas un drošinātāju informācija, kā arī citi dati. Var pasūtīt drukātu īpašnieka rokasgrāmatas versiju.
Vidējā displeja augšējā skatā
velciet uz leju un pieskarieties
Īpašnieka rokasgr.. Šeit ir
pieejamas vizuālās navigācijas opcijas ar automašīnas
eksterjera un interjera attēliem. Informāciju var meklēt,
un tā arī ir iedalīta kategorijās.
Mobilā lietotne
Veikalā App Store vai Google
Play meklējiet "Volvo
Manual" (Volvo rokasgrāmata), lejupielādējiet lietotni
viedtālrunī vai planšetdatorā
un atlasiet automašīnu. Lietotnē ir pieejamas video
pamācības, kā arī vizuālās navigācijas opcijas
ar automašīnas eksterjera un interjera attēliem. Saturā var meklēt, un dažādās sadaļas ir
izstrādātas tā, lai vienkāršotu navigāciju
Volvo Cars atbalsta vietne
Atveriet vietni
support.volvocars.com un
atlasiet savu valsti. Šeit varat
atrast īpašnieka rokasgrāmatas: gan tiešsaistē, gan PDF
formātā. Volvo Cars atbalsta
vietnē ir pieejamas arī video
pamācības un plašāka informācija un palīdzība
par jūsu Volvo un tā lietošanu. Lapa ir pieejama lielākajā daļā tirgu.
Drukāta informācija
Cimdu nodalījumā atrodas
īpašnieka rokasgrāmatas pielikums1, kurā ir ietverta informācija par drošinātājiem un
specifikācijām, kā arī svarīgas
un praktiskas informācijas
kopsavilkums.
Arī Quick Guide ir pieejama drukātā formātā —
tā palīdz sākt darbu, izmantojot visbiežāk lietotās automašīnas funkcijas.
Atkarībā no izvēlētā aprīkojuma līmeņa, tirgus,
u.c., automašīnā var būt pieejama papildu
īpašnieka informācija drukātā formātā.
Var pasūtīt drukātu īpašnieka rokasgrāmatu un
tās pielikumu. Lai to pasūtītu, sazinieties ar
Volvo izplatītāju.
1
18
Valstīs, kurās īpašnieka rokasgrāmata nav pieejama vidējā displejā, automašīnas komplektā ir iekļauta pilna drukātās īpašnieka rokasgrāmatas versija.
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
SVARĪGI
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu
automašīnas vadīšanu un spēkā esošo
likumu un noteikumu ievērošanu. Ir svarīgi
arī, lai automašīna tiktu uzturēta un lietota
atbilstošo īpašnieka rokasgrāmatā sniegtajiem Volvo ieteikumiem.
Ja ir neatbilstība starp centrālajā displejā
redzamo informāciju un drukāto informāciju, vienmēr spēkā ir drukātā informācija.
PIEZĪME
Mainot centrālā displeja valodu, daļa īpašnieka informācijas var būt pretrunā ar
valsts vai vietējiem tiesību aktiem vai noteikumiem. Neieslēdziet valodu, ko jums ir
grūti saprast, jo pretējā gadījumā jums var
būt grūti vēlreiz atrast šo izvēlni.
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā
displejā
Īpašnieka rokasgrāmatas digitālā2 versija ir
pieejama automašīnas vidējā displejā.
Digitālajai īpašnieka rokasgrāmatai var piekļūt
augšējā skatā, un dažos gadījumos arī kontekstuālajai īpašnieka rokasgrāmatai var piekļūt
augšējā skatā.
Lai atvērtu īpašnieka rokasgrāmatu — velciet
uz leju centrālā displeja augšējo skatu un pieskarieties Īpašnieka rokasgr..
Informācijai īpašnieka rokasgrāmatā var piekļūt tieši īpašnieka rokasgrāmatas sākumlapā
vai augšējā izvēlnē.
PIEZĪME
Digitālā īpašnieka rokasgrāmata nav pieejama braukšanas laikā.
Īpašnieka rokasgrāmata
Saistītā informācija
•
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā displejā
(19 lpp.)
•
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo sakaru
ierīcēs (22 lpp.)
•
•
Volvo Cars atbalsta vietne (23 lpp.)
Augšējais skats ar īpašnieka rokasgrāmatas pogu.
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana
(23 lpp.)
2 Attiecas
uz lielāko daļu tirgu.
}}
19
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
||
Kontekstuālā īpašnieka rokasgrāmata
Saistītā informācija
•
Navigācija īpašnieka rokasgrāmatā centrālajā displejā (20 lpp.)
•
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(129 lpp.)
•
Lietotņu lejupielāde (527 lpp.)
Navigācija īpašnieka rokasgrāmatā
centrālajā displejā
Digitālajai īpašnieka rokasgrāmatai var piekļūt
automašīnas centrālā displeja augšējā skatā.
Saturā var meklēt, un dažādās sadaļas ir
izstrādātas tā, lai vienkāršotu navigāciju.
Augšējais skats ar kontekstuālās īpašnieka rokasgrāmatas pogu.
Kontekstuālā īpašnieka rokasgrāmata ir saīsne
uz rakstu īpašnieka rokasgrāmatā, kurā aprakstīta aktīvā funkcija, kas redzama ekrānā. Kad
ir pieejama kontekstuālā īpašnieka rokasgrāmata, tā tiek rādīta augšējā skatā pa labi no
Īpašnieka rokasgr..
Pieskaroties kontekstuālās īpašnieka rokasgrāmatas opcijai, tiek atvērts ar ekrānā rādīto
saturu saistīts īpašnieka rokasgrāmatas raksts.
Piemēram, pieskarieties Navigācijas
rokasgrāmata — tiek atvērts ar navigāciju
saistīts raksts.
Tas attiecas tikai uz dažām automašīnas lietotnēm. Lejupielādētajām trešo pušu lietotnēm,
piemēram, nevar piekļūt ar lietotni saistītajiem
rakstiem.
20
Īpašnieka rokasgrāmatu var atvērt no augšējā skata.
–
Lai atvērtu īpašnieka rokasgrāmatu — velciet uz leju centrālā displeja augšējo skatu
un pieskarieties Īpašnieka rokasgr..
Ir vairāki dažādi veidi, kā īpašnieka rokasgrāmatā atrast informāciju. Šīm opcijām var piekļūt no īpašnieka rokasgrāmatas sākumlapas
un augšējās izvēlnes.
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
Izvēlnes atvēršana augšējā izvēlnē
–
Īpašnieka rokasgrāmatas augšējā sarakstā
.
nospiediet
> Tiek atvērta izvēlne ar dažādām opcijām
informācijas atrašanai:
Sākumlapa
Pieskarieties simbolam, lai
pārietu atpakaļ uz īpašnieka
rokasgrāmatas sākuma lapu.
Kategorijas
Īpašnieka rokasgrāmatas raksti iedalās galvenajās kategorijās un apakškategorijās.
Viens un tas pats raksts var
būt vairākās piemērotās kategorijās, lai to varētu vieglāk
atrast.
1.
Nospiediet Kategorijas.
> Tiek parādīts galveno kategoriju
saraksts.
2. Pieskarieties galvenajai kategorijai ( ).
> Tiek parādīts apakškategoriju ( ) un
rakstu ( ) saraksts.
3. Pieskarieties rakstam, lai to atvērtu.
Lai dotos atpakaļ, nospiediet atpakaļ vērsto
bultiņu.
Quick Guide
Nospiediet simbolu, lai piekļūtu lapai ar saitēm uz rakstiem, kas var būt noderīgi, lai
iepazītu biežāk lietotās automašīnas funkcijas. Rakstiem
var piekļūt, arī izmantojot
kategorijas, bet tie ir apkopoti
šeit, lai tiem varētu ātri piekļūt. Pieskarieties
sadaļai, lai izlasītu to pilnībā.
Eksterjera un interjera karstvietas
Automašīnas salona un
eksterjera pārskata attēli.
Dažādas daļas ir apzīmētas ar
piekļuves vietām, kas ļauj
atvērt sadaļas par attiecīgajām automašīnas daļām.
1.
Nospiediet Exterior vai Interior.
> Eksterjera vai salona attēli tiek parādīti
ar tā saucamajām karstvietām. Karstvietas ļauj atvērt sadaļas par attiecīgajām automašīnas daļām. Pārvelciet
horizontāli pāri ekrānam, lai pārlūkotu
attēlus.
2. Pieskarieties karstvietai.
> Tiek parādīts virsraksts sadaļai par šo
zonu.
3. Pieskarieties virsrakstam, lai atvērtu
sadaļu.
Lai dotos atpakaļ, nospiediet atpakaļ vērsto
bultiņu.
Izlases
Nospiediet šo simbolu, lai
piekļūtu izlasē saglabātajiem
rakstiem. Pieskarieties sadaļai, lai izlasītu to pilnībā.
Rakstu saglabāšana izlasē vai dzēšana no
tās
Saglabājiet rakstu izlasē, tā augšējā labajā
stūrī nospiežot , kad raksts ir atvērts. Ja
raksts ir saglabāts izlasē, zvaigznīte ir aizpildīta: .
Lai noņemtu sadaļu no izlases, vēlreiz nospiediet pašreizējās sadaļas zvaigznīti.
Video
Nospiediet šo simbolu, lai
skatītu īsus norādījumu
videoklipus par dažādām
automašīnas funkcijām.
}}
21
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
||
Information
Pieskarieties simbolam, lai
iegūtu informāciju par to,
kura īpašnieka rokasgrāmatas
versija automašīnā ir pieejama, kā arī citu noderīgu
informāciju.
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo
sakaru ierīcēs
meklēt, un dažādās sadaļas ir izstrādātas tā,
lai vienkāršotu navigāciju.
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama kā mobilo
ierīču lietotne3 gan veikalā App Store, gan
Google Play. Lietotne ir pielāgota izmantošanai viedtālruņos un planšetdatoros.
Meklēšanas funkcijas lietošana
augšējā izvēlnē
1.
Īpašnieka rokasgrāmatas augšējā izvēlnē
pieskarieties
. Ekrāna apakšējā daļā
tiek parādīta tastatūra.
2. Ierakstiet atslēgas vārdu, piemēram, "drošības josta".
> Ievadot burtus, tiek rādīti rakstu un
kategoriju ieteikumi.
3. Pieskarieties rakstam vai kategorijai, lai tai
piekļūtu.
Saistītā informācija
•
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā displejā
(19 lpp.)
•
•
Tastatūra centrālajā displejā (140 lpp.)
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana
(23 lpp.)
3 Noteiktām
22
mobilajām ierīcēm.
Īpašnieka rokasgrāmatu var
lejupielādēt kā mobilo lietotni
vietnē App Store vai Google
Play. Šeit redzamais QR kods
ļauj uzreiz atvērt šo lietotni.
Tā vietā varat arī meklēt
"Volvo manual" vietnē App
Store vai Google Play.
Lietotne ietver videoklipus, kā arī eksterjera un
interjera attēlus, kuros dažādas automašīnas
daļas ir iezīmētas kā karstvietas, kas ļauj atvērt
sadaļas par attiecīgajām zonām. Saturā var
Mobilā lietotne ir pieejama gan vietnē App Store, gan
Google Play.
Saistītā informācija
•
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana
(23 lpp.)
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
Volvo Cars atbalsta vietne
Pieteikšanās Volvo Cars vietnē
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana
Plašāka informācija par automašīnu ir pieejama Volvo Cars tīmekļa vietnē un atbalsta
vietnē.
Izveidojiet personīgu Volvo ID un piesakieties
vietnē www.volvocars.com. Kad esat pieteicies, varat skatīt kopsavilkumu par apkopēm,
līgumiem un garantijām, kā arī
citu informāciju. Šeit ir sniegta arī informācija
par jūsu automašīnai pielāgotiem papildpiederumiem un programmatūru.
Lai labāk iepazītu savu jauno automašīnu,
pirms pirmās braukšanas reizes izlasiet īpašnieka rokasgrāmatu.
Īpašnieka rokasgrāmata ļaus iepazīties ar jaunajām funkcijām, izprast, kā rīkoties ar automašīnu dažādās situācijās, un uzzināt, kā
izmantot visas automašīnas iespējas. Lūdzu,
pievērsiet uzmanību rokasgrāmatā esošajiem
norādījumiem par drošību.
Atbalsts internetā
Lai apmeklētu šo lapu, dodieties uz
support.volvocars.com. Atbalsta vietne ir pieejama lielākajā daļā tirgu.
Tā ietver atbalstu funkcijām, piemēram,
tīmekļa platformas pakalpojumiem un funkcijām, Volvo On Call*, navigācijas sistēmai* un
lietotnēm. Videoklipi un norādījumi soli pa
solim izskaidro dažādas procedūras,
piemēram, kā automašīnā izveidot interneta
savienojumu, izmantojot mobilo tālruni.
Lejupielādējama informācija
Kartes
Automašīnām kas aprīkotas ar Sensus Navigation atbalsta lapā var lejupielādēt kartes.
Īpašnieka rokasgrāmatas PDF formātā
Īpašnieka rokasgrāmatas ir pieejamas lejupielādēšanai PDF formātā. Atlasiet automašīnas
modeli un modeļa gadu, lai lejupielādētu vajadzīgo rokasgrāmatu.
Kontaktinformācija
Atbalsta vietne ietver klientu atbalsta un
tuvākā Volvo izplatītāja kontaktinformāciju.
Saistītā informācija
•
Volvo ID (28 lpp.)
Šīs īpašnieka informācijas nolūks ir paskaidrot
visas iespējamās funkcijas, papildaprīkojuma
veidus un piederumus, kas pieejami Volvo
automašīnā. Tā nenorāda un negarantē, ka
visas šīs funkcijas vai papildaprīkojuma veidi
būtu pieejami ikvienā automašīnā. Iespējams,
lietotā terminoloģija precīzi neatbilst pārdošanas, mārketinga un reklāmas materiālos
izmantotajai terminoloģijai.
Notiek nepārtraukts izstrādes darbs, lai uzlabotu mūsu produktu. Pārveidojumi var nozīmēt, ka īpašnieka rokasgrāmatā iekļautā informācija, apraksti un attēli var atšķirties no automašīnas faktiskā aprīkojuma. Paturam tiesības
veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Neizņemiet šo rokasgrāmatu no automašīnas
— ka radīsies problēmas, nebūs pieejama svarīga informācija par to, kur un kā meklēt profesionālu palīdzību.
© Volvo Car Corporation
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
23
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
||
Papildu aprīkojums/piederumi
Papildus informācijai par standarta aprīkojumu, šajā īpašnieka rokasgrāmatā aprakstīts
arī papildu aprīkojums (rūpnīcā uzstādīts aprīkojums) un dažādi piederumi (papildu uzlabojumu komplekti).
Publicēšanas brīdī visi zināmie papildaprīkojuma un piederumu veidi ir atzīmēti ar zvaigznīti: *.
Īpašnieka rokasgrāmatā aprakstītais aprīkojums nav pieejams visās automašīnās - to aprīkojums atšķiras atkarībā no pielāgošanas
dažādu valstu tirgu vajadzībām, kā arī nacionālajiem vai vietējiem likumiem un noteikumiem.
PIEZĪME
Īpašuma bojājuma risks
Teksts IEVĒROJIET sniedz ieteikumu vai
padomus, kas atvieglo, piemēram, funkciju
izmantošanu.
Uzlīmes
Automašīnai ir dažādu veidu uzlīmes, kas ir
paredzētas, lai skaidri paziņotu svarīgu informāciju. Uzlīmes automobilī atbilst turpmākās
brīdinājuma/informācijas svarīguma pakāpēm
pēc nozīmes lejupejošā secībā.
Brīdinājums par iespējamām traumām
Balti ISO simboli un balts teksts/attēls uz
melna vai zila brīdinājuma lauka un ziņojuma
lauka. Izmanto, lai informētu par bīstamību,
kas brīdinājuma neievērošanas gadījumā var
izraisīt īpašuma bojājumus.
Ja rodas neskaidrības par standarta vai
papildu aprīkojumu, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Īpašie teksti
BRĪDINĀJUMS
Ja pastāv ievainojumu risks, tiek parādīti
brīdinājumu paziņojumi.
SVARĪGI
Paziņojumi "Svarīgi" parādās, ja pastāv
bojājumu risks.
24
Melni ISO simboli uz dzeltena brīdinājumu
lauka, balts teksts/attēls uz melna ziņojuma
lauka. Izmanto, lai informētu par bīstamību,
kas brīdinājuma neievērošanas gadījumā var
izraisīt ievainojumus vai nāvi.
* Papildaprīkojums/piederums.
ĪPAŠNIEKA INFORMĀCIJA
Information
šīnas izskata atkarībā no aprīkojuma līmeņa un
tirgus.
Saistītā informācija
•
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā displejā
(19 lpp.)
•
Īpašnieka rokasgrāmata mobilo sakaru
ierīcēs (22 lpp.)
•
Volvo Cars atbalsta vietne (23 lpp.)
Īpašnieka rokasgrāmata un vide
Īpašnieka rokasgrāmata ir drukāta uz papīra,
kas iegūts no kontrolētas augšanas mežu
koksnes.
Mežu uzraudzības padomes (FSC — The
Forest Stewardship Council®) simbols norāda,
ka šajā publikācijā izmantotais papīrs iegūts
no FSC® sertificētas koksnes vai citiem kontrolētiem avotiem.
Balti ISO simboli un balts teksts/attēls uz
melna ziņojuma lauka.
PIEZĪME
Īpašnieka rokasgrāmatas attēlos redzamās
uzlīmes ne vienmēr precīzi atbilst automašīnā esošajām. Attēlu mērķis ir parādīt
uzlīmju aptuveno izskatu un atrašanās
vietu automašīnā. Informācija, kas attiecas
tieši uz jūsu automašīnu, ir sniegta jūsu
automašīnas attiecīgajās uzlīmēs.
Saistītā informācija
•
Drive-E — tīrāks braukšanas baudījums
(30 lpp.)
Ilustrācijas un videoklipi
Īpašnieka rokasgrāmatā lietotās ilustrācijas un
videoklipi dažkārt ir shematiski un ir paredzēti
vispārīga priekšstata vai kādas funkcijas piemēra sniegšanai. Tie var atšķirties no automa-
25
JŪSU VOLVO
JŪSU VOLVO
Volvo ID
Volvo ID ir personīgs ID, kas sniedz piekļuvi
plašam pakalpojumu klāstam, izmantojot
vienu lietotājvārdu un paroli.
PIEZĪME
Pieejamie pakalpojumi var atšķirties laika
gaitā un atkarībā no aprīkojuma līmeņa un
tirgus.
Volvo ID var izveidot automašīnā, vietnē
volvocars.com vai Volvo On Call lietotnē1.
Kad automašīnā ir reģistrēts Volvo ID, kļūst
pieejami vairāki pakalpojumi. Vienā un tajā
pašā automašīnā var lietot vairākus Volvo ID,
un vairākas automašīnas var būt saistītas ar
vienu un to pašu Volvo ID.
Saistītā informācija
•
Volvo ID izveide un reģistrēšana
(28 lpp.)
•
Apkopes un remonta rezervēšana
(633 lpp.)
Pakalpojumu piemēri:
•
Volvo On Call lietotne* — noskaidrojiet
automašīnas stāvokli ar savu tālruni. Piemēram, varat noskaidrot degvielas līmeni,
skatīt tuvāko degvielas uzpildes staciju un
attālināti aizslēgt automašīnu.
•
Sūtīt uz automašīnu — sūtiet adreses no
tīmekļa karšu pakalpojumiem tieši uz
automašīnu.
•
Rezervēt apkopi un remontu — reģistrējiet
servisu/izplatītāju vietnē volvocars.com un
piesakiet apkopi tieši no automašīnas.
PIEZĪME
Ja tiek mainīts kāda pakalpojuma (piemēram, Volvo On Call) lietotājvārds/parole, tas
tiek automātiski mainīts arī citiem pakalpojumiem.
1
28
Volvo ID izveide un reģistrēšana
Volvo ID var izveidot vairākos veidos. Ja
Volvo ID ir izveidots vietnē volvocars.com vai
ar lietotni Volvo On Call2, Volvo ID jāreģistrē
arī automašīnā, lai varētu lietot dažādus
Volvo ID pakalpojumus.
Volvo ID izveide ar lietotni Volvo ID
1. Lejupielādējiet lietotni Volvo ID no
Lejupielādes centrs vidējā displeja lietotņu skatā.
2. Palaidiet lietotni un piereģistrējiet personīgo e-pasta adresi.
3. Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz norādīto e-pasta adresi.
> Tagad ir izveidots Volvo ID un automātiski piereģistrēts automašīnai. Tagad
var lietot Volvo ID pakalpojumus.
Volvo ID izveide Volvo Cars vietnē
1. Apmeklējiet vietni www.volvocars.com un
piesakieties3, izmantojot ikonu augšējā
labajā stūrī. Atlasiet Create Volvo ID (Izveidot Volvo ID).
2. Ievadiet savu e-pasta adresi.
3. Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz norādīto e-pasta adresi.
> Tagad ir izveidots Volvo ID. Informāciju
par to, kā piereģistrēt ID automašīnai,
skatiet turpmāk.
Ja jums ir Volvo On Call*.
* Papildaprīkojums/piederums.
JŪSU VOLVO
Volvo ID izveide ar lietotni Volvo On Call4
1. Lejupielādējiet tālrunī visjaunāko lietotnes
Volvo On Call versiju, izmantojot, piemēram, App Store, Windows Phone vai
Google Play.
Volvo ID reģistrēšana automašīnai
Ja esat izveidojis Volvo ID tīmekļa vietnē vai
lietotnē Volvo On Call, piereģistrējiet to automašīnai šādi:
1.
2. Atlasiet Volvo ID izveides opciju.
3. Tiek atvērta tīmekļa vietne Volvo ID izveidei. Ievadiet prasīto informāciju.
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
Ja tas vēl nav izdarīts, lejupielādējiet lietotni Volvo ID no Lejupielādes centrs
centrālā displeja lietotņu skatā.
PIEZĪME
4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai piekristu
noteikumiem un nosacījumiem.
Lai lejupielādētu lietotnes, automašīnā
jābūt izveidotam interneta savienojumam.
5. Nospiediet pogu, lai izveidotu Volvo ID.
6. Uz norādīto adresi tiek nosūtīts e-pasta
ziņojums. Apstipriniet, ka adrese ir pareiza.
> Tagad Volvo ID ir gatavs lietošanai.
•
2. Palaidiet lietotni un ievadiet savu
Volvo ID/e-pasta adresi.
3. Ievērojiet instrukcijas, kas tiks automātiski
nosūtītas uz jūsu Volvo ID piesaistīto epasta adresi.
> Tagad jūsu Volvo ID ir piereģistrēts
automašīnai. Tagad var lietot Volvo ID
pakalpojumus.
Saistītā informācija
•
•
•
Volvo ID (28 lpp.)
Lietotņu lejupielāde (527 lpp.)
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (631 lpp.)
2 Attiecas tikai uz dažu valstu tirgiem.
3 Pieejams noteiktos tirgos.
4 Automašīnas ar Volvo On Call*.
* Papildaprīkojums/piederums.
29
JŪSU VOLVO
Drive-E — tīrāks braukšanas
baudījums
jumus, lai samazināto to negatīvo ietekmi uz
vidi.
Volvo Car Corporation nepārtraukti izstrādā
drošākus un efektīvākus produktus un risinā-
Saudzīga attieksme pret vidi ir viena no Volvo
Car pamatvērtībām, kas ietekmē visas darbības. Vides aizsardzības darbs ir balstīts uz visu
automašīnas ekspluatācijas ciklu, un tiek
ņemta vērā ietekme uz vidi, kas radīta visa
procesa laikā — sākot ar automašīnas dizaina
izstrādi un beidzot ar tās nodošanu metāllūžņos un pārstrādi. Volvo Cars pamatprincips
nosaka, ka katra jaunā izstrādātā produkta
ietekmei uz vidi jābūt mazākai, nekā produktam, ko tas aizstāj.
30
Volvo vides pārvaldības darbs ir ļāvis izstrādāt
transmisijas Drive-E, kas ir efektīvākas un ar
zemāku piesārņojuma līmeni. Volvo ir svarīga
arī personīgā vide — piemēram, pateicoties
klimata kontroles sistēmai, gaiss Volvo salonā
ir tīrāks, nekā ārpusē.
Jūsu Volvo automašīna atbilst stingriem vides
standartiem. Visām Volvo ražotnēm jābūt sertificētām saskaņā ar ISO 14001 – šis uzstādījums nosaka sistemātisku pieeju darbību vides
jautājumiem, kā rezultātā tiek veikti nepārtraukti uzlabojumi, kas samazina ietekmi uz
vidi. ISO sertifikāta iegūšana nozīmē arī to, ka
ir ievēroti spēkā esošie likumi un noteikumi
attiecībā uz vidi. Volvo arī prasa, lai tā partneri
ievērotu šīs prasības.
Degvielas patēriņš
Tā kā lielu daļu no automašīnas kopējās ietekmes uz vidi rada tās lietošana, Volvo Cars
vides aizsardzības darba uzsvars tiek likts uz
degvielas patēriņa, oglekļa dioksīda izmešu un
citu gaisa piesārņotāju daudzuma samazināšanu. Volvo automašīnām, salīdzinot ar citām
automašīnām attiecīgajās mašīnu klasēs, ir
konkurētspējīgs degvielas patēriņš. Zemāks
JŪSU VOLVO
degvielas patēriņš parasti rada zemāku siltumnīcas efektu izraisošās gāzes - oglekļa dioksīda - emisiju.
Ieguldījums rūpēs par vidi
Energoefektīva un ekonomiska automašīna var
palīdzēt samazināt ietekmi uz vidi un arī samazināt izmaksas automašīnas īpašniekam. Vadītājs var vienkārši samazināt degvielas patēriņu, tādējādi ietaupot naudu un rūpējoties par
vidi, ievērojot šos padomus.
•
Plānojiet braukt ar efektīvu vidējo ātrumu.
Ātrums, kas ir lielāks par aptuveni
80 km/h (aptuveni 50 mph) vai mazāks
par 50 km/h (aptuveni 30 mph), palielina
enerģijas patēriņu.
•
Ievērojiet apkopes un garantijas grāmatiņā
ieteiktos automašīnas apkopes intervālus.
•
Neļaujiet dzinējam darboties tukšgaitā izslēdziet dzinēju, ilgāku laiku stāvot. Ievērojiet vietējos noteikumus.
•
Plānojiet braucienus — daudz nevajadzīgu
pieturu un nevienmērīgs ātrums palielina
degvielas patēriņu.
•
Pirms automašīnas iedarbināšanas aukstā
laikā izmantojiet sagatavošanas darbus* –
tie uzlabo iedarbināšanas spēju un samazina nolietojumu aukstā laikā. Dzinējs sasniedz normālu darba temperatūru ātrāk,
tādējādi samazinot patēriņu un izmešu
daudzumu.
Tāpat atcerieties vienmēr likvidēt videi bīstamus atkritumus, piemēram, akumulatorus un
eļļu, nekaitējot videi. Ja nezināt, kā jāatbrīvojas
no šāda tipa atkritumiem, sazinieties ar servisu
- ieteicams autorizētu Volvo servisu.
Efektīva izmešu ierobežošana
Jūsu Volvo ir izgatavots, ievērojot "Clean
inside and out" (tīrība iekšpusē un ārpusē) –
koncepciju, kas ietver tīru iekšējo vidi un ļoti
efektīvu emisijas kontroli. Daudzos gadījumos
izmešu daudzums ir ievērojami zemāks par
attiecīgo standartu prasībām.
Tīrs gaiss automašīnas salonā
Gaisa filtrs palīdz novērst putekļu un putekšņu
iekļūšanu pasažieru salonā pa gaisa ieplūdes
atverēm.
Interior Air Quality System (IAQS)* (salona
gaisa kvalitātes sistēma) — nodrošina, ka
salonā ienākošais gaiss ir tīrāks nekā ārpusē
esošais.
Sistēma attīra gaisu salonā no tādiem piemaisījumiem kā daļiņas, ogļūdeņraži, slāpekļa
oksīdi un zemes līmeņa ozons. Ja āra gaiss ir
piesārņots, gaisa ieplūde tiek aizvērta, un
gaiss tiek recirkulēts. Šāda situācija var
rasties, piemēram, sastrēgumos, rindās un
tuneļos.
IAQS ir daļa no tīrās zonas salona pakotnes
(CZIP)*, kas ietver arī funkciju, kas ļauj iedarbi-
nāt ventilatoru, kad automašīna ir atslēgta ar
tālvadības pults atslēgu.
Salons
Volvo salonā izmantotie materiāli ir rūpīgi izvēlēti un pārbaudīti, lai būtu patīkami un ērti.
Dažas detaļas ir roku darbs, piemēram, stūres
rata šuves ir šūtas ar rokām. Tiek veikta salona
uzraudzība, lai nepieļautu spēcīgu, diskomfortu izraisošu smaku vai vielu rašanos, piemēram, liela karstuma vai spilgtas gaismas rezultātā.
Volvo remontdarbnīcas un apkārtējā
vide
Regulāra apkope nodrošina priekšnoteikumus
ilgam automobiļa kalpošanas laikam un
zemam degvielas patēriņam. Šādi jūs arī veicināt tīrākas vides nodrošināšanu. Ja Volvo servisam tiek uzticēts veikt remontu un apkopi
jūsu automašīnai, tas kļūst par Volvo sistēmas
daļu. Volvo izvirza skaidras prasības attiecībā
uz veidu, kādā mūsu servisi novērš piesārņojuma nokļūšanu apkārtējā vidē. Mūsu servisu
apkalpojošajam personālam ir pietiekamas
zināšanas un aprīkojums, lai garantētu apkārtējai videi nekaitīgu darbību.
Otrreizēja pārstrāde
Tā kā Volvo darbība balstās uz ekspluatācijas
cikla perspektīvu, ir svarīgi arī pārstrādāt automašīnu videi draudzīgā veidā. Pārstrādāt
iespējams gandrīz visu automobili. Tādēļ
pēdējam automobiļa īpašniekam vajadzētu
* Papildaprīkojums/piederums.
}}
31
JŪSU VOLVO
||
sazināties ar izplatītāju, lai saņemtu informāciju par sertificētu/apstiprinātu pārstrādes
vietu.
Saistītā informācija
•
Degvielas patēriņš un CO2 izmeši
(710 lpp.)
•
•
Ekonomiska braukšana (486 lpp.)
•
•
32
Sagatavošanas ieslēgšana un izslēgšana*
(255 lpp.)
Īpašnieka rokasgrāmata un vide (25 lpp.)
Gaisa kvalitāte (229 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
JŪSU VOLVO
IntelliSafe — vadītāja atbalsts un
drošība
IntelliSafe ir Volvo Cars automašīnu drošības
koncepcija. IntelliSafe ietver vairākas sistēmas5, kuru mērķis ir gādāt par jūsu brauciena
drošību, novērst traumas un aizsargāt pasažierus un citus ceļu satiksmes dalībniekus.
BRĪDINĀJUMS
Funkcijas ir palīglīdzekļi — tās nevar pārvarēt visas situācijas visos apstākļos.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu un spēkā esošo ceļu
satiksmes noteikumu ievērošanu.
Atbalsts
IntelliSafe ir tālāk norādītās funkcijas, kuru
mērķis ir palīdzēt vadītājam braukt drošākā
veidā.
•
•
•
•
•
•
•
Aktīvās tālās gaismas
Tuneļa uztveršana
Pilot Assist
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stāvvietā novietošanas kamera*
Ceļazīmju informācija*
Elektroniskā stabilitātes kontrole
Roll Stability Control
Rear Collision Warning
Pilnpiedziņa*6
Novēršana
IntelliSafe ir tālāk norādītās funkcijas, kuru
mērķis ir palīdzēt vadītājam izvairīties no negadījuma.
Saistītā informācija
•
•
•
Aktīvās tālās gaismas (172 lpp.)
Drošība (44 lpp.)
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
• City Safety
• Distances brīdinājums*
• Joslas saglabāšanas palīgfunkcija
• Sadursmes novērš. palīdzība
Aizsardzība
*Blind Spot Information
5 Dažas no šīm sistēmām
6 All Wheel Drive
Drošības spilveni
Izlasiet atsevišķās sadaļas par katru sistēmu, lai pilnībā izprastu tās funkcijas un
uzzinātu par svarīgiem brīdinājumiem.
Adaptīvā kruīza kontrole*
Driver Alert Control
Whiplash Protection System
Drošības jostas ar drošības jostu spriegotājiem
PIEZĪME
Kruīzkontrole
IntelliSafe ir tālāk norādītās sadarbības funkcijas, kuru mērķis ir aizsargāt vadītāju un pasažierus noteiktās situācijās, ja ir noticis negadījums.
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma*
•
Ātruma ierobežotājs*
*Cross Traffic Alert
Stāvvietā novietošanas sistēma*
•
•
tiek uzstādītas standarta aprīkojumā, citas ir papildaprīkojums. Tas var atšķirties atkarībā no tirgus, modeļu gada un automašīnas modeļa.
* Papildaprīkojums/piederums.
33
JŪSU VOLVO
Sensus — tiešsaistes savienojums
un izklaide
Sensus sniedz iespēju izmantot dažādas lietotnes un automašīnā aktivizēt Wi-Fi tīklāju.
Tas ir Sensus
Sensus piedāvā inteliģentu saskarni un tiešsaistes savienojumu ar digitālo pasauli. Intuitīva
navigācijas struktūra sniedz iespēju saņemt
atbalstu, informāciju un izklaidi, kad tā ir
nepieciešama, nenovēršot vadītāja uzmanību.
dās vietās, pamatojoties uz tās prioritāti vadītājam.
Sistēmā Sensus ir ietverti visi automašīnas
risinājumi, kas ir saistīti ar izklaidi, tiešsaistes
savienojumu, navigāciju* un lietotāja saskarni
starp vadītāju un automašīnu. Sensus padara
iespējamu saziņu starp jums, automašīnu un
ārējo pasauli.
Informācija īstajā laikā un vietā
Dažādie automašīnas displeji nodrošina informāciju īstajā laikā. Informācija tiek rādīta dažā-
34
* Papildaprīkojums/piederums.
JŪSU VOLVO
Dažādu veidu informācija tiek rādīta dažādos displejos atkarībā no tās prioritātes.
Augšējais displejs*
Augšējā displejā tiek rādīta informācija, kurai
vadītājam jāpievērš uzmanība, tiklīdz tas ir
iespējams. Šāda informācija var ietvert,
piemēram, satiksmes brīdinājumus, informāciju par ātrumu un navigāciju*. Augšējā displejā tiek rādīta arī ceļa zīmju informācija un
ienākošie tālruņa zvani.
Vadītāja displejs
12 collu vadītāja displejs*.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
35
JŪSU VOLVO
||
Daudzas no automašīnas galvenajām funkcijām vada vidējā displejā — tas ir skārienekrāns, kas reaģē uz pieskārieniem. Līdz ar to
fizisko taustiņu un vadības elementu skaits
automašīnā ir minimāls. Ekrānu var lietot pat
ar cimdiem.
•
Automašīnas interneta savienojuma kopīgošana, izmantojot Wi-Fi tīklāju
(565 lpp.)
Šeit vada, piemēram, klimata kontroles sistēmu, izklaides sistēmu un sēdekļa pozīciju*.
Vidējā displejā rādīto informāciju var izmantot
vadītājs vai kāds no automašīnas pasažieriem,
kad tas ir iespējams.
8 collu vadītāja displejs.
Vadītāja displejā tiek rādīta informācija par
ātrumu un, piemēram, ienākošajiem zvaniem
vai atskaņotajiem dziesmu celiņiem. Displeju
vada ar abām stūres vadības tastatūrām.
Centrālais displejs
Balss atpazīšanas sistēma
Lietojot balss atpazīšanas sistēmu, vadītājam nav jānoņem
rokas no stūres. Sistēma var
saprast dabisku runu. Balss
atpazīšanas sistēmu varat
izmantot, piemēram, lai
atskaņotu kādu dziesmu,
kādam piezvanītu, palielinātu temperatūru vai
nolasītu īsziņu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
36
Augšējais displejs* (156 lpp.)
Vadītāja displejs (96 lpp.)
Centrālā displeja pārskats (123 lpp.)
Balss atpazīšana (159 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
JŪSU VOLVO
Programmatūras atjauninājumi
Datu ierakstīšana
Lai jūs kā Volvo klients iegūtu vislabāko automašīnas lietošanas pieredzi, Volvo pastāvīgi
pilnveido automašīnu sistēmas un jums piedāvātos pakalpojumus.
Sava Volvo programmatūru uz jaunāko versiju
varat atjaunināt, kad tiek veikta automašīnas
apkope pie pilnvarota Volvo pārstāvja. Jaunākais programmatūras atjauninājums jums
sniedz iespēju izmantot jaunākos pilnveidojumus, tostarp pilnveidojumus no agrākiem programmatūras atjauninājumiem.
Volvo drošības un kvalitātes kontroles procesa ietvaros automašīnā tiek reģistrēta
noteikta informācija par transportlīdzekļa darbību, funkcionalitāti un incidentiem.
Šī automašīna ir aprīkota ar sistēmu Event
Data Recorder (EDR). Tā galvenais mērķis ir
reģistrēt un ierakstīt datus, kas ir saistīti ar
satiksmes negadījumiem vai sadursmēm līdzīgām situācijām, piemēram, gadījumos, kad
izplešas drošības gaisa spilveni vai transportlīdzeklis saduras ar šķērsli uz ceļa. Dati tiek
reģistrēti, lai labāk izprastu, kā šādās situācijās
darbojas automašīnas sistēmas. EDR uzdevums ir īslaicīgi reģistrēt datus, kas ir saistīti ar
automašīnas dinamiku un drošības sistēmām
(parasti 30 sekundes vai mazāk).
Lai saņemtu plašāku informāciju par izlaistajiem atjauninājumiem un atbildes uz bieži
uzdotajiem jautājumiem, lūdzu, apmeklējiet
vietni support.volvocars.com.
PIEZĪME
Funkcionalitāte pēc atjaunināšanas var atšķirties atkarībā no tirgus, modeļa, modeļu
gada un papildaprīkojuma.
Saistītā informācija
Šīs automašīnas sistēmas EDR mērķis ir reģistrēt datus satiksmes negadījumos vai sadursmēm līdzīgās situācijās, lai uzzinātu:
•
to, kā darbojas dažādas automašīnas sistēmas;
•
vai vadītāja un blakussēdētāja drošības
jostas bijušas piesprādzētas/nospriegotas;
•
Sensus — tiešsaistes savienojums un
izklaide (34 lpp.)
•
•
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (631 lpp.)
kā vadītājs ir izmantojis gāzes vai bremžu
pedāli;
•
kāds ir bijis automašīnas braukšanas
ātrums.
Šī informācija var palīdzēt mums izprast
apstākļus, kādos notiek satiksmes negadījumi,
tiek gūtas traumas un bojājumi. EDR reģistrē
datus tikai neparastās situācijās. EDR nereģistrē datus parastas braukšanas apstākļos.
Tāpat sistēma nekad nereģistrē, kurš vada
automašīnu, kā arī negadījuma vai gandrīz
notikuša negadījuma ģeogrāfisko atrašanās
vietu. Taču citas puses, piemēram, policija, var
izmantot reģistrētos datus kopā ar identificējamu personas informāciju, kas parasti tiek
iegūta pēc satiksmes negadījuma. Lai varētu
nolasīt reģistrētos datus, nepieciešams īpašs
aprīkojums un piekļuve vai nu transportlīdzeklim, vai EDR.
Papildus EDR automašīna ir aprīkota arī ar vairākiem datoriem, kas nepārtraukti pārbauda un
uzrauga automašīnas funkcijas. Tās var ierakstīt datus parastas braukšanas laikā, bet tās jo
īpaši reģistrē kļūmes, kas ietekmē automašīnas darbu un funkcionalitāti vai kas rodas pēc
automašīnas vadītāja atbalsta funkcijas
(piemēram, City Safety) un automātiskās
bremzēšanas funkcijas aktivizēšanas.
Daļa reģistrēto datu ir nepieciešami, lai apkopes mehāniķi varētu diagnosticēt un novērst
kļūmes, kas radušās automašīnas darbībā.
Reģistrētā informācija ir nepieciešama arī
tādēļ, lai Volvo varētu ievērot likumos noteiktās un varas iestāžu izdotās juridiskās prasības. Automašīnā reģistrētā informācija tiek
saglabāta tās datorā līdz automašīnas apkopei
vai remontam.
}}
37
JŪSU VOLVO
Papildus iepriekš minētajam reģistrēto informāciju var izmantot apkopotā formā izpētēm
un produktu izstrādes vajadzībām ar mērķi
nepārtraukti uzlabot Volvo automašīnu drošību
un kvalitāti.
Volvo neizpaudīs iepriekš aprakstīto informāciju trešajām pusēm bez automašīnas īpašnieka piekrišanas. Lai ievērotu valsts normatīvo aktu un noteikumu prasības, Volvo var būt
spiests izpaust šāda veida informāciju policijai
vai citām varas iestādēm, kam var būt juridiskas tiesības tai piekļūt. Lai varētu nolasīt un
izprast ierakstītos datus, ir nepieciešams īpašs
tehniskais aprīkojums, kurš ir Volvo un to servisu rīcībā, kuri noslēguši līgumu ar Volvo.
Volvo ir atbildīgs par to, lai informācija, kas
nodota Volvo tehniskās apkopes un uzturēšanas laikā, tiktu saglabāta un apstrādāta droši
un rīkošanās ar to atbilstu spēkā esošajām
juridiskajām prasībām. Lai saņemtu plašāku
informāciju, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
38
Pakalpojumu sniegšanas
noteikumi un nosacījumi
Volvo piedāvā pakalpojumus, kas var palīdzēt
uzlabot drošību un komfortu automašīnā.
Šie pakalpojumi ietver visu no palīdzības
ārkārtas situācijā līdz navigācijai un dažādiem
apkopes pakalpojumiem.
Pirms pakalpojumu lietošanas ir svarīgi izlasīt
atbalsta informāciju par pakalpojumu noteikumiem un nosacījumiem vietnē
www.volvocars.com.
Klientu konfidencialitātes politika
Volvo ciena ikviena mūsu vietnes apmeklētāja
privātumu.
Šī politika attiecas uz klienta datu un personas
informācijas apstrādi. Tās mērķis ir sniegt pašreizējiem, bijušiem un potenciāliem klientiem
vispārīgu izpratni par šādām tēmām:
•
Apstākļi, kuros mēs apkopojam un apstrādājam jūsu personas datus.
•
•
Apkopoto personas datu veidi.
•
Kā mēs rīkojamies ar jūsu personas
datiem.
Saistītā informācija
•
Klientu konfidencialitātes politika
(38 lpp.)
Iemesls, kādēļ mēs apkopojam jūsu personas datus.
Lai skatītu plašāku informāciju par politiku,
meklējiet atbalsta informāciju vietnē
www.volvocars.com.
Saistītā informācija
•
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un datu
kopīgošana (567 lpp.)
•
Pakalpojumu sniegšanas noteikumi un
nosacījumi (38 lpp.)
•
Datu ierakstīšana (37 lpp.)
JŪSU VOLVO
Svarīga informācija par
piederumiem un papildaprīkojumu
BRĪDINĀJUMS
Vadītājs vienmēr ir pilnīgi atbildīgs par
drošu automašīnas vadīšanu un spēkā
esošo likumu un ceļu satiksmes noteikumu
ievērošanu.
Nepareiza piederumu un papildu aprīkojuma
savienošana un uzstādīšana var negatīvi
ietekmēt automašīnas elektrosistēmu.
Mēs iesakām Volvo īpašniekiem uzstādīt tikai
Volvo apstiprinātus oriģinālos piederumus un
piederumu uzstādīšanu uzticēt apmācītiem un
kvalificētiem Volvo servisa tehniķiem. Noteikti
piederumi darbojas tikai tad, ja automašīnas
datorsistēmā ir instalēta saistītā programmatūra.
Īpašnieka rokasgrāmatā aprakstītais aprīkojums nav pieejams visās automašīnās - to aprīkojums atšķiras atkarībā no pielāgošanas
dažādu valstu tirgu vajadzībām, kā arī nacionālajiem vai vietējiem likumiem un noteikumiem.
Šajā rokasgrāmatā aprakstītais papildaprīkojums vai papildpiederumi ir atzīmēti ar zvaigznīti. Ja rodas neskaidrības par standarta vai
papildu aprīkojumu, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Ir arī svarīgi, lai automašīnas tehniskā
apkope tiktu veikta saskaņā ar Volvo ieteikumiem, īpašnieka informāciju un apkopes
un garantijas grāmatiņu.
Ja borta datorā pieejamā informācija atšķiras no iespiestās īpašnieka rokasgrāmatas,
tad iespiestajai informācijai vienmēr ir augstāks spēks.
Saistītā informācija
•
•
•
Papildpiederumu uzstādīšana (39 lpp.)
Aprīkojuma pievienošana automašīnas
diagnostikas ligzdai (40 lpp.)
Īpašnieka rokasgrāmatas lasīšana (23 lpp.)
Papildpiederumu uzstādīšana
Mēs iesakām Volvo īpašniekiem uzstādīt tikai
Volvo apstiprinātus oriģinālos piederumus un
piederumu uzstādīšanu uzticēt apmācītiem
un kvalificētiem Volvo servisa tehniķiem.
Noteikti piederumi darbojas tikai tad, ja automašīnas datorsistēmā ir instalēta saistītā programmatūra.
• Volvo oriģinālie papildpiederumi ir pārbaudīti, lai nodrošinātu, ka tie pareizi darbojas
kopā ar automašīnas veiktspējas, drošības
un izmešu kontroles sistēmām. Turklāt
apmācīti un kvalificēti Volvo servisa tehniķi
zina, kurus papildpiederumus var vai nevar
droši uzstādīt jūsu Volvo automašīnā.
Pirms papildpiederumu uzstādīšanas
automašīnā vienmēr lūdziet apmācīta un
kvalificēta Volvo servisa tehniķa padomu.
•
Papildpiederumi, kurus Volvo nav apstiprinājis, var nebūt pārbaudīti, vai tos var lietot
jūsu automašīnā.
•
Uzstādot papildpiederumus, ko Volvo nav
pārbaudījis, vai ļaujot tos uzstādīt personai, kurai nav pieredzes ar šādu automašīnu, varat negatīvi ietekmēt dažas no
automašīnas veiktspējas vai drošības sistēmām.
•
Jaunas automašīnas garantija neattiecas
uz bojājumiem, kurus izraisījusi papildpiederumu uzstādīšana neapstiprinātā vai
nepareizā veidā. Plašāka informācija par
garantiju ir pieejama apkopes un garanti-
}}
39
JŪSU VOLVO
||
jas grāmatiņā. Volvo neuzņemas atbildību
par nāvi, traumām vai izmaksām, kas
rodas neoriģinālu papildpiederumu uzstādīšanas dēļ.
Saistītā informācija
•
Svarīga informācija par piederumiem un
papildaprīkojumu (39 lpp.)
Aprīkojuma pievienošana
automašīnas diagnostikas ligzdai
Nepareiza programmatūras vai diagnostikas
rīku pievienošana un uzstādīšana var negatīvi
ietekmēt automašīnas elektrosistēmu.
Mēs iesakām Volvo īpašniekiem uzstādīt tikai
Volvo apstiprinātus oriģinālos piederumus un
piederumu uzstādīšanu uzticēt apmācītiem un
kvalificētiem Volvo servisa tehniķiem. Noteikti
piederumi darbojas tikai tad, ja automašīnas
datorsistēmā ir instalēta saistītā programmatūra.
Datu saites savienotājs (On-board Diagnostic,
OBDII) atrodas zem instrumentu paneļa vadītāja
pusē.
40
PIEZĪME
Volvo Cars neuzņemas atbildību par
sekām, ja On-board Diagnostic kontaktligzdai (OBDII) tiek pievienotas neatļautas
iekārtas. Šo kontaktligzdu drīkst izmantot
tikai apmācīti un kvalificēti Volvo servisa
tehniķi.
Saistītā informācija
•
Svarīga informācija par piederumiem un
papildaprīkojumu (39 lpp.)
JŪSU VOLVO
Automašīnas identifikācijas
numura skatīšana
Vadītāja uzmanības novēršana
Sazinoties ar Volvo izplatītāju, piemēram, par
Volvo On Call abonementu, jums būs nepieciešams automašīnas identifikācijas numurs
(VIN7).
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Atveriet Sistēma Sistēmas
informācija Transportlīdz. identif.
numurs.
> Tiek parādīts automašīnas identifikācijas numurs.
Vēl viens VIN atrašanas veids: skatieties uz
priekšējo paneli caur automašīnas vējstiklu,
skatiet apkopes un garantijas grāmatiņas pirmajā lappusē vai automašīnas reģistrācijas
apliecībā.
7
Vehicle Identification Number
VIN visos modeļos atrodas līdzīgā vietā.
Vadītāja pienākums ir darīt visu iespējamo, lai
panāktu savu, savu pasažieru un citu ceļu
satiksmes dalībnieku drošību. Daļa no šī pienākuma ir izvairīšanās no darbībām, kas
novērš uzmanību un nav saistītas ar automašīnas vadīšanu braucot.
Jūsu jaunais Volvo ir vai var būt aprīkots ar
izklaides un sakaru sistēmām, kurās ir pieejams bagātīgs satura klāsts. Tās varētu būt
mobilie tālruņi ar brīvroku sistēmu, navigācijas
sistēmas un audio sistēmas ar dažādām funkcijām. Jums var būt arī citas portatīvas elektroniskas ierīces jūsu ērtībām. Ja tās lieto pareizi
un drošā veidā, tās var bagātināt braukšanas
pieredzi. Ja tās lieto nepareizā veidā, tās var
novērst jūsu uzmanību.
Mēs vēlētos jums sniegt tālāk izklāstītos brīdinājumus par šādām sistēmām, uzsverot Volvo
rūpes par jūsu drošību. Nekādā gadījumā
automašīnā neizmantojiet ierīci vai funkciju,
kas novērsīs jūsu uzmanību no automašīnas
drošas vadīšanas. Uzmanības novēršana var
izraisīt smagus negadījumus. Papildus šiem
vispārīgajiem brīdinājumiem mēs piedāvājam
tālāk sniegtos ieteikumus par jaunajām funkcijām, kas automašīnā var būt pieejamas:
}}
41
JŪSU VOLVO
||
BRĪDINĀJUMS
•
Braukšanas laikā nekādā gadījumā
nelietojiet mobilo tālruni, turot to rokās.
Dažos reģionos vadītājam ir aizliegts
lietot mobilo tālruni, kamēr automašīna
atrodas kustībā.
•
Ja automašīna ir aprīkota ar navigācijas
sistēmu, brauciena plānu drīkst iestatīt
un mainīt, tikai kad automašīna ir
novietota stāvvietā.
•
Nekādā gadījumā neprogrammējiet
audiosistēmu, kamēr automašīna atrodas kustībā. Ieprogrammējiet radio stacijas, kamēr automašīna ir novietota
stāvvietā, un pēc tam izmantojiet ieprogrammētās stacijas, lai radio lietošana
būtu ātrāka un vienkāršāka.
•
Nekādā gadījumā neizmantojiet klēpjdatorus vai plaukstdatorus, kamēr
automašīna atrodas kustībā.
Saistītā informācija
•
42
Skaņa, multivide un internets (524 lpp.)
DROŠĪBA
DROŠĪBA
Drošība
BRĪDINĀJUMS
Transportlīdzeklis ir aprīkots ar vairākām drošības sistēmām, kas kopīgi darbojas, lai
pasargātu vadītāju un pasažierus, ja notiek
negadījums.
Automašīna ir aprīkota ar vairākiem sensoriem,
kas reaģē negadījumā un atkarībā no konkrētā
negadījuma aktivizē dažādus drošības gaisa
spilvenus un drošības jostu spriegotājus. Lai
nodrošinātu labu aizsardzību, sistēmas reaģē
atšķirīgi atkarībā no konkrētā negadījuma, piemēram, sadursme dažādos leņķos, apgāšanās
vai nobraukšana no ceļa.
Ja brīdinājuma simbols paliek izgaismots
vai ieslēdzas braukšanas laikā un vadītāja
displejā tiek attēlots paziņojums SRS
drošības spilvens Steidzami jāveic
apkope Brauciet uz autoservisu, tas
nozīmē, ka daļa no vienas drošības sistēmas nedarbojas pilnībā. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu, tiklīdz
tas ir iespējams.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet automašīnas dažādās drošības
sistēmas saviem spēkiem. Nepilnīgs kādas
sistēmas remonts var izraisīt darbības kļūmes un smagas traumas. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Ir pieejamas arī mehāniskas drošības sistēmas, piemēram, Whiplash Protection System.
Automašīnas konstrukcija ir tāda, lai liela
sadursmes spēka daļa tiktu sadalīta uz stieņiem, balstiem, grīdu, jumtu un citām virsbūves daļām.
Ja specifiskais brīdinājuma simbols
nedarbojas, tā vietā izgaismojas vispārīgais brīdinājuma simbols un
vadītāja displejā tiek attēlots paziņo-
Ja sadursmē ir bojāta kāda no svarīgajām
funkcijām, var aktivizēt automašīnas drošības
režīmu.
44
Brīdinājuma simbols vadītāja displejā
jums.
Iestatot automašīnas elektrosistēmu
aizdedzes pozīcijā II, vadītāja displejā izgaismojas brīdinājuma simbols. Ja drošības sistēmas darbībā
nav kļūmju, simbols nodziest aptuveni pēc 6
sekundēm.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Drošība grūtniecības laikā (45 lpp.)
Drošības jostas (47 lpp.)
Drošības spilveni (52 lpp.)
Whiplash Protection System (45 lpp.)
Safety mode (59 lpp.)
•
Bērnu drošība (60 lpp.)
DROŠĪBA
Drošība grūtniecības laikā
Grūtniecības laikā ir svarīgi pareizi piesprādzēt drošības jostu un noregulēt sēdekli.
Drošības josta
sēdekli tā, lai panāktu iespējami lielu atstatumu starp vēderu un stūri.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Drošība (44 lpp.)
Drošības jostas (47 lpp.)
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(204 lpp.)
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(205 lpp.)
Whiplash Protection System
Whiplash Protection System (WHIPS) samazina kakla traumu risku. Šo sistēmu veido
enerģiju absorbējošas atzveltnes un sēdekļa
sēdvirsmas, kā arī speciāli konstruēti priekšējo sēdekļu galvas balsti.
Sistēmu WHIPS aktivizē sadursme no aizmugures; ietekme ir sadursmes leņķim un ātrumam, kā arī sadursmē iesaistītā transportlīdzekļa veidam.
Aktivizējoties sistēmai WHIPS, priekšējo
sēdekļu atzveltnes atkrīt uz aizmuguri un
sēdekļu polsterējumi pārvietojas uz leju, mainot vadītāja un blakussēdētāja stāvokli. Tās
kustība palīdz absorbēt daļu spēku, kas var
rasties un izraisīt kakla traumas.
Diagonālajai daļai jāgulstas pār plecu, tad
starp krūtīm un uz vēdera sānu daļas.
Jostas klēpja daļai jāguļ plakaniski uz augšstilbiem, pēc iespējas zemāk zem vēdera. –
Nedrīkst tai ļaut slīdēt augšup. Nostiepiet
jostu stingri un raugieties, lai tā piegulētu
augumam pēc iespējas ciešāk. Turklāt pārbaudiet, vai drošības josta nav sagriezusies.
BRĪDINĀJUMS
WHIPS papildina drošības jostu sniegto
aizsardzību. Vienmēr piesprādzējiet drošības jostu.
Sēdēšanas pozīcija
Grūtniecībai attīstoties, autovadītājām grūtniecēm jānoregulē sēdeklis un stūre tā, lai varētu
viegli vadīt automašīnu (t. i., ērti lietot pedāļus
un stūri). Tādēļ vajadzētu censties novietot
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
45
DROŠĪBA
||
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet sēdekli vai WHIPS saviem spēkiem. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu
Volvo servisu.
Ja priekšējie sēdekļi ir bijuši pakļauti lielai
slodzei, piemēram, sadursmē, tie ir jānomaina. Dažas no sēdekļu aizsargājošajām
īpašībām var būt zudušas pat, ja nešķiet, ka
tie ir bojāti.
BRĪDINĀJUMS
Neiespiediet cietus priekšmetus starp aizmugurējā sēdekļa polsterējumu un priekšējā sēdekļa atzveltni.
Ja kāda no aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm tiek nolaista, tad krava ir jānostiprina,
lai novērstu tās slīdēšanu līdz priekšējā
sēdekļa atzveltnei sadursmes gadījumā.
BRĪDINĀJUMS
Ja aizmugurējā sēdekļa atzveltne ir nolaista
vai aizmugurējā sēdeklī tiek lietots uz aizmuguri vērsts bērnu sēdeklītis, attiecīgais
priekšējais sēdeklis ir jāpārvieto uz priekšu,
lai tas nesaskartos ar nolaisto atzveltni vai
bērnu sēdeklīti.
WHIPS un bērnu sēdekļi
WHIPS nemazina automašīnas aizsardzību
bērniem, kuri sēž bērnu sēdeklī vai uz sēdekļa
paliktņa.
Saistītā informācija
•
•
Drošība (44 lpp.)
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(204 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(205 lpp.)
•
Rear Collision Warning* (390 lpp.)
Sēdēšanas pozīcija
Lai WHIPS varētu nodrošināt labu aizsardzību,
vadītāja un blakussēdētāja sēdekļa pozīcijai
jābūt pareizi noregulētai un jānodrošina, lai
sistēmas darbība netiktu traucēta.
Neatstājiet nekādus priekšmetus uz grīdas aiz priekšējiem sēdekļiem vai zem tiem, kā arī aizmugurējā
sēdeklī, jo pretējā gadījumā var tikt kavēta sistēmas
WHIPS darbība.
46
Pirms braukšanas noregulējiet pareizu priekšējā sēdekļa pozīciju.
Maksimālas aizsardzības nolūkā vadītājam un
blakussēdētājam jāsēž sēdekļa vidū tā, lai
starp galvu un galvas balstu būtu pēc iespējas
mazāks attālums.
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
Drošības jostas
BRĪDINĀJUMS
Ja netiek lietotas drošības jostas, asas bremzēšanas laikā pastāv risks gūt smagas traumas.
Ir svarīgi, lai drošības josta atrastos ap ķermeni, lai nodrošinātu labu aizsardzību. Neatgāziet atzveltni pārāk tālu atpakaļ. Drošības
josta ir konstruēta tā, lai pasargātu pasažieri
normālā sēdēšanas stāvoklī.
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet drošības jostas saviem spēkiem.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu.
Ja drošības josta ir bijusi pakļauta lielai slodzei, piemēram, sadursmē, ir jānomaina
visa drošības josta. Dažas no drošības jostas aizsargājošajām īpašībām var būt zudušas pat, ja nešķiet, ka tā ir bojāta. Drošības
josta jānomaina arī gadījumā, ja ir redzamas nodiluma vai bojājumu pēdas. Jaunajai
drošības jostai jābūt saņemtam tipa apstiprinājumam, un tai jābūt paredzētai uzstādīšanai tajā pašā vietā, kur atradās iepriekšējā drošības josta.
BRĪDINĀJUMS
Atcerieties nepiespraust un neaizāķēt drošības jostu aiz āķiem vai citiem salona elementiem, jo tie neļauj jostu stingri nofiksēt.
BRĪDINĀJUMS
Drošības jostas un drošības gaisa spilveni
viens otru papildina. Ja drošības josta
netiek lietota vai tiek lietota nepareizi, var
samazināties drošības gaisa spilvena
sniegtā aizsardzība sadursmes gadījumā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
1
Pieejams piecu un septiņu sēdekļu variantiem.
Drošības jostu piesprādzēšana un
atsprādzēšana
Pirms sākt braukšanu, pārliecinieties, vai visi
pasažieri ir piesprādzējušies.
Drošības jostu piesprādzēšana
1.
Lēnām izvelciet drošības jostu un pārliecinieties, ka tā nav sagriezusies vai bojāta.
Pārliecinieties, ka otrās rindas vidējās sēdvietas1 drošības josta ir pareizi ievietota
jostas vadotnē.
PIEZĪME
Katra drošības josta ir aprīkota ar inerces
spoli, kas tiek bloķēta šādās situācijās:
•
ja drošības josta tiek pārāk strauji
izvilkta;
•
•
•
bremzēšanas un paātrināšanās laikā.
Drošība (44 lpp.)
Drošības jostu spriegotājs (49 lpp.)
Drošības jostu piesprādzēšana un atsprādzēšana (47 lpp.)
ja automašīna strauji sasveras.
braucot līkumos;
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums (51 lpp.)
}}
47
DROŠĪBA
||
2. Nofiksējiet drošības jostu, ievietojot fiksācijas mēlīti tai paredzētajā sprādzē.
> Skaļš "klikšķis" norāda, ka josta ir nofiksēta.
3. Priekšējo sēdekļu un otrās rindas ārējo
sēdvietu drošības jostām ir regulējams
augstums.
BRĪDINĀJUMS
Vienmēr ievietojiet drošības jostas plāksnes mēlīti pareizās puses sprādzē. Pretējā
gadījumā sadursmes laikā drošības jostas
un sprādzes var nedarboties kā paredzēts.
Pastāv nopietnu savainojumu risks.
Drošības jostai jāatrodas uz pleca (nevis uz augšdelma).
Saspiediet kopā sēdekļa stiprinājumu un
pārvietojiet drošības jostu uz augšu vai uz
leju.
Novietojiet jostu pēc iespējas augstāk tā,
lai josta neskartu kaklu.
48
DROŠĪBA
4. Nostiepiet jostas gurnu daļu pār klēpi,
pavelkot diagonālo plecu jostu uz augšu
pleca virzienā.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nebojājiet drošības jostas un neievietojiet sprādzēs svešķermeņus. Pretējā gadījumā sadursmes laikā drošības jostas un sprādzes var nedarboties kā
paredzēts. Pastāv nopietnu savainojumu
risks.
Drošības jostu atsprādzēšana
1.
Nospiediet sarkano pogu drošības jostas
fiksatorā un ļaujiet jostai ietīties.
2. Ja josta neietinas pilnībā, ievadiet to ar
roku uztīšanas mehānismā, lai tā brīvi
nekarātos.
Pārliecinieties, ka otrās rindas vidējās sēdvietas1 drošības josta ir pareizi ievietota
jostas vadotnē.
Klēpja jostai jābūt uzliktai zemu (tā nedrīkst stiepties
pār vēderu).
BRĪDINĀJUMS
Katra drošības josta ir paredzēta tikai vienai
personai.
BRĪDINĀJUMS
Atcerieties nepiespraust un neaizāķēt drošības jostu aiz āķiem vai citiem salona elementiem, jo tie neļauj jostu stingri nofiksēt.
Saistītā informācija
•
•
•
Drošības jostas (47 lpp.)
Drošības jostu spriegotājs (49 lpp.)
Durvis un drošības jostu piesprādzēšanas
atgādinājums (51 lpp.)
Drošības jostu spriegotājs
Automašīna ir aprīkota ar standarta drošības
jostu spriegotājiem un elektriskiem drošības
jostu spriegotājiem, kas var nospriegot drošības jostas kritiskās situācijās un sadursmēs.
Standarta drošības jostas spriegotājs
Visas drošības jostas ir aprīkotas ar standarta
drošības jostu spriegotājiem.
Drošības jostas spriegotājs sadursmē
nospriego drošības jostu ar pietiekamu spēku,
lai efektīvāk noturētu pasažierus vietā.
Elektriskais drošības jostas
spriegotājs
Vadītāja un blakussēdētāja drošības jostas ir
aprīkotas ar elektrisku drošības jostas spriegotāju.
Drošības jostu spriegotāji darbojas kopā, un
tos var aktivizēt kopā ar vadītāja atbalsta sistēmām City Safety un Rear Collision Warning.
Kritiskās situācijās, piemēram, ja automašīna
strauji bremzē, nobrauc no ceļa (piemēram,
ieripo grāvī, tiek pacelta virs zemes vai ietriecas kādā objektā), izslīd vai gadījumos, kad
pastāv sadursmes risks, drošības jostas spriegotāja elektromotors var nospriegot drošības
jostu.
Elektriskais drošības jostas spriegotājs palīdz
noturēt pasažieri labākā pozīcijā, samazinot
1
Pieejams piecu un septiņu sēdekļu variantiem.
}}
49
DROŠĪBA
||
risku ietriekties automašīnas salonā un uzlabojot drošības sistēmu, piemēram, drošības
gaisa spilvenu, darbību.
Kad kritiskā situācija ir beigusies, drošības
jostu un elektriskā drošības jostu spriegotāja
darbība tiek automātiski atjaunota, bet to var
atjaunot arī manuāli.
SVARĪGI
Atspējojot blakussēdētāja drošības spilvenu, tiek atspējots arī blakussēdētāja
elektriskais drošības jostu spriegotājs.
Saistītā informācija
•
•
Drošības jostas (47 lpp.)
Drošības jostu piesprādzēšana un atsprādzēšana (47 lpp.)
•
Elektriskā drošības jostu spriegotāja atiestatīšana (50 lpp.)
•
Pasažiera drošības gaisa spilvena aktivizēšana un deaktivizēšana* (55 lpp.)
•
•
City Safety™ (376 lpp.)
Rear Collision Warning* (390 lpp.)
Elektriskā drošības jostu
spriegotāja atiestatīšana
Elektrisko drošības jostu spriegotāji ir paredzēts atiestatīt automātiski, bet to var atiestatīt arī manuāli, ja drošības josta paliek izvirzīta.
1. Apturiet automašīnu drošā vietā.
2. Atsprādzējiet drošības jostu un vēlreiz piesprādzējiet.
> Drošības jostas un elektriskie drošības
jostu spriegotāji tiek atiestatīti.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet drošības jostas saviem spēkiem.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nepārveidojiet un neremontējiet drošības jostas saviem spēkiem.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu.
Ja drošības josta ir bijusi pakļauta lielai slodzei, piemēram, sadursmē, ir jānomaina
visa drošības josta. Dažas no drošības jostas aizsargājošajām īpašībām var būt zudušas pat, ja nešķiet, ka tā ir bojāta. Drošības
josta jānomaina arī gadījumā, ja ir redzamas nodiluma vai bojājumu pēdas. Jaunajai
drošības jostai jābūt saņemtam tipa apstiprinājumam, un tai jābūt paredzētai uzstādīšanai tajā pašā vietā, kur atradās iepriekšējā drošības josta.
Ja drošības josta ir bijusi pakļauta lielai slodzei, piemēram, sadursmē, ir jānomaina
visa drošības josta. Dažas no drošības jostas aizsargājošajām īpašībām var būt zudušas pat, ja nešķiet, ka tā ir bojāta. Drošības
josta jānomaina arī gadījumā, ja ir redzamas nodiluma vai bojājumu pēdas. Jaunajai
drošības jostai jābūt saņemtam tipa apstiprinājumam, un tai jābūt paredzētai uzstādīšanai tajā pašā vietā, kur atradās iepriekšējā drošības josta.
Saistītā informācija
•
•
50
Drošības jostu spriegotājs (49 lpp.)
Drošības jostas (47 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
Durvis un drošības jostu
piesprādzēšanas atgādinājums
Grafisko attēlu var apstiprināt, nospiežot stūres labās tastatūras pogu O.
Sistēma atgādina piesprādzēt drošības jostas, ja tas vēl nav izdarīts, un arī brīdina par
neaizvērtām durvīm, dzinēja pārsegu vai degvielas tvertnes durtiņām.
Drošības jostu atgādinātājs
Priekšējais sēdeklis
Vizuāls atgādinājums un skaņas signāls atgādina vadītājam un blakussēdētājam piesprādzēt drošības jostu, ja kāds no viņiem to nav
izdarījis.
Aizmugurējais sēdeklis
Drošības jostu atgādinātājam aizmugurējā
sēdeklī ir divas apakšfunkcijas:
Vadītāja displeja attēli
Vizuāls atgādinājums jumta konsolē.
Jumta konsolē tiek parādīts vizuāls atgādinājums, bet vadītāja displejā — brīdinājuma simbols.
•
Tas sniedz informāciju par to, kuras drošības jostas aizmugurējā sēdeklī tiek izmantotas. Vadītāja displeja attēls tiek rādīts,
kad drošības jostas ir piesprādzētas.
•
Atgādina, ka brauciena laikā nav piesprādzēta aizmugurējā sēdekļa drošības josta,
izmantojot vizuālu atgādinājumu un skaņas signālu. Kad tiks piesprādzēta drošības josta, atgādinājums tiks izslēgts.
Grafiskie attēli vidējā displejā ar dažāda veida brīdinājumiem. Durvju un aizmugures durvju brīdinājuma
krāsa ir atkarīga no transportlīdzekļa ātruma.
Skaņas atgādinājums ir atkarīgs no ātrums,
braukšanas laika un attāluma.
Ja kāds pasažieris pie automašīnas Lounge
Console2 nav piesprādzējies, viņam par to tiek
atgādināts ar vizuālu un skaņas atgādinājumu,
kad aizmugurējās durvis ir aizvērtas.
Vadītāja displeja grafiskie attēli rāda, kuros
sēdekļos sēž piesprādzējušies un nepiesprādzējušies automašīnas pasažieri.
Piesprādzējot vai atsprādzējot vadītāja un
pasažieru drošības jostas, to statuss tiek attēlots vadītāja displejā ar grafisku attēlu.
Neaizvērtu durvju, dzinēja pārsega,
aizmugures durvju un degvielas
tvertnes aizvirtņa atgādinājums
Tie paši grafiskie attēli rāda, vai nav atvērts
dzinēja pārsegs, bagāžas nodalījuma durvis vai
kādas no salona durvīm.
Bērnu sēdekļi nav apgādāti ar drošības jostu
atgādinātāju.
Ja dzinēja pārsegs, aizmugures durvis, degvielas tvertnes aizvirtnis vai durvis nav kārtīgi aizvērtas, vadītāja displeja attēls parāda, kas ir
2 Pieejams
tikai modelim XC90 Excellence Lounge.
}}
51
DROŠĪBA
||
atvērts. Tiklīdz iespējams, apturiet automašīnu
drošā vietā un aizveriet brīdinājuma avotu.
Ja automašīna brauc ar ātrumu, kas
mazāks par aptuveni 10 km/h (6
mph), vadītāja displejā izgaismojas
informācijas simbols.
Drošības spilveni
Automašīna ir aprīkota ar vadītāja un pasažieru drošības spilveniem un sānu logu drošības (piepūšamajiem) aizkariem.
•
Automašīnas drošības sistēmu komponentu maiņas veikšanu Volvo iesaka uzticēt autorizētam Volvo servisam.
•
Noteikti sazinieties ar ārstu.
PIEZĪME
Detektori reaģē atšķirīgi atkarībā no sadursmes veida un tā, vai ir piesprādzētas drošības jostas. Attiecas uz visām siksnas
pozīcijām.
Ja automašīna brauc ar ātrumu, kas
lielāks par aptuveni 10 km/h (6
mph), vadītāja displejā izgaismojas
brīdinājuma simbols.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nebrauciet, ja drošības
gaisa spilveni ir izpletušies. Tie var apgrūtināt stūrēšanu. Var tikt bojātas arī citas drošības sistēmas. Ilgstoša atrašanās dūmos
un putekļos, kas radušies drošības gaisa
spilvenu izplešanās laikā, var izraisīt ādas
un acu kairinājumu/savainojumus. Ja rodas
kairinājums, izskalojiet acis ar aukstu ūdeni.
Ātrā drošības gaisa spilvenu izplešanās un
to audums var izraisīt berzi un ādas apdegumus.
Tādēļ ir iespējams, ka sadursmē izplešas
tikai viens (vai neviens) no drošības gaisa
spilveniem. Detektori nosaka sadursmes
spēku uz automašīnu un attiecīgi pielāgojas, neizplešot nevienu vai izplešot vienu
vai vairākus drošības gaisa spilvenus.
Saistītā informācija
•
•
Nebrauciet, ja drošības spilveni ir atvērušies.
Drošības jostas (47 lpp.)
Drošības jostu piesprādzēšana un atsprādzēšana (47 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Drošības spilvenu sistēmas vadības modulis atrodas viduskonsolē. Ja viduskonsolē ir
iekļuvis ūdens vai cits šķidrums, atvienojiet
startera akumulatora kabeļus. Nemēģiniet
iedarbināt automobili, jo var nostrādāt drošības spilveni. Automobiļa evakuācija.
Volvo iesaka transportēt automašīnu uz
Volvo pilnvarotu servisu.
Izplestie drošības spilveni
Ja kāds no drošības spilveniem ir izpleties,
ievērojiet šādus ieteikumus:
•
52
Automobiļa evakuēšana. Volvo iesaka to
transportēt uz Volvo pilnvarotu servisu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Drošība (44 lpp.)
Vadītāja drošības spilveni (53 lpp.)
Pasažiera drošības gaisa spilvens
(54 lpp.)
Sānu drošības gaisa spilveni (57 lpp.)
Sānu drošības aizkari (58 lpp.)
DROŠĪBA
Vadītāja drošības spilveni
Papildus drošības jostām automašīna ir aprīkota arī ar stūres drošības gaisa spilvenu un
ceļu drošības gaisa spilvenu vadītāja pusē.
BRĪDINĀJUMS
Drošības jostas un drošības gaisa spilveni
viens otru papildina. Ja drošības josta
netiek lietota vai tiek lietota nepareizi, var
samazināties drošības gaisa spilvena
sniegtā aizsardzība sadursmes gadījumā.
Lai samazinātu savainojumu gūšanas risku
gadījumā, ja izplešas drošības gaisa spilveni, pasažieriem jāsēž vertikāli, atbalstot
abas kājas pret grīdu, bet muguras - pret
atzveltni.
BRĪDINĀJUMS
Nenovietojiet un nepiestipriniet nekādus
priekšmetus uz paneļa, kurā atrodas ceļgalu drošības spilvens, vai tā priekšā.
Saistītā informācija
•
•
Drošības spilveni (52 lpp.)
Pasažiera drošības gaisa spilvens
(54 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Stūres drošības gaisa spilvens un ceļu drošības gaisa
spilvens priekšējā sēdeklī vadītāja pusē.
Frontālas sadursmes gadījumā drošības gaisa
spilveni palīdz pasargāt vadītāju no galvas,
kakla, sejas un krūškurvja traumām, kā arī ceļgalu un kāju traumām.
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus, un drošības spilvens/spilveni tiek izplesti.
Drošības spilvens amortizē vadītāja vai pasažiera sākotnējo sadursmes triecienu. Kad drošības spilveni sadursmē tiek saspiesti, tie
saplok. Kad tas notiek, salonā izplatās dūmi.
Tas ir pilnīgi normāli. Viss process, ieskaitot
drošības spilvena piepildīšanu un saplakšanu,
norisinās sekundes desmitdaļās.
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu, lai veiktu remontu. Nepilnīgs drošības gaisa spilvenu sistēmas remonts var
izraisīt darbības kļūmes un nopietnus savainojumus.
Stūres drošības gaisa spilvena
atrašanās vieta
Šis drošības spilvens ir uzstādīts stūres centrā.
Uz stūres ir marķējums AIRBAG.
Ceļu drošības gaisa spilvena atrašanās
vieta
Drošības spilvens ir salocīts instrumentu
paneļa apakšdaļā vadītāja pusē. Uz tā pārsega
paneļa ir marķējums AIRBAG.
53
DROŠĪBA
Pasažiera drošības gaisa spilvens3
Papildus drošības jostām transportlīdzeklis ir
aprīkots arī ar drošības gaisa spilvenu priekšējā sēdeklī pasažiera pusē.
spilvena piepildīšanu un saplakšanu, norisinās
sekundes desmitdaļās.
BRĪDINĀJUMS
Drošības jostas un drošības gaisa spilveni
viens otru papildina. Ja drošības josta
netiek lietota vai tiek lietota nepareizi, var
samazināties drošības gaisa spilvena
sniegtā aizsardzība sadursmes gadījumā.
BRĪDINĀJUMS
Nenovietojiet nekādus priekšmetus instrumentu paneļa priekšpusē vai virs tā vietā,
kur atrodas pasažiera drošības gaisa spilvens.
Blakussēdētāja drošības spilvena
uzlīme
Lai samazinātu savainojumu gūšanas risku
gadījumā, ja izplešas drošības gaisa spilveni, pasažieriem jāsēž vertikāli, atbalstot
abas kājas pret grīdu, bet muguras - pret
atzveltni.
Priekšējā pasažiera drošības gaisa spilvens priekšējā
sēdeklī.
Frontālas sadursmes gadījumā drošības gaisa
spilvens palīdz pasargāt pasažieri no galvas,
kakla, sejas un krūškurvja traumām, kā arī ceļgalu un kāju traumām.
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus, un drošības spilvens tiek izplests. Drošības spilvens amortizē vadītāja vai pasažiera
sākotnējo sadursmes triecienu. Kad drošības
spilveni sadursmē tiek saspiesti, tie saplok.
Kad tas notiek, salonā izplatās dūmi. Tas ir pilnīgi normāli. Viss process, ieskaitot drošības
3 XC90
54
BRĪDINĀJUMS
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu, lai veiktu remontu. Nepilnīgs drošības gaisa spilvenu sistēmas remonts var
izraisīt darbības kļūmes un nopietnus savainojumus.
Pasažiera drošības gaisa spilvena
atrašanās vieta
Drošības gaisa spilvens ir uzstādīts vietā virs
cimdu nodalījuma. Uz tā pārsega paneļa ir
marķējums AIRBAG.
Excellence Lounge nav aprīkots ar pasažiera drošības gaisa spilvenu.
Uzlīme uz blakussēdētāja puses saulessarga.
Blakussēdētāja drošības spilvena atrašanās
vietas brīdinājuma uzlīme ir novietota, kā parādīts attēlā iepriekš.
DROŠĪBA
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīna nav aprīkota ar blakussēdētāja drošības spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi, drošības slēdzis vienmēr
ir aktivizēts.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā neļaujiet nevienam stāvēt
vai sēdēt priekšējā pasažiera sēdekļa
priekšā.
Pasažiera drošības gaisa spilvena
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Blakussēdētāja drošības spilvenu var deaktivizēt, ja automašīna aprīkota ar slēdzi
Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS).
Blakussēdētāja drošības gaisa spilvena izslēgšanas slēdzis atrodas instrumentu paneļa galā
blakussēdētāja pusē, un tas ir pieejams, kad
blakussēdētāja durvis ir atvērtas.
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīna nav aprīkota ar blakussēdētāja drošības spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi, drošības slēdzis vienmēr
ir aktivizēts.
Pārbaudiet, vai slēdzis ir vajadzīgajā pozīcijā.
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā neizmantojiet uz aizmuguri vērstu
bērna sēdekli, ja ir aktivizēts gaisa drošības
spilvens.
Priekšējā pasažiera sēdeklī ar seju uz
priekšu nedrīkst sēdēt pasažieri (ne bērni,
ne pieaugušie), ja pasažiera gaisa drošības
spilvens ir deaktivizēts.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana
var apdraudēt dzīvību vai izraisīt nopietnas
traumas.
Saistītā informācija
•
•
•
Drošības spilveni (52 lpp.)
Vadītāja drošības spilveni (53 lpp.)
Pasažiera drošības gaisa spilvena aktivizēšana un deaktivizēšana* (55 lpp.)
ON — drošības gaisa spilvens ir aktivizēts,
un visi pasažieri (bērni un pieaugušie) var
droši sēdēt pasažiera sēdeklī ar seju uz
priekšu.
OFF — drošības gaisa spilvens ir deaktivizēts, un bērni var droši sēdēt uz aizmuguri
vērstā bērnu drošības sēdeklītī, kas novietots pasažiera sēdeklī.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
55
DROŠĪBA
||
Pasažiera drošības gaisa spilvena
aktivizēšana
Pavelciet slēdzi uz āru un pagrieziet no
pozīcijas OFF pozīcijā ON.
> Vadītāja displejā ir redzams paziņojums
Pasaž. droš. spilv. iesl. Lūdzu,
apstipriniet.
PIEZĪME
Ja blakussēdētāja drošības gaisa spilvens
tiek aktivizēts/deaktivizēts, kad automašīnas aizdedzei ir ieslēgta pozīcija I vai
zemāka, aptuveni 6 sekundes pēc automašīnas elektrosistēmas ieslēgšanas aizdedzes pozīcijā II vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums un jumta konsolē ir
redzams šāds indikators.
2. Apstipriniet paziņojumu, nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras taustiņu O.
> Teksta paziņojums un brīdinājuma simbols jumta konsolē norāda, ka blakussēdētāja sēdekļa drošības spilvens ir aktivizēts.
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā neizmantojiet uz aizmuguri vērstu
bērna sēdekli, ja ir aktivizēts gaisa drošības
spilvens.
Kad priekšējā pasažiera sēdeklī pasažieri
(bērni un pieaugušie) sēž ar seju uz priekšu,
vienmēr ir jābūt aktivizētam pasažiera gaisa
drošības spilvenam.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana
var apdraudēt dzīvību vai izraisīt nopietnas
traumas.
56
Pasažiera drošības gaisa spilvena
deaktivizēšana
Pavelciet slēdzi uz āru un pagrieziet no
pozīcijas ON pozīcijā OFF.
> Vadītāja displejā ir redzams paziņojums
Pasaž. droš. spilv. izsl. Lūdzu,
apstipriniet.
PIEZĪME
Ja blakussēdētāja drošības gaisa spilvens
tiek aktivizēts/deaktivizēts, kad automašīnas aizdedzei ir ieslēgta pozīcija I vai
zemāka, aptuveni 6 sekundes pēc automašīnas elektrosistēmas ieslēgšanas aizdedzes pozīcijā II vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums un jumta konsolē ir
redzams šāds indikators.
DROŠĪBA
2. Apstipriniet paziņojumu, nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras taustiņu O.
SVARĪGI
Atspējojot blakussēdētāja drošības spilvenu, tiek atspējots arī blakussēdētāja
elektriskais drošības jostu spriegotājs.
Sānu drošības gaisa spilveni
Vadītāja un pasažiera sēdekļa sānu drošības
gaisa spilveni sadursmes gadījumā palīdz aizsargāt krūtis un gurnus.
Saistītā informācija
•
•
> Teksta paziņojums un simbols jumta
konsolē norāda, ka blakussēdētāja
sēdekļa drošības spilvens ir deaktivizēts.
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā sēdeklī ar seju uz priekšu nedrīkst
sēdēt pasažieri (ne bērni, ne pieaugušie), ja
gaisa drošības spilvens ir deaktivizēts.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana
var apdraudēt dzīvību vai izraisīt smagas
traumas.
Drošības jostu spriegotājs (49 lpp.)
Bērnu sēdekļi (61 lpp.)
Sānu drošības gaisa spilveni ir uzstādīti priekšējo sēdekļu ārējos atzveltņu karkasos un
palīdz pasargāt vadītāju un blakussēdētāju.
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus, un sānu drošības spilveni tiek piepūsti.
Drošības spilvens piepūšas starp braucēju un
durvju paneli, tādējādi amortizējot sākotnējo
triecienu. Kad drošības spilveni sadursmē tiek
saspiesti, tie saplok. Sānu drošības spilvens
parasti tiek piepūsts trieciena pusē.
}}
57
DROŠĪBA
||
BRĪDINĀJUMS
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu, lai veiktu remontu. Nepilnīgs sānu
drošības spilvenu sistēmas remonts var
izraisīt darbības kļūmes un nopietnus savainojumus.
Sānu drošības aizkari
BRĪDINĀJUMS
Sānu logu drošības (piepūšamie) aizkari
Inflatable Curtain (IC) sadursmes laikā palīdz
pasargāt vadītāja un blakussēdētāja galvu no
trieciena pret salona iekšpusi.
Nekad nepakariniet vai nepiestipriniet smagus priekšmetus pie griestu rokturiem. Āķi
ir paredzēti tikai vieglu mēteļu un jaku
(nevis cietu priekšmetu, piemēram, lietussargu) pakarināšanai.
Neko nepieskrūvējiet vai neuzstādiet pie
automobiļa griestiem, durvju statņiem vai
sānu paneļiem. Tas var mazināt paredzēto
aizsardzību. Volvo iesaka vienmēr izmantot
tikai Volvo oriģinālās rezerves daļas, kas ir
apstiprinātas uzstādīšanai šajās zonās.
BRĪDINĀJUMS
Nenovietojiet nekādus priekšmetus vietā
starp sēdekļa ārmalu un durvju paneli, jo šī
vieta ir nepieciešama, lai varētu izplesties
sānu drošības gaisa spilvens.
Volvo iesaka lietot tikai Volvo apstiprinātus
sēdekļu pārvalkus. Citi sēdekļu pārvalki var
traucēt sānu drošības gaisa spilvenu darbību.
BRĪDINĀJUMS
Sānu drošības gaisa spilveni papildina drošības jostu sniegto aizsardzību. Vienmēr
piesprādzējiet drošības jostu.
Sānu drošības gaisa spilveni un bērnu
sēdeklīši
Sānu drošības spilveni nemazina automobiļa
aizsardzību bērniem, kuri sēž bērnu sēdeklītī
vai uz sēdekļa paliktņa.
Saistītā informācija
•
58
Drošības spilveni (52 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Ja automašīnas bagāžas augstums pārsniedz durvju logu augšmalu, atstājiet
10 cm (4 collu) atstarpi starp bagāžu un
sānu logiem. Pretējā gadījumā griestu
apdarē esošo aizkarveida drošības gaisa
spilvenu sniegtā aizsardzība var pasliktināties.
Sānu logu drošības aizkari ir uzstādīti abās
jumta apdares pusēs un palīdz aizsargāt automašīnas vadītāju un ārējo sēdekļu pasažierus.
Uz paneļiem atrodas uzlīmes IC AIRBAG.
Pietiekami spēcīga sadursme iedarbina sensorus un drošības aizkari tiek piepūsti.
BRĪDINĀJUMS
Aizkarveida drošības gaisa spilveni papildina drošības jostu sniegto aizsardzību.
Vienmēr piesprādzējiet drošības jostu.
BRĪDINĀJUMS
Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo
servisu, lai veiktu remontu. Nepilnīgs sānu
logu drošības aizkaru sistēmas remonts var
izraisīt darbības kļūmes un smagas traumas.
Saistītā informācija
•
Drošības spilveni (52 lpp.)
DROŠĪBA
Safety mode
BRĪDINĀJUMS
Drošības režīms ir aizsardzības stāvoklis, kas
tiek ieslēgts, ja sadursmes gadījumā var būt
bojātas svarīgas automašīnas funkcijas, piemēram, degvielas padeves sistēma, kādas
drošības sistēmas sensori vai bremžu sistēma.
Ja automašīna ir iekļuvusi sadursmē, vadītāja
displejā var būt redzams ziņojums Safety
mode Skatiet īpašnieka rokasgrāmatu ar
brīdinājuma simbolu, ja vien displejs nav
bojāts un automašīnas elektrosistēma ir darba
kārtībā. Šis ziņojums nozīmē, ka ir samazinājusies automašīnas funkcionalitāte.
Nekad nemēģiniet saremontēt savu automobili vai atiestatīt elektroniku pats, ja
automobilis ir bijis drošības režīmā. Tas var
izraisīt ievainojumus vai neatbilstošu automobiļa sistēmu darbību. Automašīnas pārbaudi un atjaunošanu normālā stāvoklī pēc
tam, kad ticis parādīts Safety mode
Skatiet īpašnieka rokasgrāmatu, Volvo
iesaka uzticēt autorizētam Volvo servisam.
Ja automobilis atrodas drošības režīmā, to
nedrīkst vilkt. Tas ir jātransportē. Volvo
iesaka to transportēt uz Volvo pilnvarotu
servisu.
Saistītā informācija
•
•
•
Ja automašīna darbojas drošības režīmā, var
mēģināt sistēmu atiestatīt, lai automašīnu
varētu iedarbināt un pārvietot nelielā attālumā,
piemēram, bīstamā satiksmes situācijā.
Ja automašīna darbojas drošības režīmā, var
mēģināt sistēmu atiestatīt, lai automašīnu
varētu iedarbināt un pārvietot nelielā attālumā, piemēram, bīstamā satiksmes situācijā.
Automašīnas iedarbināšana pēc
drošības režīma ieslēgšanas
1.
BRĪDINĀJUMS
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā un nekādos apstākļos
nemēģiniet iedarbināt automašīnu atkārtoti, ja vadītāja displejā ir attēlots paziņojums Safety mode Skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu un ir jūtama degvielas
smaka. Nekavējoties izkāpiet no automobiļa.
Automašīnas iedarbināšana un
pārvietošana pēc drošības režīma
ieslēgšanas
Drošība (44 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana un pārvietošana pēc drošības režīma ieslēgšanas
(59 lpp.)
Evakuācija (515 lpp.)
Novērtējiet automašīnas bojājumus un
pārbaudiet, vai nav tecējusi degviela.
Nedrīkst būt jūtama degvielas smaka.
Ja ir tikai nelieli bojājumi un degvielas
noplūdes nav atrastas, var mēģināt automašīnu iedarbināt.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā un nekādos apstākļos
nemēģiniet iedarbināt automašīnu atkārtoti, ja vadītāja displejā ir attēlots paziņojums Safety mode Skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu un ir jūtama degvielas
smaka. Nekavējoties izkāpiet no automobiļa.
2. Izslēdziet automašīnu.
}}
59
DROŠĪBA
||
3. Pēc tam mēģiniet iedarbināt automašīnu.
> Automašīnas elektronika veic sistēmu
pārbaudi un pēc tam mēģina atjaunot
parasto statusu.
SVARĪGI
Ja displejā joprojām ir attēlots paziņojums
Safety mode Skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu, ar automašīnu nedrīkst
braukt vai to vilkt - tā vietā jāizmanto tehniskās palīdzības dienesta pakalpojums. Pat
tad, ja mašīna šķiet braucama, slēpts
defekts braucot var padarīt to nevadāmu.
Automašīnas pārvietošana pēc
drošības režīma ieslēgšanas
1.
Ja pēc iedarbināšanas mēģinājuma vadītāja displejā tiek rādīts ziņojums Normal
mode The car is now in normal mode,
automašīnu var uzmanīgi pārvietot, ja tā
stāv bīstamā pozīcijā.
2. Nepārvietojiet automašīnu tālāk nekā
nepieciešams.
BRĪDINĀJUMS
Ja automobilis atrodas drošības režīmā, to
nedrīkst vilkt. Tas ir jātransportē. Volvo
iesaka to transportēt uz Volvo pilnvarotu
servisu.
60
Saistītā informācija
•
•
•
Safety mode (59 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (446 lpp.)
Evakuācija (515 lpp.)
Bērnu drošība
Braucot automašīnā, bērniem ir vienmēr jābūt
pareizi nosēdinātiem un piesprādzētiem.
Volvo ir konkrēti jūsu automašīnai paredzēts
bērnu drošības aprīkojums (bērnu sēdeklīši un
stiprināšanas ierīces). Izmantojot Volvo bērnu
drošības aprīkojumu, jūs iegūstat labus
apstākļus bērna drošībai automašīnā. Turklāt
bērnu drošības aprīkojums ir labi pielāgots un
vienkārši lietojams.
Lietojamo aprīkojumu izvēlas atkarībā no
bērna auguma un svara.
Volvo iesaka bērnu pārvadāt bērnu sēdeklītī ar
skatu uz aizmuguri, cik vien ilgi iespējams, vismaz līdz 3–4 gadu vecumam, un pēc tam
izmantot uz priekšu vērstu bērnu sēdeklīti, līdz
bērna augums sasniedz 140 cm (4 pēdas
7 collas).
PIEZĪME
Juridiskie noteikumi par bērnu sēdeklīšiem,
kas jāizmanto dažāda vecuma un auguma
bērniem, katrā valstī atšķiras. Pārbaudiet,
kuri noteikumi ir spēkā jūsu valstī.
DROŠĪBA
PIEZĪME
Lietojot bērnu drošības aprīkojumu, ir svarīgi izlasīt komplektā iekļautos uzstādīšanas norādījumus.
Ja rodas jautājumi, uzstādot bērnu drošības aprīkojumu, sazinieties ar ražotāju, lai
saņemtu skaidrākus norādījumus.
Visu vecumu un augumu bērniem automašīnā
vienmēr jābūt pareizi nosēdinātiem. Nekādā
gadījumā neļaujiet bērnam sēdēt klēpī pasažierim.
Saistītā informācija
•
•
•
Drošība (44 lpp.)
Bērnu sēdekļi (61 lpp.)
Bērnu drošības slēdžu aktivizēšana un
deaktivizēšana (297 lpp.)
Bērnu sēdekļi
Saistītā informācija
Ja automašīnā brauc bērni, vienmēr jāizmanto piemēroti bērnu sēdeklīši.
Bērnam jāsēž ērti un droši. Pārliecinieties, ka
bērnu sēdeklītis ir izvietots, uzstādīts un tiek
lietots pareizi.
•
•
•
Lai pareizi uzstādītu bērna sēdeklīti, izlasiet
uzstādīšanas instrukciju.
PIEZĪME
Lietojot bērnu drošības aprīkojumu, ir svarīgi izlasīt komplektā iekļautos uzstādīšanas norādījumus.
Bērnu drošība (60 lpp.)
Iebūvētais bērnu sēdeklītis* (88 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (62 lpp.)
•
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem (63 lpp.)
•
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu
sēdeklīšiem (63 lpp.)
•
•
Bērnu sēdeklīša izvietošana (64 lpp.)
Pasažiera drošības gaisa spilvena aktivizēšana un deaktivizēšana* (55 lpp.)
Ja rodas jautājumi, uzstādot bērnu drošības aprīkojumu, sazinieties ar ražotāju, lai
saņemtu skaidrākus norādījumus.
PIEZĪME
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā
nenostiprinātu bērnu sēdeklīti. Vienmēr to
nostipriniet saskaņā ar tā lietošanas
instrukciju, pat ja tas netiek lietots.
PIEZĪME
Bērnu sēdeklīšu uzstādīšana un lietošana
ilgtermiņā var izraisīt automašīnas apšuvuma nodilumu. Volvo iesaka lietot sēdekļa
aizsardzības piederumu, lai aizsargātu
automašīnas apšuvumu.
* Papildaprīkojums/piederums.
61
DROŠĪBA
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem
PIEZĪME
Automašīnām, kas aprīkotas ar kravas pārsegu virs bagāžas nodalījuma, tas jānoņem,
lai stiprinājuma punktiem varētu piestiprināt bērnu sēdekļus.
Automašīnas otrās sēdekļu rindas ārējās sēdvietas ir aprīkotas ar augšējiem bērnu sēdekļu
stiprinājuma punktiem.
Augšējie stiprinājuma punkti galvenokārt ir
paredzēti izmantošanai uz priekšu vērstiem
bērnu sēdeklīšiem.
Saistītā informācija
Pievienojot bērnu sēdekli augšējiem stiprinājuma punktiem, vienmēr ievērojiet ražotāja
sniegtās uzstādīšanas instrukcijas.
Stiprinājuma punktu atrašanās vieta
Sešu sēdvietu variants: Stiprinājumu punktu atrašanās vietas ir apzīmētas ar simboliem atzveltnes aizmugurē.
Stiprinājuma punkti atrodas otrās sēdekļu rindas ārējās sēdvietās.
BRĪDINĀJUMS
Pirms nospriegot bērnu sēdekļa augšējo
siksnu stiprināšanas vietā, tās jāizvelk cauri
galvas balsta kāju atvērumam. Ja tas nav
iespējams, ievērojiet bērna sēdekļa ražotāja
ieteikumus.
Piecu un septiņu sēdvietu variants: Stiprinājumu
punktu atrašanās vietas ir apzīmētas ar simboliem
atzveltnes aizmugurē.
62
PIEZĪME
Nolokiet galvas balstus, lai atvieglotu šāda
veida bērnu sēdeklīša uzstādīšanu automašīnās, kuru ārmalu sēdekļiem iespējams
nolocīt galvas balstus.
•
•
Bērnu sēdekļi (61 lpp.)
•
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu
sēdeklīšiem (63 lpp.)
•
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas drošības jostas (68 lpp.)
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem (63 lpp.)
DROŠĪBA
Apakšējie stiprinājuma punkti
bērnu sēdekļiem
aprīkota ar blakussēdētāja drošības gaisa spilvena aktivizēšanas/deaktivizēšanas slēdzi*.
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti
bērnu sēdeklīšiem
Šis transportlīdzeklis ir aprīkots ar bērnu
sēdekļu apakšējiem stiprinājuma punktiem
priekšējā sēdeklī* un otrās rindas sēdekļos.
Apakšējos stiprinājuma punktus ir paredzēts
izmantot kopā ar noteiktiem uz aizmuguri vērstiem bērnu sēdekļiem.
Šis transportlīdzeklis ir aprīkots ar bērnu
sēdekļu i-Size/ISOFIX stiprinājuma punktiem
otrās rindas sēdekļos.
i-Size/ISOFIX4 ir automašīnas bērnu sēdekļu
stiprinājumu sistēma, kas ir balstīta uz starptautiskiem standartiem.
Pievienojot bērnu sēdekli apakšējiem stiprinājuma punktiem, vienmēr ievērojiet ražotāja
sniegtās uzstādīšanas instrukcijas.
Pievienojot bērnu sēdekli i-Size/ISOFIX stiprinājuma punktiem, vienmēr ievērojiet ražotāja
sniegtās uzstādīšanas instrukcijas.
Stiprinājuma punktu atrašanās vieta
Stiprinājuma punktu atrašanās vieta
Stiprinājuma punktu atrašanās vietas otrās rindas
sēdekļos.
Otrās rindas sēdekļu stiprinājuma punkti atrodas priekšējā sēdekļa grīdas sliežu aizmugurē.
Saistītā informācija
Uzstādīšanas punktu atrašanās vietas priekšējā
sēdeklī.
Priekšējā sēdekļa stiprinājuma punkti atrodas
blakussēdētāja sēdekļa kāju zonas sānos.
Priekšējā sēdekļa stiprinājuma punkti ir pieejami automašīnā tikai tādā gadījumā, ja tā ir
•
•
Bērnu sēdekļi (61 lpp.)
•
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu
sēdeklīšiem (63 lpp.)
•
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas drošības jostas (68 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (62 lpp.)
Stiprinājumu punktu atrašanās vietas ir apzīmētas ar
simboliem4 atzveltnes polsterējumā.
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem ir paslēpti aiz otrās sēdekļu rindas
ārējo sēdvietu atzveltnes apakšējās daļas.
Piespiediet sēdekļa spilvenu uz leju, lai piekļūtu montāžas punktiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
}}
63
DROŠĪBA
||
Saistītā informācija
•
•
Bērnu sēdekļi (61 lpp.)
•
Apakšējie stiprinājuma punkti bērnu
sēdekļiem (63 lpp.)
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(75 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu
tabula (78 lpp.)
Augšējie stiprinājuma punkti bērnu sēdekļiem (62 lpp.)
Bērnu sēdeklīša izvietošana
Ir svarīgi bērnu sēdeklīti novietot pareizajā
vietā automašīnā. Vieta ir atkarīga arī no
bērnu sēdeklīša veida un tā, vai ir aktivizēts
pasažiera drošības gaisa spilvens.
PIEZĪME
Dažādu valstu noteikumi par bērnu izvietojumu automašīnās atšķiras. Pārbaudiet,
kuri noteikumi ir spēkā jūsu valstī.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā neļaujiet nevienam stāvēt
vai sēdēt priekšējā pasažiera sēdekļa
priekšā.
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā neizmantojiet uz aizmuguri vērstu
bērna sēdekli, ja ir aktivizēts gaisa drošības
spilvens.
Uz aizmuguri vērsti bērnu sēdeklīši un drošības gaisa
spilveni nav saderīgi.
Ja ir aktivizēts pasažiera gaisa drošības spilvens, uz aizmuguri vērsti bērnu drošības sēdeklīši ir noteikti jāuzstāda otrajā vai trešajā*
sēdekļu rindā. Ja bērns sēž priekšējā pasažiera
sēdeklī, viņš var gūt smagas traumas, drošības
spilvenam izplešoties.
Priekšējā pasažiera sēdeklī ar seju uz
priekšu nedrīkst sēdēt pasažieri (ne bērni,
ne pieaugušie), ja pasažiera gaisa drošības
spilvens ir deaktivizēts.
Iepriekšminēto norādījumu neievērošana
var apdraudēt dzīvību vai izraisīt nopietnas
traumas.
Ja pasažiera drošības gaisa spilvens ir deaktivizēts, tad priekšējā pasažiera sēdeklī var
uzstādīt uz aizmuguri vērstus bērnu drošības
sēdeklīšus.
4 Nosaukumi
64
un simboli var mainīties atkarībā no tirgus.
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
Blakussēdētāja drošības spilvena
uzlīme
Bērnu drošības stiprinājumi
PIEZĪME
Uzstādot un lietojot bērnu sēdeklīti, ir svarīgi
atcerēties vairākas lietas, kas ir atkarīgas no
bērnu sēdeklīša izvietojuma.
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā
nenostiprinātu bērnu sēdeklīti. Vienmēr to
nostipriniet saskaņā ar tā lietošanas
instrukciju, pat ja tas netiek lietots.
BRĪDINĀJUMS
Nedrīkst lietot sēdekļa paliktņus/bērnu
sēdekļus ar tērauda stiprinājumiem vai
citiem piederumiem, kas var atbalstīties
pret drošības jostas sprādzes atvēršanas
pogu, pretējā gadījumā drošības jostas
sprādze var nejauši atsprādzēties.
Uzlīme uz blakussēdētāja puses saulessarga.
Blakussēdētāja drošības spilvena atrašanās
vietas brīdinājuma uzlīme ir novietota, kā parādīts attēlā iepriekš.
Saistītā informācija
•
•
•
Bērnu sēdekļi (61 lpp.)
Bērnu drošības stiprinājumi (65 lpp.)
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas drošības jostas (68 lpp.)
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(75 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu
tabula (78 lpp.)
5 Piederumu
klāsts dažādos tirgos atšķiras.
Nepiestipriniet bērnu sēdekļa siksnas
sēdekļa horizontālajam regulēšanas stienim, atsperēm vai sliedēm vai balstiem, kas
atrodas zem sēdekļa. Asas malas var sabojāt siksnas.
Neļaujiet bērnu sēdekļa augšdaļai atbalstīties pret vējstiklu.
PIEZĪME
Lietojot bērnu drošības aprīkojumu, ir svarīgi izlasīt komplektā iekļautos uzstādīšanas norādījumus.
PIEZĪME
Bērnu sēdeklīšu uzstādīšana un lietošana
ilgtermiņā var izraisīt automašīnas apšuvuma nodilumu. Volvo iesaka lietot sēdekļa
aizsardzības piederumu, lai aizsargātu
automašīnas apšuvumu.
Uzstādīšana priekšējā sēdeklī
•
Uzstādot uz aizmuguri vērstus bērnu
sēdekļus, pārbaudiet, vai pasažiera drošības gaisa spilvens ir deaktivizēts.
•
Uzstādot uz priekšu vērstus bērnu sēdekļus, pārbaudiet, vai pasažiera drošības
gaisa spilvens ir aktivizēts.
•
Lietojiet tikai Volvo ieteiktos, universāli
apstiprinātos vai daļēji ierobežotas kategorijas bērnu sēdekļus, kuru ražotāju
izstrādātajā transportlīdzekļu sarakstā ir
iekļauts jūsu automašīnas modelis.
•
ISOFIX bērnu sēdekļus var uzstādīt tikai
gadījumā, ja automašīna ir aprīkota ar
ISOFIX konsoles5 piederumu.
Ja rodas jautājumi, uzstādot bērnu drošības aprīkojumu, sazinieties ar ražotāju, lai
saņemtu skaidrākus norādījumus.
}}
65
DROŠĪBA
||
•
Ja bērnu sēdeklis ir aprīkots ar apakšējām
siksnām, Volvo iesaka tās lietot kopā ar
apakšējiem stiprinājuma punktiem5.
•
Ja bērnu sēdeklītis ir aprīkots ar atbalsta
kājām, vienmēr uzstādiet atbalsta kāju/
atbalsta kājas tieši pret zemi. Nekādā
gadījumā neuzstādiet atbalsta kāju uz kāju
paliktņa vai cita priekšmeta.
•
Var lietot ISOFIX vadotni, lai atvieglotu
bērnu sēdekļa uzstādīšanu.
Uzstādīšana otrajā sēdekļu rindā
•
Lietojiet tikai Volvo ieteiktos, universāli
apstiprinātos6 vai daļēji ierobežotas kategorijas bērnu sēdekļus, kuru ražotāju
izstrādātajā transportlīdzekļu sarakstā ir
iekļauts jūsu automašīnas modelis.
•
Bērnu sēdeklīti ar atbalsta kājām nedrīkst
uzstādīt vidējā sēdeklī7.
•
Ārējās sēdvietas ir aprīkotas ar ISOFIX
stiprinājumu sistēmu, un tās ir piemērotas
i-Size8.
•
Ārējie sēdekļi ir aprīkoti ar augšējiem stiprinājuma punktiem. Volvo iesaka izvilkt
bērnu sēdekļa augšējās siksnas cauri galvas balsta atverei un tikai pēc tam nospriegot stiprinājuma punktā. Ja tas nav iespē-
5 Piederumu klāsts dažādos tirgos atšķiras.
6 Neattiecas uz vidējo sēdekli (pieejams piecu un
7 Pieejams piecu un septiņu sēdekļu variantiem.
8 Atšķiras atkarībā no tirgus.
66
jams, ievērojiet bērnu sēdekļa ražotāja
ieteikumu.
•
Automašīnās, kas aprīkotas ar trešo
sēdekļu rindu*, otrā sēdekļu rinda jānoregulē vistālākajā pozīcijā uz aizmuguri. Ja
bērnu sēdeklis tiek lietots arī trešajā
sēdekļu rindā, var veikt izņēmumu. Tādā
gadījumā vienmēr pārliecinieties, ka bērnu
sēdeklis vienalga ir uzstādīts atbilstoši
ražotāja instrukcijām.
•
Ja bērnu sēdeklis ir aprīkots ar apakšējām
siksnām, nekādā gadījumā neregulējiet
priekšā esošā sēdekļa pozīciju pēc tam,
kad siksnas ir iestiprinātas apakšējos stiprinājuma punktos. Vienmēr atcerieties
noņemt apakšējās siksnas, kad bērnu
sēdeklis nav uzstādīts.
•
Ja bērnu sēdeklītis ir aprīkots ar atbalsta
kājām, vienmēr uzstādiet atbalsta kāju/
atbalsta kājas tieši pret zemi. Nekādā
gadījumā neuzstādiet atbalsta kāju uz kāju
paliktņa vai cita priekšmeta.
•
Uzstādot bērnu sēdekļus, nedrīkst lietot
ISOFIX vadotni.
Uzstādot aizmugurējā sēdeklī zīdaiņu sēdeklīti, Volvo
iesaka atstāt vismaz 50 mm (2 collu) attālumu starp
zīdaiņu sēdeklīša priekšmalu un priekšējā sēdekļa
aizmuguri.
Uzstādīšana trešajā sēdekļu rindā*
•
Lietojiet tikai Volvo ieteiktos, universāli
apstiprinātos vai daļēji ierobežotas kategorijas bērnu sēdekļus, kuru ražotāju
izstrādātajā transportlīdzekļu sarakstā ir
iekļauts jūsu automašīnas modelis.
•
Bērnu sēdekļus ar atbalsta kājām nedrīkst
uzstādīt trešajā sēdekļu rindā.
•
Vajadzības gadījumā pabīdiet otro sēdekļu
rindu uz priekšu, lai atbrīvotu vietu. Ja arī
otrajā sēdekļu rindā ir uzstādīts bērnu
sēdeklis, pārliecinieties, ka bērnu sēdeklis
septiņu sēdekļu variantos).
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
vienalga ir uzstādīts atbilstoši ražotāja
instrukcijām.
Saistītā informācija
•
•
Bērnu sēdeklīša izvietošana (64 lpp.)
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas drošības jostas (68 lpp.)
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(75 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu
tabula (78 lpp.)
67
DROŠĪBA
Tabula, kurā norādītas bērnu
sēdekļu piestiprināšanas vietas,
izmantojot automašīnas drošības
jostas
Tabulā ir sniegti ieteikumi par bērnu sēdekļu
uzstādīšanas vietu un piemērotajiem bērnu
augumiem.
PIEZĪME
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas automašīnā noteikti izlasiet īpašnieka rokasgrāmatas sadaļu par bērnu sēdeklīša uzstādīšanu.
Tabula modelim XC90 ar piecām vai septiņām sēdvietām
Masa
0 grupa
maks. 10 kg
0+ grupa
maks. 13 kg
1 grupa
9–18 kg
2. grupa
15-25 kg
68
Priekšējais sēdeklis (ar
deaktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz
aizmuguri vērsti bērnu
sēdekļi)A
Priekšējais sēdeklis (ar
aktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti bērnu
sēdekļi)A
Otrā sēdekļu rinda,
ārējās sēdvietas
Otrā sēdekļu rinda,
vidējais sēdeklis
UB, C
X
UC
LC
U
UB, C
X
UC
LC
U
LD
UFB, E
U, LD
L
U
LD
UFB, F
UF, LD
B*, G, LF
UF
Trešā sēdekļu rinda*
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
Masa
3. grupa
22-36 kg
Priekšējais sēdeklis (ar
deaktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz
aizmuguri vērsti bērnu
sēdekļi)A
Priekšējais sēdeklis (ar
aktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti bērnu
sēdekļi)A
X
UFB, H
Otrā sēdekļu rinda,
ārējās sēdvietas
UH
Otrā sēdekļu rinda,
vidējais sēdeklis
B*, G, LH
Trešā sēdekļu rinda*
UH
U: piemērots universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
UF: piemērots uz priekšu vērstiem universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
L: piemērots specifiskiem bērnu sēdekļiem. Šie bērnu sēdekļi var būt paredzēti lietošanai noteiktā automašīnas modelī, ierobežotās vai daļēji ierobežotās kategorijās.
B: iebūvēts bērnu sēdeklis, kas apstiprināts lietošanai šajā svara kategorijā.
X: sēdeklis nav piemērots bērniem šajā svara grupā.
A
B
C
D
E
F
G
H
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas ir vienmēr jāievelk sēdekļa sēdvirsmas pagarinājums.
Noregulējiet atzveltni vairāk uz augšu.
Volvo iesaka: Volvo bērnu sēdeklis (tipa apstiprinājums E1 04301146).
Volvo iesaka: Divpusējais Volvo sēdeklis pozīcijā ar skatu uz aizmuguri (tipa apstiprinājums E5 04192); Volvo sēdeklis pozīcijā ar skatu uz aizmuguri (tipa apstiprinājums E5 04212).
Šajā svara grupā Volvo iesaka lietot uz aizmuguri vērstu bērna sēdekli.
Volvo iesaka: Divpusējais Volvo sēdeklis pozīcijā ar skatu uz priekšu (tipa apstiprinājums E5 04192), sēdekļa paliktnis ar atzveltni un bez tās (tipa apstiprinājums E5 04216), Volvo sēdekļa paliktnis
ar atzveltni (tipa apstiprinājums E1 04301169), Volvo paaugstinošais sēdeklis (tipa apstiprinājums E1 04301312).
Volvo iesaka: iebūvētais bērnu sēdeklītis (tipa apstiprinājums E5 04218).
Volvo iesaka: Sēdekļa paliktnis ar atzveltni un bez tās (tipa apstiprinājums E5 04216); Volvo sēdekļa paliktnis ar atzveltni (tipa apstiprinājums E1 04301169); Volvo sēdekļa paliktnis (tipa apstiprinājums E1 04301312).
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
69
DROŠĪBA
||
Tabula modelim XC90 ar sešām sēdvietām
Masa
0 grupa
maks. 10 kg
0+ grupa
maks. 13 kg
1 grupa
9–18 kg
2. grupa
15-25 kg
70
Priekšējais sēdeklis (ar deaktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz aizmuguri vērsti bērnu sēdekļi)A
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti bērnu sēdekļi)A
Otrā sēdekļu rinda
Trešā sēdekļu rinda
UB, C
X
UC
U
UB, C
X
UC
U
LD
UFB, E
U, LD
U
LD
UFB, F
UF, LD
UF
DROŠĪBA
Masa
3. grupa
22-36 kg
Priekšējais sēdeklis (ar deaktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz aizmuguri vērsti bērnu sēdekļi)A
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti bērnu sēdekļi)A
X
UFB, G
Otrā sēdekļu rinda
Trešā sēdekļu rinda
UG
UG
U: piemērots universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
UF: piemērots uz priekšu vērstiem universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
L: piemērots specifiskiem bērnu sēdekļiem. Šie bērnu sēdekļi var būt paredzēti lietošanai noteiktā automašīnas modelī, ierobežotās vai daļēji ierobežotās kategorijās.
B: iebūvēts bērnu sēdeklis, kas apstiprināts lietošanai šajā svara kategorijā.
X: sēdeklis nav piemērots bērniem šajā svara grupā.
A
B
C
D
E
F
G
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas ir vienmēr jāievelk sēdekļa sēdvirsmas pagarinājums.
Noregulējiet atzveltni vairāk uz augšu.
Volvo iesaka: Volvo bērnu sēdeklis (tipa apstiprinājums E1 04301146).
Volvo iesaka: Divpusējais Volvo sēdeklis pozīcijā ar skatu uz aizmuguri (tipa apstiprinājums E5 04192); Volvo sēdeklis pozīcijā ar skatu uz aizmuguri (tipa apstiprinājums E5 04212).
Šajā svara grupā Volvo iesaka lietot uz aizmuguri vērstu bērna sēdekli.
Volvo iesaka: Divpusējais Volvo sēdeklis pozīcijā ar skatu uz priekšu (tipa apstiprinājums E5 04192), sēdekļa paliktnis ar atzveltni un bez tās (tipa apstiprinājums E5 04216), Volvo sēdekļa paliktnis
ar atzveltni (tipa apstiprinājums E1 04301169), Volvo paaugstinošais sēdeklis (tipa apstiprinājums E1 04301312).
Volvo iesaka: Sēdekļa paliktnis ar atzveltni un bez tās (tipa apstiprinājums E5 04216); Volvo sēdekļa paliktnis ar atzveltni (tipa apstiprinājums E1 04301169); Volvo sēdekļa paliktnis (tipa apstiprinājums E1 04301312).
}}
71
DROŠĪBA
||
Tabula modelim XC90 Excellence
Masa
0 grupa
maks. 10 kg
0+ grupa
maks. 13 kg
1 grupa
9–18 kg
2. grupa
15-25 kg
72
Priekšējais sēdeklis (ar deaktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz aizmuguri vērsti bērnu
sēdekļi)A
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz priekšu vērsti bērnu
sēdekļi)A
Aizmugurējais sēdeklisA
UB, C, L
X
UB, C, L
UB, C, L
X
UB, C, L
LD
UFB, E
UB, LD
LD
UFB, F
UB, F, LD
DROŠĪBA
Masa
3. grupa
22-36 kg
Priekšējais sēdeklis (ar deaktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz aizmuguri vērsti bērnu
sēdekļi)A
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz priekšu vērsti bērnu
sēdekļi)A
UFB, G
X
Aizmugurējais sēdeklisA
UB, G, L
U: piemērots universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
UF: piemērots uz priekšu vērstiem universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
L: piemērots specifiskiem bērnu sēdekļiem. Šie bērnu sēdekļi var būt paredzēti lietošanai noteiktā automašīnas modelī, ierobežotās vai daļēji ierobežotās kategorijās.
X: sēdeklis nav piemērots bērniem šajā svara grupā.
A
B
C
D
E
F
G
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas ir vienmēr jāievelk sēdekļa sēdvirsmas pagarinājums.
Noregulējiet atzveltni vairāk uz augšu.
Volvo iesaka: Volvo zīdaiņu sēdeklītis (tipa apstiprinājums E1 04301146).
Volvo iesaka: Divpusējais Volvo sēdeklis pozīcijā ar skatu uz aizmuguri (tipa apstiprinājums E5 04192).
Šajā svara grupā Volvo iesaka lietot uz aizmuguri vērstu bērna sēdekli.
Volvo iesaka: Divpusējais Volvo sēdeklis pozīcijā ar skatu uz priekšu (tipa apstiprinājums E5 04191), sēdekļa paliktnis ar atzveltni un bez tās (tipa apstiprinājums E5 04216), Volvo sēdekļa paliktnis ar
atzveltni (tipa apstiprinājums E1 04301169).
Volvo iesaka: Sēdekļa paliktnis ar atzveltni un bez tās (tipa apstiprinājums E5 04216); Volvo sēdekļa paliktnis ar atzveltni (tipa apstiprinājums E1 04301169).
Tabula modelim XC90 Excellence Lounge
Masa
0 grupa
maks. 10 kg
0+ grupa
maks. 13 kg
Aizmugurējais sēdeklisA, B
UC, D, L
UC, D, L
}}
73
DROŠĪBA
||
Masa
Aizmugurējais sēdeklisA, B
1 grupa
UC, LE
9–18 kg
2. grupa
UC, F, LE
15-25 kg
3. grupa
UC, G, L
22-36 kg
U: piemērots universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
L: piemērots specifiskiem bērnu sēdekļiem. Šie bērnu sēdekļi var būt paredzēti lietošanai noteiktā automašīnas modelī, ierobežotās vai daļēji ierobežotās kategorijās.
A
B
C
D
E
F
G
Uzstādot pasažiera puses ārējā sēdeklī, pārbīdiet automašīnas Lounge Console uz priekšu tās priekšējā pozīcijā.
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas ir vienmēr jāievelk sēdekļa sēdvirsmas pagarinājums.
Noregulējiet atzveltni vairāk uz augšu.
Volvo iesaka: Volvo zīdaiņu sēdeklītis (tipa apstiprinājums E1 04301146).
Volvo iesaka: divpusējo Volvo sēdekli pozīcijā ar skatu uz aizmuguri (tipa apstiprinājums E5 04192).
Volvo iesaka: divpusējo Volvo sēdekli pozīcijā ar skatu uz priekšu (tipa apstiprinājums E5 04191), sēdekļa paliktni ar atzveltni un bez tās (tipa apstiprinājums E5 04216), Volvo sēdekļa paliktni ar
atzveltni (tipa apstiprinājums E1 04301169).
Volvo iesaka: sēdekļa paliktnis ar atzveltni un bez tās (tipa apstiprinājums E5 04216), Volvo sēdekļa paliktnis ar atzveltni (tipa apstiprinājums E1 04301169).
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā neizmantojiet uz aizmuguri vērstu
bērnu sēdeklīti, ja ir aktivizēts pasažiera
gaisa drošības spilvens.
Saistītā informācija
•
•
74
Bērnu sēdeklīša izvietošana (64 lpp.)
Bērnu drošības stiprinājumi (65 lpp.)
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(75 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu
tabula (78 lpp.)
•
Drošības jostas (47 lpp.)
DROŠĪBA
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās
vietu tabula
Bērni sēdeklim jābūt apstiprinātam saskaņā ar
UN Reg R129.
Tabulā ir sniegti ieteikumi par i-Size bērnu
sēdekļu uzstādīšanas vietu un piemērotajiem
bērnu augumiem.
PIEZĪME
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas automašīnā noteikti izlasiet īpašnieka rokasgrāmatas sadaļu par bērnu sēdeklīša uzstādīšanu.
Tabula modelim XC90 ar piecām vai septiņām sēdvietām
Bērnu sēdeklīša
veids
i-Size bērnu sēdekļi
Priekšējais sēdeklis (ar
deaktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz
aizmuguri vērsti bērnu
sēdekļi)
Priekšējais sēdeklis
(ar aktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti bērnu
sēdekļi)
Otrā sēdekļu rinda,
ārējās sēdvietas
Otrā sēdekļu rinda,
vidējais sēdeklis
Trešā sēdekļu
rinda*
X
X
i-UA
X
X
i-U: piemērots uz priekšu un uz aizmuguri vērstiem i-Size "universālās" kategorijas bērnu sēdekļiem.
X: nav piemērots universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
A
Volvo iesaka bērnus iespējami ilgi sēdināt uz aizmuguri vērstos bērnu sēdeklīšos, vismaz līdz 3–4 gadu vecumam.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
75
DROŠĪBA
||
Tabula modelim XC90 ar sešām sēdvietām
Bērnu sēdeklīša veids
Priekšējais sēdeklis (ar deaktivizētu drošības gaisa spilvenu,
tikai uz aizmuguri vērsti bērnu
sēdekļi)
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu drošības gaisa spilvenu,
tikai uz priekšu vērsti bērnu
sēdekļi)
Otrā sēdekļu rinda
Trešā sēdekļu rinda
X
X
i-UA
X
i-Size bērnu sēdekļi
i-U: piemērots uz priekšu un uz aizmuguri vērstiem i-Size "universālās" kategorijas bērnu sēdekļiem.
X: nav piemērots universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
A
Volvo iesaka bērnus iespējami ilgi sēdināt uz aizmuguri vērstos bērnu sēdeklīšos, vismaz līdz 3–4 gadu vecumam.
Tabula modelim XC90 Excellence
Bērnu sēdeklīša veids
Priekšējais sēdeklis (ar deaktivizētu drošības gaisa spilvenu, tikai uz aizmuguri
vērsti bērnu sēdekļi)
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu drošības gaisa spilvenu, tikai uz priekšu vērsti bērnu sēdekļi)
Aizmugurējais sēdeklis
X
X
X
i-Size bērnu sēdekļi
X: nav piemērots universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
Tabula modelim XC90 Excellence Lounge
Bērnu sēdeklīša veids
i-Size bērnu sēdekļi
X: nav piemērots universāli apstiprinātiem bērnu sēdekļiem.
76
Aizmugurējais sēdeklis
X
DROŠĪBA
Saistītā informācija
•
•
•
Bērnu sēdeklīša izvietošana (64 lpp.)
Bērnu drošības stiprinājumi (65 lpp.)
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas drošības jostas (68 lpp.)
•
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās vietu
tabula (78 lpp.)
•
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu
sēdeklīšiem (63 lpp.)
77
DROŠĪBA
ISOFIX bērnu sēdekļu atrašanās
vietu tabula
Tabulā ir sniegti ieteikumi par ISOFIX bērnu
sēdekļu uzstādīšanas vietu un piemērotajiem
bērnu augumiem.
Bērnu sēdeklim jābūt apstiprinātam saskaņā
ar UN Reg R44, un automašīnas modelim
78
jābūt iekļautam ražotāja izstrādātajā transportlīdzekļu sarakstā.
PIEZĪME
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas automašīnā noteikti izlasiet īpašnieka rokasgrāmatas sadaļu par bērnu sēdeklīša uzstādīšanu.
DROŠĪBA
Tabula modelim XC90 ar piecām vai septiņām sēdvietām
Masa
0 grupa
maks. 10 kg
0+ grupa
maks. 13 kg
Izmēra
klaseA
Bērnu sēdeklīša
veids
E
Uz aizmuguri
vērsts zīdaiņa
sēdeklītis
E
Uz aizmuguri
vērsts zīdaiņa
sēdeklītis
C
Uz aizmuguri
vērsts bērnu
sēdeklis
D
Uz aizmuguri
vērsts bērnu
sēdeklis
Priekšējais
sēdeklis (ar
deaktivizētu
drošības gaisa
spilvenu, tikai
uz aizmuguri
vērsti bērnu
sēdeklīši)B, C
Priekšējais
sēdeklis (ar
aktivizētu drošības gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti
bērnu sēdeklīši)B, C
Otrā sēdekļu
rinda, ārējās
sēdvietas
Otrā sēdekļu
rinda, vidējais
sēdeklis
Trešā sēdekļu
rinda*
ILB, D, XE
X
ILD
X
X
ILB, D, XE
X
ILD
X
X
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
79
DROŠĪBA
||
Masa
1 grupa
Izmēra
klaseA
Bērnu sēdeklīša
veids
A
Uz priekšu vērsts
bērnu sēdeklis
B
Uz priekšu vērsts
bērnu sēdeklis
B1
Uz priekšu vērsts
bērnu sēdeklis
C
Uz aizmuguri
vērsts bērnu
sēdeklis
D
Uz aizmuguri
vērsts bērnu
sēdeklis
9–18 kg
80
Priekšējais
sēdeklis (ar
deaktivizētu
drošības gaisa
spilvenu, tikai
uz aizmuguri
vērsti bērnu
sēdeklīši)B, C
Priekšējais
sēdeklis (ar
aktivizētu drošības gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti
bērnu sēdeklīši)B, C
Otrā sēdekļu
rinda, ārējās
sēdvietas
Otrā sēdekļu
rinda, vidējais
sēdeklis
Trešā sēdekļu
rinda*
X
ILB, F, XE
ILF, IUFF
X
X
ILB, XE
X
ILG
X
X
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
Masa
Izmēra
klaseA
Bērnu sēdeklīša
veids
Priekšējais
sēdeklis (ar
deaktivizētu
drošības gaisa
spilvenu, tikai
uz aizmuguri
vērsti bērnu
sēdeklīši)B, C
Priekšējais
sēdeklis (ar
aktivizētu drošības gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti
bērnu sēdeklīši)B, C
Otrā sēdekļu
rinda, ārējās
sēdvietas
Otrā sēdekļu
rinda, vidējais
sēdeklis
Trešā sēdekļu
rinda*
IL: piemērots specifiskiem ISOFIX bērnu sēdekļiem. Šie bērnu sēdekļi var būt paredzēti noteiktam automašīnas modelim, ierobežotās vai daļēji ierobežotās kategorijās.
IUF: piemērots uz priekšu vērstām universālas kategorijas ISOFIX bērnu drošības sistēmām, kas apstiprinātas lietošanai šajā svara kategorijā.
X: nav piemērots ISOFIX bērnu sēdekļiem.
A
B
C
D
E
F
G
Bērnu sēdekļiem ar ISOFIX stiprinājumu sistēmu ir izmēru klasifikācija, kas atvieglo pareizā bērnu sēdekļa veida izvēli. Izmēra kategorija ir norādīta bērnu sēdekļa uzlīmē.
Attiecas uz daļēji ierobežotas kategorijas ISOFIX bērnu sēdekļu uzstādīšanu (IL), ja automašīna ir aprīkota ar ISOFIX konsoles piederumu (piederumu klāsts atšķiras atkarībā no tirgus). Bērnu sēdeklīšu augšējie stiprinājuma punkti šeit nav pieejami.
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas ir vienmēr jāievelk sēdekļa sēdvirsmas pagarinājums.
Volvo iesaka: Volvo zīdaiņu sēdeklītis, kas nostiprināts, izmantojot ISOFIX stiprinājumu sistēmu (tipa apstiprinājums E1 04301146).
Ir spēkā, ja automašīna nav aprīkota ar ISOFIX kronšteinu.
Šajā svara grupā Volvo iesaka lietot uz aizmuguri vērstu bērna sēdekli.
Volvo iesaka: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (tipa apstiprinājums E5 04200).
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
81
DROŠĪBA
||
Tabula modelim XC90 ar sešām sēdvietām
Masa
0 grupa
maks. 10 kg
0+ grupa
maks. 13 kg
82
Izmēra klaseA
Bērnu sēdeklīša
veids
E
Uz aizmuguri vērsts
zīdaiņa sēdeklītis
E
Uz aizmuguri vērsts
zīdaiņa sēdeklītis
C
Uz aizmuguri vērsts
bērnu sēdeklis
D
Uz aizmuguri vērsts
bērnu sēdeklis
Priekšējais sēdeklis
(ar deaktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz aizmuguri vērsti bērnu
sēdeklīši)B, C
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti
bērnu sēdeklīši)B, C
Otrā sēdekļu
rinda
Trešā sēdekļu
rinda
ILB, D, XE
X
ILD
X
ILB, D, XE
X
ILD
X
DROŠĪBA
Masa
1 grupa
9–18 kg
Izmēra klaseA
Bērnu sēdeklīša
veids
A
Uz priekšu vērsts bērnu
sēdeklis
B
Uz priekšu vērsts bērnu
sēdeklis
B1
Uz priekšu vērsts bērnu
sēdeklis
C
Uz aizmuguri vērsts
bērnu sēdeklis
D
Uz aizmuguri vērsts
bērnu sēdeklis
Priekšējais sēdeklis
(ar deaktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz aizmuguri vērsti bērnu
sēdeklīši)B, C
Priekšējais sēdeklis (ar aktivizētu
drošības gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti
bērnu sēdeklīši)B, C
Otrā sēdekļu
rinda
Trešā sēdekļu
rinda
X
ILB, F, XE
ILF, IUFF
X
ILB, XE
X
ILG
X
IL: piemērots specifiskiem ISOFIX bērnu sēdekļiem. Šie bērnu sēdekļi var būt paredzēti noteiktam automašīnas modelim, ierobežotās vai daļēji ierobežotās kategorijās.
IUF: piemērots uz priekšu vērstām universālas kategorijas ISOFIX bērnu drošības sistēmām, kas apstiprinātas lietošanai šajā svara kategorijā.
X: nav piemērots ISOFIX bērnu sēdekļiem.
A
B
C
D
E
F
G
Bērnu sēdekļiem ar ISOFIX stiprinājumu sistēmu ir izmēru klasifikācija, kas atvieglo pareizā bērnu sēdekļa veida izvēli. Izmēra kategorija ir norādīta bērnu sēdekļa uzlīmē.
Attiecas uz daļēji ierobežotas kategorijas ISOFIX bērnu sēdekļu uzstādīšanu (IL), ja automašīna ir aprīkota ar ISOFIX konsoles piederumu (piederumu klāsts atšķiras atkarībā no tirgus). Bērnu sēdeklīšu augšējie stiprinājuma punkti šeit nav pieejami.
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas ir vienmēr jāievelk sēdekļa sēdvirsmas pagarinājums.
Volvo iesaka: Volvo zīdaiņu sēdeklītis, kas nostiprināts, izmantojot ISOFIX stiprinājumu sistēmu (tipa apstiprinājums E1 04301146).
Ir spēkā, ja automašīna nav aprīkota ar ISOFIX kronšteinu.
Šajā svara grupā Volvo iesaka lietot uz aizmuguri vērstu bērna sēdekli.
Volvo iesaka: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (tipa apstiprinājums E5 04200).
}}
83
DROŠĪBA
||
Tabula modelim XC90 Excellence
Masa
0 grupa
maks. 10 kg
0+ grupa
maks. 13 kg
84
Izmēra klaseA
Bērnu sēdeklīša veids
E
Uz aizmuguri vērsts zīdaiņa
sēdeklītis
E
Uz aizmuguri vērsts zīdaiņa
sēdeklītis
C
Uz aizmuguri vērsts bērnu
sēdeklis
D
Uz aizmuguri vērsts bērnu
sēdeklis
Priekšējais sēdeklis (ar
deaktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz
aizmuguri vērsti bērnu
sēdekļi)
Priekšējais sēdeklis (ar
aktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti bērnu
sēdekļi)
Aizmugurējais
sēdeklisB
X
X
ILC
X
X
ILC
DROŠĪBA
Masa
1 grupa
9–18 kg
Izmēra klaseA
Bērnu sēdeklīša veids
A
Uz priekšu vērsts bērnu sēdeklis
B
Uz priekšu vērsts bērnu sēdeklis
B1
Uz priekšu vērsts bērnu sēdeklis
C
Uz aizmuguri vērsts bērnu
sēdeklis
D
Uz aizmuguri vērsts bērnu
sēdeklis
Priekšējais sēdeklis (ar
deaktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz
aizmuguri vērsti bērnu
sēdekļi)
Priekšējais sēdeklis (ar
aktivizētu drošības
gaisa spilvenu, tikai uz
priekšu vērsti bērnu
sēdekļi)
Aizmugurējais
sēdeklisB
X
X
ILD, IUFD
X
X
IL
IL: piemērots specifiskiem ISOFIX bērnu sēdekļiem. Šie bērnu sēdekļi var būt paredzēti noteiktam automašīnas modelim, ierobežotās vai daļēji ierobežotās kategorijās.
IUF: piemērots uz priekšu vērstām universālas kategorijas ISOFIX bērnu drošības sistēmām, kas apstiprinātas lietošanai šajā svara kategorijā.
X: nav piemērots ISOFIX bērnu sēdekļiem.
A
B
C
D
Bērnu sēdekļiem ar ISOFIX stiprinājumu sistēmu ir izmēru klasifikācija, kas atvieglo pareizā bērnu sēdekļa veida izvēli. Izmēra kategorija ir norādīta bērnu sēdekļa uzlīmē.
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas ir vienmēr jāievelk sēdekļa sēdvirsmas pagarinājums.
Volvo iesaka: Volvo bērnu sēdeklis, kas nostiprināts, izmantojot ISOFIX stiprinājumu sistēmu (tipa apstiprinājums E1 04301146).
Šajā svara grupā Volvo iesaka lietot uz aizmuguri vērstu bērna sēdekli.
}}
85
DROŠĪBA
||
Tabula modelim XC90 Excellence Lounge
Masa
0 grupa
maks. 10 kg
0+ grupa
maks. 13 kg
1 grupa
9–18 kg
Izmēra klaseA
Bērnu sēdeklīša veids
E
Uz aizmuguri vērsts zīdaiņa sēdeklītis
E
Uz aizmuguri vērsts zīdaiņa sēdeklītis
C
Uz aizmuguri vērsts bērnu sēdeklis
D
Uz aizmuguri vērsts bērnu sēdeklis
A
Uz priekšu vērsts bērnu sēdeklis
B
Uz priekšu vērsts bērnu sēdeklis
B1
Uz priekšu vērsts bērnu sēdeklis
C
Uz aizmuguri vērsts bērnu sēdeklis
D
Uz aizmuguri vērsts bērnu sēdeklis
Aizmugurējais sēdeklisB, C
ILD
ILD
ILE, IUFE
IL
IL: piemērots specifiskiem ISOFIX bērnu sēdekļiem. Šie bērnu sēdekļi var būt paredzēti noteiktam automašīnas modelim, ierobežotās vai daļēji ierobežotās kategorijās.
IUF: piemērots uz priekšu vērstām universālas kategorijas ISOFIX bērnu drošības sistēmām, kas apstiprinātas lietošanai šajā svara kategorijā.
A
B
C
D
E
86
Bērnu sēdekļiem ar ISOFIX stiprinājumu sistēmu ir izmēru klasifikācija, kas atvieglo pareizā bērnu sēdekļa veida izvēli. Izmēra kategorija ir norādīta bērnu sēdekļa uzlīmē.
Uzstādot pasažiera puses ārējā sēdeklī, pārbīdiet automašīnas Lounge Console uz priekšu tās priekšējā pozīcijā.
Pirms bērnu sēdeklīša uzstādīšanas ir vienmēr jāievelk sēdekļa sēdvirsmas pagarinājums.
Volvo iesaka: Volvo bērnu sēdeklis, kas nostiprināts, izmantojot ISOFIX stiprinājumu sistēmu (tipa apstiprinājums E1 04301146).
Šajā svara grupā Volvo iesaka lietot uz aizmuguri vērstu bērna sēdekli.
DROŠĪBA
BRĪDINĀJUMS
Priekšējā pasažiera sēdeklī nekādā gadījumā neizmantojiet uz aizmuguri vērstu
bērnu sēdeklīti, ja ir aktivizēts pasažiera
gaisa drošības spilvens.
PIEZĪME
Ja i-Size/ISOFIX bērnu sēdeklim nav
izmēru klasifikācijas, automašīnas modelim
jābūt norādītam bērnu sēdekļa ražotāja
izveidotajā automašīnu sarakstā.
PIEZĪME
Lai saņemtu informāciju par to, kurus iSize/ISOFIX bērnu sēdekļus Volvo iesaka
izmantot, sazinieties ar pilnvarotu Volvo
pārstāvi.
Saistītā informācija
•
•
•
Bērnu sēdeklīša izvietošana (64 lpp.)
Bērnu drošības stiprinājumi (65 lpp.)
Tabula, kurā norādītas bērnu sēdekļu piestiprināšanas vietas, izmantojot automašīnas drošības jostas (68 lpp.)
•
i-Size bērnu sēdekļu atrašanās vietu tabula
(75 lpp.)
•
i-Size/ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu
sēdeklīšiem (63 lpp.)
87
DROŠĪBA
Iebūvētais bērnu sēdeklītis*
rindas9
Otrās sēdekļu
vidējā sēdvietā iebūvētais bērnu sēdeklītis ļauj bērniem sēdēt ērti
un droši.
Bērnu sēdeklīši ir speciāli izstrādāti, lai kopā ar
automašīnas drošības jostu sniegtu bērniem
labu drošības līmeni.
Bērnu sēdeklītis ir apstiprināts bērniem, kuru
svars ir 15–36 kg (33–80 lbs) un kuru
augums ir vismaz 97 cm (38 collas).
Pirms braukšanas pārliecinieties, vai:
•
sēdekļa paliktnis ir bloķēts vajadzīgajā
pozīcijā;
•
galvas balsts ir noregulēts bērna galvas
augstumā tā, lai atbalstītu visu pakausi, ja
iespējams
•
drošības josta atrodas saskarē ar bērna
ķermeni un tā nav vaļīga vai sagriezusies
•
drošības josta neguļas pār bērna kaklu un
nav zem padusēm
•
drošības jostas klēpja daļa ir novietota
zemu pāri iegurnim, nodrošinot optimālu
aizsardzību.
BRĪDINĀJUMS
Volvo iesaka iebūvētā bērnu sēdeklīša
remontu vai nomaiņu uzticēt tikai pilnvarotam Volvo autoservisam. Neveiciet bērnu
sēdeklīša modifikācijas un nepapildiniet to.
Ja iebūvētais bērnu sēdeklītis ir ticis
pakļauts lielai slodzei, piemēram, saistībā
ar sadursmi, tad sēdekļa paliktnis, drošības
josta un atzveltne vai, iespējams, viss
sēdeklītis ir jānomaina. Pat ja izskatās, ka
bērnu sēdeklītis nav bojāts, iespējams, tas
vairs nevarēs sniegt to pašu aizsardzības
līmeni. Tas ir jāņem vērā, arī ja sadursmes
vai tamlīdzīga notikuma laikā sēdekļa
paliktnis ir bijis nolaistā stāvoklī. Sēdekļa
paliktnis ir jānomaina, arī ja tas ir stipri
nodilis.
BRĪDINĀJUMS
Neievērojot iebūvētā bērnu sēdeklīša lietošanas norādījumus, negadījuma laikā bērns
var gūt smagas traumas.
Pareiza pozīcija, drošības jostai jābūt pārvilktai pār
plecu.
9 Pieejams
88
Saistītā informācija
•
•
Bērnu sēdekļi (61 lpp.)
•
Sēdekļa sēdvirsmas salocīšana iebūvētajā
bērnu sēdeklītī* (89 lpp.)
Sēdekļa sēdvirsmas atlocīšana iebūvētajā
bērnu sēdeklītī* (89 lpp.)
piecu un septiņu sēdekļu variantiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
DROŠĪBA
Sēdekļa sēdvirsmas atlocīšana
iebūvētajā bērnu sēdeklītī*
Sēdekļa sēdvirsmas salocīšana
iebūvētajā bērnu sēdeklītī*
Kad tiek lietots iebūvētais bērnu sēdeklītis,
sēdekļa paliktnim vienmēr ir jābūt atlocītam
uz augšu.
Kad iebūvētais bērnu sēdeklītis netiek lietots,
sēdekļa paliktnis ir jānoloka aizmugurējā
sēdeklī.
Piespiediet sēdekļa paliktni atpakaļ, līdz
tas nofiksējas.
BRĪDINĀJUMS
Neievērojot iebūvētā bērnu sēdeklīša lietošanas norādījumus, negadījuma laikā bērns
var gūt smagas traumas.
Lai atbrīvotu sēdekļa paliktni, pavelciet
rokturi uz priekšu un uz augšu.
Lai atbrīvotu sēdekļa paliktni, pavelciet
rokturi uz priekšu.
Saistītā informācija
•
•
Iebūvētais bērnu sēdeklītis* (88 lpp.)
Sēdekļa sēdvirsmas salocīšana iebūvētajā
bērnu sēdeklītī* (89 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
89
DROŠĪBA
||
Nospiediet ar roku uz leju sēdekļa paliktņa
vidusdaļu, lai to nofiksētu.
SVARĪGI
Pirms bērnu sēdekļa paliktņa nolaišanas
pārbaudiet, vai zem tā nav palikuši nekādi
priekšmeti (piemēram, rotaļlietas).
PIEZĪME
Pirms aizmugurējās atzveltnes nolaišanas
ir jānolaiž bērnu sēdeklīša paliktnis.
Saistītā informācija
•
•
90
Iebūvētais bērnu sēdeklītis* (88 lpp.)
Sēdekļa sēdvirsmas atlocīšana iebūvētajā
bērnu sēdeklītī* (89 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Instrumenti un vadības slēdži
automašīnā ar stūri kreisajā pusē
Pārskatos ir redzamas vadītāja tuvumā esošo
displeju un vadības ierīču atrašanās vietas.
Stūre un instrumentu panelis
Stūres pielāgošana
Viduskonsole un tuneļkonsole
Skaņas signāls
Stūres kreisās puses vadības tastatūra
Dzinēja pārsega atvēršana
Displeja apgaismojums, bagāžas nodalījuma durvju atslēgšana/atvēršana*/aizvēršana*, halogēna priekšējo lukturu stara
augstuma regulēšana
Jumta konsole
Centrālais displejs
Avārijas gaismas signalizācija, atkausēšana, multivide, cimdu nodalījuma atvēršana
Gabarītlukturi, dienas gaitas lukturi, tuvās
gaismas, tālās gaismas, pagrieziena rādītāji, priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas gaismas*, aizmugures miglas
lukturi, brauciena odometra atiestatīšana
Stūres lāpstiņas manuālai pārnesumu pārslēgšanai ar automātisko pārnesumkārbu*
Augšējais displejs*
Vadītāja displejs
Stiklu tīrītāji un mazgāšana, lietus sensors*
Stūres labās puses vadības tastatūra
92
Pārnesumu pārslēgs
Iedarbināšanas slēdzis
Piedziņas režīma vadības slēdzis*
Stāvbremze
Priekšējās lampas lasīšanai un salona
apgaismojums
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas
Panorāmas jumts*
Displejs jumta konsolē, ON CALL poga*
Salona atpakaļskata spoguļa manuāla
aptumšošana
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja durvis
•
•
•
Vadītāja displejs (96 lpp.)
Centrālā displeja pārskats (123 lpp.)
Pārnesumkārba (460 lpp.)
Instrumenti un vadības slēdži
automašīnā ar stūri labajā pusē
Pārskatos ir redzamas vadītāja tuvumā esošo
displeju un vadības ierīču atrašanās vietas.
Priekšējā sēdekļa elektriskās regulēšanas
atmiņas funkcija*, sānu spoguļu un vējstikla displeja* iestatījumi
Centrālā aizslēgšana
Logu elektriskie pacēlāji, sānu spoguļi,
elektriskais bērnu drošības bloķētājs*
Priekšējo sēdekļu regulēšana
Saistītā informācija
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(204 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (205 lpp.)
•
•
•
Stūres regulēšana (224 lpp.)
Gaismu slēdži (166 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (446 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
93
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Stūre un instrumentu panelis
Dzinēja pārsega atvēršana
Viduskonsole un tuneļkonsole
Skaņas signāls
Stūres pielāgošana
Stūres kreisās puses vadības tastatūra
Jumta konsole
Gabarītlukturi, dienas gaitas lukturi, tuvās
gaismas, tālās gaismas, pagrieziena rādītāji, priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas gaismas*, aizmugures miglas
lukturi, brauciena odometra atiestatīšana
Centrālais displejs
Stūres lāpstiņas manuālai pārnesumu pārslēgšanai ar automātisko pārnesumkārbu*
Pārnesumu pārslēgs
Augšējais displejs*
Priekšējās lampas lasīšanai un salona
apgaismojums
Vadītāja displejs
Panorāmas jumts*
Stiklu tīrītāji un mazgāšana, lietus sensors*
Displejs jumta konsolē, ON CALL poga*
Stūres labās puses vadības tastatūra
Salona atpakaļskata spoguļa manuāla
aptumšošana
Displeja apgaismojums, bagāžas nodalījuma durvju atslēgšana/atvēršana*/aizvēršana*, halogēna priekšējo lukturu stara
augstuma regulēšana
94
Avārijas gaismas signalizācija, atkausēšana, multivide, cimdu nodalījuma atvēršana
Iedarbināšanas slēdzis
Piedziņas režīma vadības slēdzis*
Stāvbremze
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja durvis
•
•
•
Vadītāja displejs (96 lpp.)
Centrālā displeja pārskats (123 lpp.)
Pārnesumkārba (460 lpp.)
Priekšējā sēdekļa elektriskās regulēšanas
atmiņas funkcija*, sānu spoguļu un vējstikla displeja* iestatījumi
Centrālā aizslēgšana
Logu elektriskie pacēlāji, sānu spoguļi,
elektriskais bērnu drošības bloķētājs*
Priekšējo sēdekļu regulēšana
Saistītā informācija
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(204 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (205 lpp.)
•
•
•
Stūres regulēšana (224 lpp.)
Gaismu slēdži (166 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (446 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
95
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja displejs
Vadītāja displejā ir attēlota informācija par
automašīnu un braukšanu.
Vadītāja displejā ir redzamas mērierīces, indikatori, kā arī indikatoru un brīdinājumu simboli.
Vadītāja displeja saturs ir atkarīgs no automašīnas aprīkojums, iestatījumiem un tobrīd aktīvajām funkcijām.
Vadītāja displejs tiek aktivizēts uzreiz pēc
durvju atvēršanas, t.i., aizdedzes pozīcijā 0. Ja
vadītāja displejs netiek izmantots, pēc brīža
tas nodziest. Lai to vēlreiz aktivizētu, veiciet
vienu no šīm darbībām:
•
•
•
Nospiediet bremžu pedāli.
Aktivizējiet aizdedzes pozīciju I.
atveriet kādas no durvīm.
Vadītāja displejs ir pieejams divās versijās: 8
collu un 12 collu*.
Vadītāja displejs, 8 collu
BRĪDINĀJUMS
Ja vadītāja displejs nodziest, neizgaismojas
aktivizēšanās/ieslēgšanās laikā vai tajā
attēlotā informācija ir pilnīgi vai daļēji nesalasāma, automašīnu lietot nedrīkst. Nekavējoties dodieties uz servisu. Volvo iesaka
vērsties autorizētā Volvo servisā.
BRĪDINĀJUMS
Kļūmes gadījumā vadītāja displejā var
netikt attēlota informācija par, piemēram,
bremzēm, drošības gaisa spilveniem vai
citām drošības sistēmām. Tādā gadījumā
vadītājs nevar pārbaudīt automašīnas sistēmu statusu un saņemt aktuālos brīdinājumus un informāciju.
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā
no automašīnas modeļa.
Atrašanās vieta vadītāja displejā:
96
Pa kreisi
Vidū
Pa labi
Degvielas daudzuma rādītājs
Spidometrs
Mediju atskaņotājs
Piedziņas režīms
Ceļazīmju informācija*
Tālrunis
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
Kruīza kontrole un ātruma ierobežotāja informācija
Navigācijas informācija*
Tahometrs/ECO skalaA
Durvju un drošības jostu informācija
Pulkstenis
Attālums līdz tukšai tvertnei
Funkcijas Start/Stop statuss
Lietotņu izvēlne (var aktivizēt ar stūres vadības tastatūru)
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
A
B
Pa kreisi
Vidū
Pa labi
Āra temperatūras mērierīce
–
Pašreizējais degvielas patēriņš
Indikatora un brīdinājuma simboli
–
Brauciena odometrsB
–
–
Brauciena odometrs
–
–
Indikatora un brīdinājuma simboli
–
–
Balss atpazīšana
–
–
Dzinēja temperatūras mērierīce
–
–
Paziņojumi, dažos gadījumos ar — grafiskiem attēliem
–
–
KompassA
Atkarībā no atlasītā piedziņas režīma.
Kopējais nobraukums.
}}
97
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Vadītāja displejs, 12 collu*
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā
no automašīnas modeļa.
Atrašanās vieta vadītāja displejā:
98
Pa kreisi
Vidū
Pa labi
Spidometrs
Indikatora un brīdinājuma simboli
Tahometrs/ECO skalaA
Brauciena odometrs
Āra temperatūras mērierīce
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
Brauciena odometrsB
Pulkstenis
Piedziņas režīms
Kruīza kontrole un ātruma ierobežotāja informācija
Paziņojumi, dažos gadījumos ar — grafiskiem
attēliem
Degvielas daudzuma rādītājs
Ceļazīmju informācija*
Durvju un drošības jostu informācija
Funkcijas Start/Stop statuss
–
Mediju atskaņotājs
Attālums līdz tukšai tvertnei
–
Navigācijas karte*
Pašreizējais degvielas patēriņš
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
A
B
Pa kreisi
Vidū
Pa labi
–
Tālrunis
Lietotņu izvēlne (var aktivizēt ar stūres vadības tastatūru)
–
Balss atpazīšana
–
–
KompassA
–
Atkarībā no atlasītā piedziņas režīma.
Kopējais nobraukums.
Dinamiskais simbols
Dinamiskais simbols tā
pamatformā.
Vadītāja displeja centrā ir dinamisks simbols,
kas maina izskatu atkarībā no dažādiem ziņojumu veidiem. Dzeltena vai sarkana atzīme ap
simbolu norāda vadības vai brīdinājuma ziņojuma nopietnības pakāpi.
•
Indikatora simboli vadītāja displejā
(107 lpp.)
•
•
•
Borta dators (101 lpp.)
•
Piedziņas režīmi* (469 lpp.)
Paziņojumi vadītāja displejā (119 lpp.)
Rīcība ar lietojumprogrammu izvēlni vadītāja displejā (118 lpp.)
Indikatora simbola piemēri.
Ar animāciju pamata formu var pārvērst par
grafisku attēlu, kurā norādīta problēmas atrašanās vieta, vai paskaidrot informāciju.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja displeja iestatījumi (100 lpp.)
Brīdinājuma simboli vadītāja displejā
(109 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
99
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja displeja iestatījumi
Vadītāja displeja attēlojuma opciju iestatījumus var veikt vadītāja displeja lietojumprogrammu izvēlnē un centrālā displeja iestatījumu izvēlnē.
Iestatījumi vadītāja displeja lietotņu
izvēlnē
•
•
Tālrunis
Navigācijas sistēma*
Iestatījumi centrālajā displejā
Informācijas veida atlasīšana
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car Vadītāja displejs
Vadītāja displeja informācija.
3. Atlasiet, kas ir jārāda fonā:
• Nerādīt fonā informāciju
• Rādīt pašreiz atskaņotās multivides
inform.
• Rādīt navigāciju pat, ja nav iestatīts
maršruts1
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā
no automašīnas modeļa.
Lietotņu izvēlni atver un vada ar labo vadības
tastatūru uz stūres.
Lietotņu izvēlnē var izvēlēties, kāda informācija
vadītāja displejā tiek attēlota no šādiem avotiem
•
•
1
100
Borta dators
Multivides atskaņotājs
Motīva atlasīšana
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Pieskarieties My Car
Rādīt motīvus.
Valodas atlasīšana
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Lai atlasītu valodu, pieskarieties Sistēma
Sistēmas valodas un mērvienības
Sistēmas valoda.
> Izmaiņas ietekmēs valodu visos displejos.
Šie iestatījumi ir personīgi un tiek automātiski
saglabāti aktīvajā vadītāja profilā.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja displejs (96 lpp.)
•
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (146 lpp.)
Rīcība ar lietojumprogrammu izvēlni vadītāja displejā (118 lpp.)
Vadītāja displejs
3. Atlasiet vadītāja displeja motīvu (izskatu):
•
•
•
•
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings
12 collu* vadītāja displejā tiek rādīta karte, 8 collu vadītāja displejā tiek rādītas tikai norādes.
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Degvielas daudzuma rādītājs
Borta dators
Degvielas skala vadītāja displejā rāda degvielas līmeni tvertnē.
Automašīnas borta dators braukšanas laikā
reģistrē dažādas vērtības, piemēram, attālumu, degvielas patēriņu un vidējo ātrumu.
Lai atvieglotu degvielas ekonomiju, tiek reģistrēta informācija gan par pašreizējo, gan vidējo
degvielas patēriņu. Borta datora informāciju
var attēlot vadītāja displejā.
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā
no automašīnas modeļa.
Degvielas skala 8 collu vadītāja displejā:
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā
no automašīnas modeļa.
Degvielas skala 12 collu vadītāja displejā:
Degvielas skalas bēšā zona norāda degvielas
daudzumu degvielas tvertnē.
Kad degvielas līmenis ir zems un ir pienācis
laiks uzpildīt degvielu, degvielas sūkņa simbols iedegas un maina krāsu uz dzeltenu.
Borta dators arī norāda attālumu līdz tukšai
tvertnei.
Degvielas skalas joslas norāda degvielas daudzumu tvertnē.
Kad degvielas līmenis ir zems un ir pienācis
laiks uzpildīt degvielu, degvielas sūkņa simbols iedegas un maina krāsu uz dzeltenu.
Borta dators arī norāda attālumu līdz tukšai
tvertnei. Kad degvielas līmenis ir kritiski zems,
ir redzama tikai dzeltena josla. Uzpildiet degvielu, tiklīdz tas ir iespējams.
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītāja displejs (96 lpp.)
Degvielas uzpildīšana (489 lpp.)
Degvielas tvertne - tilpums (707 lpp.)
}}
101
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
•
•
•
•
•
Brauciena odometrs
Pašreizējais degvielas patēriņš
Brauciena odometrs
Šī mērierīce rāda automašīnas pašreizējo degvielas patēriņu. Vērtība tiek atjaunināta aptuveni reizi sekundē.
Pašreizējais degvielas patēriņš
Attālums līdz tukšai tvertnei
Tūrists — spidometra alternatīva
Attāluma, ātruma utt. mērvienības var mainīt
ar sistēmas iestatījumiem centrālajā displejā.
Brauciena odometrs
Ir pieejami divi brauciena odometri: TM un TA.
12 collu vadītāja displejā* rādītās borta datora informācijas piemēri. Attēls ir shematisks — detaļas var
atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
TM var atiestatīt manuāli, bet TA tiek atiestatīts automātiski, ja automašīna nav izmantota
vismaz četras stundas.
Braukšanas laikā tiek reģistrēta šāda informācija:
•
•
•
•
Nobraukums
Braukšanas ilgums
Vidējais ātrums
Vidējais degvielas patēriņš
Tiek rādītas vērtības kopš pēdējās brauciena
odometra atiestatīšanas reizes.
Brauciena odometrs
8 collu vadītāja displejā rādītās borta datora informācijas piemēri. Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
Borta datorā ir ietverti šādi rādītāji:
Brauciena odometrs reģistrē automašīnas
kopējo nobraukumu. Šo vērtību nevar atiestatīt
uz nulli.
Attālums līdz tukšai tvertnei
Borta dators aprēķina attālumu, ko
var nobraukt ar tvertnē atlikušo degvielas daudzumu.
Aprēķinos tiek izmantots vidējais degvielas
patēriņš pēdējos 30 km (20 jūdzes) un atlikušais braukšanai izmantojamais degvielas
daudzums.
Kad skala rāda "----", nepietiek degvielas, lai
aprēķinātu atlikušo nobraukumu. Uzpildiet
degvielu, tiklīdz tas ir iespējams.
PIEZĪME
Ja esat mainījis braukšanas stilu, var
rasties neliela nobīde.
Ekonomiskam braukšanas stilam galvenie
rezultāti ir lielos braukšanas attālumos.
Tūrists — spidometra alternatīva
Alternatīvais digitālais spidometrs atvieglo
braukšanu valstīs, kur ātruma ierobežojuma
ceļazīmēs ir izmantota cita mērvienība, nevis
automašīnas instrumentu panelī redzamā.
Tādā gadījumā digitālais ātrums tiek attēlots
pretējā mērvienībā (attiecībā uz analogo spi-
102
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
dometru). Ja analogais spidometrs ir graduēts
mph (jūdzēs stundā), digitālais spidometrs
rāda attiecīgo ātrumu km/h un otrādi.
Saistītā informācija
•
Brauciena datu attēlošana vadītāja displejā
(103 lpp.)
•
Brauciena odometra atiestatīšana
(104 lpp.)
•
Brauciena statistikas attēlošana vidējā displejā (104 lpp.)
•
•
Vadītāja displejs (96 lpp.)
Brauciena datu attēlošana vadītāja
displejā
Vadītāja displejā var skatīt borta datora reģistrētās un aprēķinātās vērtības.
Šīs vērtības tiek saglabātas borta datora lietotnē. Lietotņu izvēlnē var izvēlēties, kādu
informāciju attēlot vadītāja displejā.
1.
Vadītāja displejā atveriet lietotņu izvēlni,
nospiežot (1).
(Lietotņu izvēlni nevar atvērt, kamēr vadītāja displejā ir kāds neapstiprināts ziņojums. Pirms var atvērt lietotņu izvēlni, ir
jāapstiprina ziņojums, nospiežot pogu O
(4).)
2. Dodieties uz borta datora lietotni pa kreisi
vai pa labi, izmantojot (2).
> Četrās augšējās izvēlnes rindās ir
redzamas izmērītās brauciena odometra TM vērtības. Nākamajās četrās
izvēlnes rindās ir redzamas izmērītās
brauciena odometra TA vērtības. Sarakstā var ritināt uz augšu vai uz leju ar (3).
Sistēmas mērvienību maiņa (146 lpp.)
Atveriet lietotņu izvēlni2 un pārvietojieties pa to,
izmantojot stūres labās puses vadības tastatūru.
Lietotņu izvēlne
Pa kreisi/pa labi
Uz augšu/uz leju
Apstipriniet
2 Attēls
ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
}}
103
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
3. Ritiniet uz leju līdz opciju taustiņiem, lai
atlasītu, kādu informāciju attēlot vadītāja
displejā:
•
•
•
•
•
Brauciena odometra atiestatīšana
Brauciena odometru var atiestatīt ar kreiso
svirslēdzi.
Brauciena odometrs
Attālums līdz tukšai tvertnei
Tūrists (spidometra alternatīva)
Brauciena odometra TM nobraukums,
brauciena odometra TA nobraukums vai
bez nobraukuma rādījuma
–
Saistītā informācija
•
•
Borta dators (101 lpp.)
Brauciena odometra atiestatīšana
(104 lpp.)
Lai atiestatītu visu informāciju brauciena
odometrā TM (tas ir, nobraukumu, vidējo
patēriņu, vidējo ātrumu un braukšanas
laiku), nospiediet un turiet pogu RESET uz
kreisā svirslēdža.
Īsi nospiežot pogu RESET, tiek atiestatīts
tikai nobraukums.
Brauciena odometru TA var atiestatīt automātiski, tikai ja automašīna nav lietota četras
stundas vai vairāk.
Saistītā informācija
•
104
Borta datora brauciena statistiku var grafiski
attēlot vidējā displejā, parādot pārskatu, kas
atvieglo ekonomiskāku braukšanu.
Lietotņu skatā atveriet lietotni
Vadītāja efektivitāte, lai
parādītu brauciena statistiku.
Katra diagrammas josla simbolizē 1, 10 vai 100 km
(jūdžu) nobraukumu. Brauciena laikā joslas tiek aizpildītas no labās
puses. Pašā labajā malā esošā josla rāda pašreizējā attāluma vērtību.
Pašreizējais degvielas patēriņš, TM vai
TA vidējais patēriņš vai arī degvielas
patēriņš netiek rādīts
Atlasiet opciju vai notīriet tās atlasi ar
taustiņu O (4). Izmaiņas tiek veiktas nekavējoties.
Brauciena statistikas attēlošana
vidējā displejā
Borta dators (101 lpp.)
Vidējais degvielas patēriņš un kopējais braukšanas laiks ir aprēķināts kopš pēdējās brauciena statistikas atiestatīšanas reizes.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Brauciena statistikas iestatījumi
Saistītā informācija
Atiestatiet vai pielāgojiet brauciena statistikas
iestatījumus.
1. Lietotņu skatā atveriet lietotni Vadītāja
efektivitāte, lai parādītu brauciena statistiku.
•
Brauciena statistikas attēlošana vidējā displejā (104 lpp.)
•
•
Borta dators (101 lpp.)
Brauciena odometra atiestatīšana
(104 lpp.)
Brauciena statistika no borta datora3.
Saistītā informācija
•
Brauciena statistikas iestatījumi
(105 lpp.)
•
Borta dators (101 lpp.)
2. Nospiediet Preferences, lai
•
Mainītu diagrammas mērogu. Atlasiet
joslas izšķirtspēju 1, 10 vai
100 km/jūdzes.
•
Atiestatītu datus pēc katra brauciena.
To veic pēc tam, kad automašīna ir stāvējusi uz vietas ilgāk par 4 stundām.
•
Atiestatītu pašreizējā brauciena datus.
Brauciena statistika, aprēķināts vidējais
patēriņš un kopējais braukšanas laiks vienmēr tiek atiestatīti vienlaikus.
Attāluma, ātruma utt. mērvienības var mainīt
ar sistēmas iestatījumiem centrālajā displejā.
3 Attēls
ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
105
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Datums un laiks
Datuma un laika iestatījumi
Pulkstenis ir redzams gan vadītāja displejā,
gan centrālajā displejā.
–
Pulksteņa atrašanās vieta
Vidējā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi Sistēma Datums un
laiks, lai mainītu laika un datuma formāta
iestatījumus.
Āra temperatūras mērierīce
Vadītāja displejā ir attēlota āra gaisa temperatūra.
Sensors nosaka temperatūru ārpus automašīnas.
Datumu un laiku var noregulēt, skārienekrānā nospiežot bultiņu uz augšu vai uz
leju.
Pulksteņa atrašanās vieta 12 collu* un 8 collu vadītāja
displejā. Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties
atkarībā no automašīnas modeļa.
Dažās situācijās paziņojumi un informācija var
aizklāt vadītāja displejā redzamo pulksteni.
Centrālajā displejā pulkstenis atrodas statusa
joslas augšējā labajā stūrī.
Automātiska laika regulēšana automašīnām
ar GPS
Ja automašīna ir aprīkota ar navigācijas sistēmu, var atlasīt Automātiski iestatīt laiku.
Tādā gadījumā laika zona tiks noregulēta automātiski, balstoties uz automašīnas atrašanās
vietu. Noteikta veida navigācijas sistēmām
jāiestata arī pašreizējā atrašanās vieta (valsts),
lai noregulētu pareizu laika zonu. Ja
Automātiski iestatīt laiku nav atlasīts, laiku
un datumu var noregulēt, izmantojot skārienekrāna bultiņu uz augšu vai uz leju.
Vasaras laiks
Dažās valstīs var atlasīt automātisku vasaras
laika iestatīšanu Automātiski iestatīt vasaras
laiku. Citās valstīs var manuāli atlasīt iestatījumu Vasaras laiks.
Saistītā informācija
•
•
106
Vadītāja displejs (96 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (146 lpp.)
Āra temperatūras skalas atrašanās vieta 12 collu* un
8 collu vadītāja displejā. Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
Ja automašīna stāv, mērierīce var rādīt augstāku temperatūru, nekā tā ir patiesībā.
Kad āra temperatūra ir no –5°C līdz
+2°C (no 23°F līdz 36°F), iedegas
sniegpārslas simbols, kas brīdina par
potenciāli slideniem apstākļiem.
Ja automašīna ir aprīkota ar vējstikla displeju*,
simbols īsi iedegas arī tajā.
Mainiet temperatūras skalas utt. mērvienības,
izmantojot sistēmas iestatījumus centrālā displeja augšējā skatā.
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja displejs (96 lpp.)
Sistēmas mērvienību maiņa (146 lpp.)
Indikatora simboli vadītāja displejā
Indikatoru simboli brīdina vadītāju par to, ka
funkcija ir aktivizēta, sistēma darbojas vai ir
radusies kļūda vai atteice.
Simbols
Tehniskie parametri
Informācija, nolasīt tekstu displejā
Ja kāda no automašīnas sistēmām nedarbojas, kā paredzēts,
vadītāja displejā tiek parādīts šis
informācijas simbols un teksts.
Informācijas simbols var izgaismoties arī saistībā ar citiem
simboliem.
Bojājums bremžu sistēmā
Simbols izgaismojas, ja stāvbremzes darbībā ir radusies
kļūme.
ABS sistēmas bojājums
Ja šis simbols iedegas, sistēma
nedarbojas. Automašīnas parastā bremžu sistēma turpina darboties, bet bez ABS funkcijas.
Simbols
Tehniskie parametri
Ieslēgta automātiskā bremzēšana
Šis simbols izgaismojas, kad ir
aktivizēta funkcija un darbojas
kājas bremze vai stāvbremze.
Bremzes notur automašīnu
vietā, kad tā ir apstājusies.
Riepu gaisa spiediena sistēma
Simbols izgaismojas, ja riepās ir
zems gaisa spiediens. Ja riepu
spiediena sistēmā ir radusies
kļūme, simbols vispirms mirgo
aptuveni 1 minūti un pēc tam
pastāvīgi izgaismojas. Iespējams, tā noticis tādēļ, ka sistēma
nevar noteikt zemu gaisa spiedienu riepās vai brīdināt par to,
kā paredzēts.
Emisijas sistēma
Ja simbols izgaismojas pēc dzinēja iedarbināšanas, tas var
norādīt, ka radusies kļūme automašīnas emisijas sistēmā. Brauciet uz servisu, lai veiktu pārbaudi. Volvo iesaka sazināties ar
Volvo pilnvarotu servisu.
}}
107
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Simbols
Tehniskie parametri
Labās un kreisās puses pagrieziena rādītājs
Kad tiek lietoti pagrieziena rādītāji, šis simbols mirgo.
Simbols
Tehniskie parametri
Tālās gaismas iesl
Šis simbols iedegas, kad ir
ieslēgtas tālās gaismas un kad
tālās gaismas zibsnī.
Aktīvās tālās gaismas ieslēgtas
Gabarītlukturi
Simbols iedegas, ja tiek ieslēgti
gabarītlukturi.
Kļūme priekšējo lukturu sistēmā
Šis simbols iedegas, ja ABL
funkcijā (aktīvie pagriezienu lukturi, Active Bending Lights) ir
radusies kļūme vai ja priekšējo
lukturu sistēmā ir radusies kāda
cita kļūme.
Aktīvās tālās gaismas izslēgtas
Aizmugurējais miglas lukturis
ieslēgts
Šis simbols iedegas, kad ir
ieslēgts automašīnas aizmugurējais miglas lukturis.
Lietus sensors ieslēgts
Šis simbols izgaismojas, kad ir
ieslēgts lietus sensors.
Sagatavošanas darbi ieslēgti
Šis simbols izgaismojas, kad
dzinēja nodalījuma un salona sildītājs/gaisa kondicionētājs sagatavo automašīnu braukšanai.
Tālās gaismas iesl
Stabilitātes sistēma
Simbols iedegas, ja tiek ieslēgti
tālās gaismas lukturi un gabarītlukturi.
Ja simbols mirgo, tas norāda uz
to, ka stabilitātes sistēma pašlaik darbojas. Ja šis simbols deg
pastāvīgi, sistēmā ir kļūme.
Priekšējie miglas lukturi
ieslēgti
Simbols izgaismojas zilā krāsā,
ja ir ieslēgtas tālās gaismas.
Šis simbols izgaismojas, kad ir
ieslēgts automašīnas priekšējais
miglas lukturis.
Simbols izgaismojas baltā krāsā,
ja ir izslēgtas tālās gaismas.
Tehniskie parametri
Simbols izgaismojas baltā krāsā,
ja ir izslēgtas tālās gaismas. Tiek
ieslēgti gabarītlukturi.
Aktīvās tālās gaismas ieslēgtas
Aktīvās tālās gaismas izslēgtas
108
Simbols izgaismojas zilā krāsā,
ja ir ieslēgtas tālās gaismas. Tiek
ieslēgti gabarītlukturi.
Simbols
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Simbols
Tehniskie parametri
Simbols
Tehniskie parametri
Stabilitātes sistēma, sporta
režīms
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija un lietus sensors
Šis simbols izgaismojas, kad ir
aktivizēts sporta režīms. Sporta
režīms nodrošina aktīvākas
braukšanas baudījumu. Šī sistēma konstatē, vai akseleratora
pedāļa un stūres kustības un
pagriezienu veikšana notiek aktīvāk nekā parasti, un atļauj veikt
kontrolētu aizmugurējās daļas
buksēšanu līdz noteiktam brīdim, pirms tā iejaucas un stabilizē automobili.
Balts simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma ir ieslēgta, un
ceļa marķējumi tiek uztverti. Lietus sensors ir ieslēgts.
Pelēks simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma ir ieslēgta,
bet ceļa marķējumi netiek
uztverti. Lietus sensors ir
ieslēgts.
AdBlue sistēma (dīzeļdegviela)
Šis simbols ir iedegts, kad ir
zems AdBlue līmenis vai ja
AdBlue sistēmā ir radusies
kļūme.
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
Balts simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma ir ieslēgta, un
ceļa marķējumi tiek uztverti.
Pelēks simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma ir ieslēgta,
bet ceļa marķējumi netiek
uztverti.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja displejs (96 lpp.)
Brīdinājuma simboli vadītāja displejā
(109 lpp.)
Brīdinājuma simboli vadītāja
displejā
Brīdinājuma simboli brīdina vadītāju par to, ka
visas svarīgās funkcijas ir aktivizētas vai ir
radusies nopietna kļūda vai atteice.
Simbols
Tehniskie parametri
Brīdinājums
Sarkanais brīdinājuma simbols
iedegas, ja ir konstatēts bojājums, kas var ietekmēt drošību
vai automašīnas vadāmību.
Vienlaikus vadītāja displejā
redzams paskaidrojošs teksts.
Brīdinājuma simbols var izgaismoties arī saistībā ar citiem
simboliem.
Drošības jostu atgādinātājs
Šis simbols iedegas vai mirgo, ja
kāds no priekšējos sēdekļos
sēdošajiem nav piesprādzējis
savu drošības jostu vai ja kāds
no aizmugurējos sēdekļos sēdošajiem ir atsprādzējis drošības
jostu.
Dzeltens simbols: Joslas saglabāšanas palīgsistēma brīdina/
iejaucas.
}}
109
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Simbols
Tehniskie parametri
Tehniskie parametri
Simbols
Tehniskie parametri
Drošības spilveni
Zems eļļas spiediens
Sadursmes risks
Ja simbols turpina izgaismoties
vai iedegas braukšanas laikā,
kādā automašīnas drošības sistēmā ir radusies kļūme. Izlasiet
paziņojumu vadītāja displejā.
Volvo iesaka sazināties ar Volvo
pilnvarotu servisu.
Ja šis simbols iedegas braukšanas laikā, kad dzinēja eļļas spiediens ir pārāk zems. Nekavējoties apstādiniet dzinēju un pārbaudiet eļļas līmeni dzinējā,
nepieciešamības gadījumā papildiniet eļļu. Ja simbols izgaismojas, bet eļļas līmenis ir normāls,
sazinieties ar servisu. Volvo
iesaka sazināties ar Volvo pilnvarotu servisu.
City Safety brīdina par sadursmes risku ar citiem transportlīdzekļiem, gājējiem, riteņbraucējiem vai lieliem dzīvniekiem.
Bojājums bremžu sistēmā
Ja šīs simbols deg, bremžu šķidruma līmenis var būt pārāk
zems. Dodieties uz tuvāko autorizēto servisu, lai pārbaudītu
bremžu šķidruma līmeni un vajadzības gadījumā papildinātu.
Ieslēgta stāvbremze
Šis simbols iedegas ar pastāvīgu
gaismu, ja novilkta stāvbremze.
Simbola mirgošana norāda uz
radušos bojājumu. Izlasiet paziņojumu vadītāja displejā.
110
Simbols
Ģenerators nelādē
Šis simbols iedegas braukšanas
laikā, ja elektriskajā sistēmā
atgadījies bojājums. Dodieties
uz servisu. Volvo iesaka sazināties ar Volvo pilnvarotu servisu.
Augsta dzinēja temperatūra
Šis simbols iedegas braukšanas
laikā, kad dzinēja temperatūra ir
pārāk augsta. Vienlaikus vadītāja
displejā redzams paskaidrojošs
teksts.
Saistītā informācija
•
Indikatora simboli vadītāja displejā
(107 lpp.)
•
Vadītāja displejs (96 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja displeja licences līgums
Licence ir vienošanās par tiesībām veikt
noteiktu darbību vai tiesībām izmantot kāda
cita pilnvaras atbilstoši vienošanās noteikumiem un nosacījumiem. Turpmākais teksts ir
Volvo vienošanās ar ražotāju vai izstrādātāju
angļu valodā.
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person or organization obtaining a copy
of the software and accompanying
documentation covered by this license (the
"Software") to use, reproduce, display,
distribute, execute, and transmit the Software,
and to prepare derivative works of the
Software, and to permit third-parties to whom
the Software is furnished to do so, all subject
to the following: The copyright notices in the
Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and
the following disclaimer, must be included in
all copies of the Software, in whole or in part,
and all derivative works of the Software,
unless such copies or derivative works are
solely in the form of machine-executable
object code generated by a source language
processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
3. All advertising materials mentioning
features or use of this software must
display the following acknowledgement:
This product includes software developed
by the University of California, Berkeley
and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
}}
111
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
3. Neither the name of the organisation nor
the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derive
from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
112
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed
or implied, of the FreeBSD Project.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages;
some of them may contain, in addition to
the FreeType font engine, various tools
and contributions which rely on, or relate
to, the FreeType Project. This license
applies to all files found in such packages,
and which do not fall under their own
explicit license. The license affects thus
the FreeType font engine, the test
programs, documentation and makefiles,
at the very least. This license was inspired
by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses,
which all encourage inclusion and use of
free software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that
this software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as
is' distribution) o You can use this
software for whatever you want, in parts
or full form, without having to pay us.
(`royalty-free' usage) o You may not
pretend that you wrote this software. If
you use it, or only parts of it, in a program,
you must acknowledge somewhere in
your documentation that you've used the
FreeType code. (`credits') We specifically
permit and encourage the inclusion of this
software, with or without modifications, in
commercial products, provided that all
warranty or liability claims are assumed by
the product vendor. Legal Terms 0.
Definitions Throughout this license, the
terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be
they named as alpha, beta or final release.
`You' refers to the licensee, or person
using the project, where `using' is a
generic term including compiling the
project's source code as well as linking it
to form a `program' or `executable'. This
program is referred to as `a program using
the FreeType engine'. This license applies
to all files distributed in the original
FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the
original archive. If you are unsure whether
or not a particular file is covered by this
license, you must contact us to verify this.
The FreeType project is copyright (C)
1996-1999 by David Turner, Robert
Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights
reserved except as specified below. 1. No
Warranty THE FREETYPE ARCHIVE IS
PROVIDED `AS IS' WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT
WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE
OR THE INABILITY TO USE, OF THE
FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType
project is copyrighted material, only this
license, or another one contracted with
the authors, grants you the right to use,
distribute, and modify it. Therefore, by
using, distributing, or modifying the
FreeType project, you indicate that you
understand and accept all the terms of
this license.
2. Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that
the following conditions are met: o
Redistribution of source code must retain
this license file (`licence.txt') unaltered;
any additions, deletions or changes to the
original files must be clearly indicated in
accompanying documentation. The
copyright notices of the unaltered, original
files must be preserved in all copies of
source files. o Redistribution in binary
form must provide a disclaimer that states
that the software is based in part of the
}}
113
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your
documentation, though this isn't
mandatory. These conditions apply to any
software derived from or based on the
FreeType code, not just the unmodified
files. If you use our work, you must
acknowledge us. However, no fee need be
paid to us.
3. Advertising The names of FreeType's
authors and contributors may not be used
to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. We suggest, but do
not require, that you use one or more of
the following phrases to refer to this
software in your documentation or
advertising materials: `FreeType Project',
`FreeType Engine', `FreeType library', or
`FreeType Distribution'.
4. Contacts There are two mailing lists
related to FreeType: o
[email protected] Discusses general
use and applications of FreeType, as well
as future and wanted additions to the
library and distribution. If you are looking
for support, start in this list if you haven't
found anything to help you in the
documentation. o [email protected]
Discusses bugs, as well as engine
internals, design issues, specific licenses,
114
porting, etc. o http://www.freetype.org
Holds the current FreeType web page,
which will allow you to download our
latest development version and read
online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<[email protected]> Robert
Wilhelm <[email protected]>
Werner Lemberg
<[email protected]>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng
distribution, the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
and with the following additions to the
disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our
efforts or the library will fulfill any of your
particular purposes or needs. This library is
provided with all faults, and the entire risk of
satisfactory quality, performance, accuracy,
and effort is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c)
1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Glenn Randers-Pehrson
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through
0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the
same disclaimer and license as libpng-0.88,
with the following individuals added to the list
of Contributing Authors:
Willem van Schaik
Simon-Pierre Cadieux
John Bowler
Eric S. Raymond
Kevin Bracey
Gilles Vollant
Sam Bushell
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996
Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked
as such and must not be misrepresented
as being the original source.
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the
following set of individuals:
3. This Copyright notice may not be removed
or altered from any source or altered
source distribution.
Andreas Dilger
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a
product, acknowledgment is not required but
would be appreciated.
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS
IS". The Contributing Authors and Group 42,
Inc. disclaim all warranties, expressed or
implied, including, without limitation, the
warranties of merchantability and of fitness for
any purpose. The Contributing Authors and
Group 42, Inc. assume no liability for direct,
indirect, incidental, special, exemplary, or
consequential damages, which may result
from the use of the PNG Reference Library,
even if advised of the possibility of such
damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
Glenn Randers-Pehrson [email protected]
April 15, 2002
A "png_get_copyright" function is available,
for convenient use in "about" boxes and the
like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course)
is supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png"
(98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source
Software. OSI Certified Open Source is a
certification mark of the Open Source
Initiative.
}}
115
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this
permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
116
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will
the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and
redistribute it freely, subject to the following
restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use
this software in a product, an
acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but
is not required.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version
2.0, Sept. 18, 2008)
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Copyright (C) [dates of first publication]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
2. Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3. This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in this Software without
prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā
Vadītāja displeja lietotņu izvēlne ļauj ātri piekļūt noteiktu lietotņu bieži izmantotajām
funkcijām.
Lietotne
Funkcijas
Borta
dators
Brauciena odometra atlasīšana, vadītāja displejā attēlojamās informācijas atlasīšana
u.c.
Mediju
atskaņotājs
Multivides atskaņotāja aktīvā
avota atlasīšana.
Tālrunis
Zvanīšana kontaktu sarakstā
esošam kontaktam.
Navigācija
Norādes uz galamērķi utt.
Saistītā informācija
•
Vadītāja displejs (96 lpp.)
Saistītā informācija
Attēls ir shematisks.
Centrālā displeja vietā var izmantot lietotņu
izvēlni vadītāja displejā, ko vada ar stūres labo
tastatūru. Lietotņu izvēlne atvieglo pārslēgšanos starp dažādām lietotnēm vai lietotņu funkcijām, neatlaižot stūri.
•
•
•
Vadītāja displejs (96 lpp.)
Centrālā displeja pārskats (123 lpp.)
Rīcība ar lietojumprogrammu izvēlni vadītāja displejā (118 lpp.)
Lietotņu izvēlnes funkcijas
Dažādas lietotnes ļauj piekļūt dažāda veida
funkcijām. Lietotņu izvēlnē var vadīt šādas lietotnes un to funkcijas:
117
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Rīcība ar lietojumprogrammu
izvēlni vadītāja displejā
Lietotņu izvēlnes atvēršana/
aizvēršana
Vadītāja displeja lietotņu izvēlni var vadīt ar
stūres labās puses vadības tastatūru.
–
Nospiediet atvēršanas/aizvēršanas taustiņu (1).
> Lietotņu izvēlne tiek atvērta/aizvērta.
PIEZĪME
Lietotņu izvēlni nevar atvērt, kamēr vadītāja
displejā ir kāds neapstiprināts ziņojums.
Pirms var atvērt lietotņu izvēlni, ir jāapstiprina ziņojums.
Lietotņu izvēlne un stūres labās puses vadības tastatūra. Attēls ir shematisks.
Atvēršana/aizvēršana
Pa kreisi/pa labi
Uz augšu/uz leju
Apstipriniet
Pēc noteikta neaktivitātes laika vai konkrētu
opciju atlasīšanas lietotņu izvēlne aizveras
automātiski.
Pārvietošanās pa lietotņu izvēlni un
atlasīšana
1.
Pārvietojieties starp lietotnēm, spiežot pa
kreisi vai pa labi (2).
> Lietotņu izvēlnē ir redzamas iepriekšējās/nākamās lietotnes funkcijas.
2. Pārlūkojiet atlasītās lietotnes funkcijas,
pieskaroties uz augšu vai uz leju (3).
3. Apstipriniet vai iezīmējiet funkcijas opciju,
nospiežot apstiprināšanas taustiņu (4).
> Funkcija tiek aktivizēta, un dažas lietotņu izvēlnes opcijas tiek aizvērtas.
Vēlreiz atverot lietotņu izvēlni, tā atver pēdējās
atlasītās lietotnes funkcijas.
118
Saistītā informācija
•
•
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā (117 lpp.)
Paziņojumi vadītāja displejā (119 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Paziņojumi vadītāja displejā
Apkopes paziņojumi
Tālāk ir attēloti svarīgi apkopes paziņojumi un
to nozīme.
Vadītāja displejā var attēlot ziņojumus, lai
informētu vadītāju vai palīdzētu dažādās
situācijās.
Vadītāja displejā rādīto ziņojumu piemēri. Attēls ir
shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
Vadītāja displejā rādīto ziņojumu piemēri4.
Ziņojuma piemērs 8 collu vadītāja displejā. Attēls ir
shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
Vadītāja displejā ir redzami paziņojumi, kam
piešķirta augsta prioritāte.
Atkarībā no pašreiz attēlotās informācijas
ziņojumi var tikt rādīti dažādās vadītāja displeja vietās. Pēc brīža vai, kad paziņojums ir
apstiprināts/veikta darbība, vadītāja displejā
redzamais paziņojums nodziest. Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek ievietots lietotnē
Automaš. statuss, ko var atvērt vidējā displeja lietotņu skatā.
Paziņojumu izskats var atšķirties, un tie var tikt
attēloti, piemēram, kopā ar attēliem, simboliem vai paziņojuma vai pieprasījuma apstiprināšanas taustiņiem.
4 12
collu vadītāja displejā.*
Paziņojums
Tehniskie parametri
Apturiet
drošā vietāA
Apstājieties un izslēdziet
dzinēju. Nopietns bojājumu risks - sazinieties ar
remontdarbnīcuB.
Izslēdziet
dzinējuA
Apstājieties un izslēdziet
dzinēju. Nopietns bojājumu risks - sazinieties ar
remontdarbnīcuB.
Steidzami
jāveic
apkope
Brauciet uz
autoservisuA
Sazinieties ar remontdarbnīcuB, lai nekavējoties
veiktu automobilim pārbaudi.
Jāveic
apkopeA
Sazinieties ar remontdarbnīcuB, lai veiktu automobilim pārbaudi pēc iespējas
ātrāk.
Regulārā
apkope
Laiks veikt periodisko
apkopi - sazinieties ar
remontdarbnīcuB. Rāda
pirms nākamā apkopes
datuma.
Piesakiet
apkopi
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 119
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Paziņojums
Tehniskie parametri
Regulārā
apkope
Laiks veikt periodisko
apkopi - sazinieties ar
remontdarbnīcuB. Rāda
nākamās apkopes datumā.
Laiks veikt
apkopi
Regulārā
apkope
Apkope tiek
kavēta
Īslaicīgi
izslēgtsA
A
B
Vadītāja displeja ziņojumus var vadīt ar stūres
labās puses vadības tastatūru.
Laiks veikt periodisko
apkopi - sazinieties ar
remontdarbnīcuB. Rāda,
kad apkopes datums ir
pagājis.
Funkcija ir pagaidām
izslēgta un automātiski tiks
atiestatīta braukšanas laikā
vai pēc atkārtotas iedarbināšanas.
Ziņojuma daļa, kas ir redzama kopā ar informāciju par problēmas atrašanās vietu.
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
Ziņojumu pārvaldība vadītāja displejā
(120 lpp.)
•
Rīcība ar vadītāja displejā saglabātu ziņojumu (121 lpp.)
•
Ziņojums centrālajā displejā (154 lpp.)
5 8 collu vadītāja displejā.
6 12 collu vadītāja displejā.
120
Ziņojumu pārvaldība vadītāja
displejā
Vadītāja displeja ziņojumu piemēri6 un stūres labā
tastatūra. Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
Pa kreisi/pa labi
Vadītāja displeja ziņojumu piemēri5 un stūres labā
tastatūra.
Apstipriniet
Daži vadītāja displejā attēlotie paziņojumi var
ietvert, piemēram, vienu vai vairākus paziņojuma vai pieprasījuma apstiprināšanas taustiņus.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Jauna paziņojuma pārvaldība
Paziņojumi ar taustiņiem:
Rīcība ar vadītāja displejā
saglabātu ziņojumu
1.
Neatkarīgi no tā, vai paziņojumi ir saglabāti
vadītāja displejā vai vidējā displejā, ziņojumus
var pārvaldīt vidējā displejā.
Pārvietojieties starp pogām, spiežot pa
kreisi vai pa labi (1).
2. Apstipriniet savu izvēli, nospiežot apstiprināšanas taustiņu (2).
> Vadītāja displejā redzamais paziņojums
nodziest.
1.
Aizveriet paziņojumu, nospiežot apstiprināšanas taustiņu (2), vai ļaujiet paziņojumam pēc brīža aizvērties automātiski.
> Vadītāja displejā redzamais paziņojums
nodziest.
Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek ievietots
lietotnē Automaš. statuss, ko var atvērt
vidējā displeja lietotņu skatā. Šādā situācijā
vidējā displejā tiek parādīts paziņojums
Paziņojums saglabāts autom. statusa
lietotnē.
Saistītā informācija
•
•
Paziņojumi vadītāja displejā (119 lpp.)
•
Ziņojums centrālajā displejā (154 lpp.)
Rīcība ar vadītāja displejā saglabātu ziņojumu (121 lpp.)
–
Nospiediet taustiņu pa labi no paziņojuma
Paziņojums saglabāts autom. statusa
lietotnē vidējā displejā.
> Saglabātais paziņojums tiek attēlots lietotnē Automaš. statuss.
Lai izlasītu saglabātu paziņojumu vēlāk:
Paziņojumi bez taustiņiem:
–
Saglabāta paziņojuma lasīšana
Lai uzreiz izlasītu saglabātu paziņojumu:
Saglabātos ziņojumus var skatīt lietotnē Automaš.
statuss.
Paziņojumi, kas tiek attēloti
vadītāja displejā un ir jāsaglabā, atrodas vidējā displeja
lietotnē Automaš. statuss.
Šādā situācijā vidējā displejā
tiek parādīts paziņojums
Paziņojums saglabāts
autom. statusa lietotnē.
Centrālā displeja lietotņu skatā atveriet lietotni Automaš. statuss.
> Lietotne tiek atvērta sākuma skata
apakšējā apakšskatā.
2. Lietotnē atlasiet cilni Ziņojumi.
> Tiek parādīts saglabāto paziņojumu
saraksts.
3. Pieskarieties ziņojumam, lai to izvērstu/
samazinātu.
> Plašāka informācija par paziņojumu ir
sniegta sarakstā, bet lietotnes kreisās
puses attēlā ir sniegta grafiska informācija par paziņojumu.
}}
121
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Saglabāta paziņojuma pārvaldīšana
Izvērstā režīmā dažiem paziņojumiem ir pieejami divi taustiņi, kas ļauj pieteikt apkopi vai
lasīt īpašnieka rokasgrāmatu.
Lai pieteiktu apkopi saistībā ar saglabātu paziņojumu:
–
Izvērstajā paziņojuma režīmā nospiediet
Pieprasīt rezervācijuZvanīt, lai veiktu
rezervāc.7, lai saņemtu apkopes pieteikšanas palīdzību.
> Izmantojot Pieprasīt rezervāciju. Lietotnē tiek atvērta cilne Rezervācijas un
izveidots apkopes un remonta pieteikuma pieprasījums.
Ikreiz iedarbinot dzinēju, lietotnē saglabātie
paziņojumi tiek automātiski izdzēsti.
Saistītā informācija
•
•
Paziņojumi vadītāja displejā (119 lpp.)
•
Ziņojums centrālajā displejā (154 lpp.)
Izmantojot Zvanīt, lai veiktu
rezervāc.. Tiek palaista tālruņa lietotne
un veikts zvans uz apkopes centru, lai
pieteiktu apkopes un remonta veikšanu.
Lai lasītu īpašnieka rokasgrāmatu saistībā ar
saglabātu paziņojumu:
–
7
122
Izvērstajā paziņojuma režīmā nospiediet
Īpašnieka rokasgrāmata, lai izlasītu
informāciju par paziņojumu īpašnieka
rokasgrāmatā.
> Vidējā displejā tiek atvērta īpašnieka
rokasgrāmata un parādīta informācija
saistībā ar šo paziņojumu.
Atkarīgs no tirgus. Ir jāreģistrē arī Volvo ID un izvēlētais autoserviss.
Ziņojumu pārvaldība vadītāja displejā
(120 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Centrālā displeja pārskats
Vairākas automašīnas funkcijas var vadīt
vidējā displejā. Šeit ir redzams centrālais displejs un tā varianti.
}}
123
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Trīs no vidējā displeja pamata skatiem. Pārvelciet pa labi vai pa kreisi, lai atvērtu attiecīgi funkciju skatu vai lietotņu skatu.8.
Funkciju skats — šeit nospiežot, var aktivizēt vai deaktivizēt automašīnas funkcijas.
8 Automašīnās
124
Dažas funkcijas ir arī palaišanas funkcijas
— tas nozīmē, ka tās atver logu ar iestatī-
jumu opcijām. Piemēri ir šādi Kamera. Arī
vējstikla displeja iestatījumus* veic fun-
ar stūri labajā pusē skati ir pieejami apgrieztā veidā.
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
kciju skatā, bet tos pielāgo ar stūres labo
vadības tastatūru.
Sākuma skats — pirmais skats, kas tiek
parādīts, ieslēdzot ekrānu.
Lietotņu skats — lejupielādētās lietotnes
(trešo pušu lietotnes) un iegulto funkciju
lietotnes, piemēram, FM radio. Pieskarieties lietotnes ikonai, lai atvērtu lietotni.
Statusa josla – automašīnas aktivitātes ir
redzamas ekrāna augšdaļā. Tīkla un savienojuma informācija tiek rādīta statusa
joslas kreisajā pusē, bet multivides informācija, pulkstenis un notiekošas fona aktivitātes rādījums tiek rādīts labajā pusē.
Augšējais skats — velciet uz leju cilni, lai
piekļūtu augšējam skatam. Šeit var piekļūt
Iestatījumi, Īpašnieka rokasgr., Profils
un automašīnā saglabātajiem ziņojumiem.
Dažos gadījumos augšējā skatā var piekļūt
arī kontekstuālajiem iestatījumiem (piemēram, Navigācijas iestatījumi) un kontekstuālajai īpašnieka rokasgrāmatai (piemēram, Navigācijas rokasgrāmata).
Navigācija — ved uz kartes navigāciju, piemēram, ar Sensus Navigation*. Pieskarieties apakšskatam, lai to izvērstu.
Multivide — nesen izmantotās ar multividi
saistītās lietotnes. Pieskarieties apakšskatam, lai to izvērstu.
Tālrunis – no šejienes var piekļūt tālruņa
funkcijai. Pieskarieties apakšskatam, lai to
izvērstu.
•
•
Tālrunis (551 lpp.)
Papildu apakšskats — nesen izmantotās
lietotnes vai automašīnas funkcijas, kas
neietilpst nevienā citā apakšskatā. Pieskarieties apakšskatam, lai to izvērstu.
•
Sistēmas skaņas izslēgšana un skaļuma
mainīšana centrālajā displejā (145 lpp.)
•
Centrālā displeja izskata mainīšana
(145 lpp.)
Klimata rinda — informācija un tieša mijiedarbība, piemēram, lai iestatītu temperatūru un sēdekļu apsildi*. Pieskarieties klimata joslas centrā esošajam simbolam, lai
atvērtu klimata skatu ar vairāk iestatījumu
opcijām.
•
•
•
•
Klimata kontroles vadības ierīces
(237 lpp.)
Sistēmas valodas maiņa (146 lpp.)
Sistēmas mērvienību maiņa (146 lpp.)
Vidējā displeja tīrīšana (674 lpp.)
Ziņojums centrālajā displejā (154 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Centrālā displeja pārvaldība (126 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(129 lpp.)
•
Funkciju skats centrālajā displejā
(136 lpp.)
•
•
Aplikācijas (526 lpp.)
•
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (146 lpp.)
•
Kontekstuālas iestatīšanas atvēršana centrālajā displejā (147 lpp.)
•
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā displejā
(19 lpp.)
•
Mediju atskaņotājs (535 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(138 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 125
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Centrālā displeja pārvaldība
Vairākas automašīnas funkcijas var vadīt un
regulēt vidējā displejā. Vidējais displejs ir skārienekrāns, kas reaģē uz pieskārieniem.
Skārienekrāna funkcionalitātes
izmantošana vidējā displejā
Ekrāns reaģē atšķirīgi atkarībā no tā, vai
nospiežat, velkat vai pārvelkat pāri tam. Pieskaroties ekrānam dažādos veidos, var veikt
noteiktas darbības, piemēram, pārlūkot dažāProcedūra
126
dus skatus, atzīmēt objektus, ritināt sarakstu
un pārvietot lietotnes.
Infrasarkanās gaismas kārta tieši virs ekrāna
virsmas nodrošina, ka ekrāns var noteikt
pirkstu, kas ir novietots tieši ekrāna priekšā. Šī
tehnoloģija ļauj lietot ekrānu pat tad, ja rokās ir
uzvilkti cimdi.
Vienlaikus ar ekrānu var mijiedarboties divas
personas, piemēram, regulēt klimatu attiecīgi
vadītāja un blakussēdētāja pusē.
SVARĪGI
Nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem, jo tie var saskrāpēt ekrānu.
Tabulā tālāk ir norādītas dažādas ekrāna darbināšanas procedūras:
Izpildīšana
Rezultāts
Nospiediet vienreiz.
Iezīmē objektu, apstiprina atlasi vai aktivizē funkciju.
Nospiediet divreiz ātri pēc kārtas.
Tuvina digitālu objektu, piemēram, karti.
Nospiediet un turiet.
Satver objektu. Var lietot, lai pārvietotu lietotnes vai kartes punktus kartē. Nospiediet un turiet
pirkstu pie ekrāna un vienlaikus velciet objektu uz vajadzīgo atrašanās vietu.
Vienreiz pieskarieties ar diviem
pirkstiem.
Tālina digitālu objektu, piemēram, karti.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Procedūra
Izpildīšana
Rezultāts
Vilkšana
Pārslēdz starp dažādiem skatiem, ritina sarakstu, tekstu vai skatu. Turiet nospiestu un velciet,
lai pārvietotu lietotnes vai kartes objektus kartē. Velciet horizontāli vai vertikāli pāri ekrānam.
Ātra pārvilkšana/vilkšana
Pārslēdz starp dažādiem skatiem, ritina sarakstu, tekstu vai skatu. Velciet horizontāli vai vertikāli pāri ekrānam.
Ņemiet vērā: pieskaroties ekrāna augšdaļai, var tikt atvērts augšējais skats.
Vilkšana attālinot
Tuvina.
Vilkšana tuvinot
Tālina.
}}
127
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Atgriešanās sākuma skatā no cita
skata
•
velciet vadības ierīci līdz vajadzīgajai temperatūrai,
1.
•
pieskarieties + vai −, lai pakāpeniski palielinātu/samazinātu temperatūru, vai
•
pieskarieties vēlamajai temperatūrai uz
vadības ierīces.
Īsi nospiediet centrālā displeja sākuma
pogu.
> Tiek attēlota sākuma skata pēdējā pozīcija.
2. Vēlreiz īsi nospiediet.
> Visiem sākuma skata apakšskatiem tiek
noregulētas noklusējuma vērtības.
PIEZĪME
Sākuma skata standarta režīmā īsi nospiediet sākuma tautiņu. Ekrānā tiek parādīta
animācija, kas apraksta piekļuvi dažādiem
skatiem.
Saistītā informācija
Kad skatā var ritināt, centrālajā displejā tiek rādīts
ritināšanas indikators.
Vadīklu lietošana vidējā displejā
Saraksta, sadaļas vai skata ritināšana
Tiklīdz ekrānā tiek parādīts ritināšanas indikators, skatā var ritināt uz leju vai uz augšu. Pārvelciet uz leju/uz augšu jebkurā skata vietā.
Temperatūras vadības ierīce.
Šo vadības ierīci lieto vairākām automašīnas
funkcijām. Regulējiet, piemēram, temperatūru,
vienā no šiem veidiem:
128
•
Centrālā displeja aktivizēšana un deaktivizēšana (129 lpp.)
•
Lietotņu un pogu pārvietošana centrālajā
displejā (138 lpp.)
•
Tastatūra centrālajā displejā (140 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Centrālā displeja aktivizēšana un
deaktivizēšana
1.
Centrālo displeju var aptumšot un atkal aktivizēt, izmantojot sākuma pogu zem ekrāna.
Turiet nospiestu fizisko sākuma taustiņu,
kas atrodas zem ekrāna.
> Ekrāns tiek aptumšots, izņemot klimata
rindu, kas joprojām ir redzama. Visas ar
ekrānu saistītās funkcijas joprojām darbojas.
2. Vēlreiz aktivizējiet ekrānu – īsi nospiediet
sākuma taustiņu.
> Tiek atkal rādīts skats, kas bija redzams
pirms ekrāna izslēgšanas.
PIEZĪME
Kad ekrānā ir redzama darbības veikšanas
uzvedne, ekrānu nevar deaktivizēt.
Centrālā displeja sākuma poga.
Sākuma pogas lietošanas rezultātā ekrāns
paliek tumšs un skārienekrāns vairs nereaģē
uz pieskārieniem. Klimata josla joprojām tiek
rādīta. Joprojām darbojas visas ar ekrānu saistītās funkcijas, piemēram, klimata kontrole,
audio, norādes* un lietotnes. Kad centrālais
displejs ir aptumšots, tā ir laba iespēja notīrīt
ekrānu. Aptumšošanas funkciju var arī lietot,
lai ekrānu padarītu blāvāku un tas netraucētu
braukšanas laikā.
PIEZĪME
Izslēdzot dzinēju un atverot vadītāja durvis,
vidējais displejs tiek deaktivizēts automātiski.
Saistītā informācija
•
•
•
Vidējā displeja tīrīšana (674 lpp.)
Centrālā displeja izskata mainīšana
(145 lpp.)
Centrālā displeja pārskats (123 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja
skatiem
Vidējā displejā ir pieci dažādi pamata skati:
sākuma skats, augšējais skats, klimata skats,
lietotņu skats un funkciju skats. Atverot vadītāja durvis, ekrāns ieslēdzas automātiski.
Sākuma skats
Sākuma skats ir skats, kas tiek parādīts, ieslēdzot ekrānu. Tas sastāv no četriem apakšskatiem: Navigācija, Multivide, Tālrunis un
papildu apakšskata.
Lietotņu vai funkciju skatā atlasītā lietotne vai
automašīnas funkcija tiek palaista attiecīgajā
sākuma skata apakšskatā. Piemēram, lietotne
FM radio tiek palaista apakšskatā Multivide.
Papildu apakšskatā tiek rādīta pēdējā izmantotā lietotne vai automašīnas funkcija, kas nav
saistīta ne ar vienu no pārējām trīs tēmām.
Apakšskati rāda īsu informāciju par katru no
lietotnēm.
PIEZĪME
Kad automašīna tiek iedarbināta, sākuma
skata dažādajos apakšskatos tiek rādīta
informācija par lietotņu pašreizējo statusu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 129
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
PIEZĪME
Sākuma skata standarta režīmā īsi nospiediet sākuma tautiņu. Ekrānā tiek parādīta
animācija, kas apraksta piekļuvi dažādiem
skatiem.
Statusa josla
Automašīnas aktivitātes ir redzamas ekrāna
augšdaļā. Tīkla un savienojuma informācija
tiek rādīta statusa lauka kreisajā pusē, bet
multivides informācija, pulkstenis un notiekošas fona aktivitātes rādījums tiek rādīts labajā
pusē.
Augšējais skats
žot cilni vai velkot no augšas uz leju pāri ekrānam.
Augšējā skatā vienmēr ir pieejami:
• Iestatījumi
• Īpašnieka rokasgr.
• Profils
• Automašīnā saglabātie ziņojumi.
Augšējā skatā dažos gadījumos var piekļūt:
•
Kontekstuāliem iestatījumiem (piemēram,
Navigācijas iestatījumi). Iestatījumus var
mainīt tieši augšējā skatā, kad darbojas
lietotne (piemēram, navigācija).
•
Īpašnieka rokasgrāmatai (piemēram,
Navigācijas rokasgrāmata). Augšējā
skatā varat tieši piekļūt digitālās īpašnieka
rokasgrāmatas rakstiem, kas ir saistīti ar
ekrānā attēloto saturu.
Klimata skats
Klimata josla ir vienmēr redzama ekrāna
apakšā. Tajā var veikt visbiežāk izmantotos klimata iestatījumus, piemēram, noregulēt temperatūru un sēdekļu apsildi*.
Nospiediet klimata rindas centrā
esošo simbolu, lai atvērtu klimata
skatu un varētu piekļūt citiem klimata iestatījumiem.
Nospiediet simbolu, lai aizvērtu klimata skatu un atgrieztos iepriekšējā
skatā.
Izejiet no augšējā skata, nospiežot ārpus augšējā skata, nospiežot sākuma pogu vai nospiežot augšējā skata apakšdaļā un velkot uz
augšu. Tiek parādīts paslēptais skats, un to
atkal var izmantot.
PIEZĪME
Augšējais skats novilkts lejā.
Ekrāna augšdaļā esošās statusa joslas centrā
atrodas cilne. Atveriet augšējo skatu, nospie-
130
Augšējais skats nav pieejams iedarbināšanas/izslēgšanas laikā vai kad ekrānā tiek
rādīts paziņojums. Tas nav pieejams arī
tad, ja ir attēlota klimata informācija.
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Lietotņu skats
mācija, piemēram, nelasīto Ziņojumi īsziņu
skaits.
Funkciju skats
Pieskarieties lietotnei, lai to atvērtu. Pēc tam
lietotne atver apakšskatu, kuram tā pieder,
piemēram, Multivide.
Atkarībā no lietotņu skaita lietotņu skatā var
ritināt uz leju. To var darīt, velkot no apakšas
uz augšu.
Atgriezieties sākuma skatā, atkal velkot pāri
ekrānam no kreisās puses uz labo9 vai nospiežot sākuma taustiņu.
Lietotņu skats ar automašīnas lietotnēm.
Atrodoties sākuma skatā, pārvelciet pāri ekrānam no labās puses uz kreiso9, lai atvērtu lietotņu skatu. Šeit atrodas lejupielādētās lietotnes (trešo pušu lietotnes) un iegulto funkciju
lietotnes, piemēram, FM radio. Dažām lietotnēm tieši lietotņu skatā ir redzama īsa infor-
9 Attiecas
uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
Funkciju skats ar dažādu automašīnas funkciju taustiņiem.
Atrodoties sākuma skatā, velciet pāri ekrānam
no kreisās puses uz labo9, lai atvērtu funkciju
skatu. Šeit var aktivizēt vai deaktivizēt automašīnas funkcijas, piemēram, BLIS*, Lane
Keeping Aid* un Novietošanas
palīgsistēma*.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 131
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Atkarībā no funkciju skaita šeit var arī ritināt uz
leju skatā. To var darīt, velkot no apakšas uz
augšu.
•
Funkciju skats centrālajā displejā
(136 lpp.)
•
Centrālā displeja pārskats (123 lpp.)
Atšķirībā no lietotņu skata, kur lietotni var
atvērt, to nospiežot, šeit funkciju var aktivizēt
vai deaktivizēt, nospiežot attiecīgās funkcijas
taustiņu. Dažas funkcijas (palaišanas funkcijas) atver jaunu logu, kad tās tiek nospiestas.
Atgriezieties sākuma skatā, atkal velkot pāri
ekrānam no labās puses uz kreiso9 vai nospiežot sākuma pogu.
Saistītā informācija
•
Apakšskatu pārvaldība centrālajā displejā
(133 lpp.)
•
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(138 lpp.)
•
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (146 lpp.)
•
Kontekstuālas iestatīšanas atvēršana centrālajā displejā (147 lpp.)
•
Īpašnieka rokasgrāmata centrālajā displejā
(19 lpp.)
•
•
Vadītāju profili (150 lpp.)
•
Aplikācijas (526 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces
(237 lpp.)
9 Attiecas
132
uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Apakšskatu pārvaldība centrālajā
displejā
Sākuma skats sastāv no četriem apakšskatiem: Navigācija, Multivide, Tālrunis un
papildu apakšskata. Šos skatus var izvērst.
}}
133
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Apakšskata izvēršana noklusējuma režīmā
Apakšskata standarta režīms un izvērstais režīms vidējā displejā.
134
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Apakšskata izvēršana:
–
Apakšskatiem Navigācija, Multivide un
Tālrunis: Nospiediet jebkurā apakšskata
vietā. Izvēršot apakšskatu, sākuma skata
papildu apakšskats tiek īslaicīgi noņemts.
Abi pārējie apakšskati tiek minimizēti, un
tiek attēlota tikai noteikta informācija. Pieskaroties papildu apakšskatam, pārējie trīs
apakšskati tiek minimizēti un tiek rādīta
tikai noteikta informācija.
Izvērstais skats ļauj piekļūt lietotnes
pamata funkcijām.
Atverot jaunu apakšskatu pilnekrāna režīmā,
netiek rādīta pārējo apakšskatu informācija.
Izvērstajā režīmā atveriet lietotni pilnekrāna režīmā —
nospiediet simbolu.
skata standarta skatā no pilnekrāna režīma,
divreiz nospiediet sākuma taustiņu.
Saistītā informācija
•
•
•
Nospiediet simbolu, lai dotos
atpakaļ uz izvērsto režīmu,
vai nospiediet sākuma taustiņu ekrāna apakšdaļā.
Centrālā displeja pārvaldība (126 lpp.)
Centrālā displeja aktivizēšana un deaktivizēšana (129 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(129 lpp.)
Izvērta apakšskata aizvēršana:
–
Apakšskatu var aizvērt trīs dažādos veidos.
•
Pieskarieties izvērstā apakšskata augšdaļai.
•
Pieskarieties citam apakšskatam (šis
apakšskats tiks atvērts izvērstā režīmā).
•
Īsi nospiediet vidējā displeja fizisko
sākuma taustiņu.
Apakšskata atvēršana vai aizvēršana
pilnekrāna režīmā
Papildu apakšskatu10 un Navigācija apakšskatu var atvērt pilnekrāna režīmā ar vēl vairāk
informācijas un papildu iestatījumu opcijām.
10
Vidējā displeja sākuma taustiņš.
Vienmēr var atgriezties sākuma skatā, nospiežot sākuma taustiņu. Lai atgrieztos sākuma
Neattiecas uz visām lietotnēm vai automašīnas funkcijām, kas atvērtas, izmantojot papildu apakšskatu.
135
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Funkciju skats centrālajā displejā
Visi automašīnas funkciju taustiņi atrodas
funkciju skatā, kas ir viens no vidējā displeja
pamata skatiem. Funkciju skatam var piekļūt,
sākuma skatā pārvelkot pāri ekrānam no kreisās puses uz labo11.
136
Ir trīs dažādu veidu automašīnas funkciju taustiņi; skatiet turpmāk:
Taustiņa veids
Īpašības
Ietekmētās automašīnas funkcijas
Funkciju pogas
Ir ieslēgšanas/izslēgšanas pozīcijas.
Lielākā daļa no funkciju skatā pieejamajiem
taustiņiem ir funkciju taustiņi.
Kad funkcija darbojas, pa kreisi no taustiņa ikonas izgaismojas gaismas diodes
indikators. Nospiediet taustiņu, lai aktivizētu/deaktivizētu funkciju.
11
Dažādi taustiņu veidi
Palaišanas taustiņi
Nav ieslēgšanas/izslēgšanas pozīciju.
Stāvvietā novietošanas taustiņi
Ir ieslēgšanas, izslēgšanas un stāvvietas izmēru noteikšanas pozīcijas.
Kad nospiež palaišanas taustiņu, tiek atvērts attiecīgās funkcijas logs. Piemēram, tas var būt sēdekļa pozīcijas maiņas logs.
Līdzīgi funkciju taustiņiem, bet ar papildu pozīciju stāvvietas izmēru noteikšanai.
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
• Kamera
• Nolocīt galvas balstu
• Head-Up displeja regul.
• Iebraukšana stāvvietā
• Izbraukšana no stāvvietas
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Dažādie taustiņu režīmi
Kad stāvvietā novietošanas gaismas diodes
indikators ir izgaismots zaļā krāsā, funkcija ir
aktivizēta. Aktivizējot noteiktas funkcijas, tiek
parādīts papildu teksts ar skaidrojumu. Šī
informācija tiek rādīta dažas sekundes, pēc
tam taustiņā izgaismojas gaismas diodes indikators.
Funkcija ir deaktivizēta, kad gaismas diodes
indikators nodziest.
Piemēram, nospiežot funkcijas Lane Keeping
Aid pogu, tiek rādīts teksts Darbojas tikai
noteiktā ātrumā.
Vienreiz īsi nospiediet šo pogu, lai aktivizētu
vai deaktivizētu funkciju.
Ja taustiņa labajā pusē ir redzams brīdinājuma
trīsstūris, darbībā ir radusies kļūme.
Saistītā informācija
•
•
Centrālā displeja pārvaldība (126 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(129 lpp.)
137
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Lietotņu un pogu pārvietošana
centrālajā displejā
PIEZĪME
Paslēpiet lietotnes, ko izmantojat reti vai
nekad, pārvietojot tās uz leju, prom no
redzamā ekrāna. Tādējādi atvieglosiet bieži
izmantoto lietotņu atrašanu.
Automašīnas funkciju lietotnes un taustiņus,
kas atrodas attiecīgi lietotņu skatā un funkciju
skatā, var pārvietot un sakārtot pēc vēlēšanās.
1. Velciet no labās puses uz kreiso12, lai piekļūtu lietotņu skatam, vai velciet no kreisās
puses uz labo12, lai piekļūtu funkciju skatam.
2. Pieskarieties lietotnei vai pogai un turiet.
> Lietotne vai poga maina izmērus un
kļūst mazliet caurspīdīga. Tagad to var
pārvietot.
3. Velciet lietotni vai pogu uz brīvu vietu
skatā.
Maksimālais rindu skaits, kurās var izvietot lietotnes vai pogas, ir 48. Lai pārvietotu lietotni
vai pogu ārpus redzamā skata, velciet to uz
skata apakšdaļu. Tiks pievienotas jaunas rindas, kurās izvietot lietotni vai pogu.
PIEZĪME
Lietotnes un automašīnas funkciju taustiņus nevar izvietot vietās, kas jau ir aizņemtas.
Saistītā informācija
•
Funkciju skats centrālajā displejā
(136 lpp.)
•
•
Aplikācijas (526 lpp.)
Centrālā displeja pārvaldība (126 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslas
simboli
Vidējā displeja/statusa joslas simbolu pārskats.
Statusa josla rāda notiekošās aktivitātes un
dažos gadījumos arī to statusu. Lauka ierobežotās vietas dēļ visi simboli netiek rādīti visu
laiku.
Simbols
Tehniskie parametri
Izveidots savienojums ar internetu.
Viesabonēšana aktivizēta.
Mobilo tālruņu tīkla signāla stiprums.
Pievienota Bluetooth ierīce.
Bluetooth aktivizēta, bet neviena
ierīce nav pievienota.
Tādējādi lietotni vai pogu var izvietot zemāk,
kur tā nav redzama skata parastajā režīmā.
Tiek sūtīta informācija uz un no
GPS.
Velciet pāri ekrānam, lai skatā ritinātu uz
augšu vai uz leju.
Izveidots savienojums ar Wi-Fi
tīklu.
Piesaiste aktivizēta (Wi-Fi).
Automašīna koplieto pieejamo
savienojumu.
12
138
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Simbols
Tehniskie parametri
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
Automašīnas modems aktivizēts.
•
Ierīces pievienošana, izmantojot USB
portu (542 lpp.)
•
•
Tālrunis (551 lpp.)
USB kopīgošana ir aktīva.
Notiek process.
Datums un laiks (106 lpp.)
Sagatavošanas taimeris ir aktīvs.
Tiek atskaņots audio avots.
Audio avots apturēts.
Notiekošs tālruņa zvans.
Izslēgta audio avota skaņa
No radio kanāla ir saņemtas
ziņas.
Ir saņemta satiksmes informācija.
Pulkstenis.
Saistītā informācija
•
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(129 lpp.)
•
Ziņojums centrālajā displejā (154 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 139
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Tastatūra centrālajā displejā
Centrālā displeja tastatūra ļauj veikt ierakstus, izmantojot taustiņus. Burtus un rakstzīmes var arī "ierakstīt" ekrānā ar roku.
Tastatūru var izmantot, lai ievadītu rakstzīmes,
burtus un ciparus, piemēram, lai automašīnā
rakstītu īsziņas, ievadītu paroles vai meklētu
digitālās īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas.
Tastatūra ir redzama tikai tad, kad ekrānā var
veikt ierakstus.
140
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Attēlā ir redzams dažu taustiņu pārskats, kas var tikt attēloti tastatūrā. Izskats var atšķirties atkarībā no valodas iestatījumiem un konteksta, kādā tiek izmantota tastatūra.
Ieteicamo vārdu vai rakstzīmju13 rinda.
Ievadot jaunus burtus, ieteiktie vārdi tiek
13
Attiecas uz Āzijas valodām.
tiem pielāgoti. Pārlūkojiet ieteikumus,
nospiežot labās un kreisās puses bultiņas.
Lai atlasītu ieteikumu, pieskarieties tam.
Ievērojiet, ka šī funkcija netiek atbalstīta
}}
141
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
visos valodu variantos. Ja tā nav pieejama,
rinda netiek rādīta tastatūrā.
Tastatūrā pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no atlasītās valodas (skatiet 7.
punktu). Lai ievadītu rakstzīmi, pieskarieties tai.
Šis taustiņš darbojas dažādos veidos atkarībā no konteksta, kurā tastatūra tiek lietota, — lai ievadītu @ (ievadot e-pasta
adresi) vai izveidotu jaunu rindu (parastai
teksta ievadīšanai).
Paslēpj tastatūru. Ja tas nav iespējams,
taustiņš nav redzams.
Lieto, lai rakstītu ar lielajiem burtiem.
Nospiediet vēlreiz, lai ierakstītu vienu lielo
burtu un turpinātu rakstīt ar mazajiem burtiem. Nospiežot vēlreiz, visi burti tiek rakstīti kā lielie. Nospiežot vēlreiz, visi burti
tiek atkal rakstīti kā mazie. Šajā režīmā pirmais burts pēc punkta, izsaukuma vai jautājuma zīmes ir lielais burts. Arī pirmais
burts teksta laukā ir lielais burts. Vārdiem
un adresēm paredzētajos teksta laukos
katrs vārds automātiski sākas ar lielo
burtu. Parolēm, tīmekļa adresēm vai epasta adresēm paredzētajos teksta laukos
visi burti tiek automātiski rakstīti kā mazie,
ja vien lietotājs neiestata citādi, nospiežot
taustiņu.
Ciparu ievadīšana. Tastatūra (2) tiek parādīta ar cipariem. Nospiediet
, kas
142
ciparu režīmā tiek attēlots
vietā, lai
, lai
atgrieztos burtu tastatūrā, vai
atvērtu tastatūru ar speciālajām rakstzīmēm.
Burta vai rakstzīmes varianti
Maina teksta ievadīšanas valodu, piemēram, EN. Pieejamās rakstzīmes un vārdu
ieteikumi (1) atšķiras atkarībā no atlasītās
valodas. Lai varētu mainīt tastatūras valodas, valodas vispirms jāpievieno sadaļā
Iestatījumi.
Atstarpe.
Dzēš ievadīto tekstu. Nospiežot īsi, rakstzīmes tiek dzēstas pa vienai. Nospiediet
un turiet, lai rakstzīmes dzēstu ātrāk.
Maina tastatūras režīmu uz burtu un rakstzīmju rakstīšanu ar roku.
Nospiežot apstiprināšanas taustiņu virs tastatūras (ilustrācijā nav redzams), ievadītais
teksts tiek apstiprināts. Taustiņa izskats atšķiras atkarībā no konteksta.
Dažādus burta vai rakstzīmes variantus,
piemēram, é vai è, var ievadīt, nospiežot un
turot burtu vai rakstzīmi. Tiek parādīts lodziņš
ar dažādiem burtu vai rakstzīmju variantiem.
Nospiediet vajadzīgo variantu. Ja nevienu
variantu neatlasa, tiek ievadīts sākotnējais
burts/rakstzīme.
Saistītā informācija
•
Tastatūras valodas maiņa centrālajā displejā (143 lpp.)
•
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla ievadīšana centrālajā displejā (143 lpp.)
•
•
Centrālā displeja pārvaldība (126 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (557 lpp.)
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Tastatūras valodas maiņa
centrālajā displejā
Dažādu valodu pārslēgšana tastatūrā
Ja sadaļā Iestatījumi ir atlasītas vairākas valodas, ar šo
tastatūras taustiņu varat tās
pārslēgt.
Lai varētu pārslēgt dažādas tastatūras valodas, valoda vispirms jāpievieno sadaļā
Iestatījumi.
Valodu pievienošana vai dzēšana
iestatījumos
Tastatūra tiek automātiski iestatīta uz to pašu
valodu kā sistēmas valoda. Tastatūras valodu
var manuāli pielāgot, neietekmējot sistēmas
valodu.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet Sistēma Sistēmas valodas
un mērvienības Tastatūras
izkārtojumi.
3. Sarakstā atlasiet vienu vai vairākas valodas.
> Tagad varat pārslēgt atlasītās valodas
tieši teksta ievadīšanas tastatūrā.
Ja sadaļā Iestatījumi nav aktīvi atlasīta
neviena valoda, tastatūras valoda paliek tāda
pati kā automašīnas sistēmas valoda.
Lai mainītu tastatūras valodu ar sarakstu:
1.
Attiecas uz noteiktām sistēmas valodām.
Centrālā displeja tastatūra sniedz iespēju
ievadīt ekrānā rakstzīmes un vārdus, "rakstot" ar roku.
Nospiediet tastatūras pogu,
lai pārslēgtu režīmu no ievades ar taustiņiem uz burtu un
rakstzīmju rakstīšanu ar roku.
2. Atlasiet vajadzīgo valodu. Ja zem
Iestatījumi ir atlasītas vairāk par četrām
valodām, sarakstā var ritināt, izmantojot
tastatūru.
> Tastatūra tiek pielāgota atlasītajai valodai, un tiek sniegti citi vārdu ieteikumi.
Lai mainītu tastatūras valodu, neatverot
sarakstu:
–
Vienreiz īsi nospiediet pogu.
> Tastatūra tiek pielāgota saraksta nākamajai valodai, neatverot pašu sarakstu.
Saistītā informācija
•
•
14
Nospiediet un turiet taustiņu.
> Tiek atvērts saraksts.
Rakstzīmju, burtu un vārdu
manuāla ievadīšana centrālajā
displejā
Sistēmas valodas maiņa (146 lpp.)
Tastatūra centrālajā displejā (140 lpp.)
Zona rakstzīmju/burtu/vārdu/vārdu daļu
rakstīšanai.
Teksta lauks, kurā parādās rakstzīme vai
vārda ieteikums14, kad tas tiek rakstīts
ekrānā (1).
}}
143
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Rakstzīmju/burtu/vārdu/vārdu daļu ieteikumi. Sarakstu var ritināt.
Atstarpe. Atstarpi var ievadīt, rokraksta
burtu zonā (1) ievelkot domuzīmi (—). Skatiet tālāk tēmu "Atstarpes ievadīšana brīva
teksta laukā ar rokraksta atpazīšanu".
Dzēst ievadīto tekstu. Īsi nospiediet, lai
vienā reizē izdzēstu vienu rakstzīmi/vienu
burtu. Brīdi nogaidiet un tad nospiediet
vēlreiz, lai izdzēstu nākamo rakstzīmi/
burtu utt.
Atgriezties tastatūrā ar parasto rakstzīmju
ievadi.
Ievadīšanas laikā ieslēgt/izslēgt skaņu.
Paslēpt tastatūru. Ja tas nav iespējams,
taustiņš nav redzams.
Mainīt teksta ievadīšanas valodu.
15
144
Rakstzīmju/burtu/vārdu rakstīšana ar roku
1. Ierakstiet rakstzīmi, burtu, vārdu vai vārda
daļas zonā, kas paredzēta rokraksta atpazīšanai (1). Rakstiet vārdu vai vārda daļas
citu virs cita vai rindā.
> Tiek parādītas vairākas ieteiktās rakstzīmes, burti vai vārdi (3). Visticamākā
izvēle atrodas saraksta augšgalā.
Ar roku rakstīto rakstzīmju/burtu dzēšana/
mainīšana
SVARĪGI
Nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem, jo tie var saskrāpēt ekrānu.
2. Ievadiet rakstzīmi/burtus/vārdu, brīdi
nogaidot.
> Tiek ievadīta saraksta augšgalā esošā
rakstzīme/burts/vārds. Var atlasīt arī
citu rakstzīmi, sarakstā nospiežot vajadzīgo rakstzīmi, burtu vai vārdu.
Lai lietotu arābu valodas tastatūru, velciet pretējā virzienā. Velkot no labās puses uz kreiso, tiek izveidota atstarpe.
Visas teksta laukā (2) ievadītās rakstzīmes var
izdzēst, pārvelkot pāri laukam, kas paredzēts rakstīšanai ar roku (1).
–
Rakstzīmes/burtus var izdzēst/mainīt vairākos veidos.
•
Sarakstā nospiediet vajadzīgo burtu vai
vārdu (3).
•
Nospiediet teksta dzēšanas taustiņu
(5), lai izdzēstu burtu un sāktu no jauna.
•
Horizontāli velciet no labās puses uz
kreiso15 pāri rokraksta burtu laukam (1).
Vairākus burtus varat dzēst, vairākkārt
velkot pāri šim laukam.
•
Teksta laukā (2) nospiežot X, tiek
izdzēsts viss ievadītais teksts.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Rindas mainīšana brīvā teksta laukā, kas
paredzēta rakstīšanai ar roku
Centrālā displeja izskata mainīšana
Centrālā displeja ekrāna izskatu var mainīt,
atlasot motīvu.
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Rādīt motīvus.
Vadītāja displejs
3. Pēc tam atlasiet motīvu, piemēram,
Minimalistic vai Chrome Rings.
Mainiet rindu, ar roku velkot iepriekš norādīto rakstzīmi rokraksta laukā16.
Atstarpes ievadīšana brīva teksta laukā ar
rokraksta atpazīšanu
Papildinot šos motīvus, varat izvēlēties režīmu
Normāls vai Spilgts. Režīmā Normāls ekrāna
fons ir tumšs un teksts ir gaišs. Šis variants ir
noklusējums visiem motīviem. Var atlasīt arī
gaišo variantu, kurā fons ir gaišs un teksts ir
tumšs. Šis variants var noderēt, piemēram,
spēcīgā dienas gaismā.
Šis variants vienmēr ir pieejams lietotājam, un
to neietekmē apkārtējā apgaismojuma līmenis.
Saistītā informācija
Ievadiet atstarpi, velkot domuzīmi no kreisās puses
uz labo17.
•
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (146 lpp.)
•
Centrālā displeja aktivizēšana un deaktivizēšana (129 lpp.)
•
Vidējā displeja tīrīšana (674 lpp.)
Sistēmas skaņas izslēgšana un
skaļuma mainīšana centrālajā
displejā
Centrālo displeju var izmantot, lai mainītu sistēmas skaņas skaļumu vai pavisam izslēgtu
sistēmu.
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet Skaņa
līmeņi.
Sistēmas skaļuma
3. Sadaļā Pieskārienu skaņas velciet vadīklu, lai mainītu ekrāna pieskārienu skaņu
skaļumu/tās izslēgtu. Velciet vadības elementu līdz vajadzīgajam skaļuma līmenim.
Saistītā informācija
•
•
•
Centrālā displeja pārskats (123 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (146 lpp.)
Audio iestatījumi (524 lpp.)
Saistītā informācija
•
16
17
Tastatūra centrālajā displejā (140 lpp.)
Arābu tastatūrām — velciet to pašu rakstzīmi, bet otrādi.
Arābu tastatūrā — velciet domuzīmi no labās puses uz kreiso.
145
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Sistēmas mērvienību maiņa
Sistēmas valodas maiņa
Mērvienību iestatījumus definē centrālā displeja izvēlnē Iestatījumi.
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Valodas iestatījumus definē centrālā displeja
izvēlnē Iestatījumi.
PIEZĪME
Mainot centrālā displeja valodu, daļa īpašnieka informācijas var būt pretrunā ar
valsts vai vietējiem tiesību aktiem vai noteikumiem. Neieslēdziet valodu, ko jums ir
grūti saprast, jo pretējā gadījumā jums var
būt grūti vēlreiz atrast šo izvēlni.
2. Atveriet Sistēma Sistēmas valodas un
mērvienības Mērvienības.
3. Atlasiet mērvienību standartu:
• Metriskā — kilometri, litri un grādi pēc
Citi iestatījumi centrālā displeja
augšējā skatā
Daudzu automašīnas funkciju iestatījumus un
informāciju varat mainīt centrālajā displejā.
1. Atveriet augšējo skatu, nospiežot cilni
augšā vai velkot no augšas uz leju pāri
ekrānam.
2. Nospiediet Iestatījumi, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
Celsija.
• Standarta — jūdzes, galoni un grādi
1.
pēc Celsija.
• ASV — jūdzes, galoni un grādi pēc
Fārenheita.
> Tiek mainītas vadītāja displejā, vidējā
displejā un augšējā displejā izmantotās
mērvienības.
Saistītā informācija
•
•
•
Centrālā displeja pārskats (123 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (146 lpp.)
Sistēmas valodas maiņa (146 lpp.)
2. Atveriet Sistēma
mērvienības.
Sistēmas valodas un
3. Izvēlieties Sistēmas valoda. Valodām,
kas atbalsta balss vadību, ir balss valodas
simbols.
> Tiek mainīta vadītāja displejā, vidējā
displejā un augšējā displejā izmantotā
valoda.
Saistītā informācija
•
•
•
146
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Centrālā displeja pārskats (123 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (146 lpp.)
Sistēmas mērvienību maiņa (146 lpp.)
Augšējais skats, nospiežot taustiņu Iestatījumi.
3. Nospiediet vienu no kategorijām un
apakškategorijām, lai atvērtu vajadzīgo
iestatījumu.
4. Mainiet vienu vai vairākus iestatījumus.
Dažādu veidu iestatījumus var mainīt
dažādos veidos.
> Izmaiņas tiek nekavējoties saglabātas.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Kontekstuālas iestatīšanas
atvēršana centrālajā displejā
Kontekstuālo iestatīšanu var lietot lielākajā
daļā automašīnas galveno lietotņu, lai jūs
varētu mainīt iestatījumus tieši centrālā displeja augšējā skatā.
2. Nospiediet Navigācijas iestatījumi.
> Tiek atvērta navigācijas iestatījumu
lapa.
3. Mainiet iestatījumus pēc vēlēšanās un
apstipriniet atlases.
Nospiediet Aizvērt vai fizisko sākuma pogu
zem centrālā displeja, lai aizvērtu iestatīšanas
skatu.
Vairumam automašīnas pamata lietotņu ir šī
konteksta iestatījuma opcija, bet ne visām.
Iestatījumu izvēlnes apakškategorija ar dažādu veidu
iestatījumiem (šeit attēlots vairākopciju taustiņš un
radio taustiņi).
Trešās puses lietotnes
Trešās puses lietotnes nav iekļautas automašīnas sistēmā kopš tās iegādes brīža, bet tās var
lejupielādēt, piemēram, Volvo ID. Šeit iestatījumi vienmēr tiek veikti pašā lietotnē, nevis
augšējā skatā.
Saistītā informācija
•
•
•
Centrālā displeja pārskats (123 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(148 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu tabula
(149 lpp.)
Augšējais skats ar pogu kontekstuālai iestatīšanai.
Kontekstuālā iestatīšana ir saīsne, ar kuru var
piekļūt konkrētam ar ekrānā rādīto aktīvo funkciju saistītam iestatījumam. Automašīnā
sākotnēji instalētās lietotnes, piemēram, FM
radio un USB, ir daļa no Sensus un daļa no
automašīnas iegultajām funkcijām. Šo lietotņu
iestatījumus var mainīt tieši ar kontekstuālās
iestatīšanas funkciju augšējā skatā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (146 lpp.)
Centrālā displeja pārskats (123 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(148 lpp.)
Lietotņu lejupielāde (527 lpp.)
Kad ir pieejama kontekstuālā iestatīšana:
1.
Velciet augšējo skatu uz leju, kad lietotne
ir izvērstā režīmā, piemēram, Navigācija.
147
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Lietotāja datu atiestatīšana
īpašnieka maiņas gadījumā
Centrālā displeja iestatījumu
atiestatīšana
3. Atlasiet vajadzīgo atiestatīšanas veidu.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
Īpašnieka maiņa gadījumā lietotāja datiem un
sistēmas iestatījumiem jāatjauno noklusējuma vērtības.
Automašīnā iestatījumus var atiestatīt dažādos
līmeņos. Īpašnieka maiņas gadījumā atjaunojiet visiem lietotāja datiem un sistēmas iestatījumiem sākotnējās rūpnīcas vērtības. Īpašnieka maiņas gadījumā ir svarīgi arī mainīt
pakalpojuma Volvo On Call* īpašnieku.
Visus centrālā displeja iestatījumu izvēlnes
iestatījumus var atiestatīt uz noklusējuma
vērtībām.
4. Nospiediet OK, lai apstiprinātu atiestatīšanu.
Iestatījumu izvēlnē iestatījumus var atiestatīt
divos dažādos veidos:
• Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem —
notīra visus datus un failus, kā arī atiestata
visiem iestatījumiem to noklusējuma vērtības.
Saistītā informācija
•
•
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(148 lpp.)
Lai veiktu atiestatīšanu Atiestatīt
personīgos iestatījumus, atiestatīšana
jāapstiprina, nospiežot Atiestatīt
aktīvajam profilam vai Atiestatīt visiem
profiliem.
> Tiek atiestatīti izvēlētie iestatījumi.
Divi atiestatīšanas veidi
• Atiestatīt personīgos iestatījumus —
notīra personīgos datus un atiestata personīgajiem iestatījumiem to noklusējuma
vērtības.
Vadītāju profilu iestatījumu atiestatīšana
(153 lpp.)
Iestatījumu atiestatīšana
Saistītā informācija
•
•
•
Centrālā displeja pārskats (123 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (146 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu tabula
(149 lpp.)
Ievērojiet šos norādījumus, lai atiestatītu savus
iestatījumus.
PIEZĪME
Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem ir
iespējama, tikai ja automašīna stāv.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Atveriet Sistēma Atiestatīt uz
rūpnīcas iestatījumiem.
148
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Centrālā displeja iestatījumu
tabula
Centrālā displeja iestatījumu izvēlnē ir vairākas galvenās kategorijas un apakškategorijas,
kurās apkopoti vairāku automašīnas funkciju
iestatījumi un informācija.
Septiņas galvenās kategorijas ir šādas: My
Car, Skaņa, Navigācija, Multivide, Sakari,
Klimats un Sistēma.
Katra kategorija ietver vairākas apakškategorijas un iestatījumu opcijas. Tabulās tālāk ir
norādīts pirmais apakškategoriju līmenis. Funkcijas vai zonas iestatījumu opcijas ir plašāk
aprakstītas īpašnieka rokasgrāmatas saistītajā
sadaļā.
Daži iestatījumi ir personiski — tas nozīmē, ka
tos var saglabāt sadaļā Vadītāju profili. Citi
iestatījumi ir vispārēji — tas nozīmē, ka tie nav
piesaistīti vadītāja profilam.
My Car
Apakškategorijas
Displeji
Apakškategorijas
Apakškategorijas
Aizslēgšana
TV*
Stāvbremze un piekare
Video
Vējstikla tīrītājs
Audio
Saziņa
Apakškategorijas
Apakškategorijas
Tālrunis
Tonis
Īsziņas
Skaņas sadalījums
Android Auto*
Sistēmas skaļuma līmeņi
Apple CarPlay*
Navigācija
Bluetooth ierīces
Apakškategorijas
Wi-Fi
Karte
Automašīnas Wi-Fi tīklājs
Maršruts un vadība
Automašīnas modema Internets*
Satiksme
Volvo On Call*
Multivide
Volvo apkopes tīkli
IntelliSafe
Apakškategorijas
Klimata kontrole
Braukšanas preferences/Individuāls
braukšanas režīms*
AM/FM radio
Galvenajai kategorijai Klimats nav apakškategoriju.
Lukturi un apgaismojums
Gracenote®
Spoguļi un ērtības
DAB*
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 149
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Sistēma
Apakškategorijas
Vadītāja profils
Datums un laiks
Sistēmas valodas un mērvienības
Konfidencialitāte un dati
Tastatūras izkārtojumi
Balss vadība*
Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem
Sistēmas informācija
Saistītā informācija
•
•
•
Centrālā displeja pārskats (123 lpp.)
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (146 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(148 lpp.)
Vadītāju profili
Vairākus automašīnā veiktos iestatījumus var
pielāgot vadītāja personīgajām preferencēm
un saglabāt vienā vai vairākos vadītāju profilos.
Personīgie iestatījumi tiek automātiski saglabāti aktīvajā vadītāja profilā. Katru atslēgu var
piesaistīt vadītāja profilam. Lietojot piesaistītu
atslēgu, automašīnā tiek aktivizēti attiecīgā
vadītāja profila iestatījumi.
Kuri iestatījumi tiek saglabāti vadītāju
profilos?
Daudzi automašīnā definētie iestatījumi tiek
automātiski saglabāti aktīvajā vadītāja profilā,
ja vien profils nav aizsargāts. Automašīnā definētie iestatījumi ir vai nu personīgi, vai arī globāli. Vadītāju profilos tiek saglabāti tikai personiskie iestatījumi.
Vadītāja profilā var saglabāt šādus iestatījumus: ekrāni, spoguļi, priekšējie sēdekļi, navigācija*, audio un multivides sistēma, valoda,
balss vadība u.c.
Dažus vispārējos iestatījumus var mainīt, bet
tie netiek saglabāti konkrētā vadītāja profilā.
Vispārējo iestatījumu izmaiņas ietekmē visus
profilus.
paliek tādi paši neatkarīgi no aktīvā vadītāja
profila.
Tastatūras izkārtojuma iestatījumi ir vispārējo
iestatījumu piemērs. Ja vadītāja profila X tastatūrā tiek pievienotas papildu valodas, tās var
lietot arī tad, ja tiek izmantots vadītāja profils
Y. Tastatūras izkārtojuma iestatījumi netiek
saglabāti konkrētam vadītāja profilam — šie
iestatījumi ir vispārēji.
Personiskie režīmi
Ja vidējā displeja spilgtuma iestatīšanai tiek
izmantots vadītāja profils X, šis iestatījums
neietekmē vadītāja profilu Y. Tas ir saglabāts
vadītāja profilā X — spilgtuma iestatījums ir
personisks iestatījums.
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītāja profila atlasīšana (151 lpp.)
Vadītāja profila pārdēvēšana (151 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana
vadītāja profilam (152 lpp.)
•
•
Vadītāja profila aizsardzība (152 lpp.)
•
Centrālā displeja iestatījumu tabula
(149 lpp.)
Vadītāju profilu iestatījumu atiestatīšana
(153 lpp.)
Vispārējie iestatījumi
Pārslēdzoties starp vadītāju profiliem, vispārējie iestatījumi un parametri nemainās. Tie
150
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja profila atlasīšana
Kad ir ieslēgts centrālais displejs, atlasītais
vadītāja profils tiek rādīts ekrāna augšdaļā.
Pēdējais izmantotais vadītāja profils būs
aktīvs arī nākamajā automašīnas atslēgšanas
reizē. Pēc automašīnas atslēgšanas to var
mainīt uz citu vadītāja profilu. Tomēr, ja tālvadības atslēga ir saistīta ar vadītāja profilu, tad
pēc automašīnas iedarbināšanas tiek atlasīts
šis profils.
Citu vadītāja profilu var atlasīt divos veidos.
1. variants
1.
Pieskarieties vadītāja profila nosaukumam,
kas pēc displeja ieslēgšanas tiek rādīts
centrālā displeja augšdaļā.
> Ir attēlots atlasāmu vadītāja profilu
saraksts.
2. Atlasiet vajadzīgo vadītāja profilu.
3. Nospiediet Apstiprināt.
> Vadītāja profils tiek atlasīts, un sistēma
ielādē jaunā vadītāja profila iestatījumus.
3. Atlasiet vajadzīgo vadītāja profilu.
Vadītāja profila pārdēvēšana
4. Nospiediet Apstiprināt.
> Vadītāja profils tiek atlasīts, un sistēma
ielādē jaunā vadītāja profila iestatījumus.
Varat mainīt dažādo automašīnā izmantoto
vadītāja profilu nosaukumus.
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
3. variants:
2. Nospiediet Sistēma
1.
3. Izvēlieties Rediģēt profilu.
> Tiek atvērta izvēlne, kurā var rediģēt
profilu.
2. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
3. Nospiediet Sistēma Vadītāju profili.
> Ir attēlots atlasāmu vadītāja profilu
saraksts.
4. Atlasiet vajadzīgo vadītāja profilu.
> Vadītāja profils tiek atlasīts, un sistēma
ielādē jaunā vadītāja profila iestatījumus.
Vidējā displejā velciet augšējo skatu uz
leju.
2. Nospiediet Profils.
> Tiek rādīts tas pats saraksts kā 1.
variantā.
4. Pieskarieties laukam Profila nosaukums.
> Tiek parādīta tastatūra, un var mainīt
, lai aiznosaukumu. Pieskarieties
vērtu tastatūru.
5. Saglabājiet nosaukuma izmaiņas, nospiežot Atpakaļ vai Aizvērt.
> Tagad nosaukums ir mainīts.
PIEZĪME
Saistītā informācija
•
•
2. variants
1.
Vidējā displejā velciet augšējo skatu uz
leju.
•
•
Profila nosaukums nevar sākties ar atstarpi,
jo tad profila nosaukums netiks saglabāts.
Vadītāju profili (150 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(129 lpp.)
Vadītāja profila pārdēvēšana (151 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana
vadītāja profilam (152 lpp.)
Vadītāju profili.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja profila atlasīšana (151 lpp.)
Tastatūra centrālajā displejā (140 lpp.)
151
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vadītāja profila aizsardzība
Dažos gadījumos nav vēlams dažādos automašīnā definētos iestatījumus saglabāt aktīvajā vadītāja profilā. Šajā gadījumā vadītāja
profilu var aizsargāt.
PIEZĪME
Vadītāja profilu var aizsargāt, tikai kamēr
automašīna stāv.
Lai aizsargātu vadītāja profilu:
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet Sistēma
Vadītāju profili.
3. Izvēlieties Rediģēt profilu.
> Tiek atvērta izvēlne, kurā var rediģēt
profilu.
5. Saglabājiet profila aizsardzības opciju,
nospiežot Atpakaļ/Aizvērt.
> Kad profils ir aizsargāts, automašīnā
definētie iestatījumi netiek automātiski
saglabāti profilā. Izmaiņas ir jāsaglabā
manuāli, sadaļā Iestatījumi Sistēma
Vadītāju profili Rediģēt profilu
nospiežot Saglabāt pašreizējos
iestatījumus profilā. Savukārt, kad
profils ir neaizsargāts, iestatījumi tiek
automātiski saglabāti profilā.
Saistītā informācija
•
Vadītāju profili (150 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas
piesaistīšana vadītāja profilam
Atslēgu var piesaistīt vadītāja profilam. Pēc
tam ikreiz, kad automašīnā tiks izmantota šī
konkrētā tālvadības pults atslēga, automātiski
tiks atlasīts vajadzīgais vadītāja profils un visi
tā iestatījumi.
Pirmo reizi lietojot tālvadības pults atslēgu, tā
nav piesaistīta nevienam vadītāja profilam.
Iedarbinot automašīnu, automātiski tiek aktivizēts profils Viesis.
Vadītāja profilu var atlasīt manuāli, nepiesaistot to atslēgai. Kad automašīna tiek atslēgta,
tiek aktivizēts pēdējais aktīvais vadītāja profils.
Kad atslēga ir piesaistīta vadītāja profilam, tas
nav jāatlasa, ja tiek lietota tieši šī atslēga.
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana
vadītāja profilam
4. Atlasiet Aizsargāt profilu, lai aizsargātu
profilu.
PIEZĪME
Tālvadības atslēgu vadītāja profilam var
pievienot, tikai kamēr automašīna stāv.
Vispirms atlasiet profilu, kas ir jāsaista ar
atslēgu, ja saistāmais profils nav jau aktīvs.
Pēc tam aktīvo profilu var saistīt ar atslēgu.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet Sistēma
152
Vadītāju profili.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
3. Atlasiet vajadzīgo profilu. Displejā tiek
atjaunots sākuma skats. Profilu Viesis
nevar piesaistīt atslēgai.
4. Vēlreiz velciet augšējo skatu uz leju un pieskarieties Iestatījumi Sistēma
Vadītāju profili Rediģēt profilu.
5. Atlasiet Pievienojiet atslēgu, lai saistītu
profilu ar atslēgu. Vadītāja profilu nevar
piesaistīt citai atslēgai, kas šobrīd netiek
lietota automašīnā. Ja automašīnā atrodas
vairākas atslēgas, tiek parādīts paziņojums
Ir atrastas vairākas atslēgas −
novietojiet atslēgu, ar kuru vēlaties
izveidot savienojumu, uz rezerves
lasītāja.
6. Nospiediet OK.
> Tagad šī atslēga ir piesaistīta vadītāja
profilam un paliks piesaistīta tik ilgi,
kamēr laukā Pievienojiet atslēgu
netiks noņemta atzīme.
Vadītāju profilu iestatījumu
atiestatīšana
Iestatījumus, kas ir saglabāti vienā vai vairākos vadītāja profilos, var atiestatīt, ja automašīna stāv.
PIEZĪME
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītāju profili (150 lpp.)
Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem ir
iespējama, tikai ja automašīna stāv.
Vadītāja profila pārdēvēšana (151 lpp.)
Tālvadības pults atslēgu; (267 lpp.)
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet Sistēma Atiestatīt uz
rūpnīcas iestatījumiem Atiestatīt
personīgos iestatījumus.
3. Atlasiet opciju Atiestatīt aktīvajam
profilam, Atiestatīt visiem profiliem vai
Atcelt.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāju profili (150 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(148 lpp.)
Rezerves lasītāja atrašanās vieta tuneļkonsolē.
> Kad tiek parādīts paziņojums Profilam
izveidots savienojums ar atslēgu,
atslēga tiek piesaistīta vadītāja profilam.
153
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Ziņojums centrālajā displejā
Centrālajā displejā var attēlot ziņojumus, lai
informētu vadītāju vai palīdzētu dažādās
situācijās.
Uznirstošie paziņojumi
Dažos gadījumos paziņojums tiek attēlots
uznirstoša loga veidā. Uznirstošajiem paziņojumiem ir augstāka prioritāte, nekā statusa
joslā attēlotajiem paziņojumiem, un, lai šie
paziņojumi nodzistu, tie jāapstiprina/jāveic
attiecīgā darbība.
Ziņojumu pārvaldība centrālajā
displejā
Ziņojumus centrālajā displejā pārvalda centrālā displeja skatos.
Saistītā informācija
Ziņojumu pārvaldība centrālajā displejā
(154 lpp.)
•
Rīcība ar centrālajā displejā saglabātu
ziņojumu (155 lpp.)
•
Paziņojumi vadītāja displejā (119 lpp.)
Ziņojuma piemērs centrālā displeja augšējā skatā.
Ziņojuma piemērs centrālā displeja augšējā skatā.
Vidējā displejā ir redzami paziņojumi, kam
piešķirta zemāka prioritāte.
Dažiem centrālajā displejā redzamajiem ziņojumiem ir taustiņš (vai vairāki taustiņi uznirstošajos ziņojumos), kas ļauj, piemēram, aktivizēt/deaktivizēt ar ziņojumu saistītu funkciju.
Lielākā daļa paziņojumu tiek attēloti virs vidējā
displeja statusa joslas. Pēc brīža vai, kad ir
veikta jebkura prasīta, ar paziņojumu saistīta
darbība, paziņojums izzūd no statusa joslas.
Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek ievietots
vidējā displeja augšējā skatā.
Paziņojumu kompozīcija var atšķirties, un tie
var tikt parādīti kopā ar grafiskiem attēliem,
simboliem vai ar paziņojumu saistītas funkcijas aktivizēšanai/deaktivizēšanai paredzētu
taustiņu.
154
•
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Jauna paziņojuma pārvaldība
Paziņojumi ar taustiņiem:
–
Nospiediet taustiņu, lai veiktu darbību, vai
ļaujiet paziņojumam pēc brīža automātiski
aizvērties.
> Statusa joslā redzamais paziņojums
nodziest.
Rīcība ar centrālajā displejā
saglabātu ziņojumu
Neatkarīgi no tā, vai paziņojumi ir saglabāti
vadītāja displejā vai vidējā displejā, ziņojumus
var pārvaldīt vidējā displejā.
Saglabāta paziņojuma pārvaldīšana
Dažiem paziņojumiem ir taustiņš, kas ļauj, piemēram, aktivizēt/deaktivizēt ar šo paziņojumu
saistīto funkciju.
Paziņojumi bez taustiņiem:
–
Aizveriet paziņojumu, pieskaroties tam, vai
ļaujiet paziņojumam pēc brīža aizvērties
automātiski.
> Statusa joslā redzamais paziņojums
nodziest.
–
Saistītā informācija
•
Ziņojums centrālajā displejā (154 lpp.)
Rīcība ar centrālajā displejā saglabātu
ziņojumu (155 lpp.)
Paziņojumi vadītāja displejā (119 lpp.)
Nospiediet taustiņu, lai veiktu darbību.
Izslēdzot automašīnu, augšējā skatā saglabātie paziņojumi tiek automātiski izdzēsti.
Saistītā informācija
Ja paziņojums ir jāsaglabā, tas tiek ievietots
vidējā displeja augšējā skatā.
•
•
2. Pieskarieties ziņojumam, lai to izvērstu/
samazinātu.
> Plašāka informācija par paziņojumu ir
sniegta sarakstā, bet lietotnes kreisās
puses attēlā ir sniegta grafiska informācija par paziņojumu.
Saglabāto ziņojumu piemēri un augšējā skatā pieejamās opcijas.
Paziņojumi, kas tiek attēloti vidējā displejā un
ir jāsaglabā, atrodas vidējā displeja augšējā
skatā.
•
•
•
Ziņojums centrālajā displejā (154 lpp.)
Ziņojumu pārvaldība centrālajā displejā
(154 lpp.)
Paziņojumi vadītāja displejā (119 lpp.)
Saglabāta paziņojuma lasīšana
1. Atveriet vidējā displeja augšējo skatu.
> Tiek parādīts saglabāto paziņojumu
saraksts. Paziņojumus ar bultiņu labajā
pusē var izvērst.
155
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Augšējais displejs*
Vējstikla displejs papildina automašīnas vadītāja displeju un projicē informāciju no vadītāja
displeja uz vējstikla. Projicēto attēlu var
redzēt tikai no vadītāja sēdvietas.
PIEZĪME
Vadītājs spēju redzēt informāciju augšējā
displejā var pasliktināt šādi faktori
•
•
polarizējošo saulesbriļļu lietošana;
•
priekšmeti uz displeja bloka pārsega
stikla;
•
nelabvēlīgi gaismas apstākļi.
braukšanas pozīcija, kuras laikā vadītājs nesēž sēdekļa centrā;
SVARĪGI
Augšējā displejā vadītāja redzamības laukā ir
redzami brīdinājumi un informācija par ātrumu,
kruīza kontroles funkcijām, navigāciju u.c. Vējstikla displejā var attēlot arī ceļazīmju informāciju un ienākošos tālruņa zvanus.
Displeja bloks, no kura tiek projicēta informācija, atrodas instrumentu panelī. Lai
nesabojātu displeja bloka pārsega stiklu,
neglabājiet uz tā nekādus priekšmetus un
nodrošiniet, lai uz tā neuzkristu nekādi
priekšmeti.
Displejā redzamās informācijas piemēri.
Ātrums
Kruīza kontrole
Navigācija
Ceļazīmes
Vējstikla displejā var tikt īslaicīgi rādīti vairāki
simboli, piemēram:
Ja izgaismojas brīdinājuma simbols,
izlasiet vadītāja displejā esošo brīdinājuma paziņojumu.
Ja izgaismojas informācijas simbols,
izlasiet vadītāja displejā esošo brīdinājuma paziņojumu.
156
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Sniegpārslas simbols iedegas apledojuma apstākļu riska gadījumā.
PIEZĪME
Noteikti vizuālie defekti augšējā displeja
lietošanas laikā var izraisīt galvassāpes un
stresa sajūtu.
City Safety vējstikla displejā
Ja tiek aktivizēts sadursmes brīdinājums, vējstikla displeja informācija tiek aizstāta ar City
Safety brīdinājuma simbolu. Šis attēls ir izgaismots pat tad, kad augšējais displejs ir
izslēgts.
Saistītā informācija
•
Vējstikla displeja aktivizēšana un deaktivizēšana* (157 lpp.)
•
•
Vējstikla displeja tīrīšana* (675 lpp.)
Vējstikla displejs pēc vējstikla maiņas*
(638 lpp.)
Vējstikla displeja aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Vējstikla displeju var aktivizēt un deaktivizēt,
kad automašīna ir iedarbināta.
Centrālā displeja funkciju
skatā nospiediet pogu HeadUp displejs. Taustiņā esošais
indikators izgaismojas, kad
funkcija ir aktivizēta.
Saistītā informācija
•
•
Vējstikla displeja iestatījumi* (158 lpp.)
Augšējais displejs* (156 lpp.)
City Safety brīdinājuma simbols mirgo, lai pievērstu
vadītāja uzmanību, ja ir sadursmes risks.
* Papildaprīkojums/piederums. 157
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Vējstikla displeja iestatījumi*
Pielāgojiet iestatījumus vējstikla displeja projicēšanai uz vējstikla.
Iestatījumus var definēt, kad automašīna ir
iedarbināta un vējstiklā ir redzams projicētais
attēls.
Spilgtuma un vertikālās pozīcijas
regulēšana
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car Displeji
Up displeja iestatījumi.
Head-
Apstipriniet
Attēlu spilgtums tiek automātiski pielāgots
fona apgaismojuma apstākļiem. Šo spilgtumu
ietekmē arī citu automašīnas displeju spilgtuma regulēšana.
Displeja opciju atlasīšana
Atlasiet funkcijas, kuras jārāda vējstikla displejā.
Pozīcijas nolaišana
1.
Centrālā displeja funkciju skatā nospiediet
pogu Head-Up displeja regul..
Augstuma pozīciju var saglabāt elektriski regulējamā* priekšējā sēdekļa atmiņas funkcijā,
izmantojot vadības tastatūru vadītāja durvīs.
2. Noregulējiet vadītāja redzamības laukā
projicētā attēla spilgtumu un vertikālo
pozīciju, izmantojot stūres labās puses
vadības tastatūru.
3. Atlasiet vienu vai vairākas funkcijas:
•
•
•
•
Rādīt navigāciju
Rādīt Road Sign Information
Rādīt vadītāja atbalstu
Rādīt tālruni
Šis iestatījums tiek saglabāts vadītāja profilā
kā personīgs iestatījums.
Spilgtuma samazināšana
Spilgtuma palielināšana
Pozīcijas pacelšana
158
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Horizontālās pozīcijas kalibrēšana
Balss atpazīšana
Mainot vējstiklu vai displeja bloku, iespējams,
būs jākalibrē augšējā displeja vertikālā pozīcija. Kalibrēšana nozīmē projicētā attēla
pagriešanu pulksteņrādītāju kustības virzienā
vai pretēji tam.
Balss vadība18 sniedz iespēju vadīt automašīnas funkcijas, piemēram, klimata sistēmu,
radio vai tālruni ar Bluetooth savienojumu,
izrunājot komandas. Automašīnās, kas ir aprīkotas ar Sensus Navigation*, ar balss atpazīšanas funkciju var vadīt arī navigācijas sistēmu.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
Kas ir balss vadība?
2. Atlasiet My Car Vadītāja displejs
Head-Up displeja iestatījumi HeadUp displeja kalibrēšana.
Pagriešana pulksteņrādītāju kustības virzienā
3. Kalibrējiet attēla horizontālo pozīciju ar
stūres labās puses vadības tastatūru.
Pagriešana pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam
Apstipriniet
Saistītā informācija
•
•
•
•
Augšējais displejs* (156 lpp.)
Vējstikla displeja aktivizēšana un deaktivizēšana* (157 lpp.)
Vadītāju profili (150 lpp.)
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (206 lpp.)
Balss vadība ir palīglīdzeklis, kas var sniegt
iespēju automašīnā izmantot dažādas komandas. Tā darbojas kā parasta lietojumprogramma, kurā jūs ievadāt informāciju noteiktā
secībā, lai veiktu uzdevumu, bet šajā gadījumā
tastatūras vietā jūs izmantojat balss komandas. Tādēļ var būt ieteicams uzzināt, kā un
kādā secībā ir jāizrunā balss komanda, lai
sasniegtu vajadzīgo rezultātu.
Balss vadības sistēma sniedz iespēju vadīt
noteiktas informācijas un izklaides sistēmas
un klimata funkcijas, izmantojot balss komandas. Sistēma var atbildēt ar runu un informācijas rādījumiem vadītāja displejā.
BRĪDINĀJUMS
Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par drošu automobiļa vadīšanu un visu spēkā esošo ceļu
satiksmes noteikumu ievērošanu.
18
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 159
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
||
Balss atpazīšanas lietošana
Balss vadības sākšana19
Balss vadības sistēmas mikrofons
Sistēmas atjaunināšana
Balss atpazīšanas sistēma tiek nepārtraukti
uzlabota. Ieteicams gādāt, lai vienmēr būtu
instalēta jaunākā versija.
Lejupielādējiet atjauninājumus no vietnes
support.volvocars.com.
Saistītā informācija
Tas norāda, ka sistēma ir sākusi klausīties un
jūs varat sākt izrunāt komandas. Tiklīdz sāksiet
runāt, sistēma tiks apmācīta atpazīt un saprast
jūsu balsi. Tas aizņem vairākas sekundes un
notiek automātiski, kas nozīmē, ka jums balss
apmācība nav jāsāk manuāli.
Atcerieties:
•
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu
(162 lpp.)
runājiet pēc signāla normālā balsī un normālā tempā.
•
•
Radio un multivides vadība ar balsi
(162 lpp.)
Nerunājiet, kamēr sistēma atbild (šajā
laikā sistēma nesaprot komandas).
•
•
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu (228 lpp.)
Fona troksni pasažieru salonā var novērst,
aizverot durvis, logus un panorāmas
jumtu*.
•
Balss atpazīšanas iestatījumi (163 lpp.)
•
•
19
160
Lai balss vadības sistēmai
sniegtu komandas, jums ir
"dialogs" ar sistēmu. Nospiediet balss atpazīšanas taustiņu
uz stūres, lai aktivizētu sistēmu un sāktu dialogu, izmantojot balss
komandas. Kad esat nospiedis pogu, atskan
pīkstiens un vadītāja displejā tiek rādīts balss
vadības simbols.
Balss atpazīšanas lietošana (160 lpp.)
Parasti sistēma gaida pamata komandu, pēc
kuras ir jāizrunā detalizētākas komandas, ar
kurām tiek precīzi norādīts, kas sistēmai ir
jādara.
Lai mainītu sistēmas audio skaļumu, pagrieziet
skaļuma regulēšanas pogu, kad balss runā.
Balss vadības laikā var lietot citas pogas.
Tomēr sistēmas dialoga laikā citas skaņas tiek
izslēgtas, kas nozīmē, ka ar pogām nevar
izmantot funkcijas, kas ir saistītas ar audio.
Balss vadības atcelšana
Balss vadību var atcelt dažādos veidos:
•
Īslaicīgi pieskarieties
"Cancel".
•
Nospiediet balss vadības pogu uz stūres
un turiet, līdz atskan divi pīkstieni. Tā
aptur balss atpazīšanu, pat kad sistēma
runā.
un sakiet
Balss vadība tiek atcelta, arī ja jūs neatbildat
dialoga laikā. Sistēma trīs reizes lūdz atbildēt,
un, ja atbildes joprojām nav, balss vadība tiek
automātiski atcelta.
Lai paātrinātu saziņu un izlaistu sistēmas
uzvednes, nospiediet balss vadības pogu uz
stūres
. Sistēmas balss tiek atcelta, un jūs
varat izrunāt nākamo komandu.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Balss atpazīšanas vadības piemērs
1.
Nospiediet
trīs, viens, divi, divi, četri, četri, trīs"
(03122443).
.
2. Sakiet "Call [Forename] [Surname]
[number category]", piemēram, "Call
Robin Smith Mobile".
> Sistēma zvana atlasītajai kontaktpersonai no tālruņu kataloga. Ja kontaktpersonai ir vairāki tālruņa numuri (piemēram, mājās, mobilais, darbā), ir jānorāda
pareizā kategorija.
•
Komandas/frāzes
•
Parasti tālāk norādītās komandas var lietot
neatkarīgi no situācijas:
•
•
•
"Repeat" — atkārto pēdējo notiekošā dialoga balss norādi.
"Cancel" — pārtraukt
dialogu20
"Help" — sāk palīdzības dialogu. Sistēma
atbild ar pašreizējā situācijā pieejamajām
komandām, uzvedni vai piemēru.
Māju numurus var izrunāt atsevišķi vai
grupās, piemēram, "divi, divi" vai "divdesmit divi" (22). Angļu un holandiešu
valodā secīgi var nosaukt vairākas grupas,
piemēram, "divdesmit divi, divdesmit divi"
(22 22). Angļu valodā var nosaukt divus
vai trīs vienādus ciparus, piemēram, "divas
nulles" (00). Ciparus un skaitļus var
nosaukt amplitūdā no 0-2300.
•
Radio un multivides vadība ar balsi
(162 lpp.)
•
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu (228 lpp.)
•
Balss atpazīšanas iestatījumi (163 lpp.)
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu
(162 lpp.)
Var iespējot atkārtošanas režīmu, lai sistēma
atkārtotu, ko jūs esat pateicis.
Cipari
Ciparu komandas jāizrunā atšķirīgi atkarībā no
kontrolējamās funkcijas:
2. Nospiediet Sistēma
atlasiet iestatījumus.
20
Balss atpazīšana (159 lpp.)
Ātrums un atkārtošanas režīms
Ja sistēma runā pārāk ātri, var pielāgot tās
ātrumu.
Lai mainītu ātrumu vai aktivizētu/deaktivizētu
atkārtošanas režīmu:
Tālruņi un pasta indeksi jāizrunā atsevišķi
— ciparu pēc cipara, piemēram, "nulle,
•
•
Frekvences var izrunāt kā "deviņdesmit
astoņi komats astoņi" (98,8), "simts un
četri komats divi" vai "simtu četri komats
divi" (104,2).
Komandas specifiskām funkcijām, piemēram,
tālrunim un radio, ir aprakstītas atsevišķās
sadaļās.
•
Saistītā informācija
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Balss vadība un
• Atkārtot balss komandu
• Runas ātrums
Ņemiet vērā, ka šādi dialogs tiek apturēts, tikai kad sistēma nerunā. Lai to darītu, nospiediet un turiet
, līdz atskan divi pīkstieni.
161
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
Tālruņa vadība ar balss
atpazīšanu21
Zvaniet kontaktpersonai, lieciet nolasīt īsziņas vai diktējiet īsas atbildes, sniedzot balss
vadības komandas tālrunim ar Bluetooth
savienojumu.
Lai norādītu kontaktu tālruņu katalogā, balss
atpazīšanas komandai jāietver tālruņu katalogā saglabātā kontaktinformācija. Ja kontaktam, piemēram, Robyn Smith, ir vairāki tālruņa numuri, var norādīt arī numura kategoriju,
piemēram, Home vai Mobile: "Call Robin
Smith Mobile".
Saistītā informācija
•
•
•
Balss atpazīšana (159 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (160 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi
(162 lpp.)
Radio un multivides vadība ar
balsi23
Tālāk ir norādītas komandas radio un multivides atskaņotāja ierīces vadībai.
Pieskarieties
un izrunājiet vienu no šīm
komandām:
•
"Media" — sāk dialogu par multividi un
radio un rāda komandu piemērus.
•
"Play [izpildītājs]" — atskaņo atlasītā
izpildītāja mūziku.
•
"Play [dziesmas nosaukums]" —
atskaņo atlasīto dziesmu.
•
"Call [contact]" — zvana tālruņu katalogā
atlasītajam kontaktam.
"Play [dziesmas nosaukums] no
[albums]" — atskaņo atlasīto dziesmu no
atlasītā albuma.
•
•
"Call [telefona numurs]" — zvana uz
telefona numuru.
"Play [TV channel name]" — sāk atskaņot atlasīto TV kanālu*24.
•
•
•
"Recent calls" — parāda zvanu sarakstu.
"Play [radio stacija]" — sāk atskaņot
atlasīto radio kanālu.
•
•
"Message to [contact]" — lietotājam
tiek lūgts ierunāt īsu ziņojumu. Ziņojums
pēc tam tiek atkārtots, un lietotājs var
izvēlēties to nosūtīt22 vai pārskatīt. Lai šī
"Tune to [frekvence]" — sāk atskaņot
atlasīto radio frekvenci pašreizējā frekvenču diapazonā. Ja neviens radio avots
nav aktīvs, pēc noklusējuma tiek sākta FM
viļņu garuma atskaņošana.
Nospiediet
komandām:
•
21
22
23
162
funkcija darbotos, automašīnā ir jābūt
izveidotam savienojumam ar internetu.
un izrunājiet vienu no šīm
"Read message" — ziņojums tiek nolasīts. Ja ir attēloti vairāki paziņojumi, atlasiet, kuru paziņojumu nolasīt.
•
•
•
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu (228 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (163 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Tikai noteikti tālruņi var sūtīt ziņojumus no automašīnas. Plašāku informāciju par to, kuri tālruņi ir saderīgi, skatiet vietnē support.volvocars.com.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
DISPLEJI UN BALSS VADĪBA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"Tune to [frekvence] [viļņu diapazons]"
— sāk atskaņot atlasīto radio frekvenci
atlasītajā frekvenču diapazonā.
"Radio" — sāk atskaņot FM radio.
Balss vadības iestatījumus atlasa šeit.
Iestatījumi
Sistēma
Balss vadība
"Radio FM" — sāk atskaņot FM radio.
Var veikt šādus iestatījumus:
• Atkārtot balss komandu
• Dzimums
• Runas ātrums
"DAB " — sāk atskaņot DAB radio*.
"TV" — sāk atskaņot TV*24.
"CD" — sāk atskaņot CD*.
"USB" — sāk atskaņot no USB.
"iPod" — sāk atskaņot no iPod.
"Bluetooth" — sāk atskaņot Bluetooth
pievienotu multivides avotu.
"Similar music" — atskaņo mūziku, kas ir
līdzīga pašlaik atskaņotajai USB ierīces
mūzikai.
Balss atpazīšana (159 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (160 lpp.)
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu
(162 lpp.)
•
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu (228 lpp.)
•
Balss atpazīšanas iestatījumi (163 lpp.)
24
25
26
Saistītā informācija
•
•
•
"Radio AM" — sāk atskaņot AM radio.25
Saistītā informācija
•
•
•
Balss atpazīšanas iestatījumi26
Audio iestatījumi
Audio iestatījumus atlasiet sadaļā:
Balss atpazīšana (159 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (160 lpp.)
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu
(162 lpp.)
•
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu (228 lpp.)
•
Radio un multivides vadība ar balsi
(162 lpp.)
•
•
Audio iestatījumi (524 lpp.)
Sistēmas valodas maiņa (146 lpp.)
Iestatījumi Skaņa Sistēmas skaļuma
līmeņi Balss vadība
Valodas iestatījumi
Balss atpazīšanas funkcija nav pieejama visās
valodās. Valodas, kurās ir pieejama balss atpazīšanas funkcija, valodu sarakstā ir apzīmētas
.
ar ikonu Valodas maiņa ietekmē arī izvēlnes, paziņojumu un palīdzības tekstus.
Iestatījumi Sistēma Sistēmas
valodas un mērvienības Sistēmas
valoda
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Pieejamība ir atkarīga no modeļa un/vai tirgus.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums. 163
APGAISMOJUMS
APGAISMOJUMS
Gaismu slēdži
Dažādos apgaismes ierīču vadības slēdžus
izmanto ārējo un iekšējo apgaismes ierīču
vadībai. Ar kreiso svirslēdzi var aktivizēt un
regulēt ārējās apgaismes ierīces. Salona
apgaismojuma spilgtumu regulē, izmantojot
ritenīti instrumentu panelī.
Arī priekšējo lukturu stara augstumu1 regulē,
izmantojot ritenīti instrumentu panelī.
Ārējās apgaismes ierīces
Stāvoklis
Tehniskie parametri
Stāvoklis
Dienas gaismas lukturi.
Tehniskie parametri
Dienas gaitas lukturi un gabarītlukturi dienasgaismā.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Tuvās gaismas un gabarītlukturi
vājā dienasgaismā, tumsā vai
laikā, kad ir ieslēgts priekšējais
miglas lukturis* un/vai aizmugurējais miglas lukturis.
Dienas gaitas lukturi un gabarītlukturi.
Gabarītlukturi, kad automašīna
ir novietota stāvēšanai.A
Var aktivizēt funkciju Aktīvās
tālās gaismas.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Tālās gaismas var aktivizēt, kad
ir ieslēgtas tuvās gaismas.
Tuvās gaismas un gabarītlukturi.
Var ieslēgt tālās gaismas.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Var izmantot tālo gaismu mirgošanas funkciju.
Aktīvās tālās gaismas ieslēgtas/
izslēgtas.
A
Ja automašīna stāv, bet darbojas, grozāmo gredzenu var
pagriezt
pozīcijā no citas pozīcijas, lai ieslēgtu tikai
gabarītlukturus, nevis citas apgaismes ierīces.
Kreisā svirslēdža grozāmais gredzens.
Kad automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes pozīcijā II, pagriežamā gredzena dažādajās pozīcijās ir pieejamas šādas funkcijas:
1
166
Volvo iesaka braukšana slaikā izmantot režīmu
.
Attiecas uz transportlīdzekļiem ar halogēna priekšējiem lukturiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
APGAISMOJUMS
regulēšanas funkcija, un tādēļ tie nav aprīkoti ar
priekšējo lukturu augstuma regulēšanas īkšķratu.
BRĪDINĀJUMS
Automašīnas apgaismojuma sistēma
nespēj noteikt, kad dienas gaisma ir pārāk
vāja vai pietiekoši spēcīga, piemēram,
miglā un lietū.
Vadītājam vienmēr jānodrošina, lai automašīna tiktu vadīta ar satiksmes apstākļiem
atbilstoši noregulētiem lukturiem un ievērojot visus spēkā esošos satiksmes noteikumus.
Instrumentu paneļa ritenītis
Salona spilgtuma regulēšanas ritenītis
Priekšējo lukturu stara augstuma regulēšanas ritenītis1
Saistītā informācija
•
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā displejā (167 lpp.)
•
•
•
Salona apgaismojums (178 lpp.)
•
•
•
Automašīnām ar gaismas diožu2 priekšējiem lukturiem* ir automātiska priekšējo lukturu stara augstuma
2 Gaismas diodes (Light Emitting Diode)
1 Attiecas uz transportlīdzekļiem ar halogēna
•
•
•
•
•
Gabarītlukturi (169 lpp.)
Apgaismojuma funkciju regulēšana
centrālajā displejā
Vairākas lukturu funkcijas var regulēt un aktivizēt centrālajā displejā. Tas attiecas, piemēram, uz aktīvajiem tālās gaismas lukturiem,
mājās nokļūšanas apgaismojumu un pietuvošanās apgaismojumu.
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
apgaismojums.
Lukturi un
Tālo gaismu lietošana (171 lpp.)
3. Atlasiet Ārējie lukturi vai Salona
gaismas un pēc tam funkciju, kas ir jānoregulē.
Tuvās gaismas (170 lpp.)
Saistītā informācija
Priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas gaismas* (174 lpp.)
•
•
•
Pagrieziena rādītāju izmantošana
(173 lpp.)
Aizmugurējais miglas lukturis (175 lpp.)
Aktīvie pagrieziena lukturi* (174 lpp.)
Bremžu signāls (176 lpp.)
Avārijas bremžu signāli (176 lpp.)
Avārijas gaismas signalizācija (177 lpp.)
Gaismu slēdži (166 lpp.)
Aktīvās tālās gaismas (172 lpp.)
Mājās nokļūšanas apgaismojuma lietošana (177 lpp.)
•
•
Approach light duration (178 lpp.)
•
Citi iestatījumi centrālā displeja augšējā
skatā (146 lpp.)
•
Funkciju skats centrālajā displejā
(136 lpp.)
Pagrieziena rādītāju izmantošana
(173 lpp.)
priekšējiem lukturiem.
* Papildaprīkojums/piederums. 167
APGAISMOJUMS
Priekšējo lukturu līmeņa
regulēšana
Priekšējo lukturu stara augstumu3 maina,
izmantojot vienu no instrumentu paneļa īkšķratiem.
Automašīnas noslodze maina priekšējo lukturu
stara vertikālo regulējumu, kas var apžilbināt
pretimbraucošos ceļu satiksmes dalībniekus.
Lai no tā izvairītos, noregulējiet priekšējo lukturu līmeni. Pazeminiet staru, ja automašīna ir
smagi piekrauta.
1.
Ļaujiet dzinējam darboties vai atstājiet
automašīnas elektrosistēmu aizdedzes
pozīcijā I.
2. Ritiniet ritenīti uz augšu/uz leju, lai paceltu
priekšējo lukturu līmeni augstāk/nolaistu
to zemāk.
Noslodzes gadījumi
Īkšķrata
pozīcija
Vadītājs un pasažieris priekšējā
pasažiera sēdeklī.
1
Trīs pasažieri otrajā sēdekļu rindā.
220 kg smaga krava bagāžas
nodalījumā.
Īkšķrata pozīcijas piemēri.
Īkšķrats pozīcijā 0
Īkšķrats pozīcijā 1
Vadītājs un maksimāli noslogots
bagāžas nodalījums.
2
Vadītājs un pasažieris priekšējā
pasažiera sēdeklī.
1
Trīs pasažieri otrajā sēdekļu rindā.
Noslodzes gadījumi
Īkšķrata
pozīcija
Tikai vadītājs.
0
Vadītājs un pasažieris priekšējā
pasažiera sēdeklī.
0
Vadītājs un pasažieris priekšējā
pasažiera sēdeklī.
1
Tālāk ir parādīta īkšķrata pozīcija, kas jāizmanto dažādos noslodzes gadījumos.
Divi pasažieri trešajā sēdekļu
rindā*.
Trīs pasažieri otrajā sēdekļu rindā.
3 Attiecas
168
uz transportlīdzekļiem ar halogēna priekšējiem lukturiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
APGAISMOJUMS
Noslodzes gadījumi
Vadītājs un pasažieris priekšējā
pasažiera sēdeklī.
Īkšķrata
pozīcija
0
Gabarītlukturi
Gabarītlukturus var izmantot, lai citi ceļu
satiksmes dalībnieki redzētu automašīnu, ja
tā tiek apturēta vai novietota stāvēšanai.
Gabarītlukturus ieslēdz ar stūres svirslēdža
grozāmo gredzenu.
Divi pasažieri trešajā sēdekļu
rindā*.
Vadītājs un pasažieris priekšējā
pasažiera sēdeklī.
Divi pasažieri trešajā sēdekļu
rindā*.
Saistītā informācija
70 kg smaga krava bagāžas
nodalījumā.
•
Gaismu slēdži (166 lpp.)
Braucot vairāk nekā 30 sekundes ar maks.
10 km/h (aptuveni 6 mph) vai ja ātrums pārsniedz 10 km/h (aptuveni 6 mph), tiek ieslēgti
dienas gaitas lukturi. Šajā gadījumā vadītājam
slēdzis jāpagriež kādā citā pozīcijā, nevis
.
Ja aizmugures durvis tiek atvērtas tumšā laikā,
iedegas aizmugures gabarītlukturi (ja tie vēl
nedeg), lai brīdinātu aizmugurē esošos satiksmes dalībniekus. Tas notiek neatkarīgi no
rotējošā gredzena pozīcijas un automašīnas
elektrosistēmas aizdedzes pozīcijas.
1
Trīs pasažieri otrajā sēdekļu rindā.
Saistītā informācija
pozīcijā no citas pozīcijas, lai ieslēgtu tikai
gabarītlukturus, nevis citas apgaismes ierīces.
Svirslēdža rotējošais gredzens gabarītlukturu pozīcijā.
Pagrieziet pagriežamo gredzenu pozīcijā
— tiek ieslēgti gabarītlukturi (vienlaikus ieslēdzas numura zīmes apgaismojums).
•
•
•
Gaismu slēdži (166 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (448 lpp.)
Priekšējā avārijas signālluktura/gabarītluktura spuldzes nomaiņa (649 lpp.)
Ja automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes pozīcijā II, tiek ieslēgti dienas gaitas lukturi, nevis priekšējie gabarītlukturi. Kad pagriežamais gredzens atrodas šajā pozīcijā, gabarītlukturi ir ieslēgti neatkarīgi no automašīnas
elektrosistēmas aizdedzes pozīcijas.
Ja automašīna stāv, bet darbojas, grozāmo
gredzenu var pagriezt gabarītlukturu
* Papildaprīkojums/piederums. 169
APGAISMOJUMS
Dienas gaismas lukturi
Automašīnā ir sensori, kas nosaka gaismas
apstākļus apkārtējā vidē. Dienas gaitas lukturi
iedegas, kad stūres svirslēdža pagriežamais
,
gredzens tiek pagriezts pozīcijā
vai
un automašīnas elektrosistēma
atrodas aizdedzes pozīcijā II. Pozīcijā
priekšējie lukturi tiek automātiski pārslēgti uz
tuvajām gaismām, ja dienasgaisma ir vāja vai
ir iestājusies tumsa.
šana uz tuvās gaismas lukturiem notiek arī tad,
ja tiek aktivizēti priekšējie miglas lukturi*
un/vai aizmugurējais miglas lukturis.
BRĪDINĀJUMS
Šī sistēma palīdz taupīt enerģiju - tā nespēj
visās situācijās, piemēram, miglā un lietū,
noteikt, kad dienas gaisma ir pārāk vāja vai
pietiekoši spēcīga.
Tuvās gaismas
Braucot ar svirslēdža pagriežamo gredzenu
, tuvās gaismas lukturi tiek
pozīcijā
automātiski aktivizēti vājā dienasgaismā vai
tumsā vai kad automašīnas elektrosistēma
atrodas aizdedzes pozīcijā II.
Vadītājam vienmēr jānodrošina, lai automašīna tiktu vadīta ar atbilstoši satiksmes
situācijai noregulētiem lukturiem un ievērojot visus spēkā esošos satiksmes noteikumus.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Svirslēdža rotējošais gredzens pozīcijā AUTO.
Ja svirslēdža grozāmais gredzens atrodas
pozīcijā
, braucot dienas laikā, ir iedegti
dienas gaitas lukturi (DRL4). Vājā dienasgaismā vai tumsā automašīna automātiski pārslēdz priekšējos lukturus no dienas gaitas lukturiem uz tuvās gaismas lukturiem. Pārslēg-
4 Daytime
170
Gaismu slēdži (166 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (448 lpp.)
Tuvās gaismas (170 lpp.)
Priekšējā avārijas signālluktura/gabarītluktura spuldzes nomaiņa (649 lpp.)
Svirslēdža rotējošais gredzens pozīcijā AUTO.
Kamēr svirslēdža pagriežamais gredzens atrodas pozīcijā
, tuvās gaismas tiek aktivizētas automātiski, ja:
•
•
•
tiek aktivizēti priekšējie miglas lukturi*;
tiek aktivizēts aizmugurējais miglas lukturis;
tiek aktivizēti priekšējie un aizmugurējie
miglas lukturi;
Running Lights
* Papildaprīkojums/piederums.
APGAISMOJUMS
Kad svirslēdža pagriežamais gredzens atrodas
, tuvās gaismas lukturi ir vienmēr
pozīcijā
aktivizēti, kad automašīnas elektrosistēma
atrodas aizdedzes pozīcijā II.
Tuneļa uztveršana
Automašīna uztver iebraukšanu tunelī un pārslēdz dienas gaitas lukturus uz tuvajām gaismām.
Tālo gaismu lietošana
Tālās gaismas vada ar kreiso svirslēdzi. Tālās
gaismas lukturi ir automašīnas spēcīgākā
apgaismes ierīce, kas ir jāizmanto labākas
redzamības panākšanai, braucot tumsā, ja
vien netiek apžilbināti citi ceļu satiksmes
dalībnieki.
5 vai
. Aktivizējiet tālās
cijā
gaismas, pārvietojot svirslēdzi uz priekšu.
Deaktivizējiet, pārvietojot svirslēdzi atpakaļ.
Ja tālās gaismas ir aktivizētas, vadītāja displejā izgaismojas simbols
.
Saistītā informācija
ņemiet vērā, ka, lai darbotos tuneļu uztveršanas funkcija, kreisās puses svirslēdža rotējoša.
jam gredzenam jāatrodas režīmā
•
•
•
Gaismu slēdži (166 lpp.)
Aktīvās tālās gaismas (172 lpp.)
Tālo gaismu luktura nomaiņa (648 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
•
Gaismu slēdži (166 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (448 lpp.)
Dienas gaismas lukturi (170 lpp.)
Tuvo gaismu luktura nomaiņa (648 lpp.)
Stūres svirslēdzis ar rotējošu gredzenu.
Tālo gaismu "zibsnīšana"
Pārvietojiet svirslēdzi mazliet uz aizmuguri
tālo gaismu signāla pozīcijā. Tiklīdz svirslēdzis tiks atlaists, iedegsies tālās gaismas.
Tālās gaismas
Tālās gaismas var aktivizēt, ja stūres svirslēdža rotējošais gredzens atrodas pozī-
5 Ja
ir aktivizēti tuvās gaismas lukturi.
171
APGAISMOJUMS
Aktīvās tālās gaismas
Aktīvo tālo gaismu aktivizēšana
Aktīvās tālās gaismas ir funkcija, kas izmanto
vējstikla augšpusē esošo kameras sensoru,
lai uztvertu pretī braucošo transportlīdzekļu
priekšējo lukturu gaismas vai priekšā esošo
transportlīdzekļu aizmugurējo lukturu gaismas, un pēc tam pārslēdz tālās gaismas uz
tuvajām gaismām.
Aktīvās tālās gaismas aktivizē un deaktivizē,
. Pēc
pagriežot kreiso svirslēdzi pozīcijā
tam gredzens atgriežas pozīcijā
. Kad ir
aktivizētas tālās gaismas, vadītāja displejā ar
. Kad
baltu gaismu izgaismojas simbols
ir ieslēgtas tālās gaismas, simbols izgaismojas
zilā krāsā.
Ja aktīvās tālās gaismas tiek izslēgtas, kamēr
deg tālās gaismas, nekavējoties tiek ieslēgtas
tuvās gaismas.
Adaptīva funkcija
Simbols
apzīmē aktīvās tālās gaismas.
Funkcija var ieslēgties, braucot tumsā ar aptuveni 20 km/h (aptuveni 12 mph) vai lielāku
ātrumu. Šī funkcija var ņemt vērā arī ielas
apgaismojumu. Kad kameras sensors vairs
nenosaka nevienu pretimbraucošu vai priekšā
braucošu automašīnu, aptuveni pēc sekundes
tiek atkal ieslēgtas tālās gaismas.
Automašīnām ar LED6 priekšējiem lukturiem*
aktīvajām tālajām gaismām ir adaptīva funkcionalitāte7. Šajā gadījumā atšķirībā no parastās aptumšošanas funkcijas tālās gaismas
paliek iedegtas abās pretimbraucošo vai
priekšā braucošo transportlīdzekļu pusēs —
tiek aptumšota tikai tā gaismas stara daļa,
kura ir vērsta tieši uz transportlīdzekli.
Adaptīva funkcija: Tuvās gaismas tieši pret pretī
braucošajiem transportlīdzekļiem, bet pastāvīgas
tālās gaismas abās transportlīdzekļa pusēs.
Tālās gaismas tiek daļēji aptumšotas, tas ir, ja
gaismas ir nedaudz spožākas par tuvajām
vadītāja displejā ir
gaismām, simbols
zilā krāsā.
Aktīvo tālo gaismu ierobežojumi
Kameras sensoram, uz kuru pamatojas funkcijas darbība, ir noteikti ierobežojumi.
Ja šis simbols tiek attēlots vadītāja
displejā kopā ar paziņojumu Aktīvās
tālās gaismas Īslaicīgi nav
pieejams, tuvās un tālās gaismas
jāpārslēdz manuāli. Kad parādās šie paziņonodziest.
jumi, simbols
6 Gaismas diodes (Light Emitting Diode)
7 Atkarībā no automašīnas aprīkojuma līmeņa.
172
* Papildaprīkojums/piederums.
APGAISMOJUMS
Tas pats attiecas uz gadījumiem, kas
šis simbols tiek attēlots kopā ar paziņojumu Vējstikla sensors Sensors
bloķēts, skatiet īpašnieka
rokasgrāmatu.
Aktīvās tālās gaismas var būt īslaicīgi nepieejamas, piemēram, situācijā, kad ir bieza migla
vai spēcīgs lietus. Kad atkal ir pieejamas aktīvās tālās gaismas vai vējstikla sensori vairs nav
aizsegti, paziņojums nodziest un izgaismojas
simbols
.
Pagrieziena rādītāju izmantošana
•
•
•
Gaismu slēdži (166 lpp.)
Tālo gaismu lietošana (171 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(371 lpp.)
Šo automātisko mirgošanu var pārtraukt, nekavējoties pārslēdzot svirslēdzi pretējā virzienā.
•
Ja pagrieziena rādītāju simbols vadītāja
displejā mirgo straujāk nekā parasti,
skatiet ziņojumu vadītāja displejā.
Pārvietojiet svirslēdzi uz augšu vai uz leju
līdz gala pozīcijai.
Svirslēdzis paliek savā stāvoklī, pārslēgšana
atpakaļ notiek manuāli vai automātiski, pagriežot stūri.
Aktīvās tālās gaismas ir optimāla gaismas
stara izmantošanas palīglīdzeklis piemērotos apstākļos.
Saistītā informācija
•
Pastāvīgs mirgojošs signāls
BRĪDINĀJUMS
Vadītājs ir vienmēr atbildīgs par manuālo
pārslēgšanos starp tālajām un tuvajām
gaismām, kad to prasa satiksmes situācijas
vai laika apstākļi.
PIEZĪME
Automašīnas pagrieziena rādītājus var darbināt ar kreisās puses svirslēdzi. Pagrieziena
rādītāju lukturi iemirgojas trīs reizes vai mirgo
nepārtraukti atkarībā no tā, cik tālu augšā vai
lejā ir pārvietots svirslēdzis.
Saistītā informācija
Pagrieziena rādītāji.
•
•
Avārijas gaismas signalizācija (177 lpp.)
•
Priekšējā pagrieziena rādītāja spuldzes
nomaiņa (650 lpp.)
Īslaicīgs mirgojošs signāls
Pārvietojiet svirslēdzi uz augšu vai uz leju
līdz pirmajai pozīcijai un atlaidiet. Pagrieziena rādītāju lukturi iemirgojas trīs reizes.
Ja funkcija ir deaktivizēta centrālajā displejā, lukturi iemirgojas vienreiz.
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā displejā (167 lpp.)
173
APGAISMOJUMS
Aktīvie pagrieziena lukturi*
Aktīvie pagrieziena lukturi ir izstrādāti tā, lai
nodrošinātu papildu apgaismojumu līkumos
un krustojumos. Automašīnām ar LED8 priekšējiem lukturiem* var būt aktīvie pagrieziena
lukturi — atkarībā no automašīnas aprīkojuma
līmeņa.
vienlaikus vadītāja displejā tiek parādīts skaidrojošs teksts.
Priekšējie miglas lukturi/līkumu
izgaismošanas gaismas*
Šī funkcija ir aktīva tikai vājā dienasgaismā vai
tumsā un tikai tad, ja automašīna atrodas
kustībā un ir ieslēgtas tuvās gaismas.
Miglas lukturus aktivizē manuāli, braucot
miglā, un automātiski, braucot atpakaļgaitā,
lai papildinātu atpakaļgaitas lukturus.
Funkcijas deaktivizēšana/aktivizēšana
Ja automašīna ir aprīkota ar līkumu izgaismošanas lukturiem*, miglas lukturi tiek automātiski ieslēgti blāvā dienas gaismā vai tumsā,
lai izgaismotu zonu automašīnas priekšā pa
diagonāli.
Šī funkcija ir aktivizēta, kad automašīna tiek
piegādāta no rūpnīcas, un to var deaktivizēt/
aktivizēt centrālā displeja funkciju skatā.
Nospiediet taustiņu Aktīvie
līkumu izgaism. lukturi.
Saistītā informācija
Priekšējo lukturu gaismas staru trajektorija, kad šī
funkcija ir attiecīgi izslēgta (pa kreisi) un ieslēgta (pa
labi).
Aktīvie pagrieziena lukturi seko stūres kustībai,
papildus izgaismojot ceļu līkumos un krustojumos un tādējādi var nodrošināt vadītājam
labāku redzamību.
Funkcija tiek aktivēta automātiski, iedarbinot
automobili. Funkcijas traucējumu gadījumā
vadītāja displejā izgaismojas simbols
, un
8 Gaismas
174
•
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā displejā (167 lpp.)
•
Priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas gaismas* (174 lpp.)
Spiedpoga priekšējo miglas lukturu ieslēgšanai.
Aizmugurējos miglas lukturus var ieslēgt, tikai
kad automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes pozīcijā II un pagriežamais gredzens
uz svirslēdža atrodas pozīcijā
,
vai
.
diodes (Light Emitting Diode)
* Papildaprīkojums/piederums.
APGAISMOJUMS
Nospiediet pogu, lai aktivizētu un deaktivizētu.
Kad tiek ieslēgti priekšējie miglas lukturi, vadīsimbols.
tāja displejā iedegas
Priekšējie miglas lukturi tiek automātiski
izslēgti, kad tiek izslēgta automašīna vai kad
pagriežamais gredzens uz svirslēdža tiek
pagriezts pozīcijā
.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Gaismu slēdži (166 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (448 lpp.)
Aizmugurējais miglas lukturis (175 lpp.)
Aktīvie pagrieziena lukturi* (174 lpp.)
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā displejā (167 lpp.)
Aizmugurējais miglas lukturis
Aizmugurējā luktura gaisma ir ievērojami spēcīgāka par parastajiem aizmugurējiem lukturiem, un to var lietot tikai pasliktinātas redzamības apstākļos, ko izraisa migla, sniegs,
dūmi vai putekļi, lai citi ceļu satiksmes dalībnieki tiktu laicīgi brīdināti par priekšā braucošo transportlīdzekli.
PIEZĪME
Dažādās valstīs noteikumi par aizmugurējo
miglas lukturu izmantošanu atšķiras.
Līkumu izgaismošanas gaismas*
Priekšējie miglas lukturi var ietvert līkumu
izgaismošanas gaismu funkciju, kas īslaicīgi
izgaismo diagonāli pretī automašīnas priekšpusei esošo zonu stūres pagriešanas virzienā
asos līkumos vai tajā virzienā, kura pagrieziena
rādītāji ir ieslēgti.
Spiedpoga aizmugurējā miglas luktura ieslēgšanai.
Šī funkcija tiek aktivizēta vājā dienasgaismā
vai tumsā, kad svirslēdža pagriežamais gredzens atrodas pozīcijā
vai
un
automašīnas ātrums ir mazāks par aptuveni
30 km/h (aptuveni 20 mph).
Aizmugurējais miglas lukturis ir lukturis automašīnas aizmugurē vadītāja pusē.
Turklāt, braucot atpakaļgaitā, papildus atpakaļgaitas lukturiem tiek ieslēgti abi līkumu
izgaismošanas lukturi.
•
ir aktīva aizdedzes pozīcija II un svirslēdža
pagriežamais gredzens atrodas pozīcijā
vai
;
Šī funkcija ir aktivizēta, kad automašīna tiek
piegādāta no rūpnīcas, un to var aktivizēt un
deaktivizēt centrālajā displejā.
•
svirslēdža pagriežamais gredzens atrodas
un ir ieslēgti priekšējie
pozīcijā
miglas lukturi.
Aizmugurējo miglas lukturi var ieslēgt tikai
gadījumā, ja:
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 175
APGAISMOJUMS
||
Nospiediet pogu lai ieslēgtu/izslēgtu lukturus.
Ieslēdzot aizmugurējo miglas lukturi, vadītāja
.
displejā iedegas simbols
Aizmugurējais miglas lukturis izslēdzas automātiski, kad:
•
kad tiek izslēgta automašīna vai kad svirslēdža pagriežamais gredzens tiek
pagriezts pozīcijā
;
•
svirslēdža pagriežamais gredzens atrodas
un tiek izslēgti priekšējie
pozīcijā
miglas lukturi.
PIEZĪME
Dažādās valstīs atšķiras noteikumi par aizmugurējo miglas lukturu izmantošanu.
Saistītā informācija
•
•
•
176
Gaismu slēdži (166 lpp.)
Priekšējie miglas lukturi/līkumu izgaismošanas gaismas* (174 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (448 lpp.)
Bremžu signāls
Avārijas bremžu signāli
Bremžu signāls automātiski iedegas bremzēšanas laikā.
Bremžu lukturis iedegas, kad tiek nospiests
bremžu pedālis un kad automašīna tiek automātiski bremzēta ar vienu no vadītāja atbalsta
sistēmām.
Avārijas bremžu signāli tiek ieslēgti, lai brīdinātu aizmugurē esošās automašīnas par
strauju bremzēšanu.
Saistītā informācija
•
•
•
Avārijas bremžu signāli (176 lpp.)
Bremžu funkcijas (451 lpp.)
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
Šī funkcija nozīmē, ka bremžu lukturi mirgo,
nevis vienmērīgi izgaismojas kā parastas
bremzēšanas laikā.
Avārijas bremžu signāli ieslēdzas straujas
bremzēšanas laikā vai gadījumos, kad sistēma
ABS tiek aktivizēta lielā ātrumā.
Kad vadītājs bremzē līdz nelielam ātrumam un
pēc tam atlaiž bremzes, bremžu lukturis paliek
iedegts kā parasti.
Vienlaikus tiek aktivizēta automašīnas avārijas
gaismas signalizācija. Tas mirgo, līdz vadītājs
atkal palielina automašīnas ātrumu vai izslēdz
automašīnas avārijas gaismas signālu.
Saistītā informācija
•
•
•
Bremžu signāls (176 lpp.)
Kājas bremze (452 lpp.)
Avārijas gaismas signalizācija (177 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
APGAISMOJUMS
Avārijas gaismas signalizācija
Avārijas gaismas signalizācija brīdina citus
ceļu satiksmes dalībniekus, vienlaikus aktivizējot visus automašīnas pagrieziena rādītājus.
Šo funkciju var izmantot, lai brīdinātu citus
vadītājus par bīstamu satiksmes situāciju.
PIEZĪME
Noteikumi par avārijas brīdinājuma lukturu
lietošanu dažādās valstīs atšķiras.
Saistītā informācija
•
•
Avārijas gaismas signālu taustiņš.
Nospiediet taustiņu, lai aktivētu mirgojošo
avārijas gaismas signālu.
Ja automašīna bremzē tik spēcīgi, ka tiek
ieslēgti avārijas bremžu signāllukturi, un
ātrums ir neliels, automātiski tiek ieslēgts avārijas gaismas signāls. Kad ārkārtas bremzēšanas lukturi ir beiguši mirgot, sāk mirgot avārijas gaismas signāls, un tas tiek automātiski
deaktivizēts, kad automašīna uzsāk gaitu, un
to var arī deaktivizēt, nospiežot pogu.
Avārijas bremžu signāli (176 lpp.)
Pagrieziena rādītāju izmantošana
(173 lpp.)
Mājās nokļūšanas apgaismojuma
lietošana
Daļa ārējā apgaismojuma var palikt ieslēgta
un kalpot par apgaismojumu drošai nokļūšanai mājās pēc tam, kad automobilis ir aizslēgts.
Lai aktivētu šo funkciju:
1.
Izslēdziet automašīnu.
2. Pārvietojiet kreisās puses svirslēdzi uz
instrumentu paneļa pusi un atlaidiet.
3. Izkāpiet no mašīnas un aizslēdziet durvis.
> Iedegas simbols vadītāja displejā, lai
norādītu, ka funkcija ir aktivizēta un ārējais apgaismojums ir ieslēgts: Gabarītlukturi, priekšējie lukturi, numura zīmes
apgaismojums un apgaismojums ārējos
rokturos*.
Mājupceļa apgaismojuma degšanas ilgumu
var iestatīt vidējā displejā.
Saistītā informācija
•
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā displejā (167 lpp.)
•
Approach light duration (178 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 177
APGAISMOJUMS
Approach light duration
Salona apgaismojums
Pietuvošanās apgaismojums tiek ieslēgts,
atslēdzot automašīnu, un to izmanto, lai no
attāluma ieslēgtu automašīnas apgaismojumu.
Šī funkcija tiek aktivizēta, kad atslēgšanai tiek
izmantota tālvadības atslēga. Dienas gaismā
tiek aktivizēti gabarītlukturi, iekšējie jumta lukturi, grīdas lukturi un bagāžas zonas apgaismojums. Vājā dienas gaismā vai tumsā tiek
aktivizēts arī numura zīmes apgaismojums un
apgaismojums ārējos rokturos* ar to gaismas
avotu pret zemi.
Pasažieru salons ir aprīkots ar vairāku veidu
apgaismojumu, piemēram, galveno salona
apgaismojumu, pielāgojamu dekoratīvo
apgaismojumu un atslēgu apgaismojumu.
Apgaismojums paliek ieslēgts aptuveni 2
minūtes, ja nevienas durvis netiek atvērtas. Ja
aktivizācijas laikā tiek atvērtas kādas durvis,
iekšējā apgaismojuma un ārējo rokturu apgaismojuma* laiks tiek paildzināts.
Visu salona apgaismojumu var ieslēgt un
izslēgt manuāli vismaz 5 minūšu laikā pēc:
•
automašīnas izslēgšanas un tās elektrosistēmas ieslēgšanas aizdedzes pozīcijā 0
•
automašīnas atslēgšanas, ja tā vēl nav
iedarbināta.
Priekšējais jumta apgaismojums
Pasažieru salona apgaismojuma automātiskās darbības funkcija
Lasāmlampa, labā puse
Lasīšanas apgaismojums
Labajā un kreisajā pusē esošās lampas lasīšanai var ieslēgt un izslēgt, īsi nospiežot taustiņus jumta konsolē. Spilgtumu regulē, turot
iespiestu taustiņu.
Salona apgaismojums
Grīdas un salona jumta apgaismojumu var
ieslēgt un uzslēgt, īsi nospiežot jumta konsolē
esošo taustiņu.
Šo funkciju var aktivizēt un deaktivizēt centrālajā displejā.
Saistītā informācija
•
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā displejā (167 lpp.)
•
Mājās nokļūšanas apgaismojuma lietošana (177 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgu; (267 lpp.)
Priekšējo lasāmlampu un salona apgaismojuma slēdži jumta konsolē.
Lasāmlampa, kreisā puse
Salona apgaismojums
178
* Papildaprīkojums/piederums.
APGAISMOJUMS
Cimdu nodalījuma apgaismojums
Pasažieru salona apgaismojuma
automātiskās darbības funkcija
Automātisko funkciju var aktivizēt, īsi nospiežot jumta konsolē esošo taustiņu AUTO. Kad
automātiskā sistēma ir aktivizēta, gaismas
indikators pogā iedegas un pasažieru salona
apgaismojums tiek ieslēgts un izslēgts
saskaņā ar tālāk norādītajiem principiem.
Cimdu nodalījuma apgaismojums ieslēdzas un
izslēdzas, kad nodalījuma vāks attiecīgi tiek
atvērts vai aizvērts.
Saulessarga spogulīša apgaismojums*
Saulessarga spogulīša apgaismojums ieslēdzas un izslēdzas, attiecīgi atverot vai aizverot
vāciņu.
Pasažieru salona apgaismojums iedegas, kad:
•
•
•
Zemes apgaismojums*
automašīna tiek atslēgta;
automašīna tiek izslēgta;
Lampas lasīšanai virs aizmugurējā
tiek atvērtas sānu durvis.
sēdekļa9.
Sliekšņu apgaismojums
Pasažieru salona apgaismojums nodziest, kad:
•
•
•
•
Sliekšņu apgaismojums tiek ieslēgts vai
izslēgts, atverot vai aizverot durvis.
automašīna tiek aizslēgta;
automašīna tiek iedarbināta;
Bagāžas nodalījuma apgaismojums
tiek aizvērtas sānu durvis;
Apgaismojums bagāžas nodalījumā tiek
ieslēgts vai izslēgts, kad tiek atvērtas vai aizvērtas bagāžas nodalījuma durvis.
sānu durvis ir bijušas atvērtas vairāk nekā
2 minūtes.
Dekoratīvais apgaismojums
Aizmugurējais jumta apgaismojums
Automašīnas aizmugurē atrodas lasīšanas
apgaismojums, ko var lietot arī kā pasažieru
salona apgaismojumu.
Zemes apgaismojums tiek ieslēgts vai
izslēgts, atverot vai aizverot attiecīgās durvis.
Automašīnās ar panorāmas jumtu* ir divi lampu bloki
— pa vienam katrā jumta pusē.10
Apkārtējais apgaismojums tiek ieslēgts, atverot durvis, un izslēgts, kad automašīnu aizslēdz. Dekoratīvā apgaismojuma intensitāti var
pielāgot centrālajā displejā un arī precīzi noregulēt ar ritenīti instrumentu panelī.
Lampas lasīšanai var ieslēgt un izslēgt, īsi
nospiežot lampas taustiņu. Spilgtumu regulē,
turot iespiestu taustiņu.
9 Lampas lasīšanai ir pieejamas arī virs
10 Neattiecas uz trešo sēdekļu rindu*.
trešās sēdekļu rindas*.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 179
APGAISMOJUMS
||
Noskaņas apgaismojums*
Salona apgaismojuma pielāgošana
Automašīna ir aprīkota ar gaismas diodēm, kas
ļauj mainīt apgaismojuma krāsu. Šis apgaismojums deg, kad automašīna darbojas.
Noskaņas apgaismojuma intensitāti var pielāgot centrālajā displejā un arī precīzi noregulēt
ar ritenīti instrumentu panelī.
Apgaismojums durvju glabāšanas nodalījumos
tiek ieslēgts, atverot durvis, un izslēgts, kad
automašīnu aizslēdz. Spilgtumu var precīzi
regulēt, izmantojot ritenīti instrumentu panelī.
Salona apgaismojuma ieslēgšanās mainās
atkarībā no izvēlētās aizdedzes pozīcijas.
Salona apgaismojumu var noregulēt ar ritenīti
instrumentu panelī, un noteiktas apgaismojuma funkcijas var regulēt arī centrālajā displejā.
Ritenīti instrumentu panelī pa
kreisi no stūres izmanto, lai
pielāgotu displeja apgaismojuma, vadības elementu,
apkārtējā apgaismojuma un
noskaņas apgaismojuma
spilgtumu*
Apgaismojums tuneļkonsoles
priekšējā glāžu turētājā
Apkārtējā dekoratīvā apgaismojuma
regulēšana
Apgaismojums durvju glabāšanas
nodalījumos
Apgaismojums tuneļkonsoles priekšējos glāžu
turētājos tiek ieslēgts, kad automašīna tiek
atslēgta, un tiek izslēgts, kad automašīna tiek
aizslēgta. Spilgtumu var precīzi regulēt,
izmantojot ritenīti instrumentu panelī.
2. Nospiediet My Car Lukturi un
apgaismojums Salona gaismas.
Saistītā informācija
3. Izvēlieties kādu no šiem iestatījumiem:
•
•
•
•
Salona apgaismojuma pielāgošana
(180 lpp.)
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
•
Zem Apkārtējā apgaismojuma
intensitāte atlasiet Izslēgts, Zems un
Augsts.
•
Zem Apkārtējā apgaismojuma
līmenis atlasiet Samazināts un Pilns.
Gaismu slēdži (166 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (448 lpp.)
Pasažieru salona interjers (610 lpp.)
Šis apgaismojums deg, kad automašīna darbojas.
Apgaismojuma spilgtuma maiņa
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car Lukturi un
apgaismojums Salona gaismas
Salona noskaņas apgaismojums.
3. Zem Salona noskaņas apgaism.
intensitāte atlasiet Izslēgts, Zems un
Augsts.
Apgaismojuma krāsas maiņa
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car Lukturi un
apgaismojums Salona gaismas
Salona noskaņas apgaismojums.
3. Lai mainītu apgaismojuma krāsu, izvēlieties Pēc temperatūras vai Pēc krāsas.
Izmantojot opciju Pēc temperatūras,
apgaismojums mainās atbilstoši iestatītajai pasažieru salona temperatūrai.
Ar opciju Pēc krāsas var izmantot apakškategoriju Motīva krāsas turpmākai pielāgošanai.
Noskaņas apgaismojuma regulēšana*
Automašīna ir aprīkota ar vairākām gaismas
diodēm, kas ļauj mainīt apgaismojuma krāsu.
180
* Papildaprīkojums/piederums.
APGAISMOJUMS
Saistītā informācija
•
•
Salona apgaismojums (178 lpp.)
•
Aizdedzes pozīcijas (448 lpp.)
Apgaismojuma funkciju regulēšana centrālajā displejā (167 lpp.)
181
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Logi, stikli un spoguļi
Automašīnā ir vairāki dažādi logi, stikla paneļi
un spoguļi. Daži automašīnas logi ir laminēti.
Vējstikls ir no laminēta stikls, un laminēts
stikls ir pieejams kā papildaprīkojums arī
noteiktās citās stikla zonās. Laminētais stikls ir
rūdīts, un tas nodrošina labāku aizsardzību
pret ielaušanos, kā arī labāku skaņas izolāciju
pasažieru nodalījumā.
•
Vējstikla apsildes* aktivizēšana un deaktivizēšana (246 lpp.)
Logu un saulessargu aizsardzība
pret iespiešanu
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana
(247 lpp.)
Visiem elektriski vadāmiem logiem un saulessargiem* ir aizsardzība pret iespiešanu, kas
nostrādā, ja to atvēršanu vai aizvēršanu bloķē
kāds objekts.
Ja kustība tiek bloķēta, tā tiek apturēta un
automātiski notiek kustība pretējā virzienā līdz
aptuveni 50 mm (aptuveni 2 collu) no bloķēšanas pozīcijas (vai pilnas ventilācijas stāvoklī).
Arī panorāmas jumtā* ir izmantots laminēts
stikls.
Uz logiem, kuros iestiklots daudzslāņainais stikls, ir
norādīts simbols1
Aizsardzību pret iespiešanu var ignorēt, kad
aizvēršana ir atcelta, piemēram, ja ir izveidojies
apledojums, turpinot spiest vadības slēdzi
vienā un tajā pašā virzienā.
Ja ir radusies kļūme ar aizsardzību pret iespiešanu, to var atiestatīt.
Saistītā informācija
•
Logu un saulessargu aizsardzība pret
iespiešanu (184 lpp.)
•
•
•
•
•
•
•
Panorāmas jumts* (191 lpp.)
1
184
BRĪDINĀJUMS
Ja ir ticis atvienots startera akumulators,
automātiskas atvēršanas un aizvēršanas
funkcija ir jāatiestata, lai tā darbotos
pareizi. Lai darbotos aizsardzība pret
iespiešanu, jāveic atiestatīšana.
Elektriskie logu pacēlāji (185 lpp.)
Atpakaļskata spoguļi (188 lpp.)
Saulessargu lietošana* (187 lpp.)
Augšējais displejs* (156 lpp.)
Saistītā informācija
•
Aizsardzības pret iespiešanu atiestatīšanas darbības (185 lpp.)
•
Elektrisko logu pacēlāju darbināšana
(186 lpp.)
Vējstikla tīrītāju lietošana (196 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (198 lpp.)
Neattiecas uz vējstiklu un panorāmas jumtu*, kam vienmēr ir izmantots laminēts stikls, tādēļ tiem nav šī simbola.
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
•
•
Saulessargu lietošana* (187 lpp.)
Panorāmas jumta atvēršana* (192 lpp.)
Aizsardzības pret iespiešanu
atiestatīšanas darbības
Ja rodas problēma ar elektrisko logu pacēlāju
elektriskajām funkcijām, var pārbaudīt atiestatīšanas darbību virkni.
Elektriskie logu pacēlāji
Katrās durvīs ir elektrisko logu pacēlāju vadības panelis. Vadītāja durvīs ir vadības slēdži
visu logu vadībai, kā arī bērnu drošības funkcijas aktivizēšanai.
BRĪDINĀJUMS
Ja ir ticis atvienots startera akumulators,
automātiskas atvēršanas un aizvēršanas
funkcija ir jāatiestata, lai tā darbotos
pareizi. Lai darbotos aizsardzība pret
iespiešanu, jāveic atiestatīšana.
Ja problēma atkārtojas vai ir saistīta ar panorāmas jumtu, sazinieties ar autoservisu2.
Elektriski vadāmo logu atiestatīšana
1. Sāciet ar logu aizvērtā pozīcijā.
2. Pēc tam manuālā pozīcijā to ar vadības
slēdžiem 3 reizes pilnīgi aizveriet.
> Sistēma tiek automātiski inicializēta.
Saistītā informācija
2 Ieteicams
sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
•
Logu un saulessargu aizsardzība pret
iespiešanu (184 lpp.)
•
Elektrisko logu pacēlāju darbināšana
(186 lpp.)
•
Saulessargu lietošana* (187 lpp.)
Vadības panelis vadītāja durvīs.
Elektriskie slēdži bērnu drošībai*, kas
deaktivizē vadības slēdžus aizmugurējās
durvīs, lai novērstu durvju vai logu atvēršanu no salona.
Aizmugures logu vadības slēdži.
Priekšējo logu vadības slēdži.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 185
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
||
BRĪDINĀJUMS
Kustīgās detaļas vai iespiest bērnus, citus
pasažierus vai priekšmetus.
•
•
Logi vienmēr jālieto piesardzīgi.
•
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā bērnus bez uzraudzības.
•
Atcerieties vienmēr izslēgt jumtu pacēlāju strāvas padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā
0, un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet
tālvadības atslēgu sev līdzi.
•
Neļaujiet bērniem spēlēties ar vadības
slēdžiem.
Nekādā gadījumā nenovietojiet nevienu
priekšmetu vai ķermeņa daļu loga atvērumā, pat ja automašīnas elektrosistēma ir pilnīgi atvienota.
Saistītā informācija
186
•
Elektrisko logu pacēlāju darbināšana
(186 lpp.)
•
Logu un saulessargu aizsardzība pret
iespiešanu (184 lpp.)
•
Aizsardzības pret iespiešanu atiestatīšanas darbības (185 lpp.)
Elektrisko logu pacēlāju
darbināšana
Izmantojot vadītāja durvju vadības paneli, var
vadīt visus elektriskos logu pacēlājus —
izmantojot citu durvju vadības paneļus, var
vadīt tikai attiecīgo durvju elektrisko logu
pacēlāju.
Elektriskie stiklu pacēlāji ir aprīkoti ar aizsardzību pret iespiešanu. Ja ir radusies kļūme ar
aizsardzību pret iespiešanu, to var atiestatīt.
BRĪDINĀJUMS
Kustīgās detaļas vai iespiest bērnus, citus
pasažierus vai priekšmetus.
•
•
Logi vienmēr jālieto piesardzīgi.
•
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā bērnus bez uzraudzības.
•
Atcerieties vienmēr izslēgt jumtu pacēlāju strāvas padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā
0, un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet
tālvadības atslēgu sev līdzi.
•
Nekādā gadījumā nenovietojiet nevienu
priekšmetu vai ķermeņa daļu loga atvērumā, pat ja automašīnas elektrosistēma ir pilnīgi atvienota.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar vadības
slēdžiem.
Elektrisko logu pacēlāju darbība.
Ekspluatācija, neizmantojot automātisko
darbības režīmu. Uzmanīgi pārslēdziet jebkuru no vadības slēdžiem uz augšu vai uz
leju. Elektriski paceļamie stikli pārvietojas
uz augšu vai uz leju, kamēr vien vadības
slēdzi tur attiecīgajā pozīcijā.
Ekspluatācija, izmantojot automātisko
darbības režīmu. Pārvietojiet kādu no vadības slēdžiem līdz galam uz augšu vai uz
leju un atlaidiet. Logs pārvietojas automātiski līdz tā galējam stāvoklim.
Lai varētu lietot elektriskos stiklu pacēlājus,
aizdedzes pozīcijai jābūt I vai II. Elektrisko
logu pacēlājus var regulēt dažas minūtes pēc
automašīnas un aizdedzes izslēgšanas, bet ne
pēc tam, kad ir atvērtas kādas no durvīm.
Vienlaikus var lietot tikai vienu vadības slēdzi.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Tā vadībai var izmantot arī tālvadības atslēgu
vai bezatslēgas atvēršanu* ar durvju rokturi.
BRĪDINĀJUMS
Pārbaudiet, vai nepastāv risks iespiest bērnus vai citus pasažierus, ja visi logi tiek aizvērti ar tālvadības atslēgu vai bezatslēgas
atvēršanas funkciju*, izmantojot durvju rokturi.
PIEZĪME
Saistītā informācija
•
•
Elektriskie logu pacēlāji (185 lpp.)
Logu un saulessargu aizsardzība pret
iespiešanu (184 lpp.)
•
Aizsardzības pret iespiešanu atiestatīšanas darbības (185 lpp.)
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(292 lpp.)
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (269 lpp.)
Saulessargu lietošana*
Katrās aizmugurējās durvīs ir iebūvēti saulessargi.
Aizmugurējās durvīs — manuāli
vadāms
Viens no veidiem, kā samazināt pulsējošo
vēja troksni, kas rodas, kad aizmugures logi
ir atvērti, ir nedaudz pavērt arī priekšējos
logus.
PIEZĪME
Attēls ir shematisks — versija var atšķirties.
Logus nevar atvērt ātrumā, kas pārsniedz
aptuveni 180 km/h (aptuveni 112 mph), bet
tos var aizvērt.
–
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par spēkā
esošo ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu.
Logu var atvērt un aizvērt arī tad, ja saules aizsargs ir pavilkts uz augšu.
Āķis ar saistītu aizturi
Pavelciet uz augšu saules aizsargu un aizāķējiet to pie āķa augšējā durvju rāmī.
Saistītā informācija
PIEZĪME
Kad salonā ir zema temperatūra, logus var
nebūt iespējams vadīt.
•
Logu un saulessargu aizsardzība pret
iespiešanu (184 lpp.)
•
Aizsardzības pret iespiešanu atiestatīšanas darbības (185 lpp.)
•
Elektriskie logu pacēlāji (185 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 187
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Atpakaļskata spoguļi
•
Atpakaļskata spoguļus un sānu spoguļus var
izmantot, lai vadītājam nodrošinātu labāku
redzamību uz aizmuguri.
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (206 lpp.)
Atpakaļskata spoguļa
aptumšošanas pielāgošana
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana
(247 lpp.)
Spilgta gaisma no aizmugures var atspīdēt
atpakaļskata spoguļos un apžilbināt vadītāju.
Ja jums traucē gaisma no aizmugures,
izmantojiet aptumšošanu.
Salona atpakaļskata spogulis
Salona atpakaļskata spoguli var regulēt, to
manuāli sasverot. Salona atpakaļskata spogulis ir aprīkots ar HomeLink*, automātisko
aptumšošanu* un kompasu*.
Manuālā aptumšošana
Salona atpakaļskata spoguli var aptumšot ar
spoguļa apakšdaļā esošo vadības slēdzi.
Sānu spoguļi
BRĪDINĀJUMS
Abi spoguļi ir ieliekti, lai nodrošinātu optimālu redzamību. Var šķist, ka priekšmeti
atrodas tālāk, nekā tie ir patiesībā.
Sānu spoguļu pozīcijas var regulēt ar vadības
sviru, kas atrodas vadītāja durvju vadības
panelī. Ir arī pieejami vairāki automātiski iestatījumi, kurus var saistīt ar sēdekļa elektriskās
regulēšanas atmiņas funkcijas pogām*.
Saistītā informācija
188
HomeLink®* (516 lpp.)
•
•
•
Kompass* (520 lpp.)
•
Sānu spoguļu sasvēršana (189 lpp.)
Atpakaļskata spoguļa aptumšošanas pielāgošana (188 lpp.)
Manuālas aptumšošanas vadības slēdzis.
1.
Izmantojiet aptumšošanas funkciju, pārvietojot slēdzi salona virzienā.
2. Atiestatiet parastā pozīcijā, pārvietojot slēdzi vējstikla virzienā.
Manuālās aptumšošanas slēdzis nav pieejams
spoguļiem ar automātisko aptumšošanas funkciju.
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Automātiskā aptumšošana*
Salona atpakaļskata spogulis un sānu spoguļi
automātiski aptumšo spilgtu gaismu no aizmugures. Braukšanas laikā vienmēr darbojas
automātiskā aptumšošana, izņemot gadījumus, kad ir ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
Lai sānu spoguļus varētu aprīkot ar automātisko aptumšošanas funkciju, arī salona atpakaļskata spogulis ir jāaprīko ar automātisko
aptumšošanas funkciju.
PIEZĪME
Ja sensorus aizklāj, piemēram, stāvēšanas
atļaujas, raidītāji, saulessargi vai sēdekļos
vai bagāžas nodalījumā esošie priekšmeti
tā, ka gaisma nesasniedz sensorus, atpakaļskata spoguļa aptumšošanas funkcija ir
samazināta.
PIEZĪME
Kad tiek mainīts jutīgums, nav manāmu
aptumšošanas izmaiņu, bet izmaiņas
notiek pakāpeniski.
Aptumšošanas jutīgums ietekmē gan salona
atpakaļskata spoguli, gan sānu spoguļus.
Lai mainītu aptumšošanas jutību:
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Sānu spoguļu sasvēršana
Lai nodrošinātu labāku redzamību uz aizmuguri, sānu spoguļi ir jāiestata atbilstoši vadītāja vēlmēm. Ir pieejami vairāki automātiski
iestatījumi, kurus arī var saistīt ar sēdekļa
elektriskās regulēšanas atmiņas funkcijas
pogām*.
Sānu spoguļu slēdžu lietošana
Saistītā informācija
•
•
Atpakaļskata spoguļi (188 lpp.)
Sānu spoguļu sasvēršana (189 lpp.)
Spoguļi un ērtības.
3. Zem Atpakaļskata spoguļu autom.
aptumšošana atlasiet Normāls, Tumša
vai Gaiša.
Salona atpakaļskata spogulim ir divi sensori —
viens pavērsts uz priekšu, bet otrs — atpakaļ;
tie kopā palīdz identificēt un samazināt žilbinošo gaismu. Turpgaitas virzienā vērstais sensors uztver apkārtējo gaismu, bet atpakaļgaitā
vērstais sensors - aizmugurē braucošā transportlīdzekļa priekšējo lukturu gaismu.
Sānu spoguļu slēdži.
Sānu spoguļu pozīcijas var regulēt ar vadības
sviru, kas atrodas vadītāja durvju vadības
panelī. Aizdedzes pozīcijai ir jābūt vismaz I.
1.
Nospiediet L kreisās puses sānu spoguļa
taustiņu vai R labās puses sānu spoguļa
taustiņu. Iedegas gaisma spiedpogā.
2. Noregulējiet spoguli ar vadības sviru centrā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 189
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
||
3. Vēlreiz nospiediet L vai R taustiņu. Gaismai jānodziest.
Atpakaļskata spoguļu elektriska
salocīšana*
Spoguļus iespējams ievilkt, kad novietojat
automašīnu stāvēšanai vai braucat šaurās vietās.
1.
Vienlaikus nospiediet pogas L un R.
2. Atlaidiet tos pēc apmēram 1 sekundes.
Spoguļi automātiski apstājas pilnībā
ievilktā stāvoklī.
Atlokiet spoguļus, vienlaikus nospiežot L un R
taustiņus. Spoguļi automātiski apstājas pilnībā
izbīdītā stāvoklī.
Atiestatīšana neitrālā pozīcijā
Spoguļi, kuri ārējas iedarbības dēļ ir izkustināti,
ir elektriski jānoregulē atpakaļ neitrālā pozīcijā,
lai to nolocīšanas/atlocīšanas* funkcija darbotos pareizi.
1.
Nolokiet durvju spoguļus, vienlaikus
nospiežot pogas L un R.
2. Varat tos atkal atlocīt, vienlaikus nospiežot
pogas L un R.
3. Ja nepieciešams, atkārtojiet iepriekšējās
darbības.
Tagad spoguļi ir atiestatīti neitrālā stāvoklī.
3 Tikai
190
Sasvēršana, novietojot stāvvietā3
Sānu spoguļus var pagriezt uz leju, lai vadītājs
varētu redzēt ceļa malu, piemēram, novietojot
automašīnu stāvvietā.
–
Ieslēdziet atpakaļgaitas pārnesumu un
nospiediet L vai R taustiņu.
Ņemiet vērā, ka poga var būt jānospiež divreiz
atkarībā no tā, vai tā jau ir atlasīta. Kad durvju
spogulis tiek pagriezts uz leju, poga mirgo.
Kad atpakaļgaitas pārnesums tiek izslēgts,
pēc aptuveni 3 sekundēm durvju spogulis
automātiski sāk atgriezties sākotnējā pozīcijā
un pēc aptuveni 8 sekundēm to sasniedz.
Varat panākt, lai durvju spogulis atgriežas tā
sākotnējā pozīcijā, divreiz nospiežot pogu L
vai R.
Automātiskā pielocīšana, automobili
aizslēdzot*
Kad automašīna tiek aizslēgta/atslēgta ar tālvadības atslēgu, sānu spoguļus var automātiski nolocīt/atlocīt. Tomēr, ja spoguļi ir nolocīti
manuāli, tie ir arī manuāli jāatloka.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Spoguļi un ērtības.
Automātiska sasvēršana, novietojot
stāvvietā3
3. Atlasiet Pēc aizslēgšanas nolocīt
spoguļus, lai aktivizētu/deaktivizētu.
Ar šo iestatījumu durvju spogulis tiek automātiski pagriezts uz leju, kad tiek izvēlēts atpakaļgaitas pārnesums. Nolocītā pozīcija ir iestatīta
iepriekš, un to nevar regulēt.
Saistītā informācija
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Spoguļi un ērtības.
3. Zem Ārējo spoguļu sasvēršana, braucot
atpakaļgaitā atlasiet Izslēgts, Vadītāja,
Pasažiera vai Abi, lai aktivizētu/deaktivizētu un atlasītu, kuru atpakaļskata spoguli
sasvērt.
•
•
Atpakaļskata spoguļi (188 lpp.)
Atpakaļskata spoguļa aptumšošanas pielāgošana (188 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (206 lpp.)
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana
(247 lpp.)
kombinācijā ar elektriski vadāmo sēdekļu atmiņas funkcijas pogām*.
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Panorāmas jumts*
Panorāmas jumts ir sadalīts divās stikla daļās.
Priekšējās daļas aizmugurējo malu var pacelt
vertikāli (ventilācijas pozīcija) vai horizontāli
(atvērtā pozīcija) Aizmugurējā daļa ir fiksēts
jumta stikls.
Panorāmas jumtam ir vēja deflektors un saulessargs, kas ir izgatavots no perforēta
auduma un novietots zem lūkas stikla, lai
nodrošinātu papildu aizsardzību pret, piemēram, stipru saules gaismu.
BRĪDINĀJUMS
SVARĪGI
Kustīgās detaļas vai iespiest bērnus, citus
pasažierus vai priekšmetus.
•
•
•
Pirms panorāmas jumta atvēršanas
notīriet ledu un sniegu. Rīkojieties piesardzīgi, lai nesaskrāpētu virsmas un
nesabojātu joslas.
•
Nelietojiet panorāmas jumtu, ja tas ir
aizsalis.
Logi vienmēr jālieto piesardzīgi.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar vadības
slēdžiem.
•
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā bērnus bez uzraudzības.
•
Atcerieties vienmēr izslēgt jumtu pacēlāju strāvas padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā
0, un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet
tālvadības atslēgu sev līdzi.
•
Nekādā gadījumā nenovietojiet nevienu
priekšmetu vai ķermeņa daļu loga atvērumā, pat ja automašīnas elektrosistēma ir pilnīgi atvienota.
Vēja aizsargs
SVARĪGI
Panorāmas jumtu un saulessargu vada ar vadības slēdzi, kas atrodas jumtā.
Lai varētu lietot panorāmas jumtu un saulessargu, automašīnas elektrosistēmai jāatrodas
aizdedzes pozīcijā I vai II.
•
Neatveriet panorāmas jumtu, kad ir
uzstādīts jumta bagāžnieks.
•
Nenovietojiet smagus priekšmetus uz
panorāmas jumta.
Panorāmas lūka ir aprīkota ar vēja aizsargu,
kas tiek uzlocīts uz augšu, kas panorāmas lūka
ir atvērtā pozīcijā.
Saistītā informācija
•
•
Panorāmas jumta atvēršana* (192 lpp.)
Panorāmas jumta* saulessarga automātiska aizvēršana. (194 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 191
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
•
Logu un saulessargu aizsardzība pret
iespiešanu (184 lpp.)
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(292 lpp.)
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (269 lpp.)
Panorāmas jumta atvēršana*
Panorāmas jumtu un saulessargu vada ar
vadības slēdzi jumta panelī, un tie abi ir aprīkoti ar aizsardzību pret iespiešanu.
BRĪDINĀJUMS
SVARĪGI
•
Neatveriet panorāmas jumtu, kad ir
uzstādīts jumta bagāžnieks.
•
Nenovietojiet smagus priekšmetus uz
panorāmas jumta.
Kustīgās detaļas vai iespiest bērnus, citus
pasažierus vai priekšmetus.
•
•
Logi vienmēr jālieto piesardzīgi.
•
Nekādā gadījumā neatstājiet automašīnā bērnus bez uzraudzības.
•
Atcerieties vienmēr izslēgt jumtu pacēlāju strāvas padevi, iestatot automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā
0, un, izkāpjot no automašīnas, ņemiet
tālvadības atslēgu sev līdzi.
•
Neļaujiet bērniem spēlēties ar vadības
slēdžiem.
Nekādā gadījumā nenovietojiet nevienu
priekšmetu vai ķermeņa daļu loga atvērumā, pat ja automašīnas elektrosistēma ir pilnīgi atvienota.
SVARĪGI
•
Pirms panorāmas jumta atvēršanas
notīriet ledu un sniegu. Rīkojieties piesardzīgi, lai nesaskrāpētu virsmas un
nesabojātu joslas.
•
Nelietojiet panorāmas jumtu, ja tas ir
aizsalis.
Lai varētu lietot panorāmas jumtu un saulessargu, automašīnas elektrosistēmai jāatrodas
aizdedzes pozīcijā I vai II.
Tā vadībai var izmantot arī tālvadības atslēgu
vai bezatslēgas atvēršanu* ar durvju rokturi.
BRĪDINĀJUMS
Pārbaudiet, vai nepastāv risks iespiest bērnus vai citus pasažierus, ja visi logi tiek aizvērti ar tālvadības atslēgu vai bezatslēgas
atvēršanas funkciju*, izmantojot durvju rokturi.
192
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
SVARĪGI
Pēc aizvēršanas pārliecinieties, ka panorāmas jumts ir kārtīgi aizvērts.
Atvēršana ventilācijas stāvoklī un
aizvēršana
Panorāmas jumta atvēršana un
aizvēršana līdz galam, izmantojot
vadības slēdzi jumtā
Jumta kustība apstājas, ja manuālas vadības
laikā vadības slēdzis tiek atlaists vai stikls sasniedz komforta4, maksimāli atvērtu vai aizvērtu
pozīciju. Gan panorāmas jumta, gan saulessarga kustība tiek apturēta, arī ja jumta vadības slēdzi pārslēdz pašreizējam kustības virzienam pretējā virzienā.
Panorāmas jumts un saulessargs ir arī aprīkots
ar aizsardzību pret iespiešanu. Ja ir radusies
kļūme ar aizsardzību pret iespiešanu, to var
atiestatīt.
PIEZĪME
Lai manuāli atvērtu panorāmas lūku, vispirms ir pilnībā jāatver saules aizsegs. Kad
šī procedūra tiek izpildīta pretējā virzienā,
pirms saulessarga pilnīgas aizvēršanas ir
pilnīgi jāaizver panorāmas lūka.
PIEZĪME
Kad salonā ir zema temperatūra, logus var
nebūt iespējams vadīt.
4 Komforta
Ventilācijas pozīcija, vertikāla pie aizmugurējās
malas.
Atveriet, vienreiz nospiežot slēdzi uz
augšu.
Vadība manuālajā režīmā
Vadība automātiskajā režīmā
Aizveriet, vienreiz nospiežot slēdzi uz leju.
Izvēloties ventilācijas pozīciju, tiek pacelta
priekšējā stikla pārsega aizmugurējā mala. Ja,
izvēloties ventilācijas stāvokli, saulessargs ir
pilnīgi aizvērts, tas automātiski atveras aptuveni par 50 mm (aptuveni 2 collām).
Saulessargs automātiski seko, ja panorāmas
jumtu aizver no ventilācijas pozīcijas.
pozīcija ir pozīcija, kas braukšanas laikā nodrošina komfortabli zemu vēja un rezonanses trokšņa līmeni.
}}
193
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
||
Manuālā darbība
1. Lai atvērtu saulessargu, nospiediet slēdzi
uz aizmuguri manuālas atvēršanas pozīcijā.
Automātiska vadība — ātra atvēršana vai
aizvēršana
Panorāmas jumtu un saulessargu var atvērt vai
aizvērt vienlaikus:
2. Atveriet panorāmas jumtu komforta pozīcijā — otrreiz nospiediet slēdzi uz aizmuguri manuālas atvēršanas pozīcijā.
–
Lai atvērtu - divreiz nospiediet slēdzi uz
aizmuguri automātiskās darbības pozīcijā
un atlaidiet.
3. Atveriet panorāmas jumtu maksimāli
atvērtā pozīcijā — trešoreiz nospiediet slēdzi uz aizmuguri manuālas atvēršanas
pozīcijā.
–
Lai aizvērtu, divreiz nospiediet slēdzi virzienā uz priekšu/uz leju automātiskās darbības pozīcijā un atlaidiet.
Aizveriet, atkārtojot iepriekšējās darbības pretējā secībā — nospiediet slēdzi uz priekšu/uz
leju manuālas aizvēršanas pozīcijā.
Automātiskā darbība
1. Atveriet saules aizsargu maksimālā pozīcijā – nospiediet slēdzi uz aizmuguri automātiskās atvēršanas pozīcijā un atlaidiet.
2. Atveriet panorāmas jumtu komforta pozīcijā — otrreiz nospiediet slēdzi uz aizmuguri automātiskas atvēršanas pozīcijā un
atlaidiet.
3. Atveriet panorāmas jumtu maksimāli
atvērtā pozīcijā — trešoreiz nospiediet slēdzi uz aizmuguri automātiskas atvēršanas
pozīcijā un atlaidiet.
Aizveriet, atkārtojot iepriekšējās darbības pretējā secībā — nospiediet slēdzi uz priekšu/uz
leju automātiskas aizvēršanas pozīcijā.
194
Saistītā informācija
•
•
Panorāmas jumta* saulessarga
automātiska aizvēršana.
Ar šo funkciju saulessargs tiek automātiski
aizvērts 15 minūtes pēc automašīnas aizslēgšanas, ja tā ir novietota stāvēšanai karstos laikapstākļos. Tas tiek darīts, lai pazeminātu
pasažieru salona temperatūru un aizsargātu
automašīnas polsterējumu no izbalēšanas.
Šī funkcija ir deaktivizēta, kad automašīna tiek
piegādāta no rūpnīcas, un to var aktivizēt vai
deaktivizēt centrālajā displejā.
1.
Panorāmas jumts* (191 lpp.)
Panorāmas jumta* saulessarga automātiska aizvēršana. (194 lpp.)
•
Logu un saulessargu aizsardzība pret
iespiešanu (184 lpp.)
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(292 lpp.)
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (269 lpp.)
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Aizslēgšana.
Atlasiet Automātiska saulessarga
aizvēršana, lai aktivizētu/deaktivizētu.
PIEZĪME
Saulessargs tiek aizvērts, arī kad visi logi
tiek aizvērti, izmantojot tālvadības atslēgu
vai bezatslēgas atvēršanas funkciju* ar
durvju rokturi.
Saistītā informācija
•
•
•
Panorāmas jumts* (191 lpp.)
Panorāmas jumta atvēršana* (192 lpp.)
Logu un saulessargu aizsardzība pret
iespiešanu (184 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(292 lpp.)
Logu tīrītāja slotiņas un
mazgāšanas šķīdums
•
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais
logs (687 lpp.)
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (269 lpp.)
Tīrītāju un mazgāšanas šķidruma izsmidzinātāju mērķis ir uzlabot redzamību, kā arī priekšējo lukturu gaismas stara formu.
Aukstā laikā mazgātāja sprauslas tiek automātiski apsildītas*, lai izvairītos no mazgāšanas
šķidruma sasalšanas.
•
Vējstikla tīrītāju lietošana (196 lpp.)
Informācija par to, ka ir jāuzpilda apskalošanas
šķidrums, vadītāja displejā tiek rādīta, kad ir
atlicis aptuveni 1 litrs (1 kvarta) apskalošanas
šķidruma.
Saistītā informācija
•
•
Lietus sensora lietošana (197 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (198 lpp.)
•
Aizmugurējā loga automātiska tīrīšana,
braucot atpakaļgaitā (200 lpp.)
•
Lietus sensora atmiņas funkcijas lietošana
(198 lpp.)
•
Aizmugurējā loga tīrītāja un skalotāja lietošana (199 lpp.)
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(690 lpp.)
•
Tīrītāja slotiņu iestatīšana apkopes pozīcijā
(689 lpp.)
•
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa
(688 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 195
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Vējstikla tīrītāju lietošana
Nepārtrauktā tīrīšana
Vējstikla tīrītāji ir paredzēti vējstikla tīrīšanai.
Ar stūres labo svirslēdzi var veikt dažādus vējstikla tīrītāju iestatījumus.
•
Paceliet svirslēdzi, lai tīrītāji darbotos
normālā ātrumā.
Aizmugurējā loga tīrītāja un skalotāja lietošana (199 lpp.)
•
Paceliet svirslēdzi vēl tālāk, lai tīrītāji
darbotos lielā ātrumā.
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(690 lpp.)
•
Tīrītāja slotiņu iestatīšana apkopes pozīcijā
(689 lpp.)
•
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa
(688 lpp.)
•
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais
logs (687 lpp.)
SVARĪGI
Pirms ieslēdzat stiklu tīrītājus, pārliecinieties, ka tīrītāju slotiņas nav piesalušas, un
notīriet no vējstikla (un aizmugures stikla)
sniegu un ledu.
SVARĪGI
Kad stiklu tīrītāji tīra vējstiklu, izsmidziniet
lielu daudzumu stiklu skalošanas šķidruma.
Kad vējstikla tīrītāji darbojas, vējstiklam
jābūt slapjam.
Labās puses svirslēdzis.
Ritenītis, ko izmanto lietus sensora jutības
un tīrīšanas biežuma iestatīšanai.
Viens vēziens
Nolaidiet svirslēdzi un atbrīvojiet, lai
tiktu izpildīts viens vēziens.
Saistītā informācija
•
•
Vējstikla tīrītāji izslēgti
Pārvietojiet svirslēdzi pozīcijā 0, lai
izslēgtu vējstikla tīrītājus.
Regulārā tīrīšana
Pārslēdziet sviru uz augšu, lai pārslēgtu
tīrītājus regulāras tīrīšanas režīmā. Iestatiet vēzienu skaitu laika vienībā ar īkšķratu,
kad izvēlēta regulārā tīrīšana.
196
Lietus sensora lietošana (197 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (198 lpp.)
•
Aizmugurējā loga automātiska tīrīšana,
braucot atpakaļgaitā (200 lpp.)
•
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums (195 lpp.)
•
Lietus sensora atmiņas funkcijas lietošana
(198 lpp.)
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Lietus sensora lietošana
Lietus sensors atkarībā no lietus daudzuma,
kas tiek noteikts uz vējstikla, automātiski
aktivizē vējstikla tīrītājus. Lietus sensora
jutību var regulēt ar labās puses svirslēdža
īkšķratu.
Aktivējiet lietus sensoru, nospiežot lietus sen.
sora taustiņu
Pārvietojiet sviru uz leju, lai tīrītāji kustētos.
Pagrieziet īkšķratu uz augšu, lai paaugstinātu
jutību, vai uz leju, lai pazeminātu jutību.
Papildu vēziens tiek izdarīts, ja īkšķrats tiek
pagriezts uz augšu.
Lietus sensora deaktivizēšana
Deaktivizējiet lietus sensoru, nospiežot lietus
sensora taustiņu
vai pārslēdzot svirslēdzi uz augšu — uz citu stiklu tīrītāja programmu.
Lietus sensors tiek deaktivizēts automātiski
aizdedzes pozīcijā 0 vai tad, kad tiek izslēgts
dzinējs.
Labās puses svirslēdzis.
Lietus sensora taustiņš
Īkšķrata jutība/frekvence
Kad lietus sensors ir aktivizēts, vadītāja dis.
plejā ir redzams lietus sensora simbols
Lietus sensora aktivizēšana
Aktivizējot lietus sensoru, automašīnai jābrauc
vai jābūt aizdedzes pozīcijā I vai II, bet vējstikla tīrītāju svirslēdzim jābūt pozīcijā 0 vai
viena vēziena pozīcijā.
Lietus sensors tiek deaktivizēts automātiski,
kad tīrītāju slotiņas tiek iestatītas apkopes
pozīcijā. Izslēdzot apkopes pozīciju, lietus sensors tiek atkal aktivizēts.
Saistītā informācija
•
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (198 lpp.)
•
Aizmugurējā loga automātiska tīrīšana,
braucot atpakaļgaitā (200 lpp.)
•
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums (195 lpp.)
•
Lietus sensora atmiņas funkcijas lietošana
(198 lpp.)
•
Aizmugurējā loga tīrītāja un skalotāja lietošana (199 lpp.)
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(690 lpp.)
•
Tīrītāja slotiņu iestatīšana apkopes pozīcijā
(689 lpp.)
•
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa
(688 lpp.)
•
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais
logs (687 lpp.)
•
Vējstikla tīrītāju lietošana (196 lpp.)
SVARĪGI
Automātiskajā automazgātavā vējstikla tīrītāji var sākt darboties un tikt sabojāti.
Deaktivizējiet lietus sensoru, kamēr automašīna darbojas vai kad automašīnas elektrosistēmai ir ieslēgta aizdedzes pozīcija I
vai II. Vadītāja displejā redzamais simbols
nodziest.
197
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
Lietus sensora atmiņas funkcijas
lietošana
•
Tīrītāja slotiņu iestatīšana apkopes pozīcijā
(689 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu
skalotāju lietošana
Lietus sensors atkarībā no lietus daudzuma,
kas tiek noteikts uz vējstikla, automātiski
aktivizē vējstikla tīrītājus.
•
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa
(688 lpp.)
•
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais
logs (687 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu apskalotāji ir
paredzēti vējstikla un priekšējo lukturu tīrīšanai. Vējstikla un priekšējo lukturu apskalotājus ieslēdz, izmantojot labo svirslēdzi.
•
Vējstikla tīrītāju lietošana (196 lpp.)
Atmiņas funkcijas aktivizēšana/
deaktivizēšana
Lietus sensora atmiņas funkciju var aktivizēt
tā, lai lietus sensora taustiņš nebūtu jānospiež,
ikreiz iedarbinot automašīnu:
1.
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju
ieslēgšana
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Vējstikla tīrītājs.
3. Atlasiet Lietus sensora atmiņas
funkcija, lai aktivizētu/deaktivizētu atmiņas funkciju.
Saistītā informācija
•
•
198
Lietus sensora lietošana (197 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (198 lpp.)
•
Aizmugurējā loga automātiska tīrīšana,
braucot atpakaļgaitā (200 lpp.)
•
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums (195 lpp.)
•
Aizmugurējā loga tīrītāja un skalotāja lietošana (199 lpp.)
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(690 lpp.)
Mazgāšanas funkcija, labās puses svirslēdzis.
–
Lai iedarbinātu vējstikla un priekšējo lukturu mazgātājus, pārvietojiet labās puses
svirslēdzi uz priekšu stūres virzienā.
> Vējstikla tīrītāji veiks vēl vairākus vēzienus pēc sviras atbrīvošanas.
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
SVARĪGI
Neaktivizējiet skalotāja sistēmu, kad tā ir
sasalusi vai skalotāja tvertne ir tukša, pretējā gadījumā pastāv sūkņa sabojāšanas
risks.
Priekšējo lukturu mazgāšana*
Lai taupītu mazgāšanas šķidrumu, priekšējie
lukturi tiek automātiski apskaloti pēc iepriekšnoteikta laika intervāla, kad priekšējie lukturi ir
ieslēgti.
Samazināta apskalošana
Ja tvertnē ir atlicis tikai aptuveni 1 litrs (1 qt)
mazgāšanas šķidruma un vadītāja displejā tiek
rādīts ziņojums Stiklu skaloš. šķidr. Zems
, tad
līmenis, uzpildiet kopā ar simbolu
mazgāšanas šķidruma padeve priekšējiem lukturiem tiek izslēgta. Tas tiek darīts, jo vējstikla
tīrīšanai un redzamībai pa to ir augstāka prioritāte. Priekšējie lukturi tiek mazgāti, tikai ja ir
ieslēgti tālās vai tuvās gaismas lukturi.
•
Aizmugurējā loga tīrītāja un skalotāja lietošana (199 lpp.)
Aizmugurējā loga tīrītāja un
skalotāja lietošana
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(690 lpp.)
•
Tīrītāja slotiņu iestatīšana apkopes pozīcijā
(689 lpp.)
•
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa
(688 lpp.)
Aizmugurējā loga apskalotājs un tīrītājs ir
izstrādāts tā, lai tīrītu aizmugurējo logu.
Izmantojot stūres labās puses svirslēdzi, var
sākt mazgāšanu/tīrīšanu un mainīt iestatījumus.
•
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais
logs (687 lpp.)
•
Vējstikla tīrītāju lietošana (196 lpp.)
Aizmugurējā loga tīrītāja un
apskalotāja aktivizēšana
PIEZĪME
Aizmugurējā stikla tīrītājs ir aprīkots ar
motora pārkaršanas aizsardzības sistēmu,
kas to izslēdz, ja tas pārkarst. Pēc atdzišanas perioda aizmugurējā stikla tīrītājs atkal
darbojas.
Saistītā informācija
•
•
Lietus sensora lietošana (197 lpp.)
Aizmugurējā loga automātiska tīrīšana,
braucot atpakaļgaitā (200 lpp.)
•
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums (195 lpp.)
•
Lietus sensora atmiņas funkcijas lietošana
(198 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 199
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
||
Atlasiet
, lai aizmugurējam logam
veiktu regulāras tīrīšanas darbību.
–
Atlasiet
, lai aizmugurējam logam
veiktu nepārtrauktas tīrīšanas darbību.
Pārvietojiet stūres labajā pusē esošo svirslēdzi uz priekšu, lai sāktu skalot un tīrīt
aizmugurējo logu.
Saistītā informācija
•
•
200
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(690 lpp.)
Aizmugurējā loga automātiska
tīrīšana, braucot atpakaļgaitā
•
Tīrītāja slotiņu iestatīšana apkopes pozīcijā
(689 lpp.)
•
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa
(688 lpp.)
•
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais
logs (687 lpp.)
•
Vējstikla tīrītāju lietošana (196 lpp.)
Ieslēdzot atpakaļgaitas pārnesumu, kamēr
vējstikla tīrītāji ir ieslēgti, tiek aktivizēta aizmugurējā loga tīrīšana. Šī funkcija tiek apturēta, kad tiek izslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
1. Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Vējstikla tīrītājs.
3. Atlasiet Autom. aizm. stikla tīrīšana, lai
aktivizētu/deaktivizētu stiklu tīrīšanu atpakaļgaitas manevra laikā.
Ja aizmugurējā stikla tīrītājs jau darbojas ar
nemainīgu ātrumu, pēc atpakaļgaitas pārnesuma ieslēgšanas nav nekādu pārmaiņu.
Saistītā informācija
•
•
Lietus sensora lietošana (197 lpp.)
Lietus sensora lietošana (197 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (198 lpp.)
Vējstikla un priekšējo lukturu skalotāju lietošana (198 lpp.)
•
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums (195 lpp.)
•
Aizmugurējā loga automātiska tīrīšana,
braucot atpakaļgaitā (200 lpp.)
•
Lietus sensora atmiņas funkcijas lietošana
(198 lpp.)
•
Lietus sensora atmiņas funkcijas lietošana
(198 lpp.)
•
Aizmugurējā loga tīrītāja un skalotāja lietošana (199 lpp.)
•
Logu tīrītāja slotiņas un mazgāšanas šķīdums (195 lpp.)
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(690 lpp.)
LOGI, STIKLI UN SPOGUĻI
•
•
•
•
Tīrītāja slotiņu iestatīšana apkopes pozīcijā
(689 lpp.)
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa (688 lpp.)
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais
logs (687 lpp.)
Vējstikla tīrītāju lietošana (196 lpp.)
201
SĒDEKĻI UN STŪRE
SĒDEKĻI UN STŪRE
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
Gurnu atbalstu* var mainīt, nospiežot taustiņu virzienā uz augšu/uz leju/uz priekšu/
atpakaļ2.
Automašīnas priekšējiem sēdekļiem ir dažādas iestatījumu opcijas, lai uzlabotu komfortu.
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(208 lpp.)
•
Atzveltnes slīpumu var mainīt, pagriežot
vadības slēdzi.
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (211 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (212 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (214 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Mainiet sēdekļa sēdvirsmas garumu*,
pavelkot sviru uz augšu un ar roku pārvietojot sēdekļa sēdvirsmu uz priekšu/atpakaļ.
Sēdekļus var pārvietot uz priekšu/atpakaļ,
paceļot rokturi un noregulējot attālumu
līdz stūrei un pedāļiem. Pārbaudiet, vai
sēdeklis ir nofiksējies pēc pozīcijas izmainīšanas.
1 Attiecas
2 Attiecas
204
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (210 lpp.)
Sēdekli var pacelt/nolaist, regulējot vadības ierīci uz augšu/uz leju.
Noregulējiet vadītāja sēdekli, pirms sākt
braukšanu - nekādā gadījumā nedariet to
braukšanas laikā. Pārliecinieties, ka sēdeklis ir nofiksēts, lai nesavainotos straujas
bremzēšanas vai negadījuma laikā.
Sēdekļa polsterējuma priekšējo malu var
pacelt/nolaist*, veicot sūknējošas kustības
uz augšu/uz leju.1
•
Saistītā informācija
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(205 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (205 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (206 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(207 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (209 lpp.)
tikai uz vadītāja sēdekli.
uz četrvirzienu gurnu atbalstiem*. Divvirzienu gurnu atbalstus* var regulēt uz priekšu/atpakaļ.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
Elektriski vadāmi priekšējie
sēdekļi*
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (206 lpp.)
Elektriski vadāmā priekšējā
sēdekļa regulēšana*
Automašīnas priekšējiem sēdekļiem ir dažādas iestatījumu opcijas, lai uzlabotu komfortu. Elektriski vadāmo sēdekli var pārvietot
uz priekšu/atpakaļ un uz augšu/uz leju.
Sēdekļa sēdvirsmas priekšējo malu var
pacelt/nolaist, kā arī noregulēt tās garumu*.
Var mainīt atzveltnes leņķi. Gurnu atbalstu*
var regulēt uz augšu/uz leju/uz priekšu/atpakaļ.3
Sēdekļus var iestatīt, kad dzinējs darbojas, un
noteiktu laiku pēc durvju atslēgšanas, kad dzinējs nedarbojas. Regulēšanu var veikt arī kādu
laiku pēc dzinēja izslēgšanas.
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(207 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (209 lpp.)
Iestatiet vēlamo sēdēšanas pozīciju, izmantojot vadības slēdzi uz priekšējā sēdekļa sēdvirsmas. Lai iestatītu dažādās komforta funkcijas, pagrieziet daudzfunkcionālo vadības slēdzi4 uz augšu/uz leju.
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (210 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(208 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (211 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (212 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (214 lpp.)
SVARĪGI
Elektriski regulējamiem sēdekļiem ir aizsardzība pret pārslodzi, kas nostrādā, ja kāda
sēdekļa kustību bloķē kāds objekts. Ja tā
notiek, noņemiet objektu un vēlreiz mēģiniet pārvietot sēdekli.
Ilustrācijā redzami vadības slēdži automašīnai ar četrvirzienu gurnu atbalstu*. Automašīnās ar divvirzienu
gurnu atbalstu* nav pagriežama daudzfunkcionāla
vadības slēdža.
Automašīnās ar četrvirzienu gurnu
atbalstu* pagrieziet daudzfunkcionālo
vadības slēdzi4 uz augšu/uz leju, lai iestatītu dažādas komforta funkcijas. Automašīnās ar divvirzienu gurnu atbalstu* izman-
Saistītā informācija
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(204 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (205 lpp.)
3 Attiecas uz četrvirzienu gurnu atbalstiem*. Divvirzienu gurnu
4 Nav pieejams automašīnās ar divvirzienu gurnu atbalstu*.
atbalstus* var regulēt uz priekšu/atpakaļ.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 205
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
tojiet apaļo pogu, lai noregulētu gurnu
atbalstu uz priekšu/atpakaļ.
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(208 lpp.)
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla
displeja pozīcijas saglabāšana*
Sēdekļa polsterējuma priekšējo malu var
pacelt/nolaist, pārvietojot vadības ierīci uz
augšu/uz leju.
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (211 lpp.)
•
Sēdekli var pacelt/nolaist, regulējot vadības ierīci uz augšu/uz leju.
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (212 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (214 lpp.)
Elektriski regulējamā sēdekļa*, sānu spoguļu
un vējstikla displeja* pozīciju var saglabāt
atmiņas taustiņos.
Saglabājiet elektriski regulējamā sēdekļa*,
sānu spoguļu un vējstikla displeja* trīs dažādas pozīcijas, izmantojot atmiņas taustiņus.
Taustiņi atrodas vienu vai abu priekšējo durvju
iekšpusē*.
Sēdekli var pārvietot uz priekšu/atpakaļ,
regulējot vadības ierīci uz priekšu/atpakaļ.
Atzveltnes slīpumu var mainīt, regulējot
vadības ierīci uz priekšu/atpakaļ.
Vienlaikus var veikt tikai vienu kustību (uz
priekšu/atpakaļ/uz augšu/uz leju).
Priekšējo sēdekļu atzveltnes nevar pieliekt pilnīgi uz priekšu.
Saistītā informācija
206
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(204 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(205 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (206 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(207 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (209 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (210 lpp.)
Atmiņas taustiņš.
Atmiņas taustiņš.
Atmiņas taustiņš.
Taustiņš M iestatījumu saglabāšanai.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
Pozīcijas saglabāšana
1.
Noregulējiet sēdekli, sānu spoguļus un
augšējo displeju vēlamajā pozīcijā.
2. Nospiediet un turiet pogu M. Pogā iedegas indikators.
3. Trīs sekunžu laikā nospiediet un turiet
taustiņu 1, 2 vai 3.
> Kad pozīcija ir saglabāta izvēlētajā
atmiņas taustiņā, ir dzirdams skaņas
signāls un nodziest taustiņa M gaismas
indikators.
Ja trīs sekunžu laikā netiek nospiests neviens
no atmiņas taustiņiem, taustiņš M nodziest un
iestatījumi netiek saglabāti.
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (210 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(208 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (211 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (212 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (214 lpp.)
•
•
Sānu spoguļu sasvēršana (189 lpp.)
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu
un vējstikla displeja pozīcijas
lietošana*
Ja ir saglabātas elektriski regulējamā
sēdekļa*, sānu spoguļu un vējstikla displeja*
pozīcijas, tās var aktivizēt, izmantojot atmiņas taustiņus.
Saglabāto iestatījumu izmantošana
Vējstikla displeja iestatījumi* (158 lpp.)
Pirms var iestatīt jaunu atmiņas pozīciju, ir
jānoregulē sēdeklis, sānu spoguļi vai vējstikla
displejs.
Saistītā informācija
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(204 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(205 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (205 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(207 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (209 lpp.)
Saglabāto iestatījumu var lietot, gan tad, kad
priekšējās durvis ir atvērtas, gan tad, kad tās ir
aizvērtas:
Atvērtas priekšējās durvis
– Īsi nospiediet vienu no atmiņas taustiņiem
1 - 3. Elektriski regulējamais sēdeklis, sānu
spoguļi un vējstikla displejs pārvietojas un
apstājas pozīcijās, kas saglabātas izvēlētajā atmiņas taustiņā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 207
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
Aizvērtas priekšējās durvis
– Turiet nospiestu vienu no atmiņas taustiņiem 1 - 3, līdz sēdeklis, sānu spoguļi un
augšējais displejs apstājas pozīcijās, kas
saglabātas izvēlētajā atmiņas taustiņā.
Atlaižot atmiņas taustiņu, sēdekļa, sānu spoguļu un augšējā displeja kustība apstājas.
BRĪDINĀJUMS
•
•
•
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (209 lpp.)
Priekšējā sēdekļa masāžas
iestatījumi*
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (210 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(208 lpp.)
Iestatījumus var mainīt gan ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi sēdekļa sānos, gan centrālajā displejā. Dažādie iestatījumi ir redzami
vidējā displejā.
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (211 lpp.)
•
Tā kā vadītāja sēdekli var regulēt,
kamēr aizdedze ir izslēgta, automašīnā
nedrīkst atrasties nepieskatīti bērni.
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (212 lpp.)
•
Sēdekļa kustību var jebkurā laikā
APTURĒT, nospiežot jebkuru sēdekļa
elektriskās vadības paneļa taustiņu.
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (214 lpp.)
•
•
Sānu spoguļu sasvēršana (189 lpp.)
Vējstikla displeja iestatījumi* (158 lpp.)
Neregulējiet sēdekli braukšanas laikā.
Pārliecinieties, ka sēdekļu regulēšanas
laikā zem tiem nekas neatrodas.
Saistītā informācija
208
•
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(204 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(205 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (205 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (206 lpp.)
Daudzfunkcionālais vadības slēdzis, atrodas sēdvietas sānos.
Masāžas iestatījumi
Ir pieejamas šādas masāžas iestatījumu opcijas:
• Ieslēgt/Izslēgts: atlasiet Ieslēgt/
Izslēgts, lai ieslēgtu/izslēgtu masāžas
funkciju.
• Programs 1-5: ir pieejamas 5 iepriekš iestatītas masāžas programmas. Izvēlieties
Viļņojoša, Soļojoša, Papildu, Gurnu vai
Plecu.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
• Intensitāte: atlasiet Zems, Normāls vai
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (210 lpp.)
Masāžas iestatījumu regulēšana*
priekšējam sēdeklim
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (211 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (212 lpp.)
Iestatījumus var mainīt gan ar sēdekļa daudzfunkcionālo vadības slēdzi, gan vidējā displejā. Dažādie iestatījumi ir redzami vidējā
displejā.
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (214 lpp.)
Masāžas iestatījumu regulēšana
priekšējam sēdeklim
Augsts.
• Ātrums: atlasiet Lēni, Normāls vai Ātri.
Masāžas atsākšana
Masāžas funkcija tiek automātiski deaktivizēta
pēc 20 minūtēm. Funkciju var atkārtoti aktivizēt manuāli.
–
Centrālajā displejā pieskarieties
Restartēt, lai atsāktu atlasīto masāžas
programmu.
> Masāžas programma tiek sākta no
sākuma. Ja nekāda darbība netiek
veikta, ziņojums joprojām tiek rādīts
augšējā skatā.
Priekšējo sēdekļu atzveltnē ir masāžas funkcija. Masāžu veic gaisa polsterējums, un ir pieejami dažādi masāžas iestatījumi.
Masāžas funkciju var aktivizēt, tikai kad darbojas automašīnas dzinējs.
Saistītā informācija
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(204 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(205 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (205 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (206 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(207 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (209 lpp.)
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēuz
dzi, pagriežot vadības slēdzi
augšu/uz leju. Centrālajā displejā būs
redzams sēdekļa iestatījumu skats.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 209
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
2. Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet
Masāža.
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (212 lpp.)
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas
garuma regulēšana*
3. Lai izvēlētos kādu no dažādajām masāžas
funkcijām, atlasiet tās vai nu tieši centrālajā displejā, vai arī pārvietojot kursoru uz
augšu/uz leju, izmantojot daudzfunkciotausnālā slēdža augšējo /apakšējo
tiņu. Atlasītās funkcijas iestatījumu var
mainīt tieši centrālajā displejā, nospiežot
bultiņas, vai ar daudzfunkcionālā slēdža
taustiņu.
priekšējo /aizmugurējo
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (214 lpp.)
Atkarībā no izvēlētā aprīkojuma līmeņa
sēdekļa sēdvirsmas garumu regulē, izmantojot daudzfunkcionālo vadības slēdzi* sēdekļa
sēdvirsmas sānos vai arī izmantojot manuālo
vadības ierīci sēdekļa sēdvirsmas priekšdaļā.
Sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana, izmantojot
daudzfunkcionālo vadības slēdzi
Saistītā informācija
210
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(204 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(205 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (205 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (206 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(207 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (210 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(208 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (211 lpp.)
Daudzfunkcionālais vadības slēdzis, kas atrodas
sēdekļa sēdvirsmas sānos.
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēuz
dzi, pagriežot vadības slēdzi
augšu/uz leju. Centrālajā displejā būs
redzams sēdekļa iestatījumu skats.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
2. Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Sēdv.
pagarināš..
•
Nospiediet četrvirzienu pogas
priekšdaļu, lai pagarinātu sēdekļa sēdvirsmu.
•
Nospiediet četrvirzienu pogas
aizmugurējo daļu, lai ievilktu sēdekļa sēdvirsmu.
Sēdekļa sēdvirsmas garuma manuāla
regulēšana
Vadības slēdzis sēdekļa sēdvirsmas regulēšanai.
1.
Satveriet rokturi
velciet uz augšu.
sēdekļa priekšpusē un
2. Noregulējiet sēdekļa sēdvirsmas garumu.
Saistītā informācija
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(204 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(205 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (205 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (206 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(207 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (209 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(208 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (211 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (212 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (214 lpp.)
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta
regulēšana*
Uzlabojiet komfortu priekšējā sēdeklī, noregulējot atzveltnes sānus.
Daudzfunkcionālais vadības slēdzis, atrodas sēdvietas sānos.
Atzveltnes sānus var regulēt, lai nodrošinātu
sānu atbalstu. Iestatījumus var mainīt gan ar
sēdekļa daudzfunkcionālo vadības slēdzi, gan
vidējā displejā. Dažādie iestatījumi ir redzami
vidējā displejā.
Lai regulētu sānu atbalstu:
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēdzi, pagriežot to uz augšu/uz leju . Centrālajā displejā būs redzams sēdekļa iestatījumu skats.
3. Atlaidiet rokturi un pārliecinieties, ka
sēdekļa sēdvirsma ir sasniegusi pareizo
pozīciju.
}}
* Papildaprīkojums/piederums.
211
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
2. Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Sānu
paliktņi.
•
Nospiediet četrvirzienu pogas priekšdaļu, lai palielinātu sānu atbalstu .
•
Nospiediet četrvirzienu pogas aizmugurējo daļu, lai samazinātu sānu atbalstu
.
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (214 lpp.)
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta
regulēšana*
Gurnu atbalstu regulē ar vadības slēdzi
sēdekļa sēdvirsmas sānos.
Saistītā informācija
212
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(204 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(205 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (205 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (206 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(207 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (209 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (210 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(208 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (212 lpp.)
Daudzfunkcionāls vadības slēdzis automašīnās ar
četrvirzienu gurnu atbalstu*.
Vadības slēdzis automašīnās ar divvirzienu gurnu
atbalstu*.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
Automašīnās ar četrvirzienu gurnu atbalstu* tā
regulēšanai izmanto daudzfunkcionālo vadības
slēdzi, savukārt automašīnās ar divvirzienu
gurnu atbalstu* to regulē ar apaļo pogu. Vadības slēdzis atrodas sēdvirsmas sānos. Atkarībā no izvēlētā aprīkojuma līmeņa gurnu
atbalstu var regulēt uz priekšu/atpakaļ un uz
augšu/uz leju (četrvirzienu gurnu atbalsts) vai
uz priekšu/atpakaļ (divvirzienu gurnu atbalsts).
Gurnu atbalsta regulēšana
automašīnā, izmantojot četrvirzienu
gurnu atbalstu
1.
Aktivizējiet daudzfunkcionālo vadības slēuz
dzi, pagriežot vadības slēdzi
augšu/uz leju. Centrālajā displejā būs
redzams sēdekļa iestatījumu skats.
Saistītā informācija
2. Sēdekļu iestatījumu skatā atlasiet Gurnu.
•
Nospiediet apaļo pogu uz augšu /uz
leju , lai pārvietotu gurnu atbalstu uz
augšu/uz leju.
•
Nospiediet pogas priekšdaļu
palielinātu gurnu atbalstu.
•
Nospiediet pogas aizmugurējo daļu
lai samazinātu gurnu atbalstu.
, lai
,
Gurnu atbalsta regulēšana
automašīnā, izmantojot divvirzienu
gurnu atbalstu
1.
Nospiediet apaļās pogas priekšdaļu
palielinātu gurnu atbalstu.
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(204 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(205 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (205 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (206 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(207 lpp.)
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (209 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (210 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(208 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (211 lpp.)
•
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana vadītāja sēdeklī* (214 lpp.)
, lai
2. Nospiediet apaļās pogas aizmugurējo daļu
, lai samazinātu gurnu atbalstu.
* Papildaprīkojums/piederums. 213
SĒDEKĻI UN STŪRE
Blakussēdētāja sēdekļa regulēšana
vadītāja sēdeklī*
•
Masāžas iestatījumu regulēšana* priekšējam sēdeklim (209 lpp.)
Priekšējā pasažiera sēdekli var regulēt no
vadītāja sēdekļa.
•
Priekšējā sēdekļa sēdvirsmas garuma
regulēšana* (210 lpp.)
Funkcijas aktivizēšana
•
Šo funkciju aktivizē, izmantojot funkciju skatu
centrālajā displejā:
Priekšējā sēdekļa masāžas iestatījumi*
(208 lpp.)
•
Nospiediet taustiņu Pielāgot
pasaž. sēdekli, lai aktivizētu.
Priekšējo sēdekļu sānu atbalsta regulēšana* (211 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu gurnu atbalsta regulēšana* (212 lpp.)
Blakussēdētāja sēdekli var pārvietot uz
priekšu/atpakaļ, regulējot vadības ierīci uz
priekšu/atpakaļ.
Regulēt blakussēdētāja sēdekli
Vadītājam jānoregulē blakussēdētāja sēdeklis
10 sekunžu laikā pēc funkcijas aktivizēšanas.
Ja šajā laika posmā netiek veikta regulēšana,
funkcija tiek deaktivizēta.
Vadītājs regulē blakussēdētāja sēdekli, izmantojot vadītāja sēdekļa vadības ierīces:
214
Blakussēdētāja sēdekļa atzveltnes slīpumu var mainīt, regulējot vadības ierīci uz
priekšu/atpakaļ.
Saistītā informācija
•
Manuāli vadāmi priekšējie sēdekļi
(204 lpp.)
•
Elektriski vadāmi priekšējie sēdekļi*
(205 lpp.)
•
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (205 lpp.)
•
Sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja
pozīcijas saglabāšana* (206 lpp.)
•
Saglabātas sēdekļa, sānu spoguļu un vējstikla displeja pozīcijas lietošana*
(207 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu
nolaišana
Otrajā sēdekļu rindā ir trīs atsevišķas sēdvietas5. Atzveltnes var pieliekt uz priekšu atsevišķi.
BRĪDINĀJUMS
•
•
Pirms braukšanas sākšanas noregulējiet un nofiksējiet sēdekli. Regulējot
sēdeklis, ievērojiet piesardzību. Regulējot nekontrolēti vai nevērīgi, varat
iespiest ādu.
Iekraujot garus priekšmetus, tie vienmēr ir stingri jānostiprina, lai izvairītos
no traumām un bojājumiem, strauji
bremzējot.
•
Iekraujot automašīnā bagāžu un to
izkraujot, vienmēr izslēdziet dzinēju un
ieslēdziet stāvbremzi.
•
Automašīnām ar automātisko pārnesumkārbu iestatiet pārnesumu pārslēgu pozīcijā P, lai novērstu tās
nejaušu izkustēšanos.
5 Sešu sēdvietu automašīnās otrajā sēdekļu rindā ir divi sēdekļi.
6 Automašīnās ar trim, četrām vai sešām sēdvietām nav vidējās
SVARĪGI
Pirms noliekt uz leju atzveltni, pārliecinieties, ka uz aizmugures sēdekļa neatrodas
nekādi priekšmeti. Arī drošības jostas
nedrīkst būt piesprādzētas. Pretējā gadījumā pastāv risks sabojāt aizmugures
sēdekļa polsterējumu.
SVARĪGI
Pirms vidējā sēdekļa atzveltnes nolaišanas
iebūvētā bērnu sēdeklīša* sēdvirsmai ir
jābūt nolaistai sēdeklī.
Pirms nolaist sēdekli, jāpaceļ vidējā
sēdekļa elkoņbalsts*.
sēdvietas.
PIEZĪME
Lai līdz galam uz priekšu varētu nolocīt aizmugurējā sēdekļa atzveltnes, var nākties
pabīdīt uz priekšu priekšējos sēdekļus
un/vai noregulēt augstāk sēdekļu atzveltnes.
Iespējams, arī aizmugurējie sēdekļi būs
jāpārvieto uz aizmuguri.
Kad tiek nolaista otrā sēdekļu rinda, sēdekļiem ir jābūt paceltā pozīcijā, un tos
nedrīkst nolaist, kad tie ir sasvērti uz
priekšu, lai iekāptu trešās rindas
sēdekļos/no tiem izkāptu.
Vidējā sēdvieta6
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 215
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
Lai nolaistu atzveltni:
1.
Lai nolaistu atzveltni:
Nolaidiet galvas balstu manuāli.
PIEZĪME
2. Pavelciet siksnu, kas atrodas vidējās sēdvietas labajā pusē.
Nolokot otro sēdekļu rindu, vienmēr sāciet
no sēdekļa parastās pozīcijas. Neizmantojiet sēdekļa nolaišanas sviru, kad sēdeklis
atrodas trešās sēdekļu rindas pasažieru
iekāpšanas/izkāpšanas pozīcijā.
3. Pielieciet atzveltni uz priekšu, līdz tā nofiksējas vietā. Nolokot atzveltni, sēdekļa sēdvirsma tiek nolocīta uz leju/uz priekšu, lai
izveidotu plakanu virsmu.
Lai paceltu atzveltni vertikālā pozīcijā:
1.
Pavelciet siksnu.
2. Paceliet atzveltni un atlaidiet siksnu. Bīdiet
atzveltni, līdz nostrādā fiksators.
3. Vajadzības gadījumā paceliet galvas
balstu.
Ārējās sēdvietas7
1.
1.
Pavelciet sēdekļa sānos esošo rokturi uz
augšu un turiet paceltā pozīcijā, kamēr
atzveltne ir nolaista.
2. Nodrošiniet, lai, atlokot atzveltnes ar galvas balstiem, tās nesaskartos ar priekšējiem sēdekļiem. Paceliet atzveltni un atlaidiet rokturi.
3. Stumiet atzveltni, līdz nostrādā fiksators.
4. Paceliet galvas balstu manuāli.
BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, ka pēc atliekšanas aizmugurējā sēdekļa atzveltne un galvas balsti un
kārtīgi nofiksēti.
2. Nodrošiniet, lai, nolokot atzveltnes ar galvas balstiem, tās nesaskartos ar priekšējiem sēdekļiem. Pielieciet atzveltni uz
priekšu, līdz tā nofiksējas vietā.
> Nolokot atzveltni, sēdekļa sēdvirsma
tiek nolocīta uz leju/uz priekšu, lai izveidotu plakanu virsmu. Nolaižot aizmugurējo sēdekli, galvas balsts tiek nolaists
automātiski.
Ārējo sēdekļu galvas balstiem vienmēr ir
jābūt paceltiem, kad kādā no ārējiem
sēdekļiem sēž pasažieri.
BRĪDINĀJUMS
Ja trešajā sēdekļu rindā* sēž pasažieri,
otrās sēdekļu rindas ārējo sēdvietu galvas
balsti vienmēr jāpaceļ.
BRĪDINĀJUMS
Pēc atzveltņu nolaišanas pārliecinieties, ka
tās ir stingri nofiksētas.
Lai paceltu atzveltni vertikālā pozīcijā:
7
216
Pavelciet sēdekļa sānos esošo rokturi uz
augšu un turiet paceltā pozīcijā, kamēr
atzveltne ir pacelta.
Saistītā informācija
•
Otrās sēdekļu rindas galvas balstu regulēšana (217 lpp.)
•
Otrās sēdekļu rindas sēdvietas regulēšana
gareniski* (218 lpp.)
Ilustrācijā ir attēlota automašīna ar septiņām sēdvietām.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
•
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu slīpuma
regulēšana (220 lpp.)
Otrās sēdekļu rindas galvas balstu
regulēšana
•
Iekāpšana trešajā sēdekļu rindā un izkāpšana no tās* (221 lpp.)
•
Trešās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana*
(222 lpp.)
Noregulējiet vidējā sēdekļa galvas balstu
atbilstoši pasažiera augumam8. Nolokiet
ārējo sēdekļu galvas balstus*, lai uzlabotu
redzamību uz aizmuguri.
Vidējās sēdvietas galvas balsta
regulēšana
Lai nolaistu galvas balstu, jānospiež taustiņš
(atrodas vidū starp atzveltni un galvas balstu,
skatiet attēlu), vienlaikus uzmanīgi spiežot galvas balstu uz leju.
BRĪDINĀJUMS
Vidējās sēdvietas galvas balsts jānoregulē
atbilstoši pasažiera augumam tā, lai atbalstītu
visu muguru un galvu, ja tas ir iespējams.
Nepieciešamības gadījumā pārbīdiet to uz
augšu manuāli.
8 Sešu
sēdvietu automašīnās otrajā sēdekļu rindā nav vidējā sēdekļa.
Ja vidējās sēdvieta netiek lietota, tās galvas
balstam jāatrodas viszemākajā pozīcijā. Ja
vidējā sēdvieta tiek lietota, galvas balsts
pareizi jānoregulē pasažiera augumā, lai tas
atbalstītu visu pakausi, ja tas ir iespējams.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 217
SĒDEKĻI UN STŪRE
||
Aizmugurējā sēdekļa ārējo sēdvietu
galvas balstu elektriska nolaišana*
BRĪDINĀJUMS
Pēc galvas balsta atliekšanas tas jānofiksē
vietā.
BRĪDINĀJUMS
Ja trešajā sēdekļu rindā* sēž pasažieri,
otrās sēdekļu rindas ārējo sēdvietu galvas
balsti vienmēr jāpaceļ.
Otrās sēdekļu rindas sēdvietas
regulēšana gareniski*
Automašīnās ar 6 un 7 sēdvietām* otrās
sēdekļu rindas sēdvietas var regulēt uz
priekšu vai atpakaļ atsevišķi, lai regulētu vietu
kājām otrās un trešās rindas pasažieriem.
Automašīnās ar 5 sēdvietām aizmugurējo
sēdekli nevar regulēt gareniski.
Saistītā informācija
Ārējos galvas balstus var ievilkt, izmantojot
centrālā displeja funkciju skatu. Galvas balstus
var nolaist aizdedzes pozīcijā 0.
Nospiediet taustiņu Nolocīt
galvas balstu, lai aktivizētu/
deaktivizētu nolaišanas funkciju.
Manuāli bīdiet galvas balstu uz aizmuguri, līdz
atskan klikšķis.
BRĪDINĀJUMS
Nenolaidiet ārējos galvas balstus, ja kādā
no ārējām aizmugurējām sēdvietām atrodas pasažieri.
218
•
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana
(215 lpp.)
•
Otrās sēdekļu rindas sēdvietas regulēšana
gareniski* (218 lpp.)
•
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu slīpuma
regulēšana (220 lpp.)
•
Iekāpšana trešajā sēdekļu rindā un izkāpšana no tās* (221 lpp.)
•
Trešās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana*
(222 lpp.)
Paceliet rokturi, kas atrodas zem sēdekļa.
Bīdiet sēdekli uz priekšu vai atpakaļ vēlamajā pozīcijā.
3. Atlaidiet rokturi un bīdiet sēdekli, līdz
nostrādā fiksators.
Pārbaudiet, vai sēdeklis ir nofiksējies pēc pozīcijas izmainīšanas.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
BRĪDINĀJUMS
•
Pirms braukšanas sākšanas noregulējiet un nofiksējiet sēdekli. Regulējot
sēdeklis, ievērojiet piesardzību. Regulējot nekontrolēti vai nevērīgi, varat
iespiest ādu.
•
Iekraujot garus priekšmetus, tie vienmēr ir stingri jānostiprina, lai izvairītos
no traumām un bojājumiem, strauji
bremzējot.
•
Iekraujot automašīnā bagāžu un to
izkraujot, vienmēr izslēdziet dzinēju un
ieslēdziet stāvbremzi.
•
Automašīnai ar automātisko pārnesumkārbu iestatiet pārnesumu pārslēgu
pozīcijā P, lai novērstu tās nejaušu
izkustēšanos.
Sēdekļu regulēšana automašīnā ar 6
sēdvietām9
•
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu slīpuma
regulēšana (220 lpp.)
•
Iekāpšana trešajā sēdekļu rindā un izkāpšana no tās* (221 lpp.)
•
Trešās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana*
(222 lpp.)
Paceliet rokturi, kas atrodas zem sēdekļa.
Bīdiet sēdekli uz priekšu vai atpakaļ vēlamajā pozīcijā.
3. Atlaidiet rokturi un bīdiet sēdekli, līdz
nostrādā fiksators.
Pārbaudiet, vai sēdeklis ir nofiksējies pēc pozīcijas izmainīšanas.
Saistītā informācija
9 Automašīnas
•
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana
(215 lpp.)
•
Otrās sēdekļu rindas galvas balstu regulēšana (217 lpp.)
ar 6 sēdekļiem ir pieejamas tikai dažos tirgos.
* Papildaprīkojums/piederums. 219
SĒDEKĻI UN STŪRE
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu
slīpuma regulēšana
Ārējās sēdvietas
BRĪDINĀJUMS
Atzveltņu slīpumu var regulēt atsevišķi katrai
otrās sēdekļu rindas sēdvietai.
•
Pirms braukšanas sākšanas noregulējiet un nofiksējiet sēdekli. Regulējot
sēdeklis, ievērojiet piesardzību. Regulējot nekontrolēti vai nevērīgi, varat
iespiest ādu.
•
Iekraujot garus priekšmetus, tie vienmēr ir stingri jānostiprina, lai izvairītos
no traumām un bojājumiem, strauji
bremzējot.
•
Iekraujot automašīnā bagāžu un to
izkraujot, vienmēr izslēdziet dzinēju un
ieslēdziet stāvbremzi.
•
Automašīnai ar automātisko pārnesumkārbu iestatiet pārnesumu pārslēgu
pozīcijā P, lai novērstu tās nejaušu
izkustēšanos.
Vidējā sēdvieta10
1.
1.
Pavelciet siksnu, kas atrodas vidējās sēdvietas labajā pusē.
2. Noregulējiet atzveltnes slīpumu uz
priekšu/atpakaļ, samazinot/palielinot spiedienu uz atzveltni.
3. Atlaidiet siksnu, lai nofiksētu atzveltnes
pozīciju, un bīdiet atzveltni, līdz nostrādā
fiksators.
Pavelciet uz augšu sēdekļa sānos esošo
rokturi.
2. Noregulējiet atzveltnes slīpumu uz
priekšu/atpakaļ, samazinot/palielinot spiedienu uz atzveltni.
3. Atlaidiet rokturi, lai nofiksētu atzveltnes
pozīciju, un bīdiet atzveltni, līdz nostrādā
fiksators.
Saistītā informācija
•
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana
(215 lpp.)
Pārbaudiet, vai sēdeklis ir nofiksējies pēc pozīcijas izmainīšanas.
•
Otrās sēdekļu rindas galvas balstu regulēšana (217 lpp.)
•
Otrās sēdekļu rindas sēdvietas regulēšana
gareniski* (218 lpp.)
Pārbaudiet, vai sēdeklis ir nofiksējies pēc pozīcijas izmainīšanas.
10
220
Sešu sēdvietu automašīnās otrajā sēdekļu rindā nav vidējā sēdekļa.
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
•
Iekāpšana trešajā sēdekļu rindā un izkāpšana no tās* (221 lpp.)
Iekāpšana trešajā sēdekļu rindā un
izkāpšana no tās*
•
Trešās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana*
(222 lpp.)
Sēdekļu otro rindu var noregulēt, lai atvieglotu piekļuvi trešajai sēdekļu rindai*.
PIEZĪME
Ja pēc iekāpšanas/izkāpšanas vidējās
sēdekļu rindas atzveltni nevar nobloķēt tās
sākotnējā pozīcijā, tā var būt vēlreiz jāpārvieto uz priekšu un tad atpakaļ ar nedaudz
lielāku spēku.
BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, ka pēc atliekšanas aizmugurējā sēdekļa atzveltne un galvas balsti un
kārtīgi nofiksēti.
Ārējo sēdekļu galvas balstiem vienmēr ir
jābūt paceltiem, kad kādā no ārējiem
sēdekļiem sēž pasažieri.
Ilustrācija ir vispārīga.
Lai nolaistu atzveltni:
Saistītā informācija
•
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana
(215 lpp.)
•
Otrās sēdekļu rindas galvas balstu regulēšana (217 lpp.)
2. Pielieciet atzveltnes uz priekšu un bīdiet
visu sēdekli uz priekšu.
•
Otrās sēdekļu rindas sēdvietas regulēšana
gareniski* (218 lpp.)
Lai paceltu sēdekli vertikālā pozīcijā:
•
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu slīpuma
regulēšana (220 lpp.)
•
Trešās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana*
(222 lpp.)
1.
–
Pavelciet uz augšu/uz priekšu rokturi, kas
atrodas otrās sēdekļu rindas ārējo sēdvietu
augšpusē.
Bīdiet sēdekli līdz galam atpakaļ. Atzveltnei ir viegli jāiekrīt atpakaļ pareizajā pozīcijā.
* Papildaprīkojums/piederums. 221
SĒDEKĻI UN STŪRE
Trešās sēdekļu rindas atzveltņu
nolaišana*
Trešajā sēdekļu rindā ir divas atsevišķas sēdvietas. Tās var pieliekt uz priekšu atsevišķi.
SVARĪGI
Lai varētu nolaist trešās rindas sēdekļu atzveltnes, iespējams, nāksies mainīt otrās
rindas sēdekļu atrašanās vietu un leņķi.
2. Nodrošiniet, lai, nolokot atzveltnes ar galvas balstiem, tās nesaskartos ar priekšā
esošajiem sēdekļiem. Nolokiet atzveltni uz
priekšu.
> Nolaižot atzveltni, sēdekļa polsterējums
tiek pieliekts uz leju/uz priekšu, lai izveidotu plakanu virsmu. Nolaižot aizmugurējo sēdekli, galvas balsts tiek nolaists
automātiski.
•
Iekāpšana trešajā sēdekļu rindā un izkāpšana no tās* (221 lpp.)
Lai paceltu sēdekli, manuāli paceliet atzveltni,
līdz tā nofiksējas vietā. Galvas balstu var
pacelt manuāli.
BRĪDINĀJUMS
Pārliecinieties, ka pēc atliekšanas aizmugurējā sēdekļa atzveltne un galvas balsti un
kārtīgi nofiksēti.
Ārējo sēdekļu galvas balstiem vienmēr ir
jābūt paceltiem, kad kādā no ārējiem
sēdekļiem sēž pasažieri.
1.
222
Pavelciet uz augšu/uz priekšu rokturi, kas
atrodas atzveltnes augšpusē.
Saistītā informācija
•
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu nolaišana
(215 lpp.)
•
Otrās sēdekļu rindas galvas balstu regulēšana (217 lpp.)
•
Otrās sēdekļu rindas sēdvietas regulēšana
gareniski* (218 lpp.)
•
Otrās sēdekļu rindas atzveltņu slīpuma
regulēšana (220 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
SĒDEKĻI UN STŪRE
Vadības taustiņi uz stūres un
skaņas signāls
Skaņas signāls
Stūres bloķētājs
Stūres bloķētājs apgrūtina automašīnas stūrēšanu, piemēram, ja tā ir nozagta. Kad stūre
tiek bloķēta vai atbloķēta, var būt dzirdams
mehānisks troksnis.
Uz stūres atrodas skaņas signāla un,
piemēram, vadītāja atbalsta sistēmu un balss
atpazīšanas vadības slēdži.
Stūres bloķēšanas mehānisma
aktivizēšana
Stūres bloķēšanas mehānisms tiek aktivizēts,
aizslēdzot automašīnu no ārpuses un izslēdzot
dzinēju. Ja automašīna netiek aizslēgta, stūres
bloķēšanas mehānisms pēc brīža tiek automātiski aktivizēts.
Skaņas signāls atrodas stūres centrā.
Saistītā informācija
Stūres vadības tastatūra un vadības sviras*.
•
•
Stūres bloķētājs (223 lpp.)
Stūres regulēšana (224 lpp.)
Vadītāja atbalsta sistēmu vadības ierīces11
Vadības svira* manuālai automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu pārslēgšanai.
Balss atpazīšanas un augšējā displeja
iestatījumu vadības ierīces, kā arī izvēļņu,
paziņojumu un tālruņa pārvaldība.
11
Stūres bloķēšanas mehānisma
deaktivizēšana
Stūres bloķēšanas mehānismu var deaktivizēt,
atslēdzot automašīnu no ārpuses. Ja automašīna nav aizslēgta, stūres bloķētājs tiek deaktivizēts, ja pasažieru salonā atrodas tālvadības
atslēga un automašīna tiek iedarbināta.
Saistītā informācija
•
Vadības taustiņi uz stūres un skaņas signāls (223 lpp.)
•
Stūres regulēšana (224 lpp.)
Ātruma ierobežotājs, kruīza kontrole, adaptīvā kruīza kontrole*, distances brīdinājums* un Pilot Assist.
* Papildaprīkojums/piederums. 223
SĒDEKĻI UN STŪRE
Stūres regulēšana
Stūri var noregulēt dažādās pozīcijās.
Stūres regulēšanas svira.
Stūrei var regulēt augstumu un dziļumu.
BRĪDINĀJUMS
Pirms braukšanas sākšanas noregulējiet un
nofiksējiet stūri. Stūri nedrīkst regulēt
braukšanas laikā.
Izmantojot no ātruma atkarīgo stūres pastiprinātāju, var regulēt stūrēšanas spēka līmeni.
Stūres spēks tiek regulēts atbilstoši automašīnas ātrumam, lai nodrošinātu vadītājam labāku
reakciju uz ceļa.
1.
2. Noregulējiet stūri stāvoklī, kas jums vislabāk piemērots.
3. Pavelciet sviru atpakaļ, lai nofiksētu stūri
vietā. Ja sviru nevar pakustināt, spiežot
sviru atpakaļ, vienlaicīgi nedaudz uzspiediet arī stūrei.
Saistītā informācija
•
•
•
224
Pabīdiet sviru uz priekšu, lai atbrīvotu
stūri.
Stūres bloķētājs (223 lpp.)
Vadības taustiņi uz stūres un skaņas signāls (223 lpp.)
Elektriski vadāmā priekšējā sēdekļa regulēšana* (205 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
KLIMATA KONTROLE
Klimata kontrole
Klimata zonas
Šis automobilis ir aprīkots ar elektronisko klimata kontroli. Klimatkontroles sistēma sistēma dzesē vai silda, kā arī sausina gaisu
salonā.
Visas klimata kontroles funkcijas var vadīt
vidējā displejā un izmantojot viduskonsoles
taustiņus.
Klimata zonu skaits, kurās automašīna ir
sadalīta, nosaka opcijas dažādas temperatūras iestatīšanai dažādām pasažieru salona
daļām.
4 zonu klimata sistēma*
2 zonu klimata sistēma
Dažas aizmugurējā sēdekļa funkcijas var vadīt
arī ar klimata kontroles slēdžiem* tuneļkonsoles aizmugurē.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
226
Klimata zonas (226 lpp.)
Klimata zonas ar 4 zonu klimata sistēmu.
Klimata kontrole — sensori (227 lpp.)
4 zonu klimata sistēmā pasažieru salona temperatūru var iestatīt atsevišķi automašīnas
kreisajai un labajai pusei gan priekšējiem, gan
aizmugurējiem sēdekļiem.
Noteiktā temperatūra (227 lpp.)
Klimata kontroles vadība ar balss atpazīšanu (228 lpp.)
Klimats stāvēšanas laikā* (254 lpp.)
Sildītājs* (262 lpp.)
Gaisa kvalitāte (229 lpp.)
Klimata zonas ar 2 zonu klimata sistēmu.
Saistītā informācija
2 zonu klimata sistēmā pasažieru salona temperatūru var iestatīt atsevišķi automašīnas
kreisajai un labajai pusei.
•
Klimata kontrole (226 lpp.)
Gaisa plūsmas sadalījums (231 lpp.)
Klimata kontroles vadības ierīces
(237 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Klimata kontrole — sensori
Klimata kontroles sistēmai ir vairāki sensori,
kas palīdz kontrolēt automašīnas klimatu.
Sensoru atrašanās vieta
Ja automašīna ir aprīkota ar Interior Air Quality
System*, tās klimata kontroles sistēmas gaisa
ieplūdes atverē ir uzstādīts arī gaisa kvalitātes
sensors.
Saistītā informācija
•
•
Klimata kontrole (226 lpp.)
Interior Air Quality System* (230 lpp.)
Noteiktā temperatūra
Klimata kontroles sistēma regulē pasažieru
salona klimatu, balstoties uz noteikto temperatūru, nevis faktisko temperatūru.
Pasažieru salonam izvēlētā temperatūra atbilst
fiziskajām sajūtām, ko ietekmē pašreizējā
apkārtējā gaisa temperatūra, gaisa ātrums,
mitrums, saules iedarbība salonā un automašīnas ārpusē u.c.
Sistēmā iekļauts saules sensors, kas nosaka,
no kuras puses salonā spīd saule. Tas nozīmē,
ka temperatūra starp labās un kreisās puses
gaisa ieplūdes atverēm var atšķirties, neskatoties uz to, ka abām pusēm iestatīta vienāda
temperatūra.
Saistītā informācija
Saules sensors — instrumentu paneļa
augšpusē.
•
Klimata kontrole (226 lpp.)
Mitruma sensors — ietvarā pie salona
atpakaļskata spoguļa.
Āra gaisa temperatūras sensors — labās
puses sānu spogulī.
Pasažieru salona temperatūras salons —
viduskonsolē pie fiziskajiem taustiņiem.
PIEZĪME
Neapklājiet un nenobloķējiet sensorus ar
apģērbu vai citiem priekšmetiem.
* Papildaprīkojums/piederums. 227
KLIMATA KONTROLE
Klimata kontroles vadība ar balss
atpazīšanu1
•
"Turn on auto" — aktivizē automātisko
klimata regulēšanu.
Klimata kontroles sistēmas balss vadības
komandas ļauj, piemēram, mainīt temperatūru, aktivizēt sēdekļu apsildi* vai mainīt ventilatora darbības līmeni.
Nospiediet
un izrunājiet vienu no šīm
komandām:
•
"Air condition on/Air condition off" —
aktivizē/deaktivizē gaisa kondicionētāju.
•
"Climate" — sāk dialogu par klimata kontroli un rāda komandu piemērus.
•
"Set temperature to X degrees" — iestata vēlamo temperatūru.
"Recirculation on/Recirculation off" —
aktivizē/deaktivizē gaisa cirkulāciju.
•
"Turn on defroster /Turn off defroster"
— aktivizē/deaktivizē logu un sānu spoguļu atkausēšanu.
•
"Turn on max defroster/Turn max
defroster off" — aktivizē/deaktivizē
atkausētāju maksimālas darbības līmeni.
"Turn on electric defroster/Turn off
electric defroster" — aktivizē/deaktivizē
vējstikla apsildi*.
"Raise temperature/Lower
temperature" — paaugstināt/pazemināt
temperatūras iestatījumu par vienu soli.
•
•
"Sync temperature" — sinhronizē visu
automašīnas klimata zonu temperatūru ar
vadītāja pusē iestatīto temperatūru.
•
"Turn on rear defroster/Turn off rear
defroster" — aktivizē/deaktivizē aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsildi.
•
"Air on feet"/"Air on body" — atver
vēlamo gaisa plūsmas atveri.
•
•
"Air on feet off"/"Air on body off" — aizver vēlamo gaisa plūsmas atveri.
"Turn steering wheel heat on/Turn
steering wheel heat off" — aktivizē/
deaktivizē stūres apsildi*.
•
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" — maina
gaisa plūsmu uz Max/Off.
•
"Raise fan speed/Lower fan speed" —
paaugstina/pazemina ventilatora darbības
līmeni par vienu soli.
"Raise steering wheel heat/Lower
steering wheel heat" — paaugstina/
samazina stūres apsildes* iestatījumu par
vienu soli.
•
"Turn on seat heat/Turn off seat heat"
— aktivizē/deaktivizē sēdekļa apsildi*.
•
1
228
•
•
"Raise seat heat/Lower seat heat" —
paaugstina/samazina sēdekļa apsildes*
iestatījumu par vienu soli.
•
"Turn on seat ventilation/Turn off seat
ventilation" — aktivizē/deaktivizē sēdekļu
ventilāciju*.
•
"Raise seat ventilation/Lower seat
ventilation" — paaugstina/samazina
sēdekļa ventilācijas* iestatījumu par vienu
soli.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Klimata kontrole (226 lpp.)
Balss atpazīšana (159 lpp.)
Balss atpazīšanas lietošana (160 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (163 lpp.)
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Gaisa kvalitāte
Clean Zone*
Pasažieru salona izvēlētie materiāli un gaisa
attīrīšanas sistēma nodrošina augstu salona
gaisa kvalitāti.
Funkcija Clean Zone pārbauda un norāda, vai
ir piepildījušies visi nosacījumi labai gaisa
kvalitātei pasažieru salonā.
•
•
Clean Zone nenorāda, ka gaisa kvalitāte ir
laba. Tas tikai norāda, ka ir sasniegti nosacījumi labai gaisa kvalitātei.
Volvo pasažieru salona interjers ir veidots tā,
lai būtu patīkams un ērts, arī cilvēkiem, kam ir
kontaktalerģijas vai astma.
Saistītā informācija
Ir izstrādāti pārbaudīti materiāli, lai samazinātu
putekļu daudzumu pasažieru salonā, un tie
atvieglo pasažieru salona tīrības uzturēšanu.
•
•
•
•
Paklāji gan salonā, gan bagāžas nodalījumā ir
izņemami, tos ir viegli izņemt un iztīrīt.
Salona tīrīšanai lietojiet Volvo ieteiktos tīrīšanas līdzekļus un automašīnas kopšanas produktus.
Gaisa attīrīšanas sistēma
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Klimata kontrole (226 lpp.)
Clean Zone Interior Package* (230 lpp.)
Interior Air Quality System* (230 lpp.)
Pasažieru salona gaisa filtrs (231 lpp.)
Šis indikators ir redzams klimata rindā,
kad klimata skats nav atvērts.
Ja nosacījumi nav piepildījušies, teksts Clean
Zone ir baltā krāsā. Ja visi nosacījumi ir piepildījušies, teksta krāsa mainās uz zilu.
Nosacījumi, kuriem ir jāpiepildās:
•
Visas salona durvis un bagāžas nodalījuma
durvis ir aizvērtas.
•
Visi sānu logi un panorāmas jumts* ir aizvērti.
•
Ir aktivizēta gaisa kvalitātes sistēma
Interior Air Quality System*.
Interior Air Quality System* (230 lpp.)
Pasažieru salona gaisa filtrs (231 lpp.)
Gaisa kvalitāte (229 lpp.)
Šis indikators ir redzams vidējā displeja
klimata skatā.
Clean Zone* (229 lpp.)
Clean Zone Interior Package* (230 lpp.)
Ir deaktivizēta gaisa recirkulācija.
PIEZĪME
Pasažieru salonā izmantotie materiāli
Papildus pasažieru salona filtram automašīna
ir aprīkota ar gaisa attīrīšanas sistēmu, kas
palīdz pasažieru salonā uzturēt augstu gaisa
kvalitāti.
Ir aktivizēts ventilators.
* Papildaprīkojums/piederums. 229
KLIMATA KONTROLE
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
Clean Zone Interior Package (CZIP) ietver vairākas modifikācijas, kas nodrošina vēl lielāku
pasažieru salona tīrību attiecībā uz alerģijas
un astmu izraisošām vielām.
Komplektā ietverts:
Interior Air Quality System (IAQS) ir pilnīgi
automātiska gaisa kvalitātes sistēma, kas
atdala gāzes un daļiņas, lai samazinātu aromātu un piesārņojuma līmeņus pasažieru
salonā.
IAQS ir daļa no Clean Zone Interior Package
(CZIP), un tā attīra pasažieru salona gaisu no
tādiem piemaisījumiem kā daļiņas, ogļūdeņraži, slāpekļa oksīdi un zemes līmeņa ozons.
•
•
Pastiprināta ventilatora darbība, kas
nozīmē, ka ventilators sāk darboties pēc
automašīnas atslēgšanas ar tālvadības
pults atslēgu. Ventilators piepilda pasažieru salonu ar svaigu gaisu. Šī funkcija
sāk darboties pēc vajadzības un tiek
izslēgta automātiski pēc kāda laika, kad
tiek atvērtas kādas no salona durvīm. Ventilatora darbības laiks tiek pakāpeniski
samazināts, samazinoties nepieciešamībai, līdz automobilis kļūst 4 gadus vecs.
Clean Zone Interior Package* (230 lpp.)
Pasažieru salona gaisa filtrs (231 lpp.)
Ja gaisa kvalitātes sensors konstatē, ka āra
gaiss ir piesārņots, tiek aizvērta gaisa ieplūdes
atvere un aktivizēta gaisa recirkulācija.
PIEZĪME
Gaisa kvalitātes sensoram vienmēr jābūt
iespējotam, lai nodrošinātu pasažieru
salonā vislabāko gaisa kvalitāti.
Pilnībā automātiska gaisa kvalitātes sistēma Interior Air Quality System (IAQS).
Auksta klimata zonās recirkulācijas funkcija
ir ierobežota, lai novērstu aizsvīduma veidošanos.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Gaisa kvalitāte (229 lpp.)
Clean Zone* (229 lpp.)
Smidzināšanas laikā jāizmanto vējstikla,
sānu logu un aizmugures loga atkausēšanas funkcija.
Interior Air Quality System* (230 lpp.)
Pasažieru salona gaisa filtrs (231 lpp.)
Saistītā informācija
230
•
Gaisa kvalitātes sensora aktivizēšana un
deaktivizēšana* (231 lpp.)
•
•
Gaisa kvalitāte (229 lpp.)
Clean Zone* (229 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Gaisa kvalitātes sensora
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Gaisa kvalitātes sensors ir daļa no pilnīgi
automātiskās gaisa kvalitātes sistēmas
Interior Air Quality System (IAQS).
Var iestatīt, vai gaisa kvalitātes sensoram jābūt
aktivizētam/deaktivizētam
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet Klimats.
3. Atlasiet Gaisa kvalitātes sensors, lai aktivizētu/deaktivizētu gaisa kvalitātes sensoru.
Pasažieru salona gaisa filtrs
Gaisa plūsmas sadalījums
Viss automašīnas pasažieru salonā ienākošais
gaiss tiek attīrīts filtrā.
Klimata kontroles sistēma sadala ieplūstošo
gaisu uz vairākām dažādām ventilācijas atverēm salonā.
Pasažieru salona filtra nomaiņa
Lai klimata kontroles sistēma darbotos efektīvi, ir pēc regulāriem intervāliem jāmaina tās
filtrs. Ieteicamie maiņas intervāli atrodami
Volvo apkopes programmā. Ja automobilis
tiek ekspluatēts nopietni piesārņotā apkārtējā
vidē, var būt nepieciešams filtru nomainīt
daudz biežāk.
PIEZĪME
Ir dažādu veidu pasažieru salona filtri. Pārliecinieties, ka ir uzstādīts pareizais filtrs.
Saistītā informācija
•
Interior Air Quality System* (230 lpp.)
Automātiska un manuāla gaisa sadale
Kad darbojas automātiski regulējamā klimata
kontrole, gaisa plūsmas sadale notiek automātiski. Vajadzības gadījumā gaisa sadali var
regulēt manuāli.
Regulējamas ventilācijas atveres
Dažas no automašīnas ventilācijas atverēm ir
regulējamas, kas nozīmē, ka varat atvērt/
aizvērt ventilācijas atveri, lai orientētu gaisa
plūsmu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Gaisa kvalitāte (229 lpp.)
Clean Zone* (229 lpp.)
Clean Zone Interior Package* (230 lpp.)
Interior Air Quality System* (230 lpp.)
Regulējamo gaisa ieplūdes atveru atrašanās vieta
pasažieru salonā.
Automašīnās ar 2 klimata zonām: četras
gaisa ieplūdes atveres atrodas instrumentu panelī un vēl pa vienai – uz katra
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 231
KLIMATA KONTROLE
||
durvju statņa starp priekšējām un aizmugurējām durvīm.
Gaisa plūsmas sadalījuma
mainīšana
Automašīnās ar 4 klimata zonām*: vēl
divas atrodas tuneļkonsoles aizmugurē.
Vajadzības gadījuma gaisa sadali var mainīt
manuāli.
Automašīnās ar 4 klimata zonām* un trešo
sēdekļu rindu: pa vienai uz katra durvju
statņa aiz aizmugurējām durvīm.
Saistītā informācija
•
•
Klimata kontrole (226 lpp.)
•
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/aizvēršana un pagriešana (233 lpp.)
•
Gaisa sadales opciju tabula (234 lpp.)
Gaisa plūsmas sadalījuma mainīšana
(232 lpp.)
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
Gaisa sadales taustiņi klimata skatā.
Gaisa plūsmas sadale — vējstikla atkausētāja gaisa ieplūdes atveres
Gaisa sadale — gaisa ieplūdes atveres
instrumentu panelī un viduskonsolē
Gaisa sadale — gaisa ieplūdes atveres
grīdā
2. Nospiediet vienu vai vairākus gaisa sadales taustiņus, lai atvērtu/aizvērtu attiecīgo
gaisa ieplūdes atveri.
> Gaisa sadale mainās, un taustiņi izgaismojas/nodziest.
Saistītā informācija
•
•
•
232
Gaisa plūsmas sadalījums (231 lpp.)
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/aizvēršana un pagriešana (233 lpp.)
Gaisa sadales opciju tabula (234 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/
aizvēršana un pagriešana
Dažas pasažieru salona gaisa ieplūdes atveres var atvērt, aizvērt un pagriezt atsevišķi.
Pavēršot automašīnas ārējās ventilācijas atveres pret sānu logiem, var mazināt aizsvīdumu.
Pavēršot automašīnas ārējās ventilācijas atveres uz iekšu, karstā laikā pasažieru salonā var
panākt komfortablu vidi.
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana un
aizvēršana
–
Ritiniet īkšķratu zem ventilācijas atveres,
lai atvērtu/aizvērtu gaisa plūsmu no ventilācijas atveres.
Jo garākas ir uz īkšķrata redzamās baltās
līnijas, jo lielāka ir gaisa plūsma.
Gaisa ieplūdes atveru pagriešana
–
Horizontāli/vertikāli pārvietojiet sviru ventilācijas atveres vidū, lai virzītu gaisa
plūsmu no ventilācijas atveres.
Saistītā informācija
•
•
•
Gaisa plūsmas sadalījums (231 lpp.)
Gaisa plūsmas sadalījuma mainīšana
(232 lpp.)
Gaisa sadales opciju tabula (234 lpp.)
233
KLIMATA KONTROLE
Gaisa sadales opciju tabula
Vajadzības gadījuma gaisa sadali var mainīt
manuāli. Iestatījumus var veikt šīm opcijām.
Gaisa plūsmas sadalījums
Mērķis
Ja visu gaisa sadales taustiņu atlase tiek atcelta manuālajā režīmā, klimata kontroles sistēma ieslēdz automātiski regulējamu klimata kontroli.
234
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja gaisa ieplūdes atverēm. Zināma gaisa
daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Novērš aizsvīšanu un apledojumu aukstā un
mitrā laikā (lai to panāktu, ventilatora darbības
līmenis nedrīkst būt zems).
Galvenā gaisa plūsma no gaisa ieplūdes atverēm instrumentu panelī. Zināma
gaisa daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina efektīvu dzesēšanu karstā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no gaisa ieplūdes atverēm pie grīdas. Zināma gaisa daļa
plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina karstā vai vēsā gaisa plūsmu uz
grīdu.
KLIMATA KONTROLE
Gaisa plūsmas sadalījums
Mērķis
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja un instrumentu paneļa gaisa ieplūdes
atverēm. Zināma gaisa daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina komfortu karstā un sausā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja atverēm un gaisa ieplūdes atverēm pie
grīdas. Zināma gaisa daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina komfortu un atkausēšanu aukstā un
mitrā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no gaisa ieplūdes atverēm instrumentu panelī un pie grīdas. Zināma gaisa daļa plūst no citām gaisa ieplūdes atverēm.
Nodrošina komfortu saulainā, vēsā laikā.
Galvenā gaisa plūsma no atkausētāja gaisa ieplūdes atverēm instrumentu
panelī un pie grīdas.
Sniedz līdzsvarotu komfortu pasažieru salonā.
}}
235
KLIMATA KONTROLE
||
Saistītā informācija
•
•
•
236
Gaisa plūsmas sadalījums (231 lpp.)
Gaisa ieplūdes atveru atvēršana/aizvēršana un pagriešana (233 lpp.)
Gaisa plūsmas sadalījuma mainīšana
(232 lpp.)
KLIMATA KONTROLE
Klimata kontroles vadības ierīces
Galvenās klimata kontroles funkcijas
Papildus klimata joslas funkcijām cilnē
Galvenais klimats var regulēt arī citas galvenās klimata funkcijas.
Klimata kontroles sistēmas funkcijas var
vadīt, izmantojot viduskonsoles fiziskos taustiņus, centrālo displeju un klimata paneli
tuneļkonsoles aizmugurē*.
Fiziskie taustiņi viduskonsolē
Temperatūras vadības ierīces vadītāja un
pasažiera pusē.
Vadītāja un blakussēdētāja sēdekļa apsildes* un ventilācijas*, kā arī stūres apsildes* vadības ierīces.
Vējstikla apsildes* un maks. atkausētāja
funkcijas taustiņš.
Aizmugurējā loga un sānu spoguļu apsildes taustiņš.
Klimata rinda centrālajā displejā
Visbiežāk lietotās klimata funkcijas var regulēt
klimata joslā.
Taustiņš, kas ļauj atvērt klimata skatu.
Taustiņa attēls norāda aktivizētos klimata
iestatījumus.
Klimata skats centrālajā displejā
Atveriet klimata skatu, nospiežot
simbolu klimata rindas vidū.
Atkarībā no aprīkojuma līmeņa klimata skats var būt sadalīts vairākās
cilnēs. Starp cilnēm var pārslēgties, pārvelkot
pa kreisi/pa labi vai nospiežot attiecīgo virsrakstu.
Max, Elektrisks, Aizmugurē — logu un
sānu spoguļu atkausēšanas vadības ierīces.
Kondic. — gaisa kondicionētāja vadības
ierīces.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 237
KLIMATA KONTROLE
||
Recirkul. — gaisa recirkulācijas vadības
ierīces.
Aizmugurējā sēdekļa temperatūras vadības ierīces.
Gaisa sadales vadības ierīces.
Aizmugurējā sēdekļa apsildes vadības ierīces*.
Priekšējā sēdekļa ventilatora vadības slēdži2.
Klimats stāvēšanas laikā*
Automašīnas stāvēšanas klimata kontroli var
regulēt cilnē Stāvēšanas klimats.
AUTO — automātiska klimata regulēšana.
Aizmugurējā klimata kontrole*
Visas aizmugurējā sēdekļa klimata funkcijas
var regulēt cilnē Aizmugures klimats.
Klimata kontroles vadības ierīces
tuneļkonsoles aizmugurē*
Otrās rindas klimats — vadīklas klimata
funkcionalitātei aizmugurējā sēdeklī, otrā
sēdekļu rindā. Aizmugurējā sēdekļa, otrās
sēdekļu rindas ventilatora vadības ierīces.
3. rindas sēdekļu klimats — vadības slēdži klimata funkcionalitātei aizmugurējā
sēdeklī, trešajā sēdekļu rindā*.
2 Ar
238
Aizmugurējā sēdekļa apsildes vadības ierīces*.
Aizmugurējā sēdekļa ventilatora vadības
ierīces.
2 zonu klimata kontroli vadības slēdži ir kopīgi ar aizmugurējo sēdekli.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Aizmugurējā sēdekļa temperatūras vadības ierīces.
Aizslēgšanas/atslēgšanas poga klimata
panelī.
Ja automašīna nav aprīkota ar klimata paneli
tuneļkonsoles aizmugurē, bet ir aprīkota ar aizmugurējo sēdekļu apsildi*, tuneļkonsoles aizmugurē ir fiziski taustiņi šīs funkcijas vadībai.
Klimata panelim ir ekrāna bloķētājs, lai
novērstu ventilatora ātruma un temperatūras
nejaušu maiņu. Kad ekrāns ir bloķēts, tiek
rādīti tikai sēdekļu vadības slēdži* un atbloķēšanas poga.
Pēc atbloķēšanas klimata panelī var mainīt
ventilatora ātrumu un temperatūru un tiek
rādīti visi atlasītie klimata iestatījumi. Pēc
noteikta neaktivitātes perioda ekrāns tiek
automātiski bloķēts.
Saistītā informācija
•
•
Klimata kontrole (226 lpp.)
•
Aizmugurējā sēdekļa apsildes aktivizēšana
un deaktivizēšana* (240 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa ventilācijas aktivizēšana
un deaktivizēšana* (242 lpp.)
•
Stūres apsildes* aktivizēšana un deaktivizēšana (242 lpp.)
Priekšējā sēdekļa apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana* (239 lpp.)
•
Automātiskas klimata kontroles aktivizēšana (243 lpp.)
Priekšējā sēdekļa apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana*
•
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana un deaktivizēšana (244 lpp.)
Var ieslēgt sēdekļu apsildi, lai palielinātu vadītāja un pasažieru komfortu aukstā laikā.
•
Maks. atkausētāja aktivizēšana un deaktivizēšana (245 lpp.)
•
Vējstikla apsildes* aktivizēšana un deaktivizēšana (246 lpp.)
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana
(247 lpp.)
•
Priekšējo sēdekļu ventilatora līmeņa regulēšana (248 lpp.)
•
Aizmugurējo sēdekļu ventilatora līmeņa
regulēšana* (249 lpp.)
•
•
Temperatūras sinhronizēšana (252 lpp.)
•
Klimata kontroles aktivizēšana un deaktivizēšana trešajai sēdekļu rindai* (253 lpp.)
1.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet
kreisās vai labās puses stūres un sēdekļa
taustiņu, lai atklātu sēdekļu un stūres vadības ierīces.
Ja automašīna nav aprīkota ar ventilētiem
sēdekļiem vai stūres apsildi (vadītāja
pusē), sēdekļu apsildes taustiņš atrodas
tieši klimata rindā.
Gaisa kondicionētāja aktivizēšana un
deaktivizēšana (253 lpp.)
2. Vairākas reizes nospiediet sēdekļu apsildes taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem
līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidēja un
Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto līmeni.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 239
KLIMATA KONTROLE
||
BRĪDINĀJUMS
Apsildāmos sēdekļus nedrīkst lietot cilvēki,
kuriem ir apgrūtināta spēja sajust temperatūras paaugstināšanos samazinātas jutības
dēļ vai kuriem ir apgrūtināta apsildāmo
sēdekļu vadības slēdžu regulēšana. Pretējā
gadījumā var gūt apdegumus.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces
(237 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa apsildes automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana un deaktivizēšana* (240 lpp.)
Priekšējā sēdekļa apsildes
automātiskās ieslēgšanās
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Var ieslēgt sēdekļu apsildi, lai palielinātu vadītāja un pasažieru komfortu aukstā laikā.
Var iestatīt, lai, iedarbinot dzinēju, sēdekļu
apsildes automātiskā ieslēgšanās tiktu aktivizēta/deaktivizēta. Ja ir aktivizēta automātiskā
iedarbināšana, apsilde sāk darboties zemas
apkārtējās temperatūras gadījumā.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet Klimats.
3. Atlasiet Vadītāja sēdekļa autom.
apsildes līmenis un Pasaž. sēdekļa
automātiskās apsildes līmenis, lai aktivizētu/deaktivizētu vadītāja un pasažiera
sēdekļa automātisku apsildes sākšanu.
> Kad ir aktivizēta automātiska ieslēgšana, klimata rindā pie katras priekšējo
sēdekļu apsildes pogas tiek rādīts burts
"A".
4. Atlasiet Zems, Vidēja vai Augsts, lai atlasītu līmeni, pēc kura funkcija tiek aktivizēta.
Aizmugurējā sēdekļa apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Var ieslēgt sēdekļu apsildi, lai palielinātu vadītāja un pasažieru komfortu aukstā laikā.
Aizmugurējā sēdekļa apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana no
priekšējā sēdekļa*
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2. Atlasiet cilni Aizmugures klimats.
3. Vairākas reizes nospiediet sēdekļu apsildes taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem
līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidēja un
Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto līmeni.
Saistītā informācija
240
•
Klimata kontroles vadības ierīces
(237 lpp.)
•
Priekšējā sēdekļa apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana* (239 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Aizmugurējā sēdekļa apsildes
aktivizēšana un deaktivizēšana no
aizmugurējā sēdekļa
Ar 4 zonu klimatu*:
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces
(237 lpp.)
Ar 2 zonu klimatu:
Sēdekļu apsildes rādījums un vadības slēdži klimata
panelī tuneļkonsoles aizmugurē.
–
Sēdekļu apsildes taustiņi tuneļkonsoles aizmugurē.
–
Vairākas reizes nospiediet kreisās vai labās
puses fiziskos sēdekļu apsildes taustiņus,
kas atrodas tuneļkonsoles aizmugurē, lai
pārslēgtos starp četriem līmeņiem:
Izslēgts, Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņa gaismas
diodes rāda iestatīto līmeni.
Vairākas reizes nospiediet kreisās vai labās
puses sēdekļu apsildes taustiņus, kas
atrodas tuneļkonsoles klimata panelī, lai
pārslēgtos starp četriem līmeņiem:
Izslēgts, Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un klimata paneļa
ekrānā tiek parādīts iestatītais līmenis.
BRĪDINĀJUMS
Apsildāmos sēdekļus nedrīkst lietot cilvēki,
kuriem ir apgrūtināta spēja sajust temperatūras paaugstināšanos samazinātas jutības
dēļ vai kuriem ir apgrūtināta apsildāmo
sēdekļu vadības slēdžu regulēšana. Pretējā
gadījumā var gūt apdegumus.
* Papildaprīkojums/piederums. 241
KLIMATA KONTROLE
Priekšējā sēdekļa ventilācijas
aktivizēšana un deaktivizēšana*
Stūres apsildes* aktivizēšana un
deaktivizēšana
Sēdekļus var ventilēt, piemēram, lai karstos
klimatiskajos apstākļos sasniegtu augstāku
komforta līmeni.
Ventilācijas sistēmu veido ventilatori sēdekļos
un to atzveltnēs, kas sūknē gaisu cauri sēdekļu
polsterējumam. Jo vēsāks kļūst salons, jo lielāks ir vēsinošais efekts. Sistēmu var ieslēgt,
kad darbojas dzinējs.
Var ieslēgt stūres apsildi, lai palielinātu vadītāja komfortu aukstā laikā.
2. Vairākas reizes nospiediet sēdekļu ventilācijas taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem
līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidēja un
Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto līmeni.
1.
Saistītā informācija
•
1.
Klimata kontroles vadības ierīces
(237 lpp.)
Ja automašīna nav aprīkota ar sēdekļu
apsildi vai ventilāciju, stūres apsildes taustiņi atrodas tieši klimata rindā.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet
kreisās vai labās puses stūres un sēdekļa
taustiņu, lai atklātu sēdekļu un stūres vadības ierīces.
Ja automašīna nav aprīkota ar sēdekļu
apsildi vai stūres apsildi (vadītāja pusē),
sēdekļu ventilācijas taustiņš atrodas tieši
klimata rindā.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet
vadītāja puses stūres un sēdekļa taustiņu,
lai atklātu sēdekļu un stūres vadības ierīces.
2. Vairākas reizes nospiediet stūres apsildes
taustiņu, lai pārslēgtos starp četriem līmeņiem: Izslēgts, Augsts, Vidēja un Zems.
> Līmenis mainās, un taustiņš rāda iestatīto līmeni.
Saistītā informācija
242
•
Klimata kontroles vadības ierīces
(237 lpp.)
•
Stūres apsildes automātiskās ieslēgšanās
aktivizēšana un deaktivizēšana* (243 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Stūres apsildes automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Var ieslēgt stūres apsildi, lai palielinātu vadītāja komfortu aukstā laikā.
Var iestatīt, lai stūres apsildes automātiskā
ieslēgšana būtu aktivizēta/deaktivizēta, iedarbinot dzinēju. Ja ir aktivizēta automātiskā
iedarbināšana, apsilde sāk darboties zemas
apkārtējās temperatūras gadījumā.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet Klimats.
3. Atlasiet Stūres automātiskas apsildes
līmenis, lai aktivizētu/deaktivizētu stūres
apsildes automātisko ieslēgšanos.
> Kad ir aktivizēta automātiska ieslēgšana, klimata rindā pie stūres apsildes
pogas tiek rādīts burts "A".
4. Atlasiet Zems, Vidēja vai Augsts, lai atlasītu līmeni, pēc kura funkcija tiek aktivizēta.
Saistītā informācija
•
Stūres apsildes* aktivizēšana un deaktivizēšana (242 lpp.)
3 Automašīnās
Automātiskas klimata kontroles
aktivizēšana
PIEZĪME
Temperatūru un ventilatora ātrumu var
mainīt, nedeaktivizējot automātiski regulēto klimata kontroles sistēmu. Automātiski
regulētā klimata kontroles sistēma tiek
deaktivizēta, kad tiek manuāli mainīta gaisa
sadale vai tiek aktivizēts maksimālas
atkausēšanas režīms.
Kad ir aktivizēta automātiska klimata kontrole, vairākas klimata funkcijas tiek kontrolētas automātiski.
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2. Īsi nospiediet vai turiet nospiestu AUTO
Klimats/>
•
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces
(237 lpp.)
Nospiežot īsi — gaisa recirkulācija,
gaisa kondicionēšana un gaisa sadale
tiek vadīta automātiski.
Nospiežot un turot — gaisa recirkulācija, gaisa kondicionēšana un gaisa
sadale tiek vadīta automātiski, temperatūras un ventilatora līmenis tiek mainīts uz standarta iestatījumiem: 22°C
(72°F) un līmenis 3 (līmenis 2 aizmugurējā sēdeklī3).
> Klimata automātiskā regulēšana tiek
aktivizēta, un taustiņš iedegas.
•
ar 4 mikroklimata zonām*.
* Papildaprīkojums/piederums. 243
KLIMATA KONTROLE
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana
un deaktivizēšana
Gaisa recirkulācija bloķē slikta gaisa, izplūdes
gāzu un citu sārņu ieplūšanu no automašīnas
ārpuses, liekot klimata kontroles sistēmai
atkārtoti izmantot pasažieru salona gaisu.
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces
(237 lpp.)
•
Gaisa recirkulācijas laika iestatījuma aktivizēšana un deaktivizēšana (244 lpp.)
Gaisa recirkulācijas laika
iestatījuma aktivizēšana un
deaktivizēšana
Gaisa recirkulācija bloķē slikta gaisa, izplūdes
gāzu un citu sārņu ieplūšanu no automašīnas
ārpuses, liekot klimata kontroles sistēmai
atkārtoti izmantot pasažieru salona gaisu.
Var iestatīt gaisa recirkulācijas taimera aktivizēšanu/deaktivizēšanu. Kad taimeris ir aktivizēts, gaisa recirkulācija automātiski izslēdzas
pēc 20 minūtēm.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet Klimats.
2. Nospiediet Recirkul..
> Gaisa recirkulācija tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/
nodziest.
SVARĪGI
Ja gaiss salonā cirkulē pārāk ilgi, pastāv
risks, ka logi automašīnas iekšpusē var aizsvīst.
PIEZĪME
Kad ir aktivizēts maksimālas atkausētāja
darbības režīms, nevar aktivizēt gaisa recirkulāciju.
244
3. Atlasiet Recirkulācijas taimeris, lai aktivizētu/deaktivizētu gaisa recirkulācijas taimeri.
Saistītā informācija
•
Gaisa recirkulācijas aktivizēšana un deaktivizēšana (244 lpp.)
KLIMATA KONTROLE
Maks. atkausētāja aktivizēšana un
deaktivizēšana
PIEZĪME
Maks. atkausētāja iestatījums sāk darboties ar noteiktu nobīdi, lai novērstu īslaicīgu
ventilatora līmeņa pieaugumu, ja vējstikla
apsilde tiek deaktivizēta, divreiz ātri
nospiežot taustiņu.
Maks. atkausētāja funkciju lieto, lai ātri likvidētu aizsvīdumu un apledojumu no logiem.
Maks. atkausētāja funkcija deaktivizē klimata
un gaisa recirkulācijas automātisko regulēšanu, aktivizē gaisa kondicionēšanu un maina
ventilatora darbības līmeni uz 5, bet temperatūru — uz HI.
Maks. atkausētāja aktivizēšana un
deaktivizēšana no centrālā displeja
PIEZĪME
Mainot ventilatora līmeni uz 5, palielinās
trokšņu līmenis.
Kad maks. atkausētājs ir deaktivizēts, klimata
kontroles sistēma atjauno iepriekšējos iestatījumus.
Maks. atkausētāja aktivizēšana un
deaktivizēšana no viduskonsoles
Viduskonsolē ir fiziska poga, ar kuru var ātri
piekļūt maks. atkausētājam.
Ja automašīna aprīkota ar vējstikla apsildi*,
vidējā displeja klimata skatā var aktivizēt tikai
maksimālā atkausētāja darbības līmeņa funkciju.
Fiziska poga viduskonsolē.
Automašīnām bez vējstikla apsildes:
–
Nospiediet taustiņu.
> Maks. atkausētāja funkcija tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
Automašīnām ar vējstikla apsildi:
–
Aktivizēta vējstikla apsilde
Aktivizēta vējstikla apsilde un maks.
atkausētāja funkcija
Saistītā informācija
Deaktivizēts.
> Vējstikla apsilde un maks. atkausētāja
funkcija tiek aktivizēta/deaktivizēta, un
taustiņš izgaismojas/nodziest.
•
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2. Nospiediet Max.
> Maks. atkausētāja funkcija tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
Vairākas reizes nospiediet šo pogu, lai pārslēgtu trīs līmeņus:
•
•
1.
•
Klimata kontroles vadības ierīces
(237 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 245
KLIMATA KONTROLE
Vējstikla apsildes* aktivizēšana un
deaktivizēšana
Vējstikla apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana no centrālā displeja
Vējstikla apsildi izmanto, lai ātri likvidētu vējstikla aizsvīdumu un apledojumu.
Vējstikla apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana no viduskonsoles
Viduskonsolē atrodas fiziska poga, ar kuru var
ātri piekļūt vējstikla apsildes funkcijai.
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces
(237 lpp.)
•
Vējstikla apsildes automātiskas ieslēgšanas aktivizēšana un deaktivizēšana*
(247 lpp.)
2. Nospiediet Elektrisks.
> Vējstikla apsilde tiek aktivizēta/deaktivizēta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
PIEZĪME
Trīsstūra zona katrā vējstikla galā netiek
apsildīta elektriski, tādēļ tā atkausēšana vai
aizņemt ilgāku laiku.
Fiziska poga viduskonsolē.
–
Vairākas reizes nospiediet šo pogu, lai pārslēgtu trīs līmeņus:
•
•
Aktivizēta vējstikla apsilde
Aktivizēta vējstikla apsilde un maks.
atkausētāja funkcija
Deaktivizēts.
> Vējstikla apsilde un maks. atkausētāja
funkcija tiek aktivizēta/deaktivizēta, un
taustiņš izgaismojas/nodziest.
•
246
PIEZĪME
Apsildāmais vējstikls var ietekmēt raidītāju
un citu sakaru ierīču darbību.
PIEZĪME
Ja laikā, kad funkcija Start/Stop ir automātiski izslēgusi dzinēju, tiek aktivizēta vējstikla apsilde, dzinējs atkal tiek iedarbināts.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Vējstikla apsildes automātiskas
ieslēgšanas aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Aizmugurējā stikla un sānu
spoguļu apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana
Vējstikla apsildi izmanto, lai ātri likvidētu vējstikla aizsvīdumu un apledojumu.
Var iestatīt, lai, iedarbinot dzinēju, vējstikla
apsildes automātiskā ieslēgšana tiktu aktivizēta/deaktivizēta. Ja automātiskā ieslēgšanās
ir aktivizēta, apsilde sāk darboties, kad pastāv
vējstikla/logu apledošanas vai aizsvīduma
risks. Apsilde izslēdzas automātiski, tiklīdz vējstikls/logs ir pietiekami silts un apledojums ir
izkusis vai aizsvīdums ir novērsts.
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildi
izmanto, lai ātri likvidētu aizsvīdumu un apledojumu no logiem un spoguļiem.
1.
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu
apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana no viduskonsoles
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
Viduskonsolē atrodas fiziska poga, ar kuru var
ātri piekļūt aizmugurējā stikla un sānu spoguļu
apsildes funkcijai.
2. Nospiediet Aizmugurē.
> Aizmugurējā loga un sānu spoguļu
apsilde tiek aktivizēta/deaktivizēta, un
taustiņš izgaismojas/nodziest.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet Klimats.
3. Atlasiet Automātisks priekšējais
atkausētājs, lai aktivizētu/deaktivizētu
vējstikla apsildes automātisko ieslēgšanos.
Saistītā informācija
Saistītā informācija
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu
apsildes aktivizēšana un
deaktivizēšana no centrālā displeja
Vējstikla apsildes* aktivizēšana un deaktivizēšana (246 lpp.)
•
Klimata kontroles vadības ierīces
(237 lpp.)
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes automātiskas ieslēgšanas aktivizēšana
un deaktivizēšana (248 lpp.)
Fiziska poga viduskonsolē.
–
Nospiediet taustiņu.
> Aizmugurējā loga un sānu spoguļu
apsilde tiek aktivizēta/deaktivizēta, un
taustiņš izgaismojas/nodziest.
* Papildaprīkojums/piederums. 247
KLIMATA KONTROLE
Aizmugurējā stikla un sānu
spoguļu apsildes automātiskas
ieslēgšanas aktivizēšana un
deaktivizēšana
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildi
izmanto, lai ātri likvidētu aizsvīdumu un apledojumu no logiem un spoguļiem.
Var iestatīt, lai, iedarbinot dzinēju, aizmugurējā
stikla un sānu spoguļu apsildes automātiskā
ieslēgšana tiktu aktivizēta/deaktivizēta. Ja
automātiskā ieslēgšanās ir aktivizēta, apsilde
sāk darboties, kad pastāv vējstikla/logu apledošanas vai aizsvīduma risks. Apsilde izslēdzas automātiski, tiklīdz vējstikls/logs ir pietiekami silts un apledojums ir izkusis vai aizsvīdums ir novērsts.
1.
Priekšējo sēdekļu ventilatora
līmeņa regulēšana4
PIEZĪME
1.
248
Klimata kontroles sistēma automātiski pielāgo gaisa plūsmu atlasītajam ventilatora
darbības līmenim, balstoties uz prasībām
— tas nozīmē, ka ventilatora ātrums var
mainīties, lai gan ventilatora darbības līmenis ir nemainīgs.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
Saistītā informācija
•
2. Nospiediet Klimats.
Saistītā informācija
Ja ventilators ir pilnīgi izslēgts, tad gaisa
kondicionētājs nedarbojas, un tas var izraisīt logu aizsvīšanu automašīnas iekšpusē.
Ventilatoram var iestatīt vairākus dažādus
automātiski vadāmus ātrumus priekšējam
sēdeklim.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
3. Atlasiet Automātisks aizmugurējais
atkausētājs, lai aktivizētu/deaktivizētu
logu un sānu spoguļu apsildes automātisko ieslēgšanos.
SVARĪGI
Ventilatora vadības taustiņi klimata skatā.
2. Pieskarieties ventilatora līmenim, Off, 1-5
vai Max.
> Ventilatora līmenis mainās, un atlasītā
līmeņa taustiņi izgaismojas.
•
Aizmugurējā stikla un sānu spoguļu apsildes aktivizēšana un deaktivizēšana
(247 lpp.)
4 Arī
aizmugurējiem sēdekļiem, ja automašīnā ir 2 zonu klimata sistēma.
Klimata kontroles vadības ierīces
(237 lpp.)
KLIMATA KONTROLE
Aizmugurējo sēdekļu ventilatora
līmeņa regulēšana*
Aizmugurējā sēdekļa ventilatora
līmeņa regulēšana no aizmugurējā
sēdekļa
Ventilatoram var iestatīt vairākus dažādus
automātiski vadāmus ātrumus aizmugurējam
sēdeklim.
1.
Aizmugurējā sēdekļa ventilatora
līmeņa regulēšana no priekšējā
sēdekļa
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2. Atlasiet cilni Aizmugures klimats.
Nospiediet atbloķēšanas pogu tuneļkonsoles klimata panelī, lai piekļūtu vadības
slēdžiem.
Ventilatora vadības taustiņi klimata skata cilnē
Aizmugures klimats.
3. Pieskarieties ventilatora līmenim, 1-5.
Otrās un trešās sēdekļu rindas* ventilatora
līmeni var izslēgt, pieskaroties Otrās
rindas klimats.
Trešās sēdekļu rindas ventilatora līmenis ir
tāds pats, kā otrajā sēdekļu rindā, bet to
var deaktivizēt atsevišķi*, pieskaroties 3.
rindas sēdekļu klimats.
> Ventilatora līmenis mainās, un atlasītā
līmeņa taustiņi izgaismojas.
Klimata paneļa ventilatora vadības slēdži tuneļkonsoles aizmugurē.
2. Pieskarieties ventilatora līmenim, 1-5.
> Ventilatora līmenis mainās, un atlasītā
līmeņa taustiņi izgaismojas.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 249
KLIMATA KONTROLE
||
PIEZĪME
Aizmugurējā sēdekļa ventilatora līmeni
nevar iestatīt, ja priekšējo sēdekļu ventilatora līmenis ir noregulēts pozīcijā Off.
Priekšējo sēdekļu temperatūras
regulēšana5
Priekšējā sēdekļa klimata zonām var iestatīt
vajadzīgo temperatūru.
Aizmugurējā sēdekļa ventilatoru var izslēgt
tikai no klimata skata centrālajā displejā.
PIEZĪME
Klimata kontroles sistēma automātiski pielāgo gaisa plūsmu atlasītajam ventilatora
darbības līmenim, balstoties uz prasībām
— tas nozīmē, ka ventilatora ātrums var
mainīties, lai gan ventilatora darbības līmenis ir nemainīgs.
Temperatūras vadības ierīce.
2. Regulējiet temperatūru vienā no šiem veidiem:
Temperatūras taustiņi klimata rindā.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces
(237 lpp.)
1.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet
kreisās vai labās puses temperatūras taustiņu, lai atklātu vadības ierīces.
•
velciet vadīklu līdz vajadzīgajai temperatūrai vai
nospiediet +/−, lai pakāpeniski palielinātu/samazinātu temperatūru.
> Temperatūra mainās, un poga rāda iestatīto temperatūru.
•
PIEZĪME
Apsildi vai atdzesēšanu nevar paātrināt,
izvēloties augstāku vai zemāku temperatūru nekā nepieciešams.
5 Arī
250
aizmugurējiem sēdekļiem, ja automašīnā ir 2 zonu klimata sistēma.
KLIMATA KONTROLE
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces
(237 lpp.)
Aizmugurējo sēdekļu temperatūras
regulēšana*
Aizmugurējā sēdekļa klimata zonām var iestatīt vajadzīgo temperatūru.
Aizmugurējā sēdekļa temperatūras
regulēšana no priekšējā sēdekļa
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2. Atlasiet cilni Aizmugures klimats.
Temperatūras vadības ierīce.
4. Regulējiet temperatūru vienā no šiem veidiem:
•
velciet vadīklu līdz vajadzīgajai temperatūrai vai
nospiediet +/−, lai pakāpeniski palielinātu/samazinātu temperatūru.
> Temperatūra mainās, un taustiņš rāda
iestatīto temperatūru.
•
Aizmugurējā sēdekļa temperatūras
regulēšana no aizmugurējā sēdekļa
1.
Temperatūras taustiņi klimata skata cilnē
Aizmugures klimats.
Nospiediet atbloķēšanas pogu tuneļkonsoles klimata panelī, lai piekļūtu vadības
slēdžiem.
3. Nospiediet kreisās vai labās puses temperatūras taustiņu, lai atklātu vadības ierīci.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 251
KLIMATA KONTROLE
||
Temperatūras sinhronizēšana
Saistītā informācija
Temperatūru dažādajās automašīnas klimata
zonās var sinhronizēt ar vadītāja pusē iestatīto temperatūru.
•
Klimata paneļa temperatūras vadības slēdži tuneļkonsoles aizmugurē.
2. Tuneļkonsoles klimata panelī nospiediet
kreisās vai labās puses </> taustiņus, lai
pakāpeniski samazinātu/palielinātu temperatūru.
> Temperatūra mainās, un klimata paneļa
ekrānā tiek parādīta iestatītā temperatūra.
PIEZĪME
Apsildi vai atdzesēšanu nevar paātrināt,
izvēloties augstāku vai zemāku temperatūru nekā nepieciešams.
Saistītā informācija
•
252
Klimata kontroles vadības ierīces
(237 lpp.)
Pie vadītāja puses temperatūras vadības ierīcēm esošais sinhronizācijas taustiņš.
1.
Vidējā displeja klimata rindā nospiediet
vadītāja puses temperatūras taustiņu, lai
atklātu vadības ierīces.
2. Nospiediet Sinhronizēt temperatūru .
> Visu automašīnas zonu temperatūru var
sinhronizēt ar vadītāja pusē iestatīto
temperatūru — blakus temperatūras
taustiņam tiek attēlots sinhronizācijas
simbols.
Sinhronizāciju aptur, vēlreiz nospiežot
Sinhronizēt temperatūru vai mainot temperatūras iestatījumus kādai citai klimata zonai.
Klimata kontroles vadības ierīces
(237 lpp.)
KLIMATA KONTROLE
Gaisa kondicionētāja aktivizēšana
un deaktivizēšana
Gaisa kondicionētājs pēc vajadzības atdzesē
ienākošo gaisu un samazina gaisa mitrumu.
Kad ir aktivizēts gaisa kondicionētājs, klimata
kontroles sistēma pēc vajadzības to automātiski ieslēdz un izslēdz.
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces
(237 lpp.)
Klimata kontroles aktivizēšana un
deaktivizēšana trešajai sēdekļu
rindai*
Trešajai sēdekļu rindai ir atsevišķs gaisa kondicionētājs, kas dzesē un žāvē ieplūstošo
gaisu, kad tas ir nepieciešams.
1.
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2. Nospiediet Kondic..
> Gaisa kondicionētājs tiek aktivizēts/
deaktivizēts, un taustiņš izgaismojas/
nodziest.
PIEZĪME
Lai gaisa kondicionētājs darbotos iespējami efektīvi, aizveriet visus sānu logus un
panorāmas jumtu*.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2. Atlasiet cilni Aizmugures klimats.
3. Nospiediet 3. rindas sēdekļu klimats.
> Gaisa kondicionētājs tiek aktivizēts/
deaktivizēts, un taustiņš izgaismojas/
nodziest.
PIEZĪME
Gaisa kondicionēšana trešajai sēdekļu rindai tiek automātiski aktivizēta, ja trešajā
rindā kāds pasažieris piesprādzē drošības
jostu.
Ja ir deaktivizēts galvenais gaisa kondicionētājs vai otrās sēdekļu rindas klimata kontrole*, nevar manuāli aktivizēt trešās
sēdekļu rindas gaisa kondicionētāju.
PIEZĪME
Gaisa kondicionētāju nevar aktivizēt, kad
ventilatora vadība atrodas Off pozīcijā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 253
KLIMATA KONTROLE
||
Saistītā informācija
•
Klimata kontroles vadības ierīces
(237 lpp.)
•
Automātiskas klimata kontroles ieslēgšanas aktivizēšana un deaktivizēšana trešajai
sēdekļu rindai* (254 lpp.)
Automātiskas klimata kontroles
ieslēgšanas aktivizēšana un
deaktivizēšana trešajai sēdekļu
rindai*
Gaisa kondicionētājs pēc vajadzības atdzesē
ienākošo gaisu un samazina gaisa mitrumu.
Var iestatīt (4 zonu klimata sistēmai*), lai,
iedarbinot automašīnu, trešās sēdekļu rindas
klimata kontrole tiktu aktivizēta/deaktivizēta.
1.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
2. Nospiediet Klimats.
Saistītā informācija
3. Atlasiet Automātiska trešās rindas
klimata kontrole, lai aktivizētu/deaktivizētu trešās sēdekļu rindas klimata kontroli
dzinēja iedarbināšanas laikā.
•
•
•
Saistītā informācija
•
•
254
Klimats stāvēšanas laikā*
Stāvēšanas klimata kontrole ir vispārīgs termins, ar ko apzīmē dažādās funkcijas, kas
uzlabo pasažieru salona mikroklimatu automašīnas stāvēšanas laikā, piemēram, veicot
salona sagatavošanu.
Funkcijas, kas attiecas uz stāvēšanas
klimata kontroli, vada no centrālā
displeja klimata skata sadaļas
Stāvēšanas klimats. Atveriet klimata skatu, nospiežot simbolu klimata rindas
vidū.
Klimata kontroles aktivizēšana un deaktivizēšana trešajai sēdekļu rindai* (253 lpp.)
Klimata kontrole (226 lpp.)
Sagatavošana* (255 lpp.)
Klimata komforts stāvēšanas laikā*
(259 lpp.)
Stāvēšanas klimata kontroles* simboli un
paziņojumi (261 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Sagatavošana*
Sagatavošana ir klimata kontroles funkcija,
kas, ja iespējams, mēģina pirms došanās ceļā
sasniegt komfortablu temperatūru pasažieru
salonā.
Sagatavošanas darbus var ieslēgt, izmantojot
tiešo iedarbināšanu vai taimera iestatījumu.
Šī funkcija dažādos gadījumos izmanto vairākas sistēmas:
•
Aukstā laikā stāvapsilde* sasilda pasažieru
salonu līdz komfortablai temperatūrai.
•
Kad ir silts, ventilācija dzesē pasažieru
salonu, pūšot tajā āra gaisu.
PIEZĪME
Veicot automašīnas pasažieru salona
iepriekšēju sagatavošanu, automašīnas
mērķis ir sasniegt komfortablu temperatūru, nevis klimata kontroles sistēmā iestatīto temperatūru.
Saistītā informācija
•
•
•
Klimats stāvēšanas laikā* (254 lpp.)
Sagatavošanas ieslēgšana un izslēgšana*
(255 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatīšana*
(256 lpp.)
6 Dažos
tirgos.
Sagatavošanas ieslēgšana un
izslēgšana*
Sagatavošanas funkcija pirms braukšanas
uzsilda* vai izvēdina pasažieru salonu, ja tas ir
iespējams. Šo funkciju var ieslēgt tieši vidējā
displejā vai mobilajā tālrunī.
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus, ja
automašīna ir aprīkota ar sildītāju*:
•
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli
uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela, gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c.
var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes
līnija var būt bloķēta. Piemēram, dziļš
sniegs priekšējā labās puses riteņa korpusā var bloķēt sildītāja ventilāciju.
Ieslēgšana un izslēgšana no
automašīnas
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2. Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3. Nospiediet Sagatavošanas darbi.
> Sagatavošanas darbi tiek sākti/izslēgti,
un taustiņš izgaismojas/nodziest.
PIEZĪME
Pasažieru salona sagatavošanas darbu
laikā automašīnas durvīm un logiem ir jābūt
aizvērtiem.
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var
sākt, izmantojot taimeri, kas iestatīts jau
ilgu laiku iepriekš.
Ieslēgšana no lietotnes*
Izmantojot ierīci, kurā ir lietotne Volvo On
Call*, var ieslēgt sagatavošanu un pārvaldīt
informāciju par atlasītajiem iestatījumiem. Veicot sagatavošanu, pasažieru salons tiek apsildīts* līdz komfortablai temperatūrai vai izvēdināts, iepūšot āra gaisu.
Pasažieru salonu var sagatavot, arī izmantojot
automašīnas attālās iedarbināšanas funkciju
(Engine Remote Start — ERS)6 lietotnē Volvo
On Call*.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 255
KLIMATA KONTROLE
||
Saistītā informācija
•
•
•
Klimats stāvēšanas laikā* (254 lpp.)
Sagatavošana* (255 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatīšana*
(256 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatīšana*
Taimeri var iestatīt tā, lai sagatavošanas darbi
tiktu beigti iepriekš noteiktā laikā.
Taimeris ļauj saglabāt līdz 8 dažādiem šādiem
iestatījumiem:
•
•
Laiks noteiktā datumā
Sagatavošanas laika iestatījuma
pievienošana un rediģēšana*
Sagatavošanas darbu taimerim var veikt līdz
8 iestatījumiem.
Laika iestatījuma pievienošana
Laiks vienā vai vairākās nedēļas dienās ar
atkārtojumu vai bez tā.
Saistītā informācija
•
•
Sagatavošana* (255 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatījuma pievienošana un rediģēšana* (256 lpp.)
•
Sagatavošanas laika iestatījuma aktivizēšana un deaktivizēšana* (258 lpp.)
•
Sagatavošanas laika iestatījuma noņemšana* (258 lpp.)
Taustiņš laika iestatījuma pievienošanai klimata skata
cilnē Stāvēšanas klimats.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2. Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
256
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
3. Nospiediet Pievienot taimeri.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus, ja
automašīna ir aprīkota ar sildītāju*:
PIEZĪME
Ja taimerim ir ievadīti 8 iestatījumi, vairāk
laika iestatījumu pievienot nevar. Lai pievienotu jaunu laika iestatījumu, izdzēsiet kādu
no iepriekšējiem.
4. Pieskarieties Datums, lai iestatītu laiku
konkrētam datumam.
Pieskarieties Dienas, lai iestatītu laiku vienai vai vairākām nedēļas dienām.
Izmantojot Dienas. Atlasiet nedēļas dienas, kurās veikt sagatavošanas darbus,
pieskaroties nedēļas dienu taustiņiem.
6. Iestatiet sagatavošanas darbu beigšanas
laiku, ritinot ar bultiņām.
7. Pieskarieties Apstiprināt, lai pievienotu
laika iestatījumu.
> Laika iestatījums tiek pievienots sarakstam un aktivizēts.
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli
uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela, gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c.
var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes
līnija var būt bloķēta. Piemēram, dziļš
sniegs priekšējā labās puses riteņa korpusā var bloķēt sildītāja ventilāciju.
•
•
Sagatavošana* (255 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatīšana*
(256 lpp.)
•
Sagatavošanas laika iestatījuma aktivizēšana un deaktivizēšana* (258 lpp.)
•
Sagatavošanas laika iestatījuma noņemšana* (258 lpp.)
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var
sākt, izmantojot taimeri, kas iestatīts jau
ilgu laiku iepriekš.
Izmantojot Dienas. aktivizējiet/deaktivizējiet atkārtošanu, atzīmējot/noņemot atzīmi
laukā Atk.katru nedēļu.
5. Izmantojot Datums. Atlasiet sagatavošanas darbu datumu, ritinot datumu sarakstu
ar bultiņām.
•
Saistītā informācija
Laika iestatījuma rediģēšana
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2. Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3. Nospiediet laika iestatījumu, kuru vēlaties
rediģēt.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
4. Rediģējiet laika iestatījumu tāpat, kā
aprakstīts sadaļā "Laika iestatījuma pievienošana" iepriekš.
* Papildaprīkojums/piederums. 257
KLIMATA KONTROLE
Sagatavošanas laika iestatījuma
aktivizēšana un deaktivizēšana*
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus, ja
automašīna ir aprīkota ar sildītāju*:
Sagatavošanas darbu taimera laika iestatījumu var aktivizēt vai deaktivizēt pēc vajadzības.
Taimera taustiņi klimata skata cilnē Stāvēšanas
klimats.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
2. Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3. Aktivizējiet/deaktivizējiet laika iestatījumu,
pieskaroties taimera taustiņam pa labi no
iestatījuma.
> Laika iestatījums tiek aktivizēts/deaktivizēts, un taustiņš izgaismojas/
nodziest.
258
•
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli
uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela, gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c.
var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes
līnija var būt bloķēta. Piemēram, dziļš
sniegs priekšējā labās puses riteņa korpusā var bloķēt sildītāja ventilāciju.
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var
sākt, izmantojot taimeri, kas iestatīts jau
ilgu laiku iepriekš.
Saistītā informācija
•
•
Sagatavošanas laika iestatījuma
noņemšana*
Sagatavošanas laika iestatījumu, kas vairs
nav nepieciešams, var dzēst.
Taustiņš saraksta rediģēšanai/laika iestatījuma dzēšanai klimata skata cilnē Stāvēšanas klimats.
1.
Atveriet klimata skatu vidējā displejā.
Sagatavošana* (255 lpp.)
2. Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
Sagatavošanas laika iestatīšana*
(256 lpp.)
3. Nospiediet Rediģēt sarakstu.
•
Sagatavošanas laika iestatījuma pievienošana un rediģēšana* (256 lpp.)
•
Sagatavošanas laika iestatījuma noņemšana* (258 lpp.)
4. Nospiediet, lai izdzēstu saraksta labajā
pusē esošo ikonu.
> Ikona izzūd, un tiek parādīts teksts
Dzēst.
5. Nospiediet Dzēst, lai apstiprinātu.
> Laika iestatījums ir noņemts no saraksta.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Saistītā informācija
•
•
Sagatavošana* (255 lpp.)
Sagatavošanas laika iestatīšana*
(256 lpp.)
•
Sagatavošanas laika iestatījuma pievienošana un rediģēšana* (256 lpp.)
•
Sagatavošanas laika iestatījuma aktivizēšana un deaktivizēšana* (258 lpp.)
Klimata komforts stāvēšanas laikā*
Laikā, kad automašīna ir novietota stāvēšanai,
pasažieru salona klimatu var uzturēt nemainīgu gadījumos, kad, piemēram, dzinējs jāizslēdz, bet vadītājs vai pasažieri(-s) vēlas palikt
automašīnā un saglabāt klimata komforta
līmeni.
Iedarbināšanas klimata komforta uzturēšanu
nodrošina tikai tiešā iedarbināšana.
Šī funkcija dažādos gadījumos izmanto vairākas sistēmas:
•
•
Aukstā laikā dzinēja siltums sasilda pasažieru salonu līdz komfortablai temperatūrai.
Kad ir silts, ventilācija dzesē pasažieru
salonu, pūšot tajā āra gaisu.
PIEZĪME
Aizslēdzot automašīnu no ārpuses, tiek
izslēgta klimata komforta uzturēšanas
funkcija, lai nevajadzīgi neizmantotu pārpalikušo karstumu. Šīs funkcijas mērķis ir
saglabāt vienmērīgu klimata komfortu
laikā, kad vadītājs un pasažieri paliek automašīnā.
Klimata komforta ieslēgšana un
izslēgšana, novietojot automašīnu*
Klimata kontroles uzturēšanas funkcija
saglabā klimatu pasažieru salonā pēc braukšanas. Šo funkciju var ieslēgt tieši vidējā displejā.
1.
Atveriet klimata skatu centrālajā displejā,
nospiežot simbolu klimata rindas vidū.
2. Atlasiet cilni Stāvēšanas klimats.
3. Nospiediet Saglabāt klimata komfortu.
> Klimata kontroles uzturēšanas funkcija
tiek ieslēgta/izslēgta, un taustiņš izgaismojas/nodziest.
PIEZĪME
Klimata komforta saglabāšanu nevar sākt,
ja dzinējā nav atlicis pietiekams siltuma
daudzums, lai uzturētu pasažieru salona
klimatu, vai arī ja āra temperatūra pārsniedz aptuveni 20°C (68°F).
Saistītā informācija
•
•
Klimats stāvēšanas laikā* (254 lpp.)
Klimata komforta ieslēgšana un izslēgšana, novietojot automašīnu* (259 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 259
KLIMATA KONTROLE
||
PIEZĪME
Aizslēdzot automašīnu no ārpuses, tiek
izslēgta klimata komforta uzturēšanas
funkcija, lai nevajadzīgi neizmantotu pārpalikušo karstumu. Šīs funkcijas mērķis ir
saglabāt vienmērīgu klimata komfortu
laikā, kad vadītājs un pasažieri paliek automašīnā.
Saistītā informācija
•
260
Klimata komforts stāvēšanas laikā*
(259 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Stāvēšanas klimata kontroles*
simboli un paziņojumi
Ziņojumus par stāvēšanas klimata kontroli var
skatīt arī ierīcē, kurā ir lietotne Volvo On Call*.
Šis simbols vadītāja displejā iedegas,
kad ir aktīva stāvapsilde.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un paziņojumi saistībā ar stāvēšanas klimata kontroli.
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Stāvēšanas klimats
Stāvēšanas klimata kontrole ir deaktivizēta. Sazinieties ar servisuA, lai pārbaudītu funkciju
pēc iespējas ātrāk.
Jāveic apkope
Stāvēšanas klimats
Īslaicīgi nav pieejams
Stāvēšanas klimats
Nav pieejams, degvielas līmenis pārāk
zems
Stāvēšanas klimats
Nav pieejams, uzlādes līmenis ir pārāk
zems
Stāvēšanas klimats
Ierobežots, uzlādes līmenis ir pārāk
zems
A
Stāvēšanas klimata kontrole ir īslaicīgi deaktivizēta. Ja problēma kādu laiku atkārtojas,
sazinieties ar autoservisuA, lai pārbaudītu darbību.
Stāvēšanas klimata kontroli nevar aktivizēt, ja degvielas līmenis ir pārāk zems, lai iedarbinātu stāvapsildi*. Uzpildiet automašīnas degvielas tvertni.
Stāvēšanas klimata kontroli nevar aktivizēt, ja startera akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk
zems, lai iedarbinātu stāvapsildi*. Iedarbiniet automašīnu.
Stāvēšanas klimata kontroles darbības laiks ir ierobežots, kad ir zems startera akumulatora
uzlādes līmenis. Iedarbiniet automašīnu.
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
Klimats stāvēšanas laikā* (254 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 261
KLIMATA KONTROLE
Sildītājs*
Sildītājam ir divas apakšfunkcijas, kas dažādās situācijās palīdz uzsildīt pasažieru salonu
vai dzinēju.
Sildītājam ir divas apakšfunkcijas:
•
•
Stāvapsilde – vajadzības gadījumā silda
pasažieru salonu, ja ir aktivizēti klimata
kontroles sagatavošanas darbi.
PIEZĪME
PIEZĪME
Ja jāizmanto sildītājs, pārliecinieties, ka
akumulatora uzlādes līmenis ir pietiekams.
Ja ir jāizmanto apsilde, pārliecinieties, ka
automašīnas degvielas tvertnē ir pietiekams degvielas daudzums.
Degviela un degvielas iepildīšana
BRĪDINĀJUMS
Izlijusi degviela var aizdegties. Pirms degvielas uzpildes sākšanas izslēdziet ar degvielu darbināmo papildu sildītāju.
Papildu sildītājs — vajadzības gadījumā
silda pasažieru salonu un dzinēju braukšanas laikā.
Pārbaudiet vadītāja displejā, vai
sildītājs ir izslēgts. Šis simbols ir
iedegts, kad tas darbojas kā stāvapsilde.
Sildītāju darbina degviela, un tas atrodas
priekšējā labās puses riteņa korpusā.
Saistītā informācija
PIEZĪME
Kad darbojas sildītājs, no priekšējā labā
riteņa korpusa var nākt dūmi un var atskanēt zema dūkoņa. No degvielas sūkņa
automašīnas aizmugurē var atskanēt tikšķēšana. Tas ir pilnīgi normāli.
Akumulators un uzlāde
Sildītāju darbina automašīnas startera akumulators. Ja startera akumulatora uzlādes līmenis
ir pārāk zems, sildītājs automātiski izslēdzas
un vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums.
262
Brīdinājuma uzlīme uz degvielas tvertnes aizvirtņa.
Sildītājs izmanto degvielu, kas ir iepildīta automašīnas parastajā degvielas tvertnē.
•
•
•
Klimata kontrole (226 lpp.)
Stāvapsilde* (263 lpp.)
Papildu sildītājs* (264 lpp.)
Novietojot automašīnu stāvā nogāzē, automašīnas priekšpusei jābūt vērstai uz leju, lai
nodrošinātu degvielas padevi sildītājam.
Ja degvielas tvertnē esošais līmenis ir pārāk
zems, sildītājs automātiski izslēdzas un vadītāja displejā tiek attēlots paziņojums.
* Papildaprīkojums/piederums.
KLIMATA KONTROLE
Stāvapsilde*
Stāvapsilde pirms braukšanas apsilda pasažieru salonu, ja tas ir nepieciešams un ir aktivizēta automašīnas sagatavošana.
Stāvapsilde ir viena no divām automašīnas sildītāja apakšfunkcijām. Sildītājs atrodas priekšējā labās puses riteņa korpusā.
Kad vadītāja displejā ir iedegts šis
simbols, var būt aktīva stāvapsilde.
PIEZĪME
Kad darbojas sildītājs, no priekšējā labā
riteņa korpusa var nākt dūmi un var atskanēt zema dūkoņa. No degvielas sūkņa
automašīnas aizmugurē var atskanēt tikšķēšana. Tas ir pilnīgi normāli.
Stāvapsilde tiek automātiski ieslēgta, ja tiek
aktivizēta stāvēšanas klimata sagatavošana*
un ir jāuzsilda pasažieru salons.
Sildītāja darbības laiks var atšķirties atkarībā
no tādiem faktoriem kā degvielas pieejamība,
akumulatora uzlādes līmenis, pasažieru salona
temperatūra un apkārtējā temperatūra, bet tas
nekad nepārsniedz 30 minūtes.
PIEZĪME
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet sagatavošanas darbus, ja
automašīna ir aprīkota ar sildītāju*:
Ja ir jāizmanto stāvapsilde, pārliecinieties,
ka automašīnas degvielas tvertnē ir pietiekams degvielas daudzums.
Ja ir jāizmanto stāvapsilde, pārliecinieties,
ka startera akumulatora uzlādes līmenis ir
pietiekams.
SVARĪGI
Atkārtoti lietojot stāvapsildi, kad tiek veikti
īsi pārbraucieni, akumulators var izlādēties
un iedarbināšana - tikt apgrūtināta.
Ja sildītājs tiek lietots regulāri, automašīnai
jābrauc tikpat ilgi, cik ilgi tiek darbināta
stāvapsilde, lai nodrošinātu, ka automašīnas akumulators tiek pietiekoši uzlādēts un
varētu aizstāt stāvapsildes izmantošanas
laikā patērēto enerģiju.
•
Nevēdināmās iekštelpās. Tiklīdz ieslēdzas sildītājs, sāk plūst izplūdes gāzes.
•
Vietās, kur tuvumā atrodas ar viegli
uzliesmojoši vai degoši materiāli. Degviela, gāze, gara zāle, zāģu skaidas u.c.
var aizdegties.
•
Ja pastāv risks, ka sildītāja izplūdes
līnija var būt bloķēta. Piemēram, dziļš
sniegs priekšējā labās puses riteņa korpusā var bloķēt sildītāja ventilāciju.
Atcerieties, ka sagatavošanas darbus var
sākt, izmantojot taimeri, kas iestatīts jau
ilgu laiku iepriekš.
BRĪDINĀJUMS
Ja ir jūtama degvielas smaka, redzams
neparasti daudz dūmu, melni dūmi vai dzirdamas neparastas skaņas, ko rada stāvapsilde, izslēdziet sildītāju un, ja iespējams,
izvelciet tā drošinātāju. Volvo iesaka sazināties ar autorizētu Volvo servisu, lai veiktu
remontu.
Saistītā informācija
•
•
Sildītājs* (262 lpp.)
Papildu sildītājs* (264 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 263
KLIMATA KONTROLE
Papildu sildītājs*
Papildu sildītājs palīdz braukšanas laikā apsildīt pasažieru salonu un dzinēju.
Papildu sildītājs ir viena no divām automašīnas
sildītāja apakšfunkcijām. Sildītājs atrodas
priekšējā labās puses riteņa korpusā.
PIEZĪME
Kad darbojas sildītājs, no priekšējā labā
riteņa korpusa var nākt dūmi un var atskanēt zema dūkoņa. No degvielas sūkņa
automašīnas aizmugurē var atskanēt tikšķēšana. Tas ir pilnīgi normāli.
Papildu sildītāja automātiskās
ieslēgšanās aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Papildu sildītājs palīdz braukšanas laikā apsildīt pasažieru salonu un dzinēju.
Var iestatīt, lai papildu sildītāja automātiskā
ieslēgšanās tiktu aktivizēta/deaktivizēta.
1.
2. Nospiediet Klimats.
3. Atlasiet Papildu sildītājs, lai aktivizētu/
deaktivizētu papildu sildītāja automātisko
ieslēgšanos.
Ja apsilde ir nepieciešama braukšanas laikā,
papildu sildītājs sāk darboties un tiek vadīts
automātiski.
PIEZĪME
Volvo iesaka īsu pārbraucienu laikā izslēgt
papildu sildītāja automātisko iedarbināšanu.
Izslēdzot automašīnu, tas izslēdzas automātiski.
PIEZĪME
Ja ir jāizmanto papildu apsilde, pārliecinieties, ka automašīnas degvielas tvertnē ir
pietiekams degvielas daudzums.
Vidējā displeja augšējā skatā nospiediet
Iestatījumi.
Saistītā informācija
•
Papildu sildītājs* (264 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
264
Sildītājs* (262 lpp.)
Stāvapsilde* (263 lpp.)
Papildu sildītāja automātiskās ieslēgšanās
aktivizēšana un deaktivizēšana* (264 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Aizslēgšanas apstiprinājums
Kad automašīna tiek aizslēgta vai atslēgta,
iemirgojas visi pagriezienu rādītāju lukturi.
Aizslēgšanas un signalizācijas
indikators instrumentu panelī
Rādījumi aizslēgšanas taustiņos
Aizslēgšanas un signalizācijas indikators rāda
aizslēgšanas sistēmas statusu:
Aizslēgšanas taustiņi ar indikatora lampiņu priekšējās
durvīs.
Priekšējās durvis
Ārējs signāls
Aizslēgšana
•
Par aizslēgšanu liecina automašīnas avārijas gaismas signāla iemirgošanās un sānu
spoguļu ievilkšana1.
Atslēgšana
•
Par atslēgšanu liecina automašīnas avārijas gaismas signāla iemirgošanās divas
reizes un sānu spoguļu izvēršana1.
Lai automašīna norādītu, ka tā ir aizslēgta, ir
jābūt aizvērtām visām durvīm, bagāžas nodalījuma durvīm un dzinēja pārsegam. Ja aizslēgšana notiek, kad ir aizvērtas tikai vadītāja durvis2, aizslēgšana notiks, bet pagriezienu rādītāji iemirgosies, tikai kad būs aizvērtas visas
durvis, bagāžas nodalījuma durvis un dzinēja
pārsegs.
•
•
•
Ilga iedegšanās norāda uz aizslēgšanu.
Īsa mirgošana norāda, ka automašīna ir
aizslēgta.
Strauja mirgošana pēc signalizācijas deaktivizēšanas* norāda, ka ir nostrādājusi signalizācija.
1 Tikai automašīnām ar elektriski nolokāmiem sānu spoguļiem.
2 Neattiecas uz automašīnām, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanu/atslēgšanu
266
Ja deg kādu priekšējo durvju aizslēgšanas taustiņa indikatora lampiņa, tas norāda, ka visas
durvis ir aizslēgtas. Ja tiek atvērtas kādas no
durvīm, lampiņa nodzisīs abās durvīs.
(*).
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Aizmugurējās durvis*
Aizslēgšanas rādījuma iestatījums
Tālvadības pults atslēgu;
Centrālajā displejā iestatījumu izvēlnē var
atlasīt dažādas opcijas, kā automašīna
apstiprina aizslēgšanu un atslēgšanu.
Lai mainītu aizslēgšanas reakcijas iestatījumu:
Ar tālvadības atslēgu aizslēdz un atslēdz
salona durvis, bagāžas nodalījuma durvis un
degvielas uzpildes durtiņas. Lai automašīnu
varētu iedarbināt, tālvadības atslēgai ir jāatrodas automašīnā.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Aizslēgšana.
3. Nospiediet Vizuāls aizslēgšanas signāls,
lai atlasītu, kad automašīnai ir jāsniedz
vizuāla atbilde:
• Aizslēgt
• Atslēgt
• Abi
Aizslēgšanas taustiņš ar indikatora lampiņu aizmugurējās durvīs.
Ja deg kādu durvju aizslēgšanas taustiņa indikatora lampiņa, tas norāda, ka durvis ir aizslēgtas. Ja kādas no durvīm tiek atslēgtas,
tajās esošā lampiņa nodziest, kamēr pārējās
paliek iedegtas.
Citi rādījumi
Aizslēdzot un atslēdzot automašīnu, var aktivizēt arī mājās nokļūšanas apgaismojuma un
pietuvošanās apgaismojuma funkcijas.
Saistītā informācija
Vai arī izslēdziet funkciju, atlasot Izsl..
Lai mainītu nolokāmo atpakaļgaitas spoguļu*
iestatījumu:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Spoguļi un ērtības.
3. Atlasiet Pēc aizslēgšanas nolocīt
spoguļus, lai aktivizētu vai deaktivizētu šo
funkciju.
•
Aizslēgšanas rādījuma iestatījums
(267 lpp.)
•
•
Approach light duration (178 lpp.)
Saistītā informācija
Mājās nokļūšanas apgaismojuma lietošana (177 lpp.)
•
Aizslēgšanas apstiprinājums (266 lpp.)
Tālvadības atslēga3 vai atslēgas piekariņš (Key Tag)*.
Iedarbināšanas laikā tālvadības pults atslēga
netiek lietota fiziski, jo automašīnas standarta
aprīkojumā ir iekļauts bezatslēgas iedarbināšanas atbalsts (Passive Start). Atslēgai ir vienkārši jāatrodas pasažieru salona priekšdaļā.
Ar bezatslēgas aizslēgšanu un atslēgšanu
(Passive Entry)* aprīkotām automašīnām
atslēga var atrasties jebkur automašīnā, lai
automašīnu varētu iedarbināt. Šajā gadījumā
tiek piegādāta arī otra, nedaudz mazāka
atslēga (Key Tag).
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 267
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Tālvadības atslēgas var saistīt ar dažādiem
vadītāja profiliem, lai automašīnā saglabātu
personīgas preferences.
Tālvadības pults atslēgas taustiņi
Tālvadības pults atslēgai ir četri taustiņi — viens kreisajā pusē un trīs labajā pusē.
Aizslēgšana — nospiežot taustiņu, tiek
aizslēgtas durvis, bagāžas nodalījuma durvis un degvielas uzpildes durtiņas, kā arī
aktivizēta signalizācija*.
Nospiediet un turiet, lai vienlaikus aizvērtu
visus logus un panorāmas jumtu*.
Atslēgšana — nospiežot taustiņu, tiek
atslēgtas durvis, bagāžas nodalījuma durvis un degvielas uzpildes durtiņas, kā arī
deaktivizēta signalizācija.
izmantot, piemēram, lai ātri izvēdinātu
automašīnu karstos laika apstākļos.
Aizmugures durvis – atslēdz tikai aizmugures durvis un deaktivizē signalizāciju
tikai aizmugures durvīm. Automašīnām,
kas aprīkotas ar elektriski vadāmām bagāžas nodalījuma durvīm*, tās tiek automātiski atvērtas, kad nospiež un tur taustiņu.
Bagāžas nodalījuma durvis var atvērt, arī
nospiežot un turot taustiņu — atskan skaņas signāls.
Trauksmes funkcija – lieto, lai ārkārtas
situācijā piesaistītu uzmanību. Nospiediet
un turiet taustiņu vismaz 3 sekundes vai
arī nospiediet to divreiz 3 sekunžu laikā, lai
ieslēgtu pagrieziena rādītājus un signāltauri. Funkciju, ja tā bijusi aktīva vismaz
5 sekundes, iespējams izslēgt ar to pašu
taustiņu. Pretējā gadījumā funkcija automātiski izslēdzas aptuveni pēc 3 minūtēm.
BRĪDINĀJUMS
Ja kāds ir palicis automašīnā, nodrošiniet,
lai elektriskos logu pacēlājus un panorāmas
jumtu* nevarētu regulēt, vienmēr ņemot
tālvadības pults atslēgu sev līdzi, kad
izkāpjat no automašīnas.
Nospiežot ilgāk, tiek vienlaikus atvērti visi
logi. Šo pilnīgas vēdināšanas funkciju var
3 Attēls
268
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka pastāv risks ieslēgt tālvadības pults atslēgu automobilī.
•
Automašīnā atstāta tālvadības atslēga
vai atslēgas piekariņš tiek deaktivizēts,
kad automašīna tiek aizslēgta un signalizācija tiek aktivizēta, izmantojot
citu derīgu atslēgu. Tiek deaktivizēta
arī vispārējas bloķēšanas funkcija.
Atstātā atslēga atkal tiek aktivizēta,
kad automašīna tiek atslēgta.
•
Automašīnā atstāta Red Key tiek deaktivizēta, kad automašīna tiek aizslēgta,
izmantojot Volvo On Call, un atkal aktivizēta, kad automašīna tiek atslēgta,
izmantojot Volvo On Call vai citu
derīgu atslēgu.
Atslēga bez taustiņiem (Key Tag)*
Kopā ar bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas funkciju piegādātais atslēgas piekariņš
darbojas tāpat kā standarta tālvadības atslēga,
un ar to var bezatslēgas režīmā iedarbināt
automašīnu, to aizslēgt un atslēgt. Atslēga ir
ūdensdroša līdz aptuveni 10 metru (30 pēdu)
dziļumam līdz 60 minūtēm. Tai nav noņemamas atslēgas slēdzošās daļas, un tās bateriju
nevar nomainīt.
ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Red Key ierobežotas darbības
tālvadības atslēga*
PIEZĪME
Ievietojot tālvadības atslēgu glāžu turētājā,
pārliecinieties, ka tajā neatrodas citas automašīnas atslēgas, metāla priekšmeti vai
elektroniskas ierīces (piemēram, mobilie
tālruņi, planšetdatori, klēpjdatori vai lādētāji). Ja glāžu turētājā tuvu cita citai atrodas vairākas atslēgas, to darbībā var rasties
traucējumi.
Red Key ir atslēga, kas sniedz iespēju iestatīt
ierobežojumus dažiem automašīnas rekvizītiem, piemēram, automašīnas maksimālajam
ātrumam un skaļruņu sistēmas maksimālajam
skaļumam. Tā ir atslēga automašīnas īpašniekam, kas vēlas, lai ar viņa automašīnu brauktu
atbildīgi, pat ja ar to brauc kāds cits.
Traucējumi
Tālvadības atslēgas darbībai bezatslēgas
iedarbināšanas un bezatslēgas aizslēgšanas
un atslēgšanas* režīmā var traucēt elektromagnētiskie lauki un ekranēšana.
PIEZĪME
Neglabājiet tālvadības pulti blakus metāla
priekšmetiem vai elektroniskām ierīcēm,
piemēram, mobilajiem tālruņiem, planšetdatoriem, klēpjdatoriem vai lādētājiem —
ieteicams ievērot 10–15 cm (4–6 collu)
attālumu.
Ja joprojām ir traucējumi, izmantojiet tālvadības atslēgas noņemamo slēdzošo daļu, lai
atslēgtu, un pēc tam ievietojiet atslēgu rezerves lasītājā, kas atrodas glāžu turētājā, lai
deaktivizētu automašīnas signalizāciju un
automašīnu varētu iedarbināt.
Aizslēgšana un atslēgšana ar
tālvadības atslēgu
Izmantojot tālvadības atslēgas pogas, var
vienlaikus aizslēgt un atslēgt visas salona
durvis, bagāžas nodalījuma durvis un degvielas uzpildes durtiņas.
Aizslēgšana ar tālvadības pults atslēgu
Saistītā informācija
•
•
Automašīnas iedarbināšana (446 lpp.)
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (269 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(272 lpp.)
•
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
(273 lpp.)
•
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
(278 lpp.)
•
•
Imobilaizers (281 lpp.)
Tālvadības pults atslēgas piesaistīšana
vadītāja profilam (152 lpp.)
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā
no automašīnas modeļa.
–
Lai aizslēgtu automašīnu, nospiediet tālvadības atslēgas pogu .
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 269
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Lai aktivizētu aizslēgšanas darbību virkni, vadītāja durvīm ir jābūt aizvērtām4. Ja ir atvērtas
kādas no pārējām salona durvīm vai bagāžas
nodalījuma durvis, tās tiek aizslēgtas un signalizācija tiek aktivizēta*, tikai kad tās tiek aizvērtas. Signalizācijas kustības detektori* tiek aktivizēti, kad visas salona durvis un bagāžas
nodalījuma durvis ir aizvērtas un aizslēgtas.
Aizslēgšana, kad bagāžas nodalījuma
durvis ir atvērtas
PIEZĪME
Ja automašīna ir aizslēgta, kamēr bagāžas
nodalījuma durvis ir bijušas atvērtas, piesargieties, lai neatstātu tālvadības atslēgu
bagāžas nodalījumā, kad tas tiek aizvērts
un automašīna tiek pilnīgi aizslēgta5.
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka pastāv risks ieslēgt tālvadības pults atslēgu automobilī.
•
•
Automašīnā atstāta tālvadības atslēga
vai atslēgas piekariņš tiek deaktivizēts,
kad automašīna tiek aizslēgta un signalizācija tiek aktivizēta, izmantojot
citu derīgu atslēgu. Tiek deaktivizēta
arī vispārējas bloķēšanas funkcija.
Atstātā atslēga atkal tiek aktivizēta,
kad automašīna tiek atslēgta.
Automašīnā atstāta Red Key tiek deaktivizēta, kad automašīna tiek aizslēgta,
izmantojot Volvo On Call, un atkal aktivizēta, kad automašīna tiek atslēgta,
izmantojot Volvo On Call vai citu
derīgu atslēgu.
Atslēgšana ar tālvadības pults atslēgu
–
Lai atslēgtu automašīnu, nospiediet tālvadības atslēgas pogu .
sies — tādā gadījumā aizslēdziet vai atslēdziet
vadītāja durvis ar noņemamo atslēgas slēdzošo daļu.
Saistītā informācija
•
Iestatījumi attālinātai atslēgšanai un
atslēgšanai no salona (271 lpp.)
•
Bagāžas nodalījuma durvju atslēgšana ar
tālvadības atslēgu (271 lpp.)
•
•
Tālvadības pults atslēgu; (267 lpp.)
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar noņemamo
atslēgas slēdzošo daļu (279 lpp.)
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
(273 lpp.)
Atkārtota automātiskā aizslēgšana
Ja nevienas salona durvis vai bagāžas nodalījuma durvis netiek atvērtas 2 minūšu laikā pēc
atslēgšanas, tās tiek automātiski aizslēgtas. Šī
funkcija neļauj automobili nejauši atstāt neaizslēgtu.
Kad tālvadības atslēga nedarbojas
PIEZĪME
Vienmēr pieejiet tuvāk automašīnai un
mēģiniet to atslēgt vēlreiz.
Ja automašīnu nevar aizslēgt vai atslēgt ar tālvadības atslēgu, iespējams baterija ir izlādēju-
4 Ja
5 Ja
270
automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas aizslēgšanu/atslēgšanu*, visām sānu durvīm ir jābūt aizvērtām.
automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas atslēgšanu/aizslēgšanu un automašīnā ir noteikta atslēga, bagāžas nodalījuma durvis netiek aizslēgtas, kad tās tiek aizvērtas.*
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Iestatījumi attālinātai atslēgšanai
un atslēgšanai no salona
Bagāžas nodalījuma durvju
atslēgšana ar tālvadības atslēgu
Varat atlasīt dažādu darbību secību attālinātai
atslēgšanai.
Lai mainītu šo iestatījumu:
Ir iespējams atslēgt tikai bagāžas nodalījuma
durvis, nospiežot pogu uz tālvadības atslēgas.
1.
1.
Sānu durvis joprojām ir aizslēgtas, un
signalizācija ir aktivizēta*. Aizslēgšanas
un signalizācijas indikators instrumentu
panelī nodziest, norādot, ka visa automašīna nav aizslēgta.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car Aizslēgšana
Atslēgšana ar tālvadību un no salona.
Viegli satveriet gumijoto plāksni zem
bagāžas nodalījuma durvju roktura, lai
atvērtu bagāžas nodalījuma durvis. Ja
bagāžas nodalījuma durvis netiek atvērtas 2 minūšu laikā, tās atkal aizslēdzas
un no jauna tiek aktivizēta signalizācija.
3. Atlasiet variantu:
• Visas durvis — atslēdz visas durvis
uzreiz.
•
Jebkuras durvis — atslēdz vadītāja
durvis. Lai atslēgtu visas durvis, ir divreiz jānospiež tālvadības atslēgas
atslēgšanas taustiņš.
2. Ar elektriski vadāmām bagāžas nodalījuma
durvīm*:
Šeit veiktie iestatījumi ietekmē arī centrālu
atslēgšanu, izmantojot atvēršanas rokturus no
salona.
Turot nospiestu (aptuveni 1,5 sekundes)
tālvadības atslēgas taustiņu
> Bagāžas nodalījuma durvis tiek atslēgtas un atvērtas, bet sānu durvis paliek
aizslēgtas un to signalizācijas funkcija
— aktivizēta.
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (269 lpp.)
•
Aizslēgšana un atslēgšana no automašīnas salona (295 lpp.)
Nospiediet tālvadības pults atslēgas taus.
tiņu
> Bagāžas nodalījuma durvis tiek atslēgtas, bet paliek aizvērtas.
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības
atslēgu (269 lpp.)
•
Elektriski vadāmo bagāžas nodalījuma
durvju atvēršana un aizvēršana* (299 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 271
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Tālvadības pults atslēgas darbības
rādiuss
Lai tālvadības pults atslēga darbotos pareizi,
tai jāatrodas noteiktā attālumā no automašīnas.
Manuālai lietošanai
Lai lietotu bezatslēgas režīmā, tālvadības
atslēgai vai atslēgai bez taustiņiem (Key Tag) ir
jāatrodas aptuveni 1,5 metru (5 pēdu) rādiusā
no abiem garajiem sāniem un aptuveni 1 metra
(3 pēdu) attālumā no bagāžas nodalījuma durvīm.
Darbības diapazons tālvadības pults atslēgas
funkcijām, piemēram, aizslēgšanas/atslēgšavai
nas funkcijai, ko var aktivizēt, nospiežot
, sniedzas aptuveni 20 metru (65 pēdu)
rādiusā ap automašīnu.
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas* (291 lpp.)
PIEZĪME
Tālvadības pults atslēgas funkcijas var
traucēt apkārt esošie radio viļņi, ēkas,
topogrāfiskais novietojums u.c. Automašīnu vienmēr var aizslēgt/atslēgt ar atslēgas slēdzošo daļu.
Ja automobilis nereaģē uz taustiņa nospiešanu, pieejiet tuvāk un mēģiniet vēlreiz.
Bezatslēgas* lietošanai
•
Ja tālvadības pults atslēga tiek
izņemta no automašīnas
Izņemot tālvadības atslēgu no automašīnas, kamēr darbojas dzinējs,
vadītāja displejā tiek attēlots brīdinājuma paziņojums Atslēga nav
atrasta Izņemts no autom. un, aizverot
pēdējās durvis, atskan skaņas signāls.
Paziņojums nodziest, tiklīdz atslēga atkal tiek
novietota automašīnā un tiek nospiests labās
puses tastatūras taustiņš O vai tiek aizvērtas
pēdējās durvis.
Attēlā atzīmētā zona norāda vietas, kurās ir sistēmas
antenas pārklājums.
272
Saistītā informācija
•
•
Tālvadības pults atslēgu; (267 lpp.)
Iedarbināšanas un aizslēgšanas sistēmu
antenu atrašanās vietas (294 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Tālvadības atslēgas baterijas
maiņa
Kad tālvadības pults baterija ir izlādējusies, tā
jānomaina.
PIEZĪME
Visu akumulatoru ekspluatācijas laiks ir
ierobežots, un tie periodiski jāmaina (neattiecas uz Key Tag). Akumulatora ekspluatācijas ilgums ir atkarīgs no transportlīdzekļa/atslēgas lietošanas biežuma.
Atslēgai bez taustiņiem6 (Key Tag) nevar
nomainīt bateriju — autorizētā Volvo servisā
jāpasūta jauna atslēga.
SVARĪGI
Izlādējusies Key Tag jānodod autorizēta
Volvo servisa darbiniekam. Atslēga jāizdzēš
no automašīnas informācijas, jo to joprojām var izmantot, lai iedarbināt automašīnu, izmantojot rezerves iedarbināšanas
funkciju.
Tālvadības pults atslēgas baterija jāmaina, ja
•
•
Atslēgas atvēršana un baterijas
nomaiņa
vadītāja displejā izgaismojas informācijas
simbols un tiek parādīts paziņojums Zems
atslēgas bat. līm
Turiet tālvadības atslēgu tā, lai būtu
redzama tās priekšpuse un Volvo logotips
būtu vērsts pareizā virzienā, un bīdiet
apakšā pie atslēgas gredzena esošo taustiņu pa labi. Pavirziet priekšpuses apvalku
dažus milimetrus uz augšu.
Apvalks tiks atbrīvots, un to varēs
noņemt no atslēgas.
slēdži atkārtoti nereaģē uz tālvadības pults
atslēgas signāliem 20 metru (65 pēdu)
rādiusā ap automašīnu.
PIEZĪME
Vienmēr pieejiet tuvāk automašīnai un
mēģiniet to atslēgt vēlreiz.
6 Tiek
piegādāts kopā ar automašīnām, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanu/atslēgšanu (*).
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 273
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Pagrieziet atslēgu, pārvietojiet taustiņu
uz sāniem un pavirziet aizmugurējo
apvalku dažus milimetrus uz augšu.
Apvalks tiks atbrīvots, un to varēs
noņemt no atslēgas.
Izmantojot skrūvgriezi vai līdzīgu priekšmetu, pagrieziet baterijas nodalījuma
vāciņu pulksteņrādītāju kustības virzienā,
līdz atzīmes saskaras ar tekstu OPEN.
Uzmanīgi noņemiet baterijas vāciņu,
iespiežot padziļinājumā, piemēram, ar
nagu.
Pēc tam paceliet baterijas vāciņu uz
augšu.
274
Baterijas (+) puse ir vērsta uz augšu. Pēc
tam uzmanīgi izņemiet bateriju, kā parādīts attēlā.
SVARĪGI
Nepieskarieties ar pirktiem jauniem akumulatoriem un to saskares virsmām, pretējā gadījumā to funkcionēšana var pasliktināties.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
PIEZĪME
Volvo iesaka nodrošināt, lai tālvadības pults
atslēgas baterijas atbilstu UN Manual of
Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3
prasībām. Rūpnīcā uzstādītās vai autorizētā Volvo autoservisā nomainītās baterijas
atbilst šiem kritērijiem.
Ievietojiet jaunu bateriju, pavēršot (+) pusi
uz augšu. Nepieskarieties tālvadības pults
atslēgas kontaktiem ar pirkstiem.
Novietojiet atpakaļ vietā aizmugures
apvalku un nospiediet uz leju, līdz atskan
klikšķis.
Ievietojiet bateriju turētājā ar malu uz
leju. Pēc tam bīdiet bateriju uz priekšu, lai
tā nofiksētos zem abiem plastmasas fiksatoriem.
Pēc tam aizbīdiet apvalku atpakaļ.
> Atskan vēl viens klikšķis, norādot, ka
apvalks ir pareizi novietots un droši
piestiprināts.
Nospiediet bateriju uz leju, lai tā nofiksētos zem augšējā melnā plastmasas fiksatora.
PIEZĪME
Uzlieciet baterijas vāciņu atpakaļ un
pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz atzīme ir vērsta pret tekstu
CLOSE.
Izmantojiet akumulatorus ar apzīmējumu
CR2032, 3 V.
}}
275
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Apgrieziet tālvadības atslēgu otrādi un
uzlieciet atpakaļ vietā priekšpuses
apvalku, nospiežot to uz leju, līdz atskan
klikšķis.
Pēc tam aizbīdiet apvalku atpakaļ.
> Atskan vēl viens klikšķis, norādot, ka
apvalks ir droši nofiksēts.
SVARĪGI
Noteikti atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem videi draudzīgā veidā.
Saistītā informācija
•
•
•
276
Aizslēgšana un atslēgšana ar noņemamo
atslēgas slēdzošo daļu (279 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (446 lpp.)
Tālvadības pults atslēgu; (267 lpp.)
Papildu tālvadības atslēgu
pasūtīšana
Red Key — ierobežotas darbības
tālvadības atslēga*
Automobilis tiek piegādātas ar divām tālvadības pults atslēgām. Ja automašīna ir aprīkota
ar bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas
funkciju, tiek nodrošināta atslēga bez
pogām*. Var pasūtīt arī papildu atslēgas.
Vienai automašīnai var ieprogrammēt un lietot
līdz divpadsmit atslēgām. Pasūtot papildu
atslēgas, tiek pievienoti papildu vadītāju profili
— pa vienam katrai tālvadības atslēgai. Tas
attiecas arī uz atslēgas tagu.
Red Key sniedz automašīnas īpašniekam
iespēju iestatīt ierobežojumus noteiktām
automašīnas raksturiezīmēm. Ierobežojumi ir
paredzēti, lai veicinātu automašīnas vadīšanu
drošā veidā, piemēram, ja automašīna tiek
kādam aizdota.
Tālvadības pults atslēgas nozaudēšana
Ja esat nozaudējis tālvadības pults atslēgu,
tad jaunu varat pasūtīt servisā, ieteicams autorizētā Volvo servisā. Atlikušās tālvadības pults
atslēgas ir jānogādā servisā. Pazaudētas atslēgas kods ir jāizdzēš no sistēmas pretaizdzīšanas aizsardzības nolūkā.
Pašreizējo automašīnai reģistrēto atslēgu
skaitu var pārbaudīt centrālā displeja augšējā
skatā vadītāju profilu sadaļā, atlasiet
Iestatījumi Sistēma Vadītāju profili.
Saistītā informācija
•
Tālvadības pults atslēgu; (267 lpp.)
Red Key atslēgai var noteikt maksimālo braukšanas ātrumu, iestatīt ātruma atgādinājumus
un skaļruņu sistēmas maksimālo skaļumu. Turklāt dažas automašīnas vadītāja atbalsta sistēmas vienmēr būs aktīvas. Pārējās atslēgas funkcijas ir tādas pašas, kā parastai tālvadības
pults atslēgai.
Ierobežojumu mērķis ir samazināt negadījumu
risku, tādējādi padarot drošāku automašīnas
nodošanu, piemēram, gados jauniem vadītā-
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
jiem, darbiniekiem, kas novieto automašīnu
jūsu vietā vai servisa darbiniekiem.
Vadītāja profils atslēgai Red Key
Red Key atslēga ir savienota ar speciālu Red
Key vadītāja profilu. Kad tas ir aktīvs, atslēgas
iestatījumus nevar mainīt. Nevar arī ieslēgt cita
vadītāja profilu; tam ir nepieciešama parasta
tālvadības atslēga.
Red Key vadītāja profils tiek aktivizēts, kad
automašīna tiek atslēgta ar Red Key un
tuvumā nav parastās tālvadības atslēgas.
PIEZĪME
Vadītāja maiņas gadījumā automašīna ir
jāaizslēdz un jāatslēdz, lai aktivizētu jaunu
vadītāja profilu.
Red Key pasūtīšana
Pie Volvo izplatītāja var pasūtīt vienu vai vairākas Red Key. Vienai automašīnai var ieprogrammēt un lietot vienpadsmit atslēgas ar
ierobežojumiem, bet vismaz vienai jābūt parastajai tālvadības pults atslēgai.
Lai mainītu šo iestatījumu:
1.
Atslēdziet automašīnu ar parasto tālvadības atslēgu.
2. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
3. Nospiediet Sistēma Vadītāju profili
Sarkanā atslēga.
> Var definēt šādus iestatījumus:
Samazināts maksimālais skaļums
Samazināt multivides avotu maks.
skaļumu.
Pirmajā lietošanas reizē funkcija ir ieslēgta.
Maks. ātruma ierobežojums
Iestatīt maksimālo ātrumu šai atslēgai.
Pirmajā lietošanas reizē funkcija ir ieslēgta un
ātrums ir 120 km/h (75 mph).
•
Iestatījuma intervāls: 50-250 km/h
(30-160 mph)
•
Intervāli: 1 km/h (1 mph)
Ātruma ierobežojuma simbols.
• Iestatīt Adaptive Cruise Control
laika intervālu*
• Samazināts maksimālais skaļums
• Maks. ātruma ierobežojums
• Ātruma ierobežojuma brīdinājums
Detalizēta informācija par
iestatījumiem pirmajā lietošanas reizē
Red Key* iestatījumi (277 lpp.)
Iestatīt Adaptive Cruise Control laika
intervālu
Iestatīt laika intervālu (1 ir īsākais, un 5 ir
garākais intervāls).
Tālvadības pults atslēgu; (267 lpp.)
Pirmajā lietošanas reizē šis iestatījums ir 5.0.
Saistītā informācija
•
•
Red Key* iestatījumi
Parastas tālvadības atslēgas īpašnieks var
mainīt Red Key iestatījumus. Tomēr noteiktas
vadītāja atbalsta funkcijas vienmēr ir aktīvas.
Ātruma ierobežojuma brīdinājums
Brīdina, ja ir pārsniegtas iestatītās
vērtības.
Pirmajā lietošanas reizē funkcija ir ieslēgta un
vērtības ir 50, 70 un 90 km/h (30, 45 un
55 mph).
•
Iestatījuma intervāls: 0-250 km/h
(0-160 mph)
•
•
Intervāli: 1 km/h (1 mph)
Maksimālais vienlaicīgu atgādinājumu
skaits: 6
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 277
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Vadītāja atbalsta funkcijas
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
Red Key lietotājam vienmēr ir aktīvas šādas
vadītāja atbalsta funkcijas:
Tālvadības pults atslēgai ir noņemama metāla
slēdzošā daļa, ar kuru var aktivizēt vairākas
funkcijas un veikt dažas darbības.
Atslēgas slēdzošās daļas unikālo kodu apstiprina Volvo pilnvaroti servisi, kuros ieteicams
vērsties arī, pasūtot jaunas atslēgas slēdzošās
daļas.
•
•
•
•
•
•
Blind Spot Information (BLIS)*
Joslas palīdzības funkcija (LKA)*
Distances brīdinājums*
City Safety
Driver Alert Control (DAC)*
Atslēgas slēdzošās daļas izmantošana
Ceļazīmju informācija*
Izmantojot tālvadības pults atslēgas noņemamo atslēgas slēdzošo daļu
Saistītā informācija
•
Red Key — ierobežotas darbības tālvadības atslēga* (276 lpp.)
•
var manuāli atvērt priekšējās kreisās puses
durvis7, ja centrālās aizslēgšanas funkciju
nevar aktivizēt ar tālvadības atslēgu
•
•
notiek visu durvju ārkārtas aizslēgšana
var aktivizēt un deaktivizēt aizmugurējo
durvju mehāniskos slēdžus bērnu drošībai.
Atslēgai bez taustiņiem8 nav noņemamas
atslēgas slēdzošās daļas. Vajadzības gadījumā
lietojiet parastās tālvadības pults atslēgas
noņemamo slēdzošo daļu.
Noņemamā atslēgas slēdzošā daļa
Turiet tālvadības pults atslēgu tā, lai
būtu redzama tās priekšpuse, un Volvo
logotips būtu vērsts pareizā virzienā un
bīdiet apakšā pie atslēgas gredzena esošo
taustiņu pa labi. Pavirziet priekšpuses
apvalku dažus milimetrus uz augšu.
Apvalks tiks atbrīvots, un to varēs
noņemt no atslēgas.
7 Tas attiecas gan uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē, gan uz automašīnām ar stūri labajā pusē.
8 Tiek piegādāts kopā ar automašīnām, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanu/atslēgšanu (*).
278
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana un atslēgšana ar noņemamo
atslēgas slēdzošo daļu (279 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgu; (267 lpp.)
Aizslēgšana un atslēgšana ar
noņemamo atslēgas slēdzošo daļu
Noņemamo atslēgas slēdzošo daļu var cita
starpā izmantot, lai atslēgtu automašīnu no
ārpuses, piemēram, ja izlādējusies tālvadības
pults atslēgas baterija.
Atslēgšana
Noņemiet atslēgas slēdzošo daļu, to
pagriežot uz augšu.
Izvelciet priekšējo kreisās puses9 durvju
rokturi līdz galam uz āru, lai atsegtu slēdzenes cilindru.
Pēc lietošanas ievietojiet atslēgas slēdzošo daļu atpakaļ tai paredzētajā vietā
tālvadības pults atslēgā.
Uzlieciet apvalku atpakaļ un spiediet to
uz leju, līdz atskan klikšķis.
Ievietojiet atslēgu slēdzenes cilindrā.
Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā par
45 grādiem, lai atslēgas slēdzošā daļa
būtu vērsta tieši uz aizmuguri.
Pēc tam aizbīdiet apvalku atpakaļ.
> Atskan vēl viens klikšķis, norādot, ka
apvalks ir droši nofiksēts.
9 Tas
attiecas gan uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē, gan uz automašīnām ar stūri labajā pusē.
}}
279
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Pagrieziet atslēgu atpakaļ par 45 grādiem
tās sākuma pozīcijā. Izņemiet atslēgu no
slēdzenes cilindra un atlaidiet rokturi, lai
roktura aizmugures daļa atkal atbalstītos
pret automašīnu.
5. Izvelciet rokturi.
> Durvis tiek atvērtas.
Aizslēgšanu veic tāpat, tikai 3. darbībā pagriežot atslēgu par 45 grādiem pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
Signalizācijas izslēgšana un automašīnas
iedarbināšana*
PIEZĪME
Ja durvis tiek atslēgtas un pēc tam atvērtas, izmantojot atslēgas slēdzošo daļu, tiek
iedarbināta signalizācija.
Deaktivizējiet signalizāciju šādi:
1.
Novietojiet tālvadības atslēgu uz atslēgas
simbola rezerves lasītājā, kas atrodas
tuneļkonsoles glāžu turētāja apakšā.
2. Pēc tam pagrieziet aizdedzes slēdzi un
atlaidiet.
> Signalizācijas skaņa beidz skanēt, un
signalizācija tiek izslēgta.
Aizslēgšana
Automašīnu var aizslēgt arī ar tālvadības pults
atslēgas noņemamo atslēgas slēdzošo daļu,
piemēram, gadījumā, kad nav strāvas padeves
un automašīnas akumulators ir izlādējies.
Priekšējās kreisās puses durvis var aizslēgt,
izmantojot slēdzenes cilindru un atslēgas
noņemamo slēdzošo daļu.
Citām durvīm nav slēdzeņu cilindru - tā vietā
katru durvju malā atrodas aizslēgs, kas jānospiež, izmantojot atslēgas slēdzošo daļu, tad
durvis tiks mehāniski aizslēgtas/bloķētas, lai
neļautu tās atvērt no ārpuses.
Durvis joprojām varēs atvērt no iekšpuses.
Manuāla durvju aizslēgšana. Nejauciet ar slēdžiem
bērnu drošībai.
–
Izņemiet atslēgas slēdzošo daļu no tālvadības pults atslēgas. Ievietojiet atslēgas
slēdzošo daļu slēdzenes atverē un iespiediet atslēgu uz iekšu līdz galam, aptuveni
12 mm (0,5 collas).
Durvis var atvērt gan no ārpuses, gan iekšpuses.
Durvis tiek bloķētas, lai tās nevarētu atvērt
no ārpuses. Lai vēlreiz noregulētu
A pozīciju, jāatver iekšējais durvju rokturis.
Durvis var atslēgt arī ar tālvadības pults atslēgas atslēgšanas pogu vai ar vadītāja durvju
centrālās aizslēgšanas pogu.
Rezerves lasītāja atrašanās vieta glāžu turētājā.
280
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
PIEZĪME
•
Durvju aizslēga atiestatīšana aizslēdz
tikai attiecīgās durvis, nevis visas durvis vienlaicīgi.
•
Manuāli aizslēgtas aizmugurējās durvis
ar aktivizētiem manuāliem vai elektriskiem slēdžiem bērnu drošībai nevar
atvērt ne no ārpuses, ne no iekšpuses.
Šādi aizslēgtas aizmugurējās durvis var
atslēgt tikai ar tālvadības pults atslēgu
vai centrālās aizslēgšanas taustiņu.
Imobilaizers
Elektroniskais imobilaizers ir pretaizdzīšanas
sistēma, kas neļauj nepiederošām personām
iedarbināt automašīnu.
Automašīnu var iedarbināt tikai ar īsto tālvadības pults atslēgu.
Šis vadītāja displeja kļūdas paziņojums ir saistīts ar elektronisko imobilaizeru:
Simbols
Saistītā informācija
•
•
Automašīnas iedarbināšana (446 lpp.)
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
(278 lpp.)
•
Signalizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana* (307 lpp.)
•
Tālvadības atslēgas baterijas maiņa
(273 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgu; (267 lpp.)
Paziņojums
Tehniskie parametri
Autom.
atsl. nav
atr.
Kļūda, nolasot
tālvadības pults
atslēgu iedarbināšanas laikā —
novietojiet
atslēgu uz atslēgas simbola
glāžu turētājā un
mēģiniet vēlreiz.
Skatiet
īpašnieka
rokasgrāmatu
Saistītā informācija
•
•
Tālvadības pults atslēgu; (267 lpp.)
Papildu tālvadības atslēgu pasūtīšana
(276 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 281
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Tālvadības pults atslēgas sistēmas
tipa apstiprinājums
Automašīnas tālvadības sistēmas tipa apstiprinājums ir norādīts tālāk tabulās.
Aizslēgšanas sistēmas bezatslēgas
iedarbināšana (pasīvā iedarbināšana)
un bezatslēgas aizslēgšana/
atslēgšana (pasīvā iekāpšana*)
Lai skatītu detalizētu informāciju par tipa
apstiprinājumu, apmeklējiet vietni
www.volvocars.com.
Tālvadības atslēgas sistēmas CEM marķējums.
Papildu tipa apstiprinājumu numurus skatiet tālāk
tabulās.
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Eiropa
Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal ar šo paziņo, ka šis
VO3-134TRX atbilst direktīvas 2014/53/EU (RED) pamatprasībām un
citiem attiecīgajiem noteikumiem.
Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir atrodams vietnē
support.volvocars.com.
282
Jordāna
TRC/LPD/2014/250
Serbija
P1614120100
Argentīna
CNC ID: C-14771
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Brazīlija
MT-3245/2015
Indonēzija
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malaizija
RDBV/22A/1018/S(18-4230)
Meksika
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Krievija
Apvienotie Arābu Emirāti
ER37847/15
DA0062437/11
}}
283
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Namībija
TA-2016-02
Dienvidāfrika
TA-2014-1868
Tālvadības pults atslēgu;
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Eiropa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG ar šo paziņo, ka šis radioiekārtas veids
HUF8423 atbilst direktīvai 2014/53/EU.
Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir atrodams vietnē support.volvocars.com.
Viļņa garums: 433,92 MHz
Maksimālā raidīšanas jauda: 10 mW
Ražotājs: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Vācija
Jordāna
284
TRC/LPD/2015/104
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Valsts/reģions
Maroka
Tipa apstiprinājums
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksika
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la
que pueda causar su operación no deseada.
Namībija
TA-2015-102
}}
285
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Valsts/reģions
Omāna
Serbija
286
Tipa apstiprinājums
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Dienvidāfrika
TA-2015-432
Apvienotie
Arābu Emirāti
Atslēgas tags
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Eiropa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG ar šo paziņo, ka šis radioiekārtas veids
HUF8432 atbilst direktīvai 2014/53/EU.
Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir atrodams vietnē support.volvocars.com.
Viļņa garums: 433,92 MHz
Maksimālā raidīšanas jauda: 10 mW
Ražotājs: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Vācija
Jordāna
TRC/LPD/2015/107
}}
287
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Valsts/reģions
Maroka
Tipa apstiprinājums
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksika
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la
que pueda causar su operación no deseada.
Namībija
288
TA-2015-103
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Omāna
Serbija
}}
289
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Valsts/reģions
Tipa apstiprinājums
Dienvidāfrika
TA-2015-414
Apvienotie
Arābu Emirāti
Saistītā informācija
•
290
Tālvadības pults atslēgu; (267 lpp.)
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Bezatslēgas piekļuve un
skārienjutīgās virsmas*
Ar bezatslēgas atslēgšanas un aizslēgšanas
funkciju pietiek turēt tālvadības atslēgu
kabatā vai somā. Automašīnu aizslēdz un
atslēdz, izmantojot skārienjutīgu virsmu uz
durvju roktura.
Skārienjutīgas virsmas
Durvju rokturis
Durvju rokturu ārpusē atrodas padziļinājums
aizslēgšanai, bet iekšpusē — skārienjutīga
virsma atslēgšanai.
Skārienjutīgs padziļinājums aizslēgšanai
Skārienjutīga virsma atslēgšanai
PIEZĪME
Ir svarīgi vienlaikus aktivizēt tikai vienu skārienjutīgu virsmu. Satverot rokturi un vienlaikus pieskaroties aizslēgšanas virsmai,
pastāv risks dot dubultkomandas. Tas
nozīmē, ka pieprasītā darbība (aizslēgšana/
atslēgšana) netiks veikta vai tiks veikta ar
nokavēšanos.
Saistītā informācija
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(292 lpp.)
•
Aizmugures durvju bezatslēgas atslēgšana* (293 lpp.)
Bagāžas nodalījuma durvju rokturis
Aizmugures durvju rokturim ir gumijas spiedplāksne, ko lieto tikai atslēgšanai.
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka šī sistēma var tikt aktivizēta saistībā ar automašīnas mazgāšanu, ja
tālvadības atslēga atrodas uztveršanas diapazonā.
* Papildaprīkojums/piederums. 291
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Bezatslēgas aizslēgšana un
atslēgšana*
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka šī sistēma var tikt aktivizēta saistībā ar automašīnas mazgāšanu, ja
tālvadības atslēga atrodas uztveršanas diapazonā.
Ar bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas
funkciju pietiek pieskarties durvju rokturu
skārienjutīgajai virsmai, lai atslēgtu vai aizslēgtu automašīnu.
PIEZĪME
Lai darbotos aizslēgšana un atslēgšana,
vienai no automašīnas tālvadības atslēgām
ir jāatrodas uztveršanas diapazonā.
PIEZĪME
Bezatslēgas aizslēgšana
Lai automašīnu varētu aizslēgt, visām sānu
durvīm jābūt aizvērtām. Taču aizmugures durvis var būt atvērtas, ja aizslēgšana tiek veikta
ar sānu durvju rokturi.
–
Kad durvis ir aizvērtas, pieskarieties durvju
roktura ārpusē atzīmētajai virsmai. Vai arī
nospiediet pogu
bagāžas nodalījuma
durvju apakšā, pirms tās tiek aizvērtas.
> Instrumentu panelī sāk mirgot aizslēgšanas indikators, norādot, ka automašīna ir aizslēgta.
Ja automašīnā ir noteikta atslēga, bagāžas
nodalījuma durvis netiek aizslēgtas, kad tās
tiek aizvērtas.
Bezatslēgas atslēgšana
–
Lai atslēgtu automašīnu, satveriet durvju
rokturi vai viegli piespiediet gumijas spiedplāksni zem bagāžas nodalījuma durvju
roktura.
> Aizslēgšanas indikators instrumentu
panelī beidz mirgot, norādot, ka automašīna ir atslēgta.
Lai vienlaikus aizvērtu visus sānu logus un
panorāmas jumtu*, turiet pirkstu uz durvju roktura ārpuses skārienjutīgā padziļinājuma, līdz
visi sānu logi un panorāmas jumts ir aizvērti.
Skārienjutīgs padziļinājums aizslēgšanai
Skārienjutīga virsma atslēgšanai
292
Aizslēgšana, kad bagāžas nodalījuma
durvis ir atvērtas
Ja automašīna ir aizslēgta un bagāžas nodalījuma durvis joprojām ir atvērtas, pievērsiet
uzmanību, lai neatstātu tālvadības atslēgu
bagāžas nodalījumā, kad aizvērsiet bagāžas
nodalījuma durvis.
Bagāžas nodalījuma durvju gumijas spiedplāksni var
lietot tikai atslēgšanai.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Atkārtota automātiskā aizslēgšana
Ja nevienas salona durvis vai bagāžas nodalījuma durvis netiek atvērtas 2 minūšu laikā pēc
atslēgšanas, tās tiek automātiski aizslēgtas. Šī
funkcija neļauj automobili nejauši atstāt neaizslēgtu.
Bezatslēgas iekāpšanas
iestatījumi*
Aizmugures durvju bezatslēgas
atslēgšana*
Varat atlasīt dažādu darbību secību bezatslēgas atslēgšanai.
Lai mainītu šo iestatījumu:
Ar bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas
funkciju pietiek pieskarties skārienjutīgajai
virsmai uz bagāžas nodalījuma durvju roktura,
lai atslēgtu bagāžas nodalījuma durvis.
1.
Saistītā informācija
•
Bezatslēgas iekāpšanas iestatījumi*
(293 lpp.)
•
Aizmugures durvju bezatslēgas atslēgšana* (293 lpp.)
•
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas* (291 lpp.)
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Pieskarieties My Car Aizslēgšana
Bezatslēgas atslēgšana.
3. Atlasiet variantu:
PIEZĪME
Lai darbotos atslēgšana, vienai no automašīnas tālvadības atslēgām ir jāatrodas
uztveršanas diapazonā aiz automašīnas.
• Visas durvis — atslēdz visas durvis
uzreiz.
• Jebkuras durvis — atslēdz atlasītās
durvis.
Saistītā informācija
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(292 lpp.)
•
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas* (291 lpp.)
Aizmugures durvis aizvērtas notur elektrisks
fiksators.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 293
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Lai atvērtu:
Saistītā informācija
1.
Uzmanīgi nospiediet gumijoto spiediena
plāksnīti zem bagāžas nodalījuma durvju
roktura.
> Fiksators tiek atbrīvots.
•
Bezatslēgas aizslēgšana un atslēgšana*
(292 lpp.)
•
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas* (291 lpp.)
2. Paceliet ārējo rokturi, lai atvērtu bagāžas
nodalījuma durvis.
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(272 lpp.)
•
Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana un
aizvēršana ar kājas kustību* (302 lpp.)
SVARĪGI
•
Lai atbrīvotu nodalījuma fiksatoru, ir
nepieciešams minimāls spēks - vienkārši
viegli nospiediet uz gumijas paneļa.
•
Atverot nodalījumu, neceliet uz augšu
gumijas paneli - lai paceltu, izmantojiet
rokturi. Lietojot pārāk daudz spēka,
varat sabojāt gumijas panelī esošos
elektriskos savienojumus.
Bagāžas nodalījuma durvis var atslēgt arī brīvroku režīmā, veicot kustību ar kāju zem aizmugurējā bufera, skatiet atsevišķo sadaļu.
BRĪDINĀJUMS
Nebrauciet ar atvērtām aizmugures durvīm! Indīgās izplūdes gāzes var iekļūt automašīnā caur bagāžas nodalījumu.
10
294
Iedarbināšanas un aizslēgšanas
sistēmu antenu atrašanās vietas
Automašīnā ir iebūvēta bezatslēgas iedarbināšanas sistēmas antena un bezatslēgas aizslēgšanas sistēmas* antenas.
Antenu atrašanās vietas:
Zem glāžu turētāja tuneļkonsoles priekšdaļā
Kreisās puses aizmugurējo durvju priekšdaļas augšpusē10
Labās puses aizmugurējo durvju priekšdaļas augšpusē10
Aizmugurējā sēdekļa atzveltnes centrā10
Tikai automašīnās, kas aprīkotas ar bezatslēgas aizslēgšanu un atslēgšanu*.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
BRĪDINĀJUMS
Cilvēki, kuriem ir implantēts elektrokardiostimulators, nedrīkst atrasties tuvāk par
22 cm (9 collām) no bezatslēgas sistēmas
antenām. Tādējādi tiks novērsti elektrokardiostimulatora un bezatslēgas sistēmas
traucējumi.
Aizslēgšana un atslēgšana no
automašīnas salona
Alternatīva atslēgšanas metode
Durvis un aizmugures durvis var aizslēgt un
atslēgt no salona, izmantojot centrālās aizslēgšanas vadības ierīces priekšējās durvīs.
Centrālā aizslēgšana
Saistītā informācija
•
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas* (291 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(272 lpp.)
Alternatīvā atslēgšanas mehānisma atvēršanas rokturis sānu durvīs11.
–
Aizslēgšanas un atslēgšanas taustiņš ar indikatoru
priekšējās durvīs.
Atslēgšana, izmantojot pogu
priekšējās durvīs
–
11
Nospiediet taustiņu , lai atslēgtu visas
sānu durvis un aizmugures durvis.
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
Pavelciet kādu sānu durvju atvēršanas rokturi un atlaidiet.
> Atkarībā no tālvadības atslēgas iestatījumiem vai nu tiks atslēgtas visas durvis, vai arī tiks atslēgtas un atvērtas
izvēlētās durvis.
Lai mainītu šo iestatījumu, centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties
Iestatījumi My Car Aizslēgšana
Atslēgšana ar tālvadību un no
salona.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 295
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Aizslēgšana, izmantojot pogu
priekšējās durvīs
–
Nospiediet taustiņu
— abām priekšējām durvīm jābūt aizvērtām.
> Visas durvis un aizmugures durvis tiek
aizslēgtas.
Aizslēgšana, izmantojot pogu
aizmugurējās durvīs*
Saistītā informācija
•
Iestatījumi attālinātai atslēgšanai un
atslēgšanai no salona (271 lpp.)
•
Bagāžas nodalījuma durvju atslēgšana no
automašīnas salona (296 lpp.)
•
Bērnu drošības slēdžu aktivizēšana un
deaktivizēšana (297 lpp.)
Bagāžas nodalījuma durvju
atslēgšana no automašīnas salona
Bagāžas nodalījuma durvis var atslēgt no
salona, nospiežot pogu instrumentu panelī.
–
Aizslēgšanas taustiņš ar indikatora lampiņu aizmugurējās durvīs.
Ar aizmugurējo durvju aizslēgšanas pogām var
aizslēgt attiecīgās durvis.
Aizmugurējo durvju atslēgšana
–
12
296
Pavelciet atvēršanas rokturi.
> Aizmugurējās durvis tiek atslēgtas un
atvērtas12.
Īsi nospiediet taustiņu
instrumentu
panelī.
> Bagāžas nodalījuma durvis var atslēgt
un atvērt no ārpuses, satverot gumijas
spiedplāksni.
Ar elektriski vadāmām bagāžas nodalījuma
durvīm*:
–
Turiet nospiestu taustiņu
instrumentu
panelī.
> Tiek atvērtas bagāžas nodalījuma durvis.
Ja vien nav aktivizēti slēdži bērnu drošībai.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana un atslēgšana no automašīnas salona (295 lpp.)
•
Elektriski vadāmo bagāžas nodalījuma
durvju atvēršana un aizvēršana* (299 lpp.)
Bērnu drošības slēdžu aktivizēšana
un deaktivizēšana
Bērnu drošības slēdži neļauj atvērt aizmugurējās durvis no salona.
Bērnu drošības slēdži var būt manuāli vai elektriski*.
Manuālu bērnu drošības slēdžu
aktivizēšana un deaktivizēšana
PIEZĪME
•
Durvju slēdzis bloķē tikai attiecīgās
durvis, nevis abas aizmugurējās durvis
vienlaicīgi.
•
Automobiļiem, kas aprīkoti ar elektrisko bērnu drošības slēdzi, nav manuāla
bērnu drošības slēdža.
Elektrisku* bērnu drošības slēdžu
aktivizēšana un deaktivizēšana
Elektriskos slēdžus bērnu drošībai var aktivizēt
un deaktivizēt visās aizdedzes pozīcijās, kas
pārsniedz 0. Aktivizēšanu un deaktivizēšanu
var veikt līdz 2 minūtēm pēc automašīnas
izslēgšanas, ja nav atvērtas nevienas no durvīm.
Ar slēdžiem bērnu drošībai. Nejauciet ar manuālajiem
durvju slēdžiem.
–
Pagrieziet slēdzi, izmantojot tālvadības
pults atslēgas noņemamo slēdzošo daļu.
Durvis tiek bloķētas, lai tās nevarētu atvērt
no iekšpuses.
Durvis var atvērt gan no ārpuses, gan iekšpuses.
Elektriskās aktivizēšanas un deaktivizēšanas taustiņš.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 297
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
1.
Iedarbiniet automašīnu vai pagrieziet aizdedzi pozīcijā, kas pārsniedz 0.
Simbols
2. Nospiediet taustiņu vadītāja durvju panelī.
> Vadītāja displejā tiek parādīts paziņojums Bērnu drošības slēdzis
Aktivizēts, un taustiņā esošā lampiņa
izgaismojas — slēdzenes ir aktivizētas.
Kad elektriskais bērnu drošības slēdzis ir aktivēts, tad aizmugurējos
Tehniskie
parametri
Bērnu drošības slēdzis
Aktivizēts
Ir aktivizēti slēdži bērnu drošībai.
Bērnu drošības slēdzis
Deaktivizēts
Bērnu drošības slēdži ir
deaktivizēti.
•
logus var atvērt tikai ar slēdžiem vadītāja
durvju panelī
Saistītā informācija
•
durvis nevar atvērt no iekšpuses.
•
Aizslēgšana un atslēgšana no automašīnas salona (295 lpp.)
•
Noņemama atslēgas slēdzošā daļa
(278 lpp.)
Lai deaktivizētu slēdzenes:
–
Nospiediet taustiņu vadītāja durvju panelī.
> Vadītāja displejā tiek parādīts paziņojums Bērnu drošības slēdzis
Deaktivizēts, un taustiņā esošā lampiņa nodziest — slēdzenes ir deaktivizētas.
Kad automašīna tiek izslēgta, tiek saglabāts
pašreizējais iestatījums — ja bērnu drošības
slēdzenes ir aktivizētas, kad automašīna tiek
izslēgta, tad tās būs aktivizētas arī automašīnas nākamajā iedarbināšanas reizē.
298
Paziņojums
Automātiska aizslēgšana braucot
Durvis un aizmugurējās durvis tiek automātiski aizslēgtas, kad automobilis sāk braukt.
Lai mainītu šo iestatījumu:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Aizslēgšana.
3. Atlasiet Braukšanas laikā automātiski
aizslēgt durvis, lai deaktivizētu vai aktivizētu šo funkciju.
Saistītā informācija
•
Aizslēgšana un atslēgšana no automašīnas salona (295 lpp.)
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Elektriski vadāmo bagāžas
nodalījuma durvju atvēršana un
aizvēršana*
Funkcija, kas sniedz iespēju atvērt un aizvērt
bagāžas nodalījuma durvis, pieskaroties taustiņam.
Atvēršana
Atveriet elektriski vadāmās bagāžas nodalījuma durvis vienā no šiem veidiem:
–
Nospiediet un turiet instrumentu paneļa
taustiņu
, līdz tiek sākta bagāžas
nodalījuma durvju atvēršana.
–
Veiciet kājas kustību* zem aizmugurējā
bufera.
Aizvēršana
Aizveriet13 elektriski vadāmās bagāžas nodalījuma durvis vienā no šiem veidiem:
–
Nospiediet un turiet tālvadības pults taustiņu
, līdz tiek sākta bagāžas nodalījuma durvju atvēršana.
–
13
Viegli nospiediet aizmugures durvju rokturi.
Automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanu un atslēgšanu* ir viens aizvēršanas taustiņš un viens aizvēršanas un aizslēgšanas taustiņš.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 299
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Lai aizvērtu, nospiediet
taustiņu aizmugures durvju apakšā.
> Bagāžas nodalījuma durvis tiek automātiski aizvērtas un paliek atslēgtas.
–
PIEZĪME
13
300
•
Taustiņš ir aktīvs 24 stundas pēc lūkas
atstāšanas vaļā. Pēc tam tā jāaizver
manuāli.
•
Ja durtiņas ir bijušas atvērtas vairāk
nekā 30 minūtes, tās tiek lēni aizvērtas.
–
Nospiediet un turiet tālvadības atslēgas
.
taustiņu
> Bagāžas nodalījuma durvis tiek automātiski aizvērtas, un atskan skaņas signāli — bagāžas nodalījuma durvis paliek
atslēgtas.
–
Turiet nospiestu taustiņu
instrumentu
panelī.
> Bagāžas nodalījuma durvis tiek automātiski aizvērtas, un atskan skaņas signāli — bagāžas nodalījuma durvis paliek
atslēgtas.
–
Veiciet kājas kustību* zem aizmugurējā
bufera.
> Bagāžas nodalījuma durvis tiek automātiski aizvērtas, un atskan skaņas signāli — bagāžas nodalījuma durvis paliek
atslēgtas.
Aizvēršana un aizslēgšana
–
Nospiediet taustiņu
bagāžas nodalījuma durvju apakšā, lai to aizvērtu un vienlaikus aizslēgtu13 bagāžas nodalījuma durvis un salona durvis (lai varētu aizslēgt,
visām durvīm jābūt aizvērtām).
> Bagāžas nodalījuma durvis tiek automātiski aizvērtas — bagāžas nodalījuma durvis un salona durvis tiek aizslēgtas, un tiek aktivizēta signalizācija*.
Automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanu un atslēgšanu* ir viens aizvēršanas taustiņš un viens aizvēršanas un aizslēgšanas taustiņš.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
PIEZĪME
•
•
Lai darbotos aizslēgšana un atslēgšana,
vienai no automašīnas tālvadības atslēgām ir jāatrodas uztveršanas diapazonā.
Ja, izmantojot bezatslēgas funkciju* aizslēgšanai vai aizvēršanai, atslēga neatrodas pietiekami tuvu bagāžas nodalījuma
durvīm, atskan trīs skaņas signāli.
SVARĪGI
Darbinot aizmugures durvis manuāli, atveriet vai aizveriet tās lēnām. Nelietojiet
spēku, lai atvērtu/aizvērtu, ja ir jūtama pretestība. Tās var sabojāties un beigt darboties pareizi.
Atvēršanas vai aizvēršanas atcelšana
Atvēršanu vai aizvēršanu var atcelt vienā no
tālāk norādītajiem veidiem:
Bagāžas nodalījuma durvju kustība tiek apturēta. Pēc tam bagāžas nodalījuma durvis var
vadīt manuāli.
Ja bagāžas nodalījuma durvju kustība ir apturēta tuvu aizvērtai pozīcijai, nākamajā aktivizācijas reizē bagāžas nodalījuma durvis tiks
atvērtas.
Aizsardzība pret iespiešanu
Ja kaut kas ar pietiekamu pretestību neļauj
aizmugurējām durvīm atvērties vai aizvērties,
iedarbojas aizsardzība pret iespiešanu.
•
Atvēršanas laikā kustība tiek pārtraukta,
aizmugures durvis apstājas un atskan garš
skaņas signāls.
•
Aizvēršanas laikā kustība tiek pārtraukta,
aizmugures durvis apstājas, atskan garš
skaņas signāls un aizmugures durvis atkal
noregulē ieprogrammēto maks. pozīciju.
Elektriski vadāmo aizmugures durvju priekšspriegotās atsperes.
BRĪDINĀJUMS
Neatveriet elektriski vadāmo aizmugures
durvju priekšspriegotās atsperes. Tās ir
priekšspriegotas ar augstu spiedienu un
atvēršanas gadījumā var izraisīt traumas.
BRĪDINĀJUMS
Atvēršanas un aizvēršanas laikā pievērsiet
uzmanību iespiešanas riskam.
•
•
Nospiediet taustiņu instrumentu panelī.
•
Nospiediet aizvēršanas pogu bagāžas
nodalījuma durvju apakšpusē.
Pirms atvēršanas vai aizvēršanas sākšanas
pārbaudiet, vai neviens neatrodas bagāžas
nodalījuma durvju tuvumā, jo saspiešanas
traumai var būt smagas sekas.
•
Nospiediet gumijoto spiedplāksni zem
ārējā roktura.
Bagāžas nodalījuma durvis vienmēr jālieto
piesardzīgi.
•
Kājas kustības lietošana*.
Nospiediet tālvadības pults atslēgas taustiņu.
Priekšspriegotas atsperes
Saistītā informācija
•
Elektriski vadāmo bagāžas nodalījuma
durvju maksimālā atvēruma ieprogrammēšana* (302 lpp.)
•
Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana un
aizvēršana ar kājas kustību* (302 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(272 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 301
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Elektriski vadāmo bagāžas
nodalījuma durvju maksimālā
atvēruma ieprogrammēšana*
PIEZĪME
•
Pielāgojiet bagāžas nodalījuma durvju atvēruma pozīciju zema jumta augstumam.
Lai regulētu maks. atvērumu:
1.
Atveriet aizmugures durvis — apturiet tās
atvērtā pozīcijā.
PIEZĪME
Nevar ieprogrammēt atvēršanas pozīciju,
kas ir zemāka par pusatvērtām bagāžas
nodalījuma durvīm.
2. Turiet nospiestu zem aizmugures durvīm
esošo taustiņu
vismaz 3 sekundes.
> Atskan divi īsi skaņas signāli, norādot,
ka iestatītā pozīcija ir saglabāta.
Lai atiestatītu maks. atvērumu:
–
302
Manuāli pārvietojiet bagāžas nodalījuma
durvis visaugstākajā iespējamajā pozīcijā
— nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet
.
bagāžas nodalījuma durvju pogu
> Atskan divi skaņas signāli, norādot, ka
iestatītā pozīcija ir notīrīta. Atverot
bagāžas nodalījuma durvis, tās tiks
atvērtas maksimāla atvēruma pozīcijā.
Ja sistēma ir darbojusies ilgstoši, tā
izslēdzas, lai novērstu pārkaršanu. To
varēs atkal izmantot pēc
apmēram 2 minūtēm.
Saistītā informācija
•
Elektriski vadāmo bagāžas nodalījuma
durvju atvēršana un aizvēršana* (299 lpp.)
Bagāžas nodalījuma durvju
atvēršana un aizvēršana ar kājas
kustību*
Funkcija, kas atļauj atvērt un aizvērt bagāžas
nodalījuma durvis, pakustinot kāju zem aizmugurējā bufera, atvieglo dzīvi, kad jums ir
pilnas rokas.
Ja automašīna ir aprīkota ar bezatslēgas
atslēgšanu un aizslēgšanu*, tad bagāžas nodalījuma durvis varat atslēgt ar kājas kustību.
Bagāžas nodalījuma durvju atvēršanas un aizvēršanas funkcija ir arī pieejama, ja automašīna ir aprīkota ar elektriski vadāmām bagāžas
nodalījuma durvīm*.
PIEZĪME
Ar kāju vadāmo bagāžas nodalījuma durvju
funkcija ir pieejama divās versijās:
•
Atvēršana un aizvēršana ar kājas
kustību
•
Tikai atslēgšana ar kājas kustību (lai
atvērtu bagāžas nodalījuma durvis,
manuāli paceliet tās)
Ņemiet vērā, ka atvēršanai un aizvēršanai
ar kājas kustību ir nepieciešams elektrisko
bagāžas nodalījuma durvju papildaprīkojums*.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Atvēršana un aizvēršana ar kājas
kustību
Veicot spērienam līdzīgu kustību, neatstājiet
kāju zem automašīnas, pretējā gadījumā aktivizēšana var nedarboties.
Atvēršanas vai aizvēršanas ar kājas kustību
atcelšana
– Lai apturētu bagāžas nodalījuma durvju
kustību atvēršanas vai aizvēršanas laikā,
veiciet vienu lēnu spērienam līdzīgu kājas
kustību automašīnas virzienā.
Lai atceltu bagāžas nodalījuma durvju atvēršanu vai aizvēršanu, tālvadības atslēgai nav
jāatrodas automašīnas tuvumā.
Sensors atrodas pa kreisi no bufera centra14.
Lai būtu iespējama atvēršana un aizvēršana,
vienai no automašīnas tālvadības pultīm ir
jāatrodas uztveršanas diapazonā aiz automašīnas (aptuveni 1 metra (3 pēdu) attālumā). Tas
attiecas arī uz jau atslēgtu automašīnu, un ļauj
novērst nejaušu atvēršanu, piemēram, automazgātavā.
Spērienam līdzīga kustība detektora aktivizācijas
zonā.
–
Veiciet vienu lēnu, spērienam līdzīgu
kustību virzienā uz priekšu zem aizmugures triecienstieņa kreisās puses. Pēc tam
atkāpieties vienu soli atpakaļ. Triecienstienim nav jāpieskaras.
> Aktivizējot atvēršanu vai aizvēršanu,
atskan īss skaņas signāls — bagāžas
nodalījuma durvis tiek atvērtas/aizvērtas.
Ja tiek veiktas vairākas spērienam līdzīgas
kājas kustības un aiz automašīnas neatrodas
apstiprināta tālvadības atslēga, atvēršana būs
iespējama tikai pēc noteikta laika.
14
Ja automašīna ir aprīkota ar apakšējo aizsargplāksni*, sensors atrodas uz bufera kreisā stūra.
Ja bagāžas nodalījuma durvju kustība ir apturēta tuvu aizvērtai pozīcijai, nākamajā aktivizācijas reizē bagāžas nodalījuma durvis tiks
atvērtas.
PIEZĪME
Ja aizmugures buferi klāj liels daudzums
ledus, sniega, netīrumu u.tml., pastāv risks,
ka funkcija var darboties nepilnīgi vai
nedarboties nemaz. Tādēļ nodrošiniet, lai
tas būtu tīrs.
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka sistēma var tikt aktivizēta
automazgātavā vai līdzīgā vietā, ja tālvadības atslēga atrodas darbības zonā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 303
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Privātā aizslēgšana
Automašīnas ar apakšējās
aizsargplāksnes* papildaprīkojumu
Ja automašīna ir aprīkota ar
apakšējo aizsargplāksni, sensors atrodas uz
bufera kreisā stūra.
Spērienam līdzīga kustība detektora aktivizācijas
zonā.
Saistītā informācija
Lai aktivizētu atvēršanu vai aizvēršanu ar kājas
kustību automašīnai, kas aprīkota ar
apakšējo aizsargplāksni, spērienveida kustība
ir jāveic no automašīnas sāniem. Lai būtu
iespējama atvēršana un aizvēršana, vienai no
automašīnas tālvadības pultīm ir jāatrodas
uztveršanas diapazonā (aptuveni 1 metra (3
pēdu) attālumā).
304
•
Bezatslēgas piekļuve un skārienjutīgās virsmas* (291 lpp.)
•
Elektriski vadāmo bagāžas nodalījuma
durvju atvēršana un aizvēršana* (299 lpp.)
•
Tālvadības pults atslēgas darbības rādiuss
(272 lpp.)
Bagāžas nodalījuma durvis un cimdu nodalījumu var aizslēgt ar privātās aizslēgšanas funkciju, kas nepieļauj to atvēršanu, piemēram,
atstājot automašīnu apkopes veikšanai, pie
viesnīcas vai tamlīdzīgi.
Privātās aizslēgšanas funkcijas taustiņš atrodas centrālā
displeja funkciju skatā. Atkarībā no aizslēgšanas pašreizējā statusa tiek rādīts Indiv.
aizslēgš. atbloķēta vai
Indiv. aizslēgš. bloķēta.
Saistītā informācija
•
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana un
deaktivizēšana (305 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana
un deaktivizēšana
Privāto aizslēgšanu aktivizē ar funkcijas pogu
centrālajā displejā un papildu PIN kodu.
Lai izveidotu drošības kodu:
1.
Funkciju skatā nospiediet privātās aizslēgšanas pogu.
PIEZĪME
Lai varētu aktivizēt privātās aizslēgšanas
funkciju, jābūt ieslēgtam vismaz aizdedzes
režīmam I.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
Privātajai aizslēgšanai ir divi kodi:
•
Funkcijas pirmajā lietošanas reizē tiek
izveidots drošības kods.
•
Katrā funkcijas aktivizēšanas reizē tiek
atlasīts jauns PIN kods.
Drošības koda ievadīšana pirms
pirmās lietošanas reizes
Funkcijas pirmajā lietošanas reizē ir jāatlasa
drošības kods. Pēc tam to var izmantot privātās aizslēgšanas deaktivizēšanai, ja atlasītais
PIN kods ir aizmirsts vai pazaudēts. Šis drošības kods darbojas kā PUK kods visiem turpmākajiem PIN kodiem, kas tiek iestatīti privātās aizslēgšanas funkcijai.
Noglabājiet drošības kodu drošā vietā.
2. Ievadiet vēlamo drošības kodu un nospiediet Apstiprināt.
> Drošības kods tiek saglabāts. Privātās
aizslēgšanas funkcija tagad ir gatava
aktivizēšanai.
2. Ievadiet kodu, kas jāizmanto, lai pēc aizslēgšanas atslēgtu cimdu nodalījumu un
bagāžas nodalījuma durvis, un pieskarieties Apstiprināt.
> Cimdu nodalījums un aizmugures durvis tiek aizslēgtas. Aizslēgšana tiek
apstiprināta ar zaļu indikatoru funkciju
skatā pie pogas.
Privātās aizslēgšanas deaktivizēšana
1.
Funkciju skatā nospiediet privātās aizslēgšanas pogu.
Privātās aizslēgšanas aktivizēšana
1.
Funkciju skatā nospiediet privātās aizslēgšanas pogu.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
2. Ievadiet kodu, ko izmantojāt aizslēgšanai,
un pieskarieties Apstiprināt.
> Cimdu nodalījums un aizmugures durvis tiek atslēgtas. Apstiprinot atslēgšanu, zaļais indikators funkciju skatā
pie pogas nodziest.
Aizmirsts PIN kods
Ja PIN kods ir aizmirsts vai vairāk nekā trīs reizes ir ievadīts nepareizs PIN kods, privāto aizslēgšanu var deaktivizēt, izmantojot drošības
kodu.
}}
305
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
Ja automašīna tiek atslēgta, izmantojot Volvo
On Call* vai Volvo On Call lietotni, privātā aizslēgšana tiek automātiski deaktivizēta.
Aizmirsts drošības kods
Ja ir aizmirsts arī drošības kods, sazinieties ar
pilnvarotu Volvo izplatītāju, kas palīdzēs deaktivizēt privāto aizslēgšanu.
Signalizācija*
•
tiek atvērtas durvis, dzinēja pārsegs vai
bagāžas nodalījuma durvis15
•
salonā konstatēta kustība (ja salons ir aprīkots ar kustību detektoru*)
•
automobilis tiek pacelts vai vilkts projām
(ja automobilis ir aprīkots ar sasvēršanās
detektoru*)
Saistītā informācija
•
Privātā aizslēgšana (304 lpp.)
Signalizācijas indikators
Signalizācija nodrošina skaņas un vizuālus
brīdinājumus, ja kāds iekāpj automašīnā bez
derīgas tālvadības atslēgas vai veic kādas
manipulācijas ar startera akumulatoru vai signalizācijas sirēnu.
Aktivēta signalizācija atskan, ja:
•
•
tiek atvienots akumulatora kabelis
sirēna tiek atslēgta.
Signalizācijas trauksmes signāli
Sarkana gaisma diode kontrolmērinstrumentu
panelī norāda signalizācijas sistēmas statusu:
•
Gaismas diode nedeg — signalizācija nav
ieslēgta.
•
Gaismas diode mirgo reizi divās sekundēs
— signalizācija ir ieslēgta
•
Kad signalizācija ir deaktivizēta, LED
strauji mirgo aptuveni 30 sekundes vai
līdz aizdedzes pozīcijas I aktivizēšanai — ir
nostrādājusi signalizācija.
Kad ir izraisīta signalizācijas trauksme:
•
Sirēna skan 30 sekundes vai kamēr signalizācija tiek izslēgta.
•
Pagriezienu rādītāji mirgo 5 minūtes vai
līdz signalizācija tiek izslēgta.
Ja signalizācijas aktivizēšanas cēlonis netiek
novērsts, signalizācijas cikls tiek atkārtots
maks. 10 reizes15.
15
306
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Kustības un slīpuma sensori*
Kustības un slīpuma sensori reaģē uz kustībām automašīnā, loga izsišanu vai mēģinājumiem nozagt riteņus vai vilkt automašīnu.
Ja salonā tiek konstatēta kustība, tajā skaitā
gaisa plūsmas izmaiņas, tad kustības sensors
iedarbina signalizāciju. Tādēļ, ja automašīnai ir
atstāts atvērts logs vai panorāmas jumts* vai
pasažieru salonā tiek izmantots sildītājs, var
ieslēgties signalizācija.
Signalizācijas sistēmas kļūdas
gadījumā
Signalizācijas aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Ja signalizācijas sistēmā ir kļūme,
vadītāja displejā tiek parādīts simbols un paziņojums Signaliz. sist.
atteice Jāveic apkope. Šajā gadījumā sazinieties ar servisu, ieteicams Volvo
pilnvarotu servisu.
Signalizācija tiek aktivizēta, kad automašīna
tiek aizslēgta.
Izkāpjot no automašīnas, aizveriet logu un
panorāmas jumtu.
•
Ja izmantojat pasažieru salona sildītāju vai
stāvapsildi — pavērsiet gaisa plūsmu no
gaisa izplūdes atverēm tā, lai tās nebūtu
vērstas pasažieru salonā uz augšu.
Vai arī izmantojiet samazinātu signalizācijas
līmeni, lai īslaicīgi deaktivizētu kustības un slīpuma sensorus.
Tāpat arī izslēdziet kustības un slīpuma sensorus, kad automašīna tiek transportēta ar prāmi
vai vilcienu, jo šīs kustības var ietekmēt automašīnu un izraisīt signalizācijas nostrādāšanu.
16
Aizslēdziet automašīnu un aktivizējiet signalizāciju šādi
•
nospiediet tālvadības pults atslēgas aizslēgšanas taustiņu;
•
pieskarieties atzīmētajai virsmai durvju
rokturu ārpusē vai bagāžas nodalījuma
durvju gumijotajai spiediena plāksnītei16.
PIEZĪME
Nemēģiniet saviem spēkiem salabot vai
mainīt signalizācijas sistēmas komponentus. Jebkurš šāds mēģinājums var ietekmēt
apdrošināšanas nosacījumus.
Lai tā nenotiktu:
•
Signalizācijas aktivizēšana
Saistītā informācija
•
Signalizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana* (307 lpp.)
•
Samazināts signalizācijas līmenis*
(309 lpp.)
•
Vispārējā bloķēšana* (309 lpp.)
Attiecas uz automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas* funkciju.
Ja automašīna ir aprīkota gan ar bezatslēgas
aizslēgšanu/atslēgšanu*, gan ar elektriski
vadāmām bagāžas nodalījuma durvīm*, pogu
bagāžas nodalījuma durvju apakšā var
izmantot, arī lai aizslēgtu automašīnu un aktivizētu automašīnas signalizāciju.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 307
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
||
1.
Atveriet vadītāja durvis ar nenoņemamo
atslēgas slēdzošo daļu.
> Signalizācija ieslēdzas.
Automātiska signalizācijas
aktivizēšana un atkārtota aktivizēšana
Automātiskā atkārtota signalizācijas aktivizēšana novērš iespēju nejauši pamest automašīnu ar neaktivizētu signalizāciju.
Ja automašīnu atslēdz ar tālvadības pults
atslēgu (signalizācija tiek izslēgta), bet nevienas sānu durvis vai aizmugures durvis netiek
atvērtas divu minūšu laikā, signalizācija automātiski tiek ieslēgta no jauna. Vienlaikus automobilis tiek aizslēgts no jauna.
Kad automašīna ir aizslēgta un signalizācija ir aktivizēta, instrumentu panelī ik pēc divām sekundēm īsi
iedegas sarkana LED.
Deaktivējiet signalizāciju
Atslēdziet automašīnu un deaktivizējiet signalizāciju šādi
•
nospiediet tālvadības pults atslēgas
atslēgšanas taustiņu;
•
satveriet vienu no durvju rokturiem vai
viegli nospiediet bagāžas nodalījuma
durvju gumijoto spiediena plāksnīti16.
Signalizācijas deaktivizēšana, nelietojot
tālvadības atslēgu
Automašīnu var atslēgt un tās signalizāciju var
deaktivizēt, pat ja tālvadības atslēga nedarbojas, piemēram, ja tālvadības atslēgas baterija ir
izlādējusies.
16
308
Rezerves lasītāja atrašanās vieta glāžu turētājā.
2. Novietojiet tālvadības atslēgu uz atslēgas
simbola rezerves lasītājā, kas atrodas
tuneļkonsoles glāžu turētājā.
3. Pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un atlaidiet.
> Signalizācija ir deaktivēta.
Ieslēgušās signalizācijas izslēgšana
–
Nospiediet tālvadības atslēgas atslēgšanas taustiņu vai ieslēdziet automašīnai aizdedzes pozīciju I, pagriežot aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un
atlaižot.
Dažs tirgos signalizācija tiek automātiski aktivizēta kādu laiku pēc tam, kad vadītāja durvis
tiek atvērtas un aizvērtas, bet netiek aizslēgtas.
Lai mainītu šo iestatījumu:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Aizslēgšana.
3. Atlasiet Pasīvā signaliz. deaktivizēšana,
lai īslaicīgi deaktivizētu šo funkciju.
Saistītā informācija
•
Signalizācija* (306 lpp.)
Attiecas uz automašīnām ar bezatslēgas aizslēgšanas un atslēgšanas* funkciju.
* Papildaprīkojums/piederums.
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Samazināts signalizācijas līmenis*
Vispārējā bloķēšana*
Saistītā informācija
Samazināts signalizācijas līmenis nozīmē, ka
kustības un slīpuma sensori ir īslaicīgi
izslēgti.
Izslēdziet kustības un slīpuma detektorus, lai
izvairītos no signalizācijas nejaušas nostrādāšanas — piemēram, atstājot aizslēgtā automašīnā suni vai transportējot ar autovilcienu vai
prāmi.
Vispārējā bloķēšana nozīmē, ka visi atvēršanas rokturi tiek mehāniski atvienoti, kad automašīna tiek aizslēgta no ārpuses, līdz ar to no
automašīnas salona durvis nevar atvērt.
Vispārējā bloķēšana tiek aktivizēta, aizslēdzot
ar tālvadības atslēgu vai bezatslēgas aizslēgšanas funkciju*, un tā notiek ar aptuveni
10 sekunžu aizkavi pēc durvju aizslēgšanas. Ja
aizkaves laikā tiek atvērtas durvis, tad secība
tek pārtraukta un signalizācija - deaktivēta.
•
Vispārējās bloķēšanas funkcijas īslaicīga*
deaktivizēšana (310 lpp.)
•
Signalizācija* (306 lpp.)
Centrālā displeja funkciju
skatā nospiediet pogu
Samazināta aizsardzība, lai
pēc automašīnas aizslēgšanas izslēgtu kustības un slīpuma sensorus.
Vienlaikus tiek deaktivizēta vispārējas bloķēšanas funkcija, tas ir, atslēgšana no salona ir
iespējama.
Ja automašīna tiek atslēgta un pēc tam atkal
aizslēgta, pazeminātais signalizācijas līmenis ir
jāaktivizē vēlreiz.
Saistītā informācija
•
•
Signalizācija* (306 lpp.)
Vispārējā bloķēšana* (309 lpp.)
Kad ir aktivizēta vispārējā bloķēšana, automašīnu var atslēgt tikai ar tālvadības atslēgu, bezatslēgas atslēgšanas funkciju* vai lietotni
Volvo On Call*.
Priekšējās kreisās puses durvis var atslēgt arī
ar noņemamo atslēgas slēdzošo daļu. Ja automašīnu atslēdz ar noņemamo atslēgas slēdzošo daļu, nostrādā signalizācija.
PIEZĪME
•
Atcerieties, ka signalizācija tiek
ieslēgta, kad automobilis tiek aizslēgts.
•
Signalizācija nostrādā, ja kāds mēģina
atvērt durvis no iekšpuses.
BRĪDINĀJUMS
Lai novērstu iespēju kādu ieslēgt automobilī, neļaujiet nevienam tajā atrasties, ja
funkcija nav izslēgta.
* Papildaprīkojums/piederums. 309
ATSLĒGA, SLĒDZENES UN SIGNALIZĀCIJA
Vispārējās bloķēšanas funkcijas
īslaicīga* deaktivizēšana
Ja kāds paliek automašīnā, bet durvis nepieciešams aizslēgt no ārpuses, vispārējā bloķēšana ir īslaicīgi jādeaktivizē, lai būtu iespējama atslēgšana no salona.
BRĪDINĀJUMS
Lai novērstu iespēju kādu ieslēgt automobilī, neļaujiet nevienam tajā atrasties, ja
funkcija nav izslēgta.
Ja automašīna tiek atslēgta un pēc tam atkal
aizslēgta, vispārējas bloķēšanas funkciju
nepieciešams deaktivizēt vēlreiz.
Nākamreiz iedarbinot dzinēju, sistēma tiek
atiestatīta.
Saistītā informācija
•
•
Vispārējā bloķēšana* (309 lpp.)
Signalizācija* (306 lpp.)
Lai īslaicīgi deaktivizētu vispārējas bloķēšanas funkciju,
centrālā displeja funkciju
skatā nospiediet taustiņu
Samazināta aizsardzība.
Tas arī nozīmē, ka signalizācijas kustības un
slīpuma detektori* tiek izslēgti.
Pēc tam centrālajā displejā ir redzams teksts
Samazināta signalizācijas aizsardzība un
automašīnas aizslēgšanas gaitā vispārēja bloķēšana tiek īslaicīgi deaktivizēta.
Parastas aizslēgšanas režīmā elektrības kontaktligzdas tiek deaktivizētas nekavējoties; kad
vispārēja bloķēšana tiek īslaicīgi deaktivizēta,
tās ir aktīvas maksimāli 10 minūtes pēc aizslēgšanas.
310
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Vadītāja atbalsta sistēma
Automašīna ir aprīkota ar dažādām vadītāja
atbalsta sistēmām, kas var palīdzēt vadītājam
dažādās situācijās vai nu aktīvā, vai pasīvā
veidā.
Piemēram, sistēmas var palīdzēt vadītājam:
•
•
uzturēt iestatīto ātrumu;
•
novērst sadursmi, brīdinot par to vadītāju
un bremzējot automašīnu;
•
uzturēt noteiktu laika intervālu līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim;
palīdzēt vadītājam novietot automašīnu
stāvvietā.
Dažas no šīm sistēmām ir uzstādītas standarta
aprīkojumā, savukārt citas ir papildaprīkojums
— tas ir atkarīgs no tirgus.
Saistītā informācija
312
•
Automātiskais ātruma ierobežotājs
(326 lpp.)
No ātruma atkarīgs stūrēšanas
spēks
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Distances brīdinājums* (320 lpp.)
No ātruma atkarīgais stūres pastiprinātājs
izraisa stūrēšanas spēka palielināšanos līdz ar
automašīnas ātrumu, lai varētu uzlabot jutību.
Uz automaģistrālēm stūres kustība ir stingrāka. Novietojot automašīnu stāvēšanai un
braucot nelielā ātrumā, stūrēšana ir viegla un
prasa mazāku piepūli.
Kruīzkontrole (329 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (333 lpp.)
Pilot Assist* (342 lpp.)
Radiolokācijas bloks (360 lpp.)
Kameras bloks (370 lpp.)
City Safety™ (376 lpp.)
Rear Collision Warning* (390 lpp.)
BLIS* (391 lpp.)
Cross Traffic Alert* (395 lpp.)
Ceļazīmju informācija* (399 lpp.)
Driver Alert Control (406 lpp.)
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
(408 lpp.)
•
IntelliSafe — vadītāja atbalsts un drošība
(33 lpp.)
•
•
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(312 lpp.)
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska
gadījumā (415 lpp.)
•
•
•
Stabilitātes sistēma (317 lpp.)
Stāvvietā novietošanas sistēma*
(421 lpp.)
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole
(313 lpp.)
•
•
Connected Safety (317 lpp.)
Atbalsts braukšanai pagriezienos*
(357 lpp.)
Ātruma ierobežotājs (322 lpp.)
•
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (426 lpp.)
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma* (435 lpp.)
PIEZĪME
Retās situācijās stūres pastiprinātājs var pārāk sakarst, tādēļ tas ir
īslaicīgi jāatdzesē. Šajā laikā stūres apstiprinātājs darbojas ar
samazinātu jaudu, un stūres pagriešana var
būt nedaudz apgrūtināta. Pēc tam vadītāja
displejā tiek rādīts ziņojums Stūres
pastiprinātājs Palīgsist. funkcija īslaicīgi
samazināta un šis simbols.
Kamēr stūres pastiprinātāja sistēma darbojas ar samazinātu jaudu, vadītāja atbalsta
funkcijas un stūrēšanas palīdzības sistēma
nav pieejama.
BRĪDINĀJUMS
Ja temperatūra kļūst pārāk augsta, servomehānisms var būt jāizslēdz pavisam. Šādā
situācijā vadītāja displejā tiek rādīts ziņojums Stūres pastipr. atteice Apturiet
drošā vietā kombinācijā ar simbolu.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stūrēšanas spēka mainīšana*
Elektroniskā stabilitātes kontrole
Lietojot piedziņas režīmu INDIVIDUAL, var
pielāgot stūres pretestību.
Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC1)
palīdz vadītājam izvairīties no riteņu buksēšanas un uzlabo automašīnas vilkmi.
Vadītāja displejā šis simbols
tiek rādīts, kad sistēma ir
aktivizēta.
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Atlasiet My Car Braukšanas režīmi
Stūrēšanas spēks.
Stūres pretestības atlasīšanas iestatījumam
var piekļūt, tikai ja automašīna stāv vai lēni
brauc taisni.
Saistītā informācija
•
•
Sistēmas bremzēšana var būt
dzirdama kā pulsējoša skaņa,
un pēc gāzes pedāļa nospiešanas automašīnas paātrinājums var būt
lēnāks nekā gaidīts.
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
Sistēmai ir šādas apakšfunkcijas:
Piedziņas režīmi* (469 lpp.)
•
•
Stabilitātes funkcija2
•
•
Dzinēja vilkmes kontrole
Buksēšanas vadības un vilces vadības sistēma
Piekabes stabilitātes palīgsistēma
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Stabilitātes funkcija2
Funkcija pārbauda katra atsevišķā riteņa
braukšanas un bremzēšanas spēku, lai stabilizētu automašīnu.
1 Electronic Stability Control
2 To sauc arī par aktīvo sasvēruma
vadību.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 313
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Buksēšanas vadības un vilces vadības
sistēma
PIEZĪME
Piekabes stabilitātes palīdzības funkcija
tiek deaktivizēta, ja aktivizē ESC sporta
režīms.
Šī funkcija ir aktīva nelielā ātrumā un bremzē
dzenošos riteņus, kas buksē, lai papildu vilcējspēks tiktu pievadīts dzenošajiem riteņiem,
kas nebuksē.
Šī funkcija var arī novērst dzenošo riteņu spolēšanu pa ceļa virsmu ātruma uzņemšanas
laikā.
Saistītā informācija
•
•
Dzinēja vilkmes kontrole
Dzinēja vilkmes kontrole (EDC3) var novērst
neparedzētu riteņu bloķēšanos, piemēram,
pēc zemāka pārnesuma ieslēgšanas vai bremzēšanas ar dzinēju, braucot ar zemu pārnesumu pa slidenām brauktuvēm.
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
Sporta režīma aktivizēšana vai deaktivizēšana elektroniskās stabilitātes kontroles
sistēmā (315 lpp.)
•
Elektroniskās stabilitātes kontroles simboli
un ziņojumi (316 lpp.)
•
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
(510 lpp.)
Nejauša riteņu bloķēšanās braukšanas laikā
var cita starpā negatīvi ietekmēt vadītāja spēju
stūrēt automobili.
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*4
Piekabes stabilitātes palīgsistēmas funkcijas
(TSA5) mērķis ir stabilizēt automašīnu, velkot
piekabi, ja sākas lokveida kustība.
3 Engine Drag Control
4 Piekabes stabilitātes palīgsistēma
5 Trailer Stability Assist
6 Electronic Stability Control
7 Trailer Stability Assist
314
Elektroniskā stabilitātes kontrole
sporta režīmā
Stabilitātes sistēma (ESC6) vienmēr ir aktivizēta — to nevar izslēgt. Taču vadītājs var
izvēlēties režīmu ESC sporta režīms, kas
sniedz aktīvākas braukšanas izjūtas.
Kad ir atlasīta apakšfunkcija ESC sporta
režīms, sistēmas iejaukšanās tiek samazināta
un automašīnai tiek atļauts vairāk izslīdēt nekā
parasti, līdz ar to vairāk kontroles tiek nodots
vadītājam.
Kad ir atlasīta funkcija ESC sporta režīms,
var uzskatīt, ka sistēma ir deaktivizēta, lai gan
daudzos gadījumos tā turpina palīdzēt vadītājam.
PIEZĪME
Kad ir atlasīta funkcija ESC sporta režīms,
piekabes stabilitātes palīdzības funkcija
(TSA7) ir deaktivizēta.
ESC sporta režīms nodrošina lielāku vilkmi
pat gadījumos, kad automašīna ir iestigusi vai
brauc pa nestabilu virsmu, piemēram, smiltīm
vai dziļu sniegu.
ir iekļauta Volvo oriģinālā vilkšanas āķa uzstādīšanas komplektā.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Saistītā informācija
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole
(313 lpp.)
•
Sporta režīma aktivizēšana vai deaktivizēšana elektroniskās stabilitātes kontroles
sistēmā (315 lpp.)
•
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
(510 lpp.)
Sporta režīma aktivizēšana vai
deaktivizēšana elektroniskās
stabilitātes kontroles sistēmā
Stabilitātes sistēma (ESC8) vienmēr ir aktivizēta — to nevar izslēgt. Taču vadītājs var
izvēlēties sporta režīmu, kas sniedz aktīvākas
braukšanas izjūtas.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
•
•
•
•
Ātruma ierobežotājs
Kruīzkontrole
Adaptīvā kruīza kontrole*
Pilot Assist*
Saistītā informācija
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole sporta
režīmā (314 lpp.)
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole
(313 lpp.)
Par režīma ESC sporta režīms darbību liecina pastāvīgi iedegts simbols vadītāja displejā. Tas ir iedegts,
līdz šī funkcija tiek deaktivizēta vai
tiek izslēgts dzinējs. Nākamajā dzinēja iedarbināšanas reizē sistēma atsāk darboties parastajā režīmā.
Funkciju ESC sporta režīms nevar atlasīt, kad
ir aktivizēta viena no tālāk norādītajām funkcijām:
8 Electronic
Stability Control
* Papildaprīkojums/piederums. 315
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Elektroniskās stabilitātes kontroles
simboli un ziņojumi
stabilitātes kontroli (ESC9). Tālāk ir sniegti
daži piemēri.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un paziņojumi saistībā ar elektronisko
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Nepārtraukti izgaismojas
aptuveni 2 sekundes.
Iedarbinot dzinēju, tiek veikta sistēmas pārbaude.
Mirgo.
Sistēma tiek aktivizēta.
Deg nepārtraukti.
Sporta režīms ir aktivizēts. PIEZĪME: sistēma šajā režīmā nav deaktivizēta — tās darbība ir
tikai daļēji ierobežota.
ESC
Sistēma uz laiku darbojas ierobežotā režīmā bremžu pārmērīgas sakaršanas dēļ. Šī funkcija
atkal automātiski ieslēgsies, tiklīdz bremzes būs atdzisušas.
Īslaicīgi izslēgts
ESC
Jāveic apkope
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
.
esošo taustiņu
9 Electronic
316
Stability Control
Sistēma ir deaktivizēta. Apturiet automašīnu drošā vietā, izslēdziet dzinēju un vēlreiz iedarbiniet.
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo
servisu.
Saistītā informācija
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole
(313 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stabilitātes sistēma
(RSC10)
Stabilitātes sistēma
samazina automašīnas apgāšanās risku, piemēram, strauja
izvairīšanās manevra gadījumā vai tad, ja
automašīna sāk slīdēt.
Sistēma reģistrē automašīnas sānu slīpuma
izmaiņas un to apmēru. Šī informācija tiek
izmantota, lai aprēķinātu automašīnas apgāšanās risku. Ja pastāv apgāšanās risks, ieslēdzas
elektriskā stabilitātes kontroles sistēma, tiek
samazināts dzinēja griezes moments un bremzēts viens vai vairāki riteņi, līdz automašīna
atgūst stabilitāti.
BRĪDINĀJUMS
Parastos braukšanas apstākļos sistēma
uzlabo automašīnas drošību uz ceļa, bet
tas nav iemesls, lai palielinātu ātrumu.
Vienmēr ievērojiet parastos drošas braukšanas priekšnosacījumus.
Saistītā informācija
•
Elektroniskā stabilitātes kontrole
(313 lpp.)
Connected Safety11
Connected Safety internetā pārsūta informāciju starp jūsu automašīnu un citiem transportlīdzekļiem12. Šī funkcija ir izstrādāta, lai
vadītāju informētu par potenciāli bīstamām
satiksmes situācijām tālāk uz tā paša ceļa.
Funkcija Connected Safety var informēt vadītāju par to, vai kādam citam transportlīdzeklim
tālāk uz tā paša ceļa ir aktivizēti avārijas gaismas signāli vai ir konstatēti slideni braukšanas
apstākļi. Informācija par slideniem braukšanas
apstākļiem tiek sniegta, arī ja jūsu automašīna
nosaka slidenu brauktuves virsmu.
Connected Safety var palīdzēt vadītājam ar
šādām funkcijām:
•
Brīdinājums par avārijas gaismas signāliem
•
Brīdinājums par slideniem braukšanas
apstākļiem
Ja jūsu automašīna konstatē slidenus braukšanas apstākļus, par to tiksiet informēts ne tikai
jūs (vadītājs), bet arī citu transportlīdzekļu
vadītāji, izmantojot internetu.
Transportlīdzekļos ar vējstikla displeju tajā tiek
rādīti arī Connected Safety brīdinājuma simboli.
10
11
12
Roll Stability Control
Nav pieejams visos tirgos.
Lietojot internetu, tiek pārsūtīti dati (datplūsma), un par to var būt jāmaksā.
PIEZĪME
Connected Safety sakari starp transportlīdzekļiem darbojas tikai tad, ja transportlīdzekļi ir aprīkoti ar funkciju un tā ir aktivizēta.
Brīdinājums par avārijas gaismas
signāliem
Ja ir aktivizēti jūsu automašīnas avārijas gaismas signāli, informāciju par to var nosūtīt
transportlīdzekļiem, kas tuvojas jūsu automašīnas pozīcijai.
Kad jūsu automašīna pietuvojas transportlīdzeklim ar mirgojošiem avārijas gaismas
signāliem, šis simbols tiek
rādīts instrumentu panelī.
Kad jūsu automašīna ir tuvu transportlīdzeklim
ar mirgojošiem avārijas gaismas signāliem, šis
simbols kļūst divreiz lielāks.
Brīdinājums par slideniem braukšanas
apstākļiem
Ja jūsu automašīna konstatē berzes pasliktināšanos starp riepām un ceļa virsmu, šī informā-
}}
317
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
cija tiek nosūtīta transportlīdzekļiem, kas tuvojas jūsu automašīnas pozīcijai.
BRĪDINĀJUMS
Ja ir aktivizēts brīdinājums
par apledojumu, instrumentu
panelī tiek rādīts šis simbols,
kad automašīna tuvojas apledojušajam ceļa posmam, —
gan jūsu automašīnā, gan
citos transportlīdzekļos, kas ir
saņēmuši šo informāciju, izmantojot
Connected Safety.
Kad transportlīdzeklis, kas tuvojas, atrodas
tuvu slidenajai ceļa daļai, transportlīdzekļa
instrumentu panelī šis simbols kļūst divreiz lielāks.
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Saistītā informācija
•
•
•
•
13
318
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
Connected Safety aktivizēšana vai deaktivizēšana (318 lpp.)
Connected Safety ierobežojumi (319 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
Connected Safety aktivizēšana vai
deaktivizēšana
Lai Connected Safety varētu kopīgot informāciju par ceļa apstākļiem ar citiem transportlīdzekļiem, šī funkcija ir jāaktivizē. Šo funkciju
var deaktivizēt, ja nevēlaties kopīgot informāciju.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Kad tā ir aktivizēta, tiek parādīti vairāki logi ar
noteikumiem un nosacījumiem, kuriem vadītājam ir jāpiekrīt, lai iespējotu savienojumu ar
internetu13. Piemēram, vadītājam var būt jāpiekrīt, ka no automašīnas tiek nosūtīti dati,
izmantojot viņa/viņas mobilo tālruni.
Ja nav interneta savienojuma, automašīna
tomēr informē vadītāju, ka tā ir konstatējusi
slidenus braukšanas apstākļus. Lai Connected
Safety darbotos optimāli, jūsu automašīnā ir
jābūt izveidotam savienojumam ar internetu.
Lietojot internetu, tiek pārsūtīti dati (datplūsma), un par to var būt jāmaksā.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Saistītā informācija
•
•
Connected Safety (317 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
•
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un datu
kopīgošana (567 lpp.)
•
Connected Safety ierobežojumi (319 lpp.)
Connected Safety ierobežojumi
BRĪDINĀJUMS
Informācija par transportlīdzekļiem, kuros ir
aktivizēts avārijas gaismas signāls vai konstatēti slideni braukšanas apstākļi, ne vienmēr
tiek pārsūtīta visiem citiem transportlīdzekļiem tajā pašā apgabalā.
Tā var notikt, piemēram, šādu iemeslu dēļ:
•
Vājš savienojums ar internetu vai savienojuma nav.
•
Transportlīdzekļi uz slidenas virsmas veic
manevrus, kas ir pārāk vāji, lai būtu nosakāma berze starp riepām un ceļa brauktuvi, piemēram, stūres kustības, paātrinājums vai bremzēšana.
•
Transportlīdzekļos, kuros ir konstatēta slidena brauktuve vai aktivizēts avārijas gaismas signāls, šī funkcija nav aktivizēta.
•
Transportlīdzekļi, kuros ir konstatēta slidena brauktuve vai aktivizēts avārijas gaismas signāls, nav aprīkoti ar šo funkciju.
•
Brīdinājums var netikt aktivizēts, ja pozīcijas noteikšanas/satelīta navigācijas sistēmas trūkst vai tā ir defektīva.
•
Slidenu virsmu noteikšana vai avārijas
gaismas signāla aktivizēšana ir notikusi uz
neliela ceļa, kura nav Volvo Cars datubāzē.
•
Funkcija Connected Safety nav pieejama
visos tirgos un nedarbojas visos reģionos
— Volvo izplatītājam ir informācija par
pašreizējiem reģioniem.
•
Noteiktās situācijās šī funkcija var
sniegt nepareizus brīdinājumus par slideniem braukšanas apstākļiem.
•
Šī funkcija nevar vienmēr noteikt citus
transportlīdzekļus ar aktivizētu avārijas
gaismas signalizāciju vai noteikt visas
ceļa daļas ar slidenām virsmām.
Saistītā informācija
•
•
Connected Safety (317 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 319
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Distances brīdinājums*14
Distances brīdinājuma funkcija var palīdzēt
vadītājam ievērot, ka laika intervāls līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim
varētu būt pārāk mazs. Automašīnai ir jābūt
aprīkotai ar vējstikla displeju* distances brīdinājuma attēlošanai.
tajā pašā virzienā braucošiem transportlīdzekļiem. Distances informācija netiek sniegta par
transportlīdzekļiem, kas tuvojas, brauc lēni vai
stāv uz vietas.
PIEZĪME
Intensīvas saules gaismas, atspulgu,
ekstremālu gaismas kontrastu vai saulesbriļļu lietošanas dēļ, kā arī tad, ja autovadītājs neskatās tieši uz priekšu, vizuālo brīdinājuma signālu vējstiklā var būt grūti atpazīt.
PIEZĪME
Laikā, kamēr ir aktīva adaptīvā kruīza kontrole* vai Pilot Assist*, distances brīdinājuma funkcija ir deaktivizēta.
BRĪDINĀJUMS
Brīdinājuma indikators par distances brīdinājumu vējstiklā.
Distances brīdinājuma simbols vējstiklā ar vējstikla
displeju.
Automašīnās, kas aprīkotas ar vējstikla displeju, vējstiklā tiek rādīts simbols, kamēr vien
laika intervāls līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim ir īsāks par iestatīto vērtību. Tiek
pieņemts, ka funkcija Rādīt vadītāja atbalstu
ir aktivizēta, izmantojot iestatījumus automašīnas izvēlņu sistēmā.
Pat ja automašīna nav aprīkota ar vējstikla displeju, vējstiklā tiek rādīts brīdinājuma indikators, kas ir pastāvīgi iedegts, ja laika intervāls
līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim ir
īsāks par iestatīto vērtību.
Distances brīdinājuma funkcija reaģē tikai
tad, ja attālums līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim ir mazāks, nekā iestatītā
vērtība — automašīnas ātrums netiek ietekmēts.
Distances brīdinājums darbojas, ja ātrums
pārsniedz 30 km/h (20 mph), un reaģē tikai uz
14
320
Distance Alert
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Saistītā informācija
•
•
Pirmās palīdzības aptieciņa* (627 lpp.)
•
Vadītāja atbalsta funkcijas brīdinājums
sadursmes riska gadījumā (352 lpp.)
Distances brīdinājuma funkcijas
aktivizēšana vai deaktivizēšana15
•
Augšējais displejs* (156 lpp.)
Distances brīdinājuma funkciju var deaktivizēt. Šī funkcija ir pieejama tikai automašīnās,
kas var attēlot informāciju vējstiklā, izmantojot tā saucamo vējstikla displeju*.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Distances brīdinājuma funkcija tiek automātiski aktivizēta katrā dzinēja iedarbināšanas
reizē.
Saistītā informācija
•
•
Distances brīdinājums* (320 lpp.)
Distances brīdinājuma ierobežojumi
(322 lpp.)
Distances brīdinājuma funkcijas aktivizēšana vai deaktivizēšana (321 lpp.)
•
Distances brīdinājuma ierobežojumi
(322 lpp.)
•
Laika intervāla iestatīšana līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim (354 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 321
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Distances brīdinājuma
ierobežojumi16
Noteiktās situācijās distances brīdinājuma
funkcija var būt ierobežota. Šī funkcija ir pieejama tikai automašīnās, kas var attēlot informāciju vējstiklā, izmantojot tā saucamo vējstikla displeju*.
Saistītā informācija
•
•
•
Distances brīdinājums* (320 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(371 lpp.)
Augšējais displejs* (156 lpp.)
Ātruma ierobežotājs
Ātruma ierobežotāju (SL17) var salīdzināt ar
kruīza kontroli, kas darbojas pretēji — vadītājs regulē ātrumu ar gāzes pedāli, bet
ātruma ierobežotājs neļauj viņam pārsniegt
iepriekš izvēlētu/iestatītu maksimālo ātrumu.
BRĪDINĀJUMS
•
Transportlīdzekļa gabarīti var ietekmēt
spēju noteikt, piemēram, motociklus,
un tas var nozīmēt, ka brīdinājuma lampiņa iedegas vēlāk, nekā iestatīts, vai
ka brīdinājums īslaicīgi netiek sniegts.
•
Ja ātrums ir ārkārtīgi liels, lampiņa var
iedegties tad, kad līdz šķērslim ir atlikusi mazāka laika distance, nekā iestatīts, jo radara bloka darbības diapazons
ir ierobežots.
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Funkcijas taustiņi un simboli
: gaidīšanas režīmā aktivizē ātruma
ierobežotāju un atjauno saglabāto maksimālo ātrumu
: palielina saglabāto maksimālo
ātrumu
: gaidīšanas režīmā — aktivizē
ātruma ierobežotāju un saglabā pašreizējo
ātrumu
15
16
17
322
Distance Alert
Distance Alert
Speed Limiter
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
: aktīvajā režīmā — deaktivizē/
pārslēdz ātruma ierobežotāju gaidīšanas
režīmā
BRĪDINĀJUMS
•
: samazina saglabāto maksimālo
ātrumu
Saglabātā maksimālā ātruma marķieris
Pašreizējais braukšanas ātrums
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Saglabātais maksimālais ātrums
•
Ātruma ierobežotāja pagaidu deaktivizēšana (325 lpp.)
•
Vadītāja atbalsta saglabātā ātruma iestatīšana (353 lpp.)
•
Automātiskais ātruma ierobežotājs
(326 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
Ātruma ierobežotāja ierobežojumi
(326 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja atlasīšana un aktivizēšana (324 lpp.)
•
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana
(324 lpp.)
323
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ātruma ierobežotāja atlasīšana un
aktivizēšana
Lai varētu regulēt ātrumu, vispirms jāatlasa
un jāaktivizē ātruma ierobežotāja funkcija
(SL18).
2. Kad ir atlasīts ātruma ierobežotājs —
(2), lai aktinospiediet pogu uz stūres
vizētu.
> Simbols ir baltā krāsā — tiek iedarbināts ātruma ierobežotājs, un pašreizējais ātrums tiek saglabāts kā maksimālais ātrums.
Ātruma ierobežotāja
deaktivizēšana
Ātruma ierobežotāju (SL19) var deaktivizēt un
izslēgt.
Saistītā informācija
•
•
•
Ātruma ierobežotāju nevar aktivizēt, kamēr
nav iedarbināts dzinējs. Viszemākais maksimālais ātrums, ko var saglabāt, ir 30 km/h
(20 mph).
1.
Nospiediet ◀ (1) vai ▶ (3), lai ritinātu līdz
ātruma ierobežotāja simbolam
(4).
> Simbols ir pelēkā krāsā — ātruma ierobežotājs ir gaidīšanas režīmā.
18
19
324
Speed Limiter
Speed Limiter
Ātruma ierobežotājs (322 lpp.)
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana
(324 lpp.)
Ātruma ierobežotāja pagaidu deaktivizēšana (325 lpp.)
1.
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Simbols un indikatori kļūst pelēki —
ātruma ierobežotājs tiek iestatīts gaidīšanas režīmā, un vadītājs var pārsniegt
iestatīto ātruma ierobežojumu.
2. Nospiediet vadības taustiņu uz stūres ◀ (1)
vai ▶ (3), lai ieslēgtu citu funkciju.
> Vadītāja displeja simbols nodziest un
tiek izslēgts ātruma ierobežotāja (4)
indikators, tādējādi izdzēšot saglabāto
maksimālo ātrumu.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ātruma ierobežotājs (322 lpp.)
Ātruma ierobežotāja pagaidu
deaktivizēšana
Ātruma ierobežotāja atlasīšana un aktivizēšana (324 lpp.)
Ātruma ierobežotāju (SL20) var īslaicīgi deaktivizēt un iestatīt gaidīšanas režīmā.
Ātruma ierobežotāja pagaidu deaktivizēšana (325 lpp.)
Īslaicīga deaktivizēšana ar gāzes
pedāli
Saistītā informācija
•
•
•
•
Ātruma ierobežotāja deaktivizēšana
(324 lpp.)
Ātruma ierobežotāju arī var īslaicīgi deaktivizēt
un ignorēt, nospiežot gāzes pedāli, lai ātruma
ierobežotājs nebūtu vispirms jāpārslēdz gaidīšanas režīmā, piemēram, lai varētu strauji
palielināt ātrumu, kad tas ir nepieciešams.
Tādā gadījumā rīkojieties šādi:
1.
Līdz galam nospiediet gāzes pedāli un
atlaidiet, lai pārtrauktu ātruma palielināšanu, kad ir sasniegts vajadzīgais ātrums.
> Šajā režīmā ātruma ierobežotājs joprojām darbojas, tādēļ vadītāja displejā
redzamais simbols ir BALTĀ krāsā.
2. Kad ir pabeigta īslaicīgā ātruma palielināšana, pilnībā atlaidiet gāzes pedāli.
> Automašīnas ātrums tiek ar dzinēju
samazināts zem pēdējā saglabātā maksimālā ātruma.
Saistītā informācija
•
•
20
Ātruma ierobežotājs (322 lpp.)
Ātruma ierobežotāja atlasīšana un aktivizēšana (324 lpp.)
Speed Limiter
325
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ātruma ierobežotāja ierobežojumi
(SL21)
Ātruma ierobežotājam
ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Braucot stāvā ceļa kritumā, ātruma ierobežotāja (SL22) bremzēšanas ietekme var būt
nepietiekama, tādēļ saglabātais maksimālais
ātrums var tikt pārsniegts. Tādā gadījumā
vadītājs tiek brīdināts, vadītāja displejā attēlojot paziņojumu Pārsniegts ātruma ierobežoj.
PIEZĪME
Ja maksimālais ātrums tiek pārsniegts vismaz par 3 km/h (aptuveni 2 mph), tiek
aktivizēts paziņojums par maksimālā
ātruma pārsniegšanu.
Saistītā informācija
•
21
22
23
24
25
326
Ātruma ierobežotājs (322 lpp.)
Automātiskais ātruma ierobežotājs
Automātiskā ātruma ierobežotāja (ASL23)
funkcija palīdz vadītājam pielāgot automašīnas maksimālo ātrumu ceļazīmēs norādītajam
ātrumam.
Ātruma ierobežotāja funkciju (SL24) var pārslēgt uz automātiskā ātruma ierobežotāja funkciju (ASL).
Automātiskais ātruma ierobežotājs izmanto
informāciju no ceļazīmju informācijas* (RSI25)
funkcijas, lai automātiski pielāgotu automašīnas maksimālo ātrumu.
BRĪDINĀJUMS
Pat ja vadītājs skaidri redz ātruma ierobežojuma ceļazīmi, informācija par ātrumu, ko
ceļazīmju informācijas* (RSI) funkcija
sniedz ASL, var būt nepareiza — šādos
gadījumos vadītājam pašam/pašai ir
ātrums jāsamazina/jāpalielina līdz piemērotam ātrumam.
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Speed Limiter
Speed Limiter
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Vai ir aktivizēts SL vai ASL?
Simboli vadītāja displejā norāda, ka ir aktīva
ātruma ierobežotāja funkcija:
Simbols
SL
ASL
✓
✓
Zīmes simbola krāsa
Nozīme
Automātiskā ātruma ierobežotāja
aktivizēšana vai deaktivizēšana
Zaļgani dzeltena
Funkcija ASL ir aktīva
Automātiskā ātruma ierobežotāja funkciju
(ASL26) var aktivizēt/deaktivizēt kā ātruma
ierobežotāja (SL27) palīgfunkciju.
Pelēka
Funkcijai ASL ir ieslēgts gaidīšanas režīms.
Oranža
ASL ir pagaidu gaidīšanas
režīmā — piemēram, jo no
nav nolasīta ceļazīme.
A
✓
Zīmes simbols pēc "70" = ASL ir
aktivizēts.
A
BALTS simbols: Funkcija aktīva, PELĒKS simbols: Gaidīšanas režīms.
Simbols ASL
Zīmes simbolu (redzams blakus
saglabātajam ātrumam "70" spidometra centrā) var attēlot trīs krāsās.
Katrai no tām ir sava nozīme:
26
27
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Automātiskā ātruma ierobežotāja
aktivizēšana
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
Automātiskā ātruma ierobežotāja aktivizēšana vai deaktivizēšana (327 lpp.)
•
Automātiskā ātruma ierobežotāja pielaides
maiņa (328 lpp.)
•
Automātiskā ātruma ierobežotāja ierobežojumi (329 lpp.)
•
•
Ātruma ierobežotājs (322 lpp.)
1.
> ZAĻŠ pogas rādījums — funkcija ir aktivizēta, un vadītāja displejā spidometra
centrā tiek rādīts zīmes simbols.
.
2. Nospiediet stūres vadības taustiņu
> Funkcija ASL tiek aktivizēta ar pašreizējo automašīnas ātrumu.
Ceļazīmju informācija* (399 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 327
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
PIEZĪME
•
Ja ir aktivizēta automātiskā ātruma
ierobežotāja funkcija, ceļazīmju informācija* vadītāja displejā tiek rādīta, pat
ja RSI28 nav aktivizēta.
•
Lai noņemtu ceļazīmju informāciju no
vadītāja displeja, ir jādeaktivizē gan
automātiskais ātruma ierobežotājs, gan
arī RSI.
•
Kad automātiskā ātruma ierobežotāja
funkcija ir aktivizēta, bet RSI ir deaktivizēta, RSI brīdinājumi netiek rādīti. Lai
saņemtu brīdinājumus, ir jāaktivizē arī
RSI.
Automātiskā ātruma ierobežotāja
deaktivizēšana
Automātiskā ātruma ierobežotāja
pielaides maiņa
Lai deaktivizētu automātisko ātruma ierobežotāju:
Ātruma ierobežotāja funkcijai (ASL29) var iestatīt dažādus pielaides līmeņus. Pielaidi
regulē tāpat, kā maina ātruma ierobežotāja
ātruma iestatījumu.
Piemēram, ja automašīna ievēro zīmē norādītu
ātruma ierobežojumu 70 km/h (43 mph), vadītājs var izvēlēties atļaut automašīnai uzturēt
ātrumu 75 km/h (47 mph).
–
Funkciju skatā pieskarieties taustiņam.
> PELĒKS pogas rādījums — ASL tiek
izslēgta, un tās vietā tiek aktivizēta SL.
BRĪDINĀJUMS
Pēc pārslēgšanas no ASL uz SL automašīna vairs neievēro ceļazīmēs norādīto
ātruma ierobežojumu, bet ievēro maksimālo saglabāto ātrumu.
Saistītā informācija
•
•
28
29
328
Ātruma ierobežotājs (322 lpp.)
Automātiskais ātruma ierobežotājs
(326 lpp.)
•
Automātiskā ātruma ierobežotāja ierobežojumi (329 lpp.)
•
Ceļazīmju informācija* (399 lpp.)
Funkcijas taustiņi un simboli
Road Sign Information — RSI
Automatic Speed Limiter
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Nospiediet stūres taustiņu
(1), līdz
spidometra centrā (2) ātrums 70 km/h
(43 mph) mainās uz 75 km/h (47 mph).
> Pēc tam automašīna izmanto atlasīto
pielaidi 5 km/h (4 mph), kamēr vien
ceļazīmēs, kurām automašīna brauc
garām, ir norādīts ātrums 70 km/h
(43 mph).
–
Pielaide tiek ievērota tik ilgi, līdz automašīna
pabrauc garām ceļazīmei ar zemāku vai augstāku ātruma ierobežojumu — pēc tam automašīna ievēro jauno ceļazīmē norādīto ātruma
ierobežojumu un pielaide tiek izdzēsta no
atmiņas.
PIEZĪME
Maksimālā atlasāmā pielaide ir
+/- 10 km/h (5 mph).
Automātiskā ātruma ierobežotāja
ierobežojumi
Automātiska ātruma ierobežošana (ASL30)
notiek, izmantojot ātruma informāciju no
ceļazīmju informācijas funkcijas* (RSI31) —
nevis no ātruma ierobežojuma ceļazīmēm,
kurām automašīna pabrauc garām.
Ja ceļa zīmju informācijas sistēma nevar interpretēt un nodrošināt ātruma informāciju vadītāja atbalsta sistēmām, automātiskais ātruma
ierobežotājs tiek iestatīts gaidīšanas režīmā un
pārslēgts uz parasto ātruma ierobežotāju.
Tādos gadījumos vadītājam jāiejaucas un
jābremzē, līdz ir sasniegts atļautais ātrums.
•
Automātiskais ātruma ierobežotājs
(326 lpp.)
•
Automātiskā ātruma ierobežotāja ierobežojumi (329 lpp.)
•
Ceļazīmju informācija* (399 lpp.)
30
31
32
Automatic Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
Cruise Control
Kruīza kontrole (CC32) palīdz vadītājam uzturēt nemainīgu ātrumu, ļaujot relaksēti veikt
garus braucienus pa ātrgaitas ceļiem un taisniem galvenajiem ceļiem ar vienmērīgu satiksmes plūsmu.
Pārskats
Automātiskais ātruma ierobežotājs atkal tiks
aktivizēts, kad ceļazīmju informācijas sistēma
atkal varēs interpretēt un nodrošināt ātruma
informāciju.
Saistītā informācija
Saistītā informācija
Kruīzkontrole
•
•
•
Ātruma ierobežotājs (322 lpp.)
Automātiskais ātruma ierobežotājs
(326 lpp.)
Ceļazīmju informācija* (399 lpp.)
Funkcijas taustiņi un simboli
: gaidīšanas režīmā aktivizē kruīza
kontroli un atjauno saglabāto ātrumu
: palielina saglabāto ātrumu
: gaidīšanas režīmā — aktivizē kruīza
kontroli un saglabā pašreizējo ātrumu
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 329
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
: aktīvajā režīmā — deaktivizē/
pārslēdz kruīza kontroli gaidīšanas režīmā
BRĪDINĀJUMS
•
: samazina saglabāto ātrumu
Saglabātā ātruma marķieris
Pašreizējais braukšanas ātrums
Saglabātais ātrums
•
PIEZĪME
Automašīnās, kas aprīkotas ar adaptīvo
kruīza kontroli* (ACC33), kruīza kontroli un
adaptīvo kruīza kontroli var pārslēgt.
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Dzinēja bremzēšanas izmantošana
kājas bremzes vietā
ar dzinēju. Tādā gadījumā vadītājs var īslaicīgi
neļaut kruīza kontrolei izmantot kājas bremzi.
Lai to darītu, rīkojieties šādi:
–
Nospiediet gāzes pedāli apmēram līdz
pusei un atlaidiet.
> Kruīza kontrole pārtrauc automātisko
kājas bremzes izmantošanu un pēc tam
bremzē tikai ar dzinēju.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
Kruīza kontroles atlasīšana un aktivizēšana
(331 lpp.)
•
Kruīza kontroles deaktivizēšana
(331 lpp.)
•
Kruīza kontroles gaidīšanas režīms
(332 lpp.)
•
Vadītāja atbalsta saglabātā ātruma iestatīšana (353 lpp.)
•
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un
adaptīvo kruīza kontroli* centrālajā displejā
(339 lpp.)
Ja ir ieslēgta kruīza kontrole, ātrums tiek regulēts, retāk izmantojot kājas bremzi. Kalna kritumā reizēm var būt vēlams paātrināt kustību
un ierobežot ātruma palielināšanos, bremzējot
33
330
Adaptive Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Kruīza kontroles atlasīšana un
aktivizēšana
Lai varētu regulēt ātrumu, vispirms jāatlasa
un jāaktivizē kruīza kontroles funkcija (CC34).
2. Kad ir atlasīta kruīza kontrole — nospiediet pogu uz stūres
(2), lai aktivizētu.
> Simbols ir baltā krāsā — tiek iedarbināta kruīza kontrole, un pašreizējais
ātrums tiek saglabāts kā maksimālais
ātrums. Viszemākais ātrums, ko var
saglabāt, ir 30 km/h (20 mph).
Kruīza kontroles deaktivizēšana
Kruīza kontroli (CC35) var deaktivizēt un
izslēgt.
Kruīza kontroles atkārtota aktivizācija
ar pēdējo saglabāto ātrumu
–
1.
Lai ieslēgtu kruīza kontroli gaidīšanas režīmā,
automašīnas ātrumam jābūt 30 km/h
(20 mph) vai lielākam.
1.
34
35
BRĪDINĀJUMS
Kad ātrums tiek atjaunots ar stūres taus, ir iespējams būtisks ātruma palietiņu
linājums.
Nospiediet ◀ (1) vai ▶ (3), lai ritinātu līdz
(4).
kruīza kontrolei
> Simbols ir pelēkā krāsā — kruīza kontrole ir gaidīšanas režīmā.
Cruise Control
Cruise Control
Kad ir atlasīta kruīza kontrole — nospie, lai aktivizētu.
diet pogu uz stūres
> Vadītāja displejā esošie kruīza kontroles
apzīmējumi un simboli maina krāsu no
PELĒKAS uz BALTU − automašīna
atkal brauc ar pēdējo saglabāto ātrumu.
Saistītā informācija
•
•
•
Kruīzkontrole (329 lpp.)
Kruīza kontroles deaktivizēšana (331 lpp.)
Kruīza kontroles gaidīšanas režīms
(332 lpp.)
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Simbols un indikatori kļūst pelēki —
kruīza kontrole tiek iestatīta gaidīšanas
režīmā.
2. Nospiediet vadības taustiņu uz stūres ◀ (1)
vai ▶ (3), lai ieslēgtu citu funkciju.
> Vadītāja displeja simbols nodziest un
tiek izslēgts kruīza kontroles (4) indikators, tādējādi izdzēšot saglabāto maksimālo ātrumu.
}}
331
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Saistītā informācija
•
•
Kruīzkontrole (329 lpp.)
Kruīza kontroles gaidīšanas režīms
(CC36)
•
Kruīza kontroles atlasīšana un aktivizēšana
(331 lpp.)
Kruīza kontroli
var īslaicīgi deaktivizēt
un iestatīt gaidīšanas režīmā. Tas var notikt,
vadītājam iejaucoties, vai automātiski.
Gaidīšanas režīms nozīmē, ka funkcija ir atlasīta vadītāja displejā, bet nav aktivizēta. Šajā
gadījumā kruīza kontrole neregulē ātrumu.
•
Kruīza kontroles gaidīšanas režīms
(332 lpp.)
Vadītāja iejaukšanās gaidīšanas
režīms
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un
adaptīvo kruīza kontroli* centrālajā displejā
(339 lpp.)
Kruīza kontrole tiek deaktivizēta un iestatīta
gaidīšanas režīmā, ja tiek veikta kāda no tālāk
aprakstītajām darbībām.
•
•
Tiek nospiests bremžu pedālis.
•
Sajūga pedālis tiek nospiests un turēts
ilgāk par 1 minūti.
•
Vadītājs saglabā ātrumu, kas ir lielāks par
saglabāto ātrumu ilgāk par 1 minūti.
Pārnesumu pārslēgs tiek pārvietots pozīcijā N.
Automātisks gaidīšanas režīms
Automātiskā pārslēgšana gaidīšanas režīmā
var notikt šādu iemeslu dēļ:
•
•
•
•
riteņi zaudējuši saķeri;
dzinēja ātrums ir pārāk liels/mazs;
bremžu temperatūra ir pārāk augsta
ātrums samazinās zem 30 km/h
(20 mph).
Tādā gadījumā vadītājam pašam jāregulē automobiļa ātrums.
Saistītā informācija
•
•
•
Kruīzkontrole (329 lpp.)
Kruīza kontroles atlasīšana un aktivizēšana
(331 lpp.)
Kruīza kontroles deaktivizēšana (331 lpp.)
Tādā gadījumā vadītājam pašam jāregulē automobiļa ātrums.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu
− atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno
pēdējo atmiņā saglabāto ātrumu.
36
332
Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Adaptīvā kruīza kontrole*37
(ACC38)
Adaptīvā kruīza kontrole
palīdz vadītājam saglabāt nemainīgu ātrumu, kā arī
iepriekš iestatīto laika intervālu līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim.
Adaptīvā kruīza kontrole ļauj relaksēti veikt
garus braucienus pa ātrgaitas ceļiem un taisniem galvenajiem ceļiem ar vienmērīgu satiksmes plūsmu.
Kamera un radiolokācijas bloks mēra attālumu līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Vadītājs atlasa vajadzīgo ātrumu un laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Ja kameras un radara iekārta automašīnas
priekšā nosaka lēnāk braucošu transportlīdzekli, ātrums tiek automātiski pielāgots,
izmantojot iepriekšnoteikto laika intervālu līdz
37
38
transportlīdzeklim. Kad ceļš atkal ir brīvs,
automobilis atjauno izvēlēto ātrumu.
Ja ir aktivizēta pagriezienu atbalsta funkcija*,
tā var ietekmēt arī automašīnas ātrumu.
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Adaptive Cruise Control
Adaptīvā kruīza kontrole regulē ātrumu ar
automobiļa gaitas paātrināšanu un bremzēšanu. Ir normāli, ja no bremzēm atskan zema
skaņa, kad tās tiek izmantotas ātruma regulēšanai.
Adaptīvās kruīza kontroles mērķis ir uzturēt
vienmērīgu ātrumu. Situācijās, kad nepieciešams strauji bremzēt, tas vadītājam jādara
pašam. Tas jādara, ja ir lielas ātruma atšķirības
vai arī priekšējais transportlīdzeklis strauji
bremzē. Radiolokācijas bloka darbības ierobežojumu dēļ bremzēšana var notikt negaidīti vai
nenotikt nemaz.
Adaptīvās kruīza kontroles mērķis ir braukt aiz
priekšā esošā transportlīdzekļa pa to pašu
joslu, ievērojot vadītāja iestatīto laika intervālu.
Ja radiolokācijas bloks priekšā neuztver
nevienu transportlīdzekli, automašīna uztur
vadītāja iestatīto un saglabāto ātrumu. Tā
notiek arī tad, ja priekšā braucošā transportlīdzekļa ātrums palielinās un pārsniedz saglabāto ātrumu.
SVARĪGI
Vadītāja atbalsta komponentu apkopi
drīkst veikt tikai servisā — ieteicams autorizētā Volvo servisā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 333
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles vadības slēdži
un attēlojuma režīms* (334 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles atlasīšana un
aktivizēšana* (335 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles ierobežojumi*
(338 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles simboli un
ziņojumi* (340 lpp.)
•
Vadītāja atbalsta funkcijas brīdinājums
sadursmes riska gadījumā (352 lpp.)
•
Laika intervāla iestatīšana līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim (354 lpp.)
•
Vadītāja atbalsta saglabātā ātruma iestatīšana (353 lpp.)
•
Automātiska bremzēšana ar vadītāja atbalsta funkciju (356 lpp.)
•
Mērķa maiņa ar vadītāja atbalsta funkciju
(353 lpp.)
•
Apdzīšanas palīdzība (359 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles vadības
slēdži un attēlojuma režīms*39
Palielina laika intervālu līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem
Kopsavilkums par to, kā adaptīvo kruīza kontroli (ACC40) vada, izmantojot kreiso tastatūru uz stūres, un kā funkcija tiek attēlota displejā.
Samazina laika intervālu līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem
Laika intervāla un priekšā braucošo transportlīdzekļu simbols
Vadītāja displejs
: gaidīšanas režīmā — aktivizē un
saglabā pašreizējo ātrumu
: aktīvajā režīmā — deaktivizē/
pārslēdz gaidīšanas režīmā
: gaidīšanas režīmā aktivizē funkciju
un atjauno saglabāto ātrumu
: palielina saglabāto ātrumu
: samazina saglabāto ātrumu
39
40
334
Mērķa transportlīdzekļa indikators: funkcija ir noteikusi mērķa transportlīdzekli un
seko tam, ievērojot iepriekš iestatītu laika
intervālu.
Ātruma rādījums.
Saglabātais ātrums
Priekšā esošā transportlīdzekļa ātrums.
Jūsu automašīnas pašreizējais ātrums.
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Adaptive Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Saistītā informācija
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (333 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles ierobežojumi*
(338 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles
atlasīšana un aktivizēšana*41
Lai kontrolētu ātrumu un distanci, adaptīvā
kruīza kontrole (ACC42) ir vispirms jāatlasa un
pēc tam jāaktivizē.
•
Automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu.
Braukšanas ātrumam jābūt vismaz
30 km/h (20 mph).
1.
Nospiediet uz stūres pogu ◀ (2) vai ▶ (3),
lai ritinātu līdz adaptīvās kruīza kontroles
simbolam
(4).
> Simbols ir pelēkā krāsā — adaptīvā
kruīza kontrole ir gaidīšanas režīmā.
2. Kad ir atlasīts ātruma ierobežotājs —
(1), lai aktinospiediet pogu uz stūres
vizētu.
> Simbols ir baltā krāsā — tiek iedarbināts ātruma ierobežotājs, un pašreizējais ātrums tiek saglabāts kā maksimālais ātrums.
Lai varētu ieslēgt šo funkciju, jāievēro šādi
priekšnoteikumi:
41
42
•
Vadītāja drošības jostai jābūt piesprādzētai, un vadītāja durvīm — aizvērtām.
•
Automašīnai priekšā piemērotā attālumā
jāatrodas transportlīdzeklim ("mērķa
transportlīdzeklim") vai pašreizējam ātrumam jābūt vismaz 15 km/h (9 mph).
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Adaptive Cruise Control
Adaptīvās kruīza kontroles atkārtota
aktivizācija ar pēdējo saglabāto
ātrumu
–
Kad ir atlasīta adaptīvā kruīza kontrole —
, lai aktivinospiediet pogu uz stūres
zētu.
> Vadītāja displejā esošie kruīza kontroles
apzīmējumi un simboli maina krāsu no
PELĒKAS uz BALTU − automašīna
atkal brauc ar pēdējo saglabāto ātrumu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 335
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
BRĪDINĀJUMS
Kad ātrums tiek atjaunots ar stūres taus, ir iespējams būtisks ātruma palietiņu
linājums.
Adaptīvās kruīza kontroles
deaktivizēšana*43
Adaptīvo kruīza kontroli (ACC44) var deaktivizēt un izslēgt.
Papildu indikatori vadītāja displejā
Kad distances simbols rāda
divus transportlīdzekļus, ACC
regulē laika intervālu tikai līdz
priekšā esošajam transportlīdzeklim.
•
Vienlaikus tiek norādīts
ātruma diapazons.
Kad adaptīvā kruīza kontrole atrodas
gaidīšanas režīmā, vadītājam ir jāiejaucas un jāregulē ātrums un distance līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
•
Kad adaptīvā kruīza kontrole atrodas
gaidīšanas režīmā un automašīna pārāk
pietuvojas priekšā braucošajam transportlīdzeklim, vadītāju par to var brīdināt distances brīdinājuma funkcija*.
Lielākais ātrums ir saglabātais ātrums, bet mazākais
ātrums — priekšā braucošā
transportlīdzekļa (mērķa
transportlīdzekļa) ātrums.
Saistītā informācija
•
•
336
Adaptīvā kruīza kontrole* (333 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles deaktivizēšana*
(336 lpp.)
•
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un
adaptīvo kruīza kontroli* centrālajā displejā
(339 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles ierobežojumi*
(338 lpp.)
43
2. Nospiediet vadības taustiņu uz stūres ◀ (1)
vai ▶ (3), lai ieslēgtu citu funkciju.
> Vadītāja displeja simbols nodziest un
tiek izslēgts adaptīvās kruīza kontroles
(4) indikators, tādējādi izdzēšot saglabāto maksimālo ātrumu.
BRĪDINĀJUMS
1.
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Simbols un indikatori kļūst pelēki —
adaptīvā kruīza kontrole tiek iestatīta
gaidīšanas režīmā. Laika intervāla indikators un mērķa transportlīdzekļa simbols, ja tas ir aktivizēts, arī tiek izslēgts.
Saistītā informācija
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (333 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles atlasīšana un
aktivizēšana* (335 lpp.)
•
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un
adaptīvo kruīza kontroli* centrālajā displejā
(339 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles ierobežojumi*
(338 lpp.)
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Adaptīvās kruīza kontroles
gaidīšanas režīms*45
Adaptīvo kruīza kontroli (ACC46) var deaktivizēt un iestatīt gaidīšanas režīmā. Tas var
notikt, vadītājam iejaucoties, vai automātiski.
Gaidīšanas režīms nozīmē, ka funkcija ir atlasīta vadītāja displejā, bet nav aktivizēta. Tad
adaptīvā kruīza kontrole neregulē ātrumu vai
distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Vadītāja iejaukšanās gaidīšanas
režīms
Adaptīvā kruīza kontrole tiek deaktivizēta un
iestatīta gaidīšanas režīmā, ja tiek veikta kāda
no tālāk aprakstītajām darbībām.
− atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno
pēdējo atmiņā saglabāto ātrumu.
BRĪDINĀJUMS
•
Kad adaptīvā kruīza kontrole atrodas
gaidīšanas režīmā, vadītājam ir jāiejaucas un jāregulē ātrums un distance līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
•
Kad adaptīvā kruīza kontrole atrodas
gaidīšanas režīmā un automašīna pārāk
pietuvojas priekšā braucošajam transportlīdzeklim, vadītāju par to var brīdināt distances brīdinājuma funkcija*.
•
•
Tiek nospiests bremžu pedālis.
Automātisks gaidīšanas režīms
Pārnesumu pārslēgs tiek pārvietots pozīcijā N.
•
Vadītājs saglabā ātrumu, kas ir lielāks par
saglabāto ātrumu ilgāk par 1 minūti.
•
Sajūga pedālis ir nospiests aptuveni 1
minūti — attiecas uz automašīnām ar
manuālo pārnesumkārbu.
Adaptīvā kruīza kontrole ir atkarīga no citām
sistēmām, piemēram, stabilitātes kontroles/
pretslīdēšanas ESC47. Ja kāda no šīm sistēmām pārstāj darboties, adaptīvā kruīza kontrole tiek automātiski deaktivizēta.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu
44
45
46
47
BRĪDINĀJUMS
Automātiskas gaidīšanas režīmā vadītājs
tiek brīdināts ar skaņas signālu un ziņojumu vadītāja displejā.
Adaptive Cruise Control
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Adaptive Cruise Control
Electronic Stability Control
•
Tad vadītājam ir jāregulē automašīnas
ātrums, pēc nepieciešamības jālieto
bremzes un jāievēro droša distance un
intervāls līdz citiem transportlīdzekļiem.
Automātiskā pārslēgšana gaidīšanas režīmā
var notikt šādu iemeslu dēļ:
•
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
ACC nevar noteikt, vai priekšā esošais
transportlīdzeklis ir stāvošs transportlīdzeklis vai cits objekts, piemēram, ātrumvalnis;
•
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
priekšā esošais transportlīdzeklis nogriežas, tādējādi sistēmai ACC vairs nav transportlīdzekļa, kuram sekot;
•
ātrums tiek samazināts zem 30 km/h
(20 mph) — attiecas tikai uz automašīnām
ar manuālo pārnesumkārbu;
•
•
vadītājs atver durvis;
vadītājs atsprādzē drošības jostu;
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 337
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
•
•
•
•
•
dzinēja ātrums ir pārāk liels/mazs;
viens vai vairāki riteņi zaudē saķeri;
bremžu temperatūra ir pārāk augsta;
ir ieslēgta stāvbremze;
kameras un radiolokācijas bloku klāj, piemēram, sniegs vai tā darbību traucē spēcīgs lietus (kameras lēca/radio viļņi ir bloķēti).
Saistītā informācija
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (333 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles atlasīšana un
aktivizēšana* (335 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles deaktivizēšana*
(336 lpp.)
•
Adaptīvās kruīza kontroles ierobežojumi*
(338 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles
ierobežojumi*48
Noteiktās situācijās adaptīvā kruīza kontrole
(ACC49) var būt ierobežota.
Stāvi ceļi un / vai smaga bagāža
Paturiet prātā, ka adaptīvo kruīza kontroli galvenokārt ir paredzēts izmantot braukšanai pa
līdzeniem ceļiem. Braucot lejup stāvā nogāzē,
šai funkcijai var būt grūtības ievērot pareizu
distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim — tādā gadījumā brauciet īpaši piesardzīgi un esiet gatavs bremzēt.
Neizmantojiet adaptīvo kruīza kontroli, ja ar
automašīnu vedat smagu kravu vai ja automašīnai ir pievienota piekabe.
Dažādi
Piedziņas režīmu Off Road nevar atlasīt, ja ir
aktivizēta adaptīvā kruīza kontrole.
BRĪDINĀJUMS
•
Tā nav sadursmes novēršanas sistēma.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs, un viņam
ir jāiejaucas, ja sistēma nenosaka
priekšā braucošo transportlīdzekli.
•
Funkcija nebremzē, ja priekšā ir cilvēki
vai dzīvnieki, kā arī mazi transportlīdzekļi, piemēram, velosipēdi un motocikli. Tāpat tā nebremzē, ja tiek uztvertas zemas piekabes, pretī braucoši, lēni
vai stāvoši transportlīdzekļi un objekti.
•
Neizmantojiet funkciju prasīgās situācijās, piemēram, pilsētas satiksmē, krustojumos, uz slideniem vai applūdušiem ceļiem, šļūdonī, stiprā lietū/
sniegā, sliktas redzamības apstākļos,
uz līkumotiem ceļiem, paātrinājuma vai
bremzēšanas joslām.
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
48
49
338
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Adaptive Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Saistītā informācija
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (333 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(371 lpp.)
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli
un adaptīvo kruīza kontroli*50
centrālajā displejā
Saistītā informācija
•
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (333 lpp.)
Kruīzkontrole (329 lpp.)
Kad vadītāja displejā ir atlasīta parastā kruīza
kontrole (CC51), to var pārslēgt uz adaptīvo
kruīza kontroli (ACC52), izmantojot centrālā
displeja funkciju skatu.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
•
ZAĻŠ pogas rādījums — adaptīvā kruīza
kontrole ir deaktivizēta, un parastā kruīza
kontrole ir iestatīta gaidīšanas režīmā.
•
PELĒKS pogas rādījums — parastā kruīza
kontrole ir deaktivizēta, un adaptīvā kruīza
kontrole ir iestatīta gaidīšanas režīmā.
Simbols vadītāja displejā norāda, ka ir aktīva
kruīza kontrole:
Kruīza kontrole
(CC)
Adaptīvā kruīza kontrole (ACC)
A
A
50
51
52
A
BALTS simbols: Funkcija aktīva, PELĒKS simbols: Gaidīšanas režīms
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Papildaprīkojums/piederums. 339
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Adaptīvās kruīza kontroles simboli
un ziņojumi*53
Vadītāja displejā un/vai vējstikla displejā* var
tikt rādīti vairāki simboli un paziņojumi par
adaptīvo kruīza kontroli (ACC54).
Tālāk sniegtajā ilustratīvajā piemērā ceļa zīmju
informācijas funkcija* (RSI55) informē vadītāju,
ka maksimālais pieļaujamais ātrums ir
130 km/h (80 mph).
Iepriekšējā ilustrācijā ir attēlots, ka adaptīvā
kruīza kontrole ir iestatīta uzturēt 110 km/h
(68 mph) ātrumu un ka priekšā nebrauc
neviens transportlīdzeklis, kuram varētu sekot.
Iepriekšējā ilustrācijā ir attēlots, ka adaptīvā
kruīza kontrole ir iestatīta uzturēt 110 km/h
(68 mph) ātrumu un vienlaikus sekot priekšā
braucošajam transportlīdzeklim, kas brauc ar
tādu pašu ātrumu.
53
54
55
340
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Adaptive Cruise Control
Road Sign Information
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Simbols ir BALTĀ krāsā.
Automašīna uztur atmiņā saglabāto ātrumu.
Adaptive Cruise Contr.
Adaptīvajai kruīza kontrolei ir iestatīts gaidīšanas režīms.
Nav pieejams
Simbols ir PELĒKĀ krāsā.
Adaptive Cruise Contr.
Jāveic apkope
Sistēma nedarbojas pareizi. Jāsazinās ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Simbols ir PELĒKĀ krāsā.
Vējstikla sensors
Notīriet vējstiklu kameras un radiolokācijas bloka sensoru priekšā.
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
esošo taustiņu
.
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo
servisu.
Saistītā informācija
•
Adaptīvā kruīza kontrole* (333 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 341
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Pilot Assist*56
Stūrēšanas palīgsistēma Pilot Assist ņem vērā
priekšā braucošā transportlīdzekļa ātrumu un
joslu marķējumus. Vadītājs var jebkurā laikā
ignorēt Pilot Assist ieteikumus par stūrēšanu
un stūrēt citā virzienā, piemēram, lai mainītu
joslu vai apbrauktu uz ceļa esošu šķērsli.
Pilot Assist var palīdzēt vadītājam vadīt automašīnu starp joslas atdalošajām līnijām,
izmantojot stūrēšanas palīdzības funkciju, kā
arī uzturēt vienmērīgu ātrumu un iepriekš
atlasītu laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Pilot Assist darbojas šādi
Funkciju Pilot Assist galvenokārt paredzēts
izmantot uz ātrgaitas šosejām un tamlīdzīgiem
nozīmīgiem ceļiem, kur tā var nodrošināt komfortablāku braukšanu un relaksētāku autovadīšanas pieredzi.
Kamera un radiolokācijas bloks mēra attālumu līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim un nosaka
sānu marķējumus.
Kameras un radiolokācijas bloks
Attāluma nolasītāji
Lasītāji, sānu marķējumi
Vadītājs atlasa vajadzīgo ātrumu un laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Pilot Assist skenē attālumu līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim un joslas atdalošajām līnijām uz ceļa virsmas, izmantojot
kameras un radiolokācijas bloku. Iepriekš
iestatītais laika intervāls tiek saglabāts, automātiski regulējot ātrumu, bet stūrēšanas palīgsistēma palīdz noturēt automašīnu savā joslā.
Ja ir aktivizēta pagriezienu atbalsta funkcija*,
tā var ietekmēt arī automašīnas ātrumu.
56
342
Ja Pilot Assist nevar viennozīmīgi interpretēt
joslu, piemēram, ja kameras un radiolokācijas
bloks neredz joslas sānu apzīmējumus, Pilot
Assist īslaicīgi deaktivizē stūrēšanas palīdzību,
bet to atsāk, ja joslu atkal var interpretēt, — lai
gan ātruma un distances kontroles funkcijas
paliek aktīvas. Kad funkcija tiek īslaicīgi deaktivizēta, stūre viegli ievibrējas, lai paziņotu vadītājam par šīm izmaiņām.
BRĪDINĀJUMS
Pilot Assist stūrēšanas palīdzība tiek automātiski deaktivizēta un atsākta bez iepriekšēja brīdinājuma.
Stūrēšanas palīdzības pašreizējo statusu norāda stūres
simbola krāsa:
• ZAĻA stūre norāda uz aktīvu
stūrēšanas palīdzības funkciju
• PELĒKA stūre (kā ilustrācijā) norāda uz
deaktivizētu stūrēšanas palīdzības funkciju.
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BRĪDINĀJUMS
•
•
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Pilot Assist regulē ātrumu, paātrinot automašīnas gaitu un bremzējot. Ir normāli, ja no bremzēm atskan zema skaņa, kad tās tiek izmantotas ātruma regulēšanai.
Pilot Assist mēģina regulēt ātrumu vienmērīgi.
Situācijās, kad nepieciešams strauji bremzēt,
tas vadītājam jādara pašam. Tas jādara, ja ir
lielas ātruma atšķirības vai arī priekšējā automašīna strauji bremzē. Kameras un radiolokā-
cijas bloka darbības ierobežojumu dēļ bremzēšana var notikt negaidīti vai nenotikt nemaz.
Funkcijas Pilot Assist mērķis ir braukt aiz
priekšā braucošā transportlīdzekļa pa to pašu
joslu, ievērojot vadītāja iestatīto laika intervālu.
Ja radiolokācijas bloks priekšā neuztver
nevienu transportlīdzekli, automašīna uztur
vadītāja iestatīto un saglabāto ātrumu. Tā
notiek arī tad, ja priekšā braucošā transportlīdzekļa ātrums palielinās un pārsniedz saglabāto ātrumu.
SVARĪGI
Vadītāja atbalsta komponentu apkopi
drīkst veikt tikai servisā — ieteicams autorizētā Volvo servisā.
Apaļi līkumi un ceļa sadalīšanās
Pilot Assist mijiedarbojas ar vadītāju, kuram
nav jāgaida stūrēšanas palīdzība no Pilot
Assist, bet gan vienmēr jābūt gatavam pašam
stūrēt vairāk, it sevišķi līkumos.
•
Kad automašīna tuvojas izbrauktuvei vai
josla sadalās, vadītājam ir jāstūrē uz vajadzīgo joslu, lai norādītu vajadzīgo virzienu
funkcijai Pilot Assist.
Pilot Assist cenšas noturēt
automašīnu joslas vidū
Kad funkcija Pilot Assist palīdz stūrēt, tā cenšas izvietot automašīnu starp joslu marķējuma
līnijām, un tādēļ ir ieteicams ļaut automašīnai
atrast labu izvietojumu, lai sasniegtu iespējami
plūstošu braukšanas pieredzi. Vadītājs pārbauda, vai automašīna joslā ir izvietota droši,
un var vienmēr pielāgot tās pozīciju, veicot
savas stūrēšanas korekcijas.
•
Ja Pilot Assist nenovieto automašīnu joslā
piemērotā veidā, ieteicams Pilot Assist
izslēgt vai pārslēgt uz adaptīvo kruīza kontroli*.
Rokas uz stūres
Lai Pilot Assist darbotos, vadītāja rokām jāatrodas uz stūres.
Ja Pilot Assist nosaka, ka
vadītājs aktīvi netur stūri, pēc
pauzes vadītājs ar simbolu un
teksta ziņojumu tiek aicināts
aktīvi stūrēt automašīnu.
Ja pēc dažām sekundēm vadītāja rokas joprojām nav uz stūres, aicinājums aktīvi stūrēt
automašīnu tiek atkārtots, un atskan skaņas
brīdinājuma signāls.
Ja vēl pēc dažām sekundēm Pilot Assist nevar
noteikt vadītāja rokas uz stūres, brīdinājuma
signāls kļūst intensīvs un stūrēšanas funkcija
tiek deaktivizēta. Pēc tam Pilot Assist atkal ir
.
jāieslēdz, izmantojot stūres taustiņu
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 343
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
Pilot Assist* atlasīšana un aktivizēšana
(345 lpp.)
Pilot Assist*57 vadības slēdži un
displeja skats
Kopsavilkums par to, kā funkciju Pilot Assist
vada, izmantojot kreiso tastatūru uz stūres,
un kā funkcija tiek attēlota displejā.
: palielina saglabāto ātrumu
: samazina saglabāto ātrumu
Palielina laika intervālu līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem
•
•
Pilot Assist* ierobežojumi (348 lpp.)
•
Pilot Assist* simboli un ziņojumi
(350 lpp.)
◀: pārslēdz no Pilot Assist uz adaptīvo
kruīza kontroli
•
Vadītāja atbalsta saglabātā ātruma iestatīšana (353 lpp.)
Mērķa automašīnas simboli
•
Laika intervāla iestatīšana līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim (354 lpp.)
•
Mērķa maiņa ar vadītāja atbalsta funkciju
(353 lpp.)
•
Vadītāja atbalsta funkcijas brīdinājums
sadursmes riska gadījumā (352 lpp.)
•
Automātiska bremzēšana ar vadītāja atbalsta funkciju (356 lpp.)
•
Apdzīšanas palīdzība (359 lpp.)
Pilot Assist* vadības slēdži un displeja
skats (344 lpp.)
Vadība
Samazina laika intervālu līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem
Funkcijas simbols
Laika intervāla un priekšā braucošo transportlīdzekļu simbols
Aktivizētas/deaktivizētas stūrēšanas palīdzības simbols
Funkcijas taustiņi un simboli
▶: pārslēdz no adaptīvās kruīza kontroles*
uz Pilot Assist
: gaidīšanas režīmā — aktivizē Pilot
Assist un saglabā pašreizējo ātrumu
: aktīvajā režīmā — deaktivizē/
pārslēdz Pilot Assist gaidīšanas režīmā
: gaidīšanas režīmā aktivizē Pilot
Assist un atjauno saglabāto ātrumu un
laika intervālu
57
344
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Vadītāja displejs
Pilot Assist*58 atlasīšana un
aktivizēšana
Sistēma Pilot Assist ir vispirms jāatlasa un
pēc tam jāaktivizē, lai tā varētu kontrolēt
ātrumu un distanci un sniegt stūrēšanas palīdzību.
Saglabātais ātrums
Priekšā esošā transportlīdzekļa ātrums
58
Pilot Assist* (342 lpp.)
1.
Nospiediet ◀ (1) vai ▶ (3), lai ritinātu līdz
Pilot Assist
(4) simbolam.
> Simbols ir pelēkā krāsā — Pilot Assist ir
gaidīšanas režīmā.
Pilot Assist atkārtota aktivizēšana ar
pēdējo saglabāto ātrumu
Jūsu automašīnas pašreizējais ātrums
•
Automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu.
Braukšanas ātrumam jābūt vismaz
30 km/h (20 mph).
2. Kad ir atlasīta sistēma Pilot Assist —
nospiediet pogu uz stūres
(2), lai aktivizētu.
> Simbols ir baltā krāsā — tiek iedarbināta sistēma Pilot Assist, un pašreizējais ātrums tiek saglabāts kā maksimālais ātrums.
Ātruma rādījums.
Saistītā informācija
•
Lai varētu ieslēgt sistēmu Pilot Assist, jāievēro
šādi priekšnoteikumi:
•
Vadītāja drošības jostai jābūt piesprādzētai, un vadītāja durvīm — aizvērtām.
•
Automašīnai priekšā piemērotā attālumā
jāatrodas transportlīdzeklim ("mērķa
transportlīdzeklim") vai pašreizējam ātrumam jābūt vismaz 15 km/h (9 mph).
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
–
Kad ir atlasīta sistēma Pilot Assist —
, lai aktivinospiediet pogu uz stūres
zētu.
> Vadītāja displejā esošie kruīza kontroles
apzīmējumi un simboli maina krāsu no
PELĒKAS uz BALTU − automašīna
atkal brauc ar pēdējo saglabāto ātrumu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 345
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
BRĪDINĀJUMS
Kad ātrums tiek atjaunots ar stūres taus, ir iespējams būtisks ātruma palietiņu
linājums.
Saistītā informācija
•
•
•
Pilot Assist* (342 lpp.)
Pilot Assist*59 deaktivizēšana
Pilot Assist var deaktivizēt un izslēgt.
Pilot Assist* deaktivizēšana (346 lpp.)
Pilot Assist* ierobežojumi (348 lpp.)
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka Pilot Assist darbojas tikai
tādā gadījumā, ja vadītāja rokas atrodas uz
stūres.
Papildu indikatori vadītāja displejā
Sistēma Pilot Assist regulē
laika intervālu līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim, tikai ja distances attēlā
virs stūres simbola ir attēlots
transportlīdzekļa (1) simbols.
Sistēmas Pilot Assist stūrēšanas palīdzības
funkcija ir aktīva, tikai ja stūres simbola (2)
krāsa ir mainījusies no PELĒKAS uz ZAĻU.
Vienlaikus tiek norādīts
ātruma diapazons.
Lielākais ātrums ir saglabātais ātrums, bet mazākais
ātrums — priekšā braucošā
transportlīdzekļa (mērķa
transportlīdzekļa) ātrums.
59
346
1.
Nospiediet stūres vadības taustiņu
(2).
> Simbols un indikatori kļūst pelēki —
Pilot Assist tiek iestatīta gaidīšanas
režīmā. Laika intervāla indikators un
mērķa transportlīdzekļa simbols, ja tas
ir aktivizēts, arī tiek izslēgts.
2. Nospiediet vadības taustiņu uz stūres ◀ (1)
vai ▶ (3), lai ieslēgtu citu funkciju.
> Vadītāja displeja simbols nodziest un
tiek izslēgts Pilot Assist (4) indikators,
tādējādi izdzēšot saglabāto maksimālo
ātrumu.
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BRĪDINĀJUMS
•
Kad funkcija Pilot Assist atrodas gaidīšanas režīmā, vadītājam ir jāiejaucas un
jāstūrē automašīna, regulējot gan
ātrumu, gan distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
•
Kad funkcija Pilot Assist atrodas gaidīšanas režīmā un automašīna pārāk pietuvojas priekšā braucošajam transportlīdzeklim, vadītāju par to brīdina distances brīdinājuma* funkcija.
Pilot Assist*60 gaidīšanas režīms
Pilot Assist var īslaicīgi deaktivizēt un iestatīt
gaidīšanas režīmā. Tas var notikt, vadītājam
iejaucoties, vai automātiski.
Gaidīšanas režīms nozīmē, ka funkcija ir atlasīta vadītāja displejā, bet nav aktivizēta. Šajā
gadījumā Pilot Assist neregulē ātrumu vai distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kā arī nesniedz stūrēšanas palīdzību.
Adaptīvā kruīza kontrole* (333 lpp.)
Adaptīvās kruīza kontroles atlasīšana un
aktivizēšana* (335 lpp.)
•
•
Tiek nospiests bremžu pedālis.
Pārslēgšanās starp kruīza kontroli un
adaptīvo kruīza kontroli* centrālajā displejā
(339 lpp.)
•
Pagrieziena rādītāji tiek lietoti ilgāk par
1 minūti.
•
Adaptīvās kruīza kontroles ierobežojumi*
(338 lpp.)
•
Vadītājs saglabā ātrumu, kas ir lielāks par
saglabāto ātrumu ilgāk par 1 minūti.
•
Stūrēšanas palīdzības ar Pilot Assist* īslaicīga deaktivizācija (348 lpp.)
•
Sajūga pedālis ir nospiests
aptuveni 1 minūti — attiecas uz automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu.
•
•
•
60
61
Sistēma Pilot Assist ir atkarīga no citām sistēmām, piemēram, stabilitātes kontroles/pretizslīdēšanas sistēmas ESC61. Ja kāda no šīm
citām sistēmām pārstāj darboties, sistēma
Pilot Assist tiek automātiski deaktivizēta.
BRĪDINĀJUMS
Automātiskas gaidīšanas režīmā vadītājs
tiek brīdināts ar skaņas signālu un ziņojumu vadītāja displejā.
Vadītāja iejaukšanās gaidīšanas
režīms
Pilot Assist tiek deaktivizēts un iestatīts gaidīšanas režīmā, ja tiek veikta kāda no tālāk
aprakstītajām darbībām.
Saistītā informācija
Automātisks gaidīšanas režīms
Pārnesumu pārslēgs tiek pārvietots pozīcijā N.
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Electronic Stability Control
•
Tad vadītājam ir jāregulē automašīnas
ātrums, pēc nepieciešamības jālieto
bremzes un jāievēro droša distance un
intervāls līdz citiem transportlīdzekļiem.
Automātiskā pārslēgšana gaidīšanas režīmā
var notikt, piemēram, šādu iemeslu dēļ:
•
•
•
•
•
•
•
vadītājs atver durvis;
bremžu temperatūra ir pārāk augsta;
vadītāja rokas neatrodas uz stūres;
ir ieslēgta stāvbremze;
dzinēja ātrums ir pārāk liels/mazs;
vadītājs atsprādzē drošības jostu;
viens vai vairāki riteņi zaudē saķeri;
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 347
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
•
kameras un radiolokācijas bloku klāj, piemēram, sniegs vai tā darbību traucē spēcīgs lietus (kameras lēca/radio viļņi ir bloķēti).
•
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
Pilot Assist nevar noteikt, vai priekšā esošais transportlīdzeklis ir stāvošs transportlīdzeklis vai cits objekts, piemēram, ātrumvalnis;
•
ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph) un
priekšā esošais transportlīdzeklis nogriežas, tādējādi sistēmai Pilot Assist vairs nav
transportlīdzekļa, kuram sekot;
•
ātrums tiek samazināts zem 30 km/h
(20 mph) — attiecas tikai uz automašīnām
ar manuālo pārnesumkārbu;
Saistītā informācija
•
•
Pilot Assist* (342 lpp.)
•
•
Pilot Assist* deaktivizēšana (346 lpp.)
Pilot Assist* atlasīšana un aktivizēšana
(345 lpp.)
Pilot Assist* ierobežojumi (348 lpp.)
Stūrēšanas palīdzības ar Pilot
Assist*62 īslaicīga deaktivizācija
Pilot Assist stūrēšanas palīdzība var tikt īslaicīgi deaktivizēta un atsākta bez iepriekšēja
brīdinājuma.
Kad tiek lietoti pagrieziena rādītāji, Pilot Assist
stūrēšanas palīdzība tiek īslaicīgi deaktivizēta.
Kad tas vairs netiek darīts, stūrēšanas palīdzības funkcija atkal tiek automātiski aktivizēta, ja
vien joslas atdalošās līnijas joprojām ir nosakāmas.
348
Noteiktās situācijās funkcija Pilot Assist var
būt ierobežota.
Funkcija Pilot Assist ir palīglīdzeklis, kas var
palīdzēt vadītājam daudzās situācijās. Taču
vadītājs ir vienmēr atbildīgs par droša attāluma
ievērošanu līdz objektiem, kā arī noturēšanos
savā joslā.
Ja Pilot Assist nevar skaidri interpretēt joslu,
piemēram, ja kamera vai radara bloks nevar
saskatīt joslas malu līnijas, Pilot Assist īslaicīgi
deaktivizē stūrēšanas palīdzību — ātruma un
distances regulēšanas funkcijas paliek aktīvas.
Stūrēšanas palīdzība tiek atsākta, kad joslu
atkal var interpretēt. Šajās situācijās viegla
stūres ievibrēšanās var brīdināt vadītāju, ka
stūrēšanas palīdzība ir īslaicīgi deaktivizēta.
Saistītā informācija
•
•
•
•
62
63
Pilot Assist*63 ierobežojumi
Pilot Assist* (342 lpp.)
Pilot Assist* atlasīšana un aktivizēšana
(345 lpp.)
Pilot Assist* deaktivizēšana (346 lpp.)
Pilot Assist* ierobežojumi (348 lpp.)
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
konusi, drošības norobežojumi u.c.). Tie
var arī tikt uztverti nepareizi kā joslu
marķējumi, radot izrietošu risku automašīnai sadurties ar šādiem šķēršļiem.
Vadītājam jānodrošina, lai automašīna
atrastos pienācīgā attālumā no šādiem
šķēršļiem.
BRĪDINĀJUMS
Noteiktās situācijās Pilot Assist stūrēšanas
palīdzības funkcijai var būt grūtības palīdzēt vadītājam pareizajā veidā vai tā var tikt
automātiski deaktivizēta — šajā gadījumā
nav ieteicams lietot Pilot Assist. Šādu
situāciju piemēri:
•
joslu marķējumi ir nodiluši, to trūkst vai
tie šķērso viens otru;
•
joslu sadalošais marķējums ir neskaidrs, piemēram, vietā, kur joslas sadalās
vai saplūst kopā, pie izbrauktuvēm vai
vairāku marķējumu gadījumā;
•
uz ceļa vai blakus tam atrodas malas
vai citas līnijas, kas nav joslu marķējumi, piemēram, ietves, ceļa virsmas
šuves vai remonta laukumi, barjeru
malas, ceļa apmales vai tumšas ēnas;
•
•
•
josla ir šaura vai līkumota;
joslā ir risas vai bedrītes;
laika apstākļi ir slikti, piemēram, līst, lietus, snieg, ir migla vai slapjdraņķis vai
redzamību apgrūtina slikts apgaismojums, fona apgaismojums, slapja
brauktuve u.c.
Vadītājam jāņem vērā arī šādi Pilot Assist
ierobežojumi:
•
Nav uztvertas augstas ietves malas,
ceļus norobežojošās barjeras, īslaicīgi
šķēršļi (satiksmes ierobežošanas
•
Kameras un radiolokācijas sensors
nespēj uztvert visus pretī braucošos
objektus un šķēršļus uz ceļa, piemēram, bedres, stāvošus šķēršļus vai
objektus, kas bloķē maršrutu pilnīgi vai
daļēji.
•
Sistēma Pilot Assist "neredz" gājējus,
dzīvniekus u.c.
•
Ieteicamais stūrēšanas spēks ir ierobežots — tas nozīmē, ka tas nevar vienmēr palīdzēt vadītājam stūrēt un noturēt automašīnu savā joslā.
•
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar sistēmu Sensus Navigation*, šī funkcija
var izmantot informāciju no kartes
datiem, tādēļ tās darbības rezultāti var
būt atšķirīgi.
•
Sistēma Pilot Assist tiek izslēgta, ja no
ātruma atkarīgais stūres pastiprinātājs
darbojas ar samazinātu jaudu — piemēram, ja tas tiek dzesēts pārkaršanas
dēļ.
BRĪDINĀJUMS
Pilot Assist drīkst lietot, tikai ja abās joslas
malās ir uzkrāsotas skaidri redzamas joslas
sadalošās līnijas. Lietojot visos citos gadījumos, ir risks izraisīt sadursmi ar šķēršļiem,
ko funkcija nevar noteikt.
BRĪDINĀJUMS
•
Tā nav sadursmes novēršanas sistēma.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs, un viņam
ir jāiejaucas, ja sistēma nenosaka
priekšā braucošo transportlīdzekli.
•
Funkcija nebremzē, ja priekšā ir cilvēki
vai dzīvnieki, kā arī mazi transportlīdzekļi, piemēram, velosipēdi un motocikli. Tāpat tā nebremzē, ja tiek uztvertas zemas piekabes, pretī braucoši, lēni
vai stāvoši transportlīdzekļi un objekti.
•
Neizmantojiet funkciju prasīgās situācijās, piemēram, pilsētas satiksmē, krustojumos, uz slideniem vai applūdušiem ceļiem, šļūdonī, stiprā lietū/
sniegā, sliktas redzamības apstākļos,
uz līkumotiem ceļiem, paātrinājuma vai
bremzēšanas joslām.
Vadītājam vienmēr ir iespēja labot vai pielāgot
Pilot Assist stūrēšanu, un viņš var pagriezt
stūri vajadzīgajā leņķī.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 349
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Stāvi ceļi un / vai smaga bagāža
Paturiet prātā, ka Pilot Assist galvenokārt ir
paredzēts izmantot braukšanai pa līdzeniem
ceļiem. Braucot lejup stāvā nogāzē, šai funkcijai var būt grūtības ievērot pareizu distanci līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim —
tādā gadījumā brauciet īpaši piesardzīgi un
esiet gatavs bremzēt.
•
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(312 lpp.)
•
Piedziņas režīmi* (469 lpp.)
Pilot Assist*64 simboli un ziņojumi
Vadītāja displejā un/vai vējstikla displejā* var
tikt rādīti vairāki simboli un paziņojumi par
Pilot Assist.
Tālāk sniegtajā ilustratīvajā piemērā ceļazīmju
informācijas funkcija (RSI65) informē vadītāju,
ka maksimālais pieļaujamais ātrums ir
130 km/h (80 mph).
Neizmantojiet Pilot Assist, ja ar automašīnu
vedat smagu kravu vai ja automašīnai ir pievienota piekabe.
PIEZĪME
Pilot Assist nevar aktivizēt, ja automašīnas
elektrosistēmai ir pievienota piekabe, velosipēdu bagāžnieks vai tamlīdzīga ierīce.
Dažādi
Off Road piedziņas režīmu nevar atlasīt, ja ir
aktivizēta funkcija Pilot Assist.
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Iepriekšējā ilustrācijā ir attēlots, ka sistēma
Pilot Assist ir iestatīta uzturēt 110 km/h
(68 mph) ātrumu un ka priekšā nebrauc
neviens transportlīdzeklis, kuram varētu sekot.
Pilot Assist nenodrošina stūrēšanas palīdzību,
jo joslu atdalošās līnijas nevar noteikt.
Saistītā informācija
•
•
350
Pilot Assist* (342 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(371 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Iepriekšējā ilustrācijā ir attēlots, ka sistēma
Pilot Assist ir iestatīta uzturēt 110 km/h
(68 mph) ātrumu un vienlaikus sekot priekšā
braucošajam transportlīdzeklim, kas brauc ar
tādu pašu ātrumu.
Iepriekšējā ilustrācijā ir attēlots, ka sistēma
Pilot Assist ir iestatīta uzturēt 110 km/h
(68 mph) ātrumu un vienlaikus sekot priekšā
braucošajam transportlīdzeklim, kas brauc ar
tādu pašu ātrumu.
Pilot Assist nenodrošina stūrēšanas palīdzību,
jo joslu atdalošās līnijas nevar noteikt.
Šeit Pilot Assist nodrošina arī stūrēšanas palīdzību, jo joslas atdalošās līnijas var noteikt.
Iepriekšējā ilustrācijā ir attēlots, ka sistēma
Pilot Assist ir iestatīta uzturēt 110 km/h
(68 mph) ātrumu un ka priekšā nebrauc
neviens transportlīdzeklis, kuram varētu sekot.
Pilot Assist nodrošina stūrēšanas palīdzību, jo
joslu atdalošās līnijas var noteikt.
Saistītā informācija
•
•
64
65
Pilot Assist* (342 lpp.)
Pilot Assist* ierobežojumi (348 lpp.)
Atkarībā no tirgus šī funkcija var būt pieejama vai nu standarta aprīkojumā, vai arī kā papildaprīkojums.
Road Sign Information
* Papildaprīkojums/piederums. 351
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Vadītāja atbalsta funkcijas
brīdinājums sadursmes riska
gadījumā
Vadītāja atbalsta sistēmas adaptīvā kruīza
kontrole* un Pilot Assist* var brīdināt vadītāju,
ja distance līdz priekšā braucošajai automašīnai pēkšņi ir pārāk maza.
piņa un skaņas signāls, lai brīdinātu vadītāju,
ka nepieciešama tūlītēja iejaukšanās.
PIEZĪME
Intensīvas saules gaismas, atspulgu,
ekstremālu gaismas kontrastu vai saulesbriļļu lietošanas dēļ, kā arī tad, ja autovadītājs neskatās tieši uz priekšu, vizuālo brīdinājuma signālu vējstiklā var būt grūti atpazīt.
BRĪDINĀJUMS
Vadītāja atbalsta sistēmas brīdina tikai par
tiem transportlīdzekļiem, kurus noteicis tās
radara bloks — tādēļ brīdinājums var netikt
sniegts vai var tikt sniegts ar aizkavēšanos.
Negaidiet brīdinājumu. Bremzējiet atbilstoši situācijai.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (333 lpp.)
Pilot Assist* (342 lpp.)
Distances brīdinājums* (320 lpp.)
Augšējais displejs* (156 lpp.)
Sadursmes brīdinājuma audio signāls un simbols.
Brīdinājuma skaņas signāls sadursmes
riska gadījumā
Brīdinājuma signāls sadursmes riska gadījumā
Kameras un radiolokācijas bloka veikts
attāluma mērījums
Adaptīvā kruīza kontrole un Pilot Assist
izmanto aptuveni 40% no kājas bremžu
spēka. Ja automašīna jābremzē spēcīgāk,
nekā to spēj vadītāja atbalsta funkcija, un vadītājs nebremzē, tiek aktivizēta brīdinājuma lam-
352
Simbols par sadursmes brīdinājumu vējstiklā.
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar vējstikla displeju*, brīdinājums tiek attēlots vējstiklā ar
mirgojošu simbolu.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Mērķa maiņa ar vadītāja atbalsta
funkciju
BRĪDINĀJUMS
Ja vadītāja atbalsta funkcijas seko citam
transportlīdzeklim ar ātrumu, kas pārsniedz aptuveni 30 km/h (20 mph) un
mērķis tiek mainīts no braucoša transportlīdzekļa uz stāvošu, vadītāja atbalsta funkcijas ignorē stāvošo transportlīdzekli, tā
vietā palielinot ātrumu līdz saglabātajam.
Vadītāja atbalsta funkcijai Pilot Assist* un
adaptīvajai kruīza kontrolei* kombinācijā ar
automātisko pārnesumkārbu noteiktā ātrumā
ir pieejama mērķa maiņas funkcija.
Mērķa maiņa
•
Vadītāja atbalsta saglabātā ātruma
iestatīšana
Ātruma ierobežotāja, kruīza kontroles, adaptīvās kruīza kontroles* un Pilot Assist* funkcijām var iestatīt saglabāto ātrumu.
Pēc tam vadītājam ir pašam jāiejaucas
un jābremzē.
Automātisks gaidīšanas režīms ar mērķa
maiņu
Vadītāja atbalsta funkcijas tiek atslēgtas un
iestatītas gaidīšanas režīmā:
•
Ja priekšā esošais mērķa transportlīdzeklis pēkšņi
veic pagriezienu, iespējams, ka priekšā atrodas stāvoši transportlīdzekļi.
Ja vadītāja atbalsta funkcijas seko citam transportlīdzeklim ar ātrumu, kas ir mazāks par
30 km/h (20 mph) un maina mērķi no kustīga
transportlīdzekļa uz stāvošu, vadītāja atbalsta
funkcijas sāk samazināt ātrumu, pielāgojoties
stāvošajam transportlīdzeklim.
•
kad ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph)
un vadītāja atbalsta funkcijas nevar
noteikt, vai mērķa objekts ir stāvošs transportlīdzeklis vai cits objekts, piemēram,
ātrumvalnis;
kad ātrums ir mazāks par 5 km/h (3 mph)
un priekšā esošais transportlīdzeklis
nogriežas, tādējādi vadītāja atbalsta funkcijām vairs nav transportlīdzekļa, kuram
sekot.
Saistītā informācija
•
•
•
: palielina saglabāto ātrumu.
: samazina saglabāto ātrumu.
Saglabātais ātrums.
–
Iestatīto ātrumu var mainīt, īsi nospiežot
(1) vai
(2) vai tos
stūres taustiņus
nospiežot un turot.
•
Īsi nospiežot: Ar katru piespiedienu
ātrums tiek mainīts ar +/- 5 km/h
(+/- 5 mph) soli.
•
Nospiežot un turot: Atlaidiet taustiņu,
kad ātruma indikators (3) ir sasniedzis
vajadzīgo ātrumu.
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (333 lpp.)
Pilot Assist* (342 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 353
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
•
Pēdējā taustiņa nospiešanas reizē sasniegtais ātrums tiek saglabāts atmiņā.
Ja vadītājs palielina automašīnas ātrumu,
izmantojot gāzes pedāli, pirms tiek nospiests
stūres taustiņš
(1), tad, nospiežot taustiņu, saglabātais ātrums tiek iestatīts par
braukšanas ātrumu ar noteikumu, ka taustiņa
nospiešanas brīdī vadītāja kāja atrodas uz
gāzes pedāļa.
Īslaicīgs ātruma palielinājums ar gāzes pedāli,
piem., apdzīšanas laikā, neietekmē iestatījumu
− atlaižot gāzes pedāli, automašīna atjauno
pēdējo atmiņā saglabāto ātrumu.
Automātiskā pārnesumkārba
Vadītāja atbalsta funkcijas var sekot citam
transportlīdzeklim ātrumā no 0 km/h līdz
200 km/h (125 mph).
Pilot Assist var sniegt stūrēšanas palīdzību no
gandrīz stāvošas pozīcijas līdz 140 km/h
(87 mph).
Ņemiet vērā, ka viszemākais ieprogrammējamais ātrums ir 30 km/h (20 mph). Lai gan tā
spēj sekot citam transportlīdzeklim līdz 0
km/h, zemāku ātrumu par 30 km/h (20 mph)
nevar atlasīt/saglabāt.
Pilot Assist var sniegt stūrēšanas palīdzību no
30 km/h (20 mph) līdz 140 km/h (87 mph).
Zemākais ieprogrammējamais ātrums ir
30 km/h (20 mph) — maksimālais ātrums ir
200 km/h (125 mph).
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
Ātruma ierobežotājs (322 lpp.)
Kruīzkontrole (329 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (333 lpp.)
Pilot Assist* (342 lpp.)
Laika intervāla iestatīšana līdz
priekšā braucošajam
transportlīdzeklim
Var iestatīt laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kas ir jāievēro adaptīvās kruīza kontroles*, Pilot Assist* un distances brīdinājuma* funkcijām.
Var izvēlēties dažādus laika
intervālus līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kas
tiek vadītāja displejā attēloti
kā 1-5 horizontālas līnijas – jo
vairāk līniju, jo ilgāks laika
intervāls. Viena līnija atbilst
aptuveni 1 sekundei līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, 5 līnijas — aptuveni 3
sekundēm.
PIEZĪME
Kad vadītāja displejā ir redzams automašīnas un stūres simbols, Pilot Assist seko
priekšā braucošajam transportlīdzeklim ar
iepriekš iestatītu laika intervālu.
Ja ir attēlots tikai stūres simbols, priekšā
piemērotā attālumā nav neviena transportlīdzekļa.
Manuālā pārnesumkārba
Vadītāja atbalsta funkcijas var sekot citam
transportlīdzeklim ātrumā no 30 km/h
(20 mph) līdz 200 km/h (125 mph).
354
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
PIEZĪME
Ja vadītāja displejā ir redzams simbols ar
divām automašīnām, ACC seko priekšā
esošajam transportlīdzeklim, ievērojot
iepriekš iestatītu laika intervālu.
Ja ir attēlota tikai viena automašīna,
priekšā saprātīgā attālumā nav neviena
transportlīdzekļa.
Adaptīvā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma noteiktās situācijās pieļauj ievērojamu
laika intervāla maiņu, lai automobilis varētu
sekot priekšējam transportlīdzeklim vienmērīgi
un viegli. Nelielā ātrumā, kad attālumi ir mazi,
adaptīvā pastāvīga ātruma uzturēšanas sistēma nedaudz palielina laika intervālu.
•
Jo lielāks ātrums, jo lielāks aprēķinātais
attālums metros noteiktā laika intervālā.
•
Lietojiet tikai tādus laika intervālus,
kādi ir atļauti vietējos satiksmes noteikumos.
•
Ja pēc laika intervāla aktivizēšanas
vadītāja atbalsta funkcijas nepalielina
ātrumu, iespējams, laika distance līdz
priekšā braucošajam transportlīdzeklim
ir mazāka nekā iestatītā laika distance.
–
Nospiediet stūres taustiņu (1) vai (2), lai
palielinātu vai samazinātu laika intervālu.
> Attāluma indikators (3) rāda pašreizējo
laika intervālu.
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (333 lpp.)
Pilot Assist* (342 lpp.)
Distances brīdinājums* (320 lpp.)
Augšējais displejs* (156 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
•
Izmantojiet tikai tādu laika distanci, kas
ir piemērota pašreizējiem satiksmes
apstākļiem.
•
Vadītājam ir jāņem vērā, ka īsa laika
distance ierobežo laiku, kas vadītājam
ir pieejams, lai reaģētu un rīkotos
negaidītā satiksmes situācijā.
Laika intervāla palielināšana
Distances brīdinājums
•
•
•
•
•
PIEZĪME
Laika intervāla vadība.
Laika intervāla samazināšana
Saistītā informācija
* Papildaprīkojums/piederums. 355
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Automātiska bremzēšana ar
vadītāja atbalsta funkciju
BRĪDINĀJUMS
Vadītāja atbalsta sistēmas brīdina tikai par
tiem šķēršļiem, kurus noteicis tās radara
bloks — tādēļ brīdinājums var netikt
sniegts vai var tikt sniegts ar aizkavēšanos.
Vadītāja atbalsta sistēmām adaptīvajai kruīza
kontrolei* un Pilot Assist* ir speciāla bremzēšanas funkcija, kas darbojas lēnā satiksmē un
stāvot.
•
Bremzēšanas funkcija lēnā satiksmē
un stāvot
Vairākas reizes veicot īslaicīgu apstāšanos,
piemēram, lēnas satiksmes vai luksofora signālu dēļ, braukšana tiek automātiski atsākta, ja
apstāšanās ilgums nepārsniedz
apmēram 3 sekundes — ja nepieciešams
ilgāks laiks, pirms priekšā esošais transportlīdzeklis atsāk kustību, tad vadītāja atbalsta
funkcija tiek iestatīta gaidīšanas režīmā ar
automātiskas bremzēšanas funkciju.
–
Funkciju var atkārtoti aktivizēt kādā no
šiem veidiem:
•
•
Nospiediet stūres vadības taustiņu
Nospiediet akseleratora pedāli.
> Funkcija atsāk sekot priekšā esošajam
transportlīdzeklim, ja tas sāk braukt uz
priekšu aptuveni 6 sekunžu laikā.
BRĪDINĀJUMS
Kad ātrums tiek atjaunots ar stūres taustiņu
, ir iespējams būtisks ātruma palielinājums.
356
.
Negaidiet brīdinājumu vai iejaukšanos.
Bremzējiet atbilstoši situācijai.
PIEZĪME
Vadītāja atbalsta funkcijas var noturēt
automašīnu uz vietas maksimāli 5 minūtes
— pēc tam ieslēdzas stāvbremze un funkcija izslēdzas.
Lai vadītāja atbalsta funkcijas varētu aktivizēt atkārtoti, jāatbrīvo stāvbremze.
•
vadītājs iestata funkcijai gaidīšanas
režīmu.
Automātiska stāvbremzes
aktivizēšana
Dažās situācijās tiek ieslēgta stāvbremze, lai
noturētu stāvošu automašīnu uz vietas.
Tas notiek, ja funkcija notur automašīnu uz
vietas ar darba bremzēm un:
•
vadītājs atver durvis vai atsprādzē savu
drošības jostu
•
funkcija ir noturējusi automašīnu uz vietas
ilgāk par aptuveni 5 minūtēm
•
•
bremzes ir pārkarsušas
vadītājs manuāli izslēdz dzinēju.
Saistītā informācija
Automātiskās bremzēšanas pārtraukšana
Dažās situācijās automātiskā bremzēšana tiek
pārtraukta, ja automašīna tiek apturēta, un
funkcijai tiek ieslēgts gaidīšanas režīms. Tas
nozīmē, ka bremzes tiek atbrīvotas un automašīna var sākt ripot — tādēļ vadītājam jāiejaucas un pašam jābremzē, lai noturētu automašīnu uz vietas.
•
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (333 lpp.)
Pilot Assist* (342 lpp.)
Bremžu funkcijas (451 lpp.)
Tā var notikt šādās situācijās:
•
•
•
vadītājs novieto kāju uz bremžu pedāļa
tiek ieslēgta stāvbremze
pārnesumu pārslēgsvira tiek pārvietota
pozīcijā P, N vai R;
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Braukšanas režīms vadītāja
atbalstam
Atbalsts braukšanai
pagriezienos*66
Vadītājs var atlasīt dažādus braukšanas stilus,
kā vadītāja atbalsta funkcija ievēro iepriekš
iestatīto laika intervālu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Atlasi veic, izmantojot piedziņas režīma vadības slēdzi DRIVE MODE.
Palīgsist. ātrai braukš. līkumos var palīdzēt
vadītājam samazināt ātrumu pirms asākiem
pagriezieniem, ja tiek aprēķināts, ka vadītāja
atbalsta funkcijā, piemēram, adaptīvajā kruīza
kontrolē* vai Pilot Assist* iestatītais ātrums ir
pārāk liels.
Šis aprēķins tiek veikts, izmantojot informāciju
no kartes datiem automašīnas satelītnavigācijas sistēmā Sensus Navigation*. Kad pagrieziens ir izbraukts, automašīna atjauno iepriekš
iestatīto ātrumu.
Atlasiet vienu no šīm opcijām:
• Eco — vadītāja atbalsta funkcija koncentrējas uz labu degvielas ekonomiju, kas
nozīmē ilgāku laika intervālu līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim.
• Comfort — vadītāja atbalsta funkcija koncentrējas uz plūstošu iestatītā laika intervāla ievērošanu līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim.
Kamēr funkcija samazina
automašīnas ātrumu, vadītāja
displejā tiek rādīts šis simbols.
• Dynamic* — vadītāja atbalsta funkcija
koncentrējas uz precīzu iestatītā laika
intervāla ievērošanu līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kas noteiktos gadījumos var nozīmēt straujāku ātruma palielināšanu/bremzēšanu.
Saistītā informācija
•
•
•
66
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
Piedziņas režīmi* (469 lpp.)
Laika intervāla iestatīšana līdz priekšā
braucošajam transportlīdzeklim (354 lpp.)
Šī funkcija ir pieejama tikai noteiktos tirgos.
Vadītājs var jebkurā laikā apturēt funkcijas darbību, izvēloties bremzēt vai izmantojot akseleratora pedāli.
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Piedziņas režīmi
Atbalsts braukšanai pagriezienos ir atkarīgs no
iestatītā piedziņas režīma. Ja piedziņas režīma
atlasīšana nav pieejama, funkcija atlasa opciju
Komforts. Izmantojot opciju Dinamisks,
automašīna līkumus izbrauc ar sportiskām raksturiezīmēm un nedaudz spēcīgāku paātrinājumu, izbraucot no līkumiem.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 357
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Saistītā informācija
•
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (333 lpp.)
Pilot Assist* (342 lpp.)
Piedziņas režīmi* (469 lpp.)
Pagriezienu atbalsta funkcijas*
aktivizēšana vai deaktivizēšana
Pagriezienu atbalsta funkcijas
ierobežojumi*
Pagriezienu atbalsta funkciju var aktivizēt kā
papildinājumu adaptīvajai kruīza kontrolei* vai
Pilot Assist*. Vadītājs var arī izvēlēties deaktivizēt šo funkciju.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
Noteiktās situācijās pagriezienu atbalsta
funkcija var būt ierobežota. Šī funkcija ir pieejama tikai noteiktos tirgos.
Vadītājam ir jāzina par tālāk aprakstītajiem
ierobežojumiem.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Turpmākajās dzinēja iedarbināšanas reizēs
tiek atkārtoti aktivizēts pēdējais lietotais iestatījums vai arī tiek izmantoti iestatījumi, kas ir
veikti ar izmantoto atslēgu67 saistītajā vadītāja
profilā.
•
Pagriezienu atbalsta funkcijai var būt ierobežota veiktspēja uz mazākiem ceļiem un
vietās ar ciešu apbūvi.
•
Uz ceļiem, kas piekļaujas citam ceļam, un
krustojumos pagriezienu atbalsta funkcija
var tikt īslaicīgi izslēgta.
•
Ja satelītnavigācijas68 kartes dati nav
atjaunināti, pagriezienu atbalsta funkcijai
var būt ierobežota funkcionalitāte.
•
Ja satelītnavigācijas sistēmai68 nav sakaru
ar satelīta sistēmu, pagriezienu atbalsta
funkcijai var būt ierobežota funkcionalitāte.
•
Uz jauniem vai pārbūvētiem ceļiem kartes
dati var būt nepareizi.
•
Aprēķinot piemērotu ātrumu pagrieziena
izbraukšanai, netiek ņemts vērā samazinātas saķeres risks nelabvēlīgu laikapstākļu
vai ceļa stāvokļa dēļ.
Saistītā informācija
67
68
358
•
Atbalsts braukšanai pagriezienos*
(357 lpp.)
•
Pagriezienu atbalsta funkcijas ierobežojumi* (358 lpp.)
Šīs opcijas ir atkarīgas no tirgus.
Tikai ja ir instalēta Volvo satelītnavigācijas sistēma Sensus Navigation*.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Saistītā informācija
•
Atbalsts braukšanai pagriezienos*
(357 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(371 lpp.)
Apdzīšanas palīdzība
BRĪDINĀJUMS
Apdzīšanas palīdzība var palīdzēt autovadītājam, apdzenot citus transportlīdzekļus. Šo
funkciju var lietot ar adaptīvo kruīza kontroli*
vai Pilot Assist*.
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Kā darbojas apdzīšanas palīdzība
Kad adaptīvā kruīza kontrole vai Pilot Assist
seko citam transportlīdzeklim un vadītājs
izrāda apdzīšanas nolūku, ieslēdzot pagrieziena rādītāju69, sistēmas palīdz, palielinot
ātrumu, pirms automašīna ir sasniegusi apdzīšanas joslu.
Pēc tam funkcija vēl nesamazina ātrumu, lai
izvairītos no pāragras bremzēšanas gadījumos, kad automašīna tuvojas lēnāk braucošam
transportlīdzeklim.
Funkcija paliek aktīva, līdz automašīna ir pilnībā apdzinusi otru transportlīdzekli.
BRĪDINĀJUMS
Ņemiet vērā, ka šī funkcija var ieslēgties ne
tikai apdzīšanas laikā, bet arī citās situācijās, piemēram, ja ir ieslēgts pagrieziena
rādītājs, lai signalizētu par joslas maiņu vai
izbraukšanu uz cita ceļa — tādā gadījumā
automašīna īsu brīdi palielina ātrumu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
69
•
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
Apdzīšanas palīdzības lietošana
(360 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (333 lpp.)
Pilot Assist* (342 lpp.)
Kreisā pagrieziena rādītāja pamirkšķināšana automobiļiem ar stūri kreisajā pusē vai labā pagrieziena rādītāja pamirkšķināšana automobiļiem ar stūri labajā pusē.
* Papildaprīkojums/piederums. 359
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Apdzīšanas palīdzības lietošana
BRĪDINĀJUMS
Apdzīšanas palīdzību var lietot ar adaptīvo
kruīza kontroli* vai Pilot Assist*. Lai varētu lietot apdzīšanas palīdzību, jāpiepildās vairākiem nosacījumiem.
Lai apdzīšanas palīgfunkciju varētu aktivizēt,
jāievēro šie priekšnosacījumi:
•
priekšā jāatrodas transportlīdzeklim
("mērķa transportlīdzeklim");
•
jūsu automašīnas pašreizējam ātrumam
ir jābūt vismaz 70 km/h (43 mph);
•
saglabātajam ātrumam jābūt pietiekami
lielam, lai apdzīšanas manevrs būtu drošs.
Lietojot apdzīšanas palīdzības sistēmu,
vadītājam ir jāņem vērā, ka apstākļu pēkšņas maiņas gadījumā ir iespējams nevēlams paātrinājums.
Tādēļ no dažām situācijām ir jāizvairās, piemēram:
Lai ieslēgtu apdzīšanas palīdzību:
–
Ieslēdziet pagrieziena rādītāju.
Izmantojiet kreiso pagrieziena rādītāju
automašīnā ar stūri kreisajā pusē vai labo
pagrieziena rādītāju automašīnā ar stūri
labajā pusē.
> Tiek sākta apdzīšanas palīdzība.
•
automašīna tuvojas bremzēšanas
joslai, kas atrodas tajā pašā virzienā,
kurā parasti notiktu apdzīšana;
•
priekšā braucošais transportlīdzeklis
samazina ātrumu, pirms vadītāja automašīna ir iebraukusi apdzīšanas joslā;
•
apdzīšanas joslā ir lēna satiksmes
plūsma;
•
automašīnu ar stūri kreisajā pusē lieto
valstī, kurā kustība notiek pa ceļa
kreiso pusi (vai otrādi).
No šāda veida situācijām izvairās, īslaicīgi iestatot adaptīvo kruīza kontroli vai Pilot Assist
gaidīšanas režīmā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
360
Radiolokācijas bloks
Radiolokācijas bloku izmanto vairākas vadītāja atbalsta sistēmas, un tā uzdevums ir
uztvert citus transportlīdzekļus.
Apdzīšanas palīdzība (359 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (333 lpp.)
Radara bloka atrašanās vieta.
Radiolokācijas bloku izmanto šādas funkcijas:
•
•
•
•
•
Distances brīdinājums*
Adaptīvā kruīza kontrole*
Pilot Assist*
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
City Safety
Radiolokācijas bloka pārveidošana var padarīt
tā lietošanu pretlikumīgu.
Pilot Assist* (342 lpp.)
Saistītā informācija
Adaptīvās kruīza kontroles gaidīšanas
režīms* (337 lpp.)
•
•
Pilot Assist* gaidīšanas režīms (347 lpp.)
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(371 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
•
Kameras un radara bloka ieteicamā
apkope (375 lpp.)
•
Radara ierīces tipa apstiprinājums
(362 lpp.)
361
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Radara ierīces tipa apstiprinājums
Šeit varat atrast automašīnas radara bloka
tipa apstiprinājumu adaptīvajai kruīza kontrolei* (ACC70), Pilot Assist* un sistēmai BLIS*71.
Tirgus
ACC
& PA
BLIS
Simbols
Tipa apstiprinājums
✓
Botsvāna
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brazīlija
EAN: (01)07897843840855
✓
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode
causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
03563-17-05364
70
71
362
Adaptive Cruise Control
Blind Spot Information
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Tirgus
ACC
& PA
BLIS
Simbols
Tipa apstiprinājums
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following
link www.delphi.com/automotive-homologation.
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
Eiropa
Hereby, Hella KgaA Hueck & Co., declares that RS4 is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
✓
The Declaration of conformity may be consulted at Hella KGaA Hueck & Co., Rixbecker Straße
75/ 59552 Lippstadt, Germany and on the website www.hella.com/vcc.
Frequency Band: 24050-24250 MHz
Maximum Output Power: 20 dBm EIRP
Apvienotie
Arābu Emirāti
(UAE)
Gana
Registered No: ER37536/15
✓
Dealer No: DA37380/15
✓
✓
Registered No: ER53878/17
Dealer No: DA44932/15
NCA Approved: 1R3-1M-7E1-0B7
}}
363
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Tirgus
ACC
& PA
BLIS
Simbols
Tipa apstiprinājums
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Certificate number: 50459/SDPPI/2017
Indonēzija
Country of origin Germany
✓
Certificate number: 53578/SDPPI/2017
Country of origin China
PLG ID: 6051
✓
Jamaika
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordāna
✓
✓
Malaizija
This product contains a Type Approved Module by Jamaica: SMA – “RS4”.
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
CID F 15000578
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Maroka
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
364
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Tirgus
ACC
& PA
BLIS
✓
Simbols
Tipa apstiprinājums
IFETEL: RLVDEL215-0299
Radar de corto alcance
RS4
Meksika
✓
Hella KGaA Hueck & Co
IFETEL: RLVHERS17-0286
La operación de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que
este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Moldova
✓
✓
Nigērija
✓
Omāna
✓
Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian
Communications Commission.
}}
365
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Tirgus
ACC
& PA
BLIS
✓
Serbija
И011 14
✓
✓
Singapūra
И011 17
DA 105753
✓
✓
366
Tipa apstiprinājums
✓
Krievija
Dienvidāfrika
Simbols
DA 103238
TA-2014/1824
✓
TA-2016/3407
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Tirgus
ACC
& PA
BLIS
Simbols
Tipa apstiprinājums
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Dienvidkoreja
MSIP-CMM-HLA-RS4
✓
✓
이 기기는 무용(A급) 전자파 적합기기로서 판 매자 또는 사용 자는 이 점을 주의하시기 바 라
며, 가정외의 지역에서 사용 하는 것을 적으 로 합니다
CCAB15LP0560T3
CCAB17LP0470T5
Taivāna
✓
警語 經型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通
信;經發現有干擾現象時,應立即停用 ,並改善至無干擾時方得繼續使用 前項合法通信,指依電信
法規定作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性
電機設備之干擾
}}
367
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Tirgus
ACC
& PA
BLIS
Simbols
Tipa apstiprinājums
є, щ
Delphi
(
✓
ь
)
є
RACAM/SRR2
КМ № 679
24
Delphi
: Delphi.
(П
ь
П
2009 .)
: 24,05 – 24,25
П
Ukraina
✓
ь
: 20 Б (
.) EIRP
HELLA GmbH & Co. KGaA
є, щ
є
2014/53/Є . П
www.hella.com/vcc
RS4
ь
: 24,05 – 24,25
П
368
Vjetnama
✓
Zambija
✓
ь
: 20 Б (
.) EIRP
:
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Radio ierīces tipa apstiprinājums
Tirgus
Simbols
Eiropa
Tipa apstiprinājums
Ar šo Volvo Cars paziņo, ka visas radio iekārtas atbilst direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem piemērojamiem tās noteikumiem.
R 204-750001
Japāna
This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law and the Japanese Telecommunications Business Law. This
device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).
Lai saņemtu detalizētu informāciju par tipa
apstiprinājumu, apmeklējiet vietni
support.volvocars.com.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Radiolokācijas bloks (360 lpp.)
Adaptīvā kruīza kontrole* (333 lpp.)
Pilot Assist* (342 lpp.)
BLIS* (391 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 369
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Kameras bloks
Saistītā informācija
Kameras bloku izmanto vairākas vadītāja
atbalsta sistēmas, un tā uzdevums ir, piemēram, uztvert joslu sānu līnijas vai luksoforus.
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(371 lpp.)
Kameras un radara bloka ieteicamā
apkope (375 lpp.)
Kameras bloka atrašanās vieta.
Kameras bloku izmanto šādas funkcijas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
370
Adaptīvā kruīza kontrole*
Pilot Assist*
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija*
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska
gadījumā
City Safety
Driver Alert Control*
Ceļazīmju informācija*
Aktīvās tālās gaismas *
Stāvvietā novietošanas sistēma*
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Kameras un radara bloka
ierobežojumi
Kameras bloks ir novietots vējstikla augšdaļā
kopā ar automašīnas radiolokācijas bloku.
Kameras un radara blokam ir noteikti ierobežojumi, kas ietekmē arī tās funkcijas, kas
izmanto šo bloku. Vadītājam ir jāzina par tālāk
aprakstītajiem ierobežojumiem.
Neizvietojiet, nepiestipriniet un neuzstādiet
neko vējstikla iekšpusē vai ārpusē, kameras un
radara bloka priekšā vai ap to — pretējā gadījumā var tikt traucētas kameras un radara funkcijas. Var tikt ierobežota funkciju darbība, tās
var tikt pilnīgi izslēgtas vai to reakcija var būt
nepareiza.
Kamera un radars
Bloķēts bloks
Ja vadītāja displejā tiek rādīts šis
simbols un ziņojums "Vējstikla
sensors Sensors bloķēts, skatiet
īpašnieka rokasgrāmatu", tas
nozīmē, ka kamera un radara bloks nevar
noteikt citus transportlīdzekļus, velosipēdistus,
gājējus un lielus dzīvniekus automašīnas
priekšā un ka automašīnas kameras un radara
funkciju darbība var būt traucēta.
Atzīmētā zona ir regulāri jātīra, un tajā nedrīkst atrasties uzlīmes, priekšmeti, tonējuma plēve utt.
Tālāk esošajā tabulā ir norādīti iespējamo paziņojuma parādīšanas cēloņu piemēri, kā arī veicamās darbības:
Cēlonis
Rīcība
Vējstikla virsma kameras un radiolokācijas bloka priekšā ir netīra vai aizsegta ar ledu vai sniegu.
Notīriet netīrumus, ledu un sniegu no vējstikla virsmas kameras un
radiolokācijas bloka priekšā.
Bieza migla un spēcīgs lietus vai sniegs var nobloķēt radiolokācijas iekārtas signālus vai kameras skatu.
Nedarbojas. Dažkārt bloks nedarbojas spēcīga lietus vai intensīvas
snigšanas laikā.
}}
371
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Cēlonis
Rīcība
Ūdens un sniegs uz ceļa virsmas tiek mests uz augšu, tādējādi bloķējot
radiolokācijas iekārtas signālus vai kameras skatu.
Nedarbojas. Dažkārt bloks nedarbojas, braucot pa ļoti slapjām vai
apsnigušām brauktuvēm.
Parādījušies netīrumi starp vējstikla iekšpusi un kameras un radiolokācijas
bloku.
Lai notīrītu vējstikla iekšpusi bloka priekšā, brauciet uz servisu, ieteicams — uz autorizētu Volvo servisu.
Spēcīga pretī braucošo transportlīdzekļu lukturu gaisma
Nedarbojas. Labvēlīgākos gaismas apstākļos kameras bloks tiek automātiski atiestatīts.
Augsta temperatūra
Ļoti augstā temperatūrā pēc dzinēja iedarbināšanas kameras un radiolokācijas bloks var
īslaicīgi izslēgties uz aptuveni 15 minūtēm, lai
pasargātu bloka elektroniku. Kad temperatūra
ir pietiekoši samazinājusies, kameras un radiolokācijas bloks atsāk darboties automātiski.
Lai samazinātu risku, ka vadītāja atbalsta sistēmas, kas izmanto radara bloku, darbosies
nepareizi, ir jāņem vērā tālāk norādītais:
•
Bojāts vējstikls
PIEZĪME
Ja tas netiek novērsts, var samazināties to
vadītāja atbalsta sistēmu veiktspēja, kas
izmanto kameru un radiolokācijas bloku.
Var tikt ierobežota funkciju darbība, tās var
tikt pilnīgi izslēgtas vai to reakcija var būt
nepareiza.
72
372
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Ja vējstiklā kameras un radara bloka
priekšā ir izveidojies skrāpējums, plaisa vai
akmens šķembas izraisīts defekts, kura
laukums ir aptuveni 0,5 × 3,0 mm
(0,02 × 0,12 in.) vai vairāk, ir jāsazinās ar
autoservisu72, lai nomainītu vējstiklu.
•
Volvo iesaka nelabot plaisas, skrāpējumus
vai akmens šķembu izraisītus defektus
kameras un radara bloka priekšā — ir jānomaina viss vējstikls.
•
Pirms vējstikla nomaiņas sazinieties ar
autoservisu72, lai pārbaudītu, vai ir pasūtīts
un tiks uzstādīts pareizais vējstikls.
•
Kad tiek mainīts vējstikls, ir jāuzstāda tā
paša veida vējstikla tīrītāji vai Volvo apstiprināti vējstikla tīrītāji.
•
Mainot vējstiklu, autoservisā ir jāpārkalibrē
kameras un radara bloks72, lai nodrošinātu, ka automašīnā darbosies visas ar
kameru un radaru saistītās sistēmas.
Radars
Transportlīdzekļa ātrums
Radara bloka spēka noteikt priekšā braucošu
transportlīdzekli ir būtiski samazināta, ja
priekšā braucošā transportlīdzekļa ātrums ļoti
atšķiras no jūsu automašīnas ātruma.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ierobežots redzamības lauks
Radiolokācijas bloka redzes lauks ir ierobežots. Dažās situācijās cits transportlīdzeklis
var netikt uztverts vai uztveršana var notikt
vēlāk nekā gaidīts.
kas iebrauc starp jūsu vadīto automašīnu
un priekšā braucošo transportlīdzekli.
Neuztverti var palikt mazi transportlīdzekļi,
tādi kā motocikli vai transportlīdzekļi, kas
nebrauc radiolokācijas sensora ass līnijas
centrā.
Līkumos radiolokācijas bloks var uztvert
citu transportlīdzekli vai pazaudēt uztverta
transportlīdzekļa signālu.
Zemas piekabes
sniegputenī vai lietū, biezā miglā, kā arī spēcīgās smilšu un sniega vētrās. Šādos apstākļos
no kameras atkarīgo sistēmu darbība var ievērojami pasliktināties vai tās var īslaicīgi nedarboties vispār.
Spilgtas pretimbraucošā transportlīdzekļa
gaismas, brauktuves atspīdums, apsnigusi,
apledojusi, netīra brauktuve vai neskaidrs joslu
marķējums arī var ievērojami pasliktināt kameras darbību, ja tā tiek izmantota, lai skenētu
brauktuvi un uztvertu gājējus, velosipēdistus,
lielus dzīvniekus un citus transportlīdzekļus.
Zema piekabe radiolokācijas bloka ēnā.
Radiolokācijas bloka redzamības lauks.
Dažreiz radiolokācijas bloks ar nokavēšanos nosaka tiešā tuvumā esošus transportlīdzekļus, piemēram, transportlīdzekli,
Arī zemu piekabju uztveršana radara blokam
var būt apgrūtinoša vai tās var vispār netikt
uztvertas — tādēļ vadītājam jābūt īpaši uzmanīgam, braucot aiz zemām piekabēm, kad ir
aktivizēta adaptīvā kruīza kontrole* vai Pilot
Assist*.
Kamera
Pasliktināta redzamība
Kamerām ir līdzīgi ierobežojumi kā cilvēka acij,
t.i., tās "redz" sliktāk, piemēram, spēcīgā
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 373
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Stāvvietā novietošanas kamera*
Aklās zonas
Defektīva kamera
Ja kāds kameras sektors ir
melns un tajā ir redzams šis
simbols, tas nozīmē, ka
kamera nedarbojas.
tums un kvalitāte. Vāja apgaismojuma apstākļos attēla kvalitāte var pasliktināties.
Aizmugurējā novietošanas kamera
BRĪDINĀJUMS
Tālāk ilustrācijā ir redzams
piemērs.
Kad tiek rādīts šis simbols
un automašīnai ir fiziski un
elektriski pievienota piekabe, velosipēdu turētājs
vai tamlīdzīga ierīce, rīkojieties sevišķi piesardzīgi.
Šis simbols norāda, ka aizmugurējie novietošanas palīdzības sensori
ir izslēgti, un brīdina par šķēršļiem.
Starp kameras redzamības laukiem atrodas "aklās
zonas" sektori.
PIEZĪME
Novietošanas palīgsistēmas kameras 360°
skatā* šķēršļi/objekti var nebūt redzami zonās
starp atsevišķām kamerām.
BRĪDINĀJUMS
Pievērsiet uzmanību iespējai, ka, lai gan
izskatās, ka ir aizsegta tikai neliela attēla
daļa, iespējams, tomēr nav redzama salīdzinoši liela zona. Līdz ar to, iespējams,
kāds šķērslis paliks neievērots, līdz automašīna tam būs piebraukusi ļoti tuvu.
Automašīnas kreisā kamera nedarbojas.
Melns kameras sektors tiek rādīts arī tālāk
norādītajos gadījumos, bet bez defektīvas
kameras simbola:
•
•
•
atvērtas durvis;
atvērtas bagāžas nodalījuma durvis.
nolocīts durvju spogulis.
Apgaismojuma apstākļi
Kameras attēls tiek regulēts automātiski,
ņemot vērā āra apgaismojuma apstākļus. Šī
iemesla dēļ nedaudz var mainīties attēla spilg-
374
Velosipēdu turētājs vai citi piederumi, kas ir
uzmontēti automobiļa aizmugurē, var aizsegt kameras skatu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Kameras bloks (370 lpp.)
Radiolokācijas bloks (360 lpp.)
Kameras un radara bloka ieteicamā
apkope (375 lpp.)
Stāvvietā novietošanas kamera*
(426 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Kameras un radara bloka ieteicamā
apkope
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(371 lpp.)
Lai kameras un radara bloks darbotos pareizi,
to priekšā nedrīkst atrasties netīrumi, ledus
un sniegs, un tie ir regulāri jāmazgā ar ūdeni
un autošampūnu.
•
Stāvvietā novietošanas kamera*
(426 lpp.)
PIEZĪME
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus un sniegs,
tie var izraisīt nepareizus brīdinājuma signālus, ierobežotu darbību vai darbības pārtraukumus.
Aizmugurējo radara bloku atrašanās vieta. Gādājiet
par šīs zonas tīrību — gan automašīnas kreisajā, gan
labajā pusē.
•
Lai nodrošinātu optimālu darbību, virsmai
sensoru priekšā ir jābūt tīrai.
•
Nepiestipriniet nekādus priekšmetus, līmlenti vai uzlīmes vietai ap sensoriem.
•
Regulāri tīriet kameras objektīvus ar remdenu ūdeni un autošampūnu — uzmanieties, lai nesaskrāpētu objektīvus.
SVARĪGI
Vadītāja atbalsta komponentu apkopi
drīkst veikt tikai servisā — ieteicams autorizētā Volvo servisā.
Automašīnas novietošanas sensoru atrašanās vietas.
Saistītā informācija
•
•
Kameras bloks (370 lpp.)
Radiolokācijas bloks (360 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 375
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
City Safety™
Safety73
City
var izmantot lukturus, skaņas
signālus un bremžu impulsu brīdinājumu, lai
vadītāju brīdinātu par gājējiem, riteņbraucējiem, lieliem dzīvniekiem un transportlīdzekļiem, kas ir pēkšņi parādījušies.
kustībā apvienojumā ar uzmanības atslābuma
brīdi var izraisīt negadījumu.
BRĪDINĀJUMS
Šī funkcija palīdz vadītājam, automātiski bremzējot draudošas sadursmes gadījumā, ja vadītājs laicīgi nereaģē, bremzējot un/vai pagriežot
stūri.
City Safety aktivizē īsu, strauju bremzēšanu un
normālos apstākļos aptur automašīnu
nedaudz aiz priekšā esošā transportlīdzekļa.
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Sistēma City Safety tiek aktivēta situācijās,
kad autovadītājam jāsāk bremzēt agrāk, un
tāpēc tā nevar palīdzēt autovadītājam jebkurā
situācijā.
Radiolokācijas bloka atrašanās vieta.
City Safety var palīdzēt novērst sadursmi vai
samazināt ātrumu sadursmes brīdī.
City Safety ir vadītāja palīglīdzeklis situācijās,
kad pastāv risks nokļūt sadursmē ar gājēju,
lielu dzīvnieku, velosipēdistu vai transportlīdzekli.
Funkcija City Safety var palīdzēt vadītājam
izvairīties no sadursmes, braucot rindā, piemēram, kad izmaiņas priekšā esošās satiksmes
73
376
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
City Safety ir paredzēts aktivēt iespējami vēlu,
lai novērstu nevajadzīgu iejaukšanos. Automātiska bremzēšana notiek tikai pēc sadursmes
brīdinājuma vai kopā ar to.
Autovadītājs vai pasažieri parasti neievēro sistēmu City Safety, izņemot gadījumus, kad
automašīna ir ļoti tuvu tam, lai nokļūtu
sadursmē.
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
City Safety apakšfunkcijas (377 lpp.)
Sistēmas City Safety brīdinājuma attāluma
iestatīšana (379 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
•
Šķēršļu uztveršana ar City Safety
(380 lpp.)
•
City Safety bremzē, konstatējot pretimbraucošus transportlīdzekļus (385 lpp.)
•
Automātiska bremzēšana, ja ir bloķēts
izvairīšanās manevrs ar City Safety
(385 lpp.)
•
City Safety šķērsvirziena satiksmē
(383 lpp.)
•
City Safety — stūrēšanas palīdzība izvairīšanās manevra veikšanai (384 lpp.)
•
•
City Safety ierobežojumi (386 lpp.)
City Safety paziņojumi (389 lpp.)
City Safety apakšfunkcijas
Safety74
City
var palīdzēt vadītājam izvairīties
no sadursmes ar priekšā braucošu transportlīdzekli, riteņbraucēju, gājēju vai lielu dzīvnieku, ar automātiskās bremzēšanas funkciju
samazinot automašīnas ātrumu.
Ja ātruma atšķirība ir lielāka, nekā norādīts
sekošanas funkcijas specifikācijās, City Safety
automātiskās bremzēšanas funkcija nevar
novērst sadursmi, bet mazina tās sekas.
Gājēji
Reaģējot uz gājēju, City Safety var samazināt
ātrumu par maks. 45 km/h (28 mph).
Lieli dzīvnieki
Ja pastāv risks nokļūt sadursmē ar lielu dzīvnieku, City Safety var samazināt automašīnas
ātrumu par 15 km/h (9 mph).
Bremzēšanas funkcija, reaģējot uz lieliem dzīvniekiem, galvenokārt ir paredzēta trieciena
spēka samazināšanai lielā ātrumā un visefektīvāk darbojas ātrumā, kas pārsniedz 70 km/h
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
City Safety apakšfunkcijas
Transportlīdzekļi
Reaģējot uz priekšā braucošu transportlīdzekli,
City Safety var samazināt ātrumu par maks.
60 km/h (37 mph).
riteņbraucējus;
Reaģējot uz priekšā braucošu riteņbraucēju,
City Safety var samazināt ātrumu par maks.
50 km/h (30 mph).
74
(43 mph), bet mazākā ātrumā ir mazāk efektīva.
Funkciju pārskats.
Brīdinājuma skaņas signāls sadursmes
riska gadījumā
Brīdinājuma signāls sadursmes riska gadījumā
Kameras un radiolokācijas bloka veikts
attāluma mērījums
City Safety veic trīs darbības šādā secībā:
1.
Sadursmes brīdinājums
2. Bremžu atbalstsistēma
3. Automātiskā bremzēšana
Tālāk ir paskaidrots, kas notiek šo trīs procedūru laikā:
}}
377
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
1 - Sadursmes brīdinājums
Vispirms vadītājs tiek brīdināts par draudošu
sadursmi.
tās priekšā. City Safety var arī noteikt gājējus,
riteņbraucējus vai lielus dzīvniekus, kas šķērso
ceļu automašīnas priekšā.
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar vējstikla displeju*, brīdinājums tiek attēlots vējstiklā ar
mirgojošu simbolu.
Ja ir sadursmes risks ar gājēju, lielu dzīvnieku,
riteņbraucēju vai transportlīdzekli/transportlīdzekļiem, vadītāja uzmanība tiek pievērsta ar
vizuāliem, skaņas un bremžu impulsu brīdinājumiem. Bremžu impulsa brīdinājums netiek
aktivizēts, ja automašīna brauc nelielā ātrumā,
vadītājs pēkšņi bremzē vai paātrina gaitu.
Bremžu pulsācijas biežums mainās atkarībā
no automašīnas ātruma.
2 - Bremžu atbalstsistēma
Ja pēc sadursmes brīdinājuma aktivēšanas
sadursmes risks ir vēl vairāk palielinājies, tiek
aktivēta bremžu atbalstsistēma.
Simbols par sadursmes brīdinājumu vējstiklā.
PIEZĪME
Intensīvas saules gaismas, atspulgu,
ekstremālu gaismas kontrastu vai saulesbriļļu lietošanas dēļ, kā arī tad, ja autovadītājs neskatās tieši uz priekšu, vizuālo brīdinājuma signālu vējstiklā var būt grūti atpazīt.
City Safety var noteikt gājējus, riteņbraucējus
vai transportlīdzekļus, kas stāv vai pārvietojas
tajā pašā virzienā kā automašīna un atrodas
378
Bremžu atbalsts papildina vadītāja veiktu
bremzēšanu, ja sistēma uzskata, ka bremzēšana nav pietiekoša, lai spētu izvairīties no
sadursmes.
3 - Automātiskā bremzēšana
Automātiskā bremzēšanas funkcija tiek aktivēta pēdējā.
Ja šādā situācijā vadītājs vēl nav sācis veikt
darbības, kas ļautu izvairīties no sadursmes,
un sadursmes risks ir nenovēršams, tiek
izmantota automātiskās bremzēšanas funkcija
neatkarīgi no tā, vai vadītājs bremzē. Tādā
gadījumā bremzēšana notiek ar ierobežotu
bremzēšanas spēku, lai samazinātu sadur-
smes ātrumu vai ar tādu bremzēšanas spēku,
kas ir pietiekošs, lai izvairītos no sadursmes.
Saistībā ar automātiskās bremzēšanas funkcijas nostrādāšanu var tikt aktivizēts drošības
jostu spriegotājs.
Dažās situācijās automātiskā bremzēšana
sākumā var būt neliela, bet vēlāk — spēcīga.
Kad City Safety ir novērsusi sadursmi ar stāvošu objektu, automašīna paliek stāvot, gaidot
pozitīvu vadītāja rīcību. Ja automašīna tiek
bremzēta priekšā braucoša lēnāka transportlīdzekļa dēļ, ātrums tiek samazināts līdz tādam
pašam līmenim, kā priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
PIEZĪME
Automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu
dzinēja darbība tiek pārtraukta, kad automātiskā bremžu funkcija ir apstādinājusi
automašīnu, ja vien vadītājs pirms tam nav
nospiedis sajūga pedāli.
Vadītājs var vienmēr pārtraukt bremzēšanas
iejaukšanos, līdz galam nospiežot gāzes
pedāli.
PIEZĪME
Kad City Safety™ bremzē, iedegas bremžu
signāllukturi.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Kad funkcija City Safety ir aktivizēta un veic
bremzēšanu, vadītāja displejā ir redzams teksta paziņojums, kas norāda, ka funkcija ir/bija
aktīva.
BRĪDINĀJUMS
Sistēmas City Safety brīdinājuma
attāluma iestatīšana
skaitu, un līdz ar to sistēma City Safety brīdinājumu aktivizē vēlāk.
City Safety75 vienmēr ir aktivizēta, bet vadītājam ir iespēja atlasīt funkcijas brīdinājuma
attālumu.
Brīdinājuma attālums Novēlota tādēļ jāizmanto tikai izņēmuma gadījumos, piemēram,
dinamiskas braukšanas laikā.
PIEZĪME
Vadītājs nedrīkst izmantot City Safety, lai
mainītu savu autovadīšanas stilu — vadītājs
nedrīkst paļauties tikai uz funkciju City
Safety un uzticēt tai bremzēšanu.
Saistītā informācija
•
•
City Safety™ (376 lpp.)
•
City Safety bremzē, konstatējot pretimbraucošus transportlīdzekļus (385 lpp.)
•
•
•
City Safety ierobežojumi (386 lpp.)
City Safety šķērsvirziena satiksmē
(383 lpp.)
Augšējais displejs* (156 lpp.)
Drošības jostu spriegotājs (49 lpp.)
Funkciju City Safety nevar deaktivizēt.
Iedarbinot dzinēju/elektrodzinēju, tā tiek
aktivizēta automātiski un paliek ieslēgta,
līdz dzinējs/elektrodzinējs tiek izslēgts.
Brīdinājuma attālums nosaka sistēmas jutību
un regulē attālumu, kurā ir jāaktivizē vizuāls,
skaņas un bremžu impulsa brīdinājums.
Lai atlasītu brīdinājuma attālumu:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe.
2. Sadaļā City Safety brīdinājums atlasiet
Novēlota, Normāls vai Agra, lai iestatītu
vajadzīgo brīdinājuma attālumu.
Ja iestatījums Agra aktivizē pārāk daudz brīdinājumu, kas noteiktās situācijās var traucēt,
var atlasīt brīdinājuma attālumu Normāls vai
Novēlota.
Ja šķiet, ka brīdinājumi tiek aktivizēti pārāk
bieži vai traucē, brīdinājuma attālumu var
samazināt, kas samazina brīdinājumu kopējo
75
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 379
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
BRĪDINĀJUMS
•
•
•
•
PIEZĪME
Neviena automātiskā sistēma nevar
garantēt 100 % pareizu darbību visās
situācijās. Tādēļ nekādā gadījumā
nepārbaudiet City Safety, braucot virsū
cilvēkiem, dzīvniekiem vai transportlīdzekļiem — varat izraisīt nopietnus
bojājumus un traumas, kā arī apdraudēt kāda dzīvību.
City Safety brīdina vadītāju, ja rodas
sadursmes risks, taču šī funkcija nevar
samazināt vadītāja reakcijas laiku.
Pat ja brīdinājuma attālums ir iestatīts
uz Agra, dažās situācijās brīdinājumi
var tikt saņemti ar nokavēšanos, piemēram, ja automašīnu ātrumi ir ļoti atšķirīgi vai priekšā braucošie transportlīdzekļi strauji bremzē.
Sistēmas Rear Collision Warning* brīdinājums ar pagrieziena rādītājiem tiek deaktivizēts, ja sadursmes brīdinājuma attālums
funkcijai City Safety tiek iestatīts uz viszemāko līmeni "Novēlota"/>
Taču drošības jostu spriegošanas un bremzēšanas funkcijas joprojām darbojas.
Saistītā informācija
•
•
•
City Safety™ (376 lpp.)
City Safety ierobežojumi (386 lpp.)
Rear Collision Warning* (390 lpp.)
Šķēršļu uztveršana ar City Safety
City Safety76 var palīdzēt vadītājam ievērot
transportlīdzekļus, riteņbraucējus, lielus dzīvniekus un gājējus.
Transportlīdzekļi
City Safety nosaka lielāko daļu transportlīdzekļu, kas stāv vai pārvietojas tajā pašā virzienā
kā vadītāja automašīna. Šī funkcija noteiktos
gadījumos var noteikt arī pretimbraucošus
transportlīdzekļus un šķērsvirziena satiksmi.
Lai City Safety varētu uztvert transportlīdzekli
tumsā, tā priekšējiem un aizmugures lukturiem
jādarbojas un skaidri jādeg.
Velosipēdisti
Kad brīdinājuma attālums ir iestatīts
līmenī Agra, brīdinājumi tiek aktivizēti
agrāk. Tas var nozīmēt, ka brīdinājumi
tiek aktivizēti biežāk nekā brīdinājuma
attālumā Normāls, bet tas ir ieteicams,
jo šajā gadījumā funkcija City Safety
var darboties efektīvāk.
Piemēri tam, ko City Safety uztver kā velosipēdistu —
ar skaidrām auguma aprisēm un velosipēda kontūru.
76
380
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Lai sistēma darbotos labi, funkcijai, kas uztver
velosipēdistus, ir jāsaņem pēc iespējas skaidrāka informācija par ķermeņa aprisēm un
velosipēda kontūrām — tai jāspēj identificēt
velosipēdu, galvu, rokas, plecus, kājas, ķermeņa augšdaļu un apakšdaļu, kā arī jāspēj
atpazīt normālas cilvēka kustības pazīmes.
Ja šīs funkcijas kamera neredz lielu daļu velosipēdista auguma vai velosipēda, sistēma
nespēj uztvert velosipēdistu.
Lai funkcija spētu uztvert velosipēdistu, viņam
jābūt pieaugušajam un jābrauc ar pieaugušajiem paredzētu velosipēdu.
BRĪDINĀJUMS
Gājēji
Funkcija City Safety ir vadītāja papildu
atbalsta funkcija, un tā nevar uztvert riteņbraucējus visās situācijās un, piemēram,
nevar noteikt:
•
•
daļēji aizsegtus velosipēdistus;
riteņbraucējus, ja to fona kontrasts ir
vājš, — tādā gadījumā brīdinājumi un
bremzēšana var būt novēlota vai nenotikt vispār.
•
velosipēdisti ar apģērbu, kas noslēpj
auguma aprises;
•
velosipēdus, kuriem ir piestiprināti lieli
priekšmeti.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par to, lai automašīna tiktu vadīta pareizi, ievērojot drošu
attālumu atkarībā no ātruma.
Piemēri tam, ko sistēma uzskata par gājējiem ar skaidrām ķermeņa kontūrām.
Lai sistēma darbotos labi, funkcijai, kas uztver
gājējus, ir jāsaņem pēc iespējas skaidrāka
informācija par ķermeņa aprisēm — tai jāspēj
identificēt galvu, rokas, plecus, kājas, ķermeņa
augšdaļu un apakšdaļu, kā arī jāspēj atpazīt
normālas cilvēka kustības pazīmes.
Lai varētu uztvert gājēju, nepieciešams kontrasts ar fonu, un to nodrošina, piemēram,
apģērbs, fons un laika apstākļi. Vāja kontrasta
gadījumā sistēma var vai nu uztvert gājēju
vēlu, vai neuztvert vispār — tas nozīmē, ka visi
brīdinājumi un bremzēšana aizkavējas vai
netiek aktivizēti vispār.
City Safety var noteikt gājējus arī tumsā, ja tos
izgaismo automašīnas priekšējie lukturi.
}}
381
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
BRĪDINĀJUMS
Lieli dzīvnieki
BRĪDINĀJUMS
Funkcija City Safety ir vadītāja papildu
atbalsta funkcija, un tā nevar uztvert gājējus visās situācijās un, piemēram, nevar
noteikt:
•
•
•
Funkcija City Safety ir vadītāja papildu
atbalsta funkcija, un tā nevar uztvert lielus
dzīvniekus visās situācijās un, piemēram,
nevar noteikt:
daļēji aizsegtus gājējus, cilvēkus brīvi
krītošā apģērbā vai gājējus, kuru
augums ir mazāks par 80 cm (32 in.);
•
•
gājējus, ja to fona kontrasts ir vājš —
tādā gadījumā brīdinājumu raidīšana un
sistēmas bremzēšana var būt novēlota
vai nenotikt vispār.
•
lielus dzīvniekus, kas skrien vai ātri pārvietojas
•
lielus dzīvniekus, ja to fona kontrasts ir
vājš, — tādā gadījumā brīdinājumi un
bremzēšana var būt novēlota vai nenotikt vispār.
•
nelielus dzīvniekus, piemēram, suņus
un kaķus
gājējus, kas nes lielus priekšmetus.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par to, lai automašīna tiktu vadīta pareizi, ievērojot drošu
attālumu atkarībā no ātruma.
Piemēri tam, ko City Safety uzskata par lieliem dzīvniekiem — stāvoši vai lēni ejoši un ar skaidrām aprisēm.
Lai sistēma labi darbotos, funkcijai, kas nosaka
lielu dzīvnieku (piemēram, alni un zirgu), ir
jāsaņem iespējami skaidra informācija par ķermeņa kontūrām, lai varētu identificēt dzīvnieku
tieši no sāniem, kā arī tā normālas kustības
veidu.
Ja dzīvnieka ķermeņa daļas nav redzamas funkcijas kamerai, tad sistēma nevar noteikt dzīvnieku.
City Safety var noteikt lielus dzīvniekus arī
tumsā, ja tos izgaismo automašīnas priekšējie
lukturi.
382
daļēji aizsegtus lielus dzīvniekus
lielākus dzīvniekus, kas tuvojas no
priekšpuses vai aizmugures.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par to, lai automašīna tiktu vadīta pareizi, ievērojot drošu
attālumu atkarībā no ātruma.
Saistītā informācija
•
•
City Safety™ (376 lpp.)
City Safety ierobežojumi (386 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
City Safety šķērsvirziena satiksmē
•
Safety77
City
var palīdzēt vadītājam, krustojumā veicot pagriezienu un šķērsojot pretī
braucošā transportlīdzekļa trajektoriju.
Sektors, kurā City Safety var uztvert pretī
braucošos ceļu šķērsojošos transportlīdzekļus.
Lai City Safety varētu uztvert pretī braucošu
transportlīdzekli, kas var izraisīt sadursmi, tam
vispirms jāiebrauc sektorā, kurā City Safety var
analizēt situāciju.
Jāievēro arī šādi kritēriji:
•
jūsu automašīnas braukšanas ātrumam
jābūt vismaz 4 km/h (3 mph);
•
jūsu automašīnai ir jānogriežas pa kreisi
valstīs ar satiksmi pa labo ceļa pusi (vai pa
labi valstīs ar satiksmi pa kreiso ceļa pusi);
77
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
pretī braucošo transportlīdzekļu priekšējiem lukturiem jābūt ieslēgtiem.
Saistītā informācija
•
•
City Safety™ (376 lpp.)
City Safety ierobežojumi (386 lpp.)
City Safety ierobežojumi
šķērsvirziena satiksmē
Dažos gadījumos City Safety var nespēt palīdzēt vadītājam tikt galā ar risku, ko rada pretī
braucošie ceļu šķērsojošie transportlīdzekļi.
Piemēri:
•
stabilitātes kontroles sistēma ESC iejaucas slidenu braukšanas apstākļu gadījumā;
•
ja pretī braucošais transportlīdzeklis tiek
uztverts pārāk vēlu;
•
ja pretī braucošo transportlīdzekli kaut kas
aizsedz;
•
ja pretī braucošajam transportlīdzeklim ir
izslēgti priekšējie lukturi;
•
ja pretī braucošais transportlīdzeklis brauc
neprognozējami, piemēram, pēdējā brīdī
strauji maina joslas.
}}
383
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Saistītā informācija
•
City Safety šķērsvirziena satiksmē
(383 lpp.)
•
•
City Safety ierobežojumi (386 lpp.)
City Safety — stūrēšanas palīdzība
izvairīšanās manevra veikšanai
City Safety stūrēšanas palīdzība var palīdzēt
vadītājam stūrēt prom no transportlīdzekļa/
šķēršļa, kad no sadursmes nevar izvairīties,
tikai bremzējot. City Safety stūrēšanas palīdzību nevar izslēgt, tā ir vienmēr aktivizēta.
•
•
•
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(371 lpp.)
Lēni braucoši/stāvoši transportlīdzekļi vai
šķēršļi.
City Safety tiek aktivizēta, pastiprinot vadītāja
stūrēšanas darbības, — tas notiek tikai tad, ja
vadītājs ir sācis izvairīšanās manevru, bet
nestūrē pietiekami, lai izvairītos no sadursmes.
Paralēli stūrēšanas darbības pastiprināšanai
tiek lietota arī bremžu sistēma, lai vēl vairāk
pastiprinātu stūrēšanas darbību. Pēc pabraukšanas garām šķērslim šī funkcija arī palīdz
iztaisnot automašīnu.
transportlīdzekļus;
riteņbraucējus;
gājējus;
lielus dzīvniekus.
Saistītā informācija
•
•
Jūsu automašīna stūrē sāņus
384
City Safety stūrēšanas palīdzība var noteikt:
City Safety™ (376 lpp.)
City Safety ierobežojumi (386 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Automātiska bremzēšana, ja ir
bloķēts izvairīšanās manevrs ar
City Safety
Sistēma City Safety78 var palīdzēt vadītājam,
automātiski bremzējot automašīnu agrāk, ja
no sadursmes nevar izvairīties, tikai stūrējot.
Sistēma City Safety palīdz vadītājam, pastāvīgi
mēģinot paredzēt, vai sānos ir pieejama "izvairīšanās trajektorija", ja lēni braucošs vai stāvošs transportlīdzeklis priekšā tiek noteikts
novēloti.
Automašīna (1) "neredz" iespējas izvairīties no
priekšā braucošā transportlīdzekļa (2) un līdz ar to
var bremzēt agrāk.
Jūsu automašīna
City Safety neiejaucas ar automātiskas bremzēšanas funkciju, kamēr vien vadītājam ir
iespēja izvairīties no sadursmes, veicot stūrēšanas manevru.
Tomēr, ja City Safety paredz, ka izvairīšanās
manevrs nav iespējams blakusjoslas satiksmes situācijas dēļ, šī funkcija var palīdzēt
vadītājam, automātiski sākot bremzēt agrāk.
Saistītā informācija
•
•
City Safety™ (376 lpp.)
City Safety bremzē, konstatējot
pretimbraucošus
transportlīdzekļus
City Safety var palīdzēt vadītājam bremzēt
avārijas situācijā, ja pretimbraucošs transportlīdzeklis iebrauc jūsu automašīnas joslā.
Ja pretimbraucošs transportlīdzeklis iebrauc
jūsu automašīnas joslā un no sadursmes nevar
izvairīties, City Safety var samazināt automašīnas ātrumu ar mērķi samazināt trieciena
spēku.
City Safety ierobežojumi (386 lpp.)
Jūsu automašīna
Pretimbraucoši transportlīdzekļi
Lēni braucošs/stāvošs transportlīdzeklis
78
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
}}
385
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Lai šī funkcija darbotos, ir jāpiepildās šādiem
kritērijiem:
•
jūsu automašīnas braukšanas ātrumam
jābūt lielākam par 4 km/h (3 mph);
•
•
ceļa posmam ir jābūt taisnam;
jūsu automašīnas joslai ir jābūt skaidriem
joslas horizontālajiem apzīmējumiem;
•
jūsu automašīnai ir jābūt izvietotai taisni
savā joslā;
•
pretimbraucošajam transportlīdzeklim ir
jāatrodas starp jūsu automašīnas joslas
horizontālajiem apzīmējumiem;
•
pretimbraucošā transportlīdzekļa priekšējiem lukturiem jābūt ieslēgtiem;
•
šī funkcija darbojas tikai frontālas sadursmes gadījumā;
•
šī funkcija var noteikt tikai transportlīdzekļus ar četriem riteņiem.
BRĪDINĀJUMS
Brīdinājumi un automātiskā bremzēšana,
ko izraisa tūlīt gaidāma sadursme ar pretī
braucošu transportlīdzekli, vienmēr tiek
aktivizēti ļoti novēloti.
Saistītā informācija
386
•
•
City Safety™ (376 lpp.)
79
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
City Safety ierobežojumi (386 lpp.)
City Safety ierobežojumi
Noteiktās situācijās funkcija City
būt ierobežota.
Safety79
var
Apkārtne
Zemi objekti
Darbību ierobežo arī piekārti priekšmeti, piemēram, karodziņš pie pagarinātas kravas uz
jumta, vai arī tādi piederumi kā papildu lukturi
un triecienstieņi, kas ir augstāki par dzinēja
pārsegu.
Buksēšana
Uz slidenām ceļa virsmām bremzēšanas attālums palielinās, un tas var samazināt City
Safety spēju novērst sadursmi. Bremžu pretbloķēšanas sistēma un stabilitātes kontrole
ESC80 ir izstrādāta tā, lai šādās situācijās
nodrošinātu vislabāko iespējamo bremzēšanas
spēku un saglabātu stabilitāti.
Pretimnākoša gaisma
Spēcīgas saules gaismas un atspīduma gadījumā var būt grūti pamanīt vējstiklā esošo
vizuālo brīdinājuma signālu, ja tiek lietotas
saulesbrilles, kā arī ja vadītājs neskatās taisni
uz priekšu.
Karstums
Ja pasažieru salona temperatūra ir augsta, piemēram, spēcīgas saules gaismas dēļ, vizuālo
brīdinājuma signālu vējstiklā var īslaicīgi
izslēgt.
Kameras un radiolokācijas bloka
redzamības lauks
Kameras redzamības lauks ir ierobežots, tādēļ
tā dažās situācijās nespēj noteikt gājējus, lielus dzīvniekus, velosipēdistus un transportlīdzekļus vai arī tie tiek uztverti vēlāk, nekā
prognozēts.
Netīri transportlīdzekļi var tikt uztverti vēlāk
par tīriem transportlīdzekļiem. Tumšajā diennakts laikā motocikli var tikt uztverti vēlu vai
netikt uztverti vispār.
Ja vadītāja displejā tiek parādīts teksta paziņojums par to, ka kameras un radiolokācijas
bloks ir bloķēts, iespējams, City Safety nevarēs noteikt gājējus, lielus dzīvniekus, velosipēdistus vai ceļa marķējumus automašīnas
priekšā. Tas nozīmē, ka funkcijas City Safety
darbība var būt ierobežota.
Taču kļūdas paziņojums netiek rādīts visās
situācijās, kad vējstikla sensori ir bloķēti, tādēļ
vadītājam jāpievērš uzmanība tam, lai vējstikls
un zona kameras un radiolokācijas bloka
priekšā būtu tīra.
SVARĪGI
Vadītāja atbalsta komponentu apkopi
drīkst veikt tikai servisā — ieteicams autorizētā Volvo servisā.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Vadītāja iejaukšanās
Braukšana atpakaļgaitā
Braucot atpakaļgaitā, City Safety tiek īslaicīgi
deaktivizēta.
Zems ātrums
City Safety netiek aktivizēta ļoti zemā ātrumā
— zem 4 km/h (3 mph), tādēļ sistēma neiejaucas situācijās, kad automašīna tuvojas priekšā
esošam transportlīdzeklim ļoti lēni, piemēram,
novietojot stāvēšanai.
Aktīvs vadītājs
Vadītāja komandām vienmēr tiek dota priekšroka, tādēļ City Safety neiejaucas situācijās un
atliek brīdinājumu/iejaukšanos, kad vadītājs
izlēmīgi stūrē un palielina ātrumu pat tad, ja
sadursme nav novēršama.
Aktīvs un apzināts braukšanas stils tādēļ var
aizkavēt sadursmes brīdinājuma raidīšanu un
iejaukšanos, lai samazinātu nevajadzīgus brīdinājumus.
80
Electronic Stability Control
Dažādi
BRĪDINĀJUMS
BRĪDINĀJUMS
•
Brīdinājumu sniegšana un bremžu
iedarbināšana var notikt vēlāk vai nenotikt vispār, ja situācija uz ceļa vai kāda
ārēja ietekme nozīmē to, ka kameras
un radiolokācijas bloks nevar pareizi
uztvert priekšā esošus gājējus, velosipēdistus, lielus dzīvniekus vai transportlīdzekļus.
•
Lai transportlīdzekļus varētu uztvert
naktī, to priekšējiem lukturiem un aizmugurējo lukturu blokam jābūt ieslēgtiem un spoži jāizgaismojas.
•
Kameras un radiolokācijas bloka spēja
uztvert gājējus un velosipēdistus ir
ierobežota. Sistēma var raidīt brīdinājumus un bremzēt, ja relatīvais ātrums
nepārsniedz 50 km/h (30 mph). Brīdinājumi un bremžu iedarbināšana gadījumos, kad tiek uztverti stāvoši vai lēni
braucoši transportlīdzekļi, ir aktīva, ja
braukšanas ātrums nepārsniedz
70 km/h (43 mph). Ātruma samazinājums lieliem dzīvniekiem ir mazāks par
15 km/h (9 mph), un to var sasniegt
braukšanas ātrumā, kas pārsniedz
70 km/h (43 mph). Brīdinājums un
bremžu aktivizēšana, konstatējot lielus
Vadītāja atbalsta sistēmas brīdina tikai par
tiem šķēršļiem, kurus noteicis tās radara
bloks — tādēļ brīdinājums var netikt
sniegts vai var tikt sniegts ar aizkavēšanos.
•
Negaidiet brīdinājumu vai iejaukšanos.
Bremzējiet atbilstoši situācijai.
}}
387
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
dzīvniekus, mazākā ātrumā ir mazāk
efektīva.
•
Brīdinājumi par stāvošām vai lēni braucošām automašīnām un lieliem dzīvniekiem var tikt izslēgti tumsas vai sliktas
redzamības dēļ.
•
Brīdinājumi un bremžu iedarbināšana
gadījumos, kad tiek uztverti gājēji un
velosipēdisti, izslēdzas, ja automašīnas
ātrums pārsniedz 80 km/h (50 mph).
•
•
Nenovietojiet, nepielīmējiet un nepiestipriniet neko vējstikla ārpusē vai iekšpusē priekšā kameras un radiolokācijas
blokam vai blakus tam, pretējā gadījumā var tikt traucētas no kameras darbības atkarīgās funkcijas.
Objekti, sniegs, ledus vai netīrumi
kameras sensora uztveršanas zonā var
samazināt tā funkcionalitāti, to pilnīgi
deaktivizēt vai arī sniegt nepareizus
funkciju rādījumus.
BRĪDINĀJUMS
•
•
City Safety automātiskās bremzēšanas
funkcija var novērst sadursmi vai samazināt sadursmes ātrumu, bet, lai nodrošinātu pilnīgu bremžu veiktspēju, vadītājam vienmēr ir jāspiež bremžu pedālis
— pat ja automašīna bremzē automātiski.
Brīdinājums un stūrēšanas palīdzība
tiek aktivizēta, tikai ja ir augsts sadursmes risks, — tādēļ jūs nedrīkstat gaidīt, kad tiks aktivizēts sadursmes brīdinājums vai City Safety iejauksies.
•
Brīdinājums un bremzēšana gadījumos, kad tiek noteikti gājēji un velosipēdisti, tiek deaktivizēta, ja automašīnas ātrums pārsniedz 80 km/h
(50 mph).
•
Strauji palielinot ātrumu, City Safety
neaktivizē automātiskās bremzēšanas
funkciju.
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
388
Tirgus ierobežojumi
City Safety nav pieejama visās valstīs. Ja City
Safety nav redzama vidējā displeja izvēlnē
Iestatījumi, automašīna nav aprīkota ar šo
funkciju.
Meklēšanas ceļš centrālā displeja augšējā
skatā:
•
Iestatījumi
My Car
IntelliSafe
Saistītā informācija
•
•
City Safety™ (376 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(371 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
City Safety paziņojumi
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki paziņojumi saistībā ar sistēmu City Safety. Tālāk
ir sniegti daži piemēri.
Paziņojums
Tehniskie parametri
City Safety
Kad City Safety bremzē vai ir veikusi automātisko bremzēšanu, vairāki vadītāja displeja simboli var
izgaismoties saistībā ar teksta paziņojuma attēlošanu.
Autom. iejaukšanās
City Safety
Sistēma nedarbojas pareizi. Ir jāsazinās ar servisuA.
Samaz. funkcionalitāte. Jāveic apkope
A
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
esošo taustiņu
.
Ja ziņojums tiek parādīts atkal, sazinieties ar
servisuA.
Saistītā informācija
•
City Safety™ (376 lpp.)
389
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Rear Collision Warning*81
BRĪDINĀJUMS
Warning82
Funkcija Rear Collision
(RCW) var
palīdzēt vadītājam izvairīties no aizmugures
sadursmēm.
Funkcija var brīdināt aizmugurē braucošo
transportlīdzekļu vadītājus par tūlīt gaidāmu
sadursmi ar pagrieziena rādītāju intensīvu mirgošanu.
Ja ātrums ir mazāks par 30 km/h (20 mph) un
funkcija uzskata, ka pastāv aizmugures sadursmes risks, drošības jostu spriegotāji var
nospriegot priekšējās drošības jostas. Sistēma
Whiplash Protection System tiek aktivizēta arī
sadursmes gadījumā.
•
390
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Dažos gadījumos RCW (Rear Collision
Warning) var nespēt palīdzēt vadītājam, ja
rodas sadursmes risks.
Tā var notikt, piemēram:
•
pārāk vēlu tiek uztverts transportlīdzeklis,
kas tuvojas no aizmugures;
•
transportlīdzeklis, kas tuvojas no aizmugures, pēdējā brīdī maina joslu;
•
automašīnas elektrosistēmai ir pievienota
piekabe, velosipēdu bagāžnieks vai tamlīdzīga ierīce — šajā gadījumā funkcija tiek
deaktivizēta automātiski.
PIEZĪME
Dažos tirgos RCW nebrīdina ar pagrieziena indikatoriem vietējo satiksmes noteikumu dēļ — tādos gadījumos šī funkcijas
daļa tiek deaktivizēta.
Saistītā informācija
•
•
81
82
83
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Tieši pirms sadursmes no aizmugures šī funkcija var aktivizēt arī darba bremzes, lai samazinātu automašīnas paātrinājumu sadursmes
laikā. Tomēr bremzes tiek aktivizētas tikai tad,
ja automašīna stāv. Nospiežot gāzes pedāli,
uzreiz tiek atlaista kājas bremze.
Šī funkcija tiek automātiski aktivizēta katrā
dzinēja iedarbināšanas reizē.
•
Rear Collision Warning*83
ierobežojumi
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
Rear Collision Warning* ierobežojumi
(390 lpp.)
Whiplash Protection System (45 lpp.)
Brīdinājums par aizmugures sadursmi
Šī funkcija nav pieejama visos tirgos.
Brīdinājums par aizmugures sadursmi.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
PIEZĪME
Sistēmas Rear Collision Warning* brīdinājums ar pagrieziena rādītājiem tiek deaktivizēts, ja sadursmes brīdinājuma attālums
funkcijai City Safety tiek iestatīts uz viszemāko līmeni "Novēlota"/>
BLIS*
Funkcija BLIS84 palīdz vadītājam noteikt
transportlīdzekļus, kas atrodas pa diagonāli
aizmugurē no automašīnas un tās sānos, lai
sniegtu palīdzību intensīvā satiksmē uz
ceļiem ar vairākām joslām katrā virzienā.
Taču drošības jostu spriegošanas un bremzēšanas funkcijas joprojām darbojas.
PIEZĪME
BLIS darbības princips
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Aklā punkta zona
Ātri tuvojošamies transportlīdzekļu zona.
Sistēmai paredzēts reaģēt, kad:
Saistītā informācija
•
•
•
84
Rear Collision Warning* (390 lpp.)
Sistēmas City Safety brīdinājuma attāluma
iestatīšana (379 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(371 lpp.)
Blind Spot Information
BLIS lampiņas atrašanās vieta.
BLIS ir vadītāja palīglīdzeklis, kura mērķis ir
brīdināt par:
•
transportlīdzekļiem automašīnas "aklajā
zonā";
•
transportlīdzekļiem, kas automašīnai
strauji tuvojas pa blakus esošo kreiso un
labo joslu.
•
•
automašīnu apdzen citi transportlīdzekļi;
automašīnai strauji tuvojas cits transportlīdzeklis.
Ja BLIS uztver transportlīdzekli 1. zonā vai
transportlīdzekli, kas strauji tuvojas 2. zonā,
attiecīgās puses sānu spoguli esošā indikatora
lampiņa nepārtraukti izgaismojas. Ja vadītājs
ieslēdz pagrieziena rādītāju, kas atrodas tajā
pašā pusē, kurā brīdinājums, tad indikatora
lampiņa pārstāj nepārtraukti izgaismoties un
sāk mirgot ar spilgtāku gaismu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 391
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
BLIS ir aktīva, kad vadītāja transportlīdzeklis
brauc ar ātrumu, kas pārsniedz 10 km/h
(6 mph).
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
Ja apdzenošo vai apsteidzošo transportlīdzekļu ātruma atšķirība pārsniedz 15 km/h
(9 mph), BLIS nereaģē.
PIEZĪME
Lampiņa iedegas tajā automašīnas pusē,
kurā sistēma ir uztvērusi transportlīdzekli.
Ja automašīna vienlaikus tiek apdzīta no
abām pusēm, iedegas abas lampiņas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Saistītā informācija
•
•
•
•
85
392
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
BLIS aktivizēšana vai deaktivizēšana
(392 lpp.)
BLIS aktivizēšana vai
deaktivizēšana
Funkciju BLIS85 var aktivizēt vai deaktivizēt.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Ja, iedarbinot dzinēju, BLIS ir aktivizēta, to
apstiprina sānu spoguļu indikatora lampiņu
iemirgošanās vienu reizi.
Ja, izslēdzot dzinēju, BLIS ir deaktivizēta, tā
paliks deaktivizēta arī, nākamreiz iedarbinot
dzinēju, un indikatora lampiņa netiks izgaismota.
Saistītā informācija
•
•
BLIS* (391 lpp.)
BLIS ierobežojumi (393 lpp.)
BLIS ierobežojumi (393 lpp.)
BLIS paziņojumi (394 lpp.)
Blind Spot Information
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BLIS ierobežojumi
BRĪDINĀJUMS
Noteiktās situācijās funkcija BLIS86 var būt
ierobežota.
•
•
BLIS nedarbojas asos līkumos.
BLIS nedarbojas, braucot atpakaļgaitā.
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Saistītā informācija
•
•
Gādājiet par šīs zonas tīrību — gan automašīnas kreisajā, gan labajā pusē87.
BLIS* (391 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(371 lpp.)
Ierobežojumu piemēri:
•
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus un sniegs,
tie var pasliktināt sistēmas darbību un
deaktivizēt brīdinājumus.
•
BLIS funkcija tiek automātiski deaktivizēta, ja automašīnas elektrosistēmai tiek
pievienota piekabe, velosipēdu bagāžnieks
vai tamlīdzīga ierīce.
•
Lai BLIS darbotos labi, automašīnas vilkšanas āķim nedrīkst būt uzstādīts velosipēdu bagāžnieks, bagāžas kaste vai tamlīdzīga ierīce.
86
87
Blind Spot Information
PIEZĪME. Attēls ir shematisks, un dažādiem automašīnu modeļiem detaļas var atšķirties.
* Papildaprīkojums/piederums. 393
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BLIS paziņojumi
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki paziņojumi saistībā ar sistēmu BLIS88. Tālāk ir
sniegti daži piemēri.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Aklo zonu sensors
Sistēma nedarbojas pareizi. Ir jāsazinās ar servisuA.
Jāveic apkope
Aklo zonu sist. izslēgta
Sistēmas BLIS un CTA B ir deaktivizētas, jo automašīnas elektrosistēmai ir pievienota piekabe.
Pievienota piekabe
A
B
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Cross Traffic Alert*
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
.
esošo taustiņu
Ja ziņojums tiek parādīts atkal, sazinieties ar
servisuA.
Saistītā informācija
•
•
88
394
BLIS* (391 lpp.)
Cross Traffic Alert* (395 lpp.)
Blind Spot Information
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Cross Traffic Alert*89
CTA (Cross Traffic Alert) ir vadītāja atbalsta
sistēma, kas papildina sistēmu BLIS90 un
kuras mērķis ir palīdzēt vadītājam noteikt
sānisku satiksmes plūsmu aiz automašīnas,
braucot atpakaļgaitā.
Automātiskās bremzēšanas apakšfunkcija
var palīdzēt vadītājam apturēt automašīnu, ja
ir sadursmes risks ar nepamanītu transportlīdzekli.
mazākus objektus, piemēram, velosipēdistus
un gājējus.
CTA darbojas tikai tad, ja automašīna ripo
atpakaļgaitā vai ir ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
Ja CTA nosaka, ka kāds tuvojas automašīnai
no sāniem, par to liecina:
•
skaņas signāls — tas atskan tās puses
skaļrunī, no kuras tuvojas objekts;
•
centrālā displeja Novietošanas
palīgsistēma grafiskajā attēlā tiek attēlota
izgaismota ikona.
•
stāvvietā novietošanas palīgsistēmas
kameras augšējā skatā tiek attēlota ikona.
Vietu piemēri, kurās CTA var palīdzēt vadītājam
noteikt šķēršļus, braucot atpakaļgaitā.
CTA papildina BLIS, nosakot no sāniem braucošus transportlīdzekļus, piemēram, kad atpakaļgaitā izbraucat no stāvvietas.
CTA galvenais mērķis ir uztvert transportlīdzekļus. Labvēlīgos apstākļos tā var uztvert arī
89
90
Izgaismota CTA ikona Novietošanas
palīgsistēma grafiskajā attēlā ekrānā.
Brīdinājums par šķērsvirziena satiksmi, kad automašīna brauc atpakaļgaitā.
Blind Spot Information
Ja vadītājs neievēro CTA brīdinājumu un
sadursme ir nenovēršama, tiek aktivizēta automātiskās bremzēšanas funkcija, lai apturētu
automašīnu, un pēc tam vadītāja displejā tiek
rādīts skaidrojošs teksta ziņojums, kādēļ ir
notikusi automašīnas bremzēšana.
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 395
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
Cross Traffic Alert* aktivizēšana vai deaktivizēšana (396 lpp.)
•
Cross Traffic Alert* ierobežojumi
(396 lpp.)
•
•
•
Cross Traffic Alert* ziņojumi (398 lpp.)
BLIS* (391 lpp.)
Stāvvietā novietošanas sistēma*
(421 lpp.)
Cross Traffic Alert*91 aktivizēšana
vai deaktivizēšana
Vadītājs var izvēlēties izslēgt brīdinājumu
funkcijā Cross Traffic Alert (CTA) — apakšfunkciju automātiskā bremzēšana nevar
izslēgt, un tā paliek aktīva.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS pogas rādījums — brīdinājuma
signāls un rādījums displejā par funkciju ir
deaktivizēts.
Funkcija tiek automātiski aktivizēta katrā dzinēja iedarbināšanas reizē.
Cross Traffic Alert*92 ierobežojumi
Cross Traffic Alert (CTA) funkcijai ar automātisko bremzēšanu noteiktās situācijās var būt
ierobežota funkcionalitāte. Iejaukšanās ar
bremzēšanu ir aktīva ātrumā, kas ir mazāks
par 15 km/h.
BRĪDINĀJUMS
Automātiskās bremzēšanas apakšfunkcija var noteikt tikai citus transportlīdzekļus, kas atrodas kustībā, — nevis stāvošus
šķēršļus, piemēram, riteņbraucēju vai
gājēju.
CTA ir noteikti ierobežojumi — piemēram, CTA
sensori nevar "redzēt" caur citām automašīnām vai šķēršļiem.
Tālāk ir sniegti daži piemēri situācijām, kad
CTA "redzamības lauks" var jau būt ierobežots, tādēļ tuvojošos transportlīdzekļus nevar
uztvert līdz brīdim, kad tie atrodas ļoti tuvu:
Saistītā informācija
•
•
91
92
396
Cross Traffic Alert* (395 lpp.)
Cross Traffic Alert* ierobežojumi
(396 lpp.)
brīdinājums par šķērsvirziena satiksmi, kad automašīna brauc atpakaļgaitā.
brīdinājums par šķērsvirziena satiksmi, kad automašīna brauc atpakaļgaitā.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
portlīdzekli/objektu un strauji samazinās
"aklās zonas" apmērs.
Papildu ierobežojumu piemēri
• Automātiskās bremzēšanas apakšfunkcija nosaka tikai braucošus transportlīdzekļus un tādēļ nevar "redzēt", piemēram, stacionārus šķēršļus, riteņbraucējus
vai gājējus, kā arī nevar attiecīgi bremzēt.
automašīna ir novietota stāvēšanai dziļi stāvvietā;
•
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus un sniegs,
tie var pasliktināt sistēmas darbību un
deaktivizēt brīdinājumus.
•
CTA tiek automātiski deaktivizēta, ja automašīnas elektrosistēmai tiek pievienota
piekabe, velosipēdu bagāžnieks vai tamlīdzīga ierīce.
•
Lai CTA darbotos labi, automašīnas vilkšanas āķim nedrīkst būt uzstādīts velosipēdu
bagāžnieks, bagāžas kaste vai tamlīdzīga
ierīce.
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Slīpā stāvvietā CTA var pilnīgi neko neuztvert vienā
pusē.
CTA aklās zonas sektors.
Sektors, kurā CTA nespēj uztvert/"redzēt".
Taču, ja automašīna lēnām brauc atpakaļgaitā,
mainās leņķis attiecībā pret bloķējošo trans-
Saistītā informācija
•
•
Cross Traffic Alert* (395 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(371 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 397
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Cross Traffic Alert*93 ziņojumi
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki ziņojumi saistībā ar sistēmu Cross Traffic Alert
(CTA). Tālāk ir sniegti daži piemēri.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Aklo zonu sensors
Sistēma nedarbojas pareizi. Ir jāsazinās ar servisuA.
Jāveic apkope
Aklo zonu sist. izslēgta
Sistēmas BLISB un CTA ir deaktivizētas, jo automašīnas elektrosistēmai ir pievienota piekabe.
Pievienota piekabe
A
B
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Blind Spot Information System
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
esošo taustiņu
.
Ja ziņojums tiek parādīts atkal, sazinieties ar
servisuA.
Saistītā informācija
•
•
•
93
398
Cross Traffic Alert* (395 lpp.)
BLIS* (391 lpp.)
Cross Traffic Alert* ierobežojumi
(396 lpp.)
Brīdinājums par šķērsvirziena satiksmi, kad automašīna brauc atpakaļgaitā.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ceļazīmju informācija*
(RSI94)
Ceļazīmju informācijas funkcija
var
palīdzēt vadītājam ievērot ar ātrumu saistītas
ceļazīmes un noteiktas aizlieguma zīmes.
PIEZĪME
Noteiktos tirgos ceļazīmju informācijas
funkcija* ir pieejama tikai kombinācijā ar
Sensus Navigation*.
BRĪDINĀJUMS
•
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Nolasāmu zīmju piemēri95.
RSI var sniegt informāciju par pašreiz atļauto
ātrumu, automaģistrāles vai ceļa sākumu/
beigām, apdzīšanas aizliegumu, vienvirziena
ceļu u.c.
Ja automašīna pabrauc garām ātruma ierobežojuma zīmei, tā tiek rādīta vadītāja displejā un
vējstikla displejā*.
94
95
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
Ceļazīmju informācijas funkcijas* aktivizēšana vai deaktivizēšana (400 lpp.)
•
Ceļazīmju informācijas* attēlojuma režīms
(400 lpp.)
•
Ceļazīmju informācija un Sensus
Navigation* (402 lpp.)
•
Brīdinājums par ātruma ierobežojumu un
fotoradaru no ceļazīmju informācijas sistēmas* (403 lpp.)
•
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
(405 lpp.)
Road Sign Information
Ceļazīmes atšķiras atkarībā no tirgus – šo instrukciju attēlos ir redzami tikai daži piemēri.
* Papildaprīkojums/piederums. 399
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Ceļazīmju informācijas funkcijas*
aktivizēšana vai deaktivizēšana
PIEZĪME
Ceļazīmju informācijas funkcija (RSI96) ir
neobligāta — vadītājs var izvēlēties šo funkciju aktivizēt vai deaktivizēt.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
•
Ja ir aktivizēta automātiskā ātruma
ierobežotāja funkcija, ceļazīmju informācija vadītāja displejā tiek rādīta, pat
ja ceļazīmju informācijas funkcija nav
aktivizēta.
•
Lai noņemtu ceļazīmju informāciju no
vadītāja displeja, ir jādeaktivizē gan
automātiskais ātruma ierobežotājs, gan
ceļazīmju informācijas funkcija.
•
Kad automātiskā ātruma ierobežotāja
funkcija ir aktivizēta, bet ceļazīmju
informācijas funkcija ir deaktivizēta,
ceļazīmju informācijas brīdinājumi
netiek rādīti. Lai saņemtu brīdinājumus,
ir jāaktivizē arī ceļazīmju informācijas
funkcija.
Saistītā informācija
•
•
•
96
97
98
400
Ceļazīmju informācija* (399 lpp.)
Automātiskais ātruma ierobežotājs
(326 lpp.)
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
(405 lpp.)
Ceļazīmju informācijas* attēlojuma
režīms
Ceļazīmju informācijas funkcija (RSI97) attēlo
ceļazīmes dažādos veidos (atkarībā no zīmes
un situācijas).
Reģistrētās ātruma informācijas piemērs98.
Kad funkcija nosaka ceļazīmi ar ātruma ierobežojumu, vadītāja displejā šī zīme tiek attēlota
kā simbols kombinācijā ar krāsainu rādījumu
spidometrā.
Ja automašīna ir aprīkota ar sistēmu Sensus
Navigation*, ar ātrumu saistītā informācija tiek
iegūta arī no kartes datiem, kas nozīmē, ka
informācija par ātruma ierobežojumu vadītāja
displejā var tikt rādīta vai mainīta, nepabraucot
garām ar ātrumu saistītai zīmei.
RSI: Road Sign Information.
Road Sign Information
Ceļazīmes atšķiras atkarībā no tirgus — šo norādījumu ilustrācijās ir attēloti tikai piemēri.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Papildus ātruma ierobežojuma simbolam var tikt attēlota arī vēl cita zīme98, piemēram, apdzīšanas aizlieguma zīme.
Ja automašīna ir aprīkota ar sistēmu Sensus
Navigation*, parasti tiek rādītas tiešas ātruma
ierobežojuma zīmes — netiešas ātruma ierobežojuma zīmes tiek rādītas tikai tad, ja kartes
datos nav informācijas par ātruma ierobežojumu attiecīgajai ceļa daļai.
Ja vadītājs uzbrauc uz ceļa,
kam ceļa malā uzstādīta
iebraukšanas aizlieguma
zīme, šīs zīmes simbols98
mirgo vadītāja displejā kā brīdinājums.
Netieša ātruma ierobežojuma zīmes piemērs98:
Ja automašīna ir aprīkota ar sistēmu Sensus
Navigation*, kartes dati tiek izmantoti, lai
noteiktu, vai automašīna nebrauc nepareizajā
virzienā.
Vadītājs var aktivizēt arī skaņas brīdinājumu,
kas tiek aktivizēts, braucot pret ceļu, kas ir
atzīmēts ar iebraukšanas aizlieguma zīmi, ja ir
aktivizēta funkcija Audio brīdinājums par
ceļa zīmi.
Ātruma ierobežojums vai
automaģistrāles beigas
Kad funkcija nosaka "netiešu ātruma ierobežojuma zīmi", kas norāda pašreizējā ātruma ierobežojuma beigas, — piemēram, automaģistrāles beigās — vadītāja displejā ir redzams simbols ar attiecīgo ceļazīmi.
98
Visu ierobežojumu beigas.
Automaģistrāles beigas.
Vadītāja displeja simbols nodziest pēc
10–30 sekundēm un neiedegas, kamēr automašīna nepabrauc garām nākamajai ar ātruma
ierobežojumu saistītajai zīmei.
tāja displejā ir redzams simbols ar attiecīgo
ceļazīmi.
Tiešas ātruma ierobežojuma
zīmes piemērs98.
Vadītāja displeja simbols nodziest pēc
aptuveni 5 minūtēm un neiedegas, kamēr
automašīna nepabrauc garām nākamajai ar
ātruma ierobežojumu saistītajai zīmei.
Ja automašīna ir aprīkota ar sistēmu Sensus
Navigation*, ātruma ierobežojuma zīmes vadītāja displejā tiek rādītas, kad kartes datos ir
informācija par ātruma ierobežojumu attiecīgajai ceļa daļai, pat ja nav pabraukts garām
tiešai zīmei. Ja kartes datos nav informācijas,
zīme nodziest, kad ir pagājušas
aptuveni 3 minūtes kopš pabraukšanas garām
ātruma ierobežojuma zīmei.
Mainīts ātruma ierobežojums
Pabraucot garām tiešai ātruma ierobežojuma
zīmei, kad mainās ātruma ierobežojums, vadī-
Ceļazīmes atšķiras atkarībā no tirgus — šo norādījumu ilustrācijās ir attēloti tikai piemēri.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 401
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Papildu zīmes
Daži ātruma ierobežojumi ir
spēkā, piemēram, tikai pēc
noteikta attāluma vai noteiktā
diennakts laikā. Vadītājs tiek
informēts par šādu informāciju, zem ātruma ierobežojuma simbola attēlojot
papildu zīmes simbolu. Vadītāja displejā tiks
attēlots papildu simbols DIST vai TIME.
Vadītāja displejā zem ātruma
simbola98 izvietots papildu
zīmes simbols tukša rāmja
veidolā nozīmē, ka funkcija ir
noteikusi papildu zīmi ar
informāciju, kura papildina
pašreizējo ātruma ierobežo-
Papildu zīmju piemēri98.
Dažreiz vienam un tam pašam ceļam ir noteikti
atšķirīgi ātruma ierobežojumi - tādā gadījumā
papildu zīme norāda apstākļus, kādos ir spēkā
atšķirīgie braukšanas ātrumi. Konkrētais ceļa
posms var, piemēram, būt īpaši bīstams satiksmei lietū un/vai miglā.
402
•
Nosakot zīmes, kas netieši norāda uz
ātruma ierobežojumu, piemēram, autostrādes, šosejas ar nodalītām brauktuvēm
un pilsētas ierobežojuma zīmes.
•
Ja sistēmai šķiet, ka iepriekš uztvertā
ātruma ierobežojuma zīme vairs nav
spēkā, bet jauna zīme nav uztverta.
PIEZĪME
Noteiktos tirgos ceļazīmju informācijas
funkcija* ir pieejama tikai kombinācijā ar
Sensus Navigation*.
Zīme "Skola" un "Bērni"
Ja satelītnavigācijas kartes
datos99 ir ietverta brīdinājuma zīme98 "Skola" vai
"Bērni", vadītāja displejā tiek
rādīta šā tipa zīme.
Saistītā informācija
•
•
98
99
Ja automašīna ir aprīkota ar Sensus
Navigation*, ātruma informācija tiek nolasīta
no navigācijas ierīces šādos gadījumos:
jumu.
Papildu zīme ar informāciju par lietu tiek rādīta
tikai gadījumā, ja tiek lietoti vējstikla tīrītāji.
Ja automašīnas elektrosistēmai ir pievienota
piekabe un jūs pabraucat garām ceļazīmei ar
papildzīmi "piekabe", norādītais ātrums tiek
attēlots vadītāja displejā.
Ceļazīmju informācija un Sensus
Navigation*
Ceļazīmju informācija* (399 lpp.)
PIEZĪME
Izmantojot lejupielādētu trešās puses lietotni navigācijai, nav pieejams atbalsts ar
ātrumu saistītajai informācijai.
Saistītā informācija
•
Ceļazīmju informācija* (399 lpp.)
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
(405 lpp.)
Ceļazīmes atšķiras atkarībā no tirgus — šo norādījumu ilustrācijās ir attēloti tikai piemēri.
Tikai automašīnās ar Sensus Navigation*.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Brīdinājums par ātruma
ierobežojumu un fotoradaru no
ceļazīmju informācijas sistēmas*
Ja tiek pārsniegts fotoradara informācijas
norādītais ātruma ierobežojums, vienmēr tiek
raidīts ātruma pārsniegšanas brīdinājums.
Ceļazīmju informācijas sistēma (RSI100) ietver
apakšfunkcijas, kas var brīdināt vadītāju, ja ir
pārsniegts ātruma ierobežojums vai darbojas
fotoradari.
Ātruma ierobežojuma brīdinājums brīdina
vadītāju, ja tiek pārsniegts spēkā esošais
ātruma ierobežojums vai iepriekš atlasītais
"maksimālais ātrums" — šis brīdinājums tiek
vienreiz atkārtots pēc aptuveni 1 minūtes vienā
un tajā pašā ātruma ierobežojuma zonā, ja vien
vadītājs nesamazina ātrumu.
Jauns brīdinājums par ātruma ierobežojuma
pārsniegšanu ar atgādinājumu tiks aktivizēts,
tikai kad automašīna sasniegs citu/jaunu
ātruma ierobežojuma zonu.
PIEZĪME
Informācijas piemēri par fotoradaru un ātruma ierobežojumu vadītāja displejā.
Ātruma ierobežojuma brīdinājums
Ātruma brīdinājums tiek
sniegts vadītāja displejā,
ātruma pārsniegšanas laikā
īslaicīgi mirgojot simbolam101,
kas norāda spēkā esošo
atļauto maksimālo ātrumu.
Lai atskaņotu brīdinājuma skaņu, ja tiek
pārsniegts vajadzīgais ātrums, Ātruma
ierobežojuma brīdinājums funkcijai ir
jābūt aktivizētai un Audio brīdinājums par
ceļa zīmi apakšfunkcijai ir jābūt iestatītai
uz Ieslēgta. Brīdinājuma skaņa tiek atskaņota, ja automašīnas ātrums pārsniedz ceļa
zīmju informācijas funkcijas rādīto ātrumu
vadītāja displejā.
100Road Sign Information
101 Ceļazīmes ir pielāgotas katram tirgum — šeit norādītā zīme ir tikai piemērs.
102 Informācija par fotoradariem navigācijas kartē nav pieejama visos tirgos/reģionos.
Brīdinājums par fotoradaru
Ar ceļazīmju informācijas funkciju un Sensus Navigation
aprīkota automašīna var
sniegt vadītāja displejā informāciju par gaidāmu fotoradaru102
Ja automašīna pārsniedz noteikto ātruma ierobežojumu un ir aktivizēta funkcija Ātruma
ierobežojuma brīdinājums, tiek sniegts
ātruma brīdinājums, kad automašīna tuvojas
fotoradaram, ar nosacījumu, ka attiecīgā
reģiona navigācijas kartē ir informācija par
fotoradariem.
PIEZĪME
Ir pieejama iespēja aktivizēt skaņas brīdinājumu par fotoradariem neatkarīgi no automašīnas ātruma un pārsniegtā ātruma ierobežojuma, pat ja funkcija Audio
brīdinājums par ceļa zīmi ir deaktivizēta.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 403
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Saistītā informācija
•
•
•
Ceļazīmju informācija* (399 lpp.)
Ceļazīmju informācijas funkcijas* brīdinājumu aktivizēšana vai deaktivizēšana
(404 lpp.)
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
(405 lpp.)
Ceļazīmju informācijas funkcijas*
brīdinājumu aktivizēšana vai
deaktivizēšana
Ceļazīmju informācijas (RSI103) apakšfunkcija
Ātruma ierobežojuma brīdinājums ir neobligāta — vadītājs var izvēlēties šo apakšfunkciju aktivizēt vai deaktivizēt.
2. Atlasiet Ātruma ierobežojuma
brīdinājums.
> Funkcija tiek aktivizēta, un parādās
ātruma ierobežojuma atlasītājs.
3. Noregulējiet ātruma brīdinājuma ierobežojumu, ekrānā spiežot augšup/lejup vērsto
bultiņu.
Ātruma brīdinājuma aktivizēšana
1.
2. Atlasiet Ātruma ierobežojuma
brīdinājums.
> Funkcija tiek aktivizēta, un parādās
ātruma ierobežojuma atlasītājs.
Ātruma brīdinājuma ierobežojuma
pielāgošana
Vadītājs var izvēlēties saņemt brīdinājumu lielākā ātrumā, nekā norādīts ceļazīmē.
Atlasiet ātruma brīdinājuma ierobežojumu,
rīkojoties šādi:
1.
103Road
404
(Ievērojiet: kad vadītāja displejā ir redzams fotoradara
simbols, funkcija neņem vērā
atlasīto ierobežojuma pielāgojumu.)
Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
Skaņas brīdinājuma aktivizēšana
saistībā ar ātruma brīdinājumu
Skaņas brīdinājuma iestatījumu varat mainīt
šādi:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2. Atlasiet/noņemiet atlasi Audio
brīdinājums par ceļa zīmi, lai aktivizētu/
izslēgtu skaņas brīdinājumu.
Ja ir aktivizēta funkcija Audio brīdinājums
par ceļa zīmi, vadītājs tiek brīdināts, arī braucot pretēja virziena satiksmes ceļa/iebraukšanas aizlieguma zīmes virzienā.
Sign Information
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Speed camera warning aktivizēšana
Ja automašīna ir aprīkota ar sistēmu Sensus
Navigation* un kartes datos ir ietverta informācija par fotoradariem, vadītājs var izvēlēties, lai
tiktu aktivizēts skaņas brīdinājums, kad automašīna tuvojas fotoradaram.
Skaņas brīdinājuma iestatījumu varat mainīt
šādi:
1.
Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2. Atlasiet/noņemiet atlasi Audio
brīdinājums par fotoradaru, lai aktivizētu/izslēgtu skaņas brīdinājumu par fotoradaru.
Saistītā informācija
•
•
•
Ceļazīmju informācija* (399 lpp.)
Ceļazīmju informācijas
ierobežojumi*
104 Road Sign Information
105 Automašīnās, kas aprīkotas ar Sensus Navigation*.
106Kartes dati ar ātruma informāciju nav pieejami par visiem
Funkcija RSI var sajaukt dažu veidu velosipēdu turētājus, kas paredzēti pievienošanai
piekabju elektrības kontaktligzdai, ar pievienotām piekabēm. Šādos gadījumos
vadītāja displejā var tikt rādīta nepareiza
informācija par ātrumu.
Noteiktās situācijās funkcija ceļazīmju informācijas funkcija (RSI104) var būt ierobežota.
Funkcijas darbību ierobežojošu faktoru piemēri:
•
•
•
•
izbalējušas zīmes
•
Pilnīgi/daļēji aizsegtas vai slikti novietotas
zīmes
•
Ar salnu, sniegu un/vai dubļiem pilnīgi vai
daļēji noklātas zīmes
•
Digitālās ceļu kartes105 ir novecojušas vai
neprecīzas vai tajās nav informācijas par
ātrumu106.
Ceļa līkumos izvietotas zīmes
PIEZĪME
Pagrieztas vai bojātas zīmes
Zīmes, kas izvietotas augstu virs brauktuves
Brīdinājums par ātruma ierobežojumu un
fotoradaru no ceļazīmju informācijas sistēmas* (403 lpp.)
Ceļazīmju informācijas ierobežojumi*
(405 lpp.)
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Saistītā informācija
•
•
Ceļazīmju informācija* (399 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(371 lpp.)
PIEZĪME
Noteiktos tirgos ceļazīmju informācijas
funkcija* ir pieejama tikai kombinācijā ar
Sensus Navigation*.
reģioniem.
* Papildaprīkojums/piederums. 405
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Driver Alert Control
BRĪDINĀJUMS
Funkcijas Driver Alert Control (DAC) mērķis ir
palīdzēt vadītājam ievērot, ka braukšana kļūst
nevienmērīgāka, piemēram, ja vadītājs kļūst
izklaidīgs vai miegains.
DAC uzdevums ir uztvert lēnu braukšanas
spēju pasliktināšanos, un tā galvenokārt ir
paredzēta izmantošanai, braucot pa maģistrālajiem ceļiem. Funkcija nav paredzēta pilsētas
satiksmei.
Šī funkcija tiek aktivizēta, kad ātrums pārsniedz 65 km/h (40 mph) un paliek aktīva tik
ilgi, kamēr ātrums ir lielāks par 60 km/h
(37 mph).
Driver Alert Control nedrīkst lietot braukšanas laika palielināšanai. Vadītājam ir jāieplāno pārtraukumi pēc regulāriem intervāliem un labi jāatpūšas.
BRĪDINĀJUMS
Driver Alert Control skaņas signāls jāuztver
ļoti nopietni, jo miegains autovadītājs bieži
vien pats neapzinās savu stāvokli.
Automašīna joslā tiek vadīta dīvaini.
Ja vadītāja rīcība kļūst
manāmi nesakarīga, vadītājs
par to tiek brīdināts ar šo simbolu vadītāja displejā, skaņas
signālu un teksta ziņojumu
Pien. laiks pārtraukumam.
Ja atskan signāls vai jūs jūtaties noguris:
•
Drošā veidā apturiet automašīnu,
tiklīdz tas ir iespējams, un atpūtieties.
Pētījumi liecina, ka braukt nogurušam ir tikpat bīstami, cik braukt alkohola vai citu
vielu reibumā.
Ja automašīna ir aprīkota ar Sensus
Navigation* un ir aktivizēta funkcija Atpūtas
pieturvietu norādes, tiek rādīti arī piemērotas
atpūtas vietas ieteikumi.
Brīdinājums pēc kāda laika tiek atkārtots, ja
braukšanas spējas nav uzlabojušās.
DAC nolasa automašīnas pozīciju joslā.
Kamera uztver malu marķējumus, kas uzkrāsoti uz brauktuves, un salīdzina ceļa posmu ar
vadītāja stūrēšanas kustībām.
406
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
•
Driver Alert Control ierobežojumi
(408 lpp.)
Driver Alert Control aktivizēšana
vai deaktivizēšana
Funkciju Driver Alert Control (DAC) var aktivizēt vai deaktivizēt.
1. Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Atlasiet My Car
Alert Control.
IntelliSafe
Driver
3. Atlasiet vai noņemiet atlasi Brīdinājums
par modrību, lai funkciju aktivizētu vai
deaktivizētu.
Saistītā informācija
•
•
Driver Alert Control (406 lpp.)
Driver Alert Control ierobežojumi
(408 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
Driver Alert Control aktivizēšana vai deaktivizēšana (407 lpp.)
Atpūtas vietu norāžu atlasīšana, ja ir
saņemts brīdinājums no Driver Alert
Control (408 lpp.)
407
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Atpūtas vietu norāžu atlasīšana, ja
ir saņemts brīdinājums no Driver
Alert Control
Automašīnās, kas aprīkotas ar sistēmu
Sensus Navigation*, vadītājs var aktivizēt
palīgu, kas var automātiski ieteikt piemērotu
atpūtas vietu, kad Driver Alert Control (DAC)
aktivizē brīdinājumu.
Var atlasīt, vai funkcijai Atpūtas pieturvietu
norādes ir jābūt aktivizētai vai deaktivizētai.
1.
Driver Alert Control ierobežojumi
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
Noteiktās situācijās funkcija Driver Alert
Control (DAC) var būt ierobežota.
Dažkārt sistēma var brīdināt, neraugoties uz
to, ka braukšanas spējas nav pasliktinājušās,
piemēram:
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas (LKA107)
mērķis ir palīdzēt vadītājam samazināt risku,
ka automašīna var nejauši izbraukt no savas
joslas, braucot pa automaģistrālēm un līdzīgiem galvenajiem ceļiem.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija stūrē automašīnu atpakaļ savā joslā un/vai brīdina vadītāju ar stūres vibrāciju.
•
•
IntelliSafe
nelīdzenas ceļa virsmas gadījumā.
BRĪDINĀJUMS
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Atlasiet My Car
Alert Control.
spēcīga sānu vēja gadījumā
Dažos gadījumos vadītāja nogurums neietekmē vadītāja rīcību — piemēram, lietojot
funkciju Pilot Assist* — un līdz ar to funkcija DAC vadītāju nebrīdina.
Driver
Tādēļ ir svarīgi vienmēr apturēt automašīnu
un pārtraukt braukšanu, tiklīdz jūtaties
nedaudz noguris, neatkarīgi no tā, vai funkcija par to ir brīdinājusi.
3. Atlasiet vai noņemiet atlasi Atpūtas
pieturvietu norādes, lai funkciju aktivizētu vai deaktivizētu.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija ir aktīva
braukšanas ātruma intervālā 65–200 km/h
(40–125 mph) uz ceļiem ar skaidri redzamām
sānu līnijām.
Šī funkcija var nebūt pieejama uz šauriem
ceļiem — tādā gadījumā tai tiek ieslēgts gaidīšanas režīms. Šī funkcija kļūst atkal pieejama,
kad ceļš ir pietiekoši plats.
Saistītā informācija
•
•
Driver Alert Control (406 lpp.)
PIEZĪME
Driver Alert Control ierobežojumi
(408 lpp.)
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Saistītā informācija
•
•
107 Lane
408
Driver Alert Control (406 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(371 lpp.)
Keeping Aid
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
PIEZĪME
Ja ir ieslēgti pagrieziena rādītāji, joslas
ievērošanas palīgfunkcija nestūrē un neaktivizē brīdinājumus.
BRĪDINĀJUMS
Kamera uztver ceļa/joslas sānu līnijas.
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija brīdina, izmantojot
stūres vibrāciju.
Atkarībā no iestatījumiem joslas saglabāšanas
palīgfunkcija darbojas, kā norādīts tālāk.
• Palīdzība aktivizēts: kad automašīna
tuvojas joslas sānu līnijai, funkcija aktīvi
stūrē to atpakaļ tās joslā, piemērojot
nelielu stūres griezes momentu.
• Brīdināj. aktivizēts: ja automašīna gatavojas šķērsot joslas līniju, vadītājs tiek brīdināts ar stūres vibrāciju.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija stūrē automašīnu
atpakaļ savā joslā.
Ir iespējams arī variants, kurā gan stūrēšanas
palīdzība, gan brīdinājums tiek aktivizēts vienlaikus.
}}
409
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija
neiejaucas
• Lane Keeping Aid Stūrējiet
Ja vadītājs seko norādei un sāk stūrēt, funkcija
tiek iestatīta gaidīšanas režīmā un tiek rādīts
šāds ziņojums:
• Lane Keeping Aid Gaidīšanas režīms,
līdz tiek sākta stūrēšana
Funkcija nav pieejama, līdz vadītājs atkal sāk
stūrēt automašīnu.
Joslu palīdzības funkcijas
aktivizēšana vai deaktivizēšana
Funkcija Lane Keeping Aid (LKA) (LKA108) ir
neobligāta — vadītājs var izvēlēties šo funkciju aktivizēt vai deaktivizēt.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
Saistītā informācija
•
•
Joslu palīdzības funkcijas aktivizēšana vai
deaktivizēšana (410 lpp.)
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija neieslēdzas asos
iekšmalas līkumos.
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas ierobežojumi (411 lpp.)
•
Dažās situācijās joslas ievērošanas palīgfunkcija atļaus šķērsot sānu līnijas, neiejaucoties ar
stūrēšanas palīdzību vai brīdinājumu, — piemēram, izmantojot pagrieziena rādītājus vai
veicot pagriezienus.
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas simboli
un paziņojumi (412 lpp.)
Saistītā informācija
Rokas uz stūres
Lai darbotos stūrēšanas palīdzība ar joslas
saglabāšanas palīgsistēmu, vadītājam ir jātur
rokas uz stūres, ko sistēma turpinās kontrolēt.
Ja vadītājs netur rokas uz
stūres, atskan brīdinājuma
signāls un ir redzams ziņojums ar aicinājumu vadītājam
aktīvi stūrēt automašīnu:
410
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
•
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
(408 lpp.)
•
Joslu palīdzības opcijas atlasīšana
(411 lpp.)
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas ierobežojumi (411 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Joslu palīdzības opcijas atlasīšana
Vadītājs var atlasīt, kā sistēma Lane Keeping
Aid (LKA109) reaģē, ja automašīna izbrauc no
joslas.
1. Centrālā displeja augšējā skatā atlasiet
Iestatījumi My Car IntelliSafe.
2. Situācijā Lane Keeping Aid režīms atlasiet, kā funkcijai reaģēt:
• Palīdzība — sniedz stūrēšanas palīdzību, nebrīdinot vadītāju
• Abi — vadītājs tiek brīdināts gan ar stūres vibrāciju, gan ar stūrēšanas palīdzības sistēmas iejaukšanos.
• Brīdināj. — vadītājs tiek brīdināts tikai
ar stūres vibrāciju.
Saistītā informācija
•
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
(408 lpp.)
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas
ierobežojumi
Noteiktos apgrūtinātas braukšanas apstākļos
joslas ievērošanas palīgfunkcija (LKA110) var
nespēt pareizi palīdzēt vadītājam. Tādos gadījumos ieteicams šo funkciju izslēgt.
Šādu apstākļu piemēri:
•
•
•
•
•
ceļu remonta darbi;
apledojuši ceļi;
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
Saistītā informācija
•
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
(408 lpp.)
•
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(312 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(371 lpp.)
sliktas kvalitātes brauktuves;
ļoti "sportisks" braukšanas stils;
slikti laika apstākļi ar samazinātu redzamību;
•
ceļi ar neskaidrām sānu līnijām vai bez
tām;
•
asas malas vai līnijas, kas nav joslu sānu
līnijas;
•
ja no ātruma atkarīgais stūres pastiprinātājs darbojas ar samazinātu jaudu — piemēram, ja tas tiek dzesēts pārkaršanas
dēļ.
Funkcija nevar noteikt barjeras, margas vai
tamlīdzīgus šķēršļus šosejas malā.
108Lane
109Lane
110 Lane
Keeping Aid
Keeping Aid
Keeping Aid
411
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas
simboli un paziņojumi
nas palīgfunkciju (LKA111). Tālāk ir sniegti daži
piemēri.
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un paziņojumi saistībā ar joslas ievērošaSimbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Vadītāja atbalsta sist.
Sistēma nedarbojas pareizi. Ir jāsazinās ar servisuA.
Samaz. funkcionalitāte. Jāveic apkope
Vējstikla sensors
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu
Lane Keeping Aid
Stūrējiet
Lane Keeping Aid
Gaidīšanas režīms, līdz tiek sākta stūrēšana
A
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
111
412
Lane Keeping Aid
Kameras spēja redzēt automašīnas priekšā esošo ceļa posmu ir ierobežota.
Stūrēšanas palīgsistēma LKA nedarbojas, ja vadītājs netur rokas uz stūres.
Ievērojiet instrukcijas un stūrējiet automašīnu.
LKA tiek iestatīta gaidīšanas režīmā, līdz vadītājs atkal sāk stūrēt automašīnu.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
.
esošo taustiņu
Ja ziņojums tiek parādīts atkal, sazinieties ar
servisuA.
Saistītā informācija
•
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
(408 lpp.)
•
Joslas ievērošanas palīgfunkcijas attēlojuma režīms (414 lpp.)
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas ierobežojumi (411 lpp.)
413
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Joslas ievērošanas palīgfunkcijas
attēlojuma režīms
Nav pieejama
Vadītāja displejā joslas ievērošanas palīgfunkcija (LKA112) tiek vizualizēta ar simboliem, kas
ir atkarīgi no situācijas.
Tālāk ir sniegti daži simbolu
piemēri un aprakstītas situācijas, kurās tie tiek attēloti:
Saistītā informācija
Nav pieejama — simbola joslas sānu līnijas ir
PELĒKĀ krāsā.
Pieejama
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija nespēj
uztvert joslas sānu līnijas, ātrums ir pārāk
zems vai ceļš ir pārāk šaurs.
Stūrēšanas palīgsistēmas rādījums/
brīdinājums
Pieejama — simbola joslas sānu līnijas ir BALTĀ
krāsā.
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija uztver vienu
vai abas joslas sānu līnijas.
Stūrēšanas palīgsistēma/brīdinājums — simbola
joslas sānu līnijas ir KRĀSAINAS.
112 Lane
414
Keeping Aid
Joslas saglabāšanas palīgfunkcija norāda, ka
sistēma sniedz brīdinājumu un/vai mēģina iestūrēt automašīnu atpakaļ joslā.
•
Joslas saglabāšanas palīgsistēma
(408 lpp.)
•
Joslas saglabāšanas palīgfunkcijas ierobežojumi (411 lpp.)
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stūrēšanas palīdzība sadursmes
riska gadījumā
Funkcija Sadursmes novēršanas palīdzība
var palīdzēt vadītājam samazināt risku, ka
automašīna netīši izbrauks no tās joslas
un/vai izraisīs sadursmi ar citu transportlīdzekli vai šķērsli, aktīvi stūrējot automašīnu
atpakaļ tās joslā un/vai veicot izvairīšanās
manevru.
Funkcija sastāv no šīm apakšfunkcijām:
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks izbraukt no
joslas
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas sadursmes risks
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir aizmugurējas
sadursmes risks*
Pēc automātiskas nostrādāšanas vadītājam
par to tiek paziņots ar teksta ziņojumu:
Sadursmes novēršanas palīdzība Autom.
iejaukšanās
BRĪDINĀJUMS
•
•
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
Stūrēšanas palīdzības funkcijas sadursmes riska gadījumā aktivizēšana vai
deaktivizēšana (416 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks izbraukt no
joslas (416 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas sadursmes risks (417 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir aizmugurējas
sadursmes risks* (418 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi sadursmes riska gadījumā (419 lpp.)
•
Simboli un ziņojumi stūrēšanas palīdzībai
sadursmes riska gadījumā (420 lpp.)
PIEZĪME
Lēmumus par automašīnas vadību vienmēr
uzņemas vadītājs — automašīna nekad
nevar pārņemt kontroli.
* Papildaprīkojums/piederums. 415
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stūrēšanas palīdzības funkcijas
sadursmes riska gadījumā
aktivizēšana vai deaktivizēšana
PIEZĪME
Kad funkcija Sadursmes novēršanas
palīdzība tiek deaktivizēta, visas apakšfunkcijas tiek izslēgtas:
Stūrēšanas palīdzības funkcija ir neobligāta
— vadītājs var izvēlēties to aktivizēt vai deaktivizēt.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Šī funkcija tiek automātiski aktivizēta katrā
dzinēja iedarbināšanas reizē113.
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks novirzīties no joslas
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas
sadursmes risks
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir aizmugures
sadursmes risks*
Lai gan šo funkciju var deaktivizēt, ir ieteicams, lai tā vienmēr būtu aktivizēta, jo vairākumā gadījumu tā uzlabo braukšanas
drošību.
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks
izbraukt no joslas
Stūrēšanas palīdzības funkcijai ir vairākas
apakšfunkcijas. Tās apakšfunkcija Stūrēšanas
palīdzība, ja pastāv risks nobraukt no ceļa, var
palīdzēt vadītājam samazināt risku, ka automašīna nejauši nobrauks no ceļa, aktīvi stūrējot automašīnu atpakaļ uz ceļa.
Funkcijai ir divi aktivizācijas un iejaukšanās
līmeņi:
•
•
Tikai stūrēšanas palīdzība
Stūrēšanas palīdzība ar bremzēšanu
Tikai stūrēšanas palīdzība
Saistītā informācija
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska
gadījumā (415 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi sadursmes riska gadījumā (419 lpp.)
Iejaukšanās ar stūrēšanas palīdzību.
113 Noteiktos
416
tirgos tiek atkārtoti aktivizēts iestatījums, kas bija aktīvs dzinēja izslēgšanas brīdī.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stūrēšanas palīdzība ar bremzēšanu
aktīvi vada automašīnu, funkcijas aktivizācija
tiek aizkavēta.
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas
sadursmes risks
Saistītā informācija
Stūrēšanas palīdzības funkcijai ir vairākas
apakšfunkcijas. Stūrēšanas palīdzība, ja ir
frontālas sadursmes risks, var palīdzēt izklaidīgam vadītājam, kas nav ievērojis, ka automašīna iebrauc pretējā joslā.
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska
gadījumā (415 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi sadursmes riska gadījumā (419 lpp.)
Iejaukšanās ar stūrēšanas palīdzību un bremzēšanu.
Iejaukšanās ar bremzēšanu palīdz situācijās,
kurās tikai ar stūrēšanas palīdzību nepietiek.
Bremzēšanas spēks tiek automātiski pielāgots
atkarībā no attiecīgā brīža situācijas.
Šī funkcija ir aktīva braukšanas ātruma intervālā 65–140 km/h (40–87 mph) uz ceļiem ar
skaidri redzamiem joslu marķējumiem/līnijām.
Kamera skenē ceļa malas un krāsotās sānu
līnijas. Ja automašīna gatavojas nobraukt no
ceļa, tā tiek stūrēta atpakaļ uz ceļa; ja ar stūrēšanas iejaukšanos nepietiek, lai izvairītos no
ceļa malas šķērsošanas, tiek aktivizētas arī
bremzes.
Tomēr šī funkcija neiejaucas ar stūrēšanas
palīdzību un bremzēšanu, ja tiek lietoti pagrieziena rādītāji. Ja funkcija konstatē, ka vadītājs
Šī funkcija var palīdzēt, virzot automašīnu atpakaļ tās
joslā.
Pretimbraucoši transportlīdzekļi
Jūsu automašīna
Vienlaikus ar stūrēšanas iejaukšanās funkcijas
aktivizēšanu tiek aktivizēts arī sadursmes brīdinājums, lai atbalstītu vadītāju. Tomēr sadursmes brīdinājuma funkcijā ietvertais bremžu
impulss netiks aktivizēts.
}}
417
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Šī funkcija ir aktīva braukšanas ātruma intervālā 60–140 km/h (37–87 mph) uz ceļiem ar
skaidri redzamiem joslu marķējumiem/līnijām.
Ja automašīna tūlīt izbrauks no savas joslas un
vienlaikus tuvojas pretimbraucošs transportlīdzeklis, šī funkcija var palīdzēt vadītājam iestūrēt automašīnu atpakaļ tās joslā.
Tomēr šī funkcija neiejaucas ar stūrēšanas
palīdzību, ja tiek lietots pagrieziena rādītājs. Ja
funkcija konstatē, ka vadītājs aktīvi vada automašīnu, funkcijas aktivizācija tiek aizkavēta.
Stūrēšanas palīdzība, ja ir
aizmugurējas sadursmes risks*
vadītājam iestūrēt automašīnu atpakaļ tās
joslā.
Stūrēšanas palīdzības funkcijai ir vairākas
apakšfunkcijas. Stūrēšanas palīdzība, ja ir aizmugurējas sadursmes risks, var palīdzēt vadītājam, kas nav ievērojis, ka automašīna tūlīt
izbrauks no savas joslas, ja no aizmugures vai
aklās zonas vienlaikus tuvojas pretimbraucošs transportlīdzeklis.
Šī funkcija pat var palīdzēt, ja vadītājs ar
nolūku pārkārtojas citā joslā, izmantojot
pagriezienu rādītājus, bet nav ievērojis, ka
tuvojas cits transportlīdzeklis.
Stūrēšanas iejaukšanās funkcijas darbības
laikā lukturi durvju spoguļos mirgo neatkarīgi
no tā, vai BLIS114 funkcija ir aktivizēta.
Saistītā informācija
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska
gadījumā (415 lpp.)
•
Vadītāja atbalsta funkcijas brīdinājums
sadursmes riska gadījumā (352 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi sadursmes riska gadījumā (419 lpp.)
Šī funkcija ir aktīva braukšanas ātruma intervālā 60–140 km/h (37–87 mph) uz ceļiem ar
skaidri redzamiem joslu marķējumiem/līnijām.
Saistītā informācija
•
•
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska
gadījumā (415 lpp.)
BLIS* (391 lpp.)
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi sadursmes riska gadījumā (419 lpp.)
Šī funkcija var palīdzēt, stūrējot automašīnu atpakaļ
tās joslā.
Cits transportlīdzeklis aklajā zonā
Jūsu automašīna
Ja automašīna tūlīt izbrauks no savas joslas,
kamēr aklajā zonā ir cits transportlīdzeklis vai
kamēr cits transportlīdzeklis strauji tuvojas
blakusesošajā joslā, šī funkcija var palīdzēt
114 Blind
418
Spot Information
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stūrēšanas palīdzības
ierobežojumi sadursmes riska
gadījumā
Šādās apgrūtinātas braukšanas situācijās
funkcija var nespēt palīdzēt vadītājam pareizi.
Tādos gadījumos ieteicams izslēgt šo funkciju.
Noteiktās situācijās šai funkcijai var būt ierobežota funkcionalitāte vai tā var neiejaukties,
piemēram, tālāk norādītajos gadījumos:
• attiecībā uz nelieliem transportlīdzekļiem,
piemēram, motocikliem;
•
ja automašīnas lielākā daļa ir iebraukusi
blakusesošajā joslā;
•
ceļi/joslas ar neskaidrām sānu līnijām vai
bez tām
•
•
Saistītā informācija
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska
gadījumā (415 lpp.)
ja automašīnas ātrums neatbilst diapazonam 60–140 km/h (37–87 mph);
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir risks izbraukt no
joslas (416 lpp.)
ja no ātruma atkarīgais stūres pastiprinātājs darbojas ar samazinātu jaudu — piemēram, ja tas tiek dzesēts pārkaršanas
dēļ.
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir frontālas sadursmes risks (417 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzība, ja ir aizmugurējas
sadursmes risks* (418 lpp.)
Citas prasīgas situācijas var būt šādas:
•
•
•
•
•
•
PIEZĪME
Šī funkcija izmanto automašīnas kameras
un radara blokus, kuriem ir noteikti vispārīgi ierobežojumi.
ceļu remonta darbi;
apledojuši ceļi;
šauri ceļi;
sliktas kvalitātes brauktuves;
ļoti "sportisks" braukšanas stils;
slikti laika apstākļi ar samazinātu redzamību.
* Papildaprīkojums/piederums. 419
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Simboli un ziņojumi stūrēšanas
palīdzībai sadursmes riska
gadījumā
Vadītāja displejā var tikt attēloti vairāki simboli un paziņojumi saistībā ar stūrēšanas
palīgfunkciju. Tālāk ir sniegti daži piemēri.
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Sadursmes novēršanas palīdzība
Ja funkcija ir aktivizēta, vadītājam tiek rādīts ziņojums, ka sistēma ir aktivizēta.
Autom. iejaukšanās
Vējstikla sensors
Sensors bloķēts, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
esošo taustiņu
.
Ja paziņojums nenodziest: sazinieties ar servisu — ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo
servisu.
Saistītā informācija
420
•
Stūrēšanas palīdzība sadursmes riska
gadījumā (415 lpp.)
•
Stūrēšanas palīdzības ierobežojumi sadursmes riska gadījumā (419 lpp.)
Kameras spēja redzēt automašīnas priekšā esošo ceļa posmu ir ierobežota.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stāvvietā novietošanas sistēma*
Automašīnas novietošanas funkcijas sensori
var palīdzēt vadītājam manevrēt šaurās vietās, centrālajā displejā norādot attālumu līdz
šķēršļiem ar skaņas signāliem un attēlu.
Skaņas signāls par priekšā un sānos esošiem
šķēršļiem ir aktīvs, kad automašīna brauc, bet
tiek izslēgts, kad automašīna ir stāvējusi
aptuveni 2 sekundes. Skaņas signāls par
šķēršļiem aiz automašīnas ir aktīvs, arī kad
automašīna stāv.
BRĪDINĀJUMS
Aptuveni 30 cm (1 ft) attālumā no šķēršļa, kas
atrodas aiz automašīnas vai tās priekšā, signāls ir nepārtraukts un ir aizpildīts tas aktīvā
sensora lauks, kas atrodas vistuvāk automašīnas simbolam.
Kad šķērslis atrodas aptuveni 25 cm (0,8 ft)
attālumā no sāniem, signāla impulsi kļūst
intensīvi un aktīvā sektora lauks maina krāsu
no ORANŽAS uz SARKANU.
Ekrāna skats ar šķēršļu zonām un sensoru sektoriem.
Vidējā displejā ir attēlots automašīnas un
uztverto šķēršļu attiecību pārskats.
Izceltais sektors norāda šķēršļa atrašanās
vietu. Jo tuvāk automašīnas simbolam
priekšā/aizmugurē ir izceltais sektors, jo īsāks
attālums starp automašīnu un noteikto šķērsli.
Sānu sektori maina krāsu, kad samazinās attālums starp automašīnu un objektu.
Jo mazāks attālums līdz šķērslim, jo ātrāk
skan signāls. Citas audiosistēmas skaņas tiek
apklusinātas automātiski.
Automašīnas novietošanas sensoru signāla
skaļumu var regulēt ar viduskonsoles slēdzi
[>II] signāla skanēšanas laikā. To var regulēt,
arī izmantojot augšējā skata izvēlnes opciju
Iestatījumi.
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
PIEZĪME
Izņemot sektoru, kas ir vistuvāk automašīnas simbolam, skaņas brīdinājumi tiek aktivizēti tikai par objektiem, kas ir automašīnas ceļā.
Saistītā informācija
•
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
Park Assist Pilot priekšā, aizmugurē un
sānos* (422 lpp.)
Novietošanas palīdzības sistēmas aktivizēšana vai deaktivizēšana* (423 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 421
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
•
Automašīnas novietošanas sensoru simboli un paziņojumi (425 lpp.)
Park Assist Pilot priekšā,
aizmugurē un sānos*
•
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas ierobežojumi (424 lpp.)
Sistēma Park Assist Pilot darbojas dažādi
atkarībā no tā, kura automašīnas daļa tuvojas
šķērslim.
PIEZĪME
Ja automašīnai ar automātisko pārnesumkārbu tiek lietota stāvbremze vai režīms P,
automašīnas novietošanas sensori tiek
deaktivizēti.
Uz priekšu
SVARĪGI
Ja ir uzstādīti papildu lukturi: Atcerieties,
ka tie nedrīkst aizklāt sensorus, pretējā
gadījumā papildu lukturi var tikt uztverti kā
šķēršļi.
Aizmugurē
Brīdinājuma signālam ir nepārtraukts tonis, kad līdz
šķērslim ir mazāk nekā aptuveni 30 cm (1 ft).
Novietošanas palīgsistēmas priekšējie detektori tiek automātiski aktivizēti, kad tiek iedarbināts dzinējs. Tie darbojas, ja ātrums ir
mazāks par 10 km/h (6 mph).
Mērījumu diapazons sniedzas aptuveni 80 cm
(2,5 ft) automašīnas priekšā.
Brīdinājuma signālam ir nepārtraukts tonis, kad līdz
šķērslim ir mazāk nekā aptuveni 30 cm (1 ft).
Atpakaļgaitas sensori tiek aktivizēti, ja automašīna ripo atmuguriski un nav ieslēgts pārne-
422
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
sums vai pārnesumu pārslēgsvira tiek pārvietota atpakaļgaitas pozīcijā.
Mērījumu diapazons sniedzas
aptuveni 1,5 metrus (5 ft) aiz automašīnas.
Braucot atpakaļgaitā, kad automašīnas elektriskajai sistēmai ir pievienota piekabe, novietošanas palīgsistēma īslaicīgi tiek deaktivizēta.
PIEZĪME
Braucot atpakaļgaitā ar, piemēram, piekabi
vai uz vilkšanas ierīces piestiprinātu velosipēdu turētāju (bez Volvo oriģinālā piekabes
vadojuma), iespējams, nāksies manuāli
izslēgt automašīnas novietošanas sensorus, lai tie nereaģētu uz piekabi vai turētāju.
Gar sāniem
Iedarbinot dzinēju, automašīnas novietošanas
sānu sensori tiek aktivizēti automātiski. Tie
darbojas, ja ātrums ir mazāks par 10 km/h
(6 mph).
Mērījumu diapazons ir aptuveni 25 cm (0,8 ft)
no sāniem.
Tomēr sānu sensoru noteikšanas diapazons
būtiski palielinās, kad tiek palielināts priekšējo
riteņu stūrēšanas leņķis, un tiek noteikti
šķēršļi, kas atrodas līdz aptuveni 90 cm (3 ft)
attālumā diagonāli aiz automašīnas vai tās
priekšā, kad stūre ir pagriezta.
Novietošanas palīdzības sistēmas
aktivizēšana vai deaktivizēšana*
Automašīnas novietošanas palīdzības funkciju var aktivizēt/deaktivizēt.
Iedarbinot dzinēju, automašīnas novietošanas
priekšējie un sānu detektori tiek aktivizēti
automātiski. Aizmugurējie detektori tiek aktivizēti, ja automašīna ripo atpakaļgaitā vai tiek
ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet
funkciju, izmantojot šo pogu
centrālā displeja funkciju
skatā.
Saistītā informācija
•
•
Stāvvietā novietošanas sistēma* (421 lpp.)
Novietošanas palīgsistēmas sensoru lauki
(431 lpp.)
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Automašīnās, kas aprīkotas ar novietošanas
palīdzības kameru*, sistēmu Park Assist Pilot
var aktivizēt vai deaktivizēt arī attiecīgajā
kameras skatā.
Saistītā informācija
•
•
Stāvvietā novietošanas sistēma* (421 lpp.)
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas ierobežojumi (424 lpp.)
Brīdinājuma signāls intensīvi pulsē, kad līdz šķērslim
ir mazāk nekā aptuveni 25 cm (0,8 ft).
* Papildaprīkojums/piederums. 423
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stāvvietā novietošanas
palīgsistēmas ierobežojumi
Novietošanas palīgsistēma nevar visu noteikt
visos apstākļos, un tādēļ tās funkcionalitāte
dažos gadījumos var būt ierobežota.
Vadītājam ir jāzina par tālāk aprakstītajiem
novietošanas palīgsistēmas ierobežojumiem:
BRĪDINĀJUMS
•
Novietošanas sensoriem ir aklās zonas,
kurās tie neuztver šķēršļus.
•
Sevišķi uzmanieties no automašīnas
tuvumā esošiem cilvēkiem vai dzīvniekiem.
•
Ņemiet vērā, ka novietošanas manevra
laikā automašīnas priekšdaļa var izvirzīties pret pretimbraucošo satiksmes
plūsmu.
BRĪDINĀJUMS
424
SVARĪGI
PIEZĪME
Priekšmeti, piemēram, ķēdes, tievi, spīdīgi
ceļu stabiņi vai zemas barjeras var atrasties
"signāla ēnā", un tādā gadījumā sensori tos
neuztver - pulsējošais signāls var negaidīti
pārtrūkt tā vietā, lai sāktu skanēt nepārtraukts signāls.
Sensori nevar uztvert augstus priekšmetus,
piemēram, izvirzītus kravas ielādēšanas
dokus.
•
Tā kā vilkšanas iekārta tiek konfigurēta
kopā ar automašīnas elektrosistēmu, vilkšanas iekārtas izvirzījums tiek ņemts vērā,
kad funkcija aprēķina attālumu līdz kādam
objektam aiz automašīnas.
Saistītā informācija
•
Stāvvietā novietošanas sistēma* (421 lpp.)
Tādās situācijās esiet īpaši piesardzīgs
un manevrējiet/pārvietojiet automašīnu
īpaši lēni vai pārtrauciet automašīnas
novietošanas manevru — var rasties
būtisks risks sabojāt citus transportlīdzekļus vai citus priekšmetus, jo informācija no sensoriem šādās situācijās
ne vienmēr ir uzticama.
SVARĪGI
Kad tiek rādīts šis simbols
un automašīnai ir fiziski un
elektriski pievienota piekabe, velosipēdu turētājs
vai tamlīdzīga ierīce, rīkojieties sevišķi piesardzīgi.
Noteiktos apstākļos novietošanas palīgsistēma var atskaņot nepareizus brīdinājuma
signālus, kurus izraisa ārēji skaņas avoti ar
tādām pašām ultraskaņas frekvencēm, ar
kādām darbojas sistēma.
Šis simbols norāda, ka aizmugurējie novietošanas palīdzības sensori
ir izslēgti, un brīdina par šķēršļiem.
Šādu avotu piemēri ir signāltaures, slapjas
riepas uz asfalta, pneimatiskās bremzes,
motociklu izplūdes sistēmu radītie trokšņi
u.c.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Automašīnas novietošanas
sensoru simboli un paziņojumi
centrālajā displejā. Tālāk ir sniegti daži piemēri.
Novietošanas palīgsistēmas simboli un ziņojumi var tikt rādīti vadītāja displejā un/vai
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Aizmugurējie novietošanas palīgsistēmas sensori ir deaktivizēti, tādēļ nav skaņas brīdinājumu par šķēršļiem/objektiem.
Novietoš. palīgsist.
Sensori bloķēti, nepieciešama tīrīšana
Novietoš. palīgsist.
Ir bloķēts viens vai vairāki funkcijas sensori — pārbaudiet un novērsiet problēmu, tiklīdz
tas ir iespējams.
Sistēma nedarbojas pareizi. Ir jāsazinās ar servisuA.
Nav pieejams, jāveic apkope
A
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
esošo taustiņu
.
Ja ziņojums tiek parādīts atkal, sazinieties ar
servisuA.
Saistītā informācija
•
•
Stāvvietā novietošanas sistēma* (421 lpp.)
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas ierobežojumi (424 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 425
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Stāvvietā novietošanas kamera*
Vilkš. ier.* — aktivizē/deaktivizē vilkšanas
iekārtas palīglīniju*116
Novietošanas palīgsistēmas kamera var palīdzēt vadītājam veikt manevrus šaurās vietās,
norādot šķēršļus ar kameras attēliem un grafiskiem elementiem centrālajā displejā.
Novietošanas palīgsistēmas kamera ir atbalsta
funkcija, kas tiek automātiski aktivizēta, kad
tiek izvēlēts atpakaļgaitas pārnesums, un to
var arī aktivizēt manuāli centrālajā displejā.
CTA* — aktivizē/deaktivizē Cross Traffic
Alert
Objekti/šķēršļi var būt tuvāk automašīnai, nekā
izskatās ekrānā.
BRĪDINĀJUMS
•
Novietošanas sensoriem ir aklās zonas,
kurās tie neuztver šķēršļus.
•
Sevišķi uzmanieties no automašīnas
tuvumā esošiem cilvēkiem vai dzīvniekiem.
•
Ņemiet vērā, ka novietošanas manevra
laikā automašīnas priekšdaļa var izvirzīties pret pretimbraucošo satiksmes
plūsmu.
Kameras skata piemērs.
Tuvināt115 — tuvina/tālina
360° skats* — aktivizē/deaktivizē visas
kameras
PAS* — aktivizē/deaktivizē novietošanas
palīgsistēmu
Līnijas — aktivizē/deaktivizē novietošanas
palīglīnijas
115 Tuvinot skatu, kontroles līnijas tiek izslēgtas.
116 Nav pieejams visos modeļos un tirgos.
426
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
BRĪDINĀJUMS
•
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
•
Novietošanas palīdzības kameras aktivizēšana (432 lpp.)
•
Novietošanas palīgsistēmas kameras simboli un ziņojumi (434 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(371 lpp.)
•
•
Stāvvietā novietošanas sistēma* (421 lpp.)
Novietošanas palīdzības kameru
atrašanās vietas un uzraudzības
zonas*
Funkcija var attēlot saliktu 360° skatu, kā arī
atsevišķus visu četru kameru (aizmugurējās,
priekšējās, kreisās un labās puses) skatus.
Cross Traffic Alert* (395 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
Novietošanas palīdzības kameru atrašanās
vietas un uzraudzības zonas* (427 lpp.)
•
Novietošanas palīglīnijas novietošanas
palīdzības kamerai* (429 lpp.)
•
Novietošanas palīgsistēmas sensoru lauki
(431 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 427
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Ja automašīna ir aprīkota arī ar Novietošanas
palīgsistēma*, attālums līdz uztvertajiem
šķēršļiem tiek attēlots ar dažādu krāsu laukumiem.
360° skats*
Uz priekšu
Kameras var aktivizēt automātiski vai manuāli.
Aizmugurē
Novietošanas kameru "redzes lauks" ar aptuveno
pārklājuma zonu.
Priekšējā novietošanas kamera atrodas priekšējā
režģī.
Funkcija 360° skats aktivizē visas novietošanas kameras, un centrālajā displejā vienlaikus
ir redzamas visas četras automašīnas puses,
tādējādi ļaujot vadītājam redzēt zonu ap automašīnu, manevrējot nelielā ātrumā.
Priekšējā kamera var noderēt izbrauktuvēs ar
ierobežotu sānu redzamību, piemēram, ja
skatu aizsedz augsts dzīvžogs. Tā darbojas, ja
ātrums ir mazāks nekā 25 km/h (16 mph) —
pēc tam priekšējā kamera tiek izslēgta.
360° skatā katru kameras skatu var aktivizēt
atsevišķi:
•
Ekrānā nospiediet vajadzīgo kameras
"redzes lauku", piemēram, virsmu priekšā
priekšējai kamerai (virs tās).
Kameras simbols uz centrālā
displeja automašīnas simbola
norāda, kuras kameras ir aktīvas.
428
Uz aizmuguri vērstā kamera ir uzstādīta virs reģistrācijas numura zīmes.
Uz aizmuguri vērstā kamera rāda plašu zonu
aiz automašīnas. Noteiktiem modeļiem ir
redzama bufera daļa, kā arī dažos gadījumos
vilkšanas āķis.
Ja automašīna nesasniedz 50 km/h (30 mph)
un ātrums 1 minūtes laikā pēc priekšējās
kameras izslēgšanas samazinās zem 22 km/h
(14 mph), kamera atkal tiek aktivizēta.
Vidējā displejā redzamie objekti var šķist
nedaudz sasvērušies — tas ir normāli.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Sāni
Novietošanas palīglīnijas
novietošanas palīdzības kamerai*
šanu šaurās vietās atpakaļgaitā un piekabes
pievienošanu.
Novietošanas palīgsistēmas kameras norāda
automašīnas atrašanās vietu attiecībā uz
apkārtni, parādot ekrānā līnijas.
Līnijas ekrānā tiek projicētas, it kā tās būtu
zemes līmenī automašīnas aizmugurē, un tās ir
tieši saistītas ar stūres kustībām, kas parāda
vadītājam ceļu, kādu veiks automašīna, arī ja
tā veic pagriezienu.
Šīs kontroles līnijas ietver automašīnas visvairāk izvirzītās daļas, piemēram, vilkšanas kronšteinu, sānu spoguļus un stūrus.
PIEZĪME
Sānu kameras atrodas abos sānu spoguļos.
•
Braucot atpakaļgaitā ar piekabi, kas
automašīnai nav pievienota elektriski,
displejā redzamās novietošanas palīdzības līnijas rāda automašīnas, nevis
piekabes maršrutu.
•
Ekrāns nerāda novietošanas palīdzības
līnijas, ja piekabe ir elektriski pievienota
automašīnas elektrosistēmai.
•
Novietošanas palīgsistēmas līnijas
netiek rādītas tuvinājumā.
Sānu kameras var rādīt, kas atrodas katros
automašīnas sānos.
Saistītā informācija
•
•
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (426 lpp.)
Novietošanas palīdzības kameras aktivizēšana (432 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(371 lpp.)
Novietošanas palīglīniju piemērs.
Kontroles līnijas rāda automašīnas ārējo
izmēru prognozēto maršrutu, ņemot vērā pašreizējo stūres leņķi — tas var atvieglot automašīnas novietošanu paralēli ietvei, iebrauk}}
* Papildaprīkojums/piederums. 429
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
SVARĪGI
•
Atcerieties, ka tad, kad ir atlasīts aizmugurējās kameras skats, monitorā ir
redzama tikai zona aiz automašīnas.
Veicot atpakaļgaitas manevrus, pievērsiet uzmanību automašīnas sāniem un
priekšpusei.
•
Tas pats attiecas uz pretējiem gadījumiem — kad ir atlasīts kameras priekšējais skats, pievērsiet uzmanību automašīnas aizmugurei.
•
Ņemiet vērā, ka novietošanas palīglīnijas rāda īsāko maršrutu. Tādēļ pievērsiet īpašu uzmanību automašīnas
sāniem, lai, braucot uz priekšu un
pagriežot stūri, tie neko neaizķertu.
Tāpat nodrošiniet, lai, braucot atpakaļgaitā, automašīnas priekšpuse neko
neaizķertu.
Stāvvietā novietošanas kameras kontroles
līnijas 360° skatā*
360° skats ar novietošanas palīglīnijām.
Pateicoties 360° skatam, automašīnas aizmugurē, priekšā un sānos (atkarībā no braukšanas virziena) var attēlot kontroles līnijas:
•
•
Braucot uz priekšu: Priekšējās līnijas
Braucot atpakaļgaitā: Sānu līnijas un atpakaļgaitas manevra līnijas
Kad ir atlasīta priekšējā vai aizmugurējā
kamera, novietošanas palīglīnijas tiek rādītas
neatkarīgi no automašīnas braukšanas virziena.
Kad ir atlasīta viena sānu kamera, novietošanas palīglīnijas tiek rādītas tikai atpakaļgaitā.
430
Vilkšanas iekārtas palīdzības līnija*
Vilkšanas iekārta ar novietošanas palīglīniju.
Vilkš. ier. — aktivizē vilkšanas iekārtas
palīdzības līniju.
Tuvināt — tuvina/tālina.
Kamera var atvieglot piekabes pievienošanu,
rādot kontroles līniju, kas atbilst prognozētajai
vilkšanas iekārtas un piekabes "savienojuma
līnijai".
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
1.
Nospiediet Vilkš. ier. (1).
> Tiek rādītas vilkšanas āķa paredzamā
"ceļa" novietošanas palīglīnijas — vienlaikus automašīnas novietošanas palīglīnijas pazūd.
Automašīnas un vilkšanas iekārtas kontroles līnijas nevar attēlot vienlaikus.
Novietošanas palīgsistēmas
sensoru lauki
Ja automašīna ir aprīkota arī novietošanas
palīgsistēmu*, attālums katram sensoram,
kas nosaka šķērsli, tiek rādīts ar krāsainiem
laukumiem 360° skatā.
Priekšējo un atpakaļgaitas sensoru lauki
2. Ja nepieciešama precīzāka manevrēšana,
nospiediet Tuvināt (2).
> Kameras skats tiek tuvināts.
Saistītā informācija
•
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (426 lpp.)
Novietošanas palīdzības kameru atrašanās
vietas un uzraudzības zonas* (427 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(371 lpp.)
•
Piekabes āķis* (505 lpp.)
Samazinoties attālumam līdz šķērslim, priekšējo un atpakaļgaitas sensoru lauki maina
krāsu no DZELTENAS līdz ORANŽAI un SARKANAI.
Lauku krāsa,
braucot atpakaļgaitā
Attālums metros
(pēdās)
Dzeltens
0,6-1,5 (2,0-4,9)
Oranža
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Sarkans
0-0,3 (0-1,0)
Lauku krāsa,
braucot uz
priekšu
Attālums metros
(pēdās)
Dzeltens
0,6–0,8 (2,0–2,6)
Oranža
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Sarkans
0-0,3 (0-1,0)
Kad sensoru lauki ir SARKANI, pulsējošais
skaņas signāls tiek aizstāts ar nepārtrauktu
skaņu.
Uz automašīnas simbola ekrānā var būt redzami krāsaini sensoru laukumi.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 431
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Sānu sensoru lauks
Brīdinājuma signāli ir atkarīgi no paredzētā
automašīnas maršruta. Tādēļ, kad stūre ir
pagriezta, var atskanēt brīdinājuma signāli par
šķēršļiem, kas atrodas diagonāli automašīnas
priekšā vai aizmugurē, nevis tikai tieši priekšā
vai tieši aizmugurē.
Labais aizmugurējais sensoru lauks
Šķēršļu sektors automašīnas paredzētajā
atpakaļgaitas maršrutā — atkarībā no stūres leņķa.
Samazinoties attālumam līdz šķērslim, sānu
lauku krāsa mainās — no DZELTENAS uz
SARKANU.
Sānu lauku
krāsa
Attālums metros
(pēdās)
Dzeltens
0,25–0,9 (0,8–3,0)
Sarkans
0–0,25 (0–0,8)
Ja sensoru lauki ir SARKANI, skaņas signāls
mainās no pulsējoša uz intensīvi pulsējošu.
Novietošanas palīdzības kameras
aktivizēšana
Novietošanas palīgsistēmas kamera tiek aktivizēta automātiski, kad tiek ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums, un to var ieslēgt arī
manuāli ar vienu no centrālā displeja funkciju
pogām.
Kameras skats, braucot atpakaļgaitā
Ieslēdzot atpakaļgaitas pārnesumu, ekrānā
tiek rādīts 360° skats, ja tas vai kāds no sānu
skatiem ir bijis pēdējais lietotais kameras
skats; pretējā gadījumā tiek rādīts aizmugures
skats.
Kameras skats, manuāli aktivizējot
kameru
Novietošanas kameru var
aktivizēt, centrālā displeja
funkciju skatā nospiežot šo
pogu.
Saistītā informācija
Novietošanas sensoru sektori norāda, kur ir noteikti
šķēršļi.
Kreisais priekšējais sensoru lauks
Šķēršļu sektors automašīnas paredzētajā
maršrutā uz priekšu — atkarībā no stūres
leņķa
Sektors ar SARKANU lauka krāsu un
intensīvi pulsējošu signālu
432
•
•
•
•
Stāvvietā novietošanas sistēma* (421 lpp.)
Stāvvietā novietošanas kamera* (426 lpp.)
Novietošanas palīdzības kameru atrašanās
vietas un uzraudzības zonas* (427 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(371 lpp.)
Sākotnēji ekrānā tiek rādīts
pēdējais lietotais kameras
skats. Tomēr katrā turpmākajā dzinēja iedarbināšanas reizē iepriekš rādītais sānu skats tiek
aizstāts ar 360° skatu un iepriekš rādītais tuvinātais aizmugurējais skats tiek aizstāts ar aizmugurējo skatu.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Kameras automātiska deaktivizēšana
Priekšējais skats tiek izslēgts 25 km/h
(16 mph) ātrumā, lai nenovērstu vadītāja
uzmanību, — tas atkal tiek automātiski aktivizēts, ja 1 minūtes laikā ātrums samazinās līdz
22 km/h (14 mph) ar nosacījumu, ka ātrums
nav pārsniedzis 50 km/h (31 mph).
Citi kameru skati tiek izslēgti 15 km/h (9 mph)
ātrumā un netiek atkārtoti aktivizēti.
Saistītā informācija
•
•
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (426 lpp.)
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas ierobežojumi (424 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(371 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 433
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Novietošanas palīgsistēmas
kameras simboli un ziņojumi
un/vai centrālajā displejā. Tālāk ir sniegti daži
piemēri.
Novietošanas palīgsistēmas kameras simboli
un ziņojumi var tikt rādīti vadītāja displejā
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Aizmugurējie novietošanas palīgsistēmas sensori ir deaktivizēti, tādēļ nav skaņas brīdinājumu un atzīmju par šķēršļiem/objektiem.
Kamera ir deaktivēta.
Novietoš. palīgsist.
Sensori bloķēti, nepieciešama
tīrīšana
Novietoš. palīgsist.
Ir bloķēts viens vai vairāki funkcijas sensori — pārbaudiet un novērsiet problēmu, tiklīdz tas
ir iespējams.
Sistēma nedarbojas pareizi. Ir jāsazinās ar servisuA.
Nav pieejams, jāveic apkope
A
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
esošo taustiņu
.
434
Ja ziņojums tiek parādīts atkal, sazinieties ar
servisuA.
Saistītā informācija
•
•
Stāvvietā novietošanas kamera* (426 lpp.)
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(371 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Aktīvā stāvvietā novietošanas
palīgsistēma*
BRĪDINĀJUMS
•
Sistēma Park Assist Pilot (PAP117) var palīdzēt
vadītājam manevrēt automašīnu, to novietojot
stāvvietā. Šī funkcija var arī palīdzēt stūrēt,
izbraucot no paralēlās stāvvietas.
Funkcija vispirms pārbauda, vai stāvvieta ir
pietiekami liela, un pēc tam palīdz vadītājam
iestūrēt automašīnu stāvvietā.
Šī funkcija ir vadītāja papildu atbalsta
funkcija, kuras mērķis ir atvieglot
braukšanu un uzlabot braukšanas drošību — tā nevar darboties visās situācijās un visos satiksmes, laika un ceļa
apstākļos.
•
Vadītājam ir ieteicams izlasīt visas
īpašnieka rokasgrāmatas sadaļas, kas ir
saistītas ar šo funkciju, lai uzzinātu par
tādiem faktoriem kā tās ierobežojumiem un to, kas vadītājam ir jāzina
pirms sistēmas lietošanas.
•
Vadītāja atbalsta funkcijas neaizstāj
vadītāja uzmanību un lēmumus. Vadītājam vienmēr ir pienākums nodrošināt,
lai automašīna tiktu vadīta drošā veidā
ar piemērotu ātrumu, piemērotu intervālu un distanci līdz citiem transportlīdzekļiem un saskaņā ar spēkā esošajiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Vadītājs tiek informēts par to, kādas darbības
jāveic un kad tas jādara, vidējā displejā attēlojot simbolus, grafiskus attēlus un tekstu.
•
Izbraukšana no paralēlās stāvvietas ar
Park Assist Pilot* (440 lpp.)
•
Aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas* ierobežojumi (440 lpp.)
•
Park Assist Pilot* paziņojumi (443 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
117
Vadītāja atbalsta sistēma (312 lpp.)
Novietošanas varianti ar Park Assist Pilot*
(436 lpp.)
Park Assist Pilot* lietošana (437 lpp.)
Park Assist Pilot
* Papildaprīkojums/piederums. 435
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Novietošanas varianti ar Park
Assist Pilot*
šanai no paralēlā stāvvietā novietotas automašīnas.
Park Assist Pilot (PAP118) var izmantot novietošanai gan paralēlā, gan perpendikulārā
stāvvietā.
Paralēlā novietošana
Perpendikulārā novietošana
Saistītā informācija
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma* (435 lpp.)
•
Izbraukšana no paralēlās stāvvietas ar
Park Assist Pilot* (440 lpp.)
Perpendikulārās novietošanas darbības princips.
Paralēlās novietošanas princips.
Funkcija novieto automašīnu stāvvietā, veicot
šādas darbības:
1.
Tiek atrasta un izmērīta stāvvieta.
2. Automašīna tiek iebraukta stāvvietā atpakaļgaitas manevra laikā.
3. Automašīna stāvvietā tiek novietota, braucot uz priekšu un atpakaļ.
Izmantojot funkciju Izbraukšana no
stāvvietas, varat saņemt palīdzību arī izbrauk-
118 Park
436
Funkcija novieto automašīnu stāvvietā, veicot
šādas darbības:
1.
Tiek atrasta un izmērīta stāvvieta.
2. Automašīna tiek iebraukta stāvvietā atpakaļgaitā un pēc tam tiek novietota pareizi,
braucot uz priekšu un atpakaļ.
PIEZĪME
Izbraucot no stāvvietas, funkcija
Izbraukšana no stāvvietas ir jālieto tikai
gadījumā, ja automašīna ir novietota paralēli ietvei — šī funkcija nedarbojas, ja automašīna ir novietota perpendikulāri ietvei.
Assist Pilot
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Park Assist Pilot* lietošana
Aktīvā novietošanas palīgsistēma (PAP119) trīs
veidos palīdz vadītājam novietot automašīnu
stāvvietā. Šī funkcija var arī palīdzēt vadītājam izbraukt no stāvvietas.
Šī funkcija mēra vietu un stūrē automašīnu —
vadītāja pienākums ir:
•
•
vērot, kas notiek ap automašīnu;
•
izvēlēties pārnesumu (braukšanai uz
priekšu/atpakaļgaitā) — skaņas signāls
norāda, kad vadītājam ir jāpārslēdz pārnesums;
•
•
regulēt un uzturēt drošu ātrumu;
ievērot centrālajā displejā rādītos norādījumus;
bremzēt un apturēt automašīnu.
Kad ir jāveic dažādās darbības, centrālajā displejā tiek rādīti simboli, grafiski attēli un/vai
teksts.
PIEZĪME
Kamēr funkcija meklē stāvvietu, attālumam
starp automašīnu un stāvvietu ir jābūt no
0,5 līdz 1,5 metriem (1,6–5,0 pēdas).
Novietošana stāvvietā ar Park Assist
Pilot
Funkcija novieto automašīnu stāvvietā, veicot
šādas darbības:
1.
Meklēšanas princips pirms novietošanas paralēlā
stāvvietā.
3. Automašīna tiek iebraukta stāvvietā — pēc
tam sistēma var pieprasīt, lai vadītājs pārslēdz pārnesumus un bremzē.
Stāvvietu atrašana un mērīšana
Šo funkciju var aktivizēt
vidējā displeja funkciju skatā.
Tai var piekļūt arī kameras
skatos.
Funkciju var aktivizēt, ja pēc dzinēja iedarbināšanas ir ievēroti šādi kritēriji:
•
•
Tiek atrasta un izmērīta stāvvieta.
2. Automašīna tiek iebraukta stāvvietā atpakaļgaitas manevra laikā.
Automašīnai nav pievienota piekabe
Braukšanas ātrums ir mazāks par 30 km/h
(20 mph).
119 Park
Assist Pilot
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
Meklēšanas princips pirms novietošanas perpendikulārā stāvvietā.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 437
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
Lai novietotu automašīnu stāvēšanai paralēli
ietvei, braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt
30 km/h (20 mph), bet, lai novietotu to perpendikulāri ietvei — 20 km/h (12 mph).
1.
Iebraukšana stāvvietā atpakaļgaitā
3. Esiet gatavs apturēt automašīnu, kad to
norādīs grafisks attēls un ziņojums centrālajā displejā.
Pieskarieties pogai Iebraukšana
stāvvietā funkciju skatā vai kameras
skatā.
> Funkcija meklē stāvvietu un pārbauda,
vai tā ir pietiekami liela.
2. Esiet gatavs apturēt automašīnu, kad grafisks attēls un ziņojums centrālajā displejā
norādīs, ka ir atrasta piemērota stāvvieta.
> Tiek parādīts uznirstošais logs.
PIEZĪME
Princips iebraukšanai atpakaļgaitā paralēlā stāvvietā.
3. Atlasiet Novietoš. stāvvietā vai
Perpendik. novietošana un ieslēdziet
atpakaļgaitas pārnesumu.
PIEZĪME
Funkcija meklē stāvvietu, parāda norādījumus un novieto automašīnu stāvvietā pasažiera pusē. Vajadzības gadījumā automašīnu var novietot stāvvietā vadītāja puses
ielas malā.
•
Ieslēdziet vadītāja puses pagrieziena
rādītāju — sistēma meklēs stāvvietu
šajā automašīnas pusē.
Princips iebraukšanai atpakaļgaitā perpendikulārā
stāvvietā.
1.
438
2. Brauciet atpakaļgaitā lēnām un uzmanīgi,
nepieskaroties stūrei un ne ātrāk par
7 km/h (4 mph).
Pārliecinieties, ka vieta aiz automobiļa ir
brīva, un pēc tam ieslēdziet atpakaļgaitas
pārnesumu.
•
Kad funkcija ir aktivizēta, neaiztieciet
stūri.
•
Nodrošiniet, lai stūres kustību nekas
netraucētu un to varētu brīvi pagriezt.
•
Lai nodrošinātu optimālus rezultātus,
nogaidiet, līdz stūre ir pagriezta, un
tikai tad sāciet braukt atpakaļ/uz
priekšu.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Automašīnas pareiza novietošana stāvvietā
1.
Pārslēdziet pārnesumu pārslēgu sistēmas
norādītajā pozīcijā, uzgaidiet, līdz stūre ir
pagriezta, un lēnām brauciet uz priekšu.
2. Esiet gatavs apturēt automašīnu, kad to
norādīs grafisks attēls un ziņojums centrālajā displejā.
3. Ieslēdziet atpakaļgaitas pārnesumu un
lēnām brauciet atpakaļ.
4. Esiet gatavs bremzēt automašīnu, kad to
norādīs grafisks attēls un ziņojums centrālajā displejā.
Pozīcijas koriģēšanas princips, novietojot automašīnu
paralēlā stāvvietā.
Šī funkcija tiek automātiski deaktivizēta, un
grafiskais attēls un paziņojumi informē, ka
novietošana stāvvietā ir pabeigta. Iespējams,
vadītājam nāksies pielabot automašīnas novietojumu. Tikai vadītājs var noteikt, vai automašīna ir pareizi novietota stāvvietā.
SVARĪGI
Ja sensorus izmanto sistēma Park Assist
Pilot (PAP120), brīdinājuma attālums ir īsāks
nekā tad, ja tos izmanto novietošanas
palīgsistēma.
Pozīcijas koriģēšanas princips, novietojot automašīnu
perpendikulārā stāvvietā.
120 Park
maršrutā automašīnas priekšā vai aizmugurē
atrodas transportlīdzeklis vai gājējs, automašīna tiek automātiski apturēta, aktivizējot
bremzes.
Pēc tam vadītāja displejā tiek rādīts uznirstošs
ziņojums, ar kuru vadītājs var izvēlēties atcelt
novietošanas manevru, pieskaroties Atcelt, vai
turpināt novietošanu stāvvietā, pieskaroties
Atsākt.
Pēc opcijas Atsākt atlasīšanas rīkojieties šādi:
–
Pārbaudiet, vai ap automašīnu ir pietiekami daudz brīvas vietas, un ievērojiet
centrālajā displejā redzamos norādījumus,
piemēram:
Lai turpinātu – Lēnām pabrauciet tālāk
no objekta.
Saistītā informācija
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma* (435 lpp.)
•
Aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas* ierobežojumi (440 lpp.)
Automātiska bremzēšana, novietojot
automašīnu stāvvietā
Ja automašīnas novietošanas manevra laikā
novietošanas sensori konstatē, ka paredzētajā
Assist Pilot
* Papildaprīkojums/piederums. 439
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Izbraukšana no paralēlās
stāvvietas ar Park Assist Pilot*
Funkcija Izbraukšana no stāvvietas var palīdzēt vadītājam izbraukt no paralēlās stāvvietas.
PIEZĪME
Izbraucot no stāvvietas, funkcija
Izbraukšana no stāvvietas ir jālieto tikai
gadījumā, ja automašīna ir novietota paralēli ietvei — šī funkcija nedarbojas, ja automašīna ir novietota perpendikulāri ietvei.
Funkciju Izbraukšana no
stāvvietas aktivizē centrālā
displeja funkciju skatā vai
kameras skatā.
•
ZAĻŠ taustiņa rādījums — funkcija ir aktivizēta.
•
PELĒKS taustiņa rādījums — funkcija ir
deaktivizēta.
1.
Pieskarieties pogai Izbraukšana no
stāvvietas funkciju skatā vai kameras
skatā.
2. Izmantojiet pagrieziena rādītāju, lai atlasītu
virzienu, kurā automašīnai ir jāizbrauc no
stāvvietas.
121 Park
440
3. Esiet gatavs apturēt automašīnu, kad to
norādīs grafisks attēls un ziņojums centrālajā displejā — ievērojiet norādījumus
tāpat kā novietošanas procedūrā.
Ņemiet vērā, ka, pabeidzot funkciju, stūre var
"atlēkt" atpakaļ — tādā gadījumā vadītājam
jāpagriež stūre atpakaļ maksimālā stūrēšanas
leņķī, lai izbrauktu no stāvvietas.
Ja funkcija uzskata, ka vadītājs var izbraukt no
stāvvietas, neveicot papildu manevrus, šī funkcija tiek pārtraukta, pat ja vadītājs uzskata, ka
automašīna joprojām atrodas stāvvietā.
Saistītā informācija
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma* (435 lpp.)
•
Aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas* ierobežojumi (440 lpp.)
Aktīvās stāvvietā novietošanas
palīgsistēmas* ierobežojumi
Funkcija Park Assist Pilot (PAP121) nevar visu
noteikt visos apstākļos, un tādēļ tās funkcionalitāte var būt ierobežota.
BRĪDINĀJUMS
•
Novietošanas sensoriem ir aklās zonas,
kurās tie neuztver šķēršļus.
•
Sevišķi uzmanieties no automašīnas
tuvumā esošiem cilvēkiem vai dzīvniekiem.
•
Ņemiet vērā, ka novietošanas manevra
laikā automašīnas priekšdaļa var izvirzīties pret pretimbraucošo satiksmes
plūsmu.
SVARĪGI
Aprēķinot novietošanas manevru, netiek
ņemti vērā objekti, kas atrodas augstāk par
sensoru noteikšanas zonu, un tādēļ funkcija var priekšlaicīgi iebraukt stāvvietā — šī
iemesla dēļ no šādām stāvvietām ir jāizvairās.
Vadītājam ir jāzina par tālāk aprakstītajiem
novietošanas palīgsistēmas pilota ierobežojumiem:
Assist Pilot
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Novietošana stāvvietā ir pārtraukta
SVARĪGI
Automašīnas novietošana stāvvietā tiek pārtraukta:
•
•
•
•
•
•
Noteiktos apstākļos funkcija nevar atrast
stāvvietu — viens no iemesliem var būt
fakts, ka sensoru darbību traucē ārēji skaņas avoti, kuru skaņai ir tās pašas ultraskaņas frekvences, kurās darbojas šī sistēma.
ja vadītājs pagriež stūri;
ja braukšanas ātrums ir pārāk liels — lielāks par 7 km/h (4 mph)
ja vadītājs vidējā displejā nospiež Atcelt;
Šādu avotu piemēri ir signāltaures, slapjas
riepas uz asfalta, pneimatiskās bremzes,
motociklu izplūdes gāzu radītie trokšņi u.c.
ja ir ieslēgta bremžu pretbloķēšanas sistēma vai elektroniskā stabilitātes kontrole,
piemēram, kad riteņi zaudē saķeri uz slidenas brauktuves;
PIEZĪME
ja no ātruma atkarīgais stūres pastiprinātājs darbojas ar samazinātu jaudu — piemēram, ja tas tiek dzesēts pārkaršanas
dēļ;
ja automašīnas novietošanas manevra
laikā novietošanas sensori konstatē, ka
paredzētajā maršrutā automašīnas priekšā
vai aizmugurē atrodas transportlīdzeklis
vai gājējs, automašīna tiek automātiski
apturēta, aktivizējot bremzes.
Kad iespējams, vidējā displejā tiek parādīts
paziņojums, kurā ir norādīts, kādēļ ir pārtraukta novietošana stāvvietā.
122 "Apstiprinātas
Ja sensorus klāj netīrumi, ledus vai sniegs,
to funkcionalitāte samazinās un mērījumu
veikšana var nebūt iespējama.
•
Nelietojiet funkciju, ja kāda bagāžas daļa ir
izvirzīta no automašīnas.
•
Spēcīgā lietū vai sniegā sistēma var nepareizi noteikt stāvvietas izmērus.
•
Stāvvietas meklēšanas un mērījumu pārbaudes laikā funkcija var neievērot objektus, kas ir izvietoti dziļi stāvvietā.
•
Stāvvietas šaurās ieliņās ne vienmēr ir piemērotas, jo manevrēšanai pieejamā vieta
var nebūt pietiekama.
•
Lietojiet apstiprinātas riepas122 ar pareizu
gaisa spiedienu riepās, jo tas ietekmē funkcijas spēju novietot automašīnu.
•
Funkcija sāk darbību, ņemot vērā stāvvietā
novietoto automašīnu pašreizējo atrašanās
vietu, — ja tās ir novietotas nepareizi,
iespējams, automašīnas riepas un diski
tiks sabojāti, atduroties pret ietves malu.
•
Ja kāda no stāvvietā novietotajām automašīnām ir vairāk izvirzīta uz āru, nekā
pārējās, sistēma var nepamanīt vai nevajadzīgi piedāvāt ietvei perpendikulārās stāvvietas.
•
Funkcija ir paredzēta novietošanai stāvvietā uz taisnām ielām, nevis asos līkumos
vai pagriezienos. Tādēļ gādājiet, lai automašīna būtu novietota paralēli potenciālajām stāvvietām, kad funkcija nosaka stāvvietas izmērus.
Vadītāja atbildība
Vadītājam jāpatur prātā, ka funkcija ir tikai
palīglīdzeklis, nevis nekļūdīga, pilnībā automātiska funkcija. Tādēļ vadītājam jābūt gatavam
apturēt novietošanu stāvvietā.
Novietojot automašīnu stāvvietā, jāpatur prātā
arī citi faktori, piemēram:
•
Vadītājam vienmēr ir pienākums noteikt,
vai funkcijas izvēlētā vieta ir piemērota
automašīnas novietošanai.
•
Nelietojiet funkciju, kad ir uzstādītas
sniega ķēdes vai rezerves ritenis.
riepas" ir tāda paša veida un ražojuma riepas, kādas automašīnai bija uzstādītas brīdī, kad tā tika piegādāta no rūpnīcas.
}}
441
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
||
442
Saistītā informācija
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma* (435 lpp.)
•
No ātruma atkarīgs stūrēšanas spēks
(312 lpp.)
•
Kameras un radara bloka ierobežojumi
(371 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMA
Park Assist Pilot* paziņojumi
Park Assist Pilot (PAP123) ziņojumi var tikt
rādīti vadītāja displejā un/vai centrālajā displejā. Tālāk ir sniegti daži piemēri.
Paziņojums
Tehniskie parametri
Novietoš. palīgsist.
Ir bloķēts viens vai vairāki funkcijas sensori — pārbaudiet un novērsiet problēmu, tiklīdz tas ir iespējams.
Sensori bloķēti, nepieciešama tīrīšana
Novietoš. palīgsist.
Sistēma nedarbojas pareizi. Ir jāsazinās ar servisuA.
Nav pieejams, jāveic apkope
A
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Teksta paziņojumu var notīrīt, īsi nospiežot
stūres labās puses vadības tastatūras centrā
esošo taustiņu
.
Ja ziņojums tiek parādīts atkal, sazinieties ar
servisuA.
Saistītā informācija
•
Aktīvā stāvvietā novietošanas palīgsistēma* (435 lpp.)
•
Aktīvās stāvvietā novietošanas palīgsistēmas* ierobežojumi (440 lpp.)
123 Park
Assist Pilot
* Papildaprīkojums/piederums. 443
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Automašīnas iedarbināšana
Lai iedarbinātu automašīnu:
Kļūdu ziņojumi
Automašīnu iedarbina, izmantojot iedarbināšanas slēdzi tuneļkonsolē, kad tālvadības
atslēga atrodas pasažieru salonā.
1.
Ja iedarbināšanas laikā vadītāja displejā tiek
rādīts ziņojums Autom. atsl. nav atr., novietojiet tālvadības atslēgu pie rezerves lasītāja.
Pēc tam vēlreiz mēģiniet iedarbināt automašīnu.
Iedarbināšanas slēdzis tuneļkonsolē.
BRĪDINĀJUMS
Pirms braukšanas sākšanas:
•
•
•
Piesprādzējiet drošības jostu.
Noregulējiet sēdekli, stūri un spoguļus.
Pārliecinieties, ka bremžu pedāli var
nospiest līdz galam.
Automašīnas iedarbināšanas laikā tālvadības
atslēga netiek lietota fiziski, jo tā ir aprīkota ar
bezatslēgas iedarbināšanas atbalstu (pasīvā
iedarbināšana).
1
446
Tālvadības pults atslēgai jāatrodas automašīnā. Automašīnām ar pasīvo iedarbināšanu atslēgai jāatrodas pasažieru salona
priekšējā daļā. Izmantojot automašīnas
bezatslēgas aizslēgšanas/atslēgšanas funkciju*, atslēga var atrasties jebkur automašīnā.
2. Nospiediet bremžu pedāli līdz galam1 un
turiet. Automašīnām ar automātisku pārnesumu pārslēgšanu pārliecinieties, ka ir
izvēlēta pārnesumu pozīcija P vai N. Automašīnām ar manuālu pārnesumkārbu pārliecinieties, ka pārnesumu pārslēgsvira
atrodas neitrālajā pozīcijā vai ir nospiests
sajūga pedālis.
3. Pagrieziet iedarbināšanas slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un pēc tam atlaidiet. Poga automātiski atgriežas sākuma
pozīcijā.
PIEZĪME
Automašīnām ar dīzeļdzinēju pirms dzinēja
iedarbināšanas ir iespējama neliela aizkave.
Rezerves lasītāja atrašanās vieta tuneļkonsolē.
PIEZĪME
Kad tālvadības atslēga ir novietota pie
rezerves lasītāja, pārliecinieties, ka pie
rezerves lasītāja nav automašīnas atslēgu,
metāla objektu vai elektronisku ierīču (piemēram, mobilo tālruņu, planšetdatoru,
klēpjdatoru vai uzlādes ierīču). Vairākas
automašīnas atslēgas pie rezerves lasītāja
var izraisīt savstarpējus traucējumus.
Iedarbinot dzinēju, startera motors darbojas,
līdz sāk darboties dzinējs vai ieslēdzas pārkaršanas aizsardzība.
Ja automašīna atrodas kustībā, dzinēju var iedarbināt, pagriežot aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
SVARĪGI
Ja dzinēju neizdodas iedarbināt ar 3 mēģinājumiem, nogaidiet 3 minūtes un mēģiniet vēlreiz. Ļaujot akumulatoram atpūsties, iedarbināšanas jauda pieaug.
BRĪDINĀJUMS
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Automašīnas izslēgšana (447 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (448 lpp.)
Automašīnas izslēgšana
Automašīnu izslēdz ar aizdedzes slēdzi tuneļkonsolē.
Stūres regulēšana (224 lpp.)
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus
un citu akumulatoru (502 lpp.)
Aizdedzes režīma atlasīšana (449 lpp.)
Nekādā gadījumā neizņemiet tālvadības
pults atslēgu no automašīnas braukšanas
vai vilkšanas laikā.
BRĪDINĀJUMS
Izkāpjot no automašīnas, vienmēr ņemiet
līdzi tālvadības pults atslēgu un pārliecinieties, ka automašīnas elektrosistēma atrodas aizdedzes pozīcijā 0 - it īpaši situācijās,
kad automašīnā atrodas bērni.
Iedarbināšanas slēdzis tuneļkonsolē.
Lai izslēgtu automašīnu:
–
PIEZĪME
Noteikta tipa dzinējiem aukstās iedarbināšanas laikā tukšgaitas ātrums var būt ievērojami lielāks nekā parasti. Tā notiek tādēļ,
lai emisiju sistēma varētu pēc iespējas
ātrāk sasniegt normālu darba temperatūru,
tādējādi samazinot izplūdes emisiju daudzumu un aizsargājot vidi.
Pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un atlaidiet — automašīna tiek izslēgta. Poga automātiski
atgriežas sākuma pozīcijā.
Ja pārnesumu pārslēgs automašīnām ar automātisko pārnesumkārbu nav pozīcijā P vai
automašīna ripo:
–
Pagrieziet slēdzi pulksteņrādītāju kustības
virzienā un turiet, līdz automašīna tiek
izslēgta.
Saistītā informācija
•
•
Automašīnas iedarbināšana (446 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (448 lpp.)
}}
447
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
•
•
•
Stūres regulēšana (224 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus
un citu akumulatoru (502 lpp.)
Automašīnas elektrosistēmai var iestatīt
dažādus līmeņus/pozīcijas, tādējādi piekļūstot dažādām funkcijām.
Lai atvieglotu ierobežota funkciju skaita
izmantošanu laikā, kad dzinējs ir izslēgts,
automašīnas elektrosistēmai var iestatīt trīs
dažādus līmeņus — 0, I un II. Šie līmeņi, ko
dēvē par "aizdedzes pozīcijām", ir aprakstīti
visā īpašnieka rokasgrāmatā.
Aizdedzes režīma atlasīšana (449 lpp.)
Tabulā ir parādītas katrā aizdedzes pozīcijā/
līmenī pieejamās funkcijas:
Līmenis
0
Funkcijas
•
Tiek apgaismots odometrs,
pulkstenis un temperatūras
rādītājsA.
•
Elektriski regulējamos* sēdekļus var regulēt.
•
Var lietot elektrisko logu pacēlājus.
•
Tiek ieslēgts centrālais displejs, un to var izmantotA.
•
Var lietot informācijas un
izklaides sistēmuA.
Šajā režīmā funkcijas tiek vadītas
atkarībā no laika, un tās pēc īsa
brīža tiek automātiski izslēgtas.
448
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Līmenis
I
Funkcijas
•
Var lietot panorāmas jumtu,
elektriskos logu pacēlājus,
salona 12 V strāvas kontaktligzdu, Bluetooth, navigāciju,
tālruni, ventilatoru un vējstikla
tīrītājus.
•
Elektriski regulējamos sēdekļus var regulēt.
•
Var izmantot 12 V strāvas kontaktligzdas* bagāžas nodalījumā.
Saistītā informācija
Automašīnas iedarbināšana (446 lpp.)
•
•
•
Stūres regulēšana (224 lpp.)
•
Aizdedzes režīma atlasīšana (449 lpp.)
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus
un citu akumulatoru (502 lpp.)
Aizdedzes režīma atlasīšana
Automašīnas elektrosistēmai var iestatīt
dažādus līmeņus/pozīcijas, tādējādi piekļūstot dažādām funkcijām.
Aizdedzes pozīcijas atlasīšana
Šajā aizdedzes pozīcijā strāvas
patēriņš noslogo akumulatoru.
II
•
•
•
Iedegas priekšējie lukturi.
Brīdinājuma un indikatoru lampiņas iedegas uz piecām sekundēm.
Iedarbināšanas slēdzis tuneļkonsolē.
•
Tiek aktivētas vairākas citas
sistēmas. Taču sēdekļu un aizmugures stikla apsildi var
ieslēgt tikai pēc automašīnas
iedarbināšanas.
PIEZĪME
Lai sasniegtu līmeni I vai II, neiedarbinot
dzinēju — nenospiediet bremžu pedāli (vai
sajūga pedāli automašīnām ar manuālu
pārnesumu pārslēgšanu), kad ir jāatlasa šīs
aizdedzes pozīcijas.
Šī aizdedzes pozīcija patērē
daudz akumulatora strāvas, tādēļ
to nav ieteicams izmantot.
A
Tiek arī aktivizēts, kad tiek atvērtas durvis.
Aizdedzes pozīcija 0 — atslēdziet automašīnu un novietojiet tālvadības atslēgu
automašīnā.
•
Aizdedzes pozīcija I — pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības vir-
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 449
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
zienā un atlaidiet. Poga automātiski atgriežas sākuma pozīcijā.
•
Aizdedzes pozīcija II — pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un turiet aptuveni 5 sekundes. Pēc
tam atlaidiet pogu, un tā automātiski
atgriezīsies sākuma pozīcijā.
•
Atpakaļ aizdedzes pozīcijā 0 — lai atkal
ieslēgtu aizdedzes pozīciju 0 no pozīcijas I
vai II — pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā un atlaidiet.
Poga automātiski atgriežas sākuma pozīcijā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Automašīnas iedarbināšana (446 lpp.)
Alkometrs*
Alkometra apiešana*
Alkometra uzdevums ir novērst automobiļa
vadīšanu reibumā. Lai iedarbinātu dzinēju,
vadītājam jāveic elptests, kas apliecina, ka
viņš nav alkohola reibumā. Alkometra kalibrēšana notiek atbilstoši noteiktajam promiļu
daudzumam, kas ir spēkā katrā no tirgiem.
Automašīnai ir saskarne elektriskam savienojumam ar Volvo ieteiktajiem dažādu ražotāju un
modeļu alkometriem. Šī saskarne atvieglo
alkometra pievienošanu un piedāvā integrētu
funkcionalitāti, tostarp ar alkometru saistītus
ziņojumus automašīnas galvenajā displejā.
Informāciju par konkrētu alkometru, lūdzu,
skatiet attiecīgā alkometra ražotāja izsniegtajā
īpašnieka rokasgrāmatā.
Ja rodas ārkārtas situācija vai alkometrs
nedarbojas, alkometru var apiet, lai varētu
iedarbināt automašīnu.
Katra alkometra deaktivizēšanas norādījumus
skatiet tā atsevišķajā instrukcijā.
Automašīnas izslēgšana (447 lpp.)
BRĪDINĀJUMS
Aizdedzes pozīcijas (448 lpp.)
Alkometrs ir tikai palīglīdzeklis un neatbrīvo
vadītāju no atbildības. Vadītāja pienākums
ir vienmēr būt nedzērušam un vadīt automobili droši.
Stūres regulēšana (224 lpp.)
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus
un citu akumulatoru (502 lpp.)
Saistītā informācija
•
•
•
•
450
Alkometra apiešana* (450 lpp.)
Pirms dzinēja iedarbināšanas ar alkometru* (451 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (446 lpp.)
Apiešanas funkcijas (Bypass) aktivizēšana
PIEZĪME
Visas apiešanas darbības tiek reģistrētas
un saglabātas alkometra vadības bloka
atmiņā. Apiešanu nevar atsaukt.
Ekrānā tiek rādīts ziņojums Pūtiet Alcolock
ierīcē Tā vietā izlaist?:
•
Ja tiek rādīts "Atcelt/Jā" — izvēlieties
apiešanu, nospiežot pa labi vērstās bultiņas taustiņu stūres labajā tastatūrā un pēc
tam pogu O.
•
Ja tiek rādīts "Jā" — izvēlieties apiešanu,
nospiežot pogu O.
Alkometrs tiek apiets, un automašīnu var
iedarbināt.
Iespējamo apiešanas reižu skaitu, pirms ir
nepieciešama apkope, var atlasīt alkometra
uzstādīšanas gaitā.
Aizdedzes pozīcijas (448 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Saistītā informācija
•
•
•
•
Alkometrs* (450 lpp.)
Pirms dzinēja iedarbināšanas ar alkometru* (451 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (446 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (448 lpp.)
Pirms dzinēja iedarbināšanas ar
alkometru*
Alkometrs tiek aktivizēts automātiski un ir
gatavs lietošanai, tiklīdz tiek atvērtas automašīnas durvis.
Jāpatur prātā
Lai nodrošinātu pareizu ierīces darbību un pēc
iespējas precīzāku mērījuma rezultātu:
•
Neēdiet un nedzeriet apmēram 5 minūtes
pirms elptesta veikšanas.
•
Pārmērīgi neapskalojiet priekšējo logu mazgāšanas šķidrumā esošais alkohols
var izraisīt nepareizu mērījuma rezultātu.
PIEZĪME
Pēc braukšanas dzinēju var iedarbināt vēlreiz 30 minūšu laikā, neveicot jaunu elptestu.
Bremžu funkcijas
Automašīnas bremzes lieto, lai samazinātu
ātrumu vai novērstu automašīnas ripošanu.
Papildus kājas bremzei un stāvbremzei automašīna ir aprīkota ar vairākām automātiskas
bremzēšanas palīgfunkcijām. Tās var palīdzēt,
lai vadītājam nebūtu jātur kāja uz bremžu
pedāļa, stāvot pie luksofora, iedarbinot automašīnu kalna kāpumā vai braucot no kalna.
Atkarībā no automašīnas aprīkojuma ir pieejamas šādas automātiskās bremzēšanas funkcijas:
•
Automātiska bremzēšana stāvot (Auto
Hold)
•
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā
(Hill Start Assist)
•
•
•
Automātiska bremzēšana pēc sadursmes.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Alkometra apiešana* (450 lpp.)
Alkometrs* (450 lpp.)
Automašīnas iedarbināšana (446 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (448 lpp.)
City Safety
Palīgsistēmai braukšanai no kalna (Hill
Descent Control)*
Saistītā informācija
•
•
•
•
Kājas bremze (452 lpp.)
Stāvbremze (455 lpp.)
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (458 lpp.)
Automātiska bremzēšana pēc sadursmes.
(460 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 451
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
•
•
•
Palīdzība braukšanas uzsākšanai kalnā
(459 lpp.)
City Safety™ (376 lpp.)
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna*
(484 lpp.)
Kājas bremze
Bremžu pretbloķēšanas sistēma
Kājas bremze ir bremžu sistēmas daļa.
Automašīnai ir divi bremžu kontūri. Ja ir bojāts
bremžu kontūrs, bremžu pedālis nostrādā dziļāk. Līdz ar to ir nepieciešams lielāks spiediens
uz bremžu pedāli, lai sasniegtu parasto bremzēšanas efektivitāti.
Automašīnai ir pretbloķēšanas bremzes
(ABS2), kas neļauj riteņiem nobloķēties bremzēšanas laikā un ļauj saglabāt stūrēšanas
vadību. Pēc bremžu pedāļa piespiešanas tajā
var būt sajūtamas vibrācijas. Šāda parādība ir
normāla.
Vadītāja spiedienu uz bremžu pedāli pastiprina
bremžu pastiprinātājs.
Pēc automašīnas iedarbināšanas, kad vadītājs
atlaiž bremžu pedāli, automātiski tiek veikta
ātra ABS sistēmas pārbaude. Turpmāku automātisku sistēmas pārbaudi var veikt, braucot
nelielā ātrumā. Pārbaude var būt jūtama kā
bremžu pedāļa pulsēšana.
BRĪDINĀJUMS
Bremžu pastiprinātājs darbojas tikai dzinēja darbības laikā.
Ja kājas bremzes lieto tad, kad dzinējs ir
izslēgts, pedālis šķiet ciets, un ir vajadzīgs lielāks spiediens uz pedāli, lai nobremzētu automašīnu.
Braucot ļoti kalnainā apvidū vai ar smagu
kravu, bremzes ieteicams atslogot, manuālajā
pārnesumu pārslēgšanas režīmā izmantojot
bremzēšanu ar dzinēju. Braucot lejup no kalna,
bremzēšanai ar dzinēju izmantojiet to pašu
pārnesumu, kādu jūs izmantotu, braucot kalnā.
Izmantojiet piedziņas režīmu Off Road*, lai
palielinātu bremzēšanu ar dzinēju, lēnām braucot no kalna stāvā slīpumā.
2 Anti-lock
452
Braking System
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Vadītāja displeja simboli
Simbols
BRĪDINĀJUMS
Tehniskie parametri
Ja vienlaikus deg gan bremžu kļūmes, gan
ABS kļūmes brīdinājuma lampiņa, bremžu
sistēmā ir radusies kļūme.
Pārbaudiet bremžu šķidruma
līmeni. Ja līmenis ir zems, pielejiet bremžu šķidrumu un
noskaidrojiet bremžu šķidruma
zuduma iemeslu.
Iedarbinot dzinēju, pastāvīgi
izgaismojas 2 sekundes: Automātiska funkciju pārbaude.
Pastāvīgi izgaismojas ilgāk par 2
sekundēm: ABS sistēmas
kļūme. Automašīnas parastā
bremžu sistēma joprojām darbojas, bet nedarbojas ABS sistēma.
3 Brake
•
Ja šajā brīdī bremžu šķidruma līmenis
tvertnē ir normāls, uzmanīgi brauciet
līdz tuvākajam servisam un tur veiciet
bremžu sistēmas pārbaudi - ieteicams
izmantot autorizētu Volvo servisu.
•
Ja bremžu šķidruma līmenis ir zem
bremžu šķidruma tvertnes MIN līmeņa,
apturiet automašīnu un uzpildiet
bremžu šķidrumu. Jānosaka bremžu
šķidruma zuduma iemesls.
Bremžu spēka palielināšana
Bremžu spēka palielināšanas sistēma (BAS3)
palīdz palielināt bremžu spēku bremzēšanas
laikā un tādējādi var saīsināt bremzēšanas
ceļu.
Sistēma nosaka vadītāja bremzēšanas stilu un
vajadzības gadījumā palielina bremzēšanas
spēku. Bremzēšanas spēku var palielināt līdz
līmenim, pie kura tiek aktivizēta sistēma ABS.
Funkcija izslēdzas, kad spiediens uz bremžu
pedāli atslābst.
PIEZĪME
Kad BAS ir aktivizēta, bremžu pedāli var
nospiest nedaudz tālāk nekā parasti.
Nospiediet un turiet bremžu pedāli
nospiestu tik ilgi, cik nepieciešams.
Saistītā informācija
•
•
Bremžu spēka palielināšana (453 lpp.)
Atlaižot bremžu pedāli, bremzēšana tiek
pārtraukta.
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (458 lpp.)
•
Palīdzība braukšanas uzsākšanai kalnā
(459 lpp.)
•
•
Bremzēšana uz slapjiem ceļiem (454 lpp.)
•
•
Bremžu sistēmas apkope (454 lpp.)
Saistītā informācija
•
Kājas bremze (452 lpp.)
Bremzēšana uz ceļiem, kas nokaisīti ar
smiltīm (454 lpp.)
Bremžu signāls (176 lpp.)
Assist System
453
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Bremzēšana uz slapjiem ceļiem
Pirmo reizi bremzējot pēc ilgstošas braukšanas spēcīgā lietū bez bremzēšanas, tās efekts
var būt nedaudz aizkavēts.
Tas pats attiecas uz situācijām, kad automašīna ir tikko nomazgāta. Tādā gadījumā bremzes jānospiež spēcīgāk. Tādēļ jāievēro lielāks
attālums līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.
Pēc braukšanas pa slapjiem ceļiem vai automašīnas mazgāšanas bremzējiet spēcīgi.
Tādējādi bremžu diski uzsils, ātrāk izžūs un
tiks pasargāti no korozijas. Bremzējot ņemiet
vērā situāciju uz ceļa.
Bremzēšana uz ceļiem, kas
nokaisīti ar smiltīm
Braucot pa ceļiem, kas nokaisīti ar sāli, uz
bremžu diskiem un bremžu uzlikām var veidoties sāls kārtiņa.
Tas var palielināt bremzēšanas distanci. Tādēļ
saglabājiet lielāku drošības distanci līdz
priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.
Ievērojiet arī:
•
Bremzējiet regulāri, lai notīrītu sāls kārtiņu.
Nodrošiniet, lai bremzēšana neradītu draudus citiem satiksmes dalībniekiem.
•
Kad braukšana ir pabeigta un vēl nav sākts
nākamais brauciens, uzmanīgi nospiediet
bremžu pedāli.
Saistītā informācija
•
•
Kājas bremze (452 lpp.)
Saistītā informācija
Bremzēšana uz ceļiem, kas nokaisīti ar
smiltīm (454 lpp.)
•
•
Bremžu sistēmas apkope
Regulāri pārbaudiet bremžu sistēmas komponentus, vai tie nav nodiluši.
Lai automašīna būtu droša un uzticama, ievērojiet Volvo apkopes intervālus, kā norādīts
apkopes un garantijas grāmatiņā. Pēc bremžu
uzliku un bremžu disku nomaiņas vajadzīgais
bremzēšanas efekts tiek sasniegts, tikai kad
tās ir "iebrauktas" dažus simtus kilometru
(jūdžu). Kompensējiet samazināto bremžu
veiktspēju, nospiežot bremžu pedāli spēcīgāk.
Volvo iesaka uzstādīt tikai Volvo apstiprinātas
bremžu uzlikas.
SVARĪGI
Regulāri jāpārbauda bremžu sistēmas
komponentu nodilums.
Kājas bremze (452 lpp.)
Sazinieties ar autoservisu, lai saņemtu
informāciju par šo procedūru vai uzticiet šī
pārbaudes veikšanu servisa darbiniekiem ieteicams izvēlēties autorizētu Volvo servisu.
Bremzēšana uz slapjiem ceļiem (454 lpp.)
Saistītā informācija
•
454
Kājas bremze (452 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Stāvbremze
Saistītā informācija
Stāvbremze neļauj automašīnai sākt ripot,
mehāniski nobloķējot divus riteņus.
•
Stāvbremzes aktivizēšana un deaktivizēšana (455 lpp.)
•
Automašīnas novietošana stāvēšanai kalnā
(457 lpp.)
•
Ja stāvbremzes darbībā radusies kļūme
(457 lpp.)
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (458 lpp.)
Stāvbremzes aktivizēšana un
deaktivizēšana
Ieslēdziet stāvbremzi, lai novērstu automašīnas ripošanu.
Stāvbremzes aktivizēšana
Stāvbremzes vadības ierīce atrodas tuneļkonsolē
starp sēdekļiem.
Kad elektriskā stāvbremze tiek ieslēgta,
atskan viegls elektrodzinēja darbības troksnis.
Šis troksnis ir dzirdams arī automātiskās stāvbremzes darbības pārbaudīšanas laikā.
Ja tad, kad tiek aktivizēta stāvbremze, automašīna nekustas, tā iedarbojas tikai uz aizmugurējiem riteņiem. Ja tā tiek aktivizēta, kad
automašīna pārvietojas, tad darbojas parastās
darba bremzes, t.i., bremzes iedarbojas uz
visiem četriem riteņiem. Bremzēšanas funkcija
pārslēdzas uz aizmugurējiem riteņiem, kad
automašīna ir gandrīz apstājusies.
1.
Pavelciet vadības slēdzi uz augšu.
> Aktivizējot stāvbremzi, vadītāja displejā
izgaismojas simbols.
2. Pārliecinieties, ka automašīna nekustas.
Simbols vadītāja displejā
Simbols
Tehniskie parametri
Aktivizējot stāvbremzi, izgaismojas simbols.
Ja simbols mirgo, tas norāda, ka
ir radusies kļūme. Izlasiet paziņojumu vadītāja displejā.
}}
455
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Automātiska aktivizēšana
Stāvbremze tiek aktivizēta automātiski
•
kad automašīna tiek izslēgta un centrālajā
displejā tiek aktivizēts stāvbremzes automātiskas aktivizācijas iestatījums.
•
ja stāvā slīpumā tiek ieslēgta pārnesumu
pozīcija P;
•
ja ir aktivizēta automātiskās turēšanas
funkcija (automātiska bremzēšana, kad
automašīna stāv) un
• automašīna ir ilgstoši stāvējusi (5–10
minūtes);
•
•
automašīna tiek izslēgta;
vadītājs izkāpj no automašīnas.
Avārijas bremzes
Ārkārtas situācijā stāvbremzi var aktivizēt, kad
automašīna atrodas kustībā, pavelkot vadības
slēdzi un turot to augšējā pozīcijā. Bremzēšana tiek pārtraukta, kad tiek atlaists vadības
slēdzis vai nospiests akseleratora pedālis.
PIEZĪME
Ja avārijas bremzēšana tiek aktivizēta,
braucot lielā ātrumā, atskan skaņas signāls.
456
Stāvbremzes deaktivizēšana
PIEZĪME
Lai automātiski deaktivizētu, vadītājam ir
vai nu jāpiesprādzē sava drošības josta, vai
arī jāaizver vadītāja durvis.
Saistītā informācija
Manuāla deaktivizēšana
1. Stingri nospiediet bremžu pedāli.
2. Bīdiet vadības ierīci uz leju.
> Stāvbremze tiek izslēgta, un vadītāja
displejā esošais simbols nodziest.
Automātiska deaktivizēšana
1. Iedarbiniet automašīnu.
2. Stingri nospiediet bremžu pedāli. Ieslēdziet pārnesumu D vai R un nospiediet
gāzes pedāli.
> Stāvbremze tiek izslēgta, un vadītāja
displejā esošais simbols nodziest.
•
Automātiskas stāvbremzes aktivizēšanas
iestatījums (457 lpp.)
•
Ja stāvbremzes darbībā radusies kļūme
(457 lpp.)
•
•
Stāvbremze (455 lpp.)
Automašīnas novietošana stāvēšanai kalnā
(457 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Automātiskas stāvbremzes
aktivizēšanas iestatījums
Automašīnas novietošana
stāvēšanai kalnā
Ja stāvbremzes darbībā radusies
kļūme
Izvēlieties, vai stāvbremze ir automātiski jāaktivizē, kad automašīna tiek izslēgta.
Lai mainītu šo iestatījumu:
Novietojot automašīnu slīpumā, vienmēr
izmantojiet stāvbremzi.
Ja pēc vairākiem mēģinājumiem stāvbremzi
nevar deaktivizēt vai aktivizēt, sazinieties ar
autorizētu Volvo servisu.
Ja braucat ar aktivizētu stāvbremzi, atskan brīdinājuma skaņas signāls.
1.
BRĪDINĀJUMS
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
Novietojot automašīnu uz slīpas virsmas,
vienmēr aktivizējiet stāvbremzi. Ieslēgts
pārnesums vai automātiskās pārnesumkārbas P pozīcija nav pietiekama, lai noturētu
automašīnu uz vietas visās situācijās.
2. Nospiediet My Car Stāvbremze un
piekare, atlasītu funkciju Automātiski
aktivizēt stāvbremzi vai atceltu tās atlasi.
Saistītā informācija
•
•
Stāvbremzes aktivizēšana un deaktivizēšana (455 lpp.)
Stāvbremze (455 lpp.)
Ja automašīna ir novietota ar skatu kalnā:
•
Pagrieziet riteņus prom no ietves.
Ja automašīna ir novietota ar skatu lejā no
kalna:
•
Pagrieziet riteņus uz ietves pusi.
Ar smagu kravu pret kalnu
Smaga krava, piemēram, piekabe var izraisīt
automašīnas ripošanu atpakaļ, ja stāvā
kāpumā stāvbremze tiek atbrīvota automātiski. Novērsiet to, pavelkot slēdzi uz augšu,
kamēr uzsākat braukšanu. Atlaidiet vadības
slēdzi, kad dzinējs sāk vilkt automobili.
Ja automašīna jānovieto stāvēšanai, pirms
iespējamā kļūme ir novērsta, tad riteņi ir jāpagriež tādā pozīcijā, kā novietojot stāvēšanai
kalnā, un pārnesuma pārslēgsvira jāieslēdz
pozīcijā P.
Zems spriegums akumulatorā
Ja akumulatora spriegums ir pārāk zems, stāvbremzi nevar ne deaktivizēt, ne aktivizēt. Ja
akumulatora spriegums ir pārāk zems, pievienojiet donora akumulatoru.
Bremžu uzliku maiņa
Elektriskās stāvbremzes konstrukcijas dēļ aizmugurējās bremžu uzlikas ir jānomaina servisā, ieteicams autorizētā Volvo servisā.
Saistītā informācija
•
Stāvbremzes aktivizēšana un deaktivizēšana (455 lpp.)
}}
457
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Ja simbols mirgo, tas norāda, ka
ir radusies kļūme. Skatiet paziņojumu vadītāja displejā.
Bojājums bremžu sistēmā. Skatiet paziņojumu vadītāja displejā.
Informācijas paziņojums vadītāja
displejā.
Automātiskā bremzēšana, kad
automašīna stāv uz vietas
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (Auto hold), nozīmē, ka vadītājs
var atlaist bremžu pedāli, vienlaikus saglabājot bremžu iedarbību, kad automašīna ir apturēta pie luksofora vai krustojumā.
Apturot automašīnu, bremzes tiek aktivizētas
automātiski. Lai noturētu automašīnu uz vietas, šī funkcija var izmantot vai nu kājas
bremzi, vai stāvbremzi, un tā darbojas uz visu
slīpumu brauktuvēm. Uzsākot gaitu, bremzes
tiek automātiski atlaistas, ja vadītājs ir piesprādzējies vai vadītāja durvis ir aizvērtas.
Saistītā informācija
•
Stāvbremzes aktivizēšana un deaktivizēšana (455 lpp.)
•
Automašīnas novietošana stāvēšanai kalnā
(457 lpp.)
•
•
PIEZĪME
Bremzējot un apstājoties ceļa kāpumā vai
kritumā, bremžu pedālis pirms atlaišanas ir
jānospiež nedaudz stiprāk, lai nodrošinātu,
ka automašīna nesāks ripot.
Akumulators (652 lpp.)
Volvo apkopes programma (630 lpp.)
Stāvbremze tiek aktivizēta, ja
•
•
•
•
458
automašīna tiek izslēgta;
tiek atvērtas vadītāja durvis;
tiek atsprādzēta vadītāja drošības josta;
automašīna ir ilgstoši stāvējusi (5–10
minūtes).
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Tehniskie parametri
Šis simbols izgaismojas, kad
funkcija izmanto kājas bremzi,
lai noturētu automašīnu uz vietas.
Šis simbols izgaismojas, kad
funkcija izmanto stāvbremzi, lai
noturētu automašīnu uz vietas.
Saistītā informācija
•
Automātiskās bremzes aktivizēšana un
deaktivizēšana stāvot (459 lpp.)
•
•
•
Kājas bremze (452 lpp.)
Stāvbremze (455 lpp.)
Palīdzība braukšanas uzsākšanai kalnā
(459 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Automātiskās bremzes
aktivizēšana un deaktivizēšana
stāvot
•
Funkcija paliek deaktivizēta tik ilgi, līdz tā
atkal tiek aktivizēta.
Palīdzība braukšanas uzsākšanai
kalnā
•
Deaktivizējot funkciju, palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā (HSA) paliek
aktīva, lai novērstu automašīnas ripošanu
atpakaļ, ja braukšana tiek uzsākta kalna
kāpumā.
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā
(HSA4) novērš automašīnas ripošanu atpakaļ,
uzsākot braukšanu kalna kāpumā. Braucot
atpakaļgaitā kalna kāpumā, tā novērš automašīnas ripošanu uz priekšu.
Šī funkcija nozīmē, ka bremžu sistēmas pedāļa
spiediens saglabājas vairākas sekundes,
kamēr vadītāja kāja tiek pārvietota no bremžu
pedāļa uz gāzes pedāli.
Automātiskās bremzēšanas funkciju stāvot
aktivizē, izmantojot pogu tuneļkonsolē.
Saistītā informācija
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (458 lpp.)
Īslaicīgais bremzēšanas efekts izzūd pēc
dažām sekundēm vai tad, kad vadītājs uzsāk
gaitu.
–
Nospiediet pogu tuneļkonsolē, lai aktivizētu vai deaktivizētu funkciju.
> Indikators taustiņā izgaismojas, kad
funkcija ir aktivizēta. Funkcija paliek
aktivizēta arī nākamajā automašīnas
iedarbināšanas reizē.
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā ir
pieejama pat situācijās, kad ir deaktivizēta
automātiskā bremzēšana stāvot (Auto hold).
Saistītā informācija
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (458 lpp.)
•
Kājas bremze (452 lpp.)
Aktivizēšana izslēdzot
Ja šī funkcija ir aktīva un tur automašīnu ar darba bremzēm (vadītāja displejā ir iedegts A simbols), tad pogas
nospiešanas laikā ir jābūt nospiestam bremžu pedālim, lai to varētu deaktivizēt.
4 Hill
Start Assist
459
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Automātiska bremzēšana pēc
sadursmes.
Ja notiek sadursme, kurā tiek sasniegts pirotehnisko drošības jostu spriegotāju vai drošības gaisa spilvenu aktivizācijas līmenis, vai
sadursmē ar lielu dzīvnieku tiek automātiski
aktivizētas automašīnas bremzes. Šī funkcija
ir nepieciešama, lai novērstu sadursmi vai
samazinātu sadursmes sekas.
Pēc nopietnas sadursmes var zust automašīnas kontrole un vadāmība. Lai izvairītos no
turpmākas sadursmes ar transportlīdzekli vai
automašīnas ceļā esošu objektu vai samazinātu šādas sadursmes sekas, automātiski tiek
aktivizēta automātiskā bremzēšanas sistēma,
kas droši nobremzē automašīnu.
Bremzēšanas laikā tiek ieslēgti bremžu lukturi
un avārijas signāllukturi. Kad automašīna ir
apstājusies, avārijas signāllukturi turpina mirgot un tiek ieslēgta stāvbremze.
•
Bremžu funkcijas (451 lpp.)
Pārnesumkārba
Pārnesumkārba ir daļa no automašīnas transmisijas starp dzinēju un dzenošajiem riteņiem. Pārnesumkārbas funkcija ir mainīt pārnesumskaitli atkarībā no ātruma un jaudas
prasībām.
Automašīna ir aprīkota ar astoņpakāpju automātisko pārnesumkārbu. Ar šādu pārnesumu
skaitu var efektīvi izmantot dzinēja griezes
momentu un jaudas diapazonu. Divi no pārnesumiem ir paredzēti degvielas taupīšanai,
braucot ar nemainīgiem dzinēja apgriezieniem.
Pārnesumus var pārslēgt arī manuāli. Vadītāja
displejā ir attēlots pašreiz izvēlētais pārnesums.
Saistītā informācija
•
•
Automātiskā pārnesumkārba (461 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
(468 lpp.)
Ja konkrētajā situācijā bremzēšana nav
vēlama, piemēram, ja pastāv sadursmes risks
ar aizmugurē esošajiem transportlīdzekļiem,
vadītājs var ignorēt sistēmu, nospiežot gāzes
pedāli.
Funkcija pieņem, ka bremžu sistēma pēc
sadursmes ir neskarta.
Saistītā informācija
•
•
460
Rear Collision Warning* (390 lpp.)
BLIS* (391 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Automātiskā pārnesumkārba
Vadītāja displeja simboli
Ar automātisko pārnesumkārbu sistēma izvēlas pārnesumu, lai jūs varētu braukt pēc
iespējas energoefektīvāk. Pārnesumkārbai ir
arī manuālās pārnesumu pārslēgšanas
režīms.
Pārnesumkārba ir pieejama dažādās versijās.
Automašīnā iebūvēto pārnesumkārbu var identificēt pēc pārnesumu pārslēgsviras. Dažādām
pārnesumu pārslēgsvirām ir dažādas funkcijas.
Ja pārnesumkārbas darbībā rodas kļūme, vadītāja displejā tiek attēlots simbols un paziņojums.
Simbols
Informācija vai pārnesumkārbas
kļūdas paziņojums. Ievērojiet
sniegtos ieteikumus.
Karsta vai pārkarsusi pārnesumkārba. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Mazās pārnesumu pārslēgsviras un pārslēgšanas
shēmas pārskats vadītāja displejā.
Vadītāja displejā tiek rādīta izvēlētā pārnesuma pozīcija:
Samazināta veiktspēja/Paātrinājuma veiktspēja samazināta
P, R, N, D vai M. Automašīnās, kurās ir mazā
pārnesumu pārslēgsvira, pozīcija P ir elektriska
un pārslēgšanas shēma ir R, N, D vai M.
Ja ir radusies īslaicīga piedziņas
pārvada kļūme, automašīna var
pārslēgties lēnas kustības
režīmā ar samazinātu dzinēja
jaudu, lai novērstu piedziņas
pārvada bojājumus.
Manuālās pārnesumu pārslēgšanas laikā ir
redzams arī izvēlētais pārnesums.
Lielās pārnesumu pārslēgsviras un pārslēgšanas shēmas pārskats vadītāja displejā.
Tehniskie parametri
SVARĪGI
Lai novērstu jebkura piedziņas sistēmas
komponenta bojājumus, tiek pārbaudīta
pārnesumkārbas darba temperatūra. Ja
pastāv pārkaršanas risks, vadītāja displejā
izgaismojas brīdinājuma simbols un tiek
attēlots teksta paziņojums. Ievērojiet
sniegtos norādījumus.
Saistītā informācija
•
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu pozīcijas (462 lpp.)
•
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres vadības
svirām* (465 lpp.)
•
Pārnesumu pārslēga bloķētājs (466 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 461
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
•
•
Strauja paātrinājuma funkcija (467 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
(468 lpp.)
Automātiskās pārnesumkārbas
pārnesumu pozīcijas
Ar automātisko pārnesumkārbu tiek automātiski izvēlēts piemērots pārnesums atkarībā
no nepieciešamības pēc ātruma un jaudas.
Pārnesumu pārslēgšana
Pārnesumu pārslēgs ir elektronisks, un tas
nozīmē, ka pārnesumu pārslēgšana notiek
elektroniski, nevis mehāniski. Tas nozīmē vienkāršāku pārslēgšanu un precīzākas pārnesumu
pozīcijas.
Mazās pārnesumu pārslēgsviras un pārnesumu pozīciju pārskats.
Ar mazo pārnesumu pārslēgsviru mainiet pārnesuma pozīciju, spiežot ar atsperi nospriegoto pārnesumu pārslēgu uz priekšu, atpakaļ
vai uz sāniem, lai pārnesumus pārslēgtu
manuāli.
Lielās pārnesumu pārslēgsviras un pārnesumu pozīciju pārskats.
Ar lielo pārnesumu pārslēgsviru pārnesumu
var pārslēgt, spiežot pārnesumu pārslēgu uz
priekšu vai atpakaļ, vai pa kreisi, lai pārnesumus pārslēgtu manuāli.
462
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Pārnesumu pozīcijas
PIEZĪME
Stāvēšanas pozīcija — P
Ar mazo pārnesumu pārslēgsviru izmantojiet
pogu P blakus pārnesumu pārslēgam, lai aktivizētu stāvēšanas pozīciju. Ar lielo pārnesumu
pārslēgsviru pārvietojiet pārnesumu pārslēgu
pozīcijā P, lai aktivizētu stāvēšanas pozīciju.
Palīdzības funkcijas5
Kad pārslēgs ir pozīcijā P, pārnesumkārba tiek
mehāniski bloķēta.
Automašīnās ar mazo pārnesumu pārslēgsviru
sistēma automātiski tiek pārslēgta pozīcijā P.
Kad automašīna ir novietota stāvēšanai vai tiek
iedarbināts dzinējs, ieslēdziet pozīciju P. Ieslēdzot stāvēšanas pozīciju, automašīnai jāstāv
uz vietas.
•
ja automašīna tiek izslēgta pozīcijā D vai
R;
•
ja vadītājs atsprādzē drošības jostu un
atver vadītāja durvis, kad automašīna darbojas un pārnesumu pārslēgs neatrodas
pozīcijā P.
Lai no stāvēšanas pozīcijas ieslēgtu citu pārnesumu, jānospiež bremžu pedālis un jāieslēdz aizdedzes pozīcija II. Automašīnām ar
mazo pārnesumu pārslēgsviru ir jādarbojas
dzinējam.
Lai novietotu stāvēšanai — vispirms ieslēdziet
stāvbremzi un pēc tam izvēlieties stāvēšanas
pozīciju.
BRĪDINĀJUMS
Novietojot automašīnu uz slīpas virsmas,
vienmēr aktivizējiet stāvbremzi. Ieslēgts
pārnesums vai automātiskās pārnesumkārbas P pozīcija nav pietiekama, lai noturētu
automašīnu uz vietas visās situācijās.
5 Neattiecas
uz automašīnām ar lielo pārnesumu pārslēgsviru.
Lai varētu aizslēgt automašīnu un aktivizēt
signalizāciju, pārnesumu pārslēgam ir jābūt
pozīcijā P.
Lai novietotu automašīnu stāvēšanai ar atsprādzētu drošības jostu un atvērtām durvīm —
izejiet no pozīcijas P, vēlreiz atlasot R vai D.
Neitrālā pozīcija — N
Nav ieslēgts neviens no pārnesumiem, un dzinēju var iedarbināt. Izmantojiet stāvbremzi, ja
automašīna stāv uz vietas un pārnesumu pārslēgs atrodas pozīcijā N.
Lai varētu pārvietot pārnesumu pārslēgsviru
no pozīcijas N citā pozīcijā, jānospiež bremžu
pedālis, un jāieslēdz aizdedzes pozīcija II.
Automašīnām ar mazo pārnesumu pārslēgsviru ir jādarbojas dzinējam.
Braukšanas pozīcija — D
D ir parastā braukšanas pozīcija. Augstāka un
zemāka pārnesuma pārslēgšana notiek automātiski atkarībā no paātrinājuma un ātruma
līmeņa.
Pārslēdzot pārnesumus no pozīcijas R pozīcijā
D, automašīnai jāstāv uz vietas.
Ja automašīnu izslēdz neitrālajā pozīcijā, automātiska pārslēgšana pozīcijā P nenotiek. Tas
tiek darīts, lai jūs varētu nomazgāt automašīnu
tādā automazgātavā, kurā nepieciešama automašīnas ripošana.
Atpakaļgaitas pozīcija — R
Atlasiet pozīciju R, lai brauktu atpakaļgaitā.
Automašīnai jāstāv uz vietas, kad tiek izvēlēta
atpakaļgaitas pozīcija.
}}
463
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Manuālās pārnesumu pārslēgšanas režīms
—M
•
Spiediet pārnesumu pārslēgu uz sāniem tā
gala pozīcijā D, lai pārnesumkārbu pārslēgtu atpakaļ pozīcijā D.
•
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu atpakaļ,
lai atkal ieslēgtu pozīciju D.
Pārnesumkārba automātiski pārslēdz pārnesumus uz leju, ja ātrums samazinās zem ieslēgtajam pārnesumam atbilstošā līmeņa, lai
nepieļautu raustīšanos un apstāšanos.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Lielās pārnesumu pārslēgsviras pārslēgšanas shēmas
pārskats vadītāja displejā.
Manuālo pārnesumu pārslēgšanas režīmu var
ieslēgt gaitā jebkurā laikā. Automobilis bremzē
ar dzinēju, kad akseleratora pedālis ir atlaists.
Manuālās pārnesumu pārslēgšanas režīmu var
atlasīt, pārvietojot pārnesumu pārslēgu uz
sāniem no pozīcijas D līdz galējai pozīcijai "±".
Vadītāja displejā tiek parādīts izmantotais pārnesums.
464
Automātiskā pārnesumkārba (461 lpp.)
Pārnesumu pārslēga bloķētājs (466 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres vadības
svirām* (465 lpp.)
Strauja paātrinājuma funkcija (467 lpp.)
Mazās pārnesumu pārslēgsviras pārslēgšanas shēmas pārskats vadītāja displejā.
Manuālo pārnesumu pārslēgšanas režīmu var
ieslēgt gaitā jebkurā laikā. Automobilis bremzē
ar dzinēju, kad akseleratora pedālis ir atlaists.
Izvēlieties manuālu pārnesumu pozīciju, pārvietojot pārnesumu pārslēgu atpakaļ no pozīcijas D. Vadītāja displejā ir redzams izmantotais
pārnesums.
•
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu uz
priekšu pozīcijā "+" (plus), lai pārslēgtu
nākamo augstāko pārnesumu, un atlaidiet.
•
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu pa labi
pozīcijā "+" (plus), lai pārslēgtu nākamo
augstāko pārnesumu, un atlaidiet.
•
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu atpakaļ
pozīcijā "–" (mīnus), lai pārslēgtu nākamo
zemāko pārnesumu, un atlaidiet.
•
Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu pa kreisi
pozīcijā "–" (mīnus), lai pārslēgtu nākamo
zemāko pārnesumu, un atlaidiet.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres
vadības svirām*
Stūres vadības sviras papildina pārnesumu
pārslēgu un ļauj pārslēgt pārnesumus
manuāli, neatlaižot rokas no stūres.
Vadītāja displejs, pārslēdzot pārnesumu ar lāpstiņām
pie stūres, lielā pārnesumu pārslēgsvira.
Vadītāja displejs, pārslēdzot pārnesumus ar stūres
lāpstiņām manuālajā pārnesumu pārslēgšanas
režīmā, lielā pārnesumu pārslēgsvira.
"-": atlasa nākamo zemāko pārnesumu.
"+": atlasa nākamo augstāko pārnesumu.
Stūres vadības sviru aktivizēšana
Lai pārnesumus varētu mainīt ar vadības svirām, tām jābūt aktivizētām:
–
Pavelciet vienu no svirām uz stūres pusi.
> Vadītāja displejā redzamais cipars
apzīmē pašreiz izvēlēto pārnesumu.
Vadītāja displejs, pārslēdzot pārnesumu ar lāpstiņām
pie stūres, mazā pārnesumu pārslēgsvira.
Pārnesumu pozīcijā M tiek automātiski aktivizētas stūres vadības sviras.
Vadītāja displejs, pārslēdzot pārnesumus ar stūres
lāpstiņām manuālajā pārnesumu pārslēgšanas
režīmā, mazā pārnesumu pārslēgsvira.
Slēdzis
Lai pārslēgtu pārnesumu par vienu soli:
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 465
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
–
Pavelciet vienu no vadības svirām uz aizmuguri - pret stūri - un atlaidiet.
Pārnesumi tiek pārslēgtu, ikreiz pavelkot vadības sviru, ar noteikumu, ka dzinēja ātrums
neatrodas ārpus atļautā diapazona. Pēc katras
pārnesumu maiņas vadītāja displejā mainās
pašreizējā pārnesuma rādījums.
Funkcijas deaktivizēšana
Saistītā informācija
•
•
Automātiskā pārnesumkārba (461 lpp.)
•
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
(468 lpp.)
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu pozīcijas (462 lpp.)
Pārnesumu pārslēga bloķētājs
Pārnesumu pārslēgsviras bloķētājs novērš
nejaušu automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu pārslēgšanu.
Ir divi dažādi pārnesumu pārslēga bloķētāja
veidi — mehāniskais un automātiskais.
Mehāniskais pārnesumu pārslēga
bloķētājs
Manuāla deaktivizēšana pārnesumu
pozīcijā D un M.
– Deaktivizējiet stūres vadības sviras, pavelkot labo sviru (+) uz stūres pusi un turot,
līdz vadītāja displejā nodziest pašreizējā
pārnesuma cipars.
> Pārnesumkārba atgriežas pārnesumu
pozīcijā D.
Automašīnām ar lielo pārnesumu pārslēgsviru
šo funkciju var atspējot tikai pārnesumu pozīcijā D.
Automātiska deaktivizēšana
Pozīcijā D stūres vadības sviras var deaktivizēt
pēc īsa brīža, ja tās netiek izmantotas. Uz to
norāda pašreizējā pārnesuma cipara nodzišana. Izņēmums ir bremzēšana ar dzinēju —
tādā gadījumā sviras ir aktīvas tik ilgi, cik ilgi
notiek bremzēšana ar dzinēju.
Pozīcijā M nenotiek automātiska deaktivizēšana.
466
Pārnesumu pārslēga bloķētājs automašīnās ar lielo
pārnesumu pārslēgsviru.
Pārnesumu pārslēgu brīvi var pārslēgt uz
priekšu un atpakaļ starp N un D. Citas pozīcijas ir bloķētas ar fiksatoru, ko var atbrīvot,
nospiežot bloķētāja pogu uz pārnesumu pārslēga.
Kad bloķētājpoga ir nospiesta, sviru var pārvietot uz priekšu vai atpakaļ pozīcijās P, R, N un
D.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Automātiskais pārnesumu pārslēga
bloķētājs
Automātiskajam pārnesumu pārslēgsviras bloķētājam ir īpašas drošības sistēmas.
No stāvēšanas pozīcijas — P
Lai varētu pārvietot pārnesumu pārslēgsviru
no pozīcijas P citā pozīcijā, jānospiež bremžu
pedālis, un jāieslēdz aizdedzes pozīcija II.
Automašīnām ar mazo pārnesumu pārslēgsviru ir jādarbojas dzinējam.
No neitrālās pozīcijas — N
Ja pārnesumu pārslēgs ir N pozīcijā un automobilis ir stāvējis vismaz 3 sekundes (neatkarīgi no tā, vai dzinējs darbojas), pārnesumu
pārslēgs ir bloķēts.
Saistītā informācija
•
•
Automātiskā pārnesumkārba (461 lpp.)
Automātiskās pārnesumkārbas pārnesumu pozīcijas (462 lpp.)
Strauja paātrinājuma funkcija
Strauja paātrinājuma funkciju var izmantot,
kad ir nepieciešams maksimāls paātrinājums,
piemēram, apdzenot.
Kad akseleratora pedālis tiek pilnībā nospiests
līdz grīdai (garām pozīcijai, kuru parasti
uzskata par pilnu paātrinājumu), tūlīt tiek
ieslēgts zemāks pārnesums. To dēvē par kickdown funkciju.
Ja akseleratora pedālis tiek atlaists no kickdown pozīcijas, pārnesumkārba automātiski
pārslēdzas uz augšu.
Lai varētu pārvietot pārnesumu pārslēgsviru
no pozīcijas N citā pozīcijā, jānospiež bremžu
pedālis, un jāieslēdz aizdedzes pozīcija II.
Automašīnām ar mazo pārnesumu pārslēgsviru ir jādarbojas dzinējam.
Vadītāja displeja paziņojumi
Ja pārnesumu pārslēgs ir nobloķēts, vadītāja
displejā tiek attēlots paziņojums, piemēram,
Pārn. pārslēgsvira Nosp. bremžu pedāli, lai
aktiv. pārn. pārslēgsviru.
Pārnesumu pārslēgu nevar nobloķēt manuāli.6
6 Attiecas
uz automašīnām ar mazo pārnesumu pārslēgsviru
}}
467
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Drošības funkcija
Lai izvairītos no pārāk lieliem dzinēja apgriezieniem, pārnesumkārbas kontroles programma ir aprīkota ar aizsardzības bloķētāju
pārnesumu pārslēgšanai uz leju.
Pārnesumkārba neļauj pārslēgt zemāku pārnesumu jeb veikt "kick-down" funkciju, kā rezultātā dzinēja ātrums kļūtu tik liels, ka spētu
bojāt dzinēju. Nekas nenotiek, ja vadītājs
joprojām mēģina šādi pārslēgt zemāku pārnesumu pie augstiem dzinēja apgriezieniem –
paliek ieslēgts sākotnējais pārnesums.
Pārnesumu pārslēgšanas
indikators
Pārnesumu pārslēga indikators manuālajā
pārnesumu pārslēgšanas režīmā rāda vadītāja
displejā pašreizējo pārnesumu un brīdi, kad
pienācis laiks ieslēgt nākamo pārnesumu, lai
nodrošinātu optimālu degvielas ekonomiju.
Ja manuālas pārnesumu pārslēgšanas laikā
atlasāt piedziņas režīmu Eco, ir svarīgi izvēlēties pareizu pārnesumu un laicīgi pārslēgt pārnesumus.
Pārnesumu pārslēgšanas indikators 8 collu vadītāja
displejā mazajai pārnesumu pārslēgsvirai.
Lietojot strauja paātrinājuma funkciju, automašīna var pārslēgt pārnesumkārbu par vienu vai
diviem līmeņiem zemākā pārnesumā. Kad ir
sasniegts maksimālais dzinēja ātrums, pārnesumkārba tiek pārslēgta augstākā pārnesumā,
lai novērstu dzinēja bojājumus.
Pārnesumu pārslēga indikators rāda vadītāja
displejā pašreizējo pārnesumu un ar augšupvērstu bultiņu norāda brīdi, kad ieteicams
ieslēgt augstāku pārnesumu.
Saistītā informācija
•
Automātiskā pārnesumkārba (461 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšanas indikators 12 collu vadītāja
displejā lielajai pārnesumu pārslēgsvirai*.
Pārnesumu pārslēgšanas indikators 12 collu vadītāja
displejā mazajai pārnesumu pārslēgsvirai*.
468
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Pārnesumu pārslēgšanas indikators 8 collu vadītāja
displejā mazajai pārnesumu pārslēgsvirai.
Pārnesumu pārslēgšanas indikators rāda pašreizējo pārnesumu vadītāja displejā un norāda
ieteikumu pārslēgties augstākā pārnesumā ar
mirgojošu plusa zīmi.
Saistītā informācija
•
Automātiskā pārnesumkārba (461 lpp.)
Pilnpiedziņa*
Piedziņas režīmi*
Pilnpiedziņa (AWD7) nozīmē to, ka automašīnai visi četri riteņi vienlaikus ir dzenošie, kas
uzlabo vilktspēju.
Lai nodrošinātu vislabāko iespējamo vilkmi,
dzinējspēks tiek automātiski sadalīts starp
riteņiem ar vislabāko saķeri. Sistēma pastāvīgi
aprēķina vajadzību pēc griezes momenta aizmugurējiem riteņiem un var nekavējoties pārdalīt pat pusi motora griezes momenta aizmugurējiem riteņiem.
Piedziņas režīma atlasīšana ietekmē automašīnas vadāmības īpašības, uzlabojot braukšanas baudījumu un atvieglojot braukšanu īpašās situācijās.
Lietojot piedziņas režīmus, var ātri piekļūt
daudzajām automašīnas funkcijām un iestatījumiem, kas piemēroti dažādām braukšanas
vajadzībām. Tālāk norādītās sistēmas tiek pielāgotas, lai katrā piedziņas režīmā sasniegtu
iespējami labas braukšanas raksturīpašības.
Braucot ar pilnpiedziņu lielā ātrumā, palielinās
stabilizējošais efekts. Parastos braukšanas
apstākļos lielākā jaudas daļa tiek novadīta uz
priekšējiem riteņiem. Stāvēšanas laikā pilnpiedziņa vienmēr ir ieslēgta, sagatavojot maksimālu vilcējspēku gaitas paātrināšanai.
•
•
•
•
•
•
•
Pilnpiedziņas īpašības atšķiras atkarībā no
atlasītā piedziņas režīma.
Saistītā informācija
•
•
•
Piedziņas režīmi* (469 lpp.)
Zema ātruma vadība* (483 lpp.)
Pārnesumkārba (460 lpp.)
Stūrēšana
Dzinējs/pārnesumkārba/pilnpiedziņa*
Bremzes
Pneimatiskā piekare* un amortizatori
Vadītāja displejs
Funkcija Start/Stop
Klimata kontroles iestatījumi
Izvēlieties to piedziņas režīmu, kas ir vislabāk
piemērots pašreizējiem braukšanas apstākļiem. Atcerieties, ka ne visi piedziņas režīmi ir
pieejami visās situācijās.
Atlasāmie piedziņas režīmi
Iedarbinot automašīnu, tiek ieslēgts režīms
Comfort un aktivizēta funkcija Start/Stop.
Kad automašīna ir iedarbināta, piedziņas
režīmu var mainīt, piemēram, uz Individual.
7
All Wheel Drive
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 469
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Kad ir atlasīts režīms Individual, var pielāgot
konkrētas preferences, piemēram, lai rādītu
tahometru.
Comfort
Režīms Comfort ir automašīnas parastais
režīms. Šie iestatījumi nodrošina, lai automašīna netiktu pārslogota, stūrēšana būtu nepiespiesta, amortizācija nebūtu cieta un ķermeņa
kustības būtu vienmērīgas.
Šis piedziņas režīms rada sertificētu daudzumu oglekļa dioksīdu izmešu.
Režīmā Comfort vadītāja displejā netiek rādīts
tahometrs8.
Eco
• Pielāgojiet automašīnu ekonomiskākai un
videi draudzīgākai braukšanai, izvēloties
režīmu Eco.
Šis piedziņas režīms, piemēram, aktivizē funkciju Start/Stop un pazemina klīrensu, lai
samazinātu vēja pretestību un noteiktu klimata
iestatījumu izvadi.
Braucot režīmā Eco, vadītāja displejā tiek
rādīta ekonomijas skala, kas reāllaikā rāda, cik
ekonomiska ir braukšana.
Šis piedziņas režīms nodrošina augstu klīrensu
un vieglu stūrēšanu, kā arī aktivizē pilnpiedziņu* un zema ātruma vadības funkciju kopā
ar palīgsistēmu braukšanai no kalna (HDC9).
Funkcija Start/Stop tiek deaktivizēta.
Piedziņas režīmu var aktivizēt tikai nelielā
ātrumā, un spidometrā ir redzama ātruma ierobežotāja zona. Ja tiek pārsniegts šis ātrums,
režīms Off Road tiek izslēgts un tiek aktivizēts
cits piedziņas režīms.
Režīmā Off Road vadītāja displejā starp spidometru un tahometru ir kompass.
PIEZĪME
Šis piedziņas režīms nav paredzēts izmantošanai uz koplietošanas ceļiem.
PIEZĪME
Ja automašīna ir izslēgta režīmā Off Road
un tādēļ tai ir augsts klīrenss, nākamreiz
iedarbinot automašīnu, tās augstums tiek
samazināts.
SVARĪGI
Piedziņas režīmu Off Road nedrīkst lietot,
braucot ar piekabi, kas pievienota, neizmantojot piekabes savienotāju. Pretējā
gadījumā pastāv gaisa silfonu sabojāšanas
risks.
Dynamic
• Dynamic režīmā automašīnas īpašības
kļūst sportiskākas un reakcija uz ātruma
palielināšanu — straujāka.
Pārnesumu pārslēgšana kļūst straujāka un
izteiktāka, un pārnesumkārba nosaka augstāku prioritāti pārnesumam ar lielāku vilcējspēku.
Stūrēšanas reakcija kļūst ātrāka, amortizācija
cietāka un klīrenss zemāks, ļaujot automašīnai
piekļauties ceļam, lai samazinātu apgāšanās
risku līkumos.
Funkcija Start/Stop tiek deaktivizēta.
Režīms Dynamic ir pieejams arī versijā
Polestar Engineered*.
Off Road
Braucot pa apgrūtinātas braukšanas ceļu
virsmām un sliktas kvalitātes ceļiem, maksimāli palieliniet automašīnas vilkmi.
•
8 Attiecas tikai uz automašīnām
9 Hill Descent Control
470
ar 8 collu vadītāja displeju.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
3. Sadaļā Sākotnējie iestatījumi atlasiet
sākuma piedziņas režīmu: Eko, Komforts,
Dinamisks vai Polestar Engineered*.
Individual
• Piedziņas režīma pielāgošana individuālajām vēlmēm.
Atlasiet piedziņas režīmu, ar kuru sākt, un pēc
tam pielāgojiet iestatījumus atbilstoši vēlamajām braukšanas īpašībām. Šie iestatījumi tiek
saglabāti aktīvajā vadītāja profilā un ir pieejami
ikreiz, kad automašīna tiek atslēgta ar to pašu
tālvadības atslēgu.
Tiek pielāgoti šādi iestatījumi:
•
•
•
•
•
•
•
Individuālais piedziņas režīms ir pieejams tikai
gadījumā, ja tas ir aktivizēts vidējā displejā.
Vadītāja displejs
Stūrēšanas spēks
Spēka pārvada īpašības
Bremžu īpašības
Piekares vadība
ECO klimats
Iedarbināš./izslēgš..
Saistītā informācija
Iestatījumu
1.
skats10
individuālam piedziņas režīmam.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car Individuāls
braukšanas režīms un atlasiet
Individuāls braukšanas režīms.
10
•
•
•
•
•
•
•
•
Piedziņas režīma maiņa* (472 lpp.)
Braukšanas pozīcija Eco (472 lpp.)
Ekonomiska braukšana (486 lpp.)
Funkcija Start/Stop (475 lpp.)
Zema ātruma vadība* (483 lpp.)
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna*
(484 lpp.)
Pilnpiedziņa* (469 lpp.)
Vadītāju profili (150 lpp.)
Attēls ir shematisks — detaļas var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa.
* Papildaprīkojums/piederums. 471
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Piedziņas režīma maiņa*
Izvēlieties to piedziņas režīmu, kas ir vislabāk
piemērots pašreizējiem braukšanas apstākļiem.
Piedziņas režīmu maina, izmantojot vadības
slēdzi viduskonsolē.
Atcerieties, ka ne visi piedziņas režīmi ir pieejami visās situācijās.
3. Nospiediet piedziņas režīma vadības ierīci
vai pieskarieties tieši skārienekrānā, lai
apstiprinātu izvēli.
> Vadītāja displejā ir redzams atlasītais
piedziņas režīms.
Saistītā informācija
•
•
Lai mainītu piedziņas režīmu:
1.
Nospiediet piedziņas režīma vadības slēdzi DRIVE MODE.
> Vidējā displejā tiek parādīta uznirstošā
izvēlne.
2. Ritiniet ritenīti uz augšu vai uz leju, līdz
tiek iezīmēts vajadzīgais piedziņas režīms.
472
Piedziņas režīmi* (469 lpp.)
Piedziņas režīma Eco aktivizēšana un
deaktivizēšana ar funkciju pogu (475 lpp.)
•
Lēnas braukšanas* aktivizēšana un deaktivizēšana ar funkciju pogu (483 lpp.)
•
Sistēmas Hill Descent Control* aktivizēšana un deaktivizēšana ar funkciju pogu
(485 lpp.)
Braukšanas pozīcija Eco
Braukšanas režīms Eco var jums palīdzēt
ekoloģiskāk un sasniegt labāku degvielas
ekonomiju.
Lietojiet šo režīmu, lai taupītu degvielu un saudzētu vidi.
Režīmam Eco var pielāgot tālāk norādītās raksturīpašības:
•
•
pārnesumu pārslēgšanas punkti;
•
Ja gāzes pedālis tiek atlaists, kad braukšanas ātrums ir no 65 līdz 140 km/h
(40 un 87 mph), tiek aktivizēta brīvas rites
funkcija Eco Coast un deaktivizēta bremzēšana ar dzinēju.
•
Daži klimata kontroles iestatījumi darbojas
ar samazinātu jaudu vai tiek deaktivizēti.
•
Līmeņa vadības funkcija* noregulē zemu
klīrensu, lai samazinātu vēja pretestību.
•
Vadītāja displejā esošā ECO mērierīce
rāda informāciju, kas atvieglo videi draudzīgu un ekonomisku braukšanu.
dzinēja pārvaldība un gāzes pedāļa reakcija;
Brīvgaitas funkcija Eco Coast
Brīvas rites funkcija Eco Coast pārtrauc bremzēšanu ar dzinēju — tas nozīmē, ka ilgstošai
brīvai ripošanai tiek izmantota automašīnas
kinētiskā enerģija. Kad vadītājs atlaiž gāzes
pedāli, pārnesumkārba automātiski atvienojas
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
ceļa kritums ir stāvāks par aptuveni 6%
Kruīza kontrole Eco Cruise
Tiek veikta manuāla pārnesumu pārslēgšana, izmantojot stūres vadības sviras*.
Lietojot kruīza kontroli piedziņas režīmā Eco,
automašīnas ātrums tiks palielināts un samazināts lēnāk, salīdzinot ar citiem piedziņas režīmiem, kas nodrošina papildu degvielas ietaupījumus. Tas nozīmē, ka automašīnas ātrums
var būt nedaudz lielāks vai mazāks par iestatīto.
no dzinēja, un tā ātrums tiek samazināts līdz
tukšgaitas ātrumam ar samazinātu degvielas
patēriņu.
•
•
Šo funkciju vislabāk izmantot vietās, kur iespējama ilgstoša ripošana, piemēram, uz ceļiem
ar nelielu ceļa kritumu vai situācijās, kad jāsamazina ātrums, lai automašīna varētu ripot līdz
zonai ar zemāku ātruma ierobežojumu.
Brīvas rites funkcijas deaktivizēšana un
izslēgšana
Noteiktās situācijās var būt vēlams deaktivizēt
vai izslēgt šo funkciju, lai bremzētu ar dzinēju.
Šādas situācijas var rasties, piemēram, stāvos
ceļa kritumos vai pirms apdzīšanas manevra,
lai to varētu veikt visdrošākajā iespējamajā
veidā.
Brīvas rites funkcijas aktivizēšana
Šī funkcija tiek aktivizēta, kad gāzes pedālis ir
pilnībā atlaists, ja ir ievēroti šādi priekšnoteikumi:
•
•
Ir aktivizēts piedziņas režīms Eco.
Pārnesumu pārslēgsvira atrodas pozīcijā
D.
Deaktivizējiet brīvas rites funkciju šādi
•
•
nospiediet gāzes vai bremžu pedāli
Pārnesumu pārslēgšana ar stūres vadības
svirām*.
Ātrums ir diapazonā
aptuveni 65-140 km/h (40-87 mph).
•
•
ceļa kritums nav stāvāks par aptuveni 6%.
Izslēdziet brīvas rites funkciju šādi
Ierobežojumi
Brīvas rites funkcija nav pieejama, ja
•
dzinēja un/vai pārnesumkārbas darba
temperatūra nav normāla
•
pārnesumu pārslēgsvira tiek pārvietota no
pozīcijas D manuālā pozīcijā
•
braukšanas ātrums neatbilst
aptuveni 65–140 km/h (40–87 mph) diapazonam
•
•
Uz gluda ceļa automašīnas ātrums var
novirzīties no iestatītā ātruma, kad ir kruīza
kontrole ir aktīva un automašīna brīvi ripo.
•
Stāvā kalna kāpumā automašīnas ātrums
samazinās, līdz tiek ieslēgts zemāks pārnesums, un pēc tam tiek sākta pakāpeniska ātruma palielināšana, lai sasniegtu iestatīto ātrumu.
•
Kalna kritumā, kur automašīna brīvi ripo,
automašīnas ātrums var būt nedaudz lielāks vai mazāks par iestatīto. Šī funkcija
izmanto parastu bremzēšanu ar dzinēju, lai
uzturētu iestatīto ātrumu; ja nepieciešams,
tiek lietota arī kājas bremze.
pārvietojiet pārnesumu pārslēgu manuālajā pozīcijā
•
Kad izmantojat brīvas rites funkciju, vadītāja
displejā ir redzams COASTING.
•
mainiet piedziņas režīmu*
funkciju skatā izslēdziet piedziņas režīmu
Eco
Pat bez brīvas rites funkcijas var ļaut automašīnai ripot nelielus attālumus. Tas, savukārt,
samazina degvielas patēriņu. Taču, lai nodrošinātu optimālu degvielas patēriņu, vislabāk ir
aktivizēt brīvas rites funkciju, lai automašīna
varētu ripot garākus attālumus.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 473
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Eco skala vadītāja displejā
•
•
Kad braukšana ir ekonomiska, mērierīce
rāda zemu vērtību, un bultiņa atrodas
zaļajā zonā.
Kad braukšana nav ekonomiska, piemēram, asas bremzēšanas vai straujas
ātruma palielināšanas laikā, mērierīce rāda
augstu vērtību.
ECO mērierīcei ir arī indikators, kas rāda, kā
atsauces vadītājs vadītu automašīnu tādos
pašos braukšanas apstākļos. Tas ir norādīts ar
skalas īsāko rādītāju.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Piedziņas režīma maiņa* (472 lpp.)
Piedziņas režīma Eco aktivizēšana un
deaktivizēšana ar funkciju pogu (475 lpp.)
Piedziņas režīmi* (469 lpp.)
Ekonomiska braukšana (486 lpp.)
Funkcija Start/Stop (475 lpp.)
ECO klimata kontrole
Eco skala 12 collu vadītāja displejā*.
Piedziņas režīmā Eco pasažieru salonā tiek
automātiski aktivizēta Eco klimata kontrole, lai
samazinātu enerģijas patēriņu.
PIEZĪME
Eco mērierīce 8 collu vadītāja displejā.
ECO mērierīce rāda, cik ekonomiska ir braukšana:
474
Kad ir aktivizēts piedziņas režīms Eco, tiek
mainīti vairāki klimata kontroles sistēmas
iestatījumu parametri un ierobežotas vairāku elektroierīču funkcijas. Noteiktus
iestatījumus var atiestatīt manuāli, bet pilnīgu funkcionalitāti var atgūt, tikai izslēdzot
piedziņas režīmu Eco vai pielāgojot piedziņas režīmu Individual* un tajā ieviešot pilnīgu klimata funkcionalitāti.
Ja rodas sarežģījumi aizsvīduma dēļ, nospiediet maks. atkausēšanas taustiņu, kas darbojas kā parasti.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Piedziņas režīma Eco aktivizēšana
un deaktivizēšana ar funkciju pogu
Eco piedziņas režīmam ir funkciju poga centrālā displeja funkciju skatā, ja vien automašīna nav aprīkota ar piedziņas režīma vadības
slēdzi tuneļkonsolē.
Izslēdzot dzinēju, režīms Eco tiek deaktivizēts,
tādēļ tas jāaktivizē pēc katras dzinēja iedarbināšanas reizes. Kad šī funkcija ir aktivizēta,
vadītāja displejā ir redzams ECO.
Eco piedziņas režīma atlasīšana
centrālā displeja funkciju skatā
–
Nospiediet pogu Braukš. rež. ECO, lai
aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju.
> Taustiņā esošais indikators izgaismojas,
kad funkcija ir aktivizēta.
Funkcija Start/Stop
Braukšana ar funkciju Start/Stop
Izmantojot funkciju Start/Stop, dzinējs īslaicīgi izslēdzas, kad automašīna ir apturēta,
piemēram, pie luksofora vai satiksmes rindā,
un sāk darboties, kad tas ir nepieciešams.
Iedarbināšanas/apturēšanas funkcija samazina
degvielas patēriņu, kas, savukārt, palīdz samazināt izplūdes gāzu izmešus.
Funkcija Start/Stop īslaicīgi izslēdz dzinēju,
kad automašīna stāv uz vietas, un pēc tam
automātiski to iedarbina, kad nepieciešams.
Funkcija Start/Stop ir pieejama, kad automašīna ir iedarbināta, un var tikt aktivizēta, ja piepildās noteikti nosacījumi.
Sistēma ļauj pielāgot videi draudzīgu braukšanas stilu, ļaujot dzinējam automātiski izslēgties situācijās, kad tas ir iespējams.
Saistītā informācija
•
Braukšana ar funkciju Start/Stop
(475 lpp.)
•
Funkcijas Start/Stop darbības nosacījumi
(477 lpp.)
•
Piedziņas režīmi* (469 lpp.)
Vadītāja displejā tiek norādīts, kad funkcija ir
•
•
•
Pieejama
Aktīva
Nepieejama
Visas automašīnas parastās sistēmas, piemēram, apgaismojums, radio u.c. darbojas normāli pat laikā, kad dzinējs ir automātiski izslēdzies. Taču dažu ierīču funkcijas, piemēram,
klimata kontroles sistēmas ventilatora ātrums
vai ārkārtīgi augsts audiosistēmas skaļums,
var īslaicīgi samazināties.
Automātiskā izslēgšanās
Lai dzinējs varētu automātiski izslēgties, jāievēro šādi priekšnosacījumi:
Saistītā informācija
•
•
•
Braukšanas pozīcija Eco (472 lpp.)
Piedziņas režīma maiņa* (472 lpp.)
Piedziņas režīmi* (469 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 475
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Apturiet automašīnu, nospiežot bremžu
pedāli, un atstājiet kāju uz bremžu pedāļa
— dzinējs tiek apturēts automātiski.
•
Saglabājiet kājas spiedienu uz bremžu
pedāli un nospiediet gāzes pedāli — dzinējs tiek iedarbināts automātiski.
Piedziņas režīmā Comfort vai Eco dzinējs var
tikt automātiski apturēts, pirms automašīna ir
pilnīgi apstājusies.
•
Kalna kritumā: Viegli atlaidiet spiedienu uz
bremžu pedāli, lai automašīna sāktu ripot,
— dzinējs tiks automātiski iedarbināts pēc
neliela ātruma palielinājuma.
•
Kad ir aktivizēta adaptīvā kruīza kontrole vai
sistēma Pilot Assist, dzinējs tiek automātiski
apturēts aptuveni 3 sekundes pēc automašīnas apturēšanas.
Vadītāja displeja simboli
•
Automātiskā iedarbināšana
Lai dzinējs varētu automātiski sākt darboties,
jāievēro šādi priekšnosacījumi:
•
•
•
11
476
Atlaidiet bremžu pedāli — dzinējs tiks
automātiski iedarbināts un jūs varēsiet turpināt braukt. Kalna kāpumā ieslēdzas
palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā
(HSA11), kas neļauj automašīnai ripot atpakaļ.
Aktivizējot funkciju Auto Hold, automātiskā iedarbināšana aizkavējas, līdz tiek
nospiests gāzes pedālis.
Kad ir aktivizēta adaptīvā kruīza kontrole
vai Pilot Assist, dzinējs tiek automātiski
iedarbināts, nospiežot gāzes pedāli vai
nospiežot stūres kreisās vadības tastatū.
ras taustiņu
Hill Start Assist
Kad funkcija ir pieejama, tahometrā ir
redzams simbols
•
.
Kad funkcija ir aktīva un dzinējs ir izslēdzies automātiski, tahometra bultiņa ir vēr-
Funkcija ir aktīva, un dzinējs ir automātiski izslēdzies.
Automašīnās ar astoņu collu vadītāja displeju
šis simbols tiek rādīts spidometra apakšā.
Saistītā informācija
sta pret
.
•
Kad funkcija nav pieejama, simbols
•
Kad funkcija ir deaktivizēta, simbols netiek
rādīts.
ir attēlots pelēkā krāsā.
•
Funkcijas Start/Stop deaktivizēšana
(477 lpp.)
•
Funkcijas Start/Stop darbības nosacījumi
(477 lpp.)
•
•
Funkcija Start/Stop (475 lpp.)
•
Automātiskā bremzēšana, kad automašīna
stāv uz vietas (458 lpp.)
Palīdzība braukšanas uzsākšanai kalnā
(459 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Funkcijas Start/Stop
deaktivizēšana
Funkcijas Start/Stop darbības
nosacījumi
•
Automašīna brauc lielā augstumā, bet dzinējs vēl nav sasniedzis darba temperatūru.
Noteiktās situācijās var būt vēlams deaktivizēt funkciju Start/Stop.
Deaktivizējiet, izmantojot funkciju taustiņu Iedarbināš./
izslēgš. vidējā displeja funkciju skatā. Kad funkcija ir
deaktivizēta, taustiņa rādījums tiek izslēgts.
Lai funkcija Start/Stop darbotos, jāievēro vairāki nosacījumi.
Ja kāds no nosacījumiem nav ievērots, vadītāja displejā tas tiek norādīts.
•
•
Ir aktivizēta ABS sistēma.
•
Vairākas iedarbināšanas reizes īsā laika
periodā ir aktivizējušas startera motora
termālo aizsardzību.
Izplūdes sistēmas daļiņu filtrs ir pilns.
Funkcija ir deaktivizēta:
•
Pēc iedarbināšanas automašīna nav sasniegusi aptuveni 10 km/h (6 mph).
•
•
•
Pēc vairākām automātiskas apturēšanas
reizēm ātrumam ir atkal jāpārsniedz
aptuveni 10 km/h (6 mph), pirms automašīnu atkal var apturēt.
•
Pārnesumkārba nav sasniegusi parasto
darba temperatūru.
•
Pārnesumu pārslēgs atrodas pozīcijā M
(±).
•
Ja satiksmes apstākļi to atļauj (piemēram,
sastrēgumā).
•
•
līdz tā tiek atkal aktivizēta;
•
līdz nākamajai automašīnas iedarbināšanas reizei;
•
Dzinējs neizslēdzas automātiski šādos gadījumos:
līdz piedziņas režīms tiek mainīts uz Eco
vai Comfort;
Saistītā informācija
•
Dzinējs neizslēdzas automātiski
Braukšana ar funkciju Start/Stop
(475 lpp.)
•
•
Vadītājs nav piesprādzējis drošības jostu.
•
Apkārtējā gaisa temperatūra ir zemāka
nekā aptuveni -5°C (23°F) vai augstāka
nekā aptuveni 30°C (86°F).
•
•
Ir aktivizēta vējstikla elektriskā apsilde.
Funkcijas Start/Stop darbības nosacījumi
(477 lpp.)
•
•
•
•
Dzinējs nav sasniedzis parasto darba temperatūru.
Pasažieru salons klimats atšķiras no iestatītajām vērtībām.
Spēcīgas bremzēšanas gadījumā (pat, ja
nav aktivizēta ABS sistēma).
Automašīnas elektrosistēmai ir pievienota
piekabe.
Dzinējs neieslēdzas automātiski
Tālāk minētajos gadījumos dzinējs neieslēdzas
automātiski pēc automātiskas izslēgšanās:
•
Vadītājs nav piesprādzējies, pārnesumu
pārslēgsvira atrodas pozīcijā P, un vadītāja
durvis ir atvērtas — automašīna jāiedarbina kā parasti.
Ir ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums.
Vadītājs pagriež stūri lielā amplitūdā.
ceļš ir ļoti stāvs.
Tiek atvērts dzinēja pārsegs.
}}
477
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Dzinējs sāk darboties automātiski,
neatlaižot bremžu pedāli.
Turpmāk aprakstītajos gadījumos dzinējs sāk
darboties automātiski pat tad, ja vadītājs nav
atlaidis bremžu pedāli:
•
Augsts mitruma līmenis pasažieru salona
izraisa logu aizsvīšanu.
•
Pasažieru salons klimats atšķiras no iestatītajām vērtībām.
•
Bremžu pedālis tiek nospiests vairākas reizes.
•
•
Tiek atvērts dzinēja pārsegs.
•
Vadītāja drošības jostas sprādze tiek
atvērta, kad pārnesumu pārslēgs atrodas
pozīcijā D vai N.
•
Pārnesumu pārslēgs tiek pārvietots no
pozīcijas D pozīcijā R vai M (±).
•
Vadītāja durvis tiek atvērtas, kad pārnesumu pārslēgs atrodas pozīcijā D — skaņas signāls un teksta paziņojums informē,
ka aizdedze ir ieslēgta.
Automašīna sāk kustēties vai nedaudz
palielina ātrumu, ja dzinējs ir automātiski
izslēdzies, bet automašīna vēl nav pilnībā
apstājusies.
BRĪDINĀJUMS
Neatveriet dzinēja pārsegu, kad dzinējs ir
izslēdzies automātiski. Pirms pacelt dzinēja
pārsegu, izslēdziet dzinēju kā parasti.
478
Saistītā informācija
•
•
•
Funkcija Start/Stop (475 lpp.)
Braukšana ar funkciju Start/Stop
(475 lpp.)
Funkcijas Start/Stop deaktivizēšana
(477 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Līmeņa vadība* un amortizācija
Līmeņa vadība ļauj automātiski regulēt automašīnas piekari un amortizācijas īpašības,
nodrošinot braukšanas laikā optimālu komfortu un funkcionalitāti. Līmeni var regulēt arī
manuāli, lai atvieglotu iekraušanu vai iekāpšanu un izkāpšanu.
Pneimatiskā piekare un amortizators
Sistēma tiek pielāgota atbilstoši atlasītajam
piedziņas režīmam un automašīnas ātrumam.
Ja braukšanas ātrums ir liels, automašīnas klīrenss tiek noregulēts zemāk, izmantojot pneimatisko piekari, lai samazinātu vēja pretestību
un palielinātu stabilitāti. Parasti amortizatori
tiek iestatīti tā, lai nodrošinātu optimālu komfortu, un tiek nepārtraukti regulēti atbilstoši
brauktuves apstākļiem, automašīnas paātrinājumam, bremzēšanai un pagriezienu veikšanai.
Vadītāja displejā ir redzams,
kad notiek līmeņa kontrole.
Kad ir atvērtas kādas no sānu durvīm vai bagāžas nodalījuma durvis, ir spēkā šādi nosacījumi:
•
Ja ir atvērtas sānu durvis, līmeni var regulēt tikai uz augšu.
•
Ja ir atvērtas bagāžas nodalījuma durvis,
līmeni var regulēt tikai uz leju.
Stāvēšanas laikā
Novietojot automašīnu stāvēšanai, nodrošiniet, lai virs un zem automašīnas paliktu pietie-
koši daudz brīvas vietas, jo automašīnas klīrenss var mainīties, piemēram, atkarībā no āra
gaisa temperatūras, bagāžas izvietojuma,
iekraušanas režīma izmantošanas vai pēc
iedarbināšanas atlasītā piedziņas režīma.
Līmeni var noregulēt arī kādu laiku pēc automašīnas novietošanas stāvēšanai. Tas nepieciešams, lai kompensētu augstuma izmaiņas,
kas var rasties pneimatisko amortizatoru temperatūras izmaiņu dēļ, kad automašīna
atdziest.
Transportēšanas laikā
Transportējot automašīnu ar prāmi, vilcienu vai
kravas automašīnu, automašīnas atsaitēm
jāatrodas ap riepām, nevis citām šasijas
daļām. Transportēšanas laikā var mainīties
pneimatiskās piekares stāvoklis, negatīvi
ietekmējot atsaites.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 479
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Simboli un ziņojumi vadītāja displejā
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Piekare
Lietotājs ir manuāli izslēdzis aktīvo piekari.
Lietotāja deaktivizēts
Piekare
Īslaicīgi samazināta veiktspēja
Piekare
Aktīvās piekares veiktspēja ir īslaicīgi samazināta sistēmas intensīvas lietošanas dēļ.
Ja šis ziņojums tiek rādīts bieži (piemēram, vairākas reizes nedēļā), sazinieties ar
autoservisuA.
Ir radusies kļūme. Apmeklējiet autoservisuA, tiklīdz tas ir iespējams.
Jāveic apkope
Piekares kļūme
Apturiet drošā vietā
480
Ir radusies kritiska kļūme. Apturiet automašīnu drošā vietā un noorganizējiet tās vilkšanu uz autoservisuA.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Piekare
Ir radusies kļūme. Ja ziņojums tiek rādīts braukšanas laikā, sazinieties ar autoservisuA.
Brauciet lēnāk. Automaš. atrodas
pārāk augstu.
Piekare
Notiek automašīnas līmeņa regulēšana vajadzīgajā augstumā.
Automātiska transportl. augstuma
regulēšana
A
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
•
•
Līmeņa vadības iestatījumi* (482 lpp.)
Piedziņas režīmi* (469 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 481
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Līmeņa vadības iestatījumi*
Izslēdziet līmeņa vadību, kad automašīna tiks
pacelta ar domkratu, lai novērstu problēmas
ar automātisku regulēšanu.
Regulējiet līmeni, lai atvieglotu iekraušanu vai
iekāpšanu un izkāpšanu.
Iekraušanas režīma regulēšana
Izmantojiet pogas bagāžas nodalījumā, lai
regulētu automašīnas aizmugures augstumu
un atvieglotu bagāžas iekraušanu un izkraušanu vai piekabes pievienošanu vai atvienošanu.
482
Iekāpšanas atvieglošanas aktivizēšana vidējā
displejā:
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
Spoguļi un ērtības.
Saistītā informācija
•
•
Līmeņa vadība* un amortizācija (479 lpp.)
Ieteikumi par bagāžas iekraušanu
(617 lpp.)
3. Izvēlieties Piekares vadība ērtai
iekāpšanai, izkāpšanai.
> Kad automašīna tiek novietota stāvvietā
un izslēgta, tā tiek nolaista zemāk
(līmeņa vadība tiek apturēta, ja tiek
atvērtas kādas no durvīm, un pēc durvju
aizvēršanas var būt zināma aizkave,
pirms līmeņa vadības funkcija atkal tiek
aktivizēta). Kad automašīna tiek iedarbināta un sāk braukt, tā tiek pacelta līdz
līmenim, kas ir iestatīts atlasītajam piedziņas režīmam.
Atspējot līmeņošanas vadību
Noteiktos gadījumos, piemēram, pirms automašīnas pacelšanas ar domkratu, funkcija
jādeaktivizē*. Pretējā gadījumā līmeņa atšķirības, kas radītas, paceļot ar domkratu, nozīmētu, ka automātiskā vadība sāk regulēt augstumu, radot nevēlamu efektu.
Funkcijas deaktivizēšana vidējā displejā:
Iestatījumi centrālajā displejā
1.
Iekāpšanas atvieglošana
Automašīnas augstumu var samazināt, lai
atvieglotu iekāpšanu un izkāpšanu.
2. Nospiediet My Car
piekare.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Stāvbremze un
3. Izvēlieties Atspējot līmeņošanas vadību.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Zema ātruma vadība*
PIEZĪME
Zema ātruma vadības funkcija (LSC12) atvieglo braukšanu bezceļos un pa slidenām virsmām, piemēram, ar dzīvojamo piekabi pa zāli
vai ar laivas piekabi pa rampu, un šādās situācijās uzlabo vilcējspēku.
Kad ir aktivizēts LSC ar HDC, mainās
gāzes pedāļa darbība un dzinēja reakcija.
PIEZĪME
Automašīnās ar piedziņas režīma vadību* šī
funkcija ir iekļauta piedziņas režīmā Off
Road.
Šī funkcija ir piemērota braukšanai bezceļos
un lēnai braukšanai ar piekabi līdz aptuveni 40
km/h (25 mph) ātrumam.
Ar zema ātruma vadības funkciju prioritāte ir
zemiem pārnesumiem un pilnpiedziņai, kas
palīdz izvairīties no riteņu izslīdēšanas un
uzlabo visu riteņu vilcējspēku. Akselerators
reaģē lēnāk, lai uzlabotu vilcējspēku un ātruma
kontroli nelielā ātrumā.
Šo funkciju aktivizē kopā ar palīgsistēmu
braukšanai no kalna (HDC13) kas nozīmē, ka,
braucot no kalna stāvā slīpumā, ātrumu var
vadīt ar akseleratora pedāli, samazinot vajadzību lietot bremžu pedāli. Sistēma palīdz
braukt stāvā nogāzē no kalna ar lēnu un vienmērīgu ātrumu.
12
13
Low Speed Control
Hill Descent Control
Šis piedziņas režīms nav paredzēts izmantošanai uz koplietošanas ceļiem.
Lēnas braukšanas* aktivizēšana un
deaktivizēšana ar funkciju pogu
Lēnas braukšanas funkcijai ar Hill Descent
Control ir funkciju poga centrālā displeja funkciju skatā, ja vien automašīna nav aprīkota ar
piedziņas režīma vadības slēdzi tuneļkonsolē.
Lēnas braukšanas atlasīšana centrālā
displeja funkciju skatā
–
PIEZĪME
Nospiediet pogu Hill Descent Control, lai
aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju.
Funkcija tiek deaktivizēta, braucot lielā
ātrumā, un vajadzības gadījumā tā atkārtoti
jāaktivizē, braucot ar zemāku ātrumu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Lēnas braukšanas* aktivizēšana un deaktivizēšana ar funkciju pogu (483 lpp.)
Piedziņas režīma maiņa* (472 lpp.)
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna*
(484 lpp.)
Pilnpiedziņa* (469 lpp.)
> Taustiņā esošais indikators izgaismojas,
kad funkcija ir aktivizēta.
Šī funkcija tiek automātiski izslēgta, kad tiek
izslēgts dzinējs.
PIEZĪME
Funkcija tiek deaktivizēta, braucot lielā
ātrumā, un vajadzības gadījumā tā atkārtoti
jāaktivizē, braucot ar zemāku ātrumu.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 483
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Saistītā informācija
•
•
Zema ātruma vadība* (483 lpp.)
Piedziņas režīma maiņa* (472 lpp.)
Palīgsistēmai braukšanai lejā no
kalna*
Palīgsistēma braukšanai no kalna (HDC14) ir
zema ātruma funkcija ar pastiprinātu bremzēšanu ar dzinēju. Šī funkcija ļauj palielināt vai
samazināt automašīnas braukšanas ātrumu
stāvos kalna kritumos, izmantojot tikai gāzes
pedāli, bet neizmantojot bremžu pedāli.
Automašīnās ar piedziņas režīma vadību* šī
funkcija ir iekļauta piedziņas režīmā Off
Road.
Palīgsistēma braukšanai lejā no kalna ir pielāgota braukšanai pa bezceļiem nelielā ātrumā,
un tā atvieglo braukšanu pa stāviem kalna
kāpumiem un kritumiem ar grūti izbraucamu
ceļa segumu. Vadītājam nav jālieto bremžu
pedālis — tā vietā viņš var koncentrēties uz
stūrēšanu.
gaitā, palīdzot bremzēt ar bremžu sistēmu.
Ātrumu var palielināt, nospiežot gāzes pedāli.
Pēc tam atlaižot gāzes pedāli, automašīna
samazina ātrumu līdz lēngaitas ātrumam neatkarīgi no kalna slīpuma, un kājas bremze nav
jāizmanto. Kad darbojas šī funkcija, ieslēdzas
bremžu signāllukturi.
Vadītājs jebkurā laikā var bremzēt, samazināt
braukšanas ātrumu vai apturēt automašīnu ar
bremžu pedāli.
Šī funkcija tiek aktivizēta kopā ar zema ātruma
vadības funkciju (LSC15), kas atvieglo braukšanu un uzlabo vilcējspēku braukšanai bezceļos un pa slidenām virsmām. Šīs sistēmas ir
paredzētas lietošanai nelielā ātrumā, līdz aptuveni 40 km/h (25 mph).
Norādījumi par braukšanu ar HDC
•
Ja funkcija tiek deaktivizēta, braucot no
stāva kalna, bremzēšanas efekts pakāpeniski samazinās.
•
HDC var lietot pārnesumu pozīcijā D, R, kā
arī 1. un 2. pārnesumā, manuāli pārslēdzot
pārnesumus.
•
Manuāli pārslēdzot pārnesumus, nav
iespējams ieslēgt 3. vai augstāku pārnesumu.
BRĪDINĀJUMS
HDC nedarbojas visās situācijās, taču tai ir
tikai palīglīdzekļa funkcija.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu automašīnas vadīšanu.
Funkcija
Palīgsistēma braukšanai no kalna ļauj automašīnai lēnām ripot gan uz priekšu, gan atpakaļ-
14
15
484
Hill Descent Control
Low Speed Control
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
PIEZĪME
Kad ir aktivizēts LSC ar HDC, mainās
gāzes pedāļa darbība un dzinēja reakcija.
PIEZĪME
Šis piedziņas režīms nav paredzēts izmantošanai uz koplietošanas ceļiem.
PIEZĪME
Funkcija tiek deaktivizēta, braucot lielā
ātrumā, un vajadzības gadījumā tā atkārtoti
jāaktivizē, braucot ar zemāku ātrumu.
Sistēmas Hill Descent Control*
aktivizēšana un deaktivizēšana ar
funkciju pogu
Saistītā informācija
•
Palīgsistēmai braukšanai lejā no kalna*
(484 lpp.)
Sistēmai Hill Descent Control ar Hill Descent
Control ir funkciju poga centrālā displeja funkciju skatā, ja vien automašīna nav aprīkota ar
piedziņas režīma vadības slēdzi tuneļkonsolē.
•
Piedziņas režīma maiņa* (472 lpp.)
Hill Descent Control atlasīšana
centrālā displeja funkciju skatā
Palīgsistēma braukšanai lejā no kalna darbojas
tikai mazā ātrumā.
–
Nospiediet pogu Hill Descent Control, lai
aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju.
Saistītā informācija
•
Sistēmas Hill Descent Control* aktivizēšana un deaktivizēšana ar funkciju pogu
(485 lpp.)
•
•
•
Piedziņas režīma maiņa* (472 lpp.)
Zema ātruma vadība* (483 lpp.)
Pilnpiedziņa* (469 lpp.)
> Taustiņā esošais indikators izgaismojas,
kad funkcija ir aktivizēta.
Šī funkcija tiek automātiski izslēgta, kad tiek
izslēgts dzinējs.
PIEZĪME
Funkcija tiek deaktivizēta, braucot lielā
ātrumā, un vajadzības gadījumā tā atkārtoti
jāaktivizē, braucot ar zemāku ātrumu.
* Papildaprīkojums/piederums. 485
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Ekonomiska braukšana
•
Brauciet ekonomiskāk un ekoloģiskāk, braucot plūstoši un paredzot situācijas.
Pielāgojiet braukšanas stilu un ātrumu attiecīgajai situācijai.
Ņemiet vērā tālāk minēto:
•
Lai panāktu zemāku degvielas patēriņu,
aktivizējiet piedziņas režīmu Eco.
•
Izmantojiet brīvas rites funkciju Eco Coast
piedziņas režīmā Eco — bremzēšana ar
dzinēju tiek pārtraukta, un automašīnas
kinētiskā enerģija tiek izmantota ilgstošai
ripošanai brīvgaitā.
•
•
486
Pārslēdzot pārnesumus manuāli — izvēlieties visaugstāko iespējamo pārnesumu,
pielāgojoties pašreizējiem satiksmes
apstākļiem un ceļa segumam, — zemāks
dzinēja apgriezienu skaits nodrošina
zemāku degvielas patēriņu. Izmantojiet
pārnesumu pārslēgšanas indikatoru.
Brauciet ar vienmērīgu ātrumu un ievērojiet pietiekamu attālumu līdz citiem transportlīdzekļiem un objektiem, lai bremzētu
pēc iespējas mazāk.
•
Braukšana lielā ātrumā palielina degvielas
patēriņu − palielinoties ātrumam, pieaug
arī vēja pretestība.
•
Pašreizējā degvielas patēriņa rādījums
borta datorā var palīdzēt braukt ekonomiskāk.
•
•
Neuzsildiet dzinēju līdz darba temperatūrai ar tukšgaitas ātrumu, bet gan brauciet
ar normālu slodzi tūlīt pēc dzinēja iedarbināšanas — auksts dzinējs patērē vairāk
degvielas nekā silts.
Ja iespējams, neizmantojiet automašīnu
īsu attālumu braukšanai. Dzinējam nav
laika sasniegt normālu darbības temperatūru, kas veicina degvielas patēriņa pieaugumu.
Bremzējiet ar dzinēju, lai samazinātu
ātrumu, ja tas nerada draudus citiem ceļu
satiksmes dalībniekiem.
•
Brauciet ar pareizu gaisa spiedienu riepās
un pārbaudiet to regulāri - lai sasniegtu
vislabākos rezultātus, izvēlieties ECO spiedienu riepās.
•
Riepu izvēle var ietekmēt degvielas patēriņu − konsultējieties ar izplatītāju par piemērotām riepām.
•
Izņemiet no automašīnas nevajadzīgas lietas - jo lielāks svars, jo lielāks degvielas
patēriņš.
•
Jumta bagāža un jumta bagāžas kaste
palielina gaisa pretestību, kas, savukārt,
palielina degvielas patēriņu — noņemiet
jumta bagāžnieku, kad to nelietojat.
•
Izvairieties no braukšanas ar atvērtiem
logiem.
BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā neizslēdziet dzinēju,
kamēr automobilis atrodas kustībā, piemēram, braucot lejā no kalna. Pretējā gadījumā tiks deaktivētas svarīgas sistēmas,
piemēram, stūres pastiprinātājs un bremžu
pastiprinātājs.
Saistītā informācija
•
•
•
Drive-E — tīrāks braukšanas baudījums
(30 lpp.)
Braukšanas pozīcija Eco (472 lpp.)
Riepu spiediena pārbaudīšana (586 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Sagatavošanās ilgam braucienam
Pirms brīvdienu ceļojuma vai cita ilga brauciena ir svarīgi sevišķi rūpīgi pārbaudīt automašīnas darbību un aprīkojumu.
Pārliecinieties, ka
•
dzinējs darbojas kā parasti, un degvielas
patēriņš ir normāls;
•
nav nekādu noplūžu (degviela, eļļa vai citi
šķidrumi);
•
bremzējot tiek panākts vajadzīgais bremzēšanas efekts;
•
visi lukturi darbojas — ja automašīna ir
sevišķi noslogota, noregulējiet priekšējo
lukturu līmeni;
•
riepu protektora dziļums un gaisa spiediens ir pietiekams; uzmontējiet ziemas
riepas, ja plānojat braukt uz reģionu, kurā
var būt apsniguši vai apledojuši ceļi;
•
•
•
startera akumulatora uzlāde notiek labi;
•
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(690 lpp.)
•
•
•
Braukšana ziemā (487 lpp.)
•
Ieteikumi par bagāžas iekraušanu
(617 lpp.)
•
•
•
•
Ekonomiska braukšana (486 lpp.)
Automašīnas modema iestatījumi*
(564 lpp.)
Braukšana ziemā
Ziemā ir svarīgi veikt automašīnai noteiktas
pārbaudes, lai braukšana būtu droša.
Pirms aukstā gadalaika iestāšanās pārbaudiet:
•
Dzinēja dzesēšanas šķidrumam jāsatur
50 % glikola. Šis maisījums pasargā dzinēju no sasalšanas līdz aptuveni -35°C
(-31°F). Lai izvairītos no veselības apdraudējuma, dažādu veidu glikolu nedrīkst
jaukt.
•
Lai izvairītos no kondensācijas, degvielas
tvertne jātur piepildīta.
•
Svarīgs parametrs ir dzinēja eļļas viskozitāte. Eļļas ar zemāku viskozitāti (šķidrākas
eļļas) atvieglo dzinēja palaišanu aukstā
laikā un arī pazemina degvielas patēriņu,
kamēr dzinējs ir auksts.
Braukšana ar piekabi (508 lpp.)
Pilot Assist* (342 lpp.)
Ātruma ierobežotājs (322 lpp.)
Riepu avārijas remonta komplekts
(603 lpp.)
SVARĪGI
Apgrūtinātas braukšanas apstākļos vai karstā laikā nedrīkst lietot zemas viskozitātes
eļļu.
tīrītāju slotiņas ir labā stāvoklī
automašīnā atrodas avārijas trīsstūris un
atstarojošā veste (dažās valstīs to paredz
likums).
•
Jāpārbauda startera akumulatora stāvoklis
un uzlādes pakāpe. Aukstā laikā pieaug
prasības pret startera akumulatoru, bet tā
kapacitāte aukstā laikā samazinās.
•
Izmantojiet mazgāšanas šķidrumu ar antifrīzu, lai mazgāšanas šķidruma tvertnē
neveidotos ledus.
Saistītā informācija
•
•
Riepu spiediena pārbaudīšana (586 lpp.)
Degvielas patēriņš un CO2 izmeši
(710 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 487
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Slideni braukšanas apstākļi
Lai nodrošinātu optimālu saķeri ar ceļu, Volvo
iesaka izmantot ziemas riepas uz visiem riteņiem, ja pastāv iespēja, ka uz ceļa būs sniegs
vai ledus.
PIEZĪME
Dažās valstīs ziemas riepu lietošana ir
noteikta ar likumu. Dažās valstīs radžotu
riepu lietošana ir aizliegta ar likumu.
Izmēģiniet braukšanu pa slidenām virsmām
kontrolējamos apstākļos, lai uzzinātu, kā
mašīna reaģē.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
•
488
Ziemas riepas (601 lpp.)
•
•
Dzesēšanas šķidruma iepildīšana
(643 lpp.)
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi dzinēja
eļļai (705 lpp.)
Ūdens šķērsošana
Ūdens šķērsošana nozīmē, ka ar automašīnu
tiek braukts ūdenī, piemēram, pa pārplūdušu
ceļu. Braucot ūdenī, jārīkojas ļoti piesardzīgi.
Ar automašīnu var braukt ūdenī, kura maksimālais dziļums ir 45 cm (17 collas), ne ātrāk kā
soļošanas ātrumā. Braucot plūstošā ūdenī,
jārīkojas sevišķi piesardzīgi.
Ūdens šķērsošanas laikā saglabājiet nelielu
ātrumu un neapturiet automašīnu. Kad ūdens
ir šķērsots, viegli nospiediet bremžu pedāli un
pārliecinieties, vai ir sasniegta pilna bremžu
funkcija. Ūdens un dubļi var, piemēram, saslapināt bremžu uzlikas, un tas var izraisīt novēlotu bremžu darbību.
•
Vajadzības gadījumā pēc braukšanas pa
ūdeni un dubļiem notīriet elektriskā sildītāja un piekabes sakabes kontaktus.
•
Neļaujiet automobilim ilgstoši atrasties
ūdenī, kas sniedzas pāri sliekšņiem. Tas
var radīt elektriskus bojājumus.
Sniega ķēdes (602 lpp.)
Bremzēšana uz ceļiem, kas nokaisīti ar
smiltīm (454 lpp.)
Bremzēšana uz slapjiem ceļiem (454 lpp.)
Apskalošanas šķīduma iepildīšana
(690 lpp.)
Akumulators (652 lpp.)
Vējstikla tīrītāja slotiņu nomaiņa
(688 lpp.)
Tīrītāja slotiņas nomaiņa, aizmugurējais
logs (687 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
SVARĪGI
•
Ja gaisa filtrā iekļūst ūdens, dzinējs var
sabojāties.
•
Ja transmisijā iekļūst ūdens, tas samazina eļļas spēju darboties kā smērvielai,
kas paīsina saistīto sistēmu kalpošanas
laiku.
•
Garantija neattiecas uz bojājumiem,
kas skāruši jebkuru no komponentiem,
dzinēju, transmisiju, turbokompresoru,
diferenciāli vai tā iekšējos komponentus hidrostatiskas bloķēšanās vai eļļas
izbeigšanās gadījumā.
•
Ja dzinējs ūdenī noslāpst, nemēģiniet
to vēlreiz iedarbināt - izvelciet automašīnu laukā no ūdens un nogādājiet servisā - ieteicams autorizētā Volvo servisā. Dzinēja salūšanas risks.
Saistītā informācija
•
•
16
Evakuācija (515 lpp.)
Zema ātruma vadība* (483 lpp.)
Degvielas tvertnes durtiņu
atvēršana un aizvēršana
Lai varētu atvērt degvielas uzpildes durtiņas,
automašīnai jābūt atslēgtai16.
Vadītāja displejā blakus tvertnes simbolam redzamā bultiņa norāda, kurā automašīnas pusē atrodas degvielas
tvertnes aizvirtnis.
1.
Degvielas uzpildīšana
Degvielas tvertne ir aprīkota ar degvielas
uzpildes sistēma bez vāka.
Degvielas uzpilde degvielas uzpildes
stacijā
Atveriet degvielas tvertnes aizvirtni, viegli
uzspiežot aizvirtņa aizmugurē.
2. Kad degvielas iepildīšana ir pabeigta, aizveriet aizvirtni, viegli piespiežot.
Saistītā informācija
•
•
Degvielas uzpildīšana (489 lpp.)
AdBlue® līmeņa pārbaude un uzpilde
(497 lpp.)
Pirms degvielas uzpildes sākšanas ir svarīgi ievadīt
sūkņa sprauslu tālāk par pieliešanas caurules divām
atveramajām lūkām.
Uzpildes norādījumi:
1.
Degvielas uzpildes durtiņu statusu ietekmē tikai aizslēgšana un atslēgšana ar tālvadības atslēgu, bezatslēgas režīmā* vai ar Volvo On Call.
Izslēdziet automašīnu un atveriet degvielas uzpildes durtiņas.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 489
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
2.
4. Nepārpildiet tvertni, bet gan piepildiet to,
līdz sūkņa sprausla pati pirmoreiz iznāk
ārā.
> Tvertne ir pilna.
PIEZĪME
Karstā laikā no degvielas tvertnes var iztecēt liekā degviela.
Degvielas uzpilde no degvielas kannas
Izvēlieties degvielu, kas ir apstiprināta lietošanai automašīnā saskaņā ar identifikatoru17 degvielas uzpildes aizvirtņa iekšpusē. Informāciju par apstiprinātiem degvielas veidiem un identifikatoru skatiet
attiecīgi sadaļās "Benzīns" un "Dīzeļdegviela".
3. Ievietojiet sūkņa sprauslu degvielas tvertnes atvērumā. Uzpildes caurulei ir divi
atveres pārsegi. Pirms sākat degvielas
uzpildi, sūkņa pistole jāievieto garām
abiem pārsegiem.
17
490
Uzpildot ar degvielas kannu, izmantojiet piltuvi, kas atrodas putuplasta blokā bagāžas
nodalījumā zem grīdas lūkas.
1.
Atveriet degvielas tvertnes aizvirtni.
2. Ievietojiet piltuvi degvielas tvertnes atvērumā. Uzpildes caurulei ir divi atveres pārsegi. Pirms varat sākt degvielas uzpildi,
piltuve jāievieto garām abiem pārsegiem.
Uzlīme degvielas tvertnes aizvirtņa iekšpusē.
Saistītā informācija
•
Degvielas tvertnes durtiņu atvēršana un
aizvēršana (489 lpp.)
•
•
•
Benzīndzinējs (491 lpp.)
Dīzeļdzinējs (493 lpp.)
Tukša tvertne un dīzeļdzinējs (494 lpp.)
Attiecas automašīnām ar papildu
sildītāju, ko darbina ar degvielu*
Nekādā gadījumā neizmantojiet ar degvielu
darbināmo sildītāju, kamēr automašīna atrodas degvielas uzpildes stacijā.
Saskaņā ar CEN standartu EN16942 identifikators atrodas degvielas tvertnes aizvirtņa iekšpusē, un līdz 2018. gada 12. oktobrim tas būs norādīts uz attiecīgajiem degvielas sūkņiem un to uzpildes
pistolēm degvielas uzpildes stacijās visā Eiropā.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Rīkošanās ar degvielu
SVARĪGI
Neizmantojiet degvielu, kuras kvalitāte ir
zemāka, nekā iesaka Volvo, jo tā negatīvi
ietekmēs dzinēja jaudu un degvielas patēriņu.
Sajaucot dažādu tipu degvielu vai lietojot
neieteiktu degvielu, Volvo garantijas un visi
papildu apkopes līgumi, kas ir spēkā visiem
dzinējiem, zaudē spēku.
BRĪDINĀJUMS
Centieties neieelpot degvielas garaiņus un
raugieties, lai tā neiekļūtu acīs.
Saistītā informācija
Ja degviela iekļūst acīs, izņemiet kontaktlēcas, ja tās nēsājat, skalojiet acis ar lielu
ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes un
vērsieties pie ārsta.
•
•
•
Benzīndzinējs (491 lpp.)
Dīzeļdzinējs (493 lpp.)
AdBlue® lietošana (496 lpp.)
Benzīndzinējs
Ir svarīgi degvielas uzpildes laikā izmantot
pareizo degvielu. Benzīns ir pieejams ar dažādiem oktānskaitļiem, kas ir pielāgoti dažādiem braukšanas veidiem.
Izmantojiet tikai labi pazīstamu ražotāju piedāvāto benzīnu. Nekādā gadījumā neizmantojiet
apšaubāmas kvalitātes degvielu. Benzīnam
jāatbilst standartam EN 228.
Benzīna identifikators
Nekādā gadījumā nenorijiet degvielu. Degviela, piemēram, benzīns, bioetanols un to
maisījums, kā arī dīzeļdegviela ir ļoti toksiska un norīšanas gadījumā var izraisīt neatgriezeniskus savainojumus vai nāvi. Ja esat
norijis degvielu, nekavējoties vērsieties pie
ārsta.
BRĪDINĀJUMS
Zemē izlijusi degviela var aizdegties.
Pirms degvielas uzpildes izslēdziet ar degvielu darbināmo sildītāju.
Uzpildot degvielu, nekādā gadījumā neglabājiet pie sevis ieslēgtu mobilo tālruni.
Zvana signāls var izraisīt dzirksteļu rašanos
un aizdedzināt benzīna dūmus, izraisot
ugunsgrēku un savainojumus.
Uzlīme degvielas tvertnes aizvirtņa iekšpusē.
Saskaņā ar CEN standartu EN16942 identifikators atrodas degvielas tvertnes aizvirtņa
iekšpusē, un līdz 2018. gada 12. oktobrim tas
būs norādīts uz attiecīgajiem degvielas sūkņiem un to uzpildes pistolēm degvielas uzpildes stacijās visā Eiropā.
Tie ir identifikatori, kas attiecas uz pašreizējo
standarta degvielu Eiropā. Automašīnā ar benzīndzinēju var izmantot benzīnu ar šādiem
identifikatoriem:
}}
491
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
E5 ir benzīns, kurā ir ne vairāk
kā 2,7% skābekļa un ne vairāk kā 5% no tilpuma etanola.
Braucot temperatūrā, kas pārsniedz +38°C
(100°F), ieteicams izmantot degvielu ar iespējami augstāku oktānskaitli, lai nodrošinātu pielāgotu automašīnas veiktspēju un degvielas
ekonomiju.
SVARĪGI
E10 ir benzīns, kurā ir ne vairāk kā 3,7% skābekļa un ne
vairāk kā 10% no tilpuma
etanola.
•
SVARĪGI
•
•
•
Ir atļauts lietot degvielu, kurā ir ne vairāk par 10 tilpuma procentiem etanola.
Drīkst lietot EN 228 E10 benzīnu
(maks. 10 tilpuma procentu etanola).
Nedrīkst lietot degvielu, kuras etanola
saturs pārsniedz E10 (maks.
10 tilpuma procentus), piemēram, E85.
Oktānskaitlis
492
•
Parastai braukšanai var izmantot RON 95
markas benzīnu.
•
Labai jaudai un zemam degvielas patēriņam ieteicams lietot RON 98.
•
Degvielu, kuras oktānskaitlis ir zemāks par
RON 95, nedrīkst lietot.
Lietojiet tikai bezsvina benzīnu, lai
nepieļautu katalītiskā neitralizatora
bojājumus.
•
Nedrīkst lietot degvielu, kas satur
metāliskas piedevas.
•
Nelietojiet piedevas, kuras nav ieteicis
Volvo.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Rīkošanās ar degvielu (491 lpp.)
Degvielas uzpildīšana (489 lpp.)
Benzīna daļiņu filtrs (492 lpp.)
Degvielas patēriņš un CO2 izmeši
(710 lpp.)
Benzīna daļiņu filtrs18
Automašīnas ar benzīndzinējiem ir aprīkotas
ar daļiņu filtriem efektīvākai izmešu kontrolei.
Normālas braukšanas laikā daļiņas no izplūdes
gāzēm tiek savāktas benzīna daļiņu filtrā. Normālos braukšanas apstākļos notiek pasīva
reģenerācija, kuras gaitā daļiņas tiek oksidētas
un sadedzinātas. Šādi filtrs tiek iztukšots.
Ja ar automašīnu brauc nelielā ātrumā vai to
daudzkārt iedarbina zemā āra temperatūrā, var
būt nepieciešama aktīva reģenerācija. Daļiņu
filtra reģenerācija notiek automātiski, un
parasti tā aizņem 10–20 minūtes. Reģenerācijas laikā var īslaicīgi palielināties degvielas
patēriņš.
Aukstā laikā izmantojiet stāvapsildi - dzinējs
ātrāk sasniegs normālu darba temperatūru.
Braucot nelielus attālumus nelielā
ātrumā automašīnā ar benzīndzinēju
Izmešu sistēmas darbību ietekmē veids, kādā
ar automašīnu brauc. Lai sasniegtu iespējami
energoefektīvu sniegumu, ir svarīgi braukt
dažādus attālumus dažādos ātrumos.
Bieži braucot nelielus attālumus mazā ātrumā
(vai aukstos klimatiskajos apstākļos), kad dzinējs nesasniedz normālu darba temperatūru,
var rasties problēmas, kas laika gaitā izraisīs
darbības kļūmi un brīdinājuma ziņojuma aktivizēšanu. Ja ar automašīnu galvenokārt tiek
braukts pilsētas satiksmē, ir svarīgi regulāri
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
braukt lielākā ātrumā, lai izmešu sistēma
varētu veikt reģenerāciju.
•
Starp degvielas uzpildes reizēm ar automašīnu ir vismaz 20 minūtes jābrauc pa
pirmās kategorijas ceļiem vismaz ar
70 km/h (44 mph).
Saistītā informācija
•
Benzīndzinējs (491 lpp.)
Dīzeļdzinējs
Ir svarīgi degvielas uzpildes laikā izmantot
pareizo degvielu. Dīzeļdegviela ir pieejama
dažādās kvalitātes kategorijās, kas ir pielāgotas dažādiem apstākļiem.
Izmantojiet tikai labi pazīstamu ražotāju piedāvāto dīzeļdegvielu. Nekādā gadījumā neizmantojiet apšaubāmas kvalitātes degvielu. Dīzeļdegvielai ir jāatbilst standartam EN 590 vai
SS 155435. Dīzeļdzinēji ir jutīgi pret degvielā
esošām kaitīgām vielām, piemēram, pārmērīgi
lielu sēra daļiņu un metālu daudzumu.
Identifikators
Tas ir identifikators, kas attiecas uz pašreizējo
standarta degvielu Eiropā. Automašīnā ar
dīzeļdzinēju var izmantot dīzeļdegvielu ar
šādiem identifikatoriem:
B7 ir dīzeļdegviela, kurā
taukskābju metilesteru
(FAME) saturs nepārsniedz
7% no tilpuma.
Zemā temperatūrā (zemākā par 0°C (32°F))
dīzeļdegvielā var veidoties parafīna nogulsnes,
kas var radīt iedarbināšanas problēmas. Tirgū
esošās degvielas īpašības jāpielāgo gadalaikam un klimata zonai, bet ārkārtējos laika
apstākļos veca degviela vai pārvietošanās
starp klimata zonām var izraisīt parafīna
nogulšņu rašanos.
Kondensāta veidošanās iespēja degvielas
tvertnē samazinās, ja tvertne tiek turēta piepildīta.
Uzlīme degvielas tvertnes aizvirtņa iekšpusē.
Saskaņā ar CEN standartu EN16942 identifikators atrodas degvielas tvertnes aizvirtņa
iekšpusē, un līdz 2018.gada 12. oktobrim tas
būs norādīts uz attiecīgajiem degvielas sūkņiem un to uzpildes pistolēm degvielas uzpildes stacijās visā Eiropā.
18
Attiecas uz noteiktiem variantiem.
Uzpildot degvielu, nodrošiniet, lai laukums ap
iepildīšanas vietu būtu tīrs. Sekojiet, lai degviela nenonāktu uz krāsojuma. Ja tas ir noticis,
nomazgājiet degvielu ar šķīdinātāju un ūdeni.
}}
493
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
SVARĪGI
Dīzeļdegvielai:
•
jāatbilst standartam EN 590 un/vai
SS 155435;
•
tās sēra saturs nedrīkst pārsniegt
10 mg/kg;
•
tajā drīkst būt maksimāli 7 tilpuma %
FAME19 (B7).
SVARĪGI
Dīzeļdegvielas tipa degviela, kuru nedrīkst
lietot:
•
•
•
•
īpašas piedevas;
kuģu dīzeļdegviela;
šķidrais kurināmais;
FAME20 un augu eļļa.
Šie dīzeļdegvielas veidi neatbilst Volvo
ieteikumu prasībām un palielina nodilumu
un dzinēja bojājumus, uz ko neattiecas
Volvo garantija.
Saistītā informācija
•
•
•
19
20
494
Rīkošanās ar degvielu (491 lpp.)
Degvielas uzpildīšana (489 lpp.)
Tukša tvertne un dīzeļdzinējs (494 lpp.)
Taukskābju metilesteri
Ir pieļaujama dīzeļdegviela ar maksimāli 7 tilpuma % FAME (B7).
•
•
•
Tukša tvertne un dīzeļdzinējs
Dīzeļdaļiņu filtrs (495 lpp.)
Izmešu vadība ar
AdBlue®
(496 lpp.)
Degvielas patēriņš un CO2 izmeši
(710 lpp.)
Ja dzinējs izslēdzas degvielas trūkuma dēļ,
degvielas sistēmai nepieciešams kāds brīdis,
lai veiktu pārbaudi.
Pirms automašīnas iedarbināšanas, kad degvielas tvertne ir uzpildīta ar dīzeļdegvielu, rīkojieties šādi:
1.
Tālvadības pults atslēgai jāatrodas automašīnā.
2. Iestatiet automašīnu aizdedzes pozīcijā II
— pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā, nenospiežot
bremžu pedāli vai sajūga pedāli, un
aptuveni 4 sekundes turiet šajā pozīcijā.
Pēc tam atlaidiet pogu, un tā automātiski
atgriezīsies sākuma pozīcijā.
3. Nogaidiet apmēram vienu minūti.
4. Iedarbiniet dzinēju.
PIEZĪME
Pirms iepildīt degvielu, ja tā beigusies:
•
Apturiet automobili uz pēc iespējas
plakanākas/līdzenākas virsmas - ja
automobilis sasveras, degvielas padevē
var rasties gaisa kabatas.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Jāpatur prātā, iepildot degvielu no
degvielas kannas
Iepildot degvielu no degvielas kannas, izmantojiet piltuvi, kas atrodas bagāžas nodalījumā
zem grīdas lūkas. Kārtīgi ievietojiet piltuves
kakliņu pieliešanas caurulē. Uzpildes caurulei ir
divi atveres pārsegi. Pirms varat sākt degvielas
uzpildi, piltuve jāievieto garām abiem pārsegiem.
Saistītā informācija
•
•
•
Degvielas uzpildīšana (489 lpp.)
Dīzeļdaļiņu filtrs
Automašīnas ar dīzeļdzinējiem ir aprīkotas ar
daļiņu filtriem efektīvākai izmešu kontrolei.
Normālas braukšanas laikā daļiņas no izplūdes
gāzēm tiek savāktas dīzeļa daļiņu filtrā. Kad
piepildās šie nosacījumi, tiek sākta reģenerācija, lai sadedzinātu daļiņas un iztukšotu filtru.
Lai sāktu reģenerāciju, dzinējam ir jābūt sasniegušam normālu darba temperatūru. Daļiņu
filtra reģenerācija notiek automātiski, un
parasti tā aizņem 10–20 minūtes.
Dīzeļdzinējs (493 lpp.)
Instrumentu komplekts (594 lpp.)
PIEZĪME
Reģenerācijas laikā var būt novērojams:
•
•
•
neliels un īslaicīgs dzinēja jaudas
samazinājums
Braucot nelielus attālumus nelielā
ātrumā automašīnā ar dīzeļdzinēju
Izmešu sistēmas darbību ietekmē veids, kādā
ar automašīnu brauc. Lai sasniegtu iespējami
energoefektīvu sniegumu, ir svarīgi braukt
dažādus attālumus dažādos ātrumos.
Bieži braucot nelielus attālumus mazā ātrumā
(vai aukstos klimatiskajos apstākļos), kad dzinējs nesasniedz normālu darba temperatūru,
var rasties problēmas, kas laika gaitā izraisīs
darbības kļūmi un brīdinājuma ziņojuma aktivizēšanu. Ja ar automašīnu galvenokārt tiek
braukts pilsētas satiksmē, ir svarīgi regulāri
braukt lielākā ātrumā, lai izmešu sistēma
varētu veikt reģenerāciju.
•
īslaicīgs degvielas patēriņa pieaugums
deguma smaka.
Aukstā laikā izmantojiet stāvapsildi* - dzinējs
ātrāk sasniegs normālu darba temperatūru.
SVARĪGI
Ja filtrs ir pilns ar daļiņām, dzinēja iedarbināšana var būt apgrūtināta un filtrs nedarbojas. Iespējams, filtrs būs jāmaina.
Starp degvielas uzpildes reizēm ar automašīnu ir vismaz 20 minūtes jābrauc pa
pirmās kategorijas ceļiem vismaz ar
60 km/h (38 mph).
Saistītā informācija
•
•
•
Dīzeļdzinējs (493 lpp.)
Izmešu vadība ar AdBlue® (496 lpp.)
Degvielas patēriņš un CO2 izmeši
(710 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 495
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Izmešu vadība ar AdBlue®21
SVARĪGI
SCR22
AdBlue ir piedeva, ko izmanto
sistēmā, lai samazinātu kaitīgu vielu izmešus no
dīzeļdzinēja.
SCR sistēmā AdBlue un slāpekļa oksīds izplūdes gāzēs tiek pārveidots slāpeklī un ūdens
tvaikos, kas būtiski samazina kaitīgo slāpekļa
oksīdu izmešus.
AdBlue ir nepieciešams SCR sistēmas darbībai un izmešu juridisko noteikumu ievērošanai. Ir pretlikumīgi pārveidot AdBlue
padeves sistēmu vai ar to manipulēt tā, lai
AdBlue reaģents netiktu patērēts, kad tas ir
nepieciešams izplūdes izmešu juridisko
noteikumu ievērošanai. Šādas neatļautas
darbības var būt kriminālpārkāpums, par ko
var tikt ierosināta krimināllieta.
AdBlue
AdBlue ir bezkrāsains šķidrums, kas sastāv no
32,5% karbamīda23 un dejonizēta ūdens un
tiek ražots saskaņā ar standartu ISO 22241.
Tas ir speciāli izstrādāts dīzeļdzinēju SCR tīrīšanas tehnoloģijai.
Nav atļauts lietot automašīnu ar tukšu
AdBlue tvertni, jo tad tā vairs neatbildīs
izplūdes izmešu juridiskajām prasībām.
Tādēļ automašīna ir aprīkota ar brīdinājuma
sistēmu, lai informētu, kad ir nepieciešama
AdBlue uzpilde. Kad AdBlue tvertnē ir
zems uzpildes līmenis, tiek rādīti brīdinājumi, lai informētu, ka ir nepieciešama
AdBlue uzpilde.
Automašīnā ir atsevišķa AdBlue tvertne, kuras
papildināšanai jāizmanto atsevišķa uzpildes
caurule aiz degvielas uzpildes durtiņām. Patēriņš ir atkarīgs no braukšanas stila, āra temperatūras un sistēmas darba temperatūras.
Nosacījumi braukšanai ar AdBlue
Pirms automašīnu var iedarbināt, tās tvertnē
vienmēr ir jābūt pareizās kvalitātes AdBlue.
Piesārņojums SCR sistēmai ir ļoti kaitīgs.
Izmešu kontroles sistēma pastāvīgi uzrauga
AdBlue tvertnes līmeni, kvalitāti un devu. Ja
rodas problēma, vadītāja displejā tiek parādīts
ziņojums.
21
22
23
496
AdBlue®24 lietošana
AdBlue galvenokārt sastāv no ūdens (aptuveni 67,5% ūdens un 32,5% karbamīda). Šis
šķidrums nedeg, bet ar to ir jārīkojas piesardzīgi, jo tas var izraisīt acu un ādas kairinājumu.
Jāpatur prātā, rīkojoties ar to
Izvairieties no tvaiku ieelpošanas, kā arī šķidruma nokļūšanas uz ādas un acīs. Ieteicams
lietot cimdus, kas novērš jutīgas ādas kairinājumu, rīkojoties ar šķidrumu.
BRĪDINĀJUMS
Pirmās palīdzības darbības:
•
Ieelpošanas gadījumā — nogādājiet
cietušo svaigā gaisā.
•
Saskare ar ādu — mazgājiet ādu ar ziepēm un ūdeni.
•
Saskare ar acīm — nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu ūdens.
•
Norīšanas gadījumā — pamatīgi izskalojiet muti. Neizraisiet vemšanu.
Saistītā informācija
•
•
•
AdBlue® lietošana (496 lpp.)
AdBlue® līmeņa pārbaude un uzpilde
(497 lpp.)
AdBlue®
Reģistrēta preču zīme, kas pieder Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
Selektīvā katalītiskā redukcija
CO(NH2)2
simboli un ziņojumi (499 lpp.)
Ja jūtat diskomfortu vai ja ir norīts liels
daudzums, dodieties pie ārsta.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Rīcība izšļakstīšanās gadījumā
Ja AdBlue izšļakstās zemē, uz automašīnas
vai krāsotām virsmām, tas ir jāaizskalo ar lielu
daudzumu ūdens. Neizlaidiet to kanalizācijā.
Uzglabāšana
AdBlue ir jāuzglabā cieši noslēgtā oriģinālajā
iepakojumā, -11°C (12°F) līdz 30°C (86°F)
temperatūrā. Šo šķidrumu nedrīkst uzglabāt
tiešos saules staros.
AdBlue sasalst -11°C (12°F) temperatūrā, bet
to var atkal lietot, kad šķīdums ir atkusis.
Saistītā informācija
•
AdBlue® līmeņa pārbaude un uzpilde
(497 lpp.)
•
Izmešu vadība ar AdBlue® (496 lpp.)
AdBlue®25 līmeņa pārbaude un
uzpilde
Regulāri pārbaudiet AdBlue līmeni un papildiniet to, ja vadītāja displejā tiek rādīts ziņojums par zemu AdBlue līmeni.
AdBlue patēriņš ir atkarīgs no braukšanas stila,
tādēļ var būt nepieciešama uzpilde starp
parastajiem apkopes intervāliem. Ja AdBlue
tvertne ir pilnīgi tukša, automašīnu vairs nevar
iedarbināt.
AdBlue līmeņa pārbaudīšana
1.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Automaš.
statuss.
PIEZĪME
Nepieļaujiet, ka AdBlue tvertne tiek pilnīgi
iztukšota. Laicīgi uzpildiet tvertni, pirms tā
ir tukša.
Ja tvertne ir tukša, pēc dzinēja izslēgšanas
to vairs nevarēs iedarbināt — ne parastajā
veidā, ne ar palīglīdzekļiem.
Vienīgais veids, kā iedarbināt dzinēju, kad
tvertne ir pilnīgi iztukšota, ir norādītās kvalitātes AdBlue uzpilde. Minimālais uzpildes
daudzums tiek rādīts vadītāja displejā.
24
25
Reģistrēta preču zīme, kas pieder Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
Reģistrēta preču zīme, kas pieder Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
}}
497
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Uzpilde
2.
3. Uzpildiet ar pareizās kvalitātes AdBlue26.
Kad AdBlue līmenis ir zems,
vadītāja displejā iedegas simbols un tiek rādīts ziņojums
Zems AdBlue līmenis.
Neuzpildiet tvertni pārāk tālu. Uzpildāmais
AdBlue daudzums tiek rādīts lietotnē
Automaš. statuss.
BRĪDINĀJUMS
Nospiediet Statuss, lai skatītu AdBlue
līmeni.
1.
Uzpildot no AdBlue sūkņa uzpildes stacijā,
ieteicams izmantot vieglajām automašīnām
pielāgotu sūkni. Var lietot arī AdBlue sūkni
smagajām automašīnām.
Atveriet degvielas tvertnes aizvirtni, viegli
uzspiežot aizvirtņa aizmugurē.
2.
SVARĪGI
Noslaukiet izšļakstītu AdBlue.
Rīkojieties piesardzīgi, lai AdBlue nenokļūtu uz automašīnas krāsojuma. Ja
nokļūst, skalojiet ar lielu daudzumu ūdens,
jo šis šķidrums var ietekmēt krāsojumu.
AdBlue līmeņa attēls centrālajā displejā.
Katrs kursors atbilst aptuveni 25% no pilnas tvertnes.
Kad ir pieejami mazāk nekā 25% no tvertnes, atlikušā kursora krāsa kļūst dzeltena;
kad ir pieejami mazāk nekā 10%, tā kļūst
sarkana.
26
498
ISO 22241
Atveriet zilo vāciņu mazākajai uzpildes
caurulei, kas paredzēta AdBlue.
Saistītā informācija
•
•
•
AdBlue® lietošana (496 lpp.)
AdBlue® simboli un ziņojumi (499 lpp.)
AdBlue® tvertnes ietilpība (707 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
AdBlue®27 simboli un ziņojumi
Izmešu kontroles sistēma pastāvīgi uzrauga
AdBlue līmeni, kvalitāti un devu. Ja rodas problēma, vadītāja displejā tiek parādīts ziņojums.
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Zems AdBlue līmenis
AdBlue līmenis ir zems, un tvertne ir jāuzpilda.
AdBlue dozēšana
Sistēma nedarbojas pareizi. Sazinieties ar autoservisuA, lai pārbaudītu darbību.
un
AdBlue kvalitāte
27
Reģistrēta preču zīme, kas pieder Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
}}
499
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Simbols
Paziņojums
Tehniskie parametri
Uzpildiet AdBlue
AdBlue līmenis ir kritiski zems, un tvertne ir nekavējoties jāuzpilda.
Dzinēja iedarb. bloķēta
Automašīnu nevar iedarbināt, kamēr nav uzpildīts AdBlue. Uzpildiet vadītāja displejā norādīto AdBlue daudzumu vai sazinieties ar autoservisuA.
un, piemēram: Uzpildiet vismaz
4,5 litrus AdBlue
Ņemiet vērā: lai līmeņa skala varētu precīzi noteikt uzpildītā AdBlue daudzumu, automašīnai ir jāatrodas uz horizontālas virsmas.
Iedarbinot dzinēju pēc AdBlue uzpildes, ievērojiet norādījumus par tukšu tvertni un dīzeļdzinēju.
Dzinēja iedarb. bloķēta
Lai iedarbinātu, jāveic AdBlue
sistēmas apkope
A
Ieteicams sazināties ar autorizētu Volvo servisu.
Saistītā informācija
500
•
AdBlue® līmeņa pārbaude un uzpilde
(497 lpp.)
•
•
AdBlue® lietošana (496 lpp.)
•
Tukša tvertne un dīzeļdzinējs (494 lpp.)
Apkopes un remonta rezervēšana
(633 lpp.)
Sistēma nedarbojas pareizi. Sazinieties ar autoservisuA, lai pārbaudītu darbību.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Dzinēja un piedziņas sistēmas
pārkaršana
Noteiktos apstākļos, piemēram, braucot pa
kalnainu apvidu vai ārkārtējā karstumā,
pastāv dzinēja un piedziņas sistēmas pārkaršanas risks, it īpaši, ja pārvadājat smagu
bagāžu.
• Pārkaršanas gadījumā dzinēja jauda var
īslaicīgi tikt ierobežota.
•
•
•
•
Noņemiet papildu lampas no radiatora
restīšu priekšpuses, ja braucat ļoti karstos
laika apstākļos.
Ja temperatūra dzinēja dzesēšanas sistēmā kļūst pārāk augsta, izgaismojas brīdinājuma simbols un vadītāja displejā tiek
parādīts paziņojums Dzinēja
temperatūra Augsta temperatūra.
Apturiet drošā vietā. Apturiet automobili
droši, un ļaujiet dzinējam vairākas minūtes
darboties tukšgaitā un atdzist.
Ja tiek parādīts paziņojums Dzinēja
temperatūra Augsta temperatūra.
Izslēdziet dzinēju vai Dzin. dzesēšanas
šķ. Zems līmenis. Izslēdziet dzinēju.,
apturiet automašīnu un izslēdziet dzinēju.
transmisija Samaz. ātr. Lai atdzesētu
vai Karsta transmisija Apt. drošā vietā,
gaidiet, līdz autom. atdz.. Ievērojiet
sniegtos ieteikumus, samaziniet ātrumu
vai apturiet automašīnu, ievērojot satiksmes drošību, un ļaujiet dzinējam vairākas
minūtes darboties tukšgaitā, lai pārnesumkārba varētu atdzist.
•
Ja automobilis pārkarst, uz laiku var
izslēgt gaisa kondicionēšanas sistēmu.
•
Pēc smaga brauciena tūlīt neizslēdziet dzinēju.
Vadītāja displeja simboli
Simbols
Augsta dzinēja temperatūra.
Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Zems dzesēšanas šķidruma
līmenis. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
Karsta/pārkarsusi/atdzesēta
pārnesumkārba. Ievērojiet sniegtos ieteikumus.
PIEZĪME
Ir normāli, ja dzinēja dzesēšanas ventilators
darbojas vēl kādu brīdi pēc dzinēja izslēgšanas.
Tehniskie parametri
Saistītā informācija
•
•
•
•
Dzesēšanas šķidruma iepildīšana
(643 lpp.)
Braukšana ar piekabi (508 lpp.)
Sagatavošanās ilgam braucienam
(487 lpp.)
Pārnesumu pārslēgšanas indikators
(468 lpp.)
Pārnesumkārbas pārkaršanas gadījumā
tiek atlasīta alternatīva pārnesumu pārslēgšanas programma. Turklāt tiek aktivizēta iebūvētā aizsargfunkcija, kas cita
starpā izgaismo brīdinājuma simbolu un
vadītāja displejā parāda paziņojumu Silta
501
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Startera akumulatora pārmērīga
uzlāde
Automobiļa elektriskās funkcijas dažādi
noslogo akumulatoru. Neizmantojiet aizdedzes pozīciju II, kad automašīna ir izslēgta. Tā
vietā izmantojiet aizdedzes pozīciju I, kas
patērē mazāk jaudas.
Izvairieties arī no atšķirīgām papildierīcēm, kas
noslogo elektrisko sistēmu. Kad automašīna ir
izslēgta, neizmantojiet funkcijas, kas tērē
daudz enerģijas. Šo funkciju piemēri ir:
•
•
•
•
502
•
•
Akumulators (652 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (448 lpp.)
Iedarbināšana, izmantojot
savienotājvadus un citu
akumulatoru
Ja akumulators ir izlādējies, automobili var
iedarbināt, izmantojot strāvu no cita akumulatora.
ventilators
priekšējie lukturi
priekšējā loga tīrītāji
audio sistēma (darbināta lielā skaļumā).
Ja startera akumulatora spriegums ir zems,
vadītāja displejā ir redzams ziņojums. Tādā
gadījumā enerģijas taupīšanas funkcija izslēdz
noteiktas funkcijas vai samazina akumulatora
noslogojumu, piemēram, samazinot ventilatora griešanās ātrumu un / vai izslēdzot audiosistēmu.
–
Saistītā informācija
Ja tā notiek, uzlādējiet akumulatoru, iedarbinot automašīnu un ļaujot tai darboties
vismaz 15 minūtes — startera akumulatora
lādēšana ir efektīvāka braukšanas laikā,
nevis darbinot dzinēju tukšgaitā, kamēr
automašīna stāv.
Iedarbināšanas vadu stiprinājuma punkti. Dzinēja
nodalījuma izskats var atšķirties atkarībā no automašīnas modeļa un aprīkojuma līmeņa.
Lai izvairītos no īssavienojumiem vai citiem
bojājumiem, iedarbinot automašīnu ar savienotājvadu palīdzību, ieteicams rīkoties šādi:
1.
Iestatiet automašīnas elektrosistēmu aizdedzes pozīcijā 0.
2. Pārliecinieties, ka donora akumulatora
spriegums ir 12 V.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
3. Ja paralēlais akumulators ir uzstādīts citā
automobilī, izslēdziet paralēlā automobiļa
dzinēju un pārliecinieties, ka abi automobiļi nesaskaras.
10. Iedarbiniet paralēlā automobiļa dzinēju un
Ļaujiet tam dažas minūtes darboties ar
apgriezieniem, kas ir nedaudz lielāki par
tukšgaitas apmēram 1500 apgr./min.
4. Pievienojiet vienu sarkanā vada spaili paralēlā akumulatora pozitīvajam terminālim
(1).
11. Iedarbiniet tā automobiļa dzinēju, kura
akumulators ir izlādējies.
SVARĪGI
Uzmanīgi pievienojiet dzinēja iedarbināšanas kabeli, lai izvairītos no īssavienojumiem, ko var radīt citas dzinēja nodalījumā
esošās detaļas.
5. Iedarbinot ar savienotājvadu, atveriet pozitīvā termināļa vāku (2).
6. Pievienojiet otru sarkanā savienotājvada
spaili automašīnas pozitīvajam terminālim
(2).
BRĪDINĀJUMS
Nepareizas iejaukšanās gadījumā augsts
spriegums var būt bīstams. Nepieskarieties
nekam uz akumulatoriem, kas nav skaidri
aprakstīts šajā īpašnieka rokasgrāmatā.
•
48 V atbalsta akumulatoru nekādā
gadījumā nedrīkst lietot iedarbināšanai
ar ārēju strāvas avotu.
•
48 V akumulatoram nekādā gadījumā
nedrīkst pievienot ārēju elektrisku aprīkojumu.
•
48 V akumulatora apkopi un nomaiņu
drīkst veikt tikai servisā — ieteicams
autorizētā Volvo servisā.
SVARĪGI
Iedarbināšanas mēģinājuma laikā nepieskarieties kabeļa un automašīnas savienojuma vietām. Pastāv risks radīt dzirksteles.
12. Noņemiet vadus apgrieztā secībā - vispirms melno, pēc tam sarkano.
Nodrošiniet to, lai neviena melnā vada
spaile neskartu akumulatora pozitīvo termināli/donora akumulatora pozitīvo termināli vai sarkanā savienotājvada spaili.
7. Pievienojiet vienu melnā vada spaili paralēlā akumulatora negatīvajam terminālim
(3).
8. Pievienojiet otru melnā vada spaili automašīnas negatīvajam terminālim (4).
9. Pārliecinieties, vai ārējā savienotājvada
spailes ir droši nostiprinātas, lai iedarbināšanas mēģinājuma laikā nerastos dzirksteles.
}}
503
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
BRĪDINĀJUMS
•
Akumulators var radīt ļoti sprādzienbīstamu gāzi. Nepareizi pievienojot akumulatora savienotājvadu, var rasties
dzirksteles, kas savukārt var izraisīt
akumulatora eksploziju.
•
Nepievienojiet iedarbināšanas vadus
nevienam degvielas sistēmas komponentam vai kustīgai daļai. Uzmanieties
no karstām dzinēja daļām.
•
Akumulators satur sērskābi, kas var
izraisīt nopietnus apdegumus.
•
Ja sērskābe iekļūst acīs, nonāk uz ādas
vai apģērba, skalojiet skarto vietu ar
lielu ūdens daudzumu. Ja sērskābe
iekļūst acīs, nekavējoties vērsieties pie
ārsta.
•
Nekādā gadījumā nesmēķējiet akumulatora tuvumā.
PIEZĪME
Ja startera akumulators ir tik ļoti izlādējies,
ka automašīnas elektrosistēma nedarbojas,
un pēc tam dzinējs tiek iedarbināts ar ārēja
akumulatora vai akumulatora uzlādes ierīces palīdzību, funkcija Start/Stop joprojām
var būt aktivizēta. Ja Start/Stop funkcija
drīz pēc tam aptur dzinēju, pastāv liels
risks, ka dzinēja automātiska iedarbināšana
neizdosies nepietiekama akumulatora uzlādes līmeņa dēļ, jo akumulators vēl nav pietiekami uzlādēts.
Ja automašīna ir iedarbināta ar ārēju strāvas avotu vai nepietiek laika, lai akumulatoru uzlādētu ar akumulatora uzlādes ierīci,
Start/Stop funkcija tiek īslaicīgi deaktivizēta, līdz automašīna ir atkal uzlādējusi
akumulatoru. Ja āra temperatūra ir aptuveni +15°C (aptuveni 60°F), akumulatora
uzlāde automašīnai ir jāveic vismaz
1 stundu. Zemākā āra temperatūrā uzlādes
laiks var palielināties līdz 3–4 stundām.
Akumulatora uzlādei ieteicams izmantot
ārēju akumulatora uzlādes ierīci.
Saistītā informācija
•
•
•
•
504
Automašīnas iedarbināšana (446 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (448 lpp.)
Stūres regulēšana (224 lpp.)
Aizdedzes režīma atlasīšana (449 lpp.)
•
Atbalsta akumulators (655 lpp.)
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Piekabes āķis*
Saistītā informācija
Automašīnu var aprīkot ar piekabes āķi, kas
ļauj ar automašīnu vilkt, piemēram, piekabi.
Automašīnai var būt pieejami dažādi piekabes
āķu varianti. Lai saņemtu plašāku informāciju,
sazinieties ar Volvo izplatītāju.
•
Izvirzāmi/ievelkami vilkšanas kronšteini*
(506 lpp.)
•
•
Braukšana ar piekabi (508 lpp.)
SVARĪGI
•
Piekabes āķa specifikācijas*
Piekabes āķa izmēri un stiprinājuma punkti.
Uz vilkšanas āķa uzstādīts velosipēda
bagāžnieks* (512 lpp.)
Piekabes āķa specifikācijas* (505 lpp.)
Izslēdzot dzinēju, automātiski var atslēgt
arī pastāvīgo akumulatora spriegumu uz
piekabes savienotāju, lai neizlādētu startera
akumulatoru.
SVARĪGI
Vilkšanas āķis ir regulāri jātīra un jāeļļo, lai
tas nediltu.
PIEZĪME
Lietojot sakabi ar vibrāciju slāpētāju, vilkšanas āķi nedrīkst eļļot.
Tas attiecas arī uz tāda velosipēdu pārvadāšanas bagāžnieka uzstādīšanu, kurā vilkšanas āķis tiek iespīlēts.
PIEZĪME
Ja automašīna ir aprīkota ar piekabes āķi,
tai nav aizmugurējā vilkšanas cilpas stiprinājuma.
Izmēri, montāžas punkti, mm (collas)
A
1476 (58,1)
B
86 (3,4)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 505
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Izmēri, montāžas punkti, mm (collas)
C
875 (34,4)
D
437,5 (17,2)
E
Skatiet attēlu iepriekš
F
273 (10,7)
G
Lodes centrs
Saistītā informācija
•
•
Piekabes āķis* (505 lpp.)
Vilktspēja un piekabes āķa lodes slodze
(700 lpp.)
Izvirzāmi/ievelkami vilkšanas
kronšteini*
1.
Ievelkamo vilkšanas āķi var pēc nepieciešamības ievilkt vai izvirzīt. Ievilktā pozīcijā vilkšanas iekārta ir pilnīgi paslēpta.
BRĪDINĀJUMS
Uzmanīgi ievērojiet norādījumus par vilkšanas āķa ievilkšanu un izvirzīšanu.
BRĪDINĀJUMS
Nenospiediet izvēršanas/ievilkšanas taustiņu, ja piekabes āķim ir pievienota piekabe.
Vilkšanas iekārtas izvirzīšana
Atveriet aizmugures durvis. Vilkšanas
iekārtas izvirzīšanas/ievilkšanas taustiņš
atrodas bagāžas nodalījuma aizmugurē
labajā pusē. Lai izvirzīšanas funkcija būtu
aktīva, taustiņa indikatora lampiņai jābūt
pastāvīgi iedegtai oranžā krāsā.
BRĪDINĀJUMS
Vilkšanas iekārtas izvēršanas laikā nestāviet tuvu triecienstieņa centram.
506
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
2. Nospiediet un atlaidiet taustiņu — izvirzīšana var nesākties, ja turēsiet taustiņu
nospiestu pārāk ilgi.
3.
PIEZĪME
Pēc brīža tiek aktivizēti enerģijas taupīšanas režīmi, un indikatora lampiņa nodziest.
Sistēmu var atkāroti aktivizēt, aizverot un
atverot aizmugures durvis. Tas attiecas uz
gadījumiem, kad piekabes āķis tiek izvirzīts
vai ievilkts.
Ja automašīna nosaka piekabes elektrisko
savienojumu, indikators vairs nav pastāvīgi
iedegts.
> Vilkšanas iekārta tiek izvirzīta uz āru un
uz leju atbloķētā pozīcijā — indikatora
lampiņa mirgo oranžā krāsā. Vilkšanas
āķis ir gatavs pārvietošanai bloķētā
pozīcijā.
Pārvietojiet vilkšanas iekārtu gala pozīcijā,
kur tā tiek nostiprināta un nofiksēta vietā
— indikatora lampiņa pastāvīgi izgaismojas oranžā krāsā.
> Vilkšanas iekārta ir gatava lietošanai.
Vilkšanas iekārtas ievilkšana
SVARĪGI
Ievelkot piekabes āķi, pārliecinieties, ka
elektrības kontaktligzdā nav ievietots kontaktspraudnis vai adapters.
PIEZĪME
Ir jāpabeidz vilkšanas āķa izvirzīšanas procedūra, pirms to var pārvietot bloķētā pozīcijā. Šī procedūra var aizņemt vairākas
sekundes. Ja vilkšanas āķis netiek nofiksēts bloķētā pozīcijā, uzgaidiet dažas
sekundes un mēģiniet vēlreiz.
BRĪDINĀJUMS
1.
Atveriet aizmugures durvis. Nospiediet un
atlaidiet bagāžas nodalījuma aizmugurē,
labajā pusē esošo taustiņu — ievilkšana
var nesākties, ja turēsiet taustiņu
nospiestu pārāk ilgi.
> Piekabes āķis automātiski nolaižas
atbloķētā pozīcijā, un taustiņa indikatora lampiņa mirgo oranžā krāsā.
Noteikti nostipriniet piekabes drošības
kabeli tam paredzētajā kronšteinā.
}}
507
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
Braukšana ar piekabi
2.
Braucot ar piekabi, jāievēro vairāki svarīgi
punkti attiecībā uz piekabes āķi, piekabi un
kravas izvietojumu piekabē.
Derīgās kravas svars ir atkarīgs no automobiļa
masas. Pasažieru un visu piederumu, piemēram, sakabes ierīces kopējais svars par atbilstošu vērtību samazina automobiļa derīgās
kravas svaru.
Nofiksējiet piekabes āķi, pārvietojot to
atpakaļ ievilktā pozīcijā, kur tas tiek bloķēts.
> Ja piekabes āķis ir pareizi ievilkts, indikatora lampiņa ir pastāvīgi iedegta.
508
Braukšana ar piekabi (508 lpp.)
Piekabes āķis* (505 lpp.)
•
Ievērojiet spēkā esošos noteikumus par
atļauto ātrumu un svara ierobežojumiem.
•
Kad vadāt automašīnu ar piekabi pa garu,
stāvu kāpumu, brauciet nelielā ātrumā.
•
Norādītā maksimālā piekabes masa ir
spēkā tikai augstumā, kas nepārsniedz
1000 metrus virs jūras līmeņa (3280 ft).
Braucot lielākā augstumā, dzinēja jauda
un automašīnas spēja pārvarēt ceļa
kāpumu ir samazināta, ja gaisa blīvums ir
mazāks, un tādēļ ir jāsamazina arī maksimālā piekabes faktiskā masa. Automašīnas un piekabes masa ir jāsamazina par
10% uz katriem papildu 1000 m (3280 ft)
vai to daļu.
•
Izvairieties no braukšanas ar piekabi pa
nogāzēm, kas stāvākas par 12%.
Automašīna ir aprīkota ar piekabes vilkšanai
nepieciešamo aprīkojumu.
•
Automašīnas piekabes āķa tipam jābūt
apstiprinātam.
•
Izvietojiet kravu piekabē tā, lai svars uz
piekabes āķi atbilstu maksimālajam pieļaujamajam spiedienam uz piekabes āķa
lodi. Vilkšanas āķa slodze tiek aprēķināta
kā daļa no automašīnas neto masas.
•
Automašīnai ar pilnu kravu palieliniet gaisa
spiedienu riepās līdz ieteiktajam.
•
Braucot ar piekabi, dzinējs tiek noslogots
vairāk nekā parasti.
•
Nevelciet smagu piekabi, kamēr automašīna ir pilnīgi jauna. Uzgaidiet, līdz ar to
būs nobraukti vismaz 1000 km
(620 jūdzes).
Saistītā informācija
•
•
manuāli, pārslēdziet zemāku pārnesumu
un pielāgojiet automašīnas ātrumu.
•
PIEZĪME
Lai atvieglotu piekabes vilkšanu automašīnā ar pneimatisko piekari*, atlasiet:
•
•
piedziņas režīmu Dynamic vai
piedziņas režīma Individual iestatījumu
Piekares vadība Dinamisks.
Braucot pa garām un stāvām nogāzēm,
bremzes tiek noslogotas daudz vairāk
nekā parasti. Pārslēdzot pārnesumus
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
PIEZĪME
Ekstremāli laika apstākļi, braukšana ar piekabi vai braukšana lielā augstumā, kā arī
sliktāka degvielas kvalitāte, nekā ieteicams,
ir faktori, kas var būtiski palielināt automašīnas degvielas patēriņu.
Piekabes savienotājs
Ja automašīnas piekabes āķim ir 13 elektriskie
kontakti, bet piekabei — 7, nepieciešams
adapteris. Lietojiet Volvo apstiprinātu adapteri.
Pārbaudiet, vai kabelis nevelkas pa zemi.
SVARĪGI
Izslēdzot dzinēju, automātiski var atslēgt
arī pastāvīgo akumulatora spriegumu uz
piekabes savienotāju, lai neizlādētu startera
akumulatoru.
Piekabes svars
BRĪDINĀJUMS
Ievērojiet ieteikumus par piekabes svaru.
Pretējā gadījumā pēkšņas kustības vai
bremzēšanas gadījumā automašīnas un
piekabes vadāmība var būt apgrūtināta.
PIEZĪME
Noteiktais maksimālais atļautais piekabes
svars ir Volvo atļautais piekabes svars.
Katars valsts noteikumi var vēl vairāk ierobežot piekabes svaru un ātrumu. Vilkšanas
ierīces var būt sertificētas lielāka vilkšanas
svara izmantošanai, nekā automašīna var
pavilkt.
Līmeņa kontrole*
Automašīnas līmeņa vadības sistēma cenšas
uzturēt pastāvīgu augstumu neatkarīgi no slodzes (līdz pat maksimālajam pieļaujamajam
svaram). Kad automobilis stāv uz vietas, tā aizmugure nedaudz nolaižas; tas ir normāli.
Braucot kalnainā apvidū un karstos
klimatiskajos apstākļos
Velkot piekabi, noteiktos apstākļos ir iespējams pārkaršanas risks. Ja dzinējs un piedziņas sistēma pārkarst, vadītāja displejā iedegas
brīdinājuma simbols un tiek rādīts ziņojums.
Automātiskā pārnesumkārba izvēlas pārnesumu atkarībā no slodzes un dzinēja apgriezieniem.
Stāvas nogāzes
Neizvēlieties automātiskajai pārnesumkārbai
augstāku pārnesumu par to, ar kādu tā "spēj
tikt galā" — ne vienmēr ieteicams braukt ar
augstu pārnesumu pie zemiem dzinēja apgriezieniem.
Automašīnas novietošana stāvēšanai kalnā
1. Līdz galam nospiediet bremžu pedāli.
2. Iedarbiniet stāvbremzi.
3. Ieslēdziet pārnesumu P.
4. Atlaidiet bremžu pedāli.
Novietojot automašīnu ar piekabi stāvā
nogāzē, palieciet zem riteņiem ķīļus.
Automašīnas iedarbināšana nogāzē
1. Līdz galam nospiediet bremžu pedāli.
2. Ieslēdziet pārnesumu D.
3. Stāvbremzes izslēgšana.
4. Atlaidiet bremžu pedāli un sāciet braukšanu.
Saistītā informācija
•
•
•
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
(510 lpp.)
Piekabes lukturu pārbaude (511 lpp.)
Vilktspēja un piekabes āķa lodes slodze
(700 lpp.)
•
Dzinēja un piedziņas sistēmas pārkaršana
(501 lpp.)
•
Apgrūtinātas braukšanas apstākļi dzinēja
eļļai (705 lpp.)
•
Izvirzāmi/ievelkami vilkšanas kronšteini*
(506 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 509
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Piekabes stabilitātes palīgsistēma*
Piekabes stabilitātes palīgfunkcija
Piekabes stabilitātes palīgsistēmas funkcijas
(TSA28) mērķis ir stabilizēt automašīnu, velkot piekabi, ja sākas tās lokveida kustība. Šī
sistēma ir iekļauta stabilitātes sistēmā ESC29.
Piekabes stabilitātes palīgfunkcija pastāvīgi
kontrolē automašīnas kustības, it īpaši sāniskās kustības. Ja tiek konstatēta sānnovirze,
priekšējie riteņi tiek bremzēti atsevišķi. Tas ir
paredzēts, lai stabilizētu automobiļa/piekabes
savienojumu. Ar to bieži pietiek, lai palīdzētu
autovadītājam atgūt automobiļa vadību.
Sānnovirzes iemesli
Sānnovirze var rasties jebkuram automobiļa/
piekabes savienojumam. Parasti sānnovirze
notiek, braucot ar lielu ātrumu. Tomēr pastāv
risks, ka tā var rasties, braucot ar nelielu
ātrumu, ja piekabe ir pārslogota vai krava nav
pareizi sadalīta, piemēram, tā novietota pārāk
tālu uz aizmuguri.
Lai notiktu sānnovirze, jābūt iemeslam, kas to
ierosina, piem.:
•
Automobilis ar piekabi tiek pakļauts pēkšņam un spēcīgam sānu vējam.
•
Automobilis ar piekabi uzbrauc uz nelīdzenas ceļa virsmas vai iebrauc grambā.
•
Sānnovirzi izraisošas stūres kustības.
Ja ir sākusies sānnovirze, var būt grūti vai pat
neiespējami to apturēt. Tas padara automobiļa/piekabes savienojumu grūti vadāmu, un
pastāv risks, ka varat, piemēram, nokļūt nepareizā braukšanas joslā vai nobraukt no brauktuves.
28
29
510
Ja lokveida kustība netiek novērsta pirmajā
reizē, kad iejaucas piekabes stabilitātes palīgsistēma, automašīnas/piekabes savienojums
tiek bremzēts ar visiem riteņiem un dzinēja
jauda tiek samazināta. Kad sānnovirze tiek
pakāpeniski samazināta un automašīnas/
piekabes sastāvs atkal ir stabils, sistēma pārtrauc regulēšanu un autovadītājs atkal pilnībā
kontrolē automašīnu.
Kad darbojas piekabes stabilitātes palīgsistēma (TSA),
vadītāja displejā mirgo simbols ESC.
Saistītā informācija
•
•
Braukšana ar piekabi (508 lpp.)
Elektroniskā stabilitātes kontrole
(313 lpp.)
PIEZĪME
Ja vadītājs atlasa sporta režīmu, vidējā displeja izvēļņu sistēmā deaktivizējot ESC,
stabilitātes sistēma tiek deaktivizēta.
Piekabes stabilitātes palīgsistēma var neiejaukties, ja autovadītājs izmanto spēcīgas stūres kustības, lai mēģinātu izlīdzināt lokveida
kustību, jo tādā situācijā sistēma nevar noteikt,
vai lokveida kustību izraisa piekabe vai autovadītājs.
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Piekabes lukturu pārbaude
Pievienojot piekabi — pirms došanās ceļā
pārbaudiet, vai visi piekabes lukturi darbojas.
Piekabes pagrieziena rādītāji un
bremžu lukturi
Ja viens vai vairāki piekabes pagrieziena rādītāji vai bremžu signāla spuldze nedarbojas,
vadītāja displejā tiek attēlots simbols un ziņojums. Citi piekabes lukturi vadītājam ir manuāli
jāpārbauda pirms braukšanas sākšanas.
Simbols
lukturi, pārbaudiet, vai piekabe ir aprīkota ar
aizmugurējo miglas lukturi, lai braukšana būtu
droša.
Automātiskās pārbaudes izslēgšana
Automātiskās pārbaudes funkciju var izslēgt
centrālajā displejā.
Piekabes lukturu pārbaude*
1.
Automātiskā pārbaude
Kad piekabe ir pievienota elektriski, var veikt
lukturu automātisku ieslēgšanu, lai noteiktu,
vai visi piekabes lukturi darbojas. Šī funkcija
palīdz vadītājam pirms braukšanas pārbaudīt,
vai piekabes lukturi darbojas.
2. Nospiediet My Car
apgaismojums.
Paziņojums
Lai veiktu pārbaudi, automašīnai jābūt izslēgtai.
• Piekabes pagr. rādītājs
1.
Labā pagr. rād. kļūme
• Piekabes pagr. rādītājs Kr.
pagrieziena rādītāja kļūme
• Piekabes bremžu lukt.
Kļūme
Ja kāds no piekabes pagrieziena rādītāju lukturiem ir bojāts, vadītāja displejā pagrieziena
rādītāju simbols mirgo ātrāk nekā parasti.
Aizmugurējais miglas lukturis uz
piekabes
Pievienojot piekabi, var neiedegties automašīnas aizmugurējais miglas lukturis; šajā gadījumā miglas luktura funkcija tiek pārslēgta uz
piekabi. Kad aktivizējat aizmugurējo miglas
Kad piekabe tiek pievienota piekabes
āķim, vadītāja displejā tiek attēlots ziņojums Autom. piekabes lukturu pārb..
2. Apstipriniet paziņojumu, nospiežot stūres
labās puses vadības tastatūras taustiņu O.
> Tiek sākta lukturu pārbaude.
3. Izkāpiet no automašīnas, lai pārbaudītu
lukturu darbību.
> Visi piekabes lukturi sāk mirgot un pēc
tam vienlaikus iedegas.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Lukturi un
3. Atceliet Autom. piekabes lukturu pārb.
atlasi.
Manuālā pārbaude
Ja automātiskā pārbaude ir izslēgta, pārbaudi
var veikt manuāli.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
apgaismojums.
Lukturi un
3. Izvēlieties Manuāla piekabes lukturu
pārb..
> Tiek sākta lukturu pārbaude. Izkāpiet no
automašīnas, lai pārbaudītu lukturu darbību.
Saistītā informācija
•
Braukšana ar piekabi (508 lpp.)
4. Vizuāli pārbaudiet, vai visi piekabes lukturi
darbojas.
5. Pēc brīža visi piekabes lukturi atkal sāk
mirgot.
> Pārbaude ir pabeigta.
* Papildaprīkojums/piederums.
511
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Uz vilkšanas āķa uzstādīts
velosipēda bagāžnieks*
Ieteicams lietot Volvo izstrādātos velosipēdu
bagāžniekus.
Tas ļaus novērst automašīnas bojājumus un
brauciena laikā nodrošināt maksimālo iespējamo drošību. Volvo velosipēdu bagāžniekus
var iegādāties pie pilnvarotiem Volvo pārstāvjiem.
Precīzi ievērojiet kopā ar velosipēdu bagāžnieku saņemtos norādījumus.
•
Velosipēdu bagāžnieka un velosipēdu
kopējais svars nedrīkst pārsniegt 75 kg
(165 mārciņas).
•
Velosipēdu bagāžnieks var būt paredzēts
ne vairāk kā trim velosipēdiem.
BRĪDINĀJUMS
Velosipēdu bagāžnieka nepareiza lietošana
var izraisīt piekabes āķa un automašīnas
bojājumus.
Velosipēdu bagāžnieks var atdalīties no
piekabes āķa, ja
512
•
tas ir nepareizi uzstādīts uz piekabes
āķa;
•
tas ir pārslogots, skatiet velosipēdu
bagāžnieka norādījumus par maksimālo slodzi;
•
tas tiek izmantots citu priekšmetu,
nevis velosipēdu pārvadāšanai.
Kad vilkšanas āķim ir uzstādīts velosipēdu
bagāžnieks, tas ietekmē automašīnas braukšanas raksturīpašības. Piemēram, to izraisa:
•
•
•
•
•
palielināts svars;
samazināts iespējamais paātrinājums;
samazināts klīrenss;
mainīta spēja bremzēt.
Uz velosipēdiem nelietojiet aizsargpārsegus. Tie var ietekmēt manevrētspēju,
samazināt redzamību un palielināt degvielas patēriņu. Tie var arī izraisīt lielāku slodzi
uz piekabes āķi.
Saistītā informācija
•
Piekabes āķis* (505 lpp.)
Ieteikumi par velosipēdu novietošanu
uz velosipēdu bagāžnieka
Jo lielāks ir attālums starp kravas smaguma
centru un piekabes āķi, jo lielāka ir slodze uz
piekabes āķi.
Piestipriniet kravu saskaņā ar šiem ieteikumiem:
•
Vissmagāko velosipēdu uzstādiet vistuvāk
automašīnai.
•
Gādājiet, lai krava būtu izvietota simetriski
un iespējami tuvu automašīnas centram,
piemēram, novietojot velosipēdus dažādos
virzienos, ja tiek piestiprināti vairāki velosipēdi.
•
Pirms transportēšanas noņemiet no velosipēdiem priekšmetus, kas nav piestiprināti, piemēram, velosipēda groziņu, akumulatoru, bērnu sēdeklīti. To ieteicams
darīt, gan lai samazinātu slodzi uz vilkšanas āķi un velosipēdu bagāžnieku, gan lai
samazinātu vēja pretestību, kas ietekmē
degvielas patēriņu.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Vilkšana
BRĪDINĀJUMS
Vilkšanas laikā automašīnu velk cits transportlīdzeklis, izmantojot vilkšanas trosi.
Pirms automašīnas vilkšanas noskaidrojiet
atļauto vilkšanas maksimālo ātrumu.
•
Pirms vilkšanas pārliecinieties, ka stūres fiksators ir atbloķēts.
•
Jābūt ieslēgtai aizdedzes pozīcijai II —
aizdedzes pozīcijā I visi drošības spilveni ir deaktivizēti.
•
Automašīnas vilkšanas laikā vienmēr
glabājiet tālvadības pults atslēgu automašīnā.
Sagatavošanās un vilkšana
SVARĪGI
Automašīnām ar mazo pārnesumu pārslēgsviru nevar pārslēgt pārnesumkārbu no
pozīcijas P citā pozīcijā, ja nedarbojas dzinējs. Sazinieties ar autorizētu Volvo servisu, lai saņemtu palīdzību par vilkšanu, vai
izsauciet autoevakuatoru.
BRĪDINĀJUMS
Bremžu pastiprinātājs un stūres pastiprinātājs nedarbojas, ja dzinējs ir izslēgts bremžu pedālis ir jānospiež
aptuveni 5 reizes spēcīgāk un stūrēšana ir
daudz apgrūtinātāka nekā parasti.
SVARĪGI
Ņemiet vērā, ka automašīna vienmēr jāvelk
tā, lai riteņi grieztos uz priekšu.
•
Nevelciet automašīnas ar automātisko
pārnesumkārbu ātrāk par 80 km/h
(50 mph) vai tālāk par 80 km (50
jūdzēm).
1.
Ieslēdziet automašīnas avārijas gaismas
signālu.
2. Nostipriniet vilkšanas tauvu vilkšanas
cilpā.
3. Deaktivizējiet stūres bloķēšanas mehānismu, atslēdzot automašīnu.
4. Pārslēdziet automašīnu aizdedzes pozīcijā
II — pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņrādītāju kustības virzienā, nenospiežot
bremžu pedāli vai automašīnās ar manuālo
pārnesumkārbu sajūga pedāli, un turiet
aizdedzes slēdzi aptuveni 4 sekundes. Pēc
tam atlaidiet pogu, un tā automātiski
atgriezīsies sākuma pozīcijā.
5. Pārvietojiet pārnesumu pārslēgu neitrālajā
pozīcijā un atlaidiet stāvbremzi.
Ja akumulatora spriegums ir pārāk zems,
stāvbremzi nevar izslēgt. Ja akumulatora
spriegums ir pārāk zems, pievienojiet
donora akumulatoru.
> Tagad velkošais transportlīdzeklis var
sākt vilkšanu.
6. Ja velkošais transportlīdzeklis samazina
ātrumu, nodrošiniet, lai vilkšanas trose
būtu nostiepta, turot kāju viegli piespiestu
uz bremžu pedāļa un tādējādi novēršot
straujas kustības.
7. Esiet gatavs bremzēt, lai apturētu.
Iedarbināšanas palīdzība
Nemēģiniet iedarbināt dzinēju, ievelkot automobili. Ja akumulators ir izlādējies un dzinēju
nevar iedarbināt, izmantojiet paralēlo akumulatoru.
}}
513
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
SVARĪGI
Mēģinot iedarbināt automašīnu to velkot,
varat nodarīt bojājumus katalītiskajam neitralizatoram.
Saistītā informācija
•
Vilkšanas cilpas uzstādīšana un noņemšana (514 lpp.)
•
•
•
Avārijas gaismas signalizācija (177 lpp.)
•
•
Aizdedzes režīma atlasīšana (449 lpp.)
Evakuācija (515 lpp.)
Iedarbināšana, izmantojot savienotājvadus
un citu akumulatoru (502 lpp.)
Vilkšanas cilpas uzstādīšana un
noņemšana
Vilkšanai izmantojiet vilkšanas cilpu. Vilkšanas cilpa ir ieskrūvēta vītņotā ligzdā aiz vāka
bufera labās puses priekšpusē vai aizmugurē.
PIEZĪME
Ja automašīna ir aprīkota ar piekabes āķi,
tai nav aizmugurējā vilkšanas cilpas stiprinājuma.
Vilkšanas cilpas uzstādīšana
Priekšā: noņemiet pārsegu — ievietojiet
atverē automašīnas atslēgu vai nelielu
skrūvgriezi un uzmanīgi sasveriet pārsegu.
> Pārsegs pagriežas ap savu centra līniju,
un pēc tam to var noņemt.
Pārnesumkārba (460 lpp.)
Izņemiet vilkšanas cilpu no putuplasta
bloka zem bagāžas nodalījuma grīdas.
Aizmugurējais: Noņemiet pārsegu — piespiediet marķējumu ar pirkstu, kamēr lokāt
pretējo pusi/stūri uz āru.
> Pārsegs pagriežas ap savu centra līniju,
un pēc tam to var noņemt.
514
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
nāsiet to uzvilkt augšā, izmantojot vilkšanas cilpu.
4. Ieskrūvējiet vilkšanas cilpu līdz galam.
•
Ja nepieciešams, paceliet automašīnu,
izmantojot evakuācijas transportlīdzekļa
celšanas ierīci. Neizmantojiet vilkšanas
cilpu.
BRĪDINĀJUMS
Neviens/nekas nedrīkst atrasties aiz evakuatora laikā, kad automašīna tiek vilkta
augšā uz plakanās platformas.
Ieskrūvējiet cilpu stingri. Piemēram, izvadiet caur to riteņatslēgu* un izmantojiet kā
sviru.
SVARĪGI
Vilkšanas cilpa ir paredzēta tikai vilkšanai
pa ceļu, nevis iestigušas automašīnas atbrīvošanai vai izvilkšanai no grāvja. Izsauciet
evakuācijas dienestu, lai tas Jums palīdzētu.
SVARĪGI
Ir svarīgi stingri pieskrūvēt vilkšanas cilpu
vietā, līdz tā atduras.
Apsvērumi, kas jāatceras pirms vilkšanas
cilpas lietošanas
• Vilkšanas cilpu var izmantot, lai uzvilktu
automašīnu uz evakuatora platformas bez
sānu bortiem. Automašīnas atrašanās
vieta un klīrenss nosaka, vai tas ir iespējams.
•
Ja evakuatora rampas slīpums ir pārāk
stāvs vai klīrenss zem automašīnas nepiemērots, varat sabojāt automašīnu, ja mēģi-
Vilkšanas cilpas noņemšana
–
Pēc vilkšanas cilpas lietošanas izskrūvējiet
un izņemiet to un novietojiet atpakaļ putuplasta blokā.
Beigās uzlieciet vāku atpakaļ vietā uz
bufera.
Evakuācija
Ja automašīnai nepieciešama evakuācija, tā
tiek aizvesta, izmantojot citu transportlīdzekli.
Izsauciet evakuācijas dienestu, lai tas Jums
palīdzētu.
Vilkšanas cilpu var izmantot, lai uzvilktu automašīnu uz evakuatora platformas bez sānu
bortiem.
Attiecas uz automašīnām ar līmeņa kontroli*: Ja automašīna ir aprīkota ar pneimatisko piekari, tā jādeaktivizē, pirms pacelt automašīnu ar domkratu. Funkcijas deaktivizēšana
vidējā displejā.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car
piekare.
Stāvbremze un
3. Izvēlieties Atspējot līmeņošanas vadību.
Automašīnas atrašanās vieta un klīrenss
nosaka, vai to var uzvilkt uz platformas bez
sānu bortiem. Ja evakuatora rampas slīpums ir
pārāk stāvs vai klīrenss zem automašīnas nav
piemērots, varat sabojāt automašīnu, ja mēģināsiet to uzvilkt augšā. Tādā gadījumā automašīna jāuzceļ, izmantojot evakuatora celšanas iekārtu.
Saistītā informācija
•
•
•
Vilkšana (513 lpp.)
Evakuācija (515 lpp.)
Instrumentu komplekts (594 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 515
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
BRĪDINĀJUMS
Neviens/nekas nedrīkst atrasties aiz evakuatora laikā, kad automašīna tiek vilkta
augšā uz plakanās platformas.
SVARĪGI
Vilkšanas cilpa ir paredzēta tikai vilkšanai
pa ceļu, nevis iestiguša automobiļa atbrīvošanai vai izvilkšanai no grāvja. Izsauciet
evakuācijas dienestu, lai tas Jums palīdzētu.
HomeLink®*30
HomeLink®31
ir ieprogrammējama tālvadības
pults, kas ir iebūvēta automašīnas elektrosistēmā un ar kuru var attālināti vadīt līdz trim
dažādām ierīcēm (piemēram, garāžas durvju
atvērēju, signalizācijas sistēmu, ārējo un iekšējo apgaismojumu) un līdz ar to aizstāt šādu
ierīču tālvadības pultis.
Vispārīgi
SVARĪGI
Saglabājiet oriģinālās tālvadības pultis vēlākai
ieprogrammēšanai (piemēram, ja nomaināt
automašīnu vai lietošanai citā automašīnā).
Pārdodot automašīnu, ieteicams arī izdzēst
taustiņiem ieprogrammētās funkcijas.
•
•
•
Saistītā informācija
Vilkšanas cilpas uzstādīšana un noņemšana (514 lpp.)
Lai iegūtu plašāku informāciju par HomeLink®,
apmeklējiet www.HomeLink.com vai zvaniet
uz numuru 00 8000 466 354 65 (vai maksas
tālruņa numuru +49 6838 907 277)32.
Saistītā informācija
Ņemiet vērā, ka automobilis vienmēr
jātransportē tā, lai riteņi grieztos uz
priekšu.
•
HomeLink® ir iebūvēts salona atpakaļskata
spogulī. HomeLink® panelis sastāv no trim
ieprogrammējamām pogām un viena indikatora spoguļa stiklā.
HomeLink®* lietošana (519 lpp.)
HomeLink®* programmēšana (517 lpp.)
HomeLink®* tipa apstiprinājums
(519 lpp.)
Attēls ir shematisks — versija var atšķirties.
1. taustiņš
2. taustiņš
3. taustiņš
Indikatora lampa
30
31
32
516
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
HomeLink un HomeLink mājas simbols ir reģistrētas Gentex Corporation preču zīmes.
Ņemiet vērā, ka atkarībā no operatora bezmaksas numurs var nebūt pieejams.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
HomeLink®*33 programmēšana
Ievērojiet šos norādījumus, lai ieprogrammētu
HomeLink®, atiestatītu visus ieprogrammētos
iestatījumus vai pārprogrammētu atsevišķas
pogas.
PIEZĪME
Dažām automašīnām aizdedze jāieslēdz vai
jāpagriež "piederumu pozīcijā", lai varētu
ieprogrammēt vai izmantot HomeLink®. Ja
iespējams, ievietojiet tālvadības pultī jaunas baterijas, nomainot tās pret
HomeLink®, lai nodrošinātu ātrāku programmēšanu un uzlabotu radio signālu
pārraidi. Pirms programmēšanas jāatiestata HomeLink® taustiņi.
BRĪDINĀJUMS
1.
Pavērsiet tālvadības pulti pret HomeLink®
programmējamo taustiņu un turiet to
aptuveni 2–8 cm (aptuveni 1–3 collu)
attālumā no šī taustiņa. Neaizklājiet
HomeLink® indikatora lampiņu.
Ņemiet vērā: Dažu tālvadības pulšu spēja
ieprogrammēt HomeLink® uzlabojas aptuveni 15–20 cm (aptuveni 6–12 collu) attālumā. Ja programmēšanas laikā rodas problēmas, ņemiet vērā tālāk norādīto.
2. Nospiediet un turiet gan tālvadības pults
pogu, gan pārprogrammējamo HomeLink®
pogu.
3. Neatlaidiet pogas, kamēr indikatora lampiņa nav beigusi lēni mirgot (aptuveni reizi
sekundē) un vai nu sākusi ātri mirgot
(aptuveni 10 reizes sekundē), vai arī palikusi pastāvīgi iedegta.
> Ja indikatora lampiņa ir pastāvīgi
iedegta: Norāde, ka programmēšana ir
pabeigta. Divreiz nospiediet ieprogrammēto pogu, lai to aktivizētu.
Ja indikatora lampiņa ātri mirgo: Ierīcei, kas ir jāieprogrammē ar
HomeLink®, var būt drošības funkcija,
kurai nepieciešamas papildu darbības.
Pārbaudiet, divreiz nospiežot ieprogrammēto pogu, lai noskaidrotu, vai
ieprogrammētais iestatījums darbojas.
Ja nedarbojas, veiciet tālāk aprakstītās
darbības.
HomeLink® programmēšanas laikā var tikt
aktivizētas programmējamās garāžas durvis vai vārti. Tādēļ nodrošiniet, lai programmēšanas laikā neviens neatrastos durvju
vai vārtu tuvumā. Programmējot garāžas
durvju atvēršanas mehānismu, automašīnai
jāatrodas ārpus garāžas.
33
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 517
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
||
www.HomeLink.com vai zvaniet uz numuru
00 8000 466 354 65 (vai maksas tālruņa
numuru +49 6838 907 277)35.
Atsevišķu pogu pārprogrammēšana
Lai pārprogrammētu atsevišķu HomeLink®
taustiņu, rīkojieties šādi:
1.
4. Atrodiet garāžas durvju u. tml. uztvērēja
programmēšanas pogu34. Parasti tā atrodas tuvu antenas kronšteinam uz uztvērēja.
5. Vienreiz nospiediet un atlaidiet uztvērēja
programmēšanas pogu. Programmēšana
jāveic 30 sekunžu laikā pēc pogas nospiešanas.
6. Nospiediet un atlaidiet to HomeLink®
pogu, kuru vēlaties ieprogrammēt. Atkārtojiet nospiešanas/turēšanas/atlaišanas
darbības otro reizi un — atkarībā no uztvērēja modeļa — arī trešo reizi.
> Tagad programmēšana ir pabeigta un,
nospiežot ieprogrammēto taustiņu,
garāžas durvīm, vārtiem u. tml. ir jāaktivizējas.
Saistītā informācija
•
•
•
HomeLink®* lietošana (519 lpp.)
HomeLink®* (516 lpp.)
HomeLink®* tipa apstiprinājums
(519 lpp.)
Nospiediet vajadzīgo pogu un turiet aptuveni 20 sekundes.
2. Kad HomeLink® indikators sāk lēni mirgot,
programmēšanu var turpināt kā parasti.
Ņemiet vērā: Ja atkārtoti programmējamajam taustiņam netiek ieprogrammēta
jauna ierīce, tas atjauno iepriekš saglabāto
programmēšanu.
HomeLink® taustiņu atiestatīšana
Var atiestatīt tikai visas HomeLink® pogas
uzreiz, nevis katru atsevišķi. Atsevišķas pogas
var tikai pārprogrammēt.
–
Nospiediet un aptuveni 10 sekundes turiet
HomeLink® ārējās pogas (1 un 3).
> Kad indikators vairs nav pastāvīgi
iedegts un sāk mirgot, pogas ir atiestatītas un gatavas pārprogrammēšanai.
Ja programmēšanas laikā rodas problēmas,
sazinieties ar HomeLink® vietnē
34
35
518
Pogas apzīmējums un krāsa atšķiras atkarībā no ražotāja.
Ņemiet vērā, ka atkarībā no operatora bezmaksas numurs var nebūt pieejams.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
HomeLink®*36 lietošana
BRĪDINĀJUMS
HomeLink®
Kad
ir pilnībā saprogrammēts, to
var izmantot atsevišķu oriģinālo tālvadības
pulšu vietā.
Nospiediet ieprogrammēto taustiņu. Garāžas
durvis, vārti, signalizācijas sistēma u. tml. tiek
aktivizēti (tas var aizņemt dažas sekundes). Ja
pogu nospiež un tur ilgāk par 20 sekundēm,
tiek sākta pārprogrammēšana. Nospiežot
taustiņu, indikatora lampiņa izgaismojas vai
mirgo. Protams, vajadzības gadījumā oriģinālās tālvadības pults taustiņus joprojām var lietot paralēli HomeLink®.
PIEZĪME
Kad aizdedze ir izslēgta, HomeLink® darbojas vismaz 7 minūtes.
PIEZĪME
HomeLink® nevar lietot, ja automašīna ir
aizslēgta un signalizācija ir aktivizēta* no
ārpuses.
•
•
Ja garāžas durvju vai vārtu vadībai
izmantojat HomeLink®, nodrošiniet, lai
durvju vai vārtu kustības laikā neviens
neatrastos tuvumā.
Nelietojiet HomeLink® tālvadības pulti
garāžas durvīm, kas nav aprīkotas ar
drošības atduri vai atpakaļkustības funkciju.
HomeLink®*37 tipa apstiprinājums
ES tipa apstiprinājums
Gentex Corporation ar šo paziņo, ka
HomeLink® modelis UAHL5 atbilst radioiekārtu direktīvai 2014/53/ES.
Viļņu garums, kurā radioiekārta darbojas:
•
433,05 MHz–434,79 MHz <10 mW
E.R.P.
•
868,00 MHz–868,60 MHz <25 mW
E.R.P.
•
868,70 MHz–868,20 MHz <25 mW
E.R.P.
•
869,40 MHz–869,65 MHz <25 mW
E.R.P.
•
869,70 MHz–870,00 MHz <25 mW
E.R.P.
Saistītā informācija
•
•
•
HomeLink®* (516 lpp.)
HomeLink®* programmēšana (517 lpp.)
HomeLink®* tipa apstiprinājums
(519 lpp.)
Apliecības turētāja adrese: Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland MI
49464, ASV
Lai skatītu plašāku informāciju, meklējiet
atbalsta informāciju par tipa apstiprinājumu
vietnē www.volvocars.com.
Saistītā informācija
•
36
37
HomeLink®* (516 lpp.)
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
Attiecas uz dažu valstu tirgiem.
* Papildaprīkojums/piederums. 519
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
Kompass*
Augšējais labais atpakaļskata spoguļa stūris
vienlaicīgi ir arī integrētais displejs, kas
parāda kompasa virzienu38, kādā vērsta automašīnas priekšpuse.
Kompasa aktivizēšana un
deaktivizēšana*
Augšējais labais atpakaļskata spoguļa stūris
vienlaicīgi ir arī integrētais displejs, kas
parāda kompasa virzienu39, kādā vērsta automašīnas priekšpuse.
Iedarbinot automašīnu, kompass tiek aktivizēts automātiski.
Lai manuāli deaktivizētu/aktivizētu kompasu:
–
Atpakaļskata spogulis ar kompasu.
Ar angļu valodas saīsinājumiem tiek parādīti
astoņi dažādi kompasa virzieni: N (ziemeļi),
NE (ziemeļaustrumi), E (austrumi), SE (dienvidaustrumi), S (dienvidi), SW (dienvidrietumi), W (rietumi) un NW (ziemeļrietumi).
Izmantojot, piemēram, papīra saspraudīti,
nospiediet taustiņu atpakaļskata spoguļa
apakšpusē.
> Ja kompasu deaktivizē, kad automašīna
ir izslēgta, tas netiks aktivizēts nākamajā automašīnas iedarbināšanas reizē.
Šajā gadījumā kompass ir jāaktivizē
manuāli.
Saistītā informācija
•
•
Kompass* (520 lpp.)
Kompasa kalibrēšana* (520 lpp.)
Kompasa kalibrēšana*
Zemeslode ir sadalīta 15 magnētiskajās
zonās. Kompass40 ir jākalibrē, ja automašīna
tiek pārvietota pāri vairākām magnētiskajām
zonām.
1.
Apturiet automobili plašā no tērauda konstrukcijām un augstsprieguma līnijām
brīvā teritorijā.
2. Iedarbiniet automašīnu, izslēdziet visas
elektriskās ierīces (gaisa kondicionētāju,
stiklu tīrītājus u.c.) un pārliecinieties, ka
visas durvis ir aizvērtas.
PIEZĪME
Ja elektroierīce nav izslēgta, kalibrēšana
var neizdoties vai vispār nesākties.
3. Nospiediet un aptuveni 3 sekundes turiet
pogu atpakaļskata spoguļa apakšā (izmantojiet, piemēram, saspraudi). Tiek rādīts
pašreizējās magnētiskās zonas numurs.
Saistītā informācija
•
Kompasa aktivizēšana un deaktivizēšana*
(520 lpp.)
•
Kompasa kalibrēšana* (520 lpp.)
38
39
40
520
Noteiktos tirgos un modeļos kā papildaprīkojums ir pieejams atpakaļskata spogulis ar kompasu.
Noteiktos tirgos un modeļos kā papildaprīkojums ir pieejams atpakaļskata spogulis ar kompasu.
Noteiktos tirgos un modeļos kā papildaprīkojums ir pieejams atpakaļskata spogulis ar kompasu.
* Papildaprīkojums/piederums.
IEDARBINĀŠANA UN BRAUKŠANA
7. Automašīnām ar apsildāmo vējstiklu*: ja
laikā, kamēr ir ieslēgta vējstikla apsilde,
displejā ir attēlots simbols C, veiciet kalibrēšanu, kā aprakstīts 6. punktā, atstājot
vējstikla apsildi ieslēgtu.
8. Ja nepieciešams, atkārtojiet iepriekšējās
darbības.
Saistītā informācija
•
•
Magnētiskās zonas.
Kompass* (520 lpp.)
Kompasa aktivizēšana un deaktivizēšana*
(520 lpp.)
4. Nospiediet šo pogu atkārtoti, līdz tiek
parādīta nepieciešamā magnētiskā zona
(1–15). Skatiet magnētisko zonu karti
kompasam.
5. Nogaidiet, līdz displejā atkal ir redzams
simbols C vai turiet nospiestu atpakaļskata spoguļa apakšdaļā esošo pogu
apmēram 6 sekundes, līdz tiek parādīts
simbols C.
6. Brauciet lēnām pa apli ar ātrumu, kas
nepārsniedz 10 km/h (6 mph), līdz displeja
ekrānā tiek attēlots kompasa virziens,
norādot, ka kalibrēšana ir pabeigta. Pēc
tam brauciet vēl 2 apļus precīzai kalibrēšanai.
* Papildaprīkojums/piederums. 521
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Skaņa, multivide un internets
Saistītā informācija
Audio un multivides sistēma sastāv no multivides atskaņotāja un radio. Varat arī pievienot
tālruni ar Bluetooth, lai lietotu brīvroku funkcijas vai atskaņotu automašīnā mūziku, izmantojot bezvadu savienojumu. Kad automašīnā
ir izveidots savienojums ar internetu, multivides atskaņošanai varat izmantot arī lietotnes.
•
•
•
•
Audio un multivides pārskats
To funkcijas varat vadīt ar balsi, stūres vadības
tastatūru vai centrālo displeju. Skaļruņu un
pastiprinātāju skaits ir atkarīgs no audiosistēmas, ar kuru automašīna ir aprīkota.
Sistēmas atjaunināšana
Audio un multivides sistēma tiek pastāvīgi
pilnveidota. Kad ir pieejami jauni sistēmas
atjauninājumi, ir ieteicams tos lejupielādēt.
Mediju atskaņotājs (535 lpp.)
Audio iestatījumi
Balss atpazīšana (159 lpp.)
Skaņas atveidojuma kvalitāte ir iestatīta
iepriekš, bet to var arī regulēt.
Parasti skaļumu regulē ar skaļuma regulēšanas slēdzi, kas atrodas zem vidējā displeja, vai
ar stūres labās puses vadības tastatūru. Tas
attiecas, piemēram, uz mūzikas atskaņošanu,
radio, notiekošiem tālruņa zvaniem un aktīviem satiksmes ziņojumiem.
Aizdedzes pozīcijas (448 lpp.)
Skaņas atveidojums
Vadītāja uzmanības novēršana (41 lpp.)
Skaņas sistēma ir iepriekš kalibrēta, izmantojot digitālu signāla apstrādi. Šajā kalibrācijā
ņemti vērā skaļruņi, pastiprinātāji, pasažieru
salona akustika, klausītāja atrašanās vieta utt.
katrai automašīnas modeļa un audiosistēmas
kombinācijai. Ir arī dinamiskā kalibrācija, kas
ņem vērā skaļuma regulēšanas iestatījumu un
automašīnas ātrumu.
Radio (529 lpp.)
Tālrunis (551 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
•
•
•
•
•
Aplikācijas (526 lpp.)
•
Audio un multivides licenču līgums
(571 lpp.)
•
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (631 lpp.)
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (631 lpp.)
Personiskie režīmi
Atkarībā no automašīnas audio sistēmas
dažādi iestatījumi ir pieejami augšējā skata
sadaļā Iestatījumi Skaņa.
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
• Tonis — basa, augsto skaņu frekvenču,
ekvalaizera u.c. iestatījumi.
• Skaņas sadalījums – labā/kreisā skaļruņa skaņas balanss un priekšējā/aizmugurējā skaļruņa skaņas balanss.
• Sistēmas skaļuma līmeņi — regulē skaļumu dažādās automašīnas sistēmās, pie-
524
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
mēram, Balss vadība, Novietoš.
palīgsist. un Tālruņa zvana sign..
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Ekvalaizers — ekvalaizera iestatījums.
• Skaņas sadalījums – labā/kreisā skaļruņa skaņas balanss un priekšējā/aizmugurējā skaļruņa skaņas balanss.
• Sistēmas skaļuma līmeņi — regulē skaļumu dažādās automašīnas sistēmās, piemēram, Balss vadība, Novietoš.
palīgsist. un Tālruņa zvana sign..
High Performance
• Tonis — basa, augsto skaņu frekvenču,
ekvalaizera u.c. iestatījumi.
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
Skaņas pieredze*
Audio pieredze ir lietotne, kas sniedz piekļuvi
papildu audio iestatījumiem.
Skaņas baudījums var atvērt no lietotņu
skata centrālajā displejā. Atkarībā no audio sistēmas, kāda automašīnā ir uzstādīta, var definēt šādus iestatījumus:
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
• Studija — skaņu var regulēt, lai to primāri
pielāgotu režīmiem Vadītājs, Visi un
Aizmugurē.
• Individuāla skatuve — ieskaujošās skaņas režīms ar intensitātes un iekļaušanas
iestatījumiem.
• Koncertzāle — atveido Gēteborgas koncertzāles akustiku.
• Skaņas sadalījums – labā/kreisā skaļruņa skaņas balanss un priekšējā/aizmugurējā skaļruņa skaņas balanss.
• Sistēmas skaļuma līmeņi — regulē skaļumu dažādās automašīnas sistēmās, piemēram, Balss vadība, Novietoš.
palīgsist. un Tālruņa zvana sign..
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Skaņas pieredze* (525 lpp.)
Mediju atskaņotājs (535 lpp.)
Balss atpazīšanas iestatījumi (163 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (559 lpp.)
Skaņa, multivide un internets (524 lpp.)
Gēteborgas koncertzāles akustikas atveide.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 525
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Sēdekļa optimizēš. — skaņu var regulēt,
lai to primāri pielāgotu režīmiem Vadītājs,
Visi un Aizmugurē.
• Telpiska skaņa — ieskaujošās skaņas
režīms ar līmeņa iestatījumiem.
• Tonis — basa, augsto skaņu frekvenču,
ekvalaizera u.c. iestatījumi.
Aplikācijas
Lietotņu skatā ir lietojumprogrammas (lietotnes), kas sniedz piekļuvi noteiktiem automašīnas pakalpojumiem.
Velciet pāri centrālā displeja ekrānam no labās
puses uz kreiso1, lai no sākuma skata atvērtu
lietotņu skatu. Šeit atrodas lejupielādētās lietotnes (trešo pušu lietotnes) un iegulto funkciju lietotnes, piemēram, FM radio.
Saistītā informācija
•
•
Audio iestatījumi (524 lpp.)
Pārvietošanās pa vidējā displeja skatiem
(129 lpp.)
Lietotņu skats (vispārīgs attēls, pamata lietotnes
atšķiras atkarībā no tirgus un modeļa)
Dažas pamata lietotnes ir pieejamas vienmēr.
Citas lietotnes, piemēram, tīmekļa radio un
mūzikas pakalpojumus, var lejupielādēt, kad
automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu.
1
526
Attiecas uz automašīnām ar stūri kreisajā pusē. Automašīnām ar stūri labajā pusē pārvelciet pretējā virzienā.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Noteiktas lietotnes ir pieejamas lietošanai tikai
gadījumā, ja automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu.
Lietotņu lejupielāde
Jaunas lietotnes var lejupielādēt, kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu.
Lai palaistu lietotni, pieskarieties lietotnei centrālā displeja lietotņu skatā.
PIEZĪME
Datu lejupielāde var ietekmēt citus pakalpojumus, kas pārraida datus, piemēram,
interneta radio. Ja ietekme uz citiem pakalpojumiem ir traucējoša, lejupielādi var pārtraukt. Varat arī izslēgt citus pakalpojumus
vai pārtraukt to lietošanu.
Visas izmantotās lietotnes ir jāatjaunina uz
jaunāko versiju.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
•
•
Lietotņu lejupielāde (527 lpp.)
Lietotņu atjaunināšana (528 lpp.)
Lietotņu dzēšana (528 lpp.)
PIEZĪME
Apple® CarPlay®* (544 lpp.)
Ja lejupielādei izmantojat tālruni, pievērsiet
uzmanību datplūsmas izmaksām.
Android Auto* (548 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
Krātuves vieta cietajā diskā (570 lpp.)
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un datu
kopīgošana (567 lpp.)
1.
Lietotņu skatā atveriet lietotni
Lejupielādes centrs.
3. Pieskarieties lietotņu rindai, lai izvērstu
sarakstu un saņemtu plašāku informāciju
par lietotni.
4. Atlasiet Instalēt, lai sāktu vajadzīgās lietotnes lejupielādi un instalēšanu.
> Lejupielādes un instalēšanas laikā ir
redzams tās statuss.
Ja lejupielādi šobrīd nevar sākt, tiek
parādīts paziņojums. Lietotne paliek
sarakstā, un to var mēģināt lejupielādēt
atkārtoti.
Lejupielādes atcelšana
– Pieskarieties Pārtraukt, lai atceltu notiekošu lejupielādi.
Ņemiet vērā, ka var atcelt tikai lejupielādi –
kad ir sākta instalēšanas fāze, to nevar atcelt.
Saistītā informācija
•
•
•
•
2. Atlasiet Jaunas lietotnes, lai atvērtu to
lietotņu sarakstu, kas ir pieejamas, bet nav
lejupielādētas automašīnā.
Aplikācijas (526 lpp.)
Lietotņu atjaunināšana (528 lpp.)
Lietotņu dzēšana (528 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
•
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (631 lpp.)
•
Krātuves vieta cietajā diskā (570 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 527
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Lietotņu atjaunināšana
Lietotnes var atjaunināt, kad automašīnā ir
izveidots savienojums ar internetu.
PIEZĪME
Datu lejupielāde var ietekmēt citus pakalpojumus, kas pārraida datus, piemēram,
interneta radio. Ja ietekme uz citiem pakalpojumiem ir traucējoša, lejupielādi var pārtraukt. Varat arī izslēgt citus pakalpojumus
vai pārtraukt to lietošanu.
PIEZĪME
Ja lejupielādei izmantojat tālruni, pievērsiet
uzmanību datplūsmas izmaksām.
Ja lietotne tiek izmantota notiekošas atjaunināšanas laikā, tā tiks restartēta, lai varētu
pabeigt instalēšanu.
Visu lietotņu atjaunināšana
1. Lietotņu skatā atveriet lietotni
Lejupielādes centrs.
Dažu lietotņu atjaunināšana
1. Lietotņu skatā atveriet lietotni
Lejupielādes centrs.
2. Atlasiet Lietotņu atjauninājumi, lai
atvērtu visu pieejamo atjauninājumu
sarakstu.
Lietotņu dzēšana
Lietotnes var atinstalēt, kad automašīnā ir
izveidots savienojums ar internetu.
Izmantotā lietotne jāaizver, lai varētu pabeigt
atinstalēšanu.
1.
3. Atrodiet vajadzīgo lietotni un atlasiet
Instalēt.
> Atjaunināšana tiek sākta.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Aplikācijas (526 lpp.)
Lietotņu lejupielāde (527 lpp.)
Lietotņu dzēšana (528 lpp.)
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (631 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
2. Atlasiet Lietotņu atjauninājumi, lai
atvērtu visu instalēto lietotņu sarakstu.
3. Atrodiet vajadzīgo lietotni un atlasiet
Atinstalēt, lai sāktu lietotnes atinstalēšanu.
> Kad lietotne ir atinstalēta, tā izzūd no
saraksta.
Saistītā informācija
•
•
•
•
2. Izvēlieties Instalēt visu.
> Atjaunināšana tiek sākta.
528
Lietotņu skatā atveriet lietotni
Lejupielādes centrs.
•
Aplikācijas (526 lpp.)
Lietotņu lejupielāde (527 lpp.)
Lietotņu atjaunināšana (528 lpp.)
Sistēmas atjauninājumu pārvaldība Lejupielādes centrā (631 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Radio
AM2
Var klausīties
un FM radio frekvenču
joslas, kā arī digitālo radio (DAB)*. Kad automašīna ir tiešsaistē, var arī klausīties interneta radio.
•
•
•
•
Radio iestatījumi (532 lpp.)
Radio ieslēgšana
Digitālais radio* (534 lpp.)
Radio ieslēdz centrālā displeja lietotņu skatā.
1. Lietotņu skatā atveriet vajadzīgo frekvenču
diapazonu (piemēram, FM).
RDS radio (534 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
•
Radio un multivides vadība ar balsi
(162 lpp.)
•
Mediju atskaņotājs (535 lpp.)
Radio var vadīt, izmantojot
balss atpazīšanu, vadības
taustiņus uz stūres vai vidējo
displeju.
Saistītā informācija
•
•
Radio ieslēgšana (529 lpp.)
2. Atlasiet radio staciju.
Radio diapazona un radio stacijas maiņa
(530 lpp.)
Saistītā informācija
•
Radio kanālu saglabāšana lietotnē Radio
izlase (532 lpp.)
2 Pieejamība
ir atkarīga no modeļa un/vai tirgus.
•
•
Radio (529 lpp.)
Radiostaciju meklēšana (531 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 529
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
•
Radio diapazona un radio stacijas maiņa
(530 lpp.)
Radio diapazona un radio stacijas
maiņa
2. Atlasiet atskaņošanu no Stacijas, Izlases,
Žanri vai Objektu grupas3.
•
Radio kanālu saglabāšana lietotnē Radio
izlase (532 lpp.)
3. Sarakstā pieskarieties vajadzīgajai stacijai.
•
•
Radio iestatījumi (532 lpp.)
Šeit sniegti norādījumi, kā mainīt radio diapazonu, radio diapazonā pieejamo staciju
sarakstu un atlasītajā sarakstā saglabāto
radio staciju.
Radio un multivides vadība ar balsi
(162 lpp.)
Radio viļņu garuma maiņa
Velciet, lai centrālajā displejā skatītu lietotņu
skatu, un atlasiet vajadzīgo radio diapazonu
(piemēram, FM) vai atveriet vadītāja displeja
lietotņu izvēlni, izmantojot stūres labo vadības
tastatūru, un veiciet tajā atlasi.
Izlases — atskaņo tikai atlasītos izlases kanālus.
Žanri — atskaņo tikai tos kanālus, kas pārraida atlasīto žanru/programmas tipu, piemēram, popmūziku vai klasisko mūziku.
Staciju mainīšana atlasītajā sarakstā
–
Sarakstu mainīšana vienā frekvenču
joslā
Nospiediet
vai
zem centrālā displeja vai stūres labajā vadības tastatūrā.
> Atlasītajā atskaņošanas sarakstā iezīmētais lauks pārvietojas par vienu vietu
uz augšu vai uz leju.
Radio staciju varat mainīt arī atlasītajā sarakstā, izmantojot centrālo displeju.
Saistītā informācija
•
•
•
1.
3 Tikai
530
Nospiediet Bibliotēka.
Radio (529 lpp.)
Radiostaciju meklēšana (531 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi
(162 lpp.)
•
Radio kanālu saglabāšana lietotnē Radio
izlase (532 lpp.)
•
•
Radio iestatījumi (532 lpp.)
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā (117 lpp.)
digitālais radio (DAB*)
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Radiostaciju meklēšana
Radio automātiski izveido sarakstu ar tuvumā
esošajām radio stacijām ar visspēcīgāko signālu.
3. Ievadīt meklējamos vārdus.
> Meklēšana notiek pēc katras rakstzīmes ievadīšanas, un meklēšanas rezultāti tiek parādīti pēc kategorijām.
Saistītā informācija
•
•
•
Manuālā meklēšana
Meklējamie parametri ir atkarīgi no atlasītās
frekvenču joslas:
AM4 — stacija un frekvence.
•
•
•
DAB* — ansambļi un stacijas.
1.
Nospiediet Bibliotēka.
FM — stacija, žanrs un frekvence.
.
2. Nospiediet
> Tiek atvērts meklēšanas skats ar tastatūru.
4 Pieejamība
Radio (529 lpp.)
Radio ieslēgšana (529 lpp.)
Radio diapazona un radio stacijas maiņa
(530 lpp.)
•
Radio un multivides vadība ar balsi
(162 lpp.)
•
Radio iestatījumi (532 lpp.)
Meklējot manuāli, var atrast un ieslēgt stacijas,
kuru nav automātiski sastādītajā reģiona spēcīgāko staciju sarakstā.
Ieslēdzot manuālo meklēšanu, radio frekvences vairs netiek mainītas automātiski, kad
uztveršanas signāls ir vājš.
–
Nospiediet Manuāla regulēš., velciet
vadības slēdzi vai nospiediet
vai
.
Nospiežot ilgi, meklēšanas funkcija pāriet
uz nākamo pieejamo staciju attiecīgajā
frekvenču diapazonā. Varat izmantot arī
stūres labo vadības tastatūru.
ir atkarīga no modeļa un/vai tirgus.
* Papildaprīkojums/piederums. 531
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Radio kanālu saglabāšana lietotnē
Radio izlase
Radio kanālu var pievienot lietotnei Radio
izlase un radio diapazona (piemēram, FM)
izlases sarakstam. Tālāk ir sniegti norādījumi
par radio kanālu pievienošanu izlasei un
noņemšanu no tās.
Radio izlase
Radio izlase rāda visās frekvenču joslās saglabātos radio
kanālus.
1.
Lietotņu skatā atveriet lietotni Radio
izlase.
2. Sarakstā pieskarieties vajadzīgajai stacijai,
lai sāktu klausīšanos.
Radio staciju pievienošana izlasei un
noņemšana no tās
1.
Pieskarieties
, lai kanālu pievienotu
frekvenču joslas izlasei un radio izlases lietotnei.
2. Pieskarieties Bibliotēka, atlasiet Rediģēt
un pieskarieties , lai radio kanālu
noņemtu no izlases.
Saglabājot radio kanālu no staciju saraksta,
radio automātiski meklē vislabāko frekvenci.
532
Ja radio kanāls tiek saglabāts pēc manuālas
stacijas meklēšanas, radio automātiski nepārslēdz staciju ar spēcīgāku signālu.
Ja radio kanāls tiek noņemts no lietotnes
Radio izlase, kanāls tiek noņemts arī no attiecīgā frekvenču diapazona izlases saraksta.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Radio (529 lpp.)
Radio ieslēgšana (529 lpp.)
Radiostaciju meklēšana (531 lpp.)
Radio diapazona un radio stacijas maiņa
(530 lpp.)
•
Radio un multivides vadība ar balsi
(162 lpp.)
•
•
Radio iestatījumi (532 lpp.)
Lietotņu izvēlne vadītāja displejā (117 lpp.)
Radio iestatījumi
Varat aktivizēt un deaktivizēt dažādas radio
funkcijas.
Satiksmes paziņojumu atcelšana
Satiksmes paziņojumu u.c. pārraidīšanu var
īslaicīgi pārtraukt, stūres labās puses vadības
vai vidējā displejā
tastatūrā pieskaroties
pieskaroties Atcelt.
Radio funkciju aktivizēšana un
deaktivizēšana
Velciet uz leju augšējo skatu un atlasiet
Iestatījumi Multivide un vajadzīgo radio
diapazonu, lai skatītu pieejamās funkcijas.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
AM/FM radio
• Rādīt apraides informāciju: rāda informāciju par programmas saturu, izpildītājiem u.c.
• Fiksēt programmas nosaukumu: atzīmējiet, lai pārtrauktu programmas pakalpojuma nosaukuma nepārtrauktu ritināšanu. Pēc 20 sekundēm ritināšana tiek
pārtraukta.
• Atlasiet paziņojumus:
- Vietēja rakstura traucējumi — pārtrauc
pašreizējās multivides ierīces atskaņošanu
un pārraida informāciju par tuvumā esošiem satiksmes traucējumiem. Kad paziņojums ir beidzies, tiek atsākta iepriekšējā
multivides avota atskaņošana. Funkcija
Vietēja rakstura traucējumi ir ģeogrāfiski ierobežota funkcijas Satiksmes
paziņojumi versija. Vienlaikus jāaktivizē
funkcija Satiksmes paziņojumi.
- Ziņas — pārtrauc pašreizējās multivides
ierīces atskaņošanu un pārraida ziņas. Kad
ziņu pārraide ir beigusies, tiek atsākta
iepriekšējā multivides avota atskaņošana.
- Signalizācija — pārtrauc pašreizējās
multivides atskaņošanu un pārraida brīdinājumus par lieliem negadījumiem un
katastrofām. Kad paziņojums ir beidzies,
tiek atsākta iepriekšējā multivides avota
atskaņošana.
ir beidzies, tiek atsākta iepriekšējā multivides avota atskaņošana.
- Satiksmes paziņojumi — pārtrauc pašreizējās multivides atskaņošanu un pārraida informāciju par satiksmes traucējumiem. Kad paziņojums ir beidzies, tiek
atsākta iepriekšējā multivides avota atskaņošana.
- Signalizācija — pārtrauc pašreizējās
multivides atskaņošanu un pārraida brīdinājumus par lieliem negadījumiem un
katastrofām. Kad paziņojums ir beidzies,
tiek atsākta iepriekšējā multivides avota
atskaņošana.
DAB* (digitālais radio)
• Kārtot pakalpojumus — kanālu kārtošanas opcija. Vai nu alfabētiski, vai arī pēc
raidīšanas frekvences.
- Ceļu satiksmes informācija — saņem
informāciju par satiksmes traucējumiem.
- Informatīvs paziņojums — saņem
ziņas.
• DAB-DAB saite — sāk sasaistīšanu DAB
diapazonā. Ja pazūd radio kanāla signāls,
citā kanālu grupā automātiski tiek meklēts
cits kanāls.
- Īsa informācija par transportu —
saņem informāciju par sabiedrisko transportu, piemēram, prāmju un vilcienu kursēšanas sarakstus.
• DAB-FM saite — sāk sasaistīšanu starp
DAB un FM. Ja pazūd radio kanāla signāls, automātiski tiek meklēta alternatīva
FM frekvence.
- Brīdinājums/pakalpojumi — saņem
informāciju par negadījumiem, kuru svarīgums ir zemāks par trauksmes funkcijas
raidīto negadījumu svarīgumu, piemēram,
elektroapgādes pārtraukumiem.
• Rādīt apraides informāciju — atzīmējiet,
lai parādītu radio tekstu vai atlasītus radio
teksta tipus, piemēram, izpildītāja informāciju.
• Rādīt ar programmu saistītus attēlus —
atlasiet, vai rādīt ekrānā dažādu programmu attēlus.
• Atlasiet paziņojumus — atlasiet paziņojumu tipus, ko vēlaties saņemt DAB atskaņošanas laikā. Atlasītie paziņojumi pārtrauks pašreizējās multivides atskaņošanu,
lai atskaņotu paziņojumu. Kad paziņojums
Saistītā informācija
•
•
•
Radio (529 lpp.)
Digitālais radio* (534 lpp.)
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(138 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 533
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
RDS radio
RDS (Radio Data System) nozīmē, ka radio
automātiski pārslēdzas uz raidītāju ar visspēcīgāko signālu. RDS ļauj uztvert, piemēram,
satiksmes informāciju un meklēt noteiktus
programmu tipus.
RDS savieno tīklā FM raidītājus. FM raidītājs
šādā tīklā sūta informāciju, kas RDS radio
piešķir šādas funkcijas:
•
Automātiski pārslēdzas uz spēcīgāku raidītāju, ja attiecīgajā teritorijā pasliktinās
uztveršanas apstākļi.
•
Meklējiet programmas kategoriju, piemēram, programmu tipus vai satiksmes informāciju.
•
Saņem teksta informāciju par pašreizējo
radio programmu.
PIEZĪME
Dažas radiostacijas neizmanto RDS vai
izmanto to tikai daļēji.
Kamēr tiek pārraidītas ziņas vai satiksmes
paziņojumi, radio var pārslēgt stacijas, pārtraucot pašlaik lietoto audio avotu. Piemēram, ja
tiek izmantots CD atskaņotājs*, tas tiek pārslēgts pauzes režīmā. Kad iestatītais programmas tips vairs netiek pārraidīts, radio ieslēdz
iepriekšējo audio avotu un skaļumu. Lai
atgrieztos agrāk, stūres labās puses vadības
534
nospiediet
Atcelt.
vai vidējā displejā nospiediet
Saistītā informācija
•
•
Radio (529 lpp.)
Radio iestatījumi (532 lpp.)
Digitālais radio*
Digitālais radio (DAB5) ir radio digitālās apraides sistēma. Radio atbalsta DAB, DAB+ un
DMB6.
Radio var vadīt, izmantojot
balss atpazīšanu, vadības
taustiņus uz stūres vai vidējo
displeju.
Digitālā radio lietotni var
palaist vidējā displeja lietotņu
skatā.
Digitālais radio tiek atskaņots tāpat kā pārējie
radio diapazoni, piemēram, FM. Papildus
iespējai atlasīt atskaņošanu no Stacijas,
Izlases un Žanri ir arī iespēja atlasīt atskaņošanu no apakškanāliem un Objektu grupas.
Ensemble ir vienas frekvences radiokanālu
grupa.
Ja radio kanāls pārsūta savu logotipu, tas tiek
lejupielādēts un rādīts blakus stacijas nosaukumam (lejupielādes laiks atšķiras).
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
DAB apakškanāls
Sekundārie komponenti parasti tiek dēvēti par
apakškanāliem. Tie ir īslaicīgi un var ietvert,
piem., galvenās programmas tulkojumus citās
valodās. Kanālu sarakstā apakškanāli ir norādīti ar bultiņas simbolu.
Saistītā informācija
•
Saite starp FM un digitālo radio*
(535 lpp.)
•
Radio diapazona un radio stacijas maiņa
(530 lpp.)
•
•
Radiostaciju meklēšana (531 lpp.)
•
Radio un multivides vadība ar balsi
(162 lpp.)
•
Radio kanālu saglabāšana lietotnē Radio
izlase (532 lpp.)
Radio iestatījumi (532 lpp.)
Saite starp FM un digitālo radio*
Mediju atskaņotājs
Šī funkcija ļauj digitālajam radio (DAB) pāriet
no viena kanāla ar sliktu signālu vai bez signāla uz to pašu kanālu citā kanālu grupā
(ansamblī) ar labāku signālu starp DAB kanāliem un/vai starp DAB un FM.
Multivides atskaņotājs var atskaņot audio no
CD atskaņotāja* un ārējiem audio avotiem,
kas pievienoti USB portam vai ar Bluetooth
savienojumu. Tas var atskaņot arī video formāta failus, izmantojot USB portu.
Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar
internetu, var klausīties arī tīmekļa radio, audio
grāmatas un mūzikas pakalpojumus, izmantojot lietotnes.
Sasaiste starp DAB un DAB, kā arī
starp DAB un FM
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet Multivide
DAB.
3. Atzīmējiet/noņemiet atzīmi DAB-DAB
saite un/vai DAB-FM saite, lai aktivizētu/
deaktivizētu attiecīgās funkcijas.
Saistītā informācija
•
•
•
Digitālais radio* (534 lpp.)
Radio (529 lpp.)
Radio iestatījumi (532 lpp.)
Multivides atskaņotāju vada
no centrālā displeja, bet vairākas funkcijas var vadīt,
izmantojot stūres labo tastatūru vai balss vadību.
5 Digital
6 Digital
Audio Broadcasting
Multimedia Broadcasting
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 535
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
Radio vada multivides atskaņotājā, un tas ir
aprakstīts atsevišķā sadaļā.
Saistītā informācija
•
•
Multivides ierīces atskaņošana
(536 lpp.)
Multivides ierīces vadīšana un maiņa
(537 lpp.)
•
•
•
•
•
•
•
Multivides meklēšana (538 lpp.)
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
Multivides ierīces atskaņošana
Multivides atskaņotāju vada no vidējā displeja. Vairākas funkcijas var vadīt, arī izmantojot stūres labo tastatūru vai balss vadību.
Multivides atskaņotājs vada arī radio — tā
apraksts ir sniegts atsevišķā sadaļā.
Multivides avota palaišana
CD*
1. Ievietojiet CD disku.
2. Lietotņu skatā atveriet lietotni CD.
3. Atlasiet, ko vēlaties atskaņot.
> Tiek sākta atskaņošana.
USB atmiņa
1. Ievietojiet USB atmiņas ierīci.
2. Lietotņu skatā atveriet lietotni USB.
Aplikācijas (526 lpp.)
3. Atlasiet, ko vēlaties atskaņot.
> Tiek sākta atskaņošana.
Radio (529 lpp.)
CD atskaņotājs* (540 lpp.)
Mp3 atskaņotājs un iPod®
Video (540 lpp.)
Multivide ar Bluetooth® (541 lpp.)
PIEZĪME
Multivides atskaņošana, izmantojot USB
portu (542 lpp.)
Lai sāktu atskaņošanu no iPod, izmantojiet
lietotni iPod (nevis USB).
Ja iPod tiek izmantots kā skaņas avots,
automašīnas audio un multivides sistēma
izmanto izvēļņu struktūru, kas ir līdzīga
paša iPod atskaņotāja izvēļņu struktūrai.
1.
Pievienojiet multivides avotu.
2. Sāciet pievienotā multivides avota atskaņošanu.
Lietotņu skats. (Vispārīgs attēls, pamata lietotnes
atšķiras atkarībā no tirgus un modeļa.)
536
3. Atveriet lietotni (iPod, USB) no lietotņu
skata.
> Tiek sākta atskaņošana.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Bluetooth pievienota ierīce
1. Multivides avotā aktivizējiet Bluetooth.
2. Pievienojiet multivides avotu.
3. Sāciet pievienotā multivides avota atskaņošanu.
4. Lietotņu skatā atveriet lietotni Bluetooth.
> Tiek sākta atskaņošana.
Multivide ar interneta savienojumu
Atskaņojiet multividi no lietotnēm ar interneta
savienojumu:
1.
Izveidojiet automašīnā savienojumu ar
internetu.
2. Lietotņu skatā atveriet pašreizējo lietotni.
> Tiek sākta atskaņošana.
Izlasiet atsevišķo sadaļu par to, kā lietotnes
tiek lejupielādētas.
Video
1. Pievienojiet multivides avotu.
2. Lietotņu skatā atveriet lietotni USB.
3. Pieskarieties vajadzīgā vienuma nosaukumam, lai to atskaņotu.
> Tiek sākta atskaņošana.
Apple CarPlay
CarPlay ir aprakstīts atsevišķā sadaļā.
Android Auto
Android Auto ir aprakstīts atsevišķā sadaļā.
Saistītā informācija
•
Rīcība ar lietojumprogrammu izvēlni vadītāja displejā (118 lpp.)
•
•
Radio (529 lpp.)
•
Ierīces pievienošana, izmantojot USB
portu (542 lpp.)
•
Ierīces pievienošana, izmantojot
Bluetooth® (542 lpp.)
•
•
Lietotņu lejupielāde (527 lpp.)
•
•
•
•
Video (540 lpp.)
•
Saderīgie multivides formāti (543 lpp.)
Multivides ierīces vadīšana un maiņa
(537 lpp.)
Multivides ierīces vadīšana un
maiņa
Multivides atskaņošanu var vadīt ar balsi, stūres tastatūru vai centrālo displeju.
Multivides atskaņotāju var
vadīt, izmantojot balss atpazīšanu, stūres taustiņus vai
vidējo displeju.
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
Apple® CarPlay®* (544 lpp.)
Android Auto* (548 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi
(162 lpp.)
Skaļums — lai palielinātu vai samazinātu skaļumu, pagrieziet vadības slēdzi zem centrālā
displeja vai nospiediet
uz stūres labās
vadības tastatūras.
Atskaņot/pauzēt — pieskarieties atskaņotās
dziesmas attēlam, fiziskajam taustiņam zem
centrālā displeja vai stūres labās vadības
.
tastatūras taustiņam
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 537
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
Mainīt ierakstu/dziesmu — centrālajā displejā
pieskarieties vajadzīgajam ierakstam, nospievai
zem centrālā disdiet taustiņu
pleja vai stūres labajā vadības tastatūrā.
Tīt uz priekšu/pārvietoties laikā — centrālajā
displejā pieskarieties laika asij un velciet uz
sāniem vai nospiediet un turiet taustiņu
vai
zem centrālā displeja vai stūres labajā
vadības tastatūrā.
Multivides ierīces maiņa — atlasiet no iepriekšējiem avotiem lietotnē, lietotņu skatā, nospiediet vajadzīgo lietotni vai atlasiet ar stūres labo
vadības tastatūru, izmantojot lietotņu izvēlni
.
Bibliotēka – pieskarieties
šim taustiņam, lai atskaņotu
no bibliotēkas.
Jaukt – pieskarieties šim
taustiņam, lai sajauktu atskaņošanas secību.
Līdzīgs – pieskarieties šim
taustiņam, lai izmantotu
Gracenote, lai meklētu līdzīgu
mūziku USB ierīcē un izveidotu no tās atskaņošanas
sarakstu. Atskaņošanas
saraksts var ietvert ne vairāk
par 50 dziesmām.
Multivides meklēšana
Var meklēt pēc izpildītāja, komponista, dziesmas (nosaukuma), albuma, video, audiogrāmatas, atskaņošanas saraksta un, kad automašīnā ir izveidots savienojums ar internetu,
aplādēm (interneta digitālā multivide).
Mainīt ierīci – pieskarieties
šim taustiņam, lai pārslēgtos
starp USB ierīcēm, ja ir pievienotas vairākas.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
•
Mediju atskaņotājs (535 lpp.)
Multivides meklēšana (538 lpp.)
Audio iestatījumi (524 lpp.)
Aplikācijas (526 lpp.)
Gracenote® (539 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi
(162 lpp.)
1.
Nospiediet
.
> Tiek atvērts meklēšanas skats ar tastatūru.
2. Ievadīt meklējamos vārdus.
3. Nospiediet Meklēt.
> Tiek meklētas pievienotās ierīces, un
meklēšanas rezultāti tiek norādīti pēc
kategorijām.
Velciet sāniski pāri ekrānam, lai skatītu katru
kategoriju atsevišķi.
538
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Saistītā informācija
•
•
•
•
Mediju atskaņotājs (535 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
Multivides ierīces atskaņošana (536 lpp.)
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla ievadīšana centrālajā displejā (143 lpp.)
Gracenote®
Gracenote atjaunināšana
Gracenote identificē izpildītāju, albuma,
dziesmu nosaukumus un saistītos attēlus, kas
tiek rādīti atskaņošanas laikā.
Gracenote MusicID® ir mūzikas atpazīšanas
standarts. Informāciju par mūziku var attēlot,
veicot mūzikas failu metadatu identifikāciju un
analīzi. Dažkārt metadati no dažādiem avotiem
var būt nekonsekventi vai nepietiekami.
Lai skatītu informāciju un to lejupielādētu,
apmeklējiet vietni support.volvocars.com.
Sistēmā Gracenote tiek atbalstīta izpildītāja
nosaukuma, albumu nosaukumu un žanru
fonētiska apstrāde, līdz ar to mūzikas atskaņošanu var aktivizēt ar balsi.
1.
Gracenote datubāzes saturs tiek pastāvīgi
atjaunināts. Lejupielādējiet jaunāko atjauninājumu, lai izmantotu uzlabojumus.
Saistītā informācija
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (536 lpp.)
•
Radio un multivides vadība ar balsi
(162 lpp.)
Audio un multivides licenču līgums
(571 lpp.)
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet Multivide
Gracenote®.
3. Atlasiet Gracenote datu iestatījumus:
• Gracenote® meklēšana tiešsaistē –
meklē Gracenote tiešsaistes datubāzē
atskaņojošu multivides ierīci.
• Vairāki Gracenote® rezultāti – atlasiet,
kā rādīt Gracenote datus vairākos meklēšanas rezultātos.
1 – tiek izmantoti faila oriģinālie dati.
2 – tiek izmantoti Gracenote dati.
3 - var atlasīt Gracenote vai oriģinālos
datus.
• Nevienu – rezultāti netiek attēloti.
* Papildaprīkojums/piederums. 539
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
CD atskaņotājs*
Video
Videoklipa atskaņošana
Multivides atskaņotājs var atskaņot CD diskus ar saderīgiem audio failiem.
Multivides atskaņotājā var atskaņot pievienotās USB ierīcēs saglabātus videoklipus.
Ja automašīna uzsāk gaitu, attēls vairs netiek
rādīts, bet tiek atskaņots tikai audio. Attēls
atkal tiek rādīts, kad automašīna stāv.
Videoklipus atskaņo, izmantojot lietotni USB
lietotņu skatā.
1. Multivides avota (USB ierīces) pievienošana.
Informācija par saderīgajiem multivides formātiem ir pieejama atsevišķā sadaļā.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Disku ievietošanas un izbīdīšanas atvere.
Diska izbīdīšanas taustiņš.
Saistītā informācija
540
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (536 lpp.)
•
Saderīgie multivides formāti (543 lpp.)
Videoklipa atskaņošana (540 lpp.)
DivX® atskaņošana (541 lpp.)
Video iestatījumi (541 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (543 lpp.)
2. Lietotņu skatā atveriet lietotni USB.
3. Nospiediet nosaukumu, kuru vēlaties
atskaņot.
> Tiek sākta atskaņošana.
Video failu atrašana var būt problemātiska, ja
USB ierīcē ir arī mūzikas un audio ieraksti.
Šajā gadījumā tos var atrast, pārejot uz sadaļu
Bibliotēka un atlasot video cilni.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Video (540 lpp.)
DivX® atskaņošana (541 lpp.)
Video iestatījumi (541 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (543 lpp.)
Radio un multivides vadība ar balsi
(162 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
DivX® atskaņošana
Certified®
Šī DivX
ierīce jāreģistrē, lai varētu
atskaņot iegādātās DivX VOD (video pēc pieprasījuma) filmas.
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Pieskarieties Video DivX® VOD un
saņemiet reģistrācijas kodu.
3. Lai saņemtu plašāku informāciju un
pabeigtu reģistrāciju, dodieties uz
vod.divx.com.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Video (540 lpp.)
Videoklipa atskaņošana (540 lpp.)
Video iestatījumi (541 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (543 lpp.)
Video iestatījumi
Multivide ar Bluetooth®
Video atskaņošanai var mainīt noteiktus valodas iestatījumus.
Audio valoda un Subtitru valoda var regulēt,
kad ir ieslēgts video atskaņotāja pilnekrāna
režīms vai atvērts augšējais skats un tiek
nospiests Iestatījumi Multivide Video.
Automašīnas multivides atskaņotājs ir aprīkots ar Bluetooth un var bezvadu režīmā
atskaņot audio failus, kas saglabāti ārējās
Bluetooth ierīcēs, piemēram, mobilajos tālruņos un planšetdatoros.
Lai multivides atskaņotājs varētu ar bezvadu
savienojumu atskaņot audio failus no ārējas
ierīces, ierīce vispirms ir jāsavieno ar automašīnu, izmantojot Bluetooth.
Saistītā informācija
•
Video (540 lpp.)
Saistītā informācija
•
Ierīces pievienošana, izmantojot
Bluetooth® (542 lpp.)
•
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (552 lpp.)
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (536 lpp.)
Saderīgie multivides formāti (543 lpp.)
541
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Ierīces pievienošana, izmantojot
Bluetooth®
Multivides atskaņošana,
izmantojot USB portu
Ierīces pievienošana, izmantojot
USB portu
Pievienojiet automašīnai Bluetooth® ierīci, lai
atskaņotu multividi ar bezvadu savienojumu
un nodrošinātu automašīnā interneta savienojumu, ja iespējams.
Vairāki tirgū esošie mūsdienu tālruņi ir aprīkoti
ar Bluetooth® tehnoloģiju, bet ne visi no tiem ir
pilnīgi saderīgi ar automašīnu.
Audiosistēmai var pievienot ārēju audio
avotu, piemēram, iPod® vai MP3 atskaņotāju, izmantojot automašīnas USB portu.
Ierīces ar uzlādējamiem akumulatoriem tiek
uzlādētas, kad tās ir pievienotas USB portam
un aizdedze atrodas pozīcijā I, II vai darbojas
dzinējs.
Audiosistēmai var pievienot ārēju audio
avotu, piemēram, iPod® vai MP3 atskaņotāju,
izmantojot vienu no automašīnas USB portiem.
Lietojot Apple CarPlay* un Android Auto*, tālrunis ir jāpievieno USB portam ar baltu rāmīti
(ja ir divi USB porti).
Informāciju par saderību skatiet vietnē
support.volvocars.com.
Ārējā avota saturu var ielādēt ātrāk, ja tas
sastāv tikai no saderīgiem formātiem. Arī video
failus var atskaņot, izmantojot USB portu.
Multivides ierīces pievienošana notiek tāpat kā
tālruņa pievienošana automašīnai ar
Bluetooth®.
Saistītā informācija
•
•
•
542
Multivide ar Bluetooth® (541 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (552 lpp.)
Multivides ierīces atskaņošana (536 lpp.)
Noteiktiem MP3 atskaņotājiem ir sava failu
sistēma, kuru automašīna neatbalsta.
Saistītā informācija
•
Ierīces pievienošana, izmantojot USB
portu (542 lpp.)
•
•
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (536 lpp.)
•
•
Apple® CarPlay®* (544 lpp.)
Video (540 lpp.)
Aizdedzes pozīcijas (448 lpp.)
USB ierīču tehniskās specifikācijas
(543 lpp.)
Android Auto* (548 lpp.)
USB ieejas (A tips) tuneļkonsolē. Aizvadiet kabeli uz
priekšu, lai tas netiktu iespiests, kad vāks tiks aizvērts.
Saistītā informācija
•
•
Multivides ierīces atskaņošana (536 lpp.)
•
•
Mediju atskaņotājs (535 lpp.)
Multivides atskaņošana, izmantojot USB
portu (542 lpp.)
USB ierīču tehniskās specifikācijas
(543 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
•
•
•
USB ierīču tehniskās specifikācijas
(543 lpp.)
Apple® CarPlay®* (544 lpp.)
Android Auto* (548 lpp.)
USB ierīču tehniskās specifikācijas
Saderīgie multivides formāti
Lai varētu nolasīt USB ierīču saturu, ir jāievēro tālāk norādītās tehniskās specifikācijas.
Atskaņošanas laikā vidējā displejā nav
redzama mapju struktūra.
Multivides atskaņošanai ir jāizmanto tālāk
norādītie failu formāti.
Audio faili
Formāts
Faila paplašinājums
Kodeks
Maks. skaits
Faili
15 000
MP3
.mp3
Mapes
1 000
Mapju līmeņi
8
Atskaņošanas saraksti
100
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro (mp3
saderīgs),
MP3 HD (mp3
saderīgs)
Atskaņošanas sarakstu
vienumi
1 000
AAC
.m4a, .m4b, .aac
Apakšmapes
Bez ierobežojuma
AAC LC
(MPEG-4 III daļa
Audio), HE-AAC
(aacPlus v1/v2)
WMA
.wma
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
WAV
.wav
LPCM
FLAC
.flac
FLAC
USB A savienotāja tehniskās
specifikācijas
•
•
•
•
A tipa ligzda
Versija 2.0
Sprieguma padeve 5 V
Maks. strāvas padeve 2,1 A
Saistītā informācija
•
Multivides atskaņošana, izmantojot USB
portu (542 lpp.)
Video faili
Formāts
Faila paplašinājums
MP4
.mp4, .m4v
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 543
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
Formāts
Faila paplašinājums
AVI
.avi
Faila paplašinājums
.divx, .avi
4 GB
AVI (DivX)
.avi, .divx
Maksimālais
faila izmērs
ASF
.asf, .wmv
Audio kodeks
MP3, AC3
Subtitri
XSUB
Speciālās funkcijas
Vairāki subtitri, vairāki
audio, atskaņošanas
atsākšana
Atsauce
Atbilst visām profila DivX
Home Theater prasībām.
Lai saņemtu plašāku
informāciju un iegūtu
programmatūras rīkus,
kas ļauj pārveidot failus
par DivX Home Theater
video, apmeklējiet
divx.com.
Subtitri
Formāts
Faila paplašinājums
SubViewer
.sub
SubRip
.srt
SSA
.ssa
DivX®
DivX sertificētām ierīcēm ir veikta pārbaude,
atskaņojot augstas kvalitātes DivX (.divx, .avi)
videoklipus. Ja redzat DivX logotipu, varat
atskaņot DivX filmas.
544
Profils
DivX Home Theater
Video kodeks
DivX, MPEG-4
Izšķirtspēja
720x576
Bitu pārraides
ātrums
4.8Mbps
Kadru pārraides
ātrums
30 fps
Saistītā informācija
•
•
•
Mediju atskaņotājs (535 lpp.)
Video (540 lpp.)
DivX® atskaņošana (541 lpp.)
Apple® CarPlay®*
CarPlay ļauj klausīties mūziku, veikt tālruņa
zvanus, saņemt norādes, sūtīt/saņemt īsziņas
un lietot Siri, vienlaikus koncentrējot uzmanību uz braukšanu.
CarPlay darbojas ar atsevišķām iOS ierīcēm. Ja automašīna neatbalsta CarPlay, to
var instalēt arī pēc automašīnas piegādes klientam. Sazinieties ar Volvo izplatītāju, lai
instalētu CarPlay.
Informāciju par atbalstītajām lietotnēm un
saderīgajām iOS ierīcēm skatiet Apple tīmekļa
vietnē www.apple.com/ios/carplay/. Izmantojot lietotnes, kas nav saderīgas ar CarPlay,
dažkārt savienojums starp ierīci un automašīnu tiek pārtraukts. Lūdzu, ievērojiet, ka Volvo
nav atbildīgs par CarPlay saturu.
Ja kartes navigāciju lietojat sistēmā CarPlay,
vadītāja displejā un vējstikla displejā netiek
rādītas navigācijas norādes — tās ir redzamas
tikai centrālajā displejā.
Kad tiek sākta navigācija, izmantojot Apple
CarPlay, notiekošā maršruta vadība ar pakāpeniskām norādēm tiek pārtraukta.
CarPlay lietotnes var vadīt centrālajā displejā,
iOS ierīcē vai ar stūres labo vadības tastatūru
(attiecas uz noteiktām funkcijām). Lietotnes
var vadīt arī ar balsi, izmantojot Siri. Nospiežot
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
un turot
, tiek sākta balss vadība ar Siri;
nospiežot īsi, tiek sākta pašas automašīnas
balss vadības sesija. Ja funkcijas Siri darbība
tiek priekšlaicīgi pārtraukta, nospiediet un
7.
turiet stūres taustiņu
Lietojot Apple CarPlay, jūs apliecināt:
Apple CarPlay ir Apple Inc. pakalpojums,
uz kuru attiecas tā noteikumi un
nosacījumi. Tādējādi Volvo Cars nav
atbildīgs par Apple CarPlay vai tā
funkcijām/lietojumpr. Lietojot Apple
CarPlay, noteikta automašīnas informācija
(tostarp tās atrašanās vieta) tiek pārsūtīta
uz jūsu iPhone. Attiecībā uz Volvo Cars jūs
esat pilnībā atbildīgs par Apple CarPlay
lietošanu gan, ja to lietojat jūs, gan jebkura
cita persona.
Apple® CarPlay®* lietošana
Lai lietotu CarPlay, jūsu iOS ierīcē ir jābūt
aktivizētai Siri balss vadībai. Lai darbotos
visas funkcijas, ierīcē ir nepieciešams arī
interneta savienojums, izmantojot Wi-Fi vai
mobilo sakaru tīklu.
Pievienojiet iOS ierīci un palaidiet
CarPlay
CarPlay var lietot, tikai ja Bluetooth ir deaktivizēts. Tādēļ tālrunis vai multivides atskaņotājs, kas automašīnai ir pievienots ar
Bluetooth savienojumu, nebūs pieejams,
kamēr būs aktīvs režīms CarPlay. Lai automašīnas lietotnes varētu piekļūt internetam, ir jāizmanto cits interneta avots.
Izmantojiet Wi-Fi vai automašīnas iebūvēto
modemu*.
7
Apple® CarPlay®* lietošana (545 lpp.)
Apple® CarPlay®* iestatījumi (547 lpp.)
Balss atpazīšana (159 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(148 lpp.)
3. Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
PIEZĪME
Saistītā informācija
•
•
•
•
2. Izlasiet noteikumus un nosacījumus un
pēc tam pieskarieties Apstiprināt, lai
izveidotu savienojumu.
> Tiek atvērts apakšskats ar CarPlay un
attēlotas saderīgās lietotnes.
Lai palaistu CarPlay no iOS ierīces, kas
iepriekš nav bijusi pievienota:
1.
Pievienojiet iOS ierīci ar CarPlay atbalstu
USB portam. Ja ir divi USB porti, ir jāizmanto ports ar baltu rāmīti.
Apple un CarPlay ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Apple Inc.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 545
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
Iedarbināšana CarPlay
Lai palaistu CarPlay no iOS ierīces, kas
iepriekš ir bijusi pievienota:
1.
Pievienojiet iOS ierīci USB portam. Ja ir
divi USB porti, ir jāizmanto ports ar baltu
rāmīti.
> Ja ir atlasīts automātiskas sākšanas
iestatījums — tiks rādīts ierīces nosaukums. Ja iOS ierīces pievienošanas
laikā ir attēlots sākuma skats, panelis ar
CarPlay tiek atvērts automātiski.
2. Ja panelis ar CarPlay netiek atvērts automātiski, pieskarieties ierīces nosaukumam.
Tiek atvērts apakšskats ar CarPlay un attēlotas saderīgās lietotnes.
3. Ja tajā pašā panelī ir aktīva kāda lietotne,
pieskarieties Apple CarPlay lietotņu
skatā.
> Tiek atvērts apakšskats ar CarPlay un
attēlotas saderīgās lietotnes.
4. Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
CarPlay darbojas fonā, ja tajā pašā panelī tiek
palaista vai pievienošanas brīdī jau bija aktīva
kāda cita lietotne. Lai apakšskatā atkal attēlotu
CarPlay, lietotņu skatā pieskarieties ikonai
CarPlay.
8 Apple,
546
Apple® CarPlay®* iestatījumi (547 lpp.)
Savienojuma pārslēgšana starp
CarPlay un iPod
•
•
No CarPlay uz iPod
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot automašīnas modemu (SIM
karti) (563 lpp.)
•
Balss atpazīšana (159 lpp.)
2. Atveriet Sakari
Apple CarPlay.
3. Noņemiet atzīmi tās iOS ierīces izvēles
rūtiņai, pēc kuras pievienošanas ar USB
kabeli vairs netiks automātiski palaists
CarPlay.
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni (Wi-Fi) (562 lpp.)
4. Atvienojiet iOS ierīci no USB ieejas un vēlreiz pievienojiet.
5. Lietotņu skatā atveriet lietotni iPod.
No iPod uz CarPlay
1. Lietotņu skatā pieskarieties Apple
CarPlay.
2. Izlasiet uznirstošā loga informāciju un pēc
tam pieskarieties OK.
3. Atvienojiet iOS ierīci no USB ieejas un vēlreiz pievienojiet.
> Tiek atvērts apakšskats ar
Apple CarPlay un attēlotas saderīgās
lietotnes8.
Saistītā informācija
•
Ierīces pievienošana, izmantojot USB
portu (542 lpp.)
•
Apple® CarPlay®* (544 lpp.)
CarPlay, iPhone un iPod ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Apple Inc.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Apple® CarPlay®* iestatījumi
Iestatījumi iOS ierīcei, kas pievienota ar
CarPlay9.
2. Pieskarieties Skaņa Sistēmas skaļuma
līmeņi un veiciet iestatījumus šiem parametriem:
• Balss vadība
• Navig. balss vadība
• Tālruņa zvana sign.
Automātiska palaišana
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Atveriet Sakari
siet iestatījumu.
•
•
Apple CarPlay un atla-
Atzīmējiet lauku — CarPlay sāk darboties automātiski, tiklīdz tiek pievienots
USB kabelis.
Noņemiet lauka atzīmi — CarPlay
nesāk darboties automātiski, kad tiek
pievienots USB kabelis.
Saistītā informācija
•
•
•
Padomi par Apple® CarPlay®*
lietošanu
Šeit ir sniegti daži noderīgi padomi par
CarPlay® lietošanu.
• Atjauniniet savu iOS ierīci ar operētājsistēmas iOS jaunāko versiju un pārliecinieties,
ka lietotnes ir atjauninātas.
•
Ja rodas problēma ar CarPlay, atvienojiet
iOS ierīci no USB porta un pievienojiet
atpakaļ. Varat arī mēģināt ierīcē aizvērt lietotni, kas nedarbojas, un pēc tam to atkal
atvērt vai arī mēģināt aizvērt visas lietotnes un restartēt ierīci.
•
Ja pēc CarPlay palaišanas lietotnes netiek
rādītas (melns ekrāns), mēģiniet minimizēt
un pēc tam atkal izvērst CarPlay apakšskatu.
•
Izmantojot lietotnes, kas nav saderīgas ar
CarPlay, dažkārt savienojums starp iOS
ierīci un automašīnu tiek pārtraukts. Informācija par atbalstītajām lietotnēm un
saderīgajiem ierīču modeļiem ir atrodama
Apple tīmekļa vietnē. Varat arī meklēt
CarPlay veikalā App Store, lai atrastu informāciju par lietotnēm, kas jūsu tirgū ir
saderīgas ar CarPlay.
•
Siri var lietot, lai rakstītu/diktētu un nolasītu ziņojumus. Ziņojumi tiek nolasīti un
diktēti valodā, kas ir atlasīta Siri iestatījumos. Kad ziņojums tiek rakstīts/diktēts,
Apple® CarPlay®* (544 lpp.)
Apple® CarPlay®* lietošana (545 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(148 lpp.)
Ja automašīnu lieto daudz cilvēku, piemēram,
automašīnu koplietošanas shēmā, ir jāņem
vērā, ka sarakstā vienlaikus var būt saglabātas
ne vairāk kā 20 iOS ierīces. Kad saraksts ir
pilns un tiek pievienota jauna ierīce, visvecākā
ierīce tiek izdzēsta.
Lai dzēstu sarakstu, iestatījumi ir jāatiestata
centrālajā displejā (jāveic atiestatīšana uz rūpnīcas vērtībām).
Sistēmas skaļuma līmeņi
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
9 Apple
un CarPlay ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Apple Inc.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 547
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
teksts centrālajā displejā netiek rādīts —
tā vietā teksts tiek rādīts iOS ierīcē. Kad
tiek lietota sistēma Siri, ņemiet vērā, ka
tiek izmantoti tālruņa mikrofoni un tādēļ
kvalitāte ir atkarīga no tālruņa pozīcijas.
•
•
•
Ja ierīce ir pievienota automašīnai, izmantojot Bluetooth, tad CarPlay lietošanas
laikā savienojums tiks pārtraukts. Atjaunojiet interneta savienojumu automašīnā,
izmantojot Wi-Fi tīklāju ierīcē.
CarPlay darbojas tikai ar iPhone10.
PIEZĪME
Saistītā informācija
10
548
Apple® CarPlay®* (544 lpp.)
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni (Wi-Fi) (562 lpp.)
PIEZĪME
Kad ierīce ir savienota ar Android Auto,
audio var straumēt uz citu multivides
atskaņotāju, izmantojot Bluetooth.
Bluetooth ir aktīvs, kamēr tiek izmantots
Android Auto.
Ja lietojat kartes navigāciju, izmantojot
Android Auto, vadītāja displejā un vējstikla displejā netiek rādītas vadības norādes — tās ir
redzamas tikai vidējā displejā.
Lietojot dažas CarPlay funkcijas (piemēram, balss zvanus un īsziņas), automašīnas funkcijas tiek apturētas un to vietā tiek
rādītas CarPlay funkcijas. Ja šāda darbība
nav vēlama, noņemiet attiecīgās CarPlay
funkcijas atlasi tālruņa paziņojumu iestatījumos.
Pieejamība un funkcionalitāte var atšķirties
atkarībā no tirgus.
•
•
Android Auto*
Android Auto sniedz iespēju klausīties
mūziku, veikt tālruņa zvanus, saņemt norādes
un lietot automašīnai pielāgotas lietotnes no
Android ierīces. Android Auto darbojas kopā
ar noteiktām Android ierīcēm.
Android Auto var vadīt centrālajā displejā,
izmantojot stūres labo vadības tastatūru vai
balss vadību. Nospiežot un turot stūres pogu
, tiek palaists Google asistents, savukārt,
nospiežot to īsi, asistents tiek deaktivizēts.
Informāciju par atbalstītajām lietotnēm un
saderīgajām Android ierīcēm skatiet tīmekļa
vietnē www.android.com/auto/. Informāciju
par trešo pušu lietotnēm skatiet veikalā
Google Play. Lūdzu, ievērojiet, ka Volvo nav
atbildīgs par Android Auto saturu.
Android Auto var startēt lietotņu skatā. Kad
lietotne Android Auto vienreiz ir startēta, nākamajā ierīces pievienošanas reizē tā tiek startēta automātiski. Automātisku startēšanu var
deaktivizēt iestatījumos.
Lietojot Android Auto, jūs apstiprināt tālāk
norādīto: Android Auto ir pakalpojums, ko
sniedz uzņēmums Google Inc. saskaņā ar
saviem noteikumiem un nosacījumiem.
Uzņēmums Volvo Cars nav atbildīgs par
Android Auto vai tā funkcijām vai
lietojumprogrammām. Kad lietojat Android
Auto, jūsu automašīna pārsūta noteiktu
informāciju (tostarp tās atrašanās vietu) uz
jūsu pievienoto Android tālruni. Jūs esat
pilnībā atbildīgs par to, kā jūs vai citas
personas lietojat Android Auto.
Apple, CarPlay un iPhone ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Apple Inc.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Saistītā informācija
•
•
Android Auto* lietošana (549 lpp.)
Android Auto* iestatījumi (550 lpp.)
Android Auto* lietošana
Lai izmantotu lietotni Android Auto, lietotnei
ir jābūt instalētai Android ierīcē un ierīcei ir
jābūt pievienotai automašīnas USB portam.
PIEZĪME
Lai varētu instalēt Android Auto, automašīnai ir jābūt aprīkotai ar diviem USB portiem
(USB centrmezglu)*. Ja automašīnā ir tikai
viens USB ports, Android Auto nevar lietot.
Pirmo reizi pievienojot Android
1. Pievienojiet savu Android ierīci USB ieejai
ar baltu rāmīti.
2. Izlasiet uznirstošā loga informāciju un pēc
tam pieskarieties OK.
3. Lietotņu skatā pieskarieties Android
Auto.
4. Izlasiet noteikumus un nosacījumus un
pēc tam pieskarieties Apstiprināt, lai
izveidotu savienojumu.
> Tiek atvērts apakšskats ar Android Auto
un attēlotas saderīgās lietotnes.
5. Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
Iepriekš pievienots Android
1. Pievienojiet savu ierīci USB ieejai ar baltu
rāmīti.
> Ja ir atlasīts automātiskas sākšanas
iestatījums — tiek rādīts ierīces nosaukums.
2. Pieskarieties ierīces nosaukumam — tiek
atvērts apakšskats ar Android Auto, un
tiek rādītas saderīgās lietotnes.
3. Ja nav atlasīts automātiskās palaišanas
iestatījums — lietotņu skatā atveriet lietotni Android Auto.
> Tiek atvērts apakšskats ar Android Auto
un attēlotas saderīgās lietotnes.
4. Pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.
> Tiek palaista lietotne.
Ja tajā pašā apakšskatā tiek palaista cita lietotne, Android Auto darbojas fonā. Lai apakšskatā atkal attēlotu Android Auto, lietotņu
skatā pieskarieties ikonai Android Auto.
Saistītā informācija
Android Auto* (548 lpp.)
•
•
•
Android Auto* iestatījumi (550 lpp.)
•
Balss atpazīšana (159 lpp.)
Ierīces pievienošana, izmantojot USB
portu (542 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 549
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Android Auto* iestatījumi
Saistītā informācija
Iestatījumi Android ierīcei, kas ir pirmoreiz
savienota ar Android Auto.
•
•
•
Automātiska palaišana
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Android Auto* (548 lpp.)
Android Auto* lietošana (549 lpp.)
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(148 lpp.)
Padomi par Android Auto*
lietošanu
Šeit ir sniegti daži noderīgi padomi par
Android Auto lietošanu.
• Pārliecinieties, ka lietotnes ir atjauninātas.
•
Iedarbinot automašīnu, uzgaidiet, līdz centrālais displejs ir ieslēgts, pievienojiet ierīci
un pēc tam lietotņu skatā atveriet Android
Auto.
•
Ja rodas problēmas ar Android Auto, atvienojiet Android ierīci no USB porta un pēc
tam pievienojiet to atpakaļ USB portam.
Varat arī mēģināt aizvērt lietotni ierīcē un
pēc tam restartēt lietotni.
•
Kad ar Android Auto ir savienota ierīce,
joprojām var atskaņot multividi no cita
multivides atskaņotāja, izmantojot
Bluetooth. Kad tiek lietots Android Auto,
Bluetooth funkcija ir ieslēgta.
•
JA Android Auto ikona ir pelēkota, tas
nozīmē, ka neviena ierīce nav pievienota.
Kad pievienosiet ierīci, ikona tiks izgaismota. Ja ikona vispār nav redzama, automašīna neatbalsta ierīces pievienošanu
šādam mērķim.
•
Ja ierīce ir pievienota automašīnai, izmantojot Bluetooth, tad Android Auto lietošanas laikā savienojums tiks pārtraukts.
2. Nospiediet Sakari Android Auto un
atlasiet iestatījumu.
•
•
Atzīmējiet lauku — Android Auto sāk
darboties automātiski, tiklīdz tiek pievienots USB kabelis.
Noņemiet lauka atzīmi — Android Auto
nesāk darboties automātiski, kad tiek
pievienots USB kabelis.
Sarakstā var saglabāt maksimāli 20 Android
ierīces. Kad saraksts ir pilns un tiek pievienota
jauna ierīce, visvecākā ierīce tiek izdzēsta.
Lai notīrītu sarakstu, ir jāveic atiestatīšana uz
rūpnīcas iestatījumiem.
Sistēmas skaļuma līmeņi
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Pieskarieties Skaņa Sistēmas skaļuma
līmeņi un veiciet iestatījumus šiem parametriem:
• Balss vadība
• Navig. balss vadība
• Tālruņa zvana sign.
550
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Atjaunojiet interneta savienojumu automašīnā, izmantojot Wi-Fi tīklāju ierīcē.
•
Ja automašīnu lieto daudz cilvēku, piemēram, automašīnu koplietošanas shēmā, ir
jāņem vērā, ka vienlaikus var būt saglabātas ne vairāk kā 20 Android ierīces. Kad
saraksts ir pilns un tiek pievienota jauna
ierīce, visvecākā ierīce tiek izdzēsta. Lai
notīrītu sarakstu, ir jāveic atiestatīšana uz
rūpnīcas iestatījumiem.
Saistītā informācija
•
•
Android Auto* (548 lpp.)
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni (Wi-Fi) (562 lpp.)
Tālrunis
Pārskats
Mobilo tālruni ar Bluetooth var bezvadu
režīmā pievienot automašīnas iebūvētajai
brīvroku sistēmai.
Audio un multivides sistēma darbojas kā brīvroku sistēma, ļaujot attāli vadīt vairākas tālruņa
funkcijas. Tālruni var vadīt arī ar tā taustiņiem,
pat ja tālrunis ir pievienots automašīnai.
Kad tālrunis ir tiešsaistē un ir pievienots automašīnai, to var izmantot, lai veiktu zvanus,
sūtītu/saņemtu īsziņas, atskaņotu multividi ar
bezvadu savienojumu un izveidotu savienojumu ar internetu.
Mikrofons.
Tālruni var vadīt centrālajā displejā, kā arī ar
balss atpazīšanu un lietotņu izvēlni, ko var
atvērt ar stūres labo vadības tastatūru.
Tālrunis.
Tālruņa vadība vidējā displejā.
Vadītāja displejā redzamo tālruņa funkciju
un balss atpazīšanas vadīšanas tastatūra.
Vadītāja displejs.
Saistītā informācija
•
•
•
•
•
Tālruņa zvanu pārvaldīšana (556 lpp.)
Tālruņu kataloga pārvaldība (558 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (557 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (552 lpp.)
Tālruņa automātiska pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (554 lpp.)
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 551
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
•
Tālruņa manuāla pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (554 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana
automašīnai, izmantojot Bluetooth
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana (555 lpp.)
•
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu pārslēgšana (555 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(556 lpp.)
•
•
•
Tālruņa iestatījumi (559 lpp.)
•
•
Audio iestatījumi (524 lpp.)
Pievienojiet automašīnai tālruni ar aktivizētu
Bluetooth savienojumu, lai veiktu zvanus no
automašīnas, sūtītu/saņemtu ziņojumus,
atskaņotu multividi ar bezvadu savienojumu
un izveidotu automašīnā interneta savienojumu.
Vienlaikus var pievienot divas Bluetooth ierīces
— tādā gadījumā tikai viena no tām var atskaņot bezvadu režīmā. Automātiski tiek izveidots
savienojums ar pēdējo pievienoto tālruni, lai
veiktu zvanus, sūtītu un saņemtu īsziņas,
atskaņotu multividi un nodrošinātu interneta
savienojumu. Izmantoto tālruni var mainīt centrālā displeja augšējā skata sadaļā Bluetooth
ierīces. Mobilajam tālrunim ir jābūt aprīkotam
ar Bluetooth un jāatbalsta datu saites izveide.
Balss atpazīšana (159 lpp.)
Rīcība ar lietojumprogrammu izvēlni vadītāja displejā (118 lpp.)
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni ar Bluetooth savienojumu (561 lpp.)
Kad ierīce ir pirmoreiz pievienota/reģistrēta,
izmantojot Bluetooth, tai vairs nav jābūt redzamai/atklājamai, tajā tikai jābūt aktivizētam
Bluetooth. Automašīnā var saglabāt maksimāli
20 pievienotas Bluetooth ierīces.
Ir divas savienojuma izveides iespējas. Var vai
nu meklēt tālruni no automašīnas, vai meklēt
automašīnu tālrunī.
1. iespēja — meklēt tālruni no
automašīnas
1.
552
Padariet tālruni meklējamu/redzamu,
izmantojot Bluetooth.
2. Atveriet tālruņa apakšskatu centrālajā displejā.
•
Ja automašīnai nav pievienots neviens
tālrunis, pieskarieties Pievienot
tālruni.
Ja automašīnai ir pievienots kāds tālru. Uznirstonis, pieskarieties Mainīt
šajā logā pieskarieties Pievienot
tālruni.
> Tiek parādītas pieejamās Bluetooth ierīces. Nosakot jaunas ierīces, saraksts
tiek atjaunināts.
•
3. Pieskarieties tā tālruņa nosaukumam,
kuram vēlaties izveidot savienojumu.
4. Pārliecinieties, ka automašīnas specifiskais ciparu kods atbilst tālrunim. Ja tā ir,
akceptējiet abās vietās.
5. Tālrunī akceptējiet vai noraidiet tālruņu
kontaktu un paziņojumu opcijas.
PIEZĪME
•
Dažos tālruņos jābūt aktivizētai paziņojumu funkcijai.
•
Ne visi mobilie tālruņi ir pilnīgi saderīgi
un tādēļ var nerādīt kontaktinformāciju
un īsziņas automašīnā.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
2. iespēja — meklēt automašīnu
tālrunī
1.
Atveriet tālruņa apakšskatu centrālajā displejā.
•
Ja automašīnai nav pievienots neviens
tālrunis, pieskarieties Pievienot tālruni
Padarīt automašīnu uztveramu.
•
Ja automašīnai ir pievienots kāds tālru. Uznirstonis, pieskarieties Mainīt
šajā logā pieskarieties Pievienot tālruni
Padarīt automašīnu uztveramu.
4. Atlasiet automašīnas nosaukumu tālrunī.
5. Automašīnā tiek rādīts uznirstošs logs par
savienojumu. Apstipriniet savienojumu.
6. Pārliecinieties, ka automašīnas specifiskais ciparu kods atbilst ārējā ierīcē rādītajam. Ja tā ir, akceptējiet abās vietās.
7. Tālrunī akceptējiet vai noraidiet tālruņu
kontaktu un paziņojumu opcijas.
•
•
Dažos tālruņos jābūt aktivizētai paziņojumu funkcijai.
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu pārslēgšana (555 lpp.)
•
•
Ne visi mobilie tālruņi ir pilnīgi saderīgi
un tādēļ var nerādīt kontaktinformāciju
un īsziņas automašīnā.
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(556 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(560 lpp.)
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni ar Bluetooth savienojumu (561 lpp.)
PIEZĪME
Ja ir atjaunināta tālruņa operētājsistēma,
tālruņa savienojums var tikt pārtraukts.
Tādā gadījumā izdzēsiet tālruni no automašīnas un izveidojiet savienojumu vēlreiz.
2. Tālrunī aktivizējiet Bluetooth.
3. Meklējiet tālrunī Bluetooth ierīces.
> Tiek parādītas pieejamās Bluetooth ierīces.
PIEZĪME
Saderīgie tālruņi
Vairāki tirgū esošie mūsdienu tālruņi ir aprīkoti
ar Bluetooth tehnoloģiju, bet ne visi no tiem ir
pilnīgi saderīgi ar automašīnu.
Informāciju par saderīgumu skatiet
support.volvocars.com.
Saistītā informācija
•
•
Tālrunis (551 lpp.)
•
Tālruņa manuāla pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (554 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana (555 lpp.)
Tālruņa automātiska pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (554 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 553
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Tālruņa automātiska pievienošana
automašīnai, izmantojot Bluetooth
Tālruni var automātiski pievienot automašīnai
ar Bluetooth. Tālrunim ir jābūt vienreiz savienotam ar automašīnu.
Automātiski pievienot var tikai pēdējos divus
pievienotos tālruņus.
1.
Tālrunī aktivizējiet Bluetooth pirms automašīnas iestatīšanas aizdedzes pozīcijā I.
2. Ieslēdziet aizdedzes pozīciju I vai augstāku.
> Tālrunis izveidos savienojumu.
Saistītā informācija
554
•
•
Tālrunis (551 lpp.)
•
Tālruņa manuāla pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (554 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana (555 lpp.)
•
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu pārslēgšana (555 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(556 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(560 lpp.)
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (552 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni ar Bluetooth savienojumu (561 lpp.)
•
Aizdedzes pozīcijas (448 lpp.)
Tālruņa manuāla pievienošana
automašīnai, izmantojot Bluetooth
Tālruni var manuāli pievienot automašīnai,
izmantojot Bluetooth. Tālrunim ir jābūt vienreiz savienotam ar automašīnu.
1. Tālrunī aktivizējiet Bluetooth.
2. Atveriet tālruņa apakšskatu.
> Tiek norādīti pievienotie tālruņi.
3. Pieskarieties tā tālruņa nosaukumam,
kuram vēlaties izveidot savienojumu.
> Tālrunis izveidos savienojumu.
Saistītā informācija
•
•
Tālrunis (551 lpp.)
•
Tālruņa automātiska pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (554 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana (555 lpp.)
•
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu pārslēgšana (555 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(556 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(560 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (552 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
Ar Bluetooth pievienota tālruņa
atvienošana
Ar Bluetooth savienojumu
pievienotu tālruņu pārslēgšana
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni ar Bluetooth savienojumu (561 lpp.)
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruni
var atvienot, un tad tas vairs nebūs savienots
ar automašīnu.
• Ja tālrunis atrodas ārpus automašīnas
uztveršanas diapazona, tas tiek automātiski atvienots. Ja atvienošana notiek
zvana laikā, zvans tikts turpināts tālrunī.
Sistēmu var pārslēgt starp dažādiem ar Bluetooth pievienotiem tālruņiem.
1. Atveriet tālruņa apakšskatu.
•
Tālruni var atvienot, arī manuāli deaktivizējot Bluetooth.
Saistītā informācija
•
•
•
Tālrunis (551 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(556 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(560 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (559 lpp.)
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu pārslēgšana (555 lpp.)
vai velciet aug2. Pieskarieties Mainīt
šējo skatu uz leju un pieskarieties
Iestatījumi Sakari Bluetooth
ierīces Pievienot ierīci.
> Tiek parādītas pieejamās Bluetooth ierīces.
3. Pieskarieties tālrunim, kuru vēlaties pievienot.
Saistītā informācija
•
•
Tālrunis (551 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(560 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana (555 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču noņemšana
(556 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (552 lpp.)
* Papildaprīkojums/piederums. 555
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Ar Bluetooth pievienotu ierīču
noņemšana
Tālruņus var noņemt, piemēram, no reģistrēto
Bluetooth ierīču saraksta.
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Tālruņa zvanu pārvaldīšana
Zvanu apstrāde automašīnā tālrunim ar
Bluetooth savienojumu.
4. Pieskarieties Pārslēgt zvanu, lai pārslēgtu
zvanu starp pusēm.
4. Pieskarieties Noņemt ierīci un apstipriniet savu izvēli.
> Ierīce automašīnā vairs nav reģistrēta.
Tālrunis (551 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (552 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienota tālruņa atvienošana (555 lpp.)
•
Ar Bluetooth savienojumu pievienotu tālruņu pārslēgšana (555 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(560 lpp.)
, lai beigtu aktīvo zvanu.
5. Pieskarieties
Konferences zvani
Aktīvu vairāku pušu zvanu laikā:
Vispārīga ilustrācija.
Tālruņa zvanu veikšana
1.
1.
Atveriet tālruņa apakšskatu.
2. Atlasiet zvanu no zvanu vēstures, ievadiet
numuru ar tastatūru vai izmantojiet kontaktpersonu sarakstu. Kontaktu sarakstā
var meklēt, un to var pārlūkot. Kontaktu
, lai pievienotu
sarakstā pieskarieties
kontaktu zem Izlases.
3. Nospiediet
4. Pieskarieties
, lai veiktu zvanu.
, lai beigtu zvanu.
Zvanus var veikt, arī izmantojot lietotņu izvēlnes zvanu žurnālu, ko var atvērt ar stūres labo
.
vadības tastatūru
556
Nospiediet Pievienot zvanu.
3. Pieskarieties zvanu žurnāla ierakstam/
rindai vai
blakus kontaktam kontaktu
sarakstā.
3. Pieskarieties ierīcei, kuru vēlaties noņemt.
•
•
1.
2. Izvēlieties veikt zvanu no zvanu žurnāla,
izlases vai kontaktu saraksta.
2. Nospiediet Sakari Bluetooth ierīces.
> Sarakstā tiek norādītas reģistrētās
Bluetooth ierīces.
Saistītā informācija
Vairāku pušu zvana veikšana
Zvana laikā:
Pieskarieties Savienot zvanus, lai apvienotu vairāku pušu zvanus.
2. Pieskarieties
, lai beigtu zvanu.
Ienākošie tālruņa zvani
Ienākošie tālruņa zvani tiek parādīti vadītāja
displejā un vidējā displejā. Pārvaldiet zvanu ar
stūres labās puses vadības tastatūru vai vidējā
displejā.
1.
Pieskarieties Atbildēt/Noraidīt.
2. Pieskarieties
, lai beigtu zvanu.
Ienākošs zvans notiekoša zvana laikā
1. Pieskarieties Atbildēt/Noraidīt.
2. Pieskarieties
, lai beigtu zvanu.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Privāts zvans
–
Pašreizējā zvana laikā nospiediet
Privātums un atlasiet iestatījumu:
• Pārslēgt uz mobilo tālruni — brīvroku
sistēma tiek atvienota, un zvans turpinās jūsu mobilajā tālrunī.
• Tikai vadītājs — mikrofons, kas iebūvēts pasažiera pusē jumtā, tiek izslēgts,
un zvans turpinās automašīnas brīvroku
sistēmā.
Saistītā informācija
•
•
Tālrunis (551 lpp.)
•
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu
(162 lpp.)
•
Rīcība ar lietojumprogrammu izvēlni vadītāja displejā (118 lpp.)
•
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla ievadīšana centrālajā displejā (143 lpp.)
•
•
•
Tālruņu kataloga pārvaldība (558 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (552 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana11
Ziņu apstrāde automašīnā tālrunim ar
Bluetooth savienojumu.
Dažos tālruņos ir jāaktivizē īsziņu funkcija. Ne
visi tālruņi ir saderīgi. Šādos gadījumos automašīnā nevar skatīt kontaktpersonas un īsziņas.
Īsziņu sūtīšana centrālajā displejā12
1. Varat izveidot jaunu īsziņu vai atbildēt uz
īsziņu.
Informāciju par saderību skatiet
support.volvocars.com.
•
Lai atbildētu uz īsziņu, pieskarieties
kontaktam, uz kura īsziņu vēlaties atbildēt, un pēc tam pieskarieties Atbilde.
•
Lai izveidotu jaunu īsziņu, pieskarieties
Izveidot jaunu. Atlasiet kontaktu vai
ierakstiet numuru.
Īsziņu pārvaldība centrālajā displejā
2. Sastādiet ziņojumu.
Īsziņas tiek rādītas centrālajā displejā, tikai ja ir
atlasīts šis iestatījums.
3. Nospiediet Sūtīt.
Lietotņu skatā nospiediet
Ziņojumi, lai pārvaldītu īsziņas centrālajā displejā.
Īsziņu pārvaldība vadītāja displejā
Īsziņas tiek rādītas vadītāja displejā, tikai ja ir
atlasīts šis iestatījums.
Jaunas īsziņas lasīšana vadītāja displejā
– Lai nolasītu īsziņu — ar stūres vadības
tastatūru atlasiet Nolasīt.
Īsziņu lasīšana centrālajā displejā
Nospiediet ikonu, lai īsziņa tiktu
nolasīta.
Īsziņu pārvaldīšana (557 lpp.)
Audio iestatījumi (524 lpp.)
Atbildes diktēšana vadītāja displejā
Kad īsziņa ir nolasīta, var nodiktēt tai īsu
atbildi, ja automašīnā ir izveidots savienojums
ar internetu.
–
Ar stūres vadības tastatūru nospiediet
Atbilde. Tiek sākts diktēšanas dialogs.
Paziņojums par īsziņu
Paziņojumus var aktivizēt un deaktivizēt īsziņu
iestatījumos.
11
12
Spēkā tikai noteiktos tirgos. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Tikai noteikti tālruņi var sūtīt ziņojumus no automašīnas.
}}
557
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
Saistītā informācija
•
•
•
•
Tālrunis (551 lpp.)
Īsziņu iestatījumi (558 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (559 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
•
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu
(162 lpp.)
•
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla ievadīšana centrālajā displejā (143 lpp.)
•
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (552 lpp.)
•
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un datu
kopīgošana (567 lpp.)
Īsziņu iestatījumi
Tālruņu kataloga pārvaldība
Pievienotā tālruņa īsziņu iestatījumi
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Kad automašīnai ir pievienots tālrunis ar
Bluetooth savienojumu, kontaktinformāciju
var pārvaldīt tieši centrālajā displejā.
Centrālajā displejā var skatīt līdz 3000 kontaktinformācijas ierakstu no atlasītā tālruņa.
2. Nospiediet Sakari
iestatījumus:
Īsziņas un atlasiet
• Paziņojums centrālajā displejā –
rāda paziņojumus par īsziņām vidējā
displeja statusa joslā.
• Paziņojums vadītāja displejā — rāda
paziņojumus vadītāja displejā. Saņemtās īsziņas var pārvaldīt, izmantojot stūres labo tastatūru.
• Īsziņas signāls – saņemto īsziņu signāla atlasīšana.
Saistītā informācija
•
•
•
•
Tālrunis (551 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (552 lpp.)
Īsziņu pārvaldīšana (557 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (559 lpp.)
Pārlūkojiet burtus un
, lai atrastu atbilstošu kontaktu. Atkarībā no tālruņu katalogā saglabātajiem kontaktiem tiek rādīti
tikai atbilstošie burti.
Meklēt kontaktus — pieskarieties
meklētu kontaktu sarakstā saglabāta
vārda tālruņa numuru.
, lai
Izlases — pieskarieties
, lai pievienotu
kontaktu izlasei vai noņemtu to no izlases.
558
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Kārtošana
Kontaktu saraksts tiek kārtots alfabētiskā
secībā, un speciālās rakstzīmes un cipari tiek
. To var kārtot pēc vārda vai
kārtoti sadaļā
uzvārda, un šo iestatījumu pielāgo tālruņa iestatījumos.
Tālruņa iestatījumi
•
Kad automašīnai ir pievienots tālrunis, var
mainīt šādus iestatījumus:
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (552 lpp.)
•
•
Augšējais displejs* (156 lpp.)
2. Nospiediet Sakari
iestatījumus:
Saistītā informācija
•
•
•
Tālrunis (551 lpp.)
•
Rakstzīmju, burtu un vārdu manuāla ievadīšana centrālajā displejā (143 lpp.)
•
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (552 lpp.)
Audio iestatījumi (524 lpp.)
Tālrunis un atlasiet
• Zvana signāli — zvana signāla atlasīšana. Var izmantot zvana signālu no tālruņa vai no automašīnas. Daži tālruņi
nav pilnīgi saderīgi, un tādēļ to zvana
signāli var nebūt pieejami lietošanai
automašīnā. 13
Tālruņa iestatījumi (559 lpp.)
Tālruņa vadība ar balss atpazīšanu
(162 lpp.)
• Kārtošanas secība – kontaktu saraksta šķirošanas secības atlasīšana.
Paziņojumi par zvaniem vējstikla
displejā*
1.
Centrālā displeja augšējā skatā pieskarieties Iestatījumi.
2. Nospiediet My Car Displeji
Up displeja iestatījumi.
Head-
3. Izvēlieties Rādīt tālruni.
Saistītā informācija
•
•
•
13
Tālrunis (551 lpp.)
Īsziņu iestatījumi (558 lpp.)
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(560 lpp.)
Informāciju par saderību skatiet support.volvocars.com.
* Papildaprīkojums/piederums. 559
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Ar Bluetooth pievienotu ierīču
iestatījumi
Automašīna ar interneta
savienojumu*
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi.
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar
internetu, tajā var — piemēram — lietot
tīmekļa radio un mūzikas pakalpojumus,
izmantojot lietotnes, lejupielādēt programmatūru un sazināties ar izplatītāju tieši no automašīnas.
Savienojums ar automašīnu tiek izveidots,
izmantojot Bluetooth, Wi-Fi vai automašīnas
iebūvēto modemu* (ar SIM karti).
2. Nospiediet Sakari Bluetooth ierīces
un atlasiet iestatījumus:
• Pievienot ierīci – sāk jaunas ierīces
savienošanu pārī.
• Iepriekš pārī savienotās ierīces —
norāda reģistrētās/pārī savienotās ierīces.
• Noņemt ierīci – noņem pievienotu ierīci.
• Atļaut pakalpojumus šai ierīcei — iestata ierīces lietošanas opcijas: zvanīšana,
ziņojumu sūtīšana/saņemšana, multivides
straumēšana un kā interneta savienojums.
• Interneta savienojums — izveido automašīnā savienojumu ar internetu, izmantojot ierīces Bluetooth savienojumu.
Kad automašīnā ir izveidots savienojums ar
internetu, automašīnas interneta savienojumu
(Wi-Fi tīklāju) var kopīgot, lai internetam
varētu piekļūt14 arī citās ierīcēs, piemēram,
planšetdatoros.
Simbols centrālā displeja statusa joslā norāda
interneta statusu.
Saistītā informācija
•
•
•
•
14
560
PIEZĪME
Dati tiek pārraidīti, izmantojot internetu
(datu plūsma), un tas var būt maksas
pakalpojums.
Datu viesabonēšanas aktivizēšana var radīt
papildu izmaksas.
Informāciju par datu plūsmas izmaksām
vaicājiet sava tīkla operatoram.
Tālrunis (551 lpp.)
Tālruņa iestatījumi (559 lpp.)
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (552 lpp.)
PIEZĪME
Lietojot Apple CarPlay, automašīnā var
izveidot interneta savienojumu, tikai izmantojot Wi-Fi vai automašīnas modemu*.
Tas neattiecas uz gadījumiem, kad savienojums izveidots Wi-Fi tīklā.
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
PIEZĪME
Lietojot Android Auto, automašīnā var
izveidot interneta savienojumu, izmantojot
Wi-Fi, Bluetooth vai automašīnas
modemu*.
Pirms automašīnas savienošanas ar internetu
meklējiet atbalsta informāciju par pakalpojumu
noteikumiem un nosacījumiem un konfidencialitātes politiku klientiem vietnē
www.volvocars.com.
•
•
•
•
Wi-Fi tīkla noņemšana (567 lpp.)
Wi-Fi tehnoloģija un drošība (567 lpp.)
Volvo ID (28 lpp.)
Lietotāja noteikumi un nosacījumi un datu
kopīgošana (567 lpp.)
Interneta savienojuma izveide
automašīnā, izmantojot tālruni ar
Bluetooth savienojumu
Izveidojiet interneta savienojumu, izmantojot
Bluetooth un kopīgojot tālruņa interneta piekļuvi, lai automašīnā piekļūtu dažādiem tiešsaistes pakalpojumiem.
1. Lai automašīnā izveidotu savienojumu ar
internetu, izmantojot tālruni ar Bluetooth
savienojumu, tālrunim jau ir jābūt vienreiz
pievienotam automašīnai, izmantojot
Bluetooth.
•
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(138 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni ar Bluetooth savienojumu (561 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni (Wi-Fi) (562 lpp.)
2. Pārliecinieties, ka jūsu tālrunis atbalsta
datu saiti un ka šī funkcija ir aktivizēta. Tālrunī iPhone šo funkciju sauc par "tethering" (datu saiti). Android tālruņos šai
funkcijai var būt dažādi nosaukumi, bet to
bieži sauc par "hotspot" (tīklāju). Tālruņos
iPhone izvēlnes lapai "tethering" (datu
saite) ir jābūt atvērtai, līdz ir izveidots
interneta savienojums.
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot automašīnas modemu (SIM
karti) (563 lpp.)
3. Ja tālrunis iepriekš ir bijis pievienots,
izmantojot Bluetooth, centrālā displeja
augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
•
•
Aplikācijas (526 lpp.)
4. Nospiediet Sakari
•
Automašīnas interneta savienojuma kopīgošana, izmantojot Wi-Fi tīklāju
(565 lpp.)
Saistītā informācija
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(566 lpp.)
Bluetooth ierīces.
5. Sadaļā Interneta savienojums atzīmējiet
rūtiņu Bluetooth Interneta savienojums.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 561
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
6. Ja esat izmantojis citu savienojuma izveides avotu, apstipriniet savienojuma izveides maiņas opciju.
> Tagad automašīnā ir izveidots interneta
savienojums, izmantojot tālruni ar
Bluetooth savienojumu.
PIEZĪME
Tālrunim un mobilo sakaru tīkla pakalpojumu sniedzējam ir jāatbalsta datu saite
(interneta savienojuma kopīgošana), un
abonementā ir jābūt iekļautai datu pārraidei.
PIEZĪME
Lietojot Apple CarPlay, automašīnā var
izveidot interneta savienojumu, tikai izmantojot Wi-Fi vai automašīnas modemu*.
Saistītā informācija
562
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot automašīnas modemu (SIM
karti) (563 lpp.)
•
Tālruņa sākotnējā pievienošana automašīnai, izmantojot Bluetooth (552 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni (Wi-Fi) (562 lpp.)
•
•
Apple® CarPlay®* (544 lpp.)
•
Ar Bluetooth pievienotu ierīču iestatījumi
(560 lpp.)
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(566 lpp.)
Interneta savienojuma izveide
automašīnā, izmantojot tālruni
(Wi-Fi)
Izveidojiet interneta savienojumu, izmantojot
Wi-Fi un tālruņa datu saiti, lai automašīnā
piekļūtu tiešsaistes pakalpojumiem.
1. Pārliecinieties, ka jūsu tālrunis atbalsta
datu saiti un ka šī funkcija ir aktivizēta. Tālrunī iPhone šo funkciju sauc par "tethering" (datu saiti). Android tālruņos šai
funkcijai var būt dažādi nosaukumi, bet to
bieži sauc par "hotspot" (tīklāju). Tālruņos
iPhone izvēlnes lapai "tethering" (datu
saite) ir jābūt atvērtai, līdz ir izveidots
interneta savienojums.
2. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
3. Atveriet Sakari
Wi-Fi.
4. Aktivizējiet/deaktivizējiet, atzīmējot/noņemot atzīmi laukā Wi-Fi.
5. Ja esat izmantojis citu savienojuma izveides avotu, apstipriniet savienojuma izveides maiņas opciju.
6. Pieskarieties tā tīkla nosaukumam, kuram
vēlaties izveidot savienojumu.
7. Ievadiet tīkla paroli.
> Automašīna izveido savienojumu ar
tīklu.
Ņemiet vērā, ka noteikti tālruņi izslēdz piesaisti pēc tam, kad ir pārtraukts automašīnas
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
savienojums, piemēram, izkāpjot no automašīnas (līdz nākamajai lietošanas reizei). Tādēļ,
nākamreiz lietojot tālruni, tā piesaiste jāaktivizē atkārtoti.
Kad automašīnai tiek pievienots tālrunis, tas
tiek saglabāts turpmākai lietošanai. Lai skatītu
saglabāto tīklu sarakstu vai manuāli dzēstu
saglabātos tīklus, atveriet Iestatījumi
Sakari Wi-Fi Saglabātie tīkli.
•
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(566 lpp.)
•
Wi-Fi tehnoloģija un drošība (567 lpp.)
Interneta savienojuma izveide
automašīnā, izmantojot
automašīnas modemu (SIM karti)
Interneta savienojumu var izveidot, izmantojot automašīnas modemu un personīgu SIM
karti (P-SIM)*.
Automašīnās, kas ir aprīkotas ar Volvo On Call,
pakalpojumiem tiks izmantots interneta savienojums ar automašīnas modemu.
1.
PIEZĪME
Tālrunim un mobilo sakaru tīkla pakalpojumu sniedzējam ir jāatbalsta datu saite
(interneta savienojuma kopīgošana), un
abonementā ir jābūt iekļautai datu pārraidei.
Ievietojiet personīgo SIM karti turētājā.
Wi-Fi savienojuma tehniskās un drošības prasības ir aprakstītas atsevišķā sadaļā.
Saistītā informācija
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
•
Wi-Fi tīkla noņemšana (567 lpp.)
Ņemiet vērā, ka automašīnas kartes lasītājā var ievietot tikai mini SIM formāta
karti.
2. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
}}
* Papildaprīkojums/piederums. 563
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
3. Nospiediet Sakari Automašīnas
modema Internets.
4. Aktivizējiet/deaktivizējiet, atzīmējot/noņemot atzīmi Automašīnas modema
Internets laukā.
5. Ja esat izmantojis citu savienojuma izveides avotu, apstipriniet savienojuma izveides maiņas opciju.
6. Ievadiet SIM kartes PIN kodu
> Automašīna izveido savienojumu ar
tīklu.
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka SIM kartei, kas tiek lietota
interneta savienojumam, izmantojot PSIM, nevar būt tāds pats tālruņa numurs kā
SIM kartei, ko lieto tālrunis. Ja šo nosacījumu neņem vērā, nebūs iespējams pareizi
maršrutēt zvanus uz tālruni. Tādēļ interneta
savienojumam izmantojiet SIM karti ar
atsevišķu tālruņa numuru vai datu karti, ar
kuru nevar saņemt tālruņa zvanus un kas
tādēļ netraucēs tālruņa darbībai.
Saistītā informācija
564
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
•
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(566 lpp.)
•
Automašīnas modema iestatījumi*
(564 lpp.)
Automašīnas modema iestatījumi*
Automašīna ir aprīkota ar modemu, ko var
izmantot, lai automašīnā izveidotu interneta
pieslēgumu. Interneta pieslēgumu var veikt
arī, izmantojot Wi-Fi.
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet Sakari Automašīnas
modema Internets un atlasiet iestatījumus:
• Automašīnas modema Internets – atlasiet, vai izmantot automašīnas modemu
interneta savienojuma izveidei.
• Datu lietojums – pieskaroties Atiestatīt,
tiek atiestatīts saņemto un nosūtīto datu
apjoma skaitītājs.
• Tīkls
Izvēlēties operatoru – tīkla operatora
automātiska vai manuāla atlasīšana.
Datu viesabonēšana — ja ir atzīmēta šī
izvēles rūtiņa, automašīnas modems
mēģina izveidot savienojumu ar internetu,
kad automašīna atrodas ārzemēs un ārpus
savas mītnes valsts tīkla. Ņemiet vērā, ka
tas var būt saistīts ar lielām izmaksām. Pie
savas valsts mobilo sakaru operatora
noskaidrojiet, kāds ir jūsu viesabonēšanas
līgums par datplūsmu ārzemēs.
• SIM kartes PIN
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Mainīt PIN – var ievadīt ne vairāk par 4
cipariem.
Atspējot PIN – atlasiet, vai vaicāt PIN
kodu, lai piekļūtu SIM kartei.
• Sūtīt pieprasījuma kodu — lieto, lai, piemēram, papildinātu priekšapmaksas karti
vai pārbaudītu tās atlikumu. Funkcionalitāte ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja.
PIEZĪME
Ņemiet vērā, ka SIM kartei, kas tiek lietota
interneta savienojumam, izmantojot PSIM, nevar būt tāds pats tālruņa numurs kā
SIM kartei, ko lieto tālrunis. Ja šo nosacījumu neņem vērā, nebūs iespējams pareizi
maršrutēt zvanus uz tālruni. Tādēļ interneta
savienojumam izmantojiet SIM karti ar
atsevišķu tālruņa numuru vai datu karti, ar
kuru nevar saņemt tālruņa zvanus un kas
tādēļ netraucēs tālruņa darbībai.
Saistītā informācija
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot automašīnas modemu (SIM
karti) (563 lpp.)
•
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(566 lpp.)
15
Neattiecas, kad automašīna ir tiešsaistē, izmantojot Wi-Fi.
Automašīnas interneta
savienojuma kopīgošana,
izmantojot Wi-Fi tīklāju
Kad automašīna ir tiešsaistē, tās interneta
savienojumu var kopīgot, lai ļautu arī citām
ierīcēm izmantot tās interneta savienojumu15.
Tīkla operatoram (SIM kartei) ir jāatbalsta piesaiste (interneta savienojuma kopīgošana).
1.
Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
2. Nospiediet Sakari
tīklājs.
Automašīnas Wi-Fi
3. Pieskarieties Tīkla nosauk. piešķiriet piesaistei nosaukumu.
4. Pieskarieties Parole un atlasiet paroli, kas
jāievada pievienotajās ierīcēs.
5. Pieskarieties Frekvenču josla un atlasiet,
kurā frekvencē piesaistei pārraidīt datus.
Ņemiet vērā, ka frekvenču joslas atlasīšana nav pieejama visos tirgos.
6. Aktivizējiet/deaktivizējiet, atzīmējot/noņemot atzīmi Automašīnas Wi-Fi tīklājs
laukā.
7. Ja kā savienojuma avots ir izmantots WiFi, apstipriniet savienojuma maiņas opciju.
> Tagad ārējām ierīcēm var izveidot
savienojumu ar automašīnas piesaisti
(Wi-Fi piekļuves punktu).
}}
565
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
||
PIEZĪME
Aktivizējot Wi-Fi piekļuves punktu, var nākties maksāt papildu maksu tīkla operatoram.
Informāciju par datu plūsmas izmaksām
vaicājiet sava tīkla operatoram.
Vidējā displeja statusa joslā esošais simbols
norāda savienojuma statusu.
Nospiediet Pievienotās ierīces, lai skatītu
pašlaik pievienoto ierīču sarakstu.
Saistītā informācija
•
Vidējā displeja statusa joslas simboli
(138 lpp.)
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
•
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(566 lpp.)
Nav interneta savienojuma vai tas
ir vājš
Interneta savienojumu ietekmējošie faktori.
Pārraidīto datu apjoms ir atkarīgs no automašīnā izmantotajiem pakalpojumiem vai aplikācijām. Piemēram, audio straumēšana var būt
saistīta ar lielu datu apjomu, kam nepieciešams labs savienojums un spēcīgs signāls.
Saistītā informācija
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
•
Wi-Fi tehnoloģija un drošība (567 lpp.)
Tālruņa savienojums ar automašīnu
Interneta savienojuma ātrums var atšķirties
atkarībā no tālruņa atrašanās vietas automašīnā. Pārvietojiet tālruni tuvāk centrālajam displejam, lai palielinātu signāla stiprumu. Nodrošiniet, lai starp tām neatrastos nekas, kas var
izraisīt traucējumus.
Tālruņa savienojums ar tīkla operatoru
Mobilā tīkla ātrums atšķiras atkarībā no tīkla
pārklājuma pašreizējā atrašanās vietā. Slikts
tīkla pārklājums var būt, piemēram, tuneļos,
aiz kalniem, dziļās ieplakās vai iekštelpās. Arī
datu pārraides ātrums ir atkarīgs no līguma ar
jūsu tīkla operatoru.
PIEZĪME
Ja rodas problēmas ar datu plūsmu, sazinieties ar tīkla operatoru.
Tālruņa restartēšana
Ja ir problēmas ar interneta savienojumu, tās
dažkārt var atrisināt, restartējot tālruni.
566
* Papildaprīkojums/piederums.
SKAŅA, MULTIVIDE UN INTERNETS
Wi-Fi tīkla noņemšana
Wi-Fi tehnoloģija un drošība
Neizmantotā tīkla noņemšana.
1. Augšējā skatā nospiediet Iestatījumi.
Iespējamie tīklu veidi, ar kuriem var izveidot
savienojumu.
Var pievienot tikai šāda tipa tīklus:
2. Atveriet Sakari
tīkli.
Wi-Fi
Saglabātie
3. Pieskarieties Aizmirst blakus tīklam, kuru
vēlaties noņemt.
4. Apstipriniet savu izvēli.
> Automašīna turpmāk neveidos savienojumu ar šo tīklu automātiski.
Visu tīklu noņemšana
Visus tīklus var noņemt vienlaicīgi, atjaunojot
rūpnīcas iestatījumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka
visiem lietotāja datiem un sistēmas iestatījumiem tiks atjaunotas sākotnējās rūpnīcas vērtības.
Saistītā informācija
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
•
Nav interneta savienojuma vai tas ir vājš
(566 lpp.)
•
Centrālā displeja iestatījumu atiestatīšana
(148 lpp.)
•
Interneta savienojuma izveide automašīnā,
izmantojot tālruni (Wi-Fi) (562 lpp.)
16
17
Frekvences atlasīšanas opcija nav pieejama visos tirgos.
Neattiecas uz Volvo On Call*.
•
•
•
Frekvence — 2,4 vai 5 GHz16.
Standarti — 802.11 a/b/g/n.
Drošības tips - WPA2-AES-CCMP.
Automašīnas Wi-Fi sistēmas uzdevums ir darbināt automašīnā esošās Wi-Fi ierīces.
Ja šajā frekvencē vienlaikus darbojas vairākas
ierīces, veiktspēja var pasliktināties.
Saistītā informācija
•
Automašīna ar interneta savienojumu*
(560 lpp.)
Lietotāja noteikumi un nosacījumi
un datu kopīgošana
Noteiktu pakalpojumu un lietotņu pirmajā
palaišanas reizē var tikt rādīts uznirstošs logs
ar virsrakstiem Noteikumi un nosacījumi un
Datu kopīgošana.
Tā mērķis ir informēt par Volvo lietotāja noteikumiem un nosacījumiem un datu kopīgošanas politiku. Piekrītot datu kopīgošanai, lietotājs piekrīt, ka no automašīnas tiek nosūtīta
noteikta informācija. Tas ir nepieciešams, lai
noteiktiem pakalpojumiem un lietotnēm būtu
pilnīga funkcionalitāte.
Pēc noklusējuma datu kopīgošanas funkcija
tiešsaistes pakalpojumiem un lietotnēm ir
deaktivizēta17. Datu kopīgošana ir jāaktivizē,
lai automašīnā varētu lietot noteiktus tiešsaistes pakalpojumus un lietotnes. Datu kopīgošanu var iestatīt centrālā displeja iestatījumu
izvēlnē vai saistībā ar pakalpojumiem vai lietotnēm, kas ti