Volvo | XC90 Twin Engine | ‏Excellence Lounge | Volvo XC90 Twin Engine 2019 Late ‏Excellence Lounge

Volvo XC90 Twin Engine 2019 Late ‏Excellence Lounge
XC90
EXCELLENCE LOUNGE
PIELIKUM S
VÄLKOMMEN!
Šeit varat uzzināt par sava Volvo XC90 Excellence Lounge aizmugurējā sēdekļa funkcijām. Detalizētāka īpašnieka informācija ir pieejama
automašīnā, lietotnē un tīmeklī.
AUTOMAŠĪNAS CENTRĀLAIS DISPLEJS
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama automašīnas centrālajā displejā, kur
tai var piekļūt augšējā skatā.
MOBILO IERĪČU LIETOTNE
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama kā lietotne (Volvo Manual) viedtālruņiem un planšetdatoriem. Lietotnē ir pieejamas arī video pamācības
noteiktām funkcijām.
VOLVO ATBALSTA VIETNE
Volvo Cars atbalsta vietnē (support.volvocars.com) ir pieejamas rokasgrāmatas un video pamācības, kā arī papildu informācija un palīdzība par jūsu
Volvo un tā lietošanu.
IESPIESTA INFORMĀCIJA
Cimdu nodalījumā atrodas īpašnieka rokasgrāmatas pielikums, kurā ietverta informācija par drošinātājiem un specifikācijām, kā arī svarīgas un
praktiskas informācijas kopsavilkums. Var pasūtīt iespiestu īpašnieka
rokasgrāmatu un tās pielikumu.
SATURS
01. TUNEĻKONSOLE AIZMUGURĒJĀ SĒDEKLĪ
Šajā sadaļā aprakstīts, ko jūs atradīsiet tuneļkonsolē aizmugurējā sēdeklī, piemēram, vadības displejs un funkcijas, ko
ar to var kontrolēt, kā arī dzesēšanas kārba un informācija par dzērienu apsildi un dzesēšanu.
02. LOUNGE CONSOLE
Šeit atrodama informācija par Lounge Console un tās dažādajām funkcijām un iestatījumiem.
03. SĒDEKĻA IESTATĪJUMI
Šeit atrodama informācija par to, kā regulēt un iestatīt sēdekļus, kā arī citu sēdekļu funkcionalitāti.
04. SALONA PĀRSKATS
Šeit pieejama informācija par automašīnas salonu, piemēram, dažādo glabāšanas nodalījumu pārskats.
05. ĪPAŠIE TEKSTI
Brīdinājumi, svarīga informācija un piezīmes, kas ir jāizlasa.
Publicēšanas brīdī visi zināmie papildaprīkojuma/piederumu veidi ir atzīmēti ar zvaigznīti: *.
01
VADĪBAS DISPLEJS AIZMUGURĒJĀ SĒDEKLĪ
Vadības displejs ir uzstādīts tuneļkonsolē starp aizmugurējiem sēdekļiem, un ar to vada sēdekļu funkcijas, dzērienu sildīšanu un dzesēšanu
un Lounge Console funkcijas.
Ekrāna pacelšana
– Nospiediet ekrāna augšdaļu. Ekrāns tiek automātiski pacelts un
ieslēgts.
Pēc noteikta laika apgaismojums tiek aptumšots. Pieskarieties ekrānam, lai to atkal aktivizētu.
Ekrāna nolaišana
Ekrānu nolaiž manuāli:
– Nospiediet ekrāna augšdaļu. Spiediet, līdz ekrāns ir pilnīgi ievirzīts
tuneļkonsolē. Kad ekrānu nolaiž, tas tiek izslēgts.
01
NAVIGĀCIJA VADĪBAS DISPLEJĀ
Vadības displejs ir skārienjutīgs ekrāns, kas sastāv no dažādiem skatiem. Pieskarieties ekrāna pogai, lai aktivizētu kādu funkciju vai mainītu
tās iestatījumus.
Taustiņi sākuma skatā
Kreisā un labā sēdekļa apsilde.
Glāžu turētāja apsilde/dzesēšana.
Kreisā un labā sēdekļa ventilācija.
Lounge Console regulēšana no aizmugurējā sēdekļa.
Atgriešanās sākuma skatā no cita skata
Pēc noteikta laika vadības displejs tiek automātiski pārslēgts uz sākuma
skatu.
01
AUKSTUMKASTE
Aizmugurējā sēdeklī aiz elkoņbalsta atrodas ledusskapis, kurā ir vieta
divām pudelēm un komplektā iekļautajām kristāla glāzēm.
Lai atvērtu ledusskapi, nospiediet taustiņu virs pārsega.
Ledusskapī ir vadības slēdzis temperatūras iestatīšanai.
Dzesēšanas funkcija ir aktīva, kad automašīna darbojas vai ir iestatīta
aizdedzes pozīcijā II.
SILTI UN AUKSTI DZĒRIENI
Elkoņbalsta priekšā ir divi krūžu/glāžu turētāji, kā arī sildošs/dzesējošs
turētājs, piemēram, tējas pudelei/kafijas krūzei.
– Nospiediet pārsegu, lai atvērtu turētāju. Sildīšanu vai dzesēšanu vada
no vadības displeja. Zilas gaismas diodes norāda, ka ir aktīva dzesēšana; sarkanas gaismas diodes norāda, ka ir aktīva sildīšana.
Apsildi vai dzesēšanu var aktivizēt, kad automašīna darbojas vai ir iestatīta aizdedzes pozīcijā II.
Vairākkārt pieskarieties pogai vadības displejā, lai pārslēgtu
abas funkcijas: dzesēšana un apsilde. Taustiņš rāda iestatīto
pozīciju.
01
GALDIŅU ATLOCĪŠANA
Zem elkoņbalsta aizmugurējā sēdeklī ir divi galdiņi, ko var atlocīt pāri
aizmugurējiem sēdekļiem.
1. Pilnīgi atveriet elkoņbalsta pārsegu.
2. Izceliet galdiņu no elkoņbalsta, izmantojot ādas mēlīti, un izvelciet galdiņu pilnīgi vertikālā pozīcijā.
3. Nolokiet galdiņu pāri sēdeklim un bīdiet to uz sāniem.
Atkārtojiet šīs darbības pretējā secībā, lai atkal salocītu galdiņu.
01
USB PORTI UN ELEKTRĪBAS KONTAKTLIGZDAS
12 V: šo kontaktligzdu var izmantot dažādiem piederumiem, kuriem ir
nepieciešama 12 V strāva, piemēram, mūzikas atskaņotājiem vai mobilajiem tālruņiem (maksimālā jauda 120 W).
USB porti: aizmugurējā sēdeklī zem elkoņbalsta ir divi USB porti. Arī
ekrāna kronšteinā* vadītāja sēdekļa galvas balsta aizmugurē ir divi USB
porti. Šos portus var izmantot, piemēram, lai uzlādētu mobilos tālruņus
vai planšetdatorus. Šos USB portus nevar izmantot multivides atskaņošanai automašīnas audiosistēmā.
– Izņemiet cigarešu piesmēķētāju no ligzdas un pievienojiet piederuma
savienotāju. Kad kontaktligzda netiek lietota, atvienojiet piederuma
savienotāju un ievietojiet atpakaļ cigarešu piesmēķētāju.
Elektrības kontaktligzdas: zem aizmugurējā sēdekļa elkoņbalsta atrodas viena 12 V un viena 230 V kontaktligzda.
Lai USB portiem un elektriskajām kontaktligzdām tiktu pievadīta strāva,
automašīnas elektrosistēmai ir jāatrodas vismaz aizdedzes pozīcijā I.
230 V: šo kontaktligzdu var izmantot dažādiem piederumiem, kuriem ir
nepieciešama 230 V strāva, piemēram, lādētājiem vai klēpjdatoriem
(maksimālā jauda 150 W).
– Pievienojiet piederuma savienotāju. Atvienojiet piederumu, atvienojot
savienotāju.
LOUNGE CONSOLE
Lounge Console sastāv no 12,9 collu skārienekrāna un kombinēta kāju
balsta un glabāšanas nodalījuma. Lounge Console var regulēt uz
priekšu/atpakaļ, izmantojot vadības displeju aizmugurējā sēdeklī.
Vadības displejā pieskarieties pogai, lai piekļūtu skatam, kur
var regulēt Lounge Console.
Pieskarieties pogai, lai izvirzītu ekrānu lasīšanas režīmā vai to
ievilktu. Lasīšanas režīmā ekrāna leņķi var regulēt manuāli.
Nospiediet izvirzīšanas/ievilkšanas pogu, lai pārtrauktu ekrāna
izvirzīšanu/ievilkšanu. Tā regulēšanas laikā ņemiet vērā iespiešanas risku.
Konsoli var pārvietot uz priekšu/atpakaļ, lai to būtu ērtāk lietot.
Tās regulēšanas laikā ņemiet vērā iespiešanas risku.
Pieskarieties pogai, lai ievilktu ekrānu (ja tas ir izvirzīts) un
noregulētu konsoli līdz galam uz priekšu. Lai apturētu kustību,
vēlreiz pieskarieties pogai.
Kāju atbalstu var noregulēt trīs dažādās pozīcijās, kā arī aizvērt. Kāju
balstu atver ar kāju, izmantojot pogu Lounge Console apakšmalā, un
pēc tam tā pozīciju regulē manuāli. Lai to nolaistu aizvērtā pozīcijā, vispirms paceliet to augstākajā pozīcijā un pēc tam nolaidiet līdz galam.
Pieskarieties šai pogai, lai aktivizētu un regulētu iebūvēto kāju
atbalsta apsildes funkciju.
02
Glabāšanas nodalījuma pārsega aizslēgšana
02
Aizvērtā pozīcijā glabāšanas nodalījuma pārsegu konsolē var aizslēgt,
izmantojot piesaistīto aizslēgšanas kartīti. Lai aizslēgtu/atslēgtu, nekustīgi turiet kartīti pie atslēgas lasītāja, kas atrodas konsoles labajā pusē
un ir atzīmēts ar atslēgas simbolu. Aizslēgšanas/atslēgšanas laikā ir
dzirdams dobjš klikšķis. Aizslēgšanas kartītes cilindriskajai daļai ir jābūt
vērstai pret atslēgas simbolu. Lai pārslēgtu aizslēgto un atslēgto režīmu,
uz dažām sekundēm attāliniet aizslēgšanas kartīti no atslēgas lasītāja
un pēc tam atkal pietuviniet.
Lounge Console lietotne
Excellence Lounge lietotne ir pieejama Lounge Console ekrānā. Tā
jums palīdzēs iepazīties ar automašīnā piedāvātajām opcijām, sniegs
informāciju par unikālām Excellence Lounge funkcijām un, piemēram,
palīdzēs izveidot savienojumu ar Wi-Fi vai Bluetooth.
AIZMUGURĒJĀ SĒDEKĻA REGULĒŠANA
Automašīnas aizmugurējos sēdekļus var regulēt, izmantojot vadības slēdžus sēdekļu sānos.
Noregulējiet atzveltnes slīpumu, regulējot vadības slēdzi uz priekšu/
atpakaļ.
Paceliet/nolaidiet sēdekli, regulējot vadības slēdžu aizmugurējo
daļu uz augšu/uz leju. Pārvietojiet sēdekli uz priekšu/atpakaļ, regulējot vadības slēdžus uz priekšu/atpakaļ.
Paceliet/nolaidiet sēdekļa sēdvirsmas priekšmalu, noregulējot vadības slēdža priekšējo daļu uz augšu/uz leju.
Masāžas, sānu atbalsta, gurnu atbalsta un sēdekļa apakšdaļas izvirzīšanas iestatījumus var veikt ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi.
Vienlaikus var veikt tikai vienu kustību (uz priekšu/atpakaļ/uz augšu/uz
leju). Sēdekļus var regulēt, kamēr automašīna darbojas, un noteiktu
laiku pēc durvju atslēgšanas, kad automašīna nedarbojas. Sēdekļus var
regulēt arī kādu laiku pēc automašīnas izslēgšanas.
Sēdekļi ir aizsargāti pret pārslodzi, kas var rasties, ja kāds priekšmets
bloķē sēdekļu kustību. Ja tā notiek, aizvāciet šo priekšmetu un pārvietojiet sēdekli vēlreiz.
Lai noregulētu miega/komforta pozīciju, vispirms sēdeklis var būt
nedaudz jāpārvieto uz priekšu.
03
SĒDEKĻA IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
Lai pielāgotu gurnu atbalsta, atzveltnes sānu atbalsta, sēdekļa sēdvirsmas garuma un masāžas iestatījumus, izmantojiet daudzfunkcionālo
vadības slēdzi sēdekļa sānos. Ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi veiktie
iestatījumi ir redzami vadības displejā. Displejā tiek rādīti tikai viena
sēdekļa iestatījumi.
1. Paceliet vadības displeju.
03
2. Aktivizējiet sēdekļa regulēšanu, pagriežot vai nospiežot daudzfunkcionālo vadības slēdzi jebkurā virzienā. Vadības displejā tiek atvērts
sēdekļa iestatījumu skats.
3. Atlasiet vajadzīgo funkciju vadības displejā, pieskaroties displejam vai
pagriežot daudzfunkcionālo vadības slēdzi uz augšu/uz leju.
4. Mainiet iestatījumu, nospiežot vadības slēdzi vajadzīgajā virzienā.
Masāža
Pieskarieties ekrāna pogai vai atlasiet funkciju, izmantojot
daudzfunkcionālo vadības slēdzi, lai aktivizētu masāžas funkciju. Masāžas funkciju nevar lietot, kamēr automašīna ir
izslēgta.
Ir pieejamas šādas masāžas iestatījumu opcijas:
Iesl./Izsl.:
izvēlieties Iesl. vai Izsl., lai aktivizētu/deaktivizētu masāžas funkciju.
Programma 1–5:
ir pieejamas piecas iepriekš iestatītas masāžas programmas.
Izvēlieties 1 (Viļņojoša), 2 (Pieaugoša), 3 (Papildu), 4 (Gurnu)
un 5 (Plecu).
Intensitāte:
izvēlieties zemu, normālu vai augstu.
Ātrums:
izvēlieties lēnu, normālu vai ātru.
Sānu atbalsts
Lai aktivizētu atzveltnes sānu atbalsta regulēšanu, pieskarieties ekrāna pogai vai atlasiet funkciju ar daudzfunkcionālo
vadības slēdzi.
•
Lai palielinātu sānu atbalstu, nospiediet daudzfunkcionālā vadības
slēdža sēdekļa taustiņa priekšdaļu.
•
Lai samazinātu sānu atbalstu, nospiediet sēdekļa taustiņa aizmugurējo daļu.
Gurnu atbalsts
Lai aktivizētu gurnu atbalsta regulēšanu, pieskarieties ekrāna
pogai vai atlasiet funkciju ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi.
•
Lai pārvietotu gurnu atbalstu uz augšu/uz leju, nospiediet daudzfunkcionālā vadības slēdža sēdekļa taustiņu uz augšu/uz leju.
•
Lai palielinātu gurnu atbalstu, nospiediet sēdekļa taustiņa priekšdaļu.
•
Lai samazinātu gurnu atbalstu, nospiediet sēdekļa taustiņa aizmugurējo daļu.
Sēdekļa sēdvirsmas izvirzīšana
Lai aktivizētu sēdekļa sēdvirsmas garuma regulēšanu, pieskarieties ekrāna pogai vai atlasiet funkciju ar daudzfunkcionālo
vadības slēdzi.
•
Lai izvirzītu sēdekļa sēdvirsmu, nospiediet daudzfunkcionālā vadības
slēdža sēdekļa taustiņa priekšdaļu.
•
Lai ievilktu sēdekļa sēdvirsmu, nospiediet sēdekļa taustiņa aizmugurējo daļu.
03
APSILDĀMIE/VENTILĒJAMIE SĒDEKĻI
Var ieslēgt sēdekļu apsildi, lai palielinātu komfortu aukstā laikā. Sēdekļu
apsildi vada no vadības displeja.
Vairākkārt pieskarieties kreisā sēdekļa vai labā sēdekļa pogai,
lai pārslēgtu trīs pozīcijas: augsta, vidēja un zema. Taustiņš
rāda iestatīto līmeni.
Sēdekļus var ventilēt, piemēram, lai izžāvētu mitru apģērbu. Sēdekļu
ventilāciju vada no vadības displeja.
03
Vairākkārt pieskarieties kreisā sēdekļa vai labā sēdekļa pogai,
lai pārslēgtu trīs pozīcijas: augsta, vidēja un zema. Taustiņš
rāda iestatīto pozīciju.
STIPRINĀJUMA PUNKTI BĒRNU SĒDEKLĪŠIEM
Automašīna ir aprīkota ar bērnu sēdeklīšu stiprinājuma punktiem aizmugurējās rindas sēdekļos, . Augšējie stiprinājuma punkti galvenokārt ir
paredzēti izmantošanai uz priekšu vērstiem bērnu sēdeklīšiem.
– Bīdiet sēdekli uz priekšu un nolokiet atzveltni uz priekšu, lai piekļūtu
stiprinājuma punktam.
> Lai pareizi uzstādītu sēdeklīti, noteikti ievērojiet ražotāja montāžas
norādījumus.
GLABĀŠANAS NODALĪJUMI
Uz vadītāja sēdekļa ir privātuma ekrāns* ar drēbju pakaramo uz tā.
Durvju malās atrodas pelnutrauki.
Starp sēdekļiem zem elkoņbalsta atrodas glabāšanas nodalījums.
Durvju malās atrodas glabāšanas nodalījumi.
Vadītāja sēdekļa atzveltnē ir glabāšanas kabata.
Tuneļkonsoles sānos ir glabāšanas kabatas.
Sēdekļa sēdvirsmas priekšdaļā ir neliela kabatiņa.
04
7
ROKTURIS BAGĀŽAS NODALĪJUMĀ
Automašīna ir aprīkota ar tumsā spīdošu rokturi bagāžas nodalījuma
durvju iekšpusē. To var izmantot, lai ārkārtas situācijā atvērtu bagāžas
nodalījuma durvis no iekšpuses.
– Velciet rokturi uz leju, lai atvērtu bagāžas nodalījuma durvis.
Pēc lietošanas rokturis ir manuāli jāiespiež atpakaļ tā sākotnējā pozīcijā.
04
PLANŠETDATORA TURĒTĀJS*
Atkarībā no izvēlētā aprīkojuma līmeņa katra priekšējā sēdekļa galvas
balsta aizmugurē atrodas planšetdatora turētājs. Lai saņemtu informāciju par atbalstītajiem planšetdatoriem, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Planšetdatora piestiprināšana turētājam
1. Bīdiet planšetdatoru uz iekšu pret atsperes bloku, kas atrodas turētāja kreisajā pusē.
2. Nolokiet planšetdatoru uz iekšu pret turētāju un ļaujiet tam atlekt
atpakaļ uz iekšu zem rāmja.
3. Spiediet turētāju uz leju kronšteinā, līdz tas ar klikšķi tiek nostiprināts.
Izņemiet turētāju no tā kronšteina
Planšetdatora stiprinājums ir vienmēr jānoņem, kad sēdeklis vai
atzveltne tiek regulēta tālāk par parasto sēdēšanas pozīciju.
1. Spiediet turētāju uz leju kronšteinā
uz galvas balsta .
2. Velciet turētāju no kronšteina.
un vienlaikus nospiediet pogu
04
ĪPAŠIE TEKSTI
Īpašnieka un citas rokasgrāmatas satur drošības
norādījumus un jebkādus brīdinājumus, svarīgu
informāciju un piezīmes, kas ir jāizlasa. Dažas funkcijas ir spēkā tikai noteiktiem tirgiem.
SVARĪGI
NAVIGĀCIJA VADĪBAS DISPLEJĀ
Nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem, jo
tie var saskrāpēt ekrānu.
GALDIŅU ATLOCĪŠANA
Galdiņa maksimālā slodze ir 10 kg. Ja galdiņš tiek
pārslogots, tiek atbrīvota galdiņa atbalsta svira, lai
BRĪDINĀJUMS
mēģinātu aizsargāt galdiņa kāju. Lai atiestatītu galdiņu, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus:
SILTI UN AUKSTI DZĒRIENI
Pudeles, termokrūzes, glāzes un krūzes braukšanas 1. Nedaudz sasveriet galdiņa augšdaļu uz leju zem
horizontālās pozīcijas un turiet.
laikā varat novietot turētājā vai ledusskapī.
2. Nostipriniet metāla tapu, kas atrodas atbalsta sviLOUNGE CONSOLE
ras galā, sliedes spraugās zem galdiņa augšdaļas.
Iespiešanas risks, izvirzot un ievelkot Lounge ConVienlaikus viegli lokiet plastmasas tapu līdz galam
sole ekrānu. Skatiet uzlīmi uz saulessarga pasažiera
uz āru no atbalsta sviras.
pusē.
3. Kad metāla tapa ir tās spraugā, sasveriet galdiņa
augšdaļu tā, lai atbalsta sviras nostiprināšanas
APSILDĀMIE/VENTILĒJAMIE SĒDEKĻI
ierīce nofiksētos sliedē. Pēc tam atkal sasveriet
Sēdekļa apsildes slēdzi nedrīkst izmantot personas,
galdiņa augšdaļu uz leju.
kurām nejutības dēļ ir ierobežota spēja just tempeTagad
galdiņa augšdaļas nostiprināšanas ierīci var
ratūras paaugstinājumu vai kurām citu iemeslu dēļ ir
bīdīt
sliedē zem galdiņa, un līdz ar to atbalsta svira
ierobežotas iespējas lietot vadības slēdžus. Šis
atkal ir droši nostiprināta.
nosacījums ir jāpilda, lai negūtu apdegumus.
STIPRINĀJUMA PUNKTI BĒRNU SĒDEKLĪŠIEM
Pirms nospriegot bērnu sēdekļa augšējo siksnu stiprināšanas vietā, tās jāizvelk cauri galvas balsta kāju
atvērumam. Ja tas nav iespējams, ievērojiet sēdekļa
ražotāja ieteikumus.
05
GLABĀŠANAS NODALĪJUMI
Glabājiet nenostiprinātus priekšmetus, piemēram,
mobilos tālruņus, kameras, piederumu tālvadības
pultis u.c. cimdu nodalījumā vai citos nodalījumos.
Pretējā gadījumā straujas bremzēšanas vai sadursmes laikā tie var kādu savainot.
ROKTURIS BAGĀŽAS NODALĪJUMĀ
Gādājiet, lai salona un bagāžas nodalījuma durvis
būtu aizslēgtas un bērni nevarētu piekļūt atslēgām.
Bez uzraudzības atstāti bērni var sevi ieslēgt salonā
un gūt traumas. Karstās dienās temperatūra automašīnā var strauji pieaugt, un augstas temperatūras
iedarbība var izraisīt smagas traumas un nāvi. Tā
sevišķi apdraud mazus bērnus.
USB PORTI UN ELEKTRĪBAS KONTAKTLIGZDAS
Drošinātāji
Izdedzis drošinātājs ir noteikti jānomaina pret tādas
pašas krāsas un nominālā strāvas stipruma drošinātāju. Nekādā gadījumā neuzstādiet drošinātāju ar
augstāku vērtību, nekā norādīts īpašnieka rokasgrāmatas tabulā. Ja kāds elektriskais komponents
nedarbojas, iespējams, īslaicīgas pārslodzes dēļ ir
izdedzis drošinātājs. Informāciju par drošinātājiem
skatiet automašīnas parastajā īpašnieka rokasgrāmatā.
Strāvas izvade
12 V kontaktligzdas maksimālā strāvas jauda ir 120
W, un 230 V kontaktligzdas maksimālā jauda ir 150
W.
LOUNGE CONSOLE
Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz Lounge Console priekšējās daļas. Skatiet uzlīmi uz saulessarga
pasažiera pusē.
APSILDĀMIE/VENTILĒJAMIE SĒDEKĻI
Sēdekļu ventilāciju nevar ieslēgt, ja temperatūra
pasažieru salonā ir pārāk zema. Tas ļauj novērst
sēdeklī esošā pasažiera pārmērīgu atdzišanu.
PLANŠETDATORA TURĒTĀJS
Kad planšetdators ir ievietots turētājā, uz tā virsmas
ir jābūt aizsargplastmasai. Tā ir nepieciešama, lai
izvairītos no stikla lauskām sadursmes gadījumā.
PIEZĪME
AUKSTUMKASTE
Lai ledusskapis darbotos optimāli, tam ir nepieciešama brīva gaisa cirkulācija. Tādēļ bagāžas nodalījumā pie ledusskapja gaisa ieplūdes atveres jāatstāj
vismaz 5 cm brīva telpa.
Temperatūras iestatījums var būt jāpielāgo atkarībā
no apkārtējās temperatūras. Straujai temperatūras
pazemināšanai ir ieteicama maksimālā pozīcija.
Tā kā ledusskapja apakšdaļā ir negatīva temperatūra, kas nepieciešama straujākai atdzesēšanai,
dažkārt var veidoties kondensāts, kas ir jānoslauka.
Optimālai žāvēšanai/tīrīšanai ir jāizņem caurspīdīgais pudeles turētājs.
LOUNGE CONSOLE
Iespējams, Lounge Console nevarēs darboties zemā
pasažieru salona temperatūrā.
Iespējams, Lounge Console ekrāns nevarēs darboties augstā pasažieru salona temperatūrā. Izvirziet
ekrānu un atdzesējiet to, izmantojot ventilācijas
atveres starp priekšējām un aizmugurējām durvīm.
APSILDĀMIE/VENTILĒJAMIE SĒDEKĻI
Cilvēkiem, kas ir jutīgi pret caurvēju, jābūt piesardzīgiem, lietojot sēdekļu ventilāciju. Ilgstošai lietošanai
ieteicams zems līmenis.
GLABĀŠANAS NODALĪJUMI
Privātuma ekrāns*
Āķim, kas atrodas uz privātuma ekrāna uz vadītāja
sēdekļa, maksimālā slodze ir 1,2 kg.
TP 28554 (Latvian), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising