Volvo | XC90 Twin Engine | ‏Excellence | Volvo XC90 Twin Engine 2019 Late ‏Excellence

Volvo XC90 Twin Engine 2019 Late ‏Excellence
XC90
EXCELLENCE
PIELIKUM S
VÄLKOMMEN!
Šeit varat uzzināt par sava Volvo XC90 Excellence aizmugurējā sēdekļa funkcijām. Detalizētāka īpašnieka informācija ir pieejama automašīnā,
lietotnē un tīmeklī.
AUTOMAŠĪNAS CENTRĀLAIS DISPLEJS
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama automašīnas centrālajā displejā, kur
tai var piekļūt augšējā skatā.
MOBILO IERĪČU LIETOTNE
Īpašnieka rokasgrāmata ir pieejama kā lietotne (Volvo Manual) viedtālruņiem un planšetdatoriem. Lietotnē ir pieejamas arī video pamācības
noteiktām funkcijām.
VOLVO ATBALSTA VIETNE
Volvo Cars atbalsta vietnē (support.volvocars.com) ir pieejamas rokasgrāmatas un video pamācības, kā arī papildu informācija un palīdzība par jūsu
Volvo un tā lietošanu.
IESPIESTA INFORMĀCIJA
Cimdu nodalījumā atrodas īpašnieka rokasgrāmatas pielikums, kurā ietverta informācija par drošinātājiem un specifikācijām, kā arī svarīgas un
praktiskas informācijas kopsavilkums. Var pasūtīt iespiestu īpašnieka
rokasgrāmatu un tās pielikumu.
SATURS
01. TUNEĻKONSOLE AIZMUGURĒJĀ SĒDEKLĪ
Šajā sadaļā aprakstīts, ko jūs atradīsiet tuneļkonsolē aizmugurējā sēdeklī, piemēram, vadības displejs un funkcijas, ko
ar to var kontrolēt, kā arī dzesēšanas kārba un informācija par dzērienu apsildi un dzesēšanu.
02. SĒDEKĻA IESTATĪJUMI
Šeit atrodama informācija par to, kā regulēt un iestatīt sēdekļus, kā arī citu sēdekļu funkcionalitāti.
03. SALONA PĀRSKATS
Šeit pieejama informācija par automašīnas salonu, piemēram, dažādo glabāšanas nodalījumu pārskats.
04. ĪPAŠIE TEKSTI
Brīdinājumi, svarīga informācija un piezīmes, kas ir jāizlasa.
Publicēšanas brīdī visi zināmie papildaprīkojuma/piederumu veidi ir atzīmēti ar zvaigznīti: *.
01
VADĪBAS DISPLEJS AIZMUGURĒJĀ SĒDEKLĪ
Vadības displejs ir uzstādīts tuneļkonsolē starp aizmugurējiem sēdekļiem, un ar to vada sēdekļu funkcijas, kā arī dzērienu sildīšanu un dzesēšanu.
Ekrāna pacelšana
– Nospiediet ekrāna augšdaļu. Ekrāns tiek automātiski pacelts un
ieslēgts.
Pēc noteikta laika apgaismojums tiek aptumšots. Pieskarieties ekrānam, lai to atkal aktivizētu.
Ekrāna nolaišana
Ekrānu nolaiž manuāli:
– Nospiediet ekrāna augšdaļu. Spiediet, līdz ekrāns ir pilnīgi ievirzīts
tuneļkonsolē. Kad ekrānu nolaiž, tas tiek izslēgts.
01
NAVIGĀCIJA VADĪBAS DISPLEJĀ
Vadības displejs ir skārienjutīgs ekrāns, kas sastāv no dažādiem skatiem. Pieskarieties ekrāna pogai, lai aktivizētu kādu funkciju vai mainītu
tās iestatījumus.
Taustiņi sākuma skatā
Kreisā un labā sēdekļa apsilde.
Glāžu turētāja apsilde/dzesēšana.
Kreisā un labā sēdekļa ventilācija.
Priekšējā pasažiera sēdekļa regulēšana, sēžot aizmugurējā
sēdeklī.
Atgriešanās sākuma skatā no cita skata
Pēc noteikta laika vadības displejs tiek automātiski pārslēgts uz sākuma
skatu. Regulējot priekšējā pasažiera sēdekli, pieskarieties krustiņam, lai
atgrieztos sākuma skatā.
01
AUKSTUMKASTE
Aizmugurējā sēdeklī aiz elkoņbalsta atrodas ledusskapis, kurā ir vieta
divām pudelēm un komplektā iekļautajām kristāla glāzēm.
Lai atvērtu ledusskapi, nospiediet taustiņu virs pārsega.
Ledusskapī ir vadības slēdzis temperatūras iestatīšanai.
Dzesēšanas funkcija ir aktīva, kad automašīna darbojas vai ir iestatīta
aizdedzes pozīcijā II.
SILTI UN AUKSTI DZĒRIENI
Elkoņbalsta priekšā ir divi krūžu/glāžu turētāji, kā arī sildošs/dzesējošs
turētājs, piemēram, tējas pudelei/kafijas krūzei.
– Nospiediet pārsegu, lai atvērtu turētāju. Sildīšanu un dzesēšanu vada
no vadības displeja. Zilas gaismas diodes norāda, ka ir aktīva dzesēšana; sarkanas gaismas diodes norāda, ka ir aktīva sildīšana.
Apsildi vai dzesēšanu var aktivizēt, kad automašīna darbojas vai ir iestatīta aizdedzes pozīcijā II.
Vairākkārt pieskarieties pogai vadības displejā, lai pārslēgtu
abas funkcijas: dzesēšana un apsilde. Taustiņš rāda iestatīto
pozīciju.
01
GALDIŅU ATLOCĪŠANA
Zem elkoņbalsta aizmugurējā sēdeklī ir divi galdiņi, ko var atlocīt pāri
aizmugurējiem sēdekļiem.
1. Pilnīgi atveriet elkoņbalsta pārsegu.
2. Izceliet galdiņu no elkoņbalsta, izmantojot ādas mēlīti, un izvelciet galdiņu pilnīgi vertikālā pozīcijā.
3. Nolokiet galdiņu pāri sēdeklim un bīdiet to uz sāniem.
Atkārtojiet šīs darbības pretējā secībā, lai atkal salocītu galdiņu.
01
USB PORTI UN ELEKTRĪBAS KONTAKTLIGZDAS
USB porti: zem elkoņbalsta aizmugurējā sēdeklī ir divi USB porti. Šos
portus var izmantot, piemēram, lai uzlādētu mobilos tālruņus vai planšetdatorus. Divi USB porti ir arī displeja stiprinājumos* priekšējo sēdekļu
galvas balstu aizmugurē. Šos portus var izmantot, piemēram, lai uzlādētu mobilos tālruņus vai planšetdatorus.
Šos USB portus nevar izmantot multivides atskaņošanai automašīnas
audiosistēmā.
Elektrības kontaktligzdas: zem aizmugurējā sēdekļa elkoņbalsta atrodas viena 12 V un viena 230 V kontaktligzda.
230 V: šo kontaktligzdu var izmantot dažādiem piederumiem, kuriem ir
nepieciešama 230 V strāva, piemēram, lādētājiem vai klēpjdatoriem
(maksimālā jauda 150 W).
– Pievienojiet piederuma savienotāju. Atvienojiet piederumu, atvienojot
savienotāju.
12 V: šo kontaktligzdu var izmantot dažādiem piederumiem, kuriem ir
nepieciešama 12 V strāva, piemēram, mūzikas atskaņotājiem vai mobilajiem tālruņiem (maksimālā jauda 120 W).
– Izņemiet cigarešu piesmēķētāju no ligzdas un pievienojiet piederuma
savienotāju. Kad kontaktligzda netiek lietota, atvienojiet piederuma
savienotāju un ievietojiet atpakaļ cigarešu piesmēķētāju.
Lai USB portiem un elektriskajām kontaktligzdām tiktu pievadīta strāva,
automašīnas elektrosistēmai ir jāatrodas vismaz aizdedzes pozīcijā I.
AIZMUGURĒJĀ SĒDEKĻA REGULĒŠANA
Automašīnas aizmugurējos sēdekļus var regulēt, izmantojot vadības slēdžus sēdekļu sānos.
Noregulējiet atzveltnes slīpumu, regulējot vadības slēdzi uz priekšu/
atpakaļ.
Paceliet/nolaidiet sēdekli, regulējot vadības slēdžu aizmugurējo
daļu uz augšu/uz leju. Pārvietojiet sēdekli uz priekšu/atpakaļ, regulējot vadības slēdžus uz priekšu/atpakaļ.
Paceliet/nolaidiet sēdekļa sēdvirsmas priekšmalu, noregulējot vadības slēdža priekšējo daļu uz augšu/uz leju.
Masāžas, sānu atbalsta, gurnu atbalsta un sēdekļa apakšdaļas izvirzīšanas iestatījumus var veikt ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi.
Vienlaikus var veikt tikai vienu kustību (uz priekšu/atpakaļ/uz augšu/uz
leju). Sēdekļus var regulēt, kamēr automašīna darbojas, un noteiktu
laiku pēc durvju atslēgšanas, kad automašīna nedarbojas. Sēdekļus var
regulēt arī kādu laiku pēc automašīnas izslēgšanas.
Sēdekļi ir aizsargāti pret pārslodzi, kas var rasties, ja kāds priekšmets
bloķē sēdekļu kustību. Ja tā notiek, aizvāciet šo priekšmetu un pārvietojiet sēdekli vēlreiz.
Lai noregulētu miega/komforta pozīciju, vispirms sēdeklis var būt
nedaudz jāpārvieto uz priekšu.
02
SĒDEKĻA IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA
02
Lai pielāgotu gurnu atbalsta, atzveltnes sānu atbalsta, sēdekļa sēdvirsmas garuma un masāžas iestatījumus, izmantojiet daudzfunkcionālo
vadības slēdzi sēdekļa sānos. Ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi veiktie
iestatījumi ir redzami vadības displejā. Displejā tiek rādīti tikai viena
sēdekļa iestatījumi.
1. Paceliet vadības displeju.
2. Aktivizējiet sēdekļa regulēšanu, pagriežot vai nospiežot daudzfunkcionālo vadības slēdzi jebkurā virzienā. Vadības displejā tiek atvērts
sēdekļa iestatījumu skats.
3. Atlasiet vajadzīgo funkciju vadības displejā, pieskaroties displejam vai
pagriežot daudzfunkcionālo vadības slēdzi uz augšu/uz leju.
4. Mainiet iestatījumu, nospiežot vadības slēdzi vajadzīgajā virzienā.
Masāža
Pieskarieties ekrāna pogai vai atlasiet funkciju, izmantojot
daudzfunkcionālo vadības slēdzi, lai aktivizētu masāžas funkciju. Masāžas funkciju nevar lietot, kamēr automašīna ir
izslēgta.
Ir pieejamas šādas masāžas iestatījumu opcijas:
Iesl./Izsl.:
izvēlieties Iesl. vai Izsl., lai aktivizētu/deaktivizētu masāžas funkciju.
Programma 1–5:
ir pieejamas piecas iepriekš iestatītas masāžas programmas.
Izvēlieties 1 (Viļņojoša), 2 (Pieaugoša), 3 (Papildu), 4 (Gurnu)
un 5 (Plecu).
Intensitāte:
izvēlieties zemu, normālu vai augstu.
Ātrums:
izvēlieties lēnu, normālu vai ātru.
Sānu atbalsts
Lai aktivizētu atzveltnes sānu atbalsta regulēšanu, pieskarieties ekrāna pogai vai atlasiet funkciju ar daudzfunkcionālo
vadības slēdzi.
•
Lai palielinātu sānu atbalstu, nospiediet daudzfunkcionālā vadības
slēdža sēdekļa taustiņa priekšdaļu.
•
Lai samazinātu sānu atbalstu, nospiediet sēdekļa taustiņa aizmugurējo daļu.
Gurnu atbalsts
Lai aktivizētu gurnu atbalsta regulēšanu, pieskarieties ekrāna
pogai vai atlasiet funkciju ar daudzfunkcionālo vadības slēdzi.
•
Lai pārvietotu gurnu atbalstu uz augšu/uz leju, nospiediet daudzfunkcionālā vadības slēdža sēdekļa taustiņu uz augšu/uz leju.
•
Lai palielinātu gurnu atbalstu, nospiediet sēdekļa taustiņa priekšdaļu.
•
Lai samazinātu gurnu atbalstu, nospiediet sēdekļa taustiņa aizmugurējo daļu.
Sēdekļa sēdvirsmas izvirzīšana
Lai aktivizētu sēdekļa sēdvirsmas garuma regulēšanu, pieskarieties ekrāna pogai vai atlasiet funkciju ar daudzfunkcionālo
vadības slēdzi.
•
Lai izvirzītu sēdekļa sēdvirsmu, nospiediet daudzfunkcionālā vadības
slēdža sēdekļa taustiņa priekšdaļu.
•
Lai ievilktu sēdekļa sēdvirsmu, nospiediet sēdekļa taustiņa aizmugurējo daļu.
02
02
PRIEKŠĒJĀ PASAŽIERA SĒDEKĻA REGULĒŠANA, SĒŽOT AIZMUGURĒJĀ SĒDEKLĪ
Sēžot aizmugurējā sēdeklī, var noregulēt priekšējā pasažiera sēdekļa
garenisko pozīciju un atzveltnes slīpumu. Lai mainītu priekšējā pasažiera
sēdekļa iestatījumus, izmantojiet vadības displeju.
•
Lai atlocītu atzveltni atpakaļ, pieskarieties augšējai labajai bultiņai.
Gareniska regulēšana
1. Pieskarieties ekrāna pogai.
2. Tiek atvērts jauns skats, un var regulēt sēdekļa garenisko
pozīciju un atzveltnes slīpumu.
3. Pieskarieties krustiņam, lai atgrieztos sākuma skatā.
Atzveltnes slīpuma regulēšana
•
Lai nolocītu atzveltni uz priekšu, pieskarieties augšējai kreisajai bultiņai.
•
Lai pārvietotu sēdekli uz priekšu, pieskarieties apakšējai kreisajai bultiņai.
•
Lai pārvietotu sēdekli atpakaļ, pieskarieties apakšējai labajai bultiņai.
APSILDĀMIE/VENTILĒJAMIE SĒDEKĻI
Var ieslēgt sēdekļu apsildi, lai palielinātu komfortu aukstā laikā. Sēdekļu
apsildi vada no vadības displeja.
Vairākkārt pieskarieties kreisā sēdekļa vai labā sēdekļa pogai,
lai pārslēgtu trīs līmeņus: augsts, vidējs un zems. Taustiņš rāda
iestatīto līmeni.
Sēdekļus var ventilēt, piemēram, lai izžāvētu mitru apģērbu. Sēdekļu
ventilāciju vada no vadības displeja.
Vairākkārt pieskarieties kreisā sēdekļa vai labā sēdekļa pogai,
lai pārslēgtu trīs pozīcijas: augsta, vidēja un zema. Taustiņš
rāda iestatīto pozīciju.
STIPRINĀJUMA PUNKTI BĒRNU SĒDEKLĪŠIEM
Automašīna ir aprīkota ar bērnu sēdeklīšu stiprinājuma punktiem aizmugurējās rindas sēdekļos, . Augšējie stiprinājuma punkti galvenokārt ir
paredzēti izmantošanai uz priekšu vērstiem bērnu sēdeklīšiem.
– Bīdiet sēdekli uz priekšu un nolokiet atzveltni uz priekšu, lai piekļūtu
stiprinājuma punktam.
> Lai pareizi uzstādītu sēdeklīti, noteikti ievērojiet ražotāja montāžas
norādījumus.
02
GLABĀŠANAS NODALĪJUMI
Priekšējo sēdekļu galvas balstu aizmugurē atrodas turētāji planšetdatoriem*.
Durvju malās atrodas pelnutrauki.
Starp sēdekļiem zem elkoņbalsta atrodas glabāšanas nodalījums.
Durvju malās atrodas glabāšanas nodalījumi.
03
Priekšējo sēdekļu atzveltņu aizmugurē ir glabāšanas kabatas.
Tuneļkonsoles sānos ir glabāšanas kabatas.
Sēdekļa sēdvirsmas priekšdaļā ir neliela kabatiņa.
ROKTURIS BAGĀŽAS NODALĪJUMĀ
Automašīna ir aprīkota ar tumsā spīdošu rokturi bagāžas nodalījuma
durvju iekšpusē. To var izmantot, lai ārkārtas situācijā atvērtu bagāžas
nodalījuma durvis no iekšpuses.
– Velciet rokturi uz leju, lai atvērtu bagāžas nodalījuma durvis.
Pēc lietošanas rokturis ir manuāli jāiespiež atpakaļ tā sākotnējā pozīcijā.
03
PLANŠETDATORA TURĒTĀJS*
Atkarībā no izvēlētā aprīkojuma līmeņa katra priekšējā sēdekļa galvas
balsta aizmugurē atrodas planšetdatora turētājs. Lai saņemtu informāciju par atbalstītajiem planšetdatoriem, sazinieties ar Volvo izplatītāju.
Planšetdatora piestiprināšana turētājam
1. Bīdiet planšetdatoru uz iekšu pret atsperes bloku, kas atrodas turētāja kreisajā pusē.
03
2. Nolokiet planšetdatoru uz iekšu pret turētāju un ļaujiet tam atlekt
atpakaļ uz iekšu zem rāmja.
3. Spiediet turētāju uz leju kronšteinā, līdz tas ar klikšķi tiek nostiprināts.
Izņemiet turētāju no tā kronšteina
Planšetdatora stiprinājums ir vienmēr jānoņem, kad sēdeklis vai
atzveltne tiek regulēta tālāk par parasto sēdēšanas pozīciju.
1. Spiediet turētāju uz leju kronšteinā
uz galvas balsta .
2. Velciet turētāju no kronšteina.
un vienlaikus nospiediet pogu
ĪPAŠIE TEKSTI
GALDIŅU ATLOCĪŠANA
Galdiņa maksimālā slodze ir 10 kg. Ja galdiņš tiek
pārslogots, tiek atbrīvota galdiņa atbalsta svira, lai
Īpašnieka un citas rokasgrāmatas satur drošības
mēģinātu aizsargāt galdiņa kāju. Lai atiestatītu galnorādījumus un jebkādus brīdinājumus, svarīgu
diņu, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus:
informāciju un piezīmes, kas ir jāizlasa. Dažas fun1. Nedaudz sasveriet galdiņa augšdaļu uz leju zem
kcijas ir spēkā tikai noteiktiem tirgiem.
horizontālās pozīcijas un turiet.
2. Nostipriniet metāla tapu, kas atrodas atbalsta sviras galā, sliedes spraugās zem galdiņa augšdaļas.
BRĪDINĀJUMS
Vienlaikus viegli lokiet plastmasas tapu līdz galam
uz āru no atbalsta sviras.
SILTI UN AUKSTI DZĒRIENI
Pudeles, termokrūzes, glāzes un krūzes braukšanas 3. Kad metāla tapa ir tās spraugā, sasveriet galdiņa
augšdaļu tā, lai atbalsta sviras nostiprināšanas
laikā varat novietot turētājā vai ledusskapī.
ierīce nofiksētos sliedē. Pēc tam atkal sasveriet
APSILDĀMIE/VENTILĒJAMIE SĒDEKĻI
galdiņa augšdaļu uz leju.
Sēdekļa apsildes slēdzi nedrīkst izmantot personas, Tagad galdiņa augšdaļas nostiprināšanas ierīci var
kurām nejutības dēļ ir ierobežota spēja just tempebīdīt sliedē zem galdiņa, un līdz ar to atbalsta svira
ratūras paaugstinājumu vai kurām citu iemeslu dēļ ir atkal ir droši nostiprināta.
ierobežotas iespējas lietot vadības slēdžus. Šis
USB PORTI UN ELEKTRĪBAS KONTAKTLIGZDAS
nosacījums ir jāpilda, lai negūtu apdegumus.
Drošinātāji
STIPRINĀJUMA PUNKTI BĒRNU SĒDEKLĪŠIEM
Izdedzis drošinātājs ir noteikti jānomaina pret tādas
Pirms nospriegot bērnu sēdekļa augšējo siksnu stipašas krāsas un nominālā strāvas stipruma drošināprināšanas vietā, tās jāizvelk cauri galvas balsta kāju
tāju. Nekādā gadījumā neuzstādiet drošinātāju ar
atvērumam. Ja tas nav iespējams, ievērojiet sēdekļa
augstāku vērtību, nekā norādīts īpašnieka rokasgrāražotāja ieteikumus.
matas tabulā. Ja kāds elektriskais komponents
nedarbojas, iespējams, īslaicīgas pārslodzes dēļ ir
GLABĀŠANAS NODALĪJUMI
izdedzis drošinātājs. Informāciju par drošinātājiem
Glabājiet nenostiprinātus priekšmetus, piemēram,
skatiet automašīnas parastajā īpašnieka rokasgrāmobilos tālruņus, kameras, piederumu tālvadības
matā.
pultis u.c. cimdu nodalījumā vai citos nodalījumos.
Pretējā gadījumā straujas bremzēšanas vai sadurStrāvas izvade
smes laikā tie var kādu savainot.
12 V kontaktligzdas maksimālā strāvas jauda ir 120
W, un 230 V kontaktligzdas maksimālā jauda ir 150
ROKTURIS BAGĀŽAS NODALĪJUMĀ
W.
Gādājiet, lai salona un bagāžas nodalījuma durvis
būtu aizslēgtas un bērni nevarētu piekļūt atslēgām.
Bez uzraudzības atstāti bērni var sevi ieslēgt salonā
un gūt traumas. Karstās dienās temperatūra automašīnā var strauji pieaugt, un augstas temperatūras
iedarbība var izraisīt smagas traumas un nāvi. Tā
sevišķi apdraud mazus bērnus.
SVARĪGI
NAVIGĀCIJA VADĪBAS DISPLEJĀ
Nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem, jo
tie var saskrāpēt ekrānu.
APSILDĀMIE/VENTILĒJAMIE SĒDEKĻI
Sēdekļu ventilāciju nevar ieslēgt, ja temperatūra
pasažieru salonā ir pārāk zema. Tas ļauj novērst
sēdeklī esošā pasažiera pārmērīgu atdzišanu.
PLANŠETDATORA TURĒTĀJS
Kad planšetdators ir ievietots turētājā, uz tā virsmas
ir jābūt aizsargplastmasai. Tā ir nepieciešama, lai
izvairītos no stikla lauskām sadursmes gadījumā.
PIEZĪME
AUKSTUMKASTE
Lai ledusskapis darbotos optimāli, tam ir nepieciešama brīva gaisa cirkulācija. Tādēļ bagāžas nodalījumā pie ledusskapja gaisa ieplūdes atveres jāatstāj
vismaz 5 cm brīva telpa.
Temperatūras iestatījums var būt jāpielāgo atkarībā
no apkārtējās temperatūras. Straujai temperatūras
pazemināšanai ir ieteicama maksimālā pozīcija.
Tā kā ledusskapja apakšdaļā ir negatīva temperatūra, kas nepieciešama straujākai atdzesēšanai,
dažkārt var veidoties kondensāts, kas ir jānoslauka.
Optimālai žāvēšanai/tīrīšanai ir jāizņem caurspīdīgais pudeles turētājs.
APSILDĀMIE/VENTILĒJAMIE SĒDEKĻI
Cilvēkiem, kas ir jutīgi pret caurvēju, jābūt piesardzīgiem, lietojot sēdekļu ventilāciju. Ilgstošai lietošanai
ieteicams zems līmenis.
04
TP 28580 (Latvian), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising